View original HTML file with complete header information
Rcūm, 3 / rasaśālāṃ prakurvīta sarvabādhāvivarjite /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938272 (0.0):
VRrs, 7 / rasaśālāṃ prakurvīta sarvabādhāvivarjite /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612576 (0.015):
rogiṇāṃ bahubhirjñātaṃ bhavennirvīryam auṣadham // VRrs_6.64 // / rasaśālāṃ prakurvīta sarvabādhāvivarjite /
Rcūm, 3 / rasaśālāṃ prakurvīta sarvabādhāvivarjite /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938272 (0.0):
VRrs, 7 / rasaśālāṃ prakurvīta sarvabādhāvivarjite /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612576 (0.015):
rogiṇāṃ bahubhirjñātaṃ bhavennirvīryam auṣadham // VRrs_6.64 // / rasaśālāṃ prakurvīta sarvabādhāvivarjite /
sarvauṣadhamaye deśe ramye kūpasamanvite // Rcūm_3.1 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938279 (0.009):
rasaśālāṃ prakurvīta sarvabādhāvivarjite / / sarvauṣadhimaye deśe ramye kūpasamanvite // VRrs_7.1 //
yakṣarājasahasrākṣadigvibhāge suśobhane /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938287 (0.0):
yakṣatryakṣasahasrākṣadigvibhāge suśobhane / / nānopakaraṇopetāṃ prākāreṇa suśobhitām // VRrs_7.2 //
nānopakaraṇopetāṃ prākāreṇa suśobhitām // Rcūm_3.2 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938292 (0.0):
yakṣatryakṣasahasrākṣadigvibhāge suśobhane / / nānopakaraṇopetāṃ prākāreṇa suśobhitām // VRrs_7.2 //
{rasśālā meṃ kahāṃ kyā kareṃ?} / śālāyāḥ pūrvadigbhāge sthāpayedrasabhairavam /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4453876 (0.039):
kacolī grāhikā ceti nāmānyekārthakāni hi // Rcūm_3.23 // / {raskarm meṃ kaisā vaidy ko rakhe}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938299 (0.063):
śālāyāḥ pūrvadigbhāge sthāpayed rasabhairavam / / vahnikarmāṇi cāgneye yāmye pāṣāṇakarma ca // VRrs_7.3 //
vahnikarmāṇi cāgneye yāmye pāṣāṇakarma ca // Rcūm_3.3 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938306 (0.0):
śālāyāḥ pūrvadigbhāge sthāpayed rasabhairavam / / vahnikarmāṇi cāgneye yāmye pāṣāṇakarma ca // VRrs_7.3 //
nairṛtye śastrakarmāṇi vāruṇe kṣālanādikam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938313 (1.192):
vahnikarmāṇi cāgneye yāmye pāṣāṇakarma ca // VRrs_7.3 // / nairṛtye śastrakarmāṇi vāruṇe kṣālanādikam /
śoṣaṇaṃ vāyukoṇe ca vedhakarmottare tathā // Rcūm_3.4 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938317 (0.0):
nairṛtye śastrakarmāṇi vāruṇe kṣālanādikam / / śoṣaṇaṃ vāyukoṇe ca vedhakarmottare tathā /
sthāpanaṃ siddhavastūnāṃ prakuryād īśakoṇake /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938325 (0.0):
śoṣaṇaṃ vāyukoṇe ca vedhakarmottare tathā / / sthāpanaṃ siddhavastūnāṃ prakuryād īśakoṇake // VRrs_7.4 //
padārthasaṃgrahaḥ kāryo rasasādhanahetukaḥ // Rcūm_3.5 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938330 (1.192):
sthāpanaṃ siddhavastūnāṃ prakuryād īśakoṇake // VRrs_7.4 // / padārthasaṃgrahaḥ kāryo rasasādhanahetukaḥ /
{rasśālā meṃ saṃgrahaṇī upakaraṇ} / sattvapātanakoṣṭhīṃ ca gārakoṣṭhīṃ suśobhanām /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938339 (0.0):
padārthasaṃgrahaḥ kāryo rasasādhanahetukaḥ / / sattvapātanakoṣṭhīṃ ca jharatkoṣṭhīṃ suśobhanām // VRrs_7.5 //
bhūmikoṣṭhīṃ calatkoṣṭhīṃ jaladroṇīsvanekaśaḥ // Rcūm_3.6 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938340 (0.039):
sattvapātanakoṣṭhīṃ ca jharatkoṣṭhīṃ suśobhanām // VRrs_7.5 // / bhūmikoṣṭhīṃ calatkoṣṭhīṃ jaladroṇyo 'pyanekaśaḥ /
bhastrikāyugalaṃ tadvannalike vaṃśalauhayoḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938349 (0.045):
bhūmikoṣṭhīṃ calatkoṣṭhīṃ jaladroṇyo 'pyanekaśaḥ / / bhastrikāyugalaṃ tadvannalike vaṃśalohayoḥ // VRrs_7.6 //
svarṇāyoghoṣaśulbāśmakuṇḍyaścarmakṛtāṃ tathā // Rcūm_3.7 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938367 (0.055):
svarṇāyoghoṣaśulvāśmakuṇḍyaś carmakṛtāṃ tathā /
karaṇāni vicitrāṇi sarvāṇyapi samāharet / / manthānaḥ peṣaṇī khalvā droṇīrūpāśca vartulāḥ // Rcūm_3.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938382 (0.046):
kaṇḍaṇī peṣaṇī svalpā droṇīrūpāśca vartulāḥ / / āyasāstaptakhallāśca mardakāśca tathāvidhāḥ // VRrs_7.8 //
āyasāstaptakhalvāśca mardakāśca tathāvidhāḥ / / sūkṣmachidrasahasrāḍhyā dravyacālanahetave // Rcūm_3.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938392 (0.007):
kaṇḍaṇī peṣaṇī svalpā droṇīrūpāśca vartulāḥ / / āyasāstaptakhallāśca mardakāśca tathāvidhāḥ // VRrs_7.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612679 (0.007):
kaṇḍaṇīpeṣaṇīsvalpādroṇīrūpāśca vartulāḥ / / āyasāstaptakhallāśca mardakāśca tathāvidhāḥ // VRrs_7.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612687 (0.057):
sūkṣmacchidrasahasrāḍhyā dravyagālanahetave / / cālanī ca kaṭatrāṇi śalākā hi ca kuṇḍalī // VRrs_7.9 //
cālanī ca kaṭatrāṇī śilā laulī ca kaṇḍanī /
mūṣāmṛttuṣakārpāsavanopalapiṣṭakam // Rcūm_3.10 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938570 (0.043):
sūkṣmataradravyacālanārtham aparavidhā cālanītyarthaḥ // VRrsBo_7.13;2 / mūṣāmṛttuṣakārpāsavanopalakapiṣṭakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612751 (0.047):
tayā pracālanaṃ kuryāddhartuṃ sūkṣmataraṃ rajaḥ // VRrs_7.13 // / mūṣāmṛttuṣakārpāsavanopalakapiṣṭakam /
trividhaṃ bheṣajaṃ dhātujīvamūlamayaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612761 (0.0):
trividhaṃ bheṣajaṃ dhātujīvamūlamayaṃ tathā / / śikhitrā govaraṃ caiva śarkarā ca sitopalā // VRrs_7.14 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938577 (0.057):
trividhaṃ bheṣajaṃ dhātujīvamūlamayaṃ tathā / / * COMM. Rasaratnasamuccayabodhinī:
śikhitrā govaraṃ caiva śarkarā ca sitopalā // Rcūm_3.11 // / kācāyomṛdvarāṭānāṃ kūpikāścaṣakāṇi ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612765 (0.0):
trividhaṃ bheṣajaṃ dhātujīvamūlamayaṃ tathā / / śikhitrā govaraṃ caiva śarkarā ca sitopalā // VRrs_7.14 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938763 (0.038):
* caṣakaṃ pānapātraṃ vāṭī glās iti prasiddham // VRrsBo_7.17;1 / kācāyomṛdvarāṭānāṃ kūpikā caṣakāni ca // VRrs_7.18 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612792 (0.043):
giriṇḍopalasāṭhī ca saṃśuṣkacchagaṇābhidhāḥ // VRrs_7.17 // / kācāyomṛdvarāṭānāṃ kūpikā caṣakāni ca // VRrs_7.18 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938613 (0.044):
[śikhitra, śarkarā] / śikhitrā govaraṃ caiva śarkarā ca sitopalā // VRrs_7.14 //
śūrpādiveṇupātrāṇi kṣudrakṣiprāśca śaṅkhakāḥ // Rcūm_3.12 //
kṣuraprāśca tathā pālyo yaccānyattatra yujyate / / pālikā karṇikā caiva śākacchedanaśastrikā // Rcūm_3.13 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612826 (1.192):
kṣuraprāśca tathā pākyaḥ yaccānyattatra yujyate / / pālikā karṇikā caiva śākacchedanaśastrakāḥ // VRrs_7.21 //
śālāsammārjanārthaṃ hi rasapākāntakarma yat /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938872 (0.0):
pālikā karṇikā caiva śākacchedanaśastrakāḥ // VRrs_7.21 // / śālāsammārjanādyaṃ hi rasapākāntakarma yat /
tatropayogi yaccānyattatsarvaṃ paravidyayā // Rcūm_3.14 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938880 (0.0):
śālāsammārjanādyaṃ hi rasapākāntakarma yat / / tatropayogi yaccānyattatsarvaṃ paravidyayā // VRrs_7.22 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156059 (0.064):
yugmaṃ yugmaṃ vyavasthāpya anyadapyupayogi yat / / tatsarvaṃ prokṣāyitvā tu gṛhītvā prokṣaṇīṃ tataḥ // Vis_15.36 //
śrīrasāṅkuśayā sarvaṃ mantrayitvā samāharet / / anyathā tadgataṃ tejaḥ parigṛhṇāti bhairavaḥ // Rcūm_3.15 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938885 (0.012):
tatropayogi yaccānyattatsarvaṃ paravidyayā // VRrs_7.22 // / śrīrasāṅkuśayā sarvaṃ mantrayitvā samarcayet /
{cālinī} / cālinī trividhā proktā tatsvarūpaṃ ca kathyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938414 (0.0):
[sieve] / cālanī trividhā proktā tatsvarūpaṃ ca kathyate /
vaiṇavībhiḥ śalākābhinirmitā grathitā guṇaiḥ // Rcūm_3.16 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938418 (0.029):
cālanī trividhā proktā tatsvarūpaṃ ca kathyate / / vaiṇavībhiḥ śalākābhirnirmitā grathitā guṇaiḥ /
kīrtitā sā sadā sthūladravyāṇāṃ gālane hitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938424 (1.192):
vaiṇavībhiḥ śalākābhirnirmitā grathitā guṇaiḥ / / kīrtitā sā sadā sthūladravyāṇāṃ gālane hitā // VRrs_7.10 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612711 (0.045):
kīrtitā sā sadā sthūladravyāṇāṃ gālane hitā // VRrs_7.10 // / cūrṇacālanahetośca cālanyanyāpi vaṃśajā // VRrs_7.11 //
cūrṇacālanahetośca cālanyanyāpi vaṃśajā // Rcūm_3.17 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938457 (0.0):
[sieve:: v.2] / cūrṇacālanahetośca cālanyanyāpi vaṃśajā // VRrs_7.11 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612714 (0.052):
kīrtitā sā sadā sthūladravyāṇāṃ gālane hitā // VRrs_7.10 // / cūrṇacālanahetośca cālanyanyāpi vaṃśajā // VRrs_7.11 //
karṇikārasya śālmalyāḥ pārijātasya kambayā / / caturaṅgulavistārayuktyā nirmitā śubhā // Rcūm_3.18 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938467 (0.021):
karṇikārasya śālmalyā harijātasya kambayā / / caturaṅgulavistārayuktayā nirmitā śubhā // VRrs_7.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612730 (0.033):
caturaṅgulavistārayuktayā nirmitā śubhā // VRrs_7.12 // / kuṇḍalyaratnivistārā chāgacarmābhiveṣṭitā /
kuṇḍalyaratnivistārā chāgacarmābhaveṣṭitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612733 (0.009):
caturaṅgulavistārayuktayā nirmitā śubhā // VRrs_7.12 // / kuṇḍalyaratnivistārā chāgacarmābhiveṣṭitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938475 (0.053):
[sieve:: kuṇḍalī] / kuṇḍalyaratnivistārā chāgacarmābhiveṣṭitā /
vājivālāmbarānaddhatalā cālanikā parā // Rcūm_3.19 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938484 (0.0):
kuṇḍalyaratnivistārā chāgacarmābhiveṣṭitā / / vājivālāmbarānaddhatalā cālanikā parā /
tayā pracālanaṃ kuryāddhartuṃ sūkṣmataraṃ rajaḥ / / {aṅgāra}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938487 (0.011):
vājivālāmbarānaddhatalā cālanikā parā / / tayā pracālanaṃ kuryāddhartuṃ sūkṣmataraṃ rajaḥ // VRrs_7.13 //
śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā aṅgārāḥ kokilāḥ matāḥ // Rcūm_3.20 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938630 (0.007):
* sitopalā kaṭhinī phulakaḍī iti bhāṣā // VRrsBo_7.14;1 / [charcoal] / śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā aṅgārāḥ kokilā matāḥ // VRrs_7.15 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612772 (0.007):
śikhitrā govaraṃ caiva śarkarā ca sitopalā // VRrs_7.14 // / śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā aṅgārāḥ kokilā matāḥ // VRrs_7.15 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394173 (0.044):
/ śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā aṅgārāḥ koliśā matāḥ // Āk_2,1.352 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938659 (0.048):
* pāvakena vahninā bhuktvā ucchiṣṭāḥ parityaktā aṅgārāḥ śikhitrāḥ / kokilāśca matāḥ // VRrsṬī_7.15;3
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385195 (0.058):
/ śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā mṛtāṅgārāśca kokilāḥ /
kokilāśceti te'ṅgārāḥ nirvāṇāḥ payasā vinā / / {upala}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612778 (0.043):
śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā aṅgārāḥ kokilā matāḥ // VRrs_7.15 // / kokilāś cetitāṅgārā nirvāṇāḥ payasā vinā // VRrs_7.16 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394177 (0.053):
śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā aṅgārāḥ koliśā matāḥ // Āk_2,1.352 // / kokilāśceti cāṅgārā nirvāṇāḥ payasā vinā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938699 (0.064):
kokilāś cetitāṅgārā nirvāṇāḥ payasā vinā // VRrs_7.16 //
piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇamupalaṃ cotpalaṃ tathā // Rcūm_3.21 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956707 (0.0):
[synonyms for upala] / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam utpalaṃ copalaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612781 (0.007):
kokilāś cetitāṅgārā nirvāṇāḥ payasā vinā // VRrs_7.16 // / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam upalaṃ cotpalaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616371 (0.007):
puṭaṃ vijñāya dātavyam ūhāpohavicakṣaṇaiḥ // VRrs_10.64 // / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam utpalaṃ copalaṃ tathā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458072 (0.032):
{synonyms for dried cowdung} / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇamupalaṃ cotpalaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938740 (0.032):
[dried cowdung] / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam upalaṃ cotpalaṃ tathā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494533 (0.041):
utpalaṃ piṣṭakaṃ chāṇam $ upalaṃ ca gariṇḍakam & / chagaṇopalasārī ca % navāri chagaṇābhidhāḥ // YRps_10.53 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377857 (0.041):
utpalaṃ piṣṭakaṃ chāṇam upalaṃ ca gariṇḍakam / / chagaṇopalasārī ca navāri chagaṇābhidhāḥ // YRps_10.53 //
karaṇḍopalasārī ca saṃśuṣkachagaṇābhidhāḥ /
{bottle} / kūpikā champikā siddhā golā caiva karaṇḍikā // Rcūm_3.22 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938772 (0.0):
kācāyomṛdvarāṭānāṃ kūpikā caṣakāni ca // VRrs_7.18 // / [bottle] / kūpikā kupikā siddhā golā caiva giriṇḍikā // VRrs_7.19 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612799 (0.056):
kācāyomṛdvarāṭānāṃ kūpikā caṣakāni ca // VRrs_7.18 // / kūpikā kupikā siddhā golā caiva giriṇḍikā // VRrs_7.19 //
{caṣaka} / caṣakā ca kaṭorī ca vāṭikā ghoṭikā tathā / / kacolī grāhikā ceti nāmānyekārthakāni hi // Rcūm_3.23 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389301 (0.0):
caṣakaṃ ca kaṭhorī ca vāṭikā khorikā tathā / / kañcolī grāhikā ceti nāmānyekārthakāni hi // Āk_1,26.239 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938783 (0.012):
caṣakaṃ ca kaṭorī ca vāṭikā khārikā tathā / / kañcolī grāhikā ceti nāmānyekārthakāni hi // VRrs_7.20 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938772 (0.050):
kūpikā kupikā siddhā golā caiva giriṇḍikā // VRrs_7.19 // / [caṣakaparyāyāḥ]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612803 (0.052):
kūpikā kupikā siddhā golā caiva giriṇḍikā // VRrs_7.19 // / caṣakaṃ ca kaṭorī ca vāṭikā khārikā tathā /
{raskarm meṃ kaisā vaidy ko rakhe} / rasasaṃhitayor vaidyāḥ nighaṇṭujñāśca vārttikāḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938896 (0.0):
anyathā tadgataṃ tejaḥ parigṛhṇanti bhairavāḥ // VRrs_7.23 // / rasasaṃcintakā vaidyā nighaṇṭujñāśca vārttikāḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612862 (0.0):
rasasaṃcintakā vaidyā nighaṇṭujñāśca vārttikāḥ / / sarvadeśajabhāṣājñāḥ saṃgrāhyāste 'pi sādhakaiḥ // VRrs_7.24 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4453601 (0.039):
nānopakaraṇopetāṃ prākāreṇa suśobhitām // Rcūm_3.2 // / {rasśālā meṃ kahāṃ kyā kareṃ?}
sarvadeśajabhāṣājñāḥ saṃgrāhyāste'pi sādhakaiḥ // Rcūm_3.24 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938903 (0.0):
rasasaṃcintakā vaidyā nighaṇṭujñāśca vārttikāḥ / / sarvadeśajabhāṣājñāḥ saṃgrāhyāste'pi sādhakaiḥ // VRrs_7.24 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612869 (0.0):
rasasaṃcintakā vaidyā nighaṇṭujñāśca vārttikāḥ / / sarvadeśajabhāṣājñāḥ saṃgrāhyāste 'pi sādhakaiḥ // VRrs_7.24 //
dharmiṣṭhaḥ satyavāg vidvān śivakeśavapūjakaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938925 (0.0):
sodyamāḥ śucayaḥ śūrā baliṣṭhāḥ paricārakāḥ // VRrs_7.26 // / dharmiṣṭhaḥ satyavāgvidvān śivakeśavapūjakaḥ /
sadayaḥ padmahastaśca saṃyojyo rasavaidyake // Rcūm_3.25 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938933 (0.0):
dharmiṣṭhaḥ satyavāgvidvān śivakeśavapūjakaḥ / / sadayaḥ padmahastaśca saṃyojyo rasavaidyake // VRrs_7.27 //
patākākumbhapāthojamatsyacāpāṅkapāṇikaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938940 (0.0):
sadayaḥ padmahastaśca saṃyojyo rasavaidyake // VRrs_7.27 // / patākākumbhapāthojamatsyacāpāṅkapāṇikaḥ /
anāmādhaḥ stharesvāṅkaḥ sa syādamṛtahastavān // Rcūm_3.26 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938949 (0.017):
anāmādhastharekhāṅkaḥ sa syādamṛtahastavān // VRrs_7.28 //
{alchemist:: bad variant} / adeśikaḥ kṛpāmukto lubdho yuktivivarjitaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938955 (0.049):
adeśikaḥ kṛpāmukto lubdho guruvivarjitaḥ /
kṛṣṇarekhākaro vaidyo dagdhahasto vivarjitaḥ // Rcūm_3.27 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938961 (0.0):
adeśikaḥ kṛpāmukto lubdho guruvivarjitaḥ / / kṛṣṇarekhākaro vaidyo dagdhahastaḥ sa ucyate // VRrs_7.29 //
rasapākāvasāne hi sadāghoraṃ ca jāpayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938908 (0.040):
sarvadeśajabhāṣājñāḥ saṃgrāhyāste'pi sādhakaiḥ // VRrs_7.24 // / rasapākāvasānaṃ hi sadāghoraṃ ca jāpayet // VRrs_7.25 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612873 (0.051):
sarvadeśajabhāṣājñāḥ saṃgrāhyāste 'pi sādhakaiḥ // VRrs_7.24 // / rasapākāvasānaṃ hi sadāghoraṃ ca jāpayet // VRrs_7.25 //
{assistant} / sodyamāḥ śucayaḥ śūrāḥ baliṣṭhāḥ paricārakāḥ // Rcūm_3.28 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938917 (5.960):
rasapākāvasānaṃ hi sadāghoraṃ ca jāpayet // VRrs_7.25 // / sodyamāḥ śucayaḥ śūrā baliṣṭhāḥ paricārakāḥ // VRrs_7.26 //
bhūtavigrahamantrajñāste yojyā nidhisādhane /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938969 (0.042):
nigrahamantrajñāste yojyā nidhisādhane // VRrs_7.30 //
baliṣṭhāḥ sattvavantaśca raktākṣāḥ kṛṣṇavigrahāḥ // Rcūm_3.29 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938976 (0.025):
baliṣṭhāḥ satyavantaśca raktākṣāḥ kṛṣṇavigrahāḥ /
bhūtatrāsanavidyāśca te yojyāḥ balisādhane /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938982 (1.192):
baliṣṭhāḥ satyavantaśca raktākṣāḥ kṛṣṇavigrahāḥ / / bhūtatrāsanavidyāśca te yojyā balisādhane // VRrs_7.31 //
nirlobhāḥ satyavaktāro devabrāhmaṇapūjakāḥ // Rcūm_3.30 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938987 (0.0):
bhūtatrāsanavidyāśca te yojyā balisādhane // VRrs_7.31 // / nirlobhāḥ satyavaktāro devabrāhmaṇapūjakāḥ /
yaminaḥ pathyabhoktāro yojanīyā rasāyane / / dhanavanto vadānyāśca sarvopaskarasaṃyutāḥ // Rcūm_3.31 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938999 (0.008):
nirlobhāḥ satyavaktāro devabrāhmaṇapūjakāḥ / / yaminaḥ pathyabhoktāro yojanīyā rasāyane // VRrs_7.32 //
guruvākyaratā nityaṃ dhātuvādeṣu te śubhāḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939005 (0.0):
dhanavanto vadānyāśca sarvopaskarasaṃyutāḥ / / guruvākyaratā nityaṃ dhātuvādeṣu te śubhāḥ // VRrs_7.33 //
{collectors of drugs} / tattadauṣadhanāmajñāḥ śucayo vañcanojjhitāḥ // Rcūm_3.32 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939015 (0.0):
tattadauṣadhanāmajñāḥ śucayo vañcanojjhitāḥ /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10243317 (0.049):
87.35a nānāvidhāni virutāni hi chippikāyās / 87.35b tasyāḥ śubhāḥ kulukulur na śubhās tu śeṣāḥ/
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731505 (0.056):
punarevamaparamantrāḥ siddhāḥ sarvakarmakarāḥ śubhāḥ | / sarvakāmaṃdadā bhadrāsyaṃprabhāṣe śṛṇuṣva ca ||
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519854 (0.059):
samāḥsnigdhādṛḍhāḥsthūlāḥkaṃṭakaiḥsaṃyutāḥśubhāḥ // ŚivP_1,25.21ab/ / rudrākṣāḥkāmadādevibhuktimuktipradāḥ sadā // ŚivP_1,25.21cd/
nānāviṣayabhāṣājñāste matā bheṣajāhṛtau /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939023 (0.0):
tattadauṣadhanāmajñāḥ śucayo vañcanojjhitāḥ / / nānāviṣayabhāṣājñāste matā bheṣajāhṛtau // VRrs_7.34 //
śucīnāṃ satyavākyānāmāstikānāṃ manasvinām // Rcūm_3.33 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939027 (0.009):
nānāviṣayabhāṣājñāste matā bheṣajāhṛtau // VRrs_7.34 // / śucīnāṃ satyavākyānāmāstikānāṃ manasvinām /
sandehojjhitacittānāṃ rasaḥ sidhyati nānyathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939030 (0.064):
śucīnāṃ satyavākyānāmāstikānāṃ manasvinām / / saṃdehojjhitacittānāṃ rasaḥ sidhyati sarvadā // VRrs_7.35 //
daśāṣṭakriyayā siddhe rase 'sau sādhakottamaḥ // Rcūm_3.34 //
mahāraso 'yam ityuktvā sevetānyatra taṃ rasaṃ / / rasasiddho bhavenmartyo dātā bhoktā na yācakaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939058 (0.0):
hā raso naṣṭamityuktvā sevetānyatra taṃ rasam // VRrs_7.36 // / rasasiddho bhavenmartyo dātā bhoktā na yācakaḥ /
jarāmukto jagatpūjyo divyakāntiḥ sadā sukhī // Rcūm_3.35 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939066 (0.0):
rasasiddho bhavenmartyo dātā bhoktā na yācakaḥ / / jarāmukto jagatpūjyo divyakāntiḥ sadā sukhī // VRrs_7.37 //
Rcūm, 4 / kathyate somadevena mugdhavaidyaprabuddhaye /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939073 (1.192):
jarāmukto jagatpūjyo divyakāntiḥ sadā sukhī // VRrs_7.37 // / VRrs, 8 / kathyate somadevena mugdhavaidyaprabuddhaye /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613035 (0.010):
jarāmukto jagatpūjyo divyakāntiḥ sadā sukhī // VRrs_7.37 // / kathyate somadevena mugdhavaidyaprabuddhaye /
paribhāṣā rasendrasya śāstraiḥ siddhaiśca bhāṣitā // Rcūm_4.1 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939076 (0.0):
kathyate somadevena mugdhavaidyaprabuddhaye / / paribhāṣā rasendrasya śāstraiḥ siddhaiśca bhāṣitā // VRrs_8.1 //
{dhānvantarabhāga} / ardhaṃ siddharasasya tailaghṛtayorlehasya bhāgo'ṣṭamaḥ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939089 (0.0):
[dhanvantaribhāga] / ardhaṃ siddharasasya tailaghṛtayorlehasya bhāgo'ṣṭamaḥ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613052 (0.0):
paribhāṣā rasendrasya śāstraiḥ siddhaiśca bhāṣitā // VRrs_8.1 // / ardhaṃ siddharasasya tailaghṛtayorlehasya bhāgo 'ṣṭamaḥ
saṃsiddhākhilalohacūrṇavaṭakādīnāṃ tathā saptamaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939095 (0.0):
ardhaṃ siddharasasya tailaghṛtayorlehasya bhāgo'ṣṭamaḥ / saṃsiddhākhilalohacūrṇavaṭakādīnāṃ tathā saptamaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613054 (0.0):
ardhaṃ siddharasasya tailaghṛtayorlehasya bhāgo 'ṣṭamaḥ / saṃsiddhākhilalohacūrṇavaṭakādīnāṃ tathā saptamaḥ /
yo dīyeta bhiṣagvarāya gadibhirnirdiśya dhanvantariṃ sarvārogyasukhāptaye
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939107 (0.0):
saṃsiddhākhilalohacūrṇavaṭakādīnāṃ tathā saptamaḥ / / yo dīyeta bhiṣagvarāya gadibhirnirdiśya dhanvantarim sarvārogyasukhāptaye
nigadito bhāgaḥ sa dhānvantaraḥ // Rcūm_4.2 // / {rudrabhāga}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939108 (0.0):
yo dīyeta bhiṣagvarāya gadibhirnirdiśya dhanvantarim sarvārogyasukhāptaye / nigadito bhāgaḥ sa dhanvantareḥ // VRrs_8.2 //
bhaiṣajyakrīṇitadravyabhāgaścaikādaśo hi yaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939121 (0.0):
[rudrabhāga (Def.)] / bhaiṣajyakrīṇitadravyabhāgo 'py ekādaśo hi yaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613077 (0.041):
nigadito bhāgaḥ sa dhanvantareḥ // VRrs_8.2 // / bhaiṣajyakrīṇitadravyabhāgo 'py ekādaśo hi yaḥ /
vaṇigbhyo gṛhyate vaidyai rudrabhāgaḥ sa ucyate // Rcūm_4.3 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939125 (0.0):
bhaiṣajyakrīṇitadravyabhāgo 'py ekādaśo hi yaḥ / / vaṇigbhyo gṛhyate vaidyai rudrabhāgaḥ sa ucyate // VRrs_8.3 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613087 (0.014):
vaṇigbhyo gṛhyate vaidyai rudrabhāgaḥ sa ucyate // VRrs_8.3 // / pragṛhyādhikarudrāṃśaṃ yo 'samīcīnam auṣadham /
pragṛhyādhikarudrāṃśaṃ yo'samīcīnamauṣadham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939137 (0.0):
pragṛhyādhikarudrāṃśaṃ yo 'samīcīnam auṣadham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613090 (0.012):
vaṇigbhyo gṛhyate vaidyai rudrabhāgaḥ sa ucyate // VRrs_8.3 // / pragṛhyādhikarudrāṃśaṃ yo 'samīcīnam auṣadham /
dāpayellubdhadhīrvaidyaḥ sa syādviśvāsaghātakaḥ // Rcūm_4.4 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939144 (0.0):
pragṛhyādhikarudrāṃśaṃ yo 'samīcīnam auṣadham / / dāpayellubdhadhīr vaidyaḥ sa syād viśvāsaghātakaḥ // VRrs_8.4 //
śāstreṣu vihitā śuddhirbrahmahatyākṛtāmapi / / viśvāsaghātināṃ puṃsāṃ na śuddhirmaraṇaṃ vinā // Rcūm_4.5 //
{kajjalī} / dhātubhir gandhakādyaiśca nirdravairmardito rasaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384749 (0.0):
/ dhātubhirgandhakādyaiśca nirdravairmardito rasaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939154 (0.0):
dāpayellubdhadhīr vaidyaḥ sa syād viśvāsaghātakaḥ // VRrs_8.4 // / [kajjalī] / dhātubhir gandhakādyaiśca nirdravair mardito rasaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613105 (0.030):
dāpayellubdhadhīr vaidyaḥ sa syād viśvāsaghātakaḥ // VRrs_8.4 // / dhātubhir gandhakādyaiśca nirdravair mardito rasaḥ /
suślakṣṇaḥ kajjalābhāsaḥ kajjalītyabhidhīyate // Rcūm_4.6 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384753 (0.0):
dhātubhirgandhakādyaiśca nirdravairmardito rasaḥ / / suślakṣṇaḥ kajjalābho'sau kajjalī sābhidhīyate // Āk_1,25.4 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939158 (0.0):
dhātubhir gandhakādyaiśca nirdravair mardito rasaḥ / / suślakṣṇaḥ kajjalābho 'sau kajjalītyabhidhīyate // VRrs_8.5 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613114 (0.055):
suślakṣṇaḥ kajjalābho 'sau kajjalītyabhidhīyate // VRrs_8.5 // / sadravā marditā saiva rasapaṅka iti smṛtā // VRrs_8.6 //
{rasapaṅka} / sadravā marditā saiva rasapaṅka iti smṛtaḥ // Rcūm_4.7 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939237 (0.0):
VRrsṬī_8.5;8 / [rasapaṅka] / sadravā marditā saiva rasapaṅka iti smṛtā // VRrs_8.6 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613118 (0.031):
suślakṣṇaḥ kajjalābho 'sau kajjalītyabhidhīyate // VRrs_8.5 // / sadravā marditā saiva rasapaṅka iti smṛtā // VRrs_8.6 //
{navanītapiṣṭī} / arkāṃśatulyādrasato'tha gandhānniṣkārdhatulyāttruṭiśo 'bhikhalve /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384772 (0.0):
sadrave marditaḥ so'pi iti pākarasaḥ smṛtaḥ / / / arkāṃśatulyādrasato'tha gandhānniṣkārdhatulyāttruṭiśo'pi khalve /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939251 (0.0):
sadravā marditā saiva rasapaṅka iti smṛtā // VRrs_8.6 // / [piṣṭī (1)] / arkāṃśatulyād rasato 'tha gandhān niṣkārdhatulyāt truṭiśo 'bhi khalle /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613134 (0.0):
sadravā marditā saiva rasapaṅka iti smṛtā // VRrs_8.6 // / arkāṃśatulyād rasato 'tha gandhān niṣkārdhatulyāt truṭiśo 'bhikhalle /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939284 (0.044):
* niṣkārdhatulyānniṣkārdharūpabhāgamitād ityarthaḥ // VRrsṬī_8.7;2 / * gandhakād arkāṃśatulyād rasato'rkaśabdo dvādaśasaṃkhyābodhakaḥ //
arkātape tīvratare sagharme piṣṭī bhavetsā navanītarūpā // Rcūm_4.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613142 (0.0):
arkāṃśatulyād rasato 'tha gandhān niṣkārdhatulyāt truṭiśo 'bhikhalle / / arkātape tīvratare vimardyāt piṣṭī bhavet sā navanītarūpā // VRrs_8.7 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384779 (0.028):
arkāṃśatulyādrasato'tha gandhānniṣkārdhatulyāttruṭiśo'pi khalve / / arkātape tīvratare vimardyātpiṣṭirbhavetsā navanītarūpā // Āk_1,25.5 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939258 (0.030):
arkāṃśatulyād rasato 'tha gandhān niṣkārdhatulyāt truṭiśo 'bhi khalle / / arkātape tīvratare vimardyāt piṣṭī bhavet sā navanītarūpā // VRrs_8.7 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21140786 (0.062):
sūryagharme sutīvrake YRps_2.45b / sūryātape dinaikaikaṃ YRps_2.39a
khalve vimardya gandhena dugdhena saha pāradam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384785 (0.0):
arkātape tīvratare vimardyātpiṣṭirbhavetsā navanītarūpā // Āk_1,25.5 // / khalve vimardya gandhena dugdhena saha pāradam // Āk_1,25.6 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939384 (0.0):
* asyā nāmāntaraṃ gandhakapiṣṭīti // VRrsṬī_8.7;11 / [piṣṭī (2)] / khalle vimardya gandhena dugdhena saha pāradam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613145 (0.033):
arkātape tīvratare vimardyāt piṣṭī bhavet sā navanītarūpā // VRrs_8.7 // / khalle vimardya gandhena dugdhena saha pāradam /
peṣaṇāt piṣṭatāṃ yāti sāpi piṣṭī matā paraiḥ // Rcūm_4.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939391 (0.0):
khalle vimardya gandhena dugdhena saha pāradam / / peṣaṇāt piṣṭatāṃ yāti sā piṣṭīti matā paraiḥ // VRrs_8.8 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384792 (0.027):
khalve vimardya gandhena dugdhena saha pāradam // Āk_1,25.6 // / peṣaṇātpiṣṭitāṃ yāti sā piṣṭīti matā paraiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613154 (0.060):
peṣaṇāt piṣṭatāṃ yāti sā piṣṭīti matā paraiḥ // VRrs_8.8 // / caturthāṃśasuvarṇena rasena ghṛṣṭiṣaṣṭikā /
{pātanapiṣṭī} / caturthāṃśasuvarṇena rasena kṛtapiṣṭikā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384800 (0.0):
peṣaṇātpiṣṭitāṃ yāti sā piṣṭīti matā paraiḥ / / / caturthāṃśasuvarṇena rasena kṛtapiṣṭikā // Āk_1,25.7 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939396 (0.0):
peṣaṇāt piṣṭatāṃ yāti sā piṣṭīti matā paraiḥ // VRrs_8.8 // / [pātanapiṣṭī]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613158 (0.048):
peṣaṇāt piṣṭatāṃ yāti sā piṣṭīti matā paraiḥ // VRrs_8.8 // / caturthāṃśasuvarṇena rasena ghṛṣṭiṣaṣṭikā /
bhavetpātanapiṣṭī sā rasasyottamasiddhidā // Rcūm_4.10 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384801 (0.0):
caturthāṃśasuvarṇena rasena kṛtapiṣṭikā // Āk_1,25.7 // / bhavetpātanapiṣṭī sā tathā rūpyādibhiḥ kṛtā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939405 (0.0):
caturthāṃśasuvarṇena rasena ghṛṣṭiṣaṣṭikā / / bhavet pātanapiṣṭī sā rasasyottamasiddhidā // VRrs_8.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613168 (0.060):
bhavet pātanapiṣṭī sā rasasyottamasiddhidā // VRrs_8.9 // / rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam /
{hematārayoḥ kṛṣṭī} / rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384816 (0.0):
/ rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam // Āk_1,25.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939540 (0.0):
dehalohakaratvarūpottamasiddhipradaśca bhavatītyarthaḥ // VRrsṬī_8.9;6 / [kṛṣṭī] / rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942423 (0.0):
* hemakṛṣṭerlakṣaṇaṃ tu // VRrsṬī_8.51;4 / * rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613172 (0.050):
bhavet pātanapiṣṭī sā rasasyottamasiddhidā // VRrs_8.9 // / rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam /
samutthitaṃ hi bahuśaḥ sā kṛṣṭī hematārayoḥ // Rcūm_4.11 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384819 (0.0):
rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam // Āk_1,25.8 // / samutthitaṃ ca bahuśaḥ sā kṛṣṭī hematārayoḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939544 (0.0):
rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam / / samutthitaṃ ca bahuśaḥ sā kṛṣṭī hematārayoḥ // VRrs_8.10 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942426 (0.0):
* rūpyaṃ vā jātarūpaṃ vā rasagandhādibhirhatam / / * samutthitaṃ ca bahuśaḥ sā kṛṣṭī hematārayoḥ // VRrsṬī_8.51;5
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613180 (0.058):
samutthitaṃ ca bahuśaḥ sā kṛṣṭī hematārayoḥ // VRrs_8.10 // / piṣṭīṃ kṣipet suvarṇātarna varṇo hīyate tayā // VRrs_8.11 //
{svarṇakṛṣṭī} / kṛṣṭī kṣiptā suvarṇāntarna varṇo hīyate tayā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384828 (0.039):
kṛṣṭīṃ kṣiptvā suvarṇānte na varṇo hīyate tayā // Āk_1,25.9 // / svarṇakṛṣṭyā kṛtaṃ bījaṃ rasasya parirañjanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939609 (0.064):
piṣṭīṃ kṣipet suvarṇāntar na varṇo hīyate tayā // VRrs_8.11 //
svarṇakṛṣṭyā kṛtaṃ bījaṃ rasasya parirañjanam // Rcūm_4.12 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384832 (0.0):
kṛṣṭīṃ kṣiptvā suvarṇānte na varṇo hīyate tayā // Āk_1,25.9 // / svarṇakṛṣṭyā kṛtaṃ bījaṃ rasasya parirañjanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939638 (0.0):
svarṇakṛṣṭyā kṛtaṃ bījaṃ rasasya parirañjanam // VRrs_8.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613196 (0.036):
piṣṭīṃ kṣipet suvarṇātarna varṇo hīyate tayā // VRrs_8.11 // / svarṇakṛṣṭyā kṛtaṃ bījaṃ rasasya parirañjanam // VRrs_8.12 //
{varalohaka} / tāmraṃ tīkṣṇasamāyuktaṃ drutaṃ nikṣipya bhūriśaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384841 (0.0):
svarṇakṛṣṭyā kṛtaṃ bījaṃ rasasya parirañjanam / / / tāmraṃ tīkṣṇasamāyuktaṃ drutaṃ nikṣipya bhūriśaḥ // Āk_1,25.10 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939794 (0.0):
[varalohakam] / tāmraṃ tīkṣṇasamāyuktaṃ drutaṃ nikṣipya bhūriśaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613199 (0.009):
svarṇakṛṣṭyā kṛtaṃ bījaṃ rasasya parirañjanam // VRrs_8.12 // / tāmraṃ tīkṣṇasamāyuktaṃ drutaṃ nikṣipya bhūriśaḥ /
sagandhe lakucadrāve nirgataṃ varalohakam // Rcūm_4.13 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384847 (0.024):
tāmraṃ tīkṣṇasamāyuktaṃ drutaṃ nikṣipya bhūriśaḥ // Āk_1,25.10 // / sagandhe likucadrāve nirgataṃ varalohakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939800 (0.028):
tāmraṃ tīkṣṇasamāyuktaṃ drutaṃ nikṣipya bhūriśaḥ / / sagandhalakucadrāve nirgataṃ varalohakam // VRrs_8.13 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613209 (0.046):
sagandhalakucadrāve nirgataṃ varalohakam // VRrs_8.13 // / tena raktīkṛtaṃ svarṇaṃ hemaraktītyudāhṛtam // VRrs_8.14 //
{svarṇaraktī} / tena raktīkṛtaṃ svarṇaṃ svarṇaraktītyudāhṛtam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939866 (0.012):
[hemaraktī] / tena raktīkṛtaṃ svarṇaṃ hemaraktītyudāhṛtam // VRrs_8.14 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613212 (0.017):
sagandhalakucadrāve nirgataṃ varalohakam // VRrs_8.13 // / tena raktīkṛtaṃ svarṇaṃ hemaraktītyudāhṛtam // VRrs_8.14 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384856 (0.033):
/ tena raktīkṛtaṃ svarṇaṃ hemaraktītyudāhṛtā // Āk_1,25.11 //
nikṣiptā sā drute svarṇe varṇotkarṣavidhāyinī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384861 (0.0):
tena raktīkṛtaṃ svarṇaṃ hemaraktītyudāhṛtā // Āk_1,25.11 // / nikṣiptā sā drute svarṇe varṇotkarṣavidhāyinī /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939871 (0.0):
tena raktīkṛtaṃ svarṇaṃ hemaraktītyudāhṛtam // VRrs_8.14 // / nikṣiptā sā drute svarṇe varṇotkarṣavidhāyinī /
tārasya rañjanī cāpi bījarāgavidhāyinī // Rcūm_4.14 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384867 (0.0):
nikṣiptā sā drute svarṇe varṇotkarṣavidhāyinī / / tārasya rañjanī cāpi bījarāgavidhāyinī // Āk_1,25.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939877 (0.0):
nikṣiptā sā drute svarṇe varṇotkarṣavidhāyinī / / tārasya rañjanī cāpi bījarāgavidhāyinī // VRrs_8.15 //
{tāraraktī} / evameva prakartavyā tāraraktī manoharā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384871 (0.0):
tārasya rañjanī cāpi bījarāgavidhāyinī // Āk_1,25.12 // / evameva prakartavyā tāraraktī manoharā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939884 (0.0):
tārasya rañjanī cāpi bījarāgavidhāyinī // VRrs_8.15 // / [tāraraktī] / evameva prakartavyā tāraraktī manoharā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613230 (0.010):
tārasya rañjanī cāpi bījarāgavidhāyinī // VRrs_8.15 // / evameva prakartavyā tāraraktī manoharā /
rañjanī khalu rūpyasya bījānāmapi rañjanī // Rcūm_4.15 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384874 (0.0):
evameva prakartavyā tāraraktī manoharā / / rañjanī khalu rūpyasya bījānāmapi rañjanī // Āk_1,25.13 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939888 (0.0):
evameva prakartavyā tāraraktī manoharā / / rañjanī khalu rūpyasya bījānāmapi rañjanī // VRrs_8.16 //
{candrānalayor dalam} / mṛtena vā baddharasena vānyallohena vā sādhitamanyaloham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939953 (0.0):
[dala] / mṛtena vā baddharasena vānyallohena vā sādhitamanyaloham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384886 (0.021):
/ mṛtena vā baddharasena vānyalohena vā sādhitamanyaloham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613240 (0.057):
rañjanī khalu rūpyasya bījānāmapi rañjanī // VRrs_8.16 // / mṛtena vā baddharasena vānyallohena vā sādhitamanyaloham /
sitatvapītatvamupāgataṃ taddalaṃ hi candrānalayoḥ prasiddham // Rcūm_4.16
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384893 (0.0):
mṛtena vā baddharasena vānyalohena vā sādhitamanyaloham / / sitaṃ hi pītatvamupāgataṃ taddalaṃ hi candrānalayoḥ prasiddham //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939960 (0.0):
mṛtena vā baddharasena vānyallohena vā sādhitamanyaloham / / sitaṃ ca pītatvamupāgataṃ taddalaṃ hi candrānalayoḥ prasiddham //
{sitapītadala} / ābhāsakṛtabaddhena rasena saha yojitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939969 (0.0):
māsakṛtabaddhena rasena saha yojitam / / sādhitaṃ vānyalohena sitaṃ pītaṃ ca taddalam // VRrs_8.18 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384901 (0.029):
ābhāsamṛtabandhena rasena saha yojitam / / sādhitaṃ vānyalohena sitaṃ pītaṃ hi taddalam // Āk_1,25.15 //
sādhitaṃ cānyalohena sitaṃ pītaṃ hi taddalam // Rcūm_4.17 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384907 (0.0):
ābhāsamṛtabandhena rasena saha yojitam / / sādhitaṃ vānyalohena sitaṃ pītaṃ hi taddalam // Āk_1,25.15 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3939974 (0.0):
māsakṛtabaddhena rasena saha yojitam / / sādhitaṃ vānyalohena sitaṃ pītaṃ ca taddalam // VRrs_8.18 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613267 (0.047):
sādhitaṃ vānyalohena sitaṃ pītaṃ ca taddalam // VRrs_8.18 // / mākṣikeṇa hataṃ tāmraṃ daśavāraṃ samutthitam /
{ayonāga} / tāpyena nihataṃ kāntaṃ saptavāraṃ samutthitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384912 (0.0):
sādhitaṃ vānyalohena sitaṃ pītaṃ hi taddalam // Āk_1,25.15 // / / tāpyena nihataṃ kāntaṃ saptavāraṃ samutthitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21395649 (0.056):
balinā nihataṃ tāmraṃ saptavāraṃ samutthitam / / sarvadoṣavinirmuktaṃ bhavedamṛtasannibham // Āk_2,4.15 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4466938 (0.056):
balinā nihataṃ tāmraṃ saptavāraṃ samutthitam /
śilayāpyāhataṃ nāgaṃ vāraṃ vāraṃ samutthitam // Rcūm_4.18 //
tad dvayaṃ dvipalaṃ cātha tāpyabhasma paladvayam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384923 (0.037):
tāpyena nihataṃ kāntaṃ saptavāraṃ samutthitam / / taddvayaṃ dvipalaṃ vātha tāmrabhasma paladvayam // Āk_1,25.16 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345480 (0.062):
taṃ rasaṃ palamekaṃ ca hemabhasma paladvayam /
sarvaṃ nikṣipya mūṣāyāṃ saptavāraṃ dhamed dṛḍham // Rcūm_4.19 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384929 (0.0):
taddvayaṃ dvipalaṃ vātha tāmrabhasma paladvayam // Āk_1,25.16 // / sarvaṃ nikṣipya mūṣāyāṃ saptavāraṃ dhameddṛḍham /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4466853 (0.063):
tattāmraṃ tulyabhāgena hemamākṣikasaṃyutam // Rcūm_14.52 // / dhamed atidṛḍhāṅgāraiś caikavāramataḥ param /
tad ayonāgamityuktaṃ sādhakaṃ dehalohayoḥ / / rasena sāraṇāyantre tadīyā guṭikā kṛtā // Rcūm_4.20 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384939 (0.0):
sarvaṃ nikṣipya mūṣāyāṃ saptavāraṃ dhameddṛḍham / / tadayonāgamityuktaṃ sādhakaṃ dehalohayoḥ // Āk_1,25.17 //
sā dhṛtā vadane hanti mehavyūhamaśeṣataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384945 (0.047):
rasena sāraṇāyantre tadīyā gulikā kṛtā / / sā dhṛtā vadane hanti meharogānaśeṣataḥ // Āk_1,25.18 //
kurute dantadārḍhyaṃ ca dṛṣṭiṃ gṛdhradṛśāviva /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384949 (0.054):
sā dhṛtā vadane hanti meharogānaśeṣataḥ // Āk_1,25.18 // / kurute dantadārḍhyaṃ ca dṛśau gṛdhradṛśāviva /
tathānyān netrajān rogān rogān jatrūrdhvasambhavān // Rcūm_4.21 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384957 (0.041):
tathānyān kṣetrajānrogān rogāñ jatrūrdhvasaṃbhavān // Āk_1,25.19 //
{śulbanāga} / mākṣikeṇa hataṃ tāmraṃ daśavāraṃ samutthitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384967 (0.0):
tathānyān kṣetrajānrogān rogāñ jatrūrdhvasaṃbhavān // Āk_1,25.19 // / <śulvanāgam> / mākṣikeṇa hataṃ tāmraṃ daśavāraṃ samutthitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940057 (0.0):
* ravā iti nāmnā loke prasiddham // VRrsṬī_8.18;6 / [śulbanāga] / mākṣikeṇa hataṃ tāmraṃ daśavāraṃ samutthitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613270 (0.051):
sādhitaṃ vānyalohena sitaṃ pītaṃ ca taddalam // VRrs_8.18 // / mākṣikeṇa hataṃ tāmraṃ daśavāraṃ samutthitam /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4466938 (0.060):
balinā nihataṃ tāmraṃ saptavāraṃ samutthitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21395649 (0.060):
balinā nihataṃ tāmraṃ saptavāraṃ samutthitam / / sarvadoṣavinirmuktaṃ bhavedamṛtasannibham // Āk_2,4.15 //
tadvadviśuddhanāgaṃ hi dvitayaṃ taccatuṣpalam // Rcūm_4.22 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384972 (0.0):
mākṣikeṇa hataṃ tāmraṃ daśavāraṃ samutthitam / / tadvadviśuddhanāgaṃ hi dvitayaṃ taccatuṣpalam // Āk_1,25.20 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940063 (0.0):
mākṣikeṇa hataṃ tāmraṃ daśavāraṃ samutthitam / / tadvadviśuddhanāgaṃ hi dvitayaṃ taccatuṣpalam // VRrs_8.19 //
nīlāñjanahataṃ bhūyaḥ saptavāraṃ samutthitam / / iti saṃsiddhametaddhi śulbanāgaṃ prakīrtyate // Rcūm_4.23 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384980 (0.0):
tadvadviśuddhanāgaṃ hi dvitayaṃ taccatuṣpalam // Āk_1,25.20 // / nīlāñjanahataṃ bhūyaḥ saptavāraṃ samutthitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940071 (0.0):
tadvadviśuddhanāgaṃ hi dvitayaṃ taccatuṣpalam // VRrs_8.19 // / nīlāñjanahataṃ bhūyaḥ saptavāraṃ samutthitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613289 (0.045):
iti saṃsiddhametaddhi śulvanāgaṃ prakīrtyate // VRrs_8.20 // / sādhitastena sūtendro vadane vidhṛto nṛṇām /
sāritastena sūtendro vadane vidhṛto nṛṇām / / nihanti māsamātreṇa mehavyūhamaśeṣataḥ // Rcūm_4.24 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384992 (0.0):
sādhitastena sūtendro vadane vidhṛto nṛṇām / / nihanti māsamātreṇa mehavyūhamaśeṣataḥ // Āk_1,25.22 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940179 (0.0):
etaddravyadvaṃdvaṃ rasaśāstre śulbanāgamiti kīrtitam // VRrsṬī_8.20;4 / sādhitastena sūtendro vadane vidhṛto nṛṇām /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613292 (0.035):
iti saṃsiddhametaddhi śulvanāgaṃ prakīrtyate // VRrs_8.20 // / sādhitastena sūtendro vadane vidhṛto nṛṇām /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613301 (0.050):
nihanti māsamātreṇa mehavyūhaṃ viśeṣataḥ // VRrs_8.21 // / pathyāśanasya varṣeṇa palitavalibhiḥ saha /
pathyāśanasya varṣeṇa palitaṃ valibhiḥ saha /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384996 (0.0):
nihanti māsamātreṇa mehavyūhamaśeṣataḥ // Āk_1,25.22 // / pathyāśanasya varṣeṇa palitaṃ valibhiḥ saha /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940225 (0.020):
bhavet // VRrsṬī_8.21;2 / pathyāśanasya varṣeṇa palitavalibhiḥ saha /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613304 (0.028):
nihanti māsamātreṇa mehavyūhaṃ viśeṣataḥ // VRrs_8.21 // / pathyāśanasya varṣeṇa palitavalibhiḥ saha /
gṛdhradṛṣṭirlasatpuṣṭiḥ sarvārogyasamanvitaḥ // Rcūm_4.25 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385005 (0.0):
pathyāśanasya varṣeṇa palitaṃ valibhiḥ saha / / gṛdhradṛṣṭir lasaddṛṣṭiḥ sarvārogyasamanvitaḥ // Āk_1,25.23 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940235 (0.0):
pathyāśanasya varṣeṇa palitavalibhiḥ saha / / gṛdhradṛṣṭirlasatpuṣṭiḥ sarvārogyasamanvitaḥ // VRrs_8.22 //
{piñjarī} / lohaṃ lohāntare kṣiptaṃ dhmātaṃ nirvāpitaṃ drave /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385013 (0.0):
gṛdhradṛṣṭir lasaddṛṣṭiḥ sarvārogyasamanvitaḥ // Āk_1,25.23 // / / lohaṃ lohāntare kṣiptaṃ dhmātaṃ nirvāpitaṃ drave /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940243 (0.0):
gṛdhradṛṣṭirlasatpuṣṭiḥ sarvārogyasamanvitaḥ // VRrs_8.22 // / [piñjarī] / lohaṃ lohāntare kṣiptaṃ dhmātaṃ nirvāpitaṃ drave /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613318 (0.033):
gṛdhradṛṣṭirlasatpuṣṭiḥ sarvārogyasamanvitaḥ // VRrs_8.22 // / lohaṃ lohāntare kṣiptaṃ dhmātaṃ nirvāpitaṃ drave /
pāṇḍupītaprabhaṃ jātaṃ piñjarītyabhidhīyate // Rcūm_4.26 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385017 (0.0):
lohaṃ lohāntare kṣiptaṃ dhmātaṃ nirvāpitaṃ drave / / pāṇḍupītaprabhaṃ jātaṃ piñjarītyabhidhīyate // Āk_1,25.24 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940247 (0.0):
lohaṃ lohāntare kṣiptaṃ dhmātaṃ nirvāpitaṃ drave / / pāṇḍupītaprabhaṃ jātaṃ piñjarītyabhidhīyate // VRrs_8.23 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613328 (0.064):
pāṇḍupītaprabhaṃ jātaṃ piñjarītyabhidhīyate // VRrs_8.23 // / bhāgāḥ ṣoḍaśa tārasya tathā dvādaśa bhāsvataḥ /
{candrārka} / bhāgāḥ ṣoḍaśa tārasya tathā dvādaśa bhāskaraḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940310 (0.0):
VRrsṬī_8.23;5 / [candrārka] / bhāgāḥ ṣoḍaśa tārasya tathā dvādaśa bhāsvataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385026 (0.029):
/ bhāgāḥ ṣoḍaśa tārasya tathā dvādaśa bhāsvataḥ /
ekatrāvartitāstena candrārkamiti kathyate // Rcūm_4.27 // / {nirvāhaṇa/nirvāpaṇa}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940313 (0.030):
bhāgāḥ ṣoḍaśa tārasya tathā dvādaśa bhāsvataḥ / / ekatrāvartitāstena candrārkamiti kathyate // VRrs_8.24 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385029 (0.032):
bhāgāḥ ṣoḍaśa tārasya tathā dvādaśa bhāsvataḥ / / ekatrāvartitāste tu candrārkamiti kathyate // Āk_1,25.25 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613338 (0.059):
ekatrāvartitāstena candrārkamiti kathyate // VRrs_8.24 // / sādhyalohe 'nyalohaṃ cetprakṣiptaṃ vaṅkanālataḥ /
sādhyalohe'nyalohaṃ cet prakṣiptaṃ vaṅkanālataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940374 (0.0):
[nirvāpaṇam] / sādhyalohe 'nyalohaṃ cetprakṣiptaṃ vaṅkanālataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940414 (0.050):
* yasyāṃ kriyāyāṃ sādhyalohe nirvāhye lohe drute sati / tasmiṃstatrānyalohaṃ vaṅkanālataḥ prakṣiptaṃ vaṅkanālajadhmānenaiva drutaṃ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385038 (0.054):
dhāryalohe 'nyalohaścetprakṣipto vaṅkanālataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613342 (0.062):
ekatrāvartitāstena candrārkamiti kathyate // VRrs_8.24 // / sādhyalohe 'nyalohaṃ cetprakṣiptaṃ vaṅkanālataḥ /
nirvāpaṇaṃ tu yatproktaṃ vaidyairnirvāhaṇaṃ khalu // Rcūm_4.28 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940379 (0.014):
sādhyalohe 'nyalohaṃ cetprakṣiptaṃ vaṅkanālataḥ / / nirvāpaṇaṃ tu tatproktaṃ vaidyairnirvāhaṇaṃ khalu // VRrs_8.25 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385044 (0.018):
dhāryalohe 'nyalohaścetprakṣipto vaṅkanālataḥ / / nirvāpaṇaṃ tu tatproktaṃ vaidyairnirvāhaṇaṃ khalu // Āk_1,25.26 //
kṣepyaṃ nirvāhaṇaṃ dravyaṃ nirvāhye samabhāgikam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940387 (0.0):
kṣipennirvāpaṇaṃ dravyaṃ nirvāhye samabhāgikam / / āvāhyaṃ vāpanīye ca bhāge dṛṣṭe ca dṛṣṭavat // VRrs_8.26 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385051 (0.018):
kṣipennirvāhaṇaṃ dravye nirvāhye samabhāgikam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613359 (0.054):
kṣipennirvāpaṇaṃ dravyaṃ nirvāhye samabhāgikam / / āvāhya vāpanīye ca bhāge dṛṣṭe ca dṛṣṭavat // VRrs_8.26 //
āvāpyaṃ vāpanīye ca bhāge diṣṭe ca diṣṭavat // Rcūm_4.29 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940388 (0.0):
kṣipennirvāpaṇaṃ dravyaṃ nirvāhye samabhāgikam / / āvāhyaṃ vāpanīye ca bhāge dṛṣṭe ca dṛṣṭavat // VRrs_8.26 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385052 (1.192):
kṣipennirvāhaṇaṃ dravye nirvāhye samabhāgikam / / āvāpyaṃ vāpanīyaṃ ca bhāge dṛṣṭe ca dṛṣṭavat // Āk_1,25.27 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613360 (0.058):
kṣipennirvāpaṇaṃ dravyaṃ nirvāhye samabhāgikam / / āvāhya vāpanīye ca bhāge dṛṣṭe ca dṛṣṭavat // VRrs_8.26 //
{vāritara} / mṛtaṃ tarati tattoye lohaṃ vāritaraṃ hi tat // Rcūm_4.30 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385062 (0.003):
/ mṛtaṃ tarati yattoye lohaṃ vāritaraṃ hi tat /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940573 (0.003):
tannirvāhaṇadravyam āvāpadravyaṃ ca kṣipet // VRrsṬī_8.26;18 / [vāritaram] / mṛtaṃ tarati yattoye lohaṃ vāritaraṃ hi tat // VRrs_8.27 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613373 (0.038):
āvāhya vāpanīye ca bhāge dṛṣṭe ca dṛṣṭavat // VRrs_8.26 // / mṛtaṃ tarati yattoye lohaṃ vāritaraṃ hi tat // VRrs_8.27 //
{rekhāpūrṇa} / aṅguṣṭhatarjanīghṛṣṭaṃ tattadrekhāntare viśet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385074 (0.004):
/ aṅguṣṭhatarjanīghṛṣṭaṃ yattadrekhāntare viśet // Āk_1,25.28 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940605 (0.034):
[rekhapūrṇa] / aṅguṣṭhatarjanīghṛṣṭaṃ yat tad rekhāntare viśet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613380 (0.036):
mṛtaṃ tarati yattoye lohaṃ vāritaraṃ hi tat // VRrs_8.27 // / aṅguṣṭhatarjanīghṛṣṭaṃ yat tad rekhāntare viśet /
mṛtaṃ lohaṃ taduddiṣṭaṃ rekhāpūrṇābhidhānataḥ // Rcūm_4.31 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385078 (0.0):
aṅguṣṭhatarjanīghṛṣṭaṃ yattadrekhāntare viśet // Āk_1,25.28 // / mṛtaṃ lohaṃ taduddiṣṭaṃ rekhāpūrṇābhidhānataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940607 (0.035):
aṅguṣṭhatarjanīghṛṣṭaṃ yat tad rekhāntare viśet / / mṛtalohaṃ taduddiṣṭaṃ rekhāpūrṇābhidhānataḥ // VRrs_8.28 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613382 (0.035):
aṅguṣṭhatarjanīghṛṣṭaṃ yat tad rekhāntare viśet / / mṛtalohaṃ taduddiṣṭaṃ rekhāpūrvābhidhānataḥ // VRrs_8.28 //
{apunarbhava} / guḍaguñjāsukhasparśamadhvājyaiḥ saha yojitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385089 (0.0):
/ guḍaguñjāsukhasparśamadhvājyaiḥ saha yojitam // Āk_1,25.29 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940671 (0.0):
saṃmarditaṃ tayoḥ sūkṣmarekhāntaraṃ praviśediti // VRrsṬī_8.28;1 / [apunarbhava] / guḍaguñjāsukhasparśamadhvājyaiḥ saha yojitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613395 (0.0):
guḍaguñjāsukhasparśaṃ madhvājyaiḥ saha yojitam /
nāyāti prakṛtiṃ dhmānādapunarbhavamucyate // Rcūm_4.32 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940677 (0.0):
guḍaguñjāsukhasparśamadhvājyaiḥ saha yojitam / / nāyāti prakṛtiṃ dhmānād apunarbhavam ucyate // VRrs_8.29 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613396 (0.0):
guḍaguñjāsukhasparśaṃ madhvājyaiḥ saha yojitam / / nāyāti prakṛtiṃ dhmātād apunarbhavam ucyate // VRrs_8.29 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385096 (0.029):
guḍaguñjāsukhasparśamadhvājyaiḥ saha yojitam // Āk_1,25.29 // / na yāti prakṛtiṃ dhmānādapunarbhavamucyate /
{niruttha} / rūpyeṇa saha saṃyuktaṃ dhmātaṃ rūpyeṇa no laget /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385100 (0.034):
na yāti prakṛtiṃ dhmānādapunarbhavamucyate / / / lohena saha saṃyuktaṃ dhmātaṃ rūpyeṇa cel lihet // Āk_1,25.30 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940864 (0.035):
raupyeṇa saha saṃyuktaṃ dhmātaṃ raupyeṇa cel laget /
tadā nirutthamityuktaṃ lohaṃ tadapunarbhavam // Rcūm_4.33 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940869 (0.0):
raupyeṇa saha saṃyuktaṃ dhmātaṃ raupyeṇa cel laget / / tadā nirutthamityuktaṃ lohaṃ tad apunarbhavam // VRrs_8.31 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385110 (0.025):
lohena saha saṃyuktaṃ dhmātaṃ rūpyeṇa cel lihet // Āk_1,25.30 // / tadā nirutthamityuktaṃ lohaṃ tadapunarbhavam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613427 (0.047):
tadā nirutthamityuktaṃ lohaṃ tad apunarbhavam // VRrs_8.31 // / nirvāpaṇaviśeṣeṇa tattadvarṇaṃ bhavedyadā /
evaṃ rūpyaṃ sanāgaṃ ced dhmātaṃ tāmre lagenna hi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385116 (0.0):
evaṃ rūpyaṃ satāmraṃ ceddhmātaṃ tāmre lagenna hi // Āk_1,25.31 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940864 (0.063):
raupyeṇa saha saṃyuktaṃ dhmātaṃ raupyeṇa cel laget / / tadā nirutthamityuktaṃ lohaṃ tad apunarbhavam // VRrs_8.31 //
tadā nirutthaṃ mantavyaṃ rañjanaṃ ca bhiṣagvaraiḥ // Rcūm_4.34 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385120 (0.0):
evaṃ rūpyaṃ satāmraṃ ceddhmātaṃ tāmre lagenna hi // Āk_1,25.31 // / tadā nirutthaṃ mantavyaṃ rajataṃ ca bhiṣagvaraiḥ /
{bīja} / nirvāhaṇaviśeṣeṇa tattadvarṇaṃ bhavedyadā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940962 (0.0):
[bīja] / nirvāpaṇaviśeṣeṇa tattadvarṇaṃ bhavedyadā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385130 (0.026):
/ nirvāhaṇaviśeṣeṇa tadvadvarṇaṃ bhavedyadā // Āk_1,25.32 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27165780 (0.026):
nirvāpaṇaviśeṣeṇa tadvadvarṇaṃ bhavedyadā / / mṛdulaṃ citrasaṃskāraṃ tadbījamiti kathyate // GRhtCM_9.1:2 //
mṛdulaṃ citrasaṃskāraṃ tadbījamiti kathyate // Rcūm_4.35 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27165783 (0.0):
nirvāpaṇaviśeṣeṇa tadvadvarṇaṃ bhavedyadā / / mṛdulaṃ citrasaṃskāraṃ tadbījamiti kathyate // GRhtCM_9.1:2 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940965 (0.0):
nirvāpaṇaviśeṣeṇa tattadvarṇaṃ bhavedyadā / / mṛdulaṃ citrasaṃskāraṃ tadbījamiti kathyate // VRrs_8.32 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613441 (0.009):
mṛdulaṃ citrasaṃskāraṃ tadbījamiti kathyate // VRrs_8.32 // / idameva vinirdiṣṭaṃ vaidyairuttaraṇaṃ khalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385129 (0.064):
nirvāhaṇaviśeṣeṇa tadvadvarṇaṃ bhavedyadā // Āk_1,25.32 // / mṛdulaṃ citrasaṅkāśaṃ tad bījamiti kathyate /
idameva vinirdiṣṭaṃ vaidyairuttaraṇaṃ khalu / / {tāḍana} / saṃsṛṣṭalohayor ekalohasya parināśanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613442 (0.009):
mṛdulaṃ citrasaṃskāraṃ tadbījamiti kathyate // VRrs_8.32 // / idameva vinirdiṣṭaṃ vaidyairuttaraṇaṃ khalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385143 (0.017):
idameva hi nirdiṣṭaṃ vaidyairuttāraṇaṃ khalu // Āk_1,25.33 // / saṃsṛṣṭalohayorekalohasya parināśanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941346 (0.064):
* saṃsṛṣṭeti miśritalauhayoḥ ekalohasya parināśanaṃ
pradhmānād vaṅkanālena tattāḍanamudāhṛtam // Rcūm_4.36 // / {dhānyābhra}
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385151 (0.031):
saṃsṛṣṭalohayorekalohasya parināśanam / / / pradhmātaṃ vaṅkanālena tattāḍanamudāhṛtam // Āk_1,25.34 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613456 (0.032):
saṃspṛṣṭalohayorekalohasya parināśanam // VRrs_8.33 // / pradhmātaṃ vaṅkanālena tattāḍanamudāhṛtam // VRrs_8.34 //
cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastre baddhaṃ tu kāñjike /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924546 (0.008):
evaṃ siddhaṃ ghanaṃ sarvayogeṣu viniyojayet // VRrs_2.20 // / [dhānyābhra] / cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastrabaddhaṃ hi kāñjike /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385159 (0.024):
pradhmātaṃ vaṅkanālena tattāḍanamudāhṛtam // Āk_1,25.34 // / / cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastrabaddhaṃ hi kāñjike /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941430 (0.025):
gārākoṣṭhyāṃ kāryam // VRrsṬī_8.34;3 / [dhānyābhra] / cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastrabaddhaṃ hi kāñjike /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605565 (0.041):
evaṃ siddhaṃ ghanaṃ sarvayogeṣu viniyojayet // VRrs_2.22 // / cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastrabaddhaṃ hi kāñjike /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613458 (0.050):
pradhmātaṃ vaṅkanālena tattāḍanamudāhṛtam // VRrs_8.34 // / cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastrabaddhaṃ hi kāñjike /
niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // Rcūm_4.37 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385163 (5.960):
cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastrabaddhaṃ hi kāñjike / / niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // Āk_1,25.35 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924549 (5.960):
cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastrabaddhaṃ hi kāñjike / / niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // VRrs_2.21 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941435 (5.960):
cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastrabaddhaṃ hi kāñjike / / niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // VRrs_8.35 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605568 (5.960):
cūrṇābhraṃ śālisaṃyuktaṃ vastrabaddhaṃ hi kāñjike / / niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // VRrs_2.23 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613468 (0.050):
niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // VRrs_8.35 // / kṣārāmladrāvakairyuktaṃ dhmātamākarakoṣṭhake /
{sattva} / kṣārāmladrāvakairyuktaṃ dhmātamākarakoṣṭhake /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385170 (0.0):
niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // Āk_1,25.35 // / / kṣārāmladrāvakairyuktaṃ dhmātamākarakoṣṭhake /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941442 (0.0):
niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // VRrs_8.35 // / [sattva] / kṣārāmladrāvakairyuktaṃ dhmātamākarakoṣṭhake /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613471 (0.034):
niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // VRrs_8.35 // / kṣārāmladrāvakairyuktaṃ dhmātamākarakoṣṭhake /
yastato nirgataḥ sāraḥ sattvamityabhidhīyate // Rcūm_4.38 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385176 (0.0):
kṣārāmladrāvakairyuktaṃ dhmātamākarakoṣṭhake / / yastato nirgataḥ sāraḥ sattvam ityabhidhīyate // Āk_1,25.36 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941448 (0.0):
kṣārāmladrāvakairyuktaṃ dhmātamākarakoṣṭhake / / yastato nirgataḥ sāraḥ sattvamityabhidhīyate // VRrs_8.36 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613481 (0.053):
yastato nirgataḥ sāraḥ sattvamityabhidhīyate // VRrs_8.36 // / koṣṭhikā śikharāpūrṇaiḥ kokilair dhmānayogataḥ /
{ekakoliśikha} / koṣṭhikā śikharāpūrṇaiḥ koliśairdhmānayogataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941576 (0.063):
[(eka)kolīsaka] / koṣṭhikāśikharāpūrṇaiḥ kokilair dhmānayogataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613486 (0.064):
koṣṭhikā śikharāpūrṇaiḥ kokilair dhmānayogataḥ /
mūṣākaṇṭhamanuprāptair ekakoliśikho mataḥ // Rcūm_4.39 //
{charcoal (syn.)} / śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā mṛtāṅgārāśca kokilāḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385198 (0.0):
/ śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā mṛtāṅgārāśca kokilāḥ /
kṛṣṇāṅgāḥ koliśāśceti paryāyāste parasparam // Rcūm_4.40 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385201 (1.192):
śikhitrāḥ pāvakocchiṣṭā mṛtāṅgārāśca kokilāḥ / / kṛṣṇāṅgāḥ kokilāśceti paryāyāste parasparam // Āk_1,25.38 //
drāvaṇe sattvapāte ca mādhukāḥ khādirāḥ śubhāḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385213 (0.0):
/ drāvaṇe sattvapāte ca mādhūkāḥ khādirāḥ śubhāḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941665 (0.0):
[passendes Holz für Holzkohle] / drāvaṇe sattvapāte ca mādhukāḥ khādirāḥ śubhāḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613496 (0.010):
ākaṇṭhamanuprāpyair ekakolīsako mataḥ // VRrs_8.37 // / drāvaṇe sattvapāte ca mādhukāḥ khādirāḥ śubhāḥ /
uddrāve vaṃśajāste tu svedane bādarāḥ śubhāḥ // Rcūm_4.41 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941671 (0.0):
drāvaṇe sattvapāte ca mādhukāḥ khādirāḥ śubhāḥ / / durdrāve vaṃśajāste tu svedane bādarāḥ śubhāḥ // VRrs_8.38 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385218 (0.016):
drāvaṇe sattvapāte ca mādhūkāḥ khādirāḥ śubhāḥ / / durdrāve vaṃśajāpestu svedane bādarāḥ śubhāḥ // Āk_1,25.39 //
{hiṅgulākṛṣṭa} / vidyādharākhyayantrasthādārdrakadrāvamarditāt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941681 (0.0):
durdrāve vaṃśajāste tu svedane bādarāḥ śubhāḥ // VRrs_8.38 // / [hiṅgulākṛṣṭa] / vidyādharākhyayantrasthād ārdrakadrāvamarditāt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385227 (0.030):
durdrāve vaṃśajāpestu svedane bādarāḥ śubhāḥ // Āk_1,25.39 // / / vidyādharākhyayantrasthād ārdrakadravamarditāt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613510 (0.035):
durdrāve vaṃśajāste tu svedane bādarāḥ śubhāḥ // VRrs_8.38 // / vidyādharākhyayantrasthād ārdrakadrāvamarditāt /
samākṛṣṭo raso yo'sau hiṅgulākṛṣṭa ucyate // Rcūm_4.42 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941684 (0.0):
vidyādharākhyayantrasthād ārdrakadrāvamarditāt / / samākṛṣṭo raso yo 'sau hiṅgulākṛṣṭa ucyate // VRrs_8.39 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385230 (1.192):
vidyādharākhyayantrasthād ārdrakadravamarditāt / / samākṛṣṭo raso yo'sau hiṅgulākṛṣṭa ucyate // Āk_1,25.40 //
{ghoṣākṛṣṭa} / svalpatālayutaṃ kāṃsyaṃ vaṅkanālena tāḍitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385243 (0.0):
/ svalpatālayutaṃ kāṃsyaṃ vaṅkanālena tāḍitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941743 (0.0):
* ārdrakamarditād ityasyāgre hiṅgulāditi śeṣaḥ // VRrsṬī_8.39;6 / [ghoṣākṛṣṭa] / svalpatālayutaṃ kāṃsyaṃ vaṅkanālena tāḍitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613523 (0.051):
samākṛṣṭo raso yo 'sau hiṅgulākṛṣṭa ucyate // VRrs_8.39 // / svalpatālayutaṃ kāṃsyaṃ vaṅkanālena tāḍitam /
muktavaṅgaṃ hi tattāmraṃ ghoṣākṛṣṭam udāhṛtam // Rcūm_4.43 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385246 (0.0):
svalpatālayutaṃ kāṃsyaṃ vaṅkanālena tāḍitam / / muktavaṅgaṃ hi tattāmraṃ ghoṣākṛṣṭamudāhṛtam // Āk_1,25.41 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941746 (0.029):
svalpatālayutaṃ kāṃsyaṃ vaṅkanālena tāḍitam / / muktaraṅgaṃ hi tattāmraṃ ghoṣākṛṣṭam udāhṛtam // VRrs_8.40 //
{guhyanāga} / palaviṃśati nāgasya śuddhasya kṛtacakrikam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385255 (0.0):
/ palaviṃśati nāgasya śuddhasya kṛtacakrikam /
rūpikādugdhasampiṣṭaśilayā parilepitam // Rcūm_4.44 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385259 (0.0):
palaviṃśati nāgasya śuddhasya kṛtacakrikam / / rūpikādugdhasampiṣṭaśilāyāṃ parilepitam // Āk_1,25.42 //
śarāvasampuṭe ruddhvā pacet kroḍapuṭena tam / / tāvadvāraṃ pacedyatnādyāvadbhasma prajāyate // Rcūm_4.45 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385272 (0.0):
rūpikādugdhasampiṣṭaśilāyāṃ parilepitam // Āk_1,25.42 // / śarāvasaṃpuṭe ruddhvā pacet kroḍapuṭena tām /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3965330 (0.053):
varāṭānmṛṇmaye bhāṇḍe ruddhvā gajapuṭe pacet // VRrs_14.24 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389083 (0.056):
pācyamānauṣadhaṃ kṣiptvā śarāvadvayasampuṭe // Āk_1,26.222 // / ruddhvā garuṇḍapacanaṃ puṭaṃ taditi kathyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3968248 (0.061):
varāṭānāṃ prayatnena ruddhvā bhāṇḍe puṭe pacet // VRrs_16.30 // / svāṅgaśītaṃ samuddhṛtya tataścūrṇya varāṭakāḥ /
guḍagugguluguñjājyasāraghaiḥ parimardya tat /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616739 (0.007):
śaśāsthīni ca yogo 'yaṃ lohakāṭhinyanāśanaḥ // VRrs_10.95 // / guḍagugguluguñjājyasāraghaiṣ ṭaṅgaṇānvitaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385277 (0.017):
tāvadvāraṃ pacedyatnādyāvadbhasma prajāyate // Āk_1,25.43 // / guḍagugguluguñjājyaṭaṅkaṇaiḥ parimardya tam /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4459198 (0.022):
{drāvakavargaḥ} / guḍagugguluguñjājyasāraghaiṣṭaṅkaṇānvitaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957255 (0.043):
[varga:: melting of metals] / guḍagugguluguñjājyasāraghaiṣ ṭaṅgaṇānvitaiḥ /
mūṣāmadhye nirudhyātha dhmānādutthāpitaṃ punaḥ // Rcūm_4.46 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385282 (0.0):
guḍagugguluguñjājyaṭaṅkaṇaiḥ parimardya tam / / mūṣāmadhye nirudhyātha dhmānādutthāpitaṃ punaḥ // Āk_1,25.44 //
cakrāntena punaḥ kṛtvā palapramitapāradaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385291 (0.0):
cakrīṃ tena punaḥ kṛtvā palapramitapāradaiḥ /
liptvā limpetsitārkasya payasā śilayāpi ca // Rcūm_4.47 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385297 (0.0):
cakrīṃ tena punaḥ kṛtvā palapramitapāradaiḥ / / liptvā limpetsitārkasya payasā śilayāpi ca // Āk_1,25.45 //
pacedgajapuṭairenaṃ vārāṇāṃ khalu viṃśatiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385302 (0.040):
liptvā limpetsitārkasya payasā śilayāpi ca // Āk_1,25.45 // / pacedgajapuṭairevaṃ vārāṇāṃ khalu viṃśatiḥ /
puṭe puṭe hi nāgasya kuryādutthānaṃ khalu // Rcūm_4.48 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385305 (1.192):
pacedgajapuṭairevaṃ vārāṇāṃ khalu viṃśatiḥ / / puṭe puṭe ca nāgasya kuryādutthāpanaṃ khalu // Āk_1,25.46 //
nīlajyotirdravaiḥ samyag daśavārāṇi ḍhālayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385313 (0.0):
puṭe puṭe ca nāgasya kuryādutthāpanaṃ khalu // Āk_1,25.46 // / nīlajyotirdravaiḥ samyagdaśavārāṇi ḍhālayet /
iti siddhaṃ tataḥ sīsaṃ karṣamātrāvaśeṣitam // Rcūm_4.49 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385319 (0.019):
nīlajyotirdravaiḥ samyagdaśavārāṇi ḍhālayet / / iti siddhaṃ hi tat sīsaṃ karṣamātrāvaśeṣitam // Āk_1,25.47 //
guhyanāgākhyayā proktaṃ śreṣṭhaṃ rasarasāyanam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385322 (0.018):
iti siddhaṃ hi tat sīsaṃ karṣamātrāvaśeṣitam // Āk_1,25.47 // / guhyanāgākhyayā proktaṃ śreṣṭhaṃ rasarasāyane /
{guhyanāga:: grāsa of gold} / niṣkamātre tu nāge 'smin lohakhāryāṃ drute sati // Rcūm_4.50 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385327 (0.056):
guhyanāgākhyayā proktaṃ śreṣṭhaṃ rasarasāyane / / niṣkamātraṃ tu nāge'smin lohākhye yā drute sati // Āk_1,25.48 //
svato lakṣaguṇāṃ haimīṃ śalākāṃ grasati dhruvam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385339 (0.006):
niṣkamātraṃ tu nāge'smin lohākhye yā drute sati // Āk_1,25.48 // / svato lakṣaguṇāṃ haimīṃ śalākāṃ grasate dhruvam /
kusumbhatailataptaṃ tat svarṇam udgariti dhruvam // Rcūm_4.51 //
guhyamārgo 'yamuddiṣṭo vakti svacchandabhairavaḥ / / {varanāga}
tīkṣṇaṃ nīlāñjanopetaṃ dhmātaṃ hi bahuśo dṛḍham // Rcūm_4.52 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385359 (0.0):
guhyanāgo'yamuddiṣṭaḥ śaktisvacchandabhairavaḥ / / / tīkṣṇaṃ nīlāñjanopetaṃ dhmātaṃ hi bahuśo dṛḍham // Āk_1,25.50 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941787 (0.023):
[varanāga] / tīkṣṇanīlāñjanopetaṃ dhmātaṃ hi bahuśo dṛḍham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613535 (0.053):
muktaraṅgaṃ hi tattāmraṃ ghoṣākṛṣṭam udāhṛtam // VRrs_8.40 // / tīkṣṇanīlāñjanopetaṃ dhmātaṃ hi bahuśo dṛḍham /
mṛdu kṛṣṇaṃ drutadrāvi varanāgaṃ taducyate / / {utthāpana (def.)}
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385361 (0.059):
tīkṣṇaṃ nīlāñjanopetaṃ dhmātaṃ hi bahuśo dṛḍham // Āk_1,25.50 // / mṛdu kṛṣṇaṃ drutadrāvaṃ varanāgaṃ taducyate /
mṛtasya punarudbhūtiḥ sā coktotthāpanākhyayā // Rcūm_4.53 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941978 (0.029):
mṛtasya punarudbhūtiḥ samproktotthāpanākhyayā // VRrs_8.42 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385368 (0.035):
mṛtasya punarudbhūtiḥ sā proktotthāpanākhyayā // Āk_1,25.51 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613550 (0.046):
mṛtasya punarudbhūtiḥ samproktotthāpanākhyayā // VRrs_8.42 // / drutadravasya nikṣepo drave tad ḍhālanaṃ matam // VRrs_8.43 //
{ḍhālana} / drutadravyasya nikṣepo drave taḍḍhālanaṃ matam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942031 (0.0):
VRrsBo_8.42;2 / [ḍhālana] / drutadravyasya nikṣepo drave taḍḍhālanaṃ matam // VRrs_8.43 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385376 (1.192):
mṛtasya punarudbhūtiḥ sā proktotthāpanākhyayā // Āk_1,25.51 // / <ḍhālanam> / drutadravyasya nikṣepo drave tat ḍhālanaṃ matam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613554 (0.028):
mṛtasya punarudbhūtiḥ samproktotthāpanākhyayā // VRrs_8.42 // / drutadravasya nikṣepo drave tad ḍhālanaṃ matam // VRrs_8.43 //
{nāgasaṃbhūtacapala} / triṃśatpalamitaṃ nāgaṃ bhānudugdhena marditam // Rcūm_4.54 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385385 (0.0):
/ triṃśatpalamitaṃ nāgaṃ bhānudugdhena marditam // Āk_1,25.52 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942089 (0.0):
[capala aus Blei] / triṃśatpalamitaṃ nāgaṃ bhānudugdhena marditam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613560 (0.037):
drutadravasya nikṣepo drave tad ḍhālanaṃ matam // VRrs_8.43 // / triṃśatpalamitaṃ nāgaṃ bhānudugdhena marditam /
vimardya puṭayettāvadyāvat karṣāvaśeṣitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942094 (5.960):
triṃśatpalamitaṃ nāgaṃ bhānudugdhena marditam / / vimardya puṭayettāvadyāvatkarṣāvaśeṣitam // VRrs_8.44 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385391 (0.041):
triṃśatpalamitaṃ nāgaṃ bhānudugdhena marditam // Āk_1,25.52 // / vimṛdya puṭayet tāvad yāvat karṣāvaśeṣakam /
na tatpuṭasahasreṇa kṣayamāyāti sarvadā // Rcūm_4.55 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385398 (0.0):
vimṛdya puṭayet tāvad yāvat karṣāvaśeṣakam / / na tatpuṭasahasreṇa kṣayamāyāti sarvadā // Āk_1,25.53 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942100 (0.0):
na tatpuṭasahasreṇa kṣayamāyāti sarvathā /
capalo'yaṃ samuddiṣṭo vārttikairnāgasambhavaḥ / / {vaṅgasaṃbhūtaś capalaḥ}
itthaṃ ca capalaḥ kāryo vaṅgasyāpi na saṃśayaḥ // Rcūm_4.56 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385407 (2.980):
capalo'yaṃ samādiṣṭo vārtikairnāgasambhavaḥ / / itthaṃ hi capalaḥ kāryo vaṅgasyāpi na saṃśayaḥ // Āk_1,25.54 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942117 (2.980):
[capala aus Zinn] / itthaṃ hi capalaḥ kāryo vaṅgasyāpi na saṃśayaḥ // VRrs_8.46 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613591 (0.019):
capalo 'yaṃ samādiṣṭo vārttikair nāgasambhavaḥ // VRrs_8.45 // / itthaṃ hi capalaḥ kāryo vaṅgasyāpi na saṃśayaḥ // VRrs_8.46 //
tatspṛṣṭahastasaṃspṛṣṭaḥ kevalo badhyate rasaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385416 (0.0):
itthaṃ hi capalaḥ kāryo vaṅgasyāpi na saṃśayaḥ // Āk_1,25.54 // / tatspṛṣṭahastasaṃspṛṣṭaḥ kevalo badhyate rasaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942130 (0.0):
[capala fṃr rasabandha] / tatspṛṣṭahastasaṃspṛṣṭaḥ kevalo badhyate rasaḥ // VRrs_8.47 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613594 (0.011):
itthaṃ hi capalaḥ kāryo vaṅgasyāpi na saṃśayaḥ // VRrs_8.46 // / tatspṛṣṭahastasaṃspṛṣṭaḥ kevalo badhyate rasaḥ // VRrs_8.47 //
sa raso dhātuvādeṣu śasyate na rasāyane // Rcūm_4.57 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385420 (0.0):
tatspṛṣṭahastasaṃspṛṣṭaḥ kevalo badhyate rasaḥ / / sa raso dhātuvādeṣu śasyate na rasāyane // Āk_1,25.55 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942137 (0.0):
tatspṛṣṭahastasaṃspṛṣṭaḥ kevalo badhyate rasaḥ // VRrs_8.47 // / sa raso dhātuvādeṣu śasyate na rasāyane /
ayaṃ hi kharpaṇākhyena lokanāthena kīrtitaḥ / / {capala:: preparation}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942141 (0.008):
sa raso dhātuvādeṣu śasyate na rasāyane / / ayaṃ hi kharvaṇākhyena lokanāthena kīrtitaḥ // VRrs_8.48 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613610 (0.058):
ayaṃ hi kharvaṇākhyena lokanāthena kīrtitaḥ // VRrs_8.48 // / bhūbhujaṃgaśakṛttoyaiḥ prakṣālyāpahṛtaṃ rajaḥ /
bhrāmakāśmarajaḥ sūkṣmaṃ pañcamāṃśarasānvitam // Rcūm_4.58 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385430 (0.0):
ayaṃ hi karpaṇākhyena lokanāthena kīrtitaḥ / / bhrāmakāśmarajaḥ sūkṣmaṃ pañcamāṃśasamanvitam // Āk_1,25.56 //
kumārīmūlatoyena mardayedekavāsaram /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385436 (0.0):
bhrāmakāśmarajaḥ sūkṣmaṃ pañcamāṃśasamanvitam // Āk_1,25.56 // / kumārīmūlatoyena mardayedekavāsaram /
cāṅgerīsvarasenāpi dinamekamanāratam // Rcūm_4.59 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385444 (0.060):
kumārīmūlatoyena mardayedekavāsaram / / śārṅgerīsvarase vāpi dinamekamanāratam // Āk_1,25.57 //
evaṃ bhūnāgadhautena mardayeddivasatrayam / / athaikapalanāgena tāvatā trapuṇāpi ca // Rcūm_4.60 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385455 (1.192):
evaṃ bhūnāgadhautaṃ ca mardayeddivasadvayam / / athaikapalanāgena tāvatā trapuṇāpi ca // Āk_1,25.58 //
daśaniṣkarasendreṇa ślakṣṇāṃ piṣṭīṃ samācaret /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385459 (0.056):
athaikapalanāgena tāvatā trapuṇāpi ca // Āk_1,25.58 // / daśaniṣkarasendreṇa ślakṣṇapiṣṭaṃ samācaret /
yojayitvātha kalkena yathāpūrvaṃ vimardayet // Rcūm_4.61 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385464 (0.029):
daśaniṣkarasendreṇa ślakṣṇapiṣṭaṃ samācaret / / yojayitvādyakalkena yathāpūrvaṃ vimardayet // Āk_1,25.59 //
tataḥ sārarasendreṇa sattvena rasakasya ca / / piṣṭīṃ kṛtvā tu pūrveṇa pūrvakalkena yojayet // Rcūm_4.62 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385475 (0.0):
tataḥ śāṇarasendreṇa sattvena rasakasya ca / / piṣṭīṃ kṛtvā tu pūrveṇa pūrvakalkaiśca yojayet // Āk_1,25.60 //
agniṃ prajvālya soṣṇena kāñjikena praśoṣayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385485 (0.0):
atha prakṣālya soṣṇena kāñjikena praśoṣayet / / palārdhaṃ śuddhasasyena aṣṭaguñjārasena ca // Āk_1,25.61 //
palārdhaṃ śuddhasasyena bhṛṣṭaguñjārasena ca // Rcūm_4.63 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385492 (0.0):
atha prakṣālya soṣṇena kāñjikena praśoṣayet / / palārdhaṃ śuddhasasyena aṣṭaguñjārasena ca // Āk_1,25.61 //
vimardya kāñjikaiḥ kuryānmaricapramitā vaṭīḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385497 (0.0):
palārdhaṃ śuddhasasyena aṣṭaguñjārasena ca // Āk_1,25.61 // / vimardya kāñjikaiḥ kuryānmaricapramitā vaṭīḥ /
nirudhya vajramūṣāyāṃ saṃdhibandhaṃ vidhāya ca // Rcūm_4.64 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385501 (0.020):
vimardya kāñjikaiḥ kuryānmaricapramitā vaṭīḥ / / nirudhya vajramūṣāyāṃ sandhibandhaṃ vidhāya ca // Āk_1,25.62 //
śikhitrairnavabhiḥ samyagbhastrābhyāṃ ca dhametkhalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385507 (0.019):
nirudhya vajramūṣāyāṃ sandhibandhaṃ vidhāya ca // Āk_1,25.62 // / śikhitrair navabhiḥ samyagbhastrābhyāṃ pradhametkhalu /
tato mūṣāgataṃ sattvaṃ samādāya samantataḥ // Rcūm_4.65 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385514 (0.0):
śikhitrair navabhiḥ samyagbhastrābhyāṃ pradhametkhalu / / tato mūṣāgataṃ sattvaṃ samādāya samantataḥ // Āk_1,25.63 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336315 (0.055):
suvarṇaṃ tāpyasatvaṃ tu samaṃ mūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.396 //
dhamet prakaṭamūṣāyāṃ vaṅkanālena śuddhaye / / daśaśāṇaṃ hi tatsattvaṃ bhasmanā lavaṇena ca // Rcūm_4.66 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385525 (0.027):
tato mūṣāgataṃ sattvaṃ samādāya samantataḥ // Āk_1,25.63 // / dhametprakaṭamūṣāyāṃ vaṅkanālena śodhayet /
sakāñjikena saṃveṣṭya puṭayogena śoṣayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385526 (0.064):
daśaśāṇaṃ hi tatsatvaṃ bhasmanā lavaṇena ca // Āk_1,25.64 // / sakāñjikena saṃpeṣya puṭayogena śodhayet /
dviniṣkapramite tasmin pūrvaproktena bhasmanā // Rcūm_4.67 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385537 (0.015):
sakāñjikena saṃpeṣya puṭayogena śodhayet / / triniṣkapramite tasminpūrvaproktena bhasmanā // Āk_1,25.65 //
aśītiguṇitaṃ nāgaṃ dhmātvā nirvāhayet khalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385543 (0.0):
triniṣkapramite tasminpūrvaproktena bhasmanā // Āk_1,25.65 // / aśītiguṇitaṃ nāgaṃ dhmātvā nirvāhayet khalu /
iyatā pūrvasūto'sau jāryate na kathaṃcana // Rcūm_4.68 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385544 (0.0):
aśītiguṇitaṃ nāgaṃ dhmātvā nirvāhayet khalu / / iyatā pūrvasūto'sau kṣīyate na kathaṃcana // Āk_1,25.66 //
capalo'yaṃ samuddiṣṭo lokanāthena śambhunā / / anenāpi rasaḥ śīghraṃ badhyate pūrvavat sukham // Rcūm_4.69 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385556 (0.0):
iyatā pūrvasūto'sau kṣīyate na kathaṃcana // Āk_1,25.66 // / capalo'yaṃ samuddiṣṭo lokanāthena śambhunā /
kāravallījaṭācūrṇairdaśadhā puṭito hi sa /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385563 (0.010):
anenāpi rasaḥ śīghraṃ pūrvavad badhyate sukham // Āk_1,25.67 // / kāravallījaṭācūrṇairdaśadhā puṭito hi saḥ /
bhavennāgavinirmukto grāsaṃ gṛhṇātyaśeṣataḥ // Rcūm_4.70 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385566 (0.034):
kāravallījaṭācūrṇairdaśadhā puṭito hi saḥ / / bhavennāgavinirmukto grāsaṃ gṛhṇātyaśeṣataḥ // Āk_1,25.68 //
mukhaṃ prakaṭamūṣāyāṃ bhaveccātiguṇottaram /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385574 (0.032):
sukhaṃ prakaṭamūṣāyāṃ bhavec cātiguṇottaraḥ / / jīrṇagrāso raso hyeṣāṃ dehalohakaro bhavet // Āk_1,25.69 //
jīrṇagrāso raso hyeṣa dehalohakaro bhavet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385579 (0.022):
sukhaṃ prakaṭamūṣāyāṃ bhavec cātiguṇottaraḥ / / jīrṇagrāso raso hyeṣāṃ dehalohakaro bhavet // Āk_1,25.69 //
so'yaṃ śrīsomadevena kathito'tīva niścitam // Rcūm_4.71 //
{dhauta} / bhūbhujaṃgaśakṛttoyaiḥ prakṣālyāpahṛtaṃ rajaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942148 (0.0):
ayaṃ hi kharvaṇākhyena lokanāthena kīrtitaḥ // VRrs_8.48 // / [dhauta] / bhūbhujaṃgaśakṛttoyaiḥ prakṣālyāpahṛtaṃ rajaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385589 (0.020):
/ bhūbhujaṅgaśakṛttoyaiḥ prakṣālyāpahṛtaṃ malam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613613 (0.050):
ayaṃ hi kharvaṇākhyena lokanāthena kīrtitaḥ // VRrs_8.48 // / bhūbhujaṃgaśakṛttoyaiḥ prakṣālyāpahṛtaṃ rajaḥ /
kṛṣṇavarṇaṃ hi tatproktaṃ dhautākhyaṃ rasavādibhiḥ // Rcūm_4.72 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385597 (0.0):
bhūbhujaṅgaśakṛttoyaiḥ prakṣālyāpahṛtaṃ malam / / kṛṣṇavarṇaṃ hi tatproktaṃ dhautākhyaṃ rasavādibhiḥ // Āk_1,25.70 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942154 (0.0):
bhūbhujaṃgaśakṛttoyaiḥ prakṣālyāpahṛtaṃ rajaḥ / / kṛṣṇavarṇaṃ hi tatproktaṃ dhautākhyaṃ rasavādibhiḥ // VRrs_8.49 //
{dvaṃdvana} / dravyayormelanaṃ dhmānād dvaṃdvanaṃ parikīrtitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385603 (0.0):
kṛṣṇavarṇaṃ hi tatproktaṃ dhautākhyaṃ rasavādibhiḥ // Āk_1,25.70 // / / dravyayormelanaṃ dhmānād dvaṃdvānaṃ parikīrtitam /
bhāgādrūpyādike kṣepamanuvarṇasuvarṇake // Rcūm_4.73 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385603 (0.061):
dravyayormelanaṃ dhmānād dvaṃdvānaṃ parikīrtitam / / / bhāgādrūpyādhike kṣepamanuvarṇasavarṇakam // Āk_1,25.71 //
{bhañjinī} / dalair vā varṇikāhrāso bhañjinī vādibhirmatā /
{pataṅgī} / pataṃgikalkato jātā lohe tāratvahematā // Rcūm_4.74 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385621 (0.0):
/ pataṅgīkalkato jātā lohe tāratvahematā // Āk_1,25.72 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942497 (0.046):
pataṅgīkalkato jātā lohe tāre ca hematā /
{palikā} / dināni katicit sthitvā yātyasau palikā matā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385629 (0.042):
pataṅgīkalkato jātā lohe tāratvahematā // Āk_1,25.72 // / dināni katicit sthitvā yātyasau phullikā matā /
{pataṅgīrāga} / rañjitaśca rasāllohād dhmānādvā cirakālataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385638 (0.035):
rañjitārdharasāllohādanyadvā cirakālataḥ // Āk_1,25.73 // / viniryāti sa nirdiṣṭaḥ pataṅgīrāgasaṃjñakaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942771 (0.041):
[pataṃgīrāga] / rañjitāddhi cirāllohāddhmānādvā cirakālataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385630 (0.059):
dināni katicit sthitvā yātyasau phullikā matā / / / rañjitārdharasāllohādanyadvā cirakālataḥ // Āk_1,25.73 //
viniryāti sa nirdiṣṭaḥ pataṅgīrāgasaṃjñikaḥ // Rcūm_4.75 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385641 (0.0):
rañjitārdharasāllohādanyadvā cirakālataḥ // Āk_1,25.73 // / viniryāti sa nirdiṣṭaḥ pataṅgīrāgasaṃjñakaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942874 (0.043):
śeṣaḥ sa pataṅgīrāgasaṃjñakaḥ nirdiṣṭaḥ // VRrsBo_8.53;2 / [āvāpa, pratīvāpa, ācchādana]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942772 (0.050):
rañjitāddhi cirāllohāddhmānādvā cirakālataḥ / / viniryāsaḥ sa nirdiṣṭaḥ pataṅgīrāgasaṃjñakaḥ // VRrs_8.53 //
{āvāpa, pratīvāpa, ācchādana} / drute dravyāntare kṣepo lohādyaiḥ kriyate hi yaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385652 (0.0):
drute dravyāntarakṣepāllohādyaiḥ kriyate hi yaḥ // Āk_1,25.74 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942880 (0.018):
śeṣaḥ sa pataṅgīrāgasaṃjñakaḥ nirdiṣṭaḥ // VRrsBo_8.53;2 / [āvāpa, pratīvāpa, ācchādana] / drute dravyāntarakṣepo lohādye kriyate hi yaḥ /
sa āvāpaḥ pratīvāpaḥ sa evācchādanaṃ matam // Rcūm_4.76 // / {abhiṣeka}
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385656 (0.0):
drute dravyāntarakṣepāllohādyaiḥ kriyate hi yaḥ // Āk_1,25.74 // / sa āvāpaḥ pratīvāpastadevācchādanaṃ matam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942890 (0.0):
drute dravyāntarakṣepo lohādye kriyate hi yaḥ / / sa āvāpaḥ pratīvāpas tadevācchādanaṃ matam // VRrs_8.54 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613681 (0.0):
dravyāntarakṣepo lohādye kriyate hi yaḥ / / sa āvāpaḥ pratīvāpas tadevācchādanaṃ matam // VRrs_8.54 //
drute vahnisthite lauhe viramyāṣṭanimeṣakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385665 (0.035):
sa āvāpaḥ pratīvāpastadevācchādanaṃ matam / / / drute vahnisthite lohe viramyāṣṭanimeṣakam // Āk_1,25.75 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942950 (0.035):
* rasaprakhyaṃ jalasadṛśam ityarthaḥ // VRrsṬī_8.54;6 / [abhiṣeka] / drute vahnisthite lohe viramyāṣṭanimeṣakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613689 (0.035):
vahnisthite lohe viramyāṣṭanimeṣakam /
salilasya parikṣepaḥ so'bhiṣeka itīritaḥ // Rcūm_4.77 // / {nirvāpa}
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385666 (0.0):
drute vahnisthite lohe viramyāṣṭanimeṣakam // Āk_1,25.75 // / salilasya parikṣepaḥ so'bhiṣeka iti smṛtaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942952 (0.0):
drute vahnisthite lohe viramyāṣṭanimeṣakam / / salilasya parikṣepaḥ so 'bhiṣeka iti smṛtaḥ // VRrs_8.55 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613691 (0.0):
vahnisthite lohe viramyāṣṭanimeṣakam / / salilasya parikṣepaḥ so 'bhiṣeka iti smṛtaḥ // VRrs_8.55 //
taptasyāpsu vinikṣepo nirvāpaḥ snapanaṃ ca tat / / {Zeit fṃr pratīvāpa usw.}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3942996 (0.0):
dravībhavanānantaram apekṣya // VRrsBo_8.55;3 / [nirvāpa] / taptasyāpsu vinikṣepo nirvāpaḥ snapanaṃ ca tat // VRrs_8.56 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613696 (0.045):
salilasya parikṣepaḥ so 'bhiṣeka iti smṛtaḥ // VRrs_8.55 // / taptasyāpsu vinikṣepo nirvāpaḥ snapanaṃ ca tat // VRrs_8.56 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385684 (0.061):
uktadravye taddravatāḍanametaddhi so'bhiṣekastu / / / taptasyāpsu parikṣepo nirvāpastapanaṃ ca tat // Āk_1,25.77 //
pratīvāpādikaṃ kāryaṃ drutalohe sunirmale // Rcūm_4.78 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385692 (0.0):
prativāpyādikaṃ kāryaṃ drutalohe sunirmale /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943003 (0.013):
[Zeitpunkt fṃr āvāpa usw.] / pratīvāpādikaṃ kāryaṃ drute lohe sunirmale // VRrs_8.57 //
{śuddhāvarta} / yadā hutāśo dīptārciḥ śuklotthānasamanvitaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385702 (0.0):
<śuddhāvartaḥ> / yadā hutāśo dīptārciḥ śuklotthānasamanvitaḥ // Āk_1,25.78 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943011 (0.0):
pratīvāpādikaṃ kāryaṃ drute lohe sunirmale // VRrs_8.57 // / [śuddhāvarta] / yadā hutāśo dīptārciḥ śuklotthānasamanvitaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955201 (0.0):
* uktaṃ hi paribhāṣādhyāye / / * yadā hutāśo dīptārciḥ śuklotthānasamanvitaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613713 (0.043):
pratīvāpādikaṃ kāryaṃ drute lohe sunirmale // VRrs_8.57 // / yadā hutāśo dīptārciḥ śulkotthānasamanvitaḥ /
śuddhāvartastadā jñeyaḥ sa kālaḥ sattvanirgame // Rcūm_4.79 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385707 (0.0):
yadā hutāśo dīptārciḥ śuklotthānasamanvitaḥ // Āk_1,25.78 // / śuddhāvartastadā jñeyaḥ sa kālaḥ sattvanirgame /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943020 (0.0):
yadā hutāśo dīptārciḥ śuklotthānasamanvitaḥ / / śuddhāvartas tadā jñeyaḥ sa kālaḥ sattvanirgame // VRrs_8.58 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955207 (0.0):
* yadā hutāśo dīptārciḥ śuklotthānasamanvitaḥ / / * śuddhāvartastadā jñeyaḥ sa kālaḥ sattvanirgame /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613721 (0.0):
yadā hutāśo dīptārciḥ śulkotthānasamanvitaḥ / / śuddhāvartas tadā jñeyaḥ sa kālaḥ sattvanirgame // VRrs_8.58 //
{bījāvarta} / drāvyadravyanibhā jvālā dṛśyate dhamane yadā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943028 (0.0):
śuddhāvartas tadā jñeyaḥ sa kālaḥ sattvanirgame // VRrs_8.58 // / [bījāvarta] / drāvyadravyanibhā jvālā dṛśyate dhamane yadā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385717 (1.192):
drāvyadravyanibhā jvālā dṛśyate dhamane yadā // Āk_1,25.79 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613725 (0.055):
śuddhāvartas tadā jñeyaḥ sa kālaḥ sattvanirgame // VRrs_8.58 // / drāvyadravyanibhā jvālā dṛśyate dhamane yadā /
drāvasyonmukhatā seyaṃ bījāvartaḥ sa ucyate // Rcūm_4.80 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943031 (0.0):
drāvyadravyanibhā jvālā dṛśyate dhamane yadā / / drāvasyonmukhatā seyaṃ bījāvartaḥ sa ucyate // VRrs_8.59 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4457585 (0.062):
koṣṭhikā vividhākārāstāsāṃ lakṣaṇamucyate // Rcūm_5.127 // / {aṅgārakoṣṭhikā} / rājahastasamutsedhā tadardhāyāmavistarā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458468 (0.063):
vṛddhadāru ca śākhoṭī mohinyaṅgāravallikā // Rcūm_8.21 // / barhikā kṣīramārjārī triśūlā kṣīrakukkuṭī /
{svāṅgaśītala} / vahnisthameva śītaṃ yat taduktaṃ svāṅgaśītalam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385734 (0.0):
/ vahnisthameva śītaṃ yattaduktaṃ svāṅgaśītalam // Āk_1,25.80 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943039 (0.0):
vahnistham eva śītaṃ yattaduktaṃ svāṅgaśītalam // VRrs_8.60 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613738 (0.030):
drāvasyonmukhatā seyaṃ bījāvartaḥ sa ucyate // VRrs_8.59 // / vahnistham eva śītaṃ yattaduktaṃ svāṅgaśītalam // VRrs_8.60 //
{bahiḥśītala} / agnerākṛṣṭaśītaṃ ca tadbahiḥśītamīritam // Rcūm_4.81 //
{svedana} / kṣārāmlairauṣadhair vāpi dolāyantre sthitasya hi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943058 (0.0):
agnerākṛṣya śītaṃ yattad bahiḥśītamucyate // VRrs_8.61 // / [svedana] / kṣārāmlair auṣadhairvāpi dolāyantre sthitasya hi /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4455717 (5.960):
prakāśanaṃ ca varṇasya tadudghāṭanamīritam // Rcūm_4.112 // / {svedana} / kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārdhaṃ bhāṇḍe ruddhvātiyatnataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385749 (0.002):
agnerākṛṣṭaśītaṃ yadvahniśītaṃ tadīritam / / / kṣārāmlair auṣadhairvāpi ḍolāyantre sthitasya hi // Āk_1,25.81 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613753 (0.023):
agnerākṛṣya śītaṃ yattadbahiḥ śītamucyate // VRrs_8.61 // / kṣārāmlair auṣadhairvāpi dolāyantre sthitasya hi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614166 (0.040):
prakāśanaṃ ca varṇasya tadudghāṭanam īritam // VRrs_8.96 // / kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārddhaṃ bhāṇḍaṃ ruddhvā'tiyatnataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943075 (0.041):
* COMM. Rasaratnasamuccayabodhinī: / * svedanamāha kṣārāmlairiti // VRrsBo_8.62;1 / * auṣadhaiḥ tattallauhaśodhakadravyāṇāṃ svarasādibhir ityarthaḥ //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946573 (0.049):
saṃgrāhyaḥ // VRrsṬī_8.96;3 / [svedana] / kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārddhaṃ bhāṇḍaṃ ruddhvātiyatnataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946592 (0.055):
* COMM. Rasaratnasamuccayabodhinī: / * svedanamāha kṣārāmlairiti // VRrsBo_8.97;1 / * auṣadhaiḥ svedanīyauṣadhaiḥ // VRrsBo_8.97;2
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386166 (0.056):
prakāśanaṃ ca varṇasya tadutpāṭanamīritam / / / kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārdhaṃ bhāṇḍe ruddhvātiyatnataḥ // Āk_1,25.112 //
pacanaṃ svedanākhyaṃ syānmalaśaithilyakārakam // Rcūm_4.82 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385755 (0.0):
kṣārāmlair auṣadhairvāpi ḍolāyantre sthitasya hi // Āk_1,25.81 // / pacanaṃ svedanākhyaṃ syānmalaśaithilyakārakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943063 (0.0):
kṣārāmlair auṣadhairvāpi dolāyantre sthitasya hi / / pacanaṃ svedanākhyaṃ syānmalaśaithilyakārakam // VRrs_8.62 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149983 (1.192):
kṣārāmlair oṣadhair vāpi dolāyantre sthitasya hi / / pācanaṃ svedanākhyaṃ syānmalaśaithilyakārakam /
{mardana} / uddiṣṭairauṣadhaiḥ sārdhaṃ sarvāmlaiḥ kāñjikairapi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385764 (5.960):
pacanaṃ svedanākhyaṃ syānmalaśaithilyakārakam / / / uddiṣṭairauṣadhaiḥ sārdhaṃ sarvāmlaiḥ kāñjikairapi // Āk_1,25.82 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943323 (5.960):
[mardana] / uditairauṣadhaiḥ sārdhaṃ sarvāmlaiḥ kāñjikairapi /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150129 (1.788):
uddiṣṭair oṣadhaiḥ sārdhaṃ sarvāmlaiḥ kāñjikairapi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613766 (0.060):
pacanaṃ svedanākhyaṃ syānmalaśaithilyakārakam // VRrs_8.62 // / uditairauṣadhaiḥ sārdhaṃ sarvāmlaiḥ kāñjikairapi /
peṣaṇaṃ mardanākhyaṃ syādbahirmalavināśanam // Rcūm_4.83 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385769 (0.0):
uddiṣṭairauṣadhaiḥ sārdhaṃ sarvāmlaiḥ kāñjikairapi // Āk_1,25.82 // / peṣaṇaṃ mardanākhyaṃ syādbahirmalavināśanam /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150132 (0.0):
uddiṣṭair oṣadhaiḥ sārdhaṃ sarvāmlaiḥ kāñjikairapi / / peṣaṇaṃ mardanākhyaṃ syāttadbahirmalanāśanam iti paribhāṣā // GRhtCM_2.4:8
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943327 (0.0):
uditairauṣadhaiḥ sārdhaṃ sarvāmlaiḥ kāñjikairapi / / peṣaṇaṃ mardanākhyaṃ syādbahirmalavināśanam // VRrs_8.63 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613776 (0.051):
peṣaṇaṃ mardanākhyaṃ syādbahirmalavināśanam // VRrs_8.63 // / mardanādiṣṭabhaiṣajyair naṣṭapiṣṭatvakārakam /
{mūrchana} / mardanoddiṣṭabhaiṣajyairnaṣṭapiṣṭatvakārakam /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150378 (0.0):
vidvadbhir jitasūto 'sau naṣṭapiṣṭaḥ sa ucyate // GRhtCM_2.5 6:11 // / mardanoddiṣṭabhaiṣajyair naṣṭapiṣṭatvakārakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943423 (0.0):
bhavati // VRrsṬī_8.63;6 / [mūrchana] / mardanādiṣṭabhaiṣajyair naṣṭapiṣṭatvakārakam /
tanmūrchanaṃ hi vaṅgādribhūjakañcukanāśanam // Rcūm_4.84 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943565 (0.052):
* tanmūrchanaṃ hi vaṅgāhibhūjakañcukanāśanam iti pāṭhaṃ gṛhītveyaṃ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385783 (0.053):
tanmūrcchanaṃ hi vāryadribhūjakañcukanāśanam / /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943422 (0.064):
mardanādiṣṭabhaiṣajyair naṣṭapiṣṭatvakārakam / / tanmūrchanaṃ hi vaṅgāhibhujakañcukanāśanam // VRrs_8.64 //
{naṣṭapiṣṭa} / svarūpasya vināśena piṣṭatāpādanaṃ hi yat /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613805 (0.030):
tadutthāpanam ityuktaṃ mūrchāvyāpattināśanam // VRrs_8.65 // / svarūpasya vināśena piṣṭatvād bandhanaṃ hi tat /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385788 (0.053):
tanmūrcchanaṃ hi vāryadribhūjakañcukanāśanam / / / svarūpasya vināśena piṣṭitvāpādanaṃ hi yat // Āk_1,25.84 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943776 (0.053):
tadutthāpanam ityucyate // VRrsṬī_8.65;5 / [naṣṭapiṣṭi] / svarūpasya vināśena piṣṭatvād bandhanaṃ hi tat /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150364 (0.055):
svarūpasya vināśena piṣṭitvāpādanaṃ hi yat /
vidvadbhirnirjitaḥ sūto naṣṭapiṣṭaḥ sa ucyate // Rcūm_4.85 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150369 (0.052):
svarūpasya vināśena piṣṭitvāpādanaṃ hi yat / / vidvadbhir jitasūto 'sau naṣṭapiṣṭaḥ sa ucyate // GRhtCM_2.5 6:11 //
{utthāpana} / svedātapādiyogena svarūpāpādanaṃ hi yat /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943674 (0.0):
ādipadena bodhyam // VRrsBo_8.64;6 / [utthāpana] / svedātapādiyogena svarūpāpādanaṃ hi yat /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385803 (0.005):
/ svedatāpādiyogena svarūpāpādanaṃ punaḥ // Āk_1,25.85 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150642 (0.050):
svedanādikayogena svarūpāpādanaṃ punaḥ // GRhtCM_2.7:7 // / tadutthāpanamityuktaṃ mūrchāvyāpattināśanam iti // GRhtCM_2.7:8 //
tadutthāpanamityuktaṃ mūrchāvyāpattināśanam // Rcūm_4.86 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943679 (0.0):
svedātapādiyogena svarūpāpādanaṃ hi yat / / tadutthāpanam ityuktaṃ mūrchāvyāpattināśanam // VRrs_8.65 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385808 (0.025):
svedatāpādiyogena svarūpāpādanaṃ punaḥ // Āk_1,25.85 // / tadutthāpanamityuktaṃ mūrcchāvyāpattināśanam /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150646 (0.032):
svedanādikayogena svarūpāpādanaṃ punaḥ // GRhtCM_2.7:7 // / tadutthāpanamityuktaṃ mūrchāvyāpattināśanam iti // GRhtCM_2.7:8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613802 (0.052):
tadutthāpanam ityuktaṃ mūrchāvyāpattināśanam // VRrs_8.65 // / svarūpasya vināśena piṣṭatvād bandhanaṃ hi tat /
{pātana} / uktauṣadhairmarditapāradasya yantrasthitasyordhvamadhaśca tiryak /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385818 (0.0):
tadutthāpanamityuktaṃ mūrcchāvyāpattināśanam / / / uktauṣadhairmarditapāradasya yantrasthitasyordhvamadhaśca tiryak /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943856 (0.0):
vidvadbhir naṣṭapiṣṭir ucyate // VRrsBo_8.66;5 / [pātana] / uktauṣadhairmarditapāradasya yantrasthitasyordhvam adhaś ca tiryak /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613817 (0.027):
vidvadbhirnirjitaḥ sūto naṣṭapiṣṭiḥ sa ucyate // VRrs_8.66 // / uktauṣadhairmarditapāradasya yantrasthitasyordhvam adhaś ca tiryak /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150879 (0.037):
yatra tiṣṭhati sūtendro vahnis tatrānyathā jalam // GRhtCM_2.8:10 // / uktauṣadhairmarditapāradasya yantrasthitasyordhvamadhaśca tiryak /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943907 (0.064):
marditapāradasya tata ūrdhvapātanādiyantrasthitasya yanniryāpaṇam
niryātanaṃ pātanasaṃjñayoktaṃ vaṅgāhisamparkajakañcukaghnam // Rcūm_4.87
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150888 (0.0):
niryāpanaṃ pātanasaṃjñamuktaṃ vaṅgāhisamparkajakañcukaghnam //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943865 (0.0):
uktauṣadhairmarditapāradasya yantrasthitasyordhvam adhaś ca tiryak / / niryātanaṃ pātanasaṃjñam uktaṃ vaṅgāhisamparkajakañcukaghnam // VRrs_8.67
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385826 (0.021):
uktauṣadhairmarditapāradasya yantrasthitasyordhvamadhaśca tiryak / / niryāpanaṃ pātanasaṃjñayoktaṃ vaṅgāhisaṃparkajakañcukaghnam // Āk_1,25.86
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613833 (0.058):
niryātanaṃ pātanasaṃjñam uktaṃ vaṅgāhisamparkajakañcukaghnam // VRrs_8.67 / jalasaindhavayuktasya rasasya divasatrayam /
{rodhana} / jalasaindhavayuktasya rasasya divasatrayam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385835 (0.0):
niryāpanaṃ pātanasaṃjñayoktaṃ vaṅgāhisaṃparkajakañcukaghnam // Āk_1,25.86 / / jalasaindhavayuktasya rasasya divasatrayam // Āk_1,25.87 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943938 (0.0):
naśyanti // VRrsṬī_8.67;3 / [rodhana] / jalasaindhavayuktasya rasasya divasatrayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613837 (0.051):
niryātanaṃ pātanasaṃjñam uktaṃ vaṅgāhisamparkajakañcukaghnam // VRrs_8.67 / jalasaindhavayuktasya rasasya divasatrayam /
sthitirāsthāpanī kumbhe yāsau rodhanamucyate // Rcūm_4.88 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943943 (0.0):
jalasaindhavayuktasya rasasya divasatrayam / / sthitir āsthāpanī kumbhe yāsau rodhanamucyate // VRrs_8.68 //
{niyamana} / rodhanāllabdhavīryasya capalatvanivṛttaye /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385847 (0.0):
sthitirāpyāyinī kumbhe yo'sau rodhanamucyate / / / rodhanāllabdhavīryasya capalatvanivṛttaye // Āk_1,25.88 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27151355 (0.0):
ayaṃ niyāmako nāma vahnipratyantakārakaḥ // GRhtCM_2.17:7 // / rodhanāllabdhavīryasya capalatvanivṛttaye /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944048 (0.0):
vākyaśeṣo bodhyaḥ // VRrsṬī_8.68;4 / [niyamana] / rodhanāllabdhavīryasya capalatvanivṛttaye /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613850 (0.046):
sthitir āsthāpanī kumbhe yāsau rodhanamucyate // VRrs_8.68 // / rodhanāllabdhavīryasya capalatvanivṛttaye /
kriyate yo ghaṭe svedaḥ proktaṃ niyamanaṃ hi tat // Rcūm_4.89 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385852 (0.0):
rodhanāllabdhavīryasya capalatvanivṛttaye // Āk_1,25.88 // / kriyate yo ghaṭe svedaḥ proktaṃ niyamanaṃ hi tat /
{dīpana} / dhātupāṣāṇamūlādyaiḥ saṃyukto ghaṭamadhyagaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385859 (0.0):
/ dhātupāṣāṇamūlādyaiḥ saṃyukto ghaṭamadhyataḥ // Āk_1,25.89 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944135 (0.0):
karīṣāgnir ityarthaḥ // VRrsṬī_8.69;2 / [dīpana] / dhātupāṣāṇamūlādyaiḥ saṃyukto ghaṭamadhyagaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613861 (0.047):
kriyate pārade svedaḥ proktaṃ niyamanaṃ hi tat // VRrs_8.69 // / dhātupāṣāṇamūlādyaiḥ saṃyukto ghaṭamadhyagaḥ /
grāsārthaṃ tridinaṃ svedo dīpanaṃ tanmataṃ budhaiḥ // Rcūm_4.90 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385868 (0.0):
dhātupāṣāṇamūlādyaiḥ saṃyukto ghaṭamadhyataḥ // Āk_1,25.89 // / grāsārthaṃ tridinaṃ svedo dīpanaṃ tanmataṃ budhaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944142 (0.0):
dhātupāṣāṇamūlādyaiḥ saṃyukto ghaṭamadhyagaḥ / / grāsārthaṃ tridinaṃ svedo dīpanaṃ tanmataṃ budhaiḥ // VRrs_8.70 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613874 (0.057):
grāsārthaṃ tridinaṃ svedo dīpanaṃ tanmataṃ budhaiḥ // VRrs_8.70 // / iyanmānasya sūtasya bhojyadravyātmikā mitiḥ /
{grāsamāna} / iyanmānasya sūtasya grāsadravyātmikā mitiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385878 (0.042):
grāsārthaṃ tridinaṃ svedo dīpanaṃ tanmataṃ budhaiḥ / / / iyanmānasya sūtasya bhojyadravyātmikā mitiḥ // Āk_1,25.90 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944286 (0.042):
pārade vikriyā syād iti grāsamānavicāro'vaśyaṃ kāryaḥ // VRrsṬī_8.70;7 / [grāsamāna] / iyanmānasya sūtasya bhojyadravyātmikā mitiḥ /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27151768 (0.045):
iyanmānasya sūtasya bhojyadravyātmikā mitiḥ / / iyatītyucyate yāsau grāsamānamitīritam // GRhtCM_2.20:11 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613877 (0.048):
grāsārthaṃ tridinaṃ svedo dīpanaṃ tanmataṃ budhaiḥ // VRrs_8.70 // / iyanmānasya sūtasya bhojyadravyātmikā mitiḥ /
iyatītyucyate yāsau grāsamānamitīritam // Rcūm_4.91 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27151771 (0.0):
iyanmānasya sūtasya bhojyadravyātmikā mitiḥ / / iyatītyucyate yāsau grāsamānamitīritam // GRhtCM_2.20:11 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944289 (0.0):
iyanmānasya sūtasya bhojyadravyātmikā mitiḥ / / iyatītyucyate yāsau grāsamānaṃ samīritam // VRrs_8.71 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385884 (0.011):
iyanmānasya sūtasya bhojyadravyātmikā mitiḥ // Āk_1,25.90 // / iyatītyucyate yo'sau grāsamānamitīritam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613887 (0.061):
iyatītyucyate yāsau grāsamānaṃ samīritam // VRrs_8.71 // / grāsasya cāraṇaṃ garbhe drāvaṇaṃ jāraṇaṃ tathā /
{jāraṇā} / grāsasya cāraṇaṃ garbhe drāvaṇaṃ jāraṇaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944408 (0.0):
bījāder mitis tadgrāsamānaṃ khyātam // VRrsṬī_8.71;3 / [jāraṇā] / grāsasya cāraṇaṃ garbhe drāvaṇaṃ jāraṇaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613891 (0.015):
iyatītyucyate yāsau grāsamānaṃ samīritam // VRrs_8.71 // / grāsasya cāraṇaṃ garbhe drāvaṇaṃ jāraṇaṃ tathā /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27162240 (0.020):
jāraṇabhedāstu / / grāsasya cāraṇaṃ garbhadrāvaṇaṃ jāraṇaṃ tathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385888 (0.023):
iyatītyucyate yo'sau grāsamānamitīritam / / / grāsasya cāraṇaṃ garbhadrāvaṇaṃ jāraṇaṃ tathā // Āk_1,25.91 //
iti trirūpā nirdiṣṭā jāraṇā varavārttikaiḥ // Rcūm_4.92 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613901 (0.009):
iti trirūpā nirdiṣṭā jāraṇā varavārttikaiḥ // VRrs_8.72 // / grāsaḥ piṇḍaḥ pariṇāmastisraścākhyāḥ parā punaḥ // VRrs_8.73 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385893 (0.009):
grāsasya cāraṇaṃ garbhadrāvaṇaṃ jāraṇaṃ tathā // Āk_1,25.91 // / iti trirūpā nirdiṣṭā jāraṇā varavārtikaiḥ /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27162243 (0.009):
grāsasya cāraṇaṃ garbhadrāvaṇaṃ jāraṇaṃ tathā / / iti trirūpā nirdiṣṭā jāraṇā varavārtikaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944414 (0.053):
grāsasya cāraṇaṃ garbhe drāvaṇaṃ jāraṇaṃ tathā / / iti trirūpā nirdiṣṭā jāraṇā varavārttikaiḥ // VRrs_8.72 //
grāsaḥ piṇḍaḥ parīṇāmaḥ tisraścākhyāḥ parāḥ smṛtāḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385899 (0.0):
iti trirūpā nirdiṣṭā jāraṇā varavārtikaiḥ / / grāsaḥ piṇḍaḥ parīṇāmastisraścākhyāḥ parāḥ punaḥ // Āk_1,25.92 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613903 (0.046):
iti trirūpā nirdiṣṭā jāraṇā varavārttikaiḥ // VRrs_8.72 // / grāsaḥ piṇḍaḥ pariṇāmastisraścākhyāḥ parā punaḥ // VRrs_8.73 //
samukhā nirmukhā ceti jāraṇā dvividhā punaḥ // Rcūm_4.93 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944601 (0.008):
* samukhā nirmukhā ceti bhedena // VRrsṬī_8.73;6 / samukhā nirmukhā ceti jāraṇā dvividhā punaḥ // VRrs_8.74 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613914 (0.008):
grāsaḥ piṇḍaḥ pariṇāmastisraścākhyāḥ parā punaḥ // VRrs_8.73 // / samukhā nirmukhā ceti jāraṇā dvividhā punaḥ // VRrs_8.74 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385905 (0.017):
grāsaḥ piṇḍaḥ parīṇāmastisraścākhyāḥ parāḥ punaḥ // Āk_1,25.92 // / samukhā nirmukhā ceti jāraṇā dvividhā matā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944588 (0.029):
* punar jāraṇā dvividhā bhavati // VRrsṬī_8.73;5 / * samukhā nirmukhā ceti bhedena // VRrsṬī_8.73;6
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27153107 (0.046):
abhrakādikā agre vakṣyamāṇāḥ // GRhtCM_3.7 9:7 // / nirmukhā samukhā ceti dvividhā cāraṇā matā nirmukhā cāraṇā proktā
{jāraṇa:: nirmukhajāraṇā} / nirmukhā jāraṇā proktā bījādānena bhāgataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385910 (0.0):
samukhā nirmukhā ceti jāraṇā dvividhā matā / / nirmukhā jāraṇā proktā bījādānena bhāgataḥ // Āk_1,25.93 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944605 (0.0):
samukhā nirmukhā ceti jāraṇā dvividhā punaḥ // VRrs_8.74 // / [nirmukhajāraṇā]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613916 (0.019):
samukhā nirmukhā ceti jāraṇā dvividhā punaḥ // VRrs_8.74 // / nirmukhā jāraṇā proktā bījādānena bhāgataḥ // VRrs_8.75 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385939 (0.053):
iyaṃ hi samukhī proktā jāraṇāmṛtajāraṇā / /
{bīja (-> jāraṇā)} / śuddhaṃ svarṇaṃ ca rūpyaṃ ca bījamityabhidhīyate // Rcūm_4.94 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385916 (1.192):
nirmukhā jāraṇā proktā bījādānena bhāgataḥ // Āk_1,25.93 // / / śuddhaṃ svarṇaṃ ca rūpyaṃ ca bījamityabhidhīyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944713 (0.009):
[bīja (def.)] / śuddhaṃ svarṇaṃ ca rūpyaṃ ca bījam ityabhidhīyate // VRrs_8.76 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613925 (0.009):
nirmukhā jāraṇā proktā bījādānena bhāgataḥ // VRrs_8.75 // / śuddhaṃ svarṇaṃ ca rūpyaṃ ca bījam ityabhidhīyate // VRrs_8.76 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27153119 (0.019):
bījādhānena bhāgataḥ // GRhtCM_3.7 9:8 // / śuddhaṃ svarṇaṃ ca rūpyaṃ ca bījam ityabhidhīyate // GRhtCM_3.7 9:9 //
{mukha/samukhajāraṇā} / catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepo mukhamucyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944760 (0.0):
* etena kṛtrimanirvyūḍhamahābījādivyāvṛttiḥ kṛtā // VRrsṬī_8.76;3 / [samukhajāraṇā] / catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepo mukhamucyate // VRrs_8.77 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385922 (1.788):
śuddhaṃ svarṇaṃ ca rūpyaṃ ca bījamityabhidhīyate / / catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepo mukhamucyate // Āk_1,25.94 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27153126 (1.788):
śuddhaṃ svarṇaṃ ca rūpyaṃ ca bījam ityabhidhīyate // GRhtCM_3.7 9:9 // / catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepo mukham ucyate // GRhtCM_3.7 9:10 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613929 (0.027):
śuddhaṃ svarṇaṃ ca rūpyaṃ ca bījam ityabhidhīyate // VRrs_8.76 // / catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepo mukhamucyate // VRrs_8.77 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944856 (0.056):
* samukhajāraṇām āha evamiti // VRrsBo_8.78;1 / * evaṃ kṛte catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepe kṛte // VRrsBo_8.78;2
{samukharasa} / evaṃ kṛte raso grāsalolupo mukhavānbhavet // Rcūm_4.95 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944770 (0.0):
catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepo mukhamucyate // VRrs_8.77 // / [samukharasa/ jāraṇā]
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385930 (0.010):
catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepo mukhamucyate // Āk_1,25.94 // / evaṃ kṛte raso grāsalolupo mukhavān bhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613936 (0.034):
catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepo mukhamucyate // VRrs_8.77 // / evaṃ kṛte raso grāsalolupo mukhavān bhavet /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27153135 (0.037):
catuḥṣaṣṭyaṃśato bījaprakṣepo mukham ucyate // GRhtCM_3.7 9:10 // / evaṃ kṛte raso grāsalolupo mukhavān bhavet /
kaṭhinānyapi lohāni bhakṣituṃ bhavati kṣamaḥ / / iyaṃ hi samukhā proktā jāraṇā mṛgacāriṇā // Rcūm_4.96 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944779 (0.0):
evaṃ kṛte raso grāsalolupo mukhavān bhavet / / kaṭhinānyapi lohāni kṣamo bhavati bhakṣitum /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385935 (0.047):
evaṃ kṛte raso grāsalolupo mukhavān bhavet / / kaṭhinānyapi lohāni kṣamo bhavati bhakṣitum // Āk_1,25.95 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27153140 (0.053):
kaṭhinānyapi lohāni kṣamo bhavati bhakṣaṇe // GRhtCM_3.7 9:11 // / iyaṃ hi samukhā proktā cāraṇā varavārttikaiḥ /
{rākṣasamukha} / divyauṣadhisamāyogātsthitaḥ prakaṭakoṣṭhiṣu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385945 (0.0):
/ divyauṣadhisamāyogāt sthitaḥ prakaṭakoṣṭhiṣu // Āk_1,25.96 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944880 (0.033):
[rākṣasavaktravat] / divyauṣadhisamāyogāt sthitaḥ prakaṭakoṣṭhiṣu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613954 (0.050):
iyaṃ hi samukhā proktā jāraṇā mṛgacāriṇā // VRrs_8.78 // / divyauṣadhisamāyogāt sthitaḥ prakaṭakoṣṭhīṣu /
bhuṅkte nikhilalohādyaṃ yo'sau rākṣasavaktravān // Rcūm_4.97 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385948 (0.0):
divyauṣadhisamāyogāt sthitaḥ prakaṭakoṣṭhiṣu // Āk_1,25.96 // / bhuṅkte nikhilalohādyānyo'sau rākṣasavaktravān /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3944886 (0.042):
bhuñjītākhilalohādyaṃ yo 'sau rākṣasavaktravān // VRrs_8.79 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613960 (0.042):
bhuṃjītākhilalohādyaṃ yo 'sau rākṣasavaktravān // VRrs_8.79 //
{cāraṇā} / rasasya vadane grāsakṣepaṇaṃ cāraṇā matā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385960 (0.002):
/ rasasya jaṭhare grāsakṣepaṇaṃ cāraṇā matā // Āk_1,25.97 //
{garbhadruti} / grastasya drāvaṇaṃ garbhe garbhadrutirudāhṛtā // Rcūm_4.98 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385966 (0.001):
rasasya jaṭhare grāsakṣepaṇaṃ cāraṇā matā // Āk_1,25.97 // / / grastasya drāvaṇaṃ garbhe garbhadrutirudāhṛtā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945008 (0.009):
* pūrvoktacāraṇādīnāṃ lakṣaṇamāha rasasyeti // VRrsṬī_8.80;1 / [garbhadruti] / grastasya drāvaṇaṃ garbhe garbhadrutir udāhṛtā // VRrs_8.81 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27157900 (0.019):
saṃyogānnāmaniṣpattiḥ // GRhtCM_4.26:5 // / grastasya drāvaṇaṃ garbhe garbhadrutirudāhṛtā bahireva dravīkṛtya
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613975 (0.019):
rasasya jaṭhare grāsakṣapaṇaṃ cāraṇā matā // VRrs_8.80 // / grastasya drāvaṇaṃ garbhe garbhadrutir udāhṛtā // VRrs_8.81 //
{bāhyadruti} / bahireva drutīkṛtya ghanasattvādikaṃ khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945016 (0.0):
grastasya drāvaṇaṃ garbhe garbhadrutir udāhṛtā // VRrs_8.81 // / [bāhyadruti] / bahireva drutiṃ kṛtvā ghanasattvādikaṃ khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613983 (0.0):
bahirevaṃ drutiṃ kṛtvā ghanasattvādikaṃ khalu / / jāraṇāya rasendrasya sā bāhyadrutir ucyate // VRrs_8.82 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385972 (0.014):
grastasya drāvaṇaṃ garbhe garbhadrutirudāhṛtā / / / bahireva drutīkṛtya ghanasatvādikaṃ khalu // Āk_1,25.98 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27157907 (0.014):
ghanasatvādikaṃ khalu / / jāraṇāya rasendrasya sā bāhyadrutirucyate // GRhtCM_4.26:6 //
jāraṇāya rasendrasya sā bāhyā drutirucyate // Rcūm_4.99 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945019 (0.040):
bahireva drutiṃ kṛtvā ghanasattvādikaṃ khalu / / jāraṇāya rasendrasya sā bāhyadrutir ucyate // VRrs_8.82 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613986 (0.040):
bahirevaṃ drutiṃ kṛtvā ghanasattvādikaṃ khalu / / jāraṇāya rasendrasya sā bāhyadrutir ucyate // VRrs_8.82 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385975 (0.040):
bahireva drutīkṛtya ghanasatvādikaṃ khalu // Āk_1,25.98 // / jāraṇāya rasendrasya sā bāhyadrutir ucyate /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27157910 (0.040):
ghanasatvādikaṃ khalu / / jāraṇāya rasendrasya sā bāhyadrutirucyate // GRhtCM_4.26:6 //
{druti (substance)} / nirlepatvaṃ dravatvaṃ ca tejastvaṃ laghutā tathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385986 (0.0):
/ nirlepitvaṃ dravatvaṃ ca tejastvaṃ laghutā tathā // Āk_1,25.99 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945085 (1.192):
* jāraṇāya taptakhalvamadhye dīyata iti vākyaśeṣaḥ // VRrsṬī_8.82;3 / [druti (substance)]
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385978 (0.036):
jāraṇāya rasendrasya sā bāhyadrutir ucyate / /
drutaṃ yogaśca sūtena pañcadhā drutilakṣaṇam // Rcūm_4.100 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385994 (0.036):
asaṃyogaśca sūtena pañcadhā drutilakṣaṇam / /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945096 (0.037):
asaṃyogaśca sūtena pañcadhā drutilakṣaṇam // VRrs_8.83 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614000 (0.051):
asaṃyogaśca sūtena pañcadhā drutilakṣaṇam // VRrs_8.83 // / auṣadhādhmānayogena lohadhātvādikaṃ tathā /
{druti (process)} / tuṣadhānyādiyogena lohadhātvādikaṃ sadā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386003 (1.192):
auṣadhājyādiyogena lohadhātvādikaṃ sadā // Āk_1,25.100 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945176 (0.045):
auṣadhādhmānayogena lohadhātvādikaṃ tathā / / saṃtiṣṭhate dravākāraṃ sā drutiḥ parikīrtitā // VRrs_8.84 //
saṃtiṣṭhate dravākāraṃ sā drutiḥ parikīrtitā // Rcūm_4.101 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945180 (0.023):
auṣadhādhmānayogena lohadhātvādikaṃ tathā / / saṃtiṣṭhate dravākāraṃ sā drutiḥ parikīrtitā // VRrs_8.84 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614013 (0.056):
saṃtiṣṭhate dravākāraṃ sā drutiḥ parikīrtitā // VRrs_8.84 // / drutagrāsaparīṇāmo viḍayantrādiyogataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386006 (0.059):
auṣadhājyādiyogena lohadhātvādikaṃ sadā // Āk_1,25.100 // / uttiṣṭhate dravākārā sā drutiḥ parikīrtitā /
{jāraṇā} / drutagrāsaparīṇāmo viḍayantrādiyogataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945190 (0.0):
saṃtiṣṭhate dravākāraṃ sā drutiḥ parikīrtitā // VRrs_8.84 // / [jāraṇā (saṃskāra)] / drutagrāsaparīṇāmo viḍayantrādiyogataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386016 (0.015):
uttiṣṭhate dravākārā sā drutiḥ parikīrtitā / / / drutagrāsaparīṇāmo biḍayantrādiyogataḥ // Āk_1,25.101 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614016 (0.022):
saṃtiṣṭhate dravākāraṃ sā drutiḥ parikīrtitā // VRrs_8.84 // / drutagrāsaparīṇāmo viḍayantrādiyogataḥ /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27162223 (0.024):
drutagrāsaparimāṇo biḍayantrādiyogataḥ / / jāraṇetyucyate tasyāḥ prakārāḥ santi koṭiśaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945274 (0.064):
* atha jāraṇālakṣaṇam āha drutagrāseti // VRrsṬī_8.85;1 / * biḍayantrādiyogena pāradodare dravībhūtasya grāsasya bījāder yaḥ
jāraṇetyucyate tasyāḥ prakārāḥ santi koṭiśaḥ // Rcūm_4.102 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386020 (0.0):
drutagrāsaparīṇāmo biḍayantrādiyogataḥ // Āk_1,25.101 // / jāraṇetyucyate tasyāḥ prakārāḥ santi koṭiśaḥ /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27162227 (0.0):
drutagrāsaparimāṇo biḍayantrādiyogataḥ / / jāraṇetyucyate tasyāḥ prakārāḥ santi koṭiśaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945195 (0.0):
drutagrāsaparīṇāmo viḍayantrādiyogataḥ / / jāraṇetyucyate tasyāḥ prakārāḥ santi koṭiśaḥ // VRrs_8.85 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614025 (0.049):
jāraṇetyucyate tasyāḥ prakārāḥ santi koṭiśaḥ // VRrs_8.85 // / kṣārairamlaiśca gandhādyair mūtraiśca paṭubhis tathā /
{viḍa (def.)} / kṣārairamlaiśca gandhādyairmūtraiśca paṭubhistathā /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27163516 (0.0):
gilatītyarthaḥ // GRhtCM_6.19:6 // / kṣārairamlaiśca gandhādyair mūtraiḥ paṭubhireva ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945384 (0.0):
VRrsṬī_8.85;8 / [viḍa] / kṣārairamlaiśca gandhādyair mūtraiśca paṭubhis tathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386029 (0.012):
/ kṣārairamlaiśca gandhādyairmūtraiḥ sapaṭubhistathā // Āk_1,25.102 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614029 (0.032):
jāraṇetyucyate tasyāḥ prakārāḥ santi koṭiśaḥ // VRrs_8.85 // / kṣārairamlaiśca gandhādyair mūtraiśca paṭubhis tathā /
rasagrāsasya jīrṇārthaṃ tadviḍaṃ parikīrtitam // Rcūm_4.103 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27163518 (0.0):
kṣārairamlaiśca gandhādyair mūtraiḥ paṭubhireva ca / / rasagrāsasya jīrṇārthaṃ biḍaḥ sa parikīrtitaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945391 (0.0):
kṣārairamlaiśca gandhādyair mūtraiśca paṭubhis tathā / / rasagrāsasya jīrṇārthaṃ tadviḍaṃ parikīrtitam // VRrs_8.86 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386034 (0.008):
kṣārairamlaiśca gandhādyairmūtraiḥ sapaṭubhistathā // Āk_1,25.102 // / rasagrāsasya jīrṇārthaṃ tadbiḍaṃ parikīrtitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614038 (0.049):
rasagrāsasya jīrṇārthaṃ tadviḍaṃ parikīrtitam // VRrs_8.86 // / susiddhabījadhātvādi jāraṇena rasasya hi /
{rañjana} / susiddhabījadhātvādijāraṇena rasasya hi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945398 (0.0):
rasagrāsasya jīrṇārthaṃ tadviḍaṃ parikīrtitam // VRrs_8.86 // / [rañjana] / susiddhabījadhātvādijāraṇena rasasya hi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614046 (0.0):
susiddhabījadhātvādi jāraṇena rasasya hi /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27164404 (1.192):
susiddhabiḍadhātvādijāraṇena rasasya hi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386042 (0.041):
saṃsiddhabījasattvādijāraṇena rasasya hi // Āk_1,25.103 // / pītādirāgajananaṃ rañjanaṃ samudīritam /
pītādirāgajananaṃ rañjanaṃ parikīrtitam // Rcūm_4.104 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386049 (0.0):
saṃsiddhabījasattvādijāraṇena rasasya hi // Āk_1,25.103 // / pītādirāgajananaṃ rañjanaṃ samudīritam /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27164408 (0.0):
susiddhabiḍadhātvādijāraṇena rasasya hi / / pītādirāgajananaṃ rañjanaṃ parikīrtitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945404 (0.0):
susiddhabījadhātvādijāraṇena rasasya hi / / pītādirāgajananaṃ rañjanaṃ parikīrtitam // VRrs_8.87 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614053 (0.0):
susiddhabījadhātvādi jāraṇena rasasya hi / / pītādirāgajananaṃ rañjanaṃ parikīrtitam // VRrs_8.87 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945587 (0.042):
āśritya rasasya yat pītādirāgajananam ityanvayaḥ // VRrsBo_8.87;2
{sāraṇā} / sūte satailayantrasthe svarṇādikṣepaṇaṃ hi yat /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386058 (0.0):
/ sūte satailayantrasthe svarṇādikṣepaṇaṃ hi yat // Āk_1,25.104 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27172963 (0.0):
GRhtCM_16.1:1 // / sūte satailayantrasthe svarṇādikṣepaṇaṃ ca yat /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945601 (0.0):
āśritya rasasya yat pītādirāgajananam ityanvayaḥ // VRrsBo_8.87;2 / [sāraṇā] / sūte satailayantrasthe svarṇādikṣepaṇaṃ hi yat /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614062 (0.0):
pītādirāgajananaṃ rañjanaṃ parikīrtitam // VRrs_8.87 // / sūte satailayantrasthe svarṇādikṣepaṇaṃ hi yat /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945717 (0.042):
* sāraṇāmāha sūte iti // VRrsBo_8.88;1 / * satailayantrasthe tailapūrṇāndhamūṣāmadhyasthite sūte rase yat
vedhādhikyakaraṃ lohe sāraṇā sā prakīrtitā // Rcūm_4.105 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386063 (0.0):
sūte satailayantrasthe svarṇādikṣepaṇaṃ hi yat // Āk_1,25.104 // / vedhādhikyakaraṃ lohe sāraṇā sā prakīrtitā /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27172967 (0.0):
sūte satailayantrasthe svarṇādikṣepaṇaṃ ca yat / / vedhādhikyakaraṃ lohe sāraṇaṃ tatprakīrtitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945607 (0.0):
sūte satailayantrasthe svarṇādikṣepaṇaṃ hi yat / / vedhādhikyakaraṃ lohe sāraṇā sā prakīrtitā // VRrs_8.88 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614067 (0.0):
sūte satailayantrasthe svarṇādikṣepaṇaṃ hi yat / / vedhādhikyakaraṃ lohe sāraṇā sā prakīrttitā // VRrs_8.88 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945639 (0.058):
pārade yat svarṇādikṣepaṇaṃ svarṇādibījanāgavaṅgānāṃ yat kṣepaṇaṃ / vedhādhikyasiddhyarthaṃ kriyate sā sāraṇeti rasaśāstra uktā //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945843 (0.059):
* COMM. Rasaratnasamuccayabodhinī: / * sāraṇālakṣaṇe vedhādhikyakaram ityuktaṃ kastāvat vedha
{vedha} / vyavāyibheṣajopeto dravye kṣipto rasaḥ khalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386072 (0.0):
/ vyavāyibheṣajopeto dravye kṣipto rasaḥ khalu // Āk_1,25.105 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27175446 (0.0):
vyavāyibheṣajopete dravye kṣipto rasaḥ khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945828 (0.0):
// VRrsBo_8.88;8 / [vedha] / vyavāyibheṣajopeto dravye kṣipto rasaḥ khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614072 (0.035):
vedhādhikyakaraṃ lohe sāraṇā sā prakīrttitā // VRrs_8.88 // / vyavāyibheṣajopeto dravye kṣipto rasaḥ khalu /
vedha ityucyate tajjñaiḥ sa cānekavidhaḥ smṛtaḥ // Rcūm_4.106 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386079 (0.0):
vyavāyibheṣajopeto dravye kṣipto rasaḥ khalu // Āk_1,25.105 // / vedha ityucyate tajjñaiḥ sa cānekavidhaḥ smṛtaḥ /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27175451 (0.0):
vyavāyibheṣajopete dravye kṣipto rasaḥ khalu / / vedha ityucyate tajjñaiḥ sa ca naikavidhaḥ smṛtaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945833 (0.0):
vyavāyibheṣajopeto dravye kṣipto rasaḥ khalu / / vedha ityucyate tajjñaiḥ sa cānekavidhaḥ smṛtaḥ // VRrs_8.89 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614082 (0.058):
vedha ityucyate tajjñaiḥ sa cānekavidhaḥ smṛtaḥ // VRrs_8.89 // / lepaḥ kṣepaśca kuntaśca dhūmākhyaḥ śabdasaṃjñakaḥ // VRrs_8.90 //
{vedhabhedāḥ} / lepaḥ kṣepaśca kuntaśca dhūmākhyaḥ śabdasaṃjñakaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386088 (0.0):
vedha ityucyate tajjñaiḥ sa cānekavidhaḥ smṛtaḥ / / / lepaḥ kṣepaśca kuntaśca śabdākhyo dhūmasaṃjñakaḥ // Āk_1,25.106 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946020 (0.0):
* iti krāmaṇalakṣaṇapārthakyena bodhyam // VRrsṬī_8.89;8 / [vedhabhedāḥ] / lepaḥ kṣepaśca kuntaśca dhūmākhyaḥ śabdasaṃjñakaḥ // VRrs_8.90 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614086 (0.047):
vedha ityucyate tajjñaiḥ sa cānekavidhaḥ smṛtaḥ // VRrs_8.89 // / lepaḥ kṣepaśca kuntaśca dhūmākhyaḥ śabdasaṃjñakaḥ // VRrs_8.90 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2482993 (0.061):
siddhasūtena ca samaṃ $ marditaṃ vedhakṛd bhavet // YRps_1.142 // / / lepavedhastathā kṣepaḥ $ kuṃtavedhastathaiva ca // YRps_1.143 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22366327 (0.061):
siddhasūtena ca samaṃ marditaṃ vedhakṛd bhavet // YRps_1.142 // / / lepavedhastathā kṣepaḥ kuṃtavedhastathaiva ca // YRps_1.143 //
{lepavedha} / lepena kurute lohaṃ svarṇaṃ vā rajataṃ tathā // Rcūm_4.107 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386094 (0.005):
lepaḥ kṣepaśca kuntaśca śabdākhyo dhūmasaṃjñakaḥ // Āk_1,25.106 // / / lepena kurute lohaṃ svarṇaṃ vā rajataṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946028 (0.023):
lepaḥ kṣepaśca kuntaśca dhūmākhyaḥ śabdasaṃjñakaḥ // VRrs_8.90 // / [lepavedha] / lepanaṃ kurute lohaṃ svarṇaṃ vā rajataṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614094 (0.036):
lepaḥ kṣepaśca kuntaśca dhūmākhyaḥ śabdasaṃjñakaḥ // VRrs_8.90 // / lepanaṃ kurute lohaṃ svarṇaṃ vā rajataṃ tathā /
lepavedhaḥ sa vijñeyaḥ puṭamatra ca saukaram /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386099 (0.0):
lepena kurute lohaṃ svarṇaṃ vā rajataṃ tathā / / lepavedhaḥ sa vijñeyaḥ puṭamatra ca saukaram // Āk_1,25.107 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946030 (0.036):
lepanaṃ kurute lohaṃ svarṇaṃ vā rajataṃ tathā / / lepavedhaḥ sa vijñeyaḥ puṭamatra ca saurakam // VRrs_8.91 //
{kṣepavedha} / prakṣepaṇaṃ drute lohe vedhaḥ syāt kṣepasaṃjñitaḥ // Rcūm_4.108 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946133 (0.0):
sārito rasa upayoktavyaḥ // VRrsṬī_8.91;5 / [kṣepavedha] / prakṣepaṇaṃ drute lohe vedhaḥ syātkṣepasaṃjñitaḥ // VRrs_8.92 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386107 (5.960):
lepavedhaḥ sa vijñeyaḥ puṭamatra ca saukaram // Āk_1,25.107 // / / prakṣepaṇaṃ drute lohe vedhaḥ syātkṣepasaṃjñakaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614110 (0.045):
lepavedhaḥ sa vijñeyaḥ puṭamatra ca saurakam // VRrs_8.91 // / prakṣepaṇaṃ drute lohe vedhaḥ syātkṣepasaṃjñitaḥ // VRrs_8.92 //
{kuntavedha} / saṃdaṃśadhṛtasūtena drutadravyāhṛtiśca yā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946207 (0.0):
kevalaṃ pāradaṃ kṣipettatreti // VRrsṬī_8.92;3 / [kuntavedha] / saṃdaṃśadhṛtasūtena drutadravyāhṛtiśca yā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386113 (0.005):
prakṣepaṇaṃ drute lohe vedhaḥ syātkṣepasaṃjñakaḥ / / / saṃdaṃśadhṛtasūtena drutadravyāhatiśca yaḥ // Āk_1,25.108 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614114 (0.036):
prakṣepaṇaṃ drute lohe vedhaḥ syātkṣepasaṃjñitaḥ // VRrs_8.92 // / saṃdaṃśadhṛtasūtena drutadravyāhṛtiśca yā /
suvarṇatvādikaraṇī kuntavedhaḥ sa kathyate // Rcūm_4.109 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946209 (0.0):
saṃdaṃśadhṛtasūtena drutadravyāhṛtiśca yā / / suvarṇatvādikaraṇaṃ kuntavedhaḥ sa ucyate // VRrs_8.93 //
{dhūmavedha} / vahnau dhūmāyamāne'ntaḥ prakṣiptarasadhūmataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386130 (0.0):
/ vahnau dhūmāyamāne 'ntaḥprakṣiptarasadhūmataḥ // Āk_1,25.109 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946254 (0.0):
lauhasya yadāharaṇaṃ sa kuntavedhasaṃjñako jñeyaḥ // VRrsBo_8.93;2 / [dhūmavedha] / vahnau dhūmāyamāne 'ntaḥ prakṣiptarasadhūmataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614131 (0.0):
suvarṇatvādikaraṇaṃ kuntavedhaḥ sa ucyate // VRrs_8.93 // / vahnau dhūmāyamāne 'ntaḥ prakṣiptarasadhūmataḥ /
svarṇādyāpādanaṃ lohe dhūmavedhaḥ sa ucyate // Rcūm_4.110 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386134 (0.0):
vahnau dhūmāyamāne 'ntaḥprakṣiptarasadhūmataḥ // Āk_1,25.109 // / svarṇādyāpādanaṃ lohe dhūmavedhaḥ sa īritaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946260 (0.0):
vahnau dhūmāyamāne 'ntaḥ prakṣiptarasadhūmataḥ / / svarṇādyāpādanaṃ lohe dhūmavedhaḥ sa ucyate // VRrs_8.94 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614137 (0.0):
vahnau dhūmāyamāne 'ntaḥ prakṣiptarasadhūmataḥ / / svarṇādyāpādanaṃ lohe vedhaḥ sa ucyate // VRrs_8.94 //
{śabdavedha} / mukhasthitarasenālpalohasya dhamanātkhalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946341 (0.0):
svarṇarajatāpādanaṃ sa dhūmavedha ityabhidhīyate // VRrsṬī_8.94;2 / [śabdavedha] / mukhasthitarasenālpalohasya dhamanāt khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614146 (0.0):
svarṇādyāpādanaṃ lohe vedhaḥ sa ucyate // VRrs_8.94 // / mukhasthitarasenālpalohasya dhamanātkhalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386146 (0.033):
mukhasthite rase nālyā lohasya dhamanātkhalu // Āk_1,25.110 // / svarṇarūpyatvajananaṃ śabdavedhaḥ sa kīrtitaḥ /
svarṇarūpyatvajananaṃ śabdavedhaḥ prakīrtitaḥ // Rcūm_4.111 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386150 (0.0):
mukhasthite rase nālyā lohasya dhamanātkhalu // Āk_1,25.110 // / svarṇarūpyatvajananaṃ śabdavedhaḥ sa kīrtitaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946346 (0.0):
mukhasthitarasenālpalohasya dhamanāt khalu / / svarṇarūpyatvajananaṃ śabdavedhaḥ sa kīrtitaḥ // VRrs_8.95 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614148 (0.0):
mukhasthitarasenālpalohasya dhamanātkhalu / / svarṇarūpyatvajananaṃ śabdavedhaḥ sa kīrtitaḥ // VRrs_8.95 //
{udghāṭana} / viddhadravyasya sūtena kāluṣyādinivāraṇam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386160 (0.0):
piṇḍadravyasya sūtena kāluṣyādinivāraṇam // Āk_1,25.111 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946431 (0.0):
śabdavedhaḥ ityarthaḥ // VRrsBo_8.95;5 / [udghāṭana] / siddhadravyasya sūtena kāluṣyādinivāraṇam /
prakāśanaṃ ca varṇasya tadudghāṭanamīritam // Rcūm_4.112 // / {svedana}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946434 (0.0):
siddhadravyasya sūtena kāluṣyādinivāraṇam / / prakāśanaṃ ca varṇasya tadudghāṭanam īritam // VRrs_8.96 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386162 (0.030):
piṇḍadravyasya sūtena kāluṣyādinivāraṇam // Āk_1,25.111 // / prakāśanaṃ ca varṇasya tadutpāṭanamīritam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614165 (0.036):
prakāśanaṃ ca varṇasya tadudghāṭanam īritam // VRrs_8.96 // / kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārddhaṃ bhāṇḍaṃ ruddhvā'tiyatnataḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4455252 (0.044):
agnerākṛṣṭaśītaṃ ca tadbahiḥśītamīritam // Rcūm_4.81 // / {svedana} / kṣārāmlairauṣadhair vāpi dolāyantre sthitasya hi /
kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārdhaṃ bhāṇḍe ruddhvātiyatnataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386172 (0.0):
prakāśanaṃ ca varṇasya tadutpāṭanamīritam / / / kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārdhaṃ bhāṇḍe ruddhvātiyatnataḥ // Āk_1,25.112 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4455254 (5.960):
agnerākṛṣṭaśītaṃ ca tadbahiḥśītamīritam // Rcūm_4.81 // / {svedana} / kṣārāmlairauṣadhair vāpi dolāyantre sthitasya hi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946578 (0.030):
saṃgrāhyaḥ // VRrsṬī_8.96;3 / [svedana] / kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārddhaṃ bhāṇḍaṃ ruddhvātiyatnataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943055 (0.035):
agnerākṛṣya śītaṃ yattad bahiḥśītamucyate // VRrs_8.61 // / [svedana] / kṣārāmlair auṣadhairvāpi dolāyantre sthitasya hi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385746 (0.036):
agnerākṛṣṭaśītaṃ yadvahniśītaṃ tadīritam / / / kṣārāmlair auṣadhairvāpi ḍolāyantre sthitasya hi // Āk_1,25.81 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614171 (0.038):
prakāśanaṃ ca varṇasya tadudghāṭanam īritam // VRrs_8.96 // / kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārddhaṃ bhāṇḍaṃ ruddhvā'tiyatnataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943075 (0.047):
* COMM. Rasaratnasamuccayabodhinī: / * svedanamāha kṣārāmlairiti // VRrsBo_8.62;1 / * auṣadhaiḥ tattallauhaśodhakadravyāṇāṃ svarasādibhir ityarthaḥ //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10613753 (0.053):
agnerākṛṣya śītaṃ yattadbahiḥ śītamucyate // VRrs_8.61 // / kṣārāmlair auṣadhairvāpi dolāyantre sthitasya hi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946593 (0.063):
* COMM. Rasaratnasamuccayabodhinī: / * svedanamāha kṣārāmlairiti // VRrsBo_8.97;1 / * auṣadhaiḥ svedanīyauṣadhaiḥ // VRrsBo_8.97;2
bhūmau nikhanyate yattatsvedanaṃ saṃprakīrtitam // Rcūm_4.113 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386174 (0.0):
kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārdhaṃ bhāṇḍe ruddhvātiyatnataḥ // Āk_1,25.112 // / bhūmau nikhanyate yattatsvedanaṃ samudīritam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946582 (0.023):
kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārddhaṃ bhāṇḍaṃ ruddhvātiyatnataḥ / / bhūmau nikhanyate yatnātsvedanaṃ saṃprakīrtitam // VRrs_8.97 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614174 (0.023):
kṣārāmlairauṣadhaiḥ sārddhaṃ bhāṇḍaṃ ruddhvā'tiyatnataḥ / / bhūmau nikhanyate yatnātsvedanaṃ saṃprakīrtitam // VRrs_8.97 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946670 (0.057):
yasmin karmaṇi tat svedanaṃ saṃprakīrtitam // VRrsṬī_8.97;3 / [saṃnyāsa] / rasasyauṣadhayuktasya bhāṇḍaruddhasya yatnataḥ /
{saṃnyāsa} / rasasyauṣadhayuktasya bhāṇḍaṃ ruddhvātiyatnataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946673 (0.025):
yasmin karmaṇi tat svedanaṃ saṃprakīrtitam // VRrsṬī_8.97;3 / [saṃnyāsa] / rasasyauṣadhayuktasya bhāṇḍaruddhasya yatnataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614178 (0.055):
bhūmau nikhanyate yatnātsvedanaṃ saṃprakīrtitam // VRrs_8.97 // / rasasyauṣadhayuktasya bhāṇḍaruddhasya yatnataḥ /
sadāgniyutacullyantaḥ kṣepaḥ saṃnyāsa ucyate // Rcūm_4.114 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386192 (0.0):
rasasyauṣadhayuktasya bhāṇḍe ruddhasya yatnataḥ // Āk_1,25.113 // / sadāgniyutacullyantaḥkṣepaḥ saṃnyāsa ucyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946684 (0.0):
mandāgniyutacullyantaḥ kṣepaḥ saṃnyāsa ucyate // VRrs_8.98 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946743 (0.047):
mandavahniyuktacullīmadhye kṣiptvā yat puṭanaṃ sa saṃnyāsa ityucyate // / VRrsṬī_8.98;1 / [svedanasaṃnyāsaguṇāḥ]
{svedanasaṃnyāsaguṇāḥ} / dvāvetau svedasaṃnyāsau rasarājasya niścitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386199 (0.0):
sadāgniyutacullyantaḥkṣepaḥ saṃnyāsa ucyate / /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946751 (0.0):
mandavahniyuktacullīmadhye kṣiptvā yat puṭanaṃ sa saṃnyāsa ityucyate // / VRrsṬī_8.98;1 / [svedanasaṃnyāsaguṇāḥ]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614195 (0.051):
mandāgniyutacullyantaḥ kṣepaḥ saṃnyāsa ucyate // VRrs_8.98 // / dvāvetau svedasaṃnyāsau rasarājasya niścitam /
guṇaprabhāvajananau śīghravyāptikarau tathā // Rcūm_4.115 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386204 (0.0):
dvāvetau svedasaṃnyāsau rasarājasya niścitam // Āk_1,25.114 // / guṇaprabhāvajananau śīghravyāptikarau tathā // Āk_1,25.115 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946759 (0.013):
dvāvetau svedasaṃnyāsau rasarājasya niścitam / / guṇaprabhāvajanakau śīghravyāptikarau tathā // VRrs_8.99 //
rasanigamamahābdheḥ somadevaḥ samantātsphuṭataraparibhāṣā nāma ratnāni
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946768 (0.0):
guṇaprabhāvajanakau śīghravyāptikarau tathā // VRrs_8.99 // / rasanigamamahābdheḥ somadevaḥ samantāt sphuṭataraparibhāṣānāmaratnāni
hṛtvā / / vyaracayadatiyatnāttair imāṃ kaṇṭhamālāṃ kalayati bhiṣagagryo maṇḍanārthaṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946779 (0.0):
rasanigamamahābdheḥ somadevaḥ samantāt sphuṭataraparibhāṣānāmaratnāni / hṛtvā / / vyaracayadatiyatnāttairimāṃ kaṇṭhamālāṃ kalayatu bhiṣagagryo maṇḍanārthaṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614225 (0.053):
vyaracayadatiyatnāttairimāṃ kaṇṭhamālāṃ kalayatu bhiṣagagryo maṇḍanārthaṃ / sabhāyām // VRrs_8.100 // / bhavetpaṭhitavāro 'yamadhyāyo rasavādinām /
sabhāyām // Rcūm_4.116 // / paṭhet paṭhitapāṭho'yamadhyāyo rasavādinaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946780 (0.060):
vyaracayadatiyatnāttairimāṃ kaṇṭhamālāṃ kalayatu bhiṣagagryo maṇḍanārthaṃ / sabhāyām // VRrs_8.100 // / bhavetpaṭhitavāro'yamadhyāyo rasavādinām /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614226 (0.060):
vyaracayadatiyatnāttairimāṃ kaṇṭhamālāṃ kalayatu bhiṣagagryo maṇḍanārthaṃ / sabhāyām // VRrs_8.100 // / bhavetpaṭhitavāro 'yamadhyāyo rasavādinām /
rasakarmāṇi kurvāṇo na sa muhyati kutracit // Rcūm_4.117 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946791 (1.192):
bhavetpaṭhitavāro'yamadhyāyo rasavādinām / / rasakarmāṇi kurvāṇo na sa muhyati kutracit // VRrs_8.101 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614235 (0.042):
bhavetpaṭhitavāro 'yamadhyāyo rasavādinām / / rasakarmāṇi kurvāṇo na sa muhyati kutracit // VRrs_8.101 //
Rcūm, 5 / atha yantrāṇi vakṣyante rasatantrāṇyanekaśaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946800 (0.034):
VRrs, 9 / atha yantrāṇi vakṣyante rasatantrāṇyaśeṣataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614242 (0.064):
rasakarmāṇi kurvāṇo na sa muhyati kutracit // VRrs_8.101 // / atha yantrāṇi vacyante rasatantrāṇyaśeṣataḥ /
samālokya samāsena somadevena sāmpratam // Rcūm_5.1 // / svedādikarma nirmātuṃ vārttikendraiḥ prayatnataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946811 (0.0):
atha yantrāṇi vakṣyante rasatantrāṇyaśeṣataḥ / / samālocya samāsena somadevena sāmpratam // VRrs_9.1 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614258 (0.0):
svedādikarma nirmātuṃ vārttikendraiḥ prayatnataḥ / / yantryate pārado yasmāttasmādyantramiti smṛtam // VRrs_9.2 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614248 (0.055):
atha yantrāṇi vacyante rasatantrāṇyaśeṣataḥ / / samālocya samāsena somadevena sāmpratam // VRrs_9.1 //
yantryate pārado yasmāttasmādyantramitīritam // Rcūm_5.2 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614260 (0.0):
svedādikarma nirmātuṃ vārttikendraiḥ prayatnataḥ / / yantryate pārado yasmāttasmādyantramiti smṛtam // VRrs_9.2 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946819 (0.043):
yantryate pārado yasmāttasmādyantramiti smṛtam // VRrs_9.2 //
{dolāyantra} / vibandhya sauṣadhaṃ sūtaṃ sabhūrje triguṇāmbare /
rasapoṭṭalikāṃ kāṣṭhe dṛḍhaṃ baddhvā guṇena hi // Rcūm_5.3 //
saṃdhānapūrṇakumbhāntaḥ pralambanagatisthitām /
adhastājjvālayedagniṃ tattaduktakrameṇa hi /
dolāyantramidaṃ proktaṃ svedanākhyaṃ tadeva hi // Rcūm_5.4 // / {khalvayantra}
khalvayantraṃ tridhā proktaṃ mardanādikakarmaṇi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386216 (0.015):
raso niyantryate yena yantraṃ taditi kathyate / / <1. khalvayantram> / khalvayantraṃ dvidhā proktaṃ mardanādikakarmaṇi // Āk_1,26.1 //
nirudgārāśmajaś caikastadanyo lohasambhavaḥ // Rcūm_5.5 //
{ardhacandrākṛtikhalva} / utsedhena daśāṅgulaḥ khalu kalātulyāṅgulāyāmavān /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386309 (0.0):
utsedhena navāṅgulaḥ khalu kalātulyāṅgulāyāmavān vistāreṇa navāṅgulo
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150178 (0.0):
utsedhena navāṅgulaḥ khalu kalātulyāṅgulāyāmavān vistāreṇa daśāṅgulo 'tha
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952209 (0.0):
utsedhe sa daśāṅgulaḥ khalu kalātulyāṅgulāyāmavān vistāreṇa daśāṅgulo
vistāreṇa navāṅgulo rasamitairnimnastathaivāṅgulaiḥ // Rcūm_5.6 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386313 (0.0):
utsedhena navāṅgulaḥ khalu kalātulyāṅgulāyāmavān vistāreṇa navāṅgulo
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150179 (0.017):
utsedhena navāṅgulaḥ khalu kalātulyāṅgulāyāmavān vistāreṇa daśāṅgulo 'tha
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952214 (0.017):
utsedhe sa daśāṅgulaḥ khalu kalātulyāṅgulāyāmavān vistāreṇa daśāṅgulo
kaṇṭho dvyaṅgulavistṛto 'timasṛṇo droṇyardhacandrākṛtiḥ /
gharṣaścaiva daśāṅgulastu yadidaṃ khalvākhyayantraṃ smṛtam // Rcūm_5.7 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386330 (0.045):
kaṇṭhe dvyaṅgulavistaro'timasṛṇo droṇārdhacandrākṛtir gharṣaścaiva / daśāṅgulaśca tadidaṃ khalvākhyayantraṃ matam // Āk_1,26.8 //
asminpañcapalaḥ sūto mardanīyo viśuddhaye / / tattadaucityayogena khalveṣvanyeṣu śodhayet // Rcūm_5.8 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386342 (0.0):
daśāṅgulaśca tadidaṃ khalvākhyayantraṃ matam // Āk_1,26.8 // / asminpañcapalaḥ sūto mardanīyo viśuddhaye // Āk_1,26.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952250 (0.0):
dvādaśakāṅgulaśca tadayaṃ khallo mataḥ siddhaye // VRrs_9.81 // / asminpañcapalaḥ sūto mardanīyo viśuddhaye /
{vartulakhalva} / dvādaśāṅgulivistāraḥ khalvo bhavati vartulaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386274 (0.0):
ṣoḍaśāṅgulavistāraḥ khalvo bhavati vartulaḥ // Āk_1,26.5 //
caturaṅgulanimnaśca madhye 'timasṛṇīkṛtaḥ // Rcūm_5.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952266 (0.008):
dvādaśāṅgulavistāraḥ khallo 'timasṛṇopalaḥ / / caturaṅgulanimnaśca madhye 'timasṛṇīkṛtaḥ // VRrs_9.83 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386276 (0.022):
ṣoḍaśāṅgulavistāraḥ khalvo bhavati vartulaḥ // Āk_1,26.5 //
mardakaścipiṭo'dhastāt sugrahaśca śikhopari /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952269 (0.009):
caturaṅgulanimnaśca madhye 'timasṛṇīkṛtaḥ // VRrs_9.83 // / mardakaś cipiṭo 'dhastāt sugrāhaśca śikhopari /
{taptakhalva} / lauho navāṅgulaḥ khalvo nimnatvena ṣaḍaṅgulaḥ // Rcūm_5.10 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386352 (0.020):
lohe navāṅgulaḥ khalvo nimnaścaiva ṣaḍaṅgulaḥ // Āk_1,26.10 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952309 (0.045):
dhāraṇīyā bhavati tathā kartavyā ityarthaḥ // VRrsBo_9.84;3 / [taptakhalva] / lauho navāṅgulaḥ khallo nimnatve ca ṣaḍaṅgulaḥ /
mardako'ṣṭāṅgulaścaiva taptakhalvābhidho hy ayam / / kṛtvā khalvākṛtiṃ cullīmaṅgāraiḥ paripūryatām // Rcūm_5.11 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386360 (0.0):
lohe navāṅgulaḥ khalvo nimnaścaiva ṣaḍaṅgulaḥ // Āk_1,26.10 // / mardako'ṣṭāṅgulaścaiva taptakhalvābhidho hyayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952319 (0.011):
lauho navāṅgulaḥ khallo nimnatve ca ṣaḍaṅgulaḥ / / mardako 'ṣṭāṅgulaścaiva taptakhallābhidho 'pyayam // VRrs_9.85 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952326 (0.034):
kṛtvā khallākṛtiṃ cullīm aṅgāraiḥ paripūritām /
tasyāṃ niveśitaṃ khalvaṃ pārśve bhastrikayā dhamet / / tasminvimarditā piṣṭī kṣārairamlaiśca saṃyutā // Rcūm_5.12 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386370 (0.009):
tasminniveśya taṃ khalvaṃ pārśve bhastrikayā dhamet / / tasminvimarditā piṣṭiḥ kṣārāmlaiśca susaṃyutā // Āk_1,26.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952341 (0.029):
tasyāṃ niveśya taṃ khallaṃ pārśve bhastrikayā dhamet // VRrs_9.86 //
pradravatyativegena svedato nātra saṃśayaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952341 (0.063):
tadantarmarditā piṣṭiḥ kṣārairamlaiśca saṃyutā / / pradravatyativegena sveditā nātra saṃśayaḥ /
kṛtaḥ kāntāyasā so 'yaṃ bhavetkoṭiguṇottaraḥ // Rcūm_5.13 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386383 (0.0):
pradravatyativegena sveditā nātra saṃśayaḥ / / kṛtaḥ kāntāyasā so'yaṃ bhavetkoṭiguṇo rasaḥ // Āk_1,26.13 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952349 (0.0):
pradravatyativegena sveditā nātra saṃśayaḥ / / kṛtaḥ kāntāyasā so 'yaṃ bhavet koṭiguṇo rasaḥ // VRrs_9.87 //
{valabhīyantra} / yatra lohamaye pātre pārśvayorvalayadvayam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386396 (0.0):
yantre lohamaye pātre pārśvayorvalayadvayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949904 (0.0):
* iti // VRrsṬī_9.43;7 / [valabhīyantra] / yatra lohamaye pātre pārśvayorvalayadvayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614840 (0.048):
dhātusattvanipātārthaṃ koṣṭhīyantram iti smṛtam // VRrs_9.43 // / yatra lohamaye pātre pārśvayorvalayadvayam /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4468017 (0.049):
pacellohamaye pātre lohadarvyā vighaṭṭayet // Rcūm_14.118 //
tādṛksvalpataraṃ pātraṃ valayaprotakoṣṭhakam // Rcūm_5.14 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386399 (0.0):
yantre lohamaye pātre pārśvayorvalayadvayam / / tādṛk svalpataraṃ pātraṃ valayadyotakoṣṭhakam // Āk_1,26.14 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949910 (0.0):
yatra lohamaye pātre pārśvayorvalayadvayam / / tādṛk svalpataraṃ pātraṃ valayaprotakoṣṭhakam // VRrs_9.44 //
pūrvapātropari nyasya svalpapātre parikṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386408 (0.0):
tādṛk svalpataraṃ pātraṃ valayadyotakoṣṭhakam // Āk_1,26.14 // / pūrvapātropari nyasya svalpapātropari kṣipet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949919 (0.0):
tādṛk svalpataraṃ pātraṃ valayaprotakoṣṭhakam // VRrs_9.44 // / pūrvapātropari nyasya svalpapātre parikṣipet /
rasaṃ saṃmūrchitaṃ sthūlapātramāpūrya kāñjikaiḥ // Rcūm_5.15 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386417 (0.0):
pūrvapātropari nyasya svalpapātropari kṣipet / / rasaṃ saṃmūrchitaṃ sthūlapātramāpūrya kāñjikaiḥ // Āk_1,26.15 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949926 (0.0):
pūrvapātropari nyasya svalpapātre parikṣipet / / rasaṃ saṃmūrchitaṃ sthūlapātram āpūrya kāñjikaiḥ // VRrs_9.45 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950842 (0.0):
* kṛcidetad anantaraṃ / / * rasaṃ saṃmūrchitaṃ sthūlapātram āpūrya kāñjikaiḥ /
dviyāmaṃ svedayedevaṃ rasotthāpanahetave /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386421 (0.0):
rasaṃ saṃmūrchitaṃ sthūlapātramāpūrya kāñjikaiḥ // Āk_1,26.15 // / dviyāmaṃ svedayedevaṃ rasotthāpanahetave /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949932 (0.0):
rasaṃ saṃmūrchitaṃ sthūlapātram āpūrya kāñjikaiḥ // VRrs_9.45 // / dviyāmaṃ svedayedeva rasotthāpanahetave /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950847 (0.033):
* rasaṃ saṃmūrchitaṃ sthūlapātram āpūrya kāñjikaiḥ / / * dviyāmaṃ svedayedenaṃ rasotthāpanahetave // VRrsBo_9.56;5
etatsyādvalabhīyantraṃ rasasādguṇyakāraṇam // Rcūm_5.16 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949933 (0.023):
dviyāmaṃ svedayedeva rasotthāpanahetave / / etatsyād valabhīyantraṃ rase ṣāḍguṇyakārakam /
sūkṣmakāntamaye pātre rasaḥ syādguṇavattaraḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386434 (0.0):
tatsyāt khavalabhīyantraṃ rasasādguṇyakārakam // Āk_1,26.16 // / sūkṣmakāntamaye pātre rasaḥ syādguṇavattaraḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949942 (0.0):
etatsyād valabhīyantraṃ rase ṣāḍguṇyakārakam / / sūkṣmakāntamaye pātre rasaḥ syādguṇavattaraḥ // VRrs_9.46 //
{ūrdhvapātanayantra} / aṣṭāṅgulamitā samyak vartulā cipaṭī tale // Rcūm_5.17 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386439 (0.0):
sūkṣmakāntamaye pātre rasaḥ syādguṇavattaraḥ / / <3. ūrdhvapātanayantram> / aṣṭāṅgulamitā samyak vartulā cipiṭā tale // Āk_1,26.17 //
caturaṅgulataḥ kaṇṭhādadho droṇyā samanvitā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386449 (0.0):
aṣṭāṅgulamitā samyak vartulā cipiṭā tale // Āk_1,26.17 // / caturaṅgulataḥ kaṇṭhādadho droṇyā samanvitā /
caturaṅgulavistāranimnayā dṛḍhabaddhayā // Rcūm_5.18 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386453 (0.008):
caturaṅgulataḥ kaṇṭhādadho droṇyā samanvitā / / caturaṅgulavistārā nimnayā dṛḍhabaddhayā // Āk_1,26.18 //
tatpidhānaghaṭī mūle ṣoḍaśāṅgulavistarā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386461 (0.020):
tadvidhā ca ghaṭī mūle ṣoḍaśāṅgulavistṛtā / / navāṅgulakavistārakarṇena ca samanvitā // Āk_1,26.19 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952051 (0.055):
ṣoḍaśāṅgulakotsedhā navāṅgulakavistarā // VRrs_9.77 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952100 (0.062):
* yā nīlā śyāmavarṇā vā snigdhādiguṇaviśiṣṭā ṣoḍaśāṅgulakocchrāyā / tathā navāṅgulakavistārā caturviṃśāṅgulair ā samantāddīrghā ca syāt //
navāṅgulakavistārakaṇṭhena ca samanvitā // Rcūm_5.19 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386463 (0.017):
tadvidhā ca ghaṭī mūle ṣoḍaśāṅgulavistṛtā / / navāṅgulakavistārakarṇena ca samanvitā // Āk_1,26.19 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952051 (0.039):
ṣoḍaśāṅgulakotsedhā navāṅgulakavistarā // VRrs_9.77 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952101 (0.045):
* yā nīlā śyāmavarṇā vā snigdhādiguṇaviśiṣṭā ṣoḍaśāṅgulakocchrāyā / tathā navāṅgulakavistārā caturviṃśāṅgulair ā samantāddīrghā ca syāt //
pūrvaghaṭyāṃ rasaṃ kṣiptvā nyubjāṃ dadyāt parāṃ ghaṭīm /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386473 (0.0):
pūrve ghaṭe rasaṃ kṣiptvā nyubjāṃ dadyātparāṃ ghaṭīm /
sordhvaṃ nimnaṃ ca parito dṛḍhapālikayānvitām // Rcūm_5.20 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386481 (0.036):
pūrve ghaṭe rasaṃ kṣiptvā nyubjāṃ dadyātparāṃ ghaṭīm / / sordhvaṃ nimnā ca parito dṛḍhapālikayānvitā // Āk_1,26.20 //
pālyāṃ droṇyāṃ kṣipettoyaṃ pāvakaṃ jvālayedadhaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386488 (0.0):
sordhvaṃ nimnā ca parito dṛḍhapālikayānvitā // Āk_1,26.20 // / pālyāṃ droṇyāṃ kṣipettoyaṃ pāvakaṃ jvālayedadhaḥ /
ūrdhvapātanayantraṃ hi nandinā parikīrtitam // Rcūm_5.21 // / {adhaḥpātanayantra} / uparyadhastanasthālyāṃ kṣipedanyāmadhomukhīm /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386489 (0.0):
pālyāṃ droṇyāṃ kṣipettoyaṃ pāvakaṃ jvālayedadhaḥ / / ūrdhvapātanayantraṃ hi nandinā parikīrtitam // Āk_1,26.21 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386499 (5.960):
pālyāṃ droṇyāṃ kṣipettoyaṃ pāvakaṃ jvālayedadhaḥ / / ūrdhvapātanayantraṃ hi nandinā parikīrtitam // Āk_1,26.21 // / <4. adhaḥpātanayantram>
Rasadhyaya (with Tika), verses 1-302 (rasadhau.htm.txt) 19571035 (0.042):
tāṃ tāmrasūtayoḥ pīṭhīṃ $ sthālikāyāṃ kṣipetpunaḥ & / sthālīṃ cādhomukhīṃ tv anyāṃ % limped vastramṛdā mukhe // Rsdhy_66 //
Rasadhyaya (with Tika), verses 1-302 (rasadhpu.htm.txt) 15003500 (0.042):
tāṃ tāmrasūtayoḥ pīṭhīṃ sthālikāyāṃ kṣipetpunaḥ / / sthālīṃ cādhomukhīṃ tv anyāṃ limped vastramṛdā mukhe // Rsdhy_66 //
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 26989861 (0.042):
tāṃ tāmrasūtayoḥ pīṭhīṃ sthālikāyāṃ kṣipetpunaḥ / / sthālīṃ cādhomukhīṃ tv anyāṃ limped vastramṛdā mukhe // Radhy_1.66 //
sthālikāṃ cipaṭībhūtatalāntarliptapāradām // Rcūm_5.22 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386505 (0.0):
upariṣṭāttu tatsthālyāṃ kṣipedanyāmadhomukhīm / / sthālikāṃ cipiṭībhūtāṃ talāntarliptapāradām // Āk_1,26.22 //
kṣiptvā tāṃ paṅkile garte jvālayenmūrdhni pāvakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386511 (0.0):
sthālikāṃ cipiṭībhūtāṃ talāntarliptapāradām // Āk_1,26.22 // / kṣiptvā tatpaṅkile garte jvālayenmūrdhni pāvakam /
adhaḥpātanayantraṃ hi tadaitat parikīrtitam // Rcūm_5.23 // / {tiryakpātanayantra} / kṣipedrasaṃ ghaṭe dīrghanatādhonālasaṃyute /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950169 (0.0):
* iti // VRrsṬī_9.46;8 / [tiryakpātanayantra] / kṣipedrasaṃ ghaṭe dīrghanatādhonālasaṃyute /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386523 (1.192):
kṣiptvā tatpaṅkile garte jvālayenmūrdhni pāvakam / / adhaḥpātanayantraṃ hi tadetatparikīrtitam // Āk_1,26.23 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950212 (0.053):
* tiryakpātanayantramāha kṣipediti // VRrsBo_9.49;1 / * dīrghanatādhonālasaṃyute dīrghākāraṃ nataṃ nimnābhimukhaṃ ca yat
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614887 (0.053):
sūkṣmakāntamaye pātre rasaḥ syādguṇavattaraḥ // VRrs_9.46 // / kṣipedrasaṃ ghaṭe dīrghanatādhonālasaṃyute /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2481864 (0.064):
svāṅgaśītalatāṃ jñātvā % ūrdhvaṃgaṃ grāhayedrasam // YRps_1.53 // / ūrdhvapātanayaṃtraṃ hi $ tadevaṃ parikīrtitam & / <5.2. adhaḥpātana>
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22365199 (0.064):
svāṅgaśītalatāṃ jñātvā ūrdhvaṃgaṃ grāhayedrasam // YRps_1.53 // / ūrdhvapātanayaṃtraṃ hi tadevaṃ parikīrtitam / / <5.2. adhaḥpātana>
tannālaṃ nikṣipedanyat ghaṭakukṣyantare khalu // Rcūm_5.24 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950176 (0.012):
kṣipedrasaṃ ghaṭe dīrghanatādhonālasaṃyute / / tannālaṃ nikṣipedanyaghaṭakukṣyantare khalu // VRrs_9.47 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386530 (0.023):
kṣipedrasaṃ ghaṭe dīrghe natādhonālasaṃyute / / tannālaṃ nikṣipedanyaghaṭakukṣyantare khalu // Āk_1,26.24 //
tatra ruddhvā mṛdā samyagvadane ghaṭayoratha /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950182 (0.0):
tannālaṃ nikṣipedanyaghaṭakukṣyantare khalu // VRrs_9.47 // / tatra ruddhvā mṛdā samyagvadane ghaṭayoratha /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386535 (0.011):
tannālaṃ nikṣipedanyaghaṭakukṣyantare khalu // Āk_1,26.24 // / tatra ruddhvā mṛdā samyagvadane ghaṭayoradhaḥ /
adhastādrasakumbhasya jvālayettīvrapāvakam // Rcūm_5.25 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386542 (0.0):
tatra ruddhvā mṛdā samyagvadane ghaṭayoradhaḥ / / adhastādrasakumbhasya jvālayettīvrapāvakam // Āk_1,26.25 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950190 (0.0):
tatra ruddhvā mṛdā samyagvadane ghaṭayoratha / / adhastādrasakumbhasya jvālayettīvrapāvakam // VRrs_9.48 //
itarasmin ghaṭe toyaṃ prakṣipet svādu śītalam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386546 (0.0):
adhastādrasakumbhasya jvālayettīvrapāvakam // Āk_1,26.25 // / itarasmin ghaṭe toyaṃ prakṣipetsvāduśītalam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950195 (0.0):
adhastādrasakumbhasya jvālayettīvrapāvakam // VRrs_9.48 // / itarasminghaṭe toyaṃ prakṣipetsvādu śītalam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950261 (0.052):
rasakumbhādhaśca tīvrāgniṃ prajvālayet dvitīyaghaṭe svāduśītalaṃ jalaṃ ca / prakṣipet iti // VRrsBo_9.49;3
tiryakpātanayantraṃ hi vārttikair abhidhīyate // Rcūm_5.26 // / {pātanāyantras:: use}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950197 (0.055):
itarasminghaṭe toyaṃ prakṣipetsvādu śītalam / / tiryakpātanam etaddhi vārttikair abhidhīyate // VRrs_9.49 //
pātanātritayaṃ proktaṃ yantrāṇāṃ tritayaṃ khalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386557 (0.025):
pātanātritayasyoktaṃ yantrāṇāṃ tritayaṃ khalu /
pātanaiśca vinā sūto na tarāṃ doṣamujhati // Rcūm_5.27 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386558 (0.0):
pātanātritayasyoktaṃ yantrāṇāṃ tritayaṃ khalu / / pātanaiśca vinā sūto nitarāṃ doṣamṛcchati // Āk_1,26.27 //
tribhirevordhvapātaiśca kasmāddoṣānna mucyate / / vibhāgena vipāke tu dravyeṇānyena yogataḥ // Rcūm_5.28 //
pātrāntaraparikṣepāt guṇāḥ syur vividhāḥ khalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386580 (0.0):
dvivibhāgena vipākena dravyān anyonyayogataḥ // Āk_1,26.28 // / pātrāntaraparikṣepādguṇāḥ syur vividhāḥ khalu /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14535825 (0.054):
eta eva vātaguṇā bhavanti sa tv evaṃguṇair evaṃdravyair evamprabhāvaiśca
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8625403 (0.055):
'prakāśyante'; jñāyanta ityarthaḥ / yadvā 'ete'; śamādirūpā 'arthāḥ'; / guṇāstasmin 'prakāśyante'; dṛśyanta ityarthaḥ / atha vā 'akathitāḥ';
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17926528 (0.056):
śabdo 'yamāsādya mahīśaśūnum / / vikalpyamānā vividhā guṇāste / 'guṇāśca bhautāḥ sakalendriyeṣu // MarkP_25.12 //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24798360 (0.061):
Ap2.10.26.5/ teṣāṃ puruṣās tathā.guṇā eva [syuḥ / / Ap2.10.26.6/ sarvato yojanaṃ nagaraṃ taskarebhyo [rakṣyam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3927036 (0.063):
* ye guṇāstutthake proktāste guṇāḥ rasake smṛtāḥ // VRrsBo_2.142;2
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206125 (0.064):
tryūṣaṇaṃ sakaṇāmūlaṃ kathitaṃ caturūṣaṇam / / vyoṣasyeva guṇāḥ proktā adhikāścaturūṣaṇe // 67
khaṇḍanyulūkhalāmbhobhis taṇḍulāḥ syur malojhitāḥ // Rcūm_5.29 //
pātenaiva mahāśuddhirnandinā parikīrtitā / / {kacchapayantra}
viśālavadane bhāṇḍe toyapūrṇe niveśayet // Rcūm_5.30 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386597 (0.0):
<6. kacchapayantram> / viśālavadane bhāṇḍe toyapūrṇe niveśayet // Āk_1,26.30 //
kharparaṃ pṛthukaṃ samyak prasare tasya madhyame / / ālavālaṃ viḍaiḥ kṛtvā tanmadhye pāradaṃ kṣipet // Rcūm_5.31 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386611 (0.013):
aparaṃ pṛthulaṃ samyak pratarastasya madhyame / / ālavālaṃ biḍaiḥ kṛtvā tanmadhye pāradaṃ kṣipet // Āk_1,26.31 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21128955 (0.021):
tanmadhye gartakaṃ kṛtvā YRps_11.63c / tanmadhye pāradaṃ kṣipet YRps_1.33b
ūrdhvādhaśca viḍaṃ dattvā mallenārudhya yatnataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386618 (0.0):
ālavālaṃ biḍaiḥ kṛtvā tanmadhye pāradaṃ kṣipet // Āk_1,26.31 // / ūrdhvādhaśca biḍaṃ dattvā mallenārudhya yatnataḥ /
puṭamaucityayogena dīyate tannigadyate // Rcūm_5.32 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386622 (0.0):
ūrdhvādhaśca biḍaṃ dattvā mallenārudhya yatnataḥ / / puṭamaucityayogena dīyate tannigadyate // Āk_1,26.32 //
yantraṃ kacchapasaṃjñaṃ hi taduktaṃ rasajāraṇe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386628 (0.0):
puṭamaucityayogena dīyate tannigadyate // Āk_1,26.32 // / yantraṃ kacchapasaṃjñaṃ hi taduktaṃ rasajāraṇe /
{antarālikayantra} / kṛtvā lohamayīṃ mūṣāṃ vṛntākākāradhāriṇīm // Rcūm_5.33 //
vitastyā saṃmitāṃ kāntalohena parinirmitām / / muṇḍalohodbhavāṃ vāpi kaṇṭhādho dvyaṅgulādadhaḥ // Rcūm_5.34 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386649 (0.0):
kṛtvā lohamayīṃ mūṣāṃ vartulādhārakāriṇīm // Āk_1,26.33 // / vitastyā samitāṃ kāntalohena parinirmitām / / muṇḍalohodbhavāṃ vāpi kaṇṭhādho dvyaṅgulādadhaḥ // Āk_1,26.34 //
dvyaṅgulaṃ valayaṃ dadyāt madhyadeśena kaṇṭhataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386650 (0.055):
muṇḍalohodbhavāṃ vāpi kaṇṭhādho dvyaṅgulādadhaḥ // Āk_1,26.34 // / dvyaṅgulaṃ valayaṃ dadyānmadhyadeśe ca kaṇṭhataḥ /
pidhānadhārakaṃ ciñcāpattravistīrṇakaṅkaṇam // Rcūm_5.35 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386661 (0.016):
dvyaṅgulaṃ valayaṃ dadyānmadhyadeśe ca kaṇṭhataḥ / / pidhānadhārakaṃ ciñcāpatravistīrṇakaṅkaṇam // Āk_1,26.35 //
pidhānam antarāviṣṭaṃ saśikhaṃ śliṣṭasaṃdhikam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386669 (0.0):
pidhānadhārakaṃ ciñcāpatravistīrṇakaṅkaṇam // Āk_1,26.35 // / pidhānamantarāviṣṭaṃ saśikhaṃ śliṣṭasandhikam /
tale pravihitacchidraṃ bhāṇḍaṃ kṛtvā hy adhomukham // Rcūm_5.36 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386673 (0.0):
pidhānamantarāviṣṭaṃ saśikhaṃ śliṣṭasandhikam / / tale pravihatacchidraṃ bhāṇḍaṃ kṛtvā hyadhomukham // Āk_1,26.36 //
tatraināṃ lambayenmūrdhni nirudhya ca viśoṣya ca / / sthālīkaṇṭhaṃ tato dadyāt puṭamagnividhāyakam // Rcūm_5.37 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386682 (0.0):
yantreṇālambayenmūrdhni nirudhya ca viśoṣya ca / / sthālīkaṇṭhaṃ tato dadyātpuṭānalavidhāraṇam // Āk_1,26.37 //
evaṃrūpaṃ bhavedyantramantarālikasaṃjñakam / / anena kārayedgandhadrutiṃ garbhadrutiṃ tathā // Rcūm_5.38 //
{tāpikāyantra} / tāpīṃ mūṣāṃ mṛdā kṛtvā dṛḍhāṃ cāratnimātrikām /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386705 (0.0):
<8. tāpikāyantram> / tāpīmūṣāṃ mṛdā kṛtvā dṛḍhāṃ cāratnimātrikām /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21126126 (0.061):
kṛtvāndhamūṣāṃ teṣāṃ tu YRps_1.33a / kṛtvā mūṣāṃ samāṃ śuddhāṃ YRps_2.60c
sudṛḍhāṃ madhyadeśe ca dvyaṅgulacchidrasaṃyutām // Rcūm_5.39 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386712 (0.0):
tāpīmūṣāṃ mṛdā kṛtvā dṛḍhāṃ cāratnimātrikām / / sudṛḍhāṃ madhyadeśe ca dvyaṅgulacchidrasaṃyutām // Āk_1,26.39 //
kāntalohamayīṃ khārīṃ dadyād gandhasya copari /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386717 (0.037):
sudṛḍhāṃ madhyadeśe ca dvyaṅgulacchidrasaṃyutām // Āk_1,26.39 // / kāntalohamayīṃ khārīṃ dadyāddravyasya copari /
tāpikāṃ pūrayecchuddhasikatābhiḥ samantataḥ // Rcūm_5.40 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386723 (0.0):
kāntalohamayīṃ khārīṃ dadyāddravyasya copari / / tāpikāṃ pūrayecchuddhasikatābhiḥ samantataḥ // Āk_1,26.40 //
tāṃ ca cullyāṃ samāropya kṣepaṃ kṣepaṃ viḍadravam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386728 (0.016):
tāpikāṃ pūrayecchuddhasikatābhiḥ samantataḥ // Āk_1,26.40 // / tāṃ ca cullyāṃ samāropya kṣepaṃ kṣepaṃ biḍadravam /
pādāṅguṣṭhamitajvālaṃ jvālayedanalaṃ tataḥ // Rcūm_5.41 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386735 (0.054):
pādāṅguṣṭhamitāṃ jvālāṃ jvālayedanalaṃ tataḥ // Āk_1,26.41 // / lohābhrakādikaṃ sarvaṃ rasasyopari jārayet /
lohābhrakādikaṃ sarvaṃ rasasya parijārayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386738 (0.024):
pādāṅguṣṭhamitāṃ jvālāṃ jvālayedanalaṃ tataḥ // Āk_1,26.41 // / lohābhrakādikaṃ sarvaṃ rasasyopari jārayet /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7460955 (0.050):
gurūpottamādikaṃ sarvam asti iti na staṇiñau / / ṭiḍḍhāṇañ (*4,1.15) iti ṅīb eva bhavati /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 928498 (0.050):
tiptvādikameva vā, na tu sthānilatvam, tadupasthāpakādeśaviśeṣāṇāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16698194 (0.052):
kathaṃ jagato rasamayatvamityata āha tadrasetyādi / / rasopalakṣaṇamiti / / puṇṇāti / / sarvametacca māhakavīnāṃ kāvyeṣu dṛśyate /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2088171 (0.058):
athavā kṣityādikaṃ kartetyadantargatameva savarjñatvādikaṃ na
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 498056 (0.060):
asya jñāninarastatphalaṃ jñānottarapāpaphalamaśucitvāsambhāṣyatvādikaṃ na / bhavediti cottarāghasyāśleṣa ityanenocyate /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1009530 (0.061):
[69] kṣaṇamātrātiriktatvenāsthitatvādityādikaṃ yaduktaṃ tadapi / nāstyasvīkāryam, svabhāvato 'nityatvasyānupapannatvāt / vastūnāṃ yadi
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2425394 (0.062):
na nvevaṃ rasavattvāndikamapyasti ghrāṇasyati rasādikamapi gṛhṇīyādata
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 482758 (0.063):
daśatvasaṅkhayā khalvapekṣābuddhijanyā tadvayaṅgayā vetyato nāpātato / rūpādikamiva pratyakṣeṇopalabhyate /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219033 (0.063):
darśayati | vipratipattiviṣayaśca ṭīkākṛtā na darśitaḥ atiprasiddhatvāt | / yaduktaṃ prāknāvirsavādārtho 'bhrāntārtha iti | tasyārthasma grahaṇe doṣaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23203280 (0.064):
tad evaṃ mukhyaṃ sarvajñaṃ tādṛśaṃ sarvajñatvaṃ vinā ca sarva-śṛṣṭy- / ādikam anyasya nopapadyat iti prokta-lakṣaṇaṃ brahmaiva jagat-kāraṇaṃ na
tāpikāyantramityuktaṃ sukaraṃ rasajāraṇe // Rcūm_5.42 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386745 (0.033):
lohābhrakādikaṃ sarvaṃ rasasyopari jārayet / / tāpikāyantramityuktaṃ sukaraṃ rasajāraṇe // Āk_1,26.42 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885030 (0.059):
savikalpakajñānasaṃvedyānāṃ hi vacanaprayogayogyatā, na tu rasasya tathā / / sākṣātkāratayā na ca /
{pratigarbhayantra} / sthālyāṃ vinikṣipya rasādi vastu svarṇādi khāryā prapidhāya bhūyaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386755 (0.0):
sthālyāṃ vinikṣipya rasādivastu svarṇādi khoryāṃ pravidhāya bhūyaḥ /
amlena cordhve lavaṇādi vastu cullyāṃ pacettat pratigarbhayantram //
Rcūm_5.43 // / {garbhayantra} / khārīṃ mallāntarasthālīṃ nirundhyādatiyatnataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386770 (0.044):
khorīmallaṃ tataḥ sthālīṃ nirundhyād atiyatnataḥ / / sthālyāṃ mallena vā khoryāṃ kṣiptvā vastu nirudhya ca // Āk_1,26.44 //
sthālyāṃ mṛdo'thavā khāryāṃ kṣiptvā vastu nirudhya ca // Rcūm_5.44 //
kṣiptvā cāmlādikaṃ ruddhvā pākaḥ syādgarbhayantrake /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386782 (0.060):
kṣiptvā paṭṭādikaṃ ruddhvā pākaḥ syādgarbhayantrakam / / <10. pālikāyantram>
{pālikāyantra} / caṣakaṃ vartulaṃ lauhaṃ vinatāgrordhvadaṇḍakam // Rcūm_5.45 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950334 (0.0):
etadyantrasyopayogo bodhyaḥ // VRrsṬī_9.49;5 / [pālikāyantra] / caṣakaṃ vartulaṃ lauhaṃ vinatāgrordhvadaṇḍakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386792 (0.024):
caṣakaṃ vartulaṃ lohaṃ vinatāgrordhvadaṇḍakam // Āk_1,26.45 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614926 (0.061):
tiryakpātanam etaddhi vārttikair abhidhīyate // VRrs_9.49 // / caṣakaṃ vartulaṃ lauhaṃ vinatāgrordhvadaṇḍakam /
etaddhi pālikāyantraṃ balijāraṇahetave / / {ghaṭayantra} / catuḥprasthajalādhāraṃ caturaṅgulakānanam // Rcūm_5.46 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386802 (0.0):
caṣakaṃ vartulaṃ lohaṃ vinatāgrordhvadaṇḍakam // Āk_1,26.45 // / etaddhi pālikāyantraṃ balijāraṇahetave /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27151373 (0.0):
yantralakṣaṇaṃ tu / / catuḥprasthajalādhāraṃ caturaṅgulakānanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950337 (0.009):
caṣakaṃ vartulaṃ lauhaṃ vinatāgrordhvadaṇḍakam / / etaddhi pālikāyantraṃ balijāraṇahetave // VRrs_9.50 //
ghaṭayantramiti proktaṃ tadāpyāyanake matam / / {iṣṭikāyantra} / vidhāya vartulaṃ gartaṃ mallamatra nidhāya ca // Rcūm_5.47 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386814 (0.0):
ghaṭīyantramidaṃ proktaṃ tadāpyāyanake smṛtam / / <12. iṣṭikāyantram> / vidhāya vartulaṃ gartaṃ mallamatra nidhāya ca // Āk_1,26.47 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950495 (0.0):
rasotthāpanasādhanamityarthaḥ // VRrsBo_9.51;4 / [iṣṭikāyantra] / vidhāya vartulaṃ gartaṃ mallamatra nidhāya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614949 (0.027):
ghaṭayantram idaṃ proktaṃ tadāpyāyanakaṃ smṛtam // VRrs_9.51 // / vidhāya vartulaṃ gartaṃ mallamatra nidhāya ca /
vinidhāyeṣṭikāṃ tatra madhye gartavatīṃ śubhām / / gartasya paritaḥ kuryāt pālikāmaṅgulocchrayām // Rcūm_5.48 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386826 (0.0):
vinidhāyeṣṭakāṃ tatra madhyagartavatīṃ śubhām / / gartasya paritaḥ kuryātpālikāmaṅgulocchrayām // Āk_1,26.48 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950508 (0.0):
vinidhāyeṣṭakāṃ tatra madhyagartavatīṃ śubhām // VRrs_9.52 // / gartasya paritaḥ kuryātpālikām aṅgulocchrayām /
garte sūtaṃ vinikṣipya gartāsye vasanaṃ kṣipet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950514 (0.0):
gartasya paritaḥ kuryātpālikām aṅgulocchrayām / / garte sūtaṃ vinikṣipya gartāsye vasanaṃ kṣipet // VRrs_9.53 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386831 (1.192):
gartasya paritaḥ kuryātpālikāmaṅgulocchrayām // Āk_1,26.48 // / tatra sūtaṃ vinikṣipya gartāsye vasanaṃ kṣipet /
nikṣipya gandhakaṃ tatra mallenāsyaṃ nirudhya ca // Rcūm_5.49 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386837 (0.017):
tatra sūtaṃ vinikṣipya gartāsye vasanaṃ kṣipet / / nikṣipedgandhakaṃ tatra mallenāsyaṃ nirudhya ca // Āk_1,26.49 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4456707 (0.022):
sthālyāṃ tāmrādi nikṣipya mallenāsyaṃ nirudhya ca // Rcūm_5.66 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950521 (0.029):
garte sūtaṃ vinikṣipya gartāsye vasanaṃ kṣipet // VRrs_9.53 // / nikṣipedgandhakaṃ tatra mallenāsyaṃ nirudhya ca /
mallapālikayormadhye mṛdā samyaṅnirudhya ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386843 (0.0):
nikṣipedgandhakaṃ tatra mallenāsyaṃ nirudhya ca // Āk_1,26.49 // / mallapālikayormadhye mṛdā samyaṅnirudhya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950527 (0.0):
nikṣipedgandhakaṃ tatra mallenāsyaṃ nirudhya ca / / mallapālikayormadhye mṛdā samyaṅ nirudhya ca // VRrs_9.54 //
vanopalaiḥ puṭaṃ deyaṃ kapotākhyaṃ na cādhikam // Rcūm_5.50 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386850 (1.192):
mallapālikayormadhye mṛdā samyaṅnirudhya ca / / vanotpalaiḥ puṭaṃ deyaṃ kapotākhyaṃ na cādhikam // Āk_1,26.50 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950535 (1.192):
mallapālikayormadhye mṛdā samyaṅ nirudhya ca // VRrs_9.54 // / vanopalaiḥ puṭaṃ deyaṃ kapotākhyaṃ na cādhikam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607712 (0.059):
mūṣārdhaṃ vinyasettatra karīṣatuṣavahninā // Rrā_3,15.47 // / kapotākhyaṃ puṭaṃ deyaṃ svāṃgaśītaṃ samuddharet /
iṣṭikāyantrametaddhi gandhakaṃ tena jārayet / / {vidyādharayantra} / sthālikopari vinyasya sthālīṃ samyaṅnirudhya ca // Rcūm_5.51 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386861 (0.0):
vanotpalaiḥ puṭaṃ deyaṃ kapotākhyaṃ na cādhikam // Āk_1,26.50 // / iṣṭikāyantram etatsyādgandhakaṃ tena jārayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950746 (0.0):
[hiṅgulākṛṣṭividyādharayantra] / sthālikopari vinyasya sthālīṃ samyaṅ nirudhya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950538 (0.014):
vanopalaiḥ puṭaṃ deyaṃ kapotākhyaṃ na cādhikam / / iṣṭikāyantram etat syād gandhakaṃ tena jārayet // VRrs_9.55 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614999 (0.043):
iṣṭikāyantram etat syād gandhakaṃ tena jārayet // VRrs_9.55 // / sthālikopari vinyasya sthālīṃ samyaṅ nirudhya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3948170 (0.062):
anena ca krameṇaiva kuryādgandhakajāraṇam // VRrs_9.23 // / [vidyādharayantra]
ūrdhvasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386868 (0.0):
sthālikopari vinyasya sthālīṃ samyaṅnirudhya ca // Āk_1,26.51 // / ūrdhvasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950753 (0.0):
sthālikopari vinyasya sthālīṃ samyaṅ nirudhya ca / / ūrdhvasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vahniṃ prajvālayed adhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951088 (0.053):
tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386965 (0.055):
tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ / / nābhiyantramidaṃ proktaṃ nandinā tattvavedinā // Āk_1,26.59 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4456562 (0.055):
tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ / / nābhiyantramidaṃ proktaṃ nandinā sarvavedinā // Rcūm_5.56 //
etadvidyādharaṃ yantraṃ hiṅgulākṛṣṭihetave // Rcūm_5.52 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386871 (1.192):
ūrdhvasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vahniṃ prajvālayedadhaḥ / / etadvidyādharaṃ yantraṃ hiṅgulākṛṣṭihetave // Āk_1,26.52 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950757 (1.192):
ūrdhvasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vahniṃ prajvālayed adhaḥ / / etad vidyādharaṃ yantraṃ hiṅgulākṛṣṭihetave // VRrs_9.56 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615014 (0.063):
etad vidyādharaṃ yantraṃ hiṅgulākṛṣṭihetave // VRrs_9.56 // / yantrasthālyupari sthālīṃ nyubjāṃ dattvā nirundhayet /
{ḍamaruyantra} / yatra sthālyupari sthālīṃ nyubjāṃ dattvā nirudhya ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386881 (0.017):
yantraṃ sthālyupari sthālīṃ nyubjāṃ dattvā nirudhyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950933 (0.022):
[ḍamaruyantra] / yantrasthālyupari sthālīṃ nyubjāṃ dattvā nirundhayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950956 (0.054):
* atha ḍamaruyantramāha pāradauṣadhagarbhitayantrasthālyupari / nyubjāmeva sthālīṃ nidhāya nirundhayet // VRrsṬī_9.57;1
yantraṃ ḍamarukākhyaṃ tadrasabhasmakṛte hitam // Rcūm_5.53 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950941 (0.0):
yantrasthālyupari sthālīṃ nyubjāṃ dattvā nirundhayet / / yantraṃ ḍamarukākhyaṃ tadrasabhasmakṛte hitam // VRrs_9.57 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386884 (0.022):
yantraṃ sthālyupari sthālīṃ nyubjāṃ dattvā nirudhyate / / yantraṃ ḍamarukākhyaṃ tadrasabandhakṛte hitam // Āk_1,26.53 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615031 (0.059):
yantraṃ ḍamarukākhyaṃ tadrasabhasmakṛte hitam // VRrs_9.57 // / mallamadhye caredgartaṃ tatra sūtaṃ sagandhakam /
{nābhiyantra} / mallamadhye caredgartaṃ tatra sūtaṃ sagandhakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386898 (0.0):
<15. nābhiyantram> / mallamadhye caredgartaṃ tatra sūtaṃ sagandhakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950991 (0.0):
// VRrsṬī_9.57;4 / [nābhiyantra] / mallamadhye caredgartaṃ tatra sūtaṃ sagandhakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615034 (0.032):
yantraṃ ḍamarukākhyaṃ tadrasabhasmakṛte hitam // VRrs_9.57 // / mallamadhye caredgartaṃ tatra sūtaṃ sagandhakam /
gartasya paritaḥ kuḍyaṃ prakuryād dvyaṅgulocchrayam // Rcūm_5.54 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386903 (0.0):
mallamadhye caredgartaṃ tatra sūtaṃ sagandhakam / / gartasya paritaḥ kuḍyaṃ prakuryāttryaṅgulocchritam // Āk_1,26.54 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950996 (0.0):
mallamadhye caredgartaṃ tatra sūtaṃ sagandhakam / / gartasya paritaḥ kuḍyaṃ prakuryādaṅgulocchritam // VRrs_9.58 //
tataścācchādayetsamyaggostanākāramūṣayā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386910 (0.0):
tataścācchādayetsamyaggostanākāramūṣayā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954024 (0.0):
* yathā nābhiyantre prāguktam / / * tataścācchādayet samyaggostanākāramūṣayā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950998 (0.043):
gartasya paritaḥ kuḍyaṃ prakuryādaṅgulocchritam // VRrs_9.58 // / tataś cācchādayet samyag gostanākāramūṣayā /
samyak toyamṛdā ruddhvā samyaggartoccamānayā // Rcūm_5.55 //
tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386967 (0.0):
/ tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951090 (0.0):
[Fortsetzung: nābhiyantra] / tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615124 (0.009):
vetti śrīsomadevaśca nāparaḥ pṛthivītale // VRrs_9.63 // / tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4456504 (0.053):
ūrdhvasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3950751 (0.053):
ūrdhvasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vahniṃ prajvālayed adhaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386866 (0.063):
ūrdhvasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vahniṃ prajvālayedadhaḥ / / etadvidyādharaṃ yantraṃ hiṅgulākṛṣṭihetave // Āk_1,26.52 //
nābhiyantramidaṃ proktaṃ nandinā sarvavedinā // Rcūm_5.56 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951094 (0.0):
tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ / / nābhiyantramidaṃ proktaṃ nandinā sarvavedinā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386970 (1.192):
tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ / / nābhiyantramidaṃ proktaṃ nandinā tattvavedinā // Āk_1,26.59 //
anena jīryate sūto nirdhūmaḥ śuddhagandhakaḥ / / {toyamṛttikā}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951098 (0.009):
nābhiyantramidaṃ proktaṃ nandinā sarvavedinā / / anena jīryate sūto nirdhūmaḥ śuddhagandhakaḥ // VRrs_9.64 //
lehavat kṛtabarbūrakvāthena parimarditam // Rcūm_5.57 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386923 (0.029):
/ lehavat kṛtabarbūrakvāthena parimiśritam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951022 (0.032):
lehavat kṛtababbūlakvāthena parimarditam /
jīrṇakiṭṭarajaḥ sūkṣmaṃ guḍacūrṇasamanvitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951027 (0.0):
lehavat kṛtababbūlakvāthena parimarditam / / jīrṇakiṭṭarajaḥ sūkṣmaṃ guḍacūrṇasamanvitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386932 (0.027):
lehavat kṛtabarbūrakvāthena parimiśritam / / jīrṇakiṭṭarajaḥ sūkṣmaṃ guḍacūrṇaiḥ samanvitam // Āk_1,26.56 //
iyaṃ hi jalamṛtproktā durbhedyā salilaiḥ khalu // Rcūm_5.58 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386938 (1.788):
jīrṇakiṭṭarajaḥ sūkṣmaṃ guḍacūrṇaiḥ samanvitam // Āk_1,26.56 // / iyaṃ hi jalamṛtproktā durbhedyā salilaiḥ khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951034 (0.058):
iyaṃ hi jalamṛt proktā durbhedyā salilaiḥ khalu // VRrs_9.60 // / [(ins.) vahnimṛd]
{vahnimṛtsnā} / khaṭikāpaṭukiṭṭaiśca mahiṣīdugdhamarditaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386946 (0.0):
iyaṃ hi jalamṛtproktā durbhedyā salilaiḥ khalu / / / khaṭikāpaṭukiṭṭaiśca mahiṣīdugdhamarditaiḥ // Āk_1,26.57 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951045 (0.0):
[(ins.) vahnimṛd] / khaṭikāpaṭukiṭṭaiśca mahiṣīdugdhamarditaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615084 (0.053):
iyaṃ hi jalamṛt proktā durbhedyā salilaiḥ khalu // VRrs_9.60 // / khaṭikāpaṭukiṭṭaiśca mahiṣīdugdhamaditaiḥ /
vahnimṛtsnā bhavedghoravahnitāpasahā khalu // Rcūm_5.59 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386951 (0.0):
khaṭikāpaṭukiṭṭaiśca mahiṣīdugdhamarditaiḥ // Āk_1,26.57 // / vahnimṛtsā bhavedghoravahnitāpasahā khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951052 (0.0):
khaṭikāpaṭukiṭṭaiśca mahiṣīdugdhamarditaiḥ / / vahnimṛtsnā bhaved ghoravahnitāpasahā khalu // VRrs_9.61 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615089 (0.058):
khaṭikāpaṭukiṭṭaiśca mahiṣīdugdhamaditaiḥ / / vahnimṛtsnā bhaved ghoravahnitāpasahā khalu // VRrs_9.61 //
etayā mṛtsnayā ruddho na gantuṃ kṣamate rasaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951060 (0.0):
vahnimṛtsnā bhaved ghoravahnitāpasahā khalu // VRrs_9.61 // / etayā mṛtsnayā ruddho na gantuṃ kṣamate rasaḥ /
vidagdhavanitāprauḍhapremṇā baddhaḥ pumāniva // Rcūm_5.60 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951066 (0.0):
etayā mṛtsnayā ruddho na gantuṃ kṣamate rasaḥ / / vidagdhavanitāprauḍhapremṇā ruddhaḥ pumāniva // VRrs_9.62 //
nandī nāgārjunaścaiva brahmajyotirmunīśvaraḥ / / vetti śrīsomadevaśca nāparaḥ pṛthivītale // Rcūm_5.61 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951077 (0.0):
vidagdhavanitāprauḍhapremṇā ruddhaḥ pumāniva // VRrs_9.62 // / nandī nāgārjunaścaiva brahmajyotir munīśvaraḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615120 (0.050):
vetti śrīsomadevaśca nāparaḥ pṛthivītale // VRrs_9.63 // / tato jalaṃ vinikṣipya vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
{grastayantra} / mūṣāṃ mūṣodarāviṣṭām ādyantasamavartulām /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951381 (1.192):
VRrsṬī_9.64;17 / [grastayantra] / mūṣāṃ mūṣodarāviṣṭām ādyantaḥsamavartulām /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615146 (0.039):
mūṣāṃ mūṣodarāviṣṭhāmādyantaḥsamavartulām / / cipiṭāṃ ca tale proktaṃ grastayantraṃ manīṣibhiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386982 (0.040):
mūṣā mūṣodarāviṣṭā ādyantasamavartulā // Āk_1,26.60 //
cipiṭāṃ ca tale proktaṃ grastayantraṃ manīṣibhiḥ // Rcūm_5.62 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951386 (0.0):
mūṣāṃ mūṣodarāviṣṭām ādyantaḥsamavartulām / / cipiṭāṃ ca tale proktaṃ grastayantraṃ manīṣibhiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615149 (0.0):
mūṣāṃ mūṣodarāviṣṭhāmādyantaḥsamavartulām / / cipiṭāṃ ca tale proktaṃ grastayantraṃ manīṣibhiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386991 (0.033):
cipiṭā ca tale proktaṃ grastayantraṃ manīṣibhiḥ / / sūtendrabandhanārthaṃ hi rasavidbhirudīritam // Āk_1,26.61 //
sūtendrabandhanārthaṃ hi rasavidbhirudīritam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21386997 (1.192):
cipiṭā ca tale proktaṃ grastayantraṃ manīṣibhiḥ / / sūtendrabandhanārthaṃ hi rasavidbhirudīritam // Āk_1,26.61 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951390 (0.035):
sūtendrarandhanārthaṃ hi rasavidbhir udīritam // VRrs_9.65 //
{tulāyantra} / vṛntākākāramūṣe dve tayoḥ kaṇṭhādadhaḥ khalu // Rcūm_5.63 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387003 (0.0):
sūtendrabandhanārthaṃ hi rasavidbhirudīritam // Āk_1,26.61 // / <17. tulāyantram> / vṛntākākāramūṣe dve tayoḥ kaṇṭhādadhaḥ khalu /
prādeśamātranalikā mṛdāliptasusaṃdhikā /
tatraikasyāṃ kṣipet sūtam anyasyāṃ gandhacūrṇakam // Rcūm_5.64 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387018 (0.0):
prādeśamātrāṃ nalikāmṛjvīṃ lagnāṃ sagandhakām // Āk_1,26.62 // / tatraikasyāṃ kṣipetsūtamanyasyāṃ gandhacūrṇakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387666 (0.042):
vṛntākamūṣāyugalaṃ padmavartalohena kārayet / / ekasyāṃ nikṣipetsūtamanyasyāṃ garalaṃ kṣipet // Āk_1,26.114 //
nirudhya mūṣayor vaktraṃ vālukāyantrake kṣipet / / adho'gniṃ jvālayedetattulāyantramudāhṛtam // Rcūm_5.65 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387028 (0.0):
tatraikasyāṃ kṣipetsūtamanyasyāṃ gandhacūrṇakam / / nirudhya mūṣayorvaktraṃ vālukāyantrake kṣipet // Āk_1,26.63 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4456974 (0.032):
tatra svedyaṃ vinikṣipya pidhānyā prapidhāya ca // Rcūm_5.86 // / adho'gniṃ jvālayettatra tatsyātkuṇḍakayantrakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387922 (0.046):
kumbhe sarjādiniryāsaṃ kṣiptvā vaktraṃ nirodhayet // Āk_1,26.133 // / adho'gniṃ jvālayedetannālikāyantramucyate /
śilātālakagandhāśmajāraṇāya prakīrtitam / / {sthālīyantra}
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387033 (0.017):
adho'gniṃ jvālayedetattulāyantramudāhṛtam / / śilātālakagandhāśmajāraṇāya prakīrtitam // Āk_1,26.64 //
sthālyāṃ tāmrādi nikṣipya mallenāsyaṃ nirudhya ca // Rcūm_5.66 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951489 (0.0):
* randhraṇaṃ bandhanam // VRrsṬī_9.65;6 / [sthālīyantra] / sthālyāṃ tāmrādi nikṣipya mallenāsyaṃ nirudhya ca /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4456470 (0.022):
garte sūtaṃ vinikṣipya gartāsye vasanaṃ kṣipet / / nikṣipya gandhakaṃ tatra mallenāsyaṃ nirudhya ca // Rcūm_5.49 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387040 (0.033):
<18. sthālīyantram> / sthālyāṃ tāmrādi nikṣipya mallenāsyaṃ nirudhya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615163 (0.058):
sthālyāṃ tāmrādi nikṣipya mallenāsya nirudhya ca /
pacyate sthālikāsaṃsthaṃ sthālīyantramitīritam / / {koṣṭhikāyantra}
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387043 (0.057):
sthālyāṃ tāmrādi nikṣipya mallenāsyaṃ nirudhya ca / / pacyate sthālisaṃsthaṃ yatsthālīyantramiti smṛtam // Āk_1,26.65 //
sthūlabhāṇḍodarasyāntar vālukāṃ nikṣipecchubhām // Rcūm_5.67 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387055 (0.0):
pacyate sthālisaṃsthaṃ yatsthālīyantramiti smṛtam // Āk_1,26.65 // / <19 koṣṭhikāyantram> / sthūlabhāṇḍodarasyāntarvālukāṃ nikṣipecchubhām /
vitastipramitotsedhāṃ tatastatra niveśayet / / apakvāṃ mṛnmayīṃ koṣṭhīṃ dvādaśāṅgulakocchrayām // Rcūm_5.68 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387066 (0.0):
sthūlabhāṇḍodarasyāntarvālukāṃ nikṣipecchubhām / / vitastipramitotsedhāṃ tatastatra niveśayet // Āk_1,26.66 //
ṣaḍaṅgulakavistīrṇāṃ madhye 'timasṛṇīkṛtām / / pañcāṅgulapidhānaṃ ca tīkṣṇāgraṃ mukuṭākṛtim // Rcūm_5.69 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387075 (0.0):
supakvāṃ mṛṇmayīṃ koṣṭhīṃ dvādaśāṅgulakocchrayām / / ṣaḍaṅgulakavistīrṇāṃ madhye'timasṛṇīkṛtām // Āk_1,26.67 //
na nyūnā nādhikā koṣṭhī kaṇṭhato masṛṇā bahiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387085 (0.027):
na nyūnaṃ nādhikaṃ koṣṭhe kaṇṭhato masṛṇā bahiḥ // Āk_1,26.68 // / koṣṭhyāṃ ca nikṣipedgandhaṃ ṣaṭpalaṃ ślakṣṇacūrṇitam /
koṣṭhyāṃ ca nikṣipedgandhaṃ ṣaṭpalaṃ ślakṣṇacūrṇitam // Rcūm_5.70 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387092 (0.0):
na nyūnaṃ nādhikaṃ koṣṭhe kaṇṭhato masṛṇā bahiḥ // Āk_1,26.68 // / koṣṭhyāṃ ca nikṣipedgandhaṃ ṣaṭpalaṃ ślakṣṇacūrṇitam /
tatastripādikāṃ lauhīṃ viniveśya sthirīkṛtām / / tasyāṃ ca vinyaset khārīṃ lauhīṃ vā kāntalohajām // Rcūm_5.71 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387102 (0.012):
koṣṭhyāṃ ca nikṣipedgandhaṃ ṣaṭpalaṃ ślakṣṇacūrṇitam / / tatastraipādikīṃ lauhīṃ niveśya ca sthirīkṛtām // Āk_1,26.69 //
tasyāṃ sūtaṃ kṣipecchuddhaṃ palaviṃśatimānataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387107 (1.192):
tasyāṃ ca vinyasetkhorīṃ lauhīṃ vā kāntalohajām / / tasyāṃ sūtaṃ kṣipecchuddhaṃ palaviṃśatimānataḥ // Āk_1,26.70 //
jīrṇagandhakasūtaṃ ca bhāvayellaśunadravaiḥ // Rcūm_5.72 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387114 (0.036):
tasyāṃ sūtaṃ kṣipecchuddhaṃ palaviṃśatimānataḥ // Āk_1,26.70 // / ṭaṅkagandhakasūtaṃ ca bhāvayellaśunadravaiḥ /
adhaḥśikhena pūrvoktapidhānena pidhāya ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387120 (0.0):
ṭaṅkagandhakasūtaṃ ca bhāvayellaśunadravaiḥ / / adhaḥśikhena pūrvoktapidhānena pidhāya ca // Āk_1,26.71 //
saṃdhibandhaṃ prakurvīta sudhāmṛtsnāguḍādibhiḥ // Rcūm_5.73 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387125 (0.0):
adhaḥśikhena pūrvoktapidhānena pidhāya ca // Āk_1,26.71 // / saṃdhibandhaṃ prakurvīta sudhāmṛtsnāguḍādibhiḥ /
saṃdhibandhe viśuṣke ca kṣipedupari vālukāḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387132 (0.024):
sandhibandhe viśuṣke ca kṣipedupari vālukām // Āk_1,26.72 //
bhāṇḍavaktraṃ nirudhyātha jvālayettadadho'nalam // Rcūm_5.74 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387138 (0.0):
sandhibandhe viśuṣke ca kṣipedupari vālukām // Āk_1,26.72 // / bhāṇḍavaktraṃ nirudhyātha jvālayettadadho'nalam /
kharaṃ yāmatrayaṃ yāvattato gandhakasambhavaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387147 (0.0):
evaṃ yāmatrayaṃ yāvattato gandhakasambhavaḥ // Āk_1,26.73 //
pidhānalagnadhūmo 'sau galitvā nipatedrase // Rcūm_5.75 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387153 (0.0):
evaṃ yāmatrayaṃ yāvattato gandhakasambhavaḥ // Āk_1,26.73 // / pidhānalagnadhūmo'sau galitvā nipatedrase /
evaṃ hi ṣaḍguṇaṃ gandhaṃ bhuktvā sūto guṇī bhavet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387155 (0.046):
pidhānalagnadhūmo'sau galitvā nipatedrase / / evaṃ ca ṣaḍguṇaṃ gandhaṃ bhuktvā sūto 'ruṇo bhavet // Āk_1,26.74 //
karoti kalpanirdiṣṭānviśiṣṭān sakalān guṇān // Rcūm_5.76 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387164 (0.016):
evaṃ ca ṣaḍguṇaṃ gandhaṃ bhuktvā sūto 'ruṇo bhavet // Āk_1,26.74 // / karoti kalpanirdiṣṭānviśiṣṭānakhilānguṇān /
koṣṭhikāyantrametaddhi nandinā parikīrtitam / / {vālukāyantra} / pañcāḍhavālukāpūrṇe bhāṇḍe nikṣipya yatnataḥ // Rcūm_5.77 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387176 (0.004):
karoti kalpanirdiṣṭānviśiṣṭānakhilānguṇān / / koṣṭhikāyantrametaddhi nandinā parikīrtitam // Āk_1,26.75 // / <20. vālukāyantram>
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949269 (0.032):
[vālukāyantra (2)] / pañcāḍhavālukāpūrṇabhāṇḍe nikṣipya yatnataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614740 (0.059):
etaddhi vālukāyantraṃ tadyantraṃ lavaṇāśrayam // VRrs_9.35 // / pañcāḍhavālukāpūrṇabhāṇḍe nikṣipya yatnataḥ /
pacyate rasagolādyaṃ vālukāyantramīritam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949273 (0.0):
pañcāḍhavālukāpūrṇabhāṇḍe nikṣipya yatnataḥ / / pacyate rasagolādyaṃ vālukāyantram īritam // VRrs_9.36 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614750 (0.028):
pacyate rasagolādyaṃ vālukāyantram īritam // VRrs_9.36 // / evaṃ lavaṇanikṣepātproktaṃ lavaṇayantrakam // VRrs_9.37 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387177 (0.047):
pañcāḍhavālukācūrṇaṃ bhāṇḍe nikṣipya yatnataḥ / / pacyate rasagolādyaṃ vālukāyantrakaṃ hi tat // Āk_1,26.76 //
{lavaṇayantra} / evaṃ lavaṇanikṣepāt proktaṃ lavaṇayantrakam // Rcūm_5.78 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614755 (0.026):
pacyate rasagolādyaṃ vālukāyantram īritam // VRrs_9.36 // / evaṃ lavaṇanikṣepātproktaṃ lavaṇayantrakam // VRrs_9.37 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949312 (0.028):
[lavaṇayantra (1)] / evaṃ lavaṇanikṣepātproktaṃ lavaṇayantrakam // VRrs_9.37 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387185 (0.036):
pacyate rasagolādyaṃ vālukāyantrakaṃ hi tat // Āk_1,26.76 // / <21. lavaṇayantram> / evaṃ lavaṇanikṣepātproktaṃ lavaṇayantrakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387856 (0.040):
etaddhi vālukāyantraṃ rasagolādikānpacet // Āk_1,26.128 // / <41. lavaṇayantram> / evaṃ lavaṇanikṣepātproktaṃ lavaṇayantrakam /
{dhūpayantra} / vidhāyāṣṭāṅgulaṃ pātraṃ lauhamaṣṭāṅgulocchrayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951534 (0.0):
prasiddham // VRrsṬī_9.66;2 / [dhūpayantra] / vidhāyāṣṭāṅgulaṃ pātraṃ lauhamaṣṭāṅgulocchrayam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387194 (0.023):
vidhāyāṣṭāṅgulaṃ pātraṃ lohamaṣṭāṃgulocchrayam // Āk_1,26.77 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615173 (0.055):
pacyate sthālikādhastāt sthālīyantram idaṃ smṛtam // VRrs_9.66 // / vidhāyāṣṭāṅgulaṃ pātraṃ lauhamaṣṭāṅgulocchrayam /
kaṇṭhādho dvyaṅgule deśe jalādhāraṃ hi tatra ca // Rcūm_5.79 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387197 (0.0):
vidhāyāṣṭāṅgulaṃ pātraṃ lohamaṣṭāṃgulocchrayam // Āk_1,26.77 // / kaṇṭhādho dvyaṅgule deśe jātādhāraṃ ca tatra ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951777 (0.0):
* atra yathoktamānaṃ lauhaṃ pātraṃ vidhāya tatkaṇṭhādho dvyaṅgule deśe
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951537 (0.027):
vidhāyāṣṭāṅgulaṃ pātraṃ lauhamaṣṭāṅgulocchrayam / / kaṇṭhādho hy aṅgule deśe galādhāre hi tatra ca // VRrs_9.67 //
tiryaglohaśalākāśca tanvīstiryag vinikṣipet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951547 (0.0):
kaṇṭhādho hy aṅgule deśe galādhāre hi tatra ca // VRrs_9.67 // / tiryaglohaśalākāśca tanvīstiryag vinikṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387205 (0.057):
tiryaglohaśalākāṃ ca tasmiṃstiryagvinikṣipet // Āk_1,26.78 // / tanūni svarṇapatrāṇi tasyāmupari vinyaset /
tanūni svarṇapattrāṇi tāsāmupari vinyaset // Rcūm_5.80 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951551 (0.0):
tiryaglohaśalākāśca tanvīstiryag vinikṣipet / / tanūni svarṇapattrāṇi tāsāmupari vinyaset // VRrs_9.68 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387210 (0.014):
tiryaglohaśalākāṃ ca tasmiṃstiryagvinikṣipet // Āk_1,26.78 // / tanūni svarṇapatrāṇi tasyāmupari vinyaset /
pātrādho nikṣiped dhūmaṃ vakṣyamāṇamihaiva hi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387217 (0.054):
tanūni svarṇapatrāṇi tasyāmupari vinyaset / / pātrādho nikṣipeddhūpaṃ vakṣyamāṇamihaiva hi // Āk_1,26.79 //
tatpātraṃ nyubjapātreṇa chādayedapareṇa hi // Rcūm_5.81 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387223 (0.0):
pātrādho nikṣipeddhūpaṃ vakṣyamāṇamihaiva hi // Āk_1,26.79 // / tatpātraṃ nyubjapātreṇa chādayedapareṇa hi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951564 (0.0):
pattrādho nikṣiped vakṣyamāṇam ihaiva hi / / tatpātraṃ nyubjapātreṇa chādayedapareṇa hi // VRrs_9.69 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951819 (0.024):
* tato yantrapātram apareṇa nyubjapātreṇa chādayet // VRrsṬī_9.73;6
mṛdā vilipya saṃdhiṃ ca vahniṃ prajvālayedadhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951569 (0.0):
tatpātraṃ nyubjapātreṇa chādayedapareṇa hi // VRrs_9.69 // / mṛdā vilipya saṃdhiṃ ca vahniṃ prajvālayed adhaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387228 (0.029):
mṛdā vilipya sandhiṃ ca vahniṃ prajvālayedadhaḥ // Āk_1,26.80 //
tena kṛṣṇāni pattrāṇi hatānyuktavidhānataḥ // Rcūm_5.82 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951575 (0.012):
mṛdā vilipya saṃdhiṃ ca vahniṃ prajvālayed adhaḥ / / tena pattrāṇi kṛtsnāni hatāny uktavidhānataḥ // VRrs_9.70 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387231 (0.015):
mṛdā vilipya sandhiṃ ca vahniṃ prajvālayedadhaḥ // Āk_1,26.80 // / tena kṛṣṇāni patrāṇi hatānyuktavidhānataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951832 (0.062):
VRrsṬī_9.73;7 / * uktavidhānena hatāni patrāṇi kṛṣṇāni bhavanti // VRrsṬī_9.73;8
rasaścarati vegena drutiṃ garbhadrutiṃ tathā / / gandhālakaśilānāṃ hi kajjalyā vā mṛtāhinā // Rcūm_5.83 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387246 (0.0):
tena kṛṣṇāni patrāṇi hatānyuktavidhānataḥ / / rasaścarati vegena drutiṃ garbhe dravanti ca // Āk_1,26.81 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951577 (0.011):
tena pattrāṇi kṛtsnāni hatāny uktavidhānataḥ // VRrs_9.70 // / rasaścarati vegena drutaṃ garbhe dravanti ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387235 (0.037):
tena kṛṣṇāni patrāṇi hatānyuktavidhānataḥ / / rasaścarati vegena drutiṃ garbhe dravanti ca // Āk_1,26.81 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951589 (0.054):
gandhālakaśilānāṃ hi kajjalyā vā mṛtāhinā // VRrs_9.71 // / dhūpanaṃ svarṇapattrāṇāṃ prathamaṃ parikīrtitam /
dhūpanaṃ svarṇapattrāṇāṃ paramaṃ parikīrtitam / / tārārthaṃ tārapattrāṇi mṛtavaṅgena dhūpayet // Rcūm_5.84 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951601 (0.0):
gandhālakaśilānāṃ hi kajjalyā vā mṛtāhinā // VRrs_9.71 // / dhūpanaṃ svarṇapattrāṇāṃ prathamaṃ parikīrtitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387256 (0.012):
gandhālakaśilānāṃ hi kajjalyā vā mṛtāhinā / / dhūpanaṃ svarṇapatrāṇāṃ paramaṃ parikīrtitam // Āk_1,26.82 //
dhūpayecca yathāyogyai rasairuparasairapi / / dhūpayantramiti proktaṃ jāraṇādravyavāhane // Rcūm_5.85 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951606 (0.034):
tārārthaṃ tārapattrāṇi mṛtavaṅgena dhūpayet // VRrs_9.72 // / dhūpayecca yathāyogyairanyairuparasairapi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387263 (0.034):
tārārthaṃ tārapatrāṇi mṛtavaṅgena dhūpayet / / dhūpayecca yathāyogaṃ rasairuparasairapi // Āk_1,26.83 //
{kuṇḍakayantra = kandukayantra} / sthūlasthālyāṃ dravaṃ kṣiptvā vāso baddhvā mukhe dṛḍham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387276 (0.0):
dhūpayantramidaṃ proktaṃ jāraṇādravyaśodhane / / <23. kandukayantram> / sthūlasthālyāṃ dravaṃ kṣiptvā vāso baddhvā mukhe dṛḍham // Āk_1,26.84 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951926 (0.0):
sthūlasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vāso baddhvā mukhe dṛḍham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615263 (0.042):
sthūlasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vāso baddhvā muke dṛḍham /
tatra svedyaṃ vinikṣipya pidhānyā prapidhāya ca // Rcūm_5.86 // / adho'gniṃ jvālayettatra tatsyātkuṇḍakayantrakam /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4457001 (0.020):
svedyadravyaṃ vinikṣipya pidhānyā prapidhāya ca // Rcūm_5.88 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951932 (0.022):
sthūlasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vāso baddhvā mukhe dṛḍham / / tatra svedyaṃ vinikṣipya tanmukhaṃ prapidhāya ca // VRrs_9.74 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615266 (0.026):
sthūlasthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā vāso baddhvā muke dṛḍham / / tatra svedyaṃ vinikṣipya tanmukhaṃ prapidhāya ca // VRrs_9.74 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4456692 (0.032):
adho'gniṃ jvālayedetattulāyantramudāhṛtam // Rcūm_5.65 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387276 (0.048):
sthūlasthālyāṃ dravaṃ kṣiptvā vāso baddhvā mukhe dṛḍham // Āk_1,26.84 // / tatra svedyaṃ vinikṣipya mṛdāsyaṃ prapidhāya ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387922 (0.060):
adho'gniṃ jvālayedetannālikāyantramucyate / / <44. puṭayantram>
svedanaṃ yantramityetatprāhuranye manīṣiṇaḥ // Rcūm_5.87 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615279 (0.063):
svedanīyantramityanye prāhuścedaṃ manīṣiṇaḥ // VRrs_9.75 // / yadvā sthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā tṛṇaṃ kṣiptvā mukhopari /
{kuṇḍayantra (2)} / yadvā sthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā tṛṇaṃ dattvā mukhopari /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952025 (0.0):
[kandukayantra (2)] / yadvā sthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā tṛṇaṃ kṣiptvā mukhopari /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615283 (0.040):
svedanīyantramityanye prāhuścedaṃ manīṣiṇaḥ // VRrs_9.75 // / yadvā sthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā tṛṇaṃ kṣiptvā mukhopari /
svedyadravyaṃ vinikṣipya pidhānyā prapidhāya ca // Rcūm_5.88 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4456972 (0.048):
sthūlasthālyāṃ dravaṃ kṣiptvā vāso baddhvā mukhe dṛḍham / / tatra svedyaṃ vinikṣipya pidhānyā prapidhāya ca // Rcūm_5.86 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952026 (0.064):
yadvā sthālyāṃ jalaṃ kṣiptvā tṛṇaṃ kṣiptvā mukhopari / / svedyadravyaṃ parikṣipya pidhānaṃ pravidhāya ca /
adhastājjvālayed agnimetadvā kuṇḍayantrakam / / {ḍekīyantra} / bhāṇḍakaṇṭhādadhaśchidre veṇunālaṃ vinikṣipet // Rcūm_5.89 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387295 (0.0):
adhastājjvālayedagniṃ yantraṃ tatkandukāhvayam // Āk_1,26.85 // / <24. ḍhekīyantram> / bhāṇḍakaṇṭhādadhaśchidre veṇunālaṃ vinikṣipet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3947758 (0.0):
* dīpikāsaṃstho dīpikopari samyaksthita ityarthaḥ // VRrsṬī_9.13;5 / [ḍekīyantra] / bhāṇḍakaṇṭhādadhaś chidre veṇunālaṃ vinikṣipet /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4456974 (0.020):
tatra svedyaṃ vinikṣipya pidhānyā prapidhāya ca // Rcūm_5.86 // / adho'gniṃ jvālayettatra tatsyātkuṇḍakayantrakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3951932 (0.056):
tatra svedyaṃ vinikṣipya tanmukhaṃ prapidhāya ca // VRrs_9.74 // / adhastājjvālayedagniṃ yantraṃ tatkandukābhidham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614429 (0.057):
yasminnipatati sūtaḥ proktaṃ taddīpikāyantram // VRrs_9.13 // / bhāṇḍakaṇṭhādadhaś chidre veṇunālaṃ vinikṣipet /
kāṃsyapātradvayaṃ kṣiptvā sampuṭaṃ jalagarbhitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387303 (0.032):
bhāṇḍakaṇṭhādadhaśchidre veṇunālaṃ vinikṣipet / / kāntakāṃsyapātradvayaṃ kṛtvā sampuṭaṃ jalagarbhitam // Āk_1,26.86 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3947762 (0.033):
bhāṇḍakaṇṭhādadhaś chidre veṇunālaṃ vinikṣipet / / kāṃsyapātradvayaṃ kṛtvā sampuṭaṃ jalagarbhitam // VRrs_9.14 //
nālāsyaṃ tatra saṃyojya dṛḍhaṃ taccāpi kārayet // Rcūm_5.90 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387305 (0.010):
kāntakāṃsyapātradvayaṃ kṛtvā sampuṭaṃ jalagarbhitam // Āk_1,26.86 // / nālāsyaṃ tatra saṃyojyaṃ dṛḍhaṃ taccāpi kārayet /
uktadravyairvinikṣiptaḥ pūrvaṃ tatra ghaṭe rasaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3947777 (0.028):
yuktadravyairvinikṣiptaḥ pūrvaṃ tatra ghaṭe rasaḥ // VRrs_9.15 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387313 (0.048):
yuktadravyair vinikṣiptaḥ pūrvaṃ tatra puṭe rasaḥ // Āk_1,26.87 // / agninā tāpito nālāttoye tasminpatatyadhaḥ /
agninā tāpito nālāt toye tasmin patatyadhaḥ // Rcūm_5.91 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387320 (0.0):
yuktadravyair vinikṣiptaḥ pūrvaṃ tatra puṭe rasaḥ // Āk_1,26.87 // / agninā tāpito nālāttoye tasminpatatyadhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3947784 (1.192):
yuktadravyairvinikṣiptaḥ pūrvaṃ tatra ghaṭe rasaḥ // VRrs_9.15 // / agninā tāpito nālāttoye tasminpatatyadhaḥ /
yāvaduṣṇaṃ bhavetsarvaṃ bhājanaṃ kiṃcideva hi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387325 (0.036):
agninā tāpito nālāttoye tasminpatatyadhaḥ / / yāvaduṣṇaṃ bhavetsarvaṃ bhājanaṃ tāvadeva hi // Āk_1,26.88 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3947789 (0.036):
agninā tāpito nālāttoye tasminpatatyadhaḥ / / yāvaduṣṇaṃ bhavet sarvaṃ bhājanaṃ tāvadeva hi /
jāyate rasasaṃdhānaṃ ḍhekīyantram idaṃ bhavet // Rcūm_5.92 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387330 (0.032):
yāvaduṣṇaṃ bhavetsarvaṃ bhājanaṃ tāvadeva hi // Āk_1,26.88 // / jāyate rasasaṃdhānaṃ ḍhekīyantramidaṃ bhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3947793 (0.032):
yāvaduṣṇaṃ bhavet sarvaṃ bhājanaṃ tāvadeva hi / / jāyate rasasaṃdhānaṃ ḍekīyantramitīritam // VRrs_9.16 //
{somānalayantra} / ūrdhvaṃ vahnir adhaścāpo madhye tu rasasaṃgrahaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387340 (0.0):
jāyate rasasaṃdhānaṃ ḍhekīyantramidaṃ bhavet / / <25. somānalayantram> / ūrdhvaṃ vahniradhaścāpo madhye tu rasasaṅgrahaḥ // Āk_1,26.89 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27815515 (0.0):
anena kramayogena % kuryādgandhakajāraṇam // Ras_4.14 // / ūrdhvaṃ vahniradhaścāpo $ madhye tu rasasaṃgrahaḥ &
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3948348 (0.0):
yantre puṭedāraṇyakopalairiti // VRrsṬī_9.25;13 / [somānalayantra] / ūrdhvaṃ vahniradhaścāpo madhye tu rasasaṃgrahaḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11788884 (0.008):
anena kramayogena kuryādgandhakajāraṇam // Ras_4.14 // / ūrdhvaṃ vahniradhaścāpo madhye tu rasasaṃgrahaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614596 (0.039):
yantraṃ vidyādharaṃ nāma tantrajñaiḥ parikīrtitam // VRrs_9.25 // / ūrdhvaṃ vahniradhaścāpo madhye tu rasasaṃgrahaḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27886503 (0.059):
ūrdhvaṃ vahniradhaścāpo Ras_4.15a / ūrdhvādhaś cāṣṭamāṃśena Ras_11.70a
somānalam idaṃ proktaṃ jārayed gaganādikam // Rcūm_5.93 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3948352 (0.0):
ūrdhvaṃ vahniradhaścāpo madhye tu rasasaṃgrahaḥ / / somānalam idaṃ proktaṃ jārayedgaganādikam // VRrs_9.26 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387344 (0.015):
ūrdhvaṃ vahniradhaścāpo madhye tu rasasaṅgrahaḥ // Āk_1,26.89 // / somānalamidaṃ proktaṃ jārayedgaganādikam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614606 (0.047):
somānalam idaṃ proktaṃ jārayedgaganādikam // VRrs_9.26 // / garbhayantraṃ pravakṣyāmi piṣṭikābhasmakārakam /
{nālikāyantra} / lohanālagataṃ sūtaṃ bhāṇḍe lavaṇapūrite /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387354 (0.0):
<26. nālikāyantram> / lohanālagataṃ sūtaṃ bhāṇḍe lavaṇapūritam // Āk_1,26.90 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949486 (0.0):
VRrsBo_9.39;5 / [nālikāyantra] / lohanālagataṃ sūtaṃ bhāṇḍe lavaṇapūrite /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10614783 (0.048):
eva lavaṇayantraṃ syād rasakarmaṇi śasyate // VRrs_9.39 // / lohanālagataṃ sūtaṃ bhāṇḍe lavaṇapūrite /
niruddhaṃ vipacetprājño nālikāyantramīritam // Rcūm_5.94 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3949490 (0.044):
lohanālagataṃ sūtaṃ bhāṇḍe lavaṇapūrite / / niruddhaṃ vipacetprāgvan nālikāyantram īritam // VRrs_9.40 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387356 (0.056):
lohanālagataṃ sūtaṃ bhāṇḍe lavaṇapūritam // Āk_1,26.90 // / niruddhaṃ vipacedetannālikāyantramīritam /
{mūṣā} / atha mūṣābhidhā mṛtsnā saṃsthānaṃ vividhākṛtiḥ /
vidhinā viniyogaśca somadevena kīrtyate // Rcūm_5.95 // / {crucible:: synonyms}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952357 (0.028):
kṛtaḥ kāntāyasā so 'yaṃ bhavet koṭiguṇo rasaḥ // VRrs_9.87 // / VRrs, 10 / [crucible:: synonyms] / mūṣā hi krauñcikā proktā kumudī karahāṭikā /
mūṣā hi koṣṭhikā proktā kumudī karahārikā / / pātanī vahnimitrā ca rasavādibhir īryate // Rcūm_5.96 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952369 (0.009):
kṛtaḥ kāntāyasā so 'yaṃ bhavet koṭiguṇo rasaḥ // VRrs_9.87 // / VRrs, 10 / [crucible:: synonyms] / mūṣā hi krauñcikā proktā kumudī karahāṭikā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388122 (0.032):
mūṣā hi krauñcikā proktā kumudī karahāṭikā // Āk_1,26.148 // / pācanī vahnimitrā ca rasavādibhiriṣyate /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493921 (0.044):
/ mūṣā kumudikā proktā % kovikā karahāṭikā // YRps_10.9 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377248 (0.044):
/ mūṣā kumudikā proktā kovikā karahāṭikā // YRps_10.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615477 (0.063):
pācanī vahnimitrā ca rasavādibhirīryate // VRrs_10.1 // / muṣṇāti doṣān mūṣā yā sā mūṣeti nigadyate // VRrs_10.2 //
{crucible:: nirukti} / muṣṇāti doṣānmūṣeyānsā mūṣeti nigadyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952371 (0.009):
pācanī vahnimitrā ca rasavādibhirīryate // VRrs_10.1 // / [crucible:: nirukti] / muṣṇāti doṣān mūṣā yā sā mūṣeti nigadyate // VRrs_10.2 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388129 (0.044):
pācanī vahnimitrā ca rasavādibhiriṣyate / / muṣṇāti doṣānmūṣeyaṃ sā mūṣeti nigadyate // Āk_1,26.149 //
upādānaṃ bhavettasyā mṛttikā lohameva ca // Rcūm_5.97 // / mūṣāmukhaviniṣkrāntā varamekāpi kākiṇī /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952392 (0.0):
upādānaṃ bhavettasyā mṛttikā lohameva ca // VRrs_10.3 // / mūṣāmukhaviniṣkrāntā varamekāpi kākiṇī /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615497 (0.0):
muṣṇāti doṣān mūṣā yā sā mūṣeti nigadyate // VRrs_10.2 // / upādānaṃ bhavettasyā mṛttikā lohameva ca // VRrs_10.3 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388139 (1.192):
muṣṇāti doṣānmūṣeyaṃ sā mūṣeti nigadyate // Āk_1,26.149 // / upādānaṃ bhavettasyā mṛttikā lohameva ca /
durjanapraṇipātena dhig lakṣamapi māninām // Rcūm_5.98 // / {saṃdhilepa}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952398 (0.0):
mūṣāmukhaviniṣkrāntā varamekāpi kākiṇī / / durjanapraṇipātena dhiglakṣam api māninām // VRrs_10.4 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615500 (0.0):
mūṣā mukhaviniṣkrāntā varamekāpi kākiṇī / / durjanapraṇipātena dhiglakṣam api māninām // VRrs_10.4 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388146 (0.024):
mūṣāmukhaviniṣkrāntā varam ekāpi kākinī // Āk_1,26.150 // / durjanapraṇipātena dhiglakṣamapi māninām /
mūṣāpidhānayor bandhe bandhanaṃ saṃdhilepanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952407 (0.0):
durjanapraṇipātena dhiglakṣam api māninām // VRrs_10.4 // / [saṃdhilepa] / mūṣāpidhānayorbandhe bandhanaṃ saṃdhilepanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615504 (0.047):
durjanapraṇipātena dhiglakṣam api māninām // VRrs_10.4 // / mūṣāpidhānayorbandhe bandhanaṃ saṃdhilepanam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388147 (0.057):
durjanapraṇipātena dhiglakṣamapi māninām / / / mūṣāpidhānayorbandhe randhrāṇaṃ suvilepayet // Āk_1,26.151 //
andhraṇaṃ randhraṇaṃ caiva saṃśliṣṭaṃ saṃdhibandhanam // Rcūm_5.99 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952410 (0.0):
mūṣāpidhānayorbandhe bandhanaṃ saṃdhilepanam / / andhraṇaṃ randhraṇaṃ caiva saṃśliṣṭaṃ saṃdhibandhanam // VRrs_10.5 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388155 (0.055):
mūṣāpidhānayorbandhe randhrāṇaṃ suvilepayet // Āk_1,26.151 // / andhraṇaṃ randhanaṃ caiva saṃśliṣṭaṃ sandhibandhanam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387378 (0.061):
susaṃdhisaṃdhitaṃ kṛtvā vastramṛttikālepanam // Āk_1,26.92 //
{clay:: śarkarā} / mṛttikā pāṇḍurasthūlā śarkarā śoṇapāṇḍurā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952421 (0.0):
[Ton/Lehm fṃr Tiegel] / mṛttikā pāṇḍurasthūlā śarkarā śoṇapāṇḍurā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615516 (0.034):
andhraṇaṃ randhraṇaṃ caiva saṃśliṣṭaṃ saṃdhibandhanam // VRrs_10.5 // / mṛttikā pāṇḍurasthūlā śarkarā śoṇapāṇḍurā /
cirādhmānasahā sā hi mūṣārthamati śasyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952426 (0.0):
mṛttikā pāṇḍurasthūlā śarkarā śoṇapāṇḍurā / / cirādhmānasahā sā hi mūṣārtham atiśasyate /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388172 (0.020):
mṛttikā pāṇḍurasthūlaśoṇapāṇḍuramūṣarā // Āk_1,26.152 // / cirādhmānasahā sā hi mūṣārthamatiśasyate /
tadabhāve ca vālmīkī kaulālī samudīryate // Rcūm_5.100 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388175 (0.023):
cirādhmānasahā sā hi mūṣārthamatiśasyate / / tadabhāve ca vālmīkī kaulālī vā samīryate // Āk_1,26.153 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952429 (0.023):
cirādhmānasahā sā hi mūṣārtham atiśasyate / / tadabhāve ca vālmīkī kaulālī vā samīryate // VRrs_10.6 //
yā mṛttikā dagdhatuṣaiḥ śaṇena śikhitrakairvā hayaladdinā ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388187 (0.0):
tadabhāve ca vālmīkī kaulālī vā samīryate // Āk_1,26.153 // / yā mṛttikā dagdhatuṣaiḥ śaṇena śikhitrakairvā hayaladdinā ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952442 (0.0):
yā mṛttikā dugdhatuṣaiḥ śaṇena śikhitrakair vā hayaladdinā ca /
lauhena daṇḍena ca kuṭṭitā sā sādhāraṇā syātkhalu mūṣikārthe // Rcūm_5.101
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388191 (0.0):
yā mṛttikā dagdhatuṣaiḥ śaṇena śikhitrakairvā hayaladdinā ca / / lohena daṇḍena ca kuṭṭitā sā sādhāraṇā syātkhalu mūṣikārtham //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952450 (0.0):
yā mṛttikā dugdhatuṣaiḥ śaṇena śikhitrakair vā hayaladdinā ca / / lauhena daṇḍena ca kuṭṭitā sā sādhāraṇā syāt khalu mūṣikārthe // VRrs_10.7
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615549 (0.014):
lauhena daṇḍena ca kuṭṭitā sā sādhāraṇā syāt khalu mūṣikārthe // VRrs_10.7 / śvetāśmānastuṣā dagdhāḥ śikhitrāḥ śaṇakharpare /
śvetāśmānastuṣā dagdhāḥ śikhitrāḥ śaṇakarpaṭe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388201 (0.0):
lohena daṇḍena ca kuṭṭitā sā sādhāraṇā syātkhalu mūṣikārtham // / śvetāśmānastuṣā dagdhāḥ śikhitrāḥ śaṇakarpaṭam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952456 (0.0):
lauhena daṇḍena ca kuṭṭitā sā sādhāraṇā syāt khalu mūṣikārthe // VRrs_10.7 / śvetāśmānas tuṣā dagdhāḥ śikhitrāḥ śaṇakharpare /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615555 (0.0):
lauhena daṇḍena ca kuṭṭitā sā sādhāraṇā syāt khalu mūṣikārthe // VRrs_10.7 / śvetāśmānastuṣā dagdhāḥ śikhitrāḥ śaṇakharpare /
laddiḥ kiṭṭaṃ yathāyogyaṃ saṃyojyā mūṣikāmṛdi // Rcūm_5.102 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388207 (0.021):
śvetāśmānastuṣā dagdhāḥ śikhitrāḥ śaṇakarpaṭam / / laddikiṭṭaṃ yathāyogaṃ saṃyojyā mūṣikāmṛdi // Āk_1,26.155 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952462 (0.030):
śvetāśmānas tuṣā dagdhāḥ śikhitrāḥ śaṇakharpare / / laddiḥ kiṭṭaṃ kṛṣṇamṛtsnā saṃyojyā mūṣikāmṛdi // VRrs_10.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615562 (0.036):
śvetāśmānastuṣā dagdhāḥ śikhitrāḥ śaṇakharpare / / laddiḥ kiṭṭaṃ kṛṣṇamṛtsnā saṃyojyā mūṣikāmṛdi // VRrs_10.8 //
{vajramūṣā} / mṛdastribhāgaṃ śaṇaladdibhāgau bhāgaśca nirdagdhatuṣopalādeḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388219 (0.0):
laddikiṭṭaṃ yathāyogaṃ saṃyojyā mūṣikāmṛdi // Āk_1,26.155 // / / mṛdastribhāgaṃ śaṇaladdibhāgau nāgaśca nirdagdhatuṣopalādeḥ /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27169828 (0.0):
mṛdastribhāgāḥ śaṇaladdibhāgau bhāgaśca nirdagdhatuṣopalādeḥ / / kiṭṭārdhabhāgaṃ parikhaṇḍya vajramūṣāṃ vidadhyātkhalu satvapāte /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952663 (0.0):
* te ca dagdhā eva grāhyāḥ // VRrsṬī_10.8;9 / [vajramūṣā] / mṛdastribhāgāḥ śaṇaladdibhāgau bhāgaśca nirdagdhatuṣopalādeḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615565 (0.046):
laddiḥ kiṭṭaṃ kṛṣṇamṛtsnā saṃyojyā mūṣikāmṛdi // VRrs_10.8 // / mṛdastribhāgāḥ śaṇaladdibhāgau bhāgaśca nirdagdhatuṣopalādeḥ /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27169819 (0.059):
kva vajramūṣāyām // GRhtCM_12.9:7 // / mṛdastribhāgāḥ śaṇaladdibhāgau bhāgaśca nirdagdhatuṣopalādeḥ /
kiṭṭārdhabhāgaṃ parikhaṇḍya vajramūṣāṃ vidadhyātkhalu sattvapāte //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388227 (0.0):
mṛdastribhāgaṃ śaṇaladdibhāgau nāgaśca nirdagdhatuṣopalādeḥ / / kiṭṭārdhabhāgaṃ parikhaṇḍya vajramūṣāṃ vidadhyātkhalu sattvapāte //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27169835 (0.0):
mṛdastribhāgāḥ śaṇaladdibhāgau bhāgaśca nirdagdhatuṣopalādeḥ / / kiṭṭārdhabhāgaṃ parikhaṇḍya vajramūṣāṃ vidadhyātkhalu satvapāte /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952671 (0.0):
mṛdastribhāgāḥ śaṇaladdibhāgau bhāgaśca nirdagdhatuṣopalādeḥ / / kiṭṭārdhabhāgaṃ parikhaṇḍya vajramūṣāṃ vidadhyātkhalu sattvapāte //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615582 (0.062):
kiṭṭārdhabhāgaṃ parikhaṇḍya vajramūṣāṃ vidadhyātkhalu sattvapāte // / VRrs_10.9 // / dagdhāṅgāratuṣopetā mṛtsnā valmīkamṛttikā /
Rcūm_5.103 // / {yogamūṣā} / dagdhāṅgāratuṣopetā mṛtsnā valmīkasambhavā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952705 (0.013):
* parikhaṇḍya cūrṇayitvā // VRrsBo_10.9;4 / [yogamūṣā] / dagdhāṅgāratuṣopetā mṛtsnā valmīkamṛttikā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388236 (0.025):
kiṭṭārdhabhāgaṃ parikhaṇḍya vajramūṣāṃ vidadhyātkhalu sattvapāte // / / dagdhāṅgāratuṣopetamṛtsnā valmīkasambhavā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615586 (0.029):
VRrs_10.9 // / dagdhāṅgāratuṣopetā mṛtsnā valmīkamṛttikā /
tattadviḍasamāyuktā tattadviḍavilepitā // Rcūm_5.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952713 (0.0):
tattadviḍasamāyuktā tattadviḍavilepitā // VRrs_10.10 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388244 (0.027):
dagdhāṅgāratuṣopetamṛtsnā valmīkasambhavā / / tattadbiḍasamāyuktā tattadbiḍavilepitā // Āk_1,26.157 //
tayā yā vihitā mūṣā yogamūṣeti kathyate / / anayā sādhitaḥ sūto jāyate guṇavattaraḥ // Rcūm_5.105 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388254 (0.0):
tattadbiḍasamāyuktā tattadbiḍavilepitā // Āk_1,26.157 // / tayā yā vihitā mūṣā yogamūṣeti kathyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952725 (0.0):
tattadviḍasamāyuktā tattadviḍavilepitā // VRrs_10.10 // / tayā yā vihitā mūṣā yogamūṣeti kathyate /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493941 (0.047):
tuṣabhasmayutā mṛtsnā % vālmikī biḍasaṃyutā // YRps_10.10 // / tayā yā racitā mūṣā $ yogamūṣeti kathyate &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377268 (0.047):
tuṣabhasmayutā mṛtsnā vālmikī biḍasaṃyutā // YRps_10.10 // / tayā yā racitā mūṣā yogamūṣeti kathyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615608 (0.059):
anayā sādhitaḥ sūto jāyate guṇavattaraḥ // VRrs_10.11 // / gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952819 (0.063):
valmīkamṛttikā tayā vihitā ghaṭitā mūṣā yogamūṣeti kīrtyate // / VRrsṬī_10.11;2
{vajradrāvaṇamūṣā} / gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388263 (0.0):
anayā sādhitaḥ sūto jāyate guṇavattaraḥ // Āk_1,26.158 // /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952870 (0.0):
VRrsṬī_10.11;5 / [vajradrāvaṇikamūṣā] / gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615616 (0.0):
anayā sādhitaḥ sūto jāyate guṇavattaraḥ // VRrs_10.11 // / gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493949 (0.026):
/ gārabhūnāgasatvābhyāṃ % śaṇairdagdhatuṣaistathā // YRps_10.11 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377276 (0.026):
/ gārabhūnāgasatvābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣaistathā // YRps_10.11 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953645 (0.046):
VRrsṬī_10.18;8 / [vajradrāvaṇikamūṣā (2)] / gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamṛṣṭaśaṇena ca /
samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // Rcūm_5.106 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388268 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi / / samaiḥ samā ca mūṣāmṛnmahiṣīdugdhasaṃyutā // Āk_1,26.159 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4457377 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamaṣyā śaṇena ca / / samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // Rcūm_5.114 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952876 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi / / samaiḥ samā ca mūṣāmṛnmahiṣīdugdhamarditā // VRrs_10.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953656 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamṛṣṭaśaṇena ca / / samaiḥ samā ca mūṣāmṛnmahiṣīdugdhamarditā // VRrs_10.19 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615622 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi / / samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // VRrs_10.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615737 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamṛṣṭaśaṇena ca / / samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // VRrs_10.19 //
kothitā pakṣamātraṃ hi bahudhā parivartitā / / tayā viracitā mūṣā vajradrāvaṇikeritā // Rcūm_5.107 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4457382 (0.0):
samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // Rcūm_5.114 // / kothitā pakṣamātraṃ hi bahudhā parikīrtitā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388275 (0.038):
krauñcikā vakṣyamāṇā hi bahudhā parikīrtitā / / tayā viracitā mūṣā vajradrāvaṇake hitā // Āk_1,26.160 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952884 (0.043):
krauñcikā yantramātraṃ hi bahudhā parikīrtitā / / tayā viracitā mūṣā vajradrāvaṇikocitā // VRrs_10.13 //
{gāramūṣā} / dagdhaṣaḍguṇagārāḍhyā kiṭṭāṅgāraśaṇānvitā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388295 (0.0):
yāmayugmaparidhmānānnāsau dravati vahninā / / / dagdhaṣaḍguṇagārāḍhyā kiṭṭāṅgāraśaṇānvitā // Āk_1,26.161 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953080 (0.0):
VRrsṬī_10.13;8 / [gāramūṣā] / dugdhaṣaḍguṇagārāṣṭakiṭṭāṅgāraśaṇānvitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615643 (0.0):
dugdhaṣaḍguṇāgārāṣṭakiṭṭāṅgāraśaṇānvitā / / kṛṣṇamṛdbhiḥ kṛtā mūṣā gāramūṣetyudāhṛtā /
kṛṣṇamṛdbhiḥ kṛtā mūṣā gāramūṣetyudāhṛtā // Rcūm_5.108 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388299 (0.0):
dagdhaṣaḍguṇagārāḍhyā kiṭṭāṅgāraśaṇānvitā // Āk_1,26.161 // / kṛṣṇamṛdbhiḥ kṛtā mūṣā gāramūṣetyudāhṛtā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953084 (0.0):
dugdhaṣaḍguṇagārāṣṭakiṭṭāṅgāraśaṇānvitā / / kṛṣṇamṛdbhiḥ kṛtā mūṣā gāramūṣetyudāhṛtā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615645 (0.0):
dugdhaṣaḍguṇāgārāṣṭakiṭṭāṅgāraśaṇānvitā / / kṛṣṇamṛdbhiḥ kṛtā mūṣā gāramūṣetyudāhṛtā /
yāmayugmam atidhmānānnāsau dravati vahninā /
{varamūṣā} / vastrāṅgāratuṣāstulyāstaccaturguṇamṛttikā // Rcūm_5.109 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388306 (0.0):
kṛṣṇamṛdbhiḥ kṛtā mūṣā gāramūṣetyudāhṛtā / / / vastrāṅgāratuṣās tulyās taccaturguṇamṛttikā // Āk_1,26.162 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953176 (5.960):
[varamūṣā] / vajrāṅgāratuṣāstulyās taccaturguṇamṛttikā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493972 (0.024):
tanmṛdā racitā mūṣā % gāramūṣeti kathyate // YRps_10.12 // / / vastrāṃgāratuṣās tulyās $ taccaturguṇamṛttikā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377299 (0.024):
tanmṛdā racitā mūṣā gāramūṣeti kathyate // YRps_10.12 // / / vastrāṃgāratuṣās tulyās taccaturguṇamṛttikā /
gāraśca mṛttikātulyaḥ sarvairetair vimarditā / / varamūṣeti nirdiṣṭā yāmaṃ vahniṃ saheta ca // Rcūm_5.110 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377311 (0.020):
bhūnāgamṛttikā tulyā sarvairebhirvimarditā / / kathitā varamūṣā sā yāmaṃ vahniṃ saheta vai // YRps_10.13 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953186 (0.040):
varamūṣeti nirdiṣṭā yāmamagniṃ saheta sā // VRrs_10.15 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388312 (0.064):
gārāśca mṛttikā tulyā sarvairetairvinirmitā / / vajramūṣeti nirdiṣṭā yāmamagniṃ saheta sā // Āk_1,26.163 //
{varṇamūṣā} / raktavargarajoyuktā raktavargāmbubhāvitā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388325 (0.015):
/ raktavargarajoyuktā raktavargāmbusādhitā /
mṛt tayā lepitā mūṣā kṣitikhecaralepitā // Rcūm_5.111 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953273 (0.027):
mṛttayā sādhitā mūṣā kṣitikhecaralepitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953426 (0.027):
mṛt tayā sādhitā mūṣā kṣitikhecaralepitā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388338 (0.028):
mṛṇmayā sādhitā mūṣā kṣitikhecaralepitā /
varṇamūṣeti sā proktā varṇotkarṣe niyujyate / / {rūpyamūṣā}
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388345 (0.0):
mṛṇmayā sādhitā mūṣā kṣitikhecaralepitā / / varṇamūṣeti sā proktā varṇotkarṣe niyujyate // Āk_1,26.165 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953277 (0.009):
mṛttayā sādhitā mūṣā kṣitikhecaralepitā / / varṇamūṣeti sā proktā varṇotkarṣe niyujyate // VRrs_10.16 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953434 (0.023):
raupyamūṣeti sā proktā varṇotkarṣe niyujyate // VRrs_10.17 // / [viḍamūṣā]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615706 (0.028):
raupyamūṣeti sā proktā varṇotkarṣe niyujyate // VRrs_10.17 // / tattadbhedamṛdodbhūtā tattadviḍavilepitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615688 (0.050):
varṇamūṣeti sā proktā varṇotkarṣe niyujyate // VRrs_10.16 // / pāṣāṇarahitā śvetā śvetavargānusādhitā /
evaṃ hi śvetavargeṇa rūpyamūṣā prakīrtitā // Rcūm_5.112 // / {viḍamūṣā}
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388346 (1.192):
varṇamūṣeti sā proktā varṇotkarṣe niyujyate // Āk_1,26.165 // / / evaṃ hi śvetavargeṇa rūpyamūṣā samīritā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494021 (0.033):
/ śvetavargeṇa vai liptā $ rūpyamūṣā prakīrtitā // YRps_10.16 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377348 (0.033):
/ śvetavargeṇa vai liptā rūpyamūṣā prakīrtitā // YRps_10.16 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494012 (0.048):
varṇotkarṣe prayoktavyā % varṇamūṣeti kathyate // YRps_10.15 // / / śvetavargeṇa vai liptā $ rūpyamūṣā prakīrtitā // YRps_10.16 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377339 (0.048):
varṇotkarṣe prayoktavyā varṇamūṣeti kathyate // YRps_10.15 // / / śvetavargeṇa vai liptā rūpyamūṣā prakīrtitā // YRps_10.16 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21136269 (0.064):
rūpyamūṣā prakīrtitā YRps_10.16b / rūpyavad dṛśyate khalu YRps_5.91d
tattadviḍamṛdodbhūtā tattadviḍavilepitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953446 (0.0):
tattadbhedamṛdodbhūtā tattadviḍavilepitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953481 (0.009):
* tattadbhedamṛdodbhūtā ityatra tattadviḍamṛdodbhūtā iti pāṭhe
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388361 (0.025):
/ tattadbiḍamṛdodbhūtā tattadbiḍavilepitā // Āk_1,26.166 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953523 (0.060):
* atha viḍamūṣāmāha tattadviḍamṛdudbhūteti // VRrsṬī_10.18;1
dehalohārthayogārthaṃ viḍamūṣetyudāhṛtā // Rcūm_5.113 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388362 (0.0):
tattadbiḍamṛdodbhūtā tattadbiḍavilepitā // Āk_1,26.166 // / dehalohārthayogārthaṃ biḍamūṣetyudāhṛtā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953451 (0.0):
tattadbhedamṛdodbhūtā tattadviḍavilepitā / / dehalohārthayogārthaṃ viḍamūṣetyudāhṛtā // VRrs_10.18 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953495 (0.029):
pūrvoktaviḍena pūrvoktamṛdā ca udbhūtā nirmitā // VRrsBo_10.18;3 / * dehalohārthayogārthaṃ dehasya lauhavad dārḍhyasampādanārthā ye yogāḥ
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494033 (0.038):
dehalohārthasiddhyarthaṃ % viḍamūṣetyudāhṛtā // YRps_10.17 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377360 (0.038):
dehalohārthasiddhyarthaṃ viḍamūṣetyudāhṛtā // YRps_10.17 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615723 (0.055):
dehalohārthayogārthaṃ viḍamūṣetyudāhṛtā // VRrs_10.18 // / gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamṛṣṭaśaṇena ca /
{vajradrāvanāmuṣā (II)} / gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamaṣyā śaṇena ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952928 (0.021):
* bhūnāgaśabdenāpi tanmṛttikā grāhyā evaṃ ca gārabhūnāgadhautābhyāṃ / dhautakoṣṭhāgārikākiñculūkamṛdbhyām // VRrsBo_10.13;3
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953649 (0.036):
[vajradrāvaṇikamūṣā (2)] / gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamṛṣṭaśaṇena ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615730 (0.048):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamṛṣṭaśaṇena ca / / samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // VRrs_10.19 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952865 (0.058):
[vajradrāvaṇikamūṣā] / gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi /
samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // Rcūm_5.114 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388268 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi / / samaiḥ samā ca mūṣāmṛnmahiṣīdugdhasaṃyutā // Āk_1,26.159 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4457262 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi / / samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // Rcūm_5.106 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952876 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi / / samaiḥ samā ca mūṣāmṛnmahiṣīdugdhamarditā // VRrs_10.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953656 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamṛṣṭaśaṇena ca / / samaiḥ samā ca mūṣāmṛnmahiṣīdugdhamarditā // VRrs_10.19 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615622 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ śaṇairdagdhatuṣairapi / / samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // VRrs_10.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615737 (0.0):
gārabhūnāgadhautābhyāṃ tuṣamṛṣṭaśaṇena ca / / samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // VRrs_10.19 //
kothitā pakṣamātraṃ hi bahudhā parikīrtitā / / tayā viracitā mūṣā liptā matkuṇaśoṇitaiḥ // Rcūm_5.115 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4457267 (0.0):
samaiḥ samā ca mūṣā mṛnmahiṣīdugdhamarditā // Rcūm_5.106 // / kothitā pakṣamātraṃ hi bahudhā parivartitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953668 (0.013):
krauñcikā yantramātre hi bahudhā parikīrtitā / / tayā viracitā mūṣā liptā matkuṇaśoṇitaiḥ // VRrs_10.20 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3952883 (0.059):
krauñcikā yantramātraṃ hi bahudhā parikīrtitā / / tayā viracitā mūṣā vajradrāvaṇikocitā // VRrs_10.13 //
balābdadhāvanīmūlair vajradrāvaṇakrauñcikā /
sahate'gniṃ caturyāmaṃ drāvaṇe vyayitā satī // Rcūm_5.116 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953677 (0.054):
bālābdadhvanimūlaiśca vajradrāvaṇakrauñcikā / / sahate'gniṃ caturyāmaṃ draveṇa vyādhitā satī // VRrs_10.21 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615758 (0.054):
bālābdadhvanimūlaiśca vajradrāvaṇakrauñcikā / / sahate 'gniṃ caturyāmaṃ draveṇa vyādhitā satī // VRrs_10.21 //
{mūṣāpyāyana} / dravībhāvamupeyuḥ syānmūṣāyā dhmānayogataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953789 (0.006):
drave dravībhāvamukhe mūṣāyā dhmānayogataḥ / / kṣaṇamuddharaṇaṃ yattanmūṣāpyāyanam ucyate // VRrs_10.22 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388382 (0.023):
sahate'gniṃ caturyāmaṃ draveṇa vyathitā satī // Āk_1,26.167 // / / dravībhāvam upeyośca mūṣāyāṃ dhmānayogataḥ /
kṣaṇamuddharaṇaṃ yat tanmūṣāpyāyanam ucyate // Rcūm_5.117 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388387 (0.0):
dravībhāvam upeyośca mūṣāyāṃ dhmānayogataḥ / / kṣaṇamuddharaṇaṃ yat tanmūṣāpyāyanam ucyate // Āk_1,26.168 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953792 (0.0):
drave dravībhāvamukhe mūṣāyā dhmānayogataḥ / / kṣaṇamuddharaṇaṃ yattanmūṣāpyāyanam ucyate // VRrs_10.22 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615776 (0.013):
kṣaṇamuddharaṇaṃ yattanmūṣāpyāyanam ucyate // VRrs_10.22 // / vṛntākākāramūṣāyāṃ nālaṃ dvādaśakāṅgulam /
{vṛntākamūṣā} / vṛntākāramūṣāyāṃ nālaṃ dattvā daśāṅgulam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388391 (0.021):
kṣaṇamuddharaṇaṃ yat tanmūṣāpyāyanam ucyate // Āk_1,26.168 // / / vṛntākākāramūṣāyāṃ nālaṃ dvādaśakāṅgulam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953838 (0.021):
tarpaṇaṃ sthāyitvasampādanam ityarthaḥ // VRrsBo_10.22;2 / [vṛntākamūṣā] / vṛntākākāramūṣāyāṃ nālaṃ dvādaśakāṅgulam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377411 (0.021):
vajramūṣeti kathitā vajradrāvaṇahetave // YRps_10.20 // / / vṛntākākāramūṣāyāṃ nālaṃ kṛtvā daśāṃgulam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494079 (0.030):
vajramūṣeti kathitā % vajradrāvaṇahetave // YRps_10.20 // / / vṛntākākāramūṣāyāṃ $ nālaṃ kṛtvā daśāṃgulam &
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615776 (0.050):
kṣaṇamuddharaṇaṃ yattanmūṣāpyāyanam ucyate // VRrs_10.22 // / vṛntākākāramūṣāyāṃ nālaṃ dvādaśakāṅgulam /
dhattūrapuṣpavaccordhvaṃ sudṛḍhaṃ śliṣṭapuṣpavat // Rcūm_5.118 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388399 (0.0):
vṛntākākāramūṣāyāṃ nālaṃ dvādaśakāṅgulam / / dhuttūrapuṣpavaccordhvaṃ sudṛḍhaṃ śliṣṭasandhikam // Āk_1,26.169 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953851 (0.0):
vṛntākākāramūṣāyāṃ nālaṃ dvādaśakāṅgulam / / dhattūrapuṣpavac cordhvaṃ sudṛḍhaṃ śliṣṭapuṣpavat // VRrs_10.23 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494086 (0.051):
vṛntākākāramūṣāyāṃ $ nālaṃ kṛtvā daśāṃgulam & / dhattūrapuṣpavaddīrghaṃ % sudṛḍhaṃ caiva kārayet // YRps_10.21 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377412 (0.051):
vṛntākākāramūṣāyāṃ nālaṃ kṛtvā daśāṃgulam / / dhattūrapuṣpavaddīrghaṃ sudṛḍhaṃ caiva kārayet // YRps_10.21 //
aṣṭāṅgulaṃ ca sacchidraṃ sā syādvṛntākamūṣikā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953858 (0.016):
dhattūrapuṣpavac cordhvaṃ sudṛḍhaṃ śliṣṭapuṣpavat // VRrs_10.23 // / aṣṭāṅgulaṃ ca sacchidraṃ sā syād vṛntākamūṣikā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388409 (0.028):
aṣṭāṅgulaṃ ca sacchidraṃ sā syād vṛntākamūṣikā / / anayā kharparādīnāṃ mṛdūnāṃ sattvamāharet // Āk_1,26.170 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494100 (0.035):
dhattūrapuṣpavaddīrghaṃ % sudṛḍhaṃ caiva kārayet // YRps_10.21 // / aṣṭāṃgulaṃ ca sacchidraṃ $ bhaved vṛntākamūṣikā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377426 (0.035):
dhattūrapuṣpavaddīrghaṃ sudṛḍhaṃ caiva kārayet // YRps_10.21 // / aṣṭāṃgulaṃ ca sacchidraṃ bhaved vṛntākamūṣikā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953899 (0.060):
uparyadho yugmarūpāvasthitam aṣṭāṅgulaṃ sacchidraṃ ca kuryāt // / VRrsBo_10.24;2
anayā kharparādīnāṃ mṛdūnāṃ sattvamāharet // Rcūm_5.119 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953862 (0.010):
aṣṭāṅgulaṃ ca sacchidraṃ sā syād vṛntākamūṣikā / / anayā kharparādīnāṃ mṛdūnāṃ sattvamāharet // VRrs_10.24 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494105 (0.016):
aṣṭāṃgulaṃ ca sacchidraṃ $ bhaved vṛntākamūṣikā & / anayā kharparādīnāṃ % mṛdūnāṃ sattvam āharet // YRps_10.22 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377431 (0.016):
aṣṭāṃgulaṃ ca sacchidraṃ bhaved vṛntākamūṣikā / / anayā kharparādīnāṃ mṛdūnāṃ sattvam āharet // YRps_10.22 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388414 (0.022):
aṣṭāṅgulaṃ ca sacchidraṃ sā syād vṛntākamūṣikā / / anayā kharparādīnāṃ mṛdūnāṃ sattvamāharet // Āk_1,26.170 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615804 (0.028):
anayā kharparādīnāṃ mṛdūnāṃ sattvamāharet // VRrs_10.24 // / mūṣā yā gostanākārā śikhāyuktapidhānakā /
{gostanīmūṣā} / mūṣā yā gostanākārā śikhāyuktapidhānakā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388417 (0.0):
anayā kharparādīnāṃ mṛdūnāṃ sattvamāharet // Āk_1,26.170 // / / mūṣā yā gostanākārā śikhāyuktapidhānakā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388424 (0.0):
/ mūṣā yā gostanākārā śikhāyuktapidhānakā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953976 (0.0):
ityarthaḥ // VRrsṬī_10.24;4 / [gostanamūṣā] / mūṣā yā gostanākārā śikhāyuktapidhānakā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615807 (0.027):
anayā kharparādīnāṃ mṛdūnāṃ sattvamāharet // VRrs_10.24 // / mūṣā yā gostanākārā śikhāyuktapidhānakā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494106 (0.062):
anayā kharparādīnāṃ % mṛdūnāṃ sattvam āharet // YRps_10.22 // / / gostanākāramūṣā yā $ mukhopari vimudritā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377432 (0.062):
anayā kharparādīnāṃ mṛdūnāṃ sattvam āharet // YRps_10.22 // / / gostanākāramūṣā yā mukhopari vimudritā /
sattvānāṃ drāvaṇe śuddhau sā mūṣā gostanī bhavet // Rcūm_5.120 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388431 (0.0):
mūṣā yā gostanākārā śikhāyuktapidhānakā / / sattvānāṃ drāvaṇe śuddhau mūṣā sā gostanī bhavet // Āk_1,26.171 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3953981 (0.0):
mūṣā yā gostanākārā śikhāyuktapidhānakā / / sattvānāṃ drāvaṇe śuddhau mūṣā sā gostanī bhavet // VRrs_10.25 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615820 (0.007):
sattvānāṃ drāvaṇe śuddhau mūṣā sā gostanī bhavet // VRrs_10.25 // / nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasampuṭāt /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494123 (0.012):
gostanākāramūṣā yā $ mukhopari vimudritā & / satvānāṃ drāvaṇe śuddhau % mūṣā sā gostanī bhavet // YRps_10.23 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377449 (0.012):
gostanākāramūṣā yā mukhopari vimudritā / / satvānāṃ drāvaṇe śuddhau mūṣā sā gostanī bhavet // YRps_10.23 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954028 (0.058):
* tataścācchādayet samyaggostanākāramūṣayā / / * iti // VRrsṬī_10.25;6 / [mallamūṣā] / nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasampuṭāt /
{mallamūṣā} / nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasampuṭāt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388437 (0.0):
sattvānāṃ drāvaṇe śuddhau mūṣā sā gostanī bhavet // Āk_1,26.171 // / / nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasampuṭāt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954034 (0.0):
* tataścācchādayet samyaggostanākāramūṣayā / / * iti // VRrsṬī_10.25;6 / [mallamūṣā] / nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasampuṭāt /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494126 (0.0):
satvānāṃ drāvaṇe śuddhau % mūṣā sā gostanī bhavet // YRps_10.23 // / / nirdiṣṭā mallamūṣā yā $ malladvitayasaṃpuṭāt &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377452 (0.0):
satvānāṃ drāvaṇe śuddhau mūṣā sā gostanī bhavet // YRps_10.23 // / / nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasaṃpuṭāt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615822 (0.018):
sattvānāṃ drāvaṇe śuddhau mūṣā sā gostanī bhavet // VRrs_10.25 // / nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasampuṭāt /
parpaṭyādirasādīnāṃ svedanāya prakīrtitā // Rcūm_5.121 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388443 (0.0):
nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasampuṭāt / / parpaṭyādirasādīnāṃ svedanāya prakīrtitā // Āk_1,26.172 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954039 (0.0):
nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasampuṭāt / / parpaṭyādirasādīnāṃ svedanāya prakīrtitā // VRrs_10.26 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494135 (0.040):
nirdiṣṭā mallamūṣā yā $ malladvitayasaṃpuṭāt & / rasaparpaṭikādīnāṃ % svedanāya prakīrtitā // YRps_10.24 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377461 (0.040):
nirdiṣṭā mallamūṣā yā malladvitayasaṃpuṭāt / / rasaparpaṭikādīnāṃ svedanāya prakīrtitā // YRps_10.24 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615832 (0.045):
parpaṭyādirasādīnāṃ svedanāya prakīrtitā // VRrs_10.26 // / kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā /
{pakvamūṣā} / kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388451 (0.0):
parpaṭyādirasādīnāṃ svedanāya prakīrtitā // Āk_1,26.172 // / / kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954088 (0.0):
* tadevocyate parpaṭyādīti // VRrsṬī_10.26;5 / [pakvamūṣā] / kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615840 (0.0):
parpaṭyādirasādīnāṃ svedanāya prakīrtitā // VRrs_10.26 // / kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494143 (0.0):
rasaparpaṭikādīnāṃ % svedanāya prakīrtitā // YRps_10.24 // / / pakvamūṣā kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā /*
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21131791 (0.0):
pakvabandho jalaukā syāt YRps_2.3a / pakvamūṣā kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā YRps_10.25/a
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377469 (0.0):
rasaparpaṭikādīnāṃ svedanāya prakīrtitā // YRps_10.24 // / / pakvamūṣā kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā /
pakvamūṣeti sā proktā poṭalyādivipācane // Rcūm_5.122 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615844 (0.0):
kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā / / pakvamūṣeti sā proktā poṭalyādivipācane // VRrs_10.27 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388452 (0.037):
kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā / / pakvamūṣeti sā proktā poṭṭalyādivipācane // Āk_1,26.173 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954090 (0.037):
kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā / / pakvamūṣeti sā proktā poṭṭalyādivipācane // VRrs_10.27 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377470 (0.037):
pakvamūṣā kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā / / pakvamūṣeti sā proktā satvaradravyaśodhinī // YRps_10.25 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494143 (0.037):
pakvamūṣā kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā /* / pakvamūṣeti sā proktā satvaradravyaśodhinī // YRps_10.25 //*
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21131792 (0.051):
pakvamūṣā kulālabhāṇḍarūpā yā dṛḍhā ca paripācitā YRps_10.25/a / pakvamūṣā prakartavyā YRps_2.104a
{golamūṣā} / nirvaktragolakākārā puṭanadravyagarbhiṇī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388462 (0.0):
pakvamūṣeti sā proktā poṭṭalyādivipācane // Āk_1,26.173 // / / nirvaktrā golakākārā puṭanadravyagarbhiṇī /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954184 (0.0):
poṭalītyucyate // VRrsṬī_10.27;3 / [golamūṣā] / nirvaktragolakākārā puṭanadravyagarbhiṇī /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615851 (0.0):
pakvamūṣeti sā proktā poṭalyādivipācane // VRrs_10.27 // / nirvakragolakākārā puṭanadravyagarbhiṇī /
golamūṣeti sā proktā satvaraṃ dravyarodhinī // Rcūm_5.123 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954184 (0.024):
nirvaktragolakākārā puṭanadravyagarbhiṇī / / golamūṣeti sā proktā satvaradravarodhinī // VRrs_10.28 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615851 (0.024):
nirvakragolakākārā puṭanadravyagarbhiṇī / / golamūṣeti sā proktā satvaradravarodhinī // VRrs_10.28 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388462 (0.025):
nirvaktrā golakākārā puṭanadravyagarbhiṇī / / golamūṣeti sā proktā gatvaradravyarodhinī // Āk_1,26.174 //
{mahāmūṣā} / tale yā kūrparākārā kramād upari vistṛtā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954276 (0.0):
* mṛnmayodāharaṇaprayogo nopalabhyate // VRrsṬī_10.28;4 / [mahāmūṣā] / tale yā kūrparākārā kramādupari vistṛtā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388476 (1.192):
/ tale yā kūrparākārā kramādupari vistṛtā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615859 (0.030):
golamūṣeti sā proktā satvaradravarodhinī // VRrs_10.28 // / tale yā kūrparākārā kramādupari vistṛtā /
sthūlavṛntākavatsthūlā mahāmūṣetyasau matā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388478 (5.960):
tale yā kūrparākārā kramādupari vistṛtā / / sthūlavṛntākavatsthūlā mañjumūṣeti saṃsmṛtā // Āk_1,26.175 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954282 (1.192):
tale yā kūrparākārā kramādupari vistṛtā / / sthūlavṛntākavat sthūlā mahāmūṣetyasau smṛtā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615870 (0.038):
sthūlavṛntākavat sthūlā mahāmūṣetyasau smṛtā / / sā cāyo 'bhrakasattvādeḥ puṭāya drāvaṇāya ca // VRrs_10.29 //
sā cāyo'bhrakasattvādeḥ puṭāya drāvaṇāya ca // Rcūm_5.124 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954287 (0.0):
sthūlavṛntākavat sthūlā mahāmūṣetyasau smṛtā / / sā cāyo'bhrakasattvādeḥ puṭāya drāvaṇāya ca // VRrs_10.29 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615875 (0.0):
sthūlavṛntākavat sthūlā mahāmūṣetyasau smṛtā / / sā cāyo 'bhrakasattvādeḥ puṭāya drāvaṇāya ca // VRrs_10.29 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388487 (0.012):
sthūlavṛntākavatsthūlā mañjumūṣeti saṃsmṛtā // Āk_1,26.175 // / sā cāyo'bhrakasatvādeḥ puṭāya drāvaṇāya ca /
{mañjūṣamūṣā} / mañjūṣākāramūṣā yā nimnatāyāmavistarā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388498 (0.0):
sā cāyo'bhrakasatvādeḥ puṭāya drāvaṇāya ca / / / mañjūṣākāramūṣā yā nimnatāyāmavistarā // Āk_1,26.176 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954356 (0.0):
maṇḍūkākārā yā nimnatāyāmavistarā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954390 (0.012):
* ṣaḍaṅgulapramāṇena nimnatāyāmavistarā
ṣaḍaṅgulapramāṇena mūṣā mañjūṣasaṃjñitā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388503 (1.788):
mañjūṣākāramūṣā yā nimnatāyāmavistarā // Āk_1,26.176 // / ṣaḍaṅgulapramāṇena mūṣā mañjūṣāsaṃjñakā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954358 (1.788):
maṇḍūkākārā yā nimnatāyāmavistarā / / ṣaḍaṅgulapramāṇena mūṣā maṇḍūkasaṃjñikā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954390 (0.039):
* ṣaḍaṅgulapramāṇena nimnatāyāmavistarā
bhūmau nikhanya tāṃ mūṣāṃ dadyātpuṭamathopari // Rcūm_5.125 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388508 (1.192):
ṣaḍaṅgulapramāṇena mūṣā mañjūṣāsaṃjñakā / / bhūmau nikhanya tāṃ mūṣāṃ dadyātpuṭamathopari // Āk_1,26.177 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954368 (1.192):
ṣaḍaṅgulapramāṇena mūṣā maṇḍūkasaṃjñikā / / bhūmau nikhanya tāṃ mūṣāṃ dadyātpuṭamathopari // VRrs_10.30 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615897 (0.036):
bhūmau nikhanya tāṃ mūṣāṃ dadyātpuṭamathopari // VRrs_10.30 // / mūṣā yā cipiṭā mūle vartulāṣṭāṅgulocchrayā /
{mūśalamūṣā} / mūṣā yā cipiṭā mūle vartulāṣṭāṅgulocchrayā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954437 (0.0):
[mūsala /muśalamūṣā] / mūṣā yā cipiṭā mūle vartulāṣṭāṅgulocchrayā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388520 (1.192):
/ mūṣā yā cipiṭā mūle vartulāṣṭāṅgulocchrayā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494197 (1.192):
garbhamūṣā tu sā jñeyā % pāradasya nibandhinī // YRps_10.28 // / / mūṣā yā cipiṭā mūle $ vartulāṣṭāṃgulocchrayā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377523 (1.192):
garbhamūṣā tu sā jñeyā pāradasya nibandhinī // YRps_10.28 // / / mūṣā yā cipiṭā mūle vartulāṣṭāṃgulocchrayā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615900 (0.039):
bhūmau nikhanya tāṃ mūṣāṃ dadyātpuṭamathopari // VRrs_10.30 // / mūṣā yā cipiṭā mūle vartulāṣṭāṅgulocchrayā /
mūṣā sā muśalākhyā syāccakrībaddharase hitā // Rcūm_5.126 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494206 (0.017):
mūṣā yā cipiṭā mūle $ vartulāṣṭāṃgulocchrayā & / mūṣā sā musalākhyā syāc % cakrībaddharase hitā // YRps_10.29 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377532 (0.017):
mūṣā yā cipiṭā mūle vartulāṣṭāṃgulocchrayā / / mūṣā sā musalākhyā syāc cakrībaddharase hitā // YRps_10.29 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388523 (0.027):
mūṣā yā cipiṭā mūle vartulāṣṭāṅgulocchrayā / / mūṣā sā musalākhyā ca cakribaddharase tathā // Āk_1,26.178 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954439 (0.053):
mūṣā yā cipiṭā mūle vartulāṣṭāṅgulocchrayā / / mūṣā sā mūsalākhyā syāccakribaddharase hitā // VRrs_10.31 //
{koṣṭhī (intr.)} / sattvānāṃ pātanārthāya pātitānāṃ viśuddhaye /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954492 (0.0):
[koṣṭhī (general definition)] / sattvānāṃ pātanārthāya pātitānāṃ viśuddhaye /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615917 (0.034):
mūṣā sā mūsalākhyā syāccakribaddharase hitā // VRrs_10.31 // / sattvānāṃ pātanārthāya pātitānāṃ viśuddhaye /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388821 (0.046):
sattvānāṃ pātanārthāya patitānāṃ viśuddhaye // Āk_1,26.201 // / koṣṭhikā vividhākārāstāsāṃ lakṣaṇamucyate /
koṣṭhikā vividhākārāstāsāṃ lakṣaṇamucyate // Rcūm_5.127 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388825 (0.0):
sattvānāṃ pātanārthāya patitānāṃ viśuddhaye // Āk_1,26.201 // / koṣṭhikā vividhākārāstāsāṃ lakṣaṇamucyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954495 (0.0):
sattvānāṃ pātanārthāya pātitānāṃ viśuddhaye / / koṣṭhikā vividhākārāstāsāṃ lakṣaṇam ucyate // VRrs_10.32 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615926 (0.012):
koṣṭhikā vividhākārāstāsāṃ lakṣaṇam ucyate // VRrs_10.32 // / rājahastasamutsedhā tadardhāyāmavistarā /
{aṅgārakoṣṭhikā} / rājahastasamutsedhā tadardhāyāmavistarā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388834 (0.0):
<ākarakoṣṭhī aṅgārakoṣṭhī vā> / rājahastasamutsedhā tadardhāyāmavistarā // Āk_1,26.202 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954626 (0.0):
[aṅgārakoṣṭhī] / rājahastasamutsedhā tadardhāyāmavistarā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10615928 (0.033):
koṣṭhikā vividhākārāstāsāṃ lakṣaṇam ucyate // VRrs_10.32 // / rājahastasamutsedhā tadardhāyāmavistarā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4455234 (0.062):
drāvasyonmukhatā seyaṃ bījāvartaḥ sa ucyate // Rcūm_4.80 // / {svāṅgaśītala}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954705 (0.064):
* aṅgārakoṣṭhikālakṣaṇamāha rājahasteti // VRrsBo_10.38;1 / * rājahastasamutsedhā hastadvayonnatā // VRrsBo_10.38;2
caturasrā ca kuḍyena veṣṭitā mṛnmayena hi // Rcūm_5.128 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954632 (0.0):
rājahastasamutsedhā tadardhāyāmavistarā / / caturasrā ca kuḍyena veṣṭitā mṛnmayena ca // VRrs_10.33 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388836 (0.052):
rājahastasamutsedhā tadardhāyāmavistarā // Āk_1,26.202 // / caturaśrā ca kuḍyena veṣṭitā mṛṇmayena sā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494221 (0.064):
dvādaśāṃgulavistārā % caturasrā prakīrtitā // YRps_10.30 // / veṣṭitā mṛṇmayenātha $ ekabhittau ca gartakam &
ekabhittau caredgartaṃ vitastyābhogasaṃmitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954641 (0.012):
caturasrā ca kuḍyena veṣṭitā mṛnmayena ca // VRrs_10.33 // / ekabhittau careddvāraṃ vitastyābhogasaṃyutam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388848 (0.052):
ekabhittau careddvāraṃ vitastyābhogasaṃyutam // Āk_1,26.203 //
dvāraṃ sārdhavitastyā ca saṃmitaṃ sudṛḍhaṃ śubham // Rcūm_5.129 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388852 (0.0):
ekabhittau careddvāraṃ vitastyābhogasaṃyutam // Āk_1,26.203 // / dvāraṃ sārdhavitastyā ca saṃmitaṃ sudṛḍhaṃ śubham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954648 (0.0):
ekabhittau careddvāraṃ vitastyābhogasaṃyutam / / dvāraṃ sārdhavitastyā ca saṃmitaṃ sudṛḍhaṃ śubham // VRrs_10.34 //
dehalyadho vidhātavyaṃ dhamanāya yathocitam / / prādeśapramitā bhittiruttaraṅgasya cordhvataḥ // Rcūm_5.130 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388862 (0.0):
dohalyadho vidhātavyaṃ dhamanāya yathocitam // Āk_1,26.204 // / prādeśapramitā bhittiruttarāṅgasya cordhvataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954659 (0.0):
dvāraṃ sārdhavitastyā ca saṃmitaṃ sudṛḍhaṃ śubham // VRrs_10.34 // / dehalyadho vidhātavyaṃ dhamanāya yathocitam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494242 (0.043):
prādeśamātrā bhittiḥ syād % uttaraṅgasya cordhvataḥ // YRps_10.32 // / prādeśamātraṃ kartavyaṃ $ dvāraṃ tasyopari dhruvam &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377568 (0.043):
prādeśamātrā bhittiḥ syād uttaraṅgasya cordhvataḥ // YRps_10.32 // / prādeśamātraṃ kartavyaṃ dvāraṃ tasyopari dhruvam /
dvāraṃ copari kartavyaṃ prādeśapramitaṃ khalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388870 (0.0):
prādeśapramitā bhittiruttarāṅgasya cordhvataḥ / / dvāraṃ copari kartavyaṃ prādeśapramitaṃ khalu // Āk_1,26.205 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954664 (0.0):
prādeśapramitā bhittir uttaraṅgasya cordhvataḥ // VRrs_10.35 // / dvāraṃ copari kartavyaṃ prādeśapramitaṃ khalu /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494246 (0.055):
prādeśamātrā bhittiḥ syād % uttaraṅgasya cordhvataḥ // YRps_10.32 // / prādeśamātraṃ kartavyaṃ $ dvāraṃ tasyopari dhruvam &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377572 (0.055):
prādeśamātrā bhittiḥ syād uttaraṅgasya cordhvataḥ // YRps_10.32 // / prādeśamātraṃ kartavyaṃ dvāraṃ tasyopari dhruvam /
tataśceṣṭikayā ruddhvā dvārasaṃdhiṃ vilipya ca // Rcūm_5.131 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388875 (0.0):
dvāraṃ copari kartavyaṃ prādeśapramitaṃ khalu // Āk_1,26.205 // / tataśceṣṭikayā ruddhvā dvārasandhiṃ vilipya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954671 (0.0):
dvāraṃ copari kartavyaṃ prādeśapramitaṃ khalu / / tataśceṣṭikayā ruddhvā dvārasaṃdhiṃ vilipya ca // VRrs_10.36 //
śikhitraistāṃ samāpūrya dhamedbhastrādvayena tu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954677 (0.007):
tataśceṣṭikayā ruddhvā dvārasaṃdhiṃ vilipya ca // VRrs_10.36 // / śikhitraistāṃ samāpūrya dhamedbhastrādvayena ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388880 (0.023):
tataśceṣṭikayā ruddhvā dvārasandhiṃ vilipya ca / / śikhitraistāṃ samāpūrya dhamedbhastrādvayena ca // Āk_1,26.206 //
śikhitrān dhamanadravyam ūrdhvadvāreṇa nikṣipet // Rcūm_5.132 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954683 (0.0):
śikhitraistāṃ samāpūrya dhamedbhastrādvayena ca / / śikhitrān dhamanadravyam ūrdhvadvāreṇa nikṣipet // VRrs_10.37 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388888 (0.046):
śikhitrādhamanadravyam ūrdhvadvāreṇa nikṣipet / / sattvapātanagolāṃśca pañca pañca punaḥ punaḥ // Āk_1,26.207 //
sattvapātanagolāṃśca pañca pañca punaḥ punaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388893 (0.0):
śikhitrādhamanadravyam ūrdhvadvāreṇa nikṣipet / / sattvapātanagolāṃśca pañca pañca punaḥ punaḥ // Āk_1,26.207 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954690 (0.0):
śikhitrān dhamanadravyam ūrdhvadvāreṇa nikṣipet // VRrs_10.37 // / sattvapātanagolāṃśca pañca pañca punaḥ punaḥ /
bhavedaṅgārakoṣṭhīyaṃ kharāṇāṃ sattvapātinī // Rcūm_5.133 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954695 (0.0):
sattvapātanagolāṃśca pañca pañca punaḥ punaḥ / / bhaved aṅgārakoṣṭhīyaṃ kharāṇāṃ sattvapātinī // VRrs_10.38 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616001 (0.044):
bhaved aṅgārakoṣṭhīyaṃ kharāṇāṃ sattvapātinī // VRrs_10.38 // / dṛḍhabhūmau caredgartaṃ vitastyā saṃmitaṃ śubham /
{pātālakoṣṭhikā} / dṛḍhabhūmau caredgartaṃ vitastyā saṃmitaṃ śubham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388909 (0.0):
bhaved ākarakoṣṭhīyaṃ kharāṇāṃ sattvapātane / / / dṛḍhabhūmau caredgartaṃ vitastyā saṃmitaṃ śubham // Āk_1,26.208 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955250 (0.0):
VRrsṬī_10.38;30 / [pātālakoṣṭhī] / dṛḍhabhūmau caredgartaṃ vitastyā saṃmitaṃ śubham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616005 (0.033):
bhaved aṅgārakoṣṭhīyaṃ kharāṇāṃ sattvapātinī // VRrs_10.38 // / dṛḍhabhūmau caredgartaṃ vitastyā saṃmitaṃ śubham /
vartulaṃ cātha tanmadhye gartamanyaṃ prakalpayet // Rcūm_5.134 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388916 (0.0):
dṛḍhabhūmau caredgartaṃ vitastyā saṃmitaṃ śubham // Āk_1,26.208 // / vartulaṃ cātha tanmadhye gartamanyaṃ prakalpayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955258 (0.0):
dṛḍhabhūmau caredgartaṃ vitastyā saṃmitaṃ śubham / / vartulaṃ cātha tanmadhye gartamanyaṃ prakalpayet // VRrs_10.39 //
caturaṅgulavistāranimnatvena samanvitam / / gartāddharaṇiparyantaṃ tiryaṅnālasamanvitam // Rcūm_5.135 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388924 (0.0):
vartulaṃ cātha tanmadhye gartamanyaṃ prakalpayet / / caturaṅgulavistāranimnatvena samanvitam // Āk_1,26.209 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955269 (0.0):
vartulaṃ cātha tanmadhye gartamanyaṃ prakalpayet // VRrs_10.39 // / caturaṅgulavistāranimnatvena samanvitam /
kiṃcitsamunnataṃ bāhye gartābhimukhanimnakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388931 (0.027):
kiṃcit samunnataṃ bāhyagartābhimukhanimnakam // Āk_1,26.210 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955274 (0.042):
gartāddharaṇiparyantaṃ tiryaṅnālasamanvitam // VRrs_10.40 // / kiṃcit samunnataṃ bāhyagartābhimukhanimnagam /
mṛccakraṃ pañcarandhrāḍhyaṃ garbhagartopari kṣipet // Rcūm_5.136 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388942 (0.034):
kiṃcit samunnataṃ bāhyagartābhimukhanimnakam // Āk_1,26.210 // / mṛccakrīṃ pañcarandhrāḍhyāṃ garbhagartopari kṣipet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955285 (0.050):
mṛccakrīṃ pañcarandhrāḍhyāṃ garbhagartodare kṣipet // VRrs_10.41 // / āpūrya kokilaiḥ koṣṭhīṃ pradhamed ekabhastrayā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955277 (0.057):
kiṃcit samunnataṃ bāhyagartābhimukhanimnagam / / mṛccakrīṃ pañcarandhrāḍhyāṃ garbhagartodare kṣipet // VRrs_10.41 //
āpūrya kokilaiḥ koṣṭhīṃ pradhamed ekabhastrayā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388947 (0.0):
mṛccakrīṃ pañcarandhrāḍhyāṃ garbhagartopari kṣipet / / āpūrya kokilaiḥ koṣṭhīṃ pradhamedekabhastrayā // Āk_1,26.211 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955291 (0.0):
mṛccakrīṃ pañcarandhrāḍhyāṃ garbhagartodare kṣipet // VRrs_10.41 // / āpūrya kokilaiḥ koṣṭhīṃ pradhamed ekabhastrayā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377627 (0.043):
āpūrya kokilair gartaṃ pradhamedekabhastrayā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494300 (0.045):
āpūrya kokilair gartaṃ % pradhamedekabhastrayā \
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955440 (0.047):
koṣṭhīṃ kokilaiḥ pūrayitvaikabhastrayā dhamet // VRrsṬī_10.42;3
pātālakoṣṭhikā hy eṣā dhātūnāṃ sattvapātinī // Rcūm_5.137 // / dhmānasādhyapadārthānāṃ nandinā parikīrtitā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388957 (0.0):
āpūrya kokilaiḥ koṣṭhīṃ pradhamedekabhastrayā // Āk_1,26.211 // / pātālakoṣṭhikā hyeṣā mṛdūnāṃ sattvapātane /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955300 (0.022):
āpūrya kokilaiḥ koṣṭhīṃ pradhamed ekabhastrayā / / pātālakoṣṭhikā hy eṣā mṛdūnāṃ sattvapātinī /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616060 (0.055):
dhmānasādhyapadārthānāṃ nandinā parikīrtitā // VRrs_10.42 // / dvādaśāṅgulanimnā yā prādeśapramitā tathā /
{gārakoṣṭhī} / dvādaśāṅgulanimnā yā prādeśapramitā tathā // Rcūm_5.138 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388964 (0.0):
dhmānasādhyapadārthānāṃ nandinā parikīrtitā // Āk_1,26.212 // / / dvādaśāṅgulanimnā yā prādeśapramitā tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955454 (0.0):
* eṣā pātālakoṣṭhiketyucyate // VRrsṬī_10.42;4 / [gārakoṣṭhī] / dvādaśāṅgulanimnā yā prādeśapramitā tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616064 (0.031):
dhmānasādhyapadārthānāṃ nandinā parikīrtitā // VRrs_10.42 // / dvādaśāṅgulanimnā yā prādeśapramitā tathā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377637 (0.063):
pātālakoṣṭhikā sā tu mṛdusattvasya pātanī // YRps_10.37 // / / vitastipramitā nimnā prādeśapramitā tathā /
caturaṅgulataścordhvaṃ valayena samanvitā / / bhūrichidravatīṃ cakrīṃ valayopari nikṣipet // Rcūm_5.139 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388975 (0.0):
dvādaśāṅgulanimnā yā prādeśapramitā tathā / / caturaṅgulataścordhvaṃ valayena samanvitā // Āk_1,26.213 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616080 (1.192):
caturaṅgulataścordhvaṃ valayena samanvitā // VRrs_10.43 // / bhūricchidravatī cakrīṃ valayopari nikṣipet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955466 (1.788):
dvādaśāṅgulanimnā yā prādeśapramitā tathā / / caturaṅgulataścordhvaṃ valayena samanvitā // VRrs_10.43 //
śikhitrāṃstatra nikṣipya pradhamedvaṅkanālataḥ / / gārakoṣṭhīyamuddiṣṭā mṛṣṭalohavināśinī // Rcūm_5.140 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955474 (0.018):
bhūricchidravatīṃ cakrīṃ valayopari nikṣipet / / śikhitrāṃstatra nikṣipya pradhamed vaṅkanālataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388978 (0.023):
bhūricchidravatīṃ cakrīṃ valayopari nikṣipet / / śikhitrāṃstatra nikṣipya pradhamedvaṅkanālataḥ // Āk_1,26.214 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616088 (0.025):
bhūricchidravatī cakrīṃ valayopari nikṣipet / / śikhitrāṃstatra nikṣipya pradhamed vaṅkanālataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955592 (0.050):
bahucchidrāṃ cakrīṃ nidhāya aṅgāraṃ nikṣipya ca vaṅkanālena pradhamet iti / // VRrsBo_10.44;2 / * mṛṣṭalohavināśinī śodhitalauhamāriṇī ityarthaḥ // VRrsBo_10.44;3
kūpīmṛdbhir vidhātavyam aratnipramitaṃ dṛḍham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955606 (0.0):
* mṛṣṭalohavināśinī śodhitalauhamāriṇī ityarthaḥ // VRrsBo_10.44;3 / [vaṅkanāla] / mūṣāmṛdbhir vidhātavyam aratnipramitaṃ dṛḍham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388985 (0.022):
/ mūṣāmṛdbhiḥ prakartavyam aratnipramitaṃ dṛḍham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616092 (0.046):
gārakoṣṭhīyam ākhyātā mṛṣṭalohavināśinī // VRrs_10.44 // / mūṣāmṛdbhir vidhātavyam aratnipramitaṃ dṛḍham /
adhomukhaṃ ca tadvaktre nālaṃ pañcāṅgulaṃ tathā // Rcūm_5.141 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388992 (0.0):
mūṣāmṛdbhiḥ prakartavyam aratnipramitaṃ dṛḍham / / adhomukhaṃ ca tadvaktre nālaṃ pañcāṅgulaṃ khalu // Āk_1,26.215 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955613 (0.0):
mūṣāmṛdbhir vidhātavyam aratnipramitaṃ dṛḍham / / adhomukhaṃ ca tadvaktre nālaṃ pañcāṅgulaṃ khalu /
vaṅkanālamiti proktaṃ dṛḍhadhmānāya kīrtitam / / {tiryakpradhamakoṣṭhī}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955618 (0.009):
adhomukhaṃ ca tadvaktre nālaṃ pañcāṅgulaṃ khalu / / vaṅkanālam idaṃ proktaṃ dṛḍhadhmānāya kīrtitam // VRrs_10.45 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21388996 (0.044):
adhomukhaṃ ca tadvaktre nālaṃ pañcāṅgulaṃ khalu // Āk_1,26.215 // / vaṅkanālamiti proktaṃ dṛḍhādhmānāya kīrtitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616107 (0.049):
vaṅkanālam idaṃ proktaṃ dṛḍhadhmānāya kīrtitam // VRrs_10.45 // / koṣṭhī siddharasādīnāṃ vidhānāya vidhīyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955664 (0.062):
[mūṣākoṣṭhī/tiryakpradhamanakoṣṭhī] / koṣṭhī siddharasādīnāṃ vidhānāya vidhīyate /
koṣṭhī tadvadrasādīnāṃ vidhānāya vidhīyate // Rcūm_5.142 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955671 (0.051):
[mūṣākoṣṭhī/tiryakpradhamanakoṣṭhī] / koṣṭhī siddharasādīnāṃ vidhānāya vidhīyate /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389012 (0.052):
koṣṭhī bandharasādīnāṃ vidhānāya vidhīyate / / dvādaśāṅgulakotsedhā sā budhnā caturaṅgulā // Āk_1,26.217 //
dvādaśāṅgulakotsedhā sā budhne caturaṅgulā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955675 (0.0):
koṣṭhī siddharasādīnāṃ vidhānāya vidhīyate / / dvādaśāṅgulakotsedhā sā budhne caturaṅgulā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389017 (0.009):
koṣṭhī bandharasādīnāṃ vidhānāya vidhīyate / / dvādaśāṅgulakotsedhā sā budhnā caturaṅgulā // Āk_1,26.217 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377667 (0.013):
vitastipramitotsedhā sā budhne caturaṃgulā / / tiryakpradhamanākhyā ca mṛdusatvasya pātanī // YRps_10.40 //
tiryakpradhamanākhyā ca mṛdudravyaviśodhinī // Rcūm_5.143 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377668 (0.015):
vitastipramitotsedhā sā budhne caturaṃgulā / / tiryakpradhamanākhyā ca mṛdusatvasya pātanī // YRps_10.40 //
{puṭa (def.)} / rasādidravyapākānāṃ māraṇajñāpanaṃ puṭam /
neṣṭo nyūnādhikaḥ pākaḥ supākaṃ hitamauṣadham // Rcūm_5.144 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389040 (0.0):
rasādidravyapākānāṃ pramāṇajñāpanaṃ puṭam // Āk_1,26.218 // / neṣṭo nyūnādhikaḥ pākaḥ supākaṃ hitamauṣadham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955773 (0.0):
rasādidravyapākānāṃ pramāṇajñāpanaṃ puṭam / / neṣṭo nyūnādhikaḥ pākaḥ supākaṃ hitam auṣadham // VRrs_10.47 //
lohāderapunarbhāvo guṇādhikyaṃ tato'gratā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955783 (0.0):
neṣṭo nyūnādhikaḥ pākaḥ supākaṃ hitam auṣadham // VRrs_10.47 // / lohāderapunarbhāvo guṇādhikyaṃ tato 'gratā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389043 (0.046):
neṣṭo nyūnādhikaḥ pākaḥ supākaṃ hitamauṣadham / / lohāderapunarbhāvo guṇādhikyaṃ tathogratā // Āk_1,26.219 //
anapsumajjanaṃ rekhāpūrṇatā puṭato bhavet // Rcūm_5.145 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389051 (0.0):
lohāderapunarbhāvo guṇādhikyaṃ tathogratā // Āk_1,26.219 // / anapsu majjanaṃ rekhāpūrṇatā puṭato bhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955787 (0.0):
lohāderapunarbhāvo guṇādhikyaṃ tato 'gratā / / anapsu majjanaṃ rekhāpūrṇatā puṭato bhavet // VRrs_10.48 //
puṭādrāgo laghutvaṃ ca śīghravyāptiśca dīpanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955794 (0.0):
puṭād grāvṇo laghutvaṃ ca śīghravyāptiśca dīpanam / / jāritādapi sūtendrāllohānām adhiko guṇaḥ // VRrs_10.49 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389054 (0.045):
anapsu majjanaṃ rekhāpūrṇatā puṭato bhavet / / puṭādrāgo laghutvaṃ ca śīghraṃ vyāptiśca dīpanam // Āk_1,26.220 //
jāritādapi sūtendrāllohānām adhiko guṇaḥ // Rcūm_5.146 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389065 (0.0):
puṭādrāgo laghutvaṃ ca śīghraṃ vyāptiśca dīpanam // Āk_1,26.220 // / jāritādapi sūtendrāllohānāmadhiko guṇaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955800 (0.0):
puṭād grāvṇo laghutvaṃ ca śīghravyāptiśca dīpanam / / jāritādapi sūtendrāllohānām adhiko guṇaḥ // VRrs_10.49 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616171 (0.010):
jāritādapi sūtendrāllohānām adhiko guṇaḥ // VRrs_10.49 // / yathāśmani viśed vahnir bahisthapuṭayogataḥ /
yathāśmani viśedvahnir bahiḥsthaḥ puṭayogataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389072 (0.0):
jāritādapi sūtendrāllohānāmadhiko guṇaḥ / / yathāśmani viśedvahnirbahiḥsthaḥ puṭayogataḥ // Āk_1,26.221 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955807 (0.010):
jāritādapi sūtendrāllohānām adhiko guṇaḥ // VRrs_10.49 // / yathāśmani viśed vahnir bahiḥsthapuṭayogataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616178 (0.010):
jāritādapi sūtendrāllohānām adhiko guṇaḥ // VRrs_10.49 // / yathāśmani viśed vahnir bahisthapuṭayogataḥ /
cūrṇatvādiguṇāvāptistathā loheṣu niścitam // Rcūm_5.147 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955813 (0.018):
yathāśmani viśed vahnir bahiḥsthapuṭayogataḥ / / cūrṇatvāddhi guṇāvāptistathā loheṣu niścitam // VRrs_10.50 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389077 (0.021):
yathāśmani viśedvahnirbahiḥsthaḥ puṭayogataḥ // Āk_1,26.221 // / cūrṇatvāddhi guṇāvāptistathā loheṣu niścitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616184 (0.040):
yathāśmani viśed vahnir bahisthapuṭayogataḥ / / cūrṇatvāddhi guṇāvāptistathā loheṣu niścitam // VRrs_10.50 //
{mahāpuṭa} / nimne vistarataḥ kuṇḍe dvihaste caturasrake /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956108 (0.025):
[mahāpuṭa] / nimnavistarataḥ kuṇḍe dvihaste caturasrake /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389095 (0.048):
nimnavistarataḥ kuṇḍe dvihaste caturaśrake // Āk_1,26.223 //
vanopalasahasreṇa pūrite puṭanauṣadham // Rcūm_5.148 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956115 (0.009):
nimnavistarataḥ kuṇḍe dvihaste caturasrake / / vanotpalasahasreṇa pūrite puṭanauṣadham // VRrs_10.51 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389099 (0.043):
nimnavistarataḥ kuṇḍe dvihaste caturaśrake // Āk_1,26.223 // / vanotpalasahasreṇa pūrite puṭanauṣadham /
krauñcyāṃ ruddhaṃ prayatnena piṣṭakopari nikṣipet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956119 (0.009):
vanotpalasahasreṇa pūrite puṭanauṣadham // VRrs_10.51 // / krauñcyāṃ ruddhaṃ prayatnena piṣṭikopari nikṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389105 (0.061):
koṣṭhyāṃ ruddhaṃ prayatnena piṣṭikopari nikṣipet // Āk_1,26.224 // / vanotpalasahasrārdhaṃ kovikopari nikṣipet /
vanopalasahasrārdhaṃ krauñcikopari vinyaset // Rcūm_5.149 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956127 (0.027):
krauñcyāṃ ruddhaṃ prayatnena piṣṭikopari nikṣipet / / vanotpalasahasrārdhaṃ krauñcikopari vinyaset /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389110 (0.063):
koṣṭhyāṃ ruddhaṃ prayatnena piṣṭikopari nikṣipet // Āk_1,26.224 // / vanotpalasahasrārdhaṃ kovikopari nikṣipet /
vahniṃ prajvālayettatra mahāpuṭamidaṃ smṛtam / / {gajapuṭa} / rājahastapramāṇena caturasraṃ ca nimnakam // Rcūm_5.150 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956187 (0.0):
* tato dīpayet // VRrsṬī_10.52;3 / [gajapuṭa] / rājahastapramāṇena caturasraṃ ca nimnakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389118 (0.003):
vanotpalasahasrārdhaṃ kovikopari nikṣipet / / vahniṃ prajvālayettatra mahāpuṭamidaṃ smṛtam // Āk_1,26.225 // /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616217 (0.008):
vahniṃ prajvālayettatra mahāpuṭamidaṃ smṛtam // VRrs_10.52 // / rājahastapramāṇena caturasraṃ ca nimnakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956130 (0.008):
vanotpalasahasrārdhaṃ krauñcikopari vinyaset / / vahniṃ prajvālayettatra mahāpuṭamidaṃ smṛtam // VRrs_10.52 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494374 (0.048):
sahasrārdhaiśca vai samyag- % vahniṃ prajvālayettataḥ // YRps_10.42 // / mahāpuṭamidaṃ proktaṃ $ granthakāreṇa nirmitam // YRps_10.43 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377699 (0.048):
sahasrārdhaiśca vai samyag- vahniṃ prajvālayettataḥ // YRps_10.42 // / mahāpuṭamidaṃ proktaṃ granthakāreṇa nirmitam // YRps_10.43 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494383 (0.050):
mahāpuṭamidaṃ proktaṃ $ granthakāreṇa nirmitam // YRps_10.43 // / / rājahastapramāṇaṃ hi $ caturasraṃ hi gartakam &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377708 (0.050):
mahāpuṭamidaṃ proktaṃ granthakāreṇa nirmitam // YRps_10.43 // / / rājahastapramāṇaṃ hi caturasraṃ hi gartakam /
pūrṇaṃ copalasāhasraiḥ kaṇṭhāvadhyatha nikṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389128 (0.029):
pūrṇaṃ copalaśāṭhībhiḥ kaṇṭhāvadhyatha vinyaset // Āk_1,26.226 // / vinyasetkumudīṃ tatra puṭanadravyapūritām /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956193 (0.057):
pūrṇaṃ copalasāṭhībhiḥ kaṇṭhāvadhyatha vinyaset // VRrs_10.53 //
vinyaset kumudīṃ tatra puṭanadravyapūritām // Rcūm_5.151 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956199 (0.010):
pūrṇaṃ copalasāṭhībhiḥ kaṇṭhāvadhyatha vinyaset // VRrs_10.53 // / vinyasetkumudīṃ tatra puṭanadravyapūritām /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389133 (0.022):
pūrṇaṃ copalaśāṭhībhiḥ kaṇṭhāvadhyatha vinyaset // Āk_1,26.226 // / vinyasetkumudīṃ tatra puṭanadravyapūritām /
pūrvacchagaṇato'rdhāni giriṇḍāni vinikṣipet / / etadgajapuṭaṃ proktaṃ mahāguṇavidhāyakam // Rcūm_5.152 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389143 (0.0):
vinyasetkumudīṃ tatra puṭanadravyapūritām / / pūrvacchagaṇato'rdhāni garuṇḍāni vinikṣipet // Āk_1,26.227 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956210 (0.0):
pūrṇacchagaṇato 'rdhāni giriṇḍāni vinikṣipet / / etadgajapuṭaṃ proktaṃ mahāguṇavidhāyakam // VRrs_10.54 //
{vārāhapuṭa} / itthaṃ cāratnike kuṇḍe puṭaṃ vārāhamucyate // Rcūm_5.153 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956285 (0.0):
ityetadgajapuṭākhyaṃ matam // VRrsṬī_10.54;7 / [vārāhapuṭa] / itthaṃ cāratnike kuṇḍe puṭaṃ vārāhamucyate // VRrs_10.55 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389151 (1.192):
etadgajapuṭaṃ proktaṃ mahāguṇavidhāyakam / / / itthaṃ cāratnike kuṇḍe puṭaṃ vārāhamucyate // Āk_1,26.228 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616249 (0.037):
etadgajapuṭaṃ proktaṃ mahāguṇavidhāyakam // VRrs_10.54 // / itthaṃ cāratnike kuṇḍe puṭaṃ vārāhamucyate // VRrs_10.55 //
{kukkuṭapuṭa} / puṭaṃ bhūmitale yattadvitastidvitayocchrayam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389162 (0.0):
itthaṃ cāratnike kuṇḍe puṭaṃ vārāhamucyate // Āk_1,26.228 // / / puṭaṃ bhūmitale yattadvitastidvitayocchrayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956296 (0.003):
itthaṃ cāratnike kuṇḍe puṭaṃ vārāhamucyate // VRrs_10.55 // / [kukkuṭapuṭa]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616259 (0.039):
puṭaṃ bhūmitale tattadvitastidvitayocchreyam /
tāvacca talavistīrṇaṃ tatsyātkukkuṭakaṃ puṭam // Rcūm_5.154 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389166 (0.0):
puṭaṃ bhūmitale yattadvitastidvitayocchrayam / / tāvacca talavistīrṇaṃ tatsyātkukkuṭakaṃ puṭam // Āk_1,26.229 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956299 (0.0):
puṭaṃ bhūmitale tattadvitastidvitayocchrayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616264 (0.049):
puṭaṃ bhūmitale tattadvitastidvitayocchreyam / / tāvacca talavistīrṇaṃ tatsyātkukkuṭakaṃ puṭam // VRrs_10.56 //
{kapotapuṭa} / yatpuṭaṃ dīyate bhūmāvaṣṭasaṃkhyairvanopalaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389176 (0.0):
/ yatpuṭaṃ dīyate bhūmāvaṣṭasaṃkhyairvanotpalaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956374 (0.0):
VRrsBo_10.56;4 / [kapotapuṭa] / yatpuṭaṃ dīyate bhūmāv aṣṭasaṃkhyair vanopalaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616271 (0.0):
tāvacca talavistīrṇaṃ tatsyātkukkuṭakaṃ puṭam // VRrs_10.56 // / yatpuṭaṃ dīyate bhūmāvaṣṭasaṃkhyair vanopalaiḥ /
tad bālasūtabhasmārthaṃ kapotapuṭamucyate // Rcūm_5.155 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389180 (0.0):
yatpuṭaṃ dīyate bhūmāvaṣṭasaṃkhyairvanotpalaiḥ / / tadbālasūtabhasmārthaṃ kapotapuṭamucyate // Āk_1,26.230 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956380 (0.050):
baddhvā sūtārkabhasmārthaṃ kapotapuṭamucyate // VRrs_10.57 //
{govara (def.; a kind of cowdung)} / goṣṭhāntargokhurakṣuṇṇaṃ śuṣkaṃ cūrṇitagomayam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389193 (0.0):
/ goṣṭhāntargokhurakṣuṇṇaṃ śuṣkaṃ cūrṇitagomayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956440 (0.0):
goṣṭhāntargokṣurakṣuṇṇaṃ śuṣkaṃ cūrṇitagomayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616288 (0.043):
goṣṭhāntargokṣuraṇaṃ śuṣkaṃ cūrṇitagomayam / / govaraṃ tatsamādiṣṭaṃ variṣṭhaṃ rasasādhane // VRrs_10.58 //
govaraṃ tatsamādiṣṭaṃ variṣṭhaṃ rasasādhane // Rcūm_5.156 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956445 (0.0):
goṣṭhāntargokṣurakṣuṇṇaṃ śuṣkaṃ cūrṇitagomayam / / govaraṃ tatsamādiṣṭaṃ variṣṭhaṃ rasasādhane // VRrs_10.58 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616292 (0.0):
goṣṭhāntargokṣuraṇaṃ śuṣkaṃ cūrṇitagomayam / / govaraṃ tatsamādiṣṭaṃ variṣṭhaṃ rasasādhane // VRrs_10.58 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389198 (0.054):
goṣṭhāntargokhurakṣuṇṇaṃ śuṣkaṃ cūrṇitagomayam / / gorvaraṃ tatsamādiṣṭaṃ variṣṭhaṃ rasasādhane // Āk_1,26.231 //
{govarapuṭa} / govarairvā tuṣairvāpi puṭaṃ yatra pradīyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956451 (0.0):
govaraṃ tatsamādiṣṭaṃ variṣṭhaṃ rasasādhane // VRrs_10.58 // / [govarapuṭa] / govarairvā tuṣairvāpi puṭaṃ yatra pradīyate /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389202 (0.036):
/ gorvarairvā tuṣairvāpi puṭaṃ yatra pradīyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616296 (0.048):
govaraṃ tatsamādiṣṭaṃ variṣṭhaṃ rasasādhane // VRrs_10.58 // / govarairvā tuṣairvāpi puṭaṃ yatra pradīyate / / tadgovarapuṭaṃ proktaṃ rasabhasmaprasiddhaye // VRrs_10.59 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494442 (0.061):
chagaṇairaṣṭabhiḥ samyak $ kapotapuṭamucyate // YRps_10.47 // / / tuṣairvā gomayairvāpi $ rasabhasmaprasādhanam &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377767 (0.061):
chagaṇairaṣṭabhiḥ samyak kapotapuṭamucyate // YRps_10.47 // / / tuṣairvā gomayairvāpi rasabhasmaprasādhanam /
tadgovarapuṭaṃ proktaṃ rasabhasmaprasiddhaye // Rcūm_5.157 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389210 (0.0):
/ gorvarairvā tuṣairvāpi puṭaṃ yatra pradīyate / / tadgorvarapuṭaṃ proktaṃ rasabhasmaprasiddhaye // Āk_1,26.232 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956457 (0.0):
govarairvā tuṣairvāpi puṭaṃ yatra pradīyate / / tadgovarapuṭaṃ proktaṃ rasabhasmaprasiddhaye // VRrs_10.59 //
{bhāṇḍapuṭa} / sthūlabhāṇḍe tuṣāpūrṇe madhye mūṣāsamanvite /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389220 (0.0):
tadgorvarapuṭaṃ proktaṃ rasabhasmaprasiddhaye // Āk_1,26.232 // / / sthūlabhāṇḍe tuṣāpūrṇe madhye mūṣāsamanvite /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956484 (0.0):
pakvaṃ kriyate tadgorvarapuṭamucyate // VRrsṬī_10.59;1 / [bhāṇḍapuṭa] / sthūlabhāṇḍe tuṣāpūrṇe madhye mūṣāsamanvite /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616307 (0.027):
tadgovarapuṭaṃ proktaṃ rasabhasmaprasiddhaye // VRrs_10.59 // / sthūlabhāṇḍe tuṣāpūrṇe madhye mūṣāsamanvite /
vahninā vihite pāke tadbhāṇḍapuṭamucyate // Rcūm_5.158 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389223 (0.0):
sthūlabhāṇḍe tuṣāpūrṇe madhye mūṣāsamanvite / / vahninā vihite pāke tadbhāṇḍapuṭamucyate // Āk_1,26.233 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956489 (0.0):
sthūlabhāṇḍe tuṣāpūrṇe madhye mūṣāsamanvite / / vahninā vihite pāke tadbhāṇḍapuṭamucyate // VRrs_10.60 //
{vālukāpuṭa} / adhastādupariṣṭācca krauñcikācchādyate khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956497 (0.0):
vahninā vihite pāke tadbhāṇḍapuṭamucyate // VRrs_10.60 // / [vālukāpuṭa] / adhastādupariṣṭācca krauñcikācchādyate khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616320 (0.044):
vahninā vihite pāke tadbhāṇḍapuṭamucyate // VRrs_10.60 // / adhastādupariṣṭācca krauñcikācchādyate khalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389230 (0.061):
adhastādupariṣṭācca kovikā chādyate khalu / / vālukābhiḥ prataptābhiryantraṃ tadvālukāpuṭam // Āk_1,26.234 //
vālukābhiḥ prataptābhiryatra tadvālukāpuṭam // Rcūm_5.159 // / {bhūdharapuṭa}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956504 (0.009):
adhastādupariṣṭācca krauñcikācchādyate khalu / / vālukābhiḥ prataptābhiryatra tadvālukāpuṭam // VRrs_10.61 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389233 (0.046):
adhastādupariṣṭācca kovikā chādyate khalu / / vālukābhiḥ prataptābhiryantraṃ tadvālukāpuṭam // Āk_1,26.234 //
vahnimitrāṃ kṣitau samyaṅ nikhanyād dvyaṅgulādadhaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389244 (0.0):
/ vahnimatyāṃ kṣitau samyaṅnikhanyāddvyaṅgulādadhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956511 (0.0):
vālukābhiḥ prataptābhiryatra tadvālukāpuṭam // VRrs_10.61 // / [bhūdharapuṭa] / vahnimitrāḥ kṣitau samyaṅnikhanyād dvyaṅgulādadhaḥ /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494505 (0.055):
mūṣikāṃ bhūmimadhye tu $ sthāpitāṃ dvyaṃgulād adhaḥ & / upariṣṭātpuṭaṃ dadyāt % tatpuṭaṃ bhūdharāhvayam // YRps_10.51 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377829 (0.055):
mūṣikāṃ bhūmimadhye tu sthāpitāṃ dvyaṃgulād adhaḥ / / upariṣṭātpuṭaṃ dadyāt tatpuṭaṃ bhūdharāhvayam // YRps_10.51 //
upariṣṭātpuṭaṃ yatra puṭaṃ tadbhūdharāhvayam // Rcūm_5.160 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956515 (0.0):
vahnimitrāḥ kṣitau samyaṅnikhanyād dvyaṅgulādadhaḥ / / upariṣṭātpuṭaṃ yatra puṭaṃ tad bhūdharāhvayam // VRrs_10.62 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616338 (5.960):
vahnimitrāḥ kṣitau samyaṅnikhanyāddvayaṃgulādadhaḥ / / upariṣṭātpuṭaṃ yatra puṭaṃ tad bhūdharāhvayam // VRrs_10.62 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494512 (0.012):
mūṣikāṃ bhūmimadhye tu $ sthāpitāṃ dvyaṃgulād adhaḥ & / upariṣṭātpuṭaṃ dadyāt % tatpuṭaṃ bhūdharāhvayam // YRps_10.51 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377836 (0.012):
mūṣikāṃ bhūmimadhye tu sthāpitāṃ dvyaṃgulād adhaḥ / / upariṣṭātpuṭaṃ dadyāt tatpuṭaṃ bhūdharāhvayam // YRps_10.51 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389250 (0.033):
vahnimatyāṃ kṣitau samyaṅnikhanyāddvyaṅgulādadhaḥ / / upariṣṭātpuṭaṃ yantraṃ puṭaṃ tadbhūdharāhvayam // Āk_1,26.235 //
{lāvakapuṭa} / ūrdhvaṃ ṣoḍaśikāmātraistuṣairvā govaraiḥ puṭam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389255 (0.026):
/ ūrdhvaṃ ṣoḍaśikāmātraistuṣairvā gorvaraiḥ puṭam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956564 (0.038):
[lāvakapuṭa] / ūrdhvaṃ ṣoḍaśikāmūtraistuṣairvā govaraiḥ puṭam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616346 (0.038):
ūrdhvaṃ ṣoḍaśikāmūtraistuṣairvā govaraiḥ puṭam / / yatra tallāvakākhyaṃ syātsumṛdudravyasādhane // VRrs_10.63 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494511 (0.055):
upariṣṭātpuṭaṃ dadyāt % tatpuṭaṃ bhūdharāhvayam // YRps_10.51 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377835 (0.055):
upariṣṭātpuṭaṃ dadyāt tatpuṭaṃ bhūdharāhvayam // YRps_10.51 // /
yatra tallāvakākhyaṃ syāt sumṛdudravyasādhane // Rcūm_5.161 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389265 (0.0):
ūrdhvaṃ ṣoḍaśikāmātraistuṣairvā gorvaraiḥ puṭam / / yantraṃ tallāvakākhyaṃ syānmṛdudravyasusādhane // Āk_1,26.236 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956569 (0.0):
ūrdhvaṃ ṣoḍaśikāmūtraistuṣairvā govaraiḥ puṭam / / yatra tallāvakākhyaṃ syāt sumṛdudravyasādhane // VRrs_10.63 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616353 (0.0):
ūrdhvaṃ ṣoḍaśikāmūtraistuṣairvā govaraiḥ puṭam / / yatra tallāvakākhyaṃ syātsumṛdudravyasādhane // VRrs_10.63 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494522 (0.051):
govarairvā tuṣairvāpi $ karṣamātramitaiḥ puṭam & / yatra tallāvakākhyaṃ syān % mṛdudravyasya sādhane // YRps_10.52 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377846 (0.051):
govarairvā tuṣairvāpi karṣamātramitaiḥ puṭam / / yatra tallāvakākhyaṃ syān mṛdudravyasya sādhane // YRps_10.52 //
{anuktapuṭa} / anuktapuṭamāne tu sādhyadravyabalābalāt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389273 (0.0):
yantraṃ tallāvakākhyaṃ syānmṛdudravyasusādhane // Āk_1,26.236 // / anuktapuṭamāne tu sādhyadravyabalābalāt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956630 (0.0):
anuktapuṭamāne tu sādhyadravyabalābalāt /
puṭaṃ vijñāya dātavyamūhāpohavicakṣaṇaiḥ // Rcūm_5.162 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389278 (0.0):
anuktapuṭamāne tu sādhyadravyabalābalāt / / puṭaṃ vijñāya dātavyamūhāpohavicakṣaṇaiḥ // Āk_1,26.237 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956635 (0.0):
anuktapuṭamāne tu sādhyadravyabalābalāt / / puṭaṃ vijñāya dātavyam ūhāpohavicakṣaṇaiḥ // VRrs_10.64 //
{synonyms for dried cowdung} / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇamupalaṃ cotpalaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938742 (0.0):
aṅgārāḥ kokilāḥ matāḥ kokilāḥ kaylā iti bhāṣā // VRrsBo_7.16;2 / [dried cowdung] / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam upalaṃ cotpalaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956709 (0.0):
[synonyms for upala] / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam utpalaṃ copalaṃ tathā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494532 (0.028):
yatra tallāvakākhyaṃ syān % mṛdudravyasya sādhane // YRps_10.52 // / / utpalaṃ piṣṭakaṃ chāṇam $ upalaṃ ca gariṇḍakam &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377856 (0.028):
yatra tallāvakākhyaṃ syān mṛdudravyasya sādhane // YRps_10.52 // / / utpalaṃ piṣṭakaṃ chāṇam upalaṃ ca gariṇḍakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612781 (0.031):
kokilāś cetitāṅgārā nirvāṇāḥ payasā vinā // VRrs_7.16 // / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam upalaṃ cotpalaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616371 (0.031):
puṭaṃ vijñāya dātavyam ūhāpohavicakṣaṇaiḥ // VRrs_10.64 // / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam utpalaṃ copalaṃ tathā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4453846 (0.032):
{upala} / piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇamupalaṃ cotpalaṃ tathā // Rcūm_3.21 //
giriṇḍopalasāṭhī ca navārī chagaṇābhidhaḥ // Rcūm_5.163 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938742 (0.043):
piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam upalaṃ cotpalaṃ tathā / / giriṇḍopalasāṭhī ca saṃśuṣkacchagaṇābhidhāḥ // VRrs_7.17 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956709 (0.044):
piṣṭakaṃ chagaṇaṃ chāṇam utpalaṃ copalaṃ tathā / / giriṇḍopalasāṭhī ca varāṭī chagaṇābhidhāḥ // VRrs_10.65 //
{upasaṃhāra} / yaḥ somadevairvihitaṃ prakīrṇamadhyāyam enaṃ prakaroti pāṭhe /
nāsau samīheta gurūpadeśaṃ rasendravaidye'pi ca dhātuvāde // Rcūm_5.164 //
Rcūm, 7 / kathyante somadevena sāmprataṃ darśino rasāḥ /
śrīkaṇṭhāgamanirdiṣṭā viśiṣṭā rasasādhane // Rcūm_7.1 //
{68 prakār kī rasauṣadhiyāṃ} / jalotpalasamaṅgā ca rasā ca jalapippalī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412820 (0.049):
(2.4.277) mañjiṣṭā vikasā jiṅgī samaṅgā kālameṣikā / (2.4.278) maṇḍūkaparṇī maṇḍīrī bhaṇḍī yojanavallyapi
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413387 (0.052):
(2.4.383) vimalā sātalā bhūriphenā carmakaṣetyapi / (2.4.384) vāyasolī svādurasā vayaḥsthātha makūlakaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048271 (0.053):
pīluparṇī madhurasā $ mūrvā cātirasā smṛtā & / madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051240 (0.053):
pīluparṇī madhurasā mūrvā cātirasā smṛtā / / madhusravā pīlupattrā moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27152403 (0.056):
jālinī abhracandrā ca citraparṇī triparṇikā / / rasacandraukasaś caiva tathā ca jalamūlakaḥ / / samaṅgā vāribhūtā ca apāmārgo jalodbhavā // GRhtCM_3.4:14 //
sthalaprasāriṇī ciñcī jālinī jalamūlakā // Rcūm_7.2 // / candrodakārdhacandrā ca jalāpāmārgatiktakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048271 (0.050):
pīluparṇī madhurasā $ mūrvā cātirasā smṛtā & / madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051240 (0.050):
pīluparṇī madhurasā mūrvā cātirasā smṛtā / / madhusravā pīlupattrā moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458366 (0.053):
ekavīrā rudantī ca lakṣmī narakasā tathā / / uccaṭā raktacitrā ca nāginī nāgavallikā // Rcūm_8.12 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458554 (0.055):
kadalī sūryabhaktaśca kaṭukoṣātakī tathā / / drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī // Rcūm_8.29 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799249 (0.058):
sarvasiddhikarī divyā vaśyā rasaniyāminī // Rajni_3.47 / koṣātakī kṛtacchidrā jālinī kṛtavedhanā /
tuṣāmbu kākamācī ca jalakumbhī tathā śaṭī // Rcūm_7.3 // / uttamā hemapuṣpī ca durgandhā sitagandhinī /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493531 (0.056):
jalotpalā ciñcikā ca % jalāpāmārgamāṃsike // YRps_9.12 // / jalakumbhī meghanādā $ īśvarī cāparājitā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22376860 (0.056):
jalotpalā ciñcikā ca jalāpāmārgamāṃsike // YRps_9.12 // / jalakumbhī meghanādā īśvarī cāparājitā /
māṇḍūkī mohinī māṃsī pāṣāṇī cātha śīśikā // Rcūm_7.4 //
sārivālambuṣā meghanādī ca śukanāsikā / / potakī hīriṇī vajrakandikā cāparājitā // Rcūm_7.5 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493565 (0.047):
paṭolī śaṭhikā mūrvā % pāṭalā jalamūlakā // YRps_9.15 // / rasājamārī kathitā $ śiṃśikā sitagandhikā & / potakī ca viṣaghnī ca % bṛhatī garuḍī tathā // YRps_9.16 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22376894 (0.047):
paṭolī śaṭhikā mūrvā pāṭalā jalamūlakā // YRps_9.15 // / rasājamārī kathitā śiṃśikā sitagandhikā / / potakī ca viṣaghnī ca bṛhatī garuḍī tathā // YRps_9.16 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21383530 (0.052):
tumbīkā meghanādī ca kākajaṅghā ca bhūlikā // Āk_1,24.114 // / stanyaṃ ca taiḥ praliptāyāṃ mūṣāyāṃ caiva nikṣipet /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27152474 (0.058):
samaṅgā jalajā caiva māṃsī pāṣāṇabhedikā / / alambuṣā meghanādā śukanādā kapotikī // GRhtCM_3.4:20 //
vanamālā vidārī ca kukkuṭā halinīśvarī / / vārāhī bṛhatī mūrvā sarpākṣī sadacitrikā // Rcūm_7.6 //
mālārjunaśca gojihvā garuḍī haṃsapādikā / / nandinī śikhipādī ca kāśmarī tulasī tathā // Rcūm_7.7 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458295 (0.049):
ekaparṇī dviparṇī ca triparṇī kṣīriṇī tathā // Rcūm_8.5 // / tittiḍī meṣaśṛṅgī ca tulasī śyāmaparṇikā / / śvetādriparṇikā ceti sarpākṣyādigaṇo mataḥ // Rcūm_8.6 //
vanakūṣmāṇḍavallī ca vṛścikālī ca veṇukā / / muśalī citrapādī ca karmasphoṭī tathā viṣā // Rcūm_7.8 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047416 (0.062):
vidārīpañcāṅgulavṛścikālī- $ vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ & / kaṇḍūkarī jīvanāhvasvasaṃjñe % dve pañcake gopasutā tripādī // VAnigh_2 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050383 (0.062):
vidārīpañcāṅgulavṛścikālī- vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ / / kaṇḍūkarī jīvanāhvasvasaṃjñe dve pañcake gopasutā tripādī // VAnigh_2 //
ajamārī pāṭalā ca paṭolī dhanvayāsakaḥ / / bhārṅgī viṣaghnī guḍūcī vāsā bhṛṅgī ca pāgavaḥ // Rcūm_7.9 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493558 (0.062):
vanamālī ca vārāhī $ gojihvā musalī tathā & / paṭolī śaṭhikā mūrvā % pāṭalā jalamūlakā // YRps_9.15 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22376887 (0.062):
vanamālī ca vārāhī gojihvā musalī tathā / / paṭolī śaṭhikā mūrvā pāṭalā jalamūlakā // YRps_9.15 //
aṣṭaṣaṣṭiriti proktā rasauṣadhyo mahābalāḥ / / bandhane māraṇe tadvajjāraṇe ca niyāmane /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493621 (0.014):
vṛścikālī guḍūcī ca % vāsā śṛṅgī ca kathyate // YRps_9.20 // / aṣṭaṣaṣṭiriti proktā $ rasauṣadhyo mahābalāḥ &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22376949 (0.014):
vṛścikālī guḍūcī ca vāsā śṛṅgī ca kathyate // YRps_9.20 // / aṣṭaṣaṣṭiriti proktā rasauṣadhyo mahābalāḥ /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493710 (0.031):
aṣṭaṣaṣṭiriti proktā % mahauṣadhyo mahābalāḥ // YRps_9.29 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377038 (0.031):
aṣṭaṣaṣṭiriti proktā mahauṣadhyo mahābalāḥ // YRps_9.29 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493491 (0.051):
catuḥṣaṣṭiriti proktā % divyauṣadhyo mahābalāḥ // YRps_9.9 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22376820 (0.051):
catuḥṣaṣṭiriti proktā divyauṣadhyo mahābalāḥ // YRps_9.9 //
bandhādāne ca sūtasya sarvadoṣāpakarmaṇi // Rcūm_7.10 //
vindhyādrau himaparvate ca malaye gomantake śrīgirau sahyādrāvatha
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25760419 (0.027):
ramamāṇastayā sārthaṃ kailāse mandare tathā / / vindhyādrau hemaśaile ca malaye pāriyātrake // BndP_3,30.98 //
pāriyātrakagirau kiṣkindhanāmālaye / / māhendre'pyatha mālyavatkṣitidhare tadrūpanāmādhikaṃ
gopābhīrakasiddhavaidyamukhato vaidyaiḥ samāvedyatām // Rcūm_7.11 //
Rcūm, 8 / {sarpākṣyādigaṇaḥ} / sarpākṣī vandhyakarkoṭī jalabimbī ca jambukī /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458301 (0.047):
tittiḍī meṣaśṛṅgī ca tulasī śyāmaparṇikā / / śvetādriparṇikā ceti sarpākṣyādigaṇo mataḥ // Rcūm_8.6 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587943 (0.053):
ajāmārī kākamācī devadālīndravāruṇī / / kākajaṅghā śikhiśikhā sarpākṣī nāgavallikā // Rrā_3,3.6 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603403 (0.058):
vandhyākarkoṭakī mūṣā sarpākṣī śaṅkhapuṣpikā / / maṇḍūkī agnimathano vikhyātā siddhamūlikā // Rrā_3,12.54 //
punarnavā ca matsyākṣī bhṛṅgarājaḥ śatāvarī // Rcūm_8.1 // / śarapuṅkhā ca maṇḍūkaparṇikā brahmadaṇḍikā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816240 (0.045):
śatāvarī bhṛṅgarājaḥ % śarapuṅkhā punarnavā // Ras_5.2 // / maṇḍūkaparṇī matsyākṣī $ brahmadaṇḍī śikhaṇḍinī &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789612 (0.045):
śatāvarī bhṛṅgarājaḥ śarapuṅkhā punarnavā // Ras_5.2 // / maṇḍūkaparṇī matsyākṣī brahmadaṇḍī śikhaṇḍinī /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24571088 (0.053):
tanmadhye ghanavāṅmuṇḍī viṣṇukrāntāpunarnavā / / mīnākṣī caiva sarpākṣī sahadevī śatāvarī // RCint_3.16 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943161 (0.058):
* tanmadhye bhṛṅgarāṅmuṇḍī viṣṇukrāntā punarnavā / / * mīnākṣī caiva sarpākṣī sahadevī śatāvarī // VRrsṬī_8.62;7
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602161 (0.058):
tanmadhye bhṛṅgarāṅmuṇḍī viṣṇukrāntā punarnavā / / mīnākṣī caiva sarpākṣī sahadevī śatāvarī // Rrā_3,11.5 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603217 (0.061):
apāmārgakākamācīmīnākṣībhṛṅgarāṇmuniḥ / / punarnavā meghanādo vidāriścitrakaṃ tathā // Rrā_3,12.40 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587966 (0.063):
viṣṇukrāntā kāravallī vākucī sinduvārikā // Rrā_3,3.8 // / svarṇapuṣpī khaṇḍajārī mañjiṣṭhā pīlukaṃ vacā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332866 (0.064):
matsyākṣī śṛṅgiveraṃ ca kākamācī punarnavā / / apāmārgas tv arūpūgaścaiteṣāṃ tu rasena ca // Āk_1,4.143 //
anantā kukkuṭī jaṅghā kākamācī śikhaṇḍinī // Rcūm_8.2 //
sahadevī kapotī ca viṣṇukrāntā kuraṇṭakaḥ / / mahābalā nāgabalā mūrvā rāsnā kuriṅginī // Rcūm_8.3 //
phaṇirnīlī prapunnāṭaḥ samaṅgāmalakī tathā / / jvālinī meghanādaśca gojihvā padmacāriṇī // Rcūm_8.4 //
pāṭhā ca kokilākṣaśca tripattrā cākhukarṇikā / / ekaparṇī dviparṇī ca triparṇī kṣīriṇī tathā // Rcūm_8.5 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816277 (0.035):
phaṇitrijihvā gojihvā % kokilākṣo ghanadhvaniḥ // Ras_5.5 // / ākhuparṇī triparṇī ca $ dviparṇī caikaparṇikā & / tittiḍī kṣīriṇī rāsnā % meṣaśṛṅgī ca kukkuṭī // Ras_5.6 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789649 (0.035):
phaṇitrijihvā gojihvā kokilākṣo ghanadhvaniḥ // Ras_5.5 // / ākhuparṇī triparṇī ca dviparṇī caikaparṇikā / / tittiḍī kṣīriṇī rāsnā meṣaśṛṅgī ca kukkuṭī // Ras_5.6 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27152403 (0.040):
jālinī abhracandrā ca citraparṇī triparṇikā / / rasacandraukasaś caiva tathā ca jalamūlakaḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549526 (0.041):
triparṇī haṃsapādikā // 22 / pīluparṇī moraṭakaḥ // 23 / gaṇḍīraḥ śamaṭhaḥ // 24
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21363598 (0.042):
kustumbarī ca sarasī śārṅgerī cakramardakaḥ / / maṇḍūkaparṇī pālakyāḥ patraṃ gāṅgerukaṃ tathā // Āk_1,17.41 // / ākhukarṇī kāsamardapatraṃ gāṅgerukaṃ tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814941 (0.043):
Rajni_9.35 / kumudā ca gopabhadrā vidāriṇī kṣīriṇī mahābhadrā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412759 (0.046):
(2.4.264) madhūlikā madhuśreṇī gokarṇī pīluparṇyapi / (2.4.265) pāṭāmbaṣṭā viddhakarnṇī sthāpanī śreyasī rasā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907513 (0.046):
somavallī madhurṇī mūrvā tu moraṭī tathā //AP_362.041cd/ / madhulikā madhuśreṇī gokarṇī pīluparṇyapi /AP_362.042ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412838 (0.047):
(2.4.281) pṛśniparṇī pṛthakparṇī citraparṇyaṅghrivallikā / (2.4.282) kroṣṭuvinnā siṃhapucchī kalaśī dhāvanī guhā
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210851 (0.047):
pṛśniparṇī pṛthakparṇī citraparṇyahiparṇyapi / / kroṣṭuvinnā siṃhapucchī kalaśī dhāvanirguhā // 34
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458765 (0.047):
bhūpāṭalī paṭolī ca yogārī siṃhavallikā / / śūkarī hemavallī ca nāgadhārī ca mārkavaḥ // Rcūm_8.45 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849033 (0.047):
viṣṇukrāntā vacā śvetā medhyāyāṃ sapta saṃmatāḥ // Rajni_29.4 / ākhukarṇī sutaśreṇī indrāhvā ca kaliṅgakaḥ / / gaṇḍadūrvā gavākṣī ca citrāyām ṛkṣam ekataḥ // Rajni_29.5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810601 (0.051):
saṃsnigdhādhasthabhūmisthaḥ tilakando 'tivistṛtaḥ // Rajni_7.112 / triparṇikā bṛhatpattrī chinnagranthinikā ca sā / / kandālaḥ kandabahalāpy amlavallī viṣāpahā // Rajni_7.113
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907734 (0.051):
syaddṛkṣagandhā chagalāntrā vegī vṛddhadārakaḥ //AP_362.061cd/ / tuṇḍikerī raktaphalā vimbikā pīluparṇy api /AP_362.062ab/ / cāṅgerī cukrikāmbaṣṭā svarṇakṣīrī himāvatī //AP_362.062cd/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801275 (0.054):
bālagrahādidoṣaghnī vaśyakarmaṇi śasyate // Rajni_4.51 / kṣīriṇī kāñcanakṣīrī karṣaṇī kaṭuparṇikā / / tiktadugdhā haimavatī himadugdhā himāvatī // Rajni_4.52
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810452 (0.054):
anyā kṣīravidārī syād ikṣugandhekṣuvallarī / / ikṣuvallī kṣīrakandaḥ kṣīravallī payasvinī // Rajni_7.102
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907554 (0.054):
pṛśniparṇī pṛthakparṇī kalaśirdhāvanirguhā /AP_362.046ab/ / nidigdhikā spṛśī vyāghrī kṣudrā dusparśayā saha //AP_362.046cd/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811318 (0.055):
kṣīriṇī dugdhabījā ca dantabījā payasvinī / / mahāvallī hy alāmbuś ca śramaghnī śarabhūmitā // Rajni_7.165
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798885 (0.055):
mūrvā divyalatā mirā madhurasā devī triparṇī madhuśreṇī bhinnadalāmarī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846111 (0.055):
śauṇḍī tu pippalī jñeyā kastūryāṃ madanī tathā / / brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8
tittiḍī meṣaśṛṅgī ca tulasī śyāmaparṇikā / / śvetādriparṇikā ceti sarpākṣyādigaṇo mataḥ // Rcūm_8.6 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908431 (0.046):
madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458247 (0.047):
Rcūm, 8 / {sarpākṣyādigaṇaḥ} / sarpākṣī vandhyakarkoṭī jalabimbī ca jambukī /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458174 (0.049):
nandinī śikhipādī ca kāśmarī tulasī tathā // Rcūm_7.7 // / vanakūṣmāṇḍavallī ca vṛścikālī ca veṇukā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816280 (0.049):
ākhuparṇī triparṇī ca $ dviparṇī caikaparṇikā & / tittiḍī kṣīriṇī rāsnā % meṣaśṛṅgī ca kukkuṭī // Ras_5.6 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789652 (0.049):
ākhuparṇī triparṇī ca dviparṇī caikaparṇikā / / tittiḍī kṣīriṇī rāsnā meṣaśṛṅgī ca kukkuṭī // Ras_5.6 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458593 (0.057):
vārāhakarṇikā meghadhvaniśca sahadevikā // Rcūm_8.32 // / tathā kuruvakaśceti kākamācyādiko gaṇaḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458558 (0.057):
nīrapippalikā ceti kadalyādigaṇas tvayam / / drāvaṇaḥ sarvalohānāṃ rasādīnāṃ ca niścitam // Rcūm_8.30 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27152476 (0.059):
alambuṣā meghanādā śukanādā kapotikī // GRhtCM_3.4:20 // / kṣīrikā tulasī dhānyā meṣikā ca vanārjakā /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587944 (0.062):
kākajaṅghā śikhiśikhā sarpākṣī nāgavallikā // Rrā_3,3.6 // / mīnākṣī kṛṣṇadhattūro balā nāgavallī jayā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333027 (0.063):
maṇḍūkī bṛhatī puṅkhā kumārī lāṅgalī tathā // Āk_1,4.155 // / sarpākṣī cāgnidhamanī śaṅkhapuṣpīndravāruṇī / / ṣaṇḍajārī ca karkoṭī vikhyātā divyamūlikā // Āk_1,4.156 //
ṣaṭcatvāriṃśako nāma pāradasya niyāmakaḥ / / ihauṣadhīnāṃ pañcāṅgī gṛhītavyā vidhānataḥ // Rcūm_8.7 //
rasādisvedane mūṣānayane śodhane tathā /
aṣṭopari yathālābhaṃ grāhyā prokteṣu karmasu // Rcūm_8.8 //
aṣṭakādhikamādhikyaṃ guṇānāṃ kurute dhruvam /
{vyāghrikādigaṇaḥ} / vyāghrikā rākṣasī vahniścāṇḍālī gajakarṇikā // Rcūm_8.9 //
ṣaṭkārī śaṅkhapuṣpī ca bṛhatī hilamocakaḥ / / śṛgālajihvikā vahnirmadanī lāṅgalī tathā // Rcūm_8.10 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588006 (0.046):
karavīro'gnidamanī bṛhatī bhūmipāṭalī / / yavaciñcī candralatā markaṭī vanarājakam // Rrā_3,3.12 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458405 (0.051):
anyā tuvaravallī ca jagatī haṃsapādikā / / kumbhinī vahnimārī ca sūryabhaktā ca vākucī // Rcūm_8.16 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458554 (0.052):
kadalī sūryabhaktaśca kaṭukoṣātakī tathā / / drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī // Rcūm_8.29 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806519 (0.053):
kaphavātapraśamano dāhakṛd dīpanaḥ paraḥ // Rajni_6.22 / bṛhatī mahatikrāntā vārttākī siṃhikākulī / / rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458516 (0.054):
nāgajihvārkapatrī ca kāṣṭhodumbarikā tathā // Rcūm_8.26 // / kāladaṇḍī triparṇī ca raktasnuhyādiko gaṇaḥ /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18506140 (0.055):
r1 x x x x x x x citrakadantīkaravīraguṃjalāṃgalakī / bṛhatī suvarṇapuṣpī / pīlur viśvāhvayaṃ nahikā // 1 // kāsīsaṃ x x x x x x x x x x x x x x x x x
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800309 (0.057):
vātahṛd dīpanī rucyā gulmaśleṣmāmayāpahā // Rajni_3.130 / śaṅkhapuṣpī supuṣpī ca śaṅkhāhvā kambumālinī / / sitapuṣpī kambupuṣpī medhyā vanavilāsinī // Rajni_3.131
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458290 (0.063):
pāṭhā ca kokilākṣaśca tripattrā cākhukarṇikā / / ekaparṇī dviparṇī ca triparṇī kṣīriṇī tathā // Rcūm_8.5 //
cakrikā vajriṇī vyāghrī kaṅkatī putrajīvikā / / kañcukī caiva karkoṭī kumārī padmacāriṇī // Rcūm_8.11 //
ekavīrā rudantī ca lakṣmī narakasā tathā / / uccaṭā raktacitrā ca nāginī nāgavallikā // Rcūm_8.12 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458554 (0.044):
kadalī sūryabhaktaśca kaṭukoṣātakī tathā / / drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī // Rcūm_8.29 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458517 (0.046):
varā vartulaparṇā ca nāgakaṇṭhī ca lāṅgalī / / nāgajihvārkapatrī ca kāṣṭhodumbarikā tathā // Rcūm_8.26 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810682 (0.051):
lakṣmaṇā putrakandā ca putradā nāginī tathā / / nāgāhvā nāgapattrī ca tulinī majjikā ca sā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458120 (0.053):
jalotpalasamaṅgā ca rasā ca jalapippalī / / sthalaprasāriṇī ciñcī jālinī jalamūlakā // Rcūm_7.2 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801785 (0.054):
uccaṭā dṛḍhapādī ca vitunnā ca vitunnikā // Rajni_4.91 / bhūdhātrī cāruṭā vṛṣyā viṣaghnī bahupatrikā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458405 (0.054):
anyā tuvaravallī ca jagatī haṃsapādikā / / kumbhinī vahnimārī ca sūryabhaktā ca vākucī // Rcūm_8.16 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049111 (0.055):
nāgadantī śvetaghaṇṭā $ nāginī pūrvapuṣpikā & / viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052080 (0.055):
nāgadantī śvetaghaṇṭā nāginī pūrvapuṣpikā / / viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 //
saktukā saktuśṛṅgī ca raktasnug yajñavallikā /
śākhoṭo meṣaśṛṅgī ca hemalī vyāghrapādikā // Rcūm_8.13 // / śamī vyāghranakhī somavallarī cārkapuṣpikā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458554 (0.012):
kadalī sūryabhaktaśca kaṭukoṣātakī tathā / / drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī // Rcūm_8.29 //
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21241141 (0.026):
snuk, snug, snuṭ, snuḍ / evaṃ snik, snig, sniṭ, sniḍ // viśvavāṭ, viśvavāḍ
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458468 (0.027):
vṛddhadāru ca śākhoṭī mohinyaṅgāravallikā // Rcūm_8.21 // / barhikā kṣīramārjārī triśūlā kṣīrakukkuṭī /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493750 (0.054):
kṣutkārī dugdhikā bhṛṃgī % gaṅgeṭī śarapuṅkhikā // YRps_9.32 // / aṣṭāvallī rājaśamī $ panasī ca jayantikā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22377077 (0.054):
kṣutkārī dugdhikā bhṛṃgī gaṅgeṭī śarapuṅkhikā // YRps_9.32 // / aṣṭāvallī rājaśamī panasī ca jayantikā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488708 (0.054):
kākamācī rājaśamī % triphalā gṛhadhūmakaḥ // YRps_5.57 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372039 (0.054):
kākamācī rājaśamī triphalā gṛhadhūmakaḥ // YRps_5.57 //
keśinī kāsamārī ca vṛkṣarājo'jamārikā // Rcūm_8.14 //
koṭarākṣī hanūmantī narajīvāṅganāyakī / / mālikā kākatuṇḍī ca meghapuṣpī ca kaṅguṇī // Rcūm_8.15 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458553 (0.059):
kadalī sūryabhaktaśca kaṭukoṣātakī tathā / / drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī // Rcūm_8.29 //
anyā tuvaravallī ca jagatī haṃsapādikā / / kumbhinī vahnimārī ca sūryabhaktā ca vākucī // Rcūm_8.16 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458554 (0.050):
kadalī sūryabhaktaśca kaṭukoṣātakī tathā / / drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī // Rcūm_8.29 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458342 (0.051):
vyāghrikā rākṣasī vahniścāṇḍālī gajakarṇikā // Rcūm_8.9 // / ṣaṭkārī śaṅkhapuṣpī ca bṛhatī hilamocakaḥ / / śṛgālajihvikā vahnirmadanī lāṅgalī tathā // Rcūm_8.10 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458376 (0.051):
saktukā saktuśṛṅgī ca raktasnug yajñavallikā / / śākhoṭo meṣaśṛṅgī ca hemalī vyāghrapādikā // Rcūm_8.13 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458366 (0.054):
ekavīrā rudantī ca lakṣmī narakasā tathā / / uccaṭā raktacitrā ca nāginī nāgavallikā // Rcūm_8.12 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458515 (0.054):
varā vartulaparṇā ca nāgakaṇṭhī ca lāṅgalī / / nāgajihvārkapatrī ca kāṣṭhodumbarikā tathā // Rcūm_8.26 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26211933 (0.058):
brahmadaṇḍī śikhāpuṅkhā devadālī ca nīlikā // Rmañj_6.228 // / vāṇaśonā nṛpataru nimbasāro vibhītakaḥ /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26212163 (0.062):
snuhīkṣīraṃ ravikṣīraṃ chāgī gokṣuravākucī / / pātālagaruḍāṅkolacakramardakahijjalāḥ // Rmañj_6.245 //
rasanirjīvakārī ca bhūśuṇḍī kaṭutumbikā / / devadālī viśālā ca kārpāsī brahmarañjakam // Rcūm_8.17 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907807 (0.056):
ikṣvākuḥ kaṭutumbī syādviśālā tvindravāruṇī /AP_362.069ab/ / arśeghnaḥ śūraṇaḥ kando mustakaḥ kuruvindakaḥ //AP_362.069cd/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404313 (0.059):
devadālī kośaphalā dālī lomaśapattrikā / / kṛṣṇabījā kaṭuphalā vṛttakośāmlavallarī // Āk_2,10.24 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587274 (0.064):
śākavṛkṣo hemavallī pātālagaruḍī śamī / / kaṭutumbī vajralatā sūraṇaṃ vanasūraṇam // Rrā_3,2.16 //
kṛṣṇākṣīvaṃ tathā kṛṣṇadhattūro vanapīlukam / / śvetārko yavaciñcā ca kāravellī ca dantikā // Rcūm_8.18 //
gojihvā kākajaṅghā ca śvetaguñjā ca śambarā / / mahākālī sitāṅkolo māyūraśca paṭolikā // Rcūm_8.19 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789763 (0.047):
dantinī yavaciñcā ca karkoṭī kāravallikā // Ras_5.15 // / gojihvā kākajaṅghā ca mahākālī ca śambarī /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816393 (0.060):
dantinī yavaciñcā ca % karkoṭī kāravallikā // Ras_5.15 // / gojihvā kākajaṅghā ca $ mahākālī ca śambarī &
vyāghrikādigaṇaḥ so'yaṃ rasabhasmakaraḥ paraḥ /
atroktauṣadhibījeṣu jīryate pāradaḥ pṛthak // Rcūm_8.20 //
{raktasnuhyādigaṇaḥ} / raktasnuhī rudantī ca raktāgniḥ somavallikā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27900909 (0.053):
raktasnuhī raktaśṛṅgī Ras_5.9a / raktasnuhī somalatā Ras_5.17a
vṛddhadāru ca śākhoṭī mohinyaṅgāravallikā // Rcūm_8.21 // / barhikā kṣīramārjārī triśūlā kṣīrakukkuṭī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412602 (0.020):
(2.4.234) veṇī garā garī devatāḍo jīmūta ityapi / (2.4.235) śrīhastinī tu bhūruṇḍī tṛṇaśūnyaṃ tu mallikā
jīmūtaḥ kākamācī ca nīlikā śaṅkhapuṣpikā // Rcūm_8.22 // / nāgavallīdalākārapatrayuktālpakandinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847529 (0.049):
phañjī yojanabalyāṃ tu bhārgyāṃ caivātha nīlikā // Rajni_24.71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847493 (0.055):
kaṇṭakī khadire proktā vṛntāke cātha nīlikā / / sinduvāre tu nīlinyāṃ pike caivātha kokilā // Rajni_24.68
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051220 (0.063):
nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā & / kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā % dāsī kāntā pracībalā // VAnigh_283 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054176 (0.063):
nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā / / kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā dāsī kāntā pracībalā // VAnigh_283 //
śrīśailotthā ca vajraghnī nāgakarṇīti sā smṛtā // Rcūm_8.23 //
jyotiṣmatī drumajyotistṛṇajyotirathoccaṭā /
udumbarī tridaṇḍī ca nīlajyotistathāparā // Rcūm_8.24 // / hemavallarikā tāmravallarī cukra eva ca /
tridaṇḍī brahmadaṇḍī ca krauñcikā sthalapadminī // Rcūm_8.25 // / varā vartulaparṇā ca nāgakaṇṭhī ca lāṅgalī /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816430 (0.032):
nīlajyotis tṛṇajyotir $ utkaṭā hemavallarī & / tridaṇḍī brahmadaṇḍī ca % cakrāṅkī sthalapadminī // Ras_5.19 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789805 (0.032):
nīlajyotis tṛṇajyotir utkaṭā hemavallarī / / tridaṇḍī brahmadaṇḍī ca cakrāṅkī sthalapadminī // Ras_5.19 //
nāgajihvārkapatrī ca kāṣṭhodumbarikā tathā // Rcūm_8.26 // / kāladaṇḍī triparṇī ca raktasnuhyādiko gaṇaḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458376 (0.043):
saktukā saktuśṛṅgī ca raktasnug yajñavallikā / / śākhoṭo meṣaśṛṅgī ca hemalī vyāghrapādikā // Rcūm_8.13 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458366 (0.046):
ekavīrā rudantī ca lakṣmī narakasā tathā / / uccaṭā raktacitrā ca nāginī nāgavallikā // Rcūm_8.12 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458342 (0.054):
vyāghrikā rākṣasī vahniścāṇḍālī gajakarṇikā // Rcūm_8.9 // / ṣaṭkārī śaṅkhapuṣpī ca bṛhatī hilamocakaḥ / / śṛgālajihvikā vahnirmadanī lāṅgalī tathā // Rcūm_8.10 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458405 (0.054):
anyā tuvaravallī ca jagatī haṃsapādikā / / kumbhinī vahnimārī ca sūryabhaktā ca vākucī // Rcūm_8.16 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458553 (0.055):
kadalī sūryabhaktaśca kaṭukoṣātakī tathā / / drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī // Rcūm_8.29 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3958347 (0.063):
rambhā raktābhanirguṇḍī lajjāluḥ suradālikā // VRrs_11.55 // / maṇḍūkaparṇī pātālī citrakaṃ grīṣmasundarā /
rasabandhe vadhe śuddhau vihitaḥ śambhunā svayam // Rcūm_8.27 //
dravyaiśca sthāvarair upasparśagandharasānvitaiḥ /
śodhito marditaḥ sūto mriyate badhyate sukham // Rcūm_8.28 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458684 (0.042):
tena saṃmarditaḥ sūto mriyate badhyate sukham // Rcūm_8.39 //
{kadalyādigaṇaḥ} / kadalī sūryabhaktaśca kaṭukoṣātakī tathā /
drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī // Rcūm_8.29 // / nīrapippalikā ceti kadalyādigaṇas tvayam /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458377 (0.012):
saktukā saktuśṛṅgī ca raktasnug yajñavallikā / / śākhoṭo meṣaśṛṅgī ca hemalī vyāghrapādikā // Rcūm_8.13 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458468 (0.026):
vṛddhadāru ca śākhoṭī mohinyaṅgāravallikā // Rcūm_8.21 // / barhikā kṣīramārjārī triśūlā kṣīrakukkuṭī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413322 (0.037):
(2.4.370) syāddakṣagandhā chagalāntrayāvegī vṛddhadārakaḥ / (2.4.371) juṅgo bramhī tu matsyākṣī vayaḥsthā somavallarī
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458366 (0.044):
ekavīrā rudantī ca lakṣmī narakasā tathā / / uccaṭā raktacitrā ca nāginī nāgavallikā // Rcūm_8.12 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565383 (0.045):
ālaṃbeyo gaṇaḥ krūra autkaceyo gaṇastathā // BndP_2,7.140 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908431 (0.047):
madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458405 (0.050):
anyā tuvaravallī ca jagatī haṃsapādikā / / kumbhinī vahnimārī ca sūryabhaktā ca vākucī // Rcūm_8.16 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13856992 (0.052):
sagaṇaṃ nāgavāhanam HV_113.58*1529:2b / sagaṇaḥ sa mahābalaḥ HV_97.23b
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372840 (0.053):
kañcukī nalikā kākamācī vai kālamañjarī // Āk_1,23.49 // / kākajaṅghāstvimāḥ sarvāḥ piṣṭvā mūṣāntare kṣipet /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458342 (0.054):
vyāghrikā rākṣasī vahniścāṇḍālī gajakarṇikā // Rcūm_8.9 // / ṣaṭkārī śaṅkhapuṣpī ca bṛhatī hilamocakaḥ / / śṛgālajihvikā vahnirmadanī lāṅgalī tathā // Rcūm_8.10 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458516 (0.055):
varā vartulaparṇā ca nāgakaṇṭhī ca lāṅgalī / / nāgajihvārkapatrī ca kāṣṭhodumbarikā tathā // Rcūm_8.26 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458299 (0.057):
tittiḍī meṣaśṛṅgī ca tulasī śyāmaparṇikā / / śvetādriparṇikā ceti sarpākṣyādigaṇo mataḥ // Rcūm_8.6 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458398 (0.059):
mālikā kākatuṇḍī ca meghapuṣpī ca kaṅguṇī // Rcūm_8.15 // / anyā tuvaravallī ca jagatī haṃsapādikā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458120 (0.059):
jalotpalasamaṅgā ca rasā ca jalapippalī / / sthalaprasāriṇī ciñcī jālinī jalamūlakā // Rcūm_7.2 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849013 (0.060):
dhātrī bahuphalāyāṃ syācchardinī kākamācikā / / kāmbhojī ca śaśāṇḍūlī kaṭuhuñcī ca vālukī // Rajni_29.3
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26211933 (0.060):
brahmadaṇḍī śikhāpuṅkhā devadālī ca nīlikā // Rmañj_6.228 // / vāṇaśonā nṛpataru nimbasāro vibhītakaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3958349 (0.060):
rambhā raktābhanirguṇḍī lajjāluḥ suradālikā // VRrs_11.55 // / maṇḍūkaparṇī pātālī citrakaṃ grīṣmasundarā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807970 (0.062):
kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī / / sarvatiktā bahuphalā kaṭphalā ca rasāyanī // Rajni_6.132
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404312 (0.062):
sā śvetā vyādhiśamanī kṛṣṇā pītā rasāyane // Āk_2,10.23 // / devadālī kośaphalā dālī lomaśapattrikā / / kṛṣṇabījā kaṭuphalā vṛttakośāmlavallarī // Āk_2,10.24 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458592 (0.064):
vārāhakarṇikā meghadhvaniśca sahadevikā // Rcūm_8.32 // / tathā kuruvakaśceti kākamācyādiko gaṇaḥ /
drāvaṇaḥ sarvalohānāṃ rasādīnāṃ ca niścitam // Rcūm_8.30 //
{kākamācyādigaṇaḥ} / kākamācyarkapatrī ca kāsamardaḥ kṛtāñjaliḥ /
lakṣmaṇā haṃsapādī ca nāginī kṣīranālikā // Rcūm_8.31 // / tāmbūlī vyālikā brāhmī kāravallyarjunī carā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816489 (0.056):
varāhakarṇī saṭirī % haṃsadāvī śatāvarī // Ras_5.24 // / tāmbūlī nāginī brahmī $ haṃsapādī ca lakṣaṇā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789859 (0.056):
varāhakarṇī saṭirī haṃsadāvī śatāvarī // Ras_5.24 // / tāmbūlī nāginī brahmī haṃsapādī ca lakṣaṇā /
vārāhakarṇikā meghadhvaniśca sahadevikā // Rcūm_8.32 //
tathā kuruvakaśceti kākamācyādiko gaṇaḥ / / krāmaṇāya vinirdiṣṭā dehe lohe rasasya hi // Rcūm_8.33 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458301 (0.057):
tittiḍī meṣaśṛṅgī ca tulasī śyāmaparṇikā / / śvetādriparṇikā ceti sarpākṣyādigaṇo mataḥ // Rcūm_8.6 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458557 (0.064):
drāviṇī kākamācī ca śigrukā kṣīrakañcukī // Rcūm_8.29 // / nīrapippalikā ceti kadalyādigaṇas tvayam / / drāvaṇaḥ sarvalohānāṃ rasādīnāṃ ca niścitam // Rcūm_8.30 //
ekavīrā mahāvīrā prayogo hemadaṇḍikā /
caturbhedamidaṃ proktaṃ niścitaṃ rasabandhane // Rcūm_8.34 //
dehalohakaraṃ sarvaṃ mahārogāpakarṣaṇam /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4459362 (0.019):
dehalohakaraṃ tattu sarvarogaharaṃ param // Rcūm_10.8 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4461540 (0.033):
tāpyasattvaṃ viśuddhaṃ tu dehalohakaraṃ param // Rcūm_10.138 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924212 (0.042):
vajrābhraṃ vahnisaṃtaptaṃ nirmuktāśeṣavaikṛtam / / dehalohakaraṃ tacca sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605378 (0.042):
vajrābhraṃ vahnisaṃtaptaṃ nirmuktāśeṣavaikṛtam / / dehalohakaraṃ tacca sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925799 (0.048):
tāpyasattvaṃ viśuddhaṃ taddehalohakaraṃ param // VRrs_2.84 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606552 (0.048):
tāpyasattvaṃ viśuddhaṃ taddehalohakaraṃ param // VRrs_2.91 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4466918 (0.054):
bhavedrasāyane yogyaṃ dehalohakaraṃ param // Rcūm_14.57 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21130354 (0.058):
dehalī dhamanāya vai YRps_10.32b / dehalohakaraṃ param YRps_5.35d
dhanyaṃ putrapradaṃ vṛṣyaṃ darśanasparśanādibhiḥ // Rcūm_8.35 //
{ekavīrā} / śavapattrā bhavedvallī pāte caikaphalānvitā /
ekavīreti sā proktā rasabandhakarī param // Rcūm_8.36 //
{mahāvīrā} / ekamekaṃ phalaṃ yasyāḥ pare patre prajāyate /
pravālasadṛśīcchāyā mahāvīreti sā matā // Rcūm_8.37 //
{prayogakanda} / trikandastriśikhaścaiva vṛntalagnaphaladvayaḥ /
veṇuparṇasadṛkparṇaiḥ gajavindhyācalodbhavaḥ // Rcūm_8.38 //
tasya madhyamakando hi prayogo nāma rākṣasaḥ / / tena saṃmarditaḥ sūto mriyate badhyate sukham // Rcūm_8.39 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458542 (0.042):
śodhito marditaḥ sūto mriyate badhyate sukham // Rcūm_8.28 //
{hemavallī} / tāmbūlīpattravatpatrā svarṇavarṇapayasvinī /
phalapuṣpādihīnā ca hemavallīti sā matā // Rcūm_8.40 //
sambandhasevitā yena tanmūtrairbaddhapāradaḥ /
saṃvatsaradhṛto vaktre pradhatte khecarāṃ gatim // Rcūm_8.41 //
{vajradaṇḍādivarga} / vajralaśunadaṇḍaśca lohadaṇḍaśca te trayaḥ /
brahmaviṣṇuśivātmāno jagattritayarakṣakāḥ // Rcūm_8.42 //
pathyā śuṇṭhī śilā muṇḍī nirguṇḍī ca viḍaṅgakam /
citrakastrikaṭurhema mākṣikaṃ vimalaṃ tathā // Rcūm_8.43 //
vajradaṇḍādivargo'yaṃ śreṣṭho'tīva rasāyane /
sarvavyādhiharaḥ śreṣṭho jarāmṛtyuvināśanaḥ // Rcūm_8.44 //
{bhūpāṭalyādivargaḥ} / bhūpāṭalī paṭolī ca yogārī siṃhavallikā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2493560 (0.060):
vanamālī ca vārāhī $ gojihvā musalī tathā & / paṭolī śaṭhikā mūrvā % pāṭalā jalamūlakā // YRps_9.15 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22376889 (0.060):
vanamālī ca vārāhī gojihvā musalī tathā / / paṭolī śaṭhikā mūrvā pāṭalā jalamūlakā // YRps_9.15 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798668 (0.063):
moraṭaś cātha ced indīvarā vastāntrikā ca sā / / somavallī tathā vatsādanī gopālakarkaṭī // Rajni_3.5 / kākatuṇḍī dvidhā cātha guñjā dvir vṛddhadāru ca /
śūkarī hemavallī ca nāgadhārī ca mārkavaḥ // Rcūm_8.45 // / bhūpāṭalyādivargo'yaṃ rasabandhavidhāyakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799194 (0.035):
svarṇaparṇī sujīvantī svarṇajīvā suvarṇikā // Rajni_3.42 / hemapuṣpī svarṇalatā svarṇajīvantikā ca sā / / hemavallī hemalatā nāmāny asyāś caturdaśa // Rajni_3.43
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907511 (0.043):
somavallī madhurṇī mūrvā tu moraṭī tathā //AP_362.041cd/ / madhulikā madhuśreṇī gokarṇī pīluparṇyapi /AP_362.042ab/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846620 (0.044):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810628 (0.047):
musalī tālamūlī ca suvahā tālamūlikā / / godhāpadī hemapuṣpī bhūtālī dīrghakandikā // Rajni_7.115
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801785 (0.047):
uccaṭā dṛḍhapādī ca vitunnā ca vitunnikā // Rajni_4.91 / bhūdhātrī cāruṭā vṛṣyā viṣaghnī bahupatrikā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458289 (0.047):
pāṭhā ca kokilākṣaśca tripattrā cākhukarṇikā / / ekaparṇī dviparṇī ca triparṇī kṣīriṇī tathā // Rcūm_8.5 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820172 (0.048):
mocā gucchaphalā hastiviṣāṇī gucchadantikā // Rajni_11.36 / kāṣṭhīrasā ca niḥsārā rājeṣṭā bālakapriyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800632 (0.049):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799608 (0.050):
nākulī netramīlā ca śaṅkhinī patrataṇḍulī // Rajni_3.76 / taṇḍulī cākṣapīḍā ca sūkṣmapuṣpī yaśasvinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807971 (0.050):
kākamācī dhvāṅkṣamācī vāyasāhvā ca vāyasī / / sarvatiktā bahuphalā kaṭphalā ca rasāyanī // Rajni_6.132
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6020527 (0.050):
24.53av dūrvā śvadaṃṣṭraṣabhaka / punarnavā tavakṣīrī kākolī dhanvayāsakaiḥ |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848306 (0.050):
śiphājagandhākāravyau methikā cājamodikā // Rajni_26.6 / pañcāsye markaṭe cāśve maṇḍūke ca hariḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799534 (0.051):
Rajni_3.69 / vṛṣabhākṣī gavākṣī ca pītapuṣpīndravallarī / / hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā // Rajni_3.70
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404370 (0.052):
vṛṣabhākṣī gavākṣī ca pītapuṣpendravallarī // Āk_2,10.28 // / hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047450 (0.052):
vidārī gajavājīṣṭā $ vṛṣagandhekṣugandhikā & / śṛgālikā puṣpavallī % śuklakandā palāśikā // VAnigh_4 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806374 (0.052):
śataprasūnā bahalā puṣpāhvā śatapattrikā // Rajni_6.11 / vanapuṣpā bhūripuṣpā sugandhā sūkṣmapattrikā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907732 (0.052):
syaddṛkṣagandhā chagalāntrā vegī vṛddhadārakaḥ //AP_362.061cd/ / tuṇḍikerī raktaphalā vimbikā pīluparṇy api /AP_362.062ab/ / cāṅgerī cukrikāmbaṣṭā svarṇakṣīrī himāvatī //AP_362.062cd/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814936 (0.052):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35 / kumudā ca gopabhadrā vidāriṇī kṣīriṇī mahābhadrā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816356 (0.053):
narajīvā hemapuṣpī $ kākamuṇḍī ca kālikā & / toyavallī gajārī ca % haṃsāṅghrī kuhukaṃvikā \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789727 (0.054):
narajīvā hemapuṣpī kākamuṇḍī ca kālikā / / toyavallī gajārī ca haṃsāṅghrī kuhukaṃvikā /
{pañcaratnakagaṇaḥ} / pāṭalendīvarī caiva mantrasiṃhāsanī tathā // Rcūm_8.46 //
niśācarī ca kaṅkālakhecarī pañcaratnakam / / dehalohakaraṃ sūtavadhabandhavidhāyakam /
valīpalitavidhvaṃsi sarvavyādhiharaṃ param // Rcūm_8.47 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4459365 (0.048):
dehalohakaraṃ tattu sarvarogaharaṃ param // Rcūm_10.8 //
Rcūm, 9 / {madhuratraya} / ghṛtaṃ khaṇḍo mākṣikaṃ ca vijñeyaṃ madhuratrayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956765 (0.031):
tilanālodbhavaḥ kṣāraḥ saṃyuktaṃ kṣārapañcakam // VRrs_10.69 // / [madhuratraya] / ghṛtaṃ guḍo mākṣikaṃ ca vijñeyaṃ madhuratrayam // VRrs_10.70 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616422 (0.047):
tilanālodbhavaḥ kṣāraḥ saṃyuktaṃ kṣārapañcakam // VRrs_10.69 // / ghṛtaṃ guḍo mākṣikaṃ ca vijñeyaṃ madhuratrayam // VRrs_10.70 //
{mūtravargaḥ} / mūtrāṇi hastikarabhamahiṣīkharavājinām // Rcūm_9.1 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956844 (0.0):
[mūtravarga] / mūtrāṇi hastikarabhamahiṣīkharavājinām /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27154164 (0.044):
mūtrapuṣpaśukrāṇi yathā / / mūtrāṇi hastikarabhamahiṣīkharavājinām /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616485 (0.045):
ajoṣṭrakharameṣāṇāṃ mahiṣasya vasā tathā // VRrs_10.74 // / mūtrāṇi hastikarabhamahiṣīkharavājinām /
go'jāvīnāṃ striyaḥ puṃsāṃ puṣpaṃ bījaṃ ca yojayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956851 (0.0):
mūtrāṇi hastikarabhamahiṣīkharavājinām / / go'jāvīnāṃ striyaḥ puṃsāṃ puṣpaṃ bījaṃ tu yojayet // VRrs_10.75 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616493 (0.0):
go 'jāvīnāṃ striyaḥ puṃsāṃ puṣpaṃ bījaṃ tu yojayet // VRrs_10.75 //
{pañcamṛttikā} / iṣṭikā gairikaṃ loṇaṃ bhasma valmīkamṛttikā // Rcūm_9.2 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956949 (0.015):
pañcāmlakaṃ samuddiṣṭaṃ taccoktaṃ cāmlapañcakam // VRrs_10.80 // / [pañcamṛttikā] / iṣṭikā gairikā loṇaṃ bhasma valmīkamṛttikā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616561 (0.052):
pañcāmlakaṃ samuddiṣṭaṃ taccoktaṃ cāmlapañcakam // VRrs_10.80 // / iṣṭikā gairikā loṇaṃ bhasma valmīkamṛttikā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956853 (0.063):
go'jāvīnāṃ striyaḥ puṃsāṃ puṣpaṃ bījaṃ tu yojayet // VRrs_10.75 // / [pañcamāhiṣa]
rasaprayogakuśalaiḥ kīrtitāḥ pañcamṛttikāḥ / / {kṣāratraya}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956954 (0.011):
iṣṭikā gairikā loṇaṃ bhasma valmīkamṛttikā / / rasaprayogakuśalaiḥ kīrtitāḥ pañcamṛttikāḥ // VRrs_10.81 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616569 (0.049):
rasaprayogakuśalaiḥ kīrtitāḥ pañcamṛttikāḥ // VRrs_10.81 // / śṛṅgīkaṃ kālakuṭaṃ ca vatsanābhaṃ sakṛtrimam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956743 (0.061):
[kṣāratraya] / kṣāratrayaṃ samākhyātaṃ yavasarjikaṭaṅkaṇam // VRrs_10.68 //
ṭaṅkaṇaṃ ca yavakṣāraḥ sarjikṣārastṛtīyakaḥ // Rcūm_9.3 // / {kṣāravargaḥ}
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27164147 (0.056):
lelītakaṃ punaḥ kṣāratrayaṃ sarjikāyavāgrajaṭaṅkaṇāhvayaṃ lavaṇāni ṣaṭ
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587186 (0.058):
{trikṣāra} / sajjīkṣāraṃ yavakṣāraṃ ṭaṅkaṇaṃ ca tṛtīyakam // Rrā_3,2.9 //
palāśakadalīśigrutilāpāmārgamokṣakāḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816570 (0.0):
trikṣāraṃ ṭaṅkaṇakṣāro $ yavakṣāraśca sarjikā & / tilāpāmārgakadalī % palāśaśigrumocikāḥ \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789941 (0.0):
trikṣāraṃ ṭaṅkaṇakṣāro yavakṣāraśca sarjikā / / tilāpāmārgakadalī palāśaśigrumocikāḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5981275 (0.053):
kvāthaś ca śigru mūlotthaḥ kad uṣṇo 'śmarī pātanaḥ | / tilāpāmārga kadalī palāśa yava saṃbhavaḥ || 31 ||
mūlakas tintiḍībodhiraktarājagiris tathā // Rcūm_9.4 //
kambalo'parakuḍyāni kṣāraścaiṣāṃ pṛthagvidhaḥ / / kṣāravarga iti proktaḥ dīpanaśca mahābalaḥ // Rcūm_9.5 //
ratnādijāraṇaścāpi sarvalohādijāraṇaḥ /
{amlavargaḥ} / amlavetasajambīranimbukaṃ rājanimbukam // Rcūm_9.6 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956876 (0.038):
tatpañcamāhiṣaṃ jñeyaṃ tadvacchāgalapañcakam // VRrs_10.76 // / [amlavarga] / amlavetasajambīranimbukaṃ bījapūrakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616514 (0.050):
tatpañcamāhiṣaṃ jñeyaṃ tadvacchāgalapañcakam // VRrs_10.76 // / amlavetasajambīranimbukaṃ bījapūrakam /
badaraṃ bījapūraṃ ca tintiḍī cukrikā tathā / / caṇāmlaṃ kāñjikaṃ tadvadamlikā cāmladāḍimam // Rcūm_9.7 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956892 (0.051):
cāṅgerī caṇakāmlaṃ ca amlīkaṃ koladāḍimam // VRrs_10.77 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822216 (0.061):
amlasāras tu śākāmlaṃ cukrāmlaṃ cāmlacukrikā / / ciñcāmlam amlacūḍaś ca ciñcāraso 'pi saptadhā // Rajni_11.167
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616516 (0.064):
amlavetasajambīranimbukaṃ bījapūrakam / / cāṅgerī caṇakāmlaṃ ca amlīkaṃ koladāḍimam // VRrs_10.77 //
karamardaṃ ca kolāmlamamlavargo'yamucyate / / rasādīnāṃ viśuddhyarthaṃ drāvaṇe jāraṇe hitaḥ // Rcūm_9.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956928 (0.0):
[amlavarga:: use] / rasādīnāṃ viśuddhyarthaṃ drāvaṇe jāraṇe hitam // VRrs_10.79 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956892 (0.037):
cāṅgerī caṇakāmlaṃ ca amlīkaṃ koladāḍimam // VRrs_10.77 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616542 (0.042):
amlavetasamekaṃ vā sarveṣāmuttamottamam / / rasādīnāṃ viśuddhyarthaṃ drāvaṇe jāraṇe hitam // VRrs_10.79 //
{lavaṇavargaḥ} / sāmudraṃ sindhusaṃjātaṃ kācotthaṃ viḍasaṃjñitam /
sauvarcalamatho raumaṃ cullikaṃ ca gaḍādi ca // Rcūm_9.9 //
lavaṇānāmayaṃ vargo rucyaḥ pācanadīpanaḥ / / drāvaṇaḥ śodhanaḥ sarvalohānāṃ bhasmanāmapi // Rcūm_9.10 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5926198 (0.056):
vraṇāvasādanaḥ sneha medaḥ kledopaśoṣaṇaḥ || 17 || / dīpanaḥ pācano rucyaḥ śodhano 'nnasya śoṣaṇaḥ |
{viṣavargaḥ} / śṛṅgikaṃ kālakūṭaṃ ca vatsanābhaṃ ca saktukam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956959 (0.034):
rasaprayogakuśalaiḥ kīrtitāḥ pañcamṛttikāḥ // VRrs_10.81 // / [viṣavarga] / śṛṅgīkaṃ kālakūṭaṃ ca vatsanābhaṃ sakṛtrimam /
pītaṃ ca viṣavargo'yaṃ sa varaḥ parikīrtitaḥ // Rcūm_9.11 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956967 (0.047):
pittaṃ ca viṣavargo 'yaṃ sa varaḥ parikīrtitaḥ // VRrs_10.82 //
{viṣavarga:: medic. properties} / rasakarmaṇi śasto'yaṃ tadbandhanavadhe'pi ca /
ayuktyā sevitaścāyaṃ mārayatyeva niścitam // Rcūm_9.12 // / {upaviṣavargaḥ}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956978 (0.011):
ayuktyā sevitaścāyaṃ mārayatyeva niścitam // VRrs_10.83 // / [upaviṣa]
lāṅgalī viṣamuṣṭiśca karavīraś ca jayā tathā / / nīlakaḥ kanako'rkaśca vargo hyupaviṣātmakaḥ // Rcūm_9.13 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3956998 (0.0):
* nīlakaḥ bhallātakaḥ // VRrsBo_10.84ab;1 / nīlakaḥ kanako'rkaśca vargo hy upaviṣātmakaḥ // VRrs_10.84 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616602 (0.0):
ayuktyā sevitaścāyaṃ mārayatyeva niścitam // VRrs_10.83 // / lāṅgalī viṣamuṣṭiśca karavīraṃ jayā tathā / / nīlakaḥ kanako 'rkaśca vargo hy upaviṣātmakaḥ // VRrs_10.84 //
{upaviṣa:: medic. properties} / dīpanaḥ pācano bhedī rase kvāpi ca yujyate /
viṣeṣu jaṅgamādyeṣu viṣaṃ sarpasya nāparam // Rcūm_9.14 //
{tailavargaḥ} / tilātasīkusumbhānāṃ nimbasya karajasya ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21403987 (0.049):
ghṛtagandhā nimbavallī tilakandātasī tathā // Āk_2,9.107 // / bodhivallī madyagandhā kūrmavallī ca mādhavī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847401 (0.064):
kṣudrāśmabhede cāṅgeryām atasī śāliparṇikā / / ekamūlā tu kumbhī syātpāṭalīdroṇapuṣpayoḥ // Rajni_24.61
rājyāḥ siddhārthakasyāpi guñjākaṅguṇibījayoḥ // Rcūm_9.15 //
madhūkasya ca tailaiśca tailavargo rase hitaḥ / / {dugdhavargaḥ}
hastyaśvavanitādhenugardabhīchāgikāvikāḥ // Rcūm_9.16 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957005 (0.023):
[dugdhavarga] / hastyaśvavanitā dhenurgardabhī chāgikāvikā /
uṣṭrikodumbarāśvatthabhānunyagrodhatilvakaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957013 (0.043):
hastyaśvavanitā dhenurgardabhī chāgikāvikā / / uṣṭrikodumbarāśvatthabhānunyagrodhatilvakam // VRrs_10.85 //
dugdhikā snuggaṇaṃ caitattathaivottamakarṇikā // Rcūm_9.17 //
eṣāṃ dugdhair vinirdiṣṭo dugdhavargo rasādiṣu / / {pittavargaḥ}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957039 (0.011):
yadvā uttamakaṇṭikā // VRrsBo_10.86ab;1 / eṣāṃ dugdhair vinirdiṣṭo dugdhavargo rasādiṣu // VRrs_10.86 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616625 (0.061):
dugdhikā snugguṇaś caiva tathaivottamakaṇṭikā / / eṣāṃ dugdhair vinirdiṣṭo dugdhavargo rasādiṣu // VRrs_10.86 //
mahiṣakroḍamatsyānāṃ chāgasya ca śikhaṇḍinaḥ // Rcūm_9.18 //
kṛṣṇāhirohitānāṃ ca mārjārasya ca māyubhiḥ / / proktaḥ pittagaṇaḥ sūtavadhabandhanabhāvane // Rcūm_9.19 //
{vasāvargaḥ} / bhekakūrmavarāhāhinaramāṃsasamutthayā /
vasayā ca vasāvargo rasakarmaṇi śasyate // Rcūm_9.20 //
{viḍgaṇaḥ} / pārāvatasya cāṣasya kapotasya kalāpinaḥ / / gṛdhrasya kukkuṭasyāpi vinirdiṣṭo hi viḍgaṇaḥ // Rcūm_9.21 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957050 (0.0):
[viṣṭhāvarga] / pārāvatasya cāṣasya kapotasya kalāpinaḥ / / gṛdhrasya kukkuṭasyāpi vinirdiṣṭo hi viḍgaṇaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616636 (0.0):
eṣāṃ dugdhair vinirdiṣṭo dugdhavargo rasādiṣu // VRrs_10.86 // / pārāvatasya cāṣasya kapotasya kalāpinaḥ /
śodhanaḥ sarvalohānāṃ puṭanāllepanāt khalu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957061 (0.020):
[viḍvarga:: use] / śodhanaṃ sarvalohānāṃ puṭanāllepanāt khalu // VRrs_10.87 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616642 (0.043):
gṛdhrasya kukkuṭasyāpi vinirdiṣṭo hi viṃgaṇaḥ / / śodhanaṃ sarvalohānāṃ puṭanāllepanāt khalu // VRrs_10.87 //
{raktavargaḥ} / kusumbhakhadiro lākṣā mañjiṣṭhā raktacandanam // Rcūm_9.22 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957066 (0.008):
śodhanaṃ sarvalohānāṃ puṭanāllepanāt khalu // VRrs_10.87 // / [raktavarga] / kusumbhaṃ khadiro lākṣā mañjiṣṭhā raktacandanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616646 (0.013):
śodhanaṃ sarvalohānāṃ puṭanāllepanāt khalu // VRrs_10.87 // / kusumbhaṃ khadiro lākṣā mañjiṣṭhā raktacandanam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816667 (0.050):
mañjiṣṭhā kuṅkumaṃ lākṣā $ khadiraścāsanaṃ tathā & / raktavargastu deveśi % pītavargamataḥ śṛṇu \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11790037 (0.050):
mañjiṣṭhā kuṅkumaṃ lākṣā khadiraścāsanaṃ tathā / / raktavargastu deveśi pītavargamataḥ śṛṇu /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587234 (0.062):
{raktavarga} / mañjiṣṭhā kuṅkumaṃ lākṣā dāḍimaṃ raktacandanam // Rrā_3,2.12 //
adrī ca bandhujīvaṃ ca tathā karpūragandhinī / / mākṣikaṃ ceti vijñeyo raktavargo 'tirañjanaḥ // Rcūm_9.23 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616656 (0.0):
akṣī ca bandhujīvaśca tathā karpūragandhinī / / mākṣikaṃ ceti vijñeyo raktavargo 'tirañjanaḥ // VRrs_10.88 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957087 (0.008):
* karpūragandhinī karpūragandhiharidrāviśeṣaḥ // VRrsBo_10.88a d;1 / mākṣikaṃ ceti vijñeyo raktavargo 'tirañjanaḥ // VRrs_10.88 //
{pītavargaḥ} / kiṃśukaḥ karṇikāraśca haridrādvitayaṃ tathā /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27168633 (0.0):
raktagaṇaṃ dāḍimakiṃśukādikaṃ vā pītagaṇaṃ yathā / / kiṃśukaḥ karṇikāraśca haridrādvitayaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957093 (0.019):
mākṣikaṃ ceti vijñeyo raktavargo 'tirañjanaḥ // VRrs_10.88 // / [pītavarga] / kiṃśukaḥ karṇikāraśca haridrādvitayaṃ tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616660 (0.047):
mākṣikaṃ ceti vijñeyo raktavargo 'tirañjanaḥ // VRrs_10.88 // / kiṃśukaḥ karṇikāraśca haridrādvitayaṃ tathā / / pītavargo 'yamādiṣṭo rasarājasya karmaṇi // VRrs_10.89 //
pītavargo'yamuddiṣṭo rasarājasya karmaṇi // Rcūm_9.24 // / {śvetavargaḥ}
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27168635 (0.0):
kiṃśukaḥ karṇikāraśca haridrādvitayaṃ tathā / / pītavargo'yamuddiṣṭo rasarājasya karmaṇi iti // GRhtCM_11.6 7:1 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957100 (0.026):
kiṃśukaḥ karṇikāraśca haridrādvitayaṃ tathā / / pītavargo 'yamādiṣṭo rasarājasya karmaṇi // VRrs_10.89 //
tagaraḥ kuṭajaṃ kundo guñjā jīvantikā tathā / / sito'mbhoruhakandaśca śvetavarga udāhṛtaḥ // Rcūm_9.25 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957112 (0.008):
pītavargo 'yamādiṣṭo rasarājasya karmaṇi // VRrs_10.89 // / [śvetavarga] / tagaraḥ kuṭajaḥ kundo guñjā jīvantikā tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616669 (0.045):
pītavargo 'yamādiṣṭo rasarājasya karmaṇi // VRrs_10.89 // / tagaraḥ kuṭajaḥ kundo guñjā jīvantikā tathā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616676 (0.064):
sitāmbhoruhakandaśca śvetavarga udāhṛtaḥ // VRrs_10.90 // / kadalī kāravellī ca triphalā nīlikā nalaḥ /
{kṛṣṇavargaḥ} / kadalī krūravallī ca triphalā nīlikā nalaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957118 (0.033):
sitāmbhoruhakandaśca śvetavarga udāhṛtaḥ // VRrs_10.90 // / [kṛṣṇavarga] / kadalī kāravellī ca triphalā nīlikā nalaḥ /
paṅkaḥ kāsīsabālāmraṃ kṛṣṇavarga udāhṛtaḥ // Rcūm_9.26 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957123 (0.0):
kadalī kāravellī ca triphalā nīlikā nalaḥ / / paṅkaḥ kāsīsabālāmraṃ kṛṣṇavarga udāhṛtaḥ // VRrs_10.91 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616689 (0.010):
paṅkaḥ kāsīsabālāmraṃ kṛṣṇavarga udāhṛtaḥ // VRrs_10.91 // / raktavargādivargaiśca dravyaṃ yajjāraṇātmakam /
raktavargādivargaiśca dravyaṃ yajjāraṇātmakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957136 (0.0):
raktavargādivargaiśca dravyaṃ yajjāraṇātmakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616692 (0.011):
paṅkaḥ kāsīsabālāmraṃ kṛṣṇavarga udāhṛtaḥ // VRrs_10.91 // / raktavargādivargaiśca dravyaṃ yajjāraṇātmakam /
bhāvanīyaṃ prayatnena tādṛgrāgāptaye khalu // Rcūm_9.27 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957140 (0.0):
raktavargādivargaiśca dravyaṃ yajjāraṇātmakam / / bhāvanīyaṃ prayatnena tādṛgrāgāptaye khalu // VRrs_10.92 //
{śodhanīyagaṇaḥ} / kācaṭaṅkaṇaśiprābhiḥ śodhanīyo gaṇo mataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957175 (0.0):
[śodhanīyavarga] / kācaṭaṅkaṇaśiprābhiḥ śodhanīyo gaṇo mataḥ // VRrs_10.93 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616709 (1.788):
bhāvanīyaṃ prayatnena tādṛgrāgāptaye khalu // VRrs_10.92 // / kācaṭaṅkaṇakṣiprābhiḥ śodhanīyo gaṇo mataḥ // VRrs_10.93 //
sattvānāṃ baddhasūtasya lohānāṃ malanāśanaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957182 (0.0):
kācaṭaṅkaṇaśiprābhiḥ śodhanīyo gaṇo mataḥ // VRrs_10.93 // / sattvānāṃ baddhasūtasya lohānāṃ malanāśanaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616716 (0.018):
kācaṭaṅkaṇakṣiprābhiḥ śodhanīyo gaṇo mataḥ // VRrs_10.93 // / sattvānāṃ baddhasūtasya lohānāṃ malanāśanaḥ /
kāpālikāgaṇadhvaṃsī rasavādibhirucyate // Rcūm_9.28 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957183 (0.057):
sattvānāṃ baddhasūtasya lohānāṃ malanāśanaḥ / / kāpālīkaṅguṇadhvaṃsī rasavādibhir ucyate // VRrs_10.94 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616717 (0.057):
sattvānāṃ baddhasūtasya lohānāṃ malanāśanaḥ / / kāpālīkaṅguṇadhvaṃsī rasavādibhirucyate // VRrs_10.94 //
{mṛdukaravargaḥ} / mahiṣīmeṣaśṛṅgo'tra kaliṅgodbhavabījayuk /
śaśāsthīni ca yogo'yaṃ lohakāṭhinyanāśanaḥ // Rcūm_9.29 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957246 (0.0):
mahiṣī meṣaśṛṅgī ca kaliṅgo dhavabījayuk / / śaśāsthīni ca yogo'yaṃ lohakāṭhinyanāśanaḥ // VRrs_10.95 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616734 (0.0):
mahiṣī meṣaśṛṅgī ca kaliṅgo dhavabījayuk / / śaśāsthīni ca yogo 'yaṃ lohakāṭhinyanāśanaḥ // VRrs_10.95 //
{drāvakavargaḥ} / guḍagugguluguñjājyasāraghaiṣṭaṅkaṇānvitaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616739 (0.019):
śaśāsthīni ca yogo 'yaṃ lohakāṭhinyanāśanaḥ // VRrs_10.95 // / guḍagugguluguñjājyasāraghaiṣ ṭaṅgaṇānvitaiḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4454735 (0.022):
tāvadvāraṃ pacedyatnādyāvadbhasma prajāyate // Rcūm_4.45 // / guḍagugguluguñjājyasāraghaiḥ parimardya tat /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21385275 (0.027):
tāvadvāraṃ pacedyatnādyāvadbhasma prajāyate // Āk_1,25.43 // / guḍagugguluguñjājyaṭaṅkaṇaiḥ parimardya tam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957258 (0.032):
[varga:: melting of metals] / guḍagugguluguñjājyasāraghaiṣ ṭaṅgaṇānvitaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3941509 (0.056):
* amlaṃ jambīrarasādi // VRrsṬī_8.36;3 / * drāvakaṃ guḍagugguluguñjādi // VRrsṬī_8.36;4
durdrāvākhilalohāder drāvaṇe'yaṃ gaṇo mataḥ // Rcūm_9.30 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957267 (0.026):
guḍagugguluguñjājyasāraghaiṣ ṭaṅgaṇānvitaiḥ / / durdrāvākhilalohāder drāvaṇāya gaṇo mataḥ // VRrs_10.96 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616752 (0.031):
durdrāvākhilalohāder drāvaṇāya gaṇo mataḥ // VRrs_10.96 // / kṣārāḥ sarve malaṃ hanyuramlaṃ śodhanajāraṇam /
kṣārāḥ sarve malaṃ hanyuramlaṃ śodhanajāraṇam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957275 (0.0):
durdrāvākhilalohāder drāvaṇāya gaṇo mataḥ // VRrs_10.96 // / kṣārāḥ sarve malaṃ hanyur amlaṃ śodhanajāraṇam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616760 (0.0):
durdrāvākhilalohāder drāvaṇāya gaṇo mataḥ // VRrs_10.96 // / kṣārāḥ sarve malaṃ hanyuramlaṃ śodhanajāraṇam /
māndyaṃ viṣāṇi nighnanti snaigdhyaṃ snehāḥ prakurvate // Rcūm_9.31 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957279 (0.0):
kṣārāḥ sarve malaṃ hanyur amlaṃ śodhanajāraṇam / / māndyaṃ viṣāṇi nighnanti snaigdhyaṃ snehāḥ prakurvate // VRrs_10.97 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10616761 (0.0):
kṣārāḥ sarve malaṃ hanyuramlaṃ śodhanajāraṇam / / māndyaṃ viṣāṇi nighnanti snaigdhyaṃ snehāḥ prakurvate // VRrs_10.97 //
Rcūm, 10 / {mahārasāḥ} / mahārasāḥ syur ghanarājāvartavaikrāntasasyāḥ vimalādrijāte /
tutthaṃ ca tāpyaṃ ca rasāyanāste sattvāni teṣām amṛtopamāni // Rcūm_10.1
{abhraka:: medic. properties} / gaurītejaḥ paramam amṛtaṃ vātapittakṣayaghnaṃ prajñodbodhi praśamitarujaṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924024 (0.0):
[abhra:: medic. properties] / gaurītejaḥ paramamamṛtaṃ vātapittakṣayaghnam prajñābodhi praśamitarujaṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605275 (0.0):
VRrs_2.2 // / gaurītejaḥ paramamamṛtaṃ vātapittakṣayaghnaṃ prajñābodhi praśamitarujaṃ
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4461408 (0.055):
pāṣāṇabahulaḥ proktastāpyākhyo'sau guṇālpakaḥ // Rcūm_10.130 // / {mākṣika:: medic. properties} / mākṣīkadhātuḥ sakalāmayaghnaḥ prāṇo rasendrasya paraṃ hi vṛṣyaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3932741 (0.056):
garaharaṃ duṣṭagrahaṇyādinut // VRrs_5.19 // / [gold:: amārita:: medic. properties]
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4468225 (0.064):
kāmalagadaṃ mūlāmayaṃ vātajān // Rcūm_14.129 // / {iron:: aśuddha:: medic. properties} / aśodhitāyaḥ sapunarbhavaṃ tadguṇaṃ pradarśyālpamatha prakuryāt /
vṛṣyam āyuṣyam agryam / / balyaṃ snigdhaṃ rucidam akaphaṃ dīpanaṃ śītavīryaṃ tattadyogaiḥ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924042 (0.0):
gaurītejaḥ paramamamṛtaṃ vātapittakṣayaghnam prajñābodhi praśamitarujaṃ / vṛṣyamāyuṣyamagryam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605293 (0.0):
gaurītejaḥ paramamamṛtaṃ vātapittakṣayaghnaṃ prajñābodhi praśamitarujaṃ / vṛṣyamāyuṣyamagryam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831530 (0.057):
madhuraṃ lavaṇakṣāraṃ snigdhaṃ soṣṇaṃ rucipradam /
sakalagadahṛd vyoma sūtendrabandhi // Rcūm_10.2 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924048 (0.0):
balyaṃ snigdhaṃ rucidam akaphaṃ dīpanaṃ śītavīryaṃ tattadyogaiḥ / sakalagadahṛd vyoma sūtendrabandhi // VRrs_2.2 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605301 (0.0):
balyaṃ snigdhaṃ rucidamakaphaṃ dīpanaṃ śītavīryaṃ tattadyogaiḥ / sakalagadahṛdvyoma sūtendrabandhi // VRrs_2.3 //
rājahastād adhastādyatsamānītaṃ ghanaṃ khaneḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924059 (0.0):
[abhra:: production] / rājahastād adhastād yatsamānītaṃ ghanaṃ khaneḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605307 (0.0):
sakalagadahṛdvyoma sūtendrabandhi // VRrs_2.3 // / rājahastādadhastādyatsamānītaṃ ghanaṃ khaneḥ /
bhavettaduktaphaladaṃ niḥsattvaṃ niṣphalaṃ param // Rcūm_10.3 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924066 (0.0):
rājahastād adhastād yatsamānītaṃ ghanaṃ khaneḥ / / bhavettaduktaphaladaṃ niḥsattvaṃ niṣphalaṃ param // VRrs_2.3 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605314 (0.0):
rājahastādadhastādyatsamānītaṃ ghanaṃ khaneḥ / / bhavettaduktaphaladaṃ niḥsattvaṃ niṣphalaṃ param // VRrs_2.4 //
{abhrakabhedāḥ} / pinākanāgamaṇḍūkavajram ityabhrakaṃ matam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605321 (0.017):
pinākaṃ nāgamaṇḍūkaṃ vajramityabhrakaṃ matam / / śvetādivarṇabhedena pratyekaṃ taccaturvidham // VRrs_2.5 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924140 (0.045):
pinākaṃ nāgamaṇḍūkaṃ vajramityabhrakaṃ matam /
śvetādivarṇabhedena pratyekaṃ taccaturvidham // Rcūm_10.4 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924151 (0.0):
śvetādivarṇabhedena pratyekaṃ taccaturvidham // VRrs_2.4 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605327 (0.0):
pinākaṃ nāgamaṇḍūkaṃ vajramityabhrakaṃ matam / / śvetādivarṇabhedena pratyekaṃ taccaturvidham // VRrs_2.5 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931295 (0.041):
śvetādivarṇabhedena tadekaikaṃ caturvidham /
{abhra:: pināka} / pinākaṃ pāvakottaptaṃ vimuñcati daloccayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924159 (0.0):
śvetādivarṇabhedena pratyekaṃ taccaturvidham // VRrs_2.4 // / [pināka] / pinākaṃ pāvakottaptaṃ vimuñcati daloccayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605334 (0.0):
śvetādivarṇabhedena pratyekaṃ taccaturvidham // VRrs_2.5 // / pinākaṃ pāvakottaptaṃ vimuñcati daloccayam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2487970 (0.060):
pinākaṃ cāgnisaṃtaptaṃ $ vimuñcati daloccayam & / sevitaṃ caikamāsena % kṛmiṃ kuṣṭhaṃ karotyalam // YRps_5.8 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371302 (0.060):
pinākaṃ cāgnisaṃtaptaṃ vimuñcati daloccayam / / sevitaṃ caikamāsena kṛmiṃ kuṣṭhaṃ karotyalam // YRps_5.8 //
tatsevitaṃ malaṃ baddhvā mārayatyeva mānavam // Rcūm_10.5 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924164 (1.192):
pinākaṃ pāvakottaptaṃ vimuñcati daloccayam / / tatsevitaṃ malaṃ baddhvā mārayatyeva mānavam // VRrs_2.5 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605340 (1.192):
pinākaṃ pāvakottaptaṃ vimuñcati daloccayam / / tatsevitaṃ malaṃ baddhvā mārayatyeva mānavam // VRrs_2.6 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21342780 (0.043):
pinākamagninikṣiptaṃ muñcate dalasaṃcayam / / tatsevitaṃ malaṃ baddhvā mārayedrogakāraṇam // Āk_1,7.155 //
{abhra:: nāga} / nāgābhraṃ nāgavatkuryāt dhvaniṃ pāvakasaṃsthitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924174 (0.0):
tatsevitaṃ malaṃ baddhvā mārayatyeva mānavam // VRrs_2.5 // / [nāga] / nāgābhraṃ nāgavatkuryāddhvaniṃ pāvakasaṃsthitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605348 (0.0):
tatsevitaṃ malaṃ baddhvā mārayatyeva mānavam // VRrs_2.6 // / nāgābhraṃ nāgavatkuryāddhvaniṃ pāvakasaṃsthitam /
tadbhuktaṃ kurute kuṣṭhaṃ maṇḍalākhyaṃ na saṃśayaḥ // Rcūm_10.6 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924183 (0.0):
[nāga:: medic. properties] / tadbhuktaṃ kurute kuṣṭhaṃ maṇḍalākhyaṃ na saṃśayaḥ // VRrs_2.6 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605354 (0.0):
nāgābhraṃ nāgavatkuryāddhvaniṃ pāvakasaṃsthitam / / tadbhuktaṃ kurute kuṣṭhaṃ maṇḍalākhyaṃ na saṃśayaḥ // VRrs_2.7 //
{abhra:: maṇḍūka} / utplutyotplutya maṇḍūkaṃ dhmātaṃ patati cābhrakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924191 (0.0):
tadbhuktaṃ kurute kuṣṭhaṃ maṇḍalākhyaṃ na saṃśayaḥ // VRrs_2.6 // / [maṇḍūka] / utplutyotplutya maṇḍūkaṃ dhmātaṃ patati cābhrakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605363 (0.0):
tadbhuktaṃ kurute kuṣṭhaṃ maṇḍalākhyaṃ na saṃśayaḥ // VRrs_2.7 // / utplutyotplutya maṇḍūkaṃ dhmātaṃ patati cābhrakam /
tatkuryādaśmarīrogamasādhyaṃ śastrato'nyathā // Rcūm_10.7 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605367 (0.0):
utplutyotplutya maṇḍūkaṃ dhmātaṃ patati cābhrakam / / tatkuryādaśmarīrogamasādhyaṃ śastrato 'nyathā // VRrs_2.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924201 (0.009):
[maṇḍūka:: medic. properties] / tatkuryādaśmarīrogamasādhyaṃ śastrato 'nyathā // VRrs_2.7 //
{abhra:: vajra} / vajrābhraṃ vahnisaṃtaptaṃ nirmuktāśeṣavaikṛtam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924209 (0.0):
tatkuryādaśmarīrogamasādhyaṃ śastrato 'nyathā // VRrs_2.7 // / [vajra] / vajrābhraṃ vahnisaṃtaptaṃ nirmuktāśeṣavaikṛtam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605375 (0.0):
tatkuryādaśmarīrogamasādhyaṃ śastrato 'nyathā // VRrs_2.8 // / vajrābhraṃ vahnisaṃtaptaṃ nirmuktāśeṣavaikṛtam /
dehalohakaraṃ tattu sarvarogaharaṃ param // Rcūm_10.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924215 (0.0):
vajrābhraṃ vahnisaṃtaptaṃ nirmuktāśeṣavaikṛtam / / dehalohakaraṃ tacca sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.8 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605381 (0.0):
vajrābhraṃ vahnisaṃtaptaṃ nirmuktāśeṣavaikṛtam / / dehalohakaraṃ tacca sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925032 (0.013):
tattadrogaharairyogaiḥ sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.44 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458616 (0.019):
dehalohakaraṃ sarvaṃ mahārogāpakarṣaṇam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21139718 (0.027):
sarvarogaharaṃ cāpi YRps_5.25c / sarvarogaharaṃ param YRps_5.34b
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458800 (0.048):
valīpalitavidhvaṃsi sarvavyādhiharaṃ param // Rcūm_8.47 // / Rcūm, 9
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605888 (0.058):
tattadrogaharairyogaiḥ sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.47 //
{abhra:: subtypes:: colour} / śvetaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇamevaṃ caturvidham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924222 (0.0):
dehalohakaraṃ tacca sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.8 // / śvetaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇamevaṃ caturvidham /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2487893 (0.012):
kramaprāptamahaṃ vakṣye $ gaganaṃ tu caturvidham & / śvetaṃ raktaṃ tathā pītaṃ % kṛṣṇaṃ paramasuṃdaram // YRps_5.3 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371225 (0.012):
kramaprāptamahaṃ vakṣye gaganaṃ tu caturvidham / / śvetaṃ raktaṃ tathā pītaṃ kṛṣṇaṃ paramasuṃdaram // YRps_5.3 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3934293 (0.023):
[kānta:: subtypes:: colour] / pītaṃ kṛṣṇaṃ tathā raktaṃ trivarṇaṃ syātpṛthak pṛthak /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24572314 (0.023):
tena niruddhaprasaro niyamyate badhyate ca sukham // RCint_3.91 // /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12728132 (0.024):
eṣāṃ varṇastathaivoktaḥ kuryādvarṇena saṃyutān / / śvetaṃ pītaṃ ca kṛṣṇaṃ ca raktaṃ vai śvetameva ca // BhS_22.33 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12731523 (0.027):
pakṣadvayasamāyuktaṃ karaṇḍamukuṭānvitam // BhS_24.57 // / śyāmaṃ śvetaṃ tathā kṛṣṇaṃ raktaṃ pītaṃ tathaiva tu /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26564307 (0.031):
{bhasmasūtavarṇāḥ} / śvetaṃ pītaṃ tathā raktaṃ kṛṣṇaṃ ceti caturvidham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605385 (0.034):
dehalohakaraṃ tacca sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.9 // / śvetaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇamevaṃ caturvidham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26566589 (0.034):
ahataṃ chedayeddehaṃ mandāgnikrimidāyakam // Rrā_1,6.1 // / {abhra:: subtypes} / kṛṣṇaṃ pītaṃ sitaṃ raktaṃ yojyaṃ yoge rasāyane /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460196 (0.042):
śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrānta ucyate // Rcūm_10.61 // / {vaikrānta:: subtypes:: colour}
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371214 (0.043):
ete mahārasāścāṣṭāv uditā rasavādibhiḥ // YRps_5.2 // /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924145 (0.045):
pinākaṃ nāgamaṇḍūkaṃ vajramityabhrakaṃ matam / / [abhra:: subtypes:: colour]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173812 (0.049):
pañcavarṇāni puṣpāṇi puṣpayāge śubhāni tu // Vis_26.192 // / śvetaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇaṃ haritameva ca /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4464028 (0.051):
vyatyāsānnaiva phaladaṃ puṃvajreṇa vinā kvacit // Rcūm_12.23 // / {vajra:: subtypes:: colour}
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27155485 (0.052):
amocayat tadā vīryaṃ tajjātaṃ śvetamabhrakam // GRhtCM_4.1:9 // / śvetaṃ raktaṃ tathā pītaṃ kṛṣṇaṃ tadbhūmisaṃgamāt /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26571230 (0.052):
jāyate'pi yadā varṇaṃ tadā jātiṃ vinirdiśet // Rrā_1,10.45 // / śuklaṃ raktaṃ tathā pītaṃ kṛṣṇaṃ ceti caturvidham /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24574592 (0.053):
tataḥ kṛṣṇaṃ samādāya pācayet kāṇḍike rase // RCint_4.4 // / / tataḥ kṛṣṇaṃ samādāyetyanena kṛṣṇatvasāmānyād vajrakṛṣṇābhrayor grahaṇam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488741 (0.053):
śuddhamiśritavarṇaiśca % yukto vaikrāṃta ucyate // YRps_5.59 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372072 (0.053):
śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrāṃta ucyate // YRps_5.59 // /
śvetaṃ śvetakriyāsūktaṃ raktādyaṃ pītakarmaṇi // Rcūm_10.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924225 (0.0):
śvetaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇamevaṃ caturvidham / / śvetaṃ śvetakriyāsūktaṃ raktābhaṃ raktakarmaṇi /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924239 (0.051):
pītābhamabhrakaṃ yattu śreṣṭhaṃ tatpītakarmaṇi // VRrs_2.9 // / caturvidhaṃ varaṃ vyoma yadyapyuktaṃ rasāyane /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605405 (0.051):
pītābhamabhrakaṃ yattu śreṣṭhaṃ tatpītakarmaṇi // VRrs_2.10 // / caturvidhaṃ varaṃ vyoma yadyapyuktaṃ rasāyane /
caturvidhaṃ varaṃ vyoma yadyapyuktaṃ rasāyane / / tathāpi kṛṣṇavarṇābhaṃ koṭikoṭiguṇādhikam // Rcūm_10.10 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924243 (0.0):
pītābhamabhrakaṃ yattu śreṣṭhaṃ tatpītakarmaṇi // VRrs_2.9 // / caturvidhaṃ varaṃ vyoma yadyapyuktaṃ rasāyane /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924251 (0.0):
caturvidhaṃ varaṃ vyoma yadyapyuktaṃ rasāyane / / tathāpi kṛṣṇavarṇābhraṃ koṭikoṭiguṇādhikam // VRrs_2.10 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605409 (0.0):
pītābhamabhrakaṃ yattu śreṣṭhaṃ tatpītakarmaṇi // VRrs_2.10 // / caturvidhaṃ varaṃ vyoma yadyapyuktaṃ rasāyane /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605417 (0.0):
caturvidhaṃ varaṃ vyoma yadyapyuktaṃ rasāyane / / tathāpi kṛṣṇavarṇābhraṃ koṭikoṭiguṇādhikam // VRrs_2.11 //
{abhra:: phys. properties} / snigdhaṃ pṛthudalaṃ vahnisahaṃ syādbhārato'dhikam /
sukhanirmocyapatraṃ ca tadabhraṃ śastam īritam // Rcūm_10.11 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605431 (0.0):
snigdhaṃ pṛthudalaṃ varṇasaṃyuktaṃ bhārato 'dhikam / / sukhanirmocyapatraṃ ca tadabhraṃ śastamīritam // VRrs_2.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924266 (0.022):
snigdhaṃ pṛthudalaṃ varṇasaṃyuktaṃ bhārato 'dhikam / / sukhanirmocyapattraṃ ca tadabhraṃ śastamīritam // VRrs_2.11 //
{abhra:: bad types} / sacandraṃ kācakiṭṭābhaṃ vyoma na grāsayedrasam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924277 (0.027):
sacandrikaṃ ca kiṭṭābhaṃ vyoma na grāsayedrasaḥ /
grāsitaścenna yojyo'sau lohe caiva rasāyane // Rcūm_10.12 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605446 (0.030):
grasitaś ca niyojyo 'sau lohe caiva rasāyane // VRrs_2.13 // / niścandrikaṃ mṛtaṃ vyoma sevyaṃ sargadeṣu ca /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3447344 (0.040):
evaṃ saṃnyāsākhyayogayuktamanāḥ ātmānaṃ maccheṣatāmanniyāmyataikarasaṃ / karma ca sarvaṃ madārādhanam anusaṃdadhāno laukikaṃ vaidikaṃ ca karma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919267 (0.052):
samanupaśyati/ rūpaṃ na samanupaśyati/ śabdaṃ na samanupaśyati/ gandhaṃ na / samanupaśyati/ rasaṃ na samanupaśyati/ spraṣṭavyaṃ na samanupaśyati/
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9657968 (0.054):
evaṃ ca ratam avicchinna^rasaṃ tathā pravṛttam eva syāt/ ity eko +ayaṃ / mārgaḥ/ / 2.8.5/.punar ārambheṇa^ādita eva^upakramet/ iti dvitīyaḥ//(p.157)
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4774479 (0.054):
4 rasamāsthāya darśanaṃ rasamāhvādi darśanamiti kha, cihnitapsuatakapāṭhaḥ
niścandrikaṃ mṛtaṃ vyoma sevyaṃ sarvagadeṣu ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924363 (0.0):
[abhra:: niścandrika:: medic. properties] / niścandrikaṃ mṛtaṃ vyoma sevyaṃ sarvagadeṣu ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605448 (0.008):
grasitaś ca niyojyo 'sau lohe caiva rasāyane // VRrs_2.13 // / niścandrikaṃ mṛtaṃ vyoma sevyaṃ sargadeṣu ca /
sevitaṃ candrikāyuktaṃ mehaṃ mandānalaṃ caret // Rcūm_10.13 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924371 (0.012):
niścandrikaṃ mṛtaṃ vyoma sevyaṃ sarvagadeṣu ca / / sevitaṃ candrasaṃyuktaṃ mehaṃ mandānalaṃ caret // VRrs_2.13 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605458 (0.012):
sevitaṃ candrasaṃyuktaṃ mehaṃ mandānalaṃ caret // VRrs_2.14 //
yairuktaṃ yuktinirmuktaiḥ patrābhrakarasāyanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605465 (0.0):
sevitaṃ candrasaṃyuktaṃ mehaṃ mandānalaṃ caret // VRrs_2.14 // / yairuktaṃ yuktinirmuktaiḥ patrābhrakarasāyanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924378 (0.014):
sevitaṃ candrasaṃyuktaṃ mehaṃ mandānalaṃ caret // VRrs_2.13 // / yair uktaṃ yuktinirmuktaiḥ pattrābhrakarasāyanam /
tairdiṣṭaṃ kālakūṭākhyaṃ viṣaṃ jīvanahetave // Rcūm_10.14 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924385 (0.010):
yair uktaṃ yuktinirmuktaiḥ pattrābhrakarasāyanam / / tair dṛṣṭaṃ kālakūṭākhyaṃ viṣaṃ jīvanahetave // VRrs_2.14 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605472 (0.010):
yairuktaṃ yuktinirmuktaiḥ patrābhrakarasāyanam / / tairdṛṣṭaṃ kālakūṭākhyaṃ viṣaṃ jīvanahetave // VRrs_2.15 //
sattvārthaṃ sevanārthaṃ ca yojayecchodhitābhrakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924393 (0.0):
tair dṛṣṭaṃ kālakūṭākhyaṃ viṣaṃ jīvanahetave // VRrs_2.14 // / sattvārthaṃ sevanārthaṃ ca yojayecchodhitābhrakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605480 (0.0):
tairdṛṣṭaṃ kālakūṭākhyaṃ viṣaṃ jīvanahetave // VRrs_2.15 // / sattvārthaṃ sevanārthaṃ ca yojayecchodhitābhrakam /
anyathā tvaguṇaṃ kṛtvā vikarotyeva niścitam // Rcūm_10.15 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924399 (0.0):
sattvārthaṃ sevanārthaṃ ca yojayecchodhitābhrakam / / anyathā tv aguṇaṃ kṛtvā vikarotyeva niścitam // VRrs_2.15 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605484 (0.0):
sattvārthaṃ sevanārthaṃ ca yojayecchodhitābhrakam / / anyathā tvaguṇaṃ kṛtvā vikarotyeva niścitam // VRrs_2.16 //
{abhra:: śodhana} / prataptaṃ saptavārāṇi nikṣiptaṃ kāñjike'bhrakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924407 (0.0):
anyathā tv aguṇaṃ kṛtvā vikarotyeva niścitam // VRrs_2.15 // / [abhra:: śodhana] / prataptaṃ saptavārāṇi nikṣiptaṃ kāñjike 'bhrakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605491 (0.060):
anyathā tvaguṇaṃ kṛtvā vikarotyeva niścitam // VRrs_2.16 // / prataptaṃ saptavārāṇi nikṣiptaṃ kāñjake 'bhrakam /
nirdoṣaṃ jāyate nūnaṃ nikṣiptaṃ vāpi gojale // Rcūm_10.16 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924413 (0.0):
prataptaṃ saptavārāṇi nikṣiptaṃ kāñjike 'bhrakam / / nirdoṣaṃ jāyate nūnaṃ prakṣiptaṃ vāpi gojale // VRrs_2.16 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605498 (0.022):
prataptaṃ saptavārāṇi nikṣiptaṃ kāñjake 'bhrakam / / nirdoṣaṃ jāyate nūnaṃ prakṣiptaṃ vāpi gojale // VRrs_2.17 //
triphalākvathite vāpi gavāṃ dugdhe viśeṣataḥ / / {abhra:: māraṇa}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924421 (0.0):
nirdoṣaṃ jāyate nūnaṃ prakṣiptaṃ vāpi gojale // VRrs_2.16 // / triphalākvathite cāpi gavāṃ dugdhe viśeṣataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605503 (0.008):
nirdoṣaṃ jāyate nūnaṃ prakṣiptaṃ vāpi gojale // VRrs_2.17 // / triphalākvathite cāpi gavāṃ dugdhe viśeṣataḥ /
tato dhānyābhrakaṃ kṛtvā piṣṭvā matsyākṣikārasaiḥ // Rcūm_10.17 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924426 (0.0):
triphalākvathite cāpi gavāṃ dugdhe viśeṣataḥ / / [abhra:: māraṇa] / tato dhānyābhrakaṃ kṛtvā piṣṭvā matsyākṣikārasaiḥ // VRrs_2.17 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605512 (0.0):
triphalākvathite cāpi gavāṃ dugdhe viśeṣataḥ / / tato dhānyābhrakaṃ kṛtvā piṣṭvā matsyākṣikārasaiḥ // VRrs_2.18 //
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24574810 (0.048):
RCint_4.17 // / / kṛtvā dhānyābhrakaṃ tattu śoṣayitvā tu mardayet /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488088 (0.061):
sūkṣmacūrṇaṃ tataḥ kṛtvā $ piṣṭvā haṃsapadīrasaiḥ &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371420 (0.061):
sūkṣmacūrṇaṃ tataḥ kṛtvā piṣṭvā haṃsapadīrasaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332609 (0.062):
tilaparṇīrasaiḥ piṣṭvā dhānyābhraṃ puṭayet tridhā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4459791 (0.064):
matsyākṣyāḥ kāravellyāśca haṃsapādyā rasaiḥ pṛthak // Rcūm_10.37 // / piṣṭvā piṣṭvā prayatnena śoṣayedgharmayogataḥ /
cakrīṃ kṛtvā viśoṣyātha puṭedardhebhake puṭe /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924442 (0.0):
* matsyākṣikā hilamocikā gaṇḍadūrvā vā // VRrsBo_2.17;1 / cakrīṃ kṛtvā viśoṣyātha puṭed ardhebhake puṭe /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605520 (0.0):
tato dhānyābhrakaṃ kṛtvā piṣṭvā matsyākṣikārasaiḥ // VRrs_2.18 // / cakrīṃ kṛtvā viśoṣyātha puṭedardhebhake puṭe /
puṭedevaṃ hi ṣaḍvāraṃ paunarnavarasaiḥ saha // Rcūm_10.18 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924503 (0.0):
śarāvasaṃpuṭitaṃ kāryam // VRrsṬī_2.18ab;3 / puṭedevaṃ hi ṣaḍvāraṃ paunarnavarasaiḥ saha // VRrs_2.18 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605522 (0.0):
cakrīṃ kṛtvā viśoṣyātha puṭedardhebhake puṭe / / puṭedevaṃ hi ṣaḍvāraṃ paunarnavarasaiḥ saha // VRrs_2.19 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332411 (0.058):
nirudhya saṃpuṭe pacyātkapotākhye puṭe punaḥ // Āk_1,4.104 // / caturvāraṃ puṭedevaṃ mardayecca punastathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373077 (0.058):
bhūdhare ca puṭedevamaṣṭavāraṃ punaḥ punaḥ // Āk_1,23.67 // / puṭe puṭe ca taddhiṅgu dadyātsūto mṛto bhavet /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206179 (0.061):
mocākandarasaiḥ pācyaṃ trivāraṃ kokilākṣakaiḥ // Rmañj_3.51 // / rasaiḥ puṭettato dhenuḥ kṣārodakaṃ puṭaṃ muhuḥ /
abhrāṃśaṭaṅkaṇenāpi saṃmardya kṛtacakrikam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924511 (0.0):
kalāṃśaṭaṅkaṇenāpi saṃmardya kṛtacakrikam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605530 (0.0):
kalāṃśaṭaṅkaṇenāpi saṃmardya kṛtacakrikam / / ardhebhākhyapuṭaistadvatsaptavāraṃ puṭetkhalu // VRrs_2.20 //
ardhebhākhyaiḥ puṭaistadvatsaptavāraṃ puṭet khalu // Rcūm_10.19 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924520 (1.192):
kalāṃśaṭaṅkaṇenāpi saṃmardya kṛtacakrikam / / ardhebhākhyapuṭais tadvat saptavāraṃ puṭet khalu // VRrs_2.19 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605539 (1.192):
kalāṃśaṭaṅkaṇenāpi saṃmardya kṛtacakrikam / / ardhebhākhyapuṭaistadvatsaptavāraṃ puṭetkhalu // VRrs_2.20 //
evaṃ vāsārasenāpi taṇḍulīyarasena ca / / prapuṭetsaptavārāṇi pūrvaproktavidhānataḥ // Rcūm_10.20 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924524 (0.0):
ardhebhākhyapuṭais tadvat saptavāraṃ puṭet khalu // VRrs_2.19 // / evaṃ vāsārasenāpi taṇḍulīyarasena ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924531 (0.0):
evaṃ vāsārasenāpi taṇḍulīyarasena ca / / prapuṭet saptavārāṇi pūrvaproktavidhānataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605543 (0.0):
ardhebhākhyapuṭaistadvatsaptavāraṃ puṭetkhalu // VRrs_2.20 // / evaṃ vāsārasenāpi taṇḍulīyarasena ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605551 (0.0):
evaṃ vāsārasenāpi taṇḍulīyarasena ca / / prapuṭetsaptavārāṇi pūrvaproktavidhānataḥ // VRrs_2.21 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488124 (0.042):
punaśca cakrikāṃ kṛtvā $ saptavāraṃ puṭetkhalu & / taṇḍulīyarasenaiva % tadvadvāsārasena ca // YRps_5.18 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371456 (0.042):
punaśca cakrikāṃ kṛtvā saptavāraṃ puṭetkhalu / / taṇḍulīyarasenaiva tadvadvāsārasena ca // YRps_5.18 //
evaṃ siddhaṃ ghanaṃ sarvayogeṣu viniyojayet / / {abhra:: māraṇa}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605554 (0.013):
prapuṭetsaptavārāṇi pūrvaproktavidhānataḥ // VRrs_2.21 // / evaṃ siddhaṃ ghanaṃ sarvayogeṣu viniyojayet // VRrs_2.22 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924534 (0.013):
evaṃ siddhaṃ ghanaṃ sarvayogeṣu viniyojayet // VRrs_2.20 //
pādāṃśaṭaṅkaṇopetaṃ matsyākṣīrasamarditam // Rcūm_10.21 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924717 (0.031):
[abhra:: sattvapātana] / pādāṃśaṭaṅkaṇopetaṃ musalīrasamarditam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605640 (0.064):
pādāṃśaṭaṅkaṇopetaṃ musalīrasamarditam / / rundhyātkoṣṭyāṃ dṛḍhaṃ dhmātaṃ sattvarūpaṃ bhaved dhanam // VRrs_2.29 //
rundhyāt koṣṭhyāṃ dṛḍhaṃ dhmātaṃ sattvarūpaṃ bhaved ghanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924723 (0.0):
pādāṃśaṭaṅkaṇopetaṃ musalīrasamarditam / / rundhyātkoṣṭhyāṃ dṛḍhaṃ dhmātaṃ sattvarūpaṃ bhaved ghanam // VRrs_2.26 //
paṭacūrṇaṃ vidhāyātha goghṛtena pariplutam // Rcūm_10.22 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924925 (0.0):
paṭṭacūrṇaṃ vidhāyātha goghṛtena pariplutam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605786 (0.042):
paṭṭacurṇaṃ vidhāyātha goghṛtena pariplutam / / bharjayetsaptavārāṇi cullīsaṃsthitakharpare // VRrs_2.40 //
bharjayetsaptavārāṇi cullīsaṃsthitakharpare /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924931 (1.192):
paṭṭacūrṇaṃ vidhāyātha goghṛtena pariplutam / / bharjayetsaptavārāṇi cullīsaṃsthitakharpare // VRrs_2.37 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605792 (1.192):
paṭṭacurṇaṃ vidhāyātha goghṛtena pariplutam / / bharjayetsaptavārāṇi cullīsaṃsthitakharpare // VRrs_2.40 //
agnivarṇaṃ bhavedyāvad vāraṃ vāraṃ ca cūrṇayet // Rcūm_10.23 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924938 (1.192):
bharjayetsaptavārāṇi cullīsaṃsthitakharpare // VRrs_2.37 // / agnivarṇaṃ bhavedyāvadvāraṃ vāraṃ vicūrṇayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605799 (0.039):
bharjayetsaptavārāṇi cullīsaṃsthitakharpare // VRrs_2.40 // / agnivarṇaṃ bhavedyāvadvāraṃ vāraṃ vicūrṇayet /
tṛṇaṃ kṣiptaṃ dahedyāvattāvadvā bharjanaṃ caret /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4467719 (0.022):
cālayan lohadaṇḍena yāvat kṣiptaṃ tṛṇaṃ dahet // Rcūm_14.99 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924945 (0.033):
tṛṇaṃ kṣiptvā dahedyāvattāvadvā bharjanaṃ caret // VRrs_2.38 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605806 (0.033):
tṛṇaṃ kṣiptvā dahedyāvattāvadvā bharjanaṃ caret // VRrs_2.41 //
tataḥ sagandhakaṃ piṣṭvā vaṭamūlakaṣāyataḥ // Rcūm_10.24 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924954 (0.0):
tṛṇaṃ kṣiptvā dahedyāvattāvadvā bharjanaṃ caret // VRrs_2.38 // / tataḥ sagandhakaṃ piṣṭvā vaṭamūlakaṣāyataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605815 (0.025):
tṛṇaṃ kṣiptvā dahedyāvattāvadvā bharjanaṃ caret // VRrs_2.41 // / tataḥ sagandhakaṃ piṣṭvā vaṭamūlakaṣāyataḥ /
puṭedviṃśativārāṇi vārāhena puṭena hi / / punarviṃśativārāṇi triphalotthakaṣāyataḥ // Rcūm_10.25 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924966 (0.0):
puṭedviṃśativāreṇa vārāheṇa puṭena hi // VRrs_2.39 // / punarviṃśativārāṇi triphalotthakaṣāyataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605827 (0.022):
puṭedviṃśativāreṇa vārāheṇa puṭena hi // VRrs_2.42 // / punarviṃśativārāṇi triphalotthakaṣāyataḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4464911 (0.044):
dattvā ca gandhasaubhāgyaṃ śṛṅgavereṇa bhāvitam // Rcūm_13.10 // / puṭed viṃśativārāṇi vidrāvya paṭagālitam /
triphalāmuṇḍikābhṛṅgapathyānīlīsumūlakaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924967 (0.030):
punarviṃśativārāṇi triphalotthakaṣāyataḥ / / triphalāmuṇḍikābhṛṅgapatrapathyākṣamūlakaiḥ // VRrs_2.40 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605828 (0.030):
punarviṃśativārāṇi triphalotthakaṣāyataḥ / / triphalāmuṇḍikābhṛṅgapatrapathyākṣamūlakaiḥ // VRrs_2.43 //
bhāvayitvā prayoktavyaṃ sarvarogeṣu mātrayā // Rcūm_10.26 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924977 (0.011):
triphalāmuṇḍikābhṛṅgapatrapathyākṣamūlakaiḥ // VRrs_2.40 // / bhāvayitvā prayoktavyaṃ sarvarogeṣu mātrayā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605838 (0.011):
triphalāmuṇḍikābhṛṅgapatrapathyākṣamūlakaiḥ // VRrs_2.43 // / bhāvayitvā prayoktavyaṃ sarvarogeṣu mātrayā /
sattvābhrāt kiṃcid avaraṃ nirvikāraṃ guṇādhikam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924983 (0.041):
bhāvayitvā prayoktavyaṃ sarvarogeṣu mātrayā / / sattvābhrātkiṃcidaparaṃ nirvikāraṃ guṇādhikam // VRrs_2.41 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605844 (0.041):
bhāvayitvā prayoktavyaṃ sarvarogeṣu mātrayā / / sattvābhrātkiṃcidaparaṃ nirvikāraṃ guṇādhikam // VRrs_2.44 //
evaṃ cecchatavārāṇi puṭapākena sādhitam // Rcūm_10.27 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924992 (0.010):
sattvābhrātkiṃcidaparaṃ nirvikāraṃ guṇādhikam // VRrs_2.41 // / evaṃ cecchatavārāṇi puṭapākena sādhitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605853 (0.010):
sattvābhrātkiṃcidaparaṃ nirvikāraṃ guṇādhikam // VRrs_2.44 // / evaṃ cecchatavārāṇi puṭapākena sādhitam /
guṇavajjāyate'tyarthaṃ paraṃ pācanadīpanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924995 (0.0):
evaṃ cecchatavārāṇi puṭapākena sādhitam / / guṇavajjāyate 'tyarthaṃ paraṃ pācanadīpanam // VRrs_2.42 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605856 (0.0):
evaṃ cecchatavārāṇi puṭapākena sādhitam / / guṇavajjāyate 'tyarthaṃ paraṃ pācanadīpanam // VRrs_2.45 //
kṣudhaṃ karoti cātyarthaṃ guñjārdhamiti sevayā /
tattadrogaharair yogaiḥ sarvaroganikṛntanam // Rcūm_10.28 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925028 (0.0):
kṣudhaṃ karoti cātyarthaṃ guñjārdhamitisevayā / / tattadrogaharairyogaiḥ sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.44 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605886 (0.0):
kṣudhaṃ karoti cātyarthaṃ guñjārdhamitisevayā / / tattadrogaharairyogaiḥ sarvarogaharaṃ param // VRrs_2.47 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397369 (0.002):
yadyadrogaharair yogais tattadrogaharaṃ bhavet // Āk_2,5.76 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21399361 (0.002):
yadyadrogaharair yogais tattadroganibarhaṇam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3966401 (0.002):
evaṃ samūhya dātavyā rogeṣu bhiṣaguttamaiḥ // VRrs_14.98 // / tattadrogaharair yogais tattadrogānupānataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21399129 (0.052):
yadyadrogaharair dravyais tattadrogaharaṃ bhavet // Āk_2,7.81 //
{abhra:: māraṇa} / dhānyābhraṃ kāsamardasya rasena parimarditam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924644 (0.014):
niryāti taddhānyābhraṃ smṛtam // VRrsBo_2.21;4 / [dhānyābhra:: māraṇa] / dhānyābhraṃ kāsamardasya rasena parimarditam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371482 (0.018):
candrikārahitaṃ samyak siṃdūrābhaṃ prajāyate // YRps_5.19 // / / kāsamardarasenaiva dhānyābhraṃ pācitaṃ śubham /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488150 (0.029):
/ kāsamardarasenaiva $ dhānyābhraṃ pācitaṃ śubham &
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605574 (0.030):
niryātaṃ mardanādvastrāddhānyābhramiti kathyate // VRrs_2.23 // / dhānyābhraṃ kāsamardasya rasena parimarditam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26567058 (0.061):
caturgajapuṭenaivaṃ niścandraṃ sarvarogajit // Rrā_1,6.34 // / {abhra:: māraṇa} / dhānyābhrakaṃ ravikṣīraiḥ ravimūladravaiśca vā /
puṭettacchatavārāṇi mriyate nātra saṃśayaḥ // Rcūm_10.29 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588337 (0.049):
kṣiptvā trisaptavārāṇi mriyate nātra saṃśayaḥ // Rrā_3,3.35 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21400944 (0.056):
kṣipettrisaptavārāṇi mriyate nātra saṃśayaḥ /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21135075 (0.056):
mriyate ca na saṃśayaḥ YRps_5.129d / mriyate cābhrasattvakam YRps_5.49f
{abhra:: māraṇa} / tadvanmustārasenāpi taṇḍulīyarasena ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924654 (0.031):
puṭitaṃ daśavāreṇa mriyate nātra saṃśayaḥ / / tadvanmustārasenāpi taṇḍulīyarasena ca // VRrs_2.22 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488165 (0.046):
śatavāreṇa mriyate % nātra kāryā vicāraṇā // YRps_5.20 // / / evaṃ mustārasenāpi $ taṇḍulīyaśiphārasaiḥ &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371497 (0.046):
śatavāreṇa mriyate nātra kāryā vicāraṇā // YRps_5.20 // / / evaṃ mustārasenāpi taṇḍulīyaśiphārasaiḥ /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488124 (0.064):
taṇḍulīyarasenaiva % tadvadvāsārasena ca // YRps_5.18 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371456 (0.064):
taṇḍulīyarasenaiva tadvadvāsārasena ca // YRps_5.18 //
śivāmalakasaubhāgyapiṣṭaṃ cakrīkṛtābhrakam // Rcūm_10.30 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605594 (0.008):
tadvanmustārasenāpi tandulīyarasena ca / / pītāmalakasaubhāgyapiṣṭaṃ cakrīkṛtābhrakam // VRrs_2.25 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924665 (0.029):
pītāmalakasaubhāgyapiṣṭaṃ cakrīkṛtābhrakam /
puṭettat ṣaṣṭivārāṇi sindūrābhaṃ prajāyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924670 (0.0):
pītāmalakasaubhāgyapiṣṭaṃ cakrīkṛtābhrakam / / puṭitaṃ ṣaṣṭivārāṇi sindūrābhaṃ prajāyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605599 (0.0):
pītāmalakasaubhāgyapiṣṭaṃ cakrīkṛtābhrakam // VRrs_2.25 // / puṭitaṃ ṣaṣṭivārāṇi sindūrābhaṃ prajāyate /
kṣayādyanantarogaghnaṃ bhavedyogānupānataḥ // Rcūm_10.31 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924679 (0.044):
puṭitaṃ ṣaṣṭivārāṇi sindūrābhaṃ prajāyate / / kṣayādyakhilarogaghnaṃ bhavedrogānupānataḥ // VRrs_2.23 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605606 (0.044):
puṭitaṃ ṣaṣṭivārāṇi sindūrābhaṃ prajāyate / / kṣayādyakhilarogaghnaṃ bhavedrogānupānataḥ // VRrs_2.26 //
{abhra:: māraṇa} / vaṭamūlatvacaḥ kvāthe tāmbūlapatrasārataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924688 (0.010):
kṣayādyakhilarogaghnaṃ bhavedrogānupānataḥ // VRrs_2.23 // / [abhra:: māraṇa] / vaṭamūlatvacaḥ kvāthais tāmbūlīpattrasārataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605616 (0.030):
vaṭamūlatvacaḥ kvāthaistāmbūlīpatrasārataḥ /
vāsāmatsyākṣikībhyāṃ vā matsyākṣyā sakaṭhillayā // Rcūm_10.32 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605621 (0.0):
vaṭamūlatvacaḥ kvāthaistāmbūlīpatrasārataḥ / / vāsāmatsyākṣikābhyāṃ vā mīnākṣyā sakaṭillayā // VRrs_2.27 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924694 (5.960):
vaṭamūlatvacaḥ kvāthais tāmbūlīpattrasārataḥ / / vāsāmatsyākṣikābhyāṃ vā mīnākṣyā sakaṭhillayā // VRrs_2.24 //
payasā vaṭavṛkṣasya marditaṃ puṭitaṃ ghanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924701 (0.0):
vāsāmatsyākṣikābhyāṃ vā mīnākṣyā sakaṭhillayā // VRrs_2.24 // / payasā vaṭavṛkṣasya marditaṃ puṭitaṃ ghanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605628 (0.0):
vāsāmatsyākṣikābhyāṃ vā mīnākṣyā sakaṭillayā // VRrs_2.27 // / payasā vaṭavṛkṣasya marditaṃ puṭitaṃ ghanam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488210 (0.028):
vṛṣāmatsyādanībhyāṃ ca % matsyākṣyā sapunarbhuvā // YRps_5.23 // / vaṭavṛkṣasya mūlena $ marditaṃ puṭitaṃ ghanam &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371542 (0.028):
vṛṣāmatsyādanībhyāṃ ca matsyākṣyā sapunarbhuvā // YRps_5.23 // / vaṭavṛkṣasya mūlena marditaṃ puṭitaṃ ghanam /
bhaved viṃśativāreṇa sindūrasadṛśaṃ ghanam // Rcūm_10.33 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924703 (0.0):
payasā vaṭavṛkṣasya marditaṃ puṭitaṃ ghanam / / bhavedviṃśativāreṇa sindūrasadṛśaprabham // VRrs_2.25 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605630 (0.0):
payasā vaṭavṛkṣasya marditaṃ puṭitaṃ ghanam / / bhavedviṃśativāreṇa sindūrasadṛśaprabham // VRrs_2.28 //
{abhrakabhasman (6)} / saṭaṅkaṇaṃ gavāṃ dugdhaiḥ piṣṭaṃ prapuṭitaṃ ghanam /
niścandrikaṃ bhaved vārais triṃśadbhirguṇavattaram // Rcūm_10.34 //
evaṃ siddhāni cābhrāṇi tālena puṭitāni cet / / bhavantyatīva tīvrāṇi rasādapyadhikāni ca // Rcūm_10.35 //
{abhra:: bhasman:: phys. properties} / raukṣyaṃ saukṣmyaṃ jalaplāvaḥ śoṇavarṇasamudbhavaḥ /
vicitraguṇadīptiśca jāyate bahubhiḥ puṭaiḥ // Rcūm_10.36 //
{abhra:: sattva:: pātana} / kāsamardaghanadhvanivāsānāṃ ca punarbhuvaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924729 (0.031):
rundhyātkoṣṭhyāṃ dṛḍhaṃ dhmātaṃ sattvarūpaṃ bhaved ghanam // VRrs_2.26 // / [abhra:: sattvapātana] / kāsamardaghanādhānyavāsānāṃ ca punarbhuvaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605654 (0.037):
kāsamardaghanadhvānavāsānāṃ ca punarbhuvaḥ / / matsyākṣyāḥ kāṇḍavallyāś ca haṃsapādyā rasaiḥ pṛthak // VRrs_2.30 //
matsyākṣyāḥ kāravellyāśca haṃsapādyā rasaiḥ pṛthak // Rcūm_10.37 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924741 (0.007):
kāsamardaghanādhānyavāsānāṃ ca punarbhuvaḥ / / matsyākṣyāḥ kāṇḍavallyāśca haṃsapādyā rasaiḥ pṛthak // VRrs_2.27 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605662 (0.007):
kāsamardaghanadhvānavāsānāṃ ca punarbhuvaḥ / / matsyākṣyāḥ kāṇḍavallyāś ca haṃsapādyā rasaiḥ pṛthak // VRrs_2.30 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488445 (0.048):
punarnavāyā vāsāyāḥ % kāsamardasya taṇḍulaiḥ // YRps_5.38 // / matsyākṣyā haṃsapadyāśca $ kāravellyā rasaiḥ pṛthak &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371776 (0.048):
punarnavāyā vāsāyāḥ kāsamardasya taṇḍulaiḥ // YRps_5.38 // / matsyākṣyā haṃsapadyāśca kāravellyā rasaiḥ pṛthak /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4459503 (0.064):
tato dhānyābhrakaṃ kṛtvā piṣṭvā matsyākṣikārasaiḥ // Rcūm_10.17 //
piṣṭvā piṣṭvā prayatnena śoṣayedgharmayogataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924746 (5.960):
matsyākṣyāḥ kāṇḍavallyāśca haṃsapādyā rasaiḥ pṛthak // VRrs_2.27 // / piṣṭvā piṣṭvā prayatnena śoṣayed gharmayogataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605665 (0.008):
matsyākṣyāḥ kāṇḍavallyāś ca haṃsapādyā rasaiḥ pṛthak // VRrs_2.30 // / piṣṭvā piṣṭvā prayatnena śoṣayeddharmayogataḥ /
khaliṃ godhūmacūrṇaṃ ca kṣudramatsyāṃśca ṭaṅkaṇam // Rcūm_10.38 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924752 (0.051):
piṣṭvā piṣṭvā prayatnena śoṣayed gharmayogataḥ / / palaṃ godhūmacūrṇasya kṣudramatsyāśca ṭaṅkaṇam // VRrs_2.28 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605673 (0.051):
palaṃ godhūmacūrṇasya kṣudramatsyāś ca ṭaṅkaṇam // VRrs_2.31 //
pratyekamabhrakāṃśena dattvā caiva vimardayet / / mardane mardane samyak śoṣayedraviraśmibhiḥ // Rcūm_10.39 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924767 (0.0):
palaṃ godhūmacūrṇasya kṣudramatsyāśca ṭaṅkaṇam // VRrs_2.28 // / pratyekamaṣṭamāṃśena dattvā dattvā vimardayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605688 (0.0):
pratyekamaṣṭamāṃśena datvā datvā vimardayet / / mardane mardane samyakśoṣayedraviraśmibhiḥ // VRrs_2.32 //
pañcājaṃ pañcagavyaṃ ca pañcamāhiṣameva ca / / kṣiptvā golān prakurvīta kiṃcit tindukasaṃmitān // Rcūm_10.40 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924772 (0.0):
mardane mardane samyakśoṣayedraviraśmibhiḥ // VRrs_2.29 // / pañcājaṃ pañcagavyaṃ vā pañcamāhiṣameva ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605693 (0.0):
mardane mardane samyakśoṣayedraviraśmibhiḥ // VRrs_2.32 // / pañcājaṃ pañcagavyaṃ vā pañcamāhiṣameva ca /
{pañcāṅga} / payo dadhi ghṛtaṃ mūtraṃ viṭ ca pañcāṅgam ucyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605700 (0.044):
kṣiptvā golānprakurvīta kiṃcittindukato 'dhikān // VRrs_2.33 // / payo dadhi ghṛtaṃ mūtraṃ saviṭkaṃ cājamucyate /
adhaḥpātanakoṣṭhyāṃ hi dhmātvā sattvaṃ nipātayet // Rcūm_10.41 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924793 (0.0):
payo dadhi ghṛtaṃ mūtraṃ saviṭkaṃ cājam ucyate / / adhaḥpātanakoṣṭhyāṃ hi dhmātvā sattvaṃ nipātayet // VRrs_2.31 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605711 (0.031):
payo dadhi ghṛtaṃ mūtraṃ saviṭkaṃ cājamucyate / / adhaḥpātanakoṣṭyāṃ hi dhmātvā sattvaṃ nipātayet // VRrs_2.34 //
{abhra:: sattva:: pātana:: separating kiṭṭa and sattva}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924793 (0.009):
adhaḥpātanakoṣṭhyāṃ hi dhmātvā sattvaṃ nipātayet // VRrs_2.31 // / [abhra:: sattvapātana:: separation of sattva and kiṭṭa]
koṣṭhyāḥ kiṭṭaṃ samāhṛtya vicūrṇya ravakān haret /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605717 (0.0):
koṣṭhyāṃ kiṭṭaṃ samāhṛtya vicūrṇya ravakānharet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924806 (0.023):
[abhra:: sattvapātana:: separation of sattva and kiṭṭa] / koṣṭhyāṃ kiṭṭaṃ samāhṛtya vicūrṇya ravakān haret /
tatkiṭṭaṃ svalpaṭaṅkena gomayena vimardayet // Rcūm_10.42 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605725 (0.0):
koṣṭhyāṃ kiṭṭaṃ samāhṛtya vicūrṇya ravakānharet / / tatkiṭṭaṃ svalpaṭaṅkena gomayena vimardya ca // VRrs_2.35 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924848 (0.010):
* kiṭṭāt pṛthakkṛtya gṛhṇīyāt // VRrsṬī_2.32ab;2 / tatkiṭṭaṃ svalpaṭaṅkena gomayena vimardya ca // VRrs_2.32 //
golānvidhāya saṃśoṣya dhamed bhūyo'pi pūrvavat / / bhūyaḥ kiṭṭaṃ samāhṛtya mṛditvā sattvamāharet // Rcūm_10.43 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924857 (0.0):
tatkiṭṭaṃ svalpaṭaṅkena gomayena vimardya ca // VRrs_2.32 // / golānvidhāya saṃśoṣya gharme bhūyo 'pi pūrvavat /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605735 (0.0):
tatkiṭṭaṃ svalpaṭaṅkena gomayena vimardya ca // VRrs_2.35 // / golānvidhāya saṃśoṣya gharme bhūyo 'pi pūrvavat /
evameva punaḥ kiṭṭaṃ dhmātvā sattvaṃ samāharet / / {abhrakasattvaśodhanam}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605711 (0.052):
adhaḥpātanakoṣṭyāṃ hi dhmātvā sattvaṃ nipātayet // VRrs_2.34 // / koṣṭhyāṃ kiṭṭaṃ samāhṛtya vicūrṇya ravakānharet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604731 (0.059):
śuṣkā cārdhamukhāṅgārairdhmāte sattvaṃ samāharet // Rrā_3,13.60 // / {rasaka:: sattva:: pātana}
atha sattvakaṇāṃstāṃstu kvāthayitvāmlakāñjikaiḥ // Rcūm_10.44 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924869 (0.0):
[abhra:: sattva:: śodhana] / atha sattvakaṇāṃstāṃstu kvāthayitvāmlakāñjikaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605743 (0.027):
atha sattvakaṇāṃstāṃstu kvāthayitvāmlakāñjikaiḥ / / śodhanīyagaṇopettaṃ mūṣāmadhye nirudhya ca // VRrs_2.37 //
śodhanīyagaṇopetaṃ mūṣāmadhye nirudhya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924875 (0.0):
atha sattvakaṇāṃstāṃstu kvāthayitvāmlakāñjikaiḥ / / śodhanīyagaṇopetaṃ mūṣāmadhye nirudhya ca // VRrs_2.34 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605749 (0.056):
śodhanīyagaṇopettaṃ mūṣāmadhye nirudhya ca // VRrs_2.37 //
samyag drutaṃ samāhṛtya dvivāraṃ pradhamet punaḥ // Rcūm_10.45 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924880 (1.192):
śodhanīyagaṇopetaṃ mūṣāmadhye nirudhya ca // VRrs_2.34 // / samyagdrutaṃ samāhṛtya dvivāraṃ pradhamed ghanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605754 (1.192):
śodhanīyagaṇopettaṃ mūṣāmadhye nirudhya ca // VRrs_2.37 // / samyagdrutaṃ samāhṛtya dvivāraṃ pradhameddhanam /
iti siddhaṃ bhavetsattvaṃ yojyaṃ rasarasāyane /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924889 (0.027):
iti śuddhaṃ bhavetsattvaṃ yojyaṃ rasarasāyane // VRrs_2.35 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605762 (0.027):
iti śuddhaṃ bhavetsattvaṃ yojyaṃ rasarasāyane // VRrs_2.38 //
{abhrakasattvamṛdukaraṇam} / madhutailavasājyeṣu drāvitaṃ parivāpitam // Rcūm_10.46 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924897 (1.192):
[abhra:: sattva:: mṛdūkaraṇa] / madhutailavasājyeṣu drāvitaṃ parivāpitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605769 (0.037):
iti śuddhaṃ bhavetsattvaṃ yojyaṃ rasarasāyane // VRrs_2.38 // / madhutailavasājyeṣu drāvitaṃ parivāpitam /
mṛdu syāddaśavāreṇa sattvaṃ lohādikaṃ kharam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924914 (0.0):
* parivāpitaṃ prakṣiptam // VRrsBo_2.36ab;1 / mṛdu syāddaśavāreṇa sattvaṃ lohādikaṃ kharam // VRrs_2.36 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605776 (0.0):
madhutailavasājyeṣu drāvitaṃ parivāpitam / / mṛdu syāddaśavāreṇa sattvaṃ lohādikaṃ kharam // VRrs_2.39 //
{abhra:: sattva:: formulation} / sattvasya golakaṃ taptaṃ sasyasaṃyuktakāñjike // Rcūm_10.47 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925041 (0.042):
sattvasya golakaṃ dhmātaṃ sasyasaṃyuktakāñjike /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605896 (0.043):
sattvasya golakaṃ dhmātaṃ sasyasaṃyuktakāñjike / / nirvāpya tatkṣaṇenaiva kuṭṭayellohapārayā // VRrs_2.48 //
nirvāpya tatkṣaṇenaiva kaṇḍayellohapārayā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488550 (0.033):
satvasya golakānevaṃ % taptānevaṃ tu kāṃjike // YRps_5.46 // / nirvāpya tatkṣaṇādeva $ kaṇḍayellohapārayā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371881 (0.033):
satvasya golakānevaṃ taptānevaṃ tu kāṃjike // YRps_5.46 // / nirvāpya tatkṣaṇādeva kaṇḍayellohapārayā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925045 (0.034):
sattvasya golakaṃ dhmātaṃ sasyasaṃyuktakāñjike / / nirvāpya tatkṣaṇenaiva kuṭṭayellohapārayā // VRrs_2.45 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605900 (0.034):
sattvasya golakaṃ dhmātaṃ sasyasaṃyuktakāñjike / / nirvāpya tatkṣaṇenaiva kuṭṭayellohapārayā // VRrs_2.48 //
sampratāpya ghanasthūlān kaṇānkṣiptvā ca kāñjike // Rcūm_10.48 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925065 (0.040):
sampratāpya ghanasthūlakaṇān kṣiptvātha kāñjike /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605910 (0.040):
nirvāpya tatkṣaṇenaiva kuṭṭayellohapārayā // VRrs_2.48 // / saṃpratāpya ghanasthūlakaṇānkṣiptvātha kāñjike /
tatkṣaṇena samāhṛtya khaṇḍayitvā rajaścaret /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925069 (0.039):
sampratāpya ghanasthūlakaṇān kṣiptvātha kāñjike / / tatkṣaṇena samāhṛtya kuṭṭayitvā rajaścaret // VRrs_2.46 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605914 (0.039):
saṃpratāpya ghanasthūlakaṇānkṣiptvātha kāñjike / / tatkṣaṇena samāhṛtya kuṭṭayitvā rajaścaret // VRrs_2.49 //
goghṛtena ca taccūrṇaṃ bharjayet pūrvavattridhā // Rcūm_10.49 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925079 (0.0):
tatkṣaṇena samāhṛtya kuṭṭayitvā rajaścaret // VRrs_2.46 // / goghṛtena ca taccūrṇaṃ bharjayet pūrvavat tridhā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605921 (0.036):
tatkṣaṇena samāhṛtya kuṭṭayitvā rajaścaret // VRrs_2.49 // / goghṛtena ca taccūrṇaṃ bharjayetpūrvavastridhā /
dhātrīphalarasais tadvaddhātrīpatrarasena vā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925086 (0.0):
goghṛtena ca taccūrṇaṃ bharjayet pūrvavat tridhā / / dhātrīphalarasaistadvaddhātrīpatrarasena vā // VRrs_2.47 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605931 (0.0):
goghṛtena ca taccūrṇaṃ bharjayetpūrvavastridhā / / dhātrīphalarasaistadvaddhātrīpatrarasena vā // VRrs_2.50 //
bharjane bharjane kāryaṃ śilāpaṭṭena peṣaṇam // Rcūm_10.50 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925091 (0.0):
dhātrīphalarasaistadvaddhātrīpatrarasena vā // VRrs_2.47 // / bharjane bharjane kāryaṃ śilāpaṭṭena peṣaṇam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605936 (0.033):
dhātrīphalarasaistadvaddhātrīpatrarasena vā // VRrs_2.50 // / bharjena bharjena kāryaṃ śilāpaṭṭena paṣeṇam /
tataḥ punarnavāvāsārasaiḥ kāñjikamiśritaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925099 (0.0):
bharjane bharjane kāryaṃ śilāpaṭṭena peṣaṇam / / tataḥ punarnavāvāsārasaiḥ kāñjikamiśritaiḥ // VRrs_2.48 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605944 (0.0):
bharjena bharjena kāryaṃ śilāpaṭṭena paṣeṇam / / tataḥ punarnavāvāsārasaiḥ kāñjikamiśritaiḥ // VRrs_2.51 //
prapuṭeddaśavārāṇi daśavārāṇi gandhakaiḥ // Rcūm_10.51 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925104 (0.0):
tataḥ punarnavāvāsārasaiḥ kāñjikamiśritaiḥ // VRrs_2.48 // / prapuṭeddaśavārāṇi daśavārāṇi gandhakaiḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605949 (0.030):
tataḥ punarnavāvāsārasaiḥ kāñjikamiśritaiḥ // VRrs_2.51 // / prapuṭeddaśavārāṇi daśavārāṇi gandhakaiḥ /
evaṃ saṃsādhitaṃ vyomasattvaṃ sarvaguṇottaram /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925111 (0.0):
prapuṭeddaśavārāṇi daśavārāṇi gandhakaiḥ / / evaṃ saṃśodhitaṃ vyomasattvaṃ sarvaguṇottaram /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605954 (0.038):
prapuṭeddaśavārāṇi daśavārāṇi gandhakaiḥ / / evaṃ saṃśodhitaṃ vyomasattvaṃ sarvaguṇottaram // VRrs_2.52 //
yatheṣṭaṃ viniyoktavyaṃ jāraṇe ca rasāyane // Rcūm_10.52 // / vellavyoṣasamanvitaṃ ghṛtayutaṃ vallonmitaṃ sevitaṃ divyābhraṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925115 (0.0):
evaṃ saṃśodhitaṃ vyomasattvaṃ sarvaguṇottaram / / yatheṣṭaṃ viniyoktavyaṃ jāraṇe ca rasāyane // VRrs_2.49 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925161 (0.0):
[abhra:: mṛta:: medic. properties, application] / vellavyoṣasamanvitaṃ ghṛtayutaṃ vallonmitaṃ sevitaṃ divyābhraṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605977 (0.007):
vinā śaṃbhoḥ prasādena na sidhyanti kadācana // VRrs_2.53 // / vellavyoṣasamanvitaṃ ghṛtayutaṃ vallonmitaṃ sevitaṃ divyābhraṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605960 (0.008):
evaṃ saṃśodhitaṃ vyomasattvaṃ sarvaguṇottaram // VRrs_2.52 // / yatheṣṭaṃ viniyoktavyaṃ jāraṇe ca rasāyane /
kṣayapāṇḍuruggrahaṇikāḥ śūlāmakoṣṭhāmayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925169 (0.0):
vellavyoṣasamanvitaṃ ghṛtayutaṃ vallonmitaṃ sevitaṃ divyābhraṃ / kṣayapāṇḍuruggrahaṇikāśūlāmakuṣṭhāmayam /
jūrtiṃ śvāsagadaṃ pramehamaruciṃ kāsāmayaṃ durdharaṃ mandāgniṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925179 (0.0):
kṣayapāṇḍuruggrahaṇikāśūlāmakuṣṭhāmayam / / jūrtiṃ śvāsagadaṃ pramehamaruciṃ kāsāmayaṃ durdharaṃ mandāgniṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606002 (0.0):
jūrtiṃ śvāsagadaṃ pramehamaruciṃ kāsāmayaṃ durdharaṃ mandāgniṃ / jaṭharavyathāṃ vijayate yogairaśeṣāmayān // VRrs_2.54 //
jaṭharavyathāṃ vijayate yogairaśeṣāmayān // Rcūm_10.53 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925185 (0.0):
jūrtiṃ śvāsagadaṃ pramehamaruciṃ kāsāmayaṃ durdharaṃ mandāgniṃ / jaṭharavyathāṃ vijayate yogairaśeṣāmayān // VRrs_2.51 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606009 (0.0):
jūrtiṃ śvāsagadaṃ pramehamaruciṃ kāsāmayaṃ durdharaṃ mandāgniṃ / jaṭharavyathāṃ vijayate yogairaśeṣāmayān // VRrs_2.54 //
{abhrakadrutiḥ} / drutayo naiva nirdiṣṭāḥ śāstre dṛṣṭā api dhruvam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925121 (0.014):
yatheṣṭaṃ viniyoktavyaṃ jāraṇe ca rasāyane // VRrs_2.49 // / [abhra:: druti] / drutayo naiva nirdiṣṭāḥ śāstre dṛṣṭā api dṛḍham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605964 (0.041):
yatheṣṭaṃ viniyoktavyaṃ jāraṇe ca rasāyane / / drutayo naiva nirdiṣṭāḥ śāstre dṛṣṭā api dṛḍham /
vinā śambhoḥ prasādena na sidhyanti kathañcana // Rcūm_10.54 //
{rājāvartaḥ:: parīkṣā} / rājāvartto'lparakto 'runīlimāmiśritaprabhaḥ /
guruśca masṛṇaḥ śreṣṭhastadanyo madhyamaḥ smṛtaḥ // Rcūm_10.55 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402330 (0.0):
rājāvarto 'lparaktorunīlikāmiśritaprabhaḥ // Āk_2,8.198 // / guruśca masṛṇaḥ śreṣṭhastadanyo madhyamaḥ smṛtaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930495 (0.0):
rājāvarto 'lparaktorunīlikāmiśritaprabhaḥ / / gurutvamasṛṇaḥ śreṣṭhastadanyo madhyamaḥ smṛtaḥ // VRrs_3.159 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609878 (0.0):
rājāvarto 'lparaktorunīlikāmiśritaprabhaḥ / / gurutvamasṛṇaḥ śreṣṭhastadanyo madhyamaḥ smṛtaḥ // VRrs_3.149 //
{rājāvarta:: medic. properties} / pramehakṣayadurnāmapāṇḍuśleṣmānilāpahaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402394 (0.0):
khādirāṅgārayogena koṣṭhyāṃ satvaṃ vimuñcati / / pramehakṣayadurnāmapāṇḍuśleṣmānilāpahaḥ // Āk_2,8.203 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930505 (0.0):
gurutvamasṛṇaḥ śreṣṭhastadanyo madhyamaḥ smṛtaḥ // VRrs_3.159 // / [rājāvarta:: medic. properties]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609887 (0.0):
gurutvamasṛṇaḥ śreṣṭhastadanyo madhyamaḥ smṛtaḥ // VRrs_3.149 // / pramehakṣayadurnāmapāṇḍuśleṣmānilāpahaḥ /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488695 (5.960):
/ śleṣmapramehadurnāma- $ pāṇḍukṣayanivāraṇaḥ &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372026 (5.960):
/ śleṣmapramehadurnāma- pāṇḍukṣayanivāraṇaḥ /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488688 (0.026):
/ śleṣmapramehadurnāma- $ pāṇḍukṣayanivāraṇaḥ &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372019 (0.026):
/ śleṣmapramehadurnāma- pāṇḍukṣayanivāraṇaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809948 (0.036):
śūraṇaḥ kaṭukarucyadīpanaḥ pācanaḥ krimikaphānilāpahaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929698 (0.044):
saurāṣṭradeśe cotpannaḥ sa hi kampillakaḥ smṛtaḥ // VRrs_3.128 // / [kampilla:: medic. properties] / pittavraṇādhmānavibandhanighnaḥ śleṣmodarārtikṛmigulmavairī /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4463832 (0.045):
nirbhāraṃ śubhravarṇaṃ ca pravālaṃ neṣyate'ṣṭadhā // Rcūm_12.12 // / {coral:: medic. properties} / kṣayapittāsrakāsaghnaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2491277 (0.047):
ravitāpena saṃśuṣkaḥ % so'gnijāra iti smṛtaḥ // YRps_6.83 // / / tridoṣaśamano grāhī $ dhanurvātaharaḥ paraḥ &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22374607 (0.047):
ravitāpena saṃśuṣkaḥ so'gnijāra iti smṛtaḥ // YRps_6.83 // / / tridoṣaśamano grāhī dhanurvātaharaḥ paraḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4463215 (0.048):
saurāṣṭradeśasambhūtaḥ sa hi kampillako mataḥ // Rcūm_11.92 // / {kampilla:: medic. properties} / pittavraṇādhmānavibandhanighnaḥ śleṣmodarārttikṛmigulmavairī /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931083 (0.051):
nirbhāraṃ śulbavarṇaṃ ca pravālaṃ neṣyate 'ṣṭadhā // VRrs_4.19 // / [pravāla:: medic. properties] / kṣayapittāsrakāsaghnaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4461764 (0.056):
durlabhaḥ kṛṣṇavarṇaśca sa jarāmṛtyunāśanaḥ // Rcūm_11.4 // / {sulfur:: medic. properties} / gandhāśmātirasāyanaḥ samadhuraḥ pāke kaṭūṣṇānvitaḥ
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15586840 (0.059):
/ grahaṇīpāṇḍuśophārśojvaragulmapramehakān /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4463126 (0.061):
svādu snigdhaṃ himaṃ netryaṃ kaṣāyaṃ raktapittanut // Rcūm_11.86 // / {svarṇagairika:: medic. properties}
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4464413 (0.064):
cipiṭābhaṃ sarūkṣaṃ ca jalanīlaṃ ca saptadhā // Rcūm_12.46 // / {sapphire:: medic. properties} / kāsaśvāsaharaṃ vṛṣyaṃ tridoṣaghnaṃ sudīpanam /
dīpanaḥ pācano vṛṣyo rājāvartto rasāyanaḥ // Rcūm_10.56 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402397 (0.0):
pramehakṣayadurnāmapāṇḍuśleṣmānilāpahaḥ // Āk_2,8.203 // / dīpanaḥ pācano vṛṣyo rājāvarto rasāyanaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930511 (0.0):
pramehakṣayadurnāmapāṇḍuśleṣmānilāpahaḥ / / dīpanaḥ pācano vṛṣyo rājāvarto rasāyanaḥ // VRrs_3.160 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609891 (0.0):
pramehakṣayadurnāmapāṇḍuśleṣmānilāpahaḥ / / dīpanaḥ pācano vṛṣyo rājāvarto rasāyanaḥ // VRrs_3.150 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488696 (0.027):
śleṣmapramehadurnāma- $ pāṇḍukṣayanivāraṇaḥ & / pācano dīpanaścaiva % vṛṣyo'nilaviṣāpahaḥ // YRps_5.56 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372027 (0.027):
śleṣmapramehadurnāma- pāṇḍukṣayanivāraṇaḥ / / pācano dīpanaścaiva vṛṣyo'nilaviṣāpahaḥ // YRps_5.56 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809947 (0.031):
śūraṇaḥ kaṭukarucyadīpanaḥ pācanaḥ krimikaphānilāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811143 (0.049):
jīvaśākaḥ sumadhuro bṛṃhaṇo vastiśodhanaḥ / / dīpanaḥ pācano balyo vṛṣyaḥ pittāpahārakaḥ // Rajni_7.153
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812531 (0.056):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ / / pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
{rājāvarta:: śodhanam} / nimbudravaiḥ sagomūtraiḥ sakṣāraiḥ sveditāḥ khalu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402341 (0.0):
guruśca masṛṇaḥ śreṣṭhastadanyo madhyamaḥ smṛtaḥ / / nimbudravaiḥ sagomūtraiḥ sakṣāraiḥ sveditāḥ khalu // Āk_2,8.199 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930522 (0.0):
dīpanaḥ pācano vṛṣyo rājāvarto rasāyanaḥ // VRrs_3.160 // / [rājāvarta:: śodhana]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609897 (0.026):
dīpanaḥ pācano vṛṣyo rājāvarto rasāyanaḥ // VRrs_3.150 // / nimbudravaiḥ sagomūtraiḥ sakṣaraiḥ sveditāḥ khaḷu /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488661 (0.029):
gomūtreṇātha kṣāraiśca $ tathāmlaiḥ sveditāḥ khalu &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371992 (0.029):
gomūtreṇātha kṣāraiśca tathāmlaiḥ sveditāḥ khalu /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597994 (0.055):
śṛṅgāṭī śaṃkhacūrṇaṃ tu gomūtraiḥ sāranālakaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26569907 (0.056):
trikaṇṭakadravaistryahaṃ sahadevyā dravaistryaham // Rrā_1,9.23 // / gomūtraistriphalākvāthe bhāvayecca tryahaṃ tryaham /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27888815 (0.063):
kṣārair gomūtragālitaiḥ Ras_9.17b / kṣārairmūtraiśca vipaced Ras_9.8c
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21396767 (0.064):
tryahaṃ trikaṇṭakarasaiḥ sahadevīdravair dinam / / gomūtraistriphalākvāthairbhāvayecca tryahaṃ tryaham // Āk_2,5.35 //
dvitrivāreṇa śudhyanti rājāvarttādidhātavaḥ // Rcūm_10.57 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402343 (0.0):
nimbudravaiḥ sagomūtraiḥ sakṣāraiḥ sveditāḥ khalu // Āk_2,8.199 // / dvitrivāreṇa śudhyanti rājāvartādidhātavaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930524 (0.0):
nimbudravaiḥ sagomūtraiḥ sakṣāraiḥ sveditāḥ khalu / / dvitrivāreṇa śudhyanti rājāvartādidhātavaḥ // VRrs_3.161 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609902 (0.037):
nimbudravaiḥ sagomūtraiḥ sakṣaraiḥ sveditāḥ khaḷu / / dvitrivāreṇa śudhyanti rājāvartādidhātavaḥ // VRrs_3.151 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488663 (0.060):
gomūtreṇātha kṣāraiśca $ tathāmlaiḥ sveditāḥ khalu & / trivāreṇa viśudhyanti % rājāvartādayo rasāḥ // YRps_5.54 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371994 (0.060):
gomūtreṇātha kṣāraiśca tathāmlaiḥ sveditāḥ khalu / / trivāreṇa viśudhyanti rājāvartādayo rasāḥ // YRps_5.54 //
{rājāvarta:: māraṇa} / bhṛṅgāmbho gandhakopeto rājāvartto vicūrṇitaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402356 (0.013):
luṅgāmbugandhakopeto rājāvarto vicūrṇitaḥ // Āk_2,8.200 // / puṭanāt saptavāreṇa rājāvarto mṛto bhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930547 (0.013):
luṅgāmbugandhakopeto rājāvarto vicūrṇitaḥ / / puṭanātsaptavāreṇa rājāvarto mṛto bhavet // VRrs_3.163 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609922 (0.013):
luṅgāmbugandhakopeto rājāvarto vicūrṇitaḥ / / puṭanātsaptavāreṇa rājāvarto mṛto bhavet // VRrs_3.153 //
puṭanātsaptarātreṇa rājāvartto mṛto bhavet // Rcūm_10.58 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402359 (0.047):
luṅgāmbugandhakopeto rājāvarto vicūrṇitaḥ // Āk_2,8.200 // / puṭanāt saptavāreṇa rājāvarto mṛto bhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930550 (0.047):
luṅgāmbugandhakopeto rājāvarto vicūrṇitaḥ / / puṭanātsaptavāreṇa rājāvarto mṛto bhavet // VRrs_3.163 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609925 (0.047):
luṅgāmbugandhakopeto rājāvarto vicūrṇitaḥ / / puṭanātsaptavāreṇa rājāvarto mṛto bhavet // VRrs_3.153 //
{dhātu (gen.):: śodhana} / sūryāvarttakavajrakandakadalīkoṣātakīśigrukāḥ /
vandhyā nīrakaṇā ghanā nṛpaśamī dhvāṃkṣī kumārī varā /
āsām ekarasena sāmlapuṭanācchudhyanti dhātvādayaḥ /
svedakledavadhānvrajanti ca punardhmātāśca sattvāni te // Rcūm_10.59 //
ayaṃ yogo hi niḥśeṣadhātumalaviśodhanaḥ / / {rājāvarta (?):: sattvapātanam}
kṣāraiśca lavaṇair gehadhūmaguñjāniśāphalaiḥ /
etairyuktāḥ śilāśmānaḥ sattvaṃ muñcantyaśeṣataḥ // Rcūm_10.60 //
{vaikrānta:: phys. properties} / aṣṭāsraś cāṣṭaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402046 (0.0):
vajrābhāve tu vaikrāntaṃ rasavīryādike samam // Āk_2,8.178 // / aṣṭāsraś cāṣṭaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26205859 (0.0):
/ aṣṭāsraś cāṣṭaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925199 (0.0):
[vaikrānta:: parīkṣā:: good quality] / aṣṭāsraś cāṣṭaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606020 (0.0):
atha vaikrāntaḥ - / aṣṭāsraścāṣṭaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488732 (0.0):
dhmāpitaḥ khadirāṃgārair % bhastrikādvitayena ca // YRps_5.58 // / / aṣṭadhāroṣṭhaphalakaḥ $ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372063 (0.0):
dhmāpitaḥ khadirāṃgārair bhastrikādvitayena ca // YRps_5.58 // / / aṣṭadhāroṣṭhaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ /
śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrānta ucyate // Rcūm_10.61 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402050 (0.0):
aṣṭāsraś cāṣṭaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ / / śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrānta ucyate // Āk_2,8.179 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26205863 (0.0):
aṣṭāsraś cāṣṭaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ / / śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrānta ucyate // Rmañj_3.31 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925206 (0.0):
aṣṭāsraś cāṣṭaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ / / śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrānta ucyate // VRrs_2.52 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606025 (0.0):
aṣṭāsraścāṣṭaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ / / śuddhamiśritavarṇaiś ca yukto vaikrānta ucyate // VRrs_2.55 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488738 (0.0):
aṣṭadhāroṣṭhaphalakaḥ $ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ & / śuddhamiśritavarṇaiśca % yukto vaikrāṃta ucyate // YRps_5.59 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372069 (0.0):
aṣṭadhāroṣṭhaphalakaḥ ṣaṭkoṇo masṛṇo guruḥ / / śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrāṃta ucyate // YRps_5.59 //
{vaikrānta:: subtypes:: colour} / śveto raktaśca pītaśca nīlaḥ pārāvatacchaviḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402025 (0.0):
gonāsaṃ kṣudrakuliśaṃ cūrṇavajraṃ ca gonasam / / śveto raktaśca pītaśca nīlaḥ pārāvatacchaviḥ // Āk_2,8.177 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26205873 (0.0):
śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrānta ucyate // Rmañj_3.31 // / śveto raktaśca pītaśca nīlaḥ pārāvatacchaviḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925215 (0.0):
śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrānta ucyate // VRrs_2.52 // / [vaikrānta:: subtypes:: colour]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925315 (0.0):
vikṛntayati lohāni tena vaikrāntakaḥ smṛtaḥ // VRrs_2.58 // / [vaikrānta:: subtypes:: colour]
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488744 (0.009):
śuddhamiśritavarṇaiśca % yukto vaikrāṃta ucyate // YRps_5.59 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372075 (0.009):
śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrāṃta ucyate // YRps_5.59 // /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27818428 (0.023):
vikṛntayati lohāni % tena vaikrāntakaḥ smṛtaḥ // Ras_6.126 // / śvetaḥ pītastathā rakto $ nīlaḥ pārāvataprabhaḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11791793 (0.023):
vikṛntayati lohāni tena vaikrāntakaḥ smṛtaḥ // Ras_6.126 // / śvetaḥ pītastathā rakto nīlaḥ pārāvataprabhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606115 (0.031):
vikṛntayati lohāni tena vaikrāntakaḥ smṛtaḥ // VRrs_2.61 // / śvetaḥ pītastathā rakto nīlaḥ pārāvataprabhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606032 (0.038):
śuddhamiśritavarṇaiś ca yukto vaikrānta ucyate // VRrs_2.55 // / śveto raktaś ca pītaś ca nīlaḥ pārāpatacchaviḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4464028 (0.040):
vyatyāsānnaiva phaladaṃ puṃvajreṇa vinā kvacit // Rcūm_12.23 // / {vajra:: subtypes:: colour}
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2481383 (0.041):
prācyāṃ yāmyāṃ pratīcyāṃ ca % kauberyāṃ ca diśi kramāt // YRps_1.19 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22364719 (0.041):
prācyāṃ yāmyāṃ pratīcyāṃ ca kauberyāṃ ca diśi kramāt // YRps_1.19 // /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4459370 (0.042):
dehalohakaraṃ tattu sarvarogaharaṃ param // Rcūm_10.8 // / {abhra:: subtypes:: colour}
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2481363 (0.045):
kṣatriyo vaiśyaśūdrau ca % caturṇāṃ jāyate khalu // YRps_1.18 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22364699 (0.045):
kṣatriyo vaiśyaśūdrau ca caturṇāṃ jāyate khalu // YRps_1.18 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22373658 (0.047):
śilāyāḥ satvavat sattvam añjanānāṃ ca pātayet // YRps_6.27 // /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4461711 (0.050):
uktā budhairuparasāśca rasāyanāste tairbaddhapāradavaro na rasāyanaḥ syāt / // Rcūm_11.1 // / {sulfur:: subtypes}
śyāmalaḥ kṛṣṇavarṇaśca karburaścāṣṭadhā hi saḥ // Rcūm_10.62 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402027 (0.0):
śveto raktaśca pītaśca nīlaḥ pārāvatacchaviḥ // Āk_2,8.177 // / śyāmalaḥ kṛṣṇavarṇaśca karburaścāṣṭadhā hi sa /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26205876 (0.0):
śveto raktaśca pītaśca nīlaḥ pārāvatacchaviḥ / / śyāmalaḥ kṛṣṇavarṇaśca karburaścāṣṭadhā hi saḥ // Rmañj_3.32 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925222 (1.788):
śveto raktaśca pītaśca nīlaḥ pārāpatacchaviḥ / / śyāmalaḥ kṛṣṇavarṇaśca karburaścāṣṭadhā hi saḥ // VRrs_2.53 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606037 (1.788):
śveto raktaś ca pītaś ca nīlaḥ pārāpatacchaviḥ / / śyāmalaḥ kṛṣṇavarṇaś ca karburaścāṣṭadhā hi saḥ // VRrs_2.56 //
{vaikrānta:: medic. properties} / āyuḥpradaśca balavarṇakaro'tivṛṣyaḥ prajñāpradaḥ sakaladoṣagadāpahārī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402250 (0.0):
saptāhaṃ svedayettasminvaikrāntaṃ dravatāṃ vrajet / / āyuḥpradaśca balavarṇakaro'tivṛṣyaḥ prajñāpradaḥ sakaladoṣamadāpahārī /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925237 (0.0):
śyāmalaḥ kṛṣṇavarṇaśca karburaścāṣṭadhā hi saḥ // VRrs_2.53 // / [vaikrānta:: medic. properties]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606051 (0.0):
śyāmalaḥ kṛṣṇavarṇaś ca karburaścāṣṭadhā hi saḥ // VRrs_2.56 // / āyuḥpradaś ca balavarṇakaro 'tivṛṣyaḥ /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26205900 (0.027):
āyuḥpradaḥ sakalabandhakaro 'tivṛṣyaḥ prajñāpradaḥ sakalarogasamūlahārī /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488779 (0.038):
gandhanimbūrasairmardyaḥ % puṭito mriyate dhruvam // YRps_5.61 // / / āyuḥpradastridoṣaghno $ vṛṣyaḥ prāṇapradaḥ sadā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372110 (0.038):
gandhanimbūrasairmardyaḥ puṭito mriyate dhruvam // YRps_5.61 // / / āyuḥpradastridoṣaghno vṛṣyaḥ prāṇapradaḥ sadā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931323 (0.046):
nyāyo 'yaṃ bhairaveṇoktaḥ padārtheṣvakhileṣvapi // VRrs_4.32 // / [vajra:: medic. properties] / āyuḥpradaṃ jhaṭiti sadguṇadaṃ ca vṛṣyaṃ doṣatrayapraśamanam
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24577033 (0.050):
tārasya rañjako nāgo vātapittakaphāpahaḥ // RCint_6.83 // / / āyuḥpradātā balavīryakartā rogāpahartā kadanasya kartā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3932948 (0.053):
svarṇādilohapatrāṇāṃ śuddhireṣā praśasyate // VRrs_5.29 // / [silver:: aśuddha:: medic. properties] / āyuḥ śukraṃ balaṃ hanti tāpaviḍbandharogakṛt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3932209 (0.056):
raseṃdravedhasaṃjātaṃ svarṇaṃ pañcavidhaṃ smṛtam // VRrs_5.2 // / [gold:: medic. properties] / āyurlakṣmīprabhādhīsmṛtikaramakhilavyādhividhvaṃsi puṇyaṃ
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4463830 (0.062):
nirbhāraṃ śubhravarṇaṃ ca pravālaṃ neṣyate'ṣṭadhā // Rcūm_12.12 // / {coral:: medic. properties}
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4461406 (0.064):
pāṣāṇabahulaḥ proktastāpyākhyo'sau guṇālpakaḥ // Rcūm_10.130 // / {mākṣika:: medic. properties}
dīptāgnikṛt pavisamānaguṇas tarasvī vaikrāntakaḥ khalu vapurbalalohakārī
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402253 (0.0):
āyuḥpradaśca balavarṇakaro'tivṛṣyaḥ prajñāpradaḥ sakaladoṣamadāpahārī / / dīptāgnikṛt pavisamānaguṇastarasvī vaikrāntakaḥ khalu vapurbalalohakārī //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26205916 (0.0):
āyuḥpradaḥ sakalabandhakaro 'tivṛṣyaḥ prajñāpradaḥ sakalarogasamūlahārī / / dīptāgnikṛt pavisamānaguṇas tarasvī vaikrāntakaḥ khalu vapurbalalohakārī
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925242 (0.0):
āyuḥpradaśca balavarṇakaro 'tivṛṣyaḥ prajñāpradaḥ sakaladoṣagadāpahārī / / dīptāgnikṛt pavisamānaguṇastarasvī vaikrāntakaḥ khalu vapurbalalohakārī //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925249 (0.0):
dīptāgnikṛt pavisamānaguṇastarasvī vaikrāntakaḥ khalu vapurbalalohakārī //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606056 (0.0):
prajñāpradaḥ sakaladoṣagadāpahārī / / dīptāgnikṛtpavisamānaguṇastarasvī /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606063 (0.0):
dīptāgnikṛtpavisamānaguṇastarasvī / / vaikrāntakaḥ khalu vapurbalalohakārī // VRrs_2.57 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402262 (0.037):
dīptāgnikṛt pavisamānaguṇastarasvī vaikrāntakaḥ khalu vapurbalalohakārī // /
// Rcūm_10.63 // / rasāyaneṣu sarveṣu pūrvagaṇyaḥ pratāpavān /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925255 (0.0):
dīptāgnikṛt pavisamānaguṇastarasvī vaikrāntakaḥ khalu vapurbalalohakārī // / VRrs_2.54 // / rasāyaneṣu sarveṣu pūrvagaṇyaḥ pratāpavān /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606069 (0.0):
vaikrāntakaḥ khalu vapurbalalohakārī // VRrs_2.57 // / rasāyaneṣu sarveṣu pūrvagaṇyaḥ pratāpavān /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488797 (0.047):
vegaprado vīryakartā % prajñāvarṇau karoti hi // YRps_5.62 // / rasāyaneṣu sarveṣu $ pūrvagaṇyastu rogahā &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372128 (0.047):
vegaprado vīryakartā prajñāvarṇau karoti hi // YRps_5.62 // / rasāyaneṣu sarveṣu pūrvagaṇyastu rogahā /
vajrasthāne niyoktavyo vaikrāntaḥ sarvarogahā // Rcūm_10.64 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925262 (0.0):
rasāyaneṣu sarveṣu pūrvagaṇyaḥ pratāpavān / / vajrasthāne niyoktavyo vaikrāntaḥ sarvadoṣahā // VRrs_2.55 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606074 (0.0):
rasāyaneṣu sarveṣu pūrvagaṇyaḥ pratāpavān / / vajrasthāne niyoktavyo vaikrāntaḥ sarvadoṣahā // VRrs_2.58 //
{vaikrānta:: śodhana} / kulatthakvāthasaṃsvinno vaikrāntaḥ pariśudhyati /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925403 (0.0):
amleṣu mūtreṣu kulattharambhānīre 'thavā kodravavāripakvāḥ // VRrs_2.63 // / [vaikrānta:: śodhana] / kulatthakvāthasaṃsvinno vaikrāntaḥ pariśudhyati /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606199 (0.021):
amleṣu mūtreṣu kulattharambhānīre 'thavā kodravavāripakvāḥ // VRrs_2.67 // / kulatthakvāthasaṃsvinno vaikrāntaḥ pariśudhyati /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402055 (0.038):
śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrānta ucyate // Āk_2,8.179 // / kulutthakvāthasaṃsvinno vaikrāntaḥ pariśudhyati /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488757 (0.062):
karbūraḥ śyāmavarṇaśca % vaikrāṃtaścāṣṭadhā smṛtaḥ // YRps_5.60 // / / kvāthe kulatthaje svinno $ vaikrāṃtaḥ śudhyati dhruvam &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372088 (0.062):
karbūraḥ śyāmavarṇaśca vaikrāṃtaścāṣṭadhā smṛtaḥ // YRps_5.60 // / / kvāthe kulatthaje svinno vaikrāṃtaḥ śudhyati dhruvam /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4464120 (0.064):
bhairavastu punaḥ prāha doṣo doṣe'sti sarvathā // Rcūm_12.28 // / {vajra:: śodhana} / kulatthakvāthake svinnaṃ kodravakvathitena vā /
{vaikrānta:: māraṇa} / mriyate'ṣṭapuṭair gandhanimbūkadravasaṃyutaḥ // Rcūm_10.65 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925405 (0.0):
kulatthakvāthasaṃsvinno vaikrāntaḥ pariśudhyati / / [vaikrānta:: māraṇa]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925413 (1.192):
kulatthakvāthasaṃsvinno vaikrāntaḥ pariśudhyati / / [vaikrānta:: māraṇa] / mriyate 'ṣṭapuṭair gandhanimbukadravasaṃyutaḥ // VRrs_2.64 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606207 (0.047):
kulatthakvāthasaṃsvinno vaikrāntaḥ pariśudhyati / / mriyate 'ṣṭapuṭairgandhanimbukadravasaṃyutaḥ // VRrs_2.68 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402188 (0.052):
/ mriyate 'ṣṭapuṭairgandhanimbukadravasaṃyutaḥ // Āk_2,8.189 //
{vaikrānta:: sattvapātana} / sattvapātanayogena marditaśca vaṭīkṛtaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925482 (0.0):
tatraiva patate sattvaṃ vaikrāntasya na saṃśayaḥ // VRrs_2.68 // / [vaikrānta:: sattvapātana]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606270 (0.0):
tatraiva patate sattvaṃ vaikrāntasya na saṃśayaḥ / / sattvapātanayogena marditaś ca vaṭīkṛtaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402197 (0.020):
mriyate 'ṣṭapuṭairgandhanimbukadravasaṃyutaḥ // Āk_2,8.189 // / sattvapātanayogena marditaśca vaṭīkṛtaḥ /
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 26995435 (0.045):
/ atha khāparasattvapātanavidhiḥ
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 26995648 (0.059):
/ atha manaḥśilāsattvapātanavidhiḥ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925432 (0.060):
bhasmībhūtaṃ tu vaikrāntaṃ vajrasthāne niyojayet // VRrs_2.65 // / [vaikrānta:: sattvapātana]
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488810 (0.060):
vajravad guṇakārī ca % vaikrāṃto rasabandhakaḥ // YRps_5.63 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372141 (0.060):
vajravad guṇakārī ca vaikrāṃto rasabandhakaḥ // YRps_5.63 // /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925412 (0.061):
mriyate 'ṣṭapuṭair gandhanimbukadravasaṃyutaḥ // VRrs_2.64 // / [vaikrānta:: māraṇa]
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462921 (0.063):
kaṅkuṣṭhaṃ śuddhimāyāti tridhā śreṣṭhāmbubhāvitam // Rcūm_11.74 // / {kaṅkuṣṭha:: sattva:: pātana} / sattvākarṣo'sya na prokto yasmātsattvamayaṃ hi tat /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460481 (0.064):
nirudhya mūṣikāmadhye mriyate kaukkuṭaiḥ puṭaiḥ // Rcūm_10.76 // / {sasyaka:: sattvapātana} / nimbudravālpaṭaṅkābhyāṃ mūṣāmadhye nirudhya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3927252 (0.064):
evaṃ tricaturairvāraiḥ sarvaṃ sattvaṃ viniḥsaret // VRrs_2.153 // / [rasaka:: sattvapātana]
mūṣāstho ghaṭikādhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet // Rcūm_10.66 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925490 (0.0):
sattvapātanayogena marditaśca vaṭīkṛtaḥ / / mūṣāstho ghaṭikādhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet // VRrs_2.69 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606276 (0.0):
sattvapātanayogena marditaś ca vaṭīkṛtaḥ / / mūṣāstho ghaṭikādhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet // VRrs_2.73 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402204 (0.024):
mūṣāyāṃ ghaṭikāṃ dhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet // Āk_2,8.190 //
{vaikrānta:: formulation} / bhasmatvaṃ samupāgato vikṛtako hemnā mṛtenānvitaḥ pādāṃśena
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925503 (0.0):
mūṣāstho ghaṭikādhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet // VRrs_2.69 // / [vaikrānta:: formulations]
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460325 (0.024):
uraḥkṣatamukhān rogāñjayeddehakṛt // Rcūm_10.67 // / {vaikrānta:: formulation}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606280 (0.063):
mūṣāstho ghaṭikādhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet // VRrs_2.73 // / bhasmatvaṃ samupāgato vikṛtako hemnā mṛtenānvitaḥ pādāṃśena
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3935720 (0.064):
[tin:: formulations] / vaṃgabhasmasamaṃ kāntaṃ vyomabhasma ca tatsamam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936259 (0.064):
[lead:: formulations] / evaṃ nāgodbhavaṃ bhasma tāpyabhasmārdhabhāgikam /
kaṇājyavellasahito vallonmitaḥ sevitaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925508 (0.0):
bhasmatvaṃ samupāgato vikṛtako hemnā mṛtenānvitaḥ pādāṃśena / kaṇājyavellasahito guñjāmitaḥ sevitaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606292 (0.048):
kaṇājyavellasahito guñjāmitaḥ sevitaḥ / / yakṣmāṇaṃ jaraṇaṃ ca pāṇḍugudajaṃ śvāsaṃ ca kāsāmayaṃ duṣṭāṃ ca
yakṣmāṇaṃ kṣaraṇaṃ ca pāṇḍugudajaṃ śvāsaṃ ca kāsāmayaṃ duṣṭāṃ ca grahaṇīm
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925520 (0.0):
kaṇājyavellasahito guñjāmitaḥ sevitaḥ / / yakṣmāṇaṃ jaraṇaṃ ca pāṇḍugudajaṃ śvāsaṃ ca kāsāmayaṃ duṣṭāṃ ca grahaṇīm
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606304 (0.0):
kaṇājyavellasahito guñjāmitaḥ sevitaḥ / / yakṣmāṇaṃ jaraṇaṃ ca pāṇḍugudajaṃ śvāsaṃ ca kāsāmayaṃ duṣṭāṃ ca
uraḥkṣatamukhān rogāñjayeddehakṛt // Rcūm_10.67 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925526 (0.0):
yakṣmāṇaṃ jaraṇaṃ ca pāṇḍugudajaṃ śvāsaṃ ca kāsāmayaṃ duṣṭāṃ ca grahaṇīm / uraḥkṣatamukhān rogāñjayed dehakṛt // VRrs_2.70 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606308 (0.0):
yakṣmāṇaṃ jaraṇaṃ ca pāṇḍugudajaṃ śvāsaṃ ca kāsāmayaṃ duṣṭāṃ ca / grahaṇīmuraḥkṣatamukhānrogāñjayyeddehakṛt // VRrs_2.74 //
{vaikrānta:: formulation} / sūtabhasmārdhasaṃyuktaṃ nīlavaikrāntabhasmakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925535 (0.0):
uraḥkṣatamukhān rogāñjayed dehakṛt // VRrs_2.70 // / sūtabhasmārdhasaṃyuktaṃ nīlavaikrāntabhasmakaṃ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606319 (1.192):
grahaṇīmuraḥkṣatamukhānrogāñjayyeddehakṛt // VRrs_2.74 // / sūtabhasmārdhasaṃyuktaṃ nīlavaikrāntabhasmakaṃ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460287 (0.024):
mūṣāstho ghaṭikādhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet // Rcūm_10.66 // / {vaikrānta:: formulation}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925493 (0.042):
mūṣāstho ghaṭikādhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet // VRrs_2.69 // / [vaikrānta:: formulations] / bhasmatvaṃ samupāgato vikṛtako hemnā mṛtenānvitaḥ pādāṃśena
mṛtābhrasattvamubhayostulitaṃ parimarditam // Rcūm_10.68 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925542 (0.0):
sūtabhasmārdhasaṃyuktaṃ nīlavaikrāntabhasmakaṃ / / mṛtābhrasattvamubhayostulitaṃ parimarditam // VRrs_2.71 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606326 (0.0):
sūtabhasmārdhasaṃyuktaṃ nīlavaikrāntabhasmakaṃ / / mṛtābhrasattvamubhayostulitaṃ parimarditam // VRrs_2.75 //
kṣaudrājyasaṃsṛtaṃ prātaḥ guñjāmātraṃ niṣevitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925546 (0.044):
mṛtābhrasattvamubhayostulitaṃ parimarditam // VRrs_2.71 // / kṣaudrājyasaṃyutaṃ prātarguñjāmātraṃ niṣevitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606328 (0.049):
mṛtābhrasattvamubhayostulitaṃ parimarditam // VRrs_2.75 // / kṣaudrājyasaṃyutaṃ prātarguñjāmātraṃ niṣevitam /
rasāyanavidhānena jīveccandrārkatārakam // Rcūm_10.69 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26583684 (0.042):
saptāhādvajrakāyaḥ syājjīveccandrārkatārakam // Rrā_2,8.23 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27830003 (0.046):
nīlakuñcitakeśaśca % jīveccandrārkatārakam // Ras_12.317 // / pāradaṃ haritālaṃ ca $ śilā mākṣikameva ca &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11803368 (0.046):
nīlakuñcitakeśaśca jīveccandrārkatārakam // Ras_12.317 // / pāradaṃ haritālaṃ ca śilā mākṣikameva ca /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27891179 (0.051):
jīvanmuktisvarūpaṃ tu Ras_1.17a / jīveccandrārkatārakam Ras_12.265b
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21379013 (0.059):
nīlakuñcitakeśaśca jīveccandrārkatārakam // Āk_1,23.518 // / pāradaṃ haritālaṃ ca śilāṃ mākṣikameva ca /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577976 (0.061):
bālo nibiḍasaṃdhiś ca jīvec candrārkatārakam // Rrā_2,4.6 // / mahārasāyanaṃ divyaṃ kāminīśatatoṣakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26579322 (0.061):
dvipalaṃ varṣaparyantaṃ jīveccandrārkatārakam // Rrā_2,4.89 //
tattadrogānupānena yavamātraṃ niṣevitam /
nihanti sakalānrogāndustarānanyabheṣajaiḥ // Rcūm_10.70 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925552 (0.038):
kṣaudrājyasaṃyutaṃ prātarguñjāmātraṃ niṣevitam / / nihanti sakalānrogāndurjayānanyabheṣajaiḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4465555 (0.049):
nihanti sakalānrogānguñjāmātraṃ niṣevitam /
trisaptadivasair nḥṇāṃ gaṅgāmbha iva pātakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606344 (0.028):
triḥsaptadivasairn.Rṇāṃ gaṅgāmbha iva pātakam // VRrs_2.76 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925559 (0.041):
triḥsaptadivasair nṝṇāṃ gaṅgāmbha iva pātakam // VRrs_2.72 //
{sasyaka:: myth. origin} / pītvā hālāhalaṃ vāntaṃ pītāmṛtagarutmatā // Rcūm_10.71 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926577 (0.0):
naitasya māraṇaṃ sattvapātanaṃ vihitaṃ budhaiḥ // VRrs_2.118 // / [sasyaka:: myth. origin] / pītvā hālāhalaṃ vāntaṃ pītāmṛtagarutmatā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607108 (0.042):
atha sasyakaḥ - / pītvā hālāhalaṃ vāntaṃ pītāmṛtagarutmatā /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488879 (0.057):
/ sadyo hālāhalaṃ pītam $ amṛtaṃ garuḍena ca &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372210 (0.057):
/ sadyo hālāhalaṃ pītam amṛtaṃ garuḍena ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925562 (0.063):
triḥsaptadivasair nṝṇāṃ gaṅgāmbha iva pātakam // VRrs_2.72 // / [mākṣika:: myth. origin]
viṣeṇāmṛtayuktena girau ca marutāhvaye /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926578 (0.058):
pītvā hālāhalaṃ vāntaṃ pītāmṛtagarutmatā / / viṣeṇāmṛtayuktena girau marakatāhvaye /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607109 (0.058):
pītvā hālāhalaṃ vāntaṃ pītāmṛtagarutmatā / / viṣeṇāmṛtayuktena girau marakatāhvaye // VRrs_2.126 //
tadvāntaṃ hi ghanībhūtaṃ saṃjātaṃ sasyakaṃ khalu // Rcūm_10.72 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926588 (0.0):
viṣeṇāmṛtayuktena girau marakatāhvaye / / tadvāntaṃ hi ghanībhūtaṃ saṃjātaṃ sasyakaṃ khalu // VRrs_2.119 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607117 (0.008):
viṣeṇāmṛtayuktena girau marakatāhvaye // VRrs_2.126 // / tadvāntaṃ hi ghanībhūtaṃ saṃjātaṃ sasyakaṃ khalu /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488896 (0.050):
sudhāyukte viṣe vānte % parvate marutāhvaye // YRps_5.68 // / ghanībhūtaṃ ca saṃjātaṃ $ sasyakaṃ khalu kathyate &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372227 (0.050):
sudhāyukte viṣe vānte parvate marutāhvaye // YRps_5.68 // / ghanībhūtaṃ ca saṃjātaṃ sasyakaṃ khalu kathyate /
{sasya:: parīkṣā:: good quality} / mayūrakaṇṭhasacchāyaṃ bhārāḍhyamatiśasyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926598 (0.0):
tadvāntaṃ hi ghanībhūtaṃ saṃjātaṃ sasyakaṃ khalu // VRrs_2.119 // / [sasyaka:: parīkṣā:: good quality]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607125 (1.192):
tadvāntaṃ hi ghanībhūtaṃ saṃjātaṃ sasyakaṃ khalu / / mayūrakaṇṭhasacchāyaṃ bhārāḍhyamatiśasyate // VRrs_2.127 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488898 (0.056):
ghanībhūtaṃ ca saṃjātaṃ $ sasyakaṃ khalu kathyate & /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372229 (0.056):
ghanībhūtaṃ ca saṃjātaṃ sasyakaṃ khalu kathyate / /
viṣaṃ dravyayutaṃ yadvad dravyādhikaguṇaṃ bhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926608 (1.192):
dravyaṃ viṣayutaṃ yattaddravyādhikaguṇaṃ bhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607135 (1.192):
dravyaṃ viṣayutaṃ yattaddravyādhikaguṇaṃ bhavet / / hālāhalaṃ sudhāyuktaṃ sudhādhikaguṇaṃ tathā // VRrs_2.128 //
hālāhalaṃ sudhāyuktaṃ sudhādhikaguṇaṃ tathā // Rcūm_10.73 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926612 (0.0):
dravyaṃ viṣayutaṃ yattaddravyādhikaguṇaṃ bhavet / / hālāhalaṃ sudhāyuktaṃ sudhādhikaguṇaṃ tathā // VRrs_2.121 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607140 (0.0):
dravyaṃ viṣayutaṃ yattaddravyādhikaguṇaṃ bhavet / / hālāhalaṃ sudhāyuktaṃ sudhādhikaguṇaṃ tathā // VRrs_2.128 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21140396 (0.015):
sudhādhikaguṇaṃ tathā YRps_5.73d / sudhāyuktaṃ viṣaṃ yena YRps_5.73c
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488964 (0.050):
sudhāyuktaṃ viṣaṃ yena % sudhādhikaguṇaṃ tathā // YRps_5.73 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372295 (0.050):
sudhāyuktaṃ viṣaṃ yena sudhādhikaguṇaṃ tathā // YRps_5.73 //
{sasyaka:: medic. properties} / niḥśeṣadoṣaviṣahṛd gudaśūlaśūladuṣṭāmlapittakavibandhaharaṃ hitaṃ ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926621 (0.018):
hālāhalaṃ sudhāyuktaṃ sudhādhikaguṇaṃ tathā // VRrs_2.121 // / [mayūratuttha:: medic. properties]
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488965 (0.052):
sudhāyuktaṃ viṣaṃ yena % sudhādhikaguṇaṃ tathā // YRps_5.73 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372296 (0.052):
sudhāyuktaṃ viṣaṃ yena sudhādhikaguṇaṃ tathā // YRps_5.73 // /
rāsāyanaṃ vamanarekakaraṃ garaghnaṃ śvitrāpahaṃ gaditamatra mayūratuttham
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926641 (0.0):
niḥśeṣadoṣaviṣahṛdgadaśūlamūlakuṣṭhāmlapaittikavibandhaharaṃ paraṃ ca / / rasāyanaṃ vamanarekakaraṃ garaghnaṃ śvitrāpahaṃ gaditamatra mayūratuttham
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607164 (0.009):
rasāyanaṃ vamanarekakaraṃ garaghnaṃ śvitrāpahaṃ gaditamatra mayūratuttham / // VRrs_2.129 //
// Rcūm_10.74 // / {sasyaka/tuttha:: śodhana} / dolāyantreṇa susvinnaṃ sasyakaṃ praharatrayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926662 (5.960):
snehavargeṇa saṃsiktaṃ saptavāramadūṣitam / / dolāyantreṇa susvinnaṃ sasyakaṃ praharatrayam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607184 (0.035):
snehavargeṇa saṃsiktaṃ saptavāramadūṣitam // VRrs_2.130 // / dolāyantreṇa susvinnaṃ sasyakaṃ praharatrayam /
nṛmahiṣyajagomūtraiḥ śudhyatyevaṃ ca sasyakam // Rcūm_10.75 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488922 (0.031):
dolāyantreṇa yāmau dvau % śudhyatyeva hi sasyakam // YRps_5.70 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372253 (0.031):
dolāyantreṇa yāmau dvau śudhyatyeva hi sasyakam // YRps_5.70 // /
{sasyaka:: māraṇa} / lakucadravagandhāśmaṭaṅkaṇena samanvitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926679 (0.025):
[tutthakharpara:: māraṇa] / lakucadrāvagandhāśmaṭaṅkaṇena samanvitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607198 (0.026):
gomahiṣyājamūtreṣu śuddhyate pañcakharparam // VRrs_2.131 // / lakucadrāvagandhāśmaṭaṅkaṇena samanvitam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488925 (0.030):
dolāyantreṇa yāmau dvau % śudhyatyeva hi sasyakam // YRps_5.70 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372256 (0.030):
dolāyantreṇa yāmau dvau śudhyatyeva hi sasyakam // YRps_5.70 // /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4466512 (0.061):
svacchaṃ saṃśodhitaṃ rūpyaṃ yojanīyaṃ rasādiṣu // Rcūm_14.33 // / {silver:: māraṇa} / lakucadravasūtābhyāṃ tārapiṣṭīṃ prakalpayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3933071 (0.062):
na bhavediti // VRrsBo_5.33;3 / [silver:: māraṇa] / lakucadravasūtābhyāṃ tārapatraṃ pralepayet /
nirudhya mūṣikāmadhye mriyate kaukkuṭaiḥ puṭaiḥ // Rcūm_10.76 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926685 (0.0):
lakucadrāvagandhāśmaṭaṅkaṇena samanvitam / / nirudhya mūṣikāmadhye mriyate kaukkuṭaiḥ puṭaiḥ // VRrs_2.125 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607201 (0.0):
lakucadrāvagandhāśmaṭaṅkaṇena samanvitam / / nirudhya mūṣikāmadhye mriyate kaukvuṭaiḥ puṭaiḥ // VRrs_2.132 //
{sasyaka:: sattvapātana} / nimbudravālpaṭaṅkābhyāṃ mūṣāmadhye nirudhya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926726 (0.0):
indragopākṛti caiva sattvaṃ bhavati śobhanam // VRrs_2.127 // / [kharpara:: sattvapātana] / nimbudravālpaṭaṅkābhyāṃ mūṣāmadhye nirudhya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607239 (0.0):
indragopākṛti caiva sattvaṃ bhavati śobhanam // VRrs_2.134 // / nimbudravālpaṭaṅkābhyāṃ mūṣāmadhye nirudhya ca /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926687 (0.050):
nirudhya mūṣikāmadhye mriyate kaukkuṭaiḥ puṭaiḥ // VRrs_2.125 // / [kharpara:: sattvapātana]
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460268 (0.064):
mriyate'ṣṭapuṭair gandhanimbūkadravasaṃyutaḥ // Rcūm_10.65 // / {vaikrānta:: sattvapātana}
tāmrarūpaṃ paridhmātaṃ sattvaṃ muñcati sasyakam // Rcūm_10.77 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926733 (0.0):
nimbudravālpaṭaṅkābhyāṃ mūṣāmadhye nirudhya ca / / tāmrarūpaṃ paridhmātaṃ sattvaṃ muñcati sasyakam // VRrs_2.128 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607245 (0.0):
nimbudravālpaṭaṅkābhyāṃ mūṣāmadhye nirudhya ca / / tāmrarūpaṃ paridhmātaṃ sattvaṃ muñcati sasyakam // VRrs_2.135 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2488947 (0.021):
dhmātaṃ ca tāmrarūpaṃ hi % sattvaṃ muñcati sasyakam // YRps_5.72 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372278 (0.021):
dhmātaṃ ca tāmrarūpaṃ hi sattvaṃ muñcati sasyakam // YRps_5.72 //
{sasyaka:: sattvapātana} / śuddhaṃ sasyaṃ śikhikrāntaṃ pūrvabheṣajasaṃyutam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926736 (0.044):
tāmrarūpaṃ paridhmātaṃ sattvaṃ muñcati sasyakam // VRrs_2.128 // / [kharpara:: sattvapātana]
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604927 (0.063):
dhamanānmuñcate sattvaṃ krāmakaṃ koṣṭhiyaṃtrake // Rrā_3,13.72 // / {sasyaka:: sattva:: pātana} / sasyakaṃ cūrṇitaṃ bhāvyaṃ dinaṃ śaśakaraktakaiḥ /
nalikādhmānayogena sattvaṃ muñcati niścitam // Rcūm_10.78 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3928516 (0.043):
kṣārāmlair marditā dhmātā sattvaṃ muñcati niścitam // VRrs_3.68 // / [tuvarī:: sattvapātana]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926749 (0.054):
nānāvidhānayogena sattvaṃ muñcati niścitam // VRrs_2.129 // / sattvametatsamādāya kharabhūnāgasattvabhuk /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607259 (0.054):
nānāvidhānayogena sattvaṃ muñcati niścitam // VRrs_2.136 // / sattvametatsamādāya kharabhūnāgasattvabhuk /
{sasyaka:: sattva:: ring} / sattvametatsamādāya varabhūnāgasattvayuk /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4469230 (0.064):
dvitrimūṣāsu caikasyāṃ sattvaṃ bhavati niścitam // Rcūm_14.190 // / {bhūnāga:: sattva:: pātana}
tanmudrikā kṛtasparśā śūlaghnī tatkṣaṇādbhavet // Rcūm_10.79 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926767 (0.0):
tanmudrikā kṛtasparśā śūlaghnī tatkṣaṇād bhavet // VRrs_2.130 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607276 (0.0):
tanmudrikā kṛtasparśā śūlaghnī tatkṣanādbhavet // VRrs_2.137 //
carācaraṃ viṣaṃ bhūtaṃ ḍākinīṃ dṛggataṃ jayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926767 (0.038):
tanmudrikā kṛtasparśā śūlaghnī tatkṣaṇād bhavet // VRrs_2.130 // / carācaraṃ viṣaṃ bhūtaḍākinīdṛggataṃ jayet /
rāmavat somasenānī mudriketi tathākṣaram // Rcūm_10.80 //
mudrikeyaṃ vidhātavyā dṛṣṭapratyayakārikā / / himālayottare pārśve aśvakarṇo mahādrumaḥ // Rcūm_10.81 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926787 (0.0):
himālayottare pārśve aśvakarṇo mahādrumaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607300 (0.0):
himālayottare pārśve aśvakarṇo mahādrumaḥ // VRrs_2.139 //
tatra śūlaṃ samutpannaṃ tatraiva nidhanaṃ gataḥ / / mantreṇānena mudrāmbho nipītaṃ saptamantritam // Rcūm_10.82 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926801 (0.0):
tatra śūlaṃ samutpannaṃ tatraiva vilayaṃ gatam // VRrs_2.132 // / mantreṇānena mudrāmbho nipītaṃ saptamantritam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607311 (0.0):
tatra śūlaṃ samutpannaṃ tatraiva vilayaṃ gatam / / mantreṇānena mudrāmbho nipītaṃ saptamantritam // VRrs_2.140 //
sadyaḥ śūlaharaṃ proktam iti bhālukibhāṣitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926807 (0.0):
mantreṇānena mudrāmbho nipītaṃ saptamantritam / / sadyaḥ śūlaharaṃ proktamiti bhālukibhāṣitam // VRrs_2.133 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607318 (0.0):
mantreṇānena mudrāmbho nipītaṃ saptamantritam // VRrs_2.140 // / sadyaḥ śūlaharaṃ proktamiti bhālukibhāṣitam /
anayā mudrayā taptaṃ tailamagnau suniścitam // Rcūm_10.83 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926812 (0.0):
sadyaḥ śūlaharaṃ proktamiti bhālukibhāṣitam // VRrs_2.133 // / anayā mudrayā taptaṃ tailamagnau suniścitam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607324 (0.0):
sadyaḥ śūlaharaṃ proktamiti bhālukibhāṣitam / / anayā mudrayā taptaṃ tailamagnau suniścitam // VRrs_2.141 //
lepitaṃ hanti vegena śūlaṃ yatra kvacidbhavam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607330 (0.010):
anayā mudrayā taptaṃ tailamagnau suniścitam // VRrs_2.141 // / lepitaṃ hanti vegena śūlaṃ yatra kvacidbhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926819 (0.039):
anayā mudrayā taptaṃ tailamagnau suniścitam / / lepitaṃ hanti vegena śūlaṃ yatra kvacidbhavet /
sadyaḥ sūtikaraṃ nāryāḥ sadyo netrarujāpaham // Rcūm_10.84 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926826 (0.0):
lepitaṃ hanti vegena śūlaṃ yatra kvacidbhavet / / sadyaḥ sūtikaraṃ nāryāḥ sadyo netrarujāpaham // VRrs_2.134 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607338 (0.0):
lepitaṃ hanti vegena śūlaṃ yatra kvacidbhavet / / sadyaḥ sūtikaraṃ nāryāḥ sadyo netrarujāpaham // VRrs_2.142 //
{vimala:: subtypes} / vimalastrividhaḥ prokto hemādyastārapūrvakaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402477 (0.0):
bāṇasaṃkhyābhidhaṃ śastaṃ tārahema dvidhākṛtaḥ // Āk_2,8.209 // / vimalastrividhaḥ prokto hemādyastārapūrvikaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925886 (0.0):
marditaṃ tasya vāpena sattvaṃ mākṣīkajaṃ dravet // VRrs_2.88 // / [vimala:: subtypes] / vimalastrividhaḥ prokto hemādyastārapūrvakaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606635 (0.0):
atha vimalaḥ - / vimalastrividhaḥ prokto hemādyastārapūrvakaḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460634 (0.028):
marutpittaharo vṛṣyo vimalo'tirasāyanaḥ // Rcūm_10.86 // / {vimala:: subtypes:: use}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925940 (0.037):
marutpittaharo vṛṣyo vimalo 'tirasāyanaḥ // VRrs_2.90 // / [vimala:: subtypes:: use]
tṛtīyaḥ kāṃsyavimalastattatkāntyā sa lakṣyate // Rcūm_10.85 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925890 (0.0):
vimalastrividhaḥ prokto hemādyastārapūrvakaḥ / / tṛtīyaḥ kāṃsyavimalastattatkāntyā sa lakṣyate // VRrs_2.89 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606639 (0.0):
vimalastrividhaḥ prokto hemādyastārapūrvakaḥ / / tṛtīyaḥ kāṃsyavimalastattatkāntyā sa lakṣyate // VRrs_2.96 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402480 (0.044):
vimalastrividhaḥ prokto hemādyastārapūrvikaḥ / / tṛtīyaḥ kāṃsyavimalastatra kāntyā sa lakṣyate // Āk_2,8.210 //
{vimala:: phys. properties} / vartulaḥ koṇasaṃyuktaḥ snigdhaśca phalakānvitaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925930 (0.0):
* paryāyamuktāvalīkṛtā vimalaśabdena raupyamākṣikaṃ gṛhītam // / VRrsBo_2.89;4 / [vimala:: phys. properties] / vartulaḥ koṇasaṃyuktaḥ snigdhaśca phalakānvitaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606646 (0.0):
tṛtīyaḥ kāṃsyavimalastattatkāntyā sa lakṣyate // VRrs_2.96 // / vartulaḥ koṇasaṃyuktaḥ snigdhaś ca phalakānvitaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402487 (0.039):
tṛtīyaḥ kāṃsyavimalastatra kāntyā sa lakṣyate // Āk_2,8.210 // / vartulaḥ koṇasaṃyuktaḥ snigdhaśca phalakānvitaḥ /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2489226 (0.050):
/ snigdhaśca vartulaścaiva % ṣaṭkoṇaḥ phalakānvitaḥ // YRps_5.92 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372558 (0.050):
/ snigdhaśca vartulaścaiva ṣaṭkoṇaḥ phalakānvitaḥ // YRps_5.92 //
{vimala:: medic. properties} / marutpittaharo vṛṣyo vimalo'tirasāyanaḥ // Rcūm_10.86 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402493 (0.0):
vartulaḥ koṇasaṃyuktaḥ snigdhaśca phalakānvitaḥ / / marutpittaharo vṛṣyo vimalo'tirasāyanaḥ // Āk_2,8.211 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925940 (0.0):
vartulaḥ koṇasaṃyuktaḥ snigdhaśca phalakānvitaḥ / / [vimala:: medic. properties]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606653 (0.0):
vartulaḥ koṇasaṃyuktaḥ snigdhaś ca phalakānvitaḥ / / marutpittaharo vṛṣyo vimalo 'tirasāyanaḥ // VRrs_2.97 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4463509 (0.050):
hiṅgulaḥ sarvadoṣaghno dīpano'tirasāyanaḥ // Rcūm_11.108 // / sarvarogaharo vṛṣyo jāraṇāyātiśasyate /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609754 (0.055):
hiṅgulaḥ sarvadoṣaghno dīpano 'tirasāyanaḥ // VRrs_3.140 // / sarvarogaharo vṛṣyo jāraṇāyātiśasyate /
{vimala:: subtypes:: use} / pūrvo hemakriyāsūkto dvitīyo rūpyakṛnmataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925945 (0.0):
marutpittaharo vṛṣyo vimalo 'tirasāyanaḥ // VRrs_2.90 // / [vimala:: subtypes:: use]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925952 (0.0):
[vimala:: subtypes:: use] / pūrvo hemakriyāsūkto dvitīyo rūpyakṛnmataḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606663 (0.0):
marutpittaharo vṛṣyo vimalo 'tirasāyanaḥ // VRrs_2.97 // / pūrvo hemakriyāsūkto dvitīyo rūpyakṛnmataḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460598 (0.028):
sadyaḥ sūtikaraṃ nāryāḥ sadyo netrarujāpaham // Rcūm_10.84 // / {vimala:: subtypes} / vimalastrividhaḥ prokto hemādyastārapūrvakaḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4461710 (0.045):
uktā budhairuparasāśca rasāyanāste tairbaddhapāradavaro na rasāyanaḥ syāt / // Rcūm_11.1 // / {sulfur:: subtypes}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925877 (0.046):
marditaṃ tasya vāpena sattvaṃ mākṣīkajaṃ dravet // VRrs_2.88 // / [vimala:: subtypes] / vimalastrividhaḥ prokto hemādyastārapūrvakaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402497 (0.054):
marutpittaharo vṛṣyo vimalo'tirasāyanaḥ // Āk_2,8.211 // / pūrvo hemakriyāsūkto dvitīyo vṛṣyakarmaṇi /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460702 (0.058):
sattvaṃ muñcati tadyukto rasaḥ syāttu rasāyanaḥ // Rcūm_10.90 // / {vimala:: sattva:: medic. use}
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460195 (0.063):
śuddhamiśritavarṇaiśca yukto vaikrānta ucyate // Rcūm_10.61 // / {vaikrānta:: subtypes:: colour}
tṛtīyo bheṣaje teṣu pūrvaḥ pūrvaguṇottaraḥ // Rcūm_10.87 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402506 (0.0):
pūrvo hemakriyāsūkto dvitīyo vṛṣyakarmaṇi / / tṛtīyo bheṣaje teṣu pūrvapūrvo guṇottaraḥ // Āk_2,8.212 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925958 (0.0):
pūrvo hemakriyāsūkto dvitīyo rūpyakṛnmataḥ / / tṛtīyo bheṣaje teṣu pūrvapūrvo guṇottaraḥ // VRrs_2.91 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606667 (0.0):
pūrvo hemakriyāsūkto dvitīyo rūpyakṛnmataḥ / / tṛtīyo bheṣaje teṣu pūrvapūrvo guṇottaraḥ // VRrs_2.98 //
{vimala:: śodhana} / āṭarūṣajalasvinno vimalo vimalo bhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925965 (0.011):
tṛtīyo bheṣaje teṣu pūrvapūrvo guṇottaraḥ // VRrs_2.91 // / [vimala:: śodhana] / āṭarūṣajale svinno vimalo vimalo bhavet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606674 (0.048):
tṛtīyo bheṣaje teṣu pūrvapūrvo guṇottaraḥ // VRrs_2.98 // / āṭarūṣajale svinno vimalo vimalo bhavet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402513 (0.050):
āṭarūṣarase svinno vimalo vimalo bhavet /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2489238 (0.054):
vāsārase mardito hi $ śuddho'tivimalo bhavet & /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372570 (0.054):
vāsārase mardito hi śuddho'tivimalo bhavet / /
{vimala:: māraṇa} / gandhāśmalakucābhyāṃ sa mriyate daśabhiḥ puṭaiḥ // Rcūm_10.88 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925988 (0.011):
gandhāśmalakucāmlaiśca mriyate daśabhiḥ puṭaiḥ // VRrs_2.93 // / [vimala:: sattvapātana]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10611424 (0.039):
luṅgābubhasmasūtena mriyate daśabhiḥ puṭaiḥ // VRrs_5.14 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2489238 (0.047):
vāsārase mardito hi $ śuddho'tivimalo bhavet & /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372570 (0.047):
vāsārase mardito hi śuddho'tivimalo bhavet / /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2487742 (0.055):
/ haritālakagaṃdhābhyāṃ % mriyate pañcabhiḥ puṭaiḥ // YRps_4.112 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371074 (0.055):
/ haritālakagaṃdhābhyāṃ mriyate pañcabhiḥ puṭaiḥ // YRps_4.112 //
{vimala:: sattva:: pātana} / saṭaṅkalakucadrāvair meṣaśṛṅgasya bhasmanā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925998 (0.0):
gandhāśmalakucāmlaiśca mriyate daśabhiḥ puṭaiḥ // VRrs_2.93 // / [vimala:: sattvapātana]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606702 (0.0):
gandhāśmalakucāmlaiś ca mriyate daśabhiḥ puṭaiḥ // VRrs_2.100 // / saṭaṅkalakucadrāvairmeṣaśṛṅgyāś ca bhasmanā /
piṣṭo mūṣodare liptaḥ saṃśoṣya ca nirudhya ca // Rcūm_10.89 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926004 (0.0):
saṭaṅkalakucadrāvairmeṣaśṛṅgyāśca bhasmanā / / piṣṭo mūṣodare liptaḥ saṃśoṣya ca nirudhya ca // VRrs_2.94 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606708 (0.0):
saṭaṅkalakucadrāvairmeṣaśṛṅgyāś ca bhasmanā / / piṣṭo mūṣodare liptaḥ saṃśoṣya ca nirudhya ca // VRrs_2.101 //
ṣaṭprasthakokilair dhmāto vimalaḥ sīsasannibham /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926012 (0.0):
piṣṭo mūṣodare liptaḥ saṃśoṣya ca nirudhya ca // VRrs_2.94 // / ṣaṭprasthakokilairdhmāto vimalaḥ sīsasaṃnibhaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606716 (0.0):
piṣṭo mūṣodare liptaḥ saṃśoṣya ca nirudhya ca // VRrs_2.101 // / ṣaṭprasthakokilairdhmāto vimalaḥ sīsasaṃnibhah /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2489264 (0.039):
vimalaḥ sīsasadṛśaṃ % dhmāto muñcati sattvakam // YRps_5.94 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372596 (0.039):
vimalaḥ sīsasadṛśaṃ dhmāto muñcati sattvakam // YRps_5.94 //
sattvaṃ muñcati tadyukto rasaḥ syāttu rasāyanaḥ // Rcūm_10.90 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926021 (0.0):
ṣaṭprasthakokilairdhmāto vimalaḥ sīsasaṃnibhaḥ / / sattvaṃ muñcati tadyukto rasaḥ syātsa rasāyanaḥ // VRrs_2.95 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606723 (0.0):
ṣaṭprasthakokilairdhmāto vimalaḥ sīsasaṃnibhah / / sattvaṃ muñcati tadyukto rasaḥ syātsa rasāyanaḥ // VRrs_2.102 //
{vimala:: sattva:: medic. use} / etatsattvaṃ sūtasaṃyuktaṃ piṣṭīkṛtvā sumarditam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926065 (0.0):
sattvaṃ candrārkasaṃkāśaṃ patate nātra saṃśayaḥ // VRrs_2.97 // / [vimala:: sattva:: medic. use]
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2489271 (0.025):
vimalaḥ sīsasadṛśaṃ % dhmāto muñcati sattvakam // YRps_5.94 // /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372603 (0.025):
vimalaḥ sīsasadṛśaṃ dhmāto muñcati sattvakam // YRps_5.94 // /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460634 (0.058):
marutpittaharo vṛṣyo vimalo'tirasāyanaḥ // Rcūm_10.86 // / {vimala:: subtypes:: use}
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926020 (0.063):
sattvaṃ muñcati tadyukto rasaḥ syātsa rasāyanaḥ // VRrs_2.95 // / [vimala:: sattvapātana]
vilīne gandhake kṣiptvā jārayet triguṇālakam // Rcūm_10.91 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926078 (0.0):
tatsattvaṃ sūtasaṃyuktaṃ piṣṭaṃ kṛtvā sumarditam / / vilīne gandhake kṣiptvā jārayettriguṇālakaṃ // VRrs_2.98 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606766 (0.0):
tatsattvaṃ sūtasaṃyuktaṃ piṣṭaṃ kṛtvā sumarditam / / vilīne gandhake kṣiptvā jārayettriguṇālakaṃ // VRrs_2.105 //
śilāṃ pañcaguṇāṃ cāpi nālikāyantrake khalu / / tārabhasma daśāṃśena tāvadvaikrāntakaṃ mṛtam // Rcūm_10.92 //
<