View original HTML file with complete header information
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 7. Uttarakāṇḍa / 7.001.001a prāptarājyasya rāmasya rākṣasānāṃ vadhe kṛte
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508592 (0.0):
6.116.090c daśavarṣasahasrāṇi rāmo rājyam akārayat / 7.001.001a prāptarājyasya rāmasya rākṣasānāṃ vadhe kṛte
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 7. Uttarakāṇḍa / 7.001.001a prāptarājyasya rāmasya rākṣasānāṃ vadhe kṛte
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508592 (0.0):
6.116.090c daśavarṣasahasrāṇi rāmo rājyam akārayat / 7.001.001a prāptarājyasya rāmasya rākṣasānāṃ vadhe kṛte
7.001.001c ājagmur ṛṣayaḥ sarve rāghavaṃ pratinanditum / 7.001.002a kauśiko 'tha yavakrīto raibhyaś cyavana eva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508602 (0.0):
7.001.001a prāptarājyasya rāmasya rākṣasānāṃ vadhe kṛte / 7.001.001c ājagmur ṛṣayaḥ sarve rāghavaṃ pratinanditum
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20786856 (0.061):
13,151.030c kīrtitān kīrtayiṣyāmi sarvapāpapramocanān / 13,151.031a yavakrīto 'tha raibhyaś ca kakṣīvān auśijas tathā
7.001.002c kaṇvo medhātitheḥ putraḥ pūrvasyāṃ diśi ye śritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508607 (0.0):
7.001.002a kauśiko 'tha yavakrīto raibhyaś cyavana eva ca / 7.001.002c kaṇvo medhātitheḥ putraḥ pūrvasyāṃ diśi ye śritāḥ
7.001.003a svastyātreyaś ca bhagavān namuciḥ pramucus tathā / 7.001.003c ājagmus te sahāgastyā ye śritā dakṣiṇāṃ diśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508619 (0.0):
7.001.002c kaṇvo medhātitheḥ putraḥ pūrvasyāṃ diśi ye śritāḥ / 7.001.003a svastyātreyaś ca bhagavān namuciḥ pramucus tathā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779596 (0.039):
<12333.17/2> daṃṣṭrābhyāṃ pravinirdhūtā !mamai7te dakṣiṇāṃ diśam ! / <12333.17/3> āśritā dharaṇīṃ piṇḍās !tasmāt pitara eva te !!12333.17!
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566650 (0.055):
tā māṃ samabhiṣiñcantu $ paścimām āśritā diśam // HV_App.I,24.61 // / [k: Ñ2 V1 B1.2 D2.3 T1 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052208 (0.055):
tā māṃ samabhiṣiñcantu paścimām āśritā diśam // HV_App.I,24.61 // / [k: Ñ2 V1 B1.2 D2.3 T1 ins. :k]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19978617 (0.056):
04,041.023c vivarṇamukhabhūyiṣṭhāḥ sarve yodhā vicetasaḥ / 04,041.023d*0800_001 diśaṃ te dakṣiṇāṃ sarve viprekṣante punaḥ punaḥ
7.001.004a pṛṣadguḥ kavaṣo dhaumyo raudreyaś ca mahān ṛṣiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508625 (0.0):
7.001.003c ājagmus te sahāgastyā ye śritā dakṣiṇāṃ diśam / 7.001.004a pṛṣadguḥ kavaṣo dhaumyo raudreyaś ca mahān ṛṣiḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10352165 (0.052):
12,201.028c ete brahmarṣayo nityam āśritā dakṣiṇāṃ diśam / 12,201.029a ruṣadguḥ kavaṣo dhaumyaḥ parivyādhaś ca vīryavān
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15768113 (0.054):
<12323.7/2> ṛṣir medhā1tithiś cai7va !tāṇḍyaś cai7va mahān ṛṣiḥ !!12323.7!
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20639002 (0.055):
13,004.050c ulūko yamadūtaś ca tatharṣiḥ saindhavāyanaḥ / 13,004.051a karṇajaṅghaś ca bhagavān gālavaś ca mahān ṛṣiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20639046 (0.057):
13,004.055a mahān ṛṣiś ca kapilas tatharṣis tārakāyanaḥ / 13,004.055c tathaiva copagahanas tatharṣiś cārjunāyanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20665696 (0.064):
13,022.019d@007_0061 ekonaviṃśatiḥ putrāḥ khyātā vyāghrapadādayaḥ / 13,022.019d@007_0062 mandhaś ca bādalomaś ca jābāliś ca mahān ṛṣiḥ
7.001.004c te 'py ājagmuḥ saśiṣyā vai ye śritāḥ paścimāṃ diśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508633 (0.0):
7.001.004a pṛṣadguḥ kavaṣo dhaumyo raudreyaś ca mahān ṛṣiḥ / 7.001.004c te 'py ājagmuḥ saśiṣyā vai ye śritāḥ paścimāṃ diśam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20775016 (0.043):
13,135.026d@018_0078 varuṇasyartvijaḥ sapta paścimāṃ diśam āśritāḥ / 13,135.026d@018_0079 atrir vasiṣṭho bhagavān kaśyapaś ca mahān ṛṣiḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10352185 (0.044):
12,201.030c ete nava mahātmānaḥ paścimām āśritā diśam / 12,201.031a ātreyaś ca vasiṣṭhaś ca kaśyapaś ca mahān ṛṣiḥ
7.001.005a vasiṣṭhaḥ kaśyapo 'thātrir viśvāmitro 'tha gautamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508639 (0.0):
7.001.004c te 'py ājagmuḥ saśiṣyā vai ye śritāḥ paścimāṃ diśam / 7.001.005a vasiṣṭhaḥ kaśyapo 'thātrir viśvāmitro 'tha gautamaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20707409 (1.192):
13,094.004d*0418_01 kāśyapo 'trir bharadvājo viśvāmitro 'tha gautamaḥ
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8434049 (1.192):
AsvSS_/.viśvāmitro.jamadagnir.bharadvājo.atha.gautamaḥ./.atrir.vasiṣṭhaḥ.kaśyapa.ity.ete.sapta.ṛṣayaḥ./(pravara:
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21290930 (0.010):
atharṣayaḥ viśvāmitro jamadagnirbharadvājo gautamo 'trirvasiṣṭhaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080739 (0.010):
vasiṣṭhaḥ kaśyapaścātrirjamadagniśca gautamaḥ / / viśvāmitro bharadvājaḥ sapta saptarṣayo 'bhavan // KūrmP_1,49.25 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376562 (0.013):
BhP_08.13.004/3 aśvināvṛbhavo rājannindrasteṣāṃ purandaraḥ / BhP_08.13.005/1 kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736916 (0.015):
aśvināvṛbhavo rājannindrasteṣāṃ purandaraḥ // BhP_08.13.004 // / kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777826 (0.017):
bharadvājo gautamaśca jamadagniśca kaśyapaḥ / / viśvāmitro vasiṣṭhaśca atriśca bhagavānṛpiḥ // VamPSm_15.9 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20707399 (0.017):
13,094.003c vṛṣādarbheś ca saṃvādaṃ saptarṣīṇāṃ ca bhārata / 13,094.004a kaśyapo 'trir vasiṣṭhaś ca bharadvājo 'tha gautamaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15998638 (0.019):
gandhaiśca vividhaiḥ puṣpairdhūpairdīpaiḥ suśobhaneḥ / / kaśyapo 'trirbharadvājau viśvāmitro 'tha gautamaḥ // NarP_1,114.37 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414753 (0.019):
vasiṣṭhaḥ kāśyapo 'thātrir $ jamadagniḥ sagautamaḥ & / viśvāmitrabharadvājau % sapta saptarṣayo 'tra tu // ViP_3,1.32 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121410 (0.019):
vasiṣṭhaḥ kāśyapo 'thātrir jamadagniḥ sagautamaḥ / / viśvāmitrabharadvājau sapta saptarṣayo 'tra tu // ViP_3,1.32 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13595135 (0.022):
gautamo 'trir vasiṣṭhaś ca viśvāmitras tu kaśyapaḥ ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19656919 (0.024):
01,114.041a bharadvājaḥ kaśyapo gautamaś ca; viśvāmitro jamadagnir / vasiṣṭhaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702266 (0.034):
bharadvājaḥ kaśyapo gautamaś ca @ HV_App.I,42B.2659 @ / viśvāmitro jamadagnir vasiṣṭhaḥ | HV_App.I,42B.2660 |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10352185 (0.035):
12,201.030c ete nava mahātmānaḥ paścimām āśritā diśam / 12,201.031a ātreyaś ca vasiṣṭhaś ca kaśyapaś ca mahān ṛṣiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20278371 (0.036):
07,164.087a viśvāmitro jamadagnir bhāradvājo 'tha gautamaḥ / 07,164.087c vasiṣṭhaḥ kaśyapo 'triś ca brahmalokaṃ ninīṣavaḥ
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28826074 (0.038):
kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca bhāradvājo 'tha gautamaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20775017 (0.039):
13,135.026d@018_0078 varuṇasyartvijaḥ sapta paścimāṃ diśam āśritāḥ / 13,135.026d@018_0079 atrir vasiṣṭho bhagavān kaśyapaś ca mahān ṛṣiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20801677 (0.039):
14,035.015c bṛhaspatibharadvājau gautamo bhārgavas tathā / 14,035.016a vasiṣṭhaḥ kāśyapaś caiva viśvāmitro 'trir eva ca
7.001.005c jamadagnir bharadvājas te 'pi saptamaharṣayaḥ / 7.001.006a saṃprāpyaite mahātmāno rāghavasya niveśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508649 (0.0):
7.001.005a vasiṣṭhaḥ kaśyapo 'thātrir viśvāmitro 'tha gautamaḥ / 7.001.005c jamadagnir bharadvājas te 'pi saptamaharṣayaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080740 (0.016):
vasiṣṭhaḥ kaśyapaścātrirjamadagniśca gautamaḥ / / viśvāmitro bharadvājaḥ sapta saptarṣayo 'bhavan // KūrmP_1,49.25 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20707400 (0.026):
13,094.004a kaśyapo 'trir vasiṣṭhaś ca bharadvājo 'tha gautamaḥ / 13,094.004c viśvāmitro jamadagniḥ sādhvī caivāpy arundhatī
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20707409 (0.026):
13,094.004d*0418_01 kāśyapo 'trir bharadvājo viśvāmitro 'tha gautamaḥ / 13,094.004d*0418_02 jamadagnir vasiṣṭhaś ca sādhvī caivāpy arundhatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736917 (0.026):
kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ / / jamadagnirbharadvāja iti saptarṣayaḥ smṛtāḥ // BhP_08.13.005 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19656918 (0.029):
01,114.040c prajānāṃ patayaḥ sarve sapta caiva maharṣayaḥ / 01,114.041a bharadvājaḥ kaśyapo gautamaś ca; viśvāmitro jamadagnir
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8434048 (0.030):
AsvSS_/.viśvāmitro.jamadagnir.bharadvājo.atha.gautamaḥ./.atrir.vasiṣṭhaḥ.kaśyapa.ity.ete.sapta.ṛṣayaḥ./(pravara:
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376563 (0.032):
BhP_08.13.005/1 kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ / BhP_08.13.005/3 jamadagnirbharadvāja iti saptarṣayaḥ smṛtāḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21290929 (0.036):
atharṣayaḥ viśvāmitro jamadagnirbharadvājo gautamo 'trirvasiṣṭhaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777823 (0.041):
bharadvājo gautamaśca jamadagniśca kaśyapaḥ / / viśvāmitro vasiṣṭhaśca atriśca bhagavānṛpiḥ // VamPSm_15.9 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414755 (0.061):
vasiṣṭhaḥ kāśyapo 'thātrir $ jamadagniḥ sagautamaḥ & / viśvāmitrabharadvājau % sapta saptarṣayo 'tra tu // ViP_3,1.32 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121412 (0.061):
vasiṣṭhaḥ kāśyapo 'thātrir jamadagniḥ sagautamaḥ / / viśvāmitrabharadvājau sapta saptarṣayo 'tra tu // ViP_3,1.32 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134572 (0.061):
vaśiṣṭhaḥ kāśyapothātrirjamadagniḥsagautamaḥ / / viśvāmitrabharadvājau sapta saptarṣayo 'bhavan // ViP_3,1.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752790 (0.062):
draṣṭum abhyāyayuḥ prītyā % munayaḥ saṃśitavratāḥ // BrP_26.8 // / kaśyapo jamadagniś ca $ bharadvājo 'tha gautamaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024119 (0.062):
draṣṭum abhyāyayuḥ prītyā munayaḥ saṃśitavratāḥ // BrP_26.8 // / kaśyapo jamadagniś ca bharadvājo 'tha gautamaḥ /
7.001.006c viṣṭhitāḥ pratihārārthaṃ hutāśanasamaprabhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508655 (0.0):
7.001.006a saṃprāpyaite mahātmāno rāghavasya niveśanam / 7.001.006c viṣṭhitāḥ pratihārārthaṃ hutāśanasamaprabhāḥ
7.001.007a pratihāras tatas tūrṇam agastyavacanād atha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508661 (0.0):
7.001.006c viṣṭhitāḥ pratihārārthaṃ hutāśanasamaprabhāḥ / 7.001.007a pratihāras tatas tūrṇam agastyavacanād atha
7.001.007c samīpaṃ rāghavasyāśu praviveśa mahātmanaḥ / 7.001.008a sa rāmaṃ dṛśya sahasā pūrṇacandrasamadyutim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508665 (0.0):
7.001.007a pratihāras tatas tūrṇam agastyavacanād atha / 7.001.007c samīpaṃ rāghavasyāśu praviveśa mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508674 (0.0):
7.001.007c samīpaṃ rāghavasyāśu praviveśa mahātmanaḥ / 7.001.008a sa rāmaṃ dṛśya sahasā pūrṇacandrasamadyutim
7.001.008c agastyaṃ kathayām āsa saṃprātam ṛṣibhiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508680 (0.0):
7.001.008a sa rāmaṃ dṛśya sahasā pūrṇacandrasamadyutim / 7.001.008c agastyaṃ kathayām āsa saṃprātam ṛṣibhiḥ saha
7.001.009a śrutvā prāptān munīṃs tāṃs tu bālasūryasamaprabhān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508687 (0.0):
7.001.008c agastyaṃ kathayām āsa saṃprātam ṛṣibhiḥ saha / 7.001.009a śrutvā prāptān munīṃs tāṃs tu bālasūryasamaprabhān
7.001.009c tadovāca nṛpo dvāḥsthaṃ praveśaya yathāsukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508694 (0.0):
7.001.009a śrutvā prāptān munīṃs tāṃs tu bālasūryasamaprabhān / 7.001.009c tadovāca nṛpo dvāḥsthaṃ praveśaya yathāsukham
7.001.010a dṛṣṭvā prāptān munīṃs tāṃs tu pratyutthāya kṛtāñjaliḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508700 (0.0):
7.001.009c tadovāca nṛpo dvāḥsthaṃ praveśaya yathāsukham / 7.001.010a dṛṣṭvā prāptān munīṃs tāṃs tu pratyutthāya kṛtāñjaliḥ
7.001.010c rāmo 'bhivādya prayata āsanāny ādideśa ha / 7.001.011a teṣu kāñcanacitreṣu svāstīrṇeṣu sukheṣu ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508711 (0.0):
7.001.010a dṛṣṭvā prāptān munīṃs tāṃs tu pratyutthāya kṛtāñjaliḥ / 7.001.010c rāmo 'bhivādya prayata āsanāny ādideśa ha
7.001.011c yathārham upaviṣṭās te āsaneṣv ṛṣipuṃgavāḥ / 7.001.012a rāmeṇa kuśalaṃ pṛṣṭāḥ saśiṣyāḥ sapurogamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508714 (0.0):
7.001.011a teṣu kāñcanacitreṣu svāstīrṇeṣu sukheṣu ca / 7.001.011c yathārham upaviṣṭās te āsaneṣv ṛṣipuṃgavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508722 (0.0):
7.001.011c yathārham upaviṣṭās te āsaneṣv ṛṣipuṃgavāḥ / 7.001.012a rāmeṇa kuśalaṃ pṛṣṭāḥ saśiṣyāḥ sapurogamāḥ
7.001.012c maharṣayo vedavido rāmaṃ vacanam abruvan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508729 (0.0):
7.001.012a rāmeṇa kuśalaṃ pṛṣṭāḥ saśiṣyāḥ sapurogamāḥ / 7.001.012c maharṣayo vedavido rāmaṃ vacanam abruvan
7.001.013a kuśalaṃ no mahābāho sarvatra raghunandana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508735 (0.0):
7.001.012c maharṣayo vedavido rāmaṃ vacanam abruvan / 7.001.013a kuśalaṃ no mahābāho sarvatra raghunandana
7.001.013c tvāṃ tu diṣṭyā kuśalinaṃ paśyāmo hataśātravam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508742 (0.0):
7.001.013a kuśalaṃ no mahābāho sarvatra raghunandana / 7.001.013c tvāṃ tu diṣṭyā kuśalinaṃ paśyāmo hataśātravam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15426383 (0.064):
05,016.028c diṣṭyā ca tvāṃ kuśalinam akṣataṃ ca; paśyāmo vai nihatāriṃ ca
7.001.014a na hi bhāraḥ sa te rāma rāvaṇo rākṣaseśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508748 (0.0):
7.001.013c tvāṃ tu diṣṭyā kuśalinaṃ paśyāmo hataśātravam / 7.001.014a na hi bhāraḥ sa te rāma rāvaṇo rākṣaseśvaraḥ
7.001.014c sadhanus tvaṃ hi lokāṃs trīn vijayethā na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508755 (0.0):
7.001.014a na hi bhāraḥ sa te rāma rāvaṇo rākṣaseśvaraḥ / 7.001.014c sadhanus tvaṃ hi lokāṃs trīn vijayethā na saṃśayaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26740532 (0.043):
yotsyate te vijeṣyanti % trīṃl lokān nātra saṃśayaḥ // BrP_11.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16833337 (0.043):
trīṃl lokān kaśyapātmajaḥ BrP_6.6d / trīṃl lokān nātra saṃśayaḥ BrP_11.6d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11011864 (0.043):
yotsyate te vijeṣyanti trīṃl lokān nātra saṃśayaḥ // BrP_11.6 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16267129 (0.044):
trīṃl lokān dhārayiṣyati HV_App.I,4.41b / trīṃl lokān nātra saṃśayaḥ HV_21.15d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13787041 (0.044):
trīṃl lokān kaśyapātmajaḥ HV_8.5d / trīṃl lokān nātra saṃśayaḥ HV_21.15d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351325 (0.044):
yotsyate te vijeṣyanti trīṃl lokān nātra saṃśayaḥ // HV_21.15 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 593708 (0.052):
atīva vijayel lokān $ samahendrān na saṃśayaḥ / HV_App.I,29C.120 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22079259 (0.052):
atīva vijayel lokān samahendrān na saṃśayaḥ / HV_App.I,29C.120 /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15454225 (0.061):
05,063.007c dhvaṃsayiṣyati te senāṃ pāṇḍaveyahite rataḥ / 05,063.008a yaḥ punaḥ pratimānena trīṃl lokān atiricyate
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4620852 (0.064):
yotsyate te vijaṣyante trīṃllokānnātra saṃśayaḥ // BndP_2,67.83 //
7.001.015a diṣṭyā tvayā hato rāma rāvaṇaḥ putrapautravān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508763 (0.0):
7.001.014c sadhanus tvaṃ hi lokāṃs trīn vijayethā na saṃśayaḥ / 7.001.015a diṣṭyā tvayā hato rāma rāvaṇaḥ putrapautravān
7.001.015c diṣṭyā vijayinaṃ tvādya paśyāmaḥ saha bhāryayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508770 (0.0):
7.001.015a diṣṭyā tvayā hato rāma rāvaṇaḥ putrapautravān / 7.001.015c diṣṭyā vijayinaṃ tvādya paśyāmaḥ saha bhāryayā
7.001.016a diṣṭyā prahasto vikaṭo virūpākṣo mahodaraḥ / 7.001.016c akampanaś ca durdharṣo nihatās te niśācarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508779 (0.0):
7.001.015c diṣṭyā vijayinaṃ tvādya paśyāmaḥ saha bhāryayā / 7.001.016a diṣṭyā prahasto vikaṭo virūpākṣo mahodaraḥ
7.001.017a yasya pramāṇād vipulaṃ pramāṇaṃ neha vidyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508785 (0.0):
7.001.016c akampanaś ca durdharṣo nihatās te niśācarāḥ / 7.001.017a yasya pramāṇād vipulaṃ pramāṇaṃ neha vidyate
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22243148 (5.960):
7.009.026a tasya tv anantaraṃ jātaḥ kumbhakarṇo mahābalaḥ / 7.009.026c pramāṇād yasya vipulaṃ pramāṇaṃ neha vidyate
7.001.017c diṣṭyā te samare rāma kumbhakarṇo nipātitaḥ / 7.001.018a diṣṭyā tvaṃ rākṣasendreṇa dvandvayuddham upāgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508798 (0.0):
7.001.017a yasya pramāṇād vipulaṃ pramāṇaṃ neha vidyate / 7.001.017c diṣṭyā te samare rāma kumbhakarṇo nipātitaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22239477 (0.063):
7.001.019c dvandvayuddham anuprāpto diṣṭyā te rāvaṇir hataḥ / 7.001.020a diṣṭyā tasya mahābāho kālasyevābhidhāvataḥ
7.001.018c devatānām avadhyena vijayaṃ prāptavān asi / 7.001.019a saṃkhye tasya na kiṃ cit tu rāvaṇasya parābhavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508802 (0.0):
7.001.018a diṣṭyā tvaṃ rākṣasendreṇa dvandvayuddham upāgataḥ / 7.001.018c devatānām avadhyena vijayaṃ prāptavān asi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508809 (0.0):
7.001.018c devatānām avadhyena vijayaṃ prāptavān asi / 7.001.019a saṃkhye tasya na kiṃ cit tu rāvaṇasya parābhavaḥ
7.001.019c dvandvayuddham anuprāpto diṣṭyā te rāvaṇir hataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508815 (0.0):
7.001.019a saṃkhye tasya na kiṃ cit tu rāvaṇasya parābhavaḥ / 7.001.019c dvandvayuddham anuprāpto diṣṭyā te rāvaṇir hataḥ
7.001.020a diṣṭyā tasya mahābāho kālasyevābhidhāvataḥ / 7.001.020c muktaḥ suraripor vīra prāptaś ca vijayas tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508827 (0.0):
7.001.019c dvandvayuddham anuprāpto diṣṭyā te rāvaṇir hataḥ / 7.001.020a diṣṭyā tasya mahābāho kālasyevābhidhāvataḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22239451 (0.063):
7.001.017c diṣṭyā te samare rāma kumbhakarṇo nipātitaḥ / 7.001.018a diṣṭyā tvaṃ rākṣasendreṇa dvandvayuddham upāgataḥ
7.001.021a vismayas tv eṣa naḥ saumya saṃśrutyendrajitaṃ hatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508834 (0.0):
7.001.020c muktaḥ suraripor vīra prāptaś ca vijayas tvayā / 7.001.021a vismayas tv eṣa naḥ saumya saṃśrutyendrajitaṃ hatam
7.001.021c avadhyaḥ sarvabhūtānāṃ mahāmāyādharo yudhi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508842 (0.0):
7.001.021a vismayas tv eṣa naḥ saumya saṃśrutyendrajitaṃ hatam / 7.001.021c avadhyaḥ sarvabhūtānāṃ mahāmāyādharo yudhi
7.001.022a dattvā puṇyām imāṃ vīra saumyām abhayadakṣiṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508848 (0.0):
7.001.021c avadhyaḥ sarvabhūtānāṃ mahāmāyādharo yudhi / 7.001.022a dattvā puṇyām imāṃ vīra saumyām abhayadakṣiṇām
7.001.022c diṣṭyā vardhasi kākutstha jayenāmitrakarśana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508854 (0.0):
7.001.022a dattvā puṇyām imāṃ vīra saumyām abhayadakṣiṇām / 7.001.022c diṣṭyā vardhasi kākutstha jayenāmitrakarśana
7.001.023a śrutvā tu vacanaṃ teṣām ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām / 7.001.023c vismayaṃ paramaṃ gatvā rāmaḥ prāñjalir abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508865 (0.0):
7.001.022c diṣṭyā vardhasi kākutstha jayenāmitrakarśana / 7.001.023a śrutvā tu vacanaṃ teṣām ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15671241 (0.041):
09,038.019c kathayām āsa tat sarvam ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām / 09,038.020a te śrutvā vacanaṃ tasya tatas tīrthasya mānada
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26753007 (0.062):
tasmād brūhi mahāprājña % yat pṛṣṭo 'si dvijottama // BrP_26.25 // / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ $ munīnāṃ bhāvitātmanām &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024336 (0.062):
tasmād brūhi mahāprājña yat pṛṣṭo 'si dvijottama // BrP_26.25 // / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ munīnāṃ bhāvitātmanām /
7.001.024a bhavantaḥ kumbhakarṇaṃ ca rāvaṇaṃ ca niśācaram / 7.001.024c atikramya mahāvīryau kiṃ praśaṃsatha rāvaṇim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508875 (0.0):
7.001.023c vismayaṃ paramaṃ gatvā rāmaḥ prāñjalir abravīt / 7.001.024a bhavantaḥ kumbhakarṇaṃ ca rāvaṇaṃ ca niśācaram
7.001.025a mahodaraṃ prahastaṃ ca virūpākṣaṃ ca rākṣasaṃ / 7.001.025c atikramya mahāvīryān kiṃ praśaṃsatha rāvaṇim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508883 (0.0):
7.001.024c atikramya mahāvīryau kiṃ praśaṃsatha rāvaṇim / 7.001.025a mahodaraṃ prahastaṃ ca virūpākṣaṃ ca rākṣasaṃ
7.001.026a kīdṛśo vai prabhāvo 'sya kiṃ balaṃ kaḥ parākramaḥ / 7.001.026c kena vā kāraṇenaiṣa rāvaṇād atiricyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508892 (0.0):
7.001.025c atikramya mahāvīryān kiṃ praśaṃsatha rāvaṇim / 7.001.026a kīdṛśo vai prabhāvo 'sya kiṃ balaṃ kaḥ parākramaḥ
7.001.027a śakyaṃ yadi mayā śrotuṃ na khalv ājñāpayāmi vaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508899 (0.0):
7.001.026c kena vā kāraṇenaiṣa rāvaṇād atiricyate / 7.001.027a śakyaṃ yadi mayā śrotuṃ na khalv ājñāpayāmi vaḥ
7.001.027c yadi guhyaṃ na ced vaktuṃ śrotum icchāmi kathyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508906 (0.0):
7.001.027a śakyaṃ yadi mayā śrotuṃ na khalv ājñāpayāmi vaḥ / 7.001.027c yadi guhyaṃ na ced vaktuṃ śrotum icchāmi kathyatām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20647099 (0.028):
13,012.041a strībhūtasya hi ye jātāḥ snehas tebhyo 'dhikaḥ katham / 13,012.041c kāraṇaṃ śrotum icchāmi tan me vaktum ihārhasi
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20674165 (0.048):
13,032.004c śakyaṃ cec chrotum icchāmi brūhy etad dharmavittama
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10251451 (0.049):
12,001.043c kathaṃ ca śapto bhrātā me tat tvaṃ vaktum ihārhasi / 12,001.044a śrotum icchāmi bhagavaṃs tvattaḥ sarvaṃ yathātatham
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10855174 (0.049):
śrotum icchāmi tat tvena tan me tvaṃ vaktum arhasi // RKS_115.5 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464044 (0.050):
tat sarvaṃ śrotum icchāmo $ na ced guhyaṃ mahāmune &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5170705 (0.050):
tat sarvaṃ śrotum icchāmo na ced guhyaṃ mahāmune /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18861912 (0.050):
śrotumicchāmi tattvena tanme tvaṃ vaktumarhasi // RKV_108.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922242 (0.051):
03,261.001c prasthānakāraṇaṃ brahmañ śrotum icchāmi kathyatām / 03,261.002a kathaṃ dāśarathī vīrau bhrātarau rāmalakṣmaṇau
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15302420 (0.052):
śrotumicchāmi tatsarvaṃ % vaktumarhasi me prabho // LiP_1,37.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196190 (0.052):
śrotumicchāmi tatsarvaṃ vaktumarhasi me prabho // LiP_1,37.1 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 641924 (0.058):
kṛtyaṃ te yad ihātrāsti $ śrotum icchāmi tattvataḥ // HV_App.I,36.4 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22127480 (0.058):
kṛtyaṃ te yad ihātrāsti śrotum icchāmi tattvataḥ // HV_App.I,36.4 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23403751 (0.059):
tām ahaṃ śrotum icchāmi % prasanno vaktum arhasi // ViP_2,1.4 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5110415 (0.059):
tām ahaṃ śrotum icchāmi prasanno vaktum arhasi // ViP_2,1.4 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10123769 (0.059):
tāmahaṃ śrotumicchāmi prasanno vaktumarhasi // ViP_2,1.4 //
7.001.027e kathaṃ śakro jitas tena kathaṃ labdhavaraś ca saḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508911 (0.0):
7.001.027c yadi guhyaṃ na ced vaktuṃ śrotum icchāmi kathyatām / 7.001.027e kathaṃ śakro jitas tena kathaṃ labdhavaraś ca saḥ
7.002.001a tasya tadvacanaṃ śrutvā rāghavasya mahātmanaḥ / 7.002.001c kumbhayonir mahātejā vākyam etad uvāca ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508921 (0.0):
7.001.027e kathaṃ śakro jitas tena kathaṃ labdhavaraś ca saḥ / 7.002.001a tasya tadvacanaṃ śrutvā rāghavasya mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075010 (0.035):
6.108.009a śrutvā tu vacanaṃ tasya rāghavasya mahātmanaḥ / 6.108.009c mahendraḥ pratyuvācedaṃ vacanaṃ prītilakṣaṇam
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22261448 (0.049):
7.059.003a tasya tadbhāṣitaṃ śrutvā śatrughnasya mahātmanaḥ / 7.059.003c pratyuvāca mahātejāś cyavano raghunandanam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20183255 (0.058):
07,034.018 abhimanyur uvāca / 07,034.018*0259_01 śṛṇu rājan mahābāho vacanaṃ mama suvrata
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19948471 (0.063):
04,005.031d@004D_0053 upagamya tu rājānam idaṃ vacanam abravīt / 04,005.031d@004D_0054 śṛṇu rājan mahābāho madīyaṃ vacanaṃ prabho
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19949121 (0.063):
04,005.031d@004F_0055 upagamya ca rājānaṃ vacanaṃ cedam abravīt / 04,005.031d@004F_0056 śṛṇu rājan mahābāho śraddadhasva ca me vacaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19949647 (0.063):
04,005.031d@004G_0068 upasaṃgamya rājānaṃ vacanaṃ cedam abravīt / 04,005.031d@004G_0070 śṛṇu rājan mahābāho madīyaṃ vacanaṃ prabho
7.002.002a śṛṇu rājan yathāvṛttaṃ yasya tejobalaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508928 (0.0):
7.002.001c kumbhayonir mahātejā vākyam etad uvāca ha / 7.002.002a śṛṇu rājan yathāvṛttaṃ yasya tejobalaṃ mahat
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10362014 (0.056):
12,212.052d@019_0045 bhīṣma uvāca / 12,212.052d@019_0046 śṛṇu rājan yathāvṛttaṃ yan māṃ tvaṃ pṛṣṭavān asi
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15485009 (0.062):
05,145.013 vāsudeva uvāca / 05,145.013a śṛṇu rājan yathā vākyam ukto rājā suyodhanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20744966 (0.063):
13,134.057d@015_0028 prapibann iva taṃ dṛṣṭvā bhīṣmo vacanam abravīt / 13,134.057d@015_0029 śṛṇu rājan purā vṛttam itihāsaṃ purātanam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891007 (0.064):
03,194.008 mārkaṇḍeya uvāca / 03,194.008a śṛṇu rājann idaṃ sarvaṃ yathāvṛttaṃ narādhipa
7.002.002c jaghāna ca ripūn yuddhe yathāvadhyaś ca śatrubhiḥ / 7.002.003a ahaṃ te rāvaṇasyedaṃ kulaṃ janma ca rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508938 (0.0):
7.002.002a śṛṇu rājan yathāvṛttaṃ yasya tejobalaṃ mahat / 7.002.002c jaghāna ca ripūn yuddhe yathāvadhyaś ca śatrubhiḥ
7.002.003c varapradānaṃ ca tathā tasmai dattaṃ bravīmi te / 7.002.004a purā kṛtayuge rāma prajāpatisutaḥ prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508949 (0.0):
7.002.003a ahaṃ te rāvaṇasyedaṃ kulaṃ janma ca rāghava / 7.002.003c varapradānaṃ ca tathā tasmai dattaṃ bravīmi te
7.002.004c pulastyo nāma brahmarṣiḥ sākṣād iva pitāmahaḥ / 7.002.005a nānukīrtyā guṇās tasya dharmataḥ śīlatas tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508959 (0.0):
7.002.004a purā kṛtayuge rāma prajāpatisutaḥ prabhuḥ / 7.002.004c pulastyo nāma brahmarṣiḥ sākṣād iva pitāmahaḥ
7.002.005c prajāpateḥ putra iti vaktuṃ śakyaṃ hi nāmataḥ / 7.002.006a sa tu dharmaprasaṅgena meroḥ pārśve mahāgireḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508963 (0.0):
7.002.005a nānukīrtyā guṇās tasya dharmataḥ śīlatas tathā / 7.002.005c prajāpateḥ putra iti vaktuṃ śakyaṃ hi nāmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508972 (0.0):
7.002.005c prajāpateḥ putra iti vaktuṃ śakyaṃ hi nāmataḥ / 7.002.006a sa tu dharmaprasaṅgena meroḥ pārśve mahāgireḥ
7.002.006c tṛṇabindvāśramaṃ gatvā nyavasan munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508979 (0.0):
7.002.006a sa tu dharmaprasaṅgena meroḥ pārśve mahāgireḥ / 7.002.006c tṛṇabindvāśramaṃ gatvā nyavasan munipuṃgavaḥ
7.002.007a tapas tepe sa dharmātmā svādhyāyaniyatendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508986 (0.0):
7.002.006c tṛṇabindvāśramaṃ gatvā nyavasan munipuṃgavaḥ / 7.002.007a tapas tepe sa dharmātmā svādhyāyaniyatendriyaḥ
7.002.007c gatvāśramapadaṃ tasya vighnaṃ kurvanti kanyakāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508992 (0.0):
7.002.007a tapas tepe sa dharmātmā svādhyāyaniyatendriyaḥ / 7.002.007c gatvāśramapadaṃ tasya vighnaṃ kurvanti kanyakāḥ
7.002.008a devapannagakanyāś ca rājarṣitanayāś ca yāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28508999 (0.0):
7.002.007c gatvāśramapadaṃ tasya vighnaṃ kurvanti kanyakāḥ / 7.002.008a devapannagakanyāś ca rājarṣitanayāś ca yāḥ
7.002.008c krīḍantyo 'psarasaś caiva taṃ deśam upapedire / 7.002.009a sarvartuṣūpabhogyatvād ramyatvāt kānanasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509009 (0.0):
7.002.008a devapannagakanyāś ca rājarṣitanayāś ca yāḥ / 7.002.008c krīḍantyo 'psarasaś caiva taṃ deśam upapedire
7.002.009c nityaśas tās tu taṃ deśaṃ gatvā krīḍanti kanyakāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509016 (0.0):
7.002.009a sarvartuṣūpabhogyatvād ramyatvāt kānanasya ca / 7.002.009c nityaśas tās tu taṃ deśaṃ gatvā krīḍanti kanyakāḥ
7.002.010a atha ruṣṭo mahātejā vyājahāra mahāmuniḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509022 (0.0):
7.002.009c nityaśas tās tu taṃ deśaṃ gatvā krīḍanti kanyakāḥ / 7.002.010a atha ruṣṭo mahātejā vyājahāra mahāmuniḥ
7.002.010c yā me darśanam āgacchet sā garbhaṃ dhārayiṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509029 (0.0):
7.002.010a atha ruṣṭo mahātejā vyājahāra mahāmuniḥ / 7.002.010c yā me darśanam āgacchet sā garbhaṃ dhārayiṣyati
7.002.011a tās tu sarvāḥ pratigatāḥ śrutvā vākyaṃ mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509035 (0.0):
7.002.010c yā me darśanam āgacchet sā garbhaṃ dhārayiṣyati / 7.002.011a tās tu sarvāḥ pratigatāḥ śrutvā vākyaṃ mahātmanaḥ
7.002.011c brahmaśāpabhayād bhītās taṃ deśaṃ nopacakramuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509041 (0.0):
7.002.011a tās tu sarvāḥ pratigatāḥ śrutvā vākyaṃ mahātmanaḥ / 7.002.011c brahmaśāpabhayād bhītās taṃ deśaṃ nopacakramuḥ
7.002.012a tṛṇabindos tu rājarṣes tanayā na śṛṇoti tat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509047 (0.0):
7.002.011c brahmaśāpabhayād bhītās taṃ deśaṃ nopacakramuḥ / 7.002.012a tṛṇabindos tu rājarṣes tanayā na śṛṇoti tat
7.002.012c gatvāśramapadaṃ tasya vicacāra sunirbhayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509052 (0.0):
7.002.012a tṛṇabindos tu rājarṣes tanayā na śṛṇoti tat / 7.002.012c gatvāśramapadaṃ tasya vicacāra sunirbhayā
7.002.013a tasminn eva tu kāle sa prājāpatyo mahān ṛṣiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509060 (0.0):
7.002.012c gatvāśramapadaṃ tasya vicacāra sunirbhayā / 7.002.013a tasminn eva tu kāle sa prājāpatyo mahān ṛṣiḥ
7.002.013c svādhyāyam akarot tatra tapasā dyotitaprabhaḥ / 7.002.014a sā tu vedadhvaniṃ śrutvā dṛṣṭvā caiva tapodhanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509070 (0.0):
7.002.013a tasminn eva tu kāle sa prājāpatyo mahān ṛṣiḥ / 7.002.013c svādhyāyam akarot tatra tapasā dyotitaprabhaḥ
7.002.014c abhavat pāṇḍudehā sā suvyañjitaśarīrajā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509078 (0.0):
7.002.014a sā tu vedadhvaniṃ śrutvā dṛṣṭvā caiva tapodhanam / 7.002.014c abhavat pāṇḍudehā sā suvyañjitaśarīrajā
7.002.015a dṛṣṭvā paramasaṃvignā sā tu tadrūpam ātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509085 (0.0):
7.002.014c abhavat pāṇḍudehā sā suvyañjitaśarīrajā / 7.002.015a dṛṣṭvā paramasaṃvignā sā tu tadrūpam ātmanaḥ
7.002.015c idaṃ me kiṃ nv iti jñātvā pitur gatvāgrataḥ sthitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509091 (0.0):
7.002.015a dṛṣṭvā paramasaṃvignā sā tu tadrūpam ātmanaḥ / 7.002.015c idaṃ me kiṃ nv iti jñātvā pitur gatvāgrataḥ sthitā
7.002.016a tāṃ tu dṛṣṭvā tathā bhūtāṃ tṛṇabindur athābravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509097 (0.0):
7.002.015c idaṃ me kiṃ nv iti jñātvā pitur gatvāgrataḥ sthitā / 7.002.016a tāṃ tu dṛṣṭvā tathā bhūtāṃ tṛṇabindur athābravīt
7.002.016c kiṃ tvam etat tv asadṛśaṃ dhārayasy ātmano vapuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509103 (0.0):
7.002.016a tāṃ tu dṛṣṭvā tathā bhūtāṃ tṛṇabindur athābravīt / 7.002.016c kiṃ tvam etat tv asadṛśaṃ dhārayasy ātmano vapuḥ
7.002.017a sā tu kṛtvāñjaliṃ dīnā kanyovāca tapodhanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509110 (0.0):
7.002.016c kiṃ tvam etat tv asadṛśaṃ dhārayasy ātmano vapuḥ / 7.002.017a sā tu kṛtvāñjaliṃ dīnā kanyovāca tapodhanam
7.002.017c na jāne kāraṇaṃ tāta yena me rūpam īdṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509118 (0.0):
7.002.017a sā tu kṛtvāñjaliṃ dīnā kanyovāca tapodhanam / 7.002.017c na jāne kāraṇaṃ tāta yena me rūpam īdṛśam
7.002.018a kiṃ tu pūrvaṃ gatāsmy ekā maharṣer bhāvitātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509127 (0.0):
7.002.017c na jāne kāraṇaṃ tāta yena me rūpam īdṛśam / 7.002.018a kiṃ tu pūrvaṃ gatāsmy ekā maharṣer bhāvitātmanaḥ
7.002.018c pulastyasyāśramaṃ divyam anveṣṭuṃ svasakhījanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509134 (0.0):
7.002.018a kiṃ tu pūrvaṃ gatāsmy ekā maharṣer bhāvitātmanaḥ / 7.002.018c pulastyasyāśramaṃ divyam anveṣṭuṃ svasakhījanam
7.002.019a na ca paśyāmy ahaṃ tatra kāṃ cid apy āgatāṃ sakhīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509140 (0.0):
7.002.018c pulastyasyāśramaṃ divyam anveṣṭuṃ svasakhījanam / 7.002.019a na ca paśyāmy ahaṃ tatra kāṃ cid apy āgatāṃ sakhīm
7.002.019c rūpasya tu viparyāsaṃ dṛṣṭvā cāham ihāgatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509146 (0.0):
7.002.019a na ca paśyāmy ahaṃ tatra kāṃ cid apy āgatāṃ sakhīm / 7.002.019c rūpasya tu viparyāsaṃ dṛṣṭvā cāham ihāgatā
7.002.020a tṛṇabindus tu rājarṣis tapasā dyotitaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509153 (0.0):
7.002.019c rūpasya tu viparyāsaṃ dṛṣṭvā cāham ihāgatā / 7.002.020a tṛṇabindus tu rājarṣis tapasā dyotitaprabhaḥ
7.002.020c dhyānaṃ viveśa tac cāpi apaśyad ṛṣikarmajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509158 (0.0):
7.002.020a tṛṇabindus tu rājarṣis tapasā dyotitaprabhaḥ / 7.002.020c dhyānaṃ viveśa tac cāpi apaśyad ṛṣikarmajam
7.002.021a sa tu vijñāya taṃ śāpaṃ maharṣer bhāvitātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509167 (0.0):
7.002.020c dhyānaṃ viveśa tac cāpi apaśyad ṛṣikarmajam / 7.002.021a sa tu vijñāya taṃ śāpaṃ maharṣer bhāvitātmanaḥ
7.002.021c gṛhītvā tanayāṃ gatvā pulastyam idam abravīt / 7.002.022a bhagavaṃs tanayāṃ me tvaṃ guṇaiḥ svair eva bhūṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509169 (0.0):
7.002.021a sa tu vijñāya taṃ śāpaṃ maharṣer bhāvitātmanaḥ / 7.002.021c gṛhītvā tanayāṃ gatvā pulastyam idam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509178 (0.0):
7.002.021c gṛhītvā tanayāṃ gatvā pulastyam idam abravīt / 7.002.022a bhagavaṃs tanayāṃ me tvaṃ guṇaiḥ svair eva bhūṣitām
7.002.022c bhikṣāṃ pratigṛhāṇemāṃ maharṣe svayam udyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509184 (0.0):
7.002.022a bhagavaṃs tanayāṃ me tvaṃ guṇaiḥ svair eva bhūṣitām / 7.002.022c bhikṣāṃ pratigṛhāṇemāṃ maharṣe svayam udyatām
7.002.023a tapaścaraṇayuktasya śrāmyamāṇendriyasya te / 7.002.023c śuśrūṣātatparā nityaṃ bhaviṣyati na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509194 (0.0):
7.002.022c bhikṣāṃ pratigṛhāṇemāṃ maharṣe svayam udyatām / 7.002.023a tapaścaraṇayuktasya śrāmyamāṇendriyasya te
7.002.024a taṃ bruvāṇaṃ tu tadvākyaṃ rājarṣiṃ dhārmikaṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509201 (0.0):
7.002.023c śuśrūṣātatparā nityaṃ bhaviṣyati na saṃśayaḥ / 7.002.024a taṃ bruvāṇaṃ tu tadvākyaṃ rājarṣiṃ dhārmikaṃ tadā
7.002.024c jighṛkṣur abravīt kanyāṃ bāḍham ity eva sa dvijaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509207 (0.0):
7.002.024a taṃ bruvāṇaṃ tu tadvākyaṃ rājarṣiṃ dhārmikaṃ tadā / 7.002.024c jighṛkṣur abravīt kanyāṃ bāḍham ity eva sa dvijaḥ
7.002.025a dattvā tu sa gato rājā svam āśramapadaṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509215 (0.0):
7.002.024c jighṛkṣur abravīt kanyāṃ bāḍham ity eva sa dvijaḥ / 7.002.025a dattvā tu sa gato rājā svam āśramapadaṃ tadā
7.002.025c sāpi tatrāvasat kanyā toṣayantī patiṃ guṇaiḥ / 7.002.025e prītaḥ sa tu mahātejā vākyam etad uvāca ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509228 (0.0):
7.002.025a dattvā tu sa gato rājā svam āśramapadaṃ tadā / 7.002.025c sāpi tatrāvasat kanyā toṣayantī patiṃ guṇaiḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10277024 (0.024):
12,055.001 vaiśaṃpāyana uvāca / 12,055.001a athābravīn mahātejā vākyaṃ kauravanandanaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22270260 (0.047):
7.096.007c vasiṣṭhas tu mahātejā vākyam etad uvāca ha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20678681 (0.050):
13,043.001a tam āgatam abhiprekṣya śiṣyaṃ vākyam athābravīt / 13,043.001c devaśarmā mahātejā yat tac chṛṇu narādhipa
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22268148 (0.052):
7.086.009c vijñāya sumahātejā munir vākyam athābravīt
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22240081 (0.054):
7.003.011c evaṃ varṣasahasrāṇi jagmus tāny eva varṣavat / 7.003.012a atha prīto mahātejāḥ sendraiḥ suragaṇaiḥ saha
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16148358 (0.060):
athovāca mahātejā HV_91.32a / athovāca mahādevas HV_App.I,41.1498a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25037000 (0.061):
tataḥ prāha mahātejā HV_App.I,18.17a / tataḥ prītaḥ prasannātmā HV_App.I,31.1035a
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26686881 (0.063):
1.072.012c pratyuvāca mahātejā vākyaṃ paramadharmavit
7.002.026a parituṣṭo 'smi bhadraṃ te guṇānāṃ saṃpadā bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509234 (0.0):
7.002.025e prītaḥ sa tu mahātejā vākyam etad uvāca ha / 7.002.026a parituṣṭo 'smi bhadraṃ te guṇānāṃ saṃpadā bhṛśam
7.002.026c tasmāt te viramāmy adya putram ātmasamaṃ guṇaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509240 (0.0):
7.002.026a parituṣṭo 'smi bhadraṃ te guṇānāṃ saṃpadā bhṛśam / 7.002.026c tasmāt te viramāmy adya putram ātmasamaṃ guṇaiḥ
7.002.026e ubhayor vaṃśakartāraṃ paulastya iti viśrutam / 7.002.027a yasmāt tu viśruto vedas tvayehābhyasyato mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509253 (0.0):
7.002.026c tasmāt te viramāmy adya putram ātmasamaṃ guṇaiḥ / 7.002.026e ubhayor vaṃśakartāraṃ paulastya iti viśrutam
7.002.027c tasmāt sa viśravā nāma bhaviṣyati na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509259 (0.0):
7.002.027a yasmāt tu viśruto vedas tvayehābhyasyato mama / 7.002.027c tasmāt sa viśravā nāma bhaviṣyati na saṃśayaḥ
7.002.028a evam uktā tu sā kanyā prahṛṣṭenāntarātmanā / 7.002.028c acireṇaiva kālena sūtā viśravasaṃ sutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509268 (0.0):
7.002.027c tasmāt sa viśravā nāma bhaviṣyati na saṃśayaḥ / 7.002.028a evam uktā tu sā kanyā prahṛṣṭenāntarātmanā
7.002.029a sa tu lokatraye khyātaḥ śaucadharmasamanvitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509276 (0.0):
7.002.028c acireṇaiva kālena sūtā viśravasaṃ sutam / 7.002.029a sa tu lokatraye khyātaḥ śaucadharmasamanvitaḥ
7.002.029c piteva tapasā yukto viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509285 (0.0):
7.002.029a sa tu lokatraye khyātaḥ śaucadharmasamanvitaḥ / 7.002.029c piteva tapasā yukto viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22239992 (0.047):
7.003.004c mudā paramayā yukto viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.005a sa tasyāṃ vīryasaṃpannam apatyaṃ paramādbhutam
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22240221 (0.057):
7.003.023a evam uktas tu putreṇa viśravā munipuṃgavaḥ
7.003.001a atha putraḥ pulastyasya viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509288 (0.0):
7.002.029c piteva tapasā yukto viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.001a atha putraḥ pulastyasya viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22244133 (0.062):
7.011.030a brahmarṣis tv evam ukto 'sau viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22240221 (0.063):
7.003.023a evam uktas tu putreṇa viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.023c vacanaṃ prāha dharmajña śrūyatām iti dharmavit
7.003.001c acireṇaiva kālena piteva tapasi sthitaḥ / 7.003.002a satyavāñ śīlavān dakṣaḥ svādhyāyanirataḥ śuciḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509299 (0.0):
7.003.001a atha putraḥ pulastyasya viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.001c acireṇaiva kālena piteva tapasi sthitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19892803 (0.053):
03,197.040c bhavān api ca dharmajñaḥ svādhyāyanirataḥ śuciḥ / 03,197.040e na tu tattvena bhagavan dharmān vetsīti me matiḥ
7.003.002c sarvabhogeṣv asaṃsakto nityaṃ dharmaparāyaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509305 (0.0):
7.003.002a satyavāñ śīlavān dakṣaḥ svādhyāyanirataḥ śuciḥ / 7.003.002c sarvabhogeṣv asaṃsakto nityaṃ dharmaparāyaṇaḥ
7.003.003a jñātvā tasya tu tadvṛttaṃ bharadvājo mahān ṛṣiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509312 (0.0):
7.003.002c sarvabhogeṣv asaṃsakto nityaṃ dharmaparāyaṇaḥ / 7.003.003a jñātvā tasya tu tadvṛttaṃ bharadvājo mahān ṛṣiḥ
7.003.003c dadau viśravase bhāryāṃ svāṃ sutāṃ devavarṇinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509319 (0.0):
7.003.003a jñātvā tasya tu tadvṛttaṃ bharadvājo mahān ṛṣiḥ / 7.003.003c dadau viśravase bhāryāṃ svāṃ sutāṃ devavarṇinīm
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16496468 (0.062):
svāṃ bhāryāṃ varavarṇinīm HV_App.I,6B.58b / svāṃ bhāryāṃ śubhacāriṇīm HV_8.32b
7.003.004a pratigṛhya tu dharmeṇa bharadvājasutāṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509325 (0.0):
7.003.003c dadau viśravase bhāryāṃ svāṃ sutāṃ devavarṇinīm / 7.003.004a pratigṛhya tu dharmeṇa bharadvājasutāṃ tadā
7.003.004c mudā paramayā yukto viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509331 (0.0):
7.003.004a pratigṛhya tu dharmeṇa bharadvājasutāṃ tadā / 7.003.004c mudā paramayā yukto viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22239943 (0.047):
7.002.029c piteva tapasā yukto viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.001a atha putraḥ pulastyasya viśravā munipuṃgavaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19932018 (0.064):
03,279.016c yayau svam eva bhavanaṃ yuktaḥ paramayā mudā / 03,279.017a satyavān api bhāryāṃ tāṃ labdhvā sarvaguṇānvitām
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 703721 (0.064):
etac chrutvā tu daityendro $ vāmanena samīritam / HV_App.I,42B.2797 / / mudā paramayā yuktaḥ $ prāha daityapatir baliḥ // HV_App.I,42B.2798 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22189270 (0.064):
etac chrutvā tu daityendro vāmanena samīritam / HV_App.I,42B.2797 / / mudā paramayā yuktaḥ prāha daityapatir baliḥ // HV_App.I,42B.2798 //
7.003.005a sa tasyāṃ vīryasaṃpannam apatyaṃ paramādbhutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509337 (0.0):
7.003.004c mudā paramayā yukto viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.005a sa tasyāṃ vīryasaṃpannam apatyaṃ paramādbhutam
7.003.005c janayām āsa dharmātmā sarvair brahmaguṇair yutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509344 (0.0):
7.003.005a sa tasyāṃ vīryasaṃpannam apatyaṃ paramādbhutam / 7.003.005c janayām āsa dharmātmā sarvair brahmaguṇair yutam
7.003.006a tasmiñ jāte tu saṃhṛṣṭaḥ sa babhūva pitāmahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509352 (0.0):
7.003.005c janayām āsa dharmātmā sarvair brahmaguṇair yutam / 7.003.006a tasmiñ jāte tu saṃhṛṣṭaḥ sa babhūva pitāmahaḥ
7.003.006c nāma cāsyākarot prītaḥ sārdhaṃ devarṣibhis tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509357 (0.0):
7.003.006a tasmiñ jāte tu saṃhṛṣṭaḥ sa babhūva pitāmahaḥ / 7.003.006c nāma cāsyākarot prītaḥ sārdhaṃ devarṣibhis tadā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20684285 (0.054):
13,053.049a tatrāpi rājā prītātmā yathājñaptam athākarot / 13,053.049c tato 'sya bhagavān prīto babhūva munisattamaḥ
7.003.007a yasmād viśravaso 'patyaṃ sādṛśyād viśravā iva / 7.003.007c tasmād vaiśravaṇo nāma bhaviṣyaty eṣa viśrutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509368 (0.0):
7.003.006c nāma cāsyākarot prītaḥ sārdhaṃ devarṣibhis tadā / 7.003.007a yasmād viśravaso 'patyaṃ sādṛśyād viśravā iva
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570166 (0.025):
kuberaḥ kuśarīratvānnāmnā vai tena soṃ'kitaḥ / / yasmādviśravaso 'patyaṃ sādṛśyādviśravā iva // BndP_2,8.45 //
7.003.008a sa tu vaiśravaṇas tatra tapovanagatas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509375 (0.0):
7.003.007a yasmād viśravaso 'patyaṃ sādṛśyād viśravā iva / 7.003.007c tasmād vaiśravaṇo nāma bhaviṣyaty eṣa viśrutaḥ
7.003.008c avardhata mahātejā hutāhutir ivānalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509380 (0.0):
7.003.008a sa tu vaiśravaṇas tatra tapovanagatas tadā / 7.003.008c avardhata mahātejā hutāhutir ivānalaḥ
7.003.009a tasyāśramapadasthasya buddhir jajñe mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509387 (0.0):
7.003.008c avardhata mahātejā hutāhutir ivānalaḥ / 7.003.009a tasyāśramapadasthasya buddhir jajñe mahātmanaḥ
7.003.009c cariṣye niyato dharmaṃ dharmo hi paramā gatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509392 (0.0):
7.003.009a tasyāśramapadasthasya buddhir jajñe mahātmanaḥ / 7.003.009c cariṣye niyato dharmaṃ dharmo hi paramā gatiḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10323899 (0.047):
12,143.008a aho dehapradānena darśitātithipūjanā / 12,143.008c tasmād dharmaṃ cariṣyāmi dharmo hi paramā gatiḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23736021 (0.062):
tasmād dharmo na saṃtyājyo dharmo hi paramā gatiḥ /
7.003.010a sa tu varṣasahasrāṇi tapas taptvā mahāvane
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878477 (0.0):
nivārayati bāhubhyāṃ % yaḥ śailaśikharopamaḥ // Ram_3,30.16 // / daśavarṣasahasrāṇi $ tapas taptvā mahāvane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7355900 (0.0):
nivārayati bāhubhyāṃ yaḥ śailaśikharopamaḥ // Ram_3,30.16 // / daśavarṣasahasrāṇi tapas taptvā mahāvane /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10061687 (0.0):
3.030.017a daśavarṣasahasrāṇi tapas taptvā mahāvane
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25489182 (0.0):
4.050.012a sa tu varṣasahasrāṇi tapas taptvā mahāvane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509401 (0.0):
7.003.009c cariṣye niyato dharmaṃ dharmo hi paramā gatiḥ / 7.003.010a sa tu varṣasahasrāṇi tapas taptvā mahāvane
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19898758 (0.019):
03,210.005c pāñcajanyaḥ śruto vede pañcavaṃśakaras tu saḥ / 03,210.006a daśa varṣasahasrāṇi tapas taptvā mahātapāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356027 (0.028):
jigāya pṛthivīm eko rathenādityavarcasā // HV_23.138 // / sa hi varṣaśataṃ taptvā tapaḥ paramaduścaram /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8097181 (0.030):
daśavarṣasahasrāṇi sa taptvā dhūmapas tapaḥ /
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24699959 (0.036):
03,210.006a daśa varṣasahasrāṇi tapas taptvā mahātapāḥ
7.003.010c pūrṇe varṣasahasre tu taṃ taṃ vidhim avartata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509406 (0.0):
7.003.010a sa tu varṣasahasrāṇi tapas taptvā mahāvane / 7.003.010c pūrṇe varṣasahasre tu taṃ taṃ vidhim avartata
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16333081 (0.045):
pūrṇe yugasahasre tu HV_31.14c / pūrṇe varṣasahasre tu HV_App.I,42B.2651a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19632801 (0.050):
01,079.003c yauvanena tvadīyena careyaṃ viṣayān aham / 01,079.004a pūrṇe varṣasahasre tu punas te yauvanaṃ tv aham
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16875408 (0.050):
pūrṇe yugasahasre 'tha BrP_213.25c / pūrṇe varṣasahasre tu BrP_34.84c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702184 (0.052):
**HV_App.I,42B.2650**178:7 / / pūrṇe varṣasahasre tu $ prasūtā garbham uttamam / HV_App.I,42B.2651 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25095913 (0.052):
pūrṇe yugasahasrānte HV_App.I,42.42a / pūrṇe varṣasahasre tu HV_App.I,42B.2651a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187734 (0.052):
**HV_App.I,42B.2650**178:7 / / pūrṇe varṣasahasre tu prasūtā garbham uttamam / HV_App.I,42B.2651 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 526827 (0.052):
labheyam iti taṃ śakras $ trāsād abhyetya jajñivān // HV_App.I,6B.28 // / pūrṇe varṣasahasre vai $ taṃ tu śakro hy apaśyata / HV_App.I,6B.29 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22012392 (0.052):
labheyam iti taṃ śakras trāsād abhyetya jajñivān // HV_App.I,6B.28 // / pūrṇe varṣasahasre vai taṃ tu śakro hy apaśyata / HV_App.I,6B.29 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25095921 (0.058):
pūrṇe varṣasahasre vai HV_App.I,6B.29a / pūrṇe sa puruṣottamaḥ HV_App.I,42.64b
7.003.011a jalāśī mārutāhāro nirāhāras tathaiva ca / 7.003.011c evaṃ varṣasahasrāṇi jagmus tāny eva varṣavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509417 (0.0):
7.003.010c pūrṇe varṣasahasre tu taṃ taṃ vidhim avartata / 7.003.011a jalāśī mārutāhāro nirāhāras tathaiva ca
7.003.012a atha prīto mahātejāḥ sendraiḥ suragaṇaiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509426 (0.0):
7.003.011c evaṃ varṣasahasrāṇi jagmus tāny eva varṣavat / 7.003.012a atha prīto mahātejāḥ sendraiḥ suragaṇaiḥ saha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19586622 (0.039):
01,002.232b*0173_12 mumude pūjitaḥ sarvaiḥ sendraiḥ suragaṇaiḥ saha
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25037000 (0.049):
tataḥ prāha mahātejā HV_App.I,18.17a / tataḥ prītaḥ prasannātmā HV_App.I,31.1035a
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22239886 (0.054):
7.002.025e prītaḥ sa tu mahātejā vākyam etad uvāca ha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20698328 (0.059):
13,080.045d@009_0140 tasyās tad vacanaṃ śrutvā surabhyāḥ surasattamaḥ / 13,080.045d@009_0141 saha sarvaiḥ suragaṇair abhajat saurabhīṃ prajām
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843037 (0.061):
avadhyo dānavo hyeṣa sendrair api marudgaṇaiḥ / / gatvā tu keśavaṃ devaṃ nivedaya mahāmune // RKV_67.41 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 663301 (0.063):
bhūyo 'nyat tapa āseduś $ caranto brāhmaṇaiḥ saha / HV_App.I,41.1760 / / taiś ca sarvaiḥ suragaṇaiś $ carmacīranivāsibhiḥ // HV_App.I,41.1761 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22148858 (0.063):
bhūyo 'nyat tapa āseduś caranto brāhmaṇaiḥ saha / HV_App.I,41.1760 / / taiś ca sarvaiḥ suragaṇaiś carmacīranivāsibhiḥ // HV_App.I,41.1761 //
7.003.012c gatvā tasyāśramapadaṃ brahmedaṃ vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509431 (0.0):
7.003.012a atha prīto mahātejāḥ sendraiḥ suragaṇaiḥ saha / 7.003.012c gatvā tasyāśramapadaṃ brahmedaṃ vākyam abravīt
7.003.013a parituṣṭo 'smi te vatsa karmaṇānena suvrata / 7.003.013c varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te varārhas tvaṃ hi me mataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509444 (0.0):
7.003.012c gatvā tasyāśramapadaṃ brahmedaṃ vākyam abravīt / 7.003.013a parituṣṭo 'smi te vatsa karmaṇānena suvrata
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417385 (0.015):
varārtho kaśyapo dhīmān HV_App.I,29.883a / varārhas tvaṃ mato mama HV_App.I,18.125b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 540364 (0.015):
varaṃ ca te pradāsyāmi $ varārhas tvaṃ mato mama // HV_App.I,18.125 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22025923 (0.015):
varaṃ ca te pradāsyāmi varārhas tvaṃ mato mama // HV_App.I,18.125 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921792 (0.037):
03,259.028b*1237_01 kumbhakarṇa mahābāho varaṃ varaya suvrata / 03,259.028b*1238_01 varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te prīto 'smīti punaḥ punaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10767410 (0.039):
īśvara uvāca: / varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te stavenānena suvrata /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18823681 (0.043):
īśvara uvāca: / varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te varado 'haṃ tavānagha /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672065 (0.049):
prīto 'smi tava bhaktasya $ tapasānena suvrata / HV_App.I,42A.19 / / varaṃ varaya bhadraṃ te $ yatheṣṭaṃ kāmam āpnuhi // HV_App.I,42A.20 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157617 (0.049):
prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata / HV_App.I,42A.19 / / varaṃ varaya bhadraṃ te yatheṣṭaṃ kāmam āpnuhi // HV_App.I,42A.20 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751362 (0.053):
02,035.029d@021_0188 prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata / 02,035.029d@021_0189 varaṃ varaya bhadraṃ te yatheṣṭaṃ kāmam āpnuhi
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880644 (0.053):
prīto 'smi tava bhaktasya $ tapasānena suvrata & / varaṃ varaya bhadraṃ te % yatheṣṭaṃ kāmam āpnuhi // BrP_213.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11151957 (0.053):
prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata / / varaṃ varaya bhadraṃ te yatheṣṭaṃ kāmam āpnuhi // BrP_213.52 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362510 (0.053):
prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata / / varaṃ varaya bhadraṃ te yatheṣṭaṃ kāmam āpnuhi // HV_31.40 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3912055 (0.053):
prīto 'smi tava bhaktasya $ tapasānena suvrata & / varaṃ varaya bhadraṃ te % yatheṣṭaṃ kāmamāpnuhi // MatsP_161.10 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8951550 (0.053):
prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata / / varaṃ varaya bhadraṃ te yatheṣṭaṃ kāmamāpnuhi // MatsP_161.10 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417247 (0.054):
varaṃ varaya bhadraṃ te HV_31.40c / varaṃ varaya vatsa tvam HV_App.I,30.379a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153325 (0.057):
tuṣṭo 'smi tava dānena $ yuktenānena mānada & / varaṃ varaya bhadraṃ te % varado 'smi tavādya vai // SkP_6.8 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163404 (0.057):
tuṣṭo 'smi tava dānena yuktenānena mānada / / varaṃ varaya bhadraṃ te varado 'smi tavādya vai // SkP_6.8 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829041 (0.058):
parituṣṭo 'smi te vipra tapasānena suvrata / / varaṃ vṛṇīṣva te dadmi manasā cepsitaṃ śubham // RKV_42.65 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941952 (0.059):
varaṃ vṛṇīṣva tasmāt tvaṃ $ varado 'haṃ tavānagha &
7.003.014a athābravīd vaiśravaṇaḥ pitāmaham upasthitam / 7.003.014c bhagavaṃl lokapālatvam iccheyaṃ vittarakṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509456 (0.0):
7.003.013c varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te varārhas tvaṃ hi me mataḥ / 7.003.014a athābravīd vaiśravaṇaḥ pitāmaham upasthitam
7.003.015a tato 'bravīd vaiśravaṇaṃ parituṣṭena cetasā / 7.003.015c brahmā suragaṇaiḥ sārdhaṃ bāḍham ity eva hṛṣṭavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509467 (0.0):
7.003.014c bhagavaṃl lokapālatvam iccheyaṃ vittarakṣaṇam / 7.003.015a tato 'bravīd vaiśravaṇaṃ parituṣṭena cetasā
7.003.016a ahaṃ hi lokapālānāṃ caturthaṃ sraṣṭum udyataḥ / 7.003.016c yamendravaruṇānāṃ hi padaṃ yat tava cepsitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509480 (0.0):
7.003.015c brahmā suragaṇaiḥ sārdhaṃ bāḍham ity eva hṛṣṭavat / 7.003.016a ahaṃ hi lokapālānāṃ caturthaṃ sraṣṭum udyataḥ
7.003.017a tatkṛtaṃ gaccha dharmajña dhaneśatvam avāpnuhi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509486 (0.0):
7.003.016c yamendravaruṇānāṃ hi padaṃ yat tava cepsitam / 7.003.017a tatkṛtaṃ gaccha dharmajña dhaneśatvam avāpnuhi
7.003.017c yamendravaruṇānāṃ hi caturtho 'dya bhaviṣyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509492 (0.0):
7.003.017a tatkṛtaṃ gaccha dharmajña dhaneśatvam avāpnuhi / 7.003.017c yamendravaruṇānāṃ hi caturtho 'dya bhaviṣyasi
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18881130 (0.019):
yamendravaruṇānāṃ ca caturthastvaṃ bhaviṣyasi /
7.003.018a etac ca puṣpakaṃ nāma vimānaṃ sūryasaṃnibham / 7.003.018c pratigṛhṇīṣva yānārthaṃ tridaśaiḥ samatāṃ vraja
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509504 (0.0):
7.003.017c yamendravaruṇānāṃ hi caturtho 'dya bhaviṣyasi / 7.003.018a etac ca puṣpakaṃ nāma vimānaṃ sūryasaṃnibham
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075229 (0.046):
6.109.009a puṣpakaṃ nāma bhadraṃ te vimānaṃ sūryasaṃnibham
7.003.019a svasti te 'stu gamiṣyāmaḥ sarva eva yathāgatam / 7.003.019c kṛtakṛtyā vayaṃ tāta dattvā tava mahāvaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509515 (0.0):
7.003.018c pratigṛhṇīṣva yānārthaṃ tridaśaiḥ samatāṃ vraja / 7.003.019a svasti te 'stu gamiṣyāmaḥ sarva eva yathāgatam
7.003.020a gateṣu brahmapūrveṣu deveṣv atha nabhastalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509521 (0.0):
7.003.019c kṛtakṛtyā vayaṃ tāta dattvā tava mahāvaram / 7.003.020a gateṣu brahmapūrveṣu deveṣv atha nabhastalam
7.003.020c dhaneśaḥ pitaraṃ prāha vinayāt praṇato vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509528 (0.0):
7.003.020a gateṣu brahmapūrveṣu deveṣv atha nabhastalam / 7.003.020c dhaneśaḥ pitaraṃ prāha vinayāt praṇato vacaḥ
7.003.021a bhagavaṃl labdhavān asmi varaṃ kamalayonitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509534 (0.0):
7.003.020c dhaneśaḥ pitaraṃ prāha vinayāt praṇato vacaḥ / 7.003.021a bhagavaṃl labdhavān asmi varaṃ kamalayonitaḥ
7.003.021c nivāsaṃ na tu me devo vidadhe sa prajāpatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509542 (0.0):
7.003.021a bhagavaṃl labdhavān asmi varaṃ kamalayonitaḥ / 7.003.021c nivāsaṃ na tu me devo vidadhe sa prajāpatiḥ
7.003.022a tat paśya bhagavan kaṃ cid deśaṃ vāsāya naḥ prabho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509549 (0.0):
7.003.021c nivāsaṃ na tu me devo vidadhe sa prajāpatiḥ / 7.003.022a tat paśya bhagavan kaṃ cid deśaṃ vāsāya naḥ prabho
7.003.022c na ca pīḍā bhaved yatra prāṇino yasya kasya cit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509554 (0.0):
7.003.022a tat paśya bhagavan kaṃ cid deśaṃ vāsāya naḥ prabho / 7.003.022c na ca pīḍā bhaved yatra prāṇino yasya kasya cit
7.003.023a evam uktas tu putreṇa viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509561 (0.0):
7.003.022c na ca pīḍā bhaved yatra prāṇino yasya kasya cit / 7.003.023a evam uktas tu putreṇa viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22244135 (0.038):
7.011.030a brahmarṣis tv evam ukto 'sau viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22239947 (0.057):
7.002.029c piteva tapasā yukto viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.001a atha putraḥ pulastyasya viśravā munipuṃgavaḥ
7.003.023c vacanaṃ prāha dharmajña śrūyatām iti dharmavit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509567 (0.0):
7.003.023a evam uktas tu putreṇa viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.023c vacanaṃ prāha dharmajña śrūyatām iti dharmavit
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20771319 (0.041):
13,134.057d@015_4486 bhagavan sarvadharmajña śrūyatāṃ vacanaṃ mama
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22244136 (0.053):
7.011.030a brahmarṣis tv evam ukto 'sau viśravā munipuṃgavaḥ / 7.011.030c uvāca dhanadaṃ vākyaṃ śṛṇu putra vaco mama
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26672564 (0.061):
1.022.009a tayos tad vacanaṃ śrutvā prahasya munipuṃgavaḥ / 1.022.009c abravīc chrūyatāṃ rāma yasyāyaṃ pūrva āśramaḥ
7.003.024a laṅkā nāma purī ramyā nirmitā viśvakarmaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509574 (0.0):
7.003.023c vacanaṃ prāha dharmajña śrūyatām iti dharmavit / 7.003.024a laṅkā nāma purī ramyā nirmitā viśvakarmaṇā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25491094 (0.027):
4.057.020a ito dvīpe samudrasya saṃpūrṇe śatayojane / 4.057.020c tasmiṃl laṅkā purī ramyā nirmitā viśvakarmaṇā
7.003.024c rākṣasānāṃ nivāsārthaṃ yathendrasyāmarāvatī / 7.003.025a ramaṇīyā purī sā hi rukmavaidūryatoraṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509584 (0.0):
7.003.024a laṅkā nāma purī ramyā nirmitā viśvakarmaṇā / 7.003.024c rākṣasānāṃ nivāsārthaṃ yathendrasyāmarāvatī
7.003.025c rākṣasaiḥ sā parityaktā purā viṣṇubhayārditaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509590 (0.0):
7.003.025a ramaṇīyā purī sā hi rukmavaidūryatoraṇā / 7.003.025c rākṣasaiḥ sā parityaktā purā viṣṇubhayārditaiḥ
7.003.025e śūnyā rakṣogaṇaiḥ sarvai rasātalatalaṃ gataiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509596 (0.0):
7.003.025c rākṣasaiḥ sā parityaktā purā viṣṇubhayārditaiḥ / 7.003.025e śūnyā rakṣogaṇaiḥ sarvai rasātalatalaṃ gataiḥ
7.003.026a sa tvaṃ tatra nivāsāya rocayasva matiṃ svakām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509603 (0.0):
7.003.025e śūnyā rakṣogaṇaiḥ sarvai rasātalatalaṃ gataiḥ / 7.003.026a sa tvaṃ tatra nivāsāya rocayasva matiṃ svakām
7.003.026c nirdoṣas tatra te vāso na ca bādhāsti kasya cit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509609 (0.0):
7.003.026a sa tvaṃ tatra nivāsāya rocayasva matiṃ svakām / 7.003.026c nirdoṣas tatra te vāso na ca bādhāsti kasya cit
7.003.027a etac chrutvā tu dharmātmā dharmiṣṭhaṃ vacanaṃ pituḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509616 (0.0):
7.003.026c nirdoṣas tatra te vāso na ca bādhāsti kasya cit / 7.003.027a etac chrutvā tu dharmātmā dharmiṣṭhaṃ vacanaṃ pituḥ
7.003.027c niveśayām āsa tadā laṅkāṃ parvatamūrdhani
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509622 (0.0):
7.003.027a etac chrutvā tu dharmātmā dharmiṣṭhaṃ vacanaṃ pituḥ / 7.003.027c niveśayām āsa tadā laṅkāṃ parvatamūrdhani
7.003.028a nairṛtānāṃ sahasrais tu hṛṣṭaiḥ pramuditaiḥ sadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509628 (0.0):
7.003.027c niveśayām āsa tadā laṅkāṃ parvatamūrdhani / 7.003.028a nairṛtānāṃ sahasrais tu hṛṣṭaiḥ pramuditaiḥ sadā
7.003.028c acireṇaikakālena saṃpūrṇā tasya śāsanāt / 7.003.029a atha tatrāvasat prīto dharmātmā nairṛtādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509633 (0.0):
7.003.028a nairṛtānāṃ sahasrais tu hṛṣṭaiḥ pramuditaiḥ sadā / 7.003.028c acireṇaikakālena saṃpūrṇā tasya śāsanāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509641 (0.0):
7.003.028c acireṇaikakālena saṃpūrṇā tasya śāsanāt / 7.003.029a atha tatrāvasat prīto dharmātmā nairṛtādhipaḥ
7.003.029c samudraparidhānāyāṃ laṅkāyāṃ viśravātmajaḥ / 7.003.030a kāle kāle vinītātmā puṣpakeṇa dhaneśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509651 (0.0):
7.003.029a atha tatrāvasat prīto dharmātmā nairṛtādhipaḥ / 7.003.029c samudraparidhānāyāṃ laṅkāyāṃ viśravātmajaḥ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5952947 (0.055):
doṣaḥ pravartate teṣāṃ sve kāle jvarayan balī || 65 || / 2.65dv sva kāle jvarayan balī
7.003.030c abhyagacchat susaṃhṛṣṭaḥ pitaraṃ mātaraṃ ca saḥ / 7.003.031a sa devagandharvagaṇair abhiṣṭutas; tathaiva siddhaiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509663 (0.0):
7.003.030a kāle kāle vinītātmā puṣpakeṇa dhaneśvaraḥ / 7.003.030c abhyagacchat susaṃhṛṣṭaḥ pitaraṃ mātaraṃ ca saḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152206 (0.034):
vipraiśca dāntaiḥ śamayogayuktais $ tīrthaiśca sarvairapi cāvanīdhraiḥ & / gandharvavidyādharacāraṇaiśca % sādhyaiśca viśvaiḥ pitṛbhiḥ stutaṃ ca //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162285 (0.034):
vipraiśca dāntaiḥ śamayogayuktais tīrthaiśca sarvairapi cāvanīdhraiḥ / / gandharvavidyādharacāraṇaiśca sādhyaiśca viśvaiḥ pitṛbhiḥ stutaṃ ca //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 607448 (0.048):
vismayaṃ paramaṃ prāptaḥ $ sarvair devagaṇaiḥ saha / HV_App.I,30.170 / / gandharvāpsarasaś caiva $ puṣpavarṣair avākiran // HV_App.I,30.171 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22092999 (0.048):
vismayaṃ paramaṃ prāptaḥ sarvair devagaṇaiḥ saha / HV_App.I,30.170 / / gandharvāpsarasaś caiva puṣpavarṣair avākiran // HV_App.I,30.171 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772266 (0.049):
devadānavagandharvair $ nāgair apsarasāṃ gaṇaiḥ & / munibhir guhyakaiḥ siddhaiḥ % sauparṇaiḥ samarudgaṇaiḥ // BrP_45.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043589 (0.049):
devadānavagandharvair nāgair apsarasāṃ gaṇaiḥ / / munibhir guhyakaiḥ siddhaiḥ sauparṇaiḥ samarudgaṇaiḥ // BrP_45.6 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467093 (0.050):
vitṛdevāpsaraḥsiddhairgandharvoragacāraṇaiḥ // BndP_1,2.28 //
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1518636 (0.051):
08,063.042b@037_0013 tato devagaṇaiḥ sārdhaṃ siddhāś ca saha cāraṇaiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167473 (0.053):
BhP_06.04.040/1 stūyamāno 'nugāyadbhiḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3920776 (0.055):
maruto divyagandharvair $ vidyādharagaṇaiḥ saha & / cikrīḍurasibhiḥ śubhrair % nirmuktairiva pannagaiḥ // MatsP_174.32 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8960268 (0.055):
maruto divyagandharvair vidyādharagaṇaiḥ saha / / cikrīḍurasibhiḥ śubhrair nirmuktairiva pannagaiḥ // MatsP_174.32 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 631801 (0.056):
gāyadgandharvamukhyaiś ca $ nṛtyadapsarasāṃ gaṇaiḥ / HV_App.I,31.2767 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22117359 (0.056):
gāyadgandharvamukhyaiś ca nṛtyadapsarasāṃ gaṇaiḥ / HV_App.I,31.2767 /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10800971 (0.058):
purā devagaṇaiḥ sarvaiḥ siddhagandharvakinnaraiḥ // RKS_40.33 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707676 (0.058):
vṛto nāradanandādyaiḥ pārṣadaiḥ surayūthapaiḥ // BhP_06.04.039 // / stūyamāno 'nugāyadbhiḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686300 (0.061):
ārādhito 'si bhujagāsuralokasaṃghairgandharvayakṣamunibhiḥ parivanditāya /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20738977 (0.064):
13,127.006c nānāvarṇamṛgaprakhyaiḥ sarvajātisamanvayaiḥ / 13,127.006e kiṃnarair devagandharvair yakṣabhūtagaṇais tathā
cāraṇair api / 7.003.031c gabhastibhiḥ sūrya ivaujasā vṛtaḥ; pituḥ samīpaṃ prayayau śriyā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509673 (0.0):
7.003.031a sa devagandharvagaṇair abhiṣṭutas; tathaiva siddhaiḥ saha / cāraṇair api / 7.003.031c gabhastibhiḥ sūrya ivaujasā vṛtaḥ; pituḥ samīpaṃ prayayau śriyā
7.004.001a śrutvāgastyeritaṃ vākyaṃ rāmo vismayam āgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509680 (0.0):
7.003.031c gabhastibhiḥ sūrya ivaujasā vṛtaḥ; pituḥ samīpaṃ prayayau śriyā / vṛtaḥ / 7.004.001a śrutvāgastyeritaṃ vākyaṃ rāmo vismayam āgataḥ
7.004.001c pūrvam āsīt tu laṅkāyāṃ rakṣasām iti saṃbhavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509686 (0.0):
7.004.001a śrutvāgastyeritaṃ vākyaṃ rāmo vismayam āgataḥ / 7.004.001c pūrvam āsīt tu laṅkāyāṃ rakṣasām iti saṃbhavaḥ
7.004.002a tataḥ śiraḥ kampayitvā tretāgnisamavigraham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509692 (0.0):
7.004.001c pūrvam āsīt tu laṅkāyāṃ rakṣasām iti saṃbhavaḥ / 7.004.002a tataḥ śiraḥ kampayitvā tretāgnisamavigraham
7.004.002c agastyaṃ taṃ muhur dṛṣṭvā smayamāno 'bhyabhāṣata / 7.004.003a bhagavan pūrvam apy eṣā laṅkāsīt piśitāśinām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509702 (0.0):
7.004.002a tataḥ śiraḥ kampayitvā tretāgnisamavigraham / 7.004.002c agastyaṃ taṃ muhur dṛṣṭvā smayamāno 'bhyabhāṣata
7.004.003c itīdaṃ bhavataḥ śrutvā vismayo janito mama / 7.004.004a pulastyavaṃśād udbhūtā rākṣasā iti naḥ śrutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509714 (0.0):
7.004.003a bhagavan pūrvam apy eṣā laṅkāsīt piśitāśinām / 7.004.003c itīdaṃ bhavataḥ śrutvā vismayo janito mama
7.004.004c idānīm anyataś cāpi saṃbhavaḥ kīrtitas tvayā / 7.004.005a rāvaṇāt kumbhakarṇāc ca prahastād vikaṭād api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509723 (0.0):
7.004.004a pulastyavaṃśād udbhūtā rākṣasā iti naḥ śrutam / 7.004.004c idānīm anyataś cāpi saṃbhavaḥ kīrtitas tvayā
7.004.005c rāvaṇasya ca putrebhyaḥ kiṃ nu te balavattarāḥ / 7.004.006a ka eṣāṃ pūrvako brahman kiṃnāmā kiṃtapobalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509730 (0.0):
7.004.005a rāvaṇāt kumbhakarṇāc ca prahastād vikaṭād api / 7.004.005c rāvaṇasya ca putrebhyaḥ kiṃ nu te balavattarāḥ
7.004.006c aparādhaṃ ca kaṃ prāpya viṣṇunā drāvitāḥ purā / 7.004.007a etad vistarataḥ sarvaṃ kathayasva mamānagha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509741 (0.0):
7.004.006a ka eṣāṃ pūrvako brahman kiṃnāmā kiṃtapobalaḥ / 7.004.006c aparādhaṃ ca kaṃ prāpya viṣṇunā drāvitāḥ purā
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18825840 (0.021):
guhāyām anayatkālaṃ sudīrghaṃ dvijasattama // RKV_38.2 // / etadvistarataḥ sarvaṃ kathayasva mamānagha /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18809228 (0.035):
arcayanpāpamakhilaṃ jahātyeva na saṃśayaḥ // RKV_11.5 // / etadvistarataḥ sarvaṃ kathayasva mamānagha /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828453 (0.054):
tapas taptvā suvipulaṃ toṣito yena śaṅkaraḥ // RKS_78.3 // / etad vistaratas tāta kathayasva mamānagha /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18828220 (0.059):
kasya putro mahābhāga kimarthaṃ kṛtavāṃstapaḥ / / etadvistarataḥ sarvaṃ kathayasva mamānagha // RKV_42.3 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828864 (0.059):
kasya putro mahābhāga kimarthaṃ taptavāṃs tapaḥ / / etad vistarataḥ sarvaṃ kathayasva mamānagha // RKS_79.3 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18880992 (0.059):
etadvistarataḥ sarvaṃ kathayasva mamānagha // RKV_168.3 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827812 (0.060):
tapastaptvā suvipulaṃ toṣito yena śaṅkaraḥ // RKV_41.3 // / etadvistaratastāta kathayasva mamānagha /
7.004.007c kautūhalaṃ kṛtaṃ mahyaṃ nuda bhānur yathā tamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509747 (0.0):
7.004.007a etad vistarataḥ sarvaṃ kathayasva mamānagha / 7.004.007c kautūhalaṃ kṛtaṃ mahyaṃ nuda bhānur yathā tamaḥ
7.004.008a rāghavasya tu tac chrutvā saṃskārālaṃkṛtaṃ vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509753 (0.0):
7.004.007c kautūhalaṃ kṛtaṃ mahyaṃ nuda bhānur yathā tamaḥ / 7.004.008a rāghavasya tu tac chrutvā saṃskārālaṃkṛtaṃ vacaḥ
7.004.008c īṣadvismayamānas tam agastyaḥ prāha rāghavam / 7.004.009a prajāpatiḥ purā sṛṣṭvā apaḥ salilasaṃbhavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509764 (0.0):
7.004.008a rāghavasya tu tac chrutvā saṃskārālaṃkṛtaṃ vacaḥ / 7.004.008c īṣadvismayamānas tam agastyaḥ prāha rāghavam
7.004.009c tāsāṃ gopāyane sattvān asṛjat padmasaṃbhavaḥ / 7.004.010a te sattvāḥ sattvakartāraṃ vinītavad upasthitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509772 (0.0):
7.004.009a prajāpatiḥ purā sṛṣṭvā apaḥ salilasaṃbhavaḥ / 7.004.009c tāsāṃ gopāyane sattvān asṛjat padmasaṃbhavaḥ
7.004.010c kiṃ kurma iti bhāṣantaḥ kṣutpipāsābhayārditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509780 (0.0):
7.004.010a te sattvāḥ sattvakartāraṃ vinītavad upasthitāḥ / 7.004.010c kiṃ kurma iti bhāṣantaḥ kṣutpipāsābhayārditāḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986538 (0.062):
kṣutpipāsābhayārditaḥ Par_12.58(57)b / kṣutpratīkāram ācaran Mn_10.105d
7.004.011a prajāpatis tu tāny āha sattvāni prahasann iva / 7.004.011c ābhāṣya vācā yatnena rakṣadhvam iti mānadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509789 (0.0):
7.004.010c kiṃ kurma iti bhāṣantaḥ kṣutpipāsābhayārditāḥ / 7.004.011a prajāpatis tu tāny āha sattvāni prahasann iva
7.004.012a rakṣāma iti tatrānyair yakṣāmeti tathāparaiḥ / 7.004.012c bhuṅkṣitābhuṅkṣitair uktas tatas tān āha bhūtakṛt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509800 (0.0):
7.004.011c ābhāṣya vācā yatnena rakṣadhvam iti mānadaḥ / 7.004.012a rakṣāma iti tatrānyair yakṣāmeti tathāparaiḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27633007 (0.023):
bhīṣmadroṇadrauṇibhiśca dve samaṃ nihate tadā | / tadanyairmil . itaiḥ sarvaistaccaturthāṃ śa eva ca | 26.208 |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10740707 (0.029):
sarvātmanā 'avijñātaḥ'; viśeṣato na jñātaḥ / 'anādiṣṭaḥ'; niyojakaśūnyo / 'nyairanājñapta iti vā / yathānyaiḥ svayamaśrutādirna tathānye, sarvātmanā
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921113 (0.031):
'kutra vayam prakṣiptāḥ', na jānanti / anyaistvṛdvividhineyikasattvaiḥ sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620591 (0.035):
331.023. anyāni ca gotrāṇi vistarato mayā vācitāni/ / 331.024. tāni anyair na jñāyante// / 331.025. yadutaikatvamiti viditvā bhavān bandhurbhavitumarhati/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629216 (0.035):
vistarato mayā vācitāni/ tāni anyair na jñāyante/ / p.40.2/.yad utaikatvam iti viditvā bhavān bandhur bhavitum arhati/ tasmāt
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4890372 (0.037):
vyālachucchundarīraktaṃ karavīraṃ tadarthakṛt /AP_314.012ab/ / saraṭaṃ ṣaṭpadañcāpi tathā karkaṭavṛścikam //AP_314.012cd/
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4157811 (0.039):
vāgbhavati-ityevaṃ sarvābhūtātmatayā sarvajño bhavatītyarthaḥ;sarvakṛcca / / tathaipā pūrvasidvā hiraṇyagarbhadevatā evameva nāsya sarvajñatve
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27210072 (0.039):
vāgbhavati ityevaṃ sarvābhūtātmatayā sarvajño bhavatītyarthaḥ;sarvakṛcca / / tathaipā pūrvasidvā hiraṇyagarbhadevatā evameva nāsya sarvajñatve
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360041 (0.040):
sā cānyairmantrikairnorujā na bhaviṣyati /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19390198 (0.040):
cābahumānavṛttiranādaratā | (Jaini_311) dharmānuśāstṛṣu / sāsūyitapratimantrakṛddaurvacasyam |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542310 (0.044):
14,24: ity.adhidaivatam/ / 14,24: atha.adhyātmam/ / tad.bhavati.bhūteṣu.bhuvaneṣu.jyeṣṭham.avyaktam.yato.jāyata.ugras.tveṣa.nṛmṇo.jñānanṛmṇah/
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16724314 (0.045):
purām.darmā.|.apām.netā.|.satvānām.netā.|.nijaghnir.dūre.śrevāḥ.|.upamātikṛd.daṃsanāvān.|.iha.ūśan.devo.babhūvān.|.indro.deva.iha.śravad.iha.somam.pibatu.|.pra.imām.deva.iti.samānam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16266478 (0.048):
tribāhuḥ pañcabāhuś ca HV_App.I,31.993a / tribhir anyaiś ca dhātubhiḥ HV_App.I,41.1385b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19437795 (0.049):
tatparyavasānatvāccharīrasya / kaṅkālairaparairiti pūrvamṛtānāmasthibhiḥ / pañjaraiḥ / śatanaṃ pūtibhāvaḥ, taddharmiṇaṃ tatsvabhāvam / tāmeva tulanāṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas only! (vabhdiku.htm.txt) 3630842 (0.053):
āgneyātsaptakādekaḥ pāvanīkimanantaram / / āyuṣparigrahādevaṃ śubhakṛtsnāyuredhanam // Abhidh-d_152 //
7.004.013a rakṣāma iti yair uktaṃ rākṣasās te bhavantu vaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509809 (0.0):
7.004.012c bhuṅkṣitābhuṅkṣitair uktas tatas tān āha bhūtakṛt / 7.004.013a rakṣāma iti yair uktaṃ rākṣasās te bhavantu vaḥ
7.004.013c yakṣāma iti yair uktaṃ te vai yakṣā bhavantu vaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509812 (0.0):
7.004.013a rakṣāma iti yair uktaṃ rākṣasās te bhavantu vaḥ / 7.004.013c yakṣāma iti yair uktaṃ te vai yakṣā bhavantu vaḥ
7.004.014a tatra hetiḥ prahetiś ca bhrātarau rākṣasarṣabhau / 7.004.014c madhukaiṭabhasaṃkāśau babhūvatur ariṃdamau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509822 (0.0):
7.004.013c yakṣāma iti yair uktaṃ te vai yakṣā bhavantu vaḥ / 7.004.014a tatra hetiḥ prahetiś ca bhrātarau rākṣasarṣabhau
7.004.015a prahetir dhārmikas tatra na dārān so 'bhikāṅkṣati / 7.004.015c hetir dārakriyārthaṃ tu yatnaṃ param athākarot
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509835 (0.0):
7.004.014c madhukaiṭabhasaṃkāśau babhūvatur ariṃdamau / 7.004.015a prahetir dhārmikas tatra na dārān so 'bhikāṅkṣati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19587432 (0.053):
anurūpam anvicchamānaḥ paraṃ yatnam akarod yo me pāpakṛtyāṃ śamayed iti
7.004.016a sa kālabhaginīṃ kanyāṃ bhayāṃ nāma bhayāvahām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509844 (0.0):
7.004.015c hetir dārakriyārthaṃ tu yatnaṃ param athākarot / 7.004.016a sa kālabhaginīṃ kanyāṃ bhayāṃ nāma bhayāvahām
7.004.016c udāvahad ameyātmā svayam eva mahāmatiḥ / 7.004.017a sa tasyāṃ janayām āasa hetī rākṣasapuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509855 (0.0):
7.004.016a sa kālabhaginīṃ kanyāṃ bhayāṃ nāma bhayāvahām / 7.004.016c udāvahad ameyātmā svayam eva mahāmatiḥ
7.004.017c putraṃ putravatāṃ śreṣṭho vidyutkeśa iti śrutam / 7.004.018a vidyutkeśo hetiputraḥ pradīptāgnisamaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509867 (0.0):
7.004.017a sa tasyāṃ janayām āasa hetī rākṣasapuṃgavaḥ / 7.004.017c putraṃ putravatāṃ śreṣṭho vidyutkeśa iti śrutam
7.004.018c vyavardhata mahātejās toyamadhya ivāmbujam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509872 (0.0):
7.004.018a vidyutkeśo hetiputraḥ pradīptāgnisamaprabhaḥ / 7.004.018c vyavardhata mahātejās toyamadhya ivāmbujam
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15540257 (0.057):
vīrabhadro mahātejā $ yugāntāgnisamaprabhaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27797467 (0.057):
vīrabhadro mahātejā yugāntāgnisamaprabhaḥ /
7.004.019a sa yadā yauvanaṃ bhadram anuprāpto niśācaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509878 (0.0):
7.004.018c vyavardhata mahātejās toyamadhya ivāmbujam / 7.004.019a sa yadā yauvanaṃ bhadram anuprāpto niśācaraḥ
7.004.019c tato dārakriyāṃ tasya kartuṃ vyavasitaḥ pitā / 7.004.020a saṃdhyāduhitaraṃ so 'tha saṃdhyātulyāṃ prabhāvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509890 (0.0):
7.004.019a sa yadā yauvanaṃ bhadram anuprāpto niśācaraḥ / 7.004.019c tato dārakriyāṃ tasya kartuṃ vyavasitaḥ pitā
7.004.020c varayām āsa putrārthaṃ hetī rākṣasapuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509897 (0.0):
7.004.020a saṃdhyāduhitaraṃ so 'tha saṃdhyātulyāṃ prabhāvataḥ / 7.004.020c varayām āsa putrārthaṃ hetī rākṣasapuṃgavaḥ
7.004.021a avaśyam eva dātavyā parasmai seti saṃdhyayā / 7.004.021c cintayitvā sutā dattā vidyutkeśāya rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509906 (0.0):
7.004.020c varayām āsa putrārthaṃ hetī rākṣasapuṃgavaḥ / 7.004.021a avaśyam eva dātavyā parasmai seti saṃdhyayā
7.004.022a saṃdhyāyās tanayāṃ labdhvā vidyutkeśo niśācaraḥ / 7.004.022c ramate sa tayā sārdhaṃ paulomyā maghavān iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509916 (0.0):
7.004.021c cintayitvā sutā dattā vidyutkeśāya rāghava / 7.004.022a saṃdhyāyās tanayāṃ labdhvā vidyutkeśo niśācaraḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18881076 (0.059):
svasutāṃ pradadau rājanmudā viśravase nṛpa // RKV_168.9 // / sa tayā ramate sārdhaṃ paulomyā maghavā iva /
7.004.023a kena cit tv atha kālena rāma sālakaṭaṃkaṭā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509923 (0.0):
7.004.022c ramate sa tayā sārdhaṃ paulomyā maghavān iva / 7.004.023a kena cit tv atha kālena rāma sālakaṭaṃkaṭā
7.004.023c vidyutkeśād garbham āpa ghanarājir ivārṇavāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509928 (0.0):
7.004.023a kena cit tv atha kālena rāma sālakaṭaṃkaṭā / 7.004.023c vidyutkeśād garbham āpa ghanarājir ivārṇavāt
7.004.024a tataḥ sā rākṣasī garbhaṃ ghanagarbhasamaprabham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509936 (0.0):
7.004.023c vidyutkeśād garbham āpa ghanarājir ivārṇavāt / 7.004.024a tataḥ sā rākṣasī garbhaṃ ghanagarbhasamaprabham
7.004.024c prasūtā mandaraṃ gatvā gaṅgā garbham ivāgnijam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509942 (0.0):
7.004.024a tataḥ sā rākṣasī garbhaṃ ghanagarbhasamaprabham / 7.004.024c prasūtā mandaraṃ gatvā gaṅgā garbham ivāgnijam
7.004.025a tam utsṛjya tu sā garbhaṃ vidyutkeśād ratārthinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509948 (0.0):
7.004.024c prasūtā mandaraṃ gatvā gaṅgā garbham ivāgnijam / 7.004.025a tam utsṛjya tu sā garbhaṃ vidyutkeśād ratārthinī
7.004.025c reme sā patinā sārdhaṃ vismṛtya sutam ātmajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509954 (0.0):
7.004.025a tam utsṛjya tu sā garbhaṃ vidyutkeśād ratārthinī / 7.004.025c reme sā patinā sārdhaṃ vismṛtya sutam ātmajam
7.004.026a tayotsṛṣṭaḥ sa tu śiśuḥ śaradarkasamadyutiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509961 (0.0):
7.004.025c reme sā patinā sārdhaṃ vismṛtya sutam ātmajam / 7.004.026a tayotsṛṣṭaḥ sa tu śiśuḥ śaradarkasamadyutiḥ
7.004.026c pāṇim āsye samādhāya ruroda ghanarāḍ iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509967 (0.0):
7.004.026a tayotsṛṣṭaḥ sa tu śiśuḥ śaradarkasamadyutiḥ / 7.004.026c pāṇim āsye samādhāya ruroda ghanarāḍ iva
7.004.027a athopariṣṭād gacchan vai vṛṣabhastho haraḥ prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509976 (0.0):
7.004.026c pāṇim āsye samādhāya ruroda ghanarāḍ iva / 7.004.027a athopariṣṭād gacchan vai vṛṣabhastho haraḥ prabhuḥ
7.004.027c apaśyad umayā sārdhaṃ rudantaṃ rākṣasātmajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509982 (0.0):
7.004.027a athopariṣṭād gacchan vai vṛṣabhastho haraḥ prabhuḥ / 7.004.027c apaśyad umayā sārdhaṃ rudantaṃ rākṣasātmajam
7.004.028a kāruṇyabhāvāt pārvatyā bhavas tripurahā tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509988 (0.0):
7.004.027c apaśyad umayā sārdhaṃ rudantaṃ rākṣasātmajam / 7.004.028a kāruṇyabhāvāt pārvatyā bhavas tripurahā tataḥ
7.004.028c taṃ rākṣasātmajaṃ cakre mātur eva vayaḥ samam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28509994 (0.0):
7.004.028a kāruṇyabhāvāt pārvatyā bhavas tripurahā tataḥ / 7.004.028c taṃ rākṣasātmajaṃ cakre mātur eva vayaḥ samam
7.004.029a amaraṃ caiva taṃ kṛtvā mahādevo 'kṣayo 'vyayaḥ / 7.004.029c puram ākāśagaṃ prādāt pārvatyāḥ priyakāmyayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510007 (0.0):
7.004.028c taṃ rākṣasātmajaṃ cakre mātur eva vayaḥ samam / 7.004.029a amaraṃ caiva taṃ kṛtvā mahādevo 'kṣayo 'vyayaḥ
7.004.030a umayāpi varo datto rākṣasīnāṃ nṛpātmaja
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510013 (0.0):
7.004.029c puram ākāśagaṃ prādāt pārvatyāḥ priyakāmyayā / 7.004.030a umayāpi varo datto rākṣasīnāṃ nṛpātmaja
7.004.030c sadyopalabdhir garbhasya prasūtiḥ sadya eva ca / 7.004.030e sadya eva vayaḥprāptir mātur eva vayaḥ samam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510024 (0.0):
7.004.030a umayāpi varo datto rākṣasīnāṃ nṛpātmaja / 7.004.030c sadyopalabdhir garbhasya prasūtiḥ sadya eva ca
7.004.031a tataḥ sukeśo varadānagarvitaḥ; śriyaṃ prabhoḥ prāpya harasya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510033 (0.0):
7.004.030e sadya eva vayaḥprāptir mātur eva vayaḥ samam / 7.004.031a tataḥ sukeśo varadānagarvitaḥ; śriyaṃ prabhoḥ prāpya harasya
pārśvataḥ / 7.004.031c cacāra sarvatra mahāmatiḥ khagaḥ; khagaṃ puraṃ prāpya puraṃdaro
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510042 (0.0):
7.004.031a tataḥ sukeśo varadānagarvitaḥ; śriyaṃ prabhoḥ prāpya harasya / pārśvataḥ / 7.004.031c cacāra sarvatra mahāmatiḥ khagaḥ; khagaṃ puraṃ prāpya puraṃdaro
7.005.001a sukeśaṃ dhārmikaṃ dṛṣṭvā varalabdhaṃ ca rākṣasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510048 (0.0):
7.004.031c cacāra sarvatra mahāmatiḥ khagaḥ; khagaṃ puraṃ prāpya puraṃdaro / 7.005.001a sukeśaṃ dhārmikaṃ dṛṣṭvā varalabdhaṃ ca rākṣasaṃ
7.005.001c grāmaṇīr nāma gandharvo viśvāvasusamaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510053 (0.0):
7.005.001a sukeśaṃ dhārmikaṃ dṛṣṭvā varalabdhaṃ ca rākṣasaṃ / 7.005.001c grāmaṇīr nāma gandharvo viśvāvasusamaprabhaḥ
7.005.002a tasya devavatī nāma dvitīyā śrīr ivātmajā / 7.005.002c tāṃ sukeśāya dharmeṇa dadau dakṣaḥ śriyaṃ yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510064 (0.0):
7.005.001c grāmaṇīr nāma gandharvo viśvāvasusamaprabhaḥ / 7.005.002a tasya devavatī nāma dvitīyā śrīr ivātmajā
7.005.003a varadānakṛtaiśvaryaṃ sā taṃ prāpya patiṃ priyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510071 (0.0):
7.005.002c tāṃ sukeśāya dharmeṇa dadau dakṣaḥ śriyaṃ yathā / 7.005.003a varadānakṛtaiśvaryaṃ sā taṃ prāpya patiṃ priyam
7.005.003c āsīd devavatī tuṣṭā dhanaṃ prāpyeva nirdhanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510076 (0.0):
7.005.003a varadānakṛtaiśvaryaṃ sā taṃ prāpya patiṃ priyam / 7.005.003c āsīd devavatī tuṣṭā dhanaṃ prāpyeva nirdhanaḥ
7.005.004a sa tayā saha saṃyukto rarāja rajanīcaraḥ / 7.005.004c añjanād abhiniṣkrāntaḥ kareṇveva mahāgajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510087 (0.0):
7.005.003c āsīd devavatī tuṣṭā dhanaṃ prāpyeva nirdhanaḥ / 7.005.004a sa tayā saha saṃyukto rarāja rajanīcaraḥ
7.005.005a devavatyāṃ sukeśas tu janayām āsa rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510093 (0.0):
7.005.004c añjanād abhiniṣkrāntaḥ kareṇveva mahāgajaḥ / 7.005.005a devavatyāṃ sukeśas tu janayām āsa rāghava
7.005.005c trīṃs trinetrasamān putrān rākṣasān rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510100 (0.0):
7.005.005a devavatyāṃ sukeśas tu janayām āsa rāghava / 7.005.005c trīṃs trinetrasamān putrān rākṣasān rākṣasādhipaḥ
7.005.005e mālyavantaṃ sumāliṃ ca māliṃ ca balināṃ varam / 7.005.006a trayo lokā ivāvyagrāḥ sthitās traya ivāgnayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510112 (0.0):
7.005.005c trīṃs trinetrasamān putrān rākṣasān rākṣasādhipaḥ / 7.005.005e mālyavantaṃ sumāliṃ ca māliṃ ca balināṃ varam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20780192 (0.054):
13,143.029a jyotīṃṣi śuklāni ca sarvaloke; trayo lokā lokapālās trayaś ca / 13,143.029c trayo 'gnayo vyāhṛtayaś ca tisraḥ; sarve devā devakīputra eva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16324144 (0.054):
pādātān rākṣasādhipaḥ HV_App.I,31.3362b / pādātau tau mahāvīryau HV_App.I,20.113a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394507 (0.055):
eta eva trayo vedā eta eva trayaḥ surāḥ / / eta eva trayo lokā eta eva trayo 'gnayaḥ || Vi_31.7 ||
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13623090 (0.059):
trayaḥ kālās trayo vedās $ trayo lokās trayaḥ sverāḥ & / trayo devāḥ sthitā yatra % tat paraṃ jyotir om iti // GorS(2)_85 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23900031 (0.059):
trayaḥ kālās trayo vedās trayo lokās trayaḥ sverāḥ / / trayo devāḥ sthitā yatra tat paraṃ jyotir om iti // GorS(2)_85 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442258 (0.060):
tatas te sahitāḥ sarve trayastraya ivāgnayaḥ /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11760581 (0.062):
5.008.019c mandarasyāntare suptau mahārhī ruṣitāv iva / 5.008.020a tābhyāṃ sa paripūrṇābhyāṃ bhujābhyāṃ rākṣasādhipaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327556 (0.063):
eta eva trayo devā $ eta eva trayo guṇāḥ & / eta eva trayo lokā % eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221323 (0.063):
eta eva trayo devā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo lokā eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
7.005.006c trayo mantrā ivātyugrās trayo ghorā ivāmayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510117 (0.0):
7.005.006a trayo lokā ivāvyagrāḥ sthitās traya ivāgnayaḥ / 7.005.006c trayo mantrā ivātyugrās trayo ghorā ivāmayāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786354 (0.054):
trayas te sahacāriṇaḥ HV_17.6d / trayastraya ivāgnayaḥ HV_112.1b / trayastraya ivāgnayaḥ HV_112.34b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16265507 (0.056):
trayas traya ivāgnayaḥ HV_App.I,18.419b / trayastraya ivāgnayaḥ HV_112.1b
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10854188 (0.062):
tisraḥ sandhyās trayo devās trayaḥ kālās trayo 'gnayaḥ /
7.005.007a trayaḥ sukeśasya sutās tretāgnisamavarcasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510123 (0.0):
7.005.006c trayo mantrā ivātyugrās trayo ghorā ivāmayāḥ / 7.005.007a trayaḥ sukeśasya sutās tretāgnisamavarcasaḥ
7.005.007c vivṛddhim agamaṃs tatra vyādhayopekṣitā iva / 7.005.008a varaprāptiṃ pitus te tu jñātvaiśvaryaṃ tato mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510135 (0.0):
7.005.007a trayaḥ sukeśasya sutās tretāgnisamavarcasaḥ / 7.005.007c vivṛddhim agamaṃs tatra vyādhayopekṣitā iva
7.005.008c tapas taptuṃ gatā meruṃ bhrātaraḥ kṛtaniścayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510141 (0.0):
7.005.008a varaprāptiṃ pitus te tu jñātvaiśvaryaṃ tato mahat / 7.005.008c tapas taptuṃ gatā meruṃ bhrātaraḥ kṛtaniścayāḥ
7.005.009a pragṛhya niyamān ghorān rākṣasā nṛpasattama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510149 (0.0):
7.005.008c tapas taptuṃ gatā meruṃ bhrātaraḥ kṛtaniścayāḥ / 7.005.009a pragṛhya niyamān ghorān rākṣasā nṛpasattama
7.005.009c vicerus te tapo ghoraṃ sarvabhūtabhayāvaham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510155 (0.0):
7.005.009a pragṛhya niyamān ghorān rākṣasā nṛpasattama / 7.005.009c vicerus te tapo ghoraṃ sarvabhūtabhayāvaham
7.005.010a satyārjavadamopetais tapobhir bhuvi duṣkaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510162 (0.0):
7.005.009c vicerus te tapo ghoraṃ sarvabhūtabhayāvaham / 7.005.010a satyārjavadamopetais tapobhir bhuvi duṣkaraiḥ
7.005.010c saṃtāpayantas trīṃl lokān sadevāsuramānuṣān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510169 (0.0):
7.005.010a satyārjavadamopetais tapobhir bhuvi duṣkaraiḥ / 7.005.010c saṃtāpayantas trīṃl lokān sadevāsuramānuṣān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19693953 (0.002):
01,170.012a tāpayām āsa lokān sa sadevāsuramānuṣān
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345492 (0.004):
tanmāhātmyāt tadā lokān $ sadevāsuramānuṣān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239258 (0.004):
tanmāhātmyāt tadā lokān sadevāsuramānuṣān /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021454 (0.009):
bibharti sakalāṃl lokān sadevāsuramānuṣān // BrP_21.27 //
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1505021 (0.016):
08,051.008a tvaṃ hi śakto raṇe jetuṃ sasurāsuramānuṣān / 08,051.008c trīṃl lokān samam udyuktān kiṃ punaḥ kauravaṃ balam
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118511 (0.018):
kintv ahaṃ sakalāṃl lokān__Vdha_075.043 / sadevāsuramānuṣān__Vdha_075.043
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1517680 (0.030):
08,062.062d@036_0024 sadevāsuragandharvāṃs trīṃl lokān sacarācarān
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16951570 (0.044):
sadevāsuramānuṣān BrP_21.27f / sa devair arcitaḥ kṛṣṇo BrP_203.3a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13555996 (0.051):
sadevāsuramānuṣān__Vdha_075.043 / sa deśe jāyate śubhe__Vdha_006.004
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665735 (0.051):
saṃhṛtya lokān sarvān sa $ sadevāsurapannagān / HV_App.I,42.44 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151292 (0.051):
saṃhṛtya lokān sarvān sa sadevāsurapannagān / HV_App.I,42.44 /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29007329 (0.051):
sadevāsuramānuṣān LiP_1,85.26b / sadevendrā munīśvaraiḥ LiP_1,36.73b
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685148 (0.052):
bhāṣayantīmimāṃ tārāṃ sadevāsuramānuṣān // BuSto_7.14 // / kampayantīṃ ca trīn lokān trāsayantīṃ yakṣarākṣasān /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18805275 (0.060):
sā paribhramate lokān sadevāsuramānavān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2719852 (0.060):
sa vijitya diśaḥ sarvā lokāṃśca trīn mahāsuraḥ / / devāsuramanuṣyendra gandharvagaruḍoragān // BhP_07.04.005 //
7.005.011a tato vibhuś caturvaktro vimānavaram āsthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510175 (0.0):
7.005.010c saṃtāpayantas trīṃl lokān sadevāsuramānuṣān / 7.005.011a tato vibhuś caturvaktro vimānavaram āsthitaḥ
7.005.011c sukeśaputrān āmantrya varado 'smīty abhāṣata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510185 (0.0):
7.005.011a tato vibhuś caturvaktro vimānavaram āsthitaḥ / 7.005.011c sukeśaputrān āmantrya varado 'smīty abhāṣata
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608584 (0.044):
varado 'smītyabhāṣata SkP_7.3b / varado 'smītyabhāṣata SkP_11.20b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608599 (0.044):
varado 'smītyabhāṣata SkP_16.4d / varado 'smītyabhāṣata SkP_20.8d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155802 (0.045):
tamāgatya tadā brahmā $ varado 'smītyabhāṣata &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165882 (0.045):
tamāgatya tadā brahmā varado 'smītyabhāṣata /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16926606 (0.047):
varado 'smīti cābravam BrP_34.75b / varado 'smīti taṃ prāha BrP_117.18c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28994079 (0.050):
varado 'smīti taṃ prāha LiP_1,103.54c / varado 'haṃ tavāndhaka LiP_1,93.22d
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454776 (0.053):
śarvaḥ somo gaṇavṛto varado 'smītyabhāṣata // KūrmP_2,41.19 // / sa vavre varamīśānaṃ vareṇyaṃ girijāpatim /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153457 (0.060):
tasya tuṣṭastadā devo $ varado 'smītyabhāṣata &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163536 (0.060):
tasya tuṣṭastadā devo varado 'smītyabhāṣata /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162717 (0.061):
abhyājagāma taṃ caiva % varado 'smītyabhāṣata // SkP_21.7 // / sa prāha bhagavankoṭiṃ $ tṛtīyāmapi kālahan &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172793 (0.061):
abhyājagāma taṃ caiva varado 'smītyabhāṣata // SkP_21.7 // / sa prāha bhagavankoṭiṃ tṛtīyāmapi kālahan /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160144 (0.063):
tasya tuṣṭo mahādevo % varado 'smītyabhāṣata // SkP_16.4 // / atha dṛṣṭvā tamīśānam $ idamāhānatānanaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170220 (0.063):
tasya tuṣṭo mahādevo varado 'smītyabhāṣata // SkP_16.4 // / atha dṛṣṭvā tamīśānam idamāhānatānanaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15363927 (0.064):
pasparśa ca karābhyāṃ vai % suśubhābhyāmuvāca ha // LiP_1,98.178 // / varado 'haṃ varaśreṣṭha $ varānvaraya cepsitān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257687 (0.064):
pasparśa ca karābhyāṃ vai suśubhābhyāmuvāca ha // LiP_1,98.178 // / varado 'haṃ varaśreṣṭha varānvaraya cepsitān /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061206 (0.064):
varaṃ varaya bhadraṃ te varado 'smītyabhāṣata // KūrmP_1,19.55 // / rājovāca
7.005.012a brahmāṇaṃ varadaṃ jñātvā sendrair devagaṇair vṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510193 (0.0):
7.005.011c sukeśaputrān āmantrya varado 'smīty abhāṣata / 7.005.012a brahmāṇaṃ varadaṃ jñātvā sendrair devagaṇair vṛtam
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155802 (0.054):
tamāgatya tadā brahmā $ varado 'smītyabhāṣata &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165882 (0.054):
tamāgatya tadā brahmā varado 'smītyabhāṣata /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454776 (0.063):
śarvaḥ somo gaṇavṛto varado 'smītyabhāṣata // KūrmP_2,41.19 // / sa vavre varamīśānaṃ vareṇyaṃ girijāpatim /
7.005.012c ūcuḥ prāñjalayaḥ sarve vepamānā iva drumāḥ / 7.005.013a tapasārādhito deva yadi no diśase varam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510204 (0.0):
7.005.012a brahmāṇaṃ varadaṃ jñātvā sendrair devagaṇair vṛtam / 7.005.012c ūcuḥ prāñjalayaḥ sarve vepamānā iva drumāḥ
7.005.013c ajeyāḥ śatruhantāras tathaiva cirajīvinaḥ / 7.005.013e prabhaviṣṇavo bhavāmeti parasparam anuvratāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510213 (0.0):
7.005.013a tapasārādhito deva yadi no diśase varam / 7.005.013c ajeyāḥ śatruhantāras tathaiva cirajīvinaḥ
7.005.014a evaṃ bhaviṣyatīty uktvā sukeśatanayān prabhuḥ / 7.005.014c prayayau brahmalokāya brahmā brāhmaṇavatsalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510224 (0.0):
7.005.013e prabhaviṣṇavo bhavāmeti parasparam anuvratāḥ / 7.005.014a evaṃ bhaviṣyatīty uktvā sukeśatanayān prabhuḥ
7.005.015a varaṃ labdhvā tataḥ sarve rāma rātriṃcarās tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510231 (0.0):
7.005.014c prayayau brahmalokāya brahmā brāhmaṇavatsalaḥ / 7.005.015a varaṃ labdhvā tataḥ sarve rāma rātriṃcarās tadā
7.005.015c surāsurān prabādhante varadānāt sunirbhayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510238 (0.0):
7.005.015a varaṃ labdhvā tataḥ sarve rāma rātriṃcarās tadā / 7.005.015c surāsurān prabādhante varadānāt sunirbhayāḥ
7.005.016a tair vadhyamānās tridaśāḥ sarṣisaṃghāḥ sacāraṇāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510244 (0.0):
7.005.015c surāsurān prabādhante varadānāt sunirbhayāḥ / 7.005.016a tair vadhyamānās tridaśāḥ sarṣisaṃghāḥ sacāraṇāḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679796 (0.035):
1.048.004a tan māṃ suravarāḥ sarve sarṣisaṃghāḥ sacāraṇāḥ
7.005.016c trātāraṃ nādhigacchanti nirayasthā yathā narāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510250 (0.0):
7.005.016a tair vadhyamānās tridaśāḥ sarṣisaṃghāḥ sacāraṇāḥ / 7.005.016c trātāraṃ nādhigacchanti nirayasthā yathā narāḥ
7.005.017a atha te viśvakarmāṇaṃ śilpināṃ varam avyayam / 7.005.017c ūcuḥ sametya saṃhṛṣṭā rākṣasā raghusattama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510262 (0.0):
7.005.016c trātāraṃ nādhigacchanti nirayasthā yathā narāḥ / 7.005.017a atha te viśvakarmāṇaṃ śilpināṃ varam avyayam
7.005.018a gṛhakartā bhavān eva devānāṃ hṛdayepsitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510268 (0.0):
7.005.017c ūcuḥ sametya saṃhṛṣṭā rākṣasā raghusattama / 7.005.018a gṛhakartā bhavān eva devānāṃ hṛdayepsitam
7.005.018c asmākam api tāvat tvaṃ gṛhaṃ kuru mahāmate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510274 (0.0):
7.005.018a gṛhakartā bhavān eva devānāṃ hṛdayepsitam / 7.005.018c asmākam api tāvat tvaṃ gṛhaṃ kuru mahāmate
7.005.019a himavantaṃ samāśritya meruṃ mandaram eva vā / 7.005.019c maheśvaragṛhaprakhyaṃ gṛhaṃ naḥ kriyatāṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510284 (0.0):
7.005.018c asmākam api tāvat tvaṃ gṛhaṃ kuru mahāmate / 7.005.019a himavantaṃ samāśritya meruṃ mandaram eva vā
7.005.020a viśvakarmā tatas teṣāṃ rākṣasānāṃ mahābhujaḥ / 7.005.020c nivāsaṃ kathayām āsa śakrasyevāmarāvatīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510295 (0.0):
7.005.019c maheśvaragṛhaprakhyaṃ gṛhaṃ naḥ kriyatāṃ mahat / 7.005.020a viśvakarmā tatas teṣāṃ rākṣasānāṃ mahābhujaḥ
7.005.021a dakṣiṇasyodadhes tīre trikūṭo nāma parvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510301 (0.0):
7.005.020c nivāsaṃ kathayām āsa śakrasyevāmarāvatīm / 7.005.021a dakṣiṇasyodadhes tīre trikūṭo nāma parvataḥ
7.005.021c śikhare tasya śailasya madhyame 'mbudasaṃnibhe / 7.005.021e śakunair api duṣprāpe ṭaṅkacchinnacaturdiśi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510311 (0.0):
7.005.021a dakṣiṇasyodadhes tīre trikūṭo nāma parvataḥ / 7.005.021c śikhare tasya śailasya madhyame 'mbudasaṃnibhe
7.005.022a triṃśadyojanavistīrṇā svarṇaprākāratoraṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510318 (0.0):
7.005.021e śakunair api duṣprāpe ṭaṅkacchinnacaturdiśi / 7.005.022a triṃśadyojanavistīrṇā svarṇaprākāratoraṇā
7.005.022c mayā laṅketi nagarī śakrājñaptena nirmitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510324 (0.0):
7.005.022a triṃśadyojanavistīrṇā svarṇaprākāratoraṇā / 7.005.022c mayā laṅketi nagarī śakrājñaptena nirmitā
7.005.023a tasyāṃ vasata durdharṣāḥ puryāṃ rākṣasasattamāḥ / 7.005.023c amarāvatīṃ samāsādya sendrā iva divaukasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510335 (0.0):
7.005.022c mayā laṅketi nagarī śakrājñaptena nirmitā / 7.005.023a tasyāṃ vasata durdharṣāḥ puryāṃ rākṣasasattamāḥ
7.005.024a laṅkādurgaṃ samāsādya rākṣasair bahubhir vṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510340 (0.0):
7.005.023c amarāvatīṃ samāsādya sendrā iva divaukasaḥ / 7.005.024a laṅkādurgaṃ samāsādya rākṣasair bahubhir vṛtāḥ
7.005.024c bhaviṣyatha durādharṣāḥ śatrūṇāṃ śatrusūdanāḥ / 7.005.025a viśvakarmavacaḥ śrutvā tatas te rāma rākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510351 (0.0):
7.005.024a laṅkādurgaṃ samāsādya rākṣasair bahubhir vṛtāḥ / 7.005.024c bhaviṣyatha durādharṣāḥ śatrūṇāṃ śatrusūdanāḥ
7.005.025c sahasrānucarā gatvā laṅkāṃ tām avasan purīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510357 (0.0):
7.005.025a viśvakarmavacaḥ śrutvā tatas te rāma rākṣasāḥ / 7.005.025c sahasrānucarā gatvā laṅkāṃ tām avasan purīm
7.005.026a dṛḍhaprākāraparikhāṃ haimair gṛhaśatair vṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510364 (0.0):
7.005.025c sahasrānucarā gatvā laṅkāṃ tām avasan purīm / 7.005.026a dṛḍhaprākāraparikhāṃ haimair gṛhaśatair vṛtām
7.005.026c laṅkām avāpya te hṛṣṭā viharanti niśācarāḥ / 7.005.027a narmadā nāma gandharvī nānādharmasamedhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510375 (0.0):
7.005.026a dṛḍhaprākāraparikhāṃ haimair gṛhaśatair vṛtām / 7.005.026c laṅkām avāpya te hṛṣṭā viharanti niśācarāḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098190 (0.058):
nāma gandharvakanyā / pṛthivīṃdadā nāma (Vaidya 260) gandharvakanyā / / siṃhagāminī nāma gandharvakanyā / kumudapuṣpā nāma gandharvakanyā /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098111 (0.060):
gandharvakanyā / mukulitā nāma gandharvakanyā / ratnamālā nāma / gandharvakanyā / muditapuṣpā nāma gandharvakanyā / sukukṣirnāma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098276 (0.060):
gandharvakanyā / āgamanagamanā nāma gandharvakanyā / agniprabhā nāma / gandharvakanyā / candrabimbaprabhā nāma gandharvakanyā / sūryalocanā nāma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098140 (0.060):
gandharvakanyā / abhinamitā nāma gandharvakanyā / dharmakāṅkṣiṇī nāma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098083 (0.060):
gandharvakanyā / anādarśanā nāma gandharvakanyā / samālinī nāma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098215 (0.060):
gandharvakanyā / ratnāṅkurā nāma gandharvakanyā / indraśrīrnāma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098255 (0.060):
gandharvakanyā / sujanaparivārā nāma gandharvakanyā / ratnapīṭhā nāma
7.005.027c tasyāḥ kanyātrayaṃ hy āsīd dhīśrīkīrtisamadyuti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510382 (0.0):
7.005.027a narmadā nāma gandharvī nānādharmasamedhitā / 7.005.027c tasyāḥ kanyātrayaṃ hy āsīd dhīśrīkīrtisamadyuti
7.005.028a jyeṣṭhakrameṇa sā teṣāṃ rākṣasānām arākṣasī / 7.005.028c kanyās tāḥ pradadau hṛṣṭā pūrṇacandranibhānanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510394 (0.0):
7.005.027c tasyāḥ kanyātrayaṃ hy āsīd dhīśrīkīrtisamadyuti / 7.005.028a jyeṣṭhakrameṇa sā teṣāṃ rākṣasānām arākṣasī
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18848479 (0.063):
bhūpakanyā tvahaṃ jātā pūrṇacandranibhānanā // RKV_83.64 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18824911 (0.064):
kasyeyaṃ padmapatrākṣī pūrṇacandranibhānanā / / kiṃnāmadheyā tapati tapa ugraṃ kathaṃ vibho // RKV_35.7 //
7.005.029a trayāṇāṃ rākṣasendrāṇāṃ tisro gandharvakanyakāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510400 (0.0):
7.005.028c kanyās tāḥ pradadau hṛṣṭā pūrṇacandranibhānanāḥ / 7.005.029a trayāṇāṃ rākṣasendrāṇāṃ tisro gandharvakanyakāḥ
7.005.029c mātrā dattā mahābhāgā nakṣatre bhagadaivate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510406 (0.0):
7.005.029a trayāṇāṃ rākṣasendrāṇāṃ tisro gandharvakanyakāḥ / 7.005.029c mātrā dattā mahābhāgā nakṣatre bhagadaivate
7.005.030a kṛtadārās tu te rāma sukeśatanayāḥ prabho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510413 (0.0):
7.005.029c mātrā dattā mahābhāgā nakṣatre bhagadaivate / 7.005.030a kṛtadārās tu te rāma sukeśatanayāḥ prabho
7.005.030c bhāryābhiḥ saha cikrīḍur apsarobhir ivāmarāḥ / 7.005.031a tatra mālyavato bhāryā sundarī nāma sundarī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510423 (0.0):
7.005.030a kṛtadārās tu te rāma sukeśatanayāḥ prabho / 7.005.030c bhāryābhiḥ saha cikrīḍur apsarobhir ivāmarāḥ
7.005.031c sa tasyāṃ janayām āsa yad apatyaṃ nibodha tat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510429 (0.0):
7.005.031a tatra mālyavato bhāryā sundarī nāma sundarī / 7.005.031c sa tasyāṃ janayām āsa yad apatyaṃ nibodha tat
7.005.032a vajramuṣṭir virūpākṣo durmukhaś caiva rākṣasaḥ / 7.005.032c suptaghno yajñakopaś ca mattonmattau tathaiva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510438 (0.0):
7.005.031c sa tasyāṃ janayām āsa yad apatyaṃ nibodha tat / 7.005.032a vajramuṣṭir virūpākṣo durmukhaś caiva rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037727 (0.058):
6.033.011a agniketuś ca durdharṣo raśmiketuś ca rākṣasaḥ / 6.033.011c suptaghno yajñakopaś ca rāmeṇa saha saṃgatāḥ
7.005.032e analā cābhavat kanyā sundaryāṃ rāma sundarī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510444 (0.0):
7.005.032c suptaghno yajñakopaś ca mattonmattau tathaiva ca / 7.005.032e analā cābhavat kanyā sundaryāṃ rāma sundarī
7.005.033a sumālino 'pi bhāryāsīt pūrṇacandranibhānanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510451 (0.0):
7.005.032e analā cābhavat kanyā sundaryāṃ rāma sundarī / 7.005.033a sumālino 'pi bhāryāsīt pūrṇacandranibhānanā
7.005.033c nāmnā ketumatī nāma prāṇebhyo 'pi garīyasī / 7.005.034a sumālī janayām āsa yad apatyaṃ niśācaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510462 (0.0):
7.005.033a sumālino 'pi bhāryāsīt pūrṇacandranibhānanā / 7.005.033c nāmnā ketumatī nāma prāṇebhyo 'pi garīyasī
7.005.034c ketumatyāṃ mahārāja tan nibodhānupūrvaśaḥ / 7.005.035a prahasto 'kampanaiś caiva vikaṭaḥ kālakārmukaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510471 (0.0):
7.005.034a sumālī janayām āsa yad apatyaṃ niśācaraḥ / 7.005.034c ketumatyāṃ mahārāja tan nibodhānupūrvaśaḥ
7.005.035c dhūmrākśaś cātha daṇḍaś ca supārśvaś ca mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510478 (0.0):
7.005.035a prahasto 'kampanaiś caiva vikaṭaḥ kālakārmukaḥ / 7.005.035c dhūmrākśaś cātha daṇḍaś ca supārśvaś ca mahābalaḥ
7.005.036a saṃhrādiḥ praghasaś caiva bhāsakarṇaś ca rākṣasaḥ / 7.005.036c rākā puṣpotkaṭā caiva kaikasī ca śucismitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510487 (0.0):
7.005.035c dhūmrākśaś cātha daṇḍaś ca supārśvaś ca mahābalaḥ / 7.005.036a saṃhrādiḥ praghasaś caiva bhāsakarṇaś ca rākṣasaḥ
7.005.036e kumbhīnasī ca ity ete sumāleḥ prasavāḥ smṛtāḥ / 7.005.037a māles tu vasudā nāma gandharvī rūpaśālinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510491 (0.0):
7.005.036c rākā puṣpotkaṭā caiva kaikasī ca śucismitā / 7.005.036e kumbhīnasī ca ity ete sumāleḥ prasavāḥ smṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510498 (0.0):
7.005.036e kumbhīnasī ca ity ete sumāleḥ prasavāḥ smṛtāḥ / 7.005.037a māles tu vasudā nāma gandharvī rūpaśālinī
7.005.037c bhāryāsīt padmapatrākṣī svakṣī yakṣīvaropamā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510507 (0.0):
7.005.037a māles tu vasudā nāma gandharvī rūpaśālinī / 7.005.037c bhāryāsīt padmapatrākṣī svakṣī yakṣīvaropamā
7.005.038a sumāler anujas tasyāṃ janayām āsa yat prabho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510513 (0.0):
7.005.037c bhāryāsīt padmapatrākṣī svakṣī yakṣīvaropamā / 7.005.038a sumāler anujas tasyāṃ janayām āsa yat prabho
7.005.038c apatyaṃ kathyamānaṃ tan mayā tvaṃ śṛṇu rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510519 (0.0):
7.005.038a sumāler anujas tasyāṃ janayām āsa yat prabho / 7.005.038c apatyaṃ kathyamānaṃ tan mayā tvaṃ śṛṇu rāghava
7.005.039a analaś cānilaś caiva haraḥ saṃpātir eva ca / 7.005.039c ete vibhīṣaṇāmātyā māleyās te niśācarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510527 (0.0):
7.005.038c apatyaṃ kathyamānaṃ tan mayā tvaṃ śṛṇu rāghava / 7.005.039a analaś cānilaś caiva haraḥ saṃpātir eva ca
7.005.040a tatas tu te rākṣasapuṃgavās trayo; niśācaraiḥ putraśataiś ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510535 (0.0):
7.005.039a analaś cānilaś caiva haraḥ saṃpātir eva ca / 7.005.039c ete vibhīṣaṇāmātyā māleyās te niśācarāḥ / 7.005.040a tatas tu te rākṣasapuṃgavās trayo; niśācaraiḥ putraśataiś ca
saṃvṛtāḥ / 7.005.040c surān sahendrān ṛṣināgadānavān; babādhire te balavīryadarpitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510546 (0.0):
7.005.040a tatas tu te rākṣasapuṃgavās trayo; niśācaraiḥ putraśataiś ca / saṃvṛtāḥ / 7.005.040c surān sahendrān ṛṣināgadānavān; babādhire te balavīryadarpitāḥ
7.005.041a jagad bhramanto 'nilavad durāsadā; raṇe ca mṛtyupratimāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510553 (0.0):
7.005.040c surān sahendrān ṛṣināgadānavān; babādhire te balavīryadarpitāḥ / 7.005.041a jagad bhramanto 'nilavad durāsadā; raṇe ca mṛtyupratimāḥ
samāhitāḥ / 7.005.041c varapradānād abhigarvitā bhṛśaṃ; kratukriyāṇāṃ praśamaṃkarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510563 (0.0):
7.005.041a jagad bhramanto 'nilavad durāsadā; raṇe ca mṛtyupratimāḥ / samāhitāḥ / 7.005.041c varapradānād abhigarvitā bhṛśaṃ; kratukriyāṇāṃ praśamaṃkarāḥ
7.006.001a tair vadhyamānā devāś ca ṛṣayaś ca tapodhanāḥ / 7.006.001c bhayārtāḥ śaraṇaṃ jagmur devadevaṃ maheśvaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510573 (0.0):
7.005.041c varapradānād abhigarvitā bhṛśaṃ; kratukriyāṇāṃ praśamaṃkarāḥ / sadā / 7.006.001a tair vadhyamānā devāś ca ṛṣayaś ca tapodhanāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831912 (0.061):
03,081.166a tato gaccheta dharmajña tīrthaṃ saṃnihitīm api / 03,081.166c yatra brahmādayo devā ṛṣayaś ca tapodhanāḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055889 (0.064):
bādhitāstāḍitā jagmurdevadevaṃ pitāmaham // KūrmP_1,15.20 // / śaraṇyaṃ śaraṇaṃ devaṃ śaṃbhuṃ sarvajaganmayam /
7.006.002a te sametya tu kāmāriṃ tripurāriṃ trilocanam / 7.006.002c ūcuḥ prāñjalayo devā bhayagadgadabhāṣiṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510584 (0.0):
7.006.001c bhayārtāḥ śaraṇaṃ jagmur devadevaṃ maheśvaram / 7.006.002a te sametya tu kāmāriṃ tripurāriṃ trilocanam
7.006.003a sukeśaputrair bhagavan pitāmahavaroddhataiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510590 (0.0):
7.006.002c ūcuḥ prāñjalayo devā bhayagadgadabhāṣiṇaḥ / 7.006.003a sukeśaputrair bhagavan pitāmahavaroddhataiḥ
7.006.003c prajādhyakṣa prajāḥ sarvā bādhyante ripubādhana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510596 (0.0):
7.006.003a sukeśaputrair bhagavan pitāmahavaroddhataiḥ / 7.006.003c prajādhyakṣa prajāḥ sarvā bādhyante ripubādhana
7.006.004a śaraṇyāny aśaraṇyāni āśramāṇi kṛtāni naḥ / 7.006.004c svargāc ca cyāvitaḥ śakraḥ svarge krīḍanti śakravat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510608 (0.0):
7.006.003c prajādhyakṣa prajāḥ sarvā bādhyante ripubādhana / 7.006.004a śaraṇyāny aśaraṇyāni āśramāṇi kṛtāni naḥ
7.006.005a ahaṃ viṣṇur ahaṃ rudro brahmāhaṃ devarāḍ aham
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10854095 (0.0):
ahaṃ brahmā hy ahaṃ viṣṇur ahaṃ rudraḥ prakīrtitaḥ // RKS_113.55 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510617 (0.0):
7.006.004c svargāc ca cyāvitaḥ śakraḥ svarge krīḍanti śakravat / 7.006.005a ahaṃ viṣṇur ahaṃ rudro brahmāhaṃ devarāḍ aham
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777049 (0.018):
nāhaṃ devo na yakṣo vā $ na daityo na ca devarāṭ & / na brahmā na ca rudro 'haṃ % viddhi māṃ puruṣottamam // BrP_51.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048366 (0.018):
nāhaṃ devo na yakṣo vā na daityo na ca devarāṭ / / na brahmā na ca rudro 'haṃ viddhi māṃ puruṣottamam // BrP_51.1 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16161409 (0.024):
ahaṃ brahmā kapilo 'thāpy anantaḥ HV_App.I,29.1329 / ahaṃ brahmā ca rudraś ca **HV_App.I,41.259**23:1a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24988923 (0.024):
ahaṃ brahmā kapilo 'thāpy anantaḥ HV_App.I,29.1329 / ahaṃ brahmā ca rudraś ca HV_App.I,41.259**23:1a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16762592 (0.042):
ahaṃ viṣṇur ahaṃ brahmā BrP_56.14a / ahaṃ viṣṇur maheśvaraḥ BrP_33.6b
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10853979 (0.042):
yat tvayā cābhilaṣitaṃ tatsarvaṃ pradadāmy aham // RKS_113.46 // / ahaṃ viṣṇur ahaṃ rudro hy ahaṃ sākṣāt pitāmahaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10371506 (0.043):
12,222.024d@024_0025 rūpaṃ viddhi mahābhāge prakṛtis tvaṃ paro hy aham / 12,222.024d@024_0026 ahaṃ viṣṇur ahaṃ brahmā hy ahaṃ yajñas tathaiva ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16852486 (0.047):
na brahmā na ca govindaḥ BrP_40.83a / na brahmā na ca rudro 'haṃ BrP_51.1c
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772251 (0.047):
na brahmā na ca viṣṇurvā na rudraśca trayo 'pyamī /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777087 (0.052):
aham eva svayaṃ brahmā $ ahaṃ viṣṇuḥ śivo 'py aham & / indro 'haṃ devarājaś ca % jagatsaṃyamano yamaḥ // BrP_51.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048404 (0.052):
aham eva svayaṃ brahmā ahaṃ viṣṇuḥ śivo 'py aham / / indro 'haṃ devarājaś ca jagatsaṃyamano yamaḥ // BrP_51.4 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15298972 (0.053):
ehyehi śveta cānena $ vidhinā kiṃ phalaṃ tava & / rudro vā bhagavān viṣṇur % brahmā vā jagadīśvaraḥ // LiP_1,30.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7192745 (0.053):
ehyehi śveta cānena vidhinā kiṃ phalaṃ tava / / rudro vā bhagavān viṣṇur brahmā vā jagadīśvaraḥ // LiP_1,30.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843214 (0.054):
śrīviṣṇuruvāca: / brahmā cendraśca rudraśca ye cānye tu marudgaṇāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19884416 (0.055):
03,187.005a ahaṃ viṣṇur ahaṃ brahmā śakraś cāhaṃ surādhipaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18859409 (0.056):
tathā brahmā ca viṣṇuśca rudraścaikātmatāṃ gataḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231389 (0.057):
ahaṃ brahmā tathā viṣṇur $ ahaṃ devo maheśvaraḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468255 (0.057):
ahaṃ brahmā tathā viṣṇur ahaṃ devo maheśvaraḥ /
7.006.005c ahaṃ yamo 'haṃ varuṇaś candro 'haṃ ravir apy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510623 (0.0):
7.006.005a ahaṃ viṣṇur ahaṃ rudro brahmāhaṃ devarāḍ aham / 7.006.005c ahaṃ yamo 'haṃ varuṇaś candro 'haṃ ravir apy aham
7.006.006a iti te rākṣasā deva varadānena darpitāḥ / 7.006.006c bādhante samaroddharṣā ye ca teṣāṃ puraḥsarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510634 (0.0):
7.006.005c ahaṃ yamo 'haṃ varuṇaś candro 'haṃ ravir apy aham / 7.006.006a iti te rākṣasā deva varadānena darpitāḥ
7.006.007a tan no devabhayārtānām abhayaṃ dātum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510641 (0.0):
7.006.006c bādhante samaroddharṣā ye ca teṣāṃ puraḥsarāḥ / 7.006.007a tan no devabhayārtānām abhayaṃ dātum arhasi
7.006.007c aśivaṃ vapur āsthāya jahi daivatakaṇṭakān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510646 (0.0):
7.006.007a tan no devabhayārtānām abhayaṃ dātum arhasi / 7.006.007c aśivaṃ vapur āsthāya jahi daivatakaṇṭakān
7.006.008a ity uktas tu suraiḥ sarvaiḥ kapardī nīlalohitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510652 (0.0):
7.006.007c aśivaṃ vapur āsthāya jahi daivatakaṇṭakān / 7.006.008a ity uktas tu suraiḥ sarvaiḥ kapardī nīlalohitaḥ
7.006.008c sukeśaṃ prati sāpekṣa āha devagaṇān prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510658 (0.0):
7.006.008a ity uktas tu suraiḥ sarvaiḥ kapardī nīlalohitaḥ / 7.006.008c sukeśaṃ prati sāpekṣa āha devagaṇān prabhuḥ
7.006.009a nāhaṃ tān nihaniṣyāmi avadhyā mama te 'surāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510665 (0.0):
7.006.008c sukeśaṃ prati sāpekṣa āha devagaṇān prabhuḥ / 7.006.009a nāhaṃ tān nihaniṣyāmi avadhyā mama te 'surāḥ
7.006.009c kiṃ tu mantraṃ pradāsyāmi yo vai tān nihaniṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510671 (0.0):
7.006.009a nāhaṃ tān nihaniṣyāmi avadhyā mama te 'surāḥ / 7.006.009c kiṃ tu mantraṃ pradāsyāmi yo vai tān nihaniṣyati
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22241547 (0.060):
7.006.027c mantraṃ tu vaḥ pradāsyāmi yo vai tān nihaniṣyati / 7.006.028a yaḥ sa cakragadāpāṇiḥ pītavāsā janārdanaḥ
7.006.010a evam eva samudyogaṃ puraskṛtya surarṣabhāḥ / 7.006.010c gacchantu śaraṇaṃ viṣṇuṃ haniṣyati sa tān prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510680 (0.0):
7.006.009c kiṃ tu mantraṃ pradāsyāmi yo vai tān nihaniṣyati / 7.006.010a evam eva samudyogaṃ puraskṛtya surarṣabhāḥ
7.006.011a tatas te jayaśabdena pratinandya maheśvaram / 7.006.011c viṣṇoḥ samīpam ājagmur niśācarabhayārditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510692 (0.0):
7.006.010c gacchantu śaraṇaṃ viṣṇuṃ haniṣyati sa tān prabhuḥ / 7.006.011a tatas te jayaśabdena pratinandya maheśvaram
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032362 (0.056):
6.020.013c rāvaṇaṃ jayaśabdena pratinandyābhiniḥsṛtau / 6.020.014a abravīt sa daśagrīvaḥ samīpasthaṃ mahodaram
7.006.012a śaṅkhacakradharaṃ devaṃ praṇamya bahumānya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510699 (0.0):
7.006.011c viṣṇoḥ samīpam ājagmur niśācarabhayārditāḥ / 7.006.012a śaṅkhacakradharaṃ devaṃ praṇamya bahumānya ca
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12721928 (0.047):
śaṅkhacakradharaṃ devaṃ varadābhayacihnitam // BhS_18.158 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26776281 (0.062):
sa dadarśa tu saprema $ devadevaṃ jagadgurum & / śaṅkhacakradharaṃ devaṃ % gadācakrograpāṇinam // BrP_50.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11047599 (0.062):
sa dadarśa tu saprema devadevaṃ jagadgurum / / śaṅkhacakradharaṃ devaṃ gadācakrograpāṇinam // BrP_50.5 //
7.006.012c ūcuḥ saṃbhrāntavad vākyaṃ sukeśatanayārditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510707 (0.0):
7.006.012a śaṅkhacakradharaṃ devaṃ praṇamya bahumānya ca / 7.006.012c ūcuḥ saṃbhrāntavad vākyaṃ sukeśatanayārditāḥ
7.006.013a sukeśatanayair devatribhis tretāgnisaṃnibhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510713 (0.0):
7.006.012c ūcuḥ saṃbhrāntavad vākyaṃ sukeśatanayārditāḥ / 7.006.013a sukeśatanayair devatribhis tretāgnisaṃnibhaiḥ
7.006.013c ākramya varadānena sthānāny apahṛtāni naḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510718 (0.0):
7.006.013a sukeśatanayair devatribhis tretāgnisaṃnibhaiḥ / 7.006.013c ākramya varadānena sthānāny apahṛtāni naḥ
7.006.014a laṅkā nāma purī durgā trikūṭaśikhare sthitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510726 (0.0):
7.006.013c ākramya varadānena sthānāny apahṛtāni naḥ / 7.006.014a laṅkā nāma purī durgā trikūṭaśikhare sthitā
7.006.014c tatra sthitāḥ prabādhante sarvān naḥ kṣaṇadācarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510731 (0.0):
7.006.014a laṅkā nāma purī durgā trikūṭaśikhare sthitā / 7.006.014c tatra sthitāḥ prabādhante sarvān naḥ kṣaṇadācarāḥ
7.006.015a sa tvam asmatpriyārthaṃ tu jahi tān madhusūdana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510740 (0.0):
7.006.014c tatra sthitāḥ prabādhante sarvān naḥ kṣaṇadācarāḥ / 7.006.015a sa tvam asmatpriyārthaṃ tu jahi tān madhusūdana
7.006.015c cakrakṛttāsyakamalān nivedaya yamāya vai
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510747 (0.0):
7.006.015a sa tvam asmatpriyārthaṃ tu jahi tān madhusūdana / 7.006.015c cakrakṛttāsyakamalān nivedaya yamāya vai
7.006.016a bhayeṣv abhayado 'smākaṃ nānyo 'sti bhavatā samaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510756 (0.0):
7.006.015c cakrakṛttāsyakamalān nivedaya yamāya vai / 7.006.016a bhayeṣv abhayado 'smākaṃ nānyo 'sti bhavatā samaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16360038 (0.043):
bhaye mahati magnānāṃ *HV_112.109*1461:2a / bhayeṣv abhayadas tvaṃ nas HV_60.3c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13821076 (0.043):
bhaye mahati magnānāṃ HV_112.109*1461:2a / bhayeṣv abhayadas tvaṃ nas HV_60.3c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4388248 (0.050):
bhayeṣv abhayadas tvaṃ nas tvaṃ caiva suhṛdāṃ suhṛt // HV_60.3 //
7.006.016c nuda tvaṃ no bhayaṃ deva nīhāram iva bhāskaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510763 (0.0):
7.006.016a bhayeṣv abhayado 'smākaṃ nānyo 'sti bhavatā samaḥ / 7.006.016c nuda tvaṃ no bhayaṃ deva nīhāram iva bhāskaraḥ
7.006.017a ity evaṃ daivatair ukto devadevo janārdanaḥ / 7.006.017c abhayaṃ bhayado 'rīṇāṃ dattvā devān uvāca ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510773 (0.0):
7.006.016c nuda tvaṃ no bhayaṃ deva nīhāram iva bhāskaraḥ / 7.006.017a ity evaṃ daivatair ukto devadevo janārdanaḥ
7.006.018a sukeśaṃ rākṣasaṃ jāne īśāna varadarpitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510780 (0.0):
7.006.017c abhayaṃ bhayado 'rīṇāṃ dattvā devān uvāca ha / 7.006.018a sukeśaṃ rākṣasaṃ jāne īśāna varadarpitam
7.006.018c tāṃś cāsya tanayāñ jāne yeṣāṃ jyeṣṭhaḥ sa mālyavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510785 (0.0):
7.006.018a sukeśaṃ rākṣasaṃ jāne īśāna varadarpitam / 7.006.018c tāṃś cāsya tanayāñ jāne yeṣāṃ jyeṣṭhaḥ sa mālyavān
7.006.019a tān ahaṃ samatikrāntamaryādān rākṣasādhamān / 7.006.019c sūdayiṣyāmi saṃgrāme surā bhavata vijvarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510797 (0.0):
7.006.018c tāṃś cāsya tanayāñ jāne yeṣāṃ jyeṣṭhaḥ sa mālyavān / 7.006.019a tān ahaṃ samatikrāntamaryādān rākṣasādhamān
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22241582 (0.046):
7.006.030c surārīn sūdayiṣyāmi surā bhavata vijvarāḥ
7.006.020a ity uktās te surāḥ sarve viṣṇunā prabhaviṣṇunā / 7.006.020c yathā vāsaṃ yayur hṛṣṭāḥ praśamanto janārdanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510806 (0.0):
7.006.019c sūdayiṣyāmi saṃgrāme surā bhavata vijvarāḥ / 7.006.020a ity uktās te surāḥ sarve viṣṇunā prabhaviṣṇunā
7.006.021a vibudhānāṃ samudyogaṃ mālyavān sa niśācaraḥ / 7.006.021c śrutvā tau bhrātarau vīrāv idaṃ vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510816 (0.0):
7.006.020c yathā vāsaṃ yayur hṛṣṭāḥ praśamanto janārdanam / 7.006.021a vibudhānāṃ samudyogaṃ mālyavān sa niśācaraḥ
7.006.022a amarā ṛṣayaś caiva saṃhatya kila śaṃkaram / 7.006.022c asmadvadhaṃ parīpsanta idam ūcus trilocanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510826 (0.0):
7.006.021c śrutvā tau bhrātarau vīrāv idaṃ vacanam abravīt / 7.006.022a amarā ṛṣayaś caiva saṃhatya kila śaṃkaram
7.006.023a sukeśatanayā deva varadānabaloddhatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510833 (0.0):
7.006.022c asmadvadhaṃ parīpsanta idam ūcus trilocanam / 7.006.023a sukeśatanayā deva varadānabaloddhatāḥ
7.006.023c bādhante 'smān samudyuktā ghorarūpāḥ pade pade
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510840 (0.0):
7.006.023a sukeśatanayā deva varadānabaloddhatāḥ / 7.006.023c bādhante 'smān samudyuktā ghorarūpāḥ pade pade
7.006.024a rākṣasair abhibhūtāḥ sma na śaktāḥ sma umāpate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510848 (0.0):
7.006.023c bādhante 'smān samudyuktā ghorarūpāḥ pade pade / 7.006.024a rākṣasair abhibhūtāḥ sma na śaktāḥ sma umāpate
7.006.024c sveṣu veśmasu saṃsthātuṃ bhayāt teṣāṃ durātmanām / 7.006.025a tad asmākaṃ hitārthe tvaṃ jahi tāṃs tāṃs trilocana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510852 (0.0):
7.006.024a rākṣasair abhibhūtāḥ sma na śaktāḥ sma umāpate / 7.006.024c sveṣu veśmasu saṃsthātuṃ bhayāt teṣāṃ durātmanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510859 (0.0):
7.006.024c sveṣu veśmasu saṃsthātuṃ bhayāt teṣāṃ durātmanām / 7.006.025a tad asmākaṃ hitārthe tvaṃ jahi tāṃs tāṃs trilocana
7.006.025c rākṣasān huṃkṛtenaiva daha pradahatāṃ vara / 7.006.026a ity evaṃ tridaśair ukto niśamyāndhakasūdanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510869 (0.0):
7.006.025a tad asmākaṃ hitārthe tvaṃ jahi tāṃs tāṃs trilocana / 7.006.025c rākṣasān huṃkṛtenaiva daha pradahatāṃ vara
7.006.026c śiraḥ karaṃ ca dhunvāna idaṃ vacanam abravīt / 7.006.027a avadhyā mama te devāḥ sukeśatanayā raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510872 (0.0):
7.006.026a ity evaṃ tridaśair ukto niśamyāndhakasūdanaḥ / 7.006.026c śiraḥ karaṃ ca dhunvāna idaṃ vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510879 (0.0):
7.006.026c śiraḥ karaṃ ca dhunvāna idaṃ vacanam abravīt / 7.006.027a avadhyā mama te devāḥ sukeśatanayā raṇe
7.006.027c mantraṃ tu vaḥ pradāsyāmi yo vai tān nihaniṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510885 (0.0):
7.006.027a avadhyā mama te devāḥ sukeśatanayā raṇe / 7.006.027c mantraṃ tu vaḥ pradāsyāmi yo vai tān nihaniṣyati
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22241330 (0.060):
7.006.009c kiṃ tu mantraṃ pradāsyāmi yo vai tān nihaniṣyati
7.006.028a yaḥ sa cakragadāpāṇiḥ pītavāsā janārdanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19615326 (0.0):
01,058.050a yaḥ sa cakragadāpāṇiḥ pītavāsāsitaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510894 (0.0):
7.006.027c mantraṃ tu vaḥ pradāsyāmi yo vai tān nihaniṣyati / 7.006.028a yaḥ sa cakragadāpāṇiḥ pītavāsā janārdanaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15532757 (1.788):
tatrāste śrīpatiḥ śrīmān % atasīpuṣpasannibhaḥ // SvaT_10.159 // / śaṅkhacakragadāpāṇiḥ $ pītavāsā janārdanaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27789974 (1.788):
tatrāste śrīpatiḥ śrīmān atasīpuṣpasannibhaḥ // SvaT_10.159 // / śaṅkhacakragadāpāṇiḥ pītavāsā janārdanaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13444306 (0.003):
śaṅkhacakragadāpāṇiḥ pītavāsā mahābhujaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20202187 (0.016):
07,058.031f*0431_01 śaṅkhacakragadāpāṇiḥ pītavāsāś caturbhujaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699470 (0.016):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,42B.2415 / / śaṅkhacakragadāpāṇiḥ $ pītavāsāḥ surārihā / HV_App.I,42B.2416 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185021 (0.016):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,42B.2415 / / śaṅkhacakragadāpāṇiḥ pītavāsāḥ surārihā / HV_App.I,42B.2416 /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23979107 (0.016):
prādur āsīj jagannāthaḥ % puṇḍarīkāyatekṣaṇaḥ // NsP_64.105 // / śaṅkhacakragadāpāṇiḥ $ pītavāsāḥ sragujjvalaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17044094 (0.016):
prādur āsīj jagannāthaḥ puṇḍarīkāyatekṣaṇaḥ // NsP_64.105 // / śaṅkhacakragadāpāṇiḥ pītavāsāḥ sragujjvalaḥ /
7.006.028c haniṣyati sa tān yuddhe śaraṇaṃ taṃ prapadyatha / 7.006.029a harān nāvāpya te kāmaṃ kāmārim abhivādya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510905 (0.0):
7.006.028a yaḥ sa cakragadāpāṇiḥ pītavāsā janārdanaḥ / 7.006.028c haniṣyati sa tān yuddhe śaraṇaṃ taṃ prapadyatha
7.006.029c nārāyaṇālayaṃ prāptās tasmai sarvaṃ nyavedayan / 7.006.030a tato nārāyaṇenoktā devā indrapurogamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510910 (0.0):
7.006.029a harān nāvāpya te kāmaṃ kāmārim abhivādya ca / 7.006.029c nārāyaṇālayaṃ prāptās tasmai sarvaṃ nyavedayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510917 (0.0):
7.006.029c nārāyaṇālayaṃ prāptās tasmai sarvaṃ nyavedayan / 7.006.030a tato nārāyaṇenoktā devā indrapurogamāḥ
7.006.030c surārīn sūdayiṣyāmi surā bhavata vijvarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510922 (0.0):
7.006.030a tato nārāyaṇenoktā devā indrapurogamāḥ / 7.006.030c surārīn sūdayiṣyāmi surā bhavata vijvarāḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22241456 (0.046):
7.006.019a tān ahaṃ samatikrāntamaryādān rākṣasādhamān / 7.006.019c sūdayiṣyāmi saṃgrāme surā bhavata vijvarāḥ
7.006.031a devānāṃ bhayabhītānāṃ hariṇā rākṣasarṣabhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510928 (0.0):
7.006.030c surārīn sūdayiṣyāmi surā bhavata vijvarāḥ / 7.006.031a devānāṃ bhayabhītānāṃ hariṇā rākṣasarṣabhau
7.006.031c pratijñāto vadho 'smākaṃ tac cintayatha yat kṣamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510934 (0.0):
7.006.031a devānāṃ bhayabhītānāṃ hariṇā rākṣasarṣabhau / 7.006.031c pratijñāto vadho 'smākaṃ tac cintayatha yat kṣamam
7.006.032a hiraṇyakaśipor mṛtyur anyeṣāṃ ca suradviṣām / 7.006.032c duḥkhaṃ nārāyaṇaṃ jetuṃ yo no hantum abhīpsati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510945 (0.0):
7.006.031c pratijñāto vadho 'smākaṃ tac cintayatha yat kṣamam / 7.006.032a hiraṇyakaśipor mṛtyur anyeṣāṃ ca suradviṣām
7.006.033a tataḥ sumālī mālī ca śrutvā mālyavato vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510950 (0.0):
7.006.032c duḥkhaṃ nārāyaṇaṃ jetuṃ yo no hantum abhīpsati / 7.006.033a tataḥ sumālī mālī ca śrutvā mālyavato vacaḥ
7.006.033c ūcatur bhrātaraṃ jyeṣṭhaṃ bhagāṃśāv iva vāsavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510956 (0.0):
7.006.033a tataḥ sumālī mālī ca śrutvā mālyavato vacaḥ / 7.006.033c ūcatur bhrātaraṃ jyeṣṭhaṃ bhagāṃśāv iva vāsavam
7.006.034a svadhītaṃ dattam iṣṭaṃ ca aiśvaryaṃ paripālitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510963 (0.0):
7.006.033c ūcatur bhrātaraṃ jyeṣṭhaṃ bhagāṃśāv iva vāsavam / 7.006.034a svadhītaṃ dattam iṣṭaṃ ca aiśvaryaṃ paripālitam
7.006.034c āyur nirāmayaṃ prāptaṃ svadharmaḥ sthāpitaś ca naḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510968 (0.0):
7.006.034a svadhītaṃ dattam iṣṭaṃ ca aiśvaryaṃ paripālitam / 7.006.034c āyur nirāmayaṃ prāptaṃ svadharmaḥ sthāpitaś ca naḥ
7.006.035a devasāgaram akṣobhyaṃ śastraughaiḥ pravigāhya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510975 (0.0):
7.006.034c āyur nirāmayaṃ prāptaṃ svadharmaḥ sthāpitaś ca naḥ / 7.006.035a devasāgaram akṣobhyaṃ śastraughaiḥ pravigāhya ca
7.006.035c jitā devā raṇe nityaṃ na no mṛtyukṛtaṃ bhayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510984 (0.0):
7.006.035a devasāgaram akṣobhyaṃ śastraughaiḥ pravigāhya ca / 7.006.035c jitā devā raṇe nityaṃ na no mṛtyukṛtaṃ bhayam
7.006.036a nārāyaṇaś ca rudraś ca śakraś cāpi yamas tathā / 7.006.036c asmākaṃ pramukhe sthātuṃ sarva eva hi bibhyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28510993 (0.0):
7.006.035c jitā devā raṇe nityaṃ na no mṛtyukṛtaṃ bhayam / 7.006.036a nārāyaṇaś ca rudraś ca śakraś cāpi yamas tathā
7.006.037a viṣṇor doṣaś ca nāsty atra kāraṇaṃ rākṣaseśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511000 (0.0):
7.006.036c asmākaṃ pramukhe sthātuṃ sarva eva hi bibhyati / 7.006.037a viṣṇor doṣaś ca nāsty atra kāraṇaṃ rākṣaseśvara
7.006.037c devānām eva doṣeṇa viṣṇoḥ pracalitaṃ manaḥ / 7.006.038a tasmād adya samudyuktāḥ sarvasainyasamāvṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511009 (0.0):
7.006.037a viṣṇor doṣaś ca nāsty atra kāraṇaṃ rākṣaseśvara / 7.006.037c devānām eva doṣeṇa viṣṇoḥ pracalitaṃ manaḥ
7.006.038c devān eva jighāṃsāmo yebhyo doṣaḥ samutthitaḥ / 7.006.039a iti mālī sumālī ca mālyavān agrajaḥ prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511020 (0.0):
7.006.038a tasmād adya samudyuktāḥ sarvasainyasamāvṛtāḥ / 7.006.038c devān eva jighāṃsāmo yebhyo doṣaḥ samutthitaḥ
7.006.039c udyogaṃ ghoṣayitvātha rākṣasāḥ sarva eva te / 7.006.039e yuddhāya niryayuḥ kruddhā jambhavṛtrabalā iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511031 (0.0):
7.006.039a iti mālī sumālī ca mālyavān agrajaḥ prabhuḥ / 7.006.039c udyogaṃ ghoṣayitvātha rākṣasāḥ sarva eva te
7.006.040a syandanair vāraṇendraiś ca hayaiś ca girisaṃnibhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511038 (0.0):
7.006.039e yuddhāya niryayuḥ kruddhā jambhavṛtrabalā iva / 7.006.040a syandanair vāraṇendraiś ca hayaiś ca girisaṃnibhaiḥ
7.006.040c kharair gobhir athoṣṭraiś ca śiṃśumārair bhujaṃ gamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511045 (0.0):
7.006.040a syandanair vāraṇendraiś ca hayaiś ca girisaṃnibhaiḥ / 7.006.040c kharair gobhir athoṣṭraiś ca śiṃśumārair bhujaṃ gamaiḥ
7.006.041a makaraiḥ kacchapair mīnair vihaṃgair garuḍopamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511051 (0.0):
7.006.040c kharair gobhir athoṣṭraiś ca śiṃśumārair bhujaṃ gamaiḥ / 7.006.041a makaraiḥ kacchapair mīnair vihaṃgair garuḍopamaiḥ
7.006.041c siṃhair vyāghrair varāhaiś ca sṛmaraiś camarair api / 7.006.042a tyaktvā laṅkāṃ tataḥ sarve rākṣasā balagarvitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511062 (0.0):
7.006.041a makaraiḥ kacchapair mīnair vihaṃgair garuḍopamaiḥ / 7.006.041c siṃhair vyāghrair varāhaiś ca sṛmaraiś camarair api
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778936 (0.043):
nānāsattvasamāyuktaṃ % nānāścaryasamanvitam // BrP_54.5 // / vyāghraiḥ siṃhair varāhaiś ca $ cāmarair mahiṣair gajaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11050253 (0.043):
nānāsattvasamāyuktaṃ nānāścaryasamanvitam // BrP_54.5 // / vyāghraiḥ siṃhair varāhaiś ca cāmarair mahiṣair gajaiḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18803124 (0.052):
siṃhairvyāghrairvarāhaiśca gajaiścaiva mahotkaṭaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19859000 (0.057):
03,145.013d*0687_01 sṛmaraiś camaraiś caiva vānarai rurubhis tathā / 03,145.013d*0687_02 varāhair gavayaiś caiva mahiṣaiś ca samāvṛtān
7.006.042c prayātā devalokāya yoddhuṃ daivataśatravaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511068 (0.0):
7.006.042a tyaktvā laṅkāṃ tataḥ sarve rākṣasā balagarvitāḥ / 7.006.042c prayātā devalokāya yoddhuṃ daivataśatravaḥ
7.006.043a laṅkāviparyayaṃ dṛṣṭvā yāni laṅkālayāny atha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511075 (0.0):
7.006.042c prayātā devalokāya yoddhuṃ daivataśatravaḥ / 7.006.043a laṅkāviparyayaṃ dṛṣṭvā yāni laṅkālayāny atha
7.006.043c bhūtāni bhayadarśīni vimanaskāni sarvaśaḥ / 7.006.044a bhaumās tathāntarikṣāś ca kālājñaptā bhayāvahāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511086 (0.0):
7.006.043a laṅkāviparyayaṃ dṛṣṭvā yāni laṅkālayāny atha / 7.006.043c bhūtāni bhayadarśīni vimanaskāni sarvaśaḥ
7.006.044c utpātā rākṣasendrāṇām abhāvāyotthitā drutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511092 (0.0):
7.006.044a bhaumās tathāntarikṣāś ca kālājñaptā bhayāvahāḥ / 7.006.044c utpātā rākṣasendrāṇām abhāvāyotthitā drutam
7.006.045a asthīni meghā varṣanti uṣṇaṃ śoṇitam eva ca / 7.006.045c velāṃ samudro 'py utkrāntaś calante cācalottamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511102 (0.0):
7.006.044c utpātā rākṣasendrāṇām abhāvāyotthitā drutam / 7.006.045a asthīni meghā varṣanti uṣṇaṃ śoṇitam eva ca
7.006.046a aṭṭahāsān vimuñcanto ghananādasamasvanān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511109 (0.0):
7.006.045c velāṃ samudro 'py utkrāntaś calante cācalottamāḥ / 7.006.046a aṭṭahāsān vimuñcanto ghananādasamasvanān
7.006.046c bhūtāḥ paripatanti sma nṛtyamānāḥ sahasraśaḥ / 7.006.047a gṛdhracakraṃ mahac cāpi jvalanodgāribhir mukhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511120 (0.0):
7.006.046a aṭṭahāsān vimuñcanto ghananādasamasvanān / 7.006.046c bhūtāḥ paripatanti sma nṛtyamānāḥ sahasraśaḥ
7.006.047c rākṣasānām upari vai bhramate kālacakravat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511126 (0.0):
7.006.047a gṛdhracakraṃ mahac cāpi jvalanodgāribhir mukhaiḥ / 7.006.047c rākṣasānām upari vai bhramate kālacakravat
7.006.048a tān acintyamahotpātān rākṣasā balagarvitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511132 (0.0):
7.006.047c rākṣasānām upari vai bhramate kālacakravat / 7.006.048a tān acintyamahotpātān rākṣasā balagarvitāḥ
7.006.048c yanty eva na nivartante mṛtyupāśāvapāśitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511139 (0.0):
7.006.048a tān acintyamahotpātān rākṣasā balagarvitāḥ / 7.006.048c yanty eva na nivartante mṛtyupāśāvapāśitāḥ
7.006.049a mālyavāṃś ca sumālī ca mālī ca rajanīcarāḥ / 7.006.049c āsan puraḥsarās teṣāṃ kratūnām iva pāvakāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511147 (0.0):
7.006.048c yanty eva na nivartante mṛtyupāśāvapāśitāḥ / 7.006.049a mālyavāṃś ca sumālī ca mālī ca rajanīcarāḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22242789 (0.049):
7.008.023a ye tvayā nihatās te vai paulastyā nāma rākṣasāḥ / 7.008.023c sumālī mālyavān mālī ye ca teṣāṃ puraḥsarāḥ
7.006.050a mālyavantaṃ tu te sarve mālyavantam ivācalam / 7.006.050c niśācarā āśrayante dhātāram iva dehinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511156 (0.0):
7.006.049a mālyavāṃś ca sumālī ca mālī ca rajanīcarāḥ / 7.006.049c āsan puraḥsarās teṣāṃ kratūnām iva pāvakāḥ / 7.006.050a mālyavantaṃ tu te sarve mālyavantam ivācalam
7.006.051a tad balaṃ rākṣasendrāṇāṃ mahābhraghananāditam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511163 (0.0):
7.006.050c niśācarā āśrayante dhātāram iva dehinaḥ / 7.006.051a tad balaṃ rākṣasendrāṇāṃ mahābhraghananāditam
7.006.051c jayepsayā devalokaṃ yayau mālī vaśe sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511171 (0.0):
7.006.051a tad balaṃ rākṣasendrāṇāṃ mahābhraghananāditam / 7.006.051c jayepsayā devalokaṃ yayau mālī vaśe sthitam
7.006.052a rākṣasānāṃ samudyogaṃ taṃ tu nārāyaṇaḥ prabhuḥ / 7.006.052c devadūtād upaśrutya dadhre yuddhe tato manaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511182 (0.0):
7.006.051c jayepsayā devalokaṃ yayau mālī vaśe sthitam / 7.006.052a rākṣasānāṃ samudyogaṃ taṃ tu nārāyaṇaḥ prabhuḥ
7.006.053a sa devasiddharṣimahoragaiś ca; gandharvamukhyāpsarasopagītaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511193 (0.0):
7.006.052c devadūtād upaśrutya dadhre yuddhe tato manaḥ / 7.006.053a sa devasiddharṣimahoragaiś ca; gandharvamukhyāpsarasopagītaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16843290 (0.044):
devarṣiviṣayāñ jñātvā BrP_240.8c / devarṣisiddhagandharva BrP_124.133a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10272068 (0.057):
12,047.020d*0073_07 yaṃ surāsuragandharvāḥ sasiddharṣimahoragāḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25287078 (0.058):
anantaraṃ purovat dikṣu sthitāḥ surādayo / devarṣi siddha vidyādhara gandharva prabhṛtayo ratnābhiṣekaṃ kurvanto
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550644 (0.060):
devadānavagandharva $ siddhavidyādharoragaiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807845 (0.060):
devadānavagandharva siddhavidyādharoragaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29015050 (0.063):
siddharṣidevagandharvair LiP_1,51.18c / siddhavatparamaḥ siddhaḥ LiP_1,82.51c
7.006.053c samāsasādāmaraśatrusainyaṃ; cakrāsisīrapravarādidhārī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511202 (0.0):
7.006.053a sa devasiddharṣimahoragaiś ca; gandharvamukhyāpsarasopagītaḥ / 7.006.053c samāsasādāmaraśatrusainyaṃ; cakrāsisīrapravarādidhārī
7.006.054a suparṇapakṣānilanunnapakṣaṃ; bhramatpatākaṃ pravikīrṇaśastram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511212 (0.0):
7.006.053c samāsasādāmaraśatrusainyaṃ; cakrāsisīrapravarādidhārī / 7.006.054a suparṇapakṣānilanunnapakṣaṃ; bhramatpatākaṃ pravikīrṇaśastram
7.006.054c cacāla tad rākṣasarājasainyaṃ; calopalo nīla ivācalendraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511220 (0.0):
7.006.054a suparṇapakṣānilanunnapakṣaṃ; bhramatpatākaṃ pravikīrṇaśastram / 7.006.054c cacāla tad rākṣasarājasainyaṃ; calopalo nīla ivācalendraḥ
7.006.055a tatha śitaiḥ śoṇitamāṃsarūṣitair; / yugāntavaiśvānaratulyavigrahaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511229 (0.0):
7.006.054c cacāla tad rākṣasarājasainyaṃ; calopalo nīla ivācalendraḥ / 7.006.055a tatha śitaiḥ śoṇitamāṃsarūṣitair;
7.006.055c niśācarāḥ saṃparivārya mādhavaṃ; varāyudhair nirbibhiduḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511236 (0.0):
yugāntavaiśvānaratulyavigrahaiḥ / 7.006.055c niśācarāḥ saṃparivārya mādhavaṃ; varāyudhair nirbibhiduḥ
sahasraśaḥ / 7.007.001a nārāyaṇagiriṃ te tu garjanto rākṣasāmbudāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511243 (0.0):
7.006.055c niśācarāḥ saṃparivārya mādhavaṃ; varāyudhair nirbibhiduḥ / sahasraśaḥ / 7.007.001a nārāyaṇagiriṃ te tu garjanto rākṣasāmbudāḥ
7.007.001c avarṣann iṣuvarṣeṇa varṣeṇādrim ivāmbudāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511249 (0.0):
7.007.001a nārāyaṇagiriṃ te tu garjanto rākṣasāmbudāḥ / 7.007.001c avarṣann iṣuvarṣeṇa varṣeṇādrim ivāmbudāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19643956 (0.039):
01,096.021c vavarṣuḥ śaravarṣeṇa varṣeṇevādrim ambudāḥ
7.007.002a śyāmāvadātas tair viṣṇur nīlair naktaṃcarottamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511255 (0.0):
7.007.001c avarṣann iṣuvarṣeṇa varṣeṇādrim ivāmbudāḥ / 7.007.002a śyāmāvadātas tair viṣṇur nīlair naktaṃcarottamaiḥ
7.007.002c vṛto 'ñjanagirīvāsīd varṣamāṇaiḥ payodharaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511261 (0.0):
7.007.002a śyāmāvadātas tair viṣṇur nīlair naktaṃcarottamaiḥ / 7.007.002c vṛto 'ñjanagirīvāsīd varṣamāṇaiḥ payodharaiḥ
7.007.003a śalabhā iva kedāraṃ maśakā iva parvatam / 7.007.003c yathāmṛtaghaṭaṃ jīvā makarā iva cārṇavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511269 (0.0):
7.007.002c vṛto 'ñjanagirīvāsīd varṣamāṇaiḥ payodharaiḥ / 7.007.003a śalabhā iva kedāraṃ maśakā iva parvatam
7.007.004a tathā rakṣodhanur muktā vajrānilamanojavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511276 (0.0):
7.007.003c yathāmṛtaghaṭaṃ jīvā makarā iva cārṇavam / 7.007.004a tathā rakṣodhanur muktā vajrānilamanojavāḥ
7.007.004c hariṃ viśanti sma śarā lokāstam iva paryaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511282 (0.0):
7.007.004a tathā rakṣodhanur muktā vajrānilamanojavāḥ / 7.007.004c hariṃ viśanti sma śarā lokāstam iva paryaye
7.007.005a syandanaiḥ syandanagatā gajaiś ca gajadhūr gatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511288 (0.0):
7.007.004c hariṃ viśanti sma śarā lokāstam iva paryaye / 7.007.005a syandanaiḥ syandanagatā gajaiś ca gajadhūr gatāḥ
7.007.005c aśvārohāḥ sadaśvaiś ca pādātāś cāmbare carāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511295 (0.0):
7.007.005a syandanaiḥ syandanagatā gajaiś ca gajadhūr gatāḥ / 7.007.005c aśvārohāḥ sadaśvaiś ca pādātāś cāmbare carāḥ
7.007.006a rākṣasendrā girinibhāḥ śaraśaktyṛṣṭitomaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511303 (0.0):
7.007.005c aśvārohāḥ sadaśvaiś ca pādātāś cāmbare carāḥ / 7.007.006a rākṣasendrā girinibhāḥ śaraśaktyṛṣṭitomaraiḥ
7.007.006c nirucchvāsaṃ hariṃ cakruḥ prāṇāyāma iva dvijam / 7.007.007a niśācarais tudyamāno mīnair iva mahātimiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511313 (0.0):
7.007.006a rākṣasendrā girinibhāḥ śaraśaktyṛṣṭitomaraiḥ / 7.007.006c nirucchvāsaṃ hariṃ cakruḥ prāṇāyāma iva dvijam
7.007.007c śārṅgam āyamya gātrāṇi rākṣasānāṃ mahāhave
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511318 (0.0):
7.007.007a niśācarais tudyamāno mīnair iva mahātimiḥ / 7.007.007c śārṅgam āyamya gātrāṇi rākṣasānāṃ mahāhave
7.007.008a śaraiḥ pūrṇāyatotsṛṣṭair vajravaktrair manojavaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511326 (0.0):
7.007.007c śārṅgam āyamya gātrāṇi rākṣasānāṃ mahāhave / 7.007.008a śaraiḥ pūrṇāyatotsṛṣṭair vajravaktrair manojavaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20269894 (0.025):
07,152.037c jagmur vaikartanaṃ karṇaṃ rākṣasāṃś cetarān raṇe / 07,152.038a atha pūrṇāyatotsṛṣṭaiḥ śarair āśīviṣopamaiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16444636 (0.040):
śaraiḥ pañcabhir āśugaiḥ HV_App.I,31.1742b / śaraiḥ pūrṇāyatotsṛṣṭair HV_App.I,42B.1055a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 686959 (0.040):
mahāgajāv ivāsādya $ viṣāṇāgraiḥ parasparam / HV_App.I,42B.1054 / / śaraiḥ pūrṇāyatotsṛṣṭair $ anyonyam abhijaghnatuḥ // HV_App.I,42B.1055 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25165826 (0.040):
śaraiḥ pūrṇāyatotsṛṣṭair HV_App.I,42B.1055a / śaraiḥ śaktibhir āyasaiḥ HV_App.I,42B.1109**59:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22172507 (0.040):
mahāgajāv ivāsādya viṣāṇāgraiḥ parasparam / HV_App.I,42B.1054 / / śaraiḥ pūrṇāyatotsṛṣṭair anyonyam abhijaghnatuḥ // HV_App.I,42B.1055 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 688563 (0.040):
bhagaśambarayor bhīmam $ aprameyaṃ mahātmanoḥ // HV_App.I,42B.1219 // / atha pūrṇāyatotsṛṣṭaiḥ $ śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ / HV_App.I,42B.1220 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22174112 (0.040):
bhagaśambarayor bhīmam aprameyaṃ mahātmanoḥ // HV_App.I,42B.1219 // / atha pūrṇāyatotsṛṣṭaiḥ śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ / HV_App.I,42B.1220 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20268085 (0.043):
07,150.023c prācchādayetām anyonyaṃ takṣamāṇau maheṣubhiḥ / 07,150.024a tataḥ pūrṇāyatotsṛṣṭaiḥ śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19986837 (0.045):
04,053.054d*0958_002 droṇakaunteyayos tatra balivāsavayor iva / 04,053.054d*0958_003 atha pūrṇāyatotsṛṣṭaiḥ śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ
7.007.008c ciccheda tilaśo viṣṇuḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511332 (0.0):
7.007.008a śaraiḥ pūrṇāyatotsṛṣṭair vajravaktrair manojavaiḥ / 7.007.008c ciccheda tilaśo viṣṇuḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ
7.007.009a vidrāvya śaravarṣaṃ taṃ varṣaṃ vāyur ivotthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511337 (0.0):
7.007.008c ciccheda tilaśo viṣṇuḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ / 7.007.009a vidrāvya śaravarṣaṃ taṃ varṣaṃ vāyur ivotthitam
7.007.009c pāñcajanyaṃ mahāśaṅkhaṃ pradadhmau puruṣottamaḥ / 7.007.010a so 'mbujo hariṇā dhmātaḥ sarvaprāṇena śaṅkharāṭ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511343 (0.0):
7.007.009a vidrāvya śaravarṣaṃ taṃ varṣaṃ vāyur ivotthitam / 7.007.009c pāñcajanyaṃ mahāśaṅkhaṃ pradadhmau puruṣottamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511350 (0.0):
7.007.009c pāñcajanyaṃ mahāśaṅkhaṃ pradadhmau puruṣottamaḥ / 7.007.010a so 'mbujo hariṇā dhmātaḥ sarvaprāṇena śaṅkharāṭ
7.007.010c rarāsa bhīmanihrādo yugānte jalado yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511356 (0.0):
7.007.010a so 'mbujo hariṇā dhmātaḥ sarvaprāṇena śaṅkharāṭ / 7.007.010c rarāsa bhīmanihrādo yugānte jalado yathā
7.007.011a śaṅkharājaravaḥ so 'tha trāsayām āsa rākṣasān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511364 (0.0):
7.007.010c rarāsa bhīmanihrādo yugānte jalado yathā / 7.007.011a śaṅkharājaravaḥ so 'tha trāsayām āsa rākṣasān
7.007.011c mṛgarāja ivāraṇye samadān iva kuñjarān / 7.007.012a na śekur aśvāḥ saṃsthātuṃ vimadāḥ kuñjarābhavan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511375 (0.0):
7.007.011a śaṅkharājaravaḥ so 'tha trāsayām āsa rākṣasān / 7.007.011c mṛgarāja ivāraṇye samadān iva kuñjarān
7.007.012c syandanebhyaś cyutā yodhāḥ śaṅkharāvitadurbalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511381 (0.0):
7.007.012a na śekur aśvāḥ saṃsthātuṃ vimadāḥ kuñjarābhavan / 7.007.012c syandanebhyaś cyutā yodhāḥ śaṅkharāvitadurbalāḥ
7.007.013a śārṅgacāpavinirmuktā vajratulyānanāḥ śarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511388 (0.0):
7.007.012c syandanebhyaś cyutā yodhāḥ śaṅkharāvitadurbalāḥ / 7.007.013a śārṅgacāpavinirmuktā vajratulyānanāḥ śarāḥ
7.007.013c vidārya tāni rakṣāṃsi supuṅkhā viviśuḥ kṣitim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511394 (0.0):
7.007.013a śārṅgacāpavinirmuktā vajratulyānanāḥ śarāḥ / 7.007.013c vidārya tāni rakṣāṃsi supuṅkhā viviśuḥ kṣitim
7.007.014a bhidyamānāḥ śaraiś cānye nārāyaṇadhanuścyutaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511400 (0.0):
7.007.013c vidārya tāni rakṣāṃsi supuṅkhā viviśuḥ kṣitim / 7.007.014a bhidyamānāḥ śaraiś cānye nārāyaṇadhanuścyutaiḥ
7.007.014c nipetū rākṣasā bhīmāḥ śailā vajrahatā iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511406 (0.0):
7.007.014a bhidyamānāḥ śaraiś cānye nārāyaṇadhanuścyutaiḥ / 7.007.014c nipetū rākṣasā bhīmāḥ śailā vajrahatā iva
7.007.015a vraṇair vraṇakarārīṇām adhokṣajaśarodbhavaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511413 (0.0):
7.007.014c nipetū rākṣasā bhīmāḥ śailā vajrahatā iva / 7.007.015a vraṇair vraṇakarārīṇām adhokṣajaśarodbhavaiḥ
7.007.015c asṛk kṣaranti dhārābhiḥ svarṇadhārām ivācalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511418 (0.0):
7.007.015a vraṇair vraṇakarārīṇām adhokṣajaśarodbhavaiḥ / 7.007.015c asṛk kṣaranti dhārābhiḥ svarṇadhārām ivācalāḥ
7.007.016a śaṅkharājaravaś cāpi śārṅgacāparavas tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511425 (0.0):
7.007.015c asṛk kṣaranti dhārābhiḥ svarṇadhārām ivācalāḥ / 7.007.016a śaṅkharājaravaś cāpi śārṅgacāparavas tathā
7.007.016c rākṣasānāṃ ravāṃś cāpi grasate vaiṣṇavo ravaḥ / 7.007.017a sūryād iva karā ghorā ūrmayaḥ sāgarād iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511435 (0.0):
7.007.016a śaṅkharājaravaś cāpi śārṅgacāparavas tathā / 7.007.016c rākṣasānāṃ ravāṃś cāpi grasate vaiṣṇavo ravaḥ
7.007.017c parvatād iva nāgendrā vāryoghā iva cāmbudāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511441 (0.0):
7.007.017a sūryād iva karā ghorā ūrmayaḥ sāgarād iva / 7.007.017c parvatād iva nāgendrā vāryoghā iva cāmbudāt
7.007.018a tathā bāṇā vinirmuktāḥ śārṅgān narāyaṇeritāḥ / 7.007.018c nirdhāvantīṣavas tūrṇaṃ śataśo 'tha sahasraśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511452 (0.0):
7.007.017c parvatād iva nāgendrā vāryoghā iva cāmbudāt / 7.007.018a tathā bāṇā vinirmuktāḥ śārṅgān narāyaṇeritāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20221316 (0.055):
07,088.048c vyasṛjad viśikhāṃs tūrṇaṃ śataśo 'tha sahasraśaḥ / 07,088.048d*0613_01 te śarāḥ sātvatenāstāḥ kṛtavarmāṇam āhave
7.007.019a śarabheṇa yathā siṃhāḥ siṃhena dviradā yathā / 7.007.019c dviradena yathā vyāghrā vyāghreṇa dvīpino yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511460 (0.0):
7.007.018c nirdhāvantīṣavas tūrṇaṃ śataśo 'tha sahasraśaḥ / 7.007.019a śarabheṇa yathā siṃhāḥ siṃhena dviradā yathā
7.007.020a dvīpinā ca yathā śvānaḥ śunā mārjārakā yathā / 7.007.020c mārjāreṇa yathā sarpāḥ sarpeṇa ca yathākhavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511468 (0.0):
7.007.019c dviradena yathā vyāghrā vyāghreṇa dvīpino yathā / 7.007.020a dvīpinā ca yathā śvānaḥ śunā mārjārakā yathā
7.007.021a tathā te rākṣasā yuddhe viṣṇunā prabhaviṣṇunā / 7.007.021c dravanti drāvitāś caiva śāyitāś ca mahītale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511477 (0.0):
7.007.020c mārjāreṇa yathā sarpāḥ sarpeṇa ca yathākhavaḥ / 7.007.021a tathā te rākṣasā yuddhe viṣṇunā prabhaviṣṇunā
7.007.022a rākṣasānāṃ sahasrāṇi nihatya madhusūdanaḥ / 7.007.022c vārijaṃ nādayām āsa toyadaṃ surarāḍ iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511486 (0.0):
7.007.021c dravanti drāvitāś caiva śāyitāś ca mahītale / 7.007.022a rākṣasānāṃ sahasrāṇi nihatya madhusūdanaḥ
7.007.023a nārāyaṇaśaragrastaṃ śaṅkhanādasuvihvalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511492 (0.0):
7.007.022c vārijaṃ nādayām āsa toyadaṃ surarāḍ iva / 7.007.023a nārāyaṇaśaragrastaṃ śaṅkhanādasuvihvalam
7.007.023c yayau laṅkām abhimukhaṃ prabhagnaṃ rākṣasaṃ balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511498 (0.0):
7.007.023a nārāyaṇaśaragrastaṃ śaṅkhanādasuvihvalam / 7.007.023c yayau laṅkām abhimukhaṃ prabhagnaṃ rākṣasaṃ balam
7.007.024a prabhagne rākṣasabale nārāyaṇaśarāhate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511504 (0.0):
7.007.023c yayau laṅkām abhimukhaṃ prabhagnaṃ rākṣasaṃ balam / 7.007.024a prabhagne rākṣasabale nārāyaṇaśarāhate
7.007.024c sumālī śaravarṣeṇa āvavāra raṇe harim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511510 (0.0):
7.007.024a prabhagne rākṣasabale nārāyaṇaśarāhate / 7.007.024c sumālī śaravarṣeṇa āvavāra raṇe harim
7.007.025a utkṣipya hemābharaṇaṃ karaṃ karam iva dvipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511516 (0.0):
7.007.024c sumālī śaravarṣeṇa āvavāra raṇe harim / 7.007.025a utkṣipya hemābharaṇaṃ karaṃ karam iva dvipaḥ
7.007.025c rarāsa rākṣaso harṣāt sataḍit toyado yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511522 (0.0):
7.007.025a utkṣipya hemābharaṇaṃ karaṃ karam iva dvipaḥ / 7.007.025c rarāsa rākṣaso harṣāt sataḍit toyado yathā
7.007.026a sumāler nardatas tasya śiro jvalitakuṇḍalam / 7.007.026c ciccheda yantur aśvāś ca bhrāntās tasya tu rakṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511532 (0.0):
7.007.025c rarāsa rākṣaso harṣāt sataḍit toyado yathā / 7.007.026a sumāler nardatas tasya śiro jvalitakuṇḍalam
7.007.027a tair aśvair bhrāmyate bhrāntaiḥ sumālī rākṣaseśvaraḥ / 7.007.027c indriyāśvair yathā bhrāntair dhṛtihīno yathā naraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511543 (0.0):
7.007.026c ciccheda yantur aśvāś ca bhrāntās tasya tu rakṣasaḥ / 7.007.027a tair aśvair bhrāmyate bhrāntaiḥ sumālī rākṣaseśvaraḥ
7.007.028a mālī cābhyadravad yuddhe pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511551 (0.0):
7.007.027c indriyāśvair yathā bhrāntair dhṛtihīno yathā naraḥ / 7.007.028a mālī cābhyadravad yuddhe pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16335901 (0.053):
pragṛhya sarvāsurasūdanāṃ gadām HV_App.I,42B.698 / pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ HV_App.I,43.74b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 708801 (0.053):
tripuraṃ yodhayat tryakṣaḥ $ pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ // HV_App.I,43.74 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25097652 (0.053):
pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ HV_App.I,43.74b / pragṛhyānyan mahad dhanuḥ HV_App.I,42B.1518b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22194351 (0.053):
tripuraṃ yodhayat tryakṣaḥ pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ // HV_App.I,43.74 //
% Mahabharata: Sauptikaparvan (mbh_10_u.htm.txt) 15640655 (0.056):
10,013.015a<>tam abhyadhāvat kaunteyaḥ pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19668119 (0.057):
01,126.022c pariṣvaktaḥ sthitaḥ karṇaḥ pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ / 01,126.023a tataḥ savidyutstanitaiḥ sendrāyudhapurojavaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19928477 (0.063):
03,272.010a taṃ lakṣmaṇo 'py abhyadhāvat pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ
7.007.028c māler dhanuścyutā bāṇāḥ kārtasvaravibhūṣitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511557 (0.0):
7.007.028a mālī cābhyadravad yuddhe pragṛhya saśaraṃ dhanuḥ / 7.007.028c māler dhanuścyutā bāṇāḥ kārtasvaravibhūṣitāḥ
7.007.028e viviśur harim āsādya krauñcaṃ patrarathā iva / 7.007.029a ardyamānaḥ śaraiḥ so 'tha mālimuktaiḥ sahasraśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511568 (0.0):
7.007.028c māler dhanuścyutā bāṇāḥ kārtasvaravibhūṣitāḥ / 7.007.028e viviśur harim āsādya krauñcaṃ patrarathā iva
7.007.029c cukṣubhe na raṇe viṣṇur jitendriya ivādhibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511574 (0.0):
7.007.029a ardyamānaḥ śaraiḥ so 'tha mālimuktaiḥ sahasraśaḥ / 7.007.029c cukṣubhe na raṇe viṣṇur jitendriya ivādhibhiḥ
7.007.030a atha maurvī svanaṃ kṛtvā bhagavān bhūtabhāvanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511581 (0.0):
7.007.029c cukṣubhe na raṇe viṣṇur jitendriya ivādhibhiḥ / 7.007.030a atha maurvī svanaṃ kṛtvā bhagavān bhūtabhāvanaḥ
7.007.030c mālinaṃ prati bāṇaughān sasarjāsigadādharaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511587 (0.0):
7.007.030a atha maurvī svanaṃ kṛtvā bhagavān bhūtabhāvanaḥ / 7.007.030c mālinaṃ prati bāṇaughān sasarjāsigadādharaḥ
7.007.031a te mālideham āsādya vajravidyutprabhāḥ śarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511595 (0.0):
7.007.030c mālinaṃ prati bāṇaughān sasarjāsigadādharaḥ / 7.007.031a te mālideham āsādya vajravidyutprabhāḥ śarāḥ
7.007.031c pibanti rudhiraṃ tasya nāgā iva purāmṛtam / 7.007.032a mālinaṃ vimukhaṃ kṛtvā mālimauliṃ harir balāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511606 (0.0):
7.007.031a te mālideham āsādya vajravidyutprabhāḥ śarāḥ / 7.007.031c pibanti rudhiraṃ tasya nāgā iva purāmṛtam
7.007.032c rathaṃ ca sadhvajaṃ cāpaṃ vājinaś ca nyapātayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511613 (0.0):
7.007.032a mālinaṃ vimukhaṃ kṛtvā mālimauliṃ harir balāt / 7.007.032c rathaṃ ca sadhvajaṃ cāpaṃ vājinaś ca nyapātayat
7.007.033a virathas tu gadāṃ gṛhya mālī naktaṃcarottamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511620 (0.0):
7.007.032c rathaṃ ca sadhvajaṃ cāpaṃ vājinaś ca nyapātayat / 7.007.033a virathas tu gadāṃ gṛhya mālī naktaṃcarottamaḥ
7.007.033c āpupluve gadāpāṇir giryagrād iva keṣarī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511625 (0.0):
7.007.033a virathas tu gadāṃ gṛhya mālī naktaṃcarottamaḥ / 7.007.033c āpupluve gadāpāṇir giryagrād iva keṣarī
7.007.034a sa tayā garuḍaṃ saṃkhye īśānam iva cāntakaḥ / 7.007.034c lalāṭadeśe 'bhyahanad vajreṇendro yathācalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511637 (0.0):
7.007.033c āpupluve gadāpāṇir giryagrād iva keṣarī / 7.007.034a sa tayā garuḍaṃ saṃkhye īśānam iva cāntakaḥ
7.007.035a gadayābhihatas tena mālinā garuḍo bhṛśam / 7.007.035c raṇāt parāṅmukhaṃ devaṃ kṛtavān vedanāturaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511647 (0.0):
7.007.034c lalāṭadeśe 'bhyahanad vajreṇendro yathācalam / 7.007.035a gadayābhihatas tena mālinā garuḍo bhṛśam
7.007.036a parāṅmukhe kṛte deve mālinā garuḍena vai
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511653 (0.0):
7.007.035c raṇāt parāṅmukhaṃ devaṃ kṛtavān vedanāturaḥ / 7.007.036a parāṅmukhe kṛte deve mālinā garuḍena vai
7.007.036c udatiṣṭhan mahānādo rakṣasām abhinardatām / 7.007.037a rakṣasāṃ nadatāṃ nādaṃ śrutvā harihayānujaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511666 (0.0):
7.007.036a parāṅmukhe kṛte deve mālinā garuḍena vai / 7.007.036c udatiṣṭhan mahānādo rakṣasām abhinardatām
7.007.037c parāṅmukho 'py utsasarja cakraṃ mālijighāṃsayā / 7.007.038a tat sūryamaṇḍalābhāsaṃ svabhāsā bhāsayan nabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511678 (0.0):
7.007.037a rakṣasāṃ nadatāṃ nādaṃ śrutvā harihayānujaḥ / 7.007.037c parāṅmukho 'py utsasarja cakraṃ mālijighāṃsayā
7.007.038c kālacakranibhaṃ cakraṃ māleḥ śīrṣam apātayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511685 (0.0):
7.007.038a tat sūryamaṇḍalābhāsaṃ svabhāsā bhāsayan nabhaḥ / 7.007.038c kālacakranibhaṃ cakraṃ māleḥ śīrṣam apātayat
7.007.039a tacchiro rākṣasendrasya cakrotkṛttaṃ vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511691 (0.0):
7.007.038c kālacakranibhaṃ cakraṃ māleḥ śīrṣam apātayat / 7.007.039a tacchiro rākṣasendrasya cakrotkṛttaṃ vibhīṣaṇam
7.007.039c papāta rudhirodgāri purā rāhuśiro yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511697 (0.0):
7.007.039a tacchiro rākṣasendrasya cakrotkṛttaṃ vibhīṣaṇam / 7.007.039c papāta rudhirodgāri purā rāhuśiro yathā
7.007.040a tataḥ suraiḥ susaṃhṛṣṭaiḥ sarvaprāṇasamīritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511703 (0.0):
7.007.039c papāta rudhirodgāri purā rāhuśiro yathā / 7.007.040a tataḥ suraiḥ susaṃhṛṣṭaiḥ sarvaprāṇasamīritaḥ
7.007.040c siṃhanādaravo muktaḥ sādhu deveti vādibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511710 (0.0):
7.007.040a tataḥ suraiḥ susaṃhṛṣṭaiḥ sarvaprāṇasamīritaḥ / 7.007.040c siṃhanādaravo muktaḥ sādhu deveti vādibhiḥ
7.007.041a mālinaṃ nihataṃ dṛṣṭvā sumālī malyavān api / 7.007.041c sabalau śokasaṃtaptau laṅkāaṃ prati vidhāvitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511721 (0.0):
7.007.040c siṃhanādaravo muktaḥ sādhu deveti vādibhiḥ / 7.007.041a mālinaṃ nihataṃ dṛṣṭvā sumālī malyavān api
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22251068 (0.063):
7.027.042c dudruvuḥ sahitāḥ sarve krośamānā mahāsvanam / 7.028.001a sumālinaṃ hataṃ dṛṣṭvā vasunā bhasmasātkṛtam
7.007.042a garuḍas tu samāśvastaḥ saṃnivṛtya mahāmanāḥ / 7.007.042c rākṣasān drāvayām āsa pakṣavātena kopitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511732 (0.0):
7.007.041c sabalau śokasaṃtaptau laṅkāaṃ prati vidhāvitau / 7.007.042a garuḍas tu samāśvastaḥ saṃnivṛtya mahāmanāḥ
7.007.043a nārāyaṇo 'pīṣuvarāśanībhir; vidārayām āsa dhanuḥpramuktaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511740 (0.0):
7.007.042c rākṣasān drāvayām āsa pakṣavātena kopitaḥ / 7.007.043a nārāyaṇo 'pīṣuvarāśanībhir; vidārayām āsa dhanuḥpramuktaiḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351377 (0.064):
ūcur asmajjayāya tvaṃ gṛhāṇa varakārmukam // HV_21.19 // / [k: K1.3.4 Ñ2.3 V B D T1.2.4 G M4 ins.: :k]
7.007.043c naktaṃcarān muktavidhūtakeśān; yathāśanībhiḥ sataḍinmahendraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511749 (0.0):
7.007.043a nārāyaṇo 'pīṣuvarāśanībhir; vidārayām āsa dhanuḥpramuktaiḥ / 7.007.043c naktaṃcarān muktavidhūtakeśān; yathāśanībhiḥ sataḍinmahendraḥ
7.007.044a bhinnātapatraṃ patamānaśastraṃ; śarair apadhvastaviśīrṇadeham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511757 (0.0):
7.007.043c naktaṃcarān muktavidhūtakeśān; yathāśanībhiḥ sataḍinmahendraḥ / 7.007.044a bhinnātapatraṃ patamānaśastraṃ; śarair apadhvastaviśīrṇadeham
7.007.044c viniḥsṛtāntraṃ bhayalolanetraṃ; balaṃ tad unmattanibhaṃ babhūva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511766 (0.0):
7.007.044a bhinnātapatraṃ patamānaśastraṃ; śarair apadhvastaviśīrṇadeham / 7.007.044c viniḥsṛtāntraṃ bhayalolanetraṃ; balaṃ tad unmattanibhaṃ babhūva
7.007.045a siṃhārditānām iva kuñjarāṇāṃ; niśācarāṇāṃ saha kuñjarāṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511772 (0.0):
7.007.044c viniḥsṛtāntraṃ bhayalolanetraṃ; balaṃ tad unmattanibhaṃ babhūva / 7.007.045a siṃhārditānām iva kuñjarāṇāṃ; niśācarāṇāṃ saha kuñjarāṇām
7.007.045c ravāś ca vegāś ca samaṃ babhūvuḥ; purāṇasiṃhena vimarditānām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511779 (0.0):
7.007.045a siṃhārditānām iva kuñjarāṇāṃ; niśācarāṇāṃ saha kuñjarāṇām / 7.007.045c ravāś ca vegāś ca samaṃ babhūvuḥ; purāṇasiṃhena vimarditānām
7.007.046a saṃchādyamānā haribāṇajālaiḥ; svabāṇajāalāni samutsṛjantaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511787 (0.0):
7.007.045c ravāś ca vegāś ca samaṃ babhūvuḥ; purāṇasiṃhena vimarditānām / 7.007.046a saṃchādyamānā haribāṇajālaiḥ; svabāṇajāalāni samutsṛjantaḥ
7.007.046c dhāvanti naktaṃcarakālameghā; vāyupraṇunnā iva kālameghāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511794 (0.0):
7.007.046a saṃchādyamānā haribāṇajālaiḥ; svabāṇajāalāni samutsṛjantaḥ / 7.007.046c dhāvanti naktaṃcarakālameghā; vāyupraṇunnā iva kālameghāḥ
7.007.047a cakraprahārair vinikṛttaśīrṣāḥ; saṃcūrṇitāṅgāś ca gadāprahāraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511803 (0.0):
7.007.046c dhāvanti naktaṃcarakālameghā; vāyupraṇunnā iva kālameghāḥ / 7.007.047a cakraprahārair vinikṛttaśīrṣāḥ; saṃcūrṇitāṅgāś ca gadāprahāraiḥ
7.007.047c asiprahārair bahudhā vibhaktāḥ; patanti śailā iva rākṣasendrāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511811 (0.0):
7.007.047a cakraprahārair vinikṛttaśīrṣāḥ; saṃcūrṇitāṅgāś ca gadāprahāraiḥ / 7.007.047c asiprahārair bahudhā vibhaktāḥ; patanti śailā iva rākṣasendrāḥ
7.007.048a cakrakṛttāsyakamalā gadāsaṃcūrṇitorasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511817 (0.0):
7.007.047c asiprahārair bahudhā vibhaktāḥ; patanti śailā iva rākṣasendrāḥ / 7.007.048a cakrakṛttāsyakamalā gadāsaṃcūrṇitorasaḥ
7.007.048c lāṅgalaglapitagrīvā musalair bhinnamastakāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511823 (0.0):
7.007.048a cakrakṛttāsyakamalā gadāsaṃcūrṇitorasaḥ / 7.007.048c lāṅgalaglapitagrīvā musalair bhinnamastakāḥ
7.007.049a ke cic caivāsinā chinnās tathānye śaratāḍitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511829 (0.0):
7.007.048c lāṅgalaglapitagrīvā musalair bhinnamastakāḥ / 7.007.049a ke cic caivāsinā chinnās tathānye śaratāḍitāḥ
7.007.049c nipetur ambarāt tūrṇaṃ rākṣasāḥ sāgarāmbhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511834 (0.0):
7.007.049a ke cic caivāsinā chinnās tathānye śaratāḍitāḥ / 7.007.049c nipetur ambarāt tūrṇaṃ rākṣasāḥ sāgarāmbhasi
7.007.050a tadāmbaraṃ vigalitahārakuṇḍalair; niśācarair nīlabalāhakopamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511844 (0.0):
7.007.049c nipetur ambarāt tūrṇaṃ rākṣasāḥ sāgarāmbhasi / 7.007.050a tadāmbaraṃ vigalitahārakuṇḍalair; niśācarair nīlabalāhakopamaiḥ
7.007.050c nipātyamānair dadṛśe nirantaraṃ; nipātyamānair iva / nīlaparvataiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511851 (0.0):
7.007.050a tadāmbaraṃ vigalitahārakuṇḍalair; niśācarair nīlabalāhakopamaiḥ / 7.007.050c nipātyamānair dadṛśe nirantaraṃ; nipātyamānair iva
7.008.001a hanyamāne bale tasmin padmanābhena pṛṣṭhataḥ / 7.008.001c mālyavān saṃnivṛtto 'tha velātiga ivārṇavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511860 (0.0):
7.007.050c nipātyamānair dadṛśe nirantaraṃ; nipātyamānair iva / nīlaparvataiḥ / 7.008.001a hanyamāne bale tasmin padmanābhena pṛṣṭhataḥ
7.008.002a saṃraktanayanaḥ kopāc calan maulir niśācaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511866 (0.0):
7.008.001c mālyavān saṃnivṛtto 'tha velātiga ivārṇavaḥ / 7.008.002a saṃraktanayanaḥ kopāc calan maulir niśācaraḥ
7.008.002c padmanābham idaṃ prāha vacanaṃ paruṣaṃ tadā / 7.008.003a nārāyaṇa na jānīṣe kṣatradharmaṃ sanātanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511877 (0.0):
7.008.002a saṃraktanayanaḥ kopāc calan maulir niśācaraḥ / 7.008.002c padmanābham idaṃ prāha vacanaṃ paruṣaṃ tadā
7.008.003c ayuddhamanaso bhagnān yo 'smān haṃsi yathetaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511885 (0.0):
7.008.003a nārāyaṇa na jānīṣe kṣatradharmaṃ sanātanam / 7.008.003c ayuddhamanaso bhagnān yo 'smān haṃsi yathetaraḥ
7.008.004a parāṅmukhavadhaṃ pāpaṃ yaḥ karoti sureśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511890 (0.0):
7.008.003c ayuddhamanaso bhagnān yo 'smān haṃsi yathetaraḥ / 7.008.004a parāṅmukhavadhaṃ pāpaṃ yaḥ karoti sureśvara
7.008.004c sa hantā na gataḥ svargaṃ labhate puṇyakarmaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511898 (0.0):
7.008.004a parāṅmukhavadhaṃ pāpaṃ yaḥ karoti sureśvara / 7.008.004c sa hantā na gataḥ svargaṃ labhate puṇyakarmaṇām
7.008.005a yuddhaśraddhātha vā te 'sti śaṅkhacakragadādhara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511906 (0.0):
7.008.004c sa hantā na gataḥ svargaṃ labhate puṇyakarmaṇām / 7.008.005a yuddhaśraddhātha vā te 'sti śaṅkhacakragadādhara
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441179 (0.023):
śaṅkhacakragadādhara *HV_38.37*526:1b / śaṅkhacakragadādhara *HV_67.52*773:2b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13851540 (0.023):
śaṅkukarṇo vivādaś ca HV_3.66ab*74a / śaṅkhacakragadādhara HV_38.37*526:1b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441171 (0.024):
śaṅkhacakragadātūṇa+ HV_App.I,42B.3026a / śaṅkhacakragadādhara HV_App.I,42B.2943b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 706219 (0.024):
devadeva mahābhāga $ śaṅkhacakragadādhara / HV_App.I,42B.2943 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25163418 (0.024):
śaṅkhacakragadādhara HV_App.I,42B.2943b / śaṅkhacakragadādharam HV_App.I,31.2403b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191767 (0.024):
devadeva mahābhāga śaṅkhacakragadādhara / HV_App.I,42B.2943 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16940288 (0.030):
śaṅkhacakragadādhara BrP_73.9b / śaṅkhacakragadādhara BrP_182.14b
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23386149 (0.054):
jayeśvarāṇāṃ parameśa keśava $ prabho gadāśaṅkhadharāsicakradhṛk &
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7780930 (0.054):
prabho gadāśaṅkhadharāsicakradhṛk ViP_1,4.31b
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092809 (0.054):
jayeśvarāṇāṃ parameśa keśava prabho gadāśaṅkhadharāsicakradhṛk /
7.008.005c ahaṃ sthito 'smi paśyāmi balaṃ darśaya yat tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511914 (0.0):
7.008.005a yuddhaśraddhātha vā te 'sti śaṅkhacakragadādhara / 7.008.005c ahaṃ sthito 'smi paśyāmi balaṃ darśaya yat tava
7.008.006a uvāca rākṣasendraṃ taṃ devarājānujo balī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511920 (0.0):
7.008.005c ahaṃ sthito 'smi paśyāmi balaṃ darśaya yat tava / 7.008.006a uvāca rākṣasendraṃ taṃ devarājānujo balī
7.008.006c yuṣmatto bhayabhītānāṃ devānāṃ vai mayābhayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511926 (0.0):
7.008.006a uvāca rākṣasendraṃ taṃ devarājānujo balī / 7.008.006c yuṣmatto bhayabhītānāṃ devānāṃ vai mayābhayam
7.008.006e rākṣasotsādanaṃ dattaṃ tad etad anupālyate / 7.008.007a prāṇair api priyaṃ kāryaṃ devānāṃ hi sadā mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511936 (0.0):
7.008.006c yuṣmatto bhayabhītānāṃ devānāṃ vai mayābhayam / 7.008.006e rākṣasotsādanaṃ dattaṃ tad etad anupālyate
7.008.007c so 'haṃ vo nihaniṣyāmi rasātalagatān api / 7.008.008a devam evaṃ bruvāṇaṃ tu raktāmburuhalocanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511948 (0.0):
7.008.007a prāṇair api priyaṃ kāryaṃ devānāṃ hi sadā mayā / 7.008.007c so 'haṃ vo nihaniṣyāmi rasātalagatān api
7.008.008c śaktyā bibheda saṃkruddho rākṣasendro rarāsa ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511954 (0.0):
7.008.008a devam evaṃ bruvāṇaṃ tu raktāmburuhalocanam / 7.008.008c śaktyā bibheda saṃkruddho rākṣasendro rarāsa ca
7.008.009a mālyavad bhujanirmuktā śaktir ghaṇṭākṛtasvanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511960 (0.0):
7.008.008c śaktyā bibheda saṃkruddho rākṣasendro rarāsa ca / 7.008.009a mālyavad bhujanirmuktā śaktir ghaṇṭākṛtasvanā
7.008.009c harer urasi babhrāja meghastheva śatahradā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511966 (0.0):
7.008.009a mālyavad bhujanirmuktā śaktir ghaṇṭākṛtasvanā / 7.008.009c harer urasi babhrāja meghastheva śatahradā
7.008.010a tatas tām eva cotkṛṣya śaktiṃ śaktidharapriyaḥ / 7.008.010c mālyavantaṃ samuddiśya cikṣepāmburuhekṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511977 (0.0):
7.008.009c harer urasi babhrāja meghastheva śatahradā / 7.008.010a tatas tām eva cotkṛṣya śaktiṃ śaktidharapriyaḥ
7.008.011a skandotsṛṣṭeva sā śaktir govindakaraniḥsṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511983 (0.0):
7.008.010c mālyavantaṃ samuddiśya cikṣepāmburuhekṣaṇaḥ / 7.008.011a skandotsṛṣṭeva sā śaktir govindakaraniḥsṛtā
7.008.011c kāṅkṣantī rākṣasaṃ prāyān maholkevāñjanācalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28511990 (0.0):
7.008.011a skandotsṛṣṭeva sā śaktir govindakaraniḥsṛtā / 7.008.011c kāṅkṣantī rākṣasaṃ prāyān maholkevāñjanācalam
7.008.012a sā tasyorasi vistīrṇe hārabhāsāvabhāsite / 7.008.012c apatad rākṣasendrasya girikūṭa ivāśaniḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512001 (0.0):
7.008.011c kāṅkṣantī rākṣasaṃ prāyān maholkevāñjanācalam / 7.008.012a sā tasyorasi vistīrṇe hārabhāsāvabhāsite
7.008.013a tayā bhinnatanutrāṇāḥ prāviśad vipulaṃ tamaḥ / 7.008.013c mālyavān punar āśvastas tasthau girir ivācalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512011 (0.0):
7.008.012c apatad rākṣasendrasya girikūṭa ivāśaniḥ / 7.008.013a tayā bhinnatanutrāṇāḥ prāviśad vipulaṃ tamaḥ
7.008.014a tataḥ kārṣṇāyasaṃ śūlaṃ kaṇṭakair bahubhiś citam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512018 (0.0):
7.008.013c mālyavān punar āśvastas tasthau girir ivācalaḥ / 7.008.014a tataḥ kārṣṇāyasaṃ śūlaṃ kaṇṭakair bahubhiś citam
7.008.014c pragṛhyābhyahanad devaṃ stanayor antare dṛḍham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512024 (0.0):
7.008.014a tataḥ kārṣṇāyasaṃ śūlaṃ kaṇṭakair bahubhiś citam / 7.008.014c pragṛhyābhyahanad devaṃ stanayor antare dṛḍham
7.008.015a tathaiva raṇaraktas tu muṣṭinā vāsavānujam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512030 (0.0):
7.008.014c pragṛhyābhyahanad devaṃ stanayor antare dṛḍham / 7.008.015a tathaiva raṇaraktas tu muṣṭinā vāsavānujam
7.008.015c tāḍayitvā dhanurmātram apakrānto niśācaraḥ / 7.008.016a tato 'mbare mahāñ śabdaḥ sādhu sādhv iti cotthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512035 (0.0):
7.008.015a tathaiva raṇaraktas tu muṣṭinā vāsavānujam / 7.008.015c tāḍayitvā dhanurmātram apakrānto niśācaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512042 (0.0):
7.008.015c tāḍayitvā dhanurmātram apakrānto niśācaraḥ / 7.008.016a tato 'mbare mahāñ śabdaḥ sādhu sādhv iti cotthitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6404389 (0.061):
BhP_10.67.027/1 jaya śabdo namaḥ śabdaḥ sādhu sādhv iti cāmbare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2801060 (0.061):
jaya śabdo namaḥ śabdaḥ sādhu sādhv iti cāmbare /
7.008.016c āhatya rākṣaso viṣṇuṃ garuḍaṃ cāpy atāḍayat / 7.008.017a vainateyas tataḥ kruddhaḥ pakṣavātena rākṣasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512053 (0.0):
7.008.016a tato 'mbare mahāñ śabdaḥ sādhu sādhv iti cotthitaḥ / 7.008.016c āhatya rākṣaso viṣṇuṃ garuḍaṃ cāpy atāḍayat
7.008.017c vyapohad balavān vāyuḥ śuṣkaparṇacayaṃ yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512059 (0.0):
7.008.017a vainateyas tataḥ kruddhaḥ pakṣavātena rākṣasaṃ / 7.008.017c vyapohad balavān vāyuḥ śuṣkaparṇacayaṃ yathā
7.008.018a dvijendrapakṣavātena drāvitaṃ dṛśya pūrvajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512064 (0.0):
7.008.017c vyapohad balavān vāyuḥ śuṣkaparṇacayaṃ yathā / 7.008.018a dvijendrapakṣavātena drāvitaṃ dṛśya pūrvajam
7.008.018c sumālī svabalaiḥ sārdhaṃ laṅkām abhimukho yayau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512072 (0.0):
7.008.018a dvijendrapakṣavātena drāvitaṃ dṛśya pūrvajam / 7.008.018c sumālī svabalaiḥ sārdhaṃ laṅkām abhimukho yayau
7.008.019a pakṣavātabaloddhūto mālyavān api rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512078 (0.0):
7.008.018c sumālī svabalaiḥ sārdhaṃ laṅkām abhimukho yayau / 7.008.019a pakṣavātabaloddhūto mālyavān api rākṣasaḥ
7.008.019c svabalena samāgamya yayau laṅkāṃ hriyā vṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512085 (0.0):
7.008.019a pakṣavātabaloddhūto mālyavān api rākṣasaḥ / 7.008.019c svabalena samāgamya yayau laṅkāṃ hriyā vṛtaḥ
7.008.020a evaṃ te rākṣasā rāma hariṇā kamalekṣaṇa / 7.008.020c bahuśaḥ saṃyuge bhagnā hatapravaranāyakāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512096 (0.0):
7.008.019c svabalena samāgamya yayau laṅkāṃ hriyā vṛtaḥ / 7.008.020a evaṃ te rākṣasā rāma hariṇā kamalekṣaṇa
7.008.021a aśaknuvantas te viṣṇuṃ pratiyoddhuṃ bhayārditāḥ / 7.008.021c tyaktvā laṅkāṃ gatā vastuṃ pātālaṃ sahapatnayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512107 (0.0):
7.008.020c bahuśaḥ saṃyuge bhagnā hatapravaranāyakāḥ / 7.008.021a aśaknuvantas te viṣṇuṃ pratiyoddhuṃ bhayārditāḥ
7.008.022a sumālinaṃ samāsādya rākṣasaṃ raghunandana / 7.008.022c sthitāḥ prakhyātavīryās te vaṃśe sālakaṭaṅkaṭe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512117 (0.0):
7.008.021c tyaktvā laṅkāṃ gatā vastuṃ pātālaṃ sahapatnayaḥ / 7.008.022a sumālinaṃ samāsādya rākṣasaṃ raghunandana
7.008.023a ye tvayā nihatās te vai paulastyā nāma rākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512125 (0.0):
7.008.022c sthitāḥ prakhyātavīryās te vaṃśe sālakaṭaṅkaṭe / 7.008.023a ye tvayā nihatās te vai paulastyā nāma rākṣasāḥ
7.008.023c sumālī mālyavān mālī ye ca teṣāṃ puraḥsarāḥ / 7.008.023e sarva ete mahābhāga rāvaṇād balavattarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512133 (0.0):
7.008.023a ye tvayā nihatās te vai paulastyā nāma rākṣasāḥ / 7.008.023c sumālī mālyavān mālī ye ca teṣāṃ puraḥsarāḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22241804 (0.049):
7.006.049a mālyavāṃś ca sumālī ca mālī ca rajanīcarāḥ / 7.006.049c āsan puraḥsarās teṣāṃ kratūnām iva pāvakāḥ
7.008.024a na cānyo rakṣasāṃ hantā sureṣv api puraṃjaya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512139 (0.0):
7.008.023e sarva ete mahābhāga rāvaṇād balavattarāḥ / 7.008.024a na cānyo rakṣasāṃ hantā sureṣv api puraṃjaya
7.008.024c ṛte nārāyaṇaṃ devaṃ śaṅkhacakragadādharam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512146 (0.0):
7.008.024a na cānyo rakṣasāṃ hantā sureṣv api puraṃjaya / 7.008.024c ṛte nārāyaṇaṃ devaṃ śaṅkhacakragadādharam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 628864 (0.018):
praviśya dvārakāṃ devaṃ $ śaṅkhacakragadādharam / HV_App.I,31.2403 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22114421 (0.018):
praviśya dvārakāṃ devaṃ śaṅkhacakragadādharam / HV_App.I,31.2403 /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm18u.htm.txt) 13721799 (0.019):
nārāyaṇaṃ ca viśveśaṃ śaṅkhacakragadādharam // Bhmj_18.30 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10798447 (0.020):
paryaṅkaśāyinaṃ devaṃ śaṅkhacakragadādharam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26776282 (0.020):
sa dadarśa tu saprema $ devadevaṃ jagadgurum & / śaṅkhacakradharaṃ devaṃ % gadācakrograpāṇinam // BrP_50.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11047600 (0.020):
sa dadarśa tu saprema devadevaṃ jagadgurum / / śaṅkhacakradharaṃ devaṃ gadācakrograpāṇinam // BrP_50.5 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18825346 (0.021):
saṃsevya paramaṃ devaṃ śaṅkhacakragadādharam // RKV_36.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777226 (0.022):
sarveṣām eva goptāraṃ % vyāpinaṃ sarvabhāvinam // BrP_51.13 // / śaṅkhacakradharaṃ devaṃ $ gadāmuśaladhāriṇam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778694 (0.022):
śrīvatsavakṣasaṃ devaṃ % śaṅkhacakragadādharam // BrP_53.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048543 (0.022):
sarveṣām eva goptāraṃ vyāpinaṃ sarvabhāvinam // BrP_51.13 // / śaṅkhacakradharaṃ devaṃ gadāmuśaladhāriṇam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11050011 (0.022):
śrīvatsavakṣasaṃ devaṃ śaṅkhacakragadādharam // BrP_53.32 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20650903 (0.027):
13,013.006d@003A_0241 prapannaḥ śaraṇaṃ devaṃ śaṅkhacakragadādharam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 671294 (0.029):
natāḥ sma viṣṇuṃ deveśaṃ $ śaṅkhacakragadādharam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22156846 (0.029):
natāḥ sma viṣṇuṃ deveśaṃ śaṅkhacakragadādharam /
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549521 (0.031):
ye smaranti sadā viṣṇuṃ śaṅkhacakragadādharam / sarvapāpavinirmuktāḥ paraṃ brahma viśanti te. // MKm_29 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971903 (0.031):
ūrdhvabāhuḥ sa deveśaṃ $ śaṅkhacakragadādharam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036888 (0.031):
ūrdhvabāhuḥ sa deveśaṃ śaṅkhacakragadādharam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18807798 (0.031):
sasmāra sa ca deveśaṃ śaṅkhacakragadādharam // RKV_9.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3185962 (0.032):
viṣṇumālokya deveśaṃ śaṅkhacakragadādharam / / sarvādhipatyamāsthāya sthitiṃ ca labhate naraḥ // Vis_37.89 //
7.008.025a bhavān nārāyaṇo devaś caturbāhuḥ sanātanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512152 (0.0):
7.008.024c ṛte nārāyaṇaṃ devaṃ śaṅkhacakragadādharam / 7.008.025a bhavān nārāyaṇo devaś caturbāhuḥ sanātanaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23728869 (0.054):
yamastaṃ prāhaṃ māṃ viṣṇurdevaścakragadādharaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784384 (0.055):
ahaṃ nārāyaṇo devaḥ $ śaṅkhacakragadādharaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055699 (0.055):
ahaṃ nārāyaṇo devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ /
7.008.025c rākṣasān hantum utpanno ajeyaḥ prabhur avyayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512158 (0.0):
7.008.025a bhavān nārāyaṇo devaś caturbāhuḥ sanātanaḥ / 7.008.025c rākṣasān hantum utpanno ajeyaḥ prabhur avyayaḥ
7.009.001a kasya cit tv atha kālasya sumālī nāma rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512165 (0.0):
7.008.025c rākṣasān hantum utpanno ajeyaḥ prabhur avyayaḥ / 7.009.001a kasya cit tv atha kālasya sumālī nāma rākṣasaḥ
7.009.001c rasātalān martyalokaṃ sarvaṃ vai vicacāara ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512171 (0.0):
7.009.001a kasya cit tv atha kālasya sumālī nāma rākṣasaḥ / 7.009.001c rasātalān martyalokaṃ sarvaṃ vai vicacāara ha
7.009.002a nīlajīmūtasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19745400 (0.0):
02,028.053b@015_0087 atidīrgho mahākāyaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ / 02,028.053b@015_0088 nīlajīmūtasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21880304 (0.0):
balaṃ nāgasahasrasya % dhārayan parvatopamaḥ // Ram_3,36.1 // / nīlajīmūtasaṃkāśas $ taptakāñcanakuṇḍalaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357727 (0.0):
balaṃ nāgasahasrasya dhārayan parvatopamaḥ // Ram_3,36.1 // / nīlajīmūtasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063383 (0.0):
3.036.001c balaṃ nāgasahasrasya dhārayan parvatopamaḥ / 3.036.002a nīlajīmūtasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512177 (0.0):
7.009.001c rasātalān martyalokaṃ sarvaṃ vai vicacāara ha / 7.009.002a nīlajīmūtasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21880465 (0.051):
tato 'haṃ meghasaṃkāśas $ taptakāñcanakuṇḍalaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357888 (0.051):
tato 'haṃ meghasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063533 (0.051):
3.036.013a tato 'haṃ meghasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ
7.009.002c kanyāṃ duhitaraṃ gṛhya vinā padmam iva śriyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512183 (0.0):
7.009.002a nīlajīmūtasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ / 7.009.002c kanyāṃ duhitaraṃ gṛhya vinā padmam iva śriyam
7.009.002e athāpaśyat sa gacchantaṃ puṣpakeṇa dhaneśvaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512190 (0.0):
7.009.002c kanyāṃ duhitaraṃ gṛhya vinā padmam iva śriyam / 7.009.002e athāpaśyat sa gacchantaṃ puṣpakeṇa dhaneśvaram
7.009.003a taṃ dṛṣṭvāmarasaṃkāśaṃ gacchantaṃ pāvakopamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512195 (0.0):
7.009.002e athāpaśyat sa gacchantaṃ puṣpakeṇa dhaneśvaram / 7.009.003a taṃ dṛṣṭvāmarasaṃkāśaṃ gacchantaṃ pāvakopamam
7.009.003c athābbravīt sutāṃ rakṣaḥ kaikasīṃ nāma nāmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512202 (0.0):
7.009.003a taṃ dṛṣṭvāmarasaṃkāśaṃ gacchantaṃ pāvakopamam / 7.009.003c athābbravīt sutāṃ rakṣaḥ kaikasīṃ nāma nāmataḥ
7.009.004a putri pradānakālo 'yaṃ yauvanaṃ te 'tivartate / 7.009.004c tvatkṛte ca vayaṃ sarve yantritā dharmabuddhayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512214 (0.0):
7.009.003c athābbravīt sutāṃ rakṣaḥ kaikasīṃ nāma nāmataḥ / 7.009.004a putri pradānakālo 'yaṃ yauvanaṃ te 'tivartate
7.009.005a tvaṃ hi sarvaguṇopetā śrīḥ sapadmeva putrike
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512223 (0.0):
7.009.004c tvatkṛte ca vayaṃ sarve yantritā dharmabuddhayaḥ / 7.009.005a tvaṃ hi sarvaguṇopetā śrīḥ sapadmeva putrike
7.009.005c pratyākhyānāc ca bhītais tvaṃ na varaiḥ pratigṛhyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512229 (0.0):
7.009.005a tvaṃ hi sarvaguṇopetā śrīḥ sapadmeva putrike / 7.009.005c pratyākhyānāc ca bhītais tvaṃ na varaiḥ pratigṛhyase
7.009.006a kanyāpitṛtvaṃ duḥkhaṃ hi sarveṣāṃ mānakāṅkṣiṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512234 (0.0):
7.009.005c pratyākhyānāc ca bhītais tvaṃ na varaiḥ pratigṛhyase / 7.009.006a kanyāpitṛtvaṃ duḥkhaṃ hi sarveṣāṃ mānakāṅkṣiṇām
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22244416 (0.044):
7.012.011a kanyāpitṛtvaṃ duḥkhaṃ hi narāṇāṃ mānakāṅkṣiṇām
7.009.006c na jñāyate ca kaḥ kanyāṃ varayed iti putrike / 7.009.007a mātuḥ kulaṃ pitṛkulaṃ yatra caiva pradīyate
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15467140 (0.0):
05,095.015c narāṇām ṛddhasattvānāṃ kule kanyāprarohaṇam / 05,095.016a mātuḥ kulaṃ pitṛkulaṃ yatra caiva pradīyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512245 (0.0):
7.009.006a kanyāpitṛtvaṃ duḥkhaṃ hi sarveṣāṃ mānakāṅkṣiṇām / 7.009.006c na jñāyate ca kaḥ kanyāṃ varayed iti putrike
7.009.007c kulatrayaṃ sadā kanyā saṃśaye sthāpya tiṣṭhati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512252 (0.0):
7.009.007a mātuḥ kulaṃ pitṛkulaṃ yatra caiva pradīyate / 7.009.007c kulatrayaṃ sadā kanyā saṃśaye sthāpya tiṣṭhati
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15467140 (0.044):
05,095.016a mātuḥ kulaṃ pitṛkulaṃ yatra caiva pradīyate / 05,095.016c kulatrayaṃ saṃśayitaṃ kurute kanyakā satām
7.009.008a sā tvaṃ munivaraśreṣṭhaṃ prajāpatikulodbhavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512259 (0.0):
7.009.007c kulatrayaṃ sadā kanyā saṃśaye sthāpya tiṣṭhati / 7.009.008a sā tvaṃ munivaraśreṣṭhaṃ prajāpatikulodbhavam
7.009.008c gaccha viśravasaṃ putri paulastyaṃ varaya svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512266 (0.0):
7.009.008a sā tvaṃ munivaraśreṣṭhaṃ prajāpatikulodbhavam / 7.009.008c gaccha viśravasaṃ putri paulastyaṃ varaya svayam
7.009.009a īdṛśās te bhaviṣyanti putrāḥ putri na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512271 (0.0):
7.009.008c gaccha viśravasaṃ putri paulastyaṃ varaya svayam / 7.009.009a īdṛśās te bhaviṣyanti putrāḥ putri na saṃśayaḥ
7.009.009c tejasā bhāskarasamā yādṛśo 'yaṃ dhaneśvaraḥ / 7.009.010a etasminn antare rāma pulastyatanayo dvijaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512281 (0.0):
7.009.009a īdṛśās te bhaviṣyanti putrāḥ putri na saṃśayaḥ / 7.009.009c tejasā bhāskarasamā yādṛśo 'yaṃ dhaneśvaraḥ
7.009.010c agnihotram upātiṣṭhac caturtha iva pāvakaḥ / 7.009.011a sā tu tāṃ dāruṇāṃ velām acintya pitṛgauravāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512290 (0.0):
7.009.010a etasminn antare rāma pulastyatanayo dvijaḥ / 7.009.010c agnihotram upātiṣṭhac caturtha iva pāvakaḥ
7.009.011c upasṛtyāgratas tasya caraṇādhomukhī sthitā / 7.009.012a sa tu tāṃ vīkṣya suśroṇīṃ pūrṇacandranibhānanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512304 (0.0):
7.009.011a sā tu tāṃ dāruṇāṃ velām acintya pitṛgauravāt / 7.009.011c upasṛtyāgratas tasya caraṇādhomukhī sthitā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17146447 (0.045):
pūrṇacandra iva priyaḥ Ram_2,40.3d / pūrṇacandranibhānanām Ram_2,95.18d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17146455 (0.045):
pūrṇacandranibhānanām Ram_3,32.19b / pūrṇacandranibhānanām Ram_3,44.11b
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764189 (0.049):
5.015.003a sa dadarśa tataḥ sītāṃ pūrṇacandranibhānanām
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12711212 (0.054):
pūrṇacandrapriyāṃ devīṃ pūrṇacandranibhānanām // BhS_10.51 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879120 (0.056):
tāṃ tu dṛṣṭvādya vaidehīṃ $ pūrṇacandranibhānanām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356543 (0.056):
tāṃ tu dṛṣṭvādya vaidehīṃ pūrṇacandranibhānanām /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062285 (0.056):
3.032.019a tāṃ tu dṛṣṭvādya vaidehīṃ pūrṇacandranibhānanām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3077093 (0.060):
uvāca śokasaṃtaptaḥ % pūrṇacandranibhānanām // Ram_2,95.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7719363 (0.060):
uvāca śokasaṃtaptaḥ pūrṇacandranibhānanām // Ram_2,95.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21883468 (0.060):
śubhāṃ ruciradantauṣṭhīṃ $ pūrṇacandranibhānanām & / āsīnāṃ parṇaśālāyāṃ % bāṣpaśokābhipīḍitām // Ram_3,44.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7360890 (0.060):
śubhāṃ ruciradantauṣṭhīṃ pūrṇacandranibhānanām / / āsīnāṃ parṇaśālāyāṃ bāṣpaśokābhipīḍitām // Ram_3,44.11 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10066310 (0.060):
3.044.011a śubhāṃ ruciradantauṣṭhīṃ pūrṇacandranibhānanām / 3.044.011c āsīnāṃ parṇaśālāyāṃ bāṣpaśokābhipīḍitām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20199719 (0.063):
07,055.017b*0399_03 sukumārīṃ viśālākṣīṃ pūrṇacandranibhānanām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19785219 (0.063):
02,072.012d*0612_01 raktatvak*nakhīṃ śyāmāṃ pūrṇacandranibhānanām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19817306 (0.064):
03,060.031c sukumārānavadyāṅgīṃ pūrṇacandranibhānanām / 03,060.031d*0256_01 praphullapadmanayanāṃ tathā madhurabhāṣiṇīm
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822213 (0.064):
03,065.025a ayam āśvāsayāmy enāṃ pūrṇacandranibhānanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28438399 (0.064):
5.028.007a aham āśvāsayāmy enāṃ pūrṇacandranibhānanām
7.009.012c abravīt paramodāro dīpyamāna ivaujasā / 7.009.013a bhadre kasyāsi duhitā kuto vā tvam ihāgatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512309 (0.0):
7.009.012a sa tu tāṃ vīkṣya suśroṇīṃ pūrṇacandranibhānanām / 7.009.012c abravīt paramodāro dīpyamāna ivaujasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512316 (0.0):
7.009.012c abravīt paramodāro dīpyamāna ivaujasā / 7.009.013a bhadre kasyāsi duhitā kuto vā tvam ihāgatā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19952151 (0.046):
04,008.007b@006_0043 kā tvaṃ sarvānavadyāṅgī kuto 'si tvam ihāgatā / 04,008.007b@006_0044 kasya vā tvaṃ viśālākṣi kiṃ vā te karavāṇy aham
7.009.013c kiṃ kāryaṃ kasya vā hetos tattvato brūhi śobhane / 7.009.014a evam uktā tu sā kanyā kṛtāñjalir athābravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512326 (0.0):
7.009.013a bhadre kasyāsi duhitā kuto vā tvam ihāgatā / 7.009.013c kiṃ kāryaṃ kasya vā hetos tattvato brūhi śobhane
7.009.014c ātmaprabhāvena mune jñātum arhasi me matam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512334 (0.0):
7.009.014a evam uktā tu sā kanyā kṛtāñjalir athābravīt / 7.009.014c ātmaprabhāvena mune jñātum arhasi me matam
7.009.015a kiṃ tu viddhi hi māṃ brahmañ śāsanāt pitur āgatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512341 (0.0):
7.009.014c ātmaprabhāvena mune jñātum arhasi me matam / 7.009.015a kiṃ tu viddhi hi māṃ brahmañ śāsanāt pitur āgatām
7.009.015c kaikasī nāma nāmnāhaṃ śeṣaṃ tvaṃ jñātum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512348 (0.0):
7.009.015a kiṃ tu viddhi hi māṃ brahmañ śāsanāt pitur āgatām / 7.009.015c kaikasī nāma nāmnāhaṃ śeṣaṃ tvaṃ jñātum arhasi
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10850252 (0.049):
mamedaṃ ca vayo brahmañc cheṣaṃ tvaṃ jñātum arhasi / / evamuktas tayā so 'pi kṣaṇaṃ dhyātvābravīd idam // RKS_109.20 //
7.009.016a sa tu gatvā munir dhyānaṃ vākyam etad uvāca ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512355 (0.0):
7.009.015c kaikasī nāma nāmnāhaṃ śeṣaṃ tvaṃ jñātum arhasi / 7.009.016a sa tu gatvā munir dhyānaṃ vākyam etad uvāca ha
7.009.016c vijñātaṃ te mayā bhadre kāraṇaṃ yan manogatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512361 (0.0):
7.009.016a sa tu gatvā munir dhyānaṃ vākyam etad uvāca ha / 7.009.016c vijñātaṃ te mayā bhadre kāraṇaṃ yan manogatam
7.009.017a dāruṇāyāṃ tu velāyāṃ yasmāt tvaṃ mām upasthitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512368 (0.0):
7.009.016c vijñātaṃ te mayā bhadre kāraṇaṃ yan manogatam / 7.009.017a dāruṇāyāṃ tu velāyāṃ yasmāt tvaṃ mām upasthitā
7.009.017c śṛṇu tasmāt sutān bhadre yādṛśāñ janayiṣyasi / 7.009.018a dāruṇān dāruṇākārān dāruṇābhijanapriyān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512380 (0.0):
7.009.017a dāruṇāyāṃ tu velāyāṃ yasmāt tvaṃ mām upasthitā / 7.009.017c śṛṇu tasmāt sutān bhadre yādṛśāñ janayiṣyasi
7.009.018c prasaviṣyasi suśroṇi rākṣasān krūrakarmaṇaḥ / 7.009.019a sā tu tadvacanaṃ śrutvā praṇipatyābravīd vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512391 (0.0):
7.009.018a dāruṇān dāruṇākārān dāruṇābhijanapriyān / 7.009.018c prasaviṣyasi suśroṇi rākṣasān krūrakarmaṇaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752975 (0.047):
etac chrutvā tu vacanaṃ HV_79.38*871a / etac chrutvābravīd enaṃ HV_26.17a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16844160 (0.048):
devāpir vākyam abravīt BrP_127.23f / devāpivacanaṃ śrutvā BrP_127.57a
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829395 (0.049):
tasya tad vacanaṃ śrutvābravīd indras tadā vacaḥ // RKS_79.43 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347748 (0.052):
pakṣirājavacaḥ śrutvā bhagavānvākyamabravīt // GarP_2,17.3 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4437977 (0.057):
kṛṣṇasya vacanaṃ śrutvā tadākrūro 'bravīd vacaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26824434 (0.058):
tad rājavacanaṃ śrutvā $ muniputro 'bravīd vacaḥ //* BrP_123.55 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11095746 (0.058):
tad rājavacanaṃ śrutvā muniputro 'bravīd vacaḥ //* BrP_123.55 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820418 (0.058):
rājñyāstu vacanaṃ śrutvā nārado vākyam abravīt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26816135 (0.059):
devānāṃ vacanaṃ śrutvā $ śivo vākyam athābravīt //* BrP_110.140 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11087447 (0.059):
devānāṃ vacanaṃ śrutvā śivo vākyam athābravīt //* BrP_110.140 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10791710 (0.059):
iti tasya vacaḥ śrutvā vighneśo vākyam abravīt / / ahaṃ na vighnaye tvāṃ cet katham anye 'rcayanti mām // RKS_29.58 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15464477 (0.059):
05,091.000*0418_01 vidurasya vacaḥ śrutvā praśritaṃ puruṣottamaḥ / 05,091.000*0418_02 idaṃ hovāca vacanaṃ bhagavān madhusūdanaḥ
% Mahabharata: Mahaprasthanikaparvan (mbh_17_u.htm.txt) 8359333 (0.061):
17,003.028a nāradasya vacaḥ śrutvā rājā vacanam abravīt
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16872733 (0.062):
punar evābravīd vacaḥ BrP_11.20b / punar evābravīd vākyaṃ BrP_47.10c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11077409 (0.062):
tat pautravacanaṃ śrutvā pulastyo vākyam abravīt //* BrP_97.15 //
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15643257 (0.063):
09,002.002c vicintya ca mahārāja tato vacanam abravīt / 09,002.002d*0013_01 yac chrutvā suhṛdāṃ cātikaruṇā samajāyata
7.009.019c bhagavan nedṛśāḥ putrās tvatto 'rhā brahmayonitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512398 (0.0):
7.009.019a sā tu tadvacanaṃ śrutvā praṇipatyābravīd vacaḥ / 7.009.019c bhagavan nedṛśāḥ putrās tvatto 'rhā brahmayonitaḥ
7.009.020a athābravīn munis tatra paścimo yas tavātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512406 (0.0):
7.009.019c bhagavan nedṛśāḥ putrās tvatto 'rhā brahmayonitaḥ / 7.009.020a athābravīn munis tatra paścimo yas tavātmajaḥ
7.009.020c mama vaṃśānurūpaś ca dharmātmā ca bhaviṣyati / 7.009.021a evam uktā tu sā kanyā rāma kālena kena cit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512416 (0.0):
7.009.020a athābravīn munis tatra paścimo yas tavātmajaḥ / 7.009.020c mama vaṃśānurūpaś ca dharmātmā ca bhaviṣyati
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1519997 (0.041):
08,064.019b*1017_04 śaśaṃsu[ḥ] kṛṣṇārjunayor mahad yaśaḥ / 08,064.019c tavātmajaḥ sūtasutaś ca na vyathāṃ; na vismayaṃ jagmatur
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230268 (0.052):
[340] varṇyasyeti/ evamagre 'pi/ etadudāharati yatheti/ pūrvokteti/ / ātmā sakriyaḥ kriyāhetuguṇavattvāt loṣṭavat ityevaṃrūpetyarthaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644189 (0.059):
439.004. śreṣṭhī kathayati tvaṃ mama vayasyaputro bhavasi/ / 439.005. mayaiva tava dātavyam/ / 439.005. tava pitrā gacchatā mama hasto kārṣāpaṇāḥ sthāpitāḥ/
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895763 (0.061):
vipākajo dharmo vipākadharmastabhdāvastattāsāṃ 'avasthā' asyā iti yathoktā / prajñāpāramitā / 'sarvaśuklamayī' iti sarve kuśalā dharmāḥ sāśravā
7.009.021c janayām āsa bībhatsaṃ rakṣorūpaṃ sudāruṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512424 (0.0):
7.009.021a evam uktā tu sā kanyā rāma kālena kena cit / 7.009.021c janayām āsa bībhatsaṃ rakṣorūpaṃ sudāruṇam
7.009.022a daśaśīrṣaṃ mahādaṃṣṭraṃ nīlāñjanacayopamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512431 (0.0):
7.009.021c janayām āsa bībhatsaṃ rakṣorūpaṃ sudāruṇam / 7.009.022a daśaśīrṣaṃ mahādaṃṣṭraṃ nīlāñjanacayopamam
7.009.022c tāmrauṣṭhaṃ viṃśatibhujaṃ mahāsyaṃ dīptamūrdhajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512440 (0.0):
7.009.022a daśaśīrṣaṃ mahādaṃṣṭraṃ nīlāñjanacayopamam / 7.009.022c tāmrauṣṭhaṃ viṃśatibhujaṃ mahāsyaṃ dīptamūrdhajam
7.009.023a jātamātre tatas tasmin sajvālakavalāḥ śivāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512446 (0.0):
7.009.022c tāmrauṣṭhaṃ viṃśatibhujaṃ mahāsyaṃ dīptamūrdhajam / 7.009.023a jātamātre tatas tasmin sajvālakavalāḥ śivāḥ
7.009.023c kravyādāś cāpasavyāni maṇḍalāni pracakrire / 7.009.024a vavarṣa rudhiraṃ devo meghāś ca kharanisvanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512455 (0.0):
7.009.023a jātamātre tatas tasmin sajvālakavalāḥ śivāḥ / 7.009.023c kravyādāś cāpasavyāni maṇḍalāni pracakrire
7.009.024c prababhau na ca khe sūryo maholkāś cāpatan bhuvi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512464 (0.0):
7.009.024a vavarṣa rudhiraṃ devo meghāś ca kharanisvanāḥ / 7.009.024c prababhau na ca khe sūryo maholkāś cāpatan bhuvi
7.009.025a atha nāmākarot tasya pitāmahasamaḥ pitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512469 (0.0):
7.009.024c prababhau na ca khe sūryo maholkāś cāpatan bhuvi / 7.009.025a atha nāmākarot tasya pitāmahasamaḥ pitā
7.009.025c daśaśīrṣaḥ prasūto 'yaṃ daśagrīvo bhaviṣyati / 7.009.026a tasya tv anantaraṃ jātaḥ kumbhakarṇo mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512480 (0.0):
7.009.025a atha nāmākarot tasya pitāmahasamaḥ pitā / 7.009.025c daśaśīrṣaḥ prasūto 'yaṃ daśagrīvo bhaviṣyati
7.009.026c pramāṇād yasya vipulaṃ pramāṇaṃ neha vidyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512487 (0.0):
7.009.026a tasya tv anantaraṃ jātaḥ kumbhakarṇo mahābalaḥ / 7.009.026c pramāṇād yasya vipulaṃ pramāṇaṃ neha vidyate
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22239446 (5.960):
7.001.016c akampanaś ca durdharṣo nihatās te niśācarāḥ / 7.001.017a yasya pramāṇād vipulaṃ pramāṇaṃ neha vidyate
7.009.027a tataḥ śūrpaṇakhā nāma saṃjajñe vikṛtānanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512494 (0.0):
7.009.026c pramāṇād yasya vipulaṃ pramāṇaṃ neha vidyate / 7.009.027a tataḥ śūrpaṇakhā nāma saṃjajñe vikṛtānanā
7.009.027c vibhīṣaṇaś ca dharmātmā kaikasyāḥ paścimaḥ sutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512499 (0.0):
7.009.027a tataḥ śūrpaṇakhā nāma saṃjajñe vikṛtānanā / 7.009.027c vibhīṣaṇaś ca dharmātmā kaikasyāḥ paścimaḥ sutaḥ
7.009.028a te tu tatra mahāraṇye vavṛdhuḥ sumahaujasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512506 (0.0):
7.009.027c vibhīṣaṇaś ca dharmātmā kaikasyāḥ paścimaḥ sutaḥ / 7.009.028a te tu tatra mahāraṇye vavṛdhuḥ sumahaujasaḥ
7.009.028c teṣāṃ krūro daśagrīvo lokodvegakaro 'bhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512513 (0.0):
7.009.028a te tu tatra mahāraṇye vavṛdhuḥ sumahaujasaḥ / 7.009.028c teṣāṃ krūro daśagrīvo lokodvegakaro 'bhavat
7.009.029a kumbhakarṇaḥ pramattas tu maharṣīn dharmasaṃśritān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512520 (0.0):
7.009.028c teṣāṃ krūro daśagrīvo lokodvegakaro 'bhavat / 7.009.029a kumbhakarṇaḥ pramattas tu maharṣīn dharmasaṃśritān
7.009.029c trailokyaṃ trāsayan duṣṭo bhakṣayan vicacāra ha / 7.009.030a vibhīṣaṇas tu dharmātmā nityaṃ dharmapathe sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22243345 (0.0):
7.010.005c dharme prayatamānasya satpathe niṣṭhitasya ca / 7.010.006a vibhīṣaṇas tu dharmātmā nityaṃ dharmaparaḥ śuciḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512524 (0.0):
7.009.029a kumbhakarṇaḥ pramattas tu maharṣīn dharmasaṃśritān / 7.009.029c trailokyaṃ trāsayan duṣṭo bhakṣayan vicacāra ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512533 (0.0):
7.009.029c trailokyaṃ trāsayan duṣṭo bhakṣayan vicacāra ha / 7.009.030a vibhīṣaṇas tu dharmātmā nityaṃ dharmapathe sthitaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16848365 (0.043):
dharmātmā sa vibhīṣaṇaḥ BrP_176.26b / dharmātmā sumahāyaśāḥ BrP_8.87b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23969003 (0.046):
uttuṅgasthūladeho 'sa $ bhīmadṛṣṭir mahābalaḥ & / vānarān bhakṣayan duṣṭo % vicacāra kṣudhānvitaḥ // NsP_52.59 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17033988 (0.046):
uttuṅgasthūladeho 'sa bhīmadṛṣṭir mahābalaḥ / / vānarān bhakṣayan duṣṭo vicacāra kṣudhānvitaḥ // NsP_52.59 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21873744 (0.048):
vibhīṣaṇas tu dharmātmā $ na tu rākṣasaceṣṭitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7351169 (0.048):
vibhīṣaṇas tu dharmātmā na tu rākṣasaceṣṭitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10057303 (0.048):
3.016.020a vibhīṣaṇas tu dharmātmā na tu rākṣasaceṣṭitaḥ
7.009.030c svādhyāyaniyatāhāra uvāsa niyatendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512539 (0.0):
7.009.030a vibhīṣaṇas tu dharmātmā nityaṃ dharmapathe sthitaḥ / 7.009.030c svādhyāyaniyatāhāra uvāsa niyatendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11762398 (0.044):
5.011.054a ihaiva niyatāhāro vatsyāmi niyatendriyaḥ
7.009.031a atha vitteśvaro devas tatra kālena kena cit / 7.009.031c āgacchat pitaraṃ draṣṭuṃ puṣpakeṇa mahaujasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512550 (0.0):
7.009.030c svādhyāyaniyatāhāra uvāsa niyatendriyaḥ / 7.009.031a atha vitteśvaro devas tatra kālena kena cit
7.009.032a taṃ dṛṣṭvā kaikasī tatra jvalantam iva tejasā / 7.009.032c āsthāya rākṣasīṃ buddhiṃ daśagrīvam uvāca ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512559 (0.0):
7.009.031c āgacchat pitaraṃ draṣṭuṃ puṣpakeṇa mahaujasaṃ / 7.009.032a taṃ dṛṣṭvā kaikasī tatra jvalantam iva tejasā
7.009.033a putravaiśravaṇaṃ paśya bhrātaraṃ tejasā vṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512564 (0.0):
7.009.032c āsthāya rākṣasīṃ buddhiṃ daśagrīvam uvāca ha / 7.009.033a putravaiśravaṇaṃ paśya bhrātaraṃ tejasā vṛtam
7.009.033c bhrātṛbhāve same cāpi paśyātmānaṃ tvam īdṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512572 (0.0):
7.009.033a putravaiśravaṇaṃ paśya bhrātaraṃ tejasā vṛtam / 7.009.033c bhrātṛbhāve same cāpi paśyātmānaṃ tvam īdṛśam
7.009.034a daśagrīva tathā yatnaṃ kuruṣvāmitavikrama / 7.009.034c yathā bhavasi me putra śīghraṃ vaiśvaraṇopamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512583 (0.0):
7.009.033c bhrātṛbhāve same cāpi paśyātmānaṃ tvam īdṛśam / 7.009.034a daśagrīva tathā yatnaṃ kuruṣvāmitavikrama
7.009.035a mātus tad vacanaṃ śrutvā daśagrīvaḥ pratāpavān / 7.009.035c amarṣam atulaṃ lebhe pratijñāṃ cākarot tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512593 (0.0):
7.009.034c yathā bhavasi me putra śīghraṃ vaiśvaraṇopamaḥ / 7.009.035a mātus tad vacanaṃ śrutvā daśagrīvaḥ pratāpavān
7.009.036a satyaṃ te pratijānāmi tulyo bhrātrādhiko 'pi vā / 7.009.036c bhaviṣyāmy acirān mātaḥ saṃtāpaṃ tyaja hṛdgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512606 (0.0):
7.009.035c amarṣam atulaṃ lebhe pratijñāṃ cākarot tadā / 7.009.036a satyaṃ te pratijānāmi tulyo bhrātrādhiko 'pi vā
7.009.037a tataḥ krodhena tenaiva daśagrīvaḥ sahānujaḥ / 7.009.037c prāpsyāmi tapasā kāmam iti kṛtvādhyavasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512614 (0.0):
7.009.036c bhaviṣyāmy acirān mātaḥ saṃtāpaṃ tyaja hṛdgatam / 7.009.037a tataḥ krodhena tenaiva daśagrīvaḥ sahānujaḥ
7.009.037e āgacchad ātmasiddhyarthaṃ gokarṇasyāśramaṃ śubham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512622 (0.0):
7.009.037c prāpsyāmi tapasā kāmam iti kṛtvādhyavasya ca / 7.009.037e āgacchad ātmasiddhyarthaṃ gokarṇasyāśramaṃ śubham
7.010.001a athābravīd dvijaṃ rāmaḥ kathaṃ te bhrātaro vane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512629 (0.0):
7.009.037e āgacchad ātmasiddhyarthaṃ gokarṇasyāśramaṃ śubham / 7.010.001a athābravīd dvijaṃ rāmaḥ kathaṃ te bhrātaro vane
7.010.001c kīdṛśaṃ tu tadā brahmaṃs tapaś cerur mahāvratāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512637 (0.0):
7.010.001a athābravīd dvijaṃ rāmaḥ kathaṃ te bhrātaro vane / 7.010.001c kīdṛśaṃ tu tadā brahmaṃs tapaś cerur mahāvratāḥ
7.010.002a agastyas tv abravīt tatra rāmaṃ prayata mānasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512642 (0.0):
7.010.001c kīdṛśaṃ tu tadā brahmaṃs tapaś cerur mahāvratāḥ / 7.010.002a agastyas tv abravīt tatra rāmaṃ prayata mānasaṃ
7.010.002c tāṃs tān dharmavidhīṃs tatra bhrātaras te samāviśan / 7.010.003a kumbhakarṇas tadā yatto nityaṃ dharmaparāyaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512653 (0.0):
7.010.002a agastyas tv abravīt tatra rāmaṃ prayata mānasaṃ / 7.010.002c tāṃs tān dharmavidhīṃs tatra bhrātaras te samāviśan
7.010.003c tatāpa graiṣmike kāle pañcasv agniṣv avasthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512659 (0.0):
7.010.003a kumbhakarṇas tadā yatto nityaṃ dharmaparāyaṇaḥ / 7.010.003c tatāpa graiṣmike kāle pañcasv agniṣv avasthitaḥ
7.010.004a varṣe meghodakaklinno vīrāsanam asevata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512665 (0.0):
7.010.003c tatāpa graiṣmike kāle pañcasv agniṣv avasthitaḥ / 7.010.004a varṣe meghodakaklinno vīrāsanam asevata
7.010.004c nityaṃ ca śaiśire kāle jalamadhyapratiśrayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512671 (0.0):
7.010.004a varṣe meghodakaklinno vīrāsanam asevata / 7.010.004c nityaṃ ca śaiśire kāle jalamadhyapratiśrayaḥ
7.010.005a evaṃ varṣasahasrāṇi daśa tasyāticakramuḥ / 7.010.005c dharme prayatamānasya satpathe niṣṭhitasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512680 (0.0):
7.010.004c nityaṃ ca śaiśire kāle jalamadhyapratiśrayaḥ / 7.010.005a evaṃ varṣasahasrāṇi daśa tasyāticakramuḥ
7.010.006a vibhīṣaṇas tu dharmātmā nityaṃ dharmaparaḥ śuciḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22243190 (0.0):
7.009.030a vibhīṣaṇas tu dharmātmā nityaṃ dharmapathe sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512687 (0.0):
7.010.005c dharme prayatamānasya satpathe niṣṭhitasya ca / 7.010.006a vibhīṣaṇas tu dharmātmā nityaṃ dharmaparaḥ śuciḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16848365 (0.043):
dharmātmā sa vibhīṣaṇaḥ BrP_176.26b / dharmātmā sumahāyaśāḥ BrP_8.87b
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21873744 (0.048):
vibhīṣaṇas tu dharmātmā $ na tu rākṣasaceṣṭitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7351169 (0.048):
vibhīṣaṇas tu dharmātmā na tu rākṣasaceṣṭitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10057303 (0.048):
3.016.020a vibhīṣaṇas tu dharmātmā na tu rākṣasaceṣṭitaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16393258 (0.050):
yas tvaṃ devopamaṃ vṛddhaṃ HV_66.33a / yas tvaṃ dharmaparo nityaṃ *HV_8.25ab*148a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13833497 (0.050):
yas tvaṃ devopamaṃ vṛddhaṃ HV_66.33a / yas tvaṃ dharmaparo nityaṃ HV_8.25ab*148a
7.010.006c pañcavarṣasahasrāṇi pādenaikena tasthivān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512694 (0.0):
7.010.006a vibhīṣaṇas tu dharmātmā nityaṃ dharmaparaḥ śuciḥ / 7.010.006c pañcavarṣasahasrāṇi pādenaikena tasthivān
7.010.007a samāpte niyame tasya nanṛtuś cāpsarogaṇāḥ / 7.010.007c papāta puṣpavarṣaṃ ca kṣubhitāś cāpi devatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512704 (0.0):
7.010.006c pañcavarṣasahasrāṇi pādenaikena tasthivān / 7.010.007a samāpte niyame tasya nanṛtuś cāpsarogaṇāḥ
7.010.008a pañcavarṣasahasrāṇi sūryaṃ caivānvavartata / 7.010.008c tasthau cordhvaśiro bāhuḥ svādhyāyadhṛtamānasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512715 (0.0):
7.010.007c papāta puṣpavarṣaṃ ca kṣubhitāś cāpi devatāḥ / 7.010.008a pañcavarṣasahasrāṇi sūryaṃ caivānvavartata
7.010.009a evaṃ vibhīṣaṇasyāpi gatāni niyatātmanaḥ / 7.010.009c daśavarṣasahasrāṇi svargasthasyeva nandane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512722 (0.0):
7.010.008c tasthau cordhvaśiro bāhuḥ svādhyāyadhṛtamānasaḥ / 7.010.009a evaṃ vibhīṣaṇasyāpi gatāni niyatātmanaḥ
7.010.010a daśavarṣasahasraṃ tu nirāhāro daśānanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512733 (0.0):
7.010.009c daśavarṣasahasrāṇi svargasthasyeva nandane
7.010.010c pūrṇe varṣasahasre tu śiraś cāgnau juhāva saḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512739 (0.0):
7.010.010a daśavarṣasahasraṃ tu nirāhāro daśānanaḥ / 7.010.010c pūrṇe varṣasahasre tu śiraś cāgnau juhāva saḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921678 (0.064):
03,259.019d*1236_07 ārādhayantau śaucena brahmāṇaṃ sutapasvinau / 03,259.020a pūrṇe varṣasahasre tu śiraś chittvā daśānanaḥ
7.010.011a evaṃ varṣasahasrāṇi nava tasyāticakramuḥ / 7.010.011c śirāṃsi nava cāpy asya praviṣṭāni hutāśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512746 (0.0):
7.010.010c pūrṇe varṣasahasre tu śiraś cāgnau juhāva saḥ
7.010.012a atha varṣasahasre tu daśame daśamaṃ śiraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512755 (0.0):
7.010.011c śirāṃsi nava cāpy asya praviṣṭāni hutāśanam / 7.010.012a atha varṣasahasre tu daśame daśamaṃ śiraḥ
7.010.012c chettukāmaḥ sa dharmātmā prāptaś cātra pitāmahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512762 (0.0):
7.010.012a atha varṣasahasre tu daśame daśamaṃ śiraḥ / 7.010.012c chettukāmaḥ sa dharmātmā prāptaś cātra pitāmahaḥ
7.010.013a pitāmahas tu suprītaḥ sārdhaṃ devair upasthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512770 (0.0):
7.010.012c chettukāmaḥ sa dharmātmā prāptaś cātra pitāmahaḥ / 7.010.013a pitāmahas tu suprītaḥ sārdhaṃ devair upasthitaḥ
7.010.013c vatsa vatsa daśagrīva prīto 'smīty abhyabhāṣata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512775 (0.0):
7.010.013a pitāmahas tu suprītaḥ sārdhaṃ devair upasthitaḥ / 7.010.013c vatsa vatsa daśagrīva prīto 'smīty abhyabhāṣata
7.010.014a śīghraṃ varaya dharmajña varo yas te 'bhikāṅkṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512782 (0.0):
7.010.013c vatsa vatsa daśagrīva prīto 'smīty abhyabhāṣata / 7.010.014a śīghraṃ varaya dharmajña varo yas te 'bhikāṅkṣitaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 584477 (0.054):
sa uvāca muniśreṣṭhaṃ $ rahite madhusūdanaḥ / HV_App.I,29.1541 / / varaṃ varaya dharmajña $ yas te nārada kāṅkṣitaḥ / HV_App.I,29.1542 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22070028 (0.054):
sa uvāca muniśreṣṭhaṃ rahite madhusūdanaḥ / HV_App.I,29.1541 / / varaṃ varaya dharmajña yas te nārada kāṅkṣitaḥ / HV_App.I,29.1542 /
7.010.014c kiṃ te kāmaṃ karomy adya na vṛthā te pariśramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512787 (0.0):
7.010.014a śīghraṃ varaya dharmajña varo yas te 'bhikāṅkṣitaḥ / 7.010.014c kiṃ te kāmaṃ karomy adya na vṛthā te pariśramaḥ
7.010.015a tato 'bravīd daśagrīvaḥ prahṛṣṭenāntarātmanā / 7.010.015c praṇamya śirasā devaṃ harṣagadgadayā girā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512799 (0.0):
7.010.014c kiṃ te kāmaṃ karomy adya na vṛthā te pariśramaḥ / 7.010.015a tato 'bravīd daśagrīvaḥ prahṛṣṭenāntarātmanā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856916 (0.024):
romāñcitatanur bhūtvā % vismayaṃ samapadyata // BrP_176.27 // / praṇamya śirasā devaṃ $ prahṛṣṭenāntarātmanā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128226 (0.024):
romāñcitatanur bhūtvā vismayaṃ samapadyata // BrP_176.27 // / praṇamya śirasā devaṃ prahṛṣṭenāntarātmanā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26779296 (0.029):
raktāṅgulitalau pādau $ tatas tasya surārcitau & / praṇamya śirasā viprā % harṣagadgadayā girā // BrP_55.9 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11050613 (0.029):
raktāṅgulitalau pādau tatas tasya surārcitau / / praṇamya śirasā viprā harṣagadgadayā girā // BrP_55.9 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 604769 (0.039):
sa taṃ jagrāha dharmātmā $ prahṛṣṭenāntarātmanā / HV_App.I,29F.691 / / praṇamya śirasā dattaṃ $ priyayā bhaktiyuktayā // HV_App.I,29F.692 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22090319 (0.039):
sa taṃ jagrāha dharmātmā prahṛṣṭenāntarātmanā / HV_App.I,29F.691 / / praṇamya śirasā dattaṃ priyayā bhaktiyuktayā // HV_App.I,29F.692 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657398 (0.061):
13,014.178a abruvaṃ ca tadā devaṃ harṣagadgadayā girā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306156 (0.061):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā $ harṣagadgadayā girā & / bhagavandevadeveśa % duḥkhairākulito hyaham // LiP_1,41.58 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199929 (0.061):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā harṣagadgadayā girā / / bhagavandevadeveśa duḥkhairākulito hyaham // LiP_1,41.58 //
7.010.016a bhagavan prāṇināṃ nityaṃ nānyatra maraṇād bhayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512806 (0.0):
7.010.015c praṇamya śirasā devaṃ harṣagadgadayā girā / 7.010.016a bhagavan prāṇināṃ nityaṃ nānyatra maraṇād bhayam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17140206 (0.039):
nānyatra patanād bhayam Ram_2,98.17b / nānyatra maraṇād bhayam Ram_2,98.17d
7.010.016c nāsti mṛtyusamaḥ śatrur amaratvam ato vṛṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512814 (0.0):
7.010.016a bhagavan prāṇināṃ nityaṃ nānyatra maraṇād bhayam / 7.010.016c nāsti mṛtyusamaḥ śatrur amaratvam ato vṛṇe
Vararuci: Satagatha (bsa060_u.htm.txt) 22582348 (0.038):
nāsti rogasamaḥ śatrurnāsti mṛtyusamaṃ bhayam // 95 //
7.010.017a suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22245848 (0.0):
7.016.008a nivartasva daśagrīva śaile krīḍati śaṃkaraḥ / 7.016.009a suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512821 (0.0):
7.010.016c nāsti mṛtyusamaḥ śatrur amaratvam ato vṛṇe / 7.010.017a suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26670288 (0.031):
1.014.012c hantāyaṃ vihitas tasya vadhopāyo durātmanaḥ / 1.014.013a tena gandharvayakṣāṇāṃ devadānavarakṣasām
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490059 (0.039):
Manu3.196a[186ṃa]/ daitya.dānava.yakṣāṇāṃ gandharva.uraga.rakṣasām |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578809 (0.039):
daityadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10826270 (0.040):
devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / / avadhyo varadānena yatra paryaṭate mahīm // RKS_73.5 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891409 (0.042):
03,195.003a devadānavayakṣāṇāṃ sarpagandharvarakṣasām / 03,195.003c avadhyo 'haṃ bhaveyaṃ vai vara eṣa vṛto mayā
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27975715 (0.052):
daityadānavayakṣāṇāṃ nṛpapannagarakṣasām /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772885 (0.055):
daityadānavasiddhānāṃ % gandharvoragarakṣasām // BrP_45.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11044206 (0.055):
daityadānavasiddhānāṃ gandharvoragarakṣasām // BrP_45.51 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19650302 (0.060):
01,104.019d*1125_02 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804211 (0.061):
14,043.013a narakiṃnarayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 14,043.013c devadānavanāgānāṃ sarveṣām īśvaro hi saḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432983 (0.061):
devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27025452 (0.061):
6.001.004a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28466638 (0.061):
6.031.069a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
7.010.017c avadhyaḥ syāṃ prajādhyakṣa devatānāṃ ca śāśvatam / 7.010.018a na hi cintā mamānyeṣu prāṇiṣv amarapūjita
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512825 (0.0):
7.010.017a suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām / 7.010.017c avadhyaḥ syāṃ prajādhyakṣa devatānāṃ ca śāśvatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512832 (0.0):
7.010.017c avadhyaḥ syāṃ prajādhyakṣa devatānāṃ ca śāśvatam / 7.010.018a na hi cintā mamānyeṣu prāṇiṣv amarapūjita
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26670288 (0.061):
1.014.013a tena gandharvayakṣāṇāṃ devadānavarakṣasām / 1.014.013c avadhyo 'smīti vāg uktā tathety uktaṃ ca tan mayā
7.010.018c tṛṇabhūtā hi me sarve prāṇino mānuṣādayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512839 (0.0):
7.010.018a na hi cintā mamānyeṣu prāṇiṣv amarapūjita / 7.010.018c tṛṇabhūtā hi me sarve prāṇino mānuṣādayaḥ
7.010.019a evam uktas tu dharmātmā daśagrīveṇa rakṣasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512845 (0.0):
7.010.018c tṛṇabhūtā hi me sarve prāṇino mānuṣādayaḥ / 7.010.019a evam uktas tu dharmātmā daśagrīveṇa rakṣasā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25475184 (0.054):
4.014.007a evam uktas tu dharmātmā sugrīveṇa sa rāghavaḥ
7.010.019c uvāca vacanaṃ rāma saha devaiḥ pitāmahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512851 (0.0):
7.010.019a evam uktas tu dharmātmā daśagrīveṇa rakṣasā / 7.010.019c uvāca vacanaṃ rāma saha devaiḥ pitāmahaḥ
7.010.020a bhaviṣyaty evam evaitat tava rākṣasapuṃgava / 7.010.020c śṛṇu cāpi vaco bhūyaḥ prītasyeha śubhaṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512860 (0.0):
7.010.019c uvāca vacanaṃ rāma saha devaiḥ pitāmahaḥ / 7.010.020a bhaviṣyaty evam evaitat tava rākṣasapuṃgava
7.010.021a hutāni yāni śīrṣāṇi pūrvam agnau tvayānagha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512868 (0.0):
7.010.020c śṛṇu cāpi vaco bhūyaḥ prītasyeha śubhaṃ mama / 7.010.021a hutāni yāni śīrṣāṇi pūrvam agnau tvayānagha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512879 (0.045):
7.010.022c agnau hutāni śīrṣāṇi yāni tāny utthitāni vai
7.010.021c punas tāni bhaviṣyanti tathaiva tava rākṣasa / 7.010.022a evaṃ pitāmahoktasya daśagrīvasya rakṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512876 (0.0):
7.010.021a hutāni yāni śīrṣāṇi pūrvam agnau tvayānagha / 7.010.021c punas tāni bhaviṣyanti tathaiva tava rākṣasa
7.010.022c agnau hutāni śīrṣāṇi yāni tāny utthitāni vai
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512881 (0.0):
7.010.022a evaṃ pitāmahoktasya daśagrīvasya rakṣasaḥ / 7.010.022c agnau hutāni śīrṣāṇi yāni tāny utthitāni vai
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512864 (0.045):
7.010.020c śṛṇu cāpi vaco bhūyaḥ prītasyeha śubhaṃ mama / 7.010.021a hutāni yāni śīrṣāṇi pūrvam agnau tvayānagha
7.010.023a evam uktvvā tu taṃ rāma daśagrīvaṃ prajāpatiḥ / 7.010.023c vibhīṣaṇam athovāca vākyaṃ lokapitāmahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512893 (0.0):
7.010.022c agnau hutāni śīrṣāṇi yāni tāny utthitāni vai / 7.010.023a evam uktvvā tu taṃ rāma daśagrīvaṃ prajāpatiḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763667 (0.063):
5.013.041c tāny evaitāni manye 'haṃ yāni rāmo 'vnakīrtayat / 5.013.042a tatra yāny avahīnāni tāny ahaṃ nopalakṣaye
7.010.024a vibhīṣaṇa tvayā vatsa dharmasaṃhitabuddhinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512899 (0.0):
7.010.023c vibhīṣaṇam athovāca vākyaṃ lokapitāmahaḥ / 7.010.024a vibhīṣaṇa tvayā vatsa dharmasaṃhitabuddhinā
7.010.024c parituṣṭo 'smi dharmajña varaṃ varaya suvrata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512906 (0.0):
7.010.024a vibhīṣaṇa tvayā vatsa dharmasaṃhitabuddhinā / 7.010.024c parituṣṭo 'smi dharmajña varaṃ varaya suvrata
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18822732 (0.050):
bhobho yakṣa mahāsattva varaṃ varaya suvrata / / parituṣṭo 'smi te bhaktyā tava dāsye yathepsitam // RKV_29.16 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 584477 (0.057):
sa uvāca muniśreṣṭhaṃ $ rahite madhusūdanaḥ / HV_App.I,29.1541 / / varaṃ varaya dharmajña $ yas te nārada kāṅkṣitaḥ / HV_App.I,29.1542 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22070028 (0.057):
sa uvāca muniśreṣṭhaṃ rahite madhusūdanaḥ / HV_App.I,29.1541 / / varaṃ varaya dharmajña yas te nārada kāṅkṣitaḥ / HV_App.I,29.1542 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417221 (0.058):
varaṃ varayatety uktās HV_App.I,29B.21a / varaṃ varaya dharmajña HV_App.I,29.1542a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19736073 (0.060):
02,016.024c parituṣṭo 'smi te rājan varaṃ varaya suvrata
7.010.025a vibhīṣaṇas tu dharmātmā vacanaṃ prāha sāñjaliḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512912 (0.0):
7.010.024c parituṣṭo 'smi dharmajña varaṃ varaya suvrata / 7.010.025a vibhīṣaṇas tu dharmātmā vacanaṃ prāha sāñjaliḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22266213 (0.053):
7.078.019c puruṣatvam ṛte saumya varaṃ varaya suvrata / 7.078.020a tataḥ sa rājā śokārtāḥ pratyākhyāto mahātmanā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19681104 (0.057):
01,144.012d*1580_01 snuṣe mā roda mā rodety evaṃ vyāso 'bravīd vacaḥ / 01,144.012d*1581_01 punar eva ca dharmātmā idaṃ vacanam abravīt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19736074 (0.059):
02,016.024c parituṣṭo 'smi te rājan varaṃ varaya suvrata / 02,016.025a tataḥ sabhāryaḥ praṇatas tam uvāca bṛhadrathaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417252 (0.060):
varaṃ varaya vatsa tvam HV_App.I,30.379a / varaṃ varaya suvrata HV_App.I,31.2138b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16926768 (0.060):
varaṃ varaya suvrata BrP_51.7b / varaṃ varaya suvrata BrP_178.121d
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1073470 (0.061):
varaṃ varaya suvrata__Vdha_002.006 / evam uktas tato rājā__Vdha_002.007
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19745726 (0.064):
02,028.053b@015_0141 dvārapālavacaḥ śrutvā rākṣasendro vibhīṣaṇaḥ / 02,028.053b@015_0142 uvāca vākyaṃ dharmātmā samīpaṃ me praveśyatām
7.010.025c vṛtaḥ sarvaguṇair nityaṃ candramā iva raśmibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512919 (0.0):
7.010.025a vibhīṣaṇas tu dharmātmā vacanaṃ prāha sāñjaliḥ / 7.010.025c vṛtaḥ sarvaguṇair nityaṃ candramā iva raśmibhiḥ
7.010.026a bhagavan kṛtakṛtyo 'haṃ yan me lokaguruḥ svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512927 (0.0):
7.010.025c vṛtaḥ sarvaguṇair nityaṃ candramā iva raśmibhiḥ / 7.010.026a bhagavan kṛtakṛtyo 'haṃ yan me lokaguruḥ svayam
7.010.026c prīto yadi tvaṃ dātavyaṃ varaṃ me śṛṇu suvrata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512934 (0.0):
7.010.026a bhagavan kṛtakṛtyo 'haṃ yan me lokaguruḥ svayam / 7.010.026c prīto yadi tvaṃ dātavyaṃ varaṃ me śṛṇu suvrata
7.010.027a yā yā me jāyate buddhir yeṣu yeṣv āśrameṣv iha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512942 (0.0):
7.010.026c prīto yadi tvaṃ dātavyaṃ varaṃ me śṛṇu suvrata / 7.010.027a yā yā me jāyate buddhir yeṣu yeṣv āśrameṣv iha
7.010.027c sā sā bhavatu dharmiṣṭhā taṃ taṃ dharmaṃ ca pālaye / 7.010.028a eṣa me paramodāra varaḥ paramako mataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512953 (0.0):
7.010.027a yā yā me jāyate buddhir yeṣu yeṣv āśrameṣv iha / 7.010.027c sā sā bhavatu dharmiṣṭhā taṃ taṃ dharmaṃ ca pālaye
7.010.028c na hi dharmābhiraktānāṃ loke kiṃ cana durlabham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512959 (0.0):
7.010.028a eṣa me paramodāra varaḥ paramako mataḥ / 7.010.028c na hi dharmābhiraktānāṃ loke kiṃ cana durlabham
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20770738 (0.062):
13,134.057d@015_4393 mamābhiparituṣṭasya nāsti loke sudurlabham
7.010.029a atha prajāpatiḥ prīto vibhīṣaṇam uvāca ha / 7.010.029c dharmiṣṭhas tvaṃ yathā vatsa tathā caitad bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512967 (0.0):
7.010.028c na hi dharmābhiraktānāṃ loke kiṃ cana durlabham / 7.010.029a atha prajāpatiḥ prīto vibhīṣaṇam uvāca ha
7.010.030a yasmād rākṣasayonau te jātasyāmitrakarṣaṇa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512974 (0.0):
7.010.029c dharmiṣṭhas tvaṃ yathā vatsa tathā caitad bhaviṣyati / 7.010.030a yasmād rākṣasayonau te jātasyāmitrakarṣaṇa
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921838 (0.025):
03,259.031 brahmovāca / 03,259.031a yasmād rākṣasayonau te jātasyāmitrakarśana
7.010.030c nādharme jāyate buddhir amaratvaṃ dadāmi te
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512980 (0.0):
7.010.030a yasmād rākṣasayonau te jātasyāmitrakarṣaṇa / 7.010.030c nādharme jāyate buddhir amaratvaṃ dadāmi te
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921843 (0.056):
03,259.031c nādharme ramate buddhir amaratvaṃ dadāmi te
7.010.031a kumbhakarṇāya tu varaṃ prayacchantam ariṃdama / 7.010.031c prajāpatiṃ surāḥ sarve vākyaṃ prāñjalayo 'bruvan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512992 (0.0):
7.010.030c nādharme jāyate buddhir amaratvaṃ dadāmi te / 7.010.031a kumbhakarṇāya tu varaṃ prayacchantam ariṃdama
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19842230 (0.062):
03,102.016e evam uktās tatas tena devās taṃ munim abruvan / 03,102.016f*0507_01 sarve prāñjalayo bhūtvā puraṃdarapurogamāḥ
7.010.032a na tāvat kumbhakarṇāya pradātavyo varas tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28512997 (0.0):
7.010.031c prajāpatiṃ surāḥ sarve vākyaṃ prāñjalayo 'bruvan / 7.010.032a na tāvat kumbhakarṇāya pradātavyo varas tvayā
7.010.032c jānīṣe hi yathā lokāṃs trāsayaty eṣa durmatiḥ / 7.010.033a nandane 'psarasaḥ sapta mahendrānucarā daśa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513010 (0.0):
7.010.032a na tāvat kumbhakarṇāya pradātavyo varas tvayā / 7.010.032c jānīṣe hi yathā lokāṃs trāsayaty eṣa durmatiḥ
7.010.033c anena bhakṣitā brahman ṛṣayo mānuṣās tathā / 7.010.034a varavyājena moho 'smai dīyatām amitaprabha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513020 (0.0):
7.010.033a nandane 'psarasaḥ sapta mahendrānucarā daśa / 7.010.033c anena bhakṣitā brahman ṛṣayo mānuṣās tathā
7.010.034c lokānāṃ svasti caiva syād bhaved asya ca saṃnatiḥ / 7.010.035a evam uktaḥ surair brahmācintayat padmasaṃbhavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513030 (0.0):
7.010.034a varavyājena moho 'smai dīyatām amitaprabha / 7.010.034c lokānāṃ svasti caiva syād bhaved asya ca saṃnatiḥ
7.010.035c cintitā copatasthe 'sya pārśvaṃ devī sarasvatī / 7.010.036a prāñjaliḥ sā tu parśvasthā prāha vākyaṃ sarasvatī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513042 (0.0):
7.010.035a evam uktaḥ surair brahmācintayat padmasaṃbhavaḥ / 7.010.035c cintitā copatasthe 'sya pārśvaṃ devī sarasvatī
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644035 (0.056):
dvārakābhimukhaṃ kṛṣṇaṃ $ jñātvā śatruniṣūdanam / HV_App.I,38.43 / / kambhāṇḍo vacanaṃ prāha $ prāñjalir madhusūdanam // HV_App.I,38.44 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129591 (0.056):
dvārakābhimukhaṃ kṛṣṇaṃ jñātvā śatruniṣūdanam / HV_App.I,38.43 / / kambhāṇḍo vacanaṃ prāha prāñjalir madhusūdanam // HV_App.I,38.44 //
7.010.036c iyam asmy āgatā devakiṃ kāryaṃ karavāṇy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513046 (0.0):
7.010.036a prāñjaliḥ sā tu parśvasthā prāha vākyaṃ sarasvatī / 7.010.036c iyam asmy āgatā devakiṃ kāryaṃ karavāṇy aham
7.010.037a prajāpatis tu tāṃ prāptāṃ prāha vākyaṃ sarasvatīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513053 (0.0):
7.010.036c iyam asmy āgatā devakiṃ kāryaṃ karavāṇy aham / 7.010.037a prajāpatis tu tāṃ prāptāṃ prāha vākyaṃ sarasvatīm
7.010.037c vāṇi tvaṃ rākṣasendrasya bhava yā devatepsitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513061 (0.0):
7.010.037a prajāpatis tu tāṃ prāptāṃ prāha vākyaṃ sarasvatīm / 7.010.037c vāṇi tvaṃ rākṣasendrasya bhava yā devatepsitā
7.010.038a tathety uktvā praviṣṭā sā prajāpatir athābravīt / 7.010.038c kumbhakarṇa mahābāho varaṃ varaya yo mataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513073 (0.0):
7.010.037c vāṇi tvaṃ rākṣasendrasya bhava yā devatepsitā / 7.010.038a tathety uktvā praviṣṭā sā prajāpatir athābravīt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921787 (0.026):
03,259.028a kumbhakarṇam athovāca tathaiva prapitāmahaḥ / 03,259.028b*1237_01 kumbhakarṇa mahābāho varaṃ varaya suvrata
7.010.039a kumbhakarṇas tu tad vākyaṃ śrutvā vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513079 (0.0):
7.010.038c kumbhakarṇa mahābāho varaṃ varaya yo mataḥ / 7.010.039a kumbhakarṇas tu tad vākyaṃ śrutvā vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27048664 (0.034):
6.053.016a kumbhakarṇavacaḥ śrutvā rāvaṇo vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27055508 (0.054):
6.061.021a vibhīṣaṇavacaḥ śrutvā jāmbavān vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11778126 (0.056):
5.048.004a rāvaṇasya vacaḥ śrutvā prahasto vākyam abravīt
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16844160 (0.056):
devāpir vākyam abravīt BrP_127.23f / devāpivacanaṃ śrutvā BrP_127.57a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820418 (0.056):
rājñyāstu vacanaṃ śrutvā nārado vākyam abravīt /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24995479 (0.058):
idaṃ vacanam abravīt HV_App.I,30.397b / idaṃ vākyam athābravīt HV_App.I,29.537b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19747431 (0.059):
02,030.025d@017_0039 iti śrutvā vacas tasya vismitā vākyam abravīt / 02,030.025d@017_0040 vibhīṣaṇa uvāca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26806098 (0.060):
tat pautravacanaṃ śrutvā $ pulastyo vākyam abravīt //* BrP_97.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11077409 (0.060):
tat pautravacanaṃ śrutvā pulastyo vākyam abravīt //* BrP_97.15 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27065445 (0.062):
6.083.020c anuprayāntu māṃ yuddhe ye 'vaśiṣṭā niśācarāḥ / 6.083.021a tasya tadvacanaṃ śrutvā mahāpārśvo 'bravīd vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3065434 (0.063):
teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā % vasiṣṭho vākyam abravīt // Ram_2,62.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7707700 (0.063):
teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā vasiṣṭho vākyam abravīt // Ram_2,62.4 //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826068 (0.063):
(39) tasya tadvacanaṃ śrutvā ṛṣirvākyamathābravīt
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17091604 (0.063):
(17) tasya tad vacanaṃ śrutvā ṛṣir vākyam athābravīt /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176115 (0.064):
śrutvā rāmo 'bravīd vākyaṃ Ram_2,21.7c / śrutvā vayaṃ hi sambhāṣām Ram_2,104.3c
7.010.039c svaptuṃ varṣāṇy anekāni devadeva mamepsitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513085 (0.0):
7.010.039a kumbhakarṇas tu tad vākyaṃ śrutvā vacanam abravīt / 7.010.039c svaptuṃ varṣāṇy anekāni devadeva mamepsitam
7.010.040a evam astv iti taṃ coktvā saha devaiḥ pitāmahaḥ / 7.010.040c devī sarasvatī caiva muktvā taṃ prayayau divam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513094 (0.0):
7.010.039c svaptuṃ varṣāṇy anekāni devadeva mamepsitam / 7.010.040a evam astv iti taṃ coktvā saha devaiḥ pitāmahaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26681651 (0.053):
1.054.018a tava prasādād bhavatu devadeva mamepsitam / 1.054.018c evam astv iti deveśo vākyam uktvā divaṃ gataḥ
7.010.041a kumbhakarṇas tu duṣṭātmā cintayām āsa duḥkhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513103 (0.0):
7.010.040c devī sarasvatī caiva muktvā taṃ prayayau divam / 7.010.041a kumbhakarṇas tu duṣṭātmā cintayām āsa duḥkhitaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26666949 (0.056):
1.004.002a kṛtvā tu tan mahāprājñaḥ sabhaviṣyaṃ sahottaram / 1.004.002c cintayām āsa ko nv etat prayuñjīyād iti prabhuḥ
7.010.041c kīrdṛśaṃ kiṃ nv idaṃ vākyaṃ mamādya vadanāc cyutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513109 (0.0):
7.010.041a kumbhakarṇas tu duṣṭātmā cintayām āsa duḥkhitaḥ / 7.010.041c kīrdṛśaṃ kiṃ nv idaṃ vākyaṃ mamādya vadanāc cyutam
7.010.042a evaṃ labdhavarāḥ sarve bhrātaro dīptatejasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513115 (0.0):
7.010.041c kīrdṛśaṃ kiṃ nv idaṃ vākyaṃ mamādya vadanāc cyutam / 7.010.042a evaṃ labdhavarāḥ sarve bhrātaro dīptatejasaḥ
7.010.042c śleṣmātakavanaṃ gatvā tatra te nyavasan sukham / 7.011.001a sumālī varalabdhāṃs tu jñātvā tān vai niśācarān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513121 (0.0):
7.010.042a evaṃ labdhavarāḥ sarve bhrātaro dīptatejasaḥ / 7.010.042c śleṣmātakavanaṃ gatvā tatra te nyavasan sukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513128 (0.0):
7.010.042c śleṣmātakavanaṃ gatvā tatra te nyavasan sukham / 7.011.001a sumālī varalabdhāṃs tu jñātvā tān vai niśācarān
7.011.001c udatiṣṭhad bhayaṃ tyaktvā sānugaḥ sa rasātalāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513134 (0.0):
7.011.001a sumālī varalabdhāṃs tu jñātvā tān vai niśācarān / 7.011.001c udatiṣṭhad bhayaṃ tyaktvā sānugaḥ sa rasātalāt
7.011.002a mārīcaś ca prahastaś ca virūpākṣo mahodaraḥ / 7.011.002c udatiṣṭhan susaṃrabdhāḥ sacivās tasya rakṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513143 (0.0):
7.011.001c udatiṣṭhad bhayaṃ tyaktvā sānugaḥ sa rasātalāt / 7.011.002a mārīcaś ca prahastaś ca virūpākṣo mahodaraḥ
7.011.003a sumālī caiva taiḥ sarvair vṛto rākṣasapuṃgavaiḥ / 7.011.003c abhigamya daśagrīvaṃ pariṣvajyedam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513152 (0.0):
7.011.002c udatiṣṭhan susaṃrabdhāḥ sacivās tasya rakṣasaḥ / 7.011.003a sumālī caiva taiḥ sarvair vṛto rākṣasapuṃgavaiḥ
7.011.004a diṣṭyā te putrasaṃprāptaś cintito 'yamṃ manorathaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513158 (0.0):
7.011.003c abhigamya daśagrīvaṃ pariṣvajyedam abravīt / 7.011.004a diṣṭyā te putrasaṃprāptaś cintito 'yamṃ manorathaḥ
7.011.004c yas tvaṃ tribhuvaṇaśreṣṭhāl labdhavān varam īdṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513165 (0.0):
7.011.004a diṣṭyā te putrasaṃprāptaś cintito 'yamṃ manorathaḥ / 7.011.004c yas tvaṃ tribhuvaṇaśreṣṭhāl labdhavān varam īdṛśam
7.011.005a yatkṛte ca vayaṃ laṅkāṃ tyaktvā yātā rasātalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513172 (0.0):
7.011.004c yas tvaṃ tribhuvaṇaśreṣṭhāl labdhavān varam īdṛśam / 7.011.005a yatkṛte ca vayaṃ laṅkāṃ tyaktvā yātā rasātalam
7.011.005c tad gataṃ no mahābāho mahad viṣṇukṛtaṃ bhayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513180 (0.0):
7.011.005a yatkṛte ca vayaṃ laṅkāṃ tyaktvā yātā rasātalam / 7.011.005c tad gataṃ no mahābāho mahad viṣṇukṛtaṃ bhayam
7.011.006a asakṛt tena bhagnā hi parityajya svam ālayam / 7.011.006c vidrutāḥ sahitāḥ sarve praviṣṭāḥ sma rasātalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513191 (0.0):
7.011.005c tad gataṃ no mahābāho mahad viṣṇukṛtaṃ bhayam / 7.011.006a asakṛt tena bhagnā hi parityajya svam ālayam
7.011.007a asmadīyā ca laṅkeyaṃ nagarī rākṣasoṣitā / 7.011.007c niveśitā tava bhrātrā dhanādhyakṣeṇa dhīmatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513201 (0.0):
7.011.006c vidrutāḥ sahitāḥ sarve praviṣṭāḥ sma rasātalam / 7.011.007a asmadīyā ca laṅkeyaṃ nagarī rākṣasoṣitā
7.011.008a yadi nāmātra śakyaṃ syāt sāmnā dānena vānagha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513208 (0.0):
7.011.007c niveśitā tava bhrātrā dhanādhyakṣeṇa dhīmatā / 7.011.008a yadi nāmātra śakyaṃ syāt sāmnā dānena vānagha
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9574088 (0.053):
kalpamapi bhagavatā bhāṣamāṇena na śakyaṃ nāmaparikīrtnaṃ kathaṃ teṣāṃ
7.011.008c tarasā vā mahābāho pratyānetuṃ kṛtaṃ bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513214 (0.0):
7.011.008a yadi nāmātra śakyaṃ syāt sāmnā dānena vānagha / 7.011.008c tarasā vā mahābāho pratyānetuṃ kṛtaṃ bhavet
7.011.009a tvaṃ ca laṅkeśvaras tāta bhaviṣyasi na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513219 (0.0):
7.011.008c tarasā vā mahābāho pratyānetuṃ kṛtaṃ bhavet / 7.011.009a tvaṃ ca laṅkeśvaras tāta bhaviṣyasi na saṃśayaḥ
7.011.009c sarveṣāṃ naḥ prabhuś caiva bhaviṣyasi mahābala
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513226 (0.0):
7.011.009a tvaṃ ca laṅkeśvaras tāta bhaviṣyasi na saṃśayaḥ / 7.011.009c sarveṣāṃ naḥ prabhuś caiva bhaviṣyasi mahābala
7.011.010a athābravīd daśagrīvo mātāmaham upasthitam / 7.011.010c vitteśo gurur asmākaṃ nārhasy evaṃ prabhāṣitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513236 (0.0):
7.011.009c sarveṣāṃ naḥ prabhuś caiva bhaviṣyasi mahābala / 7.011.010a athābravīd daśagrīvo mātāmaham upasthitam
7.011.011a uktavantaṃ tathā vākyaṃ daśagrīvaṃ niśācaraḥ / 7.011.011c prahastaḥ praśritaṃ vākyam idam āha sakāraṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513245 (0.0):
7.011.010c vitteśo gurur asmākaṃ nārhasy evaṃ prabhāṣitum / 7.011.011a uktavantaṃ tathā vākyaṃ daśagrīvaṃ niśācaraḥ
7.011.012a daśagrīva mahābāho nārhas tvaṃ vaktum īdṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513254 (0.0):
7.011.011c prahastaḥ praśritaṃ vākyam idam āha sakāraṇam / 7.011.012a daśagrīva mahābāho nārhas tvaṃ vaktum īdṛśam
7.011.012c saubhrātraṃ nāsti śūrāṇāṃ śṛṇu cedaṃ vaco mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513261 (0.0):
7.011.012a daśagrīva mahābāho nārhas tvaṃ vaktum īdṛśam / 7.011.012c saubhrātraṃ nāsti śūrāṇāṃ śṛṇu cedaṃ vaco mama
7.011.013a aditiś ca ditiś caiva bhaginyau sahite kila / 7.011.013c bhārye paramarūpiṇyau kaśyapasya prajāpateḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513271 (0.0):
7.011.012c saubhrātraṃ nāsti śūrāṇāṃ śṛṇu cedaṃ vaco mama / 7.011.013a aditiś ca ditiś caiva bhaginyau sahite kila
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678277 (0.064):
mārīcasya sureśasya $ kaśyapasya prajāpateḥ / HV_App.I,42B.19 / / aditir ditir dve bhārye $ bhaginyau janamejaya // HV_App.I,42B.20 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22163826 (0.064):
mārīcasya sureśasya kaśyapasya prajāpateḥ / HV_App.I,42B.19 / / aditir ditir dve bhārye bhaginyau janamejaya // HV_App.I,42B.20 //
7.011.014a aditir janayām āsa devāṃs tribhuvaṇeśvarān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513278 (0.0):
7.011.013c bhārye paramarūpiṇyau kaśyapasya prajāpateḥ / 7.011.014a aditir janayām āsa devāṃs tribhuvaṇeśvarān
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26757564 (0.008):
dakṣas tāḥ pradadau kanyāḥ $ kaśyapāya trayodaśa & / aditir janayām āsa % devāṃs tribhuvaneśvarān // BrP_32.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11028893 (0.008):
dakṣas tāḥ pradadau kanyāḥ kaśyapāya trayodaśa / / aditir janayām āsa devāṃs tribhuvaneśvarān // BrP_32.4 //
7.011.014c ditis tv ajanayad daityān kaśyapasyātmasaṃbhavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513284 (0.0):
7.011.014a aditir janayām āsa devāṃs tribhuvaṇeśvarān
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26757565 (0.042):
aditir janayām āsa % devāṃs tribhuvaneśvarān // BrP_32.4 // / daityān ditir danuś cogrān $ dānavān baladarpitān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11028894 (0.042):
aditir janayām āsa devāṃs tribhuvaneśvarān // BrP_32.4 // / daityān ditir danuś cogrān dānavān baladarpitān /
7.011.015a daityānāṃ kila dharmajña pureyaṃ savanārṇavā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513291 (0.0):
7.011.014c ditis tv ajanayad daityān kaśyapasyātmasaṃbhavān / 7.011.015a daityānāṃ kila dharmajña pureyaṃ savanārṇavā
7.011.015c saparvatā mahī vīra te 'bhavan prabhaviṣṇavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513298 (0.0):
7.011.015a daityānāṃ kila dharmajña pureyaṃ savanārṇavā / 7.011.015c saparvatā mahī vīra te 'bhavan prabhaviṣṇavaḥ
7.011.016a nihatya tāṃs tu samare viṣṇunā prabhaviṣṇunā / 7.011.016c devānāṃ vaśam ānītaṃ trailokyam idam avyayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513308 (0.0):
7.011.015c saparvatā mahī vīra te 'bhavan prabhaviṣṇavaḥ / 7.011.016a nihatya tāṃs tu samare viṣṇunā prabhaviṣṇunā
7.011.017a naitad eko bhavān eva kariṣyati viparyayam / 7.011.017c surair ācaritaṃ pūrvaṃ kuruṣvaitad vaco mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513319 (0.0):
7.011.016c devānāṃ vaśam ānītaṃ trailokyam idam avyayam / 7.011.017a naitad eko bhavān eva kariṣyati viparyayam
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22258001 (0.049):
7.044.020c ito 'dya nīyatāṃ sītā kuruṣva vacanaṃ mama / 7.044.021a pūrvam ukto 'ham anayā gaṅgātīre mahāśramān
7.011.018a evam ukto daśagrīvaḥ prahastena durātmanā / 7.011.018c cintayitvā muhūrtaṃ vai bāḍham ity eva so 'bravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513327 (0.0):
7.011.017c surair ācaritaṃ pūrvaṃ kuruṣvaitad vaco mama / 7.011.018a evam ukto daśagrīvaḥ prahastena durātmanā
7.011.019a sa tu tenaiva harṣeṇa tasminn ahani vīryavān / 7.011.019c vanaṃ gato daśagrīvaḥ saha taiḥ kṣaṇadācaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513340 (0.0):
7.011.018c cintayitvā muhūrtaṃ vai bāḍham ity eva so 'bravīt / 7.011.019a sa tu tenaiva harṣeṇa tasminn ahani vīryavān
7.011.020a trikūṭasthaḥ sa tu tadā daśagrīvo niśācaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513347 (0.0):
7.011.019c vanaṃ gato daśagrīvaḥ saha taiḥ kṣaṇadācaraiḥ / 7.011.020a trikūṭasthaḥ sa tu tadā daśagrīvo niśācaraḥ
7.011.020c preṣayām āsa dautyena prahastaṃ vākyakovidam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513353 (0.0):
7.011.020a trikūṭasthaḥ sa tu tadā daśagrīvo niśācaraḥ / 7.011.020c preṣayām āsa dautyena prahastaṃ vākyakovidam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19926960 (0.061):
03,267.054a niveśyopavane sainyaṃ tac chūraḥ prājñavānaram / 03,267.054c preṣayām āsa dautyena rāvaṇasya tato 'ṅgadam
7.011.021a prahasta śīghraṃ gatvā tvaṃ brūhi nairṛtapuṃgavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513359 (0.0):
7.011.020c preṣayām āsa dautyena prahastaṃ vākyakovidam / 7.011.021a prahasta śīghraṃ gatvā tvaṃ brūhi nairṛtapuṃgavam
7.011.021c vacanān mama vitteśaṃ sāmapūrvam idaṃ vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513365 (0.0):
7.011.021a prahasta śīghraṃ gatvā tvaṃ brūhi nairṛtapuṃgavam / 7.011.021c vacanān mama vitteśaṃ sāmapūrvam idaṃ vacaḥ
7.011.022a iyaṃ laṅkā purī rājan rākṣasānāṃ mahātmanām / 7.011.022c tvayā niveśitā saumya naitad yuktaṃ tavānagha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513370 (0.0):
7.011.021c vacanān mama vitteśaṃ sāmapūrvam idaṃ vacaḥ / 7.011.022a iyaṃ laṅkā purī rājan rākṣasānāṃ mahātmanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513377 (0.0):
7.011.022a iyaṃ laṅkā purī rājan rākṣasānāṃ mahātmanām / 7.011.022c tvayā niveśitā saumya naitad yuktaṃ tavānagha
7.011.023a tad bhavān yadi sāmnaitāṃ dadyād atulavikrama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513383 (0.0):
7.011.022c tvayā niveśitā saumya naitad yuktaṃ tavānagha / 7.011.023a tad bhavān yadi sāmnaitāṃ dadyād atulavikrama
7.011.023c kṛtā bhaven mama prītir dharmaś caivānupālitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513389 (0.0):
7.011.023a tad bhavān yadi sāmnaitāṃ dadyād atulavikrama / 7.011.023c kṛtā bhaven mama prītir dharmaś caivānupālitaḥ
7.011.024a ity uktaḥ sa tadā gatvā prahasto vākyakovidaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513396 (0.0):
7.011.023c kṛtā bhaven mama prītir dharmaś caivānupālitaḥ / 7.011.024a ity uktaḥ sa tadā gatvā prahasto vākyakovidaḥ
7.011.024c daśagrīvavacaḥ sarvaṃ vitteśāya nyavedayat / 7.011.025a prahastād api saṃśrutya devo vaiśravaṇo vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513406 (0.0):
7.011.024a ity uktaḥ sa tadā gatvā prahasto vākyakovidaḥ / 7.011.024c daśagrīvavacaḥ sarvaṃ vitteśāya nyavedayat
7.011.025c pratyuvāca prahastaṃ taṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / 7.011.026a brūhi gaccha daśagrīvaṃ purī rājyaṃ ca yan mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513417 (0.0):
7.011.025a prahastād api saṃśrutya devo vaiśravaṇo vacaḥ / 7.011.025c pratyuvāca prahastaṃ taṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679505 (0.051):
1.047.013a tac chrutā rāghaveṇoktaṃ vākyaṃ vākya viśāradaḥ / 1.047.013c pratyuvāca mahātejā viśvamitro mahāmuniḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22265985 (0.051):
7.078.001a tac chrutvā lakṣmaṇenoktaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / 7.078.001c pratyuvāca mahātejāḥ prahasan rāghavo vacaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471437 (0.051):
4.004.003c pratyuvāca tato vākyaṃ rāmaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27060404 (0.053):
6.072.004a rāghavasya vacaḥ śrutvā vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879966 (0.055):
tac chrutvā rākṣasendrasya $ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ & / pratyuvāca mahāprājño % mārīco rākṣaseśvaram // Ram_3,35.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357389 (0.055):
tac chrutvā rākṣasendrasya vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / / pratyuvāca mahāprājño mārīco rākṣaseśvaram // Ram_3,35.1 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063068 (0.055):
3.035.001a tac chrutvā rākṣasendrasya vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / 3.035.001c pratyuvāca mahāprājño mārīco rākṣaseśvaram
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19735256 (0.056):
02,014.006d*0167_09 tac chrutvā cābravīd bhīmo vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471610 (0.057):
4.004.017c hanūmān pratyuvācedaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / 4.004.018a īdṛśā buddhisaṃpannā jitakrodhā jitendriyāḥ
7.011.026c tavāpy etan mahābāho bhuṅkṣvaitad dhatakaṇṭakam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513424 (0.0):
7.011.026a brūhi gaccha daśagrīvaṃ purī rājyaṃ ca yan mama / 7.011.026c tavāpy etan mahābāho bhuṅkṣvaitad dhatakaṇṭakam
7.011.027a sarvaṃ kartāsmi bhadraṃ te rākṣaseśa vaco 'cirāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513430 (0.0):
7.011.026c tavāpy etan mahābāho bhuṅkṣvaitad dhatakaṇṭakam / 7.011.027a sarvaṃ kartāsmi bhadraṃ te rākṣaseśa vaco 'cirāt
7.011.027c kiṃ tu tāvat pratīkṣasva pitur yāvan nivedaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513438 (0.0):
7.011.027a sarvaṃ kartāsmi bhadraṃ te rākṣaseśa vaco 'cirāt / 7.011.027c kiṃ tu tāvat pratīkṣasva pitur yāvan nivedaye
7.011.028a evam uktvā dhanādhyakṣo jagāma pitur antikam / 7.011.028c abhivādya guruṃ prāha rāvaṇasya yadīpsitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513448 (0.0):
7.011.027c kiṃ tu tāvat pratīkṣasva pitur yāvan nivedaye / 7.011.028a evam uktvā dhanādhyakṣo jagāma pitur antikam
7.011.029a eṣa tāta daśagrīvo dūtaṃ preṣitavān mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513454 (0.0):
7.011.028c abhivādya guruṃ prāha rāvaṇasya yadīpsitam / 7.011.029a eṣa tāta daśagrīvo dūtaṃ preṣitavān mama
7.011.029c dīyatāṃ nagarī laṅkā pūrvaṃ rakṣogaṇoṣitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513461 (0.0):
7.011.029a eṣa tāta daśagrīvo dūtaṃ preṣitavān mama / 7.011.029c dīyatāṃ nagarī laṅkā pūrvaṃ rakṣogaṇoṣitā
7.011.029e mayātra yad anuṣṭheyaṃ tan mamācakṣva suvrata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513468 (0.0):
7.011.029e mayātra yad anuṣṭheyaṃ tan mamācakṣva suvrata
7.011.030a brahmarṣis tv evam ukto 'sau viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513474 (0.0):
7.011.029e mayātra yad anuṣṭheyaṃ tan mamācakṣva suvrata / 7.011.030a brahmarṣis tv evam ukto 'sau viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22240223 (0.038):
7.003.023a evam uktas tu putreṇa viśravā munipuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22239947 (0.062):
7.002.029c piteva tapasā yukto viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.001a atha putraḥ pulastyasya viśravā munipuṃgavaḥ
7.011.030c uvāca dhanadaṃ vākyaṃ śṛṇu putra vaco mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513480 (0.0):
7.011.030a brahmarṣis tv evam ukto 'sau viśravā munipuṃgavaḥ / 7.011.030c uvāca dhanadaṃ vākyaṃ śṛṇu putra vaco mama
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25169308 (0.062):
śṛṇu vakṣyāmi te vacaḥ HV_App.I,18.351**36:4b / śṛṇu vākyaṃ mamaitat tu HV_App.I,31.2570a
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22240223 (0.063):
7.003.023a evam uktas tu putreṇa viśravā munipuṃgavaḥ / 7.003.023c vacanaṃ prāha dharmajña śrūyatām iti dharmavit
7.011.031a daśagrīvo mahābāhur uktavān mama saṃnidhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513487 (0.0):
7.011.030c uvāca dhanadaṃ vākyaṃ śṛṇu putra vaco mama / 7.011.031a daśagrīvo mahābāhur uktavān mama saṃnidhau
7.011.031c mayā nirbhartsitaś cāsīd bahudhoktaḥ sudurmatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513493 (0.0):
7.011.031a daśagrīvo mahābāhur uktavān mama saṃnidhau / 7.011.031c mayā nirbhartsitaś cāsīd bahudhoktaḥ sudurmatiḥ
7.011.032a sa krodhena mayā cokto dhvaṃsasveti punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513500 (0.0):
7.011.031c mayā nirbhartsitaś cāsīd bahudhoktaḥ sudurmatiḥ / 7.011.032a sa krodhena mayā cokto dhvaṃsasveti punaḥ punaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15775772 (0.061):
<12329.22/2> kva gamiṣyatha āsyatām tāvan mayā saha śreyo bhaviṣyatī7ti !
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5771568 (0.064):
mayā tūktaṃ tayokto 'haṃ |dārikāyā muhūrtakam |
7.011.032c śreyo'bhiyuktaṃ dharmyaṃ ca śṛṇu putra vaco mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513507 (0.0):
7.011.032a sa krodhena mayā cokto dhvaṃsasveti punaḥ punaḥ / 7.011.032c śreyo'bhiyuktaṃ dharmyaṃ ca śṛṇu putra vaco mama
7.011.033a varapradānasaṃmūḍho mānyāmānyaṃ sudurmatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513514 (0.0):
7.011.032c śreyo'bhiyuktaṃ dharmyaṃ ca śṛṇu putra vaco mama / 7.011.033a varapradānasaṃmūḍho mānyāmānyaṃ sudurmatiḥ
7.011.033c na vetti mama śāpāc ca prakṛtiṃ dāruṇāṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513521 (0.0):
7.011.033a varapradānasaṃmūḍho mānyāmānyaṃ sudurmatiḥ / 7.011.033c na vetti mama śāpāc ca prakṛtiṃ dāruṇāṃ gataḥ
7.011.034a tasmād gaccha mahābāho kailāsaṃ dharaṇīdharam / 7.011.034c niveśaya nivāsārthaṃ tyaja laṅkāṃ sahānugaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513533 (0.0):
7.011.033c na vetti mama śāpāc ca prakṛtiṃ dāruṇāṃ gataḥ / 7.011.034a tasmād gaccha mahābāho kailāsaṃ dharaṇīdharam
7.011.035a tatra mandākinī ramyā nadīnāṃ pravarā nadī / 7.011.035c kāñcanaiḥ sūryasaṃkāśaiḥ paṅkajaiḥ saṃvṛtodakā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513544 (0.0):
7.011.034c niveśaya nivāsārthaṃ tyaja laṅkāṃ sahānugaḥ / 7.011.035a tatra mandākinī ramyā nadīnāṃ pravarā nadī
7.011.036a na hi kṣamaṃ tvayā tena vairaṃ dhanadarakṣasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513550 (0.0):
7.011.035c kāñcanaiḥ sūryasaṃkāśaiḥ paṅkajaiḥ saṃvṛtodakā / 7.011.036a na hi kṣamaṃ tvayā tena vairaṃ dhanadarakṣasā
7.011.036c jānīṣe hi yathānena labdhaḥ paramako varaḥ / 7.011.037a evam ukto gṛhītvā tu tad vacaḥ pitṛgauravāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513561 (0.0):
7.011.036a na hi kṣamaṃ tvayā tena vairaṃ dhanadarakṣasā / 7.011.036c jānīṣe hi yathānena labdhaḥ paramako varaḥ
7.011.037c sadāra pauraḥ sāmātyaḥ savāhanadhano gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513568 (0.0):
7.011.037a evam ukto gṛhītvā tu tad vacaḥ pitṛgauravāt / 7.011.037c sadāra pauraḥ sāmātyaḥ savāhanadhano gataḥ
7.011.038a prahastas tu daśagrīvaṃ gatvā sarvaṃ nyavedayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513574 (0.0):
7.011.037c sadāra pauraḥ sāmātyaḥ savāhanadhano gataḥ / 7.011.038a prahastas tu daśagrīvaṃ gatvā sarvaṃ nyavedayat
7.011.038c śūnyā sā nagarī laṅkā triṃśadyojanam āyatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513580 (0.0):
7.011.038a prahastas tu daśagrīvaṃ gatvā sarvaṃ nyavedayat / 7.011.038c śūnyā sā nagarī laṅkā triṃśadyojanam āyatā
7.011.038e praviśya tāṃ sahāsmābhiḥ svadharmaṃ tatra pālaya / 7.011.039a evam uktaḥ prahastena rāvaṇo rākṣasas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513591 (0.0):
7.011.038c śūnyā sā nagarī laṅkā triṃśadyojanam āyatā / 7.011.038e praviśya tāṃ sahāsmābhiḥ svadharmaṃ tatra pālaya
7.011.039c viveśa nagarīṃ laṅkāṃ sabhrātā sabalānugaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513597 (0.0):
7.011.039a evam uktaḥ prahastena rāvaṇo rākṣasas tadā / 7.011.039c viveśa nagarīṃ laṅkāṃ sabhrātā sabalānugaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22249191 (0.059):
7.024.017a evaṃ vilapamānāsu rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 7.024.017c praviveśa purīṃ laṅkāṃ pūjyamāno niśācaraiḥ
7.011.040a sa cābhiṣiktaḥ kṣaṇadācarais tadā; niveśayām āsa purīṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513606 (0.0):
7.011.039c viveśa nagarīṃ laṅkāṃ sabhrātā sabalānugaḥ / 7.011.040a sa cābhiṣiktaḥ kṣaṇadācarais tadā; niveśayām āsa purīṃ
daśānanaḥ / 7.011.040c nikāmapūrṇā ca babhūva sā purī; niśācarair nīlabalāhakopamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513615 (0.0):
7.011.040a sa cābhiṣiktaḥ kṣaṇadācarais tadā; niveśayām āsa purīṃ / daśānanaḥ / 7.011.040c nikāmapūrṇā ca babhūva sā purī; niśācarair nīlabalāhakopamaiḥ
7.011.041a dhaneśvaras tv atha pitṛvākyagauravān; nyaveśayac chaśivimale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513624 (0.0):
7.011.040c nikāmapūrṇā ca babhūva sā purī; niśācarair nīlabalāhakopamaiḥ / 7.011.041a dhaneśvaras tv atha pitṛvākyagauravān; nyaveśayac chaśivimale
girau purīm / 7.011.041c svalaṃkṛtair bhavanavarair vibhūṣitāṃ; puraṃdarasyeva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513632 (0.0):
7.011.041a dhaneśvaras tv atha pitṛvākyagauravān; nyaveśayac chaśivimale / girau purīm
tadāmarāvatīm / 7.012.001a rākṣasendro 'bhiṣiktas tu bhrātṛbhyāṃ sahitas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513641 (0.0):
7.011.041c svalaṃkṛtair bhavanavarair vibhūṣitāṃ; puraṃdarasyeva / tadāmarāvatīm
7.012.001c tataḥ pradānaṃ rākṣasyā bhaginyāḥ samacintayat / 7.012.002a dadau tāṃ kālakeyāya dānavendrāya rākṣasīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513652 (0.0):
7.012.001a rākṣasendro 'bhiṣiktas tu bhrātṛbhyāṃ sahitas tadā / 7.012.001c tataḥ pradānaṃ rākṣasyā bhaginyāḥ samacintayat
7.012.002c svasāṃ śūrpaṇakhāṃ nāma vidyujjihvāya nāmataḥ / 7.012.003a atha dattvā svasāraṃ sa mṛgayāṃ paryaṭan nṛpaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513656 (0.0):
7.012.002a dadau tāṃ kālakeyāya dānavendrāya rākṣasīm / 7.012.002c svasāṃ śūrpaṇakhāṃ nāma vidyujjihvāya nāmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513663 (0.0):
7.012.002c svasāṃ śūrpaṇakhāṃ nāma vidyujjihvāya nāmataḥ / 7.012.003a atha dattvā svasāraṃ sa mṛgayāṃ paryaṭan nṛpaḥ
7.012.003c tatrāpaśyat tato rāma mayaṃ nāma diteḥ sutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513670 (0.0):
7.012.003a atha dattvā svasāraṃ sa mṛgayāṃ paryaṭan nṛpaḥ / 7.012.003c tatrāpaśyat tato rāma mayaṃ nāma diteḥ sutam
7.012.004a kanyāsahāyaṃ taṃ dṛṣṭvā daśagrīvo niśācaraḥ / 7.012.004c apṛcchat ko bhavan eko nirmanuṣya mṛge vane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513681 (0.0):
7.012.003c tatrāpaśyat tato rāma mayaṃ nāma diteḥ sutam / 7.012.004a kanyāsahāyaṃ taṃ dṛṣṭvā daśagrīvo niśācaraḥ
7.012.005a mayas tv athābravīd rāma pṛcchantaṃ taṃ niśācaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513688 (0.0):
7.012.004c apṛcchat ko bhavan eko nirmanuṣya mṛge vane / 7.012.005a mayas tv athābravīd rāma pṛcchantaṃ taṃ niśācaram
7.012.005c śrūyatāṃ sarvam ākhyāsye yathāvṛttam idaṃ mama / 7.012.006a hemā nāmāpsarās tāta śrutapūrvā yadi tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513692 (0.0):
7.012.005a mayas tv athābravīd rāma pṛcchantaṃ taṃ niśācaram / 7.012.005c śrūyatāṃ sarvam ākhyāsye yathāvṛttam idaṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513700 (0.0):
7.012.005c śrūyatāṃ sarvam ākhyāsye yathāvṛttam idaṃ mama / 7.012.006a hemā nāmāpsarās tāta śrutapūrvā yadi tvayā
7.012.006c daivatair mama sā dattā paulomīva śatakratoḥ / 7.012.007a tasyāṃ saktamanās tāta pañcavarṣaśatāny aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513705 (0.0):
7.012.006a hemā nāmāpsarās tāta śrutapūrvā yadi tvayā / 7.012.006c daivatair mama sā dattā paulomīva śatakratoḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513712 (0.0):
7.012.006c daivatair mama sā dattā paulomīva śatakratoḥ / 7.012.007a tasyāṃ saktamanās tāta pañcavarṣaśatāny aham
7.012.007c sā ca daivata kāryeṇa gatā varṣaṃ caturdaśam / 7.012.008a tasyāḥ kṛte ca hemāyāḥ sarvaṃ hemapuraṃ mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513723 (0.0):
7.012.007a tasyāṃ saktamanās tāta pañcavarṣaśatāny aham / 7.012.007c sā ca daivata kāryeṇa gatā varṣaṃ caturdaśam
7.012.008c vajravaidūryacitraṃ ca māyayā nirmitaṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513728 (0.0):
7.012.008a tasyāḥ kṛte ca hemāyāḥ sarvaṃ hemapuraṃ mayā / 7.012.008c vajravaidūryacitraṃ ca māyayā nirmitaṃ tadā
7.012.009a tatrāham aratiṃ vindaṃs tayā hīnaḥ suduḥkhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513734 (0.0):
7.012.008c vajravaidūryacitraṃ ca māyayā nirmitaṃ tadā / 7.012.009a tatrāham aratiṃ vindaṃs tayā hīnaḥ suduḥkhitaḥ
7.012.009c tasmāt purād duhitaraṃ gṛhītvā vanam āgataḥ / 7.012.010a iyaṃ mamātmajā rājaṃs tasyāḥ kukṣau vivardhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513745 (0.0):
7.012.009a tatrāham aratiṃ vindaṃs tayā hīnaḥ suduḥkhitaḥ / 7.012.009c tasmāt purād duhitaraṃ gṛhītvā vanam āgataḥ
7.012.010c bhartāram anayā sārdham asyāḥ prāpto 'smi mārgitum / 7.012.011a kanyāpitṛtvaṃ duḥkhaṃ hi narāṇāṃ mānakāṅkṣiṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513750 (0.0):
7.012.010a iyaṃ mamātmajā rājaṃs tasyāḥ kukṣau vivardhitā / 7.012.010c bhartāram anayā sārdham asyāḥ prāpto 'smi mārgitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513757 (0.0):
7.012.010c bhartāram anayā sārdham asyāḥ prāpto 'smi mārgitum / 7.012.011a kanyāpitṛtvaṃ duḥkhaṃ hi narāṇāṃ mānakāṅkṣiṇām
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22242894 (0.044):
7.009.006a kanyāpitṛtvaṃ duḥkhaṃ hi sarveṣāṃ mānakāṅkṣiṇām
7.012.011c kanyā hi dve kule nityaṃ saṃśaye sthāpya tiṣṭhati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513764 (0.0):
7.012.011a kanyāpitṛtvaṃ duḥkhaṃ hi narāṇāṃ mānakāṅkṣiṇām / 7.012.011c kanyā hi dve kule nityaṃ saṃśaye sthāpya tiṣṭhati
7.012.012a dvau sutau tu mama tv asyāṃ bhāryāyāṃ saṃbabhūvatuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513772 (0.0):
7.012.011c kanyā hi dve kule nityaṃ saṃśaye sthāpya tiṣṭhati / 7.012.012a dvau sutau tu mama tv asyāṃ bhāryāyāṃ saṃbabhūvatuḥ
7.012.012c māyāvī prathamas tāta dundubhis tadanantaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513777 (0.0):
7.012.012a dvau sutau tu mama tv asyāṃ bhāryāyāṃ saṃbabhūvatuḥ / 7.012.012c māyāvī prathamas tāta dundubhis tadanantaram
7.012.013a etat te sarvam ākhyātaṃ yāthātathyena pṛcchataḥ / 7.012.013c tvām idānīṃ kathaṃ tāta jānīyāṃ ko bhavān iti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513787 (0.0):
7.012.012c māyāvī prathamas tāta dundubhis tadanantaram / 7.012.013a etat te sarvam ākhyātaṃ yāthātathyena pṛcchataḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471569 (0.051):
4.004.013c evam uktvā danuḥ svargaṃ bhrājamāno gataḥ sukham / 4.004.014a etat te sarvam ākhyātaṃ yāthātathyena pṛcchataḥ
7.012.014a evam ukto rākṣasendro vinītam idam abravīt / 7.012.014c ahaṃ paulastya tanayo daśagrīvaś ca nāmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513797 (0.0):
7.012.013c tvām idānīṃ kathaṃ tāta jānīyāṃ ko bhavān iti / 7.012.014a evam ukto rākṣasendro vinītam idam abravīt
7.012.015a brahmarṣes taṃ sutaṃ jñātvā mayo harṣam upāgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513803 (0.0):
7.012.014c ahaṃ paulastya tanayo daśagrīvaś ca nāmataḥ / 7.012.015a brahmarṣes taṃ sutaṃ jñātvā mayo harṣam upāgataḥ
7.012.015c dātuṃ duhitaraṃ tasya rocayām āsa tatra vai / 7.012.016a prahasan prāha daityendro rākṣasendram idaṃ vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513815 (0.0):
7.012.015a brahmarṣes taṃ sutaṃ jñātvā mayo harṣam upāgataḥ / 7.012.015c dātuṃ duhitaraṃ tasya rocayām āsa tatra vai
7.012.016c iyaṃ mamātmajā rājan hemayāpsarasā dhṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513821 (0.0):
7.012.016a prahasan prāha daityendro rākṣasendram idaṃ vacaḥ / 7.012.016c iyaṃ mamātmajā rājan hemayāpsarasā dhṛtā
7.012.016e kanyā mandodarī nāma patnyarthaṃ pratigṛhyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513827 (0.0):
7.012.016c iyaṃ mamātmajā rājan hemayāpsarasā dhṛtā / 7.012.016e kanyā mandodarī nāma patnyarthaṃ pratigṛhyatām
7.012.017a bāḍham ity eva taṃ rāma daśagrīvo 'bhyabhāṣata / 7.012.017c prajvālya tatra caivāgnim akarot pāṇisaṃgraham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513835 (0.0):
7.012.016e kanyā mandodarī nāma patnyarthaṃ pratigṛhyatām / 7.012.017a bāḍham ity eva taṃ rāma daśagrīvo 'bhyabhāṣata
7.012.018a na hi tasya mayo rāma śāpābhijñas tapodhanāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513842 (0.0):
7.012.017c prajvālya tatra caivāgnim akarot pāṇisaṃgraham / 7.012.018a na hi tasya mayo rāma śāpābhijñas tapodhanāt
7.012.018c viditvā tena sā dattā tasya paitāmahaṃ kulam / 7.012.019a amoghāṃ tasya śaktiṃ ca pradadau paramādbhutām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513851 (0.0):
7.012.018a na hi tasya mayo rāma śāpābhijñas tapodhanāt / 7.012.018c viditvā tena sā dattā tasya paitāmahaṃ kulam
7.012.019c pareṇa tapasā labdhāṃ jaghnivāṃl lakṣmaṇaṃ yayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513856 (0.0):
7.012.019a amoghāṃ tasya śaktiṃ ca pradadau paramādbhutām / 7.012.019c pareṇa tapasā labdhāṃ jaghnivāṃl lakṣmaṇaṃ yayā
7.012.020a evaṃ sa kṛtadāro vai laṅkāyām īśvaraḥ prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513864 (0.0):
7.012.019c pareṇa tapasā labdhāṃ jaghnivāṃl lakṣmaṇaṃ yayā / 7.012.020a evaṃ sa kṛtadāro vai laṅkāyām īśvaraḥ prabhuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512265 (0.063):
samudratanayāyāṃ tu kṛtadāraḥ sa vai prabhuḥ /
7.012.020c gatvā tu nagaraṃ bhārye bhrātṛbhyāṃ samudāvahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513870 (0.0):
7.012.020a evaṃ sa kṛtadāro vai laṅkāyām īśvaraḥ prabhuḥ / 7.012.020c gatvā tu nagaraṃ bhārye bhrātṛbhyāṃ samudāvahat
7.012.021a vairocanasya dauhitrīṃ vajrajvāleti nāmataḥ / 7.012.021c tāṃ bhāryāṃ kumbhakarṇasya rāvaṇaḥ samudāvahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513879 (0.0):
7.012.020c gatvā tu nagaraṃ bhārye bhrātṛbhyāṃ samudāvahat / 7.012.021a vairocanasya dauhitrīṃ vajrajvāleti nāmataḥ
7.012.022a gandharvarājasya sutāṃ śailūṣasya mahātmana / 7.012.022c saramā nāma dharmajño lebhe bhāryāṃ vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513889 (0.0):
7.012.021a vairocanasya dauhitrīṃ vajrajvāleti nāmataḥ / 7.012.021c tāṃ bhāryāṃ kumbhakarṇasya rāvaṇaḥ samudāvahat / 7.012.022a gandharvarājasya sutāṃ śailūṣasya mahātmana
7.012.023a tīre tu sarasaḥ sā vai saṃjajñe mānasasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513896 (0.0):
7.012.022c saramā nāma dharmajño lebhe bhāryāṃ vibhīṣaṇaḥ / 7.012.023a tīre tu sarasaḥ sā vai saṃjajñe mānasasya ca
7.012.023c mānasaṃ ca saras tāta vavṛdhe jaladāgame
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513901 (0.0):
7.012.023a tīre tu sarasaḥ sā vai saṃjajñe mānasasya ca / 7.012.023c mānasaṃ ca saras tāta vavṛdhe jaladāgame
7.012.024a mātrā tu tasyāḥ kanyāyāḥ snehanākranditaṃ vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513907 (0.0):
7.012.023c mānasaṃ ca saras tāta vavṛdhe jaladāgame / 7.012.024a mātrā tu tasyāḥ kanyāyāḥ snehanākranditaṃ vacaḥ
7.012.024c saro mā vardhatety uktaṃ tataḥ sā saramābhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513915 (0.0):
7.012.024a mātrā tu tasyāḥ kanyāyāḥ snehanākranditaṃ vacaḥ / 7.012.024c saro mā vardhatety uktaṃ tataḥ sā saramābhavat
7.012.025a evaṃ te kṛtadārā vai remire tatra rākṣasāḥ / 7.012.025c svāṃ svāṃ bhāryām upādāya gandharvā iva nandane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513926 (0.0):
7.012.024c saro mā vardhatety uktaṃ tataḥ sā saramābhavat / 7.012.025a evaṃ te kṛtadārā vai remire tatra rākṣasāḥ
7.012.026a tato mandodarī putraṃ meghanādam asūyata / 7.012.026c sa eṣa indrajin nāma yuṣmābhir abhidhīyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513935 (0.0):
7.012.025c svāṃ svāṃ bhāryām upādāya gandharvā iva nandane / 7.012.026a tato mandodarī putraṃ meghanādam asūyata
7.012.027a jātamātreṇa hi purā tena rākṣasasūnunā / 7.012.027c rudatā sumahān mukto nādo jaladharopamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513940 (0.0):
7.012.026c sa eṣa indrajin nāma yuṣmābhir abhidhīyate / 7.012.027a jātamātreṇa hi purā tena rākṣasasūnunā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513947 (0.0):
7.012.027a jātamātreṇa hi purā tena rākṣasasūnunā / 7.012.027c rudatā sumahān mukto nādo jaladharopamaḥ
7.012.028a jaḍīkṛtāyāṃ laṅkāyāṃ tena nādena tasya vai / 7.012.028c pitā tasyākaron nāma meghanāda iti svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513955 (0.0):
7.012.027c rudatā sumahān mukto nādo jaladharopamaḥ / 7.012.028a jaḍīkṛtāyāṃ laṅkāyāṃ tena nādena tasya vai
7.012.029a so 'vardhata tadā rāma rāvaṇāntaḥpure śubhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513962 (0.0):
7.012.028c pitā tasyākaron nāma meghanāda iti svayam / 7.012.029a so 'vardhata tadā rāma rāvaṇāntaḥpure śubhe
7.012.029c rakṣyamāṇo varastrībhiś channaḥ kāṣṭhair ivānalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513967 (0.0):
7.012.029a so 'vardhata tadā rāma rāvaṇāntaḥpure śubhe / 7.012.029c rakṣyamāṇo varastrībhiś channaḥ kāṣṭhair ivānalaḥ
7.013.001a atha lokeśvarotsṛṣṭā tatra kālena kena cit / 7.013.001c nidrā samabhavat tīvrā kumbhakarṇasya rūpiṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513977 (0.0):
7.012.029c rakṣyamāṇo varastrībhiś channaḥ kāṣṭhair ivānalaḥ / 7.013.001a atha lokeśvarotsṛṣṭā tatra kālena kena cit
7.013.002a tato bhrātaram āsīnaṃ kumbhakarṇo 'bravīd vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513983 (0.0):
7.013.001c nidrā samabhavat tīvrā kumbhakarṇasya rūpiṇī / 7.013.002a tato bhrātaram āsīnaṃ kumbhakarṇo 'bravīd vacaḥ
7.013.002c nidrā māṃ bādhate rājan kārayasva mamālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513991 (0.0):
7.013.002a tato bhrātaram āsīnaṃ kumbhakarṇo 'bravīd vacaḥ / 7.013.002c nidrā māṃ bādhate rājan kārayasva mamālayam
7.013.003a viniyuktās tato rājñā śilpino viśvakarmavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28513996 (0.0):
7.013.002c nidrā māṃ bādhate rājan kārayasva mamālayam / 7.013.003a viniyuktās tato rājñā śilpino viśvakarmavat
7.013.003c akurvan kumbhakarṇasya kailāsasamam ālayam / 7.013.004a vistīrṇaṃ yojanaṃ śubhraṃ tato dviguṇam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514007 (0.0):
7.013.003a viniyuktās tato rājñā śilpino viśvakarmavat / 7.013.003c akurvan kumbhakarṇasya kailāsasamam ālayam
7.013.004c darśanīyaṃ nirābādhaṃ kumbhakarṇasya cakrire / 7.013.005a sphāṭikaiḥ kāñcanaiś citraiḥ stambhaiḥ sarvatra śobhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514018 (0.0):
7.013.004a vistīrṇaṃ yojanaṃ śubhraṃ tato dviguṇam āyatam / 7.013.004c darśanīyaṃ nirābādhaṃ kumbhakarṇasya cakrire
7.013.005c vaidūryakṛtaśobhaṃ ca kiṅkiṇījālakaṃ tathā / 7.013.006a dantatoraṇavinyastaṃ vajrasphaṭikavedikam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514028 (0.0):
7.013.005a sphāṭikaiḥ kāñcanaiś citraiḥ stambhaiḥ sarvatra śobhitam / 7.013.005c vaidūryakṛtaśobhaṃ ca kiṅkiṇījālakaṃ tathā
7.013.006c sarvartusukhadaṃ nityaṃ meroḥ puṇyāṃ guhām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514037 (0.0):
7.013.006a dantatoraṇavinyastaṃ vajrasphaṭikavedikam / 7.013.006c sarvartusukhadaṃ nityaṃ meroḥ puṇyāṃ guhām iva
7.013.007a tatra nidrāṃ samāviṣṭaḥ kumbhakarṇo niśācaraḥ / 7.013.007c bahūny abdasahasrāṇi śayāno nāvabudhyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514047 (0.0):
7.013.006c sarvartusukhadaṃ nityaṃ meroḥ puṇyāṃ guhām iva / 7.013.007a tatra nidrāṃ samāviṣṭaḥ kumbhakarṇo niśācaraḥ
7.013.008a nidrābhibhūte tu tadā kumbhakarṇe daśānanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514053 (0.0):
7.013.007c bahūny abdasahasrāṇi śayāno nāvabudhyate / 7.013.008a nidrābhibhūte tu tadā kumbhakarṇe daśānanaḥ
7.013.008c devarṣiyakṣagandharvān bādhate sma sa nityaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514060 (0.0):
7.013.008a nidrābhibhūte tu tadā kumbhakarṇe daśānanaḥ / 7.013.008c devarṣiyakṣagandharvān bādhate sma sa nityaśaḥ
7.013.009a udyānāni vicitrāṇi nandanādīni yāni ca / 7.013.009c tāni gatvā susaṃkruddho bhinatti sma daśānanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514065 (0.0):
7.013.008c devarṣiyakṣagandharvān bādhate sma sa nityaśaḥ / 7.013.009a udyānāni vicitrāṇi nandanādīni yāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514072 (0.0):
7.013.009a udyānāni vicitrāṇi nandanādīni yāni ca / 7.013.009c tāni gatvā susaṃkruddho bhinatti sma daśānanaḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3874825 (0.055):
bādhante 'smānmahādeva % preṣyamasvāminaṃ yathā // MatsP_133.8 // / udyānāni ca bhagnāni $ nandanādīni yāni ca &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8914323 (0.055):
bādhante 'smānmahādeva preṣyamasvāminaṃ yathā // MatsP_133.8 // / udyānāni ca bhagnāni nandanādīni yāni ca /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167344 (0.056):
devodyānāni ramyāṇi $ nandanādyāni yāni tu &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177420 (0.056):
devodyānāni ramyāṇi nandanādyāni yāni tu /
7.013.010a nadīṃ gaja iva krīḍan vṛkṣān vāyur iva kṣipan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514078 (0.0):
7.013.009c tāni gatvā susaṃkruddho bhinatti sma daśānanaḥ / 7.013.010a nadīṃ gaja iva krīḍan vṛkṣān vāyur iva kṣipan
7.013.010c nagān vajra iva sṛṣṭo vidhvaṃsayati nityaśaḥ / 7.013.011a tathā vṛttaṃ tu vijñāya daśagrīvaṃ dhaneśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514088 (0.0):
7.013.010a nadīṃ gaja iva krīḍan vṛkṣān vāyur iva kṣipan / 7.013.010c nagān vajra iva sṛṣṭo vidhvaṃsayati nityaśaḥ
7.013.011c kulānurūpaṃ dharmajña vṛttaṃ saṃsmṛtya cātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514095 (0.0):
7.013.011a tathā vṛttaṃ tu vijñāya daśagrīvaṃ dhaneśvaraḥ / 7.013.011c kulānurūpaṃ dharmajña vṛttaṃ saṃsmṛtya cātmanaḥ
7.013.012a saubhrātradarśanārthaṃ tu dūtaṃ vaiśvaraṇas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514102 (0.0):
7.013.011c kulānurūpaṃ dharmajña vṛttaṃ saṃsmṛtya cātmanaḥ / 7.013.012a saubhrātradarśanārthaṃ tu dūtaṃ vaiśvaraṇas tadā
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27611338 (0.053):
līl ābhājau darśanārthaṃ punastāvagacchatāṃ raivataṃ śailarājam | 20.166 |
7.013.012c laṅkāṃ saṃpreṣayām āsa daśagrīvasya vai hitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514107 (0.0):
7.013.012a saubhrātradarśanārthaṃ tu dūtaṃ vaiśvaraṇas tadā / 7.013.012c laṅkāṃ saṃpreṣayām āsa daśagrīvasya vai hitam
7.013.013a sa gatvā nagarīṃ laṅkām āsasāda vibhīṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514114 (0.0):
7.013.012c laṅkāṃ saṃpreṣayām āsa daśagrīvasya vai hitam / 7.013.013a sa gatvā nagarīṃ laṅkām āsasāda vibhīṣaṇam
7.013.013c mānitas tena dharmeṇa pṛṣṭhaś cāgamanaṃ prati / 7.013.014a pṛṣṭvā ca kuśalaṃ rājño jñātīn api ca bāndhavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514123 (0.0):
7.013.013a sa gatvā nagarīṃ laṅkām āsasāda vibhīṣaṇam / 7.013.013c mānitas tena dharmeṇa pṛṣṭhaś cāgamanaṃ prati
7.013.014c sabhāyāṃ darśayām āsa tam āsīnaṃ daśānanam / 7.013.015a sa dṛṣṭvā tatra rājānaṃ dīpyamānaṃ svatejasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514134 (0.0):
7.013.014a pṛṣṭvā ca kuśalaṃ rājño jñātīn api ca bāndhavān / 7.013.014c sabhāyāṃ darśayām āsa tam āsīnaṃ daśānanam
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26677399 (0.062):
1.040.001c naptāram abravīd rājā dīpyamānaṃ svatejasā
7.013.015c jayena cābhisaṃpūjya tūṣṇīm āsīn muhūrtakam / 7.013.016a tasyopanīte paryaṅke varāstaraṇasaṃvṛte
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514144 (0.0):
7.013.015a sa dṛṣṭvā tatra rājānaṃ dīpyamānaṃ svatejasā / 7.013.015c jayena cābhisaṃpūjya tūṣṇīm āsīn muhūrtakam
7.013.016c upaviśya daśagrīvaṃ dūto vākyam athābravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514150 (0.0):
7.013.016a tasyopanīte paryaṅke varāstaraṇasaṃvṛte / 7.013.016c upaviśya daśagrīvaṃ dūto vākyam athābravīt
7.013.017a rājan vadāmi te sarvaṃ bhrātā tava yad abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514156 (0.0):
7.013.016c upaviśya daśagrīvaṃ dūto vākyam athābravīt / 7.013.017a rājan vadāmi te sarvaṃ bhrātā tava yad abravīt
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4436615 (0.063):
ity evam ukte vacane kumbhāṇḍo vākyam abravīt / / rājan vakṣyāmy ahaṃ kiṃcit tan me śṛṇu yadīcchasi // HV_108.89 //
7.013.017c ubhayoḥ sadṛśaṃ saumya vṛttasya ca kulasya ca / 7.013.018a sādhu paryāptam etāvat kṛtaś cāritrasaṃgrahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514169 (0.0):
7.013.017a rājan vadāmi te sarvaṃ bhrātā tava yad abravīt / 7.013.017c ubhayoḥ sadṛśaṃ saumya vṛttasya ca kulasya ca
7.013.018c sādhu dharme vyavasthānaṃ kriyatāṃ yadi śakyate / 7.013.019a dṛṣṭaṃ me nandanaṃ bhagnam ṛṣayo nihatāḥ śrutāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514180 (0.0):
7.013.018a sādhu paryāptam etāvat kṛtaś cāritrasaṃgrahaḥ / 7.013.018c sādhu dharme vyavasthānaṃ kriyatāṃ yadi śakyate
7.013.019c devānāṃ tu samudyogas tvatto rājañ śrutaś ca me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514188 (0.0):
7.013.019a dṛṣṭaṃ me nandanaṃ bhagnam ṛṣayo nihatāḥ śrutāḥ / 7.013.019c devānāṃ tu samudyogas tvatto rājañ śrutaś ca me
7.013.020a nirākṛtaś ca bahuśas tvayāhaṃ rākṣasādhipa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514194 (0.0):
7.013.019c devānāṃ tu samudyogas tvatto rājañ śrutaś ca me / 7.013.020a nirākṛtaś ca bahuśas tvayāhaṃ rākṣasādhipa
7.013.020c aparāddhā hi bālyāc ca rakṣaṇīyāḥ svabāndhavāḥ / 7.013.021a ahaṃ tu himavatpṛṣṭhaṃ gato dharmam upāsitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514198 (0.0):
7.013.020a nirākṛtaś ca bahuśas tvayāhaṃ rākṣasādhipa / 7.013.020c aparāddhā hi bālyāc ca rakṣaṇīyāḥ svabāndhavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514205 (0.0):
7.013.020c aparāddhā hi bālyāc ca rakṣaṇīyāḥ svabāndhavāḥ / 7.013.021a ahaṃ tu himavatpṛṣṭhaṃ gato dharmam upāsitum
7.013.021c raudraṃ vrataṃ samāsthāya niyato niyatendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514210 (0.0):
7.013.021a ahaṃ tu himavatpṛṣṭhaṃ gato dharmam upāsitum / 7.013.021c raudraṃ vrataṃ samāsthāya niyato niyatendriyaḥ
7.013.022a tatra devo mayā dṛṣṭaḥ saha devyomayā prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514219 (0.0):
7.013.021c raudraṃ vrataṃ samāsthāya niyato niyatendriyaḥ / 7.013.022a tatra devo mayā dṛṣṭaḥ saha devyomayā prabhuḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16387895 (0.039):
yathā devair yatha rṣibhiḥ HV_4.20b / yathā devo mayā sārdhaṃ HV_107.12c / yathā devyomayā purā HV_App.I,29A.20b
7.013.022c savyaṃ cakṣur mayā caiva tatra devyāṃ nipātitam / 7.013.023a kā nv iyaṃ syād iti śubhā na khalv anyena hetunā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514230 (0.0):
7.013.022a tatra devo mayā dṛṣṭaḥ saha devyomayā prabhuḥ / 7.013.022c savyaṃ cakṣur mayā caiva tatra devyāṃ nipātitam
7.013.023c rūpaṃ hy anupamaṃ kṛtvā tatra krīḍati pārvatī / 7.013.024a tato devyāḥ prabhāvena dagdhaṃ savyaṃ mamekṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514241 (0.0):
7.013.023a kā nv iyaṃ syād iti śubhā na khalv anyena hetunā / 7.013.023c rūpaṃ hy anupamaṃ kṛtvā tatra krīḍati pārvatī
7.013.024c reṇudhvastam iva jyotiḥ piṅgalatvam upāgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514247 (0.0):
7.013.024a tato devyāḥ prabhāvena dagdhaṃ savyaṃ mamekṣaṇam / 7.013.024c reṇudhvastam iva jyotiḥ piṅgalatvam upāgatam
7.013.025a tato 'ham anyad vistīrṇaṃ gatvā tasya gires taṭam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514255 (0.0):
7.013.024c reṇudhvastam iva jyotiḥ piṅgalatvam upāgatam / 7.013.025a tato 'ham anyad vistīrṇaṃ gatvā tasya gires taṭam
7.013.025c pūrṇaṃ varṣaśatāny aṣṭau samavāpa mahāvratam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514261 (0.0):
7.013.025a tato 'ham anyad vistīrṇaṃ gatvā tasya gires taṭam / 7.013.025c pūrṇaṃ varṣaśatāny aṣṭau samavāpa mahāvratam
7.013.026a samāpte niyame tasmiṃs tatra devo maheśvaraḥ / 7.013.026c prītaḥ prītena manasā prāha vākyam idaṃ prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514273 (0.0):
7.013.025c pūrṇaṃ varṣaśatāny aṣṭau samavāpa mahāvratam / 7.013.026a samāpte niyame tasmiṃs tatra devo maheśvaraḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067601 (0.043):
tataḥ sa bhagavānīśaḥ prahasan parameśvaraḥ / / uvāca māṃ mahādevaḥ prītaḥ prītena cetasā // KūrmP_1,25.96 //
7.013.027a prīto 'smi tava dharmajña tapasānena suvrata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514279 (0.0):
7.013.026c prītaḥ prītena manasā prāha vākyam idaṃ prabhuḥ / 7.013.027a prīto 'smi tava dharmajña tapasānena suvrata
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362503 (0.042):
brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho daityaṃ vacanam abravīt // HV_31.39 // / prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata /
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22246041 (0.044):
7.016.025c muktvā tasya bhujān rājan prāha vākyaṃ daśānanam / 7.016.026a prīto 'smi tava vīryāc ca śauṇḍīryāc ca niśācara
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15677592 (0.045):
09,047.039c prīto 'smi tava dharmajñe tapasā niyamena ca
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672057 (0.056):
brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho $ daityaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,42A.18 // / prīto 'smi tava bhaktasya $ tapasānena suvrata / HV_App.I,42A.19 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157609 (0.056):
brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho daityaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,42A.18 // / prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata / HV_App.I,42A.19 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 626711 (0.059):
ātmānaṃ darśayām āsa $ svapne rājānam abravīt / HV_App.I,31.2137 / / prīto 'smi tava bhadraṃ te $ varaṃ varaya suvrata // HV_App.I,31.2138 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22112267 (0.059):
ātmānaṃ darśayām āsa svapne rājānam abravīt / HV_App.I,31.2137 / / prīto 'smi tava bhadraṃ te varaṃ varaya suvrata // HV_App.I,31.2138 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19897179 (0.059):
03,205.011a yad etad uktaṃ bhavatā sarvaṃ satyam asaṃśayam / 03,205.011c prīto 'smi tava dharmajña sādhvācāra guṇānvita
7.013.027c mayā caitad vrataṃ cīrṇaṃ tvayā caiva dhanādhipa / 7.013.028a tṛtīyaḥ puruṣo nāsti yaś cared vratam īdṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514284 (0.0):
7.013.027a prīto 'smi tava dharmajña tapasānena suvrata / 7.013.027c mayā caitad vrataṃ cīrṇaṃ tvayā caiva dhanādhipa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514292 (0.0):
7.013.027c mayā caitad vrataṃ cīrṇaṃ tvayā caiva dhanādhipa / 7.013.028a tṛtīyaḥ puruṣo nāsti yaś cared vratam īdṛśam
7.013.028c vrataṃ suduścaraṃ hy etan mayaivotpāditaṃ purā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514298 (0.0):
7.013.028a tṛtīyaḥ puruṣo nāsti yaś cared vratam īdṛśam / 7.013.028c vrataṃ suduścaraṃ hy etan mayaivotpāditaṃ purā
7.013.029a tat sakhitvaṃ mayā sārdhaṃ rocayasva dhaneśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514304 (0.0):
7.013.028c vrataṃ suduścaraṃ hy etan mayaivotpāditaṃ purā / 7.013.029a tat sakhitvaṃ mayā sārdhaṃ rocayasva dhaneśvara
7.013.029c tapasā nirjitatvād dhi sakhā bhava mamānagha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514312 (0.0):
7.013.029a tat sakhitvaṃ mayā sārdhaṃ rocayasva dhaneśvara / 7.013.029c tapasā nirjitatvād dhi sakhā bhava mamānagha
7.013.030a devyā dagdhaṃ prabhāvena yac ca sāvyaṃ tavekṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514319 (0.0):
7.013.029c tapasā nirjitatvād dhi sakhā bhava mamānagha / 7.013.030a devyā dagdhaṃ prabhāvena yac ca sāvyaṃ tavekṣaṇam
7.013.030c ekākṣi piṅgalety eva nāma sthāsyati śāśvatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514324 (0.0):
7.013.030a devyā dagdhaṃ prabhāvena yac ca sāvyaṃ tavekṣaṇam / 7.013.030c ekākṣi piṅgalety eva nāma sthāsyati śāśvatam
7.013.031a evaṃ tena sakhitvaṃ ca prāpyānujñāṃ ca śaṃkarāt / 7.013.031c āgamya ca śruto 'yaṃ me tava pāpaviniścayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514336 (0.0):
7.013.030c ekākṣi piṅgalety eva nāma sthāsyati śāśvatam / 7.013.031a evaṃ tena sakhitvaṃ ca prāpyānujñāṃ ca śaṃkarāt
7.013.032a tadadharmiṣṭhasaṃyogān nivarta kuladūṣaṇa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514342 (0.0):
7.013.031c āgamya ca śruto 'yaṃ me tava pāpaviniścayaḥ / 7.013.032a tadadharmiṣṭhasaṃyogān nivarta kuladūṣaṇa
7.013.032c cintyate hi vadhopāyaḥ sarṣisaṃghaiḥ surais tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514350 (0.0):
7.013.032a tadadharmiṣṭhasaṃyogān nivarta kuladūṣaṇa / 7.013.032c cintyate hi vadhopāyaḥ sarṣisaṃghaiḥ surais tava
7.013.033a evam ukto daśagrīvaḥ kruddhaḥ saṃraktalocanaḥ / 7.013.033c hastān dantāṃś a saṃpīḍya vākyam etad uvāca ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514359 (0.0):
7.013.032c cintyate hi vadhopāyaḥ sarṣisaṃghaiḥ surais tava / 7.013.033a evam ukto daśagrīvaḥ kruddhaḥ saṃraktalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22249752 (0.029):
7.025.028e asminn evābhisaṃprāptaṃ loke viditam astu te / 7.025.029a tato 'bravīd daśagrīvaḥ kruddhaḥ saṃraktalocanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21877655 (0.038):
evam uktas tu rāmeṇa $ kruddhaḥ saṃraktalocanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7355078 (0.038):
evam uktas tu rāmeṇa kruddhaḥ saṃraktalocanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10060926 (0.038):
3.028.015a evam uktas tu rāmeṇa kruddhaḥ saṃraktalocanaḥ
7.013.034a vijñātaṃ te mayā dūta vākyaṃ yat tvaṃ prabhāṣase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514366 (0.0):
7.013.033c hastān dantāṃś a saṃpīḍya vākyam etad uvāca ha / 7.013.034a vijñātaṃ te mayā dūta vākyaṃ yat tvaṃ prabhāṣase
7.013.034c naiva tvam asi naivāsau bhrātrā yenāsi preṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514375 (0.0):
7.013.034a vijñātaṃ te mayā dūta vākyaṃ yat tvaṃ prabhāṣase / 7.013.034c naiva tvam asi naivāsau bhrātrā yenāsi preṣitaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4448745 (0.054):
saṃbhāvayāmi dharmajñaṃ matto 'bhīṣṭo bhavān asi | *HV_113.43*1508:1 / satyaṃ prabhāṣase yat tvaṃ tasmān madbhāvabhāvitaḥ ||
7.013.035a hitaṃ na sa mamaitad dhi bravīti dhanarakṣakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514383 (0.0):
7.013.034c naiva tvam asi naivāsau bhrātrā yenāsi preṣitaḥ / 7.013.035a hitaṃ na sa mamaitad dhi bravīti dhanarakṣakaḥ
7.013.035c maheśvarasakhitvaṃ tu mūḍha śrāvayase kila
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514390 (0.0):
7.013.035a hitaṃ na sa mamaitad dhi bravīti dhanarakṣakaḥ / 7.013.035c maheśvarasakhitvaṃ tu mūḍha śrāvayase kila
7.013.036a na hantavyo gurur jyeṣṭho mamāyam iti manyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514396 (0.0):
7.013.035c maheśvarasakhitvaṃ tu mūḍha śrāvayase kila / 7.013.036a na hantavyo gurur jyeṣṭho mamāyam iti manyate
7.013.036c tasya tv idānīṃ śrutvā me vākyam eṣā kṛtā matiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514403 (0.0):
7.013.036a na hantavyo gurur jyeṣṭho mamāyam iti manyate / 7.013.036c tasya tv idānīṃ śrutvā me vākyam eṣā kṛtā matiḥ
7.013.037a trīṃl lokān api jeṣyāmi bāhuvīryam upāśritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514408 (0.0):
7.013.036c tasya tv idānīṃ śrutvā me vākyam eṣā kṛtā matiḥ / 7.013.037a trīṃl lokān api jeṣyāmi bāhuvīryam upāśritaḥ
7.013.037c etan muhūrtam eṣo 'haṃ tasyaikasya kṛte ca vai / 7.013.037e caturo lokapālāṃs tān nayiṣyāmi yamakṣayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514418 (0.0):
7.013.037a trīṃl lokān api jeṣyāmi bāhuvīryam upāśritaḥ / 7.013.037c etan muhūrtam eṣo 'haṃ tasyaikasya kṛte ca vai
7.013.038a evam uktvā tu laṅkeśo dūtaṃ khaḍgena jaghnivān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514425 (0.0):
7.013.037e caturo lokapālāṃs tān nayiṣyāmi yamakṣayam / 7.013.038a evam uktvā tu laṅkeśo dūtaṃ khaḍgena jaghnivān
7.013.038c dadau bhakṣayituṃ hy enaṃ rākṣasānāṃ durātmanām / 7.013.039a tataḥ kṛtasvastyayano ratham āruhya rāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514436 (0.0):
7.013.038a evam uktvā tu laṅkeśo dūtaṃ khaḍgena jaghnivān / 7.013.038c dadau bhakṣayituṃ hy enaṃ rākṣasānāṃ durātmanām
7.013.039c trailokyavijayākāṅkṣī yayau tatra dhaneśvaraḥ / 7.014.001a tataḥ sa sacivaiḥ sārdhaṃ ṣaḍbhir nityaṃ balotkaṭaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514440 (0.0):
7.013.039a tataḥ kṛtasvastyayano ratham āruhya rāvaṇaḥ / 7.013.039c trailokyavijayākāṅkṣī yayau tatra dhaneśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514448 (0.0):
7.013.039c trailokyavijayākāṅkṣī yayau tatra dhaneśvaraḥ / 7.014.001a tataḥ sa sacivaiḥ sārdhaṃ ṣaḍbhir nityaṃ balotkaṭaiḥ
7.014.001c mahodaraprahastābhyāṃ mārīcaśukasāraṇaiḥ / 7.014.002a dhūmrākṣeṇa ca vīreṇa nityaṃ samaragṛdhnunā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514459 (0.0):
7.014.001a tataḥ sa sacivaiḥ sārdhaṃ ṣaḍbhir nityaṃ balotkaṭaiḥ / 7.014.001c mahodaraprahastābhyāṃ mārīcaśukasāraṇaiḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22253035 (0.053):
7.031.032a rāvaṇenaivam uktās tu mārīcaśukasāraṇāḥ / 7.031.032c samahodaradhūmrākṣā narmadām avagāhire
7.014.002c vṛtaḥ saṃprayayau śrīmān krodhāl lokān dahann iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514465 (0.0):
7.014.002a dhūmrākṣeṇa ca vīreṇa nityaṃ samaragṛdhnunā / 7.014.002c vṛtaḥ saṃprayayau śrīmān krodhāl lokān dahann iva
7.014.003a purāṇi sa nadīḥ śailān vanāny upavanāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514471 (0.0):
7.014.002c vṛtaḥ saṃprayayau śrīmān krodhāl lokān dahann iva / 7.014.003a purāṇi sa nadīḥ śailān vanāny upavanāni ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20811364 (0.053):
14,058.003a sarāṃsi ca nadīś caiva vanāni vividhāni ca / 14,058.003c atikramya sasādātha ramyāṃ dvāravatīṃ purīm
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180450 (0.057):
sa vanāni nadīḥ śailān Ram_3,58.34a / sa vanāni sugandhīni Ram_2,51.3a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19644410 (0.060):
01,096.040c svāny eva te 'pi rāṣṭrāṇi jagmuḥ parapuraṃjaya / 01,096.040d*1014_01 te vanāni ca ramyāṇi śailāṃś ca saritas tathā / 01,096.040d*1014_02 atikramya ca rājānaḥ svaṃ svaṃ rājyaṃ pracakramuḥ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8150919 (0.062):
sāhaṃ vidyāprabhāveṇa sakhībhiḥ samamāśramān / / dvīpāni kulaśailāṃś ca vanānyupavanāni ca // SoKss_10,3.88 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19718893 (0.064):
01,213.012b@115_0041 sa vanāni nadīḥ śailān giriprasravaṇāni ca / 01,213.012b@115_0042 atītya ca tathā pārthaḥ subhadrāsārathis tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21889617 (0.064):
sa vanāni nadīḥ śailān $ giriprasravaṇāni ca & / kānanāni ca vegena % bhramaty aparisaṃsthitaḥ // Ram_3,58.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7367039 (0.064):
sa vanāni nadīḥ śailān giriprasravaṇāni ca / / kānanāni ca vegena bhramaty aparisaṃsthitaḥ // Ram_3,58.34 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10072015 (0.064):
3.058.034a sa vanāni nadīḥ śailān giriprasravaṇāni ca / 3.058.034c kānanāni ca vegena bhramaty aparisaṃsthitaḥ
7.014.003c atikramya muhūrtena kailāsaṃ girim āviśat / 7.014.004a taṃ niviṣṭaṃ girau tasmin rākṣasendraṃ niśamya tu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514482 (0.0):
7.014.003a purāṇi sa nadīḥ śailān vanāny upavanāni ca / 7.014.003c atikramya muhūrtena kailāsaṃ girim āviśat
7.014.004c rājño bhrātāyam ity uktvā gatā yatra dhaneśvaraḥ / 7.014.005a gatvā tu sarvam ācakhyur bhrātus tasya viniścayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514493 (0.0):
7.014.004a taṃ niviṣṭaṃ girau tasmin rākṣasendraṃ niśamya tu / 7.014.004c rājño bhrātāyam ity uktvā gatā yatra dhaneśvaraḥ
7.014.005c anujñātā yayuś caiva yuddhāya dhanadena te / 7.014.006a tato balasya saṃkṣobhaḥ sāgarasyeva vardhataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514502 (0.0):
7.014.005a gatvā tu sarvam ācakhyur bhrātus tasya viniścayam / 7.014.005c anujñātā yayuś caiva yuddhāya dhanadena te
7.014.006c abhūn nairṛtarājasya giriṃ saṃcālayann iva / 7.014.007a tato yuddhaṃ samabhavad yakṣarākṣasasaṃkulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514513 (0.0):
7.014.006a tato balasya saṃkṣobhaḥ sāgarasyeva vardhataḥ / 7.014.006c abhūn nairṛtarājasya giriṃ saṃcālayann iva
7.014.007c vyathitāś cābhavaṃs tatra sacivās tasya rakṣasaḥ / 7.014.008a taṃ dṛṣṭvā tādṛśaṃ sainyaṃ daśagrīvo niśācaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514522 (0.0):
7.014.007a tato yuddhaṃ samabhavad yakṣarākṣasasaṃkulam / 7.014.007c vyathitāś cābhavaṃs tatra sacivās tasya rakṣasaḥ
7.014.008c harṣān nādaṃ tataḥ kṛtvā roṣāt samabhivartata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514528 (0.0):
7.014.008a taṃ dṛṣṭvā tādṛśaṃ sainyaṃ daśagrīvo niśācaraḥ / 7.014.008c harṣān nādaṃ tataḥ kṛtvā roṣāt samabhivartata
7.014.009a ye tu te rākṣasendrasya sacivā ghoravikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514534 (0.0):
7.014.008c harṣān nādaṃ tataḥ kṛtvā roṣāt samabhivartata / 7.014.009a ye tu te rākṣasendrasya sacivā ghoravikramaḥ
7.014.009c te sahasraṃ sahasrāṇām ekaikaṃ samayodhayan / 7.014.010a tato gadābhiḥ parighair asibhiḥ śaktitomaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514545 (0.0):
7.014.009a ye tu te rākṣasendrasya sacivā ghoravikramaḥ / 7.014.009c te sahasraṃ sahasrāṇām ekaikaṃ samayodhayan
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1509280 (0.039):
08,055.015d*0838_03 karanālair gaḍaiḥ khaḍgair iṣṭibhir muśalais tathā / 08,055.015d*0838_04 parighaiḥ paṭṭiśaiś caiva gadābhiś ca paraśvadhaiḥ / 08,055.015d*0838_05 mahāyodhanaraiḥ kṣiptaiḥ saśarkarajapāṃśubhiḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13765729 (0.039):
gadābhiś caiva gurvībhiḥ HV_81.78c / gadābhis tomarais tathā HV_108.22b / gadābhiḥ parighais tathā HV_110.45*1314:2b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 624424 (0.039):
śarair anekasāhasraiḥ $ śaktibhiś ca paraśvadhaiḥ / HV_App.I,31.1852 / / gadābhiḥ paṭṭasaiḥ śūlaiḥ $ parighaiḥ prāsatomaraiḥ // HV_App.I,31.1853 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22109980 (0.039):
gadābhiḥ paṭṭasaiḥ śūlaiḥ parighaiḥ prāsatomaraiḥ // HV_App.I,31.1853 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20093423 (0.040):
06,016.027a dhanurbhir ṛṣṭibhiḥ khaḍgair gadābhiḥ śaktitomaraiḥ / 06,016.027c yodhāḥ praharaṇaiḥ śubhraiḥ sveṣv anīkeṣv avasthitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2800292 (0.040):
śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 693094 (0.041):
durdarśā durvigāhyā ca $ māṃsaśoṇitakardamā // HV_App.I,42B.1720 // / bhagnaiḥ khaḍgair gadābhiś ca $ śaktitomarapaṭṭiśaiḥ / HV_App.I,42B.1721 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22178643 (0.041):
durdarśā durvigāhyā ca māṃsaśoṇitakardamā // HV_App.I,42B.1720 // / bhagnaiḥ khaḍgair gadābhiś ca śaktitomarapaṭṭiśaiḥ / HV_App.I,42B.1721 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20118895 (0.042):
06,053.018a dhvajais tatrāpaviddhaiś ca kārmukais tomarais tathā / 06,053.018c prāsais tathā gadābhiś ca parighaiḥ kampanais tathā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6403561 (0.042):
BhP_10.66.016/1 śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171742 (0.045):
BhP_06.10.022/2 gadābhiḥ parighairbāṇaiḥ prāsamudgaratomaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711685 (0.045):
gadābhiḥ parighairbāṇaiḥ prāsamudgaratomaraiḥ // BhP_06.10.022 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4435317 (0.047):
te sarve bāṇavarṣaiś ca gadābhis tomarais tathā / / asibhiḥ śaktibhiḥ śūlair nijaghnū raṇagocaram // HV_108.22 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20210295 (0.047):
07,072.017c ṛṣṭibhiḥ śaktibhiḥ prāsaiḥ śūlatomarapaṭṭiśaiḥ / 07,072.018a gadābhiḥ parighaiś cānye vyāyudhāś ca bhujair api
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19969798 (0.049):
04,031.009a asibhiḥ paṭṭiśaiḥ prāsaiḥ śaktibhis tomarair api / 04,031.009c saṃrabdhāḥ samare rājan nijaghnur itaretaram
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27038102 (0.052):
6.033.042c dvandve vimṛditās tatra daityā iva divaukasaiḥ / 6.033.043a bhallaiḥ khaḍgair gadābhiś ca śaktitomara paṭṭasaiḥ
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25689963 (0.054):
06,092.056c nistriṃśaiḥ paṭṭiśaiḥ prāsair ayaskuntaiḥ paraśvadhaiḥ / 06,092.057a parighair bhiṇḍipālaiś ca śataghnībhis tathaiva ca
7.014.010c vadhyamāno daśagrīvas tat sainyaṃ samagāhata / 7.014.011a tair nirucchvāsavat tatra vadhyamāno daśānanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514553 (0.0):
7.014.010a tato gadābhiḥ parighair asibhiḥ śaktitomaraiḥ / 7.014.010c vadhyamāno daśagrīvas tat sainyaṃ samagāhata
7.014.011c varṣamāṇair iva ghanair yakṣendraiḥ saṃnirudhyata / 7.014.012a sa durātmā samudyamya kāladaṇḍopamāṃ gadām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514564 (0.0):
7.014.011a tair nirucchvāsavat tatra vadhyamāno daśānanaḥ / 7.014.011c varṣamāṇair iva ghanair yakṣendraiḥ saṃnirudhyata
7.014.012c praviveśa tataḥ sainyaṃ nayan yakṣān yamakṣayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514571 (0.0):
7.014.012a sa durātmā samudyamya kāladaṇḍopamāṃ gadām / 7.014.012c praviveśa tataḥ sainyaṃ nayan yakṣān yamakṣayam
7.014.013a sa kakṣam iva vistīrṇaṃ śuṣkendhanasamākulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514578 (0.0):
7.014.012c praviveśa tataḥ sainyaṃ nayan yakṣān yamakṣayam / 7.014.013a sa kakṣam iva vistīrṇaṃ śuṣkendhanasamākulam
7.014.013c vātenāgnir ivāyatto 'dahat sainyaṃ sudāruṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514584 (0.0):
7.014.013a sa kakṣam iva vistīrṇaṃ śuṣkendhanasamākulam / 7.014.013c vātenāgnir ivāyatto 'dahat sainyaṃ sudāruṇam
7.014.014a tais tu tasya mṛdhe 'mātyair mahodaraśukādibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514590 (0.0):
7.014.013c vātenāgnir ivāyatto 'dahat sainyaṃ sudāruṇam / 7.014.014a tais tu tasya mṛdhe 'mātyair mahodaraśukādibhiḥ
7.014.014c alpāvaśiṣṭās te yakṣāḥ kṛtā vātair ivāmbudāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514596 (0.0):
7.014.014a tais tu tasya mṛdhe 'mātyair mahodaraśukādibhiḥ / 7.014.014c alpāvaśiṣṭās te yakṣāḥ kṛtā vātair ivāmbudāḥ
7.014.015a ke cit tv āyudhabhagnāṅgāḥ patitāḥ samarakṣitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514604 (0.0):
7.014.014c alpāvaśiṣṭās te yakṣāḥ kṛtā vātair ivāmbudāḥ / 7.014.015a ke cit tv āyudhabhagnāṅgāḥ patitāḥ samarakṣitau
7.014.015c oṣṭhān svadaśanais tīkṣṇair daṃśanto bhuvi pātitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514612 (0.0):
7.014.015a ke cit tv āyudhabhagnāṅgāḥ patitāḥ samarakṣitau / 7.014.015c oṣṭhān svadaśanais tīkṣṇair daṃśanto bhuvi pātitāḥ
7.014.016a bhayād anyonyam āliṅgya bhraṣṭaśastrā raṇājire
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514619 (0.0):
7.014.015c oṣṭhān svadaśanais tīkṣṇair daṃśanto bhuvi pātitāḥ / 7.014.016a bhayād anyonyam āliṅgya bhraṣṭaśastrā raṇājire
7.014.016c niṣedus te tadā yakṣāḥ kūlā jalahatā iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514624 (0.0):
7.014.016a bhayād anyonyam āliṅgya bhraṣṭaśastrā raṇājire / 7.014.016c niṣedus te tadā yakṣāḥ kūlā jalahatā iva
7.014.017a hatānāṃ svargasaṃsthānāṃ yudhyatāṃ pṛthivītale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514631 (0.0):
7.014.016c niṣedus te tadā yakṣāḥ kūlā jalahatā iva / 7.014.017a hatānāṃ svargasaṃsthānāṃ yudhyatāṃ pṛthivītale
7.014.017c prekṣatām ṛṣisaṃghānāṃ na babhūvāntaraṃ divi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514638 (0.0):
7.014.017a hatānāṃ svargasaṃsthānāṃ yudhyatāṃ pṛthivītale / 7.014.017c prekṣatām ṛṣisaṃghānāṃ na babhūvāntaraṃ divi
7.014.018a etasminn antare rāma vistīrṇabalavāhanaḥ / 7.014.018c agamat sumahān yakṣo nāmnā saṃyodhakaṇṭakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514650 (0.0):
7.014.017c prekṣatām ṛṣisaṃghānāṃ na babhūvāntaraṃ divi / 7.014.018a etasminn antare rāma vistīrṇabalavāhanaḥ
7.014.019a tena yakṣeṇa mārīco viṣṇuneva samāhataḥ / 7.014.019c patitaḥ pṛthivīṃ bheje kṣīṇapuṇya ivāmbarāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514660 (0.0):
7.014.018c agamat sumahān yakṣo nāmnā saṃyodhakaṇṭakaḥ / 7.014.019a tena yakṣeṇa mārīco viṣṇuneva samāhataḥ
7.014.020a prāptasaṃjño muhūrtena viśramya ca niśācaraḥ / 7.014.020c taṃ yakṣaṃ yodhayām āsa sa ca bhagnaḥ pradudruve
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514670 (0.0):
7.014.019c patitaḥ pṛthivīṃ bheje kṣīṇapuṇya ivāmbarāt / 7.014.020a prāptasaṃjño muhūrtena viśramya ca niśācaraḥ
7.014.021a tataḥ kāñcanacitrāṅgaṃ vaidūryarajatokṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514676 (0.0):
7.014.020c taṃ yakṣaṃ yodhayām āsa sa ca bhagnaḥ pradudruve / 7.014.021a tataḥ kāñcanacitrāṅgaṃ vaidūryarajatokṣitam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075385 (0.038):
6.109.022a tataḥ kāñcanacitrāṅgaṃ vaidūryamaṇivedikam
7.014.021c maryādāṃ dvārapālānāṃ toraṇaṃ tat samāviśat / 7.014.022a tato rāma daśagrīvaṃ praviśantaṃ niśācaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514687 (0.0):
7.014.021a tataḥ kāñcanacitrāṅgaṃ vaidūryarajatokṣitam / 7.014.021c maryādāṃ dvārapālānāṃ toraṇaṃ tat samāviśat
7.014.022c sūryabhānur iti khyāto dvārapālo nyavārayat / 7.014.023a tatas toraṇam utpāṭya tena yakṣeṇa tāḍitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514696 (0.0):
7.014.022a tato rāma daśagrīvaṃ praviśantaṃ niśācaram / 7.014.022c sūryabhānur iti khyāto dvārapālo nyavārayat
7.014.023c rākṣaso yakṣasṛṣṭena toraṇena samāhataḥ / 7.014.023e na kṣitiṃ prayayau rāma varāt salilayoninaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514707 (0.0):
7.014.023a tatas toraṇam utpāṭya tena yakṣeṇa tāḍitaḥ / 7.014.023c rākṣaso yakṣasṛṣṭena toraṇena samāhataḥ
7.014.024a sa tu tenaiva taṃ yakṣaṃ toraṇena samāhanat / 7.014.024c nādṛśyata tadā yakṣo bhasma tena kṛtas tu saḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514719 (0.0):
7.014.023e na kṣitiṃ prayayau rāma varāt salilayoninaḥ / 7.014.024a sa tu tenaiva taṃ yakṣaṃ toraṇena samāhanat
7.014.025a tataḥ pradudruvuḥ sarve yakṣā dṛṣṭvā parākramam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514726 (0.0):
7.014.024c nādṛśyata tadā yakṣo bhasma tena kṛtas tu saḥ / 7.014.025a tataḥ pradudruvuḥ sarve yakṣā dṛṣṭvā parākramam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16281578 (0.057):
dṛṣṭvā sarve pradudruvuḥ HV_App.I,30.224b / dṛṣṭvā sarve praveśaṃ ca HV_App.I,29F.251a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 607887 (0.063):
hataṃ pramardanaṃ daityaṃ $ dṛṣṭvā sarve pradudruvuḥ / HV_App.I,30.224 / / na śaktāḥ pramukhe sthātuṃ $ siṃhatrāsād gajā iva // HV_App.I,30.225 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22093438 (0.063):
hataṃ pramardanaṃ daityaṃ dṛṣṭvā sarve pradudruvuḥ / HV_App.I,30.224 / / na śaktāḥ pramukhe sthātuṃ siṃhatrāsād gajā iva // HV_App.I,30.225 //
7.014.025c tato nadīr guhāś caiva viviśur bhayapīḍitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514732 (0.0):
7.014.025a tataḥ pradudruvuḥ sarve yakṣā dṛṣṭvā parākramam / 7.014.025c tato nadīr guhāś caiva viviśur bhayapīḍitāḥ
7.015.001a tatas tān vidrutān dṛṣṭvā yakṣāñ śatasahasraśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514738 (0.0):
7.014.025c tato nadīr guhāś caiva viviśur bhayapīḍitāḥ / 7.015.001a tatas tān vidrutān dṛṣṭvā yakṣāñ śatasahasraśaḥ
7.015.001c svayam eva dhanādhyakṣo nirjagāma raṇaṃ prati / 7.015.002a tatra māṇicāro nāma yakṣaḥ paramadurjayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514747 (0.0):
7.015.001a tatas tān vidrutān dṛṣṭvā yakṣāñ śatasahasraśaḥ / 7.015.001c svayam eva dhanādhyakṣo nirjagāma raṇaṃ prati
7.015.002c vṛto yakṣasahasraiḥ sa caturbhiḥ samayodhayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514752 (0.0):
7.015.002a tatra māṇicāro nāma yakṣaḥ paramadurjayaḥ / 7.015.002c vṛto yakṣasahasraiḥ sa caturbhiḥ samayodhayat
7.015.003a te gadāmusalaprāsaśaktitomaramudgaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514759 (0.0):
7.015.002c vṛto yakṣasahasraiḥ sa caturbhiḥ samayodhayat / 7.015.003a te gadāmusalaprāsaśaktitomaramudgaraiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20253025 (0.039):
07,129.029a ṛṣṭiśaktigadābāṇamusalaprāsapaṭṭiśāḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489086 (0.045):
nānākhaḍgamusalatomaraprāsacakraśaktiśaraparaśvadhaḥ śastraviśeṣeṇa
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20117170 (0.047):
06,050.072a tataḥ śaktigadākhaḍgatomararṣṭiparaśvadhaiḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 689931 (0.049):
te 'sicarmagadāśakti+ $ parighaprāsatomaraiḥ / HV_App.I,42B.1373 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22175481 (0.049):
te 'sicarmagadāśakti+ parighaprāsatomaraiḥ / HV_App.I,42B.1373 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 693559 (0.050):
śūlaśaktigadākhaṅga+ $ parighaprāsatomaraiḥ / HV_App.I,42B.1771 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22179107 (0.050):
śūlaśaktigadākhaṅga+ parighaprāsatomaraiḥ / HV_App.I,42B.1771 /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1513230 (0.051):
08,059.008a śaktyṛṣṭitomaraprāsair gadānistriṃśasāyakaiḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 693109 (0.052):
bhagnaiḥ khaḍgagadāśakti+ $ tomarāsiparaśvadhaiḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22178658 (0.052):
bhagnaiḥ khaḍgagadāśakti+ tomarāsiparaśvadhaiḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15427156 (0.052):
05,019.003a paraśvadhair bhiṇḍipālaiḥ śaktitomaramudgaraiḥ / 05,019.003c śaktyṛṣṭiparaśuprāsaiḥ karavālaiś ca nirmalaiḥ
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21827416 (0.053):
Bhk_9.4-1 śaktyṛṣṭi-parigha-prāsa-gadā-mudgara-pāṇayaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449600 (0.053):
cāpacakrakaṇapakarpaṇaprāsapaṭṭiśamusalatomarādipraharaṇajātamupayuñjānān
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 687730 (0.054):
devadānavanirmuktaiḥ $ saviṣair uragair iva / HV_App.I,42B.1139 / / prāsatomaranārācaiḥ $ śaktikhaḍgaparaśvadhaiḥ / HV_App.I,42B.1140 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22173279 (0.054):
devadānavanirmuktaiḥ saviṣair uragair iva / HV_App.I,42B.1139 / / prāsatomaranārācaiḥ śaktikhaḍgaparaśvadhaiḥ / HV_App.I,42B.1140 /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15676168 (0.054):
09,045.058b*0278_01 jvalitālātadhāriṇyā citrābharaṇavarmayā / 09,045.058c gadāmusalanārācaśaktitomarahastayā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16346667 (0.055):
prāsatomaranārācaiḥ HV_App.I,42B.1140a / prāsatomaramudgaraiḥ HV_App.I,42B.1954b
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2800293 (0.055):
śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 693095 (0.056):
bhagnaiḥ khaḍgair gadābhiś ca $ śaktitomarapaṭṭiśaiḥ / HV_App.I,42B.1721 /
7.015.003c abhighnanto raṇe yakṣā rākṣasān abhidudruvuḥ / 7.015.004a tataḥ prahastena tadā sahasraṃ nihataṃ raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514772 (0.0):
7.015.003a te gadāmusalaprāsaśaktitomaramudgaraiḥ / 7.015.003c abhighnanto raṇe yakṣā rākṣasān abhidudruvuḥ
7.015.004c mahodareṇa gadayā sahasram aparaṃ hatam / 7.015.005a kruddhena ca tadā rāma mārīcena durātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514780 (0.0):
7.015.004a tataḥ prahastena tadā sahasraṃ nihataṃ raṇe / 7.015.004c mahodareṇa gadayā sahasram aparaṃ hatam
7.015.005c nimeṣāntaramātreṇa dve sahasre nipātite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514786 (0.0):
7.015.005a kruddhena ca tadā rāma mārīcena durātmanā / 7.015.005c nimeṣāntaramātreṇa dve sahasre nipātite
7.015.006a dhūmrākṣeṇa samāgamya māṇibhadro mahāraṇe / 7.015.006c musalenorasi krodhāt tāḍito na ca kampitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514797 (0.0):
7.015.005c nimeṣāntaramātreṇa dve sahasre nipātite / 7.015.006a dhūmrākṣeṇa samāgamya māṇibhadro mahāraṇe
7.015.007a tato gadāṃ samāvidhya māṇibhadreṇa rākṣasaḥ / 7.015.007c dhūmrākṣas tāḍito mūrdhni vihvalo nipapāta ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514807 (0.0):
7.015.006c musalenorasi krodhāt tāḍito na ca kampitaḥ / 7.015.007a tato gadāṃ samāvidhya māṇibhadreṇa rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27066255 (0.063):
6.085.014c gadāṃ jagrāha saṃkruddho rākṣaso 'tha mahodaraḥ
7.015.008a dhūmrākṣaṃ tāḍitaṃ dṛṣṭvā patitaṃ śoṇitokṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514813 (0.0):
7.015.007c dhūmrākṣas tāḍito mūrdhni vihvalo nipapāta ha / 7.015.008a dhūmrākṣaṃ tāḍitaṃ dṛṣṭvā patitaṃ śoṇitokṣitam
7.015.008c abhyadhāvat susaṃkruddho māṇibhadraṃ daśānanaḥ / 7.015.009a taṃ kruddham abhidhāvantaṃ yugāntāgnim ivotthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514823 (0.0):
7.015.008a dhūmrākṣaṃ tāḍitaṃ dṛṣṭvā patitaṃ śoṇitokṣitam / 7.015.008c abhyadhāvat susaṃkruddho māṇibhadraṃ daśānanaḥ
7.015.009c śaktibhis tāḍayām āsa tisṛbhir yakṣapuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514829 (0.0):
7.015.009a taṃ kruddham abhidhāvantaṃ yugāntāgnim ivotthitam / 7.015.009c śaktibhis tāḍayām āsa tisṛbhir yakṣapuṃgavaḥ
7.015.010a tato rākṣasarājena tāḍito gadayā raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514835 (0.0):
7.015.009c śaktibhis tāḍayām āsa tisṛbhir yakṣapuṃgavaḥ / 7.015.010a tato rākṣasarājena tāḍito gadayā raṇe
7.015.010c tasya tena prahāreṇa mukuṭaḥ pārśvam āgataḥ / 7.015.010e tadā prabhṛti yakṣo 'sau pārśvamaulir iti smṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514845 (0.0):
7.015.010a tato rākṣasarājena tāḍito gadayā raṇe / 7.015.010c tasya tena prahāreṇa mukuṭaḥ pārśvam āgataḥ
7.015.011a tasmiṃs tu vimukhe yakṣe māṇibhadre mahātmani / 7.015.011c saṃnādaḥ sumahān rāma tasmiñ śaile vyavardhata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514856 (0.0):
7.015.010e tadā prabhṛti yakṣo 'sau pārśvamaulir iti smṛtaḥ / 7.015.011a tasmiṃs tu vimukhe yakṣe māṇibhadre mahātmani
7.015.012a tato dūrāt pradadṛśe dhanādhyakṣo gadādharaḥ / 7.015.012c śukraproṣṭaḥpadābhyāṃ ca śaṅkhapadmasamāvṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514866 (0.0):
7.015.011c saṃnādaḥ sumahān rāma tasmiñ śaile vyavardhata / 7.015.012a tato dūrāt pradadṛśe dhanādhyakṣo gadādharaḥ
7.015.013a sa dṛṣṭvā bhrātaraṃ saṃkhye śāpād vibhraṣṭagauravam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514874 (0.0):
7.015.012c śukraproṣṭaḥpadābhyāṃ ca śaṅkhapadmasamāvṛtaḥ / 7.015.013a sa dṛṣṭvā bhrātaraṃ saṃkhye śāpād vibhraṣṭagauravam
7.015.013c uvāca vacanaṃ dhīmān yuktaṃ paitāmahe kule
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514880 (0.0):
7.015.013a sa dṛṣṭvā bhrātaraṃ saṃkhye śāpād vibhraṣṭagauravam / 7.015.013c uvāca vacanaṃ dhīmān yuktaṃ paitāmahe kule
7.015.014a mayā tvaṃ vāryamāṇo 'pi nāvagacchasi durmate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514885 (0.0):
7.015.013c uvāca vacanaṃ dhīmān yuktaṃ paitāmahe kule / 7.015.014a mayā tvaṃ vāryamāṇo 'pi nāvagacchasi durmate
7.015.014c paścād asya phalaṃ prāpya jñāsyase nirayaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514891 (0.0):
7.015.014a mayā tvaṃ vāryamāṇo 'pi nāvagacchasi durmate / 7.015.014c paścād asya phalaṃ prāpya jñāsyase nirayaṃ gataḥ
7.015.015a yo hi mohād viṣaṃ pītvā nāvagacchati mānavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514898 (0.0):
7.015.014c paścād asya phalaṃ prāpya jñāsyase nirayaṃ gataḥ / 7.015.015a yo hi mohād viṣaṃ pītvā nāvagacchati mānavaḥ
7.015.015c pariṇāme sa vi mūḍho jānīte karmaṇaḥ phalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514905 (0.0):
7.015.015a yo hi mohād viṣaṃ pītvā nāvagacchati mānavaḥ / 7.015.015c pariṇāme sa vi mūḍho jānīte karmaṇaḥ phalam
7.015.016a daivatāni hi nandanti dharmayuktena kena cit / 7.015.016c yena tvam īdṛśaṃ bhāvaṃ nītas tac ca na budhyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514916 (0.0):
7.015.015c pariṇāme sa vi mūḍho jānīte karmaṇaḥ phalam / 7.015.016a daivatāni hi nandanti dharmayuktena kena cit
7.015.017a yo hi mātṝh pitṝn bhrātṝn ācaryāṃś cāvamanyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514923 (0.0):
7.015.016c yena tvam īdṛśaṃ bhāvaṃ nītas tac ca na budhyase / 7.015.017a yo hi mātṝh pitṝn bhrātṝn ācaryāṃś cāvamanyate
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10381701 (0.058):
12,250.005a priyān putrān vayasyāṃś ca bhrātṝn mātṝḥ pitṝn api / 12,250.005c apadhyāsyanti yad deva mṛtāṃs teṣāṃ bibhemy aham
7.015.017c sa paśyati phalaṃ tasya pretarājavaśaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514930 (0.0):
7.015.017a yo hi mātṝh pitṝn bhrātṝn ācaryāṃś cāvamanyate / 7.015.017c sa paśyati phalaṃ tasya pretarājavaśaṃ gataḥ
7.015.018a adhruve hi śarīre yo na karoti tapo 'rjanam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12822084 (0.0):
MSS_1162 1 adhruve hi śarīre yo na karoti tapo'rjanam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514936 (0.0):
7.015.017c sa paśyati phalaṃ tasya pretarājavaśaṃ gataḥ / 7.015.018a adhruve hi śarīre yo na karoti tapo 'rjanam
7.015.018c sa paścāt tapyate mūḍho mṛto dṛṣṭvātmano gatim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514943 (0.0):
7.015.018a adhruve hi śarīre yo na karoti tapo 'rjanam / 7.015.018c sa paścāt tapyate mūḍho mṛto dṛṣṭvātmano gatim
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12822091 (0.022):
MSS_1162 1 adhruve hi śarīre yo na karoti tapo'rjanam / / MSS_1162 2 sa paścāttapyate mūḍho mṛto gatvātmano gatim //
7.015.019a kasya cin na hi durbudheś chandato jāyate matiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514950 (0.0):
7.015.018c sa paścāt tapyate mūḍho mṛto dṛṣṭvātmano gatim / 7.015.019a kasya cin na hi durbudheś chandato jāyate matiḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978458 (0.049):
MSS_9239 1 kasyacinna hi durbuddheś chandato jāyate matiḥ / / MSS_9239 2 yādṛśaṃ kurute karma tādṛśaṃ phalamaśnute //
7.015.019c yādṛśaṃ kurute karma tādṛśaṃ phalam aśnute
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20754128 (0.0):
13,134.057d@015_1585 yuṣmābhir eva yuṣmākaṃ grathitaṃ hi śubhāśubham / 13,134.057d@015_1586 yādṛśaṃ kurute karma tādṛśaṃ phalam aśnute
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978463 (0.0):
MSS_9239 1 kasyacinna hi durbuddheś chandato jāyate matiḥ / / MSS_9239 2 yādṛśaṃ kurute karma tādṛśaṃ phalamaśnute //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514956 (0.0):
7.015.019a kasya cin na hi durbudheś chandato jāyate matiḥ / 7.015.019c yādṛśaṃ kurute karma tādṛśaṃ phalam aśnute
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3744176 (0.027):
yādṛśaṃ kurute karma tādṛśaṃ labhate phalam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26940612 (0.058):
yādṛśaṃ kurute karma tādṛśaṃ labhate phalam || / tathātraivāha | tad evaṃrūpair duṣkhaparyeṣitair bhogaiḥ svajīvikārtham
7.015.020a buddhiṃ rūpaṃ balaṃ vittaṃ putrān māhātmyam eva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514962 (0.0):
7.015.019c yādṛśaṃ kurute karma tādṛśaṃ phalam aśnute / 7.015.020a buddhiṃ rūpaṃ balaṃ vittaṃ putrān māhātmyam eva ca
7.015.020c prapnuvanti narāḥ sarvaṃ svakṛtaiḥ pūrvakarmabhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514969 (0.0):
7.015.020a buddhiṃ rūpaṃ balaṃ vittaṃ putrān māhātmyam eva ca / 7.015.020c prapnuvanti narāḥ sarvaṃ svakṛtaiḥ pūrvakarmabhiḥ
7.015.021a evaṃ nirayagāmī tvaṃ yasya te matir īdṛśī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514975 (0.0):
7.015.020c prapnuvanti narāḥ sarvaṃ svakṛtaiḥ pūrvakarmabhiḥ / 7.015.021a evaṃ nirayagāmī tvaṃ yasya te matir īdṛśī
7.015.021c na tvāṃ samabhibhāṣiṣye durvṛttasyaiṣa nirṇayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514980 (0.0):
7.015.021a evaṃ nirayagāmī tvaṃ yasya te matir īdṛśī / 7.015.021c na tvāṃ samabhibhāṣiṣye durvṛttasyaiṣa nirṇayaḥ
7.015.022a evam uktvā tatas tena tasyāmātyāḥ samāhatāḥ / 7.015.022c mārīcapramukhāḥ sarve vimukhā vipradudruvuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28514990 (0.0):
7.015.021c na tvāṃ samabhibhāṣiṣye durvṛttasyaiṣa nirṇayaḥ / 7.015.022a evam uktvā tatas tena tasyāmātyāḥ samāhatāḥ
7.015.023a tatas tena daśagrīvo yakṣendreṇa mahātmanā / 7.015.023c gadayābhihato mūrdhni na ca sthānād vyakampata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515000 (0.0):
7.015.022c mārīcapramukhāḥ sarve vimukhā vipradudruvuḥ / 7.015.023a tatas tena daśagrīvo yakṣendreṇa mahātmanā
7.015.024a tatas tau rāma nighnantāv anyonyaṃ paramāhave
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515007 (0.0):
7.015.023c gadayābhihato mūrdhni na ca sthānād vyakampata / 7.015.024a tatas tau rāma nighnantāv anyonyaṃ paramāhave
7.015.024c na vihvalau na ca śrāntau babhūvatur amarṣaṇaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515014 (0.0):
7.015.024a tatas tau rāma nighnantāv anyonyaṃ paramāhave / 7.015.024c na vihvalau na ca śrāntau babhūvatur amarṣaṇaiḥ
7.015.025a āgneyam astraṃ sa tato mumoca dhanado raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515021 (0.0):
7.015.024c na vihvalau na ca śrāntau babhūvatur amarṣaṇaiḥ / 7.015.025a āgneyam astraṃ sa tato mumoca dhanado raṇe
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25757715 (0.056):
śaktināśābhidhaṃ bhaṇḍo mumocāstraṃ mahāraṇe / / viśvāvasorathāstreṇa tasya darpamapākarot // BndP_3,29.65 //
7.015.025c vāruṇena daśagrīvas tad astraṃ pratyavārayat / 7.015.026a tato māyāṃ praviṣṭaḥ sa rākṣasīṃ rākṣaseśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515032 (0.0):
7.015.025a āgneyam astraṃ sa tato mumoca dhanado raṇe
7.015.026c jaghāna mūrdhni dhanadaṃ vyāvidhya mahatīṃ gadām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515037 (0.0):
7.015.026a tato māyāṃ praviṣṭaḥ sa rākṣasīṃ rākṣaseśvaraḥ / 7.015.026c jaghāna mūrdhni dhanadaṃ vyāvidhya mahatīṃ gadām
7.015.027a evaṃ sa tenābhihato vihvalaḥ śoṇitokṣitaḥ / 7.015.027c kṛttamūla ivāśoko nipapāta dhanādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515047 (0.0):
7.015.026c jaghāna mūrdhni dhanadaṃ vyāvidhya mahatīṃ gadām / 7.015.027a evaṃ sa tenābhihato vihvalaḥ śoṇitokṣitaḥ
7.015.028a tataḥ padmādibhis tatra nidhibhiḥ sa dhanādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515053 (0.0):
7.015.027c kṛttamūla ivāśoko nipapāta dhanādhipaḥ / 7.015.028a tataḥ padmādibhis tatra nidhibhiḥ sa dhanādhipaḥ
7.015.028c nandanaṃ vanam ānīya dhanado śvāsitas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515059 (0.0):
7.015.028a tataḥ padmādibhis tatra nidhibhiḥ sa dhanādhipaḥ / 7.015.028c nandanaṃ vanam ānīya dhanado śvāsitas tadā
7.015.029a tato nirjitya taṃ rāma dhanadaṃ rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515065 (0.0):
7.015.028c nandanaṃ vanam ānīya dhanado śvāsitas tadā / 7.015.029a tato nirjitya taṃ rāma dhanadaṃ rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22245760 (0.040):
7.016.001a sa jitvā bhrātaraṃ rāma dhanadaṃ rākṣasādhipaḥ
7.015.029c puṣpakaṃ tasya jagrāha vimānaṃ jayalakṣaṇam / 7.015.030a kāñcanastambhasaṃvītaṃ vaidūryamaṇitoraṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515077 (0.0):
7.015.029a tato nirjitya taṃ rāma dhanadaṃ rākṣasādhipaḥ / 7.015.029c puṣpakaṃ tasya jagrāha vimānaṃ jayalakṣaṇam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20674845 (0.038):
13,032.025d@008_0065 hemaprāsādasaṃbādhaṃ maṇikāñcanatoraṇam / 13,032.025d@008_0066 sa vaidūryamaṇistambhaṃ vimānaṃ samadhiṣṭhitaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359282 (0.042):
vṛtaṃ stambhasahasraistu vaidūryamaṇimaṇḍitam / / muktājālagavākṣaṃ ca patākāśatabhūṣitam // GarP_2,33.19 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19666993 (0.051):
01,124.013a muktājālaparikṣiptaṃ vaiḍūryamaṇibhūṣitam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 645831 (0.052):
vajravedikasaṃkāśaṃ $ vaidūryamaṇitoraṇam / HV_App.I,40.83 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22131387 (0.052):
vajravedikasaṃkāśaṃ vaidūryamaṇitoraṇam / HV_App.I,40.83 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4372999 (0.055):
maṇipravālasopānāṃ vaidūryamaṇiśobhitām | *HV_42.9ab*541:1 | / muktājālasamākīrṇāṃ kiṃkiṇīśataśobhitām | *HV_42.9ab*541:2 |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16437159 (0.059):
vaidūryamayavedikam HV_App.I,40.75b / vaidūryamuktāmaṇidāmacitraiḥ HV_App.I,42B.658
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16367844 (0.060):
maṇikanakojjvalacārubhakticitram HV_App.I,42B.167 / maṇikāñcanatoraṇam HV_92.38d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13823996 (0.061):
mañjarīsadṛśaiḥ stanaiḥ HV_74.1*826:4b / maṇikāñcanatoraṇam HV_92.38d / maṇikāñcanatoraṇaḥ HV_93.14d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16437134 (0.062):
vaidūryamaṇicitrena HV_App.I,42B.193a / vaidūryamaṇitoraṇam HV_App.I,40.83b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4420967 (0.064):
vimalārkendusaṃkāśaṃ maṇikāñcanatoraṇam // HV_92.38 // / sapakṣigaṇamātaṅgaṃ savyālamṛgapannagam /
7.015.030c muktājālapraticchannaṃ sarvakāmaphaladrumam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515083 (0.0):
7.015.030a kāñcanastambhasaṃvītaṃ vaidūryamaṇitoraṇam / 7.015.030c muktājālapraticchannaṃ sarvakāmaphaladrumam
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359282 (0.043):
vṛtaṃ stambhasahasraistu vaidūryamaṇimaṇḍitam / / muktājālagavākṣaṃ ca patākāśatabhūṣitam // GarP_2,33.19 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4372999 (0.048):
maṇipravālasopānāṃ vaidūryamaṇiśobhitām | *HV_42.9ab*541:1 | / muktājālasamākīrṇāṃ kiṃkiṇīśataśobhitām | *HV_42.9ab*541:2 |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19666993 (0.057):
01,124.013a muktājālaparikṣiptaṃ vaiḍūryamaṇibhūṣitam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 645831 (0.059):
vajravedikasaṃkāśaṃ $ vaidūryamaṇitoraṇam / HV_App.I,40.83 / / hemajālaparikṣiptaṃ $ pravālavalabhīmukham // HV_App.I,40.84 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22131387 (0.059):
vajravedikasaṃkāśaṃ vaidūryamaṇitoraṇam / HV_App.I,40.83 / / hemajālaparikṣiptaṃ pravālavalabhīmukham // HV_App.I,40.84 //
7.015.031a tat tu rājā samāruhya kāmagaṃ vīryanirjitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515089 (0.0):
7.015.030c muktājālapraticchannaṃ sarvakāmaphaladrumam / 7.015.031a tat tu rājā samāruhya kāmagaṃ vīryanirjitam
7.015.031c jitvā vaiśravaṇaṃ devaṃ kailāsād avarohata / 7.016.001a sa jitvā bhrātaraṃ rāma dhanadaṃ rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515102 (0.0):
7.015.031a tat tu rājā samāruhya kāmagaṃ vīryanirjitam / 7.015.031c jitvā vaiśravaṇaṃ devaṃ kailāsād avarohata
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22245725 (0.040):
7.015.029a tato nirjitya taṃ rāma dhanadaṃ rākṣasādhipaḥ
7.016.001c mahāsenaprasūtiṃ tu yayau śaravaṇaṃ tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515107 (0.0):
7.016.001a sa jitvā bhrātaraṃ rāma dhanadaṃ rākṣasādhipaḥ / 7.016.001c mahāsenaprasūtiṃ tu yayau śaravaṇaṃ tataḥ
7.016.002a athāpaśyad daśagrīvo raukmaṃ śaravaṇaṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515112 (0.0):
7.016.001c mahāsenaprasūtiṃ tu yayau śaravaṇaṃ tataḥ / 7.016.002a athāpaśyad daśagrīvo raukmaṃ śaravaṇaṃ tadā
7.016.002c gabhastijālasaṃvītaṃ dvitīyam iva bhāskaram / 7.016.003a parvataṃ sa samāsādya kiṃ cid ramyavanāntaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515125 (0.0):
7.016.002a athāpaśyad daśagrīvo raukmaṃ śaravaṇaṃ tadā / 7.016.002c gabhastijālasaṃvītaṃ dvitīyam iva bhāskaram
7.016.003c apaśyat puṣpakaṃ tatra rāma viṣṭambhitaṃ divi / 7.016.004a viṣṭabdhaṃ puṣpakaṃ dṛṣṭvā kāmagaṃ hy agamaṃ kṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515137 (0.0):
7.016.003a parvataṃ sa samāsādya kiṃ cid ramyavanāntaram / 7.016.003c apaśyat puṣpakaṃ tatra rāma viṣṭambhitaṃ divi
7.016.004c rākṣasaś cintayām āsa sacivais taiḥ samāvṛtaḥ / 7.016.005a kim idaṃ yannimittaṃ me na ca gacchati puṣpakam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515141 (0.0):
7.016.004a viṣṭabdhaṃ puṣpakaṃ dṛṣṭvā kāmagaṃ hy agamaṃ kṛtam / 7.016.004c rākṣasaś cintayām āsa sacivais taiḥ samāvṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515148 (0.0):
7.016.004c rākṣasaś cintayām āsa sacivais taiḥ samāvṛtaḥ / 7.016.005a kim idaṃ yannimittaṃ me na ca gacchati puṣpakam
7.016.005c parvatasyoparisthasya kasya karma tv idaṃ bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515153 (0.0):
7.016.005a kim idaṃ yannimittaṃ me na ca gacchati puṣpakam / 7.016.005c parvatasyoparisthasya kasya karma tv idaṃ bhavet
7.016.006a tato 'bravīd daśagrīvaṃ mārīco buddhikovidaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515160 (0.0):
7.016.005c parvatasyoparisthasya kasya karma tv idaṃ bhavet / 7.016.006a tato 'bravīd daśagrīvaṃ mārīco buddhikovidaḥ
7.016.006c naitan niṣkāraṇaṃ rājan puṣpako 'yaṃ na gacchati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515166 (0.0):
7.016.006a tato 'bravīd daśagrīvaṃ mārīco buddhikovidaḥ / 7.016.006c naitan niṣkāraṇaṃ rājan puṣpako 'yaṃ na gacchati
7.016.007a tataḥ pārśvam upāgamya bhavasyānucaro balī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515172 (0.0):
7.016.006c naitan niṣkāraṇaṃ rājan puṣpako 'yaṃ na gacchati / 7.016.007a tataḥ pārśvam upāgamya bhavasyānucaro balī
7.016.007c nandīśvara uvācedaṃ rākṣasendram aśaṅkitaḥ / 7.016.008a nivartasva daśagrīva śaile krīḍati śaṃkaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515182 (0.0):
7.016.007a tataḥ pārśvam upāgamya bhavasyānucaro balī / 7.016.007c nandīśvara uvācedaṃ rākṣasendram aśaṅkitaḥ
7.016.009a suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22243480 (0.0):
7.010.016c nāsti mṛtyusamaḥ śatrur amaratvam ato vṛṇe / 7.010.017a suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515188 (0.0):
7.016.008a nivartasva daśagrīva śaile krīḍati śaṃkaraḥ / 7.016.009a suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490059 (0.039):
Manu3.196a[186ṃa]/ daitya.dānava.yakṣāṇāṃ gandharva.uraga.rakṣasām |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578809 (0.039):
daityadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804214 (0.053):
14,043.013a narakiṃnarayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 14,043.013c devadānavanāgānāṃ sarveṣām īśvaro hi saḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772885 (0.055):
daityadānavasiddhānāṃ % gandharvoragarakṣasām // BrP_45.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11044206 (0.055):
daityadānavasiddhānāṃ gandharvoragarakṣasām // BrP_45.51 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27975715 (0.058):
daityadānavayakṣāṇāṃ nṛpapannagarakṣasām /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19650302 (0.060):
01,104.019d*1125_02 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432983 (0.061):
devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27025452 (0.061):
6.001.004a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28466638 (0.061):
6.031.069a devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām
7.016.009c prāṇinām eva sarveṣām agamyaḥ parvataḥ kṛtaḥ / 7.016.010a sa roṣāt tāmranayanaḥ puṣpakād avaruhya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515199 (0.0):
7.016.009a suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām / 7.016.009c prāṇinām eva sarveṣām agamyaḥ parvataḥ kṛtaḥ
7.016.010c ko 'yaṃ śaṃkara ity uktvā śailamūlam upāgamat / 7.016.011a nandīśvaram athāpaśyad avidūrasthitaṃ prabhum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515210 (0.0):
7.016.010a sa roṣāt tāmranayanaḥ puṣpakād avaruhya ca / 7.016.010c ko 'yaṃ śaṃkara ity uktvā śailamūlam upāgamat
7.016.011c dīptaṃ śūlam avaṣṭabhya dvitīyam iva śaṃkaram / 7.016.012a sa vānaramukhaṃ dṛṣṭvā tam avajñāya rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515221 (0.0):
7.016.011a nandīśvaram athāpaśyad avidūrasthitaṃ prabhum / 7.016.011c dīptaṃ śūlam avaṣṭabhya dvitīyam iva śaṃkaram
7.016.012c prahāsaṃ mumuce maurkhyāt satoya iva toyadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515226 (0.0):
7.016.012a sa vānaramukhaṃ dṛṣṭvā tam avajñāya rākṣasaḥ / 7.016.012c prahāsaṃ mumuce maurkhyāt satoya iva toyadaḥ
7.016.013a saṃkruddho bhagavān nandī śaṃkarasyāparā tanuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515233 (0.0):
7.016.012c prahāsaṃ mumuce maurkhyāt satoya iva toyadaḥ / 7.016.013a saṃkruddho bhagavān nandī śaṃkarasyāparā tanuḥ
7.016.013c abravīd rākṣasaṃ tatra daśagrīvam upasthitam / 7.016.014a yasmād vānaramūrtiṃ māṃ dṛṣṭvā rākṣasadurmate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515244 (0.0):
7.016.013a saṃkruddho bhagavān nandī śaṃkarasyāparā tanuḥ / 7.016.013c abravīd rākṣasaṃ tatra daśagrīvam upasthitam
7.016.014c maurkhyāt tvam avajānīṣe parihāsaṃ ca muñcasi / 7.016.015a tasmān madrūpasaṃyuktā madvīryasamatejasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515249 (0.0):
7.016.014a yasmād vānaramūrtiṃ māṃ dṛṣṭvā rākṣasadurmate / 7.016.014c maurkhyāt tvam avajānīṣe parihāsaṃ ca muñcasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515256 (0.0):
7.016.014c maurkhyāt tvam avajānīṣe parihāsaṃ ca muñcasi / 7.016.015a tasmān madrūpasaṃyuktā madvīryasamatejasaḥ
7.016.015c utpatsyante vadhārthaṃ hi kulasya tava vānarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515262 (0.0):
7.016.015a tasmān madrūpasaṃyuktā madvīryasamatejasaḥ / 7.016.015c utpatsyante vadhārthaṃ hi kulasya tava vānarāḥ
7.016.016a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ yat tvāṃ niśācara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515269 (0.0):
7.016.015c utpatsyante vadhārthaṃ hi kulasya tava vānarāḥ / 7.016.016a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ yat tvāṃ niśācara
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22248365 (0.019):
7.022.039c eṣa vyāvartito daṇḍaḥ prabhaviṣṇur bhavān hi naḥ / 7.022.040a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ raṇagatena hi
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22247203 (0.026):
7.019.021c kāleneha vipanno 'haṃ hetubhūtas tu me bhavān / 7.019.022a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ prāṇaparikṣaye
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19971935 (0.041):
04,034.008c kiṃ nu śakyaṃ mayā kartuṃ yad ahaṃ tatra nābhavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20809679 (0.047):
14,054.032a yat tu śakyaṃ mayā kartuṃ bhūya eva tavepsitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19925396 (0.052):
03,265.028a kiṃ nu śakyaṃ mayā kartuṃ yat tvam adyāpi mānuṣam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15458440 (0.052):
05,077.005c daivaṃ tu na mayā śakyaṃ karma kartuṃ kathaṃ cana
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 528129 (0.054):
na śakyam iha vai kartuṃ $ mayā tubhyaṃ kathaṃcana /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22013694 (0.054):
na śakyam iha vai kartuṃ mayā tubhyaṃ kathaṃcana /
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24482358 (0.057):
paribhāṣaṇāmātrasādhyo 'sminn arthe viśvaṃtara iti // saṃjaya uvāca / atha / kim anyad atra mayā śakyaṃ kartum /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9292069 (0.057):
atha kimanyadatra mayā śakyaṃ kartum?
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684588 (0.058):
| rājovāca: na śakyam etan mayā kartum* | yasmāt te yuvarājābhiṣeko
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712638 (0.064):
sarvair api munīndrais tat saṃkhyāṃ kartuṃ na śakyate / / mayātra śakyam ekena tatpuṇyaṃ gaṇituṃ katham // Avc_47 //
7.016.016c na hantavyo hatas tvaṃ hi pūrvam eva svakarmabhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515277 (0.0):
7.016.016a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ yat tvāṃ niśācara / 7.016.016c na hantavyo hatas tvaṃ hi pūrvam eva svakarmabhiḥ
7.016.017a acintayitvā sa tadā nandivākyaṃ niśācaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515283 (0.0):
7.016.016c na hantavyo hatas tvaṃ hi pūrvam eva svakarmabhiḥ / 7.016.017a acintayitvā sa tadā nandivākyaṃ niśācaraḥ
7.016.017c parvataṃ taṃ samāsādya vākyam etad uvāca ha / 7.016.018a puṣpakasya gatiś chinnā yatkṛte mama gacchataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515294 (0.0):
7.016.017a acintayitvā sa tadā nandivākyaṃ niśācaraḥ / 7.016.017c parvataṃ taṃ samāsādya vākyam etad uvāca ha
7.016.018c tad etac chailam unmūlaṃ karomi tava gopate / 7.016.019a kena prabhāvena bhavas tatra krīḍati rājavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515303 (0.0):
7.016.018a puṣpakasya gatiś chinnā yatkṛte mama gacchataḥ / 7.016.018c tad etac chailam unmūlaṃ karomi tava gopate
7.016.019c vijñātavyaṃ na jānīṣe bhayasthānam upasthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515310 (0.0):
7.016.019a kena prabhāvena bhavas tatra krīḍati rājavat / 7.016.019c vijñātavyaṃ na jānīṣe bhayasthānam upasthitam
7.016.020a evam uktvā tato rājan bhujān prakṣipya parvate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515316 (0.0):
7.016.019c vijñātavyaṃ na jānīṣe bhayasthānam upasthitam / 7.016.020a evam uktvā tato rājan bhujān prakṣipya parvate
7.016.020c tolayām āsa taṃ śailaṃ samṛgavyālapādapam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515323 (0.0):
7.016.020a evam uktvā tato rājan bhujān prakṣipya parvate / 7.016.020c tolayām āsa taṃ śailaṃ samṛgavyālapādapam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465160 (0.055):
samūlaskandhaviṭapaṃ HV_App.I,11.299a / samṛgavyālapādapam HV_App.I,42B.1677b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 692646 (0.055):
athotpāṭya gire śṛṇgaṃ $ samṛgavyālapādapam / HV_App.I,42B.1677 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25178355 (0.055):
samṛgavyālapādapam HV_App.I,42B.1677b / samṛdaṅgaiḥ saveṇubhiḥ HV_App.I,41.1883b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22178195 (0.055):
athotpāṭya gire śṛṇgaṃ samṛgavyālapādapam / HV_App.I,42B.1677 /
7.016.021a tato rāma mahādevaḥ prahasan vīkṣya tatkṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515329 (0.0):
7.016.020c tolayām āsa taṃ śailaṃ samṛgavyālapādapam / 7.016.021a tato rāma mahādevaḥ prahasan vīkṣya tatkṛtam
7.016.021c pādāṅguṣṭhena taṃ śailaṃ pīḍayām āsa līlayā / 7.016.022a tatas te pīḍitās tasya śailasyādho gatā bhujāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515333 (0.0):
7.016.021a tato rāma mahādevaḥ prahasan vīkṣya tatkṛtam / 7.016.021c pādāṅguṣṭhena taṃ śailaṃ pīḍayām āsa līlayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515340 (0.0):
7.016.021c pādāṅguṣṭhena taṃ śailaṃ pīḍayām āsa līlayā / 7.016.022a tatas te pīḍitās tasya śailasyādho gatā bhujāḥ
7.016.022c vismitāś cābhavaṃs tatra sacivās tasya rakṣasaḥ / 7.016.023a rakṣasā tena roṣāc ca bhujānāṃ pīḍanāt tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515348 (0.0):
7.016.022a tatas te pīḍitās tasya śailasyādho gatā bhujāḥ / 7.016.022c vismitāś cābhavaṃs tatra sacivās tasya rakṣasaḥ
7.016.023c mukto virāvaḥ sumahāṃs trailokyaṃ yena pūritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515355 (0.0):
7.016.023a rakṣasā tena roṣāc ca bhujānāṃ pīḍanāt tathā / 7.016.023c mukto virāvaḥ sumahāṃs trailokyaṃ yena pūritam
7.016.024a mānuṣāḥ śabdavitrastā menire lokasaṃkṣayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515361 (0.0):
7.016.023c mukto virāvaḥ sumahāṃs trailokyaṃ yena pūritam / 7.016.024a mānuṣāḥ śabdavitrastā menire lokasaṃkṣayam
7.016.024c devatāś cāpi saṃkṣubdhāś calitāḥ sveṣu karmasu / 7.016.025a tataḥ prīto mahādevaḥ śailāgre viṣṭhitas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515366 (0.0):
7.016.024a mānuṣāḥ śabdavitrastā menire lokasaṃkṣayam / 7.016.024c devatāś cāpi saṃkṣubdhāś calitāḥ sveṣu karmasu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515373 (0.0):
7.016.024c devatāś cāpi saṃkṣubdhāś calitāḥ sveṣu karmasu / 7.016.025a tataḥ prīto mahādevaḥ śailāgre viṣṭhitas tadā
7.016.025c muktvā tasya bhujān rājan prāha vākyaṃ daśānanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515379 (0.0):
7.016.025a tataḥ prīto mahādevaḥ śailāgre viṣṭhitas tadā / 7.016.025c muktvā tasya bhujān rājan prāha vākyaṃ daśānanam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783805 (0.062):
5.061.025e vanapālaṃ punar vākyaṃ sugrīvaḥ pratyabhāṣata / 5.061.026a prīto 'smi saumya yad bhuktaṃ vanaṃ taiḥ kṛtakarmabhiḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22244934 (0.062):
7.013.026c prītaḥ prītena manasā prāha vākyam idaṃ prabhuḥ / 7.013.027a prīto 'smi tava dharmajña tapasānena suvrata
7.016.026a prīto 'smi tava vīryāc ca śauṇḍīryāc ca niśācara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515385 (0.0):
7.016.025c muktvā tasya bhujān rājan prāha vākyaṃ daśānanam / 7.016.026a prīto 'smi tava vīryāc ca śauṇḍīryāc ca niśācara
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22244934 (0.044):
7.013.026c prītaḥ prītena manasā prāha vākyam idaṃ prabhuḥ / 7.013.027a prīto 'smi tava dharmajña tapasānena suvrata
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362503 (0.057):
brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho daityaṃ vacanam abravīt // HV_31.39 // / prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata /
7.016.026c ravato vedanā muktaḥ svaraḥ paramadāruṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515391 (0.0):
7.016.026a prīto 'smi tava vīryāc ca śauṇḍīryāc ca niśācara / 7.016.026c ravato vedanā muktaḥ svaraḥ paramadāruṇaḥ
7.016.027a yasmāl lokatrayaṃ tv etad rāvitaṃ bhayam āgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515397 (0.0):
7.016.026c ravato vedanā muktaḥ svaraḥ paramadāruṇaḥ / 7.016.027a yasmāl lokatrayaṃ tv etad rāvitaṃ bhayam āgatam
7.016.027c tasmāt tvaṃ rāvaṇo nāma nāmnā tena bhaviṣyasi / 7.016.028a devatā mānuṣā yakṣā ye cānye jagatītale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515409 (0.0):
7.016.027a yasmāl lokatrayaṃ tv etad rāvitaṃ bhayam āgatam / 7.016.027c tasmāt tvaṃ rāvaṇo nāma nāmnā tena bhaviṣyasi
7.016.028c evaṃ tvām abhidhāsyanti rāvaṇaṃ lokarāvaṇam / 7.016.029a gaccha paulastya visrabdhaḥ pathā yena tvam icchasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515420 (0.0):
7.016.028a devatā mānuṣā yakṣā ye cānye jagatītale / 7.016.028c evaṃ tvām abhidhāsyanti rāvaṇaṃ lokarāvaṇam
7.016.029c mayā tvam abhyanujñāto rākṣasādhipa gamyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515427 (0.0):
7.016.029a gaccha paulastya visrabdhaḥ pathā yena tvam icchasi / 7.016.029c mayā tvam abhyanujñāto rākṣasādhipa gamyatām
7.016.030a sākṣān maheśvareṇaivaṃ kṛtanāmā sa rāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515432 (0.0):
7.016.029c mayā tvam abhyanujñāto rākṣasādhipa gamyatām / 7.016.030a sākṣān maheśvareṇaivaṃ kṛtanāmā sa rāvaṇaḥ
7.016.030c abhivādya mahādevaṃ vimānaṃ tat samāruhat / 7.016.031a tato mahītale rāma paricakrāma rāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515443 (0.0):
7.016.030a sākṣān maheśvareṇaivaṃ kṛtanāmā sa rāvaṇaḥ / 7.016.030c abhivādya mahādevaṃ vimānaṃ tat samāruhat
7.016.031c kṣatriyān sumahāvīryān bādhamānas tatas tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515449 (0.0):
7.016.031a tato mahītale rāma paricakrāma rāvaṇaḥ / 7.016.031c kṣatriyān sumahāvīryān bādhamānas tatas tataḥ
7.017.001a atha rājan mahābāhur vicaran sa mahītalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515457 (0.0):
7.016.031c kṣatriyān sumahāvīryān bādhamānas tatas tataḥ / 7.017.001a atha rājan mahābāhur vicaran sa mahītalam
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13775654 (0.049):
tataḥ kruddho jvaro rājan HV_110.67*1328a / tataḥ kruddho mahābāhuḥ HV_112.100a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16238421 (0.061):
tataḥ kruddho mahābāhuḥ HV_112.100a / tataḥ kruddho mahārāja HV_App.I,31.1441a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20129467 (0.062):
06,070.001 saṃjaya uvāca / 06,070.001a atha rājan mahābāhuḥ sātyakir yuddhadurmadaḥ
7.017.001c himavadvanam āsādya paricakrāma rāvaṇaḥ / 7.017.002a tatrāpaśyata vai kanyāṃ kṛṣṭājinajaṭādharām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515470 (0.0):
7.017.001a atha rājan mahābāhur vicaran sa mahītalam / 7.017.001c himavadvanam āsādya paricakrāma rāvaṇaḥ
7.017.002c ārṣeṇa vidhinā yuktāṃ tapantīṃ devatām iva / 7.017.003a sa dṛṣṭvā rūpasaṃpannāṃ kanyāṃ tāṃ sumahāvratām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515482 (0.0):
7.017.002a tatrāpaśyata vai kanyāṃ kṛṣṭājinajaṭādharām / 7.017.002c ārṣeṇa vidhinā yuktāṃ tapantīṃ devatām iva
7.017.003c kāmamohaparītātmā papraccha prahasann iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515487 (0.0):
7.017.003a sa dṛṣṭvā rūpasaṃpannāṃ kanyāṃ tāṃ sumahāvratām / 7.017.003c kāmamohaparītātmā papraccha prahasann iva
7.017.004a kim idaṃ vartase bhadre viruddhaṃ yauvanasya te / 7.017.004c na hi yuktā tavaitasya rūpasyeyaṃ pratikriyā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515497 (0.0):
7.017.003c kāmamohaparītātmā papraccha prahasann iva / 7.017.004a kim idaṃ vartase bhadre viruddhaṃ yauvanasya te
7.017.005a kasyāsi duhitā bhadre ko vā bhartā tavānaghe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515504 (0.0):
7.017.004c na hi yuktā tavaitasya rūpasyeyaṃ pratikriyā / 7.017.005a kasyāsi duhitā bhadre ko vā bhartā tavānaghe
7.017.005c pṛcchataḥ śaṃsa me śīghraṃ ko vā hetus tapo'rjane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515510 (0.0):
7.017.005a kasyāsi duhitā bhadre ko vā bhartā tavānaghe / 7.017.005c pṛcchataḥ śaṃsa me śīghraṃ ko vā hetus tapo'rjane
7.017.006a evam uktā tu sā kanyā tenānāryeṇa rakṣasā / 7.017.006c abravīd vidhivat kṛtvā tasyātithyaṃ tapodhanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515521 (0.0):
7.017.005c pṛcchataḥ śaṃsa me śīghraṃ ko vā hetus tapo'rjane / 7.017.006a evam uktā tu sā kanyā tenānāryeṇa rakṣasā
7.017.007a kuśadhvajo nāma pitā brahmarṣir mama dhārmikaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515527 (0.0):
7.017.006c abravīd vidhivat kṛtvā tasyātithyaṃ tapodhanā / 7.017.007a kuśadhvajo nāma pitā brahmarṣir mama dhārmikaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17950657 (0.055):
kumārabrahmacāryāsīt pāro nāma pitā mama / / brahmarṣiḥ sumahābhāgo vedavedāṅgapāragaḥ // MarkP_64.5 //
7.017.007c bṛhaspatisutaḥ śrīmān buddhyā tulyo bṛhaspateḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515532 (0.0):
7.017.007a kuśadhvajo nāma pitā brahmarṣir mama dhārmikaḥ / 7.017.007c bṛhaspatisutaḥ śrīmān buddhyā tulyo bṛhaspateḥ
7.017.008a tasyāhaṃ kurvato nityaṃ vedābhyāsaṃ mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515539 (0.0):
7.017.007c bṛhaspatisutaḥ śrīmān buddhyā tulyo bṛhaspateḥ / 7.017.008a tasyāhaṃ kurvato nityaṃ vedābhyāsaṃ mahātmanaḥ
7.017.008c saṃbhūtā vānmayī kanyā nāmnā vedavatī smṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515545 (0.0):
7.017.008a tasyāhaṃ kurvato nityaṃ vedābhyāsaṃ mahātmanaḥ / 7.017.008c saṃbhūtā vānmayī kanyā nāmnā vedavatī smṛtā
7.017.009a tato devāḥ sagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15423972 (0.0):
05,010.039c pravavau ca śivo vāyuḥ prajāś ca jahṛṣus tadā / 05,010.040a tato devāḥ sagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515552 (0.0):
7.017.008c saṃbhūtā vānmayī kanyā nāmnā vedavatī smṛtā / 7.017.009a tato devāḥ sagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19723395 (0.018):
01,218.023a tataḥ surāḥ sagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20125936 (0.020):
06,061.059a ṛṣayo devagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27951549 (0.021):
śeṣā ye devagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827965 (0.026):
devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ /AP_167.015ab/ / ṛṣayo manavo gāvo devamātara eva ca //AP_167.015cd/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848705 (0.026):
devadānavagandharvā $ yakṣarākṣasapannagāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888215 (0.026):
devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865347 (0.032):
devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ / / nāsankṛtayuge vipra sarve devasamāḥ smṛtāḥ // NarP_1,41.7 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569515 (0.033):
devatāsuragandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ / / piśācāḥ paśavaścaiva mṛgāḥ patagavīrudhaḥ // BndP_2,7.471 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20456908 (0.034):
12,047.011d*0070_05 devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21058358 (0.034):
deva dānava gandharvā yakṣa rākṣasa pannagāḥ // Hbhv_2.123 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070546 (0.039):
tatra devāḥ sagandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454649 (0.039):
atra devāḥ sagandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360942 (0.039):
tena devāḥ sagandharvāḥ % sayakṣoragarākṣasāḥ // LiP_1,97.3 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254703 (0.039):
tena devāḥ sagandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ // LiP_1,97.3 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10271885 (0.041):
12,047.011d*0070_05 devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ / 12,047.011d*0070_06 yaṃ na jānanti ko hy eṣa kuto vā bhagavān iti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20247966 (0.043):
07,122.040a na hi devā na gandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105006 (0.043):
na devā na ca gandharvā na yakṣoraga rākṣasāḥ |
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28307696 (0.045):
devā nāgāś ca gandharvā yakṣarākṣasakiṃnaraiḥ || 14 ||
7.017.009c te cāpi gatvā pitaraṃ varaṇaṃ rocayanti me / 7.017.010a na ca māṃ sa pitā tebhyo dattavān rākṣaseśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515563 (0.0):
7.017.009a tato devāḥ sagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ / 7.017.009c te cāpi gatvā pitaraṃ varaṇaṃ rocayanti me
7.017.010c kāraṇaṃ tad vadiṣyāmi niśāmaya mahābhuja / 7.017.011a pitus tu mama jāmātā viṣṇuḥ kila surottamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515570 (0.0):
7.017.010a na ca māṃ sa pitā tebhyo dattavān rākṣaseśvara / 7.017.010c kāraṇaṃ tad vadiṣyāmi niśāmaya mahābhuja
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515577 (0.0):
7.017.010c kāraṇaṃ tad vadiṣyāmi niśāmaya mahābhuja / 7.017.011a pitus tu mama jāmātā viṣṇuḥ kila surottamaḥ
7.017.011c abhipretas trilokeśas tasmān nānyasya me pitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515583 (0.0):
7.017.011a pitus tu mama jāmātā viṣṇuḥ kila surottamaḥ / 7.017.011c abhipretas trilokeśas tasmān nānyasya me pitāḥ
7.017.012a dātum icchati dharmātmā tac chrutvā baladarpitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515591 (0.0):
7.017.011c abhipretas trilokeśas tasmān nānyasya me pitāḥ / 7.017.012a dātum icchati dharmātmā tac chrutvā baladarpitaḥ
7.017.012c śambhur nāma tato rājā daityānāṃ kupito 'bhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515597 (0.0):
7.017.012a dātum icchati dharmātmā tac chrutvā baladarpitaḥ / 7.017.012c śambhur nāma tato rājā daityānāṃ kupito 'bhavat
7.017.012e tena rātrau prasupto me pitā pāpena hiṃsitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515603 (0.0):
7.017.012c śambhur nāma tato rājā daityānāṃ kupito 'bhavat / 7.017.012e tena rātrau prasupto me pitā pāpena hiṃsitaḥ
7.017.013a tato me jananī dīnā tac charīraṃ pitur mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515610 (0.0):
7.017.012e tena rātrau prasupto me pitā pāpena hiṃsitaḥ / 7.017.013a tato me jananī dīnā tac charīraṃ pitur mama
7.017.013c pariṣvajya mahābhāgā praviṣṭā dahanaṃ saha / 7.017.014a tato manorathaṃ satyaṃ pitur nārāyaṇaṃ prati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515620 (0.0):
7.017.013a tato me jananī dīnā tac charīraṃ pitur mama / 7.017.013c pariṣvajya mahābhāgā praviṣṭā dahanaṃ saha
7.017.014c karomīti mamecchā ca hṛdaye sādhu viṣṭhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515625 (0.0):
7.017.014a tato manorathaṃ satyaṃ pitur nārāyaṇaṃ prati / 7.017.014c karomīti mamecchā ca hṛdaye sādhu viṣṭhitā
7.017.015a ahaṃ pretagatasyāpi kariṣye kāṅkṣitaṃ pituḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515632 (0.0):
7.017.014c karomīti mamecchā ca hṛdaye sādhu viṣṭhitā / 7.017.015a ahaṃ pretagatasyāpi kariṣye kāṅkṣitaṃ pituḥ
7.017.015c iti pratijñām āruhya carāmi vipulaṃ tapaḥ / 7.017.016a etat te sarvam ākhyātaṃ mayā rākṣasapuṃgava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515642 (0.0):
7.017.015a ahaṃ pretagatasyāpi kariṣye kāṅkṣitaṃ pituḥ / 7.017.015c iti pratijñām āruhya carāmi vipulaṃ tapaḥ
7.017.016c āśritāṃ viddhi māṃ dharmaṃ nārāyaṇapatīcchayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515649 (0.0):
7.017.016a etat te sarvam ākhyātaṃ mayā rākṣasapuṃgava / 7.017.016c āśritāṃ viddhi māṃ dharmaṃ nārāyaṇapatīcchayā
7.017.017a vijñātas tvaṃ hi me rājan gaccha paulastyanandana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515656 (0.0):
7.017.016c āśritāṃ viddhi māṃ dharmaṃ nārāyaṇapatīcchayā / 7.017.017a vijñātas tvaṃ hi me rājan gaccha paulastyanandana
7.017.017c jānāmi tapasā sarvaṃ trailokye yad dhi vartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515662 (0.0):
7.017.017a vijñātas tvaṃ hi me rājan gaccha paulastyanandana / 7.017.017c jānāmi tapasā sarvaṃ trailokye yad dhi vartate
7.017.018a so 'bravīd rāvaṇas tatra tāṃ kanyāṃ sumahāvratām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515668 (0.0):
7.017.017c jānāmi tapasā sarvaṃ trailokye yad dhi vartate / 7.017.018a so 'bravīd rāvaṇas tatra tāṃ kanyāṃ sumahāvratām
7.017.018c avaruhya vimānāgrāt kandarpaśarapīḍitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515674 (0.0):
7.017.018a so 'bravīd rāvaṇas tatra tāṃ kanyāṃ sumahāvratām / 7.017.018c avaruhya vimānāgrāt kandarpaśarapīḍitaḥ
7.017.019a avaliptāsi suśroṇi yasyās te matir īdṛśī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515681 (0.0):
7.017.018c avaruhya vimānāgrāt kandarpaśarapīḍitaḥ / 7.017.019a avaliptāsi suśroṇi yasyās te matir īdṛśī
7.017.019c vṛddhānāṃ mṛgaśāvākṣi bhrājate dharmasaṃcayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515686 (0.0):
7.017.019a avaliptāsi suśroṇi yasyās te matir īdṛśī / 7.017.019c vṛddhānāṃ mṛgaśāvākṣi bhrājate dharmasaṃcayaḥ
7.017.020a tvaṃ sarvaguṇasaṃpannā nārhase kartum īdṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515695 (0.0):
7.017.019c vṛddhānāṃ mṛgaśāvākṣi bhrājate dharmasaṃcayaḥ / 7.017.020a tvaṃ sarvaguṇasaṃpannā nārhase kartum īdṛśam
7.017.020c trailokyasundarī bhīru yauvane vārdhakaṃ vidhim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515701 (0.0):
7.017.020a tvaṃ sarvaguṇasaṃpannā nārhase kartum īdṛśam / 7.017.020c trailokyasundarī bhīru yauvane vārdhakaṃ vidhim
7.017.021a kaś ca tāvad asau yaṃ tvaṃ viṣṇur ity abhibhāṣase / 7.017.021c vīryeṇa tapasā caiva bhogena ca balena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515710 (0.0):
7.017.020c trailokyasundarī bhīru yauvane vārdhakaṃ vidhim / 7.017.021a kaś ca tāvad asau yaṃ tvaṃ viṣṇur ity abhibhāṣase
7.017.021e na mayāsau samo bhadre yaṃ tvaṃ kāmayase 'ṅgane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515717 (0.0):
7.017.021c vīryeṇa tapasā caiva bhogena ca balena ca / 7.017.021e na mayāsau samo bhadre yaṃ tvaṃ kāmayase 'ṅgane
7.017.022a ma maivam iti sā kanyā tam uvāca niśācaram / 7.017.022c mūrdhajeṣu ca tāṃ rakṣaḥ karāgreṇa parāmṛśat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515727 (0.0):
7.017.021e na mayāsau samo bhadre yaṃ tvaṃ kāmayase 'ṅgane / 7.017.022a ma maivam iti sā kanyā tam uvāca niśācaram
7.017.023a tato vedavatī kruddhā keśān hastena sācchinat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515733 (0.0):
7.017.022c mūrdhajeṣu ca tāṃ rakṣaḥ karāgreṇa parāmṛśat / 7.017.023a tato vedavatī kruddhā keśān hastena sācchinat
7.017.023c uvācāgniṃ samādhāya maraṇāya kṛtatvarā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515739 (0.0):
7.017.023a tato vedavatī kruddhā keśān hastena sācchinat / 7.017.023c uvācāgniṃ samādhāya maraṇāya kṛtatvarā
7.017.024a dharṣitāyās tvayānārya nedānīṃ mama jīvitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515747 (0.0):
7.017.023c uvācāgniṃ samādhāya maraṇāya kṛtatvarā / 7.017.024a dharṣitāyās tvayānārya nedānīṃ mama jīvitam
7.017.024c rakṣas tasmāt pravekṣyāmi paśyatas te hutāśanam / 7.017.025a yasmāt tu dharṣitā cāham apāpā cāpy anāthavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515751 (0.0):
7.017.024a dharṣitāyās tvayānārya nedānīṃ mama jīvitam / 7.017.024c rakṣas tasmāt pravekṣyāmi paśyatas te hutāśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515758 (0.0):
7.017.024c rakṣas tasmāt pravekṣyāmi paśyatas te hutāśanam / 7.017.025a yasmāt tu dharṣitā cāham apāpā cāpy anāthavat
7.017.025c tasmāt tava vadhārthaṃ vai samutpatsyāmy ahaṃ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515764 (0.0):
7.017.025a yasmāt tu dharṣitā cāham apāpā cāpy anāthavat / 7.017.025c tasmāt tava vadhārthaṃ vai samutpatsyāmy ahaṃ punaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844352 (0.028):
viśvanāthaḥ : tarhi kena sādhanenaivaṃ prāpyata ity ata āha bhaktyā tv iti / | śakyo 'ham iti ca | yad vayalopāvārya | yadi nirvāṇa mokṣecchā bhavet,
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668192 (0.028):
viśvanāthaḥ : tarhi kena sādhanenaivaṃ prāpyata ity ata āha bhaktyā tv iti / | śakyo 'ham iti ca | yad vayalopāvārya | yadi nirvāṇa-mokṣecchā bhavet,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21605630 (0.039):
cāśrayaviyogaṃ śocāmi, kiṃ tu śocāmi āryairyadviprayukṣyāmi/ / 279.021. nāhaṃ punaḥ sarvaguṇopapannaṃ saṃghaṃ samakṣaṃ naradevapūjitam/
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772709 (0.039):
loke tvamapi rakṣārthaṃ mamājñāma nuvartaya / / ahaṃ tvamiti ko bhedastvamevāhaṃ na saṃśayaḥ // BndP_3,40.28 //
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.042):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25794600 (0.044):
nāndīmukhī sa-śiraś-cālanaṃ - nahi nahi | / tato'haṃ - āṃ brahmacāriṇyās tu viṣaya-sparśe kālūṣyam iti cet tadā
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22457899 (0.046):
Nar_7.24.1-4 pratijñāmātene tava kila vadhārthaṃ muraripo! //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11732371 (0.047):
kartṛbhedakathanaṃ tvetadupodbalānārthaṃ na punaravaśyaṃbhāvasya
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12525991 (0.049):
naivāpoḍhuṃ na vādātuṃ śakyas tasmāt paro hy aham // SamUpad_I,7.2 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7949991 (0.050):
jijñāsārthamathābhyāṃ me prātiśākhyamapaṭhyata / / tathaiva tanmayā sarvaṃ paṭhitaṃ paśyatostayoḥ // SoKss_1,2.38 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7558424 (0.050):
tad etad dhalgrahaṇam halsamudāyaparigrahārtham / / iha api syāt, arāṅkṣīt, asāṅkṣīt / / anyathā hi yena na avyavadhānaṃ tena vyavahite 'pi vacanaprāmāṇyāt ity
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785809 (0.052):
saṃdiśed yadi nāmāsāv |ahaṃ duhitṛvān iti | / tadā kiṃ pratisaṃdeśyaṃ |mayāhaṃ putravān iti ||22.26|
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10366257 (0.053):
12,216.026c samṛddhārtho 'samṛddhārthaṃ yan māṃ katthitum icchasi
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27932058 (0.053):
vāritāyāṃ ca nāham atra nirbandhanīyeti tad-vacaso nivartanam.
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21292601 (0.053):
yajuḥ punaḥ karmārthameva, makāraṇāmnānāt / / tatassārvasurabhiṇā sarvaiḥ kastūrikādibhirgamdhadravyairvāsitenacandanena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656493 (0.054):
kathayati bhadramukhāḥ, ahamasmi yadarthaṃ pravajitaḥ, so 'rtho mayā na / saṃprāptaḥ/
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15685454 (0.054):
09,060.032c pātyamānas tvayā dṛṣṭo na cainaṃ tvam avārayaḥ / 09,060.033a vadhārthaṃ pāṇḍuputrasya yācitāṃ śaktim eva ca
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5341585 (0.054):
sāmānyavācinaḥ anuprayokṣyante . liṭparārtham vā . liṭparārtham tarhi
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26481728 (0.054):
abhyantaravyayārthaṃ na vilabdho yo mayā mahodraṅgaḥ /
7.017.026a na hi śakyaḥ striyā pāpa hantuṃ tvaṃ tu viśeṣataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515773 (0.0):
7.017.025c tasmāt tava vadhārthaṃ vai samutpatsyāmy ahaṃ punaḥ / 7.017.026a na hi śakyaḥ striyā pāpa hantuṃ tvaṃ tu viśeṣataḥ
7.017.026c śāpe tvayi mayotsṛṣṭe tapasaś ca vyayo bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515779 (0.0):
7.017.026a na hi śakyaḥ striyā pāpa hantuṃ tvaṃ tu viśeṣataḥ / 7.017.026c śāpe tvayi mayotsṛṣṭe tapasaś ca vyayo bhavet
7.017.027a yadi tv asti mayā kiṃ cit kṛtaṃ dattaṃ hutaṃ tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515787 (0.0):
7.017.026c śāpe tvayi mayotsṛṣṭe tapasaś ca vyayo bhavet / 7.017.027a yadi tv asti mayā kiṃ cit kṛtaṃ dattaṃ hutaṃ tathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19628209 (0.041):
01,071.042c na tv evaṃ syāt tapaso vyayo me; tataḥ kleśaṃ ghoram imaṃ
7.017.027c tena hy ayonijā sādhvī bhaveyaṃ dharmiṇaḥ sutā / 7.017.028a evam uktvā praviṣṭā sā jvalantaṃ vai hutāśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515797 (0.0):
7.017.027a yadi tv asti mayā kiṃ cit kṛtaṃ dattaṃ hutaṃ tathā / 7.017.027c tena hy ayonijā sādhvī bhaveyaṃ dharmiṇaḥ sutā
7.017.028c papāta ca divo divyā puṣpavṛṣṭiḥ samantataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515802 (0.0):
7.017.028a evam uktvā praviṣṭā sā jvalantaṃ vai hutāśanam / 7.017.028c papāta ca divo divyā puṣpavṛṣṭiḥ samantataḥ
7.017.029a pūrvaṃ krodhahataḥ śatrur yayāsau nihatas tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515810 (0.0):
7.017.028c papāta ca divo divyā puṣpavṛṣṭiḥ samantataḥ / 7.017.029a pūrvaṃ krodhahataḥ śatrur yayāsau nihatas tvayā
7.017.029c samupāśritya śailābhaṃ tava vīryam amānuṣam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515816 (0.0):
7.017.029a pūrvaṃ krodhahataḥ śatrur yayāsau nihatas tvayā / 7.017.029c samupāśritya śailābhaṃ tava vīryam amānuṣam
7.017.030a evam eṣā mahābhāgā martyeṣūtpadyate punaḥ / 7.017.030c kṣetre halamukhagraste vedyām agniśikhopamā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515828 (0.0):
7.017.029c samupāśritya śailābhaṃ tava vīryam amānuṣam / 7.017.030a evam eṣā mahābhāgā martyeṣūtpadyate punaḥ
7.017.031a eṣā vedavatī nāma pūrvam āsīt kṛte yuge
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515834 (0.0):
7.017.030c kṣetre halamukhagraste vedyām agniśikhopamā / 7.017.031a eṣā vedavatī nāma pūrvam āsīt kṛte yuge
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22263655 (0.061):
7.067.018c śṛṇu rāma yathāvṛttaṃ purā tretāyuge gate / 7.068.001a purā tretāyuge hy āsīd araṇyaṃ bahuvistaram
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20779796 (0.063):
13,143.009a kṛte yuge dharma āsīt samagras; tretākāle jñānam anuprapannaḥ
7.017.031c tretāyugam anuprāpya vadhārthaṃ tasya rakṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515839 (0.0):
7.017.031a eṣā vedavatī nāma pūrvam āsīt kṛte yuge / 7.017.031c tretāyugam anuprāpya vadhārthaṃ tasya rakṣasaḥ
7.017.031e sītotpanneti sītaiṣā mānuṣaiḥ punar ucyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515846 (0.0):
7.017.031c tretāyugam anuprāpya vadhārthaṃ tasya rakṣasaḥ / 7.017.031e sītotpanneti sītaiṣā mānuṣaiḥ punar ucyate
7.018.001a praviṣṭāyāaṃ hutāśaṃ tu vedavatyāṃ sa rāvaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515852 (0.0):
7.017.031e sītotpanneti sītaiṣā mānuṣaiḥ punar ucyate / 7.018.001a praviṣṭāyāaṃ hutāśaṃ tu vedavatyāṃ sa rāvaṇaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18671575 (0.044):
karontu bhūtā vacanaṃ mameha / tathā bhaṇeyaṃ na tathā bhaṇeyaṃ / / hutāśanaṃ prajvalitaṃ na saṃname
7.018.001c puṣpakaṃ tat samāruhya paricakrāma medinīm / 7.018.002a tato maruttaṃ nṛpatiṃ yajantaṃ saha daivataiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515862 (0.0):
7.018.001a praviṣṭāyāaṃ hutāśaṃ tu vedavatyāṃ sa rāvaṇaḥ / 7.018.001c puṣpakaṃ tat samāruhya paricakrāma medinīm
7.018.002c uśīrabījam āsādya dadarśa sa tu rākṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515868 (0.0):
7.018.002a tato maruttaṃ nṛpatiṃ yajantaṃ saha daivataiḥ / 7.018.002c uśīrabījam āsādya dadarśa sa tu rākṣasaḥ
7.018.003a saṃvarto nāma brahmarṣir bhrātā sākṣād bṛhaspateḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515875 (0.0):
7.018.002c uśīrabījam āsādya dadarśa sa tu rākṣasaḥ / 7.018.003a saṃvarto nāma brahmarṣir bhrātā sākṣād bṛhaspateḥ
7.018.003c yājayām āsa dharmajñaḥ sarvair brahmagaṇair vṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515883 (0.0):
7.018.003a saṃvarto nāma brahmarṣir bhrātā sākṣād bṛhaspateḥ / 7.018.003c yājayām āsa dharmajñaḥ sarvair brahmagaṇair vṛtaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442865 (0.043):
etasminn antare brahmā sarvair devagaṇair vṛtaḥ | *HV_112.17*1361:13
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644008 (0.046):
aniruddhasya suprājñaḥ $ sarvair devagaṇair vṛtaḥ // HV_App.I,38.40 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129564 (0.046):
aniruddhasya suprājñaḥ sarvair devagaṇair vṛtaḥ // HV_App.I,38.40 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16471253 (0.055):
sarvair evāsahendraś ca (sic) **HV_App.I,29A.479**6:3a / sarvair devagaṇair vṛtaḥ HV_App.I,38.40b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13849015 (0.055):
vṛtaḥ sarvaiḥ surais tathā HV_31.39b / vṛto devagaṇaiḥ sarvair HV_91.28c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13862597 (0.055):
sarvair eva samanvitaḥ HV_108.91*1250:1b / sarvair devagaṇair vṛtaḥ HV_112.17*1361:13b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20655139 (0.055):
13,014.088c śakrarūpaṃ sa kṛtvā tu sarvair devagaṇair vṛtaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16434645 (0.057):
vṛto dīptaiḥ sapannagaiḥ HV_App.I,42B.2190b / vṛto devagaṇaiḥ sarvair HV_91.28c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25182437 (0.057):
sarvair evāsahendraś ca (sic) HV_App.I,29A.479**6:3a / sarvair devagaṇair vṛtaḥ HV_App.I,38.40b
7.018.004a dṛṣṭvā devās tu tad rakṣo varadānena durjayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515890 (0.0):
7.018.003c yājayām āsa dharmajñaḥ sarvair brahmagaṇair vṛtaḥ / 7.018.004a dṛṣṭvā devās tu tad rakṣo varadānena durjayam
7.018.004c tāṃ tāṃ yoniṃ samāpannās tasya dharṣaṇabhīravaḥ / 7.018.005a indro mayūraḥ saṃvṛtto dharmarājas tu vāyasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515899 (0.0):
7.018.004a dṛṣṭvā devās tu tad rakṣo varadānena durjayam / 7.018.004c tāṃ tāṃ yoniṃ samāpannās tasya dharṣaṇabhīravaḥ
7.018.005c kṛkalāso dhanādhyakṣo haṃso vai varuṇo 'bhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515905 (0.0):
7.018.005a indro mayūraḥ saṃvṛtto dharmarājas tu vāyasaḥ / 7.018.005c kṛkalāso dhanādhyakṣo haṃso vai varuṇo 'bhavat
7.018.006a taṃ ca rājānam āsādya rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 7.018.006c prāha yuddhaṃ prayacceti nirjito 'smīti vā vada
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515917 (0.0):
7.018.005c kṛkalāso dhanādhyakṣo haṃso vai varuṇo 'bhavat / 7.018.006a taṃ ca rājānam āsādya rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22252939 (0.048):
7.031.024a tataḥ salīlaṃ prahasān rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 7.031.024c uvāca sacivāṃs tatra mārīcaśukasāraṇān
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032391 (0.059):
6.020.016a tān abravīt tato vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 6.020.016c cārān pratyayikāñ śūrān bhaktān vigatasādhvasān
7.018.007a tato marutto nṛpatiḥ ko bhavān ity uvāca tam / 7.018.007c avahāsaṃ tato muktvā rākṣaso vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515928 (0.0):
7.018.006c prāha yuddhaṃ prayacceti nirjito 'smīti vā vada / 7.018.007a tato marutto nṛpatiḥ ko bhavān ity uvāca tam
7.018.008a akutūhalabhāvena prīto 'smi tava pārthiva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515935 (0.0):
7.018.007c avahāsaṃ tato muktvā rākṣaso vākyam abravīt / 7.018.008a akutūhalabhāvena prīto 'smi tava pārthiva
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783804 (0.054):
5.061.025e vanapālaṃ punar vākyaṃ sugrīvaḥ pratyabhāṣata / 5.061.026a prīto 'smi saumya yad bhuktaṃ vanaṃ taiḥ kṛtakarmabhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19923037 (0.058):
03,262.002a viśrāntaṃ cainam āsīnam anvāsīnaḥ sa rākṣasaḥ / 03,262.002c uvāca praśritaṃ vākyaṃ vākyajño vākyakovidam
7.018.008c dhanadasyānujaṃ yo māṃ nāvagacchasi rāvaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515942 (0.0):
7.018.008a akutūhalabhāvena prīto 'smi tava pārthiva / 7.018.008c dhanadasyānujaṃ yo māṃ nāvagacchasi rāvaṇam
7.018.009a triṣu lokeṣu kaḥ so 'sti yo na jānāti me balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515949 (0.0):
7.018.008c dhanadasyānujaṃ yo māṃ nāvagacchasi rāvaṇam / 7.018.009a triṣu lokeṣu kaḥ so 'sti yo na jānāti me balam
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181654 (0.060):
sa nāsti triṣu lokeṣu yaḥ pumānmama darśanāt // NarP_2,7.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137434 (0.060):
na cāsti triṣu lokeṣu Ram_3,57.13c / na cāsya mahatīṃ lakṣmīṃ Ram_2,16.58a
7.018.009c bhrātaraṃ yena nirjitya vimānam idam āhṛtam / 7.018.010a tato marutto nṛpatis taṃ rākṣasam athābravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515960 (0.0):
7.018.009a triṣu lokeṣu kaḥ so 'sti yo na jānāti me balam / 7.018.009c bhrātaraṃ yena nirjitya vimānam idam āhṛtam
7.018.010c dhanyaḥ khalu bhavān yena jyeṣṭho bhrātā raṇe jitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515967 (0.0):
7.018.010a tato marutto nṛpatis taṃ rākṣasam athābravīt / 7.018.010c dhanyaḥ khalu bhavān yena jyeṣṭho bhrātā raṇe jitaḥ
7.018.011a nādharmasahitaṃ ślāghyaṃ na lokapratisaṃhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515976 (0.0):
7.018.010c dhanyaḥ khalu bhavān yena jyeṣṭho bhrātā raṇe jitaḥ / 7.018.011a nādharmasahitaṃ ślāghyaṃ na lokapratisaṃhitam
7.018.011c karma daurātmyakaṃ kṛtvā ślāghase bhrātṛnirjayāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515981 (0.0):
7.018.011a nādharmasahitaṃ ślāghyaṃ na lokapratisaṃhitam / 7.018.011c karma daurātmyakaṃ kṛtvā ślāghase bhrātṛnirjayāt
7.018.012a kiṃ tvaṃ prāk kevalaṃ dharmaṃ caritvā labdhavān varam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515988 (0.0):
7.018.011c karma daurātmyakaṃ kṛtvā ślāghase bhrātṛnirjayāt / 7.018.012a kiṃ tvaṃ prāk kevalaṃ dharmaṃ caritvā labdhavān varam
7.018.012c śrutapūrvaṃ hi na mayā yādṛśaṃ bhāṣase svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28515995 (0.0):
7.018.012a kiṃ tvaṃ prāk kevalaṃ dharmaṃ caritvā labdhavān varam / 7.018.012c śrutapūrvaṃ hi na mayā yādṛśaṃ bhāṣase svayam
7.018.013a tataḥ śarāsanaṃ gṛhya sāyakāṃś ca sa pārthivaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516001 (0.0):
7.018.012c śrutapūrvaṃ hi na mayā yādṛśaṃ bhāṣase svayam / 7.018.013a tataḥ śarāsanaṃ gṛhya sāyakāṃś ca sa pārthivaḥ
7.018.013c raṇāya niryayau kruddhaḥ saṃvarto mārgam āvṛṇot
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516007 (0.0):
7.018.013a tataḥ śarāsanaṃ gṛhya sāyakāṃś ca sa pārthivaḥ / 7.018.013c raṇāya niryayau kruddhaḥ saṃvarto mārgam āvṛṇot
7.018.014a so 'bravīt snehasaṃyuktaṃ maruttaṃ taṃ mahān ṛṣiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516013 (0.0):
7.018.013c raṇāya niryayau kruddhaḥ saṃvarto mārgam āvṛṇot / 7.018.014a so 'bravīt snehasaṃyuktaṃ maruttaṃ taṃ mahān ṛṣiḥ
7.018.014c śrotavyaṃ yadi madvākyaṃ saṃprahāro na te kṣamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516019 (0.0):
7.018.014a so 'bravīt snehasaṃyuktaṃ maruttaṃ taṃ mahān ṛṣiḥ / 7.018.014c śrotavyaṃ yadi madvākyaṃ saṃprahāro na te kṣamaḥ
7.018.015a māheśvaram idaṃ satram asamāptaṃ kulaṃ dahet / 7.018.015c dīkṣitasya kuto yuddhaṃ krūratvaṃ dīkṣite kutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516030 (0.0):
7.018.014c śrotavyaṃ yadi madvākyaṃ saṃprahāro na te kṣamaḥ / 7.018.015a māheśvaram idaṃ satram asamāptaṃ kulaṃ dahet
7.018.016a saṃśayaś ca raṇe nityaṃ rākṣasaś caiṣa durjayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516037 (0.0):
7.018.015c dīkṣitasya kuto yuddhaṃ krūratvaṃ dīkṣite kutaḥ / 7.018.016a saṃśayaś ca raṇe nityaṃ rākṣasaś caiṣa durjayaḥ
7.018.016c sa nivṛtto guror vākyān maruttaḥ pṛthivīpatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516042 (0.0):
7.018.016a saṃśayaś ca raṇe nityaṃ rākṣasaś caiṣa durjayaḥ / 7.018.016c sa nivṛtto guror vākyān maruttaḥ pṛthivīpatiḥ
7.018.016e visṛjya saśaraṃ cāpaṃ svastho makhamukho 'bhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516051 (0.0):
7.018.016c sa nivṛtto guror vākyān maruttaḥ pṛthivīpatiḥ / 7.018.016e visṛjya saśaraṃ cāpaṃ svastho makhamukho 'bhavat
7.018.017a tatas taṃ nirjitaṃ matvā ghoṣayām āsa vai śukaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516058 (0.0):
7.018.016e visṛjya saśaraṃ cāpaṃ svastho makhamukho 'bhavat / 7.018.017a tatas taṃ nirjitaṃ matvā ghoṣayām āsa vai śukaḥ
7.018.017c rāvaṇo jitavāṃś ceti harṣān nādaṃ ca muktavān / 7.018.018a tān bhakṣayitvā tatrasthān maharṣīn yajñam āgatān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516069 (0.0):
7.018.017a tatas taṃ nirjitaṃ matvā ghoṣayām āsa vai śukaḥ / 7.018.017c rāvaṇo jitavāṃś ceti harṣān nādaṃ ca muktavān
7.018.018c vitṛpto rudhirais teṣāṃ punaḥ saṃprayayau mahīm / 7.018.019a rāvaṇe tu gate devāḥ sendrāś caiva divaukasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516080 (0.0):
7.018.018a tān bhakṣayitvā tatrasthān maharṣīn yajñam āgatān / 7.018.018c vitṛpto rudhirais teṣāṃ punaḥ saṃprayayau mahīm
7.018.019c tataḥ svāṃ yonim āsādya tāni sattvāny athābruvan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516088 (0.0):
7.018.019a rāvaṇe tu gate devāḥ sendrāś caiva divaukasaḥ / 7.018.019c tataḥ svāṃ yonim āsādya tāni sattvāny athābruvan
7.018.020a harṣāt tadābravīd indro mayūraṃ nīlabarhiṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516095 (0.0):
7.018.019c tataḥ svāṃ yonim āsādya tāni sattvāny athābruvan / 7.018.020a harṣāt tadābravīd indro mayūraṃ nīlabarhiṇam
7.018.020c prīto 'smi tava dharmajña upakārād vihaṃgama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516100 (0.0):
7.018.020a harṣāt tadābravīd indro mayūraṃ nīlabarhiṇam / 7.018.020c prīto 'smi tava dharmajña upakārād vihaṃgama
7.018.021a mama netrasahasraṃ yat tat te barhe bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516107 (0.0):
7.018.020c prīto 'smi tava dharmajña upakārād vihaṃgama / 7.018.021a mama netrasahasraṃ yat tat te barhe bhaviṣyati
7.018.021c varṣamāṇe mayi mudaṃ prāpsyase prītilakṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516114 (0.0):
7.018.021a mama netrasahasraṃ yat tat te barhe bhaviṣyati / 7.018.021c varṣamāṇe mayi mudaṃ prāpsyase prītilakṣaṇam
7.018.022a nīlāḥ kila purā barhā mayūrāṇāṃ narādhipa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516120 (0.0):
7.018.021c varṣamāṇe mayi mudaṃ prāpsyase prītilakṣaṇam / 7.018.022a nīlāḥ kila purā barhā mayūrāṇāṃ narādhipa
7.018.022c surādhipād varaṃ prāpya gatāḥ sarve vicitratām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516126 (0.0):
7.018.022a nīlāḥ kila purā barhā mayūrāṇāṃ narādhipa / 7.018.022c surādhipād varaṃ prāpya gatāḥ sarve vicitratām
7.018.023a dharmarājo 'bravīd rāma prāgvaṃśe vāyasaṃ sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516133 (0.0):
7.018.022c surādhipād varaṃ prāpya gatāḥ sarve vicitratām / 7.018.023a dharmarājo 'bravīd rāma prāgvaṃśe vāyasaṃ sthitam
7.018.023c pakṣiṃs tavāsmi suprītaḥ prītasya ca vacaḥ śṛṇu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516140 (0.0):
7.018.023a dharmarājo 'bravīd rāma prāgvaṃśe vāyasaṃ sthitam / 7.018.023c pakṣiṃs tavāsmi suprītaḥ prītasya ca vacaḥ śṛṇu
7.018.024a yathānye vividhai rogaiḥ pīḍyante prāṇino mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516146 (0.0):
7.018.023c pakṣiṃs tavāsmi suprītaḥ prītasya ca vacaḥ śṛṇu / 7.018.024a yathānye vividhai rogaiḥ pīḍyante prāṇino mayā
7.018.024c te na te prabhaviṣyanti mayi prīte na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516153 (0.0):
7.018.024a yathānye vividhai rogaiḥ pīḍyante prāṇino mayā / 7.018.024c te na te prabhaviṣyanti mayi prīte na saṃśayaḥ
7.018.025a mṛtyutas te bhayaṃ nāsti varān mama vihaṃgama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516160 (0.0):
7.018.024c te na te prabhaviṣyanti mayi prīte na saṃśayaḥ / 7.018.025a mṛtyutas te bhayaṃ nāsti varān mama vihaṃgama
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420935 (0.055):
05,006.015c vibhetsyati manāṃsy eṣām iti me nātra saṃśayaḥ / 05,006.016a na ca tebhyo bhayaṃ te 'sti brāhmaṇo hy asi vedavit
7.018.025c yāvat tvāṃ na vadhiṣyanti narās tāvad bhaviṣyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516166 (0.0):
7.018.025a mṛtyutas te bhayaṃ nāsti varān mama vihaṃgama / 7.018.025c yāvat tvāṃ na vadhiṣyanti narās tāvad bhaviṣyasi
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13799011 (0.062):
narās tadā bhaviṣyanti HV_117.27c / narās tvāṃ caiva māṃ caiva HV_62.56a
7.018.026a ye ca madviṣayasthās tu mānavāḥ kṣudhayārditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516176 (0.0):
7.018.025c yāvat tvāṃ na vadhiṣyanti narās tāvad bhaviṣyasi / 7.018.026a ye ca madviṣayasthās tu mānavāḥ kṣudhayārditāḥ
7.018.026c tvayi bhukte tu tṛptās te bhaviṣyanti sabāndhavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516181 (0.0):
7.018.026a ye ca madviṣayasthās tu mānavāḥ kṣudhayārditāḥ / 7.018.026c tvayi bhukte tu tṛptās te bhaviṣyanti sabāndhavāḥ
7.018.027a varuṇas tv abravīd dhaṃsaṃ gaṅgātoyavicāriṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516189 (0.0):
7.018.026c tvayi bhukte tu tṛptās te bhaviṣyanti sabāndhavāḥ / 7.018.027a varuṇas tv abravīd dhaṃsaṃ gaṅgātoyavicāriṇam
7.018.027c śrūyatāṃ prītisaṃyuktaṃ vacaḥ patraratheśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516195 (0.0):
7.018.027a varuṇas tv abravīd dhaṃsaṃ gaṅgātoyavicāriṇam / 7.018.027c śrūyatāṃ prītisaṃyuktaṃ vacaḥ patraratheśvara
7.018.028a varṇo manoharaḥ saumyaś candramaṇḍalasaṃnibhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516201 (0.0):
7.018.027c śrūyatāṃ prītisaṃyuktaṃ vacaḥ patraratheśvara / 7.018.028a varṇo manoharaḥ saumyaś candramaṇḍalasaṃnibhaḥ
7.018.028c bhaviṣyati tavodagraḥ śuklaphenasamaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516207 (0.0):
7.018.028a varṇo manoharaḥ saumyaś candramaṇḍalasaṃnibhaḥ / 7.018.028c bhaviṣyati tavodagraḥ śuklaphenasamaprabhaḥ
7.018.029a maccharīraṃ samāsādya kānto nityaṃ bhaviṣyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516214 (0.0):
7.018.028c bhaviṣyati tavodagraḥ śuklaphenasamaprabhaḥ / 7.018.029a maccharīraṃ samāsādya kānto nityaṃ bhaviṣyasi
7.018.029c prāpsyase cātulāṃ prītim etan me prītilakṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516219 (0.0):
7.018.029a maccharīraṃ samāsādya kānto nityaṃ bhaviṣyasi / 7.018.029c prāpsyase cātulāṃ prītim etan me prītilakṣaṇam
7.018.030a haṃsānāṃ hi purā rāma na varṇaḥ sarvapāṇḍuraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516227 (0.0):
7.018.029c prāpsyase cātulāṃ prītim etan me prītilakṣaṇam / 7.018.030a haṃsānāṃ hi purā rāma na varṇaḥ sarvapāṇḍuraḥ
7.018.030c pakṣā nīlāgrasaṃvītāḥ kroḍāḥ śaṣpāgranirmalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516234 (0.0):
7.018.030a haṃsānāṃ hi purā rāma na varṇaḥ sarvapāṇḍuraḥ / 7.018.030c pakṣā nīlāgrasaṃvītāḥ kroḍāḥ śaṣpāgranirmalāḥ
7.018.031a athābravīd vaiśravaṇaḥ kṛkalāsaṃ girau sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516240 (0.0):
7.018.030c pakṣā nīlāgrasaṃvītāḥ kroḍāḥ śaṣpāgranirmalāḥ / 7.018.031a athābravīd vaiśravaṇaḥ kṛkalāsaṃ girau sthitam
7.018.031c hairaṇyaṃ saṃprayacchāmi varṇaṃ prītis tavāpy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516246 (0.0):
7.018.031a athābravīd vaiśravaṇaḥ kṛkalāsaṃ girau sthitam / 7.018.031c hairaṇyaṃ saṃprayacchāmi varṇaṃ prītis tavāpy aham
7.018.032a sadravyaṃ ca śiro nityaṃ bhaviṣyati tavākṣayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516253 (0.0):
7.018.031c hairaṇyaṃ saṃprayacchāmi varṇaṃ prītis tavāpy aham / 7.018.032a sadravyaṃ ca śiro nityaṃ bhaviṣyati tavākṣayam
7.018.032c eṣa kāñcanako varṇo matprītyā te bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516259 (0.0):
7.018.032a sadravyaṃ ca śiro nityaṃ bhaviṣyati tavākṣayam / 7.018.032c eṣa kāñcanako varṇo matprītyā te bhaviṣyati
7.018.033a evaṃ dattvā varāṃs tebhyas tasmin yajñotsave surāḥ / 7.018.033c nivṛtte saha rājñā vai punaḥ svabhavanaṃ gatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516266 (0.0):
7.018.032c eṣa kāñcanako varṇo matprītyā te bhaviṣyati / 7.018.033a evaṃ dattvā varāṃs tebhyas tasmin yajñotsave surāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516273 (0.0):
7.018.033a evaṃ dattvā varāṃs tebhyas tasmin yajñotsave surāḥ / 7.018.033c nivṛtte saha rājñā vai punaḥ svabhavanaṃ gatāḥ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1876345 (0.048):
atha te ḍākinyādayaḥ sarvaduṣṭagrahā huluhuluprakṣveḍitāni kṛtvā / svabhavanaṃ gatā iti // / atha bhagavān vajrapāṇiḥ punarapi bhagavantametadavocat / ahaṃ"
7.019.001a atha jitvā maruttaṃ sa prayayau rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516280 (0.0):
7.018.033c nivṛtte saha rājñā vai punaḥ svabhavanaṃ gatāḥ / 7.019.001a atha jitvā maruttaṃ sa prayayau rākṣasādhipaḥ
7.019.001c nagarāṇi narendrāṇāṃ yuddhakāṅkṣī daśānanaḥ / 7.019.002a sa samāsādya rājendrān mahendravaruṇopamān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516284 (0.0):
7.019.001a atha jitvā maruttaṃ sa prayayau rākṣasādhipaḥ / 7.019.001c nagarāṇi narendrāṇāṃ yuddhakāṅkṣī daśānanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516294 (0.0):
7.019.001c nagarāṇi narendrāṇāṃ yuddhakāṅkṣī daśānanaḥ / 7.019.002a sa samāsādya rājendrān mahendravaruṇopamān
7.019.002c abravīd rākṣasendras tu yuddhaṃ me dīyatām iti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516300 (0.0):
7.019.002a sa samāsādya rājendrān mahendravaruṇopamān / 7.019.002c abravīd rākṣasendras tu yuddhaṃ me dīyatām iti
7.019.003a nirjitāḥ smeti vā brūta eṣo hi mama niścayaḥ / 7.019.003c anyathā kurvatām evaṃ mokṣo vo nopapadyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516309 (0.0):
7.019.002c abravīd rākṣasendras tu yuddhaṃ me dīyatām iti / 7.019.003a nirjitāḥ smeti vā brūta eṣo hi mama niścayaḥ
7.019.004a tatas tu bahavaḥ prājñāḥ pārthivā dharmaṇiścayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516317 (0.0):
7.019.003c anyathā kurvatām evaṃ mokṣo vo nopapadyate / 7.019.004a tatas tu bahavaḥ prājñāḥ pārthivā dharmaṇiścayāḥ
7.019.004c nirjitāḥ smety abhāṣanta jñātvā varabalaṃ ripoḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516324 (0.0):
7.019.004a tatas tu bahavaḥ prājñāḥ pārthivā dharmaṇiścayāḥ / 7.019.004c nirjitāḥ smety abhāṣanta jñātvā varabalaṃ ripoḥ
7.019.005a duṣyantaḥ suratho gādhir gayo rājā purūravāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516330 (0.0):
7.019.004c nirjitāḥ smety abhāṣanta jñātvā varabalaṃ ripoḥ / 7.019.005a duṣyantaḥ suratho gādhir gayo rājā purūravāḥ
7.019.005c ete sarve 'bruvaṃs tāta nirjitāḥ smeti pārthivāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516336 (0.0):
7.019.005a duṣyantaḥ suratho gādhir gayo rājā purūravāḥ / 7.019.005c ete sarve 'bruvaṃs tāta nirjitāḥ smeti pārthivāḥ
7.019.006a athāyodhyāṃ samāsādya rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516342 (0.0):
7.019.005c ete sarve 'bruvaṃs tāta nirjitāḥ smeti pārthivāḥ / 7.019.006a athāyodhyāṃ samāsādya rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
7.019.006c suguptām anaraṇyena śakreṇevāmarāvatīm / 7.019.007a prāha rājānam āsādya yuddhaṃ me saṃpradīyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516353 (0.0):
7.019.006a athāyodhyāṃ samāsādya rāvaṇo rākṣasādhipaḥ / 7.019.006c suguptām anaraṇyena śakreṇevāmarāvatīm
7.019.007c nirjito 'smīti vā brūhi mamaitad iha śāsanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516358 (0.0):
7.019.007a prāha rājānam āsādya yuddhaṃ me saṃpradīyatām / 7.019.007c nirjito 'smīti vā brūhi mamaitad iha śāsanam
7.019.008a anaraṇyaḥ susaṃkruddho rākṣasendram athābravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516365 (0.0):
7.019.007c nirjito 'smīti vā brūhi mamaitad iha śāsanam / 7.019.008a anaraṇyaḥ susaṃkruddho rākṣasendram athābravīt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20269548 (0.057):
07,152.008c alāyudhaṃ rākṣasendram āhūyedam athābravīt
7.019.008c dīyate dvandvayuddhaṃ te rākṣasādhipate mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516371 (0.0):
7.019.008a anaraṇyaḥ susaṃkruddho rākṣasendram athābravīt / 7.019.008c dīyate dvandvayuddhaṃ te rākṣasādhipate mayā
7.019.009a atha pūrvaṃ śrutārthena sajjitaṃ sumahad dhi yat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516382 (0.0):
7.019.008c dīyate dvandvayuddhaṃ te rākṣasādhipate mayā / 7.019.009a atha pūrvaṃ śrutārthena sajjitaṃ sumahad dhi yat
7.019.009c niṣkrāmat tan narendrasya balaṃ rakṣovadhodyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516388 (0.0):
7.019.009a atha pūrvaṃ śrutārthena sajjitaṃ sumahad dhi yat / 7.019.009c niṣkrāmat tan narendrasya balaṃ rakṣovadhodyatam
7.019.010a nāgānāṃ bahusāhasraṃ vājinām ayutaṃ tathā / 7.019.010c mahīṃ saṃchādya niṣkrāntaṃ sapadātirathaṃ kṣaṇāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516393 (0.0):
7.019.009c niṣkrāmat tan narendrasya balaṃ rakṣovadhodyatam / 7.019.010a nāgānāṃ bahusāhasraṃ vājinām ayutaṃ tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516400 (0.0):
7.019.010a nāgānāṃ bahusāhasraṃ vājinām ayutaṃ tathā / 7.019.010c mahīṃ saṃchādya niṣkrāntaṃ sapadātirathaṃ kṣaṇāt
7.019.011a tad rāvaṇabalaṃ prāpya balaṃ tasya mahīpateḥ / 7.019.011c prāṇaśyata tadā rājan havyaṃ hutam ivānale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516411 (0.0):
7.019.010c mahīṃ saṃchādya niṣkrāntaṃ sapadātirathaṃ kṣaṇāt / 7.019.011a tad rāvaṇabalaṃ prāpya balaṃ tasya mahīpateḥ
7.019.012a so 'paśyata narendras tu naśyamānaṃ mahad balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516417 (0.0):
7.019.011c prāṇaśyata tadā rājan havyaṃ hutam ivānale / 7.019.012a so 'paśyata narendras tu naśyamānaṃ mahad balam
7.019.012c mahārṇavaṃ samāsādya yathā pañcāpagā jalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516422 (0.0):
7.019.012a so 'paśyata narendras tu naśyamānaṃ mahad balam / 7.019.012c mahārṇavaṃ samāsādya yathā pañcāpagā jalam
7.019.013a tataḥ śakradhanuḥprakhyaṃ dhanur visphārayan svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516429 (0.0):
7.019.012c mahārṇavaṃ samāsādya yathā pañcāpagā jalam / 7.019.013a tataḥ śakradhanuḥprakhyaṃ dhanur visphārayan svayam
7.019.013c āsadāda narendrās taṃ rāvaṇaṃ krodhamūrchitaḥ / 7.019.014a tato bāṇaśatāny aṣṭau pātayām āsa mūrdhani
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516433 (0.0):
7.019.013a tataḥ śakradhanuḥprakhyaṃ dhanur visphārayan svayam / 7.019.013c āsadāda narendrās taṃ rāvaṇaṃ krodhamūrchitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516441 (0.0):
7.019.013c āsadāda narendrās taṃ rāvaṇaṃ krodhamūrchitaḥ / 7.019.014a tato bāṇaśatāny aṣṭau pātayām āsa mūrdhani
7.019.014c tasya rākṣasarājasya ikṣvākukulanandanaḥ / 7.019.015a tasya bāṇāḥ patantas te cakrire na kṣataṃ kva cit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516453 (0.0):
7.019.014a tato bāṇaśatāny aṣṭau pātayām āsa mūrdhani / 7.019.014c tasya rākṣasarājasya ikṣvākukulanandanaḥ
7.019.015c vāridhārā ivābhrebhyaḥ patantyo nagamūrdhani
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516458 (0.0):
7.019.015a tasya bāṇāḥ patantas te cakrire na kṣataṃ kva cit / 7.019.015c vāridhārā ivābhrebhyaḥ patantyo nagamūrdhani
7.019.016a tato rākṣasarājena kruddhena nṛpatis tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516465 (0.0):
7.019.015c vāridhārā ivābhrebhyaḥ patantyo nagamūrdhani / 7.019.016a tato rākṣasarājena kruddhena nṛpatis tadā
7.019.016c talena bhihato mūrdhni sa rathān nipapāta ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516470 (0.0):
7.019.016a tato rākṣasarājena kruddhena nṛpatis tadā / 7.019.016c talena bhihato mūrdhni sa rathān nipapāta ha
7.019.017a sa rājā patito bhūmau vihvalāṅgaḥ pravepitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516478 (0.0):
7.019.016c talena bhihato mūrdhni sa rathān nipapāta ha / 7.019.017a sa rājā patito bhūmau vihvalāṅgaḥ pravepitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19690314 (0.057):
01,162.001c sa tu rājā punar bhūmau tatraiva nipapāta ha
7.019.017c vajradagdha ivāraṇye sālo nipatito mahān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516484 (0.0):
7.019.017a sa rājā patito bhūmau vihvalāṅgaḥ pravepitaḥ / 7.019.017c vajradagdha ivāraṇye sālo nipatito mahān
7.019.018a taṃ prahasyābravīd rakṣa ikṣvākuṃ pṛthivīpatim / 7.019.018c kim idānīṃ tvayā prāptaṃ phalaṃ māṃ prati yudhyatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516495 (0.0):
7.019.017c vajradagdha ivāraṇye sālo nipatito mahān / 7.019.018a taṃ prahasyābravīd rakṣa ikṣvākuṃ pṛthivīpatim
7.019.019a trailokye nāsti yo dvandvaṃ mama dadyān narādhipa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516502 (0.0):
7.019.018c kim idānīṃ tvayā prāptaṃ phalaṃ māṃ prati yudhyatā / 7.019.019a trailokye nāsti yo dvandvaṃ mama dadyān narādhipa
7.019.019c śaṅke pramatto bhogeṣu na śṛṇoṣi balaṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516510 (0.0):
7.019.019a trailokye nāsti yo dvandvaṃ mama dadyān narādhipa / 7.019.019c śaṅke pramatto bhogeṣu na śṛṇoṣi balaṃ mama
7.019.020a tasyaivaṃ bruvato rājā mandāsur vākyam abravīt / 7.019.020c kiṃ śakyam iha kartuṃ vai yat kālo duratikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516514 (0.0):
7.019.019c śaṅke pramatto bhogeṣu na śṛṇoṣi balaṃ mama / 7.019.020a tasyaivaṃ bruvato rājā mandāsur vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516521 (0.0):
7.019.020a tasyaivaṃ bruvato rājā mandāsur vākyam abravīt / 7.019.020c kiṃ śakyam iha kartuṃ vai yat kālo duratikramaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10368972 (0.031):
12,220.079a kiṃ nu śakyaṃ mayā kartuṃ yat kālo duratikramaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19602981 (0.036):
01,038.020a tatra rakṣāṃ kuruṣveti punaḥ punar athābravīt / 01,038.020c tad anyathā na śakyaṃ ca kartuṃ kena cid apy uta
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16301968 (0.038):
na śakyam antaṃ teṣāṃ vai HV_7.50c / na śakyam iha vai kartuṃ **HV_App.I,7.33**3:1a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25076391 (0.038):
na śaknoty upasarpitum HV_App.I,41.225b / na śakyam iha vai kartuṃ HV_App.I,7.33**3:1a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 528129 (0.040):
na śakyam iha vai kartuṃ $ mayā tubhyaṃ kathaṃcana /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22013694 (0.040):
na śakyam iha vai kartuṃ mayā tubhyaṃ kathaṃcana /
7.019.021a na hy ahaṃ nirjito rakṣas tvayā cātmapraśaṃsinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516528 (0.0):
7.019.020c kiṃ śakyam iha kartuṃ vai yat kālo duratikramaḥ / 7.019.021a na hy ahaṃ nirjito rakṣas tvayā cātmapraśaṃsinā
7.019.021c kāleneha vipanno 'haṃ hetubhūtas tu me bhavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516537 (0.0):
7.019.021a na hy ahaṃ nirjito rakṣas tvayā cātmapraśaṃsinā / 7.019.021c kāleneha vipanno 'haṃ hetubhūtas tu me bhavān
7.019.022a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ prāṇaparikṣaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516545 (0.0):
7.019.021c kāleneha vipanno 'haṃ hetubhūtas tu me bhavān / 7.019.022a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ prāṇaparikṣaye
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22248364 (0.020):
7.022.039c eṣa vyāvartito daṇḍaḥ prabhaviṣṇur bhavān hi naḥ / 7.022.040a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ raṇagatena hi
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22245928 (0.026):
7.016.016a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ yat tvāṃ niśācara
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20663614 (0.039):
13,019.015a kiṃ draṣṭavyaṃ mayā tatra vaktum arhati me bhavān / 13,019.015c tathedānīṃ mayā kāryaṃ yathā vakṣyati māṃ bhavān
7.019.022c ikṣvākuparibhāvitvād vaco vakṣyāmi rākṣasa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516551 (0.0):
7.019.022a kiṃ tv idānīṃ mayā śakyaṃ kartuṃ prāṇaparikṣaye / 7.019.022c ikṣvākuparibhāvitvād vaco vakṣyāmi rākṣasa
7.019.023a yadi dattaṃ yadi hutaṃ yadi me sukṛtaṃ tapaḥ / 7.019.023c yadi guptāḥ prajāḥ samyak tathā satyaṃ vaco 'stu me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516562 (0.0):
7.019.022c ikṣvākuparibhāvitvād vaco vakṣyāmi rākṣasa / 7.019.023a yadi dattaṃ yadi hutaṃ yadi me sukṛtaṃ tapaḥ
7.019.024a utpatsyate kule hy asminn ikṣvākūṇāṃ mahātmanām / 7.019.024c rājā paramatejasvī yas te prāṇān hariṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516572 (0.0):
7.019.023c yadi guptāḥ prajāḥ samyak tathā satyaṃ vaco 'stu me / 7.019.024a utpatsyate kule hy asminn ikṣvākūṇāṃ mahātmanām
7.019.025a tato jaladharodagras tāḍito devadundubhiḥ / 7.019.025c tasminn udāhṛte śāpe puṣpavṛṣṭiś ca khāc cyutā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516584 (0.0):
7.019.024c rājā paramatejasvī yas te prāṇān hariṣyati / 7.019.025a tato jaladharodagras tāḍito devadundubhiḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22250563 (0.059):
7.026.045c devadundubhayo neduḥ puṣpavṛṣṭiś ca khāc cyutā / 7.026.046a prajāpatimukhāś cāpi sarve devāḥ praharṣitāḥ
7.019.026a tataḥ sa rājā rājendra gataḥ sthānaṃ triviṣṭapam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516592 (0.0):
7.019.025c tasminn udāhṛte śāpe puṣpavṛṣṭiś ca khāc cyutā / 7.019.026a tataḥ sa rājā rājendra gataḥ sthānaṃ triviṣṭapam
7.019.026c svargate ca nṛpe rāma rākṣasaḥ sa nyavartata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516597 (0.0):
7.019.026a tataḥ sa rājā rājendra gataḥ sthānaṃ triviṣṭapam / 7.019.026c svargate ca nṛpe rāma rākṣasaḥ sa nyavartata
7.020.001a tato vitrāsayan martyān pṛthivyāṃ rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516604 (0.0):
7.019.026c svargate ca nṛpe rāma rākṣasaḥ sa nyavartata / 7.020.001a tato vitrāsayan martyān pṛthivyāṃ rākṣasādhipaḥ
7.020.001c āsasāda ghane tasmin nāradaṃ munisattamam / 7.020.002a nāradas tu mahātejā devarṣir amitaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516616 (0.0):
7.020.001a tato vitrāsayan martyān pṛthivyāṃ rākṣasādhipaḥ / 7.020.001c āsasāda ghane tasmin nāradaṃ munisattamam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16305886 (0.023):
nāradaṃ priyavigraham HV_App.I,41.1050b / nāradaṃ munisattamam HV_App.I,29.376b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620803 (0.035):
kuśalaṃ pṛṣṭavān bhūyo $ nṛpasya munisattamaḥ / HV_App.I,31.1400 / / uvāca nāradaṃ bhūyaḥ $ pauṇḍrako balagarvitaḥ // HV_App.I,31.1401 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22106358 (0.035):
kuśalaṃ pṛṣṭavān bhūyo nṛpasya munisattamaḥ / HV_App.I,31.1400 / / uvāca nāradaṃ bhūyaḥ pauṇḍrako balagarvitaḥ // HV_App.I,31.1401 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26680454 (0.045):
1.050.014a acintyakarmā tapasā brahmarṣir amitaprabhaḥ / 1.050.014c viśvāmitro mahātejā vetsy enaṃ paramāṃ gatim
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 575072 (0.047):
tato jigamiṣuṃ tatra $ nāradaṃ munisattamam / HV_App.I,29.376 / / provāca bhagavān viṣṇur $ aprameyaparākramaḥ / HV_App.I,29.377 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22060628 (0.047):
tato jigamiṣuṃ tatra nāradaṃ munisattamam / HV_App.I,29.376 / / provāca bhagavān viṣṇur aprameyaparākramaḥ / HV_App.I,29.377 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800965 (0.048):
nārado munipuṃgavaḥ HV_112.75*1422:9b / nārado munisattamaḥ HV_73.35*822:1b / nārado lokanāradaḥ HV_46.2*573:4b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306204 (0.048):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,21.8b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.830b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306214 (0.048):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1528b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1549b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306223 (0.048):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29A.6b / nārado munisattamaḥ *HV_73.35*822:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25079031 (0.048):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29A.6b / nārado vadatāṃ varaḥ HV_App.I,29.720b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19690557 (0.052):
01,162.018a tam uvāca mahātejā vivasvān munisattamam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306134 (0.054):
nārado 'gniśikhākāraḥ HV_100.19c / nārado 'tha mahātejā HV_App.I,29.501a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283537 (0.056):
suhotraḥ kaṅkaṇaścaiva $ lokākṣir munisattamāḥ & / jaigīṣavyo mahātejā % bhagavān dadhivāhanaḥ // LiP_1,7.32 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177569 (0.056):
suhotraḥ kaṅkaṇaścaiva lokākṣir munisattamāḥ / / jaigīṣavyo mahātejā bhagavān dadhivāhanaḥ // LiP_1,7.32 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 576071 (0.057):
dideśa kuśagarbhaṃ ca $ pīṭham ātmāsanopamam // HV_App.I,29.500 // / nārado 'tha mahātejā $ mahendram idam abravīt / HV_App.I,29.501 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 599092 (0.057):
nāradaṃ ca mahātmānaṃ $ vavande yadunandanaḥ // HV_App.I,29E.133 // / nārado 'tha mahātejā $ bhānuṃ yādavam abravīt / HV_App.I,29E.134 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25078966 (0.057):
nāradaivaṃ vada tvaṃ hi HV_App.I,31.1406a / nārado 'tha mahātejā HV_App.I,29.501a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22061624 (0.057):
dideśa kuśagarbhaṃ ca pīṭham ātmāsanopamam // HV_App.I,29.500 // / nārado 'tha mahātejā mahendram idam abravīt / HV_App.I,29.501 /
7.020.002c abravīn meghapṛṣṭhastho rāvaṇaṃ puṣpake sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516622 (0.0):
7.020.002a nāradas tu mahātejā devarṣir amitaprabhaḥ / 7.020.002c abravīn meghapṛṣṭhastho rāvaṇaṃ puṣpake sthitam
7.020.003a rākṣasādhipate saumya tiṣṭha viśravasaḥ suta
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516628 (0.0):
7.020.002c abravīn meghapṛṣṭhastho rāvaṇaṃ puṣpake sthitam / 7.020.003a rākṣasādhipate saumya tiṣṭha viśravasaḥ suta
7.020.003c prīto 'smy abhijanopeta vikramair ūrjitais tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516634 (0.0):
7.020.003a rākṣasādhipate saumya tiṣṭha viśravasaḥ suta / 7.020.003c prīto 'smy abhijanopeta vikramair ūrjitais tava
7.020.004a viṣṇunā daityaghātaiś ca tārkṣyasyoragadharṣaṇaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516641 (0.0):
7.020.003c prīto 'smy abhijanopeta vikramair ūrjitais tava / 7.020.004a viṣṇunā daityaghātaiś ca tārkṣyasyoragadharṣaṇaiḥ
7.020.004c tvayā samaramardaiś ca bhṛśaṃ hi paritoṣitaḥ / 7.020.005a kiṃ cid vakṣyāmi tāvat te śrotavyaṃ śroṣyase yadi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516650 (0.0):
7.020.004a viṣṇunā daityaghātaiś ca tārkṣyasyoragadharṣaṇaiḥ / 7.020.004c tvayā samaramardaiś ca bhṛśaṃ hi paritoṣitaḥ
7.020.005c śrutvā cānantaraṃ kāryaṃ tvayā rākṣasapuṃgava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516657 (0.0):
7.020.005a kiṃ cid vakṣyāmi tāvat te śrotavyaṃ śroṣyase yadi / 7.020.005c śrutvā cānantaraṃ kāryaṃ tvayā rākṣasapuṃgava
7.020.006a kim ayaṃ vadhyate lokas tvayāvadhyena daivataiḥ / 7.020.006c hata eva hy ayaṃ loko yadā mṛtyuvaśaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516667 (0.0):
7.020.005c śrutvā cānantaraṃ kāryaṃ tvayā rākṣasapuṃgava / 7.020.006a kim ayaṃ vadhyate lokas tvayāvadhyena daivataiḥ
7.020.007a paśya tāvan mahābāho rākṣaseśvaramānuṣam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516673 (0.0):
7.020.006c hata eva hy ayaṃ loko yadā mṛtyuvaśaṃ gataḥ / 7.020.007a paśya tāvan mahābāho rākṣaseśvaramānuṣam
7.020.007c lokam enaṃ vicitrārthaṃ yasya na jñāyate gatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516680 (0.0):
7.020.007a paśya tāvan mahābāho rākṣaseśvaramānuṣam / 7.020.007c lokam enaṃ vicitrārthaṃ yasya na jñāyate gatiḥ
7.020.008a kva cid vāditranṛttāni sevyante muditair janaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516688 (0.0):
7.020.007c lokam enaṃ vicitrārthaṃ yasya na jñāyate gatiḥ / 7.020.008a kva cid vāditranṛttāni sevyante muditair janaiḥ
7.020.008c rudyate cāparair ārtair dhārāśrunayanānanaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516695 (0.0):
7.020.008a kva cid vāditranṛttāni sevyante muditair janaiḥ / 7.020.008c rudyate cāparair ārtair dhārāśrunayanānanaiḥ
7.020.009a mātā pitṛsutasnehair bhāryā bandhumanoramaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516701 (0.0):
7.020.008c rudyate cāparair ārtair dhārāśrunayanānanaiḥ / 7.020.009a mātā pitṛsutasnehair bhāryā bandhumanoramaiḥ
7.020.009c mohenāyaṃ jano dhvastaḥ kleśaṃ svaṃ nāvabudhyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516708 (0.0):
7.020.009a mātā pitṛsutasnehair bhāryā bandhumanoramaiḥ / 7.020.009c mohenāyaṃ jano dhvastaḥ kleśaṃ svaṃ nāvabudhyate
7.020.010a tat kim evaṃ parikliśya lokaṃ mohanirākṛtam / 7.020.010c jita eva tvayā saumya martyaloko na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516719 (0.0):
7.020.009c mohenāyaṃ jano dhvastaḥ kleśaṃ svaṃ nāvabudhyate / 7.020.010a tat kim evaṃ parikliśya lokaṃ mohanirākṛtam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11122635 (0.055):
sakhā mama priyo nityaṃ bhavitā nātra saṃśayaḥ // BrP_168.29 // / sa kṛtārtho martyaloka indratīrthe ca tarpaṇam /
7.020.011a evam uktas tu laṅkeśo dīpyamāna ivaujasā / 7.020.011c abravīn nāradaṃ tatra saṃprahasyābhivādya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516729 (0.0):
7.020.010c jita eva tvayā saumya martyaloko na saṃśayaḥ / 7.020.011a evam uktas tu laṅkeśo dīpyamāna ivaujasā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10265515 (0.064):
12,030.033c vanaṃ virahitaṃ kiṃ cit tatrāpaśyat sa nāradam / 12,030.034a tato 'bhivādya provāca nāradaṃ parvatas tadā
7.020.012a maharṣe devagandharvavihāra samarapriya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516735 (0.0):
7.020.011c abravīn nāradaṃ tatra saṃprahasyābhivādya ca / 7.020.012a maharṣe devagandharvavihāra samarapriya
7.020.012c ahaṃ khalūdyato gantuṃ vijayārthī rasātalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516742 (0.0):
7.020.012a maharṣe devagandharvavihāra samarapriya / 7.020.012c ahaṃ khalūdyato gantuṃ vijayārthī rasātalam
7.020.013a tato lokatrayaṃ jitvā sthāpya nāgān surān vaśe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516750 (0.0):
7.020.012c ahaṃ khalūdyato gantuṃ vijayārthī rasātalam / 7.020.013a tato lokatrayaṃ jitvā sthāpya nāgān surān vaśe
7.020.013c samudram amṛtārthaṃ vai mathiṣyāmi rasālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516756 (0.0):
7.020.013a tato lokatrayaṃ jitvā sthāpya nāgān surān vaśe / 7.020.013c samudram amṛtārthaṃ vai mathiṣyāmi rasālayam
7.020.014a athābravīd daśagrīvaṃ nārado bhagavān ṛṣiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516763 (0.0):
7.020.013c samudram amṛtārthaṃ vai mathiṣyāmi rasālayam / 7.020.014a athābravīd daśagrīvaṃ nārado bhagavān ṛṣiḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22247610 (0.059):
7.021.005a abravīt tu tadā vākyaṃ nārado bhagavān ṛṣiḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912886 (0.059):
etacchrṛtvā tu vacanaṃ nārado bhagavānṛṣiḥ / / punaḥ papraccha taṃ vipra śukābhipatanaṃ munim // NarP_1,62.1 //
7.020.014c kva khalv idānīṃ mārgeṇa tvayānena gamiṣyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516768 (0.0):
7.020.014a athābravīd daśagrīvaṃ nārado bhagavān ṛṣiḥ / 7.020.014c kva khalv idānīṃ mārgeṇa tvayānena gamiṣyate
7.020.015a ayaṃ khalu sudurgamyaḥ pitṛrājñaḥ puraṃ prati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516774 (0.0):
7.020.014c kva khalv idānīṃ mārgeṇa tvayānena gamiṣyate / 7.020.015a ayaṃ khalu sudurgamyaḥ pitṛrājñaḥ puraṃ prati
7.020.015c mārgo gacchati durdharṣo yamasyāmitrakarśana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516780 (0.0):
7.020.015a ayaṃ khalu sudurgamyaḥ pitṛrājñaḥ puraṃ prati / 7.020.015c mārgo gacchati durdharṣo yamasyāmitrakarśana
7.020.016a sa tu śāradameghābhaṃ muktvā hāsaṃ daśānanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516789 (0.0):
7.020.015c mārgo gacchati durdharṣo yamasyāmitrakarśana / 7.020.016a sa tu śāradameghābhaṃ muktvā hāsaṃ daśānanaḥ
7.020.016c uvāca kṛtam ity eva vacanaṃ cedam abravīt / 7.020.017a tasmād eṣa mahābrahman vaivasvatavadhodyataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516799 (0.0):
7.020.016a sa tu śāradameghābhaṃ muktvā hāsaṃ daśānanaḥ / 7.020.016c uvāca kṛtam ity eva vacanaṃ cedam abravīt
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15684401 (0.057):
09,059.007b*0350_02 baladevo mahārāja tato vacanam abravīt / 09,059.007b*0350_03 na caiṣa patitaḥ kṛṣṇa kevalaṃ matsamo 'samaḥ
7.020.017c gacchāmi dakṣiṇām āśāṃ yatra sūryātmajo nṛpaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516804 (0.0):
7.020.017a tasmād eṣa mahābrahman vaivasvatavadhodyataḥ / 7.020.017c gacchāmi dakṣiṇām āśāṃ yatra sūryātmajo nṛpaḥ
7.020.018a mayā hi bhagavan krodhāt pratijñātaṃ raṇārthinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516811 (0.0):
7.020.017c gacchāmi dakṣiṇām āśāṃ yatra sūryātmajo nṛpaḥ / 7.020.018a mayā hi bhagavan krodhāt pratijñātaṃ raṇārthinā
7.020.018c avajeṣyāmi caturo lokapālān iti prabho / 7.020.019a tenaiṣa prasthito 'haṃ vai pitṛrājapuraṃ prati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516819 (0.0):
7.020.018a mayā hi bhagavan krodhāt pratijñātaṃ raṇārthinā / 7.020.018c avajeṣyāmi caturo lokapālān iti prabho
7.020.019c prāṇisaṃkleśakartāraṃ yojayiṣyāmi mṛtyunā / 7.020.020a evam uktvā daśagrīvo muniṃ tam abhivādya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516830 (0.0):
7.020.019a tenaiṣa prasthito 'haṃ vai pitṛrājapuraṃ prati / 7.020.019c prāṇisaṃkleśakartāraṃ yojayiṣyāmi mṛtyunā
7.020.020c prayayau dakṣiṇām āśāṃ prahṛṣṭaiḥ saha mantribhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516836 (0.0):
7.020.020a evam uktvā daśagrīvo muniṃ tam abhivādya ca / 7.020.020c prayayau dakṣiṇām āśāṃ prahṛṣṭaiḥ saha mantribhiḥ
7.020.021a nāradas tu mahātejā muhūrtaṃ dhyānam āsthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516843 (0.0):
7.020.020c prayayau dakṣiṇām āśāṃ prahṛṣṭaiḥ saha mantribhiḥ / 7.020.021a nāradas tu mahātejā muhūrtaṃ dhyānam āsthitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19728809 (0.057):
02,005.002c nāradaḥ sumahātejā ṛṣibhiḥ sahitas tadā
7.020.021c cintayām āsa viprendro vidhūma iva pāvakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516849 (0.0):
7.020.021a nāradas tu mahātejā muhūrtaṃ dhyānam āsthitaḥ / 7.020.021c cintayām āsa viprendro vidhūma iva pāvakaḥ
7.020.022a yena lokās trayaḥ sendrāḥ kliśyante sacarācarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516856 (0.0):
7.020.021c cintayām āsa viprendro vidhūma iva pāvakaḥ / 7.020.022a yena lokās trayaḥ sendrāḥ kliśyante sacarācarāḥ
7.020.022c kṣīṇe cāyuṣi dharme ca sa kālo hiṃsyate katham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516864 (0.0):
7.020.022a yena lokās trayaḥ sendrāḥ kliśyante sacarācarāḥ / 7.020.022c kṣīṇe cāyuṣi dharme ca sa kālo hiṃsyate katham
7.020.023a yasya nityaṃ trayo lokā vidravanti bhayārditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516871 (0.0):
7.020.022c kṣīṇe cāyuṣi dharme ca sa kālo hiṃsyate katham / 7.020.023a yasya nityaṃ trayo lokā vidravanti bhayārditāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15423438 (0.059):
05,010.006a ūcuś ca sarve deveśaṃ viṣṇuṃ vṛtrabhayārditāḥ / 05,010.006c tvayā lokās trayaḥ krāntās tribhir vikramaṇaiḥ prabho
7.020.023c taṃ kathaṃ rākṣasendro 'sau svayam evābhigacchati / 7.020.024a yo vidhātā ca dhātā ca sukṛte duṣkṛte yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516881 (0.0):
7.020.023a yasya nityaṃ trayo lokā vidravanti bhayārditāḥ / 7.020.023c taṃ kathaṃ rākṣasendro 'sau svayam evābhigacchati
7.020.024c trailokyaṃ vijitaṃ yena taṃ kathaṃ nu vijeṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516887 (0.0):
7.020.024a yo vidhātā ca dhātā ca sukṛte duṣkṛte yathā / 7.020.024c trailokyaṃ vijitaṃ yena taṃ kathaṃ nu vijeṣyati
7.020.025a aparaṃ kiṃ nu kṛtvaivaṃ vidhānaṃ saṃvidhāsyati / 7.020.025c kautūhalasamutpanno yāsyāmi yamasādanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516897 (0.0):
7.020.024c trailokyaṃ vijitaṃ yena taṃ kathaṃ nu vijeṣyati / 7.020.025a aparaṃ kiṃ nu kṛtvaivaṃ vidhānaṃ saṃvidhāsyati
7.021.001a evaṃ saṃcintya viprendro jagāma laghuvikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516903 (0.0):
7.020.025c kautūhalasamutpanno yāsyāmi yamasādanam / 7.021.001a evaṃ saṃcintya viprendro jagāma laghuvikramaḥ
7.021.001c ākhyātuṃ tad yathāvṛttaṃ yamasya sadanaṃ prati / 7.021.002a apaśyat sa yamaṃ tatra devam agnipuraskṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516913 (0.0):
7.021.001a evaṃ saṃcintya viprendro jagāma laghuvikramaḥ / 7.021.001c ākhyātuṃ tad yathāvṛttaṃ yamasya sadanaṃ prati
7.021.002c vidhānam upatiṣṭhantaṃ prāṇino yasya yādṛśam / 7.021.003a sa tu dṛṣṭvā yamaḥ prāptaṃ maharṣiṃ tatra nāradam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516919 (0.0):
7.021.002a apaśyat sa yamaṃ tatra devam agnipuraskṛtam / 7.021.002c vidhānam upatiṣṭhantaṃ prāṇino yasya yādṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516926 (0.0):
7.021.002c vidhānam upatiṣṭhantaṃ prāṇino yasya yādṛśam / 7.021.003a sa tu dṛṣṭvā yamaḥ prāptaṃ maharṣiṃ tatra nāradam
7.021.003c abravīt sukham āsīnam arghyam āvedya dharmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516932 (0.0):
7.021.003a sa tu dṛṣṭvā yamaḥ prāptaṃ maharṣiṃ tatra nāradam / 7.021.003c abravīt sukham āsīnam arghyam āvedya dharmataḥ
7.021.004a kaccit kṣemaṃ nu devarṣe kaccid dharmo na naśyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516939 (0.0):
7.021.003c abravīt sukham āsīnam arghyam āvedya dharmataḥ / 7.021.004a kaccit kṣemaṃ nu devarṣe kaccid dharmo na naśyati
7.021.004c kim āgamanakṛtyaṃ te devagandharvasevita / 7.021.005a abravīt tu tadā vākyaṃ nārado bhagavān ṛṣiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516951 (0.0):
7.021.004a kaccit kṣemaṃ nu devarṣe kaccid dharmo na naśyati / 7.021.004c kim āgamanakṛtyaṃ te devagandharvasevita
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912886 (0.023):
etacchrṛtvā tu vacanaṃ nārado bhagavānṛṣiḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904459 (0.029):
śakracchandānuyātābhiḥ pṛṣṭastābhiḥ sanāradaḥ / / provāca yat tadā vākyaṃ jaimine tannibodha me // MarkP_1.39 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10423019 (0.045):
12,308.191d@029E_0153 teṣāṃ tu vacanaṃ śrutvā nāradaḥ punar abravīt
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066599 (0.050):
etasminneva kāle tu nārado bhagavānṛṣiḥ / / dṛṣṭvā kailāsaśikhare kṛṣṇaṃ dvāravatīṃ gataḥ // KūrmP_1,25.23 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820418 (0.051):
rājñyāstu vacanaṃ śrutvā nārado vākyam abravīt /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800974 (0.051):
nārado lokanāradaḥ HV_46.2*573:4b / nārado vākyam abravīt HV_44.58*558:2b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306242 (0.052):
nārado vadatāṃ varaḥ HV_App.I,29.1515b / nārado vākyam abravīt *HV_44.58*558:2b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10423398 (0.053):
12,308.191d@029E_0214 kṛtāñjalipuṭāṃs tāṃś ca ṛṣīn dṛṣṭvā mahāmuniḥ / 12,308.191d@029E_0215 tataḥ prahasya tad vākyaṃ nārado munisattamaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4375787 (0.056):
nārāyaṇaṃ samabhyetya nārado vākyam abravīt || *HV_44.58*558:2 | / {nāradaḥ}
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 578914 (0.056):
śrutvā kṛṣṇas tu tat sarvaṃ $ nāradaṃ vākyam abravīt / HV_App.I,29.842 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22064466 (0.056):
śrutvā kṛṣṇas tu tat sarvaṃ nāradaṃ vākyam abravīt / HV_App.I,29.842 /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959638 (0.056):
devānāṃ vacanaṃ śrutvā nārado vākyamabravīt /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 575238 (0.057):
evaṃ nārāyaṇenokto $ nārado bhagavān ṛṣiḥ / HV_App.I,29.396 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22060794 (0.057):
evaṃ nārāyaṇenokto nārado bhagavān ṛṣiḥ / HV_App.I,29.396 /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10793623 (0.057):
nāradas tu tato vākyaṃ rājānam idam abravīt // RKS_31.21 //
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22247422 (0.059):
7.020.014a athābravīd daśagrīvaṃ nārado bhagavān ṛṣiḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8383793 (0.059):
BhP_07.01.021/1 rājñastadvaca ākarṇya nārado bhagavān ṛṣiḥ / BhP_07.01.021/2 tuṣṭaḥ prāha tamābhāṣya śṛṇvatyāstatsadaḥ kathāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 572223 (0.064):
śuśubhe tena puṣpeṇa $ dviguṇaṃ rukmiṇī tadā // HV_App.I,29.34 // / tāṃ nāradas tathovāca $ munir brahmasutas tadā / HV_App.I,29.35 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22057780 (0.064):
śuśubhe tena puṣpeṇa dviguṇaṃ rukmiṇī tadā // HV_App.I,29.34 // / tāṃ nāradas tathovāca munir brahmasutas tadā / HV_App.I,29.35 /
7.021.005c śrūyatām abhidhāsyāmi vidhānaṃ ca vidhīyatām / 7.021.006a eṣa nāmnā daśagrīvaḥ pitṛrāja niśācaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516960 (0.0):
7.021.005a abravīt tu tadā vākyaṃ nārado bhagavān ṛṣiḥ / 7.021.005c śrūyatām abhidhāsyāmi vidhānaṃ ca vidhīyatām
7.021.006c upayāti vaśaṃ netuṃ vikramais tvāṃ sudurjayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516966 (0.0):
7.021.006a eṣa nāmnā daśagrīvaḥ pitṛrāja niśācaraḥ / 7.021.006c upayāti vaśaṃ netuṃ vikramais tvāṃ sudurjayam
7.021.007a etena kāraṇenāhaṃ tvarito 'smy āgataḥ prabho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516973 (0.0):
7.021.006c upayāti vaśaṃ netuṃ vikramais tvāṃ sudurjayam / 7.021.007a etena kāraṇenāhaṃ tvarito 'smy āgataḥ prabho
7.021.007c daṇḍapraharaṇasyādya tava kiṃ nu kariṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516979 (0.0):
7.021.007a etena kāraṇenāhaṃ tvarito 'smy āgataḥ prabho / 7.021.007c daṇḍapraharaṇasyādya tava kiṃ nu kariṣyati
7.021.008a etasminn antare dūrād aṃśumantam ivoditam / 7.021.008c dadṛśe divyam āyāntaṃ vimānaṃ tasya rakṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516988 (0.0):
7.021.007c daṇḍapraharaṇasyādya tava kiṃ nu kariṣyati / 7.021.008a etasminn antare dūrād aṃśumantam ivoditam
7.021.009a taṃ deśaṃ prabhayā tasya puṣpakasya mahābalaḥ / 7.021.009c kṛtvā vitimiraṃ sarvaṃ samīpaṃ samavartata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28516997 (0.0):
7.021.008c dadṛśe divyam āyāntaṃ vimānaṃ tasya rakṣasaḥ / 7.021.009a taṃ deśaṃ prabhayā tasya puṣpakasya mahābalaḥ
7.021.010a sa tv apaśyan mahābāhur daśagrīvas tatas tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517006 (0.0):
7.021.009c kṛtvā vitimiraṃ sarvaṃ samīpaṃ samavartata / 7.021.010a sa tv apaśyan mahābāhur daśagrīvas tatas tataḥ
7.021.010c prāṇinaḥ sukṛtaṃ karma bhuñjānāṃś caiva duṣkṛtam / 7.021.011a tatas tān vadhyamānāṃs tu karmabhir duṣkṛtaiḥ svakaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517010 (0.0):
7.021.010a sa tv apaśyan mahābāhur daśagrīvas tatas tataḥ / 7.021.010c prāṇinaḥ sukṛtaṃ karma bhuñjānāṃś caiva duṣkṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517017 (0.0):
7.021.010c prāṇinaḥ sukṛtaṃ karma bhuñjānāṃś caiva duṣkṛtam / 7.021.011a tatas tān vadhyamānāṃs tu karmabhir duṣkṛtaiḥ svakaiḥ
7.021.011c rāvaṇo mocayām āsa vikrameṇa balād balī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517023 (0.0):
7.021.011a tatas tān vadhyamānāṃs tu karmabhir duṣkṛtaiḥ svakaiḥ / 7.021.011c rāvaṇo mocayām āsa vikrameṇa balād balī
7.021.012a preteṣu mucyamāneṣu rākṣasena balīyasā / 7.021.012c pretagopāḥ susaṃrabdhā rākṣasendram abhidravan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517034 (0.0):
7.021.011c rāvaṇo mocayām āsa vikrameṇa balād balī / 7.021.012a preteṣu mucyamāneṣu rākṣasena balīyasā
7.021.013a te prāsaiḥ parighaiḥ śūlair mudgaraiḥ śaktitomaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517040 (0.0):
7.021.012c pretagopāḥ susaṃrabdhā rākṣasendram abhidravan / 7.021.013a te prāsaiḥ parighaiḥ śūlair mudgaraiḥ śaktitomaraiḥ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17539202 (0.027):
musulaiḥ paṭṭisaiḥ śūlaiḥ prāsais tomaramudgaraiḥ /"
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2192507 (0.027):
musulaiḥ paṭṭisaiḥ śūlaiḥ prāsais tomaramudgaraiḥ /"
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 624426 (0.027):
śarair anekasāhasraiḥ $ śaktibhiś ca paraśvadhaiḥ / HV_App.I,31.1852 / / gadābhiḥ paṭṭasaiḥ śūlaiḥ $ parighaiḥ prāsatomaraiḥ // HV_App.I,31.1853 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22109982 (0.027):
śarair anekasāhasraiḥ śaktibhiś ca paraśvadhaiḥ / HV_App.I,31.1852 / / gadābhiḥ paṭṭasaiḥ śūlaiḥ parighaiḥ prāsatomaraiḥ // HV_App.I,31.1853 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20158304 (0.033):
06,114.002a śataghnībhiḥ sughorābhiḥ paṭṭiśaiḥ saparaśvadhaiḥ / 06,114.002c mudgarair musalaiḥ prāsaiḥ kṣepaṇībhiś ca sarvaśaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20249358 (0.033):
07,123.036d@017_0006 śaktibhir bhindipālaiś ca tūṇaiḥ śūlaiḥ paraśvadhaiḥ / 07,123.036d@017_0007 prāsaiś ca tomaraiś caiva kuntair yaṣṭibhir eva ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10392411 (0.033):
12,272.014a asibhiḥ paṭṭiśaiḥ śūlaiḥ śaktitomaramudgaraiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21876194 (0.035):
rāmaṃ nānāvidhaiḥ śastrair % abhyavarṣanta durjayam // Ram_3,24.6 // / mudgarair āyasaiḥ śūlaiḥ $ prāsaiḥ khaḍgaiḥ paraśvadhaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7353618 (0.035):
rāmaṃ nānāvidhaiḥ śastrair abhyavarṣanta durjayam // Ram_3,24.6 // / mudgarair āyasaiḥ śūlaiḥ prāsaiḥ khaḍgaiḥ paraśvadhaiḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10059569 (0.035):
3.024.006c rāmaṃ nānāvidhaiḥ śastrair abhyavarṣanta durjayam / 3.024.007a mudgarair āyasaiḥ śūlaiḥ prāsaiḥ khaḍgaiḥ paraśvadhaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891689 (0.054):
03,195.022c abhidrutaḥ śarais tīkṣṇair gadābhir musalair api / 03,195.022e paṭṭiśaiḥ parighaiḥ prāsaiḥ khaḍgaiś ca vimalaiḥ śitaiḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22245205 (0.057):
7.014.010a tato gadābhiḥ parighair asibhiḥ śaktitomaraiḥ / 7.014.010c vadhyamāno daśagrīvas tat sainyaṃ samagāhata
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19872342 (0.061):
03,166.014a āyasaiś ca mahāśūlair gadābhir musalair api / 03,166.014c paṭṭiśaiḥ karavālaiś ca rathacakraiś ca bhārata
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171746 (0.062):
BhP_06.10.022/2 gadābhiḥ parighairbāṇaiḥ prāsamudgaratomaraiḥ / BhP_06.10.023/1 śūlaiḥ paraśvadhaiḥ khaḍgaiḥ śataghnībhirbhuśuṇḍibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711689 (0.062):
gadābhiḥ parighairbāṇaiḥ prāsamudgaratomaraiḥ // BhP_06.10.022 // / śūlaiḥ paraśvadhaiḥ khaḍgaiḥ śataghnībhirbhuśuṇḍibhiḥ /
7.021.013c puṣpakaṃ samavarṣanta śūrāḥ śatasahasraśaḥ / 7.021.014a tasyāsanāni prāsādān vedikāstaraṇāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517049 (0.0):
7.021.013a te prāsaiḥ parighaiḥ śūlair mudgaraiḥ śaktitomaraiḥ / 7.021.013c puṣpakaṃ samavarṣanta śūrāḥ śatasahasraśaḥ
7.021.014c puṣpakasya babhañjus te śīghraṃ madhukarā iva / 7.021.015a devaniṣṭhānabhūtaṃ tad vimānaṃ puṣpakaṃ mṛdhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517059 (0.0):
7.021.014a tasyāsanāni prāsādān vedikāstaraṇāni ca / 7.021.014c puṣpakasya babhañjus te śīghraṃ madhukarā iva
7.021.015c bhajyamānaṃ tathaivāsīd akṣayaṃ brahmatejasā / 7.021.016a tatas te rāvaṇāmātyā yathākāmaṃ yathābalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517069 (0.0):
7.021.015a devaniṣṭhānabhūtaṃ tad vimānaṃ puṣpakaṃ mṛdhe / 7.021.015c bhajyamānaṃ tathaivāsīd akṣayaṃ brahmatejasā
7.021.016c ayudhyanta mahāvīryāḥ sa ca rājā daśānanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517074 (0.0):
7.021.016a tatas te rāvaṇāmātyā yathākāmaṃ yathābalam / 7.021.016c ayudhyanta mahāvīryāḥ sa ca rājā daśānanaḥ
7.021.017a te tu śoṇitadigdhāṅgāḥ sarvaśastrasamāhatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517081 (0.0):
7.021.016c ayudhyanta mahāvīryāḥ sa ca rājā daśānanaḥ / 7.021.017a te tu śoṇitadigdhāṅgāḥ sarvaśastrasamāhatāḥ
7.021.017c amātyā rākṣasendrasya cakrur āyodhanaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517088 (0.0):
7.021.017a te tu śoṇitadigdhāṅgāḥ sarvaśastrasamāhatāḥ / 7.021.017c amātyā rākṣasendrasya cakrur āyodhanaṃ mahat
7.021.018a anyonyaṃ ca mahābhāgā jaghnuḥ praharaṇair yudhi / 7.021.018c yamasya ca mahat sainyaṃ rākṣasasya ca mantriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517098 (0.0):
7.021.017c amātyā rākṣasendrasya cakrur āyodhanaṃ mahat / 7.021.018a anyonyaṃ ca mahābhāgā jaghnuḥ praharaṇair yudhi
7.021.019a amātyāṃs tāṃs tu saṃtyajya rākṣasasya mahaujasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517103 (0.0):
7.021.018c yamasya ca mahat sainyaṃ rākṣasasya ca mantriṇaḥ / 7.021.019a amātyāṃs tāṃs tu saṃtyajya rākṣasasya mahaujasaḥ
7.021.019c tam eva samadhāvanta śūlavarṣair daśānanam / 7.021.020a tataḥ śoṇitadigdhāṅgaḥ prahārair jarjarīkṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517113 (0.0):
7.021.019a amātyāṃs tāṃs tu saṃtyajya rākṣasasya mahaujasaḥ / 7.021.019c tam eva samadhāvanta śūlavarṣair daśānanam
7.021.020c vimāne rākṣasaśreṣṭhaḥ phullāśoka ivābabhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517119 (0.0):
7.021.020a tataḥ śoṇitadigdhāṅgaḥ prahārair jarjarīkṛtaḥ / 7.021.020c vimāne rākṣasaśreṣṭhaḥ phullāśoka ivābabhau
7.021.021a sa śūlāni gadāḥ prāsāñ śaktitomarasāyakān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517127 (0.0):
7.021.020c vimāne rākṣasaśreṣṭhaḥ phullāśoka ivābabhau / 7.021.021a sa śūlāni gadāḥ prāsāñ śaktitomarasāyakān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398253 (0.039):
BhP_10.59.013/1 prāyuñjatāsādya śarān asīn gadāḥ śakty ṛṣṭi śūlāny ajite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795383 (0.039):
prāyuñjatāsādya śarān asīn gadāḥ śakty ṛṣṭi śūlāny ajite ruṣolbaṇāḥ /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1464482 (0.048):
08,016.009a dhanūṃṣi bāṇān parighān asitomarapaṭṭiśān / 08,016.009c musalāni bhuśuṇḍīś ca śaktiṛṣṭiparaśvadhān
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4420063 (0.054):
śaktiśūlagadāprāsāṃs tomarān sāyakān bahūn | *HV_91.53*1058A:29 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 695046 (0.056):
ājaghāna raṇe kālo $ daṇḍam udgarapaṭṭisaiḥ // HV_App.I,42B.1942 // / śaraśaktyṛṣṭikhaḍgāṃś ca $ śūlāni musalāni ca / HV_App.I,42B.1943 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22180595 (0.056):
ājaghāna raṇe kālo daṇḍam udgarapaṭṭisaiḥ // HV_App.I,42B.1942 // / śaraśaktyṛṣṭikhaḍgāṃś ca śūlāni musalāni ca / HV_App.I,42B.1943 /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028100 (0.059):
6.009.004a parighān paṭṭasān prāsāñ śaktiśūlaparaśvadhān / 6.009.004c cāpāni ca sabāṇāni khaḍgāṃś ca vipulāñ śitān
7.021.021c musalāni śilāvṛkṣān mumocāstrabalād balī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517135 (0.0):
7.021.021a sa śūlāni gadāḥ prāsāñ śaktitomarasāyakān / 7.021.021c musalāni śilāvṛkṣān mumocāstrabalād balī
7.021.022a tāṃs tu sarvān samākṣipya tad astram apahatya ca / 7.021.022c jaghnus te rākṣasaṃ ghoram ekaṃ śatasahasrakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517145 (0.0):
7.021.021c musalāni śilāvṛkṣān mumocāstrabalād balī / 7.021.022a tāṃs tu sarvān samākṣipya tad astram apahatya ca
7.021.023a parivārya ca taṃ sarve śailaṃ meghotkarā iva / 7.021.023c bhindipālaiś ca śūlaiś ca nirucchvāsam akārayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517154 (0.0):
7.021.022c jaghnus te rākṣasaṃ ghoram ekaṃ śatasahasrakaḥ / 7.021.023a parivārya ca taṃ sarve śailaṃ meghotkarā iva
7.021.024a vimuktakavacaḥ kruddho siktaḥ śoṇitavisravaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517159 (0.0):
7.021.023c bhindipālaiś ca śūlaiś ca nirucchvāsam akārayan / 7.021.024a vimuktakavacaḥ kruddho siktaḥ śoṇitavisravaiḥ
7.021.024c sa puṣpakaṃ parityajya pṛthivyām avatiṣṭhata / 7.021.025a tataḥ sa kārmukī bāṇī pṛthivyāṃ rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517172 (0.0):
7.021.024a vimuktakavacaḥ kruddho siktaḥ śoṇitavisravaiḥ / 7.021.024c sa puṣpakaṃ parityajya pṛthivyām avatiṣṭhata
7.021.025c labdhasaṃjño muhūrtena kruddhas tasthau yathāntakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517178 (0.0):
7.021.025a tataḥ sa kārmukī bāṇī pṛthivyāṃ rākṣasādhipaḥ / 7.021.025c labdhasaṃjño muhūrtena kruddhas tasthau yathāntakaḥ
7.021.026a tataḥ pāśupataṃ divyam astraṃ saṃdhāya kārmuke
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517184 (0.0):
7.021.025c labdhasaṃjño muhūrtena kruddhas tasthau yathāntakaḥ / 7.021.026a tataḥ pāśupataṃ divyam astraṃ saṃdhāya kārmuke
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3892769 (0.055):
dhyātvāstraṃ gāruḍaṃ divyaṃ $ bāṇaṃ saṃdhāya kārmuke &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8932261 (0.055):
dhyātvāstraṃ gāruḍaṃ divyaṃ bāṇaṃ saṃdhāya kārmuke /
7.021.026c tiṣṭha tiṣṭheti tān uktvā tac cāpaṃ vyapakarṣata / 7.021.027a jvālāmālī sa tu śaraḥ kravyādānugato raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517189 (0.0):
7.021.026a tataḥ pāśupataṃ divyam astraṃ saṃdhāya kārmuke / 7.021.026c tiṣṭha tiṣṭheti tān uktvā tac cāpaṃ vyapakarṣata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517197 (0.0):
7.021.026c tiṣṭha tiṣṭheti tān uktvā tac cāpaṃ vyapakarṣata / 7.021.027a jvālāmālī sa tu śaraḥ kravyādānugato raṇe
7.021.027c mukto gulmān drumāṃś caiva bhasmakṛtvā pradhāvati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517203 (0.0):
7.021.027a jvālāmālī sa tu śaraḥ kravyādānugato raṇe / 7.021.027c mukto gulmān drumāṃś caiva bhasmakṛtvā pradhāvati
7.021.028a te tasya tejasā dagdhāḥ sainyā vaivasvatasya tu / 7.021.028c raṇe tasmin nipatitā dāvadagdhā nagā iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517212 (0.0):
7.021.027c mukto gulmān drumāṃś caiva bhasmakṛtvā pradhāvati / 7.021.028a te tasya tejasā dagdhāḥ sainyā vaivasvatasya tu
7.021.029a tataḥ sa sacivaiḥ sārdhaṃ rākṣaso bhīmavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517220 (0.0):
7.021.028c raṇe tasmin nipatitā dāvadagdhā nagā iva / 7.021.029a tataḥ sa sacivaiḥ sārdhaṃ rākṣaso bhīmavikramaḥ
7.021.029c nanāda sumahānādaṃ kampayann iva medinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517227 (0.0):
7.021.029a tataḥ sa sacivaiḥ sārdhaṃ rākṣaso bhīmavikramaḥ / 7.021.029c nanāda sumahānādaṃ kampayann iva medinīm
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680969 (0.040):
āruroha rathaṃ divyaṃ $ daityaḥ paramavīryavān / HV_App.I,42B.337 / / nanāda ca mahānādaṃ $ kampayan vasudhātalam // HV_App.I,42B.338 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22166516 (0.040):
āruroha rathaṃ divyaṃ daityaḥ paramavīryavān / HV_App.I,42B.337 / / nanāda ca mahānādaṃ kampayan vasudhātalam // HV_App.I,42B.338 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 694973 (0.063):
tataḥ kālas tu niryāto $ bhīmo bhīmaparākramaḥ / HV_App.I,42B.1933 / / vinadan sumahākāyo $ vyādhibhir bahubhir vṛtaḥ // HV_App.I,42B.1934 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22180522 (0.063):
tataḥ kālas tu niryāto bhīmo bhīmaparākramaḥ / HV_App.I,42B.1933 / / vinadan sumahākāyo vyādhibhir bahubhir vṛtaḥ // HV_App.I,42B.1934 //
7.022.001a sa tu tasya mahānādaṃ śrutvā vaivasvato yamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517233 (0.0):
7.021.029c nanāda sumahānādaṃ kampayann iva medinīm
7.022.001c śatruṃ vijayinaṃ mene svabalasya ca saṃkṣayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517238 (0.0):
7.022.001a sa tu tasya mahānādaṃ śrutvā vaivasvato yamaḥ / 7.022.001c śatruṃ vijayinaṃ mene svabalasya ca saṃkṣayam
7.022.002a sa tu yodhān hatān matvā krodhaparyākulekṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517247 (0.0):
7.022.001c śatruṃ vijayinaṃ mene svabalasya ca saṃkṣayam / 7.022.002a sa tu yodhān hatān matvā krodhaparyākulekṣaṇaḥ
7.022.002c abravīt tvaritaṃ sūtaṃ rathaḥ samupanīyatām / 7.022.003a tasya sūto rathaṃ divyam upasthāpya mahāsvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517258 (0.0):
7.022.002a sa tu yodhān hatān matvā krodhaparyākulekṣaṇaḥ / 7.022.002c abravīt tvaritaṃ sūtaṃ rathaḥ samupanīyatām
7.022.003c sthitaḥ sa ca mahātejā āruroha mahāratham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517264 (0.0):
7.022.003a tasya sūto rathaṃ divyam upasthāpya mahāsvanam / 7.022.003c sthitaḥ sa ca mahātejā āruroha mahāratham
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 565166 (0.054):
hatāśvaṃ tu rathaṃ tyaktvā $ vipṛthuḥ sumahābalaḥ / HV_App.I,22A.96 / / āruroha rathaṃ tūrṇaṃ $ bṛhaddurgasya vīryavān / HV_App.I,22A.97 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22050725 (0.054):
hatāśvaṃ tu rathaṃ tyaktvā vipṛthuḥ sumahābalaḥ / HV_App.I,22A.96 / / āruroha rathaṃ tūrṇaṃ bṛhaddurgasya vīryavān / HV_App.I,22A.97 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20124104 (0.058):
06,060.008a tato bhīmo mahābāhuḥ svarathaṃ sumahābalaḥ / 06,060.008c āruroha rathaśreṣṭhaṃ viśokaṃ cedam abravīt
7.022.004a pāśamudgarahastaś ca mṛtyus tasyāgrato sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517271 (0.0):
7.022.003c sthitaḥ sa ca mahātejā āruroha mahāratham / 7.022.004a pāśamudgarahastaś ca mṛtyus tasyāgrato sthitaḥ
7.022.004c yena saṃkṣipyate sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517277 (0.0):
7.022.004a pāśamudgarahastaś ca mṛtyus tasyāgrato sthitaḥ / 7.022.004c yena saṃkṣipyate sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21079795 (0.056):
tenoḍhaṃ tu bhavet sarvaṃ trailokyaṃ sa carācaram // Hbhv_5.417 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10798437 (0.062):
vyāptaṃ mayā jagat sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram // RKS_37.48 //
7.022.005a kāladaṇḍaś ca pārśvastho mūrtimān syandane sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517283 (0.0):
7.022.004c yena saṃkṣipyate sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram / 7.022.005a kāladaṇḍaś ca pārśvastho mūrtimān syandane sthitaḥ
7.022.005c yamapraharaṇaṃ divyaṃ prajvalann iva tejasā / 7.022.006a tato lokās trayas trastāḥ kampante ca divaukasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517294 (0.0):
7.022.005a kāladaṇḍaś ca pārśvastho mūrtimān syandane sthitaḥ / 7.022.005c yamapraharaṇaṃ divyaṃ prajvalann iva tejasā
7.022.006c kālaṃ kruddhaṃ tadā dṛṣṭvā lokatrayabhayāvaham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517301 (0.0):
7.022.006a tato lokās trayas trastāḥ kampante ca divaukasaḥ / 7.022.006c kālaṃ kruddhaṃ tadā dṛṣṭvā lokatrayabhayāvaham
7.022.007a dṛṣṭvā tu te taṃ vikṛtaṃ rathaṃ mṛtyusamanvitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517307 (0.0):
7.022.006c kālaṃ kruddhaṃ tadā dṛṣṭvā lokatrayabhayāvaham
7.022.007c sacivā rākṣasendrasya sarvalokabhayāvaham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517314 (0.0):
7.022.007a dṛṣṭvā tu te taṃ vikṛtaṃ rathaṃ mṛtyusamanvitam / 7.022.007c sacivā rākṣasendrasya sarvalokabhayāvaham
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18818854 (0.027):
bāṇasya dānavendrasya sarvalokabhayāvaham // RKV_26.53 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27070198 (0.040):
6.095.001c sumahad dvairathaṃ yuddhaṃ sarvalokabhayāvaham / 6.095.002a tato rākṣasasainyaṃ ca harīṇāṃ ca mahad balam
7.022.008a laghusattvatayā sarve naṣṭasaṃjñā bhayārditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517320 (0.0):
7.022.007c sacivā rākṣasendrasya sarvalokabhayāvaham / 7.022.008a laghusattvatayā sarve naṣṭasaṃjñā bhayārditāḥ
7.022.008c nātra yoddhuṃ samarthāḥ sma ity uktvā vipradudruvuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517327 (0.0):
7.022.008a laghusattvatayā sarve naṣṭasaṃjñā bhayārditāḥ / 7.022.008c nātra yoddhuṃ samarthāḥ sma ity uktvā vipradudruvuḥ
7.022.009a sa tu taṃ tādṛśaṃ dṛṣṭvā rathaṃ lokabhayāvaham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517336 (0.0):
7.022.008c nātra yoddhuṃ samarthāḥ sma ity uktvā vipradudruvuḥ / 7.022.009a sa tu taṃ tādṛśaṃ dṛṣṭvā rathaṃ lokabhayāvaham
7.022.009c nākṣubhyata tadā rakṣo vyathā caivāsya nābhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517342 (0.0):
7.022.009a sa tu taṃ tādṛśaṃ dṛṣṭvā rathaṃ lokabhayāvaham / 7.022.009c nākṣubhyata tadā rakṣo vyathā caivāsya nābhavat
7.022.010a sa tu rāvaṇam āsādya visṛjañ śaktitomarān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517350 (0.0):
7.022.009c nākṣubhyata tadā rakṣo vyathā caivāsya nābhavat / 7.022.010a sa tu rāvaṇam āsādya visṛjañ śaktitomarān
7.022.010c yamo marmāṇi saṃkruddho rākṣasasya nyakṛntata / 7.022.011a rāvaṇas tu sthitaḥ svasthaḥ śaravarṣaṃ mumoca ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517355 (0.0):
7.022.010a sa tu rāvaṇam āsādya visṛjañ śaktitomarān / 7.022.010c yamo marmāṇi saṃkruddho rākṣasasya nyakṛntata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517362 (0.0):
7.022.010c yamo marmāṇi saṃkruddho rākṣasasya nyakṛntata / 7.022.011a rāvaṇas tu sthitaḥ svasthaḥ śaravarṣaṃ mumoca ha
7.022.011c tasmin vaivasvatarathe toyavarṣam ivāmbudaḥ / 7.022.012a tato mahāśaktiśataiḥ pātyamānair mahorasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517366 (0.0):
7.022.011a rāvaṇas tu sthitaḥ svasthaḥ śaravarṣaṃ mumoca ha / 7.022.011c tasmin vaivasvatarathe toyavarṣam ivāmbudaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517374 (0.0):
7.022.011c tasmin vaivasvatarathe toyavarṣam ivāmbudaḥ / 7.022.012a tato mahāśaktiśataiḥ pātyamānair mahorasi
7.022.012c pratikartuṃ sa nāśaknod rākṣasaḥ śalyapīḍitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517381 (0.0):
7.022.012a tato mahāśaktiśataiḥ pātyamānair mahorasi / 7.022.012c pratikartuṃ sa nāśaknod rākṣasaḥ śalyapīḍitaḥ
7.022.013a nānāpraharaṇair evaṃ yamenāmitrakarśinā / 7.022.013c saptarātraṃ kṛte saṃkhye na bhagno vijito 'pi vā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517386 (0.0):
7.022.012c pratikartuṃ sa nāśaknod rākṣasaḥ śalyapīḍitaḥ / 7.022.013a nānāpraharaṇair evaṃ yamenāmitrakarśinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28517394 (0.0):
7.022.013a nānāpraharaṇair evaṃ yamenāmitrakarśinā / 7.022.013c saptarātraṃ kṛte saṃkhye na bhagno vijito 'pi vā
7.022.014a tato 'bhavat punar yuddhaṃ yamarākṣasayos tadā