View original HTML file with complete header information
Ṛgveda 10 / RV_10,001.01a agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530998 (0.0):
ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmat // / agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso jyotiṣāgāt /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032623 (0.0):
RV_10.001.01.1{29} agre bṛhannuṣasāmūrdhvo asthān nirjaganvān
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099486 (0.0):
srava || / Ṛgveda 10 / RV_10,001.01a agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22299089 (0.048):
agre bṛhannuṣasāmūrdhvo asthāditi | agre hyeṣa bṛhannuṣasāmūrdhvastiṣṭhati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9970365 (0.054):
asmad iti varuṇapāśam evonmuñcate, ātmano 'hiṃsāyai, agre bṛhann uṣasām / ūrdhvo asthād iti jyotiṣaivainaṃ samardhayati haṃsaḥ śuciṣad vasur
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3543939 (0.054):
varuṇa pāśam asmad iti varuṇapāśam evonmuñcata ātmano 'hiṃsāyay agre / bṛhann uṣasām ūrdhvo asthād iti jyotiṣaivainaṃ samardhayati haṃsaḥ śuciṣad
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812450 (0.062):
agne | bṛhan | uṣasām | ūrdhvaḥ | asthāt | niḥ jaganvān | tamasaḥ | / jyotiṣā | ā | agāt | agniḥ | bhānunā | ruśatā | su aṅgaḥ | ā | jātaḥ |
Ṛgveda 10 / RV_10,001.01a agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530998 (0.0):
ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmat // / agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso jyotiṣāgāt /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032623 (0.0):
RV_10.001.01.1{29} agre bṛhannuṣasāmūrdhvo asthān nirjaganvān
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099486 (0.0):
srava || / Ṛgveda 10 / RV_10,001.01a agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22299089 (0.048):
agre bṛhannuṣasāmūrdhvo asthāditi | agre hyeṣa bṛhannuṣasāmūrdhvastiṣṭhati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9970365 (0.054):
asmad iti varuṇapāśam evonmuñcate, ātmano 'hiṃsāyai, agre bṛhann uṣasām / ūrdhvo asthād iti jyotiṣaivainaṃ samardhayati haṃsaḥ śuciṣad vasur
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3543939 (0.054):
varuṇa pāśam asmad iti varuṇapāśam evonmuñcata ātmano 'hiṃsāyay agre / bṛhann uṣasām ūrdhvo asthād iti jyotiṣaivainaṃ samardhayati haṃsaḥ śuciṣad
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812450 (0.062):
agne | bṛhan | uṣasām | ūrdhvaḥ | asthāt | niḥ jaganvān | tamasaḥ | / jyotiṣā | ā | agāt | agniḥ | bhānunā | ruśatā | su aṅgaḥ | ā | jātaḥ |
jyotiṣāgāt | / RV_10,001.01c agnir bhānunā ruśatā svaṅga ā jāto viśvā sadmāny aprāḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032630 (0.0):
RV_10.001.01.1{29} agre bṛhannuṣasāmūrdhvo asthān nirjaganvān / tamasojyotiṣāgāt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099497 (0.0):
RV_10,001.01a agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso / jyotiṣāgāt |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812463 (0.011):
agne | bṛhan | uṣasām | ūrdhvaḥ | asthāt | niḥ jaganvān | tamasaḥ | / jyotiṣā | ā | agāt | agniḥ | bhānunā | ruśatā | su aṅgaḥ | ā | jātaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3531005 (0.014):
agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso jyotiṣāgāt /
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22299111 (0.036):
jyotiṣaityagnirbhānunā ruśatā svaṅga ityagnirvā eṣa bhānunā ruśatā svaṅga
RV_10,001.02a sa jāto garbho asi rodasyor agne cārur vibhṛta oṣadhīṣu |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032643 (0.0):
RV_10.001.02.1{29} sa jāto garbho asi rodasyoragne cārurvibhṛta oṣadhīṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099507 (0.0):
RV_10,001.01c agnir bhānunā ruśatā svaṅga ā jāto viśvā sadmāny aprāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812471 (0.0):
jyotiṣā | ā | agāt | agniḥ | bhānunā | ruśatā | su aṅgaḥ | ā | jātaḥ | / viśvā | sadmāni | aprāḥ // RV_10,1.1 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3542485 (0.017):
utsṛjati dvābhyām utsṛjati dvipād yajamānaḥ pratiṣṭhityai sa jāto garbho / asi rodasyor ity anayor vā eṣa garbha ābhyām eṣo 'dhijāyata ābhyām evainam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530101 (0.018):
ūrdhvo vājasya sanitā yad añjibhir vāghādbhir vihvayāmahe // / sajāto garbho asi rodasyor agne cārur vibhṛtā oṣadhīṣu /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9968915 (0.028):
dvipād yajamānaḥ pratiṣṭhityai sa jāto garbho asi rodasyor iti, anayor vā
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22293356 (0.046):
so 'śvamabhimantrayate | sa jāto garbho asi rodasyoritīte vai dyāvāpṛthivī
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3531005 (0.046):
agnir bhānunā ruśatā svaṅgā ā jāto viśvā sadmāny aprāḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22293365 (0.052):
rodasī / tayoreṣa jāto garbho 'gne cārurvibhṛta oṣadhīṣviti sarvāsu hyeṣa
RV_10,001.02c citraḥ śiśuḥ pari tamāṃsy aktūn pra mātṛbhyo adhi kanikradad
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032644 (0.0):
RV_10.001.02.1{29} sa jāto garbho asi rodasyoragne cārurvibhṛta oṣadhīṣu / RV_10.001.02.2{29} citraḥ śiśuḥ pari tamāṃsyaktūn pra mātṛbhyo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099514 (0.0):
RV_10,001.02a sa jāto garbho asi rodasyor agne cārur vibhṛta oṣadhīṣu | / RV_10,001.02c citraḥ śiśuḥ pari tamāṃsy aktūn pra mātṛbhyo adhi kanikradad
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22293384 (0.030):
tamāṃsyaktūnatirocate pra mātṛbhyo adhi kanikradadgā ityoṣadhayo vā etasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530107 (0.034):
sajāto garbho asi rodasyor agne cārur vibhṛtā oṣadhīṣu / / citraḥ śiśuṣ pari tamāṃsy aktaḥ pra mātṛbhyo adhi kanikradad gāḥ //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812477 (0.037):
saḥ | jātaḥ | garbhaḥ | asi | rodasyoḥ | agne | cāruḥ | vi bhṛtaḥ | / oṣadhīṣu | citraḥ | śiśuḥ | pari | tamāṃsi | aktūn | pra | mātṛ bhyaḥ |
gāḥ || / RV_10,001.03a viṣṇur itthā paramam asya vidvāñ jāto bṛhann abhi pāti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032655 (0.0):
adhikanikradat gāḥ / RV_10.001.03.1{29} viṣṇuritthā paramamasya vidvāñ jāto bṛhannabhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099522 (0.0):
RV_10,001.02c citraḥ śiśuḥ pari tamāṃsy aktūn pra mātṛbhyo adhi kanikradad / gāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812487 (0.0):
oṣadhīṣu | citraḥ | śiśuḥ | pari | tamāṃsi | aktūn | pra | mātṛ bhyaḥ | / adhi | kanikradat | gāḥ // RV_10,1.2 // / viṣṇuḥ | itthā | paramam | asya | vidvān | jātaḥ | bṛhan | abhi | pāti |
tṛtīyam | / RV_10,001.03c āsā yad asya payo akrata svaṃ sacetaso abhy arcanty atra ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032663 (0.0):
RV_10.001.03.2{29} āsā yadasya payo akrata svaṃ sacetaso abhyarcantyatra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099532 (0.0):
RV_10,001.03a viṣṇur itthā paramam asya vidvāñ jāto bṛhann abhi pāti / tṛtīyam | / RV_10,001.03c āsā yad asya payo akrata svaṃ sacetaso abhy arcanty atra ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812495 (0.009):
viṣṇuḥ | itthā | paramam | asya | vidvān | jātaḥ | bṛhan | abhi | pāti | / tṛtīyam | āsā | yat | asya | payaḥ | akrata | svam | sa cetasaḥ | abhi |
RV_10,001.04a ata u tvā pitubhṛto janitrīr annāvṛdham prati caranty annaiḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032675 (0.0):
RV_10.001.03.2{29} āsā yadasya payo akrata svaṃ sacetaso abhyarcantyatra / RV_10.001.04.1{29} ata u tvā pitubhṛto janitrīrannāvṛdhaṃ prati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099540 (0.0):
RV_10,001.03c āsā yad asya payo akrata svaṃ sacetaso abhy arcanty atra || / RV_10,001.04a ata u tvā pitubhṛto janitrīr annāvṛdham prati caranty annaiḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812503 (0.040):
arcanti | atra // RV_10,1.3 // / ataḥ | oṃ iti | tvā | pitu bhṛtaḥ | janitrīḥ | anna vṛdham | prati |
RV_10,001.04c tā īm praty eṣi punar anyarūpā asi tvaṃ vikṣu mānuṣīṣu hotā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032688 (0.0):
RV_10.001.04.1{29} ata u tvā pitubhṛto janitrīrannāvṛdhaṃ prati / carantyannaiḥ / RV_10.001.04.2{29} tā īṃ pratyeṣi punaranyarūpā asi tvaṃ vikṣumānuṣīṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099553 (0.0):
RV_10,001.04a ata u tvā pitubhṛto janitrīr annāvṛdham prati caranty annaiḥ / RV_10,001.04c tā īm praty eṣi punar anyarūpā asi tvaṃ vikṣu mānuṣīṣu hotā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812518 (0.0):
ataḥ | oṃ iti | tvā | pitu bhṛtaḥ | janitrīḥ | anna vṛdham | prati | / caranti | annaiḥ | tāḥ | īm | prati | eṣi | punaḥ | anya rūpāḥ | asi |
RV_10,001.05a hotāraṃ citraratham adhvarasya yajñasya yajñasya ketuṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032691 (0.0):
RV_10.001.04.2{29} tā īṃ pratyeṣi punaranyarūpā asi tvaṃ vikṣumānuṣīṣu / hotā / RV_10.001.05.1{29} hotāraṃ citrarathamadhvarasya yajñasya yajñasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099560 (0.0):
RV_10,001.04c tā īm praty eṣi punar anyarūpā asi tvaṃ vikṣu mānuṣīṣu hotā / RV_10,001.05a hotāraṃ citraratham adhvarasya yajñasya yajñasya ketuṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812517 (0.025):
tvam | vikṣu | mānuṣīṣu | hotā // RV_10,1.4 // / hotāram | citra ratham | adhvarasya | yajñasya yajñasya | ketum | ruśantam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812525 (0.034):
tvam | vikṣu | mānuṣīṣu | hotā // RV_10,1.4 // / hotāram | citra ratham | adhvarasya | yajñasya yajñasya | ketum | ruśantam
ruśantam | / RV_10,001.05c pratyardhiṃ devasya devasya mahnā śriyā tv agnim atithiṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032705 (0.0):
ketuṃruśantam / RV_10.001.05.2{29} pratyardhiṃ devasya devasya mahnā śriyā tvagnimatithiṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099564 (0.0):
RV_10,001.05a hotāraṃ citraratham adhvarasya yajñasya yajñasya ketuṃ / ruśantam | / RV_10,001.05c pratyardhiṃ devasya devasya mahnā śriyā tv agnim atithiṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099571 (0.0):
RV_10,001.05c pratyardhiṃ devasya devasya mahnā śriyā tv agnim atithiṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812535 (0.003):
| prati ardhim | devasya devasya | mahnā | śriyā | tvam | agnim | atithim
janānām || / RV_10,001.06a sa tu vastrāṇy adha peśanāni vasāno agnir nābhā pṛthivyāḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032715 (0.0):
RV_10.001.05.2{29} pratyardhiṃ devasya devasya mahnā śriyā tvagnimatithiṃ / janānām / RV_10.001.06.1{29} sa tu vastrāṇyadha peśanāni vasāno agnirnābhāpṛthivyāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099581 (0.0):
RV_10,001.05c pratyardhiṃ devasya devasya mahnā śriyā tv agnim atithiṃ / janānām || / RV_10,001.06a sa tu vastrāṇy adha peśanāni vasāno agnir nābhā pṛthivyāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812544 (0.005):
| prati ardhim | devasya devasya | mahnā | śriyā | tvam | agnim | atithim / | janānām // RV_10,1.5 //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14644905 (0.063):
jātamagnim / RV_06.007.01.2{09} kaviṃ samrājamatithiṃ janānāmāsannā pātraṃ janayanta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14033968 (0.063):
RV_6,007.01a mūrdhānaṃ divo aratim pṛthivyā vaiśvānaram ṛta ā jātam agnim / RV_6,007.01c kaviṃ samrājam atithiṃ janānām āsann ā pātraṃ janayanta devāḥ
RV_10,001.06c aruṣo jātaḥ pada iḷāyāḥ purohito rājan yakṣīha devān ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032725 (0.0):
RV_10.001.06.1{29} sa tu vastrāṇyadha peśanāni vasāno agnirnābhāpṛthivyāḥ / RV_10.001.06.2{29} aruṣo jātaḥ pada iḷāyāḥ purohito rājanyakṣīha devān
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099591 (0.0):
RV_10,001.06a sa tu vastrāṇy adha peśanāni vasāno agnir nābhā pṛthivyāḥ | / RV_10,001.06c aruṣo jātaḥ pada iḷāyāḥ purohito rājan yakṣīha devān ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812555 (0.0):
pṛthivyāḥ | aruṣaḥ | jātaḥ | pade | iḷāyāḥ | puraḥ hitaḥ | rājan | yakṣi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812546 (0.028):
saḥ | tu | vastrāṇi | adha | peśanāni | vasānaḥ | agniḥ | nābhā | / pṛthivyāḥ | aruṣaḥ | jātaḥ | pade | iḷāyāḥ | puraḥ hitaḥ | rājan | yakṣi |
RV_10,001.07a ā hi dyāvāpṛthivī agna ubhe sadā putro na mātarā tatantha |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032729 (0.0):
RV_10.001.06.2{29} aruṣo jātaḥ pada iḷāyāḥ purohito rājanyakṣīha devān / RV_10.001.07.1{29} ā hi dyāvāpṛthivī agna ubhe sadā putro na
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099599 (0.0):
RV_10,001.06c aruṣo jātaḥ pada iḷāyāḥ purohito rājan yakṣīha devān || / RV_10,001.07a ā hi dyāvāpṛthivī agna ubhe sadā putro na mātarā tatantha |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812563 (0.0):
pṛthivyāḥ | aruṣaḥ | jātaḥ | pade | iḷāyāḥ | puraḥ hitaḥ | rājan | yakṣi | / iha | devān // RV_10,1.6 // / ā | hi | dyāvāpṛthivī iti | agne | ubhe iti | sadā | putraḥ | na | mātarā
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6834255 (0.049):
RV_7,011.03c manuṣvad agna iha yakṣi devān bhavā no dūto abhiśastipāvā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14033557 (0.062):
RV_6,004.01c evā no adya samanā samānān uśann agna uśato yakṣi devān || / RV_6,004.02a sa no vibhāvā cakṣaṇir na vastor agnir vandāru vedyaś cano
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22799808 (0.062):
martyāya | manuṣvat | agne | iha | yakṣi | devān | bhava | naḥ | dūtaḥ |
RV_10,001.07c pra yāhy acchośato yaviṣṭhāthā vaha sahasyeha devān ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099609 (0.0):
RV_10,001.07a ā hi dyāvāpṛthivī agna ubhe sadā putro na mātarā tatantha | / RV_10,001.07c pra yāhy acchośato yaviṣṭhāthā vaha sahasyeha devān ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812572 (0.002):
ā | hi | dyāvāpṛthivī iti | agne | ubhe iti | sadā | putraḥ | na | mātarā / | tatantha | pra | yāhi | accha | uśataḥ | yaviṣṭha | atha | ā | vaha |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032741 (0.037):
RV_10.001.07.2{29} pra yāhyachośato yaviṣṭhāthā vaha sahasyehadevān
RV_10,002.01a piprīhi devāṃ uśato yaviṣṭha vidvāṃ ṛtūṃr ṛtupate yajeha |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099619 (0.0):
RV_10,001.07c pra yāhy acchośato yaviṣṭhāthā vaha sahasyeha devān || / RV_10,002.01a piprīhi devāṃ uśato yaviṣṭha vidvāṃ ṛtūṃr ṛtupate yajeha |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812578 (0.018):
sahasya | iha | devān // RV_10,1.7 // / RV_7:5/30 / (RV_10,2)
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591698 (0.025):
piprīhi devaṃ uśato yaviṣṭha vidvaṃ ṛtūṃr ṛtupate yajeha /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032744 (0.038):
RV_10.001.07.2{29} pra yāhyachośato yaviṣṭhāthā vaha sahasyehadevān / RV_10.002.01.1{30} piprīhi devānuśato yaviṣṭha vidvān ṛtūnr{ṛ}tupateyajeha
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082293 (0.040):
sviṣṭakṛdvaiśvadevaṃ vai tṛtīyasavanam piprīhi devāṃ uśato yaviṣṭheti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14033557 (0.049):
RV_6,004.01c evā no adya samanā samānān uśann agna uśato yakṣi devān || / RV_6,004.02a sa no vibhāvā cakṣaṇir na vastor agnir vandāru vedyaś cano
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11207270 (0.055):
RV_8,60.3 // / adrogham | ā | vaha | uśataḥ | yaviṣṭhya | devān | ajasra | vītaye | abhi
RV_10,002.01c ye daivyā ṛtvijas tebhir agne tvaṃ hotṝṇām asy āyajiṣṭhaḥ ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591703 (0.0):
piprīhi devaṃ uśato yaviṣṭha vidvaṃ ṛtūṃr ṛtupate yajeha / / ye daivyā ṛtvijas tebhir agne tvaṃ hotπṇām asy āyajiṣṭhaḥ //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032760 (0.0):
RV_10.002.01.1{30} piprīhi devānuśato yaviṣṭha vidvān ṛtūnr{ṛ}tupateyajeha / RV_10.002.01.2{30} ye daivyā ṛtvijastebhiragne tvaṃ hotṝṇāmasyāyajiṣṭhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099629 (0.0):
RV_10,002.01a piprīhi devāṃ uśato yaviṣṭha vidvāṃ ṛtūṃr ṛtupate yajeha | / RV_10,002.01c ye daivyā ṛtvijas tebhir agne tvaṃ hotṝṇām asy āyajiṣṭhaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812590 (0.0):
piprīhi | devān | uśataḥ | yaviṣṭha | vidvān | ṛtūn | ṛtu pate | yaja | / iha | ye | daivyāḥ | ṛtvijaḥ | tebhiḥ | agne | tvam | hotṛṝṇām | asi |
RV_10,002.02a veṣi hotram uta potraṃ janānām mandhātāsi draviṇodā ṛtāvā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032770 (0.0):
RV_10.002.01.2{30} ye daivyā ṛtvijastebhiragne tvaṃ hotṝṇāmasyāyajiṣṭhaḥ / RV_10.002.02.1{30} veṣi hotramuta potraṃ janānāṃ mandhātāsi draviṇodāṛtāvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099640 (0.0):
RV_10,002.01c ye daivyā ṛtvijas tebhir agne tvaṃ hotṝṇām asy āyajiṣṭhaḥ || / RV_10,002.02a veṣi hotram uta potraṃ janānām mandhātāsi draviṇodā ṛtāvā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812603 (0.0):
iha | ye | daivyāḥ | ṛtvijaḥ | tebhiḥ | agne | tvam | hotṛṝṇām | asi | / āyajiṣṭhaḥ // RV_10,2.1 // / veṣi | hotram | uta | potram | janānām | mandhātā | asi | draviṇaḥ dāḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1349488 (0.023):
RV_01.076.04.1{24} prajāvatā vacasā vahnirāsā ca huve ni ca satsīha devaiḥ / RV_01.076.04.2{24} veṣi hotramuta potraṃ yajatra bodhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13970744 (0.023):
RV_1,076.04a prajāvatā vacasā vahnir āsā ca huve ni ca satsīha devaiḥ | / RV_1,076.04c veṣi hotram uta potraṃ yajatra bodhi prayantar janitar
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27123596 (0.054):
| devaiḥ | veṣi | hotram | uta | potram | yajatra | bodhi | pra yantaḥ |
RV_10,002.02c svāhā vayaṃ kṛṇavāmā havīṃṣi devo devān yajatv agnir arhan
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032782 (0.0):
RV_10.002.02.2{30} svāhā vayaṃ kṛṇavāmā havīṃṣi devo devānyajatvagnirarhan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099650 (0.0):
RV_10,002.02a veṣi hotram uta potraṃ janānām mandhātāsi draviṇodā ṛtāvā | / RV_10,002.02c svāhā vayaṃ kṛṇavāmā havīṃṣi devo devān yajatv agnir arhan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812616 (0.0):
ṛta vā | svāhā | vayam | kṛṇavāma | havīṃṣi | devaḥ | devān | yajatu |
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18081191 (1.192):
RV_02.003.01.2{22} hotā pāvakaḥ pradivaḥ sumedhā devo devān / yajatvagnirarhan
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13722496 (1.192):
RV_2,003.01c hotā pāvakaḥ pradivaḥ sumedhā devo devān yajatv agnir arhan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13458694 (1.192):
| asthāt | hotā | pāvakaḥ | pra-divaḥ | su-medhāḥ | devaḥ | devān | yajatu / | agniḥ | arhan // RV_2,3.1 //
RV_10,002.03a ā devānām api panthām aganma yac chaknavāma tad anu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099656 (0.0):
RV_10,002.02c svāhā vayaṃ kṛṇavāmā havīṃṣi devo devān yajatv agnir arhan / RV_10,002.03a ā devānām api panthām aganma yac chaknavāma tad anu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812621 (0.0):
ṛta vā | svāhā | vayam | kṛṇavāma | havīṃṣi | devaḥ | devān | yajatu | / agniḥ | arhan // RV_10,2.2 // / ā | devānām | api | panthām | aganma | yat | śaknavāma | tat | anu |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032787 (0.010):
RV_10.002.02.2{30} svāhā vayaṃ kṛṇavāmā havīṃṣi devo devānyajatvagnirarhan / RV_10.002.03.1{30} ā devānāmapi panthāmaganma yacchaknavāma tadanupravoḷum
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987936 (0.028):
(AVŚ_19,59.3a) ā devānām api panthām aganma yac chaknavāma tad
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713439 (0.034):
(KauśS_1,5.11) <ā devānām api panthām aganma yac chaknavāma tad
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769175 (0.037):
na havīṃṣi || KauśS_1,5.11 || / [ā devānāmapi panthāmaganma yacchaknavāma tadanupravoḍhum |
pravoḷhum | / RV_10,002.03c agnir vidvān sa yajāt sed u hotā so adhvarān sa ṛtūn
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099667 (0.0):
RV_10,002.03a ā devānām api panthām aganma yac chaknavāma tad anu / pravoḷhum |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592377 (0.018):
ā devānām api panthām aganma yañ śaknavāma tad anu pravoḍhum / / agnir vidvānt sa yajāt sed u hotā so adhvarānt sa ṛtūn kalpayāti //
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769186 (0.021):
agnirvidvān sa yajāt sa iddhotā so'dhvarān sa ṛtūn kalpayāti (PaippS
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032795 (0.034):
RV_10.002.03.2{30} agnirvidvān sa yajāt sedu hotā so adhvarāṃsa ṛtūn
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713448 (0.036):
anupravoḍhum | agnir vidvān sa yajāt sa id dhotā so 'dhvarān sa ṛtūn
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812632 (0.046):
pra voḷhum | agniḥ | vidvān | saḥ | yajat | saḥ | it | oṃ iti | hotā | saḥ / | adhvarān | saḥ | ṛtūn | kalpayāti // RV_10,2.3 //
kalpayāti || / RV_10,002.04a yad vo vayam pramināma vratāni viduṣāṃ devā aviduṣṭarāsaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987921 (0.0):
(AVŚ_19,59.2a) yad vo vayaṃ pramināma vratāni viduṣāṃ devā aviduṣṭarāsaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592353 (0.0):
tvam agne vratapā asi // / yad vo vayaṃ pramināma vratāni viduṣāṃ devā aviduṣṭarāsaḥ /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032805 (0.0):
RV_10.002.03.2{30} agnirvidvān sa yajāt sedu hotā so adhvarāṃsa ṛtūn / kalpayāti / RV_10.002.04.1{30} yad vo vayaṃ pramināma vratāni viduṣaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099677 (0.0):
RV_10,002.03c agnir vidvān sa yajāt sed u hotā so adhvarān sa ṛtūn / kalpayāti ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812634 (0.021):
pra voḷhum | agniḥ | vidvān | saḥ | yajat | saḥ | it | oṃ iti | hotā | saḥ / | adhvarān | saḥ | ṛtūn | kalpayāti // RV_10,2.3 //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7309061 (0.032):
RV_08.048.09.2{12} yat te vayaṃ pramināma vratāni sa no mṛḷa suṣakhādeva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14074837 (0.032):
RV_8,048.09c yat te vayam pramināma vratāni sa no mṛḷa suṣakhā deva vasyaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769187 (0.032):
agnirvidvān sa yajāt sa iddhotā so'dhvarān sa ṛtūn kalpayāti (PaippS
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713448 (0.056):
anupravoḍhum | agnir vidvān sa yajāt sa id dhotā so 'dhvarān sa ṛtūn / kalpayāti || [sakala PS 19.47.6 = ;SS 19.59.3, RV 10.2.3 etc.]>
RV_10,002.04c agniṣ ṭad viśvam ā pṛṇāti vidvān yebhir devāṃ ṛtubhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099687 (0.0):
RV_10,002.04a yad vo vayam pramināma vratāni viduṣāṃ devā aviduṣṭarāsaḥ | / RV_10,002.04c agniṣ ṭad viśvam ā pṛṇāti vidvān yebhir devāṃ ṛtubhiḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032820 (0.014):
devāaviduṣṭarāsaḥ / RV_10.002.04.2{30} agniṣ ṭad viśvamā pṛṇāti vidvānyebhirdevān ṛtubhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592361 (0.026):
yad vo vayaṃ pramināma vratāni viduṣāṃ devā aviduṣṭarāsaḥ / / agniṣ ṭad viśvam āpṛṇāti vidvān yebhir devaṃ ṛtubhiḥ kalpayāti //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987923 (0.028):
(AVŚ_19,59.2a) yad vo vayaṃ pramināma vratāni viduṣāṃ devā aviduṣṭarāsaḥ | / (AVŚ_19,59.2c) agniṣ ṭad viśvād ā pṛṇātu vidvānt somasya yo brāhmaṇāṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812647 (0.054):
aviduḥ tarāsaḥ | agniḥ | tat | viśvam | ā | pṛṇāti | vidvān | yebhiḥ | / devān | ṛtu bhiḥ | kalpayāti // RV_10,2.4 //
kalpayāti || / RV_10,002.05a yat pākatrā manasā dīnadakṣā na yajñasya manvate martyāsaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032826 (0.0):
RV_10.002.04.2{30} agniṣ ṭad viśvamā pṛṇāti vidvānyebhirdevān ṛtubhiḥ / kalpayāti / RV_10.002.05.1{30} yat pākatrā manasā dīnadakṣā na yajñasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099698 (0.0):
RV_10,002.04c agniṣ ṭad viśvam ā pṛṇāti vidvān yebhir devāṃ ṛtubhiḥ / kalpayāti ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812663 (0.0):
yat | pāka trā | manasā | dīna dakṣāḥ | na | yajñasya | manvate |
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8694557 (0.018):
KB_26.2.6: / yat.pākatrā.manasā.dīna.dakṣā.na.yajñasya.manvate.martyāsaḥ.agniṣ.ṭadd.hotā.kratuvid.vijānan.yajiṣṭho.devām.ṛtuśo.yajāti.iti.yac.ca.āha.saṃsthite.yajñe.ayāḍ.(.ayād.).yajñam.jātavedā.ity.ayākṣīd.imam.yajñam.jātavedā.iti.tad.āha.antaraḥ.pūrvo.asmin.niṣadya.iti.yad.āha.agnir.ha.daivo.hotā.mānuṣādd.hotuḥ.pūrvo.niṣadya.yajata.iti.tad.āha.āśiṣam.eva.uttareṇa.ardharcena.vadati.pūrvayā.vā.ṛcā
RV_10,002.05c agniṣ ṭad dhotā kratuvid vijānan yajiṣṭho devāṃ ṛtuśo yajāti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032835 (0.0):
manvatemartyāsaḥ / RV_10.002.05.2{30} agniṣ ṭad dhotā kratuvid vijānanyajiṣṭho devān ṛtuśo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099709 (0.0):
RV_10,002.05a yat pākatrā manasā dīnadakṣā na yajñasya manvate martyāsaḥ | / RV_10,002.05c agniṣ ṭad dhotā kratuvid vijānan yajiṣṭho devāṃ ṛtuśo yajāti
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8694568 (0.016):
yat.pākatrā.manasā.dīna.dakṣā.na.yajñasya.manvate.martyāsaḥ.agniṣ.ṭadd.hotā.kratuvid.vijānan.yajiṣṭho.devām.ṛtuśo.yajāti.iti.yac.ca.āha.saṃsthite.yajñe.ayāḍ.(.ayād.).yajñam.jātavedā.ity.ayākṣīd.imam.yajñam.jātavedā.iti.tad.āha.antaraḥ.pūrvo.asmin.niṣadya.iti.yad.āha.agnir.ha.daivo.hotā.mānuṣādd.hotuḥ.pūrvo.niṣadya.yajata.iti.tad.āha.āśiṣam.eva.uttareṇa.ardharcena.vadati.pūrvayā.vā.ṛcā
RV_10,002.06a viśveṣāṃ hy adhvarāṇām anīkaṃ citraṃ ketuṃ janitā tvā jajāna
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032847 (0.0):
RV_10.002.05.2{30} agniṣ ṭad dhotā kratuvid vijānanyajiṣṭho devān ṛtuśo / yajāti / RV_10.002.06.1{30} viśveṣāṃ hyadhvarāṇāmanīkaṃ citraṃ ketuṃ janitātvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099718 (0.0):
RV_10,002.05c agniṣ ṭad dhotā kratuvid vijānan yajiṣṭho devāṃ ṛtuśo yajāti / RV_10,002.06a viśveṣāṃ hy adhvarāṇām anīkaṃ citraṃ ketuṃ janitā tvā jajāna
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812681 (0.0):
| ṛtu śaḥ | yajāti // RV_10,2.5 // / viśveṣām | hi | adhvarāṇām | anīkam | citram | ketum | janitā | tvā |
RV_10,002.06c sa ā yajasva nṛvatīr anu kṣā spārhā iṣaḥ kṣumatīr
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099725 (0.0):
RV_10,002.06a viśveṣāṃ hy adhvarāṇām anīkaṃ citraṃ ketuṃ janitā tvā jajāna / RV_10,002.06c sa ā yajasva nṛvatīr anu kṣā spārhā iṣaḥ kṣumatīr
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812685 (0.040):
viśveṣām | hi | adhvarāṇām | anīkam | citram | ketum | janitā | tvā | / jajāna | saḥ | ā | yajasva | nṛ vatīḥ | anu | kṣāḥ | spārhāḥ | iṣaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032852 (0.058):
RV_10.002.06.1{30} viśveṣāṃ hyadhvarāṇāmanīkaṃ citraṃ ketuṃ janitātvā / jajāna / RV_10.002.06.2{30} sa ā yajasva nṛvatīranu kṣā spārhāiṣaḥ
viśvajanyāḥ || / RV_10,002.07a yaṃ tvā dyāvāpṛthivī yaṃ tvāpas tvaṣṭā yaṃ tvā sujanimā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032864 (0.0):
kṣumatīrviśvajanyāḥ / RV_10.002.07.1{30} yaṃ tvā dyāvāpṛthivī yaṃ tvāpastvaṣṭā yaṃ tvāsujanimā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099736 (0.0):
RV_10,002.06c sa ā yajasva nṛvatīr anu kṣā spārhā iṣaḥ kṣumatīr / viśvajanyāḥ || / RV_10,002.07a yaṃ tvā dyāvāpṛthivī yaṃ tvāpas tvaṣṭā yaṃ tvā sujanimā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812698 (0.036):
kṣu matīḥ | visva janyāḥ // RV_10,2.6 // / yam | tvā | dyāvāpṛthivī iti | yam | tvā | āpaḥ | tvaṣṭā | yam | tvā |
jajāna | / RV_10,002.07c panthām anu pravidvān pitṛyāṇaṃ dyumad agne samidhāno vi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032876 (0.0):
RV_10.002.07.2{30} panthāmanu pravidvānpitṛyāṇaṃ dyumadagne samidhāno vi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099744 (0.0):
RV_10,002.07a yaṃ tvā dyāvāpṛthivī yaṃ tvāpas tvaṣṭā yaṃ tvā sujanimā / jajāna | / RV_10,002.07c panthām anu pravidvān pitṛyāṇaṃ dyumad agne samidhāno vi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812714 (0.047):
agne | sam idhānaḥ | vi | bhāhi // RV_10,2.7 // / RV_7:5/31 / (RV_10,3)
bhāhi || / RV_10,003.01a ino rājann aratiḥ samiddho raudro dakṣāya suṣumāṃ adarśi |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032882 (0.0):
RV_10.002.07.2{30} panthāmanu pravidvānpitṛyāṇaṃ dyumadagne samidhāno vi / bhāhi / RV_10.003.01.1{31} ino rājannaratiḥ samiddho raudro dakṣāya suṣumānadarśi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099753 (0.0):
RV_10,002.07c panthām anu pravidvān pitṛyāṇaṃ dyumad agne samidhāno vi / bhāhi || / RV_10,003.01a ino rājann aratiḥ samiddho raudro dakṣāya suṣumāṃ adarśi |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4708464 (0.0):
4 7 2 0402c tvāmiddhi nediṣṭhaṃ devatātaya āpiṃ nakṣāmahe vṛdhe .. 1545 / 4 7 2 0501a ino rājannaratiḥ samiddho raudro dakṣāya suṣumāṃ adarśi .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812721 (0.018):
agne | sam idhānaḥ | vi | bhāhi // RV_10,2.7 // / RV_7:5/31 / (RV_10,3)
RV_10,003.01c cikid vi bhāti bhāsā bṛhatāsiknīm eti ruśatīm apājan ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099762 (0.0):
RV_10,003.01a ino rājann aratiḥ samiddho raudro dakṣāya suṣumāṃ adarśi | / RV_10,003.01c cikid vi bhāti bhāsā bṛhatāsiknīm eti ruśatīm apājan ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032896 (1.192):
RV_10.003.01.1{31} ino rājannaratiḥ samiddho raudro dakṣāya suṣumānadarśi / RV_10.003.01.2{31} cikid vi bhāti bhāsā bṛhatāsiknīmeti ruśatīmapājan
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4708474 (0.051):
4 7 2 0501c cikidvi bhāti bhāsā bṛhatāsiknīmeti ruśatīmapājan .. 1546
RV_10,003.02a kṛṣṇāṃ yad enīm abhi varpasā bhūj janayan yoṣām bṛhataḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032902 (0.0):
RV_10.003.01.2{31} cikid vi bhāti bhāsā bṛhatāsiknīmeti ruśatīmapājan / RV_10.003.02.1{31} kṛṣṇāṃ yadenīmabhi varpasā bhūjjanayan yoṣāmbṛhataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099771 (0.0):
RV_10,003.01c cikid vi bhāti bhāsā bṛhatāsiknīm eti ruśatīm apājan || / RV_10,003.02a kṛṣṇāṃ yad enīm abhi varpasā bhūj janayan yoṣām bṛhataḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812743 (0.0):
| cikit | vi | bhāti | bṛhatā | asiknīm | eti | ruśatīm | apa ajan // / RV_10,3.1 // / kṛṣṇām | yat | enīm | abhi | varpasā | bhūt | janayan | yoṣām | bṛhataḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4708482 (0.026):
4 7 2 0501c cikidvi bhāti bhāsā bṛhatāsiknīmeti ruśatīmapājan .. 1546 / 4 7 2 0502a kṛṣṇāṃ yadenīmabhi varpasābhūjjanayanyoṣāṃ bṛhataḥ piturjām .
pitur jām | / RV_10,003.02c ūrdhvam bhānuṃ sūryasya stabhāyan divo vasubhir aratir vi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032916 (0.0):
piturjām / RV_10.003.02.2{31} ūrdhvaṃ bhānuṃ sūryasya stabhāyandivo vasubhiraratirvi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099781 (0.0):
RV_10,003.02a kṛṣṇāṃ yad enīm abhi varpasā bhūj janayan yoṣām bṛhataḥ / pitur jām |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4708490 (0.0):
4 7 2 0502a kṛṣṇāṃ yadenīmabhi varpasābhūjjanayanyoṣāṃ bṛhataḥ piturjām .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812751 (0.014):
kṛṣṇām | yat | enīm | abhi | varpasā | bhūt | janayan | yoṣām | bṛhataḥ | / pituḥ | jām | ūrdhvam | bhānum | sūryasya | stabhāyan | divaḥ | vasu bhiḥ
bhāti || / RV_10,003.03a bhadro bhadrayā sacamāna āgāt svasāraṃ jāro abhy eti paścāt
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032921 (0.0):
RV_10.003.02.2{31} ūrdhvaṃ bhānuṃ sūryasya stabhāyandivo vasubhiraratirvi / bhāti / RV_10.003.03.1{31} bhadro bhadrayā sacamāna āgāt svasāraṃ jāro
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099790 (0.0):
RV_10,003.02c ūrdhvam bhānuṃ sūryasya stabhāyan divo vasubhir aratir vi / bhāti || / RV_10,003.03a bhadro bhadrayā sacamāna āgāt svasāraṃ jāro abhy eti paścāt
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812762 (0.0):
pituḥ | jām | ūrdhvam | bhānum | sūryasya | stabhāyan | divaḥ | vasu bhiḥ / | aratiḥ | vi | bhāti // RV_10,3.2 // / bhadraḥ | bhadrayā | sacamānaḥ | ā | agāt | svasāram | jāraḥ | abhi | eti
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4708499 (5.960):
4 7 2 0502c ūrdhvaṃ bhānuṃ sūryasya stabhāyandivo vasubhiraratirvi bhāti / 4 7 2 0503a bhadro bhadrayā sacamāna āgātsvasāraṃ jāro abhyeti paścāt .
RV_10,003.03c supraketair dyubhir agnir vitiṣṭhan ruśadbhir varṇair abhi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032934 (0.0):
abhyetipaścāt / RV_10.003.03.2{31} supraketairdyubhiragnirvitiṣṭhan ruśadbhirvarṇairabhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099799 (0.0):
RV_10,003.03a bhadro bhadrayā sacamāna āgāt svasāraṃ jāro abhy eti paścāt / RV_10,003.03c supraketair dyubhir agnir vitiṣṭhan ruśadbhir varṇair abhi
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4708507 (0.0):
4 7 2 0503a bhadro bhadrayā sacamāna āgātsvasāraṃ jāro abhyeti paścāt . / 4 7 2 0503c supraketairdyubhiragnirvitiṣṭhanruśadbhirvarṇairabhi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812765 (0.039):
bhadraḥ | bhadrayā | sacamānaḥ | ā | agāt | svasāram | jāraḥ | abhi | eti / | paścāt | su praketaiḥ | dyu bhiḥ | agniḥ | vi tiṣṭhan | ruśat bhiḥ |
rāmam asthāt || / RV_10,003.04a asya yāmāso bṛhato na vagnūn indhānā agneḥ sakhyuḥ śivasya |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032945 (0.0):
RV_10.003.03.2{31} supraketairdyubhiragnirvitiṣṭhan ruśadbhirvarṇairabhi / rāmamasthāt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099810 (0.0):
RV_10,003.03c supraketair dyubhir agnir vitiṣṭhan ruśadbhir varṇair abhi / rāmam asthāt ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812783 (0.0):
| paścāt | su praketaiḥ | dyu bhiḥ | agniḥ | vi tiṣṭhan | ruśat bhiḥ | / varṇaiḥ | abhi | rāmam | asthāt // RV_10,3.3 // / asya | yāmāsaḥ | bṛhataḥ | na | vagnūn | indhānāḥ | agneḥ | sakhyuḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4708507 (0.018):
4 7 2 0503c supraketairdyubhiragnirvitiṣṭhanruśadbhirvarṇairabhi / rāmamasthāt .. 1548
RV_10,003.04c īḍyasya vṛṣṇo bṛhataḥ svāso bhāmāso yāmann aktavaś cikitre
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032953 (0.0):
RV_10.003.04.1{31} asya yāmāso bṛhato na vagnūnindhānā agneḥ / sakhyuḥśivasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099818 (0.0):
RV_10,003.04a asya yāmāso bṛhato na vagnūn indhānā agneḥ sakhyuḥ śivasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812791 (0.012):
asya | yāmāsaḥ | bṛhataḥ | na | vagnūn | indhānāḥ | agneḥ | sakhyuḥ | / śivasya | īḍyasya | vṛṣṇaḥ | bṛhataḥ | su āsaḥ | bhāmāsaḥ | yāman |
RV_10,003.05a svanā na yasya bhāmāsaḥ pavante rocamānasya bṛhataḥ sudivaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032961 (0.0):
yāmannaktavaścikitre / RV_10.003.05.1{31} svanā na yasya bhāmāsaḥ pavante rocamānasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099828 (0.0):
RV_10,003.04c īḍyasya vṛṣṇo bṛhataḥ svāso bhāmāso yāmann aktavaś cikitre / RV_10,003.05a svanā na yasya bhāmāsaḥ pavante rocamānasya bṛhataḥ sudivaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812800 (0.0):
śivasya | īḍyasya | vṛṣṇaḥ | bṛhataḥ | su āsaḥ | bhāmāsaḥ | yāman | / aktavaḥ | cikitre // RV_10,3.4 // / svanāḥ | na | yasya | bhāmāsaḥ | pavante | rocamānasya | bṛhataḥ |
RV_10,003.05c jyeṣṭhebhir yas tejiṣṭhaiḥ krīḷumadbhir varṣiṣṭhebhir
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032971 (0.0):
RV_10.003.05.2{31} jyeṣṭhebhiryastejiṣṭhaiḥ / krīḷumadbhirvarṣiṣṭhebhirbhānubhirnakṣati dyām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099835 (0.0):
RV_10,003.05a svanā na yasya bhāmāsaḥ pavante rocamānasya bṛhataḥ sudivaḥ / RV_10,003.05c jyeṣṭhebhir yas tejiṣṭhaiḥ krīḷumadbhir varṣiṣṭhebhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812802 (0.060):
svanāḥ | na | yasya | bhāmāsaḥ | pavante | rocamānasya | bṛhataḥ | / su divaḥ | jyeṣṭhebhiḥ | yaḥ | tejiṣṭhaiḥ | krīḷumat bhiḥ | varṣiṣṭhebhiḥ
bhānubhir nakṣati dyām || / RV_10,003.06a asya śuṣmāso dadṛśānapaver jehamānasya svanayan niyudbhiḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032975 (0.0):
RV_10.003.05.2{31} jyeṣṭhebhiryastejiṣṭhaiḥ / krīḷumadbhirvarṣiṣṭhebhirbhānubhirnakṣati dyām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099846 (0.0):
RV_10,003.05c jyeṣṭhebhir yas tejiṣṭhaiḥ krīḷumadbhir varṣiṣṭhebhir / bhānubhir nakṣati dyām ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812820 (0.030):
su divaḥ | jyeṣṭhebhiḥ | yaḥ | tejiṣṭhaiḥ | krīḷumat bhiḥ | varṣiṣṭhebhiḥ / | bhānu bhiḥ | nakṣati | dyām // RV_10,3.5 //
RV_10,003.06c pratnebhir yo ruśadbhir devatamo vi rebhadbhir aratir bhāti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032990 (0.0):
RV_10.003.06.1{31} asya śuṣmāso dadṛśānapaverjehamānasya svanayan / niyudbhiḥ / RV_10.003.06.2{31} pratnebhiryo ruśadbhirdevatamo vi rebhadbhiraratirbhāti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099854 (0.0):
RV_10,003.06a asya śuṣmāso dadṛśānapaver jehamānasya svanayan niyudbhiḥ | / RV_10,003.06c pratnebhir yo ruśadbhir devatamo vi rebhadbhir aratir bhāti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812820 (0.041):
asya | śuṣmāsaḥ | dadṛśāna paveḥ | jehamānasya | svanayan | niyut bhiḥ | / pratnebhiḥ | yaḥ | ruśat bhiḥ | deva tamaḥ | vi | rebhat bhiḥ | aratiḥ |
vibhvā || / RV_10,003.07a sa ā vakṣi mahi na ā ca satsi divaspṛthivyor aratir yuvatyoḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033000 (0.0):
RV_10.003.06.2{31} pratnebhiryo ruśadbhirdevatamo vi rebhadbhiraratirbhāti / vibhvā / RV_10.003.07.1{31} sa ā vakṣi mahi na ā ca satsi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099864 (0.0):
RV_10,003.06c pratnebhir yo ruśadbhir devatamo vi rebhadbhir aratir bhāti / vibhvā || / RV_10,003.07a sa ā vakṣi mahi na ā ca satsi divaspṛthivyor aratir yuvatyoḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812840 (0.012):
pratnebhiḥ | yaḥ | ruśat bhiḥ | deva tamaḥ | vi | rebhat bhiḥ | aratiḥ | / bhāti | v i bhvā // RV_10,3.6 // / saḥ | ā | vakṣi | mahi | naḥ | ā | ca | satsi | divaḥpṛthivyoḥ | aratiḥ |
RV_10,003.07c agniḥ sutukaḥ sutukebhir aśvai rabhasvadbhī rabhasvāṃ eha
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033009 (0.0):
divaspṛthivyoraratiryuvatyoḥ / RV_10.003.07.2{31} agniḥ sutukaḥ sutukebhiraśvai rabhasvadbhīrabhasvāneha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099874 (0.0):
RV_10,003.07a sa ā vakṣi mahi na ā ca satsi divaspṛthivyor aratir yuvatyoḥ / RV_10,003.07c agniḥ sutukaḥ sutukebhir aśvai rabhasvadbhī rabhasvāṃ eha
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812849 (0.0):
saḥ | ā | vakṣi | mahi | naḥ | ā | ca | satsi | divaḥpṛthivyoḥ | aratiḥ | / yuvatyoḥ | agniḥ | su tukaḥ | sut ukebhiḥ | aśvaiḥ | rabhasvat bhiḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1369101 (0.046):
RV_01.186.06.2{05} ā vṛtrahendraścarṣaṇiprāstuviṣṭamo narāṃ naiha gamyāḥ
gamyāḥ || / RV_10,004.01a pra te yakṣi pra ta iyarmi manma bhuvo yathā vandyo no
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099882 (0.0):
RV_10,003.07c agniḥ sutukaḥ sutukebhir aśvai rabhasvadbhī rabhasvāṃ eha / gamyāḥ || / RV_10,004.01a pra te yakṣi pra ta iyarmi manma bhuvo yathā vandyo no
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033017 (5.960):
RV_10.003.07.2{31} agniḥ sutukaḥ sutukebhiraśvai rabhasvadbhīrabhasvāneha / gamyāḥ / RV_10.004.01.1{32} pra te yakṣi pra ta iyarmi manma bhuvo yathā vandyo
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812860 (0.005):
rabhasvān | ā | iha | gamyāḥ // RV_10,3.7 // / RV_7:5/32 / (RV_10,4) / pra | te | yakṣi | pra | te | iyarmi | manma | bhuvaḥ | yathā | vandyaḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1369101 (0.043):
RV_01.186.06.2{05} ā vṛtrahendraścarṣaṇiprāstuviṣṭamo narāṃ naiha gamyāḥ
haveṣu | / RV_10,004.01c dhanvann iva prapā asi tvam agna iyakṣave pūrave pratna
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099892 (0.0):
RV_10,004.01a pra te yakṣi pra ta iyarmi manma bhuvo yathā vandyo no / haveṣu | / RV_10,004.01c dhanvann iva prapā asi tvam agna iyakṣave pūrave pratna
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033023 (1.192):
nohaveṣu / RV_10.004.01.2{32} dhanvanniva prapā asi tvamagna iyakṣave pūravepratna
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812869 (0.012):
pra | te | yakṣi | pra | te | iyarmi | manma | bhuvaḥ | yathā | vandyaḥ | / naḥ | haveṣu | dhanvan iva | pra pā | asi | tvam | agne | iyakṣave |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035543 (0.064):
RV_6,016.21a sa pratnavan navīyasāgne dyumnena saṃyatā |
rājan || / RV_10,004.02a yaṃ tvā janāso abhi saṃcaranti gāva uṣṇam iva vrajaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099900 (0.0):
RV_10,004.01c dhanvann iva prapā asi tvam agna iyakṣave pūrave pratna / rājan ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033033 (1.192):
rājan / RV_10.004.02.1{32} yaṃ tvā janāso abhi saṃcaranti gāva uṣṇamiva
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812878 (0.013):
naḥ | haveṣu | dhanvan iva | pra pā | asi | tvam | agne | iyakṣave | / pūrave | pratna | rājan // RV_10,4.1 //
yaviṣṭha | / RV_10,004.02c dūto devānām asi martyānām antar mahāṃś carasi rocanena ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033045 (0.0):
vrajaṃyaviṣṭha / RV_10.004.02.2{32} dūto devānāmasi martyānāmantarmahāṃścarasi rocanena
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099911 (0.0):
RV_10,004.02a yaṃ tvā janāso abhi saṃcaranti gāva uṣṇam iva vrajaṃ / yaviṣṭha | / RV_10,004.02c dūto devānām asi martyānām antar mahāṃś carasi rocanena ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812888 (0.0):
yam | tvā | janāsaḥ | abhi | sam caranti | gāvaḥ | uṣṇam iva | vrajam | / yaviṣṭha | dūtaḥ | devānām | asi | martyānām | antaḥ | mahān | carasi |
RV_10,004.03a śiśuṃ na tvā jenyaṃ vardhayantī mātā bibharti sacanasyamānā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033052 (0.0):
RV_10.004.02.2{32} dūto devānāmasi martyānāmantarmahāṃścarasi rocanena / RV_10.004.03.1{32} śiśuṃ na tvā jenyaṃ vardhayantī mātā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099919 (0.0):
RV_10,004.02c dūto devānām asi martyānām antar mahāṃś carasi rocanena || / RV_10,004.03a śiśuṃ na tvā jenyaṃ vardhayantī mātā bibharti sacanasyamānā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812896 (0.0):
yaviṣṭha | dūtaḥ | devānām | asi | martyānām | antaḥ | mahān | carasi | / rocanena // RV_10,4.2 // / śiśum | na | tvā | jenyam | vardhayantī | mātā | bibharti | sacanasyamānā
RV_10,004.03c dhanor adhi pravatā yāsi haryañ jigīṣase paśur ivāvasṛṣṭaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099928 (0.0):
RV_10,004.03a śiśuṃ na tvā jenyaṃ vardhayantī mātā bibharti sacanasyamānā / RV_10,004.03c dhanor adhi pravatā yāsi haryañ jigīṣase paśur ivāvasṛṣṭaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033061 (0.054):
RV_10.004.03.2{32} dhanoradhi pravatā yāsi haryañ jigīṣasepaśurivāvasṛṣṭaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812904 (0.064):
| dhanoḥ | adhi | pra vatā | yāsi | haryam | jagīṣase | paśuḥ iva | / ava sṛṣṭaḥ // RV_10,4.3 // / mūrāḥ | amūra | na | vayam | cikitvaḥ | mahi tvam | agne | tvam | aṅga |
RV_10,004.04a mūrā amūra na vayaṃ cikitvo mahitvam agne tvam aṅga vitse |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033072 (0.0):
RV_10.004.03.2{32} dhanoradhi pravatā yāsi haryañ jigīṣasepaśurivāvasṛṣṭaḥ / RV_10.004.04.1{32} mūrā amūra na vayaṃ cikitvo mahitvamagne tvamaṅga vitse
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099938 (0.0):
RV_10,004.03c dhanor adhi pravatā yāsi haryañ jigīṣase paśur ivāvasṛṣṭaḥ / RV_10,004.04a mūrā amūra na vayaṃ cikitvo mahitvam agne tvam aṅga vitse |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812915 (0.0):
| dhanoḥ | adhi | pra vatā | yāsi | haryam | jagīṣase | paśuḥ iva | / ava sṛṣṭaḥ // RV_10,4.3 // / mūrāḥ | amūra | na | vayam | cikitvaḥ | mahi tvam | agne | tvam | aṅga |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9523436 (0.063):
6,8: ``sūrā.amūra.na.vayaṃś.cikitvo.mahitvam.agne.tvam.aṅga.vitse/''
RV_10,004.04c śaye vavriś carati jihvayādan rerihyate yuvatiṃ viśpatiḥ san
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033078 (0.0):
RV_10.004.04.1{32} mūrā amūra na vayaṃ cikitvo mahitvamagne tvamaṅga vitse / RV_10.004.04.2{32} śaye vavriścarati jihvayādan rerihyate yuvatiṃviśpatiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099950 (0.0):
RV_10,004.04a mūrā amūra na vayaṃ cikitvo mahitvam agne tvam aṅga vitse | / RV_10,004.04c śaye vavriś carati jihvayādan rerihyate yuvatiṃ viśpatiḥ san
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812924 (0.0):
mūrāḥ | amūra | na | vayam | cikitvaḥ | mahi tvam | agne | tvam | aṅga | / vitse | śaye | vavriḥ | carati | jihvayā | adan | rerihyate | yuvatim |
RV_10,004.05a kūcij jāyate sanayāsu navyo vane tasthau palito dhūmaketuḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033091 (0.0):
san / RV_10.004.05.1{32} kūcijjāyate sanayāsu navyo vane tasthau palito
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099958 (0.0):
RV_10,004.04c śaye vavriś carati jihvayādan rerihyate yuvatiṃ viśpatiḥ san / RV_10,004.05a kūcij jāyate sanayāsu navyo vane tasthau palito dhūmaketuḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812933 (1.192):
kū cit | jāyate | sanayāsu | navyaḥ | vane | tasthau | palitaḥ |
RV_10,004.05c asnātāpo vṛṣabho na pra veti sacetaso yam praṇayanta martāḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033098 (0.0):
RV_10.004.05.1{32} kūcijjāyate sanayāsu navyo vane tasthau palito / dhūmaketuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099966 (0.0):
RV_10,004.05a kūcij jāyate sanayāsu navyo vane tasthau palito dhūmaketuḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22804467 (0.043):
su-pṛkṣaḥ | upa | tri-bandhuḥ | jarat-aṣṭim | eti | asvaveśam | yam | / kṛṇavanta | martāḥ // RV_7,37.7 // / ā | naḥ | rādhāṃsi | savitariti | stavadhyai | ā | rāyaḥ | yantu |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2312438 (0.049):
RV_07.037.07.2{04} upa tribandhurjaradaṣṭimetyasvaveśaṃ yaṃ kṛṇavanta / martāḥ
RV_10,004.06a tanūtyajeva taskarā vanargū raśanābhir daśabhir abhy adhītām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099973 (0.0):
RV_10,004.05c asnātāpo vṛṣabho na pra veti sacetaso yam praṇayanta martāḥ / RV_10,004.06a tanūtyajeva taskarā vanargū raśanābhir daśabhir abhy adhītām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033106 (0.021):
RV_10.004.06.1{32} tanūtyajeva taskarā vanargu / raśanābhirdaśabhirabhyadhītām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812951 (0.046):
yam | pra nayanta | matārḥ // RV_10,4.5 // / tanūtyajāiva | taskarā | vanargū iti | raśanābhiḥ | daśa bhiḥ | abhi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22804467 (0.048):
su-pṛkṣaḥ | upa | tri-bandhuḥ | jarat-aṣṭim | eti | asvaveśam | yam | / kṛṇavanta | martāḥ // RV_7,37.7 // / ā | naḥ | rādhāṃsi | savitariti | stavadhyai | ā | rāyaḥ | yantu |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2312438 (0.056):
RV_07.037.07.2{04} upa tribandhurjaradaṣṭimetyasvaveśaṃ yaṃ kṛṇavanta / martāḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9516854 (0.062):
``tanūtyajā.iva.taskarā.vanargū.raśanābhir.daśabhir.abhyadhītām/''.[296]
RV_10,004.06c iyaṃ te agne navyasī manīṣā yukṣvā rathaṃ na śucayadbhir
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033110 (0.0):
raśanābhirdaśabhirabhyadhītām / RV_10.004.06.2{32} iyaṃ te agne navyasī manīṣā yukṣvā rathaṃna
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099980 (0.0):
RV_10,004.06a tanūtyajeva taskarā vanargū raśanābhir daśabhir abhy adhītām / RV_10,004.06c iyaṃ te agne navyasī manīṣā yukṣvā rathaṃ na śucayadbhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812958 (0.010):
tanūtyajāiva | taskarā | vanargū iti | raśanābhiḥ | daśa bhiḥ | abhi | / adhītām | iyam | te | agne | navyasī | manīṣā | yukṣva | ratham | na |
aṅgaiḥ || / RV_10,004.07a brahma ca te jātavedo namaś ceyaṃ ca gīḥ sadam id vardhanī
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033116 (0.0):
RV_10.004.06.2{32} iyaṃ te agne navyasī manīṣā yukṣvā rathaṃna / śucayadbhiraṅgaiḥ / RV_10.004.07.1{32} brahma ca te jātavedo namaśceyaṃ ca gīḥ sadamidvardhanī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099989 (0.0):
RV_10,004.06c iyaṃ te agne navyasī manīṣā yukṣvā rathaṃ na śucayadbhir / aṅgaiḥ || / RV_10,004.07a brahma ca te jātavedo namaś ceyaṃ ca gīḥ sadam id vardhanī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812971 (0.033):
brahma | ca | te | jāta vedaḥ | namaḥ | ca | iyam | ca | gīḥ | sadam | it / | vardhanī | bhūt | rakṣa | naḥ | agne | tanayāni | tokā | rakṣa | uta |
bhūt | / RV_10,004.07c rakṣā ṇo agne tanayāni tokā rakṣota nas tanvo aprayucchan ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033130 (0.0):
bhūt / RV_10.004.07.2{32} rakṣā ṇo agne tanayāni tokā rakṣota nastanvo aprayuchan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100000 (0.0):
RV_10,004.07a brahma ca te jātavedo namaś ceyaṃ ca gīḥ sadam id vardhanī / bhūt | / RV_10,004.07c rakṣā ṇo agne tanayāni tokā rakṣota nas tanvo aprayucchan ||
RV_10,005.01a ekaḥ samudro dharuṇo rayīṇām asmad dhṛdo bhūrijanmā vi caṣṭe
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033139 (0.0):
RV_10.004.07.2{32} rakṣā ṇo agne tanayāni tokā rakṣota nastanvo aprayuchan / RV_10.005.01.1{33} ekaḥ samudro dharuṇo rayīṇāmasmad dhṛdo bhūrijanmā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100011 (0.0):
RV_10,004.07c rakṣā ṇo agne tanayāni tokā rakṣota nas tanvo aprayucchan || / RV_10,005.01a ekaḥ samudro dharuṇo rayīṇām asmad dhṛdo bhūrijanmā vi caṣṭe
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812995 (0.0):
naḥ | tanvaḥ | apra yucchan // RV_10,4.7 // / RV_7:5/33 / (RV_10,5) / ekaḥ | samudraḥ | dharuṇaḥ | rayīṇām | asmat | hṛdaḥ | bhūri janmā | vi |
RV_10,005.01c siṣakty ūdhar niṇyor upastha utsasya madhye nihitam padaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100019 (0.0):
RV_10,005.01a ekaḥ samudro dharuṇo rayīṇām asmad dhṛdo bhūrijanmā vi caṣṭe / RV_10,005.01c siṣakty ūdhar niṇyor upastha utsasya madhye nihitam padaṃ
veḥ || / RV_10,005.02a samānaṃ nīḷaṃ vṛṣaṇo vasānāḥ saṃ jagmire mahiṣā arvatībhiḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033156 (0.0):
RV_10.005.01.2{33} siṣaktyūdharniṇyorupastha utsasya madhyenihitaṃ padaṃ / veḥ / RV_10.005.02.1{33} samānaṃ nīḷaṃ vṛṣaṇo vasānāḥ saṃ jagmire
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100030 (0.0):
RV_10,005.01c siṣakty ūdhar niṇyor upastha utsasya madhye nihitam padaṃ / veḥ || / RV_10,005.02a samānaṃ nīḷaṃ vṛṣaṇo vasānāḥ saṃ jagmire mahiṣā arvatībhiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813015 (0.0):
| padam | veritiveḥ // RV_10,5.1 // / samānam | nīḷam | vṛṣaṇaḥ | vasānāḥ | sam | jagmire | mahiṣāḥ | arvatībhiḥ
RV_10,005.02c ṛtasya padaṃ kavayo ni pānti guhā nāmāni dadhire parāṇi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100039 (0.0):
RV_10,005.02a samānaṃ nīḷaṃ vṛṣaṇo vasānāḥ saṃ jagmire mahiṣā arvatībhiḥ | / RV_10,005.02c ṛtasya padaṃ kavayo ni pānti guhā nāmāni dadhire parāṇi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813023 (0.0):
samānam | nīḷam | vṛṣaṇaḥ | vasānāḥ | sam | jagmire | mahiṣāḥ | arvatībhiḥ / | ṛtasya | padam | kavayaḥ | ni | pānti | guhā | nāmāni | dadhire | parāṇi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033161 (1.192):
RV_10.005.02.1{33} samānaṃ nīḷaṃ vṛṣaṇo vasānāḥ saṃ jagmire / mahiṣāarvatībhiḥ / RV_10.005.02.2{33} ṛtasya padaṃ kavayo ni pānti guhā nāmānidadhire parāṇi
RV_10,005.03a ṛtāyinī māyinī saṃ dadhāte mitvā śiśuṃ jajñatur vardhayantī
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033174 (0.0):
RV_10.005.02.2{33} ṛtasya padaṃ kavayo ni pānti guhā nāmānidadhire parāṇi / RV_10.005.03.1{33} ṛtāyinī māyinī saṃ dadhāte mitvā śiśuṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100047 (0.0):
RV_10,005.02c ṛtasya padaṃ kavayo ni pānti guhā nāmāni dadhire parāṇi || / RV_10,005.03a ṛtāyinī māyinī saṃ dadhāte mitvā śiśuṃ jajñatur vardhayantī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813034 (0.017):
ṛtayinī ity ṛṛta yinī | māyinī iti | sam | dadhāteiti | mitvā | śiśum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813023 (0.062):
| ṛtasya | padam | kavayaḥ | ni | pānti | guhā | nāmāni | dadhire | parāṇi / // RV_10,5.2 // / ṛtayinī ity ṛṛta yinī | māyinī iti | sam | dadhāteiti | mitvā | śiśum |
RV_10,005.03c viśvasya nābhiṃ carato dhruvasya kaveś cit tantum manasā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033178 (0.0):
RV_10.005.03.1{33} ṛtāyinī māyinī saṃ dadhāte mitvā śiśuṃ / jajñaturvardhayantī / RV_10.005.03.2{33} viśvasya nābhiṃ carato dhruvasya kaveścittantuṃ manasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100055 (0.0):
RV_10,005.03a ṛtāyinī māyinī saṃ dadhāte mitvā śiśuṃ jajñatur vardhayantī / RV_10,005.03c viśvasya nābhiṃ carato dhruvasya kaveś cit tantum manasā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813042 (0.0):
ṛtayinī ity ṛṛta yinī | māyinī iti | sam | dadhāteiti | mitvā | śiśum | / jajñatuḥ | vardhayantī iti | viśvasya | nābhim | carataḥ | dhruvasya |
viyantaḥ || / RV_10,005.04a ṛtasya hi vartanayaḥ sujātam iṣo vājāya pradivaḥ sacante |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100066 (0.0):
RV_10,005.03c viśvasya nābhiṃ carato dhruvasya kaveś cit tantum manasā / viyantaḥ || / RV_10,005.04a ṛtasya hi vartanayaḥ sujātam iṣo vājāya pradivaḥ sacante |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813052 (0.0):
kaveḥ | cit | tantum | manasā | vi yantaḥ // RV_10,5.3 // / ṛtasya | hi | vartanayaḥ | su jātam | iṣaḥ | vājāya | pra divaḥ | sacante
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033191 (0.018):
RV_10.005.03.2{33} viśvasya nābhiṃ carato dhruvasya kaveścittantuṃ manasā / viyantaḥ / RV_10.005.04.1{33} ṛtasya hi vartanayaḥ sujātamiṣo vājāya pradivaḥsacante
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18544541 (0.057):
bṛhatīḥ | iṣaḥ // RV_9,42.6 // / -RV_6:8/33- / (RV_9,43) / yaḥ | atyaḥ-iva | mṛjyate | gobhiḥ | madāya | haryataḥ | tam | gīḥ-bhiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5840619 (0.061):
asme iti | bhūṣatam | narā | utsam | na | pipyuṣīḥ | iṣaḥ // RV_10,143.6 / RV_8:8/2 / (RV_10,144)
RV_10,005.04c adhīvāsaṃ rodasī vāvasāne ghṛtair annair vāvṛdhāte madhūnām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033198 (0.0):
RV_10.005.04.1{33} ṛtasya hi vartanayaḥ sujātamiṣo vājāya pradivaḥsacante / RV_10.005.04.2{33} adhīvāsaṃ rodasī vāvasāne ghṛtairannairvāvṛdhāte
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100074 (0.0):
RV_10,005.04a ṛtasya hi vartanayaḥ sujātam iṣo vājāya pradivaḥ sacante | / RV_10,005.04c adhīvāsaṃ rodasī vāvasāne ghṛtair annair vāvṛdhāte madhūnām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813053 (0.026):
ṛtasya | hi | vartanayaḥ | su jātam | iṣaḥ | vājāya | pra divaḥ | sacante / | adhīvāsam | rodasī iti | vavasāne iti | ghṛtaiḥ | annaiḥ | vavṛdhāteiti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14044024 (0.058):
RV_6,062.07c daśasyantā śayave pipyathur gām iti cyavānā sumatim bhuraṇyū / RV_6,062.08a yad rodasī pradivo asti bhūmā heḷo devānām uta martyatrā |
RV_10,005.05a sapta svasṝr aruṣīr vāvaśāno vidvān madhva uj jabhārā dṛśe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100083 (0.0):
RV_10,005.04c adhīvāsaṃ rodasī vāvasāne ghṛtair annair vāvṛdhāte madhūnām / RV_10,005.05a sapta svasṝr aruṣīr vāvaśāno vidvān madhva uj jabhārā dṛśe
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813069 (0.010):
| madhūnām // RV_10,5.4 // / sapta | svasṛṝḥ | aruṣīḥ | vāvaśānaḥ | vidvān | madhvaḥ | ut | jabhāra |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033199 (0.058):
RV_10.005.04.2{33} adhīvāsaṃ rodasī vāvasāne ghṛtairannairvāvṛdhāte / madhūnām / RV_10.005.05.1{33} sapta svasṝraruṣīrvāvaśāno vidvān madhva ujjabhārādṛśe
RV_10,005.05c antar yeme antarikṣe purājā icchan vavrim avidat pūṣaṇasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100091 (0.0):
RV_10,005.05a sapta svasṝr aruṣīr vāvaśāno vidvān madhva uj jabhārā dṛśe / RV_10,005.05c antar yeme antarikṣe purājā icchan vavrim avidat pūṣaṇasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813077 (0.0):
sapta | svasṛṝḥ | aruṣīḥ | vāvaśānaḥ | vidvān | madhvaḥ | ut | jabhāra | / dṛśe | kam | antaḥ | yeme | antarikṣe | purājāḥ | icchan | vavrim | avidat
RV_10,005.06a sapta maryādāḥ kavayas tatakṣus tāsām ekām id abhy aṃhuro
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18926796 (0.0):
vāvṛdhete ||5|| / (AVŚ_5,1.6a) sapta maryādāḥ kavayas tatakṣus tāsām id ekām abhy aṃhuro gāt
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033222 (0.0):
RV_10.005.05.2{33} antaryeme antarikṣe purājā ichan vavrimavidatpūṣaṇasya / RV_10.005.06.1{33} sapta maryādāḥ kavayastatakṣustāsāmekāmidabhyaṃhuro gāt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100100 (0.0):
RV_10,005.05c antar yeme antarikṣe purājā icchan vavrim avidat pūṣaṇasya / RV_10,005.06a sapta maryādāḥ kavayas tatakṣus tāsām ekām id abhy aṃhuro
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813085 (0.0):
dṛśe | kam | antaḥ | yeme | antarikṣe | purājāḥ | icchan | vavrim | avidat / | pūṣaṇasya // RV_10,5.5 // / sapta | maryādāḥ | kavayaḥ | tatakṣuḥ | tāsām | ekām | it | abhi | aṃhuraḥ
gāt | / RV_10,005.06c āyor ha skambha upamasya nīḷe pathāṃ visarge dharuṇeṣu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033226 (0.0):
RV_10.005.06.1{33} sapta maryādāḥ kavayastatakṣustāsāmekāmidabhyaṃhuro gāt / RV_10.005.06.2{33} āyorha skambha upamasya nīḷe pathāṃvisarge dharuṇeṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100109 (0.0):
RV_10,005.06a sapta maryādāḥ kavayas tatakṣus tāsām ekām id abhy aṃhuro / gāt | / RV_10,005.06c āyor ha skambha upamasya nīḷe pathāṃ visarge dharuṇeṣu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813093 (0.042):
sapta | maryādāḥ | kavayaḥ | tatakṣuḥ | tāsām | ekām | it | abhi | aṃhuraḥ / | gāt | āyoḥ | ha | skambhaḥ | upa masya | nīḷe | pathām | vi sarge |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18926802 (0.055):
(AVŚ_5,1.6a) sapta maryādāḥ kavayas tatakṣus tāsām id ekām abhy aṃhuro gāt / (AVŚ_5,1.6c) āyor ha skambha upamasya nīḍe pathāṃ visarge dharuṇeṣu
tasthau || / RV_10,005.07a asac ca sac ca parame vyoman dakṣasya janmann aditer upasthe
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033240 (0.0):
RV_10.005.06.2{33} āyorha skambha upamasya nīḷe pathāṃvisarge dharuṇeṣu / tasthau / RV_10.005.07.1{33} asacca sacca parame vyoman dakṣasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100120 (0.0):
RV_10,005.06c āyor ha skambha upamasya nīḷe pathāṃ visarge dharuṇeṣu / tasthau || / RV_10,005.07a asac ca sac ca parame vyoman dakṣasya janmann aditer upasthe
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813101 (0.0):
| gāt | āyoḥ | ha | skambhaḥ | upa masya | nīḷe | pathām | vi sarge | / dharuṇeṣu | tasthau // RV_10,5.6 // / asat | ca | sat | ca | parame | vi oman | dakṣasya | janman | aditeḥ |
RV_10,005.07c agnir ha naḥ prathamajā ṛtasya pūrva āyuni vṛṣabhaś ca
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033247 (0.0):
RV_10.005.07.1{33} asacca sacca parame vyoman dakṣasya / janmannaditerupasthe / RV_10.005.07.2{33} agnirha naḥ pra thamajā ṛtasya pūrva āyuni
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100129 (0.0):
RV_10,005.07a asac ca sac ca parame vyoman dakṣasya janmann aditer upasthe / RV_10,005.07c agnir ha naḥ prathamajā ṛtasya pūrva āyuni vṛṣabhaś ca
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813113 (0.032):
upa sthe | agniḥ | ha | naḥ | prathama jāḥ | ṛtasya | pūrve | āyuni |
dhenuḥ || / RV_10,006.01a ayaṃ sa yasya śarmann avobhir agner edhate jaritābhiṣṭau |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603009 (0.0):
ni yaṃ dadhur manuṣyāsu vikṣu svar ṇa citraṃ vapuṣe vibhāvam // / ayaṃ sa yasya śarmann avobhir agner edhate jaritābhiṣṭau /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033259 (0.0):
RV_10.006.01.1{01} ayaṃ sa yasya śarmannavobhiragneredhate jaritābhiṣṭau
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100139 (0.0):
RV_10,005.07c agnir ha naḥ prathamajā ṛtasya pūrva āyuni vṛṣabhaś ca / dhenuḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813123 (0.032):
vṛṣabhaḥ | ca | dhenuḥ // RV_10,5.7 // / RV_7:6/1 / (RV_10,6) / ayam | saḥ | yasya | śarman | avaḥ bhiḥ | agneḥ | edhate | jaritā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813114 (0.046):
upa sthe | agniḥ | ha | naḥ | prathama jāḥ | ṛtasya | pūrve | āyuni | / vṛṣabhaḥ | ca | dhenuḥ // RV_10,5.7 // / RV_7:6/1
RV_10,006.01c jyeṣṭhebhir yo bhānubhir ṛṣūṇām paryeti parivīto vibhāvā ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033265 (0.0):
RV_10.006.01.1{01} ayaṃ sa yasya śarmannavobhiragneredhate jaritābhiṣṭau / RV_10.006.01.2{01} jyeṣṭhebhiryo bhānubhir{ṛ}ṣūṇāṃ paryeti parivītovibhāvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100147 (0.0):
RV_10,006.01a ayaṃ sa yasya śarmann avobhir agner edhate jaritābhiṣṭau | / RV_10,006.01c jyeṣṭhebhir yo bhānubhir ṛṣūṇām paryeti parivīto vibhāvā ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603016 (0.014):
ayaṃ sa yasya śarmann avobhir agner edhate jaritābhiṣṭau / / jyeṣṭhebhir yo bhānubhir ṛbhūṇāṃ paryeti parivīto vibhāvā //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813126 (0.043):
ayam | saḥ | yasya | śarman | avaḥ bhiḥ | agneḥ | edhate | jaritā | / abhiṣṭau | jyeṣṭhebhiḥ | yaḥ | bhānu bhiḥ | ṛṣūṇām | pari eti | pari vītaḥ
RV_10,006.02a yo bhānubhir vibhāvā vibhāty agnir devebhir ṛtāvājasraḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603060 (0.0):
viśvāyur yo amṛto martyeṣu pary abhūd atithir jātavedāḥ // / yo bhānubhir vibhāvā vibhāty agnir devebhir ṛtāvājasraḥ /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100156 (0.0):
RV_10,006.01c jyeṣṭhebhir yo bhānubhir ṛṣūṇām paryeti parivīto vibhāvā ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603015 (0.021):
jyeṣṭhebhir yo bhānubhir ṛbhūṇāṃ paryeti parivīto vibhāvā //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033275 (0.034):
RV_10.006.02.1{01} yo bhanubhirvibhāvā vibhātyagnirdevebhir{ṛ}tāvājasraḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033265 (0.036):
RV_10.006.01.2{01} jyeṣṭhebhiryo bhānubhir{ṛ}ṣūṇāṃ paryeti parivītovibhāvā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813136 (0.055):
yaḥ | bhānu bhiḥ | vibhāvā | vi bhāti | agniḥ | devebhiḥ | ṛta vā |
RV_10,006.02c ā yo vivāya sakhyā sakhibhyo 'parihvṛto atyo na saptiḥ ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603068 (0.0):
yo bhānubhir vibhāvā vibhāty agnir devebhir ṛtāvājasraḥ / / ā yo vivāya sakhyā sakhibhyo 'parihvṛto atyo na saptiḥ //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033284 (0.0):
RV_10.006.02.1{01} yo bhanubhirvibhāvā vibhātyagnirdevebhir{ṛ}tāvājasraḥ / RV_10.006.02.2{01} ā yo vivāya sakhyā sakhibhyo 'parihvṛto atyo na saptiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100165 (0.0):
RV_10,006.02a yo bhānubhir vibhāvā vibhāty agnir devebhir ṛtāvājasraḥ | / RV_10,006.02c ā yo vivāya sakhyā sakhibhyo 'parihvṛto atyo na saptiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813150 (0.028):
ajasraḥ | ā | yaḥ | vivāya | sakhyā | sakhi bhyaḥ | pari hvṛtaḥ | atyaḥ | / na | saptiḥ // RV_10,6.2 // / īśe | yaḥ | viśvasyāḥ | deva vīteḥ | īśe | viśva āyuḥ | uṣasaḥ | vi uṣṭau
RV_10,006.03a īśe yo viśvasyā devavīter īśe viśvāyur uṣaso vyuṣṭau |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033292 (0.0):
RV_10.006.02.2{01} ā yo vivāya sakhyā sakhibhyo 'parihvṛto atyo na saptiḥ / RV_10.006.03.1{01} īśe yo viśvasyā devavīterīśe viśvāyuruṣasovyuṣṭau
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100175 (0.0):
RV_10,006.02c ā yo vivāya sakhyā sakhibhyo 'parihvṛto atyo na saptiḥ || / RV_10,006.03a īśe yo viśvasyā devavīter īśe viśvāyur uṣaso vyuṣṭau |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813156 (0.0):
ajasraḥ | ā | yaḥ | vivāya | sakhyā | sakhi bhyaḥ | pari hvṛtaḥ | atyaḥ | / na | saptiḥ // RV_10,6.2 // / īśe | yaḥ | viśvasyāḥ | deva vīteḥ | īśe | viśva āyuḥ | uṣasaḥ | vi uṣṭau
RV_10,006.03c ā yasmin manā havīṃṣy agnāv ariṣṭaratha skabhnāti śūṣaiḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033299 (0.0):
RV_10.006.03.1{01} īśe yo viśvasyā devavīterīśe viśvāyuruṣasovyuṣṭau / RV_10.006.03.2{01} ā yasmin manā havīṃṣyagnāvariṣṭarathaskabhnāti śūṣaiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100183 (0.0):
RV_10,006.03a īśe yo viśvasyā devavīter īśe viśvāyur uṣaso vyuṣṭau | / RV_10,006.03c ā yasmin manā havīṃṣy agnāv ariṣṭaratha skabhnāti śūṣaiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813168 (0.023):
īśe | yaḥ | viśvasyāḥ | deva vīteḥ | īśe | viśva āyuḥ | uṣasaḥ | vi uṣṭau / | ā | yasmin | manā | havīṃṣi | agnau | ariṣṭa rathaḥ | skabhnāti | śūṣaiḥ
RV_10,006.04a śūṣebhir vṛdho juṣāṇo arkair devāṃ acchā raghupatvā jigāti |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033306 (0.0):
RV_10.006.03.2{01} ā yasmin manā havīṃṣyagnāvariṣṭarathaskabhnāti śūṣaiḥ / RV_10.006.04.1{01} śūṣebhirvṛdho juṣāṇo arkairdevānachā raghupatvājigāti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100193 (0.0):
RV_10,006.03c ā yasmin manā havīṃṣy agnāv ariṣṭaratha skabhnāti śūṣaiḥ || / RV_10,006.04a śūṣebhir vṛdho juṣāṇo arkair devāṃ acchā raghupatvā jigāti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813173 (0.0):
| ā | yasmin | manā | havīṃṣi | agnau | ariṣṭa rathaḥ | skabhnāti | śūṣaiḥ / // RV_10,6.3 // / śūṣebhiḥ | vṛdhaḥ | juṣāṇaḥ | arkaiḥ | devān | accha | raghu patvā |
RV_10,006.04c mandro hotā sa juhvā yajiṣṭhaḥ sammiślo agnir ā jigharti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033320 (0.0):
RV_10.006.04.1{01} śūṣebhirvṛdho juṣāṇo arkairdevānachā raghupatvājigāti / RV_10.006.04.2{01} mandro hotā sa juhvā yajiṣṭhaḥ sammiślo agnirā jigharti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100202 (0.0):
RV_10,006.04a śūṣebhir vṛdho juṣāṇo arkair devāṃ acchā raghupatvā jigāti | / RV_10,006.04c mandro hotā sa juhvā yajiṣṭhaḥ sammiślo agnir ā jigharti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813186 (0.006):
śūṣebhiḥ | vṛdhaḥ | juṣāṇaḥ | arkaiḥ | devān | accha | raghu patvā | / jagāti | mandraḥ | hotā | saḥ | juhvā | yajiṣṭhaḥ | sam miślaḥ | agniḥ | ā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561386 (0.029):
agne | su-vīryam | varṣiṣṭham | anupa-kṣitam // RV_3,13.7 // / -RV_3:1/14- / (RV_3,14) / ā | hotā | mandraḥ | vadathāni | asthāt | satyaḥ | yajvā | kavi-tamaḥ |
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510433 (0.042):
RV_03.010.07.2{08} hotā mandro virājasyati sridhaḥ / RV_03.010.08.1{08} sa naḥ pāvaka dīdihi dyumadasme suvīryam
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14643989 (0.049):
RV_06.001.06.1{36} saparyeṇyaḥ sa priyo vikṣvagnirhotā mandro ni ṣasādā / yajīyān
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14033041 (0.049):
RV_6,001.06a saparyeṇyaḥ sa priyo vikṣv agnir hotā mandro ni ṣasādā / yajīyān |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2307799 (0.049):
RV_07.008.02.1{11} ayamu ṣya sumahānavedi hotā mandro manuṣo yajvo agniḥ / RV_07.008.02.2{11} vi bhā akaḥ sasṛjānaḥ pṛthivyāṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13984028 (0.052):
RV_1,141.12a uta naḥ sudyotmā jīrāśvo hotā mandraḥ śṛṇavac candrarathaḥ | / RV_1,141.12c sa no neṣan neṣatamair amūro 'gnir vāmaṃ suvitaṃ vasyo accha
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7310494 (0.052):
RV_08.060.03.1{32} agne kavirvedhā asi hotā pāvaka yakṣyaḥ / RV_08.060.03.2{32} mandro yajiṣṭho adhvareṣvīḍyo viprebhiḥ śukra manmabiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14076285 (0.052):
RV_8,060.03a agne kavir vedhā asi hotā pāvaka yakṣyaḥ | / RV_8,060.03c mandro yajiṣṭho adhvareṣv īḍyo viprebhiḥ śukra manmabhiḥ ||
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2307924 (0.053):
RV_07.009.02.2{12} hotā mandro viśāṃ damūnāstirastamo dadṛśe rāmyāṇām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15010292 (0.059):
saparyeṇyaḥ | saḥ | priyaḥ | vikṣu | agniḥ | hotā | mandraḥ | ni | sisāda / | yajīyān | tam | tvā | vayam | dame | ā | dīdi-vāṃsam | upa | jñu-bādhaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3598849 (0.059):
saparyeṇyaḥ sa priyo vikṣv agnir hotā mandro niṣasādā yajīyān /
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510762 (0.062):
RV_03.013.07.2{13} dyumadagne suvīryaṃ varṣiṣthamanupakṣitam / RV_03.014.01.1{14} ā hotā mandro vidathānyasthāt satyo yajvā kavitamaḥ
devān || / RV_10,006.05a tam usrām indraṃ na rejamānam agniṃ gīrbhir namobhir ā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033329 (0.0):
RV_10.006.05.1{01} tamusrāmindraṃ na rejamānamagniṃ / gīrbhirnamobhirākṛṇudhvam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100212 (0.0):
RV_10,006.04c mandro hotā sa juhvā yajiṣṭhaḥ sammiślo agnir ā jigharti / devān || / RV_10,006.05a tam usrām indraṃ na rejamānam agniṃ gīrbhir namobhir ā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813192 (0.0):
jagāti | mandraḥ | hotā | saḥ | juhvā | yajiṣṭhaḥ | sam miślaḥ | agniḥ | ā / | jigharti | devān // RV_10,6.4 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340880 (0.062):
RV_01.027.01.1{22} aśvaṃ na tvā vāravantaṃ vandadhyā agniṃ namobhiḥ / RV_01.027.01.2{22} samrājantamadhvarāṇām / RV_01.027.02.1{22} sa ghā naḥ sūnuḥ śavasā pṛthupragāmā suśevaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13962062 (0.062):
RV_1,027.01a aśvaṃ na tvā vāravantaṃ vandadhyā agniṃ namobhiḥ | / RV_1,027.01c samrājantam adhvarāṇām || / RV_1,027.02a sa ghā naḥ sūnuḥ śavasā pṛthupragāmā suśevaḥ |
kṛṇudhvam | / RV_10,006.05c ā yaṃ viprāso matibhir gṛṇanti jātavedasaṃ juhvaṃ sahānām ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100220 (0.0):
RV_10,006.05a tam usrām indraṃ na rejamānam agniṃ gīrbhir namobhir ā / kṛṇudhvam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033335 (0.014):
gīrbhirnamobhirākṛṇudhvam / RV_10.006.05.2{01} ā yaṃ viprāso matibhirgṛṇanti jātavedasaṃjuhvaṃ sahānām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813205 (0.049):
| kṛṇudhvam | ā | yam | viprāsaḥ | mati bhiḥ | gṛṇanti | jāta vedasam |
RV_10,006.06a saṃ yasmin viśvā vasūni jagmur vāje nāśvāḥ saptīvanta evaiḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033349 (0.0):
RV_10.006.05.2{01} ā yaṃ viprāso matibhirgṛṇanti jātavedasaṃjuhvaṃ sahānām / RV_10.006.06.1{01} saṃ yasmin viśvā vasūni jagmurvāje nāśvāḥsaptīvanta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100230 (0.0):
RV_10,006.05c ā yaṃ viprāso matibhir gṛṇanti jātavedasaṃ juhvaṃ sahānām || / RV_10,006.06a saṃ yasmin viśvā vasūni jagmur vāje nāśvāḥ saptīvanta evaiḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813213 (0.0):
| kṛṇudhvam | ā | yam | viprāsaḥ | mati bhiḥ | gṛṇanti | jāta vedasam | / juhvam | sahānām // RV_10,6.5 // / sam | yasmin | viśvā | vasūni | jagmuḥ | vāje | na | aśvāḥ | sapti vantaḥ
RV_10,006.06c asme ūtīr indravātatamā arvācīnā agna ā kṛṇuṣva ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033357 (0.0):
RV_10.006.06.1{01} saṃ yasmin viśvā vasūni jagmurvāje nāśvāḥsaptīvanta / evaiḥ / RV_10.006.06.2{01} asme ūtīrindravātatamā arvācīnāagna ā kṛṇuṣva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100237 (0.0):
RV_10,006.06a saṃ yasmin viśvā vasūni jagmur vāje nāśvāḥ saptīvanta evaiḥ / RV_10,006.06c asme ūtīr indravātatamā arvācīnā agna ā kṛṇuṣva ||
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1356860 (0.051):
RV_01.117.13.2{15} yuvo rathaṃ duhitā sūryasya saha śriyā nāsatyāvṛṇīta / RV_01.117.14.1{15} yuvaṃ tugrāya pūrvyebhirevaiḥ punarmanyāvabhavataṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13978804 (0.051):
RV_1,117.13c yuvo rathaṃ duhitā sūryasya saha śriyā nāsatyāvṛṇīta || / RV_1,117.14a yuvaṃ tugrāya pūrvyebhir evaiḥ punarmanyāv abhavataṃ yuvānā |
RV_10,006.07a adhā hy agne mahnā niṣadyā sadyo jajñāno havyo babhūtha |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033365 (0.0):
RV_10.006.06.2{01} asme ūtīrindravātatamā arvācīnāagna ā kṛṇuṣva / RV_10.006.07.1{01} adhā hyagne mahnā niṣadyā sadyo jajñāno havyo babhūtha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100246 (0.0):
RV_10,006.06c asme ūtīr indravātatamā arvācīnā agna ā kṛṇuṣva || / RV_10,006.07a adhā hy agne mahnā niṣadyā sadyo jajñāno havyo babhūtha |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813235 (0.020):
| evaiḥ | asme iti | ūtīḥ | indravāta tamāḥ | arvācīnāḥ | agne | ā | / kṛṇuṣva // RV_10,6.6 // / adha | hi | agne | mahnā | ni sadya | sadyaḥ | jajñānaḥ | havyaḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7316890 (0.059):
RV_08.096.21.1{35} sa vṛtrahendra ṛbhukṣāḥ sadyo jajñāno havyo babhūva / RV_08.096.21.2{35} kṛṇvannapāṃsi naryā purūṇi somo na pīto havyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14082838 (0.059):
RV_8,096.21a sa vṛtrahendra ṛbhukṣāḥ sadyo jajñāno havyo babhūva | / RV_8,096.21c kṛṇvann apāṃsi naryā purūṇi somo na pīto havyaḥ sakhibhyaḥ ||
RV_10,006.07c taṃ te devāso anu ketam āyann adhāvardhanta prathamāsa ūmāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100253 (0.0):
RV_10,006.07a adhā hy agne mahnā niṣadyā sadyo jajñāno havyo babhūtha | / RV_10,006.07c taṃ te devāso anu ketam āyann adhāvardhanta prathamāsa ūmāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813236 (0.014):
adha | hi | agne | mahnā | ni sadya | sadyaḥ | jajñānaḥ | havyaḥ | / babhūtha | tam | te | devāsaḥ | anu | ketam | āyan | adha | avardhanta |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713202 (0.028):
| apaḥ | anayam | vavaśānāḥ | mama | devāsaḥ | anu | ketam | āyan //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033365 (0.043):
RV_10.006.07.1{01} adhā hyagne mahnā niṣadyā sadyo jajñāno havyo babhūtha / RV_10.006.07.2{01} taṃ te devāso anu ketamāyannadhāvardhanta
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593232 (0.053):
RV_04.026.02.2 aham apo anayaṃ vāvaśānā mama devāso anu ketam āyan / RV_04.026.03.1 aham puro mandasāno vy airaṃ nava sākaṃ navatīḥ śambarasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082694 (0.053):
RV_4,026.02c aham apo anayaṃ vāvaśānā mama devāso anu ketam āyan || / RV_4,026.03a aham puro mandasāno vy airaṃ nava sākaṃ navatīḥ śambarasya |
RV_10,007.01a svasti no divo agne pṛthivyā viśvāyur dhehi yajathāya deva |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033381 (0.0):
prathamāsaūmāḥ / RV_10.007.01.1{02} svasti no divo agne pṛthivyā viśvāyurdhehi yajathāya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100263 (0.0):
RV_10,006.07c taṃ te devāso anu ketam āyann adhāvardhanta prathamāsa ūmāḥ / RV_10,007.01a svasti no divo agne pṛthivyā viśvāyur dhehi yajathāya deva |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813251 (5.960):
prathamāsaḥ | ūmāḥ // RV_10,6.7 // / RV_7:6/2 / (RV_10,7) / svasti | naḥ | divaḥ | agne | pṛthivyāḥ | viśva āyuḥ | dhehi | yajathāya |
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4742731 (0.051):
āgantrā samaganmahī prathamamarttiṃ yuyotu naḥ / / ariṣṭāḥ saṃceramahi svasti caratādiśaḥ /
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7304580 (0.056):
RV_08.031.11.1{40} aitu pūṣā rayirbhagaḥ svasti sarvadhātamaḥ / RV_08.031.11.2{40} ururadhvā svastaye
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14653316 (0.061):
RV_06.051.16.1{13} api panthāmaganmahi svastigāmanehasam / RV_06.051.16.2{13} yena viśvāḥ paridviṣo vṛṇakti vindate vasu
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28821159 (0.062):
svārāgantrā samaganmahi pra su martyaṃ yuyotana / / ariṣṭāḥ saṃcaremahi svasti caratādayamityathāsya dakṣiṇena hastena
RV_10,007.01c sacemahi tava dasma praketair uruṣyā ṇa urubhir deva śaṃsaiḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033391 (0.0):
RV_10.007.01.1{02} svasti no divo agne pṛthivyā viśvāyurdhehi yajathāya / deva / RV_10.007.01.2{02} sacemahi tava dasma praketairuruṣyā ṇa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100273 (0.0):
RV_10,007.01a svasti no divo agne pṛthivyā viśvāyur dhehi yajathāya deva | / RV_10,007.01c sacemahi tava dasma praketair uruṣyā ṇa urubhir deva śaṃsaiḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813256 (0.018):
svasti | naḥ | divaḥ | agne | pṛthivyāḥ | viśva āyuḥ | dhehi | yajathāya | / deva | sacemahi | tava | dasma | pra ketaiḥ | uruṣya | naḥ | uru bhiḥ |
RV_10,007.02a imā agne matayas tubhyaṃ jātā gobhir aśvair abhi gṛṇanti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033397 (0.0):
urubhirdevaśaṃsaiḥ / RV_10.007.02.1{02} imā agne matayastubhyaṃ jātā gobhiraśvairabhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100282 (0.0):
RV_10,007.01c sacemahi tava dasma praketair uruṣyā ṇa urubhir deva śaṃsaiḥ / RV_10,007.02a imā agne matayas tubhyaṃ jātā gobhir aśvair abhi gṛṇanti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813273 (0.0):
deva | sacemahi | tava | dasma | pra ketaiḥ | uruṣya | naḥ | uru bhiḥ | / deva | śaṃsaiḥ // RV_10,7.1 // / imāḥ | agne | matayaḥ | tubhyam | jātāḥ | gobhiḥ | aśvaiḥ | abhi | gṛṇanti
rādhaḥ | / RV_10,007.02c yadā te marto anu bhogam ānaḍ vaso dadhāno matibhiḥ sujāta
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033410 (0.0):
RV_10.007.02.2{02} yadā te marto anu bhogamānaḍ vaso dadhānomatibhiḥ / sujāta / RV_10.007.03.1{02} agniṃ manye pitaramagnimāpimagniṃ bhrātaraṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100292 (0.0):
RV_10,007.02a imā agne matayas tubhyaṃ jātā gobhir aśvair abhi gṛṇanti / rādhaḥ | / RV_10,007.02c yadā te marto anu bhogam ānaḍ vaso dadhāno matibhiḥ sujāta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813280 (1.192):
imāḥ | agne | matayaḥ | tubhyam | jātāḥ | gobhiḥ | aśvaiḥ | abhi | gṛṇanti / | rādhaḥ | yadā | te | martaḥ | anu | bhogam | ānaṭ | vaso iti | dadhānaḥ
RV_10,007.03a agnim manye pitaram agnim āpim agnim bhrātaraṃ sadam it
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033416 (0.0):
RV_10.007.02.2{02} yadā te marto anu bhogamānaḍ vaso dadhānomatibhiḥ / sujāta / RV_10.007.03.1{02} agniṃ manye pitaramagnimāpimagniṃ bhrātaraṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100302 (0.0):
RV_10,007.02c yadā te marto anu bhogam ānaḍ vaso dadhāno matibhiḥ sujāta / RV_10,007.03a agnim manye pitaram agnim āpim agnim bhrātaraṃ sadam it
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813294 (0.0):
| mati bhiḥ | su jāta // RV_10,7.2 // / agnim | manye | pitaram | agnim | āpim | agnim | bhrātaram | sadam | it |
sakhāyam | / RV_10,007.03c agner anīkam bṛhataḥ saparyaṃ divi śukraṃ yajataṃ sūryasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100313 (0.0):
RV_10,007.03a agnim manye pitaram agnim āpim agnim bhrātaraṃ sadam it / sakhāyam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813304 (0.0):
sakhāyam | agneḥ | anīkam | bṛhataḥ | saparyan | divi | śukram | yajatam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033423 (1.192):
RV_10.007.03.2{02} agneranīkaṃ bṛhataḥ saparyaṃ divi śukraṃyajataṃ
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8693016 (0.024):
KB_25.9.5: divi.śukram.yajatam.sūryasya.iti.sūryavatī / (soma: viṣuvat)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813297 (0.042):
agnim | manye | pitaram | agnim | āpim | agnim | bhrātaram | sadam | it | / sakhāyam | agneḥ | anīkam | bṛhataḥ | saparyan | divi | śukram | yajatam |
RV_10,007.04a sidhrā agne dhiyo asme sanutrīr yaṃ trāyase dama ā nityahotā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033433 (0.0):
RV_10.007.03.2{02} agneranīkaṃ bṛhataḥ saparyaṃ divi śukraṃyajataṃ / sūryasya / RV_10.007.04.1{02} sidhrā agne dhiyo asme sanutrīryaṃ trāyase dama
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100324 (0.0):
RV_10,007.03c agner anīkam bṛhataḥ saparyaṃ divi śukraṃ yajataṃ sūryasya / RV_10,007.04a sidhrā agne dhiyo asme sanutrīr yaṃ trāyase dama ā nityahotā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813312 (0.0):
sakhāyam | agneḥ | anīkam | bṛhataḥ | saparyan | divi | śukram | yajatam | / sūryasya // RV_10,7.3 // / sidhrāḥ | agne | dhiyaḥ | asme iti | sanutrīḥ | yam | trāyase | dame | ā |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7302539 (0.051):
RV_08.022.16.2{08} ārāttāccid bhūtamasme avase purvībhiḥ purubhojasā / RV_08.022.17.1{08} ā no aśvāvadaśvinā vartiryāsiṣṭaṃ madhupātamā narā
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1356064 (0.057):
RV_01.114.10.1{06} āre te goghnamuta pūruṣaghnaṃ kṣayadvīra sumnamasme / teastu / RV_01.114.10.2{06} mṛḷā ca no adhi ca brūhi devādhā ca naḥ śarma
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362307 (0.058):
RV_01.143.07.2{12} indhāno akro vidatheṣu dīdyacchukravarṇāmudu no yaṃsate / dhiyam / RV_01.143.08.1{12} aprayuchannaprayuchadbhiragne śivebhirnaḥ pāyubhiḥ pāhi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4084024 (0.062):
RV_4,034.02c saṃ vo madā agmata sam purandhiḥ suvīrām asme rayim / erayadhvam || / RV_4,034.03a ayaṃ vo yajña ṛbhavo 'kāri yam ā manuṣvat pradivo dadhidhve |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872178 (0.062):
RV_05.019.05.2 tā asya san dhṛṣajo na tigmāḥ susaṃśitā vakṣyo vakṣaṇesthāḥ / RV_05.020.01.1 yam agne vājasātama tvaṃ cin manyase rayim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023249 (0.062):
RV_5,019.05b tā asya san dhṛṣajo na tigmāḥ susaṃśitā vakṣyo vakṣaṇesthāḥ / RV_5,020.01a yam agne vājasātama tvaṃ cin manyase rayim |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1352359 (0.063):
RV_01.093.12.1{29} agnīṣomā pipṛtamarvato na ā pyāyantāmusriyā havyasūdaḥ / RV_01.093.12.2{29} asme balāni maghavatsu dhattaṃ kṛṇutaṃ no adhvaraṃ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1361922 (0.063):
RV_01.141.10.2{09} taṃ tvā nu navyaṃ sahaso yuvan vayaṃ bhagaṃ na / kāremahiratna dhīmahi / RV_01.141.11.1{09} asme rayiṃ na svarthaṃ damūnasaṃ bhagaṃ dakṣaṃ na
RV_10,007.04c ṛtāvā sa rohidaśvaḥ purukṣur dyubhir asmā ahabhir vāmam astu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100334 (0.0):
RV_10,007.04a sidhrā agne dhiyo asme sanutrīr yaṃ trāyase dama ā nityahotā / RV_10,007.04c ṛtāvā sa rohidaśvaḥ purukṣur dyubhir asmā ahabhir vāmam astu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033449 (0.040):
RV_10.007.04.2{02} ṛtavā sa rohidaśvaḥ purukṣurdyubhirasmāahabhirvāmamastu
RV_10,007.05a dyubhir hitam mitram iva prayogam pratnam ṛtvijam adhvarasya
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033456 (0.0):
RV_10.007.04.2{02} ṛtavā sa rohidaśvaḥ purukṣurdyubhirasmāahabhirvāmamastu / RV_10.007.05.1{02} dyubhirhitaṃ mitramiva prayogaṃ pratnam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100341 (0.0):
RV_10,007.04c ṛtāvā sa rohidaśvaḥ purukṣur dyubhir asmā ahabhir vāmam astu / RV_10,007.05a dyubhir hitam mitram iva prayogam pratnam ṛtvijam adhvarasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813332 (0.028):
dyu bhiḥ | hitam | mitram iva | pra yogam | pratnam | ṛtvijam | adhvarasya
jāram | / RV_10,007.05c bāhubhyām agnim āyavo 'jananta vikṣu hotāraṃ ny asādayanta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100351 (0.0):
RV_10,007.05a dyubhir hitam mitram iva prayogam pratnam ṛtvijam adhvarasya / jāram | / RV_10,007.05c bāhubhyām agnim āyavo 'jananta vikṣu hotāraṃ ny asādayanta
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033465 (1.788):
RV_10.007.05.1{02} dyubhirhitaṃ mitramiva prayogaṃ pratnam / ṛtvijamadhvarasyajāram / RV_10.007.05.2{02} bāhubhyāmagnimāyavo 'jananta vikṣu hotāraṃ nyasādayanta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813342 (0.028):
dyu bhiḥ | hitam | mitram iva | pra yogam | pratnam | ṛtvijam | adhvarasya / | jāram | bāhu bhyām | agnim | āyavaḥ | ajananta | vikṣu | hotāram | ni |
RV_10,007.06a svayaṃ yajasva divi deva devān kiṃ te pākaḥ kṛṇavad
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033474 (0.0):
RV_10.007.05.2{02} bāhubhyāmagnimāyavo 'jananta vikṣu hotāraṃ nyasādayanta / RV_10.007.06.1{02} svayaṃ yajasva divi deva devān kiṃ te pākaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100359 (0.0):
RV_10,007.05c bāhubhyām agnim āyavo 'jananta vikṣu hotāraṃ ny asādayanta / RV_10,007.06a svayaṃ yajasva divi deva devān kiṃ te pākaḥ kṛṇavad
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813349 (0.0):
| jāram | bāhu bhyām | agnim | āyavaḥ | ajananta | vikṣu | hotāram | ni | / asādayanta // RV_10,7.5 // / svayam | yajasva | divi | deva | devān | kim | te | pākaḥ | kṛṇavat |
apracetāḥ | / RV_10,007.06c yathāyaja ṛtubhir deva devān evā yajasva tanvaṃ sujāta ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033480 (0.0):
RV_10.007.06.1{02} svayaṃ yajasva divi deva devān kiṃ te pākaḥ / kṛṇavadapracetāḥ / RV_10.007.06.2{02} yathāyaja ṛtubhirdeva devānevā yajasvatanvaṃ sujāta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100369 (0.0):
RV_10,007.06a svayaṃ yajasva divi deva devān kiṃ te pākaḥ kṛṇavad / apracetāḥ | / RV_10,007.06c yathāyaja ṛtubhir deva devān evā yajasva tanvaṃ sujāta ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813360 (0.060):
apra cetāḥ | yathā | ayajaḥ | ṛtu bhiḥ | deva | devān | eva | yajasva | / tanvam | su jāta // RV_10,7.6 //
RV_10,007.07a bhavā no agne 'vitota gopā bhavā vayaskṛd uta no vayodhāḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033493 (0.0):
RV_10.007.06.2{02} yathāyaja ṛtubhirdeva devānevā yajasvatanvaṃ sujāta / RV_10.007.07.1{02} bhavā no agne 'vitota gopā bhavā vayaskṛduta novayodhāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100380 (0.0):
RV_10,007.06c yathāyaja ṛtubhir deva devān evā yajasva tanvaṃ sujāta || / RV_10,007.07a bhavā no agne 'vitota gopā bhavā vayaskṛd uta no vayodhāḥ |
RV_10,007.07c rāsvā ca naḥ sumaho havyadātiṃ trāsvota nas tanvo
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033505 (0.0):
RV_10.007.07.2{02} rāsvā ca naḥ sumaho havyadātiṃ trāsvota nastanvo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100390 (0.0):
RV_10,007.07a bhavā no agne 'vitota gopā bhavā vayaskṛd uta no vayodhāḥ | / RV_10,007.07c rāsvā ca naḥ sumaho havyadātiṃ trāsvota nas tanvo
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813386 (0.031):
vayaḥ dhāḥ | rāsva | ca | naḥ | su mahaḥ | havya dātim | trāsva | uta |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812983 (0.053):
| vardhanī | bhūt | rakṣa | naḥ | agne | tanayāni | tokā | rakṣa | uta | / naḥ | tanvaḥ | apra yucchan // RV_10,4.7 //
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079738 (0.059):
RV_4,011.02c viśvebhir yad vāvanaḥ śukra devais tan no rāsva sumaho bhūri / manma ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710184 (0.059):
| viśvebhiḥ | yat | vavanaḥ | śukra | devaiḥ | tat | naḥ | rāsva | / su-mahaḥ | bhūri | manma // RV_4,11.2 //
aprayucchan || / RV_10,008.01a pra ketunā bṛhatā yāty agnir ā rodasī vṛṣabho roravīti |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100399 (0.0):
RV_10,007.07c rāsvā ca naḥ sumaho havyadātiṃ trāsvota nas tanvo / aprayucchan || / RV_10,008.01a pra ketunā bṛhatā yāty agnir ā rodasī vṛṣabho roravīti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813397 (0.0):
naḥ | tanvaḥ | apra yucchan // RV_10,7.7 // / RV_7:6/3 / (RV_10,8) / pra | ketunā | bṛhatā | yāti | agniḥ | ā | rodasī iti | vṛṣabhaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033507 (0.004):
RV_10.007.07.2{02} rāsvā ca naḥ sumaho havyadātiṃ trāsvota nastanvo / aprayuchan / RV_10.008.01.1{03} pra ketunā bṛhatā yātyagnirā rodasī vṛṣabho roravīti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980102 (0.021):
(AVŚ_18,3.65a) pra ketunā bṛhatā bhāty agnir ā rodasī vṛṣabho roravīti |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033514 (0.041):
RV_10.007.07.2{02} rāsvā ca naḥ sumaho havyadātiṃ trāsvota nastanvo / aprayuchan / RV_10.008.01.1{03} pra ketunā bṛhatā yātyagnirā rodasī vṛṣabho roravīti
RV_10,008.01c divaś cid antāṃ upamāṃ ud ānaḷ apām upasthe mahiṣo vavardha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100409 (0.0):
RV_10,008.01a pra ketunā bṛhatā yāty agnir ā rodasī vṛṣabho roravīti | / RV_10,008.01c divaś cid antāṃ upamāṃ ud ānaḷ apām upasthe mahiṣo vavardha
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813398 (0.023):
pra | ketunā | bṛhatā | yāti | agniḥ | ā | rodasī iti | vṛṣabhaḥ | / roravīti | divaḥ | cit | antān | upa mān | ut | ānaṭ | apām | upa sthe |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980102 (0.023):
(AVŚ_18,3.65a) pra ketunā bṛhatā bhāty agnir ā rodasī vṛṣabho roravīti | / (AVŚ_18,3.65c) divaś cid antād upamām ud ānaḍ apām upasthe mahiṣo vavardha
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033514 (0.046):
RV_10.008.01.1{03} pra ketunā bṛhatā yātyagnirā rodasī vṛṣabho roravīti / RV_10.008.01.2{03} divaścidantānupamānudānaḷ apāmupasthe mahiṣovavardha
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980110 (0.047):
(AVŚ_18,3.65c) divaś cid antād upamām ud ānaḍ apām upasthe mahiṣo vavardha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14045632 (0.048):
RV_6,073.01c dvibarhajmā prāgharmasat pitā na ā rodasī vṛṣabho roravīti || / RV_6,073.02a janāya cid ya īvata u lokam bṛhaspatir devahūtau cakāra |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15023223 (0.048):
haviṣmān | dvibarha-jmā | prāgharma-sat | pitā | naḥ | ā | rodasī iti | / vṛṣabhaḥ | roravīti // RV_6,73.1 // / janāya | cit | yaḥ | īvate | oṃ iti | lokam | bṛhaspatiḥ | deva-hūtau |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691680 (0.062):
1 1 2 0709a pra ketunā bṛhatā yātyagnirā rodasī vṛṣabho roravīti . / 1 1 2 0709c divaścidantādupamāmudānaḍapāmupasthe mahiṣo vavardha .. 71
RV_10,008.02a mumoda garbho vṛṣabhaḥ kakudmān asremā vatsaḥ śimīvāṃ arāvīt
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033528 (0.0):
RV_10.008.01.2{03} divaścidantānupamānudānaḷ apāmupasthe mahiṣovavardha / RV_10.008.02.1{03} mumoda garbho vṛṣabhaḥ kakudmānasremā vatsaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100417 (0.0):
RV_10,008.01c divaś cid antāṃ upamāṃ ud ānaḷ apām upasthe mahiṣo vavardha / RV_10,008.02a mumoda garbho vṛṣabhaḥ kakudmān asremā vatsaḥ śimīvāṃ arāvīt
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813412 (0.054):
mahiṣaḥ | vavardha // RV_10,8.1 // / mumoda | garbhaḥ | vṛṣabhaḥ | kakut mān | asremā | vatsaḥ | śimī vān |
RV_10,008.02c sa devatāty udyatāni kṛṇvan sveṣu kṣayeṣu prathamo jigāti ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100426 (0.0):
RV_10,008.02a mumoda garbho vṛṣabhaḥ kakudmān asremā vatsaḥ śimīvāṃ arāvīt / RV_10,008.02c sa devatāty udyatāni kṛṇvan sveṣu kṣayeṣu prathamo jigāti ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813426 (0.0):
arāvīt | saḥ | deva tāti | ut yatāni | kṛṇvan | sveṣu | kṣayeṣu | / prathamaḥ | jigāti // RV_10,8.2 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033532 (0.033):
RV_10.008.02.1{03} mumoda garbho vṛṣabhaḥ kakudmānasremā vatsaḥ / śimīvānarāvīt / RV_10.008.02.2{03} sa devatātyudyatāni kṛṇvan sveṣu kṣayeṣuprathamo jigāti
RV_10,008.03a ā yo mūrdhānam pitror arabdha ny adhvare dadhire sūro arṇaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033541 (0.0):
RV_10.008.02.2{03} sa devatātyudyatāni kṛṇvan sveṣu kṣayeṣuprathamo jigāti / RV_10.008.03.1{03} ā yo mūrdhānaṃ pitrorarabdha nyadhvare dadhire
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100436 (0.0):
RV_10,008.02c sa devatāty udyatāni kṛṇvan sveṣu kṣayeṣu prathamo jigāti || / RV_10,008.03a ā yo mūrdhānam pitror arabdha ny adhvare dadhire sūro arṇaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813436 (1.192):
arāvīt | saḥ | deva tāti | ut yatāni | kṛṇvan | sveṣu | kṣayeṣu | / prathamaḥ | jigāti // RV_10,8.2 // / ā | yaḥ | mūrdhānam | pitroḥ | arabdha | ni | adhvare | dadhire | sūraḥ |
RV_10,008.03c asya patmann aruṣīr aśvabudhnā ṛtasya yonau tanvo juṣanta ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100445 (0.0):
RV_10,008.03a ā yo mūrdhānam pitror arabdha ny adhvare dadhire sūro arṇaḥ / RV_10,008.03c asya patmann aruṣīr aśvabudhnā ṛtasya yonau tanvo juṣanta ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813443 (0.017):
ā | yaḥ | mūrdhānam | pitroḥ | arabdha | ni | adhvare | dadhire | sūraḥ | / arṇaḥ | asya | patman | aruṣīḥ | aśva budhnāḥ | ṛtasya | yonau | tanvaḥ |
RV_10,008.04a uṣa uṣo hi vaso agram eṣi tvaṃ yamayor abhavo vibhāvā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033565 (0.0):
RV_10.008.03.2{03} asya patmannaruṣīraśvabhudhnā ṛtasya yonautanvo juṣanta / RV_10.008.04.1{03} uṣa uṣo hi vaso agrameṣi tvaṃ yamayorabhavo vibhāvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100455 (0.0):
RV_10,008.03c asya patmann aruṣīr aśvabudhnā ṛtasya yonau tanvo juṣanta || / RV_10,008.04a uṣa uṣo hi vaso agram eṣi tvaṃ yamayor abhavo vibhāvā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813454 (0.0):
arṇaḥ | asya | patman | aruṣīḥ | aśva budhnāḥ | ṛtasya | yonau | tanvaḥ | / juṣanta // RV_10,8.3 // / uṣaḥ uṣaḥ | hi | vaso iti | agram | eṣi | tvam | yamayoḥ | abhavaḥ |
RV_10,008.04c ṛtāya sapta dadhiṣe padāni janayan mitraṃ tanve svāyai ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033574 (0.0):
RV_10.008.04.1{03} uṣa uṣo hi vaso agrameṣi tvaṃ yamayorabhavo vibhāvā / RV_10.008.04.2{03} ṛtāya sapta dadhiṣe padāni janayan mitraṃ tanve svāyai
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100464 (0.0):
RV_10,008.04a uṣa uṣo hi vaso agram eṣi tvaṃ yamayor abhavo vibhāvā | / RV_10,008.04c ṛtāya sapta dadhiṣe padāni janayan mitraṃ tanve svāyai ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813462 (0.0):
uṣaḥ uṣaḥ | hi | vaso iti | agram | eṣi | tvam | yamayoḥ | abhavaḥ | / vibhāvā | ṛtāya | sapta | dadhiṣe | padāni | janayan | mitram | tanve |
RV_10,008.05a bhuvaś cakṣur maha ṛtasya gopā bhuvo varuṇo yad ṛtāya veṣi |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033580 (0.0):
RV_10.008.04.2{03} ṛtāya sapta dadhiṣe padāni janayan mitraṃ tanve svāyai / RV_10.008.05.1{03} bhuvaścakṣurmaha ṛtasya gopā bhuvo varuṇo yad ṛtāyaveṣi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100475 (0.0):
RV_10,008.04c ṛtāya sapta dadhiṣe padāni janayan mitraṃ tanve svāyai || / RV_10,008.05a bhuvaś cakṣur maha ṛtasya gopā bhuvo varuṇo yad ṛtāya veṣi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813472 (0.0):
vibhāvā | ṛtāya | sapta | dadhiṣe | padāni | janayan | mitram | tanve | / svāyai // RV_10,8.4 // / bhuvaḥ | cakṣuḥ | mahaḥ | ṛtasya | gopāḥ | bhuvaḥ | varuṇaḥ | yat | ṛtāya
RV_10,008.05c bhuvo apāṃ napāj jātavedo bhuvo dūto yasya havyaṃ jujoṣaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033591 (0.0):
RV_10.008.05.1{03} bhuvaścakṣurmaha ṛtasya gopā bhuvo varuṇo yad ṛtāyaveṣi / RV_10.008.05.2{03} bhuvo apāṃ napājjātavedo bhuvo dūto yasyahavyaṃ jujoṣaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100484 (0.0):
RV_10,008.05a bhuvaś cakṣur maha ṛtasya gopā bhuvo varuṇo yad ṛtāya veṣi | / RV_10,008.05c bhuvo apāṃ napāj jātavedo bhuvo dūto yasya havyaṃ jujoṣaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813483 (1.788):
| veṣi | bhuvaḥ | apām | napāt | jāta vedaḥ | bhuvaḥ | dūtaḥ | yasya | / havyam | jujoṣaḥ // RV_10,8.5 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813474 (0.005):
bhuvaḥ | cakṣuḥ | mahaḥ | ṛtasya | gopāḥ | bhuvaḥ | varuṇaḥ | yat | ṛtāya / | veṣi | bhuvaḥ | apām | napāt | jāta vedaḥ | bhuvaḥ | dūtaḥ | yasya |
RV_10,008.06a bhuvo yajñasya rajasaś ca netā yatrā niyudbhiḥ sacase
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532452 (0.0):
agneṣ ṭvā tejasā sādayāmi tayā devatayāṅgirasvad dhruvā sīda // / bhuvo yajñasya rajasaś ca netā yatrā niyudbhiḥ sacase śivābhiḥ /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033598 (0.0):
RV_10.008.05.2{03} bhuvo apāṃ napājjātavedo bhuvo dūto yasyahavyaṃ jujoṣaḥ / RV_10.008.06.1{04} bhuvo yajñasya rajasaśca netā yatrā niyudbhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100493 (0.0):
RV_10,008.05c bhuvo apāṃ napāj jātavedo bhuvo dūto yasya havyaṃ jujoṣaḥ || / RV_10,008.06a bhuvo yajñasya rajasaś ca netā yatrā niyudbhiḥ sacase
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813490 (0.018):
| veṣi | bhuvaḥ | apām | napāt | jāta vedaḥ | bhuvaḥ | dūtaḥ | yasya | / havyam | jujoṣaḥ // RV_10,8.5 // / RV_7:6/4 / bhuvaḥ | yajñasya | rajasaḥ | ca | netā | yatra | niyut bhiḥ | sacase |
śivābhiḥ | / RV_10,008.06c divi mūrdhānaṃ dadhiṣe svarṣāṃ jihvām agne cakṛṣe havyavāham
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532461 (0.0):
bhuvo yajñasya rajasaś ca netā yatrā niyudbhiḥ sacase śivābhiḥ / / divi mūrdhānaṃ dadhiṣe svarṣāṃ jihvām agne cakṛṣe havyavāham //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033607 (0.0):
sacaseśivābhiḥ / RV_10.008.06.2{04} divi mūrdhānaṃ dadhiṣe svarṣāṃ jihvāmagnecakṛṣe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100503 (0.0):
RV_10,008.06a bhuvo yajñasya rajasaś ca netā yatrā niyudbhiḥ sacase / śivābhiḥ | / RV_10,008.06c divi mūrdhānaṃ dadhiṣe svarṣāṃ jihvām agne cakṛṣe havyavāham
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813493 (0.064):
bhuvaḥ | yajñasya | rajasaḥ | ca | netā | yatra | niyut bhiḥ | sacase | / śivābhiḥ | d ivi | mūrdhānam | dadhiṣe | svaḥ sām | jihvām | agne | cakṛṣe
RV_10,008.07a asya tritaḥ kratunā vavre antar icchan dhītim pitur evaiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100512 (0.0):
RV_10,008.06c divi mūrdhānaṃ dadhiṣe svarṣāṃ jihvām agne cakṛṣe havyavāham / RV_10,008.07a asya tritaḥ kratunā vavre antar icchan dhītim pitur evaiḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813511 (0.0):
śivābhiḥ | d ivi | mūrdhānam | dadhiṣe | svaḥ sām | jihvām | agne | cakṛṣe / | havya vāham // RV_10,8.6 // / asya | tritaḥ | kratunā | vavre | antaḥ | icchan | dhītim | pituḥ | evaiḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033618 (0.014):
RV_10.008.06.2{04} divi mūrdhānaṃ dadhiṣe svarṣāṃ jihvāmagnecakṛṣe / havyavāham / RV_10.008.07.1{04} asya tritaḥ kratunā vavre antarichan dhītiṃ
parasya | / RV_10,008.07c sacasyamānaḥ pitror upasthe jāmi bruvāṇa āyudhāni veti ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033624 (0.0):
RV_10.008.07.1{04} asya tritaḥ kratunā vavre antarichan dhītiṃ / piturevaiḥparasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100519 (0.0):
RV_10,008.07a asya tritaḥ kratunā vavre antar icchan dhītim pitur evaiḥ / parasya | / RV_10,008.07c sacasyamānaḥ pitror upasthe jāmi bruvāṇa āyudhāni veti ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813517 (0.019):
asya | tritaḥ | kratunā | vavre | antaḥ | icchan | dhītim | pituḥ | evaiḥ / | parasya | sacasyamānaḥ | pitroḥ | upa sthe | jāmi | bruvāṇaḥ | āyudhāni
RV_10,008.08a sa pitryāṇy āyudhāni vidvān indreṣita āptyo abhy ayudhyat |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100529 (0.0):
RV_10,008.07c sacasyamānaḥ pitror upasthe jāmi bruvāṇa āyudhāni veti || / RV_10,008.08a sa pitryāṇy āyudhāni vidvān indreṣita āptyo abhy ayudhyat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813526 (0.014):
| parasya | sacasyamānaḥ | pitroḥ | upa sthe | jāmi | bruvāṇaḥ | āyudhāni / | veti // RV_10,8.7 // / saḥ | pitryāṇi | āyudhāni | vidvān | indra iṣitaḥ | āptyaḥ | abhi |
RV_10,008.08c triśīrṣāṇaṃ saptaraśmiṃ jaghanvān tvāṣṭrasya cin niḥ sasṛje
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033645 (0.0):
RV_10.008.08.2{04} triśīrṣāṇaṃ saptaraśmiṃ jaghanvān tvāṣṭrasya cinniḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100539 (0.0):
RV_10,008.08a sa pitryāṇy āyudhāni vidvān indreṣita āptyo abhy ayudhyat | / RV_10,008.08c triśīrṣāṇaṃ saptaraśmiṃ jaghanvān tvāṣṭrasya cin niḥ sasṛje
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813536 (0.0):
saḥ | pitryāṇi | āyudhāni | vidvān | indra iṣitaḥ | āptyaḥ | abhi | / ayudhyat | tri śīrṣāṇam | sapta raśmim | jaghanvān | tvāṣṭrasya | cit |
trito gāḥ || / RV_10,008.09a bhūrīd indra udinakṣantam ojo 'vābhinat satpatir manyamānam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033655 (0.0):
RV_10.008.08.2{04} triśīrṣāṇaṃ saptaraśmiṃ jaghanvān tvāṣṭrasya cinniḥ / sasṛje trito gāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100551 (0.0):
RV_10,008.08c triśīrṣāṇaṃ saptaraśmiṃ jaghanvān tvāṣṭrasya cin niḥ sasṛje / trito gāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813537 (1.192):
ayudhyat | tri śīrṣāṇam | sapta raśmim | jaghanvān | tvāṣṭrasya | cit | / niḥ | sasṛje | tritaḥ | gāḥ // RV_10,8.8 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813548 (0.017):
bhūri | it | indraḥ | ut inakṣantam | ojaḥ | ava | abhinat | sat patiḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1338522 (0.027):
RV_01.010.08.1{20} nahi tvā rodasī ubhe ṛghāyamāṇaminvataḥ / RV_01.010.08.2{20} jeṣaḥ svarvatīrapaḥ saṃ gā asmabhyaṃ dhūnuhi
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698092 (0.032):
2 0 0 0303a tvamimā oṣadhīḥ soma viśvāstvamapo ajanayastvaṃ gāḥ . / 2 0 0 0303c tvamātanorurvā3ntarikṣaṃ tvaṃ jyotiṣā vi tamo vavartha .. 604
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20696138 (0.032):
13,077.014c aiśvaryaṃ te 'bhijāyante jāyamānāḥ punaḥ punaḥ / 13,077.015a nākīrtayitvā gāḥ supyān nāsmṛtya punar utpatet
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13049733 (0.038):
RV_10.089.07.2{15} bibheda giriṃ navamin na kumbhamā gā indroakṛṇuta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5823477 (0.061):
rapaḥ | mo iti | su | te | kim | cana | āmamat // RV_10,59.9 // / sam | indra | īraya | gām | anaḍavaḍhabadabadrahṇāham | yaḥ | ā | svahat |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1369207 (0.062):
RV_01.187.01.2{06} yasya trito vyojasā vṛtraṃ viparvamardayat
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1353530 (0.062):
gā avindat / RV_01.101.05.2{12} indro yo dasyūnradharānavātiran ma...
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27513307 (0.064):
RV_03.031.21.1{08} adediṣṭa vṛtrahā gopatirgā antaḥ / kṛṣṇānaruṣairdhāmabhirgāt
RV_10,008.09c tvāṣṭrasya cid viśvarūpasya gonām ācakrāṇas trīṇi śīrṣā parā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033664 (0.0):
RV_10.008.09.1{04} bhūrīdindra udinakṣantamojo 'vābhinat / satpatirmanyamānam / RV_10.008.09.2{04} tvāṣṭrasya cid viśvarūpasya gonāmācakraṇastrīṇi śīrṣā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100560 (0.0):
RV_10,008.09a bhūrīd indra udinakṣantam ojo 'vābhinat satpatir manyamānam / RV_10,008.09c tvāṣṭrasya cid viśvarūpasya gonām ācakrāṇas trīṇi śīrṣā parā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813555 (0.0):
bhūri | it | indraḥ | ut inakṣantam | ojaḥ | ava | abhinat | sat patiḥ | / manyamānam | tvāṣṭrasya | cit | viśva rūpasya | gonām | ācakrāṇaḥ | trīṇi
vark || / RV_10,009.01a āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912720 (0.0):
(AVŚ_1,5.1a) āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530224 (0.0):
suśarmaṇo bṛhataḥ śarmaṇi syām agner ahaṃ suhavasya praṇītau // / āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033672 (0.0):
RV_10.008.09.2{04} tvāṣṭrasya cid viśvarūpasya gonāmācakraṇastrīṇi śīrṣā / parā vark / RV_10.009.01.1{05} āpo hi ṣṭhā mayobhuvastā na ūrje dadhātana
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100569 (0.0):
RV_10,008.09c tvāṣṭrasya cid viśvarūpasya gonām ācakrāṇas trīṇi śīrṣā parā / vark || / RV_10,009.01a āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711925 (0.0):
4 9 2 0903c gāmaśvaṃ pipyuṣī duhe .. 1836 / 4 9 2 1001a āpo hi ṣṭhā mayobhuvastā na ūrje dadhātana .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813567 (0.020):
āpaḥ | hi | stha | mayaḥ bhuvaḥ | tāḥ | naḥ | ūrje | dadhātana | mahe |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175824 (0.020):
'smān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ / 8.1.205.4 āpo hi ṣṭhā mayo bhuvas tā na ūrje dadhātana
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10018165 (0.028):
śāntiṃ karomi śāntir babhūva śāntir asi śāntir no astu, abhayaṃ no astu // / āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591519 (0.028):
śāntiṃ karomi śāntir babhūva śāntir asi śāntir no astv abhayaṃ no astu // / āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168632 (0.048):
8.1.102.8 agnim īḷe iṣe tvorje tvāgna ā yāhi śaṃ no devīḥ / 8.1.102.9 āpo hi ṣṭhā mayo bhuvaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434517 (0.054):
tataḥ saṃmārjanaṃ kuryādāpo hi ṣṭhā mayobhuvaḥ / / idamāpaḥ pravahata vyāhṛtibhistathaiva ca // KūrmP_2,18.67 //
RV_10,009.01c mahe raṇāya cakṣase || / RV_10,009.02a yo vaḥ śivatamo rasas tasya bhājayateha naḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912732 (0.0):
(AVŚ_1,5.1a) āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana | / (AVŚ_1,5.1c) mahe raṇāya cakṣase ||1||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530234 (0.0):
āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana / / mahe raṇāya cakṣase //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100580 (0.0):
RV_10,009.01a āpo hi ṣṭhā mayobhuvas tā na ūrje dadhātana | / RV_10,009.01c mahe raṇāya cakṣase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813571 (0.0):
āpaḥ | hi | stha | mayaḥ bhuvaḥ | tāḥ | naḥ | ūrje | dadhātana | mahe | / raṇāya | cakṣase // RV_10,9.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711935 (0.0):
4 9 2 1001a āpo hi ṣṭhā mayobhuvastā na ūrje dadhātana . / 4 9 2 1001c mahe raṇāya cakṣase .. 1837
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175834 (0.0):
8.1.205.4 āpo hi ṣṭhā mayo bhuvas tā na ūrje dadhātana / mahe raṇāya cakṣase
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033678 (5.960):
RV_10.009.01.2{05} maheraṇāya cakṣase / RV_10.009.02.1{05} yo vaḥ śivatamo rasastasya bhajayateha naḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813579 (0.043):
raṇāya | cakṣase // RV_10,9.1 // / yaḥ | vaḥ | śiva tamaḥ | rasaḥ | tasya | bhājayata | iha | naḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591529 (0.057):
mahe raṇāya cakṣase // / yo vaḥ śivatamo rasas tasya bhājayateha naḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9956639 (0.061):
yo vaḥ śivatamo rasas tasya bhājayateha naḥ / / uśatīr iva mātaraḥ //
RV_10,009.02c uśatīr iva mātaraḥ || / RV_10,009.03a tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033691 (0.0):
RV_10.009.02.1{05} yo vaḥ śivatamo rasastasya bhajayateha naḥ / RV_10.009.02.2{05} uśatīrivamātaraḥ / RV_10.009.03.1{05} tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100591 (0.0):
RV_10,009.02a yo vaḥ śivatamo rasas tasya bhājayateha naḥ | / RV_10,009.02c uśatīr iva mātaraḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813582 (5.960):
yaḥ | vaḥ | śiva tamaḥ | rasaḥ | tasya | bhājayata | iha | naḥ | / uśatīḥ iva | mātaraḥ // RV_10,9.2 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912743 (1.192):
(AVŚ_1,5.2a) yo vaḥ śivatamo rasas tasya bhājayateha naḥ | / (AVŚ_1,5.2c) uśatīr iva mātaraḥ ||2||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530246 (1.192):
[Page II,80] / tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711944 (1.192):
4 9 2 1002a yo vaḥ śivatamo rasastasya bhājayateha naḥ . / 4 9 2 1002c uśatīriva mātaraḥ .. 1838
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591538 (0.013):
yo vaḥ śivatamo rasas tasya bhājayateha naḥ / / uśatīr iva mātaraḥ // / tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175840 (0.013):
8.1.205.5 yo vaś śivatamo rasas tasya bhājayateha naḥ / uśatīr iva mātaraḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789461 (0.044):
oṃ tasmā araṅgamāma vo yasya kṣayāya jinvatha /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813589 (0.044):
uśatīḥ iva | mātaraḥ // RV_10,9.2 // / tasmai | aram | gamāma | vaḥ | yasya | kṣayāya | jinvatha | āpaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530235 (0.047):
yo vaḥ śivatamo rasas tasya bhājayateha naḥ / / uśatīr iva mātaraḥ //
RV_10,009.03c āpo janayathā ca naḥ || / RV_10,009.04a śaṃ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912764 (0.0):
(AVŚ_1,5.4c) apo yācāmi bheṣajam ||4|| / (AVŚ_1,6.1a) śaṃ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033705 (0.0):
RV_10.009.03.2{05} āpojanayathā ca naḥ / RV_10.009.04.1{05} śaṃ no devīrabhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100604 (0.0):
RV_10,009.03a tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha | / RV_10,009.03c āpo janayathā ca naḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813600 (0.0):
janayatha | ca | naḥ // RV_10,9.3 // / śam | naḥ | devīḥ | abhiṣṭaye | āpaḥ | bhavantu | pītaye | śam | yoḥ |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175793 (0.0):
[*957] RV: matsad / 8.1.205.1 śaṃ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23836345 (0.0):
yā oṣadhaya ityanuvākena / / śaṃ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691145 (0.014):
1 1 1 0312c devamamīvacātanam .. 32 / 1 1 1 0313a śaṃ no devīrabhiṣṭaye śaṃ no bhavantu pītaye .
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530248 (0.020):
tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha / / āpo janayathā ca naḥ //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711946 (0.020):
4 9 2 1003a tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha . / 4 9 2 1003c āpo janayathā ca naḥ .. 1839
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789885 (0.023):
oṃ śanno devīrabhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912745 (0.031):
(AVŚ_1,5.3a) tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha | / (AVŚ_1,5.3c) āpo janayathā ca naḥ ||3||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591544 (0.041):
tasmā araṃ gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha / / āpo janayathā ca naḥ // / īśānā vāryāṇāṃ kṣayantīś carṣaṇīnām /
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28825412 (0.046):
śaṃ no devīrabhiṣṭaya iti śanaiścarāya kayā naścitra ābhuvaditi rāhoḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231198 (0.050):
aśvaḥ puruṣaḥ hastī śakuniḥ mṛgaḥ brāhmaṇaḥ iti . vaidikāḥ khalu api : śam / naḥ devīḥ abhiṣṭaye . iṣe tvā ūrje tvā . agnim īḷe purohitam . agne ayāhi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22803790 (0.053):
| sadā | naḥ // RV_7,34.25 // / -RV_5:3/28- / (RV_7,35) / śam | naḥ | indrāgnī iti | bhavatām | avaḥ-bhiḥ | śam | naḥ | indrāvaruṇā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168631 (0.054):
8.1.102.8 agnim īḷe iṣe tvorje tvāgna ā yāhi śaṃ no devīḥ / 8.1.102.9 āpo hi ṣṭhā mayo bhuvaḥ
RV_10,009.04c śaṃ yor abhi sravantu naḥ || / RV_10,009.05a īśānā vāryāṇāṃ kṣayantīś carṣaṇīnām |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033714 (0.0):
RV_10.009.04.1{05} śaṃ no devīrabhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye / RV_10.009.04.2{05} śaṃ yorabhi sravantu naḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100614 (0.0):
RV_10,009.04a śaṃ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye | / RV_10,009.04c śaṃ yor abhi sravantu naḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813610 (0.0):
śam | naḥ | devīḥ | abhiṣṭaye | āpaḥ | bhavantu | pītaye | śam | yoḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591550 (0.011):
āpo janayathā ca naḥ // / īśānā vāryāṇāṃ kṣayantīś carṣaṇīnām /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175802 (0.011):
8.1.205.1 śaṃ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye / śaṃ yor abhi sravantu naḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691149 (0.012):
1 1 1 0313a śaṃ no devīrabhiṣṭaye śaṃ no bhavantu pītaye . / 1 1 1 0313c śaṃ yorabhi sravantu naḥ .. 33
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23836346 (0.012):
śaṃ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye / / śaṃ yor abhisravantu naḥ /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912752 (0.017):
(AVŚ_1,5.3c) āpo janayathā ca naḥ ||3|| / (AVŚ_1,5.4a) īśānā vāryāṇāṃ kṣayantīś carṣaṇīnām |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912767 (0.020):
(AVŚ_1,6.1a) śaṃ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye | / (AVŚ_1,6.1c) śaṃ yor abhi sravantu naḥ ||1||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18982546 (0.063):
(AVŚ_19,10.1c) śam indrāsomā suvitāya śaṃ yoḥ śaṃ na indrāpūṣaṇā vājasātau
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6838080 (0.063):
RV_7,035.01c śam indrāsomā suvitāya śaṃ yoḥ śaṃ na indrāpūṣaṇā vājasātau
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22803807 (0.063):
| rāta-havyā | śam | indrāsomā | suvitāya | śam | yoḥ | śam | naḥ |
RV_10,009.05c apo yācāmi bheṣajam || / RV_10,009.06a apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912777 (0.0):
(AVŚ_1,6.2a) apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592997 (0.0):
adyāpsv agne sadhiṣ ṭava // / apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340215 (0.0):
RV_01.023.20.1{11} apsu me somo abravīdantarviśvāni bheṣajā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033726 (0.0):
RV_10.009.05.2{05} apoyācāmi bheṣajam / RV_10.009.06.1{05} apsu me somo abravīdantarviśvāni bheṣajā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961392 (0.0):
RV_1,023.20a apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100619 (0.0):
RV_10,009.05a īśānā vāryāṇāṃ kṣayantīś carṣaṇīnām | / RV_10,009.05c apo yācāmi bheṣajam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100626 (0.0):
RV_10,009.05c apo yācāmi bheṣajam || / RV_10,009.06a apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813612 (0.0):
abhi | sravantu | naḥ // RV_10,9.4 // / īśānāḥ | vāryāṇām | kṣayantīḥ | carṣaṇīnām | apaḥ | yācāmi | bheṣajam //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813621 (0.0):
ap su | me | somaḥ | abravīt | antaḥ | viśvāni | bheṣajā | agnim | ca |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175804 (0.015):
śaṃ yor abhi sravantu naḥ / 8.1.205.2 īśānā vāryāṇāṃ kṣayantīś carṣaṇīnām / apo yācāmi bheṣajam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912754 (0.018):
(AVŚ_1,5.4a) īśānā vāryāṇāṃ kṣayantīś carṣaṇīnām | / (AVŚ_1,5.4c) apo yācāmi bheṣajam ||4||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27114026 (0.032):
ap su | me | somaḥ | abravīt | antaḥ | viśvāni | bheṣajā | agnim | ca | / viśva śambhuvam | āpaḥ | ca | viśva bheṣajīḥ // RV_1,23.20 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10019639 (0.045):
apsv agne sadhiṣ ṭava // / apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591550 (0.049):
āpo janayathā ca naḥ // / īśānā vāryāṇāṃ kṣayantīś carṣaṇīnām / / apo yātām abheṣajaṃ tā naḥ kṛṇvantu bheṣajam //
RV_10,009.06c agniṃ ca viśvaśambhuvam || / RV_10,009.07a āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340227 (0.0):
RV_01.023.20.1{11} apsu me somo abravīdantarviśvāni bheṣajā / RV_01.023.20.2{11} agniṃ ca viśvaśambhuvamāpaśca viśvabheṣajīḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033736 (0.0):
RV_10.009.06.1{05} apsu me somo abravīdantarviśvāni bheṣajā / RV_10.009.06.2{05} agniṃ caviśvaśambhuvam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961405 (0.0):
RV_1,023.20c agniṃ ca viśvaśambhuvam āpaś ca viśvabheṣajīḥ || / RV_1,023.21a āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100636 (0.0):
RV_10,009.06a apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā | / RV_10,009.06c agniṃ ca viśvaśambhuvam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27114037 (0.0):
viśva śambhuvam | āpaḥ | ca | viśva bheṣajīḥ // RV_1,23.20 // / RV_1:2/12 / āpaḥ | pṛṇīta | bheṣajam | varūtham | tanve | mama | jyok | ca | sūryam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813631 (0.0):
viśva śambhuvam // RV_10,9.6 // / āpaḥ | pṛṇīta | bheṣajam | varūtham | tanve | mama | jyok | ca | sūryam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912788 (5.960):
(AVŚ_1,6.2a) apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā | / (AVŚ_1,6.2c) agniṃ ca viśvaśaṃbhuvam ||2||
Rgveda, Mandala 1 (rv_hn01u.htm.txt) 17055726 (0.052):
RV_1,023.20c agniṃ ca viśvaśambhuvam āpaś ca viśvabheṣajīḥ || / RV_1,023.21a āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961392 (0.053):
RV_1,023.20a apsu me somo abravīd antar viśvāni bheṣajā | / RV_1,023.20c agniṃ ca viśvaśambhuvam āpaś ca viśvabheṣajīḥ ||
RV_10,009.07c jyok ca sūryaṃ dṛśe || / RV_10,009.08a idam āpaḥ pra vahata yat kiṃ ca duritam mayi |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340236 (0.0):
RV_01.023.21.1{12} āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama / RV_01.023.21.2{12} jyok ca sūryaṃ dṛśe
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033745 (0.0):
RV_10.009.07.1{05} āpaḥ pṛṇīta bheṣajāṃ varūthaṃ tanve mama / RV_10.009.07.2{05} jyok casūryaṃ dṛśe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961414 (0.0):
RV_1,023.21a āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama | / RV_1,023.21c jyok ca sūryaṃ dṛśe ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100645 (0.0):
RV_10,009.07a āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama | / RV_10,009.07c jyok ca sūryaṃ dṛśe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27114049 (0.0):
āpaḥ | pṛṇīta | bheṣajam | varūtham | tanve | mama | jyok | ca | sūryam | / dṛśe // RV_1,23.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813636 (0.0):
āpaḥ | pṛṇīta | bheṣajam | varūtham | tanve | mama | jyok | ca | sūryam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13042565 (0.015):
RV_10.057.04.1{19} ā ta etu manaḥ punaḥ kratve dakṣāya jīvase / RV_10.057.04.2{19} jyok casūryaṃ dṛśe / RV_10.057.05.1{19} punarnaḥ pitaro mano dadātu daivyo janaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14109884 (0.015):
RV_10,057.04a ā ta etu manaḥ punaḥ kratve dakṣāya jīvase | / RV_10,057.04c jyok ca sūryaṃ dṛśe || / RV_10,057.05a punar naḥ pitaro mano dadātu daivyo janaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18912790 (0.022):
(AVŚ_1,6.3a) āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama | / (AVŚ_1,6.3c) jyok ca sūryaṃ dṛśe ||3||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5823122 (0.029):
ā | te | etu | manaḥ | punariti | kratve | dakṣāya | jīvase | jyok | ca | / sūryam | dṛśe // RV_10,57.4 // / punaḥ | naḥ | pitaraḥ | manaḥ | dadātu | daivyaḥ | janaḥ | jīvam | vrātam
Rgveda, Mandala 1 (rv_hn01u.htm.txt) 17055731 (0.049):
RV_1,023.21a āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama | / RV_1,023.21c jyok ca sūryaṃ dṛśe ||
RV_10,009.08c yad vāham abhidudroha yad vā śepa utānṛtam ||
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340245 (0.0):
RV_01.023.22.1{12} idamāpaḥ pra vahata yat kiṃ ca duritaṃ mayi / RV_01.023.22.2{12} yad vāhamabhidudroha yad vā śepa utānṛtam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033755 (0.0):
RV_10.009.08.1{05} idamāpaḥ pra vahata yat kiṃ ca duritaṃ mayi / RV_10.009.08.2{05} yad vāhamabhidudroha yad va śepa utānṛtam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961423 (0.0):
RV_1,023.22a idam āpaḥ pra vahata yat kiṃ ca duritam mayi | / RV_1,023.22c yad vāham abhidudroha yad vā śepa utānṛtam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100654 (0.0):
RV_10,009.08a idam āpaḥ pra vahata yat kiṃ ca duritam mayi | / RV_10,009.08c yad vāham abhidudroha yad vā śepa utānṛtam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27114058 (0.046):
aham | abhi dudroha | yat | vā | śepe | uta | anṛtam // RV_1,23.22 // / āpaḥ | adya | anu | acāriṣam | rasena | sam | agasmahi | payasvān | agne |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813650 (0.046):
aham | abhi dudroha | yat | vā | śepe | uta | anṛtam // RV_10,9.8 // / āpaḥ | adya | anu | acāriṣam | rasena | sam | agasmahi | payasvān | agne |
RV_10,009.09a āpo adyānv acāriṣaṃ rasena sam agasmahi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961429 (0.0):
RV_1,023.22c yad vāham abhidudroha yad vā śepa utānṛtam || / RV_1,023.23a āpo adyānv acāriṣaṃ rasena sam agasmahi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100660 (0.0):
RV_10,009.08c yad vāham abhidudroha yad vā śepa utānṛtam || / RV_10,009.09a āpo adyānv acāriṣaṃ rasena sam agasmahi |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340249 (0.038):
RV_01.023.22.2{12} yad vāhamabhidudroha yad vā śepa utānṛtam / RV_01.023.23.1{12} āpo adyānvacāriṣaṃ rasena samagasmahi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27114061 (0.048):
aham | abhi dudroha | yat | vā | śepe | uta | anṛtam // RV_1,23.22 // / āpaḥ | adya | anu | acāriṣam | rasena | sam | agasmahi | payasvān | agne |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813655 (0.048):
aham | abhi dudroha | yat | vā | śepe | uta | anṛtam // RV_10,9.8 // / āpaḥ | adya | anu | acāriṣam | rasena | sam | agasmahi | payasvān | agne |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033759 (0.055):
RV_10.009.08.2{05} yad vāhamabhidudroha yad va śepa utānṛtam / RV_10.009.09.1{05} āpo adyānvacāriṣaṃ rasena samagasmahi
RV_10,009.09c payasvān agna ā gahi tam mā saṃ sṛja varcasā ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033768 (0.0):
RV_10.009.09.2{05} payasvānagnaā gahi taṃ mā saṃ sṛja varcasā / RV_10.010.01.1{06} o cit sakhāyaṃ sakhyā vavṛtyāṃ tiraḥ purū
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961436 (0.0):
RV_1,023.23a āpo adyānv acāriṣaṃ rasena sam agasmahi | / RV_1,023.23c payasvān agna ā gahi tam mā saṃ sṛja varcasā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100667 (0.0):
RV_10,009.09a āpo adyānv acāriṣaṃ rasena sam agasmahi | / RV_10,009.09c payasvān agna ā gahi tam mā saṃ sṛja varcasā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27114070 (0.0):
āpaḥ | adya | anu | acāriṣam | rasena | sam | agasmahi | payasvān | agne | / ā | gahi | tam | mā | sam | sṛja | varcasā // RV_1,23.23 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813662 (0.0):
āpaḥ | adya | anu | acāriṣam | rasena | sam | agasmahi | payasvān | agne |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340257 (0.041):
RV_01.023.23.2{12} payasvānagna āgahi taṃ mā saṃ sṛja varcasā / RV_01.023.24.1{12} saṃ māgne varcasā sṛja saṃ prajayā samāyuṣā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942907 (0.059):
(AVŚ_7,89.1c) payasvān agna āgamaṃ tam mā saṃ sṛja varcasā ||1||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18948200 (0.059):
(AVŚ_9,1.14c) payasvān agna āgamaṃ taṃ mā saṃ sṛja varcasā ||14||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18955044 (0.059):
(AVŚ_10,5.46c) payasvān agna āgamaṃ taṃ mā saṃ sṛja varcasā ||46||
RV_10,010.01a o cit sakhāyaṃ sakhyā vavṛtyāṃ tiraḥ purū cid arṇavaṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033774 (0.0):
RV_10.009.09.2{05} payasvānagnaā gahi taṃ mā saṃ sṛja varcasā / RV_10.010.01.1{06} o cit sakhāyaṃ sakhyā vavṛtyāṃ tiraḥ purū
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100675 (0.0):
RV_10,009.09c payasvān agna ā gahi tam mā saṃ sṛja varcasā || / RV_10,010.01a o cit sakhāyaṃ sakhyā vavṛtyāṃ tiraḥ purū cid arṇavaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813672 (0.013):
RV_7:6/6 / (RV_10,10) / o iti | cit | sakhāyam | sakhyā | vavṛtyām | tiraḥ | puru | cit | arṇavam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976879 (0.020):
(AVŚ_18,1.1a) o cit sakhāyaṃ sakhyā vavṛtyāṃ tiraḥ puru cid arṇavaṃ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694825 (0.062):
1 4 1 0509a ā tvā sakhāyaḥ sakhyā vavṛtyustiraḥ purū cidarṇavāṃ jagamyāḥ .
jaganvān | / RV_10,010.01c pitur napātam ā dadhīta vedhā adhi kṣami prataraṃ dīdhyānaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976888 (0.0):
(AVŚ_18,1.1a) o cit sakhāyaṃ sakhyā vavṛtyāṃ tiraḥ puru cid arṇavaṃ / jaganvān | / (AVŚ_18,1.1c) pitur napātam ā dadhīta vedhā adhi kṣami prataraṃ dīdhyānaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100685 (0.0):
RV_10,010.01a o cit sakhāyaṃ sakhyā vavṛtyāṃ tiraḥ purū cid arṇavaṃ / jaganvān | / RV_10,010.01c pitur napātam ā dadhīta vedhā adhi kṣami prataraṃ dīdhyānaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033785 (0.005):
RV_10.010.01.2{06} piturnapātamā dadhīta vedhā adhi kṣamiprataraṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813681 (0.016):
o iti | cit | sakhāyam | sakhyā | vavṛtyām | tiraḥ | puru | cit | arṇavam / | jaganvān | pituḥ | napātam | ā | dadhīta | vedhāḥ | adhi | kṣami |
RV_10,010.02a na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭy etat salakṣmā yad viṣurūpā bhavāti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976897 (0.0):
(AVŚ_18,1.1c) pitur napātam ā dadhīta vedhā adhi kṣami prataraṃ dīdhyānaḥ / (AVŚ_18,1.2a) na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭy etat salakṣmā yad viṣurūpā bhavati
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033794 (0.0):
didhyānaḥ / RV_10.010.02.1{06} na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭyetat salakṣmā yad
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100696 (0.0):
RV_10,010.01c pitur napātam ā dadhīta vedhā adhi kṣami prataraṃ dīdhyānaḥ / RV_10,010.02a na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭy etat salakṣmā yad viṣurūpā bhavāti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977521 (5.960):
(AVŚ_18,1.34a) durmantv atrāmṛtasya nāma salakṣmā yad viṣurūpā bhavāti |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101230 (5.960):
RV_10,012.06a durmantv atrāmṛtasya nāma salakṣmā yad viṣurūpā bhavāti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814236 (5.960):
duḥ mantu | atra | amṛtasya | nāma | sa lakṣmā | yat | viṣu rūpā | bhavāti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813683 (0.030):
| jaganvān | pituḥ | napātam | ā | dadhīta | vedhāḥ | adhi | kṣami | / pra taram | dīdhyānaḥ // RV_10,10.1 // / na | te | sakhā | sakhyam | vaṣti | etat | sa lakṣmā | yat | viṣu rūpā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813692 (0.032):
na | te | sakhā | sakhyam | vaṣti | etat | sa lakṣmā | yat | viṣu rūpā | / bhavāti | mahaḥ | putrāsaḥ | asurasya | vīrāḥ | divaḥ | dhartāraḥ | urviyā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695963 (0.042):
salakṣmā yadviṣurūpam bhavātīti kṛtsnavṛtamevaitatkaroti devatrā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034315 (0.056):
RV_10.012.06.1{12} durmantvatrāmṛtasya nāma salakṣmā yad viṣurūpābhavāti
RV_10,010.02c mahas putrāso asurasya vīrā divo dhartāra urviyā pari khyan
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976908 (0.0):
(AVŚ_18,1.2a) na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭy etat salakṣmā yad viṣurūpā bhavati / (AVŚ_18,1.2c) mahas putrāso asurasya vīrā divo dhartāra urviyā pari khyan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100705 (0.0):
RV_10,010.02a na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭy etat salakṣmā yad viṣurūpā bhavāti / RV_10,010.02c mahas putrāso asurasya vīrā divo dhartāra urviyā pari khyan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813701 (0.0):
na | te | sakhā | sakhyam | vaṣti | etat | sa lakṣmā | yat | viṣu rūpā | / bhavāti | mahaḥ | putrāsaḥ | asurasya | vīrāḥ | divaḥ | dhartāraḥ | urviyā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13044922 (0.030):
RV_10.067.02.1{15} ṛtaṃ śaṃsanta ṛju dīdhyānā divas putrāso asurasyavīrāḥ / RV_10.067.02.2{15} vipraṃ padamaṅgiraso dadhānā yajñasya dhāmaprathamaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14112369 (0.030):
RV_10,067.02a ṛtaṃ śaṃsanta ṛju dīdhyānā divas putrāso asurasya vīrāḥ | / RV_10,067.02c vipram padam aṅgiraso dadhānā yajñasya dhāma prathamam
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27516253 (0.044):
RV_03.053.07.1{20} ime bhojā aṅgiraso virūpā divas putrāso asurasya vīrāḥ / RV_03.053.07.2{20} viśvāmitrāya dadato maghāni sahasrasāve pra tiranta
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3136123 (0.044):
RV_3,053.07a ime bhojā aṅgiraso virūpā divas putrāso asurasya vīrāḥ | / RV_3,053.07c viśvāmitrāya dadato maghāni sahasrasāve pra tiranta āyuḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033801 (0.051):
RV_10.010.02.2{06} mahas putraso asurasya vīrā divo dhartāraurviyā pari
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18996673 (0.055):
(AVŚ_20,91.2a) ṛtaṃ śaṃsanta ṛju dīdhyānā divas putrāso asurasya vīrāḥ | / (AVŚ_20,91.2c) vipraṃ padam aṅgiraso dadhānā yajñasya dhāma prathamaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14008539 (0.061):
RV_3,053.07a ime bhojā aṅgiraso virūpā divas putrāso asurasya vīrāḥ | / RV_3,053.07c viśvāmitrāya dadato maghāni sahasrasāve pra tiranta āyuḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5825677 (0.062):
ṛtam | śaṃsantaḥ | ṛju | dīdhyānāḥ | divaḥ | putrāsaḥ | asurasya | vīrāḥ | / vipram | padam | aṅgirasaḥ | dadhānāḥ | yajñasya | dhāma | prathamam |
RV_10,010.03a uśanti ghā te amṛtāsa etad ekasya cit tyajasam martyasya |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976916 (0.0):
(AVŚ_18,1.2c) mahas putrāso asurasya vīrā divo dhartāra urviyā pari khyan / (AVŚ_18,1.3a) uśanti ghā te amṛtāsa etad ekasya cit tyajasaṃ martyasya |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033814 (0.0):
RV_10.010.02.2{06} mahas putraso asurasya vīrā divo dhartāraurviyā pari / khyan / RV_10.010.03.1{06} uśanti ghā te amṛtāsa etadekasya cit tyajasaṃ martyasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100712 (0.0):
RV_10,010.02c mahas putrāso asurasya vīrā divo dhartāra urviyā pari khyan / RV_10,010.03a uśanti ghā te amṛtāsa etad ekasya cit tyajasam martyasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813708 (0.021):
bhavāti | mahaḥ | putrāsaḥ | asurasya | vīrāḥ | divaḥ | dhartāraḥ | urviyā / | pari | khyan // RV_10,10.2 // / uśanti | gha | te | amṛtāsaḥ | etat | ekasya | cit | tyajasam | martyasya
RV_10,010.03c ni te mano manasi dhāyy asme janyuḥ patis tanvam ā viviśyāḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976925 (0.0):
(AVŚ_18,1.3a) uśanti ghā te amṛtāsa etad ekasya cit tyajasaṃ martyasya | / (AVŚ_18,1.3c) ni te mano manasi dhāyy asme janyuḥ patis tanvam ā viviṣyāḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033823 (0.0):
RV_10.010.03.1{06} uśanti ghā te amṛtāsa etadekasya cit tyajasaṃ martyasya / RV_10.010.03.2{06} ni te mano manasi dhāyyasme janyuḥ patistanvamāviviśyāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100722 (0.0):
RV_10,010.03a uśanti ghā te amṛtāsa etad ekasya cit tyajasam martyasya | / RV_10,010.03c ni te mano manasi dhāyy asme janyuḥ patis tanvam ā viviśyāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813717 (0.0):
uśanti | gha | te | amṛtāsaḥ | etat | ekasya | cit | tyajasam | martyasya / | ni | te | manaḥ | manasi | dhāyi | asme iti | janyuḥ | patiḥ | tanvam |
RV_10,010.04a na yat purā cakṛmā kad dha nūnam ṛtā vadanto anṛtaṃ rapema |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976935 (0.0):
(AVŚ_18,1.3c) ni te mano manasi dhāyy asme janyuḥ patis tanvam ā viviṣyāḥ / (AVŚ_18,1.4a) na yat purā cakṛmā kad dha nūnam ṛtaṃ vadanto anṛtaṃ rapema
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033832 (0.0):
RV_10.010.03.2{06} ni te mano manasi dhāyyasme janyuḥ patistanvamāviviśyāḥ / RV_10.010.04.1{06} na yat purā cakṛmā kad dha nūnam ṛtā vadanto
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100733 (0.0):
RV_10,010.03c ni te mano manasi dhāyy asme janyuḥ patis tanvam ā viviśyāḥ / RV_10,010.04a na yat purā cakṛmā kad dha nūnam ṛtā vadanto anṛtaṃ rapema |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813727 (0.0):
| ni | te | manaḥ | manasi | dhāyi | asme iti | janyuḥ | patiḥ | tanvam | / ā | viviśyāḥ // RV_10,10.3 // / na | yat | purā | cakṛma | kat | ha | nūnam | ṛtā | vadantaḥ | anṛtam |
RV_10,010.04c gandharvo apsv apyā ca yoṣā sā no nābhiḥ paramaṃ jāmi tan
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033842 (0.0):
RV_10.010.04.1{06} na yat purā cakṛmā kad dha nūnam ṛtā vadanto / anṛtaṃrapema / RV_10.010.04.2{06} gandharvo apsvapyā ca yoṣā sā no nābhiḥparamaṃ jāmi tan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100742 (0.0):
RV_10,010.04a na yat purā cakṛmā kad dha nūnam ṛtā vadanto anṛtaṃ rapema | / RV_10,010.04c gandharvo apsv apyā ca yoṣā sā no nābhiḥ paramaṃ jāmi tan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813736 (0.0):
rapema | gandharvaḥ | ap su | apyā | ca | yoṣā | sā | naḥ | nābhiḥ | / paramam | jāmi | tat | nau // RV_10,10.4 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976945 (0.022):
(AVŚ_18,1.4a) na yat purā cakṛmā kad dha nūnam ṛtaṃ vadanto anṛtaṃ rapema / (AVŚ_18,1.4c) gandharvo apsv apyā ca yoṣā sā nau nābhiḥ paramaṃ jāmi tan
nau || / RV_10,010.05a garbhe nu nau janitā dampatī kar devas tvaṣṭā savitā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976958 (0.0):
(AVŚ_18,1.4c) gandharvo apsv apyā ca yoṣā sā nau nābhiḥ paramaṃ jāmi tan / nau ||4|| / (AVŚ_18,1.5a) garbhe nu nau janitā dampatī kar devas tvaṣṭā savitā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033847 (0.0):
RV_10.010.04.2{06} gandharvo apsvapyā ca yoṣā sā no nābhiḥparamaṃ jāmi tan / nau / RV_10.010.05.1{06} garbhe nu nau janitā dampatī kardevāstvaṣṭā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100754 (0.0):
RV_10,010.04c gandharvo apsv apyā ca yoṣā sā no nābhiḥ paramaṃ jāmi tan / nau || / RV_10,010.05a garbhe nu nau janitā dampatī kar devas tvaṣṭā savitā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813741 (0.0):
rapema | gandharvaḥ | ap su | apyā | ca | yoṣā | sā | naḥ | nābhiḥ | / paramam | jāmi | tat | nau // RV_10,10.4 // / garbhe | nu | nau | janitā | dampatī itidam patī | kaḥ | devaḥ | tvaṣṭā |
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27517252 (0.032):
RV_03.055.18.2{31} ṣoḷhā yuktāḥ pañca-pañcā vahanti ma... / RV_03.055.19.1{31} devastvaṣṭā savitā viśvarūpaḥ pupoṣa prajāḥ
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3137208 (0.032):
RV_3,055.19a devas tvaṣṭā savitā viśvarūpaḥ pupoṣa prajāḥ purudhā jajāna |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16568551 (0.032):
asura-tvam | ekam // RV_3,55.18 // / devaḥ | tvaṣṭā | savitā | viśva-rūpaḥ | pupoṣa | pra-jāḥ | purudhā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813749 (0.040):
garbhe | nu | nau | janitā | dampatī itidam patī | kaḥ | devaḥ | tvaṣṭā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033854 (0.043):
RV_10.010.05.1{06} garbhe nu nau janitā dampatī kardevāstvaṣṭā
viśvarūpaḥ | / RV_10,010.05c nakir asya pra minanti vratāni veda nāv asya pṛthivī uta
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976967 (0.0):
(AVŚ_18,1.5a) garbhe nu nau janitā dampatī kar devas tvaṣṭā savitā / viśvarūpaḥ |
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27517252 (0.0):
RV_03.055.18.2{31} ṣoḷhā yuktāḥ pañca-pañcā vahanti ma... / RV_03.055.19.1{31} devastvaṣṭā savitā viśvarūpaḥ pupoṣa prajāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100764 (0.0):
RV_10,010.05a garbhe nu nau janitā dampatī kar devas tvaṣṭā savitā / viśvarūpaḥ |
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3137208 (0.0):
RV_3,055.18c ṣoḷhā yuktāḥ pañca-pañcā vahanti mahad devānām asuratvam ekam / RV_3,055.19a devas tvaṣṭā savitā viśvarūpaḥ pupoṣa prajāḥ purudhā jajāna |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16568551 (0.0):
asura-tvam | ekam // RV_3,55.18 // / devaḥ | tvaṣṭā | savitā | viśva-rūpaḥ | pupoṣa | pra-jāḥ | purudhā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813759 (0.0):
garbhe | nu | nau | janitā | dampatī itidam patī | kaḥ | devaḥ | tvaṣṭā | / savitā | viśva rūpaḥ | nakiḥ | asya | pra | minanti | vratāni | veda | nau
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033854 (0.017):
RV_10.010.05.1{06} garbhe nu nau janitā dampatī kardevāstvaṣṭā / savitāviśvarūpaḥ / RV_10.010.05.2{06} nākirasya pra minanti vratāni veda nāvasyapṛthivi uta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14009622 (0.040):
RV_3,055.18c ṣoḷhā yuktāḥ pañca pañcā vahanti mahad devānām asuratvam ekam / RV_3,055.19a devas tvaṣṭā savitā viśvarūpaḥ pupoṣa prajāḥ purudhā jajāna |
dyauḥ || / RV_10,010.06a ko asya veda prathamasyāhnaḥ ka īṃ dadarśa ka iha pra vocat
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976997 (0.0):
(AVŚ_18,1.7a) ko asya veda prathamasyāhnaḥ ka īṃ dadarśa ka iha pra vocat
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033873 (0.0):
RV_10.010.05.2{06} nākirasya pra minanti vratāni veda nāvasyapṛthivi uta / dyauḥ / RV_10.010.06.1{07} ko asya veda prathamasyāhnaḥ ka īṃ dadarśa ka iha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100772 (0.0):
RV_10,010.05c nakir asya pra minanti vratāni veda nāv asya pṛthivī uta / dyauḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813762 (0.0):
savitā | viśva rūpaḥ | nakiḥ | asya | pra | minanti | vratāni | veda | nau / | asya | pṛthivī | uta | dyauḥ // RV_10,10.5 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976967 (0.032):
(AVŚ_18,1.5c) nakir asya pra minanti vratāni veda nāv asya pṛthivī uta / dyauḥ ||5||
RV_10,010.06c bṛhan mitrasya varuṇasya dhāma kad u brava āhano vīcyā nṝn
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977008 (0.0):
(AVŚ_18,1.7a) ko asya veda prathamasyāhnaḥ ka īṃ dadarśa ka iha pra vocat / (AVŚ_18,1.7c) bṛhan mitrasya varuṇasya dhāma kad u brava āhano vīcyā nṝn
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033884 (0.0):
RV_10.010.06.1{07} ko asya veda prathamasyāhnaḥ ka īṃ dadarśa ka iha / pravocat / RV_10.010.06.2{07} bṛhan mitrasya varuṇasya dhāma kadu brava āhanovīcyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100783 (0.0):
RV_10,010.06a ko asya veda prathamasyāhnaḥ ka īṃ dadarśa ka iha pra vocat / RV_10,010.06c bṛhan mitrasya varuṇasya dhāma kad u brava āhano vīcyā nṝn
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813778 (0.0):
kaḥ | asya | veda | prathamasya | ahnaḥ | kaḥ | īm | dṛrśa | kaḥ | iha | / pra | vocat | bṛhat | mitrasya | varuṇasya | dhāma | kat | oṃ iti | bravaḥ
RV_10,010.07a yamasya mā yamyaṃ kāma āgan samāne yonau sahaśeyyāya |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033893 (0.0):
RV_10.010.06.2{07} bṛhan mitrasya varuṇasya dhāma kadu brava āhanovīcyā / nṝn / RV_10.010.07.1{07} yamasya mā yamyaṃ kāma āgan samāne yonau sahaśeyyāya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100792 (0.0):
RV_10,010.06c bṛhan mitrasya varuṇasya dhāma kad u brava āhano vīcyā nṝn / RV_10,010.07a yamasya mā yamyaṃ kāma āgan samāne yonau sahaśeyyāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813786 (0.0):
pra | vocat | bṛhat | mitrasya | varuṇasya | dhāma | kat | oṃ iti | bravaḥ / | āhanaḥ | vīcyā | nṝn // RV_10,10.6 // / yamasya | mā | yamyam | kāmaḥ | ā | agan | samāne | yonau | saha śeyyāya |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977013 (0.025):
(AVŚ_18,1.7c) bṛhan mitrasya varuṇasya dhāma kad u brava āhano vīcyā nṝn / (AVŚ_18,1.8a) yamasya mā yamyaṃ kāma āgant samāne yonau sahaśeyyāya |
RV_10,010.07c jāyeva patye tanvaṃ riricyāṃ vi cid vṛheva rathyeva cakrā ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977024 (0.0):
(AVŚ_18,1.8a) yamasya mā yamyaṃ kāma āgant samāne yonau sahaśeyyāya | / (AVŚ_18,1.8c) jāyeva patye tanvaṃ riricyāṃ vi cid vṛheva rathyeva cakrā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033900 (0.0):
RV_10.010.07.1{07} yamasya mā yamyaṃ kāma āgan samāne yonau sahaśeyyāya / RV_10.010.07.2{07} jāyeva patye tanvaṃ riricyāṃ vi cid vṛheva rathyeva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100800 (0.0):
RV_10,010.07a yamasya mā yamyaṃ kāma āgan samāne yonau sahaśeyyāya | / RV_10,010.07c jāyeva patye tanvaṃ riricyāṃ vi cid vṛheva rathyeva cakrā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813795 (0.0):
yamasya | mā | yamyam | kāmaḥ | ā | agan | samāne | yonau | saha śeyyāya | / jāyāiva | patye | tanvam | riricyām | vi | cit | vṛheva | rathyāiva |
RV_10,010.08a na tiṣṭhanti na ni miṣanty ete devānāṃ spaśa iha ye caranti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977035 (0.0):
(AVŚ_18,1.9a) na tiṣṭhanti na ni miṣanty ete devānāṃ spaśa iha ye caranti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033910 (0.0):
cakrā / RV_10.010.08.1{07} na tiṣṭhanti na ni miṣantyete devānāṃ spaśa iha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100810 (0.0):
RV_10,010.07c jāyeva patye tanvaṃ riricyāṃ vi cid vṛheva rathyeva cakrā || / RV_10,010.08a na tiṣṭhanti na ni miṣanty ete devānāṃ spaśa iha ye caranti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813805 (0.0):
jāyāiva | patye | tanvam | riricyām | vi | cit | vṛheva | rathyāiva | / cakrā // RV_10,10.7 // / na | tiṣṭhanti | na | ni | miṣanti | ete | devānām | spaśaḥ | iha | ye |
RV_10,010.08c anyena mad āhano yāhi tūyaṃ tena vi vṛha rathyeva cakrā ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977044 (0.0):
(AVŚ_18,1.9a) na tiṣṭhanti na ni miṣanty ete devānāṃ spaśa iha ye caranti / (AVŚ_18,1.9c) anyena mad āhano yāhi tūyaṃ tena vi vṛha rathyeva cakrā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100820 (0.0):
RV_10,010.08a na tiṣṭhanti na ni miṣanty ete devānāṃ spaśa iha ye caranti / RV_10,010.08c anyena mad āhano yāhi tūyaṃ tena vi vṛha rathyeva cakrā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813814 (0.012):
na | tiṣṭhanti | na | ni | miṣanti | ete | devānām | spaśaḥ | iha | ye | / caranti | anyena | mat | āhanaḥ | yāhi | tūyam | tena | vi | vṛheva |
RV_10,010.09a rātrībhir asmā ahabhir daśasyet sūryasya cakṣur muhur un
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977052 (0.0):
(AVŚ_18,1.9c) anyena mad āhano yāhi tūyaṃ tena vi vṛha rathyeva cakrā / (AVŚ_18,1.10a) rātrībhir asmā ahabhir daśasyet sūryasya cakṣur muhur un
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100828 (0.0):
RV_10,010.08c anyena mad āhano yāhi tūyaṃ tena vi vṛha rathyeva cakrā || / RV_10,010.09a rātrībhir asmā ahabhir daśasyet sūryasya cakṣur muhur un
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033925 (5.960):
RV_10.010.08.2{07} anyena madāhano yāhi tuyaṃ tena vi vṛha rathyevacakrā / RV_10.010.09.1{07} rātrībhirasmā ahabhirdaśasyet sūryasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813818 (0.021):
caranti | anyena | mat | āhanaḥ | yāhi | tūyam | tena | vi | vṛheva | / rathyāiva | cakrā // RV_10,10.8 // / rātrībhiḥ | asmai | aha bhiḥ | daśasyet | sūryasya | cakṣuḥ | muhuḥ | ut |
mimīyāt | / RV_10,010.09c divā pṛthivyā mithunā sabandhū yamīr yamasya bibhṛyād ajāmi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977059 (0.0):
(AVŚ_18,1.10a) rātrībhir asmā ahabhir daśasyet sūryasya cakṣur muhur un / mimīyāt | / (AVŚ_18,1.10c) divā pṛthivyā mithunā sabandhū yamīr yamasya vivṛhād ajāmi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033933 (0.0):
cakṣurmuhurunmimīyāt / RV_10.010.09.2{07} divā pṛthivyā mithunā sabandhū
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100838 (0.0):
RV_10,010.09a rātrībhir asmā ahabhir daśasyet sūryasya cakṣur muhur un / mimīyāt | / RV_10,010.09c divā pṛthivyā mithunā sabandhū yamīr yamasya bibhṛyād ajāmi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813832 (0.0):
rātrībhiḥ | asmai | aha bhiḥ | daśasyet | sūryasya | cakṣuḥ | muhuḥ | ut | / mimīyāt | divā | pṛthivyā | mithunā | sabandhūitisa bandhū | yamīḥ |
RV_10,010.10a ā ghā tā gacchān uttarā yugāni yatra jāmayaḥ kṛṇavann ajāmi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100847 (0.0):
RV_10,010.09c divā pṛthivyā mithunā sabandhū yamīr yamasya bibhṛyād ajāmi / RV_10,010.10a ā ghā tā gacchān uttarā yugāni yatra jāmayaḥ kṛṇavann ajāmi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033947 (0.016):
RV_10.010.10.1{07} ā ghā tā gachānuttarā yugāni yatra jāmayaḥ / kṛṇavannajāmi / RV_10.010.10.2{07} upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhumanyamichasva subhagepatiṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813841 (0.017):
yamasya | bibhṛyāt | ajāmi // RV_10,10.9 // / ā | gha | tā | gacchān | ut tarā | yugāni | yatra | jāmayaḥ | kṛṇavan |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977071 (0.018):
(AVŚ_18,1.11a) ā ghā tā gachān uttarā yugāni yatra jāmayaḥ kṛṇavann ajāmi
RV_10,010.10c upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhum anyam icchasva subhage patim mat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100856 (0.0):
RV_10,010.10a ā ghā tā gacchān uttarā yugāni yatra jāmayaḥ kṛṇavann ajāmi / RV_10,010.10c upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhum anyam icchasva subhage patim mat
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813848 (0.012):
ā | gha | tā | gacchān | ut tarā | yugāni | yatra | jāmayaḥ | kṛṇavan | / ajāmi | upa | barbṛhi | vṛṣabhāya | bāhum | anyam | icchasva | su bhage |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033948 (0.015):
RV_10.010.10.1{07} ā ghā tā gachānuttarā yugāni yatra jāmayaḥ / kṛṇavannajāmi / RV_10.010.10.2{07} upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhumanyamichasva subhagepatiṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977078 (0.017):
(AVŚ_18,1.11a) ā ghā tā gachān uttarā yugāni yatra jāmayaḥ kṛṇavann ajāmi / (AVŚ_18,1.11c) upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhum anyam ichasva subhage patiṃ mat
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9519377 (0.062):
4,20: upa.barbṛhi.vṛsabhāya.bāhum.anyam.icchasva.subhage.patim.mat/''.
RV_10,010.11a kim bhrātāsad yad anātham bhavāti kim u svasā yan nirṛtir
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977089 (0.0):
(AVŚ_18,1.11c) upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhum anyam ichasva subhage patiṃ mat / (AVŚ_18,1.12a) kiṃ bhrātāsad yad anāthaṃ bhavāti kim u svasā yan nirṛtir
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100864 (0.0):
RV_10,010.10c upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhum anyam icchasva subhage patim mat / RV_10,010.11a kim bhrātāsad yad anātham bhavāti kim u svasā yan nirṛtir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813857 (0.0):
patim | mat // RV_10,10.10 // / RV_7:6/8 / kim | bhrātā | asat | yat | anātham | bhavāti | kim | oṃ iti | svasā | yat
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033959 (0.049):
RV_10.010.11.1{08} kiṃ bhratāsad yadanāthaṃ bhavāti kimu svasā yan
nigacchāt | / RV_10,010.11c kāmamūtā bahv etad rapāmi tanvā me tanvaṃ sam pipṛgdhi ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977099 (0.0):
(AVŚ_18,1.12a) kiṃ bhrātāsad yad anāthaṃ bhavāti kim u svasā yan nirṛtir / nigachāt | / (AVŚ_18,1.12c) kāmamūtā bahv etad rapāmi tanvā me tanvaṃ saṃ pipṛgdhi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033972 (0.0):
nir{ṛ}tirnigachat / RV_10.010.11.2{08} kāmamūtā bahvetad rapāmi tanvā me tanvaṃ sampipṛgdhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100877 (0.0):
RV_10,010.11a kim bhrātāsad yad anātham bhavāti kim u svasā yan nirṛtir / nigacchāt | / RV_10,010.11c kāmamūtā bahv etad rapāmi tanvā me tanvaṃ sam pipṛgdhi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813872 (0.0):
| niḥ ṛtiḥ | ni gacchāt | kāma mūtā | bahu | etat | rapāmi | tanvā | me |
RV_10,010.12a na vā u te tanvā tanvaṃ sam papṛcyām pāpam āhur yaḥ svasāraṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033980 (0.0):
RV_10.010.11.2{08} kāmamūtā bahvetad rapāmi tanvā me tanvaṃ sampipṛgdhi / RV_10.010.12.1{08} na vā u te tanvā tanvaṃ saṃ papṛcyāṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100884 (0.0):
RV_10,010.11c kāmamūtā bahv etad rapāmi tanvā me tanvaṃ sam pipṛgdhi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813872 (0.0):
| niḥ ṛtiḥ | ni gacchāt | kāma mūtā | bahu | etat | rapāmi | tanvā | me | / tanvam | sam | pipṛgdhi // RV_10,10.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813880 (0.0):
| niḥ ṛtiḥ | ni gacchāt | kāma mūtā | bahu | etat | rapāmi | tanvā | me | / tanvam | sam | pipṛgdhi // RV_10,10.11 // / na | vai | oṃ iti | te | tanvā | tanvam | sam | papṛcyām | pāpam | āhuḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977129 (1.192):
(AVŚ_18,1.14a) na vā u te tanūṃ tanvā saṃ pipṛcyāṃ pāpam āhur yaḥ svasāraṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977099 (0.030):
(AVŚ_18,1.12c) kāmamūtā bahv etad rapāmi tanvā me tanvaṃ saṃ pipṛgdhi
nigacchāt | / RV_10,010.12c anyena mat pramudaḥ kalpayasva na te bhrātā subhage vaṣṭy
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977118 (0.0):
papṛcyām | / (AVŚ_18,1.13c) anyena mat pramudaḥ kalpayasva na te bhrātā subhage vaṣṭy
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033988 (0.0):
pāpamāhuryaḥsvasāraṃ nigachāt / RV_10.010.12.2{08} anyena mat pramudaḥ kalpayasva na tebhrāta subhage
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100895 (0.0):
RV_10,010.12a na vā u te tanvā tanvaṃ sam papṛcyām pāpam āhur yaḥ svasāraṃ / nigacchāt | / RV_10,010.12c anyena mat pramudaḥ kalpayasva na te bhrātā subhage vaṣṭy
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813887 (0.025):
yaḥ | svasāram | ni gacchāt | anyena | mat | pra mudaḥ | kalpayasva | na | / te | bhrātā | su bhage | vaṣṭi | etat // RV_10,10.12 //
RV_10,010.13a bato batāsi yama naiva te mano hṛdayaṃ cāvidāma |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977146 (0.0):
(AVŚ_18,1.15a) bato batāsi yama naiva te mano hṛdayaṃ cāvidām ā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034001 (0.0):
RV_10.010.13.1{08} bato batasi yama naiva te mano hṛdayaṃ cāvidāma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100903 (0.0):
RV_10,010.12c anyena mat pramudaḥ kalpayasva na te bhrātā subhage vaṣṭy / RV_10,010.13a bato batāsi yama naiva te mano hṛdayaṃ cāvidāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813898 (0.046):
te | bhrātā | su bhage | vaṣṭi | etat // RV_10,10.12 // / bataḥ | bata | asi | yama | na | eva | te | manaḥ | hṛdayam | ca | avidāma
RV_10,010.13c anyā kila tvāṃ kakṣyeva yuktam pari ṣvajāte libujeva vṛkṣam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977157 (0.0):
(AVŚ_18,1.15c) anyā kila tvāṃ kakṣyeva yuktaṃ pari ṣvajātau libujeva
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034011 (0.0):
RV_10.010.13.1{08} bato batasi yama naiva te mano hṛdayaṃ cāvidāma / RV_10.010.13.2{08} anyā kilatvāṃ kakṣyeva yuktaṃ pari ṣvajāte libujeva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100913 (0.0):
RV_10,010.13a bato batāsi yama naiva te mano hṛdayaṃ cāvidāma | / RV_10,010.13c anyā kila tvāṃ kakṣyeva yuktam pari ṣvajāte libujeva vṛkṣam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100923 (0.023):
RV_10,010.14a anyam ū ṣu tvaṃ yamy anya u tvām pari ṣvajāte libujeva / vṛkṣam | / RV_10,010.14c tasya vā tvam mana icchā sa vā tavādhā kṛṇuṣva saṃvidaṃ
RV_10,010.14a anyam ū ṣu tvaṃ yamy anya u tvām pari ṣvajāte libujeva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100923 (0.0):
RV_10,010.13c anyā kila tvāṃ kakṣyeva yuktam pari ṣvajāte libujeva vṛkṣam / RV_10,010.14a anyam ū ṣu tvaṃ yamy anya u tvām pari ṣvajāte libujeva
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977167 (0.019):
(AVŚ_18,1.15c) anyā kila tvāṃ kakṣyeva yuktaṃ pari ṣvajātau libujeva / vṛkṣam ||15|| / (AVŚ_18,1.16a) anyam ū ṣu yamy anya u tvāṃ pari ṣvajātau libujeva vṛkṣam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034017 (0.039):
RV_10.010.13.2{08} anyā kilatvāṃ kakṣyeva yuktaṃ pari ṣvajāte libujeva / vṛkṣam / RV_10.010.14.1{08} anyamū ṣu tvaṃ yamyanya u tvāṃ pari ṣvajāte
vṛkṣam | / RV_10,010.14c tasya vā tvam mana icchā sa vā tavādhā kṛṇuṣva saṃvidaṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977177 (0.0):
(AVŚ_18,1.16c) tasya vā tvaṃ mana ichā sa vā tavādhā kṛṇuṣva saṃvidaṃ / subhadrām ||16||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100933 (0.0):
RV_10,010.14a anyam ū ṣu tvaṃ yamy anya u tvām pari ṣvajāte libujeva / vṛkṣam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034011 (0.023):
RV_10.010.13.2{08} anyā kilatvāṃ kakṣyeva yuktaṃ pari ṣvajāte libujeva / vṛkṣam / RV_10.010.14.1{08} anyamū ṣu tvaṃ yamyanya u tvāṃ pari ṣvajāte
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100913 (0.023):
RV_10,010.13c anyā kila tvāṃ kakṣyeva yuktam pari ṣvajāte libujeva vṛkṣam / RV_10,010.14a anyam ū ṣu tvaṃ yamy anya u tvām pari ṣvajāte libujeva
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9536288 (0.039):
tasya.vā.tvam.mana.icchā.sa.vā.tavādhā.kṛṇusva.saṃvidam.subhadrām/''.
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977168 (0.052):
(AVŚ_18,1.16a) anyam ū ṣu yamy anya u tvāṃ pari ṣvajātau libujeva vṛkṣam | / (AVŚ_18,1.16c) tasya vā tvaṃ mana ichā sa vā tavādhā kṛṇuṣva saṃvidaṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034031 (0.057):
RV_10.010.14.2{08} tasya vā tvaṃ mana ichā sa vā tavādhā kṛṇuṣvasaṃvidaṃ / subhadrām
subhadrām || / RV_10,011.01a vṛṣā vṛṣṇe duduhe dohasā divaḥ payāṃsi yahvo aditer adābhyaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977206 (0.0):
(AVŚ_18,1.17c) āpo vātā oṣadhayas tāny ekasmin bhuvana ārpitāni ||17|| / (AVŚ_18,1.18a) vṛṣā vṛṣṇe duduhe dohasā divaḥ payāṃsi yahvo aditer
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034043 (0.0):
RV_10.010.14.2{08} tasya vā tvaṃ mana ichā sa vā tavādhā kṛṇuṣvasaṃvidaṃ / subhadrām / RV_10.011.01.1{09} vṛṣā vṛṣṇe duduhe dohasā divaḥ payāṃsi yahvo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100944 (0.0):
RV_10,010.14c tasya vā tvam mana icchā sa vā tavādhā kṛṇuṣva saṃvidaṃ / subhadrām || / RV_10,011.01a vṛṣā vṛṣṇe duduhe dohasā divaḥ payāṃsi yahvo aditer adābhyaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813944 (0.0):
| adha | kṛṇuṣva | sam vidam | su bhadrām // RV_10,10.14 // / RV_7:6/9 / (RV_10,11) / vṛṣā | vṛṣṇe | duduhe | dohasā | divaḥ | payāṃsi | yahvaḥ | aditeḥ |
RV_10,011.01c viśvaṃ sa veda varuṇo yathā dhiyā sa yajñiyo yajatu yajñiyāṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977216 (0.0):
(AVŚ_18,1.18a) vṛṣā vṛṣṇe duduhe dohasā divaḥ payāṃsi yahvo aditer / adābhyaḥ | / (AVŚ_18,1.18c) viśvaṃ sa veda varuṇo yathā dhiyā sa yajñiyo yajati
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034053 (0.0):
RV_10.011.01.1{09} vṛṣā vṛṣṇe duduhe dohasā divaḥ payāṃsi yahvo / aditeradābhyaḥ / RV_10.011.01.2{09} viśvaṃ sa veda varuṇo yathā dhiyā sayajñiyo yajatu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100954 (0.0):
RV_10,011.01a vṛṣā vṛṣṇe duduhe dohasā divaḥ payāṃsi yahvo aditer adābhyaḥ / RV_10,011.01c viśvaṃ sa veda varuṇo yathā dhiyā sa yajñiyo yajatu yajñiyāṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813952 (0.011):
vṛṣā | vṛṣṇe | duduhe | dohasā | divaḥ | payāṃsi | yahvaḥ | aditeḥ | / adābhyaḥ | viśvam | saḥ | veda | varuṇaḥ | yathā | dhiyā | saḥ | yajñiyaḥ
ṛtūn || / RV_10,011.02a rapad gandharvīr apyā ca yoṣaṇā nadasya nāde pari pātu me
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977225 (0.0):
(AVŚ_18,1.18c) viśvaṃ sa veda varuṇo yathā dhiyā sa yajñiyo yajati / yajñiyāṃ ṛtūn ||18|| / (AVŚ_18,1.19a) rapad gandharvīr apyā ca yoṣaṇā nadasya nāde pari pātu no
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100964 (0.0):
RV_10,011.01c viśvaṃ sa veda varuṇo yathā dhiyā sa yajñiyo yajatu yajñiyāṃ / ṛtūn ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813961 (1.192):
adābhyaḥ | viśvam | saḥ | veda | varuṇaḥ | yathā | dhiyā | saḥ | yajñiyaḥ / | yajatu | yajñiyān | ṛtūn // RV_10,11.1 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034054 (0.007):
RV_10.011.01.2{09} viśvaṃ sa veda varuṇo yathā dhiyā sayajñiyo yajatu / yajñiyān ṛtūn / RV_10.011.02.1{09} rapad gandharvīrapyā ca yoṣaṇā nadasya nāde pari pātume
manaḥ | / RV_10,011.02c iṣṭasya madhye aditir ni dhātu no bhrātā no jyeṣṭhaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977236 (0.0):
(AVŚ_18,1.19a) rapad gandharvīr apyā ca yoṣaṇā nadasya nāde pari pātu no / manaḥ | / (AVŚ_18,1.19c) iṣṭasya madhye aditir ni dhātu no bhrātā no jyeṣṭhaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034067 (0.0):
RV_10.011.02.1{09} rapad gandharvīrapyā ca yoṣaṇā nadasya nāde pari pātume / manaḥ / RV_10.011.02.2{09} iṣṭasya madhye aditirni dhātu no bhrātā nojyeṣṭhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100974 (0.0):
RV_10,011.02a rapad gandharvīr apyā ca yoṣaṇā nadasya nāde pari pātu me / manaḥ | / RV_10,011.02c iṣṭasya madhye aditir ni dhātu no bhrātā no jyeṣṭhaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813971 (0.0):
rapat | gandharvīḥ | apyā | ca | yoṣaṇā | nadasya | nāde | pari | pātu | / me | manaḥ | iṣṭasya | madhye | aditiḥ | ni | dhātu | naḥ | bhrātā | naḥ |
prathamo vi vocati || / RV_10,011.03a so cin nu bhadrā kṣumatī yaśasvaty uṣā uvāsa manave svarvatī
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977248 (0.0):
(AVŚ_18,1.20a) so cit nu bhadrā kṣumatī yaśasvaty uṣā uvāsa manave
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034080 (0.0):
RV_10.011.03.1{09} so cin nu bhadrā kṣumatī yaśasvatyuṣā uvāsa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100986 (0.0):
RV_10,011.02c iṣṭasya madhye aditir ni dhātu no bhrātā no jyeṣṭhaḥ / prathamo vi vocati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813974 (0.0):
me | manaḥ | iṣṭasya | madhye | aditiḥ | ni | dhātu | naḥ | bhrātā | naḥ | / jyeṣṭhaḥ | prathamaḥ | v i | vocati // RV_10,11.2 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977236 (0.016):
(AVŚ_18,1.19c) iṣṭasya madhye aditir ni dhātu no bhrātā no jyeṣṭhaḥ / prathamo vi vocati ||19||
RV_10,011.03c yad īm uśantam uśatām anu kratum agniṃ hotāraṃ vidathāya
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977257 (0.0):
(AVŚ_18,1.20a) so cit nu bhadrā kṣumatī yaśasvaty uṣā uvāsa manave / svarvatī | / (AVŚ_18,1.20c) yad īm uśantam uśatām anu kratum agniṃ hotāraṃ vidathāya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100995 (0.0):
RV_10,011.03a so cin nu bhadrā kṣumatī yaśasvaty uṣā uvāsa manave svarvatī / RV_10,011.03c yad īm uśantam uśatām anu kratum agniṃ hotāraṃ vidathāya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813993 (0.031):
| svaḥ vatī | yat | īm | uśantam | uśatām | anu | ṛtum | agnim | hotāram |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034086 (0.043):
manavesvarvatī / RV_10.011.03.2{09} yadīmuśantamuśatāmanu kratumagniṃhotāraṃ vidathāya
jījanan || / RV_10,011.04a adha tyaṃ drapsaṃ vibhvaṃ vicakṣaṇaṃ vir ābharad iṣitaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034096 (0.0):
RV_10.011.03.2{09} yadīmuśantamuśatāmanu kratumagniṃhotāraṃ vidathāya / jījanan / RV_10.011.04.1{09} adha tyaṃ drapsaṃ vibhvaṃ vicakṣaṇaṃ virābharadiṣitaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101005 (0.0):
RV_10,011.03c yad īm uśantam uśatām anu kratum agniṃ hotāraṃ vidathāya / jījanan ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814003 (0.015):
| svaḥ vatī | yat | īm | uśantam | uśatām | anu | ṛtum | agnim | hotāram | / vidathāya | jījanan // RV_10,11.3 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977268 (0.015):
(AVŚ_18,1.20c) yad īm uśantam uśatām anu kratum agniṃ hotāraṃ vidathāya / jījanan ||20|| {2}
śyeno adhvare | / RV_10,011.04c yadī viśo vṛṇate dasmam āryā agniṃ hotāram adha dhīr ajāyata
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977280 (0.0):
(AVŚ_18,1.21a) adha tyaṃ drapsaṃ vibhvaṃ vicakṣanaṃ vir ābharad iṣiraḥ / śyeno adhvare |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034109 (0.0):
RV_10.011.04.1{09} adha tyaṃ drapsaṃ vibhvaṃ vicakṣaṇaṃ virābharadiṣitaḥ / śyeno adhvare / RV_10.011.04.2{09} yadī viśo vṛṇate dasmamāryāagniṃ hotāramadha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101017 (0.0):
RV_10,011.04a adha tyaṃ drapsaṃ vibhvaṃ vicakṣaṇaṃ vir ābharad iṣitaḥ / śyeno adhvare |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814013 (0.0):
adha | tyam | drapsam | vibhvam | vi cakṣaṇam | viḥ | ā | abharat | iṣitaḥ / | śyenaḥ | adhvare | yadi | viśaḥ | vṛṇate | dasmam | āryāḥ | agnim |
RV_10,011.05a sadāsi raṇvo yavaseva puṣyate hotrābhir agne manuṣaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977290 (0.0):
(AVŚ_18,1.21c) yadī viśo vṛṇate dasmam āryā agniṃ hotāram adha dhīr / ajāyata ||21|| / (AVŚ_18,1.22a) sadāsi raṇvo yavaseva puṣyate hotrābhir agne manuṣaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034115 (0.0):
RV_10.011.04.2{09} yadī viśo vṛṇate dasmamāryāagniṃ hotāramadha / dhīrajāyata / RV_10.011.05.1{09} sadāsi raṇvo yavaseva puṣyate hotrābhiragne
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101027 (0.0):
RV_10,011.04c yadī viśo vṛṇate dasmam āryā agniṃ hotāram adha dhīr ajāyata / RV_10,011.05a sadāsi raṇvo yavaseva puṣyate hotrābhir agne manuṣaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814023 (0.0):
hotāram | adha | dhīḥ | ajāyata // RV_10,11.4 // / sadā | asi | raṇvaḥ | yavasāiva | puṣyate | hotrābhiḥ | agne | manuṣaḥ |
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18081086 (0.045):
RV_02.002.08.2{21} hotrābhiragnirmanuṣaḥ svadhvaro rājā
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13722373 (0.045):
RV_2,002.08c hotrābhir agnir manuṣaḥ svadhvaro rājā viśām atithiś cārur
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13458569 (0.061):
bhānunā | hotrābhiḥ | agniḥ | manuṣaḥ | su-adhvaraḥ | rājā | viśām |
svadhvaraḥ | / RV_10,011.05c viprasya vā yac chaśamāna ukthyaṃ vājaṃ sasavāṃ upayāsi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034122 (0.0):
RV_10.011.05.1{09} sadāsi raṇvo yavaseva puṣyate hotrābhiragne / manuṣaḥsvadhvaraḥ / RV_10.011.05.2{09} viprasya vā yacchaśamāna ukthyaṃ vājaṃsasavānupayāsi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101037 (0.0):
RV_10,011.05a sadāsi raṇvo yavaseva puṣyate hotrābhir agne manuṣaḥ / svadhvaraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814029 (0.007):
sadā | asi | raṇvaḥ | yavasāiva | puṣyate | hotrābhiḥ | agne | manuṣaḥ | / su adhvaraḥ | viprasya | vā | yat | śaśamānaḥ | ukthyam | vājam | sasa vān
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977300 (0.021):
(AVŚ_18,1.22a) sadāsi raṇvo yavaseva puṣyate hotrābhir agne manuṣaḥ / svadhvaraḥ |
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18081086 (0.027):
RV_02.002.08.2{21} hotrābhiragnirmanuṣaḥ svadhvaro rājā
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13722373 (0.027):
RV_2,002.08c hotrābhir agnir manuṣaḥ svadhvaro rājā viśām atithiś cārur
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13458569 (0.060):
bhānunā | hotrābhiḥ | agniḥ | manuṣaḥ | su-adhvaraḥ | rājā | viśām |
bhūribhiḥ || / RV_10,011.06a ud īraya pitarā jāra ā bhagam iyakṣati haryato hṛtta iṣyati
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977310 (0.0):
(AVŚ_18,1.22c) viprasya vā yac chaśamāna ukthyo vājaṃ sasavāṃ upayāsi / bhūribhiḥ ||22|| / (AVŚ_18,1.23a) ud īraya pitarā jāra ā bhagam iyakṣati haryato hṛtta iṣyati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101048 (0.0):
RV_10,011.05c viprasya vā yac chaśamāna ukthyaṃ vājaṃ sasavāṃ upayāsi / bhūribhiḥ || / RV_10,011.06a ud īraya pitarā jāra ā bhagam iyakṣati haryato hṛtta iṣyati
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814044 (0.0):
| upa yāsi | bhūri bhiḥ // RV_10,11.5 // / RV_7:6/10 / ut | īraya | pitarā | jāraḥ | ā | bhagam | iyakṣati | haryataḥ | hṛttaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034135 (0.024):
RV_10.011.05.2{09} viprasya vā yacchaśamāna ukthyaṃ vājaṃsasavānupayāsi / bhūribhiḥ / RV_10.011.06.1{10} udīraya pitarā jāra ā bhagamiyakṣati haryato
RV_10,011.06c vivakti vahniḥ svapasyate makhas taviṣyate asuro vepate matī
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977319 (0.0):
(AVŚ_18,1.23a) ud īraya pitarā jāra ā bhagam iyakṣati haryato hṛtta iṣyati / (AVŚ_18,1.23c) vivakti vahniḥ svapasyate makhas taviṣyate asuro vepate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101057 (0.0):
RV_10,011.06a ud īraya pitarā jāra ā bhagam iyakṣati haryato hṛtta iṣyati / RV_10,011.06c vivakti vahniḥ svapasyate makhas taviṣyate asuro vepate matī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814055 (0.0):
ut | īraya | pitarā | jāraḥ | ā | bhagam | iyakṣati | haryataḥ | hṛttaḥ | / iṣyati | v ivakti | vahniḥ | su apasyate | makhaḥ | taviṣyate | asuraḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034146 (1.192):
hṛttaiṣyati / RV_10.011.06.2{10} vivakti vahniḥ svapasyate makhastaviṣyate asurovepate
RV_10,011.07a yas te agne sumatim marto akṣat sahasaḥ sūno ati sa pra
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034154 (0.0):
matī / RV_10.011.07.1{10} yaste agne sumatiṃ marto akṣat sahasaḥ sūno ati sa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101066 (0.0):
RV_10,011.06c vivakti vahniḥ svapasyate makhas taviṣyate asuro vepate matī / RV_10,011.07a yas te agne sumatim marto akṣat sahasaḥ sūno ati sa pra
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814064 (0.0):
iṣyati | v ivakti | vahniḥ | su apasyate | makhaḥ | taviṣyate | asuraḥ | / vepate | matī // RV_10,11.6 // / yaḥ | te | agne | su matim | martaḥ | akṣat | sahasaḥ | sūno iti | ati |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977329 (0.025):
(AVŚ_18,1.23c) vivakti vahniḥ svapasyate makhas taviṣyate asuro vepate / matī ||23|| / (AVŚ_18,1.24a) yas te agne sumatiṃ marto akhyat sahasaḥ sūno ati sa pra
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22798314 (0.052):
vocaḥ | mā | te | asmān | duḥ-matayaḥ | bhṛmāt | cit | devasya | sūno iti / | sahasaḥ | naśanta // RV_7,1.22 // / saḥ | martaḥ | agne | su-anīka | revān | amartye | yaḥ | ājuhoti | havyam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11197705 (0.057):
yat | agne | martyaḥ | tvam | syām | aham | mitra-mahaḥ | amartyaḥ | / sahasaḥ | sūno iti | āhuta // RV_8,19.25 // / -RV_6:1/34-
śṛṇve | / RV_10,011.07c iṣaṃ dadhāno vahamāno aśvair ā sa dyumāṃ amavān bhūṣati dyūn
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977340 (0.0):
(AVŚ_18,1.24a) yas te agne sumatiṃ marto akhyat sahasaḥ sūno ati sa pra / śṛṇve |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101077 (0.0):
RV_10,011.07a yas te agne sumatim marto akṣat sahasaḥ sūno ati sa pra / śṛṇve |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814068 (0.017):
yaḥ | te | agne | su matim | martaḥ | akṣat | sahasaḥ | sūno iti | ati | / saḥ | pra | śṛṇve | iṣam | dadhānaḥ | vahamānaḥ | aśvaiḥ | ā | saḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034169 (0.052):
RV_10.011.07.2{10} iṣaṃ dadhāno vahamāno aśvairā sa dyumānamavān bhūṣati / dyūn / RV_10.011.08.1{10} yadagna eṣā samitirbhavāti devī deveṣu yajatā yajatra
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11197705 (0.062):
sahasaḥ | sūno iti | āhuta // RV_8,19.25 // / -RV_6:1/34- / na | tvā | rāsīya | abhi-śastaye | vaso iti | na | pāpa-tvāya | santya |
RV_10,011.08a yad agna eṣā samitir bhavāti devī deveṣu yajatā yajatra |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977370 (0.0):
(AVŚ_18,1.26a) yad agna eṣā samitir bhavāti devī deveṣu yajatā yajatra |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603077 (0.0):
ā yo vivāya sakhyā sakhibhyo 'parihvṛto atyo na saptiḥ // / yad agna eṣā samitir bhavāti devī deveṣu yajatā yajatra /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034178 (0.0):
RV_10.011.07.2{10} iṣaṃ dadhāno vahamāno aśvairā sa dyumānamavān bhūṣati / dyūn / RV_10.011.08.1{10} yadagna eṣā samitirbhavāti devī deveṣu yajatā yajatra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101086 (0.0):
RV_10,011.07c iṣaṃ dadhāno vahamāno aśvair ā sa dyumāṃ amavān bhūṣati dyūn / RV_10,011.08a yad agna eṣā samitir bhavāti devī deveṣu yajatā yajatra |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814084 (0.006):
dyu mān | ama vān | bhūṣati | dyūn // RV_10,11.7 // / yat | agne | eṣā | sam itiḥ | bhavāti | devī | deveṣu | yajatā | yajatra |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977341 (0.055):
(AVŚ_18,1.24c) iṣaṃ dadhāno vahamāno aśvair ā sa dyumāṃ amavān bhūṣati / dyūn ||24|| / (AVŚ_18,1.25a) śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya
RV_10,011.08c ratnā ca yad vibhajāsi svadhāvo bhāgaṃ no atra vasumantaṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977379 (0.0):
(AVŚ_18,1.26a) yad agna eṣā samitir bhavāti devī deveṣu yajatā yajatra | / (AVŚ_18,1.26c) ratnā ca yad vibhajāsi svadhāvo bhāgaṃ no atra vasumantaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603085 (0.0):
yad agna eṣā samitir bhavāti devī deveṣu yajatā yajatra / / ratnā ca yad vibhajāsi svadhāvo bhāgaṃ no atra vasumantaṃ vītāt //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034184 (0.0):
RV_10.011.08.1{10} yadagna eṣā samitirbhavāti devī deveṣu yajatā yajatra / RV_10.011.08.2{10} ratnā ca yad vibhajāsi svadhāvo bhāgaṃ no atra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101095 (0.0):
RV_10,011.08a yad agna eṣā samitir bhavāti devī deveṣu yajatā yajatra | / RV_10,011.08c ratnā ca yad vibhajāsi svadhāvo bhāgaṃ no atra vasumantaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814092 (0.026):
yat | agne | eṣā | sam itiḥ | bhavāti | devī | deveṣu | yajatā | yajatra | / ratnā | ca | yat | vi bhajāsi | svadhāvaḥ | bhāgam | naḥ | atra |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1358216 (0.063):
RV_01.123.03.1{04} yadadya bhāgaṃ vibhajāsi nṛbhya uṣo devi martyatrā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13980188 (0.063):
RV_1,123.03a yad adya bhāgaṃ vibhajāsi nṛbhya uṣo devi martyatrā sujāte |
vītāt || / RV_10,011.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977349 (0.0):
(AVŚ_18,1.25a) śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034197 (0.0):
RV_10.011.09.1{10} śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034371 (0.0):
RV_10.012.08.2{12} mitro no atrāditiranāgān savitā devo varuṇāya vocat / RV_10.012.09.1{12} śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ...
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101106 (0.0):
RV_10,011.08c ratnā ca yad vibhajāsi svadhāvo bhāgaṃ no atra vasumantaṃ / vītāt || / RV_10,011.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101286 (0.0):
RV_10,012.08c mitro no atrāditir anāgān savitā devo varuṇāya vocat || / RV_10,012.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814103 (0.009):
ratnā | ca | yat | vi bhajāsi | svadhāvaḥ | bhāgam | naḥ | atra | / vasu mantam | vītāt // RV_10,11.8 // / śrudhi | naḥ | agne | sadane | sadha sthe | yukṣva | ratham | amṛtasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814285 (0.027):
| vocat // RV_10,12.8 // / śrudhi | naḥ | agne | sadane | sadha sthe | yukṣva | ratham | amṛtasya |
dravitnum | / RV_10,011.09c ā no vaha rodasī devaputre mākir devānām apa bhūr iha syāḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977359 (0.0):
(AVŚ_18,1.25a) śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya / dravitnum |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034206 (0.0):
RV_10.011.09.1{10} śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā / rathamamṛtasyadravitnum
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101117 (0.0):
RV_10,011.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya / dravitnum |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101297 (0.0):
RV_10,012.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya / dravitnum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814108 (0.015):
śrudhi | naḥ | agne | sadane | sadha sthe | yukṣva | ratham | amṛtasya | / dravitnum | ā | naḥ | vaha | rodasī iti | devaputreitideva putre | mākiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814118 (0.032):
dravitnum | ā | naḥ | vaha | rodasī iti | devaputreitideva putre | mākiḥ | / devānām | apa | bhūḥ | iha | syāḥ // RV_10,11.9 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814305 (0.032):
dravitnum | ā | naḥ | vaha | rodasī iti | devaputreitideva putre | mākiḥ | / devānām | apa | bhūḥ | iha | syāḥ // RV_10,12.9 //
RV_10,012.01a dyāvā ha kṣāmā prathame ṛtenābhiśrāve bhavataḥ satyavācā |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977417 (0.0):
(AVŚ_18,1.29a) dyāvā ha kṣāmā prathame ṛtenābhiśrāve bhavataḥ satyavācā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034217 (0.0):
RV_10.011.09.2{10} ā no vaha rodasī devaputre mākirdevānāmapabhūriha syāḥ / RV_10.012.01.1{11} dyāvā ha kṣāmā prathame ṛtenābhiśrāve bhavataḥsatyavācā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101127 (0.0):
RV_10,011.09c ā no vaha rodasī devaputre mākir devānām apa bhūr iha syāḥ / RV_10,012.01a dyāvā ha kṣāmā prathame ṛtenābhiśrāve bhavataḥ satyavācā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814130 (0.0):
devānām | apa | bhūḥ | iha | syāḥ // RV_10,11.9 // / RV_7:6/11 / (RV_10,12) / dyāvā | ha | kṣāmā | prathame iti | ṛtena | abhi śrāve | bhavataḥ |
RV_10,012.01c devo yan martān yajathāya kṛṇvan sīdad dhotā pratyaṅ svam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977427 (0.0):
(AVŚ_18,1.29a) dyāvā ha kṣāmā prathame ṛtenābhiśrāve bhavataḥ satyavācā | / (AVŚ_18,1.29c) devo yan martān yajathāya kṛṇvant sīdad dhotā pratyaṅ svam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034226 (0.0):
RV_10.012.01.1{11} dyāvā ha kṣāmā prathame ṛtenābhiśrāve bhavataḥsatyavācā / RV_10.012.01.2{11} devo yan martān yajathāya kṛṇvan sīdaddhotā pratyaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101137 (0.0):
RV_10,012.01a dyāvā ha kṣāmā prathame ṛtenābhiśrāve bhavataḥ satyavācā | / RV_10,012.01c devo yan martān yajathāya kṛṇvan sīdad dhotā pratyaṅ svam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814140 (0.0):
satya vācā | devaḥ | yat | martān | yajathāya | kṛṇvan | sīdat | hotā |
asuṃ yan || / RV_10,012.02a devo devān paribhūr ṛtena vahā no havyam prathamaś cikitvān
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977440 (0.0):
(AVŚ_18,1.29c) devo yan martān yajathāya kṛṇvant sīdad dhotā pratyaṅ svam / asuṃ yan ||29||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034239 (0.0):
RV_10.012.01.2{11} devo yan martān yajathāya kṛṇvan sīdaddhotā pratyaṃ / svamasuṃ yan / RV_10.012.02.1{11} devo devān paribhūr{ṛ}tena vahā no havyaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101149 (0.0):
RV_10,012.01c devo yan martān yajathāya kṛṇvan sīdad dhotā pratyaṅ svam / asuṃ yan ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814142 (0.0):
satya vācā | devaḥ | yat | martān | yajathāya | kṛṇvan | sīdat | hotā | / pratyaṅ | svam | asum | yan // RV_10,12.1 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814151 (0.037):
pratyaṅ | svam | asum | yan // RV_10,12.1 // / devaḥ | devān | pari bhūḥ | ṛtena | vaha | naḥ | havyam | prathamaḥ |
RV_10,012.02c dhūmaketuḥ samidhā bhāṛjīko mandro hotā nityo vācā yajīyān
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977447 (0.0):
(AVŚ_18,1.30a) devo devān paribhūr ṛtena vahā no havyaṃ prathamaś cikitvān / (AVŚ_18,1.30c) dhūmaketuḥ samidhā bhāṛjīko mandro hotā nityo vācā yajīyān
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034247 (0.0):
RV_10.012.02.1{11} devo devān paribhūr{ṛ}tena vahā no havyaṃ / prathamaścikitvān / RV_10.012.02.2{11} dhūmaketuḥ samidhā bhāṛjīko mandro hotā nityovācā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101157 (0.0):
RV_10,012.02a devo devān paribhūr ṛtena vahā no havyam prathamaś cikitvān / RV_10,012.02c dhūmaketuḥ samidhā bhāṛjīko mandro hotā nityo vācā yajīyān
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814161 (0.0):
cikitvān | dhūma ketuḥ | sam idhā | bhāḥ ṛjīkaḥ | mandraḥ | hotā | nityaḥ / | vācā | yajīyān // RV_10,12.2 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814152 (0.053):
devaḥ | devān | pari bhūḥ | ṛtena | vaha | naḥ | havyam | prathamaḥ | / cikitvān | dhūma ketuḥ | sam idhā | bhāḥ ṛjīkaḥ | mandraḥ | hotā | nityaḥ
RV_10,012.03a svāvṛg devasyāmṛtaṃ yadī gor ato jātāso dhārayanta urvī |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977479 (0.0):
(AVŚ_18,1.32a) svāvṛg devasyāmṛtaṃ yadī gor ato jātāso dhārayanta urvī |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034253 (0.0):
RV_10.012.02.2{11} dhūmaketuḥ samidhā bhāṛjīko mandro hotā nityovācā / yajīyān / RV_10.012.03.1{11} svāvṛg devasyāmṛtaṃ yadī gorato jātāso dhārayantaurvī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101167 (0.0):
RV_10,012.02c dhūmaketuḥ samidhā bhāṛjīko mandro hotā nityo vācā yajīyān / RV_10,012.03a svāvṛg devasyāmṛtaṃ yadī gor ato jātāso dhārayanta urvī |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814169 (0.0):
cikitvān | dhūma ketuḥ | sam idhā | bhāḥ ṛjīkaḥ | mandraḥ | hotā | nityaḥ / | vācā | yajīyān // RV_10,12.2 // / svāvṛk | devasya | amṛtam | yadi | goḥ | ataḥ | jātāsaḥ | dhārayante |
RV_10,012.03c viśve devā anu tat te yajur gur duhe yad enī divyaṃ ghṛtaṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977489 (0.0):
(AVŚ_18,1.32a) svāvṛg devasyāmṛtaṃ yadī gor ato jātāso dhārayanta urvī | / (AVŚ_18,1.32c) viśve devā anu tat te yajur gur duhe yad enī divyaṃ ghṛtam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034267 (0.0):
RV_10.012.03.1{11} svāvṛg devasyāmṛtaṃ yadī gorato jātāso dhārayantaurvī / RV_10.012.03.2{11} viśve devā anu tat te yajurgurduhe yadenīdivyaṃ ghṛtaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101177 (0.0):
RV_10,012.03a svāvṛg devasyāmṛtaṃ yadī gor ato jātāso dhārayanta urvī | / RV_10,012.03c viśve devā anu tat te yajur gur duhe yad enī divyaṃ ghṛtaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814176 (0.0):
svāvṛk | devasya | amṛtam | yadi | goḥ | ataḥ | jātāsaḥ | dhārayante | / urvī iti | viśve | devāḥ | anu | tat | te | yajuḥ | guḥ | duhe | yat | enī
vāḥ || / RV_10,012.04a arcāmi vāṃ vardhāyāpo ghṛtasnū dyāvābhūmī śṛṇutaṃ rodasī me
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977459 (0.0):
(AVŚ_18,1.30c) dhūmaketuḥ samidhā bhāṛjīko mandro hotā nityo vācā yajīyān / (AVŚ_18,1.31a) arcāmi vāṃ vardhāyāpo ghṛtasnū dyāvābhūmī śṛṇutaṃ rodasī me
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034274 (0.0):
RV_10.012.03.2{11} viśve devā anu tat te yajurgurduhe yadenīdivyaṃ ghṛtaṃ / vāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101190 (0.0):
RV_10,012.03c viśve devā anu tat te yajur gur duhe yad enī divyaṃ ghṛtaṃ / vāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814185 (0.0):
| divyam | ghṛtam | vārit ivāḥ // RV_10,12.3 // / arcāmi | vām | vardhāya | apaḥ | ghṛtasnūitighṛta snū | dyāvābhūmī iti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814194 (0.0):
arcāmi | vām | vardhāya | apaḥ | ghṛtasnūitighṛta snū | dyāvābhūmī iti |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977488 (0.063):
(AVŚ_18,1.32c) viśve devā anu tat te yajur gur duhe yad enī divyaṃ ghṛtam / vāḥ ||32||
RV_10,012.04c ahā yad dyāvo 'sunītim ayan madhvā no atra pitarā śiśītām ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034289 (0.0):
RV_10.012.04.2{11} ahā yad dyāvo 'sunītimayan madhvā no atrapitarā śiśītām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101201 (0.0):
RV_10,012.04a arcāmi vāṃ vardhāyāpo ghṛtasnū dyāvābhūmī śṛṇutaṃ rodasī me / RV_10,012.04c ahā yad dyāvo 'sunītim ayan madhvā no atra pitarā śiśītām ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814206 (0.0):
śṛṇutam | rodasī iti | me | ahā | yat | dyāvaḥ | asu nītim | ayan | madhvā / | naḥ | atra | pitarā | śiśītām // RV_10,12.4 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814195 (0.022):
arcāmi | vām | vardhāya | apaḥ | ghṛtasnūitighṛta snū | dyāvābhūmī iti | / śṛṇutam | rodasī iti | me | ahā | yat | dyāvaḥ | asu nītim | ayan | madhvā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977469 (0.030):
(AVŚ_18,1.31c) ahā yad devā asunītim āyan madhvā no atra pitarā śiśītām
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977460 (0.035):
(AVŚ_18,1.31a) arcāmi vāṃ vardhāyāpo ghṛtasnū dyāvābhūmī śṛṇutaṃ rodasī me / (AVŚ_18,1.31c) ahā yad devā asunītim āyan madhvā no atra pitarā śiśītām
RV_10,012.05a kiṃ svin no rājā jagṛhe kad asyāti vrataṃ cakṛmā ko vi veda
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977499 (0.0):
(AVŚ_18,1.33a) kiṃ svin no rājā jagṛhe kad asyāti vrataṃ cakṛmā ko vi veda
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034290 (0.0):
RV_10.012.04.2{11} ahā yad dyāvo 'sunītimayan madhvā no atrapitarā śiśītām / RV_10.012.05.1{11} kiṃ svin no rājā jagṛhe kadasyāti vrataṃ cakṛmā ko
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101209 (0.0):
RV_10,012.04c ahā yad dyāvo 'sunītim ayan madhvā no atra pitarā śiśītām || / RV_10,012.05a kiṃ svin no rājā jagṛhe kad asyāti vrataṃ cakṛmā ko vi veda
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814212 (0.0):
| naḥ | atra | pitarā | śiśītām // RV_10,12.4 // / kim | svit | naḥ | rājā | jagṛhe | kat | asya | ati | vratam | cakṛma |
RV_10,012.05c mitraś cid dhi ṣmā juhurāṇo devāñ chloko na yātām api vājo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101214 (0.0):
RV_10,012.05a kiṃ svin no rājā jagṛhe kad asyāti vrataṃ cakṛmā ko vi veda / RV_10,012.05c mitraś cid dhi ṣmā juhurāṇo devāñ chloko na yātām api vājo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101221 (0.0):
RV_10,012.05c mitraś cid dhi ṣmā juhurāṇo devāñ chloko na yātām api vājo
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034303 (0.005):
RV_10.012.05.2{11} mitraścid dhi ṣmā juhurāṇo devāñchloko nayātāmapi vājo
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977512 (0.022):
(AVŚ_18,1.33a) kiṃ svin no rājā jagṛhe kad asyāti vrataṃ cakṛmā ko vi veda / (AVŚ_18,1.33c) mitras cid dhi ṣmā juhurāṇo devāṃ chloko na yātām api vājo
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814221 (0.057):
kaḥ | vi | veda | mi traḥ | cit | hi | sma | juhurāṇaḥ | devān | ślokaḥ | / na | yātām | api | vājaḥ | asti // RV_10,12.5 //
asti || / RV_10,012.06a durmantv atrāmṛtasya nāma salakṣmā yad viṣurūpā bhavāti |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977523 (0.0):
(AVŚ_18,1.33c) mitras cid dhi ṣmā juhurāṇo devāṃ chloko na yātām api vājo / asti ||33||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034317 (0.0):
RV_10.012.05.2{11} mitraścid dhi ṣmā juhurāṇo devāñchloko nayātāmapi vājo / asti / RV_10.012.06.1{12} durmantvatrāmṛtasya nāma salakṣmā yad viṣurūpābhavāti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101232 (0.0):
RV_10,012.05c mitraś cid dhi ṣmā juhurāṇo devāñ chloko na yātām api vājo / asti ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814238 (0.0):
duḥ mantu | atra | amṛtasya | nāma | sa lakṣmā | yat | viṣu rūpā | bhavāti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100694 (5.960):
RV_10,010.02a na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭy etat salakṣmā yad viṣurūpā bhavāti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976898 (0.017):
(AVŚ_18,1.2a) na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭy etat salakṣmā yad viṣurūpā bhavati
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813691 (0.032):
na | te | sakhā | sakhyam | vaṣti | etat | sa lakṣmā | yat | viṣu rūpā | / bhavāti | mahaḥ | putrāsaḥ | asurasya | vīrāḥ | divaḥ | dhartāraḥ | urviyā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695963 (0.042):
salakṣmā yadviṣurūpam bhavātīti kṛtsnavṛtamevaitatkaroti devatrā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033796 (0.055):
RV_10.010.02.1{06} na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭyetat salakṣmā yad / viṣurūpābhavāti
RV_10,012.06c yamasya yo manavate sumantv agne tam ṛṣva pāhy aprayucchan
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977531 (0.0):
(AVŚ_18,1.34a) durmantv atrāmṛtasya nāma salakṣmā yad viṣurūpā bhavāti | / (AVŚ_18,1.34c) yamasya yo manavate sumantv agne tam ṛṣva pāhy aprayuchan
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034327 (0.0):
RV_10.012.06.2{12} yamasya yo manavate sumantvagne tam ṛṣva pāhyaprayuchan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101241 (0.0):
RV_10,012.06a durmantv atrāmṛtasya nāma salakṣmā yad viṣurūpā bhavāti | / RV_10,012.06c yamasya yo manavate sumantv agne tam ṛṣva pāhy aprayucchan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814246 (0.010):
duḥ mantu | atra | amṛtasya | nāma | sa lakṣmā | yat | viṣu rūpā | bhavāti / | yamasya | yaḥ | manavate | su mantu | agne | tam | ṛṣva | pāhi |
RV_10,012.07a yasmin devā vidathe mādayante vivasvataḥ sadane dhārayante |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977539 (0.0):
(AVŚ_18,1.34c) yamasya yo manavate sumantv agne tam ṛṣva pāhy aprayuchan / (AVŚ_18,1.35a) yasmin devā vidathe mādayante vivasvataḥ sadane dhārayante
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034336 (0.0):
RV_10.012.07.1{12} yasmin devā vidathe mādayante vivasvataḥ sadane
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101249 (0.0):
RV_10,012.06c yamasya yo manavate sumantv agne tam ṛṣva pāhy aprayucchan / RV_10,012.07a yasmin devā vidathe mādayante vivasvataḥ sadane dhārayante |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814256 (0.0):
| yamasya | yaḥ | manavate | su mantu | agne | tam | ṛṣva | pāhi | / apra yucchan // RV_10,12.6 // / yasmin | devāḥ | vidathe | mādayante | vivasvataḥ | sadane | dhārayante |
RV_10,012.07c sūrye jyotir adadhur māsy aktūn pari dyotaniṃ carato ajasrā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977548 (0.0):
(AVŚ_18,1.35a) yasmin devā vidathe mādayante vivasvataḥ sadane dhārayante / (AVŚ_18,1.35c) sūrye jyotir adadhur māsy aktūn pari dyotaniṃ carato ajasrā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101257 (0.0):
RV_10,012.07a yasmin devā vidathe mādayante vivasvataḥ sadane dhārayante | / RV_10,012.07c sūrye jyotir adadhur māsy aktūn pari dyotaniṃ carato ajasrā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814262 (0.0):
yasmin | devāḥ | vidathe | mādayante | vivasvataḥ | sadane | dhārayante | / sūrye | jyotiḥ | adadhuḥ | māsi | aktūn | pari | dyotanim | carataḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034337 (1.788):
RV_10.012.07.1{12} yasmin devā vidathe mādayante vivasvataḥ sadane / dhārayante / RV_10.012.07.2{12} sūrye jyotiradadhurmāsyaktūn pari dyotaniṃ caratoajasrā
RV_10,012.08a yasmin devā manmani saṃcaranty apīcye na vayam asya vidma |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977557 (0.0):
(AVŚ_18,1.35c) sūrye jyotir adadhur māsy aktūn pari dyotaniṃ carato ajasrā / (AVŚ_18,1.36a) yasmin devā manmani saṃcaranty apīcye na vayam asya vidma |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034354 (0.0):
RV_10.012.07.2{12} sūrye jyotiradadhurmāsyaktūn pari dyotaniṃ caratoajasrā / RV_10.012.08.1{12} yasmin devā manmani saṃcarantyapīcye na vayamasya vidma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101266 (0.0):
RV_10,012.07c sūrye jyotir adadhur māsy aktūn pari dyotaniṃ carato ajasrā / RV_10,012.08a yasmin devā manmani saṃcaranty apīcye na vayam asya vidma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814272 (0.020):
ajasrā // RV_10,12.7 // / yasmin | devāḥ | manmani | sam caranti | apīcye | na | vayam | asya |
RV_10,012.08c mitro no atrāditir anāgān savitā devo varuṇāya vocat ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034365 (0.0):
RV_10.012.08.1{12} yasmin devā manmani saṃcarantyapīcye na vayamasya vidma / RV_10.012.08.2{12} mitro no atrāditiranāgān savitā devo varuṇāya vocat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101277 (0.0):
RV_10,012.08a yasmin devā manmani saṃcaranty apīcye na vayam asya vidma | / RV_10,012.08c mitro no atrāditir anāgān savitā devo varuṇāya vocat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814282 (0.0):
yasmin | devāḥ | manmani | sam caranti | apīcye | na | vayam | asya | / vidma | mitraḥ | naḥ | atra | aditiḥ | anāgān | savitā | devaḥ | varuṇāya
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977559 (0.036):
(AVŚ_18,1.36a) yasmin devā manmani saṃcaranty apīcye na vayam asya vidma | / (AVŚ_18,1.36c) mitro no atrāditir anāgānt savitā devo varuṇāya vocat
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977567 (0.049):
(AVŚ_18,1.36c) mitro no atrāditir anāgānt savitā devo varuṇāya vocat
RV_10,012.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977349 (0.0):
dyūn ||24|| / (AVŚ_18,1.25a) śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034197 (0.0):
RV_10.011.09.1{10} śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034371 (0.0):
RV_10.012.08.2{12} mitro no atrāditiranāgān savitā devo varuṇāya vocat / RV_10.012.09.1{12} śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ...
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101106 (0.0):
vītāt || / RV_10,011.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101286 (0.0):
RV_10,012.08c mitro no atrāditir anāgān savitā devo varuṇāya vocat || / RV_10,012.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814285 (0.009):
vidma | mitraḥ | naḥ | atra | aditiḥ | anāgān | savitā | devaḥ | varuṇāya / | vocat // RV_10,12.8 // / śrudhi | naḥ | agne | sadane | sadha sthe | yukṣva | ratham | amṛtasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814103 (0.027):
vasu mantam | vītāt // RV_10,11.8 // / śrudhi | naḥ | agne | sadane | sadha sthe | yukṣva | ratham | amṛtasya |
dravitnum | / RV_10,012.09c ā no vaha rodasī devaputre mākir devānām apa bhūr iha syāḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977359 (0.0):
(AVŚ_18,1.25a) śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya / dravitnum |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034206 (0.0):
RV_10.011.09.1{10} śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā / rathamamṛtasyadravitnum
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101117 (0.0):
RV_10,011.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya / dravitnum |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101297 (0.0):
RV_10,012.09a śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ratham amṛtasya / dravitnum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814108 (0.015):
śrudhi | naḥ | agne | sadane | sadha sthe | yukṣva | ratham | amṛtasya | / dravitnum | ā | naḥ | vaha | rodasī iti | devaputreitideva putre | mākiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814118 (0.032):
dravitnum | ā | naḥ | vaha | rodasī iti | devaputreitideva putre | mākiḥ | / devānām | apa | bhūḥ | iha | syāḥ // RV_10,11.9 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814305 (0.032):
dravitnum | ā | naḥ | vaha | rodasī iti | devaputreitideva putre | mākiḥ | / devānām | apa | bhūḥ | iha | syāḥ // RV_10,12.9 //
RV_10,013.01a yuje vām brahma pūrvyaṃ namobhir vi śloka etu pathyeva sūreḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529542 (0.0):
yuñjate manaḥ // / yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir vi śloka etu pathyeva sūriḥ /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034378 (0.0):
RV_10.012.09.1{12} śrudhī no agne sadane sadhasthe yukṣvā ... / RV_10.013.01.1{13} yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhirvi śloka etu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101307 (0.0):
RV_10,012.09c ā no vaha rodasī devaputre mākir devānām apa bhūr iha syāḥ / RV_10,013.01a yuje vām brahma pūrvyaṃ namobhir vi śloka etu pathyeva sūreḥ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857079 (0.0):
SvetUp_2.4 // / yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir $ vi śloka etu pathyeva sūreḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561441 (0.0):
SvetUp_2.4 // / yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir vi śloka etu pathyeva sūreḥ /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979641 (0.014):
(AVŚ_18,3.39a) svāsasthe bhavatam indave no yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ / namobhiḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22290428 (0.019):
devasya savituḥ pariṣṭutirityetat / yuje vām brahma pūrvyaṃ namobhiriti | prāṇo vai brahma pūrvyamannaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814319 (0.020):
devānām | apa | bhūḥ | iha | syāḥ // RV_10,12.9 // / RV_7:6/13 / (RV_10,13) / yuje | vām | brahma | pūrvyam | namaḥ bhiḥ | vi | ślokaḥ | etu | pathyāiva
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_iu.htm.txt) 17211120 (0.031):
yuktvāya manasā devān SvetUp_2.3a / yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir SvetUp_2.5a
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugiu.htm.txt) 7015729 (0.031):
yuktvāya manasā devān SvetUp_2.3 a / yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir SvetUp_2.5 a
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2507583 (0.043):
yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir $ viśloka etu pathy eva sūreḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981358 (0.043):
[*4] This mantra is also found in Yajurveda 11.4, 5.14, and Rigveda / yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir viśloka etu pathy eva sūreḥ /
RV_10,013.01c śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā ā ye dhāmāni divyāni tasthuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101317 (0.0):
RV_10,013.01a yuje vām brahma pūrvyaṃ namobhir vi śloka etu pathyeva sūreḥ / RV_10,013.01c śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā ā ye dhāmāni divyāni tasthuḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814328 (0.0):
yuje | vām | brahma | pūrvyam | namaḥ bhiḥ | vi | ślokaḥ | etu | pathyāiva / | sūreḥ | śṛṇvantu | viśve | amṛtasya | putrāḥ | ā | ye | dhāmāni |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034386 (5.960):
pathyevasūreḥ / RV_10.013.01.2{13} śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā ā ye dhāmānidivyāni
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529549 (1.192):
yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir vi śloka etu pathyeva sūriḥ / / śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā ā ye dhāmāni divyāni tasthuḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2507594 (1.192):
yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir $ viśloka etu pathy eva sūreḥ & / śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā % ā ye dhāmāni divyāni tasthuḥ [*5] //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981369 (1.192):
yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir viśloka etu pathy eva sūreḥ / / śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā ā ye dhāmāni divyāni tasthuḥ [*5] //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22290469 (0.013):
amṛtastasya viśve devāḥ putrā ā ye dhāmāni divyāni tasthuritīme vai lokā
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857085 (0.020):
yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir $ vi śloka etu pathyeva sūreḥ & / śṛṇvanti viśve amṛtasya putrā % ā ye dhāmāni diviyāni tasthuḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561447 (0.020):
yuje vāṃ brahma pūrvyaṃ namobhir vi śloka etu pathyeva sūreḥ / / śṛṇvanti viśve amṛtasya putrā ā ye dhāmāni diviyāni tasthuḥ // SvetUp_2.5
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22290460 (0.041):
etu pathyevaya syādevametadāha śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā iti
RV_10,013.02a yame iva yatamāne yad aitam pra vām bharan mānuṣā devayantaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101326 (0.0):
RV_10,013.01c śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā ā ye dhāmāni divyāni tasthuḥ / RV_10,013.02a yame iva yatamāne yad aitam pra vām bharan mānuṣā devayantaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170837 (0.0):
ā sīdatā(g)ṃ suprayate ha barhiṣy ūrjāya jātyai mama śatru hatyai / 8.1.149.2 yame iva yatamāne yad aitaṃ pra vām bharan mānuṣā devayantaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979627 (0.020):
(AVŚ_18,3.38a) itaś ca māmutaś cāvatāṃ yame iva yatamāne yad aitam | / (AVŚ_18,3.38c) pra vāṃ bharan mānuṣā devayanto ā sīdatāṃ svam u lokaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814337 (0.033):
yame ivetiyame iva | yatamāneiti | yat | aitam | pra | vām | bharan | / mānuṣāḥ | deva yantaḥ | ā | sīdatam | svam | oṃ iti | lokam | vidāneiti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814327 (0.046):
| sūreḥ | śṛṇvantu | viśve | amṛtasya | putrāḥ | ā | ye | dhāmāni | / divyāni | tasthuḥ // RV_10,13.1 // / yame ivetiyame iva | yatamāneiti | yat | aitam | pra | vām | bharan |
RV_10,013.02c ā sīdataṃ svam u lokaṃ vidāne svāsasthe bhavatam indave naḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101334 (0.0):
RV_10,013.02a yame iva yatamāne yad aitam pra vām bharan mānuṣā devayantaḥ / RV_10,013.02c ā sīdataṃ svam u lokaṃ vidāne svāsasthe bhavatam indave naḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170845 (0.0):
8.1.149.2 yame iva yatamāne yad aitaṃ pra vām bharan mānuṣā devayantaḥ / ā sīdata(gg)ṃ svam u lokaṃ vidāne svāsasthe bhavatam indave naḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979636 (0.023):
(AVŚ_18,3.38c) pra vāṃ bharan mānuṣā devayanto ā sīdatāṃ svam u lokaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814352 (0.057):
svāsasthe itisu āsasthe | bhavatam | indave | naḥ // RV_10,13.2 // / pañca | padāni | rupaḥ | anu | aroham | catuḥ padīm | anu | emi | vratena
RV_10,013.03a pañca padāni rupo anv arohaṃ catuṣpadīm anv emi vratena |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034415 (0.0):
naḥ / RV_10.013.03.1{13} pañca padāni rupo anvarohaṃ catuṣpadīmanvemi vratena
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101342 (0.0):
RV_10,013.02c ā sīdataṃ svam u lokaṃ vidāne svāsasthe bhavatam indave naḥ / RV_10,013.03a pañca padāni rupo anv arohaṃ catuṣpadīm anv emi vratena |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814362 (0.0):
svāsasthe itisu āsasthe | bhavatam | indave | naḥ // RV_10,13.2 // / pañca | padāni | rupaḥ | anu | aroham | catuḥ padīm | anu | emi | vratena
RV_10,013.03c akṣareṇa prati mima etām ṛtasya nābhāv adhi sam punāmi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101349 (0.0):
RV_10,013.03a pañca padāni rupo anv arohaṃ catuṣpadīm anv emi vratena | / RV_10,013.03c akṣareṇa prati mima etām ṛtasya nābhāv adhi sam punāmi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814367 (0.0):
pañca | padāni | rupaḥ | anu | aroham | catuḥ padīm | anu | emi | vratena / | akṣareṇa | prati | mime | etām | ṛtasya | nābhau | adhi | sam | punāmi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034419 (5.960):
RV_10.013.03.1{13} pañca padāni rupo anvarohaṃ catuṣpadīmanvemi vratena / RV_10.013.03.2{13} akṣareṇa prati mima etām ṛtasya nābhāvadhi saṃ punāmi
RV_10,013.04a devebhyaḥ kam avṛṇīta mṛtyum prajāyai kam amṛtaṃ nāvṛṇīta |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979671 (0.0):
(AVŚ_18,3.41a) devebhyaḥ kam avṛṇīta mṛtyuṃ prajāyai kim amṛtaṃ nāvṛṇīta |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101357 (0.0):
RV_10,013.03c akṣareṇa prati mima etām ṛtasya nābhāv adhi sam punāmi || / RV_10,013.04a devebhyaḥ kam avṛṇīta mṛtyum prajāyai kam amṛtaṃ nāvṛṇīta |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814375 (0.0):
| akṣareṇa | prati | mime | etām | ṛtasya | nābhau | adhi | sam | punāmi / // RV_10,13.3 // / devebhyaḥ | kam | avṛṇīta | mṛtyum | pra jāyai | kam | amṛtam | na |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034426 (0.063):
RV_10.013.03.2{13} akṣareṇa prati mima etām ṛtasya nābhāvadhi saṃ punāmi / RV_10.013.04.1{13} devebhyaḥ kamavṛṇīta mṛtyuṃ prajāyai kamamṛtaṃnāvṛṇīta
RV_10,013.04c bṛhaspatiṃ yajñam akṛṇvata ṛṣim priyāṃ yamas tanvam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101366 (0.0):
RV_10,013.04a devebhyaḥ kam avṛṇīta mṛtyum prajāyai kam amṛtaṃ nāvṛṇīta | / RV_10,013.04c bṛhaspatiṃ yajñam akṛṇvata ṛṣim priyāṃ yamas tanvam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814381 (0.006):
devebhyaḥ | kam | avṛṇīta | mṛtyum | pra jāyai | kam | amṛtam | na | / avṛṇīta | bṛhaspatim | yajñam | akṛṇvata | ṛṣim | priyām | yamaḥ | tanvam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034434 (0.050):
RV_10.013.04.1{13} devebhyaḥ kamavṛṇīta mṛtyuṃ prajāyai kamamṛtaṃnāvṛṇīta / RV_10.013.04.2{13} bṛhaspatiṃ yajñamakṛṇvata ṛṣiṃ priyāṃyamastanvaṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979678 (0.053):
(AVŚ_18,3.41a) devebhyaḥ kam avṛṇīta mṛtyuṃ prajāyai kim amṛtaṃ nāvṛṇīta | / (AVŚ_18,3.41c) bṛhaspatir yajñam atanuta ṛṣiḥ priyāṃ yamas tanvam ā rireca
prārirecīt || / RV_10,013.05a sapta kṣaranti śiśave marutvate pitre putrāso apy avīvatann
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034445 (0.0):
RV_10.013.04.2{13} bṛhaspatiṃ yajñamakṛṇvata ṛṣiṃ priyāṃyamastanvaṃ / prārirecīt / RV_10.013.05.1{13} sapta kṣaranti śiśave marutvate pitre putrāso
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101374 (0.0):
RV_10,013.04c bṛhaspatiṃ yajñam akṛṇvata ṛṣim priyāṃ yamas tanvam / prārirecīt || / RV_10,013.05a sapta kṣaranti śiśave marutvate pitre putrāso apy avīvatann
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814392 (0.0):
| pra | arirecīt // RV_10,13.4 // / sapta | kṣaranti | śiśave | marutvate | pitre | putrāsaḥ | api | avīvatan
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18941375 (0.051):
(AVŚ_7,57.2a) sapta kṣaranti siśave marutvate pitre putrāso apy avīvṛtann
ṛtam | / RV_10,013.05c ubhe id asyobhayasya rājata ubhe yatete ubhayasya puṣyataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101385 (0.0):
RV_10,013.05a sapta kṣaranti śiśave marutvate pitre putrāso apy avīvatann / ṛtam | / RV_10,013.05c ubhe id asyobhayasya rājata ubhe yatete ubhayasya puṣyataḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814401 (0.020):
sapta | kṣaranti | śiśave | marutvate | pitre | putrāsaḥ | api | avīvatan / | ṛtam | ubhe iti | it | asya | ubhayasya | rājataḥ | ubhe iti | yateteiti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034453 (0.031):
RV_10.013.05.1{13} sapta kṣaranti śiśave marutvate pitre putrāso / apyavīvatannṛtam / RV_10.013.05.2{13} ubhe idasyobhayasya rājata ubhe yatete
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18941384 (0.040):
(AVŚ_7,57.2c) ubhe id asyobhe asya rājata ubhe yatete ubhe asya puṣyataḥ
RV_10,014.01a pareyivāṃsam pravato mahīr anu bahubhyaḥ panthām
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977782 (0.0):
(AVŚ_18,1.49a) pareyivāṃsaṃ pravato mahīr iti bahubhyaḥ panthām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603276 (0.0):
yāṃś ca devā vāvṛdhur ye ca devānt svāhānye svadhayānye madanti // / pareyivāṃsaṃ pravato mahīr anu bahubhyaḥ panthām anupaspaśānam /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101391 (0.0):
RV_10,013.05c ubhe id asyobhayasya rājata ubhe yatete ubhayasya puṣyataḥ / RV_10,014.01a pareyivāṃsam pravato mahīr anu bahubhyaḥ panthām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034460 (5.960):
ubhayasyapuṣyataḥ / RV_10.014.01.1{14} pareyivāṃsaṃ pravato mahīranu bahubhyaḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9533113 (0.032):
10,19: tasya.eṣā.bhavati/ / 10,20: ``pareyivāṃsam.pravato.mahīr.anu.bahubhyaḥ.panthām.anupaspaśānam/
anupaspaśānam | / RV_10,014.01c vaivasvataṃ saṃgamanaṃ janānāṃ yamaṃ rājānaṃ haviṣā duvasya
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977789 (0.0):
(AVŚ_18,1.49a) pareyivāṃsaṃ pravato mahīr iti bahubhyaḥ panthām / anupaspaśānam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979140 (0.0):
etam | / (AVŚ_18,3.13c) vaivasvataṃ saṃgamanaṃ janānāṃ yamaṃ rājānaṃ haviṣā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603283 (0.0):
pareyivāṃsaṃ pravato mahīr anu bahubhyaḥ panthām anupaspaśānam /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101400 (0.0):
RV_10,014.01a pareyivāṃsam pravato mahīr anu bahubhyaḥ panthām / anupaspaśānam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814421 (0.0):
anu paspaśānam | vaivasvatam | sam gamanam | janānām | yamam | rājānam | / haviṣā | duvasya // RV_10,14.1 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9533142 (0.036):
10,20: bahubhyaḥ.panthānam.anupaspāśayamānam/ / 10,20: vaivasvatam.saṃgamanam.janānām/ / 10,20: yamam.rājānam.havisā.duvasya.iti/
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034463 (0.052):
RV_10.014.01.1{14} pareyivāṃsaṃ pravato mahīranu bahubhyaḥ / panthāmanupaspaśanam / RV_10.014.01.2{14} vaivasvataṃ saṃgamanaṃ janānāṃ yamaṃrājānaṃ haviṣā
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9533115 (0.056):
10,20: ``pareyivāṃsam.pravato.mahīr.anu.bahubhyaḥ.panthām.anupaspaśānam/ / 10,20: vaivasvatam.saṃgamanam.janānām.yamam.rājānam.havisā.duvasya/''.
RV_10,014.02a yamo no gātum prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977801 (0.0):
(AVŚ_18,1.50a) yamo no gātuṃ prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603199 (0.0):
aśnavat saṃsam id yuvase vṛṣan yās te // / yamo no gātuṃ prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034475 (0.0):
RV_10.014.01.2{14} vaivasvataṃ saṃgamanaṃ janānāṃ yamaṃrājānaṃ haviṣā / duvasya / RV_10.014.02.1{14} yamo no gātuṃ prathamo viveda naiṣa gavyūtirapabhartavā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101409 (0.0):
RV_10,014.01c vaivasvataṃ saṃgamanaṃ janānāṃ yamaṃ rājānaṃ haviṣā duvasya / RV_10,014.02a yamo no gātum prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814427 (0.0):
anu paspaśānam | vaivasvatam | sam gamanam | janānām | yamam | rājānam | / haviṣā | duvasya // RV_10,14.1 // / yamaḥ | naḥ | gātum | prathamaḥ | viveda | na | eṣā | gavyūtir
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1829851 (0.036):
(18.1.49) iti || KauśS_11,2{81}.34 || / yamo no gātuṃ prathamo viveda (18.1.50) iti dve prathame ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728578 (0.037):
(KauśS_11,2[81].35) iti dve
RV_10,014.02c yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyur enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603207 (0.0):
yamo no gātuṃ prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u / / yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyur enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034489 (0.0):
RV_10.014.02.2{14} yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyurenā jajñānāḥpathyā anu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034561 (0.0):
RV_10.014.07.1{15} prehi prehi pathibhiḥ pūrvyebhiryatrā naḥ pūrve / pitaraḥpareyuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101419 (0.0):
RV_10,014.02a yamo no gātum prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u | / RV_10,014.02c yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyur enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101494 (0.0):
RV_10,014.07a prehi prehi pathibhiḥ pūrvyebhir yatrā naḥ pūrve pitaraḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814439 (0.022):
apa bhartavai | oṃ iti | yatra | naḥ | pūrve | pitaraḥ | parāīyuḥ | enā | / jajñānāḥ | pathyāḥ | anu | svāḥ // RV_10,14.2 // / mātalī | kavyaiḥ | yamaḥ | aṅgiraḥ bhiḥ | bṛhaspatiḥ | ṛkva bhiḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977809 (0.024):
(AVŚ_18,1.50a) yamo no gātuṃ prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u / (AVŚ_18,1.50c) yatrā naḥ pūrve pitaraḥ paretā enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603216 (0.058):
prehi prehi pathibhiḥ pūrvebhir yatrā naḥ pūrve pitaraḥ paretāḥ /
RV_10,014.03a mātalī kavyair yamo aṅgirobhir bṛhaspatir ṛkvabhir
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977747 (0.0):
(AVŚ_18,1.47a) mātalī kavyair yamo aṅgirobhir bṛhaspatir ṛkvabhir
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603261 (0.0):
ā tvā mantrāḥ kaviśastā vahantv enā rājan haviṣā mādayasva // / mātalī kavyair yamo aṅgirobhir bṛhaspatir ṛkvabhir vāvṛdhānaḥ /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034496 (0.0):
RV_10.014.02.2{14} yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyurenā jajñānāḥpathyā anu / svāḥ / RV_10.014.03.1{14} mātalī kavyairyamo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101426 (0.0):
RV_10,014.02c yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyur enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ / RV_10,014.03a mātalī kavyair yamo aṅgirobhir bṛhaspatir ṛkvabhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814444 (0.0):
apa bhartavai | oṃ iti | yatra | naḥ | pūrve | pitaraḥ | parāīyuḥ | enā | / jajñānāḥ | pathyāḥ | anu | svāḥ // RV_10,14.2 // / mātalī | kavyaiḥ | yamaḥ | aṅgiraḥ bhiḥ | bṛhaspatiḥ | ṛkva bhiḥ |
vāvṛdhānaḥ | / RV_10,014.03c yāṃś ca devā vāvṛdhur ye ca devān svāhānye svadhayānye
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034499 (0.0):
RV_10.014.03.1{14} mātalī kavyairyamo / aṅgirobhirbṛhaspatir{ṛ}kvabhirvāvṛdhānaḥ / RV_10.014.03.2{14} yāṃśca devā vāvṛdhurye ca devāṃsvāhānye svadhayānye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101436 (0.0):
RV_10,014.03a mātalī kavyair yamo aṅgirobhir bṛhaspatir ṛkvabhir / vāvṛdhānaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814457 (0.0):
mātalī | kavyaiḥ | yamaḥ | aṅgiraḥ bhiḥ | bṛhaspatiḥ | ṛkva bhiḥ | / vavṛdhānaḥ | yān | ca | devāḥ | vavṛdhuḥ | ye | ca | devān | svāhā | anye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603270 (0.010):
mātalī kavyair yamo aṅgirobhir bṛhaspatir ṛkvabhir vāvṛdhānaḥ /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977753 (0.018):
(AVŚ_18,1.47a) mātalī kavyair yamo aṅgirobhir bṛhaspatir ṛkvabhir / vāvṛdhānaḥ |
madanti || / RV_10,014.04a imaṃ yama prastaram ā hi sīdāṅgirobhiḥ pitṛbhiḥ saṃvidānaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101443 (0.0):
RV_10,014.03c yāṃś ca devā vāvṛdhur ye ca devān svāhānye svadhayānye / madanti || / RV_10,014.04a imaṃ yama prastaram ā hi sīdāṅgirobhiḥ pitṛbhiḥ saṃvidānaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603245 (0.020):
vivasvantaṃ huve yaḥ pitā te 'smin yajñe barhiṣy ā niṣadya // / imaṃ yama prastaram ā hi sīdāṅgirobhiḥ pitṛbhiḥ saṃvidānaḥ /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814458 (0.031):
vavṛdhānaḥ | yān | ca | devāḥ | vavṛdhuḥ | ye | ca | devān | svāhā | anye / | svadhayā | anye | madanti // RV_10,14.3 // / imam | yama | pra staram | ā | hi | sīda | aṅgiraḥ bhiḥ | pitṛ bhiḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977966 (0.035):
(AVŚ_18,1.60a) imaṃ yama prastaram ā hi rohāṅgirobhiḥ pitṛbhiḥ saṃvidānaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034506 (0.036):
RV_10.014.03.2{14} yāṃśca devā vāvṛdhurye ca devāṃsvāhānye svadhayānye / madanti / RV_10.014.04.1{14} imaṃ yama prastaramā hi sīdāṅgirobhiḥ
RV_10,014.04c ā tvā mantrāḥ kaviśastā vahantv enā rājan haviṣā mādayasva
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977976 (0.0):
(AVŚ_18,1.60a) imaṃ yama prastaram ā hi rohāṅgirobhiḥ pitṛbhiḥ saṃvidānaḥ / (AVŚ_18,1.60c) ā tvā mantrāḥ kaviśastā vahantv enā rājan haviṣo mādayasva
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603254 (0.0):
imaṃ yama prastaram ā hi sīdāṅgirobhiḥ pitṛbhiḥ saṃvidānaḥ / / ā tvā mantrāḥ kaviśastā vahantv enā rājan haviṣā mādayasva //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034521 (0.0):
RV_10.014.04.1{14} imaṃ yama prastaramā hi sīdāṅgirobhiḥ / pitṛbhiḥsaṃvidānaḥ / RV_10.014.04.2{14} ā tvā mantrāḥ kaviśastā vahantvenā rājanhaviṣā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101454 (0.0):
RV_10,014.04a imaṃ yama prastaram ā hi sīdāṅgirobhiḥ pitṛbhiḥ saṃvidānaḥ | / RV_10,014.04c ā tvā mantrāḥ kaviśastā vahantv enā rājan haviṣā mādayasva
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814477 (0.0):
imam | yama | pra staram | ā | hi | sīda | aṅgiraḥ bhiḥ | pitṛ bhiḥ | / sam vidānaḥ | ā | tvā | mantrāḥ | kavi śastāḥ | vahantu | enā | rājan |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3503984 (0.051):
stutā mantrāḥ kaviśastā avantu na enā rājan haviṣā mādayasva //
RV_10,014.05a aṅgirobhir ā gahi yajñiyebhir yama vairūpair iha mādayasva |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034529 (0.0):
RV_10.014.04.2{14} ā tvā mantrāḥ kaviśastā vahantvenā rājanhaviṣā / mādayasva / RV_10.014.05.1{14} aṅgirobhirā gahi yajñiyebhiryama vairūpairiha mādayasva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101461 (0.0):
RV_10,014.04c ā tvā mantrāḥ kaviśastā vahantv enā rājan haviṣā mādayasva / RV_10,014.05a aṅgirobhir ā gahi yajñiyebhir yama vairūpair iha mādayasva |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603234 (0.011):
ubhā rājānā svadhayā madantā yamaṃ paśyāsi varuṇaṃ ca devam // / aṅgirobhir āgahi yajñiyebhir yama vairūpair iha mādayasva /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814486 (0.023):
sam vidānaḥ | ā | tvā | mantrāḥ | kavi śastāḥ | vahantu | enā | rājan | / haviṣā | mādayasva // RV_10,14.4 // / aṅgiraḥ bhiḥ | ā | gahi | yajñiyebhiḥ | yama | vairūpaiḥ | iha | mādayasva
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977953 (0.028):
(AVŚ_18,1.59a) aṅgirobhir yajñiyair ā gahīha yama vairūpair iha mādayasva
RV_10,014.05c vivasvantaṃ huve yaḥ pitā te 'smin yajñe barhiṣy ā niṣadya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603239 (0.0):
aṅgirobhir āgahi yajñiyebhir yama vairūpair iha mādayasva / / vivasvantaṃ huve yaḥ pitā te 'smin yajñe barhiṣy ā niṣadya //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034534 (0.0):
RV_10.014.05.1{14} aṅgirobhirā gahi yajñiyebhiryama vairūpairiha mādayasva / RV_10.014.05.2{14} vivasvantaṃ huve yaḥ pitā te 'smin yajñe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101470 (0.0):
RV_10,014.05a aṅgirobhir ā gahi yajñiyebhir yama vairūpair iha mādayasva | / RV_10,014.05c vivasvantaṃ huve yaḥ pitā te 'smin yajñe barhiṣy ā niṣadya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814489 (0.0):
aṅgiraḥ bhiḥ | ā | gahi | yajñiyebhiḥ | yama | vairūpaiḥ | iha | mādayasva / | vivasvantam | huve | yaḥ | pitā | te | asmin | yajñe | barhiṣi | ā |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977956 (0.023):
(AVŚ_18,1.59a) aṅgirobhir yajñiyair ā gahīha yama vairūpair iha mādayasva / (AVŚ_18,1.59c) vivasvantaṃ huve yaḥ pitā te 'smin barhiṣy ā niṣadya ||59||
RV_10,014.06a aṅgiraso naḥ pitaro navagvā atharvāṇo bhṛgavaḥ somyāsaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977939 (0.0):
(AVŚ_18,1.58a) aṅgiraso naḥ pitaro navagvā atharvāṇo bhṛgavaḥ somyāsaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034546 (0.0):
barhiṣyāniṣadya / RV_10.014.06.1{15} aṅgiraso naḥ pitaro navagvā atharvāṇo bhṛgavaḥ somyāsaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101478 (0.0):
RV_10,014.05c vivasvantaṃ huve yaḥ pitā te 'smin yajñe barhiṣy ā niṣadya / RV_10,014.06a aṅgiraso naḥ pitaro navagvā atharvāṇo bhṛgavaḥ somyāsaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814502 (0.020):
aṅgirasaḥ | naḥ | pitaraḥ | nava gvāḥ | atharvāṇaḥ | bhṛgavaḥ | somyāsaḥ |
RV_10,014.06c teṣāṃ vayaṃ sumatau yajñiyānām api bhadre saumanase syāma ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977945 (0.0):
(AVŚ_18,1.58a) aṅgiraso naḥ pitaro navagvā atharvāṇo bhṛgavaḥ somyāsaḥ | / (AVŚ_18,1.58c) teṣāṃ vayaṃ sumatau yajñiyānām api bhadre saumanase syāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788852 (0.0):
atharvāṇobhṛgavaḥdṛ / / teṣāṃ vayaṃ sumatau yajñiyānāṃ api bhadre saumanase syāma /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034548 (0.0):
RV_10.014.06.1{15} aṅgiraso naḥ pitaro navagvā atharvāṇo bhṛgavaḥ somyāsaḥ / RV_10.014.06.2{15} teṣāṃ vayaṃ sumatau yajñiyānāmapi bhadre saumanasesyāma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101485 (0.0):
RV_10,014.06a aṅgiraso naḥ pitaro navagvā atharvāṇo bhṛgavaḥ somyāsaḥ | / RV_10,014.06c teṣāṃ vayaṃ sumatau yajñiyānām api bhadre saumanase syāma ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18943027 (0.018):
(AVŚ_7,92.1c) tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18999426 (0.018):
(AVŚ_20,125.7c) tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3597001 (0.018):
bādhatāṃ dveṣo abhayaṃ kṛṇotu suvīryasya patayaḥ syāma // / tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3602314 (0.018):
tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13057705 (0.018):
RV_10.131.06.2{19} bādhatāṃ dveṣo abhayaṃ kṛṇotu suvīryasyapatayaḥ syāma / RV_10.131.07.1{19} tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27508757 (0.018):
RV_03.001.21.2{16} tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14651793 (0.018):
RV_06.047.12.2{32} bādhatāṃ dveṣo abhayaṃ kṛṇotu suvīryasya patayaḥ syāma / RV_06.047.13.1{32} tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14041003 (0.018):
RV_6,047.12c bādhatāṃ dveṣo abhayaṃ kṛṇotu suvīryasya patayaḥ syāma || / RV_6,047.13a tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14125564 (0.018):
RV_10,131.06c bādhatāṃ dveṣo abhayaṃ kṛṇotu suvīryasya patayaḥ syāma || / RV_10,131.07a tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma |
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3128257 (0.018):
RV_3,001.21c tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma ||
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3137792 (0.018):
RV_3,059.04c tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814509 (0.025):
aṅgirasaḥ | naḥ | pitaraḥ | nava gvāḥ | atharvāṇaḥ | bhṛgavaḥ | somyāsaḥ | / teṣām | vayam | su matau | yajñiyānām | api | bhadre | saumanase | syāma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14000672 (0.033):
RV_3,001.21c tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14010206 (0.033):
RV_3,059.04c tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10023643 (0.035):
bādhatāṃ dveṣo abhayaṃ kṛṇotu suvīryasya patayaḥ syāma // / tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma /
Rgveda, Mandala 6 (rv_hn06u.htm.txt) 19485143 (0.035):
RV_6,047.13a tasya vayaṃ sumatau yajñiyasyāpi bhadre saumanase syāma |
RV_10,014.07a prehi prehi pathibhiḥ pūrvyebhir yatrā naḥ pūrve pitaraḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034483 (0.0):
RV_10.014.02.2{14} yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyurenā jajñānāḥpathyā anu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034561 (0.0):
RV_10.014.06.2{15} teṣāṃ vayaṃ sumatau yajñiyānāmapi bhadre saumanasesyāma / RV_10.014.07.1{15} prehi prehi pathibhiḥ pūrvyebhiryatrā naḥ pūrve
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101413 (0.0):
RV_10,014.02a yamo no gātum prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u | / RV_10,014.02c yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyur enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101494 (0.0):
RV_10,014.06c teṣāṃ vayaṃ sumatau yajñiyānām api bhadre saumanase syāma || / RV_10,014.07a prehi prehi pathibhiḥ pūrvyebhir yatrā naḥ pūrve pitaraḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603216 (0.010):
yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyur enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ // / prehi prehi pathibhiḥ pūrvebhir yatrā naḥ pūrve pitaraḥ paretāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603203 (0.018):
yamo no gātuṃ prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u / / yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyur enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977806 (0.061):
(AVŚ_18,1.50a) yamo no gātuṃ prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u / (AVŚ_18,1.50c) yatrā naḥ pūrve pitaraḥ paretā enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ
pareyuḥ | / RV_10,014.07c ubhā rājānā svadhayā madantā yamam paśyāsi varuṇaṃ ca devam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603226 (0.0):
prehi prehi pathibhiḥ pūrvebhir yatrā naḥ pūrve pitaraḥ paretāḥ / / ubhā rājānā svadhayā madantā yamaṃ paśyāsi varuṇaṃ ca devam //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034571 (0.0):
RV_10.014.07.1{15} prehi prehi pathibhiḥ pūrvyebhiryatrā naḥ pūrve / pitaraḥpareyuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101505 (0.0):
RV_10,014.07a prehi prehi pathibhiḥ pūrvyebhir yatrā naḥ pūrve pitaraḥ / pareyuḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814529 (0.0):
pitaraḥ | parāīyuḥ | ubhā | rājānā | svadhayā | madantā | yamam | paśyāsi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034484 (0.045):
RV_10.014.02.2{14} yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyurenā jajñānāḥpathyā anu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101412 (0.045):
RV_10,014.02c yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyur enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977884 (0.048):
(AVŚ_18,1.54c) ubhā rājānau svadhayā madantau yamaṃ paśyāsi varuṇaṃ ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603202 (0.058):
yamo no gātuṃ prathamo viveda naiṣā gavyūtir apabhartavā u / / yatrā naḥ pūrve pitaraḥ pareyur enā jajñānāḥ pathyā anu svāḥ //
RV_10,014.08a saṃ gacchasva pitṛbhiḥ saṃ yameneṣṭāpūrtena parame vyoman |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101511 (0.0):
RV_10,014.07c ubhā rājānā svadhayā madantā yamam paśyāsi varuṇaṃ ca devam / RV_10,014.08a saṃ gacchasva pitṛbhiḥ saṃ yameneṣṭāpūrtena parame vyoman |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979965 (0.021):
(AVŚ_18,3.58a) saṃ gachasva pitṛbhiḥ saṃ yameneṣṭāpūrtena parame vyoman |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814533 (0.033):
pitaraḥ | parāīyuḥ | ubhā | rājānā | svadhayā | madantā | yamam | paśyāsi / | varuṇam | ca | devam // RV_10,14.7 // / sam | gacchasva | pitṛ bhiḥ | sam | yamena | iṣṭāpūrtena | parame |
RV_10,014.08c hitvāyāvadyam punar astam ehi saṃ gacchasva tanvā suvarcāḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034583 (0.0):
RV_10.014.08.2{15} hitvāyāvadyaṃ punarastamehi saṃ gachasva tanvāsuvarcāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101521 (0.0):
RV_10,014.08a saṃ gacchasva pitṛbhiḥ saṃ yameneṣṭāpūrtena parame vyoman | / RV_10,014.08c hitvāyāvadyam punar astam ehi saṃ gacchasva tanvā suvarcāḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979974 (0.047):
(AVŚ_18,3.58c) hitvāvadyaṃ punar astam ehi saṃ gachatāṃ tanvā suvarcāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814543 (0.048):
vi oman | h itvāya | avadyam | punaḥ | astam | ā | ihi | sam | gacchasva | / tanvā | su varcāḥ // RV_10,14.8 //
RV_10,014.09a apeta vīta vi ca sarpatāto 'smā etam pitaro lokam akran |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977895 (0.0):
(AVŚ_18,1.55a) apeta vīta vi ca sarpatāto 'smā etaṃ pitaro lokam akran |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034596 (0.0):
RV_10.014.08.2{15} hitvāyāvadyaṃ punarastamehi saṃ gachasva tanvāsuvarcāḥ / RV_10.014.09.1{15} apeta vīta vi ca sarpatāto 'smā etaṃ pitaro lokamakran
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101529 (0.0):
RV_10,014.08c hitvāyāvadyam punar astam ehi saṃ gacchasva tanvā suvarcāḥ / RV_10,014.09a apeta vīta vi ca sarpatāto 'smā etam pitaro lokam akran |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814554 (0.060):
apa | ita | vi | ita | vi | ca | sarpata | ataḥ | asmai | etam | pitaraḥ | / lokam | akran | ahaḥ bhiḥ | at bhiḥ | aktu bhiḥ | vi aktam | yamaḥ |
RV_10,014.09c ahobhir adbhir aktubhir vyaktaṃ yamo dadāty avasānam asmai
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977902 (0.0):
(AVŚ_18,1.55a) apeta vīta vi ca sarpatāto 'smā etaṃ pitaro lokam akran | / (AVŚ_18,1.55c) ahobhir adbhir aktubhir vyaktaṃ yamo dadāty avasānam asmai
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034603 (0.0):
RV_10.014.09.2{15} ahobhiradbhiraktubhirvyaktaṃ yamo dadātyavasānamasmai / RV_10.014.10.1{15} ati drava sārameyau śvānau caturakṣau śabalau
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101537 (0.0):
RV_10,014.09a apeta vīta vi ca sarpatāto 'smā etam pitaro lokam akran | / RV_10,014.09c ahobhir adbhir aktubhir vyaktaṃ yamo dadāty avasānam asmai
RV_10,014.10a ati drava sārameyau śvānau caturakṣau śabalau sādhunā pathā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034612 (0.0):
RV_10.014.09.2{15} ahobhiradbhiraktubhirvyaktaṃ yamo dadātyavasānamasmai / RV_10.014.10.1{15} ati drava sārameyau śvānau caturakṣau śabalau
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101546 (0.0):
RV_10,014.09c ahobhir adbhir aktubhir vyaktaṃ yamo dadāty avasānam asmai / RV_10,014.10a ati drava sārameyau śvānau caturakṣau śabalau sādhunā pathā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814572 (0.0):
dadāti | ava sānam | asmai // RV_10,14.9 // / ati | drava | sārameyau | śvānau | catuḥ akṣau | śabalau | sādhunā | pathā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978161 (5.960):
(AVŚ_18,2.11a) ati drava śvānau sārameyau caturakṣau śabalau sādhunā pathā
RV_10,014.10c athā pitṝn suvidatrāṃ upehi yamena ye sadhamādam madanti ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034622 (0.0):
RV_10.014.10.1{15} ati drava sārameyau śvānau caturakṣau śabalau / sādhunāpathā / RV_10.014.10.2{15} athā pitṝn suvidatrānupehi yamena ye sadhamādammadanti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101557 (0.0):
RV_10,014.10a ati drava sārameyau śvānau caturakṣau śabalau sādhunā pathā / RV_10,014.10c athā pitṝn suvidatrāṃ upehi yamena ye sadhamādam madanti ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978173 (0.025):
(AVŚ_18,2.11c) adhā pitṝnt suvidatrāṃ apīhi yamena ye sadhamādaṃ madanti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814574 (0.057):
ati | drava | sārameyau | śvānau | catuḥ akṣau | śabalau | sādhunā | pathā / | atha | pitṝn | su vidatrān | upa | ihi | yamena | ye | sadha mādam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814582 (0.063):
| atha | pitṝn | su vidatrān | upa | ihi | yamena | ye | sadha mādam | / madanti // RV_10,14.10 //
RV_10,014.11a yau te śvānau yama rakṣitārau caturakṣau pathirakṣī
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034634 (0.0):
RV_10.014.10.2{15} athā pitṝn suvidatrānupehi yamena ye sadhamādammadanti / RV_10.014.11.1{16} yau te śvānau yama rakṣitārau caturakṣau
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101567 (0.0):
RV_10,014.10c athā pitṝn suvidatrāṃ upehi yamena ye sadhamādam madanti || / RV_10,014.11a yau te śvānau yama rakṣitārau caturakṣau pathirakṣī
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978179 (5.960):
(AVŚ_18,2.11c) adhā pitṝnt suvidatrāṃ apīhi yamena ye sadhamādaṃ madanti / (AVŚ_18,2.12a) yau te śvānau yama rakṣitārau caturakṣau pathiṣadī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814592 (0.022):
| atha | pitṝn | su vidatrān | upa | ihi | yamena | ye | sadha mādam | / madanti // RV_10,14.10 // / RV_7:6/16 / yau | te | śvānau | yama | rakṣitārau | catuḥ akṣau | pathirakṣī
nṛcakṣasau | / RV_10,014.11c tābhyām enam pari dehi rājan svasti cāsmā anamīvaṃ ca dhehi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034638 (0.0):
RV_10.014.11.1{16} yau te śvānau yama rakṣitārau caturakṣau / pathirakṣīnṛcakṣasau
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101576 (0.0):
RV_10,014.11a yau te śvānau yama rakṣitārau caturakṣau pathirakṣī / nṛcakṣasau |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814602 (0.0):
itipathi rakṣī | nṛ cakṣasau | tābhyām | enam | pari | dehi | rājan |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978191 (0.034):
(AVŚ_18,2.12c) tābhyāṃ rājan pari dhehy enaṃ svasty asmā anamīvaṃ ca dhehi
RV_10,014.12a urūṇasāv asutṛpā udumbalau yamasya dūtau carato janāṃ anu |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978198 (0.0):
(AVŚ_18,2.12c) tābhyāṃ rājan pari dhehy enaṃ svasty asmā anamīvaṃ ca dhehi / (AVŚ_18,2.13a) urūṇasāv asutṛpāv udumbalau yamasya dūtau carato janāṃ anu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034651 (0.0):
RV_10.014.11.2{16} tābhyāmenaṃ pari dehi rājan svasti cāsmāanamīvaṃ ca / dhehi / RV_10.014.12.1{16} urūṇasāvasutṛpā udumbalau yamasya dūtau carato janānanu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101584 (0.0):
RV_10,014.11c tābhyām enam pari dehi rājan svasti cāsmā anamīvaṃ ca dhehi / RV_10,014.12a urūṇasāv asutṛpā udumbalau yamasya dūtau carato janāṃ anu |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814613 (0.038):
uru nasau | asu tṛpau | udumbalau | yamasya | dūtau | carataḥ | janān |
RV_10,014.12c tāv asmabhyaṃ dṛśaye sūryāya punar dātām asum adyeha bhadram
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978207 (0.0):
(AVŚ_18,2.13a) urūṇasāv asutṛpāv udumbalau yamasya dūtau carato janāṃ anu / (AVŚ_18,2.13c) tāv asmabhyaṃ dṛśaye sūryāya punar dātām asum adyeha
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034656 (0.0):
RV_10.014.12.1{16} urūṇasāvasutṛpā udumbalau yamasya dūtau carato janānanu / RV_10.014.12.2{16} tāvasmabhyaṃ dṛśaye sūryāya punardātāmasumadyeha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101593 (0.0):
RV_10,014.12a urūṇasāv asutṛpā udumbalau yamasya dūtau carato janāṃ anu | / RV_10,014.12c tāv asmabhyaṃ dṛśaye sūryāya punar dātām asum adyeha bhadram
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814622 (0.0):
uru nasau | asu tṛpau | udumbalau | yamasya | dūtau | carataḥ | janān | / anu | tau | asmabhyam | dṛśaye | sūryāya | punaḥ | dātām | asum | adya |
RV_10,014.13a yamāya somaṃ sunuta yamāya juhutā haviḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101602 (0.0):
RV_10,014.12c tāv asmabhyaṃ dṛśaye sūryāya punar dātām asum adyeha bhadram / RV_10,014.13a yamāya somaṃ sunuta yamāya juhutā haviḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814630 (0.0):
anu | tau | asmabhyam | dṛśaye | sūryāya | punaḥ | dātām | asum | adya | / iha | bhadram // RV_10,14.12 // / yamāya | somam | sunuta | yamāya | juhuta | haviḥ | yamam | ha | yajñaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034668 (1.192):
RV_10.014.12.2{16} tāvasmabhyaṃ dṛśaye sūryāya punardātāmasumadyeha / bhadram / RV_10.014.13.1{16} yamāya somaṃ sunuta yamaya juhutā haviḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170853 (0.023):
ā sīdata(gg)ṃ svam u lokaṃ vidāne svāsasthe bhavatam indave naḥ / 8.1.149.3 yamāya soma(g)ṃ sunuta yamāya juhutā haviḥ
RV_10,014.13c yamaṃ ha yajño gacchaty agnidūto araṅkṛtaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101608 (0.0):
RV_10,014.13a yamāya somaṃ sunuta yamāya juhutā haviḥ | / RV_10,014.13c yamaṃ ha yajño gacchaty agnidūto araṅkṛtaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814633 (0.035):
yamāya | somam | sunuta | yamāya | juhuta | haviḥ | yamam | ha | yajñaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034673 (0.039):
RV_10.014.13.1{16} yamāya somaṃ sunuta yamaya juhutā haviḥ / RV_10.014.13.2{16} yamaṃ ha yajñogachatyagnidūto araṃkṛtaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170853 (0.051):
8.1.149.3 yamāya soma(g)ṃ sunuta yamāya juhutā haviḥ / yama(g)ṃ ha yajño gacchaty agni dūto araṃ kṛtaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978001 (0.062):
(AVŚ_18,2.1c) yamaṃ ha yajño gachaty agnidūto araṃkṛtaḥ ||1||
RV_10,014.14a yamāya ghṛtavad dhavir juhota pra ca tiṣṭhata |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034683 (0.0):
RV_10.014.13.2{16} yamaṃ ha yajñogachatyagnidūto araṃkṛtaḥ / RV_10.014.14.1{16} yamāya ghṛtavad dhavirjuhota pra ca tiṣṭhata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101616 (0.0):
RV_10,014.13c yamaṃ ha yajño gacchaty agnidūto araṅkṛtaḥ || / RV_10,014.14a yamāya ghṛtavad dhavir juhota pra ca tiṣṭhata |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170866 (1.192):
yama(g)ṃ ha yajño gacchaty agni dūto araṃ kṛtaḥ / 8.1.149.4 yamāya ghṛtavad dhavir juhota pra ca tiṣṭhata
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814643 (0.029):
gacchat i | agni dūtaḥ | aram kṛtaḥ // RV_10,14.13 // / yamāya | ghṛta vat | haviḥ | juhota | pra | ca | tiṣṭhata | saḥ | naḥ |
RV_10,014.14c sa no deveṣv ā yamad dīrgham āyuḥ pra jīvase ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034691 (0.0):
RV_10.014.14.2{16} sa nodeveṣvā yamad dīrghamāyuḥ pra jīvase / RV_10.014.15.1{16} yamāya madhumattamaṃ rājñe havyaṃ juhotana
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101624 (0.0):
RV_10,014.14a yamāya ghṛtavad dhavir juhota pra ca tiṣṭhata | / RV_10,014.14c sa no deveṣv ā yamad dīrgham āyuḥ pra jīvase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814651 (0.0):
yamāya | ghṛta vat | haviḥ | juhota | pra | ca | tiṣṭhata | saḥ | naḥ | / deveṣu | ā | yamat | dīrgham | āyuḥ | pra | jīvase // RV_10,14.14 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170872 (0.0):
8.1.149.4 yamāya ghṛtavad dhavir juhota pra ca tiṣṭhata / so no deveṣv ā yamad dīrgham āyuḥ pra jīvase
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034683 (0.018):
RV_10.014.14.1{16} yamāya ghṛtavad dhavirjuhota pra ca tiṣṭhata / RV_10.014.14.2{16} sa nodeveṣvā yamad dīrghamāyuḥ pra jīvase
RV_10,014.15a yamāya madhumattamaṃ rājñe havyaṃ juhotana |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034696 (0.0):
RV_10.014.14.2{16} sa nodeveṣvā yamad dīrghamāyuḥ pra jīvase / RV_10.014.15.1{16} yamāya madhumattamaṃ rājñe havyaṃ juhotana
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101630 (0.0):
RV_10,014.14c sa no deveṣv ā yamad dīrgham āyuḥ pra jīvase || / RV_10,014.15a yamāya madhumattamaṃ rājñe havyaṃ juhotana |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814656 (0.009):
deveṣu | ā | yamat | dīrgham | āyuḥ | pra | jīvase // RV_10,14.14 // / yamāya | madhumat tamam | rājñe | havyam | juhotana | idam | namaḥ |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170872 (0.054):
so no deveṣv ā yamad dīrgham āyuḥ pra jīvase / 8.1.149.5 yamāya madhumattama(g)ṃ rājñe havyaṃ juhotana
RV_10,014.15c idaṃ nama ṛṣibhyaḥ pūrvajebhyaḥ pūrvebhyaḥ pathikṛdbhyaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101636 (0.0):
RV_10,014.15a yamāya madhumattamaṃ rājñe havyaṃ juhotana |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170884 (0.007):
8.1.149.5 yamāya madhumattama(g)ṃ rājñe havyaṃ juhotana / idaṃ nama ṛṣibhyaḥ pūrvajebhyaḥ pūrvebhyaḥ pathikṛdbhyaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978014 (0.017):
(AVŚ_18,2.2c) idaṃ nama ṛṣibhyaḥ pūrvajebhyaḥ pūrvebhyaḥ pathikṛdbhyaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034702 (0.040):
RV_10.014.15.1{16} yamāya madhumattamaṃ rājñe havyaṃ juhotana / RV_10.014.15.2{16} idaṃ namaṛṣibhyaḥ pūrvajebhyaḥ pūrvebhyaḥ pathikṛdbhyaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814658 (0.047):
yamāya | madhumat tamam | rājñe | havyam | juhotana | idam | namaḥ | / ṛṣi bhyaḥ | pūrva jebhyaḥ | pūrvebhyaḥ | pathikṛt bhyaḥ // RV_10,14.15 //
RV_10,014.16a trikadrukebhiḥ patati ṣaḷ urvīr ekam id bṛhat |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034703 (0.0):
RV_10.014.15.2{16} idaṃ namaṛṣibhyaḥ pūrvajebhyaḥ pūrvebhyaḥ pathikṛdbhyaḥ / RV_10.014.16.1{16} trikadrukebhiḥ patati ṣaḷ urvīrekamid bṛhat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101643 (0.0):
RV_10,014.15c idaṃ nama ṛṣibhyaḥ pūrvajebhyaḥ pūrvebhyaḥ pathikṛdbhyaḥ || / RV_10,014.16a trikadrukebhiḥ patati ṣaḷ urvīr ekam id bṛhat |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978077 (0.030):
(AVŚ_18,2.6a) trikadrukebhiḥ pavate ṣaḍ urvīr ekam id bṛhat | / (AVŚ_18,2.6c) triṣṭub gāyatrī chandāṃsi sarvā tā yama ārpitā ||6||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170961 (0.043):
8.1.151.1 trikadrukebhiḥ patati[*875] ṣaḍ urvīr ekam id bṛhat
RV_10,014.16c triṣṭub gāyatrī chandāṃsi sarvā tā yama āhitā ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034714 (0.0):
RV_10.014.16.1{16} trikadrukebhiḥ patati ṣaḷ urvīrekamid bṛhat / RV_10.014.16.2{16} triṣṭubgāyatrī chandāṃsi sarvā tā yama āhitā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101650 (0.0):
RV_10,014.16a trikadrukebhiḥ patati ṣaḷ urvīr ekam id bṛhat | / RV_10,014.16c triṣṭub gāyatrī chandāṃsi sarvā tā yama āhitā ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978083 (0.024):
(AVŚ_18,2.6a) trikadrukebhiḥ pavate ṣaḍ urvīr ekam id bṛhat | / (AVŚ_18,2.6c) triṣṭub gāyatrī chandāṃsi sarvā tā yama ārpitā ||6||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170965 (0.028):
8.1.151.1 trikadrukebhiḥ patati[*875] ṣaḍ urvīr ekam id bṛhat / gāyatrī triṣṭup[*876] chandā(g)ṃsi sarvā tā yama āhitā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814680 (0.062):
gāyatrī | chandāṃsi | sarvā | tā | yame | āhitā // RV_10,14.16 //
RV_10,015.01a ud īratām avara ut parāsa un madhyamāḥ pitaraḥ somyāsaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977691 (0.0):
(AVŚ_18,1.44a) ud īratām avara ut parāsa un madhyamāḥ pitaraḥ somyāsaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034723 (0.0):
RV_10.015.01.1{17} udīratāmavara ut parāsa un madhyamāḥ pitaraḥsomyāsaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101658 (0.0):
RV_10,014.16c triṣṭub gāyatrī chandāṃsi sarvā tā yama āhitā || / RV_10,015.01a ud īratām avara ut parāsa un madhyamāḥ pitaraḥ somyāsaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814691 (0.013):
(RV_10,15) / ut | īratām | avare | ut | parāsaḥ | ut | madhyamāḥ | pitaraḥ | somyāsaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593392 (0.059):
udīratām avarā ut parāsā un madhyamāḥ pitaraḥ somyāsaḥ / / asuṃ ya īyur avṛkā ṛtajñās te no 'vantu pitaro haveṣu //
RV_10,015.01c asuṃ ya īyur avṛkā ṛtajñās te no 'vantu pitaro haveṣu ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977699 (0.0):
(AVŚ_18,1.44a) ud īratām avara ut parāsa un madhyamāḥ pitaraḥ somyāsaḥ | / (AVŚ_18,1.44c) asuṃ ya īyur avṛkā ṛtajñās te no 'vantu pitaro haveṣu
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593401 (0.0):
udīratām avarā ut parāsā un madhyamāḥ pitaraḥ somyāsaḥ / / asuṃ ya īyur avṛkā ṛtajñās te no 'vantu pitaro haveṣu //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034733 (0.0):
RV_10.015.01.1{17} udīratāmavara ut parāsa un madhyamāḥ pitaraḥsomyāsaḥ / RV_10.015.01.2{17} asuṃ ya īyuravṛkā ṛtajñāste no 'vantupitaro haveṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101668 (0.0):
RV_10,015.01a ud īratām avara ut parāsa un madhyamāḥ pitaraḥ somyāsaḥ | / RV_10,015.01c asuṃ ya īyur avṛkā ṛtajñās te no 'vantu pitaro haveṣu ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814701 (0.018):
ut | īratām | avare | ut | parāsaḥ | ut | madhyamāḥ | pitaraḥ | somyāsaḥ | / asum | ye | īyuḥ | avṛkāḥ | ṛta jñāḥ | te | naḥ | avantu | pitaraḥ |
RV_10,015.02a idam pitṛbhyo namo astv adya ye pūrvāso ya uparāsa īyuḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977726 (0.0):
ihāgamiṣṭhāḥ ||45|| / (AVŚ_18,1.46a) idaṃ pitṛbhyo namo astv adya ye pūrvāso ye aparāsa īyuḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593376 (0.0):
barhiṣadaḥ svadhayā ye sutasya bhajanta pitvas ta ihāgamiṣṭhāḥ // / idaṃ pitṛbhyo namo astv adya ye pūrvāso ya uparāsa īyuḥ /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034742 (0.0):
RV_10.015.01.2{17} asuṃ ya īyuravṛkā ṛtajñāste no 'vantupitaro haveṣu / RV_10.015.02.1{17} idaṃ pitṛbhyo namo astvadya ye pūrvāso ya uparāsa īyuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101677 (0.0):
RV_10,015.01c asuṃ ya īyur avṛkā ṛtajñās te no 'vantu pitaro haveṣu || / RV_10,015.02a idam pitṛbhyo namo astv adya ye pūrvāso ya uparāsa īyuḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814711 (0.014):
asum | ye | īyuḥ | avṛkāḥ | ṛta jñāḥ | te | naḥ | avantu | pitaraḥ | / haveṣu // RV_10,15.1 // / idam | pitṛ bhyaḥ | namaḥ | astu | adya | ye | pūrvāsaḥ | ye | uparāsaḥ |
RV_10,015.02c ye pārthive rajasy ā niṣattā ye vā nūnaṃ suvṛjanāsu vikṣu ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593384 (0.0):
idaṃ pitṛbhyo namo astv adya ye pūrvāso ya uparāsa īyuḥ / / ye pārthive rajasy ā niṣattā ye vā nūnaṃ suvṛjanāsu vikṣu //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034752 (0.0):
RV_10.015.02.1{17} idaṃ pitṛbhyo namo astvadya ye pūrvāso ya uparāsa īyuḥ / RV_10.015.02.2{17} ye pārthive rajasyā niṣattā ye vā nūnaṃ suvṛjanāsuvikṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101687 (0.0):
RV_10,015.02a idam pitṛbhyo namo astv adya ye pūrvāso ya uparāsa īyuḥ | / RV_10,015.02c ye pārthive rajasy ā niṣattā ye vā nūnaṃ suvṛjanāsu vikṣu ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034743 (1.192):
RV_10.015.02.1{17} idaṃ pitṛbhyo namo astvadya ye pūrvāso ya uparāsa īyuḥ / RV_10.015.02.2{17} ye pārthive rajasyā niṣattā ye vā nūnaṃ suvṛjanāsuvikṣu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814720 (1.788):
idam | pitṛ bhyaḥ | namaḥ | astu | adya | ye | pūrvāsaḥ | ye | uparāsaḥ | / īyuḥ | ye | pārthive | rajasi | ā | ni sattāḥ | ye | vā | nūnam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977737 (0.028):
(AVŚ_18,1.46c) ye pārthive rajasy ā niṣaktā ye vā nūnaṃ suvṛjanāsu dikṣu
RV_10,015.03a āham pitṝn suvidatrāṃ avitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ ca viṣṇoḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977711 (0.0):
(AVŚ_18,1.45a) āhaṃ pitṝnt suvidatrāṃ avitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101698 (0.0):
RV_10,015.02c ye pārthive rajasy ā niṣattā ye vā nūnaṃ suvṛjanāsu vikṣu || / RV_10,015.03a āham pitṝn suvidatrāṃ avitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ ca viṣṇoḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034755 (5.960):
RV_10.015.02.2{17} ye pārthive rajasyā niṣattā ye vā nūnaṃ suvṛjanāsuvikṣu / RV_10.015.03.1{17} āhaṃ pitṝn suvidatrānavitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593360 (0.010):
āhaṃ pitṝnt suvidatraṃ avitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ ca viṣṇoḥ /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034762 (0.032):
RV_10.015.03.1{17} āhaṃ pitṝn suvidatrānavitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ / caviṣṇoḥ / RV_10.015.03.2{17} barhiṣado ye svadhayā sutasya bhajanta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814722 (0.036):
su vṛjanāsu | vikṣu // RV_10,15.2 // / ā | aham | pitṝn | su vidatrān | avitsi | napātam | ca | vi kramaṇam | ca
RV_10,015.03c barhiṣado ye svadhayā sutasya bhajanta pitvas ta
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977718 (0.0):
(AVŚ_18,1.45a) āhaṃ pitṝnt suvidatrāṃ avitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ ca / viṣṇoḥ | / (AVŚ_18,1.45c) barhiṣado ye svadhayā sutasya bhajanta pitvas ta
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034769 (0.0):
RV_10.015.03.1{17} āhaṃ pitṝn suvidatrānavitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ / caviṣṇoḥ / RV_10.015.03.2{17} barhiṣado ye svadhayā sutasya bhajanta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101705 (0.0):
RV_10,015.03a āham pitṝn suvidatrāṃ avitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ ca viṣṇoḥ / RV_10,015.03c barhiṣado ye svadhayā sutasya bhajanta pitvas ta
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593364 (5.960):
āhaṃ pitṝnt suvidatraṃ avitsi napātaṃ ca vikramaṇaṃ ca viṣṇoḥ / / barhiṣadaḥ svadhayā ye sutasya bhajanta pitvas ta ihāgamiṣṭhāḥ //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814736 (0.030):
| viṣṇoḥ | barhi sadaḥ | ye | svadhayā | sutasya | bhajanta | pitvaḥ | te
ihāgamiṣṭhāḥ || / RV_10,015.04a barhiṣadaḥ pitara ūty arvāg imā vo havyā cakṛmā juṣadhvam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977821 (0.0):
(AVŚ_18,1.51a) barhiṣadaḥ pitara ūty arvāg imā vo havyā cakṛmā juṣadhvam |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593331 (0.0):
tasmai ta indo haviṣā vidhema vayaṃ syāma patayo rayīṇām // / barhiṣadaḥ pitara ūty arvāg imā vo havyā cakṛmā juṣadhvam /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034782 (0.0):
RV_10.015.03.2{17} barhiṣado ye svadhayā sutasya bhajanta / pitvastaihāgamiṣṭhāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101717 (0.0):
RV_10,015.03c barhiṣado ye svadhayā sutasya bhajanta pitvas ta / ihāgamiṣṭhāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814748 (0.017):
barhi sadaḥ | pitaraḥ | ūtī | arvāk | imā | vaḥ | havyā | cakṛma |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977719 (0.026):
(AVŚ_18,1.45c) barhiṣado ye svadhayā sutasya bhajanta pitvas ta / ihāgamiṣṭhāḥ ||45||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814737 (0.055):
| viṣṇoḥ | barhi sadaḥ | ye | svadhayā | sutasya | bhajanta | pitvaḥ | te / | iha | āgamiṣṭhāḥ // RV_10,15.3 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593365 (0.057):
barhiṣadaḥ svadhayā ye sutasya bhajanta pitvas ta ihāgamiṣṭhāḥ //
RV_10,015.04c ta ā gatāvasā śantamenāthā naḥ śaṃ yor arapo dadhāta ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034787 (0.0):
RV_10.015.04.1{17} barhiṣadaḥ pitara ūtyarvāgimā vo havyā cakṛmā juṣadhvam / RV_10.015.04.2{17} ta ā gatāvasā śantamenāthā naḥ śaṃ yorarapodadhāta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101727 (0.0):
RV_10,015.04a barhiṣadaḥ pitara ūty arvāg imā vo havyā cakṛmā juṣadhvam | / RV_10,015.04c ta ā gatāvasā śantamenāthā naḥ śaṃ yor arapo dadhāta ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814758 (5.960):
juṣadhvam | te | ā | gata | avasā | śam tamena | atha | naḥ | śam | yoḥ | / arapaḥ | dadhāta // RV_10,15.4 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593340 (0.010):
barhiṣadaḥ pitara ūty arvāg imā vo havyā cakṛmā juṣadhvam / / ta āgatāvasā śaṃtamenāthā naḥ śaṃ yor arapo dadhātana //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977830 (0.019):
(AVŚ_18,1.51a) barhiṣadaḥ pitara ūty arvāg imā vo havyā cakṛmā juṣadhvam | / (AVŚ_18,1.51c) ta ā gatāvasā śaṃtamenādhā naḥ śaṃ yor arapo dadhāta ||51||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14106420 (0.023):
RV_10,037.11c adat pibad ūrjayamānam āśitaṃ tad asme śaṃ yor arapo / dadhātana ||
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6838080 (0.060):
RV_7,035.01c śam indrāsomā suvitāya śaṃ yoḥ śaṃ na indrāpūṣaṇā vājasātau
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22803807 (0.060):
| rāta-havyā | śam | indrāsomā | suvitāya | śam | yoḥ | śam | naḥ |
RV_10,015.05a upahūtāḥ pitaraḥ somyāso barhiṣyeṣu nidhiṣu priyeṣu |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593345 (0.0):
ta āgatāvasā śaṃtamenāthā naḥ śaṃ yor arapo dadhātana // / upahūtāḥ pitaraḥ somyāso barhiṣyeṣu nidhiṣu priyeṣu /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034799 (0.0):
RV_10.015.04.2{17} ta ā gatāvasā śantamenāthā naḥ śaṃ yorarapodadhāta / RV_10.015.05.1{17} upahūtāḥ pitaraḥ somyāso barhiṣyeṣu nidhiṣu priyeṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101735 (0.0):
RV_10,015.04c ta ā gatāvasā śantamenāthā naḥ śaṃ yor arapo dadhāta || / RV_10,015.05a upahūtāḥ pitaraḥ somyāso barhiṣyeṣu nidhiṣu priyeṣu |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979743 (0.011):
dadhāta ||44|| / (AVŚ_18,3.45a) upahūtā naḥ pitaraḥ somyāso barhiṣyeṣu nidhiṣu priyeṣu |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814765 (0.017):
juṣadhvam | te | ā | gata | avasā | śam tamena | atha | naḥ | śam | yoḥ | / arapaḥ | dadhāta // RV_10,15.4 // / upa hūtāḥ | pitaraḥ | somyāsaḥ | barhiṣyeṣu | ni dhiṣu | priyeṣu | te | ā
RV_10,015.05c ta ā gamantu ta iha śruvantv adhi bruvantu te 'vantv asmān
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979750 (0.0):
(AVŚ_18,3.45a) upahūtā naḥ pitaraḥ somyāso barhiṣyeṣu nidhiṣu priyeṣu | / (AVŚ_18,3.45c) ta ā gamantu ta iha śruvantv adhi bruvantu te 'vantv asmān
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034805 (0.0):
RV_10.015.05.1{17} upahūtāḥ pitaraḥ somyāso barhiṣyeṣu nidhiṣu priyeṣu / RV_10.015.05.2{17} ta ā gamantu ta iha śruvantvadhi bruvantu te
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101741 (0.0):
RV_10,015.05a upahūtāḥ pitaraḥ somyāso barhiṣyeṣu nidhiṣu priyeṣu | / RV_10,015.05c ta ā gamantu ta iha śruvantv adhi bruvantu te 'vantv asmān
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814772 (0.022):
upa hūtāḥ | pitaraḥ | somyāsaḥ | barhiṣyeṣu | ni dhiṣu | priyeṣu | te | ā / | gamantu | te | iha | śrivantu | adhi | bruvantu | te | avantu | asmān //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593347 (0.054):
upahūtāḥ pitaraḥ somyāso barhiṣyeṣu nidhiṣu priyeṣu / / ta āgamantu ta iha śruvantv adhibruvantu te 'vantv asmān //
RV_10,015.06a ācyā jānu dakṣiṇato niṣadyemaṃ yajñam abhi gṛṇīta viśve |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034812 (0.0):
RV_10.015.05.2{17} ta ā gamantu ta iha śruvantvadhi bruvantu te / 'vantvasmān / RV_10.015.06.1{18} ācyā jānu dakṣiṇato niṣadyemaṃ yajñamabhi gṛṇītaviśve
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101748 (0.0):
RV_10,015.05c ta ā gamantu ta iha śruvantv adhi bruvantu te 'vantv asmān / RV_10,015.06a ācyā jānu dakṣiṇato niṣadyemaṃ yajñam abhi gṛṇīta viśve |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814778 (0.049):
| gamantu | te | iha | śrivantu | adhi | bruvantu | te | avantu | asmān // / RV_10,15.5 // / RV_7:6/18 / ācya | jānu | dakṣiṇataḥ | ni sadya | imam | yajñam | abhi | gṛṇīta |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977835 (0.058):
(AVŚ_18,1.52a) ācyā jānu dakṣiṇato niṣadyedaṃ no havir abhi gṛṇantu viśve
RV_10,015.06c mā hiṃsiṣṭa pitaraḥ kena cin no yad va āgaḥ puruṣatā karāma
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977850 (0.0):
(AVŚ_18,1.52a) ācyā jānu dakṣiṇato niṣadyedaṃ no havir abhi gṛṇantu viśve / (AVŚ_18,1.52c) mā hiṃsiṣṭa pitaraḥ kena cin no yad va āgaḥ puruṣatā karāma
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034818 (0.0):
RV_10.015.06.1{18} ācyā jānu dakṣiṇato niṣadyemaṃ yajñamabhi gṛṇītaviśve / RV_10.015.06.2{18} mā hiṃsiṣṭa pitaraḥ kena cin no yad va āgaḥpuruṣatā
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2314456 (0.0):
RV_07.057.04.1{27} ṛdhak sā vo maruto didyudastu yad va āgaḥ puruṣatā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101760 (0.0):
RV_10,015.06a ācyā jānu dakṣiṇato niṣadyemaṃ yajñam abhi gṛṇīta viśve | / RV_10,015.06c mā hiṃsiṣṭa pitaraḥ kena cin no yad va āgaḥ puruṣatā karāma
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6840845 (0.0):
RV_7,057.04a ṛdhak sā vo maruto didyud astu yad va āgaḥ puruṣatā karāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814791 (0.0):
viśve | mā | hi ṃsiṣṭa | pitaraḥ | kena | cit | naḥ | yat | vaḥ | āgaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22806671 (1.192):
ṛdhak | sā | vaḥ | marutaḥ | didyut | astu | yat | vaḥ | āgaḥ | puruṣatā |
RV_10,015.07a āsīnāso aruṇīnām upasthe rayiṃ dhatta dāśuṣe martyāya |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979708 (0.0):
(AVŚ_18,3.43a) āsīnāso aruṇīnām upasthe rayiṃ dhatta dāśuṣe martyāya |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034832 (0.0):
RV_10.015.06.2{18} mā hiṃsiṣṭa pitaraḥ kena cin no yad va āgaḥpuruṣatā / karāma / RV_10.015.07.1{18} āsīnāso aruṇīnāmupasthe rayiṃ dhatta dāśuṣe martyāya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101769 (0.0):
RV_10,015.06c mā hiṃsiṣṭa pitaraḥ kena cin no yad va āgaḥ puruṣatā karāma / RV_10,015.07a āsīnāso aruṇīnām upasthe rayiṃ dhatta dāśuṣe martyāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814800 (1.192):
puruṣatā | karāma // RV_10,15.6 // / āsīnāsaḥ | aruṇīnām | upa sthe | rayim | dhatta | dāśuṣe | martyāya |
RV_10,015.07c putrebhyaḥ pitaras tasya vasvaḥ pra yacchata ta ihorjaṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034836 (0.0):
RV_10.015.07.1{18} āsīnāso aruṇīnāmupasthe rayiṃ dhatta dāśuṣe martyāya / RV_10.015.07.2{18} putrebhyaḥ pitarastasya vasvaḥ pra yachata ta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101776 (0.0):
RV_10,015.07a āsīnāso aruṇīnām upasthe rayiṃ dhatta dāśuṣe martyāya | / RV_10,015.07c putrebhyaḥ pitaras tasya vasvaḥ pra yacchata ta ihorjaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814806 (0.012):
āsīnāsaḥ | aruṇīnām | upa sthe | rayim | dhatta | dāśuṣe | martyāya | / putrebhyaḥ | pitaraḥ | tasya | vasvaḥ | pra | yacchata | te | iha | ūrjam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979714 (0.019):
(AVŚ_18,3.43a) āsīnāso aruṇīnām upasthe rayiṃ dhatta dāśuṣe martyāya | / (AVŚ_18,3.43c) putrebhyaḥ pitaras tasya vasvaḥ pra yachata ta ihorjaṃ
dadhāta || / RV_10,015.08a ye naḥ pūrve pitaraḥ somyāso 'nūhire somapīthaṃ vasiṣṭhāḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034848 (0.0):
ihorjandadhāta / RV_10.015.08.1{18} ye naḥ pūrve pitaraḥ somyāso 'nūhire
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101787 (0.0):
RV_10,015.07c putrebhyaḥ pitaras tasya vasvaḥ pra yacchata ta ihorjaṃ / dadhāta ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814815 (0.0):
putrebhyaḥ | pitaraḥ | tasya | vasvaḥ | pra | yacchata | te | iha | ūrjam / | dadhāta // RV_10,15.7 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979761 (0.022):
(AVŚ_18,3.46a) ye naḥ pituḥ pitaro ye pitāmahā anūjahire somapīthaṃ / vasiṣṭhāḥ |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3203962 (0.047):
jyotiṣāvīt / RV_09.097.39.2{18} yenā naḥ pūrve pitaraḥ padajñāḥ svarvido abhi gā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14096607 (0.047):
jyotiṣāvīt | / RV_9,097.39c yenā naḥ pūrve pitaraḥ padajñāḥ svarvido abhi gā adrim uṣṇan
RV_10,015.08c tebhir yamaḥ saṃrarāṇo havīṃṣy uśann uśadbhiḥ pratikāmam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101795 (0.0):
RV_10,015.08a ye naḥ pūrve pitaraḥ somyāso 'nūhire somapīthaṃ vasiṣṭhāḥ | / RV_10,015.08c tebhir yamaḥ saṃrarāṇo havīṃṣy uśann uśadbhiḥ pratikāmam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814820 (0.015):
ye | naḥ | pūrve | pitaraḥ | somyāsaḥ | anu ūhire | soma pītham | / vasiṣṭhāḥ | tebhiḥ | yamaḥ | sam rarāṇaḥ | havīṃṣi | uśan | eśat bhiḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979768 (0.022):
(AVŚ_18,3.46a) ye naḥ pituḥ pitaro ye pitāmahā anūjahire somapīthaṃ / vasiṣṭhāḥ | / (AVŚ_18,3.46c) tebhir yamaḥ samrarāṇo havīṃṣy uśann uśadbhiḥ pratikāmam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034854 (0.059):
somapīthaṃvasiṣṭhāḥ / RV_10.015.08.2{18} tebhiryamaḥ saṃrarāṇo havīṃṣyuśannuśadbhiḥ
attu || / RV_10,015.09a ye tātṛṣur devatrā jehamānā hotrāvida stomataṣṭāso arkaiḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034868 (0.0):
RV_10.015.09.1{18} ye tātṛṣurdevatrā jehamānā hotrāvida stomataṣṭāsoarkaiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101806 (0.0):
RV_10,015.08c tebhir yamaḥ saṃrarāṇo havīṃṣy uśann uśadbhiḥ pratikāmam / attu ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979771 (0.024):
(AVŚ_18,3.46c) tebhir yamaḥ samrarāṇo havīṃṣy uśann uśadbhiḥ pratikāmam / attu ||46||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593496 (0.045):
ye tātṛṣur devatrā jehamānā hotrāvidaḥ stomataṣṭāso arkaiḥ / / āgne yāhi suvidatrebhir arvāk satyaiḥ kavyaiḥ pitṛbhir gharmasadbhiḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979779 (0.057):
(AVŚ_18,3.47a) ye tātṛṣur devatrā jehamānā hotrāvidaḥ stomataṣṭāso arkaiḥ / (AVŚ_18,3.47c) āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ satyaiḥ kavibhir ṛṣibhir
RV_10,015.09c āgne yāhi suvidatrebhir arvāṅ satyaiḥ kavyaiḥ pitṛbhir
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101815 (0.0):
RV_10,015.09a ye tātṛṣur devatrā jehamānā hotrāvida stomataṣṭāso arkaiḥ | / RV_10,015.09c āgne yāhi suvidatrebhir arvāṅ satyaiḥ kavyaiḥ pitṛbhir
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593503 (0.006):
ye tātṛṣur devatrā jehamānā hotrāvidaḥ stomataṣṭāso arkaiḥ / / āgne yāhi suvidatrebhir arvāk satyaiḥ kavyaiḥ pitṛbhir gharmasadbhiḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034878 (0.014):
RV_10.015.09.1{18} ye tātṛṣurdevatrā jehamānā hotrāvida stomataṣṭāsoarkaiḥ / RV_10.015.09.2{18} āgne yāhi suvidatrebhirarvāṃ satyaiḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979780 (0.017):
(AVŚ_18,3.47a) ye tātṛṣur devatrā jehamānā hotrāvidaḥ stomataṣṭāso arkaiḥ / (AVŚ_18,3.47c) āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ satyaiḥ kavibhir ṛṣibhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814835 (0.027):
ye | tatṛṣuḥ | devatrā | jehamānāḥ | hotrāvidaḥ | stoma taṣṭāsaḥ | arkaiḥ / | ā | agne | yāhi | su vidatrebhiḥ | arvāṅ | satyaiḥ | kavyaiḥ | pitṛ bhiḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814843 (0.038):
| ā | agne | yāhi | su vidatrebhiḥ | arvāṅ | satyaiḥ | kavyaiḥ | pitṛ bhiḥ / | gharmasat bhiḥ // RV_10,15.9 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979805 (0.054):
(AVŚ_18,3.48c) āgne yāhi suvidatrebhir arvāṅ paraiḥ pūrvair ṛṣibhir
gharmasadbhiḥ || / RV_10,015.10a ye satyāso havirado haviṣpā indreṇa devaiḥ sarathaṃ dadhānāḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979798 (0.0):
gharmasadbhiḥ ||47|| / (AVŚ_18,3.48a) ye satyāso havirado haviṣpā indreṇa devaiḥ sarathaṃ tureṇa
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034884 (0.0):
RV_10.015.09.2{18} āgne yāhi suvidatrebhirarvāṃ satyaiḥ / kavyaiḥpitṛbhirgharmasadbhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101826 (0.0):
RV_10,015.09c āgne yāhi suvidatrebhir arvāṅ satyaiḥ kavyaiḥ pitṛbhir / gharmasadbhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814859 (0.024):
ye | satyāsaḥ | haviḥ adaḥ | haviḥ pāḥ | indreṇa | devaiḥ | sa ratham | / dadhānāḥ | ā | agne | yāhi | sahasram | deva vandaiḥ | paraiḥ | pūrvaiḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593503 (0.027):
āgne yāhi suvidatrebhir arvāk satyaiḥ kavyaiḥ pitṛbhir gharmasadbhiḥ
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20871440 (0.054):
sam īdhire / RV_05.011.02.2 indreṇa devaiḥ sarathaṃ sa barhiṣi sīdan ni hotā yajathāya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14022509 (0.054):
sam īdhire | / RV_5,011.02c indreṇa devaiḥ sarathaṃ sa barhiṣi sīdan ni hotā yajathāya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814850 (0.056):
| gharmasat bhiḥ // RV_10,15.9 // / ye | satyāsaḥ | haviḥ adaḥ | haviḥ pāḥ | indreṇa | devaiḥ | sa ratham |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034899 (0.058):
RV_10.015.10.2{18} āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ paraiḥpūrvaiḥ / pitṛbhirgharmasadbhiḥ / RV_10.015.11.1{19} agniṣvāttāḥ pitara eha gachata sadaḥ sadaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101837 (0.058):
RV_10,015.10c āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ paraiḥ pūrvaiḥ pitṛbhir / gharmasadbhiḥ || / RV_10,015.11a agniṣvāttāḥ pitara eha gacchata sadaḥ sadaḥ sadata
RV_10,015.10c āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ paraiḥ pūrvaiḥ pitṛbhir
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034898 (0.0):
RV_10.015.10.2{18} āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ paraiḥpūrvaiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101836 (0.0):
RV_10,015.10a ye satyāso havirado haviṣpā indreṇa devaiḥ sarathaṃ dadhānāḥ / RV_10,015.10c āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ paraiḥ pūrvaiḥ pitṛbhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814867 (0.0):
ye | satyāsaḥ | haviḥ adaḥ | haviḥ pāḥ | indreṇa | devaiḥ | sa ratham | / dadhānāḥ | ā | agne | yāhi | sahasram | deva vandaiḥ | paraiḥ | pūrvaiḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979783 (0.029):
(AVŚ_18,3.47c) āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ satyaiḥ kavibhir ṛṣibhir
gharmasadbhiḥ || / RV_10,015.11a agniṣvāttāḥ pitara eha gacchata sadaḥ sadaḥ sadata
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034905 (0.0):
RV_10.015.10.2{18} āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ paraiḥpūrvaiḥ / pitṛbhirgharmasadbhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101846 (0.0):
RV_10,015.10c āgne yāhi sahasraṃ devavandaiḥ paraiḥ pūrvaiḥ pitṛbhir / gharmasadbhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814881 (0.020):
agni svāttāḥ | pitaraḥ | ā | iha | gacchata | sadaḥ sadaḥ | sadata |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979809 (0.043):
(AVŚ_18,3.48c) āgne yāhi suvidatrebhir arvāṅ paraiḥ pūrvair ṛṣibhir / gharmasadbhiḥ ||48||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979721 (0.044):
(AVŚ_18,3.44a) agniṣvāttāḥ pitara eha gachata sadaḥsadaḥ sadata
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034878 (0.058):
kavyaiḥpitṛbhirgharmasadbhiḥ / RV_10.015.10.1{18} ye satyāso havirado haviṣpā idreṇa devaiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101815 (0.058):
RV_10,015.09c āgne yāhi suvidatrebhir arvāṅ satyaiḥ kavyaiḥ pitṛbhir / gharmasadbhiḥ || / RV_10,015.10a ye satyāso havirado haviṣpā indreṇa devaiḥ sarathaṃ dadhānāḥ
supraṇītayaḥ | / RV_10,015.11c attā havīṃṣi prayatāni barhiṣy athā rayiṃ sarvavīraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593448 (0.0):
agniṣvāttāḥ pitarā eha gachata sadaḥsadaḥ sadata supraṇītayaḥ / / attā havīṃṣi prayatāni barhiṣy athā rayiṃ sarvavīraṃ dadhātana //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101857 (0.0):
RV_10,015.11a agniṣvāttāḥ pitara eha gacchata sadaḥ sadaḥ sadata / supraṇītayaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034911 (0.031):
RV_10.015.11.1{19} agniṣvāttāḥ pitara eha gachata sadaḥ sadaḥ / sadatasupraṇītayaḥ / RV_10.015.11.2{19} attā havīṃṣi prayatāni barhiṣyathārayiṃ sarvavīraṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979732 (0.034):
supraṇītayaḥ | / (AVŚ_18,3.44c) atto havīṃṣi prayatāni barhiṣi rayiṃ ca naḥ sarvavīraṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814889 (0.039):
su pranītayaḥ | atta | havīṃṣi | pra yatāni | barhiṣi | atha | rayim | / sarva vīram | dadhātana // RV_10,15.11 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13046589 (0.059):
RV_10.076.04.2{08} ā no rayiṃ sarvavīraṃ sunotana devāvyambharata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14114074 (0.059):
RV_10,076.04c ā no rayiṃ sarvavīraṃ sunotana devāvyam bharata ślokam
dadhātana || / RV_10,015.12a tvam agna īḷito jātavedo 'vāḍ ḍhavyāni surabhīṇi kṛtvī |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034927 (0.0):
RV_10.015.11.2{19} attā havīṃṣi prayatāni barhiṣyathārayiṃ sarvavīraṃ / dadhātana / RV_10.015.12.1{19} tvamagna īḷito jātavedo 'vāḍ ḍhavyāni surabhīṇikṛtvī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101867 (0.0):
RV_10,015.11c attā havīṃṣi prayatāni barhiṣy athā rayiṃ sarvavīraṃ / dadhātana ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593448 (0.021):
attā havīṃṣi prayatāni barhiṣy athā rayiṃ sarvavīraṃ dadhātana //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13046589 (0.039):
RV_10.076.04.2{08} ā no rayiṃ sarvavīraṃ sunotana devāvyambharata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14114075 (0.039):
RV_10,076.04c ā no rayiṃ sarvavīraṃ sunotana devāvyam bharata ślokam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979688 (0.043):
(AVŚ_18,3.42a) tvam agna īḍito jātavedo 'vāḍ ḍhavyāni surabhīṇi kṛtvā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814902 (0.048):
tvam | agne | īḷitaḥ | jāta vedaḥ | avāṭ | havyāni | surabhīṇi | kṛtvī | / pra | adāḥ | p itṛ bhyaḥ | svadhayā | te | akṣan | addhi | tvam | deva |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4086272 (0.051):
RV_4,050.10c ā vāṃ viśantv indavaḥ svābhuvo 'sme rayiṃ sarvavīraṃ ni / yacchatam ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979732 (0.052):
(AVŚ_18,3.44c) atto havīṃṣi prayatāni barhiṣi rayiṃ ca naḥ sarvavīraṃ / dadhāta ||44||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13716921 (0.052):
vṛṣaṇvasūitivṛṣaṇ-vasū | ā | vām | viśantu | indavaḥ | su-ābhuvaḥ | asme / iti | rayim | sarva-vīram | ni | yacchatam // RV_4,50.10 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5827445 (0.057):
amatim | ā | naḥ | rayim | sarva vīram | sunotana | deva avyam | bharata |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8596812 (0.057):
RV_04.050.10.2 ā vāṃ viśantv indavaḥ svābhuvo 'sme rayiṃ sarvavīraṃ ni / yachatam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18989101 (0.058):
(AVŚ_20,13.1c) ā vāṃ viśantv indavaḥ svābhuvo 'sme rayiṃ sarvavīraṃ ni / yachatam ||1||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547962 (0.060):
pavasva | adveṣe | dyāvāpṛthivī iti | huvema | devāḥ | dhatta | rayim | / asme iti | su-vīram // RV_9,68.10 // / -RV_7:2/21-
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7312943 (0.062):
RV_08.071.{06}1 . tvaṃ rayim puruvīram agne dāśuṣe martāya |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14078761 (0.062):
RV_8,071.06a tvaṃ rayim puruvīram agne dāśuṣe martāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11209795 (0.062):
-RV_6:5/12- / tvam | rayim | puru-vīram | agne | dāśuṣe | martāya | pra | naḥ | naya |
RV_10,015.12c prādāḥ pitṛbhyaḥ svadhayā te akṣann addhi tvaṃ deva prayatā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979698 (0.0):
(AVŚ_18,3.42c) prādāḥ pitṛbhyaḥ svadhayā te akṣann addhi tvaṃ deva prayatā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981325 (0.0):
(AVŚ_18,4.65c) prādāḥ pitṛbhyaḥ svadhayā te akṣann addhi tvaṃ deva prayatā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034929 (0.0):
RV_10.015.12.1{19} tvamagna īḷito jātavedo 'vāḍ ḍhavyāni surabhīṇikṛtvī / RV_10.015.12.2{19} prādāḥ pitṛbhyaḥ svadhayā te akṣannaddhi tvandeva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101875 (0.0):
RV_10,015.12a tvam agna īḷito jātavedo 'vāḍ ḍhavyāni surabhīṇi kṛtvī | / RV_10,015.12c prādāḥ pitṛbhyaḥ svadhayā te akṣann addhi tvaṃ deva prayatā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814911 (0.035):
pra | adāḥ | p itṛ bhyaḥ | svadhayā | te | akṣan | addhi | tvam | deva |
havīṃṣi || / RV_10,015.13a ye ceha pitaro ye ca neha yāṃś ca vidma yāṃ u ca na pravidma
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034939 (0.0):
RV_10.015.12.2{19} prādāḥ pitṛbhyaḥ svadhayā te akṣannaddhi tvandeva / prayatā havīṃṣi / RV_10.015.13.1{19} ye ceha pitaro ye ca neha yāṃśca vidma yānu ca
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034946 (0.0):
RV_10.015.13.1{19} ye ceha pitaro ye ca neha yāṃśca vidma yānu ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101888 (0.0):
RV_10,015.12c prādāḥ pitṛbhyaḥ svadhayā te akṣann addhi tvaṃ deva prayatā / havīṃṣi || / RV_10,015.13a ye ceha pitaro ye ca neha yāṃś ca vidma yāṃ u ca na pravidma
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814919 (0.0):
pra | adāḥ | p itṛ bhyaḥ | svadhayā | te | akṣan | addhi | tvam | deva | / pra yatā | havīṃṣi // RV_10,15.12 // / ye | ca | iha | pitaraḥ | ye | ca | na | iha | yān | ca | vidma | yān | oṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981486 (0.056):
(AVŚ_18,4.86a) ye 'tra pitaraḥ pitaro ye 'tra yūyaṃ stha yuṣmāṃs te 'nu
RV_10,015.13c tvaṃ vettha yati te jātavedaḥ svadhābhir yajñaṃ sukṛtaṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034955 (0.0):
RV_10.015.13.1{19} ye ceha pitaro ye ca neha yāṃśca vidma yānu ca / napravidma / RV_10.015.13.2{19} tvaṃ vettha yati te jātavedaḥ svadhābhiryajñaṃ sukṛtaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101897 (0.0):
RV_10,015.13a ye ceha pitaro ye ca neha yāṃś ca vidma yāṃ u ca na pravidma / RV_10,015.13c tvaṃ vettha yati te jātavedaḥ svadhābhir yajñaṃ sukṛtaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814934 (0.053):
svadhābhiḥ | yajñam | su kṛtam | juṣasva // RV_10,15.13 //
juṣasva || / RV_10,015.14a ye agnidagdhā ye anagnidagdhā madhye divaḥ svadhayā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978544 (0.0):
(AVŚ_18,2.35a) ye agnidagdhā ye anagnidagdhā madhye divaḥ svadhayā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034963 (0.0):
RV_10.015.13.2{19} tvaṃ vettha yati te jātavedaḥ svadhābhiryajñaṃ sukṛtaṃ / juṣasva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101908 (0.0):
RV_10,015.13c tvaṃ vettha yati te jātavedaḥ svadhābhir yajñaṃ sukṛtaṃ / juṣasva ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814946 (0.0):
svadhābhiḥ | yajñam | su kṛtam | juṣasva // RV_10,15.13 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21312378 (0.015):
atha bhūmāvannaṃ (kha.ga prakirati) parikirati / ye agnidagdhā ye 'nagnidagdhā ye vā jātāḥ kule mama /
mādayante | / RV_10,015.14c tebhiḥ svarāḷ asunītim etāṃ yathāvaśaṃ tanvaṃ kalpayasva ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101917 (0.0):
RV_10,015.14a ye agnidagdhā ye anagnidagdhā madhye divaḥ svadhayā / mādayante | / RV_10,015.14c tebhiḥ svarāḷ asunītim etāṃ yathāvaśaṃ tanvaṃ kalpayasva ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814947 (0.011):
ye | agni dagdhāḥ | ye | anagni dagdhāḥ | madhye | divaḥ | svadhayā | / mādayante | tebhiḥ | sva rāṭ | asu nītim | etām | yathāvaśam | tanvam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814955 (0.018):
mādayante | tebhiḥ | sva rāṭ | asu nītim | etām | yathāvaśam | tanvam | / kalpayasva // RV_10,15.14 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034970 (0.055):
svadhayāmādayante / RV_10.015.14.2{19} tebhiḥ svarāḷ asunītimetāṃ yathāvaśantanvaṃ kalpayasva
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978544 (0.056):
(AVŚ_18,2.35a) ye agnidagdhā ye anagnidagdhā madhye divaḥ svadhayā / mādayante | / (AVŚ_18,2.35c) tvaṃ tān vettha yadi te jātavedaḥ svadhayā yajñaṃ svadhitiṃ
RV_10,016.01a mainam agne vi daho mābhi śoco māsya tvacaṃ cikṣipo mā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034985 (0.0):
RV_10.015.14.2{19} tebhiḥ svarāḷ asunītimetāṃ yathāvaśantanvaṃ kalpayasva / RV_10.016.01.1{20} mainamagne vi daho mābhi śoco māsya tvacaṃ cikṣipo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101928 (0.0):
RV_10,015.14c tebhiḥ svarāḷ asunītim etāṃ yathāvaśaṃ tanvaṃ kalpayasva || / RV_10,016.01a mainam agne vi daho mābhi śoco māsya tvacaṃ cikṣipo mā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814968 (0.0):
mādayante | tebhiḥ | sva rāṭ | asu nītim | etām | yathāvaśam | tanvam | / kalpayasva // RV_10,15.14 // / RV_7:6/20 / (RV_10,16) / mā | enam | agne | vi | dahaḥ | mā | abhi | śocaḥ | mā | asya | tvacam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978041 (0.031):
(AVŚ_18,2.4a) mainam agne vi daho mābhi śūśuco māsya tvacaṃ cikṣipo mā
śarīram | / RV_10,016.01c yadā śṛtaṃ kṛṇavo jātavedo 'them enam pra hiṇutāt pitṛbhyaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034994 (0.0):
RV_10.016.01.1{20} mainamagne vi daho mābhi śoco māsya tvacaṃ cikṣipo / māśarīram / RV_10.016.01.2{20} yadā śṛtaṃ kṛṇavo jātavedo 'themenaṃ prahiṇutāt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101935 (0.0):
RV_10,016.01a mainam agne vi daho mābhi śoco māsya tvacaṃ cikṣipo mā / śarīram | / RV_10,016.01c yadā śṛtaṃ kṛṇavo jātavedo 'them enam pra hiṇutāt pitṛbhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101945 (0.0):
RV_10,016.01c yadā śṛtaṃ kṛṇavo jātavedo 'them enam pra hiṇutāt pitṛbhyaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5814971 (0.024):
mā | enam | agne | vi | dahaḥ | mā | abhi | śocaḥ | mā | asya | tvacam | / cikṣipaḥ | mā | śarīram | yadā | śṛtam | kṛṇavaḥ | jāta vedaḥ | atha | īm
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978056 (0.033):
(AVŚ_18,2.5a) yadā śṛtaṃ kṛṇavo jātavedo 'themam enaṃ pari dattāt
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978047 (0.036):
(AVŚ_18,2.4a) mainam agne vi daho mābhi śūśuco māsya tvacaṃ cikṣipo mā / śarīram | / (AVŚ_18,2.4c) śṛtaṃ yadā karasi jātavedo 'them enaṃ pra hiṇutāt pitṝṃr upa
RV_10,016.02a śṛtaṃ yadā karasi jātavedo 'them enam pari dattāt pitṛbhyaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034998 (0.0):
RV_10.016.01.2{20} yadā śṛtaṃ kṛṇavo jātavedo 'themenaṃ prahiṇutāt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101947 (0.0):
RV_10,016.01c yadā śṛtaṃ kṛṇavo jātavedo 'them enam pra hiṇutāt pitṛbhyaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978047 (1.788):
(AVŚ_18,2.4c) śṛtaṃ yadā karasi jātavedo 'them enaṃ pra hiṇutāt pitṝṃr upa
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978058 (0.042):
(AVŚ_18,2.5a) yadā śṛtaṃ kṛṇavo jātavedo 'themam enaṃ pari dattāt / pitṛbhyaḥ |
RV_10,016.02c yadā gacchāty asunītim etām athā devānāṃ vaśanīr bhavāti ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101956 (0.0):
RV_10,016.02a śṛtaṃ yadā karasi jātavedo 'them enam pari dattāt pitṛbhyaḥ / RV_10,016.02c yadā gacchāty asunītim etām athā devānāṃ vaśanīr bhavāti ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978067 (0.030):
(AVŚ_18,2.5c) yado gachāty asunītim etām atha devānāṃ vaśanīr bhavāti
RV_10,016.03a sūryaṃ cakṣur gacchatu vātam ātmā dyāṃ ca gaccha pṛthivīṃ ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101965 (0.0):
RV_10,016.02c yadā gacchāty asunītim etām athā devānāṃ vaśanīr bhavāti || / RV_10,016.03a sūryaṃ cakṣur gacchatu vātam ātmā dyāṃ ca gaccha pṛthivīṃ ca
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815012 (0.0):
vaśa nīḥ | bhavāti // RV_10,16.2 // / sūryam | cakṣuḥ | gacchatu | vātam | ātmā | dyām | ca | gaccha | pṛthivīm
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035016 (0.032):
RV_10.016.02.2{20} yadā gachātyasunītimetāmathā devānāṃvaśanīrbhavāti / RV_10.016.03.1{20} sūryaṃ cakṣurgachatu vātamātmā dyāṃ ca gachapṛthivīṃ ca
dharmaṇā | / RV_10,016.03c apo vā gaccha yadi tatra te hitam oṣadhīṣu prati tiṣṭhā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101971 (0.0):
RV_10,016.03a sūryaṃ cakṣur gacchatu vātam ātmā dyāṃ ca gaccha pṛthivīṃ ca / dharmaṇā | / RV_10,016.03c apo vā gaccha yadi tatra te hitam oṣadhīṣu prati tiṣṭhā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815017 (0.017):
sūryam | cakṣuḥ | gacchatu | vātam | ātmā | dyām | ca | gaccha | pṛthivīm / | ca | dharmaṇā | apaḥ | vā | gaccha | yadi | tatra | te | hitam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978099 (0.041):
(AVŚ_18,2.7c) apo vā gacha yadi tatra te hitam oṣadhīṣu prati tiṣṭhā / śarīraiḥ ||7||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035026 (0.041):
dharmaṇā / RV_10.016.03.2{20} apo vā gacha yadi tatra te hitamoṣadhīṣu prati tiṣṭhā
śarīraiḥ || / RV_10,016.04a ajo bhāgas tapasā taṃ tapasva taṃ te śocis tapatu taṃ te
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035034 (0.0):
RV_10.016.03.2{20} apo vā gacha yadi tatra te hitamoṣadhīṣu prati tiṣṭhā / śarīraiḥ / RV_10.016.04.1{20} ajo bhāgastapasā taṃ tapasva taṃ te śocistapatu taṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101980 (0.0):
RV_10,016.03c apo vā gaccha yadi tatra te hitam oṣadhīṣu prati tiṣṭhā / śarīraiḥ || / RV_10,016.04a ajo bhāgas tapasā taṃ tapasva taṃ te śocis tapatu taṃ te
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815025 (0.0):
| ca | dharmaṇā | apaḥ | vā | gaccha | yadi | tatra | te | hitam | / oṣadhīṣu | prati | tiṣṭha | śarīraiḥ // RV_10,16.3 // / ajaḥ | bhāgaḥ | tapasā | tam | tapasva | tam | te | śociḥ | tapatu | tam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978108 (0.018):
(AVŚ_18,2.7c) apo vā gacha yadi tatra te hitam oṣadhīṣu prati tiṣṭhā / śarīraiḥ ||7|| / (AVŚ_18,2.8a) ajo bhāgas tapasas taṃ tapasva taṃ te śocis tapatu taṃ te
arciḥ | / RV_10,016.04c yās te śivās tanvo jātavedas tābhir vahainaṃ sukṛtām u lokam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978117 (0.0):
(AVŚ_18,2.8a) ajo bhāgas tapasas taṃ tapasva taṃ te śocis tapatu taṃ te / arciḥ | / (AVŚ_18,2.8c) yās te śivās tanvo jātavedas tābhir vahainaṃ sukṛtām u lokam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035040 (0.0):
tearciḥ / RV_10.016.04.2{20} yāste śivāstanvo jātavedastābhirvahainaṃsukṛtāmu lokam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101990 (0.0):
RV_10,016.04a ajo bhāgas tapasā taṃ tapasva taṃ te śocis tapatu taṃ te / arciḥ | / RV_10,016.04c yās te śivās tanvo jātavedas tābhir vahainaṃ sukṛtām u lokam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815028 (0.019):
ajaḥ | bhāgaḥ | tapasā | tam | tapasva | tam | te | śociḥ | tapatu | tam | / te | arciḥ | yāḥ | te | śivāḥ | tanvaḥ | jāta vedaḥ | tābhiḥ | vaha | enam
RV_10,016.05a ava sṛja punar agne pitṛbhyo yas ta āhutaś carati svadhābhiḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978145 (0.0):
(AVŚ_18,2.10a) ava sṛja punar agne pitṛbhyo yas ta āhutaś carati svadhāvān
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035052 (0.0):
RV_10.016.04.2{20} yāste śivāstanvo jātavedastābhirvahainaṃsukṛtāmu lokam / RV_10.016.05.1{20} ava sṛja punaragne pitṛbhyo yasta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14101999 (0.0):
RV_10,016.04c yās te śivās tanvo jātavedas tābhir vahainaṃ sukṛtām u lokam / RV_10,016.05a ava sṛja punar agne pitṛbhyo yas ta āhutaś carati svadhābhiḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815048 (0.034):
| su kṛtām | oṃ iti | lokam // RV_10,16.4 // / ava | sṛja | punaḥ | agne | pitṛ bhyaḥ | yaḥ | te | āhutaḥ | carati |
RV_10,016.05c āyur vasāna upa vetu śeṣaḥ saṃ gacchatāṃ tanvā jātavedaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102006 (0.0):
RV_10,016.05a ava sṛja punar agne pitṛbhyo yas ta āhutaś carati svadhābhiḥ / RV_10,016.05c āyur vasāna upa vetu śeṣaḥ saṃ gacchatāṃ tanvā jātavedaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815052 (1.192):
ava | sṛja | punaḥ | agne | pitṛ bhyaḥ | yaḥ | te | āhutaḥ | carati | / svadhābhiḥ | āyuḥ | vasānaḥ | upa | vetu | śeṣaḥ | sam | gacchatām | tanvā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978150 (0.044):
(AVŚ_18,2.10a) ava sṛja punar agne pitṛbhyo yas ta āhutaś carati svadhāvān / (AVŚ_18,2.10c) āyur vasāna upa yātu śeṣaḥ saṃ gachatāṃ tanvā suvarcāḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035057 (0.055):
āhutaścaratisvadhābhiḥ / RV_10.016.05.2{20} ayurvasāna upa vetu śeṣaḥ saṃ gachatāntanvā jātavedaḥ
RV_10,016.06a yat te kṛṣṇaḥ śakuna ātutoda pipīlaḥ sarpa uta vā śvāpadaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979919 (0.0):
(AVŚ_18,3.55a) yat te kṛṣṇaḥ śakuna ātutoda pipīlaḥ sarpa uta vā śvāpadaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035070 (0.0):
RV_10.016.05.2{20} ayurvasāna upa vetu śeṣaḥ saṃ gachatāntanvā jātavedaḥ / RV_10.016.06.1{21} yat te kṛṣṇaḥ śakuna ātutoda pipīlaḥ sarpa uta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102015 (0.0):
RV_10,016.05c āyur vasāna upa vetu śeṣaḥ saṃ gacchatāṃ tanvā jātavedaḥ || / RV_10,016.06a yat te kṛṣṇaḥ śakuna ātutoda pipīlaḥ sarpa uta vā śvāpadaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815065 (0.0):
| jāta vedaḥ // RV_10,16.5 // / RV_7:6/21 / yat | te | kṛṣṇaḥ | śakunaḥ | ātutoda | pipīlaḥ | sarpaḥ | uta | vā |
RV_10,016.06c agniṣ ṭad viśvād agadaṃ kṛṇotu somaś ca yo brāhmaṇāṃ āviveśa
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979928 (0.0):
(AVŚ_18,3.55a) yat te kṛṣṇaḥ śakuna ātutoda pipīlaḥ sarpa uta vā śvāpadaḥ / (AVŚ_18,3.55c) agniṣ ṭad viśvād agadaṃ kṛṇotu somaś ca yo brāhmaṇāṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102025 (0.0):
RV_10,016.06a yat te kṛṣṇaḥ śakuna ātutoda pipīlaḥ sarpa uta vā śvāpadaḥ | / RV_10,016.06c agniṣ ṭad viśvād agadaṃ kṛṇotu somaś ca yo brāhmaṇāṃ āviveśa
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815074 (0.034):
śvāpadaḥ | agniḥ | tat | viśva at | agadam | kṛṇotu | somaḥ | ca | yaḥ | / brāhmaṇān | āviveśa // RV_10,16.6 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035081 (0.041):
RV_10.016.06.2{21} agniṣ ṭad viśvādagadaṃ kṛṇotu somaśca / yobrāhmaṇānāviveśa / RV_10.016.07.1{21} agnervarma pari gobhirvyayasva saṃ prorṇuṣva
RV_10,016.07a agner varma pari gobhir vyayasva sam prorṇuṣva pīvasā medasā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978878 (0.0):
vibandhuṣu ||57|| / (AVŚ_18,2.58a) agner varma pari gobhir vyayasva saṃ prorṇuṣva medasā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035088 (0.0):
yobrāhmaṇānāviveśa / RV_10.016.07.1{21} agnervarma pari gobhirvyayasva saṃ prorṇuṣva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102033 (0.0):
RV_10,016.06c agniṣ ṭad viśvād agadaṃ kṛṇotu somaś ca yo brāhmaṇāṃ āviveśa / RV_10,016.07a agner varma pari gobhir vyayasva sam prorṇuṣva pīvasā medasā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815081 (0.0):
śvāpadaḥ | agniḥ | tat | viśva at | agadam | kṛṇotu | somaḥ | ca | yaḥ | / brāhmaṇān | āviveśa // RV_10,16.6 // / agneḥ | varma | pari | gobhiḥ | vyayasva | sam | pra | ūṇuṣva | pīvasā |
RV_10,016.07c net tvā dhṛṣṇur harasā jarhṛṣāṇo dadhṛg vidhakṣyan
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978885 (0.0):
(AVŚ_18,2.58a) agner varma pari gobhir vyayasva saṃ prorṇuṣva medasā / pīvasā ca | / (AVŚ_18,2.58c) net tvā dhṛṣṇur harasā jarhṛṣāṇo dadhṛg vidhakṣan
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035096 (0.0):
RV_10.016.07.1{21} agnervarma pari gobhirvyayasva saṃ prorṇuṣva / pīvasāmedasā ca / RV_10.016.07.2{21} net tvā dhṛṣṇurharasā jarhṛṣāṇo dadhṛgvidhakṣyan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102041 (0.0):
RV_10,016.07a agner varma pari gobhir vyayasva sam prorṇuṣva pīvasā medasā / RV_10,016.07c net tvā dhṛṣṇur harasā jarhṛṣāṇo dadhṛg vidhakṣyan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815088 (0.015):
medasā | ca | na | it | tvā | dhṛṣṇuḥ | harasā | jarhṛṣāṇaḥ | dadhṛk |
paryaṅkhayāte || / RV_10,016.08a imam agne camasam mā vi jihvaraḥ priyo devānām uta somyānām
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979886 (0.0):
(AVŚ_18,3.53a) imam agne camasaṃ mā vi jihvaraḥ priyo devānām uta somyānām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035106 (0.0):
RV_10.016.07.2{21} net tvā dhṛṣṇurharasā jarhṛṣāṇo dadhṛgvidhakṣyan / paryaṅkhayāte
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102052 (0.0):
RV_10,016.07c net tvā dhṛṣṇur harasā jarhṛṣāṇo dadhṛg vidhakṣyan / paryaṅkhayāte ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815101 (0.0):
vi dhakṣyan | pari aṅkhayāte // RV_10,16.7 // / imam | agne | camasam | mā | vi | jihvaraḥ | priyaḥ | devānām | uta |
RV_10,016.08c eṣa yaś camaso devapānas tasmin devā amṛtā mādayante ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979893 (0.0):
(AVŚ_18,3.53c) ayaṃ yaś camaso devapānas tasmin devā amṛtā mādayantām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035112 (0.0):
RV_10.016.08.1{21} imamagne camasaṃ mā vi jihvaraḥ priyo / devānāmutasomyānām / RV_10.016.08.2{21} eṣa yaścamaso devapānastasmin devā amṛtāmādayante
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102060 (0.0):
RV_10,016.08a imam agne camasam mā vi jihvaraḥ priyo devānām uta somyānām / RV_10,016.08c eṣa yaś camaso devapānas tasmin devā amṛtā mādayante ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815108 (0.0):
imam | agne | camasam | mā | vi | jihvaraḥ | priyaḥ | devānām | uta | / somyānām | eṣaḥ | yaḥ | camasaḥ | deva pānaḥ | tasmin | devāḥ | amṛtāḥ |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150696 (0.035):
āha juhūr hy eṣa devānāṃ camaso deva pāna ity aha camaso hy eṣa deva pāno
RV_10,016.09a kravyādam agnim pra hiṇomi dūraṃ yamarājño gacchatu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035120 (0.0):
RV_10.016.09.1{21} kravyādamagniṃ pra hiṇomi dūraṃ yamarājño
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102069 (0.0):
RV_10,016.08c eṣa yaś camaso devapānas tasmin devā amṛtā mādayante || / RV_10,016.09a kravyādam agnim pra hiṇomi dūraṃ yamarājño gacchatu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815115 (0.0):
kravya adam | agnim | pra | hiṇomi | dūram | yama rājñaḥ | gacchatu |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964528 (1.192):
sadhasthe ||7|| / (AVŚ_12,2.8a) kravyādam agniṃ pra hiṇomi dūram yamarājño gachatu
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4743067 (0.049):
iti kaṭe kṛtāyāṃ vāgniṃsamāropya prahiṇoti // ManGS_2,1.7 // / kravyādamagniṃ prahiṇomi dūraṃ yamarājyaṃ gacchatu ripravāhaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789067 (0.053):
prajvālya cāgniṃ paryukṣya oṃ kraṣyādamagniṃ prahiṇomi dūraṃ yamarājyaṃ / gacchatu ripravāhaḥ /
ripravāhaḥ | / RV_10,016.09c ihaivāyam itaro jātavedā devebhyo havyaṃ vahatu prajānan ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102078 (0.0):
RV_10,016.09a kravyādam agnim pra hiṇomi dūraṃ yamarājño gacchatu / ripravāhaḥ | / RV_10,016.09c ihaivāyam itaro jātavedā devebhyo havyaṃ vahatu prajānan ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789075 (5.960):
prajvālya cāgniṃ paryukṣya oṃ kraṣyādamagniṃ prahiṇomi dūraṃ yamarājyaṃ / gacchatu ripravāhaḥ / / ihaivāyamitaro jātavedā devebhyo havyaṃ vahatu prajānat /
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4743075 (0.014):
kravyādamagniṃ prahiṇomi dūraṃ yamarājyaṃ gacchatu ripravāhaḥ / / ihaivāyamitaro jātavedā devebhyo havyā vahatu prajānan //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964539 (0.020):
(AVŚ_12,2.8a) kravyādam agniṃ pra hiṇomi dūram yamarājño gachatu / ripravāhaḥ | / (AVŚ_12,2.8c) ihāyam itaro jātavedā devo devebhyo havyaṃ vahatu prajānan
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1801426 (0.032):
[upāvaroha jātavedaḥ punardevo devebhyo havyaṃ vahatu prajānan |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3503587 (0.033):
sa gāyatryā triṣṭubhā jagatyānuṣṭubhā ca devebhyo havyā vahatu / prajānan // / yo no agniḥ pitaro hṛtsv antar amartyo martyaṃ āviveśa /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815127 (0.040):
ripra vāhaḥ | iha | eva | ayam | itaraḥ | jāta vedāḥ | devebhyaḥ | havyam / | vahatu | pra jānan // RV_10,16.9 // / yaḥ | agniḥ | kravya at | pra viveśa | vaḥ | gṛham | imam | paśyan |
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23909695 (0.041):
triṣṭubhānuṣṭubhā ca devebhyo havyaṃ vahatu prajānannityetairvā eṣa
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792397 (0.041):
saptatantuṃ devo devebhyo havyaṃ vahatu prajānan || yau te daṃṣṭrau
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26447506 (0.042):
jātavedāḥ | sa gāyatryā triṣṭubhā jagatyānuṣṭubhā devo devebhyo havyaṃ / vahatu prajānan [KauśS 133.6, TB 1.4.4.8]>_iti paścād
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734133 (0.045):
jātavedāḥ | sa gāyatryā triṣṭubhā jagatyānuṣṭubhā devo devebhyo havyaṃ / vahatu prajānann [ ]> iti janitvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1841557 (0.045):
gāyatryā triṣṭubhā jagatyānuṣṭubhā devo devebhyo havyaṃ vahatu prajānan
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9936530 (0.055):
sa gāyatryā triṣṭubhā jagatyānuṣṭubhā ca devebhyo havyā vahatu / prajānan // / iti, ete vā etasya yonayaḥ svebhya evainaṃ yonibhyo 'dhi prajanayati //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3510198 (0.055):
sa gāyatryā triṣṭubhā jagatyānuṣṭubhā ca devebhyo havyā vahatu / prajānan // / ity ete vā etasya yonayaḥ svebhya evainaṃ yonibhyo 'dhi prajanayati //
RV_10,016.10a yo agniḥ kravyāt praviveśa vo gṛham imam paśyann itaraṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035137 (0.0):
RV_10.016.09.2{21} ihaivāyamitaro jātavedā devebhyo havyaṃvahatu prajānan / RV_10.016.10.1{21} yo agniḥ kravyāt praviveśa vo gṛhamimaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102087 (0.0):
RV_10,016.09c ihaivāyam itaro jātavedā devebhyo havyaṃ vahatu prajānan || / RV_10,016.10a yo agniḥ kravyāt praviveśa vo gṛham imam paśyann itaraṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964510 (0.026):
(AVŚ_12,2.7a) yo agniḥ kravyāt praviveśa no gṛham imaṃ paśyann itaraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3503588 (0.038):
sa gāyatryā triṣṭubhā jagatyānuṣṭubhā ca devebhyo havyā vahatu / prajānan // / yo no agniḥ pitaro hṛtsv antar amartyo martyaṃ āviveśa /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815128 (0.047):
ripra vāhaḥ | iha | eva | ayam | itaraḥ | jāta vedāḥ | devebhyaḥ | havyam / | vahatu | pra jānan // RV_10,16.9 // / yaḥ | agniḥ | kravya at | pra viveśa | vaḥ | gṛham | imam | paśyan |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815137 (0.059):
yaḥ | agniḥ | kravya at | pra viveśa | vaḥ | gṛham | imam | paśyan | / itaram | jāta vedasam | tam | harāmi | pitṛ yajñāya | devam | saḥ |
jātavedasam | / RV_10,016.10c taṃ harāmi pitṛyajñāya devaṃ sa gharmam invāt parame
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035148 (0.0):
paśyannitaraṃjātavedasam / RV_10.016.10.2{21} taṃ harāmi pitṛyajñāya devaṃ sa gharmaminvāt parame
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102097 (0.0):
RV_10,016.10a yo agniḥ kravyāt praviveśa vo gṛham imam paśyann itaraṃ / jātavedasam | / RV_10,016.10c taṃ harāmi pitṛyajñāya devaṃ sa gharmam invāt parame
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964512 (0.026):
(AVŚ_12,2.7a) yo agniḥ kravyāt praviveśa no gṛham imaṃ paśyann itaraṃ / jātavedasam | / (AVŚ_12,2.7c) taṃ harāmi pitṛyajñāya dūraṃ sa gharmam indhāṃ parame
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815147 (0.026):
yaḥ | agniḥ | kravya at | pra viveśa | vaḥ | gṛham | imam | paśyan | / itaram | jāta vedasam | tam | harāmi | pitṛ yajñāya | devam | saḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964520 (0.028):
(AVŚ_12,2.7a) yo agniḥ kravyāt praviveśa no gṛham imaṃ paśyann itaraṃ / jātavedasam | / (AVŚ_12,2.7c) taṃ harāmi pitṛyajñāya dūraṃ sa gharmam indhāṃ parame
sadhasthe || / RV_10,016.11a yo agniḥ kravyavāhanaḥ pitṝn yakṣad ṛtāvṛdhaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035156 (0.0):
RV_10.016.10.2{21} taṃ harāmi pitṛyajñāya devaṃ sa gharmaminvāt parame / sadhasthe / RV_10.016.11.1{22} yo agniḥ kravyavāhanaḥ pitṝn yakṣad ṛtāvṛdhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102106 (0.0):
RV_10,016.10c taṃ harāmi pitṛyajñāya devaṃ sa gharmam invāt parame / sadhasthe ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964520 (0.033):
(AVŚ_12,2.7c) taṃ harāmi pitṛyajñāya dūraṃ sa gharmam indhāṃ parame / sadhasthe ||7||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815147 (0.053):
gharmam | invāt | parame | sadha sthe // RV_10,16.10 //
RV_10,016.11c pred u havyāni vocati devebhyaś ca pitṛbhya ā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102111 (0.0):
RV_10,016.11a yo agniḥ kravyavāhanaḥ pitṝn yakṣad ṛtāvṛdhaḥ | / RV_10,016.11c pred u havyāni vocati devebhyaś ca pitṛbhya ā ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035160 (0.046):
RV_10.016.11.1{22} yo agniḥ kravyavāhanaḥ pitṝn yakṣad ṛtāvṛdhaḥ / RV_10.016.11.2{22} preduhavyāni vocati devebhyaśca pitṛbhya ā
RV_10,016.12a uśantas tvā ni dhīmahy uśantaḥ sam idhīmahi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102117 (0.0):
RV_10,016.11c pred u havyāni vocati devebhyaś ca pitṛbhya ā || / RV_10,016.12a uśantas tvā ni dhīmahy uśantaḥ sam idhīmahi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815172 (0.0):
iti | havyāni | vocati | devebhyaḥ | ca | pitṛ bhyaḥ | ā // RV_10,16.11 // / uśantaḥ | tvā | ni | dhīmahi | uśantaḥ | sam | idhīmahi | uśan | uśataḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3515093 (0.039):
pitṛyajñas : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / uśantas tvā havāmaha uśantaḥ samidhīmahi /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035166 (0.044):
RV_10.016.11.2{22} preduhavyāni vocati devebhyaśca pitṛbhya ā / RV_10.016.12.1{22} uśantastvā ni dhīmahyuśantaḥ samidhīmahi
RV_10,016.12c uśann uśata ā vaha pitṝn haviṣe attave ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977917 (0.0):
(AVŚ_18,1.56a) uśantas tvedhīmahy uśantaḥ sam idhīmahi | / (AVŚ_18,1.56c) uśann uśata ā vaha pitṝn haviṣe attave ||56||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102124 (0.0):
RV_10,016.12a uśantas tvā ni dhīmahy uśantaḥ sam idhīmahi |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035175 (1.192):
RV_10.016.12.2{22} uśannuśata ā vaha pitṝn haviṣe attave
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815178 (0.013):
iti | havyāni | vocati | devebhyaḥ | ca | pitṛ bhyaḥ | ā // RV_10,16.11 // / uśantaḥ | tvā | ni | dhīmahi | uśantaḥ | sam | idhīmahi | uśan | uśataḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3515097 (0.021):
uśantas tvā havāmaha uśantaḥ samidhīmahi / / uśann uśata āvaha pitṝn haviṣe attave //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977929 (0.049):
(AVŚ_18,1.57c) dyumān dyumata ā vaha pitṝn haviṣe attave ||57||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978533 (0.050):
(AVŚ_18,2.34c) sarvāṃs tān agna ā vaha pitṝn haviṣe attave ||34||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9941471 (0.055):
uśann uśata āvaha pitṝn haviṣe attave // / ity anvāha, uśanto hi pitaras, anuṣṭubham anvāha, anto vā anuṣṭup, antaḥ
RV_10,016.13a yaṃ tvam agne samadahas tam u nir vāpayā punaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102131 (0.0):
RV_10,016.12c uśann uśata ā vaha pitṝn haviṣe attave || / RV_10,016.13a yaṃ tvam agne samadahas tam u nir vāpayā punaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035176 (1.192):
RV_10.016.12.2{22} uśannuśata ā vaha pitṝn haviṣe attave / RV_10.016.13.1{22} yaṃ tvamagne samadahastamu nirvāpayā punaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815179 (1.192):
ā | vaha | pitṝn | haviṣe | attave // RV_10,16.12 // / yam | tvam | agne | sam adahaḥ | tam | oṃ iti | niḥ | vāpaya | punariti |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979009 (0.033):
(AVŚ_18,3.6a) yaṃ tvam agne samadahas tam u nir vāpaya punaḥ |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872178 (0.037):
RV_05.019.05.2 tā asya san dhṛṣajo na tigmāḥ susaṃśitā vakṣyo vakṣaṇesthāḥ / RV_05.020.01.1 yam agne vājasātama tvaṃ cin manyase rayim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023249 (0.037):
RV_5,019.05b tā asya san dhṛṣajo na tigmāḥ susaṃśitā vakṣyo vakṣaṇesthāḥ / RV_5,020.01a yam agne vājasātama tvaṃ cin manyase rayim |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13039479 (0.050):
punaryuvānaṃcarathāya takṣathuḥ / RV_10.039.04.2{15} niṣ ṭaugryamūhathuradbhyas pariviśvet tā vāṃ savaneṣu
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7301496 (0.054):
RV_08.019.26.2{34} na me stotāmatīvā na durhitaḥ syādagne na pāpayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14066959 (0.054):
RV_8,019.26c na me stotāmatīvā na durhitaḥ syād agne na pāpayā ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18913544 (0.055):
(AVŚ_1,18.1a) nir lakṣmyaṃ lalāmyaṃ nir arātiṃ suvāmasi |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964606 (0.058):
(AVŚ_12,2.12c) mucyamāno nir eṇaso 'mog asmāṃ aśastyāḥ ||12|| / (AVŚ_12,2.13a) asmin vayaṃ saṃkasuke agnau riprāṇi mṛjmahe |
RV_10,016.13c kiyāmbv atra rohatu pākadūrvā vyalkaśā ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035186 (0.0):
RV_10.016.13.1{22} yaṃ tvamagne samadahastamu nirvāpayā punaḥ / RV_10.016.13.2{22} kiyāmbvatra rohatu pākadūrvā vyalkaśā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102143 (0.0):
RV_10,016.13a yaṃ tvam agne samadahas tam u nir vāpayā punaḥ | / RV_10,016.13c kiyāmbv atra rohatu pākadūrvā vyalkaśā ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035194 (5.960):
RV_10.016.13.2{22} kiyāmbvatra rohatu pākadūrvā vyalkaśā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815197 (0.049):
kiyāmbu | atra | rohatu | pāka dūrvā | vi alkaśā // RV_10,16.13 // / śītike | śītikāvati | hrādike | hrādikāvati | maṇḍūkyā | su | sam | gamaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815189 (0.058):
yam | tvam | agne | sam adahaḥ | tam | oṃ iti | niḥ | vāpaya | punariti | / kiyāmbu | atra | rohatu | pāka dūrvā | vi alkaśā // RV_10,16.13 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980005 (0.064):
(AVŚ_18,3.60a) śaṃ te nīhāro bhavatu śaṃ te pruṣvāva śīyatām | / (AVŚ_18,3.60c) śītike śītikāvati hlādike hlādikāvati |
RV_10,016.14a śītike śītikāvati hlādike hlādikāvati | / RV_10,016.14c maṇḍūkyā su saṃ gama imaṃ sv agniṃ harṣaya ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035194 (0.0):
RV_10.016.13.2{22} kiyāmbvatra rohatu pākadūrvā vyalkaśā / RV_10.016.14.1{22} śītike śītikāvati hlādike hlādikāvati
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035201 (0.0):
RV_10.016.14.1{22} śītike śītikāvati hlādike hlādikāvati / RV_10.016.14.2{22} maṇḍūkyā susaṃ gama imaṃ svagniṃ harṣaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102143 (0.0):
RV_10,016.13c kiyāmbv atra rohatu pākadūrvā vyalkaśā || / RV_10,016.14a śītike śītikāvati hlādike hlādikāvati |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102150 (0.0):
RV_10,016.14a śītike śītikāvati hlādike hlādikāvati | / RV_10,016.14c maṇḍūkyā su saṃ gama imaṃ sv agniṃ harṣaya ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815204 (0.0):
kiyāmbu | atra | rohatu | pāka dūrvā | vi alkaśā // RV_10,16.13 // / śītike | śītikāvati | hrādike | hrādikāvati | maṇḍūkyā | su | sam | gamaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980007 (0.016):
(AVŚ_18,3.60a) śaṃ te nīhāro bhavatu śaṃ te pruṣvāva śīyatām | / (AVŚ_18,3.60c) śītike śītikāvati hlādike hlādikāvati |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9518685 (0.027):
kāyamānaś.cāyamānaḥ.kāmayamāna.iti.vā.vanāni.tvam.yan.mātṝr.apo.agamaḥ.upaśāmyan.na.tat.te.agni8.pramṛsyate..nivartanam.dūre.yat.sann.iha.bhavasi.jāyamānah/[379]
RV_10,017.01a tvaṣṭā duhitre vahatuṃ kṛṇotītīdaṃ viśvam bhuvanaṃ sam eti |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977859 (0.0):
(AVŚ_18,1.52c) mā hiṃsiṣṭa pitaraḥ kena cin no yad va āgaḥ puruṣatā karāma / (AVŚ_18,1.53a) tvaṣṭā duhitre vahatuṃ kṛṇoti tenedaṃ viśvaṃ bhuvanaṃ sam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035206 (0.0):
RV_10.016.14.2{22} maṇḍūkyā susaṃ gama imaṃ svagniṃ harṣaya / RV_10.017.01.1{23} tvaṣṭā duhitre vahatuṃ kṛṇotītīdaṃ viśvaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102158 (0.0):
RV_10,016.14c maṇḍūkyā su saṃ gama imaṃ sv agniṃ harṣaya || / RV_10,017.01a tvaṣṭā duhitre vahatuṃ kṛṇotītīdaṃ viśvam bhuvanaṃ sam eti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815214 (0.0):
| imam | su | agnim | harṣaya // RV_10,16.14 // / RV_7:6/23 / (RV_10,17) / tvaṣṭā | duhitre | vahatum | kṛṇoti | iti | idam | viśvam | bhuvanam | sam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18921340 (0.047):
(AVŚ_3,31.5a) tvaṣṭā duhitre vahatuṃ yunaktītīdaṃ viśvaṃ bhuvanaṃ vi yāti
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9537557 (0.054):
12,11: ``tvastā.duhitre.vahatum.kṛṇoti.iti.idam.viśvam.bhuvanam.sameti/
RV_10,017.01c yamasya mātā paryuhyamānā maho jāyā vivasvato nanāśa ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977866 (0.0):
(AVŚ_18,1.53a) tvaṣṭā duhitre vahatuṃ kṛṇoti tenedaṃ viśvaṃ bhuvanaṃ sam / eti | / (AVŚ_18,1.53c) yamasya mātā paryuhyamānā maho jāyā vivasvato nanāśa ||53||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035214 (0.0):
RV_10.017.01.1{23} tvaṣṭā duhitre vahatuṃ kṛṇotītīdaṃ viśvaṃ / bhuvanaṃsameti / RV_10.017.01.2{23} yamasya mātā paryuhyamānā maho jāyā vivasvatonanāśa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102167 (0.0):
RV_10,017.01a tvaṣṭā duhitre vahatuṃ kṛṇotītīdaṃ viśvam bhuvanaṃ sam eti | / RV_10,017.01c yamasya mātā paryuhyamānā maho jāyā vivasvato nanāśa ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815215 (0.024):
tvaṣṭā | duhitre | vahatum | kṛṇoti | iti | idam | viśvam | bhuvanam | sam / | eti | yamasya | mātā | pari uhyamānā | mahaḥ | jāyā | vivavasvataḥ |
RV_10,017.02a apāgūhann amṛtām martyebhyaḥ kṛtvī savarṇām adadur vivasvate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102175 (0.0):
RV_10,017.01c yamasya mātā paryuhyamānā maho jāyā vivasvato nanāśa || / RV_10,017.02a apāgūhann amṛtām martyebhyaḥ kṛtvī savarṇām adadur vivasvate
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035223 (0.011):
RV_10.017.01.2{23} yamasya mātā paryuhyamānā maho jāyā vivasvatonanāśa / RV_10.017.02.1{23} apāgūhannamṛtāṃ martyebhyaḥ kṛtvī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815230 (0.022):
apa | agūhan | amṛtām | martyebhyaḥ | kṛtvī | sa varṇām | adaduḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978503 (0.061):
(AVŚ_18,2.33a) apāgūhann amṛtāṃ martyebhyaḥ kṛtvā savarṇām adadhur
RV_10,017.02c utāśvināv abharad yat tad āsīd ajahād u dvā mithunā saraṇyūḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978517 (0.0):
vivasvate | / (AVŚ_18,2.33c) utāśvināv abharad yat tad āsīd ajahād u dvā mithunā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102185 (0.0):
RV_10,017.02a apāgūhann amṛtām martyebhyaḥ kṛtvī savarṇām adadur vivasvate / RV_10,017.02c utāśvināv abharad yat tad āsīd ajahād u dvā mithunā saraṇyūḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815242 (0.0):
apa | agūhan | amṛtām | martyebhyaḥ | kṛtvī | sa varṇām | adaduḥ | / vivasvate | uta | aśvinau | abharat | yat | tat | āsīt | ajahāt | oṃ iti |
RV_10,017.03a pūṣā tvetaś cyāvayatu pra vidvān anaṣṭapaśur bhuvanasya
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978813 (0.0):
(AVŚ_18,2.54a) pūṣā tvetaś cyāvayatu pra vidvān anaṣṭapaśur bhuvanasya
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035244 (0.0):
RV_10.017.02.2{23} utāśvināvabharad yat tadasīdajahādu dvāmithunā saraṇyūḥ / RV_10.017.03.1{23} pūṣā tvetaścyāvayatu pra vidvānanaṣṭapaśurbhuvanasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102194 (0.0):
RV_10,017.02c utāśvināv abharad yat tad āsīd ajahād u dvā mithunā saraṇyūḥ / RV_10,017.03a pūṣā tvetaś cyāvayatu pra vidvān anaṣṭapaśur bhuvanasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815250 (0.021):
dvā | mithunā | saraṇyūḥ // RV_10,17.2 // / pūṣā | tvā | itaḥ | cyavayatu | pra | vidvān | anaṣṭa paśuḥ | bhuvanasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815242 (0.023):
vivasvate | uta | aśvinau | abharat | yat | tat | āsīt | ajahāt | oṃ iti | / dvā | mithunā | saraṇyūḥ // RV_10,17.2 // / pūṣā | tvā | itaḥ | cyavayatu | pra | vidvān | anaṣṭa paśuḥ | bhuvanasya |
gopāḥ | / RV_10,017.03c sa tvaitebhyaḥ pari dadat pitṛbhyo 'gnir devebhyaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978820 (0.0):
(AVŚ_18,2.54a) pūṣā tvetaś cyāvayatu pra vidvān anaṣṭapaśur bhuvanasya / gopāḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035251 (0.0):
RV_10.017.03.1{23} pūṣā tvetaścyāvayatu pra vidvānanaṣṭapaśurbhuvanasya / gopāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102201 (0.0):
RV_10,017.03a pūṣā tvetaś cyāvayatu pra vidvān anaṣṭapaśur bhuvanasya / gopāḥ |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9526729 (0.0):
sa.tvā.etebhyaḥ.pari.dadat.pitṛbhyo.agnir.devebhyaḥ.suvidatriyebhyah/''.[770]
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815255 (0.045):
pūṣā | tvā | itaḥ | cyavayatu | pra | vidvān | anaṣṭa paśuḥ | bhuvanasya | / gopāḥ | saḥ | tvā | etebhyaḥ | pari | dadat | pitṛ bhyaḥ | agniḥ |
suvidatriyebhyaḥ || / RV_10,017.04a āyur viśvāyuḥ pari pāsati tvā pūṣā tvā pātu prapathe
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978832 (0.0):
(AVŚ_18,2.54c) sa tvaitebhyaḥ pari dadat pitṛbhyo 'gnir devebhyaḥ / suvidatriyebhyaḥ ||54||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035261 (0.0):
RV_10.017.03.2{23} sa tvaitebhyaḥ pari dadat pitṛbhyo 'gnirdevebhyaḥ / suvidatriyebhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102213 (0.0):
RV_10,017.03c sa tvaitebhyaḥ pari dadat pitṛbhyo 'gnir devebhyaḥ / suvidatriyebhyaḥ ||
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9526731 (0.0):
sa.tvā.etebhyaḥ.pari.dadat.pitṛbhyo.agnir.devebhyaḥ.suvidatriyebhyah/''.[770]
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815270 (0.032):
āyuḥ | viśva āyuḥ | pari | pāsati | tvā | pūṣā | tvā | pātu | pra pathe |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9526769 (0.034):
pūsan1.purastāt.tasya.anvādeśa.ity.ekam,.agnir.uparistāt.tasya.prakīrtanā.ity.aparam/[770]. / ``agnir.devebhyaḥ.suvidatriyebhyah/''.suvidatram.dhanam.bhavati,.vindater.vā.eka.upasargād[i.e.,.from.su],.dadāter.vā.syād.dvi.upasargāt[i.e.,.from.su.&.vi]/[770]
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056032 (0.041):
RV_10.119.13.1{27} gṛho yāmyaraṃkṛto devebhyo havyavāhanaḥ / RV_10.119.13.2{27} kuvit ... / RV_10.120.01.1{01} tadidāsa bhuvaneṣu jyeṣṭhaṃ yato jajña ugrastveṣanṛmṇaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815259 (0.058):
gopāḥ | saḥ | tvā | etebhyaḥ | pari | dadat | pitṛ bhyaḥ | agniḥ | / devebhyaḥ | su vidatr iyebhyaḥ // RV_10,17.3 //
purastāt | / RV_10,017.04c yatrāsate sukṛto yatra te yayus tatra tvā devaḥ savitā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102221 (0.0):
RV_10,017.04a āyur viśvāyuḥ pari pāsati tvā pūṣā tvā pātu prapathe / purastāt | / RV_10,017.04c yatrāsate sukṛto yatra te yayus tatra tvā devaḥ savitā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815279 (0.0):
purastāt | yatra | āsate | su kṛtaḥ | yatra | te | yayuḥ | tatra | tvā | / devaḥ | savitā | dadhātu // RV_10,17.4 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978839 (0.023):
(AVŚ_18,2.55a) āyur viśvāyuḥ pari pātu tvā pūṣā tvā pātu prapathe purastāt / (AVŚ_18,2.55c) yatrāsate sukṛto yatra ta īyus tatra tvā devaḥ savitā
dadhātu || / RV_10,017.05a pūṣemā āśā anu veda sarvāḥ so asmāṃ abhayatamena neṣat |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18939527 (0.0):
(AVŚ_7,9.2a) pūṣemā āśā anu veda sarvāḥ so asmāṃ abhayatamena neṣat |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035275 (0.0):
RV_10.017.04.2{23} yatrasate sukṛto yatra te yayustatra tvādevaḥ savitā / dadhātu / RV_10.017.05.1{23} pūṣemā āśā anu veda sarvāḥ so asmānabhayatamenaneṣat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102231 (0.0):
RV_10,017.04c yatrāsate sukṛto yatra te yayus tatra tvā devaḥ savitā / dadhātu || / RV_10,017.05a pūṣemā āśā anu veda sarvāḥ so asmāṃ abhayatamena neṣat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815284 (0.0):
purastāt | yatra | āsate | su kṛtaḥ | yatra | te | yayuḥ | tatra | tvā | / devaḥ | savitā | dadhātu // RV_10,17.4 // / pūṣā | imāḥ | āśāḥ | anu | veda | sarvāḥ | saḥ | asmān | abhaya tamena |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603307 (0.048):
pūṣemā āśā anuveda sarvāḥ so asmaṃ abhayatamena meṣat /
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9552501 (0.055):
sukṛdbhirevainaṃ salokaṃ karoti tatra tvā devaḥ savitā dadhātviti / savitaivainaṃ svarge
RV_10,017.05c svastidā āghṛṇiḥ sarvavīro 'prayucchan pura etu prajānan ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035288 (0.0):
RV_10.017.05.2{23} svastidā āghṛṇiḥ sarvavīro 'prayuchan pura etuprajānan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102242 (0.0):
RV_10,017.05a pūṣemā āśā anu veda sarvāḥ so asmāṃ abhayatamena neṣat | / RV_10,017.05c svastidā āghṛṇiḥ sarvavīro 'prayucchan pura etu prajānan ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18939537 (0.004):
(AVŚ_7,9.2a) pūṣemā āśā anu veda sarvāḥ so asmāṃ abhayatamena neṣat | / (AVŚ_7,9.2c) svastidā āghṛṇiḥ sarvavīro 'prayuchan pura etu prajānan ||2||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603320 (0.004):
pūṣemā āśā anuveda sarvāḥ so asmaṃ abhayatamena meṣat / / svastidā āghṛṇiḥ sarvavīro 'prayuchan pura etu prajānan //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815298 (0.008):
pūṣā | imāḥ | āśāḥ | anu | veda | sarvāḥ | saḥ | asmān | abhaya tamena | / neṣat | svasti dāḥ | āghṛṇiḥ | sarva vīraḥ | apra yucchan | puraḥ | etu |
RV_10,017.06a prapathe pathām ajaniṣṭa pūṣā prapathe divaḥ prapathe
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18939511 (0.0):
(AVŚ_7,9.1a) prapathe pathām ajaniṣṭa pūṣā prapathe divaḥ prapathe
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603326 (0.0):
svastidā āghṛṇiḥ sarvavīro 'prayuchan pura etu prajānan // / prapathe pathām ajaniṣṭa pūṣā prapathe divaḥ prapathe pṛthivyāḥ /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102250 (0.0):
RV_10,017.05c svastidā āghṛṇiḥ sarvavīro 'prayucchan pura etu prajānan || / RV_10,017.06a prapathe pathām ajaniṣṭa pūṣā prapathe divaḥ prapathe
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035293 (0.028):
RV_10.017.05.2{23} svastidā āghṛṇiḥ sarvavīro 'prayuchan pura etuprajānan / RV_10.017.06.1{24} prapathe pathamajaniṣṭa pūṣā prapathe divaḥ
pṛthivyāḥ | / RV_10,017.06c ubhe abhi priyatame sadhasthe ā ca parā ca carati prajānan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102257 (0.0):
RV_10,017.06a prapathe pathām ajaniṣṭa pūṣā prapathe divaḥ prapathe / pṛthivyāḥ | / RV_10,017.06c ubhe abhi priyatame sadhasthe ā ca parā ca carati prajānan
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603331 (0.015):
prapathe pathām ajaniṣṭa pūṣā prapathe divaḥ prapathe pṛthivyāḥ / / ubhe abhi priyatame sadhasthe ā ca parā ca carati prajānan //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18939517 (0.020):
(AVŚ_7,9.1a) prapathe pathām ajaniṣṭa pūṣā prapathe divaḥ prapathe / pṛthivyāḥ | / (AVŚ_7,9.1c) ubhe abhi priyatame sadhasthe ā ca parā ca carati prajānan
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035302 (0.058):
RV_10.017.06.2{24} ubhe abhi priyatame sadhasthe ā ca parā cacarati / prajānan
RV_10,017.07a sarasvatīṃ devayanto havante sarasvatīm adhvare tāyamāne |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977638 (0.0):
(AVŚ_18,1.41a) sarasvatīṃ devayanto havante sarasvatīm adhvare tāyamāne |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980970 (0.0):
(AVŚ_18,4.44c) purogavā ye abhisāco asya te tvā vahanti sukṛtām u lokam / (AVŚ_18,4.45a) sarasvatīṃ devayanto havante sarasvatīm adhvare tāyamāne |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035311 (0.0):
RV_10.017.06.2{24} ubhe abhi priyatame sadhasthe ā ca parā cacarati / prajānan / RV_10.017.07.1{24} sarasvatīṃ devayanto havante sarasvatīmadhvare tāyamāne
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102265 (0.0):
RV_10,017.06c ubhe abhi priyatame sadhasthe ā ca parā ca carati prajānan / RV_10,017.07a sarasvatīṃ devayanto havante sarasvatīm adhvare tāyamāne |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815325 (0.010):
sarasvatīm | deva yantaḥ | havante | sarasvatīm | adhvare | tāyamāne | / sarasvatīm | su kṛtaḥ | ahvayanta | sarasvatī | dāśuṣe | vāryam | dāt //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728609 (0.044):
(KauśS_11,2[81].39)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1829949 (0.044):
sarasvatīṃ devayanto havante, sarasvatīṃ pitaro havante,
RV_10,017.07c sarasvatīṃ sukṛto ahvayanta sarasvatī dāśuṣe vāryaṃ dāt ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035319 (0.0):
RV_10.017.07.1{24} sarasvatīṃ devayanto havante sarasvatīmadhvare tāyamāne
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102273 (0.0):
RV_10,017.07a sarasvatīṃ devayanto havante sarasvatīm adhvare tāyamāne |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815335 (0.0):
sarasvatīm | deva yantaḥ | havante | sarasvatīm | adhvare | tāyamāne | / sarasvatīm | su kṛtaḥ | ahvayanta | sarasvatī | dāśuṣe | vāryam | dāt //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977646 (0.020):
(AVŚ_18,1.41a) sarasvatīṃ devayanto havante sarasvatīm adhvare tāyamāne |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980978 (0.020):
(AVŚ_18,4.45a) sarasvatīṃ devayanto havante sarasvatīm adhvare tāyamāne |
RV_10,017.08a sarasvati yā sarathaṃ yayātha svadhābhir devi pitṛbhir
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977672 (0.0):
(AVŚ_18,1.43a) sarasvati yā sarathaṃ yayāthokthaiḥ svadhābhir devi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981004 (0.0):
(AVŚ_18,4.47a) sarasvati yā sarathaṃ yayāthokthaiḥ svadhābhir devi
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728615 (0.0):
pitaro havante [18.1.42]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1829955 (0.0):
sarasvatīṃ devayanto havante, sarasvatīṃ pitaro havante, / sarasvati yā sarathaṃ yayātha (18.1.41 43) sarasvati vrateṣu te, idaṃ te
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035319 (0.0):
RV_10.017.07.2{24} sarasvatīṃ sukṛto ahvayanta sarasvatī dāśuṣe vāryaṃ dāt / RV_10.017.08.1{24} sarasvati yā sarathaṃ yayatha svadhābhirdevi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102282 (0.0):
RV_10,017.07c sarasvatīṃ sukṛto ahvayanta sarasvatī dāśuṣe vāryaṃ dāt || / RV_10,017.08a sarasvati yā sarathaṃ yayātha svadhābhir devi pitṛbhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815343 (0.0):
sarasvatīm | su kṛtaḥ | ahvayanta | sarasvatī | dāśuṣe | vāryam | dāt //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035327 (1.192):
RV_10.017.07.2{24} sarasvatīṃ sukṛto ahvayanta sarasvatī dāśuṣe vāryaṃ dāt / RV_10.017.08.1{24} sarasvati yā sarathaṃ yayatha svadhābhirdevi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977645 (0.063):
(AVŚ_18,1.41c) sarasvatīṃ sukṛto havante sarasvatī dāśuṣe vāryaṃ dāt / (AVŚ_18,1.42a) sarasvatīṃ pitaro havante dakṣinā yajñam abhinakṣamāṇāḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980977 (0.063):
(AVŚ_18,4.45c) sarasvatīṃ sukṛto havante sarasvatī dāśuṣe vāryaṃ dāt / (AVŚ_18,4.46a) sarasvatīṃ pitaro havante dakṣiṇā yajñam abhinakṣamāṇāḥ |
madantī | / RV_10,017.08c āsadyāsmin barhiṣi mādayasvānamīvā iṣa ā dhehy asme ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035337 (0.0):
RV_10.017.08.1{24} sarasvati yā sarathaṃ yayatha svadhābhirdevi / pitṛbhirmadantī / RV_10.017.08.2{24} āsadyāsmin barhiṣi mādayasvānamīvā iṣa ādhehyasme
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102293 (0.0):
RV_10,017.08a sarasvati yā sarathaṃ yayātha svadhābhir devi pitṛbhir / madantī | / RV_10,017.08c āsadyāsmin barhiṣi mādayasvānamīvā iṣa ā dhehy asme ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815353 (0.044):
sarasvati | yā | sa ratham | yayātha | svadhābhiḥ | devi | pitṛ bhiḥ | / madantī | āsadya | asmin | barhiṣi | mādayasva | anamīvāḥ | iṣaḥ | ā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815345 (0.045):
sarasvati | yā | sa ratham | yayātha | svadhābhiḥ | devi | pitṛ bhiḥ | / madantī | āsadya | asmin | barhiṣi | mādayasva | anamīvāḥ | iṣaḥ | ā |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977671 (0.051):
(AVŚ_18,1.43a) sarasvati yā sarathaṃ yayāthokthaiḥ svadhābhir devi / pitṛbhir madantī |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981003 (0.051):
(AVŚ_18,4.47a) sarasvati yā sarathaṃ yayāthokthaiḥ svadhābhir devi / pitṛbhir madantī |
RV_10,017.09a sarasvatīṃ yām pitaro havante dakṣiṇā yajñam abhinakṣamāṇāḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035345 (0.0):
RV_10.017.08.2{24} āsadyāsmin barhiṣi mādayasvānamīvā iṣa ādhehyasme / RV_10.017.09.1{24} sarasvatīṃ yāṃ pitaro havante dakṣiṇā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102300 (0.0):
RV_10,017.08c āsadyāsmin barhiṣi mādayasvānamīvā iṣa ā dhehy asme || / RV_10,017.09a sarasvatīṃ yām pitaro havante dakṣiṇā yajñam abhinakṣamāṇāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815360 (0.0):
madantī | āsadya | asmin | barhiṣi | mādayasva | anamīvāḥ | iṣaḥ | ā | / dhehi | asme iti // RV_10,17.8 // / sarasvatīm | yām | pitaraḥ | havante | dakṣiṇā | yajñam | abhi nakṣamāṇāḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980984 (0.021):
(AVŚ_18,4.46a) sarasvatīṃ pitaro havante dakṣiṇā yajñam abhinakṣamāṇāḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977652 (0.049):
(AVŚ_18,1.42a) sarasvatīṃ pitaro havante dakṣinā yajñam abhinakṣamāṇāḥ |
RV_10,017.09c sahasrārgham iḷo atra bhāgaṃ rāyas poṣaṃ yajamāneṣu dhehi ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102311 (0.0):
RV_10,017.09a sarasvatīṃ yām pitaro havante dakṣiṇā yajñam abhinakṣamāṇāḥ / RV_10,017.09c sahasrārgham iḷo atra bhāgaṃ rāyas poṣaṃ yajamāneṣu dhehi ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815370 (0.0):
sarasvatīm | yām | pitaraḥ | havante | dakṣiṇā | yajñam | abhi nakṣamāṇāḥ / | sahasra argham | iḷaḥ | atra | bhāgam | rāyaḥ | poṣam | yajamāneṣu |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977682 (0.035):
(AVŚ_18,1.43c) sahasrārgham iḍo atra bhāgaṃ rāyas poṣaṃ yajamānāya dhehi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981014 (0.035):
(AVŚ_18,4.47c) sahasrārgham iḍo atra bhāgaṃ rāyas poṣaṃ yajamānāya dhehi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035353 (0.043):
RV_10.017.09.2{24} sahasrārghamiḷo atra bhāgaṃ rāyaspoṣaṃ yajamāneṣu dhehi
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7310441 (0.064):
RV_08.059.07.1{31} indrāvaruṇā saumanasamadṛptaṃ rāyas poṣaṃ yajamāneṣu / dhattam / RV_08.059.07.2{31} prajāṃ puṣṭiṃ bhūtimasmāsu dhattaṃ dīrghāyutvāya pra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14076231 (0.064):
RV_8,059.07a indrāvaruṇā saumanasam adṛptaṃ rāyas poṣaṃ yajamāneṣu dhattam / RV_8,059.07c prajām puṣṭim bhūtim asmāsu dhattaṃ dīrghāyutvāya pra tirataṃ
RV_10,017.10a āpo asmān mātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantu |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787808 (0.0):
oṃ āpo asmānmātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtaṣvaḥ punantu /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035364 (0.0):
RV_10.017.09.2{24} sahasrārghamiḷo atra bhāgaṃ rāyaspoṣaṃ yajamāneṣu dhehi / RV_10.017.10.1{24} apo asmān mātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102320 (0.0):
RV_10,017.09c sahasrārgham iḷo atra bhāgaṃ rāyas poṣaṃ yajamāneṣu dhehi || / RV_10,017.10a āpo asmān mātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantu |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815375 (0.0):
| sahasra argham | iḷaḥ | atra | bhāgam | rāyaḥ | poṣam | yajamāneṣu | / dhehi // RV_10,17.9 // / āpaḥ | asmān | mātaraḥ | śundhayantu | ghṛtena | naḥ | ghṛta pvaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678776 (0.0):
sa snāti | āpo asmānmātaraḥ śundhayantviti ghṛtena no ghṛtaṣvaḥ punantviti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18934684 (0.015):
(AVŚ_6,51.2a) āpo asmān mātaraḥ sūdayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantu |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678789 (0.017):
sapūtaṃ yaṃ ghṛtenāpunaṃstasmādāha ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantviti viśvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493679 (0.027):
āpo mā mātaraḥ sūdayantu ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantu /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147402 (0.043):
uttarāṇy aśī yāpo asmān mātaraś śundhantu ghṛtena no ghṛta puvaḥ punantu / viśvam asmat pravahantu ripram udābhyaś śucirā pūta emi somasya tanūr asi
RV_10,017.10c viśvaṃ hi ripram pravahanti devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035366 (0.0):
RV_10.017.10.1{24} apo asmān mātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ / punantu / RV_10.017.10.2{24} viśvaṃ hi ripraṃ pravahanti devirudidābhyaḥ śucirāpūta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102328 (0.0):
RV_10,017.10a āpo asmān mātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantu | / RV_10,017.10c viśvaṃ hi ripram pravahanti devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18934692 (1.192):
(AVŚ_6,51.2a) āpo asmān mātaraḥ sūdayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantu | / (AVŚ_6,51.2c) viśvaṃ hi ripraṃ pravahanti devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678794 (0.006):
sapūtaṃ yaṃ ghṛtenāpunaṃstasmādāha ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantviti viśvaṃ / ripram pravahanti devīriti yadvai viśvaṃ sarvaṃ tadyadamedhyaṃ ripraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493685 (0.011):
āpo mā mātaraḥ sūdayantu ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantu / / viśvaṃ hi ripraṃ pravahantu devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta emi //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815386 (0.038):
punantu | vi śvam | hi | ripram | pra vahanti | devīḥ | ut | it | ābhyaḥ | / śuciḥ | ā | pūtaḥ | emi // RV_10,17.10 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978143 (0.042):
yajñas, ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantv iti devatābhir evātmānaṃ pāvayate / viśvaṃ hi ripraṃ pravahantu devīr iti yad evāsya ripram amedhyam ātmani
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551662 (0.042):
ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantv iti devatābhir evātmānaṃ pāvayate viśvaṃ hi / ripraṃ pravahantu devīr iti yad evāsya ripram amedhyam ātmani śamalaṃ tad
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678806 (0.049):
hyasmādamedhyam pravahanti tasmādāha viśvaṃ hi ripram pravahanti devīriti / atha prāṅivodaṅṅutkrāmati | udidābhyaḥ śucirā pūta emītyuddhyābhyaḥ śuciḥ
emi || / RV_10,017.11a drapsaś caskanda prathamāṃ anu dyūn imaṃ ca yonim anu yaś ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102335 (0.0):
RV_10,017.10c viśvaṃ hi ripram pravahanti devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta / emi || / RV_10,017.11a drapsaś caskanda prathamāṃ anu dyūn imaṃ ca yonim anu yaś ca
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815395 (0.0):
punantu | vi śvam | hi | ripram | pra vahanti | devīḥ | ut | it | ābhyaḥ | / śuciḥ | ā | pūtaḥ | emi // RV_10,17.10 // / RV_7:6/25
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035373 (0.054):
RV_10.017.10.2{24} viśvaṃ hi ripraṃ pravahanti devirudidābhyaḥ śucirāpūta / emi / RV_10.017.11.1{25} drapsaścaskanda prathamānanu dyūnimaṃ ca yonimanu yaśca
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18934692 (0.058):
(AVŚ_6,51.2c) viśvaṃ hi ripraṃ pravahanti devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta / emi ||2|| / (AVŚ_6,51.3a) yat kiṃ cedaṃ varuṇa daivye jane 'bhidrohaṃ manuṣyāś caranti
pūrvaḥ | / RV_10,017.11c samānaṃ yonim anu saṃcarantaṃ drapsaṃ juhomy anu sapta
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035389 (0.0):
RV_10.017.11.1{25} drapsaścaskanda prathamānanu dyūnimaṃ ca yonimanu yaśca / purvaḥ / RV_10.017.11.2{25} samānaṃ yonimanu saṃcarantaṃ drapsaṃ juhomyanu sapta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102345 (0.0):
RV_10,017.11a drapsaś caskanda prathamāṃ anu dyūn imaṃ ca yonim anu yaś ca / pūrvaḥ | / RV_10,017.11c samānaṃ yonim anu saṃcarantaṃ drapsaṃ juhomy anu sapta
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3527847 (1.192):
drapsaś caskanda pṛthivīm anu dyām imaṃ ca yonim anu yaś ca pūrvaḥ / / samānaṃ yonim anu saṃcarantaṃ drapsaṃ juhomy anu sapta hotrāḥ //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815404 (0.015):
drapsaḥ | caskanda | prathamām | anu | dyūn | imam | ca | yonim | anu | / yaḥ | ca | pūrvaḥ | samānam | yonim | anu | sam carantam | drapsam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980709 (0.026):
(AVŚ_18,4.28a) drapsaś caskanda pṛthivīm anu dyām imaṃ ca yonim anu yaś ca / pūrvaḥ | / (AVŚ_18,4.28c) samānaṃ yonim anu samcarantaṃ drapsam juhomy anu sapta
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23906906 (0.041):
saṃcarantamiti samānaṃ hyepa etaṃ yonimanu saṃcarati drapsaṃ juhomyanu / sapta / hotrā ityasau vā ādityo drapso diśaḥ sapta hotrā amuṃ tadādityaṃ dikṣu
hotrāḥ || / RV_10,017.12a yas te drapsa skandati yas te aṃśur bāhucyuto dhiṣaṇāyā
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5077438 (0.0):
(GBr_2,2.12j)
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035394 (0.0):
RV_10.017.11.2{25} samānaṃ yonimanu saṃcarantaṃ drapsaṃ juhomyanu sapta / hotrāḥ / RV_10.017.12.1{25} yaste drapsa skandati yaste aṃśurbāhucyuto
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102354 (0.0):
RV_10,017.11c samānaṃ yonim anu saṃcarantaṃ drapsaṃ juhomy anu sapta / hotrāḥ || / RV_10,017.12a yas te drapsa skandati yas te aṃśur bāhucyuto dhiṣaṇāyā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815412 (0.0):
yaḥ | ca | pūrvaḥ | samānam | yonim | anu | sam carantam | drapsam | / juhomi | anu | sapta | hotrāḥ // RV_10,17.11 //
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12793523 (0.0):
iti ||
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291216 (0.014):
sa juhoti | yaste drapsa skandati yaste aṃśuriti yo vai stoka skandati sa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291223 (0.017):
sa juhoti | yaste drapsa skandati yaste aṃśuriti yo vai stoka skandati sa / drapsastattamāha yaste aṃśuriti tadaṃśumāha grāvacyuto
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102365 (0.051):
RV_10,017.13a yas te drapsa skanno yas te aṃśur avaś ca yaḥ paraḥ srucā |
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23906908 (0.052):
saṃcarantamiti samānaṃ hyepa etaṃ yonimanu saṃcarati drapsaṃ juhomyanu / sapta / hotrā ityasau vā ādityo drapso diśaḥ sapta hotrā amuṃ tadādityaṃ dikṣu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815424 (0.061):
| te | juhomi | manasā | vaṣaṭ kṛtam // RV_10,17.12 // / yaḥ | te | drapsaḥ | skannaḥ | yaḥ | te | aṃśuḥ | avaḥ | ca | yaḥ | paraḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18980711 (0.063):
(AVŚ_18,4.28c) samānaṃ yonim anu samcarantaṃ drapsam juhomy anu sapta / hotrāḥ ||28|| / (AVŚ_18,4.29a) śatadhāraṃ vāyum arkaṃ svarvidaṃ nṛcakṣasas te abhi cakṣate
upasthāt | / RV_10,017.12c adhvaryor vā pari vā yaḥ pavitrāt taṃ te juhomi manasā
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5077452 (0.0):
(GBr_2,2.12k)
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035406 (0.0):
dhiṣaṇāyāupasthāt / RV_10.017.12.2{25} adhvaryorvā pari vā yaḥ pavitrāt taṃ te juhomimanasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102362 (0.0):
RV_10,017.12a yas te drapsa skandati yas te aṃśur bāhucyuto dhiṣaṇāyā / upasthāt | / RV_10,017.12c adhvaryor vā pari vā yaḥ pavitrāt taṃ te juhomi manasā
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12793529 (0.0):
yas te aṃśur bāhucyuto dhiṣaṇāyā upasthāt | adhvaryor vā pari yaḥ pavitrāt
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815419 (0.022):
yaḥ | te | drapsaḥ | skandati | yaḥ | te | aṃśuḥ | bāhu cyutaḥ | / dhiṣaṇāyāḥ | upa sthāt | adhvaryoḥ | vā | pari | vā | yaḥ | pavitrāt | tam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291244 (0.040):
pavitrādityadhvaryorvā hi pāṇibhyāṃ skandati pavitrādvā taṃ te juhomi / manasā / vaṣaṭkṛtaṃ svāheti tadyathā vaṣaṭkṛtaṃ hutamevamasyaitadbhavati
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5077439 (0.064):
(GBr_2,2.12j) _iti bāhubhir abhicyuto 'ṃśur adhiṣavaṇābhyām
vaṣaṭkṛtam || / RV_10,017.13a yas te drapsa skanno yas te aṃśur avaś ca yaḥ paraḥ srucā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035408 (0.0):
RV_10.017.12.2{25} adhvaryorvā pari vā yaḥ pavitrāt taṃ te juhomimanasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102371 (0.0):
RV_10,017.12c adhvaryor vā pari vā yaḥ pavitrāt taṃ te juhomi manasā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815430 (5.960):
dhiṣaṇāyāḥ | upa sthāt | adhvaryoḥ | vā | pari | vā | yaḥ | pavitrāt | tam / | te | juhomi | manasā | vaṣaṭ kṛtam // RV_10,17.12 //
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12793529 (0.018):
yas te aṃśur bāhucyuto dhiṣaṇāyā upasthāt | adhvaryor vā pari yaḥ pavitrāt / taṃ te juhomi manasā vaṣaṭkṛtam || drapsaḥ patito 'tyasyavaś ca yaḥ paraḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5077452 (0.031):
(GBr_2,2.12k) iti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291244 (0.040):
pavitrādityadhvaryorvā hi pāṇibhyāṃ skandati pavitrādvā taṃ te juhomi / manasā / vaṣaṭkṛtaṃ svāheti tadyathā vaṣaṭkṛtaṃ hutamevamasyaitadbhavati
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035392 (0.051):
RV_10.017.12.1{25} yaste drapsa skandati yaste aṃśurbāhucyuto
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102348 (0.051):
RV_10,017.12a yas te drapsa skandati yas te aṃśur bāhucyuto dhiṣaṇāyā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815407 (0.063):
juhomi | anu | sapta | hotrāḥ // RV_10,17.11 // / yaḥ | te | drapsaḥ | skandati | yaḥ | te | aṃśuḥ | bāhu cyutaḥ |
RV_10,017.13c ayaṃ devo bṛhaspatiḥ saṃ taṃ siñcatu rādhase || / RV_10,017.14a payasvatīr oṣadhayaḥ payasvan māmakaṃ vacaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035419 (0.0):
RV_10.017.13.1{25} yaste drapsa skanno yaste aṃśuravaśca yaḥ paraḥsrucā / RV_10.017.13.2{25} ayaṃ devo bṛhaspatiḥ saṃ taṃ siñcatu rādhase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102383 (0.0):
RV_10,017.13a yas te drapsa skanno yas te aṃśur avaś ca yaḥ paraḥ srucā | / RV_10,017.13c ayaṃ devo bṛhaspatiḥ saṃ taṃ siñcatu rādhase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815440 (0.0):
yaḥ | te | drapsaḥ | skannaḥ | yaḥ | te | aṃśuḥ | avaḥ | ca | yaḥ | paraḥ / | srucā | ayam | devaḥ | bṛhaspatiḥ | sam | tam | siñcatu | rādhase //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920492 (0.022):
(AVŚ_3,23.6c) tās tvā putravidyāya daivīḥ prāvantv oṣadhayaḥ ||6|| / (AVŚ_3,24.1a) payasvatīr oṣadhayaḥ payasvan māmakaṃ vacaḥ |
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12793539 (0.025):
taṃ te juhomi manasā vaṣaṭkṛtam || drapsaḥ patito 'tyasyavaś ca yaḥ paraḥ / srucaḥ | ayaṃ devo bṛhaspatiḥ saṃ taṃ siñcatu rādhase || yas te drapsaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979934 (0.058):
āviveśa ||55|| / (AVŚ_18,3.56a) payasvatīr oṣadhayaḥ payasvan māmakaṃ payaḥ |
RV_10,017.14c apām payasvad it payas tena mā saha śundhata ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102390 (0.0):
RV_10,017.14a payasvatīr oṣadhayaḥ payasvan māmakaṃ vacaḥ | / RV_10,017.14c apām payasvad it payas tena mā saha śundhata ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035429 (1.788):
RV_10.017.14.1{25} payasvatīroṣadhayaḥ payasvan māmakaṃ vacaḥ / RV_10.017.14.2{25} apāmpayasvadit payastena mā saha śundhata
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815447 (0.034):
payasvatīḥ | oṣadhayaḥ | payasvat | māmakam | vacaḥ | apām | payasvat | it
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979942 (0.063):
(AVŚ_18,3.56c) apāṃ payaso yat payas tena mā saha śumbhatu ||56|| / (AVŚ_18,3.57a) imā nārīr avidhavāḥ supatnīr āñjanena sarpiṣā saṃ spṛśantām
RV_10,018.01a param mṛtyo anu parehi panthāṃ yas te sva itaro devayānāt |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035437 (0.0):
RV_10.017.14.2{25} apāmpayasvadit payastena mā saha śundhata / RV_10.018.01.1{26} paraṃ mṛtyo anu parehi panthāṃ yaste sva itaro
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102400 (0.0):
RV_10,017.14c apām payasvad it payas tena mā saha śundhata || / RV_10,018.01a param mṛtyo anu parehi panthāṃ yas te sva itaro devayānāt |
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4746173 (1.192):
paraṃ mṛtyo anuparehi panthāṃ yaste sva itaro devayānāt /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964731 (0.031):
(AVŚ_12,2.20c) avyām asiknyāṃ mṛṣṭvā śuddhā bhavata yajñiyāḥ ||20|| {8} / (AVŚ_12,2.21a) paraṃ mṛtyo anu parehi panthāṃ yas ta eṣa itaro devayānāt |
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9559996 (0.036):
tatra japati param mṛtyo anu parehi panthāṃ yaste anya itaro devayānāt
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815458 (0.036):
RV_7:6/26 / (RV_10,18) / param | mṛtyo iti | anu | parā | ihi | panthām | yaḥ | te | svaḥ | itaraḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9534886 (0.063):
11,6: mṛtaṃś.cyāvayati.iti.vā.śata.bala.alkṣo.maudgalyah/ / 11,6: tasya.eṣā.bhavati/ / 11,7: ``param.mṛtyo.parehi.panthām.yas.te.sva.itaro.devayānāt/
RV_10,018.01c cakṣuṣmate śṛṇvate te bravīmi mā naḥ prajāṃ rīriṣo mota
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035444 (0.0):
RV_10.018.01.1{26} paraṃ mṛtyo anu parehi panthāṃ yaste sva itaro / devayānāt / RV_10.018.01.2{26} cakṣuṣmate śṛṇvate te bravīmi mā naḥ prajāṃ rīriṣomota
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102410 (0.0):
RV_10,018.01a param mṛtyo anu parehi panthāṃ yas te sva itaro devayānāt | / RV_10,018.01c cakṣuṣmate śṛṇvate te bravīmi mā naḥ prajāṃ rīriṣo mota
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9560006 (0.0):
tatra japati param mṛtyo anu parehi panthāṃ yaste anya itaro devayānāt / cakṣuṣmate / śṛṇvate te bravīmi mā naḥ prajāṃ rīriṣo mota vīrāniti jyogjīvātumevaibhya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815464 (0.016):
param | mṛtyo iti | anu | parā | ihi | panthām | yaḥ | te | svaḥ | itaraḥ / | deva yānāt | cakṣuṣmate | śṛṇvate | te | bravīmi | mā | naḥ | pra jām |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964734 (0.025):
(AVŚ_12,2.21a) paraṃ mṛtyo anu parehi panthāṃ yas ta eṣa itaro devayānāt | / (AVŚ_12,2.21c) cakṣuṣmate śṛṇvate te bravīmīheme vīrā bahavo bhavantu
vīrān || / RV_10,018.02a mṛtyoḥ padaṃ yopayanto yad aita drāghīya āyuḥ prataraṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102420 (0.0):
RV_10,018.01c cakṣuṣmate śṛṇvate te bravīmi mā naḥ prajāṃ rīriṣo mota / vīrān ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815478 (0.0):
ririṣaḥ | mā | uta | vīrān // RV_10,18.1 // / mṛtyoḥ | padam | yopayantaḥ | yat | aita | drāghīyaḥ | āyuḥ | pra taram |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035452 (0.027):
RV_10.018.01.2{26} cakṣuṣmate śṛṇvate te bravīmi mā naḥ prajāṃ rīriṣomota / vīrān / RV_10.018.02.1{26} mṛtyoḥ padaṃ yopayanto yadaita drāghīya āyuḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1346081 (0.038):
RV_01.053.11.2{16} tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ / dadhānāḥ / RV_01.054.01.1{17} mā no asmin maghavan pṛtsvaṃhasi nahi te antaḥ śavasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13967303 (0.038):
RV_1,053.11c tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ || / RV_1,054.01a mā no asmin maghavan pṛtsv aṃhasi nahi te antaḥ śavasaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035483 (0.044):
RV_10.018.03.2{26} prāñco agāma nṛtaye hasāya drāghīya āyuḥprataraṃ / dadhānāḥ / RV_10.018.04.1{26} imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102446 (0.044):
RV_10,018.03c prāñco agāma nṛtaye hasāya drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ / RV_10,018.04a imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu gād aparo artham
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14123231 (0.046):
RV_10,115.08c tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ || / RV_10,115.09a iti tvāgne vṛṣṭihavyasya putrā upastutāsa ṛṣayo 'vocan |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27120041 (0.060):
tvām | stoṣāma | tvayā | su vīrāḥ | drāghīyaḥ | āyuḥ | pra taram | / dadhānāḥ // RV_1,53.11 // / RV_1:4/17
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9560005 (0.064):
śṛṇvate te bravīmi mā naḥ prajāṃ rīriṣo mota vīrāniti jyogjīvātumevaibhya
dadhānāḥ | / RV_10,018.02c āpyāyamānāḥ prajayā dhanena śuddhāḥ pūtā bhavata yajñiyāsaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035467 (0.0):
pratarandadhānāḥ / RV_10.018.02.2{26} āpyāyamānāḥ prajayā dhanena śuddhāḥpūtā bhavata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102429 (0.0):
RV_10,018.02a mṛtyoḥ padaṃ yopayanto yad aita drāghīya āyuḥ prataraṃ / dadhānāḥ | / RV_10,018.02c āpyāyamānāḥ prajayā dhanena śuddhāḥ pūtā bhavata yajñiyāsaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815486 (0.023):
mṛtyoḥ | padam | yopayantaḥ | yat | aita | drāghīyaḥ | āyuḥ | pra taram | / dadhānāḥ | āpyāyamānāḥ | pra jayā | dhanena | śuddhāḥ | pūtāḥ | bhavata |
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4743132 (0.026):
mṛtyoḥ padāni lopayante yadetaddrāghīrya āyuḥ pratiraṃ dadhānaḥ / / āpyāyamānāḥ prajayā dhanena śuddhāḥ pūtā bhavantu yajñiyāsaḥ //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1346081 (0.041):
RV_01.053.11.2{16} tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ / dadhānāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13967303 (0.041):
RV_1,053.11c tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14123231 (0.041):
RV_10,115.08c tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035483 (0.053):
RV_10.018.03.2{26} prāñco agāma nṛtaye hasāya drāghīya āyuḥprataraṃ / dadhānāḥ / RV_10.018.04.1{26} imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102446 (0.053):
RV_10,018.03c prāñco agāma nṛtaye hasāya drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ / RV_10,018.04a imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu gād aparo artham
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979206 (0.055):
(AVŚ_18,3.17a) kasye mṛjānā ati yanti ripram āyur dadhānāḥ prataraṃ / navīyaḥ | / (AVŚ_18,3.17c) āpyāyamānāḥ prajayā dhanenādha syāma surabhayo gṛheṣu
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18990234 (0.057):
(AVŚ_20,21.11c) tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ
RV_10,018.03a ime jīvā vi mṛtair āvavṛtrann abhūd bhadrā devahūtir no adya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102437 (0.0):
RV_10,018.02c āpyāyamānāḥ prajayā dhanena śuddhāḥ pūtā bhavata yajñiyāsaḥ / RV_10,018.03a ime jīvā vi mṛtair āvavṛtrann abhūd bhadrā devahūtir no adya
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964745 (0.021):
(AVŚ_12,2.22a) ime jīvā vi mṛtair āvavṛtrann abhūd bhadrā devahutir no
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815487 (0.025):
dadhānāḥ | āpyāyamānāḥ | pra jayā | dhanena | śuddhāḥ | pūtāḥ | bhavata | / yajñiyāsaḥ // RV_10,18.2 // / ime | jīvāḥ | vi | mṛtaiḥ | ā | avavṛtran | abhūt | bhadrā | deva hūtiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815495 (0.031):
ime | jīvāḥ | vi | mṛtaiḥ | ā | avavṛtran | abhūt | bhadrā | deva hūtiḥ | / naḥ | adya | prāñcaḥ | agāma | nṛtaye | hasāya | drāghīyaḥ | āyuḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035467 (0.048):
RV_10.018.02.2{26} āpyāyamānāḥ prajayā dhanena śuddhāḥpūtā bhavata / yajñiyāsaḥ / RV_10.018.03.1{26} ime jīvā vi mṛtairāvavṛtrannabhūd bhadrā
RV_10,018.03c prāñco agāma nṛtaye hasāya drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035484 (0.0):
devahūtirnoadya / RV_10.018.03.2{26} prāñco agāma nṛtaye hasāya drāghīya āyuḥprataraṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102447 (0.0):
RV_10,018.03a ime jīvā vi mṛtair āvavṛtrann abhūd bhadrā devahūtir no adya / RV_10,018.03c prāñco agāma nṛtaye hasāya drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815504 (0.0):
ime | jīvāḥ | vi | mṛtaiḥ | ā | avavṛtran | abhūt | bhadrā | deva hūtiḥ | / naḥ | adya | prāñcaḥ | agāma | nṛtaye | hasāya | drāghīyaḥ | āyuḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964755 (0.027):
adya | / (AVŚ_12,2.22c) prāñco agāma nṛtaye hasāya suvīrāso vidatham ā vadema
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1346081 (0.040):
RV_01.053.11.2{16} tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ / dadhānāḥ / RV_01.054.01.1{17} mā no asmin maghavan pṛtsvaṃhasi nahi te antaḥ śavasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13967303 (0.040):
RV_1,053.11c tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ || / RV_1,054.01a mā no asmin maghavan pṛtsv aṃhasi nahi te antaḥ śavasaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14123231 (0.042):
RV_10,115.08c tvāṃ stoṣāma tvayā suvīrā drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ || / RV_10,115.09a iti tvāgne vṛṣṭihavyasya putrā upastutāsa ṛṣayo 'vocan |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102420 (0.044):
RV_10,018.02a mṛtyoḥ padaṃ yopayanto yad aita drāghīya āyuḥ prataraṃ / dadhānāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27120041 (0.048):
tvām | stoṣāma | tvayā | su vīrāḥ | drāghīyaḥ | āyuḥ | pra taram | / dadhānāḥ // RV_1,53.11 // / RV_1:4/17
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5836892 (0.060):
vāk | tvām | stoṣāma | tvayā | su vīrāḥ | drāghīyaḥ | āyuḥ | pra taram | / dadhānāḥ // RV_10,115.8 // / iti | tvā | agne | vṛṣṭi havyasya | putrāḥ | upa stutāsaḥ | ṛṣayaḥ |
RV_10,018.04a imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu gād aparo artham
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964768 (0.0):
(AVŚ_12,2.23a) imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu gād aparo artham
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035488 (0.0):
RV_10.018.03.2{26} prāñco agāma nṛtaye hasāya drāghīya āyuḥprataraṃ / dadhānāḥ / RV_10.018.04.1{26} imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102455 (0.0):
RV_10,018.03c prāñco agāma nṛtaye hasāya drāghīya āyuḥ prataraṃ dadhānāḥ / RV_10,018.04a imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu gād aparo artham
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815513 (1.192):
imam | jīvebhyaḥ | pari dhim | dādhāmi | mā | eṣām | nu | gāt | aparaḥ | / artham | etam | śatam | jīvantu | śaradaḥ | purūcīḥ | antaḥ | mṛtyum |
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9560512 (0.037):
maryādāyā eva loṣṭamāhṛtya antareṇa nidadhātīmaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ / dadhāmi / maiṣāṃ nu gādaparo arthametam śataṃ jīvantu śaradaḥ purūcīrantarmṛtyuṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815504 (0.064):
naḥ | adya | prāñcaḥ | agāma | nṛtaye | hasāya | drāghīyaḥ | āyuḥ | / pra taram | dadhānāḥ // RV_10,18.3 // / imam | jīvebhyaḥ | pari dhim | dādhāmi | mā | eṣām | nu | gāt | aparaḥ |
etam | / RV_10,018.04c śataṃ jīvantu śaradaḥ purūcīr antar mṛtyuṃ dadhatām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035501 (0.0):
gādaparoarthametam / RV_10.018.04.2{26} śataṃ jīvantu śaradaḥ purūcīrantarmṛtyuṃ dadhatāṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102465 (0.0):
RV_10,018.04a imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu gād aparo artham / etam | / RV_10,018.04c śataṃ jīvantu śaradaḥ purūcīr antar mṛtyuṃ dadhatām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815522 (0.0):
imam | jīvebhyaḥ | pari dhim | dādhāmi | mā | eṣām | nu | gāt | aparaḥ | / artham | etam | śatam | jīvantu | śaradaḥ | purūcīḥ | antaḥ | mṛtyum |
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9560523 (0.0):
maiṣāṃ nu gādaparo arthametam śataṃ jīvantu śaradaḥ purūcīrantarmṛtyuṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964777 (0.029):
(AVŚ_12,2.23a) imaṃ jīvebhyaḥ paridhiṃ dadhāmi maiṣāṃ nu gād aparo artham / etam | / (AVŚ_12,2.23c) śataṃ jīvantaḥ śaradaḥ purūcīs tiro mṛtyuṃ dadhatām
parvatena || / RV_10,018.05a yathāhāny anupūrvam bhavanti yatha ṛtava ṛtubhir yanti sādhu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035510 (0.0):
RV_10.018.04.2{26} śataṃ jīvantu śaradaḥ purūcīrantarmṛtyuṃ dadhatāṃ / parvatena / RV_10.018.05.1{26} yathāhānyanupūrvaṃ bhavanti yatha ṛtava
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102474 (0.0):
RV_10,018.04c śataṃ jīvantu śaradaḥ purūcīr antar mṛtyuṃ dadhatām / parvatena || / RV_10,018.05a yathāhāny anupūrvam bhavanti yatha ṛtava ṛtubhir yanti sādhu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815524 (0.0):
artham | etam | śatam | jīvantu | śaradaḥ | purūcīḥ | antaḥ | mṛtyum | / dadhatām | parvatena // RV_10,18.4 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964802 (0.045):
(AVŚ_12,2.25a) yathāhāny anupūrvaṃ bhavanti yatha rtava ṛtubhir yanti
RV_10,018.05c yathā na pūrvam aparo jahāty evā dhātar āyūṃṣi kalpayaiṣām
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964813 (0.0):
(AVŚ_12,2.25c) yathā na pūrvam aparo jahāty evā dhātar āyūṃṣi kalpayaiṣām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035514 (0.0):
ṛtubhiryantisādhu / RV_10.018.05.2{26} yathā na pūrvamaparo jahātyevā dhātarāyūṃṣi kalpayaiṣām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102483 (0.0):
RV_10,018.05a yathāhāny anupūrvam bhavanti yatha ṛtava ṛtubhir yanti sādhu / RV_10,018.05c yathā na pūrvam aparo jahāty evā dhātar āyūṃṣi kalpayaiṣām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815535 (0.043):
yathā | ahāni | anu pūrvam | bhavanti | yathā | ṛtavaḥ | ṛtu bhiḥ | yanti / | sādhu | yathā | na | pūrvam | aparaḥ | jahāti | eva | dhātaḥ | āyūṃṣi |
RV_10,018.06a ā rohatāyur jarasaṃ vṛṇānā anupūrvaṃ yatamānā yati ṣṭha |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102491 (0.0):
RV_10,018.05c yathā na pūrvam aparo jahāty evā dhātar āyūṃṣi kalpayaiṣām / RV_10,018.06a ā rohatāyur jarasaṃ vṛṇānā anupūrvaṃ yatamānā yati ṣṭha |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035526 (0.013):
RV_10.018.06.1{27} ā rohatāyurjarasaṃ vṛṇānā anupūrvaṃ yatamānā yatiṣṭha
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964784 (0.016):
(AVŚ_12,2.24a) ā rohatāyur jarasaṃ vṛṇānā anupūrvaṃ yatamānā yati stha |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815539 (0.059):
| sādhu | yathā | na | pūrvam | aparaḥ | jahāti | eva | dhātaḥ | āyūṃṣi | / kalpaya | eṣām // RV_10,18.5 // / RV_7:6/27 / ā | rahata | āyuḥ | jarasam | vṛṇānāḥ | anu pūrvam | yatamānāḥ | yati |
RV_10,018.06c iha tvaṣṭā sujanimā sajoṣā dīrgham āyuḥ karati jīvase vaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035538 (0.0):
RV_10.018.06.1{27} ā rohatāyurjarasaṃ vṛṇānā anupūrvaṃ yatamānā yatiṣṭha / RV_10.018.06.2{27} iha tvaṣṭā sujanimā sajoṣā dīrghamāyuḥkarati jīvase vaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102504 (0.0):
RV_10,018.06a ā rohatāyur jarasaṃ vṛṇānā anupūrvaṃ yatamānā yati ṣṭha | / RV_10,018.06c iha tvaṣṭā sujanimā sajoṣā dīrgham āyuḥ karati jīvase vaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815561 (0.0):
stha | iha | tvaṣṭā | su janimā | sa joṣāḥ | dīrgham | āyuḥ | karati |
RV_10,018.07a imā nārīr avidhavāḥ supatnīr āñjanena sarpiṣā saṃ viśantu |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102511 (0.0):
RV_10,018.06c iha tvaṣṭā sujanimā sajoṣā dīrgham āyuḥ karati jīvase vaḥ || / RV_10,018.07a imā nārīr avidhavāḥ supatnīr āñjanena sarpiṣā saṃ viśantu |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815569 (0.0):
stha | iha | tvaṣṭā | su janimā | sa joṣāḥ | dīrgham | āyuḥ | karati | / jīvase | vaḥ // RV_10,18.6 // / imāḥ | nārīḥ | avidhavāḥ | su patnīḥ | āñjanena | sarpiṣā | sam | viśantu
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964904 (0.019):
(AVŚ_12,2.30c) āsīnā mṛtyuṃ nudatā sadhasthe 'tha jīvāso vidatham ā vadema / (AVŚ_12,2.31a) imā nārīr avidhavāḥ supatnīr āñjanena sarpiṣā saṃ spṛśantām
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979948 (0.019):
(AVŚ_18,3.57a) imā nārīr avidhavāḥ supatnīr āñjanena sarpiṣā saṃ spṛśantām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035539 (0.038):
RV_10.018.06.2{27} iha tvaṣṭā sujanimā sajoṣā dīrghamāyuḥkarati jīvase vaḥ / RV_10.018.07.1{27} imā nārīravidhavāḥ supatnīrāñjanena sarpiṣā saṃviśantu
RV_10,018.07c anaśravo 'namīvāḥ suratnā ā rohantu janayo yonim agre ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18964914 (0.0):
(AVŚ_12,2.31c) anaśravo anamīvāḥ suratnā ā rohantu janayo yonim agre
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979958 (0.0):
(AVŚ_18,3.57c) anaśravo anamīvāḥ suratnā ā rohantu janayo yonim agre
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102519 (0.0):
RV_10,018.07a imā nārīr avidhavāḥ supatnīr āñjanena sarpiṣā saṃ viśantu | / RV_10,018.07c anaśravo 'namīvāḥ suratnā ā rohantu janayo yonim agre ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815577 (0.0):
imāḥ | nārīḥ | avidhavāḥ | su patnīḥ | āñjanena | sarpiṣā | sam | viśantu / | anaśravaḥ | anamīvāḥ | su ratnāḥ | ā | rohantu | janayaḥ | yonim | agre
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035549 (5.960):
RV_10.018.07.1{27} imā nārīravidhavāḥ supatnīrāñjanena sarpiṣā saṃviśantu / RV_10.018.07.2{27} anaśravo 'namīvāḥ suratnā ā rohantu janayoyonimagre
RV_10,018.08a ud īrṣva nāry abhi jīvalokaṃ gatāsum etam upa śeṣa ehi |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978952 (0.0):
(AVŚ_18,3.2a) ud īrṣva nāry abhi jīvalokaṃ gatāsum etam upa śeṣa ehi |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035563 (0.0):
RV_10.018.08.1{27} udīrṣva nāryabhi jīvalokaṃ gatāsumetamupa śeṣa ehi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102528 (0.0):
RV_10,018.07c anaśravo 'namīvāḥ suratnā ā rohantu janayo yonim agre || / RV_10,018.08a ud īrṣva nāry abhi jīvalokaṃ gatāsum etam upa śeṣa ehi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815579 (0.037):
| anaśravaḥ | anamīvāḥ | su ratnāḥ | ā | rohantu | janayaḥ | yonim | agre / // RV_10,18.7 // / ut | īrṣva | nāri | abhi | jīva lokam | gata asum | etam | upa | śeṣe | ā
RV_10,018.08c hastagrābhasya didhiṣos tavedam patyur janitvam abhi sam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978960 (0.0):
(AVŚ_18,3.2a) ud īrṣva nāry abhi jīvalokaṃ gatāsum etam upa śeṣa ehi | / (AVŚ_18,3.2c) hastagrābhasya dadhiṣos tavedaṃ patyur janitvam abhi saṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035571 (0.0):
RV_10.018.08.1{27} udīrṣva nāryabhi jīvalokaṃ gatāsumetamupa śeṣa ehi / RV_10.018.08.2{27} hastagrābhasya didhiṣostavedaṃ patyurjanitvamabhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102537 (0.0):
RV_10,018.08a ud īrṣva nāry abhi jīvalokaṃ gatāsum etam upa śeṣa ehi | / RV_10,018.08c hastagrābhasya didhiṣos tavedam patyur janitvam abhi sam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815595 (0.0):
| ihi | hasta grābhasya | didhiṣoḥ | tava | idam | patyuḥ | jani tvam |
babhūtha || / RV_10,018.09a dhanur hastād ādadāno mṛtasyāsme kṣatrāya varcase balāya |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035577 (0.0):
RV_10.018.09.1{27} dhanurhastādādadāno mṛtasyāsme kṣatrāya varcasebalāya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102547 (0.0):
RV_10,018.08c hastagrābhasya didhiṣos tavedam patyur janitvam abhi sam / babhūtha || / RV_10,018.09a dhanur hastād ādadāno mṛtasyāsme kṣatrāya varcase balāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815604 (0.0):
| ihi | hasta grābhasya | didhiṣoḥ | tava | idam | patyuḥ | jani tvam | / abhi | sam | babhūtha // RV_10,18.8 //
RV_10,018.09c atraiva tvam iha vayaṃ suvīrā viśvā spṛdho abhimātīr jayema
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102558 (0.0):
RV_10,018.09a dhanur hastād ādadāno mṛtasyāsme kṣatrāya varcase balāya | / RV_10,018.09c atraiva tvam iha vayaṃ suvīrā viśvā spṛdho abhimātīr jayema
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815606 (0.021):
dhanuḥ | hastāt | ādadānaḥ | mṛtasya | asme iti | kṣatrāya | varcase | / balāya | atra | eva | tvam | iha | vayam | su vīrāḥ | viśvāḥ | spṛdhaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815614 (0.034):
balāya | atra | eva | tvam | iha | vayam | su vīrāḥ | viśvāḥ | spṛdhaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978907 (0.040):
(AVŚ_18,2.59c) atraiva tvam iha vayaṃ suvīrā viśvā mṛdho abhimātīr jayema
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 275259 (0.050):
(P_6,1.94) KA_III,75.10 76.5 Ro_IV,434 435 {20/31} atraiva tvam iha / vayam suśevāḥ .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5423095 (0.050):
bhava ma sma gāḥ . atraiva tvam iha vayam suśevāḥ . śakandhvādiṣu ca .
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510321 (0.053):
na vidmas tat tattvaṃ vayam iha tu yat tvaṃ na bhavasi || Smst_26
Sivamahimnastava (sivmstxu.htm.txt) 27448443 (0.053):
na vidmas+tat+tattvam+vayam+iha tu yat+tvam+na bhavasi || Smst_26
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035585 (0.061):
RV_10.018.09.2{27} atraiva tvamiha vayaṃ suvīrā viśvā
RV_10,018.10a upa sarpa mātaram bhūmim etām uruvyacasam pṛthivīṃ suśevām |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979820 (0.0):
(AVŚ_18,3.49a) upa sarpa mātaraṃ bhūmim etām uruvyacasaṃ pṛthivīṃ suśevām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035598 (0.0):
spṛdhoabhimātīrjayema / RV_10.018.10.1{27} upa sarpa mātaraṃ bhūmimetāmuruvyacasaṃ pṛthivīṃsuśevām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102568 (0.0):
RV_10,018.09c atraiva tvam iha vayaṃ suvīrā viśvā spṛdho abhimātīr jayema / RV_10,018.10a upa sarpa mātaram bhūmim etām uruvyacasam pṛthivīṃ suśevām |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815623 (0.0):
balāya | atra | eva | tvam | iha | vayam | su vīrāḥ | viśvāḥ | spṛdhaḥ | / abhi mātīḥ | jayema // RV_10,18.9 // / upa | sarpa | mātaram | bhūmim | etām | uru vyacasam | pṛthivīm | su śevām
RV_10,018.10c ūrṇamradā yuvatir dakṣiṇāvata eṣā tvā pātu nirṛter upasthāt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102576 (0.0):
RV_10,018.10a upa sarpa mātaram bhūmim etām uruvyacasam pṛthivīṃ suśevām | / RV_10,018.10c ūrṇamradā yuvatir dakṣiṇāvata eṣā tvā pātu nirṛter upasthāt
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035605 (5.960):
RV_10.018.10.1{27} upa sarpa mātaraṃ bhūmimetāmuruvyacasaṃ pṛthivīṃsuśevām / RV_10.018.10.2{27} ūrṇamradā yuvatirdakṣiṇāvata eṣā tvā
RV_10,018.11a uc chvañcasva pṛthivi mā ni bādhathāḥ sūpāyanāsmai bhava
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979836 (0.0):
(AVŚ_18,3.50a) uc chvañcasva pṛthivi mā ni bādhathāḥ sūpāyanāsmai bhava
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102583 (0.0):
RV_10,018.10c ūrṇamradā yuvatir dakṣiṇāvata eṣā tvā pātu nirṛter upasthāt / RV_10,018.11a uc chvañcasva pṛthivi mā ni bādhathāḥ sūpāyanāsmai bhava
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815640 (0.035):
upa sthāt // RV_10,18.10 // / RV_7:6/28 / ut | śvañcasva | pṛthivi | mā | ni | bādhathāḥ | su upāyanā | asmai |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035613 (0.049):
RV_10.018.11.1{28} ucchvañcasva pṛthivi mā ni bādhathāḥ sūpāyanāsmai
sūpavañcanā | / RV_10,018.11c mātā putraṃ yathā sicābhy enam bhūma ūrṇuhi ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978756 (0.0):
(AVŚ_18,2.50c) mātā putraṃ yathā sicābhy enaṃ bhūma ūrṇuhi ||50|| {11}
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979844 (0.0):
(AVŚ_18,3.50a) uc chvañcasva pṛthivi mā ni bādhathāḥ sūpāyanāsmai bhava / sūpasarpaṇā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102592 (0.0):
RV_10,018.11a uc chvañcasva pṛthivi mā ni bādhathāḥ sūpāyanāsmai bhava / sūpavañcanā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815650 (0.015):
ut | śvañcasva | pṛthivi | mā | ni | bādhathāḥ | su upāyanā | asmai | / bhava | su upavañcanā | mātā | putram | yathā | sicā | abhi | enam | bhūme
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035620 (0.025):
RV_10.018.11.1{28} ucchvañcasva pṛthivi mā ni bādhathāḥ sūpāyanāsmai / bhavasūpavañcanā / RV_10.018.11.2{28} mātā putraṃ yathā sicābhyenaṃ bhūmaūrṇuhi
RV_10,018.12a ucchvañcamānā pṛthivī su tiṣṭhatu sahasram mita upa hi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979852 (0.0):
(AVŚ_18,3.50c) mātā putraṃ yathā sicābhy enaṃ bhūma ūrṇuhi ||50|| {17} / (AVŚ_18,3.51a) ucchvañcamānā pṛthivī su tiṣṭhatu sahasraṃ mita upa hi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035628 (0.0):
RV_10.018.11.2{28} mātā putraṃ yathā sicābhyenaṃ bhūmaūrṇuhi / RV_10.018.12.1{28} ucchvañcamānā pṛthivī su tiṣṭhatu sahasraṃ mita upa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102599 (0.0):
RV_10,018.11c mātā putraṃ yathā sicābhy enam bhūma ūrṇuhi || / RV_10,018.12a ucchvañcamānā pṛthivī su tiṣṭhatu sahasram mita upa hi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815660 (0.0):
ut śvañcamānā | pṛthivī | su | tiṣṭhatu | sahasram | mitaḥ | upa | hi |
śrayantām | / RV_10,018.12c te gṛhāso ghṛtaścuto bhavantu viśvāhāsmai śaraṇāḥ santv atra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102607 (0.0):
RV_10,018.12a ucchvañcamānā pṛthivī su tiṣṭhatu sahasram mita upa hi / śrayantām | / RV_10,018.12c te gṛhāso ghṛtaścuto bhavantu viśvāhāsmai śaraṇāḥ santv atra
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815668 (0.013):
ut śvañcamānā | pṛthivī | su | tiṣṭhatu | sahasram | mitaḥ | upa | hi | / śrayantām | te | gṛhāsaḥ | ghṛta ścutaḥ | bhavantu | viśvāhā | asmai |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979860 (0.021):
(AVŚ_18,3.51a) ucchvañcamānā pṛthivī su tiṣṭhatu sahasraṃ mita upa hi / śrayantām | / (AVŚ_18,3.51c) te gṛhāso ghṛtaścutaḥ syonā viśvāhāsmai śaraṇāḥ santv atra
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035633 (0.050):
RV_10.018.12.1{28} ucchvañcamānā pṛthivī su tiṣṭhatu sahasraṃ mita upa / hiśrayantām / RV_10.018.12.2{28} te gṛhāso ghṛtaścuto bhavantu viśvāhāsmaiśaraṇāḥ
RV_10,018.13a ut te stabhnāmi pṛthivīṃ tvat parīmaṃ logaṃ nidadhan mo ahaṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979868 (0.0):
(AVŚ_18,3.51c) te gṛhāso ghṛtaścutaḥ syonā viśvāhāsmai śaraṇāḥ santv atra / (AVŚ_18,3.52a) ut te stabhnāmi pṛthivīṃ tvat parīmaṃ logaṃ nidadhan mo
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035643 (0.0):
santvatra / RV_10.018.13.1{28} ut te stabhnāmi pṛthivīṃ tvat parīmaṃ logaṃ nidadhan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102616 (0.0):
RV_10,018.12c te gṛhāso ghṛtaścuto bhavantu viśvāhāsmai śaraṇāḥ santv atra / RV_10,018.13a ut te stabhnāmi pṛthivīṃ tvat parīmaṃ logaṃ nidadhan mo ahaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815675 (0.0):
śaraṇāḥ | santu | atra // RV_10,18.12 // / ut | te | stabhnāmi | pṛthivīm | tvat | pari | imam | logam | ni dadhat |
riṣam | / RV_10,018.13c etāṃ sthūṇām pitaro dhārayantu te 'trā yamaḥ sādanā te
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102625 (0.0):
RV_10,018.13a ut te stabhnāmi pṛthivīṃ tvat parīmaṃ logaṃ nidadhan mo ahaṃ / riṣam | / RV_10,018.13c etāṃ sthūṇām pitaro dhārayantu te 'trā yamaḥ sādanā te
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035650 (1.192):
moahaṃ riṣam / RV_10.018.13.2{28} etāṃ sthūṇāṃ pitaro dhārayantu te 'trāyamaḥ sādanā te
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815683 (0.011):
ut | te | stabhnāmi | pṛthivīm | tvat | pari | imam | logam | ni dadhat | / mo iti | aham | riṣam | etām | sthūṇām | pitaraḥ | dhārayantu | te | atra
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979872 (0.027):
(AVŚ_18,3.52a) ut te stabhnāmi pṛthivīṃ tvat parīmaṃ logaṃ nidadhan mo / aham riṣam | / (AVŚ_18,3.52c) etāṃ sthūṇāṃ pitaro dhārayanti te tatra yamaḥ sādanā te
minotu || / RV_10,018.14a pratīcīne mām ahanīṣvāḥ parṇam ivā dadhuḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035661 (0.0):
RV_10.018.13.2{28} etāṃ sthūṇāṃ pitaro dhārayantu te 'trāyamaḥ sādanā te / minotu / RV_10.018.14.1{28} pratīcīne māmahanīṣvāḥ parṇamivā dadhuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102633 (0.0):
RV_10,018.13c etāṃ sthūṇām pitaro dhārayantu te 'trā yamaḥ sādanā te / minotu || / RV_10,018.14a pratīcīne mām ahanīṣvāḥ parṇam ivā dadhuḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815686 (0.040):
mo iti | aham | riṣam | etām | sthūṇām | pitaraḥ | dhārayantu | te | atra / | yamaḥ | sadanā | te | minotu // RV_10,18.13 // / pratīcīne | mām | ahani | iṣvāḥ | parṇam iva | ā | dadhuḥ | pratīcīm |
RV_10,018.14c pratīcīṃ jagrabhā vācam aśvaṃ raśanayā yathā ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035667 (0.0):
RV_10.018.14.1{28} pratīcīne māmahanīṣvāḥ parṇamivā dadhuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102639 (0.0):
RV_10,018.14a pratīcīne mām ahanīṣvāḥ parṇam ivā dadhuḥ |
RV_10,019.01a ni vartadhvam mānu gātāsmān siṣakta revatīḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035674 (0.0):
RV_10.018.14.2{28} pratīcīṃ jagrabhā vācamaśvaṃ raśanayā yathā / RV_10.019.01.1{01} ni vartadhvaṃ mānu gātāsmān siṣakta revatīḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102646 (0.0):
RV_10,018.14c pratīcīṃ jagrabhā vācam aśvaṃ raśanayā yathā || / RV_10,019.01a ni vartadhvam mānu gātāsmān siṣakta revatīḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815706 (0.031):
(RV_10,19) / ni | vartadhvam | mā | anu | gāta | asmān | sisakta | revatīḥ | agnīṣomā |
RV_10,019.01c agnīṣomā punarvasū asme dhārayataṃ rayim ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035679 (0.0):
RV_10.019.01.1{01} ni vartadhvaṃ mānu gātāsmān siṣakta revatīḥ / RV_10.019.01.2{01} agnīṣomāpunarvasū asme dhārayataṃ rayim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102651 (0.0):
RV_10,019.01a ni vartadhvam mānu gātāsmān siṣakta revatīḥ | / RV_10,019.01c agnīṣomā punarvasū asme dhārayataṃ rayim ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815713 (0.028):
ni | vartadhvam | mā | anu | gāta | asmān | sisakta | revatīḥ | agnīṣomā | / punarvasūitipunaḥ vasū | asme iti | dhārayatam | rayim // RV_10,19.1 //
RV_10,019.02a punar enā ni vartaya punar enā ny ā kuru |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035685 (0.0):
RV_10.019.01.2{01} agnīṣomāpunarvasū asme dhārayataṃ rayim / RV_10.019.02.1{01} punarenā ni vartaya punarenā nyā kuru
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102658 (0.0):
RV_10,019.01c agnīṣomā punarvasū asme dhārayataṃ rayim || / RV_10,019.02a punar enā ni vartaya punar enā ny ā kuru |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815716 (0.028):
punarvasūitipunaḥ vasū | asme iti | dhārayatam | rayim // RV_10,19.1 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27115309 (0.057):
tvam | tyebhiḥ | ā | gahi | vājebhiḥ | duhitaḥ | divaḥ | asme iti | rayim / | ni | dhāraya // RV_1,30.22 // / RV_1:2/32 / (RV_1,31)
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13962671 (0.059):
RV_1,030.22c asme rayiṃ ni dhāraya || / RV_1,031.01a tvam agne prathamo aṅgirā ṛṣir devo devānām abhavaḥ śivaḥ
RV_10,019.02c indra eṇā ni yacchatv agnir enā upājatu ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102665 (0.0):
RV_10,019.02a punar enā ni vartaya punar enā ny ā kuru | / RV_10,019.02c indra eṇā ni yacchatv agnir enā upājatu ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035692 (0.030):
RV_10.019.02.1{01} punarenā ni vartaya punarenā nyā kuru / RV_10.019.02.2{01} indra eṇā niyachatvagnirenā upājatu
RV_10,019.03a punar etā ni vartantām asmin puṣyantu gopatau | / RV_10,019.03c ihaivāgne ni dhārayeha tiṣṭhatu yā rayiḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035699 (0.0):
RV_10.019.02.2{01} indra eṇā niyachatvagnirenā upājatu / RV_10.019.03.1{01} punaretā ni vartantāmasmin puṣyantu gopatau
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035707 (0.0):
RV_10.019.03.1{01} punaretā ni vartantāmasmin puṣyantu gopatau / RV_10.019.03.2{01} ihaivāgneni dhārayeha tiṣṭhatu yā rayiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102678 (0.0):
RV_10,019.02c indra eṇā ni yacchatv agnir enā upājatu || / RV_10,019.03a punar etā ni vartantām asmin puṣyantu gopatau |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815740 (0.0):
punaḥ | etāḥ | ni | vartantām | asmin | puṣyantu | go patau | iha | eva | / agne | ni | dhāraya | iha | tiṣṭhatu | yā | rayiḥ // RV_10,19.3 //
RV_10,019.04a yan niyānaṃ nyayanaṃ saṃjñānaṃ yat parāyaṇam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035715 (0.0):
RV_10.019.03.2{01} ihaivāgneni dhārayeha tiṣṭhatu yā rayiḥ / RV_10.019.04.1{01} yan niyānaṃ nyayanaṃ saṃjñānaṃ yat parāyaṇam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102686 (0.0):
RV_10,019.03c ihaivāgne ni dhārayeha tiṣṭhatu yā rayiḥ || / RV_10,019.04a yan niyānaṃ nyayanaṃ saṃjñānaṃ yat parāyaṇam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815740 (0.052):
agne | ni | dhāraya | iha | tiṣṭhatu | yā | rayiḥ // RV_10,19.3 // / yat | ni yānam | ni ayanam | sam jñānam | yat | parāyanam | āvartanan |
RV_10,019.04c āvartanaṃ nivartanaṃ yo gopā api taṃ huve ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035720 (0.0):
RV_10.019.04.1{01} yan niyānaṃ nyayanaṃ saṃjñānaṃ yat parāyaṇam / RV_10.019.04.2{01} āvartanaṃ nivartanaṃ yo gopā api taṃ huve
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102691 (0.0):
RV_10,019.04a yan niyānaṃ nyayanaṃ saṃjñānaṃ yat parāyaṇam | / RV_10,019.04c āvartanaṃ nivartanaṃ yo gopā api taṃ huve ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18935954 (0.028):
(AVŚ_6,77.2c) āvartanam nivartanaṃ yo gopā api taṃ huve ||2||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102701 (0.032):
RV_10,019.05a ya udānaḍ vyayanaṃ ya udānaṭ parāyaṇam | / RV_10,019.05c āvartanaṃ nivartanam api gopā ni vartatām ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815751 (0.046):
ni vartanam | yaḥ | gopāḥ | api | tam | huve // RV_10,19.4 // / yaḥ | ut ānaṭ | vi ayanam | yaḥ | ut ānaṭ | parāyanam | āvartanam | n
RV_10,019.05a ya udānaḍ vyayanaṃ ya udānaṭ parāyaṇam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035726 (0.0):
RV_10.019.04.2{01} āvartanaṃ nivartanaṃ yo gopā api taṃ huve / RV_10.019.05.1{01} ya udānaḍ vyayanaṃ ya udānaṭ parāyaṇam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102699 (0.0):
RV_10,019.04c āvartanaṃ nivartanaṃ yo gopā api taṃ huve || / RV_10,019.05a ya udānaḍ vyayanaṃ ya udānaṭ parāyaṇam |
RV_10,019.05c āvartanaṃ nivartanam api gopā ni vartatām || / RV_10,019.06a ā nivarta ni vartaya punar na indra gā dehi |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035740 (0.0):
RV_10.019.05.2{01} āvartanaṃnivartanamapi gopā ni vartatām / RV_10.019.06.1{01} ā nivarta ni vartaya punarna indra gā dehi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102703 (0.0):
RV_10,019.05a ya udānaḍ vyayanaṃ ya udānaṭ parāyaṇam | / RV_10,019.05c āvartanaṃ nivartanam api gopā ni vartatām ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102712 (0.0):
RV_10,019.05c āvartanaṃ nivartanam api gopā ni vartatām || / RV_10,019.06a ā nivarta ni vartaya punar na indra gā dehi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815772 (0.020):
yaḥ | ut ānaṭ | vi ayanam | yaḥ | ut ānaṭ | parāyanam | āvartanam | n / i vartanam | api | gopāḥ | ni | vartatām // RV_10,19.5 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035717 (0.032):
RV_10.019.04.1{01} yan niyānaṃ nyayanaṃ saṃjñānaṃ yat parāyaṇam / RV_10.019.04.2{01} āvartanaṃ nivartanaṃ yo gopā api taṃ huve
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102688 (0.032):
RV_10,019.04a yan niyānaṃ nyayanaṃ saṃjñānaṃ yat parāyaṇam | / RV_10,019.04c āvartanaṃ nivartanaṃ yo gopā api taṃ huve ||
RV_10,019.06c jīvābhir bhunajāmahai || / RV_10,019.07a pari vo viśvato dadha ūrjā ghṛtena payasā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035750 (0.0):
RV_10.019.07.1{01} pari vo viśvato dadha ūrjā ghṛtena payasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102724 (0.0):
RV_10,019.06a ā nivarta ni vartaya punar na indra gā dehi | / RV_10,019.06c jīvābhir bhunajāmahai ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815783 (0.0):
ā | ni varta | ni | vartaya | punaḥ | naḥ | indra | gāḥ | dehi | jīvābhiḥ / | bhunajāmahai // RV_10,19.6 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035739 (0.043):
RV_10.019.06.1{01} ā nivarta ni vartaya punarna indra gā dehi / RV_10.019.06.2{01} jīvābhirbhunajāmahai
RV_10,019.07c ye devāḥ ke ca yajñiyās te rayyā saṃ sṛjantu naḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035757 (0.0):
RV_10.019.07.1{01} pari vo viśvato dadha ūrjā ghṛtena payasā / RV_10.019.07.2{01} ye devāḥ keca yajñiyāste rayyā saṃ sṛjantu naḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102730 (0.0):
RV_10,019.07a pari vo viśvato dadha ūrjā ghṛtena payasā | / RV_10,019.07c ye devāḥ ke ca yajñiyās te rayyā saṃ sṛjantu naḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815789 (0.0):
pari | vaḥ | viśvataḥ | dadhe | ūrjā | ghṛtena | payasā | ye | devāḥ | ke
RV_10,019.08a ā nivartana vartaya ni nivartana vartaya | / RV_10,019.08c bhūmyāś catasraḥ pradiśas tābhya enā ni vartaya ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035768 (0.0):
RV_10.019.07.2{01} ye devāḥ keca yajñiyāste rayyā saṃ sṛjantu naḥ / RV_10.019.08.1{01} ā nivartana vartaya ni nivartana vartaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102742 (0.0):
RV_10,019.07c ye devāḥ ke ca yajñiyās te rayyā saṃ sṛjantu naḥ || / RV_10,019.08a ā nivartana vartaya ni nivartana vartaya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815798 (0.029):
| ca | yajñiyāḥ | te | rayyā | sam | sṛjantu | naḥ // RV_10,19.7 // / ā | ni vartana | vartaya | ni | ni vartana | vartaya | bhūmyāḥ | catasraḥ
RV_10,020.01a bhadraṃ no api vātaya manaḥ || / RV_10,020.02a agnim īḷe bhujāṃ yaviṣṭhaṃ śāsā mitraṃ durdharītum |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035780 (0.0):
RV_10.019.08.2{01} bhūmyāścatasraḥpradiśastābhya enā ni vartaya / RV_10.020.01.1{02} bhadraṃ no api vātaya manaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102753 (0.0):
RV_10,019.08c bhūmyāś catasraḥ pradiśas tābhya enā ni vartaya || / RV_10,020.01a bhadraṃ no api vātaya manaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815813 (0.0):
| pra diśaḥ | tābhyaḥ | enāḥ | ni | vartaya // RV_10,19.8 // / RV_7:7/2 / (RV_10,20) / bhadram | naḥ | api | vātaya | manaḥ // RV_10,20.1 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816542 (0.0):
| devatayā | yuvam | madhu mataḥ | kṛtam // RV_10,24.6 // / RV_7:7/11 / (RV_10,25) / bhadram | naḥ | api | vātaya | manaḥ | dakṣam | uta | kratum | adha | te |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036471 (0.040):
RV_10.024.06.2{10} ta no devadevataya yuvaṃ madhumatas kṛtam / RV_10.025.01.1{11} bhadraṃ no api vātaya mano dakṣamuta kratum
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103470 (0.040):
RV_10,024.06c tā no devā devatayā yuvam madhumatas kṛtam || / RV_10,025.01a bhadraṃ no api vātaya mano dakṣam uta kratum |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4695877 (0.064):
1 5 1 0403c yathā cinno abodhayaḥ satyaśravasi vāyye sujāte aśvasūnṛte .. / 1 5 1 0404a bhadraṃ no api vātaya mano dakṣamuta kratum .
RV_10,020.02c yasya dharman svar enīḥ saparyanti mātur ūdhaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035781 (0.0):
RV_10.020.02.1{02} agnimīḷe bhujāṃ yaviṣṭhaṃ śāsā mitraṃ durdharītum / RV_10.020.02.2{02} yasya dharman svarenīḥ saparyanti māturūdhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102762 (0.0):
RV_10,020.02a agnim īḷe bhujāṃ yaviṣṭhaṃ śāsā mitraṃ durdharītum | / RV_10,020.02c yasya dharman svar enīḥ saparyanti mātur ūdhaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815822 (0.0):
agnim | īḷe | bhujām | yaviṣṭham | śāsā | mitram | duḥ dharītum | yasya | / dharman | svaḥ | enīḥ | saparyanti | mātuḥ | ūdhaḥ // RV_10,20.2 //
RV_10,020.03a yam āsā kṛpanīḷam bhāsāketuṃ vardhayanti |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035794 (0.0):
RV_10.020.03.1{02} yamāsā kṛpanīḷaṃ bhāsāketuṃ vardhayanti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102770 (0.0):
RV_10,020.02c yasya dharman svar enīḥ saparyanti mātur ūdhaḥ || / RV_10,020.03a yam āsā kṛpanīḷam bhāsāketuṃ vardhayanti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815822 (0.0):
dharman | svaḥ | enīḥ | saparyanti | mātuḥ | ūdhaḥ // RV_10,20.2 // / yam | āsāḥ | kṛpa nīḷam | bhāsāketum | vardhayanti | bhrājate | śreṇi dan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815830 (0.036):
yam | āsāḥ | kṛpa nīḷam | bhāsāketum | vardhayanti | bhrājate | śreṇi dan
RV_10,020.03c bhrājate śreṇidan || / RV_10,020.04a aryo viśāṃ gātur eti pra yad ānaḍ divo antān |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102782 (0.0):
RV_10,020.03a yam āsā kṛpanīḷam bhāsāketuṃ vardhayanti | / RV_10,020.03c bhrājate śreṇidan ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815843 (0.0):
yam | āsāḥ | kṛpa nīḷam | bhāsāketum | vardhayanti | bhrājate | śreṇi dan / // RV_10,20.3 // / aryaḥ | viśām | gātuḥ | eti | pra | yat | ānaṭ | divaḥ | antān | kaviḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035801 (0.017):
RV_10.020.03.1{02} yamāsā kṛpanīḷaṃ bhāsāketuṃ vardhayanti / RV_10.020.03.2{02} bhrājateśreṇidan
RV_10,020.04c kavir abhraṃ dīdyānaḥ || / RV_10,020.05a juṣad dhavyā mānuṣasyordhvas tasthāv ṛbhvā yajñe |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035817 (0.0):
RV_10.020.05.1{02} juṣad dhavyā mānuṣasyordhvastasthāv ṛbhvā yajñe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102794 (0.0):
RV_10,020.04a aryo viśāṃ gātur eti pra yad ānaḍ divo antān | / RV_10,020.04c kavir abhraṃ dīdyānaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815853 (0.0):
aryaḥ | viśām | gātuḥ | eti | pra | yat | ānaṭ | divaḥ | antān | kaviḥ | / abhram | dīdyānaḥ // RV_10,20.4 //
RV_10,020.05c minvan sadma pura eti || / RV_10,020.06a sa hi kṣemo havir yajñaḥ śruṣṭīd asya gātur eti |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035827 (0.0):
RV_10.020.05.1{02} juṣad dhavyā mānuṣasyordhvastasthāv ṛbhvā yajñe / RV_10.020.05.2{02} minvan sadma pura eti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102798 (0.0):
RV_10,020.05a juṣad dhavyā mānuṣasyordhvas tasthāv ṛbhvā yajñe | / RV_10,020.05c minvan sadma pura eti ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102808 (0.0):
RV_10,020.05c minvan sadma pura eti || / RV_10,020.06a sa hi kṣemo havir yajñaḥ śruṣṭīd asya gātur eti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815860 (0.0):
juṣat | havyā | mānuṣasya | ūrdhvaḥ | tasthau | ṛbhvā | yajñe | minvan | / sadma | puraḥ | eti // RV_10,20.5 //
RV_10,020.06c agniṃ devā vāśīmantam || / RV_10,020.07a yajñāsāhaṃ duva iṣe 'gnim pūrvasya śevasya |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035841 (0.0):
RV_10.020.07.1{03} yajñāsāhaṃ duva iṣe 'gniṃ pūrvasya śevasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102818 (0.0):
RV_10,020.06a sa hi kṣemo havir yajñaḥ śruṣṭīd asya gātur eti | / RV_10,020.06c agniṃ devā vāśīmantam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815878 (0.017):
yajña saham | duvaḥ | iṣe | agnim | pūrvasya | śevasya | adreḥ | sūnum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27134006 (0.034):
| asmi | romaśā | gandhārīṇām iva | avikā // RV_1,126.7 // / RV_2:1/12 / (RV_1,127) / agnim | hotāram | manye | dāsvantam | vasum | sūnum | sahasaḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1341328 (0.034):
RV_01.030.14.2{30} ṛṇorakṣaṃ na cakryoh / RV_01.030.15.1{30} ā yad duvaḥ śatakratavā kāmaṃ jaritṝṇām
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22300180 (0.043):
vāgbhavati tadyadagnāvāhite 'kṣa utsarjatyagnereva sā vāgbhavatyagnimeva / taddevā / upāstuvannupāmahayaṃstathaivainamayametadupastautyupamahayatyakrandadagni
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7314696 (0.044):
RV_08.083.06.1{04} vayamid vaḥ sudānavaḥ kṣiyanto yānto adhvannā / RV_08.083.06.2{04} devā vṛdhāya hūmahe / RV_08.083.07.1{04} adhi na indraiṣāṃ viṣṇo sajātyānām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16562042 (0.059):
yat | tvā | hotāram | anajan | miyedhe | ni-ṣādayantaḥ | yajathāya | devāḥ / | saḥ | tvam | naḥ | agne | avitā | iha | bodhi | adhi | śravāṃsi | dhehi
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26460799 (0.061):
ihāgamanniti yathā devā ihāgacānityetadvītihotrā ṛtāvṛdha iti satyavṛdha
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542874 (0.062):
vipras.tu.hṛtpadmanilayasthitam.akārasaṃhitam.ukāram.pūrayen.makāranilayam.gatam.vipram.prāṇeṣu.bindusiktam.vikasitam.vahnitejahprabham.kanakapadmeṣv.amṛtaśarīram.amṛtajātasthitam.amṛtavācām.ṛtamukhe.vadanti/ / 14,32: agnim.gīrbhir.havāmahe/ / 14,32: agnim.sambodhayet.``agniḥ.sarvā.devatāh''.iti/
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27511370 (0.062):
RV_03.019.05.1{19} yat tvā hotāramanajan miyedhe niṣādayanto yajathāya / devāḥ / RV_03.019.05.2{19} sa tvaṃ no agne 'viteha bodhyadhi śravāṃsi dhehi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14003393 (0.062):
RV_3,019.05a yat tvā hotāram anajan miyedhe niṣādayanto yajathāya devāḥ | / RV_3,019.05c sa tvaṃ no agne 'viteha bodhy adhi śravāṃsi dhehi nas tanūṣu
RV_10,020.07c adreḥ sūnum āyum āhuḥ || / RV_10,020.08a naro ye ke cāsmad ā viśvet te vāma ā syuḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035852 (0.0):
RV_10.020.07.1{03} yajñāsāhaṃ duva iṣe 'gniṃ pūrvasya śevasya / RV_10.020.07.2{03} adreḥsūnumāyumāhuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102830 (0.0):
RV_10,020.07a yajñāsāhaṃ duva iṣe 'gnim pūrvasya śevasya | / RV_10,020.07c adreḥ sūnum āyum āhuḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815885 (0.0):
yajña saham | duvaḥ | iṣe | agnim | pūrvasya | śevasya | adreḥ | sūnum |
RV_10,020.08c agniṃ haviṣā vardhantaḥ || / RV_10,020.09a kṛṣṇaḥ śveto 'ruṣo yāmo asya bradhna ṛjra uta śoṇo yaśasvān
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035868 (0.0):
RV_10.020.08.2{03} agniṃhaviṣā vardhantaḥ / RV_10.020.09.1{03} kṛṣṇaḥ śveto 'ruṣo yāmo asya bradhna ṛjra uta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102845 (0.0):
RV_10,020.08a naro ye ke cāsmad ā viśvet te vāma ā syuḥ | / RV_10,020.08c agniṃ haviṣā vardhantaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815904 (0.0):
syuritisyuḥ | agnim | haviṣā | vardhantaḥ // RV_10,20.8 //
RV_10,020.09c hiraṇyarūpaṃ janitā jajāna || / RV_10,020.10a evā te agne vimado manīṣām ūrjo napād amṛtebhiḥ sajoṣāḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035877 (0.0):
RV_10.020.09.1{03} kṛṣṇaḥ śveto 'ruṣo yāmo asya bradhna ṛjra uta / śoṇoyaśasvān / RV_10.020.09.2{03} hiraṇyarūpaṃ janitā jajāna
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102853 (0.0):
RV_10,020.09a kṛṣṇaḥ śveto 'ruṣo yāmo asya bradhna ṛjra uta śoṇo yaśasvān / RV_10,020.09c hiraṇyarūpaṃ janitā jajāna ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102860 (0.0):
RV_10,020.10a evā te agne vimado manīṣām ūrjo napād amṛtebhiḥ sajoṣāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815918 (0.0):
kṛṣṇaḥ | śvetaḥ | aruṣaḥ | yāmaḥ | asya | bradhnaḥ | ṛjraḥ | uta | śoṇaḥ | / yaśasvān | hiraṇya rūpam | janitā | jajāna // RV_10,20.9 //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7312908 (0.046):
RV_08.071.{03}1 . sa no viśvebhir devebhir ūrjo napād bhadraśoce |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14078726 (0.046):
RV_8,071.03a sa no viśvebhir devebhir ūrjo napād bhadraśoce |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11209758 (0.050):
| kṣapāvān // RV_8,71.2 // / saḥ | naḥ | viśvebhiḥ | devebhiḥ | ūrjaḥ | napāt | bhadra-śoce | rayim |
RV_10,020.10c gira ā vakṣat sumatīr iyāna iṣam ūrjaṃ sukṣitiṃ viśvam ābhāḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035887 (0.0):
RV_10.020.10.1{03} evā te agne vimado manīṣāmūrjo napādamṛtebhiḥsajoṣāḥ / RV_10.020.10.2{03} gira ā vakṣat sumatīriyāna iṣamūrjaṃsukṣitiṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102872 (0.0):
RV_10,020.10a evā te agne vimado manīṣām ūrjo napād amṛtebhiḥ sajoṣāḥ | / RV_10,020.10c gira ā vakṣat sumatīr iyāna iṣam ūrjaṃ sukṣitiṃ viśvam ābhāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14120145 (0.0):
RV_10,099.12c sa iyānaḥ karati svastim asmā iṣam ūrjaṃ sukṣitiṃ viśvam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815926 (1.788):
eva | te | agne | vi madaḥ | manīṣām | ūrjaḥ | napāt | amṛtebhiḥ | / sa joṣāḥ | giraḥ | ā | vakṣat | su matīḥ | iyānaḥ | iṣam | ūrjam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035894 (0.009):
RV_10.020.10.2{03} gira ā vakṣat sumatīriyāna iṣamūrjaṃsukṣitiṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5833718 (0.038):
indram | saḥ | iyānaḥ | karati | svastim | asmai | iṣam | ūrjam | / su kṣitim | viśvam | ā | abhār ity abhāḥ // RV_10,99.12 //
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13725406 (0.049):
RV_2,019.08c brahmaṇyanta indra te navīya iṣam ūrjaṃ sukṣitiṃ sumnam aśyuḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13461623 (0.049):
| brahmaṇyantaḥ | indra | te | navīyaḥ | iṣam | ūrjam | su-kṣitim | sumnam
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18083903 (0.058):
RV_02.019.08.2{24} brahmaṇyanta indra te navīya iṣamūrjaṃ sukṣitiṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13052497 (0.058):
RV_10.099.12.2{15} sa iyānaḥ karati svastimasmā iṣamūrjaṃsukṣitiṃ / viśvamābhāḥ / RV_10.100.01.1{16} indra dṛhya maghavan tvāvadid bhuja iha stutaḥ
RV_10,021.01a āgniṃ na svavṛktibhir hotāraṃ tvā vṛṇīmahe |
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8421312 (0.0):
AsvSS_7.11/14: āgnim.na.svavṛktibhiḥ./.hotāram.tvā.vṛṇīmahe./.OmIṭṭEḍ./
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035900 (0.0):
RV_10.020.10.2{03} gira ā vakṣat sumatīriyāna iṣamūrjaṃsukṣitiṃ / viśvamābhāḥ / RV_10.021.01.1{04} āgniṃ na svavṛktibhirhotāraṃ tvā vṛṇīmahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102879 (0.0):
RV_10,020.10c gira ā vakṣat sumatīr iyāna iṣam ūrjaṃ sukṣitiṃ viśvam ābhāḥ / RV_10,021.01a āgniṃ na svavṛktibhir hotāraṃ tvā vṛṇīmahe |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4695849 (0.0):
bhara .. 419 / 1 5 1 0402a āgniṃ na svavṛktibhirhotāraṃ tvā vṛṇīmahe .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815940 (0.017):
ā | agnim | na | svavṛkti bhiḥ | hotāram | tvā | vṛṇīmahe | yajñāya |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872627 (0.032):
RV_05.026.04.1 agne viśvebhir ā gahi devebhir havyadātaye / RV_05.026.04.2 hotāraṃ tvā vṛṇīmahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023698 (0.032):
RV_5,026.04a agne viśvebhir ā gahi devebhir havyadātaye | / RV_5,026.04b hotāraṃ tvā vṛṇīmahe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11207225 (0.046):
agne | ā | yāhi | agni-bhiḥ | hotāram | tvā | vṛṇīmahe | ā | tvām | anaktu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9332555 (0.051):
agne | viśve--bhiḥ | ā | gahi | deve--bhiḥ | havya-dātaye | hotāram | tvā / | vṛṇīmahe // RV_5,26.4 //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7310461 (0.053):
RV_08.060.01.1{32} agna ā yāhyagnibhirhotāraṃ tvā vṛṇīmahe / RV_08.060.01.2{32} ā tvāmanaktu prayatā haviṣmatī yajiṣṭhaṃ barhirāsade
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14076251 (0.053):
RV_8,060.01a agna ā yāhy agnibhir hotāraṃ tvā vṛṇīmahe | / RV_8,060.01c ā tvām anaktu prayatā haviṣmatī yajiṣṭham barhir āsade ||
Rgveda, Mandala 5 (rv_hn05u.htm.txt) 24204228 (0.060):
RV_5,026.04a agne viśvebhir ā gahi devebhir havyadātaye | / RV_5,026.04b hotāraṃ tvā vṛṇīmahe ||
RV_10,021.01c yajñāya stīrṇabarhiṣe vi vo made śīram pāvakaśociṣaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102888 (0.0):
RV_10,021.01a āgniṃ na svavṛktibhir hotāraṃ tvā vṛṇīmahe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815950 (0.0):
ā | agnim | na | svavṛkti bhiḥ | hotāram | tvā | vṛṇīmahe | yajñāya |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4695855 (0.026):
1 5 1 0402a āgniṃ na svavṛktibhirhotāraṃ tvā vṛṇīmahe .
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035907 (0.032):
RV_10.021.01.2{04} yajñāyastīrṇabarhiṣe vi vo made śīraṃ / pāvakaśociṣaṃvivakṣase
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872626 (0.052):
RV_05.026.04.1 agne viśvebhir ā gahi devebhir havyadātaye / RV_05.026.04.2 hotāraṃ tvā vṛṇīmahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023697 (0.052):
RV_5,026.04a agne viśvebhir ā gahi devebhir havyadātaye | / RV_5,026.04b hotāraṃ tvā vṛṇīmahe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9332555 (0.055):
agne | viśve--bhiḥ | ā | gahi | deve--bhiḥ | havya-dātaye | hotāram | tvā / | vṛṇīmahe // RV_5,26.4 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035899 (0.059):
RV_10.021.01.1{04} āgniṃ na svavṛktibhirhotāraṃ tvā vṛṇīmahe
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8421311 (0.062):
AsvSS_7.11/14: āgnim.na.svavṛktibhiḥ./.hotāram.tvā.vṛṇīmahe./.OmIṭṭEḍ./
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11215094 (0.064):
pūrvyam // RV_8,102.10 // / -RV_6:7/11- / śīram | pāvaka-śociṣam | jyeṣṭhaḥ | yaḥ | dameṣu | ā | dīdāya |
vivakṣase || / RV_10,021.02a tvām u te svābhuvaḥ śumbhanty aśvarādhasaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102894 (0.0):
RV_10,021.01c yajñāya stīrṇabarhiṣe vi vo made śīram pāvakaśociṣaṃ / vivakṣase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815950 (0.0):
stīrṇa barhi ṣe | vi | vaḥ | made | śīram | pāvaka śociṣam | vivakṣase //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035915 (0.029):
RV_10.021.02.1{04} tvāmu te svābhuvaḥ śumbhantyaśvarādhasaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815957 (0.033):
stīrṇa barhi ṣe | vi | vaḥ | made | śīram | pāvaka śociṣam | vivakṣase // / RV_10,21.1 // / tvām | oṃ iti | te | su ābhuvaḥ | śumbhanti | aśva rādhasaḥ | veti | tvām
RV_10,021.02c veti tvām upasecanī vi vo mada ṛjītir agna āhutir vivakṣase
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035923 (0.0):
RV_10.021.02.1{04} tvāmu te svābhuvaḥ śumbhantyaśvarādhasaḥ / RV_10.021.02.2{04} veti tvāmupasecanī vi vo mada ṛjītiragna
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102902 (0.0):
vivakṣase || / RV_10,021.02a tvām u te svābhuvaḥ śumbhanty aśvarādhasaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815966 (0.0):
| upa secanī | vi | vaḥ | made | ṛjītiḥ | agne | āhutiḥ | vivakṣase //
RV_10,021.03a tve dharmāṇa āsate juhūbhiḥ siñcatīr iva |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035929 (0.0):
āhutirvivakṣase / RV_10.021.03.1{04} tve dharmāṇa āsate juhūbhiḥ siñcatīriva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102908 (0.0):
RV_10,021.02c veti tvām upasecanī vi vo mada ṛjītir agna āhutir vivakṣase / RV_10,021.03a tve dharmāṇa āsate juhūbhiḥ siñcatīr iva |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815972 (0.0):
| upa secanī | vi | vaḥ | made | ṛjītiḥ | agne | āhutiḥ | vivakṣase // / RV_10,21.2 // / tve iti | dharmāṇaḥ | āsate | juhūbhiḥ | siñcatīḥ iva | kṛṣṇā | rūpāṇi |
RV_10,021.03c kṛṣṇā rūpāṇy arjunā vi vo made viśvā adhi śriyo dhiṣe
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035936 (0.0):
RV_10.021.03.1{04} tve dharmāṇa āsate juhūbhiḥ siñcatīriva / RV_10.021.03.2{04} kṛṣṇārūpāṇyarjunā vi vo made viśvā adhi śriyo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102918 (0.0):
RV_10,021.03a tve dharmāṇa āsate juhūbhiḥ siñcatīr iva | / RV_10,021.03c kṛṣṇā rūpāṇy arjunā vi vo made viśvā adhi śriyo dhiṣe
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815981 (0.0):
tve iti | dharmāṇaḥ | āsate | juhūbhiḥ | siñcatīḥ iva | kṛṣṇā | rūpāṇi |
vivakṣase || / RV_10,021.04a yam agne manyase rayiṃ sahasāvann amartya |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102927 (0.0):
RV_10,021.03c kṛṣṇā rūpāṇy arjunā vi vo made viśvā adhi śriyo dhiṣe / vivakṣase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815987 (0.0):
arjunā | vi | vaḥ | made | viśvāḥ | adhi | śriyaḥ | dhiṣe | vivakṣase //
RV_10,021.04c tam ā no vājasātaye vi vo made yajñeṣu citram ā bharā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102936 (0.0):
RV_10,021.04a yam agne manyase rayiṃ sahasāvann amartya | / RV_10,021.04c tam ā no vājasātaye vi vo made yajñeṣu citram ā bharā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815996 (1.192):
yam | agne | manyase | rayim | sahasāvan | amartya | tam | ā | naḥ | / vāja sātaye | vi | vaḥ | made | yajñeṣu | citram | ā | bhara | vivakṣase
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035954 (0.052):
RV_10.021.04.2{04} tamā novājasātaye vi vo made yajñeṣu citramā bharā
vivakṣase || / RV_10,021.05a agnir jāto atharvaṇā vidad viśvāni kāvyā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035963 (0.0):
RV_10.021.04.2{04} tamā novājasātaye vi vo made yajñeṣu citramā bharā / vivakṣase / RV_10.021.05.1{04} agnirjāto atharvaṇā vidad viśvāni kāvyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102944 (0.0):
RV_10,021.04c tam ā no vājasātaye vi vo made yajñeṣu citram ā bharā / vivakṣase || / RV_10,021.05a agnir jāto atharvaṇā vidad viśvāni kāvyā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816004 (0.0):
vāja sātaye | vi | vaḥ | made | yajñeṣu | citram | ā | bhara | vivakṣase / // RV_10,21.4 // / agniḥ | jātaḥ | atharvaṇā | vidat | viśvāni | kāvyā | bhuvat | dūtaḥ |
RV_10,021.05c bhuvad dūto vivasvato vi vo made priyo yamasya kāmyo
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035972 (0.0):
RV_10.021.05.1{04} agnirjāto atharvaṇā vidad viśvāni kāvyā / RV_10.021.05.2{04} bhuvad dūtovivasvato vi vo made priyo yamasya kāmyo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102953 (0.0):
RV_10,021.05a agnir jāto atharvaṇā vidad viśvāni kāvyā | / RV_10,021.05c bhuvad dūto vivasvato vi vo made priyo yamasya kāmyo
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816013 (0.0):
agniḥ | jātaḥ | atharvaṇā | vidat | viśvāni | kāvyā | bhuvat | dūtaḥ |
vivakṣase || / RV_10,021.06a tvāṃ yajñeṣv īḷate 'gne prayaty adhvare |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035979 (0.0):
RV_10.021.05.2{04} bhuvad dūtovivasvato vi vo made priyo yamasya kāmyo / vivakṣase / RV_10.021.06.1{05} tvāṃ yajñeṣvīḷate 'gne prayatyadhvare
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102960 (0.0):
RV_10,021.05c bhuvad dūto vivasvato vi vo made priyo yamasya kāmyo / vivakṣase || / RV_10,021.06a tvāṃ yajñeṣv īḷate 'gne prayaty adhvare |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816020 (0.014):
vivasvataḥ | v i | vaḥ | made | priyaḥ | yamasya | kāmyaḥ | vivakṣase // / RV_10,21.5 //
RV_10,021.06c tvaṃ vasūni kāmyā vi vo made viśvā dadhāsi dāśuṣe vivakṣase
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035989 (0.0):
RV_10.021.06.2{05} tvaṃ vasūnikāmyā vi vo made viśvā dadhāsi dāśuṣe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102971 (0.0):
RV_10,021.06a tvāṃ yajñeṣv īḷate 'gne prayaty adhvare | / RV_10,021.06c tvaṃ vasūni kāmyā vi vo made viśvā dadhāsi dāśuṣe vivakṣase
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816031 (0.0):
tvām | yajñeṣu | īḷate | agne | pra yati | adhvare | tvam | vasūni | kāmyā / | vi | vaḥ | made | viśvā | dadhāsi | dāśuṣe | vivakṣase // RV_10,21.6 //
RV_10,021.07a tvāṃ yajñeṣv ṛtvijaṃ cārum agne ni ṣedire |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035996 (0.0):
RV_10.021.06.2{05} tvaṃ vasūnikāmyā vi vo made viśvā dadhāsi dāśuṣe / vivakṣase / RV_10.021.07.1{05} tvāṃ yajñeṣv ṛtvijaṃ cārumagne ni ṣedire
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102978 (0.0):
RV_10,021.06c tvaṃ vasūni kāmyā vi vo made viśvā dadhāsi dāśuṣe vivakṣase / RV_10,021.07a tvāṃ yajñeṣv ṛtvijaṃ cārum agne ni ṣedire |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816037 (0.0):
| vi | vaḥ | made | viśvā | dadhāsi | dāśuṣe | vivakṣase // RV_10,21.6 // / tvām | yajñeṣu | ṛtvijam | cārum | agne | ni | sedire | ghṛta pratīkam |
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3129941 (0.040):
RV_3,010.01c devam martāsa indhate sam adhvare || / RV_3,010.02a tvāṃ yajñeṣv ṛtvijam agne hotāram īḷate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16560991 (0.040):
indhate | sam | adhvare // RV_3,10.1 // / tvām | yajñeṣu | ṛtvijam | agne | hotāram | īḷate | gopāḥ | ṛtasya |
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510361 (0.048):
RV_03.010.02.1{07} tvāṃ yajñeṣv ṛtvijamagne hotāramīḷate
RV_10,021.07c ghṛtapratīkam manuṣo vi vo made śukraṃ cetiṣṭham akṣabhir
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036005 (0.0):
RV_10.021.07.1{05} tvāṃ yajñeṣv ṛtvijaṃ cārumagne ni ṣedire / RV_10.021.07.2{05} ghṛtapratīkaṃ manuṣo vi vo made śukraṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102987 (0.0):
RV_10,021.07a tvāṃ yajñeṣv ṛtvijaṃ cārum agne ni ṣedire | / RV_10,021.07c ghṛtapratīkam manuṣo vi vo made śukraṃ cetiṣṭham akṣabhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816042 (0.018):
tvām | yajñeṣu | ṛtvijam | cārum | agne | ni | sedire | ghṛta pratīkam |
vivakṣase || / RV_10,021.08a agne śukreṇa śociṣoru prathayase bṛhat |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036013 (0.0):
RV_10.021.07.2{05} ghṛtapratīkaṃ manuṣo vi vo made śukraṃ / cetiṣṭhamakṣabhirvivakṣase / RV_10.021.08.1{05} agne śukreṇa śociṣoru prathayase bṛhat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102995 (0.0):
RV_10,021.07c ghṛtapratīkam manuṣo vi vo made śukraṃ cetiṣṭham akṣabhir / vivakṣase || / RV_10,021.08a agne śukreṇa śociṣoru prathayase bṛhat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816053 (0.018):
manuṣaḥ | vi | vaḥ | made | śukam | cetiṣṭham | akṣa bhiḥ | vivakṣase // / RV_10,21.7 // / agne | śukreṇa | śociṣā | uru | prathayase | bṛhat | abhi krandan |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13959977 (0.043):
RV_1,012.11c rayiṃ vīravatīm iṣam || / RV_1,012.12a agne śukreṇa śociṣā viśvābhir devahūtibhiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27112631 (0.043):
vīra vatīm | iṣam // RV_1,12.11 // / agne | śukreṇa | śociṣā | viśvābhiḥ | devahūti bhiḥ | imam | stomam |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1338824 (0.050):
RV_01.012.11.2{23} rayiṃ vīravatīmiṣam / RV_01.012.12.1{23} agne śukreṇa śociṣā viśvābhirdevahūtibhiḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710350 (0.060):
4 8 3 0103a sa no mitramahastvamagne śukreṇa śociṣā . / 4 8 3 0103c devairā satsi barhiṣi .. 1713
RV_10,021.08c abhikrandan vṛṣāyase vi vo made garbhaṃ dadhāsi jāmiṣu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036021 (0.0):
RV_10.021.08.1{05} agne śukreṇa śociṣoru prathayase bṛhat / RV_10.021.08.2{05} abhikrandanvṛṣāyase vi vo made garbhaṃ dadhāsi jāmiṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103003 (0.0):
RV_10,021.08a agne śukreṇa śociṣoru prathayase bṛhat | / RV_10,021.08c abhikrandan vṛṣāyase vi vo made garbhaṃ dadhāsi jāmiṣu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816063 (0.0):
vṛṣa yase | vi | vaḥ | made | garbham | dadhāsi | jāmiṣu | vivakṣase //
vivakṣase || / RV_10,022.01a kuha śruta indraḥ kasminn adya jane mitro na śrūyate |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036030 (0.0):
RV_10.021.08.2{05} abhikrandanvṛṣāyase vi vo made garbhaṃ dadhāsi jāmiṣu / vivakṣase / RV_10.022.01.1{06} kuha śruta indraḥ kasminnadya jane mitro na śruyate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103012 (0.0):
RV_10,021.08c abhikrandan vṛṣāyase vi vo made garbhaṃ dadhāsi jāmiṣu / vivakṣase || / RV_10,022.01a kuha śruta indraḥ kasminn adya jane mitro na śrūyate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816074 (0.0):
vṛṣa yase | vi | vaḥ | made | garbham | dadhāsi | jāmiṣu | vivakṣase // / RV_10,21.8 //
RV_10,022.01c ṛṣīṇāṃ vā yaḥ kṣaye guhā vā carkṛṣe girā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103019 (0.0):
RV_10,022.01a kuha śruta indraḥ kasminn adya jane mitro na śrūyate | / RV_10,022.01c ṛṣīṇāṃ vā yaḥ kṣaye guhā vā carkṛṣe girā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816080 (0.0):
kuha | śrutaḥ | indraḥ | kasmin | adya | jane | mitraḥ | na | śrūyate | / ṛṣīṇām | vā | yaḥ | kṣaye | guhā | vā | carkṛṣe | girā // RV_10,22.1 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036035 (0.050):
RV_10.022.01.1{06} kuha śruta indraḥ kasminnadya jane mitro na śruyate / RV_10.022.01.2{06} ṛṣīṇāṃ vā yaḥ kṣaye guhā va carkṛṣe gira
RV_10,022.02a iha śruta indro asme adya stave vajry ṛcīṣamaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036048 (0.0):
RV_10.022.01.2{06} ṛṣīṇāṃ vā yaḥ kṣaye guhā va carkṛṣe gira / RV_10.022.02.1{06} iha śruta indro asme adya stave vajry ṛcīṣamaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103030 (0.0):
RV_10,022.01c ṛṣīṇāṃ vā yaḥ kṣaye guhā vā carkṛṣe girā || / RV_10,022.02a iha śruta indro asme adya stave vajry ṛcīṣamaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816090 (0.0):
ṛṣīṇām | vā | yaḥ | kṣaye | guhā | vā | carkṛṣe | girā // RV_10,22.1 // / iha | śrutaḥ | indraḥ | asme iti | adya | stave | vajrī | ṛcīṣamaḥ |
RV_10,022.02c mitro na yo janeṣv ā yaśaś cakre asāmy ā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103037 (0.0):
RV_10,022.02a iha śruta indro asme adya stave vajry ṛcīṣamaḥ | / RV_10,022.02c mitro na yo janeṣv ā yaśaś cakre asāmy ā ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816097 (1.192):
iha | śrutaḥ | indraḥ | asme iti | adya | stave | vajrī | ṛcīṣamaḥ | / mitraḥ | na | yaḥ | janeṣu | ā | yaśaḥ | cakre | asāmi | ā // RV_10,22.2
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036051 (0.020):
RV_10.022.02.1{06} iha śruta indro asme adya stave vajry ṛcīṣamaḥ / RV_10.022.02.2{06} mitro nayo janeṣvā yaśaścakre asāmyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961870 (0.062):
RV_1,025.15a uta yo mānuṣeṣv ā yaśaś cakre asāmy ā | / RV_1,025.15c asmākam udareṣv ā ||
RV_10,022.03a maho yas patiḥ śavaso asāmy ā maho nṛmṇasya tūtujiḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103046 (0.0):
RV_10,022.02c mitro na yo janeṣv ā yaśaś cakre asāmy ā || / RV_10,022.03a maho yas patiḥ śavaso asāmy ā maho nṛmṇasya tūtujiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816106 (0.0):
mitraḥ | na | yaḥ | janeṣu | ā | yaśaḥ | cakre | asāmi | ā // RV_10,22.2 / mahaḥ | yaḥ | patiḥ | śavasaḥ | asāmi | ā | mahaḥ | nṛmṇasya | tūtujiḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036064 (0.030):
RV_10.022.03.1{06} maho yas patiḥ śavaso asāmyā maho nṛmṇasya tūtujiḥ
RV_10,022.03c bhartā vajrasya dhṛṣṇoḥ pitā putram iva priyam ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036070 (0.0):
RV_10.022.03.1{06} maho yas patiḥ śavaso asāmyā maho nṛmṇasya tūtujiḥ / RV_10.022.03.2{06} bhartā vajrasya dhṛṣṇoḥ pitā putramiva priyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103054 (0.0):
RV_10,022.03a maho yas patiḥ śavaso asāmy ā maho nṛmṇasya tūtujiḥ | / RV_10,022.03c bhartā vajrasya dhṛṣṇoḥ pitā putram iva priyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816113 (0.0):
mahaḥ | yaḥ | patiḥ | śavasaḥ | asāmi | ā | mahaḥ | nṛmṇasya | tūtujiḥ | / bhartā | vajrasya | dhṛṣṇoḥ | pitā | putram iva | priyam // RV_10,22.3 //
RV_10,022.04a yujāno aśvā vātasya dhunī devo devasya vajrivaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036078 (0.0):
RV_10.022.03.2{06} bhartā vajrasya dhṛṣṇoḥ pitā putramiva priyam / RV_10.022.04.1{06} yujāno aśva vātasya dhunī devo devasya vajrivaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103061 (0.0):
RV_10,022.03c bhartā vajrasya dhṛṣṇoḥ pitā putram iva priyam || / RV_10,022.04a yujāno aśvā vātasya dhunī devo devasya vajrivaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816119 (0.0):
bhartā | vajrasya | dhṛṣṇoḥ | pitā | putram iva | priyam // RV_10,22.3 // / yujānaḥ | aśvā | vātasya | dhunī iti | devaḥ | devasya | vajri vaḥ |
RV_10,022.04c syantā pathā virukmatā sṛjāna stoṣy adhvanaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103070 (0.0):
RV_10,022.04a yujāno aśvā vātasya dhunī devo devasya vajrivaḥ | / RV_10,022.04c syantā pathā virukmatā sṛjāna stoṣy adhvanaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816125 (0.024):
yujānaḥ | aśvā | vātasya | dhunī iti | devaḥ | devasya | vajri vaḥ | / syantā | pathā | virukmatā | sṛjānaḥ | stoṣi | adhvanaḥ // RV_10,22.4 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13055368 (0.039):
RV_10.115.03.2{18} āsā vahniṃ na śociṣā virapśinammahivrataṃ na / sarajantamadhvanaḥ / RV_10.115.04.1{18} vi yasya te jrayasānasyājara dhakṣorna vātāḥ pari
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14123135 (0.039):
RV_10,115.03c āsā vahniṃ na śociṣā virapśinam mahivrataṃ na sarajantam / adhvanaḥ || / RV_10,115.04a vi yasya te jrayasānasyājara dhakṣor na vātāḥ pari santy
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5836792 (0.039):
mahi vratam | na | sarajantam | adhvanaḥ // RV_10,115.3 // / vi | yasya | te | jrayasānasya | ajara | dhakṣoḥ | na | vātāḥ | pari |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362601 (0.042):
RV_01.146.03.2{15} anapavṛjyānadhvano mimāne viśvān ketānadhi mahodadhāne
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13984683 (0.042):
RV_1,146.03c anapavṛjyāṃ adhvano mimāne viśvān ketāṃ adhi maho dadhāne ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036080 (0.052):
RV_10.022.04.1{06} yujāno aśva vātasya dhunī devo devasya vajrivaḥ / RV_10.022.04.2{06} syantapathā virukmatā sṛjāna stoṣyadhvanaḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7536975 (0.054):
apapūtam / / apavīṇam / / apañjaḥ / / apādhvā / / upasargādadhvanaḥ (*5,4.85) iti yadā samāsānto na asti tadā anena
RV_10,022.05a tvaṃ tyā cid vātasyāśvāgā ṛjrā tmanā vahadhyai |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036095 (0.0):
RV_10.022.04.2{06} syantapathā virukmatā sṛjāna stoṣyadhvanaḥ / RV_10.022.05.1{06} tvaṃ tyā cid vātasyāśvāgā ṛjrā tmanā vahadhyai
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103080 (0.0):
RV_10,022.04c syantā pathā virukmatā sṛjāna stoṣy adhvanaḥ || / RV_10,022.05a tvaṃ tyā cid vātasyāśvāgā ṛjrā tmanā vahadhyai |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816131 (0.034):
syantā | pathā | virukmatā | sṛjānaḥ | stoṣi | adhvanaḥ // RV_10,22.4 // / tvam | tyā | cit | vātasya | aśvā | ā | agāḥ | ṛjrā | tmanā | vahadhyai |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816139 (0.044):
tvam | tyā | cit | vātasya | aśvā | ā | agāḥ | ṛjrā | tmanā | vahadhyai | / yayoḥ | devaḥ | na | martyaḥ | yantā | nakiḥ | vidāyyaḥ // RV_10,22.5 //
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27515785 (0.062):
RV_03.050.02.1{14} ā te saparyū javase yunajmi yayoranu pradivaḥ
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3135615 (0.062):
RV_3,050.02a ā te saparyū javase yunajmi yayor anu pradivaḥ śruṣṭim āvaḥ |
RV_10,022.05c yayor devo na martyo yantā nakir vidāyyaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036101 (0.0):
RV_10.022.05.1{06} tvaṃ tyā cid vātasyāśvāgā ṛjrā tmanā vahadhyai / RV_10.022.05.2{06} yayordevo na martyo yantā nakirvidāyyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103087 (0.0):
RV_10,022.05a tvaṃ tyā cid vātasyāśvāgā ṛjrā tmanā vahadhyai | / RV_10,022.05c yayor devo na martyo yantā nakir vidāyyaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816146 (0.0):
tvam | tyā | cit | vātasya | aśvā | ā | agāḥ | ṛjrā | tmanā | vahadhyai | / yayoḥ | devaḥ | na | martyaḥ | yantā | nakiḥ | vidāyyaḥ // RV_10,22.5 //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7300243 (0.060):
RV_08.014.04.1{14} na te vartāsti rādhasa indra devo na martyaḥ / RV_08.014.04.2{14} yad ditsasistuto magham
RV_10,022.06a adha gmantośanā pṛcchate vāṃ kadarthā na ā gṛham |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103096 (0.0):
RV_10,022.05c yayor devo na martyo yantā nakir vidāyyaḥ || / RV_10,022.06a adha gmantośanā pṛcchate vāṃ kadarthā na ā gṛham |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816151 (0.017):
yayoḥ | devaḥ | na | martyaḥ | yantā | nakiḥ | vidāyyaḥ // RV_10,22.5 // / RV_7:7/7 / adha | gmantā | uśanā | pṛcchate | vām | kat arthā | naḥ | ā | gṛham | ā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036103 (0.023):
RV_10.022.05.2{06} yayordevo na martyo yantā nakirvidāyyaḥ / RV_10.022.06.1{07} adha gmantośanā pṛchate vāṃ kadarthā na ā gṛham
RV_10,022.06c ā jagmathuḥ parākād divaś ca gmaś ca martyam ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036117 (0.0):
RV_10.022.06.1{07} adha gmantośanā pṛchate vāṃ kadarthā na ā gṛham / RV_10.022.06.2{07} ājagmathuḥ parākād divaśca gmaśca martyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103102 (0.0):
RV_10,022.06a adha gmantośanā pṛcchate vāṃ kadarthā na ā gṛham | / RV_10,022.06c ā jagmathuḥ parākād divaś ca gmaś ca martyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816162 (0.0):
adha | gmantā | uśanā | pṛcchate | vām | kat arthā | naḥ | ā | gṛham | ā | / jagmathuḥ | parākāt | divaḥ | ca | gmaḥ | ca | martyam // RV_10,22.6 //
RV_10,022.07a ā na indra pṛkṣase 'smākam brahmodyatam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036124 (0.0):
RV_10.022.06.2{07} ājagmathuḥ parākād divaśca gmaśca martyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103108 (0.0):
RV_10,022.06c ā jagmathuḥ parākād divaś ca gmaś ca martyam || / RV_10,022.07a ā na indra pṛkṣase 'smākam brahmodyatam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816165 (0.015):
jagmathuḥ | parākāt | divaḥ | ca | gmaḥ | ca | martyam // RV_10,22.6 // / ā | naḥ | indra | pṛkṣase | asmākam | brahma | ut yatam | tat | tvā |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20873935 (0.058):
RV_05.033.02.1 sa tvaṃ na indra dhiyasāno arkair harīṇāṃ vṛṣan yoktram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14025008 (0.058):
RV_5,033.02a sa tvaṃ na indra dhiyasāno arkair harīṇāṃ vṛṣan yoktram aśreḥ
RV_10,022.07c tat tvā yācāmahe 'vaḥ śuṣṇaṃ yad dhann amānuṣam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103117 (0.0):
RV_10,022.07a ā na indra pṛkṣase 'smākam brahmodyatam | / RV_10,022.07c tat tvā yācāmahe 'vaḥ śuṣṇaṃ yad dhann amānuṣam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816175 (0.027):
ā | naḥ | indra | pṛkṣase | asmākam | brahma | ut yatam | tat | tvā | / yācāmahe | avaḥ | śuṣṇam | yat | han | amānuṣam // RV_10,22.7 //
RV_10,022.08a akarmā dasyur abhi no amantur anyavrato amānuṣaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103125 (0.0):
RV_10,022.07c tat tvā yācāmahe 'vaḥ śuṣṇaṃ yad dhann amānuṣam || / RV_10,022.08a akarmā dasyur abhi no amantur anyavrato amānuṣaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816184 (0.010):
akarmā | dasuḥ | abhi | naḥ | amantuḥ | anya vrataḥ | amānuṣaḥ | tvam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036136 (0.018):
RV_10.022.07.2{07} tat tvāyācāmahe 'vaḥ śuṣṇaṃ yad dhannamānuṣam / RV_10.022.08.1{07} akarmā dasyurabhi no amanturanyavrato amānuṣaḥ
RV_10,022.08c tvaṃ tasyāmitrahan vadhar dāsasya dambhaya ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103131 (0.0):
RV_10,022.08a akarmā dasyur abhi no amantur anyavrato amānuṣaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816184 (0.019):
akarmā | dasuḥ | abhi | naḥ | amantuḥ | anya vrataḥ | amānuṣaḥ | tvam |
RV_10,022.09a tvaṃ na indra śūra śūrair uta tvotāso barhaṇā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036152 (0.0):
RV_10.022.09.1{07} tvaṃ na indra śūra śūrairuta tvotāso barhaṇā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103142 (0.0):
RV_10,022.08c tvaṃ tasyāmitrahan vadhar dāsasya dambhaya ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816198 (0.021):
tasya | amitra han | vadhaḥ | dāsasya | dambhaya // RV_10,22.8 // / tvam | naḥ | indra | śūra | śūraiḥ | uta | tvāūtāsaḥ | barhanā | puru trā
RV_10,022.09c purutrā te vi pūrtayo navanta kṣoṇayo yathā || / RV_10,022.10a tvaṃ tān vṛtrahatye codayo nṝn kārpāṇe śūra vajrivaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036167 (0.0):
RV_10.022.09.1{07} tvaṃ na indra śūra śūrairuta tvotāso barhaṇā / RV_10.022.09.2{07} purutrāte vi pūrtayo navanta kṣoṇayo yathā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103147 (0.0):
RV_10,022.09a tvaṃ na indra śūra śūrair uta tvotāso barhaṇā | / RV_10,022.09c purutrā te vi pūrtayo navanta kṣoṇayo yathā ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103154 (0.0):
RV_10,022.09c purutrā te vi pūrtayo navanta kṣoṇayo yathā || / RV_10,022.10a tvaṃ tān vṛtrahatye codayo nṝn kārpāṇe śūra vajrivaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816212 (0.022):
| te | vi | pūrtayaḥ | navanta | kṣoṇayaḥ | yathā // RV_10,22.9 // / tvam | tān | vṛtra hatye | codayaḥ | nṝn | kārpāṇe | śūra | vajri vaḥ |
RV_10,022.10c guhā yadī kavīnāṃ viśāṃ nakṣatraśavasām ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036174 (0.0):
RV_10.022.10.1{07} tvaṃ tān vṛtrahatye codayo nṝn kārpāṇe śūra vajrivaḥ / RV_10.022.10.2{07} guhā yadī kavīnāṃ viśāṃ nakṣatraśavasām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103161 (0.0):
RV_10,022.10a tvaṃ tān vṛtrahatye codayo nṝn kārpāṇe śūra vajrivaḥ | / RV_10,022.10c guhā yadī kavīnāṃ viśāṃ nakṣatraśavasām ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816221 (0.024):
tvam | tān | vṛtra hatye | codayaḥ | nṝn | kārpāṇe | śūra | vajri vaḥ | / guhā | yadi | kavīnām | viśām | nakṣatra śavasām // RV_10,22.10 //
RV_10,022.11a makṣū tā ta indra dānāpnasa ākṣāṇe śūra vajrivaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036182 (0.0):
RV_10.022.10.2{07} guhā yadī kavīnāṃ viśāṃ nakṣatraśavasām / RV_10.022.11.1{08} makṣū tā ta indra dānāpnasa ākṣāṇe śūra vajrivaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103169 (0.0):
RV_10,022.10c guhā yadī kavīnāṃ viśāṃ nakṣatraśavasām || / RV_10,022.11a makṣū tā ta indra dānāpnasa ākṣāṇe śūra vajrivaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14071701 (0.042):
vajrivaḥ || / RV_8,037.04a sasthāvānā yavayasi tvam eka ic chacīpata indra viśvābhir
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7295581 (0.043):
RV_08.001.05.2{10} na sahasrāyanāyutāya vajrivo na śatāya śatāmagha
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13059358 (0.051):
RV_10.148.01.2{06} ā no bhara suvitaṃ yasya cākan tmanā tanāsanuyāma / tvotāḥ / RV_10.148.02.1{06} ṛṣvastvamindra śūra jāto dāsīrviśaḥ sūryeṇasahyāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14070275 (0.055):
RV_8,032.05c puraṃ na śūra darṣasi || / RV_8,032.06a yadi me rāraṇaḥ suta ukthe vā dadhase canaḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7302150 (0.055):
RV_08.021.08.1{02} vidmā sakhitvamuta śūra bhojyamā te tā vajrinnīmahe / RV_08.021.08.2{02} uto samasminnā śiśīhi no vaso vāje suśipra gomati
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18083892 (0.058):
RV_02.019.07.2{24} aśyāma tat sāptamāśuṣāṇā nanamo vadharadevasya pīyoḥ / RV_02.019.08.1{24} evā te gṛtsamadāḥ śūra mamnāvasyavo na vayunāni takṣuḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694785 (0.058):
1 4 1 0506c yaṃ śūrasātau yamapāmupajmanyaṃ viprāso vājayante sa indraḥ ..
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18082397 (0.062):
RV_02.011.17.2{06} pradodhuvacchmaśruṣu prīṇāno yāhi haribhyāṃ / sutasyapītim / RV_02.011.18.1{06} dhiṣvā śavaḥ śūra yena vṛtramavābhinad dānumaurṇavābham
RV_10,022.11c yad dha śuṣṇasya dambhayo jātaṃ viśvaṃ sayāvabhiḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036191 (0.0):
RV_10.022.11.1{08} makṣū tā ta indra dānāpnasa ākṣāṇe śūra vajrivaḥ / RV_10.022.11.2{08} yad dha śuṣṇasya dambhayo jātaṃ viśvaṃ sayāvabhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103178 (0.0):
RV_10,022.11a makṣū tā ta indra dānāpnasa ākṣāṇe śūra vajrivaḥ | / RV_10,022.11c yad dha śuṣṇasya dambhayo jātaṃ viśvaṃ sayāvabhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816235 (0.036):
makṣu | tā | te | indra | dāna apnasaḥ | ākṣāṇe | śūra | vajri vaḥ | yat | / ha | śuṣṇasya | dambhayaḥ | jātam | viśvam | sayāva bhiḥ // RV_10,22.11 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1347686 (0.047):
vṛṣakarmannubhnāḥ / RV_01.063.04.2{04} yad dha śūra vṛṣamaṇaḥ parācairvi dasyūnryonāvakṛto
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13968919 (0.047):
ubhnāḥ | / RV_1,063.04c yad dha śūra vṛṣamaṇaḥ parācair vi dasyūṃr yonāv akṛto
RV_10,022.12a mākudhryag indra śūra vasvīr asme bhūvann abhiṣṭayaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036198 (0.0):
RV_10.022.11.2{08} yad dha śuṣṇasya dambhayo jātaṃ viśvaṃ sayāvabhiḥ / RV_10.022.12.1{08} mākudhryagindra śūra vasvīrasme bhūvannabhiṣṭayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103188 (0.0):
RV_10,022.11c yad dha śuṣṇasya dambhayo jātaṃ viśvaṃ sayāvabhiḥ || / RV_10,022.12a mākudhryag indra śūra vasvīr asme bhūvann abhiṣṭayaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816246 (0.043):
mā | akudhryak | indra | śūra | vasvīḥ | asme iti | bhūvan | abhiṣṭayaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036146 (0.060):
RV_10.022.08.2{07} tvantasyāmitrahan vadhardāsasya dambhaya / RV_10.022.09.1{07} tvaṃ na indra śūra śūrairuta tvotāso barhaṇā
RV_10,022.12c vayaṃ vayaṃ ta āsāṃ sumne syāma vajrivaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036208 (0.0):
RV_10.022.12.1{08} mākudhryagindra śūra vasvīrasme bhūvannabhiṣṭayaḥ / RV_10.022.12.2{08} vayaṃ vayaṃ ta āsāṃ sumne syāma vajrivaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103195 (0.0):
RV_10,022.12a mākudhryag indra śūra vasvīr asme bhūvann abhiṣṭayaḥ | / RV_10,022.12c vayaṃ vayaṃ ta āsāṃ sumne syāma vajrivaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816253 (0.044):
mā | akudhryak | indra | śūra | vasvīḥ | asme iti | bhūvan | abhiṣṭayaḥ | / vayam vayam | te | āsām | sumne | syāma | vajri vaḥ // RV_10,22.12 //
RV_10,022.13a asme tā ta indra santu satyāhiṃsantīr upaspṛśaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036214 (0.0):
RV_10.022.12.2{08} vayaṃ vayaṃ ta āsāṃ sumne syāma vajrivaḥ / RV_10.022.13.1{08} asme tā ta indra santu satyāhiṃsantīrupaspṛśaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103202 (0.0):
RV_10,022.12c vayaṃ vayaṃ ta āsāṃ sumne syāma vajrivaḥ || / RV_10,022.13a asme tā ta indra santu satyāhiṃsantīr upaspṛśaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816253 (0.045):
vayam vayam | te | āsām | sumne | syāma | vajri vaḥ // RV_10,22.12 // / asme iti | tā | te | indra | santu | satyā | ahiṃsantīḥ | upa spṛṣaḥ |
RV_10,022.13c vidyāma yāsām bhujo dhenūnāṃ na vajrivaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103209 (0.0):
RV_10,022.13a asme tā ta indra santu satyāhiṃsantīr upaspṛśaḥ | / RV_10,022.13c vidyāma yāsām bhujo dhenūnāṃ na vajrivaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816264 (0.025):
asme iti | tā | te | indra | santu | satyā | ahiṃsantīḥ | upa spṛṣaḥ | / vidyāma | yāsām | bhujaḥ | dhenūnām | na | vajri vaḥ // RV_10,22.13 //
RV_10,022.14a ahastā yad apadī vardhata kṣāḥ śacībhir vedyānām |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036230 (0.0):
RV_10.022.14.1{08} ahastā yadapadī vardhata kṣāḥ śacībhirvedyānām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103217 (0.0):
RV_10,022.13c vidyāma yāsām bhujo dhenūnāṃ na vajrivaḥ || / RV_10,022.14a ahastā yad apadī vardhata kṣāḥ śacībhir vedyānām |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816275 (0.027):
ahastā | yat | apadī | vardhata | kṣāḥ | śacībhiḥ | vedyānām | śuṣṇam |
RV_10,022.14c śuṣṇam pari pradakṣiṇid viśvāyave ni śiśnathaḥ || / RV_10,022.15a pibā pibed indra śūra somam mā riṣaṇyo vasavāna vasuḥ san |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036242 (0.0):
RV_10.022.14.1{08} ahastā yadapadī vardhata kṣāḥ śacībhirvedyānām / RV_10.022.14.2{08} śuṣṇaṃ pari pradakṣiṇid viśvāyave ni śiśnathaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103226 (0.0):
RV_10,022.14a ahastā yad apadī vardhata kṣāḥ śacībhir vedyānām | / RV_10,022.14c śuṣṇam pari pradakṣiṇid viśvāyave ni śiśnathaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103233 (0.0):
RV_10,022.15a pibā pibed indra śūra somam mā riṣaṇyo vasavāna vasuḥ san |
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18082271 (5.960):
RV_02.011.10.2{04} ni māyino dānavasya māyā apādayat papivān sutasya / RV_02.011.11.1{05} pibā-pibedindra śūra somaṃ mandantu tvā mandinaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13994053 (5.960):
RV_2,011.10c ni māyino dānavasya māyā apādayat papivān sutasya || / RV_2,011.11a pibā pibed indra śūra somam mandantu tvā mandinaḥ sutāsaḥ |
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13723587 (5.960):
RV_2,011.10c ni māyino dānavasya māyā apādayat papivān sutasya || / RV_2,011.11a pibā-pibed indra śūra somam mandantu tvā mandinaḥ sutāsaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816276 (0.055):
ahastā | yat | apadī | vardhata | kṣāḥ | śacībhiḥ | vedyānām | śuṣṇam | / pari | pra dakṣiṇit | viśva āyave | ni | śiśnathaḥ // RV_10,22.14 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816291 (0.061):
piba piba | it | indra | śūra | somam | mā | riṣaṇyaḥ | vasavāna | vasuḥ | / san | uta | trāyasva | gṛṇataḥ | maghonaḥ | mahaḥ | ca | rāyaḥ | revataḥ |
RV_10,022.15c uta trāyasva gṛṇato maghono mahaś ca rāyo revatas kṛdhī naḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103243 (0.0):
RV_10,022.15a pibā pibed indra śūra somam mā riṣaṇyo vasavāna vasuḥ san | / RV_10,022.15c uta trāyasva gṛṇato maghono mahaś ca rāyo revatas kṛdhī naḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816301 (0.0):
piba piba | it | indra | śūra | somam | mā | riṣaṇyaḥ | vasavāna | vasuḥ | / san | uta | trāyasva | gṛṇataḥ | maghonaḥ | mahaḥ | ca | rāyaḥ | revataḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036249 (0.031):
RV_10.022.15.1{08} pibā pibedindra śūra somaṃ mā riṣaṇyo vasavāna vasuḥsan / RV_10.022.15.2{08} uta trāyasva gṛṇato maghono mahaśca rāyo revataskṛdhī
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7302931 (0.049):
RV_08.023.29.1{14} tvaṃ hi supratūrasi tvaṃ no gomatīriṣaḥ / RV_08.023.29.2{14} maho rāyaḥ sātimagne apā vṛdhi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588692 (0.057):
RV_04.002.20.2 uc chocasva kṛṇuhi vasyaso no maho rāyaḥ puruvāra pra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078141 (0.057):
RV_4,002.20c uc chocasva kṛṇuhi vasyaso no maho rāyaḥ puruvāra pra yandhi
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6834339 (0.060):
RV_7,012.02c sa no rakṣiṣad duritād avadyād asmān gṛṇata uta no maghonaḥ / RV_7,012.03a tvaṃ varuṇa uta mitro agne tvāṃ vardhanti matibhir vasiṣṭhāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22799894 (0.060):
jāta-vedāḥ | saḥ | naḥ | rakṣiṣat | duḥ-itāt | avadyāt | asmān | gṛṇataḥ | / uta | naḥ | maghonaḥ // RV_7,12.2 // / tvam | varuṇaḥ | uta | mitraḥ | agne | tvām | vardhanti | mati-bhiḥ |
RV_10,023.01a yajāmaha indraṃ vajradakṣiṇaṃ harīṇāṃ rathyaṃ vivratānām |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036261 (0.0):
naḥ / RV_10.023.01.1{09} yajāmaha indraṃ vajradakṣiṇaṃ harīṇāṃ rathyaṃvivratānām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103251 (0.0):
RV_10,022.15c uta trāyasva gṛṇato maghono mahaś ca rāyo revatas kṛdhī naḥ / RV_10,023.01a yajāmaha indraṃ vajradakṣiṇaṃ harīṇāṃ rathyaṃ vivratānām |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694726 (0.021):
1 4 1 0502c huve nu śakraṃ puruhūtamindramidaṃ havirmaghavā vetvindraḥ .. / 1 4 1 0503a yajāmaha indraṃ vajradakṣiṇaṃ harīṇāṃ rathya3ṃ vivratānām .
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816311 (0.024):
kṛdhi | naḥ // RV_10,22.15 // / RV_7:7/9 / (RV_10,23) / yajāmahe | indram | vajra dakṣiṇam | harīnām | rathyam | vi vratānām | pra
RV_10,023.01c pra śmaśru dodhuvad ūrdhvathā bhūd vi senābhir dayamāno vi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036268 (0.0):
RV_10.023.01.1{09} yajāmaha indraṃ vajradakṣiṇaṃ harīṇāṃ rathyaṃvivratānām / RV_10.023.01.2{09} pra śmaśru dodhuvadūrdhvathā bhūd visenābhirdayamāno vi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103258 (0.0):
RV_10,023.01a yajāmaha indraṃ vajradakṣiṇaṃ harīṇāṃ rathyaṃ vivratānām | / RV_10,023.01c pra śmaśru dodhuvad ūrdhvathā bhūd vi senābhir dayamāno vi
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694735 (0.037):
1 4 1 0503a yajāmaha indraṃ vajradakṣiṇaṃ harīṇāṃ rathya3ṃ vivratānām . / 1 4 1 0503c pra śmaśrubhirdodhuvadūrdhvadhā bhuvadvi senābhirbhayamāno vi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816312 (0.046):
yajāmahe | indram | vajra dakṣiṇam | harīnām | rathyam | vi vratānām | pra / | śmaśru | dodhuvat | ūrdhva thā | bhūt | vi | senābhiḥ | dayamānaḥ | vi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816319 (0.059):
| śmaśru | dodhuvat | ūrdhva thā | bhūt | vi | senābhiḥ | dayamānaḥ | vi | / rādhasā // RV_10,23.1 //
rādhasā || / RV_10,023.02a harī nv asya yā vane vide vasv indro maghair maghavā vṛtrahā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036278 (0.0):
RV_10.023.01.2{09} pra śmaśru dodhuvadūrdhvathā bhūd visenābhirdayamāno vi / rādhasā / RV_10.023.02.1{09} harī nvasya yā vane vide vasvindro
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103271 (0.0):
RV_10,023.01c pra śmaśru dodhuvad ūrdhvathā bhūd vi senābhir dayamāno vi / rādhasā || / RV_10,023.02a harī nv asya yā vane vide vasv indro maghair maghavā vṛtrahā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816331 (0.0):
| śmaśru | dodhuvat | ūrdhva thā | bhūt | vi | senābhiḥ | dayamānaḥ | vi | / rādhasā // RV_10,23.1 //
bhuvat | / RV_10,023.02c ṛbhur vāja ṛbhukṣāḥ patyate śavo 'va kṣṇaumi dāsasya nāma
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036291 (0.0):
maghairmaghavāvṛtrahā bhuvat / RV_10.023.02.2{09} ṛbhurvāja ṛbhukṣāḥ patyate śavo 'vakṣṇaumi dāsasya nāma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103280 (0.0):
RV_10,023.02a harī nv asya yā vane vide vasv indro maghair maghavā vṛtrahā / bhuvat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816340 (0.028):
harī iti | nu | asya | yā | vane | vide | vasu | indraḥ | maghaiḥ | / magha vā | vṛtra hā | bhuvat | ṛbhuḥ | vājaḥ | ṛbhukṣāḥ | patyate | śavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14118412 (0.051):
RV_10,093.07a uta no rudrā cin mṛḷatām aśvinā viśve devāso rathaspatir / bhagaḥ | / RV_10,093.07c ṛbhur vāja ṛbhukṣaṇaḥ parijmā viśvavedasaḥ ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8594530 (0.052):
RV_04.033.11.2 te nūnam asme ṛbhavo vasūni tṛtīye asmin savane dadhāta / RV_04.034.01.1 ṛbhur vibhvā vāja indro no achemaṃ yajñaṃ ratnadheyopa yāta
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4083990 (0.052):
RV_4,033.11c te nūnam asme ṛbhavo vasūni tṛtīye asmin savane dadhāta || / RV_4,034.01a ṛbhur vibhvā vāja indro no acchemaṃ yajñaṃ ratnadheyopa yāta
cit || / RV_10,023.03a yadā vajraṃ hiraṇyam id athā rathaṃ harī yam asya vahato vi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995259 (0.0):
(AVŚ_20,73.4a) yadā vajraṃ hiraṇyam id athā rathaṃ harī yamasya vahato vi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036295 (0.0):
RV_10.023.02.2{09} ṛbhurvāja ṛbhukṣāḥ patyate śavo 'vakṣṇaumi dāsasya nāma / cit / RV_10.023.03.1{09} yadā vajraṃ hiraṇyamidathā rathaṃ harī yamasyavahato vi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103292 (0.0):
RV_10,023.02c ṛbhur vāja ṛbhukṣāḥ patyate śavo 'va kṣṇaumi dāsasya nāma / cit || / RV_10,023.03a yadā vajraṃ hiraṇyam id athā rathaṃ harī yam asya vahato vi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816353 (0.032):
| ava | kṣṇaumi | dāsasya | nāma | c it // RV_10,23.2 // / yadā | vajram | hiraṇyam | it | atha | ratham | harī iti | yam | asya |
sūribhiḥ | / RV_10,023.03c ā tiṣṭhati maghavā sanaśruta indro vājasya dīrghaśravasas
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995270 (0.0):
(AVŚ_20,73.4a) yadā vajraṃ hiraṇyam id athā rathaṃ harī yamasya vahato vi / sūribhiḥ | / (AVŚ_20,73.4c) ā tiṣṭhati maghavā sanaśruta indro vājasya dīrghaśravasas
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103301 (0.0):
RV_10,023.03a yadā vajraṃ hiraṇyam id athā rathaṃ harī yam asya vahato vi / sūribhiḥ | / RV_10,023.03c ā tiṣṭhati maghavā sanaśruta indro vājasya dīrghaśravasas
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036306 (1.192):
sūribhiḥ / RV_10.023.03.2{09} ā tiṣṭhati maghavā sanaśruta indrovājasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816359 (0.020):
yadā | vajram | hiraṇyam | it | atha | ratham | harī iti | yam | asya | / vahataḥ | vi | sūri bhiḥ | ā | tiṣṭhati | magha vā | sana śrutaḥ | indraḥ
patiḥ || / RV_10,023.04a so cin nu vṛṣṭir yūthyā svā sacāṃ indraḥ śmaśrūṇi haritābhi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995280 (0.0):
(AVŚ_20,73.4c) ā tiṣṭhati maghavā sanaśruta indro vājasya dīrghaśravasas / patiḥ ||4|| / (AVŚ_20,73.5a) so cin nu vṛṣṭir yūthyā svā sacāṃ indraḥ śmaśrūṇi haritābhi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036319 (0.0):
dīrghaśravasas patiḥ / RV_10.023.04.1{09} so cin nu vṛṣṭiryūthyā svā sacānindraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103312 (0.0):
RV_10,023.03c ā tiṣṭhati maghavā sanaśruta indro vājasya dīrghaśravasas / patiḥ || / RV_10,023.04a so cin nu vṛṣṭir yūthyā svā sacāṃ indraḥ śmaśrūṇi haritābhi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816371 (0.025):
| vājasya | dīrgha śravasaḥ | patiḥ // RV_10,23.3 // / so iti | cit | nu | vṛṣṭiḥ | yūthyā | svā | sacā | indraḥ | śmaśrūṇi |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1348450 (0.051):
RV_01.068.04.1{12} hotā niṣatto manorapatye sa cin nvāsāṃ patī rayīṇām / RV_01.068.04.2{12} ichanta reto mithastanūṣu saṃ jānata svairdakṣairamūrāḥ
pruṣṇute | / RV_10,023.04c ava veti sukṣayaṃ sute madhūd id dhūnoti vāto yathā vanam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103321 (0.0):
RV_10,023.04a so cin nu vṛṣṭir yūthyā svā sacāṃ indraḥ śmaśrūṇi haritābhi / pruṣṇute |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036324 (0.019):
RV_10.023.04.1{09} so cin nu vṛṣṭiryūthyā svā sacānindraḥ / śmaśrūṇiharitābhi pruṣṇute / RV_10.023.04.2{09} ava veti sukṣayaṃ sute madhūdiddhūnoti vāto yathā vanam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995286 (0.028):
(AVŚ_20,73.5a) so cin nu vṛṣṭir yūthyā svā sacāṃ indraḥ śmaśrūṇi haritābhi / pruṣṇute |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816384 (0.046):
haritā | abhi | pruṣṇute | ava | veti | su kṣayam | sute | madhu | ut | it / | dhūnoti | vātaḥ | yathā | vanam // RV_10,23.4 // / yaḥ | vācā | vi vācaḥ | mṛdhra vācaḥ | puru | sahasrā | asivā | jaghāna |
RV_10,023.05a yo vācā vivāco mṛdhravācaḥ purū sahasrāśivā jaghāna |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995299 (0.0):
(AVŚ_20,73.5c) ava veti sukṣayaṃ sute madhūd id dhūṇoti vāto yathā vanam / (AVŚ_20,73.6a) yo vācā vivāco mṛdhravācaḥ purū sahasrāśivā jaghāna |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036338 (0.0):
RV_10.023.04.2{09} ava veti sukṣayaṃ sute madhūdiddhūnoti vāto yathā vanam / RV_10.023.05.1{09} yo vācā vivāco mṛdhravācaḥ purū sahasrāśivā jaghāna
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103330 (0.0):
RV_10,023.04c ava veti sukṣayaṃ sute madhūd id dhūnoti vāto yathā vanam || / RV_10,023.05a yo vācā vivāco mṛdhravācaḥ purū sahasrāśivā jaghāna |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816392 (1.192):
| dhūnoti | vātaḥ | yathā | vanam // RV_10,23.4 // / yaḥ | vācā | vi vācaḥ | mṛdhra vācaḥ | puru | sahasrā | asivā | jaghāna |
RV_10,023.05c tat tad id asya pauṃsyaṃ gṛṇīmasi piteva yas taviṣīṃ vāvṛdhe
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995308 (0.0):
(AVŚ_20,73.6a) yo vācā vivāco mṛdhravācaḥ purū sahasrāśivā jaghāna | / (AVŚ_20,73.6c) tattad id asya pauṃsyaṃ gṛṇīmasi piteva yas taviṣīṃ vāvṛdhe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103339 (0.0):
RV_10,023.05a yo vācā vivāco mṛdhravācaḥ purū sahasrāśivā jaghāna | / RV_10,023.05c tat tad id asya pauṃsyaṃ gṛṇīmasi piteva yas taviṣīṃ vāvṛdhe
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816403 (0.033):
yaḥ | vācā | vi vācaḥ | mṛdhra vācaḥ | puru | sahasrā | asivā | jaghāna | / tat tat | it | asya | paiṃsyam | gṛṇīmasi | pitāiva | yaḥ | taviṣīm |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036342 (0.041):
RV_10.023.05.1{09} yo vācā vivāco mṛdhravācaḥ purū sahasrāśivā jaghāna / RV_10.023.05.2{09} tat tadidasya pauṃsyaṃ gṛṇīmasi piteva
śavaḥ || / RV_10,023.06a stomaṃ ta indra vimadā ajījanann apūrvyam purutamaṃ sudānave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103349 (0.0):
RV_10,023.05c tat tad id asya pauṃsyaṃ gṛṇīmasi piteva yas taviṣīṃ vāvṛdhe / śavaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816412 (0.027):
tat tat | it | asya | paiṃsyam | gṛṇīmasi | pitāiva | yaḥ | taviṣīm | / vavṛdhe | śavaḥ // RV_10,23.5 // / stomam | te | indra | vi madāḥ | ajījanan | apūrvyam | puru tamam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036356 (0.034):
RV_10.023.06.1{09} stomaṃ ta indra vimadā ajījanannapūrvyaṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995308 (0.050):
(AVŚ_20,73.6c) tattad id asya pauṃsyaṃ gṛṇīmasi piteva yas taviṣīṃ vāvṛdhe / śavaḥ ||6||
RV_10,023.06c vidmā hy asya bhojanam inasya yad ā paśuṃ na gopāḥ karāmahe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103358 (0.0):
RV_10,023.06a stomaṃ ta indra vimadā ajījanann apūrvyam purutamaṃ sudānave / RV_10,023.06c vidmā hy asya bhojanam inasya yad ā paśuṃ na gopāḥ karāmahe
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816422 (0.0):
su dānave | vidma | hi | asya | bhojanam | inasya | yat | ā | paśum | na |
RV_10,023.07a mākir na enā sakhyā vi yauṣus tava cendra vimadasya ca ṛṣeḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036372 (0.0):
RV_10.023.06.2{09} vidmā hyasya bhojanaminasya yadā paśuṃ nagopāḥ karāmahe / RV_10.023.07.1{09} mākirna enā sakhyā vi yauśustava cendra vimadasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103369 (0.0):
RV_10,023.06c vidmā hy asya bhojanam inasya yad ā paśuṃ na gopāḥ karāmahe / RV_10,023.07a mākir na enā sakhyā vi yauṣus tava cendra vimadasya ca ṛṣeḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816427 (0.0):
su dānave | vidma | hi | asya | bhojanam | inasya | yat | ā | paśum | na | / gopāḥ | karāmahe // RV_10,23.6 // / mākiḥ | naḥ | enā | sakhyā | vi | yauṣuḥ | tava | ca | indra | vi madasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21627824 (0.062):
362.010. snigdho hyañjanasaṃkāśo mahāparvatasannibhaḥ/ / 362.011. indraśca vaṣate tatra maharṣervacanam yathā/
RV_10,023.07c vidmā hi te pramatiṃ deva jāmivad asme te santu sakhyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103377 (0.0):
RV_10,023.07a mākir na enā sakhyā vi yauṣus tava cendra vimadasya ca ṛṣeḥ / RV_10,023.07c vidmā hi te pramatiṃ deva jāmivad asme te santu sakhyā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816441 (0.0):
| ca | ṛṣeḥ | vidma | hi | te | pra matim | deva | jāmi vat | asme iti | / te | santu | sakhyā | śivāni // RV_10,23.7 //
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2309927 (0.036):
viprāḥ / RV_07.022.09.2{06} asme te santu sakhyā śivāni yūyaṃ pāta ...
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6836095 (0.036):
RV_7,022.09a ye ca pūrva ṛṣayo ye ca nūtnā indra brahmāṇi janayanta viprāḥ / RV_7,022.09c asme te santu sakhyā śivāni yūyam pāta svastibhiḥ sadā naḥ ||
śivāni || / RV_10,024.01a indra somam imam piba madhumantaṃ camū sutam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036390 (0.0):
RV_10.023.07.2{09} vidmā hi te pramatiṃ deva jāmivadasme te santusakhyā / śivāni / RV_10.024.01.1{10} indra somamimaṃ piba madhumantaṃ camū sutam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103385 (0.0):
RV_10,023.07c vidmā hi te pramatiṃ deva jāmivad asme te santu sakhyā / śivāni ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816441 (0.021):
| ca | ṛṣeḥ | vidma | hi | te | pra matim | deva | jāmi vat | asme iti | / te | santu | sakhyā | śivāni // RV_10,23.7 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14079796 (0.033):
RV_8,076.10a uttiṣṭhann ojasā saha pītvī śipre avepayaḥ | / RV_8,076.10c somam indra camū sutam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816450 (0.035):
te | santu | sakhyā | śivāni // RV_10,23.7 // / RV_7:7/10 / (RV_10,24) / indra | somam | imam | piba | madhu mantam | camū iti | sutam | asme iti |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2309927 (0.043):
viprāḥ / RV_07.022.09.2{06} asme te santu sakhyā śivāni yūyaṃ pāta ...
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6836095 (0.043):
RV_7,022.09a ye ca pūrva ṛṣayo ye ca nūtnā indra brahmāṇi janayanta viprāḥ / RV_7,022.09c asme te santu sakhyā śivāni yūyam pāta svastibhiḥ sadā naḥ ||
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20874760 (0.056):
RV_05.040.01.1 ā yāhy adribhiḥ sutaṃ somaṃ somapate piba / RV_05.040.01.2 vṛṣann indra vṛṣabhir vṛtrahantama
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14025833 (0.056):
RV_5,040.01a ā yāhy adribhiḥ sutaṃ somaṃ somapate piba | / RV_5,040.01c vṛṣann indra vṛṣabhir vṛtrahantama ||
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7296950 (0.059):
RV_08.004.04.2{30} āmuṣyā somamapibaścamū sutaṃ jyeṣṭhaṃ tad dadhiṣe sahaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14062330 (0.059):
RV_8,004.04c āmuṣyā somam apibaś camū sutaṃ jyeṣṭhaṃ tad dadhiṣe sahaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11193010 (0.059):
āmuṣya | somam | apibaḥ | camū iti | sutam | jyeṣṭham | tat | dadhiṣe |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710458 (0.059):
4 8 3 0402c āmuṣyā somamapibaścamū sutaṃ jyeṣṭhaṃ taddadhiṣe sahaḥ .. 1722
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18992453 (0.060):
(AVŚ_20,42.3a) uttiṣṭhann ojasā saha pītvī śipre avepayaḥ | / (AVŚ_20,42.3c) somam indra camū sutam ||3||
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298482 (0.061):
uttiṣṭhannojasā | saha pītvī śipre avepayaḥ somamindra camūsutam
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4702336 (0.062):
4 3 2 09 01a uttiṣṭhannojasā saha pītvā śipre avepayaḥ . / 4 3 2 09 01c somamindra camūsutam .. 988
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11210832 (0.062):
ut-tiṣṭhan | ojasā | saha | pītvī | śipreiti | avepayaḥ | somam | indra | / camū iti | sutam // RV_8,76.10 // / anu | tvā | rodasī iti | ubhe
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27513325 (0.062):
RV_03.031.22.1{08} śunaṃ huvema ... / RV_03.032.01.1{09} indra somaṃ somapate pibemaṃ mādhyandinaṃ savanaṃ cāru
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27112899 (0.063):
iha | ā | vaha // RV_1,14.12 // / RV_1:1/28 / (RV_1,15) / indra | somam | piba | ṛtunā | ā | tvā | viśantu | indavaḥ | matsarāsaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22801585 (0.063):
| pāta | svasti-bhiḥ | sadā | naḥ // RV_7,21.10 // / -RV_5:3/5- / (RV_7,22) / piba | somam | indra | mandatu | tvā | yam | te | susāva | hari-aśva |
RV_10,024.01c asme rayiṃ ni dhāraya vi vo made sahasriṇam purūvaso
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036398 (0.0):
RV_10.024.01.1{10} indra somamimaṃ piba madhumantaṃ camū sutam / RV_10.024.01.2{10} asme rayiṃni dhāraya vi vo made sahasriṇaṃ purūvaso
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103393 (0.0):
RV_10,024.01a indra somam imam piba madhumantaṃ camū sutam | / RV_10,024.01c asme rayiṃ ni dhāraya vi vo made sahasriṇam purūvaso
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816456 (2.384):
indra | somam | imam | piba | madhu mantam | camū iti | sutam | asme iti | / rayim | ni | dhāraya | vi | vaḥ | made | sahasriṇam | puruvaso
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13962671 (0.060):
RV_1,030.22c asme rayiṃ ni dhāraya || / RV_1,031.01a tvam agne prathamo aṅgirā ṛṣir devo devānām abhavaḥ śivaḥ
vivakṣase || / RV_10,024.02a tvāṃ yajñebhir ukthair upa havyebhir īmahe |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036401 (0.0):
RV_10.024.01.2{10} asme rayiṃni dhāraya vi vo made sahasriṇaṃ purūvaso / vivakṣase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103400 (0.0):
RV_10,024.01c asme rayiṃ ni dhāraya vi vo made sahasriṇam purūvaso / vivakṣase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816467 (0.0):
itipuru vaso | vivakṣase // RV_10,24.1 // / tvām | yajñebhiḥ | ukthaiḥ | upa | havyebhiḥ | īmahe | śacī pate | śacīnam
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7312281 (0.055):
RV_08.068.{09}2 . jayema pṛtsu vajrivaḥ || / RV_08.068.{10}1 . taṃ tvā yajñebhir īmahe taṃ gīrbhir girvaṇastama |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14078099 (0.055):
RV_8,068.09c jayema pṛtsu vajrivaḥ || / RV_8,068.10a taṃ tvā yajñebhir īmahe taṃ gīrbhir girvaṇastama |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14644145 (0.060):
RV_06.002.02.1{01} tvāṃ hi ṣmā carṣaṇayo yajñebhirgīrbhirīḷate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14033200 (0.060):
RV_6,002.02a tvāṃ hi ṣmā carṣaṇayo yajñebhir gīrbhir īḷate |
RV_10,024.02c śacīpate śacīnāṃ vi vo made śreṣṭhaṃ no dhehi vāryaṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036414 (0.0):
RV_10.024.02.2{10} śacīpateśacīnāṃ vi vo made śreṣṭhaṃ no dhehi vāryaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103409 (0.0):
RV_10,024.02a tvāṃ yajñebhir ukthair upa havyebhir īmahe | / RV_10,024.02c śacīpate śacīnāṃ vi vo made śreṣṭhaṃ no dhehi vāryaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816478 (0.0):
| vi | vaḥ | made | śreṣṭham | naḥ | dhehi | vāryam | vivakṣase //
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27511507 (0.042):
RV_03.021.02.2{21} svadharman devavītaye śreṣṭhaṃ no dhehi vāryam / RV_03.021.03.1{21} tubhyaṃ stokā ghṛtaścuto 'gne viprāya santya
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3131115 (0.042):
RV_3,021.02c svadharman devavītaye śreṣṭhaṃ no dhehi vāryam || / RV_3,021.03a tubhyaṃ stokā ghṛtaścuto 'gne viprāya santya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16562193 (0.042):
deva-vītaye | śreṣṭham | naḥ | dhehi | vāryam // RV_3,21.2 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816467 (0.050):
tvām | yajñebhiḥ | ukthaiḥ | upa | havyebhiḥ | īmahe | śacī pate | śacīnam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3598534 (0.059):
svadharman devavītaye śreṣṭhaṃ no dhehi vāryam // / tubhyaṃ stokā ghṛtaścuto 'gne viprāya santya /
vivakṣase || / RV_10,024.03a yas patir vāryāṇām asi radhrasya coditā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103418 (0.0):
RV_10,024.02c śacīpate śacīnāṃ vi vo made śreṣṭhaṃ no dhehi vāryaṃ / vivakṣase ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036415 (5.960):
RV_10.024.02.2{10} śacīpateśacīnāṃ vi vo made śreṣṭhaṃ no dhehi vāryaṃ / vivakṣase
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816485 (5.960):
| vi | vaḥ | made | śreṣṭham | naḥ | dhehi | vāryam | vivakṣase //
RV_10,024.03c indra stotṝṇām avitā vi vo made dviṣo naḥ pāhy aṃhaso
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103427 (0.0):
RV_10,024.03a yas patir vāryāṇām asi radhrasya coditā | / RV_10,024.03c indra stotṝṇām avitā vi vo made dviṣo naḥ pāhy aṃhaso
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816494 (0.0):
yaḥ | patim | vāryāṇām | asi | radhrasya | coditā | indra | stotṝṇām |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036428 (0.019):
RV_10.024.03.1{10} yas patirvāryāṇāmasi radhrasya coditā / RV_10.024.03.2{10} indrastotṝṇāmavitā vi vo made dviṣo naḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036609 (0.026):
RV_10.025.08.2{12} kṣetravittaromanuṣo vi vo made druho naḥ pāhyaṃhaso
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103606 (0.026):
RV_10,025.08c kṣetravittaro manuṣo vi vo made druho naḥ pāhy aṃhaso
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816683 (0.026):
manuṣaḥ | vi | vaḥ | made | druhaḥ | naḥ | pāhi | aṃhasaḥ | / vivakṣase //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646573 (0.045):
RV_06.016.31.2{27} tasmān naḥ pāhyaṃhasaḥ / RV_06.016.32.1{27} tvaṃ taṃ deva jihvayā pari bādhasva duṣkṛtam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035670 (0.045):
RV_6,016.31c tasmān naḥ pāhy aṃhasaḥ || / RV_6,016.32a tvaṃ taṃ deva jihvayā pari bādhasva duṣkṛtam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035649 (0.060):
RV_6,016.29c jahi rakṣāṃsi sukrato || / RV_6,016.30a tvaṃ naḥ pāhy aṃhaso jātavedo aghāyataḥ |
vivakṣase || / RV_10,024.04a yuvaṃ śakrā māyāvinā samīcī nir amanthatam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103435 (0.0):
RV_10,024.03c indra stotṝṇām avitā vi vo made dviṣo naḥ pāhy aṃhaso / vivakṣase || / RV_10,024.04a yuvaṃ śakrā māyāvinā samīcī nir amanthatam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816498 (0.0):
avitā | vi | vaḥ | made | dviṣaḥ | naḥ | pāhi | aṃhasaḥ | vivakṣase // / RV_10,24.3 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036609 (0.031):
RV_10.025.08.2{12} kṣetravittaromanuṣo vi vo made druho naḥ pāhyaṃhaso / vivakṣase / RV_10.025.09.1{12} tvaṃ no vṛtra hantamendrasyendo śivaḥ sakhā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103606 (0.031):
RV_10,025.08c kṣetravittaro manuṣo vi vo made druho naḥ pāhy aṃhaso / vivakṣase || / RV_10,025.09a tvaṃ no vṛtrahantamendrasyendo śivaḥ sakhā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816683 (0.031):
manuṣaḥ | vi | vaḥ | made | druhaḥ | naḥ | pāhi | aṃhasaḥ | / vivakṣase // / RV_10,25.8 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036436 (0.032):
pāhyaṃhasovivakṣase / RV_10.024.04.1{10} yuvaṃ śakrā māyāvinā samīcī nīramanthatam
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646573 (0.048):
RV_06.016.31.2{27} tasmān naḥ pāhyaṃhasaḥ / RV_06.016.32.1{27} tvaṃ taṃ deva jihvayā pari bādhasva duṣkṛtam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035670 (0.048):
RV_6,016.31c tasmān naḥ pāhy aṃhasaḥ || / RV_6,016.32a tvaṃ taṃ deva jihvayā pari bādhasva duṣkṛtam |
RV_10,024.04c vimadena yad īḷitā nāsatyā niramanthatam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103441 (0.0):
RV_10,024.04a yuvaṃ śakrā māyāvinā samīcī nir amanthatam | / RV_10,024.04c vimadena yad īḷitā nāsatyā niramanthatam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816509 (0.0):
yuvam | śakrā | māyāvinā | samīcī itisam īcī | niḥ | amanthatam | / vi madena | yat | īḷitā | nāsatyā | nir amanthatam // RV_10,24.4 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5842227 (0.038):
vaivasvate | cakṣuḥ | bahu trā | jīvataḥ | manaḥ // RV_10,164.2 // / yat | āśasā | niḥ śasā | abhi śasā | upa ārima | jāgrataḥ | yat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5833386 (0.039):
atiṣṭhan | tāḥ | adravan | āṛṣṭiṣeṇena | sṛṣṭāḥ | deva āpinā | pra iṣitāḥ / | mṛkṣiṇīṣu // RV_10,98.6 // / RV_8:5/13 / yat | deva āpiḥ | śam tanave | puraḥ hitaḥ | hotrāya | vṛtaḥ | kṛpayan |
RV_10,024.05a viśve devā akṛpanta samīcyor niṣpatantyoḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036448 (0.0):
RV_10.024.04.2{10} vimadenayadiḷita nasatya niramanthatam / RV_10.024.05.1{10} viśve devā akṛpanta samicyorniṣpatantyoḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103448 (0.0):
RV_10,024.04c vimadena yad īḷitā nāsatyā niramanthatam || / RV_10,024.05a viśve devā akṛpanta samīcyor niṣpatantyoḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816515 (0.0):
vi madena | yat | īḷitā | nāsatyā | nir amanthatam // RV_10,24.4 // / viśve | devāḥ | akṛpanta | sam īcyoḥ | niḥ patantyoḥ | nāsatyau | abruvan
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521417 (0.042):
drapsam.skannam.brahmaṇā.daivyena.viśve.devāḥ.puṣkare.tvādadanta/(ṛV.7,33,11)''
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1825393 (0.044):
te samyañca iha mādayantāmiṣamūrjaṃ yajamānā yamichata. / viśve devā idaṃ havirādityāsaḥ saparyata.
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2313685 (0.046):
RV_07.050.03.2{17} viśve devā niritastat suvantu mā māṃ padyena ...
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18542575 (0.055):
āt | asya | śuṣmiṇaḥ | rase | viśve | devāḥ | amatsata | yadi | gobhiḥ | / vasāyate // RV_9,14.3 //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7316637 (0.056):
RV_08.096.07.1{33} vṛtrasya tvā śvasathādīṣamāṇā viśve devā ajahurye
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694567 (0.056):
1 4 1 0402a vṛtrasya tvā śvasathādīṣamāṇā viśve devā ajahurye sakhāyaḥ .
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13044406 (0.060):
RV_10.065.04.2{09} pṛkṣā iva mahayantaḥ surātayo devāstavante manuṣāya
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16720595 (0.062):
viśve.adya.maruto.viśva.ūtī.yam.devāso.avatha.viśve.devāḥ.gṛṇuta.ye.ke.ca.jmā.te.hi.yajñeṣu.yajñiyāsa.ūmāḥ.stīrṇe.barhiṣi.iti.vaiśvadevasya
RV_10,024.05c nāsatyāv abruvan devāḥ punar ā vahatād iti ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103453 (0.0):
RV_10,024.05a viśve devā akṛpanta samīcyor niṣpatantyoḥ | / RV_10,024.05c nāsatyāv abruvan devāḥ punar ā vahatād iti ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816520 (0.0):
viśve | devāḥ | akṛpanta | sam īcyoḥ | niḥ patantyoḥ | nāsatyau | abruvan
RV_10,024.06a madhuman me parāyaṇam madhumat punar āyanam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036460 (0.0):
RV_10.024.05.2{10} nasatyavabruvandevaḥ punarā vahataditi / RV_10.024.06.1{10} madhuman me parāyaṇaṃ madhumat punarayanam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103459 (0.0):
RV_10,024.05c nāsatyāv abruvan devāḥ punar ā vahatād iti || / RV_10,024.06a madhuman me parāyaṇam madhumat punar āyanam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18914562 (0.050):
(AVŚ_1,34.3a) madhuman me nikramaṇaṃ madhuman me parāyaṇam |
RV_10,024.06c tā no devā devatayā yuvam madhumatas kṛtam ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103467 (0.0):
RV_10,024.06a madhuman me parāyaṇam madhumat punar āyanam | / RV_10,024.06c tā no devā devatayā yuvam madhumatas kṛtam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816532 (0.034):
madhu mat | me | parāyaṇam | madhu mat | punaḥ | āyanam | tā | naḥ | devā / | devatayā | yuvam | madhu mataḥ | kṛtam // RV_10,24.6 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036468 (0.058):
RV_10.024.06.2{10} ta no devadevataya yuvaṃ madhumatas kṛtam / RV_10.025.01.1{11} bhadraṃ no api vātaya mano dakṣamuta kratum
RV_10,025.01a bhadraṃ no api vātaya mano dakṣam uta kratum |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036476 (0.0):
RV_10.024.06.2{10} ta no devadevataya yuvaṃ madhumatas kṛtam / RV_10.025.01.1{11} bhadraṃ no api vātaya mano dakṣamuta kratum
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103475 (0.0):
RV_10,024.06c tā no devā devatayā yuvam madhumatas kṛtam || / RV_10,025.01a bhadraṃ no api vātaya mano dakṣam uta kratum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816545 (0.0):
| devatayā | yuvam | madhu mataḥ | kṛtam // RV_10,24.6 // / RV_7:7/11 / (RV_10,25) / bhadram | naḥ | api | vātaya | manaḥ | dakṣam | uta | kratum | adha | te |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4695880 (0.0):
1 5 1 0403c yathā cinno abodhayaḥ satyaśravasi vāyye sujāte aśvasūnṛte .. / 1 5 1 0404a bhadraṃ no api vātaya mano dakṣamuta kratum .
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035772 (0.040):
RV_10.020.01.1{02} bhadraṃ no api vātaya manaḥ / RV_10.020.02.1{02} agnimīḷe bhujāṃ yaviṣṭhaṃ śāsā mitraṃ durdharītum
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102746 (0.040):
RV_10,020.01a bhadraṃ no api vātaya manaḥ || / RV_10,020.02a agnim īḷe bhujāṃ yaviṣṭhaṃ śāsā mitraṃ durdharītum |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815806 (0.040):
RV_7:7/2 / (RV_10,20) / bhadram | naḥ | api | vātaya | manaḥ // RV_10,20.1 //
RV_10,025.01c adhā te sakhye andhaso vi vo made raṇan gāvo na yavase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103484 (0.0):
RV_10,025.01a bhadraṃ no api vātaya mano dakṣam uta kratum | / RV_10,025.01c adhā te sakhye andhaso vi vo made raṇan gāvo na yavase
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816555 (0.0):
bhadram | naḥ | api | vātaya | manaḥ | dakṣam | uta | kratum | adha | te | / sakhye | andhasaḥ | vi | vaḥ | made | raṇan | gāvaḥ | na | yavase |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4695889 (0.037):
1 5 1 0404a bhadraṃ no api vātaya mano dakṣamuta kratum . / 1 5 1 0404c athā te sakhye andhaso vi vo made raṇā gāvo na yavase
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036485 (0.038):
RV_10.025.01.1{11} bhadraṃ no api vātaya mano dakṣamuta kratum / RV_10.025.01.2{11} adhā tesakhye andhaso vi vo made raṇan gavo na yavase
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20877642 (0.049):
RV_05.053.16.1 stuhi bhojān stuvato asya yāmani raṇan gāvo na yavase / RV_05.053.16.2 yataḥ pūrvāṃ iva sakhīṃr anu hvaya girā gṛṇīhi kāminaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14028720 (0.049):
RV_5,053.16a stuhi bhojān stuvato asya yāmani raṇan gāvo na yavase | / RV_5,053.16c yataḥ pūrvāṃ iva sakhīṃr anu hvaya girā gṛṇīhi kāminaḥ ||
vivakṣase || / RV_10,025.02a hṛdispṛśas ta āsate viśveṣu soma dhāmasu |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103492 (0.0):
RV_10,025.01c adhā te sakhye andhaso vi vo made raṇan gāvo na yavase / vivakṣase || / RV_10,025.02a hṛdispṛśas ta āsate viśveṣu soma dhāmasu |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036489 (0.041):
RV_10.025.01.2{11} adhā tesakhye andhaso vi vo made raṇan gavo na yavase / vivakṣase / RV_10.025.02.1{11} hṛdispṛśasta asate viśveṣu soma dha masu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816558 (0.047):
sakhye | andhasaḥ | vi | vaḥ | made | raṇan | gāvaḥ | na | yavase | / vivakṣase // RV_10,25.1 // / hṛdi spṛśaḥ | te | āsate | viśveṣu | soma | dhāma su | adha | kāmāḥ | ime
RV_10,025.02c adhā kāmā ime mama vi vo made vi tiṣṭhante vasūyavo
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036503 (0.0):
RV_10.025.02.2{11} adhā kāmā imemama vi vo made vi tiṣṭhante vasūyavo / vivakṣase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103500 (0.0):
RV_10,025.02a hṛdispṛśas ta āsate viśveṣu soma dhāmasu | / RV_10,025.02c adhā kāmā ime mama vi vo made vi tiṣṭhante vasūyavo
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816569 (0.057):
hṛdi spṛśaḥ | te | āsate | viśveṣu | soma | dhāma su | adha | kāmāḥ | ime / | mama | vi | vaḥ | made | vi | tiṣṭhante | vasu yavaḥ | vivakṣase //
vivakṣase || / RV_10,025.03a uta vratāni soma te prāham mināmi pākyā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103508 (0.0):
RV_10,025.02c adhā kāmā ime mama vi vo made vi tiṣṭhante vasūyavo / vivakṣase || / RV_10,025.03a uta vratāni soma te prāham mināmi pākyā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036503 (5.960):
RV_10.025.02.2{11} adhā kāmā imemama vi vo made vi tiṣṭhante vasūyavo / vivakṣase / RV_10.025.03.1{11} uta vratani soma te prahaṃ mināmi pākyā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816578 (0.044):
| mama | vi | vaḥ | made | vi | tiṣṭhante | vasu yavaḥ | vivakṣase // / RV_10,25.2 // / uta | vratāni | soma | te | pra | aham | mināmi | pākyā | adha | pitāiva |
RV_10,025.03c adhā piteva sūnave vi vo made mṛḷā no abhi cid vadhād
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036520 (0.0):
RV_10.025.03.1{11} uta vratani soma te prahaṃ mināmi pākyā / RV_10.025.03.2{11} adhā pitevasūnave vi vo made mṛḷa no abhi cid vadhād
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103517 (0.0):
RV_10,025.03a uta vratāni soma te prāham mināmi pākyā | / RV_10,025.03c adhā piteva sūnave vi vo made mṛḷā no abhi cid vadhād
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816591 (0.016):
uta | vratāni | soma | te | pra | aham | mināmi | pākyā | adha | pitāiva | / sūnave | vi | vaḥ | made | mṛḷa | naḥ | abhi | cit | vadhāt | vivakṣase //
vivakṣase || / RV_10,025.04a sam u pra yanti dhītayaḥ sargāso 'vatāṃ iva |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103524 (0.0):
RV_10,025.03c adhā piteva sūnave vi vo made mṛḷā no abhi cid vadhād / vivakṣase || / RV_10,025.04a sam u pra yanti dhītayaḥ sargāso 'vatāṃ iva |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036527 (0.035):
RV_10.025.03.2{11} adhā pitevasūnave vi vo made mṛḷa no abhi cid vadhād / vivakṣase / RV_10.025.04.1{11} samu pra yanti dhītayaḥ sargāso 'vatāniva
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816598 (0.042):
sūnave | vi | vaḥ | made | mṛḷa | naḥ | abhi | cit | vadhāt | vivakṣase // / RV_10,25.3 //
RV_10,025.04c kratuṃ naḥ soma jīvase vi vo made dhārayā camasāṃ iva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103533 (0.0):
RV_10,025.04a sam u pra yanti dhītayaḥ sargāso 'vatāṃ iva | / RV_10,025.04c kratuṃ naḥ soma jīvase vi vo made dhārayā camasāṃ iva
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816606 (0.023):
sam | oṃ iti | pra | yanti | dhītayaḥ | sargāsaḥ | avatān iva | kratum | / naḥ | soma | jīvase | vi | vaḥ | made | dhāraya | camasān iva | vivakṣase
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036535 (0.061):
RV_10.025.04.2{11} kratuṃ naḥsoma jivase vi vo made dharayā camasāniva / vivakṣase / RV_10.025.05.1{11} tava tye soma śaktibhirnikāmāso vy ṛṇvire
vivakṣase || / RV_10,025.05a tava tye soma śaktibhir nikāmāso vy ṛṇvire |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036544 (0.0):
RV_10.025.04.2{11} kratuṃ naḥsoma jivase vi vo made dharayā camasāniva / vivakṣase / RV_10.025.05.1{11} tava tye soma śaktibhirnikāmāso vy ṛṇvire
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103540 (0.0):
RV_10,025.04c kratuṃ naḥ soma jīvase vi vo made dhārayā camasāṃ iva / vivakṣase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816610 (0.044):
naḥ | soma | jīvase | vi | vaḥ | made | dhāraya | camasān iva | vivakṣase / // RV_10,25.4 // / tava | tye | soma | śakti bhiḥ | ni kāmāsaḥ | vi | ṛṇvire | gṛtsasya |
RV_10,025.05c gṛtsasya dhīrās tavaso vi vo made vrajaṃ gomantam aśvinaṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036552 (0.0):
RV_10.025.05.1{11} tava tye soma śaktibhirnikāmāso vy ṛṇvire / RV_10.025.05.2{11} gṛtsasyadhirastavaso vi vo made vrajaṃ gomantamaśvinaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103550 (0.0):
RV_10,025.05a tava tye soma śaktibhir nikāmāso vy ṛṇvire | / RV_10,025.05c gṛtsasya dhīrās tavaso vi vo made vrajaṃ gomantam aśvinaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816624 (1.192):
tava | tye | soma | śakti bhiḥ | ni kāmāsaḥ | vi | ṛṇvire | gṛtsasya | / dhīrāḥ | tavasaḥ | vi | vaḥ | made | vrajam | go mantam | aśvinam |
vivakṣase || / RV_10,025.06a paśuṃ naḥ soma rakṣasi purutrā viṣṭhitaṃ jagat |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036560 (0.0):
RV_10.025.05.2{11} gṛtsasyadhirastavaso vi vo made vrajaṃ gomantamaśvinaṃ / vivakṣase / RV_10.025.06.1{12} paśuṃ naḥ soma rakṣasi purutra viṣṭhitaṃ jagat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103558 (0.0):
RV_10,025.05c gṛtsasya dhīrās tavaso vi vo made vrajaṃ gomantam aśvinaṃ / vivakṣase || / RV_10,025.06a paśuṃ naḥ soma rakṣasi purutrā viṣṭhitaṃ jagat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816630 (0.025):
dhīrāḥ | tavasaḥ | vi | vaḥ | made | vrajam | go mantam | aśvinam | / vivakṣase // RV_10,25.5 //
RV_10,025.06c samākṛṇoṣi jīvase vi vo made viśvā sampaśyan bhuvanā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036568 (0.0):
RV_10.025.06.1{12} paśuṃ naḥ soma rakṣasi purutra viṣṭhitaṃ jagat / RV_10.025.06.2{12} samākṛṇoṣi jīvase vi vo made viśvā sampaśyan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103568 (0.0):
RV_10,025.06a paśuṃ naḥ soma rakṣasi purutrā viṣṭhitaṃ jagat | / RV_10,025.06c samākṛṇoṣi jīvase vi vo made viśvā sampaśyan bhuvanā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816643 (0.017):
paśum | naḥ | soma | rakṣasi | puru trā | vi sthitam | jagat | sam ākṛṇoṣi / | jīvase | vi | vaḥ | made | viśvā | sam paśyan | bhuvanā | vivakṣase //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035983 (0.037):
RV_10.021.06.2{05} tvaṃ vasūnikāmyā vi vo made viśvā dadhāsi dāśuṣe
vivakṣase || / RV_10,025.07a tvaṃ naḥ soma viśvato gopā adābhyo bhava |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036573 (0.0):
RV_10.025.06.2{12} samākṛṇoṣi jīvase vi vo made viśvā sampaśyan / bhuvanavivakṣase / RV_10.025.07.1{12} tvaṃ naḥ soma viśvato gopa adabhyo bhava
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103576 (0.0):
RV_10,025.06c samākṛṇoṣi jīvase vi vo made viśvā sampaśyan bhuvanā / vivakṣase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816651 (0.020):
| jīvase | vi | vaḥ | made | viśvā | sam paśyan | bhuvanā | vivakṣase //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1351677 (0.058):
RV_01.091.07.2{20} dakṣaṃ dadhāsi jīvase / RV_01.091.08.1{20} tvaṃ naḥ soma viśvato rakṣā rājannaghāyataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973018 (0.058):
RV_1,091.07c dakṣaṃ dadhāsi jīvase || / RV_1,091.08a tvaṃ naḥ soma viśvato rakṣā rājann aghāyataḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7309159 (0.061):
RV_08.048.15.1{13} tvaṃ naḥ soma viśvato vayodhāstvaṃ svarvidā viśā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14074939 (0.061):
RV_8,048.15a tvaṃ naḥ soma viśvato vayodhās tvaṃ svarvid ā viśā nṛcakṣāḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7309049 (0.063):
RV_08.048.09.1{12} tvaṃ hi nastanvaḥ soma gopā gātre-gātre niṣasatthā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14074825 (0.063):
RV_8,048.09a tvaṃ hi nas tanvaḥ soma gopā gātre gātre niṣasatthā nṛcakṣāḥ
Rgveda, Mandala 8 (rv_hn08u.htm.txt) 23372534 (0.063):
RV_8,048.09a tvaṃ hi nas tanvaḥ soma gopā gātre-gātre niṣasatthā nṛcakṣāḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036592 (0.064):
vivakṣase / RV_10.025.08.1{12} tvaṃ naḥ soma sukraturva yodheyāya jāgṛhi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103589 (0.064):
vivakṣase || / RV_10,025.08a tvaṃ naḥ soma sukratur vayodheyāya jāgṛhi |
RV_10,025.07c sedha rājann apa sridho vi vo made mā no duḥśaṃsa īśatā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103587 (0.0):
RV_10,025.07a tvaṃ naḥ soma viśvato gopā adābhyo bhava | / RV_10,025.07c sedha rājann apa sridho vi vo made mā no duḥśaṃsa īśatā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816657 (0.022):
tvam | naḥ | soma | viśvataḥ | gopāḥ | adābhyaḥ | bhava | sedha | rājan |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036590 (0.035):
RV_10.025.07.2{12} sedha rājannapasridho vi vo made ma no duḥ śaṃsa īśatā / vivakṣase / RV_10.025.08.1{12} tvaṃ naḥ soma sukraturva yodheyāya jāgṛhi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816664 (0.048):
apa | sridhaḥ | vi | vaḥ | made | mā | naḥ | duḥ śaṃsaḥ | īśata |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340092 (0.060):
RV_01.023.09.2{09} mā no duḥśaṃsa īśata / RV_01.023.10.1{09} viśvān devān havāmahe marutaḥ somapītaye
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318949 (0.060):
RV_07.094.07.2{18} mā no duḥśaṃsa īśata / RV_07.094.08.1{18} mā kasya no araruṣo dhūrtiḥ praṇaṃ martyasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961269 (0.060):
RV_1,023.09c mā no duḥśaṃsa īśata || / RV_1,023.10a viśvān devān havāmahe marutaḥ somapītaye |
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6845637 (0.060):
RV_7,094.07c mā no duḥśaṃsa īśata || / RV_7,094.08a mā kasya no araruṣo dhūrtiḥ praṇaṅ martyasya |
vivakṣase || / RV_10,025.08a tvaṃ naḥ soma sukratur vayodheyāya jāgṛhi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103594 (0.0):
RV_10,025.07c sedha rājann apa sridho vi vo made mā no duḥśaṃsa īśatā / vivakṣase ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036592 (5.960):
RV_10.025.07.2{12} sedha rājannapasridho vi vo made ma no duḥ śaṃsa īśatā / vivakṣase / RV_10.025.08.1{12} tvaṃ naḥ soma sukraturva yodheyāya jāgṛhi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816670 (0.055):
apa | sridhaḥ | vi | vaḥ | made | mā | naḥ | duḥ śaṃsaḥ | īśata | / vivakṣase // RV_10,25.7 // / tvam | naḥ | soma | su kratuḥ | vayaḥ dheyāya | jāgṛhi | kṣetravit taraḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103569 (0.064):
RV_10,025.06c samākṛṇoṣi jīvase vi vo made viśvā sampaśyan bhuvanā / vivakṣase || / RV_10,025.07a tvaṃ naḥ soma viśvato gopā adābhyo bhava |
RV_10,025.08c kṣetravittaro manuṣo vi vo made druho naḥ pāhy aṃhaso
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036609 (0.0):
RV_10.025.08.1{12} tvaṃ naḥ soma sukraturva yodheyāya jāgṛhi / RV_10.025.08.2{12} kṣetravittaromanuṣo vi vo made druho naḥ pāhyaṃhaso
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103606 (0.0):
RV_10,025.08a tvaṃ naḥ soma sukratur vayodheyāya jāgṛhi | / RV_10,025.08c kṣetravittaro manuṣo vi vo made druho naḥ pāhy aṃhaso
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816683 (0.0):
tvam | naḥ | soma | su kratuḥ | vayaḥ dheyāya | jāgṛhi | kṣetravit taraḥ | / manuṣaḥ | vi | vaḥ | made | druhaḥ | naḥ | pāhi | aṃhasaḥ | / vivakṣase //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103427 (0.026):
RV_10,024.03c indra stotṝṇām avitā vi vo made dviṣo naḥ pāhy aṃhaso
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816494 (0.026):
avitā | vi | vaḥ | made | dviṣaḥ | naḥ | pāhi | aṃhasaḥ | vivakṣase //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646573 (0.052):
RV_06.016.31.2{27} tasmān naḥ pāhyaṃhasaḥ / RV_06.016.32.1{27} tvaṃ taṃ deva jihvayā pari bādhasva duṣkṛtam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035670 (0.052):
RV_6,016.31c tasmān naḥ pāhy aṃhasaḥ || / RV_6,016.32a tvaṃ taṃ deva jihvayā pari bādhasva duṣkṛtam |
vivakṣase || / RV_10,025.09a tvaṃ no vṛtrahantamendrasyendo śivaḥ sakhā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036618 (0.0):
RV_10.025.08.2{12} kṣetravittaromanuṣo vi vo made druho naḥ pāhyaṃhaso / vivakṣase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103612 (0.0):
RV_10,025.08c kṣetravittaro manuṣo vi vo made druho naḥ pāhy aṃhaso / vivakṣase ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816683 (0.0):
manuṣaḥ | vi | vaḥ | made | druhaḥ | naḥ | pāhi | aṃhasaḥ | / vivakṣase //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103427 (0.028):
RV_10,024.03c indra stotṝṇām avitā vi vo made dviṣo naḥ pāhy aṃhaso / vivakṣase || / RV_10,024.04a yuvaṃ śakrā māyāvinā samīcī nir amanthatam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816494 (0.028):
avitā | vi | vaḥ | made | dviṣaḥ | naḥ | pāhi | aṃhasaḥ | vivakṣase //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646573 (0.031):
RV_06.016.31.2{27} tasmān naḥ pāhyaṃhasaḥ / RV_06.016.32.1{27} tvaṃ taṃ deva jihvayā pari bādhasva duṣkṛtam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035670 (0.031):
RV_6,016.31c tasmān naḥ pāhy aṃhasaḥ || / RV_6,016.32a tvaṃ taṃ deva jihvayā pari bādhasva duṣkṛtam |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646552 (0.047):
RV_06.016.29.2{26} jahi rakṣāṃsi sukrato / RV_06.016.30.1{26} tvaṃ naḥ pāhyaṃhaso jātavedo aghāyataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035649 (0.047):
RV_6,016.29c jahi rakṣāṃsi sukrato || / RV_6,016.30a tvaṃ naḥ pāhy aṃhaso jātavedo aghāyataḥ |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14651151 (0.050):
RV_06.045.17.1{24} yo gṛṇatāmidāsithāpirūtī śivaḥ sakhā / RV_06.045.17.2{24} sa tvaṃna indra mṛḷaya
Rgveda, Mandala 10 (rv_hn10u.htm.txt) 23147586 (0.051):
RV_10,024.03c indra stotṝṇām avitā vi vo made dviṣo naḥ pāhy aṃhaso / vivakṣase ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707383 (0.055):
4 6 3 0403a sa na indraḥ śivaḥ sakhāśvāvadgomadyavamat .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14040346 (0.058):
RV_6,045.17a yo gṛṇatām id āsithāpir ūtī śivaḥ sakhā | / RV_6,045.17c sa tvaṃ na indra mṛḷaya ||
RV_10,025.09c yat sīṃ havante samithe vi vo made yudhyamānās tokasātau
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103623 (0.0):
RV_10,025.09a tvaṃ no vṛtrahantamendrasyendo śivaḥ sakhā | / RV_10,025.09c yat sīṃ havante samithe vi vo made yudhyamānās tokasātau
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816701 (0.0):
tvam | naḥ | vṛtrahan tama | indrasya | indo iti | śivaḥ | sakhā | yat | / sīm | havante | sam ithe | vi | vaḥ | made | yudhyamānāḥ | toka sātau |
vivakṣase || / RV_10,025.10a ayaṃ gha sa turo mada indrasya vardhata priyaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036633 (0.0):
RV_10.025.10.1{12} ayaṃ gha sa turo mada indrasya vardhata priyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103632 (0.0):
RV_10,025.09c yat sīṃ havante samithe vi vo made yudhyamānās tokasātau / vivakṣase || / RV_10,025.10a ayaṃ gha sa turo mada indrasya vardhata priyaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816708 (0.019):
sīm | havante | sam ithe | vi | vaḥ | made | yudhyamānāḥ | toka sātau | / vivakṣase // RV_10,25.9 //
RV_10,025.10c ayaṃ kakṣīvato maho vi vo made matiṃ viprasya vardhayad
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036641 (0.0):
RV_10.025.10.1{12} ayaṃ gha sa turo mada indrasya vardhata priyaḥ / RV_10.025.10.2{12} ayaṃkakṣīvato maho vi vo made matiṃ viprasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103639 (0.0):
RV_10,025.10a ayaṃ gha sa turo mada indrasya vardhata priyaḥ | / RV_10,025.10c ayaṃ kakṣīvato maho vi vo made matiṃ viprasya vardhayad
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816715 (0.0):
ayam | gha | saḥ | turaḥ | madaḥ | indrasya | vardhata | priyaḥ | ayam | / kakṣīvataḥ | mahaḥ | vi | vaḥ | made | matim | viprasya | vardhayat |
vivakṣase || / RV_10,025.11a ayaṃ viprāya dāśuṣe vājāṃ iyarti gomataḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103647 (0.0):
RV_10,025.10c ayaṃ kakṣīvato maho vi vo made matiṃ viprasya vardhayad / vivakṣase || / RV_10,025.11a ayaṃ viprāya dāśuṣe vājāṃ iyarti gomataḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816721 (0.0):
kakṣīvataḥ | mahaḥ | vi | vaḥ | made | matim | viprasya | vardhayat | / vivakṣase // RV_10,25.10 // / ayam | viprāya | dāśuṣe | vājān | iyarti | go mataḥ | ayam | sapta bhyaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036642 (0.059):
RV_10.025.10.2{12} ayaṃkakṣīvato maho vi vo made matiṃ viprasya / vardhayadvivakṣase / RV_10.025.11.1{12} ayaṃ vipraya daśuṣe vajaniyarti gomataḥ
RV_10,025.11c ayaṃ saptabhya ā varaṃ vi vo made prāndhaṃ śroṇaṃ ca tāriṣad
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103655 (0.0):
RV_10,025.11a ayaṃ viprāya dāśuṣe vājāṃ iyarti gomataḥ | / RV_10,025.11c ayaṃ saptabhya ā varaṃ vi vo made prāndhaṃ śroṇaṃ ca tāriṣad
vivakṣase || / RV_10,026.01a pra hy acchā manīṣā spārhā yanti niyutaḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103662 (0.0):
RV_10,025.11c ayaṃ saptabhya ā varaṃ vi vo made prāndhaṃ śroṇaṃ ca tāriṣad / vivakṣase || / RV_10,026.01a pra hy acchā manīṣā spārhā yanti niyutaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036663 (0.012):
RV_10.025.11.2{12} ayaṃsaptabhya ā varaṃ vi vo made prandhaṃ śroṇaṃ / catariṣad vivakṣase / RV_10.026.01.1{13} pra hyachā manīṣā spārha yanti niyutaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816740 (0.032):
vivakṣase // RV_10,25.11 // / RV_7:7/13 / (RV_10,26) / pra | hi | accha | manīṣāḥ | spārhāḥ | yanti | ni yutaḥ | pra | dasrā |
RV_10,026.01c pra dasrā niyudrathaḥ pūṣā aviṣṭu māhinaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036669 (0.0):
RV_10.026.01.1{13} pra hyachā manīṣā spārha yanti niyutaḥ / RV_10.026.01.2{13} pra dasrāniyudrathaḥ pūṣā aviṣṭu māhinaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103667 (0.0):
RV_10,026.01a pra hy acchā manīṣā spārhā yanti niyutaḥ | / RV_10,026.01c pra dasrā niyudrathaḥ pūṣā aviṣṭu māhinaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036767 (0.031):
RV_10.026.09.1{14} asmakamurjā rathaṃ pūṣā aviṣṭu māhinaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816746 (0.048):
pra | hi | accha | manīṣāḥ | spārhāḥ | yanti | ni yutaḥ | pra | dasrā | / niyut rathaḥ | pūṣā | aviṣṭu | māhinaḥ // RV_10,26.1 //
RV_10,026.02a yasya tyan mahitvaṃ vātāpyam ayaṃ janaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036672 (0.0):
RV_10.026.01.2{13} pra dasrāniyudrathaḥ pūṣā aviṣṭu māhinaḥ / RV_10.026.02.1{13} yasya tyan mahitvaṃ vatāpyamayaṃ janaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103674 (0.0):
RV_10,026.01c pra dasrā niyudrathaḥ pūṣā aviṣṭu māhinaḥ || / RV_10,026.02a yasya tyan mahitvaṃ vātāpyam ayaṃ janaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816752 (0.0):
niyut rathaḥ | pūṣā | aviṣṭu | māhinaḥ // RV_10,26.1 // / yasya | tyat | mahi tvam | vātāpyam | ayam | janaḥ | vipraḥ | ā | vaṃsat |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036767 (0.059):
RV_10.026.09.1{14} asmakamurjā rathaṃ pūṣā aviṣṭu māhinaḥ / RV_10.026.09.2{14} bhuvadvajanāṃ vṛdha imaṃ naḥ śṛṇavad dhavam
RV_10,026.02c vipra ā vaṃsad dhītibhiś ciketa suṣṭutīnām ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103680 (0.0):
RV_10,026.02a yasya tyan mahitvaṃ vātāpyam ayaṃ janaḥ | / RV_10,026.02c vipra ā vaṃsad dhītibhiś ciketa suṣṭutīnām ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036682 (0.020):
RV_10.026.02.1{13} yasya tyan mahitvaṃ vatāpyamayaṃ janaḥ / RV_10.026.02.2{13} vipra ā vaṃsaddhītibhiściketa suṣṭutīnām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816758 (0.024):
yasya | tyat | mahi tvam | vātāpyam | ayam | janaḥ | vipraḥ | ā | vaṃsat |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7299752 (0.061):
RV_08.012.31.1{06} imāṃ ta indra suṣṭutiṃ vipra iyarti dhītibhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14065193 (0.061):
RV_8,012.31a imāṃ ta indra suṣṭutiṃ vipra iyarti dhītibhiḥ |
RV_10,026.03a sa veda suṣṭutīnām indur na pūṣā vṛṣā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036690 (0.0):
RV_10.026.02.2{13} vipra ā vaṃsaddhītibhiściketa suṣṭutīnām / RV_10.026.03.1{13} sa veda suṣṭutīnāmindurna pūṣa vṛṣā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103688 (0.0):
RV_10,026.02c vipra ā vaṃsad dhītibhiś ciketa suṣṭutīnām ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816768 (0.023):
dhīti bhiḥ | ciketa | su stutīnām // RV_10,26.2 // / saḥ | veda | su stutīnām | induḥ | na | pūṣā | vṛṣā | abhi | psuraḥ |
RV_10,026.03c abhi psuraḥ pruṣāyati vrajaṃ na ā pruṣāyati ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036697 (0.0):
RV_10.026.03.1{13} sa veda suṣṭutīnāmindurna pūṣa vṛṣā / RV_10.026.03.2{13} abhi psuraḥpruṣāyati vrajaṃ na ā pruṣāyati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103694 (0.0):
RV_10,026.03a sa veda suṣṭutīnām indur na pūṣā vṛṣā | / RV_10,026.03c abhi psuraḥ pruṣāyati vrajaṃ na ā pruṣāyati ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816774 (0.004):
saḥ | veda | su stutīnām | induḥ | na | pūṣā | vṛṣā | abhi | psuraḥ | / pruṣāyati | vrajam | naḥ | ā | pruṣāyati // RV_10,26.3 //
RV_10,026.04a maṃsīmahi tvā vayam asmākaṃ deva pūṣan |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036702 (0.0):
RV_10.026.03.2{13} abhi psuraḥpruṣāyati vrajaṃ na ā pruṣāyati / RV_10.026.04.1{13} maṃsīmahi tvā vayamasmākaṃ deva pūṣan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103700 (0.0):
RV_10,026.03c abhi psuraḥ pruṣāyati vrajaṃ na ā pruṣāyati || / RV_10,026.04a maṃsīmahi tvā vayam asmākaṃ deva pūṣan |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816780 (0.0):
pruṣāyati | vrajam | naḥ | ā | pruṣāyati // RV_10,26.3 // / maṃsīmahi | tvā | vayam | asmākam | deva | pūṣan | matīnām | ca | sādhanam
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1369219 (0.055):
RV_01.187.02.1{06} svādo pito madho pito vayaṃ tvā vavṛmahe / RV_01.187.02.2{06} asmākamavitā bhava
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13991557 (0.055):
RV_1,187.02a svādo pito madho pito vayaṃ tvā vavṛmahe | / RV_1,187.02c asmākam avitā bhava ||
RV_10,026.04c matīnāṃ ca sādhanaṃ viprāṇāṃ cādhavam || / RV_10,026.05a pratyardhir yajñānām aśvahayo rathānām |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103712 (0.0):
RV_10,026.04a maṃsīmahi tvā vayam asmākaṃ deva pūṣan | / RV_10,026.04c matīnāṃ ca sādhanaṃ viprāṇāṃ cādhavam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816790 (0.0):
maṃsīmahi | tvā | vayam | asmākam | deva | pūṣan | matīnām | ca | sādhanam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036713 (0.029):
RV_10.026.04.1{13} maṃsīmahi tvā vayamasmākaṃ deva pūṣan / RV_10.026.04.2{13} matmāṃ casādhanaṃ viprāṇāṃ cādhavam
RV_10,026.05c ṛṣiḥ sa yo manurhito viprasya yāvayatsakhaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103721 (0.0):
RV_10,026.05a pratyardhir yajñānām aśvahayo rathānām | / RV_10,026.05c ṛṣiḥ sa yo manurhito viprasya yāvayatsakhaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036723 (0.038):
RV_10.026.05.1{13} pratyardhiryajñanāmaśvahayo rathānām / RV_10.026.05.2{13} ṛṣiḥ sa yomanurhito viprasya yāvayatsakhaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816791 (0.040):
prati ardhiḥ | yajñānām | aśva hayaḥ | rathānām | ṛṣiḥ | saḥ | yaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036715 (0.060):
RV_10.026.05.1{13} pratyardhiryajñanāmaśvahayo rathānām / RV_10.026.05.2{13} ṛṣiḥ sa yomanurhito viprasya yāvayatsakhaḥ
RV_10,026.06a ādhīṣamāṇāyāḥ patiḥ śucāyāś ca śucasya ca | / RV_10,026.06c vāsovāyo 'vīnām ā vāsāṃsi marmṛjat ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036727 (0.0):
RV_10.026.05.2{13} ṛṣiḥ sa yomanurhito viprasya yāvayatsakhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103732 (0.0):
RV_10,026.05c ṛṣiḥ sa yo manurhito viprasya yāvayatsakhaḥ || / RV_10,026.06a ādhīṣamāṇāyāḥ patiḥ śucāyāś ca śucasya ca |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816809 (0.0):
manuḥ h itaḥ | viprasya | yavayat sakhaḥ // RV_10,26.5 // / RV_7:7/14 / ādhīṣamāṇāyāḥ | patiḥ | śucāyāḥ | ca | śucasya | ca | vāsaḥ vāyaḥ | avīnām
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13060106 (0.021):
RV_10.159.02.1{17} ahaṃ keturahaṃ mūrdhāhamugrā vivācanī / RV_10.159.02.2{17} mamedanukratuṃ patiḥ sehānāyā upācaret
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 696733 (0.030):
tasya cāpi mahat karma $ dṛṣṭvā vittapatis tadā / HV_App.I,42B.2141 / / [k: G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22182283 (0.030):
tasya cāpi mahat karma dṛṣṭvā vittapatis tadā / HV_App.I,42B.2141 / / [k: G1.3 5 M2.4 ins. :k]
RV_10,026.07a ino vājānām patir inaḥ puṣṭīnāṃ sakhā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036740 (0.0):
RV_10.026.06.2{14} vāsovayo 'vīnāmā vāsāṃsi marmṛjat / RV_10.026.07.1{14} ino vājānāṃ patirinaḥ puṣṭīnaṃ sakha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103739 (0.0):
RV_10,026.06c vāsovāyo 'vīnām ā vāsāṃsi marmṛjat || / RV_10,026.07a ino vājānām patir inaḥ puṣṭīnāṃ sakhā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816815 (0.0):
ādhīṣamāṇāyāḥ | patiḥ | śucāyāḥ | ca | śucasya | ca | vāsaḥ vāyaḥ | avīnām / | ā | vāsāṃsi | marmṛjat // RV_10,26.6 // / inaḥ | vājānām | patiḥ | inaḥ | puṣṭīnām | sakhā | pra | śmaśru | haryataḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4693235 (0.063):
1 3 1 0404a indra ukthebhirmandiṣṭho vājānāṃ ca vājapatiḥ . / 1 3 1 0404c harivāntsutānāṃ sakhā .. 226
RV_10,026.07c pra śmaśru haryato dūdhod vi vṛthā yo adābhyaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103746 (0.0):
RV_10,026.07a ino vājānām patir inaḥ puṣṭīnāṃ sakhā | / RV_10,026.07c pra śmaśru haryato dūdhod vi vṛthā yo adābhyaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816822 (5.960):
inaḥ | vājānām | patiḥ | inaḥ | puṣṭīnām | sakhā | pra | śmaśru | haryataḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036747 (0.048):
RV_10.026.07.2{14} pra śmaśruharyato dūdhod vi vṛtha yo adābhyaḥ / RV_10.026.08.1{14} ā te rathasya pūṣannajā dhuraṃ vavṛtyuḥ
RV_10,026.08a ā te rathasya pūṣann ajā dhuraṃ vavṛtyuḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103751 (0.0):
RV_10,026.07c pra śmaśru haryato dūdhod vi vṛthā yo adābhyaḥ || / RV_10,026.08a ā te rathasya pūṣann ajā dhuraṃ vavṛtyuḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816827 (0.0):
| dūdhot | vi | vṛthā | yaḥ | adābhyaḥ // RV_10,26.7 // / ā | te | rathasya | pūṣan | ajāḥ | dhuram | vavṛtyuḥ | viśvasya | arthinaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036753 (0.043):
RV_10.026.07.2{14} pra śmaśruharyato dūdhod vi vṛtha yo adābhyaḥ / RV_10.026.08.1{14} ā te rathasya pūṣannajā dhuraṃ vavṛtyuḥ
RV_10,026.08c viśvasyārthinaḥ sakhā sanojā anapacyutaḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036759 (0.0):
RV_10.026.08.1{14} ā te rathasya pūṣannajā dhuraṃ vavṛtyuḥ / RV_10.026.08.2{14} viśvasyārthinaḥ sakhā sanojā anapacyutaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103757 (0.0):
RV_10,026.08a ā te rathasya pūṣann ajā dhuraṃ vavṛtyuḥ | / RV_10,026.08c viśvasyārthinaḥ sakhā sanojā anapacyutaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816829 (0.033):
ā | te | rathasya | pūṣan | ajāḥ | dhuram | vavṛtyuḥ | viśvasya | arthinaḥ / | sakhā | sanaḥ jāḥ | anapa cyutaḥ // RV_10,26.8 //
RV_10,026.09a asmākam ūrjā ratham pūṣā aviṣṭu māhinaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036767 (0.0):
RV_10.026.09.1{14} asmakamurjā rathaṃ pūṣā aviṣṭu māhinaḥ / RV_10.026.09.2{14} bhuvadvajanāṃ vṛdha imaṃ naḥ śṛṇavad dhavam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103765 (0.0):
RV_10,026.08c viśvasyārthinaḥ sakhā sanojā anapacyutaḥ || / RV_10,026.09a asmākam ūrjā ratham pūṣā aviṣṭu māhinaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816842 (0.014):
| sakhā | sanaḥ jāḥ | anapa cyutaḥ // RV_10,26.8 // / asmākam | ūrjā | ratham | pūṣā | aviṣṭu | māhinaḥ | bhuvat | vājānām |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816746 (0.042):
pra | hi | accha | manīṣāḥ | spārhāḥ | yanti | ni yutaḥ | pra | dasrā | / niyut rathaḥ | pūṣā | aviṣṭu | māhinaḥ // RV_10,26.1 //
RV_10,026.09c bhuvad vājānāṃ vṛdha imaṃ naḥ śṛṇavad dhavam ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036775 (0.0):
RV_10.026.09.1{14} asmakamurjā rathaṃ pūṣā aviṣṭu māhinaḥ / RV_10.026.09.2{14} bhuvadvajanāṃ vṛdha imaṃ naḥ śṛṇavad dhavam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103773 (0.0):
RV_10,026.09a asmākam ūrjā ratham pūṣā aviṣṭu māhinaḥ | / RV_10,026.09c bhuvad vājānāṃ vṛdha imaṃ naḥ śṛṇavad dhavam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816848 (0.009):
asmākam | ūrjā | ratham | pūṣā | aviṣṭu | māhinaḥ | bhuvat | vājānām |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816745 (0.063):
niyut rathaḥ | pūṣā | aviṣṭu | māhinaḥ // RV_10,26.1 //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14652136 (0.064):
RV_06.048.02.2{01} bhuvad vājeṣvavitā bhuvad vṛdha uta trātā tanūnām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14041351 (0.064):
RV_6,048.02c bhuvad vājeṣv avitā bhuvad vṛdha uta trātā tanūnām ||
RV_10,027.01a asat su me jaritaḥ sābhivego yat sunvate yajamānāya śikṣam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036781 (0.0):
RV_10.026.09.2{14} bhuvadvajanāṃ vṛdha imaṃ naḥ śṛṇavad dhavam / RV_10.027.01.1{15} asat su me jaritaḥ sābhivego yat sunvate yajamanaya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103783 (0.0):
RV_10,026.09c bhuvad vājānāṃ vṛdha imaṃ naḥ śṛṇavad dhavam || / RV_10,027.01a asat su me jaritaḥ sābhivego yat sunvate yajamānāya śikṣam |
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16743277 (0.0):
ŚŚS_17.9.4: eṣa.eva.nitya.ekāha.ātānaḥ / / asatsu.me.jaritaḥ.sābhivega.iti.vāsukram.pūrvam.śastvā.mahān.indro.nṛvadā.carṣaṇiprā.ity.etasmiṃs.traiṣṭubhe.nividam.dadhāti
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6848676 (1.192):
ityanucaraḥ | eṣa eva nitya ekāhātānaḥ | tasyoktaṃ brāhmaṇam | asat su me / jaritaḥ sābhivega iti vāsukraṃ pūrvaṃ śastvā mahāṁ indro nṛvad ā
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7310334 (0.026):
RV_08.059.01.2{30} yajñe-yajñe ha savanā bhuraṇyatho yat sunvate / yajamānāya śikṣathaḥ / RV_08.059.02.1{30} niṣṣidhvarīroṣadhīrāpa āstāmindrāvaruṇā mahimānamāśata
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816860 (0.038):
RV_7:7/15 / (RV_10,27) / asat | su | me | jaritariti | saḥ | abhi vegaḥ | yat | sunvate |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7300770 (0.047):
RV_08.017.10.1{23} dīrghaste astvaṅkuśo yenā vasu prayachasi / RV_08.017.10.2{23} yajamānāya sunvate / RV_08.017.11.1{24} ayaṃ ta indra somo nipūto adhi barhiṣi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056848 (0.059):
RV_10.125.02.2{11} ahaṃ dadhāmi draviṇaṃ haviṣmatesuprāvye yajamānāya / sunvate / RV_10.125.03.1{11} ahaṃ rāṣṭrī saṃgamanī vasūnāṃ cikituṣī
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1351953 (0.061):
RV_01.092.03.2{24} iṣaṃ vahantīḥ sukṛte sudānave viśvedaha yajamānāya / sunvate / RV_01.092.04.1{24} adhi peśāṃsi vapate nṛtūrivāporṇute vakṣa usreva
RV_10,027.01c anāśīrdām aham asmi prahantā satyadhvṛtaṃ vṛjināyantam ābhum
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036795 (0.0):
śikṣam / RV_10.027.01.2{15} anāśīrdāmahamasmi prahantā satyadhvṛtaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103793 (0.0):
RV_10,027.01a asat su me jaritaḥ sābhivego yat sunvate yajamānāya śikṣam | / RV_10,027.01c anāśīrdām aham asmi prahantā satyadhvṛtaṃ vṛjināyantam ābhum
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816864 (0.006):
asat | su | me | jaritariti | saḥ | abhi vegaḥ | yat | sunvate | / yajamānāya | śikṣam | anāśīḥ dām | aham | asmi | pra hantā | satya dhvṛtam
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083303 (0.025):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643931 (0.029):
pūrṇatvādbrahma / asanānminuterasmi / yadvā sumitatvāt smītyukto jīvaḥ,
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3307207 (0.032):
na muktirnityasiddhatvāt , na brahmāsmītidhīrapi / / na hi brahmāya(ha)masmīti saṃvitpuṣkalakāraṇam /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12695575 (0.032):
bravīti brāhmaṇo 'smīti Brh_1,1.80c / brahmaksatriyaviṣśūdrā Brh_1,26.42a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21542090 (0.032):
sādhitapūrvā/ / 068.012. ahamapi manuṣyaḥ/ / 068.012. taiḥ sādhitā/ / 068.012. kasmādahaṃ na sādhayiṣyāmītyanuvicintya supriyo mahāsārthavāho
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14108674 (0.036):
RV_10,049.05c ahaṃ veśaṃ namram āyave 'karam ahaṃ savyāya paḍgṛbhim / arandhayam || / RV_10,049.06a ahaṃ sa yo navavāstvam bṛhadrathaṃ saṃ vṛtreva dāsaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893032 (0.037):
vilokanenaiva tavāmunā mune ? kṛtaḥ kṛtārtho 'smi nibarhitāṃhasā / / tathāpi śuśraṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena tṛpyate" //"
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6680730 (0.039):
saṃsārabhayāj jagat paripālanīyaṃ so 'ham etau na paripālayiṣyāmīti na tu
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324988 (0.040):
GautAA_3,7.4 / GautSt_25.4: kāmāvakīrṇo 'smy avakīrṇo 'smi kāmakāmāyasvāhā / | kāmābhidugdho 'smi abhidugdho 'smi kāmakāmāya svāhetisamidham ādhāya
RV_10,027.02a yadīd ahaṃ yudhaye saṃnayāny adevayūn tanvā śūśujānān |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103802 (0.0):
RV_10,027.01c anāśīrdām aham asmi prahantā satyadhvṛtaṃ vṛjināyantam ābhum / RV_10,027.02a yadīd ahaṃ yudhaye saṃnayāny adevayūn tanvā śūśujānān |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816880 (0.034):
yadi | it | aham | yudhaye | sam nayāni | adeva yūn | tanvā | śūśujānān | / amā | te | tumram | vṛṣabham | pacāni | tīvram | sutam | pañca daśam | ni
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036797 (0.062):
RV_10.027.01.2{15} anāśīrdāmahamasmi prahantā satyadhvṛtaṃ / vṛjināyantamābhum / RV_10.027.02.1{15} yadīdahaṃ yudhaye saṃnayānyadevayūn tanvāśūśujānān
RV_10,027.02c amā te tumraṃ vṛṣabham pacāni tīvraṃ sutam pañcadaśaṃ ni
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036808 (0.0):
RV_10.027.02.1{15} yadīdahaṃ yudhaye saṃnayānyadevayūn tanvāśūśujānān / RV_10.027.02.2{15} amā te tumraṃ vṛṣabhaṃ pacāni tīvraṃsutaṃ pañcadaśaṃ ni
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103810 (0.0):
RV_10,027.02a yadīd ahaṃ yudhaye saṃnayāny adevayūn tanvā śūśujānān | / RV_10,027.02c amā te tumraṃ vṛṣabham pacāni tīvraṃ sutam pañcadaśaṃ ni
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816886 (0.0):
yadi | it | aham | yudhaye | sam nayāni | adeva yūn | tanvā | śūśujānān | / amā | te | tumram | vṛṣabham | pacāni | tīvram | sutam | pañca daśam | ni
ṣiñcam || / RV_10,027.03a nāhaṃ taṃ veda ya iti bravīty adevayūn samaraṇe jaghanvān |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036819 (0.0):
RV_10.027.02.2{15} amā te tumraṃ vṛṣabhaṃ pacāni tīvraṃsutaṃ pañcadaśaṃ ni / ṣiñcam / RV_10.027.03.1{15} nāhaṃ taṃ veda ya iti bravītyadevayūn samaraṇejaghanvān
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103820 (0.0):
RV_10,027.02c amā te tumraṃ vṛṣabham pacāni tīvraṃ sutam pañcadaśaṃ ni / ṣiñcam || / RV_10,027.03a nāhaṃ taṃ veda ya iti bravīty adevayūn samaraṇe jaghanvān |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816892 (0.0):
amā | te | tumram | vṛṣabham | pacāni | tīvram | sutam | pañca daśam | ni / | siñcam // RV_10,27.2 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3340269 (0.046):
sa hovāca yathā mā tvaṃ tadaitān avado yathāham eṣāṃ naikaṃcana veda | / yady aham imān avediṣyaṃ kathaṃ te nāvakṣyam iti || ChUp_5,3.5 ||
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6852189 (0.048):
kālakhañjā | tasya me tatra na lomacanāmīyata | sa yo māṃ veda na ha vai
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850360 (0.049):
pitaram āsādya papraccha - itīti māprākṣīt kathaṃ pratibravāṇīti | sa / hovāca - aham apyetan na veda | sadasyeva vayaṃ svādhyāyam adhītya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28077924 (0.049):
asmiṃloke bhavati ya evametadveda / sa vai vyattu vetviti yajati | ajāmitāyai jāmi ha kuryādyadvyantuvyntviti
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22517866 (0.050):
vā aśvamedhaṃ veda ya enamevaṃ veda / tamanavarudhyevāmanyata taṃ saṃvatsarasya parastādātmana ālabhata
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362464 (0.055):
RV_01.145.01.1{14} taṃ pṛchatā sa jagāmā sa veda sa cikitvānīyate sā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9938447 (0.056):
gamayati, atha yau viśapeyātām ahaṃ bhūyo vedāhaṃ bhūyo vedeti, eṣa vāva
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3512099 (0.056):
viśapeyātām ahaṃ bhūyo vedāhaṃ bhūyo vedety eṣa vāva bhūyo veda yaś
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10034699 (0.056):
tadvyṛdhyate yasmāddevā apaprayanti tasyānu vyṛddhiṃ yaśca veda yaśca
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1019739 (0.058):
hāsyaitasyām bhavati ya evam veda / athetyabhyamanthat sa mukhācca yonerhastābhyāṃ cāgnimasṛjata
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7841433 (0.059):
śraddheḍā sa yo ha vai śraddheḍeti vedāva ha śraddhāṃ runddhe'tho yatkiṃ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5077826 (0.060):
(GBr_2,2.14y) indriyavān ṛddhimān vaśīyān bhavati ya evaṃ veda yaś / caivaṃvidvānt stomabhāgair yajate || 14 ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9996772 (0.061):
bhavati ya evaṃ veda brahma vai parṇas, yat parṇaśākhayā prārpayati
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22286607 (0.061):
ya evaṃ veda / tamabravīt | kasmistvopadhāsyāmīti hita evetyabravītprāṇo vai hitam prāṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3575799 (0.063):
parābhūtiṃ ca ya evaṃ veda tāṃ vā indro 'nayaivopāsīdatedaṃ sarvam aduhad
RV_10,027.03c yadāvākhyat samaraṇam ṛghāvad ād id dha me vṛṣabhā pra
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036826 (0.0):
RV_10.027.03.1{15} nāhaṃ taṃ veda ya iti bravītyadevayūn samaraṇejaghanvān / RV_10.027.03.2{15} yadāvākhyat samaraṇam ṛghāvadādid dha mevṛṣabhā pra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103832 (0.0):
RV_10,027.03a nāhaṃ taṃ veda ya iti bravīty adevayūn samaraṇe jaghanvān | / RV_10,027.03c yadāvākhyat samaraṇam ṛghāvad ād id dha me vṛṣabhā pra
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643743 (0.040):
u7.10cd/.pṛṣṭhe ca gardabhasya^iha maraṇaṃ na^atra saṃśayaḥ// / u7.11ab/.kīle tu maraṇaṃ vidyād yūpa^agre ca na saṃśayaḥ/
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816906 (0.041):
jaghanvān | yadā | ava akhyat | sam araṇam | ṛghāvat | āt | it | ha | me | / vṛṣabhā | pra | bruvant i // RV_10,27.3 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1400069 (0.045):
guṇaiḥ sambhāvitasyākīrtir maraṇād atiricyate4 / / tato maraṇaṃ varam ity arthaḥ5 // 35 // / kiṃ ca6
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10209550 (0.047):
11.57ab/ citrāsu kurukṣetrādhipasya maraṇaṃ samādiśet tajjñaḥ/ / 11.57cd/ kāśmīraka^kāmbojau nṛpatī prābhañjane na staḥ//
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25131500 (0.049):
yadābhilāṣo bhokṣasya HV_App.I,20.614a / yadā me maraṇaṃ bhūyāt HV_App.I,31.589a
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575277 (0.050):
ayātayāmaṃ maraṇaṃ na bhavetpunarasya tu // / vṛdhdyatantaraṃ māsikāni na kuryāttadā ayātayāmaṃ nūtanaṃ maraṇaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114444 (0.050):
apunâgamanaṃ câsaṃgamanaṃ drumapattraphalā nadiśrotu yathā || / maraṇaṃ vaśitān avaśīkurute maraṇaṃ harate nadi dāru yathā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960332 (0.050):
apunāgamanaṃ ca asaṃgamanaṃ drumapattraphalā nadiśrotu yathā || / maraṇaṃ vaśitān avaśīkurute maraṇaṃ harate nadi dāru yathā | asahāyanaro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21623563 (0.051):
342.029. janamaraṇaṃ cātra bhaviṣyatīti/ / 342.029. uktaṃ maghāyām//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6632321 (0.051):
mṛgapakṣipaśumanuṣyāṇāṃ ca^atra garbhā vinaśyanti/ jana^maraṇaṃ ca^atra / bhaviṣyati^iti/ uktaṃ maghāyāṃ/
bruvanti || / RV_10,027.04a yad ajñāteṣu vṛjaneṣv āsaṃ viśve sato maghavāno ma āsan |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103842 (0.0):
RV_10,027.03c yadāvākhyat samaraṇam ṛghāvad ād id dha me vṛṣabhā pra / bruvanti || / RV_10,027.04a yad ajñāteṣu vṛjaneṣv āsaṃ viśve sato maghavāno ma āsan |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816917 (0.0):
vṛṣabhā | pra | bruvant i // RV_10,27.3 // / yat | ajñāteṣu | vṛjaneṣu | āsam | viśve | sataḥ | magha vānaḥ | me | āsan
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036841 (0.036):
RV_10.027.04.1{15} yadajñāteṣu vṛjaneṣvāsaṃ viśve sato maghavāno maāsan
RV_10,027.04c jināmi vet kṣema ā santam ābhum pra taṃ kṣiṇām parvate
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036850 (0.0):
RV_10.027.04.1{15} yadajñāteṣu vṛjaneṣvāsaṃ viśve sato maghavāno maāsan / RV_10.027.04.2{15} jināmi vet kṣema ā santamābhuṃ pra taṃkṣiṇāṃ parvate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103851 (0.0):
RV_10,027.04a yad ajñāteṣu vṛjaneṣv āsaṃ viśve sato maghavāno ma āsan | / RV_10,027.04c jināmi vet kṣema ā santam ābhum pra taṃ kṣiṇām parvate
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816926 (0.0):
| jināmi | vā | it | kṣeme | ā | santam | ābhum | pra | tam | kṣiṇām | / parvate | pāda gṛhya // RV_10,27.4 //
pādagṛhya || / RV_10,027.05a na vā u māṃ vṛjane vārayante na parvatāso yad aham manasye |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036862 (0.0):
RV_10.027.04.2{15} jināmi vet kṣema ā santamābhuṃ pra taṃkṣiṇāṃ parvate / pādagṛhya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103863 (0.0):
RV_10,027.04c jināmi vet kṣema ā santam ābhum pra taṃ kṣiṇām parvate / pādagṛhya ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816939 (0.0):
| jināmi | vā | it | kṣeme | ā | santam | ābhum | pra | tam | kṣiṇām | / parvate | pāda gṛhya // RV_10,27.4 //
RV_10,027.05c mama svanāt kṛdhukarṇo bhayāta eved anu dyūn kiraṇaḥ sam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036870 (0.0):
yadahammanasye / RV_10.027.05.2{15} mama svanāt kṛdhukarṇo bhayāta evedanu dyūnkiraṇaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103872 (0.0):
RV_10,027.05a na vā u māṃ vṛjane vārayante na parvatāso yad aham manasye | / RV_10,027.05c mama svanāt kṛdhukarṇo bhayāta eved anu dyūn kiraṇaḥ sam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816943 (0.012):
na | vai | oṃ iti | mām | vṛjane | vārayante | na | parvatāsaḥ | yat | / aham | manasye | mama | svanāt | kṛdhu karṇaḥ | bhayāte | eva | it | anu |
ejāt || / RV_10,027.06a darśan nv atra śṛtapāṃ anindrān bāhukṣadaḥ śarave patyamānān
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036877 (0.0):
RV_10.027.05.2{15} mama svanāt kṛdhukarṇo bhayāta evedanu dyūnkiraṇaḥ / samejāt / RV_10.027.06.1{16} darśan nvatra śṛtapānanindrān bāhukṣadaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103884 (0.0):
RV_10,027.05c mama svanāt kṛdhukarṇo bhayāta eved anu dyūn kiraṇaḥ sam / ejāt || / RV_10,027.06a darśan nv atra śṛtapāṃ anindrān bāhukṣadaḥ śarave patyamānān
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816951 (0.018):
dyūn | kiraṇaḥ | sam | ejāt // RV_10,27.5 // / RV_7:7/16 / darśan | nu | atra | śṛta pān | anindrān | bāhu kṣadaḥ | śarave |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816962 (0.034):
darśan | nu | atra | śṛta pān | anindrān | bāhu kṣadaḥ | śarave | / patyamānān | ghṛṣum | vā | ye | niniduḥ | sakhāyam | adhi | oṃ iti | nu |
RV_10,027.06c ghṛṣuṃ vā ye niniduḥ sakhāyam adhy ū nv eṣu pavayo vavṛtyuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103891 (0.0):
RV_10,027.06a darśan nv atra śṛtapāṃ anindrān bāhukṣadaḥ śarave patyamānān / RV_10,027.06c ghṛṣuṃ vā ye niniduḥ sakhāyam adhy ū nv eṣu pavayo vavṛtyuḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036891 (0.021):
RV_10.027.06.2{16} ghṛṣuṃ vā ye niniduḥ sakhāyamadhyū nveṣu pavayo / vavṛtyuḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816969 (0.026):
darśan | nu | atra | śṛta pān | anindrān | bāhu kṣadaḥ | śarave | / patyamānān | ghṛṣum | vā | ye | niniduḥ | sakhāyam | adhi | oṃ iti | nu |
RV_10,027.07a abhūr v aukṣīr vy u āyur ānaḍ darṣan nu pūrvo aparo nu
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036891 (0.0):
RV_10.027.06.2{16} ghṛṣuṃ vā ye niniduḥ sakhāyamadhyū nveṣu pavayo / vavṛtyuḥ / RV_10.027.07.1{16} abhūrvaukṣīrvyu āyurānaḍ darṣan nu pūrvo aparonu darṣat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103901 (0.0):
RV_10,027.06c ghṛṣuṃ vā ye niniduḥ sakhāyam adhy ū nv eṣu pavayo vavṛtyuḥ / RV_10,027.07a abhūr v aukṣīr vy u āyur ānaḍ darṣan nu pūrvo aparo nu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816981 (0.017):
abhūḥ | oṃ iti | aukṣīḥ | vi | oṃ iti | āyuḥ | ānaṭ | darṣat | nu | pūrvaḥ / | aparaḥ | nu | darṣat | dve iti | pavasteiti | pari | tam | na | bhūtaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816970 (0.055):
patyamānān | ghṛṣum | vā | ye | niniduḥ | sakhāyam | adhi | oṃ iti | nu | / eṣu | pavayaḥ | vavṛtyuḥ // RV_10,27.6 // / abhūḥ | oṃ iti | aukṣīḥ | vi | oṃ iti | āyuḥ | ānaṭ | darṣat | nu | pūrvaḥ
darṣat | / RV_10,027.07c dve pavaste pari taṃ na bhūto yo asya pāre rajaso viveṣa ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036904 (0.0):
RV_10.027.07.1{16} abhūrvaukṣīrvyu āyurānaḍ darṣan nu pūrvo aparonu darṣat / RV_10.027.07.2{16} dve pavaste pari taṃ na bhūto yo asya pārerajaso viveṣa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103911 (0.0):
RV_10,027.07a abhūr v aukṣīr vy u āyur ānaḍ darṣan nu pūrvo aparo nu / darṣat | / RV_10,027.07c dve pavaste pari taṃ na bhūto yo asya pāre rajaso viveṣa ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816991 (0.0):
| aparaḥ | nu | darṣat | dve iti | pavasteiti | pari | tam | na | bhūtaḥ | / yaḥ | asya | pāre | rajasaḥ | viveṣa // RV_10,27.7 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816981 (0.027):
abhūḥ | oṃ iti | aukṣīḥ | vi | oṃ iti | āyuḥ | ānaṭ | darṣat | nu | pūrvaḥ / | aparaḥ | nu | darṣat | dve iti | pavasteiti | pari | tam | na | bhūtaḥ |
RV_10,027.08a gāvo yavam prayutā aryo akṣan tā apaśyaṃ sahagopāś carantīḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036918 (0.0):
RV_10.027.07.2{16} dve pavaste pari taṃ na bhūto yo asya pārerajaso viveṣa / RV_10.027.08.1{16} gāvo yavaṃ prayutā aryo akṣan tā apaśyaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103920 (0.0):
RV_10,027.07c dve pavaste pari taṃ na bhūto yo asya pāre rajaso viveṣa || / RV_10,027.08a gāvo yavam prayutā aryo akṣan tā apaśyaṃ sahagopāś carantīḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816999 (0.0):
yaḥ | asya | pāre | rajasaḥ | viveṣa // RV_10,27.7 // / gāva | yavam | pra yutāḥ | aryaḥ | akṣan | tāḥ | apaśyam | saha gopāḥ |
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12797995 (0.015):
<7.3.5> (38.5) brahmodyāt
RV_10,027.08c havā id aryo abhitaḥ sam āyan kiyad āsu svapatiś chandayāte
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103929 (0.0):
RV_10,027.08a gāvo yavam prayutā aryo akṣan tā apaśyaṃ sahagopāś carantīḥ / RV_10,027.08c havā id aryo abhitaḥ sam āyan kiyad āsu svapatiś chandayāte
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817009 (0.0):
gāva | yavam | pra yutāḥ | aryaḥ | akṣan | tāḥ | apaśyam | saha gopāḥ | / carantīḥ | havāḥ | it | aryaḥ | abhitaḥ | sam | āyan | kiyat | āsu |
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12798001 (0.034):
sahagopāś carantīḥ | havā idaryo abhitaḥ samāyan kiyad āsu svapatiś / chandayāte [ṚV 10.27.8]> ity udgātāram ||
RV_10,027.09a saṃ yad vayaṃ yavasādo janānām ahaṃ yavāda urvajre antaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036934 (0.0):
RV_10.027.08.2{16} havā idaryo abhitaḥ samāyan kiyadāsusvapatiśchandayāte / RV_10.027.09.1{16} saṃ yad vayaṃ yavasādo janānāmahaṃ yavāda urvajreantaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103937 (0.0):
RV_10,027.08c havā id aryo abhitaḥ sam āyan kiyad āsu svapatiś chandayāte / RV_10,027.09a saṃ yad vayaṃ yavasādo janānām ahaṃ yavāda urvajre antaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817010 (0.0):
sva patiḥ | chandayāte // RV_10,27.8 // / sam | yat | vayam | yavasa adaḥ | janānām | aham | yava adaḥ | uru ajre |
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560955 (0.061):
sā me smṛtir darśanabhāṣanādi __Vdha_035.026 / sāmnatasvajanānāṃ yat__Vdha_031.010
RV_10,027.09c atrā yukto 'vasātāram icchād atho ayuktaṃ yunajad vavanvān
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103948 (0.0):
RV_10,027.09a saṃ yad vayaṃ yavasādo janānām ahaṃ yavāda urvajre antaḥ | / RV_10,027.09c atrā yukto 'vasātāram icchād atho ayuktaṃ yunajad vavanvān
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817029 (0.0):
antariti | atra | yuktaḥ | ava sātāram | icchāt | atho iti | ayuktam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036937 (0.030):
RV_10.027.09.1{16} saṃ yad vayaṃ yavasādo janānāmahaṃ yavāda urvajreantaḥ / RV_10.027.09.2{16} atrā yukto 'vasātāramichādatho ayuktaṃ yunajadvavanvān
RV_10,027.10a atred u me maṃsase satyam uktaṃ dvipāc ca yac catuṣpāt
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036949 (0.0):
RV_10.027.09.2{16} atrā yukto 'vasātāramichādatho ayuktaṃ yunajadvavanvān / RV_10.027.10.1{16} atredu me maṃsase satyamuktaṃ dvipācca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103957 (0.0):
RV_10,027.09c atrā yukto 'vasātāram icchād atho ayuktaṃ yunajad vavanvān
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817038 (0.049):
atra | it | oṃ iti | me | maṃsase | satyam | uktam | dvi pāt | ca | yat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817027 (0.054):
antariti | atra | yuktaḥ | ava sātāram | icchāt | atho iti | ayuktam | / yunajat | vavanvān // RV_10,27.9 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18985345 (0.054):
(AVŚ_19,34.1a) jāṅgiḍo 'si jaṅgiḍo rakṣitāsi jaṅgidaḥ | / (AVŚ_19,34.1c) dvipāc catuṣpād asmākaṃ sarvaṃ rakṣatu jaṅgidaḥ ||1||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18946836 (0.063):
(AVŚ_8,8.14a) vanaspatīn vānaspatyān oṣadhīr uta vīrudhaḥ | / (AVŚ_8,8.14c) dvipāc catuṣpād iṣṇāmi yathā senām amūṃ hanan ||14||
saṃsṛjāni | / RV_10,027.10c strībhir yo atra vṛṣaṇam pṛtanyād ayuddho asya vi bhajāni
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036959 (0.0):
RV_10.027.10.1{16} atredu me maṃsase satyamuktaṃ dvipācca / yaccatuṣpātsaṃsṛjāni / RV_10.027.10.2{16} strībhiryo atra vṛṣaṇaṃ pṛtanyādayuddhoasya vi bhajāni
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103967 (0.0):
RV_10,027.10a atred u me maṃsase satyam uktaṃ dvipāc ca yac catuṣpāt / saṃsṛjāni | / RV_10,027.10c strībhir yo atra vṛṣaṇam pṛtanyād ayuddho asya vi bhajāni
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817052 (0.0):
catuḥ pāt | sam sṛjāni | strī bhiḥ | yaḥ | atra | vṛṣaṇam | pṛtanyāt | / ayuddhaḥ | asya | vi | bhajāni | vedaḥ // RV_10,27.10 //
vedaḥ || / RV_10,027.11a yasyānakṣā duhitā jātv āsa kas tāṃ vidvāṃ abhi manyāte
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036971 (0.0):
RV_10.027.10.2{16} strībhiryo atra vṛṣaṇaṃ pṛtanyādayuddhoasya vi bhajāni / vedaḥ / RV_10.027.11.1{17} yasyānakṣā duhitā jātvāsa kastāṃ vidvānabhimanyāte
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103975 (0.0):
RV_10,027.10c strībhir yo atra vṛṣaṇam pṛtanyād ayuddho asya vi bhajāni / vedaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817060 (0.0):
catuḥ pāt | sam sṛjāni | strī bhiḥ | yaḥ | atra | vṛṣaṇam | pṛtanyāt | / ayuddhaḥ | asya | vi | bhajāni | vedaḥ // RV_10,27.10 //
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12798011 (0.017):
<7.3.6> (38.6) pratipraśne
andhām | / RV_10,027.11c kataro menim prati tam mucāte ya īṃ vahāte ya īṃ vā vareyāt
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036977 (0.0):
RV_10.027.11.1{17} yasyānakṣā duhitā jātvāsa kastāṃ vidvānabhimanyāte / andhām / RV_10.027.11.2{17} kataro meniṃ prati taṃ mucāte ya īṃvahāte ya īṃ vā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103986 (0.0):
RV_10,027.11a yasyānakṣā duhitā jātv āsa kas tāṃ vidvāṃ abhi manyāte / andhām | / RV_10,027.11c kataro menim prati tam mucāte ya īṃ vahāte ya īṃ vā vareyāt
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817069 (0.0):
yasya | anakṣā | duhitā | jātu | āsa | kaḥ | tām | vidvān | abhi | manyāte / | andhām | kataraḥ | menim | prati | tam | mucāte | yaḥ | īm | vahāte |
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12798021 (0.0):
<7.3.6> (38.6) pratipraśne
RV_10,027.12a kiyatī yoṣā maryato vadhūyoḥ pariprītā panyasā vāryeṇa |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036988 (0.0):
RV_10.027.11.2{17} kataro meniṃ prati taṃ mucāte ya īṃvahāte ya īṃ vā / vareyāt / RV_10.027.12.1{17} kiyatī yoṣā maryato vadhūyoḥ pariprītā panyasāvāryeṇa
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103995 (0.0):
RV_10,027.11c kataro menim prati tam mucāte ya īṃ vahāte ya īṃ vā vareyāt / RV_10,027.12a kiyatī yoṣā maryato vadhūyoḥ pariprītā panyasā vāryeṇa |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14031741 (0.035):
RV_5,078.04a atrir yad vām avarohann ṛbīsam ajohavīn nādhamāneva yoṣā |
RV_10,027.12c bhadrā vadhūr bhavati yat supeśāḥ svayaṃ sā mitraṃ vanute
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036998 (0.0):
RV_10.027.12.1{17} kiyatī yoṣā maryato vadhūyoḥ pariprītā panyasāvāryeṇa / RV_10.027.12.2{17} bhadrā vadhūrbhavati yat supeśāḥ svayaṃ sāmitraṃ vanute
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104004 (0.0):
RV_10,027.12a kiyatī yoṣā maryato vadhūyoḥ pariprītā panyasā vāryeṇa | / RV_10,027.12c bhadrā vadhūr bhavati yat supeśāḥ svayaṃ sā mitraṃ vanute
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817084 (0.011):
kiyatī | yoṣā | maryataḥ | vadhū yoḥ | pari prītā | panyasā | vāryeṇa | / bhadrā | vadhūḥ | bhavati | yat | su peśāḥ | svayam | sā | mitram |
jane cit || / RV_10,027.13a patto jagāra pratyañcam atti śīrṣṇā śiraḥ prati dadhau
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037005 (0.0):
RV_10.027.12.2{17} bhadrā vadhūrbhavati yat supeśāḥ svayaṃ sāmitraṃ vanute / jane cit / RV_10.027.13.1{17} patto jagāra pratyañcamatti śīrṣṇā śiraḥ prati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104013 (0.0):
RV_10,027.12c bhadrā vadhūr bhavati yat supeśāḥ svayaṃ sā mitraṃ vanute / jane cit ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817098 (0.0):
vanutejanecit // RV_10,27.12 // / pattaḥ | jagāra | pratyañcam | atti | śīrṣṇā | śiraḥ | prati | dadhau |
varūtham | / RV_10,027.13c āsīna ūrdhvām upasi kṣiṇāti nyaṅṅ uttānām anv eti bhūmim ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104023 (0.0):
RV_10,027.13a patto jagāra pratyañcam atti śīrṣṇā śiraḥ prati dadhau / varūtham | / RV_10,027.13c āsīna ūrdhvām upasi kṣiṇāti nyaṅṅ uttānām anv eti bhūmim ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817107 (0.0):
pattaḥ | jagāra | pratyañcam | atti | śīrṣṇā | śiraḥ | prati | dadhau | / varūtham | āsīnaḥ | ūrdhvām | upasi | kṣiṇāti | nyaṅ | uttānām | anu | eti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037012 (0.061):
RV_10.027.13.2{17} āsīna ūrdhvāmupasi kṣiṇāti nyaṃṃ uttānāmanveti bhūmim
RV_10,027.14a bṛhann acchāyo apalāśo arvā tasthau mātā viṣito atti garbhaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104034 (0.0):
RV_10,027.13c āsīna ūrdhvām upasi kṣiṇāti nyaṅṅ uttānām anv eti bhūmim || / RV_10,027.14a bṛhann acchāyo apalāśo arvā tasthau mātā viṣito atti garbhaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817115 (0.0):
varūtham | āsīnaḥ | ūrdhvām | upasi | kṣiṇāti | nyaṅ | uttānām | anu | eti / | bhūmim // RV_10,27.13 // / bṛhan | acchāyaḥ | apalāśaḥ | arvā | tasthau | mātā | vi sitaḥ | atti |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037024 (0.048):
RV_10.027.13.2{17} āsīna ūrdhvāmupasi kṣiṇāti nyaṃṃ uttānāmanveti bhūmim / RV_10.027.14.1{17} bṛhannachāyo apalāśo arvā tasthau mātā viṣito
RV_10,027.14c anyasyā vatsaṃ rihatī mimāya kayā bhuvā ni dadhe dhenur
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037032 (0.0):
attigarbhaḥ / RV_10.027.14.2{17} anyasyā vatsaṃ rihatī mimāya kayā bhuvā nidadhe
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27517163 (0.0):
RV_03.055.12.2{30} ṛtasya te sadasīḷe antarma... / RV_03.055.13.1{30} anyasyā vatsaṃ rihatī mimāya kayā bhuvā ni dadhe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104042 (0.0):
RV_10,027.14a bṛhann acchāyo apalāśo arvā tasthau mātā viṣito atti garbhaḥ / RV_10,027.14c anyasyā vatsaṃ rihatī mimāya kayā bhuvā ni dadhe dhenur
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3137094 (0.0):
RV_3,055.12c ṛtasya te sadasīḷe antar mahad devānām asuratvam ekam || / RV_3,055.13a anyasyā vatsaṃ rihatī mimāya kayā bhuvā ni dadhe dhenur ūdhaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817125 (0.0):
bṛhan | acchāyaḥ | apalāśaḥ | arvā | tasthau | mātā | vi sitaḥ | atti | / garbhaḥ | anyasyāḥ | vatsam | rihatī | mimāya | kayā | bhuvā | ni | dadhe
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16568442 (0.014):
mahat | devānām | asura-tvam | ekam // RV_3,55.12 // / anyasyāḥ | vatsam | mimāya | kayā | bhuvā | ni | dadhe | dhenuḥ | ūdhaḥ |
ūdhaḥ || / RV_10,027.15a sapta vīrāso adharād ud āyann aṣṭottarāttāt sam ajagmiran te
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104051 (0.0):
RV_10,027.14c anyasyā vatsaṃ rihatī mimāya kayā bhuvā ni dadhe dhenur / ūdhaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817135 (0.0):
garbhaḥ | anyasyāḥ | vatsam | rihatī | mimāya | kayā | bhuvā | ni | dadhe / | dhenuḥ | ūdhaḥ // RV_10,27.14 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037044 (1.788):
dhenurūdhaḥ / RV_10.027.15.1{17} sapta vīrāso adharādudāyannaṣṭottarāttāt samajagmiran
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3137094 (0.043):
RV_3,055.13a anyasyā vatsaṃ rihatī mimāya kayā bhuvā ni dadhe dhenur ūdhaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16568442 (0.052):
anyasyāḥ | vatsam | mimāya | kayā | bhuvā | ni | dadhe | dhenuḥ | ūdhaḥ |
RV_10,027.15c nava paścātāt sthivimanta āyan daśa prāk sānu vi tiranty
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037053 (0.0):
RV_10.027.15.1{17} sapta vīrāso adharādudāyannaṣṭottarāttāt samajagmiran / RV_10.027.15.2{17} nava paścātāt sthivimanta āyan daśa prāksānu vi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104061 (0.0):
RV_10,027.15a sapta vīrāso adharād ud āyann aṣṭottarāttāt sam ajagmiran te / RV_10,027.15c nava paścātāt sthivimanta āyan daśa prāk sānu vi tiranty
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817144 (1.192):
sapta | vīrāsaḥ | adharāt | ut | āyan | aṣṭa | uttarāttāt | sam | / ajagmiran | te | nava | paścātāt | sthivi mantaḥ | āyan | daśa | prāk |
aśnaḥ || / RV_10,027.16a daśānām ekaṃ kapilaṃ samānaṃ taṃ hinvanti kratave pāryāya |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037059 (0.0):
RV_10.027.15.2{17} nava paścātāt sthivimanta āyan daśa prāksānu vi / tirantyaśnaḥ / RV_10.027.16.1{18} daśānāmekaṃ kapilaṃ samānaṃ taṃ hinvanti kratavepāryāya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104070 (0.0):
RV_10,027.15c nava paścātāt sthivimanta āyan daśa prāk sānu vi tiranty / aśnaḥ || / RV_10,027.16a daśānām ekaṃ kapilaṃ samānaṃ taṃ hinvanti kratave pāryāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817152 (0.0):
ajagmiran | te | nava | paścātāt | sthivi mantaḥ | āyan | daśa | prāk | / sānu | vi | tiranti | aśnaḥ // RV_10,27.15 //
RV_10,027.16c garbham mātā sudhitaṃ vakṣaṇāsv avenantaṃ tuṣayantī bibharti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037068 (0.0):
RV_10.027.16.1{18} daśānāmekaṃ kapilaṃ samānaṃ taṃ hinvanti kratavepāryāya / RV_10.027.16.2{18} garbhaṃ mātā sudhitaṃ vakṣaṇāsvavenantantuṣayantī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104078 (0.0):
RV_10,027.16a daśānām ekaṃ kapilaṃ samānaṃ taṃ hinvanti kratave pāryāya | / RV_10,027.16c garbham mātā sudhitaṃ vakṣaṇāsv avenantaṃ tuṣayantī bibharti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817162 (0.0):
gabharm | mātā | su dhitam | vakṣaṇāsu | avenantam | tuṣayantī | bibharti
RV_10,027.17a pīvānam meṣam apacanta vīrā nyuptā akṣā anu dīva āsan |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037078 (0.0):
RV_10.027.16.2{18} garbhaṃ mātā sudhitaṃ vakṣaṇāsvavenantantuṣayantī / bibharti / RV_10.027.17.1{18} pīvānaṃ meṣamapacanta vīrā nyuptā akṣā anu dīvaāsan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104087 (0.0):
RV_10,027.16c garbham mātā sudhitaṃ vakṣaṇāsv avenantaṃ tuṣayantī bibharti / RV_10,027.17a pīvānam meṣam apacanta vīrā nyuptā akṣā anu dīva āsan |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817169 (0.0):
gabharm | mātā | su dhitam | vakṣaṇāsu | avenantam | tuṣayantī | bibharti / // RV_10,27.16 // / pīvānam | meṣam | apacanta | vīrāḥ | ni uptāḥ | akṣāḥ | anu | dīve | āsan
RV_10,027.17c dvā dhanum bṛhatīm apsv antaḥ pavitravantā carataḥ punantā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104096 (0.0):
RV_10,027.17a pīvānam meṣam apacanta vīrā nyuptā akṣā anu dīva āsan | / RV_10,027.17c dvā dhanum bṛhatīm apsv antaḥ pavitravantā carataḥ punantā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037088 (0.015):
RV_10.027.17.1{18} pīvānaṃ meṣamapacanta vīrā nyuptā akṣā anu dīvaāsan / RV_10.027.17.2{18} dvā dhanuṃ bṛhatīmapsvantaḥ pavitravantā carataḥpunantā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14038202 (0.053):
RV_6,027.07a yasya gāvāv aruṣā sūyavasyū antar ū ṣu carato rerihāṇā | / RV_6,027.07c sa sṛñjayāya turvaśam parādād vṛcīvato daivavātāya śikṣan ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817171 (0.053):
pīvānam | meṣam | apacanta | vīrāḥ | ni uptāḥ | akṣāḥ | anu | dīve | āsan / | dvā | dhanum | bṛhatīm | ap su | antariti | pavitra vantā | carataḥ |
RV_10,027.18a vi krośanāso viṣvañca āyan pacāti nemo nahi pakṣad ardhaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037096 (0.0):
RV_10.027.17.2{18} dvā dhanuṃ bṛhatīmapsvantaḥ pavitravantā carataḥpunantā / RV_10.027.18.1{18} vi krośanāso viṣvañca āyan pacāti nemo nahi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104104 (0.0):
RV_10,027.17c dvā dhanum bṛhatīm apsv antaḥ pavitravantā carataḥ punantā / RV_10,027.18a vi krośanāso viṣvañca āyan pacāti nemo nahi pakṣad ardhaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817186 (0.0):
| dvā | dhanum | bṛhatīm | ap su | antariti | pavitra vantā | carataḥ | / punantā // RV_10,27.17 // / vi | krośanāsaḥ | viṣvañcaḥ | āyan | pacāti | nemaḥ | nahi | pakṣat |
RV_10,027.18c ayam me devaḥ savitā tad āha drvanna id vanavat sarpirannaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037108 (0.0):
RV_10.027.18.1{18} vi krośanāso viṣvañca āyan pacāti nemo nahi / pakṣadardhaḥ / RV_10.027.18.2{18} ayaṃ me devaḥ savitā tadāha drvanna id
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104116 (0.0):
RV_10,027.18a vi krośanāso viṣvañca āyan pacāti nemo nahi pakṣad ardhaḥ | / RV_10,027.18c ayam me devaḥ savitā tad āha drvanna id vanavat sarpirannaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817201 (0.0):
vi | krośanāsaḥ | viṣvañcaḥ | āyan | pacāti | nemaḥ | nahi | pakṣat | / ardhaḥ | ayam | me | devaḥ | savitā | tat | āha | dru annaḥ | it | vanavat
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13052671 (0.012):
sanutaryuyota / RV_10.100.09.2{17} sa no devaḥ savitā pāyurīḍya ā sarvatātimaditiṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977563 (0.035):
(AVŚ_18,1.36c) mitro no atrāditir anāgānt savitā devo varuṇāya vocat
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6841728 (0.037):
RV_7,063.03c eṣa me devaḥ savitā cacchanda yaḥ samānaṃ na pramināti dhāma
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2315302 (0.037):
RV_07.063.03.2{05} eṣa me devaḥ savitā cachanda yaḥ samānaṃ na
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18080743 (0.041):
RV_02.001.07.1{18} tvamagne draviṇodā araṃkṛte tvaṃ devaḥ savitā / ratnadhāasi / RV_02.001.07.2{18} tvaṃ bhago nṛpate vasva īśiṣe tvaṃ pāyurdame
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22805410 (0.045):
anu | dāt | apasyām // RV_7,45.2 // / saḥ | gha | naḥ | devaḥ | savitā | saha-vā | ā | sāviṣat | vasu-patiḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063383 (0.057):
no devaḥ savitā dharma sāviṣaditi tasyāṃ no devaḥ savitā yajamānaṃ / savatāmityevaitadāha / athāśvānadbhirabhyukṣati |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14055344 (0.059):
RV_7,063.03c eṣa me devaḥ savitā cacchanda yaḥ samānaṃ na pramināti dhāma
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1682091 (0.059):
iyatsometyevaitadāhā bhūyo bharetyā no bhūyo haretyevaitadāha devo naḥ / savitā
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8422198 (0.060):
adorogha.vācam.suśevam.(.paipp.).sa.ghāno.devaḥ.savitā.sāviṣad.vasupatiḥ.(.paipp.)./.ubhe.sukṣitī.sudhātur.iti.vaiśvadevasya.pratipad.anucarau./
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18914199 (0.062):
(AVŚ_1,29.2c) abhi pṛtanyantaṃ tiṣṭhābhi yo no durasyati ||2|| / (AVŚ_1,29.3a) abhi tvā devaḥ savitābhi ṣomo avīvṛdhat |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1343014 (0.064):
RV_01.036.13.1{10} ūrdhva ū ṣu ṇa ūtaye tiṣṭhā devo na savitā / RV_01.036.13.2{10} ūrdhvovājasya sanitā yadañjibhirvāghadbhirvihvayāmahe
RV_10,027.19a apaśyaṃ grāmaṃ vahamānam ārād acakrayā svadhayā vartamānam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104125 (0.0):
RV_10,027.18c ayam me devaḥ savitā tad āha drvanna id vanavat sarpirannaḥ / RV_10,027.19a apaśyaṃ grāmaṃ vahamānam ārād acakrayā svadhayā vartamānam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817209 (0.0):
ardhaḥ | ayam | me | devaḥ | savitā | tat | āha | dru annaḥ | it | vanavat / | sarpiḥ annaḥ // RV_10,27.18 // / apaśyam | grāmam | vahamānam | ārāt | acakrayā | svadhayā | vartamānam |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037110 (1.192):
vanavatsarpirannaḥ / RV_10.027.19.1{18} apaśyaṃ grāmaṃ vahamānamārādacakrayā svadhayāvartamānam
RV_10,027.19c siṣakty aryaḥ pra yugā janānāṃ sadyaḥ śiśnā pramināno
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037125 (0.0):
RV_10.027.19.1{18} apaśyaṃ grāmaṃ vahamānamārādacakrayā svadhayāvartamānam / RV_10.027.19.2{18} siṣaktyaryaḥ pra yugā janānāṃ sadyaḥśiśnā pramināno
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104133 (0.0):
RV_10,027.19a apaśyaṃ grāmaṃ vahamānam ārād acakrayā svadhayā vartamānam | / RV_10,027.19c siṣakty aryaḥ pra yugā janānāṃ sadyaḥ śiśnā pramināno
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817215 (0.026):
apaśyam | grāmam | vahamānam | ārāt | acakrayā | svadhayā | vartamānam | / sisakti | aryaḥ | pra | yugā | janānām | sadyaḥ | śiśnā | pra minānaḥ |
navīyān || / RV_10,027.20a etau me gāvau pramarasya yuktau mo ṣu pra sedhīr muhur in
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037134 (0.0):
RV_10.027.19.2{18} siṣaktyaryaḥ pra yugā janānāṃ sadyaḥśiśnā pramināno / navīyān / RV_10.027.20.1{18} etau me gāvau pramarasya yuktau mo ṣu pra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104143 (0.0):
RV_10,027.19c siṣakty aryaḥ pra yugā janānāṃ sadyaḥ śiśnā pramināno / navīyān || / RV_10,027.20a etau me gāvau pramarasya yuktau mo ṣu pra sedhīr muhur in
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817226 (0.0):
sisakti | aryaḥ | pra | yugā | janānām | sadyaḥ | śiśnā | pra minānaḥ | / navīyān // RV_10,27.19 // / etau | me | gāvau | pra marasya | yuktau | mo iti | su | pra | sedhīḥ |
mamandhi | / RV_10,027.20c āpaś cid asya vi naśanty arthaṃ sūraś ca marka uparo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104153 (0.0):
RV_10,027.20a etau me gāvau pramarasya yuktau mo ṣu pra sedhīr muhur in / mamandhi | / RV_10,027.20c āpaś cid asya vi naśanty arthaṃ sūraś ca marka uparo
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817237 (0.014):
etau | me | gāvau | pra marasya | yuktau | mo iti | su | pra | sedhīḥ | / muhuḥ | it | mamandhi | āpaḥ | cit | asya | vi | naśanti | atharm | sūraḥ
babhūvān || / RV_10,027.21a ayaṃ yo vajraḥ purudhā vivṛtto 'vaḥ sūryasya bṛhataḥ purīṣāt
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037153 (0.0):
babhūvān / RV_10.027.21.1{19} ayaṃ yo vajraḥ purudhā vivṛtto 'vaḥ sūryasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104163 (0.0):
RV_10,027.20c āpaś cid asya vi naśanty arthaṃ sūraś ca marka uparo / babhūvān ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817247 (0.009):
muhuḥ | it | mamandhi | āpaḥ | cit | asya | vi | naśanti | atharm | sūraḥ / | ca | markaḥ | uparaḥ | babhūvān // RV_10,27.20 //
RV_10,027.21c śrava id enā paro anyad asti tad avyathī jarimāṇas taranti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037161 (0.0):
RV_10.027.21.1{19} ayaṃ yo vajraḥ purudhā vivṛtto 'vaḥ sūryasya / bṛhataḥpurīṣāt / RV_10.027.21.2{19} śrava idenā paro anyadasti tadavyathījarimāṇastaranti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104171 (0.0):
RV_10,027.21a ayaṃ yo vajraḥ purudhā vivṛtto 'vaḥ sūryasya bṛhataḥ purīṣāt / RV_10,027.21c śrava id enā paro anyad asti tad avyathī jarimāṇas taranti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817254 (0.0):
ayam | yaḥ | vajraḥ | purudhā | vi vṛttaḥ | avaḥ | sūryasya | bṛhataḥ | / purīṣāt | śravaḥ | it | enā | paraḥ | anyat | asti | tat | avyathī |
RV_10,027.22a vṛkṣe vṛkṣe niyatā mīmayad gaus tato vayaḥ pra patān
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037170 (0.0):
RV_10.027.21.2{19} śrava idenā paro anyadasti tadavyathījarimāṇastaranti / RV_10.027.22.1{19} vṛkṣe vṛkṣe niyatā mīmayad gaustato vayaḥ pra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104182 (0.0):
RV_10,027.21c śrava id enā paro anyad asti tad avyathī jarimāṇas taranti / RV_10,027.22a vṛkṣe vṛkṣe niyatā mīmayad gaus tato vayaḥ pra patān
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817263 (0.0):
purīṣāt | śravaḥ | it | enā | paraḥ | anyat | asti | tat | avyathī | / jarimāṇaḥ | taranti // RV_10,27.21 // / vṛkṣe vṛkṣe | ni yatā | mīmayat | gauḥ | tataḥ | vayaḥ | pra | patān |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3566523 (0.060):
anuṣṭup chanda indriyaṃ pañcāvir gaur vayo dadhuḥ // / subarhir agniḥ pūṣaṇvānt stīrṇabarhir amartyaḥ /
pūruṣādaḥ | / RV_10,027.22c athedaṃ viśvam bhuvanam bhayāta indrāya sunvad ṛṣaye ca
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13037180 (0.0):
RV_10.027.22.2{19} athedaṃ viśvaṃ bhuvanaṃ bhayāta idrāyasunvad ṛṣaye ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14104191 (0.0):
RV_10,027.22a vṛkṣe vṛkṣe niyatā mīmayad gaus tato vayaḥ pra patān / pūruṣādaḥ |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14650973 (0.020):
RV_06.045.02.1{21} avipre cid vayo dadhadanāśunā cidarvatā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14040766 (0.022):
RV_6,046.14a sindhūṃr iva pravaṇa āśuyā yato yadi klośam anu ṣvaṇi | / RV_6,046.14c ā ye vayo na varvṛtaty āmiṣi gṛbhītā bāhvor gavi ||