View original HTML file with complete header information
haṃsadūtaṃ / dukūlaṃ bibhrāṇo dalitaharitāladyutibharaṃ
haṃsadūtaṃ / dukūlaṃ bibhrāṇo dalitaharitāladyutibharaṃ
javāpuṣpaśreṇīrucirucirapādāmbujatalaḥ |
tamālaśyāmāṅgo davahasitalīlāñcitamukhaḥ
parānandābhogaḥ sphuratu hṛdi me ko.api puruṣaḥ ||1
yadā yāto gopīhṛdayamadano nandasadanān
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557260 (0.0):
yadā yāto gopīhṛdayamadano nandasadanān
mukundo gāndinyāstanayamanuvindan madhupurīm | / tadāmānkṣīccintāsariti ghanaghūrṇāparicayair
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557272 (0.0):
yadā yāto gopīhṛdayamadano nandasadanān / mukundo gāndinyāstanayamanuvindan madhupurīm |
agādhāyāṃ bādhāmayapayasi rādhā virahiṇī ||2
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557276 (0.0):
tadāmānkṣīccintāsariti ghanaghūrṇāparicayair / agādhāyāṃ bādhāmayapayasi rādhā virahiṇī // RUnm_15.168 //
kadācit khedāgniṃ vighaṭayitumantargatamasau / sahālībhirlebhe taralitamanā yāmunataṭīm |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136023 (0.0):
sahālībhir lebhe taralita manā yāmuna taṭīm |
cirādasyāścittaṃ paricitakuṭīrakalanād / avasthā tastāra sphuṭamatha suṣupteḥ priyasakhī ||3
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136025 (0.0):
sahālībhir lebhe taralita manā yāmuna taṭīm | / cirād asyāś cittaṃ paricita kuṭīra kalanād
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136033 (0.0):
cirād asyāś cittaṃ paricita kuṭīra kalanād / avasthā tastāra sphuṭam atha suṣupteḥ priya sakhī || RBhrs_2,4.95 ||
tadā niṣpandāṅgī kalitanalinīpallavakulaiḥ
parīṇāhāt premanāmakuśalaśatāśaṅkihṛdayaiḥ | / dṛgambhogambhīrīkṛtamihiraputrīlaharībhiḥ
vilīnā dhulīnāmupari parivavre parijanaiḥ ||4 / tatastāṃ nyastāṅgīmurasi lalitāyāḥ kamalinī
palāśaiḥ kālindīsalilaśiśirairvījitatanum |
parāvṛtaśvāsāṅkuracalitakaṇṭhiṃ kalayatāṃ
sakhīsandohānāṃ pramadabharaśālī dhvanirabhūt ||5
nidhāyāṅke paṅkeruhadalaviṭaṅkasya lalitā
tato rādhāṃ nīrāharaṇasaraṇau nyastacaraṇā |
milantaṃ kālindīpulinabhuvi khelāñcitagatiṃ
dadarśāgre kaṃcin madhuravirutaṃ śvetagarutam ||6
tadālokastokocchvasitahṛdayā sādaramasau
praṇāmaṃ śaṃsantī laghu laghu samāsādya savidham |
dhṛtotkaṇṭhā sadyo harisadasi sandeśaharaṇe
varaṃ dūtaṃ mene tamatilalitaṃ hanta lalitā ||7 / amarṣāt premerṣyāṃ sapadi dadhatī kaṃsamathane
pravṛttā haṃsāya svamabhilaṣitaṃ śaṃsitumasau | / na tasyā doṣo.ayaṃ yadiha vihagaṃ prārthitavatī
na kasmin viśrambhaṃ diśati haribhaktipraṇayitā ||8
pavitreṣu prāyo viracayasi toyeṣu vasatiṃ / pramodaṃ nālīke vahasi viśadātmā svayamasi |
tato.ahaṃ duḥkhārtā śaraṇamabalā tvāṃ gatavatī
na yācñā satpakṣe vrajati hi kadācidviphalatām ||9
ciraṃ vismṛtyāsmān virahadahanajvālavikalāḥ
kalāvān sānandaṃ vasati mukharāyāṃ madhuripuḥ |
tadetaṃ sandeśaṃ svamanasi svamādhāya nikhilaṃ
bhavān kṣipraṃ tasya śaraṇapadavīṃ saṅgamayatu ||10 / nirastapratyūhaṃ bhavatu bhavato vartmani śivaṃ
samuttiṣṭha kṣipraṃ manasi mudamādhāya sadaraṃ |
adhastāddhāvanto laghu laghu samuttānanayanair
bhavantaṃ vīkṣantāṃ kutukataralā gopaśiśavaḥ ||11
sa vaidagdhīsindhuḥ kaṭhinamatinā dānapatinā
yayā ninye tūrṇaṃ paśupayuvatījīvanapatiḥ |
tayā gantavyā te nikhilajagadekaprathitayā / padavyā bhavyānāṃ tilaka kila dāśārhanagarī ||12
galadbāṣpāsāraplutadhavalagaṇḍā mṛgadṛśo
vidūyante yatra pramadamadanāveśavivaśāḥ | / tvayā vijñātavyā haricaraṇasaṅgapraṇayino
dhruvaṃ sā cakrāṅkīratisakha śatāṅgasya padavī ||13
piban jambūśyāmaṃ mihiraduhiturvāri madhuraṃ
mṛṇālīrbhuñjāno himakarakaṇākomalarucaḥ |
kṣaṇaṃ hṛṣṭastiṣṭhan niviḍaviṭape śākhini sakhe
sukhena prasthānaṃ racayatu bhavān vṛṣṇinagare ||14
balādākrandantī ratapathikamakrūramilitaṃ
vidūrādābhīrītatiranuyayau yena ramaṇam |
tamādau panthānaṃ racaya caritārthā bhavatu te / virājantī sarvopari paramahaṃsasthitiriyam ||15
akasmādasmākaṃ harirapaharann aṃśukacayaṃ
yamārūḍho gūḍhapraṇayalaharīṃ kandalayitum |
tavāśrāntasyāntaḥsthagitaravibimbaḥ kisalayaiḥ
kadambaḥ kādamba tvaritamavalambaḥ sa bhavitā ||16
kirantī lāvaṇyaṃ diśi diśi śikhaṇḍastavakinī / dadhānā sādhīyaḥ kanakavimalajyotivasanam |
tamālaśyāmāṅgī saralamuralīcumbitamukhī
jagau citraṃ yatra prakaṭaparamānandalaharī ||17
tayā bhūyaḥ krīḍārabhasavikasadvallavavadhūr / vapurvallī bhraśyanmṛgamadakaṇaśyāmalikayā |
vidhātavyo hallīsakadalitamallalatikayā / samantādullāsastava manasi rāsasthalikayā ||18
tadante vāsantīviracitamanaṅgotsavakalā-
catuḥśālaṃ śaureḥ sphurati na dṛśau tatra vikireḥ |
tadālokodbhedipramadabhavavismāritagati-
kriye jāte tāvat tvayi bata hatā gopavanitā ||19
mama syādarthānāṃ kṣatiriha vilambādyadapi te
vilokethāḥ sarvaṃ tadapi harikelisthalamidam | / taveyaṃ vyarthā bhavatu śucitā kaḥ sa hi sakhe
guṇo yaścāṇūradviṣi matiniveśāya na bhavet ||20
sakṛdvaṃśīnādaśravaṇamilitābhīrvanitā
rahaḥkrīḍāsākṣī pratipadalatāsadmasubhagaḥ |
sa dhenūnāṃ bandhurmadhumathanakhaṭṭāyitaśilaḥ
kariṣyaty ānandaṃ sapadi tava govardhanagiriḥ ||21
tamevādriṃ cakrāṅkitakarapariṣvaṅgirasikaṃ / mahīcakre śaṅkemahi śikhariṇāṃ śekharatayā |
arātiṃ jñātīnāṃ nanu hariharaṃ yaḥ paribhavan
yathārthaṃ svaṃ nāma vyadhita govardhana iti ||22 / tamālasyālokād giri-parisare santi capalāḥ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548232 (0.0):
tamālasyālokād giri parisare santi capalāḥ
pulindyo govinda-smaraṇa-rabhasottapta-vapuṣaḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548238 (0.0):
tamālasyālokād giri parisare santi capalāḥ / pulindyo govinda smaraṇa rabhasottapta vapuṣaḥ |
śanais tāsāṃ tāpaṃ kṣaṇam apanayan yāsyati bhavān
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548244 (0.0):
pulindyo govinda smaraṇa rabhasottapta vapuṣaḥ | / śanais tāsāṃ tāpaṃ kṣaṇam apanayan yāsyati bhavān
avaśyaṃ kālindī-salila-śiśiraiḥ pakṣa-pavanaiḥ ||23
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548248 (0.0):
śanais tāsāṃ tāpaṃ kṣaṇam apanayan yāsyati bhavān / avaśyaṃ kālindī salila śiśiraiḥ pakṣa pavanaiḥ // RUnm_13.71 //
tadante śrīkāntasmaraṇasamaraghāṭīpulakitā
kadambānāṃ vāṭī rasikaparipāṭī sphurayati | / tvamāsīnastasyāṃ na yadi parito nandasi tato
babhūva vyarthā te ghanarasanivāsavyasanitā ||24
śaranmeghaśreṇīpratibhaṭamariṣṭāsuraśiraś
ciraṃ śuṣkaṃ vṛndāvanaparisare drakṣyati bhavān |
yadāroḍhuṃ dūrān milati kila kailāsaśikhari-
bhramākrāntasvānto giriśasuhṛdaḥ kiṅkaragaṇaḥ ||25
ruvan yāhi svairaṃ caramadaśayā cumbitaruco
nitambinyo vṛndāvanabhuvi sakhe santi bahavaḥ |
parāvartiṣyante tulitamurajinnūpuraravāt
tavādhvānāt tāsāṃ bahirapi gatāḥ kṣipramasavaḥ ||26
tvamāsīnaḥ śākhāntaramilitacaṇḍatviṣi sukhaṃ
dadhīthā bhāṇḍīre kṣaṇamapi ghanaśyāmalarucau |
tato haṃsaṃ bibhrannikhilanabhasaścitramiṣayā
sa vardhiṣṇuṃ viṣṇuṃ kalitadaracakraṃ tulayitā ||27
tvamaṣṭābhirnetrairvigaladamalapremasalilair
muhuḥ siktastambāṃ catura caturāsyasthitibhuvam |
jihīthāḥ vikhyātāṃ sphutamiha bhavadbāndhavarathaṃ
praviṣṭaṃ maṃsyante vidhimaṭavidevyastvayi gate ||28
udañcannetrāmbhaḥprasaralaharīpicchilapatha-
skhalatpādanyāsapraṇihitavilambākuladhiyaḥ |
harau yasmin magne tvaritayamunākulagamana-
spṛhākṣiptā gopyo yayuranupadaṃ kāmapi daśām ||29
muhurlasyakrīḍāpramadamiladāhopuruṣikā
vikāśena bhraṣṭaiḥ phaṇimaṇikulairdhūmalarucau |
purastasmin nīpadrumakusumakiñjalkasurabhau
tvayā puṇye peyaṃ madhuramudakaṃ kāliyahrade ||30
tṛṇāvartārātervirahadavasantāpitatanoḥ
sadābhīrīvṛndapraṇayabahumānonnatividaḥ |
vidhātavyo navyastavakabharasaṃvardhitaśucas
tvayā vṛndādevyāḥ paramavinayādvandanavidhiḥ ||31
iti krāntvā kekākṛtavirutamekādaśavanaṃ / ghanībhūtaṃ cutairvraja madhuvanaṃ dvādaśamidam |
purī yasminn āste yadukulabhuvāṃ nirmayayaśo-
bharāṇāṃ dhārābhirvalitadharitrīparisarā ||32 / niketairākīrṇā giriśagiriḍimbhapratibhaṭair
avaṣṭambhastambhāvalivilasitaiḥ puṣpitavanā |
niviṣṭā kālindītaṭabhuvi tavādhāsāti sakhe
samastādānandaṃ madhurajalavṛndā madhupurī ||33
vṛṣaḥ śambhoryasyāṃ daśati navamekatra yavasaṃ
viriñceranyasmin gilati kalahaṃso visalatām | / kvacit kroñcārāteḥ kavalayati kekī viṣadharaṃ
vilīḍhe śallakyā valaripukarī pallavamitaḥ ||34
arodhiṣṭhāḥ kāyān na hi vicalitāṃ pracchadapaṭīṃ
vimuktāmajñāsīḥ pathi pathi na muktāvalimapi |
ayi śrīgovindasmaraṇamadirāmattahṛdaye
satīti khyātiste hasati kulaṭānāṃ kulamidam ||35 / asavyaṃ bibhrāṇā padamadhūtalākṣārasamasau
prayātāhaṃ mugdhe virama mama veśaiḥ kimadhunā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548652 (0.0):
prayātāhaṃ mugdhe virama mama veśaiḥ kim adhunā |
amandādāśaṅke sakhi purapurandhrikalakalād
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548659 (0.0):
prayātāhaṃ mugdhe virama mama veśaiḥ kim adhunā | / amandād āśaṅke sakhi pura purandhri kala kalād
alindāgre vṛndāvanakusumadhanvā vijayate ||36 / ayaṃ līlāpāṅgasnapitapuravīthīparisaro
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548660 (0.050):
amandād āśaṅke sakhi pura purandhri kala kalād / alindāgre vṛndāvana kusuma dhanvā vijayate // RUnm_13.86 //
navāśokottaṃsaścalati purataḥ kaṃsavijayī |
kimasmān etasmin maṇibhavanapṛṣṭhādvinudatī / tvamekā stabdhākṣī sthagayasi gavākṣāvalimapi ||37
muhuḥ śūnyāṃ dṛṣṭiṃ vahasi dhyāyasi sadā
śṛṇoṣi pratyakṣaṃ navaparijanavijñāpanaśataṃ |
tataḥ śaṅke paṅkeruhamukhi yayau śyāmalaruciḥ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6554575 (0.060):
kulānāṃ nālāpaṃ dṛtir iva muhur niḥśvasiṣi ca | / tataḥ śaṅke paṅkeruha mukhi yayau vaiṇava kalā
sa yūno mūrtaṃ sambhava nayanavīthīpathikatām ||38
vilajjaṃ mā rodīriha sakhi punaryāsyati hari-
stavāpaṅgakrīḍāniviḍaparicaryāgrahilatām |
iti svairaṃ yasyāṃ pathi pathi murārerabhinava-
praveśe nārīṇāṃ ratirabhasajalpā vavṛdhire ||39
sakhe sākṣāddāmodaravadanacandrāvakalana-
sphuratpremānandaprakaralaharīcumbitadhiyaḥ |
muhuratrābhīrīsamudayaśironyastavipada-
stavākṣṇorānandaṃ vidadhīta purā pauravanitāḥ ||40
atha bhrāmaṃ bhrāmaṃ kramaghaṭanayā saṅkaṭatarān
nivāsān vṛṣṇīnāmanusara purīmadhavasitam |
murārāteryatra sthagitagagaṇābhirvijayate / patābhiḥ santāpitabhuvanamantaḥpuravaram ||41
yadutsaṅge tuṅgasphaṭikaracitāḥ santi parito
marālāmāṇikyaprakaraghaṭitatrauṭicaraṇāḥ |
suhṛdbuddhyā haṃsāḥ kalitamadhurasyāmbujabhuvaḥ
samaryādaṃ yeṣāṃ sapadi paricaryāṃ vidadhīta ||42
cirān mṛgyantīnāṃ paśuparamaṇīnāmapi kulair
alabdhaṃ kālindīpulinavipine {līnamaṇḍitaḥ} |
sadā lokollāsismitaparicitāsyaṃ sahacari
sphurantaṃ vīkṣiṣye punarapi kimagre murabhidam ||43 / viṣādaṃ mā kārṣīdrutimavitatthavyāhṛtirasau
samāgantā rādhe dhṛtanavaśikhaṇḍastava sakhā |
iti brūte yasyāṃ śukamithunamindrānujakṛte
yadābhīrivṛndairupadhṛtamabhūduddhavakare ||44
ghanaśyāmā bhrāmyaty upari hariharmasya śikhibhiḥ
kṛtastotrā mugdhairagururacitā dhūmalatikā |
tadālokāddhīra sphurati tava cen mānasarucir
jitaṃ tarhi svairaṃ jalasahanivāsapriyatayā ||45
tato madhye kakṣaṃ prati navagavākṣastavakinaṃ
calanmuktālambasphuritamamalastambhanivaham |
bhavān draṣṭā hemollikhitadaśamaskandhacarito-
llasadbhittiprāntaṃ muravijayinaḥ kelinilayam ||46
alinde yasyāste marakatamayī yaṣṭiramalā
śayāluryāṃ rātrau madakalakalāpī kalayati |
nirāṭaṅkastsyāḥ śikharamadhiruhya śramanudaṃ
pratīkṣethā bhrātarvaramavasaraṃ yādavapateḥ ||47
niviṣṭaḥ palāṅke mṛdulataratulīdhavalite
trilokalakṣmīṇāṃ kakudi darasātīkṛtatanūḥ |
amandaṃ pūrṇendupratimamupadhānaṃ pramudito
nidhāyāgre tasminn upahitakaphonidvayabharam ||48
udañcat kālindīsalilasubhagaṃ bhāvukaruciḥ
kapolāntaḥ prekṣyanmaṇimakaramudrāmadhurimā |
vasānaḥ kauśeyaṃ jitakanakalakṣmī parimalaṃ
mukundaste sākṣāt pramadasudhayā sekṣyati dṛśoḥ ||49
vikadruḥ paurāṇīrakhilakulavṛddho yadupater
adūrādāsīno madhurabhanitīrgāsyati sadā |
purastādābhīrīgaṇabhayadanāmā sa kaṭhino
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144867 (0.017):
Check my comment in Mystic Poetry.} / purastād ābhīrī gaṇa bhayada nāmā sa kaṭhino
maṇistambhālambī kurukulakathāṃ saṅkalayitā ||50
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144878 (0.0):
purastād ābhīrī gaṇa bhayada nāmā sa kaṭhino / maṇi stambhālambī kuru kula kathāṃ saṅkalayitā |
śinīnāmuttaṃsaḥ kalitakṛtavarmāpy ubhayataḥ / praṇeṣyate bālavyajanayugalāndolanavidhim |
sa jānubhyāmaṣṭāpadabhuvanamavaṣṭabhya bhavitā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144885 (0.0):
maṇi stambhālambī kuru kula kathāṃ saṅkalayitā | / sa jānubhyām aṣṭāpada bhuvanam avaṣṭabhya bhavitā
guroḥ śiṣyo nūnaṃ padakamalasaṃvāhanarataḥ ||51
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144890 (0.0):
sa jānubhyām aṣṭāpada bhuvanam avaṣṭabhya bhavitā / guroḥ śiṣyo nūnaṃ pada kamala saṃvāhana rataḥ || RBhrs_3,2.137 ||
vihaṅgendro yugmīkṛtakarasarojo bhuvi puraḥ
kṛtāsaṅgo bhāvī prajavini nirdeśe.arpitamanāḥ |
chadadvandve yasya dhvanati mathurāvāsibaṭavo
vyadasyante sāmasvarajanitamanyonyakalaham ||52
na nirvaktuṃ dāmodarapadakaniṣṭhāṅgulinakha-
dyutīnāṃ lāvaṇyaṃ bhavati caturāsyo.api caturaḥ | / tathāpi strīprajñāsulabhataralatvādahamasau
pravṛttā tanmūrtistavaratimahāsāhasavaśe ||53
virājante yasyavrajaśiśukulasteyavikala-
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13152899 (0.0):
virājante yasya vraja śiśu kula steya vikala
svayambhūcūḍāgrairlulitaśikharāḥ pādanakharāḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13152907 (0.0):
virājante yasya vraja śiśu kula steya vikala / svayambhū cūḍāgrair lulita śikharāḥ pāda nakharāḥ |
kṣaṇaṃ yān ālokya prakaṭaparamānandavivaśaḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13152913 (0.0):
svayambhū cūḍāgrair lulita śikharāḥ pāda nakharāḥ | / kṣaṇaṃ yān ālokya prakaṭa paramānanda vivaśaḥ
sa devarṣirmuktān api tanubhṛtaḥ śocati bhṛśam ||54
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13152915 (0.057):
kṣaṇaṃ yān ālokya prakaṭa paramānanda vivaśaḥ / sa devarṣir muktān api tanu bhṛtaḥ śocati bhṛśam || RBhrs_4,4.11 ||
sarojānāṃ vyūhaḥ śriyamabhilaṣan yasya padayo-
ryayau rāgāḍhyānāṃ vidhuramudavāsavratavidhim |
himaṃ vande nīcairanucitavidhānavyasanināṃ
yadeṣāṃ prāṇāntaṃ damanamanuvarṣaṃ praṇayati ||55 / rucīnamullāsairmarakatamayasthūlakadalī-
kadambāhaṃkāraṃ kavalayati yasyoruyugalam |
yadālānastambhadyūutimavalalambe kalavatāṃ
madāduddāmānāṃ paśuparamaṇīcittakariṇīm ||56
sakhe yasyābhīrīnayanasapharījīvanavidhau
nidānaṃ gāmbhīryaprasarakalitā nābhisarasī |
yataḥ kalpasyādau sajalajanakotpattivaḍabhī-
gabhīrāntaḥ kakṣādhṛtabhuvanamambhoruhamabhūt ||57
dyutiṃ dhatte yasya trivalilatikāsaṅkaṭataraṃ
sakhe dāmaśreṇīkṣapaṇaracanābhijñamudaram |
yaśodā yasyāntaḥ suranarabhujaṅgaiḥ parivṛtaṃ
mukhadvārā vāradvayamavaluloke tribhuvanam ||58
urau yasya sphāraṃ sphurati vanamālāvalayitaṃ
vitanvānaṃ tanvījanamanasi sadyo manasijam |
marīcībhiryasmin ravinivahatulyo.api vahate
sadā khadyotābhāṃ bhuvanamadhuraḥ kaustubhamaṇiḥ ||59
samantādunmīladvalabhidupalastambhayugala-
prabhājaitraṃ keśidvijadalitakeyūralalitam |
madaklāmyadgopīpaṭalahaṭakaṇṭhagrahaparaṃ
bhujadvandva,ṃ yasya sphuṭasurabhigandhaṃ vijayate ||60
jihīte sāmrājyaṃ jagati navalāvaṇyalaharī
parīpākasyāntarmuditamadanāveśamadhuram |
naṭadbhrūvallīkaṃ smitanavasudhākelisadanaṃ
sphuranmuktāpaṅktipratimaradanaṃ yasya vadanam ||61
kimebhirvyāhāraiḥ kalaya kathayāmi sphuṭamahaṃ / sakhe niḥsandehaṃ paricayapadaṃ kevalamidam |
parānando yasmin nayanapadavībhrāji bhavitā
tvayā vijñātavyā madhurarava so.ayaṃ madhuripuḥ ||62
vilokethāḥ kṛṣṇaḥ madakalamarālīratikalā- / vimugdha vyāmugdhaṃ yadi puravadhūvibhramabharaiḥ |
tadā nāsmān grāmyāḥ pravaṇapadavīṃ tasya gamayeḥ
sudhāpūrṇaṃ cetaḥ kathamapi na takraṃ mṛgayate ||63
yadā vṛndāraṇyasmaraṇalaharīheturamaṇaṃ
pikānāṃ veveṣṭi pratiharitamuccaiḥ kuhurutam |
vahante vā vātāḥ sphurati girimallīparimalā-
stadaivāsmākīnāṃ giramupaharethā murabhidi ||64 / purātiṣṭhan goṣṭhān nikhilaramaṇībhyaḥ priyatayā
bhavān yasyāṃ gopīramaṇa vidadhe gauravabharam |
sakhī tasyā vijñāpayati lalitā dhīralalita / praṇamya śrīpādāmbujakanakapīṭhīparisare ||65
prayatnādābālyaṃ navakamalinīpallavakulai-
stvayā bhūyo yasyāḥ kṛtamahaha saṃvardhanamabhūt | / cirādūdhobhāraṃ sphuraṇaparamākrāntajaghanā
babhūva praṣṭhauhī muramathana seyaṃ kapalikā ||66 / samīpe nīpānāṃ tricaturadalā hanta gamitā
tvayā yā mākandapriyasahacarībhāvaniyatim |
iyaṃ sā vāsantī galadamalamādhvīkapaṭalī- / miṣādagre gopīramaṇa rudatī rodayatī naḥ ||67
prasūto devakyā madhumathana yaḥ ko.api puruṣaḥ
sa yāto gopālābhyudayaparamānandavasatim |
dhṛto yo gāndhinyā kaṭhinajaṭhare samprati tataḥ
samantādevāstaṃ śiva śiva gatā gokulakathā ||68
ariṣṭenoddhatāḥ paśupasudṛśo yāti vipadaṃ
tṛṇāvartākrānto racayati bhayaṃ catvaracayaḥ |
amī vyomībhūtā vrajavasatibhūmī parisarā / vahante santāpaṃ murahara vidūraṃ tvayi gate ||69
tvayā nāgantavyaṃ kathamapi hare goṣṭhamadhunā
latā śreṇī vṛndāvanabhuvi yato.abhūdviṣamayī |
prasūnānāṃ gandhaṃ madhumathana tadā vātanihitaṃ
bhajan sadyo mūrcchāṃ vahati nivaho gopasudṛśām ||70
kathaṃ saṅgo.asmābhiḥ saha samucitaḥ samprati hare-
rayaṃ grāmyā nāryastvamasi nṛpakanyārcitapadaḥ |
gataḥ kālo yasmin paśuparamaṇīsaṅgamakṛte
bhavān vyagrastasthau tamasi gṛhavāṭiviṭapini ||71
vayaṃ tyaktāḥ svāmin yadi tava kiṃ dūṣaṇamidaṃ / nisargaḥ śyāmānāmayamatitarāṃ duṣpariharaḥ |
kuhūkaṇṭhairaṇḍāvadhi saha nivāsāt paricitā
visṛjyante sadyaḥ kalitanavapakṣairvalibhujaḥ ||72
ayaṃ pūrvo raṅgaḥ kila paricito yasya tarasā
rasādākhyātavyaṃ parikalaya tan nāṭakamidam | / mayā praṣṭavyo.asi prathamamiti vṛndāvanapate
kimāhā rādheti smarasi hatakaṃ varṇayugalam ||73
aye kuñjadroṇīkuharagṛhamedhin kimadhunā
parokṣaṃ vakṣyante paśuparamaṇīdurniyatayaḥ | / pravīṇā gopīnāṃ tava caraṇapadme.api yadiyaṃ
yayau rādhā sādhāraṇasamucitapraśnapadavīm ||74
tvayā goṣṭhaṃ goṣṭhītilaka kila cedvismṛtamidaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6539747 (0.0):
atha sandeśa preṣaṇaṃ, yathā haṃsadūte (75) / tvayā goṣṭhaṃ goṣṭhītilaka kila cedvismṛtamidaṃ
na tūrṇaṃ dhūmorṇāpatirapi vidhatte yadi kṛpām |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6539754 (0.0):
tvayā goṣṭhaṃ goṣṭhītilaka kila cedvismṛtamidaṃ / na tūrṇaṃ dhūmorṇāpatirapi vidhatte yadi kṛpām |
aharvṛndaṃ vṛndāvanakusumapālīparimalair
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6539760 (0.0):
na tūrṇaṃ dhūmorṇāpatirapi vidhatte yadi kṛpām | / aharvṛndaṃ vṛndāvanakusumapālīparimalair
darālokaṃ śokāspadamiva kathaṃ neṣyati sakhī ||75
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6539764 (0.0):
aharvṛndaṃ vṛndāvanakusumapālīparimalair / darālokaṃ śokāspadamiva kathaṃ neṣyati sakhī // RUnm_8.122 //
taraṅgaiḥ kurvāṇā śamanabhaginīlāghavamasau / nadīṃ kāṃcidgoṣṭhe nayanajalapūrairajanayat |
itīvāsyā dveṣādabhimatadaśāprārthanamayīṃ / murāre vijñaptiṃ niśamayati mānī na śamanaḥ ||76
kṛtākṛṣṭikrīḍaṃ kimapi tava rūpaṃ mama sakhī
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6549651 (1.192):
kṛtākṛṣṭi krīḍaṃ kim api tava rūpaṃ mama sakhī
sakṛddṛṣṭvā dūrādahitahitabodhojjhitamatiḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6549659 (0.0):
kṛtākṛṣṭi krīḍaṃ kim api tava rūpaṃ mama sakhī / sakṛd dṛṣṭvā dūrād ahita hita bodhojjhita matiḥ |
hatā seyaṃ premānalamanu viśantī sarabhasaṃ / pataṅgīvātmānaṃ murahara muhurdāhitavatī ||77
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6549668 (0.0):
sakṛd dṛṣṭvā dūrād ahita hita bodhojjhita matiḥ | / hatā seyaṃ premānalam anu viśantī sarabhasaṃ
mayā vācyaḥ kiṃ vā tvamiha nijadoṣāt paramasau
yayau mandā vṛndāvanakusumabandho vidhuratām |
yadarthaṃ duḥkhāgnirvikṛśati tamadyāpi hṛdayān
na yasmāddurmedhā lavamapi bhavantaṃ davayati ||78
trivakrāho dhanyā hṛdayamiva te svaṃ puramasau
samāsādya svairaṃ yadiha vilasantī nivasati |
dhruvaṃ puṇyabhraṃśādajani saraleyaṃ mama sakhī
praveśastatrābhūt kṣaṇamapi yadasyā na sulabhaḥ ||79
kimāviṣṭā bhūtaiḥ sapadi yadi vākrūraphaṇinā / kṣatāpasmāreṇa cyutamatirakasmāt kimapatat |
iti vyagrairasyāṃ gurubhirabhitaḥ kīcakarava- / śravādaspandāyāṃ murahara vikalpā vidadhire ||80
navīneyaṃ sampratyakuśalaparīpākalaharī- / nirīṇarti svairaṃ mama sahacarīcittakuhare |
jagannetraśreṇīmadhuramathurāyāṃ nivasata-
ścirādārtā vārtāmapi tava yadeṣā na labhate ||81
janān siddhādaśān namati bhajate māntrikagaṇān
vidhatte śuśrūṣāmadhikavinayenauṣadhavidām |
tvadīkṣādīkṣāyai paricarati bhaktyā girisutāṃ
manīṣā hi vyagrā kimapi śubhahetuṃ na manute ||82
paśūnāṃ pātāraṃ bhujagaripuputrapraṇayinaṃ
smarodvardhikrīḍaṃ niviḍaghanasāradyutiharam |
sadābhyarṇe nandīśvaragiribhuvo raṅgarasikaṃ
bhavantaṃ kaṃsāre bhajati bhavadāptyai mama sakhī ||83
bhavantaṃ santaptā vidalitatamālāṅkurarasai-
rvilikhya bhrūbhaṅgīkṛtamadanakodaṇḍakadanam |
nidhāsayantī kaṇṭhe tava nijabhujāvallarīmasau
dharanyāmunmīlajjāḍimaniviḍāṅgī viluṭhati ||84
kadācin mūḍheyaṃ niviḍabhavadīyasmṛtimadā-
damandādātmānaṃ kalayati bhavantaṃ mama sakhī |
tathāsyā rādhāyā virahadahanākalpitadhiyo / murāre duḥsādhyā kṣaṇamapi na bādhā viramati ||85
tvayā santāpānāmupari parimuktātirabhasā- / didānīmāpede tadapi tava ceṣṭāṃ priyasakhī |
yadeṣā kaṃsāre bhidurahṛdayaṃ tvāmavayati
satīnāṃ mūrdhanyā bhidurahṛdayābhūdanudinam ||86
samakṣaṃ sarveṣāṃ viharasi madādhipraṇayinām / iti śrutvā nūnaṃ gurutarasamādhiṃ kalayati |
sadā kaṃsārāte bhajasi yamināṃ netrapadavīm
iti vyaktaṃ sajjībhavati yamamālocitumapi ||87 / murāre kālindīsaliladaladindīvararuce
mukunda śrīvṛndāvanamadana vṛndārakamaṇe |
vrajānandin nandīśvaradayita nandātmaja hare
sadeti krandantī parijanaśucaṃ kandalayati ||88 / samantāduttaptastava virahadāvāgniśikharayā
kṛtodvegaḥ pañcāśugamṛgayuvedha vyatikaraiḥ |
tanūbhūtaṃ sadyastanuvanamidaṃ hāsyati hare
haṭhādadya śvo vā mama sahacarīprāṇahariṇaḥ ||89
payorāśisphītatviṣi himakarottaṃsamadhure
dadhāne dṛgbhaṅgyā smaravijayirūpaṃ mama sakhī |
hare dattasvāntā bhavati tadimāṃ kiṃ prabhavati
smaro hantuṃ kintu vyathayati bhavān eva kutukī ||90
vijānīme bhāvaṃ paśuparamaṇīnāṃ yadumaṇe
na jānīmaḥ kasmāt tadapi tava māyā racayati | / samantādadhyātmaṃ yadiha pavanavyādheralapa-
dbalādasyāstena vyasanakulameva dviguṇitam ||91 / gurorantevāsī sa bhajati yadūnāṃ sacivatāṃ
sakhīyaṃ kālindī kila bhavati kālasya bhaginī |
bhavedanyaḥ ko vā narapatipure matparicito
daśāmasyāḥ śaṃsan yadutilaka yastvāmanunayet ||92
viśīrṇāṅgīmantarvraṇaviluṭhanādutkalikayā
parītāṃ bhūyasyā satatamuparāgavyatikarām | / paridhvastāmodāṃ viramitasamastālikutukāṃ
vidho pādasparśādapi sukhaya rādhākumudinīm ||93
vipattibhyaḥ prāṇān kathamapi bhavatsaṅgamasukha-
spṛhādhīnā śaure mama sahacarī rakṣitavatī |
atikrānte sampraty avadhidivase jīvanavidhau
hatāśā niḥśaṅkaṃ vitarati dṛśau cutamukule ||94
pratīkārārambhaślathamatibhirudyatpariṇate-
rvimuktāyā vyaktasmarakadanabhājaḥ parijanaiḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6546812 (0.0):
pratīkārārambha ślatha matibhir udyat pariṇater / vimuktāyā vyakta smara kadana bhājaḥ parijanaiḥ |
amuñcantī saṅgaṃ kuvalayadṛśaḥ kevalamasau / kalādadya prāṇān avati bhavāśāsahacarī ||95
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6546819 (0.0):
vimuktāyā vyakta smara kadana bhājaḥ parijanaiḥ | / amuñcantī saṅgaṃ kuvalaya dṛśaḥ kevalam asau
aye rāsakrīḍārasika mama sakhyāṃ navanavā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557549 (0.0):
atha mṛtyuḥ, yathā haṃsadūte (96) / aye rāsakrīḍārasika mama sakhyāṃ navanavā
purā baddhā yena praṇayalaharī hanta gahanā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557554 (0.0):
aye rāsakrīḍārasika mama sakhyāṃ navanavā / purā baddhā yena praṇayalaharī hanta gahanā |
sa cen muktāpekṣastvamapi dhig imāṃ tulaśakalaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557561 (0.0):
purā baddhā yena praṇayalaharī hanta gahanā | / sa cen muktāpekṣastvamapi dhig imāṃ tulaśakalaṃ
yadetasyā nāsānihitamidamadyāpi calati ||96 / mukunda bhrāntākṣī kimapi yadasaṃkalpitaśataṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557565 (0.0):
sa cen muktāpekṣastvamapi dhig imāṃ tulaśakalaṃ / yadetasyā nāsānihitamidamadyāpi calati // RUnm_15.178 //
vidhatte tadvaktuṃ jagati manujaḥ kaḥ prabhavati | / kadācit kalyāṇī vilapati ya utkaṇṭhitamati-
stadākhyāmi svāmin gamaya makarottaṃsapadavīm ||97
abhūt ko.api premā mayi murariporyaḥ sakhi purā
parāṃ karmāpekṣāmapi tadavalambān na gaṇayet |
tathedānīṃ hā dhik samajani taṭasthaḥ sphuṭamahaṃ
bhaje lajjāṃ yena kṣaṇamapi punarjīvitumapi ||98
garīyān me premā tvayi paramiti snehalaghutā
na jīviṣyāmīti praṇayagarimakhyāpanavidhiḥ |
kathaṃ nāyāsīti smaraṇaparipāṭīprakaṭanaṃ
harau sandeśāya priyasakhi na me vāgavasaraḥ ||99
amī kuñjaḥ pūrvaṃ na mama dadhire kāmapi mudaṃ
drumālīyaṃ cetaḥ sakhi na katiśo nanditavatī |
idānīṃ paśyaite yugapadapatāpaṃ vidadhate / prabho muktopekṣe bhajati na hi ko vā vimukhatām ||100
kadā premonmīlanmadanamadirākṣī samudayāt
balādākarṣantaṃ madhuramuralīkākalikayā | / muhurbhrāmyaccillīculukitakulastrīvratamahaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541965 (0.059):
caṭulayati kula strī dharma caryāṃ bakāreḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615404 (0.061):
samayenotpalāvate nagare rājadhānyāṃ rūpāvatī strī babhūva/ / 312.024. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 312.024. ahaṃ sa tena kālena tena samayena rūpāvatī nāma strī babhūva/
vilokeyaṃ līlāmadamiladapāṅgī murabhidam ||101 / yayau kālaḥ kalyāṇy adhikalitakelī parimalāṃ
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7340645 (0.042):
sa sāsis+sāsusūs+sāsas+yeyāyeyāyayāyayas+ / / lalau līlām+lalas+alolas+śaśīśaśiśuśīs+śaśan // BhKir_15.5
vilāsārthī yasminn acalakuhare līnavapuṣam |
sa māṃ dhṛtvā dhūrtaḥ kṛtakapaṭaroṣāṃ sakhi haṭhā-
dakārṣīdākarṣann urasi śaśilekhāśatavṛtām ||102
rāṇadbhṛṅgaśreṇīsuhṛdi śaradārambhamadhure
vanānte cāndrībhiḥ kiraṇalaharībhirdhavalite |
kadā premoddaṇḍasmarakalahavaitaṇḍikamahaṃ
kariṣye govindaṃ niviḍabhujabandhapraṇayinam ||103
mano me hā kaṣṭaṃ jvalati kimahaṃ hanta karavai
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557308 (0.0):
mano me hā kaṣṭaṃ jvalati kimahaṃ hanta karavai
na pāraṃ nāvāraṃ kimapi kalayāmy asya jaladheḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557314 (0.0):
mano me hā kaṣṭaṃ jvalati kimahaṃ hanta karavai / na pāraṃ nāvāraṃ kimapi kalayāmy asya jaladheḥ |
iyaṃ vande mūrdhnā sapadi tamupāyaṃ kathaya māṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557319 (0.0):
na pāraṃ nāvāraṃ kimapi kalayāmy asya jaladheḥ | / iyaṃ vande mūrdhnā sapadi tamupāyaṃ kathaya māṃ
{patāmṛṣye} yasmāddhṛtikaṇikayāpe kṣaṇikayā ||104 / prayāto māṃ hitvā yadi kaṭhinacūḍāmaṇirasau
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6558224 (1.192):
prayāto māṃ hitvā yadi kaṭhinacūḍāmaṇirasau / paryātu svacchandaṃ mama samayadharmaḥ kila gatiḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557322 (0.052):
iyaṃ vande mūrdhnā sapadi tamupāyaṃ kathaya māṃ / parāmṛṣye yasmāddhṛtikaṇikayāpe kṣaṇikayā // RUnm_15.170 //
paryātu svacchandaṃ mama samayadharmaḥ kila gatiḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6558230 (0.0):
prayāto māṃ hitvā yadi kaṭhinacūḍāmaṇirasau / paryātu svacchandaṃ mama samayadharmaḥ kila gatiḥ |
idaṃ soḍhuṃ kā vā prabhavati yataḥ svapnakapaṭā- / dihāyāto vṛndāvanabhuvi kalān māṃ ramayati ||105
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6558240 (0.0):
paryātu svacchandaṃ mama samayadharmaḥ kila gatiḥ | / idaṃ soḍhuṃ kā vā prabhavati yataḥ svapnakapaṭā
anaucityaṃ tasya vyathayati mano hanta mathurāṃ / tvamāsādya svairaṃ capalahṛdayaṃ vāraya harim |
sakhi svapnārambhe punarapi yathā vibhrama madā-
dihāyāto dhūrtaḥ kṣapayati na me kiṅkiniguṇam ||106
ayi svapno dūre viramatu samakṣaṃ śṛṇu haṭhā-
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557979 (0.0):
yathā vā haṃsadūte (107) / ayi svapno dūre viramatu samakṣaṃ śṛṇu haṭhā
daviśvastā mā bhūriha sakhi manovibhramadhiyā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557988 (0.0):
ayi svapno dūre viramatu samakṣaṃ śṛṇu haṭhā / daviśvastā mā bhūriha sakhi manovibhramadhiyā |
vayasyaste govardhanavipinamāsādya kutukā- / dakāṇḍe yadbhūyaḥ smarakalahapāṇḍityamatanot ||107
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557996 (0.0):
daviśvastā mā bhūriha sakhi manovibhramadhiyā | / vayasyaste govardhanavipinamāsādya kutukā
amarṣāddhāvantīṃ gahanakuhare sūcitapathāṃ
tulākoṭikvānaiścakitapadapātadviguṇitaiḥ |
vidhīrṣan māṃ harṣottaralanayanāntaḥ sa kutukī
na vaṃśīmajñāsīdbhuvi karasarojādvigalitām ||108
aśaktāṃ gantavye kalitanavacelāñcalatayā
latālībhiḥ puṣpasmitaśavalitābhirvirudatīm | / parīhāsārambhī priyasakhi sa māṃ lambitamukhīṃ
prapede cumbāya sphuradadharabimbastava sakhā ||109
tato.ahaṃ dhammille sthagitamuralīkā sakhi śanai-
ralīkāmarṣeṇa bhramadaviralabhrūrudacalam |
kacākṛṣṭikrīḍākramaparicite cauryacarite
harirlabdhopādhiḥ prasabhamanayan māṃ giridarīm ||110
kadācidvāsantīkuharabhuvi dhṛṣṭaḥ sarabhasaṃ / hasan pṛṣṭhālambī sthagayati karābhyāṃ mama dṛśau |
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178808 (0.061):
sa kadācidasaṃmṛṣṭāṃ dṛṣṭvā vaihārikīṃ bhuvam /
didhīrṣau jāterṣyaṃ mayi sakhi tadīyāṅguliśikhāṃ
na jāne kutrāyaṃ vrajati kitavānāṃ kila guruḥ ||111
atīteyaṃ vārtā viramatu puraḥ paśya sarale
vayasyaste so.ayaṃ smitamadhurimonmṛṣṭavadanaḥ |
bhujastambhollāsādabhimataparīrambharabhasaḥ
smarakrīḍāsindhuḥ kṣipati mayi bandhukakusumam ||112
taduttiṣṭha vrīḍāvati niviḍamuktālatikayā / vadhānemaṃ dhūrtaṃ sakhi madhupurīṃ yāti na yathā |
iti premonmīladbhavadanubhavārūḍhajaḍimā
sakhīnāmākrandaṃ na kila katiśaḥ kandalayati ||113
aho kaṣṭ.aṃ bālyādahamiha sakhīṃ duṣṭahṛdayā
muhurmānagranthiṃ sahajasaralāṃ grāhitavatī |
tadārambhādgopīgaṇaratiguro nirbharamasau
na lebhe lubdhāpi tvadamalabhujastambharabhasam ||114
alinde kālindīkamalasurabhau kuñjavasate-
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6549015 (0.017):
yathā vā haṃsadūte (115) / alinde kālindī kamala surabhau kuñja vasater
rvasantīṃ vāsantīnavaparimalodgāricikurām |
tvadutsaṅge nidrāsukhamukulitākṣīṃ punarimāṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6549029 (0.0):
vasantīṃ vāsantī nava parimalodgāri cikurām | / tvad utsaṅge nidrā sukha mukulitākṣīṃ punar imāṃ
kadāhaṃ seviṣye kiśalayakalāpavyajaninī ||115
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6549031 (0.0):
tvad utsaṅge nidrā sukha mukulitākṣīṃ punar imāṃ / kadāhaṃ seviṣye kiśalaya kalāpa vyajaninī // RUnm_13.100 //
dhṛtānandāṃvṛndāvanaparisare śāradaniśā- / vilāsollāsena glapitakavarīphullakusumām |
tava skandhopānte vinihitabhujāvallarimahaṃ
kadā kuñje līnā rahasi vihasiṣyāmi sumukhīm ||116
vidūrādāhartuṃ kusumamupayāmi tvamadhunā
purastīre tīre kalaya tulasīpallavamidam |
iti vyājādenāṃ viditabhavadīyasthitirahaṃ
kadā kuñje gopīramaṇa gamayiṣyāmi samaye ||117 / iti śrīkaṃsāreḥ padakamalayorgokulakathāṃ
nivedya pratyekaṃ bhaja parijaneṣu praṇayitām | / nijāṅke kādambīsahacara vahan maṇḍanatayā
na yān uccaiḥ premapravaṇamanujagrāha bhagavān ||118
miladbhaṅgīṃ haṃsīramaṇa vanamālāṃ prathamato
mudā kṣemaṃ pṛcchann idamupaharethā mama vacaḥ |
ciraṃ kaṃsārāterurasi sahavāsapraṇayinīṃ
kimenāmenākṣīṃ guṇavati visasmāra bhavatī ||119
idaṃ kiṃ vā hanta smarasi rasike khaṇḍanaruṣā / parītāṅgī govardhanagirinitambe mama sakhī |
bhiyā sambhrāntākṣaṃ yadiha vicakarṣa tvayi balā-
dgṛhītvā vibhraśyan navaśikhiśikhaṃ gokulapatim ||120
tataḥ sambhāṣethāḥ śrutimakaramudrāmiti mudā
bhavatyāṃ kartavyaḥ kimiti kuśalapraśnajaḍimā | / rucismerā yā tvaṃ racayasi sadā cumbanakalām
apāṅgena spṛṣṭā sakhi murariporgaṇḍamukure ||121
nivāsaste devi śravaṇalatikāyāmiti dhiyā / prayatnāt tvāmeva praṇayahṛdayā yāmi śaraṇam |
parokṣaṃ vṛṣṇīnāṃ nibhṛtanibhṛtaṃ karṇakuhare
hareḥ kākūnmiśrāṃ kathaya sakhi rādhāvidhuratām ||122
parīrambhaṃ premṇā mama savinayaṃ kaustubhamaṇau
bruvāṇaḥ kurvīthāḥ patagavara vijñāpanamidam | / agādhā rādhāyāmapi tava sakhe vismṛtirabhūt
kathaṃ vā kalyāṇaṃ vahati tarale hi praṇayitā ||123 / muhuḥ kūjatkāñcīmaṇivalayamañjīramuralī-
ravālambo bhrāmyadyuvatīkulagītaiḥ suramaṇe |
sa kiṃ sākṣādbhāvī punarapi harestāṇḍavarasai-
ramandaḥ kālindīpulinabhuvi tauryātrikabharaḥ ||124
navīnastvaṃ kambo paśuparamaṇībhiḥ paricayaṃ
na dhatse rādhāyāḥ guṇagarimagandho.api na kṛtī |
tathāpi tvāṃ yāce hṛdayanihitaṃ dohadamahaṃ
vahante hi klānte praṇayamavadātaprakṛtayaḥ ||125 / gṛhītvā govindaṃ jaladhihṛdayānandana sakhe
sukhena śrīvṛndāvanaparisare nandatu bhavān |
kathaṃ vā te goṣṭhaṃ bhavatu dayitaṃ hanta balavān / yadetasmin veṇorjayati cirasaubhāgyamahimā ||126
iti premodgārapravaṇamanunīya kramavaśāṃ
parīvārān bhrātarniśamayati cāṇūramathane | / punaḥ kopodbhinnapraṇayacaṭulaṃ tasya nikaṭe
kathāmācakṣīthāḥ daśabhiravatārairvilasitām ||127 / grahītuṃ tvāṃ premāmiṣaparivṛtaṃ cittavaḍiśaṃ
mahāmīna kṣipraṃ nādhita rasapūre mama sakhī |
vivekākhyaṃ chittvā guṇamatha tadagrāsi bhavatā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24067415 (0.051):
atha capunarbālāḥ svaguṇadāridracyahatādhimokṣāḥ śruṇvanto 'pi tāṃ tādṛśīṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5343312 (0.061):
tadā bhāve bahuvacanam śrūyate . tat yathā : uṣṭṛāsikā āsyante . / hataśāyikāḥ śayyante iti . atha kālaviśeṣān abhisamīkṣya yaḥ ca adyatanaḥ
hatāśeyaṃ kiṃ vā śiva śiva vidhātuṃ prabhavati ||128
varākīyaṃ dṛṣṭvā subhagavapuṣo vibhramabharaṃ
tavābhyarṇaṃ bheje paramakutukollāsitamatiḥ |
tirodhāya svāṅgaṃ prakaṭayasi yat tvaṃ kaṭhinatāṃ
tadetat kiṃ na syāt tava kamaṭhamūrteḥ samucitam ||129
sadā kaṃsārate sphurati ciramadyāpi bhavataḥ
sphuṭaṃ kroḍākāre vapuṣi niviḍapremalaharī |
yataḥ sā sairandhrī malayaruhapaṅkapraṇayinī / tvayā kroḍīcakre paramarabhasādātmadayitā ||130
cirādantarbhūtā naraharimayī mūrtirabhita-
stadīyo vyāpārastava tu na yayau vismṛtipatham |
vinītaprahlādastvamiha paramakrūracarite
prasakto yadbhūyaḥ parahṛdayabhedaṃ janayasi ||131
yadātmānaṃ darpādagaṇitagururvāmana mudā
manorājyenāḍhyaṃ tvayi valitayā kalpitavatī | / prapede tasyedaṃ phalamucitameva priyasakhī
vidūre yat kṣiptā praṇayamayapāśe nigaḍitā ||132
iyaṃ nātha krūrā bhṛgupatanamakaṅkṣati tato / yadasyāṃ kaṭhināṃ tava samucitaṃ tadbhṛgupate |
asau te durbodhā kṛtiriha bhavadvismṛtipathaṃ
yato jātaḥ sākṣādgururapi sa nandīśvarapatiḥ ||133
nirānandā gāvaściramupasṛtā dūṣaṇakulaiḥ
kharāyante sadyo raghutilaka govardhanataṭīḥ | / virādhatvaṃ ghoṣo vrajati bhavadīyapravasanā-
didānīṃ mārīcaḥ sphuṭamiha narīṇarti paritaḥ ||134
prasannaḥ kālo.ayaṃ punarudayituṃ rāsabhajanai-
rvilāsinn adyāpi sphuṭamanaparādhā vayamapi | / vitanvānaḥ kāntiṃ vapuṣi śaradākāśavalitāṃ
kṛto na tvaṃ sīradhvaja bhajasi vṛndāvanamidam ||135
na rāgaṃ sarvajña kvacidapi vidhatte ratipatiṃ
muhurdveṣṭi drohaṃ kalayati balādiṣṭavidhaye |
ciraṃ dhyānāsaktā nivasati sadā saugatarati-
stathāpyasyāṃ haṃho sadayahṛdaya tvaṃ na dayase ||136
parikleśamlecchān samadamadhupālī madhurayā
nikṛntatrontapraṇayakalikākhaḍgalatayā | / tvamāsīnaḥ kalkinniha caturagopāhitaratiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16196870 (0.052):
kubhāryāyāṃ kuto ratiḥ HV_App.I,5.89b / kumaraiḥ saha vārṣṇeyai HV_App.I,29D.14a
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683946 (0.056):
tan nā7-ratir me na parā1pacāro $ vanād ito yena parivrajāmi &
sadeśaṃ kurvīthāḥ pratimuditavīrādhikamidam ||137
iti premodghāṭasampuṭitavaco bhaṅgirakhilaṃ
tvamāvedya klidyan mukhaparisaro locanajalaiḥ |
tato govindasya prativacanamādhvīkapadapī-
mupāsīno dṛgbhyāṃ kṣaṇamavadhīthāḥ khagapate ||138
praṇetavyo dṛṣṭeranubhavapathaṃ nandatanayo
vidheyo gopīnāṃ bhuvanamahitānāmupakṛtiḥ | / iyaṃ yāmairgamyā catura mathurāpi tricaturai-
riti dvaidhaṃ nāntaḥ kalaya kalahaṃsīkulapate ||139
apūrvā yasyāntarvilasati mudā sāralaruci-
rvivektuṃ śakyete sapadi milite yena payasī |
kathaṃ kāraṃ yukto bhavatu bhavatastasya kṛtinā
vilambaḥ kādambīramaṇa mathurāsaṅgamavidhau ||140
prapannaḥ premāṇaṃ prabhavati sadā bhāgavatabhāk
parācīno janmāvadhibhavarasādbhaktimadhuraḥ |
ciraṃ ko.api śrīmān jayati viditaḥ śākaratayā
dhurīṇo dhīrāṇāmadhidharaṇi vaiyāsakiriva ||141 / rasānāmādhārairaparicitadoṣaḥ sahṛdayai-