View original HTML file with complete header information
RV_09.001.01.1{16} svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084324 (0.0):
Ṛgveda 9 / RV_9,001.01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696455 (0.008):
1 5 2 0901c ugraṃ śarma mahi śravaḥ .. 467 / 1 5 2 0902a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699146 (0.008):
4 1 1 14 02c ya ādṛtyā śaśamānāya sunvate dātā jaritra ukthyam .. 688 / 4 1 1 15 01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā .
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168480 (0.008):
8.1.99.5 try ambakam / 8.1.99.6 svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204663 (0.023):
RV_09.100.05.1{27} kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā / RV_09.100.05.2{27} indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097314 (0.023):
RV_9,100.05a kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā | / RV_9,100.05c indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199218 (0.045):
RV_9,030.03c pavasva soma dhārayā || / RV_9,030.04a pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086877 (0.059):
RV_9,030.03a ā naḥ śuṣmaṃ nṛṣāhyaṃ vīravantam puruspṛham | / RV_9,030.03c pavasva soma dhārayā || / RV_9,030.04a pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194383 (0.059):
RV_09.030.03.2{20} pavasva soma dhārayā / RV_09.030.04.1{20} pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192419 (0.059):
RV_09.006.01.1{26} mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084894 (0.059):
RV_9,006.01a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ |
RV_09.001.01.1{16} svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084324 (0.0):
Ṛgveda 9 / RV_9,001.01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696455 (0.008):
1 5 2 0901c ugraṃ śarma mahi śravaḥ .. 467 / 1 5 2 0902a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699146 (0.008):
4 1 1 14 02c ya ādṛtyā śaśamānāya sunvate dātā jaritra ukthyam .. 688 / 4 1 1 15 01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā .
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168480 (0.008):
8.1.99.5 try ambakam / 8.1.99.6 svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204663 (0.023):
RV_09.100.05.1{27} kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā / RV_09.100.05.2{27} indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097314 (0.023):
RV_9,100.05a kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā | / RV_9,100.05c indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199218 (0.045):
RV_9,030.03c pavasva soma dhārayā || / RV_9,030.04a pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086877 (0.059):
RV_9,030.03a ā naḥ śuṣmaṃ nṛṣāhyaṃ vīravantam puruspṛham | / RV_9,030.03c pavasva soma dhārayā || / RV_9,030.04a pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194383 (0.059):
RV_09.030.03.2{20} pavasva soma dhārayā / RV_09.030.04.1{20} pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192419 (0.059):
RV_09.006.01.1{26} mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084894 (0.059):
RV_9,006.01a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ |
RV_09.001.01.2{16} indrāya pātave sutaḥ / RV_09.001.02.1{16} rakṣohā viśvacarṣanirabhi yonimayohatam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204665 (0.0):
RV_09.100.05.1{27} kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā / RV_09.100.05.2{27} indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084329 (0.0):
RV_9,001.01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā | / RV_9,001.01c indrāya pātave sutaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097316 (0.0):
RV_9,100.05a kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā | / RV_9,100.05c indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699150 (0.008):
4 1 1 15 01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā . / 4 1 1 15 01c indrāya pātave sutaḥ .. 689
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696459 (0.009):
1 5 2 0902a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā . / 1 5 2 0902c indrāya pātave sutaḥ .. 468
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168481 (0.009):
8.1.99.6 svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā / indrāya pātave sutaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541228 (0.017):
svādiṣṭhayā | madiṣṭhayā | pavasva | soma | dhārayā | indrāya | pātave | / sutaḥ // RV_9,1.1 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554260 (0.023):
kratve | dakṣāya | naḥ | kave | pavasva | soma | dhārayā | indrāya | / pātave | sutaḥ | mitrāya | varuṇāya | ca // RV_9,100.5 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204675 (0.032):
RV_09.100.06.1{28} pavasva vājasātamaḥ pavitre dhārayā sutaḥ / RV_09.100.06.2{28} indrāya somaviṣṇave devebhyo madhumattamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097326 (0.032):
RV_9,100.06a pavasva vājasātamaḥ pavitre dhārayā sutaḥ | / RV_9,100.06c indrāya soma viṣṇave devebhyo madhumattamaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702641 (0.033):
4 3 2 19 01a pavasva vājasātaye pavitre dhārayā sutaḥ . / 4 3 2 19 01c indrāya soma viṣṇave devebhyo madhumattaraḥ .. 1016
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10662365 (0.034):
svādiṣṭhayeti asvadayan madiṣṭhayeti madvad akurvan pavasva soma dhārayety / apāvayann indrāya pātave suta iti tato vai tad indra upāvartata yat
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205262 (0.063):
RV_09.106.02.1{09} ayaṃ bharāya sānasirindrāya pavate sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097913 (0.063):
RV_9,106.02a ayam bharāya sānasir indrāya pavate sutaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554868 (0.063):
jātāsaḥ | indavaḥ | svaḥ-vidaḥ // RV_9,106.1 // / ayam | bharāya | sānasiḥ | indrāya | pavate | sutaḥ | somaḥ | jaitrasya |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699202 (0.064):
4 1 1 17 01c śruṣṭe jātāsa indavaḥ svarvidaḥ .. 694 / 4 1 1 17 02a ayaṃ bharāya sānasirindrāya pavate sutaḥ .
RV_09.001.02.2{16} druṇā sadhasthamāsadat / RV_09.001.03.1{16} varivodhātamo bhava maṃhiṣṭho vṛtrahantamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084345 (0.0):
RV_9,001.02a rakṣohā viśvacarṣaṇir abhi yonim ayohatam | / RV_9,001.02c druṇā sadhastham āsadat ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699162 (0.049):
4 1 1 15 02c droṇe sadhasthamāsadat .. 690 / 4 1 1 15 03a varivodhātamo bhuvo maṃhiṣṭho vṛtrahantamaḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541236 (0.059):
rakṣaḥ-hā | viśva-carṣaṇiḥ | abhi | yonim | ayaḥ-hatam | druṇā | / sadha-stham | ā | asadat // RV_9,1.2 //
RV_09.001.03.2{16} parṣi rādhomaghonām / RV_09.001.04.1{16} abhyarṣa mahānāṃ devānāṃ vītimandhasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084345 (0.0):
RV_9,001.03a varivodhātamo bhava maṃhiṣṭho vṛtrahantamaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084355 (0.016):
RV_9,001.03c parṣi rādho maghonām || / RV_9,001.04a abhy arṣa mahānāṃ devānāṃ vītim andhasā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541257 (0.016):
maghonām // RV_9,1.3 // / abhi | arṣa | mahānām | devānām | vītim | andhasā | abhi | vājam | uta |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699162 (0.045):
4 1 1 15 03a varivodhātamo bhuvo maṃhiṣṭho vṛtrahantamaḥ . / 4 1 1 15 03c parṣi rādho maghonām .. 691
RV_09.001.04.2{16} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.001.05.1{16} tvāmachā carāmasi tadidarthaṃ dive-dive
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192446 (0.0):
RV_09.006.03.1{26} abhi tyaṃ pūrvyaṃ madaṃ suvāno arṣa pavitra ā / RV_09.006.03.2{26} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.006.04.1{26} anu drapsāsa indava āpo na pravatāsaran
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084369 (0.0):
RV_9,001.05a tvām acchā carāmasi tad id arthaṃ dive dive |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22196710 (0.0):
RV_9,001.05a tvām acchā carāmasi tad id arthaṃ dive-dive |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541268 (0.021):
abhi | arṣa | mahānām | devānām | vītim | andhasā | abhi | vājam | uta | / śravaḥ // RV_9,1.4 // / tvām | accha | carāmasi | tat | it | artham | dive-dive | indo iti | tve
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195716 (0.043):
RV_09.051.05.1{08} abhyarṣa vicakṣaṇa pavitraṃ dhārayā sutaḥ / RV_09.051.05.2{08} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.052.01.1{09} pari dyukṣaḥ sanadrayirbharad vājaṃ no andhasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14065157 (0.044):
RV_8,012.28a yadā te haryatā harī vāvṛdhāte dive dive | / RV_8,012.28c ād it te viśvā bhuvanāni yemire ||
Rgveda, Mandala 8 (rv_hn08u.htm.txt) 23362866 (0.044):
RV_8,012.28a yadā te haryatā harī vāvṛdhāte dive-dive | / RV_8,012.28c ād it te viśvā bhuvanāni yemire ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084358 (0.046):
RV_9,001.04a abhy arṣa mahānāṃ devānāṃ vītim andhasā | / RV_9,001.04c abhi vājam uta śravaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541259 (0.046):
abhi | arṣa | mahānām | devānām | vītim | andhasā | abhi | vājam | uta | / śravaḥ // RV_9,1.4 //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14645888 (0.053):
RV_06.015.02.2{17} sa tvaṃ suprīto vītahavye adbhuta praśastibhirmahayase / dive dive / RV_06.015.03.1{17} sa tvaṃ dakṣasyāvṛko vṛdho bhūraryaḥ parasyāntarasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14034980 (0.053):
RV_6,015.02c sa tvaṃ suprīto vītahavye adbhuta praśastibhir mahayase / dive dive || / RV_6,015.03a sa tvaṃ dakṣasyāvṛko vṛdho bhūr aryaḥ parasyāntarasya taruṣaḥ
Rgveda, Mandala 6 (rv_hn06u.htm.txt) 19479122 (0.053):
RV_6,015.02c sa tvaṃ suprīto vītahavye adbhuta praśastibhir mahayase / dive-dive || / RV_6,015.03a sa tvaṃ dakṣasyāvṛko vṛdho bhūr aryaḥ parasyāntarasya taruṣaḥ
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22196699 (0.055):
RV_9,001.04a abhy arṣa mahānāṃ devānāṃ vītim andhasā | / RV_9,001.04c abhi vājam uta śravaḥ || / RV_9,001.05a tvām acchā carāmasi tad id arthaṃ dive-dive |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11195893 (0.056):
yadā | te | haryatā | harī iti | vavṛdhāteiti | dive--dive | āt | it | te / | viśvā | bhuvanāni | yemire // RV_8,12.28 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196902 (0.060):
RV_09.063.12.1{32} abhyarṣa sahasriṇaṃ rayiṃ gomantamaśvinam / RV_09.063.12.2{32} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.063.13.1{32} somo devo na sūryo 'dribhiḥ pavate sutaḥ
RV_09.001.05.2{16} indo tve na āśasaḥ / RV_09.001.06.1{17} punāti te parisrutaṃ somaṃ sūryasya duhitā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084379 (0.0):
RV_9,001.05a tvām acchā carāmasi tad id arthaṃ dive dive | / RV_9,001.05c indo tve na āśasaḥ ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22196711 (0.0):
RV_9,001.05a tvām acchā carāmasi tad id arthaṃ dive-dive | / RV_9,001.05c indo tve na āśasaḥ ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3565610 (0.014):
punātu te parisrutaṃ somaṃ sūryasya duhitā / / vāreṇa śaśvatā tanā //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541280 (0.018):
tvām | accha | carāmasi | tat | it | artham | dive-dive | indo iti | tve
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523562 (0.026):
somo 'sy aśvibhyāṃ pacyasva sarasvatyai pacyasvendrāya sutrāmṇe pacyasva / punātu te parisrutaṃ somaṃ sūryasya duhitā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9949951 (0.055):
pacyasva // / punātu te parisrutaṃ somaṃ sūryasya duhitā /
RV_09.001.06.2{17} vāreṇa śaśvatā tanā / RV_09.001.07.1{17} tamīmaṇvīḥ samarya ā gṛbhṇanti yoṣaṇo daśa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084390 (0.0):
RV_9,001.06a punāti te parisrutaṃ somaṃ sūryasya duhitā | / RV_9,001.06c vāreṇa śaśvatā tanā ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3565611 (0.018):
punātu te parisrutaṃ somaṃ sūryasya duhitā / / vāreṇa śaśvatā tanā //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541283 (0.019):
punāti | te | pari-srutam | somam | sūryasya | duhitā | vāreṇa | śaśvatā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541291 (0.025):
punāti | te | pari-srutam | somam | sūryasya | duhitā | vāreṇa | śaśvatā | / tanā // RV_9,1.6 // / tam | īm | aṇvīḥ | sa-marye | ā | gṛbhṇanti | yoṣaṇaḥ | daśa | svasāraḥ |
RV_09.001.07.2{17} svasāraḥ pārye divi / RV_09.001.08.1{17} tamīṃ hinvantyagruvo dhamanti bākuraṃ dṛtim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084394 (0.0):
RV_9,001.07a tam īm aṇvīḥ samarya ā gṛbhṇanti yoṣaṇo daśa | / RV_9,001.07c svasāraḥ pārye divi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084401 (0.0):
RV_9,001.07c svasāraḥ pārye divi || / RV_9,001.08a tam īṃ hinvanty agruvo dhamanti bākuraṃ dṛtim |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541299 (5.960):
tam | īm | aṇvīḥ | sa-marye | ā | gṛbhṇanti | yoṣaṇaḥ | daśa | svasāraḥ |
RV_09.001.08.2{17} tridhātu vāraṇaṃ madhu / RV_09.001.09.1{17} abhīmamaghnyā uta śrīṇanti dhenavaḥ śiśum
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084412 (0.0):
RV_9,001.08a tam īṃ hinvanty agruvo dhamanti bākuraṃ dṛtim | / RV_9,001.08c tridhātu vāraṇam madhu ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541311 (0.0):
vāraṇam | madhu // RV_9,1.8 // / abhi | imam | aghnyāḥ | uta | śrīṇanti | dhenavaḥ | śiśum | somam |
RV_09.001.09.2{17} somamindrāya pātave / RV_09.001.10.1{17} asyedindro madeṣvā viśvā vṛtrāṇi jighnate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084416 (0.0):
RV_9,001.09a abhīmam aghnyā uta śrīṇanti dhenavaḥ śiśum | / RV_9,001.09c somam indrāya pātave ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541312 (0.0):
abhi | imam | aghnyāḥ | uta | śrīṇanti | dhenavaḥ | śiśum | somam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541321 (0.017):
abhi | imam | aghnyāḥ | uta | śrīṇanti | dhenavaḥ | śiśum | somam | / indrāya | pātave // RV_9,1.9 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084423 (0.036):
RV_9,001.09c somam indrāya pātave || / RV_9,001.10a asyed indro madeṣv ā viśvā vṛtrāṇi jighnate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11209353 (0.037):
gṛbhāyata | somam | indrāya | pātave // RV_8,69.10 // / -RV_6:5/7-
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14653980 (0.048):
RV_06.057.03.2{23} tābhyāṃ vṛtrāṇi jighnate / RV_06.057.04.1{23} yadindro anayad rito mahīrapo vṛṣantamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14043232 (0.048):
RV_6,057.03c tābhyāṃ vṛtrāṇi jighnate || / RV_6,057.04a yad indro anayad rito mahīr apo vṛṣantamaḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7312515 (0.049):
RV_08.069.{10}2 . apasphuraṃ gṛbhāyata somam indrāya pātave || / RV_08.069.{11}1 . apād indro apād agnir viśve devā amatsata |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14078333 (0.049):
RV_8,069.10c apasphuraṃ gṛbhāyata somam indrāya pātave || / RV_8,069.11a apād indro apād agnir viśve devā amatsata |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192232 (0.050):
RV_09.004.04.1{22} pavītāraḥ punītana somamindrāya pātave / RV_09.004.04.2{22} athā ... / RV_09.004.05.1{22} tvaṃ sūrye na ā bhaja tava kratvā tavotibhiḥ
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7300748 (0.057):
RV_08.017.08.2{23} indro vṛtrāṇi jighnate / RV_08.017.09.1{23} indra prehi purastvaṃ viśvasyeśāna ojasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14066200 (0.057):
RV_8,017.08c indro vṛtrāṇi jighnate || / RV_8,017.09a indra prehi puras tvaṃ viśvasyeśāna ojasā |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14653902 (0.060):
RV_06.056.02.2{22} indro vṛtrāṇi jighnate / RV_06.056.03.1{22} utādaḥ paruṣe gavi sūraścakraṃ hiraṇyayam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14043153 (0.060):
RV_6,056.02c indro vṛtrāṇi jighnate || / RV_6,056.03a utādaḥ paruṣe gavi sūraś cakraṃ hiraṇyayam |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7300399 (0.061):
RV_08.015.03.1{17} sa rājasi puruṣṭuta eko vṛtrāṇi jighnase / RV_08.015.03.2{17} indra jaitrā śravasyā ca yantave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14065849 (0.061):
RV_8,015.03a sa rājasi puruṣṭutaṃ eko vṛtrāṇi jighnase | / RV_8,015.03c indra jaitrā śravasyā ca yantave ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11196597 (0.062):
saḥ | rājasi | puru-stuta | ekaḥ | vṛtrāṇi | jighnase | indra | jaitrā | / śravasyā | ca | yantave // RV_8,15.3 //
RV_09.001.10.2{17} śūro maghā ca maṃhate / RV_09.002.01.1{18} pavasva devavīrati pavitraṃ soma raṃhyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084432 (0.0):
RV_9,001.10a asyed indro madeṣv ā viśvā vṛtrāṇi jighnate | / RV_9,001.10c śūro maghā ca maṃhate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541325 (0.0):
asya | it | indraḥ | madeṣu | ā | viśvā | vṛtrāṇi | jighnate | śūraḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702910 (0.007):
4 4 1 02 03c pavantāmāntarikṣyā .. 1036 / 4 4 1 03 01a pavasva devavīrati pavitraṃ soma raṃhyā .
RV_09.002.01.2{18} indramindo vṛṣā viśa / RV_09.002.02.1{18} ā vacyasva mahi psaro vṛṣendo dyumnavattamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084445 (0.0):
RV_9,002.01a pavasva devavīr ati pavitraṃ soma raṃhyā | / RV_9,002.01c indram indo vṛṣā viśa ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702920 (0.0):
4 4 1 03 01a pavasva devavīrati pavitraṃ soma raṃhyā .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541341 (0.031):
pavasva | deva-vīḥ | ati | pavitram | soma | raṃhyā | indram | indo iti | / vṛṣā | ā | viśa // RV_9,2.1 // / ā | vacyasva | mahi | psaraḥ | vṛṣā | indo iti | dyumnavat-tamaḥ | ā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084431 (0.033):
RV_9,002.01a pavasva devavīr ati pavitraṃ soma raṃhyā |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197089 (0.063):
RV_09.063.30.2{35} indo viśvānivāryā / RV_09.064.01.1{36} vṛṣā soma dyumānasi vṛṣā deva vṛṣavrataḥ
RV_09.002.02.2{18} ā yoniṃ dharṇasiḥ sadaḥ / RV_09.002.03.1{18} adhukṣata priyaṃ madhu dhārā sutasya vedhasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084456 (0.0):
RV_9,002.02a ā vacyasva mahi psaro vṛṣendo dyumnavattamaḥ | / RV_9,002.02c ā yoniṃ dharṇasiḥ sadaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541354 (0.0):
ā | vacyasva | mahi | psaraḥ | vṛṣā | indo iti | dyumnavat-tamaḥ | ā | / yonim | dharṇasiḥ | sadaḥ // RV_9,2.2 // / adhukṣata | priyam | madhu | dhārā | sutasya | vedhasaḥ | apaḥ | vasiṣṭa |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702928 (0.0):
4 4 1 03 02a ā vacyasva mahi psaro vṛṣendo dyumnavattamaḥ . / 4 4 1 03 02c ā yoniṃ dharṇasiḥ sadaḥ .. 1038
RV_09.002.03.2{18} apo vasiṣṭa sukratuḥ / RV_09.002.04.1{18} mahāntaṃ tvā mahīranvāpo arṣanti sindhavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084466 (0.0):
RV_9,002.03a adhukṣata priyam madhu dhārā sutasya vedhasaḥ | / RV_9,002.03c apo vasiṣṭa sukratuḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702937 (0.0):
4 4 1 03 03a adhukṣata priyaṃ madhu dhārā sutasya vedhasaḥ . / 4 4 1 03 03c apo vasiṣṭa sukratuḥ .. 1039
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541364 (0.027):
adhukṣata | priyam | madhu | dhārā | sutasya | vedhasaḥ | apaḥ | vasiṣṭa |
RV_09.002.04.2{18} yad gobhirvāsayiṣyase / RV_09.002.05.1{18} samudro apsu māmṛje viṣṭambho dharuṇo divaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197856 (0.0):
RV_09.066.13.1{09} pra ṇa indo mahe raṇa āpo arṣanti sindhavaḥ / RV_09.066.13.2{09} yad gobhirvāsayiṣyase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084480 (0.0):
RV_9,002.04a mahāntaṃ tvā mahīr anv āpo arṣanti sindhavaḥ | / RV_9,002.04c yad gobhir vāsayiṣyase ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090402 (0.0):
RV_9,066.13a pra ṇa indo mahe raṇa āpo arṣanti sindhavaḥ | / RV_9,066.13c yad gobhir vāsayiṣyase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541368 (0.0):
mahāntam | tvā | mahīḥ | anu | āpaḥ | arṣanti | sindhavaḥ | yat | gobhiḥ | / vāsayiṣyase // RV_9,2.4 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547228 (0.0):
pra | naḥ | indo iti | mahe | raṇe | āpaḥ | arṣanti | sindhavaḥ | yat | / gobhiḥ | vāsayiṣyase // RV_9,66.13 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702948 (0.0):
4 4 1 03 04a mahāntaṃ tvā mahīranvāpo arṣanti sindhavaḥ . / 4 4 1 03 04c yadgobhirvāsayiṣyase .. 1040
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541377 (0.032):
mahāntam | tvā | mahīḥ | anu | āpaḥ | arṣanti | sindhavaḥ | yat | gobhiḥ | / vāsayiṣyase // RV_9,2.4 // / samudraḥ | ap-su | mamṛje | viṣṭambhaḥ | dharuṇaḥ | divaḥ | somaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3201773 (0.064):
RV_09.087.02.2{22} pitā devānāṃ janitā sudakṣo viṣṭambho divo dharuṇaḥ / pṛthivyāḥ / RV_09.087.03.1{22} ṛṣirvipraḥ puraetā janānām ṛbhurdhīra uśanā kāvyena
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14094373 (0.064):
RV_9,087.02c pitā devānāṃ janitā sudakṣo viṣṭambho divo dharuṇaḥ pṛthivyāḥ / RV_9,087.03a ṛṣir vipraḥ puraetā janānām ṛbhur dhīra uśanā kāvyena |
RV_09.002.05.2{18} somaḥ pavitre asmayuḥ / RV_09.002.06.1{19} acikradad vṛṣā harirmahān mitro na darśataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084490 (0.0):
RV_9,002.05a samudro apsu māmṛje viṣṭambho dharuṇo divaḥ | / RV_9,002.05c somaḥ pavitre asmayuḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541389 (0.0):
samudraḥ | ap-su | mamṛje | viṣṭambhaḥ | dharuṇaḥ | divaḥ | somaḥ | / pavitre | asma-yuḥ // RV_9,2.5 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696713 (0.0):
1 6 1 0110c svāno arṣa pavitra ā .. 496 / 1 6 1 0201a acikradadvṛṣā harirmahānmitro na darśataḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702957 (0.0):
4 4 1 03 05a samudro apsu māmṛje viṣṭambho dharuṇo divaḥ . / 4 4 1 03 05c somaḥ pavitre asmayuḥ .. 1041
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541377 (0.017):
samudraḥ | ap-su | mamṛje | viṣṭambhaḥ | dharuṇaḥ | divaḥ | somaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194805 (0.037):
RV_09.037.01.1{27} sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087303 (0.037):
RV_9,037.01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705515 (0.050):
4 5 2 07 01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544158 (0.051):
saḥ | sutaḥ | pītaye | vṛṣā | somaḥ | pavitre | arṣati | vi-ghnan |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193539 (0.059):
RV_09.017.08.2{07} cārur{ṛ}tāya pītaye / RV_09.018.01.1{08} pari suvāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086019 (0.059):
RV_9,017.08c cārur ṛtāya pītaye || / RV_9,018.01a pari suvāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193404 (0.062):
RV_09.016.04.1{06} pra punānasya cetasā somaḥ pavitre arṣati / RV_09.016.04.2{06} kratvā sadhasthamāsadat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085885 (0.062):
RV_9,016.04a pra punānasya cetasā somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,016.04c kratvā sadhastham āsadat ||
RV_09.002.06.2{19} saṃ sūryeṇa rocate / RV_09.002.07.1{19} girasta inda ojasā marmṛjyante apasyuvaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084501 (0.0):
RV_9,002.06a acikradad vṛṣā harir mahān mitro na darśataḥ | / RV_9,002.06c saṃ sūryeṇa rocate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541399 (0.0):
acikradat | vṛṣā | hariḥ | mahān | mitraḥ | na | darśataḥ | sam | sūryeṇa / | rocate // RV_9,2.6 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702965 (0.013):
4 4 1 03 06a acikradadvṛṣā harirmahānmitro na darśataḥ . / 4 4 1 03 06c saṃ sūryeṇa didyute .. 1042 / 4 4 1 03 07a girasta inda ojasā marmṛjyante apasyuvaḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194892 (0.058):
RV_09.038.03.1{28} etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ / RV_09.038.03.2{28} yābhirmadāya śumbhate
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199733 (0.058):
RV_9,038.03a etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ | / RV_9,038.03c yābhir madāya śumbhate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544243 (0.058):
etam | tyam | haritaḥ | daśa | marmṛjyante | apasyuvaḥ | yābhiḥ | madāya | / śumbhate // RV_9,38.3 //
RV_09.002.07.2{19} yābhirmadāya śumbhase / RV_09.002.08.1{19} taṃ tvā madāya ghṛṣvaya u lokakṛtnumīmahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084508 (0.0):
RV_9,002.07a giras ta inda ojasā marmṛjyante apasyuvaḥ | / RV_9,002.07c yābhir madāya śumbhase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541403 (0.0):
giraḥ | te | indo iti | ojasā | marmṛjyante | apasyuvaḥ | yābhiḥ | madāya
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702973 (1.192):
4 4 1 03 07a girasta inda ojasā marmṛjyante apasyuvaḥ . / 4 4 1 03 07c yābhirmadāya śumbhase .. 1043
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194893 (0.011):
RV_09.038.03.1{28} etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ / RV_09.038.03.2{28} yābhirmadāya śumbhate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087393 (0.011):
RV_9,038.03a etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ | / RV_9,038.03c yābhir madāya śumbhate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544244 (0.011):
etam | tyam | haritaḥ | daśa | marmṛjyante | apasyuvaḥ | yābhiḥ | madāya | / śumbhate // RV_9,38.3 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705406 (0.028):
4 5 2 04 06a etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ . / 4 5 2 04 06c yābhirmadāya śumbhate .. 1279
RV_09.002.08.2{19} tava praśastayo mahīḥ / RV_09.002.09.1{19} asmabhyamindavindrayurmadhvaḥ pavasva dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084522 (0.0):
RV_9,002.08a taṃ tvā madāya ghṛṣvaya u lokakṛtnum īmahe | / RV_9,002.08c tava praśastayo mahīḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541419 (0.024):
tam | tvā | madāya | ghṛṣvaye | oṃ iti | loka-kṛtnum | īmahe | tava | / pra-śastayaḥ | mahīḥ // RV_9,2.8 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702975 (0.028):
4 4 1 03 08a taṃ tvā madāya ghṛṣvaya u lokakṛtnumīmahe . / 4 4 1 03 08c tava praśastaye mahe .. 1044
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702990 (0.031):
4 4 1 03 09c ātmā yajñasya pūrvyaḥ .. 1045 / 4 4 1 03 10a asmabhyamindavindriyaṃ madhoḥ pavasva dhārayā .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196840 (0.060):
RV_09.063.06.2{31} indraṃ gachanta indavaḥ / RV_09.063.07.1{31} ayā pavasva dhārayā yayā sūryamarocayaḥ
RV_09.002.09.2{19} parjanyo vṛṣṭimāniva / RV_09.002.10.1{19} goṣā indo nṛṣā asyaśvasā vājasā uta
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26449221 (0.0):
(AVPr_6.3:137/3-4)
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084533 (0.0):
RV_9,002.09a asmabhyam indav indrayur madhvaḥ pavasva dhārayā | / RV_9,002.09c parjanyo vṛṣṭimāṃ iva ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702983 (0.0):
4 4 1 03 08c tava praśastaye mahe .. 1044 / 4 4 1 03 09a goṣā indo nṛṣā asyaśvasā vājasā uta .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541421 (0.023):
asmabhyam | indo iti | indra-yuḥ | madhvaḥ | pavasva | dhārayā | parjanyaḥ / | vṛṣṭimān-iva // RV_9,2.9 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196342 (0.046):
RV_09.061.20.2{21} goṣā u aśvasā asi / RV_09.061.21.1{22} sammiślo aruṣo bhava sūpasthābhirna dhenubhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088873 (0.046):
RV_9,061.20c goṣā u aśvasā asi || / RV_9,061.21a sammiślo aruṣo bhava sūpasthābhir na dhenubhiḥ |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26009834 (0.057):
abjā gojā ṛtajā adrijā / / goṣā indo nṛṣā asi / / kūpakhāḥ /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702994 (0.058):
4 4 1 03 10a asmabhyamindavindriyaṃ madhoḥ pavasva dhārayā . / 4 4 1 03 10c parjanyo vṛṣṭimāṃ iva .. 1046 / 4 4 1 04 01a sanā ca soma jeṣi ca pavamāna mahi śravaḥ .
RV_09.002.10.2{19} ātmā yajñasya pūrvyaḥ / RV_09.003.01.1{20} eṣa devo amartyaḥ parṇavīriva dīyati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084543 (0.0):
RV_9,002.10a goṣā indo nṛṣā asy aśvasā vājasā uta | / RV_9,002.10c ātmā yajñasya pūrvyaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541446 (0.0):
go-sāḥ | indo iti | nṛ-sāḥ | asi | aśva-sāḥ | vāja-sāḥ | uta | ātmā | / yajñasya | pūrvyaḥ // RV_9,2.10 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702985 (0.013):
4 4 1 03 09a goṣā indo nṛṣā asyaśvasā vājasā uta . / 4 4 1 03 09c ātmā yajñasya pūrvyaḥ .. 1045
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705198 (0.045):
4 5 2 01 03c adadhādindre pavamāna ojo 'janayatsūrye jyotirinduḥ .. 1255 / 4 5 2 02 01a eṣa devo amartyaḥ parṇavīriva dīyate .
RV_09.003.01.2{20} abhi droṇānyāsadam / RV_09.003.02.1{20} eṣa devo vipā kṛto 'ti hvarāṃsi dhāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084553 (0.0):
RV_9,003.01a eṣa devo amartyaḥ parṇavīr iva dīyati | / RV_9,003.01c abhi droṇāny āsadam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705242 (0.0):
4 5 2 02 05c harirvājāya mṛjyate .. 1260 / 4 5 2 02 06a eṣa devo vipā kṛto 'ti hvarāṃsi dhāvati .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541453 (0.034):
-RV_6:7/20- / (RV_9,3) / eṣaḥ | devaḥ | amartyaḥ | parṇavīḥ-iva | dīyati | abhi | droṇāni | āsadam
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705200 (0.047):
4 5 2 02 01a eṣa devo amartyaḥ parṇavīriva dīyate . / 4 5 2 02 01c abhi droṇānyāsadam .. 1256
RV_09.003.02.2{20} pavamāno adābhyaḥ / RV_09.003.03.1{20} eṣa devo vipanyubhiḥ pavamāna ṛtāyubhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084562 (0.0):
RV_9,003.02a eṣa devo vipā kṛto 'ti hvarāṃsi dhāvati | / RV_9,003.02c pavamāno adābhyaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541454 (0.0):
eṣaḥ | devaḥ | vipā | kṛtaḥ | ati | hvarāṃsi | dhāvati | pavamānaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705243 (0.017):
4 5 2 02 06a eṣa devo vipā kṛto 'ti hvarāṃsi dhāvati . / 4 5 2 02 06c pavamāno adābhyaḥ .. 1261
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705232 (0.029):
4 5 2 02 04c āviṣkṛṇoti vagvanum .. 1259 / 4 5 2 02 05a eṣa devo vipanyubhiḥ pavamāna ṛtāyubhiḥ .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084579 (0.042):
RV_9,003.04c pavamānaḥ siṣāsati || / RV_9,003.05a eṣa devo ratharyati pavamāno daśasyati |
RV_09.003.03.2{20} harirvājāya mṛjyate / RV_09.003.04.1{20} eṣa viśvāni vāryā śūro yanniva satvabhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084574 (0.0):
RV_9,003.03a eṣa devo vipanyubhiḥ pavamāna ṛtāyubhiḥ | / RV_9,003.03c harir vājāya mṛjyate ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705217 (1.788):
4 5 2 02 02c dadhadratnāni dāśuṣe .. 1257 / 4 5 2 02 03a eṣa viśvāni vāryā śūro yanniva satvabhiḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705235 (0.026):
4 5 2 02 05a eṣa devo vipanyubhiḥ pavamāna ṛtāyubhiḥ . / 4 5 2 02 05c harirvājāya mṛjyate .. 1260
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541470 (0.037):
eṣaḥ | devaḥ | vipanyu-bhiḥ | pavamānaḥ | ṛtayu-bhiḥ | hariḥ | vājāya | / mṛjyate // RV_9,3.3 // / eṣaḥ | viśvāni | vāryā | śūraḥ | yan-iva | satva-bhiḥ | pavamānaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696966 (0.063):
1 6 1 0310c sahasradhāro atyavyamarṣati tamī mṛjantyāyavaḥ .. 520 / 1 6 1 0311a pavasva vājasātamo 'bhi viśvāni vāryā . / 1 6 1 0311c tvaṃ samudraḥ prathame vidharmaṃ devebhyaṃ soma matsaraḥ ..
RV_09.003.04.2{20} pavamānaḥsiṣāsati / RV_09.003.05.1{20} eṣa devo ratharyati pavamāno daśasyati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084583 (0.0):
RV_9,003.04a eṣa viśvāni vāryā śūro yann iva satvabhiḥ | / RV_9,003.04c pavamānaḥ siṣāsati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541478 (0.029):
eṣaḥ | viśvāni | vāryā | śūraḥ | yan-iva | satva-bhiḥ | pavamānaḥ | / sisāsati // RV_9,3.4 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705221 (0.039):
4 5 2 02 03a eṣa viśvāni vāryā śūro yanniva satvabhiḥ . / 4 5 2 02 03c pavamānaḥ siṣāsati .. 1258
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703878 (0.061):
4 4 2 02 04a pari yatkāvyā kavirnṛmṇā punāno arṣati . / 4 4 2 02 04c svarvājī siṣāsati .. 1131 / 4 4 2 02 05a pavamāno abhi spṛdho viśo rājeva sīdati .
RV_09.003.05.2{20} āviṣ kṛṇoti vagvanum / RV_09.003.06.1{21} eṣa viprairabhiṣṭuto 'po devo vi gāhate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084594 (0.0):
RV_9,003.05a eṣa devo ratharyati pavamāno daśasyati | / RV_9,003.05c āviṣ kṛṇoti vagvanum ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705207 (1.192):
4 5 2 02 01c abhi droṇānyāsadam .. 1256 / 4 5 2 02 02a eṣa viprairabhiṣṭuto 'po devo vi gāhate .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541490 (0.023):
eṣaḥ | devaḥ | ratharyati | pavamānaḥ | daśasyati | āviḥ | kṛṇoti |
RV_09.003.06.2{21} dadhad ratnānidāśuṣe / RV_09.003.07.1{21} eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084606 (0.0):
RV_9,003.06c dadhad ratnāni dāśuṣe || / RV_9,003.07a eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705250 (0.0):
4 5 2 02 06c pavamāno adābhyaḥ .. 1261 / 4 5 2 02 07a eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541500 (1.192):
eṣaḥ | vipraiḥ | abhi-stutaḥ | apaḥ | devaḥ | vi | gāhate | dadhat | / ratnāni | dāśuṣe // RV_9,3.6 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084595 (0.039):
RV_9,003.06a eṣa viprair abhiṣṭuto 'po devo vi gāhate | / RV_9,003.06c dadhad ratnāni dāśuṣe ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705208 (0.058):
4 5 2 02 02a eṣa viprairabhiṣṭuto 'po devo vi gāhate . / 4 5 2 02 02c dadhadratnāni dāśuṣe .. 1257
RV_09.003.07.2{21} pavamānaḥkanikradat / RV_09.003.08.1{21} eṣa divaṃ vyāsarat tiro rajāṇsyaspṛtaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084613 (0.0):
RV_9,003.07a eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā | / RV_9,003.07c pavamānaḥ kanikradat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541501 (0.0):
eṣaḥ | divam | vi | dhāvati | tiraḥ | rajāṃsi | dhārayā | pavamānaḥ | / kanikradat // RV_9,3.7 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705251 (0.016):
4 5 2 02 07a eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā . / 4 5 2 02 07c pavamānaḥ kanikradat .. 1262
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194387 (0.052):
RV_09.030.03.2{20} pavasva soma dhārayā / RV_09.030.04.1{20} pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086881 (0.052):
RV_9,030.03c pavasva soma dhārayā || / RV_9,030.04a pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544024 (0.053):
-RV_6:8/25- / (RV_9,35) / ā | naḥ | pavasva | dhārayā | pavamāna | rayim | pṛthum | yayā | jyotiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543735 (0.060):
| dhārayā // RV_9,30.3 // / pra | somaḥ | ati | dhārayā | pavamānaḥ | asisyadat | abhi | droṇāni |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192422 (0.062):
RV_09.006.01.1{26} mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ / RV_09.006.01.2{26} avyo vāreṣvasmayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084897 (0.062):
RV_9,006.01a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ | / RV_9,006.01c avyo vāreṣv asmayuḥ ||
RV_09.003.08.2{21} pavamānaḥ svadhvaraḥ / RV_09.003.09.1{21} eṣa pratnena janmanā devo devebhyaḥ sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084627 (0.0):
RV_9,003.08a eṣa divaṃ vy āsarat tiro rajāṃsy aspṛtaḥ | / RV_9,003.08c pavamānaḥ svadhvaraḥ || / RV_9,003.09a eṣa pratnena janmanā devo devebhyaḥ sutaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541516 (0.0):
eṣaḥ | divam | vi | ā | asarat | tiraḥ | rajāṃsi | aspṛtaḥ | pavamānaḥ | / su-adhvaraḥ // RV_9,3.8 // / eṣaḥ | pratnena | janmanā | devaḥ | devebhyaḥ | sutaḥ | hariḥ | pavitre |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699856 (0.0):
4 1 2 16 03c somo devo na sūryaḥ .. 757 / 4 1 2 17 01a eṣa pratnena janmanā devo devebhyaḥ sutaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705267 (0.0):
4 5 2 02 08a eṣa divaṃ vyāsarattiro rajāṃsyaspṛtaḥ . / 4 5 2 02 08c pavamānaḥ svadhvaraḥ .. 1263 / 4 5 2 02 09a eṣa pratnena janmanā devo devebhyaḥ sutaḥ .
RV_09.003.09.2{21} hariḥ pavitrearṣati / RV_09.003.10.1{21} eṣa u sya puruvrato jajñāno janayanniṣaḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705277 (0.0):
4 5 2 02 09c hariḥ pavitre arṣati .. 1264 / 4 5 2 02 10a eṣa u sya puruvrato jajñāno janayanniṣaḥ .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084637 (0.019):
RV_9,003.09c hariḥ pavitre arṣati || / RV_9,003.10a eṣa u sya puruvrato jajñāno janayann iṣaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205098 (0.023):
RV_09.103.06.1{06} pari saptirna vājayurdevo devebhyaḥ sutaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541518 (0.026):
eṣaḥ | pratnena | janmanā | devaḥ | devebhyaḥ | sutaḥ | hariḥ | pavitre | / aṣarti // RV_9,3.9 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541527 (0.059):
eṣaḥ | oṃ iti | syaḥ | puru-vrataḥ | jajñānaḥ | janayan | iṣaḥ | dhārayā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084626 (0.061):
RV_9,003.09a eṣa pratnena janmanā devo devebhyaḥ sutaḥ | / RV_9,003.09c hariḥ pavitre arṣati ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701406 (0.061):
4 3 1 05 02a pavamāna rucārucā devo devebhyaḥ sutaḥ . / 4 3 1 05 02c viśvā vasūnyā viśa .. 905
RV_09.003.10.2{21} dhārayā pavate sutaḥ / RV_09.004.01.1{22} sanā ca soma jeṣi ca pavamāna mahi śravaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084649 (0.0):
RV_9,003.10a eṣa u sya puruvrato jajñāno janayann iṣaḥ | / RV_9,003.10c dhārayā pavate sutaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703001 (0.0):
4 4 1 03 10c parjanyo vṛṣṭimāṃ iva .. 1046 / 4 4 1 04 01a sanā ca soma jeṣi ca pavamāna mahi śravaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705279 (0.015):
4 5 2 02 10a eṣa u sya puruvrato jajñāno janayanniṣaḥ . / 4 5 2 02 10c dhārayā pavate sutaḥ .. 1265
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541539 (0.029):
eṣaḥ | oṃ iti | syaḥ | puru-vrataḥ | jajñānaḥ | janayan | iṣaḥ | dhārayā | / pavate | sutaḥ // RV_9,3.10 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3199212 (0.052):
RV_09.072.05.1{27} nṛbāhubhyāṃ codito dhārayā suto 'nuṣvadhaṃ pavate soma / indra te
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204696 (0.052):
RV_09.100.07.2{28} vatsaṃ jātaṃna dhenavaḥ pavamāna vidharmaṇi / RV_09.100.08.1{28} pavamāna mahi śravaścitrebhiryāsi raśmibhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097348 (0.052):
RV_9,100.07c vatsaṃ jātaṃ na dhenavaḥ pavamāna vidharmaṇi || / RV_9,100.08a pavamāna mahi śravaś citrebhir yāsi raśmibhiḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197013 (0.054):
RV_09.063.23.1{34} pavamāna ni tośase rayiṃ soma śravāyyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089553 (0.054):
RV_9,063.23a pavamāna ni tośase rayiṃ soma śravāyyam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14091776 (0.060):
RV_9,072.05a nṛbāhubhyāṃ codito dhārayā suto 'nuṣvadham pavate soma indra
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195143 (0.061):
RV_09.042.02.1{32} eṣa pratnena manmanā devo devebhyas pari / RV_09.042.02.2{32} dhārayā pavate sutaḥ / RV_09.042.03.1{32} vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087652 (0.061):
RV_9,042.02a eṣa pratnena manmanā devo devebhyas pari | / RV_9,042.02c dhārayā pavate sutaḥ || / RV_9,042.03a vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14092742 (0.061):
RV_9,080.02c maghonām āyuḥ pratiran mahi śrava indrāya soma pavase vṛṣā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18555503 (0.064):
eṣaḥ | syaḥ | dhārayā | sutaḥ | avyaḥ | vārebhiḥ | pavate | madin-tamaḥ |
RV_09.004.01.2{22} athā no vasyasas kṛdhi / RV_09.004.02.1{22} sanā jyotiḥ sanā svarviśvā ca soma saubhagā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084659 (0.0):
RV_9,004.01a sanā ca soma jeṣi ca pavamāna mahi śravaḥ | / RV_9,004.01c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084667 (0.0):
RV_9,004.02a sanā jyotiḥ sanā svar viśvā ca soma saubhagā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084678 (0.0):
RV_9,004.03c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.04a pavītāraḥ punītana somam indrāya pātave |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084690 (0.0):
RV_9,004.04c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.05a tvaṃ sūrye na ā bhaja tava kratvā tavotibhiḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084703 (0.0):
RV_9,004.05c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.06a tava kratvā tavotibhir jyok paśyema sūryam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084716 (0.0):
RV_9,004.06c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.07a abhy arṣa svāyudha soma dvibarhasaṃ rayim |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084730 (0.0):
RV_9,004.07a abhy arṣa svāyudha soma dvibarhasaṃ rayim | / RV_9,004.07c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084740 (0.0):
RV_9,004.08a abhy arṣānapacyuto rayiṃ samatsu sāsahiḥ | / RV_9,004.08c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084752 (0.0):
RV_9,004.09c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.10a rayiṃ naś citram aśvinam indo viśvāyum ā bhara |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084764 (0.0):
RV_9,004.10c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,005.01a samiddho viśvatas patiḥ pavamāno vi rājati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541549 (0.0):
sanā | ca | soma | jeṣi | ca | pavamāna | mahi | śravaḥ | atha | naḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703005 (0.014):
4 4 1 04 01a sanā ca soma jeṣi ca pavamāna mahi śravaḥ . / 4 4 1 04 01c athā no vasyasaskṛdhi .. 1047
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197030 (0.014):
RV_9,004.04a pavītāraḥ punītana somam indrāya pātave | / RV_9,004.04c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541556 (0.020):
sanā | jyotiḥ | sanā | svaḥ | viśvā | ca | soma | saubhagā | atha | naḥ |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197058 (0.026):
RV_9,004.06c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.07a abhy arṣa svāyudha soma dvibarhasaṃ rayim |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22196993 (0.057):
RV_9,004.01c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.02a sanā jyotiḥ sanā svar viśvā ca soma saubhagā |
RV_09.004.02.2{22} athā ... / RV_09.004.03.1{22} sanā dakṣamuta kratumapa soma mṛdho jahi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084674 (0.0):
RV_9,004.03a sanā dakṣam uta kratum apa soma mṛdho jahi |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703021 (0.0):
4 4 1 04 02c athā no vasyasaskṛdhi .. 1048 / 4 4 1 04 03a sanā dakṣamuta kratumapa soma mṛdho jahi .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541562 (0.051):
sanā | dakṣam | uta | kratum | apa | soma | mṛdhaḥ | jahi | atha | naḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195866 (0.064):
RV_09.055.01.1{12} yavaṃ-yavaṃ no andhasā puṣṭam-puṣṭaṃ pari srava / RV_09.055.01.2{12} soma viśvā ca saubhagā / RV_09.055.02.1{12} īndo yathā tava stavo yathā te jātamandhasaḥ
RV_09.004.03.2{22} athā ... / RV_09.004.04.1{22} pavītāraḥ punītana somamindrāya pātave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084686 (1.788):
RV_9,004.03a sanā dakṣam uta kratum apa soma mṛdho jahi | / RV_9,004.03c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541575 (1.788):
vasyasaḥ | kṛdhi // RV_9,4.3 // / pavītāraḥ | punītana | somam | indrāya | pātave | atha | naḥ | vasyasaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703031 (0.008):
4 4 1 04 03c athā no vasyasaskṛdhi .. 1049 / 4 4 1 04 04a pavītāraḥ punītana somamindrāya pātave .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11209353 (0.054):
gṛbhāyata | somam | indrāya | pātave // RV_8,69.10 // / -RV_6:5/7-
RV_09.004.04.2{22} athā ... / RV_09.004.05.1{22} tvaṃ sūrye na ā bhaja tava kratvā tavotibhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084700 (0.0):
RV_9,004.05a tvaṃ sūrye na ā bhaja tava kratvā tavotibhiḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703042 (0.0):
4 4 1 04 04c athā no vasyasaskṛdhi .. 1050 / 4 4 1 04 05a tvaṃ sūrye na ā bhaja tava kratvā tavotibhiḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541586 (0.012):
kṛdhi // RV_9,4.4 // / tvam | sūrye | naḥ | ā | bhaja | tava | kratvā | tava | ūti-bhiḥ | atha |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084686 (0.043):
RV_9,004.04a pavītāraḥ punītana somam indrāya pātave | / RV_9,004.04c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11209353 (0.045):
gṛbhāyata | somam | indrāya | pātave // RV_8,69.10 // / -RV_6:5/7-
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3191968 (0.050):
RV_09.001.09.2{17} somamindrāya pātave / RV_09.001.10.1{17} asyedindro madeṣvā viśvā vṛtrāṇi jighnate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084416 (0.050):
RV_9,001.09c somam indrāya pātave || / RV_9,001.10a asyed indro madeṣv ā viśvā vṛtrāṇi jighnate |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084707 (0.054):
RV_9,004.05c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.06a tava kratvā tavotibhir jyok paśyema sūryam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541575 (0.056):
pavītāraḥ | punītana | somam | indrāya | pātave | atha | naḥ | vasyasaḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7312515 (0.061):
RV_08.069.{10}2 . apasphuraṃ gṛbhāyata somam indrāya pātave || / RV_08.069.{11}1 . apād indro apād agnir viśve devā amatsata |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14078333 (0.061):
RV_8,069.10c apasphuraṃ gṛbhāyata somam indrāya pātave || / RV_8,069.11a apād indro apād agnir viśve devā amatsata |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541314 (0.062):
abhi | imam | aghnyāḥ | uta | śrīṇanti | dhenavaḥ | śiśum | somam | / indrāya | pātave // RV_9,1.9 // / asya | it | indraḥ | madeṣu | ā | viśvā | vṛtrāṇi | jighnate | śūraḥ |
RV_09.004.05.2{22} athā ... / RV_09.004.06.1{23} tava kratvā tavotibhirjyok paśyema sūryam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084713 (0.0):
RV_9,004.05c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.06a tava kratvā tavotibhir jyok paśyema sūryam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084700 (0.039):
RV_9,004.05a tvaṃ sūrye na ā bhaja tava kratvā tavotibhiḥ | / RV_9,004.05c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541603 (0.050):
tava | kratvā | tava | ūti-bhiḥ | jyok | paśyema | sūryam | atha | naḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703042 (0.051):
4 4 1 04 05a tvaṃ sūrye na ā bhaja tava kratvā tavotibhiḥ . / 4 4 1 04 05c athā no vasyasaskṛdhi .. 1051
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15013261 (0.062):
sadasaḥ | pari | svāt // RV_6,17.5 // / -RV_4:6/2- / tava | kratvā | tava | tat | daṃsanābhiḥ | āmāsu | pakvam | śacyā | ni |
RV_09.004.06.2{23} athā ... / RV_09.004.07.1{23} abhyarṣa svāyudha soma dvibarhasaṃ rayim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084725 (0.0):
RV_9,004.07a abhy arṣa svāyudha soma dvibarhasaṃ rayim |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703064 (0.0):
4 4 1 04 06c athā no vasyasaskṛdhi .. 1052 / 4 4 1 04 07a abhyarṣa svāyudha soma dvibarhasaṃ rayim .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541613 (0.026):
vasyasaḥ | kṛdhi // RV_9,4.6 // / abhi | arṣa | su-āyudha | soma | dvi-barhasam | rayim | atha | naḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204622 (0.035):
RV_09.100.02.1{27} punāna indavā bhara soma dvibarhasaṃ rayim / RV_09.100.02.2{27} tvaṃ vasūnipuṣyasi viśvāni dāśuṣo gṛhe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097271 (0.035):
RV_9,100.02a punāna indav ā bhara soma dvibarhasaṃ rayim | / RV_9,100.02c tvaṃ vasūni puṣyasi viśvāni dāśuṣo gṛhe ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084713 (0.048):
RV_9,004.06a tava kratvā tavotibhir jyok paśyema sūryam | / RV_9,004.06c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087559 (0.048):
RV_9,040.06a punāna indav ā bhara soma dvibarhasaṃ rayim | / RV_9,040.06c vṛṣann indo na ukthyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541603 (0.062):
tava | kratvā | tava | ūti-bhiḥ | jyok | paśyema | sūryam | atha | naḥ | / vasyasaḥ | kṛdhi // RV_9,4.6 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195053 (0.063):
RV_09.040.06.1{30} punāna indavā bhara soma dvibarhasaṃ rayim / RV_09.040.06.2{30} vṛṣannindo naukthyam
RV_09.004.07.2{23} athā ... / RV_09.004.08.1{23} abhyarṣānapacyuto rayiṃ samatsu sāsahiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084736 (0.049):
RV_9,004.08a abhy arṣānapacyuto rayiṃ samatsu sāsahiḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084726 (0.052):
RV_9,004.07a abhy arṣa svāyudha soma dvibarhasaṃ rayim | / RV_9,004.07c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097272 (0.060):
RV_9,100.02a punāna indav ā bhara soma dvibarhasaṃ rayim | / RV_9,100.02c tvaṃ vasūni puṣyasi viśvāni dāśuṣo gṛhe ||
RV_09.004.08.2{23} athā ... / RV_09.004.09.1{23} tvāṃ yajñairavīvṛdhan pavamāna vidharmaṇi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084747 (0.0):
RV_9,004.08c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.09a tvāṃ yajñair avīvṛdhan pavamāna vidharmaṇi |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703082 (0.012):
4 4 1 04 08c athā no vasyasaskṛdhi .. 1054 / 4 4 1 04 09a tvāṃ yajñairavīvṛdhanpavamāna vidharmaṇi .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541635 (0.022):
vasyasaḥ | kṛdhi // RV_9,4.8 // / tvām | yajñaiḥ | avīvṛdhan | pavamāna | vi-dharmaṇi | atha | naḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084737 (0.039):
RV_9,004.08a abhy arṣānapacyuto rayiṃ samatsu sāsahiḥ |
RV_09.004.09.2{23} athā ... / RV_09.004.10.1{23} rayiṃ naścitramaśvinamindo viśvāyamā bhara
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703093 (0.0):
4 4 1 04 09c athā no vasyasaskṛdhi .. 1055 / 4 4 1 04 10a rayiṃ naścitramaśvinamindo viśvāyumā bhara .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084748 (0.044):
RV_9,004.09a tvāṃ yajñair avīvṛdhan pavamāna vidharmaṇi | / RV_9,004.09c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13976818 (0.062):
RV_1,110.09a vājebhir no vājasātāv aviḍḍhy ṛbhumāṃ indra citram ā darṣi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084755 (0.062):
RV_9,004.09c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,004.10a rayiṃ naś citram aśvinam indo viśvāyum ā bhara |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541643 (0.062):
vasyasaḥ | kṛdhi // RV_9,4.9 // / rayim | naḥ | citram | aśvinam | indo iti | viśva-āyum | ā | bhara | atha
RV_09.004.10.2{23} athā .. . / RV_09.005.01.1{24} samiddho viśvatas patiḥ pavamāno vi rājati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084772 (0.0):
RV_9,004.10c athā no vasyasas kṛdhi || / RV_9,005.01a samiddho viśvatas patiḥ pavamāno vi rājati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541662 (0.015):
| naḥ | vasyasaḥ | kṛdhi // RV_9,4.10 // / -RV_6:7/24- / (RV_9,5) / sam-iddhaḥ | viśvataḥ | patiḥ | pavamānaḥ | vi | rājati | prīṇan | vṛṣā |
RV_09.005.01.2{24} prīṇan vṛṣā kanikradat / RV_09.005.02.1{24} tanūnapāt pavamānaḥ śṛṅge śiśāno arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084782 (0.0):
RV_9,005.01a samiddho viśvatas patiḥ pavamāno vi rājati | / RV_9,005.01c prīṇan vṛṣā kanikradat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541668 (0.0):
sam-iddhaḥ | viśvataḥ | patiḥ | pavamānaḥ | vi | rājati | prīṇan | vṛṣā |
RV_09.005.02.2{24} antarikṣeṇa rārajat / RV_09.005.03.1{24} īḷenyaḥ pavamāno rayirvi rājati dyumān
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084791 (0.0):
RV_9,005.02a tanūnapāt pavamānaḥ śṛṅge śiśāno arṣati | / RV_9,005.02c antarikṣeṇa rārajat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541678 (0.0):
tanūnapāt | pavamānaḥ | śṛṅgeiti | śiśānaḥ | arṣati | antarikṣeṇa |
RV_09.005.03.2{24} madhordhārābhirojasā / RV_09.005.04.1{24} barhiḥ prācīnamojasā pavamāna stṛṇan hariḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084802 (0.0):
RV_9,005.03a īḷenyaḥ pavamāno rayir vi rājati dyumān | / RV_9,005.03c madhor dhārābhir ojasā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541689 (0.0):
īḷenyaḥ | pavamānaḥ | rayiḥ | vi | rājati | dyu-mān | madhoḥ | dhārābhiḥ |
RV_09.005.04.2{24} deveṣu deva īyate / RV_09.005.05.1{24} udātairjihate bṛhad dvāro devīrhiraṇyayīḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084804 (0.0):
RV_9,005.04a barhiḥ prācīnam ojasā pavamāna stṛṇan hariḥ | / RV_9,005.04c deveṣu deva īyate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541692 (0.0):
barhiḥ | prācīnam | ojasā | pavamānaḥ | stṛṇan | hariḥ | deveṣu | devaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084813 (5.960):
RV_9,005.04a barhiḥ prācīnam ojasā pavamāna stṛṇan hariḥ | / RV_9,005.04c deveṣu deva īyate || / RV_9,005.05a ud ātair jihate bṛhad dvāro devīr hiraṇyayīḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541700 (0.011):
barhiḥ | prācīnam | ojasā | pavamānaḥ | stṛṇan | hariḥ | deveṣu | devaḥ | / īyate // RV_9,5.4 // / ut | ātaiḥ | jihate | bṛhat | dvāraḥ | devīḥ | hiraṇyayīḥ | pavamānena |
RV_09.005.05.2{24} pavamānena suṣṭutāḥ / RV_09.005.06.1{25} suśilpe bṛhatī mahī pavamāno vṛṣaṇyati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084823 (0.0):
RV_9,005.05a ud ātair jihate bṛhad dvāro devīr hiraṇyayīḥ | / RV_9,005.05c pavamānena suṣṭutāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541713 (0.0):
suśilpe itisu-śilpe | bṛhatī iti | mahī iti | pavamānaḥ | vṛṣaṇyati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541702 (0.031):
ut | ātaiḥ | jihate | bṛhat | dvāraḥ | devīḥ | hiraṇyayīḥ | pavamānena |
RV_09.005.06.2{25} naktoṣāsā nadarśate / RV_09.005.07.1{25} ubhā devā nṛcakṣasā hotārā daivyā huve
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084836 (0.0):
RV_9,005.06a suśilpe bṛhatī mahī pavamāno vṛṣaṇyati | / RV_9,005.06c naktoṣāsā na darśate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541725 (0.0):
naktoṣasā | na | darśate iti // RV_9,5.6 // / ubhā | devā | nṛ-cakṣasā | hotārā | daivyā | huve | pavamānaḥ | indraḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084824 (0.008):
RV_9,005.06a suśilpe bṛhatī mahī pavamāno vṛṣaṇyati | / RV_9,005.06c naktoṣāsā na darśate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541713 (0.023):
suśilpe itisu-śilpe | bṛhatī iti | mahī iti | pavamānaḥ | vṛṣaṇyati | / naktoṣasā | na | darśate iti // RV_9,5.6 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362074 (0.053):
RV_01.142.07.1{11} ā bhandamāne upāke naktoṣāsā supeśasā / RV_01.142.07.2{11} yahvī ṛtaśyamātarā sīdatāṃ barhirā sumat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14111940 (0.063):
RV_10,065.10a tvaṣṭāraṃ vāyum ṛbhavo ya ohate daivyā hotārā uṣasaṃ / svastaye | / RV_10,065.10c bṛhaspatiṃ vṛtrakhādaṃ sumedhasam indriyaṃ somaṃ dhanasā u
RV_09.005.07.2{25} pavamāna indrovṛṣā / RV_09.005.08.1{25} bhāratī pavamānasya sarasvatīḷā mahī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084844 (0.0):
RV_9,005.07a ubhā devā nṛcakṣasā hotārā daivyā huve | / RV_9,005.07c pavamāna indro vṛṣā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541732 (0.0):
ubhā | devā | nṛ-cakṣasā | hotārā | daivyā | huve | pavamānaḥ | indraḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084860 (0.050):
RV_9,005.09a tvaṣṭāram agrajāṃ gopām puroyāvānam ā huve | / RV_9,005.09c indur indro vṛṣā hariḥ pavamānaḥ prajāpatiḥ ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194259 (0.060):
RV_09.028.03.2{18} vṛtrahā devavītamaḥ / RV_09.028.04.1{18} eṣa vṛṣā kanikradad daśabhirjāmibhiryataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086753 (0.060):
RV_9,028.03c vṛtrahā devavītamaḥ || / RV_9,028.04a eṣa vṛṣā kanikradad daśabhir jāmibhir yataḥ |
RV_09.005.08.2{25} imaṃ no yajñamā gaman tisro devīḥ supeśasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084852 (0.0):
RV_9,005.08c imaṃ no yajñam ā gaman tisro devīḥ supeśasaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541739 (0.036):
bhāratī | pavamānasya | sarasvatī | iḷā | mahī | imam | naḥ | yajñam | ā | / gaman | tisraḥ | devīḥ | su-peśasaḥ // RV_9,5.8 //
RV_09.005.09.1{25} tvaṣṭāramagrajāṃ gopāṃ puroyāvānamā huve
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084856 (0.0):
RV_9,005.08c imaṃ no yajñam ā gaman tisro devīḥ supeśasaḥ || / RV_9,005.09a tvaṣṭāram agrajāṃ gopām puroyāvānam ā huve |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541739 (0.046):
gaman | tisraḥ | devīḥ | su-peśasaḥ // RV_9,5.8 // / tvaṣṭāram | agra-jām | gopām | puraḥ-yāvānam | ā | huve | induḥ | indraḥ |
RV_09.005.09.2{25} indurindro vṛṣā hariḥ pavamānaḥ prajāpatiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084866 (0.0):
RV_9,005.09a tvaṣṭāram agrajāṃ gopām puroyāvānam ā huve | / RV_9,005.09c indur indro vṛṣā hariḥ pavamānaḥ prajāpatiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541754 (0.0):
tvaṣṭāram | agra-jām | gopām | puraḥ-yāvānam | ā | huve | induḥ | indraḥ | / vṛṣā | hariḥ | pavamānaḥ | prajāpatiḥ // RV_9,5.9 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086717 (0.029):
RV_9,027.06a eṣa śuṣmy asiṣyadad antarikṣe vṛṣā hariḥ | / RV_9,027.06c punāna indur indram ā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543575 (0.029):
eṣaḥ | śuṣmī | asisyadat | antarikṣe | vṛṣā | hariḥ | punānaḥ | induḥ | / indram | ā // RV_9,27.6 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705500 (0.045):
4 5 2 06 05a eṣa śuṣmyasiṣyadadantarikṣe vṛṣā hariḥ . / 4 5 2 06 05c punāna indurindramā .. 1290
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194222 (0.054):
RV_09.027.06.1{17} eṣa śuṣmyasiṣyadadantarikṣe vṛṣā hariḥ / RV_09.027.06.2{17} punāna indurindramā
RV_09.005.10.1{25} vanaspatiṃ pavamāna madhvā samaṅgdhi dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084871 (0.0):
RV_9,005.09c indur indro vṛṣā hariḥ pavamānaḥ prajāpatiḥ || / RV_9,005.10a vanaspatim pavamāna madhvā sam aṅgdhi dhārayā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541759 (0.007):
vṛṣā | hariḥ | pavamānaḥ | prajāpatiḥ // RV_9,5.9 // / vanaspatim | pavamāna | madhvā | sam | aṅgdhi | dhārayā | sahasra-valśam |
RV_09.005.10.2{25} sahasravalśaṃ haritaṃ bhrājamānaṃ hiraṇyayam / RV_09.005.11.1{25} viśve devāḥ svāhākṛtiṃ pavamānasyā gata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084883 (0.0):
RV_9,005.10a vanaspatim pavamāna madhvā sam aṅgdhi dhārayā | / RV_9,005.10c sahasravalśaṃ haritam bhrājamānaṃ hiraṇyayam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541767 (0.0):
vanaspatim | pavamāna | madhvā | sam | aṅgdhi | dhārayā | sahasra-valśam | / haritam | bhrājamānam | hiraṇyayam // RV_9,5.10 //
RV_09.005.11.2{25} vāyurbṛhaspatiḥ sūryo 'gnirindraḥ sajoṣasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084891 (0.0):
RV_9,005.11a viśve devāḥ svāhākṛtim pavamānasyā gata | / RV_9,005.11c vāyur bṛhaspatiḥ sūryo 'gnir indraḥ sajoṣasaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541777 (0.0):
viśve | devāḥ | svāhā-kṛtim | pavamānasya | ā | gata | vāyuḥ | bṛhaspatiḥ / | sūryaḥ | agniḥ | indraḥ | sajoṣasaḥ // RV_9,5.11 //
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4744247 (0.052):
kaviragnirindraḥ somaḥ sūryo vāyurastu me agnirvaiśvānaro apahantu pāpam /
RV_09.006.01.1{26} mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084898 (0.0):
RV_9,005.11c vāyur bṛhaspatiḥ sūryo 'gnir indraḥ sajoṣasaḥ || / RV_9,006.01a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696795 (0.0):
1 6 1 0209c indo rucābhi gā ihi .. 505 / 1 6 1 0210a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541786 (0.016):
| sūryaḥ | agniḥ | indraḥ | sajoṣasaḥ // RV_9,5.11 // / -RV_6:7/26- / (RV_9,6) / mandrayā | soma | dhārayā | vṛṣā | pavasva | deva-yuḥ | avyaḥ | vāreṣu |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086877 (0.049):
RV_9,030.03a ā naḥ śuṣmaṃ nṛṣāhyaṃ vīravantam puruspṛham | / RV_9,030.03c pavasva soma dhārayā || / RV_9,030.04a pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3191878 (0.053):
RV_09.001.01.1{16} svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā / RV_09.001.01.2{16} indrāya pātave sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084323 (0.053):
RV_9,001.01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194383 (0.054):
RV_09.030.03.2{20} pavasva soma dhārayā / RV_09.030.04.1{20} pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22196663 (0.059):
RV_9,001.01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā | / RV_9,001.01c indrāya pātave sutaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18548317 (0.060):
kriyate | sukarma-bhiḥ // RV_9,70.8 // / pavasva | soma | deva-vītaye | vṛṣā | indrasya | hārdi | soma-dhānam | ā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090040 (0.060):
RV_9,065.09c sakhitvam ā vṛṇīmahe || / RV_9,065.10a vṛṣā pavasva dhārayā marutvate ca matsaraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546870 (0.060):
tasya | te | vājinaḥ | vayam | viśvā | dhanāni | jigyuṣaḥ | sakhi-tvam | ā / | vṛṇīmahe // RV_9,65.9 // / vṛṣā | pavasva | dhārayā | marutvate | ca | matsaraḥ | viśvā | dadhānaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197494 (0.062):
RV_09.065.10.1{02} vṛṣā pavasva dhārayā marutvate ca matsaraḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192161 (0.062):
RV_09.003.07.1{21} eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā / RV_09.003.07.2{21} pavamānaḥkanikradat / RV_09.003.08.1{21} eṣa divaṃ vyāsarat tiro rajāṇsyaspṛtaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084608 (0.062):
RV_9,003.07a eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā | / RV_9,003.07c pavamānaḥ kanikradat || / RV_9,003.08a eṣa divaṃ vy āsarat tiro rajāṃsy aspṛtaḥ |
RV_09.006.01.2{26} avyo vāreṣvasmayuḥ / RV_09.006.02.1{26} abhi tyaṃ madyaṃ madamindavindra iti kṣara
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084905 (0.0):
RV_9,006.01a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ | / RV_9,006.01c avyo vāreṣv asmayuḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696795 (0.031):
1 6 1 0210a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ . / 1 6 1 0210c avyo vārebhirasmayuḥ .. 506
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541787 (0.046):
mandrayā | soma | dhārayā | vṛṣā | pavasva | deva-yuḥ | avyaḥ | vāreṣu |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089511 (0.058):
RV_9,063.19a pari vāje na vājayum avyo vāreṣu siñcata | / RV_9,063.19c indrāya madhumattamam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541796 (0.060):
asma-yuḥ // RV_9,6.1 // / abhi | tyam | madyam | madam | indo iti | indraḥ | iti | kṣara | abhi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546248 (0.062):
pari | itaḥ | vāyave | sutam | giraḥ | indrāya | matsaram | avyaḥ | vāreṣu / | siñcata // RV_9,63.10 // / -RV_7:1/32- / pavamāna | vidāḥ | rayim | asmabhyam | soma | dustaram | yaḥ | duḥ-naśaḥ |
RV_09.006.02.2{26} abhi vājinoarvataḥ / RV_09.006.03.1{26} abhi tyaṃ pūrvyaṃ madaṃ suvāno arṣa pavitra ā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084919 (0.0):
RV_9,006.02c abhi vājino arvataḥ || / RV_9,006.03a abhi tyam pūrvyam madaṃ suvāno arṣa pavitra ā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541807 (1.788):
vājinaḥ | arvataḥ // RV_9,6.2 // / abhi | tyam | pūrvyam | madam | suvānaḥ | arṣa | pavitre | ā | abhi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088247 (0.048):
RV_9,052.01a pari dyukṣaḥ sanadrayir bharad vājaṃ no andhasā | / RV_9,052.01c suvāno arṣa pavitra ā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5842778 (0.060):
RV_10,170.4 // / RV_8:8/29 / (RV_10,171) / tvam | tyam | iṭataḥ | ratham | indra | pra | āvaḥ | suta vataḥ | aśṛṇoḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196940 (0.064):
RV_09.063.16.1{33} pra soma madhumattamo rāye arṣa pavitra ā / RV_09.063.16.2{33} mado yo devavītamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089479 (0.064):
RV_9,063.16a pra soma madhumattamo rāye arṣa pavitra ā | / RV_9,063.16c mado yo devavītamaḥ ||
RV_09.006.03.2{26} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.006.04.1{26} anu drapsāsa indava āpo na pravatāsaran
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084930 (0.0):
RV_9,006.03a abhi tyam pūrvyam madaṃ suvāno arṣa pavitra ā | / RV_9,006.03c abhi vājam uta śravaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541817 (0.0):
vājam | uta | śravaḥ // RV_9,6.3 // / anu | drapsāsaḥ | indavaḥ | āpaḥ | na | pravatā | asaran | punānāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3191914 (1.192):
RV_09.001.04.1{16} abhyarṣa mahānāṃ devānāṃ vītimandhasā / RV_09.001.04.2{16} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.001.05.1{16} tvāmachā carāmasi tadidarthaṃ dive-dive
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195716 (0.041):
RV_09.051.05.1{08} abhyarṣa vicakṣaṇa pavitraṃ dhārayā sutaḥ / RV_09.051.05.2{08} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.052.01.1{09} pari dyukṣaḥ sanadrayirbharad vājaṃ no andhasā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196902 (0.048):
RV_09.063.12.2{32} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.063.13.1{32} somo devo na sūryo 'dribhiḥ pavate sutaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11196661 (0.054):
tava | dyauḥ | indra | paiṃsyam | pṛthivī | vardhati | śravaḥ | tvām | / āpaḥ | pavartāsaḥ | ca | hinvire // RV_8,15.8 //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7298065 (0.063):
RV_08.006.38.2{16} anu suvānāsa indavaḥ / RV_08.006.39.1{16} mandasvā su svarṇara utendra śaryaṇāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14063466 (0.063):
RV_8,006.38c anu suvānāsa indavaḥ || / RV_8,006.39a mandasvā su svarṇara utendra śaryaṇāvati |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088246 (0.064):
RV_9,052.01c suvāno arṣa pavitra ā || / RV_9,052.02a tava pratnebhir adhvabhir avyo vāre pari priyaḥ |
RV_09.006.04.2{26} punānā indramāśata / RV_09.006.05.1{26} yamatyamiva vājinaṃ mṛjanti yoṣaṇo daśa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084932 (0.0):
RV_9,006.04a anu drapsāsa indava āpo na pravatāsaran | / RV_9,006.04c punānā indram āśata ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084940 (0.0):
RV_9,006.04a anu drapsāsa indava āpo na pravatāsaran | / RV_9,006.04c punānā indram āśata || / RV_9,006.05a yam atyam iva vājinam mṛjanti yoṣaṇo daśa |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541820 (0.016):
anu | drapsāsaḥ | indavaḥ | āpaḥ | na | pravatā | asaran | punānāḥ | / indram | āśata // RV_9,6.4 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541827 (0.023):
anu | drapsāsaḥ | indavaḥ | āpaḥ | na | pravatā | asaran | punānāḥ | / indram | āśata // RV_9,6.4 // / yam | atyam-iva | vājinam | mṛjanti | yoṣaṇaḥ | daśa | vane | krīḷantam |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193989 (0.046):
RV_09.024.02.1{14} abhi gāvo adhanviṣurāpo na pravatā yatīḥ / RV_09.024.02.2{14} punānā indramāśata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086481 (0.046):
RV_9,024.02a abhi gāvo adhanviṣur āpo na pravatā yatīḥ | / RV_9,024.02c punānā indram āśata ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543347 (0.049):
abhi | gāvaḥ | adhanviṣuḥ | āpaḥ | na | pra-vatā | yatīḥ | punānāḥ | / indram | āśata // RV_9,24.2 // / pra | pavamāna | dhanvasi | soma | indrāya | pātave | nṛ-bhiḥ | yataḥ | vi
RV_09.006.05.2{26} vane krīḷantamatyavim / RV_09.006.06.1{27} taṃ gobhirvṛṣaṇaṃ rasaṃ madāya devavītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084953 (0.0):
RV_9,006.05a yam atyam iva vājinam mṛjanti yoṣaṇo daśa | / RV_9,006.05c vane krīḷantam atyavim ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541839 (0.0):
yam | atyam-iva | vājinam | mṛjanti | yoṣaṇaḥ | daśa | vane | krīḷantam |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195375 (0.025):
RV_09.045.05.1{02} samī sakhāyo asvaran vane krīḷantamatyavim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087888 (0.025):
RV_9,045.05a sam ī sakhāyo asvaran vane krīḷantam atyavim |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205374 (0.032):
RV_09.106.11.1{11} dhībhirhinvanti vājinaṃ vane krīḷantamatyavim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098024 (0.032):
RV_9,106.11a dhībhir hinvanti vājinaṃ vane krīḷantam atyavim |
RV_09.006.06.2{27} sutaṃ bharāya saṃ sṛja / RV_09.006.07.1{27} devo devāya dhārayendrāya pavate sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084964 (0.0):
RV_9,006.06a taṃ gobhir vṛṣaṇaṃ rasam madāya devavītaye | / RV_9,006.06c sutam bharāya saṃ sṛja ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541850 (0.0):
tam | gobhiḥ | vṛṣaṇam | rasam | madāya | deva-vītaye | sutam | bharāya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204665 (0.049):
RV_09.100.05.1{27} kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā / RV_09.100.05.2{27} indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097316 (0.049):
RV_9,100.05a kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā | / RV_9,100.05c indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554260 (0.050):
kratve | dakṣāya | naḥ | kave | pavasva | soma | dhārayā | indrāya | / pātave | sutaḥ | mitrāya | varuṇāya | ca // RV_9,100.5 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541227 (0.053):
svādiṣṭhayā | madiṣṭhayā | pavasva | soma | dhārayā | indrāya | pātave | / sutaḥ // RV_9,1.1 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554273 (0.055):
pavasva | vāja-sātamaḥ | pavitre | dhārayā | sutaḥ | indrāya | soma | / viṣṇave | devebhyaḥ | madhumat-tamaḥ // RV_9,100.6 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195143 (0.055):
RV_09.042.02.1{32} eṣa pratnena manmanā devo devebhyas pari / RV_09.042.02.2{32} dhārayā pavate sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087652 (0.055):
RV_9,042.02a eṣa pratnena manmanā devo devebhyas pari | / RV_9,042.02c dhārayā pavate sutaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544494 (0.055):
eṣaḥ | pratnena | manmanā | devaḥ | devebhyaḥ | pari | dhārayā | pavate | / sutaḥ // RV_9,42.2 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204676 (0.056):
RV_09.100.06.1{28} pavasva vājasātamaḥ pavitre dhārayā sutaḥ / RV_09.100.06.2{28} indrāya somaviṣṇave devebhyo madhumattamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097327 (0.056):
RV_9,100.06a pavasva vājasātamaḥ pavitre dhārayā sutaḥ | / RV_9,100.06c indrāya soma viṣṇave devebhyo madhumattamaḥ ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205262 (0.057):
RV_09.106.02.1{09} ayaṃ bharāya sānasirindrāya pavate sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097913 (0.057):
RV_9,106.02a ayam bharāya sānasir indrāya pavate sutaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554868 (0.057):
jātāsaḥ | indavaḥ | svaḥ-vidaḥ // RV_9,106.1 // / ayam | bharāya | sānasiḥ | indrāya | pavate | sutaḥ | somaḥ | jaitrasya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3191881 (0.062):
RV_09.001.01.1{16} svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā / RV_09.001.01.2{16} indrāya pātave sutaḥ / RV_09.001.02.1{16} rakṣohā viśvacarṣanirabhi yonimayohatam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084326 (0.062):
RV_9,001.01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā | / RV_9,001.01c indrāya pātave sutaḥ || / RV_9,001.02a rakṣohā viśvacarṣaṇir abhi yonim ayohatam |
RV_09.006.07.2{27} payo yadasya pīpayat / RV_09.006.08.1{27} ātmā yajñasya raṃhyā suṣvāṇaḥ pavate sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084974 (0.0):
RV_9,006.07a devo devāya dhārayendrāya pavate sutaḥ | / RV_9,006.07c payo yad asya pīpayat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541859 (0.0):
devaḥ | devāya | dhārayā | indrāya | pavate | sutaḥ | payaḥ | yat | asya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195144 (0.057):
RV_09.042.02.2{32} dhārayā pavate sutaḥ / RV_09.042.03.1{32} vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087653 (0.057):
RV_9,042.02c dhārayā pavate sutaḥ || / RV_9,042.03a vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye |
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26449206 (0.057):
(AVPr_6.3:137/1-3) <ātmā yajñasya raṃhyā[t] suṣvāṇaḥ pavate sutaḥ |
RV_09.006.08.2{27} pratnaṃni pāti kāvyam / RV_09.006.09.1{27} evā punāna indrayurmadaṃ madiṣṭha vītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084986 (0.0):
RV_9,006.08a ātmā yajñasya raṃhyā suṣvāṇaḥ pavate sutaḥ | / RV_9,006.08c pratnaṃ ni pāti kāvyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541861 (0.019):
ātmā | yajñasya | raṃhyā | susvāṇaḥ | pavate | sutaḥ | pratnam | ni | pāti
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26449207 (0.020):
(AVPr_6.3:137/1-3) <ātmā yajñasya raṃhyā[t] suṣvāṇaḥ pavate sutaḥ | / pratnāni pāti kāvyaḥ [.RV 9.6.8, KS 35.6:54.14]> | [ed. ā tvā yajñasya]
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088375 (0.042):
RV_9,054.04c punāna indav indrayuḥ || / RV_9,055.01a yavaṃ yavaṃ no andhasā puṣṭam puṣṭam pari srava |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22200716 (0.042):
RV_9,054.04c punāna indav indrayuḥ || / RV_9,055.01a yavaṃ-yavaṃ no andhasā puṣṭam-puṣṭam pari srava |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541869 (0.044):
ātmā | yajñasya | raṃhyā | susvāṇaḥ | pavate | sutaḥ | pratnam | ni | pāti / | kāvyam // RV_9,6.8 // / eva | punānaḥ | indra-yuḥ | madam | madiṣṭha | vītaye | guhā | cit |
RV_09.006.09.2{27} guhā cid dadhiṣe giraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084991 (0.0):
RV_9,006.09a evā punāna indrayur madam madiṣṭha vītaye | / RV_9,006.09c guhā cid dadhiṣe giraḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541875 (0.0):
eva | punānaḥ | indra-yuḥ | madam | madiṣṭha | vītaye | guhā | cit |
RV_09.007.01.1 asṛgram indavaḥ pathā dharmann ṛtasya suśriyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084998 (0.0):
RV_9,006.09c guhā cid dadhiṣe giraḥ || / RV_9,007.01a asṛgram indavaḥ pathā dharmann ṛtasya suśriyaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541883 (0.0):
dadhiṣe | giraḥ // RV_9,6.9 // / -RV_6:7/28- / (RV_9,7) / asṛgram | indavaḥ | pathā | dharman | ṛtasya | su-śriyah | vidānāḥ | asya
RV_09.007.01.2 vidānā asya yojanam / RV_09.007.02.1 pra dhārā madhvo agriyo mahīr apo vi gāhate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085008 (0.0):
RV_9,007.01a asṛgram indavaḥ pathā dharmann ṛtasya suśriyaḥ | / RV_9,007.01c vidānā asya yojanam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541893 (0.0):
asṛgram | indavaḥ | pathā | dharman | ṛtasya | su-śriyah | vidānāḥ | asya / | yojanam // RV_9,7.1 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554184 (0.055):
saḥ | mṛjyate | sukarma-bhiḥ | devaḥ | devebhyaḥ | sutaḥ | vide | yat | / āsu | sam-dadiḥ | mahīḥ | apaḥ | vi | gāhate // RV_9,99.7 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546100 (0.063):
kāvyā // RV_9,62.25 // / -RV_7:1/29- / tvam | samudriyāḥ | apaḥ | agriyaḥ | vācaḥ | īrayan | pavasva |
RV_09.007.02.2 havir haviṣṣu vandyaḥ / RV_09.007.03.1 pra yujo vāco agriyo vṛṣāva cakradad vane
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085019 (0.0):
RV_9,007.02a pra dhārā madhvo agriyo mahīr apo vi gāhate | / RV_9,007.02c havir haviṣṣu vandyaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541897 (0.0):
pra | dhārā | madhvaḥ | agriyaḥ | mahīḥ | apaḥ | vi | gāhate | haviḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541904 (0.0):
haviṣṣu | vandyaḥ // RV_9,7.2 // / pra | yujaḥ | vācaḥ | agriyaḥ | vṛṣā | ava | cakradat | vane | sadma |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703863 (0.046):
4 4 2 02 02a pra dhārā madho agriyo mahīrapo vi gāhate . / 4 4 2 02 02c havirhaviḥṣu vandyaḥ .. 1129
RV_09.007.03.2 sadmābhi satyo adhvaraḥ / RV_09.007.04.1 pari yat kāvyā kavir nṛmṇā vasāno arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085031 (0.0):
RV_9,007.03a pra yujo vāco agriyo vṛṣāva cakradad vane | / RV_9,007.03c sadmābhi satyo adhvaraḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541915 (0.0):
pra | yujaḥ | vācaḥ | agriyaḥ | vṛṣā | ava | cakradat | vane | sadma | / abhi | satyaḥ | adhvaraḥ // RV_9,7.3 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703874 (0.014):
4 4 2 02 03a pra yujā vāco agriyo vṛṣo acikradadvane . / 4 4 2 02 03c sadmābhi satyo adhvaraḥ .. 1130
RV_09.007.04.2 svar vājī siṣāsati / RV_09.007.05.1 pavamāno abhi spṛdho viśo rājeva sīdati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085041 (0.0):
RV_9,007.04a pari yat kāvyā kavir nṛmṇā vasāno arṣati | / RV_9,007.04c svar vājī siṣāsati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541924 (1.788):
pari | yat | kāvyā | kaviḥ | nṛmṇā | vasānaḥ | arṣati | svaḥ | vājī |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703883 (0.020):
4 4 2 02 04c svarvājī siṣāsati .. 1131 / 4 4 2 02 05a pavamāno abhi spṛdho viśo rājeva sīdati .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14092056 (0.031):
RV_9,074.01a śiśur na jāto 'va cakradad vane svar yad vājy aruṣaḥ siṣāsati / RV_9,074.01c divo retasā sacate payovṛdhā tam īmahe sumatī śarma saprathaḥ
RV_09.007.05.2 yad īm ṛṇvanti vedhasaḥ / RV_09.007.06.1 avyo vāre pari priyo harir vaneṣu sīdati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085053 (0.0):
RV_9,007.05a pavamāno abhi spṛdho viśo rājeva sīdati | / RV_9,007.05c yad īm ṛṇvanti vedhasaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541936 (0.0):
pavamānaḥ | abhi | spṛdhaḥ | viśaḥ | rājā-iva | sīdati | yat | īm |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703892 (0.012):
4 4 2 02 05a pavamāno abhi spṛdho viśo rājeva sīdati . / 4 4 2 02 05c yadīmṛṇvanti vedhasaḥ .. 1132 / 4 4 2 02 06a avyā vāre pari priyo harirvaneṣu sīdati .
RV_09.007.06.2 rebho vanuṣyate matī / RV_09.007.07.1 sa vāyum indram aśvinā sākam madena gachati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085064 (0.0):
RV_9,007.06a avyo vāre pari priyo harir vaneṣu sīdati | / RV_9,007.06c rebho vanuṣyate matī ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541944 (0.0):
avyaḥ | vāre | pari | priyaḥ | hariḥ | vaneṣu | sīdati | rebhaḥ | / vanuṣyate | matī // RV_9,7.6 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703902 (0.0):
4 4 2 02 06a avyā vāre pari priyo harirvaneṣu sīdati . / 4 4 2 02 06c rebho vanuṣyate mati . 1133
RV_09.007.07.2 raṇā yo asya dharmabhiḥ / RV_09.007.08.1 ā mitrāvaruṇā bhagam madhvaḥ pavanta ūrmayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085075 (0.0):
RV_9,007.07a sa vāyum indram aśvinā sākam madena gacchati | / RV_9,007.07c raṇā yo asya dharmabhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541956 (0.022):
asya | dharma-bhiḥ // RV_9,7.7 // / ā | mitrāvaruṇā | bhagam | madhvaḥ | pavante | ūrmayaḥ | vidānāḥ | asya |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703902 (0.063):
4 4 2 02 07a sa vāyumindramaśvinā sākaṃ madena gacchati . / 4 4 2 02 07c raṇā yo asya dharmaṇā .. 1134
RV_09.007.08.2 vidānā asya śakmabhiḥ / RV_09.007.09.1 asmabhyaṃ rodasī rayim madhvo vājasya sātaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085085 (0.0):
RV_9,007.08a ā mitrāvaruṇā bhagam madhvaḥ pavanta ūrmayaḥ | / RV_9,007.08c vidānā asya śakmabhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541967 (0.0):
śakma-bhiḥ // RV_9,7.8 // / asmabhyam | rodasī iti | rayim | madhvaḥ | vājasya | sātaye | śravaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703920 (0.0):
4 4 2 02 08a ā mitre varuṇe bhage madhoḥ pavanta ūrmayaḥ . / 4 4 2 02 08c vidānā asya śakmabhiḥ .. 1135 / 4 4 2 02 09a asmabhyaṃ rodasī rayiṃ madhvo vājasya sātaye .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5831969 (0.053):
viśva carṣaṇi | śravaḥ | pṛkṣam | vājasya | sātaye | pṛkṣam | rāyā | uta |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14118466 (0.053):
RV_10,093.10a aiṣu dyāvāpṛthivī dhātam mahad asme vīreṣu viśvacarṣaṇi / śravaḥ | / RV_10,093.10c pṛkṣaṃ vājasya sātaye pṛkṣaṃ rāyota turvaṇe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11212186 (0.062):
asmākam | bodhi | ucathasya | coditā | maṃhiṣṭhaḥ | vāja-sātaye // / RV_8,88.6 // / -RV_6:6/12- / (RV_8,89)
RV_09.007.09.2 śravo vasūni saṃ jitam / RV_09.008.01.1 ete somā abhi priyam indrasya kāmam akṣaran
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085095 (0.0):
RV_9,007.09a asmabhyaṃ rodasī rayim madhvo vājasya sātaye |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541978 (0.0):
asmabhyam | rodasī iti | rayim | madhvaḥ | vājasya | sātaye | śravaḥ | / vasūni | sam | jitam // RV_9,7.9 // / -RV_6:7/30- / (RV_9,8)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541970 (1.788):
asmabhyam | rodasī iti | rayim | madhvaḥ | vājasya | sātaye | śravaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703920 (0.009):
4 4 2 02 09a asmabhyaṃ rodasī rayiṃ madhvo vājasya sātaye .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704382 (0.018):
4 5 1 01 03c apāmūrmiṃ sacamānaḥ samudraṃ turīyaṃ dhāma mahiṣo vivakti .. / 4 5 1 02 01a ete somā abhi priyamindrasya kāmamakṣaran .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14118466 (0.054):
RV_10,093.10a aiṣu dyāvāpṛthivī dhātam mahad asme vīreṣu viśvacarṣaṇi / śravaḥ | / RV_10,093.10c pṛkṣaṃ vājasya sātaye pṛkṣaṃ rāyota turvaṇe ||
RV_09.008.01.2 vardhanto asya vīryam / RV_09.008.02.1 punānāsaś camūṣado gachanto vāyum aśvinā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085098 (0.0):
RV_9,008.01a ete somā abhi priyam indrasya kāmam akṣaran | / RV_9,008.01c vardhanto asya vīryam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541980 (0.0):
ete | somāḥ | abhi | priyam | indrasya | kāmam | akṣaran | vardhantaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704383 (0.014):
4 5 1 02 01a ete somā abhi priyamindrasya kāmamakṣaran . / 4 5 1 02 01c vardhanto asya vīryam .. 1178
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7302541 (0.056):
RV_08.022.16.2{08} ārāttāccid bhūtamasme avase purvībhiḥ purubhojasā / RV_08.022.17.1{08} ā no aśvāvadaśvinā vartiryāsiṣṭaṃ madhupātamā narā
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14644618 (0.057):
RV_06.004.07.2{06} indraṃ na tvā śavasā devatā vāyuṃ pṛṇanti / rādhasānṛtamāḥ / RV_06.004.08.1{06} nū no agne 'vṛkebhiḥ svasti veṣi rāyaḥ pathibhiḥ
RV_09.008.02.2 te no dhāntu suvīryam / RV_09.008.03.1 indrasya soma rādhase punāno hārdi codaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085117 (0.0):
RV_9,008.02a punānāsaś camūṣado gacchanto vāyum aśvinā | / RV_9,008.02c te no dhāntu suvīryam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541998 (0.0):
punānāsaḥ | camū-sadaḥ | gacchantaḥ | vāyum | aśvinā | te | naḥ | dhāntu | / su-vīryam // RV_9,8.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704399 (5.960):
4 5 1 02 02c te no dhatta suvīryam .. 1181 / 4 5 1 02 03a indrasya soma rādhase punāno hārdi codaya .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545472 (0.053):
| hārdi | ā-viśan // RV_9,60.3 // / indrasya | soma | rādhase | śam | pavasva | vi-carṣaṇe | prajāvat | retaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098693 (0.056):
RV_9,108.15c pavasva madhumattamaḥ || / RV_9,108.16a indrasya hārdi somadhānam ā viśa samudram iva sindhavaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196115 (0.059):
RV_09.060.04.1{17} indrasya soma rādhase śaṃ pavasva vicarṣaṇe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088639 (0.059):
RV_9,060.04a indrasya soma rādhase śam pavasva vicarṣaṇe |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3206028 (0.061):
RV_09.108.15.2{19} pavasva madhumattamaḥ / RV_09.108.16.1{19} indrasya hārdi somadhānamā viśa samudramiva sindhavaḥ
RV_09.008.03.2 ṛtasya yonim āsadam / RV_09.008.04.1 mṛjanti tvā daśa kṣipo hinvanti sapta dhītayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085129 (0.0):
RV_9,008.03a indrasya soma rādhase punāno hārdi codaya | / RV_9,008.03c ṛtasya yonim āsadam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542008 (0.0):
indrasya | soma | rādhase | punānaḥ | hārdi | codaya | ṛtasya | yonim |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193361 (0.018):
RV_09.015.08.1{05} etamu tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sapta dhītayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085841 (0.018):
RV_9,015.08a etam u tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sapta dhītayaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197317 (0.022):
RV_09.064.22.1{40} indrāyendo marutvate pavasva madhumattamaḥ / RV_09.064.22.2{40} ṛtasya yonimāsadam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089866 (0.022):
RV_9,064.22a indrāyendo marutvate pavasva madhumattamaḥ | / RV_9,064.22c ṛtasya yonim āsadam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704409 (0.032):
4 5 1 02 03a indrasya soma rādhase punāno hārdi codaya . / 4 5 1 02 03c devānāṃ yonimāsadam .. 1180
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542705 (0.037):
etam | oṃ iti | tyam | daśa | kṣipaḥ | mṛjanti | sapta | dhītayaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546696 (0.040):
indrāya | indo iti | marutvate | pavasva | madhumat-tamaḥ | ṛtasya | yonim / | āsadam // RV_9,64.22 // / tam | tvā | viprāḥ | vacaḥ-vidaḥ | pari | kṛṇvanti | vedhasaḥ | sam | tvā
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27518276 (0.041):
RV_03.062.13.1{11} somo jigāti gātuvid devānāmeti niṣkṛtam / RV_03.062.13.2{11} ṛtasya yonimāsadam / RV_03.062.14.1{11} somo asmabhyaṃ dvipade catuṣpade ca paśave
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3138277 (0.041):
RV_3,062.13a somo jigāti gātuvid devānām eti niṣkṛtam | / RV_3,062.13c ṛtasya yonim āsadam || / RV_3,062.14a somo asmabhyaṃ dvipade catuṣpade ca paśave |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543463 (0.049):
ā | pavasva | madin-tama | pavitram | dhārayā | kave | arkasya | yonim | / āsadam // RV_9,25.6 // / -RV_6:8/16- / (RV_9,26) / tam | amṛkṣanta | vājinam | upa-sthe | aditeḥ | adhi | viprāsaḥ | aṇvyā |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195447 (0.061):
RV_09.046.06.1{03} etaṃ mṛjanti marjyaṃ pavamānaṃ daśa kṣipaḥ / RV_09.046.06.2{03} indrāya matsaraṃ madam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087961 (0.061):
RV_9,046.06a etam mṛjanti marjyam pavamānaṃ daśa kṣipaḥ | / RV_9,046.06c indrāya matsaram madam ||
RV_09.008.04.2 anu viprā amādiṣuḥ / RV_09.008.05.1 devebhyas tvā madāya kaṃ sṛjānam ati meṣyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085140 (0.0):
RV_9,008.04a mṛjanti tvā daśa kṣipo hinvanti sapta dhītayaḥ | / RV_9,008.04c anu viprā amādiṣuḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542020 (0.0):
mṛjanti | tvā | daśa | kṣipaḥ | hinvanti | sapta | dhītayaḥ | anu | viprāḥ / | amādi ṣuḥ // RV_9,8.4 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704419 (0.004):
4 5 1 02 04c anu viprā amādiṣuḥ .. 1181 / 4 5 1 02 05a devebhyastvā madāya kaṃ sṛjānamati meṣyaḥ .
RV_09.008.05.2 saṃ gobhir vāsayāmasi / RV_09.008.06.1 punānaḥ kalaśeṣv ā vastrāṇy aruṣo hariḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085148 (0.0):
RV_9,008.05a devebhyas tvā madāya kaṃ sṛjānam ati meṣyaḥ | / RV_9,008.05c saṃ gobhir vāsayāmasi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542028 (0.0):
devebhyaḥ | tvā | madāya | kam | sṛjānam | ati | meṣyaḥ | sam | gobhiḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704419 (0.003):
4 5 1 02 05a devebhyastvā madāya kaṃ sṛjānamati meṣyaḥ . / 4 5 1 02 05c sa gobhirvāsayāmasi .. 1182
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704426 (0.060):
4 5 1 02 05a devebhyastvā madāya kaṃ sṛjānamati meṣyaḥ . / 4 5 1 02 05c sa gobhirvāsayāmasi .. 1182 / 4 5 1 02 06a punānaḥ kalaśeṣvā vastrāṇyaruṣo hariḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195192 (0.064):
RV_09.043.01.1{33} yo atya iva mṛjyate gobhirmadāya haryataḥ / RV_09.043.01.2{33} taṃ gīrbhirvāsayāmasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087705 (0.064):
RV_9,043.01a yo atya iva mṛjyate gobhir madāya haryataḥ | / RV_9,043.01c taṃ gīrbhir vāsayāmasi ||
RV_09.008.06.2 pari gavyāny avyata / RV_09.008.07.1 maghona ā pavasva no jahi viśvā apa dviṣaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085158 (0.0):
RV_9,008.06a punānaḥ kalaśeṣv ā vastrāṇy aruṣo hariḥ | / RV_9,008.06c pari gavyāny avyata ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542037 (0.0):
punānaḥ | kalaśeṣu | ā | vastrāṇi | aruṣaḥ | hariḥ | pari | gavyāni |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704433 (0.0):
4 5 1 02 06a punānaḥ kalaśeṣvā vastrāṇyaruṣo hariḥ . / 4 5 1 02 06c pari gavyānyavyata .. 1183
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193183 (0.034):
RV_09.013.08.1{02} juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat / RV_09.013.08.2{02} viśvā apa dviṣo jahi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085662 (0.034):
RV_9,013.08a juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat | / RV_9,013.08c viśvā apa dviṣo jahi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542536 (0.048):
juṣṭaḥ | indrāya | matsaraḥ | pavamāna | kanikradat | viśvāḥ | apa | / dviṣaḥ | jahi // RV_9,13.8 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088972 (0.048):
RV_9,061.28c viśvā apa dviṣo jahi || / RV_9,061.29a asya te sakhye vayaṃ tavendo dyumna uttame |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22198004 (0.050):
RV_9,013.08c viśvā apa dviṣo jahi || / RV_9,013.09a apaghnanto arāvṇaḥ pavamānāḥ svardṛśaḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7310986 (0.051):
RV_08.061.13.2{38} maghavañchagdhitava tan na ūtibhirvi dviṣo vi mṛdho / jahi / RV_08.061.14.1{38} tvaṃ hi rādhaspate rādhaso mahaḥ kṣayasyāsi vidhataḥ
Rgveda, Mandala 8 (rv_hn08u.htm.txt) 23374498 (0.051):
RV_8,061.13c maghavañ chagdhi tava tan na ūtibhir vi dviṣo vi mṛdho jahi / RV_8,061.14a tvaṃ hi rādhaspate rādhaso mahaḥ kṣayasyāsi vidhataḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14076789 (0.056):
RV_8,061.13c maghavañ chagdhi tava tan na ūtibhir vi dviṣo vi mṛdho jahi / RV_8,061.14a tvaṃ hi rādhaspate rādhaso mahaḥ kṣayasyāsi vidhataḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14093233 (0.059):
RV_9,085.02c jahi śatrūṃr abhy ā bhandanāyataḥ pibendra somam ava no mṛdho / jahi || / RV_9,085.03a adabdha indo pavase madintama ātmendrasya bhavasi dhāsir
RV_09.008.07.2 indo sakhāyam ā viśa / RV_09.008.08.1 vṛṣṭiṃ divaḥ pari srava dyumnam pṛthivyā adhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085168 (0.0):
RV_9,008.07a maghona ā pavasva no jahi viśvā apa dviṣaḥ | / RV_9,008.07c indo sakhāyam ā viśa ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542046 (5.960):
maghonaḥ | ā | pavasva | naḥ | jahi | viśvāḥ | apa | dviṣaḥ | indo iti | / sakhāyam | ā | viśa // RV_9,8.7 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704452 (0.013):
4 5 1 02 08c bhakṣīmahi prajāmiṣam .. 1185 / 4 5 1 02 09a vṛṣṭiṃ divaḥ pari srava dyumnaṃ pṛthivyā adhi .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704434 (0.039):
4 5 1 02 07a maghona ā pavasva no jahi viśvā apa dviṣaḥ . / 4 5 1 02 07c indo sakhāyamā viśa .. 1184
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088972 (0.048):
RV_9,061.28c viśvā apa dviṣo jahi || / RV_9,061.29a asya te sakhye vayaṃ tavendo dyumna uttame |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193182 (0.059):
RV_09.013.08.1{02} juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat / RV_09.013.08.2{02} viśvā apa dviṣo jahi / RV_09.013.09.1{02} apaghnanto arāvṇaḥ pavamānāḥ svardṛśaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085662 (0.059):
RV_9,013.08a juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat | / RV_9,013.08c viśvā apa dviṣo jahi || / RV_9,013.09a apaghnanto arāvṇaḥ pavamānāḥ svardṛśaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545801 (0.064):
pavasva | indo iti | vṛṣā | sutaḥ | kṛdhi | naḥ | yaśasaḥ | jane | viśvāḥ / | apa | dviṣaḥ | jahi // RV_9,61.28 // / asya | te | sakhye | vayam | tava | indo iti | dyumne | ut-tame |
RV_09.008.08.2 saho naḥ soma pṛtsu dhāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085174 (0.0):
RV_9,008.08a vṛṣṭiṃ divaḥ pari srava dyumnam pṛthivyā adhi | / RV_9,008.08c saho naḥ soma pṛtsu dhāḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704456 (0.016):
4 5 1 02 09a vṛṣṭiṃ divaḥ pari srava dyumnaṃ pṛthivyā adhi . / 4 5 1 02 09c saho naḥ soma pṛtsu dhāḥ .. 1186
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542052 (0.021):
vṛṣṭim | divaḥ | pari | srava | dyumnam | pṛthivyāḥ | adhi | sahaḥ | naḥ |
RV_09.008.09.1 nṛcakṣasaṃ tvā vayam indrapītaṃ svarvidam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085180 (0.0):
RV_9,008.08c saho naḥ soma pṛtsu dhāḥ || / RV_9,008.09a nṛcakṣasaṃ tvā vayam indrapītaṃ svarvidam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542060 (0.0):
soma | pṛt-su | dhāḥ // RV_9,8.8 // / nṛ-cakṣasam | tvā | vayam | indra-pītam | svaḥ-vidam | bhakṣīmahi |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704443 (0.0):
4 5 1 02 07c indo sakhāyamā viśa .. 1184 / 4 5 1 02 08a nṛcakṣasaṃ tvā vayamindrapītaṃ svarvidam .
RV_09.008.09.2 bhakṣīmahi prajām iṣam / RV_09.009.01.1 pari priyā divaḥ kavir vayāṃsi naptyïr hitaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085192 (0.0):
RV_9,008.09a nṛcakṣasaṃ tvā vayam indrapītaṃ svarvidam | / RV_9,008.09c bhakṣīmahi prajām iṣam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542070 (0.023):
nṛ-cakṣasam | tvā | vayam | indra-pītam | svaḥ-vidam | bhakṣīmahi | / pra-jām | iṣam // RV_9,8.9 // / -RV_6:7/32-
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6845888 (0.044):
RV_7,096.06a pīpivāṃsaṃ sarasvata stanaṃ yo viśvadarśataḥ | / RV_7,096.06c bhakṣīmahi prajām iṣam || / RV_7,097.01a yajñe divo nṛṣadane pṛthivyā naro yatra devayavo madanti |
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10651051 (0.057):
stotrasya stotraṃ gamyād indravanto vanemahi bhakṣīmahi prajām iṣam / (PB 1.5.13) indav indrapītasya ta indriyāvato triṣṭupchandasaḥ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10651101 (0.057):
pārayā mā stotrasya stotraṃ gamyād indravanto vanemahi bhakṣīmahi prajām / iṣam / (PB 1.5.16) indav indrapītasya ta indriyāvato triṣṭupchandasaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22811922 (0.059):
pīpi-vāṃsam | sarasvataḥ | stanam | yaḥ | viśva-darśataḥ | bhakṣīmahi | / pra-jām | iṣam // RV_7,96.6 // / -RV_5:6/21- / (RV_7,97)
RV_09.009.01.2 suvāno yāti kavikratuḥ / RV_09.009.02.1 pra-pra kṣayāya panyase janāya juṣṭo adruhe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085204 (0.0):
RV_9,009.01a pari priyā divaḥ kavir vayāṃsi naptyor hitaḥ | / RV_9,009.01c suvāno yāti kavikratuḥ ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197545 (0.0):
RV_9,009.01c suvāno yāti kavikratuḥ || / RV_9,009.02a pra-pra kṣayāya panyase janāya juṣṭo adruhe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542083 (0.0):
pari | priyā | divaḥ | kaviḥ | vayāṃsi | naptyoḥ | hitaḥ | suvānaḥ | yāti / | kavi-kratuḥ // RV_9,9.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696527 (0.058):
1 5 2 0910a pari priyā divaḥ kavirvayāṃsi naptyorhitaḥ . / 1 5 2 0910c svānairyāti kavikratuḥ .. 476 / 1 5 2 1001a pra somāso madacyutaḥ śravase no maghonaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701767 (0.064):
4 3 1 16 02c mahānmahī ṛtāvṛdhā .. 936 / 4 3 1 16 03a prapra kṣayāya panyase janāya juṣṭo adruhaḥ .
RV_09.009.02.2 vīty arṣa caniṣṭhayā / RV_09.009.03.1 sa sūnur mātarā śucir jāto jāte arocayat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085215 (0.0):
RV_9,009.02a pra pra kṣayāya panyase janāya juṣṭo adruhe | / RV_9,009.02c vīty arṣa caniṣṭhayā ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197547 (0.0):
RV_9,009.02a pra-pra kṣayāya panyase janāya juṣṭo adruhe | / RV_9,009.02c vīty arṣa caniṣṭhayā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542093 (5.960):
pra-pra | kṣayāya | panyase | janāya | juṣṭaḥ | adruhe | vītī | arṣa | / caniṣṭhayā // RV_9,9.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701761 (5.960):
4 3 1 16 01c svānairyāti kavikratuḥ .. 935 / 4 3 1 16 02a sa sūnurmātarā śucirjāto jāte arocayat .
RV_09.009.03.2 mahān mahī ṛtāvṛdhā / RV_09.009.04.1 sa sapta dhītibhir hito nadyï ajinvad adruhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085226 (0.0):
RV_9,009.03a sa sūnur mātarā śucir jāto jāte arocayat | / RV_9,009.03c mahān mahī ṛtāvṛdhā ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701763 (0.017):
4 3 1 16 02a sa sūnurmātarā śucirjāto jāte arocayat . / 4 3 1 16 02c mahānmahī ṛtāvṛdhā .. 936
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542105 (0.028):
saḥ | sūnuḥ | mātarā | śuciḥ | jātaḥ | jāte iti | arocayat | mahān | mahī
RV_09.009.04.2 yā ekam akṣi vāvṛdhuḥ / RV_09.009.05.1 tā abhi santam astṛtam mahe yuvānam ā dadhuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085238 (0.0):
RV_9,009.04a sa sapta dhītibhir hito nadyo ajinvad adruhaḥ | / RV_9,009.04c yā ekam akṣi vāvṛdhuḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542115 (5.960):
saḥ | sapta | dhīti-bhiḥ | hitaḥ | nadyaḥ | ajinvat | adruhaḥ | yāḥ | ekam
RV_09.009.05.2 indum indra tava vrate / RV_09.009.06.1 abhi vahnir amartyaḥ sapta paśyati vāvahiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085249 (0.0):
RV_9,009.05a tā abhi santam astṛtam mahe yuvānam ā dadhuḥ | / RV_9,009.05c indum indra tava vrate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542126 (0.0):
tāḥ | abhi | santam | astṛtam | mahe | yuvānam | ā | dadhuḥ | indum |
RV_09.009.06.2 krivir devīr atarpayat / RV_09.009.07.1 avā kalpeṣu naḥ pumas tamāṃsi soma yodhyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085257 (0.0):
RV_9,009.06a abhi vahnir amartyaḥ sapta paśyati vāvahiḥ | / RV_9,009.06c krivir devīr atarpayat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542130 (0.0):
abhi | vahniḥ | amartyaḥ | sapta | paśyati | vāvahiḥ | kriviḥ | devīḥ |
RV_09.009.07.2 tāni punāna jaOghanaḥ / RV_09.009.08.1 nū navyase navīyase sūktāya sādhayā pathaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085271 (0.0):
RV_9,009.07c tāni punāna jaṅghanaḥ || / RV_9,009.08a nū navyase navīyase sūktāya sādhayā pathaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542144 (0.038):
ava | kalpeṣu | naḥ | pumaḥ | tamāṃsi | soma | yodhyā | tāni | punāna | / jaṅghanaḥ // RV_9,9.7 // / nu | navyase | navīyase | su-uktāya | sādhaya | pathaḥ | pratna-vat |
RV_09.009.08.2 pratnavad rocayā rucaḥ / RV_09.009.09.1 pavamāna mahi śravo gām aśvaṃ rāsi vīravat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085284 (0.0):
RV_9,009.08a nū navyase navīyase sūktāya sādhayā pathaḥ | / RV_9,009.08c pratnavad rocayā rucaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542159 (0.0):
rocaya | rucaḥ // RV_9,9.8 // / pavamāna | mahi | śravaḥ | gām | aśvam | rāsi | vīra-vat | sanā | medhām |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088126 (0.052):
RV_9,049.05a pavamāno asiṣyadad rakṣāṃsy apajaṅghanat | / RV_9,049.05c pratnavad rocayan rucaḥ ||
RV_09.009.09.2 sanā medhāṃ sanā svaḥ / RV_09.010.01.1 pra svānāso rathā ivārvanto na śravasyavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085300 (0.0):
RV_9,009.09a pavamāna mahi śravo gām aśvaṃ rāsi vīravat | / RV_9,009.09c sanā medhāṃ sanā svaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542175 (0.0):
pavamāna | mahi | śravaḥ | gām | aśvam | rāsi | vīra-vat | sanā | medhām |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703780 (0.016):
4 4 2 01 03c parīṇasaṃ kṛṇute tigmaśṛṅgo divā harirdadṛśe naktamṛjraḥ .. / 4 4 2 01 04a pra svānāso rathā ivārvanto na avasyavaḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543190 (0.049):
asāviṣuḥ | matim // RV_9,21.7 // / -RV_6:8/12- / (RV_9,22) / ete | somāsaḥ | āśavaḥ | rathāḥ-iva | pra | vājinaḥ | sargāḥ | sṛṣṭāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197824 (0.056):
RV_09.066.10.1{08} pavamānasya te kave vājin sargā asṛkṣata / RV_09.066.10.2{08} arvanto na śravasyavaḥ / RV_09.066.11.1{09} achā kośaṃ madhuścutamasṛgraṃ vāre avyaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090368 (0.056):
RV_9,066.10a pavamānasya te kave vājin sargā asṛkṣata | / RV_9,066.10c arvanto na śravasyavaḥ || / RV_9,066.11a acchā kośam madhuścutam asṛgraṃ vāre avyaye |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547195 (0.056):
pavamānasya | te | kave | vājin | sargāḥ | asṛkṣata | arvantaḥ | na | / śravasyavaḥ // RV_9,66.10 // / -RV_7:2/9-
RV_09.010.01.2 somāso rāye akramuḥ / RV_09.010.02.1 hinvānāso rathā iva dadhanvire gabhastyoḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085305 (0.0):
RV_9,010.01a pra svānāso rathā ivārvanto na śravasyavaḥ | / RV_9,010.01c somāso rāye akramuḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542180 (0.0):
pra | svānāsaḥ | rathāḥ-iva | arvantaḥ | na | śravasyavaḥ | somāsaḥ | rāye
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703784 (0.008):
4 4 2 01 04a pra svānāso rathā ivārvanto na avasyavaḥ . / 4 4 2 01 04c somāso rāye akramuḥ .. 1119
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197825 (0.041):
RV_09.066.10.1{08} pavamānasya te kave vājin sargā asṛkṣata / RV_09.066.10.2{08} arvanto na śravasyavaḥ / RV_09.066.11.1{09} achā kośaṃ madhuścutamasṛgraṃ vāre avyaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090369 (0.041):
RV_9,066.10a pavamānasya te kave vājin sargā asṛkṣata | / RV_9,066.10c arvanto na śravasyavaḥ || / RV_9,066.11a acchā kośam madhuścutam asṛgraṃ vāre avyaye |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547196 (0.041):
pavamānasya | te | kave | vājin | sargāḥ | asṛkṣata | arvantaḥ | na | / śravasyavaḥ // RV_9,66.10 // / -RV_7:2/9-
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085652 (0.042):
RV_9,013.07a vāśrā arṣantīndavo 'bhi vatsaṃ na dhenavaḥ | / RV_9,013.07c dadhanvire gabhastyoḥ || / RV_9,013.08a juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543329 (0.053):
ca | nu // RV_9,23.7 // / -RV_6:8/14- / (RV_9,24) / pra | somāsaḥ | adhanviṣuḥ | pavamānāsaḥ | indavaḥ | śrīṇānāḥ | ap-su |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197646 (0.058):
RV_9,010.01c somāso rāye akramuḥ || / RV_9,010.02a hinvānāso rathā iva dadhanvire gabhastyoḥ |
RV_09.010.02.2 bharāsaḥ kāriṇām iva / RV_09.010.03.1 rājāno na praśastibhiḥ somāso gobhir añjate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085315 (0.0):
RV_9,010.02a hinvānāso rathā iva dadhanvire gabhastyoḥ | / RV_9,010.02c bharāsaḥ kāriṇām iva ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542182 (0.0):
| akramuḥ // RV_9,10.1 // / hinvānāsaḥ | rathāḥ-iva | dadhanvire | gabhastyoḥ | bharāsaḥ | kāriṇām-iva
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703793 (0.0):
4 4 2 01 04c somāso rāye akramuḥ .. 1119 / 4 4 2 01 05a hinvānāso rathā iva dadhanvire gabhastyoḥ . / 4 4 2 01 05c bharāsaḥ kāriṇāmiva .. 1120
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542190 (0.025):
hinvānāsaḥ | rathāḥ-iva | dadhanvire | gabhastyoḥ | bharāsaḥ | kāriṇām-iva / // RV_9,10.2 // / rājānaḥ | na | praśasti-bhiḥ | somāsaḥ | gobhiḥ | añjate | yajñaḥ | na |
RV_09.010.03.2 yajño na sapta dhātṛbhiḥ / RV_09.010.04.1 pari suvānāsa indavo madāya barhaṇā girā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085327 (0.0):
RV_9,010.03a rājāno na praśastibhiḥ somāso gobhir añjate | / RV_9,010.03c yajño na sapta dhātṛbhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542201 (0.007):
sapta | dhātṛ-bhiḥ // RV_9,10.3 // / pari | suvānāsaḥ | indavaḥ | madāya | barhaṇā | girā | sutāḥ | arṣanti |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703801 (0.011):
4 4 2 01 06a rājāno na praśastibhiḥ somāso gobhirañjate . / 4 4 2 01 06c yajño na sapta dhātṛbhiḥ .. 1121
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542190 (0.022):
rājānaḥ | na | praśasti-bhiḥ | somāsaḥ | gobhiḥ | añjate | yajñaḥ | na |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696602 (0.026):
1 5 2 1008c jyotirvaiśvānaraṃ bṛhat .. 484 / 1 5 2 1009a pari svānāsa indavo madāya barhaṇā girā .
RV_09.010.04.2 sutā arṣanti dhārayā / RV_09.010.05.1 āpānāso vivasvato jananta uṣaso bhagam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085336 (0.0):
RV_9,010.04a pari suvānāsa indavo madāya barhaṇā girā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542209 (0.0):
sapta | dhātṛ-bhiḥ // RV_9,10.3 // / pari | suvānāsaḥ | indavaḥ | madāya | barhaṇā | girā | sutāḥ | arṣanti |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696603 (0.047):
1 5 2 1009a pari svānāsa indavo madāya barhaṇā girā . / 1 5 2 1009c madho arṣanti dhārayā .. 485
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703807 (0.047):
4 4 2 01 06c yajño na sapta dhātṛbhiḥ .. 1121 / 4 4 2 01 07a pari svānāsa indavo madāya barhaṇā girā .
RV_09.010.05.2 sūrā aṇvaṃ vi tanvate / RV_09.010.06.1 apa dvārā matīnām pratnā ṛṇvanti kāravaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085346 (0.0):
RV_9,010.05a āpānāso vivasvato jananta uṣaso bhagam | / RV_9,010.05c sūrā aṇvaṃ vi tanvate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542221 (0.0):
āpānāsaḥ | vivasvataḥ | janantaḥ | uṣasaḥ | bhagam | sūrāḥ | aṇvam | vi |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703818 (0.012):
4 4 2 01 08a āpānāso vivasvato jinvanta uṣaso bhagam . / 4 4 2 01 08c sūrā aṇvaṃ vi tanvate .. 1123
RV_09.010.06.2 vṛṣṇo harasa āyavaḥ / RV_09.010.07.1 samīcīnāsa āsate hotāraḥ saptajāmayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085355 (0.0):
RV_9,010.06a apa dvārā matīnām pratnā ṛṇvanti kāravaḥ | / RV_9,010.06c vṛṣṇo harasa āyavaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542227 (0.0):
apa | dvārā | matīnām | pratnāḥ | ṛṇvanti | kāravaḥ | vṛṣṇaḥ | harase |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703823 (0.016):
4 4 2 01 09a apa dvārā matīnāṃ pratnā ṛṇvanti kāravaḥ . / 4 4 2 01 09c vṛṣṇo harasa āyavaḥ .. 1124
RV_09.010.07.2 padam ekasya piprataḥ / RV_09.010.08.1 nābhā nābhiṃ na ā dade cakṣuś cit sūrye sacā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085368 (0.0):
RV_9,010.07a samīcīnāsa āsate hotāraḥ saptajāmayaḥ | / RV_9,010.07c padam ekasya piprataḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542241 (0.0):
samīcīnāsaḥ | āsate | hotāraḥ | sapta-jāmayaḥ | padam | ekasya | piprataḥ / // RV_9,10.7 // / nābhā | nābhim | naḥ | ā | dade | cakṣuḥ | cit | sūrye | sacā | kaveḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703831 (0.005):
4 4 2 01 10a samīcīnāsa āśata hotāraḥ saptajānayaḥ . / 4 4 2 01 10c padamekasya piprataḥ .. 1125 / 4 4 2 01 11a nābhā nābhiṃ na ā dade cakṣuṣā sūrya dṛśe .
RV_09.010.08.2 kaver apatyam ā duhe / RV_09.010.09.1 abhi priyā divas padam adhvaryubhir guhā hitam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085380 (0.0):
RV_9,010.08a nābhā nābhiṃ na ā dade cakṣuś cit sūrye sacā | / RV_9,010.08c kaver apatyam ā duhe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542245 (0.011):
nābhā | nābhim | naḥ | ā | dade | cakṣuḥ | cit | sūrye | sacā | kaveḥ | / apatyam | ā | duhe // RV_9,10.8 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542252 (0.033):
nābhā | nābhim | naḥ | ā | dade | cakṣuḥ | cit | sūrye | sacā | kaveḥ | / apatyam | ā | duhe // RV_9,10.8 // / abhi | priyā | divaḥ | padam | adhvaryu-bhiḥ | guhā | hitam | sūraḥ |
RV_09.010.09.2 sūraḥ paśyati cakṣasā / RV_09.011.01.1 upāsmai gāyatā naraḥ pavamānāyendave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085389 (0.0):
RV_9,010.09a abhi priyā divas padam adhvaryubhir guhā hitam | / RV_9,010.09c sūraḥ paśyati cakṣasā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542263 (0.0):
abhi | priyā | divaḥ | padam | adhvaryu-bhiḥ | guhā | hitam | sūraḥ | / paśyati | cakṣasā // RV_9,10.9 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698710 (0.017):
asitaḥ kāśyapo devalo vā. gāyatrī. pavamānaḥ somaḥ. / 4 1 1 01 01a upāsmai gāyatā naraḥ pavamānāyendave .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699899 (0.017):
4 1 2 18 02c induṃ devā ayāsiṣuḥ .. 762 / 4 1 2 18 03a upāsmai gāyatā naraḥ pavamānāyendave .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703844 (0.049):
4 4 2 01 12a abhi priyaṃ divaspadamadhvaryubhirguhā hitam . / 4 4 2 01 13c sūraḥ pasyati cakṣasā .. 1127
RV_09.011.01.2 abhi devāṃ iyakṣate / RV_09.011.02.1 abhi te madhunā payo 'tharvāṇo aśiśrayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085397 (0.0):
RV_9,011.01a upāsmai gāyatā naraḥ pavamānāyendave | / RV_9,011.01c abhi devāṃ iyakṣate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542270 (0.0):
upa | asmai | gāyata | naraḥ | pavamānāya | indave | abhi | devān | / iyakṣate // RV_9,11.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698717 (0.011):
4 1 1 01 01a upāsmai gāyatā naraḥ pavamānāyendave . / 4 1 1 01 01c abhi devāṃ iyakṣate .. 651
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699900 (0.011):
4 1 2 18 02c induṃ devā ayāsiṣuḥ .. 762 / 4 1 2 18 03a upāsmai gāyatā naraḥ pavamānāyendave . / 4 1 2 18 03c abhi devāṃ iyakṣate .. 763
RV_09.011.02.2 devaṃ devāya devayu / RV_09.011.03.1 sa naḥ pavasva śaṃ gave śaṃ janāya śam arvate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085411 (0.0):
RV_9,011.02a abhi te madhunā payo 'tharvāṇo aśiśrayuḥ | / RV_9,011.02c devaṃ devāya devayu ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542284 (0.0):
abhi | te | madhunā | payaḥ | atharvāṇaḥ | aśiśrayuḥ | devam | devāya | / deva-yu // RV_9,11.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698726 (0.0):
4 1 1 01 01c abhi devāṃ iyakṣate .. 651 / 4 1 1 01 02a abhi te madhunā payo 'tharvāṇo aśiśrayuḥ . / 4 1 1 01 02c devaṃ devāya devayu .. 652
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542270 (0.025):
iyakṣate // RV_9,11.1 // / abhi | te | madhunā | payaḥ | atharvāṇaḥ | aśiśrayuḥ | devam | devāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545639 (0.044):
indrasya | hṛdam-saniḥ // RV_9,61.14 // / arṣa | naḥ | soma | śam | gave | dhukṣasva | pipyuṣīm | iṣam | vardha |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14651211 (0.045):
RV_06.045.22.2{25} śaṃ yad gave / RV_06.045.22.1{25} na śākine
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10659404 (0.051):
(PB 6.9.8) śaṃ janāyeti dvipade śam arvata ity ekaśaphāya
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197746 (0.058):
RV_9,011.03a sa naḥ pavasva śaṃ gave śaṃ janāya śam arvate |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192973 (0.060):
RV_09.011.07.1 amitrahā vicarṣaṇiḥ pavasva soma śaṃ gave / RV_09.011.07.2 devebhyo anukāmakṛt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085451 (0.060):
RV_9,011.07a amitrahā vicarṣaṇiḥ pavasva soma śaṃ gave | / RV_9,011.07c devebhyo anukāmakṛt ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4706023 (0.061):
4 5 2 20 03a arṣā naḥ soma śaṃ gave dhukṣasva pipyuṣīmiṣam .
RV_09.011.03.2 śaṃ rājann oṣadhībhyaḥ / RV_09.011.04.1 babhrave nu svatavase 'ruṇāya divispṛśe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085421 (0.0):
RV_9,011.03a sa naḥ pavasva śaṃ gave śaṃ janāya śam arvate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542291 (0.0):
saḥ | naḥ | pavasva | śam | gave | śam | janāya | śam | arvate | śam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707312 (0.023):
4 6 3 0204c kuvitsamasya jenyasya śardhato 'bhiśasteravasvarat .. 1443 / 4 6 3 0301a babhrave nu svatavase 'ruṇāya divispṛśe .
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10659404 (0.055):
(PB 6.9.8) śaṃ janāyeti dvipade śam arvata ity ekaśaphāya
RV_09.011.04.2 somāya gātham arcata / RV_09.011.05.1 hastacyutebhir adribhiḥ sutaṃ somam punītana
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085432 (0.0):
RV_9,011.04a babhrave nu svatavase 'ruṇāya divispṛśe | / RV_9,011.04c somāya gātham arcata ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542305 (0.0):
babhrave | nu | sva-tavase | aruṇāya | divi-spṛśe | somāya | gātham | / arcata // RV_9,11.4 // / hasta-cyutebhiḥ | adri-bhiḥ | sutam | somam | punītana | madhau | ā |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707320 (0.0):
4 6 3 0301a babhrave nu svatavase 'ruṇāya divispṛśe . / 4 6 3 0301c somāya gāthamarcata .. 1444
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088184 (0.059):
RV_9,050.05c indav indrāya pītaye || / RV_9,051.01a adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somam pavitra ā sṛja |
RV_09.011.05.2 madhāv ā dhāvatā madhu / RV_09.011.06.1 namased upa sīdata dadhned abhi śrīṇītana
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085441 (0.0):
RV_9,011.05a hastacyutebhir adribhiḥ sutaṃ somam punītana | / RV_9,011.05c madhāv ā dhāvatā madhu ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542309 (0.016):
hasta-cyutebhiḥ | adri-bhiḥ | sutam | somam | punītana | madhau | ā | / dhāvata | madhu // RV_9,11.5 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707328 (0.019):
4 6 3 0302a hastacyutebhiradribhiḥ sutaṃ somaṃ punītana . / 4 6 3 0302c madhāvā dhāvatā madhu .. 1445 / 4 6 3 0303a namasedupa sīdata dadhnedabhi śrīṇītana .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202653 (0.063):
RV_09.094.02.2{04} dhiyaḥ pinvānāḥ svasare na gāva ṛtāyantīrabhi vāvaśra / indum / RV_09.094.03.1{04} pari yat kaviḥ kāvyā bharate śūro na ratho bhuvanāni
RV_09.011.06.2 indum indre dadhātana / RV_09.011.07.1 amitrahā vicarṣaṇiḥ pavasva soma śaṃ gave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085453 (0.0):
RV_9,011.06a namased upa sīdata dadhned abhi śrīṇītana | / RV_9,011.06c indum indre dadhātana ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707339 (0.0):
4 6 3 0303a namasedupa sīdata dadhnedabhi śrīṇītana . / 4 6 3 0303c indumindre dadhātana .. 1446
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542328 (0.020):
namasā | it | upa | sīdata | dadhnā | it | abhi | śrīṇītana | indum | / indre | dadhātana // RV_9,11.6 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196116 (0.044):
RV_09.060.04.1{17} indrasya soma rādhase śaṃ pavasva vicarṣaṇe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088640 (0.044):
RV_9,060.04a indrasya soma rādhase śam pavasva vicarṣaṇe |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192926 (0.060):
RV_09.011.03.1 sa naḥ pavasva śaṃ gave śaṃ janāya śam arvate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085404 (0.060):
RV_9,011.03a sa naḥ pavasva śaṃ gave śaṃ janāya śam arvate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545476 (0.062):
indrasya | soma | rādhase | śam | pavasva | vi-carṣaṇe | prajāvat | retaḥ
RV_09.011.07.2 devebhyo anukāmakṛt / RV_09.011.08.1 indrāya soma pātave madāya pari ṣicyase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085463 (0.0):
RV_9,011.07a amitrahā vicarṣaṇiḥ pavasva soma śaṃ gave | / RV_9,011.07c devebhyo anukāmakṛt ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542337 (1.192):
amitra-hā | vi-carṣaṇiḥ | pavasva | soma | śam | gave | devebhyaḥ | / anukāma-kṛt // RV_9,11.7 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707347 (0.011):
4 6 3 0304a amitrahā vicarṣaṇiḥ pavasva soma śaṃ gave . / 4 6 3 0304c devebhyo anukāmakṛt .. 1447
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3206019 (0.040):
RV_09.108.14.2{19} ā yena mitrāvaruṇā karāmaha endramavase mahe / RV_09.108.15.1{19} indrāya soma pātave nṛbhiryataḥ svāyudho madintamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098683 (0.040):
RV_9,108.14c ā yena mitrāvaruṇā karāmaha endram avase mahe || / RV_9,108.15a indrāya soma pātave nṛbhir yataḥ svāyudho madintamaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18555658 (0.051):
bhagaḥ | ā | yena | mitrāvaruṇā | karāmahe | ā | indram | avase | mahe // / RV_9,108.14 // / indrāya | soma | pātave | nṛ-bhiḥ | yataḥ | su-āyudhaḥ | madin-tamaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195936 (0.052):
RV_09.056.03.2{13} mṛjyase soma sātaye / RV_09.056.04.1{13} tvamindrāya viṣṇave svādurindo pari srava
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088457 (0.052):
RV_9,056.03c mṛjyase soma sātaye || / RV_9,056.04a tvam indrāya viṣṇave svādur indo pari srava |
RV_09.011.08.2 manaścin manasas patiḥ / RV_09.011.09.1 pavamāna suvīryaṃ rayiṃ soma rirīhi naḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085476 (0.0):
RV_9,011.08a indrāya soma pātave madāya pari ṣicyase | / RV_9,011.08c manaścin manasas patiḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707356 (0.0):
4 6 3 0305a indrāya soma pātave madāya pari ṣicyase . / 4 6 3 0305c manaścinmanasaspatiḥ .. 1448
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542349 (0.011):
indrāya | soma | pātave | madāya | pari | sicyase | manaḥ-cit | manasaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196784 (0.047):
RV_09.062.30.2{29} dadhat stotresuvīryam / RV_09.063.01.1{30} ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089322 (0.047):
RV_9,062.30c dadhat stotre suvīryam || / RV_9,063.01a ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696747 (0.047):
1 6 1 0205a ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704972 (0.060):
4 5 1 15 02a pavamāna ni tośase rayiṃ soma śravāyyam . / 4 5 1 15 02c indo samudramā viśa .. 1236
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195248 (0.062):
RV_09.043.06.2{33} soma rāsva suvīryam / RV_09.044.01.1{01} pra ṇa indo mahe tana ūrmiṃ na bibhradarṣasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087761 (0.062):
RV_9,043.06c soma rāsva suvīryam || / RV_9,044.01a pra ṇa indo mahe tana ūrmiṃ na bibhrad arṣasi |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22200102 (0.063):
RV_9,043.06c soma rāsva suvīryam || / RV_9,044.01a pra ṇa indo mahe tana ūrmiṃ na bibhrad arṣasi |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197814 (0.064):
RV_9,011.09a pavamāna suvīryaṃ rayiṃ soma rirīhi naḥ |
RV_09.011.09.2 indav indreṇa no yujā / RV_09.012.01.1{38} somā asṛgramindavaḥ sutā ṛtasya sādane
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085488 (0.0):
RV_9,011.09a pavamāna suvīryaṃ rayiṃ soma rirīhi naḥ | / RV_9,011.09c indav indreṇa no yujā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542362 (0.0):
pavamāna | su-vīryam | rayim | soma | rirīhi | naḥ | indo iti | indreṇa |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704537 (0.013):
4 5 1 03 09c yonāvṛtasya sīdata .. 1195 / 4 5 1 04 01a somā asṛgramindavaḥ sutā ṛtasya dhārayā .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193463 (0.049):
RV_09.017.01.2{07} somā asṛgramāśavaḥ / RV_09.017.02.1{07} abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīmiva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085944 (0.049):
RV_9,017.01c somā asṛgram āśavaḥ || / RV_9,017.02a abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīm iva |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542809 (0.049):
pra | nimena-iva | sindhavaḥ | ghnantaḥ | vṛtrāṇi | bhūrṇayaḥ | somāḥ | / asṛgram | āśavaḥ // RV_9,17.1 // / abhi | suvānāsaḥ | indavaḥ | vṛṣṭayaḥ | pṛthivīm-iva | indram | somāsaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195411 (0.051):
RV_09.046.02.2{03} vāyuṃ somā asṛkṣata / RV_09.046.03.1{03} ete somāsa indavaḥ prayasvantaḥ camū sutāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087925 (0.051):
RV_9,046.02c vāyuṃ somā asṛkṣata || / RV_9,046.03a ete somāsa indavaḥ prayasvantaś camū sutāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544763 (0.051):
pari-kṛtāsaḥ | indavaḥ | yoṣā-iva | pitrya-vatī | vāyum | somāḥ | asṛkṣata / // RV_9,46.2 // / ete | somāsaḥ | indavaḥ | prayasvantaḥ | camū iti | sutāḥ | indram |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197035 (0.059):
RV_09.063.25.1{34} pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089574 (0.059):
RV_9,063.25a pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543257 (0.062):
| acikradaḥ // RV_9,22.7 // / -RV_6:8/13- / (RV_9,23) / somāḥ | asṛgram | āśavaḥ | madhoḥ | madasya | dhārayā | abhi | viśvāni |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22201916 (0.063):
RV_9,063.25a pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ | / RV_9,063.25c abhi viśvāni kāvyā ||
RV_09.012.01.2{38} indrāya madhumattamāḥ / RV_09.012.02.1{38} abhi viprā anūṣata gāvo vatsaṃ na mātaraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085498 (0.0):
RV_9,012.01a somā asṛgram indavaḥ sutā ṛtasya sādane | / RV_9,012.01c indrāya madhumattamāḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704545 (0.002):
4 5 1 04 01a somā asṛgramindavaḥ sutā ṛtasya dhārayā . / 4 5 1 04 01c indrāya madhumattamāḥ .. 1196
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542372 (0.004):
somāḥ | asṛgram | indavaḥ | sutāḥ | ṛtasya | sadane | indrāya |
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27514981 (0.033):
RV_03.041.05.1{03} matayaḥ somapāmuruṃ rihanti śavasas patim / RV_03.041.05.2{03} indraṃ vatsaṃ na mātaraḥ
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3134766 (0.033):
RV_3,041.05a matayaḥ somapām uruṃ rihanti śavasas patim | / RV_3,041.05c indraṃ vatsaṃ na mātaraḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16565999 (0.036):
matayaḥ | soma-pām | urum | rihanti | śavasaḥ | patim | indram | vatsam | / na | mātaraḥ // RV_3,41.5 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14082343 (0.050):
RV_8,095.01c abhi tvā sam anūṣatendra vatsaṃ na mātaraḥ || / RV_8,095.02a ā tvā śukrā acucyavuḥ sutāsa indra girvaṇaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15017871 (0.051):
giraḥ | indra | vatsam | na | mātaraḥ // RV_6,45.25 // / -RV_4:7/26-
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14040480 (0.051):
RV_6,045.28c vatsaṃ gāvo na dhenavaḥ || / RV_6,045.29a purūtamam purūṇāṃ stotṝṇāṃ vivāci |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11213429 (0.057):
sam | anūṣata | indra | vatsam | na | mātaraḥ // RV_8,95.1 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14040443 (0.060):
RV_6,045.25c indra vatsaṃ na mātaraḥ || / RV_6,045.26a dūṇāśaṃ sakhyaṃ tava gaur asi vīra gavyate |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3203880 (0.062):
RV_09.097.35.1{17} somaṃ gāvo dhenavo vāvaśānāḥ somaṃ viprā matibhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14096526 (0.062):
RV_9,097.35a somaṃ gāvo dhenavo vāvaśānāḥ somaṃ viprā matibhiḥ pṛcchamānāḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700896 (0.062):
4 2 2 10 02a somaṃ gāvo dhenavo vāvaśānāḥ somaṃ viprā matibhiḥ pṛcchamānāḥ
RV_09.012.02.2{38} indraṃ somasya pītaye / RV_09.012.03.1{38} madacyut kṣeti sādane sindhorūrmā vipaścit
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085509 (0.0):
RV_9,012.02a abhi viprā anūṣata gāvo vatsaṃ na mātaraḥ | / RV_9,012.02c indraṃ somasya pītaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542381 (5.960):
abhi | viprāḥ | anūṣata | gāvaḥ | vatsam | na | mātaraḥ | indram | somasya
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704547 (0.032):
4 5 1 04 02a abhi viprā anūṣata gāvo vatsaṃ na dhenavaḥ . / 4 5 1 04 02c indraṃ somasya pītaye .. 1197
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704554 (0.037):
4 5 1 04 03a madacyutkṣeti sādane sindhorūrmā vipaścit . / 4 5 1 04 03c somo gaurī adhi śritaḥ .. 1198
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11197038 (0.037):
bhūrṇim | aśvam | nayat | tujā | puraḥ | gṛbhā | indram | somasya | pītaye / // RV_8,17.15 // / -RV_6:1/25-
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27514981 (0.040):
RV_03.041.05.2{03} indraṃ vatsaṃ na mātaraḥ / RV_03.041.06.1{04} sa mandasvā hyandhaso rādhase tanvā mahe
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3134766 (0.040):
RV_3,041.05c indraṃ vatsaṃ na mātaraḥ || / RV_3,041.06a sa mandasvā hy andhaso rādhase tanvā mahe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16565999 (0.040):
matayaḥ | soma-pām | urum | rihanti | śavasaḥ | patim | indram | vatsam | / na | mātaraḥ // RV_3,41.5 // / -RV_3:3/4-
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14081477 (0.043):
RV_8,092.04c indor indro yavāśiraḥ || / RV_8,092.05a tam v abhi prārcatendraṃ somasya pītaye |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339272 (0.046):
RV_01.016.03.1{30} indraṃ prātarhavāmaha indraṃ prayatyadhvare / RV_01.016.03.2{30} indraṃ somasya pītaye / RV_01.016.04.1{30} upa naḥ sutamā gahi haribhirindra keśibhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13960425 (0.046):
RV_1,016.03a indram prātar havāmaha indram prayaty adhvare | / RV_1,016.03c indraṃ somasya pītaye || / RV_1,016.04a upa naḥ sutam ā gahi haribhir indra keśibhiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15017871 (0.053):
giraḥ | indra | vatsam | na | mātaraḥ // RV_6,45.25 // / -RV_4:7/26-
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27515064 (0.057):
RV_03.042.03.2{05} āvṛte somapītaye / RV_03.042.04.1{05} indraṃ somasya pītaye stomairiha havāmahe
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3134851 (0.057):
RV_3,042.03c āvṛte somapītaye || / RV_3,042.04a indraṃ somasya pītaye stomair iha havāmahe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16566091 (0.057):
soma-pītaye // RV_3,42.3 // / indram | somasya | pītaye | stomaiḥ | iha | havāmahe | ukthebhiḥ | kuvit |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14040443 (0.059):
RV_6,045.25c indra vatsaṃ na mātaraḥ || / RV_6,045.26a dūṇāśaṃ sakhyaṃ tava gaur asi vīra gavyate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113069 (0.060):
indram | prātaḥ | havāmahe | indram | pra yati | adhvare | indram | / somasya | pītaye // RV_1,16.3 // / upa | naḥ | sutam | ā | gahi | hari bhiḥ | indra | keśi bhiḥ | sute | hi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14083028 (0.061):
RV_8,097.11a sam īṃ rebhāso asvarann indraṃ somasya pītaye | / RV_8,097.11c svarpatiṃ yad īṃ vṛdhe dhṛtavrato hy ojasā sam ūtibhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11213429 (0.062):
sam | anūṣata | indra | vatsam | na | mātaraḥ // RV_8,95.1 //
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197842 (0.064):
RV_9,012.02c indraṃ somasya pītaye || / RV_9,012.03a madacyut kṣeti sādane sindhor ūrmā vipaścit |
RV_09.012.03.2{38} somo gaurīadhi śritaḥ / RV_09.012.04.1{38} divo nābhā vicakṣaṇo 'vyo vāre mahīyate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085522 (0.0):
RV_9,012.03a madacyut kṣeti sādane sindhor ūrmā vipaścit | / RV_9,012.03c somo gaurī adhi śritaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704564 (0.0):
4 5 1 04 03a madacyutkṣeti sādane sindhorūrmā vipaścit . / 4 5 1 04 03c somo gaurī adhi śritaḥ .. 1198
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542395 (0.015):
iti | adhi | śritaḥ // RV_9,12.3 // / divaḥ | nābhā | vi-cakṣaṇaḥ | avyaḥ | vāre | mahīyate | somaḥ | yaḥ |
RV_09.012.04.2{38} somo yaḥ sukratuḥ kaviḥ / RV_09.012.05.1{38} yaḥ somaḥ kalaśeṣvā antaḥ pavitra āhitaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085530 (0.0):
RV_9,012.04a divo nābhā vicakṣaṇo 'vyo vāre mahīyate | / RV_9,012.04c somo yaḥ sukratuḥ kaviḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704573 (1.192):
4 5 1 04 04a divo nābhā vicakṣaṇo 'vyo vāre mahīyate . / 4 5 1 04 04c somo yaḥ sukratuḥ kaviḥ .. 1199
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542401 (0.014):
divaḥ | nābhā | vi-cakṣaṇaḥ | avyaḥ | vāre | mahīyate | somaḥ | yaḥ |
RV_09.012.05.2{38} taminduḥ pari ṣasvaje / RV_09.012.06.1{39} pra vācaminduriṣyati samudrasyādhi viṣṭapi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085542 (0.0):
RV_9,012.05a yaḥ somaḥ kalaśeṣv āṃ antaḥ pavitra āhitaḥ | / RV_9,012.05c tam induḥ pari ṣasvaje ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542415 (1.192):
yaḥ | somaḥ | kalaśeṣu | ā | antariti | pavitre | āhitaḥ | tam | induḥ | / pari | sasvaje // RV_9,12.5 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704580 (0.019):
4 5 1 04 05a yaḥ somaḥ kalaśeṣvā antaḥ pavitra āhitaḥ . / 4 5 1 04 05c taminduḥ pari ṣasvaje .. 1200
RV_09.012.06.2{39} jinvan kośaṃ madhuścutam / RV_09.012.07.1{39} nityastotro vanaspatirdhīnāmantaḥ sabardughaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085553 (0.0):
RV_9,012.06a pra vācam indur iṣyati samudrasyādhi viṣṭapi | / RV_9,012.06c jinvan kośam madhuścutam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542424 (0.0):
pra | vācam | induḥ | iṣyati | samudrasya | adhi | viṣṭapi | jinvan | / kośam | madhu-ścutam // RV_9,12.6 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704588 (0.027):
4 5 1 04 06a pra vācaminduriṣyati samudrasyādhi viṣṭapi . / 4 5 1 04 06c jinvankośaṃ madhuścutam .. 1201
RV_09.012.07.2{39} hinvānomānuṣā yugā / RV_09.012.08.1{39} abhi priyā divas padā somo hinvāno arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085565 (0.0):
RV_9,012.07a nityastotro vanaspatir dhīnām antaḥ sabardughaḥ | / RV_9,012.07c hinvāno mānuṣā yugā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542438 (5.960):
nitya-stotraḥ | vanaspatiḥ | dhīnām | antariti | sabaḥ-dughaḥ | hinvānaḥ | / mānuṣā | yugā // RV_9,12.7 // / abhi | priyā | divaḥ | padā | somaḥ | hinvānaḥ | arṣati | viprasya |
RV_09.012.08.2{39} viprasya dhārayā kaviḥ / RV_09.012.09.1{39} ā pavamāna dhāraya rayiṃ sahasravarcasam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085575 (0.0):
RV_9,012.08a abhi priyā divas padā somo hinvāno arṣati | / RV_9,012.08c viprasya dhārayā kaviḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542448 (0.0):
abhi | priyā | divaḥ | padā | somaḥ | hinvānaḥ | arṣati | viprasya | / dhārayā | kaviḥ // RV_9,12.8 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704601 (0.015):
4 5 1 04 07c hinvāno mānuṣā yujā .. 1202 / 4 5 1 04 08a ā pavamāna dhāraya rayiṃ sahasravarcasam .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195272 (0.037):
RV_09.044.02.1{01} matī juṣṭo dhiyā hitaḥ somo hinve parāvati / RV_09.044.02.2{01} viprasya dhārayā kaviḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087785 (0.037):
RV_9,044.02a matī juṣṭo dhiyā hitaḥ somo hinve parāvati | / RV_9,044.02c viprasya dhārayā kaviḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544630 (0.038):
matī | juṣṭaḥ | dhiyā | hitaḥ | somaḥ | hinve | parāvati | viprasya | / dhārayā | kaviḥ // RV_9,44.2 //
RV_09.012.09.2{39} asme indo svābhuvam / RV_09.013.01.1{01} somaḥ punāno arṣati sahasradhāro atyaviḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085586 (0.0):
RV_9,012.09a ā pavamāna dhāraya rayiṃ sahasravarcasam | / RV_9,012.09c asme indo svābhuvam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542459 (0.0):
ā | pavamāna | dhāraya | rayim | sahasra-varcasam | asme iti | indo iti |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704463 (0.0):
4 5 1 02 09c saho naḥ soma pṛtsu dhāḥ .. 1186 / 4 5 1 03 01a somaḥ punāno arṣati sahasradhāro atyaviḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704604 (0.011):
4 5 1 04 08a ā pavamāna dhāraya rayiṃ sahasravarcasam . / 4 5 1 04 08c asme indo svābhuvam .. 1203
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205667 (0.039):
RV_09.107.17.1{15} indrāya pavate madaḥ somo marutvate sutaḥ / RV_09.107.17.2{15} sahasradhāro atyavyamarṣati tamīṃ mṛjantyāyavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087684 (0.043):
RV_9,042.05a abhi viśvāni vāryābhi devāṃ ṛtāvṛdhaḥ | / RV_9,042.05c somaḥ punāno arṣati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547581 (0.044):
taktaḥ | arṣati // RV_9,67.15 // / -RV_7:2/16- / pavasva | soma | mandayan | indrāya | madhumat-tamaḥ // RV_9,67.16 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543630 (0.046):
viśva-vit // RV_9,28.5 // / eṣaḥ | śuṣmī | adābhyaḥ | somaḥ | punānaḥ | arṣati | deva-avīḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086778 (0.048):
RV_9,028.06a eṣa śuṣmy adābhyaḥ somaḥ punāno arṣati |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3203321 (0.051):
RV_09.097.05.1{11} indurdevānāmupa sakhyamāyan sahasradhāraḥ pavate madāya / RV_09.097.05.2{11} nṛbhiḥ stavāno anu dhāma pūrvamagannindraṃ mahate
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18556030 (0.053):
akṣāriti | sahasra-dhāraḥ | śata-vājaḥ | induḥ // RV_9,110.10 // / eṣaḥ | punānaḥ | madhu-mān | ṛta-vā | indrāya | induḥ | pavate | svāduḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696961 (0.059):
1 6 1 0310c sahasradhāro atyavyamarṣati tamī mṛjantyāyavaḥ .. 520
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546429 (0.061):
sānavi // RV_9,63.27 // / punānaḥ | soma | dhārayā | indo iti | viśvā | apa | sridhaḥ | jahi |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194282 (0.061):
RV_09.028.06.1{18} eṣa śuṣmyadābhyaḥ somaḥ punāno arṣati
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3206383 (0.064):
RV_09.110.10.2{23} sahasradhāraḥ śatavāja induḥ / RV_09.110.11.1{23} eṣa punāno madhumān ṛtāvendrāyenduḥ pavate svādurūrmiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099046 (0.064):
RV_9,110.10c sahasradhāraḥ śatavāja induḥ || / RV_9,110.11a eṣa punāno madhumāṃ ṛtāvendrāyenduḥ pavate svādur ūrmiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544524 (0.064):
abhi | viśvāni | vāryā | abhi | devān | ṛta-vṛdhaḥ | somaḥ | punānaḥ | / arṣati // RV_9,42.5 // / go-mat | naḥ | soma | vīra-vat | aśva-vat | vāja-vat | sutaḥ | pavasva |
RV_09.013.01.2{01} vāyorindrasyaniṣkṛtam / RV_09.013.02.1{01} pavamānamavasyavo vipramabhi pra gāyata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085597 (0.0):
RV_9,013.01a somaḥ punāno arṣati sahasradhāro atyaviḥ | / RV_9,013.01c vāyor indrasya niṣkṛtam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542471 (5.960):
niḥ-kṛtam // RV_9,13.1 // / pavamānam | avasyavaḥ | vipram | abhi | pra | gāyata | suṣvāṇam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704472 (0.010):
4 5 1 03 01a somaḥ punāno arṣati sahasradhāro atyaviḥ . / 4 5 1 03 01c vāyorindrasya niṣkṛtam .. 1187
RV_09.013.02.2{01} suṣvāṇaṃ devavītaye / RV_09.013.03.1{01} pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195153 (0.0):
RV_09.042.03.1{32} vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye / RV_09.042.03.2{32} somāḥ sahasrapājasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085606 (0.0):
RV_9,013.01c vāyor indrasya niṣkṛtam || / RV_9,013.02a pavamānam avasyavo vipram abhi pra gāyata |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542477 (1.788):
niḥ-kṛtam // RV_9,13.1 // / pavamānam | avasyavaḥ | vipram | abhi | pra | gāyata | suṣvāṇam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704478 (0.007):
4 5 1 03 01c vāyorindrasya niṣkṛtam .. 1187 / 4 5 1 03 02a pavamānamavasyavo vipramabhi pra gāyata . / 4 5 1 03 02c suṣvāṇaṃ devavītaye .. 1188
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087663 (0.017):
RV_9,042.03a vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye | / RV_9,042.03c somāḥ sahasrapājasaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544503 (0.040):
vavṛdhānāya | tūrvaye | pavante | vāja-sātaye | somāḥ | sahasra-pājasaḥ //
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197942 (0.050):
RV_9,013.02c suṣvāṇaṃ devavītaye || / RV_9,013.03a pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197589 (0.057):
RV_09.065.18.1{04} ā naḥ soma saho juvo rūpaṃ na varcase bhara / RV_09.065.18.2{04} suṣvāṇo devavītaye / RV_09.065.19.1{04} arṣā soma dyumattamo 'bhi droṇāni roruvat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090138 (0.057):
RV_9,065.18a ā naḥ soma saho juvo rūpaṃ na varcase bhara | / RV_9,065.18c suṣvāṇo devavītaye || / RV_9,065.19a arṣā soma dyumattamo 'bhi droṇāni roruvat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544744 (0.062):
su-vīryam // RV_9,45.6 // / -RV_7:1/3- / (RV_9,46) / asṛgran | deva-vītaye | atyāsaḥ | kṛtvyāḥ-iva | kṣarantaḥ | parvata-vṛdhaḥ
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22203102 (0.063):
RV_9,067.16a pavasva soma mandayann indrāya madhumattamaḥ || / RV_9,067.17a asṛgran devavītaye vājayanto rathā iva ||
RV_09.013.03.2{01} gṛṇānā devavītaye / RV_09.013.04.1{01} uta no vājasātaye pavasva bṛhatīriṣaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085616 (0.0):
RV_9,013.02c suṣvāṇaṃ devavītaye || / RV_9,013.03a pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542489 (0.0):
deva-vītaye // RV_9,13.2 // / pavante | vāja-sātaye | somāḥ | sahasra-pājasaḥ | gṛṇānāḥ | deva-vītaye //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704486 (0.0):
4 5 1 03 02c suṣvāṇaṃ devavītaye .. 1188 / 4 5 1 03 03a pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasaḥ .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087663 (0.036):
RV_9,042.03a vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye | / RV_9,042.03c somāḥ sahasrapājasaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14080213 (0.040):
RV_8,080.02a yo naḥ śaśvat purāvithāmṛdhro vājasātaye | / RV_8,080.02c sa tvaṃ na indra mṛḷaya ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195153 (0.042):
RV_09.042.03.1{32} vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye / RV_09.042.03.2{32} somāḥ sahasrapājasaḥ / RV_09.042.04.1{32} duhānaḥ pratnamit payaḥ pavitre pari ṣicyate
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18555382 (0.044):
devānām | soma | pavamāna | niḥ-kṛtam | gobhiḥ | añjānaḥ | arṣasi // / RV_9,107.22 // / pavasva | vāja-sātaye | abhi | viśvāni | kāvyā | tvam | samudram |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5819044 (0.048):
deva vītaye | turāsaḥ // RV_10,35.14 // / RV_7:8/9 / (RV_10,36)
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14083891 (0.050):
RV_8,102.03a tvayā ha svid yujā vayaṃ codiṣṭhena yaviṣṭhya | / RV_8,102.03c abhi ṣmo vājasātaye || / RV_8,102.04a aurvabhṛguvac chucim apnavānavad ā huve |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554266 (0.053):
pātave | sutaḥ | mitrāya | varuṇāya | ca // RV_9,100.5 // / -RV_7:4/28- / pavasva | vāja-sātamaḥ | pavitre | dhārayā | sutaḥ | indrāya | soma |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087752 (0.054):
RV_9,043.05c yad akṣār ati devayuḥ || / RV_9,043.06a pavasva vājasātaye viprasya gṛṇato vṛdhe |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195239 (0.054):
RV_09.043.05.2{33} yadakṣārati devayuḥ / RV_09.043.06.1{33} pavasva vājasātaye viprasya gṛṇato vṛdhe
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195182 (0.056):
RV_09.042.06.1{32} goman naḥ soma vīravadaśvāvad vājavat sutaḥ / RV_09.042.06.2{32} pavasva bṛhatīriṣaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197589 (0.058):
RV_09.065.18.2{04} suṣvāṇo devavītaye / RV_09.065.19.1{04} arṣā soma dyumattamo 'bhi droṇāni roruvat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090138 (0.058):
RV_9,065.18c suṣvāṇo devavītaye || / RV_9,065.19a arṣā soma dyumattamo 'bhi droṇāni roruvat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544744 (0.058):
su-vīryam // RV_9,45.6 // / -RV_7:1/3- / (RV_9,46) / asṛgran | deva-vītaye | atyāsaḥ | kṛtvyāḥ-iva | kṣarantaḥ | parvata-vṛdhaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11198116 (0.060):
yasya | vā | yūyam | prati | vājinaḥ | naraḥ | ā | havyā | vītaye | gatha / | abhi | saḥ | dyumnaiḥ | uta | vājasāti-bhiḥ | sumnā | vaḥ | dhūtayaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11211264 (0.062):
yaḥ | naḥ | śaśvat | purā | āvitha | amṛdhraḥ | vāja-sātaye | saḥ | tvam | / naḥ | indra | mṛḷaya // RV_8,80.2 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14025439 (0.062):
RV_5,035.06c ugram pūrvīṣu pūrvyaṃ havante vājasātaye || / RV_5,035.07a asmākam indra duṣṭaram puroyāvānam ājiṣu |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9334345 (0.062):
tvām | it | vṛtrahan-tama | janāsaḥ | vṛkta-barhiṣaḥ | ugram | pūrvīṣu | / pūrvyam | havante | vāja-sātaye // RV_5,35.6 //
RV_09.013.04.2{01} dyumadindo suvīryam / RV_09.013.05.1{01} te naḥ sahasriṇaṃ rayiṃ pavantāmā suvīryam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085628 (0.0):
RV_9,013.04c dyumad indo suvīryam || / RV_9,013.05a te naḥ sahasriṇaṃ rayim pavantām ā suvīryam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542501 (0.0):
uta | naḥ | vāja-sātaye | pavasva | bṛhatīḥ | iṣaḥ | dyu-mat | indo iti | / su-vīryam // RV_9,13.4 // / te | naḥ | sahasriṇam | rayim | pavantām | ā | su-vīryam | suvānāḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704505 (1.192):
4 5 1 03 05c vi vāramavyamāśavaḥ .. 1191 / 4 5 1 03 06a te naḥ sahasriṇaṃ rayiṃ pavantāmā suvīryam .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704488 (0.013):
4 5 1 03 04a uta no vājasātaye pavasva bṛhatīriṣaḥ . / 4 5 1 03 04c dyumadindo suvīryam .. 1190
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196783 (0.033):
RV_09.062.30.2{29} dadhat stotresuvīryam / RV_09.063.01.1{30} ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089321 (0.036):
RV_9,062.30c dadhat stotre suvīryam || / RV_9,063.01a ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546156 (0.043):
ā | pavasva | sahasriṇam | rayim | soma | su-vīryam | asme iti | śravāṃsi
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197653 (0.047):
RV_09.065.24.1{05} te no vṛṣṭiṃ divas pari pavantāmā suvīryam / RV_09.065.24.2{05} suvānā devāsa indavaḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1359544 (0.047):
RV_01.129.07.1{17} vanema tad dhotrayā citantyā vanema rayiṃ rayivaḥ / suvīryaṃ raṇvaṃ santaṃ suvīryam | durmanmānaṃ sumantubhiremiṣā pṛcīmahi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13981576 (0.047):
RV_1,129.07a vanema tad dhotrayā citantyā vanema rayiṃ rayivaḥ suvīryaṃ
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7317302 (0.048):
RV_08.098.12.2{02} sa norāsva suvīryam
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7297608 (0.048):
RV_08.005.36.2{08} tā naḥpṛṅktamiṣā rayim / RV_08.005.37.1{08} tā me aśvinā sanīnāṃ vidyātaṃ navānām
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696746 (0.049):
1 6 1 0205a ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam . / 1 6 1 0205c asme śravāṃsi dhāraya .. 501
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318680 (0.049):
RV_07.092.03.1{14} pra yābhiryāsi dāśvāṃsamachā niyudbhirvāyaviṣṭayeduroṇe / RV_07.092.03.2{14} ni no rayiṃ subhojasaṃ yuvasva ni vīraṃ gavyamaśvyaṃ ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14114073 (0.050):
sedhatāmatim | / RV_10,076.04c ā no rayiṃ sarvavīraṃ sunotana devāvyam bharata ślokam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11213120 (0.053):
abhi | su | naḥ | tvam | rayim | mandasānaḥ | sahasriṇam | pra-yantā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11199008 (0.054):
saḥ | tvam | naḥ | ūrjām | pate | rayim | rāsva | su-vīryam | pra | ava | / naḥ | toke | tanaye | samat-su | ā // RV_8,23.12 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546261 (0.055):
pavamāna | vidāḥ | rayim | asmabhyam | soma | dustaram | yaḥ | duḥ-naśaḥ | / vanuṣyatā // RV_9,63.11 // / abhi | arṣa | sahasriṇam | rayim | go-mantam | aśvinam | abhi | vājam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547481 (0.059):
-RV_7:2/14- / ā | naḥ | indo iti | śata-gvinam | rayim | go-mantam | aśvinam | bhara |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195239 (0.059):
RV_09.043.05.2{33} yadakṣārati devayuḥ / RV_09.043.06.1{33} pavasva vājasātaye viprasya gṛṇato vṛdhe
RV_09.013.05.2{01} suvānā devāsa indavaḥ / RV_09.013.06.1{02} atyā hiyānā na hetṛbhirasṛgraṃ vājasātaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197657 (0.0):
RV_09.065.24.1{05} te no vṛṣṭiṃ divas pari pavantāmā suvīryam / RV_09.065.24.2{05} suvānā devāsa indavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085641 (0.0):
RV_9,013.05a te naḥ sahasriṇaṃ rayim pavantām ā suvīryam | / RV_9,013.05c suvānā devāsa indavaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090205 (0.0):
RV_9,065.24a te no vṛṣṭiṃ divas pari pavantām ā suvīryam | / RV_9,065.24c suvānā devāsa indavaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542508 (0.0):
te | naḥ | sahasriṇam | rayim | pavantām | ā | su-vīryam | suvānāḥ | / devāsaḥ | indavaḥ // RV_9,13.5 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547030 (0.0):
te | naḥ | vṛṣṭim | divaḥ | pari | pavantām | ā | su-vīryam | suvānāḥ | / devāsaḥ | indavaḥ // RV_9,65.24 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704497 (0.014):
4 5 1 03 04c dyumadindo suvīryam .. 1190 / 4 5 1 03 05a atyā hiyānā na hetṛbhirasṛgraṃ vājasātaye .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704509 (0.018):
4 5 1 03 06a te naḥ sahasriṇaṃ rayiṃ pavantāmā suvīryam . / 4 5 1 03 06c suvānā devāsa indavaḥ .. 1192
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542516 (0.060):
atyāḥ | hiyānāḥ | na | hetṛ-bhiḥ | asṛgram | vāja-sātaye | vi | vāram | / avyam | āśavaḥ // RV_9,13.6 //
RV_09.013.06.2{02} vi vāramavyamāśavaḥ / RV_09.013.07.1{02} vāśrā arṣantīndavo 'bhi vatsaṃ na dhenavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085650 (0.0):
RV_9,013.06a atyā hiyānā na hetṛbhir asṛgraṃ vājasātaye | / RV_9,013.06c vi vāram avyam āśavaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542525 (0.0):
atyāḥ | hiyānāḥ | na | hetṛ-bhiḥ | asṛgram | vāja-sātaye | vi | vāram |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704513 (0.015):
4 5 1 03 06c suvānā devāsa indavaḥ .. 1192 / 4 5 1 03 07a vāśrā arṣantīndavo 'bhi vatsaṃ na mātaraḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704496 (0.051):
4 5 1 03 05a atyā hiyānā na hetṛbhirasṛgraṃ vājasātaye . / 4 5 1 03 05c vi vāramavyamāśavaḥ .. 1191
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14113905 (0.052):
RV_10,075.04a abhi tvā sindho śiśum in na mātaro vāśrā arṣanti payaseva / dhenavaḥ |
RV_09.013.07.2{02} dadhanviregabhastyoḥ / RV_09.013.08.1{02} juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085660 (0.0):
RV_9,013.07c dadhanvire gabhastyoḥ || / RV_9,013.08a juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542533 (0.007):
gabhastyoḥ // RV_9,13.7 // / juṣṭaḥ | indrāya | matsaraḥ | pavamāna | kanikradat | viśvāḥ | apa |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704521 (0.009):
4 5 1 03 07c dadhanvire gabhastyoḥ .. 1193 / 4 5 1 03 08a juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14095572 (0.058):
RV_9,096.08a sa matsaraḥ pṛtsu vanvann avātaḥ sahasraretā abhi vājam arṣa / RV_9,096.08c indrāyendo pavamāno manīṣy aṃśor ūrmim īraya gā iṣaṇyan ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543516 (0.059):
tam | tvā | hinvanti | vedhasaḥ | pavamāna | girāvṛdham | indo iti | / indrāya | matsaram // RV_9,26.6 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086652 (0.063):
RV_9,026.06a taṃ tvā hinvanti vedhasaḥ pavamāna girāvṛdham | / RV_9,026.06c indav indrāya matsaram ||
RV_09.013.08.2{02} viśvā apa dviṣo jahi / RV_09.013.09.1{02} apaghnanto arāvṇaḥ pavamānāḥ svardṛśaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085669 (0.0):
RV_9,013.08a juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat | / RV_9,013.08c viśvā apa dviṣo jahi ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704528 (0.007):
4 5 1 03 08a juṣṭa indrāya matsaraḥ pavamāna kanikradat . / 4 5 1 03 08c viśvā apa dviṣo jahi .. 1194
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542540 (0.008):
juṣṭaḥ | indrāya | matsaraḥ | pavamāna | kanikradat | viśvāḥ | apa |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192678 (0.034):
RV_09.008.07.1 maghona ā pavasva no jahi viśvā apa dviṣaḥ / RV_09.008.07.2 indo sakhāyam ā viśa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085157 (0.034):
RV_9,008.07a maghona ā pavasva no jahi viśvā apa dviṣaḥ | / RV_9,008.07c indo sakhāyam ā viśa ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088972 (0.043):
RV_9,061.28c viśvā apa dviṣo jahi || / RV_9,061.29a asya te sakhye vayaṃ tavendo dyumna uttame |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089588 (0.050):
RV_9,063.26a pavamānāsa āśavaḥ śubhrā asṛgram indavaḥ | / RV_9,063.26c ghnanto viśvā apa dviṣaḥ || / RV_9,063.27a pavamānā divas pary antarikṣād asṛkṣata |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704432 (0.054):
4 5 1 02 07a maghona ā pavasva no jahi viśvā apa dviṣaḥ . / 4 5 1 02 07c indo sakhāyamā viśa .. 1184
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197048 (0.056):
RV_09.063.26.1{35} pavamānāsa āśavaḥ śubhrā asṛgramindavaḥ / RV_09.063.26.2{35} ghnanto viśvā apa dviṣaḥ / RV_09.063.27.1{35} pavamanā divas paryantarikṣādasṛkṣata
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197066 (0.057):
RV_09.063.28.1{35} punānaḥ soma dhārayendo viśvā apa sridhaḥ / RV_09.063.28.2{35} jahi rakṣāṃsi sukrato
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089605 (0.057):
RV_9,063.28a punānaḥ soma dhārayendo viśvā apa sridhaḥ | / RV_9,063.28c jahi rakṣāṃsi sukrato ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22197498 (0.058):
RV_9,008.07a maghona ā pavasva no jahi viśvā apa dviṣaḥ | / RV_9,008.07c indo sakhāyam ā viśa ||
RV_09.013.09.2{02} yonāv ṛtasya sīdata / RV_09.014.01.1{03} pari prāsiṣyadat kaviḥ sindhorūrmāvadhi śritaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085677 (0.0):
RV_9,013.09a apaghnanto arāvṇaḥ pavamānāḥ svardṛśaḥ | / RV_9,013.09c yonāv ṛtasya sīdata ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696610 (0.0):
1 5 2 1009c madho arṣanti dhārayā .. 485 / 1 5 2 1010a pari prāsiṣyadatkaviḥ sindhorūrmāvadhi śritaḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542548 (0.013):
apa-ghnantaḥ | arāvṇaḥ | pavamānāḥ | svaḥ-dṛśaḥ | yonau | ṛtasya | sīdata
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544337 (0.013):
samīcīnāḥ | anūṣata | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | yonau | ṛtasya | / sīdata // RV_9,39.6 // / -RV_6:8/30-
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194991 (0.027):
RV_09.039.06.1{29} samīcīnā anūṣata hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.039.06.2{29} yonāv ṛtasya sīdata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087494 (0.027):
RV_9,039.06a samīcīnā anūṣata hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,039.06c yonāv ṛtasya sīdata ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704531 (0.028):
4 5 1 03 09a apaghnanto arāvṇaḥ pavamānāḥ svardṛśaḥ . / 4 5 1 03 09c yonāvṛtasya sīdata .. 1195
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27518325 (0.044):
RV_03.062.18.1{11} gṛṇānā jamadagninā yonāv ṛtasya sīdatam / RV_03.062.18.2{11} pāt0ṃ somaṃ0ṛtāvṛdhā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089749 (0.051):
RV_9,064.11a ūrmir yas te pavitra ā devāvīḥ paryakṣarat | / RV_9,064.11c sīdann ṛtasya yonim ā ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197205 (0.060):
RV_09.064.11.1{38} ūrmiryaste pavitra ā devāvīḥ paryakṣarat / RV_09.064.11.2{38} sīdannṛtasya yonimā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3199333 (0.063):
RV_09.073.02.1{29} samyak samyañco mahiṣā aheṣata sindhorūrmāvadhi venā / avīvipan / RV_09.073.02.2{29} madhordhārābhirjanayanto arkamit priyāmindrasya
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199358 (0.064):
RV_9,032.04a ubhe somāvacākaśan mṛgo na takto arṣasi | / RV_9,032.04c sīdann ṛtasya yonim ā || / RV_9,032.05a abhi gāvo anūṣata yoṣā jāram iva priyam |
RV_09.014.01.2{03} kāraṃ bibhrat puruspṛham / RV_09.014.02.1{03} girā yadī sabandhavaḥ pañca vrātā apasyavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085691 (0.0):
RV_9,014.01a pari prāsiṣyadat kaviḥ sindhor ūrmāv adhi śritaḥ | / RV_9,014.01c kāram bibhrat puruspṛham ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542564 (0.032):
pari | pra | asisyadat | kaviḥ | sindhoḥ | ūrmau | adhi | śritaḥ | kāram | / bibhrat | puru-spṛham // RV_9,14.1 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1358837 (0.056):
RV_01.126.05.2{11} subandhavo ye viśyā iva vrā anasvantaḥ śrava aiṣanta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13980824 (0.056):
RV_1,126.05c subandhavo ye viśyā iva vrā anasvantaḥ śrava aiṣanta pajrāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27133974 (0.056):
ari dhāyasaḥ | gāḥ | su bandhavaḥ | ye | viśyāḥ iva | vrāḥ | anasvantaḥ |
RV_09.014.02.2{03} pariṣkṛṇvanti dharṇasim / RV_09.014.03.1{03} ādasya śuṣmiṇo rase viśve devā amatsata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085700 (0.0):
RV_9,014.02a girā yadī sabandhavaḥ pañca vrātā apasyavaḥ | / RV_9,014.02c pariṣkṛṇvanti dharṇasim ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542571 (0.045):
dharṇasim // RV_9,14.2 // / āt | asya | śuṣmiṇaḥ | rase | viśve | devāḥ | amatsata | yadi | gobhiḥ |
RV_09.014.03.2{03} yadī gobhirvasāyate / RV_09.014.04.1{03} niriṇāno vi dhāvati jahaccharyāṇi tānvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085709 (0.0):
RV_9,014.03a ād asya śuṣmiṇo rase viśve devā amatsata | / RV_9,014.03c yadī gobhir vasāyate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542582 (0.0):
āt | asya | śuṣmiṇaḥ | rase | viśve | devāḥ | amatsata | yadi | gobhiḥ | / vasāyate // RV_9,14.3 // / ni-riṇānaḥ | vi | dhāvati | jahat | śaryāṇi | tānvā | atra | sam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14061458 (0.037):
RV_8,002.05a na yaṃ śukro na durāśīr na tṛprā uruvyacasam | / RV_8,002.05c apaspṛṇvate suhārdam || / RV_8,002.06a gobhir yad īm anye asman mṛgaṃ na vrā mṛgayante |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7296097 (0.048):
RV_08.002.05.1{17} na yaṃ śukro na durāśīrna tṛprā uruvyacasam / RV_08.002.05.2{17} apaspṛṇvate suhārdam / RV_08.002.06.1{18} gobhiryadīmanye asman mṛgaṃ na vrā mṛgayante
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3199158 (0.049):
yadāduhuḥ / RV_09.072.02.2{27} yadī mṛjanti sugabhastayo naraḥ sanīḷābhirdaśabhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14091723 (0.049):
RV_9,072.02a sākaṃ vadanti bahavo manīṣiṇa indrasya somaṃ jaṭhare yad / āduhuḥ | / RV_9,072.02c yadī mṛjanti sugabhastayo naraḥ sanīḷābhir daśabhiḥ kāmyam
RV_09.014.04.2{03} atrā saṃ jighnate yujā / RV_09.014.05.1{03} naptībhiryo vivasvataḥ śubhro na māmṛje yuvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085723 (0.0):
RV_9,014.04a niriṇāno vi dhāvati jahac charyāṇi tānvā | / RV_9,014.04c atrā saṃ jighnate yujā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542590 (0.0):
jighrate | yujā // RV_9,14.4 // / naptībhiḥ | yaḥ | vivasvataḥ | śubhraḥ | na | mamṛje | yuvā | gāḥ |
RV_09.014.05.2{03} gāḥ kṛṇvāno na nirṇijam / RV_09.014.06.1{04} ati śritī tiraścatā gavyā jigātyaṇvyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085734 (0.0):
RV_9,014.05a naptībhir yo vivasvataḥ śubhro na māmṛje yuvā | / RV_9,014.05c gāḥ kṛṇvāno na nirṇijam ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205808 (0.015):
RV_09.107.26.2{16} janayañ jyotirmandanā avīvaśad gāḥ kṛṇvāno na nirṇijam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098465 (0.015):
RV_9,107.26c janayañ jyotir mandanā avīvaśad gāḥ kṛṇvāno na nirṇijam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542606 (0.018):
kṛṇvānaḥ | na | niḥ-nijam // RV_9,14.5 // / -RV_6:8/4- / ati | śritī | tiraścatā | gavyā | jigāti | aṇvyā | vagnum | iyarti | yam |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3201310 (0.034):
RV_09.086.26.1{17} induḥ punāno ati gāhate mṛdho viśvāni kṛṇvan supathāni / yajyave / RV_09.086.26.2{17} gāḥ kṛṇvāno nirṇijaṃ haryataḥ kaviratyo na krīḷan pari
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14093902 (0.034):
RV_9,086.26a induḥ punāno ati gāhate mṛdho viśvāni kṛṇvan supathāni / yajyave | / RV_9,086.26c gāḥ kṛṇvāno nirṇijaṃ haryataḥ kavir atyo na krīḷan pari vāram
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542593 (0.039):
naptībhiḥ | yaḥ | vivasvataḥ | śubhraḥ | na | mamṛje | yuvā | gāḥ | / kṛṇvānaḥ | na | niḥ-nijam // RV_9,14.5 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18555434 (0.064):
janayan | jyotiḥ | mandanāḥ | avīvaśat | gāḥ | kṛṇvānaḥ | na | niḥ-nijam
RV_09.014.06.2{04} vagnumiyarti yaṃ vide
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542606 (0.030):
ati | śritī | tiraścatā | gavyā | jigāti | aṇvyā | vagnum | iyarti | yam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085734 (0.032):
RV_9,014.06a ati śritī tiraścatā gavyā jigāty aṇvyā | / RV_9,014.06c vagnum iyarti yaṃ vide ||
RV_09.014.07.1{04} abhi kṣipaḥ samagmata marjayantīriṣas patim / RV_09.014.07.2{04} pṛṣṭhā gṛbhṇata vājinaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085749 (0.0):
RV_9,014.06c vagnum iyarti yaṃ vide || / RV_9,014.07a abhi kṣipaḥ sam agmata marjayantīr iṣas patim |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542619 (0.011):
ati | śritī | tiraścatā | gavyā | jigāti | aṇvyā | vagnum | iyarti | yam | / vide // RV_9,14.6 // / abhi | kṣipaḥ | sam | agmata | marjayantīḥ | iṣaḥ | patim | pṛṣṭhā |
RV_09.014.08.1{04} pari divyāni marmṛśad viśvāni soma pārthivā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085755 (0.0):
RV_9,014.07c pṛṣṭhā gṛbhṇata vājinaḥ || / RV_9,014.08a pari divyāni marmṛśad viśvāni soma pārthivā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542624 (0.0):
abhi | kṣipaḥ | sam | agmata | marjayantīḥ | iṣaḥ | patim | pṛṣṭhā | / gṛbhṇata | vājinaḥ // RV_9,14.7 // / pari | divyāni | marmṛśat | viśvāni | soma | pārthivā | vasūni | yāhi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089625 (0.053):
RV_9,063.30a asme vasūni dhāraya soma divyāni pārthivā | / RV_9,063.30c indo viśvāni vāryā ||
RV_09.014.08.2{04} vasūni yāhyasmayuḥ / RV_09.015.01.1{05} eṣa dhiyā yātyaṇvya śūro rathebhirāśubhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085766 (0.0):
RV_9,014.08a pari divyāni marmṛśad viśvāni soma pārthivā | / RV_9,014.08c vasūni yāhy asmayuḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705286 (0.0):
4 5 2 02 10c dhārayā pavate sutaḥ .. 1265 / 4 5 2 03 01a eṣa dhiyā yātyaṇvya śūro rathebhirāśubhiḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542636 (0.034):
(RV_9,15) / eṣaḥ | dhiyā | yāti | aṇvyā | śūraḥ | rathebhiḥ | āśu-bhiḥ | gacchan |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542625 (0.050):
pari | divyāni | marmṛśat | viśvāni | soma | pārthivā | vasūni | yāhi |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197274 (0.058):
RV_09.064.18.1{39} pari ṇo yāhyasmayurviśvā vasūnyojasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089820 (0.058):
RV_9,064.18a pari ṇo yāhy asmayur viśvā vasūny ojasā |
RV_09.015.01.2{05} gachannindrasya niṣkṛtam / RV_09.015.02.1{05} eṣa purū dhiyāyate bṛhate devatātaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085778 (0.0):
RV_9,015.01a eṣa dhiyā yāty aṇvyā śūro rathebhir āśubhiḥ | / RV_9,015.01c gacchann indrasya niṣkṛtam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705295 (0.010):
4 5 2 03 01a eṣa dhiyā yātyaṇvya śūro rathebhirāśubhiḥ . / 4 5 2 03 01c gacchannindrasya niṣkṛtam .. 1266
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196402 (0.041):
RV_09.061.25.1{22} apaghnan pavate mṛdho 'pa somo arāvṇaḥ / RV_09.061.25.2{22} gachannindrasya niṣkṛtam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542647 (0.042):
indrasya | niḥ-kṛtam // RV_9,15.1 // / eṣaḥ | puru | dhiyāyate | bṛhate | deva-tātaye | yatra | amṛtāsaḥ | āsate
RV_09.015.02.2{05} yatrāmṛtāsa āsate / RV_09.015.03.1{05} eṣa hito vi nīyate 'ntaḥ śubhrāvatā pathā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085788 (0.0):
RV_9,015.02a eṣa purū dhiyāyate bṛhate devatātaye | / RV_9,015.02c yatrāmṛtāsa āsate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542656 (0.018):
eṣaḥ | puru | dhiyāyate | bṛhate | deva-tātaye | yatra | amṛtāsaḥ | āsate
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705295 (0.046):
4 5 2 03 02a eṣa purū dhiyāyate bṛhate devatātaye . / 4 5 2 03 02c yatrāmṛtāsa āśata .. 1267
RV_09.015.03.2{05} yadī tuñjanti bhūrṇayaḥ / RV_09.015.04.1{05} eṣa śṛṅgāṇi dodhuvacchiśīte yūthyo vṛṣā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085800 (0.0):
RV_9,015.03a eṣa hito vi nīyate 'ntaḥ śubhrāvatā pathā | / RV_9,015.03c yadī tuñjanti bhūrṇayaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542667 (0.0):
eṣaḥ | hitaḥ | vi | nīyate | antariti | śubhra-vatā | pathā | yadi | / tuñjanti | bhūrṇayaḥ // RV_9,15.3 // / eṣaḥ | śṛṅgāṇi | dodhuvat | śiśīte | yūthyaḥ | vṛṣā | nṛmṇā | dadhānaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705327 (0.051):
4 5 2 03 05c patiḥ sindhūnāṃ bhavan .. 1270 / 4 5 2 03 06a eṣa śṛṅgāṇi dodhuvacchiśīte yūthyo3 vṛṣā .
RV_09.015.04.2{05} nṛmṇā dadhāna ojasā / RV_09.015.05.1{05} eṣa rukmibhirīyate vāji śubhrebhiraṃśubhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085803 (0.0):
RV_9,015.04a eṣa śṛṅgāṇi dodhuvac chiśīte yūthyo vṛṣā | / RV_9,015.04c nṛmṇā dadhāna ojasā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085810 (0.0):
RV_9,015.04c nṛmṇā dadhāna ojasā || / RV_9,015.05a eṣa rukmibhir īyate vājī śubhrebhir aṃśubhiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542669 (0.0):
eṣaḥ | śṛṅgāṇi | dodhuvat | śiśīte | yūthyaḥ | vṛṣā | nṛmṇā | dadhānaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705318 (0.0):
4 5 2 03 04c yadī tuñjanti bhūrṇayaḥ .. 1269 / 4 5 2 03 05a eṣa rukmibhirīyate vāji śubhrebhiraṃśubhiḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705332 (0.018):
4 5 2 03 06a eṣa śṛṅgāṇi dodhuvacchiśīte yūthyo3 vṛṣā . / 4 5 2 03 06c nṛmṇā dadhāna ojasā .. 1271
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542676 (0.056):
eṣaḥ | śṛṅgāṇi | dodhuvat | śiśīte | yūthyaḥ | vṛṣā | nṛmṇā | dadhānaḥ | / ojasā // RV_9,15.4 // / eṣaḥ | rukmi-bhiḥ | īyate | vājī | śubhrebhiḥ | aṃśu-bhiḥ | patiḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194960 (0.058):
RV_09.039.03.1{29} suta eti pavitra ā tviṣiṃ dadhāna ojasā / RV_09.039.03.2{29} vicakṣāṇo virocayan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087461 (0.058):
RV_9,039.03a suta eti pavitra ā tviṣiṃ dadhāna ojasā | / RV_9,039.03c vicakṣāṇo virocayan ||
RV_09.015.05.2{05} patiḥ sindhūnāṃ bhavan / RV_09.015.06.1{05} eṣa vasūni pibdanā paruṣā yayivānati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085820 (0.0):
RV_9,015.05a eṣa rukmibhir īyate vājī śubhrebhir aṃśubhiḥ | / RV_9,015.05c patiḥ sindhūnām bhavan ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705320 (0.018):
4 5 2 03 05a eṣa rukmibhirīyate vāji śubhrebhiraṃśubhiḥ . / 4 5 2 03 05c patiḥ sindhūnāṃ bhavan .. 1270
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542683 (0.030):
eṣaḥ | rukmi-bhiḥ | īyate | vājī | śubhrebhiḥ | aṃśu-bhiḥ | patiḥ | / sindhūnām | bhavan // RV_9,15.5 //
RV_09.015.06.2{05} ava śādeṣu gachati / RV_09.015.07.1{05} etaṃ mṛjanti marjyamupa droṇeṣvāyavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085830 (0.0):
RV_9,015.06a eṣa vasūni pibdanā paruṣā yayivāṃ ati | / RV_9,015.06c ava śādeṣu gacchati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542695 (0.0):
eṣaḥ | vasūni | pibdanā | paruṣā | yayi-vān | ati | ava | śādeṣu | / gacchati // RV_9,15.6 // / etam | mṛjanti | marjyam | upa | droṇeṣu | āyavaḥ | pra-cakrāṇam | mahīḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705301 (0.011):
4 5 2 03 02c yatrāmṛtāsa āśata .. 1267 / 4 5 2 03 03a etaṃ mṛjanti marjyamupa droṇeṣvāyavaḥ .
RV_09.015.07.2{05} pracakrāṇaṃ mahīriṣaḥ / RV_09.015.08.1{05} etamu tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sapta dhītayaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196190 (0.0):
RV_09.061.06.2{19} īśānaḥsoma viśvataḥ / RV_09.061.07.1{19} etamu tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sindhumātaram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085841 (0.0):
RV_9,015.08a etam u tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sapta dhītayaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542706 (0.0):
etam | oṃ iti | tyam | daśa | kṣipaḥ | mṛjanti | sapta | dhītayaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703348 (0.011):
4 4 1 12 02c devānāṃ soma pavamāna niṣkṛtaṃ gobhirañjāno arṣasi .. 1080 / 4 4 1 13 01a etamu tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sindhumātaram .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192649 (0.018):
RV_09.008.04.1 mṛjanti tvā daśa kṣipo hinvanti sapta dhītayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085128 (0.018):
RV_9,008.04a mṛjanti tvā daśa kṣipo hinvanti sapta dhītayaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705302 (0.018):
4 5 2 03 03a etaṃ mṛjanti marjyamupa droṇeṣvāyavaḥ . / 4 5 2 03 03c pracakrāṇaṃ mahīriṣaḥ .. 1268
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088718 (0.026):
RV_9,061.07a etam u tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sindhumātaram |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705342 (0.031):
4 5 2 03 08a etamu tyaṃ daśa kṣipo hariṃ hivanti yātave .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542007 (0.040):
mṛjanti | tvā | daśa | kṣipaḥ | hinvanti | sapta | dhītayaḥ | anu | viprāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545553 (0.058):
etam | oṃ iti | tyam | daśa | kṣipaḥ | mṛjanti | sindhu-mātaram | sam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5842778 (0.061):
RV_10,170.4 // / RV_8:8/29 / (RV_10,171) / tvam | tyam | iṭataḥ | ratham | indra | pra | āvaḥ | suta vataḥ | aśṛṇoḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085829 (0.063):
RV_9,015.07a etam mṛjanti marjyam upa droṇeṣv āyavaḥ | / RV_9,015.07c pracakrāṇam mahīr iṣaḥ ||
RV_09.015.08.2{05} svāyudhaṃ madintamam / RV_09.016.01.1{06} pra te sotāra oṇyo rasaṃ madāya ghṛṣvaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085850 (0.0):
RV_9,015.08a etam u tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sapta dhītayaḥ | / RV_9,015.08c svāyudham madintamam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542711 (0.038):
etam | oṃ iti | tyam | daśa | kṣipaḥ | mṛjanti | sapta | dhītayaḥ | / su-āyudham | madin-tamam // RV_9,15.8 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089058 (0.054):
RV_9,062.06a ād īm aśvaṃ na hetāro 'śūśubhann amṛtāya | / RV_9,062.06c madhvo rasaṃ sadhamāde ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542719 (0.061):
pra | te | sotāraḥ | oṇyoḥ | rasam | madāya | ghṛṣvaye | sargaḥ | na | / takti | etaśaḥ // RV_9,16.1 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196525 (0.061):
RV_09.062.06.1{25} ādīmaśvaṃ na hetāro 'śūśubhannamṛtāya / RV_09.062.06.2{25} madhvo rasaṃ sadhamāde
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20875676 (0.062):
RV_05.043.04.2 madhvo rasaṃ sugabhastir giriṣṭhāṃ caniścadad duduhe śukram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14026752 (0.062):
RV_5,043.04c madhvo rasaṃ sugabhastir giriṣṭhāṃ caniścadad duduhe śukram
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545891 (0.064):
āt | īm | aśvam | na | hetāraḥ | aśūśubhan | amṛtāya | madhvaḥ | rasam |
RV_09.016.01.2{06} sargo na taktyetaśaḥ / RV_09.016.02.1{06} kratvā dakṣasya rathyamapo vasānamandhasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085863 (0.0):
RV_9,016.01c sargo na takty etaśaḥ || / RV_9,016.02a kratvā dakṣasya rathyam apo vasānam andhasā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542728 (0.0):
pra | te | sotāraḥ | oṇyoḥ | rasam | madāya | ghṛṣvaye | sargaḥ | na | / takti | etaśaḥ // RV_9,16.1 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085851 (0.032):
RV_9,016.01a pra te sotāra oṇyo rasam madāya ghṛṣvaye | / RV_9,016.01c sargo na takty etaśaḥ ||
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14648257 (0.050):
śūrasātau / RV_06.023.02.2{15} yad vā dakṣasya bibhyuṣo abibhyadarandhayaḥ śardhata
RV_09.016.02.2{06} goṣāmaṇveṣu saścima / RV_09.016.03.1{06} anaptamapsu duṣṭaraṃ somaṃ pavitra ā sṛja
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085876 (0.0):
RV_9,016.02a kratvā dakṣasya rathyam apo vasānam andhasā | / RV_9,016.02c goṣām aṇveṣu saścima ||
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22300407 (0.017):
apsvagne sadhiṣṭaveti | apsvagne yoniṣṭavetyetatsauṣadhīranurudhyasa
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18086927 (0.022):
subhvannamatti / RV_02.035.07.2{23} so apāṃ napādūrjayannapsvantarvasudeyāya vidhate vi
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4346548 (0.026):
udagāyanam apy agnāv agnyabhāve 'psu vā punaḥ // HV_13.67 // / [k: K1 Ds1 D4 ins.: :k]
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26895561 (0.027):
śiras tv āgastyām ādhāya $ śayītātha puraṃdarīm & / na tu gandhavatīṣv apsu % śayīta na tathoṣasi // BrP_221.50 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11166866 (0.027):
śiras tv āgastyām ādhāya śayītātha puraṃdarīm / / na tu gandhavatīṣv apsu śayīta na tathoṣasi // BrP_221.50 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13059375 (0.031):
RV_10.148.02.2{06} guhā hitaṃ guhyaṃ gūḷamapsu bibhṛmasiprasravaṇe na / somam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18926214 (0.031):
(AVŚ_4,37.9c) tābhir haviradān gandharvān avakādān vyṛṣatu ||9|| / (AVŚ_4,37.10a) avakādān abhiśocān apsu jyotaya māmakān |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195672 (0.031):
RV_09.051.01.1{08} adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somaṃ pavitra ā sṛja / RV_09.051.01.2{08} punīhīndrāya pātave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088190 (0.031):
RV_9,051.01a adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somam pavitra ā sṛja | / RV_9,051.01c punīhīndrāya pātave ||
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303054 (0.036):
.daivato]yama.devato[K: .daivato] vā // / Baudh2.1.1.33/ śiśnāt prāśitram apsv avadānaiś (caranti^iti (vijñāyate //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24794276 (0.037):
Ap1.11.30.18/ na sa.upānah-mūtra.purīṣe [kuryāt [kṛṣṭe pathy apsu ca / ( = / K18+19+20+21 ) / Ap1.11.30.19/ tathā ṣṭhevana.maithunayoḥ karma-apsu [varjayet / ( = K 22 )
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1357449 (0.039):
tarutāranduvasyathaḥ / RV_01.119.10.2{21} śaryairabhidyuṃ pṛtanāsu duṣṭaraṃ carkṛtyamindramiva
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16571585 (0.045):
yad.rebham.dasrā.vinigūḍham.apsu.yuvāyantam.vājayantam.ṛbīṣāt./
RV_09.016.03.2{06} punīhīndrāya pātave / RV_09.016.04.1{06} pra punānasya cetasā somaḥ pavitre arṣati
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195675 (0.0):
RV_09.051.01.1{08} adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somaṃ pavitra ā sṛja / RV_09.051.01.2{08} punīhīndrāya pātave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085885 (0.0):
RV_9,016.03a anaptam apsu duṣṭaraṃ somam pavitra ā sṛja | / RV_9,016.03c punīhīndrāya pātave ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088193 (0.0):
RV_9,051.01a adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somam pavitra ā sṛja | / RV_9,051.01c punīhīndrāya pātave ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542750 (0.0):
anaptam | ap-su | dustaram | somam | pavitre | ā | sṛja | punīhi | indrāya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545033 (0.015):
adhvaryo iti | adri-bhiḥ | sutam | somam | pavitre | ā | sṛja | punīhi |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696729 (0.057):
1 6 1 0203a adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somaṃ pavitra ā naya . / 1 6 1 0203c punīhīndrāya pātave .. 499
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542788 (0.061):
divaḥ | na | sānu | pipyuṣī | dhārā | sutasya | vedhasaḥ | vṛthā | pavitre / | arṣati // RV_9,16.7 // / tvam | soma | vipaḥ-citam | tanā | punānaḥ | āyuṣu | avyaḥ | vāram | vi |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22198218 (0.064):
RV_9,016.03a anaptam apsu duṣṭaraṃ somam pavitra ā sṛja | / RV_9,016.03c punīhīndrāya pātave || / RV_9,016.04a pra punānasya cetasā somaḥ pavitre arṣati |
RV_09.016.04.2{06} kratvā sadhasthamāsadat / RV_09.016.05.1{06} pra tvā namobhirindava indra somā asṛkṣata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085896 (0.0):
RV_9,016.04a pra punānasya cetasā somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,016.04c kratvā sadhastham āsadat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542762 (0.025):
pra | tvā | namaḥ-bhiḥ | indavaḥ | indra | somāḥ | asṛkṣata | mahe |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195412 (0.037):
RV_09.046.02.2{03} vāyuṃ somā asṛkṣata / RV_09.046.03.1{03} ete somāsa indavaḥ prayasvantaḥ camū sutāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087926 (0.037):
RV_9,046.02c vāyuṃ somā asṛkṣata || / RV_9,046.03a ete somāsa indavaḥ prayasvantaś camū sutāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544764 (0.037):
pari-kṛtāsaḥ | indavaḥ | yoṣā-iva | pitrya-vatī | vāyum | somāḥ | asṛkṣata / // RV_9,46.2 // / ete | somāsaḥ | indavaḥ | prayasvantaḥ | camū iti | sutāḥ | indram |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542753 (0.041):
pra | punānasya | cetasā | somaḥ | pavitre | arṣati | kratvā | sadha-stham
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546061 (0.045):
devaśrut-tamam // RV_9,62.21 // / ete | somāḥ | asṛkṣata | gṛṇānāḥ | śravase | mahe | madin-tamasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542357 (0.051):
naḥ | yujā // RV_9,11.9 // / -RV_6:7/38- / (RV_9,12) / somāḥ | asṛgram | indavaḥ | sutāḥ | ṛtasya | sadane | indrāya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196691 (0.051):
RV_09.062.22.1{28} ete somā asṛkṣata gṛṇānāḥ śravase mahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089225 (0.051):
RV_9,062.22a ete somā asṛkṣata gṛṇānāḥ śravase mahe |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22201916 (0.054):
RV_9,063.25a pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ | / RV_9,063.25c abhi viśvāni kāvyā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542455 (0.055):
su-ābhuvam // RV_9,12.9 // / -RV_6:8/1- / (RV_9,13) / somaḥ | punānaḥ | arṣati | sahasra-dhāraḥ | ati-aviḥ | vāyoḥ | indrasya |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710222 (0.057):
4 8 2 1503c yadi stoturmaghavā śṛṇavaddhavaṃ nendro yoṣatyā gamat .. 1698 / 4 8 2 1601a pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089573 (0.058):
RV_9,063.25a pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087682 (0.061):
RV_9,042.05a abhi viśvāni vāryābhi devāṃ ṛtāvṛdhaḥ | / RV_9,042.05c somaḥ punāno arṣati || / RV_9,042.06a goman naḥ soma vīravad aśvāvad vājavat sutaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11192655 (0.062):
arocayat | indre | ha | viśvā | bhuvanāni | yemire | indre | suvānāsaḥ | / indavaḥ // RV_8,3.6 // / abhi | tvā | pūrva-pītaye | indra | stomebhiḥ | āyavaḥ | sam-īcīnāsaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192034 (0.062):
RV_09.002.05.2{18} somaḥ pavitre asmayuḥ / RV_09.002.06.1{19} acikradad vṛṣā harirmahān mitro na darśataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084482 (0.062):
RV_9,002.05c somaḥ pavitre asmayuḥ || / RV_9,002.06a acikradad vṛṣā harir mahān mitro na darśataḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194804 (0.064):
RV_09.037.01.1{27} sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati / RV_09.037.01.2{27} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199643 (0.064):
RV_9,037.01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,037.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
RV_09.016.05.2{06} mahe bharāyakāriṇaḥ / RV_09.016.06.1{06} punāno rūpe avyaye viśvā arṣannabhi śriyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085907 (0.0):
RV_9,016.05a pra tvā namobhir indava indra somā asṛkṣata | / RV_9,016.05c mahe bharāya kāriṇaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542766 (0.0):
pra | tvā | namaḥ-bhiḥ | indavaḥ | indra | somāḥ | asṛkṣata | mahe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542773 (0.0):
pra | tvā | namaḥ-bhiḥ | indavaḥ | indra | somāḥ | asṛkṣata | mahe | / bharāya | kāriṇaḥ // RV_9,16.5 // / punānaḥ | rūpe | avyavye | viśvāḥ | arṣan | abhi | śriyaḥ | śūraḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546061 (0.047):
devaśrut-tamam // RV_9,62.21 // / ete | somāḥ | asṛkṣata | gṛṇānāḥ | śravase | mahe | madin-tamasya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196691 (0.049):
RV_09.062.22.1{28} ete somā asṛkṣata gṛṇānāḥ śravase mahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089225 (0.049):
RV_9,062.22a ete somā asṛkṣata gṛṇānāḥ śravase mahe |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089197 (0.053):
RV_9,062.19a āviśan kalaśaṃ suto viśvā arṣann abhi śriyaḥ | / RV_9,062.19c śūro na goṣu tiṣṭhati ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703139 (0.059):
4 4 1 05 04c taratsa mandī dhāvati .. 1060 / 4 4 1 06 01a ete somā asṛkṣata gṛṇānāḥ śavase mahe .
RV_09.016.06.2{06} śūro na goṣu tiṣṭhati / RV_09.016.07.1{06} divo na sānu pipyuṣī dhārā sutasya vedhasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085919 (0.0):
RV_9,016.06a punāno rūpe avyaye viśvā arṣann abhi śriyaḥ | / RV_9,016.06c śūro na goṣu tiṣṭhati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089201 (0.0):
RV_9,062.19a āviśan kalaśaṃ suto viśvā arṣann abhi śriyaḥ | / RV_9,062.19c śūro na goṣu tiṣṭhati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542784 (0.0):
punānaḥ | rūpe | avyavye | viśvāḥ | arṣan | abhi | śriyaḥ | śūraḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546035 (0.0):
ā-viśan | kalaśam | sutaḥ | viśvā | arṣan | abhi | śriyaḥ | śūraḥ | na |
RV_09.016.07.2{06} vṛthā pavitre arṣati / RV_09.016.08.1{06} tvaṃ soma vipaścitaṃ tanā punāna āyuṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085930 (0.0):
RV_9,016.07a divo na sānu pipyuṣī dhārā sutasya vedhasaḥ | / RV_9,016.07c vṛthā pavitre arṣati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542787 (0.0):
divaḥ | na | sānu | pipyuṣī | dhārā | sutasya | vedhasaḥ | vṛthā | pavitre
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197340 (0.060):
RV_09.064.24.2{40} pavamānasya marutaḥ / RV_09.064.25.1{40} tvaṃ soma vipaścitaṃ punāno vācamiṣyasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089889 (0.060):
RV_9,064.24c pavamānasya marutaḥ || / RV_9,064.25a tvaṃ soma vipaścitam punāno vācam iṣyasi |
RV_09.016.08.2{06} avyo vāraṃ vi dhāvasi / RV_09.017.01.1{07} pra nimneneva sindhavo ghnanto vṛtrāṇi bhūrṇayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085941 (0.0):
RV_9,016.08a tvaṃ soma vipaścitaṃ tanā punāna āyuṣu | / RV_9,016.08c avyo vāraṃ vi dhāvasi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542807 (0.0):
tvam | soma | vipaḥ-citam | tanā | punānaḥ | āyuṣu | avyaḥ | vāram | vi |
RV_09.017.01.2{07} somā asṛgramāśavaḥ / RV_09.017.02.1{07} abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīmiva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085950 (0.0):
RV_9,017.01a pra nimneneva sindhavo ghnanto vṛtrāṇi bhūrṇayaḥ | / RV_9,017.01c somā asṛgram āśavaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542815 (0.0):
pra | nimena-iva | sindhavaḥ | ghnantaḥ | vṛtrāṇi | bhūrṇayaḥ | somāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543258 (0.008):
| acikradaḥ // RV_9,22.7 // / -RV_6:8/13- / (RV_9,23) / somāḥ | asṛgram | āśavaḥ | madhoḥ | madasya | dhārayā | abhi | viśvāni |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542358 (0.021):
naḥ | yujā // RV_9,11.9 // / -RV_6:7/38- / (RV_9,12) / somāḥ | asṛgram | indavaḥ | sutāḥ | ṛtasya | sadane | indrāya |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089584 (0.032):
RV_9,063.26a pavamānāsa āśavaḥ śubhrā asṛgram indavaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546412 (0.032):
// RV_9,63.25 // / -RV_7:1/35- / pavamānāsaḥ | āśavaḥ | śubhrāḥ | asṛgram | indavaḥ | ghnantaḥ | viśvāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197045 (0.035):
RV_09.063.26.1{35} pavamānāsa āśavaḥ śubhrā asṛgramindavaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195411 (0.039):
RV_09.046.02.2{03} vāyuṃ somā asṛkṣata / RV_09.046.03.1{03} ete somāsa indavaḥ prayasvantaḥ camū sutāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087925 (0.039):
RV_9,046.02c vāyuṃ somā asṛkṣata || / RV_9,046.03a ete somāsa indavaḥ prayasvantaś camū sutāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544763 (0.039):
pari-kṛtāsaḥ | indavaḥ | yoṣā-iva | pitrya-vatī | vāyum | somāḥ | asṛkṣata / // RV_9,46.2 // / ete | somāsaḥ | indavaḥ | prayasvantaḥ | camū iti | sutāḥ | indram |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704509 (0.041):
4 5 1 03 06c suvānā devāsa indavaḥ .. 1192 / 4 5 1 03 07a vāśrā arṣantīndavo 'bhi vatsaṃ na mātaraḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196814 (0.041):
RV_09.063.04.1{30} ete asṛgramāśavo 'ti hvarāṃsi babhravaḥ / RV_09.063.04.2{30} somā ṛtasya dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089352 (0.041):
RV_9,063.04a ete asṛgram āśavo 'ti hvarāṃsi babhravaḥ | / RV_9,063.04c somā ṛtasya dhārayā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546185 (0.041):
vāyave // RV_9,63.3 // / ete | asṛgram | āśavaḥ | ati | hvarāṃsi | babhravaḥ | somāḥ | ṛtasya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197656 (0.047):
RV_09.065.24.2{05} suvānā devāsa indavaḥ / RV_09.065.25.1{05} pavate haryato harirgṛṇāno jamadagninā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090204 (0.047):
RV_9,065.24c suvānā devāsa indavaḥ || / RV_9,065.25a pavate haryato harir gṛṇāno jamadagninā |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710234 (0.048):
4 8 2 1602c pṛthivyā adhi sānavi .. 1700 / 4 8 2 1603a pavamānāsa āśavaḥ śubhrā asṛgramindavaḥ .
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22198286 (0.057):
RV_9,017.01c somā asṛgram āśavaḥ || / RV_9,017.02a abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīm iva |
RV_09.017.02.2{07} indraṃ somāso akṣaran / RV_09.017.03.1{07} atyūrmirmatsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085960 (0.0):
RV_9,017.01c somā asṛgram āśavaḥ || / RV_9,017.02a abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīm iva |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542823 (0.0):
asṛgram | āśavaḥ // RV_9,17.1 // / abhi | suvānāsaḥ | indavaḥ | vṛṣṭayaḥ | pṛthivīm-iva | indram | somāsaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194806 (0.033):
RV_09.037.01.1{27} sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati / RV_09.037.01.2{27} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087304 (0.033):
RV_9,037.01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,037.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705517 (0.038):
4 5 2 07 01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati . / 4 5 2 07 01c vighnanrakṣāṃsi devayuḥ .. 1292
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194212 (0.047):
RV_09.027.05.1{17} eṣa sūryeṇa hāsate pavamāno adhi dyavi / RV_09.027.05.2{17} pavitre matsaro madaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086707 (0.047):
RV_9,027.05a eṣa sūryeṇa hāsate pavamāno adhi dyavi | / RV_9,027.05c pavitre matsaro madaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543567 (0.049):
eṣaḥ | sūryeṇa | hāsate | pavamānaḥ | adhi | dyavi | pavitre | matsaraḥ | / madaḥ // RV_9,27.5 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544158 (0.057):
saḥ | sutaḥ | pītaye | vṛṣā | somaḥ | pavitre | arṣati | vi-ghnan |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5820667 (0.057):
āpaḥ | na | sindhum | abhi | yat | sam akṣaran | somāsaḥ | indram |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705448 (0.061):
4 5 2 08 05a eṣa sūryamarocayatpavamāno adhi dyavi . / 4 5 2 08 05c pavitre matsaro madaḥ .. 1284 / 4 5 2 09 06a eṣa sūryeṇa hāsate saṃvasāno vivasvatā .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542788 (0.064):
divaḥ | na | sānu | pipyuṣī | dhārā | sutasya | vedhasaḥ | vṛthā | pavitre / | arṣati // RV_9,16.7 // / tvam | soma | vipaḥ-citam | tanā | punānaḥ | āyuṣu | avyaḥ | vāram | vi |
RV_09.017.03.2{07} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ / RV_09.017.04.1{07} ā kalaśeṣu dhāvati pavitre pari ṣicyate
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194810 (0.0):
RV_09.037.01.1{27} sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati / RV_09.037.01.2{27} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195912 (0.0):
RV_09.056.01.1{13} pari soma ṛtaṃ bṛhadāśuḥ pavitre arṣati / RV_09.056.01.2{13} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085969 (0.0):
RV_9,017.03a atyūrmir matsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,017.03c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087308 (0.0):
RV_9,037.01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,037.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088433 (0.0):
RV_9,056.01a pari soma ṛtam bṛhad āśuḥ pavitre arṣati | / RV_9,056.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705519 (0.004):
4 5 2 07 01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati . / 4 5 2 07 01c vighnanrakṣāṃsi devayuḥ .. 1292
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542832 (0.012):
ati-ūrmiḥ | matsaraḥ | madaḥ | somaḥ | pavitre | arṣati | vi-ghnan | / rakṣāṃsi | deva-yuḥ // RV_9,17.3 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544160 (0.031):
saḥ | sutaḥ | pītaye | vṛṣā | somaḥ | pavitre | arṣati | vi-ghnan | / rakṣāṃsi | deva-yuḥ // RV_9,37.1 //
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22198301 (0.033):
RV_9,017.03a atyūrmir matsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,017.03c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199649 (0.045):
RV_9,037.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ || / RV_9,037.02a sa pavitre vicakṣaṇo harir arṣati dharṇasiḥ |
RV_09.017.04.2{07} ukthairyajñeṣuvardhate / RV_09.017.05.1{07} ati trī soma rocanā rohan na bhrājase divam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085980 (0.0):
RV_9,017.04a ā kalaśeṣu dhāvati pavitre pari ṣicyate | / RV_9,017.04c ukthair yajñeṣu vardhate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542843 (0.013):
rakṣāṃsi | deva-yuḥ // RV_9,17.3 // / ā | kalaśeṣu | dhāvati | pavitre | pari | sicyate | ukthaiḥ | yajñeṣu |
RV_09.017.05.2{07} iṣṇan sūryaṃ na codayaḥ / RV_09.017.06.1{07} abhi viprā anūṣata mūrdhan yajñasya kāravaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085992 (0.0):
RV_9,017.05a ati trī soma rocanā rohan na bhrājase divam | / RV_9,017.05c iṣṇan sūryaṃ na codayaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542853 (0.0):
ati | trī | soma | rocanā | rohan | na | bhrājase | divam | iṣṇan | sūryam
RV_09.017.06.2{07} dadhānāścakṣasi priyam / RV_09.017.07.1{07} tamu tvā vājinaṃ naro dhībhirviprā avasyavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086004 (0.0):
RV_9,017.06a abhi viprā anūṣata mūrdhan yajñasya kāravaḥ | / RV_9,017.06c dadhānāś cakṣasi priyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542865 (0.0):
abhi | viprāḥ | anūṣata | mūrdhan | yajñasya | kāravaḥ | dadhānāḥ | / cakṣati | priyam // RV_9,17.6 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196982 (0.029):
RV_09.063.20.1{33} kaviṃ mṛjanti marjyaṃ dhībhirviprā avasyavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089522 (0.029):
RV_9,063.20a kavim mṛjanti marjyaṃ dhībhir viprā avasyavaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546352 (0.043):
kavim | mṛjanti | marjyam | dhībhiḥ | viprāḥ | avasyavaḥ | vṛṣā | kanikrat
RV_09.017.07.2{07} mṛjantidevatātaye / RV_09.017.08.1{07} madhordhārāmanu kṣara tīvraḥ sadhasthamāsadaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086013 (0.0):
RV_9,017.07a tam u tvā vājinaṃ naro dhībhir viprā avasyavaḥ | / RV_9,017.07c mṛjanti devatātaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542872 (0.012):
tam | oṃ iti | tvā | vājinam | naraḥ | dhībhiḥ | viprāḥ | avasyavaḥ | / mṛjanti | deva-tātaye // RV_9,17.7 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196982 (0.025):
RV_09.063.20.1{33} kaviṃ mṛjanti marjyaṃ dhībhirviprā avasyavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089522 (0.025):
RV_9,063.20a kavim mṛjanti marjyaṃ dhībhir viprā avasyavaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546352 (0.038):
madhumat-tamam // RV_9,63.19 // / kavim | mṛjanti | marjyam | dhībhiḥ | viprāḥ | avasyavaḥ | vṛṣā | kanikrat
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22201860 (0.063):
RV_9,063.20a kavim mṛjanti marjyaṃ dhībhir viprā avasyavaḥ |
RV_09.017.08.2{07} cārur{ṛ}tāya pītaye / RV_09.018.01.1{08} pari suvāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086023 (0.0):
RV_9,017.08a madhor dhārām anu kṣara tīvraḥ sadhastham āsadaḥ | / RV_9,017.08c cārur ṛtāya pītaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542880 (0.048):
madhoḥ | dhārām | anu | kṣara | tīvraḥ | sadha-stham | ā | asadaḥ | cāruḥ / | ṛtāya | pītaye // RV_9,17.8 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696515 (0.051):
1 5 2 0909a pari svāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣarat . / 1 5 2 0909c madeṣu sarvadhā asi .. 475
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703484 (0.051):
4 4 1 17 01a pari svāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣarat . / 4 4 1 17 01c madeṣu sarvadhā asi .. 1093
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194804 (0.055):
RV_09.037.01.1{27} sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati / RV_09.037.01.2{27} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087302 (0.055):
RV_9,037.01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,037.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14094448 (0.057):
RV_9,087.06c athā bhara śyenabhṛta prayāṃsi rayiṃ tuñjāno abhi vājam arṣa / RV_9,087.07a eṣa suvānaḥ pari somaḥ pavitre sargo na sṛṣṭo adadhāvad arvā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192034 (0.059):
RV_09.002.05.1{18} samudro apsu māmṛje viṣṭambho dharuṇo divaḥ / RV_09.002.05.2{18} somaḥ pavitre asmayuḥ / RV_09.002.06.1{19} acikradad vṛṣā harirmahān mitro na darśataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084482 (0.059):
RV_9,002.05a samudro apsu māmṛje viṣṭambho dharuṇo divaḥ | / RV_9,002.05c somaḥ pavitre asmayuḥ || / RV_9,002.06a acikradad vṛṣā harir mahān mitro na darśataḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544156 (0.060):
(RV_9,37) / saḥ | sutaḥ | pītaye | vṛṣā | somaḥ | pavitre | arṣati | vi-ghnan |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8596595 (0.063):
RV_04.049.02.2 cārur madāya pītaye / RV_04.049.03.1 ā na indrābṛhaspatī gṛham indraś ca gachatam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4086058 (0.063):
RV_4,049.02c cārur madāya pītaye || / RV_4,049.03a ā na indrābṛhaspatī gṛham indraś ca gacchatam |
RV_09.018.01.2{08} madeṣu sarvadhā asi / RV_09.018.02.1{08} tvaṃ viprastvaṃ kavirmadhu pra jātamandhasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086027 (0.0):
RV_9,018.01a pari suvāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣāḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086038 (0.0):
RV_9,018.01c madeṣu sarvadhā asi || / RV_9,018.02a tvaṃ vipras tvaṃ kavir madhu pra jātam andhasaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542899 (0.0):
pari | suvānaḥ | giri-sthāḥ | pavitre | somaḥ | akṣāriti | madeṣu | / sarva-dhāḥ | asi // RV_9,18.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703494 (0.0):
4 4 1 17 01a pari svāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣarat . / 4 4 1 17 01c madeṣu sarvadhā asi .. 1093
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086082 (0.004):
RV_9,018.06a pari yo rodasī ubhe sadyo vājebhir arṣati | / RV_9,018.06c madeṣu sarvadhā asi || / RV_9,018.07a sa śuṣmī kalaśeṣv ā punāno acikradat |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086092 (0.004):
RV_9,018.07a sa śuṣmī kalaśeṣv ā punāno acikradat | / RV_9,018.07c madeṣu sarvadhā asi || / RV_9,019.01a yat soma citram ukthyaṃ divyam pārthivaṃ vasu |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086050 (0.008):
RV_9,018.03a tava viśve sajoṣaso devāsaḥ pītim āśata | / RV_9,018.03c madeṣu sarvadhā asi || / RV_9,018.04a ā yo viśvāni vāryā vasūni hastayor dadhe |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086060 (0.008):
RV_9,018.04c madeṣu sarvadhā asi || / RV_9,018.05a ya ime rodasī mahī sam mātareva dohate |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086070 (0.008):
RV_9,018.05a ya ime rodasī mahī sam mātareva dohate | / RV_9,018.05c madeṣu sarvadhā asi || / RV_9,018.06a pari yo rodasī ubhe sadyo vājebhir arṣati |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703507 (0.036):
4 4 1 17 03c madeṣu sarvadhā asi .. 1095 / 4 4 1 18 01a sa sunve yo vasūnāṃ yo rāyāmānetā ya iḍānām .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696516 (0.048):
1 5 2 0909a pari svāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣarat . / 1 5 2 0909c madeṣu sarvadhā asi .. 475
RV_09.018.02.2{08} madeṣu... / RV_09.018.03.1{08} tava viśve sajoṣaso devāsaḥ pītimāśata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086046 (0.0):
RV_9,018.02c madeṣu sarvadhā asi || / RV_9,018.03a tava viśve sajoṣaso devāsaḥ pītim āśata |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703504 (0.014):
4 4 1 17 02c madeṣu sarvadhā asi .. 1094 / 4 4 1 17 03a tve viśve sajoṣaso devāsaḥ pītimāśata .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542913 (0.020):
tava | viśve | sa-joṣasaḥ | devāsaḥ | pītim | āśata | madeṣu | sarva-dhāḥ
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7309974 (0.040):
RV_08.054.02.2{24} yathā saṃvarte amado yathā kṛśa evāsme indra matsva / RV_08.054.03.1{24} ā no viśve sajoṣaso devāso gantanopa naḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14075764 (0.040):
RV_8,054.02c yathā saṃvarte amado yathā kṛśa evāsme indra matsva || / RV_8,054.03a ā no viśve sajoṣaso devāso gantanopa naḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13981998 (0.049):
dyumnasātā varīmabhiḥ | / RV_1,131.01d indraṃ viśve sajoṣaso devāso dadhire puraḥ |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872265 (0.052):
RV_05.021.02.2 srucas tvā yanty ānuṣak sujāta sarpirāsute / RV_05.021.03.1 tvāṃ viśve sajoṣaso devāso dūtam akrata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023336 (0.052):
RV_5,021.02c srucas tvā yanty ānuṣak sujāta sarpirāsute || / RV_5,021.03a tvāṃ viśve sajoṣaso devāso dūtam akrata |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9332175 (0.052):
yanti | ānuṣak | su-jāta | sarpiḥ-āsute // RV_5,21.2 // / tvām | viśve | sajoṣasaḥ | devāsaḥ | dūtam | akrata | saparyantaḥ | tvā |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204990 (0.054):
RV_09.102.04.2{04} ayaṃ dhruvo rayīṇāṃ ciketa yat / RV_09.102.05.1{04} asya vrate sajoṣaso viśve devāso adruhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097640 (0.054):
RV_9,102.04c ayaṃ dhruvo rayīṇāṃ ciketa yat || / RV_9,102.05a asya vrate sajoṣaso viśve devāso adruhaḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1359944 (0.057):
varīmabhirdyumnasātā varīmabhiḥ | indraṃ viśve sajoṣaso devāso dadhire
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27135156 (0.060):
varīma bhiḥ | dyumna sātā | varīma bhiḥ | indram | viśve | sa joṣasaḥ | / devāsaḥ | dadhire | puraḥ | indrāya | viśvā | savanāni | mānuṣā | rātāni |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14068280 (0.061):
RV_8,023.17c āyajiṃ tvā manave jātavedasam || / RV_8,023.18a viśve hi tvā sajoṣaso devāso dūtam akrata |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1360867 (0.063):
bhūtvavapāneṣvābhago devo deveṣvābhagaḥ | taṃ devāso juṣerata viśve adya / sajoṣasaḥ / RV_01.136.04.2{26} tathā rājānā karatho yadimaha ṛtāvānā yadīmahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13982974 (0.063):
RV_1,136.04d taṃ devāso juṣerata viśve adya sajoṣasaḥ |
RV_09.018.03.2{08} madeṣu ... / RV_09.018.04.1{08} ā yo viśvāni vāryā vasūni hastayordadhe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086057 (0.0):
RV_9,018.03a tava viśve sajoṣaso devāsaḥ pītim āśata | / RV_9,018.03c madeṣu sarvadhā asi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542924 (0.0):
tava | viśve | sa-joṣasaḥ | devāsaḥ | pītim | āśata | madeṣu | sarva-dhāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086045 (0.009):
RV_9,018.03a tava viśve sajoṣaso devāsaḥ pītim āśata |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542912 (0.016):
tava | viśve | sa-joṣasaḥ | devāsaḥ | pītim | āśata | madeṣu | sarva-dhāḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703504 (0.025):
4 4 1 17 03a tve viśve sajoṣaso devāsaḥ pītimāśata . / 4 4 1 17 03c madeṣu sarvadhā asi .. 1095
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089628 (0.051):
RV_9,063.30c indo viśvāni vāryā || / RV_9,064.01a vṛṣā soma dyumāṃ asi vṛṣā deva vṛṣavrataḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193793 (0.055):
RV_09.021.04.1{11} ete viśvāni vāryā pavamānāsa āśata / RV_09.021.04.2{11} hitā na saptayo rathe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086284 (0.055):
RV_9,021.03c sindhor ūrmā vy akṣaran || / RV_9,021.04a ete viśvāni vāryā pavamānāsa āśata |
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510548 (0.062):
RV_03.011.09.1{10} agne viśvāni vāryā vājeṣu saniṣāmahe
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3130128 (0.062):
RV_3,011.09a agne viśvāni vāryā vājeṣu saniṣāmahe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561173 (0.062):
jāta-vedasaḥ // RV_3,11.8 // / agne | viśvāni | vāryā | vājeṣu | saniṣāmahe | tve iti | devāsaḥ | ā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546461 (0.062):
asme iti | vasūni | dhāraya | soma | divyāni | pārthivā | indo iti | / viśvāni | vāryā // RV_9,63.30 // / -RV_7:1/36- / (RV_9,64)
RV_09.018.04.2{08} madeṣu ... / RV_09.018.05.1{08} ya ime rodasī mahī saṃ mātareva dohate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086067 (0.0):
RV_9,018.04a ā yo viśvāni vāryā vasūni hastayor dadhe | / RV_9,018.04c madeṣu sarvadhā asi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086057 (0.022):
RV_9,018.04a ā yo viśvāni vāryā vasūni hastayor dadhe | / RV_9,018.04c madeṣu sarvadhā asi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542933 (0.036):
sarva-dhāḥ | asi // RV_9,18.4 // / yaḥ | ime iti | rodasī iti | mahī iti | sam | mātarā-iva | dohate | madeṣu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542924 (0.037):
ā | yaḥ | viśvāni | vāryā | vasūni | hastayoḥ | dadhe | madeṣu |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14122587 (0.062):
RV_10,112.04a yasya tyat te mahimānam madeṣv ime mahī rodasī nāviviktām | / RV_10,112.04c tad oka ā haribhir indra yuktaiḥ priyebhir yāhi priyam annam
RV_09.018.05.2{08} madeṣu ... / RV_09.018.06.1{08} pari yo rodasī ubhe sadyo vājebhirarṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086078 (0.0):
RV_9,018.05a ya ime rodasī mahī sam mātareva dohate | / RV_9,018.05c madeṣu sarvadhā asi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542945 (1.192):
| sarva-dhāḥ | asi // RV_9,18.5 // / pari | yaḥ | rodasī iti | ubhe iti | sadyaḥ | vājebhiḥ | arṣati | madeṣu |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086067 (0.024):
RV_9,018.05a ya ime rodasī mahī sam mātareva dohate | / RV_9,018.05c madeṣu sarvadhā asi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5839557 (0.064):
RV_8:7/22 / (RV_10,134) / ubhe iti | yat | indra | rodasī
RV_09.018.06.2{08} madeṣu ... / RV_09.018.07.1{08} sa śuṣmī kalaśeṣvā punāno acikradat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086089 (0.020):
RV_9,018.06a pari yo rodasī ubhe sadyo vājebhir arṣati | / RV_9,018.06c madeṣu sarvadhā asi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542945 (0.037):
pari | yaḥ | rodasī iti | ubhe iti | sadyaḥ | vājebhiḥ | arṣati | madeṣu | / sarva-dhāḥ | asi // RV_9,18.6 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542953 (0.042):
sarva-dhāḥ | asi // RV_9,18.6 // / saḥ | śuṣmī | kalaśeṣu | ā | punānaḥ | acikradat | madeṣu | sarva-dhāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194819 (0.055):
RV_09.037.02.1{27} sa pavitre vicakṣaṇo harirarṣati dharṇasiḥ / RV_09.037.02.2{27} abhi yoniṃkanikradat / RV_09.037.03.1{27} sa vājī rocanā divaḥ pavamāno vi dhāvati
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198089 (0.061):
RV_09.067.04.2{13} harirvājamacikradat / RV_09.067.05.1{13} indo vyavyamarṣasi vi śravāṃsi vi saubhagā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088375 (0.062):
RV_9,054.04c punāna indav indrayuḥ || / RV_9,055.01a yavaṃ yavaṃ no andhasā puṣṭam puṣṭam pari srava |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22200716 (0.062):
RV_9,054.04c punāna indav indrayuḥ || / RV_9,055.01a yavaṃ-yavaṃ no andhasā puṣṭam-puṣṭam pari srava |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2309500 (0.064):
RV_07.020.04.2{01} ni vajramindro harivān mimikṣan samandhasā madeṣu / vāuvoca / RV_07.020.05.1{01} vṛṣā jajāna vṛṣaṇaṃ raṇāya tamu cin nārī naryaṃ sasūva
RV_09.018.07.2{08} madeṣu ... / RV_09.019.01.1{09} yat soma citramukthyaṃ divyaṃ pārthivaṃ vasu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086100 (0.0):
RV_9,018.07a sa śuṣmī kalaśeṣv ā punāno acikradat | / RV_9,018.07c madeṣu sarvadhā asi || / RV_9,019.01a yat soma citram ukthyaṃ divyam pārthivaṃ vasu |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702443 (0.0):
4 3 2 12 02c samudraṃ na saṃvaraṇānyagmanmandī madāya tośate .. 998 / 4 3 2 13 01a yatsoma citramukthyaṃ divyaṃ pārthivaṃ vasu .
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21006545 (0.0):
anumānānugrāhakaśrutyādyāha divyamiti// / yatsomacitramukthyaṃ divyaṃ pārthivaṃ vasu/
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542967 (0.015):
-RV_6:8/9- / (RV_9,19) / yat | soma | citram | ukthyam | divyam | pārthivam | vasu | tat | naḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086089 (0.033):
RV_9,018.07a sa śuṣmī kalaśeṣv ā punāno acikradat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542954 (0.033):
sarva-dhāḥ | asi // RV_9,18.6 // / saḥ | śuṣmī | kalaśeṣu | ā | punānaḥ | acikradat | madeṣu | sarva-dhāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198089 (0.061):
RV_09.067.04.2{13} harirvājamacikradat / RV_09.067.05.1{13} indo vyavyamarṣasi vi śravāṃsi vi saubhagā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090638 (0.064):
RV_9,067.04c harir vājam acikradat || / RV_9,067.05a indo vy avyam arṣasi vi śravāṃsi vi saubhagā |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194819 (0.064):
RV_09.037.02.1{27} sa pavitre vicakṣaṇo harirarṣati dharṇasiḥ / RV_09.037.02.2{27} abhi yoniṃkanikradat / RV_09.037.03.1{27} sa vājī rocanā divaḥ pavamāno vi dhāvati
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547468 (0.064):
induḥ | hinvānaḥ | arṣati | tiraḥ | vārāṇi | avyayā | hariḥ | vājam | / acikradat // RV_9,67.4 // / indo iti | vi | avyam | arṣasi | vi | śravāṃsi | vi | saubhagā | vi |
RV_09.019.01.2{09} tan naḥ punāna ā bhara / RV_09.019.02.1{09} yuvaṃ hi sthaḥ svarpatī indraśca soma gopatī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086111 (0.0):
RV_9,019.01a yat soma citram ukthyaṃ divyam pārthivaṃ vasu | / RV_9,019.01c tan naḥ punāna ā bhara ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702446 (0.022):
4 3 2 13 01a yatsoma citramukthyaṃ divyaṃ pārthivaṃ vasu . / 4 3 2 13 01c tannaḥ punāna ā bhara .. 999
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542978 (0.035):
punanaḥ | ā | bhara // RV_9,19.1 // / yuvam | hi | sthaḥ | svarpatī itisvaḥ-patī | indraḥ | ca | soma | gopatī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545540 (0.040):
soma | mṛḷaya // RV_9,61.5 // / -RV_7:1/19- / saḥ | naḥ | punānaḥ | ā | bhara | rayim | vīra-vatīm | iṣam | īśānaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195037 (0.043):
RV_09.040.04.2{30} vidāḥ sahasriṇīriṣaḥ / RV_09.040.05.1{30} sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ stotre suvīryam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196178 (0.048):
RV_09.061.06.1{19} sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīmiṣam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087542 (0.048):
RV_9,040.04c vidāḥ sahasriṇīr iṣaḥ || / RV_9,040.05a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ stotre suvīryam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088705 (0.048):
RV_9,061.06a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīm iṣam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544383 (0.056):
sahasriṇīḥ | iṣaḥ // RV_9,40.4 // / saḥ | naḥ | punānaḥ | ā | bhara | rayim | stotre | su-vīryam | jarituḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700153 (0.059):
4 2 1 05 02c tebhirnaḥ soma mṛḍaya .. 788 / 4 2 1 05 03a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīmiṣam
RV_09.019.02.2{09} īśānāpipyataṃ dhiyaḥ / RV_09.019.03.1{09} vṛṣā punāna āyuṣu stanayannadhi barhiṣi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086122 (0.0):
RV_9,019.02c īśānā pipyataṃ dhiyaḥ || / RV_9,019.03a vṛṣā punāna āyuṣu stanayann adhi barhiṣi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542991 (0.0):
itigo-patī | īśānā | pipyatan | dhiyaḥ // RV_9,19.2 // / vṛṣā | punānaḥ | āyuṣu | stanayan | adhi | barhiṣi | hariḥ | san | yonim |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702450 (0.040):
4 3 2 13 01c tannaḥ punāna ā bhara .. 999 / 4 3 2 13 02a vṛṣā punāna āyuṃṣi stanayannadhi barhiṣi .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702458 (0.056):
4 3 2 13 03a yuvaṃ hi sthaḥ svaḥpatī indraśca soma gopatī . / 4 3 2 13 03c īśānā pipyataṃ dhiyaḥ .. 1001
RV_09.019.03.2{09} hariḥ san yonimāsadat / RV_09.019.04.1{09} avāvaśanta dhītayo vṛṣabhasyādhi retasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086132 (0.0):
RV_9,019.03a vṛṣā punāna āyuṣu stanayann adhi barhiṣi | / RV_9,019.03c hariḥ san yonim āsadat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543000 (0.0):
vṛṣā | punānaḥ | āyuṣu | stanayan | adhi | barhiṣi | hariḥ | san | yonim |
RV_09.019.04.2{09} sūnorvatsasyamātaraḥ / RV_09.019.05.1{09} kuvid vṛṣaṇyantībhyaḥ punāno garbhamādadhat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086141 (0.0):
RV_9,019.04a avāvaśanta dhītayo vṛṣabhasyādhi retasi | / RV_9,019.04c sūnor vatsasya mātaraḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543009 (0.0):
ā | asadat // RV_9,19.3 // / avāvaśanta | dhītayaḥ | vṛṣabhasya | adhi | retasi | sūnoḥ | vatsasya |
RV_09.019.05.2{09} yāḥ śukraṃ duhate payaḥ / RV_09.019.06.1{09} upa śikṣāpatasthuṣo bhiyasamā dhehi śatruṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086147 (0.0):
RV_9,019.05a kuvid vṛṣaṇyantībhyaḥ punāno garbham ādadhat | / RV_9,019.05c yāḥ śukraṃ duhate payaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543013 (0.0):
kuvit | vṛṣanyantībhyaḥ | punānaḥ | garbham | ādadhat | yāḥ | śukram |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699881 (0.052):
4 1 2 17 03c krandaṃ devāṃ ajījanaḥ .. 760 / 4 1 2 18 01a upa śikṣāpatasthuṣo bhiyasamā dhehi śatrave .
RV_09.019.06.2{09} pavamānavidā rayim / RV_09.019.07.1{09} ni śatroḥ soma vṛṣṇyaṃ ni śuṣmaṃ ni vayastira
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086162 (0.0):
RV_9,019.06a upa śikṣāpatasthuṣo bhiyasam ā dhehi śatruṣu | / RV_9,019.06c pavamāna vidā rayim ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543028 (0.017):
upa | śikṣa | apa-tasthuṣaḥ | bhiyasam | ā | dhehi | śatruṣu | pavamāna | / vidāḥ | rayim // RV_9,19.6 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699884 (0.048):
4 1 2 18 01a upa śikṣāpatasthuṣo bhiyasamā dhehi śatrave . / 4 1 2 18 01c pavamāna vidā rayim .. 761
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195220 (0.063):
RV_09.043.04.1{33} pavamāna vidā rayimasmabhyaṃ soma suśriyam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196884 (0.063):
RV_09.063.11.1{32} pavamāna vidā rayimasmabhyaṃ soma duṣṭaram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087733 (0.063):
RV_9,043.04a pavamāna vidā rayim asmabhyaṃ soma suśriyam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089423 (0.063):
RV_9,063.11a pavamāna vidā rayim asmabhyaṃ soma duṣṭaram |
RV_09.019.07.2{09} dūrevā sato anti vā / RV_09.020.01.1{10} pra kavirdevavītaye 'vyo vārebhirarṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086175 (0.043):
RV_9,020.01a pra kavir devavītaye 'vyo vārebhir arṣati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543043 (0.051):
pra | kaviḥ | deva-vītaye | avyaḥ | vārebhiḥ | arṣati | sahvān | viśvāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194867 (0.063):
RV_09.038.01.1{28} eṣa u sya vṛṣā ratho 'vyo vārebhirarṣati / RV_09.038.01.2{28} gachan vājaṃ sahasriṇam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087367 (0.063):
RV_9,038.01a eṣa u sya vṛṣā ratho 'vyo vārebhir arṣati | / RV_9,038.01c gacchan vājaṃ sahasriṇam ||
RV_09.020.01.2{10} sāhvān viśvāabhi spṛdhaḥ / RV_09.020.02.1{10} sa hi ṣmā jaritṛbhya ā vājaṃ gomantaminvati
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702139 (0.0):
4 3 2 04 01c sāhvānviśvā abhi spṛdhaḥ .. 968 / 4 3 2 04 02a sa hi ṣmā jaritṛbhya ā vājaṃ gomantaminvati .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086187 (0.016):
RV_9,020.01a pra kavir devavītaye 'vyo vārebhir arṣati | / RV_9,020.01c sāhvān viśvā abhi spṛdhaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543043 (0.038):
pra | kaviḥ | deva-vītaye | avyaḥ | vārebhiḥ | arṣati | sahvān | viśvāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194867 (0.050):
RV_09.038.01.1{28} eṣa u sya vṛṣā ratho 'vyo vārebhirarṣati / RV_09.038.01.2{28} gachan vājaṃ sahasriṇam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087369 (0.050):
RV_9,038.01a eṣa u sya vṛṣā ratho 'vyo vārebhir arṣati | / RV_9,038.01c gacchan vājaṃ sahasriṇam ||
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7296309 (0.051):
RV_08.002.24.1{21} yo vediṣṭho avyathiṣvaśvāvantaṃ jaritṛbhyaḥ / RV_08.002.24.2{21} vājaṃ stotṛbhyo gomantam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14061675 (0.051):
RV_8,002.24a yo vediṣṭho avyathiṣv aśvāvantaṃ jaritṛbhyaḥ | / RV_8,002.24c vājaṃ stotṛbhyo gomantam ||
Rgveda, Mandala 8 (rv_hn08u.htm.txt) 23359384 (0.051):
RV_8,002.24a yo vediṣṭho avyathiṣv aśvāvantaṃ jaritṛbhyaḥ | / RV_8,002.24c vājaṃ stotṛbhyo gomantam || / RV_8,002.25a panyam-panyam it sotāra ā dhāvata madyāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544218 (0.062):
eṣaḥ | oṃ iti | syaḥ | vṛṣā | rathaḥ | avyaḥ | vārebhiḥ | arṣati | gacchan
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696794 (0.063):
1 6 1 0210a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ . / 1 6 1 0210c avyo vārebhirasmayuḥ .. 506
RV_09.020.02.2{10} pavamānaḥ sahasriṇam / RV_09.020.03.1{10} pari viśvāni cetasā mṛśase pavase matī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086194 (0.0):
RV_9,020.02a sa hi ṣmā jaritṛbhya ā vājaṃ gomantam invati | / RV_9,020.02c pavamānaḥ sahasriṇam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543060 (0.0):
saḥ | hi | sma | jaritṛ-bhyaḥ | ā | vājam | go-mantam | invati | pavamānaḥ / | sahasriṇam // RV_9,20.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702144 (0.011):
4 3 2 04 02a sa hi ṣmā jaritṛbhya ā vājaṃ gomantaminvati .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196585 (0.057):
RV_09.062.11.2{26} karad vasūni dāśuṣe / RV_09.062.12.1{26} ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ gomantamaśvinam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089117 (0.057):
RV_9,062.11c karad vasūni dāśuṣe || / RV_9,062.12a ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ gomantam aśvinam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544373 (0.059):
pavasva | sahasriṇam // RV_9,40.3 // / viśvā | soma | pavamāna | dyumnāni | indo iti | ā | bhara | vidāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205752 (0.062):
RV_09.107.22.2{16} devānāṃ soma pavamāna niṣkṛtaṃ gobhirañjāno arṣasi / RV_09.107.23.1{16} pavasva vājasātaye 'bhi viśvāni kāvyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098408 (0.062):
RV_9,107.22c devānāṃ soma pavamāna niṣkṛtaṃ gobhir añjāno arṣasi || / RV_9,107.23a pavasva vājasātaye 'bhi viśvāni kāvyā |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7315142 (0.063):
RV_08.088.02.2{11} kṣumantaṃ vājaṃ śatinaṃ sahasriṇaṃ makṣū gomantamīmahe / RV_08.088.03.1{11} na tvā bṛhanto adrayo varanta indra vīḷavaḥ
RV_09.020.03.2{10} sa naḥ soma śravo vidaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086200 (0.0):
RV_9,020.03a pari viśvāni cetasā mṛśase pavase matī | / RV_9,020.03c sa naḥ soma śravo vidaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702150 (0.007):
4 3 2 04 03a pari viśvāni cetasā mṛjyase pavase matī . / 4 3 2 04 03c sa naḥ soma śravo vidaḥ .. 970
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543065 (0.042):
pari | viśvāni | cetasā | mṛśase | pavase | matī | saḥ | naḥ | soma |
RV_09.020.04.1{10} abhyarṣa bṛhad yaśo maghavadbhyo dhruvaṃ rayim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086208 (0.0):
RV_9,020.03c sa naḥ soma śravo vidaḥ || / RV_9,020.04a abhy arṣa bṛhad yaśo maghavadbhyo dhruvaṃ rayim |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543072 (0.018):
pari | viśvāni | cetasā | mṛśase | pavase | matī | saḥ | naḥ | soma | / śravaḥ | vidaḥ // RV_9,20.3 // / abhi | arṣa | bṛhat | yaśaḥ | maghavat-bhyaḥ | dhruvam | rayim | iṣam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702155 (0.052):
4 3 2 04 03c sa naḥ soma śravo vidaḥ .. 970 / 4 3 2 04 04a abhyarṣa bṛhadyaśo maghavadbhyo dhruvaṃ rayim .
RV_09.020.04.2{10} iṣaṃ stotṛbhya ā bhara / RV_09.020.05.1{10} tvaṃ rājeva suvrato giraḥ somā viveśitha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086219 (0.0):
RV_9,020.04a abhy arṣa bṛhad yaśo maghavadbhyo dhruvaṃ rayim | / RV_9,020.04c iṣaṃ stotṛbhya ā bhara ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702161 (0.005):
4 3 2 04 04a abhyarṣa bṛhadyaśo maghavadbhyo dhruvaṃ rayim . / 4 3 2 04 04c iṣaṃ stotṛbhya ā bhara .. 971
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330687 (0.023):
dasma | viśpate | havya-vāṭ | tubhyam | hūyate | iṣam | stotṛ-bhyaḥ | ā | / bhara // RV_5,6.5 // / -RV_3:8/23-
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330782 (0.023):
iti | su-vīryam | uta | tyat | āśu-aśvyam | iṣam | stotṛ-bhyaḥ | ā | bhara / // RV_5,6.10 //
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870776 (0.029):
RV_05.006.03.2 agnī rāye svābhuvaṃ sa prīto yāti vāryam iṣaṃ stotṛbhya ā / bhara / RV_05.006.04.1 ā te agna idhīmahi dyumantaṃ devājaram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021845 (0.029):
RV_5,006.03c agnī rāye svābhuvaṃ sa prīto yāti vāryam iṣaṃ stotṛbhya ā / bhara || / RV_5,006.04a ā te agna idhīmahi dyumantaṃ devājaram |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330651 (0.031):
su-ābhuvam | saḥ | prītaḥ | yāti | vāryam | iṣam | stotṛ-bhyaḥ | ā | bhara / // RV_5,6.3 // / ā | te | agne | idhīmahi | dyu-mantam | deva | ajaram | yat | ha | syā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330668 (0.031):
te | panīyasī | sam-it | dīdayati | dyavi | iṣam | stotṛ-bhyaḥ | ā | bhara / // RV_5,6.4 // / ā | te | agne | ṛcā | haviḥ | śukrasya | śociṣaḥ | pate | su-candra |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870900 (0.033):
RV_05.006.10.2 dadhad asme suvīryam uta tyad āśvaśvyam iṣaṃ stotṛbhya ā / bhara / RV_05.007.01.1 sakhāyaḥ saṃ vaḥ samyañcam iṣaṃ stomaṃ cāgnaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021969 (0.033):
RV_5,006.10c dadhad asme suvīryam uta tyad āśvaśvyam iṣaṃ stotṛbhya ā / bhara || / RV_5,007.01a sakhāyaḥ saṃ vaḥ samyañcam iṣaṃ stomaṃ cāgnaye |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870826 (0.033):
RV_05.006.06.2 te hinvire ta invire ta iṣaṇyanty ānuṣag iṣaṃ stotṛbhya ā / bhara / RV_05.006.07.1 tava tye agne arcayo mahi vrādhanta vājinaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021895 (0.033):
RV_5,006.06c te hinvire ta invire ta iṣaṇyanty ānuṣag iṣaṃ stotṛbhya ā / bhara || / RV_5,006.07a tava tye agne arcayo mahi vrādhanta vājinaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330704 (0.034):
hinvire | te | invire | te | iṣaṇyanti | ānuṣak | iṣam | stotṛ-bhyaḥ | ā | / bhara // RV_5,6.6 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543076 (0.036):
abhi | arṣa | bṛhat | yaśaḥ | maghavat-bhyaḥ | dhruvam | rayim | iṣam |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870740 (0.045):
RV_05.006.01.2 astam arvanta āśavo 'staṃ nityāso vājina iṣaṃ stotṛbhya ā / bhara / RV_05.006.02.1 so agnir yo vasur gṛṇe saṃ yam āyanti dhenavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021810 (0.045):
RV_5,006.01c astam arvanta āśavo 'staṃ nityāso vājina iṣaṃ stotṛbhya ā / bhara || / RV_5,006.02a so agnir yo vasur gṛṇe saṃ yam āyanti dhenavaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088708 (0.045):
RV_9,061.06a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīm iṣam | / RV_9,061.06c īśānaḥ soma viśvataḥ ||
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870880 (0.052):
RV_05.006.09.2 uto na ut pupūryā uktheṣu śavasas pata iṣaṃ stotṛbhya ā / bhara / RV_05.006.10.1 evāṃ agnim ajuryamur gīrbhir yajñebhir ānuṣak
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021949 (0.052):
RV_5,006.09c uto na ut pupūryā uktheṣu śavasas pata iṣaṃ stotṛbhya ā bhara / RV_5,006.10a evāṃ agnim ajuryamur gīrbhir yajñebhir ānuṣak |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2307764 (0.058):
RV_07.007.07.1{10} nū tvāmagna īmahe vasiṣṭhā īśānaṃ sūno sahaso vasūnām / RV_07.007.07.2{10} iṣaṃ stotṛbhyo maghavadbhya ānaḍ yūyaṃ pāta svastibhiḥ
RV_09.020.05.2{10} punāno vahne adbhuta / RV_09.020.06.1{10} sa vahnirapsu duṣṭaro mṛjyamāno gabhastyoḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086230 (0.0):
RV_9,020.05a tvaṃ rājeva suvrato giraḥ somā viveśitha | / RV_9,020.05c punāno vahne adbhuta ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702174 (5.960):
4 3 2 04 05c punāno vahne adbhuta .. 972 / 4 3 2 04 06a sa vahnirapsu duṣṭaro mṛjyamāno gabhastyoḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543089 (0.053):
tvam | rājā-iva | su-vrataḥ | giraḥ | soma | ā | viveśitha | punānaḥ | / vahne | adbhuta // RV_9,20.5 //
RV_09.020.06.2{10} somaścamūṣu sīdati / RV_09.020.07.1{10} krīḷurmakho na maṃhayuḥ pavitraṃ soma gachasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086242 (0.0):
RV_9,020.06a sa vahnir apsu duṣṭaro mṛjyamāno gabhastyoḥ | / RV_9,020.06c somaś camūṣu sīdati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543099 (0.0):
saḥ | vahniḥ | ap-su | dustaraḥ | mṛjyamānaḥ | gabhastyoḥ | somaḥ | camūṣu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543106 (0.0):
saḥ | vahniḥ | ap-su | dustaraḥ | mṛjyamānaḥ | gabhastyoḥ | somaḥ | camūṣu / | sīdati // RV_9,20.6 // / krīḷuḥ | makhaḥ | na | maṃhayuḥ | pavitram | soma | gacchasi | dadhat |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702175 (0.010):
4 3 2 04 06a sa vahnirapsu duṣṭaro mṛjyamāno gabhastyoḥ . / 4 3 2 04 06c somaścamūṣu sīdati .. 973
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702183 (0.027):
4 3 2 04 07a krīḍurmakho na maṃhayuḥ pavitraṃ soma gacchasi .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198228 (0.045):
RV_09.067.19.1{16} grāvṇā tunno abhiṣṭutaḥ pavitraṃ soma gachasi / RV_09.067.19.2{16} dadhat stotre suvīryam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3200998 (0.064):
RV_09.086.09.2{13} indrasya sakhyaṃ pavate vivevidat somaḥ punānaḥkalaśeṣu / sīdati / RV_09.086.10.1{13} jyotiryajñasya pavate madhu priyaṃ pitā devānāṃ janitā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14093586 (0.064):
RV_9,086.09c indrasya sakhyam pavate vivevidat somaḥ punānaḥ kalaśeṣu / sīdati || / RV_9,086.10a jyotir yajñasya pavate madhu priyam pitā devānāṃ janitā
RV_09.020.07.2{10} dadhat stotre suvīryam / RV_09.021.01.1{11} ete dhāvantīndavaḥ somā indrāya ghṛṣvayaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198232 (0.0):
RV_09.067.19.1{16} grāvṇā tunno abhiṣṭutaḥ pavitraṃ soma gachasi / RV_09.067.19.2{16} dadhat stotre suvīryam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086255 (0.0):
RV_9,020.07a krīḷur makho na maṃhayuḥ pavitraṃ soma gacchasi | / RV_9,020.07c dadhat stotre suvīryam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089315 (0.0):
RV_9,062.30a pavamāna ṛtaḥ kaviḥ somaḥ pavitram āsadat | / RV_9,062.30c dadhat stotre suvīryam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090558 (0.0):
RV_9,066.27a pavamāno vy aśnavad raśmibhir vājasātamaḥ | / RV_9,066.27c dadhat stotre suvīryam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090783 (0.0):
RV_9,067.19a grāvṇā tunno abhiṣṭutaḥ pavitraṃ soma gacchasi | / RV_9,067.19c dadhat stotre suvīryam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543120 (0.0):
krīḷuḥ | makhaḥ | na | maṃhayuḥ | pavitram | soma | gacchasi | dadhat | / stotre | su-vīryam // RV_9,20.7 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546148 (0.0):
pavamānaḥ | ṛtaḥ | kaviḥ | somaḥ | pavitram | ā | asadat | dadhat | stotre / | su-vīryam // RV_9,62.30 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547386 (0.024):
pavamānaḥ | vi | aśnavat | raśmi-bhiḥ | vāja-sātamaḥ | dadhat | stotre | / su-vīryam // RV_9,66.27 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702184 (0.029):
4 3 2 04 07a krīḍurmakho na maṃhayuḥ pavitraṃ soma gacchasi . / 4 3 2 04 07c dadhatstotre suvīryam .. 974
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547611 (0.036):
grāvṇā | tunnaḥ | abhi-stutaḥ | pavitram | soma | gacchasi | dadhat | / stotre | su-vīryam // RV_9,67.19 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195411 (0.062):
RV_09.046.02.2{03} vāyuṃ somā asṛkṣata / RV_09.046.03.1{03} ete somāsa indavaḥ prayasvantaḥ camū sutāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087925 (0.062):
RV_9,046.02c vāyuṃ somā asṛkṣata || / RV_9,046.03a ete somāsa indavaḥ prayasvantaś camū sutāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544763 (0.062):
pari-kṛtāsaḥ | indavaḥ | yoṣā-iva | pitrya-vatī | vāyum | somāḥ | asṛkṣata / // RV_9,46.2 // / ete | somāsaḥ | indavaḥ | prayasvantaḥ | camū iti | sutāḥ | indram |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204758 (0.063):
RV_09.101.04.1{01} sutāso madhumattamāḥ somā indrāya mandinaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097409 (0.063):
RV_9,101.04a sutāso madhumattamāḥ somā indrāya mandinaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701051 (0.064):
4 2 2 14 03c ā pavasva sahasriṇaḥ .. 871 / 4 2 2 15 01a sutāso madhumattamāḥ somā indrāya mandinaḥ .
RV_09.021.01.2{11} matsarāsaḥsvarvidaḥ / RV_09.021.02.1{11} pravṛṇvanto abhiyujaḥ suṣvaye varivovidaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086263 (5.960):
RV_9,021.01a ete dhāvantīndavaḥ somā indrāya ghṛṣvayaḥ | / RV_9,021.01c matsarāsaḥ svarvidaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543120 (0.038):
ete | dhāvanti | indavaḥ | somāḥ | indrāya | ghṛṣvayaḥ | matsarāsaḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1357284 (0.057):
RV_01.119.01.2{20} sahasraketuṃ vaninaṃ śatadvasuṃ śruṣṭīvānaṃ / varivodhāmabhi prayaḥ / RV_01.119.02.1{20} ūrdhvā dhītiḥ pratyasya prayāmanyadhāyi śasman
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13979238 (0.057):
RV_1,119.01c sahasraketuṃ vaninaṃ śatadvasuṃ śruṣṭīvānaṃ varivodhām abhi / prayaḥ || / RV_1,119.02a ūrdhvā dhītiḥ praty asya prayāmany adhāyi śasman sam ayanta ā
RV_09.021.02.2{11} svayaṃ stotre vayaskṛtaḥ / RV_09.021.03.1{11} vṛthā krīḷanta indavaḥ sadhasthamabhyekamit
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086273 (0.0):
RV_9,021.02c svayaṃ stotre vayaskṛtaḥ || / RV_9,021.03a vṛthā krīḷanta indavaḥ sadhastham abhy ekam it |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543140 (0.022):
vayaḥ-kṛtaḥ // RV_9,21.2 // / vṛthā | krīḷantaḥ | indavaḥ | sadha-stham | abhi | ekam | it | sindhoḥ |
RV_09.021.03.2{11} sindhorūrmā vyakṣaran / RV_09.021.04.1{11} ete viśvāni vāryā pavamānāsa āśata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086286 (0.0):
RV_9,021.03c sindhor ūrmā vy akṣaran || / RV_9,021.04a ete viśvāni vāryā pavamānāsa āśata |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543152 (0.012):
vṛthā | krīḷantaḥ | indavaḥ | sadha-stham | abhi | ekam | it | sindhoḥ | / ūrmā | vi | akṣaran // RV_9,21.3 // / ete | viśvāni | vāryā | pavamānāsaḥ | āśata | hitāḥ | na | saptayaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546461 (0.048):
asme iti | vasūni | dhāraya | soma | divyāni | pārthivā | indo iti | / viśvāni | vāryā // RV_9,63.30 // / -RV_7:1/36- / (RV_9,64)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546409 (0.055):
pavamānāḥ | asṛkṣata | somāḥ | śukrāsaḥ | indavaḥ | abhi | viśvāni | kāvyā / // RV_9,63.25 // / -RV_7:1/35- / pavamānāsaḥ | āśavaḥ | śubhrāḥ | asṛgram | indavaḥ | ghnantaḥ | viśvāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193568 (0.055):
RV_09.018.03.1{08} tava viśve sajoṣaso devāsaḥ pītimāśata / RV_09.018.03.2{08} madeṣu ... / RV_09.018.04.1{08} ā yo viśvāni vāryā vasūni hastayordadhe
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510550 (0.056):
RV_03.011.09.1{10} agne viśvāni vāryā vājeṣu saniṣāmahe / RV_03.011.09.2{10} tve devāsa erire
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3130130 (0.056):
RV_3,011.09a agne viśvāni vāryā vājeṣu saniṣāmahe | / RV_3,011.09c tve devāsa erire ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089628 (0.058):
RV_9,063.30c indo viśvāni vāryā || / RV_9,064.01a vṛṣā soma dyumāṃ asi vṛṣā deva vṛṣavrataḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196472 (0.058):
RV_09.062.01.1{24} ete asṛgramindavastiraḥ pavitramāśavaḥ / RV_09.062.01.2{24} viśvānyabhisaubhagā / RV_09.062.02.1{24} vighnanto duritā puru sugā tokāya vājinaḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696966 (0.059):
1 6 1 0310c sahasradhāro atyavyamarṣati tamī mṛjantyāyavaḥ .. 520 / 1 6 1 0311a pavasva vājasātamo 'bhi viśvāni vāryā . / 1 6 1 0311c tvaṃ samudraḥ prathame vidharmaṃ devebhyaṃ soma matsaraḥ ..
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089004 (0.062):
RV_9,062.01a ete asṛgram indavas tiraḥ pavitram āśavaḥ | / RV_9,062.01c viśvāny abhi saubhagā || / RV_9,062.02a vighnanto duritā puru sugā tokāya vājinaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089579 (0.064):
RV_9,063.25c abhi viśvāni kāvyā || / RV_9,063.26a pavamānāsa āśavaḥ śubhrā asṛgram indavaḥ |
RV_09.021.04.2{11} hitā na saptayo rathe / RV_09.021.05.1{11} āsmin piśaṅgamindavo dadhātā venamādiśe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086298 (0.0):
RV_9,021.04a ete viśvāni vāryā pavamānāsa āśata | / RV_9,021.04c hitā na saptayo rathe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543156 (5.960):
ūrmā | vi | akṣaran // RV_9,21.3 // / ete | viśvāni | vāryā | pavamānāsaḥ | āśata | hitāḥ | na | saptayaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543163 (0.012):
ete | viśvāni | vāryā | pavamānāsaḥ | āśata | hitāḥ | na | saptayaḥ | / rathe // RV_9,21.4 // / ā | asmin | piśaṅgam | indavaḥ | dadhāta | venam | ādiśe | yaḥ | asmabhyam
RV_09.021.05.2{11} yo asmabhyamarāvā / RV_09.021.06.1{11} ṛbhurna rathyaṃ navaṃ dadhātā ketamādiśe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086310 (0.0):
RV_9,021.05a āsmin piśaṅgam indavo dadhātā venam ādiśe | / RV_9,021.05c yo asmabhyam arāvā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543173 (0.015):
ā | asmin | piśaṅgam | indavaḥ | dadhāta | venam | ādiśe | yaḥ | asmabhyam
RV_09.021.06.2{11} śukrāḥ pavadhvamarṇasā / RV_09.021.07.1{11} eta u tye avīvaśan kāṣṭhāṃ vājino akrata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086319 (0.0):
RV_9,021.06a ṛbhur na rathyaṃ navaṃ dadhātā ketam ādiśe | / RV_9,021.06c śukrāḥ pavadhvam arṇasā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543183 (1.192):
ṛbhuḥ | na | rathyam | navam | dadhāta | ketam | ādiśe | śukrāḥ | / pavadhvam | arṇasā // RV_9,21.6 //
RV_09.021.07.2{11} sataḥ prāsāviṣurmatim / RV_09.022.01.1{12} ete somāsa āśavo rathā iva pra vājinaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086329 (0.0):
RV_9,021.07a eta u tye avīvaśan kāṣṭhāṃ vājino akrata | / RV_9,021.07c sataḥ prāsāviṣur matim ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543194 (0.0):
ete | oṃ iti | tye | avīvaśan | kāṣṭhām | vājinaḥ | akrata | sataḥ | pra | / asāviṣuḥ | matim // RV_9,21.7 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192817 (0.060):
RV_09.010.01.1 pra svānāso rathā ivārvanto na śravasyavaḥ / RV_09.010.01.2 somāso rāye akramuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085295 (0.060):
RV_9,010.01a pra svānāso rathā ivārvanto na śravasyavaḥ | / RV_9,010.01c somāso rāye akramuḥ ||
RV_09.022.01.2{12} sargāḥ sṛṣṭā aheṣata / RV_09.022.02.1{12} ete vātā ivoravaḥ parjanyasyeva vṛṣṭayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086338 (0.0):
RV_9,022.01a ete somāsa āśavo rathā iva pra vājinaḥ | / RV_9,022.01c sargāḥ sṛṣṭā aheṣata ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543201 (0.0):
(RV_9,22) / ete | somāsaḥ | āśavaḥ | rathāḥ-iva | pra | vājinaḥ | sargāḥ | sṛṣṭāḥ |
RV_09.022.02.2{12} agneriva bhramā vṛthā / RV_09.022.03.1{12} ete pūtā vipaścitaḥ somāso dadhyāśiraḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204867 (0.0):
RV_09.101.11.2{03} iṣamasmabhyamabhitaḥ samasvaran vasuvidaḥ / RV_09.101.12.1{03} ete pūtā vipaścitaḥ somāso dadhyāśiraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086349 (0.0):
RV_9,022.02a ete vātā ivoravaḥ parjanyasyeva vṛṣṭayaḥ | / RV_9,022.02c agner iva bhramā vṛthā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097516 (0.0):
RV_9,101.11c iṣam asmabhyam abhitaḥ sam asvaran vasuvidaḥ || / RV_9,101.12a ete pūtā vipaścitaḥ somāso dadhyāśiraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543213 (0.026):
ete | vātāḥ-iva | uravaḥ | parjanyasya-iva | vṛṣṭayaḥ | agneḥ-iva | / bhramāḥ | vṛthā // RV_9,22.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703574 (0.030):
4 4 1 20 01c mitrāḥ suvānā arepasaḥ svādhyaḥ svarvidaḥ .. 1101 / 4 4 1 20 02a te pūtāso vipaścitaḥ somāso dadhyāśiraḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27111724 (0.056):
suta pāvne | sutāḥ | ime | śucayaḥ | yanti | vītaye | somāsaḥ | / dadhi āśiraḥ // RV_1,5.5 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543202 (0.060):
aheṣata // RV_9,22.1 // / ete | vātāḥ-iva | uravaḥ | parjanyasya-iva | vṛṣṭayaḥ | agneḥ-iva |
RV_09.022.03.2{12} vipā vyānaśurdhiyaḥ / RV_09.022.04.1{12} ete mṛṣṭā amartyāḥ sasṛvāṃso na śaśramuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086357 (0.0):
RV_9,022.03a ete pūtā vipaścitaḥ somāso dadhyāśiraḥ | / RV_9,022.03c vipā vy ānaśur dhiyaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543220 (0.012):
ete | pūtāḥ | vipaḥ-citaḥ | somāsaḥ | dadhi-āśiraḥ | vipā | vi | ānaśuḥ | / dhiyaḥ // RV_9,22.3 // / ete | mṛṣṭāḥ | amartyāḥ | sasṛ-vāṃsaḥ | na | śaśramuḥ | iyakṣantaḥ |
RV_09.022.04.2{12} iyakṣantaḥ patho rajaḥ / RV_09.022.05.1{12} ete pṛṣṭhāni rodasorviprayanto vyānaśuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086363 (0.0):
RV_9,022.04a ete mṛṣṭā amartyāḥ sasṛvāṃso na śaśramuḥ | / RV_9,022.04c iyakṣantaḥ patho rajaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543226 (0.0):
ete | mṛṣṭāḥ | amartyāḥ | sasṛ-vāṃsaḥ | na | śaśramuḥ | iyakṣantaḥ | / pathaḥ | rajaḥ // RV_9,22.4 //
RV_09.022.05.2{12} utedamuttamaṃ rajaḥ / RV_09.022.06.1{12} tantuṃ tanvānamuttamamanu pravata āśata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086376 (0.0):
RV_9,022.05a ete pṛṣṭhāni rodasor viprayanto vy ānaśuḥ | / RV_9,022.05c utedam uttamaṃ rajaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13041242 (0.018):
RV_10.048.08.2{06} yat parṇayaghna uta vā karañjahe prāhammahe vṛtrahatye
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088073 (0.028):
duḥkhasyaitad adhivacanam aniṣṭasyākāntasyāpriyasyāmanaāpasya / yadutāpuṇyānīti //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699976 (0.031):
prāgdiśaṃ prasthitaḥ śrīmān $ adityālayam uttamam // HV_App.I,42B.2466 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185526 (0.031):
prāgdiśaṃ prasthitaḥ śrīmān adityālayam uttamam // HV_App.I,42B.2466 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2 ins. :k]
RV_09.022.06.2{12} utedamuttamāyyam / RV_09.022.07.1{12} tvaṃ soma paṇibhya ā vasu gavyāni dhārayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086388 (0.0):
RV_9,022.06a tantuṃ tanvānam uttamam anu pravata āśata | / RV_9,022.06c utedam uttamāyyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543252 (0.027):
tvam | soma | paṇi-bhyaḥ | ā | vasu | gavyāni | dhārayaḥ | tatam | tantum / | acikradaḥ // RV_9,22.7 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036507 (0.037):
vivakṣase / RV_10.025.03.1{11} uta vratani soma te prahaṃ mināmi pākyā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543243 (0.039):
tantum | tanvānam | ut-tamam | anu | pra-vataḥ | āśata | uta | idam | / uttamāyyam // RV_9,22.6 // / tvam | soma | paṇi-bhyaḥ | ā | vasu | gavyāni | dhārayaḥ | tatam | tantum
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7297912 (0.039):
RV_08.006.24.1{13} uta tyadāśvaśvyaṃ yadindra nāhuṣīṣvā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197901 (0.041):
RV_09.066.17.2{10} bhūridābhyaścin maṃhīyān / RV_09.066.18.1{10} tvaṃ soma sūra eṣastokasya sātā tanūnām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090451 (0.041):
RV_9,066.17c bhūridābhyaś cin maṃhīyān || / RV_9,066.18a tvaṃ soma sūra eṣas tokasya sātā tanūnām |
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14567194 (0.049):
pūṣṇaḥ sūryasya bhago'pi sūryabhedaḥ // 5 / somābhipatita iti somābhipatanayogena pīḍita ityarthaḥ somātipacita iti vā
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7296405 (0.064):
RV_08.002.33.1{23} yasmin viśvāścarṣaṇaya uta cyautnā jrayāṃsi ca / RV_08.002.33.2{23} anu ghen mandī maghonaḥ
RV_09.022.07.2{12} tataṃ tantumacikradaḥ / RV_09.023.01.1{13} somā asṛgramāśavo madhormadasya dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086397 (0.0):
RV_9,022.07a tvaṃ soma paṇibhya ā vasu gavyāni dhārayaḥ | / RV_9,022.07c tataṃ tantum acikradaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543262 (0.0):
tvam | soma | paṇi-bhyaḥ | ā | vasu | gavyāni | dhārayaḥ | tatam | tantum
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198678 (0.052):
RV_09.069.06.1{22} sūryasyeva raśmayo drāvayitnavo matsarāsaḥ prasupaḥ / sākamīrate / RV_09.069.06.2{22} tantuṃ tataṃ pari sargāsa āśavo nendrād ṛte pavate
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197037 (0.057):
RV_09.063.25.1{34} pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ / RV_09.063.25.2{34} abhi viśvānikāvyā / RV_09.063.26.1{35} pavamānāsa āśavaḥ śubhrā asṛgramindavaḥ
RV_09.023.01.2{13} abhi viśvānikāvyā / RV_09.023.02.1{13} anu pratnāsa āyavaḥ padaṃ navīyo akramuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086407 (0.0):
RV_9,023.01c abhi viśvāni kāvyā || / RV_9,023.02a anu pratnāsa āyavaḥ padaṃ navīyo akramuḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543270 (0.0):
kāvyā // RV_9,23.1 // / anu | pratnāsaḥ | āyavaḥ | padam | navīyaḥ | akramuḥ | ruce | jananta |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696755 (0.009):
1 6 1 0205c asme śravāṃsi dhāraya .. 501 / 1 6 1 0206a anu pratnāsa āyavaḥ padaṃ navīyo akramuḥ .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14063128 (0.061):
RV_8,006.08a guhā satīr upa tmanā pra yac chocanta dhītayaḥ | / RV_8,006.08c kaṇvā ṛtasya dhārayā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11193836 (0.061):
guhā | satīḥ | upa | tmanā | pra | yat | śocanta | dhītayaḥ | kaṇvāḥ | / ṛtasya | dhārayā // RV_8,6.8 //
RV_09.023.02.2{13} ruce jananta sūryam / RV_09.023.03.1{13} ā pavamāna no bharāryo adāśuṣo gayam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086417 (0.0):
RV_9,023.02a anu pratnāsa āyavaḥ padaṃ navīyo akramuḥ | / RV_9,023.02c ruce jananta sūryam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543275 (0.0):
anu | pratnāsaḥ | āyavaḥ | padam | navīyaḥ | akramuḥ | ruce | jananta |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696759 (0.014):
1 6 1 0206a anu pratnāsa āyavaḥ padaṃ navīyo akramuḥ . / 1 6 1 0206c ruce jananta sūryam .. 502
RV_09.023.03.2{13} kṛdhi prajāvatīriṣaḥ / RV_09.023.04.1{13} abhi somāsa āyavaḥ pavante madyaṃ madam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205623 (0.0):
RV_09.107.13.2{14} tamīṃ hinvantyapaso yathā rathaṃ nadīṣvā gabhastyoḥ / RV_09.107.14.1{14} abhi somāsa āyavaḥ pavante madyaṃ madam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086427 (0.0):
RV_9,023.03c kṛdhi prajāvatīr iṣaḥ || / RV_9,023.04a abhi somāsa āyavaḥ pavante madyam madam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098280 (0.0):
RV_9,107.13c tam īṃ hinvanty apaso yathā rathaṃ nadīṣv ā gabhastyoḥ || / RV_9,107.14a abhi somāsa āyavaḥ pavante madyam madam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543289 (0.0):
| iṣaḥ // RV_9,23.3 // / abhi | somāsaḥ | āyavaḥ | pavante | madyam | madam | abhi | kośam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18555248 (0.0):
tam | īm | hinvanti | apasaḥ | yathā | ratham | nadīṣu | ā | gabhastyoḥ // / RV_9,107.13 // / abhi | somāsaḥ | āyavaḥ | pavante | madyam | madam | samudrasya | adhi |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696929 (0.012):
1 6 1 0307c rayiṃ piśaṅgaṃ bahulaṃ puruspṛhaṃ pavamānābhyarṣasi .. 517 / 1 6 1 0308a abhi somāsa āyavaḥ pavante madyaṃ madam .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086417 (0.015):
RV_9,023.03a ā pavamāna no bharāryo adāśuṣo gayam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700846 (0.020):
4 2 2 08 03c hatho viśvā apa dviṣaḥ .. 855 / 4 2 2 09 01a abhi somāsa āyavaḥ pavante madyaṃ madam .
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13061812 (0.046):
RV_10.186.02.2{44} sa nojīvātave kṛdhi / RV_10.186.03.1{44} yadado vāta te gṛhe 'mṛtasya nidhirhitaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195151 (0.053):
RV_09.042.03.1{32} vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye / RV_09.042.03.2{32} somāḥ sahasrapājasaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543256 (0.063):
| acikradaḥ // RV_9,22.7 // / -RV_6:8/13- / (RV_9,23) / somāḥ | asṛgram | āśavaḥ | madhoḥ | madasya | dhārayā | abhi | viśvāni |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7298061 (0.064):
RV_08.006.38.1{16} anu tvā rodasī ubhe cakraṃ na vartyetaśam / RV_08.006.38.2{16} anu suvānāsa indavaḥ / RV_08.006.39.1{16} mandasvā su svarṇara utendra śaryaṇāvati
RV_09.023.04.2{13} abhi kośaṃ madhuścutam / RV_09.023.05.1{13} somo arṣati dharṇasirdadhāna indriyaṃ rasam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086432 (0.0):
RV_9,023.04a abhi somāsa āyavaḥ pavante madyam madam | / RV_9,023.04c abhi kośam madhuścutam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543294 (0.028):
abhi | somāsaḥ | āyavaḥ | pavante | madyam | madam | abhi | kośam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4697756 (0.044):
1 6 2 0812a pari kośaṃ madhuścutaṃ somaḥ punāno arṣati .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194284 (0.057):
RV_09.028.06.1{18} eṣa śuṣmyadābhyaḥ somaḥ punāno arṣati
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204799 (0.062):
RV_09.101.07.1{02} ayaṃ pūṣā rayirbhagaḥ somaḥ punāno arṣati / RV_09.101.07.2{02} patirviśvasya bhūmano vyakhyad rodasī ubhe
RV_09.023.05.2{13} suvīro abhiśastipāḥ / RV_09.023.06.1{13} indrāya soma pavase devebhyaḥ sadhamādyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086448 (0.0):
RV_9,023.05a somo arṣati dharṇasir dadhāna indriyaṃ rasam | / RV_9,023.05c suvīro abhiśastipāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543308 (0.022):
somaḥ | arṣati | dharṇasiḥ | dadhānaḥ | indriyam | rasam | su-vīraḥ | / abhiśasti-pāḥ // RV_9,23.5 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204679 (0.048):
RV_09.100.06.1{28} pavasva vājasātamaḥ pavitre dhārayā sutaḥ / RV_09.100.06.2{28} indrāya somaviṣṇave devebhyo madhumattamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097330 (0.048):
RV_9,100.06a pavasva vājasātamaḥ pavitre dhārayā sutaḥ | / RV_9,100.06c indrāya soma viṣṇave devebhyo madhumattamaḥ ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205811 (0.062):
RV_09.107.26.2{16} janayañ jyotirmandanā avīvaśad gāḥ kṛṇvāno na nirṇijam / RV_09.108.01.1{17} pavasva madhumattama indrāya soma kratuvittamo madaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098468 (0.062):
RV_9,107.26c janayañ jyotir mandanā avīvaśad gāḥ kṛṇvāno na nirṇijam || / RV_9,108.01a pavasva madhumattama indrāya soma kratuvittamo madaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202169 (0.063):
RV_09.089.07.1{25} vanvannavāto abhi devavītimindrāya soma vṛtrahā pavasva / RV_09.089.07.2{25} śagdhi mahaḥ puruścandrasya rāyaḥ suvīryasya patayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14094795 (0.063):
RV_9,089.07a vanvann avāto abhi devavītim indrāya soma vṛtrahā pavasva | / RV_9,089.07c śagdhi mahaḥ puruścandrasya rāyaḥ suvīryasya patayaḥ syāma ||
RV_09.023.06.2{13} indo vājaṃ siṣāsasi / RV_09.023.07.1{13} asya pītvā madānāmindro vṛtrāṇyaprati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086458 (0.0):
RV_9,023.06a indrāya soma pavase devebhyaḥ sadhamādyaḥ | / RV_9,023.06c indo vājaṃ siṣāsasi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543322 (0.0):
indrāya | soma | pavase | devebhyaḥ | sadha-mādyaḥ | indo iti | vājam | / sisāsasi // RV_9,23.6 // / asya | pītvā | madānām | indraḥ | vṛtrāṇi | aprati | jaghāna | jaghanat |
RV_09.023.07.2{13} jaghāna jaghanacca nu / RV_09.024.01.1{14} pra somāso adhanviṣuḥ pavamānāsa indavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086468 (0.0):
RV_9,023.07a asya pītvā madānām indro vṛtrāṇy aprati | / RV_9,023.07c jaghāna jaghanac ca nu ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543332 (0.0):
asya | pītvā | madānām | indraḥ | vṛtrāṇi | aprati | jaghāna | jaghanat |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702072 (0.018):
4 3 2 02 03c krandaṃ devo na sūryaḥ .. 960 / 4 3 2 03 01a pra somāso adhanviṣuḥ pavamānāsa indavaḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195411 (0.044):
RV_09.046.02.2{03} vāyuṃ somā asṛkṣata / RV_09.046.03.1{03} ete somāsa indavaḥ prayasvantaḥ camū sutāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087925 (0.044):
RV_9,046.02c vāyuṃ somā asṛkṣata || / RV_9,046.03a ete somāsa indavaḥ prayasvantaś camū sutāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544763 (0.044):
pari-kṛtāsaḥ | indavaḥ | yoṣā-iva | pitrya-vatī | vāyum | somāḥ | asṛkṣata / // RV_9,46.2 // / ete | somāsaḥ | indavaḥ | prayasvantaḥ | camū iti | sutāḥ | indram |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193463 (0.046):
RV_09.017.01.2{07} somā asṛgramāśavaḥ / RV_09.017.02.1{07} abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīmiva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085944 (0.046):
RV_9,017.01c somā asṛgram āśavaḥ || / RV_9,017.02a abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīm iva |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542809 (0.046):
pra | nimena-iva | sindhavaḥ | ghnantaḥ | vṛtrāṇi | bhūrṇayaḥ | somāḥ | / asṛgram | āśavaḥ // RV_9,17.1 // / abhi | suvānāsaḥ | indavaḥ | vṛṣṭayaḥ | pṛthivīm-iva | indram | somāsaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542357 (0.048):
naḥ | yujā // RV_9,11.9 // / -RV_6:7/38- / (RV_9,12) / somāḥ | asṛgram | indavaḥ | sutāḥ | ṛtasya | sadane | indrāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554415 (0.051):
sam | oṃ iti | priyāḥ | anūṣata | gāvaḥ | madāya | ghṛṣvayaḥ | somāsaḥ | / kṛṇvate | pathaḥ | pavamānāsaḥ | indavaḥ // RV_9,101.8 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700475 (0.051):
4 2 1 16 02a samu priyā anūṣata gāvo madāya ghṛṣvayaḥ . / 4 2 1 16 02c somāsaḥ kṛṇvate pathaḥ pavamānāsa indavaḥ .. 819
RV_09.024.01.2{14} śrīṇānā apsu mṛñjata / RV_09.024.02.1{14} abhi gāvo adhanviṣurāpo na pravatā yatīḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086472 (0.0):
RV_9,023.07c jaghāna jaghanac ca nu || / RV_9,024.01a pra somāso adhanviṣuḥ pavamānāsa indavaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702080 (0.0):
4 3 2 02 03c krandaṃ devo na sūryaḥ .. 960 / 4 3 2 03 01a pra somāso adhanviṣuḥ pavamānāsa indavaḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543336 (0.028):
ca | nu // RV_9,23.7 // / -RV_6:8/14- / (RV_9,24) / pra | somāsaḥ | adhanviṣuḥ | pavamānāsaḥ | indavaḥ | śrīṇānāḥ | ap-su |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090226 (0.031):
RV_9,065.26a pra śukrāso vayojuvo hinvānāso na saptayaḥ | / RV_9,065.26c śrīṇānā apsu mṛñjata ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086479 (0.034):
RV_9,024.02a abhi gāvo adhanviṣur āpo na pravatā yatīḥ | / RV_9,024.02c punānā indram āśata ||
RV_09.024.02.2{14} punānā indramāśata / RV_09.024.03.1{14} pra pavamāna dhanvasi somendrāya pātave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086487 (0.0):
RV_9,024.02a abhi gāvo adhanviṣur āpo na pravatā yatīḥ | / RV_9,024.02c punānā indram āśata ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543348 (0.007):
abhi | gāvaḥ | adhanviṣuḥ | āpaḥ | na | pra-vatā | yatīḥ | punānāḥ | / indram | āśata // RV_9,24.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702087 (0.019):
4 3 2 03 02a abhi gāvo adhanviṣurāpo na pravatā yatīḥ . / 4 3 2 03 02c punānā indramāśata .. 962
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541819 (0.036):
anu | drapsāsaḥ | indavaḥ | āpaḥ | na | pravatā | asaran | punānāḥ | / indram | āśata // RV_9,6.4 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192456 (0.046):
RV_09.006.04.1{26} anu drapsāsa indava āpo na pravatāsaran / RV_09.006.04.2{26} punānā indramāśata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084933 (0.046):
RV_9,006.04a anu drapsāsa indava āpo na pravatāsaran | / RV_9,006.04c punānā indram āśata ||
RV_09.024.03.2{14} nṛbhiryato vi nīyase / RV_09.024.04.1{14} tvaṃ soma nṛmādanaḥ pavasva carṣaṇīsahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086497 (0.0):
RV_9,024.03a pra pavamāna dhanvasi somendrāya pātave | / RV_9,024.03c nṛbhir yato vi nīyase ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702103 (0.029):
4 3 2 03 04c aramindrasya dhāmne .. 964 / 4 3 2 03 05a tvaṃ soma nṛmādanaḥ pavasva carṣaṇīdhṛtiḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543363 (0.046):
pra | pavamāna | dhanvasi | soma | indrāya | pātave | nṛ-bhiḥ | yataḥ | vi / | nīyase // RV_9,24.3 // / tvam | soma | nṛ-mādanaḥ | pavasva | carṣaṇi-sahe | sasniḥ | yaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702090 (0.053):
4 3 2 03 03a pra pavamāna dhanvasi somendrāya mādanaḥ . / 4 3 2 03 03c nṛbhiryato vi nīyase .. 963
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18549982 (0.057):
-RV_7:3/9- / (RV_9,84) / pavasva | deva-mādanaḥ | vi-carṣaṇiḥ | apsāḥ | indrāya | varuṇāya | vāyave
RV_09.024.04.2{14} sasniryo anumādyaḥ / RV_09.024.05.1{14} indo yadadribhiḥ sutaḥ pavitraṃ paridhāvasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086508 (0.0):
RV_9,024.04c sasnir yo anumādyaḥ || / RV_9,024.05a indo yad adribhiḥ sutaḥ pavitram paridhāvasi |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702093 (0.034):
4 3 2 03 03c nṛbhiryato vi nīyase .. 963 / 4 3 2 03 04a indo yadadribhiḥ sutaḥ pavitraṃ paridīyase .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543373 (0.045):
indo iti | yat | adri-bhiḥ | sutaḥ | pavitram | pari-dhāvasi | aram |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14093836 (0.048):
RV_9,086.23a adribhiḥ sutaḥ pavase pavitra āṃ indav indrasya jaṭhareṣv
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3201246 (0.055):
RV_09.086.23.1{16} adribhiḥ sutaḥ pavase pavitra ā indavindrasya
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702108 (0.058):
4 3 2 03 05c sasniryo anumādyaḥ .. 965 / 4 3 2 03 06a pavasva vṛtrahantama ukthebhiranumādyaḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198553 (0.063):
RV_09.068.09.2{20} adbhirgobhirmṛjyate adribhiḥ sutaḥ punāna indurvarivo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14091106 (0.063):
RV_9,068.09c adbhir gobhir mṛjyate adribhiḥ sutaḥ punāna indur varivo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14091561 (0.064):
tanā || / RV_9,071.03a adribhiḥ sutaḥ pavate gabhastyor vṛṣāyate nabhasā vepate matī
RV_09.024.05.2{14} aramindrasya dhāmne / RV_09.024.06.1{14} pavasva vṛtrahantamokthebhiranumādyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086517 (0.0):
RV_9,024.05a indo yad adribhiḥ sutaḥ pavitram paridhāvasi | / RV_9,024.05c aram indrasya dhāmne ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543382 (0.007):
indo iti | yat | adri-bhiḥ | sutaḥ | pavitram | pari-dhāvasi | aram | / indrasya | dhāmne // RV_9,24.5 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702111 (0.011):
4 3 2 03 05c sasniryo anumādyaḥ .. 965 / 4 3 2 03 06a pavasva vṛtrahantama ukthebhiranumādyaḥ .
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7315774 (0.051):
RV_08.092.25.1{19} aramaśvāya gāyati śrutakakṣo araṃ gave / RV_08.092.25.2{19} aramindrasya dhāmne / RV_08.092.26.1{19} araṃ hi ṣma suteṣu ṇaḥ someṣvindra bhūṣasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14081705 (0.051):
RV_8,092.25a aram aśvāya gāyati śrutakakṣo araṃ gave | / RV_8,092.25c aram indrasya dhāmne || / RV_8,092.26a araṃ hi ṣma suteṣu ṇaḥ someṣv indra bhūṣasi |
RV_09.024.06.2{14} śuciḥ pāvako adbhutaḥ / RV_09.024.07.1{14} śuciḥ pāvaka ucyate somaḥ sutasya madhvaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086527 (0.0):
RV_9,024.06a pavasva vṛtrahantamokthebhir anumādyaḥ | / RV_9,024.06c śuciḥ pāvako adbhutaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543393 (0.0):
pavasva | vṛtrahan-tama | ukthebhiḥ | anu-mādyaḥ | śuciḥ | pāvakaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702118 (0.010):
4 3 2 03 05c sasniryo anumādyaḥ .. 965 / 4 3 2 03 06a pavasva vṛtrahantama ukthebhiranumādyaḥ . / 4 3 2 03 06c śuciḥ pāvako adbhutaḥ .. 966
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7300024 (0.022):
RV_08.013.19.1{10} stotā yat te anuvrata ukthāny ṛtuthā dadhe / RV_08.013.19.2{10} śuciḥ pāvaka ucyate so adbhutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14065468 (0.022):
RV_8,013.19a stotā yat te anuvrata ukthāny ṛtuthā dadhe | / RV_8,013.19c śuciḥ pāvaka ucyate so adbhutaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11196208 (0.044):
stotā | yat | te | anu-vrataḥ | ukthāni | ṛtu-thā | dadhe | śuciḥ | / pāvakaḥ | ucyate | saḥ | adbhutaḥ // RV_8,13.19 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362011 (0.051):
RV_01.142.02.2{10} yajñaṃ viprasya māvataḥ śaśamānasya dāśuṣaḥ / RV_01.142.03.1{10} śuciḥ pāvako adbhuto madhvā yajñaṃ mimikṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13984084 (0.051):
RV_1,142.02c yajñaṃ viprasya māvataḥ śaśamānasya dāśuṣaḥ || / RV_1,142.03a śuciḥ pāvako adbhuto madhvā yajñam mimikṣati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27137292 (0.051):
| māvataḥ | śaśamānasya | dāśuṣaḥ // RV_1,142.2 // / śuciḥ | pāvakaḥ | adbhutaḥ | madhvā | yajñam | mimikṣati | narāsaṃsaḥ |
RV_09.024.07.2{14} devāvīraghaśaṃsahā / RV_09.025.01.1{15} pavasva dakṣasādhano devebhyaḥ pītaye hare
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194288 (0.0):
RV_09.028.06.1{18} eṣa śuṣmyadābhyaḥ somaḥ punāno arṣati / RV_09.028.06.2{18} devāvīraghaśaṃsahā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196329 (0.0):
RV_09.061.19.1{21} yaste mado vareṇyastenā pavasvāndhasā / RV_09.061.19.2{21} devāvīraghaśaṃsahā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086540 (0.0):
RV_9,024.07c devāvīr aghaśaṃsahā || / RV_9,025.01a pavasva dakṣasādhano devebhyaḥ pītaye hare |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543407 (0.0):
aghaśaṃsa-hā // RV_9,24.7 // / -RV_6:8/15- / (RV_9,25) / pavasva | dakṣa-sādhanaḥ | devebhyaḥ | pītaye | hare | marut-bhyaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696507 (0.0):
1 5 2 0907c śyeno na yonimāsadat .. 473 / 1 5 2 0908a pavasva dakṣasādhano devebhyaḥ pītaye hare .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701556 (0.0):
4 3 1 09 03c mā no rīradhataṃ nide .. 918 / 4 3 1 10 01a pavasva dakṣasādhano devebhyaḥ pītaye hare .
RV_09.025.01.2{15} marudbhyo vāyave madaḥ / RV_09.025.02.1{15} pavamāna dhiyā hito 'bhi yoniṃ kanikradat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086550 (0.0):
RV_9,025.01a pavasva dakṣasādhano devebhyaḥ pītaye hare | / RV_9,025.01c marudbhyo vāyave madaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543417 (0.008):
pavasva | dakṣa-sādhanaḥ | devebhyaḥ | pītaye | hare | marut-bhyaḥ | / vāyave | madaḥ // RV_9,25.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696510 (0.020):
1 5 2 0908a pavasva dakṣasādhano devebhyaḥ pītaye hare . / 1 5 2 0908c marudbhyo vāyave madaḥ .. 474
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701558 (0.020):
4 3 1 10 01a pavasva dakṣasādhano devebhyaḥ pītaye hare . / 4 3 1 10 01c marudbhyo vāyave madaḥ .. 919
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701571 (0.059):
4 3 1 10 02c pavamāno adābhyaḥ .. 920 / 4 3 1 10 03a pavamāna dhiyā hito3 'bhi yoniṃ kanikradat .
RV_09.025.02.2{15} dharmaṇā vāyumā viśa / RV_09.025.03.1{15} saṃ devaiḥ śobhate vṛṣā kaviryonāvadhi priyaḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701566 (0.0):
4 3 1 10 01c marudbhyo vāyave madaḥ .. 919 / 4 3 1 10 02a saṃ devaiḥ śobhate vṛṣā kaviryonāvadhi priyaḥ .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086558 (0.038):
RV_9,025.02c dharmaṇā vāyum ā viśa || / RV_9,025.03a saṃ devaiḥ śobhate vṛṣā kavir yonāv adhi priyaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543425 (0.038):
ā | viśa // RV_9,25.2 // / sam | devaiḥ | śobhate | vṛṣā | kaviḥ | yonau | adhi | priyaḥ | vṛtra-hā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086549 (0.062):
RV_9,025.02a pavamāna dhiyā hito 'bhi yoniṃ kanikradat | / RV_9,025.02c dharmaṇā vāyum ā viśa ||
RV_09.025.03.2{15} vṛtrahā devavītamaḥ / RV_09.025.04.1{15} viśvā rūpāṇyāviśan punāno yāti haryataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086571 (0.0):
RV_9,025.03a saṃ devaiḥ śobhate vṛṣā kavir yonāv adhi priyaḥ | / RV_9,025.03c vṛtrahā devavītamaḥ || / RV_9,025.04a viśvā rūpāṇy āviśan punāno yāti haryataḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543439 (0.029):
deva-vītamaḥ // RV_9,25.3 // / viśvā | rūpāṇi | ā-viśan | punānaḥ | yāti | haryataḥ | yatra | amṛtāsaḥ |
RV_09.025.04.2{15} yatrāmṛtāsa āsate / RV_09.025.05.1{15} aruṣo janayan giraḥ somaḥ pavata āyuṣak
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086581 (0.0):
RV_9,025.04a viśvā rūpāṇy āviśan punāno yāti haryataḥ | / RV_9,025.04c yatrāmṛtāsa āsate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543447 (0.0):
viśvā | rūpāṇi | ā-viśan | punānaḥ | yāti | haryataḥ | yatra | amṛtāsaḥ | / āsate // RV_9,25.4 //
RV_09.025.05.2{15} indraṃ gachan kavikratuḥ / RV_09.025.06.1{15} ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195651 (0.0):
RV_09.050.03.2{07} pavamānammadhuścutam / RV_09.050.04.1{07} ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086592 (0.0):
RV_9,025.05a aruṣo janayan giraḥ somaḥ pavata āyuṣak | / RV_9,025.05c indraṃ gacchan kavikratuḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088167 (0.0):
RV_9,050.03c pavamānam madhuścutam || / RV_9,050.04a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704646 (0.009):
4 5 1 05 03c pavamānaṃ madhuścutam .. 1207 / 4 5 1 05 04a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543457 (0.030):
aruṣaḥ | janayan | giraḥ | somaḥ | pavate | āyuṣak | indram | gacchan | / kavi-kratuḥ // RV_9,25.5 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545002 (0.056):
madhu-ścutam // RV_9,50.3 // / ā | pavasva | madin-tama | pavitram | dhārayā | kave | arkasya | yonim |
RV_09.025.06.2{15} arkasya yonimāsadam / RV_09.026.01.1{16} tamamṛkṣanta vājinamupasthe aditeradhi
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195655 (0.0):
RV_09.050.04.1{07} ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave / RV_09.050.04.2{07} arkasya yonimāsadam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086594 (0.0):
RV_9,025.06a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave | / RV_9,025.06c arkasya yonim āsadam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088171 (0.0):
RV_9,050.04a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave | / RV_9,050.04c arkasya yonim āsadam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543462 (0.0):
ā | pavasva | madin-tama | pavitram | dhārayā | kave | arkasya | yonim |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545008 (0.0):
ā | pavasva | madin-tama | pavitram | dhārayā | kave | arkasya | yonim | / āsadam // RV_9,50.4 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704648 (0.005):
4 5 1 05 04a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave . / 4 5 1 05 04c arkasya yonimāsadam .. 1208
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086601 (0.045):
RV_9,025.06a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave | / RV_9,025.06c arkasya yonim āsadam || / RV_9,026.01a tam amṛkṣanta vājinam upasthe aditer adhi |
RV_09.026.01.2{16} viprāso aṇvyādhiyā / RV_09.026.02.1{16} taṃ gāvo abhyanūṣata sahasradhāramakṣitam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15015601 (0.055):
dakṣiṇā | pārthavānām // RV_6,27.8 // / -RV_4:6/25- / (RV_6,28) / ā | gāvaḥ | agman | uta | bhadram | akran | sīdantu | go--sthe | raṇayantu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086601 (0.056):
RV_9,026.01a tam amṛkṣanta vājinam upasthe aditer adhi | / RV_9,026.01c viprāso aṇvyā dhiyā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961881 (0.061):
RV_1,025.16a parā me yanti dhītayo gāvo na gavyūtīr anu | / RV_1,025.16c icchantīr urucakṣasam ||
RV_09.026.02.2{16} induṃ dhartāramā divaḥ / RV_09.026.03.1{16} taṃ vedhāṃ medhayāhyan pavamānamadhi dyavi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086621 (0.0):
RV_9,026.02c induṃ dhartāram ā divaḥ || / RV_9,026.03a taṃ vedhām medhayāhyan pavamānam adhi dyavi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543484 (0.061):
dhartāram | ā | divaḥ // RV_9,26.2 // / tam | vedhām | medhayā | ahyan | pavamānam | adhi | dyavi | dharṇasim |
RV_09.026.03.2{16} dharṇasiṃ bhūridhāyasam / RV_09.026.04.1{16} tamahyan bhurijordhiyā saṃvasānaṃ vivasvataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086625 (0.0):
RV_9,026.03a taṃ vedhām medhayāhyan pavamānam adhi dyavi | / RV_9,026.03c dharṇasim bhūridhāyasam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543490 (0.0):
tam | vedhām | medhayā | ahyan | pavamānam | adhi | dyavi | dharṇasim | / bhūri-dhāyasam // RV_9,26.3 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13055105 (0.029):
hanmanāgnirnajambhaistṛṣvannamāvayat / RV_10.113.09.1{15} bhūri dakṣebhirvacanebhir{ṛ}kvabhiḥ sakhyebhiḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18926979 (0.046):
(AVŚ_5,2.6c) ā sthāpayata mātaraṃ jigatnum ata invata karvarāṇi bhūri / (AVŚ_5,2.7a) stuṣva varṣman puruvartmānaṃ sam ṛbhvāṇam inatamam āptam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18998498 (0.046):
(AVŚ_20,107.9c) ā sthāpayata mātaraṃ jigatnum ata invata karvarāṇi bhūri / (AVŚ_20,107.10a) stuṣva varṣman puruvartmānaṃ sam ṛbhvāṇam inatamam āptam
RV_09.026.04.2{16} patiṃ vāco adābhyam / RV_09.026.05.1{16} taṃ sānāvadhi jāmayo hariṃ hinvantyadribhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086640 (0.0):
RV_9,026.04a tam ahyan bhurijor dhiyā saṃvasānaṃ vivasvataḥ | / RV_9,026.04c patiṃ vāco adābhyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543504 (0.035):
tam | ahyan | bhurijoḥ | dhiyā | sam-vasānam | vivasvataḥ | patim | vācaḥ / | adābhyam // RV_9,26.4 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13047352 (0.036):
RV_10.081.06.2{16} muhyantvanye abhito janāsa ihāsmākaṃ maghavāsūrirastu / RV_10.081.07.1{16} vācas patiṃ viśvakarmāṇamūtaye manojuvaṃ vāje
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194400 (0.036):
RV_09.030.05.1{20} apsu tvā madhumattamaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.030.05.2{20} indavindrāya pītaye
RV_09.026.05.2{16} haryatambhūricakṣasam / RV_09.026.06.1{16} taṃ tvā hinvanti vedhasaḥ pavamāna girāvṛdham
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086650 (0.0):
RV_9,026.05c haryatam bhūricakṣasam || / RV_9,026.06a taṃ tvā hinvanti vedhasaḥ pavamāna girāvṛdham |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543513 (0.007):
bhūri-cakṣasam // RV_9,26.5 // / tam | tvā | hinvanti | vedhasaḥ | pavamāna | girāvṛdham | indo iti |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194401 (0.024):
RV_09.030.05.1{20} apsu tvā madhumattamaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.030.05.2{20} indavindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089875 (0.050):
RV_9,064.23a taṃ tvā viprā vacovidaḥ pari ṣkṛṇvanti vedhasaḥ | / RV_9,064.23c saṃ tvā mṛjanty āyavaḥ ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3200904 (0.054):
RV_09.086.04.2{12} prāntar{ṛ}ṣayaḥ sthāvirīrasṛkṣata ye tvā mṛjanty / ṛṣiṣāṇa vedhasaḥ / RV_09.086.05.1{12} viśvā dhāmāni viśvacakṣa ṛbhvasaḥ prabhoste sataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14093493 (0.054):
RV_9,086.04c prāntar ṛṣaya sthāvirīr asṛkṣata ye tvā mṛjanty ṛṣiṣāṇa / vedhasaḥ || / RV_9,086.05a viśvā dhāmāni viśvacakṣa ṛbhvasaḥ prabhos te sataḥ pari yanti
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195807 (0.055):
RV_09.053.03.2{10} ruja yastvāpṛtanyati / RV_09.053.04.1{10} taṃ hinvanti madacyutaṃ hariṃ nadīṣu vājinam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195640 (0.064):
RV_09.050.03.1{07} avyo vāre pari priyaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.050.03.2{07} pavamānammadhuścutam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088156 (0.064):
RV_9,050.03a avyo vāre pari priyaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,050.03c pavamānam madhuścutam ||
RV_09.026.06.2{16} indavindrāya matsaram / RV_09.027.01.1{17} eṣa kavirabhiṣṭutaḥ pavitre adhi tośate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086661 (0.0):
RV_9,026.06c indav indrāya matsaram || / RV_9,027.01a eṣa kavir abhiṣṭutaḥ pavitre adhi tośate |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705462 (0.010):
4 5 2 09 06c patirvāco adābhyaḥ .. 1285 / 4 5 2 06 01a eṣa kavirabhiṣṭutaḥ pavitre adhi tośate .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543524 (0.019):
indrāya | matsaram // RV_9,26.6 // / -RV_6:8/17- / (RV_9,27) / eṣaḥ | kaviḥ | abhi-stutaḥ | pavitre | adhi | tośate | punānaḥ | ghnan |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696974 (0.062):
1 6 1 0311c tvaṃ samudraḥ prathame vidharmaṃ devebhyaṃ soma matsaraḥ .. / 1 6 1 0312a pavamānā asṛkṣata pavitramati dhārayā .
RV_09.027.01.2{17} punāno ghnannapa sridhaḥ / RV_09.027.02.1{17} eṣa indrāya vāyave svarjit pari ṣicyate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086670 (0.0):
RV_9,027.01a eṣa kavir abhiṣṭutaḥ pavitre adhi tośate | / RV_9,027.01c punāno ghnann apa sridhaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543533 (0.017):
eṣaḥ | kaviḥ | abhi-stutaḥ | pavitre | adhi | tośate | punānaḥ | ghnan |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705469 (0.021):
4 5 2 06 01a eṣa kavirabhiṣṭutaḥ pavitre adhi tośate . / 4 5 2 06 01c punāno ghnannapa dviṣaḥ .. 1286
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20877015 (0.050):
RV_05.051.04.1 ayaṃ somaś camū suto 'matre pari ṣicyate / RV_05.051.04.2 priya indrāya vāyave / RV_05.051.05.1 vāyav ā yāhi vītaye juṣāṇo havyadātaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14028092 (0.050):
RV_5,051.04a ayaṃ somaś camū suto 'matre pari ṣicyate | / RV_5,051.04c priya indrāya vāyave || / RV_5,051.05a vāyav ā yāhi vītaye juṣāṇo havyadātaye |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544342 (0.062):
(RV_9,40) / punānaḥ | akramīt | abhi | viśvāḥ | mṛdhaḥ | vi-carṣaṇiḥ | śumbhanti |
RV_09.027.02.2{17} pavitre dakṣasādhanaḥ / RV_09.027.03.1{17} eṣa nṛbhirvi nīyate divo mūrdhā vṛṣā sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086682 (0.0):
RV_9,027.02a eṣa indrāya vāyave svarjit pari ṣicyate | / RV_9,027.02c pavitre dakṣasādhanaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705479 (0.0):
4 5 2 06 01c punāno ghnannapa dviṣaḥ .. 1286 / 4 5 2 06 02a eṣa indrāya vāyave svarjitpari ṣicyate . / 4 5 2 06 02c pavitre dakṣasādhanaḥ .. 1287
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543545 (0.024):
eṣaḥ | indrāya | vāyave | svaḥ-jit | pari | sicyate | pavitre | / dakṣa-sādhanaḥ // RV_9,27.2 // / eṣaḥ | nṛ-bhiḥ | vi | nīyate | divaḥ | mūrdhā | vṛṣā | sutaḥ | somaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543536 (0.052):
eṣaḥ | indrāya | vāyave | svaḥ-jit | pari | sicyate | pavitre | / dakṣa-sādhanaḥ // RV_9,27.2 //
RV_09.027.03.2{17} somo vaneṣu viśvavit / RV_09.027.04.1{17} eṣa gavyuracikradat pavamāno hiraṇyayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086694 (0.0):
RV_9,027.03a eṣa nṛbhir vi nīyate divo mūrdhā vṛṣā sutaḥ | / RV_9,027.03c somo vaneṣu viśvavit ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543554 (0.0):
eṣaḥ | nṛ-bhiḥ | vi | nīyate | divaḥ | mūrdhā | vṛṣā | sutaḥ | somaḥ | / vaneṣu | viśva-vit // RV_9,27.3 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705489 (0.013):
4 5 2 06 03a eṣa nṛbhirvi nīyate divo mūrdhā vṛṣā sutaḥ . / 4 5 2 06 03c somo vaneṣu viśvavit .. 1288
RV_09.027.04.2{17} induḥ satrājidastṛtaḥ / RV_09.027.05.1{17} eṣa sūryeṇa hāsate pavamāno adhi dyavi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086703 (0.0):
RV_9,027.04a eṣa gavyur acikradat pavamāno hiraṇyayuḥ | / RV_9,027.04c induḥ satrājid astṛtaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705491 (0.010):
4 5 2 06 04a eṣa gavyuracikradatpavamāno hiraṇyayuḥ . / 4 5 2 06 04c induḥ satrājidastṛtaḥ .. 1289
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543563 (0.021):
eṣaḥ | gavyuḥ | acikradat | pavamānaḥ | hiraṇya-yuḥ | induḥ | satrājit | / astṛtaḥ // RV_9,27.4 // / eṣaḥ | sūryeṇa | hāsate | pavamānaḥ | adhi | dyavi | pavitre | matsaraḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194224 (0.049):
RV_09.027.06.2{17} punāna indurindramā / RV_09.028.01.1{18} eṣa vājī hito nṛbhirviśvavin manasas patiḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198019 (0.049):
RV_09.066.28.2{12} punāna indurindramā / RV_09.066.29.1{12} eṣa somo adhi tvaci gavāṃ krīḷatyadribhiḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705902 (0.064):
4 5 2 16 02a tvaṃ suto madintamo dadhanvānmatsarintamaḥ . / 4 5 2 16 02c induḥ satrājidastṛtaḥ .. 1324 / 4 5 2 16 03a tvaṃ suṣvāṇo adribhirabhyarṣa kanikradat .
RV_09.027.05.2{17} pavitre matsaro madaḥ / RV_09.027.06.1{17} eṣa śuṣmyasiṣyadadantarikṣe vṛṣā hariḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086706 (0.0):
RV_9,027.05a eṣa sūryeṇa hāsate pavamāno adhi dyavi | / RV_9,027.05c pavitre matsaro madaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086715 (0.0):
RV_9,027.05c pavitre matsaro madaḥ || / RV_9,027.06a eṣa śuṣmy asiṣyadad antarikṣe vṛṣā hariḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543572 (0.0):
eṣaḥ | sūryeṇa | hāsate | pavamānaḥ | adhi | dyavi | pavitre | matsaraḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705498 (0.0):
4 5 2 06 04c induḥ satrājidastṛtaḥ .. 1289 / 4 5 2 06 05a eṣa śuṣmyasiṣyadadantarikṣe vṛṣā hariḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705450 (0.015):
4 5 2 08 05a eṣa sūryamarocayatpavamāno adhi dyavi . / 4 5 2 08 05c pavitre matsaro madaḥ .. 1284
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193477 (0.047):
RV_09.017.03.1{07} atyūrmirmatsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085958 (0.047):
RV_9,017.03a atyūrmir matsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542821 (0.053):
akṣaran // RV_9,17.2 // / ati-ūrmiḥ | matsaraḥ | madaḥ | somaḥ | pavitre | arṣati | vi-ghnan |
RV_09.027.06.2{17} punāna indurindramā / RV_09.028.01.1{18} eṣa vājī hito nṛbhirviśvavin manasas patiḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198020 (0.0):
RV_09.066.28.1{12} pra suvāna indurakṣāḥ pavitramatyavyayam / RV_09.066.28.2{12} punāna indurindramā / RV_09.066.29.1{12} eṣa somo adhi tvaci gavāṃ krīḷatyadribhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086728 (0.0):
RV_9,027.06a eṣa śuṣmy asiṣyadad antarikṣe vṛṣā hariḥ | / RV_9,027.06c punāna indur indram ā ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705412 (0.0):
4 5 2 04 06c yābhirmadāya śumbhate .. 1279 / 4 5 2 05 01a eṣa vājī hito nṛbhirviśvavinmanasaspatiḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543574 (0.012):
madaḥ // RV_9,27.5 // / eṣaḥ | śuṣmī | asisyadat | antarikṣe | vṛṣā | hariḥ | punānaḥ | induḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543586 (0.020):
eṣaḥ | vājī | hitaḥ | nṛ-bhiḥ | viśva-vit | manasaḥ | patiḥ | avyaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705501 (0.023):
4 5 2 06 05a eṣa śuṣmyasiṣyadadantarikṣe vṛṣā hariḥ . / 4 5 2 06 05c punāna indurindramā .. 1290
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194282 (0.049):
RV_09.028.06.1{18} eṣa śuṣmyadābhyaḥ somaḥ punāno arṣati
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194202 (0.049):
RV_09.027.04.2{17} induḥ satrājidastṛtaḥ / RV_09.027.05.1{17} eṣa sūryeṇa hāsate pavamāno adhi dyavi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18552996 (0.051):
| ṛjraḥ // RV_9,97.9 // / induḥ | vājī | pavate | go-nyoghāḥ | indre | somaḥ | saha | invan | madāya
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192387 (0.054):
RV_09.005.09.2{25} indurindro vṛṣā hariḥ pavamānaḥ prajāpatiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084862 (0.054):
RV_9,005.09c indur indro vṛṣā hariḥ pavamānaḥ prajāpatiḥ ||
RV_09.028.01.2{18} avyo vāraṃ vi dhāvati / RV_09.028.02.1{18} eṣa pavitre akṣarat somo devebhyaḥ sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086739 (0.0):
RV_9,028.01a eṣa vājī hito nṛbhir viśvavin manasas patiḥ | / RV_9,028.01c avyo vāraṃ vi dhāvati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543595 (0.0):
eṣaḥ | vājī | hitaḥ | nṛ-bhiḥ | viśva-vit | manasaḥ | patiḥ | avyaḥ | / vāram | vi | dhāvati // RV_9,28.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705424 (5.960):
4 5 2 05 01a eṣa vājī hito nṛbhirviśvavinmanasaspatiḥ . / 4 5 2 05 01c avyo vāraṃ vi dhāvati .. 1280 / 4 5 2 05 02a eṣa pavitre akṣaratsomo devebhyaḥ sutaḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3199644 (0.053):
RV_09.074.09.1{32} adbhiḥ soma papṛcānasya te raso 'vyo vāraṃ vi pavamāna / dhāvati / RV_09.074.09.2{32} sa mṛjyamānaḥ kavibhirmadintama svadasvendrāya pavamāna
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14092216 (0.053):
RV_9,074.09a adbhiḥ soma papṛcānasya te raso 'vyo vāraṃ vi pavamāna / dhāvati | / RV_9,074.09c sa mṛjyamānaḥ kavibhir madintama svadasvendrāya pavamāna
RV_09.028.02.2{18} viśvā dhāmānyāviśan / RV_09.028.03.1{18} eṣa devaḥ śubhāyate 'dhi yonāvamartyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086749 (0.0):
RV_9,028.02a eṣa pavitre akṣarat somo devebhyaḥ sutaḥ | / RV_9,028.02c viśvā dhāmāny āviśan ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705433 (0.010):
4 5 2 05 02a eṣa pavitre akṣaratsomo devebhyaḥ sutaḥ . / 4 5 2 05 02c viśvā dhāmānyāviśan .. 1281
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543603 (0.016):
eṣaḥ | pavitre | akṣarat | somaḥ | devebhyaḥ | sutaḥ | viśvā | dhāmāni |
RV_09.028.03.2{18} vṛtrahā devavītamaḥ / RV_09.028.04.1{18} eṣa vṛṣā kanikradad daśabhirjāmibhiryataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086758 (0.0):
RV_9,028.03a eṣa devaḥ śubhāyate 'dhi yonāv amartyaḥ | / RV_9,028.03c vṛtrahā devavītamaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705439 (0.013):
4 5 2 06 03a eṣa devaḥ śubhāyate 'dhi yonāvamartyaḥ . / 4 5 2 06 03c vṛtrahā devavītamaḥ .. 1282
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543610 (0.043):
ā-viśan // RV_9,28.2 // / eṣaḥ | devaḥ | śubhāyate | adhi | yonau | amartyaḥ | vṛtra-hā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086562 (0.043):
RV_9,025.03a saṃ devaiḥ śobhate vṛṣā kavir yonāv adhi priyaḥ | / RV_9,025.03c vṛtrahā devavītamaḥ || / RV_9,025.04a viśvā rūpāṇy āviśan punāno yāti haryataḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192363 (0.060):
RV_09.005.07.1{25} ubhā devā nṛcakṣasā hotārā daivyā huve / RV_09.005.07.2{25} pavamāna indrovṛṣā / RV_09.005.08.1{25} bhāratī pavamānasya sarasvatīḷā mahī
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7304042 (0.064):
RV_08.027.08.2{32} indra ā yātu prathamaḥ saniṣyubhirvṛṣā yo vṛtrahā gṛṇe / RV_08.027.09.1{32} vi no devāso adruho 'chidraṃ śarma yachata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14069555 (0.064):
RV_8,027.08c indra ā yātu prathamaḥ saniṣyubhir vṛṣā yo vṛtrahā gṛṇe || / RV_8,027.09a vi no devāso adruho 'cchidraṃ śarma yacchata |
RV_09.028.04.2{18} abhi droṇāni dhāvati / RV_09.028.05.1{18} eṣa sūryamarocayat pavamāno vicarṣaṇiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086767 (0.0):
RV_9,028.04a eṣa vṛṣā kanikradad daśabhir jāmibhir yataḥ | / RV_9,028.04c abhi droṇāni dhāvati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543622 (0.003):
eṣaḥ | vṛṣā | kanikradat | daśa-bhiḥ | jāmi-bhiḥ | yataḥ | abhi | droṇāni / | dhāvati // RV_9,28.4 // / eṣaḥ | sūryam | arocayat | pavamānaḥ | vi-carṣaṇiḥ | viśvā | dhāmāni |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705445 (0.015):
4 5 2 07 04a eṣa vṛṣā kanikradaddaśabhirjāmibhiryataḥ . / 4 5 2 07 04c abhi droṇāni dhāvati .. 1283
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194838 (0.058):
RV_09.037.04.1{27} sa tritasyādhi sānavi pavamāno arocayat / RV_09.037.04.2{27} jāmibhiḥ sūryaṃ saha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087336 (0.058):
RV_9,037.04a sa tritasyādhi sānavi pavamāno arocayat | / RV_9,037.04c jāmibhiḥ sūryaṃ saha ||
RV_09.028.05.2{18} viśvā dhāmāni viśvavit / RV_09.028.06.1{18} eṣa śuṣmyadābhyaḥ somaḥ punāno arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086772 (0.0):
RV_9,028.05a eṣa sūryam arocayat pavamāno vicarṣaṇiḥ | / RV_9,028.05c viśvā dhāmāni viśvavit ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543626 (0.003):
| dhāvati // RV_9,28.4 // / eṣaḥ | sūryam | arocayat | pavamānaḥ | vi-carṣaṇiḥ | viśvā | dhāmāni |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705506 (0.025):
4 5 2 06 05c punāna indurindramā .. 1290 / 4 5 2 06 06a eṣa śuṣmyadābhyaḥ somaḥ punāno arṣati .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204799 (0.030):
RV_09.101.07.1{02} ayaṃ pūṣā rayirbhagaḥ somaḥ punāno arṣati
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198020 (0.036):
RV_09.066.28.2{12} punāna indurindramā / RV_09.066.29.1{12} eṣa somo adhi tvaci gavāṃ krīḷatyadribhiḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194224 (0.049):
RV_09.027.06.2{17} punāna indurindramā / RV_09.028.01.1{18} eṣa vājī hito nṛbhirviśvavin manasas patiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14095151 (0.050):
RV_9,092.06a pari sadmeva paśumānti hotā rājā na satyaḥ samitīr iyānaḥ | / RV_9,092.06c somaḥ punānaḥ kalaśāṃ ayāsīt sīdan mṛgo na mahiṣo vaneṣu ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4697356 (0.056):
1 6 2 0601c apa śvānaṃ śnathiṣṭana sakhāyo dīrghajihvyam .. 545 / 1 6 2 0602a ayaṃ pūṣā rayirbhagaḥ somaḥ punāno arṣati .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700461 (0.056):
4 2 1 15 03c sīdaṃ cchyeno na yonimā .. 817 / 4 2 1 16 01a ayaṃ pūṣā rayirbhagaḥ somaḥ punāno arṣati .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193940 (0.057):
RV_09.023.04.2{13} abhi kośaṃ madhuścutam / RV_09.023.05.1{13} somo arṣati dharṇasirdadhāna indriyaṃ rasam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202515 (0.060):
samitīriyānaḥ / RV_09.092.06.2{02} somaḥ punānaḥ kalaśānayāsīt sīdan mṛgo na mahiṣo vaneṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098007 (0.060):
RV_9,106.09c vṛṣṭidyāvo rītyāpaḥ svarvidaḥ || / RV_9,106.10a somaḥ punāna ūrmiṇāvyo vāraṃ vi dhāvati |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193106 (0.061):
RV_09.013.01.1{01} somaḥ punāno arṣati sahasradhāro atyaviḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085584 (0.061):
RV_9,013.01a somaḥ punāno arṣati sahasradhāro atyaviḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704461 (0.061):
4 5 1 03 01a somaḥ punāno arṣati sahasradhāro atyaviḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547094 (0.063):
-RV_7:2/7- / (RV_9,66) / pavasva | viśva-carṣaṇe | abhi | viśvāni | kāvyā | sakhā | sakhi-bhyaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3200908 (0.063):
RV_09.086.05.1{12} viśvā dhāmāni viśvacakṣa ṛbhvasaḥ prabhoste sataḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18550392 (0.063):
mṛjanti | ṛṣi-sāṇa | vedhasaḥ // RV_9,86.4 // / viśvā | dhāmāni | viśva-cakṣaḥ | ṛbhvasaḥ | pra-bhoḥ | te | sataḥ | pari |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195907 (0.064):
RV_09.056.01.1{13} pari soma ṛtaṃ bṛhadāśuḥ pavitre arṣati / RV_09.056.01.2{13} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087680 (0.064):
RV_9,042.05a abhi viśvāni vāryābhi devāṃ ṛtāvṛdhaḥ | / RV_9,042.05c somaḥ punāno arṣati ||
RV_09.028.06.2{18} devāvīraghaśaṃsahā / RV_09.029.01.1{19} prāsya dhārā akṣaran vṛṣṇaḥ sutasyaujasā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194040 (0.0):
RV_09.024.07.1{14} śuciḥ pāvaka ucyate somaḥ sutasya madhvaḥ / RV_09.024.07.2{14} devāvīraghaśaṃsahā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196329 (0.0):
RV_09.061.19.1{21} yaste mado vareṇyastenā pavasvāndhasā / RV_09.061.19.2{21} devāvīraghaśaṃsahā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086791 (0.0):
RV_9,028.06c devāvīr aghaśaṃsahā || / RV_9,029.01a prāsya dhārā akṣaran vṛṣṇaḥ sutasyaujasā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543645 (0.0):
aghaśaṃsa-hā // RV_9,28.6 // / -RV_6:8/19- / (RV_9,29) / pra | asya | dhārāḥ | akṣaran | vṛṣṇaḥ | sutasya | ojasā | devān | anu |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711035 (0.0):
navama prapāṭhakaḥ . prathamo 'rdhaḥ / 4 9 1 0101a prāsya dhārā akṣaranvṛṣṇaḥ sutasyaujasā .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204799 (0.042):
RV_09.101.07.1{02} ayaṃ pūṣā rayirbhagaḥ somaḥ punāno arṣati
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705509 (0.045):
4 5 2 06 05c punāna indurindramā .. 1290 / 4 5 2 06 06a eṣa śuṣmyadābhyaḥ somaḥ punāno arṣati .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14095150 (0.055):
RV_9,092.06a pari sadmeva paśumānti hotā rājā na satyaḥ samitīr iyānaḥ | / RV_9,092.06c somaḥ punānaḥ kalaśāṃ ayāsīt sīdan mṛgo na mahiṣo vaneṣu ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193940 (0.059):
RV_09.023.04.2{13} abhi kośaṃ madhuścutam / RV_09.023.05.1{13} somo arṣati dharṇasirdadhāna indriyaṃ rasam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098007 (0.060):
RV_9,106.09c vṛṣṭidyāvo rītyāpaḥ svarvidaḥ || / RV_9,106.10a somaḥ punāna ūrmiṇāvyo vāraṃ vi dhāvati |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4697354 (0.063):
1 6 2 0601c apa śvānaṃ śnathiṣṭana sakhāyo dīrghajihvyam .. 545 / 1 6 2 0602a ayaṃ pūṣā rayirbhagaḥ somaḥ punāno arṣati .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195907 (0.064):
RV_09.056.01.1{13} pari soma ṛtaṃ bṛhadāśuḥ pavitre arṣati / RV_09.056.01.2{13} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087680 (0.064):
RV_9,042.05a abhi viśvāni vāryābhi devāṃ ṛtāvṛdhaḥ | / RV_9,042.05c somaḥ punāno arṣati ||
RV_09.029.01.2{19} devānanu prabhūṣataḥ / RV_09.029.02.1{19} saptiṃ mṛjanti vedhaso gṛṇantaḥ kāravo girā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086801 (0.0):
RV_9,029.01a prāsya dhārā akṣaran vṛṣṇaḥ sutasyaujasā | / RV_9,029.01c devāṃ anu prabhūṣataḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543654 (0.0):
pra | asya | dhārāḥ | akṣaran | vṛṣṇaḥ | sutasya | ojasā | devān | anu | / pra-bhūṣataḥ // RV_9,29.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711044 (0.0):
4 9 1 0101a prāsya dhārā akṣaranvṛṣṇaḥ sutasyaujasā . / 4 9 1 0101c devāṃ anu prabhūṣataḥ .. 1765
RV_09.029.02.2{19} jyotirjajñānamukthyam / RV_09.029.03.1{19} suṣahā soma tāni te punānāya prabhūvaso
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086809 (0.0):
RV_9,029.02a saptim mṛjanti vedhaso gṛṇantaḥ kāravo girā | / RV_9,029.02c jyotir jajñānam ukthyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543656 (0.0):
saptim | mṛjanti | vedhasaḥ | gṛṇantaḥ | kāravaḥ | girā | jyotiḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711049 (0.013):
4 9 1 0102a saptiṃ mṛjanti vedhaso gṛṇantaḥ kāravo girā . / 4 9 1 0102c jyotirjajñānamukthyam .. 1766
RV_09.029.03.2{19} vardhā samudramukthyam / RV_09.029.04.1{19} viśvā vasūni saṃjayan pavasva soma dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086821 (0.0):
RV_9,029.03c vardhā samudram ukthyam || / RV_9,029.04a viśvā vasūni saṃjayan pavasva soma dhārayā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543674 (0.036):
| samudram | ukthyam // RV_9,29.3 // / viśvā | vasūni | sam-jayan | pavasva | soma | dhārayā | inu | dveṣāṃsi |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310596 (0.037):
RV_07.029.03.1{13} kā te astyaraṃkṛtiḥ sūktaiḥ kadā nūnaṃ te maghavan / dāśema / RV_07.029.03.2{13} viśvā matīrā tatane tvāyādhā ma indra śṛṇavo havemā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085262 (0.039):
RV_9,009.07a avā kalpeṣu naḥ pumas tamāṃsi soma yodhyā | / RV_9,009.07c tāni punāna jaṅghanaḥ ||
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7299647 (0.046):
RV_08.012.21.1{05} mahīrasya praṇītayaḥ pūrvīruta praśastayaḥ / RV_08.012.21.2{05} viśvā vasūni dāśuṣe vyānaśuḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13047547 (0.049):
RV_10.083.03.2{18} amitrahā vṛtrahā dasyuhā ca viśvā vasūnyā bharātvaṃ naḥ / RV_10.083.04.1{18} tvaṃ hi manyo abhibhūtyojāḥ
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7315633 (0.050):
RV_08.092.12.1{17} vayamu tvā śatakrato gāvo na yavaseṣvā / RV_08.092.12.2{17} uktheṣu raṇayāmasi / RV_08.092.13.1{17} viśvā hi martyatvanānukāmā śatakrato
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202284 (0.054):
RV_09.090.06.1{26} evā rājeva kratumānamena viśvā ghanighnad duritā / pavasva / RV_09.090.06.2{26} indo sūktāya vacase vayo dhā yūyaṃ pāta svastibhiḥ sadā
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20878046 (0.057):
RV_05.055.00.61 yad aśvān dhūrṣu pṛṣatīr ayugdhvaṃ hiraṇyayān praty atkāṃ / amugdhvam / RV_05.055.00.62 viśvā it spṛdho maruto vy asyatha śubhaṃ yātām anu rathā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14029124 (0.057):
RV_5,055.06a yad aśvān dhūrṣu pṛṣatīr ayugdhvaṃ hiraṇyayān praty atkāṃ / amugdhvam | / RV_5,055.06c viśvā it spṛdho maruto vy asyatha śubhaṃ yātām anu rathā
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1360483 (0.060):
daṃsu raśmiṣu citrā navyeṣu raśmiṣu | tubhyaṃ dhenuḥ sabardughā viśvā / vasūni dohate / RV_01.134.04.2{23} ajanayo maruto vakṣaṇābhyodiva ā vakṣaṇābhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13982574 (0.060):
RV_1,134.04d tubhyaṃ dhenuḥ sabardughā viśvā vasūni dohate | / RV_1,134.04f ajanayo maruto vakṣaṇābhyo diva ā vakṣaṇābhyaḥ ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202854 (0.064):
punānaḥ / RV_09.096.04.1{06} ajītaye 'hataye pavasva svastaye sarvatātaye bṛhate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14095492 (0.064):
RV_9,096.03c kṛṇvann apo varṣayan dyām utemām uror ā no varivasyā punānaḥ / RV_9,096.04a ajītaye 'hataye pavasva svastaye sarvatātaye bṛhate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18552424 (0.064):
naḥ | varivasya | punānaḥ // RV_9,96.3 // / ajītaye | ahataye | pavasva | svastaye | sarva-tātaye | bṛhate | tat |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13055130 (0.064):
RV_10.113.10.1{15} tvaṃ purūṇyā bharā svaśvyā yebhirmaṃsai / nivacanāniśaṃsan / RV_10.113.10.2{15} sugebhirviśvā duritā tarema vido ṣu ṇa urviyāgādhamadya
RV_09.029.04.2{19} inu dveṣāṃsi sadhryak / RV_09.029.05.1{19} rakṣā su no araruṣaḥ svanāt samasya kasya cit
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086826 (0.0):
RV_9,029.04a viśvā vasūni saṃjayan pavasva soma dhārayā | / RV_9,029.04c inu dveṣāṃsi sadhryak ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086833 (0.0):
RV_9,029.04c inu dveṣāṃsi sadhryak || / RV_9,029.05a rakṣā su no araruṣaḥ svanāt samasya kasya cit |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543686 (0.0):
viśvā | vasūni | sam-jayan | pavasva | soma | dhārayā | inu | dveṣāṃsi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086876 (0.063):
RV_9,030.03a ā naḥ śuṣmaṃ nṛṣāhyaṃ vīravantam puruspṛham | / RV_9,030.03c pavasva soma dhārayā || / RV_9,030.04a pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat |
RV_09.029.05.2{19} nido yatramumucmahe / RV_09.029.06.1{19} endo pārthivaṃ rayiṃ divyaṃ pavasva dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086844 (0.0):
RV_9,029.05a rakṣā su no araruṣaḥ svanāt samasya kasya cit | / RV_9,029.05c nido yatra mumucmahe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543696 (0.0):
rakṣa | su | naḥ | araruṣaḥ | svanāt | samasya | kasya | cit | nidaḥ | / yatra | mumucmahe // RV_9,29.5 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9342046 (0.026):
evayāmarut | sthātāraḥ | hi | pra-sitau | sam-dṛśi | sthana | te | naḥ | / uruṣyata | nidaḥ | śuśukvāṃsaḥ | na | agnayaḥ // RV_5,87.6 //
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18083852 (0.032):
RV_02.019.05.2{23} ā yad rayiṃ guhadavadyamasmai bharadaṃśaṃ naitaśo
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7303421 (0.038):
RV_08.025.09.2{22} ni cin miṣantā nicirā ni cikyatuḥ / RV_08.025.10.1{22} uta no devyaditiruruṣyatāṃ nāsatyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14068924 (0.038):
RV_8,025.09c ni cin miṣantā nicirā ni cikyatuḥ || / RV_8,025.10a uta no devy aditir uruṣyatāṃ nāsatyā |
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6836716 (0.042):
RV_7,028.03c mahe kṣatrāya śavase hi jajñe 'tūtujiṃ cit tūtujir aśiśnat || / RV_7,028.04a ebhir na indrāhabhir daśasya durmitrāso hi kṣitayaḥ pavante |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22802364 (0.042):
ninetha | mahe | kṣatrāya | śavase | hi | jajñe | atūtujim | cit | tūtujiḥ / | aśiśnat // RV_7,28.3 // / ebhiḥ | naḥ | indra | aha-bhiḥ | daśasya | duḥ-mitrāsaḥ | hi | kṣitayaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13987179 (0.044):
RV_1,164.05c vatse baṣkaye 'dhi sapta tantūn vi tatnire kavaya otavā u || / RV_1,164.06a acikitvāñ cikituṣaś cid atra kavīn pṛcchāmi vidmane na vidvān
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21006547 (0.054):
yatsomacitramukthyaṃ divyaṃ pārthivaṃ vasu/ / tannaḥ punāna ābhareti
RV_09.029.06.2{19} dyumantaṃ śuṣmamā bhara / RV_09.030.01.1{20} pra dhārā asya śuṣmiṇo vṛthā pavitre akṣaran
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086854 (0.0):
RV_9,029.06a endo pārthivaṃ rayiṃ divyam pavasva dhārayā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543707 (0.0):
-RV_6:8/20- / (RV_9,30) / pra | dhārāḥ | asya | śuṣmiṇaḥ | vṛthā | pavitre | akṣaran | punānaḥ |
RV_09.030.01.2{20} punāno vācamiṣyati / RV_09.030.02.1{20} indurhiyānaḥ sotṛbhirmṛjyamānaḥ kanikradat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086865 (0.0):
RV_9,030.01a pra dhārā asya śuṣmiṇo vṛthā pavitre akṣaran | / RV_9,030.01c punāno vācam iṣyati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543719 (0.0):
pra | dhārāḥ | asya | śuṣmiṇaḥ | vṛthā | pavitre | akṣaran | punānaḥ | / vācam | iṣyati // RV_9,30.1 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098456 (0.039):
RV_9,107.26a apo vasānaḥ pari kośam arṣatīndur hiyānaḥ sotṛbhiḥ | / RV_9,107.26c janayañ jyotir mandanā avīvaśad gāḥ kṛṇvāno na nirṇijam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18555427 (0.055):
apaḥ | vasānaḥ | pari | kośam | arṣati | induḥ | hiyānaḥ | sotṛ-bhiḥ | / janayan | jyotiḥ | mandanāḥ | avīvaśat | gāḥ | kṛṇvānaḥ | na | niḥ-nijam
RV_09.030.02.2{20} iyarti vagnumindriyam / RV_09.030.03.1{20} ā naḥ śuṣmaṃ nṛṣāhyaṃ vīravantaṃ puruspṛham
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086874 (0.0):
RV_9,030.02a indur hiyānaḥ sotṛbhir mṛjyamānaḥ kanikradat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543722 (0.0):
induḥ | hiyānaḥ | sotṛ-bhiḥ | mṛjyamānaḥ | kanikradat | iyarti | vagnum |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204333 (0.047):
RV_09.098.01.1{23} abhi no vājasātamaṃ rayimarṣa puruspṛham
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197715 (0.060):
RV_09.065.30.1{06} ā rayimā sucetunamā sukrato tanūṣvā / RV_09.065.30.2{06} pāntamā puruspṛham / RV_09.066.01.1{07} pavasva viśvacarṣaṇe 'bhi viśvāni kāvyā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547080 (0.061):
puru-spṛham // RV_9,65.29 // / ā | rayim | ā | su-cetunam | ā | sukrato itisu-krato | tanūṣu | ā | pāntam
RV_09.030.03.2{20} pavasva soma dhārayā / RV_09.030.04.1{20} pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086883 (0.0):
RV_9,030.03a ā naḥ śuṣmaṃ nṛṣāhyaṃ vīravantam puruspṛham | / RV_9,030.03c pavasva soma dhārayā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543738 (0.0):
ā | naḥ | śuṣmam | nṛ-sahyam | vīra-vantam | puru-spṛham | pavasva | soma
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3191879 (0.045):
RV_09.001.01.1{16} svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā / RV_09.001.01.2{16} indrāya pātave sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084324 (0.045):
RV_9,001.01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā | / RV_9,001.01c indrāya pātave sutaḥ ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204663 (0.050):
RV_09.100.05.1{27} kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā / RV_09.100.05.2{27} indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097314 (0.050):
RV_9,100.05a kratve dakṣāya naḥ kave pavasva soma dhārayā | / RV_9,100.05c indrāya pātave suto mitrāya varuṇāya ca ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192161 (0.052):
RV_09.003.07.1{21} eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā / RV_09.003.07.2{21} pavamānaḥkanikradat / RV_09.003.08.1{21} eṣa divaṃ vyāsarat tiro rajāṇsyaspṛtaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084608 (0.052):
RV_9,003.07a eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā | / RV_9,003.07c pavamānaḥ kanikradat || / RV_9,003.08a eṣa divaṃ vy āsarat tiro rajāṃsy aspṛtaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547091 (0.052):
| ā | puru-spṛham // RV_9,65.30 // / -RV_7:2/7- / (RV_9,66) / pavasva | viśva-carṣaṇe | abhi | viśvāni | kāvyā | sakhā | sakhi-bhyaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541784 (0.054):
(RV_9,6) / mandrayā | soma | dhārayā | vṛṣā | pavasva | deva-yuḥ | avyaḥ | vāreṣu |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192421 (0.054):
RV_09.006.01.1{26} mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084896 (0.054):
RV_9,006.01a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197716 (0.055):
RV_09.065.30.2{06} pāntamā puruspṛham / RV_09.066.01.1{07} pavasva viśvacarṣaṇe 'bhi viśvāni kāvyā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696454 (0.056):
1 5 2 0902a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā . / 1 5 2 0902c indrāya pātave sutaḥ .. 468
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699145 (0.056):
4 1 1 15 01a svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā . / 4 1 1 15 01c indrāya pātave sutaḥ .. 689
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168479 (0.056):
8.1.99.6 svādiṣṭhayā madiṣṭhayā pavasva soma dhārayā / indrāya pātave sutaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544024 (0.057):
-RV_6:8/25- / (RV_9,35) / ā | naḥ | pavasva | dhārayā | pavamāna | rayim | pṛthum | yayā | jyotiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546428 (0.059):
sānavi // RV_9,63.27 // / punānaḥ | soma | dhārayā | indo iti | viśvā | apa | sridhaḥ | jahi |
RV_09.030.04.2{20} abhi droṇānyāsadam / RV_09.030.05.1{20} apsu tvā madhumattamaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086893 (0.0):
RV_9,030.04a pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat | / RV_9,030.04c abhi droṇāny āsadam ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194150 (0.024):
RV_09.026.05.1{16} taṃ sānāvadhi jāmayo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.026.05.2{16} haryatambhūricakṣasam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543738 (0.046):
| dhārayā // RV_9,30.3 // / pra | somaḥ | ati | dhārayā | pavamānaḥ | asisyadat | abhi | droṇāni |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543746 (0.052):
ap-su | tvā | madhumat-tamam | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indo iti |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195808 (0.055):
RV_09.053.03.2{10} ruja yastvāpṛtanyati / RV_09.053.04.1{10} taṃ hinvanti madacyutaṃ hariṃ nadīṣu vājinam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086640 (0.055):
RV_9,026.05a taṃ sānāv adhi jāmayo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,026.05c haryatam bhūricakṣasam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088326 (0.058):
RV_9,053.03c ruja yas tvā pṛtanyati || / RV_9,053.04a taṃ hinvanti madacyutaṃ hariṃ nadīṣu vājinam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701389 (0.061):
4 3 1 04 00a samīcīnā anūṣata hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 3 1 04 00c indumindrāya pītaye .. 903
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197478 (0.062):
RV_09.065.08.1{02} yasya varṇaṃ madhuścutaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.065.08.2{02} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090024 (0.062):
RV_9,065.08a yasya varṇam madhuścutaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,065.08c indum indrāya pītaye ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699977 (0.062):
4 1 2 21 03a ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 1 2 21 03c indumindrāya pītaye .. 771
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705363 (0.062):
4 5 2 04 02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 5 2 04 02c indumindrāya pītaye .. 1275
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194880 (0.063):
RV_09.038.02.1{28} etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.038.02.2{28} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087380 (0.063):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
RV_09.030.05.2{20} indavindrāya pītaye / RV_09.030.06.1{20} sunotā madhumattamaṃ somamindrāya vajriṇe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086903 (0.0):
RV_9,030.05a apsu tvā madhumattamaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,030.05c indav indrāya pītaye ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195683 (5.960):
RV_09.051.02.1{08} divaḥ pīyūṣamuttamaṃ somamindrāya vajriṇe / RV_09.051.02.2{08} sunotā madhumattamam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088201 (5.960):
RV_9,051.02a divaḥ pīyūṣam uttamaṃ somam indrāya vajriṇe | / RV_9,051.02c sunotā madhumattamam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543760 (0.017):
ap-su | tvā | madhumat-tamam | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indo iti | / indrāya | pītaye // RV_9,30.5 // / sunota | madhumat-tamam | somam | indrāya | vajriṇe | cārum | śardhāya |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704848 (0.019):
4 5 1 11 03a divaḥ pīyūṣamuttamaṃ somamindrāya vajriṇe . / 4 5 1 11 03c sunotā madhumattamam .. 1227
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545041 (0.024):
divaḥ | pīyūṣam | ut-tamam | somam | indrāya | vajriṇe | sunota | / madhumat-tamam // RV_9,51.2 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194150 (0.034):
RV_09.026.05.1{16} taṃ sānāvadhi jāmayo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.026.05.2{16} haryatambhūricakṣasam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18932469 (0.038):
(AVŚ_6,2.3a) sunotā somapāvne somam indrāya vajriṇe |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310960 (0.038):
RV_07.032.08.1{18} sunotā somapāvne somamindrāya vajriṇe
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6837202 (0.040):
RV_7,032.08a sunotā somapāvne somam indrāya vajriṇe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22802892 (0.043):
RV_7,32.7 // / sunota | soma-pāvne | somam | indrāya | vajriṇe | pacats | paktīḥ | avase
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7295754 (0.052):
RV_08.001.16.2{13} upastutirmaghonāṃ pra tvāvatvadhā te vaśmi suṣṭutim / RV_08.001.17.1{13} sotā hi somamadribhiremenamapsu dhāvata
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199239 (0.057):
RV_9,030.05c indav indrāya pītaye || / RV_9,030.06a sunotā madhumattamaṃ somam indrāya vajriṇe |
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3135312 (0.061):
RV_3,047.01a marutvāṃ indra vṛṣabho raṇāya pibā somam anuṣvadham madāya | / RV_3,047.01c ā siñcasva jaṭhare madhva ūrmiṃ tvaṃ rājāsi pradivaḥ sutānām
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699978 (0.064):
4 1 2 21 03a ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 1 2 21 03c indumindrāya pītaye .. 771
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701390 (0.064):
4 3 1 04 00a samīcīnā anūṣata hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 3 1 04 00c indumindrāya pītaye .. 903
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705364 (0.064):
4 5 2 04 02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 5 2 04 02c indumindrāya pītaye .. 1275
RV_09.030.06.2{20} cāruṃ śardhāya matsaram / RV_09.031.01.1{21} pra somāsaḥ svādhyaḥ pavamānāso akramuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086913 (0.0):
RV_9,030.06a sunotā madhumattamaṃ somam indrāya vajriṇe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543771 (0.0):
sunota | madhumat-tamam | somam | indrāya | vajriṇe | cārum | śardhāya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195683 (0.056):
RV_09.051.02.1{08} divaḥ pīyūṣamuttamaṃ somamindrāya vajriṇe / RV_09.051.02.2{08} sunotā madhumattamam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088201 (0.056):
RV_9,051.02a divaḥ pīyūṣam uttamaṃ somam indrāya vajriṇe | / RV_9,051.02c sunotā madhumattamam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14050820 (0.064):
RV_7,032.08a sunotā somapāvne somam indrāya vajriṇe | / RV_7,032.08c pacatā paktīr avase kṛṇudhvam it pṛṇann it pṛṇate mayaḥ ||
RV_09.031.01.2{21} rayiṃ kṛṇvanticetanam / RV_09.031.02.1{21} divas pṛthivyā adhi bhavendo dyumnavardhanaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086924 (0.0):
RV_9,031.01a pra somāsaḥ svādhyaḥ pavamānāso akramuḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543780 (0.0):
(RV_9,31) / pra | somāsaḥ | svādhyaḥ | pavamānāsaḥ | akramuḥ | rayim | kṛṇvanti |
RV_09.031.02.2{21} bhavā vājānāṃ patiḥ / RV_09.031.03.1{21} tubhyaṃ vātā abhipriyastubhyamarṣanti sindhavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086935 (0.0):
RV_9,031.02a divas pṛthivyā adhi bhavendo dyumnavardhanaḥ | / RV_9,031.02c bhavā vājānām patiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543789 (0.030):
divaḥ | pṛthivyāḥ | adhi | bhava | indo iti | dyumna-vardhanaḥ | bhava | / vājānām | patiḥ // RV_9,31.2 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196743 (0.061):
RV_09.062.27.1{29} tubhyemā bhuvanā kave mahimne soma tasthire / RV_09.062.27.2{29} tubhyamarṣantisindhavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089279 (0.061):
RV_9,062.27a tubhyemā bhuvanā kave mahimne soma tasthire | / RV_9,062.27c tubhyam arṣanti sindhavaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547150 (0.064):
tava | ime | sapta | sindhavaḥ | pra-śiṣam | soma | sisrate | tubhyam |
RV_09.031.03.2{21} soma vardhanti te mahaḥ / RV_09.031.04.1{21} ā pyāyasva sametu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1351774 (0.0):
RV_01.091.15.2{21} sakhā suśeva edhi naḥ / RV_01.091.16.1{22} ā pyāyasva sametu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086945 (0.0):
RV_9,031.03a tubhyaṃ vātā abhipriyas tubhyam arṣanti sindhavaḥ | / RV_9,031.03c soma vardhanti te mahaḥ ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1821056 (0.015):
saṃ te payāṃsi iti dvābhyāṃ pratiṣiñcet || ā pyāyasva sametu te viśvataḥ / soma vṛṣṇyam | bhavā vājasya saṅgathe || saṃ te payāṃsi samu yantu vājāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532244 (0.015):
rātiṃ vāmasya subhagāṃ mahīm iṣaṃ dadhāsi sānasiṃ kratum // / āpyāyasva sametu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543797 (0.017):
tubhyam | vātāḥ | abhi-priyaḥ | tubhyam | arṣanti | sindhavaḥ | soma | / vardhanti | te | mahaḥ // RV_9,31.3 //
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23905443 (0.033):
prāṇātsambhavedeṣo haivātra sūdadohāḥ prāṇo vai somaḥ sūdadohāḥ / āpyāyasva sametu te | viśvataḥ soma vṛṣṇyamiti reto vai vṛṣṇyamāpyāyasva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973120 (0.033):
RV_1,091.16a ā pyāyasva sam etu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27126013 (0.033):
| edhi | naḥ // RV_1,91.15 // / RV_1:6/22 / ā | pyāyasva | sam | etu | te | viśvataḥ | soma | vṛṣṇyam | bhava |
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650987 (0.042):
(PB 1.5.8) ā pyāyasva sam etu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam / bhavā vājasya
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196743 (0.044):
RV_09.062.27.1{29} tubhyemā bhuvanā kave mahimne soma tasthire / RV_09.062.27.2{29} tubhyamarṣantisindhavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089279 (0.044):
RV_9,062.27a tubhyemā bhuvanā kave mahimne soma tasthire | / RV_9,062.27c tubhyam arṣanti sindhavaḥ ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9958647 (0.055):
āpyāyasva sametu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam / / bhavā vājasya saṃgathe //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546116 (0.062):
tubhya | imā | bhuvanā | kave | mahimne | soma | tasthire | tubhyam | / arṣanti | sindhavaḥ // RV_9,62.27 //
RV_09.031.04.2{21} bhavā vājasya saṃgathe / RV_09.031.05.1{21} tubhyaṃ gāvo ghṛtaṃ payo babhro duduhre akṣitam
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1351778 (0.0):
RV_01.091.16.1{22} ā pyāyasva sametu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam / RV_01.091.16.2{22} bhavā vājasya saṃgathe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973124 (0.0):
RV_1,091.16a ā pyāyasva sam etu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam | / RV_1,091.16c bhavā vājasya saṃgathe ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086957 (0.0):
RV_9,031.04a ā pyāyasva sam etu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam | / RV_9,031.04c bhavā vājasya saṃgathe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543811 (0.0):
ā | pyāyasva | sam | etu | te | viśvataḥ | soma | vṛṣṇyam | bhava | / vājasya | sam-gathe // RV_9,31.4 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532246 (0.013):
āpyāyasva sametu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam / / bhavā vājasya saṃgathe //
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650988 (0.013):
(PB 1.5.8) ā pyāyasva sam etu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam / bhavā vājasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1821056 (0.021):
saṃ te payāṃsi iti dvābhyāṃ pratiṣiñcet || ā pyāyasva sametu te viśvataḥ / soma vṛṣṇyam | bhavā vājasya saṅgathe || saṃ te payāṃsi samu yantu vājāḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725378 (0.048):
(KauśS_8,9[68].10) <ā pyāyasva sam etu te visvataḥ soma vṛṣṇyam | bhavā / vājasya saṃgathe || saṃ te payāṃsi sam u yantu vājāḥ saṃ vṛṣṇyāny
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27126015 (0.058):
ā | pyāyasva | sam | etu | te | viśvataḥ | soma | vṛṣṇyam | bhava | / vājasya | sam gathe // RV_1,91.16 //
Rgveda, Mandala 1 (rv_hn01u.htm.txt) 17067446 (0.058):
RV_1,091.16a ā pyāyasva sam etu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam | / RV_1,091.16c bhavā vājasya saṃgathe ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199288 (0.058):
RV_9,031.04a ā pyāyasva sam etu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam | / RV_9,031.04c bhavā vājasya saṃgathe ||
RV_09.031.05.2{21} varṣiṣṭhe adhi sānavi / RV_09.031.06.1{21} svāyudhasya te sato bhuvanasya pate vayam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086967 (0.0):
RV_9,031.05a tubhyaṃ gāvo ghṛtam payo babhro duduhre akṣitam | / RV_9,031.05c varṣiṣṭhe adhi sānavi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543819 (0.0):
tubhyam | gāvaḥ | ghṛtam | payaḥ | babhro iti | duduhre | akṣitam | / varṣiṣṭhe | adhi | sānavi // RV_9,31.5 //
RV_09.031.06.2{21} indo sakhitvamuśmasi / RV_09.032.01.1{22} pra somāso madacyutaḥ śravase no maghonaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197869 (0.0):
RV_09.066.14.1{09} asya te sakhye vayamiyakṣantastvotayaḥ / RV_09.066.14.2{09} indo sakhitvamuśmasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086978 (0.0):
RV_9,031.06a svāyudhasya te sato bhuvanasya pate vayam | / RV_9,031.06c indo sakhitvam uśmasi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090415 (0.0):
RV_9,066.14a asya te sakhye vayam iyakṣantas tvotayaḥ | / RV_9,066.14c indo sakhitvam uśmasi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543832 (0.0):
su-āyudhasya | te | sataḥ | bhuvanasya | pate | vayam | indo iti | / sakhi-tvam | uśmasi // RV_9,31.6 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696534 (0.0):
1 5 2 0910c svānairyāti kavikratuḥ .. 476 / 1 5 2 1001a pra somāso madacyutaḥ śravase no maghonaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699955 (0.018):
4 1 2 20 02c tamīṃ hinvantyapaso yathā rathaṃ nadīṣvā gabhastyoḥ .. 768 / 4 1 2 21 01a pra somāso madacyutaḥ śravase no maghonām .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547237 (0.044):
asya | te | sakhye | vayam | iyakṣantaḥ | tvā-ūtayaḥ | indo iti | / sakhi-tvam | uśmasi // RV_9,66.14 //
RV_09.032.01.2{22} sutā vidathe akramuḥ / RV_09.032.02.1{22} ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194880 (0.0):
RV_09.038.02.1{28} etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086991 (0.0):
RV_9,032.01a pra somāso madacyutaḥ śravase no maghonaḥ | / RV_9,032.01c sutā vidathe akramuḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087380 (0.0):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543843 (0.0):
pra | somāsaḥ | mada-cyutaḥ | śravase | naḥ | maghonaḥ | sutāḥ | vidathe |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699977 (0.0):
4 1 2 21 02c atyo na gobhirajyate .. 770 / 4 1 2 21 03a ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696537 (0.013):
1 5 2 1001a pra somāso madacyutaḥ śravase no maghonaḥ . / 1 5 2 1001c sutā vidathe akramuḥ .. 477
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705363 (0.015):
4 5 2 04 01c gacchanvājaṃ sahasriṇam .. 1274 / 4 5 2 04 02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197478 (0.022):
RV_09.065.08.1{02} yasya varṇaṃ madhuścutaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.065.08.2{02} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090025 (0.022):
RV_9,065.08a yasya varṇam madhuścutaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,065.08c indum indrāya pītaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544230 (0.031):
| vājam | sahasriṇam // RV_9,38.1 // / etam | tritasya | yoṣaṇaḥ | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indum | indrāya
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701389 (0.033):
4 3 1 04 00a samīcīnā anūṣata hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 3 1 04 00c indumindrāya pītaye .. 903
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086640 (0.038):
RV_9,026.05a taṃ sānāv adhi jāmayo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,026.05c haryatam bhūricakṣasam ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199330 (0.038):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199719 (0.038):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
RV_09.032.02.2{22} indumindrāya pītaye / RV_09.032.03.1{22} ādīṃ haṃso yathā gaṇaṃ viśvasyāvīvaśan matim
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194883 (0.0):
RV_09.038.02.1{28} etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.038.02.2{28} indumindrāya pītaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197480 (0.0):
RV_09.065.08.1{02} yasya varṇaṃ madhuścutaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.065.08.2{02} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086994 (0.0):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087383 (0.0):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090028 (0.0):
RV_9,065.08a yasya varṇam madhuścutaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,065.08c indum indrāya pītaye ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701392 (0.008):
4 3 1 04 00a samīcīnā anūṣata hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 3 1 04 00c indumindrāya pītaye .. 903
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699979 (0.009):
4 1 2 21 03a ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 1 2 21 03c indumindrāya pītaye .. 771
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705365 (0.009):
4 5 2 04 02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 5 2 04 02c indumindrāya pītaye .. 1275
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086895 (0.021):
RV_9,030.05a apsu tvā madhumattamaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,030.05c indav indrāya pītaye ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195205 (0.029):
RV_09.043.02.1{33} taṃ no viśvā avasyuvo giraḥ śumbhanti pūrvathā / RV_09.043.02.2{33} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087718 (0.029):
RV_9,043.02a taṃ no viśvā avasyuvo giraḥ śumbhanti pūrvathā | / RV_9,043.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543848 (0.029):
āt | īm | tritasya | yoṣaṇaḥ | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indum | / indrāya | pītaye // RV_9,32.2 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544233 (0.029):
etam | tritasya | yoṣaṇaḥ | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indum | indrāya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546857 (0.029):
yasya | varṇam | madhu-ścutam | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indum | / indrāya | pītaye // RV_9,65.8 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087001 (0.040):
RV_9,032.02c indum indrāya pītaye || / RV_9,032.03a ād īṃ haṃso yathā gaṇaṃ viśvasyāvīvaśan matim |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544562 (0.052):
tam | naḥ | viśvāḥ | avasyuvaḥ | giraḥ | śumbhanti | pūrva-thā | indum | / indrāya | pītaye // RV_9,43.2 // / punānaḥ | yāti | haryataḥ | somaḥ | gīḥ-bhiḥ | pari-kṛtaḥ | viprasya |
RV_09.032.03.2{22} atyona gobhirajyate / RV_09.032.04.1{22} ubhe somāvacākaśan mṛgo na takto arṣasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087015 (0.0):
RV_9,032.03a ād īṃ haṃso yathā gaṇaṃ viśvasyāvīvaśan matim | / RV_9,032.03c atyo na gobhir ajyate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543867 (0.017):
na | gobhiḥ | ajyate // RV_9,32.3 // / ubhe iti | soma | ava-cākaśat | mṛgaḥ | na | taktaḥ | arṣasi | sīdan |
RV_09.032.04.2{22} sīdannṛtasya yonimā / RV_09.032.05.1{22} abhi gāvo anūṣata yoṣā jāramiva priyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087024 (0.0):
RV_9,032.04a ubhe somāvacākaśan mṛgo na takto arṣasi | / RV_9,032.04c sīdann ṛtasya yonim ā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543876 (0.004):
ubhe iti | soma | ava-cākaśat | mṛgaḥ | na | taktaḥ | arṣasi | sīdan | / ṛtasya | yonim | ā // RV_9,32.4 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197208 (0.015):
RV_09.064.11.1{38} ūrmiryaste pavitra ā devāvīḥ paryakṣarat / RV_09.064.11.2{38} sīdannṛtasya yonimā
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646615 (0.028):
RV_06.016.35.1{27} garbhe mātuḥ pituṣ pitā vididyutāno akṣare / RV_06.016.35.2{27} sīdannṛtasya yonimā / RV_06.016.36.1{28} brahma prajāvadā bhara jātavedo vicarṣaṇe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089750 (0.042):
RV_9,064.11c sīdann ṛtasya yonim ā || / RV_9,064.12a sa no arṣa pavitra ā mado yo devavītamaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546581 (0.044):
ūrmiḥ | yaḥ | te | pavitre | ā | dava-avīḥ | pari-akṣarat | sīdan | ṛtasya / | yonim | ā // RV_9,64.11 // / saḥ | naḥ | arṣa | pavitre | ā | madaḥ | yaḥ | deva-vītamaḥ | indo iti |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098119 (0.049):
RV_9,107.04a punānaḥ soma dhārayāpo vasāno arṣasi | / RV_9,107.04c ā ratnadhā yonim ṛtasya sīdasy utso deva hiraṇyayaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035713 (0.059):
RV_6,016.35c sīdann ṛtasya yonim ā || / RV_6,016.36a brahma prajāvad ā bhara jātavedo vicarṣaṇe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012998 (0.059):
garbhe | mātuḥ | pituḥ | pitā | vi-didyutānaḥ | akṣare | sīdan | ṛtasya | / yonim | ā // RV_6,16.35 // / -RV_4:5/28- / brahma | prajāvat | ā | bhara | jāta-vedaḥ | vi-carṣaṇe | agne | yat |
RV_09.032.05.2{22} agannājiṃ yathā hitam / RV_09.032.06.1{22} asme dhehi dyumad yaśo maghavadbhyaśca mahyaṃ ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087036 (0.0):
RV_9,032.05c agann ājiṃ yathā hitam || / RV_9,032.06a asme dhehi dyumad yaśo maghavadbhyaś ca mahyaṃ ca |
RV_09.032.06.2{22} saniṃ medhāmuta śravaḥ / RV_09.033.01.1{23} pra somāso vipaścito 'pāṃ na yantyūrmayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087047 (0.0):
RV_9,032.06a asme dhehi dyumad yaśo maghavadbhyaś ca mahyaṃ ca | / RV_9,032.06c sanim medhām uta śravaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543893 (0.0):
asme iti | dhehi | dyu-mat | yaśaḥ | maghavat-bhyaḥ | ca | mahyam | ca | / sanim | medhām | uta | śravaḥ // RV_9,32.6 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543902 (0.033):
pra | somāsaḥ | vipaḥ-citaḥ | apām | na | yanti | ūrmayaḥ | vanāni |
RV_09.033.01.2{23} vanāni mahiṣā iva / RV_09.033.02.1{23} abhi droṇāni babhravaḥ śukrā ṛtasya dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087056 (0.0):
RV_9,033.01a pra somāso vipaścito 'pāṃ na yanty ūrmayaḥ | / RV_9,033.01c vanāni mahiṣā iva ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543911 (0.0):
pra | somāsaḥ | vipaḥ-citaḥ | apām | na | yanti | ūrmayaḥ | vanāni | / mahiṣāḥ-iva // RV_9,33.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699912 (0.014):
4 1 2 19 01a pra somāso vipaścito 'po nayanta ūrmayaḥ . / 4 1 2 19 01c vanāni mahiṣā iva .. 764 / 4 1 2 19 02a abhi droṇāni babhravaḥ śukrā ṛtasya dhārayā .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196817 (0.037):
RV_09.063.04.1{30} ete asṛgramāśavo 'ti hvarāṃsi babhravaḥ / RV_09.063.04.2{30} somā ṛtasya dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089355 (0.037):
RV_9,063.04a ete asṛgram āśavo 'ti hvarāṃsi babhravaḥ | / RV_9,063.04c somā ṛtasya dhārayā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546187 (0.041):
ete | asṛgram | āśavaḥ | ati | hvarāṃsi | babhravaḥ | somāḥ | ṛtasya | / dhārayā // RV_9,63.4 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196921 (0.047):
RV_09.063.14.1{32} ete dhāmānyāryā śukrā ṛtasya dhārayā / RV_09.063.14.2{32} vājaṃ gomantamakṣaran
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546286 (0.060):
ete | dhāmāni | āryā | śukrāḥ | ṛtasya | dhārayā | vājam | go-mantam |
RV_09.033.02.2{23} vājaṃ gomantamakṣaran / RV_09.033.03.1{23} sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196926 (0.0):
RV_09.063.14.1{32} ete dhāmānyāryā śukrā ṛtasya dhārayā / RV_09.063.14.2{32} vājaṃ gomantamakṣaran
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087067 (0.0):
RV_9,033.02a abhi droṇāni babhravaḥ śukrā ṛtasya dhārayā | / RV_9,033.02c vājaṃ gomantam akṣaran ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543919 (0.0):
abhi | droṇāni | babhravaḥ | śukrāḥ | ṛtasya | dhārayā | vājam | go-mantam
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699921 (0.011):
4 1 2 19 02a abhi droṇāni babhravaḥ śukrā ṛtasya dhārayā . / 4 1 2 19 02c vājaṃ gomantamakṣaran .. 765
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702400 (0.011):
4 3 2 11 02a apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ . / 4 3 2 11 02c somā arṣantu viṣṇave .. 995
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194620 (0.014):
RV_09.034.02.1{24} suta indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087119 (0.014):
RV_9,034.01c rujad dṛḷhā vy ojasā || / RV_9,034.02a suta indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089465 (0.020):
RV_9,063.14a ete dhāmāny āryā śukrā ṛtasya dhārayā | / RV_9,063.14c vājaṃ gomantam akṣaran ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197607 (0.024):
RV_09.065.20.1{04} apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090156 (0.024):
RV_9,065.20a apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546293 (0.035):
ete | dhāmāni | āryā | śukrāḥ | ṛtasya | dhārayā | vājam | go-mantam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543969 (0.051):
| vi | ojasā // RV_9,34.1 // / sutaḥ | indrāya | vāyave | varuṇāya | marut-bhyaḥ | somaḥ | arṣati |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199407 (0.059):
RV_9,033.03a sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ | / RV_9,033.03c somā arṣanti viṣṇave ||
RV_09.033.03.2{23} somā arṣanti viṣṇave / RV_09.033.04.1{23} tisro vāca udīrate gāvo mimanti dhenavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087078 (0.0):
RV_9,033.03a sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543933 (0.0):
sutāḥ | indrāya | vāyave | varuṇāya | marut-bhyaḥ | somāḥ | arṣanti |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696481 (0.0):
1 5 2 0904c devāvīraghaśaṃsahā .. 470 / 1 5 2 0905a tisro vāca udīrate gāvo mimanti dhenavaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701032 (0.0):
4 2 2 13 02c suśaktirinmaghavaṃ tubhyaṃ māvate deṣṇaṃ yatpārye divi .. 868 / 4 2 2 14 01a tisro vāca udīrate gāvo mimanti dhenavaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699922 (0.021):
4 1 2 19 03a sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ . / 4 1 2 19 03c somā arṣantu viṣṇave .. 766
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702402 (0.021):
4 3 2 11 02a apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ . / 4 3 2 11 02c somā arṣantu viṣṇave .. 995
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197609 (0.048):
RV_09.065.20.1{04} apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090158 (0.048):
RV_9,065.20a apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194622 (0.058):
RV_09.034.02.1{24} suta indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ / RV_09.034.02.2{24} somo arṣati viṣṇave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087121 (0.058):
RV_9,034.02a suta indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ | / RV_9,034.02c somo arṣati viṣṇave ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195628 (0.061):
RV_09.050.02.1{07} prasave ta udīrate tisro vāco makhasyuvaḥ / RV_09.050.02.2{07} yadavya eṣisānavi
RV_09.033.04.2{23} harireti kanikradat / RV_09.033.05.1{23} abhi brahmīranūṣata yahvīr{ṛ}tasya mātaraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087088 (0.0):
RV_9,033.04a tisro vāca ud īrate gāvo mimanti dhenavaḥ | / RV_9,033.04c harir eti kanikradat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543941 (0.0):
tisraḥ | vācaḥ | ut | īrate | gāvaḥ | mimanti | dhenavaḥ | hariḥ | eti |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696483 (0.015):
1 5 2 0905a tisro vāca udīrate gāvo mimanti dhenavaḥ . / 1 5 2 0905c harireti kanikradat .. 471
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701035 (0.015):
4 2 2 14 01a tisro vāca udīrate gāvo mimanti dhenavaḥ . / 4 2 2 14 01c harireti kanikradat .. 869
RV_09.033.05.2{23} marmṛjyante divaḥ śiśum / RV_09.033.06.1{23} rāyaḥ samudrāṃścaturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087099 (0.0):
RV_9,033.05a abhi brahmīr anūṣata yahvīr ṛtasya mātaraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543952 (0.0):
kanikradat // RV_9,33.4 // / abhi | brahmīḥ | anūṣata | yahvīḥ | ṛtasya | mātaraḥ | marmṛjyante | divaḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701047 (1.192):
4 2 2 14 02c marjayantīrdivaḥ śiśum .. 870 / 4 2 2 14 03a rāyaḥ samudrāṃścaturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ .
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590718 (0.042):
RV_04.015.06.1 tam arvantaṃ na sānasim aruṣaṃ na divaḥ śiśum / RV_04.015.06.2 marmṛjyante dive-dive
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14013558 (0.042):
RV_4,015.06a tam arvantaṃ na sānasim aruṣaṃ na divaḥ śiśum | / RV_4,015.06c marmṛjyante dive dive ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080176 (0.042):
RV_4,015.06a tam arvantaṃ na sānasim aruṣaṃ na divaḥ śiśum | / RV_4,015.06c marmṛjyante dive-dive ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087525 (0.047):
RV_9,040.03a nū no rayim mahām indo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,040.03c ā pavasva sahasriṇam ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195021 (0.049):
RV_09.040.03.1{30} nū no rayiṃ mahāmindo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ / RV_09.040.03.2{30} ā pavasvasahasriṇam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197620 (0.052):
RV_09.065.21.1{05} iṣaṃ tokāya no dadhadasmabhyaṃ soma viśvataḥ / RV_09.065.21.2{05} ā pavasvasahasriṇam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090169 (0.052):
RV_9,065.21a iṣaṃ tokāya no dadhad asmabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,065.21c ā pavasva sahasriṇam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710635 (0.054):
tam | arvantam | na | sānasim | aruṣam | na | divaḥ | śiśum | marmṛjyante
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701630 (0.056):
4 3 1 12 03a nū no rayiṃ mahāmindo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 3 1 12 03c ā pavasva sahasriṇam .. 926
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702410 (0.061):
4 3 2 11 03a iṣaṃ tokāya no dadhadasmabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 3 2 11 03c ā pavasva sahasriṇam .. 996 / 4 3 2 12 01a soma u ṣvāṇaḥ sotṛbhiradhi ṣṇubhiravīnām .
RV_09.033.06.2{23} ā pavasva sahasriṇaḥ / RV_09.034.01.1{24} pra suvāno dhārayā tanendurhinvāno arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087109 (0.0):
RV_9,033.06a rāyaḥ samudrāṃś caturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,033.06c ā pavasva sahasriṇaḥ ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195023 (0.008):
RV_09.040.03.1{30} nū no rayiṃ mahāmindo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ / RV_09.040.03.2{30} ā pavasvasahasriṇam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197623 (0.008):
RV_09.065.21.1{05} iṣaṃ tokāya no dadhadasmabhyaṃ soma viśvataḥ / RV_09.065.21.2{05} ā pavasvasahasriṇam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087527 (0.008):
RV_9,040.03a nū no rayim mahām indo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,040.03c ā pavasva sahasriṇam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090172 (0.008):
RV_9,065.21a iṣaṃ tokāya no dadhad asmabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,065.21c ā pavasva sahasriṇam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701049 (0.011):
4 2 2 14 03a rāyaḥ samudrāṃścaturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 2 2 14 03c ā pavasva sahasriṇaḥ .. 871
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543962 (0.012):
rāyaḥ | samudrān | caturaḥ | asmabhyam | soma | viśvataḥ | ā | pavasva | / sahasriṇaḥ // RV_9,33.6 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701630 (0.023):
4 3 1 12 03a nū no rayiṃ mahāmindo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 3 1 12 03c ā pavasva sahasriṇam .. 926
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702410 (0.025):
4 3 2 11 03a iṣaṃ tokāya no dadhadasmabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 3 2 11 03c ā pavasva sahasriṇam .. 996 / 4 3 2 12 01a soma u ṣvāṇaḥ sotṛbhiradhi ṣṇubhiravīnām .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544370 (0.025):
nu | naḥ | rayim | mahām | indo iti | asmabhyam | soma | viśvataḥ | ā | / pavasva | sahasriṇam // RV_9,40.3 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546998 (0.025):
iṣam | tokāya | naḥ | dadhat | asmabhyam | soma | viśvataḥ | ā | pavasva | / sahasriṇam // RV_9,65.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544024 (0.050):
| avīvaśan // RV_9,34.6 // / -RV_6:8/25- / (RV_9,35) / ā | naḥ | pavasva | dhārayā | pavamāna | rayim | pṛthum | yayā | jyotiḥ |
RV_09.034.01.2{24} rujad dṛḷhā vyojasā / RV_09.034.02.1{24} suta indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197608 (0.0):
RV_09.065.20.1{04} apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087111 (0.0):
RV_9,034.01a pra suvāno dhārayā tanendur hinvāno arṣati | / RV_9,034.01c rujad dṛḷhā vy ojasā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087120 (0.0):
RV_9,034.01c rujad dṛḷhā vy ojasā || / RV_9,034.02a suta indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090157 (0.0):
RV_9,065.20a apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194568 (0.014):
RV_09.033.03.1{23} sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087066 (0.014):
RV_9,033.03a sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543970 (0.017):
pra | suvānaḥ | dhārayā | tanā | induḥ | hinvānaḥ | arṣati | rujat | dṛḷhā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699919 (0.032):
4 1 2 19 02c vājaṃ gomantamakṣaran .. 765 / 4 1 2 19 03a sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702398 (0.034):
4 3 2 11 01c sīdanyonau yoneṣvā .. 994 / 4 3 2 11 02a apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ .
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199406 (0.038):
RV_9,033.03a sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ | / RV_9,033.03c somā arṣanti viṣṇave ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4697945 (0.060):
2 0 0 0106a imaṃ vṛṣaṇaṃ kṛṇutaikaminmām .. 591 / 2 0 0 0107a sa na indrāya yajyave varuṇāya marudbhyaḥ .
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10662368 (0.063):
apāvayann indrāya pātave suta iti tato vai tad indra upāvartata yat
RV_09.034.02.2{24} somo arṣati viṣṇave / RV_09.034.03.1{24} vṛṣāṇaṃ vṛṣabhiryataṃ sunvanti somamadribhiḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197612 (0.0):
RV_09.065.20.1{04} apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087131 (0.0):
RV_9,034.02a suta indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ | / RV_9,034.02c somo arṣati viṣṇave ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090161 (0.0):
RV_9,065.20a apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543985 (0.028):
sutaḥ | indrāya | vāyave | varuṇāya | marut-bhyaḥ | somaḥ | arṣati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546987 (0.034):
apsāḥ | indrāya | vāyave | varuṇāya | marut-bhyaḥ | somaḥ | arṣati |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22202500 (0.046):
RV_9,065.20a apsā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ | / RV_9,065.20c somo arṣati viṣṇave || / RV_9,065.21a iṣaṃ tokāya no dadhad asmabhyaṃ soma viśvataḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1361008 (0.052):
RV_01.137.03.1{xx} tāṃ vāṃ dhenuṃ na vāsarīm aṃśuṃ duhanty adribhiḥ somaṃ / duhanty adribhiḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13983118 (0.052):
RV_1,137.03a tāṃ vāṃ dhenuṃ na vāsarīm aṃśuṃ duhanty adribhiḥ somaṃ / duhanty adribhiḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196246 (0.056):
RV_09.061.12.1{20} sa na indrāya yajyave varuṇāya marudbhyaḥ / RV_09.061.12.2{20} varivovit parisrava
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088774 (0.056):
RV_9,061.12a sa na indrāya yajyave varuṇāya marudbhyaḥ | / RV_9,061.12c varivovit pari srava ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199409 (0.058):
RV_9,033.03a sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ | / RV_9,033.03c somā arṣanti viṣṇave ||
RV_09.034.03.2{24} duhantiśakmanā payaḥ / RV_09.034.04.1{24} bhuvat tritasya marjyo bhuvadindrāya matsaraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087142 (0.0):
RV_9,034.03a vṛṣāṇaṃ vṛṣabhir yataṃ sunvanti somam adribhiḥ | / RV_9,034.03c duhanti śakmanā payaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543996 (0.0):
vṛṣāṇam | vṛṣa-bhiḥ | yatam | sunvanti | somam | adri-bhiḥ | duhanti |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1361010 (0.038):
RV_01.137.03.1{xx} tāṃ vāṃ dhenuṃ na vāsarīm aṃśuṃ duhanty adribhiḥ somaṃ / duhanty adribhiḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13983118 (0.038):
RV_1,137.03a tāṃ vāṃ dhenuṃ na vāsarīm aṃśuṃ duhanty adribhiḥ somaṃ / duhanty adribhiḥ |
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27514337 (0.064):
RV_03.036.07.1{20} samudreṇa sindhavo yādamānā indrāya somaṃ suṣutaṃ / bharantaḥ / RV_03.036.07.2{20} aṃśuṃ duhanti hastino bharitrairmadhvaḥ punanti dhārayā
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3134063 (0.064):
RV_3,036.07a samudreṇa sindhavo yādamānā indrāya somaṃ suṣutam bharantaḥ | / RV_3,036.07c aṃśuṃ duhanti hastino bharitrair madhvaḥ punanti dhārayā
RV_09.034.04.2{24} saṃ rūpairajyate hariḥ / RV_09.034.05.1{24} abhīm ṛtasya viṣṭapaṃ duhate pṛśnimātaraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087153 (0.0):
RV_9,034.04a bhuvat tritasya marjyo bhuvad indrāya matsaraḥ | / RV_9,034.04c saṃ rūpair ajyate hariḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544005 (1.192):
bhuvat | tritasya | marjyaḥ | bhuvat | indrāya | matsaraḥ | sam | rūpaiḥ |
RV_09.034.05.2{24} cāru priyatamaṃ haviḥ / RV_09.034.06.1{24} samenamahrutā imā giro arṣanti sasrutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087155 (0.0):
RV_9,034.05a abhīm ṛtasya viṣṭapaṃ duhate pṛśnimātaraḥ | / RV_9,034.05c cāru priyatamaṃ haviḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087163 (1.788):
RV_9,034.05c cāru priyatamaṃ haviḥ || / RV_9,034.06a sam enam ahrutā imā giro arṣanti sasrutaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544016 (0.033):
abhi | īm | ṛtasya | viṣṭapam | duhate | pṛśni-mātaraḥ | cāru | / priya-tamam | haviḥ // RV_9,34.5 //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7314808 (0.044):
RV_08.084.07.2{06} goṣātā yasyate giraḥ / RV_08.084.08.1{06} taṃ marjayanta sukratuṃ puroyāvānamājiṣu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037528 (0.044):
RV_10.029.05.1{22} preraya sūro arthaṃ na pāraṃ ye asya kāmaṃ janidhā / ivagman / RV_10.029.05.2{22} giraśca ye te tuvijāta pūrvīrnara
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13051543 (0.051):
RV_10.096.01.2{05} ghṛtaṃ na yo haribhiścāru secata ā tvāviśantu / harivarpasaṃ giraḥ / RV_10.096.02.1{05} hariṃ hi yonimabhi ye samasvaran hinvanto harī
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691638 (0.054):
1 1 2 0706c taṃ tvā giraḥ suṣṭutayo vājayantyājiṃ na girvavāho jigyuraśvāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11204139 (0.054):
uta | tvā | dhītayaḥ | mama | giraḥ | vṛdhantu | visvahā | agne |
RV_09.034.06.2{24} dhenūrvāśroavīvaśat / RV_09.035.01.1{25} ā naḥ pavasva dhārayā pavamāna rayiṃ pṛthum
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087174 (0.0):
RV_9,034.06c dhenūr vāśro avīvaśat || / RV_9,035.01a ā naḥ pavasva dhārayā pavamāna rayim pṛthum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544028 (0.007):
| avīvaśan // RV_9,34.6 // / -RV_6:8/25- / (RV_9,35) / ā | naḥ | pavasva | dhārayā | pavamāna | rayim | pṛthum | yayā | jyotiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18553653 (0.058):
pavasva | bhagam | ca | svadasva | indrāya | pavamānaḥ | indo iti | rayim / | ca | naḥ | ā | pavasva | samudrāt // RV_9,97.44 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086876 (0.060):
RV_9,030.03a ā naḥ śuṣmaṃ nṛṣāhyaṃ vīravantam puruspṛham | / RV_9,030.03c pavasva soma dhārayā || / RV_9,030.04a pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196840 (0.064):
RV_09.063.06.2{31} indraṃ gachanta indavaḥ / RV_09.063.07.1{31} ayā pavasva dhārayā yayā sūryamarocayaḥ
RV_09.035.01.2{25} yayā jyotirvidāsi naḥ / RV_09.035.02.1{25} indo samudramīṅkhaya pavasva viśvamejaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087186 (0.0):
RV_9,035.01a ā naḥ pavasva dhārayā pavamāna rayim pṛthum | / RV_9,035.01c yayā jyotir vidāsi naḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544035 (1.192):
ā | naḥ | pavasva | dhārayā | pavamāna | rayim | pṛthum | yayā | jyotiḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3201153 (0.049):
RV_09.086.18.1{15} ā naḥ soma saṃyataṃ pipyuśīmiṣamindo pavasva / pavamānoasridham
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10667618 (0.062):
(PB 11.6.3) pavasvendo vṛṣāsuta ity anurūpyo bhavati vṛṣāvad vā eta
RV_09.035.02.2{25} rāyo dhartā na ojasā / RV_09.035.03.1{25} tvayā vīreṇa vīravo 'bhi ṣyāma pṛtanyataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087196 (5.960):
RV_9,035.02a indo samudramīṅkhaya pavasva viśvamejaya | / RV_9,035.02c rāyo dhartā na ojasā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544044 (0.013):
indo iti | samudram-īṅkhaya | pavasva | viśvam-ejaya | rāyaḥ | dhartā | / naḥ | ojasā // RV_9,35.2 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545131 (0.054):
śatam | naḥ | indo iti | ūti-bhiḥ | sahasram | vā | śucīṇām | pavasva | / maṃhayat-rayiḥ // RV_9,52.5 // / -RV_7:1/10-
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196735 (0.064):
RV_09.062.26.2{29} pavasva viśvamejaya / RV_09.062.27.1{29} tubhyemā bhuvanā kave mahimne soma tasthire
RV_09.035.03.2{25} kṣarā ṇo abhi vāryam / RV_09.035.04.1{25} pra vājaminduriṣyati siṣāsan vājasā ṛṣiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087208 (0.0):
RV_9,035.03a tvayā vīreṇa vīravo 'bhi ṣyāma pṛtanyataḥ | / RV_9,035.03c kṣarā ṇo abhi vāryam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544060 (0.062):
pra | vājam | induḥ | iṣyati | sisāsan | vāja-sāḥ | ṛṣiḥ | vratā | vidānaḥ
RV_09.035.04.2{25} vratā vidāna āyudhā / RV_09.035.05.1{25} taṃ gīrbhirvācamīṅkhayaṃ punānaṃ vāsayāmasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087218 (0.0):
RV_9,035.04a pra vājam indur iṣyati siṣāsan vājasā ṛṣiḥ | / RV_9,035.04c vratā vidāna āyudhā ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195196 (0.046):
RV_09.043.01.2{33} taṃ gīrbhirvāsayāmasi / RV_09.043.02.1{33} taṃ no viśvā avasyuvo giraḥ śumbhanti pūrvathā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087709 (0.046):
RV_9,043.01c taṃ gīrbhir vāsayāmasi || / RV_9,043.02a taṃ no viśvā avasyuvo giraḥ śumbhanti pūrvathā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544062 (0.048):
pra | vājam | induḥ | iṣyati | sisāsan | vāja-sāḥ | ṛṣiḥ | vratā | vidānaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544071 (0.054):
tam | gīḥ-bhiḥ | vācam-īṅkhayam | punānam | vāsayāmasi | somam | janasya |
RV_09.035.05.2{25} somaṃ janasya gopatim / RV_09.035.06.1{25} viśvo yasya vrate jano dādhāra dharmaṇas pateḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087223 (0.0):
RV_9,035.05a taṃ gīrbhir vācamīṅkhayam punānaṃ vāsayāmasi | / RV_9,035.05c somaṃ janasya gopatim ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087230 (0.0):
RV_9,035.05c somaṃ janasya gopatim || / RV_9,035.06a viśvo yasya vrate jano dādhāra dharmaṇas pateḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544084 (0.0):
go-patim // RV_9,35.5 // / viśvaḥ | yasya | vrate | janaḥ | dādhāra | dharmaṇaḥ | pateḥ | punānasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544076 (0.031):
tam | gīḥ-bhiḥ | vācam-īṅkhayam | punānam | vāsayāmasi | somam | janasya |
RV_09.035.06.2{25} punānasya prabhūvasoḥ / RV_09.036.01.1{26} asarji rathyo yathā pavitre camvoḥ sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087239 (0.0):
RV_9,035.06a viśvo yasya vrate jano dādhāra dharmaṇas pateḥ | / RV_9,035.06c punānasya prabhūvasoḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544096 (0.0):
prabhu-vasoḥ // RV_9,35.6 // / -RV_6:8/26- / (RV_9,36) / asarji | rathyaḥ | yathā | pavitre | camvoḥ | sutaḥ | kārṣman | vājī | ni
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696650 (0.011):
1 6 1 0103c indurindrāya dhīyate .. 489 / 1 6 1 0104a asarji rathyo yathā pavitre camvoḥ sutaḥ .
RV_09.036.01.2{26} kārṣman vājīnyakramīt / RV_09.036.02.1{26} sa vahniḥ soma jāgṛviḥ pavasva devavīrati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087251 (0.0):
RV_9,036.01c kārṣman vājī ny akramīt || / RV_9,036.02a sa vahniḥ soma jāgṛviḥ pavasva devavīr ati |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696652 (0.019):
1 6 1 0104a asarji rathyo yathā pavitre camvoḥ sutaḥ . / 1 6 1 0104c kārṣmanvājī nyakramīt .. 490
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544103 (0.025):
| akramīt // RV_9,36.1 // / saḥ | vahniḥ | soma | jāgṛviḥ | pavasva | deva-vīḥ | ati | abhi | kośam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087239 (0.056):
RV_9,036.01a asarji rathyo yathā pavitre camvoḥ sutaḥ | / RV_9,036.01c kārṣman vājī ny akramīt ||
RV_09.036.02.2{26} abhi kośaṃ madhuścutam / RV_09.036.03.1{26} sa no jyotīṃṣi pūrvya pavamāna vi rocaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087260 (0.0):
RV_9,036.02a sa vahniḥ soma jāgṛviḥ pavasva devavīr ati | / RV_9,036.02c abhi kośam madhuścutam ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205602 (0.023):
payasāmadiro na jāgṛvirachā kośaṃ madhuścutam / RV_09.107.13.1{14} ā haryato arjune atke avyata priyaḥ sūnurna marjyaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544114 (0.024):
saḥ | vahniḥ | soma | jāgṛviḥ | pavasva | deva-vīḥ | ati | abhi | kośam | / madhu-ścutam // RV_9,36.2 // / saḥ | naḥ | jyotīṃṣi | pūrvya | pavamāna | vi | rocaya | kratve | dakṣāya
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699937 (0.055):
4 1 2 20 01c aṃśoḥ payasā madiro na jāgṛviracchā kośaṃ madhuścutam .. 767 / 4 1 2 20 02a ā haryato arjuno atke avyata priyaḥ sūnurna marjyaḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197827 (0.062):
RV_09.066.10.2{08} arvanto na śravasyavaḥ / RV_09.066.11.1{09} achā kośaṃ madhuścutamasṛgraṃ vāre avyaye
RV_09.036.03.2{26} kratve dakṣāyano hinu / RV_09.036.04.1{26} śumbhamāno ṛtāyubhirmṛjyamāno gabhastyoḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702892 (0.028):
4 4 1 02 01c śukrāso vīrayāśavaḥ .. 1034 / 4 4 1 02 02a śumbhamāno ṛtāyubhirmṛjyamānā gabhastyoḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544121 (0.028):
saḥ | naḥ | jyotīṃṣi | pūrvya | pavamāna | vi | rocaya | kratve | dakṣāya / | naḥ | hinu // RV_9,36.3 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087270 (0.044):
RV_9,036.04a śumbhamāna ṛtāyubhir mṛjyamāno gabhastyoḥ | / RV_9,036.04c pavate vāre avyaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087262 (0.050):
RV_9,036.03a sa no jyotīṃṣi pūrvya pavamāna vi rocaya | / RV_9,036.03c kratve dakṣāya no hinu ||
RV_09.036.04.2{26} pavate vāre avyaye / RV_09.036.05.1{26} sa viśvā dāśuṣe vasu somo divyāni pārthivā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087282 (0.0):
RV_9,036.04a śumbhamāna ṛtāyubhir mṛjyamāno gabhastyoḥ | / RV_9,036.04c pavate vāre avyaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544136 (0.0):
śumbhamānaḥ | ṛtayu-bhiḥ | mṛjyamānaḥ | gabhastyoḥ | pavate | vāre |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546526 (0.004):
śumbhamānāḥ | ṛtayu-bhiḥ | mṛjyamānāḥ | gabhastyoḥ | pavante | vāre | / avyaye // RV_9,64.5 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089693 (0.023):
RV_9,064.05a śumbhamānā ṛtāyubhir mṛjyamānā gabhastyoḥ | / RV_9,064.05c pavante vāre avyaye ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197151 (0.025):
RV_09.064.05.2{36} pavante vāreavyaye / RV_09.064.06.1{37} te viśvā dāśuṣe vasu somā divyāni pārthivā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702901 (0.039):
rm 4 4 1 02 02c pavante vāre avyaye .. 1035 / 4 4 1 02 03a te viśvā dāśuṣe vasu somā divyāni pārthivā .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098393 (0.050):
RV_9,107.21c rayim piśaṅgam bahulam puruspṛham pavamānābhy arṣasi || / RV_9,107.22a mṛjāno vāre pavamāno avyaye vṛṣāva cakrado vane |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18555364 (0.050):
bahulam | puru-spṛham | pavamāna | abhi | arṣasi // RV_9,107.21 // / mṛjānaḥ | vāre | pavamānaḥ | avyaye | vṛṣā | ava | cakradaḥ | vane |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090376 (0.055):
RV_9,066.11a acchā kośam madhuścutam asṛgraṃ vāre avyaye | / RV_9,066.11c avāvaśanta dhītayaḥ ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3206369 (0.064):
RV_09.110.09.2{23} yūthe na niṣṭhā vṛṣabho vi tiṣṭhase / RV_09.110.10.1{23} somaḥ punāno avyaye vāre śiśurna krīḷan pavamāno akṣāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099032 (0.064):
RV_9,110.09c yūthe na niṣṭhā vṛṣabho vi tiṣṭhase || / RV_9,110.10a somaḥ punāno avyaye vāre śiśur na krīḷan pavamāno akṣāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18556017 (0.064):
| abhi | jajmanā | yūthe | na | niḥ-sthāḥ | vṛṣabhaḥ | vi | tiṣṭhase // / RV_9,110.9 // / somaḥ | punānaḥ | avyaye | vāre | śiśuḥ | na | krīḷan | pavamānaḥ |
RV_09.036.05.2{26} pavatāmāntarikṣyā / RV_09.036.06.1{26} ā divas pṛṣṭhamaśvayurgavyayuḥ soma rohasi
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197087 (0.049):
RV_09.063.30.1{35} asme vasūni dhāraya soma divyāni pārthivā / RV_09.063.30.2{35} indo viśvānivāryā / RV_09.064.01.1{36} vṛṣā soma dyumānasi vṛṣā deva vṛṣavrataḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197154 (0.055):
RV_09.064.06.1{37} te viśvā dāśuṣe vasu somā divyāni pārthivā / RV_09.064.06.2{37} pavantāmāntarikṣyā / RV_09.064.07.1{37} pavamānasya viśvavit pra te sargā asṛkṣata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087281 (0.055):
RV_9,036.05a sa viśvā dāśuṣe vasu somo divyāni pārthivā | / RV_9,036.05c pavatām āntarikṣyā ||
RV_09.036.06.2{26} vīrayuḥ śavasas pate / RV_09.037.01.1{27} sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087304 (0.0):
RV_9,036.06a ā divas pṛṣṭham aśvayur gavyayuḥ soma rohasi | / RV_9,036.06c vīrayuḥ śavasas pate ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705517 (0.0):
4 5 2 06 06c devāvīraghaśaṃsahā .. 1291 / 4 5 2 07 01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544159 (5.960):
ā | divaḥ | pṛṣṭham | aśva-yuḥ | gavya-yuḥ | soma | rohasi | vīra-yuḥ | / śavasaḥ | pate // RV_9,36.6 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27136308 (0.032):
soma pītaye | ayam | vām | mitrāvaruṇā | nṛ bhiḥ | sutaḥ | somaḥ | ā | / pītaye | sutaḥ // RV_1,137.3 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193479 (0.033):
RV_09.017.03.1{07} atyūrmirmatsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati / RV_09.017.03.2{07} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085960 (0.033):
RV_9,017.03a atyūrmir matsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,017.03c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192035 (0.037):
RV_09.002.05.2{18} somaḥ pavitre asmayuḥ / RV_09.002.06.1{19} acikradad vṛṣā harirmahān mitro na darśataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084483 (0.037):
RV_9,002.05c somaḥ pavitre asmayuḥ || / RV_9,002.06a acikradad vṛṣā harir mahān mitro na darśataḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542788 (0.048):
divaḥ | na | sānu | pipyuṣī | dhārā | sutasya | vedhasaḥ | vṛthā | pavitre / | arṣati // RV_9,16.7 // / tvam | soma | vipaḥ-citam | tanā | punānaḥ | āyuṣu | avyaḥ | vāram | vi |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20874774 (0.050):
RV_05.040.02.1 vṛṣā grāvā vṛṣā mado vṛṣā somo ayaṃ sutaḥ / RV_05.040.02.2 vṛṣann indra vṛṣabhir vṛtrahantama
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14025847 (0.050):
RV_5,040.02a vṛṣā grāvā vṛṣā mado vṛṣā somo ayaṃ sutaḥ | / RV_5,040.02c vṛṣann indra vṛṣabhir vṛtrahantama ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542455 (0.052):
su-ābhuvam // RV_9,12.9 // / -RV_6:8/1- / (RV_9,13) / somaḥ | punānaḥ | arṣati | sahasra-dhāraḥ | ati-aviḥ | vāyoḥ | indrasya |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702951 (0.052):
4 4 1 03 05a samudro apsu māmṛje viṣṭambho dharuṇo divaḥ . / 4 4 1 03 05c somaḥ pavitre asmayuḥ .. 1041 / 4 4 1 03 06a acikradadvṛṣā harirmahānmitro na darśataḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18548317 (0.053):
kriyate | sukarma-bhiḥ // RV_9,70.8 // / pavasva | soma | deva-vītaye | vṛṣā | indrasya | hārdi | soma-dhānam | ā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9334331 (0.054):
śatakrato itiśata-krato | ni | yāhi | śavasaḥ | pate // RV_5,35.5 // / -RV_4:2/6-
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193539 (0.055):
RV_09.017.08.2{07} cārur{ṛ}tāya pītaye / RV_09.018.01.1{08} pari suvāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086019 (0.055):
RV_9,017.08c cārur ṛtāya pītaye || / RV_9,018.01a pari suvāno giriṣṭhāḥ pavitre somo akṣāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547580 (0.056):
taktaḥ | arṣati // RV_9,67.15 // / -RV_7:2/16- / pavasva | soma | mandayan | indrāya | madhumat-tamaḥ // RV_9,67.16 //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7300179 (0.056):
RV_08.013.32.1{13} vṛṣā grāvā vṛṣā mado vṛṣā somo ayaṃ sutaḥ / RV_08.013.32.2{13} vṛṣāyajño yaminvasi vṛṣā havaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14065625 (0.056):
RV_8,013.32a vṛṣā grāvā vṛṣā mado vṛṣā somo ayaṃ sutaḥ | / RV_8,013.32c vṛṣā yajño yam invasi vṛṣā havaḥ ||
RV_09.037.01.2{27} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ / RV_09.037.02.1{27} sa pavitre vicakṣaṇo harirarṣati dharṇasiḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193482 (0.0):
RV_09.017.03.1{07} atyūrmirmatsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati / RV_09.017.03.2{07} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195913 (0.0):
RV_09.056.01.1{13} pari soma ṛtaṃ bṛhadāśuḥ pavitre arṣati / RV_09.056.01.2{13} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085963 (0.0):
RV_9,017.03a atyūrmir matsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,017.03c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087314 (0.0):
RV_9,037.01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,037.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088434 (0.0):
RV_9,056.01a pari soma ṛtam bṛhad āśuḥ pavitre arṣati | / RV_9,056.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705525 (0.0):
4 5 2 07 01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati . / 4 5 2 07 01c vighnanrakṣāṃsi devayuḥ .. 1292
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544169 (0.015):
saḥ | sutaḥ | pītaye | vṛṣā | somaḥ | pavitre | arṣati | vi-ghnan | / rakṣāṃsi | deva-yuḥ // RV_9,37.1 //
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22198303 (0.033):
RV_9,017.03a atyūrmir matsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,017.03c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542824 (0.040):
ati-ūrmiḥ | matsaraḥ | madaḥ | somaḥ | pavitre | arṣati | vi-ghnan | / rakṣāṃsi | deva-yuḥ // RV_9,17.3 //
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199649 (0.045):
RV_9,037.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ || / RV_9,037.02a sa pavitre vicakṣaṇo harir arṣati dharṇasiḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084630 (0.050):
RV_9,003.09a eṣa pratnena janmanā devo devebhyaḥ sutaḥ | / RV_9,003.09c hariḥ pavitre arṣati || / RV_9,003.10a eṣa u sya puruvrato jajñāno janayann iṣaḥ |
RV_09.037.02.2{27} abhi yoniṃkanikradat / RV_09.037.03.1{27} sa vājī rocanā divaḥ pavamāno vi dhāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087325 (0.0):
RV_9,037.02a sa pavitre vicakṣaṇo harir arṣati dharṇasiḥ | / RV_9,037.02c abhi yoniṃ kanikradat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544176 (0.0):
rakṣāṃsi | deva-yuḥ // RV_9,37.1 // / saḥ | pavitre | vi-cakṣaṇaḥ | hariḥ | arṣati | dharṇasiḥ | abhi | yonim |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705533 (5.960):
4 5 2 07 02a sa pavitre vicakṣaṇo harirarṣati dharṇasiḥ . / 4 5 2 07 02c abhi yoniṃ kanikradat .. 1293
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8594988 (0.052):
RV_04.036.05.2 vibhvataṣṭo vidatheṣu pravācyo yaṃ devāso 'vathā sa / vicarṣaṇiḥ / RV_04.036.06.1 sa vājy arvā sa ṛṣir vacasyayā sa śūro astā pṛtanāsu
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4084447 (0.052):
RV_4,036.05c vibhvataṣṭo vidatheṣu pravācyo yaṃ devāso 'vathā sa / vicarṣaṇiḥ || / RV_4,036.06a sa vājy arvā sa ṛṣir vacasyayā sa śūro astā pṛtanāsu duṣṭaraḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193599 (0.055):
RV_09.018.07.1{08} sa śuṣmī kalaśeṣvā punāno acikradat
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546759 (0.061):
// RV_9,64.28 // / hinvānaḥ | hetṛ-bhiḥ | yataḥ | ā | vājam | vājī | akramīt | sīdantaḥ |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14644246 (0.064):
RV_06.002.08.1{02} kratvā hi droṇe ajyase 'gne vājī na kṛtvyaḥ / RV_06.002.08.2{02} parijmevasvadhā gayo 'tyo na hvāryaḥ śiśuḥ
RV_09.037.03.2{27} rakṣohā vāramavyayam / RV_09.037.04.1{27} sa tritasyādhi sānavi pavamāno arocayat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087335 (0.0):
RV_9,037.03a sa vājī rocanā divaḥ pavamāno vi dhāvati | / RV_9,037.03c rakṣohā vāram avyayam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705542 (0.003):
4 5 2 07 03a sa vājī rocanā divaḥ pavamāno vi dhāvati . / 4 5 2 07 03c rakṣohā vāramavyayam .. 1294
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090793 (0.004):
RV_9,067.20a eṣa tunno abhiṣṭutaḥ pavitram ati gāhate | / RV_9,067.20c rakṣohā vāram avyayam || / RV_9,067.21a yad anti yac ca dūrake bhayaṃ vindati mām iha |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544186 (0.023):
saḥ | vājī | rocanā | divaḥ | pavamānaḥ | vi | dhāvati | rakṣaḥ-hā | vāram / | avyayam // RV_9,37.3 // / saḥ | tritasya | adhi | sānavi | pavamānaḥ | arocayat | jāmi-bhiḥ | sūryam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198242 (0.043):
RV_09.067.20.1{16} eṣa tunno abhiṣṭutaḥ pavitramati gāhate / RV_09.067.20.2{16} rakṣohā vāramavyayam / RV_09.067.21.1{17} yadanti yacca dūrake bhayaṃ vindati māmiha
RV_09.037.04.2{27} jāmibhiḥ sūryaṃ saha / RV_09.037.05.1{27} sa vṛtrahā vṛṣā suto varivovidadābhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087342 (0.0):
RV_9,037.04a sa tritasyādhi sānavi pavamāno arocayat | / RV_9,037.04c jāmibhiḥ sūryaṃ saha ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705550 (5.960):
4 5 2 07 04a sa tritasyādhi sānavi pavamāno arocayat . / 4 5 2 07 04c jāmibhiḥ sūryaṃ saha .. 1295
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544189 (0.030):
saḥ | tritasya | adhi | sānavi | pavamānaḥ | arocayat | jāmi-bhiḥ | sūryam
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7300182 (0.046):
RV_08.013.32.1{13} vṛṣā grāvā vṛṣā mado vṛṣā somo ayaṃ sutaḥ / RV_08.013.32.2{13} vṛṣāyajño yaminvasi vṛṣā havaḥ
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7304042 (0.047):
RV_08.027.08.2{32} indra ā yātu prathamaḥ saniṣyubhirvṛṣā yo vṛtrahā gṛṇe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14069555 (0.047):
RV_8,027.08c indra ā yātu prathamaḥ saniṣyubhir vṛṣā yo vṛtrahā gṛṇe ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194272 (0.058):
RV_09.028.05.1{18} eṣa sūryamarocayat pavamāno vicarṣaṇiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086766 (0.058):
RV_9,028.05a eṣa sūryam arocayat pavamāno vicarṣaṇiḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3200326 (0.061):
pavamānaṃjuṣanta / RV_09.082.01.1{07} asāvi somo aruṣo vṛṣā harī rājeva dasmo abhi gā
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14650426 (0.063):
RV_06.041.03.2{13} etaṃ piba hariva sthātarugra yasyeśiṣe pradivi / yasteannam / RV_06.041.04.1{13} sutaḥ somo asutādindra vasyānayaṃ śreyāñcikituṣe raṇāya
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694975 (0.063):
1 4 2 0610a yo rayiṃ vo rayintamo yo dyumnairdyumnavattamaḥ . / 1 4 2 0610c somaḥ sutaḥ sa indra te 'sti svadhāpate madaḥ .. 351
RV_09.037.05.2{27} somo vājamivāsarat / RV_09.037.06.1{27} sa devaḥ kavineṣito 'bhi droṇāni dhāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087358 (0.0):
RV_9,037.05c somo vājam ivāsarat || / RV_9,037.06a sa devaḥ kavineṣito 'bhi droṇāni dhāvati |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705561 (0.006):
4 5 2 07 05a sa vṛtrahā vṛṣā suto varivovidadābhyaḥ . / 4 5 2 07 05c somo vājamivāsarat .. 1296
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196631 (0.045):
RV_09.062.16.1{27} pavamānaḥ suto nṛbhiḥ somo vājamivāsarat / RV_09.062.16.2{27} camūṣu śakmanāsadam
RV_09.037.06.2{27} indurindrāyamaṃhanā / RV_09.038.01.1{28} eṣa u sya vṛṣā ratho 'vyo vārebhirarṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087369 (0.0):
RV_9,037.06a sa devaḥ kavineṣito 'bhi droṇāni dhāvati | / RV_9,037.06c indur indrāya maṃhanā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544220 (0.017):
eṣaḥ | oṃ iti | syaḥ | vṛṣā | rathaḥ | avyaḥ | vārebhiḥ | arṣati | gacchan
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705561 (0.034):
4 5 2 07 06a sa devaḥ kavineṣito3 'bhi droṇāni dhāvati . / 4 5 2 07 06c indurindrāya maṃhayan .. 1297
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705352 (0.038):
4 5 2 03 08c svāyudhaṃ madintamam .. 1273 / 4 5 2 04 01a eṣa u sya vṛṣā ratho 'vyā vārebhiravyata .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696794 (0.047):
1 6 1 0210a mandrayā soma dhārayā vṛṣā pavasva devayuḥ . / 1 6 1 0210c avyo vārebhirasmayuḥ .. 506
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193683 (0.050):
RV_09.020.01.1{10} pra kavirdevavītaye 'vyo vārebhirarṣati / RV_09.020.01.2{10} sāhvān viśvāabhi spṛdhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086175 (0.051):
RV_9,020.01a pra kavir devavītaye 'vyo vārebhir arṣati | / RV_9,020.01c sāhvān viśvā abhi spṛdhaḥ ||
RV_09.038.01.2{28} gachan vājaṃ sahasriṇam / RV_09.038.02.1{28} etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194496 (0.0):
RV_09.032.02.1{22} ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086991 (0.0):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087380 (0.0):
RV_9,038.01a eṣa u sya vṛṣā ratho 'vyo vārebhir arṣati | / RV_9,038.01c gacchan vājaṃ sahasriṇam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544230 (0.0):
eṣaḥ | oṃ iti | syaḥ | vṛṣā | rathaḥ | avyaḥ | vārebhiḥ | arṣati | gacchan / | vājam | sahasriṇam // RV_9,38.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705363 (0.0):
4 5 2 04 01c gacchanvājaṃ sahasriṇam .. 1274 / 4 5 2 04 02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699977 (0.015):
4 1 2 21 03a ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197478 (0.022):
RV_09.065.08.1{02} yasya varṇaṃ madhuścutaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.065.08.2{02} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090025 (0.022):
RV_9,065.08a yasya varṇam madhuścutaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,065.08c indum indrāya pītaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543843 (0.031):
āt | īm | tritasya | yoṣaṇaḥ | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indum |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701389 (0.033):
4 3 1 04 00a samīcīnā anūṣata hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 3 1 04 00c indumindrāya pītaye .. 903
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086640 (0.038):
RV_9,026.05a taṃ sānāv adhi jāmayo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,026.05c haryatam bhūricakṣasam ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199330 (0.038):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199719 (0.038):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543042 (0.064):
pra | kaviḥ | deva-vītaye | avyaḥ | vārebhiḥ | arṣati | sahvān | viśvāḥ |
RV_09.038.02.2{28} indumindrāya pītaye / RV_09.038.03.1{28} etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194499 (0.0):
RV_09.032.02.1{22} ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.032.02.2{22} indumindrāya pītaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197481 (0.0):
RV_09.065.08.1{02} yasya varṇaṃ madhuścutaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.065.08.2{02} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086994 (0.0):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087391 (0.0):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090027 (0.0):
RV_9,065.08a yasya varṇam madhuścutaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,065.08c indum indrāya pītaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544242 (0.0):
etam | tritasya | yoṣaṇaḥ | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indum | indrāya
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705405 (0.0):
4 5 2 04 05c krandanyonimabhi priyam .. 1278 / 4 5 2 04 06a etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701392 (0.008):
4 3 1 04 00a samīcīnā anūṣata hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 3 1 04 00c indumindrāya pītaye .. 903
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699979 (0.009):
4 1 2 21 03a ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 1 2 21 03c indumindrāya pītaye .. 771
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705365 (0.009):
4 5 2 04 02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 5 2 04 02c indumindrāya pītaye .. 1275
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086895 (0.021):
RV_9,030.05a apsu tvā madhumattamaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,030.05c indav indrāya pītaye ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195205 (0.029):
RV_09.043.02.1{33} taṃ no viśvā avasyuvo giraḥ śumbhanti pūrvathā / RV_09.043.02.2{33} indumindrāya pītaye / RV_09.043.03.1{33} punāno yāti haryataḥ somo gīrbhiḥ pariṣkṛtaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087718 (0.029):
RV_9,043.02a taṃ no viśvā avasyuvo giraḥ śumbhanti pūrvathā | / RV_9,043.02c indum indrāya pītaye || / RV_9,043.03a punāno yāti haryataḥ somo gīrbhiḥ pariṣkṛtaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543846 (0.029):
āt | īm | tritasya | yoṣaṇaḥ | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indum | / indrāya | pītaye // RV_9,32.2 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546857 (0.029):
yasya | varṇam | madhu-ścutam | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | indum | / indrāya | pītaye // RV_9,65.8 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544562 (0.061):
tam | naḥ | viśvāḥ | avasyuvaḥ | giraḥ | śumbhanti | pūrva-thā | indum | / indrāya | pītaye // RV_9,43.2 // / punānaḥ | yāti | haryataḥ | somaḥ | gīḥ-bhiḥ | pari-kṛtaḥ | viprasya |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22202369 (0.061):
RV_9,065.08c indum indrāya pītaye || / RV_9,065.09a tasya te vājino vayaṃ viśvā dhanāni jigyuṣaḥ |
RV_09.038.03.2{28} yābhirmadāya śumbhate / RV_09.038.04.1{28} eṣa sya mānuṣīṣvā śyeno na vikṣu sīdati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087395 (0.0):
RV_9,038.03a etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ | / RV_9,038.03c yābhir madāya śumbhate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544245 (0.0):
etam | tyam | haritaḥ | daśa | marmṛjyante | apasyuvaḥ | yābhiḥ | madāya |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705372 (0.0):
4 5 2 04 02c indumindrāya pītaye .. 1275 / 4 5 2 04 03a eṣa sya mānuṣīṣvā śyeno na vikṣu sīdati .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192054 (0.011):
RV_09.002.07.1{19} girasta inda ojasā marmṛjyante apasyuvaḥ / RV_09.002.07.2{19} yābhirmadāya śumbhase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084502 (0.011):
RV_9,002.07a giras ta inda ojasā marmṛjyante apasyuvaḥ | / RV_9,002.07c yābhir madāya śumbhase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541400 (0.011):
giraḥ | te | indo iti | ojasā | marmṛjyante | apasyuvaḥ | yābhiḥ | madāya
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705407 (0.014):
4 5 2 04 06a etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ . / 4 5 2 04 06c yābhirmadāya śumbhate .. 1279
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702967 (0.030):
4 4 1 03 07a girasta inda ojasā marmṛjyante apasyuvaḥ . / 4 4 1 03 07c yābhirmadāya śumbhase .. 1043
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22196841 (0.044):
RV_9,002.07a giras ta inda ojasā marmṛjyante apasyuvaḥ | / RV_9,002.07c yābhir madāya śumbhase ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087402 (0.052):
RV_9,038.03c yābhir madāya śumbhate || / RV_9,038.04a eṣa sya mānuṣīṣv ā śyeno na vikṣu sīdati |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199732 (0.053):
RV_9,038.03a etaṃ tyaṃ harito daśa marmṛjyante apasyuvaḥ | / RV_9,038.03c yābhir madāya śumbhate ||
RV_09.038.04.2{28} gachañ jāro na yoṣitam / RV_09.038.05.1{28} eṣa sya madyo raso 'va caṣṭe divaḥ śiśuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087416 (0.0):
RV_9,038.04a eṣa sya mānuṣīṣv ā śyeno na vikṣu sīdati | / RV_9,038.04c gacchañ jāro na yoṣitam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705384 (0.0):
4 5 2 04 03c gacchaṃ jāro na yoṣitam .. 1276 / 4 5 2 04 04a eṣa sya madyo raso 'va caṣṭe divaḥ śiśuḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544262 (0.023):
eṣaḥ | syaḥ | madyaḥ | rasaḥ | ava | caṣṭe | divaḥ | śiśuḥ | yaḥ | induḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544254 (0.059):
eṣaḥ | syaḥ | mānuṣīṣu | ā | śyenaḥ | na | vikṣu | sīdati | gacchan | / jāraḥ | na | yoṣitam // RV_9,38.4 //
RV_09.038.05.2{28} ya indurvāramāviśat / RV_09.038.06.1{28} eṣa sya pītaye suto harirarṣati dharṇasiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087429 (0.0):
RV_9,038.05c ya indur vāram āviśat || / RV_9,038.06a eṣa sya pītaye suto harir arṣati dharṇasiḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705396 (0.0):
4 5 2 04 04c ya indurvāramāviśat .. 1277 / 4 5 2 04 05a eṣa sya pītaye suto harirarṣati dharṇasiḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544275 (0.011):
vāram | ā | aviśat // RV_9,38.5 // / eṣaḥ | syaḥ | pītaye | sutaḥ | hariḥ | arṣati | dharṇasiḥ | krandan |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084630 (0.052):
RV_9,003.09a eṣa pratnena janmanā devo devebhyaḥ sutaḥ | / RV_9,003.09c hariḥ pavitre arṣati || / RV_9,003.10a eṣa u sya puruvrato jajñāno janayann iṣaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544167 (0.063):
rakṣāṃsi | deva-yuḥ // RV_9,37.1 // / saḥ | pavitre | vi-cakṣaṇaḥ | hariḥ | arṣati | dharṇasiḥ | abhi | yonim |
RV_09.038.06.2{28} krandan yonimabhi priyam / RV_09.039.01.1{29} āśurarṣa bṛhanmate pari priyeṇa dhāmnā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087439 (0.0):
RV_9,038.06a eṣa sya pītaye suto harir arṣati dharṇasiḥ | / RV_9,038.06c krandan yonim abhi priyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544279 (0.0):
eṣaḥ | syaḥ | pītaye | sutaḥ | hariḥ | arṣati | dharṇasiḥ | krandan |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705398 (0.021):
4 5 2 04 05a eṣa sya pītaye suto harirarṣati dharṇasiḥ . / 4 5 2 04 05c krandanyonimabhi priyam .. 1278
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701347 (0.025):
4 3 1 03 06c sarā raseva viṣṭapam .. 897 / 4 3 1 04 01a āśurarṣa bṛhanmate pari priyeṇa dhāmnā .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087315 (0.036):
RV_9,037.02a sa pavitre vicakṣaṇo harir arṣati dharṇasiḥ | / RV_9,037.02c abhi yoniṃ kanikradat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544170 (0.036):
saḥ | pavitre | vi-cakṣaṇaḥ | hariḥ | arṣati | dharṇasiḥ | abhi | yonim | / kanikradat // RV_9,37.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705526 (0.038):
4 5 2 07 02a sa pavitre vicakṣaṇo harirarṣati dharṇasiḥ . / 4 5 2 07 02c abhi yoniṃ kanikradat .. 1293
RV_09.039.01.2{29} yatra devā itibravan / RV_09.039.02.1{29} pariṣkṛṇvannaniṣkṛtaṃ janāya yātayanniṣaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087439 (0.029):
RV_9,039.01a āśur arṣa bṛhanmate pari priyeṇa dhāmnā | / RV_9,039.01c yatra devā iti bravan ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701354 (0.032):
4 3 1 04 01a āśurarṣa bṛhanmate pari priyeṇa dhāmnā . / 4 3 1 04 01c yatra devā iti bruvan .. 898
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23909386 (0.048):
tadetadannam prapadyamānaṃ sarve devā anuprāpadyantānnajīvanaṃ hīdaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26456332 (0.053):
sahasrākṣaḥ śateṣudhiradhijyadhanvā pratihitāyī bhīṣayamāṇo / 'tiṣṭhadannamicamānastasmāddevā abibhayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087446 (0.054):
RV_9,039.02a pariṣkṛṇvann aniṣkṛtaṃ janāya yātayann iṣaḥ |
RV_09.039.02.2{29} vṛṣṭindivaḥ pari srava / RV_09.039.03.1{29} suta eti pavitra ā tviṣiṃ dadhāna ojasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087460 (0.0):
RV_9,039.02c vṛṣṭiṃ divaḥ pari srava || / RV_9,039.03a suta eti pavitra ā tviṣiṃ dadhāna ojasā |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701375 (0.0):
4 3 1 04 03c sindhorūrmā vyakṣarat .. 900 / 4 3 1 04 04a suta eti pavitra ā tviṣiṃ dadhāna ojasā .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544305 (0.021):
| srava // RV_9,39.2 // / sutaḥ | eti | pavitre | ā | tviṣim | dadhānaḥ | ojasā | vi-cakṣāṇaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193325 (0.063):
RV_09.015.04.2{05} nṛmṇā dadhāna ojasā / RV_09.015.05.1{05} eṣa rukmibhirīyate vāji śubhrebhiraṃśubhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085804 (0.063):
RV_9,015.04c nṛmṇā dadhāna ojasā || / RV_9,015.05a eṣa rukmibhir īyate vājī śubhrebhir aṃśubhiḥ |
RV_09.039.03.2{29} vicakṣāṇo virocayan / RV_09.039.04.1{29} ayaṃ sa yo divas pari raghuyāmā pavitra ā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087469 (0.0):
RV_9,039.03a suta eti pavitra ā tviṣiṃ dadhāna ojasā | / RV_9,039.03c vicakṣāṇo virocayan ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701376 (0.006):
4 3 1 04 04a suta eti pavitra ā tviṣiṃ dadhāna ojasā . / 4 3 1 04 04c vicakṣāṇo virocayan .. 901
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544312 (0.027):
vi-rocayan // RV_9,39.3 // / ayam | saḥ | yaḥ | divaḥ | pari | raghu-yāmā | pavitre | ā | sindhoḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701362 (0.056):
4 3 1 04 03a ayaṃ sa yo divaspari raghuyāmā pavitra ā .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193325 (0.058):
RV_09.015.04.2{05} nṛmṇā dadhāna ojasā / RV_09.015.05.1{05} eṣa rukmibhirīyate vāji śubhrebhiraṃśubhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085804 (0.058):
RV_9,015.04c nṛmṇā dadhāna ojasā || / RV_9,015.05a eṣa rukmibhir īyate vājī śubhrebhir aṃśubhiḥ |
RV_09.039.04.2{29} sindhorūrmā vyakṣarat / RV_09.039.05.1{29} āvivāsan parāvato atho arvāvataḥ sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087480 (0.0):
RV_9,039.04c sindhor ūrmā vy akṣarat || / RV_9,039.05a āvivāsan parāvato atho arvāvataḥ sutaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701381 (0.020):
4 3 1 04 04c vicakṣāṇo virocayan .. 901 / 4 3 1 04 05a āvivāsanparāvato atho arvāvataḥ sutaḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544323 (0.024):
ūrmā | vi | akṣarat // RV_9,39.4 // / āvivāsan | parāvataḥ | atho iti | arvāvataḥ | sutaḥ | indrāya | sicyate |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197201 (0.050):
RV_09.064.11.1{38} ūrmiryaste pavitra ā devāvīḥ paryakṣarat / RV_09.064.11.2{38} sīdannṛtasya yonimā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195235 (0.054):
RV_09.043.05.1{33} induratyo na vājasṛt kanikranti pavitra ā / RV_09.043.05.2{33} yadakṣārati devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087748 (0.054):
RV_9,043.05a indur atyo na vājasṛt kanikranti pavitra ā | / RV_9,043.05c yad akṣār ati devayuḥ ||
RV_09.039.05.2{29} indrāya sicyatemadhu / RV_09.039.06.1{29} samīcīnā anūṣata hariṃ hinvantyadribhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087490 (0.0):
RV_9,039.05a āvivāsan parāvato atho arvāvataḥ sutaḥ | / RV_9,039.05c indrāya sicyate madhu ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701389 (0.014):
4 3 1 04 04c vicakṣāṇo virocayan .. 901 / 4 3 1 04 05a āvivāsanparāvato atho arvāvataḥ sutaḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544333 (0.028):
madhu // RV_9,39.5 // / samīcīnāḥ | anūṣata | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | yonau | ṛtasya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196799 (0.050):
RV_09.063.02.2{30} camūṣvā ni ṣīdasi / RV_09.063.03.1{30} suta indrāya viṣṇave somaḥ kalaśe akṣarat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086640 (0.053):
RV_9,026.05a taṃ sānāv adhi jāmayo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,026.05c haryatam bhūricakṣasam ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194495 (0.056):
RV_09.032.02.1{22} ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.032.02.2{22} indumindrāya pītaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194879 (0.056):
RV_09.038.02.1{28} etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.038.02.2{28} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086990 (0.056):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087379 (0.056):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199330 (0.059):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199719 (0.059):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
RV_09.039.06.2{29} yonāv ṛtasya sīdata / RV_09.040.01.1{30} punāno akramīdabhi viśvā mṛdho vicarṣaṇiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087500 (0.0):
RV_9,039.06a samīcīnā anūṣata hariṃ hinvanty adribhiḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696634 (0.009):
1 6 1 0101c induṃ devā ayāsiṣuḥ .. 487 / 1 6 1 0102a punāno akramīdabhi viśvā mṛdho vicarṣaṇiḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701611 (0.009):
4 3 1 11 02c ghṛṇā tapantamati sūryaṃ paraḥ śakunā iva paptima .. 923 / 4 3 1 12 01a punāno akramīdabhi viśvā mṛdho vicarṣaṇiḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544345 (0.013):
samīcīnāḥ | anūṣata | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | yonau | ṛtasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542548 (0.017):
apa-ghnantaḥ | arāvṇaḥ | pavamānāḥ | svaḥ-dṛśaḥ | yonau | ṛtasya | sīdata / // RV_9,13.9 // / -RV_6:8/3-
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193192 (0.027):
RV_09.013.09.1{02} apaghnanto arāvṇaḥ pavamānāḥ svardṛśaḥ / RV_09.013.09.2{02} yonāv ṛtasya sīdata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085672 (0.027):
RV_9,013.09a apaghnanto arāvṇaḥ pavamānāḥ svardṛśaḥ | / RV_9,013.09c yonāv ṛtasya sīdata ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087017 (0.055):
RV_9,032.04a ubhe somāvacākaśan mṛgo na takto arṣasi | / RV_9,032.04c sīdann ṛtasya yonim ā || / RV_9,032.05a abhi gāvo anūṣata yoṣā jāram iva priyam |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194494 (0.061):
RV_09.032.02.1{22} ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.032.02.2{22} indumindrāya pītaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194878 (0.061):
RV_09.038.02.1{28} etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.038.02.2{28} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086989 (0.061):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087378 (0.061):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199842 (0.062):
RV_9,040.01a punāno akramīd abhi viśvā mṛdho vicarṣaṇiḥ | / RV_9,040.01c śumbhanti vipraṃ dhītibhiḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704529 (0.064):
4 5 1 03 09a apaghnanto arāvṇaḥ pavamānāḥ svardṛśaḥ . / 4 5 1 03 09c yonāvṛtasya sīdata .. 1195
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205752 (0.064):
RV_09.107.22.2{16} devānāṃ soma pavamāna niṣkṛtaṃ gobhirañjāno arṣasi / RV_09.107.23.1{16} pavasva vājasātaye 'bhi viśvāni kāvyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098408 (0.064):
RV_9,107.22c devānāṃ soma pavamāna niṣkṛtaṃ gobhir añjāno arṣasi || / RV_9,107.23a pavasva vājasātaye 'bhi viśvāni kāvyā |
RV_09.040.01.2{30} śumbhanti vipraṃ dhītibhiḥ / RV_09.040.02.1{30} ā yonimaruṇo ruhad gamadindraṃ vṛṣā sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087512 (0.0):
RV_9,040.01a punāno akramīd abhi viśvā mṛdho vicarṣaṇiḥ | / RV_9,040.01c śumbhanti vipraṃ dhītibhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544356 (0.0):
punānaḥ | akramīt | abhi | viśvāḥ | mṛdhaḥ | vi-carṣaṇiḥ | śumbhanti |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696636 (0.009):
1 6 1 0102a punāno akramīdabhi viśvā mṛdho vicarṣaṇiḥ . / 1 6 1 0102c śumbhanti vipraṃ dhītibhiḥ .. 488
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701614 (0.009):
4 3 1 12 01a punāno akramīdabhi viśvā mṛdho vicarṣaṇiḥ . / 4 3 1 12 01c śumbhanti vipraṃ dhītibhiḥ .. 924
RV_09.040.02.2{30} dhruve sadasi sīdati / RV_09.040.03.1{30} nū no rayiṃ mahāmindo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087516 (0.0):
RV_9,040.02a ā yonim aruṇo ruhad gamad indraṃ vṛṣā sutaḥ | / RV_9,040.02c dhruve sadasi sīdati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087525 (0.0):
RV_9,040.02c dhruve sadasi sīdati || / RV_9,040.03a nū no rayim mahām indo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544361 (5.960):
ā | yonim | aruṇaḥ | ruhat | gamat | indram | vṛṣā | sutaḥ | dhruve | / sadasi | sīdati // RV_9,40.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701629 (1.788):
4 3 1 12 02a ā yonimaruṇo ruhadgamadindraṃ vṛṣā sutam . / 4 3 1 12 02c dhruve sadasi sīdatu .. 925
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087736 (0.038):
RV_9,043.04a pavamāna vidā rayim asmabhyaṃ soma suśriyam | / RV_9,043.04c indo sahasravarcasam ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202600 (0.048):
RV_09.093.05.1{03} nū no rayimupa māsva nṛvantaṃ punāno vātāpyaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14095238 (0.048):
RV_9,093.05a nū no rayim upa māsva nṛvantam punāno vātāpyaṃ viśvaścandram
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194600 (0.048):
RV_09.033.06.1{23} rāyaḥ samudrāṃścaturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ / RV_09.033.06.2{23} ā pavasva sahasriṇaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087099 (0.048):
RV_9,033.06a rāyaḥ samudrāṃś caturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,033.06c ā pavasva sahasriṇaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702411 (0.049):
4 3 2 11 03a iṣaṃ tokāya no dadhadasmabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 3 2 11 03c ā pavasva sahasriṇam .. 996 / 4 3 2 12 01a soma u ṣvāṇaḥ sotṛbhiradhi ṣṇubhiravīnām .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197620 (0.054):
RV_09.065.21.1{05} iṣaṃ tokāya no dadhadasmabhyaṃ soma viśvataḥ / RV_09.065.21.2{05} ā pavasvasahasriṇam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090169 (0.054):
RV_9,065.21a iṣaṃ tokāya no dadhad asmabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,065.21c ā pavasva sahasriṇam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701048 (0.058):
4 2 2 14 03a rāyaḥ samudrāṃścaturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 2 2 14 03c ā pavasva sahasriṇaḥ .. 871
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7297608 (0.059):
RV_08.005.36.1{08} yuvaṃ mṛgaṃ jāgṛvāṃsaṃ svadatho vā vṛṣaṇvasū / RV_08.005.36.2{08} tā naḥpṛṅktamiṣā rayim / RV_08.005.37.1{08} tā me aśvinā sanīnāṃ vidyātaṃ navānām
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707357 (0.061):
4 6 3 0306a pavamāna suvīryaṃ rayiṃ soma rirīhi naḥ . / 4 6 3 0306c indavindreṇa no yujā .. 1449
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543952 (0.062):
rāyaḥ | samudrān | caturaḥ | asmabhyam | soma | viśvataḥ | ā | pavasva | / sahasriṇaḥ // RV_9,33.6 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13041061 (0.064):
RV_10.047.06.2{04} ya āṅgiraso namasopasadyo 'smabhyaṃ citraṃvṛṣaṇaṃ rayiṃ / dāḥ / RV_10.047.07.1{04} vanīvāno mama dūtāsa indraṃ stomāścaranti sumatīriyānāḥ
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20874669 (0.064):
RV_05.038.04.2 asmabhyaṃ nṛmṇam ā bharāsmabhyaṃ nṛmaṇasyase / RV_05.038.05.1 nū ta ābhir abhiṣṭibhis tava śarmañ chatakrato
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14025742 (0.064):
RV_5,038.04c asmabhyaṃ nṛmṇam ā bharāsmabhyaṃ nṛmaṇasyase || / RV_5,038.05a nū ta ābhir abhiṣṭibhis tava śarmañ chatakrato |
RV_09.040.03.2{30} ā pavasvasahasriṇam / RV_09.040.04.1{30} viśvā soma pavamāna dyumnānīndavā bhara
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197622 (0.0):
RV_09.065.21.1{05} iṣaṃ tokāya no dadhadasmabhyaṃ soma viśvataḥ / RV_09.065.21.2{05} ā pavasvasahasriṇam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087535 (0.0):
RV_9,040.03a nū no rayim mahām indo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,040.03c ā pavasva sahasriṇam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090171 (0.0):
RV_9,065.21a iṣaṃ tokāya no dadhad asmabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,065.21c ā pavasva sahasriṇam ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194602 (0.008):
RV_09.033.06.1{23} rāyaḥ samudrāṃścaturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ / RV_09.033.06.2{23} ā pavasva sahasriṇaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087101 (0.008):
RV_9,033.06a rāyaḥ samudrāṃś caturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ | / RV_9,033.06c ā pavasva sahasriṇaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544378 (0.015):
nu | naḥ | rayim | mahām | indo iti | asmabhyam | soma | viśvataḥ | ā | / pavasva | sahasriṇam // RV_9,40.3 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546998 (0.015):
iṣam | tokāya | naḥ | dadhat | asmabhyam | soma | viśvataḥ | ā | pavasva | / sahasriṇam // RV_9,65.21 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701630 (0.017):
4 3 1 12 03a nū no rayiṃ mahāmindo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 3 1 12 03c ā pavasva sahasriṇam .. 926
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702410 (0.017):
4 3 2 11 03a iṣaṃ tokāya no dadhadasmabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 3 2 11 03c ā pavasva sahasriṇam .. 996
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543954 (0.022):
rāyaḥ | samudrān | caturaḥ | asmabhyam | soma | viśvataḥ | ā | pavasva | / sahasriṇaḥ // RV_9,33.6 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701048 (0.023):
4 2 2 14 03a rāyaḥ samudrāṃścaturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ . / 4 2 2 14 03c ā pavasva sahasriṇaḥ .. 871 / 4 2 2 15 01a sutāso madhumattamāḥ somā indrāya mandinaḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196781 (0.050):
RV_09.063.01.1{30} ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089319 (0.050):
RV_9,063.01a ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088387 (0.060):
RV_9,055.01c soma viśvā ca saubhagā || / RV_9,055.02a indo yathā tava stavo yathā te jātam andhasaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704972 (0.061):
4 5 1 15 02a pavamāna ni tośase rayiṃ soma śravāyyam . / 4 5 1 15 02c indo samudramā viśa .. 1236
RV_09.040.04.2{30} vidāḥ sahasriṇīriṣaḥ / RV_09.040.05.1{30} sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ stotre suvīryam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196179 (0.0):
RV_09.061.06.1{19} sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīmiṣam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087548 (0.0):
RV_9,040.04a viśvā soma pavamāna dyumnānīndav ā bhara | / RV_9,040.04c vidāḥ sahasriṇīr iṣaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088707 (0.0):
RV_9,061.06a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīm iṣam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544388 (0.0):
viśvā | soma | pavamāna | dyumnāni | indo iti | ā | bhara | vidāḥ | / sahasriṇīḥ | iṣaḥ // RV_9,40.4 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545541 (0.005):
soma | mṛḷaya // RV_9,61.5 // / -RV_7:1/19- / saḥ | naḥ | punānaḥ | ā | bhara | rayim | vīra-vatīm | iṣam | īśānaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700154 (0.025):
4 2 1 05 02c tebhirnaḥ soma mṛḍaya .. 788 / 4 2 1 05 03a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīmiṣam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543112 (0.040):
stotre | su-vīryam // RV_9,20.7 // / -RV_6:8/11- / (RV_9,21)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544741 (0.040):
tayā | pavasva | dhārayā | yayā | pītaḥ | vi-cakṣase | indo iti | stotre | / su-vīryam // RV_9,45.6 // / -RV_7:1/3- / (RV_9,46)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546149 (0.040):
pavamānaḥ | ṛtaḥ | kaviḥ | somaḥ | pavitram | ā | asadat | dadhat | stotre / | su-vīryam // RV_9,62.30 // / -RV_7:1/30- / (RV_9,63)
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193612 (0.043):
RV_09.019.01.1{09} yat soma citramukthyaṃ divyaṃ pārthivaṃ vasu / RV_09.019.01.2{09} tan naḥ punāna ā bhara / RV_09.019.02.1{09} yuvaṃ hi sthaḥ svarpatī indraśca soma gopatī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086103 (0.043):
RV_9,019.01a yat soma citram ukthyaṃ divyam pārthivaṃ vasu | / RV_9,019.01c tan naḥ punāna ā bhara || / RV_9,019.02a yuvaṃ hi sthaḥ svarpatī indraś ca soma gopatī |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702446 (0.063):
4 3 2 13 01a yatsoma citramukthyaṃ divyaṃ pārthivaṃ vasu . / 4 3 2 13 01c tannaḥ punāna ā bhara .. 999 / 4 3 2 13 02a vṛṣā punāna āyuṃṣi stanayannadhi barhiṣi .
RV_09.040.05.2{30} jariturvardhayā giraḥ / RV_09.040.06.1{30} punāna indavā bhara soma dvibarhasaṃ rayim
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204623 (0.0):
RV_09.100.01.2{27} vatsaṃ na pūrva āyuni jātaṃ rihanti mātaraḥ / RV_09.100.02.1{27} punāna indavā bhara soma dvibarhasaṃ rayim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087559 (0.0):
RV_9,040.05a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ stotre suvīryam | / RV_9,040.05c jaritur vardhayā giraḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097271 (0.0):
RV_9,100.01c vatsaṃ na pūrva āyuni jātaṃ rihanti mātaraḥ || / RV_9,100.02a punāna indav ā bhara soma dvibarhasaṃ rayim |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544398 (0.018):
saḥ | naḥ | punānaḥ | ā | bhara | rayim | stotre | su-vīryam | jarituḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554218 (0.027):
pūrve | āyuni | jātam | rihanti | mātaraḥ // RV_9,100.1 // / punānaḥ | indo iti | ā | bhara | soma | dvi-barhasam | rayim | tvam |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197358 (0.045):
RV_09.064.26.1{41} uto sahasrabharṇasaṃ vācaṃ soma makhasyuvam / RV_09.064.26.2{41} punāna indavā bhara
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084725 (0.051):
RV_9,004.07a abhy arṣa svāyudha soma dvibarhasaṃ rayim | / RV_9,004.07c athā no vasyasas kṛdhi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089904 (0.061):
RV_9,064.26a uto sahasrabharṇasaṃ vācaṃ soma makhasyuvam | / RV_9,064.26c punāna indav ā bhara ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088909 (0.063):
RV_9,061.23c punāno vardha no giraḥ || / RV_9,061.24a tvotāsas tavāvasā syāma vanvanta āmuraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543112 (0.063):
stotre | su-vīryam // RV_9,20.7 // / -RV_6:8/11- / (RV_9,21)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544741 (0.063):
tayā | pavasva | dhārayā | yayā | pītaḥ | vi-cakṣase | indo iti | stotre | / su-vīryam // RV_9,45.6 // / -RV_7:1/3- / (RV_9,46)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546149 (0.063):
pavamānaḥ | ṛtaḥ | kaviḥ | somaḥ | pavitram | ā | asadat | dadhat | stotre / | su-vīryam // RV_9,62.30 // / -RV_7:1/30- / (RV_9,63)
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192261 (0.063):
RV_09.004.07.1{23} abhyarṣa svāyudha soma dvibarhasaṃ rayim / RV_09.004.07.2{23} athā ...
RV_09.040.06.2{30} vṛṣannindo naukthyam / RV_09.041.01.1{31} pra ye gāvo na bhūrṇayastveṣā ayāso akramuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087572 (0.0):
RV_9,040.06c vṛṣann indo na ukthyam || / RV_9,041.01a pra ye gāvo na bhūrṇayas tveṣā ayāso akramuḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696660 (0.0):
1 6 1 0104c kārṣmanvājī nyakramīt .. 490 / 1 6 1 0105a pra yadgāvo na bhūrṇayastveṣā ayāso akramuḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701296 (0.0):
4 3 1 02 03c jyotirviśvaṃ svardṛśe .. 891 / 4 3 1 03 01a pra yadgāvo na bhūrṇayastveṣā ayāso akramuḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544413 (5.960):
indo iti | naḥ | ukthyam // RV_9,40.6 // / -RV_6:8/31- / (RV_9,41) / pra | ye | gāvaḥ | na | bhūrṇayaḥ | tveṣāḥ | ayāsaḥ | akramuḥ | ghnantaḥ |
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18083852 (0.020):
RV_02.019.05.1{23} sa sunvata indraḥ sūryamā devo riṇaṃ martyāya stavān / RV_02.019.05.2{23} ā yad rayiṃ guhadavadyamasmai bharadaṃśaṃ naitaśo
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204624 (0.027):
RV_09.100.02.1{27} punāna indavā bhara soma dvibarhasaṃ rayim / RV_09.100.02.2{27} tvaṃ vasūnipuṣyasi viśvāni dāśuṣo gṛhe
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1348287 (0.027):
RV_01.066.05.2{10} sindhurna kṣodaḥ pra nīcīrainon navanta gāvaḥ / svardṛśīke / RV_01.067.01.1{11} vaneṣu jāyurmarteṣu mitro vṛṇīte śruṣṭiṃ rājevājuryam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961881 (0.029):
RV_1,025.16a parā me yanti dhītayo gāvo na gavyūtīr anu | / RV_1,025.16c icchantīr urucakṣasam ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13050050 (0.032):
RV_10.090.10.1{18} tasmādaśvā ajāyanta ye ke cobhayādataḥ / RV_10.090.10.2{18} gāvo hajajñire tasmāt tasmājjātā ajāvayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14095285 (0.034):
RV_9,094.02c dhiyaḥ pinvānāḥ svasare na gāva ṛtāyantīr abhi vāvaśra indum
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2308956 (0.035):
RV_07.018.10.1{25} īyurgāvo na yavasādagopā yathākṛtamabhi mitraṃ citāsaḥ / RV_07.018.10.2{25} pṛśnigāvaḥ pṛśninipreṣitāsaḥ śruṣṭiṃ cakrurniyuto
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6835088 (0.035):
RV_7,018.10a īyur gāvo na yavasād agopā yathākṛtam abhi mitraṃ citāsaḥ | / RV_7,018.10c pṛśnigāvaḥ pṛśninipreṣitāsaḥ śruṣṭiṃ cakrur niyuto rantayaś
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14655097 (0.037):
RV_06.064.04.2{05} sā na ā vaha pṛthuyāmannṛṣve rayiṃ divo / duhitariṣayadhyai / RV_06.064.05.1{05} sā vaha yokṣabhiravātoṣo varaṃ vahasi joṣamanu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13978159 (0.038):
RV_1,116.03a tugro ha bhujyum aśvinodameghe rayiṃ na kaś cin mamṛvāṃ / avāhāḥ | / RV_1,116.03c tam ūhathur naubhir ātmanvatībhir antarikṣaprudbhir
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1927860 (0.038):
kairapyaprayujyamānatvāt saṃskāraṃ vināpi ca loke 'barhirādāya gāvo gatāḥ' / 'ājyaṃ krayyaṃ' 'puroḍāśena me mātā prahelakaṃ dadātī'tyādau
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318679 (0.041):
RV_07.092.03.1{14} pra yābhiryāsi dāśvāṃsamachā niyudbhirvāyaviṣṭayeduroṇe / RV_07.092.03.2{14} ni no rayiṃ subhojasaṃ yuvasva ni vīraṃ gavyamaśvyaṃ ca
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13047923 (0.041):
RV_10.085.13.2{22} aghāsuhanyante gāvo 'rjunyoḥ paryuhyate / RV_10.085.14.1{22} yadaśvinā pṛchamānāvayātaṃ tricakreṇa vahatuṃsūryāyāḥ
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646537 (0.042):
RV_06.016.28.1{26} agnistigmena śociṣā yāsad viśvaṃ nyatriṇam / RV_06.016.28.2{26} agnirnovanate rayim / RV_06.016.29.1{26} suvīraṃ rayimā bhara jātavedo vicarṣaṇe
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7306349 (0.043):
RV_08.040.01.1{24} indrāgnī yuvaṃ su naḥ sahantā dāsatho rayim / RV_08.040.01.2{24} yena dṛḷhā samatsvā vīḷu cit sāhiṣīmahyagnirvaneva vāta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14072094 (0.043):
RV_8,040.01a indrāgnī yuvaṃ su naḥ sahantā dāsatho rayim | / RV_8,040.01c yena dṛḷhā samatsv ā vīḷu cit sāhiṣīmahy agnir vaneva vāta in
RV_09.041.01.2{31} ghnantaḥ kṛṣṇāmapa tvacam / RV_09.041.02.1{31} suvitasya manāmahe 'ti setuṃ durāvyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087582 (0.0):
RV_9,041.01a pra ye gāvo na bhūrṇayas tveṣā ayāso akramuḥ | / RV_9,041.01c ghnantaḥ kṛṣṇām apa tvacam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696663 (0.005):
1 6 1 0105a pra yadgāvo na bhūrṇayastveṣā ayāso akramuḥ . / 1 6 1 0105c ghnantaḥ kṛṣṇāmapa tvacam .. 491
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701303 (0.005):
4 3 1 03 01a pra yadgāvo na bhūrṇayastveṣā ayāso akramuḥ . / 4 3 1 03 01c ghnantaḥ kṛṣṇāmapa tvacam .. 892
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544423 (0.022):
pra | ye | gāvaḥ | na | bhūrṇayaḥ | tveṣāḥ | ayāsaḥ | akramuḥ | ghnantaḥ | / kṛṣṇām | apa | tvacam // RV_9,41.1 //
RV_09.041.02.2{31} sāhvāṃso dasyumavratam / RV_09.041.03.1{31} śṛṇve vṛṣṭeriva svanaḥ pavamānasya śuṣmiṇaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087592 (0.0):
RV_9,041.02a suvitasya manāmahe 'ti setuṃ durāvyam | / RV_9,041.02c sāhvāṃso dasyum avratam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544435 (0.0):
suvitasya | manāmahe | ati | setum | duḥ-āvyam | sāhvāṃsaḥ | dasyum | / avratam // RV_9,41.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701311 (0.013):
4 3 1 03 02a suvitasya manāmahe 'ti setuṃ durāyyam . / 4 3 1 03 02c sāhyāma dasyumavratam .. 893 / 4 3 1 03 03a śṛṇve vṛṣṭeriva svanaḥ pavamānasya śuṣmiṇaḥ .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14034875 (0.048):
RV_6,014.03c tūrvanto dasyum āyavo vrataiḥ sīkṣanto avratam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012146 (0.048):
nānā | hi | agne | avase | spardhante | rāyaḥ | aryaḥ | tūrvantaḥ | dasyum / | āyavaḥ | vrataiḥ | sīkṣantaḥ | avratam // RV_6,14.3 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1360207 (0.061):
jeṣi yotsi ca / RV_01.132.04.2{21} sunvadbhyo randhayā kaṃ cidavrataṃ hṛṇāyantaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13982280 (0.061):
RV_1,132.04d aibhyaḥ samānyā diśāsmabhyaṃ jeṣi yotsi ca | / RV_1,132.04f sunvadbhyo randhayā kaṃ cid avrataṃ hṛṇāyantaṃ cid avratam ||
RV_09.041.03.2{31} carantividyuto divi / RV_09.041.04.1{31} ā pavasva mahīmiṣaṃ gomadindo hiraṇyavat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087597 (0.0):
RV_9,041.03a śṛṇve vṛṣṭer iva svanaḥ pavamānasya śuṣmiṇaḥ | / RV_9,041.03c caranti vidyuto divi ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701319 (0.0):
4 3 1 03 03a śṛṇve vṛṣṭeriva svanaḥ pavamānasya śuṣmiṇaḥ . / 4 3 1 03 03c caranti vidyuto divi .. 894
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544438 (0.019):
śṛṇve | vṛṣṭeḥ-iva | svanaḥ | pavamānasya | śuṣmiṇaḥ | caranti | vi-dyutaḥ
RV_09.041.04.2{31} aśvāvad vājavat sutaḥ / RV_09.041.05.1{31} sa pavasva vicarṣaṇa ā mahī rodasī pṛṇa
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195183 (0.0):
RV_09.042.06.1{32} goman naḥ soma vīravadaśvāvad vājavat sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087615 (0.0):
RV_9,041.04a ā pavasva mahīm iṣaṃ gomad indo hiraṇyavat | / RV_9,041.04c aśvāvad vājavat sutaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087694 (0.0):
RV_9,042.06a goman naḥ soma vīravad aśvāvad vājavat sutaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544455 (0.011):
ā | pavasva | mahīm | iṣam | go-mat | indo iti | hiraṇya-vat | aśva-vat | / vāja-vat | sutaḥ // RV_9,41.4 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701330 (0.022):
4 3 1 03 04c aśvavatsoma vīravat .. 895 / 4 3 1 03 05a pavasva viśvacarṣaṇa ā mahī rodasī pṛṇa .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544537 (0.029):
go-mat | naḥ | soma | vīra-vat | aśva-vat | vāja-vat | sutaḥ | pavasva |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547432 (0.052):
tvam | soma | asi | dhārayuḥ | mandraḥ | ojiṣṭhaḥ | adhvare | pavasva | / maṃhayat-rayiḥ // RV_9,67.1 // / tvam | sutaḥ | nṛ-mādanaḥ | dadhanvān | matsarin-tamaḥ | indrāya | sūriḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14122587 (0.057):
RV_10,112.04a yasya tyat te mahimānam madeṣv ime mahī rodasī nāviviktām | / RV_10,112.04c tad oka ā haribhir indra yuktaiḥ priyebhir yāhi priyam annam
RV_09.041.05.2{31} uṣāḥ sūryo na raśmibhiḥ / RV_09.041.06.1{31} pari ṇaḥ śarmayantyā dhārayā soma viśvataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087627 (0.0):
RV_9,041.05a sa pavasva vicarṣaṇa ā mahī rodasī pṛṇa | / RV_9,041.05c uṣāḥ sūryo na raśmibhiḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701339 (0.014):
4 3 1 03 05a pavasva viśvacarṣaṇa ā mahī rodasī pṛṇa . / 4 3 1 03 05c uṣāḥ sūryo na raśmibhiḥ .. 896
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544461 (0.049):
saḥ | pavasva | vi-carṣaṇe | ā | māhī iti | rodasī iti | pṛṇa | uṣāḥ | / sūryaḥ | na | raśmi-bhiḥ // RV_9,41.5 //
RV_09.041.06.2{31} sarā raseva viṣṭapam / RV_09.042.01.1{32} janayan rocanā divo janayannapsu sūryam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087638 (0.0):
RV_9,041.06a pari ṇaḥ śarmayantyā dhārayā soma viśvataḥ | / RV_9,041.06c sarā raseva viṣṭapam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544481 (0.033):
pari | naḥ | śarma-yantyā | dhārayā | soma | viśvataḥ | sara | rasā-iva | / viṣṭapam // RV_9,41.6 // / -RV_6:8/32-
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701341 (0.049):
4 3 1 03 06a pari naḥ śarmayantyā dhārayā soma viśvataḥ . / 4 3 1 03 06c sarā raseva viṣṭapam .. 897
RV_09.042.01.2{32} vasāno gā apohariḥ / RV_09.042.02.1{32} eṣa pratnena manmanā devo devebhyas pari
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087650 (0.0):
RV_9,042.01c vasāno gā apo hariḥ || / RV_9,042.02a eṣa pratnena manmanā devo devebhyas pari |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544492 (0.0):
| hariḥ // RV_9,42.1 // / eṣaḥ | pratnena | manmanā | devaḥ | devebhyaḥ | pari | dhārayā | pavate |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087639 (1.192):
RV_9,042.01a janayan rocanā divo janayann apsu sūryam | / RV_9,042.01c vasāno gā apo hariḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699863 (0.019):
4 1 2 17 01c hariḥ pavitre arṣati .. 758 / 4 1 2 17 02a eṣa pratnena manmanā devo devebhyaspari .
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16042686 (0.052):
itimantradvayaṃ vṛtrahananaprakāśakapadaghaṭitatvāt vārtraghnītyucyate / / agniḥ pratnena manmanā / / śuṃbhānastanuvaṃ svām /"
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593126 (0.062):
druhaḥ : FN emended. Ed.: drahaḥ. / agniḥ pratnena manmanā soma gīrbhiṣ ṭvā vayam //
RV_09.042.02.2{32} dhārayā pavate sutaḥ / RV_09.042.03.1{32} vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087660 (0.0):
RV_9,042.02a eṣa pratnena manmanā devo devebhyas pari | / RV_9,042.02c dhārayā pavate sutaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544502 (0.0):
eṣaḥ | pratnena | manmanā | devaḥ | devebhyaḥ | pari | dhārayā | pavate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541531 (0.035):
eṣaḥ | oṃ iti | syaḥ | puru-vrataḥ | jajñānaḥ | janayan | iṣaḥ | dhārayā | / pavate | sutaḥ // RV_9,3.10 // / -RV_6:7/22-
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10654501 (0.036):
(PB 4.2.15) pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasa iti sahasravatī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543256 (0.044):
| acikradaḥ // RV_9,22.7 // / -RV_6:8/13- / (RV_9,23) / somāḥ | asṛgram | āśavaḥ | madhoḥ | madasya | dhārayā | abhi | viśvāni |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554432 (0.044):
carṣaṇīḥ | abhi | rayim | yena | vanāmahai // RV_9,101.9 // / somāḥ | pavante | indavaḥ | asmabhyam | gātuvit-tamāḥ | mitrāḥ | suvānāḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084641 (0.050):
RV_9,003.10a eṣa u sya puruvrato jajñāno janayann iṣaḥ | / RV_9,003.10c dhārayā pavate sutaḥ || / RV_9,004.01a sanā ca soma jeṣi ca pavamāna mahi śravaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193930 (0.053):
RV_09.023.03.2{13} kṛdhi prajāvatīriṣaḥ / RV_09.023.04.1{13} abhi somāsa āyavaḥ pavante madyaṃ madam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697108 (0.053):
gopīthāya vā etā gṛhyante | sarvaṃ vā idamanyadilayati yadidaṃ kiṃ cāpi yo / pavate 'thaitā eva nelayanti tasmātsyandamānānāṃ gṛhṇīyāt
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7300182 (0.054):
RV_08.013.32.1{13} vṛṣā grāvā vṛṣā mado vṛṣā somo ayaṃ sutaḥ / RV_08.013.32.2{13} vṛṣāyajño yaminvasi vṛṣā havaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192485 (0.055):
RV_09.006.07.1{27} devo devāya dhārayendrāya pavate sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084963 (0.055):
RV_9,006.07a devo devāya dhārayendrāya pavate sutaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541847 (0.055):
devaḥ | devāya | dhārayā | indrāya | pavate | sutaḥ | payaḥ | yat | asya |
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016314 (0.056):
sarirāya tvā vātāya svāheti ayam vai sariro yo'yam pavata etasmādvai / sarirātsarve
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197037 (0.057):
RV_09.063.25.1{34} pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ / RV_09.063.25.2{34} abhi viśvānikāvyā / RV_09.063.26.1{35} pavamānāsa āśavaḥ śubhrā asṛgramindavaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192496 (0.057):
RV_09.006.08.1{27} ātmā yajñasya raṃhyā suṣvāṇaḥ pavate sutaḥ / RV_09.006.08.2{27} pratnaṃni pāti kāvyam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205099 (0.058):
RV_09.103.06.1{06} pari saptirna vājayurdevo devebhyaḥ sutaḥ / RV_09.103.06.2{06} vyānaśiḥ pavamāno vi dhāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097749 (0.058):
RV_9,103.06a pari saptir na vājayur devo devebhyaḥ sutaḥ | / RV_9,103.06c vyānaśiḥ pavamāno vi dhāvati ||
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7298062 (0.059):
RV_08.006.38.1{16} anu tvā rodasī ubhe cakraṃ na vartyetaśam / RV_08.006.38.2{16} anu suvānāsa indavaḥ / RV_08.006.39.1{16} mandasvā su svarṇara utendra śaryaṇāvati
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699857 (0.060):
4 1 2 17 01a eṣa pratnena janmanā devo devebhyaḥ sutaḥ . / 4 1 2 17 01c hariḥ pavitre arṣati .. 758
RV_09.042.03.2{32} somāḥ sahasrapājasaḥ / RV_09.042.04.1{32} duhānaḥ pratnamit payaḥ pavitre pari ṣicyate
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193127 (0.0):
RV_09.013.02.2{01} suṣvāṇaṃ devavītaye / RV_09.013.03.1{01} pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085605 (0.0):
RV_9,013.02c suṣvāṇaṃ devavītaye || / RV_9,013.03a pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087663 (0.006):
RV_9,042.03a vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye | / RV_9,042.03c somāḥ sahasrapājasaḥ ||
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10654501 (0.018):
(PB 4.2.15) pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasa iti sahasravatī
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704478 (0.019):
4 5 1 03 02c suṣvāṇaṃ devavītaye .. 1188 / 4 5 1 03 03a pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasaḥ .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087671 (0.022):
RV_9,042.03a vāvṛdhānāya tūrvaye pavante vājasātaye | / RV_9,042.03c somāḥ sahasrapājasaḥ || / RV_9,042.04a duhānaḥ pratnam it payaḥ pavitre pari ṣicyate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544506 (0.024):
vavṛdhānāya | tūrvaye | pavante | vāja-sātaye | somāḥ | sahasra-pājasaḥ //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542477 (0.040):
deva-vītaye // RV_9,13.2 // / pavante | vāja-sātaye | somāḥ | sahasra-pājasaḥ | gṛṇānāḥ | deva-vītaye //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543256 (0.050):
| acikradaḥ // RV_9,22.7 // / -RV_6:8/13- / (RV_9,23) / somāḥ | asṛgram | āśavaḥ | madhoḥ | madasya | dhārayā | abhi | viśvāni |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18554432 (0.059):
carṣaṇīḥ | abhi | rayim | yena | vanāmahai // RV_9,101.9 // / somāḥ | pavante | indavaḥ | asmabhyam | gātuvit-tamāḥ | mitrāḥ | suvānāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193930 (0.064):
RV_09.023.03.2{13} kṛdhi prajāvatīriṣaḥ / RV_09.023.04.1{13} abhi somāsa āyavaḥ pavante madyaṃ madam
RV_09.042.04.2{32} krandan devānajījanat / RV_09.042.05.1{32} abhi viśvāni vāryābhi devān ṛtāvṛdhaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544518 (0.015):
duhānaḥ | pratnam | it | payaḥ | pavitre | pari | sicyate | krandan | / devān | ajījanat // RV_9,42.4 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087680 (0.022):
RV_9,042.04a duhānaḥ pratnam it payaḥ pavitre pari ṣicyate | / RV_9,042.04c krandan devāṃ ajījanat ||
RV_09.042.05.2{32} somaḥ punānoarṣati / RV_09.042.06.1{32} goman naḥ soma vīravadaśvāvad vājavat sutaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195101 (0.0):
RV_09.041.04.1{31} ā pavasva mahīmiṣaṃ gomadindo hiraṇyavat / RV_09.041.04.2{31} aśvāvad vājavat sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087609 (0.0):
RV_9,041.04a ā pavasva mahīm iṣaṃ gomad indo hiraṇyavat | / RV_9,041.04c aśvāvad vājavat sutaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087694 (0.0):
RV_9,042.05c somaḥ punāno arṣati || / RV_9,042.06a goman naḥ soma vīravad aśvāvad vājavat sutaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196962 (0.025):
RV_09.063.18.1{33} ā pavasva hiraṇyavadaśvāvat soma vīravat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089501 (0.025):
RV_9,063.18a ā pavasva hiraṇyavad aśvāvat soma vīravat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544452 (0.029):
ā | pavasva | mahīm | iṣam | go-mat | indo iti | hiraṇya-vat | aśva-vat | / vāja-vat | sutaḥ // RV_9,41.4 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087680 (0.037):
RV_9,042.05a abhi viśvāni vāryābhi devāṃ ṛtāvṛdhaḥ | / RV_9,042.05c somaḥ punāno arṣati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544537 (0.039):
go-mat | naḥ | soma | vīra-vat | aśva-vat | vāja-vat | sutaḥ | pavasva |
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26444208 (0.047):
juhuyāt <ā pavasva hiraṇyavad aśvāvat soma vīravat | vājaṃ gomantam ā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13960182 (0.049):
RV_1,014.06c ā devān somapītaye || / RV_1,014.07a tān yajatrāṃ ṛtāvṛdho 'gne patnīvatas kṛdhi |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195305 (0.062):
RV_09.044.05.1{01} sa no bhagāya vāyave vipravīraḥ sadāvṛdhaḥ / RV_09.044.05.2{01} somo deveṣvā yamat / RV_09.044.06.1{01} sa no adya vasuttaye kratuvid gātuvittamaḥ
RV_09.042.06.2{32} pavasva bṛhatīriṣaḥ / RV_09.043.01.1{33} yo atya iva mṛjyate gobhirmadāya haryataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087706 (0.0):
RV_9,042.06a goman naḥ soma vīravad aśvāvad vājavat sutaḥ | / RV_9,042.06c pavasva bṛhatīr iṣaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544549 (0.0):
go-mat | naḥ | soma | vīra-vat | aśva-vat | vāja-vat | sutaḥ | pavasva | / bṛhatīḥ | iṣaḥ // RV_9,42.6 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195101 (0.023):
RV_09.041.04.2{31} aśvāvad vājavat sutaḥ / RV_09.041.05.1{31} sa pavasva vicarṣaṇa ā mahī rodasī pṛṇa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087609 (0.023):
RV_9,041.04c aśvāvad vājavat sutaḥ || / RV_9,041.05a sa pavasva vicarṣaṇa ā mahī rodasī pṛṇa |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544452 (0.031):
ā | pavasva | mahīm | iṣam | go-mat | indo iti | hiraṇya-vat | aśva-vat | / vāja-vat | sutaḥ // RV_9,41.4 // / saḥ | pavasva | vi-carṣaṇe | ā | māhī iti | rodasī iti | pṛṇa | uṣāḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087005 (0.049):
RV_9,032.03c atyo na gobhir ajyate || / RV_9,032.04a ubhe somāvacākaśan mṛgo na takto arṣasi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090604 (0.052):
RV_9,067.01c pavasva maṃhayadrayiḥ || / RV_9,067.02a tvaṃ suto nṛmādano dadhanvān matsarintamaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198056 (0.052):
RV_09.067.01.2{13} pavasva maṃhayadrayiḥ / RV_09.067.02.1{13} tvaṃ suto nṛmādano dadhanvān matsarintamaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193137 (0.056):
RV_09.013.04.1{01} uta no vājasātaye pavasva bṛhatīriṣaḥ / RV_09.013.04.2{01} dyumadindo suvīryam
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705894 (0.058):
4 5 2 16 01c pavasva maṃhayadrayiḥ .. 1323 / 4 5 2 16 02a tvaṃ suto madintamo dadhanvānmatsarintamaḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541531 (0.063):
eṣaḥ | oṃ iti | syaḥ | puru-vrataḥ | jajñānaḥ | janayan | iṣaḥ | dhārayā | / pavate | sutaḥ // RV_9,3.10 // / -RV_6:7/22- / (RV_9,4)
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196432 (0.063):
RV_09.061.28.1{23} pavasvendo vṛṣā sutaḥ kṛdhī no yaśaso jane
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088963 (0.063):
RV_9,061.28a pavasvendo vṛṣā sutaḥ kṛdhī no yaśaso jane |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205752 (0.064):
RV_09.107.22.2{16} devānāṃ soma pavamāna niṣkṛtaṃ gobhirañjāno arṣasi / RV_09.107.23.1{16} pavasva vājasātaye 'bhi viśvāni kāvyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098408 (0.064):
RV_9,107.22c devānāṃ soma pavamāna niṣkṛtaṃ gobhir añjāno arṣasi || / RV_9,107.23a pavasva vājasātaye 'bhi viśvāni kāvyā |
RV_09.043.01.2{33} taṃ gīrbhirvāsayāmasi / RV_09.043.02.1{33} taṃ no viśvā avasyuvo giraḥ śumbhanti pūrvathā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087715 (0.0):
RV_9,043.01a yo atya iva mṛjyate gobhir madāya haryataḥ | / RV_9,043.01c taṃ gīrbhir vāsayāmasi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544557 (1.788):
yaḥ | atyaḥ-iva | mṛjyate | gobhiḥ | madāya | haryataḥ | tam | gīḥ-bhiḥ | / vāsayāmasi // RV_9,43.1 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194717 (0.046):
RV_09.035.04.2{25} vratā vidāna āyudhā / RV_09.035.05.1{25} taṃ gīrbhirvācamīṅkhayaṃ punānaṃ vāsayāmasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087216 (0.046):
RV_9,035.05a taṃ gīrbhir vācamīṅkhayam punānaṃ vāsayāmasi | / RV_9,035.05c somaṃ janasya gopatim ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192660 (0.064):
RV_09.008.05.1 devebhyas tvā madāya kaṃ sṛjānam ati meṣyaḥ / RV_09.008.05.2 saṃ gobhir vāsayāmasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085139 (0.064):
RV_9,008.05a devebhyas tvā madāya kaṃ sṛjānam ati meṣyaḥ | / RV_9,008.05c saṃ gobhir vāsayāmasi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542019 (0.064):
devebhyaḥ | tvā | madāya | kam | sṛjānam | ati | meṣyaḥ | sam | gobhiḥ | / vāsayāmasi // RV_9,8.5 //
RV_09.043.02.2{33} indumindrāya pītaye / RV_09.043.03.1{33} punāno yāti haryataḥ somo gīrbhiḥ pariṣkṛtaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087726 (0.0):
RV_9,043.02a taṃ no viśvā avasyuvo giraḥ śumbhanti pūrvathā | / RV_9,043.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544567 (0.0):
tam | naḥ | viśvāḥ | avasyuvaḥ | giraḥ | śumbhanti | pūrva-thā | indum | / indrāya | pītaye // RV_9,43.2 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194499 (0.029):
RV_09.032.02.1{22} ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.032.02.2{22} indumindrāya pītaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194883 (0.029):
RV_09.038.02.1{28} etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.038.02.2{28} indumindrāya pītaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197481 (0.029):
RV_09.065.08.1{02} yasya varṇaṃ madhuścutaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.065.08.2{02} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086994 (0.029):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087383 (0.029):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090028 (0.029):
RV_9,065.08a yasya varṇam madhuścutaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,065.08c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087845 (0.042):
RV_9,045.01c indav indrāya pītaye || / RV_9,045.02a sa no arṣābhi dūtyaṃ tvam indrāya tośase |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22202367 (0.044):
RV_9,065.08a yasya varṇam madhuścutaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,065.08c indum indrāya pītaye ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195283 (0.062):
RV_09.044.03.2{01} somo yāti vicarṣaṇiḥ / RV_09.044.04.1{01} sa naḥ pavasva vājayuścakrāṇaścārumadhvaram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087796 (0.062):
RV_9,044.03c somo yāti vicarṣaṇiḥ || / RV_9,044.04a sa naḥ pavasva vājayuś cakrāṇaś cārum adhvaram |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699981 (0.064):
4 1 2 21 03c indumindrāya pītaye .. 771 / 4 1 2 22 01a ayā pavasva devayu rebhanpavitraṃ paryeṣi viśvataḥ .
RV_09.043.03.2{33} viprasya medhyātitheḥ / RV_09.043.04.1{33} pavamāna vidā rayimasmabhyaṃ soma suśriyam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196886 (0.0):
RV_09.063.10.2{31} avyo vāreṣusiñcata / RV_09.063.11.1{32} pavamāna vidā rayimasmabhyaṃ soma duṣṭaram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087735 (0.0):
RV_9,043.03a punāno yāti haryataḥ somo gīrbhiḥ pariṣkṛtaḥ | / RV_9,043.03c viprasya medhyātitheḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089425 (0.0):
RV_9,063.10c avyo vāreṣu siñcata || / RV_9,063.11a pavamāna vidā rayim asmabhyaṃ soma duṣṭaram |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544580 (0.037):
punānaḥ | yāti | haryataḥ | somaḥ | gīḥ-bhiḥ | pari-kṛtaḥ | viprasya | / medhya-atitheḥ // RV_9,43.3 // / pavamāna | vidāḥ | rayim | asmabhyam | soma | su-śriyam | indo iti |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193666 (0.063):
RV_09.019.06.2{09} pavamānavidā rayim / RV_09.019.07.1{09} ni śatroḥ soma vṛṣṇyaṃ ni śuṣmaṃ ni vayastira
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086157 (0.063):
RV_9,019.06c pavamāna vidā rayim || / RV_9,019.07a ni śatroḥ soma vṛṣṇyaṃ ni śuṣmaṃ ni vayas tira |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546252 (0.064):
-RV_7:1/32- / pavamāna | vidāḥ | rayim | asmabhyam | soma | dustaram | yaḥ | duḥ-naśaḥ |
RV_09.043.04.2{33} indo sahasravarcasam / RV_09.043.05.1{33} induratyo na vājasṛt kanikranti pavitra ā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087739 (0.0):
RV_9,043.04a pavamāna vidā rayim asmabhyaṃ soma suśriyam | / RV_9,043.04c indo sahasravarcasam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087749 (1.788):
RV_9,043.04c indo sahasravarcasam || / RV_9,043.05a indur atyo na vājasṛt kanikranti pavitra ā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544584 (0.022):
pavamāna | vidāḥ | rayim | asmabhyam | soma | su-śriyam | indo iti | / sahasra-varcasam // RV_9,43.4 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197202 (0.046):
RV_09.064.11.1{38} ūrmiryaste pavitra ā devāvīḥ paryakṣarat / RV_09.064.11.2{38} sīdannṛtasya yonimā
RV_09.043.05.2{33} yadakṣārati devayuḥ / RV_09.043.06.1{33} pavasva vājasātaye viprasya gṛṇato vṛdhe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087759 (0.0):
RV_9,043.05a indur atyo na vājasṛt kanikranti pavitra ā | / RV_9,043.05c yad akṣār ati devayuḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544604 (0.014):
ati | deva-yuḥ // RV_9,43.5 // / pavasva | vāja-sātaye | viprasya | gṛṇataḥ | vṛdhe | soma | rāsva |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205412 (0.039):
RV_09.106.14.1{11} ayā pavasva devayurmadhordhārā asṛkṣata / RV_09.106.14.2{11} rebhan pavitramparyeṣi viśvataḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545132 (0.045):
śatam | naḥ | indo iti | ūti-bhiḥ | sahasram | vā | śucīṇām | pavasva | / maṃhayat-rayiḥ // RV_9,52.5 // / -RV_7:1/10- / (RV_9,53)
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197202 (0.046):
RV_09.064.11.1{38} ūrmiryaste pavitra ā devāvīḥ paryakṣarat / RV_09.064.11.2{38} sīdannṛtasya yonimā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193138 (0.054):
RV_09.013.04.1{01} uta no vājasātaye pavasva bṛhatīriṣaḥ / RV_09.013.04.2{01} dyumadindo suvīryam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194971 (0.054):
RV_09.039.04.1{29} ayaṃ sa yo divas pari raghuyāmā pavitra ā / RV_09.039.04.2{29} sindhorūrmā vyakṣarat / RV_09.039.05.1{29} āvivāsan parāvato atho arvāvataḥ sutaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197491 (0.059):
RV_09.065.09.2{02} sakhitvamā vṛṇīmahe / RV_09.065.10.1{02} vṛṣā pavasva dhārayā marutvate ca matsaraḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198017 (0.063):
RV_09.066.28.1{12} pra suvāna indurakṣāḥ pavitramatyavyayam / RV_09.066.28.2{12} punāna indurindramā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704485 (0.063):
4 5 1 03 04a uta no vājasātaye pavasva bṛhatīriṣaḥ . / 4 5 1 03 04c dyumadindo suvīryam .. 1190
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3201153 (0.064):
RV_09.086.18.1{15} ā naḥ soma saṃyataṃ pipyuśīmiṣamindo pavasva / pavamānoasridham / RV_09.086.18.2{15} yā no dohate trirahannasaścuṣī kṣumad vājavan madhumad
RV_09.043.06.2{33} soma rāsva suvīryam / RV_09.044.01.1{01} pra ṇa indo mahe tana ūrmiṃ na bibhradarṣasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087761 (0.0):
RV_9,043.06a pavasva vājasātaye viprasya gṛṇato vṛdhe |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087770 (0.0):
RV_9,043.06c soma rāsva suvīryam || / RV_9,044.01a pra ṇa indo mahe tana ūrmiṃ na bibhrad arṣasi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544605 (0.022):
pavasva | vāja-sātaye | viprasya | gṛṇataḥ | vṛdhe | soma | rāsva |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544616 (0.025):
pavasva | vāja-sātaye | viprasya | gṛṇataḥ | vṛdhe | soma | rāsva | / su-vīryam // RV_9,43.6 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11214379 (0.049):
itiśata-krato | saḥ | naḥ | rāsva | su-vīryam // RV_8,98.12 // / -RV_6:7/3-
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696818 (0.051):
1 6 1 0213a pra ṇa indo mahe tu na ūrmiṃ na bibhradarṣasi .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542496 (0.054):
uta | naḥ | vāja-sātaye | pavasva | bṛhatīḥ | iṣaḥ | dyu-mat | indo iti | / su-vīryam // RV_9,13.4 // / te | naḥ | sahasriṇam | rayim | pavantām | ā | su-vīryam | suvānāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196785 (0.059):
RV_09.063.01.1{30} ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam / RV_09.063.01.2{30} asme śravāṃsidhāraya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089323 (0.059):
RV_9,063.01a ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam | / RV_9,063.01c asme śravāṃsi dhāraya ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192996 (0.062):
RV_09.011.09.1 pavamāna suvīryaṃ rayiṃ soma rirīhi naḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085474 (0.062):
RV_9,011.09a pavamāna suvīryaṃ rayiṃ soma rirīhi naḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707355 (0.062):
4 6 3 0306a pavamāna suvīryaṃ rayiṃ soma rirīhi naḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197848 (0.064):
RV_09.066.12.2{09} agmannṛtasya yonimā / RV_09.066.13.1{09} pra ṇa indo mahe raṇa āpo arṣanti sindhavaḥ
RV_09.044.01.2{01} abhi devānayāsyaḥ / RV_09.044.02.1{01} matī juṣṭo dhiyā hitaḥ somo hinve parāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087783 (0.0):
RV_9,044.01c abhi devāṃ ayāsyaḥ || / RV_9,044.02a matī juṣṭo dhiyā hitaḥ somo hinve parāvati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544629 (0.0):
| devān | ayāsyaḥ // RV_9,44.1 // / matī | juṣṭaḥ | dhiyā | hitaḥ | somaḥ | hinve | parāvati | viprasya |
RV_09.044.02.2{01} viprasya dhārayā kaviḥ / RV_09.044.03.1{01} ayaṃ deveṣu jāgṛviḥ suta eti pavitra ā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087794 (0.0):
RV_9,044.02a matī juṣṭo dhiyā hitaḥ somo hinve parāvati | / RV_9,044.02c viprasya dhārayā kaviḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544638 (0.0):
matī | juṣṭaḥ | dhiyā | hitaḥ | somaḥ | hinve | parāvati | viprasya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193090 (0.037):
RV_09.012.08.1{39} abhi priyā divas padā somo hinvāno arṣati / RV_09.012.08.2{39} viprasya dhārayā kaviḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085568 (0.037):
RV_9,012.08a abhi priyā divas padā somo hinvāno arṣati | / RV_9,012.08c viprasya dhārayā kaviḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542441 (0.040):
abhi | priyā | divaḥ | padā | somaḥ | hinvānaḥ | arṣati | viprasya | / dhārayā | kaviḥ // RV_9,12.8 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704612 (0.043):
4 5 1 04 09a abhi priyā divaḥ kavirvipraḥ sa dhārayā sutaḥ . / 4 5 1 04 09c somo hinve parāvati .. 1204
RV_09.044.03.2{01} somo yāti vicarṣaṇiḥ / RV_09.044.04.1{01} sa naḥ pavasva vājayuścakrāṇaścārumadhvaram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087805 (0.0):
RV_9,044.03a ayaṃ deveṣu jāgṛviḥ suta eti pavitra ā | / RV_9,044.03c somo yāti vicarṣaṇiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544642 (0.023):
ayam | deveṣu | jāgṛviḥ | sutaḥ | eti | pavitre | ā | somaḥ | yāti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544649 (0.032):
vi-carṣaṇiḥ // RV_9,44.3 // / saḥ | naḥ | pavasva | vāja-yuḥ | cakrāṇaḥ | cārum | adhvaram | barhiṣmān |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544022 (0.055):
| avīvaśan // RV_9,34.6 // / -RV_6:8/25- / (RV_9,35) / ā | naḥ | pavasva | dhārayā | pavamāna | rayim | pṛthum | yayā | jyotiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18549982 (0.057):
-RV_7:3/9- / (RV_9,84) / pavasva | deva-mādanaḥ | vi-carṣaṇiḥ | apsāḥ | indrāya | varuṇāya | vāyave
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193136 (0.061):
RV_09.013.04.1{01} uta no vājasātaye pavasva bṛhatīriṣaḥ / RV_09.013.04.2{01} dyumadindo suvīryam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195209 (0.062):
RV_09.043.02.2{33} indumindrāya pītaye / RV_09.043.03.1{33} punāno yāti haryataḥ somo gīrbhiḥ pariṣkṛtaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087722 (0.062):
RV_9,043.02c indum indrāya pītaye || / RV_9,043.03a punāno yāti haryataḥ somo gīrbhiḥ pariṣkṛtaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544565 (0.063):
indrāya | pītaye // RV_9,43.2 // / punānaḥ | yāti | haryataḥ | somaḥ | gīḥ-bhiḥ | pari-kṛtaḥ | viprasya |
RV_09.044.04.2{01} barhiṣmānā vivāsati / RV_09.044.05.1{01} sa no bhagāya vāyave vipravīraḥ sadāvṛdhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087816 (0.0):
RV_9,044.04a sa naḥ pavasva vājayuś cakrāṇaś cārum adhvaram | / RV_9,044.04c barhiṣmāṃ ā vivāsati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544657 (0.0):
saḥ | naḥ | pavasva | vāja-yuḥ | cakrāṇaḥ | cārum | adhvaram | barhiṣmān | / ā | vivāsati // RV_9,44.4 //
RV_09.044.05.2{01} somo deveṣvā yamat / RV_09.044.06.1{01} sa no adya vasuttaye kratuvid gātuvittamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087829 (0.0):
RV_9,044.05a sa no bhagāya vāyave vipravīraḥ sadāvṛdhaḥ | / RV_9,044.05c somo deveṣv ā yamat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544666 (0.0):
saḥ | naḥ | bhagāya | vāyave | vipra-vīraḥ | sadāvṛdhaḥ | somaḥ | deveṣu | / ā | yamat // RV_9,44.5 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195171 (0.062):
RV_09.042.05.1{32} abhi viśvāni vāryābhi devān ṛtāvṛdhaḥ / RV_09.042.05.2{32} somaḥ punānoarṣati / RV_09.042.06.1{32} goman naḥ soma vīravadaśvāvad vājavat sutaḥ
RV_09.044.06.2{01} vājaṃ jeṣi śravo bṛhat / RV_09.045.01.1{02} sa pavasva madāya kaṃ nṛcakṣā devavītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087842 (0.0):
RV_9,044.06a sa no adya vasuttaye kratuvid gātuvittamaḥ | / RV_9,044.06c vājaṃ jeṣi śravo bṛhat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544683 (0.0):
saḥ | naḥ | adya | vasuttaye | kratu-vit | gātuvit-tamaḥ | vājam | jeṣi | / śravaḥ | bṛhat // RV_9,44.6 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18549980 (0.028):
| jayasi | śravaḥ | bṛhat // RV_9,83.5 // / -RV_7:3/9- / (RV_9,84)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11195284 (0.045):
yajña-hotaḥ | ānuṣak | pra | madāya | śravaḥ | bṛhat // RV_8,9.17 // / yat | uṣaḥ | yāsi | bhānunā | sam | sūryeṇa | rocase | ā | ha | ayam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14064551 (0.048):
RV_8,009.17c pra yajñahotar ānuṣak pra madāya śravo bṛhat || / RV_8,009.18a yad uṣo yāsi bhānunā saṃ sūryeṇa rocase |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3200514 (0.050):
RV_09.083.05.2{08} rājā pavitraratho vājamāruhaḥ sahasrabhṛṣṭirjayasi / śravo bṛhat / RV_09.084.01.1{09} pavasva devamādano vicarṣaṇirapsā indrāya varuṇāya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14093099 (0.050):
RV_9,083.05c rājā pavitraratho vājam āruhaḥ sahasrabhṛṣṭir jayasi śravo / bṛhat || / RV_9,084.01a pavasva devamādano vicarṣaṇir apsā indrāya varuṇāya vāyave |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7299136 (0.052):
RV_08.009.17.2{33} pra yajñahotarānuṣak pra madāya śravo bṛhat / RV_08.009.18.1{33} yaduṣo yāsi bhānunā saṃ sūryeṇa rocase
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27514498 (0.053):
RV_03.037.10.1{22} agannindra śravo bṛhad dyumnaṃ dadhiṣva duṣṭaram / RV_03.037.10.2{22} ut te śuṣmaṃ tirāmasi
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3134241 (0.053):
RV_3,037.10a agann indra śravo bṛhad dyumnaṃ dadhiṣva duṣṭaram | / RV_3,037.10c ut te śuṣmaṃ tirāmasi ||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12166562 (0.053):
8.1.65.7 agann indra śravo bṛhad dyumnaṃ dadhiṣva duṣṭaraṃ / ut te śuṣmaṃ trirāmasi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16565460 (0.059):
agan | indra | śravaḥ | bṛhat | dyumnam | dadhiṣva | dustaram | ut | te | / śuṣmam | tirāmasi // RV_3,37.10 //
RV_09.045.01.2{02} indavindrāyapītaye / RV_09.045.02.1{02} sa no arṣābhi dūtyaṃ tvamindrāya tośase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087854 (0.0):
RV_9,045.01c indav indrāya pītaye || / RV_9,045.02a sa no arṣābhi dūtyaṃ tvam indrāya tośase |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544692 (0.021):
| pītaye // RV_9,45.1 // / saḥ | naḥ | arṣa | abhi | dūtyam | tvam | indrāya | tośase | devān |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646190 (0.034):
RV_06.015.17.2{20} yamaṅkūyantamānayannamūraṃ śyāvyābhyaḥ / RV_06.015.18.1{20} janiṣvā devavītaye sarvatātā svastaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035286 (0.034):
RV_6,015.17c yam aṅkūyantam ānayann amūraṃ śyāvyābhyaḥ || / RV_6,015.18a janiṣvā devavītaye sarvatātā svastaye |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012566 (0.040):
aṅku-yantam | ā | anayan | amūram | syāvyābhyaḥ // RV_6,15.17 // / janiṣva | deva-vītaye | sarva-tātā | svastaye | ā | devān | vakṣi | amṛtān
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7314323 (0.045):
RV_08.080.02.1{35} yo naḥ śaśvat purāvithāmṛdhro vājasātaye / RV_08.080.02.2{35} sa tvaṃ na indra mṛḷaya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27137434 (0.054):
havyam | indrāya | kartana // RV_1,142.12 // / svāhākṛtāni | ā | gahi | upa | havyāni | vītaye | indra | ā | gahi |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7301803 (0.056):
RV_08.020.10.2{37} ā śyenāso na pakṣiṇo vṛthā naro havyā no vītaye gata / RV_08.020.11.1{38} samānamañjyeṣāṃ vi bhrājante rukmāso adhi bāhuṣu
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202409 (0.058):
RV_09.091.06.2{01} śaṃ naḥ kṣetramuru jyotīṃṣi soma jyoṃ naḥ sūryandṛśaye / rirīhi / RV_09.092.01.1{02} pari suvāno hariraṃśuḥ pavitre ratho na sarji sanaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195849 (0.060):
RV_09.054.04.1{11} pari ṇo devavītaye vājānarṣasi gomataḥ
RV_09.045.02.2{02} devān sakhibhya ā varam / RV_09.045.03.1{02} uta tvāmaruṇaṃ vayaṃ gobhirañjmo madāya kam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087858 (0.0):
RV_9,045.02a sa no arṣābhi dūtyaṃ tvam indrāya tośase | / RV_9,045.02c devān sakhibhya ā varam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087866 (0.0):
RV_9,045.02c devān sakhibhya ā varam || / RV_9,045.03a uta tvām aruṇaṃ vayaṃ gobhir añjmo madāya kam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544704 (0.0):
saḥ | naḥ | arṣa | abhi | dūtyam | tvam | indrāya | tośase | devān |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1337801 (0.049):
RV_01.004.04.2{07} yaste sakhibhya ā varam / RV_01.004.05.1{07} uta bruvantu no nido niranyataścidārata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13958941 (0.049):
RV_1,004.04c yas te sakhibhya ā varam || / RV_1,004.05a uta bruvantu no nido nir anyataś cid ārata |
RV_09.045.03.2{02} vi no rāye duro vṛdhi / RV_09.045.04.1{02} atyū pavitramakramīd vājī dhuraṃ na yāmani
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197127 (0.0):
RV_09.064.03.1{36} aśvo na cakrado vṛṣā saṃ gā indo samarvataḥ / RV_09.064.03.2{36} vi no rāye duro vṛdhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087870 (0.0):
RV_9,045.03a uta tvām aruṇaṃ vayaṃ gobhir añjmo madāya kam | / RV_9,045.03c vi no rāye duro vṛdhi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087877 (0.0):
RV_9,045.03c vi no rāye duro vṛdhi || / RV_9,045.04a aty ū pavitram akramīd vājī dhuraṃ na yāmani |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544716 (0.0):
rāye | duraḥ | vṛdhi // RV_9,45.3 // / ati | oṃ iti | pavitram | akramīt | vājī | dhuram | na | yāmani | induḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089669 (5.960):
RV_9,064.03a aśvo na cakrado vṛṣā saṃ gā indo sam arvataḥ | / RV_9,064.03c vi no rāye duro vṛdhi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544709 (5.960):
uta | tvām | aruṇam | vayam | gobhiḥ | añjmaḥ | madāya | kam | vi | naḥ | / rāye | duraḥ | vṛdhi // RV_9,45.3 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546501 (0.016):
aśvaḥ | na | cakradaḥ | vṛṣā | sam | gāḥ | indo iti | sam | arvataḥ | vi | / naḥ | rāye | duraḥ | vṛdhi // RV_9,64.3 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700109 (0.020):
4 2 1 03 03a aśvo na cakrado vṛṣā saṃ gā indo samarvataḥ . / 4 2 1 03 03c vi no rāye duro vṛdhi .. 783
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22200208 (0.052):
RV_9,045.03a uta tvām aruṇaṃ vayaṃ gobhir añjmo madāya kam | / RV_9,045.03c vi no rāye duro vṛdhi ||
RV_09.045.04.2{02} indurdeveṣu patyate / RV_09.045.05.1{02} samī sakhāyo asvaran vane krīḷantamatyavim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087888 (0.0):
RV_9,045.04a aty ū pavitram akramīd vājī dhuraṃ na yāmani | / RV_9,045.04c indur deveṣu patyate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544726 (0.0):
ati | oṃ iti | pavitram | akramīt | vājī | dhuram | na | yāmani | induḥ | / deveṣu | patyate // RV_9,45.4 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192467 (0.025):
RV_09.006.05.1{26} yamatyamiva vājinaṃ mṛjanti yoṣaṇo daśa / RV_09.006.05.2{26} vane krīḷantamatyavim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084945 (0.025):
RV_9,006.05a yam atyam iva vājinam mṛjanti yoṣaṇo daśa | / RV_9,006.05c vane krīḷantam atyavim ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205374 (0.049):
RV_09.106.11.1{11} dhībhirhinvanti vājinaṃ vane krīḷantamatyavim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098024 (0.049):
RV_9,106.11a dhībhir hinvanti vājinaṃ vane krīḷantam atyavim |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541831 (0.052):
yam | atyam-iva | vājinam | mṛjanti | yoṣaṇaḥ | daśa | vane | krīḷantam | / ati-avim // RV_9,6.5 // / -RV_6:7/27-
RV_09.045.05.2{02} induṃ nāvā anūṣata / RV_09.045.06.1{02} tayā pavasva dhārayā yayā pīto vicakṣase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087899 (0.0):
RV_9,045.05a sam ī sakhāyo asvaran vane krīḷantam atyavim | / RV_9,045.05c induṃ nāvā anūṣata ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544735 (0.0):
nāvāḥ | ānūṣata // RV_9,45.5 // / tayā | pavasva | dhārayā | yayā | pītaḥ | vi-cakṣase | indo iti | stotre |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196841 (0.064):
RV_09.063.06.2{31} indraṃ gachanta indavaḥ / RV_09.063.07.1{31} ayā pavasva dhārayā yayā sūryamarocayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089379 (0.064):
RV_9,063.06c indraṃ gacchanta indavaḥ || / RV_9,063.07a ayā pavasva dhārayā yayā sūryam arocayaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546211 (0.064):
gacchantaḥ | indavaḥ // RV_9,63.6 // / ayā | pavasva | dhārayā | yayā | sūryam | arocayaḥ | hinvānaḥ | mānuṣīḥ |
RV_09.045.06.2{02} indo stotre suvīryam / RV_09.046.01.1{03} asṛgran devavītaye 'tyāsaḥ kṛtvyā iva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087910 (0.0):
RV_9,045.06a tayā pavasva dhārayā yayā pīto vicakṣase | / RV_9,045.06c indo stotre suvīryam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544749 (0.0):
tayā | pavasva | dhārayā | yayā | pītaḥ | vi-cakṣase | indo iti | stotre | / su-vīryam // RV_9,45.6 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543112 (0.043):
stotre | su-vīryam // RV_9,20.7 // / -RV_6:8/11- / (RV_9,21)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546149 (0.043):
pavamānaḥ | ṛtaḥ | kaviḥ | somaḥ | pavitram | ā | asadat | dadhat | stotre / | su-vīryam // RV_9,62.30 // / -RV_7:1/30- / (RV_9,63)
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089316 (0.048):
RV_9,062.30c dadhat stotre suvīryam || / RV_9,063.01a ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam |
RV_09.046.01.2{03} kṣarantaḥ parvatāvṛdhaḥ / RV_09.046.02.1{03} pariṣkṛtāsa indavo yoṣeva pitryāvatī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087920 (0.0):
RV_9,046.01a asṛgran devavītaye 'tyāsaḥ kṛtvyā iva | / RV_9,046.01c kṣarantaḥ parvatāvṛdhaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544748 (0.054):
asṛgran | deva-vītaye | atyāsaḥ | kṛtvyāḥ-iva | kṣarantaḥ | parvata-vṛdhaḥ
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2314209 (0.064):
RV_07.056.15.2{24} makṣū rāyaḥ suvīryasya dāta nū cid yamanya ādabhadarāvā / RV_07.056.16.1{25} atyāso na ye marutaḥ svañco yakṣadṛśo na śubhayanta
RV_09.046.02.2{03} vāyuṃ somā asṛkṣata / RV_09.046.03.1{03} ete somāsa indavaḥ prayasvantaḥ camū sutāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087930 (0.0):
RV_9,046.02a pariṣkṛtāsa indavo yoṣeva pitryāvatī | / RV_9,046.02c vāyuṃ somā asṛkṣata ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544768 (0.0):
pari-kṛtāsaḥ | indavaḥ | yoṣā-iva | pitrya-vatī | vāyum | somāḥ | asṛkṣata / // RV_9,46.2 // / ete | somāsaḥ | indavaḥ | prayasvantaḥ | camū iti | sutāḥ | indram |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197035 (0.032):
RV_09.063.25.1{34} pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089575 (0.032):
RV_9,063.25a pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546404 (0.032):
adeva-yum | janam // RV_9,63.24 // / pavamānāḥ | asṛkṣata | somāḥ | śukrāsaḥ | indavaḥ | abhi | viśvāni | kāvyā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193414 (0.037):
RV_09.016.05.1{06} pra tvā namobhirindava indra somā asṛkṣata / RV_09.016.05.2{06} mahe bharāyakāriṇaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085895 (0.037):
RV_9,016.05a pra tvā namobhir indava indra somā asṛkṣata | / RV_9,016.05c mahe bharāya kāriṇaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542358 (0.037):
naḥ | yujā // RV_9,11.9 // / -RV_6:7/38- / (RV_9,12) / somāḥ | asṛgram | indavaḥ | sutāḥ | ṛtasya | sadane | indrāya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193463 (0.039):
RV_09.017.01.2{07} somā asṛgramāśavaḥ / RV_09.017.02.1{07} abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīmiva
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22198285 (0.039):
RV_9,017.01c somā asṛgram āśavaḥ || / RV_9,017.02a abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīm iva |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710223 (0.051):
4 8 2 1503c yadi stoturmaghavā śṛṇavaddhavaṃ nendro yoṣatyā gamat .. 1698 / 4 8 2 1601a pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ .
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22201916 (0.052):
RV_9,063.25a pavamānā asṛkṣata somāḥ śukrāsa indavaḥ | / RV_9,063.25c abhi viśvāni kāvyā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085944 (0.056):
RV_9,017.01c somā asṛgram āśavaḥ || / RV_9,017.02a abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīm iva |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196689 (0.060):
RV_09.062.21.2{28} devebhyo devaśruttamam / RV_09.062.22.1{28} ete somā asṛkṣata gṛṇānāḥ śravase mahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089223 (0.060):
RV_9,062.21c devebhyo devaśruttamam || / RV_9,062.22a ete somā asṛkṣata gṛṇānāḥ śravase mahe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27112802 (0.061):
pra | vaḥ | bhriyante | indavaḥ | matsarāḥ | mādayiṣṇavaḥ | drapsāḥ | / madhvaḥ | camū sadaḥ // RV_1,14.4 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193974 (0.062):
RV_09.024.01.1{14} pra somāso adhanviṣuḥ pavamānāsa indavaḥ / RV_09.024.01.2{14} śrīṇānā apsu mṛñjata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086466 (0.062):
RV_9,024.01a pra somāso adhanviṣuḥ pavamānāsa indavaḥ | / RV_9,024.01c śrīṇānā apsu mṛñjata ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543331 (0.062):
(RV_9,24) / pra | somāsaḥ | adhanviṣuḥ | pavamānāsaḥ | indavaḥ | śrīṇānāḥ | ap-su |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085604 (0.064):
RV_9,013.03a pavante vājasātaye somāḥ sahasrapājasaḥ | / RV_9,013.03c gṛṇānā devavītaye ||
RV_09.046.03.2{03} indraṃ vardhanti karmabhiḥ / RV_09.046.04.1{03} ā dhāvatā suhastyaḥ śukrā gṛbhṇīta manthinā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087940 (0.0):
RV_9,046.03a ete somāsa indavaḥ prayasvantaś camū sutāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544770 (0.013):
// RV_9,46.2 // / ete | somāsaḥ | indavaḥ | prayasvantaḥ | camū iti | sutāḥ | indram |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544779 (0.020):
vardhanti | karma-bhiḥ // RV_9,46.3 // / ā | dhāvata | su-hastyaḥ | śukrā | gṛbhṇīta | manthinā | gobhiḥ | śrīṇīta
RV_09.046.04.2{03} gobhiḥ śrīṇīta matsaram / RV_09.046.05.1{03} sa pavasva dhanaṃjaya prayantā rādhaso mahaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087951 (0.0):
RV_9,046.04a ā dhāvatā suhastyaḥ śukrā gṛbhṇīta manthinā | / RV_9,046.04c gobhiḥ śrīṇīta matsaram ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544782 (1.788):
ā | dhāvata | su-hastyaḥ | śukrā | gṛbhṇīta | manthinā | gobhiḥ | śrīṇīta
RV_09.046.05.2{03} asmabhyaṃ soma gātuvit / RV_09.046.06.1{03} etaṃ mṛjanti marjyaṃ pavamānaṃ daśa kṣipaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197534 (0.0):
RV_09.065.13.1{03} ā na indo mahīmiṣaṃ pavasva viśvadarśataḥ / RV_09.065.13.2{03} asmabhyaṃ soma gātuvit
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087963 (0.0):
RV_9,046.05a sa pavasva dhanañjaya prayantā rādhaso mahaḥ | / RV_9,046.05c asmabhyaṃ soma gātuvit ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090082 (0.0):
RV_9,065.13a ā na indo mahīm iṣam pavasva viśvadarśataḥ | / RV_9,065.13c asmabhyaṃ soma gātuvit ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544799 (0.0):
saḥ | pavasva | dhanam-jaya | pra-yantā | rādhasaḥ | mahaḥ | asmabhyam | / soma | gātu-vit // RV_9,46.5 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546910 (0.042):
ā | naḥ | indo iti | mahīm | iṣam | pavasva | viśva-darśataḥ | asmabhyam | / soma | gātu-vit // RV_9,65.13 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085837 (0.044):
RV_9,015.08a etam u tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sapta dhītayaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088717 (0.044):
RV_9,061.07a etam u tyaṃ daśa kṣipo mṛjanti sindhumātaram |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192644 (0.061):
RV_09.008.03.2 ṛtasya yonim āsadam / RV_09.008.04.1 mṛjanti tvā daśa kṣipo hinvanti sapta dhītayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085123 (0.061):
RV_9,008.03c ṛtasya yonim āsadam || / RV_9,008.04a mṛjanti tvā daśa kṣipo hinvanti sapta dhītayaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542003 (0.061):
āsadam // RV_9,8.3 // / mṛjanti | tvā | daśa | kṣipaḥ | hinvanti | sapta | dhītayaḥ | anu | viprāḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3200723 (0.063):
RV_09.085.07.1{11} atyaṃ mṛjanti kalaśe daśa kṣipaḥ pra viprāṇāṃ matayo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14093309 (0.063):
RV_9,085.07a atyam mṛjanti kalaśe daśa kṣipaḥ pra viprāṇām matayo vāca
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18550198 (0.063):
-RV_7:3/11- / atyam | mṛjanti | kalaśe | daśa | kṣipaḥ | pra | viprāṇām | matayaḥ |
RV_09.046.06.2{03} indrāya matsaraṃ madam / RV_09.047.01.1{04} ayā somaḥ sukṛtyayā mahaścidabhyavardhata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087969 (0.0):
RV_9,046.06a etam mṛjanti marjyam pavamānaṃ daśa kṣipaḥ | / RV_9,046.06c indrāya matsaram madam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544805 (0.0):
etam | mṛjanti | marjyam | pavamānam | daśa | kṣipaḥ | indrāya | matsaram
RV_09.047.01.2{04} mandāna udvṛṣāyate / RV_09.047.02.1{04} kṛtānīdasya kartvā cetante dasyutarhaṇā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087982 (0.057):
RV_9,047.02a kṛtānīd asya kartvā cetante dasyutarhaṇā | / RV_9,047.02c ṛṇā ca dhṛṣṇuś cayate ||
RV_09.047.02.2{04} ṛṇā ca dhṛṣṇuścayate / RV_09.047.03.1{04} āt soma indriyo raso vajraḥ sahasrasā bhuvat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087994 (0.0):
RV_9,047.02a kṛtānīd asya kartvā cetante dasyutarhaṇā | / RV_9,047.02c ṛṇā ca dhṛṣṇuś cayate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544834 (0.0):
kṛtāni | it | asya | kartvā | cetante | dasyu-tarhaṇā | ṛṇā | ca | dhṛṣṇuḥ
RV_09.047.03.2{04} ukthaṃ yadasya jāyate / RV_09.047.04.1{04} svayaṃ kavirvidhartari viprāya ratnamichati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087998 (0.0):
RV_9,047.03a āt soma indriyo raso vajraḥ sahasrasā bhuvat | / RV_9,047.03c ukthaṃ yad asya jāyate ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544839 (0.0):
āt | somaḥ | indriyaḥ | rasaḥ | vajraḥ | sahasra-sāḥ | bhuvat | uktham | / yat | asya | jāyate // RV_9,47.3 //
RV_09.047.04.2{04} yadī marmṛjyate dhiyaḥ / RV_09.047.05.1{04} siṣāsatū rayīṇāṃ vājeṣvarvatāmiva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088015 (0.0):
RV_9,047.04a svayaṃ kavir vidhartari viprāya ratnam icchati | / RV_9,047.04c yadī marmṛjyate dhiyaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544854 (0.0):
svayam | kaviḥ | vi-dhartari | viprāya | ratnam | icchati | yadi | / marmṛjyate | dhiyaḥ // RV_9,47.4 // / sisāsatuḥ | rayīṇām | vājeṣu | arvatām-iva | bhareṣu | jigyuṣām | asi //
RV_09.047.05.2{04} bhareṣu jigyuṣāmasi / RV_09.048.01.1{05} taṃ tvā nṛmṇāni bibhrataṃ sadhastheṣu maho divaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088026 (0.0):
RV_9,047.05a siṣāsatū rayīṇāṃ vājeṣv arvatām iva | / RV_9,047.05c bhareṣu jigyuṣām asi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544858 (0.0):
marmṛjyate | dhiyaḥ // RV_9,47.4 // / sisāsatuḥ | rayīṇām | vājeṣu | arvatām-iva | bhareṣu | jigyuṣām | asi //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700671 (0.0):
4 2 2 02 03c vahā bhagattimūtaye .. 835 / 4 2 2 03 01a taṃ tvā nṛmṇāni bibhrataṃ sadhastheṣu maho divaḥ .
RV_09.048.01.2{05} cāruṃ sukṛtyayemahe / RV_09.048.02.1{05} saṃvṛktadhṛṣṇumukthyaṃ mahāmahivrataṃ madam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088035 (0.0):
RV_9,048.01a taṃ tvā nṛmṇāni bibhrataṃ sadhastheṣu maho divaḥ | / RV_9,048.01c cāruṃ sukṛtyayemahe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544877 (0.0):
su-kṛtyayā | īmahe // RV_9,48.1 // / saṃvṛkta-dhṛṣṇum | ukthyam | mahāmahivratam | madam | śatam | puraḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700678 (0.0):
4 2 2 03 01a taṃ tvā nṛmṇāni bibhrataṃ sadhastheṣu maho divaḥ . / 4 2 2 03 01c cāruṃ sukṛtyayemahe .. 836
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707905 (0.053):
4 7 1 0301a pratnaṃ pīyūṣaṃ pūrvyaṃ yadukthyaṃ maho gāhaddiva ā / niradhukṣata .
RV_09.048.02.2{05} śataṃ puro rurukṣaṇim / RV_09.048.03.1{05} atastvā rayimabhi rājānaṃ sukrato divaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088046 (0.0):
RV_9,048.02a saṃvṛktadhṛṣṇum ukthyam mahāmahivratam madam | / RV_9,048.02c śatam puro rurukṣaṇim ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544883 (1.192):
saṃvṛkta-dhṛṣṇum | ukthyam | mahāmahivratam | madam | śatam | puraḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700687 (0.020):
4 2 2 03 02a saṃvṛktadhṛṣṇumukthyaṃ mahāmahivrataṃ madam . / 4 2 2 03 02c śataṃ puro rurukṣaṇim .. 837
RV_09.048.03.2{05} suparṇo avyathirbharat / RV_09.048.04.1{05} viśvasmā it svardṛśe sādhāraṇaṃ rajasturam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088051 (0.0):
RV_9,048.03a atas tvā rayim abhi rājānaṃ sukrato divaḥ | / RV_9,048.03c suparṇo avyathir bharat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544893 (0.023):
ataḥ | tvā | rayim | abhi | rājānam | sukrato itisu-krato | divaḥ | / su-parṇaḥ | avyathiḥ | bharat // RV_9,48.3 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088058 (0.023):
RV_9,048.03c suparṇo avyathir bharat || / RV_9,048.04a viśvasmā it svar dṛśe sādhāraṇaṃ rajasturam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544900 (0.023):
su-parṇaḥ | avyathiḥ | bharat // RV_9,48.3 // / viśvasmai | it | svaḥ | dṛśe | sādhāraṇam | rajaḥ-turam | gopām | ṛtasya |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700690 (0.030):
4 2 2 03 03a atastvā rayirabhyayadrājānaṃ sukrato divaḥ . / 4 2 2 03 03c suparṇo avyathī bharat .. 838
RV_09.048.04.2{05} gopām ṛtasya virbharat / RV_09.048.05.1{05} adhā hinvāna indriyaṃ jyāyo mahitvamānaśe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088059 (0.0):
RV_9,048.04a viśvasmā it svar dṛśe sādhāraṇaṃ rajasturam | / RV_9,048.04c gopām ṛtasya vir bharat ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088070 (0.0):
RV_9,048.04c gopām ṛtasya vir bharat || / RV_9,048.05a adhā hinvāna indriyaṃ jyāyo mahitvam ānaśe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544901 (0.025):
viśvasmai | it | svaḥ | dṛśe | sādhāraṇam | rajaḥ-turam | gopām | ṛtasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544911 (0.030):
viḥ | bharat // RV_9,48.4 // / adha | hinvānaḥ | indriyam | jyāyaḥ | mahi-tvam | ānaśe | abhiṣṭi-kṛt |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700693 (0.042):
4 2 2 03 03c suparṇo avyathī bharat .. 838 / 4 2 2 03 04a adhā hinvāna indriyaṃ jyāyo mahitvamānaśe .
RV_09.048.05.2{05} abhiṣṭikṛdvicarṣaṇiḥ / RV_09.049.01.1{06} pavasva vṛṣṭimā su no 'pāmūrmiṃ divas pari
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088073 (0.0):
RV_9,048.05a adhā hinvāna indriyaṃ jyāyo mahitvam ānaśe | / RV_9,048.05c abhiṣṭikṛd vicarṣaṇiḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088082 (0.0):
RV_9,048.05c abhiṣṭikṛd vicarṣaṇiḥ || / RV_9,049.01a pavasva vṛṣṭim ā su no 'pām ūrmiṃ divas pari |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544925 (0.0):
adha | hinvānaḥ | indriyam | jyāyaḥ | mahi-tvam | ānaśe | abhiṣṭi-kṛt | / vi-carṣaṇiḥ // RV_9,48.5 // / -RV_7:1/6- / (RV_9,49) / pavasva | vṛṣṭim | ā | su | naḥ | apām | ūrmim | divaḥ | pari | ayakṣmāḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707230 (1.192):
ṣaṣṭha prapāṭhakaḥ . tṛtīyo 'rdhaḥ / 4 6 3 0101a pavasva vṛṣṭimā su no 'pāmūrmiṃ divaspari .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544916 (0.004):
adha | hinvānaḥ | indriyam | jyāyaḥ | mahi-tvam | ānaśe | abhiṣṭi-kṛt |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196118 (0.058):
RV_09.060.04.1{17} indrasya soma rādhase śaṃ pavasva vicarṣaṇe / RV_09.060.04.2{17} prajāvad retaā bhara
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3201153 (0.060):
RV_09.086.18.1{15} ā naḥ soma saṃyataṃ pipyuśīmiṣamindo pavasva / pavamānoasridham / RV_09.086.18.2{15} yā no dohate trirahannasaścuṣī kṣumad vājavan madhumad
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202854 (0.062):
punānaḥ / RV_09.096.04.1{06} ajītaye 'hataye pavasva svastaye sarvatātaye bṛhate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14095492 (0.062):
RV_9,096.03c kṛṇvann apo varṣayan dyām utemām uror ā no varivasyā punānaḥ / RV_9,096.04a ajītaye 'hataye pavasva svastaye sarvatātaye bṛhate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18552424 (0.062):
naḥ | varivasya | punānaḥ // RV_9,96.3 // / ajītaye | ahataye | pavasva | svastaye | sarva-tātaye | bṛhate | tat |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193138 (0.063):
RV_09.013.04.1{01} uta no vājasātaye pavasva bṛhatīriṣaḥ / RV_09.013.04.2{01} dyumadindo suvīryam
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700699 (0.064):
4 2 2 03 04a adhā hinvāna indriyaṃ jyāyo mahitvamānaśe . / 4 2 2 03 04c abhiṣṭikṛdvicarṣaṇiḥ .. 839 / 4 2 2 03 05a viśvasmā itsvardṛśe sādhāraṇaṃ rajasturam .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18553103 (0.064):
| siktaḥ // RV_9,97.15 // / -RV_7:4/14- / juṣṭavī | naḥ | indo iti | su-pathā | su-gāni | urau | pavasva | varivāṃsi
RV_09.049.01.2{06} ayakṣmā bṛhatīriṣaḥ / RV_09.049.02.1{06} tayā pavasva dhārayā yayā gāva ihāgaman
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10659834 (0.0):
(PB 6.10.19) tayā pavasva dhārayā yayā gāva ihāgamañ janyāsa up no gṛham
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088092 (0.0):
RV_9,049.01a pavasva vṛṣṭim ā su no 'pām ūrmiṃ divas pari | / RV_9,049.01c ayakṣmā bṛhatīr iṣaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544935 (0.0):
bṛhatīḥ | iṣaḥ // RV_9,49.1 // / tayā | pavasva | dhārayā | yayā | gāvaḥ | iha | āgaman | janyāsaḥ | upa |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707238 (0.0):
4 6 3 0101a pavasva vṛṣṭimā su no 'pāmūrmiṃ divaspari . / 4 6 3 0101c ayakṣmā bṛhatīriṣaḥ .. 1435
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544023 (0.053):
| avīvaśan // RV_9,34.6 // / -RV_6:8/25- / (RV_9,35) / ā | naḥ | pavasva | dhārayā | pavamāna | rayim | pṛthum | yayā | jyotiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544734 (0.064):
nāvāḥ | ānūṣata // RV_9,45.5 // / tayā | pavasva | dhārayā | yayā | pītaḥ | vi-cakṣase | indo iti | stotre |
RV_09.049.02.2{06} janyāsa upa no gṛham / RV_09.049.03.1{06} ghṛtaṃ pavasva dhārayā yajñeṣu devavītamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088103 (0.0):
RV_9,049.02a tayā pavasva dhārayā yayā gāva ihāgaman | / RV_9,049.02c janyāsa upa no gṛham ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544944 (0.0):
tayā | pavasva | dhārayā | yayā | gāvaḥ | iha | āgaman | janyāsaḥ | upa | / naḥ | gṛham // RV_9,49.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707246 (0.013):
4 6 3 0102a tayā pavasva dhārayā yayā gāva ihāgaman . / 4 6 3 0102c janyāsa upa no gṛham .. 1436
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10659836 (0.048):
(PB 6.10.19) tayā pavasva dhārayā yayā gāva ihāgamañ janyāsa up no gṛham
RV_09.049.03.2{06} asmabhyaṃ vṛṣṭimā pava / RV_09.049.04.1{06} sa na ūrje vyavyayaṃ pavitraṃ dhāva dhārayā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707256 (0.005):
4 6 3 0103a ghṛtaṃ pavasva dhārayā yajñeṣu devavītamaḥ . / 4 6 3 0103c asmabhyaṃ vṛṣṭimā pava .. 1437
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088114 (0.050):
RV_9,049.04a sa na ūrje vy avyayam pavitraṃ dhāva dhārayā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544955 (0.050):
saḥ | naḥ | ūrje | vi | avyayam | pavitram | dhāva | dhārayā | devāsaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544944 (0.052):
ghṛtam | pavasva | dhārayā | yajñeṣu | deva-vītamaḥ | asmabhyam | vṛṣṭim |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088104 (0.056):
RV_9,049.03a ghṛtam pavasva dhārayā yajñeṣu devavītamaḥ | / RV_9,049.03c asmabhyaṃ vṛṣṭim ā pava ||
RV_09.049.04.2{06} devāsaḥ śṛṇavan hi kam / RV_09.049.05.1{06} pavamāno asiṣyadad rakṣāṃsyapajaṅghanat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088123 (0.0):
RV_9,049.04a sa na ūrje vy avyayam pavitraṃ dhāva dhārayā | / RV_9,049.04c devāsaḥ śṛṇavan hi kam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544959 (1.788):
saḥ | naḥ | ūrje | vi | avyayam | pavitram | dhāva | dhārayā | devāsaḥ | / śṛṇavan | hi | kam // RV_9,49.4 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707260 (0.016):
4 6 3 0104a sa na ūrje vyā3vyayaṃ pavitraṃ dhāva dhārayā . / 4 6 3 0104c devāsaḥ śṛṇavanhi kam .. 1438
RV_09.049.05.2{06} pratnavad rocayan rucaḥ / RV_09.050.01.1{07} ut te śuṣmāsa īrate sindhorūrmeriva svanaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088135 (0.0):
RV_9,049.05a pavamāno asiṣyadad rakṣāṃsy apajaṅghanat | / RV_9,049.05c pratnavad rocayan rucaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544975 (5.960):
pavamānaḥ | asisyadat | rakṣāṃsi | apa-jaṅghanat | pratna-vat | rocayan | / rucaḥ // RV_9,49.5 // / -RV_7:1/7-
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704620 (0.011):
4 5 1 05 01a utte śuṣmāsa īrate sindhorūrmeriva svanaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707267 (0.022):
4 6 3 0105a pavamāno asiṣyadadrakṣāṃsyapajaṅghanat . / 4 6 3 0105c pratnavadrocayanrucaḥ .. 1439
RV_09.050.01.2{07} vāṇasya codayā pavim / RV_09.050.02.1{07} prasave ta udīrate tisro vāco makhasyuvaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088145 (0.0):
RV_9,050.01a ut te śuṣmāsa īrate sindhor ūrmer iva svanaḥ | / RV_9,050.01c vāṇasya codayā pavim ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704628 (0.006):
4 5 1 05 01a utte śuṣmāsa īrate sindhorūrmeriva svanaḥ . / 4 5 1 05 01c vāṇasya codayā pavim .. 1205
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544983 (0.015):
ut | te | śuṣmāsaḥ | īrate | sindhoḥ | ūrmeḥ-iva | svanaḥ | vāṇasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22812515 (0.059):
pāta | svasti-bhiḥ | sadā | naḥ // RV_7,100.7 // / -RV_5:7/1- / (RV_7,101) / tisraḥ | vācaḥ | pra | vada | jyotiḥ-agrāḥ | yāḥ | etat | duhre |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194576 (0.061):
RV_09.033.03.2{23} somā arṣanti viṣṇave / RV_09.033.04.1{23} tisro vāca udīrate gāvo mimanti dhenavaḥ
RV_09.050.02.2{07} yadavya eṣisānavi / RV_09.050.03.1{07} avyo vāre pari priyaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088157 (0.0):
RV_9,050.02a prasave ta ud īrate tisro vāco makhasyuvaḥ | / RV_9,050.02c yad avya eṣi sānavi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544994 (0.0):
pra-save | te | ut | īrate | tisraḥ | vācaḥ | makhasyuvaḥ | yat | avye | / eṣi | sānavi // RV_9,50.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704639 (0.010):
4 5 1 05 02a prasave ta udīrate tisro vāco makhasyuvaḥ . / 4 5 1 05 02c yadavya eṣi sānavi .. 1206
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197477 (0.050):
RV_09.065.08.1{02} yasya varṇaṃ madhuścutaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.065.08.2{02} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090024 (0.050):
RV_9,065.08a yasya varṇam madhuścutaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,065.08c indum indrāya pītaye ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194496 (0.050):
RV_09.032.02.1{22} ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.032.02.2{22} indumindrāya pītaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194879 (0.050):
RV_09.038.02.1{28} etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.038.02.2{28} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086990 (0.050):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087379 (0.050):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699977 (0.053):
4 1 2 21 03a ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 1 2 21 03c indumindrāya pītaye .. 771
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705363 (0.053):
4 5 2 04 02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 5 2 04 02c indumindrāya pītaye .. 1275
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086640 (0.054):
RV_9,026.05a taṃ sānāv adhi jāmayo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,026.05c haryatam bhūricakṣasam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086892 (0.058):
RV_9,030.05a apsu tvā madhumattamaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,030.05c indav indrāya pītaye ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199721 (0.061):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
RV_09.050.03.2{07} pavamānammadhuścutam / RV_09.050.04.1{07} ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194101 (0.0):
RV_09.025.05.2{15} indraṃ gachan kavikratuḥ / RV_09.025.06.1{15} ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086592 (0.0):
RV_9,025.05c indraṃ gacchan kavikratuḥ || / RV_9,025.06a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088167 (0.0):
RV_9,050.03a avyo vāre pari priyaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,050.03c pavamānam madhuścutam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704646 (0.009):
4 5 1 05 03a avyā vāraiḥ pari priyaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 5 1 05 03c pavamānaṃ madhuścutam .. 1207
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197477 (0.021):
RV_09.065.08.1{02} yasya varṇaṃ madhuścutaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090024 (0.021):
RV_9,065.08a yasya varṇam madhuścutaṃ hariṃ hinvanty adribhiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545002 (0.026):
avyaḥ | vāre | pari | priyam | harim | hinvanti | adri-bhiḥ | pavamānam | / madhu-ścutam // RV_9,50.3 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543457 (0.030):
kavi-kratuḥ // RV_9,25.5 // / ā | pavasva | madin-tama | pavitram | dhārayā | kave | arkasya | yonim |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090685 (0.044):
RV_9,067.09a hinvanti sūram usrayaḥ pavamānam madhuścutam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547513 (0.057):
hinvanti | sūram | usrayaḥ | pavamānam | madhu-ścutam | abhi | girā | sam
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699977 (0.059):
4 1 2 21 03a ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 1 2 21 03c indumindrāya pītaye .. 771
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705363 (0.059):
4 5 2 04 02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ . / 4 5 2 04 02c indumindrāya pītaye .. 1275
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194495 (0.060):
RV_09.032.02.1{22} ādīṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.032.02.2{22} indumindrāya pītaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194879 (0.060):
RV_09.038.02.1{28} etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.038.02.2{28} indumindrāya pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086990 (0.060):
RV_9,032.02a ād īṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,032.02c indum indrāya pītaye ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199720 (0.060):
RV_9,038.02a etaṃ tritasya yoṣaṇo hariṃ hinvanty adribhiḥ | / RV_9,038.02c indum indrāya pītaye ||
RV_09.050.04.2{07} arkasya yonimāsadam / RV_09.050.05.1{07} sa pavasva madintama gobhirañjāno aktubhiḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194104 (0.0):
RV_09.025.06.1{15} ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave / RV_09.025.06.2{15} arkasya yonimāsadam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086596 (0.0):
RV_9,025.06a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave | / RV_9,025.06c arkasya yonim āsadam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088178 (0.0):
RV_9,050.04a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave | / RV_9,050.04c arkasya yonim āsadam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543462 (0.0):
ā | pavasva | madin-tama | pavitram | dhārayā | kave | arkasya | yonim |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545016 (0.0):
ā | pavasva | madin-tama | pavitram | dhārayā | kave | arkasya | yonim | / āsadam // RV_9,50.4 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704653 (0.0):
4 5 1 05 04a ā pavasva madintama pavitraṃ dhārayā kave . / 4 5 1 05 04c arkasya yonimāsadam .. 1208
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3205751 (0.030):
RV_09.107.22.2{16} devānāṃ soma pavamāna niṣkṛtaṃ gobhirañjāno arṣasi / RV_09.107.23.1{16} pavasva vājasātaye 'bhi viśvāni kāvyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14098407 (0.030):
RV_9,107.22c devānāṃ soma pavamāna niṣkṛtaṃ gobhir añjāno arṣasi || / RV_9,107.23a pavasva vājasātaye 'bhi viśvāni kāvyā |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197315 (0.035):
RV_09.064.22.1{40} indrāyendo marutvate pavasva madhumattamaḥ / RV_09.064.22.2{40} ṛtasya yonimāsadam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089864 (0.035):
RV_9,064.22a indrāyendo marutvate pavasva madhumattamaḥ | / RV_9,064.22c ṛtasya yonim āsadam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18555378 (0.036):
devānām | soma | pavamāna | niḥ-kṛtam | gobhiḥ | añjānaḥ | arṣasi // / RV_9,107.22 // / pavasva | vāja-sātaye | abhi | viśvāni | kāvyā | tvam | samudram |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696490 (0.037):
1 5 2 0906a indrāyendo marutvate pavasva madhumattamaḥ . / 1 5 2 0906c arkasya yonimāsadam .. 472
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703301 (0.038):
4 4 1 11 01a indrāyendo marutvate pavasva madhumattamaḥ . / 4 4 1 11 01c arkasya yonimāsadam .. 1076
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546693 (0.058):
indrāya | indo iti | marutvate | pavasva | madhumat-tamaḥ | ṛtasya | yonim / | āsadam // RV_9,64.22 //
RV_09.050.05.2{07} indavindrāyapītaye / RV_09.051.01.1{08} adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somaṃ pavitra ā sṛja
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088189 (0.0):
RV_9,050.05c indav indrāya pītaye || / RV_9,051.01a adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somam pavitra ā sṛja |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696727 (0.011):
1 6 1 0202c pāntamā puruspṛham .. 498 / 1 6 1 0203a adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somaṃ pavitra ā naya .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704827 (0.013):
4 5 1 10 03c vavakṣa ugro astṛtaḥ .. 1224 / 4 5 1 11 01a adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somaṃ pavitra ā naya .
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12796206 (0.025):
<5.3.8> (30.8) somavāminaḥ iti vikṛtena || / <5.3.9> (30.9)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545029 (0.034):
(RV_9,51) / adhvaryo iti | adri-bhiḥ | sutam | somam | pavitre | ā | sṛja | punīhi |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193394 (0.036):
RV_09.016.03.1{06} anaptamapsu duṣṭaraṃ somaṃ pavitra ā sṛja / RV_09.016.03.2{06} punīhīndrāya pātave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085875 (0.036):
RV_9,016.03a anaptam apsu duṣṭaraṃ somam pavitra ā sṛja | / RV_9,016.03c punīhīndrāya pātave ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707320 (0.060):
4 6 3 0302a hastacyutebhiradribhiḥ sutaṃ somaṃ punītana . / 4 6 3 0302c madhāvā dhāvatā madhu .. 1445
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8596334 (0.062):
RV_04.045.05.2 yan niktahastas taraṇir vicakṣaṇaḥ somaṃ suṣāva madhumantam / adribhiḥ / RV_04.045.06.1 ākenipāso ahabhir davidhvataḥ svar ṇa śukraṃ tanvanta ā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4085792 (0.062):
RV_4,045.05c yan niktahastas taraṇir vicakṣaṇaḥ somaṃ suṣāva madhumantam / adribhiḥ || / RV_4,045.06a ākenipāso ahabhir davidhvataḥ svar ṇa śukraṃ tanvanta ā rajaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbh_1su.htm.txt) 6046667 (0.063):
eśvasūnr̥te , adhvaryo odribhiḥ sutam , śukram te enyat yajatam te enyat
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbh_1su.htm.txt) 6074906 (0.063):
: sujāte eśvasūnr̥te , adhvaryo odribhiḥ sutam , śukram te enyat yajatam
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7313914 (0.063):
RV_08.076.10.1{28} uttiṣṭhannojasā saha pītvī śipre avepayaḥ / RV_08.076.10.2{28} somamindracamū sutam / RV_08.076.11.1{28} anu tvā rodasī ubhe krakṣamāṇamakṛpetām
RV_09.051.01.2{08} punīhīndrāya pātave / RV_09.051.02.1{08} divaḥ pīyūṣamuttamaṃ somamindrāya vajriṇe
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193397 (0.0):
RV_09.016.03.1{06} anaptamapsu duṣṭaraṃ somaṃ pavitra ā sṛja / RV_09.016.03.2{06} punīhīndrāya pātave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085878 (0.0):
RV_9,016.03a anaptam apsu duṣṭaraṃ somam pavitra ā sṛja | / RV_9,016.03c punīhīndrāya pātave ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088201 (0.0):
RV_9,051.01a adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somam pavitra ā sṛja | / RV_9,051.01c punīhīndrāya pātave ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704848 (0.0):
4 5 1 11 02c pavamānasya marutaḥ .. 1226 / 4 5 1 11 03a divaḥ pīyūṣamuttamaṃ somamindrāya vajriṇe .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545034 (5.960):
adhvaryo iti | adri-bhiḥ | sutam | somam | pavitre | ā | sṛja | punīhi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542744 (0.015):
anaptam | ap-su | dustaram | somam | pavitre | ā | sṛja | punīhi | indrāya
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194408 (0.023):
RV_09.030.06.1{20} sunotā madhumattamaṃ somamindrāya vajriṇe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086902 (0.023):
RV_9,030.06a sunotā madhumattamaṃ somam indrāya vajriṇe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543757 (0.045):
sunota | madhumat-tamam | somam | indrāya | vajriṇe | cārum | śardhāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545041 (0.045):
indrāya | pātave // RV_9,51.1 // / divaḥ | pīyūṣam | ut-tamam | somam | indrāya | vajriṇe | sunota |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18932469 (0.049):
(AVŚ_6,2.3a) sunotā somapāvne somam indrāya vajriṇe |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310960 (0.049):
RV_07.032.08.1{18} sunotā somapāvne somamindrāya vajriṇe
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6837203 (0.049):
RV_7,032.08a sunotā somapāvne somam indrāya vajriṇe |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696729 (0.057):
1 6 1 0203a adhvaryo adribhiḥ sutaṃ somaṃ pavitra ā naya . / 1 6 1 0203c punīhīndrāya pātave .. 499
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22198218 (0.064):
RV_9,016.03a anaptam apsu duṣṭaraṃ somam pavitra ā sṛja | / RV_9,016.03c punīhīndrāya pātave || / RV_9,016.04a pra punānasya cetasā somaḥ pavitre arṣati |
RV_09.051.02.2{08} sunotā madhumattamam / RV_09.051.03.1{08} tava tya indo andhaso devā madhorvyaśnate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088208 (0.0):
RV_9,051.02a divaḥ pīyūṣam uttamaṃ somam indrāya vajriṇe | / RV_9,051.02c sunotā madhumattamam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704839 (0.0):
4 5 1 11 01c punāhīndrāya pātave .. 1225 / 4 5 1 11 02a tava tya indo andhaso devā madhorvyāśata .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194408 (5.960):
RV_09.030.05.2{20} indavindrāya pītaye / RV_09.030.06.1{20} sunotā madhumattamaṃ somamindrāya vajriṇe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086902 (5.960):
RV_9,030.05c indav indrāya pītaye || / RV_9,030.06a sunotā madhumattamaṃ somam indrāya vajriṇe |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704849 (0.019):
4 5 1 11 03a divaḥ pīyūṣamuttamaṃ somamindrāya vajriṇe . / 4 5 1 11 03c sunotā madhumattamam .. 1227
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543757 (0.024):
sunota | madhumat-tamam | somam | indrāya | vajriṇe | cārum | śardhāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545048 (0.024):
divaḥ | pīyūṣam | ut-tamam | somam | indrāya | vajriṇe | sunota | / madhumat-tamam // RV_9,51.2 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18932469 (0.038):
(AVŚ_6,2.3a) sunotā somapāvne somam indrāya vajriṇe |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310960 (0.038):
RV_07.032.08.1{18} sunotā somapāvne somamindrāya vajriṇe
RV_09.051.03.2{08} pavamānasya marutaḥ / RV_09.051.04.1{08} tvaṃ hi soma vardhayan suto madāya bhūrṇaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197339 (0.0):
RV_09.064.24.1{40} rasaṃ te mitro aryamā pibanti varunaḥ kave / RV_09.064.24.2{40} pavamānasya marutaḥ / RV_09.064.25.1{40} tvaṃ soma vipaścitaṃ punāno vācamiṣyasi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088221 (0.0):
RV_9,051.03c pavamānasya marutaḥ || / RV_9,051.04a tvaṃ hi soma vardhayan suto madāya bhūrṇaye |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089888 (0.0):
RV_9,064.24a rasaṃ te mitro aryamā pibanti varuṇaḥ kave | / RV_9,064.24c pavamānasya marutaḥ || / RV_9,064.25a tvaṃ soma vipaścitam punāno vācam iṣyasi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545061 (0.014):
pavamānasya | marutaḥ // RV_9,51.3 // / tvam | hi | soma | vardhayan | sutaḥ | madāya | bhūrṇaye | vṛṣan |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704841 (0.017):
4 5 1 11 02a tava tya indo andhaso devā madhorvyāśata . / 4 5 1 11 02c pavamānasya marutaḥ .. 1226
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546716 (0.045):
rasam | te | mitraḥ | aryamā | pibanti | varuṇaḥ | kave | pavamānasya | / marutaḥ // RV_9,64.24 // / tvam | soma | vipaḥ-citam | punānaḥ | vācam | iṣyasi | indo iti |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7316291 (0.062):
RV_08.094.03.2{28} marutaḥ somapītaye / RV_08.094.04.1{28} asti somo ayaṃ sutaḥ pibantyasya marutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14082229 (0.062):
RV_8,094.03c marutaḥ somapītaye || / RV_8,094.04a asti somo ayaṃ sutaḥ pibanty asya marutaḥ |
RV_09.051.04.2{08} vṛṣan stotāramūtaye / RV_09.051.05.1{08} abhyarṣa vicakṣaṇa pavitraṃ dhārayā sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088230 (0.017):
RV_9,051.04a tvaṃ hi soma vardhayan suto madāya bhūrṇaye | / RV_9,051.04c vṛṣan stotāram ūtaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545069 (0.037):
tvam | hi | soma | vardhayan | sutaḥ | madāya | bhūrṇaye | vṛṣan |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13981763 (0.056):
RV_1,130.02d madāya haryatāya te tuviṣṭamāya dhāyase | / RV_1,130.02f ā tvā yacchantu harito na sūryam ahā viśveva sūryam ||
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7304720 (0.057):
RV_08.032.04.2{01} huvesuśipramūtaye / RV_08.032.05.1{01} sa goraśvasya vi vrajaṃ mandānaḥ somyebhyaḥ
RV_09.051.05.2{08} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.052.01.1{09} pari dyukṣaḥ sanadrayirbharad vājaṃ no andhasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088242 (0.0):
RV_9,051.05a abhy arṣa vicakṣaṇa pavitraṃ dhārayā sutaḥ | / RV_9,051.05c abhi vājam uta śravaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545082 (0.013):
abhi | arṣa | vi-cakṣaṇa | pavitram | dhārayā | sutaḥ | abhi | vājam | uta / | śravaḥ // RV_9,51.5 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192444 (0.041):
RV_09.006.03.1{26} abhi tyaṃ pūrvyaṃ madaṃ suvāno arṣa pavitra ā / RV_09.006.03.2{26} abhi vājamuta śravaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3191912 (0.043):
RV_09.001.04.1{16} abhyarṣa mahānāṃ devānāṃ vītimandhasā / RV_09.001.04.2{16} abhi vājamuta śravaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196902 (0.048):
RV_09.063.12.1{32} abhyarṣa sahasriṇaṃ rayiṃ gomantamaśvinam / RV_09.063.12.2{32} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.063.13.1{32} somo devo na sūryo 'dribhiḥ pavate sutaḥ
RV_09.052.01.2{09} suvānoarṣa pavitra ā / RV_09.052.02.1{09} tava pratnebhiradhvabhiravyo vāre pari priyaḥ
RV_09.052.02.2{09} sahasradhāro yāt tanā / RV_09.052.03.1{09} carurna yastamīṅkhayendo na dānamīṅkhaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088268 (0.0):
RV_9,052.02a tava pratnebhir adhvabhir avyo vāre pari priyaḥ | / RV_9,052.02c sahasradhāro yāt tanā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545099 (0.017):
tava | pratnebhiḥ | adhva-bhiḥ | avyaḥ | vāre | pari | priyaḥ | / sahasra-dhāraḥ | yāt | tanā // RV_9,52.2 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545106 (0.019):
caruḥ | na | yaḥ | tam | īṅkhaya | indo iti | na | dānam | īṅkhaya | / vadhaiḥ | vadhasno itivadha-sno | īṅkhaya // RV_9,52.3 //
RV_09.052.03.2{09} vadhairvadhasnavīṅkhaya / RV_09.052.04.1{09} ni śuṣmamindaveṣāṃ puruhūta janānām
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197364 (0.023):
RV_09.064.27.1{41} punāna indaveṣāṃ puruhūta janānām / RV_09.064.27.2{41} priyaḥ samudramā viśa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088268 (0.061):
RV_9,052.03a carur na yas tam īṅkhayendo na dānam īṅkhaya | / RV_9,052.03c vadhair vadhasnav īṅkhaya ||
RV_09.052.04.2{09} yo asmānādideśati / RV_09.052.05.1{09} śataṃ na inda ūtibhiḥ sahasraṃ vā śucīnām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088289 (0.0):
RV_9,052.04a ni śuṣmam indav eṣām puruhūta janānām | / RV_9,052.04c yo asmāṃ ādideśati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545125 (0.0):
ni | śuṣmam | indo iti | eṣām | puru-hūta | janānām | yaḥ | asmān | / ādideśati // RV_9,52.4 //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7309170 (0.062):
RV_08.048.15.2{13} tvaṃ na inda ūtibhiḥ sajoṣāḥ pāhi paścātāduta vā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14074950 (0.062):
RV_8,048.15c tvaṃ na inda ūtibhiḥ sajoṣāḥ pāhi paścātād uta vā purastāt ||
RV_09.052.05.2{09} pavasva maṃhayadrayiḥ / RV_09.053.01.1{10} ut te śuṣmāso asthū rakṣo bhindanto adrivaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088298 (0.0):
RV_9,052.05a śataṃ na inda ūtibhiḥ sahasraṃ vā śucīnām | / RV_9,052.05c pavasva maṃhayadrayiḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710359 (0.012):
4 8 3 0201a utte śuṣmāso asthū rakṣo bhindanto adrivaḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198056 (0.019):
RV_09.067.01.1{13} tvaṃ somāsi dhārayurmandra ojiṣṭho adhvare / RV_09.067.01.2{13} pavasva maṃhayadrayiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090604 (0.022):
RV_9,067.01a tvaṃ somāsi dhārayur mandra ojiṣṭho adhvare | / RV_9,067.01c pavasva maṃhayadrayiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545137 (0.022):
maṃhayat-rayiḥ // RV_9,52.5 // / -RV_7:1/10- / (RV_9,53) / ut | te | śuṣmāsaḥ | asthuḥ | rakṣaḥ | bhindantaḥ | adri-vaḥ | nudasva |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541326 (0.056):
maghā | ca | maṃhate // RV_9,1.10 // / -RV_6:7/18- / (RV_9,2) / pavasva | deva-vīḥ | ati | pavitram | soma | raṃhyā | indram | indo iti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543955 (0.063):
rāyaḥ | samudrān | caturaḥ | asmabhyam | soma | viśvataḥ | ā | pavasva | / sahasriṇaḥ // RV_9,33.6 // / -RV_6:8/24- / (RV_9,34) / pra | suvānaḥ | dhārayā | tanā | induḥ | hinvānaḥ | arṣati | rujat | dṛḷhā
RV_09.053.01.2{10} nudasva yāḥ parispṛdhaḥ / RV_09.053.02.1{10} ayā nijaghnirojasā rathasaṃge dhane hite
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088310 (0.0):
RV_9,053.01a ut te śuṣmāso asthū rakṣo bhindanto adrivaḥ | / RV_9,053.01c nudasva yāḥ parispṛdhaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710369 (0.014):
4 8 3 0201a utte śuṣmāso asthū rakṣo bhindanto adrivaḥ . / 4 8 3 0201c nudasva yāḥ parispṛdhaḥ .. 1714
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545149 (0.041):
yāḥ | pari-spṛdhaḥ // RV_9,53.1 // / ayā | ni-jaghniḥ | ojasā | ratha-saṅge | dhane | hite | stavai | abibhyuṣā
RV_09.053.02.2{10} stavā abibhyuṣā hṛdā / RV_09.053.03.1{10} asya vratāni nādhṛṣe pavamānasya dūḍhyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088314 (0.0):
RV_9,053.02a ayā nijaghnir ojasā rathasaṃge dhane hite | / RV_9,053.02c stavā abibhyuṣā hṛdā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088321 (0.0):
RV_9,053.02c stavā abibhyuṣā hṛdā || / RV_9,053.03a asya vratāni nādhṛṣe pavamānasya dūḍhyā |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710378 (0.012):
4 8 3 0202a ayā nijaghnirojasā rathasaṅge dhane hite . / 4 8 3 0202c stavā abibhyuṣā hṛdā .. 1715
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545157 (0.016):
ayā | ni-jaghniḥ | ojasā | ratha-saṅge | dhane | hite | stavai | abibhyuṣā / | hṛdā // RV_9,53.2 //
RV_09.053.03.2{10} ruja yastvāpṛtanyati / RV_09.053.04.1{10} taṃ hinvanti madacyutaṃ hariṃ nadīṣu vājinam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088321 (0.0):
RV_9,053.03a asya vratāni nādhṛṣe pavamānasya dūḍhyā | / RV_9,053.03c ruja yas tvā pṛtanyati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088331 (0.0):
RV_9,053.03a asya vratāni nādhṛṣe pavamānasya dūḍhyā | / RV_9,053.03c ruja yas tvā pṛtanyati ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710387 (0.005):
4 8 3 0203a asya vratāni nādhṛṣe pavamānasya dūḍhyā . / 4 8 3 0203c ruja yastvā pṛtanyati .. 1716
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196951 (0.019):
RV_09.063.17.1{33} tamī mṛjantyāyavo hariṃ nadīṣu vājinam / RV_09.063.17.2{33} indumindrāyamatsaram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089490 (0.023):
RV_9,063.17a tam ī mṛjanty āyavo hariṃ nadīṣu vājinam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546320 (0.033):
tam | īm iti | mṛjanti | āyavaḥ | harim | nadīṣu | vājinam | indum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545173 (0.038):
tam | hinvanti | mada-cyutam | harim | nadīṣu | vājinam | indum | indrāya
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194399 (0.055):
RV_09.030.05.1{20} apsu tvā madhumattamaṃ hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.030.05.2{20} indavindrāya pītaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194152 (0.055):
RV_09.026.05.1{16} taṃ sānāvadhi jāmayo hariṃ hinvantyadribhiḥ / RV_09.026.05.2{16} haryatambhūricakṣasam
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1353710 (0.062):
RV_01.102.04.2{14} asmabhyamindra varivaḥ sugaṃ kṛdhi pra śatrūṇāṃmaghavan / vṛṣṇyā ruja / RV_01.102.05.1{14} nānā hi tvā havamānā janā ime dhanānāṃ
RV_09.053.04.2{10} indumindrāya matsaram / RV_09.054.01.1{11} asya pratnāmanu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196955 (0.0):
RV_09.063.17.1{33} tamī mṛjantyāyavo hariṃ nadīṣu vājinam / RV_09.063.17.2{33} indumindrāyamatsaram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088341 (0.0):
RV_9,053.04a taṃ hinvanti madacyutaṃ hariṃ nadīṣu vājinam | / RV_9,053.04c indum indrāya matsaram ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089494 (0.0):
RV_9,063.17a tam ī mṛjanty āyavo hariṃ nadīṣu vājinam | / RV_9,063.17c indum indrāya matsaram ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545183 (0.0):
tam | hinvanti | mada-cyutam | harim | nadīṣu | vājinam | indum | indrāya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546323 (0.0):
tam | īm iti | mṛjanti | āyavaḥ | harim | nadīṣu | vājinam | indum |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710389 (0.010):
4 8 3 0204a taṃ hinvanti madacyutaṃ hariṃ nadīṣu vājinam . / 4 8 3 0204c indumindrāya matsaram .. 1717
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3500965 (0.011):
yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ viśeviśe // / asya pratnām anu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10036819 (0.011):
viśe / asya pratnām | anu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ payaḥ sahasrasāmṛṣimiti
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699832 (0.011):
4 1 2 15 02c arvāgrathaṃ samanasā ni yacchataṃ pibataṃ somyaṃ madhu .. 754 / 4 1 2 16 01a asya pratnāmanu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ .
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9927275 (0.050):
yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ viśeviśe // / asya pratnām anu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543518 (0.059):
tam | tvā | hinvanti | vedhasaḥ | pavamāna | girāvṛdham | indo iti | / indrāya | matsaram // RV_9,26.6 // / -RV_6:8/17- / (RV_9,27)
RV_09.054.01.2{11} payaḥ sahasrasām ṛṣim / RV_09.054.02.1{11} ayaṃ sūrya ivopadṛgayaṃ sarāṃsi dhāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088346 (0.0):
RV_9,054.01a asya pratnām anu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ | / RV_9,054.01c payaḥ sahasrasām ṛṣim ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699838 (0.013):
4 1 2 16 01a asya pratnāmanu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ . / 4 1 2 16 01c payaḥ sahasrasāmṛṣim .. 755
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3500968 (0.017):
asya pratnām anu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ / / payaḥ sahasrasām ṛṣim //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545186 (0.033):
asya | pratnām | anu | dyutam | śukram | duduhre | ahrayaḥ | payaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10036819 (0.043):
asya pratnām | anu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ payaḥ sahasrasāmṛṣimiti
RV_09.054.02.2{11} sapta pravataā divam / RV_09.054.03.1{11} ayaṃ viśvāni tiṣṭhati punāno bhuvanopari
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088360 (0.0):
RV_9,054.02c sapta pravata ā divam || / RV_9,054.03a ayaṃ viśvāni tiṣṭhati punāno bhuvanopari |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699847 (0.019):
4 1 2 16 02a ayaṃ sūrya ivopadṛgayaṃ sarāṃsi dhāvati . / 4 1 2 16 02c sapta pravata ā divam .. 756
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545200 (0.033):
| ā | divam // RV_9,54.2 // / ayam | viśvāni | tiṣṭhati | punānaḥ | bhuvanā | upari | somaḥ | divaḥ | na
RV_09.054.03.2{11} somo devo nasūryaḥ / RV_09.054.04.1{11} pari ṇo devavītaye vājānarṣasi gomataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088371 (0.0):
RV_9,054.03a ayaṃ viśvāni tiṣṭhati punāno bhuvanopari | / RV_9,054.03c somo devo na sūryaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4699850 (0.006):
4 1 2 16 03a ayaṃ viśvāni tiṣṭhati punāno bhuvanopari . / 4 1 2 16 03c somo devo na sūryaḥ .. 757
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545212 (0.025):
ayam | viśvāni | tiṣṭhati | punānaḥ | bhuvanā | upari | somaḥ | divaḥ | na / | sūryaḥ // RV_9,54.3 // / pari | naḥ | deva-vītaye | vājān | arṣasi | go-mataḥ | punānaḥ | indo iti
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196907 (0.031):
RV_09.063.12.2{32} abhi vājamuta śravaḥ / RV_09.063.13.1{32} somo devo na sūryo 'dribhiḥ pavate sutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089446 (0.031):
RV_9,063.12c abhi vājam uta śravaḥ || / RV_9,063.13a somo devo na sūryo 'dribhiḥ pavate sutaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546273 (0.031):
uta | śravaḥ // RV_9,63.12 // / somaḥ | devaḥ | na | sūryaḥ | adri-bhiḥ | pavate | sutaḥ | dadhānaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195331 (0.060):
RV_09.045.01.1{02} sa pavasva madāya kaṃ nṛcakṣā devavītaye / RV_09.045.01.2{02} indavindrāyapītaye / RV_09.045.02.1{02} sa no arṣābhi dūtyaṃ tvamindrāya tośase
RV_09.054.04.2{11} punāna indavindrayuḥ / RV_09.055.01.1{12} yavaṃ-yavaṃ no andhasā puṣṭam-puṣṭaṃ pari srava
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088384 (0.0):
RV_9,055.01a yavaṃ yavaṃ no andhasā puṣṭam puṣṭam pari srava |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22200725 (0.0):
RV_9,055.01a yavaṃ-yavaṃ no andhasā puṣṭam-puṣṭam pari srava |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545225 (0.023):
yavam-yavam | naḥ | andhasā | puṣṭam-puṣtam | pari | srava | soma | viśvā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18552424 (0.045):
naḥ | varivasya | punānaḥ // RV_9,96.3 // / ajītaye | ahataye | pavasva | svastaye | sarva-tātaye | bṛhate | tat |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202854 (0.055):
RV_09.096.03.2{06} kṛṇvannapo varṣayan dyāmutemāmurorā no varivasyā / punānaḥ / RV_09.096.04.1{06} ajītaye 'hataye pavasva svastaye sarvatātaye bṛhate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14095492 (0.055):
RV_9,096.03c kṛṇvann apo varṣayan dyām utemām uror ā no varivasyā punānaḥ / RV_9,096.04a ajītaye 'hataye pavasva svastaye sarvatātaye bṛhate |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701823 (0.056):
4 3 1 18 03a asarji kalaśāṃ abhi mīḍhvāntsaptirna vājayuḥ . / 4 3 1 18 03c punāno vācaṃ janayannasiṣyadat .. 942
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198093 (0.058):
RV_09.067.05.1{13} indo vyavyamarṣasi vi śravāṃsi vi saubhagā / RV_09.067.05.2{13} vi vājāṃsoma gomataḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700525 (0.059):
vardhayan .. 822 / 4 2 1 17 03a ayaṃ punāna uṣaso arocayadayaṃ sindhubhyo abhavadu lokakṛt .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15018661 (0.061):
mahi | rādhaḥ | viśva-janyam | dadhānān | bharat-vājān | sañjaryaḥ | abhi / | ayaṣṭa // RV_6,47.25 // / -RV_4:7/35-
RV_09.055.01.2{12} soma viśvā ca saubhagā / RV_09.055.02.1{12} īndo yathā tava stavo yathā te jātamandhasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088394 (0.0):
RV_9,055.01a yavaṃ yavaṃ no andhasā puṣṭam puṣṭam pari srava | / RV_9,055.01c soma viśvā ca saubhagā ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22200727 (0.0):
RV_9,055.01a yavaṃ-yavaṃ no andhasā puṣṭam-puṣṭam pari srava | / RV_9,055.01c soma viśvā ca saubhagā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545236 (0.019):
yavam-yavam | naḥ | andhasā | puṣṭam-puṣtam | pari | srava | soma | viśvā / | ca | saubhagā // RV_9,55.1 // / indo iti | yathā | tava | stavaḥ | yathā | te | jātam | andhasaḥ | ni |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702200 (0.019):
4 3 2 05 01a yavaṃyavaṃ no andhasā puṣṭaṃpuṣṭaṃ pari srava . / 4 3 2 05 01c viśvā ca soma saubhagā .. 975 / 4 3 2 05 02a indo yathā tava stavo yathā te jātamandhasaḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192214 (0.064):
RV_09.004.02.1{22} sanā jyotiḥ sanā svarviśvā ca soma saubhagā / RV_09.004.02.2{22} athā ... / RV_09.004.03.1{22} sanā dakṣamuta kratumapa soma mṛdho jahi
RV_09.055.02.2{12} ni barhiṣi priye sadaḥ / RV_09.055.03.1{12} uta no govidaśvavit pavasva somāndhasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088400 (0.0):
RV_9,055.02a indo yathā tava stavo yathā te jātam andhasaḥ | / RV_9,055.02c ni barhiṣi priye sadaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088408 (0.0):
RV_9,055.03a uta no govid aśvavit pavasva somāndhasā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545241 (0.0):
indo iti | yathā | tava | stavaḥ | yathā | te | jātam | andhasaḥ | ni | / barhiṣi | priye | sadaḥ // RV_9,55.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702213 (0.017):
4 3 2 05 03a uta no govidaśvavitpavasva somāndhasā .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702205 (0.019):
4 3 2 05 02a indo yathā tava stavo yathā te jātamandhasaḥ . / 4 3 2 05 02c ni barhiṣi priye sadaḥ .. 976
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545249 (0.038):
barhiṣi | priye | sadaḥ // RV_9,55.2 // / uta | naḥ | go-vit | aśva-vit | pavasva | soma | andhasā | makṣu-tamebhiḥ
RV_09.055.03.2{12} makṣūtamebhirahabhiḥ / RV_09.055.04.1{12} yo jināti na jīyate hanti śatrumabhītya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088416 (0.0):
RV_9,055.03a uta no govid aśvavit pavasva somāndhasā | / RV_9,055.03c makṣūtamebhir ahabhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545259 (0.0):
| aha-bhiḥ // RV_9,55.3 // / yaḥ | jināti | na | jīyate | hanti | śatrum | abhi-itya | saḥ | pavasva |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702219 (0.0):
4 3 2 05 03a uta no govidaśvavitpavasva somāndhasā . / 4 3 2 05 03c makṣūtamebhirahabhiḥ .. 977
RV_09.055.04.2{12} sa pavasva sahasrajit / RV_09.056.01.1{13} pari soma ṛtaṃ bṛhadāśuḥ pavitre arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088424 (0.0):
RV_9,055.04c sa pavasva sahasrajit || / RV_9,056.01a pari soma ṛtam bṛhad āśuḥ pavitre arṣati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18555742 (0.051):
divaḥ | dhartā | asi | śukraḥ | pīyūṣaḥ | satye | vi-dharman | vājī | / pavasva // RV_9,109.6 // / pavasva | soma | dyumnī | su-dhāraḥ | mahām | avīnām | anu | pūrvyaḥ //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544372 (0.053):
pavasva | sahasriṇam // RV_9,40.3 // / viśvā | soma | pavamāna | dyumnāni | indo iti | ā | bhara | vidāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18543953 (0.057):
rāyaḥ | samudrān | caturaḥ | asmabhyam | soma | viśvataḥ | ā | pavasva | / sahasriṇaḥ // RV_9,33.6 // / -RV_6:8/24-
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194284 (0.064):
RV_09.028.06.1{18} eṣa śuṣmyadābhyaḥ somaḥ punāno arṣati / RV_09.028.06.2{18} devāvīraghaśaṃsahā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546153 (0.064):
-RV_7:1/30- / (RV_9,63) / ā | pavasva | sahasriṇam | rayim | soma | su-vīryam | asme iti | śravāṃsi
RV_09.056.01.2{13} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ / RV_09.056.02.1{13} yat somo vājamarṣati śataṃ dhārā apasyuvaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193482 (0.0):
RV_09.017.03.1{07} atyūrmirmatsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati / RV_09.017.03.2{07} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194810 (0.0):
RV_09.037.01.1{27} sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati / RV_09.037.01.2{27} vighnan rakṣāṃsi devayuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085963 (0.0):
RV_9,017.03a atyūrmir matsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,017.03c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087308 (0.0):
RV_9,037.01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,037.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088442 (0.0):
RV_9,056.01a pari soma ṛtam bṛhad āśuḥ pavitre arṣati | / RV_9,056.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4705519 (0.004):
4 5 2 07 01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati . / 4 5 2 07 01c vighnanrakṣāṃsi devayuḥ .. 1292
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545284 (0.015):
yat | somaḥ | vājam | arṣati | śatam | dhārāḥ | apasyuvaḥ | indrasya |
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22198301 (0.033):
RV_9,017.03a atyūrmir matsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,017.03c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22199649 (0.045):
RV_9,037.01a sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati | / RV_9,037.01c vighnan rakṣāṃsi devayuḥ ||
RV_09.056.02.2{13} indrasyasakhyamāviśan / RV_09.056.03.1{13} abhi tvā yoṣaṇo daśa jāraṃ na kanyānūṣata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088452 (0.0):
RV_9,056.02a yat somo vājam arṣati śataṃ dhārā apasyuvaḥ | / RV_9,056.02c indrasya sakhyam āviśan ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545292 (0.0):
yat | somaḥ | vājam | arṣati | śatam | dhārāḥ | apasyuvaḥ | indrasya | / sakhyam | ā-viśan // RV_9,56.2 //
RV_09.056.03.2{13} mṛjyase soma sātaye / RV_09.056.04.1{13} tvamindrāya viṣṇave svādurindo pari srava
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088464 (0.0):
RV_9,056.03a abhi tvā yoṣaṇo daśa jāraṃ na kanyānūṣata | / RV_9,056.03c mṛjyase soma sātaye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545305 (0.0):
abhi | tvā | yoṣaṇaḥ | daśa | jāram | na | kanyā | anūṣata | mṛjyase | / soma | sātaye // RV_9,56.3 //
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192983 (0.052):
RV_09.011.08.1 indrāya soma pātave madāya pari ṣicyase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085461 (0.052):
RV_9,011.08a indrāya soma pātave madāya pari ṣicyase |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3204679 (0.055):
RV_09.100.06.2{28} indrāya somaviṣṇave devebhyo madhumattamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14097330 (0.055):
RV_9,100.06c indrāya soma viṣṇave devebhyo madhumattamaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27112098 (0.063):
eva | hi | asya | kāmyā | stomaḥ | uktham | ca | śaṃsyā | indrāya | / soma pītaye // RV_1,8.10 // / RV_1:1/17 / (RV_1,9)
RV_09.056.04.2{13} nṝn stotṝnpāhyaṃhasaḥ / RV_09.057.01.1{14} pra te dhārā asaścato divo na yanti vṛṣṭayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088476 (0.0):
RV_9,056.04c nṝn stotṝn pāhy aṃhasaḥ || / RV_9,057.01a pra te dhārā asaścato divo na yanti vṛṣṭayaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710994 (0.0):
catuṣpade .. 1760 / 4 8 3 1801a pra te dhārā asaścato divo na yanti vṛṣṭayaḥ .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088464 (0.014):
RV_9,056.04a tvam indrāya viṣṇave svādur indo pari srava | / RV_9,056.04c nṝn stotṝn pāhy aṃhasaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545319 (0.017):
-RV_7:1/14- / (RV_9,57) / pra | te | dhārāḥ | asaścataḥ | divaḥ | na | yanti | vṛṣṭayaḥ | accha |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545306 (0.023):
tvam | indrāya | viṣṇave | svāduḥ | indo iti | pari | srava | nṝn | stotṝn
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196752 (0.051):
RV_09.062.28.1{29} pra te divo na vṛṣṭayo dhārā yantyasaścataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089288 (0.051):
RV_9,062.28a pra te divo na vṛṣṭayo dhārā yanty asaścataḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18546122 (0.051):
arṣanti | sindhavaḥ // RV_9,62.27 // / pra | te | divaḥ | na | vṛṣṭayaḥ | dhārāḥ | yanti | asaścataḥ | abhi |
RV_09.057.01.2{14} achā vājaṃ sahasriṇam / RV_09.057.02.1{14} abhi priyāṇi kāvyā viśvā cakṣāṇo arṣati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088487 (0.0):
RV_9,057.01a pra te dhārā asaścato divo na yanti vṛṣṭayaḥ | / RV_9,057.01c acchā vājaṃ sahasriṇam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545328 (0.008):
pra | te | dhārāḥ | asaścataḥ | divaḥ | na | yanti | vṛṣṭayaḥ | accha | / vājam | sahasriṇam // RV_9,57.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711002 (0.011):
4 8 3 1801a pra te dhārā asaścato divo na yanti vṛṣṭayaḥ . / 4 8 3 1801c acchā vājaṃ sahasriṇam .. 1761
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3206433 (0.058):
svayugvabhiḥ sūro na svayugvabhiḥ dhārā sutasya rocate punāno aruṣo hariḥ / RV_09.111.01.2{24} viśvā yad rūpā pariyāty ṛkvabhiḥ saptāsyebhir{ṛ}kvabhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099098 (0.058):
RV_9,111.01d dhārā sutasya rocate punāno aruṣo hariḥ | / RV_9,111.01f viśvā yad rūpā pariyāty ṛkvabhiḥ saptāsyebhir ṛkvabhiḥ ||
RV_09.057.02.2{14} haristuñjāna āyudhā / RV_09.057.03.1{14} sa marmṛjāna āyubhiribho rājeva suvrataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088499 (0.0):
RV_9,057.02a abhi priyāṇi kāvyā viśvā cakṣāṇo arṣati | / RV_9,057.02c haris tuñjāna āyudhā ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711013 (0.0):
4 8 3 1802a abhi priyāṇi kāvyā viśvā cakṣāṇo arṣati . / 4 8 3 1802c haristuñjāna āyudhā .. 1762
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545336 (0.012):
abhi | priyāṇi | kāvyā | viśvā | cakṣāṇaḥ | arṣati | hariḥ | tuñjānaḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197961 (0.051):
RV_09.066.22.2{11} sūro na viśvadarśataḥ / RV_09.066.23.1{11} sa marmṛjāna āyubhiḥ prayasvān prayase hitaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14090510 (0.051):
RV_9,066.22c sūro na viśvadarśataḥ || / RV_9,066.23a sa marmṛjāna āyubhiḥ prayasvān prayase hitaḥ |
RV_09.057.03.2{14} śyeno na vaṃsu ṣīdati / RV_09.057.04.1{14} sa no viśvā divo vasūto pṛthivyā adhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088511 (0.0):
RV_9,057.03a sa marmṛjāna āyubhir ibho rājeva suvrataḥ | / RV_9,057.03c śyeno na vaṃsu ṣīdati ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711022 (0.0):
4 8 3 1803a sa marmṛjāna āyubhiribho rājeva suvrataḥ . / 4 8 3 1803c śyeno na vaṃsu ṣīdati .. 1763
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545350 (0.030):
saḥ | marmṛjānaḥ | āyu-bhiḥ | ibhaḥ | rājā-iva | su-vrataḥ | śyenaḥ | na |
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18081705 (0.048):
RV_02.006.04.2{27} yuyodhyasmad dveṣāṃsi / RV_02.006.05.1{27} sa no vṛṣtiṃ divas pari sa no vājamanarvāṇam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22801891 (0.050):
madhūni | visṛṣṭa-dhenā | bharate | su-vṛktiḥ | iyam | indram | johuvatī | / manīṣā // RV_7,24.2 // / ā | naḥ | divaḥ | ā | pṛthivyāḥ | ṛjīṣin | idam | barhiḥ | sama-peyāya |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197055 (0.059):
RV_09.063.27.1{35} pavamanā divas paryantarikṣādasṛkṣata / RV_09.063.27.2{35} pṛthivyā adhi sānavi
RV_09.057.04.2{14} punāna indavābhara / RV_09.058.01.1{15} tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088519 (0.0):
RV_9,057.04a sa no viśvā divo vasūto pṛthivyā adhi | / RV_9,057.04c punāna indav ā bhara ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088526 (0.0):
RV_9,058.01a tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9539758 (0.0):
13,5: atha.eṣā.somasya/ / 13,6: ``tarat.sa.mandī.dhāvati.dhārā.sutasya.andhasah/
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696739 (0.006):
1 6 1 0203c punīhīndrāya pātave .. 499 / 1 6 1 0204a taratsa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703105 (0.006):
4 4 1 04 10c athā no vasyasaskṛdhi .. 1056 / 4 4 1 05 01a taratsa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711023 (0.027):
4 8 3 1804a sa no viśvā divo vasūto pṛthivyā adhi . / 4 8 3 1804c punāna indavā bhara .. 1764
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545365 (0.030):
indo iti | ā | bhara // RV_9,57.4 // / -RV_7:1/15- / (RV_9,58) / tarat | saḥ | mandī | dhāvati | dhārā | sutasya | andhasaḥ | tarat | saḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196016 (0.038):
RV_09.058.02.2{15} tarat sa mandī dhāvati / RV_09.058.03.1{15} dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196027 (0.038):
RV_09.058.03.1{15} dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe / RV_09.058.03.2{15} tarat sa mandī dhāvati
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196039 (0.038):
RV_09.058.04.2{15} tarat samandī dhāvati / RV_09.059.01.1{16} pavasva gojidaśvajid viśvajit soma raṇyajit
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088538 (0.038):
RV_9,058.02a usrā veda vasūnām martasya devy avasaḥ | / RV_9,058.02c tarat sa mandī dhāvati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088548 (0.038):
RV_9,058.03a dhvasrayoḥ puruṣantyor ā sahasrāṇi dadmahe | / RV_9,058.03c tarat sa mandī dhāvati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088560 (0.038):
RV_9,058.04a ā yayos triṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe | / RV_9,058.04c tarat sa mandī dhāvati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545395 (0.049):
ā | yayoḥ | triṃśatam | tanā | sahasrāṇi | ca | dadmahe | tarat | saḥ | / mandī | dhāvati // RV_9,58.4 // / -RV_7:1/16- / (RV_9,59)
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3197055 (0.063):
RV_09.063.27.1{35} pavamanā divas paryantarikṣādasṛkṣata / RV_09.063.27.2{35} pṛthivyā adhi sānavi
RV_09.058.01.2{15} tarat sa mandī dhāvati / RV_09.058.02.1{15} usrā veda vasūnāṃ martasya devyavasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088538 (0.0):
RV_9,058.01a tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ | / RV_9,058.01c tarat sa mandī dhāvati ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196027 (5.960):
RV_09.058.03.1{15} dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe / RV_09.058.03.2{15} tarat sa mandī dhāvati
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196039 (5.960):
RV_09.058.04.1{15} ā yayostriṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe / RV_09.058.04.2{15} tarat samandī dhāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088548 (5.960):
RV_9,058.03a dhvasrayoḥ puruṣantyor ā sahasrāṇi dadmahe | / RV_9,058.03c tarat sa mandī dhāvati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088560 (5.960):
RV_9,058.04a ā yayos triṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe | / RV_9,058.04c tarat sa mandī dhāvati ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703111 (0.006):
4 4 1 05 01a taratsa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ . / 4 4 1 05 01c taratsa mandī dhāvati .. 1057
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545373 (0.007):
indo iti | ā | bhara // RV_9,57.4 // / -RV_7:1/15- / (RV_9,58) / tarat | saḥ | mandī | dhāvati | dhārā | sutasya | andhasaḥ | tarat | saḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545395 (0.007):
ā | yayoḥ | triṃśatam | tanā | sahasrāṇi | ca | dadmahe | tarat | saḥ | / mandī | dhāvati // RV_9,58.4 // / -RV_7:1/16-
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696740 (0.016):
1 6 1 0204a taratsa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ . / 1 6 1 0204c taratsa mandī dhāvati .. 500
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22200888 (0.049):
RV_9,058.03a dhvasrayoḥ puruṣantyor ā sahasrāṇi dadmahe | / RV_9,058.03c tarat sa mandī dhāvati ||
RV_09.058.02.2{15} tarat sa mandī dhāvati / RV_09.058.03.1{15} dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088549 (0.0):
RV_9,058.02a usrā veda vasūnām martasya devy avasaḥ | / RV_9,058.02c tarat sa mandī dhāvati ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196039 (5.960):
RV_09.058.04.1{15} ā yayostriṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe / RV_09.058.04.2{15} tarat samandī dhāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088527 (5.960):
RV_9,058.01a tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ | / RV_9,058.01c tarat sa mandī dhāvati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088560 (5.960):
RV_9,058.04a ā yayos triṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe | / RV_9,058.04c tarat sa mandī dhāvati ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703125 (0.006):
4 4 1 05 02a usrā veda vasūnāṃ marttasya devyavasaḥ . / 4 4 1 05 02c taratsa mandī dhāvati .. 1058
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545358 (0.007):
indo iti | ā | bhara // RV_9,57.4 // / -RV_7:1/15- / (RV_9,58) / tarat | saḥ | mandī | dhāvati | dhārā | sutasya | andhasaḥ | tarat | saḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545395 (0.007):
ā | yayoḥ | triṃśatam | tanā | sahasrāṇi | ca | dadmahe | tarat | saḥ | / mandī | dhāvati // RV_9,58.4 // / -RV_7:1/16-
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545378 (0.026):
usrā | veda | vasūnām | martasya | devī | avasaḥ | tarat | saḥ | mandī |
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10672023 (0.034):
sahasrāṇy aditsatāṃ tāv aikṣetāṃ kathaṃ nāv idam āttam apratigṛhītaṃ syād / iti tau praty etāṃ dhvasrayoḥ puruṣantyor ā sahasrāṇi dadmahe (daprahe)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545386 (0.055):
dhvasrayoḥ | puru-santyoḥ | ā | sahasrāṇi | dadmahe | tarat | saḥ | mandī / | dhāvati // RV_9,58.3 // / ā | yayoḥ | triṃśatam | tanā | sahasrāṇi | ca | dadmahe | tarat | saḥ |
RV_09.058.03.2{15} tarat sa mandī dhāvati / RV_09.058.04.1{15} ā yayostriṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088560 (0.0):
RV_9,058.03a dhvasrayoḥ puruṣantyor ā sahasrāṇi dadmahe | / RV_9,058.03c tarat sa mandī dhāvati ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196005 (5.960):
RV_09.058.01.1{15} tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ / RV_09.058.01.2{15} tarat sa mandī dhāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088527 (5.960):
RV_9,058.01a tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ | / RV_9,058.01c tarat sa mandī dhāvati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088539 (5.960):
RV_9,058.02c tarat sa mandī dhāvati || / RV_9,058.03a dhvasrayoḥ puruṣantyor ā sahasrāṇi dadmahe |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703134 (0.005):
4 4 1 05 02a usrā veda vasūnāṃ marttasya devyavasaḥ . / 4 4 1 05 02c taratsa mandī dhāvati .. 1058 / 4 4 1 05 03a dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545395 (0.005):
| dhāvati // RV_9,58.3 // / ā | yayoḥ | triṃśatam | tanā | sahasrāṇi | ca | dadmahe | tarat | saḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545358 (0.007):
indo iti | ā | bhara // RV_9,57.4 // / -RV_7:1/15- / (RV_9,58) / tarat | saḥ | mandī | dhāvati | dhārā | sutasya | andhasaḥ | tarat | saḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545388 (0.024):
usrā | veda | vasūnām | martasya | devī | avasaḥ | tarat | saḥ | mandī | / dhāvati // RV_9,58.2 // / dhvasrayoḥ | puru-santyoḥ | ā | sahasrāṇi | dadmahe | tarat | saḥ | mandī
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22200866 (0.041):
RV_9,058.01a tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ | / RV_9,058.01c tarat sa mandī dhāvati ||
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10672023 (0.052):
iti tau praty etāṃ dhvasrayoḥ puruṣantyor ā sahasrāṇi dadmahe (daprahe) / tarat sa mandī dhāvatīti tato vai tat tayor āttam apratigṛhītam abhavat
RV_09.058.04.2{15} tarat samandī dhāvati / RV_09.059.01.1{16} pavasva gojidaśvajid viśvajit soma raṇyajit
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088548 (0.0):
RV_9,058.03a dhvasrayoḥ puruṣantyor ā sahasrāṇi dadmahe | / RV_9,058.03c tarat sa mandī dhāvati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088561 (0.0):
RV_9,058.04a ā yayos triṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe | / RV_9,058.04c tarat sa mandī dhāvati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088572 (0.0):
RV_9,058.04c tarat sa mandī dhāvati || / RV_9,059.01a pavasva gojid aśvajid viśvajit soma raṇyajit |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196005 (5.960):
RV_09.058.01.1{15} tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ / RV_09.058.01.2{15} tarat sa mandī dhāvati
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196016 (5.960):
RV_09.058.02.2{15} tarat sa mandī dhāvati / RV_09.058.03.1{15} dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088527 (5.960):
RV_9,058.01a tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ | / RV_9,058.01c tarat sa mandī dhāvati ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088538 (5.960):
RV_9,058.02c tarat sa mandī dhāvati || / RV_9,058.03a dhvasrayoḥ puruṣantyor ā sahasrāṇi dadmahe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545407 (0.005):
dhvasrayoḥ | puru-santyoḥ | ā | sahasrāṇi | dadmahe | tarat | saḥ | mandī / | dhāvati // RV_9,58.3 // / ā | yayoḥ | triṃśatam | tanā | sahasrāṇi | ca | dadmahe | tarat | saḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545359 (0.007):
indo iti | ā | bhara // RV_9,57.4 // / -RV_7:1/15- / (RV_9,58) / tarat | saḥ | mandī | dhāvati | dhārā | sutasya | andhasaḥ | tarat | saḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696742 (0.016):
1 6 1 0204a taratsa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ . / 1 6 1 0204c taratsa mandī dhāvati .. 500 / 1 6 1 0205a ā pavasva sahasriṇaṃ rayiṃ soma suvīryam .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703134 (0.022):
4 4 1 05 04a ā yayostriṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe . / 4 4 1 05 04c taratsa mandī dhāvati .. 1060
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545384 (0.024):
dhvasrayoḥ | puru-santyoḥ | ā | sahasrāṇi | dadmahe | tarat | saḥ | mandī
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703125 (0.032):
4 4 1 05 03a dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe . / 4 4 1 05 03c taratsa mandī dhāvati .. 1059
Rgveda, Mandala 9 (rv_hn09u.htm.txt) 22200866 (0.041):
RV_9,058.01a tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ | / RV_9,058.01c tarat sa mandī dhāvati ||
RV_09.059.01.2{16} prajāvad ratnamā bhara / RV_09.059.02.1{16} pavasvādbhyo adābhyaḥ pavasvauṣadhībhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088583 (0.0):
RV_9,059.01a pavasva gojid aśvajid viśvajit soma raṇyajit | / RV_9,059.01c prajāvad ratnam ā bhara ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545419 (0.042):
pavasva | at-bhyaḥ | adābhyaḥ | pavasva | oṣadhībhyaḥ | pavasva |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7314098 (0.052):
RV_08.078.03.1{31} uta naḥ karṇaśobhanā purūṇi dhṛṣṇavā bhara / RV_08.078.03.2{31} tvaṃ hiśṛṇviṣe vaso
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202854 (0.057):
RV_09.096.03.2{06} kṛṇvannapo varṣayan dyāmutemāmurorā no varivasyā / punānaḥ / RV_09.096.04.1{06} ajītaye 'hataye pavasva svastaye sarvatātaye bṛhate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14095492 (0.057):
RV_9,096.03c kṛṇvann apo varṣayan dyām utemām uror ā no varivasyā punānaḥ / RV_9,096.04a ajītaye 'hataye pavasva svastaye sarvatātaye bṛhate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18552424 (0.057):
naḥ | varivasya | punānaḥ // RV_9,96.3 // / ajītaye | ahataye | pavasva | svastaye | sarva-tātaye | bṛhate | tat |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7310746 (0.058):
RV_08.060.18.2{35} iṣaṇyayā naḥ pururūpamā bhara vājaṃ nediṣṭhamūtaye
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196120 (0.061):
RV_09.060.04.1{17} indrasya soma rādhase śaṃ pavasva vicarṣaṇe / RV_09.060.04.2{17} prajāvad retaā bhara / RV_09.061.01.1{18} ayā vītī pari srava yasta indo madeṣvā
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196968 (0.064):
RV_09.063.18.2{33} vājaṃ gomantamā bhara / RV_09.063.19.1{33} pari vāje na vājayumavyo vāreṣu siñcata
RV_09.059.02.2{16} pavasva dhiṣaṇābhyaḥ / RV_09.059.03.1{16} tvaṃ soma pavamāno viśvāni duritā tara
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088591 (0.0):
RV_9,059.02a pavasvādbhyo adābhyaḥ pavasvauṣadhībhyaḥ | / RV_9,059.02c pavasva dhiṣaṇābhyaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545422 (5.960):
ratnam | ā | bhara // RV_9,59.1 // / pavasva | at-bhyaḥ | adābhyaḥ | pavasva | oṣadhībhyaḥ | pavasva |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544372 (0.062):
pavasva | sahasriṇam // RV_9,40.3 // / viśvā | soma | pavamāna | dyumnāni | indo iti | ā | bhara | vidāḥ |
RV_09.059.03.2{16} kaviḥ sīda ni barhiṣi / RV_09.059.04.1{16} pavamāna svarvido jāyamāno 'bhavo mahān
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088595 (0.0):
RV_9,059.03a tvaṃ soma pavamāno viśvāni duritā tara | / RV_9,059.03c kaviḥ sīda ni barhiṣi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545431 (0.022):
tvam | soma | pavamānaḥ | viśvāni | duḥ-itā | tara | kaviḥ | sīda | ni | / barhiṣi // RV_9,59.3 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088602 (0.030):
RV_9,059.04a pavamāna svar vido jāyamāno 'bhavo mahān | / RV_9,059.04c indo viśvāṃ abhīd asi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545438 (0.056):
tvam | soma | pavamānaḥ | viśvāni | duḥ-itā | tara | kaviḥ | sīda | ni | / barhiṣi // RV_9,59.3 // / pavamāna | svaḥ | vidaḥ | jāyamānaḥ | abhavaḥ | mahān | indo iti | viśvān
RV_09.059.04.2{16} indo viśvānabhīdasi / RV_09.060.01.1{17} pra gāyatreṇa gāyata pavamānaṃ vicarṣaṇim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088612 (0.0):
RV_9,059.04a pavamāna svar vido jāyamāno 'bhavo mahān | / RV_9,059.04c indo viśvāṃ abhīd asi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545449 (0.003):
| abhi | it | asi // RV_9,59.4 // / -RV_7:1/17- / (RV_9,60) / pra | gāyatreṇa | gāyata | pavamānam | vi-carṣaṇim | indum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545438 (0.052):
pavamāna | svaḥ | vidaḥ | jāyamānaḥ | abhavaḥ | mahān | indo iti | viśvān
RV_09.060.01.2{17} induṃ sahasracakṣasam / RV_09.060.02.1{17} taṃ tvā sahasracakṣasamatho sahasrabharṇasam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088617 (0.0):
RV_9,060.01a pra gāyatreṇa gāyata pavamānaṃ vicarṣaṇim | / RV_9,060.01c induṃ sahasracakṣasam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545452 (0.003):
(RV_9,60) / pra | gāyatreṇa | gāyata | pavamānam | vi-carṣaṇim | indum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545459 (0.029):
sahasra-cakṣasam // RV_9,60.1 // / tvam | tvā | sahasra-cakṣasam | atho iti | sahasra-bharṇasam | ati | vāram
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7303307 (0.059):
RV_08.024.29.2{20} sthūraṃ ca rādhaḥ śatavat sahasravat / RV_08.024.30.1{20} yat tvā pṛchādījānaḥ kuhayā kuhayākṛte
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14068806 (0.059):
RV_8,024.29c sthūraṃ ca rādhaḥ śatavat sahasravat || / RV_8,024.30a yat tvā pṛcchād ījānaḥ kuhayā kuhayākṛte |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11199616 (0.059):
| śata-vat | sahasra-vat // RV_8,24.29 // / yat | tvā | pṛcchāt | ījānaḥ | kuhayā | kuhayākṛte | eṣaḥ | apa-śritaḥ |
RV_09.060.02.2{17} ati vāramapāviṣuḥ / RV_09.060.03.1{17} ati vārān pavamāno asiṣyadat kalaśānabhi dhāvati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088631 (0.0):
RV_9,060.02a taṃ tvā sahasracakṣasam atho sahasrabharṇasam | / RV_9,060.02c ati vāram apāviṣuḥ || / RV_9,060.03a ati vārān pavamāno asiṣyadat kalaśāṃ abhi dhāvati |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545463 (0.014):
tvam | tvā | sahasra-cakṣasam | atho iti | sahasra-bharṇasam | ati | vāram / | apāviṣuḥ // RV_9,60.2 // / ati | vārān | pavamānaḥ | asisyadat | kalaśān | abhi | dhāvati | indrasya
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196305 (0.035):
RV_09.061.17.1{21} pavamānasya te raso mado rājannaduchunaḥ / RV_09.061.17.2{21} vi vāramavyamarṣati / RV_09.061.18.1{21} pavamāna rasastava dakṣo vi rājati dyumān
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072072 (0.040):
pravisaṃtī gharavāraṃ vivaliavaaṇā viloiūṇa paham / / khaṃdhe ghettūṇa ghaḍaṃ hā hā ṇaṭhṭhotti ruasi sahi kiṃ ti // 90 //
RV_09.060.03.2{17} indrasya hārdyāviśan / RV_09.060.04.1{17} indrasya soma rādhase śaṃ pavasva vicarṣaṇe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088642 (0.0):
RV_9,060.03a ati vārān pavamāno asiṣyadat kalaśāṃ abhi dhāvati | / RV_9,060.03c indrasya hārdy āviśan ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545477 (0.018):
| hārdi | ā-viśan // RV_9,60.3 // / indrasya | soma | rādhase | śam | pavasva | vi-carṣaṇe | prajāvat | retaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192973 (0.044):
RV_09.011.07.1 amitrahā vicarṣaṇiḥ pavasva soma śaṃ gave / RV_09.011.07.2 devebhyo anukāmakṛt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085451 (0.044):
RV_9,011.07a amitrahā vicarṣaṇiḥ pavasva soma śaṃ gave | / RV_9,011.07c devebhyo anukāmakṛt ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3192634 (0.059):
RV_09.008.03.1 indrasya soma rādhase punāno hārdi codaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14085113 (0.059):
RV_9,008.03a indrasya soma rādhase punāno hārdi codaya |
RV_09.060.04.2{17} prajāvad retaā bhara / RV_09.061.01.1{18} ayā vītī pari srava yasta indo madeṣvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088652 (0.0):
RV_9,060.04a indrasya soma rādhase śam pavasva vicarṣaṇe | / RV_9,060.04c prajāvad reta ā bhara ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545488 (0.0):
| ā | bhara // RV_9,60.4 // / -RV_7:1/18- / (RV_9,61) / ayā | vītī | pari | srava | yaḥ | te | indo iti | madeṣu | ā | ava-ahan |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696693 (0.019):
1 6 1 0108c vavrivāṃsaṃ mahīrapaḥ .. 494 / 1 6 1 0109a ayā vītī pari srava yasta indo madeṣvā .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704661 (0.027):
4 5 1 05 05c endrasya jaṭharaṃ viśa .. 1209 / 4 5 1 06 01a ayā vītī pari srava yasta indo madeṣvā .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195562 (0.058):
RV_09.048.05.2{05} abhiṣṭikṛdvicarṣaṇiḥ / RV_09.049.01.1{06} pavasva vṛṣṭimā su no 'pāmūrmiṃ divas pari
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545476 (0.060):
indrasya | soma | rādhase | śam | pavasva | vi-carṣaṇe | prajāvat | retaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196052 (0.061):
RV_09.059.01.1{16} pavasva gojidaśvajid viśvajit soma raṇyajit / RV_09.059.01.2{16} prajāvad ratnamā bhara / RV_09.059.02.1{16} pavasvādbhyo adābhyaḥ pavasvauṣadhībhyaḥ
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196552 (0.061):
RV_09.062.08.2{25} sīdan yonā vaneṣvā / RV_09.062.09.1{25} tvamindo pari srava svādiṣṭho aṅgirobhyaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545920 (0.061):
vaneṣu | ā // RV_9,62.8 // / tvam | indo iti | pari | srava | svādiṣṭhaḥ | aṅgiraḥ-bhyaḥ | varivaḥ-vit
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14089905 (0.064):
RV_9,064.26a uto sahasrabharṇasaṃ vācaṃ soma makhasyuvam | / RV_9,064.26c punāna indav ā bhara || / RV_9,064.27a punāna indav eṣām puruhūta janānām |
RV_09.061.01.2{18} avāhan navatīrnava / RV_09.061.02.1{18} puraḥ sadya itthādhiye divodāsāya śambaram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088663 (0.0):
RV_9,061.01a ayā vītī pari srava yas ta indo madeṣv ā | / RV_9,061.01c avāhan navatīr nava ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545494 (0.0):
ayā | vītī | pari | srava | yaḥ | te | indo iti | madeṣu | ā | ava-ahan | / navatīḥ | nava // RV_9,61.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704670 (0.037):
4 5 1 06 01c avāhannavatīrnava .. 1210 / 4 5 1 06 02a puraḥ sadya itthādhiye divodāsāya śaṃbaram .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13967425 (0.049):
RV_1,054.06c tvaṃ ratham etaśaṃ kṛtvye dhane tvam puro navatiṃ dambhayo / nava || / RV_1,054.07a sa ghā rājā satpatiḥ śūśuvaj jano rātahavyaḥ prati yaḥ śāsam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11212894 (0.055):
eṣi | sūyar // RV_8,93.1 // / nava | yaḥ | navatim | puraḥ | bibheda | bāhu-ojasā | ahim | ca | vṛtra-hā
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2309311 (0.057):
RV_07.019.05.1{29} tava cyautnāni vajrahasta tāni nava yat puro navatiṃ ca / sadyaḥ / RV_07.019.05.2{29} niveśane śatatamāviveṣīrahañca vṛtraṃ namucimutāhan
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6835450 (0.057):
RV_7,019.05a tava cyautnāni vajrahasta tāni nava yat puro navatiṃ ca / sadyaḥ | / RV_7,019.05c niveśane śatatamāviveṣīr ahañ ca vṛtraṃ namucim utāhan ||
RV_09.061.02.2{18} adha tyaṃ turvaśaṃ yadum / RV_09.061.03.1{18} pari ṇo aśvamaśvavid gomadindo hiraṇyavat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088671 (0.0):
RV_9,061.02a puraḥ sadya itthādhiye divodāsāya śambaram | / RV_9,061.02c adha tyaṃ turvaśaṃ yadum ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545507 (0.018):
puraḥ | sadyaḥ | ithādhiye | divaḥ-dāsāya | śambaram | adha | tyam | / turvaśam | yadum // RV_9,61.2 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704682 (0.023):
4 5 1 06 02c adha tyaṃ turvaśaṃ yadum .. 121clsdir / 4 5 1 06 03a pari no aśvamaśvavidgomadindo hiraṇyavat .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704674 (0.025):
4 5 1 06 02a puraḥ sadya itthādhiye divodāsāya śaṃbaram . / 4 5 1 06 02c adha tyaṃ turvaśaṃ yadum .. 121clsdir
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701321 (0.064):
4 3 1 03 04a ā pavasva mahīmiṣaṃ gomadindo hiraṇyavat . / 4 3 1 03 04c aśvavatsoma vīravat .. 895
RV_09.061.03.2{18} kṣarā sahasriṇīriṣaḥ / RV_09.061.04.1{18} pavamānasya te vayaṃ pavitramabhyundataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088685 (1.192):
RV_9,061.03a pari ṇo aśvam aśvavid gomad indo hiraṇyavat | / RV_9,061.03c kṣarā sahasriṇīr iṣaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700139 (0.020):
4 2 1 04 03c iho ṣvindavā gahi .. 786 / 4 2 1 05 01a pavamānasya te vayaṃ pavitramabhyundataḥ .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545521 (0.024):
pari | naḥ | aśvam | aśva-vit | go-mat | indo iti | hiraṇya-vat | kṣarā | / sahasriṇīḥ | iṣaḥ // RV_9,61.3 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704684 (0.028):
4 5 1 06 03a pari no aśvamaśvavidgomadindo hiraṇyavat . / 4 5 1 06 03c kṣarā sahasriṇīriṣaḥ .. 1212
RV_09.061.04.2{18} sakhitvamā vṛṇīmahe / RV_09.061.05.1{18} ye te pavitramūrmayo 'bhikṣaranti dhārayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088696 (0.0):
RV_9,061.04c sakhitvam ā vṛṇīmahe || / RV_9,061.05a ye te pavitram ūrmayo 'bhikṣaranti dhārayā |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700147 (0.013):
4 2 1 05 01a pavamānasya te vayaṃ pavitramabhyundataḥ . / 4 2 1 05 01c sakhitvamā vṛṇīmahe .. 787
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545532 (0.017):
pavamānasya | te | vayam | pavitram | abhi-undataḥ | sakhi-tvam | ā | / vṛṇīmahe // RV_9,61.4 // / ye | te | pavitram | ūrmayaḥ | abhi-kṣaranti | dhārayā | tebhiḥ | naḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703930 (0.039):
4 4 2 02 10a ā te dakṣaṃ mayobhuvaṃ vahnimadyā vṛṇīmahe . / 4 4 2 02 10c pāntamā puruspṛham .. 1137 / 4 4 2 02 11a ā mandramā vareṇyamā vipramā manīṣiṇam .
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7301023 (0.053):
RV_08.018.16.1{28} ā śarma parvatānāmotāpāṃ vṛṇīmahe / RV_08.018.16.2{28} dyāvākṣāmāre asmad rapas kṛtam
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7303852 (0.056):
RV_08.026.21.1{30} tava vāyav ṛtaspate tvaṣṭurjāmātaradbhuta / RV_08.026.21.2{30} avāṃsyā vṛṇīmahe
RV_09.061.05.2{18} tebhirnaḥ soma mṛḷaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088700 (0.0):
RV_9,061.05a ye te pavitram ūrmayo 'bhikṣaranti dhārayā | / RV_9,061.05c tebhir naḥ soma mṛḷaya ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700149 (0.021):
4 2 1 05 02a ye te pavitramūrmayo 'bhikṣaranti dhārayā . / 4 2 1 05 02c tebhirnaḥ soma mṛḍaya .. 788
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545534 (0.039):
ye | te | pavitram | ūrmayaḥ | abhi-kṣaranti | dhārayā | tebhiḥ | naḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7314317 (0.048):
RV_08.080.01.2{35} tvaṃ na indra mṛḷaya
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7314327 (0.048):
RV_08.080.02.2{35} sa tvaṃ na indra mṛḷaya
RV_09.061.06.1{19} sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīmiṣam
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3195039 (0.0):
RV_09.040.04.2{30} vidāḥ sahasriṇīriṣaḥ / RV_09.040.05.1{30} sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ stotre suvīryam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087544 (0.0):
RV_9,040.04c vidāḥ sahasriṇīr iṣaḥ || / RV_9,040.05a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ stotre suvīryam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14088708 (0.0):
RV_9,061.06a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīm iṣam |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4700157 (0.0):
4 2 1 05 02c tebhirnaḥ soma mṛḍaya .. 788 / 4 2 1 05 03a sa naḥ punāna ā bhara rayiṃ vīravatīmiṣam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545541 (0.005):
soma | mṛḷaya // RV_9,61.5 // / -RV_7:1/19- / saḥ | naḥ | punānaḥ | ā | bhara | rayim | vīra-vatīm | iṣam | īśānaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544385 (0.023):
sahasriṇīḥ | iṣaḥ // RV_9,40.4 // / saḥ | naḥ | punānaḥ | ā | bhara | rayim | stotre | su-vīryam | jarituḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3193611 (0.048):
RV_09.019.01.1{09} yat soma citramukthyaṃ divyaṃ pārthivaṃ vasu / RV_09.019.01.2{09} tan naḥ punāna ā bhara / RV_09.019.02.1{09} yuvaṃ hi sthaḥ svarpatī indraśca soma gopatī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14086102 (0.048):
RV_9,019.01a yat soma citram ukthyaṃ divyam pārthivaṃ vasu | / RV_9,019.01c tan naḥ punāna ā bhara || / RV_9,019.02a yuvaṃ hi sthaḥ svarpatī indraś ca soma gopatī |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.tx