View original HTML file with complete header information
śrīrāmodantam | / atha bālakāṇḍaḥ || RmUD_*1.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605244 (0.0):
śrīrāmodantam | / atha bālakāṇḍaḥ || RmUD_*1.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605736 (0.048):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148228 (0.048):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
śrīrāmodantam | / atha bālakāṇḍaḥ || RmUD_*1.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605244 (0.0):
śrīrāmodantam | / atha bālakāṇḍaḥ || RmUD_*1.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605736 (0.048):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148228 (0.048):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
śrīpatiṃ praṇipatyāhaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605250 (0.0):
atha bālakāṇḍaḥ || RmUD_*1.a || / śrīpatiṃ praṇipatyāhaṃ $ śrīvatsāṅkitavakṣasam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524780 (0.054):
śrīrāmodantam ākhyāsye RmUD_1*1.1c / śrīvatsāṅkitavakṣasam RmUD_1*1.1b
śrīrāmodantam ākhyāsye śrīvālmīkiprakīrtitam // RmUD_1*1.1 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605256 (0.0):
śrīpatiṃ praṇipatyāhaṃ $ śrīvatsāṅkitavakṣasam & / śrīrāmodantam ākhyāsye % śrīvālmīkiprakīrtitam // RmUD_1*1.1 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524780 (0.032):
śrīrāmodantam ākhyātam RmUD_154*7.8a / śrīrāmodantam ākhyāsye RmUD_1*1.1c
purā viśravasaḥ putro rāvaṇo nāma rākṣasaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605262 (0.0):
śrīrāmodantam ākhyāsye % śrīvālmīkiprakīrtitam // RmUD_1*1.1 // / purā viśravasaḥ putro $ rāvaṇo nāma rākṣasaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523568 (0.062):
purandaravareṇāśu RmUD_139a / purā viśravasaḥ putro RmUD_2*1.2a / purīṃ vīkṣya ruṣānvitaḥ RmUD_*6.15b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23958959 (0.063):
tasya vai viśravā nāma % putro 'bhūt tasya rākṣasaḥ // NsP_47.2 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17023947 (0.063):
tasya vai viśravā nāma putro 'bhūt tasya rākṣasaḥ // NsP_47.2 //
āsīd asyānujau cāstāṃ kumbhakarṇavibhīṣaṇau // RmUD_2*1.2 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605268 (0.0):
purā viśravasaḥ putro $ rāvaṇo nāma rākṣasaḥ & / āsīd asyānujau cāstāṃ % kumbhakarṇavibhīṣaṇau // RmUD_2*1.2 //
te tu tīvreṇa tapasā pratyakṣīkṛtya vedhasam / / vavrire ca varān iṣṭān asmād āśritavatsalāt // RmUD_3*1.3 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605279 (0.0):
āsīd asyānujau cāstāṃ % kumbhakarṇavibhīṣaṇau // RmUD_2*1.2 // / te tu tīvreṇa tapasā $ pratyakṣīkṛtya vedhasam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524507 (0.047):
vavrire ca varān iṣṭān RmUD_3*1.3c / vavre śūrpaṇakhābhikā RmUD_67*3.7b
rāvaṇo mānuṣād anyair avadhyatvaṃ tathānujaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605285 (0.0):
vavrire ca varān iṣṭān % asmād āśritavatsalāt // RmUD_3*1.3 // / rāvaṇo mānuṣād anyair $ avadhyatvaṃ tathānujaḥ &
nirdevatvecchayā nidrāṃ kumbhakarṇo 'vṛṇīta ca // RmUD_4*1.4 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605292 (0.0):
rāvaṇo mānuṣād anyair $ avadhyatvaṃ tathānujaḥ & / nirdevatvecchayā nidrāṃ % kumbhakarṇo 'vṛṇīta ca // RmUD_4*1.4 //
vibhīṣaṇo viṣṇubhaktiṃ vavre sattvaguṇānvitaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605299 (0.0):
nirdevatvecchayā nidrāṃ % kumbhakarṇo 'vṛṇīta ca // RmUD_4*1.4 // / vibhīṣaṇo viṣṇubhaktiṃ $ vavre sattvaguṇānvitaḥ &
tebhya etān varān dattvā tatraivāntardadhe prabhuḥ // RmUD_5*1.5 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605305 (0.0):
vibhīṣaṇo viṣṇubhaktiṃ $ vavre sattvaguṇānvitaḥ & / tebhya etān varān dattvā % tatraivāntardadhe prabhuḥ // RmUD_5*1.5 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522956 (0.061):
tatrābhyetyaikadā rāmaṃ RmUD_67*3.7a / tatraivāntardadhe prabhuḥ RmUD_5*1.5d / tatraivāntardadhe prabhuḥ RmUD_18*1.18b
rāvaṇas tu tato gatvā raṇe jitvā dhanādhipam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605312 (0.0):
tebhya etān varān dattvā % tatraivāntardadhe prabhuḥ // RmUD_5*1.5 // / rāvaṇas tu tato gatvā $ raṇe jitvā dhanādhipam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524304 (0.032):
rāmo vīkṣya sunirmalām RmUD_*6.48b / rāvaṇas tu tato gatvā RmUD_6*1.6a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522957 (0.044):
tatrābhyetyaikadā rāmaṃ RmUD_67*3.7a / tatraivāntardadhe prabhuḥ RmUD_5*1.5d / tatraivāntardadhe prabhuḥ RmUD_18*1.18b
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524353 (0.058):
rāvaṇo nāma rākṣasaḥ RmUD_2*1.2b / rāvaṇo 'pi tato yuddhe RmUD_130*6.8a
laṅkāpurīṃ puṣpakaṃ ca hṛtvā tatrāvasat sukham // RmUD_6*1.6 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605319 (0.0):
rāvaṇas tu tato gatvā $ raṇe jitvā dhanādhipam & / laṅkāpurīṃ puṣpakaṃ ca % hṛtvā tatrāvasat sukham // RmUD_6*1.6 //
yātudhānās tataḥ sarve rasātalanivāsinaḥ / / daśānanaṃ samāśritya laṅkāyāṃ sukham āvasan // RmUD_7*1.7 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605330 (0.0):
laṅkāpurīṃ puṣpakaṃ ca % hṛtvā tatrāvasat sukham // RmUD_6*1.6 // / yātudhānās tataḥ sarve $ rasātalanivāsinaḥ &
mandodarīṃ mayasutāṃ pariṇīya daśānanaḥ / / tasyām utpādayām āsa meghanādāhvayaṃ sutam // RmUD_8*1.8 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605341 (0.0):
daśānanaṃ samāśritya % laṅkāyāṃ sukham āvasan // RmUD_7*1.7 // / mandodarīṃ mayasutāṃ $ pariṇīya daśānanaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523873 (0.054):
mandodarī vadhaṃ śrutvā RmUD_*6.46a / mandodarīṃ mayasutāṃ RmUD_8*1.8a
rasāṃ rasātalaṃ caiva vijitya sa tu rāvaṇaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605348 (0.0):
tasyām utpādayām āsa % meghanādāhvayaṃ sutam // RmUD_8*1.8 // / rasāṃ rasātalaṃ caiva $ vijitya sa tu rāvaṇaḥ &
lokān ākramayan sarvāñ jahāra ca vilāsinīḥ // RmUD_9*1.9 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605353 (0.0):
rasāṃ rasātalaṃ caiva $ vijitya sa tu rāvaṇaḥ & / lokān ākramayan sarvāñ % jahāra ca vilāsinīḥ // RmUD_9*1.9 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153542 (0.057):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī % punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163621 (0.057):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12716299 (0.064):
rāmastu rākṣasān hatvā sarvān lokānapālayate // BhS_15.13 //
dūṣayan vaidikaṃ karma dvijān ardayati sma saḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605359 (0.0):
lokān ākramayan sarvāñ % jahāra ca vilāsinīḥ // RmUD_9*1.9 // / dūṣayan vaidikaṃ karma $ dvijān ardayati sma saḥ &
ātmajenānvito yuddhe vāsavaṃ cāpy apīḍayat // RmUD_10*1.10 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605365 (0.0):
dūṣayan vaidikaṃ karma $ dvijān ardayati sma saḥ & / ātmajenānvito yuddhe % vāsavaṃ cāpy apīḍayat // RmUD_10*1.10 //
tadīyataruratnāni punar ānāyya kiṅkaraiḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605370 (0.0):
ātmajenānvito yuddhe % vāsavaṃ cāpy apīḍayat // RmUD_10*1.10 // / tadīyataruratnāni $ punar ānāyya kiṅkaraiḥ &
sthāpayitvā tu laṅkāyām avasac ca cirāya saḥ // RmUD_11*1.11 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605377 (0.0):
tadīyataruratnāni $ punar ānāyya kiṅkaraiḥ & / sthāpayitvā tu laṅkāyām % avasac ca cirāya saḥ // RmUD_11*1.11 //
tatas tasminn avasare vidhātāraṃ divaukasaḥ / / upagamyocire sarvaṃ rāvaṇasya viceṣṭitam // RmUD_12*1.12 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605387 (0.0):
sthāpayitvā tu laṅkāyām % avasac ca cirāya saḥ // RmUD_11*1.11 // / tatas tasminn avasare $ vidhātāraṃ divaukasaḥ &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605876 (0.059):
rājñe nyavedayat sarvaṃ % rāghavasya viceṣṭitam // RmUD_51*2.11 // / tad ākarṇya sumantroktaṃ $ rājā duḥkhavimūḍhadhīḥ &
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148366 (0.059):
rājñe nyavedayat sarvaṃ rāghavasya viceṣṭitam // RmUD_51*2.11 // / tad ākarṇya sumantroktaṃ rājā duḥkhavimūḍhadhīḥ /
tad ākarṇya suraiḥ sākaṃ prāpya dugdhodadhes taṭam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605394 (0.0):
upagamyocire sarvaṃ % rāvaṇasya viceṣṭitam // RmUD_12*1.12 // / tad ākarṇya suraiḥ sākaṃ $ prāpya dugdhodadhes taṭam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522996 (0.062):
tad ākarṇya sumantroktaṃ RmUD_52*2.12a / tad ākarṇya suraiḥ sākaṃ RmUD_13*1.13a / tadā jāmbavaduktibhiḥ RmUD_108*4.20b
tuṣṭāva ca hṛṣīkeśaṃ vidhātā vividhaiḥ stavaiḥ // RmUD_13*1.13 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605400 (0.0):
tad ākarṇya suraiḥ sākaṃ $ prāpya dugdhodadhes taṭam & / tuṣṭāva ca hṛṣīkeśaṃ % vidhātā vividhaiḥ stavaiḥ // RmUD_13*1.13 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524614 (0.060):
vidhātāraṃ divaukasaḥ RmUD_12*1.12b / vidhātā vividhaiḥ stavaiḥ RmUD_13*1.13d
āvirbhūyātha daityāriḥ papraccha ca pitāmaham / / kim artham āgato 'si tvaṃ sākaṃ devagaṇair iti // RmUD_14*1.14 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605404 (0.0):
tuṣṭāva ca hṛṣīkeśaṃ % vidhātā vividhaiḥ stavaiḥ // RmUD_13*1.13 // / āvirbhūyātha daityāriḥ $ papraccha ca pitāmaham &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605412 (0.0):
āvirbhūyātha daityāriḥ $ papraccha ca pitāmaham & / kim artham āgato 'si tvaṃ % sākaṃ devagaṇair iti // RmUD_14*1.14 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524966 (0.028):
saṃsthāpya janakātmajām RmUD_81*3.21b / sākaṃ devagaṇair iti RmUD_14*1.14d
tato daśānanāt pīḍām ajas tasmai nyavedayat / / tac chrutvovāca dhātāraṃ harṣayan viṣṭaraśravāḥ // RmUD_15*1.15 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605424 (0.0):
kim artham āgato 'si tvaṃ % sākaṃ devagaṇair iti // RmUD_14*1.14 // / tato daśānanāt pīḍām $ ajas tasmai nyavedayat &
alaṃ bhayenātmayone gaccha devagaṇaiḥ saha /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605430 (0.0):
tac chrutvovāca dhātāraṃ % harṣayan viṣṭaraśravāḥ // RmUD_15*1.15 // / alaṃ bhayenātmayone $ gaccha devagaṇaiḥ saha &
ahaṃ dāśarathir bhūtvā haniṣyāmi daśānanam // RmUD_16*1.16 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605437 (0.0):
alaṃ bhayenātmayone $ gaccha devagaṇaiḥ saha & / ahaṃ dāśarathir bhūtvā % haniṣyāmi daśānanam // RmUD_16*1.16 //
ātmāṃśaiś ca surāḥ sarve bhūmau vānararūpiṇaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605444 (0.0):
ahaṃ dāśarathir bhūtvā % haniṣyāmi daśānanam // RmUD_16*1.16 // / ātmāṃśaiś ca surāḥ sarve $ bhūmau vānararūpiṇaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522141 (0.038):
ātmano 'bhibhavaṃ paścāt RmUD_85*3.25a / ātmāṃśaiś ca surāḥ sarve RmUD_17*1.17a
jāyeran mama sāhāyyaṃ kartuṃ rāvaṇanigrahe // RmUD_17*1.17 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605451 (0.0):
ātmāṃśaiś ca surāḥ sarve $ bhūmau vānararūpiṇaḥ & / jāyeran mama sāhāyyaṃ % kartuṃ rāvaṇanigrahe // RmUD_17*1.17 //
evam uktvā vidhātāraṃ tatraivāntardadhe prabhuḥ / / padmayonis tu gīrvāṇaiḥ samaṃ prāyāt prahṛṣṭadhīḥ // RmUD_18*1.18 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605455 (0.0):
jāyeran mama sāhāyyaṃ % kartuṃ rāvaṇanigrahe // RmUD_17*1.17 // / evam uktvā vidhātāraṃ $ tatraivāntardadhe prabhuḥ &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605463 (0.0):
evam uktvā vidhātāraṃ $ tatraivāntardadhe prabhuḥ & / padmayonis tu gīrvāṇaiḥ % samaṃ prāyāt prahṛṣṭadhīḥ // RmUD_18*1.18 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524862 (0.048):
samare rāmalakṣmaṇau RmUD_129*6.7b / samaṃ prāyāt prahṛṣṭadhīḥ RmUD_18*1.18d
ajījanat tataḥ śakro vālinaṃ nāma vānaram /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605469 (0.0):
padmayonis tu gīrvāṇaiḥ % samaṃ prāyāt prahṛṣṭadhīḥ // RmUD_18*1.18 // / ajījanat tataḥ śakro $ vālinaṃ nāma vānaram &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12521911 (0.058):
ajas tasmai nyavedayat RmUD_15*1.15b / ajījanat tataḥ śakro RmUD_19*1.19a / ajījanad rāmacandraṃ RmUD_26*1.26c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19861133 (0.064):
03,147.024c jātaḥ kamalapatrākṣa hanūmān nāma vānaraḥ / 03,147.025a sūryaputraṃ ca sugrīvaṃ śakraputraṃ ca vālinam
sugrīvam api mārtāṇḍo hanumantaṃ ca mārutaḥ // RmUD_19*1.19 // / puraiva janayām āsa jāmbavantaṃ ca padmajaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605479 (0.0):
ajījanat tataḥ śakro $ vālinaṃ nāma vānaram & / sugrīvam api mārtāṇḍo % hanumantaṃ ca mārutaḥ // RmUD_19*1.19 //
evam anye ca vibudhāḥ kapīn ajanayan bahūn // RmUD_20*1.20 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605485 (0.0):
puraiva janayām āsa $ jāmbavantaṃ ca padmajaḥ & / evam anye ca vibudhāḥ % kapīn ajanayan bahūn // RmUD_20*1.20 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522345 (0.045):
aindreṇāstreṇa vai ruṣā RmUD_*6.30b / kapīn ajanayan bahūn RmUD_20*1.20d
tato vānarasaṃghānāṃ vālī parivṛḍho 'bhavat /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605491 (0.0):
evam anye ca vibudhāḥ % kapīn ajanayan bahūn // RmUD_20*1.20 // / tato vānarasaṃghānāṃ $ vālī parivṛḍho 'bhavat &
amībhir akhilaiḥ sākaṃ kiṣkindhām adhyuvāsa ca // RmUD_21*1.21 // / āsīd daśaratho nāma sūryavaṃśe 'tha pārthivaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605495 (0.0):
tato vānarasaṃghānāṃ $ vālī parivṛḍho 'bhavat & / amībhir akhilaiḥ sākaṃ % kiṣkindhām adhyuvāsa ca // RmUD_21*1.21 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605502 (0.0):
amībhir akhilaiḥ sākaṃ % kiṣkindhām adhyuvāsa ca // RmUD_21*1.21 // / āsīd daśaratho nāma $ sūryavaṃśe 'tha pārthivaḥ &
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10804608 (0.057):
bharato nāma rājāsīt sūryavaṃśe viśāmpate /
bhāryās tisro 'pi labdhvāsau tāsu lebhe na saṃtatim // RmUD_22*1.22 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605509 (0.0):
āsīd daśaratho nāma $ sūryavaṃśe 'tha pārthivaḥ & / bhāryās tisro 'pi labdhvāsau % tāsu lebhe na saṃtatim // RmUD_22*1.22 //
tataḥ sumantravacanād ṛṣyaśṛṅgaṃ sa bhūpatiḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605515 (0.0):
bhāryās tisro 'pi labdhvāsau % tāsu lebhe na saṃtatim // RmUD_22*1.22 // / tataḥ sumantravacanād $ ṛṣyaśṛṅgaṃ sa bhūpatiḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522838 (0.058):
tataḥ siddhāśramaṃ prāpya RmUD_33*1.33a / tataḥ sumantravacanād RmUD_23*1.23a / tato guruniyogena RmUD_38*1.38a
ānīya putrakāmeṣṭim ārebhe sapurohitaḥ // RmUD_23*1.23 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605522 (0.0):
ānīya putrakāmeṣṭim % ārebhe sapurohitaḥ // RmUD_23*1.23 //
athāgner utthitaḥ kaś cid gṛhītvā pāyasaṃ carum /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605531 (0.0):
ānīya putrakāmeṣṭim % ārebhe sapurohitaḥ // RmUD_23*1.23 // / athāgner utthitaḥ kaś cid $ gṛhītvā pāyasaṃ carum &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12521954 (0.041):
athāgner utthitaḥ kaś cid RmUD_24*1.24a / athātikāyam āyāntaṃ RmUD_*6.11a
etat prāśaya patnīs tvam ity uktvādān nṛpāya saḥ // RmUD_24*1.24 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605537 (0.0):
athāgner utthitaḥ kaś cid $ gṛhītvā pāyasaṃ carum & / etat prāśaya patnīs tvam % ity uktvādān nṛpāya saḥ // RmUD_24*1.24 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522236 (0.051):
ityāśayā sthitaṃ putra RmUD_*6.37c / ity uktvādān nṛpāya saḥ RmUD_24*1.24d
tad gṛhītvā tadaivāsau patnīḥ prāśayad utsukaḥ / / tāś ca tatprāśanād eva nṛpād garbham adhārayan // RmUD_25*1.25 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605548 (0.0):
etat prāśaya patnīs tvam % ity uktvādān nṛpāya saḥ // RmUD_24*1.24 //
pūrṇe kāle 'tha kausalyā sajjanāmbhojabhāskaram /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605556 (0.0):
tāś ca tatprāśanād eva % nṛpād garbham adhārayan // RmUD_25*1.25 // / pūrṇe kāle 'tha kausalyā $ sajjanāmbhojabhāskaram &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523588 (0.048):
pūjitaś ca tathā lebhe RmUD_*6.62c / pūrṇe kāle 'tha kausalyā RmUD_26*1.26a
ajījanad rāmacandraṃ kaikeyī bharataṃ tathā // RmUD_26*1.26 // / tato lakṣmaṇaśatrughnau sumitrājījanat sutau /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605567 (0.0):
pūrṇe kāle 'tha kausalyā $ sajjanāmbhojabhāskaram & / ajījanad rāmacandraṃ % kaikeyī bharataṃ tathā // RmUD_26*1.26 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26671055 (0.016):
1.017.009a atha lakṣmaṇaśatrughnau sumitrājanayat sutau
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14272331 (0.036):
sutau lakṣmaṇaśatrughnau $ sumitrā suṣuve yamau &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15383347 (0.036):
janayitrīm alaṃcakre yaḥ praśraya iva śriyam // Ragh_10.71 // / sutau lakṣmaṇaśatrughnau sumitrā suṣuve yamau /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921304 (0.052):
03,258.008a rāmasya mātā kausalyā kaikeyī bharatasya tu / 03,258.008c sutau lakṣmaṇaśatrughnau sumitrāyāḥ paraṃtapau
akārayat pitā teṣāṃ jātakarmādikaṃ dvijaiḥ // RmUD_27*1.27 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605572 (0.0):
tato lakṣmaṇaśatrughnau $ sumitrājījanat sutau & / akārayat pitā teṣāṃ % jātakarmādikaṃ dvijaiḥ // RmUD_27*1.27 //
tato vavṛdhire 'nyonyaṃ snigdhāś catvāra eva te / / sakalāsu ca vidyāsu naipuṇyam abhilebhire // RmUD_28*1.28 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605583 (0.0):
akārayat pitā teṣāṃ % jātakarmādikaṃ dvijaiḥ // RmUD_27*1.27 // / tato vavṛdhire 'nyonyaṃ $ snigdhāś catvāra eva te &
tataḥ kadā cid āgatya viśvāmitro mahāmuniḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605590 (0.0):
sakalāsu ca vidyāsu % naipuṇyam abhilebhire // RmUD_28*1.28 // / tataḥ kadā cid āgatya $ viśvāmitro mahāmuniḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522778 (0.029):
tatas tu yācitau tena RmUD_86*3.26c / tataḥ kadā cid āgatya RmUD_29*1.29a
yayāce yajñarakṣārthaṃ rāmaṃ śaktidharopamam // RmUD_29*1.29 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605599 (0.0):
tataḥ kadā cid āgatya $ viśvāmitro mahāmuniḥ & / yayāce yajñarakṣārthaṃ % rāmaṃ śaktidharopamam // RmUD_29*1.29 //
vasiṣṭhavacanād rāmaṃ lakṣmaṇena samanvitam / / kṛcchreṇa nṛpatis tasya kauśikasya kare dadau // RmUD_30*1.30 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605608 (0.0):
yayāce yajñarakṣārthaṃ % rāmaṃ śaktidharopamam // RmUD_29*1.29 // / vasiṣṭhavacanād rāmaṃ $ lakṣmaṇena samanvitam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524524 (0.059):
vasavo vāsavaṃ yathā RmUD_*6.60d / vasiṣṭhavacanād rāmaṃ RmUD_30*1.30a
tau gṛhītvā tato gacchan balām atibalāṃ tathā / / astrāṇi ca samagrāṇi tābhyām upadideśa saḥ // RmUD_31*1.31 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605618 (0.0):
kṛcchreṇa nṛpatis tasya % kauśikasya kare dadau // RmUD_30*1.30 // / tau gṛhītvā tato gacchan $ balām atibalāṃ tathā &
gacchan sahānujo rāmaḥ kauśikena pracoditaḥ / / tāṭakām avadhīd dhīmāṃl lokapīḍanatatparām // RmUD_32*1.32 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605630 (0.0):
astrāṇi ca samagrāṇi % tābhyām upadideśa saḥ // RmUD_31*1.31 // / gacchan sahānujo rāmaḥ $ kauśikena pracoditaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524463 (0.058):
laṅkāṃ śokasamanvitā RmUD_72*3.12b / lokapīḍanatatparām RmUD_32*1.32d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522517 (0.063):
kauśikena tato rāmo RmUD_35*1.35a / kauśikena pracoditaḥ RmUD_32*1.32b
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522575 (0.064):
gaccha devagaṇaiḥ saha RmUD_16*1.16b / gacchan sahānujo rāmaḥ RmUD_32*1.32a
tataḥ siddhāśramaṃ prāpya kauśikaḥ saharāghavaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605636 (0.0):
tāṭakām avadhīd dhīmāṃl % lokapīḍanatatparām // RmUD_32*1.32 // / tataḥ siddhāśramaṃ prāpya $ kauśikaḥ saharāghavaḥ &
adhvaraṃ ca samārebhe rākṣasāś ca samāgaman // RmUD_33*1.33 // / rāghavas tu tato 'streṇa kṣiptvā mārīcam arṇave /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605639 (0.0):
tataḥ siddhāśramaṃ prāpya $ kauśikaḥ saharāghavaḥ & / adhvaraṃ ca samārebhe % rākṣasāś ca samāgaman // RmUD_33*1.33 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605648 (0.0):
adhvaraṃ ca samārebhe % rākṣasāś ca samāgaman // RmUD_33*1.33 // / rāghavas tu tato 'streṇa $ kṣiptvā mārīcam arṇave &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524108 (0.053):
rākṣasān subahūn yuddhe RmUD_128*6.6c / rākṣasāś ca samāgaman RmUD_33*1.33d / rākṣasendrasutaṃ jahi RmUD_*6.27b
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524129 (0.055):
rāghavas tu gires tasmād RmUD_59*2.19a / rāghavas tu tato 'streṇa RmUD_34*1.34a
subāhupramukhān hatvā yajñaṃ cāpālayan muneḥ // RmUD_34*1.34 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605655 (0.0):
rāghavas tu tato 'streṇa $ kṣiptvā mārīcam arṇave & / subāhupramukhān hatvā % yajñaṃ cāpālayan muneḥ // RmUD_34*1.34 //
kauśikena tato rāmo nīyamānaḥ sahānujaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605661 (0.0):
subāhupramukhān hatvā % yajñaṃ cāpālayan muneḥ // RmUD_34*1.34 // / kauśikena tato rāmo $ nīyamānaḥ sahānujaḥ &
ahalyāśāpanirmokṣaṃ kṛtvā saṃprāpa maithilam // RmUD_35*1.35 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605668 (0.0):
kauśikena tato rāmo $ nīyamānaḥ sahānujaḥ & / ahalyāśāpanirmokṣaṃ % kṛtvā saṃprāpa maithilam // RmUD_35*1.35 //
janakenārcito rāmaḥ kauśikena pracoditaḥ / / sītānimittam ānītaṃ babhañja dhanur aiśvaram // RmUD_36*1.36 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605679 (0.0):
ahalyāśāpanirmokṣaṃ % kṛtvā saṃprāpa maithilam // RmUD_35*1.35 // / janakenārcito rāmaḥ $ kauśikena pracoditaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523699 (0.049):
baddhaḥ pavananandanaḥ RmUD_120*5.12b / babhañja dhanur aiśvaram RmUD_36*1.36d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522722 (0.053):
jaghnur bhīmaparākramāḥ RmUD_128*6.6d / janakenārcito rāmaḥ RmUD_36*1.36a / janakenoru mānitaḥ RmUD_38*1.38d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522520 (0.055):
kauśikena tato rāmo RmUD_35*1.35a / kauśikena pracoditaḥ RmUD_32*1.32b
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522485 (0.064):
kṛtvā rāmo vibhīṣaṇam RmUD_138b / kṛtvā saṃprāpa maithilam RmUD_35*1.35d
tato daśarathaṃ dūtair ānāyya mithilādhipaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605686 (0.0):
sītānimittam ānītaṃ % babhañja dhanur aiśvaram // RmUD_36*1.36 // / tato daśarathaṃ dūtair $ ānāyya mithilādhipaḥ &
rāmādibhyas tatsutebhyaḥ sītādyāḥ kanyakā dadau // RmUD_37*1.37 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605694 (0.0):
tato daśarathaṃ dūtair $ ānāyya mithilādhipaḥ & / rāmādibhyas tatsutebhyaḥ % sītādyāḥ kanyakā dadau // RmUD_37*1.37 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525038 (0.018):
sītākutūhalāt puṣpaṃ RmUD_*6.53c / sītādyāḥ kanyakā dadau RmUD_37*1.37d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524228 (0.060):
rāmājñayātha sarve 'pi RmUD_*6.64a / rāmādibhyas tatsutebhyaḥ RmUD_37*1.37c
tato guruniyogena kṛtodvāhaḥ sahānujaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605702 (0.0):
rāmādibhyas tatsutebhyaḥ % sītādyāḥ kanyakā dadau // RmUD_37*1.37 // / tato guruniyogena $ kṛtodvāhaḥ sahānujaḥ &
rāghavo niryayau tena janakenoru mānitaḥ // RmUD_38*1.38 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605707 (0.0):
tato guruniyogena $ kṛtodvāhaḥ sahānujaḥ & / rāghavo niryayau tena % janakenoru mānitaḥ // RmUD_38*1.38 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522725 (0.045):
janakenārcito rāmaḥ RmUD_36*1.36a / janakenoru mānitaḥ RmUD_38*1.38d
tad ākarṇya dhanurbhaṅgam āyāntaṃ roṣabhīṣaṇam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605714 (0.0):
rāghavo niryayau tena % janakenoru mānitaḥ // RmUD_38*1.38 // / tad ākarṇya dhanurbhaṅgam $ āyāntaṃ roṣabhīṣaṇam &
vijitya bhārgavaṃ rāmam ayodhyāṃ prāpa rāghavaḥ // RmUD_39*1.39 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605721 (0.0):
tad ākarṇya dhanurbhaṅgam $ āyāntaṃ roṣabhīṣaṇam & / vijitya bhārgavaṃ rāmam % ayodhyāṃ prāpa rāghavaḥ // RmUD_39*1.39 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522066 (0.016):
ayodhyām avasad rāmaḥ RmUD_144c / ayodhyāṃ tu tato gatvā RmUD_51*2.11a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522052 (0.050):
amohayad vānarāṃś ca RmUD_132c / ayodhyām avasad rāmaḥ RmUD_144c
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522394 (0.057):
kiṣkindhām adhyuvāsa ca RmUD_21*1.21d / kiṣkindhāṃ prāpa rāghavaḥ RmUD_*6.52d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523483 (0.064):
papraccha ca pitāmaham RmUD_14*1.14b / pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ RmUD_88*3.28d
tataḥ sarvajanānandaṃ kurvāṇaś ceṣṭitaiḥ svakaiḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605728 (0.0):
vijitya bhārgavaṃ rāmam % ayodhyāṃ prāpa rāghavaḥ // RmUD_39*1.39 // / tataḥ sarvajanānandaṃ $ kurvāṇaś ceṣṭitaiḥ svakaiḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522826 (0.031):
tataḥ sa gacchan kākutsthaḥ RmUD_65*3.5a / tataḥ sarvajanānandaṃ RmUD_40*1.40a
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605734 (0.0):
tataḥ sarvajanānandaṃ $ kurvāṇaś ceṣṭitaiḥ svakaiḥ & / tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606083 (0.037):
parṇaśālām adhyuvāsa % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_66*3.6 //
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148572 (0.037):
parṇaśālām adhyuvāsa sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_66*3.6 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525026 (0.040):
sītayā sahitaṃ rāmam RmUD_143c / sītayā sahitaḥ sukham RmUD_40*1.40d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525012 (0.060):
sāhāyye tam acodayat RmUD_73*3.13d / sītayā sahitaś ciram RmUD_144d / sītayā sahitaṃ rāmam RmUD_143c
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607091 (0.062):
ayodhyām avasad rāmaḥ % sītayā sahitaś ciram // RmUD_144 // / tato vānarasaṃghāṃś ca $ bhakṣayantaṃ niśācaram &
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149578 (0.062):
ayodhyām avasad rāmaḥ sītayā sahitaś ciram // RmUD_144 // / tato vānarasaṃghāṃś ca bhakṣayantaṃ niśācaram /
iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605741 (0.0):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606809 (0.041):
nivedayitvā sakalaṃ % dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149298 (0.041):
nivedayitvā sakalaṃ dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2147729 (0.048):
śrīrāmodantam | / atha bālakāṇḍaḥ || RmUD_*1.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607884 (0.049):
khe satāro yathā candras % tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150371 (0.049):
khe satāro yathā candras tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606368 (0.054):
tayābhipūjitaḥ paścāt % pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148858 (0.054):
tayābhipūjitaḥ paścāt pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606003 (0.054):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ % sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148494 (0.054):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149112 (0.061):
iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
atha ayodhyākāṇḍaḥ || RmUD_*2.a || / etasminn antare gehaṃ mātulasya yudhājitaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605749 (0.0):
iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c || / atha ayodhyākāṇḍaḥ || RmUD_*2.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148862 (0.037):
iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c || / atha kiṣkindhākāṇḍaḥ || RmUD_*4.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148497 (0.037):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149301 (0.053):
iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c || / atha yuddhakāṇḍaḥ || RmUD_*6.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149116 (0.054):
iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c || / atha sundarakāṇḍaḥ || RmUD_*5.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606003 (0.059):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ % sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
prayayau bharataḥ prītaḥ śatrughnena samanvitaḥ // RmUD_41*2.1 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605755 (0.0):
etasminn antare gehaṃ $ mātulasya yudhājitaḥ & / prayayau bharataḥ prītaḥ % śatrughnena samanvitaḥ // RmUD_41*2.1 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523632 (0.049):
pradadau cāṅgulīyakam RmUD_116*5.8d / prayayau bharataḥ prītaḥ RmUD_41*2.1c / prayayau rāghavāntikam RmUD_77*3.17d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524727 (0.061):
śaṅkyamānā punaś caivaṃ RmUD_150*7.5a / śatrughnena samanvitaḥ RmUD_41*2.1d / śatrughno lavaṇaṃ yuddhe RmUD_147*7.3c
tataḥ prakṛtibhiḥ sākaṃ mantrayitvā sa bhūpatiḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605761 (0.0):
prayayau bharataḥ prītaḥ % śatrughnena samanvitaḥ // RmUD_41*2.1 // / tataḥ prakṛtibhiḥ sākaṃ $ mantrayitvā sa bhūpatiḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522798 (0.059):
tataḥ puṣpakam āruhya RmUD_*6.52a / tataḥ prakṛtibhiḥ sākaṃ RmUD_42*2.2a / tataḥ prāpur udanvantam RmUD_107*4.19a
abhiṣekāya rāmasya samārebhe mudānvitaḥ // RmUD_42*2.2 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605767 (0.0):
tataḥ prakṛtibhiḥ sākaṃ $ mantrayitvā sa bhūpatiḥ & / abhiṣekāya rāmasya % samārebhe mudānvitaḥ // RmUD_42*2.2 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524870 (0.057):
samāgamya jaṭāyuṣam RmUD_65*3.5b / samārebhe mudānvitaḥ RmUD_42*2.2d
kaikeyī tu mahīpālaṃ mantharādūṣitāśayā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605772 (0.0):
abhiṣekāya rāmasya % samārebhe mudānvitaḥ // RmUD_42*2.2 // / kaikeyī tu mahīpālaṃ $ mantharādūṣitāśayā &
varadvayaṃ purā dattaṃ yayāce satyasaṃgaram // RmUD_43*2.3 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605781 (0.0):
kaikeyī tu mahīpālaṃ $ mantharādūṣitāśayā & / varadvayaṃ purā dattaṃ % yayāce satyasaṃgaram // RmUD_43*2.3 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523970 (0.056):
yayāce satyasaṃgaram RmUD_43*2.3d / yas tu dāśarathir bhūtvā RmUD_156*7.9a
vanavāsāya rāmasya rājyāptyai bharatasya ca /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605786 (0.0):
varadvayaṃ purā dattaṃ % yayāce satyasaṃgaram // RmUD_43*2.3 // / vanavāsāya rāmasya $ rājyāptyai bharatasya ca &
tasyā varadvayaṃ kṛcchram anujajñe mahīpatiḥ // RmUD_44*2.4 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605793 (0.0):
vanavāsāya rāmasya $ rājyāptyai bharatasya ca & / tasyā varadvayaṃ kṛcchram % anujajñe mahīpatiḥ // RmUD_44*2.4 //
rāmaṃ tadaiva kaikeyī vanavāsāya cādiśat /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605799 (0.0):
tasyā varadvayaṃ kṛcchram % anujajñe mahīpatiḥ // RmUD_44*2.4 // / rāmaṃ tadaiva kaikeyī $ vanavāsāya cādiśat &
anujñāpya gurūn sarvān niryayau ca vanāya saḥ // RmUD_45*2.5 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605805 (0.0):
rāmaṃ tadaiva kaikeyī $ vanavāsāya cādiśat & / anujñāpya gurūn sarvān % niryayau ca vanāya saḥ // RmUD_45*2.5 //
dṛṣṭvā taṃ nirgataṃ sītā lakṣmaṇaś cānujagmatuḥ / / saṃtyajya svagṛhān sarve paurāś cānuyayur drutam // RmUD_46*2.6 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605818 (0.0):
anujñāpya gurūn sarvān % niryayau ca vanāya saḥ // RmUD_45*2.5 // / dṛṣṭvā taṃ nirgataṃ sītā $ lakṣmaṇaś cānujagmatuḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523242 (0.053):
dṛṣṭvā kopaṃ cakāra saḥ RmUD_*6.13d / dṛṣṭvā taṃ nirgataṃ sītā RmUD_46*2.6a / dṛṣṭvā rāmaṃ ca mūrchitam RmUD_*6.23b
vañcayitvā tu tān paurān nidrāṇān niśi rāghavaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605824 (0.0):
saṃtyajya svagṛhān sarve % paurāś cānuyayur drutam // RmUD_46*2.6 // / vañcayitvā tu tān paurān $ nidrāṇān niśi rāghavaḥ &
vāhyamānaṃ sumantreṇa ratham āruhya cāgamat // RmUD_47*2.7 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605830 (0.0):
vañcayitvā tu tān paurān $ nidrāṇān niśi rāghavaḥ & / vāhyamānaṃ sumantreṇa % ratham āruhya cāgamat // RmUD_47*2.7 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524053 (0.058):
raṇe hatvā ca rāvaṇam RmUD_156*7.9b / ratham āruhya cāgamat RmUD_47*2.7d / ratham āruhya vāhinīm RmUD_*6.11b
śriṅgiberapuraṃ gatvā gaṅgākūle 'tha rāghavaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605836 (0.0):
vāhyamānaṃ sumantreṇa % ratham āruhya cāgamat // RmUD_47*2.7 // / śriṅgiberapuraṃ gatvā $ gaṅgākūle 'tha rāghavaḥ &
guhena satkṛtas tatra niśām ekām uvāsa ca // RmUD_48*2.8 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605843 (0.0):
śriṅgiberapuraṃ gatvā $ gaṅgākūle 'tha rāghavaḥ & / guhena satkṛtas tatra % niśām ekām uvāsa ca // RmUD_48*2.8 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523417 (0.037):
niveditam aśeṣaṃ ca RmUD_92*4.4c / niśām ekām uvāsa ca RmUD_48*2.8d / niṣiddhyendrajito homaṃ RmUD_134c
sārathiṃ saṃnimantryāsau sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ / / guhenānītayā nāvā saṃtatāra ca jāhnavīm // RmUD_49*2.9 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605854 (0.0):
guhena satkṛtas tatra % niśām ekām uvāsa ca // RmUD_48*2.8 // / sārathiṃ saṃnimantryāsau $ sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ &
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13447226 (0.062):
kṛtvātha rāvaṇavadhaṃ rāmo lakṣmaṇasaṃyutaḥ / / masādāyābhavat sītāṃ śaṅkākulitamānasaḥ // KūrmP_2,33.129 //
bharadvājamuniṃ prāpya taṃ natvā tena satkṛtaḥ / / rāghavas tasya nirdeśāc citrakūṭe 'vasat sukham // RmUD_50*2.10 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605865 (0.0):
guhenānītayā nāvā % saṃtatāra ca jāhnavīm // RmUD_49*2.9 // / bharadvājamuniṃ prāpya $ taṃ natvā tena satkṛtaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522664 (0.049):
cātakās tu ghanān dṛṣṭvā RmUD_*6.59a / citrakūṭe 'vasat sukham RmUD_50*2.10d
ayodhyāṃ tu tato gatvā sumantraḥ śokavihvalaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605873 (0.0):
rāghavas tasya nirdeśāc % citrakūṭe 'vasat sukham // RmUD_50*2.10 // / ayodhyāṃ tu tato gatvā $ sumantraḥ śokavihvalaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522059 (0.040):
ayodhyām avasad rāmaḥ RmUD_144c / ayodhyāṃ tu tato gatvā RmUD_51*2.11a
rājñe nyavedayat sarvaṃ rāghavasya viceṣṭitam // RmUD_51*2.11 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605879 (0.0):
ayodhyāṃ tu tato gatvā $ sumantraḥ śokavihvalaḥ & / rājñe nyavedayat sarvaṃ % rāghavasya viceṣṭitam // RmUD_51*2.11 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605385 (0.059):
upagamyocire sarvaṃ % rāvaṇasya viceṣṭitam // RmUD_12*1.12 // / tad ākarṇya suraiḥ sākaṃ $ prāpya dugdhodadhes taṭam &
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2147874 (0.059):
upagamyocire sarvaṃ rāvaṇasya viceṣṭitam // RmUD_12*1.12 // / tad ākarṇya suraiḥ sākaṃ prāpya dugdhodadhes taṭam /
tad ākarṇya sumantroktaṃ rājā duḥkhavimūḍhadhīḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605885 (0.0):
rājñe nyavedayat sarvaṃ % rāghavasya viceṣṭitam // RmUD_51*2.11 // / tad ākarṇya sumantroktaṃ $ rājā duḥkhavimūḍhadhīḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522992 (0.062):
tad ākarṇya dhanurbhaṅgam RmUD_39*1.39a / tad ākarṇya sumantroktaṃ RmUD_52*2.12a / tad ākarṇya suraiḥ sākaṃ RmUD_13*1.13a
rāma rāmeti vilapan dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau // RmUD_52*2.12 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605892 (0.0):
tad ākarṇya sumantroktaṃ $ rājā duḥkhavimūḍhadhīḥ & / rāma rāmeti vilapan % dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau // RmUD_52*2.12 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523176 (0.040):
tyakto rāmam upāgamat RmUD_124*6.2b / tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau RmUD_99*4.11d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523263 (0.040):
devāntakanarāntakau RmUD_*6.10b / dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ RmUD_152*7.6d
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607988 (0.045):
nimajjya sarayūtīrthe % dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ // RmUD_152*7.6 // / tato bharataśatrughnau $ nijaṃ rūpam avāpatuḥ &
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150473 (0.045):
nimajjya sarayūtīrthe dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ // RmUD_152*7.6 // / tato bharataśatrughnau nijaṃ rūpam avāpatuḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606508 (0.048):
so 'pi rāma iti jñātvā % tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau // RmUD_99*4.11 //
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148996 (0.048):
so 'pi rāma iti jñātvā tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau // RmUD_99*4.11 //
mantriṇas tu vasiṣṭhoktyā dehaṃ saṃrakṣya bhūpateḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605900 (0.0):
rāma rāmeti vilapan % dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau // RmUD_52*2.12 // / mantriṇas tu vasiṣṭhoktyā $ dehaṃ saṃrakṣya bhūpateḥ &
dūtair ānāyayan kṣipraṃ bharataṃ mātulālayāt // RmUD_53*2.13 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605907 (0.0):
mantriṇas tu vasiṣṭhoktyā $ dehaṃ saṃrakṣya bhūpateḥ & / dūtair ānāyayan kṣipraṃ % bharataṃ mātulālayāt // RmUD_53*2.13 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523772 (0.039):
bharataṃ draṣṭum icchayā RmUD_*6.54b / bharataṃ mātulālayāt RmUD_53*2.13d / bharatāyāprameyāya RmUD_*6.67c
bharatas tu mṛtaṃ śrutvā pitaraṃ kaikayīgirā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605914 (0.0):
dūtair ānāyayan kṣipraṃ % bharataṃ mātulālayāt // RmUD_53*2.13 // / bharatas tu mṛtaṃ śrutvā $ pitaraṃ kaikayīgirā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523756 (0.053):
bhakṣayantaṃ plavaṅgamān RmUD_131b / bharatas tu mṛtaṃ śrutvā RmUD_54*2.14a
saṃskārādi cakārāsya yathāvidhi sahānujaḥ // RmUD_54*2.14 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605923 (0.0):
bharatas tu mṛtaṃ śrutvā $ pitaraṃ kaikayīgirā & / saṃskārādi cakārāsya % yathāvidhi sahānujaḥ // RmUD_54*2.14 //
amātyaiś codyamāno 'pi rajyāya bharatas tadā / / vanāyaiva yayau rāmam ānetuṃ nāgaraiḥ saha // RmUD_55*2.15 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605933 (0.0):
saṃskārādi cakārāsya % yathāvidhi sahānujaḥ // RmUD_54*2.14 // / amātyaiś codyamāno 'pi $ rajyāya bharatas tadā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522172 (0.045):
ānīyauṣadhiparvatam RmUD_133b / ānetuṃ nāgaraiḥ saha RmUD_55*2.15d
sa gatvā citrakūṭasthaṃ rāmaṃ cīrajaṭādharam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605942 (0.0):
vanāyaiva yayau rāmam % ānetuṃ nāgaraiḥ saha // RmUD_55*2.15 // / sa gatvā citrakūṭasthaṃ $ rāmaṃ cīrajaṭādharam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524807 (0.012):
sakhyaṃ ca kārayām āsa RmUD_90*4.2c / sa gatvā citrakūṭasthaṃ RmUD_56*2.16a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922722 (0.050):
03,261.037a dadarśa citrakūṭasthaṃ sa rāmaṃ sahalakṣmaṇam / 03,261.037b*1249_01 sa rāmo bharataṃ dṛṣṭvā śrutvā svargagatiṃ pituḥ
yayāce rakṣituṃ rājyaṃ vasiṣṭhādyair dvijaiḥ saha // RmUD_56*2.16 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605949 (0.0):
sa gatvā citrakūṭasthaṃ $ rāmaṃ cīrajaṭādharam & / yayāce rakṣituṃ rājyaṃ % vasiṣṭhādyair dvijaiḥ saha // RmUD_56*2.16 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524536 (0.040):
vasiṣṭhādyā mudānvitāḥ RmUD_*6.60b / vasiṣṭhādyair dvijaiḥ saha RmUD_56*2.16d
caturdaśa samā nītvā punar aiṣyāmy ahaṃ purīm /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605957 (0.0):
yayāce rakṣituṃ rājyaṃ % vasiṣṭhādyair dvijaiḥ saha // RmUD_56*2.16 // / caturdaśa samā nītvā $ punar aiṣyāmy ahaṃ purīm &
ity uktvā pāduke dattvā taṃ rāmaḥ pratyayāpayat // RmUD_57*2.17 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605963 (0.0):
caturdaśa samā nītvā $ punar aiṣyāmy ahaṃ purīm & / ity uktvā pāduke dattvā % taṃ rāmaḥ pratyayāpayat // RmUD_57*2.17 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522239 (0.052):
ity uktvādān nṛpāya saḥ RmUD_24*1.24d / ity uktvā pāduke dattvā RmUD_57*2.17c
gṛhītvā pāduke tasmād bharato dīnamānasaḥ / / nandigrāme sthitas tābhyāṃ rarakṣa ca vasuṃdharām // RmUD_58*2.18 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605973 (0.0):
ity uktvā pāduke dattvā % taṃ rāmaḥ pratyayāpayat // RmUD_57*2.17 // / gṛhītvā pāduke tasmād $ bharato dīnamānasaḥ &
rāghavas tu gires tasmād gatvātriṃ samavandata /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605979 (0.0):
nandigrāme sthitas tābhyāṃ % rarakṣa ca vasuṃdharām // RmUD_58*2.18 // / rāghavas tu gires tasmād $ gatvātriṃ samavandata &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524126 (0.063):
rāghavas tu gires tasmād RmUD_59*2.19a / rāghavas tu tato 'streṇa RmUD_34*1.34a
tatpatnī tu tadā sītāṃ bhūṣaṇaiḥ svair abhūṣayat // RmUD_59*2.19 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605987 (0.0):
rāghavas tu gires tasmād $ gatvātriṃ samavandata & / tatpatnī tu tadā sītāṃ % bhūṣaṇaiḥ svair abhūṣayat // RmUD_59*2.19 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523835 (0.051):
bhūṣaṇair bhūṣayām āsa RmUD_*6.63c / bhūṣaṇaiḥ svair abhūṣayat RmUD_59*2.19d
uṣitvā tu niśām ekām āśrame tasya rāghavaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605994 (0.0):
tatpatnī tu tadā sītāṃ % bhūṣaṇaiḥ svair abhūṣayat // RmUD_59*2.19 // / uṣitvā tu niśām ekām $ āśrame tasya rāghavaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522298 (0.048):
uvāsa caturo māsān RmUD_101*4.13c / uṣitvā tu niśām ekām RmUD_60*2.20a
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606001 (0.0):
uṣitvā tu niśām ekām $ āśrame tasya rāghavaḥ & / viveśa daṇḍakāraṇyaṃ % sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525057 (0.054):
sītāyāḥ pramukhe 'carat RmUD_74*3.14b / sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ RmUD_49*2.9b / sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ RmUD_60*2.20d
iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606008 (0.0):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ % sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606623 (0.035):
saṃvardhito mahendrādrim % ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149113 (0.035):
saṃvardhito mahendrādrim ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148231 (0.037):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148859 (0.046):
tayābhipūjitaḥ paścāt pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607884 (0.050):
khe satāro yathā candras % tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150371 (0.050):
khe satāro yathā candras tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606809 (0.051):
nivedayitvā sakalaṃ % dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149298 (0.051):
nivedayitvā sakalaṃ dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605736 (0.054):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606369 (0.058):
iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
atha āraṇyakāṇḍaḥ || RmUD_*3.a || / vrajan vanena kākutstho virādhaṃ vidhicoditam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606018 (0.0):
iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c || / atha āraṇyakāṇḍaḥ || RmUD_*3.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148860 (0.040):
tayābhipūjitaḥ paścāt pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524716 (0.048):
vaidehyāḥ pālanāyainaṃ RmUD_65*3.5c / vrajan vanena kākutstho RmUD_61*3.1a
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150373 (0.055):
iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c || / atha uttarakāṇḍaḥ || RmUD_*7.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149301 (0.058):
iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c || / atha yuddhakāṇḍaḥ || RmUD_*6.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149116 (0.058):
iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c || / atha sundarakāṇḍaḥ || RmUD_*5.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148231 (0.061):
iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c || / atha ayodhyākāṇḍaḥ || RmUD_*2.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606368 (0.063):
tayābhipūjitaḥ paścāt % pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
sadārānujam ātmānaṃ harantam avadhīt tadā // RmUD_61*3.1 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606026 (0.0):
vrajan vanena kākutstho $ virādhaṃ vidhicoditam & / sadārānujam ātmānaṃ % harantam avadhīt tadā // RmUD_61*3.1 //
śarabhaṅgāśramam prāpya svargatiṃ tasya vīkṣya saḥ / / pratijajñe rākṣasānāṃ vadhaṃ munibhir arthitaḥ // RmUD_62*3.2 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606036 (0.0):
sadārānujam ātmānaṃ % harantam avadhīt tadā // RmUD_61*3.1 // / śarabhaṅgāśramam prāpya $ svargatiṃ tasya vīkṣya saḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524743 (0.054):
śambūkākhyaṃ raghūttamaḥ RmUD_148b / śarabhaṅgāśramam prāpya RmUD_62*3.2a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524483 (0.056):
vañcayitvā tu tān paurān RmUD_47*2.7a / vadhaṃ munibhir arthitaḥ RmUD_62*3.2d
tasmād gatvā sutīkṣṇaṃ ca praṇamyānena pūjitaḥ / / agastyasyāśramaṃ prāpya taṃ nanāma raghūttamaḥ // RmUD_63*3.3 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606048 (0.0):
pratijajñe rākṣasānāṃ % vadhaṃ munibhir arthitaḥ // RmUD_62*3.2 // / tasmād gatvā sutīkṣṇaṃ ca $ praṇamyānena pūjitaḥ &
rāmāya vaiṣṇavaṃ cāpam aindraṃ tūṇīyugaṃ tathā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606054 (0.0):
agastyasyāśramaṃ prāpya % taṃ nanāma raghūttamaḥ // RmUD_63*3.3 // / rāmāya vaiṣṇavaṃ cāpam $ aindraṃ tūṇīyugaṃ tathā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524234 (0.062):
rāmādibhyas tatsutebhyaḥ RmUD_37*1.37c / rāmāya vaiṣṇavaṃ cāpam RmUD_64*3.4a / rāmeṇa janakātmajā RmUD_150*7.5b
brāhmaṃ cāstraṃ ca khaḍgaṃ ca pradadau kumbhasaṃbhavaḥ // RmUD_64*3.4 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606059 (0.0):
rāmāya vaiṣṇavaṃ cāpam $ aindraṃ tūṇīyugaṃ tathā & / brāhmaṃ cāstraṃ ca khaḍgaṃ ca % pradadau kumbhasaṃbhavaḥ // RmUD_64*3.4 //
tataḥ sa gacchan kākutsthaḥ samāgamya jaṭāyuṣam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606066 (0.0):
brāhmaṃ cāstraṃ ca khaḍgaṃ ca % pradadau kumbhasaṃbhavaḥ // RmUD_64*3.4 // / tataḥ sa gacchan kākutsthaḥ $ samāgamya jaṭāyuṣam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522822 (0.034):
tataḥ śūrpaṇakhā gatvā RmUD_72*3.12a / tataḥ sa gacchan kākutsthaḥ RmUD_65*3.5a
vaidehyāḥ pālanāyainaṃ śraddadhe pitṛvallabham // RmUD_65*3.5 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606072 (0.0):
tataḥ sa gacchan kākutsthaḥ $ samāgamya jaṭāyuṣam & / vaidehyāḥ pālanāyainaṃ % śraddadhe pitṛvallabham // RmUD_65*3.5 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524762 (0.064):
śṛṇu me 'bhihitaṃ vākyaṃ RmUD_*6.24c / śraddadhe pitṛvallabham RmUD_65*3.5d / śriṅgiberapuraṃ gatvā RmUD_48*2.8a
tataḥ pañcavaṭīṃ prāpya tatra lakṣmaṇanirmitām / / parṇaśālām adhyuvāsa sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_66*3.6 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606085 (0.0):
vaidehyāḥ pālanāyainaṃ % śraddadhe pitṛvallabham // RmUD_65*3.5 // / tataḥ pañcavaṭīṃ prāpya $ tatra lakṣmaṇanirmitām &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605731 (0.037):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 //
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148221 (0.037):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17162935 (0.060):
rahitāṃ parṇaśālāṃ ca Ram_3,59.1c / rahitāṃ sītayā tadā Ram_3,58.5b
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525023 (0.061):
sītayā sahitaḥ sukham RmUD_40*1.40d / sītayā sahitaḥ sukham RmUD_66*3.6d
tatrābhyetyaikadā rāmaṃ vavre śūrpaṇakhābhikā / / tannirastā lakṣmaṇaṃ ca vavre so'; pi nirākarot // RmUD_67*3.7 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606098 (0.0):
parṇaśālām adhyuvāsa % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_66*3.6 // / tatrābhyetyaikadā rāmaṃ $ vavre śūrpaṇakhābhikā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524517 (0.045):
vavre sattvaguṇānvitaḥ RmUD_5*1.5b / vavre so' pi nirākarot RmUD_67*3.7d
rāmam eva tato vavre kāmārtā kāmasaṃnibham /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606104 (0.0):
tannirastā lakṣmaṇaṃ ca % vavre so'; pi nirākarot // RmUD_67*3.7 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524517 (0.045):
vavre sattvaguṇānvitaḥ RmUD_5*1.5b / vavre so' pi nirākarot RmUD_67*3.7d
punaś ca dhikkṛtā tena sītām abhyadravad ruṣā // RmUD_68*3.8 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606110 (0.0):
rāmam eva tato vavre $ kāmārtā kāmasaṃnibham & / punaś ca dhikkṛtā tena % sītām abhyadravad ruṣā // RmUD_68*3.8 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525046 (0.032):
sītānimittam ānītaṃ RmUD_36*1.36c / sītām abhyadravad ruṣā RmUD_68*3.8d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524416 (0.064):
lakṣmaṇānumate rāmo RmUD_*6.67a / lakṣmaṇena tadā roṣāt RmUD_69*3.9a / lakṣmaṇena samanvitam RmUD_30*1.30b
lakṣmaṇena tadā roṣāt kṛttaśravaṇanāsikā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606115 (0.0):
punaś ca dhikkṛtā tena % sītām abhyadravad ruṣā // RmUD_68*3.8 // / lakṣmaṇena tadā roṣāt $ kṛttaśravaṇanāsikā &
sā tu gatvā janasthānaṃ kharāyaitan nyavedayat // RmUD_69*3.9 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606122 (0.0):
lakṣmaṇena tadā roṣāt $ kṛttaśravaṇanāsikā & / sā tu gatvā janasthānaṃ % kharāyaitan nyavedayat // RmUD_69*3.9 //
tad ākarṇya kharaḥ kruddho rāghavaṃ hantum āyayau /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606128 (0.0):
sā tu gatvā janasthānaṃ % kharāyaitan nyavedayat // RmUD_69*3.9 // / tad ākarṇya kharaḥ kruddho $ rāghavaṃ hantum āyayau &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522984 (0.045):
tad antare samāsādya RmUD_78*3.18a / tad ākarṇya kharaḥ kruddho RmUD_70*3.10a
dūṣaṇatriśiromukhyair yātudhānaiḥ samanvitaḥ // RmUD_70*3.10 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606134 (0.0):
tad ākarṇya kharaḥ kruddho $ rāghavaṃ hantum āyayau & / dūṣaṇatriśiromukhyair % yātudhānaiḥ samanvitaḥ // RmUD_70*3.10 //
tat kṣaṇaṃ lakṣmaṇe sītāṃ nidhāya raghunandanaḥ / / kharaṃ sahānugaṃ saṃkhye jaghānālaghuvikramaḥ // RmUD_71*3.11 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606147 (0.0):
dūṣaṇatriśiromukhyair % yātudhānaiḥ samanvitaḥ // RmUD_70*3.10 // / tat kṣaṇaṃ lakṣmaṇe sītāṃ $ nidhāya raghunandanaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522707 (0.054):
jaghāna sītāṃ khaḍgena RmUD_*6.20c / jaghānālaghuvikramaḥ RmUD_71*3.11d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522922 (0.059):
tat kṣaṇaṃ dundubheḥ kāyaṃ RmUD_93*4.5a / tat kṣaṇaṃ lakṣmaṇe sītāṃ RmUD_71*3.11a / tatpatnī tu tadā sītāṃ RmUD_59*2.19c
tataḥ śūrpaṇakhā gatvā laṅkāṃ śokasamanvitā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606153 (0.0):
kharaṃ sahānugaṃ saṃkhye % jaghānālaghuvikramaḥ // RmUD_71*3.11 // / tataḥ śūrpaṇakhā gatvā $ laṅkāṃ śokasamanvitā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522817 (0.059):
tataḥ śakrajitā yuddhe RmUD_120*5.12a / tataḥ śūrpaṇakhā gatvā RmUD_72*3.12a / tataḥ sa gacchan kākutsthaḥ RmUD_65*3.5a
nyavedayad rāvaṇāya vṛttāntaṃ sarvam āditaḥ // RmUD_72*3.12 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606159 (0.0):
tataḥ śūrpaṇakhā gatvā $ laṅkāṃ śokasamanvitā & / nyavedayad rāvaṇāya % vṛttāntaṃ sarvam āditaḥ // RmUD_72*3.12 //
tac chrutvā rāvaṇaḥ sītāṃ hartuṃ kṛtamatis tadā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606165 (0.0):
nyavedayad rāvaṇāya % vṛttāntaṃ sarvam āditaḥ // RmUD_72*3.12 // / tac chrutvā rāvaṇaḥ sītāṃ $ hartuṃ kṛtamatis tadā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522763 (0.059):
tac chrutvā rāvaṇaḥ sītāṃ RmUD_73*3.13a / tac chrutvovāca dhātāraṃ RmUD_15*1.15c
mārīcasyāśramaṃ prāpya sāhāyye tam acodayat // RmUD_73*3.13 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606171 (0.0):
tac chrutvā rāvaṇaḥ sītāṃ $ hartuṃ kṛtamatis tadā & / mārīcasyāśramaṃ prāpya % sāhāyye tam acodayat // RmUD_73*3.13 //
so 'pi svarṇamṛgo bhūtvā sītāyāḥ pramukhe 'carat /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606176 (0.0):
mārīcasyāśramaṃ prāpya % sāhāyye tam acodayat // RmUD_73*3.13 // / so 'pi svarṇamṛgo bhūtvā $ sītāyāḥ pramukhe 'carat &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525163 (0.064):
so 'pi svarṇamṛgo bhūtvā RmUD_74*3.14a / saumitriḥ savibhīṣaṇaḥ RmUD_134b
sā tu taṃ mṛgam āhartuṃ bhartāraṃ samayācata // RmUD_74*3.14 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606184 (0.0):
so 'pi svarṇamṛgo bhūtvā $ sītāyāḥ pramukhe 'carat & / sā tu taṃ mṛgam āhartuṃ % bhartāraṃ samayācata // RmUD_74*3.14 //
niyujya lakṣmaṇaṃ sītāṃ rakṣituṃ raghunandanaḥ / / anvagacchan mṛgaṃ tūrṇaṃ dravantaṃ kānanāntare // RmUD_75*3.15 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606195 (0.0):
sā tu taṃ mṛgam āhartuṃ % bhartāraṃ samayācata // RmUD_74*3.14 // / niyujya lakṣmaṇaṃ sītāṃ $ rakṣituṃ raghunandanaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523358 (0.056):
nimajjya sarayūtīrthe RmUD_152*7.6c / niyujya lakṣmaṇaṃ sītāṃ RmUD_75*3.15a
vivyādha ca mṛgaṃ rāmaḥ sa nijaṃ rūpam āsthitaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606202 (0.0):
anvagacchan mṛgaṃ tūrṇaṃ % dravantaṃ kānanāntare // RmUD_75*3.15 // / vivyādha ca mṛgaṃ rāmaḥ $ sa nijaṃ rūpam āsthitaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524676 (0.060):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ RmUD_60*2.20c / vivyādha ca mṛgaṃ rāmaḥ RmUD_76*3.16a
hā sīte lakṣmaṇety evaṃ rudan prāṇān samatyajat // RmUD_76*3.16 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606209 (0.0):
vivyādha ca mṛgaṃ rāmaḥ $ sa nijaṃ rūpam āsthitaḥ & / hā sīte lakṣmaṇety evaṃ % rudan prāṇān samatyajat // RmUD_76*3.16 //
etad ākarṇya vaidehyā lakṣmaṇaś codito bhṛśam / / tadrakṣāṃ devatāḥ prārthya prayayau rāghavāntikam // RmUD_77*3.17 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606214 (0.0):
hā sīte lakṣmaṇety evaṃ % rudan prāṇān samatyajat // RmUD_76*3.16 // / etad ākarṇya vaidehyā $ lakṣmaṇaś codito bhṛśam &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606222 (0.0):
etad ākarṇya vaidehyā $ lakṣmaṇaś codito bhṛśam & / tadrakṣāṃ devatāḥ prārthya % prayayau rāghavāntikam // RmUD_77*3.17 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524396 (0.043):
lakṣmaṇaś cāvadhīc charaiḥ RmUD_*6.11d / lakṣmaṇaś codito bhṛśam RmUD_77*3.17b / lakṣmaṇas tu tadā rāmam RmUD_*6.28a
tad antare samāsādya rāvaṇo yatirūpadhṛt /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606228 (0.0):
tadrakṣāṃ devatāḥ prārthya % prayayau rāghavāntikam // RmUD_77*3.17 // / tad antare samāsādya $ rāvaṇo yatirūpadhṛt &
sītāṃ gṛhītvā prayayau gaganena mudānvitaḥ // RmUD_78*3.18 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606235 (0.0):
tad antare samāsādya $ rāvaṇo yatirūpadhṛt & / sītāṃ gṛhītvā prayayau % gaganena mudānvitaḥ // RmUD_78*3.18 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522562 (0.056):
khe satāro yathā candras RmUD_*6.68c / gaganena mudānvitaḥ RmUD_78*3.18d
tato jaṭāyur ālokya nīyamānāṃ tu jānakīm /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606241 (0.0):
sītāṃ gṛhītvā prayayau % gaganena mudānvitaḥ // RmUD_78*3.18 // / tato jaṭāyur ālokya $ nīyamānāṃ tu jānakīm &
prāharad rāvaṇaṃ prāpya tuṇḍapakṣanakhair bhṛśam // RmUD_79*3.19 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606249 (0.0):
tato jaṭāyur ālokya $ nīyamānāṃ tu jānakīm & / prāharad rāvaṇaṃ prāpya % tuṇḍapakṣanakhair bhṛśam // RmUD_79*3.19 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523142 (0.047):
tīraṃ prāpa mahodadheḥ RmUD_123*6.1d / tuṇḍapakṣanakhair bhṛśam RmUD_79*3.19d
chittvainam candrahāsena pātayitvā ca bhūtale /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606255 (0.0):
prāharad rāvaṇaṃ prāpya % tuṇḍapakṣanakhair bhṛśam // RmUD_79*3.19 // / chittvainam candrahāsena $ pātayitvā ca bhūtale &
gṛhītvā rāvaṇaḥ sītāṃ prāviśan nijamandiram // RmUD_80*3.20 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606262 (0.0):
chittvainam candrahāsena $ pātayitvā ca bhūtale & / gṛhītvā rāvaṇaḥ sītāṃ % prāviśan nijamandiram // RmUD_80*3.20 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523671 (0.049):
prāpya dugdhodadhes taṭam RmUD_13*1.13b / prāviśan nijamandiram RmUD_80*3.20d / prāharad rāvaṇaṃ prāpya RmUD_79*3.19c
aśokavanikāmadhye saṃsthāpya janakātmajām / / rāvaṇo rakṣituṃ caināṃ niyuyoja niśācarīḥ // RmUD_81*3.21 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606273 (0.0):
gṛhītvā rāvaṇaḥ sītāṃ % prāviśan nijamandiram // RmUD_80*3.20 // / aśokavanikāmadhye $ saṃsthāpya janakātmajām &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522101 (0.056):
aśokavanikāmadhye RmUD_81*3.21a / aśokavanikāṃ gatvā RmUD_112*5.4c
hatvā rāmas tu mārīcam āgacchann anujeritām /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606280 (0.0):
rāvaṇo rakṣituṃ caināṃ % niyuyoja niśācarīḥ // RmUD_81*3.21 // / hatvā rāmas tu mārīcam $ āgacchann anujeritām &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525205 (0.048):
hatvā tvāṃ neṣyatīty enām RmUD_118*5.10c / hatvā rāmas tu mārīcam RmUD_82*3.22a
vārttām ākarṇya duḥkhārtaḥ parṇaśālām upāgamat // RmUD_82*3.22 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606288 (0.0):
hatvā rāmas tu mārīcam $ āgacchann anujeritām & / vārttām ākarṇya duḥkhārtaḥ % parṇaśālām upāgamat // RmUD_82*3.22 //
adṛṣṭvā tatra vaidehīṃ vicinvāno vanāntare / / sahānujo gṛdhrarājaṃ chinnapakṣaṃ dadarśa saḥ // RmUD_83*3.23 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606293 (0.0):
vārttām ākarṇya duḥkhārtaḥ % parṇaśālām upāgamat // RmUD_82*3.22 // / adṛṣṭvā tatra vaidehīṃ $ vicinvāno vanāntare &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606300 (0.0):
adṛṣṭvā tatra vaidehīṃ $ vicinvāno vanāntare & / sahānujo gṛdhrarājaṃ % chinnapakṣaṃ dadarśa saḥ // RmUD_83*3.23 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524594 (0.059):
vicinvānas tatas tataḥ RmUD_112*5.4b / vicinvāno vanāntare RmUD_83*3.23b
tenoktāṃ jānakīvārttāṃ śrutvā paścān mṛtaṃ ca tam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606306 (0.0):
sahānujo gṛdhrarājaṃ % chinnapakṣaṃ dadarśa saḥ // RmUD_83*3.23 // / tenoktāṃ jānakīvārttāṃ $ śrutvā paścān mṛtaṃ ca tam &
dagdhvā sahānujo rāmaś cakre tasyodakakriyām // RmUD_84*3.24 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606313 (0.0):
tenoktāṃ jānakīvārttāṃ $ śrutvā paścān mṛtaṃ ca tam & / dagdhvā sahānujo rāmaś % cakre tasyodakakriyām // RmUD_84*3.24 //
ātmano 'bhibhavaṃ paścāt kurvatīṃ pathi lakṣmaṇaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606319 (0.0):
dagdhvā sahānujo rāmaś % cakre tasyodakakriyām // RmUD_84*3.24 // / ātmano 'bhibhavaṃ paścāt $ kurvatīṃ pathi lakṣmaṇaḥ &
ayomukhīṃ cakārāśu kṛttaśravaṇanāsikām // RmUD_85*3.25 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606327 (0.0):
ātmano 'bhibhavaṃ paścāt $ kurvatīṃ pathi lakṣmaṇaḥ & / ayomukhīṃ cakārāśu % kṛttaśravaṇanāsikām // RmUD_85*3.25 //
gṛhītau tau kabandhena bhujau tasya nyakṛntatām / / tatas tu yācitau tena taddehaṃ dehatuś ca tau // RmUD_86*3.26 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606336 (0.0):
ayomukhīṃ cakārāśu % kṛttaśravaṇanāsikām // RmUD_85*3.25 // / gṛhītau tau kabandhena $ bhujau tasya nyakṛntatām &
sa tu divyākṛtir bhūtvā rāmaṃ sītopalabdhaye /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606345 (0.0):
tatas tu yācitau tena % taddehaṃ dehatuś ca tau // RmUD_86*3.26 // / sa tu divyākṛtir bhūtvā $ rāmaṃ sītopalabdhaye &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524822 (0.0):
sajjanāmbhojabhāskaram RmUD_26*1.26b / sa tu divyākṛtir bhūtvā RmUD_87*3.27a
sugrīvam ṛṣyamūkasthaṃ yāhīty uktvā divaṃ yayau // RmUD_87*3.27 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606353 (0.0):
sa tu divyākṛtir bhūtvā $ rāmaṃ sītopalabdhaye & / sugrīvam ṛṣyamūkasthaṃ % yāhīty uktvā divaṃ yayau // RmUD_87*3.27 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523986 (0.022):
yātudhānaiḥ samanvitaḥ RmUD_70*3.10d / yāhīty uktvā divaṃ yayau RmUD_87*3.27d
tataḥ prīto raghuśreṣṭhaḥ śabaryāśramam abhyayāt /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606359 (0.0):
sugrīvam ṛṣyamūkasthaṃ % yāhīty uktvā divaṃ yayau // RmUD_87*3.27 // / tataḥ prīto raghuśreṣṭhaḥ $ śabaryāśramam abhyayāt &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522808 (0.023):
tataḥ prāpur udanvantam RmUD_107*4.19a / tataḥ prīto raghuśreṣṭhaḥ RmUD_88*3.28a
tayābhipūjitaḥ paścāt pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606365 (0.0):
tataḥ prīto raghuśreṣṭhaḥ $ śabaryāśramam abhyayāt & / tayābhipūjitaḥ paścāt % pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523484 (0.029):
papraccha ca pitāmaham RmUD_14*1.14b / pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ RmUD_88*3.28d
iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606372 (0.0):
tayābhipūjitaḥ paścāt % pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148497 (0.040):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605736 (0.054):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148228 (0.054):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606809 (0.055):
nivedayitvā sakalaṃ % dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149298 (0.055):
nivedayitvā sakalaṃ dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607884 (0.055):
khe satāro yathā candras % tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150371 (0.055):
khe satāro yathā candras tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606003 (0.058):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ % sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606623 (0.060):
saṃvardhito mahendrādrim % ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149112 (0.060):
saṃvardhito mahendrādrim ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
atha kiṣkindhākāṇḍaḥ || RmUD_*4.a || / hanūmān atha sugrīvanirdiṣṭo rāmalakṣmaṇau /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606383 (0.0):
iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c || / atha kiṣkindhākāṇḍaḥ || RmUD_*4.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148232 (0.037):
iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c || / atha ayodhyākāṇḍaḥ || RmUD_*2.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149115 (0.038):
saṃvardhito mahendrādrim ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149302 (0.053):
iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c || / atha yuddhakāṇḍaḥ || RmUD_*6.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606623 (0.060):
saṃvardhito mahendrādrim % ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525231 (0.061):
hanūmadaṅgadābhyāṃ tu RmUD_*6.10c / hanūmān atha sugrīva- RmUD_89*4.1a
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148496 (0.063):
iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c || / atha āraṇyakāṇḍaḥ || RmUD_*3.a ||
prāpya jñātvā tu vṛttāntaṃ tena tau samayojayat // RmUD_89*4.1 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606390 (0.0):
hanūmān atha sugrīva- $ nirdiṣṭo rāmalakṣmaṇau & / prāpya jñātvā tu vṛttāntaṃ % tena tau samayojayat // RmUD_89*4.1 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522882 (0.055):
tato rāmasamanvitaḥ RmUD_95*4.7b / tato rāmasya vṛttāntaṃ RmUD_90*4.2a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523661 (0.056):
prādravad rāghavāntikam RmUD_96*4.8d / prāpya jñātvā tu vṛttāntaṃ RmUD_89*4.1c
tato rāmasya vṛttāntaṃ sugrīvāya nivedya saḥ / / sakhyaṃ ca kārayām āsa tayoḥ pāvakasaṃnidhau // RmUD_90*4.2 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606400 (0.0):
prāpya jñātvā tu vṛttāntaṃ % tena tau samayojayat // RmUD_89*4.1 // / tato rāmasya vṛttāntaṃ $ sugrīvāya nivedya saḥ &
pratijajñe tadā rāmo haniṣyāmīti vālinam / / darśayiṣyāmi vaidehīm ity anyena ca saṃśrutam // RmUD_91*4.3 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606410 (0.0):
sakhyaṃ ca kārayām āsa % tayoḥ pāvakasaṃnidhau // RmUD_90*4.2 // / pratijajñe tadā rāmo $ haniṣyāmīti vālinam &
sugrīveṇātha rāmāya bhrātṛvairasya kāraṇam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606416 (0.0):
darśayiṣyāmi vaidehīm % ity anyena ca saṃśrutam // RmUD_91*4.3 // / sugrīveṇātha rāmāya $ bhrātṛvairasya kāraṇam &
niveditam aśeṣaṃ ca balādhikyaṃ ca tasya tat // RmUD_92*4.4 // / tat kṣaṇaṃ dundubheḥ kāyaṃ sugrīveṇa pradarśitam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606425 (0.0):
sugrīveṇātha rāmāya $ bhrātṛvairasya kāraṇam & / niveditam aśeṣaṃ ca % balādhikyaṃ ca tasya tat // RmUD_92*4.4 //
sudūraṃ preṣayām āsa pādāṅguṣṭhena rāghavaḥ // RmUD_93*4.5 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606433 (0.0):
tat kṣaṇaṃ dundubheḥ kāyaṃ $ sugrīveṇa pradarśitam & / sudūraṃ preṣayām āsa % pādāṅguṣṭhena rāghavaḥ // RmUD_93*4.5 //
punaś ca darśitāṃs tena sālān sapta raghūttamaḥ / / bāṇenaikena ciccheda sārdhaṃ tasyānuśaṅkayā // RmUD_94*4.6 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606444 (0.0):
sudūraṃ preṣayām āsa % pādāṅguṣṭhena rāghavaḥ // RmUD_93*4.5 // / punaś ca darśitāṃs tena $ sālān sapta raghūttamaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525004 (0.061):
sārdhaṃ tasyānuśaṅkayā RmUD_94*4.6d / sālān sapta raghūttamaḥ RmUD_94*4.6b
kiṣkindhāṃ prāpya sugrīvas tato rāmasamanvitaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606451 (0.0):
bāṇenaikena ciccheda % sārdhaṃ tasyānuśaṅkayā // RmUD_94*4.6 // / kiṣkindhāṃ prāpya sugrīvas $ tato rāmasamanvitaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522400 (0.029):
kiṣkindhāṃ prāpa rāghavaḥ RmUD_*6.52d / kiṣkindhāṃ prāpya sugrīvas RmUD_95*4.7a
jagarjātīva saṃhṛṣṭaḥ kopayan vānarādhipam // RmUD_95*4.7 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606457 (0.0):
kiṣkindhāṃ prāpya sugrīvas $ tato rāmasamanvitaḥ & / jagarjātīva saṃhṛṣṭaḥ % kopayan vānarādhipam // RmUD_95*4.7 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522497 (0.059):
kaikeyī bharataṃ tathā RmUD_26*1.26d / kopayan vānarādhipam RmUD_95*4.7d
vālī niṣkramya sugrīvaṃ samare 'pīḍayad bhṛśam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606461 (0.0):
jagarjātīva saṃhṛṣṭaḥ % kopayan vānarādhipam // RmUD_95*4.7 // / vālī niṣkramya sugrīvaṃ $ samare 'pīḍayad bhṛśam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524578 (0.038):
vālinaṃ nāma vānaram RmUD_19*1.19b / vālī niṣkramya sugrīvaṃ RmUD_96*4.8a
so 'pi saṃbhagnasarvāṅgaḥ prādravad rāghavāntikam // RmUD_96*4.8 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606470 (0.0):
vālī niṣkramya sugrīvaṃ $ samare 'pīḍayad bhṛśam & / so 'pi saṃbhagnasarvāṅgaḥ % prādravad rāghavāntikam // RmUD_96*4.8 //
kṛtacihnas tu rāmeṇa punar eva sa vālinam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606475 (0.0):
so 'pi saṃbhagnasarvāṅgaḥ % prādravad rāghavāntikam // RmUD_96*4.8 // / kṛtacihnas tu rāmeṇa $ punar eva sa vālinam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522445 (0.024):
kṛcchreṇa nṛpatis tasya RmUD_30*1.30c / kṛtacihnas tu rāmeṇa RmUD_97*4.9a
raṇāyāhvayata kṣipraṃ tasthau rāmas tirohitaḥ // RmUD_97*4.9 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606483 (0.0):
kṛtacihnas tu rāmeṇa $ punar eva sa vālinam & / raṇāyāhvayata kṣipraṃ % tasthau rāmas tirohitaḥ // RmUD_97*4.9 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523062 (0.057):
tavaiva yuktaṃ karmaitat RmUD_*6.49a / tasthau rāmas tirohitaḥ RmUD_97*4.9d
hemamālī tato vālī tārayābhihitaṃ hitam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606489 (0.0):
raṇāyāhvayata kṣipraṃ % tasthau rāmas tirohitaḥ // RmUD_97*4.9 // / hemamālī tato vālī $ tārayābhihitaṃ hitam &
nirasya kupito bhrātrā raṇaṃ cakre sudāruṇam // RmUD_98*4.10 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606498 (0.0):
hemamālī tato vālī $ tārayābhihitaṃ hitam & / nirasya kupito bhrātrā % raṇaṃ cakre sudāruṇam // RmUD_98*4.10 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524037 (0.038):
rajyāya bharatas tadā RmUD_55*2.15b / raṇaṃ cakre sudāruṇam RmUD_98*4.10d
bāṇena vālinaṃ rāmo viddhvā bhūmau nyapātayat /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606503 (0.0):
nirasya kupito bhrātrā % raṇaṃ cakre sudāruṇam // RmUD_98*4.10 // / bāṇena vālinaṃ rāmo $ viddhvā bhūmau nyapātayat &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523719 (0.057):
bahūni samare 'vadhīt RmUD_119*5.11d / bāṇena vālinaṃ rāmo RmUD_99*4.11a
so 'pi rāma iti jñātvā tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau // RmUD_99*4.11 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606510 (0.0):
bāṇena vālinaṃ rāmo $ viddhvā bhūmau nyapātayat & / so 'pi rāma iti jñātvā % tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau // RmUD_99*4.11 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523177 (0.030):
tyakto rāmam upāgamat RmUD_124*6.2b / tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau RmUD_99*4.11d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523263 (0.036):
dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ RmUD_152*7.6d / dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau RmUD_52*2.12d
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605891 (0.048):
rāma rāmeti vilapan % dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau // RmUD_52*2.12 //
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148381 (0.048):
rāma rāmeti vilapan dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau // RmUD_52*2.12 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607988 (0.049):
nimajjya sarayūtīrthe % dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ // RmUD_152*7.6 // / tato bharataśatrughnau $ nijaṃ rūpam avāpatuḥ &
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150473 (0.049):
nimajjya sarayūtīrthe dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ // RmUD_152*7.6 // / tato bharataśatrughnau nijaṃ rūpam avāpatuḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12681016 (0.061):
śrīdevīśaraṇaṃ gatvā dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau // Rm_38.819{56} // / tataś ca cūḍadevī sā pracaramṭī samāgatā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12681076 (0.061):
śrīdevīśaraṇaṃ gatvā dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau // Rm_38.824{61} // / tataś ca cūḍadevī sā pracaraṃtī samāgatā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12636461 (0.063):
kāladharmābhisaṃyukte tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau // Rm_25.161{70} // / sa hy asau tāvako dūto rātrāv adyeha bhāsayan /
paścāt tapantaṃ sugrīvaṃ samāśvāsya raghūttamaḥ / / vānarāṇām adhipatiṃ cakārāśritavatsalaḥ // RmUD_100*4.12 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606520 (0.0):
so 'pi rāma iti jñātvā % tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau // RmUD_99*4.11 // / paścāt tapantaṃ sugrīvaṃ $ samāśvāsya raghūttamaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523506 (0.058):
parvataṃ vindhyam āpnuvan RmUD_105*4.17d / paścāt tapantaṃ sugrīvaṃ RmUD_100*4.12a / pātayitvā ca bhūtale RmUD_80*3.20b
tato mālyavataḥ pṛṣṭhe rāmo lakṣmaṇasaṃyutaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606527 (0.0):
vānarāṇām adhipatiṃ % cakārāśritavatsalaḥ // RmUD_100*4.12 // / tato mālyavataḥ pṛṣṭhe $ rāmo lakṣmaṇasaṃyutaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522871 (0.049):
tato mālyavataḥ pṛṣṭhe RmUD_101*4.13a / tato rāghavanirdiṣṭā RmUD_126*6.4a
uvāsa caturo māsān sītāvirahaduḥkhitaḥ // RmUD_101*4.13 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606534 (0.0):
tato mālyavataḥ pṛṣṭhe $ rāmo lakṣmaṇasaṃyutaḥ & / uvāsa caturo māsān % sītāvirahaduḥkhitaḥ // RmUD_101*4.13 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525066 (0.031):
sītāvārttāṃ ca śuśruvuḥ RmUD_106*4.18d / sītāvirahaduḥkhitaḥ RmUD_101*4.13d
atha rāmasya nirdeśāl lakṣmaṇo vānarādhipam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606540 (0.0):
uvāsa caturo māsān % sītāvirahaduḥkhitaḥ // RmUD_101*4.13 // / atha rāmasya nirdeśāl $ lakṣmaṇo vānarādhipam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12521940 (0.050):
atha dāśarathiḥ śrīmān RmUD_*6.54a / atha rāmasya nirdeśāt RmUD_152*7.6a / atha rāmasya nirdeśāl RmUD_102*4.14a
ānayat plavagaiḥ sārdhaṃ hanūmatpramukhair girim // RmUD_102*4.14 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606547 (0.0):
atha rāmasya nirdeśāl $ lakṣmaṇo vānarādhipam & / ānayat plavagaiḥ sārdhaṃ % hanūmatpramukhair girim // RmUD_102*4.14 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525225 (0.039):
hanūmatpramukheṣu ca RmUD_*6.20b / hanūmatpramukhair girim RmUD_102*4.14d
sugrīvo rāghavaṃ dṛṣṭvā vacanāt tasya vānarān / / nyayuṅkta sītām anveṣṭum āśāsu catasṛṣv api // RmUD_103*4.15 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606558 (0.0):
ānayat plavagaiḥ sārdhaṃ % hanūmatpramukhair girim // RmUD_102*4.14 // / sugrīvo rāghavaṃ dṛṣṭvā $ vacanāt tasya vānarān &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525122 (0.051):
sugrīveṇātha rāmāya RmUD_92*4.4a / sugrīvo rāghavaṃ dṛṣṭvā RmUD_103*4.15a
tato hanumataḥ pāṇau dadau rāmo 'ṅgulīyakam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606564 (0.0):
nyayuṅkta sītām anveṣṭum % āśāsu catasṛṣv api // RmUD_103*4.15 // / tato hanumataḥ pāṇau $ dadau rāmo 'ṅgulīyakam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522910 (0.058):
tato vānarasaṃghāṃś ca RmUD_*6.9a / tato hanumataḥ pāṇau RmUD_104*4.16a / tato hanūmatpramukhā RmUD_105*4.17a
viśvāsāya tu vaidehyās tad gṛhītvā sa niryayau // RmUD_104*4.16 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606570 (0.0):
tato hanumataḥ pāṇau $ dadau rāmo 'ṅgulīyakam & / viśvāsāya tu vaidehyās % tad gṛhītvā sa niryayau // RmUD_104*4.16 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523022 (0.050):
tad gṛhītvā tadaivāsau RmUD_25*1.25a / tad gṛhītvā sa niryayau RmUD_104*4.16d
tato hanūmatpramukhā vānarā dakṣiṇāṃ diśam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606577 (0.0):
viśvāsāya tu vaidehyās % tad gṛhītvā sa niryayau // RmUD_104*4.16 // / tato hanūmatpramukhā $ vānarā dakṣiṇāṃ diśam &
gatvā sītāṃ vicinvantaḥ parvataṃ vindhyam āpnuvan // RmUD_105*4.17 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606583 (0.0):
tato hanūmatpramukhā $ vānarā dakṣiṇāṃ diśam & / gatvā sītāṃ vicinvantaḥ % parvataṃ vindhyam āpnuvan // RmUD_105*4.17 //
samayātikramāt tatra cakruḥ prāyopaveśanam / / te 'tra sampātinā proktāṃ sītāvārttāṃ ca śuśruvuḥ // RmUD_106*4.18 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606596 (0.0):
gatvā sītāṃ vicinvantaḥ % parvataṃ vindhyam āpnuvan // RmUD_105*4.17 // / samayātikramāt tatra $ cakruḥ prāyopaveśanam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525060 (0.064):
sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ RmUD_60*2.20d / sītāvārttāṃ ca śuśruvuḥ RmUD_106*4.18d
tataḥ prāpur udanvantam aṅgadādyāḥ plavaṅgamāḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606602 (0.0):
te 'tra sampātinā proktāṃ % sītāvārttāṃ ca śuśruvuḥ // RmUD_106*4.18 // / tataḥ prāpur udanvantam $ aṅgadādyāḥ plavaṅgamāḥ &
taṃ vilaṅghayituṃ teṣāṃ na kaś cid abhavat kṣamaḥ // RmUD_107*4.19 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606607 (0.0):
tataḥ prāpur udanvantam $ aṅgadādyāḥ plavaṅgamāḥ & / taṃ vilaṅghayituṃ teṣāṃ % na kaś cid abhavat kṣamaḥ // RmUD_107*4.19 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523291 (0.045):
dhūmrākṣo vajradaṃṣṭraś ca RmUD_*6.38a / na kaś cid abhavat kṣamaḥ RmUD_107*4.19d
svaprabhāvapraśaṃsābhis tadā jāmbavaduktibhiḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606614 (0.0):
taṃ vilaṅghayituṃ teṣāṃ % na kaś cid abhavat kṣamaḥ // RmUD_107*4.19 // / svaprabhāvapraśaṃsābhis $ tadā jāmbavaduktibhiḥ &
saṃvardhito mahendrādrim ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606621 (0.0):
svaprabhāvapraśaṃsābhis $ tadā jāmbavaduktibhiḥ & / saṃvardhito mahendrādrim % ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 //
iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606628 (0.0):
saṃvardhito mahendrādrim % ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606003 (0.035):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ % sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148494 (0.035):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148861 (0.038):
tayābhipūjitaḥ paścāt pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607884 (0.050):
khe satāro yathā candras % tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150371 (0.050):
khe satāro yathā candras tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149299 (0.056):
nivedayitvā sakalaṃ dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606809 (0.060):
nivedayitvā sakalaṃ % dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606368 (0.060):
tayābhipūjitaḥ paścāt % pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148227 (0.061):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
atha sundarakāṇḍaḥ || RmUD_*5.a || / abhivandyātha sakalān amarān pavanātmajaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606637 (0.0):
iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c || / atha sundarakāṇḍaḥ || RmUD_*5.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149301 (0.039):
nivedayitvā sakalaṃ dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148231 (0.054):
iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c || / atha ayodhyākāṇḍaḥ || RmUD_*2.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148497 (0.058):
iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c || / atha āraṇyakāṇḍaḥ || RmUD_*3.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606809 (0.059):
nivedayitvā sakalaṃ % dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150373 (0.061):
iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c || / atha uttarakāṇḍaḥ || RmUD_*7.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148860 (0.064):
iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c || / atha kiṣkindhākāṇḍaḥ || RmUD_*4.a ||
pupluve ca gires tasmād vilaṅghayitum arṇavam // RmUD_109*5.1 // / sa samullaṅghya mainākaṃ surasām abhivandya ca /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606647 (0.0):
abhivandyātha sakalān $ amarān pavanātmajaḥ & / pupluve ca gires tasmād % vilaṅghayitum arṇavam // RmUD_109*5.1 //
nihatya siṃhikāṃ nītyā pāraṃ prāpa mahodadheḥ // RmUD_110*5.2 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606655 (0.0):
sa samullaṅghya mainākaṃ $ surasām abhivandya ca & / nihatya siṃhikāṃ nītyā % pāraṃ prāpa mahodadheḥ // RmUD_110*5.2 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523521 (0.047):
pādāṅguṣṭhena rāghavaḥ RmUD_93*4.5d / pāraṃ prāpa mahodadheḥ RmUD_110*5.2d
laṅkādhidevatāṃ jitvā tāṃ praviśyānilātmajaḥ / / sītāṃ vicinvann adrākṣīn nidrāṇaṃ niśi rāvaṇaṃ // RmUD_111*5.3 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606667 (0.0):
nihatya siṃhikāṃ nītyā % pāraṃ prāpa mahodadheḥ // RmUD_110*5.2 // / laṅkādhidevatāṃ jitvā $ tāṃ praviśyānilātmajaḥ &
apaśyaṃs tatra vaidehīṃ vicinvānas tatas tataḥ / / aśokavanikāṃ gatvā kāṃ cid ārtāṃ dadarśa saḥ // RmUD_112*5.4 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606679 (0.0):
sītāṃ vicinvann adrākṣīn % nidrāṇaṃ niśi rāvaṇaṃ // RmUD_111*5.3 // / apaśyaṃs tatra vaidehīṃ $ vicinvānas tatas tataḥ &
pādapaṃ kaṃ cid āruhya tatpalāśaiḥ susaṃvṛtaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606686 (0.0):
aśokavanikāṃ gatvā % kāṃ cid ārtāṃ dadarśa saḥ // RmUD_112*5.4 // / pādapaṃ kaṃ cid āruhya $ tatpalāśaiḥ susaṃvṛtaḥ &
āste sma mārutis tatra sīteyam iti tarkayan // RmUD_113*5.5 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606692 (0.0):
pādapaṃ kaṃ cid āruhya $ tatpalāśaiḥ susaṃvṛtaḥ & / āste sma mārutis tatra % sīteyam iti tarkayan // RmUD_113*5.5 //
rāvaṇas tu tadābhyetya maithilīṃ madanārditaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606699 (0.0):
āste sma mārutis tatra % sīteyam iti tarkayan // RmUD_113*5.5 // / rāvaṇas tu tadābhyetya $ maithilīṃ madanārditaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524306 (0.032):
rāvaṇas tu tato gatvā RmUD_6*1.6a / rāvaṇas tu tadābhyetya RmUD_114*5.6a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524342 (0.057):
rāvaṇāya nyavedayat RmUD_120*5.12d / rāvaṇis tu tadābhyetya RmUD_129*6.7a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522761 (0.062):
tac chrutvā rāvaṇaḥ kruddho RmUD_135a / tac chrutvā rāvaṇaḥ sītāṃ RmUD_73*3.13a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524354 (0.064):
rāvaṇo 'pi tato yuddhe RmUD_130*6.8a / rāvaṇo 'pi tadā yayau RmUD_115*5.7d / rāvaṇo mānuṣād anyair RmUD_4*1.4a
bhāryā bhava mamety evaṃ bahudhā samayācata // RmUD_114*5.6 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606705 (0.0):
rāvaṇas tu tadābhyetya $ maithilīṃ madanārditaḥ & / bhāryā bhava mamety evaṃ % bahudhā samayācata // RmUD_114*5.6 //
ahaṃ tvadvaśagā na syām ity eṣā taṃ nirākarot /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606711 (0.0):
bhāryā bhava mamety evaṃ % bahudhā samayācata // RmUD_114*5.6 // / ahaṃ tvadvaśagā na syām $ ity eṣā taṃ nirākarot &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522119 (0.0):
ahalyāśāpanirmokṣaṃ RmUD_35*1.35c / ahaṃ tvadvaśagā na syām RmUD_115*5.7a
kāmamanyuparītātmā rāvaṇo 'pi tadā yayau // RmUD_115*5.7 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606721 (0.0):
ahaṃ tvadvaśagā na syām $ ity eṣā taṃ nirākarot & / kāmamanyuparītātmā % rāvaṇo 'pi tadā yayau // RmUD_115*5.7 //
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766336 (0.044):
5.020.036a iti pratisamādiśya rākṣasendraḥ punaḥ punaḥ / 5.020.036c kāmamanyuparītātmā jānakīṃ paryatarjayat
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522360 (0.056):
kāmamanyuparītātmā RmUD_115*5.7c / kāmārtā kāmasaṃnibham RmUD_68*3.8b
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15667758 (0.062):
09,034.011d*0212_02 sasmāra sa tadā tatra idaṃ tatra punaḥ punaḥ / 09,034.012a tato manyuparītātmā jagāma yadunandanaḥ
nirgate rāvaṇe sītāṃ pralapantīṃ sa mārutiḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606726 (0.0):
kāmamanyuparītātmā % rāvaṇo 'pi tadā yayau // RmUD_115*5.7 // / nirgate rāvaṇe sītāṃ $ pralapantīṃ sa mārutiḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523379 (0.049):
nirgatān yudhi rākṣasān RmUD_127*6.5b / nirgate rāvaṇe sītāṃ RmUD_116*5.8a
uktvā rāmasya vṛttāntaṃ pradadau cāṅgulīyakam // RmUD_116*5.8 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606732 (0.0):
nirgate rāvaṇe sītāṃ $ pralapantīṃ sa mārutiḥ & / uktvā rāmasya vṛttāntaṃ % pradadau cāṅgulīyakam // RmUD_116*5.8 //
tat samādāya vaidehī vilapya ca bhṛśaṃ punaḥ / / cūḍāmaṇiṃ dadau tasya kare jagrāha so 'pi tam // RmUD_117*5.9 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606741 (0.0):
uktvā rāmasya vṛttāntaṃ % pradadau cāṅgulīyakam // RmUD_116*5.8 // / tat samādāya vaidehī $ vilapya ca bhṛśaṃ punaḥ &
mā viṣādaṃ kṛthā devi rāghavo rāvaṇaṃ raṇe /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606749 (0.0):
cūḍāmaṇiṃ dadau tasya % kare jagrāha so 'pi tam // RmUD_117*5.9 // / mā viṣādaṃ kṛthā devi $ rāghavo rāvaṇaṃ raṇe &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523910 (0.023):
mārutiś cauṣadhīs tatrā- RmUD_*6.13c / mā viṣādaṃ kṛthā devi RmUD_118*5.10a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611690 (0.061):
HV_App.I,31.252 // / yatra hatvā raṇe rāmo $ rāvaṇaṃ lokarāvaṇam / HV_App.I,31.253 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097243 (0.061):
yatra siddhāś ca siddhāḥ syur dhyātvā devaṃ janārdanam // HV_App.I,31.252 / yatra hatvā raṇe rāmo rāvaṇaṃ lokarāvaṇam / HV_App.I,31.253 /
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525195 (0.063):
hatam indrajitaṃ raṇe RmUD_*6.32d / hatvā tvāṃ neṣyatīty enām RmUD_118*5.10c
hatvā tvāṃ neṣyatīty enām āśvāsya sa viniryayau // RmUD_118*5.10 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606758 (0.0):
mā viṣādaṃ kṛthā devi $ rāghavo rāvaṇaṃ raṇe & / hatvā tvāṃ neṣyatīty enām % āśvāsya sa viniryayau // RmUD_118*5.10 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525199 (0.033):
hatam indrajitaṃ raṇe RmUD_*6.32d / hatvā tvāṃ neṣyatīty enām RmUD_118*5.10c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611692 (0.040):
HV_App.I,31.252 // / yatra hatvā raṇe rāmo $ rāvaṇaṃ lokarāvaṇam / HV_App.I,31.253 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097245 (0.040):
yatra siddhāś ca siddhāḥ syur dhyātvā devaṃ janārdanam // HV_App.I,31.252 / yatra hatvā raṇe rāmo rāvaṇaṃ lokarāvaṇam / HV_App.I,31.253 /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11774028 (0.062):
5.037.042a sagaṇaṃ rāvaṇaṃ hatvā rāghavo raghunandanaḥ / 5.037.042c tvām ādāya varārohe svapuraṃ pratiyāsyati
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27046533 (0.062):
6.048.068a sarvam adyaiva yūpākṣa harisainyaṃ salakṣmaṇam / 6.048.068c rāghavaṃ ca raṇe hatvā paścād drakṣyāmi rāvaṇam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750415 (0.063):
rāmaḥ sīte na jānīte jñātvā tvāṃ sa nayiṣyati //AP_9.011cd/ / rāvaṇaṃ rākṣasaṃ hatvā sabalaṃ devi mā śuca /AP_9.012ab/
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27040645 (0.063):
6.040.024c gaccha tvaṃ bhrātarau gṛhya kiṣkindhāṃ rāmalakṣmaṇau / 6.040.025a ahaṃ tu rāvaṇaṃ hatvā saputraṃ sahabāndhavam
nītimān so 'pi saṃcintya babhañjopavanaṃ ca tat / / akṣādīni ca rakṣāṃsi bahūni samare 'vadhīt // RmUD_119*5.11 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606768 (0.0):
hatvā tvāṃ neṣyatīty enām % āśvāsya sa viniryayau // RmUD_118*5.10 // / nītimān so 'pi saṃcintya $ babhañjopavanaṃ ca tat &
tataḥ śakrajitā yuddhe baddhaḥ pavananandanaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606774 (0.0):
akṣādīni ca rakṣāṃsi % bahūni samare 'vadhīt // RmUD_119*5.11 // / tataḥ śakrajitā yuddhe $ baddhaḥ pavananandanaḥ &
pratāpaṃ raghunāthasya rāvaṇāya nyavedayat // RmUD_120*5.12 // / rakṣodīpitalāṅgūlaḥ sa tu laṅkām aśeṣataḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606790 (0.0):
pratāpaṃ raghunāthasya % rāvaṇāya nyavedayat // RmUD_120*5.12 // / rakṣodīpitalāṅgūlaḥ $ sa tu laṅkām aśeṣataḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524022 (0.047):
rakṣituṃ raghunandanaḥ RmUD_75*3.15b / rakṣodīpitalāṅgūlaḥ RmUD_121*5.13a
dagdhvā sāgaram uttīrya vānarān samupāgamat // RmUD_121*5.13 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606795 (0.0):
rakṣodīpitalāṅgūlaḥ $ sa tu laṅkām aśeṣataḥ & / dagdhvā sāgaram uttīrya % vānarān samupāgamat // RmUD_121*5.13 //
sa gatvā vānaraiḥ sākaṃ rāghavāyātmanā kṛtam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606802 (0.0):
dagdhvā sāgaram uttīrya % vānarān samupāgamat // RmUD_121*5.13 // / sa gatvā vānaraiḥ sākaṃ $ rāghavāyātmanā kṛtam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524810 (0.030):
sa gatvā citrakūṭasthaṃ RmUD_56*2.16a / sa gatvā vānaraiḥ sākaṃ RmUD_122*5.14a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524554 (0.059):
vānarā dakṣiṇāṃ diśam RmUD_105*4.17b / vānarān samupāgamat RmUD_121*5.13d / vānarāṃś cāvadhīc charaiḥ RmUD_*6.12d
nivedayitvā sakalaṃ dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606814 (0.0):
sa gatvā vānaraiḥ sākaṃ $ rāghavāyātmanā kṛtam & / nivedayitvā sakalaṃ % dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 //
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149116 (0.039):
saṃvardhito mahendrādrim ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605736 (0.041):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148228 (0.041):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607884 (0.048):
khe satāro yathā candras % tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150371 (0.048):
khe satāro yathā candras tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606003 (0.051):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ % sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148493 (0.051):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606368 (0.055):
tayābhipūjitaḥ paścāt % pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148857 (0.055):
tayābhipūjitaḥ paścāt pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606623 (0.060):
saṃvardhito mahendrādrim % ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
atha yuddhakāṇḍaḥ || RmUD_*6.a || / athāsaṃkhyaiḥ kapigaṇaiḥ sugrīvapramukhaiḥ saha /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606825 (0.0):
iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c || / atha yuddhakāṇḍaḥ || RmUD_*6.a ||
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12521975 (0.029):
athārdayantau tat sainyaṃ RmUD_*6.16a / athāsaṃkhyaiḥ kapigaṇaiḥ RmUD_123*6.1a
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150373 (0.039):
khe satāro yathā candras tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149116 (0.051):
iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c || / atha sundarakāṇḍaḥ || RmUD_*5.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148862 (0.053):
iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c || / atha kiṣkindhākāṇḍaḥ || RmUD_*4.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148231 (0.053):
iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c || / atha ayodhyākāṇḍaḥ || RmUD_*2.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148497 (0.058):
iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c || / atha āraṇyakāṇḍaḥ || RmUD_*3.a ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607884 (0.061):
khe satāro yathā candras % tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
niryayau rāghavas tūrṇaṃ tīraṃ prāpa mahodadheḥ // RmUD_123*6.1 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606832 (0.0):
athāsaṃkhyaiḥ kapigaṇaiḥ $ sugrīvapramukhaiḥ saha & / niryayau rāghavas tūrṇaṃ % tīraṃ prāpa mahodadheḥ // RmUD_123*6.1 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523137 (0.027):
tāṃ praviśyānilātmajaḥ RmUD_111*5.3b / tīraṃ prāpa mahodadheḥ RmUD_123*6.1d
tadā vibhīṣaṇo bhrātrā tyakto rāmam upāgamat /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606839 (0.0):
niryayau rāghavas tūrṇaṃ % tīraṃ prāpa mahodadheḥ // RmUD_123*6.1 // / tadā vibhīṣaṇo bhrātrā $ tyakto rāmam upāgamat &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523004 (0.047):
tadā jāmbavaduktibhiḥ RmUD_108*4.20b / tadā vibhīṣaṇo bhrātrā RmUD_124*6.2a / tadā śakrādayo devā RmUD_137a
laṅkādhipatye 'bhyaṣiñcad enaṃ ramo 'rimardanaḥ // RmUD_124*6.2 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606846 (0.0):
tadā vibhīṣaṇo bhrātrā $ tyakto rāmam upāgamat & / laṅkādhipatye 'bhyaṣiñcad % enaṃ ramo 'rimardanaḥ // RmUD_124*6.2 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522321 (0.047):
etasminn antare gehaṃ RmUD_41*2.1a / enaṃ ramo 'rimardanaḥ RmUD_124*6.2d
dattamārgaḥ samudreṇa tatra setuṃ nalena saḥ / / kārayitvā tena gatvā suvelaṃ prāpa parvatam // RmUD_125*6.3 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606857 (0.0):
laṅkādhipatye 'bhyaṣiñcad % enaṃ ramo 'rimardanaḥ // RmUD_124*6.2 // / dattamārgaḥ samudreṇa $ tatra setuṃ nalena saḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525146 (0.050):
surasām abhivandya ca RmUD_110*5.2b / suvelaṃ prāpa parvatam RmUD_125*6.3d
tato rāghavanirdiṣṭā nīlamukhyāḥ plavaṅgamāḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606864 (0.0):
kārayitvā tena gatvā % suvelaṃ prāpa parvatam // RmUD_125*6.3 // / tato rāghavanirdiṣṭā $ nīlamukhyāḥ plavaṅgamāḥ &
rurudhuḥ sarvato laṅkāṃ vṛkṣapāṣāṇapāṇayaḥ // RmUD_126*6.4 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606871 (0.0):
tato rāghavanirdiṣṭā $ nīlamukhyāḥ plavaṅgamāḥ & / rurudhuḥ sarvato laṅkāṃ % vṛkṣapāṣāṇapāṇayaḥ // RmUD_126*6.4 //
rāvaṇasya niyogena nirgatān yudhi rākṣasān / / prahastapramukhān hatvā nedus te siṃhavikramāḥ // RmUD_127*6.5 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606883 (0.0):
rurudhuḥ sarvato laṅkāṃ % vṛkṣapāṣāṇapāṇayaḥ // RmUD_126*6.4 // / rāvaṇasya niyogena $ nirgatān yudhi rākṣasān &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523373 (0.062):
nirasya kupito bhrātrā RmUD_98*4.10c / nirgatān yudhi rākṣasān RmUD_127*6.5b
sugrīvaś ca hanūmāṃś ca tathā rāghavalakṣmaṇau / / rākṣasān subahūn yuddhe jaghnur bhīmaparākramāḥ // RmUD_128*6.6 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606895 (0.0):
prahastapramukhān hatvā % nedus te siṃhavikramāḥ // RmUD_127*6.5 // / sugrīvaś ca hanūmāṃś ca $ tathā rāghavalakṣmaṇau &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522717 (0.044):
jaghānāstreṇa rāghavaḥ RmUD_*6.17d / jaghnur bhīmaparākramāḥ RmUD_128*6.6d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525231 (0.059):
hanūmadaṅgadābhyāṃ tu RmUD_*6.10c / hanūmān atha sugrīva- RmUD_89*4.1a / hanūmān nikhilaṃ tadā RmUD_*6.22b
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525100 (0.064):
sugrīvam ṛṣyamūkasthaṃ RmUD_87*3.27c / sugrīvaś ca hanūmāṃś ca RmUD_128*6.6a / sugrīvādiplavaṅgamāḥ RmUD_*6.64b
rāvaṇis tu tadābhyetya samare rāmalakṣmaṇau /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606902 (0.0):
rākṣasān subahūn yuddhe % jaghnur bhīmaparākramāḥ // RmUD_128*6.6 // / rāvaṇis tu tadābhyetya $ samare rāmalakṣmaṇau &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524339 (0.039):
rāvaṇāya nyavedayat RmUD_120*5.12d / rāvaṇis tu tadābhyetya RmUD_129*6.7a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522717 (0.064):
jaghānāstreṇa rāghavaḥ RmUD_*6.17d / jaghnur bhīmaparākramāḥ RmUD_128*6.6d
nanāha nāgapāśena nāgāris tau vyamocayat // RmUD_129*6.7 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606908 (0.0):
rāvaṇis tu tadābhyetya $ samare rāmalakṣmaṇau & / nanāha nāgapāśena % nāgāris tau vyamocayat // RmUD_129*6.7 //
rāvaṇo 'pi tato yuddhe rāghaveṇa parājitaḥ / / kumbhakarṇaṃ prabodhyāśu rāmaṃ hantuṃ nyayuṅkta ca // RmUD_130*6.8 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606920 (0.0):
nanāha nāgapāśena % nāgāris tau vyamocayat // RmUD_129*6.7 // / rāvaṇo 'pi tato yuddhe $ rāghaveṇa parājitaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524353 (0.051):
rāvaṇo nāma rākṣasaḥ RmUD_2*1.2b / rāvaṇo 'pi tato yuddhe RmUD_130*6.8a
rakṣobhiḥ saha niryāya bhakṣayantaṃ plavaṅgamān / / sahānugaṃ kumbhakarṇaṃ jaghānāśu sa rāghavaḥ // RmUD_131 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606932 (0.0):
kumbhakarṇaṃ prabodhyāśu % rāmaṃ hantuṃ nyayuṅkta ca // RmUD_130*6.8 // / rakṣobhiḥ saha niryāya $ bhakṣayantaṃ plavaṅgamān &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522711 (0.034):
jaghānālaghuvikramaḥ RmUD_71*3.11d / jaghānāśu sa rāghavaḥ RmUD_131d
indrajit punar apy ājau sānujaṃ ca raghūttamam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606939 (0.0):
sahānugaṃ kumbhakarṇaṃ % jaghānāśu sa rāghavaḥ // RmUD_131 // / indrajit punar apy ājau $ sānujaṃ ca raghūttamam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522261 (0.030):
idaṃ mandadhiyā mayā RmUD_154*7.8b / indrajit punar apy ājau RmUD_132a
amohayad vānarāṃś ca brahmāstreṇāstrakovidaḥ // RmUD_132 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606945 (0.0):
indrajit punar apy ājau $ sānujaṃ ca raghūttamam & / amohayad vānarāṃś ca % brahmāstreṇāstrakovidaḥ // RmUD_132 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523737 (0.048):
brahmāstreṇa jaghānainaṃ RmUD_136c / brahmāstreṇāstrakovidaḥ RmUD_132d
tadaiva gatvā hanumān ānīyauṣadhiparvatam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606951 (0.0):
amohayad vānarāṃś ca % brahmāstreṇāstrakovidaḥ // RmUD_132 // / tadaiva gatvā hanumān $ ānīyauṣadhiparvatam &
tān sarvān bodhayitvāśu tatsthāne 'sthāpayac ca tam // RmUD_133 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606957 (0.0):
tadaiva gatvā hanumān $ ānīyauṣadhiparvatam & / tān sarvān bodhayitvāśu % tatsthāne 'sthāpayac ca tam // RmUD_133 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523110 (0.064):
tān gurūn sarvadā naumi RmUD_155c / tān sarvān bodhayitvāśu RmUD_133c / tābhyām upadideśa saḥ RmUD_31*1.31d
tato nikumbhilāṃ gatvā saumitriḥ savibhīṣaṇaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606963 (0.0):
tān sarvān bodhayitvāśu % tatsthāne 'sthāpayac ca tam // RmUD_133 // / tato nikumbhilāṃ gatvā $ saumitriḥ savibhīṣaṇaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522859 (0.041):
tato daśānanāt pīḍām RmUD_15*1.15a / tato nikumbhilāṃ gatvā RmUD_134a / tato bharataśatrughnau RmUD_153*7.7a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6753413 (0.060):
sasugrīvaḥ sa hanumānsāṃgadaśca salakṣmaṇaḥ / / vibhīṣaṇo 'pi samprāptaḥ śaraṇaṃ rāghavaṃ prati // GarP_1,143.39 //
niṣiddhyendrajito homaṃ saṃyuge taṃ jaghāna ca // RmUD_134 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606969 (0.0):
tato nikumbhilāṃ gatvā $ saumitriḥ savibhīṣaṇaḥ & / niṣiddhyendrajito homaṃ % saṃyuge taṃ jaghāna ca // RmUD_134 //
tac chrutvā rāvaṇaḥ kruddho niryāya śaravṛṣṭibhiḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606975 (0.0):
niṣiddhyendrajito homaṃ % saṃyuge taṃ jaghāna ca // RmUD_134 // / tac chrutvā rāvaṇaḥ kruddho $ niryāya śaravṛṣṭibhiḥ &
plavaṅgamān pīḍayitvā rāmeṇa yuyudhe bhṛśaṃ // RmUD_135 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606981 (0.0):
tac chrutvā rāvaṇaḥ kruddho $ niryāya śaravṛṣṭibhiḥ & / plavaṅgamān pīḍayitvā % rāmeṇa yuyudhe bhṛśaṃ // RmUD_135 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524244 (0.026):
rāmeṇa janakātmajā RmUD_150*7.5b / rāmeṇa yuyudhe bhṛśaṃ RmUD_135d
rāmo 'pi suciraṃ tena kṛtvā yuddhaṃ sudāruṇaṃ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606988 (0.0):
plavaṅgamān pīḍayitvā % rāmeṇa yuyudhe bhṛśaṃ // RmUD_135 // / rāmo 'pi suciraṃ tena $ kṛtvā yuddhaṃ sudāruṇaṃ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522470 (0.049):
kṛttaśravaṇanāsikām RmUD_85*3.25d / kṛtvā ciraṃ tatra yuddham RmUD_*6.30a / kṛtvā yajñaṃ vitanvati RmUD_149*7.4b
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522480 (0.054):
kṛtvā yuddhaṃ sudāruṇaṃ RmUD_136b / kṛtvā rāmo vibhīṣaṇam RmUD_138b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13835125 (0.055):
yuddhahetoḥ sa lubdhas tu HV_106.60*1158:2a / yuddhaṃ kṛtvā sudāruṇam HV_109.28d
brahmāstreṇa jaghānainaṃ brahmadattavaraṃ ripum // RmUD_136 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606996 (0.0):
rāmo 'pi suciraṃ tena $ kṛtvā yuddhaṃ sudāruṇaṃ & / brahmāstreṇa jaghānainaṃ % brahmadattavaraṃ ripum // RmUD_136 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523726 (0.032):
bāṇenaikena ciccheda RmUD_94*4.6c / brahmadattavaraṃ ripum RmUD_136d
tadā śakrādayo devā hṛṣṭā rāvaṇanigrahāt /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607003 (0.0):
brahmāstreṇa jaghānainaṃ % brahmadattavaraṃ ripum // RmUD_136 // / tadā śakrādayo devā $ hṛṣṭā rāvaṇanigrahāt &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523009 (0.055):
tadā vibhīṣaṇo bhrātrā RmUD_124*6.2a / tadā śakrādayo devā RmUD_137a
raghūttamasyottamāṅge puṣpavṛṣṭim akurvata // RmUD_137 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607009 (0.0):
tadā śakrādayo devā $ hṛṣṭā rāvaṇanigrahāt & / raghūttamasyottamāṅge % puṣpavṛṣṭim akurvata // RmUD_137 //
rākṣasānām adhipatiṃ kṛtvā rāmo vibhīṣaṇam / / agnipraveśasaṃśuddhāṃ parijagrāha maithilīm // RmUD_138 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607019 (0.0):
raghūttamasyottamāṅge % puṣpavṛṣṭim akurvata // RmUD_137 // / rākṣasānām adhipatiṃ $ kṛtvā rāmo vibhīṣaṇam &
purandaravareṇāśu jīvayitvā plavaṅgamān / / atoṣayad raghuśreṣṭho vividhair dhanasaṃcayaiḥ // RmUD_139 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607030 (0.0):
agnipraveśasaṃśuddhāṃ % parijagrāha maithilīm // RmUD_138 // / purandaravareṇāśu $ jīvayitvā plavaṅgamān &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523564 (0.060):
pupluve ca gires tasmād RmUD_109*5.1c / purandaravareṇāśu RmUD_139a / purā viśravasaḥ putro RmUD_2*1.2a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524668 (0.064):
vivaraṃ praviveśa sā RmUD_150*7.5d / vividhair dhanasaṃcayaiḥ RmUD_139d
tataḥ puṣpakam āruhya sasītaḥ sahalakṣmaṇaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607038 (0.0):
atoṣayad raghuśreṣṭho % vividhair dhanasaṃcayaiḥ // RmUD_139 // / tataḥ puṣpakam āruhya $ sasītaḥ sahalakṣmaṇaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522794 (0.042):
tataḥ pañcavaṭīṃ prāpya RmUD_66*3.6a / tataḥ puṣpakam āruhya RmUD_140a
niryayau vānaraiḥ sākaṃ rāmo rakṣo'dhipena ca // RmUD_140 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607044 (0.0):
tataḥ puṣpakam āruhya $ sasītaḥ sahalakṣmaṇaḥ & / niryayau vānaraiḥ sākaṃ % rāmo rakṣo'dhipena ca // RmUD_140 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524283 (0.061):
rāmo moham avāpa saḥ RmUD_*6.22d / rāmo rakṣo'dhipena ca RmUD_140d / rāmo lakṣmaṇasaṃyutaḥ RmUD_101*4.13b
ayodhyāṃ praty asau gacchan preṣayitvānilātmajam / / bharatasya mataṃ jñātvā nandigrāmam upāgamat // RmUD_141 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607054 (0.0):
niryayau vānaraiḥ sākaṃ % rāmo rakṣo'dhipena ca // RmUD_140 // / ayodhyāṃ praty asau gacchan $ preṣayitvānilātmajam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523762 (0.060):
bharatasya mataṃ jñātvā RmUD_141c / bharatasyāntikaṃ rāmaḥ RmUD_*6.55a
bhrātṛbhiḥ saha saṃgamya veṣaṃ saṃtyajya tāpasaṃ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607060 (0.0):
bharatasya mataṃ jñātvā % nandigrāmam upāgamat // RmUD_141 // / bhrātṛbhiḥ saha saṃgamya $ veṣaṃ saṃtyajya tāpasaṃ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523842 (0.055):
bhūṣaṇaiḥ svair abhūṣayat RmUD_59*2.19d / bhrātṛbhiḥ saha saṃgamya RmUD_142a
ayodhyāṃ prāviśad rāmaḥ prītair bandhujanaiḥ saha // RmUD_142 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607068 (0.0):
bhrātṛbhiḥ saha saṃgamya $ veṣaṃ saṃtyajya tāpasaṃ & / ayodhyāṃ prāviśad rāmaḥ % prītair bandhujanaiḥ saha // RmUD_142 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523679 (0.022):
prāharad rāvaṇaṃ prāpya RmUD_79*3.19c / prītair bandhujanaiḥ saha RmUD_142d
vasiṣṭho 'tha dvijaiḥ sākaṃ mantrisāmantasaṃnidhau /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607075 (0.0):
ayodhyāṃ prāviśad rāmaḥ % prītair bandhujanaiḥ saha // RmUD_142 // / vasiṣṭho 'tha dvijaiḥ sākaṃ $ mantrisāmantasaṃnidhau &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524540 (0.0):
vasiṣṭhādyair dvijaiḥ saha RmUD_56*2.16d / vasiṣṭho 'tha dvijaiḥ sākaṃ RmUD_143a
sītayā sahitaṃ rāmam abhyaṣiñcad yathāvidhi // RmUD_143 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607081 (0.0):
vasiṣṭho 'tha dvijaiḥ sākaṃ $ mantrisāmantasaṃnidhau & / sītayā sahitaṃ rāmam % abhyaṣiñcad yathāvidhi // RmUD_143 //
āhlādayañ jagat sarvaṃ paurṇamāsyāṃ śaśī yathā / / ayodhyām avasad rāmaḥ sītayā sahitaś ciram // RmUD_144 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607092 (0.0):
sītayā sahitaṃ rāmam % abhyaṣiñcad yathāvidhi // RmUD_143 // / āhlādayañ jagat sarvaṃ $ paurṇamāsyāṃ śaśī yathā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525017 (0.032):
sāhāyye tam acodayat RmUD_73*3.13d / sītayā sahitaś ciram RmUD_144d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525024 (0.052):
sītayā sahitaṃ rāmam RmUD_143c / sītayā sahitaḥ sukham RmUD_40*1.40d
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605732 (0.062):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148222 (0.062):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
tato vānarasaṃghāṃś ca bhakṣayantaṃ niśācaram / / aindreṇāstreṇa rāmo 'pi nijaghāna raṇe bhṛśam // RmUD_*6.9 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607105 (0.0):
ayodhyām avasad rāmaḥ % sītayā sahitaś ciram // RmUD_144 // / tato vānarasaṃghāṃś ca $ bhakṣayantaṃ niśācaram &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523336 (0.038):
nikumbhilāṃ prāpa tūrṇam RmUD_*6.28c / nijaghāna raṇe bhṛśam RmUD_*6.9d
tato rāvaṇasaṃdiṣṭau devāntakanarāntakau / / hanūmadaṅgadābhyāṃ tu nihatau raṇamūrdhani // RmUD_*6.10 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607117 (0.0):
aindreṇāstreṇa rāmo 'pi % nijaghāna raṇe bhṛśam // RmUD_*6.9 // / tato rāvaṇasaṃdiṣṭau $ devāntakanarāntakau &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523425 (0.036):
niṣiddhyendrajito homaṃ RmUD_134c / nihatau raṇamūrdhani RmUD_*6.10d
athātikāyam āyāntaṃ ratham āruhya vāhinīm /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607123 (0.0):
hanūmadaṅgadābhyāṃ tu % nihatau raṇamūrdhani // RmUD_*6.10 // / athātikāyam āyāntaṃ $ ratham āruhya vāhinīm &
ardayantaṃ mahākāyaṃ lakṣmaṇaś cāvadhīc charaiḥ // RmUD_*6.11 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607130 (0.0):
athātikāyam āyāntaṃ $ ratham āruhya vāhinīm & / ardayantaṃ mahākāyaṃ % lakṣmaṇaś cāvadhīc charaiḥ // RmUD_*6.11 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524391 (0.030):
lakṣmaṇaś cānujagmatuḥ RmUD_46*2.6b / lakṣmaṇaś cāvadhīc charaiḥ RmUD_*6.11d
tato rāvaṇasaṃdiṣṭaḥ śakrajid rāghavau raṇe /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607137 (0.0):
ardayantaṃ mahākāyaṃ % lakṣmaṇaś cāvadhīc charaiḥ // RmUD_*6.11 // / tato rāvaṇasaṃdiṣṭaḥ $ śakrajid rāghavau raṇe &
brahmāstreṇa ca tau baddhvā vānarāṃś cāvadhīc charaiḥ // RmUD_*6.12
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607143 (0.0):
tato rāvaṇasaṃdiṣṭaḥ $ śakrajid rāghavau raṇe & / brahmāstreṇa ca tau baddhvā % vānarāṃś cāvadhīc charaiḥ // RmUD_*6.12
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524558 (0.047):
vānarān samupāgamat RmUD_121*5.13d / vānarāṃś cāvadhīc charaiḥ RmUD_*6.12d
atha jāmbavato vākyād gatvā cauṣadhiparvatam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607148 (0.0):
brahmāstreṇa ca tau baddhvā % vānarāṃś cāvadhīc charaiḥ // RmUD_*6.12 / atha jāmbavato vākyād $ gatvā cauṣadhiparvatam &
mārutiś cauṣadhīs tatrādṛṣṭvā kopaṃ cakāra saḥ // RmUD_*6.13 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607156 (0.017):
mārutiś cauṣadhīs tatrā- % dṛṣṭvā kopaṃ cakāra saḥ // RmUD_*6.13 // / bhūdharaṃ taṃ samutpaṭya $ gṛhītvā punar āgataḥ &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607149 (0.051):
atha jāmbavato vākyād $ gatvā cauṣadhiparvatam & / mārutiś cauṣadhīs tatrā- % dṛṣṭvā kopaṃ cakāra saḥ // RmUD_*6.13 //
bhūdharaṃ taṃ samutpaṭya gṛhītvā punar āgataḥ / / tāsāṃ gandhena vai sarvān rāghavādīn ajīvayat // RmUD_*6.14 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607168 (0.0):
mārutiś cauṣadhīs tatrā- % dṛṣṭvā kopaṃ cakāra saḥ // RmUD_*6.13 // / bhūdharaṃ taṃ samutpaṭya $ gṛhītvā punar āgataḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524144 (0.056):
rāghavaṃ hantum āyayau RmUD_70*3.10b / rāghavādīn ajīvayat RmUD_*6.14d / rāghavāyātmanā kṛtam RmUD_122*5.14b
rāvaṇaḥ kapibhir dagdhāṃ purīṃ vīkṣya ruṣānvitaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607175 (0.0):
tāsāṃ gandhena vai sarvān % rāghavādīn ajīvayat // RmUD_*6.14 // / rāvaṇaḥ kapibhir dagdhāṃ $ purīṃ vīkṣya ruṣānvitaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524327 (0.061):
rāvaṇaṃ lokakaṇṭakam RmUD_*6.45b / rāvaṇaḥ kapibhir dagdhāṃ RmUD_*6.15a / rāvaṇaḥ sokakarśitaḥ RmUD_*6.31b
nyayuṅkta kumbhakarṇasya putrau hantuṃ ca rāghavau // RmUD_*6.15 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607181 (0.0):
rāvaṇaḥ kapibhir dagdhāṃ $ purīṃ vīkṣya ruṣānvitaḥ & / nyayuṅkta kumbhakarṇasya % putrau hantuṃ ca rāghavau // RmUD_*6.15 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523539 (0.039):
pīḍayantaṃ kapīn bāṇair RmUD_*6.17c / putrau hantuṃ ca rāghavau RmUD_*6.15d
athārdayantau tat sainyaṃ vīkṣya tau balaśālinau /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607187 (0.0):
nyayuṅkta kumbhakarṇasya % putrau hantuṃ ca rāghavau // RmUD_*6.15 // / athārdayantau tat sainyaṃ $ vīkṣya tau balaśālinau &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12521970 (0.056):
athāyodhyānivāsās te RmUD_*6.58a / athārdayantau tat sainyaṃ RmUD_*6.16a / athāsaṃkhyaiḥ kapigaṇaiḥ RmUD_123*6.1a
kumbhaṃ rāmo 'vadhīd bāṇair nikumbhaṃ cātmajo raveḥ // RmUD_*6.16 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607195 (0.0):
athārdayantau tat sainyaṃ $ vīkṣya tau balaśālinau & / kumbhaṃ rāmo 'vadhīd bāṇair % nikumbhaṃ cātmajo raveḥ // RmUD_*6.16
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523324 (0.055):
nārāyaṇaparāyaṇān RmUD_155d / nikumbhaṃ cātmajo raveḥ RmUD_*6.16d
tataḥ kharātmajaṃ tena rāvaṇena pracoditam / / pīḍayantaṃ kapīn bāṇair jaghānāstreṇa rāghavaḥ // RmUD_*6.17 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607207 (0.0):
kumbhaṃ rāmo 'vadhīd bāṇair % nikumbhaṃ cātmajo raveḥ // RmUD_*6.16 / tataḥ kharātmajaṃ tena $ rāvaṇena pracoditam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522715 (0.045):
jaghānāśu sa rāghavaḥ RmUD_131d / jaghānāstreṇa rāghavaḥ RmUD_*6.17d
tataḥ saṃtaptahṛdayo rāvaṇo yuddhadurmadam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607213 (0.0):
pīḍayantaṃ kapīn bāṇair % jaghānāstreṇa rāghavaḥ // RmUD_*6.17 // / tataḥ saṃtaptahṛdayo $ rāvaṇo yuddhadurmadam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522830 (0.058):
tataḥ sarvajanānandaṃ RmUD_40*1.40a / tataḥ saṃtaptahṛdayo RmUD_*6.18a / tataḥ siddhāśramaṃ prāpya RmUD_33*1.33a
pracodayām āsa sutam yuddhe hantuṃ sa rāghavau // RmUD_*6.18 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607222 (0.0):
tataḥ saṃtaptahṛdayo $ rāvaṇo yuddhadurmadam & / pracodayām āsa sutam % yuddhe hantuṃ sa rāghavau // RmUD_*6.18 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524001 (0.044):
yuddhaṃ tyaktvā tataḥ sarvair RmUD_*6.21a / yuddhe hantuṃ sa rāghavau RmUD_*6.18d
nagarān niryayau tūrṇam indrajit samitiñjayaḥ / / māyāsītāṃ vinikṣipya sarveṣāṃ mohanāya vai // RmUD_*6.19 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607225 (0.0):
pracodayām āsa sutam % yuddhe hantuṃ sa rāghavau // RmUD_*6.18 // / nagarān niryayau tūrṇam $ indrajit samitiñjayaḥ &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607233 (0.0):
nagarān niryayau tūrṇam $ indrajit samitiñjayaḥ & / māyāsītāṃ vinikṣipya % sarveṣāṃ mohanāya vai // RmUD_*6.19 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523295 (0.048):
na kaś cid abhavat kṣamaḥ RmUD_107*4.19d / nagarān niryayau tūrṇam RmUD_*6.19a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523399 (0.049):
niryayau ca vanāya saḥ RmUD_45*2.5d / niryayau rāghavas tūrṇaṃ RmUD_123*6.1c
vānareṣv api paśyatsu hanūmatpramukheṣu ca / / jaghāna sītāṃ khaḍgena śitena samitiñjayaḥ // RmUD_*6.20 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607243 (0.0):
māyāsītāṃ vinikṣipya % sarveṣāṃ mohanāya vai // RmUD_*6.19 // / vānareṣv api paśyatsu $ hanūmatpramukheṣu ca &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522701 (0.060):
jaghāna rāmo lakṣmīvān RmUD_*6.45c / jaghāna sītāṃ khaḍgena RmUD_*6.20c / jaghānālaghuvikramaḥ RmUD_71*3.11d
yuddhaṃ tyaktvā tataḥ sarvair vānaraiḥ sa parīvṛtaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607250 (0.0):
jaghāna sītāṃ khaḍgena % śitena samitiñjayaḥ // RmUD_*6.20 // / yuddhaṃ tyaktvā tataḥ sarvair $ vānaraiḥ sa parīvṛtaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523996 (0.038):
yuddhaṃ cakre sudāruṇam RmUD_*6.42d / yuddhaṃ tyaktvā tataḥ sarvair RmUD_*6.21a
duḥkhito hanumāṃs tatra yatra ramo 'vrajal laghu // RmUD_*6.21 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607256 (0.0):
yuddhaṃ tyaktvā tataḥ sarvair $ vānaraiḥ sa parīvṛtaḥ & / duḥkhito hanumāṃs tatra % yatra ramo 'vrajal laghu // RmUD_*6.21 //
upagamyābravīd rāmaṃ hanūmān nikhilaṃ tadā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607262 (0.0):
duḥkhito hanumāṃs tatra % yatra ramo 'vrajal laghu // RmUD_*6.21 // / upagamyābravīd rāmaṃ $ hanūmān nikhilaṃ tadā &
śrutvā vṛttāntam akhilaṃ rāmo moham avāpa saḥ // RmUD_*6.22 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607269 (0.0):
upagamyābravīd rāmaṃ $ hanūmān nikhilaṃ tadā & / śrutvā vṛttāntam akhilaṃ % rāmo moham avāpa saḥ // RmUD_*6.22 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524280 (0.035):
rāmo 'pi suciraṃ tena RmUD_136a / rāmo moham avāpa saḥ RmUD_*6.22d
vibhīṣaṇo 'tha saṃprāpya dṛṣṭvā rāmaṃ ca mūrchitam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607275 (0.0):
śrutvā vṛttāntam akhilaṃ % rāmo moham avāpa saḥ // RmUD_*6.22 // / vibhīṣaṇo 'tha saṃprāpya $ dṛṣṭvā rāmaṃ ca mūrchitam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524628 (0.047):
vibhīṣaṇo 'tha rāmeṇa RmUD_*6.47a / vibhīṣaṇo 'tha saṃprāpya RmUD_*6.23a
viṣaṇṇān vānarān vācā sāntvayann idam abravīt // RmUD_*6.23 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607280 (0.0):
vibhīṣaṇo 'tha saṃprāpya $ dṛṣṭvā rāmaṃ ca mūrchitam & / viṣaṇṇān vānarān vācā % sāntvayann idam abravīt // RmUD_*6.23 //
mithyā viṣādaṃ saṃtyajya jagannāyaka he prabho /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607288 (0.0):
viṣaṇṇān vānarān vācā % sāntvayann idam abravīt // RmUD_*6.23 // / mithyā viṣādaṃ saṃtyajya $ jagannāyaka he prabho &
śṛṇu me 'bhihitaṃ vākyaṃ jñātvā rāvaṇimānasam // RmUD_*6.24 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607296 (0.0):
mithyā viṣādaṃ saṃtyajya $ jagannāyaka he prabho & / śṛṇu me 'bhihitaṃ vākyaṃ % jñātvā rāvaṇimānasam // RmUD_*6.24 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522755 (0.043):
jīvayitvā plavaṅgamān RmUD_139b / jñātvā rāvaṇimānasam RmUD_*6.24d / tac chrutvā rāvaṇaḥ kruddho RmUD_135a
durātmanā kṛtā māyā rākṣasendrasutena vai /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607303 (0.0):
śṛṇu me 'bhihitaṃ vākyaṃ % jñātvā rāvaṇimānasam // RmUD_*6.24 // / durātmanā kṛtā māyā $ rākṣasendrasutena vai &
nikumbhilāyāṃ homaṃ tu kṛtaṃ tenādhunā kila // RmUD_*6.25 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607311 (0.0):
durātmanā kṛtā māyā $ rākṣasendrasutena vai & / nikumbhilāyāṃ homaṃ tu % kṛtaṃ tenādhunā kila // RmUD_*6.25 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522449 (0.035):
kṛtacihnas tu rāmeṇa RmUD_97*4.9a / kṛtaṃ tenādhunā kila RmUD_*6.25d
lakṣmaṇaṃ preṣayādyaiva mayā saha samantriṇā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607317 (0.0):
nikumbhilāyāṃ homaṃ tu % kṛtaṃ tenādhunā kila // RmUD_*6.25 // / lakṣmaṇaṃ preṣayādyaiva $ mayā saha samantriṇā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524404 (0.055):
lakṣmaṇas tu tadā rāmam RmUD_*6.28a / lakṣmaṇaṃ preṣayādyaiva RmUD_*6.26a
kṛte home tatra ripur ajeyo bhavati dhruvam // RmUD_*6.26 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607323 (0.0):
lakṣmaṇaṃ preṣayādyaiva $ mayā saha samantriṇā & / kṛte home tatra ripur % ajeyo bhavati dhruvam // RmUD_*6.26 //
uvāca rāmaḥ saumitriṃ rākṣasendrasutaṃ jahi /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607331 (0.0):
kṛte home tatra ripur % ajeyo bhavati dhruvam // RmUD_*6.26 // / uvāca rāmaḥ saumitriṃ $ rākṣasendrasutaṃ jahi &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522288 (0.060):
upagamyocire sarvaṃ RmUD_12*1.12c / uvāca rāmaḥ saumitriṃ RmUD_*6.27a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524113 (0.064):
rākṣasendrasutaṃ jahi RmUD_*6.27b / rākṣasendrasutena vai RmUD_*6.25b
gaccheti śīghraṃ suhṛdā rāvaṇasyānujena saḥ // RmUD_*6.27 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607337 (0.0):
uvāca rāmaḥ saumitriṃ $ rākṣasendrasutaṃ jahi & / gaccheti śīghraṃ suhṛdā % rāvaṇasyānujena saḥ // RmUD_*6.27 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522580 (0.059):
gacchan sahānujo rāmaḥ RmUD_32*1.32a / gaccheti śīghraṃ suhṛdā RmUD_*6.27c
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524318 (0.063):
rāvaṇasya niyogena RmUD_127*6.5a / rāvaṇasya viceṣṭitam RmUD_12*1.12d / rāvaṇasyānujena saḥ RmUD_*6.27d
lakṣmaṇas tu tadā rāmam āmantrya savibhīṣaṇaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607344 (0.0):
gaccheti śīghraṃ suhṛdā % rāvaṇasyānujena saḥ // RmUD_*6.27 // / lakṣmaṇas tu tadā rāmam $ āmantrya savibhīṣaṇaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524400 (0.039):
lakṣmaṇaś cāvadhīc charaiḥ RmUD_*6.11d / lakṣmaṇaś codito bhṛśam RmUD_77*3.17b / lakṣmaṇas tu tadā rāmam RmUD_*6.28a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524319 (0.046):
rāvaṇasya niyogena RmUD_127*6.5a / rāvaṇasya viceṣṭitam RmUD_12*1.12d / rāvaṇasyānujena saḥ RmUD_*6.27d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524419 (0.056):
lakṣmaṇānumate rāmo RmUD_*6.67a / lakṣmaṇena tadā roṣāt RmUD_69*3.9a
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27077772 (0.062):
6.115.037a śatrughnaś ca tadā rāmam abhivādya salakṣmaṇam
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524211 (0.064):
rāmaṃ śaktidharopamam RmUD_29*1.29d / rāmaṃ salakṣmaṇaṃ hantuṃ RmUD_*6.41c
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524202 (0.064):
rāmaṃ cīrajaṭādharam RmUD_56*2.16b / rāmaṃ tadaiva kaikeyī RmUD_45*2.5a / rāmaṃ śaktidharopamam RmUD_29*1.29d
nikumbhilāṃ prāpa tūrṇam indrajid yatra vartate // RmUD_*6.28 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607350 (0.0):
lakṣmaṇas tu tadā rāmam $ āmantrya savibhīṣaṇaḥ & / nikumbhilāṃ prāpa tūrṇam % indrajid yatra vartate // RmUD_*6.28 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523333 (0.050):
nikumbhilāyāṃ homaṃ tu RmUD_*6.25c / nikumbhilāṃ prāpa tūrṇam RmUD_*6.28c
adarśayad bhrātṛputraṃ dharmātmā sa vibhīṣaṇaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607357 (0.0):
nikumbhilāṃ prāpa tūrṇam % indrajid yatra vartate // RmUD_*6.28 // / adarśayad bhrātṛputraṃ $ dharmātmā sa vibhīṣaṇaḥ &
lakṣmaṇo bhedayām āsa rākṣasāñ śarasaṃcayaiḥ // RmUD_*6.29 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607364 (0.0):
adarśayad bhrātṛputraṃ $ dharmātmā sa vibhīṣaṇaḥ & / lakṣmaṇo bhedayām āsa % rākṣasāñ śarasaṃcayaiḥ // RmUD_*6.29 //
kṛtvā ciraṃ tatra yuddham aindreṇāstreṇa vai ruṣā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607371 (0.0):
lakṣmaṇo bhedayām āsa % rākṣasāñ śarasaṃcayaiḥ // RmUD_*6.29 // / kṛtvā ciraṃ tatra yuddham $ aindreṇāstreṇa vai ruṣā &
śiraś ciccheda saumitrir daśānanasutasya hi // RmUD_*6.30 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607377 (0.0):
kṛtvā ciraṃ tatra yuddham $ aindreṇāstreṇa vai ruṣā & / śiraś ciccheda saumitrir % daśānanasutasya hi // RmUD_*6.30 //
sa sutasya vadhaṃ śrutvā rāvaṇaḥ sokakarśitaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607384 (0.0):
śiraś ciccheda saumitrir % daśānanasutasya hi // RmUD_*6.30 // / sa sutasya vadhaṃ śrutvā $ rāvaṇaḥ sokakarśitaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524906 (0.031):
sasītaḥ sahalakṣmaṇaḥ RmUD_140b / sa sutasya vadhaṃ śrutvā RmUD_*6.31a
naṣṭadhairyo vihvalāṅgo vilalāpākulendriyaḥ // RmUD_*6.31 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607391 (0.0):
sa sutasya vadhaṃ śrutvā $ rāvaṇaḥ sokakarśitaḥ & / naṣṭadhairyo vihvalāṅgo % vilalāpākulendriyaḥ // RmUD_*6.31 //
nirarthakaṃ tu majjanma jalpitaṃ ca nirarthakam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607398 (0.0):
naṣṭadhairyo vihvalāṅgo % vilalāpākulendriyaḥ // RmUD_*6.31 // / nirarthakaṃ tu majjanma $ jalpitaṃ ca nirarthakam &
yenāham adya paśyāmi hatam indrajitaṃ raṇe // RmUD_*6.32 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607406 (0.0):
nirarthakaṃ tu majjanma $ jalpitaṃ ca nirarthakam & / yenāham adya paśyāmi % hatam indrajitaṃ raṇe // RmUD_*6.32 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525194 (0.048):
hatam indrajitaṃ raṇe RmUD_*6.32d / hatvā tvāṃ neṣyatīty enām RmUD_118*5.10c
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14718772 (0.057):
11,020.022c yad ahaṃ tvāṃ raṇe dṛṣṭvā hataṃ jīvāmi durbhagā
kva gato 'si hataḥ śūra mānuṣeṇa padātinā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607413 (0.0):
yenāham adya paśyāmi % hatam indrajitaṃ raṇe // RmUD_*6.32 // / kva gato 'si hataḥ śūra $ mānuṣeṇa padātinā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522535 (0.032):
kva gacchāmi vadādhunā RmUD_*6.36b / kva gato 'si hataḥ śūra RmUD_*6.33a
rājyād bhraṣṭena dīnena tyaktvā māṃ putra jīvitam // RmUD_*6.33 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607421 (0.0):
kva gato 'si hataḥ śūra $ mānuṣeṇa padātinā & / rājyād bhraṣṭena dīnena % tyaktvā māṃ putra jīvitam // RmUD_*6.33 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523186 (0.047):
tyaktvā dhāmāviśat svakam RmUD_153*7.7d / tyaktvā māṃ putra jīvitam RmUD_*6.33d
indraṃ jitvā tu taṃ baddhvā laṅkām ānīya vai balāt /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607428 (0.0):
rājyād bhraṣṭena dīnena % tyaktvā māṃ putra jīvitam // RmUD_*6.33 // / indraṃ jitvā tu taṃ baddhvā $ laṅkām ānīya vai balāt &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522269 (0.037):
indrajid yatra vartate RmUD_*6.28d / indraṃ jitvā tu taṃ baddhvā RmUD_*6.34a
akaros tvaṃ pratāpena kārāgṛhanivāsinam // RmUD_*6.34 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607435 (0.0):
indraṃ jitvā tu taṃ baddhvā $ laṅkām ānīya vai balāt & / akaros tvaṃ pratāpena % kārāgṛhanivāsinam // RmUD_*6.34 //
mocayām āsa brahmā tvāṃ sāntvayitvāmarādhipam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607442 (0.0):
akaros tvaṃ pratāpena % kārāgṛhanivāsinam // RmUD_*6.34 // / mocayām āsa brahmā tvāṃ $ sāntvayitvāmarādhipam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523934 (0.039):
maithilīṃ madanārditaḥ RmUD_114*5.6b / mocayām āsa brahmā tvāṃ RmUD_*6.35a
tādṛk tvaṃ kutra māṃ tyaktvā gato 'dya sudurāsadaḥ // RmUD_*6.35 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607452 (0.0):
mocayām āsa brahmā tvāṃ $ sāntvayitvāmarādhipam & / tādṛk tvaṃ kutra māṃ tyaktvā % gato 'dya sudurāsadaḥ // RmUD_*6.35 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522585 (0.052):
gaccheti śīghraṃ suhṛdā RmUD_*6.27c / gato 'dya sudurāsadaḥ RmUD_*6.35d
kiṃ kariṣyāmy aham putra kva gacchāmi vadādhunā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607460 (0.0):
tādṛk tvaṃ kutra māṃ tyaktvā % gato 'dya sudurāsadaḥ // RmUD_*6.35 // / kiṃ kariṣyāmy aham putra $ kva gacchāmi vadādhunā &
naya māṃ yatra gantāsi tatra te na vilambanam // RmUD_*6.36 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607464 (0.0):
kiṃ kariṣyāmy aham putra $ kva gacchāmi vadādhunā & / naya māṃ yatra gantāsi % tatra te na vilambanam // RmUD_*6.36 //
lokeṣu tvatsamo nāsti tādṛśasya pitāsmy aham /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607473 (0.0):
naya māṃ yatra gantāsi % tatra te na vilambanam // RmUD_*6.36 // / lokeṣu tvatsamo nāsti $ tādṛśasya pitāsmy aham &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524473 (0.0):
lokān ākramayan sarvāñ RmUD_9*1.9c / lokeṣu tvatsamo nāsti RmUD_*6.37a
ityāśayā sthitaṃ putra garvitena mayātra hi // RmUD_*6.37 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607481 (0.0):
lokeṣu tvatsamo nāsti $ tādṛśasya pitāsmy aham & / ityāśayā sthitaṃ putra % garvitena mayātra hi // RmUD_*6.37 //
dhūmrākṣo vajradaṃṣṭraś ca kumbhakarṇaḥ pratāpavān / / rākṣasā nihatāḥ sarve prahastapramukhā api // RmUD_*6.38 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607491 (0.0):
ityāśayā sthitaṃ putra % garvitena mayātra hi // RmUD_*6.37 // / dhūmrākṣo vajradaṃṣṭraś ca $ kumbhakarṇaḥ pratāpavān &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523286 (0.044):
dharmātmā sa vibhīṣaṇaḥ RmUD_*6.29b / dhūmrākṣo vajradaṃṣṭraś ca RmUD_*6.38a
anādṛtya tu tān sarvān rākṣasān prahṛtān api / / avaṣṭabhya balaṃ putra sukhenāvasthitaṃ tava // RmUD_*6.39 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607496 (0.0):
rākṣasā nihatāḥ sarve % prahastapramukhā api // RmUD_*6.38 // / anādṛtya tu tān sarvān $ rākṣasān prahṛtān api &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607503 (0.0):
anādṛtya tu tān sarvān $ rākṣasān prahṛtān api & / avaṣṭabhya balaṃ putra % sukhenāvasthitaṃ tava // RmUD_*6.39 //
ity evaṃ bahudhā tatra vilapya sa tu rāvaṇaḥ / / antarniyamya duḥkhāni kopaṃ cakre sudāruṇam // RmUD_*6.40 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607516 (0.0):
avaṣṭabhya balaṃ putra % sukhenāvasthitaṃ tava // RmUD_*6.39 // / ity evaṃ bahudhā tatra $ vilapya sa tu rāvaṇaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524653 (0.041):
vilapya ca bhṛśaṃ punaḥ RmUD_117*5.9b / vilapya sa tu rāvaṇaḥ RmUD_*6.40b
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522502 (0.054):
kopayan vānarādhipam RmUD_95*4.7d / kopaṃ cakre sudāruṇam RmUD_*6.40d
rathaṃ sūta mamāgre tvaṃ kṣipraṃ kuru jayaiṣiṇaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607525 (0.0):
antarniyamya duḥkhāni % kopaṃ cakre sudāruṇam // RmUD_*6.40 // / rathaṃ sūta mamāgre tvaṃ $ kṣipraṃ kuru jayaiṣiṇaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524066 (0.0):
ratham aindraṃ samāruhan RmUD_*6.43b / rathaṃ sūta mamāgre tvaṃ RmUD_*6.41a
rāmaṃ salakṣmaṇaṃ hantuṃ nirgamiṣyāmy ahaṃ gṛhāt // RmUD_*6.41 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607533 (0.0):
rathaṃ sūta mamāgre tvaṃ $ kṣipraṃ kuru jayaiṣiṇaḥ & / rāmaṃ salakṣmaṇaṃ hantuṃ % nirgamiṣyāmy ahaṃ gṛhāt // RmUD_*6.41 //
ity uktvā ratham āruhya śīghraṃ sārathivāhitam / / rāmeṇa saha saṃgamya yuddhaṃ cakre sudāruṇam // RmUD_*6.42 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607545 (0.0):
rāmaṃ salakṣmaṇaṃ hantuṃ % nirgamiṣyāmy ahaṃ gṛhāt // RmUD_*6.41 // / ity uktvā ratham āruhya $ śīghraṃ sārathivāhitam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523992 (0.019):
yāhīty uktvā divaṃ yayau RmUD_87*3.27d / yuddhaṃ cakre sudāruṇam RmUD_*6.42d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524036 (0.044):
rajyāya bharatas tadā RmUD_55*2.15b / raṇaṃ cakre sudāruṇam RmUD_98*4.10d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522480 (0.054):
kṛtvā yajñaṃ vitanvati RmUD_149*7.4b / kṛtvā yuddhaṃ sudāruṇaṃ RmUD_136b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 634074 (0.054):
śareṇa niśitenājau $ darpaṃ vāṃ vyapaneśyati / HV_App.I,31.3049 / / ity uktvā ratham āruhya $ pratasthe sātyakiḥ kila // HV_App.I,31.3050 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22119632 (0.054):
śareṇa niśitenājau darpaṃ vāṃ vyapaneśyati / HV_App.I,31.3049 / / ity uktvā ratham āruhya pratasthe sātyakiḥ kila // HV_App.I,31.3050 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13835139 (0.057):
yuddhaṃ kṣatravināśanam HV_115.18d / yuddhaṃ cakre sudāruṇam HV_65.41d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16397335 (0.060):
yuddhaṃ cakre mahāmatiḥ HV_App.I,25.31b / yuddhaṃ cakre sudāruṇam HV_App.I,25.32b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 568147 (0.060):
narako 'pi mahārāja $ yuddhaṃ cakre sudāruṇam // HV_App.I,25.32 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 568717 (0.060):
māhendram atha cāpaṃ ca $ sajyaṃ kṛtvā sudāruṇam / HV_App.I,25.103 / / cakre yuddhaṃ mahāghoraṃ $ narakeṇa durātmanā // HV_App.I,25.104 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25135969 (0.060):
yuddhaṃ cakre sudāruṇam HV_App.I,25.32b / yuddhaṃ devagaṇeśvara HV_App.I,29F.29b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22053702 (0.060):
narako 'pi mahārāja yuddhaṃ cakre sudāruṇam // HV_App.I,25.32 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22054272 (0.060):
māhendram atha cāpaṃ ca sajyaṃ kṛtvā sudāruṇam / HV_App.I,25.103 / / cakre yuddhaṃ mahāghoraṃ narakeṇa durātmanā // HV_App.I,25.104 //
tato mātalinānītaṃ ratham aindraṃ samāruhan /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607552 (0.0):
rāmeṇa saha saṃgamya % yuddhaṃ cakre sudāruṇam // RmUD_*6.42 // / tato mātalinānītaṃ $ ratham aindraṃ samāruhan &
rarāja rāmo dharmātmā hy udayastho yathā raviḥ // RmUD_*6.43 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607559 (0.0):
tato mātalinānītaṃ $ ratham aindraṃ samāruhan & / rarāja rāmo dharmātmā hy % udayastho yathā raviḥ // RmUD_*6.43 //
cakāra yuddham tumulaṃ devavṛnde ca paśyati /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607565 (0.0):
rarāja rāmo dharmātmā hy % udayastho yathā raviḥ // RmUD_*6.43 // / cakāra yuddham tumulaṃ $ devavṛnde ca paśyati &
sītāharaṇajāt kopād rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ // RmUD_*6.44 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607575 (0.0):
cakāra yuddham tumulaṃ $ devavṛnde ca paśyati & / sītāharaṇajāt kopād % rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ // RmUD_*6.44 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524264 (0.014):
rāmo 'tha saha saṃgamya RmUD_*6.57a / rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ RmUD_*6.44d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16408000 (0.034):
rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ HV_31.128b / rāmo nāma janārdanaḥ HV_App.I,31.728b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13839161 (0.034):
rāmo dāśarathir babhau HV_31.140d / rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ HV_31.128b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16921989 (0.035):
rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ BrP_213.144b / rāmo nāma mahābāhur BrP_13.196a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166086 (0.042):
rāmo dhanuṣmān saha lakṣmaṇena Ram_3,9.21c / rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ Ram_2,21.12b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166093 (0.042):
rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ Ram_2,31.24b / rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ Ram_2,33.12b
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525070 (0.045):
sītāvirahaduḥkhitaḥ RmUD_101*4.13d / sītāharaṇajāt kopād RmUD_*6.44c
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072001 (0.049):
6.099.035a tac chrutvā paramaprīto rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ / 6.099.035c vibhīṣaṇam uvācedaṃ vākyajño vākyakovidam
athāgastyasya vacanād rāvaṇaṃ lokakaṇṭakam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607581 (0.0):
sītāharaṇajāt kopād % rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ // RmUD_*6.44 // / athāgastyasya vacanād $ rāvaṇaṃ lokakaṇṭakam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12521944 (0.060):
atha rāmasya nirdeśāl RmUD_102*4.14a / athāgastyasya vacanād RmUD_*6.45a / athāgnivacanāt sītāṃ RmUD_*6.48a
jaghāna rāmo lakṣmīvān brāhmeṇāstreṇa taṃ raṇe // RmUD_*6.45 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607588 (0.0):
athāgastyasya vacanād $ rāvaṇaṃ lokakaṇṭakam & / jaghāna rāmo lakṣmīvān % brāhmeṇāstreṇa taṃ raṇe // RmUD_*6.45 //
mandodarī vadhaṃ śrutvā bhartuḥ priyatarasya sā / / vilalāpa raṇaṃ gatvā kurarīva bhṛśāturā // RmUD_*6.46 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607600 (0.0):
jaghāna rāmo lakṣmīvān % brāhmeṇāstreṇa taṃ raṇe // RmUD_*6.45 // / mandodarī vadhaṃ śrutvā $ bhartuḥ priyatarasya sā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522429 (0.055):
kumbhaṃ rāmo 'vadhīd bāṇair RmUD_*6.16c / kurarīva bhṛśāturā RmUD_*6.46d
vibhīṣaṇo 'tha rāmeṇa saṃdiṣṭaḥ saha rākṣasaiḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607606 (0.0):
vilalāpa raṇaṃ gatvā % kurarīva bhṛśāturā // RmUD_*6.46 // / vibhīṣaṇo 'tha rāmeṇa $ saṃdiṣṭaḥ saha rākṣasaiḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524625 (0.054):
vibhīṣaṇasya dharmātmā RmUD_*6.51a / vibhīṣaṇo 'tha rāmeṇa RmUD_*6.47a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524245 (0.060):
rāmeṇa yuyudhe bhṛśaṃ RmUD_135d / rāmeṇa samupekṣitaḥ RmUD_151b / rāmeṇa saha saṃgamya RmUD_*6.42c
cakāra dahanaṃ tasya rāvaṇasya gatāyuṣaḥ // RmUD_*6.47 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607611 (0.0):
vibhīṣaṇo 'tha rāmeṇa $ saṃdiṣṭaḥ saha rākṣasaiḥ & / cakāra dahanaṃ tasya % rāvaṇasya gatāyuṣaḥ // RmUD_*6.47 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524308 (0.060):
rāvaṇas tu tadābhyetya RmUD_114*5.6a / rāvaṇasya gatāyuṣaḥ RmUD_*6.47d
athāgnivacanāt sītāṃ rāmo vīkṣya sunirmalām /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607619 (0.0):
cakāra dahanaṃ tasya % rāvaṇasya gatāyuṣaḥ // RmUD_*6.47 // / athāgnivacanāt sītāṃ $ rāmo vīkṣya sunirmalām &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12521949 (0.024):
athāgastyasya vacanād RmUD_*6.45a / athāgnivacanāt sītāṃ RmUD_*6.48a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524296 (0.056):
rāmo vīkṣya sunirmalām RmUD_*6.48b / rāvaṇas tu tato gatvā RmUD_6*1.6a
saṃdiṣṭo devavṛndaiś ca jagrāha pitṛsaṃnidhau // RmUD_*6.48 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607627 (0.0):
athāgnivacanāt sītāṃ $ rāmo vīkṣya sunirmalām & / saṃdiṣṭo devavṛndaiś ca % jagrāha pitṛsaṃnidhau // RmUD_*6.48 //
tavaiva yuktaṃ karmaitat sarvalokabhayaṅkaram /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607633 (0.0):
saṃdiṣṭo devavṛndaiś ca % jagrāha pitṛsaṃnidhau // RmUD_*6.48 // / tavaiva yuktaṃ karmaitat $ sarvalokabhayaṅkaram &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523056 (0.034):
tayoḥ pāvakasaṃnidhau RmUD_90*4.2d / tavaiva yuktaṃ karmaitat RmUD_*6.49a
tad vaidehyāḥ kṛte rāma sā tu lakṣmīr bhavān svabhūḥ // RmUD_*6.49 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607640 (0.0):
tavaiva yuktaṃ karmaitat $ sarvalokabhayaṅkaram & / tad vaidehyāḥ kṛte rāma % sā tu lakṣmīr bhavān svabhūḥ // RmUD_*6.49
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524979 (0.017):
sā tu taṃ mṛgam āhartuṃ RmUD_74*3.14c / sā tu lakṣmīr bhavān svabhūḥ RmUD_*6.49d
ity evaṃ devasaṃghaiś ca munibhiś cābhipūjitaḥ / / lakṣmaṇaś ca tutoṣātha rāmo viśvāsam āyayau // RmUD_*6.50 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607652 (0.0):
tad vaidehyāḥ kṛte rāma % sā tu lakṣmīr bhavān svabhūḥ // RmUD_*6.49 / ity evaṃ devasaṃghaiś ca $ munibhiś cābhipūjitaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524293 (0.038):
rāmo lakṣmaṇasaṃyutaḥ RmUD_101*4.13b / rāmo viśvāsam āyayau RmUD_*6.50d
vibhīṣaṇasya dharmātmā satyasaṃdha udāradhīḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607659 (0.0):
lakṣmaṇaś ca tutoṣātha % rāmo viśvāsam āyayau // RmUD_*6.50 // / vibhīṣaṇasya dharmātmā $ satyasaṃdha udāradhīḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524831 (0.058):
satyasaṃdha udāradhīḥ RmUD_*6.51b / sadārānujam ātmānaṃ RmUD_61*3.1c
kārayām āsa lakṣmīvān anujenābhiṣecanam // RmUD_*6.51 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607665 (0.0):
vibhīṣaṇasya dharmātmā $ satyasaṃdha udāradhīḥ & / kārayām āsa lakṣmīvān % anujenābhiṣecanam // RmUD_*6.51 //
tataḥ puṣpakam āruhya saha mitrair jagatpatiḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607672 (0.0):
kārayām āsa lakṣmīvān % anujenābhiṣecanam // RmUD_*6.51 // / tataḥ puṣpakam āruhya $ saha mitrair jagatpatiḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522794 (0.059):
tataḥ pañcavaṭīṃ prāpya RmUD_66*3.6a / tataḥ puṣpakam āruhya RmUD_140a / tataḥ puṣpakam āruhya RmUD_*6.52a
bhāryānujābhyāṃ sahitaḥ kiṣkindhāṃ prāpa rāghavaḥ // RmUD_*6.52 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607678 (0.0):
tataḥ puṣpakam āruhya $ saha mitrair jagatpatiḥ & / bhāryānujābhyāṃ sahitaḥ % kiṣkindhāṃ prāpa rāghavaḥ // RmUD_*6.52 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522399 (0.030):
kim artham āgato 'si tvaṃ RmUD_14*1.14c / kiṣkindhānilayāḥ sarvāḥ RmUD_*6.53a / kiṣkindhām adhyuvāsa ca RmUD_21*1.21d
kiṣkindhānilayāḥ sarvāḥ kapīnāṃ yoṣitaḥ priyāḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607684 (0.0):
bhāryānujābhyāṃ sahitaḥ % kiṣkindhāṃ prāpa rāghavaḥ // RmUD_*6.52 // / kiṣkindhānilayāḥ sarvāḥ $ kapīnāṃ yoṣitaḥ priyāḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522390 (0.041):
kim artham āgato 'si tvaṃ RmUD_14*1.14c / kiṣkindhānilayāḥ sarvāḥ RmUD_*6.53a
sītākutūhalāt puṣpaṃ vimānaṃ tāḥ samāruhan // RmUD_*6.53 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607690 (0.0):
kiṣkindhānilayāḥ sarvāḥ $ kapīnāṃ yoṣitaḥ priyāḥ & / sītākutūhalāt puṣpaṃ % vimānaṃ tāḥ samāruhan // RmUD_*6.53 //
atha dāśarathiḥ śrīmān bharataṃ draṣṭum icchayā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607696 (0.0):
sītākutūhalāt puṣpaṃ % vimānaṃ tāḥ samāruhan // RmUD_*6.53 // / atha dāśarathiḥ śrīmān $ bharataṃ draṣṭum icchayā &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12521933 (0.062):
atha jāmbavato vākyād RmUD_*6.13a / atha dāśarathiḥ śrīmān RmUD_*6.54a / atha rāmasya nirdeśāt RmUD_152*7.6a
bharadvājāśramaṃ prāptas tatra tena nivāritaḥ // RmUD_*6.54 // / bharatasyāntikaṃ rāmaḥ preṣayām āsa mārutim /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607707 (0.0):
atha dāśarathiḥ śrīmān $ bharataṃ draṣṭum icchayā & / bharadvājāśramaṃ prāptas % tatra tena nivāritaḥ // RmUD_*6.54 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523763 (0.062):
bharatasya mataṃ jñātvā RmUD_141c / bharatasyāntikaṃ rāmaḥ RmUD_*6.55a
rāmasyādarśanād vahnipraveśaṃ kāṅkṣato bhṛśaṃ // RmUD_*6.55 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607714 (0.022):
rāmasyādarśanād vahni- % praveśaṃ kāṅkṣato bhṛśaṃ // RmUD_*6.55 // / tatra tena munīndreṇa $ sānujaḥ sasuhṛdgaṇaḥ &
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607707 (0.041):
bharatasyāntikaṃ rāmaḥ $ preṣayām āsa mārutim & / rāmasyādarśanād vahni- % praveśaṃ kāṅkṣato bhṛśaṃ // RmUD_*6.55 //
tatra tena munīndreṇa sānujaḥ sasuhṛdgaṇaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607722 (0.0):
rāmasyādarśanād vahni- % praveśaṃ kāṅkṣato bhṛśaṃ // RmUD_*6.55 // / tatra tena munīndreṇa $ sānujaḥ sasuhṛdgaṇaḥ &
saṃtoṣavivaśenātha rāmo 'pi vidhipūjitaḥ // RmUD_*6.56 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607728 (0.0):
tatra tena munīndreṇa $ sānujaḥ sasuhṛdgaṇaḥ & / saṃtoṣavivaśenātha % rāmo 'pi vidhipūjitaḥ // RmUD_*6.56 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524273 (0.008):
rāmo 'pi mānuṣaṃ dehaṃ RmUD_153*7.7c / rāmo 'pi vidhipūjitaḥ RmUD_*6.56d / rāmo 'pi suciraṃ tena RmUD_136a
rāmo 'tha saha saṃgamya bharatenārighātinā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607735 (0.0):
saṃtoṣavivaśenātha % rāmo 'pi vidhipūjitaḥ // RmUD_*6.56 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524259 (0.032):
rāme hemamayīṃ patnīṃ RmUD_149*7.4a / rāmo 'tha saha saṃgamya RmUD_*6.57a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524273 (0.040):
rāmo 'pi mānuṣaṃ dehaṃ RmUD_153*7.7c / rāmo 'pi vidhipūjitaḥ RmUD_*6.56d / rāmo 'pi suciraṃ tena RmUD_136a
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522513 (0.061):
kauśikaḥ saharāghavaḥ RmUD_33*1.33b / kauśikena tato rāmo RmUD_35*1.35a
ayodhyāṃ prāviśat tūrṇaṃ mātṛbhiś cābhinanditaḥ // RmUD_*6.57 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607740 (0.0):
rāmo 'tha saha saṃgamya $ bharatenārighātinā & / ayodhyāṃ prāviśat tūrṇaṃ % mātṛbhiś cābhinanditaḥ // RmUD_*6.57 //
athāyodhyānivāsās te janāḥ sarve 'pi toṣitāḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607747 (0.0):
ayodhyāṃ prāviśat tūrṇaṃ % mātṛbhiś cābhinanditaḥ // RmUD_*6.57 // / athāyodhyānivāsās te $ janāḥ sarve 'pi toṣitāḥ &
abhigamyābruvan rāmaṃ dhanyā vayam iti drutam // RmUD_*6.58 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607753 (0.0):
athāyodhyānivāsās te $ janāḥ sarve 'pi toṣitāḥ & / abhigamyābruvan rāmaṃ % dhanyā vayam iti drutam // RmUD_*6.58 //
cātakās tu ghanān dṛṣṭvā mayūrāś ca yathā śiśūn /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607760 (0.0):
abhigamyābruvan rāmaṃ % dhanyā vayam iti drutam // RmUD_*6.58 // / cātakās tu ghanān dṛṣṭvā $ mayūrāś ca yathā śiśūn &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522659 (0.051):
caritaṃ kīrtitaṃ mayā RmUD_155b / cātakās tu ghanān dṛṣṭvā RmUD_*6.59a
āsādya mātaras toṣaṃ tathā prāpur janā bhuvi // RmUD_*6.59 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607766 (0.0):
cātakās tu ghanān dṛṣṭvā $ mayūrāś ca yathā śiśūn & / āsādya mātaras toṣaṃ % tathā prāpur janā bhuvi // RmUD_*6.59 //
athābhiṣekaṃ rāmasya vasiṣṭhādyā mudānvitāḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607774 (0.0):
āsādya mātaras toṣaṃ % tathā prāpur janā bhuvi // RmUD_*6.59 // / athābhiṣekaṃ rāmasya $ vasiṣṭhādyā mudānvitāḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524528 (0.060):
vasiṣṭhavacanād rāmaṃ RmUD_30*1.30a / vasiṣṭhādyā mudānvitāḥ RmUD_*6.60b
sahitā mantribhiś cakrur vasavo vāsavaṃ yathā // RmUD_*6.60 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607780 (0.0):
athābhiṣekaṃ rāmasya $ vasiṣṭhādyā mudānvitāḥ & / sahitā mantribhiś cakrur % vasavo vāsavaṃ yathā // RmUD_*6.60 //
abhiṣekotsave sarve sugrīvādyāḥ kapīśvarāḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607787 (0.0):
sahitā mantribhiś cakrur % vasavo vāsavaṃ yathā // RmUD_*6.60 // / abhiṣekotsave sarve $ sugrīvādyāḥ kapīśvarāḥ &
yathārhaṃ pūjitāś cāsan sraggandhāmbarabhūṣaṇaiḥ // RmUD_*6.61 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607795 (0.0):
abhiṣekotsave sarve $ sugrīvādyāḥ kapīśvarāḥ & / yathārhaṃ pūjitāś cāsan % sraggandhāmbarabhūṣaṇaiḥ // RmUD_*6.61 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525178 (0.046):
snigdhāś catvāra eva te RmUD_28*1.28b / sraggandhāmbarabhūṣaṇaiḥ RmUD_*6.61d
viśiṣya muktāhāreṇa sītayā hanumān mudam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607801 (0.0):
yathārhaṃ pūjitāś cāsan % sraggandhāmbarabhūṣaṇaiḥ // RmUD_*6.61 // / viśiṣya muktāhāreṇa $ sītayā hanumān mudam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524680 (0.055):
vivyādha ca mṛgaṃ rāmaḥ RmUD_76*3.16a / viśiṣya muktāhāreṇa RmUD_*6.62a
pūjitaś ca tathā lebhe yathā sītāvalokane // RmUD_*6.62 // / sarvāsāṃ vānarīṇāṃ ca kausalyā putravatsalā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607811 (0.0):
viśiṣya muktāhāreṇa $ sītayā hanumān mudam & / pūjitaś ca tathā lebhe % yathā sītāvalokane // RmUD_*6.62 //
bhūṣaṇair bhūṣayām āsa vastracandanakuṅkumaiḥ // RmUD_*6.63 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607818 (0.0):
sarvāsāṃ vānarīṇāṃ ca $ kausalyā putravatsalā & / bhūṣaṇair bhūṣayām āsa % vastracandanakuṅkumaiḥ // RmUD_*6.63 //
rāmājñayātha sarve 'pi sugrīvādiplavaṅgamāḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607825 (0.0):
bhūṣaṇair bhūṣayām āsa % vastracandanakuṅkumaiḥ // RmUD_*6.63 // / rāmājñayātha sarve 'pi $ sugrīvādiplavaṅgamāḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524225 (0.033):
rāmaṃ hantuṃ nyayuṅkta ca RmUD_130*6.8d / rāmājñayātha sarve 'pi RmUD_*6.64a
kiṣkindhāṃ lebhire kṛcchrāc chrīrāmavirahāturāḥ // RmUD_*6.64 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607832 (0.0):
rāmājñayātha sarve 'pi $ sugrīvādiplavaṅgamāḥ & / kiṣkindhāṃ lebhire kṛcchrāc % chrīrāmavirahāturāḥ // RmUD_*6.64 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12522680 (0.055):
chinnapakṣaṃ dadarśa saḥ RmUD_83*3.23d / chrīrāmavirahāturāḥ RmUD_*6.64d
atibhakto dīrghajīvī laṅkāsamarasādhakaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607837 (0.0):
kiṣkindhāṃ lebhire kṛcchrāc % chrīrāmavirahāturāḥ // RmUD_*6.64 // / atibhakto dīrghajīvī $ laṅkāsamarasādhakaḥ &
anujñātaḥ sa rāmeṇa laṅkāṃ prāyād vibhīṣaṇaḥ // RmUD_*6.65 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607847 (0.0):
atibhakto dīrghajīvī $ laṅkāsamarasādhakaḥ & / anujñātaḥ sa rāmeṇa % laṅkāṃ prāyād vibhīṣaṇaḥ // RmUD_*6.65 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524457 (0.028):
laṅkāsamarasādhakaḥ RmUD_*6.65b / laṅkāṃ prāyād vibhīṣaṇaḥ RmUD_*6.65d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524627 (0.051):
vibhīṣaṇasya dharmātmā RmUD_*6.51a / vibhīṣaṇo 'tha rāmeṇa RmUD_*6.47a
pituḥ siṃhāsanaṃ prāpya bhrātṛbhiḥ sahito 'naghaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607852 (0.0):
anujñātaḥ sa rāmeṇa % laṅkāṃ prāyād vibhīṣaṇaḥ // RmUD_*6.65 // / pituḥ siṃhāsanaṃ prāpya $ bhrātṛbhiḥ sahito 'naghaḥ &
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26666033 (0.063):
1.001.070a nandigrāme jaṭāṃ hitvā bhrātṛbhiḥ sahito 'naghaḥ / 1.001.070c rāmaḥ sītām anuprāpya rājyaṃ punar avāptavān
virarāja tathā rāmo yathā viṣṇus triviṣṭape // RmUD_*6.66 // / lakṣmaṇānumate rāmo yauvarājyaṃ tu dattavān /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607863 (0.0):
pituḥ siṃhāsanaṃ prāpya $ bhrātṛbhiḥ sahito 'naghaḥ & / virarāja tathā rāmo % yathā viṣṇus triviṣṭape // RmUD_*6.66 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524413 (0.038):
lakṣmaṇaḥ sabhayabhraṃśād RmUD_151a / lakṣmaṇānumate rāmo RmUD_*6.67a
bharatāyāprameyāya prāṇāt priyatarāya saḥ // RmUD_*6.67 // / catvāras te mahātmānaḥ sabhāryā raghusattamāḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607874 (0.0):
lakṣmaṇānumate rāmo $ yauvarājyaṃ tu dattavān & / bharatāyāprameyāya % prāṇāt priyatarāya saḥ // RmUD_*6.67 //
khe satāro yathā candras tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607881 (0.0):
catvāras te mahātmānaḥ $ sabhāryā raghusattamāḥ & / khe satāro yathā candras % tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 //
iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607888 (0.0):
khe satāro yathā candras % tathā rejuḥ svapattane // RmUD_*6.68 // / iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149301 (0.039):
nivedayitvā sakalaṃ dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606809 (0.048):
nivedayitvā sakalaṃ % dadau cūḍāmaṇiṃ ca tam // RmUD_122*5.14 // / iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605736 (0.049):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ % sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148228 (0.049):
tām adhyuvāsa kākutsthaḥ sītayā sahitaḥ sukham // RmUD_40*1.40 // / iti śrīrāmodante bālakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*1.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606623 (0.050):
saṃvardhito mahendrādrim % ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149113 (0.050):
saṃvardhito mahendrādrim ārurohānilātmajaḥ // RmUD_108*4.20 // / iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606003 (0.050):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ % sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148494 (0.050):
viveśa daṇḍakāraṇyaṃ sītālakṣmaṇasaṃyutaḥ // RmUD_60*2.20 // / iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c ||
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606368 (0.055):
tayābhipūjitaḥ paścāt % pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148858 (0.055):
tayābhipūjitaḥ paścāt pampāṃ prāpa salakṣmaṇaḥ // RmUD_88*3.28 // / iti śrīrāmodante āraṇyakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*3.c ||
atha uttarakāṇḍaḥ || RmUD_*7.a || / rājā paryagrahīd eva bhāryāṃ rāvaṇadūṣitām /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607897 (0.0):
iti śrīrāmodante yuddhakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*6.c || / atha uttarakāṇḍaḥ || RmUD_*7.a ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149301 (0.052):
iti śrīrāmodante sundarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*5.c || / atha yuddhakāṇḍaḥ || RmUD_*6.a ||
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523613 (0.054):
pratāpaṃ raghunāthasya RmUD_120*5.12c / pratijajñe tadā rāmo RmUD_91*4.3a
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148497 (0.055):
iti śrīrāmodante ayodhyākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*2.c || / atha āraṇyakāṇḍaḥ || RmUD_*3.a ||
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523287 (0.059):
dharmātmā sa vibhīṣaṇaḥ RmUD_*6.29b / dhūmrākṣo vajradaṃṣṭraś ca RmUD_*6.38a / na kaś cid abhavat kṣamaḥ RmUD_107*4.19d
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18608046 (0.059):
rarakṣa lokān vaikuṇṭhaḥ % sa māṃ rakṣatu cinmayaḥ // RmUD_156*7.9 // / iti śrīrāmodante uttarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*7.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2150531 (0.059):
rarakṣa lokān vaikuṇṭhaḥ sa māṃ rakṣatu cinmayaḥ // RmUD_156*7.9 // / iti śrīrāmodante uttarakāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*7.c ||
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2149116 (0.061):
iti śrīrāmodante kiṣkindhākāṇḍaḥ samāptaḥ || RmUD_*4.c || / atha sundarakāṇḍaḥ || RmUD_*5.a ||
ity ajñajanavādena rāmas tatyāja maithilīm // RmUD_145*7.1 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607904 (0.0):
rājā paryagrahīd eva $ bhāryāṃ rāvaṇadūṣitām & / ity ajñajanavādena % rāmas tatyāja maithilīm // RmUD_145*7.1 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8236897 (0.062):
tatyāja kiṃ na rāmo 'pi janavādena jānakīm // SoKss_12,19.13 (Vet_12.13)
tad viditvātha vālmīkir ānīyaināṃ nijāśramam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607911 (0.0):
ity ajñajanavādena % rāmas tatyāja maithilīm // RmUD_145*7.1 // / tad viditvātha vālmīkir $ ānīyaināṃ nijāśramam &
antarvatnīṃ samāśvāsya tatraivāvāsayat sukham // RmUD_146*7.2 // / ṛṣibhiḥ prārthitasyātha rāghavasya niyogataḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607921 (0.0):
tad viditvātha vālmīkir $ ānīyaināṃ nijāśramam & / antarvatnīṃ samāśvāsya % tatraivāvāsayat sukham // RmUD_146*7.2 //
śatrughno lavaṇaṃ yuddhe nihatyainān apālayat // RmUD_147*7.3 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607927 (0.0):
ṛṣibhiḥ prārthitasyātha $ rāghavasya niyogataḥ & / śatrughno lavaṇaṃ yuddhe % nihatyainān apālayat // RmUD_147*7.3 //
tapasyantaṃ tataḥ śūdraṃ śambūkākhyaṃ raghūttamaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607934 (0.0):
śatrughno lavaṇaṃ yuddhe % nihatyainān apālayat // RmUD_147*7.3 // / tapasyantaṃ tataḥ śūdraṃ $ śambūkākhyaṃ raghūttamaḥ &
hatvā viprasya kasyāpi mṛtaṃ putram ajīvayat // RmUD_148 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607939 (0.0):
tapasyantaṃ tataḥ śūdraṃ $ śambūkākhyaṃ raghūttamaḥ & / hatvā viprasya kasyāpi % mṛtaṃ putram ajīvayat // RmUD_148 //
rāme hemamayīṃ patnīṃ kṛtvā yajñaṃ vitanvati /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607947 (0.0):
hatvā viprasya kasyāpi % mṛtaṃ putram ajīvayat // RmUD_148 // / rāme hemamayīṃ patnīṃ $ kṛtvā yajñaṃ vitanvati &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524254 (0.029):
rāmeṇa saha saṃgamya RmUD_*6.42c / rāme hemamayīṃ patnīṃ RmUD_149*7.4a
ānīya sasutāṃ sītāṃ tasmai prācetaso dadau // RmUD_149*7.4 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607954 (0.0):
rāme hemamayīṃ patnīṃ $ kṛtvā yajñaṃ vitanvati & / ānīya sasutāṃ sītāṃ % tasmai prācetaso dadau // RmUD_149*7.4 //
śaṅkyamānā punaś caivaṃ rāmeṇa janakātmajā / / bhūmyā prārthitayā dattaṃ vivaraṃ praviveśa sā // RmUD_150*7.5 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607964 (0.0):
ānīya sasutāṃ sītāṃ % tasmai prācetaso dadau // RmUD_149*7.4 // / śaṅkyamānā punaś caivaṃ $ rāmeṇa janakātmajā &
lakṣmaṇaḥ sabhayabhraṃśād rāmeṇa samupekṣitaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607970 (0.0):
bhūmyā prārthitayā dattaṃ % vivaraṃ praviveśa sā // RmUD_150*7.5 // / lakṣmaṇaḥ sabhayabhraṃśād $ rāmeṇa samupekṣitaḥ &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12524410 (0.032):
lakṣmaṇaṃ preṣayādyaiva RmUD_*6.26a / lakṣmaṇaḥ sabhayabhraṃśād RmUD_151a
mānuṣaṃ deham utsṛjya svakaṃ rūpaṃ samāviśat // RmUD_151 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607976 (0.0):
lakṣmaṇaḥ sabhayabhraṃśād $ rāmeṇa samupekṣitaḥ & / mānuṣaṃ deham utsṛjya % svakaṃ rūpaṃ samāviśat // RmUD_151 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525182 (0.044):
sraggandhāmbarabhūṣaṇaiḥ RmUD_*6.61d / svakaṃ rūpaṃ samāviśat RmUD_151d / svaprabhāvapraśaṃsābhis RmUD_108*4.20a
atha rāmasya nirdeśāt pauraiḥ saha vanaukasaḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607982 (0.0):
mānuṣaṃ deham utsṛjya % svakaṃ rūpaṃ samāviśat // RmUD_151 // / atha rāmasya nirdeśāt $ pauraiḥ saha vanaukasaḥ &
nimajjya sarayūtīrthe dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ // RmUD_152*7.6 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607989 (0.0):
atha rāmasya nirdeśāt $ pauraiḥ saha vanaukasaḥ & / nimajjya sarayūtīrthe % dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ // RmUD_152*7.6 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523263 (0.016):
devāntakanarāntakau RmUD_*6.10b / dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ RmUD_152*7.6d
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523177 (0.039):
tyakto rāmam upāgamat RmUD_124*6.2b / tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau RmUD_99*4.11d
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605891 (0.045):
rāma rāmeti vilapan % dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau // RmUD_52*2.12 //
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148381 (0.045):
rāma rāmeti vilapan dehaṃ tyaktvā divaṃ yayau // RmUD_52*2.12 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18606508 (0.049):
so 'pi rāma iti jñātvā % tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau // RmUD_99*4.11 //
Ramodanta (ramodtpu.htm.txt) 2148996 (0.049):
so 'pi rāma iti jñātvā tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau // RmUD_99*4.11 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12636460 (0.056):
kāladharmābhisaṃyukte tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau // Rm_25.161{70} //
tato bharataśatrughnau nijaṃ rūpam avāpatuḥ /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18607996 (0.0):
nimajjya sarayūtīrthe % dehaṃ tyaktvā divaṃ yayuḥ // RmUD_152*7.6 // / tato bharataśatrughnau $ nijaṃ rūpam avāpatuḥ &
rāmo 'pi mānuṣaṃ dehaṃ tyaktvā dhāmāviśat svakam // RmUD_153*7.7 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18608004 (0.0):
tato bharataśatrughnau $ nijaṃ rūpam avāpatuḥ & / rāmo 'pi mānuṣaṃ dehaṃ % tyaktvā dhāmāviśat svakam // RmUD_153*7.7 //
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523182 (0.026):
tyaktvā dehaṃ divaṃ yayau RmUD_99*4.11d / tyaktvā dhāmāviśat svakam RmUD_153*7.7d
śrīrāmodantam ākhyātam idaṃ mandadhiyā mayā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18608010 (0.0):
rāmo 'pi mānuṣaṃ dehaṃ % tyaktvā dhāmāviśat svakam // RmUD_153*7.7 // / śrīrāmodantam ākhyātam $ idaṃ mandadhiyā mayā &
samīkṣya nipuṇaiḥ sadbhiḥ saṃśodhya parigṛhyatām // RmUD_154*7.8 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18608015 (0.0):
śrīrāmodantam ākhyātam $ idaṃ mandadhiyā mayā & / samīkṣya nipuṇaiḥ sadbhiḥ % saṃśodhya parigṛhyatām // RmUD_154*7.8 //
yeṣāṃ prasādād rāmasya caritaṃ kīrtitaṃ mayā /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18608021 (0.0):
samīkṣya nipuṇaiḥ sadbhiḥ % saṃśodhya parigṛhyatām // RmUD_154*7.8 // / yeṣāṃ prasādād rāmasya $ caritaṃ kīrtitaṃ mayā &
tān gurūn sarvadā naumi nārāyaṇaparāyaṇān // RmUD_155 //
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18608027 (0.0):
yeṣāṃ prasādād rāmasya $ caritaṃ kīrtitaṃ mayā & / tān gurūn sarvadā naumi % nārāyaṇaparāyaṇān // RmUD_155 //
yas tu dāśarathir bhūtvā raṇe hatvā ca rāvaṇam /
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18608036 (0.0):
tān gurūn sarvadā naumi % nārāyaṇaparāyaṇān // RmUD_155 // / yas tu dāśarathir bhūtvā $ raṇe hatvā ca rāvaṇam &
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12523973 (0.044):
yayāce satyasaṃgaram RmUD_43*2.3d / yas tu dāśarathir bhūtvā RmUD_156*7.9a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611691 (0.060):
HV_App.I,31.252 // / yatra hatvā raṇe rāmo $ rāvaṇaṃ lokarāvaṇam / HV_App.I,31.253 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097244 (0.060):
yatra siddhāś ca siddhāḥ syur dhyātvā devaṃ janārdanam // HV_App.I,31.252 / yatra hatvā raṇe rāmo rāvaṇaṃ lokarāvaṇam / HV_App.I,31.253 /