View original HTML file with complete header information
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 6. Yuddhakāṇḍa / 6.001.001a śrutvā hanumato vākyaṃ yathāvad abhibhāṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455008 (0.0):
5.066.029c jagāma śāntiṃ mama maithilātmajā; tavāpi śokena tathābhipīḍitā / 6.001.001a śrutvā hanumato vākyaṃ yathāvad abhibhāṣitam
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 6. Yuddhakāṇḍa / 6.001.001a śrutvā hanumato vākyaṃ yathāvad abhibhāṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455008 (0.0):
5.066.029c jagāma śāntiṃ mama maithilātmajā; tavāpi śokena tathābhipīḍitā / 6.001.001a śrutvā hanumato vākyaṃ yathāvad abhibhāṣitam
6.001.001c rāmaḥ prītisamāyukto vākyam uttaram abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455013 (0.0):
6.001.001a śrutvā hanumato vākyaṃ yathāvad abhibhāṣitam / 6.001.001c rāmaḥ prītisamāyukto vākyam uttaram abravīt
6.001.002a kṛtaṃ hanumatā kāryaṃ sumahad bhuvi duṣkaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455020 (0.0):
6.001.001c rāmaḥ prītisamāyukto vākyam uttaram abravīt / 6.001.002a kṛtaṃ hanumatā kāryaṃ sumahad bhuvi duṣkaram
6.001.002c manasāpi yad anyena na śakyaṃ dharaṇītale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455027 (0.0):
6.001.002a kṛtaṃ hanumatā kāryaṃ sumahad bhuvi duṣkaram / 6.001.002c manasāpi yad anyena na śakyaṃ dharaṇītale
6.001.003a na hi taṃ paripaśyāmi yas tareta mahārṇavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455033 (0.0):
6.001.002c manasāpi yad anyena na śakyaṃ dharaṇītale / 6.001.003a na hi taṃ paripaśyāmi yas tareta mahārṇavam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16862387 (0.063):
nistareyaṃ bhavārṇavam BrP_176.30d / nistartavyāṇy athaitāni BrP_242.35a / nistīryate na kenāpi BrP_123.126a
6.001.003c anyatra garuṇād vāyor anyatra ca hanūmataḥ / 6.001.004a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19650302 (0.0):
01,104.019d*1125_01 aho sāhasam ity āha manasā vāsavo hasan / 01,104.019d*1125_02 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804212 (0.0):
14,043.013a narakiṃnarayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 14,043.013c devadānavanāgānāṃ sarveṣām īśvaro hi saḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432984 (0.0):
yathā ca śakyate 'smābhir | *HV_107.62abc*1182:2 |* / devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037049 (0.0):
6.031.068c nirudvignās trayo lokā bhaviṣyanti hate tvayi / 6.031.069a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455044 (0.0):
6.001.003a na hi taṃ paripaśyāmi yas tareta mahārṇavam / 6.001.003c anyatra garuṇād vāyor anyatra ca hanūmataḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490061 (5.960):
Manu3.196a[186ṃa]/ daitya.dānava.yakṣāṇāṃ gandharva.uraga.rakṣasām |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578809 (0.013):
daityadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19900063 (0.013):
03,213.023a devadānavayakṣāṇāṃ kiṃnaroragarakṣasām
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18842993 (0.018):
devadānavasiddhānāṃ gandharvoragarakṣasām /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13765965 (0.019):
gandharvoragayakṣāṇāṃ HV_44.5c / gandharvoragarakṣasām HV_1.2b
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555203 (0.019):
devadānavagandharva- sayakṣoragarakṣasām // Vdha_3,351.20 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27070839 (0.021):
6.096.030a devadānavayakṣāṇāṃ piśācoragarakṣasām
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10826270 (0.021):
trilokavijayī raudraḥ surāsurabhayaṃkaraḥ // RKS_73.4 // / devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20257084 (0.027):
07,133.033c devagandharvayakṣāṇāṃ manuṣyoragarakṣasām / 07,133.033e daṃśitānām api raṇe ajeyau kṛṣṇapāṇḍavau
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27993855 (0.031):
devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / / nṛpāṇāṃ karkaśānāṃ ca citro veṣa udāhṛtaḥ // BhN_21.125 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18826578 (0.039):
prāpnuvanti ca yacchreyo mānavā liṅgapūjane // RKV_38.57 // / devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
6.001.004c apradhṛṣyāṃ purīṃ laṅkāṃ rāvaṇena surakṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455050 (0.0):
6.001.004a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 6.001.004c apradhṛṣyāṃ purīṃ laṅkāṃ rāvaṇena surakṣitām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19924653 (0.060):
03,264.040c nivāsam akarod dhīmān sugrīveṇābhyupasthitaḥ / 03,264.041a rāvaṇo 'pi purīṃ gatvā laṅkāṃ kāmabalātkṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27036364 (0.062):
6.031.012a kṣipram adya durādharṣāṃ purīṃ rāvaṇapālitām / 6.031.012c abhiyāma javenaiva sarvato haribhir vṛtāḥ
6.001.005a praviṣṭaḥ sattvam āśritya jīvan ko nāma niṣkramet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455055 (0.0):
6.001.004c apradhṛṣyāṃ purīṃ laṅkāṃ rāvaṇena surakṣitām / 6.001.005a praviṣṭaḥ sattvam āśritya jīvan ko nāma niṣkramet
6.001.005c ko viśet sudurādharṣāṃ rākṣasaiś ca surakṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455062 (0.0):
6.001.005a praviṣṭaḥ sattvam āśritya jīvan ko nāma niṣkramet / 6.001.005c ko viśet sudurādharṣāṃ rākṣasaiś ca surakṣitām
6.001.005e yo vīryabalasaṃpanno na samaḥ syād dhanūmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455070 (0.0):
6.001.005c ko viśet sudurādharṣāṃ rākṣasaiś ca surakṣitām / 6.001.005e yo vīryabalasaṃpanno na samaḥ syād dhanūmataḥ
6.001.006a bhṛtyakāryaṃ hanumatā sugrīvasya kṛtaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455076 (0.0):
6.001.005e yo vīryabalasaṃpanno na samaḥ syād dhanūmataḥ / 6.001.006a bhṛtyakāryaṃ hanumatā sugrīvasya kṛtaṃ mahat
6.001.006c evaṃ vidhāya svabalaṃ sadṛśaṃ vikramasya ca / 6.001.007a yo hi bhṛtyo niyuktaḥ san bhartrā karmaṇi duṣkare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455087 (0.0):
6.001.006a bhṛtyakāryaṃ hanumatā sugrīvasya kṛtaṃ mahat / 6.001.006c evaṃ vidhāya svabalaṃ sadṛśaṃ vikramasya ca
6.001.007c kuryāt tadanurāgeṇa tam āhuḥ puruṣottamam / 6.001.008a niyukto nṛpateḥ kāryaṃ na kuryād yaḥ samāhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455100 (0.0):
6.001.007a yo hi bhṛtyo niyuktaḥ san bhartrā karmaṇi duṣkare / 6.001.007c kuryāt tadanurāgeṇa tam āhuḥ puruṣottamam
6.001.008c bhṛtyo yuktaḥ samarthaś ca tam āhuḥ puruṣādhamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455105 (0.0):
6.001.008a niyukto nṛpateḥ kāryaṃ na kuryād yaḥ samāhitaḥ / 6.001.008c bhṛtyo yuktaḥ samarthaś ca tam āhuḥ puruṣādhamam
6.001.009a tanniyoge niyuktena kṛtaṃ kṛtyaṃ hanūmatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455111 (0.0):
6.001.008c bhṛtyo yuktaḥ samarthaś ca tam āhuḥ puruṣādhamam / 6.001.009a tanniyoge niyuktena kṛtaṃ kṛtyaṃ hanūmatā
6.001.009c na cātmā laghutāṃ nītaḥ sugrīvaś cāpi toṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455118 (0.0):
6.001.009a tanniyoge niyuktena kṛtaṃ kṛtyaṃ hanūmatā / 6.001.009c na cātmā laghutāṃ nītaḥ sugrīvaś cāpi toṣitaḥ
6.001.010a ahaṃ ca raghuvaṃśaś ca lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ / 6.001.010c vaidehyā darśanenādya dharmataḥ parirakṣitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455128 (0.0):
6.001.009c na cātmā laghutāṃ nītaḥ sugrīvaś cāpi toṣitaḥ / 6.001.010a ahaṃ ca raghuvaṃśaś ca lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11784283 (0.063):
5.062.039a niścitārthaṃ tatas tasmin sugrīvaṃ pavanātmaje / 5.062.039c lakṣmaṇaḥ prītimān prītaṃ bahumānād avaikṣata
6.001.011a idaṃ tu mama dīnasyā mano bhūyaḥ prakarṣati / 6.001.011c yad ihāsya priyākhyātur na kurmi sadṛśaṃ priyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455141 (0.0):
6.001.010c vaidehyā darśanenādya dharmataḥ parirakṣitāḥ / 6.001.011a idaṃ tu mama dīnasyā mano bhūyaḥ prakarṣati
6.001.012a eṣa sarvasvabhūtas tu pariṣvaṅgo hanūmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455147 (0.0):
6.001.011c yad ihāsya priyākhyātur na kurmi sadṛśaṃ priyam / 6.001.012a eṣa sarvasvabhūtas tu pariṣvaṅgo hanūmataḥ
6.001.012c mayā kālam imaṃ prāpya dattas tasya mahātmanaḥ / 6.001.013a sarvathā sukṛtaṃ tāvat sītāyāḥ parimārgaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455157 (0.0):
6.001.012a eṣa sarvasvabhūtas tu pariṣvaṅgo hanūmataḥ / 6.001.012c mayā kālam imaṃ prāpya dattas tasya mahātmanaḥ
6.001.013c sāgaraṃ tu samāsādya punar naṣṭaṃ mano mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455164 (0.0):
6.001.013a sarvathā sukṛtaṃ tāvat sītāyāḥ parimārgaṇam / 6.001.013c sāgaraṃ tu samāsādya punar naṣṭaṃ mano mama
6.001.014a kathaṃ nāma samudrasya duṣpārasya mahāmbhasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455171 (0.0):
6.001.013c sāgaraṃ tu samāsādya punar naṣṭaṃ mano mama / 6.001.014a kathaṃ nāma samudrasya duṣpārasya mahāmbhasaḥ
6.001.014c harayo dakṣiṇaṃ pāraṃ gamiṣyanti samāhitāḥ / 6.001.015a yady apy eṣa tu vṛttānto vaidehyā gadito mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455181 (0.0):
6.001.014a kathaṃ nāma samudrasya duṣpārasya mahāmbhasaḥ / 6.001.014c harayo dakṣiṇaṃ pāraṃ gamiṣyanti samāhitāḥ
6.001.015c samudrapāragamane harīṇāṃ kim ivottaram / 6.001.016a ity uktvā śokasaṃbhrānto rāmaḥ śatrunibarhaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455194 (0.0):
6.001.015a yady apy eṣa tu vṛttānto vaidehyā gadito mama / 6.001.015c samudrapāragamane harīṇāṃ kim ivottaram
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165574 (0.064):
rāmaḥ prekṣya tu taṃ gṛdhraṃ Ram_3,64.1a / rāmaḥ śatrunibarhaṇaḥ Ram_3,27.18b
6.001.016c hanūmantaṃ mahābāhus tato dhyānam upāgamat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455198 (0.0):
6.001.016a ity uktvā śokasaṃbhrānto rāmaḥ śatrunibarhaṇaḥ / 6.001.016c hanūmantaṃ mahābāhus tato dhyānam upāgamat
6.002.001a taṃ tu śokaparidyūnaṃ rāmaṃ daśarathātmajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455205 (0.0):
6.001.016c hanūmantaṃ mahābāhus tato dhyānam upāgamat / 6.002.001a taṃ tu śokaparidyūnaṃ rāmaṃ daśarathātmajam
6.002.001c uvāca vacanaṃ śrīmān sugrīvaḥ śokanāśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455211 (0.0):
6.002.001a taṃ tu śokaparidyūnaṃ rāmaṃ daśarathātmajam / 6.002.001c uvāca vacanaṃ śrīmān sugrīvaḥ śokanāśanam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471935 (0.044):
4.005.018a tataḥ sarvārthavidvāṃsaṃ rāmaṃ daśarathātmajam / 4.005.018c sugrīvaḥ prāha tejasvī vākyam ekamanās tadā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471465 (0.063):
4.004.005c ācacakṣe mahātmānaṃ rāmaṃ daśarathātmajam / 4.004.006a rājā daśaratho nāma dyutimān dharmavatsalaḥ
6.002.002a kiṃ tvaṃ saṃtapyase vīra yathānyaḥ prākṛtas tathā / 6.002.002c maivaṃ bhūs tyaja saṃtāpaṃ kṛtaghna iva sauhṛdam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455222 (0.0):
6.002.001c uvāca vacanaṃ śrīmān sugrīvaḥ śokanāśanam / 6.002.002a kiṃ tvaṃ saṃtapyase vīra yathānyaḥ prākṛtas tathā
6.002.003a saṃtāpasya ca te sthānaṃ na hi paśyāmi rāghava / 6.002.003c pravṛttāv upalabdhāyāṃ jñāte ca nilaye ripoḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455232 (0.0):
6.002.002c maivaṃ bhūs tyaja saṃtāpaṃ kṛtaghna iva sauhṛdam / 6.002.003a saṃtāpasya ca te sthānaṃ na hi paśyāmi rāghava
6.002.004a dhṛtimāñ śāstravit prājñaḥ paṇḍitaś cāsi rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455239 (0.0):
6.002.003c pravṛttāv upalabdhāyāṃ jñāte ca nilaye ripoḥ / 6.002.004a dhṛtimāñ śāstravit prājñaḥ paṇḍitaś cāsi rāghava
6.002.004c tyajemāṃ pāpikāṃ buddhiṃ kṛtvātmevārthadūṣaṇīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455247 (0.0):
6.002.004a dhṛtimāñ śāstravit prājñaḥ paṇḍitaś cāsi rāghava / 6.002.004c tyajemāṃ pāpikāṃ buddhiṃ kṛtvātmevārthadūṣaṇīm
6.002.005a samudraṃ laṅghayitvā tu mahānakrasamākulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455252 (0.0):
6.002.004c tyajemāṃ pāpikāṃ buddhiṃ kṛtvātmevārthadūṣaṇīm / 6.002.005a samudraṃ laṅghayitvā tu mahānakrasamākulam
6.002.005c laṅkām ārohayiṣyāmo haniṣyāmaś ca te ripum / 6.002.006a nirutsāhasya dīnasya śokaparyākulātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455261 (0.0):
6.002.005a samudraṃ laṅghayitvā tu mahānakrasamākulam / 6.002.005c laṅkām ārohayiṣyāmo haniṣyāmaś ca te ripum
6.002.006c sarvārthā vyavasīdanti vyasanaṃ cādhigacchati / 6.002.007a ime śūrāḥ samarthāś ca sarve no hariyūthapāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455272 (0.0):
6.002.006a nirutsāhasya dīnasya śokaparyākulātmanaḥ / 6.002.006c sarvārthā vyavasīdanti vyasanaṃ cādhigacchati
6.002.007c tvatpriyārthaṃ kṛtotsāhāḥ praveṣṭum api pāvakam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455279 (0.0):
6.002.007a ime śūrāḥ samarthāś ca sarve no hariyūthapāḥ / 6.002.007c tvatpriyārthaṃ kṛtotsāhāḥ praveṣṭum api pāvakam
6.002.008a eṣāṃ harṣeṇa jānāmi tarkaś cāsmin dṛḍho mama / 6.002.008c vikrameṇa samāneṣye sītāṃ hatvā yathā ripum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455289 (0.0):
6.002.007c tvatpriyārthaṃ kṛtotsāhāḥ praveṣṭum api pāvakam / 6.002.008a eṣāṃ harṣeṇa jānāmi tarkaś cāsmin dṛḍho mama
6.002.009a setur atra yathā vadhyed yathā paśyema tāṃ purīm / 6.002.009c tasya rākṣasarājasya tathā tvaṃ kuru rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455298 (0.0):
6.002.008c vikrameṇa samāneṣye sītāṃ hatvā yathā ripum / 6.002.009a setur atra yathā vadhyed yathā paśyema tāṃ purīm
6.002.010a dṛṣṭvā tāṃ hi purīṃ laṅkāṃ trikūṭaśikhare sthitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455305 (0.0):
6.002.009c tasya rākṣasarājasya tathā tvaṃ kuru rāghava / 6.002.010a dṛṣṭvā tāṃ hi purīṃ laṅkāṃ trikūṭaśikhare sthitām
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11757350 (0.047):
5.002.001a sa sāgaram anādhṛṣyam atikramya mahābalaḥ / 5.002.001c trikūṭaśikhare laṅkāṃ sthitāṃ svastho dadarśa ha
6.002.010c hataṃ ca rāvaṇaṃ yuddhe darśanād upadhāraya / 6.002.011a setubaddhaḥ samudre ca yāval laṅkā samīpataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455316 (0.0):
6.002.010a dṛṣṭvā tāṃ hi purīṃ laṅkāṃ trikūṭaśikhare sthitām / 6.002.010c hataṃ ca rāvaṇaṃ yuddhe darśanād upadhāraya
6.002.011c sarvaṃ tīrṇaṃ ca vai sainyaṃ jitam ity upadhāryatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455322 (0.0):
6.002.011a setubaddhaḥ samudre ca yāval laṅkā samīpataḥ / 6.002.011c sarvaṃ tīrṇaṃ ca vai sainyaṃ jitam ity upadhāryatām
6.002.012a ime hi samare śūrā harayaḥ kāmarūpiṇaḥ / 6.002.012c tad alaṃ viklavā buddhī rājan sarvārthanāśanī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455332 (0.0):
6.002.011c sarvaṃ tīrṇaṃ ca vai sainyaṃ jitam ity upadhāryatām / 6.002.012a ime hi samare śūrā harayaḥ kāmarūpiṇaḥ
6.002.013a puruṣasya hi loke 'smiñ śokaḥ śauryāpakarṣaṇaḥ / 6.002.013c yat tu kāryaṃ manuṣyeṇa śauṇḍīryam avalambatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455344 (0.0):
6.002.012c tad alaṃ viklavā buddhī rājan sarvārthanāśanī / 6.002.013a puruṣasya hi loke 'smiñ śokaḥ śauryāpakarṣaṇaḥ
6.002.013e śūrāṇāṃ hi manuṣyāṇāṃ tvadvidhānāṃ mahātmanām / 6.002.014a vinaṣṭe vā pranaṣṭe vā śokaḥ sarvārthanāśanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455353 (0.0):
6.002.013c yat tu kāryaṃ manuṣyeṇa śauṇḍīryam avalambatā / 6.002.013e śūrāṇāṃ hi manuṣyāṇāṃ tvadvidhānāṃ mahātmanām
6.002.014c tvaṃ tu buddhimatāṃ śreṣṭhaḥ sarvaśāstrārthakovidaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455362 (0.0):
6.002.014a vinaṣṭe vā pranaṣṭe vā śokaḥ sarvārthanāśanaḥ / 6.002.014c tvaṃ tu buddhimatāṃ śreṣṭhaḥ sarvaśāstrārthakovidaḥ
6.002.015a madvidhaiḥ sacivaiḥ sārtham ariṃ jetum ihārhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455369 (0.0):
6.002.014c tvaṃ tu buddhimatāṃ śreṣṭhaḥ sarvaśāstrārthakovidaḥ / 6.002.015a madvidhaiḥ sacivaiḥ sārtham ariṃ jetum ihārhasi
6.002.015c na hi paśyāmy ahaṃ kaṃ cit triṣu lokeṣu rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455376 (0.0):
6.002.015a madvidhaiḥ sacivaiḥ sārtham ariṃ jetum ihārhasi / 6.002.015c na hi paśyāmy ahaṃ kaṃ cit triṣu lokeṣu rāghava
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20232604 (0.030):
07,104.002a na hi paśyāmy ahaṃ taṃ vai triṣu lokeṣu saṃjaya
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028888 (0.052):
6.011.026a ajñātaṃ nāsti te kiṃ cit triṣu lokeṣu rāghava
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658231 (0.064):
13,015.028d*0144_02 tvatsamo nāsti me kaś cit triṣu lokeṣu vai priyaḥ
6.002.016a gṛhītadhanuṣo yas te tiṣṭhed abhimukho raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455383 (0.0):
6.002.015c na hi paśyāmy ahaṃ kaṃ cit triṣu lokeṣu rāghava / 6.002.016a gṛhītadhanuṣo yas te tiṣṭhed abhimukho raṇe
6.002.016c vānareṣu samāsaktaṃ na te kāryaṃ vipatsyate / 6.002.017a acirād drakṣyase sītāṃ tīrtvā sāgaram akṣayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455393 (0.0):
6.002.016a gṛhītadhanuṣo yas te tiṣṭhed abhimukho raṇe / 6.002.016c vānareṣu samāsaktaṃ na te kāryaṃ vipatsyate
6.002.017c tad alaṃ śokam ālambya krodham ālamba bhūpate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455399 (0.0):
6.002.017a acirād drakṣyase sītāṃ tīrtvā sāgaram akṣayam / 6.002.017c tad alaṃ śokam ālambya krodham ālamba bhūpate
6.002.018a niśceṣṭāḥ kṣatriyā mandāḥ sarve caṇḍasya bibhyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455404 (0.0):
6.002.017c tad alaṃ śokam ālambya krodham ālamba bhūpate / 6.002.018a niśceṣṭāḥ kṣatriyā mandāḥ sarve caṇḍasya bibhyati
6.002.018c laṅganārthaṃ ca ghorasya samudrasya nadīpateḥ / 6.002.019a sahāsmābhir ihopetaḥ sūkṣmabuddhir vicāraya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455416 (0.0):
6.002.018a niśceṣṭāḥ kṣatriyā mandāḥ sarve caṇḍasya bibhyati / 6.002.018c laṅganārthaṃ ca ghorasya samudrasya nadīpateḥ
6.002.019c ime hi samare śūrā harayaḥ kāmarūpiṇaḥ / 6.002.020a tān arīn vidhamiṣyanti śilāpādapavṛṣṭibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455425 (0.0):
6.002.019a sahāsmābhir ihopetaḥ sūkṣmabuddhir vicāraya / 6.002.019c ime hi samare śūrā harayaḥ kāmarūpiṇaḥ
6.002.020c kathaṃ cit paripaśyāmas te vayaṃ varuṇālayam / 6.002.021a kim uktvā bahudhā cāpi sarvathā vijayī bhavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455436 (0.0):
6.002.020a tān arīn vidhamiṣyanti śilāpādapavṛṣṭibhiḥ / 6.002.020c kathaṃ cit paripaśyāmas te vayaṃ varuṇālayam
6.003.001a sugrīvasya vacaḥ śrutvā hetumat paramārthavit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455443 (0.0):
6.002.021a kim uktvā bahudhā cāpi sarvathā vijayī bhavān / 6.003.001a sugrīvasya vacaḥ śrutvā hetumat paramārthavit
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27053991 (0.025):
6.059.062c bālo vā yadi vā vṛddho mṛtyuṃ jānīhi saṃyuge / 6.059.063a lakṣmaṇasya vacaḥ śrutvā hetumat paramārthavat
6.003.001c pratijagrāha kākutstho hanūmantam athābravīt / 6.003.002a tarasā setubandhena sāgarocchoṣaṇena vā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455452 (0.0):
6.003.001a sugrīvasya vacaḥ śrutvā hetumat paramārthavit / 6.003.001c pratijagrāha kākutstho hanūmantam athābravīt
6.003.002c sarvathā susamartho 'smi sāgarasyāsya laṅghane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455459 (0.0):
6.003.002a tarasā setubandhena sāgarocchoṣaṇena vā / 6.003.002c sarvathā susamartho 'smi sāgarasyāsya laṅghane
6.003.003a kati durgāṇi durgāyā laṅkāyās tad bravīhi me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455465 (0.0):
6.003.002c sarvathā susamartho 'smi sāgarasyāsya laṅghane / 6.003.003a kati durgāṇi durgāyā laṅkāyās tad bravīhi me
6.003.003c jñātum icchāmi tat sarvaṃ darśanād iva vānara / 6.003.004a balasya parimāṇaṃ ca dvāradurgakriyām api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455474 (0.0):
6.003.003a kati durgāṇi durgāyā laṅkāyās tad bravīhi me / 6.003.003c jñātum icchāmi tat sarvaṃ darśanād iva vānara
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10352981 (0.050):
12,202.033d@017A_0024 bhavantaṃ jñātum icchāmi tava tattvaṃ bravīhi me
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20650146 (0.059):
13,013.006d@003A_0111 tām evaṃvādinīṃ vācam ahaṃ pratyuktavāṃs tadā / 13,013.006d@003A_0112 jñātum icchāmi kas tvaṃ hi tato me dāsyase varam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26779777 (0.064):
kiyantaṃ ca tvayā kālam % iha stheyam ariṃdama // BrP_56.7 // / jñātum icchāmi deveśa $ brūhi sarvam aśeṣataḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11051093 (0.064):
kiyantaṃ ca tvayā kālam iha stheyam ariṃdama // BrP_56.7 // / jñātum icchāmi deveśa brūhi sarvam aśeṣataḥ /
6.003.004c gupti karma ca laṅkāyā rakṣasāṃ sadanāni ca / 6.003.005a yathāsukhaṃ yathāvac ca laṅkāyām asi dṛṣṭavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455485 (0.0):
6.003.004a balasya parimāṇaṃ ca dvāradurgakriyām api / 6.003.004c gupti karma ca laṅkāyā rakṣasāṃ sadanāni ca
6.003.005c saram ācakṣva tattvena sarvathā kuśalo hy asi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455491 (0.0):
6.003.005a yathāsukhaṃ yathāvac ca laṅkāyām asi dṛṣṭavān / 6.003.005c saram ācakṣva tattvena sarvathā kuśalo hy asi
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1468609 (0.055):
08,020.004a aparāhṇe kathaṃ yuddham abhaval lomaharṣaṇam / 08,020.004c tan mamācakṣva tattvena kuśalo hy asi saṃjaya
6.003.006a śrutvā rāmasya vacanaṃ hanūmān mārutātmajaḥ / 6.003.006c vākyaṃ vākyavidāṃ śreṣṭho rāmaṃ punar athābravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455503 (0.0):
6.003.005c saram ācakṣva tattvena sarvathā kuśalo hy asi / 6.003.006a śrutvā rāmasya vacanaṃ hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11784375 (0.025):
5.063.006c codayanti hanūmantaṃ sītāvṛttāntakovidam / 5.063.007a śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27055552 (0.046):
6.061.024c gṛhya jāmbavataḥ pādau hanūmān mārutātmajaḥ / 6.061.025a śrutvā hanumato vākyaṃ tathāpi vyathitendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11772381 (0.047):
5.035.032c sakāśaṃ mānavendrasya bhartur me plavagarṣabha / 5.035.033a sītāyā vacanaṃ śrutvā hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26685928 (0.054):
1.069.013c vākyaṃ vākyavidāṃ śreṣṭho vaideham idam abravīt
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11771439 (0.058):
5.034.001a bhūya eva mahātejā hanūmān mārutātmajaḥ / 5.034.001c abravīt praśritaṃ vākyaṃ sītāpratyayakāraṇāt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19639846 (0.059):
01,092.004a pratīpas tu mahīpālas tām uvāca manasvinīm / 01,092.004b*0917_01 vākyaṃ vākyavidāṃ śreṣṭho dharmaniścayatattvavit
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124848 (0.061):
tac chrutvā lakṣmaṇo vākyaṃ Ram_3,66.3a / tac chrutvā vacanaṃ tasya Ram_3,6.18a
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27073195 (0.063):
6.102.031a tato lakṣmaṇasugrīvau hanūmāṃś ca plavaṃgamaḥ / 6.102.031c niśamya vākyaṃ rāmasya babhūvur vyathitā bhṛśam
6.003.007a śrūyatāṃ sarvam ākhyāsye durgakarmavidhānataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455509 (0.0):
6.003.006c vākyaṃ vākyavidāṃ śreṣṭho rāmaṃ punar athābravīt / 6.003.007a śrūyatāṃ sarvam ākhyāsye durgakarmavidhānataḥ
6.003.007c guptā purī yathā laṅkā rakṣitā ca yathā balaiḥ / 6.003.008a parāṃ samṛddhiṃ laṅkāyāḥ sāgarasya ca bhīmatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455520 (0.0):
6.003.007a śrūyatāṃ sarvam ākhyāsye durgakarmavidhānataḥ / 6.003.007c guptā purī yathā laṅkā rakṣitā ca yathā balaiḥ
6.003.008c vibhāgaṃ ca balaughasya nirdeśaṃ vāhanasya ca / 6.003.009a prahṛṣṭā muditā laṅkā mattadvipasamākulā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455531 (0.0):
6.003.008a parāṃ samṛddhiṃ laṅkāyāḥ sāgarasya ca bhīmatām / 6.003.008c vibhāgaṃ ca balaughasya nirdeśaṃ vāhanasya ca
6.003.009c mahatī rathasaṃpūrṇā rakṣogaṇasamākulā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455537 (0.0):
6.003.009a prahṛṣṭā muditā laṅkā mattadvipasamākulā / 6.003.009c mahatī rathasaṃpūrṇā rakṣogaṇasamākulā
6.003.010a dṛḍhabaddhakavāṭāni mahāparighavanti ca / 6.003.010c dvārāṇi vipulāny asyāś catvāri sumahānti ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455547 (0.0):
6.003.009c mahatī rathasaṃpūrṇā rakṣogaṇasamākulā / 6.003.010a dṛḍhabaddhakavāṭāni mahāparighavanti ca
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28033210 (0.057):
nāmanidhyaptayaḥ | catasro manujanidhyaptayaḥ | catvāri prativacanāni | / catvāri dvārāṇi | catvāryakṣarāṇi | catvāro 'vatārāḥ | catvāraḥ padāḥ |
6.003.011a vapreṣūpalayantrāṇi balavanti mahānti ca / 6.003.011c āgataṃ parasainyaṃ tais tatra pratinivāryate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455555 (0.0):
6.003.010c dvārāṇi vipulāny asyāś catvāri sumahānti ca / 6.003.011a vapreṣūpalayantrāṇi balavanti mahānti ca
6.003.012a dvāreṣu saṃskṛtā bhīmāḥ kālāyasamayāḥ śitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455562 (0.0):
6.003.011c āgataṃ parasainyaṃ tais tatra pratinivāryate / 6.003.012a dvāreṣu saṃskṛtā bhīmāḥ kālāyasamayāḥ śitāḥ
6.003.012c śataśo rocitā vīraiḥ śataghnyo rakṣasāṃ gaṇaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455568 (0.0):
6.003.012a dvāreṣu saṃskṛtā bhīmāḥ kālāyasamayāḥ śitāḥ / 6.003.012c śataśo rocitā vīraiḥ śataghnyo rakṣasāṃ gaṇaiḥ
6.003.013a sauvarṇaś ca mahāṃs tasyāḥ prākāro duṣpradharṣaṇaḥ / 6.003.013c maṇividrumavaidūryamuktāvicaritāntaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455577 (0.0):
6.003.012c śataśo rocitā vīraiḥ śataghnyo rakṣasāṃ gaṇaiḥ / 6.003.013a sauvarṇaś ca mahāṃs tasyāḥ prākāro duṣpradharṣaṇaḥ
6.003.014a sarvataś ca mahābhīmāḥ śītatoyā mahāśubhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455585 (0.0):
6.003.013c maṇividrumavaidūryamuktāvicaritāntaraḥ / 6.003.014a sarvataś ca mahābhīmāḥ śītatoyā mahāśubhāḥ
6.003.014c agādhā grāhavatyaś ca parikhā mīnasevitāḥ / 6.003.015a dvāreṣu tāsāṃ catvāraḥ saṃkramāḥ paramāyatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455595 (0.0):
6.003.014a sarvataś ca mahābhīmāḥ śītatoyā mahāśubhāḥ / 6.003.014c agādhā grāhavatyaś ca parikhā mīnasevitāḥ
6.003.015c yantrair upetā bahubhir mahadbhir dṛḍhasaṃdhibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455601 (0.0):
6.003.015a dvāreṣu tāsāṃ catvāraḥ saṃkramāḥ paramāyatāḥ / 6.003.015c yantrair upetā bahubhir mahadbhir dṛḍhasaṃdhibhiḥ
6.003.016a trāyante saṃkramās tatra parasainyāgame sati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455607 (0.0):
6.003.015c yantrair upetā bahubhir mahadbhir dṛḍhasaṃdhibhiḥ / 6.003.016a trāyante saṃkramās tatra parasainyāgame sati
6.003.016c yantrais tair avakīryante parikhāsu samantataḥ / 6.003.017a ekas tv akampyo balavān saṃkramaḥ sumahādṛḍhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455618 (0.0):
6.003.016a trāyante saṃkramās tatra parasainyāgame sati / 6.003.016c yantrais tair avakīryante parikhāsu samantataḥ
6.003.017c kāñcanair bahubhiḥ stambhair vedikābhiś ca śobhitaḥ / 6.003.018a svayaṃ prakṛtisaṃpanno yuyutsū rāma rāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455623 (0.0):
6.003.017a ekas tv akampyo balavān saṃkramaḥ sumahādṛḍhaḥ / 6.003.017c kāñcanair bahubhiḥ stambhair vedikābhiś ca śobhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455630 (0.0):
6.003.017c kāñcanair bahubhiḥ stambhair vedikābhiś ca śobhitaḥ / 6.003.018a svayaṃ prakṛtisaṃpanno yuyutsū rāma rāvaṇaḥ
6.003.018c utthitaś cāpramattaś ca balānām anudarśane / 6.003.019a laṅkā purī nirālambā devadurgā bhayāvahā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455641 (0.0):
6.003.018a svayaṃ prakṛtisaṃpanno yuyutsū rāma rāvaṇaḥ / 6.003.018c utthitaś cāpramattaś ca balānām anudarśane
6.003.019c nādeyaṃ pārvataṃ vanyaṃ kṛtrimaṃ ca caturvidham / 6.003.020a sthitā pāre samudrasya dūrapārasya rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455652 (0.0):
6.003.019a laṅkā purī nirālambā devadurgā bhayāvahā / 6.003.019c nādeyaṃ pārvataṃ vanyaṃ kṛtrimaṃ ca caturvidham
6.003.020c naupathaś cāpi nāsty atra nirādeśaś ca sarvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455658 (0.0):
6.003.020a sthitā pāre samudrasya dūrapārasya rāghava / 6.003.020c naupathaś cāpi nāsty atra nirādeśaś ca sarvataḥ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25784373 (0.020):
āyāti tarhi muktaḥ kathaṃ bhūmau prārohanti ? prārūḍhāś ca kathaṃ sarvataḥ / prasāriṇyā vallikā bhavantyaḥ pracurataraṃ phullanti phalanti ca ?
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24371773 (0.025):
tadraśmīḥ saṃprabhāsantīḥ samavabhāsya sarvataḥ / / tatpretabhuvanaṃ sarvaṃ karoti śītatānvitam //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4435362 (0.029):
sūryo divicaranmadhye meghānām iva sarvataḥ // HV_108.24 // / [k: K1.3.4 Ñ2.3 V B D T4 G2 5 (T2 after 25, G1 after 28) ins.: :k]
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24370516 (0.031):
kṛtvā tataḥ samuddhatya samavabhāsya sarvataḥ // / ihāgatā imāstasya lokeśasyātmajāḥ prabhāḥ //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2447665 (0.038):
sarvato 'vyavahitasya yasya madhye avayavā na santīti tatsupiramiti / / sarvato 'vyavahitaspaya nirantarasyāvayavinaḥ svāvayavadvāreṇa /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15813588 (0.039):
vadiṣyati sarve sarvato' py anvicchantu | yathādyatana nimantraṇataḥ
6.003.021a śailāgre racitā durgā sā pūr devapuropamā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455666 (0.0):
6.003.020c naupathaś cāpi nāsty atra nirādeśaś ca sarvataḥ / 6.003.021a śailāgre racitā durgā sā pūr devapuropamā
6.003.021c vājivāraṇasaṃpūrṇā laṅkā paramadurjayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455671 (0.0):
6.003.021a śailāgre racitā durgā sā pūr devapuropamā / 6.003.021c vājivāraṇasaṃpūrṇā laṅkā paramadurjayā
6.003.022a parighāś ca śataghnyaś ca yantrāṇi vividhāni ca / 6.003.022c śobhayanti purīṃ laṅkāṃ rāvaṇasya durātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455681 (0.0):
6.003.021c vājivāraṇasaṃpūrṇā laṅkā paramadurjayā / 6.003.022a parighāś ca śataghnyaś ca yantrāṇi vividhāni ca
6.003.023a ayutaṃ rakṣasām atra paścimadvāram āśritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455687 (0.0):
6.003.022c śobhayanti purīṃ laṅkāṃ rāvaṇasya durātmanaḥ / 6.003.023a ayutaṃ rakṣasām atra paścimadvāram āśritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455697 (0.046):
6.003.024a niyutaṃ rakṣasām atra dakṣiṇadvāram āśritam
6.003.023c śūlahastā durādharṣāḥ sarve khaḍgāgrayodhinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455694 (0.0):
6.003.023a ayutaṃ rakṣasām atra paścimadvāram āśritam / 6.003.023c śūlahastā durādharṣāḥ sarve khaḍgāgrayodhinaḥ
6.003.024a niyutaṃ rakṣasām atra dakṣiṇadvāram āśritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455700 (0.0):
6.003.023c śūlahastā durādharṣāḥ sarve khaḍgāgrayodhinaḥ / 6.003.024a niyutaṃ rakṣasām atra dakṣiṇadvāram āśritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455684 (0.046):
6.003.023a ayutaṃ rakṣasām atra paścimadvāram āśritam
6.003.024c caturaṅgeṇa sainyena yodhās tatrāpy anuttamāḥ / 6.003.025a prayutaṃ rakṣasām atra pūrvadvāraṃ samāśritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455710 (0.0):
6.003.024a niyutaṃ rakṣasām atra dakṣiṇadvāram āśritam / 6.003.024c caturaṅgeṇa sainyena yodhās tatrāpy anuttamāḥ
6.003.025c carmakhaḍgadharāḥ sarve tathā sarvāstrakovidāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455718 (0.0):
6.003.025a prayutaṃ rakṣasām atra pūrvadvāraṃ samāśritam / 6.003.025c carmakhaḍgadharāḥ sarve tathā sarvāstrakovidāḥ
6.003.026a arbudaṃ rakṣasām atra uttaradvāram āśritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455721 (0.0):
6.003.025c carmakhaḍgadharāḥ sarve tathā sarvāstrakovidāḥ / 6.003.026a arbudaṃ rakṣasām atra uttaradvāram āśritam
6.003.026c rathinaś cāśvavāhāś ca kulaputrāḥ supūjitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455730 (0.0):
6.003.026a arbudaṃ rakṣasām atra uttaradvāram āśritam / 6.003.026c rathinaś cāśvavāhāś ca kulaputrāḥ supūjitāḥ
6.003.027a śataṃ śatasahasrāṇāṃ madhyamaṃ gulmam āśritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455736 (0.0):
6.003.026c rathinaś cāśvavāhāś ca kulaputrāḥ supūjitāḥ / 6.003.027a śataṃ śatasahasrāṇāṃ madhyamaṃ gulmam āśritam
6.003.027c yātudhānā durādharṣāḥ sāgrakoṭiś ca rakṣasām / 6.003.028a te mayā saṃkramā bhagnāḥ parikhāś cāvapūritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455746 (0.0):
6.003.027a śataṃ śatasahasrāṇāṃ madhyamaṃ gulmam āśritam / 6.003.027c yātudhānā durādharṣāḥ sāgrakoṭiś ca rakṣasām
6.003.028c dagdhā ca nagarī laṅkā prākārāś cāvasāditāḥ / 6.003.029a yena kena tu mārgeṇa tarāma varuṇālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455749 (0.0):
6.003.028a te mayā saṃkramā bhagnāḥ parikhāś cāvapūritāḥ / 6.003.028c dagdhā ca nagarī laṅkā prākārāś cāvasāditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455756 (0.0):
6.003.028c dagdhā ca nagarī laṅkā prākārāś cāvasāditāḥ / 6.003.029a yena kena tu mārgeṇa tarāma varuṇālayam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11779898 (0.047):
5.053.025c agniṃ visṛjatābhīkṣṇaṃ bhīmaṃ rākṣasasadmani / 5.053.026a dagdheyaṃ nagarī laṅkā sāṭṭaprākāratoraṇā
6.003.029c hateti nagarī laṅkāṃ vānarair avadhāryatām / 6.003.030a aṅgado dvivido maindo jāmbavān panaso nalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455767 (0.0):
6.003.029a yena kena tu mārgeṇa tarāma varuṇālayam / 6.003.029c hateti nagarī laṅkāṃ vānarair avadhāryatām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750751 (0.026):
rāmo yuddhāya tac chrutvā laṅkāṃ sakapirāyayau /AP_10.003ab/ / vānaro hanūmān maindo dvivido jāmbavānnalaḥ //AP_10.003cd/
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25479649 (0.040):
4.025.032a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 4.025.032c maindaś ca dvividaś caiva hanūmāñ jāmbavān nalaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488758 (0.045):
4.049.005c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 4.049.006a maindaś ca dvividaś caiva hanumāñ jāmbavān api / 4.049.006c aṅgado yuvarājaś ca tāraś ca vanagocaraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19924426 (0.052):
03,264.022c lakṣmaṇo nāma medhāvī sthitaḥ kāryārthasiddhaye / 03,264.023a maindaś ca dvividaś caiva hanūmāṃś cānilātmajaḥ / 03,264.023c jāmbavān ṛkṣarājaś ca sugrīvasacivāḥ sthitāḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25492714 (0.059):
4.064.002a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 4.064.002c maindaś ca dvividaś caiva suṣeṇo jāmbavāṃs tathā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035856 (0.062):
6.029.010a tam anvarohat sugrīvaḥ sāmātyaḥ savibhīṣaṇaḥ / 6.029.010c hanūmān aṅgado nīlo maindo dvivida eva ca
6.003.030c nīlaḥ senāpatiś caiva balaśeṣeṇa kiṃ tava / 6.003.031a plavamānā hi gatvā tāṃ rāvaṇasya mahāpurīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455777 (0.0):
6.003.030a aṅgado dvivido maindo jāmbavān panaso nalaḥ / 6.003.030c nīlaḥ senāpatiś caiva balaśeṣeṇa kiṃ tava
6.003.031c saprakārāṃ sabhavanām ānayiṣyanti maithilīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455784 (0.0):
6.003.031a plavamānā hi gatvā tāṃ rāvaṇasya mahāpurīm / 6.003.031c saprakārāṃ sabhavanām ānayiṣyanti maithilīm
6.003.032a evam ājñāpaya kṣipraṃ balānāṃ sarvasaṃgraham / 6.003.032c muhūrtena tu yuktena prasthānam abhirocaya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455793 (0.0):
6.003.031c saprakārāṃ sabhavanām ānayiṣyanti maithilīm / 6.003.032a evam ājñāpaya kṣipraṃ balānāṃ sarvasaṃgraham
6.004.001a śrutvā hanūmato vākyaṃ yathāvad anupūrvaśaḥ / 6.004.001c tato 'bravīn mahātejā rāmaḥ satyaparākramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455797 (0.0):
6.003.032c muhūrtena tu yuktena prasthānam abhirocaya / 6.004.001a śrutvā hanūmato vākyaṃ yathāvad anupūrvaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455805 (0.0):
6.004.001a śrutvā hanūmato vākyaṃ yathāvad anupūrvaśaḥ / 6.004.001c tato 'bravīn mahātejā rāmaḥ satyaparākramaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27044503 (5.960):
6.047.045c vidhamiṣyāmy ahaṃ nīcam anujānīhi māṃ vibho / 6.047.046a tam abravīn mahātejā rāmaḥ satyaparākramaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26671131 (0.054):
1.017.014c sarve jñānopasaṃpannāḥ sarve samuditā guṇaiḥ / 1.017.015a teṣām api mahātejā rāmaḥ satyaparākramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3053013 (0.057):
Ram_2,27.33 // / tato 'bravīn mahātejā $ rāmo lakṣmaṇam agrataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7695279 (0.057):
Ram_2,27.33 // / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4269999 (0.063):
2.028.001a tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ
6.004.002a yāṃ nivedayase laṅkāṃ purīṃ bhīmasya rakṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455811 (0.0):
6.004.001c tato 'bravīn mahātejā rāmaḥ satyaparākramaḥ / 6.004.002a yāṃ nivedayase laṅkāṃ purīṃ bhīmasya rakṣasaḥ
6.004.002c kṣipram enāṃ vadhiṣyāmi satyam etad bravīmi te / 6.004.003a asmin muhūrte sugrīva prayāṇam abhirocaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455820 (0.0):
6.004.002a yāṃ nivedayase laṅkāṃ purīṃ bhīmasya rakṣasaḥ / 6.004.002c kṣipram enāṃ vadhiṣyāmi satyam etad bravīmi te
6.004.003c yukto muhūrto vijayaḥ prāpto madhyaṃ divākaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455826 (0.0):
6.004.003a asmin muhūrte sugrīva prayāṇam abhirocaye / 6.004.003c yukto muhūrto vijayaḥ prāpto madhyaṃ divākaraḥ
6.004.004a uttarā phalgunī hy adya śvas tu hastena yokṣyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455833 (0.0):
6.004.003c yukto muhūrto vijayaḥ prāpto madhyaṃ divākaraḥ / 6.004.004a uttarā phalgunī hy adya śvas tu hastena yokṣyate
6.004.004c abhiprayāma sugrīva sarvānīkasamāvṛtāḥ / 6.004.005a nimittāni ca dhanyāni yāni prādurbhavanti me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455843 (0.0):
6.004.004a uttarā phalgunī hy adya śvas tu hastena yokṣyate / 6.004.004c abhiprayāma sugrīva sarvānīkasamāvṛtāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21883241 (0.058):
rakṣantu tvāṃ viśālākṣi % samagrā vanadevatāḥ // Ram_3,43.30 // / nimittāni hi ghorāṇi $ yāni prādurbhavanti me &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7360663 (0.058):
rakṣantu tvāṃ viśālākṣi samagrā vanadevatāḥ // Ram_3,43.30 // / nimittāni hi ghorāṇi yāni prādurbhavanti me /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10066101 (0.062):
3.043.030c rakṣantu tvāṃ viśālākṣi samagrā vanadevatāḥ / 3.043.031a nimittāni hi ghorāṇi yāni prādurbhavanti me
6.004.005c nihatya rāvaṇaṃ sītām ānayiṣyāmi jānakīm / 6.004.006a upariṣṭād dhi nayanaṃ sphuramāṇam idaṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455852 (0.0):
6.004.005a nimittāni ca dhanyāni yāni prādurbhavanti me / 6.004.005c nihatya rāvaṇaṃ sītām ānayiṣyāmi jānakīm
6.004.006c vijayaṃ samanuprāptaṃ śaṃsatīva manoratham / 6.004.007a agre yātu balasyāsya nīlo mārgam avekṣitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455863 (0.0):
6.004.006a upariṣṭād dhi nayanaṃ sphuramāṇam idaṃ mama / 6.004.006c vijayaṃ samanuprāptaṃ śaṃsatīva manoratham
6.004.007c vṛtaḥ śatasahasreṇa vānarāṇāṃ tarasvinām / 6.004.008a phalamūlavatā nīla śītakānanavāriṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455874 (0.0):
6.004.007a agre yātu balasyāsya nīlo mārgam avekṣitum / 6.004.007c vṛtaḥ śatasahasreṇa vānarāṇāṃ tarasvinām
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25486202 (0.032):
4.041.003c sāhāyyaṃ kuru rāmasya kṛtye 'smin samupasthite / 4.041.004a vṛtaḥ śatasahasreṇa vānarāṇāṃ tarasvinām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19926331 (0.033):
03,267.001c samājagmuḥ kapiśreṣṭhāḥ sugrīvavacanāt tadā / 03,267.002a vṛtaḥ koṭisahasreṇa vānarāṇāṃ tarasvinām
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25485085 (0.035):
4.039.016c deśakālanayair yuktaḥ kāryākāryaviniścaye / 4.039.017a vṛtaḥ śatasahasreṇa vānarāṇāṃ tarasvinām
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484661 (0.059):
4.038.018c vṛtaḥ koṭisahasreṇa vānarāṇām adṛśyata / 4.038.019a ṛkṣāṇāṃ bhīmavegānāṃ dhūmraḥ śatrunibarhaṇaḥ
6.004.008c pathā madhumatā cāśu senāṃ senāpate naya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455880 (0.0):
6.004.008a phalamūlavatā nīla śītakānanavāriṇā / 6.004.008c pathā madhumatā cāśu senāṃ senāpate naya
6.004.009a dūṣayeyur durātmānaḥ pathi mūlaphalodakam / 6.004.009c rākṣasāḥ parirakṣethās tebhyas tvaṃ nityam udyataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455889 (0.0):
6.004.008c pathā madhumatā cāśu senāṃ senāpate naya / 6.004.009a dūṣayeyur durātmānaḥ pathi mūlaphalodakam
6.004.010a nimneṣu vanadurgeṣu vaneṣu ca vanaukasaḥ / 6.004.010c abhiplutyābhipaśyeyuḥ pareṣāṃ nihataṃ balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455900 (0.0):
6.004.009c rākṣasāḥ parirakṣethās tebhyas tvaṃ nityam udyataḥ / 6.004.010a nimneṣu vanadurgeṣu vaneṣu ca vanaukasaḥ
6.004.011a sāgaraughanibhaṃ bhīmam agrānīkaṃ mahābalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455908 (0.0):
6.004.010c abhiplutyābhipaśyeyuḥ pareṣāṃ nihataṃ balam / 6.004.011a sāgaraughanibhaṃ bhīmam agrānīkaṃ mahābalāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27026576 (0.044):
6.004.035a sāgaraughanibhaṃ bhīmaṃ tad vānarabalaṃ mahat
6.004.011c kapisiṃhā prakarṣantu śataśo 'tha sahasraśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455914 (0.0):
6.004.011a sāgaraughanibhaṃ bhīmam agrānīkaṃ mahābalāḥ / 6.004.011c kapisiṃhā prakarṣantu śataśo 'tha sahasraśaḥ
6.004.012a gajaś ca girisaṃkāśo gavayaś ca mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455919 (0.0):
6.004.011c kapisiṃhā prakarṣantu śataśo 'tha sahasraśaḥ / 6.004.012a gajaś ca girisaṃkāśo gavayaś ca mahābalaḥ
6.004.012c gavākṣaś cāgrato yāntu gavāṃ dṛptā ivarṣabhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455926 (0.0):
6.004.012a gajaś ca girisaṃkāśo gavayaś ca mahābalaḥ / 6.004.012c gavākṣaś cāgrato yāntu gavāṃ dṛptā ivarṣabhāḥ
6.004.013a yātu vānaravāhinyā vānaraḥ plavatāṃ patiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455932 (0.0):
6.004.012c gavākṣaś cāgrato yāntu gavāṃ dṛptā ivarṣabhāḥ / 6.004.013a yātu vānaravāhinyā vānaraḥ plavatāṃ patiḥ
6.004.013c pālayan dakṣiṇaṃ pārśvam ṛṣabho vānararṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455939 (0.0):
6.004.013a yātu vānaravāhinyā vānaraḥ plavatāṃ patiḥ / 6.004.013c pālayan dakṣiṇaṃ pārśvam ṛṣabho vānararṣabhaḥ
6.004.014a gandhahastīva durdharṣas tarasvī gandhamādanaḥ / 6.004.014c yātu vānaravāhinyāḥ savyaṃ pārśvam adhiṣṭhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455948 (0.0):
6.004.013c pālayan dakṣiṇaṃ pārśvam ṛṣabho vānararṣabhaḥ / 6.004.014a gandhahastīva durdharṣas tarasvī gandhamādanaḥ
6.004.015a yāsyāmi balamadhye 'haṃ balaugham abhiharṣayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455955 (0.0):
6.004.014c yātu vānaravāhinyāḥ savyaṃ pārśvam adhiṣṭhitaḥ / 6.004.015a yāsyāmi balamadhye 'haṃ balaugham abhiharṣayan
6.004.015c adhiruhya hanūmantam airāvatam iveśvaraḥ / 6.004.016a aṅgadenaiṣa saṃyātu lakṣmaṇaś cāntakopamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455965 (0.0):
6.004.015a yāsyāmi balamadhye 'haṃ balaugham abhiharṣayan / 6.004.015c adhiruhya hanūmantam airāvatam iveśvaraḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4386754 (0.051):
mahānano mahāgrīvaḥ umahān antakopamaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13751499 (0.058):
umahān antakopamaḥ HV_58.27b / u mā iti niṣedhantī HV_13.18c
6.004.016c sārvabhaumeṇa bhūteśo draviṇādhipatir yathā / 6.004.017a jāmbavāṃś ca suṣeṇaś ca vegadarśī ca vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455973 (0.0):
6.004.016a aṅgadenaiṣa saṃyātu lakṣmaṇaś cāntakopamaḥ / 6.004.016c sārvabhaumeṇa bhūteśo draviṇādhipatir yathā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035331 (0.062):
6.028.001a naravānararājau tau sa ca vāyusutaḥ kapiḥ / 6.028.001c jāmbavān ṛkṣarājaś ca rākṣasaś ca vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27057052 (0.063):
6.063.025c rirakṣiṣanto 'bhyapatann aṅgadaṃ vānararṣabhāḥ / 6.063.026a jāmbavāṃś ca suṣeṇaś ca vegadarśī ca vānaraḥ
6.004.017c ṛkṣarājo mahāsattvaḥ kukṣiṃ rakṣantu te trayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455979 (0.0):
6.004.016c sārvabhaumeṇa bhūteśo draviṇādhipatir yathā / 6.004.017a jāmbavāṃś ca suṣeṇaś ca vegadarśī ca vānaraḥ / 6.004.017c ṛkṣarājo mahāsattvaḥ kukṣiṃ rakṣantu te trayaḥ
6.004.018a rāghavasya vacaḥ śrutvā sugrīvo vāhinīpatiḥ / 6.004.018c vyādideśa mahāvīryān vānarān vānararṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455990 (0.0):
6.004.017c ṛkṣarājo mahāsattvaḥ kukṣiṃ rakṣantu te trayaḥ / 6.004.018a rāghavasya vacaḥ śrutvā sugrīvo vāhinīpatiḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472758 (0.039):
4.008.023c śarair vinihataṃ paśya vikīrṇam iva parvatam / 4.008.024a rāghavasya vacaḥ śrutvā sugrīvo vāhinīpatiḥ
6.004.019a te vānaragaṇāḥ sarve samutpatya yuyutsavaḥ / 6.004.019c guhābhyaḥ śikharebhyaś ca āśu pupluvire tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28455999 (0.0):
6.004.018c vyādideśa mahāvīryān vānarān vānararṣabhaḥ / 6.004.019a te vānaragaṇāḥ sarve samutpatya yuyutsavaḥ
6.004.020a tato vānararājena lakṣmaṇena ca pūjitaḥ / 6.004.020c jagāma rāmo dharmātmā sasainyo dakṣiṇāṃ diśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456004 (0.0):
6.004.019c guhābhyaḥ śikharebhyaś ca āśu pupluvire tadā / 6.004.020a tato vānararājena lakṣmaṇena ca pūjitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456013 (0.0):
6.004.020a tato vānararājena lakṣmaṇena ca pūjitaḥ / 6.004.020c jagāma rāmo dharmātmā sasainyo dakṣiṇāṃ diśam
6.004.021a śataiḥ śatasahasraiś ca koṭībhir ayutair api / 6.004.021c vāraṇābhiś ca haribhir yayau parivṛtas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456023 (0.0):
6.004.020c jagāma rāmo dharmātmā sasainyo dakṣiṇāṃ diśam / 6.004.021a śataiḥ śatasahasraiś ca koṭībhir ayutair api
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11775377 (0.030):
5.041.016c balināṃ vānarendrāṇāṃ sugrīvavaśavartinām / 5.041.017a śataiḥ śatasahasraiś ca koṭībhir ayutair api
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484396 (0.044):
4.037.030a śataiḥ śatasahasraiś ca koṭibhiś ca plavaṃgamāḥ / 4.037.030c ayutaiś cāvṛtā vīrā śaṅkubhiś ca paraṃtapa
6.004.022a taṃ yāntam anuyāti sma mahatī harivāhinī / 6.004.023a hṛṣṭāḥ pramuditāḥ sarve sugrīveṇābhipālitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456034 (0.0):
6.004.021c vāraṇābhiś ca haribhir yayau parivṛtas tadā / 6.004.022a taṃ yāntam anuyāti sma mahatī harivāhinī
6.004.023c āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ / 6.004.023e kṣvelanto ninadantaś ca jagmur vai dakṣiṇāṃ diśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456043 (0.0):
6.004.023a hṛṣṭāḥ pramuditāḥ sarve sugrīveṇābhipālitāḥ / 6.004.023c āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25487739 (0.038):
4.044.008c svāṃ svāṃ diśam abhipretya tvaritāḥ saṃpratasthire / 4.044.009a nadantaś connadantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484827 (0.040):
4.038.033a āvṛtya pṛthivīṃ sarvāṃ parvatāṃś ca vanāni ca / 4.038.033c āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ / 4.038.033e abhyavartanta sugrīvaṃ sūryam abhragaṇā iva
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037390 (0.049):
6.032.011c kailāsaśikharābhāni gopurāṇi pramathya ca / 6.032.012a āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ / 6.032.012c laṅkāṃ tām abhyavartanta mahāvāraṇasaṃnibhāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030312 (0.053):
6.015.023a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / 6.015.024a āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ
6.004.024a bhakṣayantaḥ sugandhīni madhūni ca phalāni ca / 6.004.024c udvahanto mahāvṛkṣān mañjarīpuñjadhāriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456052 (0.0):
6.004.023e kṣvelanto ninadantaś ca jagmur vai dakṣiṇāṃ diśam / 6.004.024a bhakṣayantaḥ sugandhīni madhūni ca phalāni ca
6.004.025a anyonyaṃ sahasā dṛṣṭā nirvahanti kṣipanti ca / 6.004.025c patantaś cotpatanty anye pātayanty apare parān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456064 (0.0):
6.004.024c udvahanto mahāvṛkṣān mañjarīpuñjadhāriṇaḥ / 6.004.025a anyonyaṃ sahasā dṛṣṭā nirvahanti kṣipanti ca
6.004.026a rāvaṇo no nihantavyaḥ sarve ca rajanīcarāḥ / 6.004.026c iti garjanti harayo rāghavasya samīpataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456073 (0.0):
6.004.025c patantaś cotpatanty anye pātayanty apare parān / 6.004.026a rāvaṇo no nihantavyaḥ sarve ca rajanīcarāḥ
6.004.027a purastād ṛṣabho vīro nīlaḥ kumuda eva ca / 6.004.027c pathānaṃ śodhayanti sma vānarair bahubhiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456084 (0.0):
6.004.026c iti garjanti harayo rāghavasya samīpataḥ / 6.004.027a purastād ṛṣabho vīro nīlaḥ kumuda eva ca
6.004.028a madhye tu rājā sugrīvo rāmo lakṣmaṇa eva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456090 (0.0):
6.004.027c pathānaṃ śodhayanti sma vānarair bahubhiḥ saha / 6.004.028a madhye tu rājā sugrīvo rāmo lakṣmaṇa eva ca
6.004.028c bahubhir balibhir bhīmair vṛtāḥ śatrunibarhaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456096 (0.0):
6.004.028a madhye tu rājā sugrīvo rāmo lakṣmaṇa eva ca / 6.004.028c bahubhir balibhir bhīmair vṛtāḥ śatrunibarhaṇaḥ
6.004.029a hariḥ śatabalir vīraḥ koṭībhir daśabhir vṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456102 (0.0):
6.004.028c bahubhir balibhir bhīmair vṛtāḥ śatrunibarhaṇaḥ / 6.004.029a hariḥ śatabalir vīraḥ koṭībhir daśabhir vṛtaḥ
6.004.029c sarvām eko hy avaṣṭabhya rarakṣa harivāhinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456108 (0.0):
6.004.029a hariḥ śatabalir vīraḥ koṭībhir daśabhir vṛtaḥ / 6.004.029c sarvām eko hy avaṣṭabhya rarakṣa harivāhinīm
6.004.030a koṭīśataparīvāraḥ kesarī panaso gajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456114 (0.0):
6.004.029c sarvām eko hy avaṣṭabhya rarakṣa harivāhinīm / 6.004.030a koṭīśataparīvāraḥ kesarī panaso gajaḥ
6.004.030c arkaś cātibalaḥ pārśvam ekaṃ tasyābhirakṣati / 6.004.031a suṣeṇo jāmbavāṃś caiva ṛkṣair bahubhir āvṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456124 (0.0):
6.004.030a koṭīśataparīvāraḥ kesarī panaso gajaḥ / 6.004.030c arkaś cātibalaḥ pārśvam ekaṃ tasyābhirakṣati
6.004.031c sugrīvaṃ purataḥ kṛtvā jaghanaṃ saṃrarakṣatuḥ / 6.004.032a teṣāṃ senāpatir vīro nīlo vānarapuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456135 (0.0):
6.004.031a suṣeṇo jāmbavāṃś caiva ṛkṣair bahubhir āvṛtaḥ / 6.004.031c sugrīvaṃ purataḥ kṛtvā jaghanaṃ saṃrarakṣatuḥ
6.004.032c saṃpatan patatāṃ śreṣṭhas tad balaṃ paryapālayat / 6.004.033a darīmikhaḥ prajaṅghaś ca jambho 'tha rabhasaḥ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456138 (0.0):
6.004.032a teṣāṃ senāpatir vīro nīlo vānarapuṃgavaḥ / 6.004.032c saṃpatan patatāṃ śreṣṭhas tad balaṃ paryapālayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456145 (0.0):
6.004.032c saṃpatan patatāṃ śreṣṭhas tad balaṃ paryapālayat / 6.004.033a darīmikhaḥ prajaṅghaś ca jambho 'tha rabhasaḥ kapiḥ
6.004.033c sarvataś ca yayur vīrās tvarayantaḥ plavaṃgamān / 6.004.034a evaṃ te hariśārdūlā gacchanto baladarpitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456155 (0.0):
6.004.033a darīmikhaḥ prajaṅghaś ca jambho 'tha rabhasaḥ kapiḥ / 6.004.033c sarvataś ca yayur vīrās tvarayantaḥ plavaṃgamān
6.004.034c apaśyaṃs te giriśreṣṭhaṃ sahyaṃ drumalatāyutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456162 (0.0):
6.004.034a evaṃ te hariśārdūlā gacchanto baladarpitāḥ / 6.004.034c apaśyaṃs te giriśreṣṭhaṃ sahyaṃ drumalatāyutam
6.004.035a sāgaraughanibhaṃ bhīmaṃ tad vānarabalaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456169 (0.0):
6.004.034c apaśyaṃs te giriśreṣṭhaṃ sahyaṃ drumalatāyutam / 6.004.035a sāgaraughanibhaṃ bhīmaṃ tad vānarabalaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27026313 (0.044):
6.004.010c abhiplutyābhipaśyeyuḥ pareṣāṃ nihataṃ balam / 6.004.011a sāgaraughanibhaṃ bhīmam agrānīkaṃ mahābalāḥ
6.004.035c niḥsasarpa mahāghoṣaṃ bhīmavega ivārṇavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456174 (0.0):
6.004.035a sāgaraughanibhaṃ bhīmaṃ tad vānarabalaṃ mahat / 6.004.035c niḥsasarpa mahāghoṣaṃ bhīmavega ivārṇavaḥ
6.004.036a tasya dāśaratheḥ pārśve śūrās te kapikuñjarāḥ / 6.004.036c tūrṇam āpupluvuḥ sarve sadaśvā iva coditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456187 (0.0):
6.004.035c niḥsasarpa mahāghoṣaṃ bhīmavega ivārṇavaḥ / 6.004.036a tasya dāśaratheḥ pārśve śūrās te kapikuñjarāḥ
6.004.037a kapibhyām uhyamānau tau śuśubhate nararṣabhau / 6.004.037c mahadbhyām iva saṃspṛṣṭau grāhābhyāṃ candrabhāskarau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456196 (0.0):
6.004.036c tūrṇam āpupluvuḥ sarve sadaśvā iva coditāḥ / 6.004.037a kapibhyām uhyamānau tau śuśubhate nararṣabhau
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018052 (0.049):
sabhākṣo bhaṅgakāris tu nāveyaś ca narottamau // BrP_16.48 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26746726 (0.049):
sabhākṣo bhaṅgakāris tu % nāveyaś ca narottamau // BrP_16.48 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25136372 (0.051):
yuyutsū pratyadṛśyatām HV_App.I,18.834b / yuyudhāte naraśreṣṭha HV_App.I,29.1115a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20241328 (0.064):
07,117.019a anyonyaṃ tau tadā vāgbhis takṣantau narapuṃgavau / 07,117.019c jighāṃsū paramakruddhāv abhijaghnatur āhave
6.004.038a tam aṅgadagato rāmaṃ lakṣmaṇaḥ śubhayā girā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456202 (0.0):
6.004.037c mahadbhyām iva saṃspṛṣṭau grāhābhyāṃ candrabhāskarau / 6.004.038a tam aṅgadagato rāmaṃ lakṣmaṇaḥ śubhayā girā
6.004.038c uvāca pratipūrṇārthaḥ smṛtimān pratibhānavān / 6.004.039a hṛtām avāpya vaidehīṃ kṣipraṃ hatvā ca rāvaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456213 (0.0):
6.004.038a tam aṅgadagato rāmaṃ lakṣmaṇaḥ śubhayā girā / 6.004.038c uvāca pratipūrṇārthaḥ smṛtimān pratibhānavān
6.004.039c samṛddhārthaḥ samṛddhārthām ayodhyāṃ pratiyāsyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456219 (0.0):
6.004.039a hṛtām avāpya vaidehīṃ kṣipraṃ hatvā ca rāvaṇam / 6.004.039c samṛddhārthaḥ samṛddhārthām ayodhyāṃ pratiyāsyasi
6.004.040a mahānti ca nimittāni divi bhūmau ca rāghava / 6.004.040c śubhānti tava paśyāmi sarvāṇy evārthasiddhaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456229 (0.0):
6.004.039c samṛddhārthaḥ samṛddhārthām ayodhyāṃ pratiyāsyasi / 6.004.040a mahānti ca nimittāni divi bhūmau ca rāghava
6.004.041a anu vāti śubho vāyuḥ senāṃ mṛduhitaḥ sukhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456236 (0.0):
6.004.040c śubhānti tava paśyāmi sarvāṇy evārthasiddhaye / 6.004.041a anu vāti śubho vāyuḥ senāṃ mṛduhitaḥ sukhaḥ
6.004.041c pūrṇavalgusvarāś ceme pravadanti mṛgadvijāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456243 (0.0):
6.004.041a anu vāti śubho vāyuḥ senāṃ mṛduhitaḥ sukhaḥ / 6.004.041c pūrṇavalgusvarāś ceme pravadanti mṛgadvijāḥ
6.004.042a prasannāś ca diśaḥ sarvā vimalaś ca divākaraḥ / 6.004.042c uśanā ca prasannārcir anu tvāṃ bhārgavo gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456253 (0.0):
6.004.041c pūrṇavalgusvarāś ceme pravadanti mṛgadvijāḥ / 6.004.042a prasannāś ca diśaḥ sarvā vimalaś ca divākaraḥ
6.004.043a brahmarāśir viśuddhaś ca śuddhāś ca paramarṣayaḥ / 6.004.043c arciṣmantaḥ prakāśante dhruvaṃ sarve pradakṣiṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456264 (0.0):
6.004.042c uśanā ca prasannārcir anu tvāṃ bhārgavo gataḥ / 6.004.043a brahmarāśir viśuddhaś ca śuddhāś ca paramarṣayaḥ
6.004.044a triśaṅkur vimalo bhāti rājarṣiḥ sapurohitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456270 (0.0):
6.004.043c arciṣmantaḥ prakāśante dhruvaṃ sarve pradakṣiṇam / 6.004.044a triśaṅkur vimalo bhāti rājarṣiḥ sapurohitaḥ
6.004.044c pitāmahavaro 'smākam iṣkvākūṇāṃ mahātmanām / 6.004.045a vimale ca prakāśete viśākhe nirupadrave
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456279 (0.0):
6.004.044a triśaṅkur vimalo bhāti rājarṣiḥ sapurohitaḥ / 6.004.044c pitāmahavaro 'smākam iṣkvākūṇāṃ mahātmanām
6.004.045c nakṣatraṃ param asmākam ikṣvākūṇāṃ mahātmanām / 6.004.046a nairṛtaṃ nairṛtānāṃ ca nakṣatram abhipīḍyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456288 (0.0):
6.004.045a vimale ca prakāśete viśākhe nirupadrave / 6.004.045c nakṣatraṃ param asmākam ikṣvākūṇāṃ mahātmanām
6.004.046c mūlaṃ mūlavatā spṛṣṭaṃ dhūpyate dhūmaketunā / 6.004.047a saraṃ caitad vināśāya rākṣasānām upasthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456296 (0.0):
6.004.046a nairṛtaṃ nairṛtānāṃ ca nakṣatram abhipīḍyate / 6.004.046c mūlaṃ mūlavatā spṛṣṭaṃ dhūpyate dhūmaketunā
6.004.047c kāle kālagṛhītānāṃ nakatraṃ grahapīḍitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456303 (0.0):
6.004.047a saraṃ caitad vināśāya rākṣasānām upasthitam / 6.004.047c kāle kālagṛhītānāṃ nakatraṃ grahapīḍitam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21033379 (0.064):
nāpi goṣveva keṣāṃ cityāgena śakyatvam / śaktigrahakāle / upasthitasarvamadhye keṣāṃ cityāge hetvabhāvāt // nāpi goṣveva 1 keṣāṃ
6.004.048a prasannāḥ surasāś cāpo vanāni phalavanti ca / 6.004.048c pravānty abhyadhikaṃ gandhā yathartukusumā drumāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456314 (0.0):
6.004.047c kāle kālagṛhītānāṃ nakatraṃ grahapīḍitam / 6.004.048a prasannāḥ surasāś cāpo vanāni phalavanti ca
6.004.049a vyūḍhāni kapisainyāni prakāśante 'dhikaṃ prabho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456320 (0.0):
6.004.048c pravānty abhyadhikaṃ gandhā yathartukusumā drumāḥ / 6.004.049a vyūḍhāni kapisainyāni prakāśante 'dhikaṃ prabho
6.004.049c devānām iva sainyāni saṃgrāme tārakāmaye / 6.004.050a evam ārya samīkṣyaitān prīto bhavitum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456331 (0.0):
6.004.049a vyūḍhāni kapisainyāni prakāśante 'dhikaṃ prabho / 6.004.049c devānām iva sainyāni saṃgrāme tārakāmaye
6.004.050c iti bhrātaram āśvāsya hṛṣṭaḥ saumitrir abravīt / 6.004.051a athāvṛtya mahīṃ kṛtsnāṃ jagāma mahatī camūḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456343 (0.0):
6.004.050a evam ārya samīkṣyaitān prīto bhavitum arhasi / 6.004.050c iti bhrātaram āśvāsya hṛṣṭaḥ saumitrir abravīt
6.004.051c ṛkṣavānaraśārdūlair nakhadaṃṣṭrāyudhair vṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456350 (0.0):
6.004.051a athāvṛtya mahīṃ kṛtsnāṃ jagāma mahatī camūḥ / 6.004.051c ṛkṣavānaraśārdūlair nakhadaṃṣṭrāyudhair vṛtā
6.004.052a karāgraiś caraṇāgraiś ca vānarair uddhataṃ rajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456357 (0.0):
6.004.051c ṛkṣavānaraśārdūlair nakhadaṃṣṭrāyudhair vṛtā / 6.004.052a karāgraiś caraṇāgraiś ca vānarair uddhataṃ rajaḥ
6.004.052c bhaumam antardadhe lokaṃ nivārya savituḥ prabhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456362 (0.0):
6.004.052a karāgraiś caraṇāgraiś ca vānarair uddhataṃ rajaḥ / 6.004.052c bhaumam antardadhe lokaṃ nivārya savituḥ prabhām
6.004.053a sā sma yāti divārātraṃ mahatī harivāhinī / 6.004.053c hṛṣṭapramuditā senā sugrīveṇābhirakṣitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456373 (0.0):
6.004.052c bhaumam antardadhe lokaṃ nivārya savituḥ prabhām / 6.004.053a sā sma yāti divārātraṃ mahatī harivāhinī
6.004.054a vanarās tvaritaṃ yānti sarve yuddhābhinandanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456378 (0.0):
6.004.053c hṛṣṭapramuditā senā sugrīveṇābhirakṣitā / 6.004.054a vanarās tvaritaṃ yānti sarve yuddhābhinandanaḥ
6.004.054c mumokṣayiṣavaḥ sītāṃ muhūrtaṃ kvāpi nāsata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456384 (0.0):
6.004.054a vanarās tvaritaṃ yānti sarve yuddhābhinandanaḥ / 6.004.054c mumokṣayiṣavaḥ sītāṃ muhūrtaṃ kvāpi nāsata
6.004.055a tataḥ pādapasaṃbādhaṃ nānāmṛgasamākulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456391 (0.0):
6.004.054c mumokṣayiṣavaḥ sītāṃ muhūrtaṃ kvāpi nāsata / 6.004.055a tataḥ pādapasaṃbādhaṃ nānāmṛgasamākulam
6.004.055c sahyaparvatam āsedur malayaṃ ca mahī dharam / 6.004.056a kānanāni vicitrāṇi nadīprasravaṇāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456400 (0.0):
6.004.055a tataḥ pādapasaṃbādhaṃ nānāmṛgasamākulam / 6.004.055c sahyaparvatam āsedur malayaṃ ca mahī dharam
6.004.056c paśyann api yayau rāmaḥ sahyasya malayasya ca / 6.004.057a campakāṃs tilakāṃś cūtān aśokān sinduvārakān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456410 (0.0):
6.004.056a kānanāni vicitrāṇi nadīprasravaṇāni ca / 6.004.056c paśyann api yayau rāmaḥ sahyasya malayasya ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20684607 (0.043):
13,054.004c aśokān mucukundāṃś ca phullāṃś caivātimuktakān / 13,054.005a campakāṃs tilakān bhavyān panasān vañjulān api
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19865871 (0.050):
03,155.044c tathaiva campakāśokān ketakān bakulāṃs tathā / 03,155.045a puṃnāgān saptaparṇāṃś ca karṇikārān saketakān
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488926 (0.060):
4.049.020a sālāṃs tālāṃś ca puṃnāgān kakubhān vañjulān dhavān / 4.049.020c campakān nāgavṛkṣāṃś ca karṇikārāṃś ca puṣpitān
6.004.057c karavīrāṃś ca timiśān bhañjanti sma plavaṃgamāḥ / 6.004.058a phalāny amṛtagandhīni mūlāni kusumāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456420 (0.0):
6.004.057a campakāṃs tilakāṃś cūtān aśokān sinduvārakān / 6.004.057c karavīrāṃś ca timiśān bhañjanti sma plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11757445 (0.041):
5.002.010a priyaṅgūn gandhapūrṇāṃś ca nīpān saptacchadāṃs tathā / 5.002.010c asanān kovidārāṃś ca karavīrāṃś ca puṣpitān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20684604 (0.049):
13,054.004a sahakārān praphullāṃś ca ketakoddālakān dhavān / 13,054.004c aśokān mucukundāṃś ca phullāṃś caivātimuktakān / 13,054.005a campakāṃs tilakān bhavyān panasān vañjulān api
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11762634 (0.055):
5.012.003a sālān aśokān bhavyāṃś ca campakāṃś ca supuṣpitān / 5.012.003c uddālakān nāgavṛkṣāṃś cūtān kapimukhān api
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488925 (0.058):
4.049.020a sālāṃs tālāṃś ca puṃnāgān kakubhān vañjulān dhavān / 4.049.020c campakān nāgavṛkṣāṃś ca karṇikārāṃś ca puṣpitān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19865874 (0.059):
03,155.044c tathaiva campakāśokān ketakān bakulāṃs tathā / 03,155.045a puṃnāgān saptaparṇāṃś ca karṇikārān saketakān
6.004.058c bubhujur vānarās tatra pādapānāṃ balotkaṭāḥ / 6.004.059a droṇamātrapramāṇāni lambamānāni vānarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456430 (0.0):
6.004.058a phalāny amṛtagandhīni mūlāni kusumāni ca / 6.004.058c bubhujur vānarās tatra pādapānāṃ balotkaṭāḥ
6.004.059c yayuḥ pibanto hṛṣṭās te madhūni madhupiṅgalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456436 (0.0):
6.004.059a droṇamātrapramāṇāni lambamānāni vānarāḥ / 6.004.059c yayuḥ pibanto hṛṣṭās te madhūni madhupiṅgalāḥ
6.004.060a pādapān avabhañjanto vikarṣantas tathā latāḥ / 6.004.060c vidhamanto girivarān prayayuḥ plavagarṣabhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456446 (0.0):
6.004.059c yayuḥ pibanto hṛṣṭās te madhūni madhupiṅgalāḥ / 6.004.060a pādapān avabhañjanto vikarṣantas tathā latāḥ
6.004.061a vṛkṣebhyo 'nye tu kapayo nardanto madhudarpitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456453 (0.0):
6.004.060c vidhamanto girivarān prayayuḥ plavagarṣabhāḥ / 6.004.061a vṛkṣebhyo 'nye tu kapayo nardanto madhudarpitāḥ
6.004.061c anye vṛkṣān prapadyante prapatanty api cāpare / 6.004.062a babhūva vasudhā tais tu saṃpūrṇā haripuṃgavaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456464 (0.0):
6.004.061a vṛkṣebhyo 'nye tu kapayo nardanto madhudarpitāḥ / 6.004.061c anye vṛkṣān prapadyante prapatanty api cāpare
6.004.062c yathā kamalakedāraiḥ pakvair iva vasuṃdharā / 6.004.063a mahendram atha saṃprāpya rāmo rājīvalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456468 (0.0):
6.004.062a babhūva vasudhā tais tu saṃpūrṇā haripuṃgavaiḥ / 6.004.062c yathā kamalakedāraiḥ pakvair iva vasuṃdharā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456475 (0.0):
6.004.062c yathā kamalakedāraiḥ pakvair iva vasuṃdharā / 6.004.063a mahendram atha saṃprāpya rāmo rājīvalocanaḥ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17520378 (0.055):
sarvāsaṃsaktayā buddhyā rāmo rājīvalocanaḥ // Mo_1
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2175183 (0.055):
sarvāsaṃsaktayā buddhyā rāmo rājīvalocanaḥ // Mo_1
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm07u.htm.txt) 11474306 (0.064):
dhruvaṃ sa nihataḥ pāpaurvīro rājīvalocanaḥ // Bhmj_7.228 // / uktveti śokadanakvāthyamāno dhanaṃjayaḥ /
6.004.063c adhyārohan mahābāhuḥ śikharaṃ drumabhūṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456482 (0.0):
6.004.063a mahendram atha saṃprāpya rāmo rājīvalocanaḥ / 6.004.063c adhyārohan mahābāhuḥ śikharaṃ drumabhūṣitam
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19284099 (0.056):
rāmo rājīvalocanaḥ Ragh_15.71*b / rāmo rāmāvabhodhitaḥ Ragh_12.23b
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17520378 (0.056):
sarvāsaṃsaktayā buddhyā rāmo rājīvalocanaḥ // Mo_1
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2175183 (0.056):
sarvāsaṃsaktayā buddhyā rāmo rājīvalocanaḥ // Mo_1
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18874616 (0.057):
svargaṃ gato mahātejā rāmo rājīvalocanaḥ // RKV_151.17 //
6.004.064a tataḥ śikharam āruhya rāmo daśarathātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456487 (0.0):
6.004.063c adhyārohan mahābāhuḥ śikharaṃ drumabhūṣitam / 6.004.064a tataḥ śikharam āruhya rāmo daśarathātmajaḥ
6.004.064c kūrmamīnasamākīrṇam apaśyat salilāśayam / 6.004.065a te sahyaṃ samatikramya malayaṃ ca mahāgirim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456497 (0.0):
6.004.064a tataḥ śikharam āruhya rāmo daśarathātmajaḥ / 6.004.064c kūrmamīnasamākīrṇam apaśyat salilāśayam
6.004.065c āsedur ānupūrvyeṇa samudraṃ bhīmaniḥsvanam / 6.004.066a avaruhya jagāmāśu velāvanam anuttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456508 (0.0):
6.004.065a te sahyaṃ samatikramya malayaṃ ca mahāgirim / 6.004.065c āsedur ānupūrvyeṇa samudraṃ bhīmaniḥsvanam
6.004.066c rāmo ramayatāṃ śreṣṭhaḥ sasugrīvaḥ salakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456515 (0.0):
6.004.066a avaruhya jagāmāśu velāvanam anuttamam / 6.004.066c rāmo ramayatāṃ śreṣṭhaḥ sasugrīvaḥ salakṣmaṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166173 (0.054):
rāmo ramayatāṃ śreṣṭha Ram_2,47.1c / rāmo rājarṣisattamāḥ Ram_2,103.16b
6.004.067a atha dhautopalatalāṃ toyaughaiḥ sahasotthitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456523 (0.0):
6.004.066c rāmo ramayatāṃ śreṣṭhaḥ sasugrīvaḥ salakṣmaṇaḥ / 6.004.067a atha dhautopalatalāṃ toyaughaiḥ sahasotthitaiḥ
6.004.067c velām āsādya vipulāṃ rāmo vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456528 (0.0):
6.004.067a atha dhautopalatalāṃ toyaughaiḥ sahasotthitaiḥ / 6.004.067c velām āsādya vipulāṃ rāmo vacanam abravīt
6.004.068a ete vayam anuprāptāḥ sugrīva varuṇālayam / 6.004.068c ihedānīṃ vicintā sā yā na pūrvaṃ samutthitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456539 (0.0):
6.004.067c velām āsādya vipulāṃ rāmo vacanam abravīt / 6.004.068a ete vayam anuprāptāḥ sugrīva varuṇālayam
6.004.069a ataḥ paramatīro 'yaṃ sāgaraḥ saritāṃ pati / 6.004.069c na cāyam anupāyena śakyas taritum arṇavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456550 (0.0):
6.004.068c ihedānīṃ vicintā sā yā na pūrvaṃ samutthitā / 6.004.069a ataḥ paramatīro 'yaṃ sāgaraḥ saritāṃ pati
6.004.070a tad ihaiva niveśo 'stu mantraḥ prastūyatām iha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456556 (0.0):
6.004.069c na cāyam anupāyena śakyas taritum arṇavaḥ / 6.004.070a tad ihaiva niveśo 'stu mantraḥ prastūyatām iha
6.004.070c yathedaṃ vānarabalaṃ paraṃ pāram avāpnuyāt / 6.004.071a itīva sa mahābāhuḥ sītāharaṇakarśitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456567 (0.0):
6.004.070a tad ihaiva niveśo 'stu mantraḥ prastūyatām iha / 6.004.070c yathedaṃ vānarabalaṃ paraṃ pāram avāpnuyāt
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21889974 (0.056):
evaṃ sa vilapan rāmaḥ $ sītāharaṇakarśitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7367396 (0.056):
evaṃ sa vilapan rāmaḥ sītāharaṇakarśitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10072346 (0.056):
3.059.025a evaṃ sa vilapan rāmaḥ sītāharaṇakarśitaḥ
6.004.071c rāmaḥ sāgaram āsādya vāsam ājñāpayat tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456573 (0.0):
6.004.071a itīva sa mahābāhuḥ sītāharaṇakarśitaḥ / 6.004.071c rāmaḥ sāgaram āsādya vāsam ājñāpayat tadā
6.004.072a saṃprāpto mantrakālo naḥ sāgarasyeha laṅghane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456580 (0.0):
6.004.071c rāmaḥ sāgaram āsādya vāsam ājñāpayat tadā / 6.004.072a saṃprāpto mantrakālo naḥ sāgarasyeha laṅghane
6.004.072c svāṃ svāṃ senāṃ samutsṛjya mā ca kaś cit kuto vrajet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456588 (0.0):
6.004.072a saṃprāpto mantrakālo naḥ sāgarasyeha laṅghane / 6.004.072c svāṃ svāṃ senāṃ samutsṛjya mā ca kaś cit kuto vrajet
6.004.072e gacchantu vānarāḥ śūrā jñeyaṃ channaṃ bhayaṃ ca naḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456595 (0.0):
6.004.072c svāṃ svāṃ senāṃ samutsṛjya mā ca kaś cit kuto vrajet / 6.004.072e gacchantu vānarāḥ śūrā jñeyaṃ channaṃ bhayaṃ ca naḥ
6.004.073a rāmasya vacanaṃ śrutvā sugrīvaḥ sahalakṣmaṇaḥ / 6.004.073c senāṃ nyaveśayat tīre sāgarasya drumāyute
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456600 (0.0):
6.004.072e gacchantu vānarāḥ śūrā jñeyaṃ channaṃ bhayaṃ ca naḥ / 6.004.073a rāmasya vacanaṃ śrutvā sugrīvaḥ sahalakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456607 (0.0):
6.004.073a rāmasya vacanaṃ śrutvā sugrīvaḥ sahalakṣmaṇaḥ / 6.004.073c senāṃ nyaveśayat tīre sāgarasya drumāyute
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27029319 (0.056):
6.012.003c doṣo yady api tasya syāt satām etad agarhitam / 6.012.004a rāmasya vacanaṃ śrutvā sugrīvaḥ plavageśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27060617 (0.057):
6.072.022a rāghavasya vacaḥ śrutvā lakṣmaṇaḥ savibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25479944 (0.063):
4.026.018c tataḥ sarāṣṭraṃ sagaṇaṃ rākṣasaṃ taṃ nihanmy aham / 4.026.019a tasya tadvacanaṃ śrutvā hṛṣṭo rāmasya lakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25475323 (0.063):
4.014.018a sa tu rāmavacaḥ śrutvā sugrīvo hemapiṅgalaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028839 (0.064):
6.011.022a sugrīvasya tu tad vākyaṃ śrutvā rāmo mahābalaḥ
6.004.074a virarāja samīpasthaṃ sāgarasya tu tad balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456611 (0.0):
6.004.073c senāṃ nyaveśayat tīre sāgarasya drumāyute / 6.004.074a virarāja samīpasthaṃ sāgarasya tu tad balam
6.004.074c madhupāṇḍujalaḥ śrīmān dvitīya iva sāgaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456618 (0.0):
6.004.074a virarāja samīpasthaṃ sāgarasya tu tad balam / 6.004.074c madhupāṇḍujalaḥ śrīmān dvitīya iva sāgaraḥ
6.004.075a velāvanam upāgamya tatas te haripuṃgavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456623 (0.0):
6.004.074c madhupāṇḍujalaḥ śrīmān dvitīya iva sāgaraḥ / 6.004.075a velāvanam upāgamya tatas te haripuṃgavāḥ
6.004.075c viniviṣṭāḥ paraṃ pāraṃ kāṅkṣamāṇā mahodadheḥ / 6.004.076a sā mahārṇavam āsādya hṛṣṭā vānaravāhinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456635 (0.0):
6.004.075a velāvanam upāgamya tatas te haripuṃgavāḥ / 6.004.075c viniviṣṭāḥ paraṃ pāraṃ kāṅkṣamāṇā mahodadheḥ
6.004.076c vāyuvegasamādhūtaṃ paśyamānā mahārṇavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456641 (0.0):
6.004.076a sā mahārṇavam āsādya hṛṣṭā vānaravāhinī / 6.004.076c vāyuvegasamādhūtaṃ paśyamānā mahārṇavam
6.004.077a dūrapāram asaṃbādhaṃ rakṣogaṇaniṣevitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456647 (0.0):
6.004.076c vāyuvegasamādhūtaṃ paśyamānā mahārṇavam / 6.004.077a dūrapāram asaṃbādhaṃ rakṣogaṇaniṣevitam
6.004.077c paśyanto varuṇāvāsaṃ niṣedur hariyūthapāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456653 (0.0):
6.004.077a dūrapāram asaṃbādhaṃ rakṣogaṇaniṣevitam / 6.004.077c paśyanto varuṇāvāsaṃ niṣedur hariyūthapāḥ
6.004.078a caṇḍanakragrahaṃ ghoraṃ kṣapādau divasakṣaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456661 (0.0):
6.004.077c paśyanto varuṇāvāsaṃ niṣedur hariyūthapāḥ / 6.004.078a caṇḍanakragrahaṃ ghoraṃ kṣapādau divasakṣaye
6.004.078c candrodaye samādhūtaṃ praticandrasamākulam / 6.004.079a caṇḍānilamahāgrāhaiḥ kīrṇaṃ timitimiṃgilaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456666 (0.0):
6.004.078a caṇḍanakragrahaṃ ghoraṃ kṣapādau divasakṣaye / 6.004.078c candrodaye samādhūtaṃ praticandrasamākulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456673 (0.0):
6.004.078c candrodaye samādhūtaṃ praticandrasamākulam / 6.004.079a caṇḍānilamahāgrāhaiḥ kīrṇaṃ timitimiṃgilaiḥ
6.004.079c dīptabhogair ivākrīrṇaṃ bhujaṃgair varuṇālayam / 6.004.080a avagāḍhaṃ mahāsattair nānāśailasamākulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456682 (0.0):
6.004.079a caṇḍānilamahāgrāhaiḥ kīrṇaṃ timitimiṃgilaiḥ / 6.004.079c dīptabhogair ivākrīrṇaṃ bhujaṃgair varuṇālayam
6.004.080c durgaṃ drugam amārgaṃ tam agādham asurālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456687 (0.0):
6.004.080a avagāḍhaṃ mahāsattair nānāśailasamākulam / 6.004.080c durgaṃ drugam amārgaṃ tam agādham asurālayam
6.004.081a makarair nāgabhogaiś ca vigāḍhā vātalohitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456694 (0.0):
6.004.080c durgaṃ drugam amārgaṃ tam agādham asurālayam / 6.004.081a makarair nāgabhogaiś ca vigāḍhā vātalohitāḥ
6.004.081c utpetuś ca nipetuś ca pravṛddhā jalarāśayaḥ / 6.004.082a agnicūrṇam ivāviddhaṃ bhāskarāmbumanoragam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456705 (0.0):
6.004.081a makarair nāgabhogaiś ca vigāḍhā vātalohitāḥ / 6.004.081c utpetuś ca nipetuś ca pravṛddhā jalarāśayaḥ
6.004.082c surāriviṣayaṃ ghoraṃ pātālaviṣamaṃ sadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456711 (0.0):
6.004.082a agnicūrṇam ivāviddhaṃ bhāskarāmbumanoragam / 6.004.082c surāriviṣayaṃ ghoraṃ pātālaviṣamaṃ sadā
6.004.083a sāgaraṃ cāmbaraprakhyam ambaraṃ sāgaropamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456717 (0.0):
6.004.082c surāriviṣayaṃ ghoraṃ pātālaviṣamaṃ sadā / 6.004.083a sāgaraṃ cāmbaraprakhyam ambaraṃ sāgaropamam
6.004.083c sāgaraṃ cāmbaraṃ ceti nirviśeṣam adṛśyata / 6.004.084a saṃpṛktaṃ nabhasā hy ambhaḥ saṃpṛktaṃ ca nabho 'mbhasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456727 (0.0):
6.004.083a sāgaraṃ cāmbaraprakhyam ambaraṃ sāgaropamam
6.004.084c tādṛgrūpe sma dṛśyete tārā ratnasamākule
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456734 (0.0):
6.004.084a saṃpṛktaṃ nabhasā hy ambhaḥ saṃpṛktaṃ ca nabho 'mbhasā / 6.004.084c tādṛgrūpe sma dṛśyete tārā ratnasamākule
6.004.085a samutpatitameghasya vīcci mālākulasya ca / 6.004.085c viśeṣo na dvayor āsīt sāgarasyāmbarasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456745 (0.0):
6.004.084c tādṛgrūpe sma dṛśyete tārā ratnasamākule / 6.004.085a samutpatitameghasya vīcci mālākulasya ca
6.004.086a anyonyair āhatāḥ saktāḥ sasvanur bhīmaniḥsvanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456752 (0.0):
6.004.085c viśeṣo na dvayor āsīt sāgarasyāmbarasya ca / 6.004.086a anyonyair āhatāḥ saktāḥ sasvanur bhīmaniḥsvanāḥ
6.004.086c ūrmayaḥ sindhurājasya mahābherya ivāhave / 6.004.087a ratnaughajalasaṃnādaṃ viṣaktam iva vāyunā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456762 (0.0):
6.004.086a anyonyair āhatāḥ saktāḥ sasvanur bhīmaniḥsvanāḥ / 6.004.086c ūrmayaḥ sindhurājasya mahābherya ivāhave
6.004.087c utpatantam iva kruddhaṃ yādogaṇasamākulam / 6.004.088a dadṛśus te mahātmāno vātāhatajalāśayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456772 (0.0):
6.004.087a ratnaughajalasaṃnādaṃ viṣaktam iva vāyunā / 6.004.087c utpatantam iva kruddhaṃ yādogaṇasamākulam
6.004.088c aniloddhūtam ākāśe pravalgatam ivormibhiḥ / 6.004.088e bhrāntormijalasaṃnādaṃ pralolam iva sāgaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456783 (0.0):
6.004.088a dadṛśus te mahātmāno vātāhatajalāśayam / 6.004.088c aniloddhūtam ākāśe pravalgatam ivormibhiḥ
6.005.001a sā tu nīlena vidhivat svārakṣā susamāhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456787 (0.0):
6.004.088e bhrāntormijalasaṃnādaṃ pralolam iva sāgaram / 6.005.001a sā tu nīlena vidhivat svārakṣā susamāhitā
6.005.001c sāgarasyottare tīre sādhu senā niveśitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456793 (0.0):
6.005.001a sā tu nīlena vidhivat svārakṣā susamāhitā / 6.005.001c sāgarasyottare tīre sādhu senā niveśitā
6.005.002a maindaś ca dvividhaś cobhau tatra vānarapuṃgavau / 6.005.002c viceratuś ca tāṃ senāṃ rakṣārthaṃ sarvato diśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456805 (0.0):
6.005.001c sāgarasyottare tīre sādhu senā niveśitā / 6.005.002a maindaś ca dvividhaś cobhau tatra vānarapuṃgavau
6.005.003a niviṣṭāyāṃ tu senāyāṃ tīre nadanadīpateḥ / 6.005.003c pārśvasthaṃ lakṣmaṇaṃ dṛṣṭvā rāmo vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456818 (0.0):
6.005.002c viceratuś ca tāṃ senāṃ rakṣārthaṃ sarvato diśam / 6.005.003a niviṣṭāyāṃ tu senāyāṃ tīre nadanadīpateḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125809 (0.054):
tato 'bravīt samīpasthaṃ Ram_3,10.75a / tato 'bravīd rāmam idaṃ suduḥkhitā Ram_2,25.15d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166241 (0.057):
rāmo lakṣmaṇam abravīt Ram_3,63.10d / rāmo vacanam abravīt Ram_2,4.6b
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26674368 (0.057):
1.029.012c lakṣmaṇaṃ tv abhisaṃprekṣya rāmo vacanam abravīt
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13839050 (0.061):
rāmaṃ laṅgaladhāriṇam HV_83.54b / rāmaṃ vacanam abravīt HV_81.2b / rāmaḥ kruddho gadāṃ tyaktvā HV_82.19*936:8a
6.005.004a śokaś ca kila kālena gacchatā hy apagacchati / 6.005.004c mama cāpaśyataḥ kāntām ahany ahani vardhate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456828 (0.0):
6.005.003c pārśvasthaṃ lakṣmaṇaṃ dṛṣṭvā rāmo vacanam abravīt / 6.005.004a śokaś ca kila kālena gacchatā hy apagacchati
6.005.005a na me duḥkhaṃ priyā dūre na me duḥkhaṃ hṛteti ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456838 (0.0):
6.005.004c mama cāpaśyataḥ kāntām ahany ahani vardhate / 6.005.005a na me duḥkhaṃ priyā dūre na me duḥkhaṃ hṛteti ca
6.005.005c etad evānuśocāmi vayo 'syā hy ativartate / 6.005.006a vāhi vāta yataḥ kanyā tāṃ spṛṣṭvā mām api spṛśa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456847 (0.0):
6.005.005a na me duḥkhaṃ priyā dūre na me duḥkhaṃ hṛteti ca / 6.005.005c etad evānuśocāmi vayo 'syā hy ativartate
6.005.006c tvayi me gātrasaṃsparśaś candre dṛṣṭisamāgamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456850 (0.0):
6.005.006a vāhi vāta yataḥ kanyā tāṃ spṛṣṭvā mām api spṛśa / 6.005.006c tvayi me gātrasaṃsparśaś candre dṛṣṭisamāgamaḥ
6.005.007a tan me dahati gātrāṇi viṣaṃ pītam ivāśaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456859 (0.0):
6.005.006c tvayi me gātrasaṃsparśaś candre dṛṣṭisamāgamaḥ / 6.005.007a tan me dahati gātrāṇi viṣaṃ pītam ivāśaye
6.005.007c hā nātheti priyā sā māṃ hriyamāṇā yad abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456867 (0.0):
6.005.007a tan me dahati gātrāṇi viṣaṃ pītam ivāśaye / 6.005.007c hā nātheti priyā sā māṃ hriyamāṇā yad abravīt
6.005.008a tadviyogendhanavatā taccintāvipulārciṣā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456874 (0.0):
6.005.007c hā nātheti priyā sā māṃ hriyamāṇā yad abravīt / 6.005.008a tadviyogendhanavatā taccintāvipulārciṣā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14228152 (0.048):
nāyikāyā ābharaṇatyāgamupapādayati viyogeti / / viyogakārśyādanutāpāṭaccetyarthaḥ / / cintā maunamivāśritā madhukṛtāṃ śabdairvinā lakṣyate caṇḍī māmavadhūya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19465110 (0.063):
tadduḥkhaduḥkhitāpi satī kiṃ na viśīryase, yadadyāpi tadviyogavidhurā
6.005.008c rātriṃ divaṃ śarīraṃ me dahyate madanāgninā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456881 (0.0):
6.005.008a tadviyogendhanavatā taccintāvipulārciṣā / 6.005.008c rātriṃ divaṃ śarīraṃ me dahyate madanāgninā
6.005.009a avagāhyārṇavaṃ svapsye saumitre bhavatā vinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456886 (0.0):
6.005.008c rātriṃ divaṃ śarīraṃ me dahyate madanāgninā / 6.005.009a avagāhyārṇavaṃ svapsye saumitre bhavatā vinā
6.005.009c kathaṃ cit prajvalan kāmaḥ samāsuptaṃ jale dahet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456894 (0.0):
6.005.009a avagāhyārṇavaṃ svapsye saumitre bhavatā vinā / 6.005.009c kathaṃ cit prajvalan kāmaḥ samāsuptaṃ jale dahet
6.005.010a bahv etat kāmayānasya śakyam etena jīvitum / 6.005.010c yad ahaṃ sā ca vāmorur ekāṃ dharaṇim āśritau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456905 (0.0):
6.005.009c kathaṃ cit prajvalan kāmaḥ samāsuptaṃ jale dahet / 6.005.010a bahv etat kāmayānasya śakyam etena jīvitum
6.005.011a kedārasyeva kedāraḥ sodakasya nirūdakaḥ / 6.005.011c upasnehena jīvāmi jīvantīṃ yac chṛṇomi tām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456914 (0.0):
6.005.010c yad ahaṃ sā ca vāmorur ekāṃ dharaṇim āśritau / 6.005.011a kedārasyeva kedāraḥ sodakasya nirūdakaḥ
6.005.012a kadā tu khalu susśoṇīṃ śatapatrāyatekṣaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456922 (0.0):
6.005.011c upasnehena jīvāmi jīvantīṃ yac chṛṇomi tām / 6.005.012a kadā tu khalu susśoṇīṃ śatapatrāyatekṣaṇām
6.005.012c vijitya śatrūn drakṣyāmi sītāṃ sphītām iva śriyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456928 (0.0):
6.005.012a kadā tu khalu susśoṇīṃ śatapatrāyatekṣaṇām / 6.005.012c vijitya śatrūn drakṣyāmi sītāṃ sphītām iva śriyam
6.005.013a kadā nu cārubimbauṣṭhaṃ tasyāḥ padmam ivānanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456935 (0.0):
6.005.012c vijitya śatrūn drakṣyāmi sītāṃ sphītām iva śriyam / 6.005.013a kadā nu cārubimbauṣṭhaṃ tasyāḥ padmam ivānanam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12962486 (0.021):
MSS_8522 1 kadā nu cārubimboṣṭhaṃ tasyāḥ padmamivānanam /
6.005.013c īṣadunnamya pāsyāmi rasāyanam ivāturaḥ / 6.005.014a tau tasyāḥ saṃhatau pīnau stanau tālaphalopamau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456945 (0.0):
6.005.013a kadā nu cārubimbauṣṭhaṃ tasyāḥ padmam ivānanam / 6.005.013c īṣadunnamya pāsyāmi rasāyanam ivāturaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12962491 (0.037):
MSS_8522 1 kadā nu cārubimboṣṭhaṃ tasyāḥ padmamivānanam / / MSS_8522 2 īṣadunnamya pāsyāmi rasāyanamivāturaḥ //
6.005.014c kadā nu khalu sotkampau hasantyā māṃ bhajiṣyataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456954 (0.0):
6.005.014a tau tasyāḥ saṃhatau pīnau stanau tālaphalopamau / 6.005.014c kadā nu khalu sotkampau hasantyā māṃ bhajiṣyataḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25480511 (0.056):
4.027.036a nūnam āpūryamāṇāyāḥ sarayvā vadhate rayaḥ / 4.027.036c māṃ samīkṣya samāyāntam ayodhyāyā iva svanaḥ
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9326603 (0.059):
atha bodhisattvo nūnamayaṃ māṃ na pratyabhijānīta iti nirviśaṅkataraḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564500 (0.061):
kelāyitum aham ete mamāyituṃ ya nūnam aham ete yadārūpair
6.005.015a sā nūnam asitāpāṅgī rakṣomadhyagatā satī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456959 (0.0):
6.005.014c kadā nu khalu sotkampau hasantyā māṃ bhajiṣyataḥ / 6.005.015a sā nūnam asitāpāṅgī rakṣomadhyagatā satī
6.005.015c mannāthā nāthahīneva trātāraṃ nādhigacchati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456966 (0.0):
6.005.015a sā nūnam asitāpāṅgī rakṣomadhyagatā satī / 6.005.015c mannāthā nāthahīneva trātāraṃ nādhigacchati
6.005.016a kadā vikṣobhya rakṣāṃsi sā vidhūyotpatiṣyati / 6.005.016c vidhūya jaladān nīlāñ śaśilekhā śaratsv iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456977 (0.0):
6.005.015c mannāthā nāthahīneva trātāraṃ nādhigacchati / 6.005.016a kadā vikṣobhya rakṣāṃsi sā vidhūyotpatiṣyati
6.005.017a svabhāvatanukā nūnaṃ śokenānaśanena ca / 6.005.017c bhūyas tanutarā sītā deśakālaviparyayāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456987 (0.0):
6.005.016c vidhūya jaladān nīlāñ śaśilekhā śaratsv iva / 6.005.017a svabhāvatanukā nūnaṃ śokenānaśanena ca
6.005.018a kadā nu rākṣasendrasya nidhāyorasi sāyakān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456994 (0.0):
6.005.017c bhūyas tanutarā sītā deśakālaviparyayāt / 6.005.018a kadā nu rākṣasendrasya nidhāyorasi sāyakān
6.005.018c sītāṃ pratyāhariṣyāmi śokam utsṛjya mānasaṃ / 6.005.019a kadā nu khalu māṃ sādhvī sītāmarasutopamā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28456999 (0.0):
6.005.018a kadā nu rākṣasendrasya nidhāyorasi sāyakān / 6.005.018c sītāṃ pratyāhariṣyāmi śokam utsṛjya mānasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457007 (0.0):
6.005.018c sītāṃ pratyāhariṣyāmi śokam utsṛjya mānasaṃ / 6.005.019a kadā nu khalu māṃ sādhvī sītāmarasutopamā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17183106 (0.060):
sītā surasutopamā Ram_2,111.12b / sītā surasutopamā Ram_3,56.4d
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27039938 (0.061):
6.038.034a śrutvā tu vacanaṃ tasyāḥ sītā surasutopamā
6.005.019c sotkaṇṭhā kaṇṭham ālambya mokṣyaty ānandajaṃ jalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457016 (0.0):
6.005.019a kadā nu khalu māṃ sādhvī sītāmarasutopamā / 6.005.019c sotkaṇṭhā kaṇṭham ālambya mokṣyaty ānandajaṃ jalam
6.005.020a kadā śokam imaṃ ghoraṃ maithilī viprayogajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457022 (0.0):
6.005.019c sotkaṇṭhā kaṇṭham ālambya mokṣyaty ānandajaṃ jalam / 6.005.020a kadā śokam imaṃ ghoraṃ maithilī viprayogajam
6.005.020c sahasā vipramokṣyāmi vāsaḥ śukletaraṃ yathā / 6.005.021a evaṃ vilapatas tasya tatra rāmasya dhīmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457030 (0.0):
6.005.020a kadā śokam imaṃ ghoraṃ maithilī viprayogajam / 6.005.020c sahasā vipramokṣyāmi vāsaḥ śukletaraṃ yathā
6.005.021c dinakṣayān mandavapur bhāskaro 'stam upāgamat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457036 (0.0):
6.005.020c sahasā vipramokṣyāmi vāsaḥ śukletaraṃ yathā / 6.005.021a evaṃ vilapatas tasya tatra rāmasya dhīmataḥ / 6.005.021c dinakṣayān mandavapur bhāskaro 'stam upāgamat
6.005.022a āśvāsito lakṣmaṇena rāmaḥ saṃdhyām upāsata / 6.005.022c smaran kamalapatrākṣīṃ sītāṃ śokākulīkṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457048 (0.0):
6.005.021c dinakṣayān mandavapur bhāskaro 'stam upāgamat / 6.005.022a āśvāsito lakṣmaṇena rāmaḥ saṃdhyām upāsata
6.006.001a laṅkāyāṃ tu kṛtaṃ karma ghoraṃ dṛṣṭvā bhavāvaham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457056 (0.0):
6.005.022c smaran kamalapatrākṣīṃ sītāṃ śokākulīkṛtaḥ / 6.006.001a laṅkāyāṃ tu kṛtaṃ karma ghoraṃ dṛṣṭvā bhavāvaham
6.006.001c rākṣasendro hanumatā śakreṇeva mahātmanā / 6.006.001e abravīd rākṣasān sarvān hriyā kiṃ cid avāṅmukhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457067 (0.0):
6.006.001a laṅkāyāṃ tu kṛtaṃ karma ghoraṃ dṛṣṭvā bhavāvaham / 6.006.001c rākṣasendro hanumatā śakreṇeva mahātmanā
6.006.002a dharṣitā ca praviṣṭā ca laṅkā duṣprasahā purī / 6.006.002c tena vānaramātreṇa dṛṣṭā sītā ca jānakī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457077 (0.0):
6.006.001e abravīd rākṣasān sarvān hriyā kiṃ cid avāṅmukhaḥ / 6.006.002a dharṣitā ca praviṣṭā ca laṅkā duṣprasahā purī
6.006.003a prasādo dharṣitaś caityaḥ pravarā rākṣasā hatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457083 (0.0):
6.006.002c tena vānaramātreṇa dṛṣṭā sītā ca jānakī / 6.006.003a prasādo dharṣitaś caityaḥ pravarā rākṣasā hatāḥ
6.006.003c āvilā ca purī laṅkā sarvā hanumatā kṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457089 (0.0):
6.006.003a prasādo dharṣitaś caityaḥ pravarā rākṣasā hatāḥ / 6.006.003c āvilā ca purī laṅkā sarvā hanumatā kṛtā
6.006.004a kiṃ kariṣyāmi bhadraṃ vaḥ kiṃ vā yuktam anantaram / 6.006.004c ucyatāṃ naḥ samarthaṃ yat kṛtaṃ ca sukṛtaṃ bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457094 (0.0):
6.006.003c āvilā ca purī laṅkā sarvā hanumatā kṛtā / 6.006.004a kiṃ kariṣyāmi bhadraṃ vaḥ kiṃ vā yuktam anantaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457101 (0.0):
6.006.004a kiṃ kariṣyāmi bhadraṃ vaḥ kiṃ vā yuktam anantaram / 6.006.004c ucyatāṃ naḥ samarthaṃ yat kṛtaṃ ca sukṛtaṃ bhavet
6.006.005a mantramūlaṃ hi vijayaṃ prāhur āryā manasvinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457107 (0.0):
6.006.004c ucyatāṃ naḥ samarthaṃ yat kṛtaṃ ca sukṛtaṃ bhavet / 6.006.005a mantramūlaṃ hi vijayaṃ prāhur āryā manasvinaḥ
6.006.005c tasmād vai rocaye mantraṃ rāmaṃ prati mahābalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457112 (0.0):
6.006.005a mantramūlaṃ hi vijayaṃ prāhur āryā manasvinaḥ / 6.006.005c tasmād vai rocaye mantraṃ rāmaṃ prati mahābalāḥ
6.006.006a trividhāḥ puruṣā loke uttamādhamamadhyamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457119 (0.0):
6.006.005c tasmād vai rocaye mantraṃ rāmaṃ prati mahābalāḥ / 6.006.006a trividhāḥ puruṣā loke uttamādhamamadhyamāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434513 (0.030):
05,033.056a trividhāḥ puruṣā rājann uttamādhamamadhyamāḥ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474407 (0.030):
trividhāḥ puruṣā rājann uttamādhama-madhyamāḥ |
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27027586 (0.052):
6.006.010c kariṣyāmīti yaḥ kāryam upekṣet sa narādhamaḥ / 6.006.011a yatheme puruṣā nityam uttamādhamamadhyamāḥ
6.006.006c teṣāṃ tu samavetānāṃ guṇadoṣaṃ vadāmy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457125 (0.0):
6.006.006a trividhāḥ puruṣā loke uttamādhamamadhyamāḥ / 6.006.006c teṣāṃ tu samavetānāṃ guṇadoṣaṃ vadāmy aham
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 888811 (0.058):
mādhuryaṃ narmavijñānaṃ vāgmitā ceta tadguṇāḥ / / eta api yathaicityāduttamādhamamadhyamāḥ // VisSd_3.130 //
6.006.007a mantribhir hitasaṃyuktaiḥ samarthair mantranirṇaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457131 (0.0):
6.006.006c teṣāṃ tu samavetānāṃ guṇadoṣaṃ vadāmy aham / 6.006.007a mantribhir hitasaṃyuktaiḥ samarthair mantranirṇaye
6.006.007c mitrair vāpi samānārthair bāndhavair api vā hitaiḥ / 6.006.008a sahito mantrayitvā yaḥ karmārambhān pravartayet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457135 (0.0):
6.006.007a mantribhir hitasaṃyuktaiḥ samarthair mantranirṇaye / 6.006.007c mitrair vāpi samānārthair bāndhavair api vā hitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457143 (0.0):
6.006.007c mitrair vāpi samānārthair bāndhavair api vā hitaiḥ / 6.006.008a sahito mantrayitvā yaḥ karmārambhān pravartayet
6.006.008c daive ca kurute yatnaṃ tam āhuḥ puruṣottamam / 6.006.009a eko 'rthaṃ vimṛśed eko dharme prakurute manaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12946744 (0.0):
MSS_7748 1 eko'rthaṃ vimṛśedeko dharme prakurute manaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457147 (0.0):
6.006.008a sahito mantrayitvā yaḥ karmārambhān pravartayet / 6.006.008c daive ca kurute yatnaṃ tam āhuḥ puruṣottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457154 (0.0):
6.006.008c daive ca kurute yatnaṃ tam āhuḥ puruṣottamam / 6.006.009a eko 'rthaṃ vimṛśed eko dharme prakurute manaḥ
6.006.009c ekaḥ kāryāṇi kurute tam āhur madhyamaṃ naram
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12946750 (0.0):
MSS_7748 1 eko'rthaṃ vimṛśedeko dharme prakurute manaḥ / / MSS_7748 2 ekaḥ kāryāṇi kurute tamāhur madhyamaṃ naram //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457159 (0.0):
6.006.009a eko 'rthaṃ vimṛśed eko dharme prakurute manaḥ / 6.006.009c ekaḥ kāryāṇi kurute tam āhur madhyamaṃ naram
6.006.010a guṇadoṣāv aniścitya tyaktvā daivavyapāśrayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457166 (0.0):
6.006.009c ekaḥ kāryāṇi kurute tam āhur madhyamaṃ naram / 6.006.010a guṇadoṣāv aniścitya tyaktvā daivavyapāśrayam
6.006.010c kariṣyāmīti yaḥ kāryam upekṣet sa narādhamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457172 (0.0):
6.006.010a guṇadoṣāv aniścitya tyaktvā daivavyapāśrayam / 6.006.010c kariṣyāmīti yaḥ kāryam upekṣet sa narādhamaḥ
6.006.011a yatheme puruṣā nityam uttamādhamamadhyamāḥ / 6.006.011c evaṃ mantro 'pi vijñeya uttamādhamamadhyamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457183 (0.0):
6.006.010c kariṣyāmīti yaḥ kāryam upekṣet sa narādhamaḥ / 6.006.011a yatheme puruṣā nityam uttamādhamamadhyamāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27027528 (0.052):
6.006.006a trividhāḥ puruṣā loke uttamādhamamadhyamāḥ / 6.006.006c teṣāṃ tu samavetānāṃ guṇadoṣaṃ vadāmy aham
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434513 (0.060):
05,033.056a trividhāḥ puruṣā rājann uttamādhamamadhyamāḥ / 05,033.056c niyojayed yathāvat tāṃs trividheṣv eva karmasu
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474407 (0.060):
trividhāḥ puruṣā rājann uttamādhama-madhyamāḥ | / niyojayet tathaivaitāṃs trividheṣv eva karmasu // Hit_2.70 //
6.006.012a aikamatyam upāgamya śāstradṛṣṭena cakṣuṣā / 6.006.012c mantriṇo yatra nirastās tam āhur mantram uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457193 (0.0):
6.006.011c evaṃ mantro 'pi vijñeya uttamādhamamadhyamaḥ / 6.006.012a aikamatyam upāgamya śāstradṛṣṭena cakṣuṣā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955797 (0.042):
MSS_8187 1 aikamatyamupāgamya śāstradṛṣṭena cakṣuṣā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955804 (0.058):
MSS_8187 2 mantriṇo yatra niratās tamāhurmantramuttamam // / MSS_8188 1 bahvyo'pi matayo gatvā mantriṇāmarthanirṇaye /
6.006.013a bahvyo 'pi matayo gatvā mantriṇo hy arthanirṇaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457199 (0.0):
6.006.012c mantriṇo yatra nirastās tam āhur mantram uttamam / 6.006.013a bahvyo 'pi matayo gatvā mantriṇo hy arthanirṇaye
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955808 (0.027):
MSS_8187 2 mantriṇo yatra niratās tamāhurmantramuttamam // / MSS_8188 1 bahvyo'pi matayo gatvā mantriṇāmarthanirṇaye /
6.006.013c punar yatraikatāṃ prāptaḥ sa mantro madhyamaḥ smṛtaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955817 (0.0):
MSS_8188 1 bahvyo'pi matayo gatvā mantriṇāmarthanirṇaye / / MSS_8188 2 punaryatraikatāṃ prāptaḥ sa mantro madhyamaḥ smṛtaḥ //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457206 (0.0):
6.006.013a bahvyo 'pi matayo gatvā mantriṇo hy arthanirṇaye / 6.006.013c punar yatraikatāṃ prāptaḥ sa mantro madhyamaḥ smṛtaḥ
6.006.014a anyonyamatim āsthāya yatra saṃpratibhāṣyate / 6.006.014c na caikamatye śreyo 'sti mantraḥ so 'dhama ucyate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955832 (0.0):
MSS_8189 1 anyo'nyaṃ matimāsthāya yatra saṃpratibhāṣyate / / MSS_8189 2 na caikamatye śreyo'sti mantraḥ so'dhama ucyate //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457217 (0.0):
6.006.013c punar yatraikatāṃ prāptaḥ sa mantro madhyamaḥ smṛtaḥ / 6.006.014a anyonyamatim āsthāya yatra saṃpratibhāṣyate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12833825 (0.048):
MSS_1836 1 anyonyaṃ matimāsthāya yatra sampratibhāṣyate / / MSS_1836 2 na caikamatye śreyosti mantraḥ so'dhama ucyate //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15458113 (0.055):
05,075.016c bhavatāṃ ca kṛtaḥ kāmas teṣāṃ ca śreya uttamam / 05,075.017a te ced abhinivekṣyanti nābhyupaiṣyanti me vacaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15441013 (0.059):
05,039.040a apanītaṃ sunītena yo 'rthaṃ pratyāninīṣate / 05,039.040c matim āsthāya sudṛḍhāṃ tad akāpuruṣavratam
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11407152 (0.061):
sarvārtthāparipūrakī samāśvāsikā / bhavati cātra mantraḥ om ru ru sphuru
6.006.015a tasmāt sumantritaṃ sādhu bhavanto mantrisattamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457223 (0.0):
6.006.014c na caikamatye śreyo 'sti mantraḥ so 'dhama ucyate / 6.006.015a tasmāt sumantritaṃ sādhu bhavanto mantrisattamāḥ
6.006.015c kāryaṃ saṃpratipadyantām etat kṛtyatamaṃ mama / 6.006.016a vānarāṇāṃ hi vīrāṇāṃ sahasraiḥ parivāritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457231 (0.0):
6.006.015a tasmāt sumantritaṃ sādhu bhavanto mantrisattamāḥ / 6.006.015c kāryaṃ saṃpratipadyantām etat kṛtyatamaṃ mama
6.006.016c rāmo 'bhyeti purīṃ laṅkām asmākam uparodhakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457237 (0.0):
6.006.016a vānarāṇāṃ hi vīrāṇāṃ sahasraiḥ parivāritaḥ / 6.006.016c rāmo 'bhyeti purīṃ laṅkām asmākam uparodhakaḥ
6.006.017a tariṣyati ca suvyaktaṃ rāghavaḥ sāgaraṃ sukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457243 (0.0):
6.006.016c rāmo 'bhyeti purīṃ laṅkām asmākam uparodhakaḥ / 6.006.017a tariṣyati ca suvyaktaṃ rāghavaḥ sāgaraṃ sukham
6.006.017c tarasā yuktarūpeṇa sānujaḥ sabalānugaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457250 (0.0):
6.006.017a tariṣyati ca suvyaktaṃ rāghavaḥ sāgaraṃ sukham / 6.006.017c tarasā yuktarūpeṇa sānujaḥ sabalānugaḥ
6.006.018a asminn evaṃgate kārye viruddhe vānaraiḥ saha / 6.006.018c hitaṃ pure ca sainye ca sarvaṃ saṃmantryatāṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457262 (0.0):
6.006.017c tarasā yuktarūpeṇa sānujaḥ sabalānugaḥ / 6.006.018a asminn evaṃgate kārye viruddhe vānaraiḥ saha
6.007.001a ity uktā rākṣasendreṇa rākṣasās te mahābalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457269 (0.0):
6.006.018c hitaṃ pure ca sainye ca sarvaṃ saṃmantryatāṃ mama / 6.007.001a ity uktā rākṣasendreṇa rākṣasās te mahābalāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10334639 (0.032):
12,166.017e hantavyo 'yaṃ mama matir bhavadbhir iti rākṣasāḥ / 12,166.018a ity uktā rākṣasendreṇa rākṣasā ghoravikramāḥ
6.007.001c ūcuḥ prāñjalayaḥ sarve rāvaṇaṃ rākṣaseśvaram / 6.007.002a rājan parighaśaktyṛṣṭiśūlapaṭṭasasaṃkulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457280 (0.0):
6.007.001a ity uktā rākṣasendreṇa rākṣasās te mahābalāḥ / 6.007.001c ūcuḥ prāñjalayaḥ sarve rāvaṇaṃ rākṣaseśvaram
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16440465 (0.030):
śaktyṛṣṭiprāsabāṇaughān HV_81.101c / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ HV_App.I,24.119a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567169 (0.030):
lambodarā jaghaninaḥ $ piṅgākṣā viśvarūpiṇaḥ // HV_App.I,24.118 // / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ $ prāsacarmāsipāṇayaḥ // HV_App.I,24.119 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25162960 (0.030):
śaktyṛṣṭiparaśuprāsair HV_App.I,42B.873**42:3a / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ HV_App.I,24.119a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052725 (0.030):
lambodarā jaghaninaḥ piṅgākṣā viśvarūpiṇaḥ // HV_App.I,24.118 // / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ prāsacarmāsipāṇayaḥ // HV_App.I,24.119 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 691686 (0.045):
utsṛjya te gadāśakti+ $ śūlarṣṭiparighāśanīn / HV_App.I,42B.1560 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22177236 (0.045):
utsṛjya te gadāśakti+ śūlarṣṭiparighāśanīn / HV_App.I,42B.1560 /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075620 (0.050):
6.110.016a evam uktās tu rāmeṇa vānarās te mahābalāḥ / 6.110.016c ūcuḥ prāñjalayo rāmaṃ rākṣasaś ca vibhīṣaṇaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16449356 (0.050):
śūrau ca raṇakarmaṇi HV_App.I,29F.442b / śūlapaṭṭisaśaktyṛṣṭi+ HV_110.44a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854276 (0.051):
śūrais tair yadupuṃgavaiḥ HV_96.23b / śūlapaṭṭisaśaktyṛṣṭi+ HV_110.44a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4440041 (0.055):
śūlapaṭṭisaśaktyṛṣṭi+ +pinākaparighāyudham /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 698740 (0.057):
samudravegān iva parvasaṃdhiṣu || HV_App.I,42B.2354 || / sa śūlaśaktyṛṣṭigadāsisāyakān @ HV_App.I,42B.2355 @
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25183190 (0.057):
saśiṣyāḥ saparicchadāḥ HV_App.I,31.2263b / sa śūlaśaktyṛṣṭigadāsisāyakān HV_App.I,42B.2355
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674609 (0.059):
tataḥ parigha nistriṃśaiḥ prāsaśūla paraśvadhaiḥ / / śakty ṛṣṭibhir bhuśuṇḍībhiś citra vājaiḥ śarair api // BhP_04.10.011 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22120570 (0.063):
saśaktiparighaprāsa+ paraśvadhasamākulaiḥ / HV_App.I,31.3165 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 621329 (0.064):
paṭṭasāsisamākīrṇaṃ $ gadāparighasaṃkulam // HV_App.I,31.1466 // / śaktitomarasaṃkīṛnaṃ $ dhvajamālāsamācitam / HV_App.I,31.1467 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22106884 (0.064):
paṭṭasāsisamākīrṇaṃ gadāparighasaṃkulam // HV_App.I,31.1466 // / śaktitomarasaṃkīṛnaṃ dhvajamālāsamācitam / HV_App.I,31.1467 /
6.007.002c sumahan no balaṃ kasmād viṣādaṃ bhajate bhavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457286 (0.0):
6.007.002a rājan parighaśaktyṛṣṭiśūlapaṭṭasasaṃkulam / 6.007.002c sumahan no balaṃ kasmād viṣādaṃ bhajate bhavān
6.007.003a kailāsaśikharāvāsī yakṣair bahubhir āvṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457292 (0.0):
6.007.002c sumahan no balaṃ kasmād viṣādaṃ bhajate bhavān / 6.007.003a kailāsaśikharāvāsī yakṣair bahubhir āvṛtaḥ
6.007.003c sumahat kadanaṃ kṛtvā vaśyas te dhanadaḥ kṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457300 (0.0):
6.007.003a kailāsaśikharāvāsī yakṣair bahubhir āvṛtaḥ / 6.007.003c sumahat kadanaṃ kṛtvā vaśyas te dhanadaḥ kṛtaḥ
6.007.004a sa maheśvarasakhyena ślāghamānas tvayā vibho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457306 (0.0):
6.007.003c sumahat kadanaṃ kṛtvā vaśyas te dhanadaḥ kṛtaḥ / 6.007.004a sa maheśvarasakhyena ślāghamānas tvayā vibho
6.007.004c nirjitaḥ samare roṣāl lokapālo mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457312 (0.0):
6.007.004a sa maheśvarasakhyena ślāghamānas tvayā vibho / 6.007.004c nirjitaḥ samare roṣāl lokapālo mahābalaḥ
6.007.005a vinihatya ca yakṣaughān vikṣobhya ca vigṛhya ca / 6.007.005c tvayā kailāsaśikharād vimānam idam āhṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457322 (0.0):
6.007.004c nirjitaḥ samare roṣāl lokapālo mahābalaḥ / 6.007.005a vinihatya ca yakṣaughān vikṣobhya ca vigṛhya ca
6.007.006a mayena dānavendreṇa tvadbhayāt sakhyam icchatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457329 (0.0):
6.007.005c tvayā kailāsaśikharād vimānam idam āhṛtam / 6.007.006a mayena dānavendreṇa tvadbhayāt sakhyam icchatā
6.007.006c duhitā tava bhāryārthe dattā rākṣasapuṃgava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457336 (0.0):
6.007.006a mayena dānavendreṇa tvadbhayāt sakhyam icchatā / 6.007.006c duhitā tava bhāryārthe dattā rākṣasapuṃgava
6.007.007a dānavendro madhur nāma vīryotsikto durāsadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457343 (0.0):
6.007.006c duhitā tava bhāryārthe dattā rākṣasapuṃgava / 6.007.007a dānavendro madhur nāma vīryotsikto durāsadaḥ
6.007.007c vigṛhya vaśam ānītaḥ kumbhīnasyāḥ sukhāvahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457348 (0.0):
6.007.007a dānavendro madhur nāma vīryotsikto durāsadaḥ / 6.007.007c vigṛhya vaśam ānītaḥ kumbhīnasyāḥ sukhāvahaḥ
6.007.008a nirjitās te mahābāho nāgā gatvā rasātalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457355 (0.0):
6.007.007c vigṛhya vaśam ānītaḥ kumbhīnasyāḥ sukhāvahaḥ / 6.007.008a nirjitās te mahābāho nāgā gatvā rasātalam
6.007.008c vāsukis takṣakaḥ śaṅkho jaṭī ca vaśam āhṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457360 (0.0):
6.007.008a nirjitās te mahābāho nāgā gatvā rasātalam / 6.007.008c vāsukis takṣakaḥ śaṅkho jaṭī ca vaśam āhṛtāḥ
6.007.009a akṣayā balavantaś ca śūrā labdhavarāḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457366 (0.0):
6.007.008c vāsukis takṣakaḥ śaṅkho jaṭī ca vaśam āhṛtāḥ / 6.007.009a akṣayā balavantaś ca śūrā labdhavarāḥ punaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16470739 (0.055):
sarve labdhavarāḥ purā HV_App.I,42A.164b / sarve labdhavarāḥ śūrāḥ HV_App.I,42A.174a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 673647 (0.055):
sragviṇo vāgminaḥ $ sarve sarve sucaritavratāḥ / HV_App.I,42A.173 / / sarve labdhavarāḥ śūrāḥ $ sarve vigatamṛtyavaḥ // HV_App.I,42A.174 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25182118 (0.055):
sarve labdhavarāḥ śūrāḥ HV_App.I,42A.174a / sarve vatsā viṣadrumam HV_App.I,11.251b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159198 (0.055):
sragviṇo vāgminaḥ sarve sarve sucaritavratāḥ / HV_App.I,42A.173 / / sarve labdhavarāḥ śūrāḥ sarve vigatamṛtyavaḥ // HV_App.I,42A.174 //
6.007.009c tvayā saṃvatsaraṃ yuddhvā samare dānavā vibho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457373 (0.0):
6.007.009a akṣayā balavantaś ca śūrā labdhavarāḥ punaḥ / 6.007.009c tvayā saṃvatsaraṃ yuddhvā samare dānavā vibho
6.007.010a svabalaṃ samupāśritya nītā vaśam ariṃdama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457379 (0.0):
6.007.009c tvayā saṃvatsaraṃ yuddhvā samare dānavā vibho / 6.007.010a svabalaṃ samupāśritya nītā vaśam ariṃdama
6.007.010c māyāś cādhigatās tatra bahavo rākṣasādhipa / 6.007.011a śūrāś ca balavantaś ca varuṇasya sutā raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457389 (0.0):
6.007.010a svabalaṃ samupāśritya nītā vaśam ariṃdama / 6.007.010c māyāś cādhigatās tatra bahavo rākṣasādhipa
6.007.011c nirjitās te mahābāho caturvidhabalānugāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457395 (0.0):
6.007.011a śūrāś ca balavantaś ca varuṇasya sutā raṇe / 6.007.011c nirjitās te mahābāho caturvidhabalānugāḥ
6.007.012a mṛtyudaṇḍamahāgrāhaṃ śālmalidvīpamaṇḍitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457402 (0.0):
6.007.011c nirjitās te mahābāho caturvidhabalānugāḥ / 6.007.012a mṛtyudaṇḍamahāgrāhaṃ śālmalidvīpamaṇḍitam
6.007.012c avagāhya tvayā rājan yamasya balasāgaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457408 (0.0):
6.007.012a mṛtyudaṇḍamahāgrāhaṃ śālmalidvīpamaṇḍitam / 6.007.012c avagāhya tvayā rājan yamasya balasāgaram
6.007.013a jayaś ca viplulaḥ prāpto mṛtyuś ca pratiṣedhitaḥ / 6.007.013c suyuddhena ca te sarve lokās tatra sutoṣitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457419 (0.0):
6.007.012c avagāhya tvayā rājan yamasya balasāgaram / 6.007.013a jayaś ca viplulaḥ prāpto mṛtyuś ca pratiṣedhitaḥ
6.007.014a kṣatriyair bahubhir vīraiḥ śakratulyaparākramaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457426 (0.0):
6.007.013c suyuddhena ca te sarve lokās tatra sutoṣitāḥ / 6.007.014a kṣatriyair bahubhir vīraiḥ śakratulyaparākramaiḥ
6.007.014c āsīd vasumatī pūrṇā mahadbhir iva pādapaiḥ / 6.007.015a teṣāṃ vīryaguṇotsāhair na samo rāghavo raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457438 (0.0):
6.007.014a kṣatriyair bahubhir vīraiḥ śakratulyaparākramaiḥ / 6.007.014c āsīd vasumatī pūrṇā mahadbhir iva pādapaiḥ
6.007.015c prasahya te tvayā rājan hatāḥ paramadurjayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457444 (0.0):
6.007.015a teṣāṃ vīryaguṇotsāhair na samo rāghavo raṇe / 6.007.015c prasahya te tvayā rājan hatāḥ paramadurjayāḥ
6.007.016a rājan nāpad ayukteyam āgatā prākṛtāj janāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457451 (0.0):
6.007.015c prasahya te tvayā rājan hatāḥ paramadurjayāḥ / 6.007.016a rājan nāpad ayukteyam āgatā prākṛtāj janāt
6.007.016c hṛdi naiva tvayā kāryā tvaṃ vadhiṣyasi rāghavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457457 (0.0):
6.007.016a rājan nāpad ayukteyam āgatā prākṛtāj janāt / 6.007.016c hṛdi naiva tvayā kāryā tvaṃ vadhiṣyasi rāghavam
6.008.001a tato nīlāmbudanibhaḥ prahasto nāma rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457465 (0.0):
6.007.016c hṛdi naiva tvayā kāryā tvaṃ vadhiṣyasi rāghavam / 6.008.001a tato nīlāmbudanibhaḥ prahasto nāma rākṣasaḥ
6.008.001c abravīt prāñjalir vākyaṃ śūraḥ senāpatis tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457471 (0.0):
6.008.001a tato nīlāmbudanibhaḥ prahasto nāma rākṣasaḥ / 6.008.001c abravīt prāñjalir vākyaṃ śūraḥ senāpatis tadā
6.008.002a devadānavagandharvāḥ piśācapatagoragāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457477 (0.0):
6.008.001c abravīt prāñjalir vākyaṃ śūraḥ senāpatis tadā / 6.008.002a devadānavagandharvāḥ piśācapatagoragāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878489 (0.028):
purā svayambhuve dhīraḥ % śirāṃsy upajahāra yaḥ // Ram_3,30.17 // / devadānavagandharva $ piśācapatagoragaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7355912 (0.028):
purā svayambhuve dhīraḥ śirāṃsy upajahāra yaḥ // Ram_3,30.17 // / devadānavagandharva piśācapatagoragaiḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10061698 (0.028):
3.030.017c purā svayambhuve dhīraḥ śirāṃsy upajahāra yaḥ / 3.030.018a devadānavagandharvapiśācapatagoragaiḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10256252 (0.034):
12,014.014d@002_0054 devadānavagandharvā rakṣāṃsi patagoragāḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21499388 (0.034):
Manu7.23a/ deva.dānava.gandharvā rakṣāṃsi pataga.uragāḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18586478 (0.034):
devadānavagandharvā rakṣāṃsi patagoragāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21884492 (0.034):
yasya devāḥ sagandharvāḥ $ piśācapatagoragāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7361913 (0.034):
yasya devāḥ sagandharvāḥ piśācapatagoragāḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10067264 (0.034):
3.046.003a yasya devāḥ sagandharvāḥ piśācapatagoragāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20119121 (0.038):
06,054.005a tatra tal lāghavaṃ dṛṣṭvā bībhatsor atimānuṣam / 06,054.005c devadānavagandharvāḥ piśācoragarākṣasāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20700700 (0.038):
13,081.014a mahad ugraṃ tapaḥ kṛtvā māṃ niṣevanti mānavāḥ / 13,081.014c devadānavagandharvāḥ piśācoragarākṣasāḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1518354 (0.038):
08,063.030e vyāśrayanta diśo bhinnāḥ sarvalokāś ca māriṣa / 08,063.031a devadānavagandharvāḥ piśācoragarākṣasāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10394421 (0.038):
12,274.060d@028_0012 devadānavagandharvāḥ piśācoragarākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26671935 (0.039):
1.019.020c devadānavagandharvā yakṣāḥ pataga pannagāḥ
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25665677 (0.045):
06,054.005c devadānavagandharvāḥ piśācoragarākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28385938 (0.046):
3.030.018a devadānavagandharvapiśācapatagoragaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19976758 (0.052):
04,039.019d@037_0001 mātā mama pṛthā nāma tena māṃ pārtham abruvan / 04,039.019d@037_0002 devadānavagandharvān piśācoragarākṣasān
6.008.002c na tvāṃ dharṣayituṃ śaktāḥ kiṃ punar vānarā raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457484 (0.0):
6.008.002a devadānavagandharvāḥ piśācapatagoragāḥ / 6.008.002c na tvāṃ dharṣayituṃ śaktāḥ kiṃ punar vānarā raṇe
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075597 (0.064):
6.110.014a svarājye vasa laṅkāyāṃ mayā datte vibhīṣaṇa / 6.110.014c na tvāṃ dharṣayituṃ śaktāḥ sendrā api divaukasaḥ
6.008.003a sarve pramattā viśvastā vañcitāḥ sma hanūmatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457489 (0.0):
6.008.002c na tvāṃ dharṣayituṃ śaktāḥ kiṃ punar vānarā raṇe / 6.008.003a sarve pramattā viśvastā vañcitāḥ sma hanūmatā
6.008.003c na hi me jīvato gacchej jīvan sa vanagocaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457497 (0.0):
6.008.003a sarve pramattā viśvastā vañcitāḥ sma hanūmatā / 6.008.003c na hi me jīvato gacchej jīvan sa vanagocaraḥ
6.008.004a sarvāṃ sāgaraparyantāṃ saśailavanakānanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457505 (0.0):
6.008.003c na hi me jīvato gacchej jīvan sa vanagocaraḥ / 6.008.004a sarvāṃ sāgaraparyantāṃ saśailavanakānanām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751195 (5.960):
02,035.029d@021_0159 mahīṃ sāgaraparyantāṃ saśailavanakānanām
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880490 (5.960):
chāyāpatnīsahāyo 'sau % maṇiśṛṅga ivotthitaḥ // BrP_213.39 // / mahīṃ sāgaraparyantāṃ $ saśailavanakānanām &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362192 (5.960):
mahīṃ sāgaraparyantāṃ saśailavanakānanām | *HV_31.21*462 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362321 (5.960):
rasātalatale magnāṃ rasātalatalaṃ gataḥ | *HV_31.27*464 | / mahīṃ sāgaraparyantāṃ saśailavanakānanām /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385723 (5.960):
mahīṃ sāgaraparyantāṃ saśailavanakānanāṃ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192125 (5.960):
Viṣṇu 1.10a/ mahīṃ sāgara-paryantāṃ sa-śaila-vana-kānanāṃ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18805579 (0.032):
saptadvīpasamudrāntāṃ saśailavanakānanām /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11151803 (0.036):
chāyāpatnīsahāyo 'sau maṇiśṛṅga ivotthitaḥ // BrP_213.39 // / mahīṃ sāgaraparyantāṃ saśailavanakānanām /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25775086 (0.053):
cakramadhyagatāṃ pṛthvīṃ saśailavanakānanām / / catuḥsamudraparyantaṃ jvalantīṃ cintayettataḥ // BndP_3,41.50 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4609952 (0.061):
pālayāmāsa vasudhāṃ saśailavanakānanām // BndP_2,55.26 // / evaṃ mahānahimadīdhitivaṃśamauliratnāya yamānavapuruttarakosaleśaḥ /
6.008.004c karomy avānarāṃ bhūmim ājñāpayatu māṃ bhavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457511 (0.0):
6.008.004a sarvāṃ sāgaraparyantāṃ saśailavanakānanām / 6.008.004c karomy avānarāṃ bhūmim ājñāpayatu māṃ bhavān
6.008.005a rakṣāṃ caiva vidhāsyāmi vānarād rajanīcara / 6.008.005c nāgamiṣyati te duḥkhaṃ kiṃ cid ātmāparādhajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457521 (0.0):
6.008.004c karomy avānarāṃ bhūmim ājñāpayatu māṃ bhavān / 6.008.005a rakṣāṃ caiva vidhāsyāmi vānarād rajanīcara
6.008.006a abravīc ca susaṃkruddho durmukho nāma rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457528 (0.0):
6.008.005c nāgamiṣyati te duḥkhaṃ kiṃ cid ātmāparādhajam / 6.008.006a abravīc ca susaṃkruddho durmukho nāma rākṣasaḥ
6.008.006c idaṃ na kṣamaṇīyaṃ hi sarveṣāṃ naḥ pradharṣaṇam / 6.008.007a ayaṃ paribhavo bhūyaḥ purasyāntaḥpurasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457536 (0.0):
6.008.006a abravīc ca susaṃkruddho durmukho nāma rākṣasaḥ / 6.008.006c idaṃ na kṣamaṇīyaṃ hi sarveṣāṃ naḥ pradharṣaṇam
6.008.007c śrīmato rākṣasendrasya vānarendrapradharṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457542 (0.0):
6.008.006c idaṃ na kṣamaṇīyaṃ hi sarveṣāṃ naḥ pradharṣaṇam / 6.008.007a ayaṃ paribhavo bhūyaḥ purasyāntaḥpurasya ca / 6.008.007c śrīmato rākṣasendrasya vānarendrapradharṣaṇam
6.008.008a asmin muhūrte hatvaiko nivartiṣyāmi vānarān / 6.008.008c praviṣṭān sāgaraṃ bhīmam ambaraṃ vā rasātalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457552 (0.0):
6.008.007c śrīmato rākṣasendrasya vānarendrapradharṣaṇam / 6.008.008a asmin muhūrte hatvaiko nivartiṣyāmi vānarān
6.008.009a tato 'bravīt susaṃkruddho vajradaṃṣṭro mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457560 (0.0):
6.008.008c praviṣṭān sāgaraṃ bhīmam ambaraṃ vā rasātalam / 6.008.009a tato 'bravīt susaṃkruddho vajradaṃṣṭro mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028090 (0.051):
6.009.003a prahasto 'tha virūpākṣo vajradaṃṣṭro mahābalaḥ / 6.009.003c dhūmrākṣaś cātikāyaś ca durmukhaś caiva rākṣasaḥ
6.008.009c pragṛhya parighaṃ ghoraṃ māṃsaśoṇitarūpitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457566 (0.0):
6.008.009a tato 'bravīt susaṃkruddho vajradaṃṣṭro mahābalaḥ / 6.008.009c pragṛhya parighaṃ ghoraṃ māṃsaśoṇitarūpitam
6.008.010a kiṃ vo hanumatā kāryaṃ kṛpaṇena tapasvinā / 6.008.010c rāme tiṣṭhati durdharṣe sugrīve sahalakṣmaṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457576 (0.0):
6.008.009c pragṛhya parighaṃ ghoraṃ māṃsaśoṇitarūpitam / 6.008.010a kiṃ vo hanumatā kāryaṃ kṛpaṇena tapasvinā
6.008.011a adya rāmaṃ sasugrīvaṃ parigheṇa salakṣmaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457583 (0.0):
6.008.010c rāme tiṣṭhati durdharṣe sugrīve sahalakṣmaṇe / 6.008.011a adya rāmaṃ sasugrīvaṃ parigheṇa salakṣmaṇam
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23966348 (0.052):
ityukte dūrataḥ sthāpya % vānarān atha jāmbavān // NsP_50.87 // / rāmaṃ ca lakṣmaṇaṃ caiva $ sugrīvaṃ mārutātmajam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17031334 (0.052):
ityukte dūrataḥ sthāpya vānarān atha jāmbavān // NsP_50.87 // / rāmaṃ ca lakṣmaṇaṃ caiva sugrīvaṃ mārutātmajam /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028058 (0.053):
6.008.016c aham eko haniṣyāmi sugrīvaṃ sahalakṣmaṇam / 6.008.016e sāṅgadaṃ ca hanūmantaṃ rāmaṃ ca raṇakuñjaram
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19925842 (0.057):
03,266.032c praṇemur vidhivad rāmaṃ sugrīvaṃ lakṣmaṇaṃ tathā / 03,266.033a tān uvācāgatān rāmaḥ pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27067766 (0.059):
6.088.043a acintayitvā tān bāṇān samāśliṣyā ca lakṣmaṇam / 6.088.043c abravīc ca hanūmantaṃ sugrīvaṃ caiva rāghavaḥ / 6.088.043e lakṣmaṇaṃ parivāryeha tiṣṭhadhvaṃ vānarottamāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27059196 (0.060):
6.068.026a imāṃ hatvā tato rāmaṃ lakṣmaṇaṃ tvāṃ ca vānara / 6.068.026c sugrīvaṃ ca vadhiṣyāmi taṃ cānāryaṃ vibhīṣaṇam
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524399 (0.064):
lakṣmaṇas tu tadā rāmam RmUD_*6.28a / lakṣmaṇaṃ preṣayādyaiva RmUD_*6.26a
6.008.011c āgamiṣyāmi hatvaiko vikṣobhya harivāhinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457589 (0.0):
6.008.011a adya rāmaṃ sasugrīvaṃ parigheṇa salakṣmaṇam / 6.008.011c āgamiṣyāmi hatvaiko vikṣobhya harivāhinīm
6.008.012a kaumbhakarṇis tato vīro nikumbho nāma vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457595 (0.0):
6.008.011c āgamiṣyāmi hatvaiko vikṣobhya harivāhinīm / 6.008.012a kaumbhakarṇis tato vīro nikumbho nāma vīryavān
6.008.012c abravīt paramakurddho rāvaṇaṃ lokarāvaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457601 (0.0):
6.008.012a kaumbhakarṇis tato vīro nikumbho nāma vīryavān
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13839216 (0.060):
rāvaṇaṃ vyaśasat tadā HV_65.43d / rāvaṇaṃ sagaṇaṃ hatvā HV_31.142c
6.008.013a sarve bhavantas tiṣṭhantu mahārājena saṃgatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457606 (0.0):
6.008.012c abravīt paramakurddho rāvaṇaṃ lokarāvaṇam / 6.008.013a sarve bhavantas tiṣṭhantu mahārājena saṃgatāḥ
6.008.013c aham eko haniṣyāmi rāghavaṃ sahalakṣmaṇam / 6.008.014a tato vajrahanur nāma rākṣasaḥ parvatopamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457618 (0.0):
6.008.013a sarve bhavantas tiṣṭhantu mahārājena saṃgatāḥ / 6.008.013c aham eko haniṣyāmi rāghavaṃ sahalakṣmaṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028055 (0.030):
6.008.016a svasthāḥ krīḍantu niścintāḥ pibantu madhuvāruṇīm / 6.008.016c aham eko haniṣyāmi sugrīvaṃ sahalakṣmaṇam
6.008.014c kruddhaḥ parilihan vaktraṃ jihvayā vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457623 (0.0):
6.008.014a tato vajrahanur nāma rākṣasaḥ parvatopamaḥ / 6.008.014c kruddhaḥ parilihan vaktraṃ jihvayā vākyam abravīt
6.008.015a svairaṃ kurvantu kāryāṇi bhavanto vigatajvarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457629 (0.0):
6.008.014c kruddhaḥ parilihan vaktraṃ jihvayā vākyam abravīt / 6.008.015a svairaṃ kurvantu kāryāṇi bhavanto vigatajvarāḥ
6.008.015c eko 'haṃ bhakṣayiṣyāmi tān sarvān hariyūthapān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457636 (0.0):
6.008.015a svairaṃ kurvantu kāryāṇi bhavanto vigatajvarāḥ / 6.008.015c eko 'haṃ bhakṣayiṣyāmi tān sarvān hariyūthapān
6.008.016a svasthāḥ krīḍantu niścintāḥ pibantu madhuvāruṇīm / 6.008.016c aham eko haniṣyāmi sugrīvaṃ sahalakṣmaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457646 (0.0):
6.008.015c eko 'haṃ bhakṣayiṣyāmi tān sarvān hariyūthapān / 6.008.016a svasthāḥ krīḍantu niścintāḥ pibantu madhuvāruṇīm
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028023 (0.030):
6.008.013a sarve bhavantas tiṣṭhantu mahārājena saṃgatāḥ / 6.008.013c aham eko haniṣyāmi rāghavaṃ sahalakṣmaṇam
6.008.016e sāṅgadaṃ ca hanūmantaṃ rāmaṃ ca raṇakuñjaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457652 (0.0):
6.008.016c aham eko haniṣyāmi sugrīvaṃ sahalakṣmaṇam / 6.008.016e sāṅgadaṃ ca hanūmantaṃ rāmaṃ ca raṇakuñjaram
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27067766 (0.041):
6.088.043a acintayitvā tān bāṇān samāśliṣyā ca lakṣmaṇam / 6.088.043c abravīc ca hanūmantaṃ sugrīvaṃ caiva rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25479407 (0.046):
4.025.011a evam uktvā hanūmantaṃ rāmaḥ sugrīvam abravīt / 4.025.011c imam apy aṅgadaṃ vīra yauvarājye 'bhiṣecaya
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23966348 (0.048):
ityukte dūrataḥ sthāpya % vānarān atha jāmbavān // NsP_50.87 // / rāmaṃ ca lakṣmaṇaṃ caiva $ sugrīvaṃ mārutātmajam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17031334 (0.048):
ityukte dūrataḥ sthāpya vānarān atha jāmbavān // NsP_50.87 // / rāmaṃ ca lakṣmaṇaṃ caiva sugrīvaṃ mārutātmajam /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27027991 (0.053):
6.008.011a adya rāmaṃ sasugrīvaṃ parigheṇa salakṣmaṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27059196 (0.054):
6.068.026a imāṃ hatvā tato rāmaṃ lakṣmaṇaṃ tvāṃ ca vānara / 6.068.026c sugrīvaṃ ca vadhiṣyāmi taṃ cānāryaṃ vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783497 (0.058):
5.060.034c sahasrāṃśusuto dhīmān sugrīvo yatra vānaraḥ / 5.060.035a rāmaṃ ca lakṣmaṇaṃ caiva dṛṣṭvā sugrīvam eva ca
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23966954 (0.062):
ity āśvāsya sthitau tatra % rāmaṃ sugrīvalakṣmaṇau // NsP_50.136 // / athāṅgadaṃ puraskṛtya $ ye gatā vānarottamāḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17031940 (0.062):
ity āśvāsya sthitau tatra rāmaṃ sugrīvalakṣmaṇau // NsP_50.136 // / athāṅgadaṃ puraskṛtya ye gatā vānarottamāḥ /
6.009.001a tato nikumbho rabhasaḥ sūryaśatrur mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457660 (0.0):
6.008.016e sāṅgadaṃ ca hanūmantaṃ rāmaṃ ca raṇakuñjaram / 6.009.001a tato nikumbho rabhasaḥ sūryaśatrur mahābalaḥ
6.009.001c suptaghno yajñakopaś ca mahāpārśvo mahoaraḥ / 6.009.002a agniketuś ca durdharṣo raśmiketuś ca rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457668 (0.0):
6.009.001a tato nikumbho rabhasaḥ sūryaśatrur mahābalaḥ / 6.009.001c suptaghno yajñakopaś ca mahāpārśvo mahoaraḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037726 (0.034):
6.033.010c saṃgataḥ samare śrīmān virūpākṣeṇa lakṣmaṇaḥ / 6.033.011a agniketuś ca durdharṣo raśmiketuś ca rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037896 (0.047):
6.033.025c nijaghāna virūpākṣaṃ śareṇaikena lakṣmaṇaḥ / 6.033.026a agniketuś ca durdharṣo raśmiketuś ca rākṣasaḥ
6.009.002c indrajic ca mahātejā balavān rāvaṇātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457673 (0.0):
6.009.001c suptaghno yajñakopaś ca mahāpārśvo mahoaraḥ / 6.009.002a agniketuś ca durdharṣo raśmiketuś ca rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037725 (0.061):
6.033.010c saṃgataḥ samare śrīmān virūpākṣeṇa lakṣmaṇaḥ / 6.033.011a agniketuś ca durdharṣo raśmiketuś ca rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27061257 (0.062):
6.074.010a evam ukto mahātejā manasvī rāvaṇātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27061234 (0.063):
6.074.008a sa rathenāgnivarṇena balavān rāvaṇātmajaḥ / 6.074.008c indrajit kavacī khaḍgī sadhvajaḥ pratyadṛśyata
6.009.003a prahasto 'tha virūpākṣo vajradaṃṣṭro mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457680 (0.0):
6.009.002c indrajic ca mahātejā balavān rāvaṇātmajaḥ / 6.009.003a prahasto 'tha virūpākṣo vajradaṃṣṭro mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27027968 (0.051):
6.008.009a tato 'bravīt susaṃkruddho vajradaṃṣṭro mahābalaḥ
6.009.003c dhūmrākṣaś cātikāyaś ca durmukhaś caiva rākṣasaḥ / 6.009.004a parighān paṭṭasān prāsāñ śaktiśūlaparaśvadhān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457690 (0.0):
6.009.003a prahasto 'tha virūpākṣo vajradaṃṣṭro mahābalaḥ / 6.009.003c dhūmrākṣaś cātikāyaś ca durmukhaś caiva rākṣasaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16440306 (0.043):
śaktiśūlagadāprāsāṃs *HV_91.53*1058A:29a / śaktiśūlaparaśvadhāḥ HV_App.I,42B.1538b
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1464482 (0.047):
08,016.009c musalāni bhuśuṇḍīś ca śaktiṛṣṭiparaśvadhān / 08,016.010a gadāḥ prāsān asīn kuntān bhiṇḍipālān mahāṅkuśān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20183865 (0.055):
07,035.024a saguḍāyomukhaprāsān sarṣṭitomarapaṭṭiśān / 07,035.024c sabhiṇḍipālaparighān saśaktivarakampanān
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4420063 (0.057):
mahatā chādayām āsuḥ śaravarṣeṇa sainikāḥ || *HV_91.53*1058A:28 | / śaktiśūlagadāprāsāṃs tomarān sāyakān bahūn | *HV_91.53*1058A:29 |
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22247786 (0.059):
7.021.021a sa śūlāni gadāḥ prāsāñ śaktitomarasāyakān
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22251217 (0.060):
7.028.013c śataghnīs tomarān prāsān gadākhaḍgaparaśvadhān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20119095 (0.064):
06,054.003a śaktīś ca vimalās tīkṣṇā gadāś ca parighaiḥ saha / 06,054.003c prāsān paraśvadhāṃś caiva mudgarān musalān api
6.009.004c cāpāni ca sabāṇāni khaḍgāṃś ca vipulāñ śitān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457696 (0.0):
6.009.004a parighān paṭṭasān prāsāñ śaktiśūlaparaśvadhān / 6.009.004c cāpāni ca sabāṇāni khaḍgāṃś ca vipulāñ śitān
6.009.005a pragṛhya paramakruddhāḥ samutpatya ca rākṣasāḥ / 6.009.005c abruvan rāvaṇaṃ sarve pradīptā iva tejasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457707 (0.0):
6.009.004c cāpāni ca sabāṇāni khaḍgāṃś ca vipulāñ śitān / 6.009.005a pragṛhya paramakruddhāḥ samutpatya ca rākṣasāḥ
6.009.006a adya rāmaṃ vadhiṣyāmaḥ sugrīvaṃ ca salakṣmaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457712 (0.0):
6.009.005c abruvan rāvaṇaṃ sarve pradīptā iva tejasā / 6.009.006a adya rāmaṃ vadhiṣyāmaḥ sugrīvaṃ ca salakṣmaṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27059197 (0.047):
6.068.026a imāṃ hatvā tato rāmaṃ lakṣmaṇaṃ tvāṃ ca vānara / 6.068.026c sugrīvaṃ ca vadhiṣyāmi taṃ cānāryaṃ vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27057774 (0.054):
6.065.010c ājñaptaḥ samare hantuṃ tāv ubhau rāmalakṣmaṇau / 6.065.011a adya rāmaṃ vadhiṣyāmi lakṣmaṇaṃ ca niśācarāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27067765 (0.063):
6.088.043c abravīc ca hanūmantaṃ sugrīvaṃ caiva rāghavaḥ / 6.088.043e lakṣmaṇaṃ parivāryeha tiṣṭhadhvaṃ vānarottamāḥ
6.009.006c kṛpaṇaṃ ca hanūmantaṃ laṅkā yena pradharṣitā / 6.009.007a tān gṛhītāyudhān sarvān vārayitvā vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457722 (0.0):
6.009.006a adya rāmaṃ vadhiṣyāmaḥ sugrīvaṃ ca salakṣmaṇam / 6.009.006c kṛpaṇaṃ ca hanūmantaṃ laṅkā yena pradharṣitā
6.009.007c abravīt prāñjalir vākyaṃ punaḥ pratyupaveśya tān / 6.009.008a apy upāyais tribhis tāta yo 'rthaḥ prāptuṃ na śakyate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839091 (0.0):
MSS_2145 1 apyupāyaistribhistāta yo'rthaḥ prāptuṃ na śakyate /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457727 (0.0):
6.009.007a tān gṛhītāyudhān sarvān vārayitvā vibhīṣaṇaḥ / 6.009.007c abravīt prāñjalir vākyaṃ punaḥ pratyupaveśya tān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457735 (0.0):
6.009.007c abravīt prāñjalir vākyaṃ punaḥ pratyupaveśya tān / 6.009.008a apy upāyais tribhis tāta yo 'rthaḥ prāptuṃ na śakyate
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783804 (0.060):
5.061.025e vanapālaṃ punar vākyaṃ sugrīvaḥ pratyabhāṣata / 5.061.026a prīto 'smi saumya yad bhuktaṃ vanaṃ taiḥ kṛtakarmabhiḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644035 (0.062):
dvārakābhimukhaṃ kṛṣṇaṃ $ jñātvā śatruniṣūdanam / HV_App.I,38.43 / / kambhāṇḍo vacanaṃ prāha $ prāñjalir madhusūdanam // HV_App.I,38.44 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129591 (0.062):
dvārakābhimukhaṃ kṛṣṇaṃ jñātvā śatruniṣūdanam / HV_App.I,38.43 / / kambhāṇḍo vacanaṃ prāha prāñjalir madhusūdanam // HV_App.I,38.44 //
6.009.008c tasya vikramakālāṃs tān yuktān āhur manīṣiṇaḥ / 6.009.009a pramatteṣv abhiyukteṣu daivena prahateṣu ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457744 (0.0):
6.009.008a apy upāyais tribhis tāta yo 'rthaḥ prāptuṃ na śakyate / 6.009.008c tasya vikramakālāṃs tān yuktān āhur manīṣiṇaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839095 (0.025):
MSS_2145 1 apyupāyaistribhistāta yo'rthaḥ prāptuṃ na śakyate / / MSS_2145 2 tasya vikramakālāṃstān yuktānāhurmanīṣiṇaḥ //
6.009.009c vikramās tāta sidhyanti parīkṣya vidhinā kṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457750 (0.0):
6.009.009a pramatteṣv abhiyukteṣu daivena prahateṣu ca / 6.009.009c vikramās tāta sidhyanti parīkṣya vidhinā kṛtāḥ
6.009.010a apramattaṃ kathaṃ taṃ tu vijigīṣuṃ bale sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457756 (0.0):
6.009.009c vikramās tāta sidhyanti parīkṣya vidhinā kṛtāḥ / 6.009.010a apramattaṃ kathaṃ taṃ tu vijigīṣuṃ bale sthitam
6.009.010c jitaroṣaṃ durādharṣaṃ pradharṣayitum icchatha / 6.009.011a samudraṃ laṅghayitvā tu ghoraṃ nadanadīpatim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457766 (0.0):
6.009.010a apramattaṃ kathaṃ taṃ tu vijigīṣuṃ bale sthitam / 6.009.010c jitaroṣaṃ durādharṣaṃ pradharṣayitum icchatha
6.009.011c kṛtaṃ hanumatā karma duṣkaraṃ tarkayeta kaḥ / 6.009.012a balāny aparimeyāni vīryāṇi ca niśācarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457775 (0.0):
6.009.011a samudraṃ laṅghayitvā tu ghoraṃ nadanadīpatim / 6.009.011c kṛtaṃ hanumatā karma duṣkaraṃ tarkayeta kaḥ
6.009.012c pareṣāṃ sahasāvajñā na kartavyā kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457782 (0.0):
6.009.012a balāny aparimeyāni vīryāṇi ca niśācarāḥ / 6.009.012c pareṣāṃ sahasāvajñā na kartavyā kathaṃ cana
6.009.013a kiṃ ca rākṣasarājasya rāmeṇāpakṛtaṃ purā / 6.009.013c ājahāra janasthānād yasya bhāryāṃ yaśasvinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457786 (0.0):
6.009.012c pareṣāṃ sahasāvajñā na kartavyā kathaṃ cana / 6.009.013a kiṃ ca rākṣasarājasya rāmeṇāpakṛtaṃ purā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457793 (0.0):
6.009.013a kiṃ ca rākṣasarājasya rāmeṇāpakṛtaṃ purā / 6.009.013c ājahāra janasthānād yasya bhāryāṃ yaśasvinaḥ
6.009.014a kharo yady ativṛttas tu rāmeṇa nihato raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457798 (0.0):
6.009.013c ājahāra janasthānād yasya bhāryāṃ yaśasvinaḥ / 6.009.014a kharo yady ativṛttas tu rāmeṇa nihato raṇe
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17119926 (0.062):
kharaś ca nihataḥ saṃkhye Ram_3,32.3c / kharaś ca nihataḥ saṃkhye Ram_3,34.9a
6.009.014c avaśyaṃ prāṇināṃ prāṇā rakṣitavyā yathā balam / 6.009.015a etannimittaṃ vaidehī bhayaṃ naḥ sumahad bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457803 (0.0):
6.009.014a kharo yady ativṛttas tu rāmeṇa nihato raṇe / 6.009.014c avaśyaṃ prāṇināṃ prāṇā rakṣitavyā yathā balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457810 (0.0):
6.009.014c avaśyaṃ prāṇināṃ prāṇā rakṣitavyā yathā balam / 6.009.015a etannimittaṃ vaidehī bhayaṃ naḥ sumahad bhavet
6.009.015c āhṛtā sā parityājyā kalahārthe kṛte na kim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457815 (0.0):
6.009.015a etannimittaṃ vaidehī bhayaṃ naḥ sumahad bhavet / 6.009.015c āhṛtā sā parityājyā kalahārthe kṛte na kim
6.009.016a na naḥ kṣamaṃ vīryavatā tena dharmānuvartinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457822 (0.0):
6.009.015c āhṛtā sā parityājyā kalahārthe kṛte na kim / 6.009.016a na naḥ kṣamaṃ vīryavatā tena dharmānuvartinā
6.009.016c vairaṃ nirarthakaṃ kartuṃ dīyatām asya maithilī / 6.009.017a yāvan na sagajāṃ sāśvāṃ bahuratnasamākulām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457827 (0.0):
6.009.016a na naḥ kṣamaṃ vīryavatā tena dharmānuvartinā / 6.009.016c vairaṃ nirarthakaṃ kartuṃ dīyatām asya maithilī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457836 (0.0):
6.009.016c vairaṃ nirarthakaṃ kartuṃ dīyatām asya maithilī / 6.009.017a yāvan na sagajāṃ sāśvāṃ bahuratnasamākulām
6.009.017c purīṃ dārayate bāṇair dīyatām asya maithilī / 6.009.018a yāvat sughorā mahatī durdharṣā harivāhinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457847 (0.0):
6.009.017a yāvan na sagajāṃ sāśvāṃ bahuratnasamākulām / 6.009.017c purīṃ dārayate bāṇair dīyatām asya maithilī
6.009.018c nāvaskandati no laṅkāṃ tāvat sītā pradīyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457854 (0.0):
6.009.018a yāvat sughorā mahatī durdharṣā harivāhinī / 6.009.018c nāvaskandati no laṅkāṃ tāvat sītā pradīyatām
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11782328 (0.054):
5.056.136c dahatā ca mayā laṅkāṃ daghdā sītā na saṃśayaḥ / 5.056.137a athāhaṃ vācam aśrauṣaṃ cāraṇānāṃ śubhākṣarām
6.009.019a vinaśyed dhi purī laṅkā śūrāḥ sarve ca rākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457861 (0.0):
6.009.018c nāvaskandati no laṅkāṃ tāvat sītā pradīyatām / 6.009.019a vinaśyed dhi purī laṅkā śūrāḥ sarve ca rākṣasāḥ
6.009.019c rāmasya dayitā patnī na svayaṃ yadi dīyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457866 (0.0):
6.009.019a vinaśyed dhi purī laṅkā śūrāḥ sarve ca rākṣasāḥ / 6.009.019c rāmasya dayitā patnī na svayaṃ yadi dīyate
6.009.020a prasādaye tvāṃ bandhutvāt kuruṣva vacanaṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457875 (0.0):
6.009.019c rāmasya dayitā patnī na svayaṃ yadi dīyate / 6.009.020a prasādaye tvāṃ bandhutvāt kuruṣva vacanaṃ mama
6.009.020c hitaṃ pathyaṃ tv ahaṃ brūmi dīyatām asya maithilī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457881 (0.0):
6.009.020a prasādaye tvāṃ bandhutvāt kuruṣva vacanaṃ mama / 6.009.020c hitaṃ pathyaṃ tv ahaṃ brūmi dīyatām asya maithilī
6.009.021a purā śaratsūryamarīcisaṃnibhān; navāgrapuṅkhān sudṛḍhān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457890 (0.0):
6.009.020c hitaṃ pathyaṃ tv ahaṃ brūmi dīyatām asya maithilī / 6.009.021a purā śaratsūryamarīcisaṃnibhān; navāgrapuṅkhān sudṛḍhān
nṛpātmajaḥ / 6.009.021c sṛjaty amoghān viśikhān vadhāya te; pradīyatāṃ dāśarathāya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457899 (0.0):
6.009.021a purā śaratsūryamarīcisaṃnibhān; navāgrapuṅkhān sudṛḍhān / nṛpātmajaḥ / 6.009.021c sṛjaty amoghān viśikhān vadhāya te; pradīyatāṃ dāśarathāya
maithilī / 6.009.022a tyajasva kopaṃ sukhadharmanāśanaṃ; bhajasva dharmaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457907 (0.0):
6.009.021c sṛjaty amoghān viśikhān vadhāya te; pradīyatāṃ dāśarathāya / maithilī / 6.009.022a tyajasva kopaṃ sukhadharmanāśanaṃ; bhajasva dharmaṃ
ratikīrtivardhanam / 6.009.022c prasīda jīvema saputrabāndhavāḥ; pradīyatāṃ dāśarathāya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457917 (0.0):
6.009.022a tyajasva kopaṃ sukhadharmanāśanaṃ; bhajasva dharmaṃ / ratikīrtivardhanam
maithilī / 6.010.001a suniviṣṭaṃ hitaṃ vākyam uktavantaṃ vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457925 (0.0):
6.009.022c prasīda jīvema saputrabāndhavāḥ; pradīyatāṃ dāśarathāya / maithilī / 6.010.001a suniviṣṭaṃ hitaṃ vākyam uktavantaṃ vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27061262 (0.060):
6.074.010c abravīt paruṣaṃ vākyaṃ tatra dṛṣṭvā vibhīṣaṇam / 6.074.011a iha tvaṃ jātasaṃvṛddhaḥ sākṣād bhrātā pitur mama
6.010.001c abravīt paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaḥ kālacoditaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457930 (0.0):
6.010.001a suniviṣṭaṃ hitaṃ vākyam uktavantaṃ vibhīṣaṇam / 6.010.001c abravīt paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaḥ kālacoditaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27061263 (0.045):
6.074.010a evam ukto mahātejā manasvī rāvaṇātmajaḥ / 6.074.010c abravīt paruṣaṃ vākyaṃ tatra dṛṣṭvā vibhīṣaṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17105864 (0.051):
abravīt paruṣaṃ vākyaṃ Ram_3,43.19c / abravīt paruṣaṃ vākyaṃ Ram_3,46.19c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17143815 (0.051):
paruṣaṃ vākyam abravīt Ram_3,28.1d / paruṣaṃ vākyam abravīt Ram_3,31.1d
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21880980 (0.051):
abravīt paruṣaṃ vākyam % ayuktaṃ kālacoditaḥ // Ram_3,38.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7358403 (0.051):
abravīt paruṣaṃ vākyam ayuktaṃ kālacoditaḥ // Ram_3,38.2 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10064011 (0.051):
3.038.002c abravīt paruṣaṃ vākyam ayuktaṃ kālacoditaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665693 (0.060):
1.001.041a anādṛtya tu tad vākyaṃ rāvaṇaḥ kālacoditaḥ / 1.001.041c jagāma sahamarīcas tasyāśramapadaṃ tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17105856 (0.061):
abravīt paruṣaṃ vākyam Ram_3,38.2c / abravīt paruṣaṃ vākyaṃ Ram_3,39.1c
6.010.002a vaset saha sapatnena kruddhenāśīviṣeṇa vā / 6.010.002c na tu mitrapravādena saṃvasec chatrusevinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457942 (0.0):
6.010.001c abravīt paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaḥ kālacoditaḥ / 6.010.002a vaset saha sapatnena kruddhenāśīviṣeṇa vā
6.010.003a jānāmi śīlaṃ jñātīnāṃ sarvalokeṣu rākṣasa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457949 (0.0):
6.010.002c na tu mitrapravādena saṃvasec chatrusevinā / 6.010.003a jānāmi śīlaṃ jñātīnāṃ sarvalokeṣu rākṣasa
6.010.003c hṛṣyanti vyasaneṣv ete jñātīnāṃ jñātayaḥ sadā / 6.010.004a pradhānaṃ sādhakaṃ vaidyaṃ dharmaśīlaṃ ca rākṣasa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457959 (0.0):
6.010.003a jānāmi śīlaṃ jñātīnāṃ sarvalokeṣu rākṣasa / 6.010.003c hṛṣyanti vyasaneṣv ete jñātīnāṃ jñātayaḥ sadā
6.010.004c jñātayo hy avamanyante śūraṃ paribhavanti ca / 6.010.005a nityam anyonyasaṃhṛṣṭā vyasaneṣv ātatāyinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457968 (0.0):
6.010.004a pradhānaṃ sādhakaṃ vaidyaṃ dharmaśīlaṃ ca rākṣasa / 6.010.004c jñātayo hy avamanyante śūraṃ paribhavanti ca
6.010.005c pracchannahṛdayā ghorā jñātayas tu bhayāvahāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457974 (0.0):
6.010.005a nityam anyonyasaṃhṛṣṭā vyasaneṣv ātatāyinaḥ / 6.010.005c pracchannahṛdayā ghorā jñātayas tu bhayāvahāḥ
6.010.006a śrūyante hastibhir gītāḥ ślokāḥ padmavane kva cit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457982 (0.0):
6.010.005c pracchannahṛdayā ghorā jñātayas tu bhayāvahāḥ / 6.010.006a śrūyante hastibhir gītāḥ ślokāḥ padmavane kva cit
6.010.006c pāśahastān narān dṛṣṭvā śṛṇu tān gadato mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28457990 (0.0):
6.010.006a śrūyante hastibhir gītāḥ ślokāḥ padmavane kva cit / 6.010.006c pāśahastān narān dṛṣṭvā śṛṇu tān gadato mama
6.010.007a nāgnir nānyāni śastrāṇi na naḥ pāśā bhayāvahāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458000 (0.0):
6.010.006c pāśahastān narān dṛṣṭvā śṛṇu tān gadato mama / 6.010.007a nāgnir nānyāni śastrāṇi na naḥ pāśā bhayāvahāḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15399077 (0.056):
BhP_03.06.011/2 nirabhidyanta devānāṃ tāni me gadataḥ śṛṇu / BhP_03.06.012/1 tasyāgnir āsyaṃ nirbhinnaṃ loka-pālo 'viśat padam
6.010.007c ghorāḥ svārthaprayuktās tu jñātayo no bhayāvahāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458008 (0.0):
6.010.007a nāgnir nānyāni śastrāṇi na naḥ pāśā bhayāvahāḥ / 6.010.007c ghorāḥ svārthaprayuktās tu jñātayo no bhayāvahāḥ
6.010.008a upāyam ete vakṣyanti grahaṇe nātra saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458014 (0.0):
6.010.007c ghorāḥ svārthaprayuktās tu jñātayo no bhayāvahāḥ / 6.010.008a upāyam ete vakṣyanti grahaṇe nātra saṃśayaḥ
6.010.008c kṛtsnād bhayāj jñātibhayaṃ sukaṣṭaṃ viditaṃ ca naḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458023 (0.0):
6.010.008a upāyam ete vakṣyanti grahaṇe nātra saṃśayaḥ / 6.010.008c kṛtsnād bhayāj jñātibhayaṃ sukaṣṭaṃ viditaṃ ca naḥ
6.010.009a vidyate goṣu saṃpannaṃ vidyate brāhmaṇe damaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458030 (0.0):
6.010.008c kṛtsnād bhayāj jñātibhayaṃ sukaṣṭaṃ viditaṃ ca naḥ / 6.010.009a vidyate goṣu saṃpannaṃ vidyate brāhmaṇe damaḥ
6.010.009c vidyate strīṣu cāpalyaṃ vidyate jñātito bhayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458034 (0.0):
6.010.009a vidyate goṣu saṃpannaṃ vidyate brāhmaṇe damaḥ / 6.010.009c vidyate strīṣu cāpalyaṃ vidyate jñātito bhayam
6.010.010a tato neṣṭam idaṃ saumya yad ahaṃ lokasatkṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458043 (0.0):
6.010.009c vidyate strīṣu cāpalyaṃ vidyate jñātito bhayam / 6.010.010a tato neṣṭam idaṃ saumya yad ahaṃ lokasatkṛtaḥ
6.010.010c aiśvaryam abhijātaś ca ripūṇāṃ mūrdhni ca sthitaḥ / 6.010.011a anyas tv evaṃvidhaṃ brūyād vākyam etan niśācara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458045 (0.0):
6.010.010a tato neṣṭam idaṃ saumya yad ahaṃ lokasatkṛtaḥ / 6.010.010c aiśvaryam abhijātaś ca ripūṇāṃ mūrdhni ca sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458054 (0.0):
6.010.010c aiśvaryam abhijātaś ca ripūṇāṃ mūrdhni ca sthitaḥ / 6.010.011a anyas tv evaṃvidhaṃ brūyād vākyam etan niśācara
6.010.011c asmin muhūrte na bhavet tvāṃ tu dhik kulapāṃsanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458061 (0.0):
6.010.011a anyas tv evaṃvidhaṃ brūyād vākyam etan niśācara / 6.010.011c asmin muhūrte na bhavet tvāṃ tu dhik kulapāṃsanam
6.010.012a ity uktaḥ paruṣaṃ vākyaṃ nyāyavādī vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458067 (0.0):
6.010.011c asmin muhūrte na bhavet tvāṃ tu dhik kulapāṃsanam / 6.010.012a ity uktaḥ paruṣaṃ vākyaṃ nyāyavādī vibhīṣaṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21883205 (0.027):
nyāyavādī yathā vākyam % ukto 'haṃ paruṣaṃ tvayā // Ram_3,43.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7360627 (0.027):
nyāyavādī yathā vākyam ukto 'haṃ paruṣaṃ tvayā // Ram_3,43.28 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10066068 (0.027):
3.043.028c nyāyavādī yathā vākyam ukto 'haṃ paruṣaṃ tvayā
6.010.012c utpapāta gadāpāṇiś caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458072 (0.0):
6.010.012a ity uktaḥ paruṣaṃ vākyaṃ nyāyavādī vibhīṣaṇaḥ / 6.010.012c utpapāta gadāpāṇiś caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ
6.010.013a abravīc ca tadā vākyaṃ jātakrodho vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458079 (0.0):
6.010.012c utpapāta gadāpāṇiś caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ / 6.010.013a abravīc ca tadā vākyaṃ jātakrodho vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27029568 (0.047):
6.013.002c pādayoḥ śaraṇānveṣī caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ / 6.013.003a abravīc ca tadā rāmaṃ vākyaṃ tatra vibhīṣaṇaḥ
6.010.013c antarikṣagataḥ śrīmān bhrātaraṃ rākṣasādhipam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458085 (0.0):
6.010.013a abravīc ca tadā vākyaṃ jātakrodho vibhīṣaṇaḥ / 6.010.013c antarikṣagataḥ śrīmān bhrātaraṃ rākṣasādhipam
6.010.014a sa tvaṃ bhrātāsi me rājan brūhi māṃ yad yad icchasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458096 (0.0):
6.010.013c antarikṣagataḥ śrīmān bhrātaraṃ rākṣasādhipam / 6.010.014a sa tvaṃ bhrātāsi me rājan brūhi māṃ yad yad icchasi
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27061452 (0.023):
6.074.024c baddhas tvaṃ kālapāśena brūhi māṃ yad yad icchasi
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16358389 (0.029):
brūhi tvaritavikrama HV_App.I,31.2844b / brūhi tvaṃ yad yad icchasi HV_66.37d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13820507 (0.029):
brūhi tattvena bhadraṃ te HV_101.10c / brūhi tvaṃ yad yad icchasi HV_66.37d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4395137 (0.029):
kālasaṃpakvavijñāno brūhi tvaṃ yad yad icchasi // HV_66.37 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10346127 (0.042):
12,192.037a svāgataṃ te mahārāja brūhi yad yad ihecchasi
6.010.014c idaṃ tu paruṣaṃ vākyaṃ na kṣamāmy anṛtaṃ tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458103 (0.0):
6.010.014a sa tvaṃ bhrātāsi me rājan brūhi māṃ yad yad icchasi / 6.010.014c idaṃ tu paruṣaṃ vākyaṃ na kṣamāmy anṛtaṃ tava
6.010.015a sunītaṃ hitakāmena vākyam uktaṃ daśānana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458108 (0.0):
6.010.014c idaṃ tu paruṣaṃ vākyaṃ na kṣamāmy anṛtaṃ tava / 6.010.015a sunītaṃ hitakāmena vākyam uktaṃ daśānana
6.010.015c na gṛhṇanty akṛtātmānaḥ kālasya vaśam āgatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458115 (0.0):
6.010.015a sunītaṃ hitakāmena vākyam uktaṃ daśānana / 6.010.015c na gṛhṇanty akṛtātmānaḥ kālasya vaśam āgatāḥ
6.010.016a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15435405 (0.0):
05,034.004 vidura uvāca / 05,034.004*0186_01 sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439041 (0.0):
05,037.014a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355104 (0.0):
śukaḥ prāha- / sulabhāḥ puruṣā rājansatataṃ priyavādinaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879978 (0.0):
pratyuvāca mahāprājño % mārīco rākṣaseśvaram // Ram_3,35.1 // / sulabhāḥ puruṣā rājan $ satataṃ priyavādinaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357401 (0.0):
pratyuvāca mahāprājño mārīco rākṣaseśvaram // Ram_3,35.1 // / sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063079 (0.0):
3.035.001c pratyuvāca mahāprājño mārīco rākṣaseśvaram / 3.035.002a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458121 (0.0):
6.010.015c na gṛhṇanty akṛtātmānaḥ kālasya vaśam āgatāḥ / 6.010.016a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21457444 (0.0):
athavā sādhv idam ucyate / sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priya vādinaḥ |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365445 (5.960):
sulabhā puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ /
6.010.016c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19773607 (0.0):
02,057.017a labhyaḥ khalu prātipīya naro 'nupriyavāg iha / 02,057.017c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439046 (0.0):
05,037.014a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / 05,037.014c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355108 (0.0):
sulabhāḥ puruṣā rājansatataṃ priyavādinaḥ / / apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ // Suk_23.5 (=135) //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458126 (0.0):
6.010.016a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / 6.010.016c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063084 (0.000):
3.035.002a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / 3.035.002c apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879983 (0.010):
sulabhāḥ puruṣā rājan $ satataṃ priyavādinaḥ & / apriyasya ca pathyasya % vaktā śrotā ca durlabhaḥ // Ram_3,35.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357406 (0.010):
sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / / apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ // Ram_3,35.2 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15435409 (0.016):
05,034.004*0186_01 sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / 05,034.004*0186_02 apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21457448 (0.016):
sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priya vādinaḥ | / apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ ||Panc_2.166||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365446 (0.042):
sulabhā puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / / apriyasya tu patyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ // Suk_70.4 (=325) //
% Mahabharata: Sabhaparvan (mbh_02_u.htm.txt) 27356228 (0.049):
02,057.017c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
6.010.017a baddhaṃ kālasya pāśena sarvabhūtāpahāriṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458132 (0.0):
6.010.016c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ / 6.010.017a baddhaṃ kālasya pāśena sarvabhūtāpahāriṇā
6.010.017c na naśyantam upekṣeyaṃ pradīptaṃ śaraṇaṃ yathā / 6.010.018a dīptapāvakasaṃkāśaiḥ śitaiḥ kāñcanabhūṣaṇaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458143 (0.0):
6.010.017a baddhaṃ kālasya pāśena sarvabhūtāpahāriṇā / 6.010.017c na naśyantam upekṣeyaṃ pradīptaṃ śaraṇaṃ yathā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27068423 (0.008):
6.090.002c ājaghāna mahāghorair dhārābhir iva toyadaḥ / 6.090.003a dīptapāvakasaṃkāśaiḥ śaraiḥ kāñcanabhūṣaṇaiḥ
6.010.018c na tvām icchāmy ahaṃ draṣṭuṃ rāmeṇa nihataṃ śaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458152 (0.0):
6.010.018a dīptapāvakasaṃkāśaiḥ śitaiḥ kāñcanabhūṣaṇaiḥ / 6.010.018c na tvām icchāmy ahaṃ draṣṭuṃ rāmeṇa nihataṃ śaraiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17139546 (0.043):
na hi tvāṃ draṣṭum icchāmi Ram_2,37.6c / na hi duṣṭātmanām āryam Ram_3,48.11c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17127679 (0.053):
tam ahaṃ draṣṭum icchāmi Ram_2,69.2c / tam ahaṃ nādya paśyāmi Ram_2,66.12c
6.010.019a śūrāś ca balavantaś ca kṛtāstrāś ca raṇājire / 6.010.019c kālābhipannā sīdanti yathā vālukasetavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21892370 (0.0):
śūrāś ca balavantaś ca $ kṛtāstrāś ca raṇājire & / kālābhipannāḥ sīdanti % yathā vālukasetavaḥ // Ram_3,65.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7369792 (0.0):
nātibhāro 'sti daivasya sarvabhūteṣu lakṣmaṇa // Ram_3,65.29 // / śūrāś ca balavantaś ca kṛtāstrāś ca raṇājire /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10074563 (0.0):
3.065.029e nātibhāro 'sti daivasya sarvabhuteṣu lakṣmaṇa / 3.065.030a śūrāś ca balavantaś ca kṛtāstrāś ca raṇājire
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458161 (0.0):
6.010.018c na tvām icchāmy ahaṃ draṣṭuṃ rāmeṇa nihataṃ śaraiḥ / 6.010.019a śūrāś ca balavantaś ca kṛtāstrāś ca raṇājire
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 681097 (0.051):
sarve māyādharāḥ śūrāḥ $ kṛtāstrā raṇadurjayāḥ / HV_App.I,42B.354 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22166644 (0.051):
sarve māyādharāḥ śūrāḥ kṛtāstrā raṇadurjayāḥ / HV_App.I,42B.354 /
6.010.020a ātmānaṃ sarvathā rakṣa purīṃ cemāṃ sarākṣasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458168 (0.0):
6.010.019c kālābhipannā sīdanti yathā vālukasetavaḥ / 6.010.020a ātmānaṃ sarvathā rakṣa purīṃ cemāṃ sarākṣasām
6.010.020c svasti te 'stu gamiṣyāmi sukhī bhava mayā vinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458175 (0.0):
6.010.020a ātmānaṃ sarvathā rakṣa purīṃ cemāṃ sarākṣasām / 6.010.020c svasti te 'stu gamiṣyāmi sukhī bhava mayā vinā
6.010.021a nivāryamāṇasya mayā hitaiṣiṇā; na rocate te vacanaṃ niśācara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458183 (0.0):
6.010.020c svasti te 'stu gamiṣyāmi sukhī bhava mayā vinā / 6.010.021a nivāryamāṇasya mayā hitaiṣiṇā; na rocate te vacanaṃ niśācara
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12686531 (0.064):
kāryam ātmahitaiṣiṇā Brh_1,9.13b / kāryam ucchrāvaṇālekhyaṃ Brh_1,26.148a
6.010.021c parītakālā hi gatāyuṣo narā; hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir īritam
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10064510 (0.0):
3.039.020c paretakalpā hi gatāyuṣo narā; hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458193 (0.0):
6.010.021a nivāryamāṇasya mayā hitaiṣiṇā; na rocate te vacanaṃ niśācara / 6.010.021c parītakālā hi gatāyuṣo narā; hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir īritam
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21881517 (0.034):
paretakalpā hi gatāyuṣo narā % hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir īritam //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7358940 (0.034):
paretakalpā hi gatāyuṣo narā hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir īritam //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17187080 (0.043):
hitaṃ ca tasmai hitam ātmanaś ca Ram_3,34.22d / hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir īritam Ram_3,39.20d
6.011.001a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaṃ rāvaṇānujaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458200 (0.0):
6.010.021c parītakālā hi gatāyuṣo narā; hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir īritam / 6.011.001a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaṃ rāvaṇānujaḥ
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10064511 (0.015):
3.039.020c paretakalpā hi gatāyuṣo narā; hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir / īritam / 3.040.001a evam uktvā tu paruṣaṃ mārīco rāvaṇo tataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21881521 (0.038):
paretakalpā hi gatāyuṣo narā % hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir īritam // / Ram_3,39.20 // / evam uktvā tu paruṣaṃ $ mārīco rāvaṇaṃ tataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7358944 (0.038):
paretakalpā hi gatāyuṣo narā hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir īritam // / Ram_3,39.20 // / evam uktvā tu paruṣaṃ mārīco rāvaṇaṃ tataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17179498 (0.063):
sa rāvaṇavacaḥ śrutvā Ram_3,40.12a / sa rāvaṇaṃ trastaviṣaṇṇacetā Ram_3,34.22a
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7365606 (0.063):
tatas tvāṃ prātarāśārthaṃ sūdāś chetsyanti leśaśaḥ // Ram_3,54.22 // / ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaḥ śatrurāvaṇaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21888184 (0.063):
ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ $ rāvaṇaḥ śatrurāvaṇaḥ &
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10070683 (0.063):
3.054.023a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaḥ śatrurāvaṇaḥ
6.011.001c ājagāma muhūrtena yatra rāmaḥ salakṣmaṇaḥ / 6.011.002a taṃ meruśikharākāraṃ dīptām iva śatahradām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458209 (0.0):
6.011.001a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaṃ rāvaṇānujaḥ / 6.011.001c ājagāma muhūrtena yatra rāmaḥ salakṣmaṇaḥ
6.011.002c gaganasthaṃ mahīsthās te dadṛśur vānarādhipāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458216 (0.0):
6.011.002a taṃ meruśikharākāraṃ dīptām iva śatahradām / 6.011.002c gaganasthaṃ mahīsthās te dadṛśur vānarādhipāḥ
6.011.003a tam ātmapañcamaṃ dṛṣṭvā sugrīvo vānarādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458223 (0.0):
6.011.002c gaganasthaṃ mahīsthās te dadṛśur vānarādhipāḥ / 6.011.003a tam ātmapañcamaṃ dṛṣṭvā sugrīvo vānarādhipaḥ
6.011.003c vānaraiḥ saha durdharṣaś cintayām āsa buddhimān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458229 (0.0):
6.011.003a tam ātmapañcamaṃ dṛṣṭvā sugrīvo vānarādhipaḥ / 6.011.003c vānaraiḥ saha durdharṣaś cintayām āsa buddhimān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20288354 (0.059):
07,172.040a vimuktau ca mahātmānau dṛṣṭvā drauṇiḥ suduḥkhitaḥ / 07,172.040c muhūrtaṃ cintayām āsa kiṃ tv etad iti māriṣa
6.011.004a cintayitvā muhūrtaṃ tu vānarāṃs tān uvāca ha / 6.011.004c hanūmatpramukhān sarvān idaṃ vacanam uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458237 (0.0):
6.011.003c vānaraiḥ saha durdharṣaś cintayām āsa buddhimān / 6.011.004a cintayitvā muhūrtaṃ tu vānarāṃs tān uvāca ha
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028848 (0.051):
6.011.022c samīpasthān uvācedaṃ hanūmatpramukhān harīn / 6.011.023a yad uktaṃ kapirājena rāvaṇāvarajaṃ prati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20288354 (0.053):
07,172.040a vimuktau ca mahātmānau dṛṣṭvā drauṇiḥ suduḥkhitaḥ / 07,172.040c muhūrtaṃ cintayām āsa kiṃ tv etad iti māriṣa
6.011.005a eṣa sarvāyudhopetaś caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458244 (0.0):
6.011.004c hanūmatpramukhān sarvān idaṃ vacanam uttamam / 6.011.005a eṣa sarvāyudhopetaś caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ
6.011.005c rākṣaso 'bhyeti paśyadhvam asmān hantuṃ na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458252 (0.0):
6.011.005a eṣa sarvāyudhopetaś caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ / 6.011.005c rākṣaso 'bhyeti paśyadhvam asmān hantuṃ na saṃśayaḥ
6.011.006a sugrīvasya vacaḥ śrutvā sarve te vānarottamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458259 (0.0):
6.011.005c rākṣaso 'bhyeti paśyadhvam asmān hantuṃ na saṃśayaḥ / 6.011.006a sugrīvasya vacaḥ śrutvā sarve te vānarottamāḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25492700 (0.049):
4.064.001a tato 'ṅgadavacaḥ śrutvā sarve te vānarottamāḥ
6.011.006c sālān udyamya śailāṃś ca idaṃ vacanam abruvan / 6.011.007a śīghraṃ vyādiśa no rājan vadhāyaiṣāṃ durātmanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458269 (0.0):
6.011.006a sugrīvasya vacaḥ śrutvā sarve te vānarottamāḥ / 6.011.006c sālān udyamya śailāṃś ca idaṃ vacanam abruvan
6.011.007c nipatantu hatāś caite dharaṇyām alpajīvitāḥ / 6.011.008a teṣāṃ saṃbhāṣamāṇānām anyonyaṃ sa vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458277 (0.0):
6.011.007a śīghraṃ vyādiśa no rājan vadhāyaiṣāṃ durātmanām / 6.011.007c nipatantu hatāś caite dharaṇyām alpajīvitāḥ
6.011.008c uttaraṃ tīram āsādya khastha eva vyatiṣṭhata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458283 (0.0):
6.011.008a teṣāṃ saṃbhāṣamāṇānām anyonyaṃ sa vibhīṣaṇaḥ / 6.011.008c uttaraṃ tīram āsādya khastha eva vyatiṣṭhata
6.011.009a uvāca ca mahāprājñaḥ svareṇa mahatā mahān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458290 (0.0):
6.011.008c uttaraṃ tīram āsādya khastha eva vyatiṣṭhata / 6.011.009a uvāca ca mahāprājñaḥ svareṇa mahatā mahān
6.011.009c sugrīvaṃ tāṃś ca saṃprekṣya khastha eva vibhīṣaṇaḥ / 6.011.010a rāvaṇo nāma durvṛtto rākṣaso rākṣaseśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458301 (0.0):
6.011.009a uvāca ca mahāprājñaḥ svareṇa mahatā mahān / 6.011.009c sugrīvaṃ tāṃś ca saṃprekṣya khastha eva vibhīṣaṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21873731 (0.051):
rāvaṇo nāma me bhrātā $ rākṣaso rākṣaseśvaraḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7351156 (0.051):
rāvaṇo nāma me bhrātā rākṣaso rākṣaseśvaraḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10057291 (0.051):
3.016.019a rāvaṇo nāma me bhrātā rākṣaso rākṣaseśvaraḥ
6.011.010c tasyāham anujo bhrātā vibhīṣaṇa iti śrutaḥ / 6.011.011a tena sītā janasthānād dhṛtā hatvā jaṭāyuṣam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458310 (0.0):
6.011.010a rāvaṇo nāma durvṛtto rākṣaso rākṣaseśvaraḥ / 6.011.010c tasyāham anujo bhrātā vibhīṣaṇa iti śrutaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028784 (0.026):
6.011.016c lakṣmaṇasyāgrato rāmaṃ saṃrabdham idam abravīt / 6.011.017a rāvaṇasyānujo bhrātā vibhīṣaṇa iti śrutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21873731 (0.043):
araṇyaṃ vicarāmīdam % ekā sarvabhayaṃkarā // Ram_3,16.18 // / rāvaṇo nāma me bhrātā $ rākṣaso rākṣaseśvaraḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7351156 (0.043):
araṇyaṃ vicarāmīdam ekā sarvabhayaṃkarā // Ram_3,16.18 // / rāvaṇo nāma me bhrātā rākṣaso rākṣaseśvaraḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10057291 (0.043):
3.016.019a rāvaṇo nāma me bhrātā rākṣaso rākṣaseśvaraḥ
6.011.011c ruddhvā ca vivaśā dīnā rākṣasībhiḥ surakṣitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458315 (0.0):
6.011.011a tena sītā janasthānād dhṛtā hatvā jaṭāyuṣam / 6.011.011c ruddhvā ca vivaśā dīnā rākṣasībhiḥ surakṣitā
6.011.012a tam ahaṃ hetubhir vākyair vividhaiś ca nyadarśayam / 6.011.012c sādhu niryātyatāṃ sītā rāmāyeti punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458326 (0.0):
6.011.011c ruddhvā ca vivaśā dīnā rākṣasībhiḥ surakṣitā / 6.011.012a tam ahaṃ hetubhir vākyair vividhaiś ca nyadarśayam
6.011.013a sa ca na pratijagrāha rāvaṇaḥ kālacoditaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458333 (0.0):
6.011.012c sādhu niryātyatāṃ sītā rāmāyeti punaḥ punaḥ / 6.011.013a sa ca na pratijagrāha rāvaṇaḥ kālacoditaḥ
6.011.013c ucyamāno hitaṃ vākyaṃ viparīta ivauṣadham / 6.011.014a so 'haṃ paruṣitas tena dāsavac cāvamānitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458343 (0.0):
6.011.013a sa ca na pratijagrāha rāvaṇaḥ kālacoditaḥ / 6.011.013c ucyamāno hitaṃ vākyaṃ viparīta ivauṣadham
6.011.014c tyaktvā putrāṃś ca dārāṃś ca rāghavaṃ śaraṇaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458348 (0.0):
6.011.014a so 'haṃ paruṣitas tena dāsavac cāvamānitaḥ / 6.011.014c tyaktvā putrāṃś ca dārāṃś ca rāghavaṃ śaraṇaṃ gataḥ
6.011.015a sarvalokaśaraṇyāya rāghavāya mahātmane / 6.011.015c nivedayata māṃ kṣipraṃ vibhīṣaṇam upasthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458359 (0.0):
6.011.014c tyaktvā putrāṃś ca dārāṃś ca rāghavaṃ śaraṇaṃ gataḥ / 6.011.015a sarvalokaśaraṇyāya rāghavāya mahātmane
6.011.016a etat tu vacanaṃ śrutvā sugrīvo laghuvikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458365 (0.0):
6.011.015c nivedayata māṃ kṣipraṃ vibhīṣaṇam upasthitam / 6.011.016a etat tu vacanaṃ śrutvā sugrīvo laghuvikramaḥ
6.011.016c lakṣmaṇasyāgrato rāmaṃ saṃrabdham idam abravīt / 6.011.017a rāvaṇasyānujo bhrātā vibhīṣaṇa iti śrutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458375 (0.0):
6.011.016a etat tu vacanaṃ śrutvā sugrīvo laghuvikramaḥ / 6.011.016c lakṣmaṇasyāgrato rāmaṃ saṃrabdham idam abravīt
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028715 (0.026):
6.011.010a rāvaṇo nāma durvṛtto rākṣaso rākṣaseśvaraḥ / 6.011.010c tasyāham anujo bhrātā vibhīṣaṇa iti śrutaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474315 (0.046):
4.011.051a kṣiptaṃ dṛṣṭvā tataḥ kāyaṃ sugrīvaḥ punar abravīt / 4.011.051c lakṣmaṇasyāgrato rāmam idaṃ vacanam arthavat
6.011.017c caturbhiḥ saha rakṣobhir bhavantaṃ śaraṇaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458381 (0.0):
6.011.017a rāvaṇasyānujo bhrātā vibhīṣaṇa iti śrutaḥ / 6.011.017c caturbhiḥ saha rakṣobhir bhavantaṃ śaraṇaṃ gataḥ
6.011.018a rāvaṇena praṇihitaṃ tam avehi vibhīṣaṇam / 6.011.018c tasyāhaṃ nigrahaṃ manye kṣamaṃ kṣamavatāṃ vara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458391 (0.0):
6.011.017c caturbhiḥ saha rakṣobhir bhavantaṃ śaraṇaṃ gataḥ / 6.011.018a rāvaṇena praṇihitaṃ tam avehi vibhīṣaṇam
6.011.019a rākṣaso jihmayā buddhyā saṃdiṣṭo 'yam upasthitaḥ / 6.011.019c prahartuṃ māyayā channo viśvaste tvayi rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458402 (0.0):
6.011.018c tasyāhaṃ nigrahaṃ manye kṣamaṃ kṣamavatāṃ vara / 6.011.019a rākṣaso jihmayā buddhyā saṃdiṣṭo 'yam upasthitaḥ
6.011.020a badhyatām eṣa tīvreṇa daṇḍena sacivaiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458408 (0.0):
6.011.019c prahartuṃ māyayā channo viśvaste tvayi rāghava / 6.011.020a badhyatām eṣa tīvreṇa daṇḍena sacivaiḥ saha
6.011.020c rāvaṇasya nṛśaṃsasya bhrātā hy eṣa vibhīṣaṇaḥ / 6.011.021a evam uktvā tu taṃ rāmaṃ saṃrabdho vāhinīpatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458418 (0.0):
6.011.020a badhyatām eṣa tīvreṇa daṇḍena sacivaiḥ saha / 6.011.020c rāvaṇasya nṛśaṃsasya bhrātā hy eṣa vibhīṣaṇaḥ
6.011.021c vākyajño vākyakuśalaṃ tato maunam upāgamat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458425 (0.0):
6.011.021a evam uktvā tu taṃ rāmaṃ saṃrabdho vāhinīpatiḥ / 6.011.021c vākyajño vākyakuśalaṃ tato maunam upāgamat
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3081306 (0.053):
evam ukto mahāprājño $ vasiṣṭhaḥ pratyuvāca ha & / vākyajño vākyakuśalaṃ % rāghavaṃ vacanaṃ mahat // Ram_2,105.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7723578 (0.053):
evam ukto mahāprājño vasiṣṭhaḥ pratyuvāca ha / / vākyajño vākyakuśalaṃ rāghavaṃ vacanaṃ mahat // Ram_2,105.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997436 (0.053):
evam ukto mahāprājño vasiṣṭhaḥ pratyuvāca ha / / vākyajño vākyakuśalaṃ rāghavaṃ vacanaṃ mahat // RamS_2,105.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4296186 (0.053):
2.105.011a evam ukto mahāprājño vasiṣṭhaḥ pratyuvāca ha / 2.105.011c vākyajño vākyakuśalaṃ rāghavaṃ vacanaṃ mahat
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17169662 (0.053):
vākyajño vākyakuśalaṃ Ram_2,105.11c / vākyajño vākyakovidam Ram_2,28.5d
6.011.022a sugrīvasya tu tad vākyaṃ śrutvā rāmo mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458433 (0.0):
6.011.021c vākyajño vākyakuśalaṃ tato maunam upāgamat / 6.011.022a sugrīvasya tu tad vākyaṃ śrutvā rāmo mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22260215 (0.063):
7.054.006a tac chrutvā rāghavo vākyam uvāca sa mahāmunīn
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22269609 (0.063):
7.093.006a tad vākyaṃ lakṣmaṇenoktaṃ śrutvā rāma uvāca ha
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27027008 (0.064):
6.004.072e gacchantu vānarāḥ śūrā jñeyaṃ channaṃ bhayaṃ ca naḥ / 6.004.073a rāmasya vacanaṃ śrutvā sugrīvaḥ sahalakṣmaṇaḥ
6.011.022c samīpasthān uvācedaṃ hanūmatpramukhān harīn
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458438 (0.0):
6.011.022a sugrīvasya tu tad vākyaṃ śrutvā rāmo mahābalaḥ / 6.011.022c samīpasthān uvācedaṃ hanūmatpramukhān harīn
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028645 (0.051):
6.011.004a cintayitvā muhūrtaṃ tu vānarāṃs tān uvāca ha / 6.011.004c hanūmatpramukhān sarvān idaṃ vacanam uttamam
6.011.023a yad uktaṃ kapirājena rāvaṇāvarajaṃ prati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458444 (0.0):
6.011.022c samīpasthān uvācedaṃ hanūmatpramukhān harīn / 6.011.023a yad uktaṃ kapirājena rāvaṇāvarajaṃ prati
6.011.023c vākyaṃ hetumad atyarthaṃ bhavadbhir api tac chrutam / 6.011.024a suhṛdā hy arthakṛccheṣu yuktaṃ buddhimatā satā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458455 (0.0):
6.011.023a yad uktaṃ kapirājena rāvaṇāvarajaṃ prati / 6.011.023c vākyaṃ hetumad atyarthaṃ bhavadbhir api tac chrutam
6.011.024c samarthenāpi saṃdeṣṭuṃ śāśvatīṃ bhūtim icchatā / 6.011.025a ity evaṃ paripṛṣṭās te svaṃ svaṃ matam atandritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458465 (0.0):
6.011.024a suhṛdā hy arthakṛccheṣu yuktaṃ buddhimatā satā / 6.011.024c samarthenāpi saṃdeṣṭuṃ śāśvatīṃ bhūtim icchatā
6.011.025c sopacāraṃ tadā rāmam ūcur hitacikīrṣavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458472 (0.0):
6.011.025a ity evaṃ paripṛṣṭās te svaṃ svaṃ matam atandritāḥ / 6.011.025c sopacāraṃ tadā rāmam ūcur hitacikīrṣavaḥ
6.011.026a ajñātaṃ nāsti te kiṃ cit triṣu lokeṣu rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458479 (0.0):
6.011.025c sopacāraṃ tadā rāmam ūcur hitacikīrṣavaḥ / 6.011.026a ajñātaṃ nāsti te kiṃ cit triṣu lokeṣu rāghava
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19611716 (0.034):
01,057.012c na te 'sty aviditaṃ kiṃ cit triṣu lokeṣu yad bhavet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15426032 (0.035):
05,016.007c na te 'sty aviditaṃ kiṃ cit triṣu lokeṣu pāvaka
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20773450 (0.048):
13,134.057d@016_0149 na ca te 'viditaṃ kiṃ cit triṣu lokeṣu vidyate
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26672366 (0.052):
1.021.012a na bāhvoḥ sadṛśo vīrye pṛthivyām asti kaś cana / 1.021.012c triṣu lokeṣu vā rāma na bhavet sadṛśas tava
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27025784 (0.052):
6.002.015c na hi paśyāmy ahaṃ kaṃ cit triṣu lokeṣu rāghava
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137434 (0.056):
na cāsti triṣu lokeṣu Ram_3,57.13c / na cāsya mahatīṃ lakṣmīṃ Ram_2,16.58a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658231 (0.057):
13,015.028d*0144_02 tvatsamo nāsti me kaś cit triṣu lokeṣu vai priyaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16386237 (0.062):
yat kiṃ cit triṣu lokeṣu HV_93.5a / yat kiṃcit paśyase caiva HV_App.I,41.286a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830542 (0.062):
yat kiṃ cit triṣu lokeṣu HV_93.5a / yat kiṃcit prāpya durgatāḥ HV_116.18*1569:2b
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1502118 (0.064):
08,049.059a na hi te triṣu lokeṣu vidyate 'viditaṃ kva cit
6.011.026c ātmānaṃ pūjayan rāma pṛcchasy asmān suhṛttayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458484 (0.0):
6.011.026a ajñātaṃ nāsti te kiṃ cit triṣu lokeṣu rāghava / 6.011.026c ātmānaṃ pūjayan rāma pṛcchasy asmān suhṛttayā
6.011.027a tvaṃ hi satyavrataḥ śūro dhārmiko dṛḍhavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458491 (0.0):
6.011.026c ātmānaṃ pūjayan rāma pṛcchasy asmān suhṛttayā / 6.011.027a tvaṃ hi satyavrataḥ śūro dhārmiko dṛḍhavikramaḥ
6.011.027c parīkṣya kārā smṛtimān nisṛṣṭātmā suhṛtsu ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458496 (0.0):
6.011.027a tvaṃ hi satyavrataḥ śūro dhārmiko dṛḍhavikramaḥ / 6.011.027c parīkṣya kārā smṛtimān nisṛṣṭātmā suhṛtsu ca
6.011.028a tasmād ekaikaśas tāvad bruvantu sacivās tava / 6.011.028c hetuto matisaṃpannāḥ samarthāś ca punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458508 (0.0):
6.011.027c parīkṣya kārā smṛtimān nisṛṣṭātmā suhṛtsu ca / 6.011.028a tasmād ekaikaśas tāvad bruvantu sacivās tava
6.011.029a ity ukte rāghavāyātha matimān aṅgado 'grataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458515 (0.0):
6.011.028c hetuto matisaṃpannāḥ samarthāś ca punaḥ punaḥ / 6.011.029a ity ukte rāghavāyātha matimān aṅgado 'grataḥ
6.011.029c vibhīṣaṇaparīkṣārtham uvāca vacanaṃ hariḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458520 (0.0):
6.011.029a ity ukte rāghavāyātha matimān aṅgado 'grataḥ / 6.011.029c vibhīṣaṇaparīkṣārtham uvāca vacanaṃ hariḥ
6.011.030a śatroḥ sakāśāt saṃprāptaḥ sarvathā śaṅkya eva hi / 6.011.030c viśvāsayogyaḥ sahasā na kartavyo vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458530 (0.0):
6.011.029c vibhīṣaṇaparīkṣārtham uvāca vacanaṃ hariḥ / 6.011.030a śatroḥ sakāśāt saṃprāptaḥ sarvathā śaṅkya eva hi
6.011.031a chādayitvātmabhāvaṃ hi caranti śaṭhabuddhayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458537 (0.0):
6.011.030c viśvāsayogyaḥ sahasā na kartavyo vibhīṣaṇaḥ / 6.011.031a chādayitvātmabhāvaṃ hi caranti śaṭhabuddhayaḥ
6.011.031c praharanti ca randhreṣu so 'narthaḥ sumahān bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458542 (0.0):
6.011.031a chādayitvātmabhāvaṃ hi caranti śaṭhabuddhayaḥ / 6.011.031c praharanti ca randhreṣu so 'narthaḥ sumahān bhavet
6.011.032a arthānarthau viniścitya vyavasāyaṃ bhajeta ha / 6.011.032c guṇataḥ saṃgrahaṃ kuryād doṣatas tu visarjayet
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12854421 (0.0):
MSS_2965 1 arthānarthau viniścitya vyavasāyaṃ bhajeta ha /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458553 (0.0):
6.011.031c praharanti ca randhreṣu so 'narthaḥ sumahān bhavet / 6.011.032a arthānarthau viniścitya vyavasāyaṃ bhajeta ha
6.011.033a yadi doṣo mahāṃs tasmiṃs tyajyatām aviśaṅkitam / 6.011.033c guṇān vāpi bahūñ jñātvā saṃgrahaḥ kriyatāṃ nṛpa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458564 (0.0):
6.011.032c guṇataḥ saṃgrahaṃ kuryād doṣatas tu visarjayet / 6.011.033a yadi doṣo mahāṃs tasmiṃs tyajyatām aviśaṅkitam
6.011.034a śarabhas tv atha niścitya sārthaṃ vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458570 (0.0):
6.011.033c guṇān vāpi bahūñ jñātvā saṃgrahaḥ kriyatāṃ nṛpa / 6.011.034a śarabhas tv atha niścitya sārthaṃ vacanam abravīt
6.011.034c kṣipram asmin naravyāghra cāraḥ pratividhīyatām / 6.011.035a praṇidhāya hi cāreṇa yathāvat sūkṣmabuddhinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458581 (0.0):
6.011.034a śarabhas tv atha niścitya sārthaṃ vacanam abravīt / 6.011.034c kṣipram asmin naravyāghra cāraḥ pratividhīyatām
6.011.035c parīkṣya ca tataḥ kāryo yathānyāyaṃ parigrahaḥ / 6.011.036a jāmbavāṃs tv atha saṃprekṣya śāstrabuddhyā vicakṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458593 (0.0):
6.011.035a praṇidhāya hi cāreṇa yathāvat sūkṣmabuddhinā / 6.011.035c parīkṣya ca tataḥ kāryo yathānyāyaṃ parigrahaḥ
6.011.036c vākyaṃ vijñāpayām āsa guṇavad doṣavarjitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458599 (0.0):
6.011.036a jāmbavāṃs tv atha saṃprekṣya śāstrabuddhyā vicakṣaṇaḥ / 6.011.036c vākyaṃ vijñāpayām āsa guṇavad doṣavarjitam
6.011.037a baddhavairāc ca pāpāc ca rākṣasendrād vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458605 (0.0):
6.011.036c vākyaṃ vijñāpayām āsa guṇavad doṣavarjitam / 6.011.037a baddhavairāc ca pāpāc ca rākṣasendrād vibhīṣaṇaḥ
6.011.037c adeśa kāle saṃprāptaḥ sarvathā śaṅkyatām ayam / 6.011.038a tato maindas tu saṃprekṣya nayāpanayakovidaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458610 (0.0):
6.011.037a baddhavairāc ca pāpāc ca rākṣasendrād vibhīṣaṇaḥ / 6.011.037c adeśa kāle saṃprāptaḥ sarvathā śaṅkyatām ayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458617 (0.0):
6.011.037c adeśa kāle saṃprāptaḥ sarvathā śaṅkyatām ayam / 6.011.038a tato maindas tu saṃprekṣya nayāpanayakovidaḥ
6.011.038c vākyaṃ vacanasaṃpanno babhāṣe hetumattaram / 6.011.039a vacanaṃ nāma tasyaiṣa rāvaṇasya vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458627 (0.0):
6.011.038a tato maindas tu saṃprekṣya nayāpanayakovidaḥ / 6.011.038c vākyaṃ vacanasaṃpanno babhāṣe hetumattaram
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27046563 (0.063):
6.048.070c mahodaro nairṛtayodhamukhyaḥ; kṛtāñjalir vākyam idaṃ babhāṣe / 6.048.071a rāvaṇasya vacaḥ śrutvā guṇadoṣu vimṛśya ca
6.011.039c pṛcchyatāṃ madhureṇāyaṃ śanair naravareśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458632 (0.0):
6.011.039a vacanaṃ nāma tasyaiṣa rāvaṇasya vibhīṣaṇaḥ / 6.011.039c pṛcchyatāṃ madhureṇāyaṃ śanair naravareśvara
6.011.040a bhāvam asya tu vijñāya tatas tattvaṃ kariṣyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458638 (0.0):
6.011.039c pṛcchyatāṃ madhureṇāyaṃ śanair naravareśvara / 6.011.040a bhāvam asya tu vijñāya tatas tattvaṃ kariṣyasi
6.011.040c yadi dṛṣṭo na duṣṭo vā buddhipūrvaṃ nararṣabha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458646 (0.0):
6.011.040a bhāvam asya tu vijñāya tatas tattvaṃ kariṣyasi / 6.011.040c yadi dṛṣṭo na duṣṭo vā buddhipūrvaṃ nararṣabha
6.011.041a atha saṃskārasaṃpanno hanūmān sacivottamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458652 (0.0):
6.011.040c yadi dṛṣṭo na duṣṭo vā buddhipūrvaṃ nararṣabha / 6.011.041a atha saṃskārasaṃpanno hanūmān sacivottamaḥ
6.011.041c uvāca vacanaṃ ślakṣṇam arthavan madhuraṃ laghu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458657 (0.0):
6.011.041a atha saṃskārasaṃpanno hanūmān sacivottamaḥ / 6.011.041c uvāca vacanaṃ ślakṣṇam arthavan madhuraṃ laghu
6.011.042a na bhavantaṃ matiśreṣṭhaṃ samarthaṃ vadatāṃ varam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458665 (0.0):
6.011.041c uvāca vacanaṃ ślakṣṇam arthavan madhuraṃ laghu / 6.011.042a na bhavantaṃ matiśreṣṭhaṃ samarthaṃ vadatāṃ varam
6.011.042c atiśāyayituṃ śakto bṛhaspatir api bruvan / 6.011.043a na vādān nāpi saṃgharṣān nādhikyān na ca kāmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458669 (0.0):
6.011.042a na bhavantaṃ matiśreṣṭhaṃ samarthaṃ vadatāṃ varam / 6.011.042c atiśāyayituṃ śakto bṛhaspatir api bruvan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458677 (0.0):
6.011.042c atiśāyayituṃ śakto bṛhaspatir api bruvan / 6.011.043a na vādān nāpi saṃgharṣān nādhikyān na ca kāmataḥ
6.011.043c vakṣyāmi vacanaṃ rājan yathārthaṃ rāmagauravāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458681 (0.0):
6.011.043a na vādān nāpi saṃgharṣān nādhikyān na ca kāmataḥ / 6.011.043c vakṣyāmi vacanaṃ rājan yathārthaṃ rāmagauravāt
6.011.044a arthānarthanimittaṃ hi yad uktaṃ sacivais tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458688 (0.0):
6.011.043c vakṣyāmi vacanaṃ rājan yathārthaṃ rāmagauravāt / 6.011.044a arthānarthanimittaṃ hi yad uktaṃ sacivais tava
6.011.044c tatra doṣaṃ prapaśyāmi kriyā na hy upapadyate / 6.011.045a ṛte niyogāt sāmarthyam avaboddhuṃ na śakyate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939714 (0.0):
MSS_7372 2 satyānṛtābhyāmathavāpi jīvet śvavṛttimekāṃ parivarjayet tu // / MSS_7373 1 ṛte niyogāt sāmarthyam avaboddhuṃ na śakyate /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458701 (0.0):
6.011.044a arthānarthanimittaṃ hi yad uktaṃ sacivais tava / 6.011.044c tatra doṣaṃ prapaśyāmi kriyā na hy upapadyate
6.011.045c sahasā viniyogo hi doṣavān pratibhāti me / 6.011.046a cārapraṇihitaṃ yuktaṃ yad uktaṃ sacivais tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458714 (0.0):
6.011.045a ṛte niyogāt sāmarthyam avaboddhuṃ na śakyate / 6.011.045c sahasā viniyogo hi doṣavān pratibhāti me
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939718 (0.021):
MSS_7373 1 ṛte niyogāt sāmarthyam avaboddhuṃ na śakyate / / MSS_7373 2 sahasā viniyogo hi doṣavān pratibhāti me //
6.011.046c arthasyāsaṃbhavāt tatra kāraṇaṃ nopapadyate / 6.011.047a adeśa kāle saṃprāpta ity ayaṃ yad vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458723 (0.0):
6.011.046a cārapraṇihitaṃ yuktaṃ yad uktaṃ sacivais tava / 6.011.046c arthasyāsaṃbhavāt tatra kāraṇaṃ nopapadyate
6.011.047c vivakṣā cātra me 'stīyaṃ tāṃ nibodha yathā mati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458730 (0.0):
6.011.047a adeśa kāle saṃprāpta ity ayaṃ yad vibhīṣaṇaḥ / 6.011.047c vivakṣā cātra me 'stīyaṃ tāṃ nibodha yathā mati
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27029297 (0.055):
6.012.002a mamāpi tu vivakṣāsti kā cit prati vibhīṣaṇam
6.011.048a sa eṣa deśaḥ kālaś ca bhavatīha yathā tathā / 6.011.048c puruṣāt puruṣaṃ prāpya tathā doṣaguṇāv api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458739 (0.0):
6.011.047c vivakṣā cātra me 'stīyaṃ tāṃ nibodha yathā mati / 6.011.048a sa eṣa deśaḥ kālaś ca bhavatīha yathā tathā
6.011.049a daurātmyaṃ rāvaṇe dṛṣṭvā vikramaṃ ca tathā tvayi / 6.011.049c yuktam āgamanaṃ tasya sadṛśaṃ tasya buddhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458748 (0.0):
6.011.048c puruṣāt puruṣaṃ prāpya tathā doṣaguṇāv api / 6.011.049a daurātmyaṃ rāvaṇe dṛṣṭvā vikramaṃ ca tathā tvayi
6.011.050a ajñātarūpaiḥ puruṣaiḥ sa rājan pṛcchyatām iti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458753 (0.0):
6.011.049c yuktam āgamanaṃ tasya sadṛśaṃ tasya buddhitaḥ / 6.011.050a ajñātarūpaiḥ puruṣaiḥ sa rājan pṛcchyatām iti
6.011.050c yad uktam atra me prekṣā kā cid asti samīkṣitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458762 (0.0):
6.011.050a ajñātarūpaiḥ puruṣaiḥ sa rājan pṛcchyatām iti / 6.011.050c yad uktam atra me prekṣā kā cid asti samīkṣitā
6.011.051a pṛcchyamāno viśaṅketa sahasā buddhimān vacaḥ / 6.011.051c tatra mitraṃ praduṣyeta mithyapṛṣṭaṃ sukhāgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458773 (0.0):
6.011.050c yad uktam atra me prekṣā kā cid asti samīkṣitā / 6.011.051a pṛcchyamāno viśaṅketa sahasā buddhimān vacaḥ
6.011.052a aśakyaḥ sahasā rājan bhāvo vettuṃ parasya vai
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863106 (0.0):
MSS_3467 1 aśakyaḥ sahasā rājan bhāvo vettuṃ parasya vai /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458779 (0.0):
6.011.051c tatra mitraṃ praduṣyeta mithyapṛṣṭaṃ sukhāgatam / 6.011.052a aśakyaḥ sahasā rājan bhāvo vettuṃ parasya vai
6.011.052c antaḥ svabhāvair gītais tair naipuṇyaṃ paśyatā bhṛśam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863111 (0.0):
MSS_3467 1 aśakyaḥ sahasā rājan bhāvo vettuṃ parasya vai / / MSS_3467 2 antaḥsvabhāvairgītaistair naipuṇyaṃ paśyatā bhṛśam //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458785 (0.0):
6.011.052a aśakyaḥ sahasā rājan bhāvo vettuṃ parasya vai / 6.011.052c antaḥ svabhāvair gītais tair naipuṇyaṃ paśyatā bhṛśam
6.011.053a na tv asya bruvato jātu lakṣyate duṣṭabhāvatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458794 (0.0):
6.011.052c antaḥ svabhāvair gītais tair naipuṇyaṃ paśyatā bhṛśam / 6.011.053a na tv asya bruvato jātu lakṣyate duṣṭabhāvatā
6.011.053c prasannaṃ vadanaṃ cāpi tasmān me nāsti saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458800 (0.0):
6.011.053a na tv asya bruvato jātu lakṣyate duṣṭabhāvatā / 6.011.053c prasannaṃ vadanaṃ cāpi tasmān me nāsti saṃśayaḥ
6.011.054a aśaṅkitamatiḥ svastho na śaṭhaḥ parisarpati
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863133 (0.0):
MSS_3469 1 aśaṅkitamatiḥ svastho na śaṭhaḥ parisarpati /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458804 (0.0):
6.011.053c prasannaṃ vadanaṃ cāpi tasmān me nāsti saṃśayaḥ / 6.011.054a aśaṅkitamatiḥ svastho na śaṭhaḥ parisarpati
6.011.054c na cāsya duṣṭā vāk cāpi tasmān nāstīha saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458813 (0.0):
6.011.054a aśaṅkitamatiḥ svastho na śaṭhaḥ parisarpati / 6.011.054c na cāsya duṣṭā vāk cāpi tasmān nāstīha saṃśayaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863140 (5.960):
MSS_3469 1 aśaṅkitamatiḥ svastho na śaṭhaḥ parisarpati / / MSS_3469 2 na cāsya duṣṭā vāk cāpi tasmān nāstīha saṃśayaḥ //
6.011.055a ākāraś chādyamāno 'pi na śakyo vinigūhitum / 6.011.055c balād dhi vivṛṇoty eva bhāvam antargataṃ nṛṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458822 (0.0):
6.011.054c na cāsya duṣṭā vāk cāpi tasmān nāstīha saṃśayaḥ / 6.011.055a ākāraś chādyamāno 'pi na śakyo vinigūhitum
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12877708 (0.048):
MSS_4264 1 ākāraśchādyamāno'pi na śakyo vinigūhitum /
6.011.056a deśakālopapannaṃ ca kāryaṃ kāryavidāṃ vara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458830 (0.0):
6.011.055c balād dhi vivṛṇoty eva bhāvam antargataṃ nṛṇām / 6.011.056a deśakālopapannaṃ ca kāryaṃ kāryavidāṃ vara
6.011.056c saphalaṃ kurute kṣipraṃ prayogeṇābhisaṃhitam / 6.011.057a udyogaṃ tava saṃprekṣya mithyāvṛttaṃ ca rāvaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458835 (0.0):
6.011.056a deśakālopapannaṃ ca kāryaṃ kāryavidāṃ vara / 6.011.056c saphalaṃ kurute kṣipraṃ prayogeṇābhisaṃhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458842 (0.0):
6.011.056c saphalaṃ kurute kṣipraṃ prayogeṇābhisaṃhitam / 6.011.057a udyogaṃ tava saṃprekṣya mithyāvṛttaṃ ca rāvaṇam
6.011.057c vālinaś ca vadhaṃ śrutvā sugrīvaṃ cābhiṣecitam / 6.011.058a rājyaṃ prārthayamānaś ca buddhipūrvam ihāgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458851 (0.0):
6.011.057a udyogaṃ tava saṃprekṣya mithyāvṛttaṃ ca rāvaṇam / 6.011.057c vālinaś ca vadhaṃ śrutvā sugrīvaṃ cābhiṣecitam
6.011.058c etāvat tu puraskṛtya yujyate tv asya saṃgrahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458858 (0.0):
6.011.058a rājyaṃ prārthayamānaś ca buddhipūrvam ihāgataḥ / 6.011.058c etāvat tu puraskṛtya yujyate tv asya saṃgrahaḥ
6.011.059a yathāśakti mayoktaṃ tu rākṣasasyārjavaṃ prati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458865 (0.0):
6.011.058c etāvat tu puraskṛtya yujyate tv asya saṃgrahaḥ / 6.011.059a yathāśakti mayoktaṃ tu rākṣasasyārjavaṃ prati
6.011.059c tvaṃ pramāṇaṃ tu śeṣasya śrutvā buddhimatāṃ vara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458870 (0.0):
6.011.059a yathāśakti mayoktaṃ tu rākṣasasyārjavaṃ prati / 6.011.059c tvaṃ pramāṇaṃ tu śeṣasya śrutvā buddhimatāṃ vara
6.012.001a atha rāmaḥ prasannātmā śrutvā vāyusutasya ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458879 (0.0):
6.011.059c tvaṃ pramāṇaṃ tu śeṣasya śrutvā buddhimatāṃ vara / 6.012.001a atha rāmaḥ prasannātmā śrutvā vāyusutasya ha
6.012.001c pratyabhāṣata durdharṣaḥ śrutavān ātmani sthitam / 6.012.002a mamāpi tu vivakṣāsti kā cit prati vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458882 (0.0):
6.012.001a atha rāmaḥ prasannātmā śrutvā vāyusutasya ha / 6.012.001c pratyabhāṣata durdharṣaḥ śrutavān ātmani sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458889 (0.0):
6.012.001c pratyabhāṣata durdharṣaḥ śrutavān ātmani sthitam / 6.012.002a mamāpi tu vivakṣāsti kā cit prati vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27029135 (0.055):
6.011.047a adeśa kāle saṃprāpta ity ayaṃ yad vibhīṣaṇaḥ / 6.011.047c vivakṣā cātra me 'stīyaṃ tāṃ nibodha yathā mati
6.012.002c śrutam icchāmi tat sarvaṃ bhavadbhiḥ śreyasi sthitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458895 (0.0):
6.012.002a mamāpi tu vivakṣāsti kā cit prati vibhīṣaṇam / 6.012.002c śrutam icchāmi tat sarvaṃ bhavadbhiḥ śreyasi sthitaiḥ
6.012.003a mitrabhāvena saṃprāptaṃ na tyajeyaṃ kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458902 (0.0):
6.012.002c śrutam icchāmi tat sarvaṃ bhavadbhiḥ śreyasi sthitaiḥ / 6.012.003a mitrabhāvena saṃprāptaṃ na tyajeyaṃ kathaṃ cana
6.012.003c doṣo yady api tasya syāt satām etad agarhitam / 6.012.004a rāmasya vacanaṃ śrutvā sugrīvaḥ plavageśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458913 (0.0):
6.012.003a mitrabhāvena saṃprāptaṃ na tyajeyaṃ kathaṃ cana / 6.012.003c doṣo yady api tasya syāt satām etad agarhitam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27027008 (0.056):
6.004.072e gacchantu vānarāḥ śūrā jñeyaṃ channaṃ bhayaṃ ca naḥ / 6.004.073a rāmasya vacanaṃ śrutvā sugrīvaḥ sahalakṣmaṇaḥ
6.012.004c pratyabhāṣata kākutsthaṃ sauhārdenābhicoditaḥ / 6.012.005a kim atra citraṃ dharmajña lokanāthaśikhāmaṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458921 (0.0):
6.012.004a rāmasya vacanaṃ śrutvā sugrīvaḥ plavageśvaraḥ / 6.012.004c pratyabhāṣata kākutsthaṃ sauhārdenābhicoditaḥ
6.012.005c yat tvam āryaṃ prabhāṣethāḥ sattvavān sapathe sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458929 (0.0):
6.012.005a kim atra citraṃ dharmajña lokanāthaśikhāmaṇe / 6.012.005c yat tvam āryaṃ prabhāṣethāḥ sattvavān sapathe sthitaḥ
6.012.006a mama cāpy antarātmāyaṃ śuddhiṃ vetti vibhīṣaṇam / 6.012.006c anumanāc ca bhāvāc ca sarvataḥ suparīkṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458939 (0.0):
6.012.005c yat tvam āryaṃ prabhāṣethāḥ sattvavān sapathe sthitaḥ / 6.012.006a mama cāpy antarātmāyaṃ śuddhiṃ vetti vibhīṣaṇam
6.012.007a tasmāt kṣipraṃ sahāsmābhis tulyo bhavatu rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458945 (0.0):
6.012.006c anumanāc ca bhāvāc ca sarvataḥ suparīkṣitaḥ / 6.012.007a tasmāt kṣipraṃ sahāsmābhis tulyo bhavatu rāghava
6.012.007c vibhīṣaṇo mahāprājñaḥ sakhitvaṃ cābhyupaitu naḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458952 (0.0):
6.012.007a tasmāt kṣipraṃ sahāsmābhis tulyo bhavatu rāghava / 6.012.007c vibhīṣaṇo mahāprājñaḥ sakhitvaṃ cābhyupaitu naḥ
6.012.008a sa sugrīvasya tad vākyayṃ rāmaḥ śrutvā vimṛśya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458959 (0.0):
6.012.007c vibhīṣaṇo mahāprājñaḥ sakhitvaṃ cābhyupaitu naḥ / 6.012.008a sa sugrīvasya tad vākyayṃ rāmaḥ śrutvā vimṛśya ca
6.012.008c tataḥ śubhataraṃ vākyam uvāca haripuṃgavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458965 (0.0):
6.012.008a sa sugrīvasya tad vākyayṃ rāmaḥ śrutvā vimṛśya ca / 6.012.008c tataḥ śubhataraṃ vākyam uvāca haripuṃgavam
6.012.009a suduṣṭo vāpy aduṣṭo vā kim eṣa rajanīcaraḥ / 6.012.009c sūkṣmam apy ahitaṃ kartuṃ mamāśaktaḥ kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458970 (0.0):
6.012.008c tataḥ śubhataraṃ vākyam uvāca haripuṃgavam / 6.012.009a suduṣṭo vāpy aduṣṭo vā kim eṣa rajanīcaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458977 (0.0):
6.012.009a suduṣṭo vāpy aduṣṭo vā kim eṣa rajanīcaraḥ / 6.012.009c sūkṣmam apy ahitaṃ kartuṃ mamāśaktaḥ kathaṃ cana
6.012.010a piśācān dānavān yakṣān pṛthivyāṃ caiva rākṣasān / 6.012.010c aṅgulyagreṇa tān hanyām icchan harigaṇeśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458988 (0.0):
6.012.009c sūkṣmam apy ahitaṃ kartuṃ mamāśaktaḥ kathaṃ cana / 6.012.010a piśācān dānavān yakṣān pṛthivyāṃ caiva rākṣasān
6.012.011a śrūyate hi kapotena śatruḥ śaraṇam āgataḥ / 6.012.011c arcitaś ca yathānyāyaṃ svaiś ca māṃsair nimantritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458998 (0.0):
6.012.010c aṅgulyagreṇa tān hanyām icchan harigaṇeśvara / 6.012.011a śrūyate hi kapotena śatruḥ śaraṇam āgataḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10322678 (0.011):
12,141.003c paripālya mahārāja saṃsiddhiṃ paramāṃ gatāḥ / 12,141.004a śrūyate hi kapotena śatruḥ śaraṇam āgataḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21463560 (0.013):
na vadhyate suṣṭhu | khalv idam ākhyānam / śrūyate hi kapotena śatruḥ śaraṇam āgataḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10322685 (0.064):
12,141.005a kathaṃ kapotena purā śatruḥ śaraṇam āgataḥ
6.012.012a sa hi taṃ pratijagrāha bhāryā hartāram āgatam / 6.012.012c kapoto vānaraśreṣṭha kiṃ punar madvidho janaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459010 (0.0):
6.012.011c arcitaś ca yathānyāyaṃ svaiś ca māṃsair nimantritaḥ / 6.012.012a sa hi taṃ pratijagrāha bhāryā hartāram āgatam
6.012.013a ṛṣeḥ kaṇvasya putreṇa kaṇḍunā paramarṣiṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459016 (0.0):
6.012.012c kapoto vānaraśreṣṭha kiṃ punar madvidho janaḥ / 6.012.013a ṛṣeḥ kaṇvasya putreṇa kaṇḍunā paramarṣiṇā
6.012.013c śṛṇu gāthāṃ purā gītāṃ dharmiṣṭhāṃ satyavādinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459023 (0.0):
6.012.013a ṛṣeḥ kaṇvasya putreṇa kaṇḍunā paramarṣiṇā / 6.012.013c śṛṇu gāthāṃ purā gītāṃ dharmiṣṭhāṃ satyavādinā
6.012.014a baddhāñjalipuṭaṃ dīnaṃ yācantaṃ śaraṇāgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459029 (0.0):
6.012.013c śṛṇu gāthāṃ purā gītāṃ dharmiṣṭhāṃ satyavādinā / 6.012.014a baddhāñjalipuṭaṃ dīnaṃ yācantaṃ śaraṇāgatam
6.012.014c na hanyād ānṛśaṃsyārtham api śatruṃ paraṃ pata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459036 (0.0):
6.012.014a baddhāñjalipuṭaṃ dīnaṃ yācantaṃ śaraṇāgatam / 6.012.014c na hanyād ānṛśaṃsyārtham api śatruṃ paraṃ pata
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20710569 (0.064):
13,098.011c surāpānaṃ ca kuryāt sa yo hanyāc charaṇāgatam / 13,098.012a etasya tv apanītasya samādhiṃ tāta cintaya
6.012.015a ārto vā yadi vā dṛptaḥ pareṣāṃ śaraṇaṃ gataḥ / 6.012.015c ariḥ prāṇān parityajya rakṣitavyaḥ kṛtātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459046 (0.0):
6.012.014c na hanyād ānṛśaṃsyārtham api śatruṃ paraṃ pata / 6.012.015a ārto vā yadi vā dṛptaḥ pareṣāṃ śaraṇaṃ gataḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897725 (0.021):
MSS_5265 1 ārto vā yadi vā trastaḥ pareṣāṃ śaraṇāgataḥ / / MSS_5265 2 ariḥ prāṇān parityajya rakṣitavyaḥ kṛtātmanā //
6.012.016a sa ced bhayād vā mohād vā kāmād vāpi na rakṣati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459052 (0.0):
6.012.015c ariḥ prāṇān parityajya rakṣitavyaḥ kṛtātmanā / 6.012.016a sa ced bhayād vā mohād vā kāmād vāpi na rakṣati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20767390 (0.040):
13,134.057d@015_3819 ity ete jīvitatyāge mārgās te samudāhṛtāḥ / 13,134.057d@015_3820 kāmāt krodhād bhayān mohād yadi cet saṃtyajet tanum
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590308 (0.048):
tat tat kāryaṃ nivarteta kṛtaṃ cāpy akṛtaṃ bhavet // Mn_8.117 // / lobhān mohād bhayān maitrāt kāmāt krodhāt tathaiva ca /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428621 (0.056):
sāyaṃ prātardvijaḥ saṃdhyāmupāsīta samāhitaḥ / / kāmāllobhād bhayānmohāt tyaktena patito bhavet // KūrmP_2,12.16 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346946 (0.064):
kāmānmohādbhayāllobhāt % saṃdhyāṃ nātikrameddvijaḥ // LiP_1,85.135 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240711 (0.064):
kāmānmohādbhayāllobhāt saṃdhyāṃ nātikrameddvijaḥ // LiP_1,85.135 //
6.012.016c svayā śaktyā yathātattvaṃ tat pāpaṃ lokagarhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459059 (0.0):
6.012.016a sa ced bhayād vā mohād vā kāmād vāpi na rakṣati / 6.012.016c svayā śaktyā yathātattvaṃ tat pāpaṃ lokagarhitam
6.012.017a vinaṣṭaḥ paśyatas tasya rakṣiṇaḥ śaraṇāgataḥ / 6.012.017c ādāya sukṛtaṃ tasya sarvaṃ gacched arakṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459069 (0.0):
6.012.016c svayā śaktyā yathātattvaṃ tat pāpaṃ lokagarhitam / 6.012.017a vinaṣṭaḥ paśyatas tasya rakṣiṇaḥ śaraṇāgataḥ
6.012.018a evaṃ doṣo mahān atra prapannānām arakṣaṇe / 6.012.018c asvargyaṃ cāyaśasyaṃ ca balavīryavināśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459079 (0.0):
6.012.017c ādāya sukṛtaṃ tasya sarvaṃ gacched arakṣitaḥ / 6.012.018a evaṃ doṣo mahān atra prapannānām arakṣaṇe
6.012.019a kariṣyāmi yathārthaṃ tu kaṇḍor vacanam uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459086 (0.0):
6.012.018c asvargyaṃ cāyaśasyaṃ ca balavīryavināśanam / 6.012.019a kariṣyāmi yathārthaṃ tu kaṇḍor vacanam uttamam
6.012.019c dharmiṣṭhaṃ ca yaśasyaṃ ca svargyaṃ syāt tu phalodaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459092 (0.0):
6.012.019a kariṣyāmi yathārthaṃ tu kaṇḍor vacanam uttamam / 6.012.019c dharmiṣṭhaṃ ca yaśasyaṃ ca svargyaṃ syāt tu phalodaye
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18851342 (0.058):
iti te kathitaṃ sarvaṃ tīrthamāhātmyamuttamam / / dharmyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ svargyaṃ saṃśuddhikṛnnṛṇām // RKV_85.97 //
6.012.020a sakṛd eva prapannāya tavāsmīti ca yācate / 6.012.020c abhayaṃ sarvabhūtebhyo dadāmy etad vrataṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459102 (0.0):
6.012.019c dharmiṣṭhaṃ ca yaśasyaṃ ca svargyaṃ syāt tu phalodaye / 6.012.020a sakṛd eva prapannāya tavāsmīti ca yācate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121280 (0.037):
sakṛd eva prapanno yas tavāsmīti ca yācate | / abhayaṃ sarvadā tasmai dadāmy etad vrataṃ hareḥ // Hbhv_11.653 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13912036 (0.037):
sakṛd eva prapanno yas tavāsmīti ca yācate |
6.012.021a ānayainaṃ hariśreṣṭha dattam asyābhayaṃ mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459110 (0.0):
6.012.020c abhayaṃ sarvabhūtebhyo dadāmy etad vrataṃ mama / 6.012.021a ānayainaṃ hariśreṣṭha dattam asyābhayaṃ mayā
6.012.021c vibhīṣaṇo vā sugrīva yadi vā rāvaṇaḥ svayam / 6.012.022a tatas tu sugrīvavaco niśamya tad; dharīśvareṇābhihitaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459123 (0.0):
6.012.021a ānayainaṃ hariśreṣṭha dattam asyābhayaṃ mayā / 6.012.021c vibhīṣaṇo vā sugrīva yadi vā rāvaṇaḥ svayam
nareśvaraḥ / 6.012.022c vibhīṣaṇenāśu jagāma saṃgamaṃ; patatrirājena yathā puraṃdaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459131 (0.0):
6.012.022a tatas tu sugrīvavaco niśamya tad; dharīśvareṇābhihitaṃ / nareśvaraḥ / 6.012.022c vibhīṣaṇenāśu jagāma saṃgamaṃ; patatrirājena yathā puraṃdaraḥ
6.013.001a rāghaveṇābhaye datte saṃnato rāvaṇānujaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459137 (0.0):
6.012.022c vibhīṣaṇenāśu jagāma saṃgamaṃ; patatrirājena yathā puraṃdaraḥ / 6.013.001a rāghaveṇābhaye datte saṃnato rāvaṇānujaḥ
6.013.001c khāt papātāvaniṃ hṛṣṭo bhaktair anucaraiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459143 (0.0):
6.013.001a rāghaveṇābhaye datte saṃnato rāvaṇānujaḥ / 6.013.001c khāt papātāvaniṃ hṛṣṭo bhaktair anucaraiḥ saha
6.013.002a sa tu rāmasya dharmātmā nipapāta vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459151 (0.0):
6.013.001c khāt papātāvaniṃ hṛṣṭo bhaktair anucaraiḥ saha / 6.013.002a sa tu rāmasya dharmātmā nipapāta vibhīṣaṇaḥ
6.013.002c pādayoḥ śaraṇānveṣī caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459156 (0.0):
6.013.002a sa tu rāmasya dharmātmā nipapāta vibhīṣaṇaḥ / 6.013.002c pādayoḥ śaraṇānveṣī caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028484 (0.057):
6.010.012c utpapāta gadāpāṇiś caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ / 6.010.013a abravīc ca tadā vākyaṃ jātakrodho vibhīṣaṇaḥ
6.013.003a abravīc ca tadā rāmaṃ vākyaṃ tatra vibhīṣaṇaḥ / 6.013.003c dharmayuktaṃ ca yuktaṃ ca sāmprataṃ saṃpraharṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459167 (0.0):
6.013.002c pādayoḥ śaraṇānveṣī caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ / 6.013.003a abravīc ca tadā rāmaṃ vākyaṃ tatra vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028484 (0.047):
6.010.012c utpapāta gadāpāṇiś caturbhiḥ saha rākṣasaiḥ / 6.010.013a abravīc ca tadā vākyaṃ jātakrodho vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27077759 (0.057):
6.115.035c kuśalaṃ paryapṛṣhanta prahṛṣṭā bharataṃ tadā / 6.115.036a vibhīṣaṇaṃ ca bharataḥ sāntvayan vākyam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136483 (0.058):
dharmayuktam idaṃ tadā Ram_2,48.18d / dharmayuktam idaṃ vākyaṃ Ram_2,34.33c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17147539 (0.059):
pratyuvāca tato vākyaṃ Ram_3,43.32c / pratyuvāca tadā rāmaṃ Ram_2,28.5c
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27073038 (0.060):
6.102.017c vibhīṣaṇam idaṃ vākyam ahṛṣṭo rāghavo 'bravīt / 6.102.018a rākṣasādhipate saumya nityaṃ madvijaye rata
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484330 (0.062):
4.037.024a evam uktas tu sugrīvo rāmaṃ vacanam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165436 (0.064):
rāmaṃ vacanam abravīt Ram_2,98.3d / rāmaṃ vākyam idaṃ dvijāḥ Ram_2,40.18d
6.013.004a anujo rāvaṇasyāhaṃ tena cāsmy avamānitaḥ / 6.013.004c bhavantaṃ sarvabhūtānāṃ śaraṇyaṃ śaraṇaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459178 (0.0):
6.013.003c dharmayuktaṃ ca yuktaṃ ca sāmprataṃ saṃpraharṣaṇam / 6.013.004a anujo rāvaṇasyāhaṃ tena cāsmy avamānitaḥ
6.013.005a parityaktā mayā laṅkā mitrāṇi ca dhanāni ca / 6.013.005c bhavadgataṃ me rājyaṃ ca jīvitaṃ ca sukhāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459189 (0.0):
6.013.004c bhavantaṃ sarvabhūtānāṃ śaraṇyaṃ śaraṇaṃ gataḥ / 6.013.005a parityaktā mayā laṅkā mitrāṇi ca dhanāni ca
6.013.006a rākṣasānāṃ vadhe sāhyaṃ laṅkāyāś ca pradharṣaṇe / 6.013.006c kariṣyāmi yathāprāṇaṃ pravekṣyāmi ca vāhinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459198 (0.0):
6.013.005c bhavadgataṃ me rājyaṃ ca jīvitaṃ ca sukhāni ca / 6.013.006a rākṣasānāṃ vadhe sāhyaṃ laṅkāyāś ca pradharṣaṇe
6.013.007a iti bruvāṇaṃ rāmas tu pariṣvajya vibhīṣaṇam / 6.013.007c abravīl lakṣmaṇaṃ prītaḥ samudrāj jalam ānaya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459208 (0.0):
6.013.006c kariṣyāmi yathāprāṇaṃ pravekṣyāmi ca vāhinīm / 6.013.007a iti bruvāṇaṃ rāmas tu pariṣvajya vibhīṣaṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7345709 (0.042):
tataḥ sītāṃ pariṣvajya samāśvāsya ca vīryavān / / abravīl lakṣmaṇaṃ rāmo bhrātaraṃ dīptatejasam // Ram_3,4. 1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17105963 (0.049):
abravīl lakṣmaṇaṃ rāmo Ram_3,4. 1e / abravīl lakṣmaṇaṃ vākyaṃ Ram_3,2.15c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166229 (0.049):
rāmo lakṣmaṇam abravīt Ram_2,49.7b / rāmo lakṣmaṇam abravīt Ram_3,4. 11b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166237 (0.049):
rāmo lakṣmaṇam abravīt Ram_3,59.19d / rāmo lakṣmaṇam abravīt Ram_3,63.2d
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21868394 (0.053):
antarikṣagataṃ devaṃ % vāgbhir agryābhir īḍire // Ram_3,4. 10 // / dṛṣṭvā śatakratuṃ tatra $ rāmo lakṣmaṇam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7345818 (0.053):
antarikṣagataṃ devaṃ vāgbhir agryābhir īḍire // Ram_3,4. 10 // / dṛṣṭvā śatakratuṃ tatra rāmo lakṣmaṇam abravīt /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27074792 (0.055):
6.107.026c lakṣmaṇaṃ ca pariṣvajya punar vākyam uvāca ha / 6.107.027a rāmaṃ śuśrūṣatā bhaktyā vaidehyā saha sītayā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3078055 (0.058):
taṃ mattam iva mātaṃgaṃ $ niḥśvasantaṃ punaḥ punaḥ & / bhrātaraṃ bharataṃ rāmaḥ % pariṣvajyedam abravīt // Ram_2,97.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10994160 (0.058):
taṃ mattam iva mātaṃgaṃ niḥśvasantaṃ punaḥ punaḥ / / bhrātaraṃ bharataṃ rāmaḥ pariṣvajyedam abravīt // RamS_2,97.15 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4293179 (0.058):
2.097.015a taṃ mattam iva mātaṅgaṃ niḥśvasantaṃ punaḥ punaḥ / 2.097.015c bhrātaraṃ bharataṃ rāmaḥ pariṣvajyedam abravīt
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22265092 (0.059):
7.074.002a dṛṣṭvā tu rāghavaḥ prāptau priyau bharatalakṣmaṇau / 7.074.002c pariṣvajya tato rāmo vākyam etad uvāca ha
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7720326 (0.061):
taṃ mattam iva mātaṃgaṃ niḥśvasantaṃ punaḥ punaḥ / / bhrātaraṃ bharataṃ rāmaḥ pariṣvajyedam abravīt // Ram_2,97.15 //
6.013.008a tena cemaṃ mahāprājñam abhiṣiñca vibhīṣaṇam / 6.013.008c rājānaṃ rakṣasāṃ kṣipraṃ prasanne mayi mānada
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459219 (0.0):
6.013.007c abravīl lakṣmaṇaṃ prītaḥ samudrāj jalam ānaya / 6.013.008a tena cemaṃ mahāprājñam abhiṣiñca vibhīṣaṇam
6.013.009a evam uktas tu saumitrir abhyaṣiñcad vibhīṣaṇam / 6.013.009c madhye vānaramukhyānāṃ rājānaṃ rāmaśāsanāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459230 (0.0):
6.013.008c rājānaṃ rakṣasāṃ kṣipraṃ prasanne mayi mānada / 6.013.009a evam uktas tu saumitrir abhyaṣiñcad vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072242 (0.045):
6.100.012a ghaṭena tena saumitrir abhyaṣiñcad vibhīṣaṇam / 6.100.012c laṅkāyāṃ rakṣasāṃ madhye rājānaṃ rāmaśāsanāt
6.013.010a taṃ prasādaṃ tu rāmasya dṛṣṭvā sadyaḥ plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459236 (0.0):
6.013.009c madhye vānaramukhyānāṃ rājānaṃ rāmaśāsanāt / 6.013.010a taṃ prasādaṃ tu rāmasya dṛṣṭvā sadyaḥ plavaṃgamāḥ
6.013.010c pracukruśur mahānādān sādhu sādhv iti cābruvan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459242 (0.0):
6.013.010a taṃ prasādaṃ tu rāmasya dṛṣṭvā sadyaḥ plavaṃgamāḥ / 6.013.010c pracukruśur mahānādān sādhu sādhv iti cābruvan
6.013.011a abravīc ca hanūmāṃś ca sugrīvaś ca vibhīṣaṇam / 6.013.011c kathaṃ sāgaram akṣobhyaṃ tarāma varuṇālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459251 (0.0):
6.013.010c pracukruśur mahānādān sādhu sādhv iti cābruvan / 6.013.011a abravīc ca hanūmāṃś ca sugrīvaś ca vibhīṣaṇam
6.013.012a upāyair abhigacchāmo yathā nadanadīpatim / 6.013.012c tarāma tarasā sarve sasainyā varuṇālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459254 (0.0):
6.013.011c kathaṃ sāgaram akṣobhyaṃ tarāma varuṇālayam / 6.013.012a upāyair abhigacchāmo yathā nadanadīpatim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459261 (0.0):
6.013.012a upāyair abhigacchāmo yathā nadanadīpatim / 6.013.012c tarāma tarasā sarve sasainyā varuṇālayam
6.013.013a evam uktas tu dharmajñaḥ pratyuvāca vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459267 (0.0):
6.013.012c tarāma tarasā sarve sasainyā varuṇālayam / 6.013.013a evam uktas tu dharmajñaḥ pratyuvāca vibhīṣaṇaḥ
6.013.013c samudraṃ rāghavo rājā śaraṇaṃ gantum arhati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459273 (0.0):
6.013.013a evam uktas tu dharmajñaḥ pratyuvāca vibhīṣaṇaḥ / 6.013.013c samudraṃ rāghavo rājā śaraṇaṃ gantum arhati
6.013.014a khānitaḥ sagareṇāyam aprameyo mahodadhiḥ / 6.013.014c kartum arhati rāmasya jñāteḥ kāryaṃ mahodadhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459284 (0.0):
6.013.013c samudraṃ rāghavo rājā śaraṇaṃ gantum arhati / 6.013.014a khānitaḥ sagareṇāyam aprameyo mahodadhiḥ
6.013.015a evaṃ vibhīṣaṇenokte rākṣasena vipaścitā / 6.013.015c prakṛtyā dharmaśīlasya rāghavasyāpy arocata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459294 (0.0):
6.013.014c kartum arhati rāmasya jñāteḥ kāryaṃ mahodadhiḥ / 6.013.015a evaṃ vibhīṣaṇenokte rākṣasena vipaścitā
6.013.016a sa lakṣmaṇaṃ mahātejāḥ sugrīvaṃ ca harīśvaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459301 (0.0):
6.013.015c prakṛtyā dharmaśīlasya rāghavasyāpy arocata / 6.013.016a sa lakṣmaṇaṃ mahātejāḥ sugrīvaṃ ca harīśvaram
6.013.016c satkriyārthaṃ kriyādakṣaḥ smitapūrvam uvāca ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459308 (0.0):
6.013.016a sa lakṣmaṇaṃ mahātejāḥ sugrīvaṃ ca harīśvaram / 6.013.016c satkriyārthaṃ kriyādakṣaḥ smitapūrvam uvāca ha
6.013.017a vibhīṣaṇasya mantro 'yaṃ mama lakṣmaṇa rocate / 6.013.017c brūhi tvaṃ sahasugrīvas tavāpi yadi rocate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459319 (0.0):
6.013.016c satkriyārthaṃ kriyādakṣaḥ smitapūrvam uvāca ha / 6.013.017a vibhīṣaṇasya mantro 'yaṃ mama lakṣmaṇa rocate
6.013.018a sugrīvaḥ paṇḍito nityaṃ bhavān mantravicakṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459325 (0.0):
6.013.017c brūhi tvaṃ sahasugrīvas tavāpi yadi rocate / 6.013.018a sugrīvaḥ paṇḍito nityaṃ bhavān mantravicakṣaṇaḥ
6.013.018c ubhābhyāṃ saṃpradhāryāryaṃ rocate yat tad ucyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459330 (0.0):
6.013.018a sugrīvaḥ paṇḍito nityaṃ bhavān mantravicakṣaṇaḥ / 6.013.018c ubhābhyāṃ saṃpradhāryāryaṃ rocate yat tad ucyatām
6.013.019a evam uktau tu tau vīrāv ubhau sugrīvalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459337 (0.0):
6.013.018c ubhābhyāṃ saṃpradhāryāryaṃ rocate yat tad ucyatām / 6.013.019a evam uktau tu tau vīrāv ubhau sugrīvalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11781745 (0.042):
5.056.088a yathā śrutvaiva nacirāt tāv ubhau rāmalakṣmaṇau / 5.056.088c sugrīvasahitau vīrāv upeyātāṃ tathā kuru
6.013.019c samudācāra saṃyuktam idaṃ vacanam ūcatuḥ / 6.013.020a kimarthaṃ no naravyāghra na rociṣyati rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459342 (0.0):
6.013.019a evam uktau tu tau vīrāv ubhau sugrīvalakṣmaṇau / 6.013.019c samudācāra saṃyuktam idaṃ vacanam ūcatuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459349 (0.0):
6.013.019c samudācāra saṃyuktam idaṃ vacanam ūcatuḥ / 6.013.020a kimarthaṃ no naravyāghra na rociṣyati rāghava
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20168595 (0.037):
07,011.008c na vadhārthaṃ sudurdharṣa varam adya prayācasi / 07,011.009a kimarthaṃ ca naravyāghra na vadhaṃ tasya kāṅkṣasi
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15501641 (0.060):
05,184.009c rakṣāmahe naravyāghra svaśarīraṃ hi no bhavān
6.013.020c vibhīṣaṇena yat tūktam asmin kāle sukhāvaham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459355 (0.0):
6.013.020a kimarthaṃ no naravyāghra na rociṣyati rāghava / 6.013.020c vibhīṣaṇena yat tūktam asmin kāle sukhāvaham
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21837618 (0.049):
Bhk_15.86-1 rathenā 'vivyathac cā'rīn, vyacārīc ca ni-raṅkuśaḥ, / Bhk_15.86-2 vibhīṣaṇena so 'khyāyi rāghavasya mahā-rathaḥ.
6.013.021a abaddhvā sāgare setuṃ ghore 'smin varuṇālaye / 6.013.021c laṅkā nāsādituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459360 (0.0):
6.013.020c vibhīṣaṇena yat tūktam asmin kāle sukhāvaham / 6.013.021a abaddhvā sāgare setuṃ ghore 'smin varuṇālaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459368 (0.0):
6.013.021a abaddhvā sāgare setuṃ ghore 'smin varuṇālaye / 6.013.021c laṅkā nāsādituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10070200 (0.027):
3.053.019c neyaṃ dharṣayituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7365086 (0.027):
neyaṃ dharṣayituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ // Ram_3,53.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7358474 (0.028):
na vyāvartayituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ // Ram_3,38.7 //
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22248530 (0.035):
7.023.010c na bhavantaḥ kṣayaṃ netuṃ śakyāḥ sendraiḥ surāsuraiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21881051 (0.042):
na vyāvartayituṃ śakyā % sendrair api surāsuraiḥ // Ram_3,38.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21887664 (0.042):
neyaṃ dharṣayituṃ śakyā % sendrair api surāsuraiḥ // Ram_3,53.19 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10064078 (0.042):
3.038.007c na vyāvartayituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17184610 (0.063):
sendrair api surāsuraiḥ Ram_3,38.7d / sendrair api surāsuraiḥ Ram_3,53.19d
6.013.022a vibhīṣaṇasya śūrasya yathārthaṃ kriyatāṃ vacaḥ / 6.013.022c alaṃ kālātyayaṃ kṛtvā samudro 'yaṃ niyujyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459378 (0.0):
6.013.021c laṅkā nāsādituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ / 6.013.022a vibhīṣaṇasya śūrasya yathārthaṃ kriyatāṃ vacaḥ
6.013.023a evam uktaḥ kuśāstīrṇe tīre nadanadīpateḥ / 6.013.023c saṃviveśa tadā rāmo vedyām iva hutāśanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459389 (0.0):
6.013.022c alaṃ kālātyayaṃ kṛtvā samudro 'yaṃ niyujyatām / 6.013.023a evam uktaḥ kuśāstīrṇe tīre nadanadīpateḥ
6.014.001a tasya rāmasya suptasya kuśāstīrṇe mahītale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459394 (0.0):
6.013.023c saṃviveśa tadā rāmo vedyām iva hutāśanaḥ / 6.014.001a tasya rāmasya suptasya kuśāstīrṇe mahītale
6.014.001c niyamād apramattasya niśās tisro 'ticakramuḥ / 6.014.002a na ca darśayate mandas tadā rāmasya sāgaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459398 (0.0):
6.014.001a tasya rāmasya suptasya kuśāstīrṇe mahītale / 6.014.001c niyamād apramattasya niśās tisro 'ticakramuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459406 (0.0):
6.014.001c niyamād apramattasya niśās tisro 'ticakramuḥ / 6.014.002a na ca darśayate mandas tadā rāmasya sāgaraḥ
6.014.002c prayatenāpi rāmeṇa yathārham abhipūjitaḥ / 6.014.003a samudrasya tataḥ kruddho rāmo raktāntalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459418 (0.0):
6.014.002a na ca darśayate mandas tadā rāmasya sāgaraḥ / 6.014.002c prayatenāpi rāmeṇa yathārham abhipūjitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878074 (0.041):
jātasvedas tato rāmo $ roṣād raktāntalocanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7355497 (0.041):
jātasvedas tato rāmo roṣād raktāntalocanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10061314 (0.041):
3.029.020a jātasvedas tato rāmo roṣād raktāntalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11767757 (0.060):
5.024.031a yadi nāma sa śūro māṃ rāmo raktāntalocanaḥ
6.014.003c samīpastham uvācedaṃ lakṣmaṇaṃ śubhalakṣmaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459423 (0.0):
6.014.003a samudrasya tataḥ kruddho rāmo raktāntalocanaḥ / 6.014.003c samīpastham uvācedaṃ lakṣmaṇaṃ śubhalakṣmaṇam
6.014.004a paśya tāvad anāryasya pūjyamānasya lakṣmaṇa / 6.014.004c avalepaṃ samudrasya na darśayati yat svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459432 (0.0):
6.014.003c samīpastham uvācedaṃ lakṣmaṇaṃ śubhalakṣmaṇam / 6.014.004a paśya tāvad anāryasya pūjyamānasya lakṣmaṇa
6.014.005a praśamaś ca kṣamā caiva ārjavaṃ priyavāditā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459439 (0.0):
6.014.004c avalepaṃ samudrasya na darśayati yat svayam / 6.014.005a praśamaś ca kṣamā caiva ārjavaṃ priyavāditā
6.014.005c asāmarthyaṃ phalanty ete nirguṇeṣu satāṃ guṇāḥ / 6.014.006a ātmapraśaṃsinaṃ duṣṭaṃ dhṛṣṭaṃ viparidhāvakam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459450 (0.0):
6.014.005a praśamaś ca kṣamā caiva ārjavaṃ priyavāditā / 6.014.005c asāmarthyaṃ phalanty ete nirguṇeṣu satāṃ guṇāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12884199 (0.027):
MSS_4593 1 ātmapraśaṃsinaṃ duṣṭaṃ dhṛṣṭaṃ viparidhāvakam /
6.014.006c sarvatrotsṛṣṭadaṇḍaṃ ca lokaḥ satkurute naram
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12884204 (0.0):
MSS_4593 1 ātmapraśaṃsinaṃ duṣṭaṃ dhṛṣṭaṃ viparidhāvakam / / MSS_4593 2 sarvatrotsṛṣṭadaṇḍaṃ ca lokaḥ satkurute naram //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459455 (0.0):
6.014.006a ātmapraśaṃsinaṃ duṣṭaṃ dhṛṣṭaṃ viparidhāvakam / 6.014.006c sarvatrotsṛṣṭadaṇḍaṃ ca lokaḥ satkurute naram
6.014.007a na sāmnā śakyate kīrtir na sāmnā śakyate yaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459464 (0.0):
6.014.006c sarvatrotsṛṣṭadaṇḍaṃ ca lokaḥ satkurute naram / 6.014.007a na sāmnā śakyate kīrtir na sāmnā śakyate yaśaḥ
6.014.007c prāptuṃ lakṣmaṇa loke 'smiñ jayo vā raṇamūdhani
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459470 (0.0):
6.014.007a na sāmnā śakyate kīrtir na sāmnā śakyate yaśaḥ / 6.014.007c prāptuṃ lakṣmaṇa loke 'smiñ jayo vā raṇamūdhani
6.014.008a adya madbāṇanirbhinnair makarair makarālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459477 (0.0):
6.014.007c prāptuṃ lakṣmaṇa loke 'smiñ jayo vā raṇamūdhani / 6.014.008a adya madbāṇanirbhinnair makarair makarālayam
6.014.008c niruddhatoyaṃ saumitre plavadbhiḥ paśya sarvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459482 (0.0):
6.014.008a adya madbāṇanirbhinnair makarair makarālayam / 6.014.008c niruddhatoyaṃ saumitre plavadbhiḥ paśya sarvataḥ
6.014.009a mahābhogāni matsyānāṃ kariṇāṃ ca karān iha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459489 (0.0):
6.014.008c niruddhatoyaṃ saumitre plavadbhiḥ paśya sarvataḥ / 6.014.009a mahābhogāni matsyānāṃ kariṇāṃ ca karān iha
6.014.009c bhogāṃś ca paśya nāgānāṃ mayā bhinnāni lakṣmaṇa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459494 (0.0):
6.014.009a mahābhogāni matsyānāṃ kariṇāṃ ca karān iha / 6.014.009c bhogāṃś ca paśya nāgānāṃ mayā bhinnāni lakṣmaṇa
6.014.010a saśaṅkhaśuktikā jālaṃ samīnamakaraṃ śaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459503 (0.0):
6.014.009c bhogāṃś ca paśya nāgānāṃ mayā bhinnāni lakṣmaṇa / 6.014.010a saśaṅkhaśuktikā jālaṃ samīnamakaraṃ śaraiḥ
6.014.010c adya yuddhena mahatā samudraṃ pariśoṣaye / 6.014.011a kṣamayā hi samāyuktaṃ mām ayaṃ makarālayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459512 (0.0):
6.014.010a saśaṅkhaśuktikā jālaṃ samīnamakaraṃ śaraiḥ / 6.014.010c adya yuddhena mahatā samudraṃ pariśoṣaye
6.014.011c asamarthaṃ vijānāti dhik kṣamām īdṛśe jane / 6.014.012a cāpam ānaya saumitre śarāṃś cāśīviṣopamān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459524 (0.0):
6.014.011a kṣamayā hi samāyuktaṃ mām ayaṃ makarālayaḥ / 6.014.011c asamarthaṃ vijānāti dhik kṣamām īdṛśe jane
6.014.012c adyākṣobhyam api kruddhaḥ kṣobhayiṣyāmi sāgaram / 6.014.013a velāsu kṛtamaryādaṃ sahasormisamākulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459535 (0.0):
6.014.012a cāpam ānaya saumitre śarāṃś cāśīviṣopamān / 6.014.012c adyākṣobhyam api kruddhaḥ kṣobhayiṣyāmi sāgaram
6.014.013c nirmaryādaṃ kariṣyāmi sāyakair varuṇālayam / 6.014.014a evam uktvā dhanuṣpāṇiḥ krodhavisphāritekṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459545 (0.0):
6.014.013a velāsu kṛtamaryādaṃ sahasormisamākulam / 6.014.013c nirmaryādaṃ kariṣyāmi sāyakair varuṇālayam
6.014.014c babhūva rāmo durdharṣo yugāntāgnir iva jvalan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459550 (0.0):
6.014.014a evam uktvā dhanuṣpāṇiḥ krodhavisphāritekṣaṇaḥ / 6.014.014c babhūva rāmo durdharṣo yugāntāgnir iva jvalan
6.014.015a saṃpīḍya ca dhanur ghoraṃ kampayitvā śarair jagat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459556 (0.0):
6.014.014c babhūva rāmo durdharṣo yugāntāgnir iva jvalan / 6.014.015a saṃpīḍya ca dhanur ghoraṃ kampayitvā śarair jagat
6.014.015c mumoca viśikhān ugrān vajrāṇīva śatakratuḥ / 6.014.016a te jvalanto mahāvegās tejasā sāyakottamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459567 (0.0):
6.014.015a saṃpīḍya ca dhanur ghoraṃ kampayitvā śarair jagat / 6.014.015c mumoca viśikhān ugrān vajrāṇīva śatakratuḥ
6.014.016c praviśanti samudrasya salilaṃ trastapannagam / 6.014.017a tato vegaḥ samudrasya sanakramakaro mahān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459579 (0.0):
6.014.016a te jvalanto mahāvegās tejasā sāyakottamāḥ / 6.014.016c praviśanti samudrasya salilaṃ trastapannagam
6.014.017c saṃbabhūva mahāghoraḥ samārutaravas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459586 (0.0):
6.014.017a tato vegaḥ samudrasya sanakramakaro mahān / 6.014.017c saṃbabhūva mahāghoraḥ samārutaravas tadā
6.014.018a mahormimālāvitataḥ śaṅkhaśuktisamākulaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459592 (0.0):
6.014.017c saṃbabhūva mahāghoraḥ samārutaravas tadā / 6.014.018a mahormimālāvitataḥ śaṅkhaśuktisamākulaḥ
6.014.018c sadhūmaparivṛttormiḥ sahasābhūn mahodadhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459600 (0.0):
6.014.018a mahormimālāvitataḥ śaṅkhaśuktisamākulaḥ / 6.014.018c sadhūmaparivṛttormiḥ sahasābhūn mahodadhiḥ
6.014.019a vyathitāḥ pannagāś cāsan dīptāsyā dīptalocanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459607 (0.0):
6.014.018c sadhūmaparivṛttormiḥ sahasābhūn mahodadhiḥ / 6.014.019a vyathitāḥ pannagāś cāsan dīptāsyā dīptalocanāḥ
6.014.019c dānavāś ca mahāvīryāḥ pātālatalavāsinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459613 (0.0):
6.014.019a vyathitāḥ pannagāś cāsan dīptāsyā dīptalocanāḥ / 6.014.019c dānavāś ca mahāvīryāḥ pātālatalavāsinaḥ
6.014.020a ūrmayaḥ sindhurājasya sanakramakarās tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459619 (0.0):
6.014.019c dānavāś ca mahāvīryāḥ pātālatalavāsinaḥ / 6.014.020a ūrmayaḥ sindhurājasya sanakramakarās tadā
6.014.020c vindhyamandarasaṃkāśāḥ samutpetuḥ sahasraśaḥ / 6.014.021a āghūrṇitataraṅgaughaḥ saṃbhrāntoragarākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459630 (0.0):
6.014.020a ūrmayaḥ sindhurājasya sanakramakarās tadā / 6.014.020c vindhyamandarasaṃkāśāḥ samutpetuḥ sahasraśaḥ
6.014.021c udvartita mahāgrāhaḥ saṃvṛttaḥ salilāśayaḥ / 6.015.001a tato madhyāt samudrasya sāgaraḥ svayam utthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459641 (0.0):
6.014.021a āghūrṇitataraṅgaughaḥ saṃbhrāntoragarākṣasaḥ / 6.014.021c udvartita mahāgrāhaḥ saṃvṛttaḥ salilāśayaḥ
6.015.001c udayan hi mahāśailān meror iva divākaraḥ / 6.015.001e pannagaiḥ saha dīptāsyaiḥ samudraḥ pratyadṛśyata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459652 (0.0):
6.015.001a tato madhyāt samudrasya sāgaraḥ svayam utthitaḥ / 6.015.001c udayan hi mahāśailān meror iva divākaraḥ
6.015.002a snigdhavaidūryasaṃkāśo jāmbūnadavibhūṣitaḥ / 6.015.002c raktamālyāmbaradharaḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459665 (0.0):
6.015.001e pannagaiḥ saha dīptāsyaiḥ samudraḥ pratyadṛśyata / 6.015.002a snigdhavaidūryasaṃkāśo jāmbūnadavibhūṣitaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680934 (0.014):
vikaṭaḥ parvatākāraḥ $ śataśīrṣaḥ śatodaraḥ // HV_App.I,42B.332 // / pītamālyāmbaradharo $ jāmbūnadavibhūṣitaḥ / HV_App.I,42B.333 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22166481 (0.014):
vikaṭaḥ parvatākāraḥ śataśīrṣaḥ śatodaraḥ // HV_App.I,42B.332 // / pītamālyāmbaradharo jāmbūnadavibhūṣitaḥ / HV_App.I,42B.333 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 681275 (0.034):
citramālyāmbaradharo $ raktābharaṇabhūṣitaḥ // HV_App.I,42B.376 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22166822 (0.034):
citramālyāmbaradharo raktābharaṇabhūṣitaḥ // HV_App.I,42B.376 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680941 (0.039):
pītamālyāmbaradharo $ jāmbūnadavibhūṣitaḥ / HV_App.I,42B.333 / / snigdhavaidūryasaṃkāśaḥ $ padmapatranibhekṣaṇaḥ // HV_App.I,42B.334 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22166488 (0.039):
pītamālyāmbaradharo jāmbūnadavibhūṣitaḥ / HV_App.I,42B.333 / / snigdhavaidūryasaṃkāśaḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ // HV_App.I,42B.334 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16401574 (0.043):
raktam ācchādanaṃ bahu HV_71.10d / raktamālyāmbaradharaś HV_App.I,42B.317a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680790 (0.044):
hemamālī mahādaṃṣṭraḥ $ sragvī rucirakuṇḍalaḥ / HV_App.I,42B.316 / / raktamālyāmbaradharaś $ caṇḍaḥ samaradurjayaḥ // HV_App.I,42B.317 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25138540 (0.044):
raktapītāruṇās tatra HV_App.I,42A.145a / raktamālyāmbaradharaś HV_App.I,42B.317a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22166337 (0.044):
hemamālī mahādaṃṣṭraḥ sragvī rucirakuṇḍalaḥ / HV_App.I,42B.316 / / raktamālyāmbaradharaś caṇḍaḥ samaradurjayaḥ // HV_App.I,42B.317 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15541648 (0.044):
raktāmbaradharaḥ śrīmān % raktamālyānulepanaḥ // SvaT_10.861 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798855 (0.044):
raktāmbaradharaḥ śrīmān raktamālyānulepanaḥ // SvaT_10.861 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15286985 (0.047):
prādurbhūto mahātejāḥ % kumāro raktabhūṣaṇaḥ // LiP_1,12.2 // / raktamālyāmbaradharo $ raktanetraḥ pratāpavān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181015 (0.047):
prādurbhūto mahātejāḥ kumāro raktabhūṣaṇaḥ // LiP_1,12.2 // / raktamālyāmbaradharo raktanetraḥ pratāpavān /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766208 (0.048):
5.020.025a calāgramakuṭaḥ prāṃśuś citramālyānulepanaḥ / 5.020.025c raktamālyāmbaradharas taptāṅgadavibhūṣaṇaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15969694 (0.049):
snāttvā raktāmbaradharo raktamālyānulepanaḥ // NarP_1,87.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16919286 (0.053):
raktamālyāmbaradharo BrP_40.67a / raktavāsās tathaiva ca BrP_39.81b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28989817 (0.054):
raktamālyāmbaradharo LiP_1,12.3a / raktavarṇamadhārayat LiP_1,12.1d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16318758 (0.060):
padmapatranibhekṣaṇam *HV_65.100*757:4b / padmapatranibhekṣaṇaḥ HV_App.I,42B.334b
6.015.003a sāgaraḥ samatikramya pūrvam āmantrya vīryavān / 6.015.003c abravīt prāñjalir vākyaṃ rāghavaṃ śarapāṇinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459676 (0.0):
6.015.002c raktamālyāmbaradharaḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ / 6.015.003a sāgaraḥ samatikramya pūrvam āmantrya vīryavān
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3055580 (0.053):
tataḥ sumantraḥ kākutsthaṃ $ prāñjalir vākyam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7697846 (0.053):
tataḥ sumantraḥ kākutsthaṃ prāñjalir vākyam abravīt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4272372 (0.053):
2.035.009a tataḥ sumantraḥ kākutsthaṃ prāñjalir vākyam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17105883 (0.061):
abravīt prāñjalir vākyaṃ Ram_3,65.8c / abravīt sārathiṃ vākyaṃ Ram_2,107.7c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3080963 (0.062):
kṛtāñjalir idaṃ vākyaṃ % rāghavaṃ punar abravīt // Ram_2,104.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7723235 (0.062):
kṛtāñjalir idaṃ vākyaṃ rāghavaṃ punar abravīt // Ram_2,104.9 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4295868 (0.063):
2.104.009c kṛtāñjalir idaṃ vākyaṃ rāghavaṃ punar abravīt / 2.104.010a rājadharmam anuprekṣya kuladharmānusaṃtatim
6.015.004a pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459681 (0.0):
6.015.003c abravīt prāñjalir vākyaṃ rāghavaṃ śarapāṇinam / 6.015.004a pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca rāghavaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361615 (0.032):
bhūtāvāptis tatas tasya jāyatendriyagocarā // HV_30.49 // / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429568 (0.032):
ṛṣayo devatā yajñā mattejo bharatarṣabha // HV_104.19 // / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566226 (0.032):
aṅgāny upāṅgāni tathā $ savyākhyānāni pāntu mām // HV_App.I,24.10 // / pṛthivī vāyur ākāśam $ āpo jyotiś ca pañcamam / HV_App.I,24.11 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618648 (0.032):
tāni tvām āhur īśānaṃ $ bhūtānīti jagatpate / HV_App.I,31.1145 / / pṛthivī vāyur ākāśam $ āpo jyotiś ca pañcamam // HV_App.I,31.1146 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051784 (0.032):
aṅgāny upāṅgāni tathā savyākhyānāni pāntu mām // HV_App.I,24.10 // / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam / HV_App.I,24.11 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104200 (0.032):
tāni tvām āhur īśānaṃ bhūtānīti jagatpate / HV_App.I,31.1145 / / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam // HV_App.I,31.1146 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20648978 (0.035):
13,013.006d@003_0284 ahaṃkāras tu sṛjati mahābhūtāni pañca vai / 13,013.006d@003_0285 pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803326 (0.035):
14,042.001a ahaṃkārāt prasūtāni mahābhūtāni pañca vai / 14,042.001c pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10419068 (0.035):
12,308.191d@029C_0098 ahaṃkāraś ca sṛjati mahābhūtāni pañca vai / 12,308.191d@029C_0099 pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20727072 (0.035):
13,112.020 bṛhaspatir uvāca / 13,112.020a pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888824 (0.035):
{vyāsa uvāca: } / pṛthivī vāyur ākāśam $ āpo jyotir manontaram &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11160133 (0.035):
{vyāsa uvāca: } / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotir manontaram /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435682 (0.039):
12,326.031e sarvabhūtātmabhūto hi vāsudevo mahābalaḥ / 12,326.032a pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27006515 (0.039):
<12326.31/3> sarvabhūtātmabhūto hi !vāsudevo mahābalaḥ !!12326.31! / <12326.32/1> pṛthivī vāyur ākāśam !āpo jyotiś ca pañcamam !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770798 (0.039):
<12326.31/3> sarva-bhūtā3tma-bhūto hi !vāsudevo mahā-balaḥ !!12326.31! / <12326.32/1> pṛthivī vāyur ākāśam !āpo jyotiś ca pañcamam !
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20727149 (0.044):
13,112.025c pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotir manas tathā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888894 (0.044):
pṛthivī vāyur ākāśam % āpo jyotir manas tathā // BrP_217.19 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11160203 (0.044):
pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotir manas tathā // BrP_217.19 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10437803 (0.047):
12,327.026e so 'haṃkāra iti proktaḥ sarvatejomayo hi saḥ / 12,327.027a pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
6.015.004c svabhāve saumya tiṣṭhanti śāśvataṃ mārgam āśritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459688 (0.0):
6.015.004a pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca rāghavaḥ / 6.015.004c svabhāve saumya tiṣṭhanti śāśvataṃ mārgam āśritāḥ
6.015.005a tat svabhāvo mamāpy eṣa yad agādho 'ham aplavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459695 (0.0):
6.015.004c svabhāve saumya tiṣṭhanti śāśvataṃ mārgam āśritāḥ / 6.015.005a tat svabhāvo mamāpy eṣa yad agādho 'ham aplavaḥ
6.015.005c vikāras tu bhaved rādha etat te pravadāmy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459701 (0.0):
6.015.005a tat svabhāvo mamāpy eṣa yad agādho 'ham aplavaḥ / 6.015.005c vikāras tu bhaved rādha etat te pravadāmy aham
6.015.006a na kāmān na ca lobhād vā na bhayāt pārthivātmaja
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459709 (0.0):
6.015.005c vikāras tu bhaved rādha etat te pravadāmy aham / 6.015.006a na kāmān na ca lobhād vā na bhayāt pārthivātmaja
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10291174 (0.023):
12,081.026c samarthān yaś ca na dveṣṭi samarthān kurute ca yaḥ / 12,081.027a yo na kāmād bhayāl lobhāt krodhād vā dharmam utsṛjet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10292751 (0.029):
12,084.012a samarthān pūjayed yaś ca nāspardhyaiḥ spardhate ca yaḥ / 12,084.012c na ca kāmād bhayāt krodhāl lobhād vā dharmam utsṛjet
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374352 (0.031):
BhP_10.24.011/1 ya enaṃ visṛjed dharmaṃ paramparyāgataṃ naraḥ / BhP_10.24.011/3 kāmād dveṣād bhayāl lobhāt sa vai nāpnoti śobhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773186 (0.031):
ya enaṃ visṛjed dharmaṃ paramparyāgataṃ naraḥ / / kāmād dveṣād bhayāl lobhāt sa vai nāpnoti śobhanam // BhP_10.24.011 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590309 (0.045):
tat tat kāryaṃ nivarteta kṛtaṃ cāpy akṛtaṃ bhavet // Mn_8.117 // / lobhān mohād bhayān maitrāt kāmāt krodhāt tathaiva ca /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10414095 (0.054):
12,308.090a kāmāt krodhād bhayāl lobhād dainyād ānāryakāt tathā
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15459928 (0.056):
05,081.034a yo naiva kāmān na bhayān na lobhān nārthakāraṇāt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17115994 (0.056):
kāmād vā tāta lobhād vā Ram_2,104.19a / kāmād vā yo na budhyate Ram_3,28.5b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130686 (0.058):
**HV_App.I,40.30**3:5 / / kāmāl lobhāt tathā mohān na kartavyānyathā nṛpa /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346946 (0.060):
kāmānmohādbhayāllobhāt % saṃdhyāṃ nātikrameddvijaḥ // LiP_1,85.135 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240711 (0.060):
kāmānmohādbhayāllobhāt saṃdhyāṃ nātikrameddvijaḥ // LiP_1,85.135 //
6.015.006c grāhanakrākulajalaṃ stambhayeyaṃ kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459718 (0.0):
6.015.006a na kāmān na ca lobhād vā na bhayāt pārthivātmaja / 6.015.006c grāhanakrākulajalaṃ stambhayeyaṃ kathaṃ cana
6.015.007a vidhāsye rāma yenāpi viṣahiṣye hy ahaṃ tathā / 6.015.007c grāhā na prahariṣyanti yāvat senā tariṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459720 (0.0):
6.015.006c grāhanakrākulajalaṃ stambhayeyaṃ kathaṃ cana / 6.015.007a vidhāsye rāma yenāpi viṣahiṣye hy ahaṃ tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459727 (0.0):
6.015.007a vidhāsye rāma yenāpi viṣahiṣye hy ahaṃ tathā / 6.015.007c grāhā na prahariṣyanti yāvat senā tariṣyati
6.015.008a ayaṃ saumya nalo nāma tanujo viśvakarmaṇaḥ / 6.015.008c pitrā dattavaraḥ śrīmān pratimo viśvakarmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459738 (0.0):
6.015.007c grāhā na prahariṣyanti yāvat senā tariṣyati / 6.015.008a ayaṃ saumya nalo nāma tanujo viśvakarmaṇaḥ
6.015.009a eṣa setuṃ mahotsāhaḥ karotu mayi vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459745 (0.0):
6.015.008c pitrā dattavaraḥ śrīmān pratimo viśvakarmaṇaḥ / 6.015.009a eṣa setuṃ mahotsāhaḥ karotu mayi vānaraḥ
6.015.009c tam ahaṃ dhārayiṣyāmi tathā hy eṣa yathā pitā / 6.015.010a evam uktvodadhir naṣṭaḥ samutthāya nalas tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459755 (0.0):
6.015.009a eṣa setuṃ mahotsāhaḥ karotu mayi vānaraḥ / 6.015.009c tam ahaṃ dhārayiṣyāmi tathā hy eṣa yathā pitā
6.015.010c abravīd vānaraśreṣṭho vākyaṃ rāmaṃ mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459761 (0.0):
6.015.010a evam uktvodadhir naṣṭaḥ samutthāya nalas tataḥ / 6.015.010c abravīd vānaraśreṣṭho vākyaṃ rāmaṃ mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11755526 (0.049):
5.001.035c nikuñcya karṇau hanumān utpatiṣyan mahābalaḥ / 5.001.035e vānarān vānaraśreṣṭha idaṃ vacanam abravīt
6.015.011a ahaṃ setuṃ kariṣyāmi vistīrṇe varuṇālaye / 6.015.011c pituḥ sāmarthyam āsthāya tattvam āha mahodadhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459771 (0.0):
6.015.010c abravīd vānaraśreṣṭho vākyaṃ rāmaṃ mahābalaḥ / 6.015.011a ahaṃ setuṃ kariṣyāmi vistīrṇe varuṇālaye
6.015.012a mama mātur varo datto mandare viśvakarmaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459780 (0.0):
6.015.011c pituḥ sāmarthyam āsthāya tattvam āha mahodadhiḥ / 6.015.012a mama mātur varo datto mandare viśvakarmaṇā
6.015.012c aurasas tasya putro 'haṃ sadṛśo viśvakarmaṇā / 6.015.013a na cāpy aham anukto vai prabrūyām ātmano guṇān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459782 (0.0):
6.015.012a mama mātur varo datto mandare viśvakarmaṇā / 6.015.012c aurasas tasya putro 'haṃ sadṛśo viśvakarmaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459791 (0.0):
6.015.012c aurasas tasya putro 'haṃ sadṛśo viśvakarmaṇā / 6.015.013a na cāpy aham anukto vai prabrūyām ātmano guṇān
6.015.013c kāmam adyaiva badhnantu setuṃ vānarapuṃgavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459796 (0.0):
6.015.013a na cāpy aham anukto vai prabrūyām ātmano guṇān / 6.015.013c kāmam adyaiva badhnantu setuṃ vānarapuṃgavāḥ
6.015.014a tato nisṛṣṭarāmeṇa sarvato hariyūthapāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459803 (0.0):
6.015.013c kāmam adyaiva badhnantu setuṃ vānarapuṃgavāḥ / 6.015.014a tato nisṛṣṭarāmeṇa sarvato hariyūthapāḥ
6.015.014c abhipetur mahāraṇyaṃ hṛṣṭāḥ śatasahasraśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459809 (0.0):
6.015.014a tato nisṛṣṭarāmeṇa sarvato hariyūthapāḥ / 6.015.014c abhipetur mahāraṇyaṃ hṛṣṭāḥ śatasahasraśaḥ
6.015.015a te nagān nagasaṃkāśāḥ śākhāmṛgagaṇarṣabhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459815 (0.0):
6.015.014c abhipetur mahāraṇyaṃ hṛṣṭāḥ śatasahasraśaḥ / 6.015.015a te nagān nagasaṃkāśāḥ śākhāmṛgagaṇarṣabhāḥ
6.015.015c babhañjur vānarās tatra pracakarṣuś ca sāgaram / 6.015.016a te sālaiś cāśvakarṇaiś ca dhavair vaṃśaiś ca vānarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459826 (0.0):
6.015.015a te nagān nagasaṃkāśāḥ śākhāmṛgagaṇarṣabhāḥ / 6.015.015c babhañjur vānarās tatra pracakarṣuś ca sāgaram
6.015.016c kuṭajair arjunais tālais tikalais timiśair api / 6.015.017a bilvakaiḥ saptaparṇaiś ca karṇikāraiś ca puṣpitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459834 (0.0):
6.015.016a te sālaiś cāśvakarṇaiś ca dhavair vaṃśaiś ca vānarāḥ / 6.015.016c kuṭajair arjunais tālais tikalais timiśair api
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035996 (0.028):
6.030.003c tamālavanasaṃchannā nāgamālāsamāvṛtā / 6.030.004a hintālair arjunair nīpaiḥ saptaparṇaiś ca puṣpitaiḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3862213 (0.046):
śālaistālaistamālaiśca $ karṇikāraiḥ saśāmalaiḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8901716 (0.046):
śālaistālaistamālaiśca karṇikāraiḥ saśāmalaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19715452 (0.052):
01,212.001d@114_0004 campakāśokapuṃnāgaiḥ ketakaiḥ pāṭalais tathā / 01,212.001d@114_0005 karṇikārair aśokaiś ca aṅkolair atimuktakaiḥ
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10056430 (0.053):
3.014.016a sālais tālais tamālaiś ca kharjūraiḥ panasāmrakaiḥ / 3.014.016c nīvārais timiśaiś caiva puṃnāgaiś copaśobhitāḥ / 3.014.017a cūtair aśokais tilakaiś campakaiḥ ketakair api
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26771913 (0.054):
kapitthaiḥ karṇikāraiś ca $ pāṭalāśokacampakaiḥ & / dāḍimaiś ca tamālaiś ca % pārijātais tathārjunaiḥ // BrP_44.57 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043236 (0.054):
kapitthaiḥ karṇikāraiś ca pāṭalāśokacampakaiḥ / / dāḍimaiś ca tamālaiś ca pārijātais tathārjunaiḥ // BrP_44.57 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109134 (0.056):
śālais tālais tamālaiś ca__Vdha_067.015 / kuṭajaiś cārjunais tathā__Vdha_067.015
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754313 (0.058):
campakāśokabakulaiḥ $ karavīraiḥ sapāṭalaiḥ & / puṃnāgaiḥ karṇikāraiś ca % bakulair nāgakesaraiḥ // BrP_28.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025640 (0.058):
campakāśokabakulaiḥ karavīraiḥ sapāṭalaiḥ / / puṃnāgaiḥ karṇikāraiś ca bakulair nāgakesaraiḥ // BrP_28.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730505 (0.058):
bakulaiḥ saptaparṇaiś ca % puṃnāgair nāgakesaraiḥ // BrP_1.5 // / śālais tālais tamālaiś ca $ nārikelais tathārjunaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11001837 (0.058):
bakulaiḥ saptaparṇaiś ca puṃnāgair nāgakesaraiḥ // BrP_1.5 // / śālais tālais tamālaiś ca nārikelais tathārjunaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19612277 (0.058):
01,057.038f*0513_01 aśokaiś campakaiś cūtais tilakair atimuktakaiḥ / 01,057.038f*0513_02 puṃnāgaiḥ karṇikāraiś ca bakuḷair divyapādapaiḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15670150 (0.061):
09,036.058c panasaiś ca palāśaiś ca karīraiḥ pīlubhis tathā / 09,036.058d*0231_01 sālais tālais tamālaiś ca kakubhaiś ca saketakaiḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213300 (0.061):
panasairbilvavṛkṣaiśca kadaṃbāśvatthapāṭalaiḥ / / āmraistālairnāgaraṅgairvṛkṣairanyaiśca saṃyutam // NarP_2,41.68 //
6.015.017c cūtaiś cāśokavṛkṣaiś ca sāgaraṃ samapūrayan / 6.015.018a samūlāṃś ca vimūlāṃś ca pādapān harisattamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459844 (0.0):
6.015.016c kuṭajair arjunais tālais tikalais timiśair api / 6.015.017a bilvakaiḥ saptaparṇaiś ca karṇikāraiś ca puṣpitaiḥ / 6.015.017c cūtaiś cāśokavṛkṣaiś ca sāgaraṃ samapūrayan
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035995 (0.049):
6.030.004a hintālair arjunair nīpaiḥ saptaparṇaiś ca puṣpitaiḥ / 6.030.004c tilakaiḥ karṇikāraiś ca paṭālaiś ca samantataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19715452 (0.059):
01,212.001d@114_0004 campakāśokapuṃnāgaiḥ ketakaiḥ pāṭalais tathā / 01,212.001d@114_0005 karṇikārair aśokaiś ca aṅkolair atimuktakaiḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763277 (0.061):
5.013.008a karṇikāraiḥ kusumitaiḥ kiṃśukaiś ca supuṣpitaiḥ / 5.013.008c sa deśaḥ prabhayā teṣāṃ pradīpta iva sarvataḥ
6.015.018c indraketūn ivodyamya prajahrur harayas tarūn / 6.015.019a prakṣipyamāṇair acalaiḥ sahasā jalam uddhatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459855 (0.0):
6.015.018a samūlāṃś ca vimūlāṃś ca pādapān harisattamāḥ / 6.015.018c indraketūn ivodyamya prajahrur harayas tarūn
6.015.019c samutpatitam ākāśam apāsarpat tatas tataḥ / 6.015.020a daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanam āyatam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19920667 (0.0):
03,256.028d@027_0047 kṛtvā vārāhavapuṣaṃ vāṅmayaṃ vedasaṃmitam / 03,256.028d@027_0048 daśayojanavistīrṇam āyataṃ śatayojanam
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289038 (0.0):
nārāyaṇo 'pi viśvātmā % nīlāñjanacayopamam // LiP_1,17.40 // / daśayojanavistīrṇaṃ $ śatayojanamāyatam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183068 (0.0):
nārāyaṇo 'pi viśvātmā nīlāñjanacayopamam // LiP_1,17.40 // / daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanamāyatam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989787 (0.0):
Par_12.69(68) // / daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanam āyatam /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25375347 (0.0):
tatra brahmavanaṃ nāma nānāmṛgasamākulam // ŚivP_7.1,2.7ab/ / daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanamāyatam // ŚivP_7.1,2.7cd/
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459865 (0.0):
6.015.019a prakṣipyamāṇair acalaiḥ sahasā jalam uddhatam / 6.015.019c samutpatitam ākāśam apāsarpat tatas tataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19926842 (0.014):
03,267.044c daśayojanavistāram āyataṃ śatayojanam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 676973 (0.014):
**HV_App.I,42A.518**47:1 / / daśayojanavistāraṃ $ śatayojanam āyatam // **HV_App.I,42A.518**47:2
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22162522 (0.014):
**HV_App.I,42A.518**47:1 / / daśayojanavistāraṃ śatayojanam āyatam // **HV_App.I,42A.518**47:2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29001675 (0.018):
śatayojanamāyatam LiP_1,17.41b / śatayojanavistīrṇaṃ LiP_1,20.8a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772179 (0.019):
dadarśa sa mahīpālaḥ % sthānaṃ trailokyapūjitam // BrP_44.78 // / daśayojanavistīrṇaṃ $ pañcayojanam āyatam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043502 (0.019):
dadarśa sa mahīpālaḥ sthānaṃ trailokyapūjitam // BrP_44.78 // / daśayojanavistīrṇaṃ pañcayojanam āyatam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20811086 (0.029):
14,057.036c pañcayojanavistāram āyataṃ śatayojanam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 666750 (0.036):
daśayojanavistāram $ ucchritaṃ śatayojanam // HV_App.I,42.157 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22152306 (0.036):
daśayojanavistāram ucchritaṃ śatayojanam // HV_App.I,42.157 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16838200 (0.037):
daśayojanavistīrṇaṃ BrP_42.14c / daśayojanavistīrṇaṃ BrP_44.79a
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17017069 (0.041):
mātsyaṃ rūpaṃ samāsthāya bahuyojanam āyatam / / bahuyojanavistīrṇaṃ sarvajñānamayaṃ nṛpa // NsP_37.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28951475 (0.043):
daśayojanavistīrṇaṃ LiP_1,17.41a / daśayojanavistīrṇaṃ LiP_1,71.145c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27415433 (0.043):
bahuyojanam āyatam NsP_44.13d / bahuyojanavistīrṇaṃ NsP_37.19e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226187 (0.046):
daśayojanavistīrṇaṃ SvaT_10.753a / daśayojanasāhasraṃ SvaT_10.229c
6.015.020c nalaś cakre mahāsetuṃ madhye nadanadīpateḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459871 (0.0):
6.015.020a daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanam āyatam / 6.015.020c nalaś cakre mahāsetuṃ madhye nadanadīpateḥ
6.015.021a śilānāṃ kṣipyamāṇānāṃ śailānāṃ tatra pātyatām / 6.015.021c babhūva tumulaḥ śabdas tadā tasmin mahodadhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459879 (0.0):
6.015.020c nalaś cakre mahāsetuṃ madhye nadanadīpateḥ / 6.015.021a śilānāṃ kṣipyamāṇānāṃ śailānāṃ tatra pātyatām
6.015.022a sa nalena kṛtaḥ setuḥ sāgare makarālaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459887 (0.0):
6.015.021c babhūva tumulaḥ śabdas tadā tasmin mahodadhau / 6.015.022a sa nalena kṛtaḥ setuḥ sāgare makarālaye
6.015.022c śuśubhe subhagaḥ śrīmān svātīpatha ivāmbare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459893 (0.0):
6.015.022a sa nalena kṛtaḥ setuḥ sāgare makarālaye / 6.015.022c śuśubhe subhagaḥ śrīmān svātīpatha ivāmbare
6.015.023a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19809333 (0.0):
03,044.010a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 548261 (0.0):
mattāv iva mahānāgāv $ anyonyaṃ samadhāvatām // HV_App.I,18.898 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,18.899 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 609333 (0.0):
nakṣatrāṇāṃ tu mālāyāṃ $ yathā parivṛto vidhuḥ // HV_App.I,30.392 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,30.393 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 636362 (0.0):
puṣkarasthau mahārāja $ yuddhāya kṛtaniścayau // HV_App.I,31.3330 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,31.3331 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22033818 (0.0):
mattāv iva mahānāgāv anyonyaṃ samadhāvatām // HV_App.I,18.898 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,18.899 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22094886 (0.0):
nakṣatrāṇāṃ tu mālāyāṃ yathā parivṛto vidhuḥ // HV_App.I,30.392 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,30.393 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22121920 (0.0):
puṣkarasthau mahārāja yuddhāya kṛtaniścayau // HV_App.I,31.3330 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,31.3331 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4401051 (0.0):
tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ | *HV_74.19*829:1 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4409335 (0.0):
mattāv iva gajau yuddhe anyonyam abhidhāvatām // HV_82.12 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318035 (0.0):
japedevaṃ hi yo vidvān % dhruvaṃ sthānaṃ prapadyate // LiP_1,62.38 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858524 (0.0):
tato devāḥ sagandharvāḥ % siddhāśca paramarṣayaḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898030 (0.0):
tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāśca paramarṣayaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21871337 (0.0):
śeṣaṃ ca vanavāsasya % saumya vatsyāmy ahaṃ prabho // Ram_3,10.86 // / atra devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7348762 (0.0):
śeṣaṃ ca vanavāsasya saumya vatsyāmy ahaṃ prabho // Ram_3,10.86 // / atra devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26670183 (0.0):
1.014.004a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10055081 (0.0):
3.010.087a atra devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756624 (0.0):
5.001.130a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11767861 (0.0):
5.024.039a dhanyā devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27064723 (0.0):
6.081.033a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27070005 (0.0):
6.094.013a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
6.015.024a āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ / 6.015.024c tam acintyam asahyaṃ ca adbhutaṃ lomaharṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459909 (0.0):
6.015.023a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / 6.015.024a āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27026447 (0.053):
6.004.023a hṛṣṭāḥ pramuditāḥ sarve sugrīveṇābhipālitāḥ / 6.004.023c āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ / 6.004.023e kṣvelanto ninadantaś ca jagmur vai dakṣiṇāṃ diśam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484826 (0.062):
4.038.033a āvṛtya pṛthivīṃ sarvāṃ parvatāṃś ca vanāni ca / 4.038.033c āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ / 4.038.033e abhyavartanta sugrīvaṃ sūryam abhragaṇā iva
6.015.024e dadṛśuḥ sarvabhūtāni sāgare setubandhanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459914 (0.0):
6.015.024c tam acintyam asahyaṃ ca adbhutaṃ lomaharṣaṇam / 6.015.024e dadṛśuḥ sarvabhūtāni sāgare setubandhanam
6.015.025a tāni koṭisahasrāṇi vānarāṇāṃ mahaujasām / 6.015.025c badhnantaḥ sāgare setuṃ jagmuḥ pāraṃ mahodadheḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459927 (0.0):
6.015.024e dadṛśuḥ sarvabhūtāni sāgare setubandhanam / 6.015.025a tāni koṭisahasrāṇi vānarāṇāṃ mahaujasām
6.015.026a viśālaḥ sukṛtaḥ śrīmān subhūmiḥ susamāhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459933 (0.0):
6.015.025c badhnantaḥ sāgare setuṃ jagmuḥ pāraṃ mahodadheḥ / 6.015.026a viśālaḥ sukṛtaḥ śrīmān subhūmiḥ susamāhitaḥ
6.015.026c aśobhata mahāsetuḥ sīmanta iva sāgare / 6.015.027a tataḥ pare samudrasya gadāpāṇir vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459945 (0.0):
6.015.026a viśālaḥ sukṛtaḥ śrīmān subhūmiḥ susamāhitaḥ / 6.015.026c aśobhata mahāsetuḥ sīmanta iva sāgare
6.015.027c pareṣām abhighatārtham atiṣṭhat sacivaiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459951 (0.0):
6.015.027a tataḥ pare samudrasya gadāpāṇir vibhīṣaṇaḥ / 6.015.027c pareṣām abhighatārtham atiṣṭhat sacivaiḥ saha
6.015.028a agratas tasya sainyasya śrīmān rāmaḥ salakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459957 (0.0):
6.015.027c pareṣām abhighatārtham atiṣṭhat sacivaiḥ saha / 6.015.028a agratas tasya sainyasya śrīmān rāmaḥ salakṣmaṇaḥ
6.015.028c jagāma dhanvī dharmātmā sugrīveṇa samanvitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459963 (0.0):
6.015.028a agratas tasya sainyasya śrīmān rāmaḥ salakṣmaṇaḥ / 6.015.028c jagāma dhanvī dharmātmā sugrīveṇa samanvitaḥ
6.015.029a anye madhyena gacchanti pārśvato 'nye plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459969 (0.0):
6.015.028c jagāma dhanvī dharmātmā sugrīveṇa samanvitaḥ / 6.015.029a anye madhyena gacchanti pārśvato 'nye plavaṃgamāḥ
6.015.029c salile prapatanty anye mārgam anye na lebhire
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459975 (0.0):
6.015.029a anye madhyena gacchanti pārśvato 'nye plavaṃgamāḥ / 6.015.029c salile prapatanty anye mārgam anye na lebhire
6.015.029e ke cid vaihāyasa gatāḥ suparṇā iva pupluvuḥ / 6.015.030a ghoṣeṇa mahatā ghoṣaṃ sāgarasya samucchritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459986 (0.0):
6.015.029c salile prapatanty anye mārgam anye na lebhire / 6.015.029e ke cid vaihāyasa gatāḥ suparṇā iva pupluvuḥ
6.015.030c bhīmam antardadhe bhīmā tarantī harivāhinī / 6.015.031a vānarāṇāṃ hi sā tīrṇā vāhinī nala setunā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28459996 (0.0):
6.015.030a ghoṣeṇa mahatā ghoṣaṃ sāgarasya samucchritam / 6.015.030c bhīmam antardadhe bhīmā tarantī harivāhinī
6.015.031c tīre niviviśe rājñā bahumūlaphalodake
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460003 (0.0):
6.015.031a vānarāṇāṃ hi sā tīrṇā vāhinī nala setunā / 6.015.031c tīre niviviśe rājñā bahumūlaphalodake
6.015.032a tad adbhutaṃ rāghava karma duṣkaraṃ; samīkṣya devāḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460010 (0.0):
6.015.031c tīre niviviśe rājñā bahumūlaphalodake / 6.015.032a tad adbhutaṃ rāghava karma duṣkaraṃ; samīkṣya devāḥ saha
siddhacāraṇaiḥ / 6.015.032c upetya rāmaṃ sahitā maharṣibhiḥ; samabhyaṣiñcan suśubhair
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460020 (0.0):
6.015.032a tad adbhutaṃ rāghava karma duṣkaraṃ; samīkṣya devāḥ saha / siddhacāraṇaiḥ
jalaiḥ pṛthak / 6.015.033a jayasva śatrūn naradeva medinīṃ; sasāgarāṃ pālaya śāśvatīḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460030 (0.0):
6.015.032c upetya rāmaṃ sahitā maharṣibhiḥ; samabhyaṣiñcan suśubhair / jalaiḥ pṛthak
samāḥ / 6.015.033c itīva rāmaṃ naradevasatkṛtaṃ; śubhair vacobhir vividhair
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460037 (0.0):
6.015.033a jayasva śatrūn naradeva medinīṃ; sasāgarāṃ pālaya śāśvatīḥ / samāḥ / 6.015.033c itīva rāmaṃ naradevasatkṛtaṃ; śubhair vacobhir vividhair
apūjayan / 6.016.001a sabale sāgaraṃ tīrṇe rāme daśarathātmaje
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460045 (0.0):
6.015.033c itīva rāmaṃ naradevasatkṛtaṃ; śubhair vacobhir vividhair / apūjayan
6.016.001c amātyau rāvaṇaḥ śrīmān abravīc chukasāraṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460051 (0.0):
6.016.001a sabale sāgaraṃ tīrṇe rāme daśarathātmaje / 6.016.001c amātyau rāvaṇaḥ śrīmān abravīc chukasāraṇau
6.016.002a samagraṃ sāgaraṃ tīrṇaṃ dustaraṃ vānaraṃ balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460057 (0.0):
6.016.001c amātyau rāvaṇaḥ śrīmān abravīc chukasāraṇau / 6.016.002a samagraṃ sāgaraṃ tīrṇaṃ dustaraṃ vānaraṃ balam
6.016.002c abhūtapūrvaṃ rāmeṇa sāgare setubandhanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460063 (0.0):
6.016.002a samagraṃ sāgaraṃ tīrṇaṃ dustaraṃ vānaraṃ balam / 6.016.002c abhūtapūrvaṃ rāmeṇa sāgare setubandhanam
6.016.003a sāgare setubandhaṃ tu na śraddadhyāṃ kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460071 (0.0):
6.016.002c abhūtapūrvaṃ rāmeṇa sāgare setubandhanam / 6.016.003a sāgare setubandhaṃ tu na śraddadhyāṃ kathaṃ cana
6.016.003c avaśyaṃ cāpi saṃkhyeyaṃ tan mayā vānaraṃ balam / 6.016.004a bhavantau vānaraṃ sainyaṃ praviśyānupalakṣitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460081 (0.0):
6.016.003a sāgare setubandhaṃ tu na śraddadhyāṃ kathaṃ cana / 6.016.003c avaśyaṃ cāpi saṃkhyeyaṃ tan mayā vānaraṃ balam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030546 (0.027):
6.016.009c harirūpadharau vīrau praviṣṭau vānaraṃ balam / 6.016.010a tatas tad vānaraṃ sainyam acintyaṃ lomaharṣaṇam
6.016.004c parimāṇaṃ ca vīryaṃ ca ye ca mukhyāḥ plavaṃgamāḥ / 6.016.005a mantriṇo ye ca rāmasya sugrīvasya ca saṃmatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460091 (0.0):
6.016.004a bhavantau vānaraṃ sainyaṃ praviśyānupalakṣitau / 6.016.004c parimāṇaṃ ca vīryaṃ ca ye ca mukhyāḥ plavaṃgamāḥ
6.016.005c ye pūrvam abhivartante ye ca śūrāḥ plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460096 (0.0):
6.016.005a mantriṇo ye ca rāmasya sugrīvasya ca saṃmatāḥ / 6.016.005c ye pūrvam abhivartante ye ca śūrāḥ plavaṃgamāḥ
6.016.006a sa ca setur yathā baddhaḥ sāgare salilārṇave
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460103 (0.0):
6.016.005c ye pūrvam abhivartante ye ca śūrāḥ plavaṃgamāḥ / 6.016.006a sa ca setur yathā baddhaḥ sāgare salilārṇave
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075813 (0.012):
6.111.010a eṣa setur mayā baddhaḥ sāgare salilārṇave
6.016.006c niveśaś ca yathā teṣāṃ vānarāṇāṃ mahātmanām / 6.016.007a rāmasya vyavasāyaṃ ca vīryaṃ praharaṇāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460110 (0.0):
6.016.006a sa ca setur yathā baddhaḥ sāgare salilārṇave / 6.016.006c niveśaś ca yathā teṣāṃ vānarāṇāṃ mahātmanām
6.016.007c lakṣmaṇasya ca vīrasya tattvato jñātum arhatha / 6.016.008a kaś ca senāpatis teṣāṃ vānarāṇāṃ mahaujasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460119 (0.0):
6.016.007a rāmasya vyavasāyaṃ ca vīryaṃ praharaṇāni ca / 6.016.007c lakṣmaṇasya ca vīrasya tattvato jñātum arhatha
6.016.008c etaj jñātvā yathātattvaṃ śīghram agantum arhathaḥ / 6.016.009a iti pratisamādiṣṭau rākṣasau śukasāraṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460128 (0.0):
6.016.008a kaś ca senāpatis teṣāṃ vānarāṇāṃ mahaujasām / 6.016.008c etaj jñātvā yathātattvaṃ śīghram agantum arhathaḥ
6.016.009c harirūpadharau vīrau praviṣṭau vānaraṃ balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460135 (0.0):
6.016.009a iti pratisamādiṣṭau rākṣasau śukasāraṇau / 6.016.009c harirūpadharau vīrau praviṣṭau vānaraṃ balam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030488 (0.056):
6.016.003c avaśyaṃ cāpi saṃkhyeyaṃ tan mayā vānaraṃ balam / 6.016.004a bhavantau vānaraṃ sainyaṃ praviśyānupalakṣitau
6.016.010a tatas tad vānaraṃ sainyam acintyaṃ lomaharṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460140 (0.0):
6.016.009c harirūpadharau vīrau praviṣṭau vānaraṃ balam / 6.016.010a tatas tad vānaraṃ sainyam acintyaṃ lomaharṣaṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030488 (0.027):
6.016.003c avaśyaṃ cāpi saṃkhyeyaṃ tan mayā vānaraṃ balam / 6.016.004a bhavantau vānaraṃ sainyaṃ praviśyānupalakṣitau
6.016.010c saṃkhyātuṃ nādhyagacchetāṃ tadā tau śukasāraṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460146 (0.0):
6.016.010a tatas tad vānaraṃ sainyam acintyaṃ lomaharṣaṇam / 6.016.010c saṃkhyātuṃ nādhyagacchetāṃ tadā tau śukasāraṇau
6.016.011a tat sthitaṃ parvatāgreṣu nirdareṣu guhāsu ca / 6.016.011c samudrasya ca tīreṣu vaneṣūpavaneṣu ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460156 (0.0):
6.016.010c saṃkhyātuṃ nādhyagacchetāṃ tadā tau śukasāraṇau / 6.016.011a tat sthitaṃ parvatāgreṣu nirdareṣu guhāsu ca
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 529411 (0.061):
virūpākṣī viśālākṣī $ bhaktānāṃ parirakṣaṇī // HV_App.I,8.6 // / parvatāgreṣu ghoreṣu $ nadīṣu ca guhāsu ca / HV_App.I,8.7 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22014974 (0.061):
virūpākṣī viśālākṣī bhaktānāṃ parirakṣaṇī // HV_App.I,8.6 // / parvatāgreṣu ghoreṣu nadīṣu ca guhāsu ca / HV_App.I,8.7 /
6.016.012a taramāṇaṃ ca tīrṇaṃ ca tartukāmaṃ ca sarvaśaḥ / 6.016.012c niviṣṭaṃ niviśac caiva bhīmanādaṃ mahābalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460166 (0.0):
6.016.011c samudrasya ca tīreṣu vaneṣūpavaneṣu ca / 6.016.012a taramāṇaṃ ca tīrṇaṃ ca tartukāmaṃ ca sarvaśaḥ
6.016.013a tau dadarśa mahātejāḥ pracchannau ca vibhīṣaṇaḥ / 6.016.013c ācacakṣe 'tha rāmāya gṛhītvā śukasāraṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460178 (0.0):
6.016.012c niviṣṭaṃ niviśac caiva bhīmanādaṃ mahābalam / 6.016.013a tau dadarśa mahātejāḥ pracchannau ca vibhīṣaṇaḥ
6.016.013e laṅkāyāḥ samanuprāptau cārau parapuraṃjayau / 6.016.014a tau dṛṣṭvā vyathitau rāmaṃ nirāśau jīvite tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460188 (0.0):
6.016.013c ācacakṣe 'tha rāmāya gṛhītvā śukasāraṇau / 6.016.013e laṅkāyāḥ samanuprāptau cārau parapuraṃjayau
6.016.014c kṛtāñjalipuṭau bhītau vacanaṃ cedam ūcatuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460194 (0.0):
6.016.014a tau dṛṣṭvā vyathitau rāmaṃ nirāśau jīvite tadā / 6.016.014c kṛtāñjalipuṭau bhītau vacanaṃ cedam ūcatuḥ
6.016.015a āvām ihāgatau saumya rāvaṇaprahitāv ubhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460200 (0.0):
6.016.014c kṛtāñjalipuṭau bhītau vacanaṃ cedam ūcatuḥ / 6.016.015a āvām ihāgatau saumya rāvaṇaprahitāv ubhau
6.016.015c parijñātuṃ balaṃ kṛtsnaṃ tavedaṃ raghunandana / 6.016.016a tayos tad vacanaṃ śrutvā rāmo daśarathātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27058097 (0.0):
6.066.017a makarākṣavacaḥ śrutvā rāmo daśarathātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460212 (0.0):
6.016.015a āvām ihāgatau saumya rāvaṇaprahitāv ubhau / 6.016.015c parijñātuṃ balaṃ kṛtsnaṃ tavedaṃ raghunandana
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3054765 (0.049):
mahāmātravacaḥ śrutvā $ rāmo daśarathaṃ tadā & / anvabhāṣata vākyaṃ tu % vinayajño vinītavat // Ram_2,33.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7697031 (0.049):
mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā / / anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat // Ram_2,33.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10970675 (0.049):
mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā / / anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat // RamS_2,33.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4271619 (0.049):
2.033.001a mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā / 2.033.001c anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27069267 (0.064):
6.092.010a tataḥ krodhasamāviṣṭo rāmo daśarathātmajaḥ / 6.092.010c uvāca rāvaṇaṃ vīraḥ prahasya paruṣaṃ vacaḥ
6.016.016c abravīt prahasan vākyaṃ sarvabhūtahite rataḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27058097 (0.0):
6.066.017a makarākṣavacaḥ śrutvā rāmo daśarathātmajaḥ / 6.066.017c abravīt prahasan vākyam uttarottaravādinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460218 (0.0):
6.016.016a tayos tad vacanaṃ śrutvā rāmo daśarathātmajaḥ / 6.016.016c abravīt prahasan vākyaṃ sarvabhūtahite rataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3054766 (0.060):
mahāmātravacaḥ śrutvā $ rāmo daśarathaṃ tadā & / anvabhāṣata vākyaṃ tu % vinayajño vinītavat // Ram_2,33.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7697032 (0.060):
mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā / / anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat // Ram_2,33.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10970676 (0.060):
mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā / / anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat // RamS_2,33.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4271620 (0.060):
2.033.001a mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā / 2.033.001c anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19914068 (0.061):
03,244.009a tāṃs tathety abravīd rājā sarvabhūtahite rataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19668470 (0.062):
01,127.005c bhīmasenas tadā vākyam abravīt prahasann iva / 01,127.006a na tvam arhasi pārthena sūtaputra raṇe vadham
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147039 (0.062):
tataḥ subhadraṃ bhagavān sarvabhūtahite rataḥ / / babhāṣe vismayodbhāntaṃ putro 'yaṃ gṛhyatāmiti // KAvk_9.33 //
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471935 (0.064):
4.005.018a tataḥ sarvārthavidvāṃsaṃ rāmaṃ daśarathātmajam / 4.005.018c sugrīvaḥ prāha tejasvī vākyam ekamanās tadā
6.016.017a yadi dṛṣṭaṃ balaṃ kṛtsnaṃ vayaṃ vā susamīkṣitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460224 (0.0):
6.016.016c abravīt prahasan vākyaṃ sarvabhūtahite rataḥ / 6.016.017a yadi dṛṣṭaṃ balaṃ kṛtsnaṃ vayaṃ vā susamīkṣitāḥ
6.016.017c yathoktaṃ vā kṛtaṃ kāryaṃ chandataḥ pratigamyatām / 6.016.018a praviśya nagarīṃ laṅkāṃ bhavadbhyāṃ dhanadānujaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460235 (0.0):
6.016.017a yadi dṛṣṭaṃ balaṃ kṛtsnaṃ vayaṃ vā susamīkṣitāḥ / 6.016.017c yathoktaṃ vā kṛtaṃ kāryaṃ chandataḥ pratigamyatām
6.016.018c vaktavyo rakṣasāṃ rājā yathoktaṃ vacanaṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460240 (0.0):
6.016.018a praviśya nagarīṃ laṅkāṃ bhavadbhyāṃ dhanadānujaḥ / 6.016.018c vaktavyo rakṣasāṃ rājā yathoktaṃ vacanaṃ mama
6.016.019a yad balaṃ ca samāśritya sītāṃ me hṛtavān asi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460248 (0.0):
6.016.018c vaktavyo rakṣasāṃ rājā yathoktaṃ vacanaṃ mama / 6.016.019a yad balaṃ ca samāśritya sītāṃ me hṛtavān asi
6.016.019c tad darśaya yathākāmaṃ sasainyaḥ sahabāndhavaḥ / 6.016.020a śvaḥkāle nagarīṃ laṅkāṃ saprākārāṃ satoraṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460261 (0.0):
6.016.019a yad balaṃ ca samāśritya sītāṃ me hṛtavān asi / 6.016.019c tad darśaya yathākāmaṃ sasainyaḥ sahabāndhavaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030743 (0.020):
6.016.026a ete śaktāḥ purīṃ laṅkāṃ saprākārāṃ satoraṇām
6.016.020c rākṣasaṃ ca balaṃ paśya śarair vidhvaṃsitaṃ mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460267 (0.0):
6.016.020a śvaḥkāle nagarīṃ laṅkāṃ saprākārāṃ satoraṇām / 6.016.020c rākṣasaṃ ca balaṃ paśya śarair vidhvaṃsitaṃ mayā
6.016.021a ghoraṃ roṣam ahaṃ mokṣye balaṃ dhāraya rāvaṇa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460273 (0.0):
6.016.020c rākṣasaṃ ca balaṃ paśya śarair vidhvaṃsitaṃ mayā / 6.016.021a ghoraṃ roṣam ahaṃ mokṣye balaṃ dhāraya rāvaṇa
6.016.021c śvaḥkāle vajravān vajraṃ dānaveṣv iva vāsavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460280 (0.0):
6.016.021a ghoraṃ roṣam ahaṃ mokṣye balaṃ dhāraya rāvaṇa / 6.016.021c śvaḥkāle vajravān vajraṃ dānaveṣv iva vāsavaḥ
6.016.022a iti pratisamādiṣṭau rākṣasau śukasāraṇau / 6.016.022c āgamya nagarīṃ laṅkām abrūtāṃ rākṣasādhipam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460290 (0.0):
6.016.021c śvaḥkāle vajravān vajraṃ dānaveṣv iva vāsavaḥ / 6.016.022a iti pratisamādiṣṭau rākṣasau śukasāraṇau
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22253347 (0.058):
7.032.017a tam adbhutatamaṃ dṛṣṭvā rākṣasau śukasāraṇau / 7.032.017c saṃnivṛttāv upāgamya rāvaṇaṃ tam athocatuḥ
6.016.023a vibhīṣaṇagṛhītau tu vadhārhau rākṣaseśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460296 (0.0):
6.016.022c āgamya nagarīṃ laṅkām abrūtāṃ rākṣasādhipam / 6.016.023a vibhīṣaṇagṛhītau tu vadhārhau rākṣaseśvara
6.016.023c dṛṣṭvā dharmātmanā muktau rāmeṇāmitatejasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460302 (0.0):
6.016.023a vibhīṣaṇagṛhītau tu vadhārhau rākṣaseśvara / 6.016.023c dṛṣṭvā dharmātmanā muktau rāmeṇāmitatejasā
6.016.024a ekasthānagatā yatra catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460309 (0.0):
6.016.023c dṛṣṭvā dharmātmanā muktau rāmeṇāmitatejasā / 6.016.024a ekasthānagatā yatra catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ
6.016.024c lokapālopamāḥ śūrāḥ kṛtāstrā dṛḍhavikramāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460315 (0.0):
6.016.024a ekasthānagatā yatra catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ / 6.016.024c lokapālopamāḥ śūrāḥ kṛtāstrā dṛḍhavikramāḥ
6.016.025a rāmo dāśarathiḥ śrīmāṃl lakṣmaṇaś ca vibhīṣaṇaḥ / 6.016.025c sugrīvaś ca mahātejā mahendrasamavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460327 (0.0):
6.016.024c lokapālopamāḥ śūrāḥ kṛtāstrā dṛḍhavikramāḥ / 6.016.025a rāmo dāśarathiḥ śrīmāṃl lakṣmaṇaś ca vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27077644 (0.031):
6.115.025a etasmin bhrātarau vīrau vaidehyā saha rāghavau / 6.115.025c sugrīvaś ca mahātejā rākṣasendro vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27053523 (0.039):
6.059.025c ācacakṣe mahātejā rāghavāya vibhīṣaṇaḥ / 6.059.026a daśagrīvo mahātejā rājā vaiśravaṇānujaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26843981 (0.048):
tayor vākyam anādṛtya % lakṣmaṇaḥ savibhīṣaṇaḥ // BrP_154.8 // / rāmaś ca jāmbavāṃś caiva $ tām āhvayan nṛpātmajām &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11115292 (0.048):
tayor vākyam anādṛtya lakṣmaṇaḥ savibhīṣaṇaḥ // BrP_154.8 // / rāmaś ca jāmbavāṃś caiva tām āhvayan nṛpātmajām /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11770404 (0.055):
5.032.035a nityaṃ smarati rāmas tvāṃ sasugrīvaḥ salakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22256497 (0.059):
7.039.001c rāghavas tu mahātejāḥ sugrīvam idam abravīt
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25475084 (0.060):
4.013.026a abhivādya ca dharmātmā rāmo bhrātā ca lakṣmaṇaḥ / 4.013.026c sugrīvo vānarāś caiva jagmuḥ saṃhṛṣṭamānasāḥ
6.016.026a ete śaktāḥ purīṃ laṅkāṃ saprākārāṃ satoraṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460334 (0.0):
6.016.025c sugrīvaś ca mahātejā mahendrasamavikramaḥ / 6.016.026a ete śaktāḥ purīṃ laṅkāṃ saprākārāṃ satoraṇām
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030670 (0.020):
6.016.020a śvaḥkāle nagarīṃ laṅkāṃ saprākārāṃ satoraṇām
6.016.026c utpāṭya saṃkrāmayituṃ sarve tiṣṭhantu vānarāḥ / 6.016.027a yādṛśaṃ tasya rāmasya rūpaṃ praharaṇāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460342 (0.0):
6.016.026a ete śaktāḥ purīṃ laṅkāṃ saprākārāṃ satoraṇām / 6.016.026c utpāṭya saṃkrāmayituṃ sarve tiṣṭhantu vānarāḥ
6.016.027c vadhiṣyati purīṃ laṅkām ekas tiṣṭhantu te trayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460349 (0.0):
6.016.027a yādṛśaṃ tasya rāmasya rūpaṃ praharaṇāni ca / 6.016.027c vadhiṣyati purīṃ laṅkām ekas tiṣṭhantu te trayaḥ
6.016.028a rāmalakṣmaṇaguptā sā sugrīveṇa ca vāhinī / 6.016.028c babhūva durdharṣatarā sarvair api surāsuraiḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27036776 (0.0):
6.031.046c laṅkā pracalitā sarvā saśailavanakānanā / 6.031.047a rāmalakṣmaṇaguptā sā sugrīveṇa ca vāhinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460360 (0.0):
6.016.027c vadhiṣyati purīṃ laṅkām ekas tiṣṭhantu te trayaḥ / 6.016.028a rāmalakṣmaṇaguptā sā sugrīveṇa ca vāhinī
6.016.029a prahṛṣṭarūpā dhvajinī vanaukasāṃ; mahātmanāṃ saṃprati yoddhum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460366 (0.0):
6.016.028c babhūva durdharṣatarā sarvair api surāsuraiḥ / 6.016.029a prahṛṣṭarūpā dhvajinī vanaukasāṃ; mahātmanāṃ saṃprati yoddhum
icchatām / 6.016.029c alaṃ virodhena śamo vidhīyatāṃ; pradīyatāṃ dāśarathāya maithilī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460374 (0.0):
6.016.029a prahṛṣṭarūpā dhvajinī vanaukasāṃ; mahātmanāṃ saṃprati yoddhum / icchatām / 6.016.029c alaṃ virodhena śamo vidhīyatāṃ; pradīyatāṃ dāśarathāya maithilī
6.017.001a tad vacaḥ pathyam aklībaṃ sāraṇenābhibhāṣitam / 6.017.001c niśamya rāvaṇo rājā pratyabhāṣata sāraṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460384 (0.0):
6.016.029c alaṃ virodhena śamo vidhīyatāṃ; pradīyatāṃ dāśarathāya maithilī / 6.017.001a tad vacaḥ pathyam aklībaṃ sāraṇenābhibhāṣitam
6.017.002a yadi mām abhiyuñjīran devagandharvadānavāḥ / 6.017.002c naiva sītāṃ pradāsyāmi sarvalokabhayād api
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032665 (0.0):
6.021.014c śārdūlasya mahad vākyam athovāca sa rāvaṇaḥ / 6.021.015a yadi māṃ pratiyudhyeran devagandharvadānavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460394 (0.0):
6.017.001c niśamya rāvaṇo rājā pratyabhāṣata sāraṇam / 6.017.002a yadi mām abhiyuñjīran devagandharvadānavāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922083 (0.058):
03,260.008a tato bhāgānubhāgena devagandharvadānavāḥ
6.017.003a tvaṃ tu saumya paritrasto haribhir nirjito bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460402 (0.0):
6.017.002c naiva sītāṃ pradāsyāmi sarvalokabhayād api / 6.017.003a tvaṃ tu saumya paritrasto haribhir nirjito bhṛśam
6.017.003c pratipradānam adyaiva sītāyāḥ sādhu manyase / 6.017.003e ko hi nāma sapatno māṃ samare jetum arhati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460413 (0.0):
6.017.003a tvaṃ tu saumya paritrasto haribhir nirjito bhṛśam / 6.017.003c pratipradānam adyaiva sītāyāḥ sādhu manyase
6.017.004a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460419 (0.0):
6.017.003e ko hi nāma sapatno māṃ samare jetum arhati / 6.017.004a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032389 (0.037):
6.020.016a tān abravīt tato vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166437 (0.044):
rāvaṇo rākṣasādhipaḥ Ram_3,53.3b / rāvaṇo vākyam abravīt Ram_3,40.10d
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11765916 (0.046):
5.020.001a sītāyā vacanaṃ śrutvā paruṣaṃ rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27051528 (0.048):
6.057.008a śrutvā triśiraso vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21880976 (0.051):
taṃ pathyahitavaktāraṃ $ mārīcaṃ rākṣasādhipaḥ & / abravīt paruṣaṃ vākyam % ayuktaṃ kālacoditaḥ // Ram_3,38.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7358400 (0.051):
taṃ pathyahitavaktāraṃ mārīcaṃ rākṣasādhipaḥ / / abravīt paruṣaṃ vākyam ayuktaṃ kālacoditaḥ // Ram_3,38.2 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10064009 (0.051):
3.038.002a taṃ pathyahitavaktāraṃ mārīcaṃ rākṣasādhipaḥ / 3.038.002c abravīt paruṣaṃ vākyam ayuktaṃ kālacoditaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21888184 (0.062):
ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ $ rāvaṇaḥ śatrurāvaṇaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7365606 (0.062):
ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaḥ śatrurāvaṇaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10070683 (0.062):
3.054.023a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaḥ śatrurāvaṇaḥ
6.017.004c āruroha tataḥ śrīmān prāsādaṃ himapāṇḍuram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460425 (0.0):
6.017.004a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 6.017.004c āruroha tataḥ śrīmān prāsādaṃ himapāṇḍuram
6.017.004e bahutālasamutsedhaṃ rāvaṇo 'tha didṛkṣayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460431 (0.0):
6.017.004c āruroha tataḥ śrīmān prāsādaṃ himapāṇḍuram / 6.017.004e bahutālasamutsedhaṃ rāvaṇo 'tha didṛkṣayā
6.017.005a tābhyāṃ carābhyāṃ sahito rāvaṇaḥ krodhamūrchitaḥ / 6.017.005c paśyamānaḥ samudraṃ ca parvatāṃś ca vanāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460440 (0.0):
6.017.004e bahutālasamutsedhaṃ rāvaṇo 'tha didṛkṣayā / 6.017.005a tābhyāṃ carābhyāṃ sahito rāvaṇaḥ krodhamūrchitaḥ
6.017.005e dadarśa pṛthivīdeśaṃ susaṃpūrṇaṃ plavaṃgamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460446 (0.0):
6.017.005c paśyamānaḥ samudraṃ ca parvatāṃś ca vanāni ca / 6.017.005e dadarśa pṛthivīdeśaṃ susaṃpūrṇaṃ plavaṃgamaiḥ
6.017.006a tad apāram asaṃkhyeyaṃ vānarāṇāṃ mahad balam / 6.017.006c ālokya rāvaṇo rājā paripapraccha sāraṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460456 (0.0):
6.017.005e dadarśa pṛthivīdeśaṃ susaṃpūrṇaṃ plavaṃgamaiḥ / 6.017.006a tad apāram asaṃkhyeyaṃ vānarāṇāṃ mahad balam
6.017.007a eṣāṃ vānaramukhyānāṃ ke śūrāḥ ke mahābalāḥ / 6.017.007c ke pūrvam abhivartante mahotsāhāḥ samantataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460465 (0.0):
6.017.006c ālokya rāvaṇo rājā paripapraccha sāraṇam / 6.017.007a eṣāṃ vānaramukhyānāṃ ke śūrāḥ ke mahābalāḥ
6.017.008a keṣāṃ śṛṇoti sugrīvaḥ ke vā yūthapayūthapāḥ / 6.017.008c sāraṇācakṣva me sarvaṃ ke pradhānāḥ plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460477 (0.0):
6.017.007c ke pūrvam abhivartante mahotsāhāḥ samantataḥ / 6.017.008a keṣāṃ śṛṇoti sugrīvaḥ ke vā yūthapayūthapāḥ
6.017.009a sāraṇo rākṣasendrasya vacanaṃ paripṛcchataḥ / 6.017.009c ācacakṣe 'tha mukhyajño mukhyāṃs tāṃs tu vanaukasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460480 (0.0):
6.017.008c sāraṇācakṣva me sarvaṃ ke pradhānāḥ plavaṃgamāḥ / 6.017.009a sāraṇo rākṣasendrasya vacanaṃ paripṛcchataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460487 (0.0):
6.017.009a sāraṇo rākṣasendrasya vacanaṃ paripṛcchataḥ / 6.017.009c ācacakṣe 'tha mukhyajño mukhyāṃs tāṃs tu vanaukasaḥ
6.017.010a eṣa yo 'bhimukho laṅkāṃ nardaṃs tiṣṭhati vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460495 (0.0):
6.017.009c ācacakṣe 'tha mukhyajño mukhyāṃs tāṃs tu vanaukasaḥ / 6.017.010a eṣa yo 'bhimukho laṅkāṃ nardaṃs tiṣṭhati vānaraḥ
6.017.010c yūthapānāṃ sahasrāṇāṃ śatena parivāritaḥ / 6.017.011a yasya ghoṣeṇa mahatā saprākārā satoraṇā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27036760 (0.0):
6.031.046a tena śabdena mahatā saprākārā satoraṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460500 (0.0):
6.017.010a eṣa yo 'bhimukho laṅkāṃ nardaṃs tiṣṭhati vānaraḥ / 6.017.010c yūthapānāṃ sahasrāṇāṃ śatena parivāritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460507 (0.0):
6.017.010c yūthapānāṃ sahasrāṇāṃ śatena parivāritaḥ / 6.017.011a yasya ghoṣeṇa mahatā saprākārā satoraṇā
6.017.011c laṅkā pravepate sarvā saśailavanakānanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460513 (0.0):
6.017.011a yasya ghoṣeṇa mahatā saprākārā satoraṇā / 6.017.011c laṅkā pravepate sarvā saśailavanakānanā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484556 (0.004):
4.038.009c cacāla ca mahī sarvā saśailavanakānanā
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22161507 (0.019):
cacāla pṛthivī sarvā saśailavanakānanā // **HV_App.I,42A.414**34:2 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10427903 (0.028):
12,314.013c medinī kampitā sarvā saśailavanakānanā
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10851467 (0.028):
dharaṇī kampitā sarvā saśailavanakānanā /
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16571856 (0.030):
RvKh_2,1.3b: prakampitā.mahī.sarvā.saśaila.vana.kānanā./
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27036766 (0.034):
6.031.046a tena śabdena mahatā saprākārā satoraṇā / 6.031.046c laṅkā pracalitā sarvā saśailavanakānanā
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866111 (0.036):
sasamudraguhā tena saśailavanakānanā / / pradakṣiṇīkṛtā sarvā pṛthivī nātra saṃśayaḥ // RKV_125.24 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108064 (0.036):
cacāla ca mahī sarvā saśailavanakānanā // ViP_1,20.5 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4335274 (0.043):
saśailavanakānanā | *HV_4.15a*101:1 |* / sasāgarā ca sasarit | *HV_4.15a*101:2 |*
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16472522 (0.046):
saśailavanakānanā HV_App.I,2.45b / saśailavanakānanā **HV_App.I,41.705**45:2b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16472531 (0.046):
saśailavanakānanā **HV_App.I,42A.414**34:2b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16960389 (0.047):
saśailavanakānanā BrP_50.37d / saśailavanakānanā BrP_165.10d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19966908 (0.048):
04,024.017d*0504_001 sarvā ca pṛthivī kṛtsnā saśailavanakānanā / 04,024.017d*0504_002 sarāṣṭranagaragrāmā pattanaiś ca samanvitā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13863092 (0.054):
saśailavanakānanā HV_4.15a*101:1 / saśailavanakānanām HV_31.21*462b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559483 (0.056):
saśailavanakānanā__Vdha_046.017 / saśrīkaṃ śrīdharaṃ bhaktyā__Vdha_005.016
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26776714 (0.058):
saprajā pṛthivī dhanyā % saśailavanakānanā // BrP_50.37 // / sapuragrāmanagarā $ caturvarṇair alaṃkṛtā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048031 (0.058):
saprajā pṛthivī dhanyā saśailavanakānanā // BrP_50.37 // / sapuragrāmanagarā caturvarṇair alaṃkṛtā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18856304 (0.061):
dharaṇī calitā sarvā saśailavanakānanā // RKV_97.117 //
6.017.012a sarvaśākhāmṛgendrasya sugrīvasya mahātmanaḥ / 6.017.012c balāgre tiṣṭhate vīro nīlo nāmaiṣa yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460526 (0.0):
6.017.011c laṅkā pravepate sarvā saśailavanakānanā / 6.017.012a sarvaśākhāmṛgendrasya sugrīvasya mahātmanaḥ
6.017.013a bāhū pragṛhya yaḥ padbhyāṃ mahīṃ gacchati vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460533 (0.0):
6.017.012c balāgre tiṣṭhate vīro nīlo nāmaiṣa yūthapaḥ / 6.017.013a bāhū pragṛhya yaḥ padbhyāṃ mahīṃ gacchati vīryavān
6.017.013c laṅkām abhimukhaḥ kopād abhīkṣṇaṃ ca vijṛmbhate / 6.017.014a giriśṛṅgapratīkāśaḥ padmakiñjalkasaṃnibhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460544 (0.0):
6.017.013a bāhū pragṛhya yaḥ padbhyāṃ mahīṃ gacchati vīryavān / 6.017.013c laṅkām abhimukhaḥ kopād abhīkṣṇaṃ ca vijṛmbhate
6.017.014c sphoṭayaty abhisaṃrabdho lāṅgūlaṃ ca punaḥ punaḥ / 6.017.015a yasya lāṅgūlaśabdena svanantīva diśo daśa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460555 (0.0):
6.017.014a giriśṛṅgapratīkāśaḥ padmakiñjalkasaṃnibhaḥ / 6.017.014c sphoṭayaty abhisaṃrabdho lāṅgūlaṃ ca punaḥ punaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19860295 (0.019):
03,146.056d*0707_05 tasya dodhūyamānasya lāṅgūlaṃ līlayā muhuḥ / 03,146.056d*0707_06 tena lāṅgūlaśabdena svanantīva diśo daśa
6.017.015c eṣa vānararājena surgrīveṇābhiṣecitaḥ / 6.017.015e yauvarājye 'ṅgado nāma tvām āhvayati saṃyuge
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460565 (0.0):
6.017.015a yasya lāṅgūlaśabdena svanantīva diśo daśa / 6.017.015c eṣa vānararājena surgrīveṇābhiṣecitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19925495 (0.056):
03,266.006a yo 'sau kulādhamo mūḍho mayā rājye 'bhiṣecitaḥ / 03,266.006c sarvavānaragopucchā yam ṛkṣāś ca bhajanti vai
6.017.016a ye tu viṣṭabhya gātrāṇi kṣveḍayanti nadanti ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460572 (0.0):
6.017.015e yauvarājye 'ṅgado nāma tvām āhvayati saṃyuge / 6.017.016a ye tu viṣṭabhya gātrāṇi kṣveḍayanti nadanti ca
6.017.016c utthāya ca vijṛmbhante krodhena haripuṃgavāḥ / 6.017.017a ete duṣprasahā ghorāś caṇḍāś caṇḍaparākramāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460582 (0.0):
6.017.016a ye tu viṣṭabhya gātrāṇi kṣveḍayanti nadanti ca / 6.017.016c utthāya ca vijṛmbhante krodhena haripuṃgavāḥ
6.017.017c aṣṭau śatasahasrāṇi daśakoṭiśatāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460588 (0.0):
6.017.017a ete duṣprasahā ghorāś caṇḍāś caṇḍaparākramāḥ / 6.017.017c aṣṭau śatasahasrāṇi daśakoṭiśatāni ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20722329 (0.035):
13,110.049c koṭīśatasahasraṃ ca daśa koṭiśatāni ca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13745527 (0.041):
aṣṭau rathasahasrāṇi HV_93.26a / aṣṭau śatasahasrāṇi HV_91.52a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26887376 (0.043):
yamaloke tu te ghorā $ labhante pariyātanāḥ & / evaṃ śatasahasrāṇi % lakṣakoṭiśatāni ca // BrP_215.137 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11158685 (0.043):
yamaloke tu te ghorā labhante pariyātanāḥ / / evaṃ śatasahasrāṇi lakṣakoṭiśatāni ca // BrP_215.137 //
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21816038 (0.044):
gaṇanayā ekaviṃśati varṣakoṭi nava ca varṣakoṭiśatāni ṣaṣtiś ca / varṣaśatasahasrāṇy (GBM 1697.3) āyuṣaḥ pramāṇam, asty antareṇa kālakriyā.
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20662577 (0.049):
13,018.018e daśa varṣasahasrāṇi daśāṣṭau ca śatāni ca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281815 (0.051):
koṭīnāṃ dve sahasre tu $ aṣṭau koṭiśatāni tu &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175848 (0.051):
koṭīnāṃ dve sahasre tu aṣṭau koṭiśatāni tu /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16159385 (0.052):
aṣṭau varṣasahasrāṇi HV_App.I,41.1549a / aṣṭau śatasahasrāṇi HV_91.52a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16474440 (0.053):
sahasrāṇi daśaiva tu *HV_27.22*432:2b / sahasrāṇi śatāni ca HV_App.I,24.153b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16273525 (0.055):
davair na dṛṣṭaś cāntas te HV_58.43a / daśakoṭisahasrāṇi HV_89.35a / daśa koṭīs tathā hariḥ *HV_78.46*874:1b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13789351 (0.055):
davair na dṛṣṭaś cāntas te HV_58.43a / daśakoṭisahasrāṇi HV_89.35a / daśa koṭīs tathā hariḥ HV_78.46*874:1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225747 (0.055):
daśakoṭisahasrāṇi SvaT_10.147c / daśakoṭisahasrāṇi SvaT_10.164a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225755 (0.055):
daśakoṭisahasrāṇi SvaT_10.743a / daśakoṭisahasrāṇi SvaT_10.864c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225763 (0.055):
daśakoṭisahasrāṇi SvaT_10.937c / daśakoṭisahasrāṇi SvaT_10.945a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225771 (0.055):
daśakoṭisahasrāṇi SvaT_10.960a / daśakoṭisahasrāṇi SvaT_10.965a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21622528 (0.056):
338.020. dve koṭiśate tisraśca koṭaya ekonatriṃśacca śatasahasrāṇi / catuḥsaptatisahasrāṇi sapta ca śatāni viṃśatiśca paramāṇavaḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6631247 (0.056):
śata^sahasrāṇi catuḥsaptati (60) sahasrāṇi sapta ca śatāni viṃśatiś ca
6.017.018a ya enam anugacchanti vīrāś candanavāsinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460594 (0.0):
6.017.017c aṣṭau śatasahasrāṇi daśakoṭiśatāni ca / 6.017.018a ya enam anugacchanti vīrāś candanavāsinaḥ
6.017.018c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum / 6.017.019a śveto rajatasaṃkāśaḥ sabalo bhīmavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460606 (0.0):
6.017.018a ya enam anugacchanti vīrāś candanavāsinaḥ / 6.017.018c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031083 (0.032):
6.017.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031564 (0.032):
6.018.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031751 (0.038):
6.018.039e eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031259 (0.042):
6.017.039a enaṃ śatasahasrāṇi saptatiḥ paryupāsate / 6.017.039c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
6.017.019c buddhimān vānaraḥ śūras triṣu lokeṣu viśrutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460612 (0.0):
6.017.019a śveto rajatasaṃkāśaḥ sabalo bhīmavikramaḥ / 6.017.019c buddhimān vānaraḥ śūras triṣu lokeṣu viśrutaḥ
6.017.020a tūrṇaṃ sugrīvam āgamya punar gacchati vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460618 (0.0):
6.017.019c buddhimān vānaraḥ śūras triṣu lokeṣu viśrutaḥ / 6.017.020a tūrṇaṃ sugrīvam āgamya punar gacchati vānaraḥ
6.017.020c vibhajan vānarīṃ senām anīkāni praharṣayan / 6.017.021a yaḥ purā gomatītīre ramyaṃ paryeti parvatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460623 (0.0):
6.017.020a tūrṇaṃ sugrīvam āgamya punar gacchati vānaraḥ / 6.017.020c vibhajan vānarīṃ senām anīkāni praharṣayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460630 (0.0):
6.017.020c vibhajan vānarīṃ senām anīkāni praharṣayan / 6.017.021a yaḥ purā gomatītīre ramyaṃ paryeti parvatam
6.017.021c nāmnā saṃkocano nāma nānānagayuto giriḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460637 (0.0):
6.017.021a yaḥ purā gomatītīre ramyaṃ paryeti parvatam / 6.017.021c nāmnā saṃkocano nāma nānānagayuto giriḥ
6.017.022a tatra rājyaṃ praśāsty eṣa kumudo nāma yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460643 (0.0):
6.017.021c nāmnā saṃkocano nāma nānānagayuto giriḥ / 6.017.022a tatra rājyaṃ praśāsty eṣa kumudo nāma yūthapaḥ
6.017.022c yo 'sau śatasahasrāṇāṃ sahasraṃ parikarṣati / 6.017.023a yasya vālā bahuvyāmā dīrghalāṅgūlam āśritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460655 (0.0):
6.017.022a tatra rājyaṃ praśāsty eṣa kumudo nāma yūthapaḥ / 6.017.022c yo 'sau śatasahasrāṇāṃ sahasraṃ parikarṣati
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031111 (0.026):
6.017.026c rājan satatam adhyāste rambho nāmaiṣa yūthapaḥ / 6.017.027a śataṃ śatasahasrāṇāṃ triṃśac ca hariyūthapāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031190 (0.043):
6.017.033c yuddhe duṣprasaho nityaṃ panaso nāma yūthapaḥ / 6.017.034a enaṃ śatasahasrāṇāṃ śatārdhaṃ paryupāsate
6.017.023c tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031296 (0.0):
6.018.002a snigdhā yasya bahuśyāmā bālā lāṅgūlam āśritāḥ / 6.018.002c tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460662 (0.0):
6.017.023a yasya vālā bahuvyāmā dīrghalāṅgūlam āśritāḥ / 6.017.023c tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766728 (0.052):
īśvarasya kalāḥ pītāḥ śvetāścaivāruṇāḥ sitāḥ / / catasreva proktāstu śaṅkarasya kalā atha // BndP_3,35.97 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27070074 (0.056):
6.094.019c rakṣasāṃ ca praharatāṃ gṛhītā iva bāhavaḥ / 6.094.020a tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ patitāḥ sūryaraśmayaḥ
6.017.024a adīno roṣaṇaś caṇḍaḥ saṃgrāmam abhikāṅkṣati / 6.017.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031565 (0.0):
6.018.024a vṛtaḥ koṭisahasreṇa harīṇāṃ samupasthitaḥ / 6.018.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031751 (0.0):
6.018.039c nāmnā pṛthivyāṃ vikhyāto rājañ śatabalīti yaḥ / 6.018.039e eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460673 (0.0):
6.017.023c tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ / 6.017.024a adīno roṣaṇaś caṇḍaḥ saṃgrāmam abhikāṅkṣati
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031259 (0.032):
6.017.039a enaṃ śatasahasrāṇi saptatiḥ paryupāsate / 6.017.039c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031008 (0.032):
6.017.018a ya enam anugacchanti vīrāś candanavāsinaḥ / 6.017.018c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
6.017.025a yas tv eṣa siṃhasaṃkāśaḥ kapilo dīrghakesaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460681 (0.0):
6.017.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum / 6.017.025a yas tv eṣa siṃhasaṃkāśaḥ kapilo dīrghakesaraḥ
6.017.025c nibhṛtaḥ prekṣate laṅkāṃ didhakṣann iva cakṣuṣā / 6.017.026a vindhyaṃ kṛṣṇagiriṃ sahyaṃ parvataṃ ca sudarśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460691 (0.0):
6.017.025a yas tv eṣa siṃhasaṃkāśaḥ kapilo dīrghakesaraḥ / 6.017.025c nibhṛtaḥ prekṣate laṅkāṃ didhakṣann iva cakṣuṣā
6.017.026c rājan satatam adhyāste rambho nāmaiṣa yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460698 (0.0):
6.017.026a vindhyaṃ kṛṣṇagiriṃ sahyaṃ parvataṃ ca sudarśanam / 6.017.026c rājan satatam adhyāste rambho nāmaiṣa yūthapaḥ
6.017.027a śataṃ śatasahasrāṇāṃ triṃśac ca hariyūthapāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460704 (0.0):
6.017.026c rājan satatam adhyāste rambho nāmaiṣa yūthapaḥ / 6.017.027a śataṃ śatasahasrāṇāṃ triṃśac ca hariyūthapāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031056 (0.026):
6.017.022a tatra rājyaṃ praśāsty eṣa kumudo nāma yūthapaḥ / 6.017.022c yo 'sau śatasahasrāṇāṃ sahasraṃ parikarṣati
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031190 (0.047):
6.017.033c yuddhe duṣprasaho nityaṃ panaso nāma yūthapaḥ / 6.017.034a enaṃ śatasahasrāṇāṃ śatārdhaṃ paryupāsate
6.017.027c parivāryānugacchanti laṅkāṃ marditum ojasā / 6.017.028a yas tu karṇau vivṛṇute jṛmbhate ca punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460714 (0.0):
6.017.027a śataṃ śatasahasrāṇāṃ triṃśac ca hariyūthapāḥ / 6.017.027c parivāryānugacchanti laṅkāṃ marditum ojasā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031644 (0.038):
6.018.031a golāṅgūlaṃ mahāvegaṃ gavākṣaṃ nāma yūthapam / 6.018.031c parivāryābhivartante laṅkāṃ marditum ojasā
6.017.028c na ca saṃvijate mṛtyor na ca yūthād vidhāvati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460721 (0.0):
6.017.028a yas tu karṇau vivṛṇute jṛmbhate ca punaḥ punaḥ / 6.017.028c na ca saṃvijate mṛtyor na ca yūthād vidhāvati
6.017.029a mahābalo vītabhayo ramyaṃ sālveya parvatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460729 (0.0):
6.017.028c na ca saṃvijate mṛtyor na ca yūthād vidhāvati / 6.017.029a mahābalo vītabhayo ramyaṃ sālveya parvatam
6.017.029c rājan satatam adhyāste śarabho nāma yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460734 (0.0):
6.017.029a mahābalo vītabhayo ramyaṃ sālveya parvatam / 6.017.029c rājan satatam adhyāste śarabho nāma yūthapaḥ
6.017.030a etasya balinaḥ sarve vihārā nāma yūthapāḥ / 6.017.030c rājañ śatasahasrāṇi catvāriṃśat tathaiva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460743 (0.0):
6.017.029c rājan satatam adhyāste śarabho nāma yūthapaḥ / 6.017.030a etasya balinaḥ sarve vihārā nāma yūthapāḥ
6.017.031a yas tu megha ivākāśaṃ mahān āvṛtya tiṣṭhati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460751 (0.0):
6.017.030c rājañ śatasahasrāṇi catvāriṃśat tathaiva ca / 6.017.031a yas tu megha ivākāśaṃ mahān āvṛtya tiṣṭhati
6.017.031c madhye vānaravīrāṇāṃ surāṇām iva vāsavaḥ / 6.017.032a bherīṇām iva saṃnādo yasyaiṣa śrūyate mahān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460762 (0.0):
6.017.031a yas tu megha ivākāśaṃ mahān āvṛtya tiṣṭhati / 6.017.031c madhye vānaravīrāṇāṃ surāṇām iva vāsavaḥ
6.017.032c ghoraḥ śākhāmṛgendrāṇāṃ saṃgrāmam abhikāṅkṣatām / 6.017.033a eṣa parvatam adhyāste pāriyātram anuttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460772 (0.0):
6.017.032a bherīṇām iva saṃnādo yasyaiṣa śrūyate mahān / 6.017.032c ghoraḥ śākhāmṛgendrāṇāṃ saṃgrāmam abhikāṅkṣatām
6.017.033c yuddhe duṣprasaho nityaṃ panaso nāma yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460778 (0.0):
6.017.033a eṣa parvatam adhyāste pāriyātram anuttamam / 6.017.033c yuddhe duṣprasaho nityaṃ panaso nāma yūthapaḥ
6.017.034a enaṃ śatasahasrāṇāṃ śatārdhaṃ paryupāsate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460784 (0.0):
6.017.033c yuddhe duṣprasaho nityaṃ panaso nāma yūthapaḥ / 6.017.034a enaṃ śatasahasrāṇāṃ śatārdhaṃ paryupāsate
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031055 (0.043):
6.017.022a tatra rājyaṃ praśāsty eṣa kumudo nāma yūthapaḥ / 6.017.022c yo 'sau śatasahasrāṇāṃ sahasraṃ parikarṣati
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031109 (0.047):
6.017.026c rājan satatam adhyāste rambho nāmaiṣa yūthapaḥ / 6.017.027a śataṃ śatasahasrāṇāṃ triṃśac ca hariyūthapāḥ
6.017.034c yūthapā yūthapaśreṣṭhaṃ yeṣāṃ yūthāni bhāgaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460789 (0.0):
6.017.034a enaṃ śatasahasrāṇāṃ śatārdhaṃ paryupāsate / 6.017.034c yūthapā yūthapaśreṣṭhaṃ yeṣāṃ yūthāni bhāgaśaḥ
6.017.035a yas tu bhīmāṃ pravalgantīṃ camūṃ tiṣṭhati śobhayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460797 (0.0):
6.017.034c yūthapā yūthapaśreṣṭhaṃ yeṣāṃ yūthāni bhāgaśaḥ / 6.017.035a yas tu bhīmāṃ pravalgantīṃ camūṃ tiṣṭhati śobhayan
6.017.035c sthitāṃ tīre samudrasya dvitīya iva sāgaraḥ / 6.017.036a eṣa dardarasaṃkāśo vinato nāma yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460808 (0.0):
6.017.035a yas tu bhīmāṃ pravalgantīṃ camūṃ tiṣṭhati śobhayan / 6.017.035c sthitāṃ tīre samudrasya dvitīya iva sāgaraḥ
6.017.036c pibaṃś carati parṇāśāṃ nadīnām uttamāṃ nadīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460815 (0.0):
6.017.036a eṣa dardarasaṃkāśo vinato nāma yūthapaḥ / 6.017.036c pibaṃś carati parṇāśāṃ nadīnām uttamāṃ nadīm
6.017.037a ṣaṣṭiḥ śatasahasrāṇi balam asya plavaṃgamāḥ / 6.017.037c tvām āhvayati yuddhāya krathano nāma yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460825 (0.0):
6.017.036c pibaṃś carati parṇāśāṃ nadīnām uttamāṃ nadīm / 6.017.037a ṣaṣṭiḥ śatasahasrāṇi balam asya plavaṃgamāḥ
6.017.038a yas tu gairikavarṇābhaṃ vapuḥ puṣyati vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460833 (0.0):
6.017.037c tvām āhvayati yuddhāya krathano nāma yūthapaḥ / 6.017.038a yas tu gairikavarṇābhaṃ vapuḥ puṣyati vānaraḥ
6.017.038c gavayo nāma tejasvī tvāṃ krodhād abhivartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460840 (0.0):
6.017.038a yas tu gairikavarṇābhaṃ vapuḥ puṣyati vānaraḥ / 6.017.038c gavayo nāma tejasvī tvāṃ krodhād abhivartate
6.017.039a enaṃ śatasahasrāṇi saptatiḥ paryupāsate / 6.017.039c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460850 (0.0):
6.017.038c gavayo nāma tejasvī tvāṃ krodhād abhivartate / 6.017.039a enaṃ śatasahasrāṇi saptatiḥ paryupāsate
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031083 (0.032):
6.017.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031564 (0.032):
6.018.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031008 (0.042):
6.017.018a ya enam anugacchanti vīrāś candanavāsinaḥ / 6.017.018c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031751 (0.042):
6.018.039e eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
6.017.040a ete duṣprasahā ghorā balinaḥ kāmarūpiṇaḥ / 6.017.040c yūthapā yūthapaśreṣṭhā yeṣāṃ saṃkhyā na vidyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460860 (0.0):
6.017.039c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum / 6.017.040a ete duṣprasahā ghorā balinaḥ kāmarūpiṇaḥ
6.018.001a tāṃs tu te 'haṃ pravakṣyāmi prekṣamāṇasya yūthapān / 6.018.001c rāghavārthe parākrāntā ye na rakṣanti jīvitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460873 (0.0):
6.017.040c yūthapā yūthapaśreṣṭhā yeṣāṃ saṃkhyā na vidyate / 6.018.001a tāṃs tu te 'haṃ pravakṣyāmi prekṣamāṇasya yūthapān
6.018.002a snigdhā yasya bahuśyāmā bālā lāṅgūlam āśritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460881 (0.0):
6.018.001c rāghavārthe parākrāntā ye na rakṣanti jīvitam / 6.018.002a snigdhā yasya bahuśyāmā bālā lāṅgūlam āśritāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031067 (0.064):
6.017.023a yasya vālā bahuvyāmā dīrghalāṅgūlam āśritāḥ / 6.017.023c tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ
6.018.002c tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031071 (0.0):
6.017.023a yasya vālā bahuvyāmā dīrghalāṅgūlam āśritāḥ / 6.017.023c tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460886 (0.0):
6.018.002a snigdhā yasya bahuśyāmā bālā lāṅgūlam āśritāḥ / 6.018.002c tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766728 (0.052):
īśvarasya kalāḥ pītāḥ śvetāścaivāruṇāḥ sitāḥ / / catasreva proktāstu śaṅkarasya kalā atha // BndP_3,35.97 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27070074 (0.056):
6.094.019c rakṣasāṃ ca praharatāṃ gṛhītā iva bāhavaḥ / 6.094.020a tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ patitāḥ sūryaraśmayaḥ
6.018.003a pragṛhītāḥ prakāśante sūryasyeva marīcayaḥ / 6.018.003c pṛthivyāṃ cānukṛṣyante haro nāmaiṣa yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460896 (0.0):
6.018.002c tāmrāḥ pītāḥ sitāḥ śvetāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ / 6.018.003a pragṛhītāḥ prakāśante sūryasyeva marīcayaḥ
6.018.004a yaṃ pṛṣṭhato 'nugacchanti śataśo 'tha sahasraśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460902 (0.0):
6.018.003c pṛthivyāṃ cānukṛṣyante haro nāmaiṣa yūthapaḥ / 6.018.004a yaṃ pṛṣṭhato 'nugacchanti śataśo 'tha sahasraśaḥ
6.018.004c drumān udyamya sahitā laṅkārohaṇatatparāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460909 (0.0):
6.018.004a yaṃ pṛṣṭhato 'nugacchanti śataśo 'tha sahasraśaḥ / 6.018.004c drumān udyamya sahitā laṅkārohaṇatatparāḥ
6.018.005a eṣa koṭīsahasreṇa vānarāṇāṃ mahaujasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460915 (0.0):
6.018.004c drumān udyamya sahitā laṅkārohaṇatatparāḥ / 6.018.005a eṣa koṭīsahasreṇa vānarāṇāṃ mahaujasām
6.018.005c ākāṅkṣate tvāṃ saṃgrāme jetuṃ parapuraṃjaya / 6.018.006a nīlān iva mahāmeghāṃs tiṣṭhato yāṃs tu paśyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460926 (0.0):
6.018.005a eṣa koṭīsahasreṇa vānarāṇāṃ mahaujasām / 6.018.005c ākāṅkṣate tvāṃ saṃgrāme jetuṃ parapuraṃjaya
6.018.006c asitāñ janasaṃkāśān yuddhe satyaparākramān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460933 (0.0):
6.018.006a nīlān iva mahāmeghāṃs tiṣṭhato yāṃs tu paśyasi / 6.018.006c asitāñ janasaṃkāśān yuddhe satyaparākramān
6.018.007a nakhadaṃṣṭrāyudhān vīrāṃs tīkṣṇakopān bhayāvahān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460941 (0.0):
6.018.006c asitāñ janasaṃkāśān yuddhe satyaparākramān / 6.018.007a nakhadaṃṣṭrāyudhān vīrāṃs tīkṣṇakopān bhayāvahān
6.018.007c asaṃkhyeyān anirdeśyān paraṃ pāram ivodadheḥ / 6.018.008a parvateṣu ca ye ke cid viṣameṣu nadīṣu ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460951 (0.0):
6.018.007a nakhadaṃṣṭrāyudhān vīrāṃs tīkṣṇakopān bhayāvahān / 6.018.007c asaṃkhyeyān anirdeśyān paraṃ pāram ivodadheḥ
6.018.008c ete tvām abhivartante rājann ṛṣkāḥ sudāruṇāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460957 (0.0):
6.018.008a parvateṣu ca ye ke cid viṣameṣu nadīṣu ca / 6.018.008c ete tvām abhivartante rājann ṛṣkāḥ sudāruṇāḥ
6.018.009a eṣāṃ madhye sthito rājan bhīmākṣo bhīmadarśanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460964 (0.0):
6.018.008c ete tvām abhivartante rājann ṛṣkāḥ sudāruṇāḥ / 6.018.009a eṣāṃ madhye sthito rājan bhīmākṣo bhīmadarśanaḥ
6.018.009c parjanya iva jīmūtaiḥ samantāt parivāritaḥ / 6.018.010a ṛkṣavantaṃ giriśreṣṭham adhyāste narmadāṃ piban
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460973 (0.0):
6.018.009a eṣāṃ madhye sthito rājan bhīmākṣo bhīmadarśanaḥ / 6.018.009c parjanya iva jīmūtaiḥ samantāt parivāritaḥ
6.018.010c sarvarkṣāṇām adhipatir dhūmro nāmaiṣa yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460980 (0.0):
6.018.010a ṛkṣavantaṃ giriśreṣṭham adhyāste narmadāṃ piban / 6.018.010c sarvarkṣāṇām adhipatir dhūmro nāmaiṣa yūthapaḥ
6.018.011a yavīyān asya tu bhrātā paśyainaṃ parvatopamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460988 (0.0):
6.018.010c sarvarkṣāṇām adhipatir dhūmro nāmaiṣa yūthapaḥ / 6.018.011a yavīyān asya tu bhrātā paśyainaṃ parvatopamam
6.018.011c bhrātrā samāno rūpeṇa viśiṣṭas tu parākrame
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28460994 (0.0):
6.018.011a yavīyān asya tu bhrātā paśyainaṃ parvatopamam / 6.018.011c bhrātrā samāno rūpeṇa viśiṣṭas tu parākrame
6.018.012a sa eṣa jāmbavān nāma mahāyūthapayūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461000 (0.0):
6.018.011c bhrātrā samāno rūpeṇa viśiṣṭas tu parākrame / 6.018.012a sa eṣa jāmbavān nāma mahāyūthapayūthapaḥ
6.018.012c praśānto guruvartī ca saṃprahāreṣv amarṣaṇaḥ / 6.018.013a etena sāhyaṃ sumahat kṛtaṃ śakrasya dhīmatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461011 (0.0):
6.018.012a sa eṣa jāmbavān nāma mahāyūthapayūthapaḥ / 6.018.012c praśānto guruvartī ca saṃprahāreṣv amarṣaṇaḥ
6.018.013c devāsure jāmbavatā labdhāś ca bahavo varāḥ / 6.018.014a āruhya parvatāgrebhyo mahābhravipulāḥ śilāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461016 (0.0):
6.018.013a etena sāhyaṃ sumahat kṛtaṃ śakrasya dhīmatā / 6.018.013c devāsure jāmbavatā labdhāś ca bahavo varāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461023 (0.0):
6.018.013c devāsure jāmbavatā labdhāś ca bahavo varāḥ / 6.018.014a āruhya parvatāgrebhyo mahābhravipulāḥ śilāḥ
6.018.014c muñcanti vipulākārā na mṛtyor udvijanti ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461028 (0.0):
6.018.014a āruhya parvatāgrebhyo mahābhravipulāḥ śilāḥ / 6.018.014c muñcanti vipulākārā na mṛtyor udvijanti ca
6.018.015a rākṣasānāṃ ca sadṛśāḥ piśācānāṃ ca romaśāḥ / 6.018.015c etasya sainye bahavo vicaranty agnitejasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461037 (0.0):
6.018.014c muñcanti vipulākārā na mṛtyor udvijanti ca / 6.018.015a rākṣasānāṃ ca sadṛśāḥ piśācānāṃ ca romaśāḥ
6.018.016a yaṃ tv enam abhisaṃrabdhaṃ plavamānam iva sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461044 (0.0):
6.018.015c etasya sainye bahavo vicaranty agnitejasaḥ / 6.018.016a yaṃ tv enam abhisaṃrabdhaṃ plavamānam iva sthitam
6.018.016c prekṣante vānarāḥ sarve sthitaṃ yūthapayūthapam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461050 (0.0):
6.018.016a yaṃ tv enam abhisaṃrabdhaṃ plavamānam iva sthitam / 6.018.016c prekṣante vānarāḥ sarve sthitaṃ yūthapayūthapam
6.018.017a eṣa rājan sahasrākṣaṃ paryupāste harīśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461056 (0.0):
6.018.016c prekṣante vānarāḥ sarve sthitaṃ yūthapayūthapam / 6.018.017a eṣa rājan sahasrākṣaṃ paryupāste harīśvaraḥ
6.018.017c balena balasaṃpanno rambho nāmaiṣa yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461062 (0.0):
6.018.017a eṣa rājan sahasrākṣaṃ paryupāste harīśvaraḥ / 6.018.017c balena balasaṃpanno rambho nāmaiṣa yūthapaḥ
6.018.018a yaḥ sthitaṃ yojane śailaṃ gacchan pārśvena sevate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461070 (0.0):
6.018.017c balena balasaṃpanno rambho nāmaiṣa yūthapaḥ / 6.018.018a yaḥ sthitaṃ yojane śailaṃ gacchan pārśvena sevate
6.018.018c ūrdhvaṃ tathaiva kāyena gataḥ prāpnoti yojanam / 6.018.019a yasmān na paramaṃ rūpaṃ catuṣpādeṣu vidyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461081 (0.0):
6.018.018a yaḥ sthitaṃ yojane śailaṃ gacchan pārśvena sevate / 6.018.018c ūrdhvaṃ tathaiva kāyena gataḥ prāpnoti yojanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6918577 (0.056):
11405 subhūtir āha/ atyantayā rūpaṃ na vidyate nopalabhyate/ kutī
6.018.019c śrutaḥ saṃnādano nāma vānarāṇāṃ pitāmahaḥ / 6.018.020a yena yuddhaṃ tadā dattaṃ raṇe śakrasya dhīmatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461093 (0.0):
6.018.019a yasmān na paramaṃ rūpaṃ catuṣpādeṣu vidyate / 6.018.019c śrutaḥ saṃnādano nāma vānarāṇāṃ pitāmahaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6918578 (0.049):
11405 subhūtir āha/ atyantayā rūpaṃ na vidyate nopalabhyate/ kutī
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008443 (0.058):
nāma sarvamadhvabhāvi nāma bhūyo na vidyate |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23574320 (0.061):
guṇino* hi guṇānāṃ* ca |vyatireko* na vidyate | / rūpa+uṣṇābhyāṃ* virahito* |na hy* agnir* upalabhyate ||12.78|
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25809799 (0.064):
rūpaṃ syāt | na tvasti | ysmāt
6.018.020c parājayaś ca na prāptaḥ so 'yaṃ yūthapayūthapaḥ / 6.018.020e yasya vikramamāṇasya śakrasyeva parākramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461102 (0.0):
6.018.020a yena yuddhaṃ tadā dattaṃ raṇe śakrasya dhīmatā / 6.018.020c parājayaś ca na prāptaḥ so 'yaṃ yūthapayūthapaḥ
6.018.021a eṣa gandharvakanyāyām utpannaḥ kṛṣṇavartmanā / 6.018.021c purā devāsure yuddhe sāhyārthaṃ tridivaukasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461113 (0.0):
6.018.020e yasya vikramamāṇasya śakrasyeva parākramaḥ / 6.018.021a eṣa gandharvakanyāyām utpannaḥ kṛṣṇavartmanā
6.018.022a yasya vaiśravaṇo rājā jambūm upaniṣevate / 6.018.022c yo rājā parvatendrāṇāṃ bahukiṃnarasevinām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461125 (0.0):
6.018.021c purā devāsure yuddhe sāhyārthaṃ tridivaukasām / 6.018.022a yasya vaiśravaṇo rājā jambūm upaniṣevate
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19048943 (0.062):
parvatarājā, ratnākaraḥ parvatarājā, asuraprāgbhāraḥ parvatarājā, kṛmilaḥ / parvatarājā, maṇikūṭaḥ parvatarājā, vemacitraḥ parvatarājā, vajrākaraḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19048904 (0.062):
parvatarājā, vidyundharaḥ parvatarājā, dyutindharaḥ parvatarājā,
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19048975 (0.062):
parvatarājā, bhadraśailaḥ parvatarājā, sūryākāntaḥ parvatarājā, vinduḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049006 (0.062):
parvatarājā, subāhuḥ parvatarājā, maṇimantaḥ parvatarājā, suṣenaḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049068 (0.062):
parvatarājā, mahendra parvatarājā, sahyaḥ parvatarājā, upātiṣṭiḥ / parvatarājā, candramālaḥ parvatarājā, vallūlagṛhaḥ parvatarājā, kākanādaḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049035 (0.062):
parvatarājā, arjanaḥ parvatarājā, saṃgamaḥ parvatarājā, rurubhaḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049047 (0.063):
parvatarājā, daradaḥ parvatarājā, śaṃkhaḥ parvatarājā, modakaḥ / parvatarājā, candanamālaḥ parvatarājā, gopagiriḥ parvatarājā, kailāsaḥ
6.018.023a vihārasukhado nityaṃ bhrātus te rākṣasādhipa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461132 (0.0):
6.018.022c yo rājā parvatendrāṇāṃ bahukiṃnarasevinām / 6.018.023a vihārasukhado nityaṃ bhrātus te rākṣasādhipa
6.018.023c tatraiṣa vasati śrīmān balavān vānararṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461139 (0.0):
6.018.023a vihārasukhado nityaṃ bhrātus te rākṣasādhipa / 6.018.023c tatraiṣa vasati śrīmān balavān vānararṣabhaḥ
6.018.023e yuddheṣv akatthano nityaṃ krathano nāma yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461144 (0.0):
6.018.023c tatraiṣa vasati śrīmān balavān vānararṣabhaḥ / 6.018.023e yuddheṣv akatthano nityaṃ krathano nāma yūthapaḥ
6.018.024a vṛtaḥ koṭisahasreṇa harīṇāṃ samupasthitaḥ / 6.018.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031083 (0.0):
6.017.024a adīno roṣaṇaś caṇḍaḥ saṃgrāmam abhikāṅkṣati / 6.017.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031751 (0.0):
6.018.039c nāmnā pṛthivyāṃ vikhyāto rājañ śatabalīti yaḥ / 6.018.039e eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461154 (0.0):
6.018.023e yuddheṣv akatthano nityaṃ krathano nāma yūthapaḥ / 6.018.024a vṛtaḥ koṭisahasreṇa harīṇāṃ samupasthitaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031259 (0.032):
6.017.039a enaṃ śatasahasrāṇi saptatiḥ paryupāsate / 6.017.039c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031008 (0.032):
6.017.018a ya enam anugacchanti vīrāś candanavāsinaḥ / 6.017.018c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484705 (0.056):
4.038.022a darīmukhaś ca balavān yūthapo 'bhyāyayau tadā / 4.038.022c vṛtaḥ koṭisahasreṇa sugrīvaṃ samupasthitaḥ
6.018.025a yo gaṅgām anu paryeti trāsayan hastiyūthapān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461161 (0.0):
6.018.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum / 6.018.025a yo gaṅgām anu paryeti trāsayan hastiyūthapān
6.018.025c hastināṃ vānarāṇāṃ ca pūrvavairam anusmaran / 6.018.026a eṣa yūthapatir netā gacchan giriguhāśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461166 (0.0):
6.018.025a yo gaṅgām anu paryeti trāsayan hastiyūthapān / 6.018.025c hastināṃ vānarāṇāṃ ca pūrvavairam anusmaran
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461174 (0.0):
6.018.025c hastināṃ vānarāṇāṃ ca pūrvavairam anusmaran / 6.018.026a eṣa yūthapatir netā gacchan giriguhāśayaḥ
6.018.026c harīṇāṃ vāhinī mukhyo nadīṃ haimavatīm anu / 6.018.027a uśīra bījam āśritya parvataṃ mandaropamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461185 (0.0):
6.018.026a eṣa yūthapatir netā gacchan giriguhāśayaḥ / 6.018.026c harīṇāṃ vāhinī mukhyo nadīṃ haimavatīm anu
6.018.027c ramate vānaraśreṣṭho divi śakra iva svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461191 (0.0):
6.018.027a uśīra bījam āśritya parvataṃ mandaropamam / 6.018.027c ramate vānaraśreṣṭho divi śakra iva svayam
6.018.028a enaṃ śatasahasrāṇāṃ sahasram abhivartate / 6.018.028c eṣa durmarṣaṇo rājan pramāthī nāma yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461202 (0.0):
6.018.027c ramate vānaraśreṣṭho divi śakra iva svayam / 6.018.028a enaṃ śatasahasrāṇāṃ sahasram abhivartate
6.018.029a vātenevoddhataṃ meghaṃ yam enam anupaśyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461207 (0.0):
6.018.028c eṣa durmarṣaṇo rājan pramāthī nāma yūthapaḥ / 6.018.029a vātenevoddhataṃ meghaṃ yam enam anupaśyasi
6.018.029c vivartamānaṃ bahuśo yatraitad bahulaṃ rajaḥ / 6.018.030a ete 'sitamukhā ghorā golāṅgūlā mahābalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461218 (0.0):
6.018.029a vātenevoddhataṃ meghaṃ yam enam anupaśyasi / 6.018.029c vivartamānaṃ bahuśo yatraitad bahulaṃ rajaḥ
6.018.030c śataṃ śatasahasrāṇi dṛṣṭvā vai setubandhanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461225 (0.0):
6.018.030a ete 'sitamukhā ghorā golāṅgūlā mahābalāḥ / 6.018.030c śataṃ śatasahasrāṇi dṛṣṭvā vai setubandhanam
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563625 (0.046):
bakā nāma samākhyātā rākṣasāḥ sumahābalāḥ / / śataṃ tāni sahasrāṇi mahendrānucarāḥ smṛtāḥ // BndP_2,6.36 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19998048 (0.049):
04,067.017b*1150_001 upaplāvyaṃ yayuḥ śīghraṃ pāṇḍavārthe mahābalāḥ / 04,067.017b*1150_002 tataḥ śatasahasrāṇi prayutāny arbudāni ca
6.018.031a golāṅgūlaṃ mahāvegaṃ gavākṣaṃ nāma yūthapam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461231 (0.0):
6.018.030c śataṃ śatasahasrāṇi dṛṣṭvā vai setubandhanam / 6.018.031a golāṅgūlaṃ mahāvegaṃ gavākṣaṃ nāma yūthapam
6.018.031c parivāryābhivartante laṅkāṃ marditum ojasā / 6.018.032a bhramarācaritā yatra sarvakāmaphaladrumāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461242 (0.0):
6.018.031a golāṅgūlaṃ mahāvegaṃ gavākṣaṃ nāma yūthapam / 6.018.031c parivāryābhivartante laṅkāṃ marditum ojasā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031118 (0.038):
6.017.027a śataṃ śatasahasrāṇāṃ triṃśac ca hariyūthapāḥ / 6.017.027c parivāryānugacchanti laṅkāṃ marditum ojasā
6.018.032c yaṃ sūryatulyavarṇābham anuparyeti parvatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461249 (0.0):
6.018.032a bhramarācaritā yatra sarvakāmaphaladrumāḥ / 6.018.032c yaṃ sūryatulyavarṇābham anuparyeti parvatam
6.018.033a yasya bhāsā sadā bhānti tadvarṇā mṛgapakṣiṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461257 (0.0):
6.018.032c yaṃ sūryatulyavarṇābham anuparyeti parvatam / 6.018.033a yasya bhāsā sadā bhānti tadvarṇā mṛgapakṣiṇaḥ
6.018.033c yasya prasthaṃ mahātmāno na tyajanti maharṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461264 (0.0):
6.018.033a yasya bhāsā sadā bhānti tadvarṇā mṛgapakṣiṇaḥ / 6.018.033c yasya prasthaṃ mahātmāno na tyajanti maharṣayaḥ
6.018.034a tatraiṣa ramate rājan ramye kāñcanaparvate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461270 (0.0):
6.018.033c yasya prasthaṃ mahātmāno na tyajanti maharṣayaḥ / 6.018.034a tatraiṣa ramate rājan ramye kāñcanaparvate
6.018.034c mukhyo vānaramukhyānāṃ kesarī nāma yūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461276 (0.0):
6.018.034a tatraiṣa ramate rājan ramye kāñcanaparvate / 6.018.034c mukhyo vānaramukhyānāṃ kesarī nāma yūthapaḥ
6.018.035a ṣaṣṭir girisahasrāṇāṃ ramyāḥ kāñcanaparvatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461282 (0.0):
6.018.034c mukhyo vānaramukhyānāṃ kesarī nāma yūthapaḥ / 6.018.035a ṣaṣṭir girisahasrāṇāṃ ramyāḥ kāñcanaparvatāḥ
6.018.035c teṣāṃ madhye girivaras tvam ivānagha rakṣasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461287 (0.0):
6.018.035a ṣaṣṭir girisahasrāṇāṃ ramyāḥ kāñcanaparvatāḥ / 6.018.035c teṣāṃ madhye girivaras tvam ivānagha rakṣasām
6.018.036a tatraite kapilāḥ śvetās tāmrāsyā madhupiṅgalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461293 (0.0):
6.018.035c teṣāṃ madhye girivaras tvam ivānagha rakṣasām / 6.018.036a tatraite kapilāḥ śvetās tāmrāsyā madhupiṅgalāḥ
6.018.036c nivasanty uttamagirau tīkṣṇadaṃṣṭrānakhāyudhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461301 (0.0):
6.018.036a tatraite kapilāḥ śvetās tāmrāsyā madhupiṅgalāḥ / 6.018.036c nivasanty uttamagirau tīkṣṇadaṃṣṭrānakhāyudhāḥ
6.018.037a siṃha iva caturdaṃṣṭrā vyāghrā iva durāsadāḥ / 6.018.037c sarve vaiśvanarasamā jvalitāśīviṣopamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461312 (0.0):
6.018.036c nivasanty uttamagirau tīkṣṇadaṃṣṭrānakhāyudhāḥ / 6.018.037a siṃha iva caturdaṃṣṭrā vyāghrā iva durāsadāḥ
6.018.038a sudīrghāñcitalāṅgūlā mattamātaṃgasaṃnibhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461319 (0.0):
6.018.037c sarve vaiśvanarasamā jvalitāśīviṣopamāḥ / 6.018.038a sudīrghāñcitalāṅgūlā mattamātaṃgasaṃnibhāḥ
6.018.038c mahāparvatasaṃkāśā mahājīmūtanisvanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461325 (0.0):
6.018.038a sudīrghāñcitalāṅgūlā mattamātaṃgasaṃnibhāḥ / 6.018.038c mahāparvatasaṃkāśā mahājīmūtanisvanāḥ
6.018.039a eṣa caiṣām adhipatir madhye tiṣṭhati vīryavān / 6.018.039c nāmnā pṛthivyāṃ vikhyāto rājañ śatabalīti yaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461335 (0.0):
6.018.038c mahāparvatasaṃkāśā mahājīmūtanisvanāḥ / 6.018.039a eṣa caiṣām adhipatir madhye tiṣṭhati vīryavān
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23717006 (0.047):
tataścatuḥpaḍbhirapīha varṣaiḥ sarvajñatāmabhyagamata tato 'sau / / khyātaḥ pṛthivyāṃ puruṣottamo 'sau nāmnā kuruḥ saṃvaraṇasya putraḥ //
6.018.039e eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031083 (0.0):
6.017.024a adīno roṣaṇaś caṇḍaḥ saṃgrāmam abhikāṅkṣati / 6.017.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031564 (0.0):
6.018.024a vṛtaḥ koṭisahasreṇa harīṇāṃ samupasthitaḥ / 6.018.024c eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461342 (0.0):
6.018.039c nāmnā pṛthivyāṃ vikhyāto rājañ śatabalīti yaḥ / 6.018.039e eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031008 (0.038):
6.017.018a ya enam anugacchanti vīrāś candanavāsinaḥ / 6.017.018c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031259 (0.042):
6.017.039a enaṃ śatasahasrāṇi saptatiḥ paryupāsate / 6.017.039c eṣa āśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum
6.018.040a gajo gavākṣo gavayo nalo nīlaś ca vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461348 (0.0):
6.018.039e eṣaivāśaṃsate laṅkāṃ svenānīkena marditum / 6.018.040a gajo gavākṣo gavayo nalo nīlaś ca vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27039321 (0.038):
6.037.002a hanūmān aṅgado nīlaḥ suṣeṇaḥ kumudo nalaḥ / 6.037.002c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035861 (0.048):
6.029.010c hanūmān aṅgado nīlo maindo dvivida eva ca / 6.029.011a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037520 (0.058):
6.032.023c vṛto yas tais tu sacivais tasthau tatra mahābalaḥ / 6.032.024a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25479644 (0.059):
4.025.032a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 4.025.032c maindaś ca dvividaś caiva hanūmāñ jāmbavān nalaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488753 (0.059):
4.049.005c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 4.049.006a maindaś ca dvividaś caiva hanumāñ jāmbavān api
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25492711 (0.059):
4.064.002a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 4.064.002c maindaś ca dvividaś caiva suṣeṇo jāmbavāṃs tathā
6.018.040c ekaika eva yūthānāṃ koṭibhir daśabhir vṛtaḥ / 6.018.041a tathānye vānaraśreṣṭhā vindhyaparvatavāsinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461359 (0.0):
6.018.040a gajo gavākṣo gavayo nalo nīlaś ca vānaraḥ / 6.018.040c ekaika eva yūthānāṃ koṭibhir daśabhir vṛtaḥ
6.018.041c na śakyante bahutvāt tu saṃkhyātuṃ laghuvikramāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461367 (0.0):
6.018.041a tathānye vānaraśreṣṭhā vindhyaparvatavāsinaḥ / 6.018.041c na śakyante bahutvāt tu saṃkhyātuṃ laghuvikramāḥ
6.018.042a sarve mahārāja mahāprabhāvāḥ; sarve mahāśailanikāśakāyāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461377 (0.0):
6.018.041c na śakyante bahutvāt tu saṃkhyātuṃ laghuvikramāḥ / 6.018.042a sarve mahārāja mahāprabhāvāḥ; sarve mahāśailanikāśakāyāḥ
6.018.042c sarve samarthāḥ pṛthivīṃ kṣaṇena; kartuṃ / pravidhvastavikīrṇaśailām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461385 (0.0):
6.018.042a sarve mahārāja mahāprabhāvāḥ; sarve mahāśailanikāśakāyāḥ / 6.018.042c sarve samarthāḥ pṛthivīṃ kṣaṇena; kartuṃ
6.019.001a sāraṇasya vacaḥ śrutvā rāvaṇaṃ rākṣasādhipam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461392 (0.0):
6.018.042c sarve samarthāḥ pṛthivīṃ kṣaṇena; kartuṃ / pravidhvastavikīrṇaśailām / 6.019.001a sāraṇasya vacaḥ śrutvā rāvaṇaṃ rākṣasādhipam
6.019.001c balam ālokayan sarvaṃ śuko vākyam athābravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461397 (0.0):
6.019.001a sāraṇasya vacaḥ śrutvā rāvaṇaṃ rākṣasādhipam / 6.019.001c balam ālokayan sarvaṃ śuko vākyam athābravīt
6.019.002a sthitān paśyasi yān etān mattān iva mahādvipān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461406 (0.0):
6.019.001c balam ālokayan sarvaṃ śuko vākyam athābravīt / 6.019.002a sthitān paśyasi yān etān mattān iva mahādvipān
6.019.002c nyagrodhān iva gāṅgeyān sālān haimavatīn iva / 6.019.003a ete duṣprasahā rājan balinaḥ kāmarūpiṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461414 (0.0):
6.019.002a sthitān paśyasi yān etān mattān iva mahādvipān / 6.019.002c nyagrodhān iva gāṅgeyān sālān haimavatīn iva
6.019.003c daityadānavasaṃkāśā yuddhe devaparākramāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461419 (0.0):
6.019.003a ete duṣprasahā rājan balinaḥ kāmarūpiṇaḥ / 6.019.003c daityadānavasaṃkāśā yuddhe devaparākramāḥ
6.019.004a eṣāṃ koṭisahasrāṇi nava pañcaca sapta ca / 6.019.004c tathā śaṅkhasahasrāṇi tathā vṛndaśatāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461427 (0.0):
6.019.003c daityadānavasaṃkāśā yuddhe devaparākramāḥ / 6.019.004a eṣāṃ koṭisahasrāṇi nava pañcaca sapta ca
6.019.005a ete sugrīvasacivāḥ kiṣkindhānilayāḥ sadā / 6.019.005c harayo devagandharvair utpannāḥ kāmarūpiṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461438 (0.0):
6.019.004c tathā śaṅkhasahasrāṇi tathā vṛndaśatāni ca / 6.019.005a ete sugrīvasacivāḥ kiṣkindhānilayāḥ sadā
6.019.006a yau tau paśyasi tiṣṭhantau kumārau devarūpiṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461446 (0.0):
6.019.005c harayo devagandharvair utpannāḥ kāmarūpiṇaḥ / 6.019.006a yau tau paśyasi tiṣṭhantau kumārau devarūpiṇau
6.019.006c maindaś ca dvividaś cobhau tābhyāṃ nāsti samo yudhi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461451 (0.0):
6.019.006a yau tau paśyasi tiṣṭhantau kumārau devarūpiṇau / 6.019.006c maindaś ca dvividaś cobhau tābhyāṃ nāsti samo yudhi
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032779 (0.057):
6.021.025c maindaś ca dvividaś cobhau balināv aśvisaṃbhavau
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484713 (0.059):
4.038.023a maindaś ca dvividaś cobhāv aśviputrau mahāvalau
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430001 (0.060):
vānarau ca mahāvīryau maindo dvivida eva ca / / vijitau yudhi durdharṣau jāmbavāṃś ca parājitaḥ // HV_105.20 //
6.019.007a brahmaṇā samanujñātāv amṛtaprāśināv ubhau / 6.019.007c āśaṃsete yudhā laṅkām etau marditum ojasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461461 (0.0):
6.019.006c maindaś ca dvividaś cobhau tābhyāṃ nāsti samo yudhi / 6.019.007a brahmaṇā samanujñātāv amṛtaprāśināv ubhau
6.019.008a yāv etāv etayoḥ pārśve sthitau parvatasaṃnibhau / 6.019.008c sumukho vimukhaś caiva mṛtyuputrau pituḥ samau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461471 (0.0):
6.019.007c āśaṃsete yudhā laṅkām etau marditum ojasā / 6.019.008a yāv etāv etayoḥ pārśve sthitau parvatasaṃnibhau
6.019.009a yaṃ tu paśyasi tiṣṭhantaṃ prabhinnam iva kuñjaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461477 (0.0):
6.019.008c sumukho vimukhaś caiva mṛtyuputrau pituḥ samau / 6.019.009a yaṃ tu paśyasi tiṣṭhantaṃ prabhinnam iva kuñjaram
6.019.009c yo balāt kṣobhayet kruddhaḥ samudram api vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461484 (0.0):
6.019.009a yaṃ tu paśyasi tiṣṭhantaṃ prabhinnam iva kuñjaram / 6.019.009c yo balāt kṣobhayet kruddhaḥ samudram api vānaraḥ
6.019.010a eṣo 'bhigantā laṅkāyā vaidehyās tava ca prabho / 6.019.010c enaṃ paśya purā dṛṣṭaṃ vānaraṃ punar āgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461496 (0.0):
6.019.009c yo balāt kṣobhayet kruddhaḥ samudram api vānaraḥ / 6.019.010a eṣo 'bhigantā laṅkāyā vaidehyās tava ca prabho
6.019.011a jyeṣṭhaḥ kesariṇaḥ putro vātātmaja iti śrutaḥ / 6.019.011c hanūmān iti vikhyāto laṅghito yena sāgaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461506 (0.0):
6.019.010c enaṃ paśya purā dṛṣṭaṃ vānaraṃ punar āgatam / 6.019.011a jyeṣṭhaḥ kesariṇaḥ putro vātātmaja iti śrutaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19860879 (0.060):
03,147.010a ka eṣa hanumān nāma sāgaro yena laṅghitaḥ
6.019.012a kāmarūpī hariśreṣṭho balarūpasamanvitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461511 (0.0):
6.019.011c hanūmān iti vikhyāto laṅghito yena sāgaraḥ / 6.019.012a kāmarūpī hariśreṣṭho balarūpasamanvitaḥ
6.019.012c anivāryagatiś caiva yathā satatagaḥ prabhuḥ / 6.019.013a udyantaṃ bhāskaraṃ dṛṣṭvā bālaḥ kila pipāsitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461523 (0.0):
6.019.012a kāmarūpī hariśreṣṭho balarūpasamanvitaḥ / 6.019.012c anivāryagatiś caiva yathā satatagaḥ prabhuḥ
6.019.013c triyojanasahasraṃ tu adhvānam avatīrya hi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461530 (0.0):
6.019.013a udyantaṃ bhāskaraṃ dṛṣṭvā bālaḥ kila pipāsitaḥ / 6.019.013c triyojanasahasraṃ tu adhvānam avatīrya hi
6.019.014a ādityam āhariṣyāmi na me kṣut pratiyāsyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461535 (0.0):
6.019.013c triyojanasahasraṃ tu adhvānam avatīrya hi / 6.019.014a ādityam āhariṣyāmi na me kṣut pratiyāsyati
6.019.014c iti saṃcintya manasā puraiṣa baladarpitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461541 (0.0):
6.019.014a ādityam āhariṣyāmi na me kṣut pratiyāsyati / 6.019.014c iti saṃcintya manasā puraiṣa baladarpitaḥ
6.019.015a anādhṛṣyatamaṃ devam api devarṣidānavaiḥ / 6.019.015c anāsādyaiva patito bhāskarodayane girau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461551 (0.0):
6.019.014c iti saṃcintya manasā puraiṣa baladarpitaḥ / 6.019.015a anādhṛṣyatamaṃ devam api devarṣidānavaiḥ
6.019.016a patitasya kaper asya hanur ekā śilātale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461556 (0.0):
6.019.015c anāsādyaiva patito bhāskarodayane girau / 6.019.016a patitasya kaper asya hanur ekā śilātale
6.019.016c kiṃ cid bhinnā dṛḍhahanor hanūmān eṣa tena vai
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461563 (0.0):
6.019.016a patitasya kaper asya hanur ekā śilātale / 6.019.016c kiṃ cid bhinnā dṛḍhahanor hanūmān eṣa tena vai
6.019.017a satyam āgamayogena mamaiṣa vidito hariḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461571 (0.0):
6.019.016c kiṃ cid bhinnā dṛḍhahanor hanūmān eṣa tena vai / 6.019.017a satyam āgamayogena mamaiṣa vidito hariḥ
6.019.017c nāsya śakyaṃ balaṃ rūpaṃ prabhāvo vānubhāṣitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461577 (0.0):
6.019.017a satyam āgamayogena mamaiṣa vidito hariḥ / 6.019.017c nāsya śakyaṃ balaṃ rūpaṃ prabhāvo vānubhāṣitum
6.019.018a eṣa āśaṃsate laṅkām eko marditum ojasā / 6.019.018c yaś caiṣo 'nantaraḥ śūraḥ śyāmaḥ padmanibhekṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461582 (0.0):
6.019.017c nāsya śakyaṃ balaṃ rūpaṃ prabhāvo vānubhāṣitum / 6.019.018a eṣa āśaṃsate laṅkām eko marditum ojasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461589 (0.0):
6.019.018a eṣa āśaṃsate laṅkām eko marditum ojasā / 6.019.018c yaś caiṣo 'nantaraḥ śūraḥ śyāmaḥ padmanibhekṣaṇaḥ
6.019.019a ikṣvākūṇām atiratho loke vikhyāta pauruṣaḥ / 6.019.019c yasmin na calate dharmo yo dharmaṃ nātivartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461601 (0.0):
6.019.018c yaś caiṣo 'nantaraḥ śūraḥ śyāmaḥ padmanibhekṣaṇaḥ / 6.019.019a ikṣvākūṇām atiratho loke vikhyāta pauruṣaḥ
6.019.020a yo brāhmam astraṃ vedāṃś ca veda vedavidāṃ varaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11770032 (0.0):
5.032.002c vaidehi kuśalī rāmas tvāṃ ca kauśalam abravīt / 5.032.003a yo brāhmam astraṃ vedāṃś ca veda vedavidāṃ varaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461609 (0.0):
6.019.019c yasmin na calate dharmo yo dharmaṃ nātivartate / 6.019.020a yo brāhmam astraṃ vedāṃś ca veda vedavidāṃ varaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26684508 (0.057):
1.064.015a kṣatravedavidāṃ śreṣṭho brahmavedavidām api
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19609494 (0.058):
01,054.005a vivyāsaikaṃ caturdhā yo vedaṃ vedavidāṃ varaḥ / 01,054.005c parāvarajño brahmarṣiḥ kaviḥ satyavrataḥ śuciḥ
6.019.020c yo bhindyād gaganaṃ bāṇaiḥ parvatāṃś cāpi dārayet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461615 (0.0):
6.019.020a yo brāhmam astraṃ vedāṃś ca veda vedavidāṃ varaḥ / 6.019.020c yo bhindyād gaganaṃ bāṇaiḥ parvatāṃś cāpi dārayet
6.019.021a yasya mṛtyor iva krodhaḥ śakrasyeva parākramaḥ / 6.019.021c sa eṣa rāmas tvāṃ yoddhuṃ rājan samabhivartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461626 (0.0):
6.019.020c yo bhindyād gaganaṃ bāṇaiḥ parvatāṃś cāpi dārayet / 6.019.021a yasya mṛtyor iva krodhaḥ śakrasyeva parākramaḥ
6.019.022a yaś caiṣa dakṣiṇe pārśve śuddhajāmbūnadaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461634 (0.0):
6.019.021c sa eṣa rāmas tvāṃ yoddhuṃ rājan samabhivartate / 6.019.022a yaś caiṣa dakṣiṇe pārśve śuddhajāmbūnadaprabhaḥ
6.019.022c viśālavakṣās tāmrākṣo nīlakuñcitamūrdhajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461641 (0.0):
6.019.022a yaś caiṣa dakṣiṇe pārśve śuddhajāmbūnadaprabhaḥ / 6.019.022c viśālavakṣās tāmrākṣo nīlakuñcitamūrdhajaḥ
6.019.023a eṣo 'sya lakṣmaṇo nāma bhrātā prāṇasamaḥ priyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461647 (0.0):
6.019.022c viśālavakṣās tāmrākṣo nīlakuñcitamūrdhajaḥ / 6.019.023a eṣo 'sya lakṣmaṇo nāma bhrātā prāṇasamaḥ priyaḥ
6.019.023c naye yuddhe ca kuśalaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461653 (0.0):
6.019.023a eṣo 'sya lakṣmaṇo nāma bhrātā prāṇasamaḥ priyaḥ / 6.019.023c naye yuddhe ca kuśalaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ
6.019.024a amarṣī durjayo jetā vikrānto buddhimān balī
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879038 (0.0):
anuraktaś ca bhaktaś ca % lakṣmaṇo nāma vīryavān // Ram_3,32.12 // / amarṣī durjayo jetā $ vikrānto buddhimān balī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356461 (0.0):
anuraktaś ca bhaktaś ca lakṣmaṇo nāma vīryavān // Ram_3,32.12 // / amarṣī durjayo jetā vikrānto buddhimān balī /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062208 (0.0):
3.032.012c anuraktaś ca bhaktaś ca lakṣmaṇo nāma vīryavān / 3.032.013a amarṣī durjayo jetā vikrānto buddhimān balī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461660 (0.0):
6.019.023c naye yuddhe ca kuśalaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / 6.019.024a amarṣī durjayo jetā vikrānto buddhimān balī
6.019.024c rāmasya dakṣiṇo bāhur nityaṃ prāṇo bahiścaraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879042 (0.0):
amarṣī durjayo jetā $ vikrānto buddhimān balī & / rāmasya dakṣiṇo bāhur % nityaṃ prāṇo bahiścaraḥ // Ram_3,32.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356465 (0.0):
amarṣī durjayo jetā vikrānto buddhimān balī / / rāmasya dakṣiṇo bāhur nityaṃ prāṇo bahiścaraḥ // Ram_3,32.13 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461664 (0.0):
6.019.024a amarṣī durjayo jetā vikrānto buddhimān balī / 6.019.024c rāmasya dakṣiṇo bāhur nityaṃ prāṇo bahiścaraḥ
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062210 (0.022):
3.032.013a amarṣī durjayo jetā vikrānto buddhimān balī / 3.032.013c rāmasya dakṣiṇe bāhur nityaṃ prāṇo bahiṣcaraḥ
6.019.025a na hy eṣa rāghavasyārthe jīvitaṃ parirakṣati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461671 (0.0):
6.019.024c rāmasya dakṣiṇo bāhur nityaṃ prāṇo bahiścaraḥ / 6.019.025a na hy eṣa rāghavasyārthe jīvitaṃ parirakṣati
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879043 (0.054):
rāmasya dakṣiṇo bāhur % nityaṃ prāṇo bahiścaraḥ // Ram_3,32.13 // / rāmasya tu viśālākṣī $ dharmapatnī yaśasvinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356466 (0.054):
rāmasya dakṣiṇo bāhur nityaṃ prāṇo bahiścaraḥ // Ram_3,32.13 // / rāmasya tu viśālākṣī dharmapatnī yaśasvinī /
6.019.025c eṣaivāśaṃsate yuddhe nihantuṃ sarvarākṣasān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461676 (0.0):
6.019.025a na hy eṣa rāghavasyārthe jīvitaṃ parirakṣati / 6.019.025c eṣaivāśaṃsate yuddhe nihantuṃ sarvarākṣasān
6.019.026a yas tu savyam asau pakṣaṃ rāmasyāśritya tiṣṭhati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461683 (0.0):
6.019.025c eṣaivāśaṃsate yuddhe nihantuṃ sarvarākṣasān / 6.019.026a yas tu savyam asau pakṣaṃ rāmasyāśritya tiṣṭhati
6.019.026c rakṣogaṇaparikṣipto rājā hy eṣa vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461690 (0.0):
6.019.026a yas tu savyam asau pakṣaṃ rāmasyāśritya tiṣṭhati / 6.019.026c rakṣogaṇaparikṣipto rājā hy eṣa vibhīṣaṇaḥ
6.019.027a śrīmatā rājarājena laṅkāyām abhiṣecitaḥ / 6.019.027c tvām eva pratisaṃrabdho yuddhāyaiṣo 'bhivartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461699 (0.0):
6.019.026c rakṣogaṇaparikṣipto rājā hy eṣa vibhīṣaṇaḥ / 6.019.027a śrīmatā rājarājena laṅkāyām abhiṣecitaḥ
6.019.028a yaṃ tu paśyasi tiṣṭhantaṃ madhye girim ivācalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461705 (0.0):
6.019.027c tvām eva pratisaṃrabdho yuddhāyaiṣo 'bhivartate / 6.019.028a yaṃ tu paśyasi tiṣṭhantaṃ madhye girim ivācalam
6.019.028c sarvaśākhāmṛgendrāṇāṃ bhartāram aparājitam / 6.019.029a tejasā yaśasā buddhyā jñānenābhijanena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461716 (0.0):
6.019.028a yaṃ tu paśyasi tiṣṭhantaṃ madhye girim ivācalam / 6.019.028c sarvaśākhāmṛgendrāṇāṃ bhartāram aparājitam
6.019.029c yaḥ kapīn ati babhrāja himavān iva parvatān / 6.019.030a kiṣkindhāṃ yaḥ samadhyāste guhāṃ sagahanadrumām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461729 (0.0):
6.019.029a tejasā yaśasā buddhyā jñānenābhijanena ca / 6.019.029c yaḥ kapīn ati babhrāja himavān iva parvatān
6.019.030c durgāṃ parvatadurgasthāṃ pradhānaiḥ saha yūthapaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461734 (0.0):
6.019.030a kiṣkindhāṃ yaḥ samadhyāste guhāṃ sagahanadrumām / 6.019.030c durgāṃ parvatadurgasthāṃ pradhānaiḥ saha yūthapaiḥ
6.019.031a yasyaiṣā kāñcanī mālā śobhate śatapuṣkarā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461740 (0.0):
6.019.030c durgāṃ parvatadurgasthāṃ pradhānaiḥ saha yūthapaiḥ / 6.019.031a yasyaiṣā kāñcanī mālā śobhate śatapuṣkarā
6.019.031c kāntā devamanuṣyāṇāṃ yasyāṃ lakṣmīḥ pratiṣṭhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461747 (0.0):
6.019.031a yasyaiṣā kāñcanī mālā śobhate śatapuṣkarā / 6.019.031c kāntā devamanuṣyāṇāṃ yasyāṃ lakṣmīḥ pratiṣṭhitā
6.019.032a etāṃ ca mālāṃ tārāṃ ca kapirājyaṃ ca śāśvatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461753 (0.0):
6.019.031c kāntā devamanuṣyāṇāṃ yasyāṃ lakṣmīḥ pratiṣṭhitā / 6.019.032a etāṃ ca mālāṃ tārāṃ ca kapirājyaṃ ca śāśvatam
6.019.032c sugrīvo vālinaṃ hatvā rāmeṇa pratipāditaḥ / 6.019.033a evaṃ koṭisahasreṇa śaṅkūnāṃ ca śatena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461762 (0.0):
6.019.032a etāṃ ca mālāṃ tārāṃ ca kapirājyaṃ ca śāśvatam / 6.019.032c sugrīvo vālinaṃ hatvā rāmeṇa pratipāditaḥ
6.019.033c sugrīvo vānarendras tvāṃ yuddhārtham abhivartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461768 (0.0):
6.019.033a evaṃ koṭisahasreṇa śaṅkūnāṃ ca śatena ca / 6.019.033c sugrīvo vānarendras tvāṃ yuddhārtham abhivartate
6.019.034a imāṃ mahārājasamīkṣya vāhinīm; upasthitāṃ prajvalitagrahopamām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461776 (0.0):
6.019.033c sugrīvo vānarendras tvāṃ yuddhārtham abhivartate / 6.019.034a imāṃ mahārājasamīkṣya vāhinīm; upasthitāṃ prajvalitagrahopamām
6.019.034c tataḥ prayatnaḥ paramo vidhīyatāṃ; yathā jayaḥ syān na paraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461785 (0.0):
6.019.034a imāṃ mahārājasamīkṣya vāhinīm; upasthitāṃ prajvalitagrahopamām / 6.019.034c tataḥ prayatnaḥ paramo vidhīyatāṃ; yathā jayaḥ syān na paraiḥ
parājayaḥ / 6.020.001a śukena tu samākhyātāṃs tān dṛṣṭvā hariyūthapān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461792 (0.0):
6.019.034c tataḥ prayatnaḥ paramo vidhīyatāṃ; yathā jayaḥ syān na paraiḥ / parājayaḥ / 6.020.001a śukena tu samākhyātāṃs tān dṛṣṭvā hariyūthapān
6.020.001c samīpasthaṃ ca rāmasya bhrātaraṃ svaṃ vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461798 (0.0):
6.020.001a śukena tu samākhyātāṃs tān dṛṣṭvā hariyūthapān / 6.020.001c samīpasthaṃ ca rāmasya bhrātaraṃ svaṃ vibhīṣaṇam
6.020.002a lakṣmaṇaṃ ca mahāvīryaṃ bhujaṃ rāmasya dakṣiṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461804 (0.0):
6.020.001c samīpasthaṃ ca rāmasya bhrātaraṃ svaṃ vibhīṣaṇam / 6.020.002a lakṣmaṇaṃ ca mahāvīryaṃ bhujaṃ rāmasya dakṣiṇam
6.020.002c sarvavānararājaṃ ca sugrīvaṃ bhīmavikramam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461810 (0.0):
6.020.002a lakṣmaṇaṃ ca mahāvīryaṃ bhujaṃ rāmasya dakṣiṇam / 6.020.002c sarvavānararājaṃ ca sugrīvaṃ bhīmavikramam
6.020.003a kiṃ cid āvignahṛdayo jātakrodhaś ca rāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461816 (0.0):
6.020.002c sarvavānararājaṃ ca sugrīvaṃ bhīmavikramam / 6.020.003a kiṃ cid āvignahṛdayo jātakrodhaś ca rāvaṇaḥ
6.020.003c bhartsayām āsa tau vīrau kathānte śukasāraṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461823 (0.0):
6.020.003a kiṃ cid āvignahṛdayo jātakrodhaś ca rāvaṇaḥ / 6.020.003c bhartsayām āsa tau vīrau kathānte śukasāraṇau
6.020.004a adhomukhau tau praṇatāv abravīc chukasāraṇau / 6.020.004c roṣagadgadayā vācā saṃrabdhaḥ paruṣaṃ vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461833 (0.0):
6.020.003c bhartsayām āsa tau vīrau kathānte śukasāraṇau / 6.020.004a adhomukhau tau praṇatāv abravīc chukasāraṇau
6.020.005a na tāvat sadṛśaṃ nāma sacivair upajīvibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461840 (0.0):
6.020.004c roṣagadgadayā vācā saṃrabdhaḥ paruṣaṃ vacaḥ / 6.020.005a na tāvat sadṛśaṃ nāma sacivair upajīvibhiḥ
6.020.005c vipriyaṃ nṛpater vaktuṃ nigrahapragrahe vibhoḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461846 (0.0):
6.020.005a na tāvat sadṛśaṃ nāma sacivair upajīvibhiḥ / 6.020.005c vipriyaṃ nṛpater vaktuṃ nigrahapragrahe vibhoḥ
6.020.006a ripūṇāṃ pratikūlānāṃ yuddhārtham abhivartatām / 6.020.006c ubhābhyāṃ sadṛśaṃ nāma vaktum aprastave stavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461857 (0.0):
6.020.005c vipriyaṃ nṛpater vaktuṃ nigrahapragrahe vibhoḥ / 6.020.006a ripūṇāṃ pratikūlānāṃ yuddhārtham abhivartatām
6.020.007a ācāryā guravo vṛddhā vṛthā vāṃ paryupāsitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461863 (0.0):
6.020.006c ubhābhyāṃ sadṛśaṃ nāma vaktum aprastave stavam / 6.020.007a ācāryā guravo vṛddhā vṛthā vāṃ paryupāsitāḥ
6.020.007c sāraṃ yad rājaśāstrāṇām anujīvyaṃ na gṛhyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461869 (0.0):
6.020.007a ācāryā guravo vṛddhā vṛthā vāṃ paryupāsitāḥ / 6.020.007c sāraṃ yad rājaśāstrāṇām anujīvyaṃ na gṛhyate
6.020.008a gṛhīto vā na vijñāto bhāro jñānasya vochyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461876 (0.0):
6.020.007c sāraṃ yad rājaśāstrāṇām anujīvyaṃ na gṛhyate / 6.020.008a gṛhīto vā na vijñāto bhāro jñānasya vochyate
6.020.008c īdṛśaiḥ sacivair yukto mūrkhair diṣṭyā dharāmy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461882 (0.0):
6.020.008a gṛhīto vā na vijñāto bhāro jñānasya vochyate / 6.020.008c īdṛśaiḥ sacivair yukto mūrkhair diṣṭyā dharāmy aham
6.020.009a kiṃ nu mṛtyor bhayaṃ nāsti māṃ vaktuṃ paruṣaṃ vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461892 (0.0):
6.020.008c īdṛśaiḥ sacivair yukto mūrkhair diṣṭyā dharāmy aham / 6.020.009a kiṃ nu mṛtyor bhayaṃ nāsti māṃ vaktuṃ paruṣaṃ vacaḥ
6.020.009c yasya me śāsato jihvā prayacchati śubhāśubham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461898 (0.0):
6.020.009a kiṃ nu mṛtyor bhayaṃ nāsti māṃ vaktuṃ paruṣaṃ vacaḥ / 6.020.009c yasya me śāsato jihvā prayacchati śubhāśubham
6.020.010a apy eva dahanaṃ spṛṣṭvā vane tiṣṭhanti pādapāḥ / 6.020.010c rājadoṣaparāmṛṣṭās tiṣṭhante nāparādhinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461909 (0.0):
6.020.009c yasya me śāsato jihvā prayacchati śubhāśubham / 6.020.010a apy eva dahanaṃ spṛṣṭvā vane tiṣṭhanti pādapāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839185 (1.192):
MSS_2149 1 apyeva dahanaṃ spṛṣṭvā vane tiṣṭhanti pādapāḥ /
6.020.011a hanyām aham imau pāpau śatrupakṣapraśaṃsakau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461916 (0.0):
6.020.010c rājadoṣaparāmṛṣṭās tiṣṭhante nāparādhinaḥ / 6.020.011a hanyām aham imau pāpau śatrupakṣapraśaṃsakau
6.020.011c yadi pūrvopakārair me na krodho mṛdutāṃ vrajet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461923 (0.0):
6.020.011a hanyām aham imau pāpau śatrupakṣapraśaṃsakau / 6.020.011c yadi pūrvopakārair me na krodho mṛdutāṃ vrajet
6.020.012a apadhvaṃsata gacchadhvaṃ saṃnikarṣād ito mama / 6.020.012c na hi vāṃ hantum icchāmi smarann upakṛtāni vām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461935 (0.0):
6.020.011c yadi pūrvopakārair me na krodho mṛdutāṃ vrajet / 6.020.012a apadhvaṃsata gacchadhvaṃ saṃnikarṣād ito mama
6.020.012e hatāv eva kṛtaghnau tau mayi snehaparāṅmukhau / 6.020.013a evam uktau tu savrīḍau tāv ubhau śukasāraṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461947 (0.0):
6.020.012c na hi vāṃ hantum icchāmi smarann upakṛtāni vām / 6.020.012e hatāv eva kṛtaghnau tau mayi snehaparāṅmukhau
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22253348 (0.045):
7.032.017a tam adbhutatamaṃ dṛṣṭvā rākṣasau śukasāraṇau / 7.032.017c saṃnivṛttāv upāgamya rāvaṇaṃ tam athocatuḥ
6.020.013c rāvaṇaṃ jayaśabdena pratinandyābhiniḥsṛtau / 6.020.014a abravīt sa daśagrīvaḥ samīpasthaṃ mahodaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461958 (0.0):
6.020.013a evam uktau tu savrīḍau tāv ubhau śukasāraṇau / 6.020.013c rāvaṇaṃ jayaśabdena pratinandyābhiniḥsṛtau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125806 (0.054):
tato 'bravīt samīpasthaṃ Ram_3,10.75a / tato 'bravīd rāmam idaṃ suduḥkhitā Ram_2,25.15d
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22241344 (0.056):
7.006.010c gacchantu śaraṇaṃ viṣṇuṃ haniṣyati sa tān prabhuḥ / 7.006.011a tatas te jayaśabdena pratinandya maheśvaram
6.020.014c upasthāpaya śīghraṃ me cārān nītiviśāradān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461964 (0.0):
6.020.014a abravīt sa daśagrīvaḥ samīpasthaṃ mahodaram / 6.020.014c upasthāpaya śīghraṃ me cārān nītiviśāradān
6.020.015a tataś carāḥ saṃtvaritāḥ prāptāḥ pārthivaśāsanāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461970 (0.0):
6.020.014c upasthāpaya śīghraṃ me cārān nītiviśāradān / 6.020.015a tataś carāḥ saṃtvaritāḥ prāptāḥ pārthivaśāsanāt
6.020.015c upasthitāḥ prāñjalayo vardhayitvā jayāśiṣā / 6.020.016a tān abravīt tato vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461974 (0.0):
6.020.015a tataś carāḥ saṃtvaritāḥ prāptāḥ pārthivaśāsanāt / 6.020.015c upasthitāḥ prāñjalayo vardhayitvā jayāśiṣā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461981 (0.0):
6.020.015c upasthitāḥ prāñjalayo vardhayitvā jayāśiṣā / 6.020.016a tān abravīt tato vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166438 (0.012):
rāvaṇo rākṣasādhipaḥ Ram_3,53.3b / rāvaṇo vākyam abravīt Ram_3,40.10d
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030829 (0.037):
6.017.004a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27051529 (0.039):
6.057.008a śrutvā triśiraso vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22252939 (0.039):
7.031.024a tataḥ salīlaṃ prahasān rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 7.031.024c uvāca sacivāṃs tatra mārīcaśukasāraṇān
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27063909 (0.045):
6.080.022a tataḥ paramasaṃkruddho rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 6.080.022c abravīd rakṣasāṃ madhye saṃstambhayiṣur āhave
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766178 (0.053):
5.020.023a sītāyā vacanaṃ śrutvā rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27048576 (0.053):
6.053.009c pratyuvāca tato vākyaṃ prahasan rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22246573 (0.059):
7.018.006a taṃ ca rājānam āsādya rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 7.018.006c prāha yuddhaṃ prayacceti nirjito 'smīti vā vada
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21880976 (0.061):
taṃ pathyahitavaktāraṃ $ mārīcaṃ rākṣasādhipaḥ & / abravīt paruṣaṃ vākyam % ayuktaṃ kālacoditaḥ // Ram_3,38.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7358399 (0.061):
taṃ pathyahitavaktāraṃ mārīcaṃ rākṣasādhipaḥ / / abravīt paruṣaṃ vākyam ayuktaṃ kālacoditaḥ // Ram_3,38.2 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10064008 (0.061):
3.038.002a taṃ pathyahitavaktāraṃ mārīcaṃ rākṣasādhipaḥ / 3.038.002c abravīt paruṣaṃ vākyam ayuktaṃ kālacoditaḥ
6.020.016c cārān pratyayikāñ śūrān bhaktān vigatasādhvasān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461987 (0.0):
6.020.016a tān abravīt tato vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 6.020.016c cārān pratyayikāñ śūrān bhaktān vigatasādhvasān
6.020.017a ito gacchata rāmasya vyavasāyaṃ parīkṣatha / 6.020.017c mantreṣv abhyantarā ye 'sya prītyā tena samāgatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28461996 (0.0):
6.020.016c cārān pratyayikāñ śūrān bhaktān vigatasādhvasān / 6.020.017a ito gacchata rāmasya vyavasāyaṃ parīkṣatha
6.020.018a kathaṃ svapiti jāgarti kim anyac ca kariṣyati / 6.020.018c vijñāya nipuṇaṃ sarvam āgantavyam aśeṣataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462007 (0.0):
6.020.017c mantreṣv abhyantarā ye 'sya prītyā tena samāgatāḥ / 6.020.018a kathaṃ svapiti jāgarti kim anyac ca kariṣyati
6.020.019a cāreṇa viditaḥ śatruḥ paṇḍitair vasudhādhipaiḥ / 6.020.019c yuddhe svalpena yatnena samāsādya nirasyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462018 (0.0):
6.020.018c vijñāya nipuṇaṃ sarvam āgantavyam aśeṣataḥ / 6.020.019a cāreṇa viditaḥ śatruḥ paṇḍitair vasudhādhipaiḥ
6.020.020a cārās tu te tathety uktvā prahṛṣṭā rākṣaseśvaram / 6.020.020c kṛtvā pradakṣiṇaṃ jagmur yatra rāmaḥ salakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462029 (0.0):
6.020.019c yuddhe svalpena yatnena samāsādya nirasyate / 6.020.020a cārās tu te tathety uktvā prahṛṣṭā rākṣaseśvaram
6.020.021a te suvelasya śailasya samīpe rāmalakṣmaṇau / 6.020.021c pracchannā dadṛśur gatvā sasugrīvavibhīṣaṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462039 (0.0):
6.020.020c kṛtvā pradakṣiṇaṃ jagmur yatra rāmaḥ salakṣmaṇaḥ / 6.020.021a te suvelasya śailasya samīpe rāmalakṣmaṇau
6.020.022a te tu dharmātmanā dṛṣṭā rākṣasendreṇa rākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462047 (0.0):
6.020.021c pracchannā dadṛśur gatvā sasugrīvavibhīṣaṇau / 6.020.022a te tu dharmātmanā dṛṣṭā rākṣasendreṇa rākṣasāḥ
6.020.022c vibhīṣaṇena tatrasthā nigṛhītā yadṛcchayā / 6.020.023a vānarair arditās te tu vikrāntair laghuvikramaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462057 (0.0):
6.020.022a te tu dharmātmanā dṛṣṭā rākṣasendreṇa rākṣasāḥ / 6.020.022c vibhīṣaṇena tatrasthā nigṛhītā yadṛcchayā
6.020.023c punar laṅkām anuprāptāḥ śvasanto naṣṭacetasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462063 (0.0):
6.020.023a vānarair arditās te tu vikrāntair laghuvikramaiḥ / 6.020.023c punar laṅkām anuprāptāḥ śvasanto naṣṭacetasaḥ
6.020.024a tato daśagrīvam upasthitās te; cārā bahirnityacarā niśācarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462071 (0.0):
6.020.023c punar laṅkām anuprāptāḥ śvasanto naṣṭacetasaḥ / 6.020.024a tato daśagrīvam upasthitās te; cārā bahirnityacarā niśācarāḥ
6.020.024c gireḥ suvelasya samīpavāsinaṃ; nyavedayan bhīmabalaṃ mahābalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462080 (0.0):
6.020.024a tato daśagrīvam upasthitās te; cārā bahirnityacarā niśācarāḥ / 6.020.024c gireḥ suvelasya samīpavāsinaṃ; nyavedayan bhīmabalaṃ mahābalāḥ
6.021.001a tatas tam akṣobhya balaṃ laṅkādhipataye carāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462086 (0.0):
6.020.024c gireḥ suvelasya samīpavāsinaṃ; nyavedayan bhīmabalaṃ mahābalāḥ / 6.021.001a tatas tam akṣobhya balaṃ laṅkādhipataye carāḥ
6.021.001c suvele rāghavaṃ śaile niviṣṭaṃ pratyavedayan / 6.021.002a cārāṇāṃ rāvaṇaḥ śrutvā prāptaṃ rāmaṃ mahābalam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032923 (0.0):
6.022.001a tatas tam akṣobhyabalaṃ laṅkāyāṃ nṛpateś caraḥ / 6.022.001c suvele rāghavaṃ śaile niviṣṭaṃ pratyavedayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462098 (0.0):
6.021.001a tatas tam akṣobhya balaṃ laṅkādhipataye carāḥ / 6.021.001c suvele rāghavaṃ śaile niviṣṭaṃ pratyavedayan
6.021.002c jātodvego 'bhavat kiṃ cic chārdūlaṃ vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032925 (0.0):
6.022.002a cārāṇāṃ rāvaṇaḥ śrutvā prāptaṃ rāmaṃ mahābalam / 6.022.002c jātodvego 'bhavat kiṃ cit sacivāṃś cedam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462105 (0.0):
6.021.002a cārāṇāṃ rāvaṇaḥ śrutvā prāptaṃ rāmaṃ mahābalam / 6.021.002c jātodvego 'bhavat kiṃ cic chārdūlaṃ vākyam abravīt
6.021.003a ayathāvac ca te varṇo dīnaś cāsi niśācara / 6.021.003c nāsi kaccid amitrāṇāṃ kruddhānāṃ vaśam āgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462115 (0.0):
6.021.002c jātodvego 'bhavat kiṃ cic chārdūlaṃ vākyam abravīt / 6.021.003a ayathāvac ca te varṇo dīnaś cāsi niśācara
6.021.004a iti tenānuśiṣṭas tu vācaṃ mandam udīrayat / 6.021.004c tadā rākṣasaśārdūlaṃ śārdūlo bhayavihvalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462126 (0.0):
6.021.003c nāsi kaccid amitrāṇāṃ kruddhānāṃ vaśam āgataḥ / 6.021.004a iti tenānuśiṣṭas tu vācaṃ mandam udīrayat
6.021.005a na te cārayituṃ śakyā rājan vānarapuṃgavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462134 (0.0):
6.021.004c tadā rākṣasaśārdūlaṃ śārdūlo bhayavihvalaḥ / 6.021.005a na te cārayituṃ śakyā rājan vānarapuṃgavāḥ
6.021.005c vikrāntā balavantaś ca rāghaveṇa ca rakṣitāḥ / 6.021.006a nāpi saṃbhāṣituṃ śakyāḥ saṃpraśno 'tra na labhyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462143 (0.0):
6.021.005a na te cārayituṃ śakyā rājan vānarapuṃgavāḥ / 6.021.005c vikrāntā balavantaś ca rāghaveṇa ca rakṣitāḥ
6.021.006c sarvato rakṣyate panthā vānaraiḥ parvatopamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462149 (0.0):
6.021.006a nāpi saṃbhāṣituṃ śakyāḥ saṃpraśno 'tra na labhyate / 6.021.006c sarvato rakṣyate panthā vānaraiḥ parvatopamaiḥ
6.021.007a praviṣṭamātre jñāto 'haṃ bale tasminn acārite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462156 (0.0):
6.021.006c sarvato rakṣyate panthā vānaraiḥ parvatopamaiḥ / 6.021.007a praviṣṭamātre jñāto 'haṃ bale tasminn acārite
6.021.007c balād gṛhīto bahubhir bahudhāsmi vidāritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462162 (0.0):
6.021.007a praviṣṭamātre jñāto 'haṃ bale tasminn acārite / 6.021.007c balād gṛhīto bahubhir bahudhāsmi vidāritaḥ
6.021.008a jānubhir muṣṭibhir dantais talaiś cābhihato bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462168 (0.0):
6.021.007c balād gṛhīto bahubhir bahudhāsmi vidāritaḥ / 6.021.008a jānubhir muṣṭibhir dantais talaiś cābhihato bhṛśam
6.021.008c pariṇīto 'smi haribhir balavadbhir amarṣaṇaiḥ / 6.021.009a pariṇīya ca sarvatra nīto 'haṃ rāmasaṃsadam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462179 (0.0):
6.021.008a jānubhir muṣṭibhir dantais talaiś cābhihato bhṛśam / 6.021.008c pariṇīto 'smi haribhir balavadbhir amarṣaṇaiḥ
6.021.009c rudhirādigdhasarvāṅgo vihvalaś calitendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462186 (0.0):
6.021.009a pariṇīya ca sarvatra nīto 'haṃ rāmasaṃsadam / 6.021.009c rudhirādigdhasarvāṅgo vihvalaś calitendriyaḥ
6.021.010a haribhir vadhyamānaś ca yācamānaḥ kṛtāñjaliḥ / 6.021.010c rāghaveṇa paritrāto jīvāmi ha yadṛcchayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462193 (0.0):
6.021.009c rudhirādigdhasarvāṅgo vihvalaś calitendriyaḥ / 6.021.010a haribhir vadhyamānaś ca yācamānaḥ kṛtāñjaliḥ
6.021.011a eṣa śailaiḥ śilābhiś ca pūrayitvā mahārṇavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462199 (0.0):
6.021.010c rāghaveṇa paritrāto jīvāmi ha yadṛcchayā / 6.021.011a eṣa śailaiḥ śilābhiś ca pūrayitvā mahārṇavam
6.021.011c dvāram āśritya laṅkāyā rāmas tiṣṭhati sāyudhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462206 (0.0):
6.021.011a eṣa śailaiḥ śilābhiś ca pūrayitvā mahārṇavam / 6.021.011c dvāram āśritya laṅkāyā rāmas tiṣṭhati sāyudhaḥ
6.021.012a garuḍavyūham āsthāya sarvato haribhir vṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462213 (0.0):
6.021.011c dvāram āśritya laṅkāyā rāmas tiṣṭhati sāyudhaḥ / 6.021.012a garuḍavyūham āsthāya sarvato haribhir vṛtaḥ
6.021.012c māṃ visṛjya mahātejā laṅkām evābhivartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462219 (0.0):
6.021.012a garuḍavyūham āsthāya sarvato haribhir vṛtaḥ / 6.021.012c māṃ visṛjya mahātejā laṅkām evābhivartate
6.021.013a purā prākāram āyāti kṣipram ekataraṃ kuru
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462225 (0.0):
6.021.012c māṃ visṛjya mahātejā laṅkām evābhivartate / 6.021.013a purā prākāram āyāti kṣipram ekataraṃ kuru
6.021.013c sītāṃ cāsmai prayacchāśu suyuddhaṃ vā pradīyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462232 (0.0):
6.021.013a purā prākāram āyāti kṣipram ekataraṃ kuru / 6.021.013c sītāṃ cāsmai prayacchāśu suyuddhaṃ vā pradīyatām
6.021.014a manasā saṃtatāpātha tac chrutvā rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462239 (0.0):
6.021.013c sītāṃ cāsmai prayacchāśu suyuddhaṃ vā pradīyatām / 6.021.014a manasā saṃtatāpātha tac chrutvā rākṣasādhipaḥ
6.021.014c śārdūlasya mahad vākyam athovāca sa rāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462244 (0.0):
6.021.014a manasā saṃtatāpātha tac chrutvā rākṣasādhipaḥ / 6.021.014c śārdūlasya mahad vākyam athovāca sa rāvaṇaḥ
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21820553 (0.059):
Bhk_5.23-2 tyaja naktañcari ! kṣobhaṃ, vācāṭe ! rāvaṇo hyaham. / Bhk_5.24-1 māmupāsta didṛkṣā-vān yāṣṭīka-vyāhato hariḥ
6.021.015a yadi māṃ pratiyudhyeran devagandharvadānavāḥ / 6.021.015c naiva sītāṃ pradāsyāmi sarvalokabhayād api
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030805 (0.0):
6.017.001c niśamya rāvaṇo rājā pratyabhāṣata sāraṇam / 6.017.002a yadi mām abhiyuñjīran devagandharvadānavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462254 (0.0):
6.021.014c śārdūlasya mahad vākyam athovāca sa rāvaṇaḥ / 6.021.015a yadi māṃ pratiyudhyeran devagandharvadānavāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922083 (0.058):
03,260.008a tato bhāgānubhāgena devagandharvadānavāḥ
6.021.016a evam uktvā mahātejā rāvaṇaḥ punar abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462260 (0.0):
6.021.015c naiva sītāṃ pradāsyāmi sarvalokabhayād api / 6.021.016a evam uktvā mahātejā rāvaṇaḥ punar abravīt
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27044941 (0.052):
6.047.081c dhvajaśīrṣasthitaṃ nīlam udaikṣata niśācaraḥ / 6.047.082a tato 'bravīn mahātejā rāvaṇo rākṣaseśvaraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125818 (0.059):
tato 'bravīn mahātejā Ram_2,28.1a / tato 'bravīn muniśreṣṭhaḥ Ram_3,12.12a
6.021.016c cāritā bhavatā senā ke 'tra śūrāḥ plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462267 (0.0):
6.021.016a evam uktvā mahātejā rāvaṇaḥ punar abravīt / 6.021.016c cāritā bhavatā senā ke 'tra śūrāḥ plavaṃgamāḥ
6.021.017a kīdṛśāḥ kiṃprabhāvāś ca vānarā ye durāsadāḥ / 6.021.017c kasya putrāś ca pautrāś ca tattvam ākhyāhi rākṣasa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462276 (0.0):
6.021.016c cāritā bhavatā senā ke 'tra śūrāḥ plavaṃgamāḥ / 6.021.017a kīdṛśāḥ kiṃprabhāvāś ca vānarā ye durāsadāḥ
6.021.018a tatr atra pratipatsyāmi jñātvā teṣāṃ balābalam / 6.021.018c avaśyaṃ balasaṃkhyānaṃ kartavyaṃ yuddham icchatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462287 (0.0):
6.021.017c kasya putrāś ca pautrāś ca tattvam ākhyāhi rākṣasa / 6.021.018a tatr atra pratipatsyāmi jñātvā teṣāṃ balābalam
6.021.019a athaivam uktaḥ śārdūlo rāvaṇenottamaś caraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462294 (0.0):
6.021.018c avaśyaṃ balasaṃkhyānaṃ kartavyaṃ yuddham icchatā / 6.021.019a athaivam uktaḥ śārdūlo rāvaṇenottamaś caraḥ
6.021.019c idaṃ vacanam ārebhe vaktuṃ rāvaṇasaṃnidhau / 6.021.020a atharkṣarajasaḥ putro yudhi rājan sudurjayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462306 (0.0):
6.021.019a athaivam uktaḥ śārdūlo rāvaṇenottamaś caraḥ / 6.021.019c idaṃ vacanam ārebhe vaktuṃ rāvaṇasaṃnidhau
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618639 (0.059):
brahmavādī parākrāntaḥ śatrubhiryudhi durjayaḥ / / āharttā jāgnihotrasya yajñānāṃ ca mahīpatiḥ // BndP_2,66.2 //
6.021.020c gadgadasyātha putro 'tra jāmbavān iti viśrutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462313 (0.0):
6.021.020a atharkṣarajasaḥ putro yudhi rājan sudurjayaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037760 (0.062):
6.033.014a dharmasya putro balavān suṣeṇa iti viśrutaḥ / 6.033.014c sa vidyunmālinā sārdham ayudhyata mahākapiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3080332 (0.064):
kalmāṣapādaputro 'bhūc $ chaṅkhaṇas tv iti viśrutaḥ & / yas tu tad vīryam āsādya % sahaseno vyanīnaśat // Ram_2,102.24 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631090 (0.064):
kālānalasya dharmātmā sṛṃjayo nāma viśrutaḥ / / sṛṃjayasyābhavatputro vīro nāmnā purañjayaḥ // BndP_2,74.14 //
6.021.021a gadgadasyaiva putro 'nyo guruputraḥ śatakratoḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462318 (0.0):
6.021.020c gadgadasyātha putro 'tra jāmbavān iti viśrutaḥ
6.021.021c kadanaṃ yasya putreṇa kṛtam ekena rakṣasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462324 (0.0):
6.021.021a gadgadasyaiva putro 'nyo guruputraḥ śatakratoḥ / 6.021.021c kadanaṃ yasya putreṇa kṛtam ekena rakṣasām
6.021.022a suṣeṇaś cāpi dharmātmā putro dharmasya vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462331 (0.0):
6.021.021c kadanaṃ yasya putreṇa kṛtam ekena rakṣasām / 6.021.022a suṣeṇaś cāpi dharmātmā putro dharmasya vīryavān
6.021.022c saumyaḥ somātmajaś cātra rājan dadhimukhaḥ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462339 (0.0):
6.021.022a suṣeṇaś cāpi dharmātmā putro dharmasya vīryavān / 6.021.022c saumyaḥ somātmajaś cātra rājan dadhimukhaḥ kapiḥ
6.021.023a sumukho durmukhaś cātra vegadarśī ca vānaraḥ / 6.021.023c mṛtyur vānararūpeṇa nūnaṃ sṛṣṭaḥ svayambhuvā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462348 (0.0):
6.021.022c saumyaḥ somātmajaś cātra rājan dadhimukhaḥ kapiḥ / 6.021.023a sumukho durmukhaś cātra vegadarśī ca vānaraḥ
6.021.024a putro hutavahasyātha nīlaḥ senāpatiḥ svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462355 (0.0):
6.021.023c mṛtyur vānararūpeṇa nūnaṃ sṛṣṭaḥ svayambhuvā / 6.021.024a putro hutavahasyātha nīlaḥ senāpatiḥ svayam
6.021.024c anilasya ca putro 'tra hanūmān iti viśrutaḥ / 6.021.025a naptā śakrasya durdharṣo balavān aṅgado yuvā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462365 (0.0):
6.021.024a putro hutavahasyātha nīlaḥ senāpatiḥ svayam
6.021.025c maindaś ca dvividaś cobhau balināv aśvisaṃbhavau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462371 (0.0):
6.021.025a naptā śakrasya durdharṣo balavān aṅgado yuvā / 6.021.025c maindaś ca dvividaś cobhau balināv aśvisaṃbhavau
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484714 (0.035):
4.038.022c vṛtaḥ koṭisahasreṇa sugrīvaṃ samupasthitaḥ / 4.038.023a maindaś ca dvividaś cobhāv aśviputrau mahāvalau
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031857 (0.057):
6.019.006a yau tau paśyasi tiṣṭhantau kumārau devarūpiṇau / 6.019.006c maindaś ca dvividaś cobhau tābhyāṃ nāsti samo yudhi
6.021.026a putrā vaivasvatasyātra pañcakālāntakopamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462378 (0.0):
6.021.025c maindaś ca dvividaś cobhau balināv aśvisaṃbhavau / 6.021.026a putrā vaivasvatasyātra pañcakālāntakopamāḥ
6.021.026c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 6.021.027a śveto jyotirmukhaś cātra bhāskarasyātmasaṃbhavau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462389 (0.0):
6.021.026a putrā vaivasvatasyātra pañcakālāntakopamāḥ / 6.021.026c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25479644 (0.028):
4.025.031c śāstradṛṣṭena vidhinā maharṣivihitena ca / 4.025.032a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488753 (0.028):
4.049.005a paraspareṇa rahitā anyonyasyāvidūrataḥ / 4.049.005c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25492711 (0.028):
4.064.001c svaṃ svaṃ gatau samutsāham āhus tatra yathākramam / 4.064.002a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037522 (0.030):
6.032.023c vṛto yas tais tu sacivais tasthau tatra mahābalaḥ / 6.032.024a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27039321 (0.032):
6.037.002a hanūmān aṅgado nīlaḥ suṣeṇaḥ kumudo nalaḥ / 6.037.002c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035862 (0.032):
6.029.010c hanūmān aṅgado nīlo maindo dvivida eva ca / 6.029.011a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28467110 (0.042):
6.032.024a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 6.032.024c samantāt parighāvanto rarakṣur harivāhinīm
6.021.027c varuṇasya ca putro 'tha hemakūṭaḥ plavaṃgamaḥ / 6.021.028a viśvakarmasuto vīro nalaḥ plavagasattamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462400 (0.0):
6.021.027a śveto jyotirmukhaś cātra bhāskarasyātmasaṃbhavau / 6.021.027c varuṇasya ca putro 'tha hemakūṭaḥ plavaṃgamaḥ
6.021.028c vikrānto vegavān atra vasuputraḥ sudurdharaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462406 (0.0):
6.021.028a viśvakarmasuto vīro nalaḥ plavagasattamaḥ / 6.021.028c vikrānto vegavān atra vasuputraḥ sudurdharaḥ
6.021.029a daśavānarakoṭyaś ca śūrāṇāṃ yuddhakāṅkṣiṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462413 (0.0):
6.021.028c vikrānto vegavān atra vasuputraḥ sudurdharaḥ / 6.021.029a daśavānarakoṭyaś ca śūrāṇāṃ yuddhakāṅkṣiṇām
6.021.029c śrīmatāṃ devaputrāṇāṃ śeṣān nākhyātum utsahe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462420 (0.0):
6.021.029a daśavānarakoṭyaś ca śūrāṇāṃ yuddhakāṅkṣiṇām / 6.021.029c śrīmatāṃ devaputrāṇāṃ śeṣān nākhyātum utsahe
6.021.030a putro daśarathasyaiṣa siṃhasaṃhanano yuvā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462427 (0.0):
6.021.029c śrīmatāṃ devaputrāṇāṃ śeṣān nākhyātum utsahe / 6.021.030a putro daśarathasyaiṣa siṃhasaṃhanano yuvā
6.021.030c dūṣaṇo nihato yena kharaś ca triśirās tathā / 6.021.031a nāsti rāmasya sadṛśo vikrame bhuvi kaś cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462438 (0.0):
6.021.030a putro daśarathasyaiṣa siṃhasaṃhanano yuvā / 6.021.030c dūṣaṇo nihato yena kharaś ca triśirās tathā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878909 (0.038):
āyudhaṃ kiṃ ca rāmasya $ nihatā yena rākṣasāḥ & / kharaś ca nihataḥ saṃkhye % dūṣaṇas triśirās tathā // Ram_3,32.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356332 (0.038):
āyudhaṃ kiṃ ca rāmasya nihatā yena rākṣasāḥ / / kharaś ca nihataḥ saṃkhye dūṣaṇas triśirās tathā // Ram_3,32.3 //
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763886 (0.040):
5.014.010a kharaś ca nihataḥ saṃkhye triśirāś ca nipātitaḥ / 5.014.010c dūṣaṇaś ca mahātejā rāmeṇa viditātmanā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075926 (0.040):
6.111.020a kharaś ca nihataś saṃkhye dūṣaṇaś ca nipātitaḥ / 6.111.020c triśirāś ca mahāvīryo mayā bāṇair ajihmagaiḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27064913 (0.056):
6.082.014c nihatāni janasthāne śarair agniśikhopamaiḥ / 6.082.015a kharaś ca nihataḥ saṃkhye dūṣaṇas triśirās tathā
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062089 (0.063):
3.032.003c kharaś ca nihataṃ saṃkhye dūṣaṇas triśirās tathā / 3.032.004a ity uktā rākṣasendreṇa rākṣasī krodhamūrchitā
6.021.031c virādho nihato yena kabandhaś cāntakopamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462444 (0.0):
6.021.031a nāsti rāmasya sadṛśo vikrame bhuvi kaś cana / 6.021.031c virādho nihato yena kabandhaś cāntakopamaḥ
6.021.032a vaktuṃ na śakto rāmasya naraḥ kaś cid guṇān kṣitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462452 (0.0):
6.021.031c virādho nihato yena kabandhaś cāntakopamaḥ / 6.021.032a vaktuṃ na śakto rāmasya naraḥ kaś cid guṇān kṣitau
6.021.032c janasthānagatā yena tāvanto rākṣasā hatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462458 (0.0):
6.021.032a vaktuṃ na śakto rāmasya naraḥ kaś cid guṇān kṣitau / 6.021.032c janasthānagatā yena tāvanto rākṣasā hatāḥ
6.021.033a lakṣmaṇaś cātra dharmātmā mātaṃgānām ivarṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462464 (0.0):
6.021.032c janasthānagatā yena tāvanto rākṣasā hatāḥ / 6.021.033a lakṣmaṇaś cātra dharmātmā mātaṃgānām ivarṣabhaḥ
6.021.033c yasya bāṇapathaṃ prāpya na jīved api vāsavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462471 (0.0):
6.021.033a lakṣmaṇaś cātra dharmātmā mātaṃgānām ivarṣabhaḥ / 6.021.033c yasya bāṇapathaṃ prāpya na jīved api vāsavaḥ
6.021.034a rākṣasānāṃ variṣṭhaś ca tava bhrātā vibhīṣaṇaḥ / 6.021.034c parigṛhya purīṃ laṅkāṃ rāghavasya hite rataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462482 (0.0):
6.021.033c yasya bāṇapathaṃ prāpya na jīved api vāsavaḥ / 6.021.034a rākṣasānāṃ variṣṭhaś ca tava bhrātā vibhīṣaṇaḥ
6.021.035a iti sarvaṃ samākhyātaṃ tavedaṃ vānaraṃ balam / 6.021.035c suvele 'dhiṣṭhitaṃ śaile śeṣakārye bhavān gatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462493 (0.0):
6.021.034c parigṛhya purīṃ laṅkāṃ rāghavasya hite rataḥ / 6.021.035a iti sarvaṃ samākhyātaṃ tavedaṃ vānaraṃ balam
6.022.001a tatas tam akṣobhyabalaṃ laṅkāyāṃ nṛpateś caraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462500 (0.0):
6.021.035c suvele 'dhiṣṭhitaṃ śaile śeṣakārye bhavān gatiḥ / 6.022.001a tatas tam akṣobhyabalaṃ laṅkāyāṃ nṛpateś caraḥ
6.022.001c suvele rāghavaṃ śaile niviṣṭaṃ pratyavedayan / 6.022.002a cārāṇāṃ rāvaṇaḥ śrutvā prāptaṃ rāmaṃ mahābalam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032509 (0.0):
6.021.001a tatas tam akṣobhya balaṃ laṅkādhipataye carāḥ / 6.021.001c suvele rāghavaṃ śaile niviṣṭaṃ pratyavedayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462512 (0.0):
6.022.001a tatas tam akṣobhyabalaṃ laṅkāyāṃ nṛpateś caraḥ / 6.022.001c suvele rāghavaṃ śaile niviṣṭaṃ pratyavedayan
6.022.002c jātodvego 'bhavat kiṃ cit sacivāṃś cedam abravīt
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032511 (0.0):
6.021.002a cārāṇāṃ rāvaṇaḥ śrutvā prāptaṃ rāmaṃ mahābalam / 6.021.002c jātodvego 'bhavat kiṃ cic chārdūlaṃ vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462518 (0.0):
6.022.002a cārāṇāṃ rāvaṇaḥ śrutvā prāptaṃ rāmaṃ mahābalam / 6.022.002c jātodvego 'bhavat kiṃ cit sacivāṃś cedam abravīt
6.022.003a mantriṇaḥ śīghram āyāntu sarve vai susamāhitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462524 (0.0):
6.022.002c jātodvego 'bhavat kiṃ cit sacivāṃś cedam abravīt / 6.022.003a mantriṇaḥ śīghram āyāntu sarve vai susamāhitāḥ
6.022.003c ayaṃ no mantrakālo hi saṃprāpta iva rākṣasāḥ / 6.022.004a tasya tac chāsanaṃ śrutvā mantriṇo 'bhyāgaman drutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462535 (0.0):
6.022.003a mantriṇaḥ śīghram āyāntu sarve vai susamāhitāḥ / 6.022.003c ayaṃ no mantrakālo hi saṃprāpta iva rākṣasāḥ
6.022.004c tataḥ saṃmantrayām āsa sacivai rākṣasaiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462541 (0.0):
6.022.004a tasya tac chāsanaṃ śrutvā mantriṇo 'bhyāgaman drutam / 6.022.004c tataḥ saṃmantrayām āsa sacivai rākṣasaiḥ saha
6.022.005a mantrayitvā sa durdharṣaḥ kṣamaṃ yat samanantaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462547 (0.0):
6.022.004c tataḥ saṃmantrayām āsa sacivai rākṣasaiḥ saha / 6.022.005a mantrayitvā sa durdharṣaḥ kṣamaṃ yat samanantaram
6.022.005c visarjayitvā sacivān praviveśa svam ālayam / 6.022.006a tato rākṣasam āhūya vidyujjihvaṃ mahābalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462558 (0.0):
6.022.005a mantrayitvā sa durdharṣaḥ kṣamaṃ yat samanantaram / 6.022.005c visarjayitvā sacivān praviveśa svam ālayam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10335102 (0.063):
12,167.014c visarjayitvā sadhanaṃ praviveśa svam ālayam
6.022.006c māyāvidaṃ mahāmāyaḥ prāviśad yatra maithilī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462564 (0.0):
6.022.006a tato rākṣasam āhūya vidyujjihvaṃ mahābalam / 6.022.006c māyāvidaṃ mahāmāyaḥ prāviśad yatra maithilī
6.022.007a vidyujjihvaṃ ca māyājñam abravīd rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462570 (0.0):
6.022.006c māyāvidaṃ mahāmāyaḥ prāviśad yatra maithilī / 6.022.007a vidyujjihvaṃ ca māyājñam abravīd rākṣasādhipaḥ
6.022.007c mohayiṣyāmahe sītāṃ māyayā janakātmajām / 6.022.008a śiro māyāmayaṃ gṛhya rāghavasya niśācara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462580 (0.0):
6.022.007a vidyujjihvaṃ ca māyājñam abravīd rākṣasādhipaḥ / 6.022.007c mohayiṣyāmahe sītāṃ māyayā janakātmajām
6.022.008c māṃ tvaṃ samupatiṣṭhasva mahac ca saśaraṃ dhanuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462587 (0.0):
6.022.008a śiro māyāmayaṃ gṛhya rāghavasya niśācara / 6.022.008c māṃ tvaṃ samupatiṣṭhasva mahac ca saśaraṃ dhanuḥ
6.022.009a evam uktas tathety āha vidyujjihvo niśācaraḥ / 6.022.009c tasya tuṣṭo 'bhavad rājā pradadau ca vibhūṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462596 (0.0):
6.022.008c māṃ tvaṃ samupatiṣṭhasva mahac ca saśaraṃ dhanuḥ / 6.022.009a evam uktas tathety āha vidyujjihvo niśācaraḥ
6.022.010a aśokavanikāyāṃ tu praviveśa mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462601 (0.0):
6.022.009c tasya tuṣṭo 'bhavad rājā pradadau ca vibhūṣaṇam / 6.022.010a aśokavanikāyāṃ tu praviveśa mahābalaḥ
6.022.010c tato dīnām adainyārhāṃ dadarśa dhanadānujaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462608 (0.0):
6.022.010a aśokavanikāyāṃ tu praviveśa mahābalaḥ / 6.022.010c tato dīnām adainyārhāṃ dadarśa dhanadānujaḥ
6.022.010e adhomukhīṃ śokaparām upaviṣṭāṃ mahītale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462614 (0.0):
6.022.010c tato dīnām adainyārhāṃ dadarśa dhanadānujaḥ / 6.022.010e adhomukhīṃ śokaparām upaviṣṭāṃ mahītale
6.022.011a bhartāram eva dhyāyantīm aśokavanikāṃ gatām / 6.022.011c upāsyamānāṃ ghorābhī rākṣasībhir adūrataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462623 (0.0):
6.022.010e adhomukhīṃ śokaparām upaviṣṭāṃ mahītale / 6.022.011a bhartāram eva dhyāyantīm aśokavanikāṃ gatām
6.022.012a upasṛtya tataḥ sītāṃ praharṣan nāma kīrtayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462630 (0.0):
6.022.011c upāsyamānāṃ ghorābhī rākṣasībhir adūrataḥ / 6.022.012a upasṛtya tataḥ sītāṃ praharṣan nāma kīrtayan
6.022.012c idaṃ ca vacanaṃ dhṛṣṭam uvāca janakātmajām / 6.022.013a sāntvyamānā mayā bhadre yam upāśritya valgase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462639 (0.0):
6.022.012a upasṛtya tataḥ sītāṃ praharṣan nāma kīrtayan / 6.022.012c idaṃ ca vacanaṃ dhṛṣṭam uvāca janakātmajām
6.022.013c khara hantā sa te bhartā rāghavaḥ samare hataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462646 (0.0):
6.022.013a sāntvyamānā mayā bhadre yam upāśritya valgase / 6.022.013c khara hantā sa te bhartā rāghavaḥ samare hataḥ
6.022.014a chinnaṃ te sarvato mūlaṃ darpas te nihato mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462652 (0.0):
6.022.013c khara hantā sa te bhartā rāghavaḥ samare hataḥ / 6.022.014a chinnaṃ te sarvato mūlaṃ darpas te nihato mayā
6.022.014c vyasanenātmanaḥ sīte mama bhāryā bhaviṣyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462657 (0.0):
6.022.014a chinnaṃ te sarvato mūlaṃ darpas te nihato mayā / 6.022.014c vyasanenātmanaḥ sīte mama bhāryā bhaviṣyasi
6.022.015a alpapuṇye nivṛttārthe mūḍhe paṇḍitamānini
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462665 (0.0):
6.022.014c vyasanenātmanaḥ sīte mama bhāryā bhaviṣyasi / 6.022.015a alpapuṇye nivṛttārthe mūḍhe paṇḍitamānini
6.022.015c śṛṇu bhartṛbadhaṃ sīte ghoraṃ vṛtravadhaṃ yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462672 (0.0):
6.022.015a alpapuṇye nivṛttārthe mūḍhe paṇḍitamānini / 6.022.015c śṛṇu bhartṛbadhaṃ sīte ghoraṃ vṛtravadhaṃ yathā
6.022.016a samāyātaḥ samudrāntaṃ māṃ hantuṃ kila rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462679 (0.0):
6.022.015c śṛṇu bhartṛbadhaṃ sīte ghoraṃ vṛtravadhaṃ yathā / 6.022.016a samāyātaḥ samudrāntaṃ māṃ hantuṃ kila rāghavaḥ
6.022.016c vānarendrapraṇītena balena mahatā vṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462685 (0.0):
6.022.016a samāyātaḥ samudrāntaṃ māṃ hantuṃ kila rāghavaḥ / 6.022.016c vānarendrapraṇītena balena mahatā vṛtaḥ
6.022.017a saṃniviṣṭaḥ samudrasya tīram āsādya dakṣiṇam / 6.022.017c balena mahatā rāmo vrajaty astaṃ divākare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462696 (0.0):
6.022.016c vānarendrapraṇītena balena mahatā vṛtaḥ / 6.022.017a saṃniviṣṭaḥ samudrasya tīram āsādya dakṣiṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27034074 (0.037):
6.024.014a uttīrya sāgaraṃ rāmaḥ saha vānarasenayā / 6.024.014c saṃniviṣṭaḥ samudrasya tīram āsādya dakṣiṇam
6.022.018a athādhvani pariśrāntam ardharātre sthitaṃ balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462702 (0.0):
6.022.017c balena mahatā rāmo vrajaty astaṃ divākare / 6.022.018a athādhvani pariśrāntam ardharātre sthitaṃ balam
6.022.018c sukhasuptaṃ samāsādya cāritaṃ prathamaṃ caraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462707 (0.0):
6.022.018a athādhvani pariśrāntam ardharātre sthitaṃ balam / 6.022.018c sukhasuptaṃ samāsādya cāritaṃ prathamaṃ caraiḥ
6.022.019a tat prahastapraṇītena balena mahatā mama / 6.022.019c balam asya hataṃ rātrau yatra rāmaḥ sulakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462719 (0.0):
6.022.018c sukhasuptaṃ samāsādya cāritaṃ prathamaṃ caraiḥ / 6.022.019a tat prahastapraṇītena balena mahatā mama
6.022.020a paṭṭasān parighān khaḍgāṃś cakrān daṇḍān mahāyasān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462726 (0.0):
6.022.019c balam asya hataṃ rātrau yatra rāmaḥ sulakṣmaṇaḥ / 6.022.020a paṭṭasān parighān khaḍgāṃś cakrān daṇḍān mahāyasān
6.022.020c bāṇajālāni śūlāni bhāsvarān kūṭamudgarān / 6.022.021a yaṣṭīś ca tomarān prāsaṃś cakrāṇi musalāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462736 (0.0):
6.022.020a paṭṭasān parighān khaḍgāṃś cakrān daṇḍān mahāyasān / 6.022.020c bāṇajālāni śūlāni bhāsvarān kūṭamudgarān
6.022.021c udyamyodyamya rakṣobhir vānareṣu nipātitāḥ / 6.022.022a atha suptasya rāmasya prahastena pramāthinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462746 (0.0):
6.022.021a yaṣṭīś ca tomarān prāsaṃś cakrāṇi musalāni ca / 6.022.021c udyamyodyamya rakṣobhir vānareṣu nipātitāḥ
6.022.022c asaktaṃ kṛtahastena śiraś chinnaṃ mahāsinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462751 (0.0):
6.022.022a atha suptasya rāmasya prahastena pramāthinā / 6.022.022c asaktaṃ kṛtahastena śiraś chinnaṃ mahāsinā
6.022.023a vibhīṣaṇaḥ samutpatya nigṛhīto yadṛcchayā / 6.022.023c diśaḥ pravrājitaḥ sarvair lakṣmaṇaḥ plavagaiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462762 (0.0):
6.022.022c asaktaṃ kṛtahastena śiraś chinnaṃ mahāsinā / 6.022.023a vibhīṣaṇaḥ samutpatya nigṛhīto yadṛcchayā
6.022.024a sugrīvo grīvayā śete bhagnayā plavagādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462769 (0.0):
6.022.023c diśaḥ pravrājitaḥ sarvair lakṣmaṇaḥ plavagaiḥ saha / 6.022.024a sugrīvo grīvayā śete bhagnayā plavagādhipaḥ
6.022.024c nirastahanukaḥ śete hanūmān rākṣasair hataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462774 (0.0):
6.022.024a sugrīvo grīvayā śete bhagnayā plavagādhipaḥ / 6.022.024c nirastahanukaḥ śete hanūmān rākṣasair hataḥ
6.022.025a jāmbavān atha jānubhyām utpatan nihato yudhi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462780 (0.0):
6.022.024c nirastahanukaḥ śete hanūmān rākṣasair hataḥ / 6.022.025a jāmbavān atha jānubhyām utpatan nihato yudhi
6.022.025c paṭṭasair bahubhiś chinno nikṛttaḥ pādapo yathā / 6.022.026a maindaś ca dvividaś cobhau nihatau vānararṣabhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462791 (0.0):
6.022.025a jāmbavān atha jānubhyām utpatan nihato yudhi / 6.022.025c paṭṭasair bahubhiś chinno nikṛttaḥ pādapo yathā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430001 (0.047):
yavanaś ca hataḥ saṃkhye kāla ity abhiviśrutaḥ // HV_105.19 // / vānarau ca mahāvīryau maindo dvivida eva ca /
6.022.026c niḥśvasantau rudantau ca rudhireṇa samukṣitau / 6.022.027a asinābhyāhataś chinno madhye ripuniṣūdanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462801 (0.0):
6.022.026a maindaś ca dvividaś cobhau nihatau vānararṣabhau / 6.022.026c niḥśvasantau rudantau ca rudhireṇa samukṣitau
6.022.027c abhiṣṭanati medinyāṃ panasaḥ panaso yathā / 6.022.028a nārācair bahubhiś chinnaḥ śete daryāṃ darīmukhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462811 (0.0):
6.022.027a asinābhyāhataś chinno madhye ripuniṣūdanaḥ / 6.022.027c abhiṣṭanati medinyāṃ panasaḥ panaso yathā
6.022.028c kumudas tu mahātejā niṣkūjan sāyakair hataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462818 (0.0):
6.022.028a nārācair bahubhiś chinnaḥ śete daryāṃ darīmukhaḥ / 6.022.028c kumudas tu mahātejā niṣkūjan sāyakair hataḥ
6.022.029a aṅgado bahubhiś chinnaḥ śarair āsādya rākṣasaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462824 (0.0):
6.022.028c kumudas tu mahātejā niṣkūjan sāyakair hataḥ / 6.022.029a aṅgado bahubhiś chinnaḥ śarair āsādya rākṣasaiḥ
6.022.029c pātito rudhirodgārī kṣitau nipatito 'ṅgadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462830 (0.0):
6.022.029a aṅgado bahubhiś chinnaḥ śarair āsādya rākṣasaiḥ / 6.022.029c pātito rudhirodgārī kṣitau nipatito 'ṅgadaḥ
6.022.030a harayo mathitā nāgai rathajālais tathāpare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462836 (0.0):
6.022.029c pātito rudhirodgārī kṣitau nipatito 'ṅgadaḥ / 6.022.030a harayo mathitā nāgai rathajālais tathāpare
6.022.030c śāyitā mṛditās tatra vāyuvegair ivāmbudāḥ / 6.022.031a pradrutāś ca pare trastā hanyamānā jaghanyataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462845 (0.0):
6.022.030a harayo mathitā nāgai rathajālais tathāpare / 6.022.030c śāyitā mṛditās tatra vāyuvegair ivāmbudāḥ
6.022.031c abhidrutās tu rakṣobhiḥ siṃhair iva mahādvipāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462852 (0.0):
6.022.031a pradrutāś ca pare trastā hanyamānā jaghanyataḥ / 6.022.031c abhidrutās tu rakṣobhiḥ siṃhair iva mahādvipāḥ
6.022.032a sāgare patitāḥ ke cit ke cid gaganam āśritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462858 (0.0):
6.022.031c abhidrutās tu rakṣobhiḥ siṃhair iva mahādvipāḥ / 6.022.032a sāgare patitāḥ ke cit ke cid gaganam āśritāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27049244 (0.041):
6.054.012c ke cit samudre patitāḥ ke cid gaganam āśritāḥ
6.022.032c ṛkṣā vṛkṣān upārūḍhā vānarais tu vimiśritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462863 (0.0):
6.022.032a sāgare patitāḥ ke cit ke cid gaganam āśritāḥ / 6.022.032c ṛkṣā vṛkṣān upārūḍhā vānarais tu vimiśritāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27049263 (0.063):
6.054.014c ṛkṣā vṛkṣān samārūḍhāḥ ke cit parvatam āśritāḥ
6.022.033a sāgarasya ca tīreṣu śaileṣu ca vaneṣu ca / 6.022.033c piṅgākṣās te virūpākṣair bahubhir bahavo hatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462874 (0.0):
6.022.032c ṛkṣā vṛkṣān upārūḍhā vānarais tu vimiśritāḥ / 6.022.033a sāgarasya ca tīreṣu śaileṣu ca vaneṣu ca
6.022.034a evaṃ tava hato bhartā sasainyo mama senayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462881 (0.0):
6.022.033c piṅgākṣās te virūpākṣair bahubhir bahavo hatāḥ / 6.022.034a evaṃ tava hato bhartā sasainyo mama senayā
6.022.034c kṣatajārdraṃ rajodhvastam idaṃ cāsyāhṛtaṃ śiraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462886 (0.0):
6.022.034a evaṃ tava hato bhartā sasainyo mama senayā / 6.022.034c kṣatajārdraṃ rajodhvastam idaṃ cāsyāhṛtaṃ śiraḥ
6.022.035a tataḥ paramadurdharṣo rāvaṇo rākṣaseśvaraḥ / 6.022.035c sītāyām upaśṛṇvantyāṃ rākṣasīm idam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462896 (0.0):
6.022.034c kṣatajārdraṃ rajodhvastam idaṃ cāsyāhṛtaṃ śiraḥ / 6.022.035a tataḥ paramadurdharṣo rāvaṇo rākṣaseśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27042733 (0.061):
6.045.004a ruddhāṃ tu nagarīṃ dṛṣṭvā rāvaṇo rākṣaseśvaraḥ / 6.045.004c uvācāmarṣitaḥ kāle prahastaṃ yuddhakovidam
6.022.036a rākṣasaṃ krūrakarmāṇaṃ vidyujjihvaṃ tvam ānaya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462901 (0.0):
6.022.035c sītāyām upaśṛṇvantyāṃ rākṣasīm idam abravīt / 6.022.036a rākṣasaṃ krūrakarmāṇaṃ vidyujjihvaṃ tvam ānaya
6.022.036c yena tad rāghavaśiraḥ saṃgrāmāt svayam āhṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462907 (0.0):
6.022.036a rākṣasaṃ krūrakarmāṇaṃ vidyujjihvaṃ tvam ānaya / 6.022.036c yena tad rāghavaśiraḥ saṃgrāmāt svayam āhṛtam
6.022.037a vidyujjihvas tato gṛhya śiras tat saśarāsanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462914 (0.0):
6.022.036c yena tad rāghavaśiraḥ saṃgrāmāt svayam āhṛtam / 6.022.037a vidyujjihvas tato gṛhya śiras tat saśarāsanam
6.022.037c praṇāmaṃ śirasā kṛtvā rāvaṇasyāgrataḥ sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462920 (0.0):
6.022.037a vidyujjihvas tato gṛhya śiras tat saśarāsanam / 6.022.037c praṇāmaṃ śirasā kṛtvā rāvaṇasyāgrataḥ sthitaḥ
6.022.038a tam abravīt tato rājā rāvaṇo rākṣasaṃ sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462926 (0.0):
6.022.037c praṇāmaṃ śirasā kṛtvā rāvaṇasyāgrataḥ sthitaḥ / 6.022.038a tam abravīt tato rājā rāvaṇo rākṣasaṃ sthitam
6.022.038c vidyujjihvaṃ mahājihvaṃ samīpaparivartinam / 6.022.039a agrataḥ kuru sītāyāḥ śīghraṃ dāśaratheḥ śiraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462930 (0.0):
6.022.038a tam abravīt tato rājā rāvaṇo rākṣasaṃ sthitam / 6.022.038c vidyujjihvaṃ mahājihvaṃ samīpaparivartinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462937 (0.0):
6.022.038c vidyujjihvaṃ mahājihvaṃ samīpaparivartinam / 6.022.039a agrataḥ kuru sītāyāḥ śīghraṃ dāśaratheḥ śiraḥ
6.022.039c avasthāṃ paścimāṃ bhartuḥ kṛpaṇā sādhu paśyatu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462942 (0.0):
6.022.039a agrataḥ kuru sītāyāḥ śīghraṃ dāśaratheḥ śiraḥ / 6.022.039c avasthāṃ paścimāṃ bhartuḥ kṛpaṇā sādhu paśyatu
6.022.040a evam uktaṃ tu tad rakṣaḥ śiras tat priyadarśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462949 (0.0):
6.022.039c avasthāṃ paścimāṃ bhartuḥ kṛpaṇā sādhu paśyatu / 6.022.040a evam uktaṃ tu tad rakṣaḥ śiras tat priyadarśanam
6.022.040c upanikṣipya sītāyāḥ kṣipram antaradhīyata / 6.022.041a rāvaṇaś cāpi cikṣepa bhāsvaraṃ kārmukaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462958 (0.0):
6.022.040a evam uktaṃ tu tad rakṣaḥ śiras tat priyadarśanam / 6.022.040c upanikṣipya sītāyāḥ kṣipram antaradhīyata
6.022.041c triṣu lokeṣu vikhyātaṃ sītām idam uvāca ha / 6.022.042a idaṃ tat tava rāmasya kārmukaṃ jyāsamanvitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462968 (0.0):
6.022.041a rāvaṇaś cāpi cikṣepa bhāsvaraṃ kārmukaṃ mahat / 6.022.041c triṣu lokeṣu vikhyātaṃ sītām idam uvāca ha
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21884900 (0.052):
vasanābharaṇopetāṃ % maithilīṃ rāvaṇo 'bravīt // Ram_3,47.10 // / triṣu lokeṣu vikhyātaṃ $ yadi bhartāram icchasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7362321 (0.052):
vasanābharaṇopetāṃ maithilīṃ rāvaṇo 'bravīt // Ram_3,47.10 // / triṣu lokeṣu vikhyātaṃ yadi bhartāram icchasi /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10067641 (0.061):
3.047.010c vasanābharaṇopetāṃ maithilīṃ rāvaṇo 'bravīt / 3.047.011a triṣu lokeṣu vikhyātaṃ yadi bhartāram icchasi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3062822 (0.062):
kausalyā rudatī svārtā % bhartāram idam abravīt // Ram_2,55.1 // / yadyapi triṣu lokeṣu $ prathitaṃ te mahad yaśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7705087 (0.062):
kausalyā rudatī svārtā bhartāram idam abravīt // Ram_2,55.1 // / yadyapi triṣu lokeṣu prathitaṃ te mahad yaśaḥ /
6.022.042c iha prahastenānītaṃ hatvā taṃ niśi mānuṣam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462974 (0.0):
6.022.042a idaṃ tat tava rāmasya kārmukaṃ jyāsamanvitam / 6.022.042c iha prahastenānītaṃ hatvā taṃ niśi mānuṣam
6.022.043a sa vidyujjihvena sahaiva tac chiro; dhanuś ca bhūmau vinikīrya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462980 (0.0):
6.022.042c iha prahastenānītaṃ hatvā taṃ niśi mānuṣam / 6.022.043a sa vidyujjihvena sahaiva tac chiro; dhanuś ca bhūmau vinikīrya
rāvaṇaḥ / 6.022.043c videharājasya sutāṃ yaśasvinīṃ; tato 'bravīt tāṃ bhava me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462990 (0.0):
6.022.043a sa vidyujjihvena sahaiva tac chiro; dhanuś ca bhūmau vinikīrya / rāvaṇaḥ / 6.022.043c videharājasya sutāṃ yaśasvinīṃ; tato 'bravīt tāṃ bhava me
vaśānugā / 6.023.001a sā sītā tac chiro dṛṣṭvā tac ca kārmukam uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462997 (0.0):
6.022.043c videharājasya sutāṃ yaśasvinīṃ; tato 'bravīt tāṃ bhava me / vaśānugā
6.023.001c sugrīvapratisaṃsargam ākhyātaṃ ca hanūmatā / 6.023.002a nayane mukhavarṇaṃ ca bhartus tat sadṛśaṃ mukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463007 (0.0):
6.023.001a sā sītā tac chiro dṛṣṭvā tac ca kārmukam uttamam / 6.023.001c sugrīvapratisaṃsargam ākhyātaṃ ca hanūmatā
6.023.002c keśān keśāntadeśaṃ ca taṃ ca cūḍāmaṇiṃ śubham / 6.023.003a etaiḥ sarvair abhijñānair abhijñāya suduḥkhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463016 (0.0):
6.023.002a nayane mukhavarṇaṃ ca bhartus tat sadṛśaṃ mukham / 6.023.002c keśān keśāntadeśaṃ ca taṃ ca cūḍāmaṇiṃ śubham
6.023.003c vijagarhe 'tha kaikeyīṃ krośantī kurarī yathā / 6.023.004a sakāmā bhava kaikeyi hato 'yaṃ kulanandanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463022 (0.0):
6.023.003a etaiḥ sarvair abhijñānair abhijñāya suduḥkhitā / 6.023.003c vijagarhe 'tha kaikeyīṃ krośantī kurarī yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463029 (0.0):
6.023.003c vijagarhe 'tha kaikeyīṃ krośantī kurarī yathā / 6.023.004a sakāmā bhava kaikeyi hato 'yaṃ kulanandanaḥ
6.023.004c kulam utsāditaṃ sarvaṃ tvayā kalahaśīlayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463036 (0.0):
6.023.004a sakāmā bhava kaikeyi hato 'yaṃ kulanandanaḥ / 6.023.004c kulam utsāditaṃ sarvaṃ tvayā kalahaśīlayā
6.023.005a āryeṇa kiṃ nu kaikeyyāḥ kṛtaṃ rāmeṇa vipriyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463041 (0.0):
6.023.004c kulam utsāditaṃ sarvaṃ tvayā kalahaśīlayā / 6.023.005a āryeṇa kiṃ nu kaikeyyāḥ kṛtaṃ rāmeṇa vipriyam
6.023.005c yad gṛhāc cīravasanas tayā prasthāpito vanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463046 (0.0):
6.023.005a āryeṇa kiṃ nu kaikeyyāḥ kṛtaṃ rāmeṇa vipriyam / 6.023.005c yad gṛhāc cīravasanas tayā prasthāpito vanam
6.023.006a evam uktvā tu vaidehī vepamānā tapasvinī / 6.023.006c jagāma jagatīṃ bālā chinnā tu kadalī yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463057 (0.0):
6.023.005c yad gṛhāc cīravasanas tayā prasthāpito vanam / 6.023.006a evam uktvā tu vaidehī vepamānā tapasvinī
6.023.007a sā muhūrtāt samāśvasya pratilabhya ca cetanām / 6.023.007c tac chiraḥ samupāghrāya vilalāpāyatekṣaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463067 (0.0):
6.023.006c jagāma jagatīṃ bālā chinnā tu kadalī yathā / 6.023.007a sā muhūrtāt samāśvasya pratilabhya ca cetanām
6.023.008a hā hatāsmi mahābāho vīravratam anuvratā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463075 (0.0):
6.023.007c tac chiraḥ samupāghrāya vilalāpāyatekṣaṇā / 6.023.008a hā hatāsmi mahābāho vīravratam anuvratā
6.023.008c imāṃ te paścimāvasthāṃ gatāsmi vidhavā kṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463080 (0.0):
6.023.008a hā hatāsmi mahābāho vīravratam anuvratā / 6.023.008c imāṃ te paścimāvasthāṃ gatāsmi vidhavā kṛtā
6.023.009a prathamaṃ maraṇaṃ nāryā bhartur vaiguṇyam ucyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463086 (0.0):
6.023.008c imāṃ te paścimāvasthāṃ gatāsmi vidhavā kṛtā / 6.023.009a prathamaṃ maraṇaṃ nāryā bhartur vaiguṇyam ucyate
6.023.009c suvṛttaḥ sādhuvṛttāyāḥ saṃvṛttas tvaṃ mamāgrataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463094 (0.0):
6.023.009a prathamaṃ maraṇaṃ nāryā bhartur vaiguṇyam ucyate / 6.023.009c suvṛttaḥ sādhuvṛttāyāḥ saṃvṛttas tvaṃ mamāgrataḥ
6.023.010a duḥkhād duḥkhaṃ prapannāyā magnāyāḥ śokasāgare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463101 (0.0):
6.023.009c suvṛttaḥ sādhuvṛttāyāḥ saṃvṛttas tvaṃ mamāgrataḥ / 6.023.010a duḥkhād duḥkhaṃ prapannāyā magnāyāḥ śokasāgare
6.023.010c yo hi mām udyatas trātuṃ so 'pi tvaṃ vinipātitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463106 (0.0):
6.023.010a duḥkhād duḥkhaṃ prapannāyā magnāyāḥ śokasāgare / 6.023.010c yo hi mām udyatas trātuṃ so 'pi tvaṃ vinipātitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7364167 (0.018):
mamāpavāhito bhartā mṛgarūpeṇa māyayā / / yo hi mām udyatas trātuṃ so 'py ayaṃ vinipātitaḥ // Ram_3,51.4 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10069349 (0.033):
3.051.004c mamāpavāhito bhartā mṛgarūpeṇa māyayā / 3.051.004e yo hi mām udyatas trātuṃ so 'py ayaṃ vinipātitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17162071 (0.056):
yo hi mām udyatas trātuṃ Ram_3,51.4e / yo hi māṃ sevate kaścid Ram_2,17.25a
6.023.011a sā śvaśrūr mama kausalyā tvayā putreṇa rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463113 (0.0):
6.023.010c yo hi mām udyatas trātuṃ so 'pi tvaṃ vinipātitaḥ / 6.023.011a sā śvaśrūr mama kausalyā tvayā putreṇa rāghava
6.023.011c vatseneva yathā dhenur vivatsā vatsalā kṛtā / 6.023.012a ādiṣṭaṃ dīrgham āyus te yair acintyaparākrama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463124 (0.0):
6.023.011a sā śvaśrūr mama kausalyā tvayā putreṇa rāghava / 6.023.011c vatseneva yathā dhenur vivatsā vatsalā kṛtā
6.023.012c anṛtaṃ vacanaṃ teṣām alpāyur asi rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463129 (0.0):
6.023.012a ādiṣṭaṃ dīrgham āyus te yair acintyaparākrama / 6.023.012c anṛtaṃ vacanaṃ teṣām alpāyur asi rāghava
6.023.013a atha vā naśyati prajñā prājñasyāpi satas tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463136 (0.0):
6.023.012c anṛtaṃ vacanaṃ teṣām alpāyur asi rāghava / 6.023.013a atha vā naśyati prajñā prājñasyāpi satas tava
6.023.013c pacaty enaṃ tathā kālo bhūtānāṃ prabhavo hy ayam / 6.023.014a adṛṣṭaṃ mṛtyum āpannaḥ kasmāt tvaṃ nayaśāstravit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463148 (0.0):
6.023.013a atha vā naśyati prajñā prājñasyāpi satas tava / 6.023.013c pacaty enaṃ tathā kālo bhūtānāṃ prabhavo hy ayam
6.023.014c vyasanānām upāyajñaḥ kuśalo hy asi varjane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463154 (0.0):
6.023.014a adṛṣṭaṃ mṛtyum āpannaḥ kasmāt tvaṃ nayaśāstravit / 6.023.014c vyasanānām upāyajñaḥ kuśalo hy asi varjane
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26204034 (0.051):
sarvaśāstrārthatattvajñaḥ kuśalo rasakarmaṇi /
6.023.015a tathā tvaṃ saṃpariṣvajya raudrayātinṛśaṃsayā / 6.023.015c kālarātryā mayācchidya hṛtaḥ kamalalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463163 (0.0):
6.023.014c vyasanānām upāyajñaḥ kuśalo hy asi varjane / 6.023.015a tathā tvaṃ saṃpariṣvajya raudrayātinṛśaṃsayā
6.023.016a upaśeṣe mahābāho māṃ vihāya tapasvinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463170 (0.0):
6.023.015c kālarātryā mayācchidya hṛtaḥ kamalalocanaḥ / 6.023.016a upaśeṣe mahābāho māṃ vihāya tapasvinīm
6.023.016c priyām iva śubhāṃ nārīṃ pṛthivīṃ puruṣarṣabha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463176 (0.0):
6.023.016a upaśeṣe mahābāho māṃ vihāya tapasvinīm / 6.023.016c priyām iva śubhāṃ nārīṃ pṛthivīṃ puruṣarṣabha
6.023.017a arcitaṃ satataṃ yatnād gandhamālyair mayā tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463183 (0.0):
6.023.016c priyām iva śubhāṃ nārīṃ pṛthivīṃ puruṣarṣabha / 6.023.017a arcitaṃ satataṃ yatnād gandhamālyair mayā tava
6.023.017c idaṃ te matpriyaṃ vīra dhanuḥ kāñcanabhūṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463189 (0.0):
6.023.017a arcitaṃ satataṃ yatnād gandhamālyair mayā tava / 6.023.017c idaṃ te matpriyaṃ vīra dhanuḥ kāñcanabhūṣitam
6.023.018a pitrā daśarathena tvaṃ śvaśureṇa mamānagha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463195 (0.0):
6.023.017c idaṃ te matpriyaṃ vīra dhanuḥ kāñcanabhūṣitam / 6.023.018a pitrā daśarathena tvaṃ śvaśureṇa mamānagha
6.023.018c pūrvaiś ca pitṛbhiḥ sārdhaṃ nūnaṃ svarge samāgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463201 (0.0):
6.023.018a pitrā daśarathena tvaṃ śvaśureṇa mamānagha / 6.023.018c pūrvaiś ca pitṛbhiḥ sārdhaṃ nūnaṃ svarge samāgataḥ
6.023.019a divi nakṣatrabhūtas tvaṃ mahat karma kṛtaṃ priyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463209 (0.0):
6.023.018c pūrvaiś ca pitṛbhiḥ sārdhaṃ nūnaṃ svarge samāgataḥ / 6.023.019a divi nakṣatrabhūtas tvaṃ mahat karma kṛtaṃ priyam
6.023.019c puṇyaṃ rājarṣivaṃśaṃ tvam ātmanaḥ samupekṣase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463214 (0.0):
6.023.019a divi nakṣatrabhūtas tvaṃ mahat karma kṛtaṃ priyam / 6.023.019c puṇyaṃ rājarṣivaṃśaṃ tvam ātmanaḥ samupekṣase
6.023.020a kiṃ mān na prekṣase rājan kiṃ māṃ na pratibhāṣase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463224 (0.0):
6.023.019c puṇyaṃ rājarṣivaṃśaṃ tvam ātmanaḥ samupekṣase / 6.023.020a kiṃ mān na prekṣase rājan kiṃ māṃ na pratibhāṣase
6.023.020c bālāṃ bālena saṃprāptāṃ bhāryāṃ māṃ sahacāriṇīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463228 (0.0):
6.023.020a kiṃ mān na prekṣase rājan kiṃ māṃ na pratibhāṣase / 6.023.020c bālāṃ bālena saṃprāptāṃ bhāryāṃ māṃ sahacāriṇīm
6.023.021a saṃśrutaṃ gṛhṇatā pāṇiṃ cariṣyāmīti yat tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463233 (0.0):
6.023.020c bālāṃ bālena saṃprāptāṃ bhāryāṃ māṃ sahacāriṇīm / 6.023.021a saṃśrutaṃ gṛhṇatā pāṇiṃ cariṣyāmīti yat tvayā
6.023.021c smara tan mama kākutstha naya mām api duḥkhitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463240 (0.0):
6.023.021a saṃśrutaṃ gṛhṇatā pāṇiṃ cariṣyāmīti yat tvayā / 6.023.021c smara tan mama kākutstha naya mām api duḥkhitām
6.023.022a kasmān mām apahāya tvaṃ gato gatimatāṃ vara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463246 (0.0):
6.023.021c smara tan mama kākutstha naya mām api duḥkhitām / 6.023.022a kasmān mām apahāya tvaṃ gato gatimatāṃ vara
6.023.022c asmāl lokād amuṃ lokaṃ tyaktvā mām iha duḥkhitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463253 (0.0):
6.023.022a kasmān mām apahāya tvaṃ gato gatimatāṃ vara / 6.023.022c asmāl lokād amuṃ lokaṃ tyaktvā mām iha duḥkhitām
6.023.023a kalyāṇair ucitaṃ yat tat pariṣvaktaṃ mayaiva tu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463259 (0.0):
6.023.022c asmāl lokād amuṃ lokaṃ tyaktvā mām iha duḥkhitām / 6.023.023a kalyāṇair ucitaṃ yat tat pariṣvaktaṃ mayaiva tu
6.023.023c kravyādais tac charīraṃ te nūnaṃ viparikṛṣyate / 6.023.024a agniṣṭomādibhir yajñair iṣṭavān āptadakṣiṇaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463270 (0.0):
6.023.023a kalyāṇair ucitaṃ yat tat pariṣvaktaṃ mayaiva tu / 6.023.023c kravyādais tac charīraṃ te nūnaṃ viparikṛṣyate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804257 (0.040):
MSS_0205 1 agniṣṭomādibhiryajñair vividhairāptadakṣiṇaiḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884261 (0.043):
agniṣṭomādiyajñaiśca vidhivaccāptadakṣiṇaiḥ // RKV_172.73 //
6.023.024c agnihotreṇa saṃskāraṃ kena tvaṃ tu na lapsyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463275 (0.0):
6.023.024a agniṣṭomādibhir yajñair iṣṭavān āptadakṣiṇaiḥ / 6.023.024c agnihotreṇa saṃskāraṃ kena tvaṃ tu na lapsyase
6.023.025a pravrajyām upapannānāṃ trayāṇām ekam āgatam / 6.023.025c pariprakṣyati kausalyā lakṣmaṇaṃ śokalālasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463284 (0.0):
6.023.024c agnihotreṇa saṃskāraṃ kena tvaṃ tu na lapsyase / 6.023.025a pravrajyām upapannānāṃ trayāṇām ekam āgatam
6.023.026a sa tasyāḥ paripṛcchantyā vadhaṃ mitrabalasya te / 6.023.026c tava cākhyāsyate nūnaṃ niśāyāṃ rākṣasair vadham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463296 (0.0):
6.023.025c pariprakṣyati kausalyā lakṣmaṇaṃ śokalālasā / 6.023.026a sa tasyāḥ paripṛcchantyā vadhaṃ mitrabalasya te
6.023.027a sā tvāṃ suptaṃ hataṃ śrutvā māṃ ca rakṣogṛhaṃ gatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463304 (0.0):
6.023.026c tava cākhyāsyate nūnaṃ niśāyāṃ rākṣasair vadham / 6.023.027a sā tvāṃ suptaṃ hataṃ śrutvā māṃ ca rakṣogṛhaṃ gatām
6.023.027c hṛdayena vidīrṇena na bhaviṣyati rāghava / 6.023.028a sādhu pātaya māṃ kṣipraṃ rāmasyopari rāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463316 (0.0):
6.023.027a sā tvāṃ suptaṃ hataṃ śrutvā māṃ ca rakṣogṛhaṃ gatām / 6.023.027c hṛdayena vidīrṇena na bhaviṣyati rāghava
6.023.028c samānaya patiṃ patnyā kuru kalyāṇam uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463321 (0.0):
6.023.028a sādhu pātaya māṃ kṣipraṃ rāmasyopari rāvaṇaḥ / 6.023.028c samānaya patiṃ patnyā kuru kalyāṇam uttamam
6.023.029a śirasā me śiraś cāsya kāyaṃ kāyena yojaya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463328 (0.0):
6.023.028c samānaya patiṃ patnyā kuru kalyāṇam uttamam / 6.023.029a śirasā me śiraś cāsya kāyaṃ kāyena yojaya
6.023.029c rāvaṇānugamiṣyāmi gatiṃ bhartur mahātmanaḥ / 6.023.029e muhūrtam api necchāmi jīvituṃ pāpajīvinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463339 (0.0):
6.023.029a śirasā me śiraś cāsya kāyaṃ kāyena yojaya / 6.023.029c rāvaṇānugamiṣyāmi gatiṃ bhartur mahātmanaḥ
6.023.030a śrutaṃ mayā vedavidāṃ brāhmaṇānāṃ pitur gṛhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463346 (0.0):
6.023.029e muhūrtam api necchāmi jīvituṃ pāpajīvinā / 6.023.030a śrutaṃ mayā vedavidāṃ brāhmaṇānāṃ pitur gṛhe
6.023.030c yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā tāsāṃ lokā mahodayāḥ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479559 (0.0):
nagarastho vanastho vā pāpo vā yadi vā śuciḥ | / yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā tāsāṃ lokā mahodayāḥ // Hit_3.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3082685 (0.0):
nagarastho vanastho vā $ pāpo vā yadi vāśubhaḥ & / yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā % tāsāṃ lokā mahodayāḥ // Ram_2,109.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7724958 (0.0):
nagarastho vanastho vā pāpo vā yadi vāśubhaḥ / / yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā tāsāṃ lokā mahodayāḥ // Ram_2,109.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10998827 (0.0):
nagarastho vanastho vā pāpo vā yadi vāśubhaḥ / / yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā tāsāṃ lokā mahodayāḥ // RamS_2,109.23 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4297461 (0.0):
2.109.023a nagarastho vanastho vā pāpo vā yadi vāśubhaḥ / 2.109.023c yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā tāsāṃ lokā mahodayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463353 (0.0):
6.023.030a śrutaṃ mayā vedavidāṃ brāhmaṇānāṃ pitur gṛhe / 6.023.030c yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā tāsāṃ lokā mahodayāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17161260 (0.053):
yāsāṃ tvaṃ patir īdṛśaḥ Ram_3,29.11d / yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā Ram_2,109.23c
6.023.031a kṣamā yasmin damas tyāgaḥ satyaṃ dharmaḥ kṛtajñatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463361 (0.0):
6.023.030c yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā tāsāṃ lokā mahodayāḥ / 6.023.031a kṣamā yasmin damas tyāgaḥ satyaṃ dharmaḥ kṛtajñatā
6.023.031c ahiṃsā caiva bhūtānāṃ tam ṛte kā gatir mama / 6.023.032a iti sā duḥkhasaṃtaptā vilalāpāyatekṣaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463371 (0.0):
6.023.031a kṣamā yasmin damas tyāgaḥ satyaṃ dharmaḥ kṛtajñatā / 6.023.031c ahiṃsā caiva bhūtānāṃ tam ṛte kā gatir mama
6.023.032c bhartuḥ śiro dhanus tatra samīkṣya janakātmajā / 6.023.033a evaṃ lālapyamānāyāṃ sītāyāṃ tatra rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463379 (0.0):
6.023.032a iti sā duḥkhasaṃtaptā vilalāpāyatekṣaṇā / 6.023.032c bhartuḥ śiro dhanus tatra samīkṣya janakātmajā
6.023.033c abhicakrāma bhartāram anīkasthaḥ kṛtāñjaliḥ / 6.023.034a vijayasvāryaputreti so 'bhivādya prasādya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463389 (0.0):
6.023.032c bhartuḥ śiro dhanus tatra samīkṣya janakātmajā / 6.023.033a evaṃ lālapyamānāyāṃ sītāyāṃ tatra rākṣasaḥ / 6.023.033c abhicakrāma bhartāram anīkasthaḥ kṛtāñjaliḥ
6.023.034c nyavedayad anuprāptaṃ prahastaṃ vāhinīpatim / 6.023.035a amātyaiḥ sahitaḥ sarvaiḥ prahastaḥ samupasthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463398 (0.0):
6.023.034a vijayasvāryaputreti so 'bhivādya prasādya ca / 6.023.034c nyavedayad anuprāptaṃ prahastaṃ vāhinīpatim
6.023.035c kiṃ cid ātyayikaṃ kāryaṃ teṣāṃ tvaṃ darśanaṃ kuru
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463404 (0.0):
6.023.035a amātyaiḥ sahitaḥ sarvaiḥ prahastaḥ samupasthitaḥ / 6.023.035c kiṃ cid ātyayikaṃ kāryaṃ teṣāṃ tvaṃ darśanaṃ kuru
6.023.036a etac chrutvā daśagrīvo rākṣasaprativeditam / 6.023.036c aśokavanikāṃ tyaktvā mantriṇāṃ darśanaṃ yayau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463413 (0.0):
6.023.035c kiṃ cid ātyayikaṃ kāryaṃ teṣāṃ tvaṃ darśanaṃ kuru / 6.023.036a etac chrutvā daśagrīvo rākṣasaprativeditam
6.023.037a sa tu sarvaṃ samarthyaiva mantribhiḥ kṛtyam ātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463421 (0.0):
6.023.036c aśokavanikāṃ tyaktvā mantriṇāṃ darśanaṃ yayau / 6.023.037a sa tu sarvaṃ samarthyaiva mantribhiḥ kṛtyam ātmanaḥ
6.023.037c sabhāṃ praviśya vidadhe viditvā rāmavikramam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463426 (0.0):
6.023.037a sa tu sarvaṃ samarthyaiva mantribhiḥ kṛtyam ātmanaḥ / 6.023.037c sabhāṃ praviśya vidadhe viditvā rāmavikramam
6.023.038a antardhānaṃ tu tac chīrṣaṃ tac ca kārmukam uttamam / 6.023.038c jagāma rāvaṇasyaiva niryāṇasamanantaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463436 (0.0):
6.023.037c sabhāṃ praviśya vidadhe viditvā rāmavikramam / 6.023.038a antardhānaṃ tu tac chīrṣaṃ tac ca kārmukam uttamam
6.023.039a rākṣasendras tu taiḥ sārdhaṃ mantribhir bhīmavikramaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463443 (0.0):
6.023.038c jagāma rāvaṇasyaiva niryāṇasamanantaram / 6.023.039a rākṣasendras tu taiḥ sārdhaṃ mantribhir bhīmavikramaiḥ
6.023.039c samarthayām āsa tadā rāmakāryaviniścayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463449 (0.0):
6.023.039a rākṣasendras tu taiḥ sārdhaṃ mantribhir bhīmavikramaiḥ / 6.023.039c samarthayām āsa tadā rāmakāryaviniścayam
6.023.040a avidūrasthitān sarvān balādhyakṣān hitaiṣiṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463455 (0.0):
6.023.039c samarthayām āsa tadā rāmakāryaviniścayam / 6.023.040a avidūrasthitān sarvān balādhyakṣān hitaiṣiṇaḥ
6.023.040c abravīt kālasadṛśo rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463461 (0.0):
6.023.040a avidūrasthitān sarvān balādhyakṣān hitaiṣiṇaḥ / 6.023.040c abravīt kālasadṛśo rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
6.023.041a śīghraṃ bherīninādena sphuṭakoṇāhatena me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463467 (0.0):
6.023.040c abravīt kālasadṛśo rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 6.023.041a śīghraṃ bherīninādena sphuṭakoṇāhatena me
6.023.041c samānayadhvaṃ sainyāni vaktavyaṃ ca na kāraṇam / 6.023.042a tatas tatheti pratigṛhya tad vaco; balādhipās te mahad ātmano
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463480 (0.0):
6.023.041a śīghraṃ bherīninādena sphuṭakoṇāhatena me / 6.023.041c samānayadhvaṃ sainyāni vaktavyaṃ ca na kāraṇam
balam / 6.023.042c samānayaṃś caiva samāgataṃ ca te; nyavedayan bhartari / yuddhakāṅkṣiṇi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463486 (0.0):
6.023.042a tatas tatheti pratigṛhya tad vaco; balādhipās te mahad ātmano / balam / 6.023.042c samānayaṃś caiva samāgataṃ ca te; nyavedayan bhartari
6.024.001a sītāṃ tu mohitāṃ dṛṣṭvā saramā nāma rākṣasī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463494 (0.0):
6.023.042c samānayaṃś caiva samāgataṃ ca te; nyavedayan bhartari / yuddhakāṅkṣiṇi / 6.024.001a sītāṃ tu mohitāṃ dṛṣṭvā saramā nāma rākṣasī
6.024.001c āsasādāśu vaidehīṃ priyāṃ praṇayinī sakhī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463500 (0.0):
6.024.001a sītāṃ tu mohitāṃ dṛṣṭvā saramā nāma rākṣasī / 6.024.001c āsasādāśu vaidehīṃ priyāṃ praṇayinī sakhī
6.024.002a sā hi tatra kṛtā mitraṃ sītayā rakṣyamāṇayā / 6.024.002c rakṣantī rāvaṇād iṣṭā sānukrośā dṛḍhavratā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463504 (0.0):
6.024.001c āsasādāśu vaidehīṃ priyāṃ praṇayinī sakhī / 6.024.002a sā hi tatra kṛtā mitraṃ sītayā rakṣyamāṇayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463511 (0.0):
6.024.002a sā hi tatra kṛtā mitraṃ sītayā rakṣyamāṇayā / 6.024.002c rakṣantī rāvaṇād iṣṭā sānukrośā dṛḍhavratā
6.024.003a sā dadarśa sakhīṃ sītāṃ saramā naṣṭacetanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463517 (0.0):
6.024.002c rakṣantī rāvaṇād iṣṭā sānukrośā dṛḍhavratā / 6.024.003a sā dadarśa sakhīṃ sītāṃ saramā naṣṭacetanām
6.024.003c upāvṛtyotthitāṃ dhvastāṃ vaḍavām iva pāṃsuṣu / 6.024.004a tāṃ samāśvāsayām āsa sakhī snehena suvratā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463527 (0.0):
6.024.003a sā dadarśa sakhīṃ sītāṃ saramā naṣṭacetanām / 6.024.003c upāvṛtyotthitāṃ dhvastāṃ vaḍavām iva pāṃsuṣu
6.024.004c uktā yad rāvaṇena tvaṃ pratyuktaṃ ca svayaṃ tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463534 (0.0):
6.024.004a tāṃ samāśvāsayām āsa sakhī snehena suvratā / 6.024.004c uktā yad rāvaṇena tvaṃ pratyuktaṃ ca svayaṃ tvayā
6.024.005a sakhīsnehena tad bhīru mayā sarvaṃ pratiśrutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463541 (0.0):
6.024.004c uktā yad rāvaṇena tvaṃ pratyuktaṃ ca svayaṃ tvayā / 6.024.005a sakhīsnehena tad bhīru mayā sarvaṃ pratiśrutam
6.024.005c līnayā ganahe śūhye bhayam utsṛjya rāvaṇāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463546 (0.0):
6.024.005a sakhīsnehena tad bhīru mayā sarvaṃ pratiśrutam / 6.024.005c līnayā ganahe śūhye bhayam utsṛjya rāvaṇāt
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7949992 (0.031):
jijñāsārthamathābhyāṃ me prātiśākhyamapaṭhyata / / tathaiva tanmayā sarvaṃ paṭhitaṃ paśyatostayoḥ // SoKss_1,2.38 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24841921 (0.033):
visṛjata yathāsukhameva / athavā taṃ yācanakamasmākamupasaṃharatha / dīyamānañca mayā dānamanumodatha / te ca tasya pratiśrutyākośakṣayeṇa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633726 (0.036):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585931 (0.037):
mayaivāvagataṃ sarvaṃ tdṛdi vatte 'dyavarttate /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16023128 (0.038):
Yāj2.175c/ na^anvaye sati sarvasvam yac ca^anyasmai pratiśrutam // / Yāj2.176a/ pratigrahah prakāśah (syāt sthāvarasya viśeṣatah /(p.269)
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18288521 (0.038):
[46] tataś ca bhayena sa eṣa mṛc cihnitam apy ahnāya vadanaṃ vyādadau | / [47] tatas tad bhayam avadadhānā samādadhānā ca rasāntareṇa mātuḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318344 (0.045):
yad dattaṃ tad abhayaṃ yad gṛhe tat sabhayam | / yad dattaṃ tad bodhimārgôpastambhāya |
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10205430 (0.055):
5.61cd/ ravijaḥ karoty avṛṣṭiṃ durbhikṣaṃ taskara^bhayaṃ ca// / 5.62ab/ yad aśubham avalokanābhir uktaṃ grahajanitaṃ grahaṇe pramokṣaṇe
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19881967 (0.056):
03,185.007a bhagavan kṣudramatsyo 'smi balavadbhyo bhayaṃ mama / 03,185.007c matsyebhyo hi tato māṃ tvaṃ trātum arhasi suvrata
6.024.005e tava hetor viśālākṣi na hi me jīvitaṃ priyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463555 (0.0):
6.024.005c līnayā ganahe śūhye bhayam utsṛjya rāvaṇāt / 6.024.005e tava hetor viśālākṣi na hi me jīvitaṃ priyam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075819 (0.064):
6.111.010c tavahetor viśālākṣi nalasetuḥ suduṣkaraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21887621 (0.064):
jīvitaṃ ca viśālākṣi % tvaṃ me prāṇair garīyasī // Ram_3,53.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7365043 (0.064):
jīvitaṃ ca viśālākṣi tvaṃ me prāṇair garīyasī // Ram_3,53.16 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10070161 (0.064):
3.053.016c jīvitaṃ ca viśālākṣi tvaṃ me prāṇair garīyasī
6.024.006a sa saṃbhrāntaś ca niṣkrānto yat kṛte rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463561 (0.0):
6.024.005e tava hetor viśālākṣi na hi me jīvitaṃ priyam / 6.024.006a sa saṃbhrāntaś ca niṣkrānto yat kṛte rākṣasādhipaḥ
6.024.006c tac ca me viditaṃ sarvam abhiniṣkramya maithili / 6.024.007a na śakyaṃ sauptikaṃ kartuṃ rāmasya viditātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463572 (0.0):
6.024.006a sa saṃbhrāntaś ca niṣkrānto yat kṛte rākṣasādhipaḥ / 6.024.006c tac ca me viditaṃ sarvam abhiniṣkramya maithili
6.024.007c vadhaś ca puruṣavyāghre tasminn evopapadyate / 6.024.008a na caiva vānarā hantuṃ śakyāḥ pādapayodhinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463583 (0.0):
6.024.007a na śakyaṃ sauptikaṃ kartuṃ rāmasya viditātmanaḥ / 6.024.007c vadhaś ca puruṣavyāghre tasminn evopapadyate
6.024.008c surā devarṣabheṇeva rāmeṇa hi surakṣitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463588 (0.0):
6.024.008a na caiva vānarā hantuṃ śakyāḥ pādapayodhinaḥ / 6.024.008c surā devarṣabheṇeva rāmeṇa hi surakṣitāḥ
6.024.009a dīrghavṛttabhujaḥ śrīmān mahoraskaḥ pratāpavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463597 (0.0):
6.024.008c surā devarṣabheṇeva rāmeṇa hi surakṣitāḥ / 6.024.009a dīrghavṛttabhujaḥ śrīmān mahoraskaḥ pratāpavān
6.024.009c dhanvī saṃhananopeto dharmātmā bhuvi viśrutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463604 (0.0):
6.024.009a dīrghavṛttabhujaḥ śrīmān mahoraskaḥ pratāpavān / 6.024.009c dhanvī saṃhananopeto dharmātmā bhuvi viśrutaḥ
6.024.010a vikrānto rakṣitā nityam ātmanaś ca parasya ca / 6.024.010c lakṣmaṇena saha bhrātrā kuśalī nayaśāstravit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463615 (0.0):
6.024.009c dhanvī saṃhananopeto dharmātmā bhuvi viśrutaḥ / 6.024.010a vikrānto rakṣitā nityam ātmanaś ca parasya ca
6.024.011a hantā parabalaughānām acintyabalapauruṣaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463621 (0.0):
6.024.010c lakṣmaṇena saha bhrātrā kuśalī nayaśāstravit / 6.024.011a hantā parabalaughānām acintyabalapauruṣaḥ
6.024.011c na hato rāghavaḥ śrīmān sīte śatrunibarhaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463629 (0.0):
6.024.011a hantā parabalaughānām acintyabalapauruṣaḥ / 6.024.011c na hato rāghavaḥ śrīmān sīte śatrunibarhaṇaḥ
6.024.012a ayuktabuddhikṛtyena sarvabhūtavirodhinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463635 (0.0):
6.024.011c na hato rāghavaḥ śrīmān sīte śatrunibarhaṇaḥ / 6.024.012a ayuktabuddhikṛtyena sarvabhūtavirodhinā
6.024.012c iyaṃ prayuktā raudreṇa māyā māyāvidā tvayi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463641 (0.0):
6.024.012a ayuktabuddhikṛtyena sarvabhūtavirodhinā / 6.024.012c iyaṃ prayuktā raudreṇa māyā māyāvidā tvayi
6.024.013a śokas te vigataḥ sarvaḥ kalyāṇaṃ tvām upasthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463647 (0.0):
6.024.012c iyaṃ prayuktā raudreṇa māyā māyāvidā tvayi / 6.024.013a śokas te vigataḥ sarvaḥ kalyāṇaṃ tvām upasthitam
6.024.013c dhruvaṃ tvāṃ bhajate lakṣmīḥ priyaṃ prītikaraṃ śṛṇu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463655 (0.0):
6.024.013a śokas te vigataḥ sarvaḥ kalyāṇaṃ tvām upasthitam / 6.024.013c dhruvaṃ tvāṃ bhajate lakṣmīḥ priyaṃ prītikaraṃ śṛṇu
6.024.014a uttīrya sāgaraṃ rāmaḥ saha vānarasenayā / 6.024.014c saṃniviṣṭaḥ samudrasya tīram āsādya dakṣiṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463664 (0.0):
6.024.013c dhruvaṃ tvāṃ bhajate lakṣmīḥ priyaṃ prītikaraṃ śṛṇu / 6.024.014a uttīrya sāgaraṃ rāmaḥ saha vānarasenayā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27033099 (0.037):
6.022.016c vānarendrapraṇītena balena mahatā vṛtaḥ / 6.022.017a saṃniviṣṭaḥ samudrasya tīram āsādya dakṣiṇam
6.024.015a dṛṣṭo me paripūrṇārthaḥ kākutsthaḥ sahalakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463671 (0.0):
6.024.014c saṃniviṣṭaḥ samudrasya tīram āsādya dakṣiṇam / 6.024.015a dṛṣṭo me paripūrṇārthaḥ kākutsthaḥ sahalakṣmaṇaḥ
6.024.015c sahitaiḥ sāgarāntasthair balais tiṣṭhati rakṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463677 (0.0):
6.024.015a dṛṣṭo me paripūrṇārthaḥ kākutsthaḥ sahalakṣmaṇaḥ / 6.024.015c sahitaiḥ sāgarāntasthair balais tiṣṭhati rakṣitaḥ
6.024.016a anena preṣitā ye ca rākṣasā laghuvikramaḥ / 6.024.016c rāghavas tīrṇa ity evaṃ pravṛttis tair ihāhṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463687 (0.0):
6.024.015c sahitaiḥ sāgarāntasthair balais tiṣṭhati rakṣitaḥ / 6.024.016a anena preṣitā ye ca rākṣasā laghuvikramaḥ
6.024.017a sa tāṃ śrutvā viśālākṣi pravṛttiṃ rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463695 (0.0):
6.024.016c rāghavas tīrṇa ity evaṃ pravṛttis tair ihāhṛtā / 6.024.017a sa tāṃ śrutvā viśālākṣi pravṛttiṃ rākṣasādhipaḥ
6.024.017c eṣa mantrayate sarvaiḥ sacivaiḥ saha rāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463701 (0.0):
6.024.017a sa tāṃ śrutvā viśālākṣi pravṛttiṃ rākṣasādhipaḥ / 6.024.017c eṣa mantrayate sarvaiḥ sacivaiḥ saha rāvaṇaḥ
6.024.018a iti bruvāṇā saramā rākṣasī sītayā saha / 6.024.018c sarvodyogena sainyānāṃ śabdaṃ śuśrāva bhairavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463705 (0.0):
6.024.017c eṣa mantrayate sarvaiḥ sacivaiḥ saha rāvaṇaḥ / 6.024.018a iti bruvāṇā saramā rākṣasī sītayā saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463712 (0.0):
6.024.018a iti bruvāṇā saramā rākṣasī sītayā saha / 6.024.018c sarvodyogena sainyānāṃ śabdaṃ śuśrāva bhairavam
6.024.019a daṇḍanirghātavādinyāḥ śrutvā bheryā mahāsvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463719 (0.0):
6.024.018c sarvodyogena sainyānāṃ śabdaṃ śuśrāva bhairavam / 6.024.019a daṇḍanirghātavādinyāḥ śrutvā bheryā mahāsvanam
6.024.019c uvāca saramā sītām idaṃ madhurabhāṣiṇī / 6.024.020a saṃnāhajananī hy eṣā bhairavā bhīru bherikā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463729 (0.0):
6.024.019a daṇḍanirghātavādinyāḥ śrutvā bheryā mahāsvanam / 6.024.019c uvāca saramā sītām idaṃ madhurabhāṣiṇī
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27034462 (0.061):
6.025.012a sā tv evaṃ bruvatīṃ sītāṃ saramā valgubhāṣiṇī / 6.025.012c uvāca vacanaṃ tasyāḥ spṛśantī bāṣpaviklavam
6.024.020c bherīnādaṃ ca gambhīraṃ śṛṇu toyadanisvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463734 (0.0):
6.024.020a saṃnāhajananī hy eṣā bhairavā bhīru bherikā / 6.024.020c bherīnādaṃ ca gambhīraṃ śṛṇu toyadanisvanam
6.024.021a kalpyante mattamātaṃgā yujyante rathavājinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463742 (0.0):
6.024.020c bherīnādaṃ ca gambhīraṃ śṛṇu toyadanisvanam / 6.024.021a kalpyante mattamātaṃgā yujyante rathavājinaḥ
6.024.021c tatra tatra ca saṃnaddhāḥ saṃpatanti padātayaḥ / 6.024.022a āpūryante rājamārgāḥ sainyair adbhutadarśanaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463749 (0.0):
6.024.021a kalpyante mattamātaṃgā yujyante rathavājinaḥ / 6.024.021c tatra tatra ca saṃnaddhāḥ saṃpatanti padātayaḥ
6.024.022c vegavadbhir nadadbhiś ca toyaughair iva sāgaraḥ / 6.024.023a śāstrāṇāṃ ca prasannānāṃ carmaṇāṃ varmaṇāṃ tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463759 (0.0):
6.024.022a āpūryante rājamārgāḥ sainyair adbhutadarśanaiḥ / 6.024.022c vegavadbhir nadadbhiś ca toyaughair iva sāgaraḥ
6.024.023c rathavājigajānāṃ ca bhūṣitānāṃ ca rakṣasām / 6.024.024a prabhāṃ visṛjatāṃ paśya nānāvarṇāṃ samutthitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463768 (0.0):
6.024.023a śāstrāṇāṃ ca prasannānāṃ carmaṇāṃ varmaṇāṃ tathā / 6.024.023c rathavājigajānāṃ ca bhūṣitānāṃ ca rakṣasām
6.024.024c vanaṃ nirdahato dharme yathārūpaṃ vibhāvasoḥ / 6.024.025a ghaṇṭānāṃ śṛṇu nirghoṣaṃ rathānāṃ śṛṇu nisvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463781 (0.0):
6.024.024a prabhāṃ visṛjatāṃ paśya nānāvarṇāṃ samutthitām / 6.024.024c vanaṃ nirdahato dharme yathārūpaṃ vibhāvasoḥ
6.024.025c hayānāṃ heṣamāṇānāṃ śṛṇu tūryadhvaniṃ yathā / 6.024.026a udyatāyudhahastānāṃ rākṣasendrānuyāyinām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463791 (0.0):
6.024.025a ghaṇṭānāṃ śṛṇu nirghoṣaṃ rathānāṃ śṛṇu nisvanam
6.024.026c saṃbhramo rakṣasām eṣa tumulo lomaharṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463797 (0.0):
6.024.026a udyatāyudhahastānāṃ rākṣasendrānuyāyinām / 6.024.026c saṃbhramo rakṣasām eṣa tumulo lomaharṣaṇaḥ
6.024.027a śrīs tvāṃ bhajati śokaghnī rakṣasāṃ bhayam āgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463805 (0.0):
6.024.026c saṃbhramo rakṣasām eṣa tumulo lomaharṣaṇaḥ / 6.024.027a śrīs tvāṃ bhajati śokaghnī rakṣasāṃ bhayam āgatam
6.024.027c rāmāt kamalapatrākṣi daityānām iva vāsavāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463811 (0.0):
6.024.027a śrīs tvāṃ bhajati śokaghnī rakṣasāṃ bhayam āgatam / 6.024.027c rāmāt kamalapatrākṣi daityānām iva vāsavāt
6.024.028a avajitya jitakrodhas tam acintyaparākramaḥ / 6.024.028c rāvaṇaṃ samare hatvā bhartā tvādhigamiṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463823 (0.0):
6.024.027c rāmāt kamalapatrākṣi daityānām iva vāsavāt / 6.024.028a avajitya jitakrodhas tam acintyaparākramaḥ
6.024.029a vikramiṣyati rakṣaḥsu bhartā te sahalakṣmaṇaḥ / 6.024.029c yathā śatruṣu śatrughno viṣṇunā saha vāsavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463831 (0.0):
6.024.028c rāvaṇaṃ samare hatvā bhartā tvādhigamiṣyati / 6.024.029a vikramiṣyati rakṣaḥsu bhartā te sahalakṣmaṇaḥ
6.024.030a āgatasya hi rāmasya kṣipram aṅkagatāṃ satīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463837 (0.0):
6.024.029c yathā śatruṣu śatrughno viṣṇunā saha vāsavaḥ / 6.024.030a āgatasya hi rāmasya kṣipram aṅkagatāṃ satīm
6.024.030c ahaṃ drakṣyāmi siddhārthāṃ tvāṃ śatrau vinipātite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463842 (0.0):
6.024.030a āgatasya hi rāmasya kṣipram aṅkagatāṃ satīm / 6.024.030c ahaṃ drakṣyāmi siddhārthāṃ tvāṃ śatrau vinipātite
6.024.031a aśrūṇy ānandajāni tvaṃ vartayiṣyasi śobhane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463848 (0.0):
6.024.030c ahaṃ drakṣyāmi siddhārthāṃ tvāṃ śatrau vinipātite / 6.024.031a aśrūṇy ānandajāni tvaṃ vartayiṣyasi śobhane
6.024.031c samāgamya pariṣvaktā tasyorasi mahorasaḥ / 6.024.032a acirān mokṣyate sīte devi te jaghanaṃ gatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463860 (0.0):
6.024.031a aśrūṇy ānandajāni tvaṃ vartayiṣyasi śobhane / 6.024.031c samāgamya pariṣvaktā tasyorasi mahorasaḥ
6.024.032c dhṛtām etāṃ bahūn māsān veṇīṃ rāmo mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463867 (0.0):
6.024.032a acirān mokṣyate sīte devi te jaghanaṃ gatām / 6.024.032c dhṛtām etāṃ bahūn māsān veṇīṃ rāmo mahābalaḥ
6.024.033a tasya dṛṣṭvā mukhaṃ devi pūrṇacandram ivoditam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463873 (0.0):
6.024.032c dhṛtām etāṃ bahūn māsān veṇīṃ rāmo mahābalaḥ / 6.024.033a tasya dṛṣṭvā mukhaṃ devi pūrṇacandram ivoditam
6.024.033c mokṣyase śokajaṃ vāri nirmokam iva pannagī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463880 (0.0):
6.024.033a tasya dṛṣṭvā mukhaṃ devi pūrṇacandram ivoditam / 6.024.033c mokṣyase śokajaṃ vāri nirmokam iva pannagī
6.024.034a rāvaṇaṃ samare hatvā nacirād eva maithili / 6.024.034c tvayā samagraṃ priyayā sukhārho lapsyate sukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463892 (0.0):
6.024.033c mokṣyase śokajaṃ vāri nirmokam iva pannagī / 6.024.034a rāvaṇaṃ samare hatvā nacirād eva maithili
6.024.035a samāgatā tvaṃ rāmeṇa modiṣyasi mahātmanā / 6.024.035c suvarṣeṇa samāyuktā yathā sasyena medinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463902 (0.0):
6.024.034c tvayā samagraṃ priyayā sukhārho lapsyate sukham / 6.024.035a samāgatā tvaṃ rāmeṇa modiṣyasi mahātmanā
6.024.036a girivaram abhito 'nuvartamāno; haya iva maṇḍalam āśu yaḥ karoti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463910 (0.0):
6.024.035c suvarṣeṇa samāyuktā yathā sasyena medinī / 6.024.036a girivaram abhito 'nuvartamāno; haya iva maṇḍalam āśu yaḥ karoti
6.024.036c tam iha śaraṇam abhyupehi devi; divasakaraṃ prabhavo hy ayaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463918 (0.0):
6.024.036a girivaram abhito 'nuvartamāno; haya iva maṇḍalam āśu yaḥ karoti / 6.024.036c tam iha śaraṇam abhyupehi devi; divasakaraṃ prabhavo hy ayaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084779 (0.060):
kasmāt+vepitam+etat+induvadane bhogīndrabhītes+bhava / / romāñcas+katham+eṣa devi bhagavan+gaṅgāmbhasām+śīkarais+
prajānām / 6.025.001a atha tāṃ jātasaṃtāpāṃ tena vākyena mohitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463924 (0.0):
6.024.036c tam iha śaraṇam abhyupehi devi; divasakaraṃ prabhavo hy ayaṃ / prajānām / 6.025.001a atha tāṃ jātasaṃtāpāṃ tena vākyena mohitām
6.025.001c saramā hlādayām āsa pṛtivīṃ dyaur ivāmbhasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463928 (0.0):
6.025.001a atha tāṃ jātasaṃtāpāṃ tena vākyena mohitām / 6.025.001c saramā hlādayām āsa pṛtivīṃ dyaur ivāmbhasā
6.025.002a tatas tasyā hitaṃ sakhyāś cikīrṣantī sakhī vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463935 (0.0):
6.025.001c saramā hlādayām āsa pṛtivīṃ dyaur ivāmbhasā / 6.025.002a tatas tasyā hitaṃ sakhyāś cikīrṣantī sakhī vacaḥ
6.025.002c uvāca kāle kālajñā smitapūrvābhibhāṣiṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463941 (0.0):
6.025.002a tatas tasyā hitaṃ sakhyāś cikīrṣantī sakhī vacaḥ / 6.025.002c uvāca kāle kālajñā smitapūrvābhibhāṣiṇī
6.025.003a utsaheyam ahaṃ gatvā tvadvākyam asitekṣaṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463949 (0.0):
6.025.002c uvāca kāle kālajñā smitapūrvābhibhāṣiṇī / 6.025.003a utsaheyam ahaṃ gatvā tvadvākyam asitekṣaṇe
6.025.003c nivedya kuśalaṃ rāme praticchannā nivartitum / 6.025.004a na hi me kramamāṇāyā nirālambe vihāyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463958 (0.0):
6.025.003a utsaheyam ahaṃ gatvā tvadvākyam asitekṣaṇe / 6.025.003c nivedya kuśalaṃ rāme praticchannā nivartitum
6.025.004c samartho gatim anvetuṃ pavano garuḍo 'pi vā / 6.025.005a evaṃ bruvāṇāṃ tāṃ sītā saramāṃ punar abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463969 (0.0):
6.025.004a na hi me kramamāṇāyā nirālambe vihāyasi / 6.025.004c samartho gatim anvetuṃ pavano garuḍo 'pi vā
6.025.005c madhuraṃ ślakṣṇayā vācā pūrvaśokābhipannayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463974 (0.0):
6.025.005a evaṃ bruvāṇāṃ tāṃ sītā saramāṃ punar abravīt / 6.025.005c madhuraṃ ślakṣṇayā vācā pūrvaśokābhipannayā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4437981 (0.039):
kṛṣṇasya vacanaṃ śrutvā tadākrūro 'bravīd vacaḥ / / madhuraṃ ślakṣṇayā vācā arthavākyaviśāradaḥ // HV_109.51 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10294628 (0.046):
12,088.032a iti vācā madhurayā ślakṣṇayā sopacārayā / 12,088.032c svaraśmīn abhyavasṛjed yugam ādāya kālavit
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21873829 (0.061):
svacchayā ślakṣṇayā vācā % smitapūrvam athābravīt // Ram_3,17.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7351254 (0.061):
svacchayā ślakṣṇayā vācā smitapūrvam athābravīt // Ram_3,17.1 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10057382 (0.061):
3.017.001c svecchayā ślakṣṇayā vācā smitapūrvam athābravīt
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16369339 (0.062):
madhuraṃ vitate yajñe HV_App.I,41.1485a / madhuraṃ ślakṣṇayā vācā HV_109.51c
6.025.006a samarthā gaganaṃ gantum api vā tvaṃ rasātalam / 6.025.006c avagacchāmy akartavyaṃ kartavyaṃ te madantare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463986 (0.0):
6.025.005c madhuraṃ ślakṣṇayā vācā pūrvaśokābhipannayā / 6.025.006a samarthā gaganaṃ gantum api vā tvaṃ rasātalam
6.025.007a matpriyaṃ yadi kartavyaṃ yadi buddhiḥ sthirā tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28463991 (0.0):
6.025.006c avagacchāmy akartavyaṃ kartavyaṃ te madantare / 6.025.007a matpriyaṃ yadi kartavyaṃ yadi buddhiḥ sthirā tava
6.025.007c jñātum icchāmi taṃ gatvā kiṃ karotīti rāvaṇaḥ / 6.025.008a sa hi māyābalaḥ krūro rāvaṇaḥ śatrurāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28464003 (0.0):
6.025.007a matpriyaṃ yadi kartavyaṃ yadi buddhiḥ sthirā tava / 6.025.007c jñātum icchāmi taṃ gatvā kiṃ karotīti rāvaṇaḥ
6.025.008c māṃ mohayati duṣṭātmā pītamātreva vāruṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28464010 (0.0):
6.025.008a sa hi māyābalaḥ krūro rāvaṇaḥ śatrurāvaṇaḥ / 6.025.008c māṃ mohayati duṣṭātmā pītamātreva vāruṇī
6.025.009a tarjāpayati māṃ nityaṃ bhartsāpayati cāsakṛt / 6.025.009c rākṣasībhiḥ sughorābhir yā māṃ rakṣanti nityaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28464015 (0.0):
6.025.008c māṃ mohayati duṣṭātmā pītamātreva vāruṇī / 6.025.009a tarjāpayati māṃ nityaṃ bhartsāpayati cāsakṛt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28464023 (0.0):
6.025.009a tarjāpayati māṃ nityaṃ bhartsāpayati cāsakṛt / 6.025.009c rākṣasībhiḥ sughorābhir yā māṃ rakṣanti nityaśaḥ
6.025.010a udvignā śaṅkitā cāsmi na ca svasthaṃ mano mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28464029 (0.0):
6.025.009c rākṣasībhiḥ sughorābhir yā māṃ rakṣanti nityaśaḥ / 6.025.010a udvignā śaṅkitā cāsmi na ca svasthaṃ mano mama
6.025.010c tad bhayāc cāham udvignā aśokavanikāṃ gatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28464034 (0.0):
6.025.010a udvignā śaṅkitā cāsmi na ca svasthaṃ mano mama / 6.025.010c tad bhayāc cāham udvignā aśokavanikāṃ gatāḥ
6.025.011a yadi nāma kathā tasya niścitaṃ vāpi yad bhavet / 6.025.011c nivedayethāḥ sarvaṃ tat paro me syād anugrahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28464045 (0.0):
6.025.010c tad bhayāc cāham udvignā aśokavanikāṃ gatāḥ / 6.025.011a yadi nāma kathā tasya niścitaṃ vāpi yad bhavet
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4917640 (0.050):
nāsmātparo hy āgamo 'sti nāsmādvidyā parāsti hi //AP_382.049cd/ / nāsmātparaḥ syātsiddhanto nāsmātparamamaṅgalam /AP_382.050ab/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7524883 (0.061):
yat pratyayāntasya dvyaca ādir udātto bhavati na cen nauśabdāt paro / bhavati /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16374592 (0.062):
mahān anugraho me syāt HV_App.I,29F.173a / mahānano mahāgrīvaḥ HV_58.27a
6.025.012a sā tv evaṃ bruvatīṃ sītāṃ saramā valgubhāṣiṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28464052 (0.0):
6.025.011c nivedayethāḥ sarvaṃ tat paro me syād anugrahaḥ / 6.025.012a sā tv evaṃ bruvatīṃ sītāṃ saramā valgubhāṣiṇī
Valmiki: Ramaya