View original HTML file with complete header information
-RV_3:4/12- / (RV_4,1) / tvām | hi | agne | sadam | it | sa-manyavaḥ | devāsaḥ | devam | aratim |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587926 (0.0):
RV_04.001.01.1 tvāṃ hy agne sadam it samanyavo devāso devam aratiṃ nyerira
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077375 (0.0):
Ṛgveda 4 / RV_4,001.01a tvāṃ hy agne sadam it samanyavo devāso devam aratiṃ nyerira
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7301114 (0.061):
RV_08.019.01.1{29} taṃ gūrdhayā svarṇaraṃ devāso devamaratiṃ dadhanvire / RV_08.019.01.2{29} devatrā havyamohire
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14066573 (0.061):
RV_8,019.01a taṃ gūrdhayā svarṇaraṃ devāso devam aratiṃ dadhanvire | / RV_8,019.01c devatrā havyam ohire ||
-RV_3:4/12- / (RV_4,1) / tvām | hi | agne | sadam | it | sa-manyavaḥ | devāsaḥ | devam | aratim |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587926 (0.0):
RV_04.001.01.1 tvāṃ hy agne sadam it samanyavo devāso devam aratiṃ nyerira
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077375 (0.0):
Ṛgveda 4 / RV_4,001.01a tvāṃ hy agne sadam it samanyavo devāso devam aratiṃ nyerira
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7301114 (0.061):
RV_08.019.01.1{29} taṃ gūrdhayā svarṇaraṃ devāso devamaratiṃ dadhanvire / RV_08.019.01.2{29} devatrā havyamohire
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14066573 (0.061):
RV_8,019.01a taṃ gūrdhayā svarṇaraṃ devāso devam aratiṃ dadhanvire | / RV_8,019.01c devatrā havyam ohire ||
ni-erire | iti | kratvā | ni-erire | amartyam | yajata | martyeṣu | ā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587933 (0.014):
RV_04.001.01.1 tvāṃ hy agne sadam it samanyavo devāso devam aratiṃ nyerira / iti kratvā nyerire
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077382 (0.014):
RV_4,001.01a tvāṃ hy agne sadam it samanyavo devāso devam aratiṃ nyerira / iti kratvā nyerire |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1359358 (0.062):
RV_01.128.08.1{15} agniṃ hotāramīḷate vasudhitiṃ priyaṃ cetiṣṭhamaratiṃ / nyerire havyavāhaṃ nyerire | viśvāyuṃ viśvavedasaṃ hotāraṃ yajataṃ kavim
devam | ādevam | janata | pra-cetasam | viśvam | ādevam | janata |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587940 (0.015):
iti kratvā nyerire / RV_04.001.01.2 amartyaṃ yajata martyeṣv ā devam ādevaṃ janata pracetasaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077389 (0.015):
iti kratvā nyerire | / RV_4,001.01c amartyaṃ yajata martyeṣv ā devam ādevaṃ janata pracetasaṃ
pra-cetasam // RV_4,1.1 // / saḥ | bhrātaram | varuṇam | agne | ā | vavṛtsva | devān | accha | su-matī
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587946 (0.022):
viśvam ādevaṃ janata pracetasam / RV_04.001.02.1 sa bhrātaraṃ varuṇam agna ā vavṛtsva devāṃ achā sumatī
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077395 (0.022):
viśvam ādevaṃ janata pracetasam || / RV_4,001.02a sa bhrātaraṃ varuṇam agna ā vavṛtsva devāṃ acchā sumatī
| yajña-vanasam | jyeṣṭham | yajña-vanasam | ṛta-vānam | ādityam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587957 (0.024):
RV_04.001.02.1 sa bhrātaraṃ varuṇam agna ā vavṛtsva devāṃ achā sumatī / yajñavanasaṃ jyeṣṭhaṃ yajñavanasam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077406 (0.024):
RV_4,001.02a sa bhrātaraṃ varuṇam agna ā vavṛtsva devāṃ acchā sumatī / yajñavanasaṃ jyeṣṭhaṃ yajñavanasam |
carṣaṇi-dhṛtam | rājānam | carṣaṇi-dhṛtam // RV_4,1.2 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587963 (0.008):
RV_04.001.02.2 ṛtāvānam ādityaṃ carṣaṇīdhṛtaṃ rājānaṃ carṣaṇīdhṛtam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077414 (0.010):
RV_4,001.02c ṛtāvānam ādityaṃ carṣaṇīdhṛtaṃ rājānaṃ carṣaṇīdhṛtam ||
sakhe | sakhāyam | abhi | ā | vavṛtsva | āśum | na | cakram | rathyāiva |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077417 (0.010):
RV_4,001.02c ṛtāvānam ādityaṃ carṣaṇīdhṛtaṃ rājānaṃ carṣaṇīdhṛtam || / RV_4,001.03a sakhe sakhāyam abhy ā vavṛtsvāśuṃ na cakraṃ rathyeva
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587967 (0.013):
RV_04.001.02.2 ṛtāvānam ādityaṃ carṣaṇīdhṛtaṃ rājānaṃ carṣaṇīdhṛtam / RV_04.001.03.1 sakhe sakhāyam abhy ā vavṛtsvāśuṃ na cakraṃ rathyeva
raṃhyā | asmabhyam | dasma | raṃhyā | agne | mṛḷīkam | varuṇe | sacā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587979 (5.960):
RV_04.001.03.1 sakhe sakhāyam abhy ā vavṛtsvāśuṃ na cakraṃ rathyeva / raṃhyāsmabhyaṃ dasma raṃhyā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077429 (5.960):
RV_4,001.03a sakhe sakhāyam abhy ā vavṛtsvāśuṃ na cakraṃ rathyeva / raṃhyāsmabhyaṃ dasma raṃhyā |
vidaḥ | marut-su | viśva-bhānuṣu | tokāya | tuje | śuśucāna | śam | kṛdhi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8587993 (0.027):
RV_04.001.03.2 agne mṛḷīkaṃ varuṇe sacā vido marutsu viśvabhānuṣu tokāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077444 (0.027):
RV_4,001.03c agne mṛḷīkaṃ varuṇe sacā vido marutsu viśvabhānuṣu |
| asmabhyam | dasma | śam | kṛdhi // RV_4,1.3 // / tvam | naḥ | agne | varuṇasya | vidvān | devasya | heḷaḥ | ava |
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26446611 (0.0):
(AVPr_4.1:105/6-8)
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593024 (0.0):
kṣayann asmabhyam asura pracetā rājann enāṃsi śiśrathaḥ kṛtāni // / tvaṃ no agne varuṇasya vidvān devasya heḍo 'vayāsisīṣṭhāḥ /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588002 (0.0):
tuje śuśucāna śaṃ kṛdhy asmabhyaṃ dasma śaṃ kṛdhi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077453 (0.0):
RV_4,001.03d tokāya tuje śuśucāna śaṃ kṛdhy asmabhyaṃ dasma śaṃ kṛdhi ||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171330 (0.0):
aheḍamāno varuṇeha bodhy uruśa(g)ṃsa mā na āyuḥ pra moṣīḥ / 8.1.154.4 tvaṃ no agne varuṇasya vidvān devasya heḍo 'va yāsisīṣṭhāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787910 (0.028):
oṃ tvanno agne varuṇasya vidvāndevasya heḍo avayāsisīṣṭhāḥ /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16723877 (0.047):
sa.tvam.no.agne.avamas.tvam.no.agne.varuṇasya.vidvān.ity.agnī.varuṇāv.ādiśati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14010832 (0.053):
RV_4,001.04a tvaṃ no agne varuṇasya vidvān devasya heḷo 'va yāsisīṣṭhāḥ |
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16739243 (0.055):
atha.ha.enam.avabhṛtham.abhyavanināya.sa.tvam.no.agne.avamas.tvam.no.agne.varuṇasya.vidvān.ity.etābhyām.ṛgbhyām.|.atha.ha.enam.agnim.upasthāpayāmāsa.śunaś.cic.chepam.niditam.sahasrād.ity.etayā.ṛcā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22803791 (0.062):
| sadā | naḥ // RV_7,34.25 // / -RV_5:3/28- / (RV_7,35) / śam | naḥ | indrāgnī iti | bhavatām | avaḥ-bhiḥ | śam | naḥ | indrāvaruṇā
yāsisīṣṭhāḥ | yajiṣṭhaḥ | vahni-tamaḥ | śośucānaḥ | viśvā | dveṣāṃsi | pra
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588003 (0.021):
RV_04.001.04.1 tvaṃ no agne varuṇasya vidvān devasya heḷo 'va yāsisīṣṭhāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077454 (0.021):
RV_4,001.04a tvaṃ no agne varuṇasya vidvān devasya heḷo 'va yāsisīṣṭhāḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593035 (0.024):
tvaṃ no agne varuṇasya vidvān devasya heḍo 'vayāsisīṣṭhāḥ / / yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pramumugdhy asmat //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603610 (0.024):
yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pramumugdhy asmat // / sa tvaṃ no agne 'vamo bhavotī nediṣṭho asyā uṣaso vyuṣṭau /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588012 (0.025):
RV_04.001.04.1 tvaṃ no agne varuṇasya vidvān devasya heḷo 'va yāsisīṣṭhāḥ / RV_04.001.04.2 yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pra mumugdhy
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077463 (0.025):
RV_4,001.04a tvaṃ no agne varuṇasya vidvān devasya heḷo 'va yāsisīṣṭhāḥ | / RV_4,001.04c yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pra mumugdhy
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171339 (0.034):
8.1.154.4 tvaṃ no agne varuṇasya vidvān devasya heḍo 'va yāsisīṣṭhāḥ / yajiṣṭho vahnitamaś śośucāno viśvā dveṣā(g)ṃsi pra mumugdhy asmat
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787917 (0.045):
oṃ tvanno agne varuṇasya vidvāndevasya heḍo avayāsisīṣṭhāḥ / / yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsipramumugdhyasmatsvāhā /
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26446618 (0.061):
'vayāsisīṣṭhāḥ | yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pramumugdhy
mumugdhi | asmat // RV_4,1.4 // / saḥ | tvam | naḥ | agne | avamaḥ | bhava | ūtī | nediṣṭhaḥ | asyāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588020 (0.003):
RV_04.001.04.2 yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pra mumugdhy
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077471 (0.003):
RV_4,001.04c yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pra mumugdhy / asmat ||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171348 (0.006):
yajiṣṭho vahnitamaś śośucāno viśvā dveṣā(g)ṃsi pra mumugdhy asmat
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603617 (0.009):
yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pramumugdhy asmat // / sa tvaṃ no agne 'vamo bhavotī nediṣṭho asyā uṣaso vyuṣṭau /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593037 (0.010):
yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pramumugdhy asmat //
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18081702 (0.037):
RV_02.006.04.2{27} yuyodhyasmad dveṣāṃsi / RV_02.006.05.1{27} sa no vṛṣtiṃ divas pari sa no vājamanarvāṇam
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13723012 (0.037):
RV_2,006.04c yuyodhy asmad dveṣāṃsi || / RV_2,006.05a sa no vṛṣṭiṃ divas pari sa no vājam anarvāṇam |
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26446631 (0.038):
(AVPr_4.1:105/8-10)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13459219 (0.047):
saḥ | bodhi | sūriḥ | maghavā | vasu-pate | vasu-dāvan | yuyodhi | asmat | / dveṣāṃsi // RV_2,6.4 // / saḥ | naḥ | vṛṣṭim | divaḥ | pari | saḥ | naḥ | vājam | anarvāṇam | saḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14010841 (0.051):
RV_4,001.04c yajiṣṭho vahnitamaḥ śośucāno viśvā dveṣāṃsi pra mumugdhy
uṣasaḥ | vi-uṣṭau | ava | yakṣva | naḥ | varuṇam | rarāṇaḥ | vīhi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588029 (0.0):
RV_04.001.05.2 ava yakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḷīkaṃ suhavo na edhi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077480 (0.0):
RV_4,001.05c ava yakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḷīkaṃ suhavo na edhi ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593050 (0.023):
sa tvaṃ no agne 'avamo bhavotī nediṣṭho asyā uṣaso vyuṣṭau / / avayakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḍīkaṃ suhavo na edhi //MS_4,10.4//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603625 (0.023):
sa tvaṃ no agne 'vamo bhavotī nediṣṭho asyā uṣaso vyuṣṭau / / avayakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḍīkaṃ suhavo na edhi //
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26446639 (0.038):
(AVPr_4.1:105/8-10)
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787937 (0.038):
oṃ sa tvanno agnevamo bhavatī nediṣṭho asyā uṣasovyuṣṭau / / avayakṣvano varuṇaṃ rarāṇo vīhimṛḍīkaṃ suhavo na edhi /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171355 (0.049):
ava yakṣva no varuṇa(g)ṃ rarāṇo vīhi[*886] mṛḍīka(g)ṃ suhavo na edhi
mṛḷīkam | su-havaḥ | naḥ | edhi // RV_4,1.5 //
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077485 (0.0):
RV_4,001.05c ava yakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḷīkaṃ suhavo na edhi ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588033 (0.010):
RV_04.001.05.2 ava yakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḷīkaṃ suhavo na edhi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593053 (0.029):
avayakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḍīkaṃ suhavo na edhi //MS_4,10.4//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603628 (0.029):
avayakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḍīkaṃ suhavo na edhi //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171360 (0.038):
ava yakṣva no varuṇa(g)ṃ rarāṇo vīhi[*886] mṛḍīka(g)ṃ suhavo na edhi / 8.1.154.6 tvam agne ayāsy ayā san manasā hitaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27126008 (0.050):
uruṣya | ṇaḥ | abhi śasteḥ | soma | ni | pāhi | aṃhasaḥ | sakhā | su śevaḥ / | edhi | naḥ // RV_1,91.15 // / RV_1:6/22
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26446639 (0.050):
vyuṣṭau | ava yakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḍīkaṃ suhavo na edhi svāhā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787937 (0.050):
avayakṣvano varuṇaṃ rarāṇo vīhimṛḍīkaṃ suhavo na edhi /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22806116 (0.058):
amīva-hā | vāstoḥ | pate | viśvā | rūpāṇi | āviśan | sakhā | su-śevaḥ | / edhi | naḥ // RV_7,55.1 // / yat | arjuna | sārameya | dataḥ | piśaṅga | yacchase | vi-iva | bhrājante
-RV_3:4/13- / asya | śreṣṭhā | su-bhagasya | sam-dṛk | devasya | citra-tamā | martyeṣu |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077486 (0.037):
RV_4,001.05c ava yakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḷīkaṃ suhavo na edhi || / RV_4,001.06a asya śreṣṭhā subhagasya saṃdṛg devasya citratamā martyeṣu |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588034 (0.064):
RV_04.001.05.2 ava yakṣva no varuṇaṃ rarāṇo vīhi mṛḷīkaṃ suhavo na edhi / RV_04.001.06.1 asya śreṣṭhā subhagasya saṃdṛg devasya citratamā martyeṣu
śuci | ghṛtam | na | taptam | aghnyāyāḥ | spārhā | devasya | maṃhanāiva |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588046 (0.0):
RV_04.001.06.1 asya śreṣṭhā subhagasya saṃdṛg devasya citratamā martyeṣu / RV_04.001.06.2 śuci ghṛtaṃ na taptam aghnyāyā spārhā devasya maṃhaneva
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077498 (0.0):
RV_4,001.06a asya śreṣṭhā subhagasya saṃdṛg devasya citratamā martyeṣu | / RV_4,001.06c śuci ghṛtaṃ na taptam aghnyāyā spārhā devasya maṃhaneva
dhenoḥ // RV_4,1.6 // / triḥ | asya | tā | paramā | santi | satyā | spārhā | devasya | janimāni |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588058 (1.192):
dhenoḥ / RV_04.001.07.1 trir asya tā paramā santi satyā spārhā devasya janimāny
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077510 (1.192):
dhenoḥ || / RV_4,001.07a trir asya tā paramā santi satyā spārhā devasya janimāny agneḥ
agneḥ | anante | antariti | pari-vītaḥ | ā | agāt | śuciḥ | śukraḥ | aryaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588067 (0.020):
RV_04.001.07.1 trir asya tā paramā santi satyā spārhā devasya janimāny / agneḥ / RV_04.001.07.2 anante antaḥ parivīta āgāc chuciḥ śukro aryo rorucānaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077519 (0.020):
RV_4,001.07a trir asya tā paramā santi satyā spārhā devasya janimāny agneḥ / RV_4,001.07c anante antaḥ parivīta āgāc chuciḥ śukro aryo rorucānaḥ ||
| rorucānaḥ // RV_4,1.7 // / saḥ | dūtaḥ | viśvā | it | abhi | vaṣṭi | sadma | hotā | hiraṇya-rathaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588075 (0.022):
RV_04.001.07.2 anante antaḥ parivīta āgāc chuciḥ śukro aryo rorucānaḥ / RV_04.001.08.1 sa dūto viśved abhi vaṣṭi sadmā hotā hiraṇyaratho
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077524 (0.022):
RV_4,001.07c anante antaḥ parivīta āgāc chuciḥ śukro aryo rorucānaḥ || / RV_4,001.08a sa dūto viśved abhi vaṣṭi sadmā hotā hiraṇyaratho raṃsujihvaḥ
ram-sujihvaḥ | rohit-aśvaḥ | vapuṣyaḥ | vibhāvā | sadā | raṇvaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588086 (0.006):
RV_04.001.08.2 rohidaśvo vapuṣyo vibhāvā sadā raṇvaḥ pitumatīva saṃsat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077537 (0.006):
RV_4,001.08c rohidaśvo vapuṣyo vibhāvā sadā raṇvaḥ pitumatīva saṃsat ||
pitumatī-iva | saṃsat // RV_4,1.8 // / saḥ | cetayat | manuṣaḥ | yajña-bandhuḥ | pra | tam | mahyā | raśanayā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588095 (1.192):
RV_04.001.08.2 rohidaśvo vapuṣyo vibhāvā sadā raṇvaḥ pitumatīva saṃsat / RV_04.001.09.1 sa cetayan manuṣo yajñabandhuḥ pra tam mahyā raśanayā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588085 (0.008):
RV_04.001.08.2 rohidaśvo vapuṣyo vibhāvā sadā raṇvaḥ pitumatīva saṃsat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077536 (0.008):
RV_4,001.08c rohidaśvo vapuṣyo vibhāvā sadā raṇvaḥ pitumatīva saṃsat ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077544 (0.029):
RV_4,001.08c rohidaśvo vapuṣyo vibhāvā sadā raṇvaḥ pitumatīva saṃsat || / RV_4,001.09a sa cetayan manuṣo yajñabandhuḥ pra tam mahyā raśanayā nayanti
nayanti | saḥ | kṣeti | asya | duryāsu | sādhan | devaḥ | martasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588103 (0.0):
RV_04.001.09.1 sa cetayan manuṣo yajñabandhuḥ pra tam mahyā raśanayā / nayanti / RV_04.001.09.2 sa kṣety asya duryāsu sādhan devo martasya sadhanitvam āpa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077554 (0.0):
RV_4,001.09a sa cetayan manuṣo yajñabandhuḥ pra tam mahyā raśanayā nayanti / RV_4,001.09c sa kṣety asya duryāsu sādhan devo martasya sadhanitvam āpa ||
sadhani-tvam | āpa // RV_4,1.9 // / saḥ | tu | naḥ | agniḥ | nayatu | pra-jānan | accha | ratnam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588103 (5.960):
RV_04.001.09.2 sa kṣety asya duryāsu sādhan devo martasya sadhanitvam āpa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077560 (5.960):
RV_4,001.09c sa kṣety asya duryāsu sādhan devo martasya sadhanitvam āpa ||
deva-bhaktam | yat | asya | dhiyā | yat | viśve | amṛtāḥ | akṛṇvan | dyauḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077577 (0.0):
RV_4,001.10a sa tū no agnir nayatu prajānann acchā ratnaṃ devabhaktaṃ yad / RV_4,001.10c dhiyā yad viśve amṛtā akṛṇvan dyauṣ pitā janitā satyam ukṣan
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588125 (0.015):
RV_04.001.10.1 sa tū no agnir nayatu prajānann achā ratnaṃ devabhaktaṃ yad / RV_04.001.10.2 dhiyā yad viśve amṛtā akṛṇvan dyauṣ pitā janitā satyam
| pitā | janitā | satyam | ukṣan // RV_4,1.10 // / -RV_3:4/14-
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588132 (0.0):
RV_04.001.10.2 dhiyā yad viśve amṛtā akṛṇvan dyauṣ pitā janitā satyam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077583 (0.0):
RV_4,001.10c dhiyā yad viśve amṛtā akṛṇvan dyauṣ pitā janitā satyam ukṣan
saḥ | jāyata | prathamaḥ | pastyāsu | mahaḥ | budhne | rajasaḥ | asya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588138 (0.0):
ukṣan / RV_04.001.11.1 sa jāyata prathamaḥ pastyāsu maho budhne rajaso asya yonau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077589 (0.0):
RV_4,001.10c dhiyā yad viśve amṛtā akṛṇvan dyauṣ pitā janitā satyam ukṣan / RV_4,001.11a sa jāyata prathamaḥ pastyāsu maho budhne rajaso asya yonau |
yonau | apāt | aśīrṣā | guhamānaḥ | antā | āyoyuvānaḥ | vṛṣabhasya | nīḷe
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588140 (0.019):
RV_04.001.11.1 sa jāyata prathamaḥ pastyāsu maho budhne rajaso asya yonau / RV_04.001.11.b apād aśīrṣā guhamāno antāyoyuvāno vṛṣabhasya nīḷe
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077591 (0.019):
RV_4,001.11a sa jāyata prathamaḥ pastyāsu maho budhne rajaso asya yonau | / RV_4,001.11b apād aśīrṣā guhamāno antāyoyuvāno vṛṣabhasya nīḷe ||
// RV_4,1.11 // / pra | śardhaḥ | ārta | prathamam | vi-panyā | ṛtasya | yonā | vṛṣabhasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588156 (0.0):
RV_04.001.11.b apād aśīrṣā guhamāno antāyoyuvāno vṛṣabhasya nīḷe / RV_04.001.12.1 pra śardha ārta prathamaṃ vipanyam ṛtasya yonā vṛṣabhasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077607 (0.0):
RV_4,001.11b apād aśīrṣā guhamāno antāyoyuvāno vṛṣabhasya nīḷe || / RV_4,001.12a pra śardha ārta prathamaṃ vipanyāṃ ṛtasya yonā vṛṣabhasya
nīḷe | spārhaḥ | yuvā | vapuṣyaḥ | vibhāvā | sapta | priyāsaḥ | ajanayanta
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588165 (0.006):
RV_04.001.12.1 pra śardha ārta prathamaṃ vipanyam ṛtasya yonā vṛṣabhasya / nīḷe / RV_04.001.12.2 spārho yuvā vapuṣyo vibhāvā sapta priyāso 'janayanta vṛṣṇe
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077616 (0.006):
RV_4,001.12a pra śardha ārta prathamaṃ vipanyāṃ ṛtasya yonā vṛṣabhasya / nīḷe | / RV_4,001.12c spārho yuvā vapuṣyo vibhāvā sapta priyāso 'janayanta vṛṣṇe ||
| vṛṣṇe // RV_4,1.12 // / asmākam | atra | pitaraḥ | manuṣyāḥ | abhi | pra | seduḥ | ṛtam | āśuṣāṇāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588174 (0.0):
RV_04.001.12.2 spārho yuvā vapuṣyo vibhāvā sapta priyāso 'janayanta vṛṣṇe / RV_04.001.13.1 asmākam atra pitaro manuṣyā abhi pra sedur ṛtam āśuṣāṇāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077625 (0.0):
RV_4,001.12c spārho yuvā vapuṣyo vibhāvā sapta priyāso 'janayanta vṛṣṇe || / RV_4,001.13a asmākam atra pitaro manuṣyā abhi pra sedur ṛtam āśuṣāṇāḥ |
| aśma-vrajāḥ | su-dughā | vavre | antaḥ | ut | usrāḥ | ājan | uṣasaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588184 (0.0):
RV_04.001.13.1 asmākam atra pitaro manuṣyā abhi pra sedur ṛtam āśuṣāṇāḥ / RV_04.001.13.2 aśmavrajāḥ sudughā vavre antar ud usrā ājann uṣaso huvānāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077635 (0.0):
RV_4,001.13a asmākam atra pitaro manuṣyā abhi pra sedur ṛtam āśuṣāṇāḥ | / RV_4,001.13c aśmavrajāḥ sudughā vavre antar ud usrā ājann uṣaso huvānāḥ ||
huvānāḥ // RV_4,1.13 // / te | marmṛjat a | dadṛ-vāṃsaḥ | adrim | tat | eṣām | anye | abhitaḥ | vi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588184 (0.024):
RV_04.001.13.2 aśmavrajāḥ sudughā vavre antar ud usrā ājann uṣaso huvānāḥ / RV_04.001.14.1 te marmṛjata dadṛvāṃso adriṃ tad eṣām anye abhito vi vocan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077635 (0.024):
RV_4,001.13c aśmavrajāḥ sudughā vavre antar ud usrā ājann uṣaso huvānāḥ || / RV_4,001.14a te marmṛjata dadṛvāṃso adriṃ tad eṣām anye abhito vi vocan |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588191 (0.028):
RV_04.001.13.2 aśmavrajāḥ sudughā vavre antar ud usrā ājann uṣaso huvānāḥ / RV_04.001.14.1 te marmṛjata dadṛvāṃso adriṃ tad eṣām anye abhito vi vocan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077642 (0.028):
RV_4,001.13c aśmavrajāḥ sudughā vavre antar ud usrā ājann uṣaso huvānāḥ || / RV_4,001.14a te marmṛjata dadṛvāṃso adriṃ tad eṣām anye abhito vi vocan |
vocan | paśva-yantrāsaḥ | abhi | kāram | arcan | vidanta | jyotiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588198 (0.0):
RV_04.001.13.2 aśmavrajāḥ sudughā vavre antar ud usrā ājann uṣaso huvānāḥ / RV_04.001.14.1 te marmṛjata dadṛvāṃso adriṃ tad eṣām anye abhito vi vocan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077649 (0.0):
RV_4,001.13c aśmavrajāḥ sudughā vavre antar ud usrā ājann uṣaso huvānāḥ || / RV_4,001.14a te marmṛjata dadṛvāṃso adriṃ tad eṣām anye abhito vi vocan |
cakṛpanta | dhībhiḥ // RV_4,1.14 // / te | gavyatā | manasā | dṛdhram | ubdham | gāḥ | yemānam | pari | santam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588208 (0.0):
RV_04.001.14.2 paśvayantrāso abhi kāram arcan vidanta jyotiś cakṛpanta / dhībhiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077659 (0.0):
RV_4,001.14c paśvayantrāso abhi kāram arcan vidanta jyotiś cakṛpanta / dhībhiḥ ||
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14651489 (0.040):
didyumebhyaḥ / RV_06.046.10.1{28} ye gavyatā manasā śatrumādabhurabhipraghnanti dhṛṣṇuyā
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27513076 (0.047):
RV_03.031.08.2{06} pra ṇo divaḥ padavīrgavyurarcan sakhā sakhīnramuñcan / niravadyāt / RV_03.031.09.1{06} ni gavyatā manasā sedurarkaiḥ kṛṇvānāso amṛtatvāya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15013253 (0.062):
| mahām | adrim | pari | gāḥ | indra | santam | nutthāḥ | acyutam |
adrim | dṛḷham | naraḥ | vacasā | daivyena | vrajam | go--mantam | uśijaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588218 (0.0):
RV_04.001.15.1 te gavyatā manasā dṛdhram ubdhaṃ gā yemānam pari ṣantam / adrim / RV_04.001.15.2 dṛḷhaṃ naro vacasā daivyena vrajaṃ gomantam uśijo vi vavruḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077669 (0.0):
RV_4,001.15a te gavyatā manasā dṛdhram ubdhaṃ gā yemānam pari ṣantam adrim / RV_4,001.15c dṛḷhaṃ naro vacasā daivyena vrajaṃ gomantam uśijo vi vavruḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5821198 (1.788):
tvayā | saha | draviṇam | icchamānāḥ | vrajam | go mantam | uśijaḥ | vi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710804 (0.016):
ni-kāmaiḥ | aśmānam | cit | ye | bibhiduḥ | vacaḥ-bhiḥ | vrajam | / go--mantam | uśijaḥ | vi | vavruritivavruḥ // RV_4,16.6 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14107998 (0.047):
RV_10,045.11c tvayā saha draviṇam icchamānā vrajaṃ gomantam uśijo vi / vavruḥ || / RV_10,045.12a astāvy agnir narāṃ suśevo vaiśvānara ṛṣibhiḥ somagopāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590880 (0.049):
RV_04.016.06.2 aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajaṃ gomantam uśijo vi / vavruḥ / RV_04.016.07.1 apo vṛtraṃ vavrivāṃsam parāhan prāvat te vajram pṛthivī
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080339 (0.049):
RV_4,016.06c aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajaṃ gomantam uśijo vi / vavruḥ || / RV_4,016.07a apo vṛtraṃ vavrivāṃsam parāhan prāvat te vajram pṛthivī
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995773 (0.064):
(AVŚ_20,77.6c) aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajam gomantam uśijo vi / vavruḥ ||6|| / (AVŚ_20,77.7a) apo vṛtraṃ vavrivāṃsaṃ parāhan prāvat te vajraṃ pṛthivī
| vi | vavruḥ // RV_4,1.15 // / -RV_3:4/15- / te | manvata | prathamam | nāma | dhenoḥ | triḥ | sapta | mātuḥ | paramāṇi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588228 (0.0):
RV_04.001.16.1 te manvata prathamaṃ nāma dhenos triḥ sapta mātuḥ paramāṇi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077679 (0.0):
RV_4,001.16a te manvata prathamaṃ nāma dhenos triḥ sapta mātuḥ paramāṇi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5821198 (0.018):
tvayā | saha | draviṇam | icchamānāḥ | vrajam | go mantam | uśijaḥ | vi | / vavruḥ // RV_10,45.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710805 (0.021):
ni-kāmaiḥ | aśmānam | cit | ye | bibhiduḥ | vacaḥ-bhiḥ | vrajam | / go--mantam | uśijaḥ | vi | vavruritivavruḥ // RV_4,16.6 //
| vindan | tat | jānatīḥ | abhi | anūṣata | vrāḥ | āviḥ | bhuvat | aruṇīḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588237 (5.960):
RV_04.001.16.1 te manvata prathamaṃ nāma dhenos triḥ sapta mātuḥ paramāṇi / vindan / RV_04.001.16.2 taj jānatīr abhy anūṣata vrā āvir bhuvad aruṇīr yaśasā goḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077688 (5.960):
RV_4,001.16a te manvata prathamaṃ nāma dhenos triḥ sapta mātuḥ paramāṇi / vindan | / RV_4,001.16c taj jānatīr abhy anūṣata vrā āvir bhuvad aruṇīr yaśasā goḥ ||
| yaśasā | goḥ // RV_4,1.16 // / neśat | tamaḥ | dudhitam | rocata | dyauḥ | ut | devyāḥ | uṣasaḥ | bhānuḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588248 (0.0):
RV_04.001.16.2 taj jānatīr abhy anūṣata vrā āvir bhuvad aruṇīr yaśasā goḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077699 (0.0):
RV_4,001.16c taj jānatīr abhy anūṣata vrā āvir bhuvad aruṇīr yaśasā goḥ ||
| arta | ā | sūryaḥ | bṛhataḥ | tiṣṭhat | ajrān | ṛju | marteṣu | vṛjina |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077707 (0.013):
RV_4,001.17a neśat tamo dudhitaṃ rocata dyaur ud devyā uṣaso bhānur arta | / RV_4,001.17c ā sūryo bṛhatas tiṣṭhad ajrāṃ ṛju marteṣu vṛjinā ca paśyan ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588256 (0.024):
RV_04.001.17.1 neśat tamo dudhitaṃ rocata dyaur ud devyā uṣaso bhānur arta / RV_04.001.17.2 ā sūryo bṛhatas tiṣṭhad ajrām ṛju marteṣu vṛjinā ca paśyan
ca | paśyan // RV_4,1.17 // / āt | it | paścā | bubudhānāḥ | vi | akhyan | āt | it | ratnam | dhārayanta
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588267 (0.0):
RV_04.001.17.2 ā sūryo bṛhatas tiṣṭhad ajrām ṛju marteṣu vṛjinā ca paśyan / RV_04.001.18.1 ād it paścā bubudhānā vy akhyann ād id ratnaṃ dhārayanta
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077718 (0.0):
RV_4,001.17c ā sūryo bṛhatas tiṣṭhad ajrāṃ ṛju marteṣu vṛjinā ca paśyan || / RV_4,001.18a ād it paścā bubudhānā vy akhyann ād id ratnaṃ dhārayanta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22807085 (0.064):
abhi | jman | viśvasya | sthātuḥ | jagataḥ | ca | gopāḥ | ṛju | marteṣu | / vṛjinā | ca | paśyan // RV_7,60.2 // / ayukta | sapta | haritaḥ | sadha-sthāt | yāḥ | īm | vahanti | sūryam |
| dyu-bhaktam | viśve | viśvāsu | duryāsu | devāḥ | mitra | dhiye | varuṇa
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588277 (0.016):
RV_04.001.18.1 ād it paścā bubudhānā vy akhyann ād id ratnaṃ dhārayanta / dyubhaktam / RV_04.001.18.2 viśve viśvāsu duryāsu devā mitra dhiye varuṇa satyam astu
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077728 (0.016):
RV_4,001.18a ād it paścā bubudhānā vy akhyann ād id ratnaṃ dhārayanta / dyubhaktam | / RV_4,001.18c viśve viśvāsu duryāsu devā mitra dhiye varuṇa satyam astu ||
| satyam | astu // RV_4,1.18 // / accha | voceya | śuśucānam | agnim | hotāram | viśva-bharasam | yajiṣṭham
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588287 (0.026):
RV_04.001.18.2 viśve viśvāsu duryāsu devā mitra dhiye varuṇa satyam astu
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077738 (0.026):
RV_4,001.18c viśve viśvāsu duryāsu devā mitra dhiye varuṇa satyam astu ||
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340219 (0.035):
RV_01.023.20.2{11} agniṃ ca viśvaśambhuvamāpaśca viśvabheṣajīḥ / RV_01.023.21.1{12} āpaḥ pṛṇīta bheṣajaṃ varūthaṃ tanve mama
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12798276 (0.050):
<8.2.2> (40.2) virāje 'gneḥ stome 'gneḥ kulāye iti || / <8.2.3> (40.3) vinuttyabhibhūtyo rāśimarāyayoḥ śadopaśadayoḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542874 (0.055):
vipras.tu.hṛtpadmanilayasthitam.akārasaṃhitam.ukāram.pūrayen.makāranilayam.gatam.vipram.prāṇeṣu.bindusiktam.vikasitam.vahnitejahprabham.kanakapadmeṣv.amṛtaśarīram.amṛtajātasthitam.amṛtavācām.ṛtamukhe.vadanti/ / 14,32: agnim.gīrbhir.havāmahe/ / 14,32: agnim.sambodhayet.``agniḥ.sarvā.devatāh''.iti/
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1358872 (0.061):
RV_01.126.07.2{11} sarvāhamasmi romaśā gandhārīṇāmivāvikā / RV_01.127.01.1{12} agniṃ hotāraṃ manye dāsvantaṃ vasuṃ sūnuṃ sahaso
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13980859 (0.062):
RV_1,126.07c sarvāham asmi romaśā gandhārīṇām ivāvikā || / RV_1,127.01a agniṃ hotāram manye dāsvantaṃ vasuṃ sūnuṃ sahaso jātavedasaṃ
| śuci | ūdhaḥ | atṛṇat | na | gavām | andhaḥ | na | pūtam | pari-siktam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588296 (0.015):
RV_04.001.19.1 achā voceya śuśucānam agniṃ hotāraṃ viśvabharasaṃ yajiṣṭham / RV_04.001.19.2 śucy ūdho atṛṇan na gavām andho na pūtam pariṣiktam aṃśoḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077747 (0.015):
RV_4,001.19a acchā voceya śuśucānam agniṃ hotāraṃ viśvabharasaṃ yajiṣṭham / RV_4,001.19c śucy ūdho atṛṇan na gavām andho na pūtam pariṣiktam aṃśoḥ ||
aṃśoḥ // RV_4,1.19 // / viśveṣām | aditiḥ | yajñiyānām | viśveṣām | atithiḥ | mānuṣāṇām | agniḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588306 (0.0):
RV_04.001.19.2 śucy ūdho atṛṇan na gavām andho na pūtam pariṣiktam aṃśoḥ / RV_04.001.20.1 viśveṣām aditir yajñiyānāṃ viśveṣām atithir mānuṣāṇām
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077757 (0.0):
RV_4,001.19c śucy ūdho atṛṇan na gavām andho na pūtam pariṣiktam aṃśoḥ || / RV_4,001.20a viśveṣām aditir yajñiyānāṃ viśveṣām atithir mānuṣāṇām |
devānām | avaḥ | āvṛṇānaḥ | su-mṛḷīkaḥ | bhavatu | jāta-vedāḥ // RV_4,1.20
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15018432 (0.031):
indraḥ | su-trāmā | sva-vān | avaḥ-bhiḥ | su-mṛḷīkaḥ | bhavatu |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5839241 (0.031):
indraḥ | su trāmā | sva vān | avaḥ bhiḥ | su mṛḷīkaḥ | bhavatu |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588313 (0.033):
RV_04.001.20.1 viśveṣām aditir yajñiyānāṃ viśveṣām atithir mānuṣāṇām / RV_04.001.20.2 agnir devānām ava āvṛṇānaḥ sumṛḷīko bhavatu jātavedāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077764 (0.033):
RV_4,001.20a viśveṣām aditir yajñiyānāṃ viśveṣām atithir mānuṣāṇām | / RV_4,001.20c agnir devānām ava āvṛṇānaḥ sumṛḷīko bhavatu jātavedāḥ ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13057688 (0.053):
RV_10.131.06.1{19} indraḥ sutrāmā svavānavobhiḥ sumṛḷīko bhavatuviśvavedāḥ
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14651776 (0.053):
RV_06.047.12.1{32} indraḥ sutrāmā svavānavobhiḥ sumṛḷīko bhavatu / viśvavedāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14040986 (0.053):
RV_6,047.12a indraḥ sutrāmā svavāṃ avobhiḥ sumṛḷīko bhavatu viśvavedāḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14125547 (0.053):
RV_10,131.06a indraḥ sutrāmā svavāṃ avobhiḥ sumṛḷīko bhavatu viśvavedāḥ |
-RV_3:4/16- / (RV_4,2) / yaḥ | martyeṣu | amṛtaḥ | ṛta-vā | devaḥ | deveṣu | aratiḥ | ni-dhāyi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588324 (0.020):
RV_04.001.20.2 agnir devānām ava āvṛṇānaḥ sumṛḷīko bhavatu jātavedāḥ / RV_04.002.01.1 yo martyeṣv amṛta ṛtāvā devo deveṣv aratir nidhāyi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077775 (0.020):
RV_4,001.20c agnir devānām ava āvṛṇānaḥ sumṛḷīko bhavatu jātavedāḥ || / RV_4,002.01a yo martyeṣv amṛta ṛtāvā devo deveṣv aratir nidhāyi |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1349526 (0.056):
RV_01.077.01.2{25} yo martyeṣvamṛta ṛtāvā hotā yajiṣṭha it kṛṇoti devān
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13970781 (0.056):
RV_1,077.01c yo martyeṣv amṛta ṛtāvā hotā yajiṣṭha it kṛṇoti devān ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27123636 (0.057):
kathā | dāśema | agnaye | kā | asmai | deva juṣṭā | ucyate | bhāmine | gīḥ / | yaḥ | martyeṣu | amṛtaḥ | ṛta vā | hotā | yajiṣṭhaḥ | it | kṛṇoti |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14644518 (0.058):
dhāt / RV_06.004.02.2{05} viśvāyuryo amṛto martyeṣūṣarbhud bhūdatithirjātavedāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14033572 (0.058):
dhāt | / RV_6,004.02c viśvāyur yo amṛto martyeṣūṣarbhud bhūd atithir jātavedāḥ ||
hotā | yajiṣṭhaḥ | mahnā | śucadhyai | havyaiḥ | agniḥ | manuṣaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588332 (0.0):
RV_04.002.01.1 yo martyeṣv amṛta ṛtāvā devo deveṣv aratir nidhāyi / RV_04.002.01.2 hotā yajiṣṭho mahnā śucadhyai havyair agnir manuṣa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077784 (0.0):
RV_4,002.01a yo martyeṣv amṛta ṛtāvā devo deveṣv aratir nidhāyi | / RV_4,002.01c hotā yajiṣṭho mahnā śucadhyai havyair agnir manuṣa īrayadhyai
īrayadhyai // RV_4,2.1 // / iha | tvam | sūno iti | sahasaḥ | naḥ | adya | jātaḥ | jātān | ubhayān |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077791 (0.0):
RV_4,002.01c hotā yajiṣṭho mahnā śucadhyai havyair agnir manuṣa īrayadhyai / RV_4,002.02a iha tvaṃ sūno sahaso no adya jāto jātāṃ ubhayāṃ antar agne |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588340 (0.023):
RV_04.002.01.2 hotā yajiṣṭho mahnā śucadhyai havyair agnir manuṣa / īrayadhyai / RV_04.002.02.1 iha tvaṃ sūno sahaso no adya jāto jātāṃ ubhayāṃ antar agne
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15019603 (0.029):
// RV_6,50.8 // / uta | tvam | sūno iti | sahasaḥ | naḥ | adya | devān | asmin | adhvare |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15011856 (0.043):
dṛśasya | naḥ | puru-aṇīka | hotaḥ | devebhiḥ | agne | agni-bhiḥ | idhānaḥ / | rāyaḥ | sūno iti | sahasaḥ | vavasānāḥ | ati | srasema | vṛjanam | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22798281 (0.051):
tvam | agne | su-havaḥ | raṇva-sandṛk | su-dītī | sūno iti | sahasaḥ | / didīhi | mā | tve iti | sacā | tanaye | nitye | ā | dhak | mā | vīraḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13034156 (0.052):
RV_10.011.07.1{10} yaste agne sumatiṃ marto akṣat sahasaḥ sūno ati sa / praśṛṇve / RV_10.011.07.2{10} iṣaṃ dadhāno vahamāno aśvairā sa dyumānamavān bhūṣati
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11210578 (0.055):
vāryā | kṛdhi // RV_8,75.2 // / tvam | ha | yat | yaviṣṭhya | sahasaḥ | sūno iti | āhuta | ṛta-vā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27120819 (0.055):
ratnam // RV_1,58.7 // / acchidrā | sūno iti | sahasaḥ | naḥ | adya | stotṛ bhyaḥ | mitra mahaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15010810 (0.059):
yathā | hotaḥ | manuṣaḥ | deva-tātā | yajñebhiḥ | sūno iti | sahasaḥ | / yajāsi | eva | naḥ | adya | samanā | samānān | uśan | agne | uśasaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16558980 (0.059):
mātarā | samīcī itisam-īcī // RV_3,1.7 // / babhrāṇaḥ | sūno iti | sahasaḥ | vi | adyaut | dadhānaḥ | śukrā | rabhasā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012068 (0.063):
tā | nṛ-bhyaḥ | ā | sauśravasā | su-vīrā | agne | sūno iti | sahasaḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7313668 (0.063):
RV_08.075.03.1{24} tvaṃ ha yad yaviṣṭhya sahasaḥ sūnavāhuta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012086 (0.064):
vadmā | sūno iti | sahasaḥ | naḥ | vi-hāyāḥ | agne | tokam | tanayam |
antaḥ | agne | dūtaḥ | īyase | yyjānaḥ | ṣv | ṛju-muṣkān | vṛṣaṇaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588354 (0.043):
RV_04.002.02.2 dūta īyase yuyujāna ṛṣva ṛjumuṣkān vṛṣaṇaḥ śukrāṃś ca
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077805 (0.043):
RV_4,002.02c dūta īyase yuyujāna ṛṣva ṛjumuṣkān vṛṣaṇaḥ śukrāṃś ca ||
śukrān | ca // RV_4,2.2 // / atyā | vṛdhasnū itivṛdha-snū | rohitā | ghṛtasnūitighṛta-snū | ṛtasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588363 (0.0):
RV_04.002.02.2 dūta īyase yuyujāna ṛṣva ṛjumuṣkān vṛṣaṇaḥ śukrāṃś ca
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077814 (0.0):
RV_4,002.02c dūta īyase yuyujāna ṛṣva ṛjumuṣkān vṛṣaṇaḥ śukrāṃś ca ||
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9538749 (0.052):
12,36: ``imā.gira.āditya5bhyo.ghṛtasnūḥ.sanād.rājabhyo.juhvā.juhomi/
manye | manasā | javiṣṭhā | antaḥ | īyase | aruṣā | yujānaḥ | yuṣmān | ca
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588372 (0.0):
RV_04.002.03.1 atyā vṛdhasnū rohitā ghṛtasnū ṛtasya manye manasā javiṣṭhā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077823 (0.0):
RV_4,002.03a atyā vṛdhasnū rohitā ghṛtasnū ṛtasya manye manasā javiṣṭhā |
| devān | viśaḥ | ā | ca | martān // RV_4,2.3 // / aryamaṇam | varuṇam | mitram | eṣām | indrāviṣṇūiti | marutaḥ | aśvinā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588380 (0.0):
RV_04.002.03.2 antar īyase aruṣā yujāno yuṣmāṃś ca devān viśa ā ca martān
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077830 (0.0):
RV_4,002.03c antar īyase aruṣā yujāno yuṣmāṃś ca devān viśa ā ca martān ||
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6842056 (0.050):
RV_7,066.07a prati vāṃ sūra udite mitraṃ gṛṇīṣe varuṇam | / RV_7,066.07c aryamaṇaṃ riśādasam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22807925 (0.050):
prati | vām | sūre | ut-ite | mitram | gṛṇīṣe | varuṇam | aryamaṇam | / riśādasam // RV_7,66.7 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15014414 (0.057):
āiṣṭau // RV_6,21.8 // / pra | ūtaye | varuṇam | mitram | indram | marutaḥ | kṛṣva | avase | naḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27129025 (0.058):
| pṛthivī | uta | dyauḥ // RV_1,105.19 // / RV_1:7/24 / (RV_1,106) / indram | mitram | varuṇam | agnim | ūtaye | mārutam | śardhaḥ | aditim |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703217 (0.061):
4 4 1 08 01a prati vāṃ sūra udite mitraṃ gṛṇīṣe varuṇam . / 4 4 1 08 01c aryamaṇaṃ riśādasam .. 1067
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1354421 (0.062):
RV_01.105.19.2{23} tan no ... / RV_01.106.01.1{24} indraṃ mitraṃ varuṇamagnimūtaye mārutaṃ śardho
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318841 (0.063):
RV_07.093.07.1{16} so agna enā namasā samiddho 'chā mitraṃ varuṇamindraṃ / voceḥ / RV_07.093.07.2{16} yat sīmāgaścakṛmā tat su mṛḷa tadaryamāditiḥśiśrathantu
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6845524 (0.063):
RV_7,093.07a so agna enā namasā samiddho 'cchā mitraṃ varuṇam indraṃ voceḥ / RV_7,093.07c yat sīm āgaś cakṛmā tat su mṛḷa tad aryamāditiḥ śiśrathantu
uta | su-aśvaḥ | agne | su-rathaḥ | su-rādhāḥ | ā | it | oṃ iti | vaha |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588382 (0.043):
RV_04.002.04.1 aryamaṇaṃ varuṇam mitram eṣām indrāviṣṇū maruto aśvinota / RV_04.002.04.2 svaśvo agne surathaḥ surādhā ed u vaha suhaviṣe janāya
su-haviṣe | janāya // RV_4,2.4 // / go--mān | agne | avi-mān | aśvī | yajñaḥ | nṛvat-sakhā | sadam | it |
apra-mṛṣyaḥ | iḷāvān | eṣaḥ | asura | prajāvān | dīrghaḥ | rayiḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925856 (0.019):
iti gomantam evāvimantam aśvinaṃ yajñam akar iḍāvān eṣo asura prajāvān / dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ sabhāvān iti, āśiṣam evāśāste saṃ patnī patyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498712 (0.019):
gomaṃ agne 'vimaṃ aśvī yajño nṛvatsakhā sadam id apramṛṣyaḥ / / iḍāvān eṣo asura prajāvān dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ sabhāvān //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3499553 (0.019):
yajñam akar iḍāvān eṣo asura prajāvān dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ sabhāvān
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588409 (0.019):
RV_04.002.05.2 iḷāvāṃ eṣo asura prajāvān dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077859 (0.019):
RV_4,002.05c iḷāvāṃ eṣo asura prajāvān dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ sabhāvān
pṛthu-budhnaḥ | sabhāvān // RV_4,2.5 // / -RV_3:4/17-
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925858 (0.0):
iti gomantam evāvimantam aśvinaṃ yajñam akar iḍāvān eṣo asura prajāvān / dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ sabhāvān iti, āśiṣam evāśāste saṃ patnī patyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498714 (0.0):
iḍāvān eṣo asura prajāvān dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ sabhāvān //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3499555 (0.0):
yajñam akar iḍāvān eṣo asura prajāvān dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ sabhāvān
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588414 (0.0):
RV_04.002.05.2 iḷāvāṃ eṣo asura prajāvān dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077864 (0.0):
RV_4,002.05c iḷāvāṃ eṣo asura prajāvān dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ sabhāvān
yaḥ | te | idhmam | jabharat | siṣvidānaḥ | mūrdhānam | vā | tatapate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588420 (0.0):
sabhāvān / RV_04.002.06.1 yas ta idhmaṃ jabharat siṣvidāno mūrdhānaṃ vā tatapate
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077870 (0.0):
RV_4,002.05c iḷāvāṃ eṣo asura prajāvān dīrgho rayiḥ pṛthubudhnaḥ sabhāvān / RV_4,002.06a yas ta idhmaṃ jabharat siṣvidāno mūrdhānaṃ vā tatapate tvāyā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590395 (0.061):
RV_04.012.01.2 sa su dyumnair abhy astu prasakṣat tava kratvā jātavedaś / cikitvān / RV_04.012.02.1 idhmaṃ yas te jabharac chaśramāṇo maho agne anīkam ā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079844 (0.061):
RV_4,012.01c sa su dyumnair abhy astu prasakṣat tava kratvā jātavedaś / cikitvān || / RV_4,012.02a idhmaṃ yas te jabharac chaśramāṇo maho agne anīkam ā saparyan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710294 (0.061):
kratvā | jāta-vedaḥ | cikitvān // RV_4,12.1 // / idhmam | yaḥ | te | jabharat | śaśramāṇaḥ | mahaḥ | agne | anīkam | ā |
tvāyā | bhuvaḥ | tasya | sva-tavān | pāyuḥ | agne | viśvasmāt | sīm |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588427 (0.029):
RV_04.002.06.1 yas ta idhmaṃ jabharat siṣvidāno mūrdhānaṃ vā tatapate / tvāyā / RV_04.002.06.2 bhuvas tasya svatavāṃḥ pāyur agne viśvasmāt sīm aghāyata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077877 (0.029):
RV_4,002.06a yas ta idhmaṃ jabharat siṣvidāno mūrdhānaṃ vā tatapate tvāyā / RV_4,002.06c bhuvas tasya svatavāṃḥ pāyur agne viśvasmāt sīm aghāyata
agha-yataḥ | uruṣya // RV_4,2.6 // / yaḥ | te | bharāt | anni-yate | cit | annam | ni-śiṣat | mandram | atithim
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588438 (0.031):
RV_04.002.06.2 bhuvas tasya svatavāṃḥ pāyur agne viśvasmāt sīm aghāyata / uruṣya / RV_04.002.07.1 yas te bharād anniyate cid annaṃ niśiṣan mandram atithim
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077888 (0.031):
RV_4,002.06c bhuvas tasya svatavāṃḥ pāyur agne viśvasmāt sīm aghāyata / uruṣya || / RV_4,002.07a yas te bharād anniyate cid annaṃ niśiṣan mandram atithim
| ut-īrat | ā | deva-yuḥ | inadhate | duroṇe | tasmin | rayiḥ | dhruvaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588447 (0.0):
udīrat / RV_04.002.07.2 ā devayur inadhate duroṇe tasmin rayir dhruvo astu dāsvān
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077897 (0.0):
udīrat | / RV_4,002.07c ā devayur inadhate duroṇe tasmin rayir dhruvo astu dāsvān ||
astu | dāsvān // RV_4,2.7 // / yaḥ | tvā | doṣā | yaḥ | uṣasi | pra-śaṃsāt | priyam | vā | tvā | kṛṇavate
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588451 (0.0):
RV_04.002.07.2 ā devayur inadhate duroṇe tasmin rayir dhruvo astu dāsvān
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077901 (0.0):
RV_4,002.07c ā devayur inadhate duroṇe tasmin rayir dhruvo astu dāsvān ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588459 (0.022):
RV_04.002.08.1 yas tvā doṣā ya uṣasi praśaṃsāt priyaṃ vā tvā kṛṇavate / haviṣmān / RV_04.002.08.2 aśvo na sve dama ā hemyāvān tam aṃhasaḥ pīparo dāśvāṃsam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077909 (0.022):
RV_4,002.08a yas tvā doṣā ya uṣasi praśaṃsāt priyaṃ vā tvā kṛṇavate / haviṣmān | / RV_4,002.08c aśvo na sve dama ā hemyāvān tam aṃhasaḥ pīparo dāśvāṃsam ||
| haviṣmān | aśvaḥ | na | sve | dame | ā | hemyāvān | tam | aṃhasaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588465 (0.004):
RV_04.002.08.1 yas tvā doṣā ya uṣasi praśaṃsāt priyaṃ vā tvā kṛṇavate / haviṣmān / RV_04.002.08.2 aśvo na sve dama ā hemyāvān tam aṃhasaḥ pīparo dāśvāṃsam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077915 (0.004):
RV_4,002.08a yas tvā doṣā ya uṣasi praśaṃsāt priyaṃ vā tvā kṛṇavate / haviṣmān | / RV_4,002.08c aśvo na sve dama ā hemyāvān tam aṃhasaḥ pīparo dāśvāṃsam ||
pīparaḥ | dāśvāṃsam // RV_4,2.8 // / yaḥ | tubhyam | agne | amṛtāya | dāśa-huvaḥ | tve iti | kṛṇavate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588473 (0.0):
RV_04.002.08.2 aśvo na sve dama ā hemyāvān tam aṃhasaḥ pīparo dāśvāṃsam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077923 (0.0):
RV_4,002.08c aśvo na sve dama ā hemyāvān tam aṃhasaḥ pīparo dāśvāṃsam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5831423 (0.046):
| asi | gṛha patiḥ | ca | naḥ | dame // RV_10,91.10 // / RV_8:4/22 / yaḥ | tubhyam | agne | amṛtāya | martyaḥ | sam idhā | dāśat | uta | vā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13982995 (0.052):
RV_1,136.05a yo mitrāya varuṇāyāvidhaj jano 'narvāṇaṃ tam pari pāto aṃhaso / dāśvāṃsam martam aṃhasaḥ | / RV_1,136.05d tam aryamābhi rakṣaty ṛjūyantam anu vratam |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1360885 (0.064):
pātoaṃhaso dāśvāṃsaṃ martamaṃhasaḥ | tamaryamābhi rakṣaty ṛjūyantamanu
yata-sruk | na | saḥ | rāyā | śaśamānaḥ | vi | yoṣat | na | enam | aṃhaḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077938 (0.015):
RV_4,002.09c na sa rāyā śaśamāno vi yoṣan nainam aṃhaḥ pari varad aghāyoḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588487 (0.033):
RV_04.002.09.2 na sa rāyā śaśamāno vi yoṣan nainam aṃhaḥ pari varad
pari | varat | agha-yoḥ // RV_4,2.9 // / yasya | tvam | agne | adhvaram | jujoṣaḥ | devaḥ | martasya | su-dhitam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588500 (0.0):
aghāyoḥ / RV_04.002.10.1 yasya tvam agne adhvaraṃ jujoṣo devo martasya sudhitaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077949 (0.0):
RV_4,002.09c na sa rāyā śaśamāno vi yoṣan nainam aṃhaḥ pari varad aghāyoḥ / RV_4,002.10a yasya tvam agne adhvaraṃ jujoṣo devo martasya sudhitaṃ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590117 (0.056):
RV_04.009.06.1 veṣīd v asya dūtyaṃ yasya jujoṣo adhvaram / RV_04.009.06.2 havyam martasya voḷhave
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079565 (0.056):
RV_4,009.06a veṣīd v asya dūtyaṃ yasya jujoṣo adhvaram | / RV_4,009.06b havyam martasya voḷhave ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710016 (0.062):
veṣi | it | oṃ iti | asya | dūtyam | yasya | jujoṣaḥ | adhvaram | havyam | / martasya | voḷhave // RV_4,9.6 //
rarāṇaḥ | prītā | it | asat | hotrā | sā | yaviṣṭha | asāma | yasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588508 (0.052):
RV_04.002.10.2 prīted asad dhotrā sā yaviṣṭhāsāma yasya vidhato vṛdhāsaḥ / RV_04.002.11.1 cittim acittiṃ cinavad vi vidvān pṛṣṭheva vītā vṛjinā ca
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077957 (0.052):
RV_4,002.10c prīted asad dhotrā sā yaviṣṭhāsāma yasya vidhato vṛdhāsaḥ || / RV_4,002.11a cittim acittiṃ cinavad vi vidvān pṛṣṭheva vītā vṛjinā ca
vidhataḥ | vṛdhāsaḥ // RV_4,2.10 // / -RV_3:4/18- / cittim | acittim | cinavat | vi | vidvān | pṛṣṭāiva | vītā | vṛjinā | ca |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588514 (0.0):
RV_04.002.10.2 prīted asad dhotrā sā yaviṣṭhāsāma yasya vidhato vṛdhāsaḥ / RV_04.002.11.1 cittim acittiṃ cinavad vi vidvān pṛṣṭheva vītā vṛjinā ca
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077963 (0.0):
RV_4,002.10c prīted asad dhotrā sā yaviṣṭhāsāma yasya vidhato vṛdhāsaḥ || / RV_4,002.11a cittim acittiṃ cinavad vi vidvān pṛṣṭheva vītā vṛjinā ca
martān | rāye | ca | naḥ | su-apatyāya | deva | ditim | ca | rāsva |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588524 (0.011):
RV_04.002.11.1 cittim acittiṃ cinavad vi vidvān pṛṣṭheva vītā vṛjinā ca / martān / RV_04.002.11.2 rāye ca naḥ svapatyāya deva ditiṃ ca rāsvāditim uruṣya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077973 (0.011):
RV_4,002.11a cittim acittiṃ cinavad vi vidvān pṛṣṭheva vītā vṛjinā ca / martān | / RV_4,002.11c rāye ca naḥ svapatyāya deva ditiṃ ca rāsvāditim uruṣya ||
aditim | uruṣya // RV_4,2.11 // / kavim | śaśāsuḥ | kavayaḥ | adabdhāḥ | ni-dhārayantaḥ | duryāsu | āyoḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077983 (0.0):
RV_4,002.11c rāye ca naḥ svapatyāya deva ditiṃ ca rāsvāditim uruṣya || / RV_4,002.12a kaviṃ śaśāsuḥ kavayo 'dabdhā nidhārayanto duryāsv āyoḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588534 (0.010):
RV_04.002.11.2 rāye ca naḥ svapatyāya deva ditiṃ ca rāsvāditim uruṣya / RV_04.002.12.1 kaviṃ śaśāsuḥ kavayo 'dabdhā nidhārayanto duryāsv āyoḥ
ataḥ | tvam | dṛśyān | agne | etān | paṭ-bhiḥ | paśyeḥ | adbhutām | aryaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077995 (0.021):
RV_4,002.12c atas tvaṃ dṛśyāṃ agna etān paḍbhiḥ paśyer adbhutāṃ arya evaiḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588544 (0.044):
RV_04.002.12.2 atas tvaṃ dṛśyāṃ agna etān paḍbhiḥ paśyer adbhutāṃ arya / evaiḥ / RV_04.002.13.1 tvam agne vāghate supraṇītiḥ sutasomāya vidhate yaviṣṭha
| evaiḥ // RV_4,2.12 // / tvam | agne | vāghate | su-pranītiḥ | suta-somāya | vidhate | yaviṣṭha |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588548 (0.0):
RV_04.002.12.2 atas tvaṃ dṛśyāṃ agna etān paḍbhiḥ paśyer adbhutāṃ arya / evaiḥ / RV_04.002.13.1 tvam agne vāghate supraṇītiḥ sutasomāya vidhate yaviṣṭha
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077997 (0.0):
RV_4,002.12c atas tvaṃ dṛśyāṃ agna etān paḍbhiḥ paśyer adbhutāṃ arya evaiḥ
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646514 (0.044):
RV_06.016.26.2{26} marta ānāśa suvṛktim / RV_06.016.27.1{26} te te agne tvotā iṣayanto viśvamāyuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035610 (0.044):
RV_6,016.26c marta ānāśa suvṛktim || / RV_6,016.27a te te agne tvotā iṣayanto viśvam āyuḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012894 (0.044):
kratvā | dāḥ | astu | śreṣṭhaḥ | adya | tvā | vanvan | su-rekṇāḥ | martaḥ / | ānāśa | su-vṛktim // RV_6,16.26 // / te | te | agne | tvāūtāḥ | iṣayantaḥ | viśvam | āyuḥ | tarantaḥ | aryaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588555 (0.049):
RV_04.002.13.1 tvam agne vāghate supraṇītiḥ sutasomāya vidhate yaviṣṭha / RV_04.002.13.2 ratnam bhara śaśamānāya ghṛṣve pṛthu ścandram avase
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078004 (0.049):
RV_4,002.13a tvam agne vāghate supraṇītiḥ sutasomāya vidhate yaviṣṭha | / RV_4,002.13c ratnam bhara śaśamānāya ghṛṣve pṛthu ścandram avase
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012600 (0.056):
sam | siśādhi // RV_6,15.19 // / -RV_4:5/21- / (RV_6,16) / tvam | agne | yajñānām | hotā | viśveṣām | hitaḥ | devebhiḥ | mānuṣe |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16562862 (0.060):
ni | tvā | dadhe | vareṇyam | dakṣasya | iḷā | sahaḥ-kṛta | agne | / su-dītim | uśijam // RV_3,27.10 // / -RV_3:1/30-
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11198920 (0.064):
bhāsā | bṛhatā | śuśukvaniḥ // RV_8,23.5 // / -RV_6:2/10- / agne | yāhi | suśasti-bhiḥ | havyā | juhvānaḥ | ānuṣak | yathā | dūtaḥ |
ratnam | bhara | śaśamānāya | ghṛṣve | pṛthu | candram | avase |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588563 (0.015):
RV_04.002.13.1 tvam agne vāghate supraṇītiḥ sutasomāya vidhate yaviṣṭha / RV_04.002.13.2 ratnam bhara śaśamānāya ghṛṣve pṛthu ścandram avase
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078012 (0.015):
RV_4,002.13a tvam agne vāghate supraṇītiḥ sutasomāya vidhate yaviṣṭha | / RV_4,002.13c ratnam bhara śaśamānāya ghṛṣve pṛthu ścandram avase
carṣaṇi-prāḥ // RV_4,2.13 // / adha | ha | yat | vayam | agne | tvāyā | paṭ-bhiḥ | hastebhiḥ | cakṛma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588565 (0.015):
RV_04.002.13.2 ratnam bhara śaśamānāya ghṛṣve pṛthu ścandram avase / carṣaṇiprāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078014 (0.015):
RV_4,002.13c ratnam bhara śaśamānāya ghṛṣve pṛthu ścandram avase / carṣaṇiprāḥ ||
tanūbhiḥ | ratham | na | krantaḥ | apasā | bhurijoḥ | ṛtam | yemuḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588583 (0.0):
RV_04.002.14.1 adhā ha yad vayam agne tvāyā paḍbhir hastebhiś cakṛmā / tanūbhiḥ / RV_04.002.14.2 rathaṃ na kranto apasā bhurijor ṛtaṃ yemuḥ sudhya āśuṣāṇāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078032 (0.0):
RV_4,002.14a adhā ha yad vayam agne tvāyā paḍbhir hastebhiś cakṛmā / tanūbhiḥ | / RV_4,002.14c rathaṃ na kranto apasā bhurijor ṛtaṃ yemuḥ sudhya āśuṣāṇāḥ ||
su-dhyaḥ | āśuṣāṇāḥ // RV_4,2.14 // / adha | mātuḥ | uṣasaḥ | sapta | viprāḥ | jāyemahi | prathamāḥ | vedhasaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588594 (0.017):
RV_04.002.14.2 rathaṃ na kranto apasā bhurijor ṛtaṃ yemuḥ sudhya āśuṣāṇāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078043 (0.017):
RV_4,002.14c rathaṃ na kranto apasā bhurijor ṛtaṃ yemuḥ sudhya āśuṣāṇāḥ ||
nṝn | divaḥ | putrāḥ | aṅgirasaḥ | bhavema | adrim | rujema | dhaninam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588596 (0.028):
RV_04.002.15.1 adhā mātur uṣasaḥ sapta viprā jāyemahi prathamā vedhaso nṝn / RV_04.002.15.2 divas putrā aṅgiraso bhavemādriṃ rujema dhaninaṃ śucantaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078045 (0.028):
RV_4,002.15a adhā mātur uṣasaḥ sapta viprā jāyemahi prathamā vedhaso nṝn | / RV_4,002.15c divas putrā aṅgiraso bhavemādriṃ rujema dhaninaṃ śucantaḥ ||
śucantaḥ // RV_4,2.15 // / -RV_3:4/19- / adha | yathā | naḥ | pitaraḥ | parāsaḥ | pratnāsaḥ | agne | ṛtam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979272 (0.0):
(AVŚ_18,3.21a) adhā yathā naḥ pitaraḥ parāsaḥ pratnāso agna ṛtam āśaśānāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588611 (0.0):
RV_04.002.16.1 adhā yathā naḥ pitaraḥ parāsaḥ pratnāso agna ṛtam āśuṣāṇāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078060 (0.0):
RV_4,002.16a adhā yathā naḥ pitaraḥ parāsaḥ pratnāso agna ṛtam āśuṣāṇāḥ |
āśuṣāṇāḥ | śuci | it | ayan | dīdhitim | uktha-śāsaḥ | kṣāmā | bhindantaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588620 (0.008):
RV_04.002.16.1 adhā yathā naḥ pitaraḥ parāsaḥ pratnāso agna ṛtam āśuṣāṇāḥ / RV_04.002.16.2 śucīd ayan dīdhitim ukthaśāsaḥ kṣāmā bhindanto aruṇīr apa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078069 (0.008):
RV_4,002.16a adhā yathā naḥ pitaraḥ parāsaḥ pratnāso agna ṛtam āśuṣāṇāḥ | / RV_4,002.16c śucīd ayan dīdhitim ukthaśāsaḥ kṣāmā bhindanto aruṇīr apa
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979282 (0.061):
(AVŚ_18,3.21c) śucīd ayan dīdhyata ukthaśasaḥ kṣāmā bhindanto aruṇīr apa / vran ||21||
| aruṇīḥ | apa | vran // RV_4,2.16 // / su-karmāṇaḥ | su-rucaḥ | deva-yantaḥ | ayaḥ | na | devāḥ | janima |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588621 (0.027):
RV_04.002.16.2 śucīd ayan dīdhitim ukthaśāsaḥ kṣāmā bhindanto aruṇīr apa / vran
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078070 (0.027):
RV_4,002.16c śucīd ayan dīdhitim ukthaśāsaḥ kṣāmā bhindanto aruṇīr apa / vran ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588630 (0.035):
RV_04.002.16.2 śucīd ayan dīdhitim ukthaśāsaḥ kṣāmā bhindanto aruṇīr apa / vran / RV_04.002.17.1 sukarmāṇaḥ suruco devayanto 'yo na devā janimā dhamantaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078079 (0.035):
RV_4,002.16c śucīd ayan dīdhitim ukthaśāsaḥ kṣāmā bhindanto aruṇīr apa / vran || / RV_4,002.17a sukarmāṇaḥ suruco devayanto 'yo na devā janimā dhamantaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979292 (0.039):
(AVŚ_18,3.22a) sukarmānaḥ suruco devayanto ayo na devā janimā dhamantaḥ |
dhamantaḥ | śucantaḥ | agnim | vavṛdhantaḥ | indram | ūrvam | gavyam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588637 (0.0):
RV_04.002.17.1 sukarmāṇaḥ suruco devayanto 'yo na devā janimā dhamantaḥ / RV_04.002.17.2 śucanto agniṃ vavṛdhanta indram ūrvaṃ gavyam pariṣadanto
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078086 (0.0):
RV_4,002.17a sukarmāṇaḥ suruco devayanto 'yo na devā janimā dhamantaḥ | / RV_4,002.17c śucanto agniṃ vavṛdhanta indram ūrvaṃ gavyam pariṣadanto
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979297 (0.039):
(AVŚ_18,3.22a) sukarmānaḥ suruco devayanto ayo na devā janimā dhamantaḥ | / (AVŚ_18,3.22c) śucanto agniṃ vāvṛdhanta indram urvīm gavyāṃ pariṣadaṃ no
pari-sadantaḥ | agman // RV_4,2.17 // / ā | yūthāiva | kṣu-mati | paśvaḥ | akhyat | devānām | yat | janima | anti
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588639 (0.061):
RV_04.002.17.2 śucanto agniṃ vavṛdhanta indram ūrvaṃ gavyam pariṣadanto / agman / RV_04.002.18.1 ā yūtheva kṣumati paśvo akhyad devānāṃ yaj janimānty ugra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078088 (0.061):
RV_4,002.17c śucanto agniṃ vavṛdhanta indram ūrvaṃ gavyam pariṣadanto / agman || / RV_4,002.18a ā yūtheva kṣumati paśvo akhyad devānāṃ yaj janimānty ugra |
| ugra | martānām | cit | urvaśīḥ | akṛpran | vṛdhe | cit | aryaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979320 (0.0):
(AVŚ_18,3.23a) ā yūtheva kṣumati paśvo akhyad devānāṃ janimānty ugraḥ | / (AVŚ_18,3.23c) martāsaś cid urvaśīr akṛpran vṛdhe cid arya uparasyāyoḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588657 (0.0):
RV_04.002.18.1 ā yūtheva kṣumati paśvo akhyad devānāṃ yaj janimānty ugra / RV_04.002.18.2 martānāṃ cid urvaśīr akṛpran vṛdhe cid arya uparasyāyoḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078106 (0.0):
RV_4,002.18a ā yūtheva kṣumati paśvo akhyad devānāṃ yaj janimānty ugra | / RV_4,002.18c martānāṃ cid urvaśīr akṛpran vṛdhe cid arya uparasyāyoḥ ||
uparasya | āyoḥ // RV_4,2.18 // / akarma | te | si-apasaḥ | abhūma | ṛtam | avasran | uṣasaḥ | vi-bhātīḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588668 (0.022):
RV_04.002.18.2 martānāṃ cid urvaśīr akṛpran vṛdhe cid arya uparasyāyoḥ / RV_04.002.19.1 akarma te svapaso abhūma ṛtam avasrann uṣaso vibhātīḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078117 (0.022):
RV_4,002.18c martānāṃ cid urvaśīr akṛpran vṛdhe cid arya uparasyāyoḥ || / RV_4,002.19a akarma te svapaso abhūma ṛtam avasrann uṣaso vibhātīḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588657 (0.050):
RV_04.002.18.2 martānāṃ cid urvaśīr akṛpran vṛdhe cid arya uparasyāyoḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078106 (0.050):
RV_4,002.18c martānāṃ cid urvaśīr akṛpran vṛdhe cid arya uparasyāyoḥ ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979319 (0.058):
(AVŚ_18,3.23c) martāsaś cid urvaśīr akṛpran vṛdhe cid arya uparasyāyoḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979327 (0.063):
(AVŚ_18,3.24a) akarma te svapaso abhūma ṛtam avasrann uṣaso vibhātīḥ |
anūnam | agnim | purudhā | su-candram | devasya | marmṛjataḥ | cāru |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588675 (0.0):
RV_04.002.19.1 akarma te svapaso abhūma ṛtam avasrann uṣaso vibhātīḥ / RV_04.002.19.2 anūnam agnim purudhā suścandraṃ devasya marmṛjataś cāru
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078124 (0.0):
RV_4,002.19a akarma te svapaso abhūma ṛtam avasrann uṣaso vibhātīḥ | / RV_4,002.19c anūnam agnim purudhā suścandraṃ devasya marmṛjataś cāru
cakṣuḥ // RV_4,2.19 // / etā | te | agne | ucathāni | vedhaḥ | avocāma | kavaye | tā | juṣasva | ut
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588686 (0.0):
cakṣuḥ / RV_04.002.20.1 etā te agna ucathāni vedho 'vocāma kavaye tā juṣasva
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078135 (0.0):
cakṣuḥ || / RV_4,002.20a etā te agna ucathāni vedho 'vocāma kavaye tā juṣasva |
| śocasva | kṛṇuhi | vasyasaḥ | naḥ | mahaḥ | rāyaḥ | puru-vāra | pra |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588693 (5.960):
RV_04.002.20.1 etā te agna ucathāni vedho 'vocāma kavaye tā juṣasva / RV_04.002.20.2 uc chocasva kṛṇuhi vasyaso no maho rāyaḥ puruvāra pra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078142 (5.960):
RV_4,002.20a etā te agna ucathāni vedho 'vocāma kavaye tā juṣasva | / RV_4,002.20c uc chocasva kṛṇuhi vasyaso no maho rāyaḥ puruvāra pra yandhi
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7302931 (0.061):
RV_08.023.29.1{14} tvaṃ hi supratūrasi tvaṃ no gomatīriṣaḥ / RV_08.023.29.2{14} maho rāyaḥ sātimagne apā vṛdhi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545766 (0.062):
niḥ-kṛtam // RV_9,61.25 // / -RV_7:1/23- / mahaḥ | naḥ | rāyaḥ | ā | bhara | pavamāna | jahi | mṛdhaḥ | rāsva | indo
yandhi // RV_4,2.20 // / -RV_3:4/20- / (RV_4,3) / ā | vaḥ | rājānam | adhvarasya | rudram | hotāram | satya-yajam | rodasyoḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588702 (0.0):
RV_04.002.20.2 uc chocasva kṛṇuhi vasyaso no maho rāyaḥ puruvāra pra / yandhi / RV_04.003.01.1 ā vo rājānam adhvarasya rudraṃ hotāraṃ satyayajaṃ rodasyoḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078151 (0.0):
RV_4,002.20c uc chocasva kṛṇuhi vasyaso no maho rāyaḥ puruvāra pra yandhi / RV_4,003.01a ā vo rājānam adhvarasya rudraṃ hotāraṃ satyayajaṃ rodasyoḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3594994 (0.026):
ayaṃ no agnir anīkair dveṣo ardaya sainānīkenedaṃ viṣṇuḥ pra tad viṣṇuḥ // / ā vo rājānam adhvarasya rudraṃ hotāraṃ satyayajaṃ rodasyoḥ /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691649 (0.026):
1 1 2 0706c taṃ tvā giraḥ suṣṭutayo vājayantyājiṃ na girvavāho jigyuraśvāḥ / 1 1 2 0707a ā vo rājānamadhvarasya rudraṃ hotāraṃ satyayajaṃ rodasyoḥ .
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10021632 (0.028):
viṣṇuḥ // / ā vo rājānam adhvarasya rudraṃ hotāraṃ satyayajaṃ rodasyoḥ /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15013120 (0.054):
vītī | yaḥ | devam | martaḥ | duvasyet | agnim | īḷīta | adhvare | / haviṣmān | hotāram | satya-yajam | rodasyoḥ | uttāna-hastaḥ | namasā |
| agnim | purā | tanayitnoḥ | acittāt | hiraṇya-rūpam | avase | kṛṇudhvam
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691655 (0.0):
1 1 2 0707a ā vo rājānamadhvarasya rudraṃ hotāraṃ satyayajaṃ rodasyoḥ . / 1 1 2 0707c agniṃ purā tanayitnoracittāddhiraṇyarūpamavase kṛṇudhvam .. 69
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595000 (0.020):
ā vo rājānam adhvarasya rudraṃ hotāraṃ satyayajaṃ rodasyoḥ / / agniṃ purā tanayitnor acittād dhiraṇyarūpam avase kṛṇudhvam //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172032 (0.020):
8.1.161.1 ā vo rājānam adhvarasya rudra(g)ṃ hotāra(g)ṃ satya yaja(g)ṃ / rodasyoḥ / agniṃ purā tanayitnor acittād dhiraṇya rūpam avase kṛṇudhvam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588710 (0.020):
RV_04.003.01.1 ā vo rājānam adhvarasya rudraṃ hotāraṃ satyayajaṃ rodasyoḥ / RV_04.003.01.2 agnim purā tanayitnor acittād dhiraṇyarūpam avase kṛṇudhvam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078160 (0.020):
RV_4,003.01a ā vo rājānam adhvarasya rudraṃ hotāraṃ satyayajaṃ rodasyoḥ | / RV_4,003.01c agnim purā tanayitnor acittād dhiraṇyarūpam avase kṛṇudhvam
// RV_4,3.1 // / ayam | yoniḥ | cakṛma | yam | vayam | te | jāyāiva | patye | uśatī |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078167 (0.008):
RV_4,003.01c agnim purā tanayitnor acittād dhiraṇyarūpam avase kṛṇudhvam / RV_4,003.02a ayaṃ yoniś cakṛmā yaṃ vayaṃ te jāyeva patya uśatī suvāsāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588718 (0.009):
RV_04.003.01.2 agnim purā tanayitnor acittād dhiraṇyarūpam avase kṛṇudhvam / RV_04.003.02.1 ayaṃ yoniś cakṛmā yaṃ vayaṃ te jāyeva patya uśatī suvāsāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5826626 (0.033):
śṛṇoti | enām | uto iti | tvasmai | tanvam | vi | sasre | jāyāiva | patye / | uśatī | su vāsāḥ // RV_10,71.4 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5831475 (0.033):
| naḥ | bhūyāḥ | antarā | hṛdi | asya | ni spṛśe | jāyāiva | patye | uśatī / | su vāsāḥ // RV_10,91.13 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231919 (0.043):
tanvam visasre . tanum vivṛṇute . jāyā iva patye uśatī suvāsāḥ . tad yathā / jāyā patye kāmayamānā suvāsāḥ svam ātmānam vivṛṇute evam vāk vāgvide
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27133651 (0.052):
abhrātāiva | puṃsaḥ | eti | pratīcī | garta āruk iva | sanaye | dhanānām | / jāyāiva | patye | uśatī | su vāsāḥ | uṣāḥ | hasrāiva | ni | riṇīte | apsaḥ
su-vāsāḥ | arvācīnaḥ | pari-vītaḥ | ni | sīda | imāḥ | oṃ iti | te |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5826626 (0.028):
śṛṇoti | enām | uto iti | tvasmai | tanvam | vi | sasre | jāyāiva | patye / | uśatī | su vāsāḥ // RV_10,71.4 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5831475 (0.028):
| naḥ | bhūyāḥ | antarā | hṛdi | asya | ni spṛśe | jāyāiva | patye | uśatī / | su vāsāḥ // RV_10,91.13 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588721 (0.049):
RV_04.003.02.1 ayaṃ yoniś cakṛmā yaṃ vayaṃ te jāyeva patya uśatī suvāsāḥ / RV_04.003.02.2 arvācīnaḥ parivīto ni ṣīdemā u te svapāka pratīcīḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078170 (0.049):
RV_4,003.02a ayaṃ yoniś cakṛmā yaṃ vayaṃ te jāyeva patya uśatī suvāsāḥ | / RV_4,003.02c arvācīnaḥ parivīto ni ṣīdemā u te svapāka pratīcīḥ ||
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231919 (0.049):
tanvam visasre . tanum vivṛṇute . jāyā iva patye uśatī suvāsāḥ . tad yathā / jāyā patye kāmayamānā suvāsāḥ svam ātmānam vivṛṇute evam vāk vāgvide
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27133651 (0.051):
abhrātāiva | puṃsaḥ | eti | pratīcī | garta āruk iva | sanaye | dhanānām | / jāyāiva | patye | uśatī | su vāsāḥ | uṣāḥ | hasrāiva | ni | riṇīte | apsaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13980507 (0.055):
RV_1,124.07c jāyeva patya uśatī suvāsā uṣā hasreva ni riṇīte apsaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14113275 (0.055):
RV_10,071.04c uto tvasmai tanvaṃ vi sasre jāyeva patya uśatī suvāsāḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117977 (0.055):
RV_10,091.13c bhūyā antarā hṛdy asya nispṛśe jāyeva patya uśatī suvāsāḥ || / RV_10,091.14a yasminn aśvāsa ṛṣabhāsa ukṣaṇo vaśā meṣā avasṛṣṭāsa āhutāḥ |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 1123 (0.061):
(Pas_4.9) KA_I,4.5 8 Ro_I,18 19 {8/11} jāyā iva patye uśatī suvāsāḥ .
su-apāka | pratīcīḥ // RV_4,3.2 // / āśṛṇvate | adṛpitāya | manma | nṛ-cakṣase | su-mṛḷīkāya | vedhaḥ | devāya
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588739 (0.0):
RV_04.003.02.2 arvācīnaḥ parivīto ni ṣīdemā u te svapāka pratīcīḥ / RV_04.003.03.1 āśṛṇvate adṛpitāya manma nṛcakṣase sumṛḷīkāya vedhaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078189 (0.0):
RV_4,003.02c arvācīnaḥ parivīto ni ṣīdemā u te svapāka pratīcīḥ || / RV_4,003.03a āśṛṇvate adṛpitāya manma nṛcakṣase sumṛḷīkāya vedhaḥ |
| śastim | amṛtāya | śaṃsa | grāvāiva | sotā | madhu-sut | yam | īḷe //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588745 (5.960):
RV_04.003.03.1 āśṛṇvate adṛpitāya manma nṛcakṣase sumṛḷīkāya vedhaḥ / RV_04.003.03.2 devāya śastim amṛtāya śaṃsa grāveva sotā madhuṣud yam īḷe
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078195 (5.960):
RV_4,003.03a āśṛṇvate adṛpitāya manma nṛcakṣase sumṛḷīkāya vedhaḥ | / RV_4,003.03c devāya śastim amṛtāya śaṃsa grāveva sotā madhuṣud yam īḷe ||
RV_4,3.3 // / tvam | cit | naḥ | śamyai | agne | asyāḥ | ṛtasya | bodhi | ṛta-cit |
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3129883 (0.055):
RV_3,009.07a tad bhadraṃ tava daṃsanā pākāya cic chadayati | / RV_3,009.07c tvāṃ yad agne paśavaḥ samāsate samiddham apiśarvare ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11204143 (0.061):
uta | tvā | dhītayaḥ | mama | giraḥ | vṛdhantu | visvahā | agne | / sakhyasya | bodhi | naḥ // RV_8,44.22 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362308 (0.061):
RV_01.143.08.1{12} aprayuchannaprayuchadbhiragne śivebhirnaḥ pāyubhiḥ pāhi
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16723680 (0.061):
bhūr.bhuvaḥ.svaḥ.svāhā.sa.tvam.no.agne.avamas.tvam.no.agne.varuṇasya.tad.astu.mitrā.varuṇā.ity.āgnīdhrīye.prāyaś.citta.āhutīr.juhvati
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16723874 (0.061):
sa.tvam.no.agne.avamas.tvam.no.agne.varuṇasya.vidvān.ity.agnī.varuṇāv.ādiśati
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16739239 (0.061):
atha.ha.enam.avabhṛtham.abhyavanināya.sa.tvam.no.agne.avamas.tvam.no.agne.varuṇasya.vidvān.ity.etābhyām.ṛgbhyām.|.atha.ha.enam.agnim.upasthāpayāmāsa.śunaś.cic.chepam.niditam.sahasrād.ity.etayā.ṛcā
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870343 (0.062):
RV_05.003.09.2 kadā cikitvo abhi cakṣase no 'gne kadām ṛtacid yātayāse
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021413 (0.062):
RV_5,003.09c kadā cikitvo abhi cakṣase no 'gne kadāṃ ṛtacid yātayāse ||
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362726 (0.063):
RV_01.147.05.2{16} ataḥ pāhi stavamāna stuvantamagne mākirno duritāya / dhāyīḥ / RV_01.148.01.1{17} mathīd yadīṃ viṣṭo mātariśvā hotāraṃ viśvāpsuṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13984810 (0.063):
RV_1,147.05c ataḥ pāhi stavamāna stuvantam agne mākir no duritāya dhāyīḥ / RV_1,148.01a mathīd yad īṃ viṣṭo mātariśvā hotāraṃ viśvāpsuṃ viśvadevyam |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872179 (0.063):
RV_05.020.01.1 yam agne vājasātama tvaṃ cin manyase rayim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023250 (0.063):
RV_5,020.01a yam agne vājasātama tvaṃ cin manyase rayim |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1361673 (0.064):
RV_01.140.11.1{07} idamagne sudhitaṃ durdhitādadhi priyādu cin manmanaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22804467 (0.064):
su-pṛkṣaḥ | upa | tri-bandhuḥ | jarat-aṣṭim | eti | asvaveśam | yam | / kṛṇavanta | martāḥ // RV_7,37.7 // / ā | naḥ | rādhāṃsi | savitariti | stavadhyai | ā | rāyaḥ | yantu |
su-ādhīḥ | kadā | te | ukthā | sadha-mādyāni | kadā | bhavanti | sakhyā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588764 (0.018):
RV_04.003.04.1 tvaṃ cin naḥ śamyā agne asyā ṛtasya bodhy ṛtacit svādhīḥ / RV_04.003.04.2 kadā ta ukthā sadhamādyāni kadā bhavanti sakhyā gṛhe te
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078214 (0.018):
RV_4,003.04a tvaṃ cin naḥ śamyā agne asyā ṛtasya bodhy ṛtacit svādhīḥ | / RV_4,003.04c kadā ta ukthā sadhamādyāni kadā bhavanti sakhyā gṛhe te ||
gṛhe | te // RV_4,3.4 // / kathā | ha | tat | varuṇāya | tvam | agne | kathā dive garhase | kat | naḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588771 (0.0):
RV_04.003.04.2 kadā ta ukthā sadhamādyāni kadā bhavanti sakhyā gṛhe te / RV_04.003.05.1 kathā ha tad varuṇāya tvam agne kathā dive garhase kan na
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078221 (0.0):
RV_4,003.04c kadā ta ukthā sadhamādyāni kadā bhavanti sakhyā gṛhe te || / RV_4,003.05a kathā ha tad varuṇāya tvam agne kathā dive garhase kan na
| āgaḥ | kathā | mitrāya | mīḷhuṣe | pṛthivyai | bravaḥ | kat | aryamṇe |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588787 (0.0):
RV_04.003.05.1 kathā ha tad varuṇāya tvam agne kathā dive garhase kan na / āgaḥ / RV_04.003.05.2 kathā mitrāya mīḷhuṣe pṛthivyai bravaḥ kad aryamṇe kad
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078237 (0.0):
RV_4,003.05a kathā ha tad varuṇāya tvam agne kathā dive garhase kan na / āgaḥ | / RV_4,003.05c kathā mitrāya mīḷhuṣe pṛthivyai bravaḥ kad aryamṇe kad
kat | bhagāya // RV_4,3.5 // / -RV_3:4/21- / kat | dhiṣṇyāsu | vṛdhasānaḥ | agne | kat | vātāya | pra-tavase |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595007 (1.788):
agniṃ purā tanayitnor acittād dhiraṇyarūpam avase kṛṇudhvam // / kad dhiṣṇyāsu vṛdhasāno agne kad vātāya pratavase śubhaṃye /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588794 (1.788):
RV_04.003.05.2 kathā mitrāya mīḷhuṣe pṛthivyai bravaḥ kad aryamṇe kad
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078244 (1.788):
RV_4,003.05c kathā mitrāya mīḷhuṣe pṛthivyai bravaḥ kad aryamṇe kad
śubhaṃmye | pari-jmane | nāsatyāya | kṣe | bravaḥ | kat | agne | rudrāya |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595017 (0.0):
kad dhiṣṇyāsu vṛdhasāno agne kad vātāya pratavase śubhaṃye / / parijmane nāsatyāya kṣe bravaḥ kad agne rudrāya nṛghne //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588805 (0.0):
RV_04.003.06.2 parijmane nāsatyāya kṣe bravaḥ kad agne rudrāya nṛghne
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078255 (0.0):
RV_4,003.06c parijmane nāsatyāya kṣe bravaḥ kad agne rudrāya nṛghne ||
nṛ-ghne // RV_4,3.6 // / kathā | mahe | puṣtim-bharāya | pūṣṇe | kat | rudrāya | su-makhāya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588818 (0.0):
RV_04.003.06.2 parijmane nāsatyāya kṣe bravaḥ kad agne rudrāya nṛghne
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078266 (0.0):
RV_4,003.06c parijmane nāsatyāya kṣe bravaḥ kad agne rudrāya nṛghne ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595017 (0.015):
parijmane nāsatyāya kṣe bravaḥ kad agne rudrāya nṛghne //
haviḥ-de | kat | v iṣṇave | uru-gāyāya | retaḥ | bravaḥ | kat | agne |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588828 (0.0):
RV_04.003.07.1 kathā mahe puṣṭimbharāya pūṣṇe kad rudrāya sumakhāya / havirde
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078277 (0.0):
RV_4,003.07a kathā mahe puṣṭimbharāya pūṣṇe kad rudrāya sumakhāya havirde
śarave | bṛhatyai // RV_4,3.7 // / kathā | śardhāya | marutām | ṛtāya | kathā | sūre | bṛhate | pṛcchyamānaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588835 (0.0):
RV_04.003.07.2 kad viṣṇava urugāyāya reto bravaḥ kad agne śarave bṛhatyai
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078288 (0.0):
RV_4,003.07c kad viṣṇava urugāyāya reto bravaḥ kad agne śarave bṛhatyai ||
| prati | bravaḥ | aditaye | turāya | sādha | divaḥ | jāta-vedaḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078291 (0.013):
RV_4,003.08a kathā śardhāya marutām ṛtāya kathā sūre bṛhate pṛcchyamānaḥ | / RV_4,003.08c prati bravo 'ditaye turāya sādhā divo jātavedaś cikitvān ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588842 (0.047):
RV_04.003.08.1 kathā śardhāya marutām ṛtāya kathā sūre bṛhate pṛchyamānaḥ / RV_04.003.08.2 prati bravo 'ditaye turāya sādhā divo jātavedaś cikitvān
cikitvān // RV_4,3.8 // / ṛtena | ṛtam | ni-yatam | īḷe | ā | goḥ | āmā | sacā | madhu-mat | pakvam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561792 (0.055):
yathā | ayajaḥ | hotram | agne | pṛthivyāḥ | yathā | divaḥ | jāta-vedaḥ | / cikitvān | eva | anena | haviṣā | yakṣi | devān | manuṣvat | yajñam | pra
| agne | kṛṣṇā | satī | ruśatā | dhāsinā | eṣā | jāmaryeṇa | payasā | ppy
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588863 (1.192):
RV_04.003.09.1 ṛtena ṛtaṃ niyatam īḷa ā gor āmā sacā madhumat pakvam agne / RV_04.003.09.2 kṛṣṇā satī ruśatā dhāsinaiṣā jāmaryeṇa payasā pīpāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078312 (1.192):
RV_4,003.09a ṛtena ṛtaṃ niyatam īḷa ā gor āmā sacā madhumat pakvam agne | / RV_4,003.09c kṛṣṇā satī ruśatā dhāsinaiṣā jāmaryeṇa payasā pīpāya ||
// RV_4,3.9 // / ṛtenaḥ | hi | sma | vṛṣabhaḥ | cit | aktaḥ | pumān | agniḥ | payasā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588873 (0.026):
RV_04.003.10.1 ṛtena hi ṣmā vṛṣabhaś cid aktaḥ pumāṃ agniḥ payasā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078320 (0.026):
RV_4,003.10a ṛtena hi ṣmā vṛṣabhaś cid aktaḥ pumāṃ agniḥ payasā pṛṣṭhyena
pṛṣṭyena | aspandamānaḥ | acarat | vayaḥ-dhāḥ | vṛṣā | śukram | duduhe |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588884 (0.017):
RV_04.003.10.1 ṛtena hi ṣmā vṛṣabhaś cid aktaḥ pumāṃ agniḥ payasā / pṛṣṭhyäna / RV_04.003.10.2 aspandamāno acarad vayodhā vṛṣā śukraṃ duduhe pṛśnir ūdhaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078332 (0.017):
RV_4,003.10c aspandamāno acarad vayodhā vṛṣā śukraṃ duduhe pṛśnir ūdhaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14044536 (0.041):
RV_6,066.01c marteṣv anyad dohase pīpāya sakṛc chukraṃ duduhe pṛśnir ūdhaḥ / RV_6,066.02a ye agnayo na śośucann idhānā dvir yat trir maruto vāvṛdhanta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15022068 (0.041):
patyamānam | marteṣu | anyat | dohase | pīpāya | sakṛt | śukram | duduhe | / pṛśniḥ | ūdhaḥ // RV_6,66.1 //
pṛśniḥ | ūdhaḥ // RV_4,3.10 // / -RV_3:4/22- / ṛtena | adrim | vi | asan | bhidantaḥ | sam | aṅgirasaḥ | navanta |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588891 (0.0):
RV_04.003.10.2 aspandamāno acarad vayodhā vṛṣā śukraṃ duduhe pṛśnir ūdhaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078339 (0.0):
RV_4,003.10c aspandamāno acarad vayodhā vṛṣā śukraṃ duduhe pṛśnir ūdhaḥ ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14044536 (0.013):
RV_6,066.01c marteṣv anyad dohase pīpāya sakṛc chukraṃ duduhe pṛśnir ūdhaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15022068 (0.013):
patyamānam | marteṣu | anyat | dohase | pīpāya | sakṛt | śukram | duduhe | / pṛśniḥ | ūdhaḥ // RV_6,66.1 //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14655248 (0.057):
RV_06.066.01.2{07} marteṣvanyad dohase pīpāya sakṛcchukraṃ duduhe / pṛśnirūdhaḥ / RV_06.066.02.1{07} ye agnayo na śośucannidhānā dviryat trirmaruto
go--bhiḥ | śunam | naraḥ | pari | sadan | uṣasam | āviḥ | svaḥ | abhavat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588902 (0.014):
RV_04.003.11.2 śunaṃ naraḥ pari ṣadann uṣāsam āviḥ svar abhavaj jāte agnau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078350 (0.014):
RV_4,003.11c śunaṃ naraḥ pari ṣadann uṣāsam āviḥ svar abhavaj jāte agnau
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14116850 (0.020):
RV_10,088.02a gīrṇam bhuvanaṃ tamasāpagūḷham āviḥ svar abhavaj jāte agnau
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588893 (0.044):
RV_04.003.11.1 ṛtenādriṃ vy asan bhidantaḥ sam aṅgiraso navanta gobhiḥ / RV_04.003.11.2 śunaṃ naraḥ pari ṣadann uṣāsam āviḥ svar abhavaj jāte agnau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078341 (0.044):
RV_4,003.11a ṛtenādriṃ vy asan bhidantaḥ sam aṅgiraso navanta gobhiḥ | / RV_4,003.11c śunaṃ naraḥ pari ṣadann uṣāsam āviḥ svar abhavaj jāte agnau
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5830327 (0.048):
gīrṇam | bhuvanam | tamasā | apa gūḷham | āviḥ | svaḥ | abhavat | jāte | / agnau | tasya | devāḥ | pṛthivī | dyauḥ | uta | āpaḥ | araṇayan | oṣadhīḥ
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20876350 (0.061):
RV_05.045.00.81 viśve asyā vyuṣi māhināyāḥ saṃ yad gobhir aṅgiraso navanta / RV_05.045.00.82 utsa āsām parame sadhastha ṛtasya pathā saramā vidad gāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14027424 (0.061):
RV_5,045.08a viśve asyā vyuṣi māhināyāḥ saṃ yad gobhir aṅgiraso navanta | / RV_5,045.08c utsa āsām parame sadhastha ṛtasya pathā saramā vidad gāḥ ||
jāte | agnau // RV_4,3.11 // / ṛtena | devīḥ | amṛtāḥ | amṛktāḥ | arṇaḥ-bhiḥ | āpaḥ | madhumat-bhiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588905 (0.0):
RV_04.003.11.2 śunaṃ naraḥ pari ṣadann uṣāsam āviḥ svar abhavaj jāte agnau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078353 (0.0):
RV_4,003.11c śunaṃ naraḥ pari ṣadann uṣāsam āviḥ svar abhavaj jāte agnau
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14116851 (1.192):
RV_10,088.02a gīrṇam bhuvanaṃ tamasāpagūḷham āviḥ svar abhavaj jāte agnau
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5830327 (0.026):
gīrṇam | bhuvanam | tamasā | apa gūḷham | āviḥ | svaḥ | abhavat | jāte | / agnau | tasya | devāḥ | pṛthivī | dyauḥ | uta | āpaḥ | araṇayan | oṣadhīḥ
agne | vājī | na | sargeṣu | pra-stubhānaḥ | pra | sadam | it | sravitave
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588920 (0.0):
RV_04.003.12.1 ṛtena devīr amṛtā amṛktā arṇobhir āpo madhumadbhir agne / RV_04.003.12.2 vājī na sargeṣu prastubhānaḥ pra sadam it sravitave
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078368 (0.0):
RV_4,003.12a ṛtena devīr amṛtā amṛktā arṇobhir āpo madhumadbhir agne | / RV_4,003.12c vājī na sargeṣu prastubhānaḥ pra sadam it sravitave dadhanyuḥ
| dadhanyuh // RV_4,3.12 // / mā | kasya | yakṣam | sadam | it | huraḥ | gāḥ | mā | veśasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588928 (0.0):
RV_04.003.12.2 vājī na sargeṣu prastubhānaḥ pra sadam it sravitave / dadhanyuḥ / RV_04.003.13.1 mā kasya yakṣaṃ sadam id dhuro gā mā veśasya praminato
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078376 (0.0):
RV_4,003.12c vājī na sargeṣu prastubhānaḥ pra sadam it sravitave dadhanyuḥ / RV_4,003.13a mā kasya yakṣaṃ sadam id dhuro gā mā veśasya praminato māpeḥ
pra-minataḥ | mā | āpeḥ | mā | bhrātuḥ | agne | anṛjoḥ | ṛṇam | veḥ | mā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588939 (0.0):
RV_04.003.13.2 mā bhrātur agne anṛjor ṛṇaṃ ver mā sakhyur dakṣaṃ ripor
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078387 (0.0):
RV_4,003.13c mā bhrātur agne anṛjor ṛṇaṃ ver mā sakhyur dakṣaṃ ripor
sakhyuḥ | dakṣam | ripoḥ | bhujema // RV_4,3.13 // / rakṣāṇaḥ | agne | tava | rakṣaṇebhiḥ | rarakṣāṇaḥ | su-makha | prīṇānaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588943 (0.0):
RV_04.003.13.2 mā bhrātur agne anṛjor ṛṇaṃ ver mā sakhyur dakṣaṃ ripor
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078391 (0.0):
RV_4,003.13c mā bhrātur agne anṛjor ṛṇaṃ ver mā sakhyur dakṣaṃ ripor
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16559135 (0.015):
-RV_2:8/16- / upa-kṣetāraḥ | tava | su-pranīte | agne | viśvāni | dhanyā | dadhānāḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7307030 (0.016):
RV_08.043.12.1{31} uta tvā namasā vayaṃ hotarvareṇyakrato / RV_08.043.12.2{31} agne samidbhirīmahe
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1341623 (0.017):
vratapāmadābhya / RV_01.031.11.1{34} tvāmagne prathamamāyumāyave devā akṛṇvan nahuṣasya
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7310743 (0.021):
RV_08.060.18.1{35} ketena śarman sacate suṣāmaṇyagne tubhyaṃ cikitvanā / RV_08.060.18.2{35} iṣaṇyayā naḥ pururūpamā bhara vājaṃ nediṣṭhamūtaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14076539 (0.021):
RV_8,060.18a ketena śarman sacate suṣāmaṇy agne tubhyaṃ cikitvanā | / RV_8,060.18c iṣaṇyayā naḥ pururūpam ā bhara vājaṃ nediṣṭham ūtaye ||
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7301496 (0.023):
RV_08.019.26.2{34} na me stotāmatīvā na durhitaḥ syādagne na pāpayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14066959 (0.023):
RV_8,019.26c na me stotāmatīvā na durhitaḥ syād agne na pāpayā ||
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16736338 (0.024):
agnim.na.mā.mathitam.tvam.agne.prathamo.aṅgirā.ṛṣir.ity.eka.pātinīnām / / ŚŚS_14.53.7: agne.sa.kṣeṣad.iti.nividdhānam /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4709423 (0.024):
4 8 1 0302a parṣi tokaṃ tanayaṃ partṛbhiṣṭvamadabdhairaprayutvabhiḥ . / 4 8 1 0302c agne heḍāṃsi daivyā yuyodhi no 'devāni harāṃsi ca .. 1624
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9520849 (0.024):
5,7: ``puru.tvā.dāśvān.vocerir.agne.tava.svidā/ / todasyeva.śarana.ā.mahasya/''.bahu.dāśvāṃs.tvām.eva.abhihvayāmy.arir.amitra.ṛcchater.īśvaras.apy.arir.etasmād.eva/
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3538958 (0.025):
sajātānāṃ madhyameṣṭheyāya rājñām agne vihaṣyo dīdihīha // / ati niho ati sṛdho aty acittim ati nirṛtim adya /
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12790785 (0.027):
upavājayati
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056418 (0.028):
RV_10.122.03.2{05} suvīreṇa rayiṇāgne svābhuvā yasta ānaṭsamidhā taṃ / juṣasva
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14652274 (0.028):
ṭvamadabdhairaprayutvabhiḥ / RV_06.048.10.2{02} agne heḷāṃsi daivyā yuyodhi no 'devāni hvarāṃsi ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14041493 (0.028):
RV_6,048.10a parṣi tokaṃ tanayam partṛbhiṣ ṭvam adabdhair aprayutvabhiḥ | / RV_6,048.10c agne heḷāṃsi daivyā yuyodhi no 'devāni hvarāṃsi ca ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13059941 (0.034):
RV_10.156.02.1{14} yayā gā ākarāmahe senayāgne tavotyā / RV_10.156.02.2{14} tāṃ no hinvamaghattaye
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13045380 (0.052):
RV_10.069.04.1{19} yaṃ tvā pūrvamīḷito vadhryaśvaḥ samīdhe agne sa / idaṃjuṣasva / RV_10.069.04.2{19} sa na stipā uta bhavā tanūpā dātraṃ rakṣasvayadidaṃ te
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13722075 (0.054):
RV_2,001.09c tvam putro bhavasi yas te 'vidhat tvaṃ sakhā suśevaḥ pāsy / ādhṛṣaḥ || / RV_2,001.10a tvam agna ṛbhur āke namasyas tvaṃ vājasya kṣumato rāya īśiṣe
prati | sphura | vi | ruja | vīḷu | aṃhaḥ | jahi | rakṣaḥ | mahi | cit |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588962 (0.008):
RV_04.003.14.2 prati ṣphura vi ruja vīḍv aṃho jahi rakṣo mahi cid
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078410 (0.008):
RV_4,003.14c prati ṣphura vi ruja vīḍv aṃho jahi rakṣo mahi cid vāvṛdhānam
vavṛdhānam // RV_4,3.14 // / ebhiḥ | bhava | su-manāḥ | agne | arkaiḥ | imān | spṛśa | manma-bhiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588967 (0.012):
RV_04.003.14.2 prati ṣphura vi ruja vīḍv aṃho jahi rakṣo mahi cid / vāvṛdhānam / RV_04.003.15.1 ebhir bhava sumanā agne arkair imān spṛśa manmabhiḥ śūra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078415 (0.012):
RV_4,003.14c prati ṣphura vi ruja vīḍv aṃho jahi rakṣo mahi cid vāvṛdhānam / RV_4,003.15a ebhir bhava sumanā agne arkair imān spṛśa manmabhiḥ śūra
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561869 (0.061):
(RV_3,18) / bhava | naḥ | agne | su-manāḥ | upa-itau | sakhāiva | sakhye | pitarāiva |
śūra | vājān | uta | brahmāṇi | aṅgiraḥ | juṣasva | sam | te | śastiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588976 (0.016):
RV_04.003.15.1 ebhir bhava sumanā agne arkair imān spṛśa manmabhiḥ śūra / vājān / RV_04.003.15.2 uta brahmāṇy aṅgiro juṣasva saṃ te śastir devavātā jareta
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078424 (0.016):
RV_4,003.15a ebhir bhava sumanā agne arkair imān spṛśa manmabhiḥ śūra / vājān | / RV_4,003.15c uta brahmāṇy aṅgiro juṣasva saṃ te śastir devavātā jareta ||
devavātā | jareta // RV_4,3.15 // / etā | viśvā | viduṣe | tubhyam | vedhaḥ | nīthāni | agne | niṇyā | vacāṃsi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588989 (0.0):
RV_04.003.15.2 uta brahmāṇy aṅgiro juṣasva saṃ te śastir devavātā jareta / RV_04.003.16.1 etā viśvā viduṣe tubhyaṃ vedho nīthāny agne niṇyā vacāṃsi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078437 (0.0):
RV_4,003.15c uta brahmāṇy aṅgiro juṣasva saṃ te śastir devavātā jareta || / RV_4,003.16a etā viśvā viduṣe tubhyaṃ vedho nīthāny agne niṇyā vacāṃsi |
| ni-vacanā | kavaye | kāvyāni | aśaṃsiṣam | mati-bhiḥ | vipraḥ | ukthaiḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5825011 (0.046):
eva | kaviḥ | tuvi ravān | ṛta jñāḥ | draviṇasyuḥ | draviṇasaḥ | cakānaḥ | / ukthebhiḥ | atra | mati bhiḥ | ca | vipraḥ | apīpayat | gayaḥ | divyāni |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588995 (0.050):
RV_04.003.16.1 etā viśvā viduṣe tubhyaṃ vedho nīthāny agne niṇyā vacāṃsi / RV_04.003.16.2 nivacanā kavaye kāvyāny aśaṃsiṣam matibhir vipra ukthaiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078443 (0.050):
RV_4,003.16a etā viśvā viduṣe tubhyaṃ vedho nīthāny agne niṇyā vacāṃsi | / RV_4,003.16c nivacanā kavaye kāvyāny aśaṃsiṣam matibhir vipra ukthaiḥ ||
// RV_4,3.16 // / -RV_3:4/23- / (RV_4,4) / kṛṇuṣva | pājaḥ | pra-sitim | na | pṛthvīm | yāhi | rājāiva | ama-vān |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532349 (0.013):
ye apsu ṣadāṃsi cakrire tebhyaḥ sarpebhyo namaḥ // / kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīṃ yāhi rājevāmavaṃ ibhena /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589003 (0.013):
RV_04.003.16.2 nivacanā kavaye kāvyāny aśaṃsiṣam matibhir vipra ukthaiḥ / RV_04.004.01.1 kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīṃ yāhi rājevāmavāṃ ibhena
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078451 (0.013):
RV_4,003.16c nivacanā kavaye kāvyāny aśaṃsiṣam matibhir vipra ukthaiḥ || / RV_4,004.01a kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīṃ yāhi rājevāmavāṃ ibhena |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149022 (0.013):
5.1.132.1 dhārāsu saptasu / 5.1.132.2 kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīṃ yāhi rājevāmavā(g)ṃ ibhena
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4310404 (0.054):
/dyauḥ śāntā / (kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīm ity etena^anuvākena[K
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23907209 (0.057):
etānrākṣoghnānpratisarānapaśyankṛṇuṣva / pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīmiti rākṣoghnā vai pratisarāsta etaiḥ pratisaraiḥ
ibhena | tṛṣvīm | anu | pra-sitim | drūṇānaḥ | astā | asi | vidhya |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532359 (0.037):
kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīṃ yāhi rājevāmavaṃ ibhena / / tṛṣvīm anu prasitiṃ drūṇāno 'stāsi vidhya rakṣasas tapiṣṭhaiḥ //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149032 (0.037):
5.1.132.2 kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīṃ yāhi rājevāmavā(g)ṃ ibhena / tṛṣvīm anu prasitiṃ drūṇāno 'stāsi vidhya rakṣasas tapiṣṭhaiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078462 (0.039):
RV_4,004.01a kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīṃ yāhi rājevāmavāṃ ibhena | / RV_4,004.01c tṛṣvīm anu prasitiṃ drūṇāno 'stāsi vidhya rakṣasas tapiṣṭhaiḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589011 (0.041):
RV_04.004.01.1 kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīṃ yāhi rājevāmavāṃ ibhena / RV_04.004.01.2 tṛṣvīm anu prasitiṃ drūṇāno 'stāsi vidhya rakṣasas
rakṣasaḥ | tapiṣṭhaiḥ // RV_4,4.1 // / tava | bhramāsaḥ | āśu-yā | patanti | anu | spṛśa | dhṛṣatā | śośucānaḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078469 (0.0):
RV_4,004.01c tṛṣvīm anu prasitiṃ drūṇāno 'stāsi vidhya rakṣasas tapiṣṭhaiḥ / RV_4,004.02a tava bhramāsa āśuyā patanty anu spṛśa dhṛṣatā śośucānaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532367 (0.014):
tṛṣvīm anu prasitiṃ drūṇāno 'stāsi vidhya rakṣasas tapiṣṭhaiḥ // / tava bhramāsa āśuyā patanty anuspṛśa dhṛṣatā śośucānaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149034 (0.014):
tṛṣvīm anu prasitiṃ drūṇāno 'stāsi vidhya rakṣasas tapiṣṭhaiḥ / 5.1.132.3 tava bhramāsa āśuyā patanty anu spṛśa dhṛṣatā śośucānaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149041 (0.024):
tṛṣvīm anu prasitiṃ drūṇāno 'stāsi vidhya rakṣasas tapiṣṭhaiḥ / 5.1.132.3 tava bhramāsa āśuyā patanty anu spṛśa dhṛṣatā śośucānaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589021 (0.062):
RV_04.004.02.1 tava bhramāsa āśuyā patanty anu spṛśa dhṛṣatā śośucānaḥ / RV_04.004.02.2 tapūṃṣy agne juhvā pataṃgān asaṃdito vi sṛja viṣvag ulkāḥ
tapāūṃṣi | agne | juhvā | pataṅgān | asam-ditaḥ | vi | sṛja | viṣvak |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149043 (0.038):
5.1.132.3 tava bhramāsa āśuyā patanty anu spṛśa dhṛṣatā śośucānaḥ / tapū(g)ṃṣy agne juhvā pataṅgān asaṃdito vi sṛja viṣvag ulkāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532369 (0.044):
tava bhramāsa āśuyā patanty anuspṛśa dhṛṣatā śośucānaḥ / / tapobhir agne juhvā pataṅgān asaṃdito visṛja viṣvag ulkāḥ //
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078473 (0.057):
RV_4,004.02a tava bhramāsa āśuyā patanty anu spṛśa dhṛṣatā śośucānaḥ | / RV_4,004.02c tapūṃṣy agne juhvā pataṅgān asaṃdito vi sṛja viṣvag ulkāḥ ||
ulkāḥ // RV_4,4.2 // / prati | spaśaḥ | vi | sṛja | tūrṇi-tamaḥ | bhava | pāyuḥ | viśaḥ | asyāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589033 (0.0):
RV_04.004.02.2 tapūṃṣy agne juhvā pataṃgān asaṃdito vi sṛja viṣvag ulkāḥ / RV_04.004.03.1 prati spaśo vi sṛja tūrṇitamo bhavā pāyur viśo asyā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078481 (0.0):
RV_4,004.02c tapūṃṣy agne juhvā pataṅgān asaṃdito vi sṛja viṣvag ulkāḥ || / RV_4,004.03a prati spaśo vi sṛja tūrṇitamo bhavā pāyur viśo asyā adabdhaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149050 (0.053):
tapū(g)ṃṣy agne juhvā pataṅgān asaṃdito vi sṛja viṣvag ulkāḥ / 5.1.132.5 prati spaśo vi śṛja tūrṇitamo bhavā pāyur viśo asyā adabdhaḥ
adabdhaḥ | yaḥ | naḥ | dūre | agha-śaṃsaḥ | yaḥ | anti | agne | mākiḥ | te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532392 (0.0):
prati spaśo visṛjā tūrṇitamo bhavā pāyur viśo asyā adabdhaḥ / / yo no dūre aghaśaṃso yo anty agne mākiṣ ṭe vyathir ādadharṣīt //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589052 (0.0):
RV_04.004.03.1 prati spaśo vi sṛja tūrṇitamo bhavā pāyur viśo asyā / adabdhaḥ / RV_04.004.03.2 yo no dūre aghaśaṃso yo anty agne mākiṣ ṭe vyathir ā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078500 (0.0):
RV_4,004.03a prati spaśo vi sṛja tūrṇitamo bhavā pāyur viśo asyā adabdhaḥ / RV_4,004.03c yo no dūre aghaśaṃso yo anty agne mākiṣ ṭe vyathir ā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149059 (0.0):
5.1.132.5 prati spaśo vi śṛja tūrṇitamo bhavā pāyur viśo asyā adabdhaḥ / yo no dūre aghaśa(g)ṃso yo anty agne mākiṣ ṭe vyathir ā dadharṣīt
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149068 (0.025):
yo no dūre aghaśa(g)ṃso yo anty agne mākiṣ ṭe vyathir ā dadharṣīt
| vyathiḥ | ā | dadharṣīt // RV_4,4.3 // / ut | agne | tiṣṭha | prati | ā | tanuṣva | ni | amitrān | oṣatāt |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589059 (0.003):
RV_04.004.03.2 yo no dūre aghaśaṃso yo anty agne mākiṣ ṭe vyathir ā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078507 (0.003):
RV_4,004.03c yo no dūre aghaśaṃso yo anty agne mākiṣ ṭe vyathir ā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149075 (0.019):
yo no dūre aghaśa(g)ṃso yo anty agne mākiṣ ṭe vyathir ā dadharṣīt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532400 (0.022):
ud agne tiṣṭha praty ā tanuṣva ny amitraṃ oṣatāt tigmahete /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532391 (0.048):
yo no dūre aghaśaṃso yo anty agne mākiṣ ṭe vyathir ādadharṣīt //
tigma-hete | yaḥ | naḥ | arātim | sam-idhāna | cakre | nīcā | tam | dhakṣi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532408 (0.0):
ud agne tiṣṭha praty ā tanuṣva ny amitraṃ oṣatāt tigmahete /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149083 (0.025):
5.1.132.7 ud agne tiṣṭha praty ā tanuṣva ny amitrā(g)ṃ oṣatāt tigmahete
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589068 (0.027):
RV_04.004.04.1 ud agne tiṣṭha praty ā tanuṣva ny amitrāṃ oṣatāt tigmahete
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078516 (0.027):
RV_4,004.04a ud agne tiṣṭha praty ā tanuṣva ny amitrāṃ oṣatāt tigmahete |
| atasam | na | śuṣkam // RV_4,4.4 // / ūrdhvaḥ | bhava | prati | vidhya | adhi | asmat | āviḥ | kṛṇuṣva |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589072 (0.0):
RV_04.004.04.2 yo no arātiṃ samidhāna cakre nīcā taṃ dhakṣy atasaṃ na / śuṣkam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078520 (0.0):
RV_4,004.04c yo no arātiṃ samidhāna cakre nīcā taṃ dhakṣy atasaṃ na śuṣkam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532418 (0.017):
yo no arātiṃ samidhāna cakre nīcā taṃ dhakṣy atasaṃ na śuṣkam //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149087 (0.017):
yo no arāti(g)ṃ samidhāna cakre nīcā taṃ dhakṣy atasaṃ na śuṣkam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589079 (0.048):
RV_04.004.05.1 ūrdhvo bhava prati vidhyādhy asmad āviṣ kṛṇuṣva daivyāny / agne / RV_04.004.05.2 ava sthirā tanuhi yātujūnāṃ jāmim ajāmim pra mṛṇīhi śatrūn
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078527 (0.048):
RV_4,004.05a ūrdhvo bhava prati vidhyādhy asmad āviṣ kṛṇuṣva daivyāny agne / RV_4,004.05c ava sthirā tanuhi yātujūnāṃ jāmim ajāmim pra mṛṇīhi śatrūn ||
daivyāni | agne | ava | sthirā | tanuhi | yātu-jūnām | jāmim | ajāmim |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589088 (0.019):
RV_04.004.05.1 ūrdhvo bhava prati vidhyādhy asmad āviṣ kṛṇuṣva daivyāny / agne / RV_04.004.05.2 ava sthirā tanuhi yātujūnāṃ jāmim ajāmim pra mṛṇīhi śatrūn
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078536 (0.019):
RV_4,004.05a ūrdhvo bhava prati vidhyādhy asmad āviṣ kṛṇuṣva daivyāny agne / RV_4,004.05c ava sthirā tanuhi yātujūnāṃ jāmim ajāmim pra mṛṇīhi śatrūn ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532423 (0.030):
ūrdhvo bhava pratividhyādhy asmad āviḥ kṛṇuṣva daivyāny agne /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149100 (0.033):
5.1.132.9 ūrdhvo bhava prati vidhyādhy asmad āviṣ kṛṇuṣva daivyāny agne / ava sthirā tanuhi yātujūnāṃ jāmim ajāmiṃ pra mṛṇīhi śatrūn[*195]
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5836999 (0.047):
ni | tigmāni | bhrāśayan | bhrāśyāni | ava | sthirā | tanuhi | yātu jūnām
pra | mṛṇīhi | śatrūn // RV_4,4.5 // / -RV_3:4/24- / saḥ | te | jānāti | su-matim | yaviṣṭha | yaḥ | īvate | brahmaṇe | gātum |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595053 (0.0):
sa te jānāti sumatiṃ yaviṣṭha ya īvate brahmaṇe gātum airat /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589099 (0.0):
RV_04.004.05.2 ava sthirā tanuhi yātujūnāṃ jāmim ajāmim pra mṛṇīhi śatrūn
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078547 (0.0):
RV_4,004.05c ava sthirā tanuhi yātujūnāṃ jāmim ajāmim pra mṛṇīhi śatrūn ||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149150 (0.0):
5.1.133.1 sa te jānāti sumatiṃ yaviṣṭha ya īvate brahmaṇe gātum airat
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149100 (0.030):
ava sthirā tanuhi yātujūnāṃ jāmim ajāmiṃ pra mṛṇīhi śatrūn[*195]
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14650821 (0.045):
RV_06.044.17.1{19} enā mandāno jahi śūra śatrūñ jāmimajāmiṃ / maghavannamitrān / RV_06.044.17.2{19} abhiṣeṇānabhyādediśānān parāca indra pra mṛṇājahī ca
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14040015 (0.045):
RV_6,044.17a enā mandāno jahi śūra śatrūñ jāmim ajāmim maghavann amitrān | / RV_6,044.17c abhiṣeṇāṃ abhy ādediśānān parāca indra pra mṛṇā jahī ca ||
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1358502 (0.062):
RV_01.124.06.1{08} evedeṣā purutamā dṛśe kaṃ nājāmiṃ na pari vṛṇakti jāmim / RV_01.124.06.2{08} arepasā tanvā śāśadānā nārbhādīṣate na mahovibhātī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13980483 (0.062):
RV_1,124.06a eved eṣā purutamā dṛśe kaṃ nājāmiṃ na pari vṛṇakti jāmim | / RV_1,124.06c arepasā tanvā śāśadānā nārbhād īṣate na maho vibhātī ||
airat | viśvāni | asmai | su-dināni | rāyaḥ | dyumnāni | aryaḥ | vi |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595059 (0.0):
sa te jānāti sumatiṃ yaviṣṭha ya īvate brahmaṇe gātum airat /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589107 (0.0):
RV_04.004.06.1 sa te jānāti sumatiṃ yaviṣṭha ya īvate brahmaṇe gātum airat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078555 (0.0):
RV_4,004.06a sa te jānāti sumatiṃ yaviṣṭha ya īvate brahmaṇe gātum airat |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149157 (0.0):
5.1.133.1 sa te jānāti sumatiṃ yaviṣṭha ya īvate brahmaṇe gātum airat
duraḥ | abhi | dyaut // RV_4,4.6 // / saḥ | it | agne | astu | su-bhagaḥ | su-dānuḥ | yaḥ | tvā | nityena |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595072 (0.0):
sed agne astu subhagaḥ sudānur yas tvā nityena haviṣā ya ukthaiḥ /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589108 (0.0):
RV_04.004.06.2 viśvāny asmai sudināni rāyo dyumnāny aryo vi duro abhi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589117 (0.0):
RV_04.004.06.2 viśvāny asmai sudināni rāyo dyumnāny aryo vi duro abhi / dyaut / RV_04.004.07.1 sed agne astu subhagaḥ sudānur yas tvā nityena haviṣā ya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078556 (0.0):
RV_4,004.06c viśvāny asmai sudināni rāyo dyumnāny aryo vi duro abhi dyaut
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078565 (0.0):
RV_4,004.06c viśvāny asmai sudināni rāyo dyumnāny aryo vi duro abhi dyaut / RV_4,004.07a sed agne astu subhagaḥ sudānur yas tvā nityena haviṣā ya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149169 (0.0):
viśvāny asmai sudināni rāyo dyumnāny aryo vi duro abhi dyaut / 5.1.133.2 sed agne astu subhagas sudānur yas tvā nityena haviṣā ya ukthaiḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149158 (0.019):
viśvāny asmai sudināni rāyo dyumnāny aryo vi duro abhi dyaut
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595058 (0.057):
viśvāny asmai sudināni rāyo dyumnāny aryo vi duro abhidyaut //
haviṣā | yaḥ | ukthaiḥ | piprīṣati | sve | āyuṣi | duroṇe | viśvā | it |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595077 (0.0):
sed agne astu subhagaḥ sudānur yas tvā nityena haviṣā ya ukthaiḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149174 (0.0):
5.1.133.2 sed agne astu subhagas sudānur yas tvā nityena haviṣā ya ukthaiḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589125 (0.006):
RV_04.004.07.1 sed agne astu subhagaḥ sudānur yas tvā nityena haviṣā ya / ukthaiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078573 (0.006):
RV_4,004.07a sed agne astu subhagaḥ sudānur yas tvā nityena haviṣā ya / ukthaiḥ |
asmai | su-dinā | sā | asat | iṣṭiḥ // RV_4,4.7 // / arcāmi | te | su-matim | ghoṣi | arvāk | sam | te | vavātā | jaratām |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589132 (0.063):
RV_04.004.07.2 piprīṣati sva āyuṣi duroṇe viśved asmai sudinā sāsad iṣṭiḥ / RV_04.004.08.1 arcāmi te sumatiṃ ghoṣy arvāk saṃ te vāvātā jaratām iyaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078580 (0.063):
RV_4,004.07c piprīṣati sva āyuṣi duroṇe viśved asmai sudinā sāsad iṣṭiḥ || / RV_4,004.08a arcāmi te sumatiṃ ghoṣy arvāk saṃ te vāvātā jaratām iyaṃ gīḥ
iyam | gīḥ | su-aśvāḥ | tvā | su-rathāḥ | marjayema | asme iti | kṣatrāṇi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595095 (0.012):
svaśvās tvā surathā marjayemāsme kṣatrāṇi dhārayer anu dyūn //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589146 (0.012):
RV_04.004.08.2 svaśvās tvā surathā marjayemāsme kṣatrāṇi dhārayer anu dyūn
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078595 (0.012):
RV_4,004.08a arcāmi te sumatiṃ ghoṣy arvāk saṃ te vāvātā jaratām iyaṃ gīḥ / RV_4,004.08c svaśvās tvā surathā marjayemāsme kṣatrāṇi dhārayer anu dyūn
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149192 (0.012):
svaśvās tvā surathā marjayemāsme kṣatrāṇi dhārayer anu dyūn
| dhārayeḥ | anu | dyūn // RV_4,4.8 // / iha | tvā | bhūri | ā | caret | upa | tman | doṣāvastaḥ | dīdivāṃsam | anu
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589156 (0.0):
RV_04.004.08.2 svaśvās tvā surathā marjayemāsme kṣatrāṇi dhārayer anu dyūn
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078605 (0.0):
RV_4,004.08c svaśvās tvā surathā marjayemāsme kṣatrāṇi dhārayer anu dyūn
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149198 (0.0):
svaśvās tvā surathā marjayemāsme kṣatrāṇi dhārayer anu dyūn
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595096 (0.011):
svaśvās tvā surathā marjayemāsme kṣatrāṇi dhārayer anu dyūn //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595103 (0.021):
svaśvās tvā surathā marjayemāsme kṣatrāṇi dhārayer anu dyūn // / iha tvā bhūry ācared upa tman doṣāvastar dīdivāṃsam anu dyūn /
| dyūn | krīḷantaḥ | tvā | su-manasaḥ | sapema | abhi | dyumnā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589158 (0.012):
RV_04.004.09.1 iha tvā bhūry ā cared upa tman doṣāvastar dīdivāṃsam anu / dyūn / RV_04.004.09.2 krīḷantas tvā sumanasaḥ sapemābhi dyumnā tasthivāṃso
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078607 (0.012):
RV_4,004.09a iha tvā bhūry ā cared upa tman doṣāvastar dīdivāṃsam anu dyūn / RV_4,004.09c krīḷantas tvā sumanasaḥ sapemābhi dyumnā tasthivāṃso janānām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595113 (0.032):
krīḍantas tvā sumanasaḥ sapemābhi dyumnā tasthivāṃso janānām //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589166 (0.032):
dyūn / RV_04.004.09.2 krīḷantas tvā sumanasaḥ sapemābhi dyumnā tasthivāṃso
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078615 (0.032):
RV_4,004.09a iha tvā bhūry ā cared upa tman doṣāvastar dīdivāṃsam anu dyūn / RV_4,004.09c krīḷantas tvā sumanasaḥ sapemābhi dyumnā tasthivāṃso janānām
tasthivāṃsaḥ | janānām // RV_4,4.9 // / yaḥ | tvā | su-aśvaḥ | su-hiraṇyaḥ | agne | upa-yāti | vasu-matā | rathena
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595119 (0.0):
krīḍantas tvā sumanasaḥ sapemābhi dyumnā tasthivāṃso janānām //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589173 (0.0):
RV_04.004.09.2 krīḷantas tvā sumanasaḥ sapemābhi dyumnā tasthivāṃso / janānām
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078622 (0.0):
RV_4,004.09c krīḷantas tvā sumanasaḥ sapemābhi dyumnā tasthivāṃso janānām
| tasya | trātā | bhavasi | tasya | sakhā | yaḥ | te | ātithyam | ānuṣak |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595129 (0.0):
yas tvā svaśvaḥ suhiraṇyo agna upayāti vasumatā rathena / / tasya trātā bhavasi tasya sakhā yas ta ātithyam ānuṣag jujoṣat //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149227 (0.0):
5.1.133.5 yas tvā svaśvas suhiraṇyo agna upayāti vasumatā rathena / tasya trātā bhavasi tasya sakhā yas ta ātithyam ānuṣag jujoṣat[*196]
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589185 (0.008):
RV_04.004.10.1 yas tvā svaśvaḥ suhiraṇyo agna upayāti vasumatā rathena / RV_04.004.10.2 tasya trātā bhavasi tasya sakhā yas ta ātithyam ānuṣag
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078634 (0.008):
RV_4,004.10a yas tvā svaśvaḥ suhiraṇyo agna upayāti vasumatā rathena | / RV_4,004.10c tasya trātā bhavasi tasya sakhā yas ta ātithyam ānuṣag
jujoṣat // RV_4,4.10 // / -RV_3:4/25- / mahaḥ | rujāmi | bandhutā | vacaḥ-bhiḥ | tat | mā | pituḥ | gotamāt | anu
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589190 (0.017):
RV_04.004.10.2 tasya trātā bhavasi tasya sakhā yas ta ātithyam ānuṣag / jujoṣat / RV_04.004.11.1 maho rujāmi bandhutā vacobhis tan mā pitur gotamād anv
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078645 (0.017):
RV_4,004.10c tasya trātā bhavasi tasya sakhā yas ta ātithyam ānuṣag / jujoṣat || / RV_4,004.11a maho rujāmi bandhutā vacobhis tan mā pitur gotamād anv iyāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595134 (0.031):
tasya trātā bhavasi tasya sakhā yas ta ātithyam ānuṣag jujoṣat // / maho rujāmi bandhutā vacobhis tan mā pitur gotamād anviyāya /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149275 (0.061):
5.1.134.1 maho rujāmi bandhutā vacobhis tan mā pitur gotamād anv iyāya
| iyāya | tvam | naḥ | asya | vacasaḥ | cikiddhi | hotaḥ | yaviṣṭha |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595145 (0.0):
maho rujāmi bandhutā vacobhis tan mā pitur gotamād anviyāya / / tvaṃ no asya vacasaś cikiddhi hotar yaviṣṭha sukrato damūnāḥ //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589204 (0.0):
iyāya / RV_04.004.11.2 tvaṃ no asya vacasaś cikiddhi hotar yaviṣṭha sukrato
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078652 (0.0):
RV_4,004.11a maho rujāmi bandhutā vacobhis tan mā pitur gotamād anv iyāya / RV_4,004.11c tvaṃ no asya vacasaś cikiddhi hotar yaviṣṭha sukrato damūnāḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149284 (0.0):
5.1.134.1 maho rujāmi bandhutā vacobhis tan mā pitur gotamād anv iyāya / tvan no asya vacasaś cikiddhi hotar yaviṣṭha sukrato damūnāḥ
sukrato itisu-krato | damūnāḥ // RV_4,4.11 // / asvapna-jaḥ | taraṇayaḥ | su-śevāḥ | atandrāsaḥ | avṛkāḥ | aśramiṣṭhāḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595160 (0.0):
[Page IV,174] / asvapnajas taraṇayaḥ suśevā atandrāso 'vṛkā aśramiṣṭhāḥ /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589216 (0.0):
RV_04.004.11.2 tvaṃ no asya vacasaś cikiddhi hotar yaviṣṭha sukrato
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078664 (0.0):
RV_4,004.11c tvaṃ no asya vacasaś cikiddhi hotar yaviṣṭha sukrato damūnāḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149287 (0.013):
tvan no asya vacasaś cikiddhi hotar yaviṣṭha sukrato damūnāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595146 (0.040):
tvaṃ no asya vacasaś cikiddhi hotar yaviṣṭha sukrato damūnāḥ //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149294 (0.046):
tvan no asya vacasaś cikiddhi hotar yaviṣṭha sukrato damūnāḥ / 5.1.134.2 asvapnajas taraṇayas suśevā[*197] atandrāso 'vṛkā aśramiṣṭhāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16559245 (0.048):
imam | yajñam | sahasāvan | tvam | naḥ | deva-trā | dhehi | su-krato / itisu-krato | rarāṇaḥ | pra | yaṃsi | hotaḥ | bṛhatīḥ | iṣaḥ | naḥ | agne
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012631 (0.057):
vettha | hi | vedhaḥ | adhvanaḥ | pathaḥ | ce | deva | añjasā | agne | / yajñeṣu | sukrato itisu-krato // RV_6,16.3 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012046 (0.063):
RV_4,004.12a asvapnajas taraṇayaḥ suśevā atandrāso 'vṛkā aśramiṣṭhāḥ | / RV_4,004.12c te pāyavaḥ sadhryañco niṣadyāgne tava naḥ pāntv amūra ||
te | pāyavaḥ | sadhryañcaḥ | ni-sadya | agne | tava | naḥ | pāntu | amūra
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589224 (0.0):
RV_04.004.12.1 asvapnajas taraṇayaḥ suśevā atandrāso 'vṛkā aśramiṣṭhāḥ / RV_04.004.12.2 te pāyavaḥ sadhryañco niṣadyāgne tava naḥ pāntv amūra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078671 (0.015):
RV_4,004.12a asvapnajas taraṇayaḥ suśevā atandrāso 'vṛkā aśramiṣṭhāḥ | / RV_4,004.12c te pāyavaḥ sadhryañco niṣadyāgne tava naḥ pāntv amūra ||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149303 (0.019):
te pāyavas sadhriyañco niṣadyāgne tava naḥ pāntv amūra
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595166 (0.028):
asvapnajas taraṇayaḥ suśevā atandrāso 'vṛkā aśramiṣṭhāḥ / / te pāyavaḥ sadhryañco niṣadyāgne tava naḥ pāntv amūra //
// RV_4,4.12 // / ye | pāyavaḥ | māmateyam | te | agne | paśyantaḥ | andham | duḥ-itāt |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589232 (0.0):
RV_04.004.12.2 te pāyavaḥ sadhryañco niṣadyāgne tava naḥ pāntv amūra / RV_04.004.13.1 ye pāyavo māmateyaṃ te agne paśyanto andhaṃ duritād arakṣan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27137980 (0.0):
vande | agne // RV_1,147.2 // / ye | pāyavaḥ | māmateyam | te | agne | paśyantaḥ | andham | duḥ itāt |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078680 (0.014):
RV_4,004.12c te pāyavaḥ sadhryañco niṣadyāgne tava naḥ pāntv amūra || / RV_4,004.13a ye pāyavo māmateyaṃ te agne paśyanto andhaṃ duritād arakṣan |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149308 (0.021):
te pāyavas sadhriyañco niṣadyāgne tava naḥ pāntv amūra / 5.1.134.3 ye pāyavo māmateyan te agne paśyanto andhaṃ duritād arakṣan
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595171 (0.026):
te pāyavaḥ sadhryañco niṣadyāgne tava naḥ pāntv amūra // / ye pāyavo māmateyaṃ te agne paśyanto andhaṃ duritād arakṣan /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362680 (0.026):
RV_01.147.03.1{16} ye pāyavo māmateyaṃ te agne paśyanto andhaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13984765 (0.026):
RV_1,147.02c pīyati tvo anu tvo gṛṇāti vandārus te tanvaṃ vande agne || / RV_1,147.03a ye pāyavo māmateyaṃ te agne paśyanto andhaṃ duritād arakṣan |
arakṣan | rarakṣa | tān | su-kṛtaḥ | viśva-vedāḥ | dipsantaḥ | it |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362688 (0.0):
duritādarakṣan / RV_01.147.03.2{16} rarakṣa tān sukṛto viśvavedā dipsanta id ripavo nāha
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589240 (0.0):
RV_04.004.13.1 ye pāyavo māmateyaṃ te agne paśyanto andhaṃ duritād arakṣan / RV_04.004.13.2 rarakṣa tān sukṛto viśvavedā dipsanta id ripavo nāha debhuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13984773 (0.0):
RV_1,147.03a ye pāyavo māmateyaṃ te agne paśyanto andhaṃ duritād arakṣan | / RV_1,147.03c rarakṣa tān sukṛto viśvavedā dipsanta id ripavo nāha debhuḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078688 (0.0):
RV_4,004.13a ye pāyavo māmateyaṃ te agne paśyanto andhaṃ duritād arakṣan | / RV_4,004.13c rarakṣa tān sukṛto viśvavedā dipsanta id ripavo nāha debhuḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27137988 (0.0):
ye | pāyavaḥ | māmateyam | te | agne | paśyantaḥ | andham | duḥ itāt | / arakṣan | rarakṣa | tān | su kṛtaḥ | viśva vedāḥ | dipsantaḥ | it |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149318 (0.0):
rarakṣa tānt[*198] sukṛto viśva vedā dipsanta id ripavo nāha debhuḥ
ripavaḥ | na | aha | debhuḥ // RV_4,4.13 // / tvayā | vayam | sadhanyaḥ | tvāūtāḥ | tava | pra-nītī | aśyāma | vājān |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362690 (0.0):
RV_01.147.03.2{16} rarakṣa tān sukṛto viśvavedā dipsanta id ripavo nāha
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589246 (0.0):
RV_04.004.13.2 rarakṣa tān sukṛto viśvavedā dipsanta id ripavo nāha debhuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13984775 (0.0):
RV_1,147.03c rarakṣa tān sukṛto viśvavedā dipsanta id ripavo nāha debhuḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078694 (0.0):
RV_4,004.13c rarakṣa tān sukṛto viśvavedā dipsanta id ripavo nāha debhuḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27137990 (0.0):
arakṣan | rarakṣa | tān | su kṛtaḥ | viśva vedāḥ | dipsantaḥ | it | / ripavaḥ | na | aha | debhuḥ // RV_1,147.3 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149319 (0.0):
rarakṣa tānt[*198] sukṛto viśva vedā dipsanta id ripavo nāha debhuḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595195 (0.009):
rarakṣa tānt sukṛto viśvavedā dipsantā id ripavo nāha debhuḥ // / tvayā vayaṃ sadhanyas tvotās tava praṇīty aśyāma vājān /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589254 (0.033):
RV_04.004.14.1 tvayā vayaṃ sadhanyas tvotās tava praṇīty aśyāma vājān
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078702 (0.033):
RV_4,004.14a tvayā vayaṃ sadhanyas tvotās tava praṇīty aśyāma vājān |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149328 (0.037):
5.1.134.4 tvayā vaya(g)ṃ sadhanyas tvotās tava praṇīty aśyāma[*199] vājān
ubhā | śaṃsā | sūdaya | satya-tāte | anuṣṭhuyā | kṛṇuhi | ahrayāṇa //
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078709 (0.025):
RV_4,004.14a tvayā vayaṃ sadhanyas tvotās tava praṇīty aśyāma vājān | / RV_4,004.14c ubhā śaṃsā sūdaya satyatāte 'nuṣṭhuyā kṛṇuhy ahrayāṇa ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595201 (0.027):
tvayā vayaṃ sadhanyas tvotās tava praṇīty aśyāma vājān / / ubhā śaṃsā sūdaya satyatāte 'nuṣṭhuyā kṛṇuhy ahrayāṇa //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589259 (0.027):
RV_04.004.14.1 tvayā vayaṃ sadhanyas tvotās tava praṇīty aśyāma vājān / RV_04.004.14.2 ubhā śaṃsā sūdaya satyatāte 'nuṣṭhuyā kṛṇuhy ahrayāṇa
RV_4,4.14 // / ayā | te | agne | sam-idhā | vidhema | prati | stomam | śasyamānam |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078716 (0.0):
RV_4,004.14c ubhā śaṃsā sūdaya satyatāte 'nuṣṭhuyā kṛṇuhy ahrayāṇa || / RV_4,004.15a ayā te agne samidhā vidhema prati stomaṃ śasyamānaṃ gṛbhāya |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595207 (0.011):
ubhā śaṃsā sūdaya satyatāte 'nuṣṭhuyā kṛṇuhy ahrayāṇa // / ayā te agne samidhā vidhema prati stomaṃ śasyamānaṃ gṛbhāya /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589268 (0.011):
RV_04.004.14.2 ubhā śaṃsā sūdaya satyatāte 'nuṣṭhuyā kṛṇuhy ahrayāṇa / RV_04.004.15.1 ayā te agne samidhā vidhema prati stomaṃ śasyamānaṃ gṛbhāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149343 (0.029):
ubhā śa(g)ṃsā sūdaya satyatāte 'nuṣṭhuyā kṛṇuhy ahrayāṇa / 5.1.134.5 ayā te agne samidhā vidhema prati stoma(g)ṃ śasyamānaṃ gṛbhāya
gṛbhāya | daha | aśasaḥ | rakṣasaḥ | pāhi | asmān | druhaḥ | nidaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595213 (0.012):
ayā te agne samidhā vidhema prati stomaṃ śasyamānaṃ gṛbhāya / / dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589275 (0.012):
RV_04.004.15.1 ayā te agne samidhā vidhema prati stomaṃ śasyamānaṃ gṛbhāya / RV_04.004.15.2 dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078723 (0.012):
RV_4,004.15a ayā te agne samidhā vidhema prati stomaṃ śasyamānaṃ gṛbhāya | / RV_4,004.15c dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt ||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149350 (0.012):
5.1.134.5 ayā te agne samidhā vidhema prati stoma(g)ṃ śasyamānaṃ gṛbhāya / dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt[*200]
mitra-mahaḥ | avadyāt // RV_4,4.15 // / -RV_3:5/1- / (RV_4,5)
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589281 (0.028):
RV_04.004.15.2 dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078729 (0.028):
RV_4,004.15c dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595214 (0.054):
dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149351 (0.054):
dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt[*200]
vaiśvānarāya | mīḷhuṣe | sa-joṣāḥ | kathā | dāśema | agnaye | bṛhat | bhāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589290 (0.0):
RV_04.004.15.2 dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt / RV_04.005.01.1 vaiśvānarāya mīḷhuṣe sajoṣāḥ kathā dāśemāgnaye bṛhad bhāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078738 (0.0):
RV_4,004.15c dahāśaso rakṣasaḥ pāhy asmān druho nido mitramaho avadyāt || / RV_4,005.01a vaiśvānarāya mīḷhuṣe sajoṣāḥ kathā dāśemāgnaye bṛhad bhāḥ |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20874936 (0.036):
RV_05.041.02.2 namobhir vā ye dadhate suvṛktiṃ stomaṃ rudrāya mīḷhuṣe / sajoṣāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14026009 (0.036):
RV_5,041.02c namobhir vā ye dadhate suvṛktiṃ stomaṃ rudrāya mīḷhuṣe / sajoṣāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9334951 (0.036):
| juṣanta | namaḥ-bhiḥ | vā | ye | dadhate | su-vṛktim | stomam | rudrāya / | mīḷhuṣe | sa-joṣāḥ // RV_5,41.2 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22800035 (0.045):
| sadā | naḥ // RV_7,14.3 // / -RV_5:2/18- / (RV_7,15) / upa-sadyāya | mīḷhuṣe | āsye | juhuta | haviḥ | yaḥ | naḥ | nediṣṭham |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27123626 (0.045):
| juhvā | yajasva // RV_1,76.5 // / RV_1:5/25 / (RV_1,77) / kathā | dāśema | agnaye | kā | asmai | deva juṣṭā | ucyate | bhāmine | gīḥ
| anūnena | bṛhatā | vakṣathena | upa | stabhāyat | upa-mit | na | rodhaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589292 (0.013):
RV_04.005.01.1 vaiśvānarāya mīḷhuṣe sajoṣāḥ kathā dāśemāgnaye bṛhad bhāḥ / RV_04.005.01.2 anūnena bṛhatā vakṣathenopa stabhāyad upamin na rodhaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078740 (0.013):
RV_4,005.01a vaiśvānarāya mīḷhuṣe sajoṣāḥ kathā dāśemāgnaye bṛhad bhāḥ | / RV_4,005.01c anūnena bṛhatā vakṣathenopa stabhāyad upamin na rodhaḥ ||
// RV_4,5.1 // / mā | nindata | yaḥ | imām | mahyam | rātim | devaḥ | dadau | maryāya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589304 (0.0):
RV_04.005.01.2 anūnena bṛhatā vakṣathenopa stabhāyad upamin na rodhaḥ / RV_04.005.02.1 mā nindata ya imām mahyaṃ rātiṃ devo dadau martyāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078752 (0.0):
RV_4,005.01c anūnena bṛhatā vakṣathenopa stabhāyad upamin na rodhaḥ || / RV_4,005.02a mā nindata ya imām mahyaṃ rātiṃ devo dadau martyāya svadhāvān
sva-dhāvān | pākāya | gṛtsaḥ | amṛtaḥ | vi-cetāḥ | vaiśvānaraḥ | nṛ-tamaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589312 (0.058):
RV_04.005.02.2 pākāya gṛtso amṛto vicetā vaiśvānaro nṛtamo yahvo agniḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078760 (0.058):
RV_4,005.02c pākāya gṛtso amṛto vicetā vaiśvānaro nṛtamo yahvo agniḥ ||
| yahvaḥ | agniḥ // RV_4,5.2 // / sāma | dvi-barhāḥ | mahi | tigma-bhṛṣṭiḥ | sahasra-retāḥ | vṛṣabhaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589323 (0.011):
RV_04.005.02.2 pākāya gṛtso amṛto vicetā vaiśvānaro nṛtamo yahvo agniḥ / RV_04.005.03.1 sāma dvibarhā mahi tigmabhṛṣṭiḥ sahasraretā vṛṣabhas
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078775 (0.011):
RV_4,005.02c pākāya gṛtso amṛto vicetā vaiśvānaro nṛtamo yahvo agniḥ || / RV_4,005.03a sāma dvibarhā mahi tigmabhṛṣṭiḥ sahasraretā vṛṣabhas tuviṣmān
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16559071 (0.063):
bhāḥ-ṛjīkaḥ | ut | usriyāḥ | janitā | yaḥ | jajāna | apām | garbhaḥ | / nṛ-tamaḥ | yahvaḥ | agniḥ // RV_3,1.12 //
tuviṣmān | padam | na | goḥ | apa-gūḷham | vividvān | agniḥ | mahyam | pra
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589333 (0.032):
RV_04.005.03.2 padaṃ na gor apagūḷhaṃ vividvān agnir mahyam pred u vocan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078781 (0.032):
RV_4,005.03a sāma dvibarhā mahi tigmabhṛṣṭiḥ sahasraretā vṛṣabhas tuviṣmān / RV_4,005.03c padaṃ na gor apagūḷhaṃ vividvān agnir mahyam pred u vocan
| it | oṃ iti | vocat | manīṣām // RV_4,5.3 // / pra | tān | agniḥ | babhasat | tigma-jambhaḥ | tapiṣṭhena | śociṣā | yaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589345 (0.0):
RV_04.005.03.2 padaṃ na gor apagūḷhaṃ vividvān agnir mahyam pred u vocan / manīṣām / RV_04.005.04.1 pra tāṃ agnir babhasat tigmajambhas tapiṣṭhena śociṣā yaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078793 (0.0):
RV_4,005.03c padaṃ na gor apagūḷhaṃ vividvān agnir mahyam pred u vocan / manīṣām || / RV_4,005.04a pra tāṃ agnir babhasat tigmajambhas tapiṣṭhena śociṣā yaḥ
su-rādhāḥ | pra | ye | minanti | varuṇasya | dhāma | priyā | mitrasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589355 (0.0):
RV_04.005.04.1 pra tāṃ agnir babhasat tigmajambhas tapiṣṭhena śociṣā yaḥ / surādhāḥ / RV_04.005.04.2 pra ye minanti varuṇasya dhāma priyā mitrasya cetato
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078803 (0.0):
RV_4,005.04a pra tāṃ agnir babhasat tigmajambhas tapiṣṭhena śociṣā yaḥ / surādhāḥ | / RV_4,005.04c pra ye minanti varuṇasya dhāma priyā mitrasya cetato dhruvāṇi
cetataḥ | dhruvāṇi // RV_4,5.4 // / abhrātaraḥ | na | yoṣaṇaḥ | vyantaḥ | pati-ripaḥ | na | janayaḥ | duḥ-evāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589364 (0.0):
RV_04.005.04.2 pra ye minanti varuṇasya dhāma priyā mitrasya cetato
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078812 (0.0):
RV_4,005.04c pra ye minanti varuṇasya dhāma priyā mitrasya cetato dhruvāṇi
| pāpāsaḥ | santaḥ | anṛtāḥ | asatyāḥ | idam | padam | ajanata | gabhīram
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589371 (0.020):
RV_04.005.05.1 abhrātaro na yoṣaṇo vyantaḥ patiripo na janayo durevāḥ / RV_04.005.05.2 pāpāsaḥ santo anṛtā asatyā idam padam ajanatā gabhīram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078819 (0.020):
RV_4,005.05a abhrātaro na yoṣaṇo vyantaḥ patiripo na janayo durevāḥ | / RV_4,005.05c pāpāsaḥ santo anṛtā asatyā idam padam ajanatā gabhīram ||
// RV_4,5.5 // / -RV_3:5/2- / idam | me | agne | kiyate | pāvaka | āminate | gurum | bhāram | na | manma
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589386 (0.028):
RV_04.005.05.2 pāpāsaḥ santo anṛtā asatyā idam padam ajanatā gabhīram / RV_04.005.06.1 idam me agne kiyate pāvakāminate gurum bhāraṃ na manma
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078834 (0.028):
RV_4,005.05c pāpāsaḥ santo anṛtā asatyā idam padam ajanatā gabhīram || / RV_4,005.06a idam me agne kiyate pāvakāminate gurum bhāraṃ na manma |
| bṛhat | dadhātha | dhṛṣatā | gabhīram | yahvam | pṛṣṭham | prayasā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589394 (0.0):
RV_04.005.06.1 idam me agne kiyate pāvakāminate gurum bhāraṃ na manma / RV_04.005.06.2 bṛhad dadhātha dhṛṣatā gabhīraṃ yahvam pṛṣṭham prayasā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078842 (0.0):
RV_4,005.06a idam me agne kiyate pāvakāminate gurum bhāraṃ na manma | / RV_4,005.06c bṛhad dadhātha dhṛṣatā gabhīraṃ yahvam pṛṣṭham prayasā
sapta-dhātu // RV_4,5.6 // / tam | it | nu | eva | samanā | samānam | abhi | kratvā | punatī | dhītiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589405 (0.0):
saptadhātu / RV_04.005.07.1 tam in nv eva samanā samānam abhi kratvā punatī dhītir
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078853 (0.0):
saptadhātu || / RV_4,005.07a tam in nv eva samanā samānam abhi kratvā punatī dhītir aśyāḥ
aśyāḥ | sasasya | carman | adhi | cāru | pṛśneḥ | agne | rupaḥ | arupitam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589412 (0.011):
RV_04.005.07.1 tam in nv eva samanā samānam abhi kratvā punatī dhītir / aśyāḥ / RV_04.005.07.2 sasasya carmann adhi cāru pṛśner agre rupa ārupitaṃ jabāru
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078860 (0.011):
RV_4,005.07a tam in nv eva samanā samānam abhi kratvā punatī dhītir aśyāḥ / RV_4,005.07c sasasya carmann adhi cāru pṛśner agre rupa ārupitaṃ jabāru ||
| jabāru // RV_4,5.7 // / pra-vācyam | vacasaḥ | kim | me | asya | guhā | hitam | upa | niṇik |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589421 (0.025):
RV_04.005.07.2 sasasya carmann adhi cāru pṛśner agre rupa ārupitaṃ jabāru / RV_04.005.08.1 pravācyaṃ vacasaḥ kim me asya guhā hitam upa niṇig vadanti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078869 (0.025):
RV_4,005.07c sasasya carmann adhi cāru pṛśner agre rupa ārupitaṃ jabāru || / RV_4,005.08a pravācyaṃ vacasaḥ kim me asya guhā hitam upa niṇig vadanti |
vadanti | yat | usriyāṇām | apa | vāḥ-iva | vran | pāti | priyam | rupaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589430 (0.0):
RV_04.005.08.1 pravācyaṃ vacasaḥ kim me asya guhā hitam upa niṇig vadanti / RV_04.005.08.2 yad usriyāṇām apa vār iva vran pāti priyaṃ rupo agram padaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078878 (0.0):
RV_4,005.08a pravācyaṃ vacasaḥ kim me asya guhā hitam upa niṇig vadanti | / RV_4,005.08c yad usriyāṇām apa vār iva vran pāti priyaṃ rupo agram padaṃ
agram | padam | veḥ // RV_4,5.8 // / idam | oṃ iti | tyat | mahi | mahām | anīkam | yat | usriyā | sacata |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589442 (0.0):
RV_04.005.08.2 yad usriyāṇām apa vār iva vran pāti priyaṃ rupo agram padaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078890 (0.0):
RV_4,005.08c yad usriyāṇām apa vār iva vran pāti priyaṃ rupo agram padaṃ
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27509564 (0.049):
RV_03.005.05.1{24} pāti priyaṃ ripo agraṃ padaṃ veḥ pāti
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3129073 (0.049):
RV_3,005.05a pāti priyaṃ ripo agram padaṃ veḥ pāti yahvaś caraṇaṃ sūryasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16560089 (0.049):
pāti | priyam | ripaḥ | agram | padam | veḥ | pāti | yahvaḥ | caraṇam |
pūrvyam | gauḥ | ṛtasya | pade | adhi | dīdyānam | guhā | raghu-syat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589445 (0.004):
RV_04.005.09.1 idam u tyan mahi mahām anīkaṃ yad usriyā sacata pūrvyaṃ / gauḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078893 (0.004):
RV_4,005.09a idam u tyan mahi mahām anīkaṃ yad usriyā sacata pūrvyaṃ gauḥ
raghu-yat | viveda // RV_4,5.9 // / adha | dyutānaḥ | pitroḥ | sacā | āsā | amanuta | guhyam | cāru | pṛśneḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589460 (0.039):
RV_04.005.10.1 adha dyutānaḥ pitroḥ sacāsāmanuta guhyaṃ cāru pṛśneḥ / RV_04.005.10.2 mātuṣ pade parame anti ṣad gor vṛṣṇaḥ śociṣaḥ prayatasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078908 (0.039):
RV_4,005.10a adha dyutānaḥ pitroḥ sacāsāmanuta guhyaṃ cāru pṛśneḥ | / RV_4,005.10c mātuṣ pade parame anti ṣad gor vṛṣṇaḥ śociṣaḥ prayatasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078901 (0.048):
RV_4,005.09c ṛtasya pade adhi dīdyānaṃ guhā raghuṣyad raghuyad viveda || / RV_4,005.10a adha dyutānaḥ pitroḥ sacāsāmanuta guhyaṃ cāru pṛśneḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589453 (0.053):
RV_04.005.09.2 ṛtasya pade adhi dīdyānaṃ guhā raghuṣyad raghuyad viveda / RV_04.005.10.1 adha dyutānaḥ pitroḥ sacāsāmanuta guhyaṃ cāru pṛśneḥ
mātuḥ | pade | parame | anti | sat | goḥ | vṛṣṇaḥ | śociṣaḥ | pra-yatasya
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589469 (0.016):
RV_04.005.10.1 adha dyutānaḥ pitroḥ sacāsāmanuta guhyaṃ cāru pṛśneḥ / RV_04.005.10.2 mātuṣ pade parame anti ṣad gor vṛṣṇaḥ śociṣaḥ prayatasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078917 (0.016):
RV_4,005.10a adha dyutānaḥ pitroḥ sacāsāmanuta guhyaṃ cāru pṛśneḥ | / RV_4,005.10c mātuṣ pade parame anti ṣad gor vṛṣṇaḥ śociṣaḥ prayatasya
| jihvā // RV_4,5.10 // / -RV_3:5/3- / ṛtam | voce | namasā | pṛcchyamānaḥ | tava | āśasā | jāta-vedaḥ | yadi |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078923 (0.0):
RV_4,005.10c mātuṣ pade parame anti ṣad gor vṛṣṇaḥ śociṣaḥ prayatasya / jihvā || / RV_4,005.11a ṛtaṃ voce namasā pṛcchyamānas tavāśasā jātavedo yadīdam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589473 (0.033):
RV_04.005.10.2 mātuṣ pade parame anti ṣad gor vṛṣṇaḥ śociṣaḥ prayatasya / jihvā / RV_04.005.11.1 ṛtaṃ voce namasā pṛchyamānas tavāśasā jātavedo yadīdam
idam | tvam | asya | kṣayasi | yat | ha | viśvam | divi | yat oṃ iti |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589484 (0.053):
RV_04.005.11.2 tvam asya kṣayasi yad dha viśvaṃ divi yad u draviṇaṃ yat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078932 (0.053):
RV_4,005.11c tvam asya kṣayasi yad dha viśvaṃ divi yad u draviṇaṃ yat
draviṇam | yat | pṛthivyām // RV_4,5.11 // / kim | naḥ | asya | draviṇam | kat | ha | ratnam | vi | naḥ | vocaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589495 (1.192):
RV_04.005.11.2 tvam asya kṣayasi yad dha viśvaṃ divi yad u draviṇaṃ yat / pṛthivyām / RV_04.005.12.1 kiṃ no asya draviṇaṃ kad dha ratnaṃ vi no voco jātavedaś
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078943 (1.192):
RV_4,005.11c tvam asya kṣayasi yad dha viśvaṃ divi yad u draviṇaṃ yat / pṛthivyām || / RV_4,005.12a kiṃ no asya draviṇaṃ kad dha ratnaṃ vi no voco jātavedaś
jāta-vedaḥ | ci kitvān | guhā | adhvanaḥ | paramam | yat | naḥ | asya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589505 (0.049):
RV_04.005.12.2 guhādhvanaḥ paramaṃ yan no asya reku padaṃ na nidānā aganma
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078953 (0.049):
RV_4,005.12c guhādhvanaḥ paramaṃ yan no asya reku padaṃ na nidānā aganma
reku | padam | na | ni-dānāḥ | aganma // RV_4,5.12 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589511 (1.788):
RV_04.005.12.2 guhādhvanaḥ paramaṃ yan no asya reku padaṃ na nidānā aganma
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078959 (1.788):
RV_4,005.12c guhādhvanaḥ paramaṃ yan no asya reku padaṃ na nidānā aganma
kā | maryādā | vayunā | kat | ha | vāmam | accha | gamema | raghavaḥ | na
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078968 (0.019):
RV_4,005.12c guhādhvanaḥ paramaṃ yan no asya reku padaṃ na nidānā aganma / RV_4,005.13a kā maryādā vayunā kad dha vāmam acchā gamema raghavo na vājam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589520 (0.031):
RV_04.005.12.2 guhādhvanaḥ paramaṃ yan no asya reku padaṃ na nidānā aganma / RV_04.005.13.1 kā maryādā vayunā kad dha vāmam achā gamema raghavo na
| vājam | kadā | naḥ | devīḥ | amṛtasya | patnīḥ | sūraḥ | varṇena |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589529 (0.0):
RV_04.005.13.1 kā maryādā vayunā kad dha vāmam achā gamema raghavo na / vājam / RV_04.005.13.2 kadā no devīr amṛtasya patnīḥ sūro varṇena tatanann uṣāsaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078977 (0.0):
RV_4,005.13a kā maryādā vayunā kad dha vāmam acchā gamema raghavo na vājam / RV_4,005.13c kadā no devīr amṛtasya patnīḥ sūro varṇena tatanann uṣāsaḥ ||
tatanan | uṣasaḥ // RV_4,5.13 // / anireṇa | vacasā | phalgvena | pratītyena | kṛdhunā | atṛpāsaḥ | adha | te
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589536 (0.0):
RV_04.005.13.2 kadā no devīr amṛtasya patnīḥ sūro varṇena tatanann uṣāsaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078984 (0.0):
RV_4,005.13c kadā no devīr amṛtasya patnīḥ sūro varṇena tatanann uṣāsaḥ ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12923732 (0.019):
kima ga tasya vacasā ślāghāsu paryāpyate / / MSS_6554 2 bandurvā sa purākṛtaḥ kimathavā satkarmaṇāṃ saṃcayo mārge
| agne | k im | iha | vadanti | anāyudhāsaḥ | āsatā | sacantām //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589546 (0.0):
RV_04.005.14.2 adhā te agne kim ihā vadanty anāyudhāsa āsatā sacantām
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4078994 (0.0):
RV_4,005.14c adhā te agne kim ihā vadanty anāyudhāsa āsatā sacantām ||
RV_4,5.14 // / asya | śriye | sam-idhānasya | vṛṣṇaḥ | vasoḥ | anīkam | dame | ā | ruroca
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589554 (0.006):
RV_04.005.14.2 adhā te agne kim ihā vadanty anāyudhāsa āsatā sacantām / RV_04.005.15.1 asya śriye samidhānasya vṛṣṇo vasor anīkaṃ dama ā ruroca
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079002 (0.006):
RV_4,005.14c adhā te agne kim ihā vadanty anāyudhāsa āsatā sacantām || / RV_4,005.15a asya śriye samidhānasya vṛṣṇo vasor anīkaṃ dama ā ruroca |
| ruśat | vasānaḥ | sudṛśīka-rūpaḥ | kṣitiḥ | na | rāyā | puru-vāraḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589563 (0.0):
RV_04.005.15.1 asya śriye samidhānasya vṛṣṇo vasor anīkaṃ dama ā ruroca / RV_04.005.15.2 ruśad vasānaḥ sudṛśīkarūpaḥ kṣitir na rāyā puruvāro adyaut
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079013 (0.0):
RV_4,005.15a asya śriye samidhānasya vṛṣṇo vasor anīkaṃ dama ā ruroca | / RV_4,005.15c ruśad vasānaḥ sudṛśīkarūpaḥ kṣitir na rāyā puruvāro adyaut ||
adyaut // RV_4,5.15 // / -RV_3:5/4- / (RV_4,6) / ūrdhvaḥ | oṃ iti | su | ṇaḥ | adhvarasya | hotaḥ | agne | tiṣṭha |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589574 (0.021):
RV_04.006.01.1 ūrdhva ū ṣu ṇo adhvarasya hotar agne tiṣṭha devatātā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079022 (0.022):
RV_4,005.15c ruśad vasānaḥ sudṛśīkarūpaḥ kṣitir na rāyā puruvāro adyaut || / RV_4,006.01a ūrdhva ū ṣu ṇo adhvarasya hotar agne tiṣṭha devatātā yajīyān
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27116920 (0.056):
RV_1,36.12 // / ūrdhvaḥ | oṃ iti | su | naḥ | ūtaye | tiṣṭha | devaḥ | na | savitā |
deva-tātā | yajīyān | tvam | hi | viśvam | abhi | asi | manma | pra |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589583 (0.009):
RV_04.006.01.1 ūrdhva ū ṣu ṇo adhvarasya hotar agne tiṣṭha devatātā / yajīyān
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079030 (0.009):
RV_4,006.01a ūrdhva ū ṣu ṇo adhvarasya hotar agne tiṣṭha devatātā yajīyān
vedhasaḥ | cit | tirasi | manīṣām // RV_4,6.1 // / amūraḥ | hotā | ni | asādi | vikṣu | agniḥ | mandraḥ | vidatheṣu |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589595 (0.0):
RV_04.006.01.2 tvaṃ hi viśvam abhy asi manma pra vedhasaś cit tirasi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079042 (0.0):
RV_4,006.01c tvaṃ hi viśvam abhy asi manma pra vedhasaś cit tirasi manīṣām
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6833883 (0.053):
RV_7,008.02a ayam u ṣya sumahāṃ avedi hotā mandro manuṣo yahvo agniḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13968258 (0.059):
RV_1,060.02c divaś cit pūrvo ny asādi hotāpṛcchyo viśpatir vikṣu vedhāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27121018 (0.059):
martāḥ | d ivaḥ | cit | pūrvaḥ | ni | asādi | hotā | āpṛcchyaḥ | viśpatiḥ / | vikṣu | vedhāḥ // RV_1,60.2 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3598849 (0.060):
saparyeṇyaḥ sa priyo vikṣv agnir hotā mandro niṣasādā yajīyān /
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14643987 (0.060):
RV_06.001.06.1{36} saparyeṇyaḥ sa priyo vikṣvagnirhotā mandro ni ṣasādā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14033039 (0.060):
RV_6,001.06a saparyeṇyaḥ sa priyo vikṣv agnir hotā mandro ni ṣasādā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15010290 (0.064):
saparyeṇyaḥ | saḥ | priyaḥ | vikṣu | agniḥ | hotā | mandraḥ | ni | sisāda
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2307714 (0.064):
RV_07.007.04.2{10} viśāmadhāyi viśpatirduroṇe 'gnirmandro madhuvacā ṛtāvā / RV_07.007.05.1{10} asādi vṛto vahnirājaganvānagnirbrahmā nṛṣadane vidhartā
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6833798 (0.064):
RV_7,007.04c viśām adhāyi viśpatir duroṇe 'gnir mandro madhuvacā ṛtāvā || / RV_7,007.05a asādi vṛto vahnir ājaganvān agnir brahmā nṛṣadane vidhartā |
pra-cetāḥ | ūrdhvam | bhānum | savitāiva | aśret | metāiva | dhūmam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589603 (0.027):
RV_04.006.02.1 amūro hotā ny asādi vikṣv agnir mandro vidatheṣu pracetāḥ / RV_04.006.02.2 ūrdhvam bhānuṃ savitevāśren meteva dhūmaṃ stabhāyad upa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079050 (0.027):
RV_4,006.02a amūro hotā ny asādi vikṣv agnir mandro vidatheṣu pracetāḥ | / RV_4,006.02c ūrdhvam bhānuṃ savitevāśren meteva dhūmaṃ stabhāyad upa dyām
stabhāyat | upa | dyām // RV_4,6.2 // / yatā | su-jūrṇiḥ | rātinī | ghṛtācī | pra-dakṣiṇit | deva-tātim | urāṇaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589611 (0.0):
RV_04.006.02.2 ūrdhvam bhānuṃ savitevāśren meteva dhūmaṃ stabhāyad upa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079058 (0.0):
RV_4,006.02c ūrdhvam bhānuṃ savitevāśren meteva dhūmaṃ stabhāyad upa dyām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561991 (0.040):
pra | te | agne | haviṣmatīm | iyarmi | accha | su-dyumnām | rātinīm | / ghṛtācīm | pra-dakṣiṇit | devatātim | urāṇaḥ | sam | rāti-bhiḥ | vasu-bhiḥ
ut | oṃ iti | svaruḥ | nava-jāḥ | na | akraḥ | paśvaḥ | anakti | su-dhitaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589618 (0.050):
RV_04.006.03.1 yatā sujūrṇī rātinī ghṛtācī pradakṣiṇid devatātim urāṇaḥ / RV_04.006.03.2 ud u svarur navajā nākraḥ paśvo anakti sudhitaḥ sumekaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079065 (0.050):
RV_4,006.03a yatā sujūrṇī rātinī ghṛtācī pradakṣiṇid devatātim urāṇaḥ | / RV_4,006.03c ud u svarur navajā nākraḥ paśvo anakti sudhitaḥ sumekaḥ ||
| su-mekaḥ // RV_4,6.3 // / stīrṇe | barhiṣi | sam-idhāne | agnau | ūrdhvaḥ | adhvaryuḥ | jujuṣāṇaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15020309 (0.027):
dhattam | asme iti // RV_6,52.16 // / stīrṇe | barhiṣi | sam-idhāne | agnau | su-uktena | mahā | namasā | vivāse
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589630 (0.028):
RV_04.006.04.1 stīrṇe barhiṣi samidhāne agnā ūrdhvo adhvaryur jujuṣāṇo
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079078 (0.028):
RV_4,006.03c ud u svarur navajā nākraḥ paśvo anakti sudhitaḥ sumekaḥ || / RV_4,006.04a stīrṇe barhiṣi samidhāne agnā ūrdhvo adhvaryur jujuṣāṇo
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14653573 (0.053):
dhattamasme / RV_06.052.17.1{16} stīrṇe barhiṣi samidhāne agnau sūktena mahā namasā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14042817 (0.053):
RV_6,052.16c iḷām anyo janayad garbham anyaḥ prajāvatīr iṣa ā dhattam asme / RV_6,052.17a stīrṇe barhiṣi samidhāne agnau sūktena mahā namasā vivāse |
asthāt | pari | agniḥ | paśu-pāḥ | na | hotā | tri-viṣṭi | eti | pra-divaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589631 (0.035):
RV_04.006.04.1 stīrṇe barhiṣi samidhāne agnā ūrdhvo adhvaryur jujuṣāṇo / asthāt / RV_04.006.04.2 pary agniḥ paśupā na hotā triviṣṭy eti pradiva urāṇaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079079 (0.035):
RV_4,006.04a stīrṇe barhiṣi samidhāne agnā ūrdhvo adhvaryur jujuṣāṇo / asthāt | / RV_4,006.04c pary agniḥ paśupā na hotā triviṣṭy eti pradiva urāṇaḥ ||
| urāṇaḥ // RV_4,6.4 // / pari | tmanā | mita-druḥ | eti | hotā | agniḥ | mandraḥ | madhu-vacāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22799333 (0.020):
eṣām | viśām | adhāyi | viśpatiḥ | duroṇe | agniḥ | mandraḥ | madhu-vacāḥ / | ṛta-vā // RV_7,7.4 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589646 (0.049):
RV_04.006.04.2 pary agniḥ paśupā na hotā triviṣṭy eti pradiva urāṇaḥ / RV_04.006.05.1 pari tmanā mitadrur eti hotāgnir mandro madhuvacā ṛtāvā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079094 (0.049):
RV_4,006.04c pary agniḥ paśupā na hotā triviṣṭy eti pradiva urāṇaḥ || / RV_4,006.05a pari tmanā mitadrur eti hotāgnir mandro madhuvacā ṛtāvā |
ṛta-vā | dravanti | asya | vājinaḥ | na | śokāḥ | bhayante | viśvā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589656 (0.0):
RV_04.006.05.2 dravanty asya vājino na śokā bhayante viśvā bhuvanā yad
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079104 (0.0):
RV_4,006.05c dravanty asya vājino na śokā bhayante viśvā bhuvanā yad
bhuvanā | yat | abhrāṭ // RV_4,6.5 // / -RV_3:5/5- / bhadrā | te | agne | su-anīka | sam-dṛk | ghorasya | sataḥ | viṣuṇasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589667 (0.0):
RV_04.006.05.2 dravanty asya vājino na śokā bhayante viśvā bhuvanā yad
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079115 (0.0):
RV_4,006.05c dravanty asya vājino na śokā bhayante viśvā bhuvanā yad
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1350836 (0.056):
RV_01.085.08.1{10} śūrā ived yuyudhayo na jagmayaḥ śravasyavo na pṛtanāsu / yetire / RV_01.085.08.2{10} bhayante viśvā bhuvanā marudbhyo rājāna iva
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13972172 (0.056):
RV_1,085.08a śūrā ived yuyudhayo na jagmayaḥ śravasyavo na pṛtanāsu yetire / RV_1,085.08c bhayante viśvā bhuvanā marudbhyo rājāna iva tveṣasaṃdṛśo
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27125042 (0.064):
śūrāḥ iva | it | yuyudhayah | na | jagmayaḥ | śravasyavaḥ | na | pṛtanāsu / | yetire | bhayante | viśvā | bhuvanā | marut bhyaḥ | rājānaḥ iva |
cāruḥ | na | yat | te | śociḥ | tamasā | varanta | na | dhvasmānaḥ | tanvi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589673 (0.009):
RV_04.006.06.1 bhadrā te agne svanīka saṃdṛg ghorasya sato viṣuṇasya cāruḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079121 (0.009):
RV_4,006.06a bhadrā te agne svanīka saṃdṛg ghorasya sato viṣuṇasya cāruḥ |
| repaḥ | ā | dhuri ti // RV_4,6.6 // / na | yasya | sātuḥ | janitoḥ | avāri | na | mātarāpitarā | nu | cit |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589685 (0.0):
RV_04.006.07.1 na yasya sātur janitor avāri na mātarāpitarā nū cid iṣṭau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079133 (0.0):
RV_4,006.07a na yasya sātur janitor avāri na mātarāpitarā nū cid iṣṭau |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5839307 (0.064):
rakṣasaḥ // RV_10,132.2 // / adha | cit | nu | yat | dadhiṣāmahe | vām | abhi | priyam | rekṇaḥ |
iṣṭau | adha | mitraḥ | na | su-dhitaḥ | pāvakaḥ | agniḥ | dīdāya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589698 (0.017):
RV_04.006.07.2 adhā mitro na sudhitaḥ pāvako 'gnir dīdāya mānuṣīṣu vikṣu
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079146 (0.017):
RV_4,006.07c adhā mitro na sudhitaḥ pāvako 'gnir dīdāya mānuṣīṣu vikṣu ||
mānuṣīṣu | vikṣu // RV_4,6.7 // / dviḥ | yam | pañca | jījanan | sam-vasānāḥ | svasāraḥ | agnim | mānuṣīṣu |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589706 (0.0):
RV_04.006.07.2 adhā mitro na sudhitaḥ pāvako 'gnir dīdāya mānuṣīṣu vikṣu
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079154 (0.0):
RV_4,006.07c adhā mitro na sudhitaḥ pāvako 'gnir dīdāya mānuṣīṣu vikṣu ||
vi kṣu | uṣaḥ-budham | atharyaḥ | na | dantam | śukram | su-āsam | paraśum
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589714 (0.051):
RV_04.006.08.2 uṣarbudham atharyo na dantaṃ śukraṃ svāsam paraśuṃ na
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079162 (0.051):
RV_4,006.08c uṣarbudham atharyo na dantaṃ śukraṃ svāsam paraśuṃ na tigmam
| na | t igmam // RV_4,6.8 // / tava | tye | agne | haritaḥ | ghṛta-snāḥ | rohitāsaḥ | ṛju-añcaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589724 (0.0):
RV_04.006.09.1 tava tye agne harito ghṛtasnā rohitāsa ṛjvañcaḥ svañcaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079172 (0.0):
RV_4,006.09a tava tye agne harito ghṛtasnā rohitāsa ṛjvañcaḥ svañcaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5839974 (0.034):
anāmayitnu bhyām | tvā | tābhyām | tvā | upa | spṛśāmasi // RV_10,137.7 // / RV_8:7/26 / (RV_10,138) / tava | tye | indra | sakhyeṣu | vahnayaḥ | ṛtam | manvānāḥ | vi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11198990 (0.051):
-RV_6:2/11- / agne | tava | tye | ajara | indhānāsaḥ | bṛhat | bhāḥ | aśvāḥ-iva |
su-añcaḥ | aruṣāsaḥ | vṛṣaṇaḥ | ṛju-muṣkāḥ | ā | deva-tātim | ahvanta |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589737 (0.021):
RV_04.006.09.1 tava tye agne harito ghṛtasnā rohitāsa ṛjvañcaḥ svañcaḥ / RV_04.006.09.2 aruṣāso vṛṣaṇa ṛjumuṣkā ā devatātim ahvanta dasmāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079185 (0.021):
RV_4,006.09a tava tye agne harito ghṛtasnā rohitāsa ṛjvañcaḥ svañcaḥ | / RV_4,006.09c aruṣāso vṛṣaṇa ṛjumuṣkā ā devatātim ahvanta dasmāḥ ||
dasmāḥ // RV_4,6.9 // / ye | ha | tye | te | sahamānāḥ | ayāsaḥ | tveṣāsaḥ | agne | arcayaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589747 (0.0):
RV_04.006.09.2 aruṣāso vṛṣaṇa ṛjumuṣkā ā devatātim ahvanta dasmāḥ / RV_04.006.10.1 ye ha tye te sahamānā ayāsas tveṣāso agne arcayaś caranti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079195 (0.0):
RV_4,006.09c aruṣāso vṛṣaṇa ṛjumuṣkā ā devatātim ahvanta dasmāḥ || / RV_4,006.10a ye ha tye te sahamānā ayāsas tveṣāso agne arcayaś caranti |
caranti | śyenāsaḥ | na | duvasanāsaḥ | artham | tuvi-svaṇasaḥ | mārutam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589756 (0.002):
RV_04.006.10.1 ye ha tye te sahamānā ayāsas tveṣāso agne arcayaś caranti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079204 (0.002):
RV_4,006.10a ye ha tye te sahamānā ayāsas tveṣāso agne arcayaś caranti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27134155 (0.020):
RV_2:1/13 / saḥ | hi | śardhaḥ | na | mārutam | tuvi svaṇiḥ | apnasvatīṣu | urvarāsu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15019022 (0.036):
tveṣam | śardhaḥ | na | mārutam | tuvi-svaṇi | anarvāṇam | pūṣaṇam | sam |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202025 (0.058):
kalaśānasṛgran / RV_09.088.07.1{24} śuṣmī śardho na mārutaṃ pavasvānabhiśastā divyā
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8685532 (0.062):
KB_21.3.29: pravaḥ.spaḍakrant.suvitāya.dāvana.iti.mārutam / (soma:
na | śardhaḥ // RV_4,6.10 // / akāri | brahma | sam-idhāna | tubhyam | śaṃsāti | uktham | yajate | vi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589765 (0.0):
RV_04.006.10.2 śyenāso na duvasanāso arthaṃ tuviṣvaṇaso mārutaṃ na śardhaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079213 (0.0):
RV_4,006.10c śyenāso na duvasanāso arthaṃ tuviṣvaṇaso mārutaṃ na śardhaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27134153 (0.0):
| agnayaḥ | vyantaḥ | ajarāḥ // RV_1,127.5 // / RV_2:1/13 / saḥ | hi | śardhaḥ | na | mārutam | tuvi svaṇiḥ | apnasvatīṣu | urvarāsu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15019023 (0.017):
tveṣam | śardhaḥ | na | mārutam | tuvi-svaṇi | anarvāṇam | pūṣaṇam | sam |
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3202025 (0.039):
kalaśānasṛgran / RV_09.088.07.1{24} śuṣmī śardho na mārutaṃ pavasvānabhiśastā divyā
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1354427 (0.059):
RV_01.106.01.1{24} indraṃ mitraṃ varuṇamagnimūtaye mārutaṃ śardho / aditiṃhavāmahe / RV_01.106.01.2{24} rathaṃ na durgād vasavaḥ sudānavo viśvasmān noaṃhaso
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1359011 (0.061):
RV_01.127.06.1{13} sa hi śardho na mārutaṃ / tuviṣvaṇirapnasvatīṣūrvarāsviṣṭanirārtanāsviṣṭaniḥ | ādad
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13981005 (0.061):
RV_1,127.06a sa hi śardho na mārutaṃ tuviṣvaṇir apnasvatīṣūrvarāsv iṣṭanir
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14652343 (0.064):
RV_06.048.15.1{03} tveṣaṃ śardho na mārutaṃ tuviṣvaṇyanarvāṇaṃ pūṣaṇaṃ saṃ
oṃ iti | dhāḥ | hotāram | agnim | manuṣaḥ | ni | seduḥ | namasyantaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330108 (0.014):
sapanta | hotāram | agnim | manuṣaḥ | ni | seduḥ | daśasyantaḥ | uśijaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589774 (0.019):
RV_04.006.11.1 akāri brahma samidhāna tubhyaṃ śaṃsāty ukthaṃ yajate vy æ / dhāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079222 (0.019):
RV_4,006.11a akāri brahma samidhāna tubhyaṃ śaṃsāty ukthaṃ yajate vy ū / dhāḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021310 (0.046):
RV_5,003.04a tava śriyā sudṛśo deva devāḥ purū dadhānā amṛtaṃ sapanta | / RV_5,003.04c hotāram agnim manuṣo ni ṣedur daśasyanta uśijaḥ śaṃsam āyoḥ
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870240 (0.047):
RV_05.003.04.2 hotāram agnim manuṣo ni ṣedur daśasyanta uśijaḥ śaṃsam āyoḥ
uśijaḥ | śaṃsam | āyoḥ // RV_4,6.11 // / -RV_3:5/6- / (RV_4,7)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330111 (0.012):
sapanta | hotāram | agnim | manuṣaḥ | ni | seduḥ | daśasyantaḥ | uśijaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589777 (0.017):
RV_04.006.11.2 hotāram agnim manuṣo ni ṣedur namasyanta uśijaḥ śaṃsam āyoḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079225 (0.017):
RV_4,006.11c hotāram agnim manuṣo ni ṣedur namasyanta uśijaḥ śaṃsam āyoḥ
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20870244 (0.043):
RV_05.003.04.2 hotāram agnim manuṣo ni ṣedur daśasyanta uśijaḥ śaṃsam āyoḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14021314 (0.043):
RV_5,003.04c hotāram agnim manuṣo ni ṣedur daśasyanta uśijaḥ śaṃsam āyoḥ
ayam | iha | prathamaḥ | dhāyi | dhātṛ-bhiḥ | hotā | yajiṣṭhaḥ | adhvareṣu
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589785 (0.015):
RV_04.007.01.1 ayam iha prathamo dhāyi dhātṛbhir hotā yajiṣṭho adhvareṣv
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079233 (0.015):
RV_4,007.01a ayam iha prathamo dhāyi dhātṛbhir hotā yajiṣṭho adhvareṣv
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3500952 (0.020):
ubhā dātārā iṣāṃ rayīṇām ubhā vājasya sātaye huve vām // / ayam iha prathamo dhāyi dhātṛbhir hotā yajiṣṭho adhvareṣv īḍyaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3501774 (0.023):
hy asyāṃ prathamo 'dhīyata hotā yajiṣṭho adhvareṣv īḍyā ity eṣa hi hotā / yajiṣṭho adhvareṣv īḍyo yam apnavāno bhṛgavo virurucur ity apnavāno hy
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10036779 (0.037):
ayamiha prathamaḥ | dhāyi dhātṛbhirhotā yajiṣṭho adhvareṣvīḍyaḥ
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872306 (0.049):
RV_05.022.01.1 pra viśvasāmann atrivad arcā pāvakaśociṣe / RV_05.022.01.2 yo adhvareṣv īḍyo hotā mandratamo viśi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023377 (0.049):
RV_5,022.01a pra viśvasāmann atrivad arcā pāvakaśociṣe | / RV_5,022.01c yo adhvareṣv īḍyo hotā mandratamo viśi ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9928087 (0.051):
prathamo 'dhīyata hotā yajiṣṭho adhvareṣv īḍyā iti, eṣa hi hotā yajiṣṭho / adhvareṣv īḍyas, yam apnavāno bhṛgavo virurucur iti, apnavāno hy etaṃ
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7310497 (0.053):
RV_08.060.03.2{32} mandro yajiṣṭho adhvareṣvīḍyo viprebhiḥ śukra manmabiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14076288 (0.053):
RV_8,060.03c mandro yajiṣṭho adhvareṣv īḍyo viprebhiḥ śukra manmabhiḥ ||
| īḍyaḥ | yam | apnavānaḥ | bhṛgavaḥ | vi-rurucuḥ | vaneṣu | citram |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3500959 (0.0):
ayam iha prathamo dhāyi dhātṛbhir hotā yajiṣṭho adhvareṣv īḍyaḥ / / yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ viśeviśe //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3501777 (0.0):
hy asyāṃ prathamo 'dhīyata hotā yajiṣṭho adhvareṣv īḍyā ity eṣa hi hotā / yajiṣṭho adhvareṣv īḍyo yam apnavāno bhṛgavo virurucur ity apnavāno hy
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589792 (0.006):
RV_04.007.01.1 ayam iha prathamo dhāyi dhātṛbhir hotā yajiṣṭho adhvareṣv / īḍyaḥ / RV_04.007.01.2 yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079240 (0.006):
RV_4,007.01a ayam iha prathamo dhāyi dhātṛbhir hotā yajiṣṭho adhvareṣv / īḍyaḥ | / RV_4,007.01c yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012622 (0.017):
RV_4,007.01c yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ / viśe viśe ||
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10036787 (0.017):
yamapnavāno / bhṛgavo virurucurvaneṣu citraṃ vibhvaṃ viśe viśa ityanveva dhāvati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9928090 (0.038):
prathamo 'dhīyata hotā yajiṣṭho adhvareṣv īḍyā iti, eṣa hi hotā yajiṣṭho
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872306 (0.039):
RV_05.022.01.1 pra viśvasāmann atrivad arcā pāvakaśociṣe / RV_05.022.01.2 yo adhvareṣv īḍyo hotā mandratamo viśi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023377 (0.039):
RV_5,022.01a pra viśvasāmann atrivad arcā pāvakaśociṣe | / RV_5,022.01c yo adhvareṣv īḍyo hotā mandratamo viśi ||
vi-bhvam | viśe--viśe // RV_4,7.1 // / agne | kadā | te | ānuṣak | bhuvat | devasya | cetanam | adha | hi | tvā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589802 (0.0):
RV_04.007.01.2 yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ / viśe-viśe
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079250 (0.0):
RV_4,007.01c yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ / viśe-viśe ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012627 (5.960):
RV_4,007.01c yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ / viśe viśe ||
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10036787 (0.057):
bhṛgavo virurucurvaneṣu citraṃ vibhvaṃ viśe viśa ityanveva dhāvati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3500959 (0.063):
yam apnavāno bhṛgavo virurucur vaneṣu citraṃ vibhvaṃ viśeviśe // / asya pratnām anu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ /
jagṛbhrire | matārsaḥ | vikṣu īḍyam // RV_4,7.2 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589808 (0.058):
RV_04.007.02.2 adhā hi tvā jagṛbhrire martāso vikṣv īḍyam / RV_04.007.03.1 ṛtāvānaṃ vicetasam paśyanto dyām iva stṛbhiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079256 (0.058):
RV_4,007.02c adhā hi tvā jagṛbhrire martāso vikṣv īḍyam || / RV_4,007.03a ṛtāvānaṃ vicetasam paśyanto dyām iva stṛbhiḥ |
ṛta-vānam | vi-cetasam | paśyantaḥ | dyām-iva | stṛ-bhiḥ | viśveṣām |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589816 (0.036):
RV_04.007.03.1 ṛtāvānaṃ vicetasam paśyanto dyām iva stṛbhiḥ / RV_04.007.03.2 viśveṣām adhvarāṇāṃ haskartāraṃ dame-dame
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012646 (0.036):
RV_4,007.03a ṛtāvānaṃ vicetasam paśyanto dyām iva stṛbhiḥ | / RV_4,007.03c viśveṣām adhvarāṇāṃ haskartāraṃ dame dame ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079264 (0.036):
RV_4,007.03a ṛtāvānaṃ vicetasam paśyanto dyām iva stṛbhiḥ | / RV_4,007.03c viśveṣām adhvarāṇāṃ haskartāraṃ dame-dame ||
adhvarāṇām | haskartāram | dame--dame // RV_4,7.3 // / āśum | dūtam | vivasvataḥ | viśvāḥ | yaḥ | carṣaṇīḥ | abhi | ā | jabhruḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589830 (0.0):
RV_04.007.03.1 ṛtāvānaṃ vicetasam paśyanto dyām iva stṛbhiḥ / RV_04.007.03.2 viśveṣām adhvarāṇāṃ haskartāraṃ dame-dame
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012651 (0.0):
RV_4,007.03a ṛtāvānaṃ vicetasam paśyanto dyām iva stṛbhiḥ | / RV_4,007.03c viśveṣām adhvarāṇāṃ haskartāraṃ dame dame ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012660 (0.0):
RV_4,007.03c viśveṣām adhvarāṇāṃ haskartāraṃ dame dame || / RV_4,007.04a āśuṃ dūtaṃ vivasvato viśvā yaś carṣaṇīr abhi |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079278 (0.0):
RV_4,007.03a ṛtāvānaṃ vicetasam paśyanto dyām iva stṛbhiḥ | / RV_4,007.03c viśveṣām adhvarāṇāṃ haskartāraṃ dame-dame ||
ketum | āyavaḥ | bhṛgavāṇam | viśe--viśe // RV_4,7.4 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589836 (0.0):
RV_04.007.04.1 āśuṃ dūtaṃ vivasvato viśvā yaś carṣaṇīr abhi / RV_04.007.04.2 ā jabhruḥ ketum āyavo bhṛgavāṇaṃ viśe-viśe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012666 (0.0):
RV_4,007.04a āśuṃ dūtaṃ vivasvato viśvā yaś carṣaṇīr abhi | / RV_4,007.04c ā jabhruḥ ketum āyavo bhṛgavāṇaṃ viśe viśe ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079284 (0.0):
RV_4,007.04a āśuṃ dūtaṃ vivasvato viśvā yaś carṣaṇīr abhi | / RV_4,007.04c ā jabhruḥ ketum āyavo bhṛgavāṇaṃ viśe-viśe ||
tam | īm | hotāram | ānuṣak | cikitvāṃsam | ni | sedire | raṇvam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589844 (0.0):
RV_04.007.04.2 ā jabhruḥ ketum āyavo bhṛgavāṇaṃ viśe-viśe / RV_04.007.05.1 tam īṃ hotāram ānuṣak cikitvāṃsaṃ ni ṣedire
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012667 (0.0):
RV_4,007.04c ā jabhruḥ ketum āyavo bhṛgavāṇaṃ viśe viśe || / RV_4,007.05a tam īṃ hotāram ānuṣak cikitvāṃsaṃ ni ṣedire |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079292 (0.0):
RV_4,007.04c ā jabhruḥ ketum āyavo bhṛgavāṇaṃ viśe-viśe || / RV_4,007.05a tam īṃ hotāram ānuṣak cikitvāṃsaṃ ni ṣedire |
pāvaka-śociṣam | yajiṣṭham | sapta | dhāma-bhiḥ // RV_4,7.5 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589848 (0.012):
RV_04.007.05.1 tam īṃ hotāram ānuṣak cikitvāṃsaṃ ni ṣedire / RV_04.007.05.2 raṇvam pāvakaśociṣaṃ yajiṣṭhaṃ sapta dhāmabhiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079296 (0.012):
RV_4,007.05a tam īṃ hotāram ānuṣak cikitvāṃsaṃ ni ṣedire | / RV_4,007.05c raṇvam pāvakaśociṣaṃ yajiṣṭhaṃ sapta dhāmabhiḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18547145 (0.060):
soma | dhāma-bhiḥ // RV_9,66.5 // / -RV_7:2/8- / tava | ime | sapta | sindhavaḥ | pra-śiṣam | soma | sisrate | tubhyam |
-RV_3:5/7- / tam | śaśvatīṣu | mātṛṣu | vane | ā | vītam | aśritam | citram | santam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589857 (0.0):
RV_04.007.05.2 raṇvam pāvakaśociṣaṃ yajiṣṭhaṃ sapta dhāmabhiḥ / RV_04.007.06.1 taṃ śaśvatīṣu mātṛṣu vana ā vītam aśritam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079305 (0.0):
RV_4,007.05c raṇvam pāvakaśociṣaṃ yajiṣṭhaṃ sapta dhāmabhiḥ || / RV_4,007.06a taṃ śaśvatīṣu mātṛṣu vana ā vītam aśritam |
guhā | hitam | su-vedam | kūcit-arthinam // RV_4,7.6 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589863 (0.0):
RV_04.007.06.1 taṃ śaśvatīṣu mātṛṣu vana ā vītam aśritam / RV_04.007.06.2 citraṃ santaṃ guhā hitaṃ suvedaṃ kūcidarthinam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079311 (0.0):
RV_4,007.06a taṃ śaśvatīṣu mātṛṣu vana ā vītam aśritam | / RV_4,007.06c citraṃ santaṃ guhā hitaṃ suvedaṃ kūcidarthinam ||
sasasya | yat | vi-yutā | sasmin | ūdhan | ṛtasya | dhāman | raṇayanta |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589872 (0.005):
RV_04.007.07.1 sasasya yad viyutā sasminn ūdhann ṛtasya dhāman raṇayanta
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079320 (0.005):
RV_4,007.07a sasasya yad viyutā sasminn ūdhann ṛtasya dhāman raṇayanta
devāḥ | mahān | agniḥ | namasā | rāta-havyaḥ | veḥ | adhvarāya | sadam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589883 (0.027):
RV_04.007.07.1 sasasya yad viyutā sasminn ūdhann ṛtasya dhāman raṇayanta / devāḥ / RV_04.007.07.2 mahāṃ agnir namasā rātahavyo ver adhvarāya sadam id ṛtāvā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079331 (0.027):
RV_4,007.07a sasasya yad viyutā sasminn ūdhann ṛtasya dhāman raṇayanta / devāḥ | / RV_4,007.07c mahāṃ agnir namasā rātahavyo ver adhvarāya sadam id ṛtāvā ||
it | ṛta-vā // RV_4,7.7 // / veḥ | adhvarasya | dūtyāni | vidvān | ubhe iti | antariti | rodasī iti |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589888 (1.192):
RV_04.007.07.2 mahāṃ agnir namasā rātahavyo ver adhvarāya sadam id ṛtāvā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079336 (1.192):
RV_4,007.07c mahāṃ agnir namasā rātahavyo ver adhvarāya sadam id ṛtāvā ||
sam-cikitvān | dūtaḥ | īyase | pra-divaḥ | urāṇaḥ | viduḥ-taraḥ | divaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589896 (0.039):
RV_04.007.08.2 dūta īyase pradiva urāṇo viduṣṭaro diva ārodhanāni
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079344 (0.039):
RV_4,007.08c dūta īyase pradiva urāṇo viduṣṭaro diva ārodhanāni ||
ārodhanāni // RV_4,7.8 // / kṛṣṇam | te | ema | ruśataḥ | puraḥ | bhāḥ | cariṣṇu | arciḥ | vapuṣām |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589909 (0.0):
RV_04.007.08.2 dūta īyase pradiva urāṇo viduṣṭaro diva ārodhanāni / RV_04.007.09.1 kṛṣṇaṃ ta ema ruśataḥ puro bhāś cariṣṇv arcir vapuṣām id
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079357 (0.0):
RV_4,007.08c dūta īyase pradiva urāṇo viduṣṭaro diva ārodhanāni || / RV_4,007.09a kṛṣṇaṃ ta ema ruśataḥ puro bhāś cariṣṇv arcir vapuṣām id ekam
it | ekam | yat | apra-vītā | dadhate | ha | garbham | sadyaḥ | cit |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589916 (0.011):
RV_04.007.09.1 kṛṣṇaṃ ta ema ruśataḥ puro bhāś cariṣṇv arcir vapuṣām id / ekam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079364 (0.011):
RV_4,007.09a kṛṣṇaṃ ta ema ruśataḥ puro bhāś cariṣṇv arcir vapuṣām id ekam
jātaḥ | bhavasi | it | oṃ iti | dūtaḥ // RV_4,7.9 //
sadyaḥ | jātasya | dadṛśānam | ojaḥ | yat | asya | vātaḥ | anu-vāti |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589928 (0.0):
RV_04.007.09.2 yad apravītā dadhate ha garbhaṃ sadyaś cij jāto bhavasīd u / dūtaḥ / RV_04.007.10.1 sadyo jātasya dadṛśānam ojo yad asya vāto anuvāti śociḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079376 (0.0):
RV_4,007.09c yad apravītā dadhate ha garbhaṃ sadyaś cij jāto bhavasīd u / dūtaḥ || / RV_4,007.10a sadyo jātasya dadṛśānam ojo yad asya vāto anuvāti śociḥ |
śociḥ | vṛṇakti | tigmām | ataseṣu | jihvām | sthirā | cit | annā | dayate
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589938 (0.0):
RV_04.007.10.1 sadyo jātasya dadṛśānam ojo yad asya vāto anuvāti śociḥ / RV_04.007.10.2 vṛṇakti tigmām ataseṣu jihvāṃ sthirā cid annā dayate vi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079386 (0.0):
RV_4,007.10a sadyo jātasya dadṛśānam ojo yad asya vāto anuvāti śociḥ | / RV_4,007.10c vṛṇakti tigmām ataseṣu jihvāṃ sthirā cid annā dayate vi
| vi | jambhaiḥ // RV_4,7.10 // / tṛṣu | yat | annā | tṛṣuṇā | vavakṣa | tṛṣum | dūtam | kṛṇute | yahvaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589950 (0.0):
RV_04.007.10.2 vṛṇakti tigmām ataseṣu jihvāṃ sthirā cid annā dayate vi / jambhaiḥ / RV_04.007.11.1 tṛṣu yad annā tṛṣuṇā vavakṣa tṛṣuṃ dūtaṃ kṛṇute yahvo agniḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079398 (0.0):
RV_4,007.10c vṛṇakti tigmām ataseṣu jihvāṃ sthirā cid annā dayate vi / jambhaiḥ || / RV_4,007.11a tṛṣu yad annā tṛṣuṇā vavakṣa tṛṣuṃ dūtaṃ kṛṇute yahvo agniḥ |
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6833119 (0.034):
RV_7,003.04a vi yasya te pṛthivyām pājo aśret tṛṣu yad annā samavṛkta / jambhaiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22798645 (0.061):
vi | yasya | te | pṛthivyām | pājaḥ | aśret | tṛṣu | yat | annā | / sam-avṛkta | jambhaiḥ | senāiva | sṛṣṭā | pra-sitiḥ | te | eti | yavam |
agniḥ | vātasya | meḷim | sacate | ni-jūrvan | āśum | na | vājayate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589953 (0.011):
RV_04.007.11.1 tṛṣu yad annā tṛṣuṇā vavakṣa tṛṣuṃ dūtaṃ kṛṇute yahvo agniḥ / RV_04.007.11.2 vātasya meḷiṃ sacate nijūrvann āśuṃ na vājayate hinve arvā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079401 (0.011):
RV_4,007.11a tṛṣu yad annā tṛṣuṇā vavakṣa tṛṣuṃ dūtaṃ kṛṇute yahvo agniḥ | / RV_4,007.11c vātasya meḷiṃ sacate nijūrvann āśuṃ na vājayate hinve arvā ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589960 (0.017):
RV_04.007.11.1 tṛṣu yad annā tṛṣuṇā vavakṣa tṛṣuṃ dūtaṃ kṛṇute yahvo agniḥ / RV_04.007.11.2 vātasya meḷiṃ sacate nijūrvann āśuṃ na vājayate hinve arvā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079408 (0.017):
RV_4,007.11a tṛṣu yad annā tṛṣuṇā vavakṣa tṛṣuṃ dūtaṃ kṛṇute yahvo agniḥ | / RV_4,007.11c vātasya meḷiṃ sacate nijūrvann āśuṃ na vājayate hinve arvā ||
hinve | arvā // RV_4,7.11 // / -RV_3:5/8- / (RV_4,8) / dūtam | vaḥ | viśva-vedasam | havya-vāham | amartyam | yajiṣṭham | ṛñjase
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079420 (5.960):
RV_4,007.11c vātasya meḷiṃ sacate nijūrvann āśuṃ na vājayate hinve arvā ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589972 (0.021):
RV_04.007.11.2 vātasya meḷiṃ sacate nijūrvann āśuṃ na vājayate hinve arvā / RV_04.008.01.1 dūtaṃ vo viśvavedasaṃ havyavāham amartyam
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4690953 (0.041):
1 1 1 0201c amairamitramardaya .. 11 / 1 1 1 0202a dūtaṃ vo viśvavedasaṃ havyavāhamamartyam .
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3539469 (0.044):
dūtaṃ vo viśvadevasaṃ havyavāham amartyam / / yajiṣṭham ṛñjase girā //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012299 (0.061):
su-adhvaram | vipram | na | dyukṣa-vacasam | suvṛkti-bhiḥ | havya-vāham | / aratim | devam | ṛñjase // RV_6,15.4 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1338700 (0.062):
RV_01.012.01.1{22} agniṃ dūtaṃ vṛṇīmahe hotāraṃ viśvavedasam / RV_01.012.01.2{22} asya yajñasya sukratum
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1342848 (0.062):
RV_01.036.03.1{08} pra tvā dūtaṃ vṛṇīmahe hotāraṃ viśvavedasam / RV_01.036.03.2{08} mahaste sato vi carantyarcayo divi spṛśanti bhānavaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13959852 (0.062):
RV_1,012.01a agniṃ dūtaṃ vṛṇīmahe hotāraṃ viśvavedasam | / RV_1,012.01c asya yajñasya sukratum ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13964078 (0.062):
RV_1,036.03a pra tvā dūtaṃ vṛṇīmahe hotāraṃ viśvavedasam | / RV_1,036.03c mahas te sato vi caranty arcayo divi spṛśanti bhānavaḥ ||
| girā // RV_4,8.1 // / saḥ | hi | veda | vasu-dhitim | mahān | ārodhanam | divaḥ | saḥ | devān |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589974 (0.023):
RV_04.008.01.1 dūtaṃ vo viśvavedasaṃ havyavāham amartyam / RV_04.008.01.2 yajiṣṭham ṛñjase girā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079422 (0.023):
RV_4,008.01a dūtaṃ vo viśvavedasaṃ havyavāham amartyam | / RV_4,008.01c yajiṣṭham ṛñjase girā ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3539469 (0.051):
dūtaṃ vo viśvadevasaṃ havyavāham amartyam / / yajiṣṭham ṛñjase girā //
ā | iha | vakṣati // RV_4,8.2 // / saḥ | veda | devaḥ | ānamam | devān | ṛta-yate | dame | dāti | priyāṇi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589988 (0.012):
RV_04.008.02.2 sa devāṃ eha vakṣati / RV_04.008.03.1 sa veda deva ānamaṃ devām ṛtāyate dame
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079436 (0.012):
RV_4,008.02c sa devāṃ eha vakṣati || / RV_4,008.03a sa veda deva ānamaṃ devāṃ ṛtāyate dame |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589997 (0.041):
RV_04.008.03.1 sa veda deva ānamaṃ devām ṛtāyate dame / RV_04.008.03.2 dāti priyāṇi cid vasu
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079445 (0.041):
RV_4,008.03a sa veda deva ānamaṃ devāṃ ṛtāyate dame | / RV_4,008.03c dāti priyāṇi cid vasu ||
cit | vasu // RV_4,8.3 // / saḥ | hotā | saḥ | it | oṃ iti | dūtyam | cikitvān | antaḥ | īyate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589998 (1.192):
RV_04.008.03.1 sa veda deva ānamaṃ devām ṛtāyate dame / RV_04.008.03.2 dāti priyāṇi cid vasu
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079446 (1.192):
RV_4,008.03a sa veda deva ānamaṃ devāṃ ṛtāyate dame | / RV_4,008.03c dāti priyāṇi cid vasu ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590006 (0.054):
RV_04.008.04.1 sa hotā sed u dūtyaṃ cikitvāṃ antar īyate
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079454 (0.054):
RV_4,008.04a sa hotā sed u dūtyaṃ cikitvāṃ antar īyate |
vidvān | ārodhanam | divaḥ // RV_4,8.4 // / te | syāma | ye | agnaye | dadāśuḥ | havya-dātibhiḥ | ye | īm | puṣyantaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590017 (0.0):
RV_04.008.04.1 sa hotā sed u dūtyaṃ cikitvāṃ antar īyate / RV_04.008.04.2 vidvāṃ ārodhanaṃ divaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079465 (0.0):
RV_4,008.04a sa hotā sed u dūtyaṃ cikitvāṃ antar īyate | / RV_4,008.04c vidvāṃ ārodhanaṃ divaḥ ||
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7302763 (0.040):
RV_08.023.15.2{11} yo agnaye dadāśa havyadātibhiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14068253 (0.040):
RV_8,023.15c yo agnaye dadāśa havyadātibhiḥ ||
| indhate // RV_4,8.5 // / te | rāyā | te | su-vīryaiḥ | sasa-vāṃsaḥ | vi | śṛṇvire | ye | agnā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590032 (0.027):
RV_04.008.05.2 ya īm puṣyanta indhate / RV_04.008.06.1 te rāyā te suvīryaiḥ sasavāṃso vi śṛṇvire
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079480 (0.027):
RV_4,008.05c ya īm puṣyanta indhate || / RV_4,008.06a te rāyā te suvīryaiḥ sasavāṃso vi śṛṇvire |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012862 (0.053):
RV_4,008.06c ye agnā dadhire duvaḥ || / RV_4,008.07a asme rāyo dive dive saṃ carantu puruspṛhaḥ |
dadhire | duvaḥ // RV_4,8.6 // / asme iti | rāyaḥ | dive--dive | sam | carantu | puru-spṛhaḥ | asme iti |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590044 (0.0):
RV_04.008.06.1 te rāyā te suvīryaiḥ sasavāṃso vi śṛṇvire / RV_04.008.06.2 ye agnā dadhire duvaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012874 (0.0):
RV_4,008.06c ye agnā dadhire duvaḥ || / RV_4,008.07a asme rāyo dive dive saṃ carantu puruspṛhaḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079492 (0.0):
RV_4,008.06a te rāyā te suvīryaiḥ sasavāṃso vi śṛṇvire | / RV_4,008.06c ye agnā dadhire duvaḥ ||
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872225 (0.032):
RV_05.020.04.1 itthā yathā ta ūtaye sahasāvan dive-dive / RV_05.020.04.2 rāya ṛtāya sukrato gobhiḥ ṣyāma sadhamādo vīraiḥ syāma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023296 (0.032):
RV_5,020.04a itthā yathā ta ūtaye sahasāvan dive dive | / RV_5,020.04b rāya ṛtāya sukrato gobhiḥ ṣyāma sadhamādo vīraiḥ syāma
Rgveda, Mandala 5 (rv_hn05u.htm.txt) 24203829 (0.032):
RV_5,020.04a itthā yathā ta ūtaye sahasāvan dive-dive | / RV_5,020.04b rāya ṛtāya sukrato gobhiḥ ṣyāma sadhamādo vīraiḥ syāma
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18086642 (0.060):
dive-dive / RV_02.034.07.2{20} iṣaṃ stotṛbhyo vṛjaneṣu kārave saniṃ medhāmariṣṭaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13998786 (0.060):
dive dive | / RV_2,034.07c iṣaṃ stotṛbhyo vṛjaneṣu kārave sanim medhām ariṣṭaṃ duṣṭaraṃ
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13728320 (0.060):
dive-dive | / RV_2,034.07c iṣaṃ stotṛbhyo vṛjaneṣu kārave sanim medhām ariṣṭaṃ duṣṭaraṃ
vājāsaḥ | īratām // RV_4,8.7 // / saḥ | vipraḥ | carṣaṇīnām | śavasā | mānuṣāṇām | ati | kṣiprāiva |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590053 (0.0):
RV_04.008.07.1 asme rāyo dive-dive saṃ carantu puruspṛhaḥ / RV_04.008.07.2 asme vājāsa īratām
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14012874 (0.0):
RV_4,008.07a asme rāyo dive dive saṃ carantu puruspṛhaḥ | / RV_4,008.07c asme vājāsa īratām ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079501 (0.0):
RV_4,008.07a asme rāyo dive-dive saṃ carantu puruspṛhaḥ | / RV_4,008.07c asme vājāsa īratām ||
vidhyati // RV_4,8.8 // / -RV_3:5/9- / (RV_4,9) / agne | mṛḷa | mahān | asi | yaḥ | īm | ā | deva-yum | janam | iyetha |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590058 (0.0):
RV_04.008.08.1 sa vipraś carṣaṇīnāṃ śavasā mānuṣāṇām / RV_04.008.08.2 ati kṣipreva vidhyati
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079506 (0.0):
RV_4,008.08a sa vipraś carṣaṇīnāṃ śavasā mānuṣāṇām | / RV_4,008.08c ati kṣipreva vidhyati ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590066 (0.025):
RV_04.009.01.1 agne mṛḷa mahāṃ asi ya īm ā devayuṃ janam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079514 (0.025):
RV_4,009.01a agne mṛḷa mahāṃ asi ya īm ā devayuṃ janam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27116915 (0.064):
tvam | vājasya | śrutyasya | rājasi | saḥ | naḥ | mṛḷha | mahān | asi // / RV_1,36.12 //
barhiḥ | āsadam // RV_4,9.1 // / saḥ | mānuṣīṣu | duḥ-dabhaḥ | vikṣu | pra-avīḥ | amartyaḥ | dūtaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590068 (0.014):
RV_04.009.01.1 agne mṛḷa mahāṃ asi ya īm ā devayuṃ janam / RV_04.009.01.2 iyetha barhir āsadam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079516 (0.014):
RV_4,009.01a agne mṛḷa mahāṃ asi ya īm ā devayuṃ janam | / RV_4,009.01c iyetha barhir āsadam ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590079 (0.018):
RV_04.009.02.1 sa mānuṣīṣu dūḷabho vikṣu prāvīr amartyaḥ / RV_04.009.02.2 dūto viśveṣām bhuvat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079527 (0.018):
RV_4,009.02a sa mānuṣīṣu dūḷabho vikṣu prāvīr amartyaḥ | / RV_4,009.02c dūto viśveṣām bhuvat ||
viśveṣām | bhuvat // RV_4,9.2 // / saḥ | sadma | pari | nīyate | hotā | mandraḥ | diviṣṭiṣu | uta | potā | ni
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590089 (0.011):
RV_04.009.02.1 sa mānuṣīṣu dūḷabho vikṣu prāvīr amartyaḥ / RV_04.009.02.2 dūto viśveṣām bhuvat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079537 (0.011):
RV_4,009.02a sa mānuṣīṣu dūḷabho vikṣu prāvīr amartyaḥ | / RV_4,009.02c dūto viśveṣām bhuvat ||
| sīdati // RV_4,9.3 // / uta | gnāḥ | agniḥ | adhvare | uto iti | gṛha-patiḥ | dame | uta | brahmā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590095 (0.017):
RV_04.009.03.1 sa sadma pari ṇīyate hotā mandro diviṣṭiṣu / RV_04.009.03.2 uta potā ni ṣīdati / RV_04.009.04.1 uta gnā agnir adhvara uto gṛhapatir dame
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079543 (0.017):
RV_4,009.03a sa sadma pari ṇīyate hotā mandro diviṣṭiṣu | / RV_4,009.03c uta potā ni ṣīdati || / RV_4,009.04a uta gnā agnir adhvara uto gṛhapatir dame |
| ni | sīdati // RV_4,9.4 // / veṣi | hi | adhvari-yatām | upa-vaktā | janānām | havyā | ca | mānuṣāṇām
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590103 (0.045):
RV_04.009.04.1 uta gnā agnir adhvara uto gṛhapatir dame / RV_04.009.04.2 uta brahmā ni ṣīdati / RV_04.009.05.1 veṣi hy adhvarīyatām upavaktā janānām
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079551 (0.045):
RV_4,009.04a uta gnā agnir adhvara uto gṛhapatir dame | / RV_4,009.04c uta brahmā ni ṣīdati || / RV_4,009.05a veṣi hy adhvarīyatām upavaktā janānām |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590110 (0.046):
RV_04.009.05.1 veṣi hy adhvarīyatām upavaktā janānām / RV_04.009.05.2 havyā ca mānuṣāṇām
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079558 (0.046):
RV_4,009.05a veṣi hy adhvarīyatām upavaktā janānām | / RV_4,009.05b havyā ca mānuṣāṇām ||
// RV_4,9.5 // / veṣi | it | oṃ iti | asya | dūtyam | yasya | jujoṣaḥ | adhvaram | havyam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590119 (0.015):
RV_04.009.05.1 veṣi hy adhvarīyatām upavaktā janānām / RV_04.009.05.2 havyā ca mānuṣāṇām / RV_04.009.06.1 veṣīd v asya dūtyaṃ yasya jujoṣo adhvaram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079567 (0.015):
RV_4,009.05a veṣi hy adhvarīyatām upavaktā janānām | / RV_4,009.05b havyā ca mānuṣāṇām || / RV_4,009.06a veṣīd v asya dūtyaṃ yasya jujoṣo adhvaram |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8588497 (0.060):
RV_04.002.10.1 yasya tvam agne adhvaraṃ jujoṣo devo martasya sudhitaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4077946 (0.060):
RV_4,002.10a yasya tvam agne adhvaraṃ jujoṣo devo martasya sudhitaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13708355 (0.062):
yasya | tvam | agne | adhvaram | jujoṣaḥ | devaḥ | martasya | su-dhitam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5813482 (0.063):
| veṣi | bhuvaḥ | apām | napāt | jāta vedaḥ | bhuvaḥ | dūtaḥ | yasya | / havyam | jujoṣaḥ // RV_10,8.5 // / RV_7:6/4
martasya | voḷhave // RV_4,9.6 // / asmākam | joṣi | adhvaram | asmākam | yajñam | aṅgiraḥ | asmākam | śṛṇudhi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590131 (0.0):
RV_04.009.06.1 veṣīd v asya dūtyaṃ yasya jujoṣo adhvaram / RV_04.009.06.2 havyam martasya voḷhave
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079579 (0.0):
RV_4,009.06a veṣīd v asya dūtyaṃ yasya jujoṣo adhvaram | / RV_4,009.06b havyam martasya voḷhave ||
| havam // RV_4,9.7 // / pari | te | duḥ-dabhaḥ | rathaḥ | asmān | aśnotu | viśvataḥ | yena |
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10037495 (0.0):
dūḍabho / ratho 'smān aśnotu viśvataḥ yena rakṣasi dāśuṣa iti yajamānā vai dāśvāṃso
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590142 (0.029):
RV_04.009.08.1 pari te dūḷabho ratho 'smāṃ aśnotu viśvataḥ / RV_04.009.08.2 yena rakṣasi dāśuṣaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079590 (0.029):
RV_4,009.08a pari te dūḷabho ratho 'smāṃ aśnotu viśvataḥ | / RV_4,009.08c yena rakṣasi dāśuṣaḥ ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3501507 (0.035):
pari te dūḍabho ratho 'smaṃ aśnotu viśvataḥ / / yena rakṣasi dāśuṣaḥ //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590131 (0.047):
RV_04.009.07.1 asmākaṃ joṣy adhvaram asmākaṃ yajñam aṅgiraḥ / RV_04.009.07.2 asmākaṃ śṛṇudhī havam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079579 (0.047):
RV_4,009.07a asmākaṃ joṣy adhvaram asmākaṃ yajñam aṅgiraḥ | / RV_4,009.07c asmākaṃ śṛṇudhī havam ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9927820 (0.054):
pari te dūḍabho ratho 'smaṃ aśnotu viśvataḥ / / yena rakṣasi dāśuṣaḥ // / nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas,
rakṣasi | dāśuṣaḥ // RV_4,9.8 // / -RV_3:5/10- / (RV_4,10) / agne | tam | adya | aśvam | na | stomaiḥ | kratum | na | bhadram |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3512768 (0.0):
jīvaṃ vrātaṃ sacemahi // / agne tam adyāśvaṃ na stomaiḥ kratuṃ na bhadraṃ hṛdispṛśam /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590152 (0.0):
RV_04.009.08.1 pari te dūḷabho ratho 'smāṃ aśnotu viśvataḥ / RV_04.009.08.2 yena rakṣasi dāśuṣaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079600 (0.0):
RV_4,009.08a pari te dūḷabho ratho 'smāṃ aśnotu viśvataḥ | / RV_4,009.08c yena rakṣasi dāśuṣaḥ ||
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26460750 (0.0):
srucottarāmagne / tamadyāśvaṃ na stomaiḥ kratuṃ na bhadraṃ hṛdispṛśaṃ ṛdhyāmā ta ohairiti
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696022 (0.0):
1 5 1 0507a ka īṃ vyaktā naraḥ sanīḍā rudrasya maryā atha svaśvāḥ .. 433 / 1 5 1 0508a agne tamadyāśvaṃ na stomaiḥ kratuṃ na bhadraṃ hṛdispṛśam .
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3501507 (0.019):
pari te dūḍabho ratho 'smaṃ aśnotu viśvataḥ / / yena rakṣasi dāśuṣaḥ //
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8401059 (0.029):
āgneyam.haviḥ./.adhā.hy.agne.krator.bhadrasya.ābhiṣ.ṭe.adya.gīrbhir.gṛṇanta.ebhir.no.arkair.agne.tam.adya.aśvam.na.stomair.iti.samyājye./
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10037495 (0.029):
ratho 'smān aśnotu viśvataḥ yena rakṣasi dāśuṣa iti yajamānā vai dāśvāṃso
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9927820 (0.040):
pari te dūḍabho ratho 'smaṃ aśnotu viśvataḥ / / yena rakṣasi dāśuṣaḥ // / nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas,
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8697231 (0.047):
KB_27.3.7: agne.tam.adya.aśvam.na.stomair.ity.ājyam / (soma: daśamam.ahah)
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3539885 (0.052):
sa tigmajambha rakṣaso daha prati // / agne tam adyāśvaṃ na stomaiḥ kratuṃ na bhadraṃ hṛdispṛśam /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9332330 (0.055):
RV_5,23.4 // / -RV_4:1/16- / (RV_5,24) / agne | tvam | naḥ | antamaḥ | uta | trātā | śivaḥ | bhava | varūthyaḥ //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11209732 (0.055):
anayat | ajām | sūriḥ | na | dhātave // RV_8,70.15 // / -RV_6:5/11- / (RV_8,71) / tvam | naḥ | agne | mahaḥ-bhiḥ | pāhi | viśvasyāḥ | arāteḥ | uta | dviṣaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710272 (0.056):
| sacase | svasti // RV_4,11.6 // / -RV_3:5/12- / (RV_4,12) / yaḥ | tvām | agne | inadhate | yata-sruk | triḥ | te | annam | kṛṇavat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11195435 (0.059):
yātam | aśvinā // RV_8,10.6 // / -RV_5:8/35- / (RV_8,11) / tvam | agne | vrata-pāḥ | asi | devaḥ | ā | martyeṣu | ā | tvam | yajñeṣu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838691 (0.060):
na | jigyuṣe // RV_10,127.8 // / RV_8:7/15 / (RV_10,128) / mama | agne | varcaḥ | vi haveṣu | astu | vayam | tvā | indhānāḥ | tanvam
hṛdi-spṛśam | ṛdhyāma | te | ohaiḥ // RV_4,10.1 // / adha | hi | agne | kratoḥ | bhadrasya | dakṣasya | sādhoḥ | rathīḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3539901 (0.0):
agne tam adyāśvaṃ na stomaiḥ kratuṃ na bhadraṃ hṛdispṛśam / / ṛdhyāmā tā ohaiḥ // / adhā hy agne krator bhadrasya
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590165 (0.011):
RV_04.010.01.1 agne tam adyāśvaṃ na stomaiḥ kratuṃ na bhadraṃ hṛdispṛśam / RV_04.010.01.2 ṛdhyāmā ta ohaiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079613 (0.011):
RV_4,010.01a agne tam adyāśvaṃ na stomaiḥ kratuṃ na bhadraṃ hṛdispṛśam | / RV_4,010.01c ṛdhyāmā ta ohaiḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711156 (0.036):
4 9 1 0501c ṛdhyāmā ta ohaiḥ .. 1777 / 4 9 1 0502a adhā hyagne kratorbhadrasya dakṣasya sādhoḥ .
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26460753 (0.059):
tamadyāśvaṃ na stomaiḥ kratuṃ na bhadraṃ hṛdispṛśaṃ ṛdhyāmā ta ohairiti / yaste
ṛtasya | bṛhataḥ | babhūtha // RV_4,10.2 // / ebhiḥ | naḥ | arkaiḥ | bhava | naḥ | arvāṅ | svaḥ | ṇa | jyotiḥ | agne |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3539903 (0.0):
adhā hy agne krator bhadrasya / dakṣasya sādhoḥ / / rathīr ṛtasya bṛhato babhūtha //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590169 (0.0):
RV_04.010.02.1 adhā hy agne krator bhadrasya dakṣasya sādhoḥ / RV_04.010.02.2 rathīr ṛtasya bṛhato babhūtha
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079617 (0.0):
RV_4,010.02a adhā hy agne krator bhadrasya dakṣasya sādhoḥ | / RV_4,010.02c rathīr ṛtasya bṛhato babhūtha ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590178 (0.012):
RV_04.010.02.2 rathīr ṛtasya bṛhato babhūtha / RV_04.010.03.1 ebhir no arkair bhavā no arvāṅ svar ṇa jyotiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079626 (0.012):
RV_4,010.02c rathīr ṛtasya bṛhato babhūtha || / RV_4,010.03a ebhir no arkair bhavā no arvāṅ svar ṇa jyotiḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9966327 (0.021):
dakṣasya sādhoḥ / / rathīr ṛtasya bṛhato babhūtha // / ābhiṣ ṭe adya gīrbhir gṛṇantas, agne dāśema / pra te divo na
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592151 (0.026):
ebhir no arkair bhavā no arvāṅ svar ṇa jyotiḥ / / agne viśvebhiḥ sumanā anīkaiḥ //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711161 (0.040):
4 9 1 0502c rathīrṛtasya bṛhato babhūtha .. 1778 / 4 9 1 0503a ebhirno arkairbhavā no arvāṅksvā3rṇa jyotiḥ .
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3128442 (0.044):
RV_3,002.08a namasyata havyadātiṃ svadhvaraṃ duvasyata damyaṃ jātavedasam / RV_3,002.08c rathīr ṛtasya bṛhato vicarṣaṇir agnir devānām abhavat
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16559424 (0.063):
| rathīḥ | ṛtasya | bṛhataḥ | vi-carṣaṇiḥ | agniḥ | devānām | abhavat |
viśvebhiḥ | su-manāḥ | anīkaiḥ // RV_4,10.3 // / ābhiḥ | te | adya | gīḥ-bhiḥ | gṛṇantaḥ | agne | dāśema | pra | te | divaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590192 (0.021):
RV_04.010.03.2 agne viśvebhiḥ sumanā anīkaiḥ / RV_04.010.04.1 ābhiṣ ṭe adya gīrbhir gṛṇanto 'gne dāśema
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079640 (0.021):
RV_4,010.03c agne viśvebhiḥ sumanā anīkaiḥ || / RV_4,010.04a ābhiṣ ṭe adya gīrbhir gṛṇanto 'gne dāśema |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3539910 (0.030):
ābhiṣ ṭe adya gīrbhir gṛṇanto 'gne dāśema / pra te divo na stanayanta
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590180 (0.045):
RV_04.010.03.1 ebhir no arkair bhavā no arvāṅ svar ṇa jyotiḥ / RV_04.010.03.2 agne viśvebhiḥ sumanā anīkaiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079628 (0.045):
RV_4,010.03a ebhir no arkair bhavā no arvāṅ svar ṇa jyotiḥ | / RV_4,010.03c agne viśvebhiḥ sumanā anīkaiḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711169 (0.052):
4 9 1 0503a ebhirno arkairbhavā no arvāṅksvā3rṇa jyotiḥ . / 4 9 1 0503c agne viśvebhiḥ sumanā anīkaiḥ .. 1779
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592153 (0.060):
ebhir no arkair bhavā no arvāṅ svar ṇa jyotiḥ / / agne viśvebhiḥ sumanā anīkaiḥ //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22799481 (0.060):
asan | it | tve iti | āhavanāni | bhūri | bhuvaḥ | viśvebhiḥ | su-manāḥ | / anīkaiḥ | stutaḥ | cit | agne | śṛṇviṣe | gṛṇānaḥ | svayam | vardhasva |
| na | stanayanti | śuṣmāḥ // RV_4,10.4 // / tava | svādiṣṭhā | agne | sam-dṛṣṭiḥ | idā | cit | ahnaḥ | idā | cit |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590196 (0.0):
RV_04.010.04.1 ābhiṣ ṭe adya gīrbhir gṛṇanto 'gne dāśema / RV_04.010.04.2 pra te divo na stanayanti śuṣmāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079644 (0.0):
RV_4,010.04a ābhiṣ ṭe adya gīrbhir gṛṇanto 'gne dāśema | / RV_4,010.04c pra te divo na stanayanti śuṣmāḥ ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590205 (5.960):
RV_04.010.04.2 pra te divo na stanayanti śuṣmāḥ / RV_04.010.05.1 tava svādiṣṭhāgne saṃdṛṣṭir idā cid ahna idā cid aktoḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079653 (5.960):
RV_4,010.04c pra te divo na stanayanti śuṣmāḥ || / RV_4,010.05a tava svādiṣṭhāgne saṃdṛṣṭir idā cid ahna idā cid aktoḥ |
aktoḥ | śriye | rukmaḥ | na | rocate | upāke // RV_4,10.5 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590212 (0.003):
RV_04.010.05.1 tava svādiṣṭhāgne saṃdṛṣṭir idā cid ahna idā cid aktoḥ / RV_04.010.05.2 śriye rukmo na rocata upāke
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079660 (0.003):
RV_4,010.05a tava svādiṣṭhāgne saṃdṛṣṭir idā cid ahna idā cid aktoḥ | / RV_4,010.05c śriye rukmo na rocata upāke ||
ghṛtam | na | pūtam | tanūḥ | arepāḥ | śuci | hiraṇyam | tat | te | rukmaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3596882 (0.0):
priyā indrasya dhenavo vajraṃ hinvanti sāyakaṃ vasvīr anu svarājyam / ghṛtaṃ na pūtaṃ tanūr arepāḥ śuci hiraṇyam /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590221 (0.0):
RV_04.010.05.2 śriye rukmo na rocata upāke / RV_04.010.06.1 ghṛtaṃ na pūtaṃ tanūr arepāḥ śuci hiraṇyam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079669 (0.0):
RV_4,010.05c śriye rukmo na rocata upāke || / RV_4,010.06a ghṛtaṃ na pūtaṃ tanūr arepāḥ śuci hiraṇyam |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12173216 (0.0):
8.1.180.2 mā no mardhīr ā tū bhara / 8.1.180.3 ghṛtaṃ na pūtaṃ tanūr arepāś śuci hiraṇyam tat te rukmo na
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10023519 (0.039):
priyā indrasya dhenavo vajraṃ hinvanti sāyakam, vasvīr anu svarājyam / ghṛtaṃ na pūtaṃ tanūr arepāḥ śuci hiraṇyam /
| na | rocata | svadhāvaḥ // RV_4,10.6 // / kṛtam | cit | hi | sma | sanemi | dveṣaḥ | agne | inoṣi | martāt | itthā |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3596883 (0.0):
ghṛtaṃ na pūtaṃ tanūr arepāḥ śuci hiraṇyam / / tat te rukmo na rocata svadhāvaḥ //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590224 (0.0):
RV_04.010.06.1 ghṛtaṃ na pūtaṃ tanūr arepāḥ śuci hiraṇyam / RV_04.010.06.2 tat te rukmo na rocata svadhāvaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590236 (0.0):
RV_04.010.06.2 tat te rukmo na rocata svadhāvaḥ / RV_04.010.07.1 kṛtaṃ cid dhi ṣmā sanemi dveṣo 'gna inoṣi martāt
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079672 (0.0):
RV_4,010.06a ghṛtaṃ na pūtaṃ tanūr arepāḥ śuci hiraṇyam | / RV_4,010.06c tat te rukmo na rocata svadhāvaḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079685 (0.0):
RV_4,010.06c tat te rukmo na rocata svadhāvaḥ || / RV_4,010.07a kṛtaṃ cid dhi ṣmā sanemi dveṣo 'gna inoṣi martāt |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12173217 (0.0):
8.1.180.3 ghṛtaṃ na pūtaṃ tanūr arepāś śuci hiraṇyam tat te rukmo na / rocata svadhāvaḥ
yajamānāt | ṛta-vaḥ // RV_4,10.7 // / śivā | naḥ | sakhyā | santu | bhrātrā | agne | deveṣu | yuṣme iti | sā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590248 (0.013):
RV_04.010.07.1 kṛtaṃ cid dhi ṣmā sanemi dveṣo 'gna inoṣi martāt / RV_04.010.07.2 itthā yajamānād ṛtāvaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079696 (0.013):
RV_4,010.07a kṛtaṃ cid dhi ṣmā sanemi dveṣo 'gna inoṣi martāt | / RV_4,010.07c itthā yajamānād ṛtāvaḥ ||
naḥ | nābhiḥ | sadane | sasmin | ūdham // RV_4,10.8 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590250 (0.018):
RV_04.010.08.1 śivā naḥ sakhyā santu bhrātrāgne deveṣu yuṣme / RV_04.010.08.2 sā no nābhiḥ sadane sasminn ūdhan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079698 (0.018):
RV_4,010.08a śivā naḥ sakhyā santu bhrātrāgne deveṣu yuṣme | / RV_4,010.08c sā no nābhiḥ sadane sasminn ūdhan ||
-RV_3:5/11- / (RV_4,11) / bhadram | te | agne | sahasin | anīkam | upāke | ā | rocate | sūryasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590262 (0.017):
RV_04.010.08.2 sā no nābhiḥ sadane sasminn ūdhan / RV_04.011.01.1 bhadraṃ te agne sahasinn anīkam upāka ā rocate sūryasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079711 (0.017):
RV_4,010.08c sā no nābhiḥ sadane sasminn ūdhan || / RV_4,011.01a bhadraṃ te agne sahasinn anīkam upāka ā rocate sūryasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15012600 (0.047):
sam | siśādhi // RV_6,15.19 // / -RV_4:5/21- / (RV_6,16) / tvam | agne | yajñānām | hotā | viśveṣām | hitaḥ | devebhiḥ | mānuṣe |
ruśat | dṛśe | dadṛśe | nakta-yā | cit | arūkṣitam | dṛśe | ā | rūpe |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590272 (0.0):
RV_04.011.01.1 bhadraṃ te agne sahasinn anīkam upāka ā rocate sūryasya / RV_04.011.01.2 ruśad dṛśe dadṛśe naktayā cid arūkṣitaṃ dṛśa ā rūpe annam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079720 (0.0):
RV_4,011.01a bhadraṃ te agne sahasinn anīkam upāka ā rocate sūryasya | / RV_4,011.01c ruśad dṛśe dadṛśe naktayā cid arūkṣitaṃ dṛśa ā rūpe annam ||
annam // RV_4,11.1 // / vi | sāhi | agne | gṛṇate | manīṣām | kham | vepasā | tuvi-jāta | stavānaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590281 (0.0):
RV_04.011.01.2 ruśad dṛśe dadṛśe naktayā cid arūkṣitaṃ dṛśa ā rūpe annam / RV_04.011.02.1 vi ṣāhy agne gṛṇate manīṣāṃ khaṃ vepasā tuvijāta stavānaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079729 (0.0):
RV_4,011.01c ruśad dṛśe dadṛśe naktayā cid arūkṣitaṃ dṛśa ā rūpe annam || / RV_4,011.02a vi ṣāhy agne gṛṇate manīṣāṃ khaṃ vepasā tuvijāta stavānaḥ |
| viśvebhiḥ | yat | vavanaḥ | śukra | devaiḥ | tat | naḥ | rāsva |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079736 (0.035):
RV_4,011.02a vi ṣāhy agne gṛṇate manīṣāṃ khaṃ vepasā tuvijāta stavānaḥ | / RV_4,011.02c viśvebhir yad vāvanaḥ śukra devais tan no rāsva sumaho bhūri
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590287 (0.037):
RV_04.011.02.1 vi ṣāhy agne gṛṇate manīṣāṃ khaṃ vepasā tuvijāta stavānaḥ / RV_04.011.02.2 viśvebhir yad vāvanaḥ śukra devais tan no rāsva sumaho
su-mahaḥ | bhūri | manma // RV_4,11.2 // / tvat | agne | kāvyā | tvam | manīṣāḥ | tvat | ukthā | jāyante | rādhyāni |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079751 (0.0):
RV_4,011.02c viśvebhir yad vāvanaḥ śukra devais tan no rāsva sumaho bhūri
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590303 (5.960):
RV_04.011.02.2 viśvebhir yad vāvanaḥ śukra devais tan no rāsva sumaho / bhūri manma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100382 (0.059):
RV_10,007.07a bhavā no agne 'vitota gopā bhavā vayaskṛd uta no vayodhāḥ | / RV_10,007.07c rāsvā ca naḥ sumaho havyadātiṃ trāsvota nas tanvo
tvat | eti | draviṇam | vīra-peśāḥ | itthādhiye | dāśuṣe | martyāya //
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079760 (0.0):
RV_4,011.03a tvad agne kāvyā tvan manīṣās tvad ukthā jāyante rādhyāni | / RV_4,011.03c tvad eti draviṇaṃ vīrapeśā itthādhiye dāśuṣe martyāya ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590312 (0.021):
RV_04.011.03.1 tvad agne kāvyā tvan manīṣās tvad ukthā jāyante rādhyāni / RV_04.011.03.2 tvad eti draviṇaṃ vīrapeśā itthādhiye dāśuṣe martyāya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15021980 (0.055):
śravaḥ | vājam | iṣam | ūrjam | vahantīḥ | ni | dāśuṣe | uṣasaḥ | martyāya / | maghonīḥ | vīra-vat | patyamānāḥ | avaḥ | dhāta | vidhate | ratnam |
RV_4,11.3 // / tvat | vājī | vājam-bharaḥ | vi-hāyāḥ | abhiṣṭi-kṛt | jāyate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590313 (0.0):
RV_04.011.03.2 tvad eti draviṇaṃ vīrapeśā itthādhiye dāśuṣe martyāya / RV_04.011.04.1 tvad vājī vājambharo vihāyā abhiṣṭikṛj jāyate satyaśuṣmaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079761 (0.0):
RV_4,011.03c tvad eti draviṇaṃ vīrapeśā itthādhiye dāśuṣe martyāya || / RV_4,011.04a tvad vājī vājambharo vihāyā abhiṣṭikṛj jāyate satyaśuṣmaḥ |
satya-śuṣmaḥ | tvat | rayiḥ | deva-jūtaḥ | mayaḥ-bhuḥ | tvat | āśuḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079775 (0.016):
RV_4,011.04a tvad vājī vājambharo vihāyā abhiṣṭikṛj jāyate satyaśuṣmaḥ | / RV_4,011.04c tvad rayir devajūto mayobhus tvad āśur jūjuvāṃ agne arvā ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590326 (0.022):
RV_04.011.04.1 tvad vājī vājambharo vihāyā abhiṣṭikṛj jāyate satyaśuṣmaḥ / RV_04.011.04.2 tvad rayir devajūto mayobhus tvad āśur jūjuvāṃ agne arvā
jūju-vān | agne | arvā // RV_4,11.4 // / tvām | agne | prathamam | deva-yantaḥ | devam | bhartā | amṛta |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079782 (0.0):
RV_4,011.04c tvad rayir devajūto mayobhus tvad āśur jūjuvāṃ agne arvā || / RV_4,011.05a tvām agne prathamaṃ devayanto devam martā amṛta mandrajihvam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590333 (0.023):
RV_04.011.04.2 tvad rayir devajūto mayobhus tvad āśur jūjuvāṃ agne arvā / RV_04.011.05.1 tvām agne prathamaṃ devayanto devam martā amṛta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27115515 (0.056):
suvīram | yanti | vrata pām | adābhya // RV_1,31.10 // / RV_1:2/34 / tvām | agne | prathamam | āyum | āyave | devāḥ | akṛṇvan | nahuṣasya |
mandra-jihvam | dveṣaḥ-yutam | ā | vivāsanti | dhībhiḥ | damūnasam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590345 (0.013):
mandrajihvam / RV_04.011.05.2 dveṣoyutam ā vivāsanti dhībhir damūnasaṃ gṛhapatim amūram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079794 (0.013):
RV_4,011.05a tvām agne prathamaṃ devayanto devam martā amṛta mandrajihvam / RV_4,011.05c dveṣoyutam ā vivāsanti dhībhir damūnasaṃ gṛhapatim amūram ||
gṛha-patim | amūram // RV_4,11.5 // / āre | asmat | amatim | āre | aṃhaḥ | āre | viśvām | duḥ-matim | yat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590356 (0.0):
RV_04.011.05.2 dveṣoyutam ā vivāsanti dhībhir damūnasaṃ gṛhapatim amūram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079805 (0.0):
RV_4,011.05c dveṣoyutam ā vivāsanti dhībhir damūnasaṃ gṛhapatim amūram ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330951 (0.053):
sahaḥ-kṛta | puru-candram | yajatam | viśva-dhāyasam | damūnasam | / gṛha-patim | vareṇyam // RV_5,8.1 //
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3129631 (0.054):
RV_3,008.02a samiddhasya śrayamāṇaḥ purastād brahma vanvāno ajaraṃ suvīram / RV_3,008.02c āre asmad amatim bādhamāna uc chrayasva mahate saubhagāya ||
ni-pāsi | doṣā | śivaḥ | sahasaḥ | sūno iti | agne | yam | devaḥ | ā | cit
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590369 (0.016):
RV_04.011.06.1 āre asmad amatim āre aṃha āre viśvāṃ durmatiṃ yan nipāsi / RV_04.011.06.2 doṣā śivaḥ sahasaḥ sūno agne yaṃ deva ā cit sacase svasti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079818 (0.016):
RV_4,011.06a āre asmad amatim āre aṃha āre viśvāṃ durmatiṃ yan nipāsi | / RV_4,011.06c doṣā śivaḥ sahasaḥ sūno agne yaṃ deva ā cit sacase svasti ||
| sacase | svasti // RV_4,11.6 // / -RV_3:5/12- / (RV_4,12) / yaḥ | tvām | agne | inadhate | yata-sruk | triḥ | te | annam | kṛṇavat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590381 (0.0):
RV_04.011.06.2 doṣā śivaḥ sahasaḥ sūno agne yaṃ deva ā cit sacase svasti / RV_04.012.01.1 yas tvām agna inadhate yatasruk tris te annaṃ kṛṇavat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079830 (0.0):
RV_4,011.06c doṣā śivaḥ sahasaḥ sūno agne yaṃ deva ā cit sacase svasti || / RV_4,012.01a yas tvām agna inadhate yatasruk tris te annaṃ kṛṇavat sasminn
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9331084 (0.038):
| pārthivā | vi | t iṣṭhase // RV_5,8.7 // / -RV_4:1/1- / (RV_5,9) / tvām | agne | haviṣmantaḥ | devam | martāsaḥ | īḷate | manye | tvā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330934 (0.044):
apṛṇataḥ | atriḥ | sasahyāt | dasyūn | iṣaḥ | sasahyāt | nṝn // RV_5,7.10 / -RV_3:8/26- / (RV_5,8) / tvām | agne | ṛta-yavaḥ | sam | īdhire | pratnam | pratnāsaḥ | ūtaye |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9330265 (0.050):
| parā | dāt // RV_5,3.12 // / -RV_3:8/18- / (RV_5,4) / tvām | agne | vasu-patim | vasūnām | abhi | pra | mande | adhvareṣu |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16560979 (0.055):
hotāram | ni | asādayanta // RV_3,9.9 // / -RV_3:1/7- / (RV_3,10) / tvām | agne | manīṣiṇaḥ | sam-rājam | carṣaṇīnām | devam | martāsaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710043 (0.056):
rakṣasi | dāśuṣaḥ // RV_4,9.8 // / -RV_3:5/10- / (RV_4,10) / agne | tam | adya | aśvam | na | stomaiḥ | kratum | na | bhadram |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14022217 (0.059):
nādhṛṣe || / RV_5,008.06a tvām agne samidhānaṃ yaviṣṭhya devā dūtaṃ cakrire
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646288 (0.060):
RV_06.016.06.2{22} śṛṇvan viprasya suṣṭutim / RV_06.016.07.1{22} tvāmagne svādhyo martāso deva vītaye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035384 (0.060):
RV_6,016.06c śṛṇvan viprasya suṣṭutim || / RV_6,016.07a tvām agne svādhyo martāso devavītaye |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27111322 (0.060):
saḥ | naḥ | pitāiva | sūnave | agne | su upāyanaḥ | bhava | sacasva | naḥ / | svastaye // RV_1,1.9 // / RV_1:1/3 / (RV_1,2)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9331044 (0.062):
titviṣāṇasya | na | ādhṛṣe // RV_5,8.5 // / tvām | agne | sam-idhānam | yaviṣṭhya | devāḥ | dūtam | cakrire |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14035350 (0.064):
RV_6,016.03c agne yajñeṣu sukrato || / RV_6,016.04a tvām īḷe adha dvitā bharato vājibhiḥ śunam |
sasmin | ahan | saḥ | su | dyumnaiḥ | abhi | astu | pra-sakṣat | tava |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590385 (0.012):
RV_04.012.01.1 yas tvām agna inadhate yatasruk tris te annaṃ kṛṇavat / sasminn ahan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079834 (0.012):
RV_4,012.01a yas tvām agna inadhate yatasruk tris te annaṃ kṛṇavat sasminn / ahan |
kratvā | jāta-vedaḥ | cikitvān // RV_4,12.1 // / idhmam | yaḥ | te | jabharat | śaśramāṇaḥ | mahaḥ | agne | anīkam | ā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590401 (0.0):
RV_04.012.01.2 sa su dyumnair abhy astu prasakṣat tava kratvā jātavedaś / cikitvān / RV_04.012.02.1 idhmaṃ yas te jabharac chaśramāṇo maho agne anīkam ā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079850 (0.0):
RV_4,012.01c sa su dyumnair abhy astu prasakṣat tava kratvā jātavedaś / cikitvān || / RV_4,012.02a idhmaṃ yas te jabharac chaśramāṇo maho agne anīkam ā saparyan
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13708274 (0.061):
pṛthu-budhnaḥ | sabhāvān // RV_4,2.5 // / -RV_3:4/17- / yaḥ | te | idhmam | jabharat | siṣvidānaḥ | mūrdhānam | vā | tatapate |
saparyan | saḥ | idhānaḥ | prati | doṣām | uṣasam | puṣyan | rayim |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590409 (0.009):
RV_04.012.02.1 idhmaṃ yas te jabharac chaśramāṇo maho agne anīkam ā / saparyan / RV_04.012.02.2 sa idhānaḥ prati doṣām uṣāsam puṣyan rayiṃ sacate ghnann
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079858 (0.009):
RV_4,012.02a idhmaṃ yas te jabharac chaśramāṇo maho agne anīkam ā saparyan / RV_4,012.02c sa idhānaḥ prati doṣām uṣāsam puṣyan rayiṃ sacate ghnann
sacate | ghnan | amitrān // RV_4,12.2 // / agniḥ | āśe | bṛhataḥ | kṣatriyasya | agniḥ | vājasya | paramasya | rāyaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590413 (0.0):
RV_04.012.02.2 sa idhānaḥ prati doṣām uṣāsam puṣyan rayiṃ sacate ghnann
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079862 (0.0):
RV_4,012.02c sa idhānaḥ prati doṣām uṣāsam puṣyan rayiṃ sacate ghnann
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590421 (1.192):
RV_04.012.03.1 agnir īśe bṛhataḥ kṣatriyasyāgnir vājasya paramasya rāyaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079870 (1.192):
RV_4,012.03a agnir īśe bṛhataḥ kṣatriyasyāgnir vājasya paramasya rāyaḥ |
| dadhāti | ratnam | vidhate | yaviṣṭhaḥ | vi | ānuṣak | martyāya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590427 (0.006):
RV_04.012.03.1 agnir īśe bṛhataḥ kṣatriyasyāgnir vājasya paramasya rāyaḥ / RV_04.012.03.2 dadhāti ratnaṃ vidhate yaviṣṭho vy ānuṣaṅ martyāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079876 (0.006):
RV_4,012.03a agnir īśe bṛhataḥ kṣatriyasyāgnir vājasya paramasya rāyaḥ | / RV_4,012.03c dadhāti ratnaṃ vidhate yaviṣṭho vy ānuṣaṅ martyāya svadhāvān
svadhāvān // RV_4,12.3 // / yat | cit | hi | te | puruṣa-trā | yaviṣṭha | acitti-bhiḥ | cakṛma | kat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590429 (0.009):
RV_04.012.03.2 dadhāti ratnaṃ vidhate yaviṣṭho vy ānuṣaṅ martyāya / svadhāvān
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079878 (0.009):
RV_4,012.03c dadhāti ratnaṃ vidhate yaviṣṭho vy ānuṣaṅ martyāya svadhāvān
cit | āgaḥ | kṛdhi | su | asmān | aditeḥ | anāgān | vi | enāṃsi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590445 (0.023):
RV_04.012.04.2 kṛdhī ṣv asmāṃ aditer anāgān vy enāṃsi śiśratho viṣvag agne
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079894 (0.023):
RV_4,012.04c kṛdhī ṣv asmāṃ aditer anāgān vy enāṃsi śiśratho viṣvag agne
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570113 (0.032):
kṛdhī ṣv asmaṃ aditer anāgān enāṃsi śiśratho viṣvag agne //
śiśrathaḥ | viṣvak | agne // RV_4,12.4 // / mahaḥ | cit | agne | enasaḥ | abhīke | ūrvāt | devānām | uta | martyānām |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570114 (0.0):
kṛdhī ṣv asmaṃ aditer anāgān enāṃsi śiśratho viṣvag agne //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590449 (0.0):
RV_04.012.04.2 kṛdhī ṣv asmāṃ aditer anāgān vy enāṃsi śiśratho viṣvag agne
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590458 (0.0):
RV_04.012.04.2 kṛdhī ṣv asmāṃ aditer anāgān vy enāṃsi śiśratho viṣvag agne / RV_04.012.05.1 mahaś cid agna enaso abhīka ūrvād devānām uta martyānām
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079898 (0.0):
RV_4,012.04c kṛdhī ṣv asmāṃ aditer anāgān vy enāṃsi śiśratho viṣvag agne
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079907 (0.0):
RV_4,012.04c kṛdhī ṣv asmāṃ aditer anāgān vy enāṃsi śiśratho viṣvag agne / RV_4,012.05a mahaś cid agna enaso abhīka ūrvād devānām uta martyānām |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593964 (1.192):
mahaś cid agnā enaso abhīka ūrvād devānām uta martyānām /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11209733 (0.059):
-RV_6:5/11- / (RV_8,71) / tvam | naḥ | agne | mahaḥ-bhiḥ | pāhi | viśvasyāḥ | arāteḥ | uta | dviṣaḥ
mā | te | sakhāyaḥ | sadam | it | riṣāma | yaccha | tokāya | tanayāya |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593971 (0.0):
mahaś cid agnā enaso abhīka ūrvād devānām uta martyānām / / mā te sakhāyaḥ sadam id riṣāma yachā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ //
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079916 (0.009):
RV_4,012.05a mahaś cid agna enaso abhīka ūrvād devānām uta martyānām | / RV_4,012.05c mā te sakhāyaḥ sadam id riṣāma yacchā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590467 (0.019):
RV_04.012.05.1 mahaś cid agna enaso abhīka ūrvād devānām uta martyānām / RV_04.012.05.2 mā te sakhāyaḥ sadam id riṣāma yachā tokāya tanayāya śaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504010 (0.037):
gharmaḥ śiras tad ayam agniḥ saṃpriyaḥ paśubhir bhava purīṣam asi yachā / tokāya tanayāya śaṃ yor arko jyotis tad ayam agniḥ saṃpriyaḥ paśubhir
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504023 (0.037):
bhava purīṣam asi yachā tokāya tanayāya śaṃ yor vātaḥ prāṇas tad ayam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504036 (0.037):
agniḥ saṃpriyaḥ paśubhir bhava purīṣam asi yachā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1369490 (0.037):
RV_01.189.02.2{10} puśca pṛthvī bahulā na urvi bhavā tokāya tanayāya śaṃ / yoḥ / RV_01.189.03.1{10} agne tvamasmad yuyodhyamīvā anagnitrā abhyamanta kṛṣṭīḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13991839 (0.037):
RV_1,189.02c pūś ca pṛthvī bahulā na urvī bhavā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ || / RV_1,189.03a agne tvam asmad yuyodhy amīvā anagnitrā abhy amanta kṛṣṭīḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27145246 (0.037):
viśvā | pūḥ | ca | pṛthvī | bahulā | naḥ | urvī | bhava | tokāya | / tanayāya | śam | yoḥ // RV_1,189.2 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591814 (0.042):
pūś ca pṛthvī bahulā na urvī bhavā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ // / agnāviṣṇū sajoṣasemā vardhantu vāṃ giraḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170671 (0.046):
pūś ca pṛthvī bahulā na urvī bhavā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ / [*871] RV: achā; TB: acchā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14042098 (0.048):
RV_6,050.07a omānam āpo mānuṣīr amṛktaṃ dhāta tokāya tanayāya śaṃ yoḥ | / RV_6,050.07c yūyaṃ hi ṣṭhā bhiṣajo mātṛtamā viśvasya sthātur jagato
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9340007 (0.049):
rāye | mitrāvaruṇā | sarva-tātā | īḷe | tokāya | tanayāya | śam | yoḥ // / RV_5,69.3 //
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20879846 (0.050):
RV_05.069.03.2 rāye mitrāvaruṇā sarvatāteḷe tokāya tanayāya śaṃ yoḥ / RV_05.069.04.1 yā dhartārā rajaso rocanasyotādityā divyā pārthivasya
Rgveda, Mandala 5 (rv_hn05u.htm.txt) 24211456 (0.050):
RV_5,069.03c rāye mitrāvaruṇā sarvatāteḷe tokāya tanayāya śaṃ yoḥ || / RV_5,069.04a yā dhartārā rajaso rocanasyotādityā divyā pārthivasya |
śam | yoḥ // RV_4,12.5 // / yathā | ha | tyat | vasavaḥ | gauryam | cit | padi | sitām | amuñcata |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13057060 (0.0):
RV_10.126.07.2{13} śarma yachantusapratha ādityāso yadīmahe ati dviṣaḥ / RV_10.126.08.1{13} yathā ha tyad vasavo gauryaṃ cit padi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590477 (0.0):
RV_04.012.05.2 mā te sakhāyaḥ sadam id riṣāma yachā tokāya tanayāya śaṃ / yoḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124903 (0.0):
RV_10,126.07c śarma yacchantu sapratha ādityāso yad īmahe ati dviṣaḥ || / RV_10,126.08a yathā ha tyad vasavo gauryaṃ cit padi ṣitām amuñcatā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079926 (0.0):
RV_4,012.05c mā te sakhāyaḥ sadam id riṣāma yacchā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838589 (0.0):
| sa prathaḥ | ādityāsaḥ | yat | īmahe | ati | dviṣaḥ // RV_10,126.7 // / yathā | ha | tyat | vasavaḥ | gauryam | cit | padi | sitām | amuñcata |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570123 (0.014):
kṛdhī ṣv asmaṃ aditer anāgān enāṃsi śiśratho viṣvag agne // / yathā ha tyad vasavo gauryaṃ cit padi ṣitām amuñcatā yajatrāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591814 (0.029):
pūś ca pṛthvī bahulā na urvī bhavā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ // / agnāviṣṇū sajoṣasemā vardhantu vāṃ giraḥ /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1369490 (0.031):
RV_01.189.02.2{10} puśca pṛthvī bahulā na urvi bhavā tokāya tanayāya śaṃ / yoḥ / RV_01.189.03.1{10} agne tvamasmad yuyodhyamīvā anagnitrā abhyamanta kṛṣṭīḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13991839 (0.031):
RV_1,189.02c pūś ca pṛthvī bahulā na urvī bhavā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ || / RV_1,189.03a agne tvam asmad yuyodhy amīvā anagnitrā abhy amanta kṛṣṭīḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27145246 (0.031):
viśvā | pūḥ | ca | pṛthvī | bahulā | naḥ | urvī | bhava | tokāya | / tanayāya | śam | yoḥ // RV_1,189.2 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170671 (0.032):
pūś ca pṛthvī bahulā na urvī bhavā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ / [*871] RV: achā; TB: acchā
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20879846 (0.034):
RV_05.069.03.2 rāye mitrāvaruṇā sarvatāteḷe tokāya tanayāya śaṃ yoḥ / RV_05.069.04.1 yā dhartārā rajaso rocanasyotādityā divyā pārthivasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14030923 (0.034):
RV_5,069.03c rāye mitrāvaruṇā sarvatāteḷe tokāya tanayāya śaṃ yoḥ || / RV_5,069.04a yā dhartārā rajaso rocanasyotādityā divyā pārthivasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9340008 (0.034):
rāye | mitrāvaruṇā | sarva-tātā | īḷe | tokāya | tanayāya | śam | yoḥ // / RV_5,69.3 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504010 (0.037):
gharmaḥ śiras tad ayam agniḥ saṃpriyaḥ paśubhir bhava purīṣam asi yachā / tokāya tanayāya śaṃ yor arko jyotis tad ayam agniḥ saṃpriyaḥ paśubhir
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504023 (0.037):
bhava purīṣam asi yachā tokāya tanayāya śaṃ yor vātaḥ prāṇas tad ayam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504036 (0.037):
agniḥ saṃpriyaḥ paśubhir bhava purīṣam asi yachā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593971 (0.037):
mā te sakhāyaḥ sadam id riṣāma yachā tokāya tanayāya śaṃ yoḥ //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14042098 (0.037):
RV_6,050.07a omānam āpo mānuṣīr amṛktaṃ dhāta tokāya tanayāya śaṃ yoḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15019568 (0.041):
omānam | āpaḥ | mānuṣīḥ | amṛktam | dhāta | tokāya | tanayāya | śam | yoḥ
yajatrāḥ | evo iti | su | asmat | muñcata | vi | aṃhaḥ | pra | tāri | agne
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838596 (0.0):
yathā | ha | tyat | vasavaḥ | gauryam | cit | padi | sitām | amuñcata | / yajatrāḥ | evo iti | su | asmat | muñcata | vi | aṃhaḥ | pra | tāri | agne
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590485 (0.028):
RV_04.012.06.1 yathā ha tyad vasavo gauryaṃ cit padi ṣitām amuñcatā / yajatrāḥ / RV_04.012.06.2 evo ṣv asman muñcatā vy aṃhaḥ pra tāry agne prataraṃ na
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124911 (0.028):
RV_10,126.08a yathā ha tyad vasavo gauryaṃ cit padi ṣitām amuñcatā / yajatrāḥ | / RV_10,126.08c evo ṣv asman muñcatā vy aṃhaḥ pra tāry agne prataraṃ na āyuḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079934 (0.028):
RV_4,012.06a yathā ha tyad vasavo gauryaṃ cit padi ṣitām amuñcatā yajatrāḥ / RV_4,012.06c evo ṣv asman muñcatā vy aṃhaḥ pra tāry agne prataraṃ na āyuḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570126 (0.040):
yathā ha tyad vasavo gauryaṃ cit padi ṣitām amuñcatā yajatrāḥ / / evo ṣv asman muñcatā vy aṃhaḥ pratāry agne prataraṃ nā āyuḥ
| pra-taram | naḥ | āyuḥ // RV_4,12.6 // / -RV_3:5/13- / (RV_4,13)
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838600 (0.0):
yajatrāḥ | evo iti | su | asmat | muñcata | vi | aṃhaḥ | pra | tāri | agne / | pra taram | naḥ | āyuḥ // RV_10,126.8 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124913 (0.024):
RV_10,126.08c evo ṣv asman muñcatā vy aṃhaḥ pra tāry agne prataraṃ na āyuḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079938 (0.024):
RV_4,012.06c evo ṣv asman muñcatā vy aṃhaḥ pra tāry agne prataraṃ na āyuḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590489 (0.031):
RV_04.012.06.2 evo ṣv asman muñcatā vy aṃhaḥ pra tāry agne prataraṃ na / āyuḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5823288 (0.043):
| ā | vartayāmasi | iha | kṣayāya | jīvase // RV_10,58.12 // / RV_8:1/22 / (RV_10,59) / pra | tāri | āyuḥ | pra taram | navīyaḥ | sthātārāiva | kratu matā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11207217 (0.054):
tiratam | naḥ | āyuḥ // RV_8,59.7 // / -RV_6:4/32- / (RV_8,60) / agne | ā | yāhi | agni-bhiḥ | hotāram | tvā | vṛṇīmahe | ā | tvām | anaktu
prati | agniḥ | uṣasām | agram | akhyat | vi-bhātīnām | su-manāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590493 (0.021):
āyuḥ / RV_04.013.01.1 praty agnir uṣasām agram akhyad vibhātīnāṃ sumanā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079942 (0.021):
RV_4,012.06c evo ṣv asman muñcatā vy aṃhaḥ pra tāry agne prataraṃ na āyuḥ / RV_4,013.01a praty agnir uṣasām agram akhyad vibhātīnāṃ sumanā ratnadheyam
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 278970 (0.023):
(P_6,1.115) KA_III,86.2 20 Ro_IV,459 461 {10/35} anu agniḥ uṣasām / agram akhyat , prati agniḥ uṣasām agram akhyat .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5425132 (0.030):
nāntaḥpādam iti sarvapratiṣedhaḥ cet atiprasaṅgaḥ bhavati . iha api / prāpnoti . anu agniḥ uṣasām agram akhyat , prati agniḥ uṣasām agram akhyat
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9968507 (0.042):
[Page III,5] / anv agnir uṣasām agram akśad ity āha, anukśātyā eva, āgatya vājy adhvānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3542077 (0.042):
[Page III,5] / anv agnir uṣasām agram akśad ity āhānukśātyā evāgatya vājy adhvānaṃ sarvā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18977383 (0.052):
vītāt ||26|| / (AVŚ_18,1.27a) anv agnir uṣasām agram akhyad anv ahāni prathamo jātavedāḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942648 (0.052):
aniṣṭṛtaḥ ||3|| / (AVŚ_7,82.4a) anv agnir uṣasām agram akhyad anv ahāni prathamo jātavedāḥ |
ratna-dheyam | yātam | aśvinā | su-kṛtaḥ | duroṇam | ut | sūryaḥ | jyotiṣā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590504 (0.031):
RV_04.013.01.2 yātam aśvinā sukṛto duroṇam ut sūryo jyotiṣā deva eti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079953 (0.031):
RV_4,013.01c yātam aśvinā sukṛto duroṇam ut sūryo jyotiṣā deva eti ||
| devaḥ | eti // RV_4,13.1 // / ūrdhvam | bhānum | savitā | devaḥ | aśret | drapsam | davidhvat | go--iṣaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590513 (0.0):
RV_04.013.01.2 yātam aśvinā sukṛto duroṇam ut sūryo jyotiṣā deva eti
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2316518 (0.0):
bharante / RV_07.072.04.2{19} ūrdhvaṃ bhānuṃ savitā devo aśred bṛhadagnayaḥ samidhā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079964 (0.0):
RV_4,013.01c yātam aśvinā sukṛto duroṇam ut sūryo jyotiṣā deva eti ||
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6843028 (0.0):
bharante | / RV_7,072.04c ūrdhvam bhānuṃ savitā devo aśred bṛhad agnayaḥ samidhā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22808938 (0.015):
kāravaḥ | bharante | ūrdhvam | bhānum | savitā | devaḥ | aśret | bṛhat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589599 (0.035):
RV_04.006.02.1 amūro hotā ny asādi vikṣv agnir mandro vidatheṣu pracetāḥ / RV_04.006.02.2 ūrdhvam bhānuṃ savitevāśren meteva dhūmaṃ stabhāyad upa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079046 (0.035):
RV_4,006.02a amūro hotā ny asādi vikṣv agnir mandro vidatheṣu pracetāḥ | / RV_4,006.02c ūrdhvam bhānuṃ savitevāśren meteva dhūmaṃ stabhāyad upa dyām
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590599 (0.040):
RV_04.014.02.1 ūrdhvaṃ ketuṃ savitā devo aśrej jyotir viśvasmai bhuvanāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080048 (0.040):
RV_4,014.02a ūrdhvaṃ ketuṃ savitā devo aśrej jyotir viśvasmai bhuvanāya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710505 (0.040):
| yātam | accha // RV_4,14.1 // / ūrdhvam | ketum | savitā | devaḥ | aśret | jyotiḥ | viśvasmai | bhuvanāya
| na | satvā | anu | vratam | varuṇaḥ | yanti | mitraḥ | yat | sūryam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590524 (0.0):
na satvā / RV_04.013.02.2 anu vrataṃ varuṇo yanti mitro yat sūryaṃ divy ārohayanti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079973 (0.0):
RV_4,013.02a ūrdhvam bhānuṃ savitā devo aśred drapsaṃ davidhvad gaviṣo na / satvā | / RV_4,013.02c anu vrataṃ varuṇo yanti mitro yat sūryaṃ divy ārohayanti ||
divi | ārohayanti // RV_4,13.2 // / yam | sīm | akṛṇvan | tamase | vi-pṛce | dhruva-kṣemāḥ | anava-syantaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590533 (0.0):
RV_04.013.02.2 anu vrataṃ varuṇo yanti mitro yat sūryaṃ divy ārohayanti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079982 (0.0):
RV_4,013.02c anu vrataṃ varuṇo yanti mitro yat sūryaṃ divy ārohayanti ||
atharm | tam | sūryam | haritaḥ | sapta | yahvīḥ | spaśam | viśvasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590543 (0.015):
RV_04.013.03.2 taṃ sūryaṃ haritaḥ sapta yahvī spaśaṃ viśvasya jagato
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079992 (0.015):
RV_4,013.03c taṃ sūryaṃ haritaḥ sapta yahvī spaśaṃ viśvasya jagato vahanti
jagataḥ | vahanti // RV_4,13.3 // / vahiṣṭebhiḥ | vi-haran | yāsi | tantum | ava-vyayan | asitam | deva |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590553 (0.0):
RV_04.013.03.2 taṃ sūryaṃ haritaḥ sapta yahvī spaśaṃ viśvasya jagato / vahanti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080002 (0.0):
RV_4,013.03c taṃ sūryaṃ haritaḥ sapta yahvī spaśaṃ viśvasya jagato vahanti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3597304 (0.013):
bahiṣṭhebhir viharan yāsi tantum avavyayann asitaṃ deva vasma /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700989 (0.057):
baler asuramukhyasya $ viśvasya jagatas tathā // HV_App.I,42B.2566 // / [k: T1.2 G1.5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186539 (0.057):
baler asuramukhyasya viśvasya jagatas tathā // HV_App.I,42B.2566 // / [k: T1.2 G1.5 M2.4 ins. :k]
vasma | davidhvataḥ | raśmayaḥ | sūryasya | carma-iva | ava | adhuḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3597307 (0.0):
bahiṣṭhebhir viharan yāsi tantum avavyayann asitaṃ deva vasma / / davidhvato raśmayaḥ sūryasya carmevāvādhus tamo apsv antaḥ //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590557 (0.015):
RV_04.013.04.1 vahiṣṭhebhir viharan yāsi tantum avavyayann asitaṃ deva / vasma / RV_04.013.04.2 davidhvato raśmayaḥ sūryasya carmevāvādhus tamo apsv antaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080006 (0.015):
RV_4,013.04a vahiṣṭhebhir viharan yāsi tantum avavyayann asitaṃ deva vasma / RV_4,013.04c davidhvato raśmayaḥ sūryasya carmevāvādhus tamo apsv antaḥ ||
tamaḥ | ap-su | antariti // RV_4,13.4 // / anāyataḥ | ani-baddhaḥ | kathā | ayam | nyaṅ | uttānaḥ | ava | padyate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710562 (0.0):
| mādayethām // RV_4,14.4 // / anāyataḥ | ani-baddhaḥ | kathā | ayam | nyaṅ | uttānaḥ | ava | padyate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590570 (0.033):
RV_04.013.05.1 anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na / RV_04.013.05.b kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080019 (0.033):
RV_4,013.05a anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na | / RV_4,013.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080103 (0.033):
RV_4,014.05a anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na | / RV_4,014.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
na | kayā | yāti | svadhayā | kaḥ | dadarśa | divaḥ | skambhaḥ | sam-ṛtaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710571 (0.0):
anāyataḥ | ani-baddhaḥ | kathā | ayam | nyaṅ | uttānaḥ | ava | padyate | / na | kayā | yāti | svadhayā | kaḥ | dadarśa | divaḥ | skambhaḥ | sam-ṛtaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590577 (0.033):
RV_04.013.05.1 anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na / RV_04.013.05.b kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080026 (0.033):
RV_4,013.05a anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na | / RV_4,013.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080110 (0.033):
RV_4,014.05a anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na | / RV_4,014.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
| pāti | nākam // RV_4,13.5 // / -RV_3:5/14- / (RV_4,14) / prati | agniḥ | uṣasaḥ | jāta-vedāḥ | akhyat | devaḥ | rocamānāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710574 (0.0):
na | kayā | yāti | svadhayā | kaḥ | dadarśa | divaḥ | skambhaḥ | sam-ṛtaḥ / | pāti | nākam // RV_4,14.5 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590582 (0.034):
RV_04.013.05.b kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti / nākam / RV_04.014.01.1 praty agnir uṣaso jātavedā akhyad devo rocamānā mahobhiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080031 (0.034):
RV_4,013.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti / nākam || / RV_4,014.01a praty agnir uṣaso jātavedā akhyad devo rocamānā mahobhiḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080114 (0.051):
RV_4,014.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti / nākam || / RV_4,015.01a agnir hotā no adhvare vājī san pari ṇīyate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5830374 (0.061):
vṛṇānāḥ | saḥ | patatri | itvaram | sthāḥ | jagat | yat | śvātram | agniḥ / | akṛṇot | jāta vedāḥ // RV_10,88.4 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16560006 (0.062):
amṛtāḥ | mādayantām // RV_3,4.11 // / -RV_2:8/24- / (RV_3,5) / prati | agniḥ | uṣasaḥ | cekitānaḥ | abodhi | vipraḥ | pada-vīḥ | kavīnām
mahaḥ-bhiḥ | ā | nāsatyā | uru-gāyā | rathena | imam | yajñam | upa | naḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080043 (0.039):
RV_4,014.01a praty agnir uṣaso jātavedā akhyad devo rocamānā mahobhiḥ | / RV_4,014.01c ā nāsatyorugāyā rathenemaṃ yajñam upa no yātam accha ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590587 (0.050):
RV_04.014.01.1 praty agnir uṣaso jātavedā akhyad devo rocamānā mahobhiḥ / RV_04.014.01.2 ā nāsatyorugāyā rathenemaṃ yajñam upa no yātam acha
| yātam | accha // RV_4,14.1 // / ūrdhvam | ketum | savitā | devaḥ | aśret | jyotiḥ | viśvasmai | bhuvanāya
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590605 (0.0):
RV_04.014.01.2 ā nāsatyorugāyā rathenemaṃ yajñam upa no yātam acha / RV_04.014.02.1 ūrdhvaṃ ketuṃ savitā devo aśrej jyotir viśvasmai bhuvanāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080054 (0.0):
RV_4,014.01c ā nāsatyorugāyā rathenemaṃ yajñam upa no yātam accha ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590510 (0.040):
RV_04.013.02.1 ūrdhvam bhānuṃ savitā devo aśred drapsaṃ davidhvad gaviṣo
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2316517 (0.040):
RV_07.072.04.2{19} ūrdhvaṃ bhānuṃ savitā devo aśred bṛhadagnayaḥ samidhā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079959 (0.040):
RV_4,013.02a ūrdhvam bhānuṃ savitā devo aśred drapsaṃ davidhvad gaviṣo na
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6843027 (0.040):
RV_7,072.04c ūrdhvam bhānuṃ savitā devo aśred bṛhad agnayaḥ samidhā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710410 (0.040):
| devaḥ | eti // RV_4,13.1 // / ūrdhvam | bhānum | savitā | devaḥ | aśret | drapsam | davidhvat | go--iṣaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22808937 (0.056):
kāravaḥ | bharante | ūrdhvam | bhānum | savitā | devaḥ | aśret | bṛhat |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1351966 (0.063):
RV_01.092.04.2{24} jyotirviśvasmai bhuvanāya kṛṇvatī gāvo na vrajaṃ vyuṣā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973313 (0.063):
RV_1,092.04c jyotir viśvasmai bhuvanāya kṛṇvatī gāvo na vrajaṃ vy uṣā āvar
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8589598 (0.064):
RV_04.006.02.1 amūro hotā ny asādi vikṣv agnir mandro vidatheṣu pracetāḥ / RV_04.006.02.2 ūrdhvam bhānuṃ savitevāśren meteva dhūmaṃ stabhāyad upa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4079045 (0.064):
RV_4,006.02a amūro hotā ny asādi vikṣv agnir mandro vidatheṣu pracetāḥ | / RV_4,006.02c ūrdhvam bhānuṃ savitevāśren meteva dhūmaṃ stabhāyad upa dyām
| kṛṇvan | ā | aprāḥ | dyāvāpṛthivī iti | antarikṣam | vi | sūryaḥ | / raśmi-bhiḥ | cekitānaḥ // RV_4,14.2 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590611 (0.036):
RV_04.014.02.1 ūrdhvaṃ ketuṃ savitā devo aśrej jyotir viśvasmai bhuvanāya / kṛṇvan / RV_04.014.02.2 āprā dyāvāpṛthivī antarikṣaṃ vi sūryo raśmibhiś cekitānaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080060 (0.036):
RV_4,014.02a ūrdhvaṃ ketuṃ savitā devo aśrej jyotir viśvasmai bhuvanāya / kṛṇvan | / RV_4,014.02c āprā dyāvāpṛthivī antarikṣaṃ vi sūryo raśmibhiś cekitānaḥ ||
āvahantī | aruṇīḥ | jyotiṣā | ā | agāt | mahī | citrā | raśmi-bhiḥ |
cekitānā | pra-bodhayantī | su-vitāya | devī | uṣāḥ | īyate | su-yujā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590629 (0.0):
RV_04.014.03.1 āvahanty aruṇīr jyotiṣāgān mahī citrā raśmibhiś cekitānā / RV_04.014.03.2 prabodhayantī suvitāya devy uṣā īyate suyujā rathena
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080078 (0.0):
RV_4,014.03a āvahanty aruṇīr jyotiṣāgān mahī citrā raśmibhiś cekitānā | / RV_4,014.03c prabodhayantī suvitāya devy uṣā īyate suyujā rathena ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27130744 (0.050):
| āvar ity āvaḥ | pra bodhayantī | aruṇebhiḥ | aśvaiḥ | ā | uṣāḥ | yāti | / su yujā | rathena // RV_1,113.14 //
rathena // RV_4,14.3 // / ā | vām | vahiṣṭhāḥ | iha | te | vahantu | rathāḥ | aśvāsaḥ | uṣasaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590638 (0.0):
RV_04.014.03.2 prabodhayantī suvitāya devy uṣā īyate suyujā rathena / RV_04.014.04.1 ā vāṃ vahiṣṭhā iha te vahantu rathā aśvāsa uṣaso vyuṣṭau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080087 (0.0):
RV_4,014.03c prabodhayantī suvitāya devy uṣā īyate suyujā rathena || / RV_4,014.04a ā vāṃ vahiṣṭhā iha te vahantu rathā aśvāsa uṣaso vyuṣṭau |
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20879177 (0.050):
RV_05.062.04.1 ā vām aśvāsaḥ suyujo vahantu yataraśmaya upa yantv arvāk
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14030252 (0.050):
RV_5,062.04a ā vām aśvāsaḥ suyujo vahantu yataraśmaya upa yantv arvāk |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9339302 (0.050):
jīradānūitijīra-dānū // RV_5,62.3 // / ā | vām | aśvāsaḥ | su-yujaḥ | vahantu | yata-raśmayaḥ | upa | yantu |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15021725 (0.051):
ā | vām | vayaḥ | aśvāsaḥ | vahiṣṭhāḥ | abhi | prayaḥ | nāsatyā | vahantu / | pra | vām | rathaḥ | manaḥ-javāḥ | asarji | iṣaḥ | pṛkṣaḥ | iṣidhaḥ |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14654951 (0.058):
RV_06.063.07.1{04} ā vāṃ vayo 'śvāso vahiṣṭhā abhi prayo nāsatyā vahantu / RV_06.063.07.2{04} pra vāṃ ratho manojavā asarjīṣaḥ pṛkṣa iṣidho anu
vi-uṣṭau | ime | hi | vām | madhu-peyāya | somāḥ | asmin | yajñe | vṛṣaṇā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590646 (0.0):
RV_04.014.04.1 ā vāṃ vahiṣṭhā iha te vahantu rathā aśvāsa uṣaso vyuṣṭau / RV_04.014.04.2 ime hi vām madhupeyāya somā asmin yajñe vṛṣaṇā mādayethām
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080095 (0.0):
RV_4,014.04a ā vāṃ vahiṣṭhā iha te vahantu rathā aśvāsa uṣaso vyuṣṭau | / RV_4,014.04c ime hi vām madhupeyāya somā asmin yajñe vṛṣaṇā mādayethām ||
| mādayethām // RV_4,14.4 // / anāyataḥ | ani-baddhaḥ | kathā | ayam | nyaṅ | uttānaḥ | ava | padyate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590647 (0.0):
RV_04.014.04.2 ime hi vām madhupeyāya somā asmin yajñe vṛṣaṇā mādayethām / RV_04.014.05.1 anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080096 (0.0):
RV_4,014.04c ime hi vām madhupeyāya somā asmin yajñe vṛṣaṇā mādayethām || / RV_4,014.05a anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710472 (0.0):
tamaḥ | ap-su | antariti // RV_4,13.4 // / anāyataḥ | ani-baddhaḥ | kathā | ayam | nyaṅ | uttānaḥ | ava | padyate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590570 (0.033):
RV_04.013.05.1 anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na / RV_04.013.05.b kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080019 (0.033):
RV_4,013.05a anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na | / RV_4,013.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080103 (0.033):
RV_4,014.05a anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na | / RV_4,014.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
na | kayā | yāti | svadhayā | kaḥ | dadarśa | divaḥ | skambhaḥ | sam-ṛtaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710481 (0.0):
anāyataḥ | ani-baddhaḥ | kathā | ayam | nyaṅ | uttānaḥ | ava | padyate | / na | kayā | yāti | svadhayā | kaḥ | dadarśa | divaḥ | skambhaḥ | sam-ṛtaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590577 (0.033):
RV_04.013.05.1 anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na / RV_04.013.05.b kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080026 (0.033):
RV_4,013.05a anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na | / RV_4,013.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080110 (0.033):
RV_4,014.05a anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na | / RV_4,014.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti
| pāti | nākam // RV_4,14.5 // / -RV_3:5/15- / (RV_4,15) / agniḥ | hotā | naḥ | adhvare | vājī | san | pari | nīyate | devaḥ | deveṣu
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3598370 (0.0):
[Page IV,203] / agnir hotā no adhvare vājī san pariṇīyate /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590664 (0.0):
RV_04.014.05.1 anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaṅṅ uttāno 'va padyate na | / RV_04.015.01.1 agnir hotā no adhvare vājī san pari ṇīyate
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080122 (0.0):
RV_4,014.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti / nākam || / RV_4,015.01a agnir hotā no adhvare vājī san pari ṇīyate |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710484 (0.0):
na | kayā | yāti | svadhayā | kaḥ | dadarśa | divaḥ | skambhaḥ | sam-ṛtaḥ / | pāti | nākam // RV_4,13.5 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590581 (0.040):
RV_04.013.05.b kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti / nākam / RV_04.014.01.1 praty agnir uṣaso jātavedā akhyad devo rocamānā mahobhiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080030 (0.040):
RV_4,013.05c kayā yāti svadhayā ko dadarśa diva skambhaḥ samṛtaḥ pāti / nākam || / RV_4,014.01a praty agnir uṣaso jātavedā akhyad devo rocamānā mahobhiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561088 (0.046):
havya-vāham | amartyam | sahaḥ-vṛdham // RV_3,10.9 // / -RV_3:1/9- / (RV_3,11) / agniḥ | hotā | puraḥ-hitaḥ | adhvarasya | vi-carṣaṇiḥ | saḥ | veda |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2308590 (0.047):
RV_07.016.05.1{21} tvamagne gṛhapatistvaṃ hotā no adhvare / RV_07.016.05.2{21} tvaṃ potā viśvavāra pracetā yakṣi veṣi ca vāryam
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6834717 (0.047):
RV_7,016.05a tvam agne gṛhapatis tvaṃ hotā no adhvare | / RV_7,016.05c tvam potā viśvavāra pracetā yakṣi veṣi ca vāryam ||
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6833883 (0.058):
RV_7,008.02a ayam u ṣya sumahāṃ avedi hotā mandro manuṣo yahvo agniḥ | / RV_7,008.02c vi bhā akaḥ sasṛjānaḥ pṛthivyāṃ kṛṣṇapavir oṣadhībhir vavakṣe
| yajñiyaḥ // RV_4,15.1 // / pari | tri-viṣṭi | adhvaram | yāti | agniḥ | rathīḥ-iva | ā | deveṣu |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3598379 (0.0):
pari triviṣṭy adhvaraṃ yāty agnī rathīr iva / / ā deveṣu prayo dadhat //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590674 (0.022):
RV_04.015.02.1 pari triviṣṭy adhvaraṃ yāty agnī rathīr iva
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080132 (0.022):
RV_4,015.02a pari triviṣṭy adhvaraṃ yāty agnī rathīr iva |
prayaḥ | dadhat // RV_4,15.2 // / pari | vāja-patiḥ | kaviḥ | agniḥ | havyāni | akramīt | dadhat | ratnāni |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493094 (0.0):
prathasvoru te yajñapatiḥ prathatāṃ saṃ te tanvā tanvaḥ pṛcyantām // / pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590687 (0.0):
RV_04.015.02.1 pari triviṣṭy adhvaraṃ yāty agnī rathīr iva / RV_04.015.02.2 ā deveṣu prayo dadhat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080145 (0.0):
RV_4,015.02a pari triviṣṭy adhvaraṃ yāty agnī rathīr iva | / RV_4,015.02c ā deveṣu prayo dadhat ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691120 (0.0):
1 1 1 0309c sa pāvaka śrudhī havam .. 29 / 1 1 1 0310a pari vājapatiḥ kaviragnirhavyānyakramīt .
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3598383 (0.014):
pari triviṣṭy adhvaraṃ yāty agnī rathīr iva / / ā deveṣu prayo dadhat //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10025026 (0.019):
ā deveṣu prayo dadhat // / pari vājapatiḥ kaviḥ // / ajaid agnir asanad vājam, ni devo devebhyo havyāvāṭ prāñjobhir hinvānas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919376 (0.021):
uru prathasva, uru te yajñapatiḥ prathatām, saṃ te tanvā tanvaḥ pṛcyantām / pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084598 (0.057):
RV_9,003.06a eṣa viprair abhiṣṭuto 'po devo vi gāhate | / RV_9,003.06c dadhad ratnāni dāśuṣe || / RV_9,003.07a eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā |
dāśuṣe // RV_4,15.3 // / ayam | yaḥ | sṛñjaye | puraḥ | daiva-vāte | sam-idhyate | dyu-mān |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590693 (0.0):
RV_04.015.03.1 pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt / RV_04.015.03.2 dadhad ratnāni dāśuṣe
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080151 (0.0):
RV_4,015.03a pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt | / RV_4,015.03c dadhad ratnāni dāśuṣe ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691121 (0.040):
1 1 1 0310a pari vājapatiḥ kaviragnirhavyānyakramīt . / 1 1 1 0310c dadhadratnāni dāśuṣe .. 30
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919376 (0.043):
pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt / / dadhad ratnāni dāśuṣe // / devas tvā savitā śrapayatu varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyās, agne brahma
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493094 (0.043):
pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt / / dadhad ratnāni dāśuṣe //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084598 (0.044):
RV_9,003.06a eṣa viprair abhiṣṭuto 'po devo vi gāhate | / RV_9,003.06c dadhad ratnāni dāśuṣe || / RV_9,003.07a eṣa divaṃ vi dhāvati tiro rajāṃsi dhārayā |
amitra-dambhanaḥ // RV_4,15.4 // / asya | gha | vīraḥ | īvataḥ | agneḥ | īśīta | martyaḥ | tigma-jambhasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590704 (0.026):
RV_04.015.04.2 dyumāṃ amitradambhanaḥ / RV_04.015.05.1 asya ghā vīra īvato 'gner īśīta martyaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080162 (0.026):
RV_4,015.04c dyumāṃ amitradambhanaḥ || / RV_4,015.05a asya ghā vīra īvato 'gner īśīta martyaḥ |
mīḷhuṣaḥ // RV_4,15.5 // / -RV_3:5/16- / tam | arvantam | na | sānasim | aruṣam | na | divaḥ | śiśum | marmṛjyante
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590720 (0.0):
RV_04.015.05.2 tigmajambhasya mīḷhuṣaḥ / RV_04.015.06.1 tam arvantaṃ na sānasim aruṣaṃ na divaḥ śiśum
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080178 (0.0):
RV_4,015.05c tigmajambhasya mīḷhuṣaḥ || / RV_4,015.06a tam arvantaṃ na sānasim aruṣaṃ na divaḥ śiśum |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14013560 (0.002):
RV_4,015.06a tam arvantaṃ na sānasim aruṣaṃ na divaḥ śiśum | / RV_4,015.06c marmṛjyante dive dive ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3194592 (0.054):
RV_09.033.05.2{23} marmṛjyante divaḥ śiśum / RV_09.033.06.1{23} rāyaḥ samudrāṃścaturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14087091 (0.054):
RV_9,033.05c marmṛjyante divaḥ śiśum || / RV_9,033.06a rāyaḥ samudrāṃś caturo 'smabhyaṃ soma viśvataḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7318000 (0.056):
RV_08.102.11.2{11} dīdāya dīrghaśruttamaḥ / RV_08.102.12.1{11} tamarvantaṃ na sānasiṃ gṛṇīhi vipra śuṣmiṇam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14083978 (0.056):
RV_8,102.11c dīdāya dīrghaśruttamaḥ || / RV_8,102.12a tam arvantaṃ na sānasiṃ gṛṇīhi vipra śuṣmiṇam |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117347 (0.062):
RV_10,089.09c ny amitreṣu vadham indra tumraṃ vṛṣan vṛṣāṇam aruṣaṃ śiśīhi / RV_10,089.10a indro diva indra īśe pṛthivyā indro apām indra it parvatānām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5830842 (0.062):
vṛṣāṇam | aruṣam | śiśīhi // RV_10,89.9 // / indraḥ | divaḥ | indraḥ | īśe | pṛthivyāḥ | indraḥ | apām | indraḥ | it |
| dive--dive // RV_4,15.6 // / bodhat | yat | mā | hari-bhyām | kumāraḥ | sāha-devyaḥ | accha | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590724 (0.0):
RV_04.015.06.1 tam arvantaṃ na sānasim aruṣaṃ na divaḥ śiśum / RV_04.015.06.2 marmṛjyante dive-dive
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14013564 (0.0):
RV_4,015.06a tam arvantaṃ na sānasim aruṣaṃ na divaḥ śiśum | / RV_4,015.06c marmṛjyante dive dive ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080182 (0.0):
RV_4,015.06a tam arvantaṃ na sānasim aruṣaṃ na divaḥ śiśum | / RV_4,015.06c marmṛjyante dive-dive ||
hūtaḥ | ut | aram // RV_4,15.7 // / uta | tyā | yajatā | harī iti | kumārāt | sāhadevyāt | pra-yatā | sadyaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590742 (0.0):
RV_04.015.07.2 achā na hūta ud aram / RV_04.015.08.1 uta tyā yajatā harī kumārāt sāhadevyāt
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080200 (0.0):
RV_4,015.07c acchā na hūta ud aram || / RV_4,015.08a uta tyā yajatā harī kumārāt sāhadevyāt |
ā | dade // RV_4,15.8 // / eṣaḥ | vām | devau | aśvinā | kumāraḥ | sāha-devyaḥ | dīrgha-āyuḥ | astu |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590755 (0.036):
RV_04.015.08.1 uta tyā yajatā harī kumārāt sāhadevyāt / RV_04.015.08.2 prayatā sadya ā dade / RV_04.015.09.1 eṣa vāṃ devāv aśvinā kumāraḥ sāhadevyaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080213 (0.036):
RV_4,015.08a uta tyā yajatā harī kumārāt sāhadevyāt | / RV_4,015.08c prayatā sadya ā dade || / RV_4,015.09a eṣa vāṃ devāv aśvinā kumāraḥ sāhadevyaḥ |
somakaḥ // RV_4,15.9 // / tam | yuvam | devau | aśvinā | kumāram | sāha-devyam | dīrgha-āyuṣam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590761 (0.0):
RV_04.015.09.1 eṣa vāṃ devāv aśvinā kumāraḥ sāhadevyaḥ / RV_04.015.09.2 dīrghāyur astu somakaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080219 (0.0):
RV_4,015.09a eṣa vāṃ devāv aśvinā kumāraḥ sāhadevyaḥ | / RV_4,015.09c dīrghāyur astu somakaḥ ||
kṛṇotana // RV_4,15.10 // / -RV_3:5/17- / (RV_4,16) / ā | satyaḥ | yātu | magha-vān | ṛjīṣī | dravantu | asya | harayaḥ | upa |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080232 (0.039):
RV_4,015.10a taṃ yuvaṃ devāv aśvinā kumāraṃ sāhadevyam | / RV_4,015.10c dīrghāyuṣaṃ kṛṇotana || / RV_4,016.01a ā satyo yātu maghavāṃ ṛjīṣī dravantv asya haraya upa naḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590774 (0.044):
RV_04.015.10.2 dīrghāyuṣaṃ kṛṇotana / RV_04.016.01.1 ā satyo yātu maghavām ṛjīṣī dravantv asya haraya upa naḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995666 (0.050):
(AVŚ_20,77.1a) ā satyo yātu maghavāṃ ṛjīṣī dravantv asya haraya upa naḥ |
naḥ | tasmai | it | andhaḥ | susuma | su-dakṣam | iha | abhi-pitvam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590775 (0.017):
RV_04.016.01.1 ā satyo yātu maghavām ṛjīṣī dravantv asya haraya upa naḥ / RV_04.016.01.2 tasmā id andhaḥ suṣumā sudakṣam ihābhipitvaṃ karate gṛṇānaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080233 (0.017):
RV_4,016.01a ā satyo yātu maghavāṃ ṛjīṣī dravantv asya haraya upa naḥ | / RV_4,016.01c tasmā id andhaḥ suṣumā sudakṣam ihābhipitvaṃ karate gṛṇānaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995667 (0.040):
(AVŚ_20,77.1a) ā satyo yātu maghavāṃ ṛjīṣī dravantv asya haraya upa naḥ | / (AVŚ_20,77.1c) tasmā id andhaḥ suṣumā sudakṣam ihābhipitvaṃ karate gṛṇānaḥ
karate | gṛṇānaḥ // RV_4,16.1 // / ava | sya | śūra | adhvanaḥ | na | ante | asmin | naḥ | adya | savane |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995685 (0.0):
(AVŚ_20,77.1c) tasmā id andhaḥ suṣumā sudakṣam ihābhipitvaṃ karate gṛṇānaḥ / (AVŚ_20,77.2a) ava sya śūrādhvano nānte 'smin no adya savane mandadhyai |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590790 (0.0):
RV_04.016.01.2 tasmā id andhaḥ suṣumā sudakṣam ihābhipitvaṃ karate gṛṇānaḥ / RV_04.016.02.1 ava sya śūrādhvano nānte 'smin no adya savane mandadhyai
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080251 (0.0):
RV_4,016.01c tasmā id andhaḥ suṣumā sudakṣam ihābhipitvaṃ karate gṛṇānaḥ / RV_4,016.02a ava sya śūrādhvano nānte 'smin no adya savane mandadhyai |
mandadhyai | śaṃsāti | uktham | uśanāiva | vedhāḥ | cikituṣe | asuryāya |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995694 (0.009):
(AVŚ_20,77.2a) ava sya śūrādhvano nānte 'smin no adya savane mandadhyai | / (AVŚ_20,77.2c) śaṃsāty uktham uśaneva vedhāś cikituṣe asuryāya manma ||2||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590802 (0.009):
RV_04.016.02.2 śaṃsāty uktham uśaneva vedhāś cikituṣe asuryāya manma
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080262 (0.009):
RV_4,016.02a ava sya śūrādhvano nānte 'smin no adya savane mandadhyai | / RV_4,016.02c śaṃsāty uktham uśaneva vedhāś cikituṣe asuryāya manma ||
manma // RV_4,16.2 // / kaviḥ | na | niṇyam | vidathāni | sādhan | vṛṣā | yat | sekam | vi-pipānaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995702 (0.0):
(AVŚ_20,77.2c) śaṃsāty uktham uśaneva vedhāś cikituṣe asuryāya manma ||2||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590809 (0.0):
RV_04.016.02.2 śaṃsāty uktham uśaneva vedhāś cikituṣe asuryāya manma
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080268 (0.0):
RV_4,016.02c śaṃsāty uktham uśaneva vedhāś cikituṣe asuryāya manma ||
| arcāt | divaḥ | itthā | jījanat | sapta | kārūn | ahnā | cit | cakruḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995715 (0.0):
arcāt | / (AVŚ_20,77.3c) diva itthā jījanat sapta kārūn ahnā cic cakrur vayunā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590822 (0.0):
RV_04.016.03.1 kavir na niṇyaṃ vidathāni sādhan vṛṣā yat sekaṃ vipipāno / arcāt / RV_04.016.03.2 diva itthā jījanat sapta kārūn ahnā cic cakrur vayunā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080281 (0.0):
RV_4,016.03a kavir na niṇyaṃ vidathāni sādhan vṛṣā yat sekaṃ vipipāno / arcāt | / RV_4,016.03c diva itthā jījanat sapta kārūn ahnā cic cakrur vayunā
vayunā | gṛṇantaḥ // RV_4,16.3 // / svaḥ | yat | vedi | su-dṛśīkam | arkaiḥ | mahi | jyotiḥ | rurucuḥ | yat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590833 (0.0):
RV_04.016.03.2 diva itthā jījanat sapta kārūn ahnā cic cakrur vayunā / gṛṇantaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080292 (0.0):
RV_4,016.03c diva itthā jījanat sapta kārūn ahnā cic cakrur vayunā / gṛṇantaḥ ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995726 (0.008):
(AVŚ_20,77.3c) diva itthā jījanat sapta kārūn ahnā cic cakrur vayunā / gṛṇantaḥ ||3||
ha | vastoḥ | andhā | tamāṃsi | dudhitā | vi-cakṣe | nṛ-bhyaḥ | cakāra |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590839 (0.019):
RV_04.016.04.1 svar yad vedi sudṛśīkam arkair mahi jyotī rurucur yad dha / vastoḥ / RV_04.016.04.2 andhā tamāṃsi dudhitā vicakṣe nṛbhyaś cakāra nṛtamo
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080298 (0.019):
RV_4,016.04a svar yad vedi sudṛśīkam arkair mahi jyotī rurucur yad dha / vastoḥ | / RV_4,016.04c andhā tamāṃsi dudhitā vicakṣe nṛbhyaś cakāra nṛtamo abhiṣṭau
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995731 (0.035):
vastoḥ | / (AVŚ_20,77.4c) andhā tamāṃsi dudhitā vicakṣe nṛbhyaś cakāra nṛtamo
nṛ-tamaḥ | abhiṣṭau // RV_4,16.4 // / vavakṣe | indraḥ | amitam | ṛjīṣī | ubhe iti | ā | paprau | rodasī iti |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590850 (0.022):
RV_04.016.04.2 andhā tamāṃsi dudhitā vicakṣe nṛbhyaś cakāra nṛtamo / abhiṣṭau / RV_04.016.05.1 vavakṣa indro amitam ṛjīṣy ubhe ā paprau rodasī mahitvā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080309 (0.022):
RV_4,016.04c andhā tamāṃsi dudhitā vicakṣe nṛbhyaś cakāra nṛtamo abhiṣṭau / RV_4,016.05a vavakṣa indro amitam ṛjīṣy ubhe ā paprau rodasī mahitvā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16568038 (0.032):
indraḥ | viśvaiḥ | vīryaiḥ | patyamānaḥ | ubhe iti | ā | paprau | rodasī / iti | mahi-tvā | puram-daraḥ | vṛtra-hā | dhṛṣṇu-seṇaḥ | sam-gṛbhya | naḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995743 (0.039):
(AVŚ_20,77.4c) andhā tamāṃsi dudhitā vicakṣe nṛbhyaś cakāra nṛtamo / abhiṣṭau ||4|| / (AVŚ_20,77.5a) vavakṣa indro amitam ṛjiṣy ubhe ā paprau rodasī mahitvā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14069032 (0.059):
RV_8,025.18c ubhe ā paprau rodasī mahitvā || / RV_8,025.19a ud u ṣya śaraṇe divo jyotir ayaṃsta sūryaḥ |
mahi-tvā | ataḥ | cit | asya | mahimā | vi | reci | abhi | yaḥ | viśvā |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995753 (0.0):
(AVŚ_20,77.5c) ataś cid asya mahimā vi recy abhi yo viśvā bhuvanā babhūva
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590860 (0.0):
RV_04.016.05.1 vavakṣa indro amitam ṛjīṣy ubhe ā paprau rodasī mahitvā / RV_04.016.05.2 ataś cid asya mahimā vi recy abhi yo viśvā bhuvanā babhūva
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080319 (0.0):
RV_4,016.05a vavakṣa indro amitam ṛjīṣy ubhe ā paprau rodasī mahitvā | / RV_4,016.05c ataś cid asya mahimā vi recy abhi yo viśvā bhuvanā babhūva ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16568038 (0.030):
indraḥ | viśvaiḥ | vīryaiḥ | patyamānaḥ | ubhe iti | ā | paprau | rodasī / iti | mahi-tvā | puram-daraḥ | vṛtra-hā | dhṛṣṇu-seṇaḥ | sam-gṛbhya | naḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22801251 (0.034):
śatru-yantam | jaghāna // RV_7,20.3 // / ubhe iti | cit | indra | rodasī iti | mahi-tvā | paprātha | taviṣībhiḥ |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2309487 (0.051):
RV_07.020.04.1{01} ubhe cidindra rodasī mahitvā paprātha
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6835634 (0.051):
RV_7,020.04a ubhe cid indra rodasī mahitvā paprātha taviṣībhis tuviṣmaḥ |
bhuvanā | babhūva // RV_4,16.5 // / -RV_3:5/18- / viśvāni | śakraḥ | naryāṇi | vidvān | apaḥ | rireca | sakhi-bhiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590870 (0.0):
RV_04.016.05.2 ataś cid asya mahimā vi recy abhi yo viśvā bhuvanā babhūva
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080329 (0.0):
RV_4,016.05c ataś cid asya mahimā vi recy abhi yo viśvā bhuvanā babhūva ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995761 (5.960):
(AVŚ_20,77.5c) ataś cid asya mahimā vi recy abhi yo viśvā bhuvanā babhūva
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6835832 (0.036):
RV_7,021.04a bhīmo viveṣāyudhebhir eṣām apāṃsi viśvā naryāṇi vidvān | / RV_7,021.04c indraḥ puro jarhṛṣāṇo vi dūdhod vi vajrahasto mahinā jaghāna
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2309684 (0.043):
RV_07.021.04.1{03} bhīmo viveṣāyudhebhireṣāmapāṃsi viśvā naryāṇi vidvān / RV_07.021.04.2{03} indraḥ puro jarhṛṣāṇo vi dūdhod vi vajrahasto
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5828144 (0.046):
yajasva // RV_10,80.7 // / RV_8:3/16 / (RV_10,81) / yaḥ | imā | viśvā | bhuvanāni | juhvat | ṛṣiḥ | hotā | ni | asīdat | pitā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561714 (0.061):
RV_3,16.3 // / cakriḥ | yaḥ | viśvā | bhuvanā | abhi | sasahiḥ | cakriḥ | deveṣu | ā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22801459 (0.062):
bhīmaḥ | viveṣa | āyudhebhiḥ | eṣām | apāṃsi | viśvā | naryāṇi | vidvān | / indraḥ | puraḥ | jarhṛṣāṇaḥ | vi | dūdhot | vi | vajra-hastaḥ | mahinā |
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18086843 (0.064):
RV_02.035.02.2{22} apāṃ napādasuryasya mahnā viśvānyaryo bhuvanā jajāna / RV_02.035.03.1{22} samanyā yantyupa yantyanyāḥ samānamūrvaṃ nadyaḥ pṛṇanti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099022 (0.064):
RV_9,110.09a adha yad ime pavamāna rodasī imā ca viśvā bhuvanābhi majmanā / RV_9,110.09c yūthe na niṣṭhā vṛṣabho vi tiṣṭhase ||
ni-kāmaiḥ | aśmānam | cit | ye | bibhiduḥ | vacaḥ-bhiḥ | vrajam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590874 (0.062):
RV_04.016.06.1 viśvāni śakro naryāṇi vidvān apo rireca sakhibhir nikāmaiḥ / RV_04.016.06.2 aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajaṃ gomantam uśijo vi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080333 (0.062):
RV_4,016.06a viśvāni śakro naryāṇi vidvān apo rireca sakhibhir nikāmaiḥ | / RV_4,016.06c aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajaṃ gomantam uśijo vi
go--mantam | uśijaḥ | vi | vavruritivavruḥ // RV_4,16.6 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13708068 (0.016):
adrim | dṛḷham | naraḥ | vacasā | daivyena | vrajam | go--mantam | uśijaḥ / | vi | vavruḥ // RV_4,1.15 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5821198 (0.016):
tvayā | saha | draviṇam | icchamānāḥ | vrajam | go mantam | uśijaḥ | vi | / vavruḥ // RV_10,45.11 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590882 (0.025):
RV_04.016.06.2 aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajaṃ gomantam uśijo vi / vavruḥ / RV_04.016.07.1 apo vṛtraṃ vavrivāṃsam parāhan prāvat te vajram pṛthivī
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080341 (0.025):
RV_4,016.06c aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajaṃ gomantam uśijo vi / vavruḥ || / RV_4,016.07a apo vṛtraṃ vavrivāṃsam parāhan prāvat te vajram pṛthivī
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995775 (0.042):
(AVŚ_20,77.6c) aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajam gomantam uśijo vi / vavruḥ ||6|| / (AVŚ_20,77.7a) apo vṛtraṃ vavrivāṃsaṃ parāhan prāvat te vajraṃ pṛthivī
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14107997 (0.063):
RV_10,045.11c tvayā saha draviṇam icchamānā vrajaṃ gomantam uśijo vi / vavruḥ || / RV_10,045.12a astāvy agnir narāṃ suśevo vaiśvānara ṛṣibhiḥ somagopāḥ |
apaḥ | vṛtram | vavri-vāṃsam | parā | ahan | pra | āvat | te | vajram |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590883 (0.028):
RV_04.016.06.2 aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajaṃ gomantam uśijo vi / vavruḥ / RV_04.016.07.1 apo vṛtraṃ vavrivāṃsam parāhan prāvat te vajram pṛthivī
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080342 (0.028):
RV_4,016.06c aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajaṃ gomantam uśijo vi / vavruḥ || / RV_4,016.07a apo vṛtraṃ vavrivāṃsam parāhan prāvat te vajram pṛthivī
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995776 (0.039):
(AVŚ_20,77.6c) aśmānaṃ cid ye bibhidur vacobhir vrajam gomantam uśijo vi / vavruḥ ||6|| / (AVŚ_20,77.7a) apo vṛtraṃ vavrivāṃsaṃ parāhan prāvat te vajraṃ pṛthivī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15014043 (0.041):
viśvam | ahi m | yat | vṛtram | apaḥ | vavri-vāṃsam | han | ṛjīṣin |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14647597 (0.041):
RV_06.020.02.2{09} ahiṃ yad vṛtramapo vavrivāṃsaṃ hannṛjīṣin
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14036728 (0.041):
RV_6,020.02c ahiṃ yad vṛtram apo vavrivāṃsaṃ hann ṛjīṣin viṣṇunā sacānaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18545728 (0.058):
saḥ | pavasva | yaḥ | āvitha | indram | vṛtrāya | hantave | vavri-vāṃsam | / mahīḥ | apaḥ // RV_9,61.22 //
pṛthivī | sa-cetāḥ | pra | arṇāsi | samudriyāṇi | ainoḥ | patiḥ | bhavan |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590897 (0.014):
RV_04.016.07.2 prārṇāṃsi samudriyāṇy ainoḥ patir bhavañ chavasā śūra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080356 (0.014):
RV_4,016.07c prārṇāṃsi samudriyāṇy ainoḥ patir bhavañ chavasā śūra dhṛṣṇo
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995790 (0.056):
(AVŚ_20,77.7c) prārṇāṃsi samudriyāṇy ainoḥ patir bhavaṃ chavasā śūra
śavasā | śūra | dhṛṣṇo iti // RV_4,16.7 // / apaḥ | yat | adrim | puru-hūta | dardaḥ | āviḥ | bhuvat | saramā | pūrvyam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590902 (1.788):
RV_04.016.07.2 prārṇāṃsi samudriyāṇy ainoḥ patir bhavañ chavasā śūra / dhṛṣṇo
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080361 (1.788):
RV_4,016.07c prārṇāṃsi samudriyāṇy ainoḥ patir bhavañ chavasā śūra dhṛṣṇo
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995795 (0.027):
(AVŚ_20,77.7c) prārṇāṃsi samudriyāṇy ainoḥ patir bhavaṃ chavasā śūra / dhṛṣṇo ||7||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590912 (0.038):
RV_04.016.07.2 prārṇāṃsi samudriyāṇy ainoḥ patir bhavañ chavasā śūra / dhṛṣṇo / RV_04.016.08.1 apo yad adrim puruhūta dardar āvir bhuvat saramā pūrvyaṃ te
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080371 (0.038):
RV_4,016.07c prārṇāṃsi samudriyāṇy ainoḥ patir bhavañ chavasā śūra dhṛṣṇo / RV_4,016.08a apo yad adrim puruhūta dardar āvir bhuvat saramā pūrvyaṃ te |
| te | saḥ | naḥ | netā | vājam | ā | darṣi | bhūrim | gotrā | rujan |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995813 (0.0):
(AVŚ_20,77.8a) apo yad adriṃ puruhūta dardar āvir bhuvat saramā pūrvyaṃ te / (AVŚ_20,77.8c) sa no netā vājam ā darṣi bhūriṃ gotrā rujann aṅgirobhir
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590920 (0.0):
RV_04.016.08.1 apo yad adrim puruhūta dardar āvir bhuvat saramā pūrvyaṃ te / RV_04.016.08.2 sa no netā vājam ā darṣi bhūriṃ gotrā rujann aṅgirobhir
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080379 (0.0):
RV_4,016.08a apo yad adrim puruhūta dardar āvir bhuvat saramā pūrvyaṃ te | / RV_4,016.08c sa no netā vājam ā darṣi bhūriṃ gotrā rujann aṅgirobhir
aṅgiraḥ-bhiḥ | gṛṇānaḥ // RV_4,16.8 // / accha | kavim | nṛ-manaḥ | gāḥ | abhiṣṭau | svaḥ-sātā | magha-van |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590921 (0.023):
RV_04.016.08.2 sa no netā vājam ā darṣi bhūriṃ gotrā rujann aṅgirobhir
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080382 (0.023):
RV_4,016.08c sa no netā vājam ā darṣi bhūriṃ gotrā rujann aṅgirobhir
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995813 (0.029):
(AVŚ_20,77.8c) sa no netā vājam ā darṣi bhūriṃ gotrā rujann aṅgirobhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16564093 (0.053):
| druhaḥ | vi | yāhi | bahulāḥ | adevīḥ | svar itisvaḥ | ca | naḥ | / magha-van | sātaye | dhāḥ // RV_3,31.19 //
nādamānam | ūti-bhiḥ | tam | iṣaṇaḥ | dyumna-hūtau | ni | māyāvān |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590939 (0.0):
RV_04.016.09.2 ūtibhis tam iṣaṇo dyumnahūtau ni māyāvān abrahmā dasyur
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080398 (0.0):
RV_4,016.09c ūtibhis tam iṣaṇo dyumnahūtau ni māyāvān abrahmā dasyur arta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22804367 (0.061):
mati-bhiḥ | dayadhvam // RV_7,37.2 // / uvocitha | hi | magha-van | deṣṇam | mahaḥ | arbhasya | vasunaḥ | vi-bhāge
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5840948 (0.064):
raṃhyam | ciketati | tvāvṛdhaḥ | magha van | dāśu adhvaraḥ | makṣu | saḥ |
abrahmā | dasyuḥ | arta // RV_4,16.9 // / ā | dasyu-ghnā | manasā | yāhi | astam | bhuvat | te | kutsaḥ | sakhye |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590950 (1.192):
RV_04.016.09.2 ūtibhis tam iṣaṇo dyumnahūtau ni māyāvān abrahmā dasyur
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080409 (1.192):
RV_4,016.09c ūtibhis tam iṣaṇo dyumnahūtau ni māyāvān abrahmā dasyur arta
ni-kāmaḥ | sve | yonau | ni | sadatam | sa-rūpā | vi | vām | cikitsat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590957 (0.036):
RV_04.016.10.1 ā dasyughnā manasā yāhy astam bhuvat te kutsaḥ sakhye / nikāmaḥ / RV_04.016.10.2 sve yonau ni ṣadataṃ sarūpā vi vāṃ cikitsad ṛtacid dha nārī
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080416 (0.036):
RV_4,016.10a ā dasyughnā manasā yāhy astam bhuvat te kutsaḥ sakhye nikāmaḥ / RV_4,016.10c sve yonau ni ṣadataṃ sarūpā vi vāṃ cikitsad ṛtacid dha nārī
ṛta-cit | ha | nārī // RV_4,16.10 // / -RV_3:5/19- / yāsi | kutsena | sa-ratham | avasyuḥ | todaḥ | vātasya | haryoḥ | īśānaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590972 (0.0):
RV_04.016.10.2 sve yonau ni ṣadataṃ sarūpā vi vāṃ cikitsad ṛtacid dha nārī
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080431 (0.0):
RV_4,016.10c sve yonau ni ṣadataṃ sarūpā vi vāṃ cikitsad ṛtacid dha nārī
ṛjrā | vājam | na | gadhyam | yuyūṣan | kaviḥ | yat | ahan | pāryāya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590982 (0.0):
RV_04.016.11.1 yāsi kutsena saratham avasyus todo vātasya haryor īśānaḥ / RV_04.016.11.2 ṛjrā vājaṃ na gadhyaṃ yuyūṣan kavir yad ahan pāryāya bhūṣāt
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080441 (0.0):
RV_4,016.11a yāsi kutsena saratham avasyus todo vātasya haryor īśānaḥ | / RV_4,016.11c ṛjrā vājaṃ na gadhyaṃ yuyūṣan kavir yad ahan pāryāya bhūṣāt
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521511 (0.056):
5,15: gadhyam.gṛhṇāteh/ / 5,15: ``ṛjrā.vājam.na.gadhyam.yuyūṃṣan.(ṛV.4,16,11)''
bhūṣāt // RV_4,16.11 // / kutsāya | śuṣṇam | aśuṣam | ni | barhīḥ | pra-pitve | ahnaḥ | kuyavam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590986 (0.0):
RV_04.016.11.2 ṛjrā vājaṃ na gadhyaṃ yuyūṣan kavir yad ahan pāryāya bhūṣāt / RV_04.016.12.1 kutsāya śuṣṇam aśuṣaṃ ni barhīḥ prapitve ahnaḥ kuyavaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080445 (0.0):
RV_4,016.11c ṛjrā vājaṃ na gadhyaṃ yuyūṣan kavir yad ahan pāryāya bhūṣāt / RV_4,016.12a kutsāya śuṣṇam aśuṣaṃ ni barhīḥ prapitve ahnaḥ kuyavaṃ
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18083866 (0.052):
RV_02.019.06.1{24} sa randhayat sadivaḥ sārathaye śuṣṇamaśuṣaṃ kuyavaṃ / kutsāya / RV_02.019.06.2{24} divodāsāya navatiṃ ca navendraḥ puro vyairacchambarasya
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13725364 (0.052):
RV_2,019.06a sa randhayat sadivaḥ sārathaye śuṣṇam aśuṣaṃ kuyavaṃ kutsāya / RV_2,019.06c divodāsāya navatiṃ ca navendraḥ puro vy airac chambarasya ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13461582 (0.056):
saḥ | randhayat | sa-divaḥ | sārathaye | śuṣṇam | aśuṣam | kuyavam | / kutsāya | d ivaḥ-dāsāya | navatim | ca | nava | indraḥ | puraḥ | vi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15015338 (0.063):
tvam | kavim | codayaḥ | arka-sātau | tvam | kutsāya | śuṣṇam | dāśuṣe | / varka | tvam | śiraḥ | amarmaṇaḥ | parā | ahan | atithi-gvāya | śaṃsyam |
sahasrā | sadyaḥ | dasyūn | pra | mṛṇa | kutsyena | pra | sūraḥ | cakram |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080459 (0.017):
RV_4,016.12a kutsāya śuṣṇam aśuṣaṃ ni barhīḥ prapitve ahnaḥ kuyavaṃ / sahasrā | / RV_4,016.12c sadyo dasyūn pra mṛṇa kutsyena pra sūraś cakraṃ vṛhatād
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591000 (0.018):
RV_04.016.12.1 kutsāya śuṣṇam aśuṣaṃ ni barhīḥ prapitve ahnaḥ kuyavaṃ / sahasrā / RV_04.016.12.2 sadyo dasyūn pra mṛṇa kutsyena pra sūraś cakraṃ vṛhatād
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1367556 (0.025):
RV_01.174.05.2{16} pra sūraścakraṃ vṛhatādabhīke 'bhi spṛdho / yāsiṣadvajrabāhuḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13989751 (0.025):
RV_1,174.05c pra sūraś cakraṃ vṛhatād abhīke 'bhi spṛdho yāsiṣad
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27143089 (0.025):
asvā | pra | sūraḥ | cakram | vṛhatāt | abhīke | abhi | spṛdhaḥ | yāsiṣat
vṛhatāt | abhīke // RV_4,16.12 // / tvam | piprum | mṛgayam | śūśu-vāṃsam | ṛjiśvane | vaidathināya | randhīḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591010 (0.011):
RV_04.016.12.2 sadyo dasyūn pra mṛṇa kutsyena pra sūraś cakraṃ vṛhatād / abhīke / RV_04.016.13.1 tvam piprum mṛgayaṃ śūśuvāṃsam ṛjiśvane vaidathināya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080469 (0.011):
RV_4,016.12c sadyo dasyūn pra mṛṇa kutsyena pra sūraś cakraṃ vṛhatād / abhīke || / RV_4,016.13a tvam piprum mṛgayaṃ śūśuvāṃsam ṛjiśvane vaidathināya randhīḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1367556 (0.016):
RV_01.174.05.1{16} vaha kutsamindra yasmiñcākan syūmanyū ṛjrā vātasyāśvā / RV_01.174.05.2{16} pra sūraścakraṃ vṛhatādabhīke 'bhi spṛdho
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13989751 (0.016):
RV_1,174.05a vaha kutsam indra yasmiñ cākan syūmanyū ṛjrā vātasyāśvā | / RV_1,174.05c pra sūraś cakraṃ vṛhatād abhīke 'bhi spṛdho yāsiṣad
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27143089 (0.016):
vaha | kutsam | indra | yasmin | cākan | syūmanyū iti | ṛjrā | vātasya | / asvā | pra | sūraḥ | cakram | vṛhatāt | abhīke | abhi | spṛdhaḥ | yāsiṣat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14108262 (0.064):
RV_10,047.04a sanadvājaṃ vipravīraṃ tarutraṃ dhanaspṛtaṃ śūśuvāṃsaṃ / sudakṣam | / RV_10,047.04c dasyuhanam pūrbhidam indra satyam asmabhyaṃ citraṃ vṛṣaṇaṃ
| pañcāśat | kṛṣṇā | ni | vapaḥ | sahasrā | ātkam | na | puraḥ | jarimā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591012 (0.010):
RV_04.016.13.1 tvam piprum mṛgayaṃ śūśuvāṃsam ṛjiśvane vaidathināya / randhīḥ / RV_04.016.13.2 pañcāśat kṛṣṇā ni vapaḥ sahasrātkaṃ na puro jarimā vi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080475 (0.010):
RV_4,016.13a tvam piprum mṛgayaṃ śūśuvāṃsam ṛjiśvane vaidathināya randhīḥ / RV_4,016.13c pañcāśat kṛṣṇā ni vapaḥ sahasrātkaṃ na puro jarimā vi dardaḥ
vi | dardaḥ // RV_4,16.13 // / sūraḥ | upāke | tanvam | dadhānaḥ | vi | yat | te | ceti | amṛtasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591025 (0.0):
RV_04.016.13.2 pañcāśat kṛṣṇā ni vapaḥ sahasrātkaṃ na puro jarimā vi / dardaḥ / RV_04.016.14.1 sūra upāke tanvaṃ dadhāno vi yat te cety amṛtasya varpaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080484 (0.0):
RV_4,016.13c pañcāśat kṛṣṇā ni vapaḥ sahasrātkaṃ na puro jarimā vi dardaḥ / RV_4,016.14a sūra upāke tanvaṃ dadhāno vi yat te cety amṛtasya varpaḥ |
varpaḥ | mṛgaḥ | na | hastī | taviṣīm | uṣāṇaḥ | siṃhaḥ | na | bhīmaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591034 (0.0):
RV_04.016.14.1 sūra upāke tanvaṃ dadhāno vi yat te cety amṛtasya varpaḥ / RV_04.016.14.2 mṛgo na hastī taviṣīm uṣāṇaḥ siṃho na bhīma āyudhāni
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080493 (0.0):
RV_4,016.14a sūra upāke tanvaṃ dadhāno vi yat te cety amṛtasya varpaḥ | / RV_4,016.14c mṛgo na hastī taviṣīm uṣāṇaḥ siṃho na bhīma āyudhāni bibhrat
āyudhāni | babhrat // RV_4,16.14 // / indram | kāmāḥ | vasu-yantaḥ | agman | svaḥ | mīḷhe | na | savane |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591034 (0.019):
RV_04.016.14.2 mṛgo na hastī taviṣīm uṣāṇaḥ siṃho na bhīma āyudhāni
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080493 (0.019):
RV_4,016.14c mṛgo na hastī taviṣīm uṣāṇaḥ siṃho na bhīma āyudhāni bibhrat
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591046 (0.041):
RV_04.016.15.1 indraṃ kāmā vasūyanto agman svarmīḷhe na savane cakānāḥ / RV_04.016.15.2 śravasyavaḥ śaśamānāsa ukthair oko na raṇvā sudṛśīva puṣṭiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080505 (0.041):
RV_4,016.15a indraṃ kāmā vasūyanto agman svarmīḷhe na savane cakānāḥ | / RV_4,016.15c śravasyavaḥ śaśamānāsa ukthair oko na raṇvā sudṛśīva puṣṭiḥ
cakānāḥ | śravasyavaḥ | śaśamānāsaḥ | ukthaiḥ | okaḥ | na | raṇvā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591053 (0.0):
RV_04.016.15.1 indraṃ kāmā vasūyanto agman svarmīḷhe na savane cakānāḥ / RV_04.016.15.2 śravasyavaḥ śaśamānāsa ukthair oko na raṇvā sudṛśīva puṣṭiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080512 (0.0):
RV_4,016.15a indraṃ kāmā vasūyanto agman svarmīḷhe na savane cakānāḥ | / RV_4,016.15c śravasyavaḥ śaśamānāsa ukthair oko na raṇvā sudṛśīva puṣṭiḥ
sudṛśī-iva | puṣṭiḥ // RV_4,16.15 // / -RV_3:5/20- / tam | it | vaḥ | indram | su-havam | huvema | yaḥ | tā | cakāra | naryā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591069 (0.0):
RV_04.016.15.2 śravasyavaḥ śaśamānāsa ukthair oko na raṇvā sudṛśīva puṣṭiḥ / RV_04.016.16.1 tam id va indraṃ suhavaṃ huvema yas tā cakāra naryā purūṇi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080528 (0.0):
RV_4,016.15c śravasyavaḥ śaśamānāsa ukthair oko na raṇvā sudṛśīva puṣṭiḥ / RV_4,016.16a tam id va indraṃ suhavaṃ huvema yas tā cakāra naryā purūṇi |
purūṇi | yaḥ | māvate | jaritre | gadhyam | cit | makṣu | vājam | bharati
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591080 (0.008):
RV_04.016.16.1 tam id va indraṃ suhavaṃ huvema yas tā cakāra naryā purūṇi / RV_04.016.16.2 yo māvate jaritre gadhyaṃ cin makṣū vājam bharati
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080539 (0.008):
RV_4,016.16a tam id va indraṃ suhavaṃ huvema yas tā cakāra naryā purūṇi | / RV_4,016.16c yo māvate jaritre gadhyaṃ cin makṣū vājam bharati
| spārha-rādhāḥ // RV_4,16.16 // / tigmā | yat | antaḥ | aśaniḥ | patāti | kasmin | cit | śūra | muhuke |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591081 (0.0):
RV_04.016.16.2 yo māvate jaritre gadhyaṃ cin makṣū vājam bharati / spārharādhāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591091 (0.0):
spārharādhāḥ / RV_04.016.17.1 tigmā yad antar aśaniḥ patāti kasmiñ cic chūra muhuke
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080540 (0.0):
RV_4,016.16c yo māvate jaritre gadhyaṃ cin makṣū vājam bharati / spārharādhāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080550 (0.0):
spārharādhāḥ || / RV_4,016.17a tigmā yad antar aśaniḥ patāti kasmiñ cic chūra muhuke janānām
janānām | ghorā | yat | arya | sam-ṛtiḥ | bhavāti | adha | sma | naḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591095 (0.010):
RV_04.016.17.1 tigmā yad antar aśaniḥ patāti kasmiñ cic chūra muhuke / janānām / RV_04.016.17.2 ghorā yad arya samṛtir bhavāty adha smā nas tanvo bodhi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080554 (0.010):
RV_4,016.17a tigmā yad antar aśaniḥ patāti kasmiñ cic chūra muhuke janānām / RV_4,016.17c ghorā yad arya samṛtir bhavāty adha smā nas tanvo bodhi gopāḥ
tanvaḥ | bodhi | gopāḥ // RV_4,16.17 // / bhuvaḥ | avitā | vāma-devasya | dhīnām | bhuvaḥ | sakhā | avṛkaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591106 (0.0):
RV_04.016.17.2 ghorā yad arya samṛtir bhavāty adha smā nas tanvo bodhi / gopāḥ / RV_04.016.18.1 bhuvo 'vitā vāmadevasya dhīnām bhuvaḥ sakhāvṛko vājasātau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080565 (0.0):
RV_4,016.17c ghorā yad arya samṛtir bhavāty adha smā nas tanvo bodhi gopāḥ / RV_4,016.18a bhuvo 'vitā vāmadevasya dhīnām bhuvaḥ sakhāvṛko vājasātau |
vāja-sātau | tvām | anu | pra-matim | ā | jaganma | uru-śaṃsaḥ | jaritre |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591112 (0.043):
RV_04.016.18.1 bhuvo 'vitā vāmadevasya dhīnām bhuvaḥ sakhāvṛko vājasātau / RV_04.016.18.2 tvām anu pramatim ā jaganmoruśaṃso jaritre viśvadha syāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080571 (0.043):
RV_4,016.18a bhuvo 'vitā vāmadevasya dhīnām bhuvaḥ sakhāvṛko vājasātau | / RV_4,016.18c tvām anu pramatim ā jaganmoruśaṃso jaritre viśvadha syāḥ ||
viśvadha | syāḥ // RV_4,16.18 // / ebhiḥ | nṛ-bhiḥ | indra | tvāyu-bhiḥ | tvā | maghavat-bhiḥ | magha-van |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591119 (0.042):
RV_04.016.18.2 tvām anu pramatim ā jaganmoruśaṃso jaritre viśvadha syāḥ / RV_04.016.19.1 ebhir nṛbhir indra tvāyubhiṣ ṭvā maghavadbhir maghavan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080578 (0.042):
RV_4,016.18c tvām anu pramatim ā jaganmoruśaṃso jaritre viśvadha syāḥ || / RV_4,016.19a ebhir nṛbhir indra tvāyubhiṣ ṭvā maghavadbhir maghavan viśva
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27143543 (0.060):
ca | tmanā | bhūt // RV_1,178.3 // / eva | nṛ bhiḥ | indraḥ | su śravasyā | pra khādaḥ | pṛkṣaḥ | abhi |
viśve | ājau | dyāvaḥ | na | dyumnaiḥ | abhi | santaḥ | aryaḥ | kṣapaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591139 (0.0):
viśva ājau / RV_04.016.19.2 dyāvo na dyumnair abhi santo aryaḥ kṣapo madema śaradaś ca
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080598 (0.0):
ājau | / RV_4,016.19c dyāvo na dyumnair abhi santo aryaḥ kṣapo madema śaradaś ca
madema | śaradaḥ | ca | pūrvīḥ // RV_4,16.19 // / eva | it | indrāya | vṛṣabhāya | vṛṣṇe | brahma | akarma | bhṛgavaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591149 (0.0):
RV_04.016.19.2 dyāvo na dyumnair abhi santo aryaḥ kṣapo madema śaradaś ca
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080608 (0.0):
RV_4,016.19c dyāvo na dyumnair abhi santo aryaḥ kṣapo madema śaradaś ca
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27122667 (0.063):
RV_1,69.10 // / RV_1:5/14 / (RV_1,70) / vanema | pūrvīḥ | aryaḥ | manīṣā | agniḥ | suśokaḥ | viśvāni | aśyāḥ //
ratham | nu | cit | yathā | naḥ | sakhyā | vi-yoṣat | asat | naḥ | ugraḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591160 (0.044):
RV_04.016.20.2 nū cid yathā naḥ sakhyā viyoṣad asan na ugro 'vitā tanūpāḥ / RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080619 (0.044):
RV_4,016.20c nū cid yathā naḥ sakhyā viyoṣad asan na ugro 'vitā tanūpāḥ || / RV_4,016.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
avitā | tanū-pāḥ // RV_4,16.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591171 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591556 (0.0):
RV_04.017.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592203 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592407 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592621 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592824 (0.0):
RV_04.023.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593033 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014398 (0.0):
RV_4,017.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080630 (0.0):
RV_4,016.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081452 (0.0):
RV_4,019.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081664 (0.0):
RV_4,020.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081867 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082082 (0.0):
RV_4,022.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082285 (0.0):
RV_4,023.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082494 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711489 (0.0):
māhinam | yat | jaritre // RV_4,17.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711918 (5.960):
RV_4,19.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712138 (5.960):
pra | bravāma | vayam | indra | stuvantaḥ // RV_4,20.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712350 (5.960):
| te | avasaḥ | daivyasya // RV_4,21.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712573 (5.960):
magha-van | bodhi | godāḥ // RV_4,22.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591179 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591564 (0.0):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591999 (0.0):
RV_04.019.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592211 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592415 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592629 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593041 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014407 (0.0):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080638 (0.0):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081460 (0.0):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081672 (0.0):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081876 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082090 (0.0):
RV_4,022.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082293 (0.0):
RV_4,023.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082502 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,024.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711498 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711933 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712153 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712365 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712588 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,16.21 // / -RV_3:5/21- / (RV_4,17) / tvam | mahān | indra | tubhyam | ha | kṣāḥ | anu | kṣatram | maṃhanā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27121637 (0.0):
jagamyāt // RV_1,62.13 // / RV_1:5/4 / (RV_1,63) / tvam | mahān | indra | yaḥ | ha | śuṣmaiḥ | dyāvā | jajñānaḥ | pṛthivī iti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711502 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,17.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711937 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712157 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712369 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712592 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712801 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,23.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713013 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,24.11 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591191 (5.960):
RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.017.01.1 tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591565 (5.960):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.018.01.1 ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592001 (5.960):
RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.020.01.1 ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592212 (5.960):
RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.021.01.1 ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592418 (5.960):
RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.022.01.1 yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592630 (5.960):
RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.023.01.1 kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592835 (5.960):
RV_04.023.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.024.01.1 kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593044 (5.960):
RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.025.01.1 ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080650 (5.960):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,017.01a tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081026 (5.960):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,018.01a ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081462 (5.960):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,020.01a ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081673 (5.960):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,021.01a ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ |
manyata | dyauḥ | tvam | vṛtram | śavasā | jaghanvān | sṛjaḥ | sindhūn |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3594845 (0.0):
tvaṃ mahaṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatraṃ maṃhanā manyata dyauḥ /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591200 (0.005):
RV_04.017.01.1 tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata / dyauḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080659 (0.005):
RV_4,017.01a tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata / dyauḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3594852 (0.030):
tvaṃ mahaṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatraṃ maṃhanā manyata dyauḥ / / tvaṃ vṛtraṃ śavasā jaghanvānt sṛjaḥ sindhūṃr ahinā jagrasānān //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5836141 (0.044):
| kva | vaḥ | nūnam | antaḥ // RV_10,111.8 // / sṛjaḥ | sindhūn | ahinā | jagrasānān | āt | it | etāḥ | pra | vivijre |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711624 (0.055):
didhiṣante | āpaḥ | mama | etān | putraḥ | mahatā | vadhena | vṛtram | / jaghanvān | asṛjat | vi | sindhūn // RV_4,18.7 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591686 (0.062):
RV_04.018.07.2 mamaitān putro mahatā vadhena vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn / RV_04.018.08.1 mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081147 (0.062):
RV_4,018.07c mamaitān putro mahatā vadhena vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn || / RV_4,018.08a mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra |
ahinā | jagrasānān // RV_4,17.1 // / tava | tviṣaḥ | janiman | rejata | dyauḥ | rejat | bhūmiḥ | bhiyasā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591204 (5.960):
RV_04.017.01.2 tvaṃ vṛtraṃ śavasā jaghanvān sṛjaḥ sindhūṃr ahinā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080663 (5.960):
RV_4,017.01c tvaṃ vṛtraṃ śavasā jaghanvān sṛjaḥ sindhūṃr ahinā jagrasānān
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591211 (0.026):
RV_04.017.02.1 tava tviṣo janiman rejata dyau rejad bhūmir bhiyasā svasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080670 (0.026):
RV_4,017.02a tava tviṣo janiman rejata dyau rejad bhūmir bhiyasā svasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5836142 (0.030):
| kva | vaḥ | nūnam | antaḥ // RV_10,111.8 // / sṛjaḥ | sindhūn | ahinā | jagrasānān | āt | it | etāḥ | pra | vivijre |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3594852 (0.041):
tvaṃ vṛtraṃ śavasā jaghanvānt sṛjaḥ sindhūṃr ahinā jagrasānān //
svasya | manyoḥ | ṛghāyanta | su-bhvaḥ | parvatāsaḥ | ārdan | dhanvāni |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591219 (0.008):
RV_04.017.02.1 tava tviṣo janiman rejata dyau rejad bhūmir bhiyasā svasya / manyoḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080678 (0.008):
RV_4,017.02a tava tviṣo janiman rejata dyau rejad bhūmir bhiyasā svasya / manyoḥ |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14646938 (0.063):
RV_06.017.09.1{02} adha dyauścit te apa sā nu vajrād dvitānamad bhiyasā / svasya manyoḥ / RV_06.017.09.2{02} ahiṃ yadindro abhyohasānaṃ ni cid viśvāyuḥ śayathe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14036037 (0.063):
RV_6,017.09a adha dyauś cit te apa sā nu vajrād dvitānamad bhiyasā svasya / manyoḥ | / RV_6,017.09c ahiṃ yad indro abhy ohasānaṃ ni cid viśvāyuḥ śayathe jaghāna
sarayante | āpaḥ // RV_4,17.2 // / bhinat | girim | śavasā | vajram | iṣṇan | āviḥ-kṛṇvānaḥ | sahasānaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591224 (0.0):
RV_04.017.02.2 ṛghāyanta subhvaḥ parvatāsa ārdan dhanvāni sarayanta āpaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080683 (0.0):
RV_4,017.02c ṛghāyanta subhvaḥ parvatāsa ārdan dhanvāni sarayanta āpaḥ ||
ojaḥ | vadhīt | vṛtram | vajreṇa | mandasānaḥ | saran | āpaḥ | javasā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591237 (0.0):
ojaḥ / RV_04.017.03.2 vadhīd vṛtraṃ vajreṇa mandasānaḥ sarann āpo javasā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080696 (0.0):
RV_4,017.03a bhinad giriṃ śavasā vajram iṣṇann āviṣkṛṇvānaḥ sahasāna ojaḥ / RV_4,017.03c vadhīd vṛtraṃ vajreṇa mandasānaḥ sarann āpo javasā hatavṛṣṇīḥ
hata-vṛṣṇīḥ // RV_4,17.3 // / su-vīraḥ | te | janitā | manyata | dyauḥ | indrasya | kartā | svapaḥ-tamaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591248 (0.0):
RV_04.017.03.2 vadhīd vṛtraṃ vajreṇa mandasānaḥ sarann āpo javasā / hatavṛṣṇīḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080707 (0.0):
RV_4,017.03c vadhīd vṛtraṃ vajreṇa mandasānaḥ sarann āpo javasā hatavṛṣṇīḥ
| bhūt | yaḥ | īm | jajāna | svaryam | su-vajram | anapa-cyutam | sadasaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591256 (0.011):
RV_04.017.04.1 suvīras te janitā manyata dyaur indrasya kartā svapastamo / bhūt / RV_04.017.04.2 ya īṃ jajāna svaryaṃ suvajram anapacyutaṃ sadaso na bhūma
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080715 (0.011):
RV_4,017.04a suvīras te janitā manyata dyaur indrasya kartā svapastamo / bhūt | / RV_4,017.04c ya īṃ jajāna svaryaṃ suvajram anapacyutaṃ sadaso na bhūma ||
| na | bhūma // RV_4,17.4 // / yaḥ | ekaḥ | it | cyāvayati | pra | bhūmā | rājā | kṛṣṭīnām | puru-hūtaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591269 (0.0):
RV_04.017.04.2 ya īṃ jajāna svaryaṃ suvajram anapacyutaṃ sadaso na bhūma / RV_04.017.05.1 ya eka ic cyāvayati pra bhūmā rājā kṛṣṭīnām puruhūta indraḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080728 (0.0):
RV_4,017.04c ya īṃ jajāna svaryaṃ suvajram anapacyutaṃ sadaso na bhūma || / RV_4,017.05a ya eka ic cyāvayati pra bhūmā rājā kṛṣṭīnām puruhūta indraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27143387 (0.040):
ā | carṣaṇi prāḥ | vṛṣabhaḥ | janānām | rājā | kṛṣṭīnām | puru hūtaḥ | / indraḥ | stutaḥ | śravasyan | avasā | upa | madrik | yuktvā | harī |
indraḥ | satyam | enam | anu | viśve | madanti | rātim | devasya | gṛṇataḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566805 (0.0):
pra ghā nvasya mahato mahāni satyā satyasya karaṇāni vocam"13 | / "satyamenaṃ anu viśve madanti rātiṃ devasya gṛṇato maghonaḥ " 14 | 1.66 |"
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591278 (0.0):
RV_04.017.05.1 ya eka ic cyāvayati pra bhūmā rājā kṛṣṭīnām puruhūta indraḥ / RV_04.017.05.2 satyam enam anu viśve madanti rātiṃ devasya gṛṇato maghonaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080737 (0.0):
RV_4,017.05a ya eka ic cyāvayati pra bhūmā rājā kṛṣṭīnām puruhūta indraḥ | / RV_4,017.05c satyam enam anu viśve madanti rātiṃ devasya gṛṇato maghonaḥ
| maghonaḥ // RV_4,17.5 // / -RV_3:5/22- / satrā | somāḥ | abhavan | asya | viśve | satrā | madāsaḥ | bṛhataḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591287 (0.0):
RV_04.017.05.2 satyam enam anu viśve madanti rātiṃ devasya gṛṇato maghonaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080746 (0.008):
RV_4,017.05c satyam enam anu viśve madanti rātiṃ devasya gṛṇato maghonaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566805 (0.043):
satyamenaṃ anu viśve madanti rātiṃ devasya gṛṇato maghonaḥ " 14 | 1.66 |"
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14649909 (0.059):
RV_06.036.01.1{08} satrā madāsastava viśvajanyāḥ satrā rāyo 'dha ye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14039070 (0.059):
RV_6,036.01a satrā madāsas tava viśvajanyāḥ satrā rāyo 'dha ye pārthivāsaḥ
madiṣṭhāḥ | satrā | abhavaḥ | vasu-patiḥ | vasūnām | datre | viśvāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591294 (0.036):
RV_04.017.06.1 satrā somā abhavann asya viśve satrā madāso bṛhato / madiṣṭhāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080753 (0.036):
RV_4,017.06c satrābhavo vasupatir vasūnāṃ datre viśvā adhithā indra kṛṣṭīḥ
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14653408 (0.063):
RV_06.052.05.2{14} tathā karad vasupatirvasūnāṃ devānohāno 'vasāgamiṣṭhaḥ / RV_06.052.06.1{15} indro nediṣṭhamavasāgamiṣṭhaḥ sarasvatī sindhubhiḥ
adhithāḥ | indra | kṛṣṭīḥ // RV_4,17.6 // / tvam | adha | prathamam | jāyamānaḥ | ame | viśvāḥ | adhithāḥ | indra |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591306 (0.010):
RV_04.017.06.2 satrābhavo vasupatir vasūnāṃ datre viśvā adhithā indra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080765 (0.010):
RV_4,017.06c satrābhavo vasupatir vasūnāṃ datre viśvā adhithā indra kṛṣṭīḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22800981 (0.061):
yaḥ | tigma-śṛṅgaḥ | vṛṣabhaḥ | na | bhīmaḥ | ekaḥ | kṛṣṭīḥ | cyavayati | / pra | viśvāḥ | yaḥ | śaśvataḥ | adāśuṣaḥ | gayasya | pra-yantā | asi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5817677 (0.062):
naryaḥ | paiṃsyaiḥ | ca // RV_10,29.7 // / vi | ānaṭ | indraḥ | pṛtanāḥ | su ojāḥ | ā | asmai | yatante | sakhyāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27142364 (0.063):
| hi | preṣṭhā // RV_1,169.1 // / ayujran | te | indra | viśva kṛṣṭīḥ | vidānāsaḥ | niḥ sidhaḥ | martya trā
kṛṣṭīḥ | tvam | prati | pra-vataḥ | āśayānam | ahim | vajreṇa | magha-van
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591296 (0.046):
RV_04.017.06.2 satrābhavo vasupatir vasūnāṃ datre viśvā adhithā indra / kṛṣṭīḥ / RV_04.017.07.1 tvam adha prathamaṃ jāyamāno 'me viśvā adhithā indra kṛṣṭīḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591306 (0.046):
RV_04.017.07.1 tvam adha prathamaṃ jāyamāno 'me viśvā adhithā indra kṛṣṭīḥ / RV_04.017.07.2 tvam prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa maghavan vi vṛścaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080755 (0.046):
RV_4,017.06c satrābhavo vasupatir vasūnāṃ datre viśvā adhithā indra kṛṣṭīḥ / RV_4,017.07a tvam adha prathamaṃ jāyamāno 'me viśvā adhithā indra kṛṣṭīḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080765 (0.046):
RV_4,017.07a tvam adha prathamaṃ jāyamāno 'me viśvā adhithā indra kṛṣṭīḥ | / RV_4,017.07c tvam prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa maghavan vi vṛścaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591313 (0.050):
RV_04.017.07.2 tvam prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa maghavan vi vṛścaḥ / RV_04.017.08.1 satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumram indram mahām apāraṃ vṛṣabhaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080772 (0.050):
RV_4,017.07c tvam prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa maghavan vi vṛścaḥ / RV_4,017.08a satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumram indram mahām apāraṃ vṛṣabhaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711787 (0.052):
atṛpṇuvantam | vi-yatam | abudhyam | abudhyamānam | susupāṇam | indra | / sapta | prati | pra-vataḥ | āśayānam | ahim | vajreṇa | vi | riṇāḥ |
| vi | vṛścaḥ // RV_4,17.7 // / satrāhanan | dadhṛṣim | tumram | indram | mahām | apāram | vṛṣabham |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591324 (0.0):
RV_04.017.08.1 satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumram indram mahām apāraṃ vṛṣabhaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080783 (0.0):
RV_4,017.08a satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumram indram mahām apāraṃ vṛṣabhaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15018093 (0.014):
RV_6,46.7 // / yat | vā | tṛkṣau | magha-van | druhyau | ā | jane | yat | pūrau | kat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22813194 (0.023):
pra | vartaya | divaḥ | aśmānam | indra | soma-śitam | magha-van | sam | / siśādhi | prāktāt | apāktāt | adharāt | udaktāt | abhi | jahi | rakṣasaḥ |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694744 (0.023):
1 4 1 0504a satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumramindraṃ mahāmapāraṃ vṛśabhaṃ suvajram
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9525510 (0.024):
ā.no.bhara.pramagandasya.vedo.naicāśākham.maghavanrandhayā.nah/(ṛV.3,53,14)''
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20873078 (0.034):
RV_05.029.11.2 ā tvām ṛjiśvā sakhyāya cakre pacan paktīr apibaḥ somam asya / RV_05.029.12.1 navagvāsaḥ sutasomāsa indraṃ daśagvāso abhy arcanty arkaiḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14024151 (0.034):
RV_5,029.11c ā tvām ṛjiśvā sakhyāya cakre pacan paktīr apibaḥ somam asya / RV_5,029.12a navagvāsaḥ sutasomāsa indraṃ daśagvāso abhy arcanty arkaiḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11207622 (0.036):
hi | tvā | hari-vaḥ | pṛt-su | sasahim | adhṛṣṭam | cit | dadhṛṣvaṇim // / RV_8,61.3 // / aprāmi-satya | magha-van | tathā | it | asat | indra | kratvā | yathā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16564173 (0.036):
indra | somam | soma-pate | piba | imam | mādhyandinam | savanam | cāru | / yat | te | pra-pruthya | śipreiti | magha-van | ṛjīṣin | vi-mucya | harī
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9522720 (0.038):
6,1: kūlam.rujater.viparītāl.loṣṭo.aviparyayeṇa.apāre.dūrapāre/ / 6,1: yat.saṃgṛbhṇāsi.maghavan.kāśis.te.mahān/
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8673492 (0.038):
indram.ādityavantam.ṛbhumantam.vibhumantam.vājavantam.bṛhaspativantam.viśva.devyā.vantam.āvaha.iti
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10220108 (0.044):
42.55ab/ kaviṃ saptajihvaṃ trātāram indraṃ *svavitāraṃ[K.avitāraṃ] / sureśam/ / 42.55cd/ hvayāmi śakraṃ vṛtrahaṇaṃ suṣeṇam asmākaṃ vīrā *uttarā[K.uttare]
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12073743 (0.045):
so 'nvāha | yuvaṃ surāmamaśvinā namucāvāsure sacā vipipānā subhaspatī / indraṃ / karmasvāvatamityāśrāvyāhāśvinau sarasvatīmindraṃ sutrāmāṇaṃ yajeti
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9517953 (0.046):
vayo.ver.bahuvacanam.suparṇāḥ.supatanā.āditya.raśmi1.upasedur.indram.yācamānāh/[353] / 4,3: apa.ūrṇuhy.ādhvastaṃś.cakṣus2/[353]
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14647706 (0.046):
RV_06.020.08.1{10} sa vetasuṃ daśamāyaṃ daśoṇiṃ tūtujimindraḥ / svabhiṣṭisumnaḥ / RV_06.020.08.2{10} ā tugraṃ śaśvadibhaṃ dyotanāya māturna sīmupa sṛjā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14036842 (0.046):
RV_6,020.08a sa vetasuṃ daśamāyaṃ daśoṇiṃ tūtujim indraḥ svabhiṣṭisumnaḥ | / RV_6,020.08c ā tugraṃ śaśvad ibhaṃ dyotanāya mātur na sīm upa sṛjā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5418864 (0.047):
. avaśyam idam vaktavyam yau plutapūrvau idutau aplutavikārau tadartham . / bho3i indram , bho3y indram , bho3i iha bho3y iha iti . yad tarhi asya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5418913 (0.047):
tadartham . bho3i indram , bho3y indram , bho3i iha bho3y iha iti .
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9522694 (0.048):
6,1: ``ime.cid.indra.rodasī.apāre.yat.saṃgṛbhṇā.maghavan.kāciritte/''
su-vajram | hantā | yaḥ | vṛtram | sanitā | uta | vājam | dātā | maghāni |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591333 (0.012):
RV_04.017.08.1 satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumram indram mahām apāraṃ vṛṣabhaṃ / suvajram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080792 (0.012):
RV_4,017.08a satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumram indram mahām apāraṃ vṛṣabhaṃ / suvajram |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694754 (0.013):
1 4 1 0504a satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumramindraṃ mahāmapāraṃ vṛśabhaṃ suvajram / 1 4 1 0504c hantā yo vṛtraṃ sanitota vājaṃ dātā maghāni maghavā surādhāḥ
magha-vā | su-rādhāḥ // RV_4,17.8 // / ayam | vṛtaḥ | cātayate | sam-īcīḥ | yaḥ | ājiṣu | magha-vā | śṛṇve | ekaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080804 (0.023):
RV_4,017.09a ayaṃ vṛtaś cātayate samīcīr ya ājiṣu maghavā śṛṇva ekaḥ | / RV_4,017.09c ayaṃ vājam bharati yaṃ sanoty asya priyāsaḥ sakhye syāma ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591345 (0.040):
RV_04.017.09.1 ayaṃ vṛtaś cātayate samīcīr ya ājiṣu maghavā śṛṇva ekaḥ / RV_04.017.09.2 ayaṃ vājam bharati yaṃ sanoty asya priyāsaḥ sakhye syāma
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591334 (0.046):
RV_04.017.08.2 hantā yo vṛtraṃ sanitota vājaṃ dātā maghāni maghavā / surādhāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080793 (0.046):
RV_4,017.08c hantā yo vṛtraṃ sanitota vājaṃ dātā maghāni maghavā surādhāḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694755 (0.046):
1 4 1 0504c hantā yo vṛtraṃ sanitota vājaṃ dātā maghāni maghavā surādhāḥ
| ayam | vājam | bharati | yam | sanoti | asya | priyāsaḥ | sakhye | syāma
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591353 (0.0):
RV_04.017.09.1 ayaṃ vṛtaś cātayate samīcīr ya ājiṣu maghavā śṛṇva ekaḥ / RV_04.017.09.2 ayaṃ vājam bharati yaṃ sanoty asya priyāsaḥ sakhye syāma
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080812 (0.0):
RV_4,017.09a ayaṃ vṛtaś cātayate samīcīr ya ājiṣu maghavā śṛṇva ekaḥ | / RV_4,017.09c ayaṃ vājam bharati yaṃ sanoty asya priyāsaḥ sakhye syāma ||
// RV_4,17.9 // / ayam | śṛṇve | adha | jayan | uta | ghnan | ayam | uta | pra | kṛṇute |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591362 (0.0):
RV_04.017.09.2 ayaṃ vājam bharati yaṃ sanoty asya priyāsaḥ sakhye syāma / RV_04.017.10.1 ayaṃ śṛṇve adha jayann uta ghnann ayam uta pra kṛṇute yudhā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080821 (0.0):
RV_4,017.09c ayaṃ vājam bharati yaṃ sanoty asya priyāsaḥ sakhye syāma || / RV_4,017.10a ayaṃ śṛṇve adha jayann uta ghnann ayam uta pra kṛṇute yudhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3602274 (0.023):
ābhir viśvā abhiyujo viṣūcīr āryāya viśo 'vatārīr dāsīḥ // / ayaṃ śṛṇve adha jayann uta ghnann ayam uta prakṛṇute yudhā gāḥ /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9341815 (0.064):
yat | na | vidma | sarvā | tā | vi | sya | śithirāiva | deva | adha | te | / syāma | varuṇa | priyāsaḥ // RV_5,85.8 // / -RV_4:4/32-
yudhā | gāḥ | yadā | satyam | kṛṇute | manyum | indraḥ | viśvam | dṛḷham |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3602284 (0.0):
ayaṃ śṛṇve adha jayann uta ghnann ayam uta prakṛṇute yudhā gāḥ / / yadā satyaṃ kṛṇute manyum indro viśvaṃ dṛḍhaṃ bhayatā ejad asmāt //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591373 (0.0):
RV_04.017.10.1 ayaṃ śṛṇve adha jayann uta ghnann ayam uta pra kṛṇute yudhā / gāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080832 (0.0):
RV_4,017.10a ayaṃ śṛṇve adha jayann uta ghnann ayam uta pra kṛṇute yudhā / gāḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14038629 (0.055):
RV_6,031.02c dyāvākṣāmā parvatāso vanāni viśvaṃ dṛḷham bhayate ajmann ā te / RV_6,031.03a tvaṃ kutsenābhi śuṣṇam indrāśuṣaṃ yudhya kuyavaṃ gaviṣṭau |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15016002 (0.055):
rajāṃsi | dyāvākṣāmā | parvatāsaḥ | vanāni | viśvam | dṛḷham | bhayate | / ajman | ā | te // RV_6,31.2 //
bhayate | ejat | asmāt // RV_4,17.10 // / -RV_3:5/23- / sam | indraḥ | gāḥ | ajayat | sam | hiraṇyā | sam | aśviyā | magha-vā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591381 (0.0):
RV_04.017.10.2 yadā satyaṃ kṛṇute manyum indro viśvaṃ dṛḷham bhayata ejad
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080840 (0.0):
RV_4,017.10c yadā satyaṃ kṛṇute manyum indro viśvaṃ dṛḷham bhayata ejad
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14038630 (0.032):
RV_6,031.02c dyāvākṣāmā parvatāso vanāni viśvaṃ dṛḷham bhayate ajmann ā te / RV_6,031.03a tvaṃ kutsenābhi śuṣṇam indrāśuṣaṃ yudhya kuyavaṃ gaviṣṭau |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15016003 (0.032):
rajāṃsi | dyāvākṣāmā | parvatāsaḥ | vanāni | viśvam | dṛḷham | bhayate | / ajman | ā | te // RV_6,31.2 //
yaḥ | ha | pūrvīḥ | ebhiḥ | nṛ-bhiḥ | nṛ-tamaḥ | asya | śākaiḥ | rāyaḥ |
vi-bhaktā | sam-bharaḥ | ca | vasvaḥ // RV_4,17.11 // / kiyat | svit | indraḥ | adhi | eti | mātuḥ | kiyat | pituḥ | janituḥ | yaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591401 (0.0):
RV_04.017.11.2 ebhir nṛbhir nṛtamo asya śākai rāyo vibhaktā sambharaś ca / vasvaḥ / RV_04.017.12.1 kiyat svid indro adhy eti mātuḥ kiyat pitur janitur yo
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080860 (0.0):
RV_4,017.11c ebhir nṛbhir nṛtamo asya śākai rāyo vibhaktā sambharaś ca / vasvaḥ || / RV_4,017.12a kiyat svid indro adhy eti mātuḥ kiyat pitur janitur yo jajāna
| jajāna | yaḥ | asya | śuṣmam | muhukaiḥ | iyarti | vātaḥ | na | jūtaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591409 (1.192):
RV_04.017.12.1 kiyat svid indro adhy eti mātuḥ kiyat pitur janitur yo / jajāna / RV_04.017.12.2 yo asya śuṣmam muhukair iyarti vāto na jūta stanayadbhir
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080868 (1.192):
RV_4,017.12a kiyat svid indro adhy eti mātuḥ kiyat pitur janitur yo jajāna / RV_4,017.12c yo asya śuṣmam muhukair iyarti vāto na jūta stanayadbhir
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14096859 (0.048):
RV_9,097.52c bradhnaś cid atra vāto na jūtaḥ purumedhaś cit takave naraṃ
stanayat-bhiḥ | abhraiḥ // RV_4,17.12 // / kṣiyantam | tvam | akṣiyantam | kṛṇoti | iyarti | reṇum | magha-vā |
sam-oham | vi--bhañjanuḥ | aśanimān-iva | dyauḥ | uta | stotāram |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591427 (0.018):
RV_04.017.13.2 vibhañjanur aśanimāṃ iva dyaur uta stotāram maghavā vasau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080887 (0.019):
RV_4,017.13c vibhañjanur aśanimāṃ iva dyaur uta stotāram maghavā vasau
magha-vā | vasau | dhāt // RV_4,17.13 // / ayam | cakram | iṣaṇat | sūryasya | ni | etaśam | rīramat | sasṛmāṇam | ā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591439 (0.0):
RV_04.017.13.2 vibhañjanur aśanimāṃ iva dyaur uta stotāram maghavā vasau / dhāt
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080899 (0.0):
RV_4,017.13c vibhañjanur aśanimāṃ iva dyaur uta stotāram maghavā vasau / dhāt ||
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3199814 (0.058):
RV_09.076.04.1{01} viśvasya rājā pavate svardṛśa ṛtasya dhītim ṛṣiṣāḷ / avīvaśat / RV_09.076.04.2{01} yaḥ sūryasyāsireṇa mṛjyate pitā matīnāmasamaṣṭakāvyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14092386 (0.058):
RV_9,076.04a viśvasya rājā pavate svardṛśa ṛtasya dhītim ṛṣiṣāḷ avīvaśat | / RV_9,076.04c yaḥ sūryasyāsireṇa mṛjyate pitā matīnām asamaṣṭakāvyaḥ ||
| kṛṣṇaḥ | īm | juhurāṇaḥ | jigharti | tvacaḥ | budhne | rajasaḥ | asya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591447 (0.0):
RV_04.017.14.1 ayaṃ cakram iṣaṇat sūryasya ny etaśaṃ rīramat sasṛmāṇam / RV_04.017.14.2 ā kṛṣṇa īṃ juhurāṇo jigharti tvaco budhne rajaso asya yonau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080907 (0.0):
RV_4,017.14a ayaṃ cakram iṣaṇat sūryasya ny etaśaṃ rīramat sasṛmāṇam | / RV_4,017.14b ā kṛṣṇa īṃ juhurāṇo jigharti tvaco budhne rajaso asya yonau
yonau // RV_4,17.14 // / asiknayām | yajamānaḥ | na | hotā // RV_4,17.15 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591453 (0.054):
RV_04.017.14.2 ā kṛṣṇa īṃ juhurāṇo jigharti tvaco budhne rajaso asya yonau / RV_04.017.15.1 asiknyāṃ yajamāno na hotā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080913 (0.054):
RV_4,017.14b ā kṛṣṇa īṃ juhurāṇo jigharti tvaco budhne rajaso asya yonau / RV_4,017.15a asiknyāṃ yajamāno na hotā ||
-RV_3:5/24- / gavyantaḥ | indram | sakhyāya | viprāḥ | aśva-yantaḥ | vṛṣaṇam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5839193 (1.192):
sam gameṣu | gavyantaḥ | indram | sakhyāya | viprāḥ | aśva yantaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591458 (0.017):
RV_04.017.15.1 asiknyāṃ yajamāno na hotā / RV_04.017.16.1 gavyanta indraṃ sakhyāya viprā aśvāyanto vṛṣaṇaṃ vājayantaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080918 (0.017):
RV_4,017.15a asiknyāṃ yajamāno na hotā || / RV_4,017.16a gavyanta indraṃ sakhyāya viprā aśvāyanto vṛṣaṇaṃ vājayantaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13057649 (0.021):
RV_10.131.03.1{19} nahi sthūry ṛtuthā yātamasti nota śravo vividesaṃgameṣu / RV_10.131.03.2{19} gavyanta indraṃ sakhyāya viprā aśvāyantovṛṣaṇaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14125503 (0.021):
RV_10,131.03a nahi sthūry ṛtuthā yātam asti nota śravo vivide saṃgameṣu | / RV_10,131.03c gavyanta indraṃ sakhyāya viprā aśvāyanto vṛṣaṇaṃ vājayantaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18999357 (0.033):
(AVŚ_20,125.3c) gavyanta indraṃ sakhyāya viprā aśvāyanto vṛṣaṇaṃ
Rgveda, Mandala 10 (rv_hn10u.htm.txt) 23169665 (0.046):
RV_10,131.03c gavyanta indraṃ sakhyāya viprā aśvāyanto vṛṣaṇaṃ vājayantaḥ
vājayantaḥ | jani-yantaḥ | jani-dām | akṣita-ūtim | ā | cyavayāmaḥ | avate
| na kośam // RV_4,17.16 // / trātā | naḥ | bodhi | dadṛśānaḥ | āpiḥ | abhi-khyātā | marḍitā | somyānām
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591478 (0.0):
RV_04.017.16.2 janīyanto janidām akṣitotim ā cyāvayāmo 'vate na kośam / RV_04.017.17.1 trātā no bodhi dadṛśāna āpir abhikhyātā marḍitā somyānām
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080938 (0.0):
RV_4,017.16c janīyanto janidām akṣitotim ā cyāvayāmo 'vate na kośam || / RV_4,017.17a trātā no bodhi dadṛśāna āpir abhikhyātā marḍitā somyānām |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593150 (0.062):
RV_04.025.06.2 nāsuṣver āpir na sakhā na jāmir duṣprāvyo 'vahanted avācaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082612 (0.062):
RV_4,025.06c nāsuṣver āpir na sakhā na jāmir duṣprāvyo 'vahanted avācaḥ ||
| sakhā | pitā | pitṛ-tamaḥ | pitṝṇām | kartā | īm | oṃ iti | lokam |
uśate | vayaḥ-dhāḥ // RV_4,17.17 // / sakhi-yatām | avitā | bodhi | sakhā | gṛṇānaḥ | indra | stuvate | vayaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591498 (0.012):
RV_04.017.18.1 sakhīyatām avitā bodhi sakhā gṛṇāna indra stuvate vayo dhāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080958 (0.012):
RV_4,017.18a sakhīyatām avitā bodhi sakhā gṛṇāna indra stuvate vayo dhāḥ |
dhāḥ | vayam | hi | ā | te | cakṛma | sa-bādhaḥ | ābhiḥ | śamībhiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591505 (0.009):
RV_04.017.18.1 sakhīyatām avitā bodhi sakhā gṛṇāna indra stuvate vayo dhāḥ / RV_04.017.18.2 vayaṃ hy ā te cakṛmā sabādha ābhiḥ śamībhir mahayanta indra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080965 (0.009):
RV_4,017.18a sakhīyatām avitā bodhi sakhā gṛṇāna indra stuvate vayo dhāḥ | / RV_4,017.18c vayaṃ hy ā te cakṛmā sabādha ābhiḥ śamībhir mahayanta indra
mahayantaḥ | indra // RV_4,17.18 // / stutaḥ | indraḥ | magha-vā | yat | ha | vṛtrā | bhūrīṇi | ekaḥ | apratīni
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591516 (0.007):
RV_04.017.19.1 stuta indro maghavā yad dha vṛtrā bhūrīṇy eko apratīni
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080976 (0.007):
RV_4,017.19a stuta indro maghavā yad dha vṛtrā bhūrīṇy eko apratīni hanti
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591508 (0.013):
RV_04.017.18.2 vayaṃ hy ā te cakṛmā sabādha ābhiḥ śamībhir mahayanta indra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080968 (0.013):
RV_4,017.18c vayaṃ hy ā te cakṛmā sabādha ābhiḥ śamībhir mahayanta indra
| hanti | asya | priyaḥ | jaritā | yasya | śarman | nakiḥ | devāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591524 (0.0):
RV_04.017.19.1 stuta indro maghavā yad dha vṛtrā bhūrīṇy eko apratīni / hanti / RV_04.017.19.2 asya priyo jaritā yasya śarman nakir devā vārayante na
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080984 (0.0):
RV_4,017.19a stuta indro maghavā yad dha vṛtrā bhūrīṇy eko apratīni hanti / RV_4,017.19c asya priyo jaritā yasya śarman nakir devā vārayante na martāḥ
vārayante | na | martāḥ // RV_4,17.19 // / eva | naḥ | indraḥ | magha-vā | vi-rapśī | karat | satyā | carṣaṇi-dhṛt |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591525 (0.0):
RV_04.017.19.2 asya priyo jaritā yasya śarman nakir devā vārayante na
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080989 (0.0):
RV_4,017.19c asya priyo jaritā yasya śarman nakir devā vārayante na martāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591534 (0.044):
RV_04.017.19.2 asya priyo jaritā yasya śarman nakir devā vārayante na / martāḥ / RV_04.017.20.1 evā na indro maghavā virapśī karat satyā carṣaṇīdhṛd anarvā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713548 (0.057):
mandayadhyai | ut-vavṛṣāṇaḥ | rādhase | tuviṣmān | karat | naḥ | indraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11192717 (0.060):
anu-cakrade // RV_8,3.10 // / -RV_5:7/27- / śagdhi | naḥ | indra | yat | tvā | rayim | yāmi | su-vīryam | śagdhi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22802216 (0.061):
tvam | naḥ // RV_7,27.1 // / yaḥ | indra | śuṣmaḥ | magha-van | te | asti | śikṣa | sakhi-bhyaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16565947 (0.063):
ā | gahi // RV_3,40.9 // / -RV_3:3/3- / (RV_3,41) / ā | tu | naḥ | indra | madryak | huvānaḥ | soma-pītaye | hari-bhyām | yāhi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13714038 (0.064):
dyām-iva | upari // RV_4,31.15 // / -RV_3:6/27- / (RV_4,32) / ā | tu | naḥ | indra | vṛtra-han | asmākam | ardham | ā | gahi | mahān |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11211379 (0.064):
dhiyāvasuḥ | jagamyāt // RV_8,80.10 // / -RV_6:5/37- / (RV_8,81) / ā | tu | naḥ | indra | kṣu-mantam | citram | grābham | sam | gṛbhaya |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13049620 (0.064):
RV_10.089.01.2{14} ā yaḥ paprau carṣaṇīdhṛd varobhiḥ prasindhubhyo
anavār | tvam | rājā | januṣām | dhehi | asme iti | adhi | śravaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591545 (0.0):
RV_04.017.20.1 evā na indro maghavā virapśī karat satyā carṣaṇīdhṛd anarvā / RV_04.017.20.2 tvaṃ rājā januṣāṃ dhehy asme adhi śravo māhinaṃ yaj jaritre
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081006 (0.0):
RV_4,017.20a evā na indro maghavā virapśī karat satyā carṣaṇīdhṛd anarvā | / RV_4,017.20c tvaṃ rājā januṣāṃ dhehy asme adhi śravo māhinaṃ yaj jaritre
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1338384 (0.059):
RV_01.009.07.2{18} viśvāyurdhehyakṣitam / RV_01.009.08.1{18} asme dhehi śravo bṛhad dyumnaṃ sahasrasātamam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13959533 (0.059):
RV_1,009.07c viśvāyur dhehy akṣitam || / RV_1,009.08a asme dhehi śravo bṛhad dyumnaṃ sahasrasātamam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27112180 (0.059):
viśva āyuḥ | dhehi | akṣitam // RV_1,9.7 // / asme / iti | dhehi | śravaḥ | bṛhat | dyumnam | sahasra sātamam | indra | tāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15022048 (0.060):
maghoni | su-vīram | rayim | gṛṇate | rirīhi | uru-gāyam | adhi | dhehi | / śravaḥ | naḥ // RV_6,65.6 // / -RV_5:1/7- / (RV_6,66)
māhinam | yat | jaritre // RV_4,17.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591171 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591546 (0.0):
RV_04.017.20.2 tvaṃ rājā januṣāṃ dhehy asme adhi śravo māhinaṃ yaj jaritre
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591556 (0.0):
RV_04.017.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592203 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592407 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592621 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592824 (0.0):
RV_04.023.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593033 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014398 (0.0):
RV_4,017.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080630 (0.0):
RV_4,016.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081007 (0.0):
RV_4,017.20c tvaṃ rājā januṣāṃ dhehy asme adhi śravo māhinaṃ yaj jaritre
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081452 (0.0):
RV_4,019.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081664 (0.0):
RV_4,020.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081867 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082082 (0.0):
RV_4,022.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082285 (0.0):
RV_4,023.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082494 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711099 (0.0):
avitā | tanū-pāḥ // RV_4,16.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711918 (5.960):
RV_4,19.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712138 (5.960):
pra | bravāma | vayam | indra | stuvantaḥ // RV_4,20.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591179 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591564 (0.0):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591999 (0.0):
RV_04.019.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592211 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592415 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592629 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593041 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014407 (0.0):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080638 (0.0):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081460 (0.0):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081672 (0.0):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081876 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082090 (0.0):
RV_4,022.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082293 (0.0):
RV_4,023.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082502 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,024.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711108 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711933 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712153 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712365 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712588 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,17.21 // / -RV_3:5/25- / (RV_4,18) / ayam | panthāḥ | anu-vittaḥ | purāṇaḥ | yataḥ | devāḥ | ut-ajāyanta |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711112 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,16.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711937 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712156 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712369 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712591 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712801 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,23.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713013 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,24.11 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591181 (5.960):
RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.017.01.1 tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591573 (5.960):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.018.01.1 ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592001 (5.960):
RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.020.01.1 ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592212 (5.960):
RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.021.01.1 ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592418 (5.960):
RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.022.01.1 yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592630 (5.960):
RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.023.01.1 kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592835 (5.960):
RV_04.023.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.024.01.1 kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593044 (5.960):
RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.025.01.1 ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080640 (5.960):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,017.01a tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081034 (5.960):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,018.01a ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081462 (5.960):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,020.01a ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081673 (5.960):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,021.01a ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081879 (5.960):
RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,022.01a yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy ā
viśve | ataḥ | cit | ā | janiṣīṣṭa | pra-vṛddhaḥ | mā | mātaram | amuyā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591580 (0.029):
RV_04.018.01.1 ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve / RV_04.018.01.2 ataś cid ā janiṣīṣṭa pravṛddho mā mātaram amuyā pattave kaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081041 (0.029):
RV_4,018.01a ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve | / RV_4,018.01c ataś cid ā janiṣīṣṭa pravṛddho mā mātaram amuyā pattave kaḥ
pattave | karitikaḥ // RV_4,18.1 // / na | aham | ataḥ | niḥ | aya | duḥ-gahā | etat | tiraścatā | pārśvāt | niḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591591 (0.039):
RV_04.018.02.1 nāham ato nir ayā durgahaitat tiraścatā pārśvān nir gamāṇi / RV_04.018.02.2 bahūni me akṛtā kartvāni yudhyai tvena saṃ tvena pṛchai
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081052 (0.039):
RV_4,018.02a nāham ato nir ayā durgahaitat tiraścatā pārśvān nir gamāṇi | / RV_4,018.02c bahūni me akṛtā kartvāni yudhyai tvena saṃ tvena pṛcchai ||
| gamāni | bahūni | me | akṛtā | kartvāni | yudhyai | tvena | sam | tvena
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591599 (0.026):
RV_04.018.02.1 nāham ato nir ayā durgahaitat tiraścatā pārśvān nir gamāṇi / RV_04.018.02.2 bahūni me akṛtā kartvāni yudhyai tvena saṃ tvena pṛchai
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081060 (0.026):
RV_4,018.02a nāham ato nir ayā durgahaitat tiraścatā pārśvān nir gamāṇi | / RV_4,018.02c bahūni me akṛtā kartvāni yudhyai tvena saṃ tvena pṛcchai ||
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24540075 (0.036):
tadvacanena kāryam? tāvato vacanāt tatpratipattim apahnavān eva / ( hnavānena) tu nāpahanutaṃ nāma kiñcid | avaśyaṃ caitad anythā
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21270333 (0.038):
kecit kalpāntarasiddho potthānānantaryapradarśamārthamiti // / enāṃvajhūṃ varaḥādita anuvākasya 'somaḥ prathamaḥ'ityasya 'somaḥ prathamaḥ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18529169 (0.040):
iha ke ci satvās te bodhisatvasya bhaṇe avarṇaṃ | sace syateṣu pratiha / 2514-3 /// .. r[th]ena labdhena na bbhoti sūmano | na cāpy anarthena sa
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21003655 (0.042):
tvanmate ālokābhāvatvameva tamastvamiti tamastvena pratīte 1 nailyā 2 / ropāyogācca/ doṣābhāvenāropāyogācca //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078653 (0.043):
te devā agnimabruvan parehyenāṃstvamevānumantrayasveti sa hetyāgniruvāca
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846478 (0.043):
te hocuḥ adabhāma vā enāniti tasmādadābhyo na vai no'dabhanniti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298309 (0.044):
te 'rcantaḥ śrāmyantaśceruḥ | ta etānatigrāhyāndadṛśustānatyagṛhṇata / tadyadenānatyagṛhṇata tasmādatigrāhyā nāma te 'tiṣṭhāvāno 'bhavanyathaita
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16732590 (0.045):
grāvṇi.dīrṇe.vṛtrasya.tvā.śvasathād.īṣamāṇā.iti.dyutānena.mārutena.brāhmaṇācchaṃsine.stuvate
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147389 (0.049):
vaina(gg)ṃ svadhite maina(g)ṃ hi(g)ṃsīr deva śrūr etāni pravape svasty
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9530310 (0.050):
9,7: aśnuvata.enān.iti.vā/ / 9,7: abhyaśnuvata.ebhir.iti.vā/ / 9,7: teṣām.eṣā.bhavati/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9519712 (0.050):
4,25: ``gātum.kṛṇavann.usaso.janāya/''.ity.api.nigamo.bhavati/ / 4,25: daṃsayaḥ.karmāṇi.daṃsayanty.enāni/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9520591 (0.061):
svasarāny.ahāni.bhavanti.svayam.sārīiny.api.vā.svar.ādityo.bhavati..sa.enāni.sārayati/ / 5,4: ``usrā.iva.svasarāni''.ity.api.nigamo.bhavati/
| pṛcchai // RV_4,18.2 // / parāyatīm | mātaram | anu | acaṣṭa | na | na | anu | gāni | anu | nu |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591607 (0.0):
RV_04.018.02.2 bahūni me akṛtā kartvāni yudhyai tvena saṃ tvena pṛchai / RV_04.018.03.1 parāyatīm mātaram anv acaṣṭa na nānu gāny anu nū gamāni
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081068 (0.0):
RV_4,018.02c bahūni me akṛtā kartvāni yudhyai tvena saṃ tvena pṛcchai || / RV_4,018.03a parāyatīm mātaram anv acaṣṭa na nānu gāny anu nū gamāni |
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24540075 (0.036):
tadvacanena kāryam? tāvato vacanāt tatpratipattim apahnavān eva / ( hnavānena) tu nāpahanutaṃ nāma kiñcid | avaśyaṃ caitad anythā
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21270333 (0.038):
kecit kalpāntarasiddho potthānānantaryapradarśamārthamiti // / enāṃvajhūṃ varaḥādita anuvākasya 'somaḥ prathamaḥ'ityasya 'somaḥ prathamaḥ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18529169 (0.040):
iha ke ci satvās te bodhisatvasya bhaṇe avarṇaṃ | sace syateṣu pratiha / 2514-3 /// .. r[th]ena labdhena na bbhoti sūmano | na cāpy anarthena sa
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21003655 (0.042):
tvanmate ālokābhāvatvameva tamastvamiti tamastvena pratīte 1 nailyā 2 / ropāyogācca/ doṣābhāvenāropāyogācca //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078653 (0.043):
te devā agnimabruvan parehyenāṃstvamevānumantrayasveti sa hetyāgniruvāca
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846478 (0.043):
te hocuḥ adabhāma vā enāniti tasmādadābhyo na vai no'dabhanniti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298309 (0.044):
te 'rcantaḥ śrāmyantaśceruḥ | ta etānatigrāhyāndadṛśustānatyagṛhṇata / tadyadenānatyagṛhṇata tasmādatigrāhyā nāma te 'tiṣṭhāvāno 'bhavanyathaita
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16732590 (0.045):
grāvṇi.dīrṇe.vṛtrasya.tvā.śvasathād.īṣamāṇā.iti.dyutānena.mārutena.brāhmaṇācchaṃsine.stuvate
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147389 (0.049):
vaina(gg)ṃ svadhite maina(g)ṃ hi(g)ṃsīr deva śrūr etāni pravape svasty
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9530310 (0.050):
9,7: aśnuvata.enān.iti.vā/ / 9,7: abhyaśnuvata.ebhir.iti.vā/ / 9,7: teṣām.eṣā.bhavati/
gamāni | tvaṣṭuḥ | gṛhe | apibat | somam | indraḥ | śata-dhanyam | camvoḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591614 (0.019):
RV_04.018.03.1 parāyatīm mātaram anv acaṣṭa na nānu gāny anu nū gamāni / RV_04.018.03.2 tvaṣṭur gṛhe apibat somam indraḥ śatadhanyaṃ camvoḥ sutasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081075 (0.019):
RV_4,018.03a parāyatīm mātaram anv acaṣṭa na nānu gāny anu nū gamāni | / RV_4,018.03c tvaṣṭur gṛhe apibat somam indraḥ śatadhanyaṃ camvoḥ sutasya
| sutasya // RV_4,18.3 // / kim | saḥ | ṛdhak | kṛṇavat | yam | sahasram | māsaḥ | jabhāra | śaradaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591627 (0.0):
RV_04.018.03.2 tvaṣṭur gṛhe apibat somam indraḥ śatadhanyaṃ camvoḥ sutasya / RV_04.018.04.1 kiṃ sa ṛdhak kṛṇavad yaṃ sahasram māso jabhāra śaradaś ca
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081088 (0.0):
RV_4,018.03c tvaṣṭur gṛhe apibat somam indraḥ śatadhanyaṃ camvoḥ sutasya / RV_4,018.04a kiṃ sa ṛdhak kṛṇavad yaṃ sahasram māso jabhāra śaradaś ca
ca | pūrvīḥ | nahī | nu | āsya | prati-mānam | asti | antaḥ | jateṣu | uta
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591628 (0.034):
RV_04.018.04.1 kiṃ sa ṛdhak kṛṇavad yaṃ sahasram māso jabhāra śaradaś ca / pūrvīḥ / RV_04.018.04.2 nahī nv asya pratimānam asty antar jāteṣūta ye janitvāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081089 (0.034):
RV_4,018.04a kiṃ sa ṛdhak kṛṇavad yaṃ sahasram māso jabhāra śaradaś ca / pūrvīḥ | / RV_4,018.04c nahī nv asya pratimānam asty antar jāteṣūta ye janitvāḥ ||
| ye | jani-tvāḥ // RV_4,18.4 // / avadyam-iva | manyamānā | guhā | akaḥ | indram | mātā | vīryeṇa | ni-ṛṣtam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591646 (0.047):
RV_04.018.05.1 avadyam iva manyamānā guhākar indram mātā vīryeṇā nyṝṣṭam / RV_04.018.05.2 athod asthāt svayam atkaṃ vasāna ā rodasī apṛṇāj jāyamānaḥ
| atha | ut | asthāt | svayam | atkam | vasānaḥ | ā | rodasī iti | apṛṇāt
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591654 (0.0):
RV_04.018.05.1 avadyam iva manyamānā guhākar indram mātā vīryeṇā nyṝṣṭam / RV_04.018.05.2 athod asthāt svayam atkaṃ vasāna ā rodasī apṛṇāj jāyamānaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081115 (0.0):
RV_4,018.05c athod asthāt svayam atkaṃ vasāna ā rodasī apṛṇāj jāyamānaḥ ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4712052 (0.055):
4 9 2 1302a ūrdhvo gandharvo adhi nāke asthātpratyañcitrā / bibhradasyāyudhāni . / 4 9 2 1302c vasāno atkaṃ surabhiṃ dṛśe kaṃ sva3rṇa nāma janata priyāṇi ..
| jāyamānaḥ // RV_4,18.5 // / -RV_3:5/26- / etāḥ | arṣanti | alalābhavantīḥ | ṛtavarīḥ-iva | sam-krośamānāḥ | etāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591656 (0.016):
RV_04.018.05.2 athod asthāt svayam atkaṃ vasāna ā rodasī apṛṇāj jāyamānaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081117 (0.016):
RV_4,018.05c athod asthāt svayam atkaṃ vasāna ā rodasī apṛṇāj jāyamānaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13717512 (0.041):
amūrāḥ | vi-dhātāraḥ | vi | te | dadhuḥ | ajasrāḥ | ṛta-dhītayaḥ | / rurucanta | dasmāḥ // RV_4,55.2 // / pra | pastyām | aditim | sindhum | arkaiḥ | svastim | īḷe | sakhyāya |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1355454 (0.047):
RV_01.112.20.2{36} omyāvatīṃ subharām ṛtastubhaṃ tābhir... / RV_01.112.21.1{37} yābhiḥ kṛśānumasane duvasyatho jave yābhiryūno
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2308268 (0.054):
RV_07.013.02.1{16} tvamagne śociṣā śośucāna ā rodasī apṛṇā jāyamānaḥ / RV_07.013.02.2{16} tvaṃ devānabhiśasteramuñco vaisvānara jātavedo mahitvā
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6834386 (0.054):
RV_7,013.02a tvam agne śociṣā śośucāna ā rodasī apṛṇā jāyamānaḥ | / RV_7,013.02c tvaṃ devāṃ abhiśaster amuñco vaiśvānara jātavedo mahitvā ||
vi | pṛccha | kim | idam | bhananti | kam | āpaḥ | adrim | pari-dhim | / rujanti // RV_4,18.6 //
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081128 (0.022):
RV_4,018.06a etā arṣanty alalābhavantīr ṛtāvarīr iva saṃkrośamānāḥ | / RV_4,018.06c etā vi pṛccha kim idam bhananti kam āpo adrim paridhiṃ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591667 (0.051):
RV_04.018.06.1 etā arṣanty alalābhavantīr ṛtāvarīr iva saṃkrośamānāḥ / RV_04.018.06.2 etā vi pṛcha kim idam bhananti kam āpo adrim paridhiṃ
kim | oṃ iti | svit | asmai | ni-vidaḥ | bhananta | indrasya | avadyam |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081137 (0.036):
RV_4,018.07a kim u ṣvid asmai nivido bhanantendrasyāvadyaṃ didhiṣanta āpaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591676 (0.051):
RV_04.018.07.1 kim u ṣvid asmai nivido bhanantendrasyāvadyaṃ didhiṣanta / āpaḥ
didhiṣante | āpaḥ | mama | etān | putraḥ | mahatā | vadhena | vṛtram |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591685 (1.192):
RV_04.018.07.1 kim u ṣvid asmai nivido bhanantendrasyāvadyaṃ didhiṣanta / āpaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081146 (1.192):
RV_4,018.07a kim u ṣvid asmai nivido bhanantendrasyāvadyaṃ didhiṣanta āpaḥ
jaghanvān | asṛjat | vi | sindhūn // RV_4,18.7 // / mamat | cana | tvā | yuvatiḥ | parāāsa | mamat | cana | tvā | kuṣavā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591690 (0.003):
RV_04.018.07.2 mamaitān putro mahatā vadhena vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081151 (0.003):
RV_4,018.07c mamaitān putro mahatā vadhena vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081160 (0.036):
RV_4,018.08a mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra | / RV_4,018.08c mamac cid āpaḥ śiśave mamṛḍyur mamac cid indraḥ sahasod
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591940 (0.037):
RV_04.019.08.1 pūrvīr uṣasaḥ śaradaś ca gūrtā vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081401 (0.037):
RV_4,019.08a pūrvīr uṣasaḥ śaradaś ca gūrtā vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711874 (0.053):
pūrvīḥ | uṣasaḥ | śaradaḥ | ca | gūrtāḥ | vṛtram | jaghanvān | asṛjat | vi / | sindhūn | pari-sthitāḥ | atṛṇat | badbadhānāḥ | sīrāḥ | indraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711126 (0.055):
manyata | dyauḥ | tvam | vṛtram | śavasā | jaghanvān | sṛjaḥ | sindhūn |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591699 (0.057):
RV_04.018.08.1 mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra / RV_04.018.08.2 mamac cid āpaḥ śiśave mamṛḍyur mamac cid indraḥ sahasod
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13055516 (0.060):
RV_10.116.02.2{20} svastidā manasā mādayasvārvācīno revatesaubhagāya / RV_10.116.03.1{20} mamattu tvā divyaḥ soma indra mamattu yaḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1349962 (0.063):
RV_01.080.10.2{30} mahat tadasya pauṃsyaṃ vṛtraṃ jaghanvānasṛjadarcann... / RV_01.080.11.1{31} ime cit tava manyave vepete bhiyasā mahī
jagāra | mamat | cit | āpaḥ | śiśave | mamṛḍyuḥ | mamat | cit | indraḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591710 (0.0):
RV_04.018.08.1 mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra / RV_04.018.08.2 mamac cid āpaḥ śiśave mamṛḍyur mamac cid indraḥ sahasod
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081171 (0.0):
RV_4,018.08a mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra |
sahasā | ut | atiṣṭhat // RV_4,18.8 // / mamat | cana | te | magha-van | vi-aṃsaḥ | ni-vividhvān | apa | hanūiti |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591711 (0.0):
RV_04.018.08.2 mamac cid āpaḥ śiśave mamṛḍyur mamac cid indraḥ sahasod / atiṣṭhat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081172 (0.0):
RV_4,018.08c mamac cid āpaḥ śiśave mamṛḍyur mamac cid indraḥ sahasod / atiṣṭhat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15018091 (0.054):
RV_6,46.7 // / yat | vā | tṛkṣau | magha-van | druhyau | ā | jane | yat | pūrau | kat |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16564172 (0.060):
yat | te | pra-pruthya | śipreiti | magha-van | ṛjīṣin | vi-mucya | harī
jaghāna | adha | ni-viddhaḥ | ut-taraḥ | babhūvān | śiraḥ | dāsasya | sam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081186 (0.041):
RV_4,018.09c adhā nividdha uttaro babhūvāñ chiro dāsasya sam piṇag vadhena
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591725 (0.046):
RV_04.018.09.2 adhā nividdha uttaro babhūvāñ chiro dāsasya sam piṇak / vadhena
| piṇak | vadhena // RV_4,18.9 // / gṛṣṭiḥ | sāsūva | sthaviram | tavāgām | anādhṛṣyam | vṛṣabham | tumram |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591737 (0.0):
RV_04.018.09.2 adhā nividdha uttaro babhūvāñ chiro dāsasya sam piṇak / vadhena / RV_04.018.10.1 gṛṣṭiḥ sasūva sthaviraṃ tavāgām anādhṛṣyaṃ vṛṣabhaṃ tumram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081198 (0.0):
RV_4,018.09c adhā nividdha uttaro babhūvāñ chiro dāsasya sam piṇag vadhena
indram | arīḷham | vatsam | carathāya | mātā | svayam | gātum | tanve |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591746 (0.0):
RV_04.018.10.1 gṛṣṭiḥ sasūva sthaviraṃ tavāgām anādhṛṣyaṃ vṛṣabhaṃ tumram / indram / RV_04.018.10.2 arīḷhaṃ vatsaṃ carathāya mātā svayaṃ gātuṃ tanva ichamānam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081207 (0.0):
RV_4,018.10a gṛṣṭiḥ sasūva sthaviraṃ tavāgām anādhṛṣyaṃ vṛṣabhaṃ tumram / indram | / RV_4,018.10c arīḷhaṃ vatsaṃ carathāya mātā svayaṃ gātuṃ tanva icchamānam
icchamānam // RV_4,18.10 // / uta | mātā | mahiṣam | anu | avenat | amī iti | tvā | jahati | putra |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591756 (0.0):
RV_04.018.10.2 arīḷhaṃ vatsaṃ carathāya mātā svayaṃ gātuṃ tanva ichamānam / RV_04.018.11.1 uta mātā mahiṣam anv avenad amī tvā jahati putra devāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081217 (0.0):
RV_4,018.10c arīḷhaṃ vatsaṃ carathāya mātā svayaṃ gātuṃ tanva icchamānam / RV_4,018.11a uta mātā mahiṣam anv avenad amī tvā jahati putra devāḥ |
devāḥ | atha | abravīt | vṛtram | indraḥ | haniṣyan | sakhe | viṣṇo iti |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3597110 (0.0):
uta mātā mahiṣam anvavenad amī tvā jahati putra devāḥ / / athābravīd vṛtram indro haniṣyant sakhe viṣṇo vitaraṃ vikramasva //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591765 (0.0):
RV_04.018.11.1 uta mātā mahiṣam anv avenad amī tvā jahati putra devāḥ / RV_04.018.11.2 athābravīd vṛtram indro haniṣyan sakhe viṣṇo vitaraṃ vi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081226 (0.0):
RV_4,018.11a uta mātā mahiṣam anv avenad amī tvā jahati putra devāḥ | / RV_4,018.11c athābravīd vṛtram indro haniṣyan sakhe viṣṇo vitaraṃ vi
vi-taram | vi | kramasva // RV_4,18.11 // / kaḥ | te | mātaram | vidhavām | acakrat | śayum | kaḥ | tvām | ajighāṃsat
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591772 (0.0):
RV_04.018.11.2 athābravīd vṛtram indro haniṣyan sakhe viṣṇo vitaraṃ vi / kramasva
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081233 (0.0):
RV_4,018.11c athābravīd vṛtram indro haniṣyan sakhe viṣṇo vitaraṃ vi / kramasva ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11214709 (0.062):
su-stutā | etu // RV_8,100.11 // / sakhe | viṣṇo iti | vi-taram | vi | kramasva | dyauḥ | dehi | lokam |
| carantam | kaḥ | te | devaḥ | adhi | mārḍīke | āsīt | yat | pra | / akṣiṇāḥ | pitaram | pāda-gṛhya // RV_4,18.12 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591784 (0.0):
carantam / RV_04.018.12.2 kas te devo adhi mārḍīka āsīd yat prākṣiṇāḥ pitaram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081245 (0.0):
carantam | / RV_4,018.12c kas te devo adhi mārḍīka āsīd yat prākṣiṇāḥ pitaram pādagṛhya
avartyā | śunaḥ | āntrāṇi | pece | na | deveṣu | vivide | marḍitāram |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591794 (0.0):
pādagṛhya / RV_04.018.13.1 avartyā śuna āntrāṇi pece na deveṣu vivide marḍitāram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081255 (0.0):
RV_4,018.12c kas te devo adhi mārḍīka āsīd yat prākṣiṇāḥ pitaram pādagṛhya / RV_4,018.13a avartyā śuna āntrāṇi pece na deveṣu vivide marḍitāram |
apaśyam | jāyām | amahīyamānām | adha | me | śyenaḥ | madhu | ā | jabhāra
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591801 (0.032):
RV_04.018.13.1 avartyā śuna āntrāṇi pece na deveṣu vivide marḍitāram / RV_04.018.13.2 apaśyaṃ jāyām amahīyamānām adhā me śyeno madhv ā jabhāra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081262 (0.032):
RV_4,018.13a avartyā śuna āntrāṇi pece na deveṣu vivide marḍitāram | / RV_4,018.13c apaśyaṃ jāyām amahīyamānām adhā me śyeno madhv ā jabhāra ||
// RV_4,18.13 // / -RV_3:6/1- / (RV_4,19) / eva | tvām | indra | vajrin | atra | viśve | devāsaḥ | su-havāsaḥ | ūmāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591814 (0.016):
RV_04.019.01.1 evā tvām indra vajrinn atra viśve devāsaḥ suhavāsa ūmāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081275 (0.016):
RV_4,019.01a evā tvām indra vajrinn atra viśve devāsaḥ suhavāsa ūmāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11198350 (0.055):
abhi | tvām | indra | nonumaḥ // RV_8,21.5 // / -RV_6:2/2-
mahām | ubhe iti | rodasī iti | vṛddham | ṛṣvam | niḥ | ekam | it | gṛṇate
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591822 (0.0):
RV_04.019.01.1 evā tvām indra vajrinn atra viśve devāsaḥ suhavāsa ūmāḥ / RV_04.019.01.2 mahām ubhe rodasī vṛddham ṛṣvaṃ nir ekam id vṛṇate
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081283 (0.0):
RV_4,019.01a evā tvām indra vajrinn atra viśve devāsaḥ suhavāsa ūmāḥ | / RV_4,019.01c mahām ubhe rodasī vṛddham ṛṣvaṃ nir ekam id vṛṇate vṛtrahatye
| vṛtra-hatye // RV_4,19.1 // / ava | asṛjanta | jivrayaḥ | na | devāḥ | bhuvaḥ | sam-rāṭ | indra |
satya-yoni ḥ | ahan | ahim | pari-śayānam | arṇaḥ | pra | vartanīḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591839 (0.017):
RV_04.019.02.2 ahann ahim pariśayānam arṇaḥ pra vartanīr arado viśvadhenāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081300 (0.017):
RV_4,019.02c ahann ahim pariśayānam arṇaḥ pra vartanīr arado viśvadhenāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16564357 (0.055):
kāru-dhāyāḥ // RV_3,32.10 // / -RV_3:2/11- / ahan | ahim | pari-śayānam | arṇaḥ | ojāyamānam | tuvi-jāta | tavyān | na
aradaḥ | viśva-dhenāḥ // RV_4,19.2 // / atṛpṇuvantam | vi-yatam | abudhyam | abudhyamānam | susupāṇam | indra |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081309 (0.010):
RV_4,019.03a atṛpṇuvantaṃ viyatam abudhyam abudhyamānaṃ suṣupāṇam indra | / RV_4,019.03c sapta prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa vi riṇā aparvan ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591848 (0.018):
RV_04.019.03.1 atṛpṇuvantaṃ viyatam abudhyam abudhyamānaṃ suṣupāṇam indra / RV_04.019.03.2 sapta prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa vi riṇā aparvan
sapta | prati | pra-vataḥ | āśayānam | ahim | vajreṇa | vi | riṇāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711243 (0.052):
kṛṣṭīḥ | tvam | prati | pra-vataḥ | āśayānam | ahim | vajreṇa | magha-van
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591856 (0.058):
RV_04.019.03.2 sapta prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa vi riṇā aparvan / RV_04.019.04.1 akṣodayac chavasā kṣāma budhnaṃ vār ṇa vātas taviṣībhir
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081317 (0.058):
RV_4,019.03c sapta prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa vi riṇā aparvan || / RV_4,019.04a akṣodayac chavasā kṣāma budhnaṃ vār ṇa vātas taviṣībhir
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591313 (0.058):
RV_04.017.07.2 tvam prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa maghavan vi vṛścaḥ / RV_04.017.08.1 satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumram indram mahām apāraṃ vṛṣabhaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080772 (0.058):
RV_4,017.07c tvam prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa maghavan vi vṛścaḥ / RV_4,017.08a satrāhaṇaṃ dādhṛṣiṃ tumram indram mahām apāraṃ vṛṣabhaṃ
aparvan // RV_4,19.3 // / akṣodayat | śavasā | kṣāma | budhnam | vāḥ | na | vātaḥ | taviṣībhiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591859 (0.022):
RV_04.019.03.2 sapta prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa vi riṇā aparvan / RV_04.019.04.1 akṣodayac chavasā kṣāma budhnaṃ vār ṇa vātas taviṣībhir
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081320 (0.022):
RV_4,019.03c sapta prati pravata āśayānam ahiṃ vajreṇa vi riṇā aparvan || / RV_4,019.04a akṣodayac chavasā kṣāma budhnaṃ vār ṇa vātas taviṣībhir
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1350003 (0.041):
RV_01.080.13.1{31} yad vṛtraṃ tava caśaniṃ vajreṇa samayodhayaḥ / RV_01.080.13.2{31} ahimindrajighāṃsato divi te badbadhe śavo 'rcann...
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592515 (0.053):
RV_04.022.05.2 yac chūra dhṛṣṇo dhṛṣatā dadhṛṣvān ahiṃ vajreṇa / śavasāviveṣīḥ / RV_04.022.06.1 tā tū te satyā tuvinṛmṇa viśvā pra dhenavaḥ sisrate vṛṣṇa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081976 (0.053):
RV_4,022.05c yac chūra dhṛṣṇo dhṛṣatā dadhṛṣvān ahiṃ vajreṇa śavasāviveṣīḥ / RV_4,022.06a tā tū te satyā tuvinṛmṇa viśvā pra dhenavaḥ sisrate vṛṣṇa
indraḥ | dṛḷhāni | aubhnāt | uśamānaḥ | ojaḥ | ava | abhinat | kakubhaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591874 (0.004):
RV_04.019.04.1 akṣodayac chavasā kṣāma budhnaṃ vār ṇa vātas taviṣībhir / indraḥ / RV_04.019.04.2 dṛḷhāny aubhnād uśamāna ojo 'vābhinat kakubhaḥ parvatānām
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081335 (0.004):
RV_4,019.04a akṣodayac chavasā kṣāma budhnaṃ vār ṇa vātas taviṣībhir / indraḥ | / RV_4,019.04c dṛḷhāny aubhnād uśamāna ojo 'vābhinat kakubhaḥ parvatānām ||
parvatānām // RV_4,19.4 // / abhi | pra | dadruḥ | janayaḥ | na | garbham | rathāḥ-iva | pra | yayuḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591884 (0.0):
RV_04.019.04.2 dṛḷhāny aubhnād uśamāna ojo 'vābhinat kakubhaḥ parvatānām / RV_04.019.05.1 abhi pra dadrur janayo na garbhaṃ rathā iva pra yayuḥ sākam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081345 (0.0):
RV_4,019.04c dṛḷhāny aubhnād uśamāna ojo 'vābhinat kakubhaḥ parvatānām || / RV_4,019.05a abhi pra dadrur janayo na garbhaṃ rathā iva pra yayuḥ sākam
sākam | adrayaḥ | atarpayaḥ | vi-sṛtaḥ | ubjaḥ | ūrmīn | tvam | vṛtān |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591888 (0.027):
RV_04.019.05.1 abhi pra dadrur janayo na garbhaṃ rathā iva pra yayuḥ sākam / adrayaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081349 (0.027):
RV_4,019.05a abhi pra dadrur janayo na garbhaṃ rathā iva pra yayuḥ sākam / adrayaḥ |
ariṇāḥ | indra | sindhūn // RV_4,19.5 // / -RV_3:6/2- / tvam | mahīm | avanim | viśva-dhenām | turvītaye | vayyāya | kṣarantīm |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591904 (0.011):
RV_04.019.05.2 atarpayo visṛta ubja ūrmīn tvaṃ vṛtāṃ ariṇā indra sindhūn / RV_04.019.06.1 tvam mahīm avaniṃ viśvadhenāṃ turvītaye vayyāya kṣarantīm
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081365 (0.011):
RV_4,019.05c atarpayo visṛta ubja ūrmīn tvaṃ vṛtāṃ ariṇā indra sindhūn || / RV_4,019.06a tvam mahīm avaniṃ viśvadhenāṃ turvītaye vayyāya kṣarantīm |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13716002 (0.055):
vedhaḥ | tvam | vṛtrāṇi | śṛṇviṣe | jaghanvān | tvam | vṛtām | ariṇāḥ | / indra | sindhūn // RV_4,42.7 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591912 (0.059):
RV_04.019.06.2 aramayo namasaijad arṇaḥ sutaraṇāṃ akṛṇor indra sindhūn / RV_04.019.07.1 prāgruvo nabhanvo na vakvā dhvasrā apinvad yuvatīr ṛtajñāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081373 (0.059):
RV_4,019.06c aramayo namasaijad arṇaḥ sutaraṇāṃ akṛṇor indra sindhūn || / RV_4,019.07a prāgruvo nabhanvo na vakvā dhvasrā apinvad yuvatīr ṛtajñāḥ |
aramayaḥ | namasā | ejat | arṇaḥ | su-taraṇān | akṛṇoḥ | indra | sindhūn
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591912 (0.009):
RV_04.019.06.1 tvam mahīm avaniṃ viśvadhenāṃ turvītaye vayyāya kṣarantīm / RV_04.019.06.2 aramayo namasaijad arṇaḥ sutaraṇāṃ akṛṇor indra sindhūn
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081373 (0.009):
RV_4,019.06a tvam mahīm avaniṃ viśvadhenāṃ turvītaye vayyāya kṣarantīm | / RV_4,019.06c aramayo namasaijad arṇaḥ sutaraṇāṃ akṛṇor indra sindhūn ||
// RV_4,19.6 // / pra | agruvaḥ | nabhanvaḥ | na | vakvaaḥ | dhvasrāḥ | apinvat | yuvatīḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591921 (0.041):
RV_04.019.06.2 aramayo namasaijad arṇaḥ sutaraṇāṃ akṛṇor indra sindhūn / RV_04.019.07.1 prāgruvo nabhanvo na vakvā dhvasrā apinvad yuvatīr ṛtajñāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081382 (0.041):
RV_4,019.06c aramayo namasaijad arṇaḥ sutaraṇāṃ akṛṇor indra sindhūn || / RV_4,019.07a prāgruvo nabhanvo na vakvā dhvasrā apinvad yuvatīr ṛtajñāḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13054750 (0.064):
RV_10.111.09.1{11} sṛjaḥ sindhūnrahinā jagrasānānādidetāḥ pra
ṛta-jñāḥ | dhanvāni | ajrān | apṛṇak | tṛṣāṇān | adhok | indraḥ | staryaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591930 (0.024):
RV_04.019.07.1 prāgruvo nabhanvo na vakvā dhvasrā apinvad yuvatīr ṛtajñāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081391 (0.024):
RV_4,019.07a prāgruvo nabhanvo na vakvā dhvasrā apinvad yuvatīr ṛtajñāḥ |
| dam-supatnīḥ // RV_4,19.7 // / pūrvīḥ | uṣasaḥ | śaradaḥ | ca | gūrtāḥ | vṛtram | jaghanvān | asṛjat | vi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591940 (0.0):
daṃsupatnīḥ / RV_04.019.08.1 pūrvīr uṣasaḥ śaradaś ca gūrtā vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081401 (0.0):
RV_4,019.07c dhanvāny ajrāṃ apṛṇak tṛṣāṇāṃ adhog indra staryo daṃsupatnīḥ / RV_4,019.08a pūrvīr uṣasaḥ śaradaś ca gūrtā vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711625 (0.053):
didhiṣante | āpaḥ | mama | etān | putraḥ | mahatā | vadhena | vṛtram | / jaghanvān | asṛjat | vi | sindhūn // RV_4,18.7 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591687 (0.055):
RV_04.018.07.2 mamaitān putro mahatā vadhena vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn / RV_04.018.08.1 mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081148 (0.055):
RV_4,018.07c mamaitān putro mahatā vadhena vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn || / RV_4,018.08a mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra |
| sindhūn | pari-sthitāḥ | atṛṇat | badbadhānāḥ | sīrāḥ | indraḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591948 (0.0):
RV_04.019.08.1 pūrvīr uṣasaḥ śaradaś ca gūrtā vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn / RV_04.019.08.2 pariṣṭhitā atṛṇad badbadhānāḥ sīrā indraḥ sravitave
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081408 (0.013):
RV_4,019.08a pūrvīr uṣasaḥ śaradaś ca gūrtā vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn | / RV_4,019.08c pariṣṭhitā atṛṇad badbadhānāḥ sīrā indraḥ sravitave pṛthivyā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711625 (0.058):
didhiṣante | āpaḥ | mama | etān | putraḥ | mahatā | vadhena | vṛtram | / jaghanvān | asṛjat | vi | sindhūn // RV_4,18.7 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591687 (0.061):
RV_04.018.07.2 mamaitān putro mahatā vadhena vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn / RV_04.018.08.1 mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081148 (0.061):
RV_4,018.07c mamaitān putro mahatā vadhena vṛtraṃ jaghanvāṃ asṛjad vi / sindhūn || / RV_4,018.08a mamac cana tvā yuvatiḥ parāsa mamac cana tvā kuṣavā jagāra |
sravitave | pṛthivyā // RV_4,19.8 // / vamrībhiḥ | putram | agruvaḥ | adānam | ni-veśanāt | hari-vaḥ | ā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591953 (0.0):
RV_04.019.08.2 pariṣṭhitā atṛṇad badbadhānāḥ sīrā indraḥ sravitave
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081414 (0.0):
RV_4,019.08c pariṣṭhitā atṛṇad badbadhānāḥ sīrā indraḥ sravitave pṛthivyā
jabhartha | v i | andhaḥ | akhyat | ahim | ādadānaḥ | niḥ | bhūt |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591964 (0.0):
jabhartha / RV_04.019.09.2 vy andho akhyad ahim ādadāno nir bhūd ukhachit sam aranta
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081424 (0.0):
RV_4,019.09a vamrībhiḥ putram agruvo adānaṃ niveśanād dhariva ā jabhartha / RV_4,019.09c vy andho akhyad ahim ādadāno nir bhūd ukhacchit sam aranta
ukha-chit | sam | aranta | parva // RV_4,19.9 // / pra | te | pūrvāṇi | karaṇāni | vipra | āvidvān | āha | viduṣe | karāṃsi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591972 (0.0):
RV_04.019.09.2 vy andho akhyad ahim ādadāno nir bhūd ukhachit sam aranta
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081433 (0.030):
RV_4,019.09c vy andho akhyad ahim ādadāno nir bhūd ukhacchit sam aranta
yathāyathā | vṛṣṇyāni | sva-gūrtā | apāṃsi | rājan | naryā | aviveṣīḥ //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591981 (0.034):
RV_04.019.10.1 pra te pūrvāṇi karaṇāni viprāvidvāṃ āha viduṣe karāṃsi / RV_04.019.10.2 yathā-yathā vṛṣṇyāni svagūrtāpāṃsi rājan naryāviveṣīḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014824 (0.034):
RV_4,019.10a pra te pūrvāṇi karaṇāni viprāvidvāṃ āha viduṣe karāṃsi | / RV_4,019.10c yathā yathā vṛṣṇyāni svagūrtāpāṃsi rājan naryāviveṣīḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081442 (0.034):
RV_4,019.10a pra te pūrvāṇi karaṇāni viprāvidvāṃ āha viduṣe karāṃsi | / RV_4,019.10c yathā-yathā vṛṣṇyāni svagūrtāpāṃsi rājan naryāviveṣīḥ ||
RV_4,19.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591171 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591556 (0.0):
RV_04.017.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592203 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592407 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592621 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592824 (0.0):
RV_04.023.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593033 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014398 (0.0):
RV_4,017.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080630 (0.0):
RV_4,016.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081452 (0.0):
RV_4,019.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081664 (0.0):
RV_4,020.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081867 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082082 (0.0):
RV_4,022.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082285 (0.0):
RV_4,023.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082494 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711099 (0.0):
avitā | tanū-pāḥ // RV_4,16.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711483 (5.960):
māhinam | yat | jaritre // RV_4,17.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712138 (5.960):
pra | bravāma | vayam | indra | stuvantaḥ // RV_4,20.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712350 (5.960):
| te | avasaḥ | daivyasya // RV_4,21.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712573 (5.960):
magha-van | bodhi | godāḥ // RV_4,22.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591179 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591564 (0.0):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591999 (0.0):
RV_04.019.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592211 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592415 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592629 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593041 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014407 (0.0):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080638 (0.0):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081460 (0.0):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081672 (0.0):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081876 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082090 (0.0):
RV_4,022.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082293 (0.0):
RV_4,023.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082502 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,024.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711108 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711498 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712153 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712365 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712588 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 // / -RV_3:6/3- / (RV_4,20) / ā | naḥ | indraḥ | dūrāt | ā | naḥ | āsāt | abhiṣṭi-kṛt | avase | yāsat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592013 (0.0):
RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.020.01.1 ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081474 (0.0):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,020.01a ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711112 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,16.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711502 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,17.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712158 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712372 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712591 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712801 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,23.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713013 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,24.11 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591181 (5.960):
RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.017.01.1 tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591565 (5.960):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.018.01.1 ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592212 (5.960):
RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.021.01.1 ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592420 (5.960):
RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.022.01.1 yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592630 (5.960):
RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.023.01.1 kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592835 (5.960):
RV_04.023.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.024.01.1 kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593044 (5.960):
RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.025.01.1 ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080640 (5.960):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,017.01a tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081026 (5.960):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,018.01a ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081673 (5.960):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,021.01a ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081881 (5.960):
RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,022.01a yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy ā
ugraḥ | ojiṣṭhebhiḥ | nṛ-patiḥ | vajra-bāhuḥ | sam-ge | samat-su |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592012 (0.031):
RV_04.020.01.1 ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ / RV_04.020.01.2 ojiṣṭhebhir nṛpatir vajrabāhuḥ saṃge samatsu turvaṇiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081473 (0.031):
RV_4,020.01a ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ | / RV_4,020.01c ojiṣṭhebhir nṛpatir vajrabāhuḥ saṃge samatsu turvaṇiḥ
pṛtanyūn // RV_4,20.1 // / ā | naḥ | indraḥ | hari-bhiḥ | yātu | accha | arvācīnaḥ | avase | rādhase
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11201710 (0.058):
-RV_6:3/11- / (RV_8,34) / ā | indra | yāhi | hari-bhiḥ | upa | kaṇvasya | su-stutim | divaḥ | amuṣya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713505 (0.062):
ā | naḥ | stutaḥ | upa | vājebhiḥ | ūtī | indra | yāhi | hari-bhiḥ | / mandasānaḥ | ti raḥ | cit | aryaḥ | savanā | purūṇi | āṅgūṣebhiḥ | gṛṇānaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11213276 (0.063):
tvam | hi | vṛtra-han | eṣām | pātā | somānām | asi | upa | naḥ | / hari-bhiḥ | sutam // RV_8,93.33 // / indraḥ | iṣe | dadātu | naḥ | ṛbhukṣaṇam | ṛbhum | rayim | vājī | dadātu |
| ca | tiṣṭhāti | vajrī | magha-vā | vi-rapśī | imam | yajñam | anu | naḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592030 (0.017):
RV_04.020.02.1 ā na indro haribhir yātv achārvācīno 'vase rādhase ca / RV_04.020.02.2 tiṣṭhāti vajrī maghavā virapśīmaṃ yajñam anu no vājasātau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081491 (0.017):
RV_4,020.02a ā na indro haribhir yātv acchārvācīno 'vase rādhase ca | / RV_4,020.02c tiṣṭhāti vajrī maghavā virapśīmaṃ yajñam anu no vājasātau ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22803812 (0.049):
| rāta-havyā | śam | indrāsomā | suvitāya | śam | yoḥ | śam | naḥ | / indrāpūṣaṇā | vāja-sātau // RV_7,35.1 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592038 (0.055):
RV_04.020.02.2 tiṣṭhāti vajrī maghavā virapśīmaṃ yajñam anu no vājasātau / RV_04.020.03.1 imaṃ yajñaṃ tvam asmākam indra puro dadhat saniṣyasi kratuṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081499 (0.055):
RV_4,020.02c tiṣṭhāti vajrī maghavā virapśīmaṃ yajñam anu no vājasātau || / RV_4,020.03a imaṃ yajñaṃ tvam asmākam indra puro dadhat saniṣyasi kratuṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27129807 (0.056):
iti | yuvānā | pitarā | akṛṇotana // RV_1,110.8 // / vājebhiḥ | naḥ | vāja sātau | aviḍḍhi | ṛbhumān | indra | citram | ā |
| vāja-sātau // RV_4,20.2 // / imam | yajñam | tvam | asmākam | indra | puraḥ | dadhat | saniṣyasi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592040 (0.0):
RV_04.020.02.2 tiṣṭhāti vajrī maghavā virapśīmaṃ yajñam anu no vājasātau
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592047 (0.0):
RV_04.020.02.2 tiṣṭhāti vajrī maghavā virapśīmaṃ yajñam anu no vājasātau / RV_04.020.03.1 imaṃ yajñaṃ tvam asmākam indra puro dadhat saniṣyasi kratuṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081501 (0.0):
RV_4,020.02c tiṣṭhāti vajrī maghavā virapśīmaṃ yajñam anu no vājasātau ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081508 (0.0):
RV_4,020.02c tiṣṭhāti vajrī maghavā virapśīmaṃ yajñam anu no vājasātau || / RV_4,020.03a imaṃ yajñaṃ tvam asmākam indra puro dadhat saniṣyasi kratuṃ
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20873646 (0.009):
RV_05.031.11.2 bharac cakram etaśaḥ saṃ riṇāti puro dadhat saniṣyati / kratuṃ naḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14024719 (0.009):
RV_5,031.11c bharac cakram etaśaḥ saṃ riṇāti puro dadhat saniṣyati kratuṃ / naḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9333608 (0.009):
jūju-vāṃsam | bharat | cakram | etaśaḥ | sam | riṇāti | puraḥ | dadhat | / saniṣyati | kratum | naḥ // RV_5,31.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27129808 (0.040):
iti | yuvānā | pitarā | akṛṇotana // RV_1,110.8 // / vājebhiḥ | naḥ | vāja sātau | aviḍḍhi | ṛbhumān | indra | citram | ā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22803814 (0.048):
| rāta-havyā | śam | indrāsomā | suvitāya | śam | yoḥ | śam | naḥ | / indrāpūṣaṇā | vāja-sātau // RV_7,35.1 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1355517 (0.055):
RV_01.112.24.2{37} adyūtye 'vase ni hvaye vāṃ vṛdhe ca no bhavataṃ / vājasātau / RV_01.112.25.1{37} dyubhiraktubhiḥ pari pātamasmānariṣṭebhiraśvinā
kratum | naḥ | śvaghnī-iva | vajrin | sanaye | dhanānām | tvayā | vayam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592056 (0.0):
RV_04.020.03.1 imaṃ yajñaṃ tvam asmākam indra puro dadhat saniṣyasi kratuṃ / naḥ / RV_04.020.03.2 śvaghnīva vajrin sanaye dhanānāṃ tvayā vayam arya ājiṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081517 (0.0):
RV_4,020.03a imaṃ yajñaṃ tvam asmākam indra puro dadhat saniṣyasi kratuṃ / naḥ | / RV_4,020.03c śvaghnīva vajrin sanaye dhanānāṃ tvayā vayam arya ājiṃ jayema
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20873647 (0.059):
RV_05.031.11.2 bharac cakram etaśaḥ saṃ riṇāti puro dadhat saniṣyati / kratuṃ naḥ / RV_05.031.12.1 āyaṃ janā abhicakṣe jagāmendraḥ sakhāyaṃ sutasomam ichan
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14024720 (0.059):
RV_5,031.11c bharac cakram etaśaḥ saṃ riṇāti puro dadhat saniṣyati kratuṃ / naḥ || / RV_5,031.12a āyaṃ janā abhicakṣe jagāmendraḥ sakhāyaṃ sutasomam icchan |
aryaḥ | ājim | jayema // RV_4,20.3 // / uśan | oṃ iti | su | ṇaḥ | su-manāḥ | upāke | somasya | nu | su-sutasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592058 (0.0):
RV_04.020.03.2 śvaghnīva vajrin sanaye dhanānāṃ tvayā vayam arya ājiṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081519 (0.0):
RV_4,020.03c śvaghnīva vajrin sanaye dhanānāṃ tvayā vayam arya ājiṃ jayema
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592069 (0.037):
RV_04.020.03.2 śvaghnīva vajrin sanaye dhanānāṃ tvayā vayam arya ājiṃ / jayema / RV_04.020.04.1 uśann u ṣu ṇaḥ sumanā upāke somasya nu suṣutasya svadhāvaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081530 (0.037):
RV_4,020.03c śvaghnīva vajrin sanaye dhanānāṃ tvayā vayam arya ājiṃ jayema / RV_4,020.04a uśann u ṣu ṇaḥ sumanā upāke somasya nu suṣutasya svadhāvaḥ |
svadhāvaḥ | pāḥ | indra | prati-bhṛtasya | madhvaḥ | sam | andhasā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592076 (0.019):
RV_04.020.04.1 uśann u ṣu ṇaḥ sumanā upāke somasya nu suṣutasya svadhāvaḥ / RV_04.020.04.2 pā indra pratibhṛtasya madhvaḥ sam andhasā mamadaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081537 (0.019):
RV_4,020.04a uśann u ṣu ṇaḥ sumanā upāke somasya nu suṣutasya svadhāvaḥ | / RV_4,020.04c pā indra pratibhṛtasya madhvaḥ sam andhasā mamadaḥ pṛṣṭhyena
mamadaḥ | pṛṣṭhyena // RV_4,20.4 // / vi | yaḥ | rarapśe | ṛṣi-bhiḥ | navebhiḥ | vṛkṣaḥ | na | pakvaḥ | sṛṇyaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592076 (0.0):
RV_04.020.04.2 pā indra pratibhṛtasya madhvaḥ sam andhasā mamadaḥ / pṛṣṭhyena
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081537 (0.0):
RV_4,020.04c pā indra pratibhṛtasya madhvaḥ sam andhasā mamadaḥ pṛṣṭhyena
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592086 (5.960):
RV_04.020.05.1 vi yo rarapśa ṛṣibhir navebhir vṛkṣo na pakvaḥ sṛṇyo na
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081547 (5.960):
RV_4,020.05a vi yo rarapśa ṛṣibhir navebhir vṛkṣo na pakvaḥ sṛṇyo na jetā
na | jetā | maryaḥ | na | yoṣām | abhi | manyamānaḥ | accha | vivakmi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592093 (0.005):
RV_04.020.05.1 vi yo rarapśa ṛṣibhir navebhir vṛkṣo na pakvaḥ sṛṇyo na / jetā / RV_04.020.05.2 maryo na yoṣām abhi manyamāno 'chā vivakmi puruhūtam indram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081555 (0.005):
RV_4,020.05a vi yo rarapśa ṛṣibhir navebhir vṛkṣo na pakvaḥ sṛṇyo na jetā / RV_4,020.05c maryo na yoṣām abhi manyamāno 'cchā vivakmi puruhūtam indram
puru-hūtam | indram // RV_4,20.5 // / -RV_3:6/4- / giriḥ | na | yaḥ | sva-tavān | ṛṣvaḥ | indraḥ | sanāt | eva | sahase |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081568 (0.0):
RV_4,020.05c maryo na yoṣām abhi manyamāno 'cchā vivakmi puruhūtam indram
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592106 (0.021):
RV_04.020.06.1 girir na yaḥ svatavām ṛṣva indraḥ sanād eva sahase jāta
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592098 (0.039):
RV_04.020.05.2 maryo na yoṣām abhi manyamāno 'chā vivakmi puruhūtam indram / RV_04.020.06.1 girir na yaḥ svatavām ṛṣva indraḥ sanād eva sahase jāta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11212517 (0.059):
śata-kratum | maṃhiṣṭham | carṣaṇīnām // RV_8,92.1 // / puru-hūtam | puru-stutam | gāthānyam | sana-śrutam | indraḥ | iti |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27119202 (0.063):
abhi | tyam | meṣam | puru hūtam | ṛgmiyam | indram | gīḥ bhiḥ | madata |
jātaḥ | ugraḥ | ādartā | vajram | sthaviram | na | bhīmaḥ | udnāiva |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081573 (0.006):
RV_4,020.06a girir na yaḥ svatavāṃ ṛṣva indraḥ sanād eva sahase jāta ugraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592115 (0.031):
RV_04.020.06.1 girir na yaḥ svatavām ṛṣva indraḥ sanād eva sahase jāta
kośam | vasunā | ni-ṛṣṭam // RV_4,20.6 // / na | yasya | vartā | januṣā | nu | asti | na | rādhasaḥ | āmarītā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592127 (0.0):
RV_04.020.06.2 ādartā vajraṃ sthaviraṃ na bhīma udneva kośaṃ vasunā / nyṝṣṭam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081588 (0.0):
RV_4,020.06c ādartā vajraṃ sthaviraṃ na bhīma udneva kośaṃ vasunā nyṛṣṭam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5820344 (0.040):
indram | kośam | na | pūrṇam | vasunā | ni ṛṣṭam | ā | cyavaya |
maghasya | ut-vavṛṣāṇaḥ | taviṣī-vaḥ | ugra | asmabhyam | daddhi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592127 (0.058):
RV_04.020.07.1 na yasya vartā januṣā nv asti na rādhasa āmarītā maghasya / RV_04.020.07.2 udvāvṛṣāṇas taviṣīva ugrāsmabhyaṃ daddhi puruhūta rāyaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081588 (0.058):
RV_4,020.07a na yasya vartā januṣā nv asti na rādhasa āmarītā maghasya | / RV_4,020.07c udvāvṛṣāṇas taviṣīva ugrāsmabhyaṃ daddhi puruhūta rāyaḥ ||
puru-hūta | rāyaḥ // RV_4,20.7 // / īkṣe | rāyaḥ | kṣayasya | carṣaṇīnām | uta | vrajam | apa-vartā | asi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592143 (0.0):
RV_04.020.07.2 udvāvṛṣāṇas taviṣīva ugrāsmabhyaṃ daddhi puruhūta rāyaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081604 (0.0):
RV_4,020.07c udvāvṛṣāṇas taviṣīva ugrāsmabhyaṃ daddhi puruhūta rāyaḥ ||
gonām | śikṣānaraḥ | sam-itheṣu | prahāvān | vasvaḥ | rāśim | abhi-netā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592152 (0.012):
RV_04.020.08.1 īkṣe rāyaḥ kṣayasya carṣaṇīnām uta vrajam apavartāsi gonām / RV_04.020.08.2 śikṣānaraḥ samitheṣu prahāvān vasvo rāśim abhinetāsi bhūrim
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081613 (0.012):
RV_4,020.08a īkṣe rāyaḥ kṣayasya carṣaṇīnām uta vrajam apavartāsi gonām | / RV_4,020.08c śikṣānaraḥ samitheṣu prahāvān vasvo rāśim abhinetāsi bhūrim
asi | bhūrim // RV_4,20.8 // / kayā | tat | śṛṇve | śacyā | śaciṣṭhaḥ | yayā | kṛṇoti | muhu | kā | cit |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592162 (0.0):
RV_04.020.08.2 śikṣānaraḥ samitheṣu prahāvān vasvo rāśim abhinetāsi bhūrim / RV_04.020.09.1 kayā tac chṛṇve śacyā śaciṣṭho yayā kṛṇoti muhu kā cid
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081623 (0.0):
RV_4,020.08c śikṣānaraḥ samitheṣu prahāvān vasvo rāśim abhinetāsi bhūrim / RV_4,020.09a kayā tac chṛṇve śacyā śaciṣṭho yayā kṛṇoti muhu kā cid ṛṣvaḥ
dṛṣvaḥ | puru | dāśuṣe | vi-cayiṣṭhaḥ | aṃhaḥ | atha | dadhāti | draviṇam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592172 (0.025):
ṛṣvaḥ / RV_04.020.09.2 puru dāśuṣe vicayiṣṭho aṃho 'thā dadhāti draviṇaṃ jaritre
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081633 (0.025):
RV_4,020.09a kayā tac chṛṇve śacyā śaciṣṭho yayā kṛṇoti muhu kā cid ṛṣvaḥ / RV_4,020.09c puru dāśuṣe vicayiṣṭho aṃho 'thā dadhāti draviṇaṃ jaritre ||
| jaritre // RV_4,20.9 // / mā | naḥ | mardhīḥ | ā | bhara | daddhi | tat | naḥ | pra | dāśuṣe |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592183 (0.0):
RV_04.020.09.2 puru dāśuṣe vicayiṣṭho aṃho 'thā dadhāti draviṇaṃ jaritre / RV_04.020.10.1 mā no mardhīr ā bharā daddhi tan naḥ pra dāśuṣe dātave
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081644 (0.0):
RV_4,020.09c puru dāśuṣe vicayiṣṭho aṃho 'thā dadhāti draviṇaṃ jaritre || / RV_4,020.10a mā no mardhīr ā bharā daddhi tan naḥ pra dāśuṣe dātave bhūri
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12173205 (0.063):
agnir divi havyam ā ta tanāgner dhāmāni vibhṛtā purutrā / 8.1.180.2 mā no mardhīr ā tū bhara
dātave | bhūri | yat | te | navye | deṣṇe | śaste | asmin | te | ukthe |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592190 (0.0):
RV_04.020.10.1 mā no mardhīr ā bharā daddhi tan naḥ pra dāśuṣe dātave / bhūri yat te
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081651 (0.0):
RV_4,020.10a mā no mardhīr ā bharā daddhi tan naḥ pra dāśuṣe dātave bhūri
pra | bravāma | vayam | indra | stuvantaḥ // RV_4,20.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591171 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591556 (0.0):
RV_04.017.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592203 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592407 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592621 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592824 (0.0):
RV_04.023.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593033 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014398 (0.0):
RV_4,017.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080630 (0.0):
RV_4,016.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081452 (0.0):
RV_4,019.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081664 (0.0):
RV_4,020.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081867 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082082 (0.0):
RV_4,022.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082285 (0.0):
RV_4,023.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082494 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711099 (0.0):
avitā | tanū-pāḥ // RV_4,16.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711483 (5.960):
māhinam | yat | jaritre // RV_4,17.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711918 (5.960):
RV_4,19.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712350 (5.960):
| te | avasaḥ | daivyasya // RV_4,21.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712573 (5.960):
magha-van | bodhi | godāḥ // RV_4,22.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591179 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591564 (0.0):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591999 (0.0):
RV_04.019.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592211 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592415 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592629 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593041 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014407 (0.0):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080638 (0.0):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081460 (0.0):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081672 (0.0):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081876 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082090 (0.0):
RV_4,022.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082293 (0.0):
RV_4,023.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082502 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,024.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711108 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711498 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711933 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712365 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712588 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 // / -RV_3:6/5- / (RV_4,21) / ā | yātu | indraḥ | avase | upa | naḥ | iha | stutaḥ | sadha-māt | astu |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711112 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,16.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711501 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,17.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711938 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712369 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712591 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712801 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,23.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713013 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,24.11 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591181 (5.960):
RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.017.01.1 tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591565 (5.960):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.018.01.1 ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592001 (5.960):
RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.020.01.1 ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592219 (5.960):
RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.021.01.1 ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592418 (5.960):
RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.022.01.1 yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592630 (5.960):
RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.023.01.1 kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592835 (5.960):
RV_04.023.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.024.01.1 kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593044 (5.960):
RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.025.01.1 ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080640 (5.960):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,017.01a tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081026 (5.960):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,018.01a ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081462 (5.960):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,020.01a ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081680 (5.960):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,021.01a ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081879 (5.960):
RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,022.01a yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy ā
śūraḥ | vavṛdhānaḥ | taviṣīḥ | yasya | pūrvīḥ | dyauḥ | na | kṣatram |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592231 (0.0):
RV_04.021.01.1 ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ / RV_04.021.01.2 vāvṛdhānas taviṣīr yasya pūrvīr dyaur na kṣatram abhibhūti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081692 (0.0):
RV_4,021.01a ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ | / RV_4,021.01c vāvṛdhānas taviṣīr yasya pūrvīr dyaur na kṣatram abhibhūti
abhi-bhūti | puṣyāt // RV_4,21.1 // / tasya | it | iha | stavatha | vṛṣṇyāni | tuvi-dyumnasya | tuvi-rādhasaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592241 (0.040):
puṣyāt / RV_04.021.02.1 tasyed iha stavatha vṛṣṇyāni tuvidyumnasya tuvirādhaso nṝn
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081702 (0.040):
puṣyāt || / RV_4,021.02a tasyed iha stavatha vṛṣṇyāni tuvidyumnasya tuvirādhaso nṝn |
nṝn | yasya | kratuḥ | vidathyaḥ | na | sam-rāṭ | sahvān | tarutraḥ | abhi
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592247 (0.013):
RV_04.021.02.1 tasyed iha stavatha vṛṣṇyāni tuvidyumnasya tuvirādhaso nṝn / RV_04.021.02.2 yasya kratur vidathyo na samrāṭ sāhvān tarutro abhy asti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081708 (0.013):
RV_4,021.02a tasyed iha stavatha vṛṣṇyāni tuvidyumnasya tuvirādhaso nṝn | / RV_4,021.02c yasya kratur vidathyo na samrāṭ sāhvān tarutro abhy asti
| asti | kṛṣṭīḥ // RV_4,21.2 // / ā | yātu | indraḥ | divaḥ | ā | pṛthivyāḥ | makṣu | samudrāt | uta | vā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592259 (0.0):
RV_04.021.02.2 yasya kratur vidathyo na samrāṭ sāhvān tarutro abhy asti / kṛṣṭīḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081720 (0.0):
RV_4,021.02c yasya kratur vidathyo na samrāṭ sāhvān tarutro abhy asti / kṛṣṭīḥ ||
purīṣāt | svaḥ-narāt | avase | naḥ | marutvān | parāvataḥ | vā | sadanāt |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592268 (0.0):
RV_04.021.03.2 svarṇarād avase no marutvān parāvato vā sadanād ṛtasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081729 (0.0):
RV_4,021.03c svarṇarād avase no marutvān parāvato vā sadanād ṛtasya ||
ṛtasya // RV_4,21.3 // / sthūrasya | rāyaḥ | bṛhataḥ | yaḥ | īśe | tam | oṃ iti | stavāma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592277 (0.0):
RV_04.021.03.2 svarṇarād avase no marutvān parāvato vā sadanād ṛtasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081738 (0.0):
RV_4,021.03c svarṇarād avase no marutvān parāvato vā sadanād ṛtasya ||
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27512843 (0.056):
āsatsipūrvīḥ / RV_03.030.18.2{04} rāyo vantāro bṛhataḥ syāmāsme astu bhaga indraprajāvān
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3132495 (0.056):
RV_3,030.18a svastaye vājibhiś ca praṇetaḥ saṃ yan mahīr iṣa āsatsi pūrvīḥ / RV_3,030.18c rāyo vantāro bṛhataḥ syāmāsme astu bhaga indra prajāvān ||
vidatheṣu | indram | yaḥ | vāyunā | jayati | go--matīṣu | pra | dhṛṣṇu-yā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592279 (0.027):
RV_04.021.04.1 sthūrasya rāyo bṛhato ya īśe tam u ṣṭavāma vidatheṣv indram / RV_04.021.04.2 yo vāyunā jayati gomatīṣu pra dhṛṣṇuyā nayati vasyo acha
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081740 (0.027):
RV_4,021.04a sthūrasya rāyo bṛhato ya īśe tam u ṣṭavāma vidatheṣv indram | / RV_4,021.04c yo vāyunā jayati gomatīṣu pra dhṛṣṇuyā nayati vasyo accha ||
| nayati | vasyaḥ | accha // RV_4,21.4 // / upa | yaḥ | namaḥ | namasi | stabhāyan | iyarti | vācam | janayan |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592296 (0.0):
RV_04.021.04.2 yo vāyunā jayati gomatīṣu pra dhṛṣṇuyā nayati vasyo acha / RV_04.021.05.1 upa yo namo namasi stabhāyann iyarti vācaṃ janayan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081757 (0.0):
RV_4,021.04c yo vāyunā jayati gomatīṣu pra dhṛṣṇuyā nayati vasyo accha || / RV_4,021.05a upa yo namo namasi stabhāyann iyarti vācaṃ janayan yajadhyai
yajadhyai | ṛñjasānaḥ | puru-vāraḥ | ukthaiḥ | ā | indram | kṛṇvīta |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592303 (0.017):
RV_04.021.05.1 upa yo namo namasi stabhāyann iyarti vācaṃ janayan / yajadhyai
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081764 (0.017):
RV_4,021.05a upa yo namo namasi stabhāyann iyarti vācaṃ janayan yajadhyai
sadaneṣu | hotā // RV_4,21.5 // / -RV_3:6/6- / dhiṣā | yadi | dhiṣaṇyantaḥ | saraṇyān | sadantaḥ | adrim | auśijasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592314 (0.009):
RV_04.021.05.2 ṛñjasānaḥ puruvāra ukthair endraṃ kṛṇvīta sadaneṣu hotā / RV_04.021.06.1 dhiṣā yadi dhiṣaṇyantaḥ saraṇyān sadanto adrim auśijasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081775 (0.009):
RV_4,021.05c ṛñjasānaḥ puruvāra ukthair endraṃ kṛṇvīta sadaneṣu hotā || / RV_4,021.06a dhiṣā yadi dhiṣaṇyantaḥ saraṇyān sadanto adrim auśijasya gohe
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592306 (0.012):
RV_04.021.05.2 ṛñjasānaḥ puruvāra ukthair endraṃ kṛṇvīta sadaneṣu hotā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081767 (0.012):
RV_4,021.05c ṛñjasānaḥ puruvāra ukthair endraṃ kṛṇvīta sadaneṣu hotā ||
gohe | ā | duroṣāḥ | pāśtyasya | hotā | yaḥ | naḥ | mahān | sam-varaṇeṣu |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592322 (0.0):
RV_04.021.06.1 dhiṣā yadi dhiṣaṇyantaḥ saraṇyān sadanto adrim auśijasya / gohe / RV_04.021.06.2 ā duroṣāḥ pāstyasya hotā yo no mahān saṃvaraṇeṣu vahniḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081783 (0.0):
RV_4,021.06a dhiṣā yadi dhiṣaṇyantaḥ saraṇyān sadanto adrim auśijasya gohe / RV_4,021.06c ā duroṣāḥ pāstyasya hotā yo no mahān saṃvaraṇeṣu vahniḥ ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485831 (0.040):
Manu2.154c/ ṛṣayaś cakrire) dharmaṃ yo 'anūcānaḥ sa no mahān || / Manu2.155a/ viprāṇāṃ jñānato jyaiṣṭhyaṃ kṣatriyāṇāṃ tu vīryataḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27137225 (0.060):
uta | naḥ | su dyotmā | jīraaśvaḥ | hotā | mandraḥ | śṛṇavat |
vahniḥ // RV_4,21.6 // / satrā | yat | im | bhārvarasya | vṛṣṇaḥ | sisakti | śuṣmaḥ | stuvate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592323 (0.0):
RV_04.021.06.2 ā duroṣāḥ pāstyasya hotā yo no mahān saṃvaraṇeṣu vahniḥ / RV_04.021.07.1 satrā yad īm bhārvarasya vṛṣṇaḥ siṣakti śuṣma stuvate
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592333 (0.0):
RV_04.021.06.2 ā duroṣāḥ pāstyasya hotā yo no mahān saṃvaraṇeṣu vahniḥ / RV_04.021.07.1 satrā yad īm bhārvarasya vṛṣṇaḥ siṣakti śuṣma stuvate
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081784 (0.0):
RV_4,021.06c ā duroṣāḥ pāstyasya hotā yo no mahān saṃvaraṇeṣu vahniḥ || / RV_4,021.07a satrā yad īm bhārvarasya vṛṣṇaḥ siṣakti śuṣma stuvate bharāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081794 (0.0):
RV_4,021.06c ā duroṣāḥ pāstyasya hotā yo no mahān saṃvaraṇeṣu vahniḥ || / RV_4,021.07a satrā yad īm bhārvarasya vṛṣṇaḥ siṣakti śuṣma stuvate bharāya
bharāya | guhā | yat | īm | auśijasya | gohe | pra | yat | dhiye | pra |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592340 (0.0):
RV_04.021.07.1 satrā yad īm bhārvarasya vṛṣṇaḥ siṣakti śuṣma stuvate / bharāya / RV_04.021.07.2 guhā yad īm auśijasya gohe pra yad dhiye prāyase madāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081801 (0.0):
RV_4,021.07a satrā yad īm bhārvarasya vṛṣṇaḥ siṣakti śuṣma stuvate bharāya / RV_4,021.07c guhā yad īm auśijasya gohe pra yad dhiye prāyase madāya ||
ayase | madāya // RV_4,21.7 // / vi | yat | varāṃsi | parvatasya | vṛṇve | payaḥ-bhiḥ | jinve | apām |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592352 (0.0):
RV_04.021.07.2 guhā yad īm auśijasya gohe pra yad dhiye prāyase madāya / RV_04.021.08.1 vi yad varāṃsi parvatasya vṛṇve payobhir jinve apāṃ javāṃsi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081813 (0.0):
RV_4,021.07c guhā yad īm auśijasya gohe pra yad dhiye prāyase madāya || / RV_4,021.08a vi yad varāṃsi parvatasya vṛṇve payobhir jinve apāṃ javāṃsi |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318251 (0.033):
samudramīrayāvamadhyam / RV_07.088.03.2{10} adhi yadapāṃ snubhiścarāva pra preṅkha īṅkhayāvahai
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6844883 (0.033):
RV_7,088.03c adhi yad apāṃ snubhiś carāva pra preṅkha īṅkhayāvahai śubhe
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22810869 (0.036):
madhyam | adhi | yat | apām | snu-bhiḥ | carāva | pra | pra-īṅkhe | / īṅkhayāvahai | śubhe | kam // RV_7,88.3 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5821232 (0.043):
pra | hotā | jātaḥ | mahān | nabhaḥ vit | nṛ sadvā | sīdat | apām | / upa stheḥdadhi ḥḥyaḥḥdhāyiḥsaḥḥteḥvayāṃsiḥyantāḥvasūniḥvidhateḥtanū pāḥ //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4305477 (0.046):
yadapāṃ [K: yad arpāṃ] kruraṃ [K: krūraṃ] yad amedhyaṃ yad aśāntaṃ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1347987 (0.049):
RV_01.064.11.1{08} hiraṇyayebhiḥ pavibhiḥ payovṛdha ujjighnanta āpathyo na
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13969219 (0.049):
RV_1,064.11a hiraṇyayebhiḥ pavibhiḥ payovṛdha ujjighnanta āpathyo na
javāṃsi | vidat | gaurasya | gavayasya | gohe | yadi | vājāya | su-dhyaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592359 (0.017):
RV_04.021.08.1 vi yad varāṃsi parvatasya vṛṇve payobhir jinve apāṃ javāṃsi / RV_04.021.08.2 vidad gaurasya gavayasya gohe yadī vājāya sudhyo vahanti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081820 (0.017):
RV_4,021.08a vi yad varāṃsi parvatasya vṛṇve payobhir jinve apāṃ javāṃsi | / RV_4,021.08c vidad gaurasya gavayasya gohe yadī vājāya sudhyo vahanti ||
vahanti // RV_4,21.8 // / bhadrā | te | hastā | su-kṛtā | uta | pāṇī iti | pra-yantārā | stuvate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592361 (0.052):
RV_04.021.08.2 vidad gaurasya gavayasya gohe yadī vājāya sudhyo vahanti / RV_04.021.09.1 bhadrā te hastā sukṛtota pāṇī prayantārā stuvate rādha
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081822 (0.052):
RV_4,021.08c vidad gaurasya gavayasya gohe yadī vājāya sudhyo vahanti || / RV_4,021.09a bhadrā te hastā sukṛtota pāṇī prayantārā stuvate rādha indra
rādhaḥ | indra | kā | te | ni-sattiḥ | kim | oṃ iti | naḥ | mamatsi | kim
| na | ut-ut | oṃ iti | harṣase | dātavai | oṃ iti // RV_4,21.9 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592380 (0.042):
RV_04.021.09.2 kā te niṣattiḥ kim u no mamatsi kiṃ nod-ud u harṣase dātavā
eva | vasvaḥ | indraḥ | satyaḥ | sam-rāṭ | hantā | vṛtram | varivaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592381 (0.052):
RV_04.021.09.2 kā te niṣattiḥ kim u no mamatsi kiṃ nod-ud u harṣase dātavā / RV_04.021.10.1 evā vasva indraḥ satyaḥ samrāḍ ḍhantā vṛtraṃ varivaḥ pūrave
pūrave | karitikaḥ | puru-stuta | kratvā | naḥ | śagdhi | rāyaḥ | bhakṣīya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081858 (0.0):
RV_4,021.10a evā vasva indraḥ satyaḥ samrāḍ ḍhantā vṛtraṃ varivaḥ pūrave / RV_4,021.10c puruṣṭuta kratvā naḥ śagdhi rāyo bhakṣīya te 'vaso daivyasya
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592396 (0.026):
RV_04.021.10.1 evā vasva indraḥ satyaḥ samrāḍ ḍhantā vṛtraṃ varivaḥ pūrave / RV_04.021.10.2 puruṣṭuta kratvā naḥ śagdhi rāyo bhakṣīya te 'vaso
| te | avasaḥ | daivyasya // RV_4,21.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591171 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591556 (0.0):
RV_04.017.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592203 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592407 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592621 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592824 (0.0):
RV_04.023.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593033 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014398 (0.0):
RV_4,017.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080630 (0.0):
RV_4,016.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081452 (0.0):
RV_4,019.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081664 (0.0):
RV_4,020.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081859 (0.0):
RV_4,021.10c puruṣṭuta kratvā naḥ śagdhi rāyo bhakṣīya te 'vaso daivyasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081867 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082082 (0.0):
RV_4,022.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082285 (0.0):
RV_4,023.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082494 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711099 (0.0):
avitā | tanū-pāḥ // RV_4,16.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711483 (5.960):
māhinam | yat | jaritre // RV_4,17.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711918 (5.960):
RV_4,19.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712138 (5.960):
pra | bravāma | vayam | indra | stuvantaḥ // RV_4,20.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591179 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591564 (0.0):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591999 (0.0):
RV_04.019.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592211 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592415 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592629 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593041 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014407 (0.0):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080638 (0.0):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081460 (0.0):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081672 (0.0):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081876 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082090 (0.0):
RV_4,022.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082293 (0.0):
RV_4,023.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082502 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,024.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711108 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711498 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711933 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712153 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712588 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 // / -RV_3:6/7- / (RV_4,22) / yat | naḥ | indraḥ | jujuṣe | yat | ca | vaṣṭi | tat | naḥ | mahān |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592425 (0.0):
RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.022.01.1 yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081889 (0.0):
RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,022.01a yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy ā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711112 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,16.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711502 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,17.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711938 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712157 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712592 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712801 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,23.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713014 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,24.11 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591181 (5.960):
RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.017.01.1 tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591565 (5.960):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.018.01.1 ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592001 (5.960):
RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.020.01.1 ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592212 (5.960):
RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.021.01.1 ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592630 (5.960):
RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.023.01.1 kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592835 (5.960):
RV_04.023.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.024.01.1 kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593044 (5.960):
RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.025.01.1 ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080640 (5.960):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,017.01a tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081026 (5.960):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,018.01a ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081462 (5.960):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,020.01a ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081673 (5.960):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,021.01a ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ |
karati | śuṣmī | ā | cit | brahma | stomam | magha-vā | somam | ukthā |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081897 (0.010):
RV_4,022.01a yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy ā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592436 (0.017):
ā cit / RV_04.022.01.2 brahma stomam maghavā somam ukthā yo aśmānaṃ śavasā bibhrad
yaḥ | aśmānam | śavasā | bibhrat | eti // RV_4,22.1 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592441 (0.017):
RV_04.022.01.2 brahma stomam maghavā somam ukthā yo aśmānaṃ śavasā bibhrad
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081902 (0.017):
RV_4,022.01c brahma stomam maghavā somam ukthā yo aśmānaṃ śavasā bibhrad
vṛṣā | vṛṣandhim | catuḥ-aśrim | asyan | ugraḥ | bāhu-bhyām | nṛ-tamaḥ |
śacī-vān | śriye | paruṣṇīm | uṣamāṇaḥ | ūrṇām | yasyāḥ | parvāṇi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592457 (0.0):
RV_04.022.02.2 śriye paruṣṇīm uṣamāṇa ūrṇāṃ yasyāḥ parvāṇi sakhyāya vivye
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081918 (0.0):
RV_4,022.02c śriye paruṣṇīm uṣamāṇa ūrṇāṃ yasyāḥ parvāṇi sakhyāya vivye ||
sakhyāya | vivye // RV_4,22.2 // / yaḥ | devaḥ | deva-tamaḥ | jāyamānaḥ | mahaḥ | vājebhiḥ | mahat-bhiḥ | ca
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592459 (0.0):
RV_04.022.02.2 śriye paruṣṇīm uṣamāṇa ūrṇāṃ yasyāḥ parvāṇi sakhyāya vivye
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081920 (0.0):
RV_4,022.02c śriye paruṣṇīm uṣamāṇa ūrṇāṃ yasyāḥ parvāṇi sakhyāya vivye ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15016128 (0.033):
saḥ | nīvyābhiḥ | jaritāram | accha | mahaḥ | vājebhiḥ | mahat-bhiḥ | ca | / śuṣmaiḥ | puru-vīrābhiḥ | vṛṣabha | kṣitīnām | ā | girvaṇaḥ | suvitāya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592467 (0.034):
RV_04.022.02.2 śriye paruṣṇīm uṣamāṇa ūrṇāṃ yasyāḥ parvāṇi sakhyāya vivye / RV_04.022.03.1 yo devo devatamo jāyamāno maho vājebhir mahadbhiś ca
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081928 (0.034):
RV_4,022.02c śriye paruṣṇīm uṣamāṇa ūrṇāṃ yasyāḥ parvāṇi sakhyāya vivye || / RV_4,022.03a yo devo devatamo jāyamāno maho vājebhir mahadbhiś ca śuṣmaiḥ
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14649583 (0.063):
RV_06.032.04.1{04} sa nīvyābhirjaritāramachā maho vājebhirmahadbhiśca / śuṣmaiḥ / RV_06.032.04.2{04} puruvīrābhirvṛṣabha kṣitīnāmā girvaṇaḥ suvitāya pra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14038745 (0.063):
RV_6,032.04a sa nīvyābhir jaritāram acchā maho vājebhir mahadbhiś ca / śuṣmaiḥ | / RV_6,032.04c puruvīrābhir vṛṣabha kṣitīnām ā girvaṇaḥ suvitāya pra yāhi ||
| śuṣmaiḥ | dadhānaḥ | vajram | bāhvoḥ | uśantam | dyām | amena | rejayat
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592475 (1.788):
RV_04.022.03.1 yo devo devatamo jāyamāno maho vājebhir mahadbhiś ca / śuṣmaiḥ / RV_04.022.03.2 dadhāno vajram bāhvor uśantaṃ dyām amena rejayat pra bhūma
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081936 (1.788):
RV_4,022.03a yo devo devatamo jāyamāno maho vājebhir mahadbhiś ca śuṣmaiḥ / RV_4,022.03c dadhāno vajram bāhvor uśantaṃ dyām amena rejayat pra bhūma ||
| pra | bhūma // RV_4,22.3 // / viśvā | rodhāṃsi | pra-vataḥ | ca | pūrvīḥ | dyauḥ | ṛṣvāt | janiman |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592486 (5.960):
RV_04.022.03.2 dadhāno vajram bāhvor uśantaṃ dyām amena rejayat pra bhūma / RV_04.022.04.1 viśvā rodhāṃsi pravataś ca pūrvīr dyaur ṛṣvāj janiman
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081947 (5.960):
RV_4,022.03c dadhāno vajram bāhvor uśantaṃ dyām amena rejayat pra bhūma || / RV_4,022.04a viśvā rodhāṃsi pravataś ca pūrvīr dyaur ṛṣvāj janiman rejata
rejata | kṣāḥ | ā | mātarā | bharati | śuṣmī | ā | goḥ | nṛ-vat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592493 (0.009):
RV_04.022.04.1 viśvā rodhāṃsi pravataś ca pūrvīr dyaur ṛṣvāj janiman / rejata kṣāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081954 (0.009):
RV_4,022.04a viśvā rodhāṃsi pravataś ca pūrvīr dyaur ṛṣvāj janiman rejata
pari-jman | nonuvanta | vātāḥ // RV_4,22.4 // / tā | tu | te | indra | mahataḥ | mahāni | viśveṣu | it | savaneṣu |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592506 (0.013):
RV_04.022.05.1 tā tū ta indra mahato mahāni viśveṣv it savaneṣu pravācyā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081967 (0.013):
RV_4,022.05a tā tū ta indra mahato mahāni viśveṣv it savaneṣu pravācyā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592497 (0.026):
RV_04.022.04.2 ā mātarā bharati śuṣmy ā gor nṛvat parijman nonuvanta vātāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081958 (0.026):
RV_4,022.04c ā mātarā bharati śuṣmy ā gor nṛvat parijman nonuvanta vātāḥ
pra-vācyā | yat | śūra | dhṛṣṇo iti | dhṛṣatā | dadhṛṣvān | ahim | vajreṇa
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592516 (0.046):
RV_04.022.05.1 tā tū ta indra mahato mahāni viśveṣv it savaneṣu pravācyā / RV_04.022.05.2 yac chūra dhṛṣṇo dhṛṣatā dadhṛṣvān ahiṃ vajreṇa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081977 (0.046):
RV_4,022.05a tā tū ta indra mahato mahāni viśveṣv it savaneṣu pravācyā | / RV_4,022.05c yac chūra dhṛṣṇo dhṛṣatā dadhṛṣvān ahiṃ vajreṇa śavasāviveṣīḥ
| śavasā | aviveṣīḥ // RV_4,22.5 // / -RV_3:6/8- / tā | tu | te | satyā | tuvi-nṛmṇa | viśvā | pra | dhenavaḥ | sisrate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592526 (0.013):
RV_04.022.05.2 yac chūra dhṛṣṇo dhṛṣatā dadhṛṣvān ahiṃ vajreṇa / śavasāviveṣīḥ / RV_04.022.06.1 tā tū te satyā tuvinṛmṇa viśvā pra dhenavaḥ sisrate vṛṣṇa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081987 (0.013):
RV_4,022.05c yac chūra dhṛṣṇo dhṛṣatā dadhṛṣvān ahiṃ vajreṇa śavasāviveṣīḥ / RV_4,022.06a tā tū te satyā tuvinṛmṇa viśvā pra dhenavaḥ sisrate vṛṣṇa
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14655698 (0.047):
RV_06.068.03.1{11} tā gṛṇīhi namasyebhiḥ śūṣaiḥ sumnebhirindrāvaruṇā / cakānā / RV_06.068.03.2{11} vajreṇānyaḥ śavasā hanti vṛtraṃ siṣaktyanyo vṛjaneṣu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14044995 (0.047):
RV_6,068.03a tā gṛṇīhi namasyebhiḥ śūṣaiḥ sumnebhir indrāvaruṇā cakānā | / RV_6,068.03c vajreṇānyaḥ śavasā hanti vṛtraṃ siṣakty anyo vṛjaneṣu vipraḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27121251 (0.052):
amatraḥ | vavakṣe | raṇāya // RV_1,61.9 // / asya | it | eva | śavasā | śuṣantam | vi | vṛścat | vajreṇa | vṛtram |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592514 (0.053):
RV_04.022.05.2 yac chūra dhṛṣṇo dhṛṣatā dadhṛṣvān ahiṃ vajreṇa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081975 (0.053):
RV_4,022.05c yac chūra dhṛṣṇo dhṛṣatā dadhṛṣvān ahiṃ vajreṇa śavasāviveṣīḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15022538 (0.058):
tā | gṛṇīhi | namasyebhiḥ | śūṣaiḥ | sumnebhiḥ | indrāvaruṇā | cakānā | / vajreṇa | anyaḥ | śavasā | hanti | vṛtram | sisakti | anyaḥ | vṛjaneṣu |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1347239 (0.063):
RV_01.061.10.1{28} asyedeva śavasā śuṣantaṃ vi vṛścad vajreṇa vṛtramindraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13968473 (0.063):
RV_1,061.10a asyed eva śavasā śuṣantaṃ vi vṛścad vajreṇa vṛtram indraḥ |
vṛṣṇaḥ | ūdhnaḥ | adha | ha | tvat | vṛṣa-manaḥ | bhiyānāḥ | pra |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592525 (0.040):
RV_04.022.06.1 tā tū te satyā tuvinṛmṇa viśvā pra dhenavaḥ sisrate vṛṣṇa / ūdhnaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081986 (0.040):
RV_4,022.06a tā tū te satyā tuvinṛmṇa viśvā pra dhenavaḥ sisrate vṛṣṇa / ūdhnaḥ |
sindhavaḥ | javasā | cakramanta // RV_4,22.6 // / atra | aha | te | hari-vaḥ | tāḥ | oṃ iti | devīḥ | avaḥ-bhiḥ | indra |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592535 (0.022):
RV_04.022.06.2 adhā ha tvad vṛṣamaṇo bhiyānāḥ pra sindhavo javasā / cakramanta
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081996 (0.022):
RV_4,022.06c adhā ha tvad vṛṣamaṇo bhiyānāḥ pra sindhavo javasā cakramanta
stavanta | svasāraḥ | yat | sīm | anu | pra | mucaḥ | badbadhānāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592549 (0.013):
RV_04.022.07.1 atrāha te harivas tā u devīr avobhir indra stavanta / svasāraḥ / RV_04.022.07.2 yat sīm anu pra muco badbadhānā dīrghām anu prasitiṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082010 (0.013):
RV_4,022.07a atrāha te harivas tā u devīr avobhir indra stavanta svasāraḥ / RV_4,022.07c yat sīm anu pra muco badbadhānā dīrghām anu prasitiṃ
dīrghām | anu | pra-sitim | syandayadhyai // RV_4,22.7 // / pipīḷe | aṃśuḥ | madyaḥ | na | sindhuḥ | ā | tvā | śamī | śaśamānasya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592560 (0.0):
RV_04.022.07.2 yat sīm anu pra muco badbadhānā dīrghām anu prasitiṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082022 (0.0):
RV_4,022.07c yat sīm anu pra muco badbadhānā dīrghām anu prasitiṃ
śaktiḥ | asmadryak | śuśumānasya | yamyāḥ | āśuḥ | na | raśmim |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592567 (0.0):
RV_04.022.08.1 pipīḷe aṃśur madyo na sindhur ā tvā śamī śaśamānasya śaktiḥ / RV_04.022.08.2 asmadryak chuśucānasya yamyā āśur na raśmiṃ tuvyojasaṃ goḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082028 (0.0):
RV_4,022.08a pipīḷe aṃśur madyo na sindhur ā tvā śamī śaśamānasya śaktiḥ | / RV_4,022.08c asmadryak chuśucānasya yamyā āśur na raśmiṃ tuvyojasaṃ goḥ ||
tuvi-ojasam | goḥ // RV_4,22.8 // / asme iti | varṣiṣṭhā | kṛṇuhi | jyeṣṭhā | nṛmṇāni | satrā | sahure |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592581 (0.0):
RV_04.022.08.2 asmadryak chuśucānasya yamyā āśur na raśmiṃ tuvyojasaṃ goḥ / RV_04.022.09.1 asme varṣiṣṭhā kṛṇuhi jyeṣṭhā nṛmṇāni satrā sahure sahāṃsi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082042 (0.0):
RV_4,022.08c asmadryak chuśucānasya yamyā āśur na raśmiṃ tuvyojasaṃ goḥ || / RV_4,022.09a asme varṣiṣṭhā kṛṇuhi jyeṣṭhā nṛmṇāni satrā sahure sahāṃsi |
sahāṃsi | asmabhyam | vṛtrā | su-hanāni | randhi | jahi | vadhaḥ | vanuṣaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592588 (0.007):
RV_04.022.09.1 asme varṣiṣṭhā kṛṇuhi jyeṣṭhā nṛmṇāni satrā sahure sahāṃsi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082049 (0.007):
RV_4,022.09a asme varṣiṣṭhā kṛṇuhi jyeṣṭhā nṛmṇāni satrā sahure sahāṃsi |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22802021 (0.064):
śatam | te | śiprin | ūtayaḥ | su-dāse | sahasram | śaṃsāḥ | uta | rātiḥ | / astu | jahi | vadhaḥ | vanuṣaḥ | martyasys | asme iti | dyumnam | adhi |
| martyasya // RV_4,22.9 // / asmākam | it | su | śṛṇuhi | tvam | indra | asmabhyam | citrān | upa |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592599 (0.0):
RV_04.022.09.2 asmabhyaṃ vṛtrā suhanāni randhi jahi vadhar vanuṣo / martyasya / RV_04.022.10.1 asmākam it su śṛṇuhi tvam indrāsmabhyaṃ citrāṃ upa māhi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082060 (0.0):
RV_4,022.09c asmabhyaṃ vṛtrā suhanāni randhi jahi vadhar vanuṣo martyasya / RV_4,022.10a asmākam it su śṛṇuhi tvam indrāsmabhyaṃ citrāṃ upa māhi vājān
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310205 (0.053):
rātirastu / RV_07.025.03.2{09} jahi vadharvanuṣo martyasyāsme dyumnamadhi ratnaṃ ca
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6836380 (0.053):
RV_7,025.03a śataṃ te śiprinn ūtayaḥ sudāse sahasraṃ śaṃsā uta rātir astu / RV_7,025.03c jahi vadhar vanuṣo martyasyāsme dyumnam adhi ratnaṃ ca dhehi
māhi | vājān | asmabhyam | viśvāḥ | iṣaṇaḥ | puram-dhīḥ | asmākam | su |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592603 (0.024):
RV_04.022.10.1 asmākam it su śṛṇuhi tvam indrāsmabhyaṃ citrāṃ upa māhi / vājān
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082066 (0.024):
RV_4,022.10a asmākam it su śṛṇuhi tvam indrāsmabhyaṃ citrāṃ upa māhi vājān
magha-van | bodhi | godāḥ // RV_4,22.10 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16563707 (0.0):
yantu | vājāḥ | divakṣāḥ | asi | vṛṣabha | satya-śuṣmaḥ | asmabhyam | su | / magha-van | bodhi | go--dāḥ // RV_3,30.21 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592610 (0.061):
RV_04.022.10.2 asmabhyaṃ viśvā iṣaṇaḥ puraṃdhīr asmākaṃ su maghavan bodhi / godāḥ / RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3132557 (0.061):
RV_3,030.21c divakṣā asi vṛṣabha satyaśuṣmo 'smabhyaṃ su maghavan bodhi / godāḥ || / RV_3,030.22a śunaṃ huvema maghavānam indram asmin bhare nṛtamaṃ vājasātau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082071 (0.061):
RV_4,022.10c asmabhyaṃ viśvā iṣaṇaḥ purandhīr asmākaṃ su maghavan bodhi / godāḥ || / RV_4,022.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591171 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591556 (0.0):
RV_04.017.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592203 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592407 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592621 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592824 (0.0):
RV_04.023.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593033 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014398 (0.0):
RV_4,017.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080630 (0.0):
RV_4,016.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081452 (0.0):
RV_4,019.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081664 (0.0):
RV_4,020.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081867 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082082 (0.0):
RV_4,022.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082285 (0.0):
RV_4,023.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082494 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711099 (0.0):
avitā | tanū-pāḥ // RV_4,16.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711483 (5.960):
māhinam | yat | jaritre // RV_4,17.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711918 (5.960):
yathāyathā | vṛṣṇyāni | sva-gūrtā | apāṃsi | rājan | naryā | aviveṣīḥ // / RV_4,19.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712138 (5.960):
pra | bravāma | vayam | indra | stuvantaḥ // RV_4,20.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712350 (5.960):
| te | avasaḥ | daivyasya // RV_4,21.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591179 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591564 (0.0):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591999 (0.0):
RV_04.019.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592211 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592415 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592629 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593041 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014407 (0.0):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080638 (0.0):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081460 (0.0):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081672 (0.0):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081876 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082090 (0.0):
RV_4,022.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082293 (0.0):
RV_4,023.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082502 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,024.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711108 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711498 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711933 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712153 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712365 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 // / -RV_3:6/9- / (RV_4,23) / kathā | mahām | avṛdhat | kasya | hotuḥ | yajñam | juṣāṇaḥ | abhi | somam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592640 (0.0):
RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.023.01.1 kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082101 (0.0):
RV_4,022.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,023.01a kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711112 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,16.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711501 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,17.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711937 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712156 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712369 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712801 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,23.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713013 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,24.11 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591181 (5.960):
RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.017.01.1 tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591565 (5.960):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.018.01.1 ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592001 (5.960):
RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.020.01.1 ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592212 (5.960):
RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.021.01.1 ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592418 (5.960):
RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.022.01.1 yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592835 (5.960):
RV_04.023.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.024.01.1 kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593044 (5.960):
RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.025.01.1 ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080640 (5.960):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,017.01a tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081026 (5.960):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,018.01a ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081462 (5.960):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,020.01a ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081673 (5.960):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,021.01a ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ |
| ūdhaḥ | piban | uśānaḥ | juṣamāṇaḥ | andhaḥ | vavakṣe | ṛṣvaḥ | śucate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592649 (0.004):
RV_04.023.01.1 kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam / ūdhaḥ / RV_04.023.01.2 pibann uśāno juṣamāṇo andho vavakṣa ṛṣvaḥ śucate dhanāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082110 (0.004):
RV_4,023.01a kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam / ūdhaḥ | / RV_4,023.01c pibann uśāno juṣamāṇo andho vavakṣa ṛṣvaḥ śucate dhanāya ||
dhanāya // RV_4,23.1 // / kaḥ | asya | vīraḥ | sadha-mādam | āpa | sam | ānaṃśa | sumati-bhiḥ | kaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592650 (0.006):
RV_04.023.01.2 pibann uśāno juṣamāṇo andho vavakṣa ṛṣvaḥ śucate dhanāya / RV_04.023.02.1 ko asya vīraḥ sadhamādam āpa sam ānaṃśa sumatibhiḥ ko asya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082111 (0.006):
RV_4,023.01c pibann uśāno juṣamāṇo andho vavakṣa ṛṣvaḥ śucate dhanāya || / RV_4,023.02a ko asya vīraḥ sadhamādam āpa sam ānaṃśa sumatibhiḥ ko asya |
| asya | kat | asya | citram | cikite | kat | ūtī | vṛdhe | bhuvat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592665 (0.0):
RV_04.023.02.1 ko asya vīraḥ sadhamādam āpa sam ānaṃśa sumatibhiḥ ko asya / RV_04.023.02.2 kad asya citraṃ cikite kad ūtī vṛdhe bhuvac chaśamānasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082126 (0.0):
RV_4,023.02a ko asya vīraḥ sadhamādam āpa sam ānaṃśa sumatibhiḥ ko asya | / RV_4,023.02c kad asya citraṃ cikite kad ūtī vṛdhe bhuvac chaśamānasya
śaśamānasya | yajyoḥ // RV_4,23.2 // / kathā | śṛṇoti | hūyamānam | indraḥ | kathā | śṛṇvan | avasām | asya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592674 (0.0):
RV_04.023.02.2 kad asya citraṃ cikite kad ūtī vṛdhe bhuvac chaśamānasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082135 (0.0):
RV_4,023.02c kad asya citraṃ cikite kad ūtī vṛdhe bhuvac chaśamānasya
veda | kāḥ | asya | pūrvīḥ | upa-mātayaḥ | ha | kathā | enam | āhuḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592682 (0.021):
RV_04.023.03.1 kathā śṛṇoti hūyamānam indraḥ kathā śṛṇvann avasām asya / veda / RV_04.023.03.2 kā asya pūrvīr upamātayo ha kathainam āhuḥ papuriṃ jaritre
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082143 (0.021):
RV_4,023.03a kathā śṛṇoti hūyamānam indraḥ kathā śṛṇvann avasām asya veda / RV_4,023.03c kā asya pūrvīr upamātayo ha kathainam āhuḥ papuriṃ jaritre ||
papurim | jaritre // RV_4,23.3 // / kathā | sa-bādhaḥ | śaśamānaḥ | asya | naśat | abhi | draviṇam | dīdhyānaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592691 (0.0):
RV_04.023.03.2 kā asya pūrvīr upamātayo ha kathainam āhuḥ papuriṃ jaritre
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082152 (0.0):
RV_4,023.03c kā asya pūrvīr upamātayo ha kathainam āhuḥ papuriṃ jaritre ||
| devaḥ | bhavat | navedāḥ | me | ṛtānām | namaḥ | jagṛbhvān | abhi | yat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082160 (0.0):
RV_4,023.04a kathā sabādhaḥ śaśamāno asya naśad abhi draviṇaṃ dīdhyānaḥ | / RV_4,023.04c devo bhuvan navedā ma ṛtānāṃ namo jagṛbhvāṃ abhi yaj jujoṣat
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592699 (0.049):
RV_04.023.04.1 kathā sabādhaḥ śaśamāno asya naśad abhi draviṇaṃ dīdhyānaḥ / RV_04.023.04.2 devo bhuvan navedā ma ṛtānāṃ namo jagṛbhvāṃ abhi yaj
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27141589 (0.054):
sakhāyaḥ | manmāni | citrāḥ | api vātayantaḥ | eṣām | bhūta | navedāḥ | me / | ṛtānām // RV_1,165.13 //
| jujoṣat // RV_4,23.4 // / kathā | kat | asyāḥ | uṣasaḥ | vi-uṣṭau | devaḥ | martasya | sakhyam |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082170 (0.0):
RV_4,023.04c devo bhuvan navedā ma ṛtānāṃ namo jagṛbhvāṃ abhi yaj jujoṣat / RV_4,023.05a kathā kad asyā uṣaso vyuṣṭau devo martasya sakhyaṃ jujoṣa |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592709 (0.020):
RV_04.023.04.2 devo bhuvan navedā ma ṛtānāṃ namo jagṛbhvāṃ abhi yaj / jujoṣat / RV_04.023.05.1 kathā kad asyā uṣaso vyuṣṭau devo martasya sakhyaṃ jujoṣa
jujoṣa | kathā | kat | asya | sakhyam | sakhi-bhyaḥ | ye | asmin | kāmam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592715 (0.025):
RV_04.023.05.1 kathā kad asyā uṣaso vyuṣṭau devo martasya sakhyaṃ jujoṣa / RV_04.023.05.2 kathā kad asya sakhyaṃ sakhibhyo ye asmin kāmaṃ suyujaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082176 (0.025):
RV_4,023.05a kathā kad asyā uṣaso vyuṣṭau devo martasya sakhyaṃ jujoṣa | / RV_4,023.05c kathā kad asya sakhyaṃ sakhibhyo ye asmin kāmaṃ suyujaṃ
su-yujam | tatasre // RV_4,23.5 // / -RV_3:6/10- / kim | āt | amatram | sakhyam | sakhi-bhyaḥ | kadā | nu | te | bhrātram |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592722 (0.0):
RV_04.023.05.2 kathā kad asya sakhyaṃ sakhibhyo ye asmin kāmaṃ suyujaṃ / tatasre
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082183 (0.0):
RV_4,023.05c kathā kad asya sakhyaṃ sakhibhyo ye asmin kāmaṃ suyujaṃ / tatasre ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592729 (0.017):
tatasre / RV_04.023.06.1 kim ād amatraṃ sakhyaṃ sakhibhyaḥ kadā nu te bhrātram pra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082190 (0.017):
tatasre || / RV_4,023.06a kim ād amatraṃ sakhyaṃ sakhibhyaḥ kadā nu te bhrātram pra
pra | bravāma | śriye | su-dṛśaḥ | vapuḥ | asya | sargāḥ | svaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592734 (1.192):
RV_04.023.06.1 kim ād amatraṃ sakhyaṃ sakhibhyaḥ kadā nu te bhrātram pra / bravāma / RV_04.023.06.2 śriye sudṛśo vapur asya sargāḥ svar ṇa citratamam iṣa ā goḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082195 (1.192):
RV_4,023.06a kim ād amatraṃ sakhyaṃ sakhibhyaḥ kadā nu te bhrātram pra / bravāma | / RV_4,023.06c śriye sudṛśo vapur asya sargāḥ svar ṇa citratamam iṣa ā goḥ
citra-tamam | iṣe | ā | goḥ // RV_4,23.6 // / duham | jighāṃsam | dhvarasam | anindrām | tetikte | tigmā | tujase |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592748 (5.960):
RV_04.023.07.1 druhaṃ jighāṃsan dhvarasam anindrāṃ tetikte tigmā tujase
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082209 (0.010):
RV_4,023.07a druhaṃ jighāṃsan dhvarasam anindrāṃ tetikte tigmā tujase
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7575158 (0.024):
jñāpayati, anyatra yaṅlugantasya guṇapratiṣedho na bhavati iti / / bobhoti, bobhavīti / / tetikte tijeḥ yaṅlugantasya ātmanepadaṃ nipātyate /
anīkā | ṛṇā | cit | yatra | ṛṇa-yāḥ | naḥ | ugraḥ | dūre | ajñātāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592757 (0.0):
RV_04.023.07.1 druhaṃ jighāṃsan dhvarasam anindrāṃ tetikte tigmā tujase / anīkā / RV_04.023.07.2 ṛṇā cid yatra ṛṇayā na ugro dūre ajñātā uṣaso babādhe
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082218 (0.0):
RV_4,023.07a druhaṃ jighāṃsan dhvarasam anindrāṃ tetikte tigmā tujase / anīkā | / RV_4,023.07c ṛṇā cid yatra ṛṇayā na ugro dūre ajñātā uṣaso babādhe ||
uṣasaḥ | babādhe // RV_4,23.7 // / ṛtasya | hi | śuru-dhaḥ | santi | pūrvīḥ | ṛtasya | dhītiḥ | vṛjināni |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592767 (0.0):
RV_04.023.07.2 ṛṇā cid yatra ṛṇayā na ugro dūre ajñātā uṣaso babādhe
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082228 (0.0):
RV_4,023.07c ṛṇā cid yatra ṛṇayā na ugro dūre ajñātā uṣaso babādhe ||
hanti | ṛtasya | ślokaḥ | badhirā | tatarda | karṇā | budhānaḥ | śucamānaḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592776 (0.0):
RV_04.023.08.1 ṛtasya hi śurudhaḥ santi pūrvīr ṛtasya dhītir vṛjināni / hanti / RV_04.023.08.2 ṛtasya śloko badhirā tatarda karṇā budhānaḥ śucamāna āyoḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082237 (0.0):
RV_4,023.08a ṛtasya hi śurudhaḥ santi pūrvīr ṛtasya dhītir vṛjināni hanti / RV_4,023.08c ṛtasya śloko badhirā tatarda karṇā budhānaḥ śucamāna āyoḥ ||
| āyoḥ // RV_4,23.8 // / ṛtasya | dṛḷhā | dharuṇāni | santi | purūṇi | candrā | vapuṣe | vapūṃṣi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592788 (0.0):
RV_04.023.08.2 ṛtasya śloko badhirā tatarda karṇā budhānaḥ śucamāna āyoḥ / RV_04.023.09.1 ṛtasya dṛḷhā dharuṇāni santi purūṇi candrā vapuṣe vapūṃṣi
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082249 (0.0):
RV_4,023.08c ṛtasya śloko badhirā tatarda karṇā budhānaḥ śucamāna āyoḥ || / RV_4,023.09a ṛtasya dṛḷhā dharuṇāni santi purūṇi candrā vapuṣe vapūṃṣi |
ṛtena | dīrgham | iṣaṇanta | pṛkṣaḥ | ṛtena | gāvaḥ | ṛtam | ā | viveśuḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592797 (0.0):
RV_04.023.09.1 ṛtasya dṛḷhā dharuṇāni santi purūṇi candrā vapuṣe vapūṃṣi / RV_04.023.09.2 ṛtena dīrgham iṣaṇanta pṛkṣa ṛtena gāva ṛtam ā viveśuḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082258 (0.0):
RV_4,023.09a ṛtasya dṛḷhā dharuṇāni santi purūṇi candrā vapuṣe vapūṃṣi | / RV_4,023.09c ṛtena dīrgham iṣaṇanta pṛkṣa ṛtena gāva ṛtam ā viveśuḥ ||
// RV_4,23.9 // / ṛtam | yemānaḥ | ṛtam | it | vanoti | ṛtasya | śuṣmaḥ | tura-yāḥ | oṃ iti
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592803 (0.0):
RV_04.023.09.2 ṛtena dīrgham iṣaṇanta pṛkṣa ṛtena gāva ṛtam ā viveśuḥ / RV_04.023.10.1 ṛtaṃ yemāna ṛtam id vanoty ṛtasya śuṣmas turayā u gavyuḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082264 (0.0):
RV_4,023.09c ṛtena dīrgham iṣaṇanta pṛkṣa ṛtena gāva ṛtam ā viveśuḥ || / RV_4,023.10a ṛtaṃ yemāna ṛtam id vanoty ṛtasya śuṣmas turayā u gavyuḥ |
| gavyuḥ | ṛtāya | pṛthvī iti | bahuleiti | gabhīre iti | ṛtāya | dhenū
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592813 (0.047):
RV_04.023.10.1 ṛtaṃ yemāna ṛtam id vanoty ṛtasya śuṣmas turayā u gavyuḥ / RV_04.023.10.2 ṛtāya pṛthvī bahule gabhīre ṛtāya dhenū parame duhāte
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082274 (0.047):
RV_4,023.10a ṛtaṃ yemāna ṛtam id vanoty ṛtasya śuṣmas turayā u gavyuḥ | / RV_4,023.10c ṛtāya pṛthvī bahule gabhīre ṛtāya dhenū parame duhāte ||
iti | parame iti | duhāteiti // RV_4,23.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591171 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591556 (0.0):
RV_04.017.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592203 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592407 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592621 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592824 (0.0):
RV_04.023.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593033 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014398 (0.0):
RV_4,017.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080630 (0.0):
RV_4,016.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081452 (0.0):
RV_4,019.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081664 (0.0):
RV_4,020.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081867 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082082 (0.0):
RV_4,022.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082285 (0.0):
RV_4,023.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082494 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711099 (0.0):
avitā | tanū-pāḥ // RV_4,16.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711483 (5.960):
māhinam | yat | jaritre // RV_4,17.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711918 (5.960):
yathāyathā | vṛṣṇyāni | sva-gūrtā | apāṃsi | rājan | naryā | aviveṣīḥ // / RV_4,19.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712138 (5.960):
pra | bravāma | vayam | indra | stuvantaḥ // RV_4,20.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712350 (5.960):
| te | avasaḥ | daivyasya // RV_4,21.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591179 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591564 (0.0):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591999 (0.0):
RV_04.019.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592211 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592415 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592629 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593041 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014407 (0.0):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080638 (0.0):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081460 (0.0):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081672 (0.0):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081876 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082090 (0.0):
RV_4,022.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082293 (0.0):
RV_4,023.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082502 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,024.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711108 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711498 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711933 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712153 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712365 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,23.11 // / -RV_3:6/11- / (RV_4,24) / kā | su-stutiḥ | śavasaḥ | sūnum | indram | arvācīnam | rādhase | ā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711112 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,16.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711502 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,17.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711937 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712157 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712369 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712592 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713013 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,24.11 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591182 (5.960):
RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.017.01.1 tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591565 (5.960):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.018.01.1 ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592001 (5.960):
RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.020.01.1 ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592212 (5.960):
RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.021.01.1 ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592418 (5.960):
RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.022.01.1 yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592630 (5.960):
RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.023.01.1 kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592843 (5.960):
RV_04.023.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.024.01.1 kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593044 (5.960):
RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.025.01.1 ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080641 (5.960):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,017.01a tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081026 (5.960):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,018.01a ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081462 (5.960):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,020.01a ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081673 (5.960):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,021.01a ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081879 (5.960):
RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,022.01a yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy ā
vavartat | dadiḥ | hi | vīraḥ | gṛṇate | vasūni | saḥ | go--patiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592847 (0.013):
RV_04.024.01.1 kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā / vavartat / RV_04.024.01.2 dadir hi vīro gṛṇate vasūni sa gopatir niṣṣidhāṃ no janāsaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082308 (0.013):
RV_4,024.01a kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā vavartat / RV_4,024.01c dadir hi vīro gṛṇate vasūni sa gopatir niṣṣidhāṃ no janāsaḥ
niḥ-sidhām | naḥ | janāsaḥ // RV_4,24.1 // / saḥ | vṛtra-hatye | havyaḥ | saḥ | īḍyaḥ | saḥ | su-stutaḥ | indraḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592860 (0.026):
RV_04.024.01.2 dadir hi vīro gṛṇate vasūni sa gopatir niṣṣidhāṃ no janāsaḥ / RV_04.024.02.1 sa vṛtrahatye havyaḥ sa īḍyaḥ sa suṣṭuta indraḥ satyarādhāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082321 (0.026):
RV_4,024.01c dadir hi vīro gṛṇate vasūni sa gopatir niṣṣidhāṃ no janāsaḥ / RV_4,024.02a sa vṛtrahatye havyaḥ sa īḍyaḥ sa suṣṭuta indraḥ satyarādhāḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5821726 (0.059):
| mahe | vṛtra hatye | aśuśravi // RV_10,48.8 // / pra | me | namī | sāpyaḥ | iṣe | bhuje | bhūt | gavām | eṣe | sakhyā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15014744 (0.062):
yat | vā | divi | pārye | susvim | indra | vṛtra-hatye | vasi | śūra-sātau
satya-rādhāḥ | saḥ | yāman | ā | magha-vā | martyāya | brahmaṇyate |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592868 (0.040):
RV_04.024.02.1 sa vṛtrahatye havyaḥ sa īḍyaḥ sa suṣṭuta indraḥ satyarādhāḥ / RV_04.024.02.2 sa yāmann ā maghavā martyāya brahmaṇyate suṣvaye varivo
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082329 (0.040):
RV_4,024.02a sa vṛtrahatye havyaḥ sa īḍyaḥ sa suṣṭuta indraḥ satyarādhāḥ | / RV_4,024.02c sa yāmann ā maghavā martyāya brahmaṇyate suṣvaye varivo dhāt
suṣvaye | var ivaḥ | dhāt // RV_4,24.2 // / tam | it | naraḥ | vi | hvayante | sam-īke | ririkvaaṃsaḥ | tanvaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592874 (0.028):
RV_04.024.02.2 sa yāmann ā maghavā martyāya brahmaṇyate suṣvaye varivo / dhāt / RV_04.024.03.1 tam in naro vi hvayante samīke ririkvāṃsas tanvaḥ kṛṇvata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082335 (0.028):
RV_4,024.02c sa yāmann ā maghavā martyāya brahmaṇyate suṣvaye varivo dhāt / RV_4,024.03a tam in naro vi hvayante samīke ririkvāṃsas tanvaḥ kṛṇvata
kṛṇvata | trām | mithaḥ | yat | tyāgam | ubhyāsaḥ | agman | naraḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592887 (0.041):
RV_04.024.03.1 tam in naro vi hvayante samīke ririkvāṃsas tanvaḥ kṛṇvata / trām / RV_04.024.03.2 mitho yat tyāgam ubhayāso agman naras tokasya tanayasya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082348 (0.041):
RV_4,024.03a tam in naro vi hvayante samīke ririkvāṃsas tanvaḥ kṛṇvata / trām | / RV_4,024.03c mitho yat tyāgam ubhayāso agman naras tokasya tanayasya sātau
tokasya | tanayasya | sātau // RV_4,24.3 // / kratuanti | kṣitayaḥ | yoge | ugra | āśuṣāṇāsaḥ | mithaḥ | arṇa-sātau |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592890 (0.007):
RV_04.024.03.2 mitho yat tyāgam ubhayāso agman naras tokasya tanayasya / sātau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082351 (0.007):
RV_4,024.03c mitho yat tyāgam ubhayāso agman naras tokasya tanayasya sātau
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592900 (0.012):
RV_04.024.03.2 mitho yat tyāgam ubhayāso agman naras tokasya tanayasya / sātau / RV_04.024.04.1 kratūyanti kṣitayo yoga ugrāśuṣāṇāso mitho arṇasātau
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082361 (0.012):
RV_4,024.03c mitho yat tyāgam ubhayāso agman naras tokasya tanayasya sātau / RV_4,024.04a kratūyanti kṣitayo yoga ugrāśuṣāṇāso mitho arṇasātau |
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13727488 (0.027):
RV_2,030.05a ava kṣipa divo aśmānam uccā yena śatrum mandasāno nijūrvāḥ | / RV_2,030.05c tokasya sātau tanayasya bhūrer asmāṃ ardhaṃ kṛṇutād indra
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18085828 (0.027):
RV_02.030.05.1{12} ava kṣipa divo aśmānamuccā yena śatruṃ mandasāno / nijūrvāḥ / RV_02.030.05.2{12} tokasya sātau tanayasya bhūrerasmānardhaṃ kṛṇutādindra
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13463744 (0.032):
ava | kṣipa | divaḥ | aśmānam | uccā | yena | śatrum | mandasānaḥ | / ni-jūrvāḥ | tokasya | sātau | tanayasya | bhūreḥ | asmān | ardham |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14647467 (0.059):
śūśuvāṃsam / RV_06.019.07.2{08} yena tokasya tanayasya sātau maṃsīmahi jigīvāṃsastvotāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15013884 (0.059):
śūśu-vāṃsam | yena | tokasya | tanayasya | sātau | maṃsīmahi | jigīvāṃsaḥ / | tvāūtāḥ // RV_6,19.7 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14036574 (0.059):
śūśuvāṃsam | / RV_6,019.07c yena tokasya tanayasya sātau maṃsīmahi jigīvāṃsas tvotāḥ ||
sam | yat | viśaḥ | avavṛtranta | yudhmāḥ | āt | it | neme | indrayante |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592911 (0.0):
RV_04.024.04.2 saṃ yad viśo 'vavṛtranta yudhmā ād in nema indrayante
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082372 (0.0):
RV_4,024.04c saṃ yad viśo 'vavṛtranta yudhmā ād in nema indrayante abhīke
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592903 (0.019):
RV_04.024.04.1 kratūyanti kṣitayo yoga ugrāśuṣāṇāso mitho arṇasātau / RV_04.024.04.2 saṃ yad viśo 'vavṛtranta yudhmā ād in nema indrayante
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082364 (0.019):
RV_4,024.04a kratūyanti kṣitayo yoga ugrāśuṣāṇāso mitho arṇasātau | / RV_4,024.04c saṃ yad viśo 'vavṛtranta yudhmā ād in nema indrayante abhīke
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1355917 (0.060):
RV_01.114.03.2{05} sumnāyannid viśo asmākamā carāriṣṭavīrā juhavāma te
abhīke // RV_4,24.4 // / āt | it | ha | neme | indriyam | yajante | āt | it | paktiḥ | puroḷāśam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592923 (0.0):
RV_04.024.04.2 saṃ yad viśo 'vavṛtranta yudhmā ād in nema indrayante / abhīke / RV_04.024.05.1 ād id dha nema indriyaṃ yajanta ād it paktiḥ puroḷāśaṃ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082384 (0.0):
RV_4,024.04c saṃ yad viśo 'vavṛtranta yudhmā ād in nema indrayante abhīke / RV_4,024.05a ād id dha nema indriyaṃ yajanta ād it paktiḥ puroḷāśaṃ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592910 (0.040):
RV_04.024.04.2 saṃ yad viśo 'vavṛtranta yudhmā ād in nema indrayante / abhīke
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082371 (0.040):
RV_4,024.04c saṃ yad viśo 'vavṛtranta yudhmā ād in nema indrayante abhīke
riricyāt | āt | it | somaḥ | vi | papṛcyāt | asusvīn | āt | it | jujoṣa |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592932 (0.0):
RV_04.024.05.1 ād id dha nema indriyaṃ yajanta ād it paktiḥ puroḷāśaṃ / riricyāt
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082393 (0.0):
RV_4,024.05a ād id dha nema indriyaṃ yajanta ād it paktiḥ puroḷāśaṃ / riricyāt |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4962262 (0.045):
*{3/107: Tait.S. 2.5.2.5}* / *{3/108: E2: 4,115; E4: 3,681; E6: 1,164}* / *{3/109: E2,4: eva somaḥ}*
vṛṣabham | yajadhyai // RV_4,24.5 // / -RV_3:6/12- / kṛṇoti | asmai | varivaḥ | yaḥ | itthā | indrāya | somam | uśate | sunoti
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592936 (0.0):
RV_04.024.05.2 ād it somo vi papṛcyād asuṣvīn ād ij jujoṣa vṛṣabhaṃ / yajadhyai
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082397 (0.0):
RV_4,024.05c ād it somo vi papṛcyād asuṣvīn ād ij jujoṣa vṛṣabhaṃ / yajadhyai ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592943 (0.013):
yajadhyai / RV_04.024.06.1 kṛṇoty asmai varivo ya itthendrāya somam uśate sunoti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082404 (0.013):
yajadhyai || / RV_4,024.06a kṛṇoty asmai varivo ya itthendrāya somam uśate sunoti |
| sadhrīcīnena | manasā | avi-venam | tam | it | sakhāyam | kṛṇute |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592943 (0.063):
RV_04.024.06.1 kṛṇoty asmai varivo ya itthendrāya somam uśate sunoti / RV_04.024.06.2 sadhrīcīnena manasāvivenan tam it sakhāyaṃ kṛṇute samatsu
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082404 (0.063):
RV_4,024.06a kṛṇoty asmai varivo ya itthendrāya somam uśate sunoti | / RV_4,024.06c sadhrīcīnena manasāvivenan tam it sakhāyaṃ kṛṇute samatsu ||
samat-su // RV_4,24.6 // / yaḥ | indrāya | sunavat | somam | adya | pacāt | paktīḥ | uta | bhṛjjāti |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592963 (0.0):
RV_04.024.06.2 sadhrīcīnena manasāvivenan tam it sakhāyaṃ kṛṇute samatsu / RV_04.024.07.1 ya indrāya sunavat somam adya pacāt paktīr uta bhṛjjāti
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082424 (0.0):
RV_4,024.06c sadhrīcīnena manasāvivenan tam it sakhāyaṃ kṛṇute samatsu || / RV_4,024.07a ya indrāya sunavat somam adya pacāt paktīr uta bhṛjjāti
dhānāḥ | prati | manāyoḥ | ucathāni | haryan | tasmin | dadhat | vṛṣaṇam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592971 (0.0):
RV_04.024.07.1 ya indrāya sunavat somam adya pacāt paktīr uta bhṛjjāti / dhānāḥ / RV_04.024.07.2 prati manāyor ucathāni haryan tasmin dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082432 (0.0):
RV_4,024.07a ya indrāya sunavat somam adya pacāt paktīr uta bhṛjjāti / dhānāḥ | / RV_4,024.07c prati manāyor ucathāni haryan tasmin dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22801929 (0.048):
yāhi | varīvṛjat | sthavirebhiḥ | su-śipra | asme iti | dadhat | vṛṣaṇam | / śuṣmam | indra // RV_7,24.4 //
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310117 (0.054):
RV_07.024.04.2{08} varīvṛjat sthavirebhiḥ suśiprāsme dadhad vṛṣaṇaṃ / śuṣmamindra / RV_07.024.05.1{08} eṣa stomo maha ugrāya vāhe dhurīvātyo na vājayannadhāyi
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6836290 (0.054):
RV_7,024.04c varīvṛjat sthavirebhiḥ suśiprāsme dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam indra / RV_7,024.05a eṣa stomo maha ugrāya vāhe dhurīvātyo na vājayann adhāyi |
śuṣmam | indraḥ // RV_4,24.7 // / yadā | sa-maryam | vi | acet | ṛghāvā | dīrgham | yat | ājim | abhi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592971 (0.0):
RV_04.024.07.2 prati manāyor ucathāni haryan tasmin dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082432 (0.0):
RV_4,024.07c prati manāyor ucathāni haryan tasmin dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592979 (0.024):
RV_04.024.07.2 prati manāyor ucathāni haryan tasmin dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam / indraḥ / RV_04.024.08.1 yadā samaryaṃ vy aced ṛghāvā dīrghaṃ yad ājim abhy akhyad
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082440 (0.024):
RV_4,024.07c prati manāyor ucathāni haryan tasmin dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam / indraḥ || / RV_4,024.08a yadā samaryaṃ vy aced ṛghāvā dīrghaṃ yad ājim abhy akhyad
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22801929 (0.034):
yāhi | varīvṛjat | sthavirebhiḥ | su-śipra | asme iti | dadhat | vṛṣaṇam | / śuṣmam | indra // RV_7,24.4 //
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310117 (0.042):
RV_07.024.04.2{08} varīvṛjat sthavirebhiḥ suśiprāsme dadhad vṛṣaṇaṃ / śuṣmamindra / RV_07.024.05.1{08} eṣa stomo maha ugrāya vāhe dhurīvātyo na vājayannadhāyi
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6836290 (0.042):
RV_7,024.04c varīvṛjat sthavirebhiḥ suśiprāsme dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam indra / RV_7,024.05a eṣa stomo maha ugrāya vāhe dhurīvātyo na vājayann adhāyi |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14049903 (0.062):
RV_7,024.04c varīvṛjat sthavirebhiḥ suśiprāsme dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam indra
akhyat | aryaḥ | acikradat | vṛṣaṇam | patnī | accha | duroṇe | ā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592986 (0.017):
RV_04.024.08.1 yadā samaryaṃ vy aced ṛghāvā dīrghaṃ yad ājim abhy akhyad / aryaḥ / RV_04.024.08.2 acikradad vṛṣaṇam patny achā duroṇa ā niśitaṃ somasudbhiḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082447 (0.017):
RV_4,024.08a yadā samaryaṃ vy aced ṛghāvā dīrghaṃ yad ājim abhy akhyad / aryaḥ | / RV_4,024.08c acikradad vṛṣaṇam patny acchā duroṇa ā niśitaṃ somasudbhiḥ ||
ni-śitam | somasut-bhiḥ // RV_4,24.8 // / bhūyasā | vasnam | acarat | kanīyaḥ | avi-krītaḥ | akāniṣam | punaḥ | yan
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592993 (0.042):
RV_04.024.08.2 acikradad vṛṣaṇam patny achā duroṇa ā niśitaṃ somasudbhiḥ / RV_04.024.09.1 bhūyasā vasnam acarat kanīyo 'vikrīto akāniṣam punar yan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082454 (0.042):
RV_4,024.08c acikradad vṛṣaṇam patny acchā duroṇa ā niśitaṃ somasudbhiḥ || / RV_4,024.09a bhūyasā vasnam acarat kanīyo 'vikrīto akāniṣam punar yan |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593002 (0.057):
RV_04.024.09.2 sa bhūyasā kanīyo nārirecīd dīnā dakṣā vi duhanti pra vāṇam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082463 (0.057):
RV_4,024.09c sa bhūyasā kanīyo nārirecīd dīnā dakṣā vi duhanti pra vāṇam
| saḥ | bhūyasā | kanīyaḥ | na | arirecīt | dīnāḥ | dakṣāḥ | vi | duhanti
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593008 (0.024):
RV_04.024.09.2 sa bhūyasā kanīyo nārirecīd dīnā dakṣā vi duhanti pra vāṇam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082469 (0.024):
RV_4,024.09c sa bhūyasā kanīyo nārirecīd dīnā dakṣā vi duhanti pra vāṇam
| pra | vāṇam // RV_4,24.9 // / kaḥ | imam | daśa-bhiḥ | mama | indram | krīṇāti | dhenu-bhiḥ | yadā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593009 (0.040):
RV_04.024.09.2 sa bhūyasā kanīyo nārirecīd dīnā dakṣā vi duhanti pra vāṇam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082470 (0.040):
RV_4,024.09c sa bhūyasā kanīyo nārirecīd dīnā dakṣā vi duhanti pra vāṇam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593016 (0.046):
RV_04.024.10.1 ka imaṃ daśabhir mamendraṃ krīṇāti dhenubhiḥ / RV_04.024.10.2 yadā vṛtrāṇi jaṅghanad athainam me punar dadat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082477 (0.046):
RV_4,024.10a ka imaṃ daśabhir mamendraṃ krīṇāti dhenubhiḥ | / RV_4,024.10c yadā vṛtrāṇi jaṅghanad athainam me punar dadat ||
vṛtrāṇi | jaṅghanat | atha | enam | me | punaḥ | dadat // RV_4,24.10 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593022 (0.0):
RV_04.024.10.1 ka imaṃ daśabhir mamendraṃ krīṇāti dhenubhiḥ / RV_04.024.10.2 yadā vṛtrāṇi jaṅghanad athainam me punar dadat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082483 (0.0):
RV_4,024.10a ka imaṃ daśabhir mamendraṃ krīṇāti dhenubhiḥ | / RV_4,024.10c yadā vṛtrāṇi jaṅghanad athainam me punar dadat ||
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591171 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591556 (0.0):
RV_04.017.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592203 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592407 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592621 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592824 (0.0):
RV_04.023.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593033 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014398 (0.0):
RV_4,017.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080630 (0.0):
RV_4,016.21a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081452 (0.0):
RV_4,019.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081664 (0.0):
RV_4,020.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081867 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082082 (0.0):
RV_4,022.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082285 (0.0):
RV_4,023.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082494 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711099 (0.0):
avitā | tanū-pāḥ // RV_4,16.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711483 (5.960):
māhinam | yat | jaritre // RV_4,17.20 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711918 (5.960):
RV_4,19.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712138 (5.960):
pra | bravāma | vayam | indra | stuvantaḥ // RV_4,20.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712350 (5.960):
| te | avasaḥ | daivyasya // RV_4,21.10 // / nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na |
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591179 (0.0):
RV_04.016.21.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591564 (0.0):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591999 (0.0):
RV_04.019.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592211 (0.0):
RV_04.020.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592415 (0.0):
RV_04.021.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592629 (0.0):
RV_04.022.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593041 (0.0):
RV_04.024.11.1 nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ / RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14014407 (0.0):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080638 (0.0):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081460 (0.0):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081672 (0.0):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081876 (0.0):
RV_4,021.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,021.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082090 (0.0):
RV_4,022.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082293 (0.0):
RV_4,023.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082502 (0.0):
RV_4,024.11a nū ṣṭuta indra nū gṛṇāna iṣaṃ jaritre nadyo na pīpeḥ | / RV_4,024.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711108 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711498 (0.0):
nu | stutaḥ | indra | nu | gṛṇānaḥ | iṣam | jaritre | nadyaḥ | na | / pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711933 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712153 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712365 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,24.11 // / -RV_3:6/13- / (RV_4,25) / kaḥ | adya | naryaḥ | deva-kāmaḥ | uśan | indrasya | sakhyam | jujoṣa |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593054 (0.0):
RV_04.024.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.025.01.1 ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082515 (0.0):
RV_4,024.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,025.01a ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711112 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,16.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711501 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,17.21 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711937 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,19.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712157 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,20.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712370 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,21.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712592 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,22.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13712801 (0.0):
pīperitipīpeḥ | akāri | te | hari-vaḥ | brahma | navyam | dhiyā | syāma | / rathyaḥ | sadāsāḥ // RV_4,23.11 //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591181 (5.960):
RV_04.016.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.017.01.1 tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591565 (5.960):
RV_04.017.21.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.018.01.1 ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592001 (5.960):
RV_04.019.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.020.01.1 ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592212 (5.960):
RV_04.020.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.021.01.1 ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592418 (5.960):
RV_04.021.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.022.01.1 yan na indro jujuṣe yac ca vaṣṭi tan no mahān karati śuṣmy
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592630 (5.960):
RV_04.022.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.023.01.1 kathā mahām avṛdhat kasya hotur yajñaṃ juṣāṇo abhi somam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592835 (5.960):
RV_04.023.11.2 akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ / RV_04.024.01.1 kā suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram arvācīnaṃ rādhasa ā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080640 (5.960):
RV_4,016.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,017.01a tvam mahāṃ indra tubhyaṃ ha kṣā anu kṣatram maṃhanā manyata
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081026 (5.960):
RV_4,017.21c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,018.01a ayam panthā anuvittaḥ purāṇo yato devā udajāyanta viśve |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081462 (5.960):
RV_4,019.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,020.01a ā na indro dūrād ā na āsād abhiṣṭikṛd avase yāsad ugraḥ |
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081673 (5.960):
RV_4,020.11c akāri te harivo brahma navyaṃ dhiyā syāma rathyaḥ sadāsāḥ || / RV_4,021.01a ā yātv indro 'vasa upa na iha stutaḥ sadhamād astu śūraḥ |
kaḥ | vā | mahe | avase | pāryāya | sam-iddhe | agnau | suta-somaḥ | īṭe
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593056 (0.021):
RV_04.025.01.1 ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa / RV_04.025.01.2 ko vā mahe 'vase pāryāya samiddhe agnau sutasoma īṭṭe
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082517 (0.021):
RV_4,025.01a ko adya naryo devakāma uśann indrasya sakhyaṃ jujoṣa | / RV_4,025.01c ko vā mahe 'vase pāryāya samiddhe agnau sutasoma īṭṭe ||
// RV_4,25.1 // / kaḥ | nanāma | vacasā | somyāya | manāyuḥ | vā | bhavati | vaste | usrāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593068 (0.047):
RV_04.025.02.1 ko nānāma vacasā somyāya manāyur vā bhavati vasta usrāḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082529 (0.047):
RV_4,025.02a ko nānāma vacasā somyāya manāyur vā bhavati vasta usrāḥ |
kaḥ | indrasya | yujyam | kaḥ | sakhi-tvam | kaḥ | bhrātram | vaṣṭi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593079 (0.0):
RV_04.025.02.1 ko nānāma vacasā somyāya manāyur vā bhavati vasta usrāḥ / RV_04.025.02.2 ka indrasya yujyaṃ kaḥ sakhitvaṃ ko bhrātraṃ vaṣṭi kavaye
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082540 (0.0):
RV_4,025.02a ko nānāma vacasā somyāya manāyur vā bhavati vasta usrāḥ | / RV_4,025.02c ka indrasya yujyaṃ kaḥ sakhitvaṃ ko bhrātraṃ vaṣṭi kavaye ka
kavaye | kaḥ | ūtī // RV_4,25.2 // / kaḥ | devānām | avaḥ | adya | vṛṇīte | kaḥ | ādityān | aditim | jyotiḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593087 (0.0):
RV_04.025.02.2 ka indrasya yujyaṃ kaḥ sakhitvaṃ ko bhrātraṃ vaṣṭi kavaye / ka ūtī
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082542 (0.027):
RV_4,025.02c ka indrasya yujyaṃ kaḥ sakhitvaṃ ko bhrātraṃ vaṣṭi kavaye ka / ūtī ||
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082549 (0.028):
ūtī || / RV_4,025.03a ko devānām avo adyā vṛṇīte ka ādityāṃ aditiṃ jyotir īṭṭe |
īṭe | kasya | aśvi nau | indraḥ | agniḥ | sutasya | aṃśoḥ | pibanti |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593095 (0.0):
RV_04.025.03.2 kasyāśvināv indro agniḥ sutasyāṃśoḥ pibanti manasāvivenam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082557 (0.0):
RV_4,025.03c kasyāśvināv indro agniḥ sutasyāṃśoḥ pibanti manasāvivenam ||
manasā | avi-venam // RV_4,25.3 // / tasmai | agniḥ | bhārataḥ | śarma | yaṃsat | jyok | paśyāt | sūryam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593105 (0.0):
RV_04.025.04.1 tasmā agnir bhārataḥ śarma yaṃsaj jyok paśyāt sūryam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082567 (0.0):
RV_4,025.04a tasmā agnir bhārataḥ śarma yaṃsaj jyok paśyāt sūryam
ut-carantam | yaḥ | indrāya | sunavāma | iti | āha | nare | naryāya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5823405 (0.062):
| bhogam | jyok | paśyema | sūryam | ut carantam | anu mate | mṛḷaya | naḥ
nṛ-tamāya | nṛṇām // RV_4,25.4 // / na | tam | jinanti | bahavaḥ | na | dabhrāḥ | uru | asmai | aditiḥ | śarma
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593124 (0.0):
RV_04.025.04.2 ya indrāya sunavāmety āha nare naryāya nṛtamāya nṛṇām / RV_04.025.05.1 na taṃ jinanti bahavo na dabhrā urv asmā aditiḥ śarma
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082586 (0.0):
RV_4,025.04c ya indrāya sunavāmety āha nare naryāya nṛtamāya nṛṇām || / RV_4,025.05a na taṃ jinanti bahavo na dabhrā urv asmā aditiḥ śarma yaṃsat
| yaṃsat | priyaḥ | su-kṛt | priyaḥ | indre | manāyuḥ | priyaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593133 (0.011):
RV_04.025.05.1 na taṃ jinanti bahavo na dabhrā urv asmā aditiḥ śarma / yaṃsat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082595 (0.011):
RV_4,025.05a na taṃ jinanti bahavo na dabhrā urv asmā aditiḥ śarma yaṃsat
supra-avīḥ | priyaḥ | asya | somī // RV_4,25.5 // / -RV_3:6/14-
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593135 (0.013):
RV_04.025.05.2 priyaḥ sukṛt priya indre manāyuḥ priyaḥ suprāvīḥ priyo asya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082597 (0.013):
RV_4,025.05c priyaḥ sukṛt priya indre manāyuḥ priyaḥ suprāvīḥ priyo asya
supra-avyaḥ | prāśuṣāṭ | eṣaḥ | vīraḥ | susveḥ | paktim | kṛṇute | kevalā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593145 (0.029):
RV_04.025.06.1 suprāvyaḥ prāśuṣāḷ eṣa vīraḥ suṣveḥ paktiṃ kṛṇute
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082607 (0.029):
RV_4,025.06a suprāvyaḥ prāśuṣāḷ eṣa vīraḥ suṣveḥ paktiṃ kṛṇute kevalendraḥ
| indraḥ | na | asusveḥ | apiḥ | na | sakhā | na | jāmiḥ | duḥpra-avyaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593145 (0.062):
RV_04.025.06.1 suprāvyaḥ prāśuṣāḷ eṣa vīraḥ suṣveḥ paktiṃ kṛṇute / kevalendraḥ / RV_04.025.06.2 nāsuṣver āpir na sakhā na jāmir duṣprāvyo 'vahanted avācaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082607 (0.062):
RV_4,025.06a suprāvyaḥ prāśuṣāḷ eṣa vīraḥ suṣveḥ paktiṃ kṛṇute kevalendraḥ / RV_4,025.06c nāsuṣver āpir na sakhā na jāmir duṣprāvyo 'vahanted avācaḥ ||
ava-hantā | it | avācaḥ // RV_4,25.6 // / na | revatā | paṇinā | sakhyam | indraḥ | asunvatā | suta-pāḥ | sam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593163 (0.0):
RV_04.025.06.2 nāsuṣver āpir na sakhā na jāmir duṣprāvyo 'vahanted avācaḥ / RV_04.025.07.1 na revatā paṇinā sakhyam indro 'sunvatā sutapāḥ saṃ gṛṇīte
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082625 (0.0):
RV_4,025.06c nāsuṣver āpir na sakhā na jāmir duṣprāvyo 'vahanted avācaḥ || / RV_4,025.07a na revatā paṇinā sakhyam indro 'sunvatā sutapāḥ saṃ gṛṇīte |
gṛṇīte | ā | asya | vedaḥ | khidati | hanti | nagnam | vi | susvaye |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593171 (0.063):
RV_04.025.07.2 āsya vedaḥ khidati hanti nagnaṃ vi suṣvaye paktaye kevalo
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082633 (0.063):
RV_4,025.07c āsya vedaḥ khidati hanti nagnaṃ vi suṣvaye paktaye kevalo
paktaye | kevalaḥ | bhūt // RV_4,25.7 // / indram | pare | avare | madhyamāsaḥ | indram | yāntaḥ | ava-sitāsaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593186 (0.0):
RV_04.025.07.2 āsya vedaḥ khidati hanti nagnaṃ vi suṣvaye paktaye kevalo / bhūt / RV_04.025.08.1 indram pare 'vare madhyamāsa indraṃ yānto 'vasitāsa indram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082647 (0.0):
RV_4,025.07c āsya vedaḥ khidati hanti nagnaṃ vi suṣvaye paktaye kevalo / bhūt || / RV_4,025.08a indram pare 'vare madhyamāsa indraṃ yānto 'vasitāsa indram |
indram | indram | kṣiyantaḥ | uta | yudhyamānāḥ | indram | naraḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593194 (0.0):
RV_04.025.08.1 indram pare 'vare madhyamāsa indraṃ yānto 'vasitāsa indram / RV_04.025.08.2 indraṃ kṣiyanta uta yudhyamānā indraṃ naro vājayanto
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082656 (5.960):
RV_4,025.08a indram pare 'vare madhyamāsa indraṃ yānto 'vasitāsa indram | / RV_4,025.08c indraṃ kṣiyanta uta yudhyamānā indraṃ naro vājayanto havante
vājayantaḥ | havante // RV_4,25.8 // / -RV_3:6/15- / (RV_4,26) / aham | manuḥ | abhavam | sūryaḥ | ca | aham | kakṣīvān | ṛṣiḥ | asmi |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593205 (0.0):
RV_04.025.08.2 indraṃ kṣiyanta uta yudhyamānā indraṃ naro vājayanto
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082667 (0.0):
RV_4,025.08c indraṃ kṣiyanta uta yudhyamānā indraṃ naro vājayanto havante
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8654441 (0.025):
ṛṅmantrārthaḥ / ādipadena 'ahaṃ kakṣīvānṛṣirasmi vipro 'haṃ kutsam';
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17750452 (0.026):
tathā cāha vāmadevo jīvo 'pi ahaṃ manur abhavaṃ sūryaś cāhaṃ kakṣīvānṛpir
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1019942 (0.052):
taddhaitatpaśyannṛṣirvāmadevaḥ pratipede aham manurabhavaṃ sūryaśceti / tadidamapyetarhi ya evam vedāham brahmāsmīti sa idaṃ sarvam bhavati tasya
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7305343 (0.059):
RV_08.034.04.1{11} ā tvā kaṇvā ihāvase havante vājasātaye / RV_08.034.04.2{11} divo amuṣya .. .
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1416271 (0.060):
pratipede / ahaṃ manur abhavaṃ sūryaś ca iti / ata eva sarvakarmāṇi manasā
vipraḥ | aham | kutsam | ārjuneyam | ni | ṛñje | aham | kaviḥ | uśanā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593210 (0.024):
RV_04.026.01.1 aham manur abhavaṃ sūryaś cāhaṃ kakṣīvām ṛṣir asmi vipraḥ / RV_04.026.01.2 ahaṃ kutsam ārjuneyaṃ ny ṝñje 'haṃ kavir uśanā paśyatā mā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082667 (0.024):
RV_4,026.01a aham manur abhavaṃ sūryaś cāhaṃ kakṣīvāṃ ṛṣir asmi vipraḥ | / RV_4,026.01c ahaṃ kutsam ārjuneyaṃ ny ṛñje 'haṃ kavir uśanā paśyatā mā ||
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8654442 (0.044):
ṛṅmantrārthaḥ / ādipadena 'ahaṃ kakṣīvānṛṣirasmi vipro 'haṃ kutsam';
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082674 (0.062):
RV_4,026.01a aham manur abhavaṃ sūryaś cāhaṃ kakṣīvāṃ ṛṣir asmi vipraḥ | / RV_4,026.01c ahaṃ kutsam ārjuneyaṃ ny ṛñje 'haṃ kavir uśanā paśyatā mā ||
paśyata | mā // RV_4,26.1 // / aham | bhūmim | adadām | āryāya | aham | vṛṣṭim | dāśuṣe | martyāya | aham
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593225 (0.0):
RV_04.026.01.2 ahaṃ kutsam ārjuneyaṃ ny ṝñje 'haṃ kavir uśanā paśyatā mā / RV_04.026.02.1 aham bhūmim adadām āryāyāhaṃ vṛṣṭiṃ dāśuṣe martyāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082687 (0.0):
RV_4,026.01c ahaṃ kutsam ārjuneyaṃ ny ṛñje 'haṃ kavir uśanā paśyatā mā || / RV_4,026.02a aham bhūmim adadām āryāyāhaṃ vṛṣṭiṃ dāśuṣe martyāya |
| apaḥ | anayam | vavaśānāḥ | mama | devāsaḥ | anu | ketam | āyan //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593233 (5.960):
RV_04.026.02.1 aham bhūmim adadām āryāyāhaṃ vṛṣṭiṃ dāśuṣe martyāya / RV_04.026.02.2 aham apo anayaṃ vāvaśānā mama devāso anu ketam āyan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082695 (5.960):
RV_4,026.02a aham bhūmim adadām āryāyāhaṃ vṛṣṭiṃ dāśuṣe martyāya | / RV_4,026.02c aham apo anayaṃ vāvaśānā mama devāso anu ketam āyan ||
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14100251 (0.028):
RV_10,006.07a adhā hy agne mahnā niṣadyā sadyo jajñāno havyo babhūtha | / RV_10,006.07c taṃ te devāso anu ketam āyann adhāvardhanta prathamāsa ūmāḥ
RV_4,26.2 // / aham | puraḥ | mandasānaḥ | vi | airam | nava | sākam | navatīḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593241 (0.0):
RV_04.026.02.2 aham apo anayaṃ vāvaśānā mama devāso anu ketam āyan
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082703 (0.0):
RV_4,026.02c aham apo anayaṃ vāvaśānā mama devāso anu ketam āyan ||
śambarasya | śata-tamam | veśyam | sarva-tātā | divaḥ-dāsam | atithi-gvam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593242 (0.048):
RV_04.026.03.1 aham puro mandasāno vy airaṃ nava sākaṃ navatīḥ śambarasya / RV_04.026.03.2 śatatamaṃ veśyaṃ sarvatātā divodāsam atithigvaṃ yad āvam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082704 (0.048):
RV_4,026.03a aham puro mandasāno vy airaṃ nava sākaṃ navatīḥ śambarasya | / RV_4,026.03c śatatamaṃ veśyaṃ sarvatātā divodāsam atithigvaṃ yad āvam ||
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593251 (0.053):
RV_04.026.03.2 śatatamaṃ veśyaṃ sarvatātā divodāsam atithigvaṃ yad āvam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082713 (0.053):
RV_4,026.03c śatatamaṃ veśyaṃ sarvatātā divodāsam atithigvaṃ yad āvam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27130219 (0.054):
yābhiḥ | mahām | atithi gvam | kaśaḥ juvam | divaḥ dāsam | śambara hatye |
| yat | āvam // RV_4,26.3 // / pra | su | saḥ | vi-bhyaḥ | marutaḥ | viḥ | astu | pra | śyenaḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593260 (0.0):
RV_04.026.03.2 śatatamaṃ veśyaṃ sarvatātā divodāsam atithigvaṃ yad āvam / RV_04.026.04.1 pra su ṣa vibhyo maruto vir astu pra śyenaḥ śyenebhya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082722 (0.0):
RV_4,026.03c śatatamaṃ veśyaṃ sarvatātā divodāsam atithigvaṃ yad āvam || / RV_4,026.04a pra su ṣa vibhyo maruto vir astu pra śyenaḥ śyenebhya
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593251 (0.042):
RV_04.026.03.2 śatatamaṃ veśyaṃ sarvatātā divodāsam atithigvaṃ yad āvam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082713 (0.042):
RV_4,026.03c śatatamaṃ veśyaṃ sarvatātā divodāsam atithigvaṃ yad āvam ||
śyenebhyaḥ | āśu-patvā | acakrayā | yat | svadhayā | su-parṇaḥ | havyam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593268 (0.046):
RV_04.026.04.2 acakrayā yat svadhayā suparṇo havyam bharan manave
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082730 (0.046):
RV_4,026.04c acakrayā yat svadhayā suparṇo havyam bharan manave devajuṣṭam
bharat | manave | deva-juṣṭam // RV_4,26.4 // / bharat | yadi | viḥ | ataḥ | vevijānaḥ | pathā | uruṇā | manaḥ-javāḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593279 (0.0):
RV_04.026.04.2 acakrayā yat svadhayā suparṇo havyam bharan manave / devajuṣṭam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082741 (0.0):
RV_4,026.04c acakrayā yat svadhayā suparṇo havyam bharan manave devajuṣṭam
asarji | tūyam | yayau | madhunā | somyena | uta | śravaḥ | vivide |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593289 (0.0):
RV_04.026.05.1 bharad yadi vir ato vevijānaḥ pathoruṇā manojavā asarji / RV_04.026.05.2 tūyaṃ yayau madhunā somyenota śravo vivide śyeno atra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082751 (0.0):
RV_4,026.05a bharad yadi vir ato vevijānaḥ pathoruṇā manojavā asarji | / RV_4,026.05c tūyaṃ yayau madhunā somyenota śravo vivide śyeno atra ||
śyenaḥ | atra // RV_4,26.5 // / ṛjīpī | śyenaḥ | dadamānaḥ | aṃśum | parāvataḥ | śakunaḥ | mandram | madam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593300 (0.0):
RV_04.026.05.2 tūyaṃ yayau madhunā somyenota śravo vivide śyeno atra
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082762 (0.0):
RV_4,026.05c tūyaṃ yayau madhunā somyenota śravo vivide śyeno atra ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19852667 (0.064):
03,131.000*0641_01 śṛṇu tvaṃ tatra vai rājañ śyeno yad abhibhāṣata / 03,131.001 śyena uvāca / 03,131.001a dharmātmānaṃ tv āhur ekaṃ sarve rājan mahīkṣitaḥ
| somam | bharat | dadṛhāṇaḥ | deva-vān | divaḥ | amuṣmāt | ut-tārāt |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593299 (0.038):
RV_04.026.06.1 ṛjīpī śyeno dadamāno aṃśum parāvataḥ śakuno mandram madam / RV_04.026.06.2 somam bharad dādṛhāṇo devāvān divo amuṣmād uttarād ādāya
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082761 (0.038):
RV_4,026.06a ṛjīpī śyeno dadamāno aṃśum parāvataḥ śakuno mandram madam | / RV_4,026.06c somam bharad dādṛhāṇo devāvān divo amuṣmād uttarād ādāya ||
ādāya // RV_4,26.6 // / ādāya | śyenaḥ | abharat | somam | sahasram | savān | ayutam | ca | sākam
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593314 (0.0):
RV_04.026.06.2 somam bharad dādṛhāṇo devāvān divo amuṣmād uttarād ādāya / RV_04.026.07.1 ādāya śyeno abharat somaṃ sahasraṃ savāṃ ayutaṃ ca sākam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082776 (0.0):
RV_4,026.06c somam bharad dādṛhāṇo devāvān divo amuṣmād uttarād ādāya || / RV_4,026.07a ādāya śyeno abharat somaṃ sahasraṃ savāṃ ayutaṃ ca sākam |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9534578 (0.046):
11,1: tasya.eṣā.bhavati/ / 11,2: ``ādāya.śyeno.abharat.somam.sahasram.savām.ayutaṃś.ca.sākam/
| atra | puram-dhiḥ | ajahāt | arātīḥ | made | somasya | mūrāḥ | amūraḥ //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593324 (5.960):
RV_04.026.07.2 atrā puraṃdhir ajahād arātīr made somasya mūrā amūraḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082786 (5.960):
RV_4,026.07c atrā purandhir ajahād arātīr made somasya mūrā amūraḥ ||
RV_4,26.7 // / -RV_3:6/16- / (RV_4,27) / garbhe | nu | san | anu | eṣām | avedam | aham | devānām | janimāni |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330537 (0.0):
tad uktam ṛṣiṇā -- garbhe nu sann anv eṣām avedamahaṃ devānāṃ janimāni
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593334 (0.0):
RV_04.026.07.2 atrā puraṃdhir ajahād arātīr made somasya mūrā amūraḥ / RV_04.027.01.1 garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082796 (0.0):
RV_4,026.07c atrā purandhir ajahād arātīr made somasya mūrā amūraḥ || / RV_4,027.01a garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā |
viśvā | śatam | mā | puraḥ | āyasīḥ | arakṣan | adha | śyenaḥ | javasā |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330545 (0.0):
tad uktam ṛṣiṇā -- garbhe nu sann anv eṣām avedamahaṃ devānāṃ janimāni / viśvā | / śataṃ mā pura āyasīr arakṣannadha śyeno javasā nir adīyam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593343 (0.014):
RV_04.027.01.1 garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā / RV_04.027.01.2 śatam mā pura āyasīr arakṣann adha śyeno javasā nir adīyam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082805 (0.014):
RV_4,027.01a garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā | / RV_4,027.01c śatam mā pura āyasīr arakṣann adha śyeno javasā nir adīyam ||
niḥ | adīyam // RV_4,27.1 // / na | gha | saḥ | mām | apa | joṣam | jabhāra | abhi | īm | āsa | tvakṣasā
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593345 (1.192):
RV_04.027.01.2 śatam mā pura āyasīr arakṣann adha śyeno javasā nir adīyam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082807 (1.192):
RV_4,027.01c śatam mā pura āyasīr arakṣann adha śyeno javasā nir adīyam ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330546 (0.043):
śataṃ mā pura āyasīr arakṣannadha śyeno javasā nir adīyam |
| vīryeṇa | īmār | puram-dhiḥ | ajahāt | arātīḥ | uta | vātān | atarat |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593362 (0.030):
RV_04.027.02.2 īrmā puraṃdhir ajahād arātīr uta vātāṃ atarac chūśuvānaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082824 (0.030):
RV_4,027.02c īrmā purandhir ajahād arātīr uta vātāṃ atarac chūśuvānaḥ ||
śūśuvānaḥ // RV_4,27.2 // / ava | yat | śyenaḥ | asvanīt | adha | dyoḥ | vi | yat | yadi | vā | ataḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593369 (0.0):
RV_04.027.02.2 īrmā puraṃdhir ajahād arātīr uta vātāṃ atarac chūśuvānaḥ / RV_04.027.03.1 ava yac chyeno asvanīd adha dyor vi yad yadi vāta ūhuḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082831 (0.0):
RV_4,027.02c īrmā purandhir ajahād arātīr uta vātāṃ atarac chūśuvānaḥ || / RV_4,027.03a ava yac chyeno asvanīd adha dyor vi yad yadi vāta ūhuḥ
ūhuḥ | puram-dhim | sṛjat | yat | asmai | ava | ha | kṣipat | jyām |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593379 (0.026):
RV_04.027.03.2 sṛjad yad asmā ava ha kṣipaj jyāṃ kṛśānur astā manasā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082841 (0.026):
RV_4,027.03c sṛjad yad asmā ava ha kṣipaj jyāṃ kṛśānur astā manasā
kṛśānuḥ | astā | manasā | bhuraṇyan // RV_4,27.3 // / ṛjipyaḥ | īm | indra-vataḥ | na | bhujyum | śyenaḥ | jabhāra | bṛhataḥ |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593381 (0.0):
RV_04.027.03.2 sṛjad yad asmā ava ha kṣipaj jyāṃ kṛśānur astā manasā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082843 (0.0):
RV_4,027.03c sṛjad yad asmā ava ha kṣipaj jyāṃ kṛśānur astā manasā
adhi | snoḥ | antariti | patat | patatri | asya | parṇam | adha | yāmani |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593398 (0.023):
RV_04.027.04.2 antaḥ patat patatry asya parṇam adha yāmani prasitasya tad
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082860 (0.023):
RV_4,027.04c antaḥ patat patatry asya parṇam adha yāmani prasitasya tad
pra-sitasya | tat | veḥ // RV_4,27.4 // / adha | śvetam | kalaśam | gobhiḥ | aktam | āpipyānam | magha-vā | śukram |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18549048 (0.0):
divaḥ | kavandham | ava | darṣat | udriṇam // RV_9,74.7 // / adha | śvetam | kalaśam | gobhiḥ | aktam | kārṣman | ā | vājī | akramīt |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593410 (0.016):
veḥ / RV_04.027.05.1 adha śvetaṃ kalaśaṃ gobhir aktam āpipyānam maghavā śukram
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082872 (0.016):
veḥ || / RV_4,027.05a adha śvetaṃ kalaśaṃ gobhir aktam āpipyānam maghavā śukram
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14092193 (0.026):
RV_9,074.08a adha śvetaṃ kalaśaṃ gobhir aktaṃ kārṣmann ā vājy akramīt
andhaḥ | adhvaryu-bhiḥ | pra-yatam | madhvaḥ | agram | indraḥ | madāya |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593419 (0.0):
RV_04.027.05.1 adha śvetaṃ kalaśaṃ gobhir aktam āpipyānam maghavā śukram / andhaḥ / RV_04.027.05.2 adhvaryubhiḥ prayatam madhvo agram indro madāya prati dhat
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082881 (0.0):
RV_4,027.05a adha śvetaṃ kalaśaṃ gobhir aktam āpipyānam maghavā śukram / andhaḥ | / RV_4,027.05c adhvaryubhiḥ prayatam madhvo agram indro madāya prati dhat
prati | dhat | pibadhyai | śūraḥ | madāya | prati | dhat | pibadhyai //
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593424 (0.0):
RV_04.027.05.2 adhvaryubhiḥ prayatam madhvo agram indro madāya prati dhat / pibadhyai śūro madāya prati dhat pibadhyai
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082886 (0.0):
RV_4,027.05c adhvaryubhiḥ prayatam madhvo agram indro madāya prati dhat / pibadhyai śūro madāya prati dhat pibadhyai ||
RV_4,27.5 // / -RV_3:6/17- / (RV_4,28) / tvā | yujā | tava | tat | soma | sakhye | indraḥ | apaḥ | manave |