View original HTML file with complete header information
Sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacaraṇaparivarta
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530714 (0.011):
iti sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacaraṇaparivarto nāma navamo 'dhyāyaḥ
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530651 (0.061):
sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacāraṇaparivarto nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ
Sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacaraṇaparivarta
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530714 (0.011):
iti sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacaraṇaparivarto nāma navamo 'dhyāyaḥ
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530651 (0.061):
sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacāraṇaparivarto nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ
(SAM 4Ob4: additional verses) / athāśoko mahārājaḥ śrotuṃ subhāṣitaṃ punaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607892 (0.019):
athāśoko mahīpālaḥ śrotum anyat subhāṣitaṃ / / upaguptaṃ yatiṃ natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_14.1{1} //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530659 (0.051):
sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacāraṇaparivarto nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / (SAM 47a3ff.: additional verses): / etad dṛṣṭvā samākarṇya sarve lokādhipā api /
upaguptaṃ yatiṃ natvā sāñjalir evam abravīt // Svp_*1* //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607894 (0.018):
athāśoko mahīpālaḥ śrotum anyat subhāṣitaṃ / / upaguptaṃ yatiṃ natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_14.1{1} //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530473 (0.025):
taṃ munīndraṃ mudā natvā sāñjalir evam abravīt // Svp_207 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572470 (0.030):
athāśoko mahārājaḥ kṛtāñjaliḥ pramoditaḥ / / upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_1.2{2} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657210 (0.030):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāñjaliḥ pramoditaḥ / / upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_34.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645058 (0.036):
athāśoko mahīpālaḥ samupetya kṛtāṃjaliḥ / / upaguptaṃ yatiṃ natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_29.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12647929 (0.039):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjaliḥ purogataḥ / / upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_30.1{1} //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9714441 (0.040):
śrutvā taṃ sāñjalir natvā punar evaṃ samabravīt // Avc_156 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612935 (0.042):
athāśoko mahārājaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ yatiṃ natvā punar eva samabravīt // Rm_16.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670656 (0.042):
athāśoko maharājaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_38.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661309 (0.044):
athāśoko mahīpālaḥ sāṃjaliḥ samupāśritaḥ / / upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_36.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12613871 (0.048):
bhagavantaṃ tam ānatvā sāñjalir etad abravīt // Rm_16.77{76} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23247046 (0.049):
śikhinaṃ taṃ muniṃ natvā sāñjalirevamabravīt // SvayambhuP_2.64 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615722 (0.050):
athāśoko mahārājaḥ pramoditaḥ / / upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evaṃ abhāṣata // Rm_17.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12651368 (0.050):
athāśoko maharājaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ yatiṃ natvā prārthayec caivam ādarāt // Rm_32.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658361 (0.050):
athāśoko mahārājaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ yatiṃ natvā prārthayec caivam ādarāt // Rm_35.1{1} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23255273 (0.050):
munīndraṃ śrīghanaṃ natvā sāñjalirevamabravīt // SvayambhuP_6.1 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631298 (0.051):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ yatiṃ natvā prārthayac ca tathādarāt // Rm_24.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653867 (0.054):
upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_33.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12590025 (0.055):
upaguptaṃ guruṃ natvā prāṃjaliś caivam abravīt // Rm_8.1{1} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246245 (0.056):
bhagavantaṃ punarnatvā sāñjalirevamabravīt // SvayambhuP_2.1 //
bhadanta śrotum icchāmi punas tasya jagadguroḥ / / munīndrasyānubhāvatvaṃ tat samādeṣṭum arhati // Svp_*2* //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12660105 (0.022):
tad asmākaṃ hitārthena dharmam ādeṣṭum arhati // Rm_35.135{35} // / iti saṃprārthite tena rājñā sa bhagavān api /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664467 (0.026):
tad vrataṃ me bhavāñ chāstā samyag ādeṣṭum arhati // Rm_37.4{4} // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23261620 (0.028):
tat me yaducitaṃ dharmma tat samādeṣṭumarhati // SvayambhuP_8.98 // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvācāryaḥ sa satmatiḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23262238 (0.028):
suvṛṣṭikaraṇopāyaṃ tat samādeṣṭumarhati // SvayambhuP_8.146 // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvācāryaḥ sa satmatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618212 (0.030):
upaguptaṃ guruṃ natvā punar evaṃ samabravīt // Rm_18.1{1} // / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572485 (0.032):
tad yathā guruṇādiṣṭaṃ tathā deṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_1.3{3} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615727 (0.034):
upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evaṃ abhāṣata // Rm_17.1{1} // / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615737 (0.035):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_17.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618222 (0.035):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_18.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623583 (0.035):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_20.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan mahāmatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634440 (0.035):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_25.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan mahāmatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637013 (0.035):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_26.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā sa sugatātmajaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12647944 (0.035):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_30.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhaṃ sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661324 (0.035):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_36.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626309 (0.036):
tad yathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_21.2{2} // / saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627901 (0.036):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_22.2{2} // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12628915 (0.036):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_23.2{2} // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhaṃ mahāmatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642027 (0.036):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_28.2{2} // / iti saṃprārthite rājñā sa upagupta ātmavit /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649194 (0.036):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_31.2{2} // / iti saṃprārthite rājñā sa yatīśaḥ prasannadhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12651385 (0.036):
tad yathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_32.2{2} // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572492 (0.0):
tad yathā guruṇādiṣṭaṃ tathā deṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_1.3{3} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618230 (0.0):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_18.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626315 (0.003):
tad yathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_21.2{2} // / saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627906 (0.003):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_22.2{2} // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664473 (0.003):
tad vrataṃ me bhavāñ chāstā samyag ādeṣṭum arhati // Rm_37.4{4} // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615742 (0.013):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_17.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623585 (0.013):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_20.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan mahāmatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634442 (0.013):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_25.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan mahāmatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657227 (0.013):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuñ ca me 'rhati // Rm_34.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan mahāmatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661329 (0.013):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_36.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12651390 (0.014):
tad yathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_32.2{2} // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23261620 (0.017):
tat me yaducitaṃ dharmma tat samādeṣṭumarhati // SvayambhuP_8.98 // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvācāryaḥ sa satmatiḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23262238 (0.017):
suvṛṣṭikaraṇopāyaṃ tat samādeṣṭumarhati // SvayambhuP_8.146 // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvācāryaḥ sa satmatiḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245353 (0.022):
kadā svayaṃ samutpannaṃ statsamādeṣṭumarhati / / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ surdhīḥ // SvayambhuP_1.104
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631319 (0.025):
iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhaṃ sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670685 (0.025):
tathā sarvaṃ samākhyātuṃ vistareṇa samarhati // Rm_38.3{3} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan mahāmatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12647949 (0.025):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_30.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhaṃ sudhīr yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637015 (0.026):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_26.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā sa sugatātmajaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653886 (0.026):
tadyathā guruṇākhyātaṃ tathādeṣṭuṃ samarhasi // Rm_33.2{2} // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529913 (0.029):
yat saṃbuddho bhavān khyāta etad ādeṣṭum arhati // Svp_168 // / iti tat prārthitaṃ śrutvā sarvamānimadāpahaḥ /
taṃ narendraṃ samāmantrya saṃpaśyann evam ādiśat // Svp_*3* // / (SAM 40b6; BKA C 99b4; BKA T 71b8)
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631322 (0.052):
iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhaṃ sudhīr yatiḥ / / nṛpatiṃ taṃ mahīpālaṃ saṃpaśyann evam ādiśat // Rm_24.3{3} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572494 (0.053):
iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ / / upagupto narendraṃ taṃ samālokyaivam ādiśat // Rm_1.4{3A} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664475 (0.053):
iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ / / upagupto narendraṃ taṃ samālokyaivam ādiśat // Rm_37.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618229 (0.056):
iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ / / upagupto narendraṃ taṃ samālokyaivam abravīt // Rm_18.3{3} //
atha śṛṇu samādhāya yathā me guruṇoditaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618240 (0.0):
upagupto narendraṃ taṃ samālokyaivam abravīt // Rm_18.3{3} // / śṛṇu rājan samādhāya yathā me guruṇoditaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12599796 (0.005):
upagupto yatiś caivaṃ taṃ nṛpaṃ pratyabhāṣata // Rm_12.3{3} // / śṛṇu rājan samādhāya yathā me guruṇoditaṃ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24369417 (0.039):
tathāhaṃ te pravakṣyāmi yathā me guruṇoditam // / tadyathā sarvamāseṣu caret paṃcasu parvasu /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23248609 (0.039):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi sarvalokābhivodhane // SvayambhuP_3.4 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637032 (0.044):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathātrāhaṃ pravakṣyāmi śrutvānumodanāṃ kuru // Rm_26.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657244 (0.044):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathātrāhaṃ pravakṣyāmi tava dharmapravṛddhaye // Rm_34.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623601 (0.045):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi sarve lokaprabodhane // Rm_20.4{4} //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712127 (0.045):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me guruṇoditam / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā caivaṃ samācara // Avc_6 //
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760298 (0.045):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me guruṇoditam | / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā caivaṃ śubhe cara || GoPr_4 ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24413811 (0.045):
śṛṇu rājan mahābhāga yathā me guruṇoditam / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvānubodhito bhava //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572504 (0.045):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā cāpy anumodaya // Rm_1.5{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610808 (0.045):
śṛṇu rājan mahābhāga yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvāpy evaṃ pramodaya // Rm_15.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612968 (0.045):
śṛṇu rājan mahābhāga yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvānumodanāṃ kuru // Rm_16.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615757 (0.045):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā cāpy anumodaya // Rm_17.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620717 (0.045):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvaivaṃ paribudhyatāṃ // Rm_19.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626329 (0.045):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvānumodanāṃ kuru // Rm_21.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12628933 (0.045):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā buddhānumodaya // Rm_23.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642045 (0.045):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvānumodanāṃ kuru // Rm_28.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645092 (0.045):
sādhu śṛṇu maharāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā cāpy anumodaya // Rm_29.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649214 (0.045):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvānumodanāṃ kuru // Rm_31.4{4} //
tathāhaṃ saṃpravakṣyāmi tava puṇyapravṛddhaye // Svp_1 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618244 (0.0):
śṛṇu rājan samādhāya yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ saṃpravakṣyāmi tava puṇyapravṛddhaye // Rm_18.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631337 (0.0):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ saṃpravakṣyāmi tava dharmapravṛddhaye // Rm_24.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639413 (0.006):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ tat pravakṣyāmi tava puṇyavivṛddhaye // Rm_27.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12651408 (0.006):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi tava dharmapravṛddhaye // Rm_32.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653903 (0.006):
śṛṇu rājan mahābhāga yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ tat pravakṣyāmi tava dharmavivṛddhaye // Rm_33.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657249 (0.018):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathātrāhaṃ pravakṣyāmi tava dharmapravṛddhaye // Rm_34.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637032 (0.025):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathātrāhaṃ pravakṣyāmi śrutvānumodanāṃ kuru // Rm_26.4{4} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24369417 (0.026):
tathāhaṃ te pravakṣyāmi yathā me guruṇoditam // / tadyathā sarvamāseṣu caret paṃcasu parvasu /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23248609 (0.026):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi sarvalokābhivodhane // SvayambhuP_3.4 //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712126 (0.030):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me guruṇoditam / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā caivaṃ samācara // Avc_6 //
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760297 (0.030):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me guruṇoditam | / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā caivaṃ śubhe cara || GoPr_4 ||
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572503 (0.030):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā cāpy anumodaya // Rm_1.5{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615756 (0.030):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā cāpy anumodaya // Rm_17.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620716 (0.030):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvaivaṃ paribudhyatāṃ // Rm_19.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623601 (0.030):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi sarve lokaprabodhane // Rm_20.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626328 (0.030):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvānumodanāṃ kuru // Rm_21.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12628932 (0.030):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā buddhānumodaya // Rm_23.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642044 (0.030):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvānumodanāṃ kuru // Rm_28.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645091 (0.030):
sādhu śṛṇu maharāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvā cāpy anumodaya // Rm_29.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649213 (0.030):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me guruṇoditaṃ / / tathāhaṃ te pravakṣyāmi śrutvānumodanāṃ kuru // Rm_31.4{4} //
tad yathābhūn mahāpuryāṃ mathurāyāṃ mahājanaḥ / / sādhubhogābhidhaḥ śreṣṭhī sarvadravyasamṛddhimān // Svp_2 //
tasya bhāryā subhadrāṃgī sundarī ratisaṃnibhā / / sādhvī śrīsadṛśākārā priyaṃvadābhidhā varā // Svp_3 //
tasyās triyaṃtrikā jātā dārikā vyaṃgikāśrayā / / tāṃ dṛṣṭvā dārikāṃ mātā babhūva vyāhatāśayā // Svp_4 //
janako 'pi samālokya dārikāṃ tāṃ triyantrikāṃ / / lajjāvidaritasvāntas tasthau niśvāsatatparaḥ // Svp_5 //
tataḥ sa janakaḥ śreṣṭhī nimittajñān vicakṣaṇān /
tīrthikān sahasāmantrya dārikāṃ tām adarśayat // Svp_6 //
triyantritāṃ śiśuṃ dṛṣṭvā nimittajñaḥ sa tīrthikaḥ /
dārikeyam abhadreti śreṣṭhino 'gre nyavedayat // Svp_7 //
tac chrutvā janakaḥ śreṣṭhī duḥkhaśaṃkākulāśayaḥ /
snehaśokāgnitaptātmā tasthau saṃmohitendriyaḥ // Svp_8 //
tāṃ dṛṣṭvā sā satī bhāryā śrutvā tat tīrthikoditaṃ /
snehaśokāgnisaṃtaptā babhūva vyāhatāśayā // Svp_9 //
tasmin kaṇe supuṇyātmā sarvavidyāvicakṣaṇā /
sā parivrājikā tatra śreṣṭhigṛha upācarat // Svp_10 // / tāṃ dṛṣṭvā samupāyātāṃ śreṣṭhī sa sahasotthitaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645941 (0.058):
bhāsayan sahasā gatvā divi śāstur upācarat // Rm_29.72{71} // / tatra taṃ samupāyātaṃ dṛṣṭvā sa bhagavān mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12605900 (0.062):
sahasā samupāgatya svasvāsane upāviśat // Rm_13.127{127} // / tathā tān samupāsīnān dṛṣṭvā śreṣṭhī sa moditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642619 (0.062):
saṃbuddhadarśanaṃ kartuṃ mṛgadāve upācarat // Rm_28.50{50} // / tatra taṃ śrīghanaṃ dṛṣṭvā nṛpatiḥ sa pramoditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12636292 (0.063):
vismitaḥ prātar utthāya vihāre samupācarat // Rm_25.147{56!} // / tatra taṃ śrīghanaṃ dṛṣṭvā nṛpatiḥ sa pramoditaḥ /
sādaraṃ samupāmantrya śuddhāsane nyaveśayat // Svp_11 //
sādhubhogas tataḥ śreṣṭhī tāṃ parivrājikāṃ mudā /
abhyarcya bhojayitvā ca saṃprasādyaivam abravīt // Svp_12 // / bhadrike dārikā jātā mamātmajā triyantrikā /
imāṃ te dātum icchāmi samanvāhartum arhasi // Svp_13 // / iti nivedya sa śreṣṭhī samādāya nijāṃ sutāṃ /
tāṃ tasyāḥ purataḥ sthāpya bahu dravyaṃ ca prabravīt // Svp_14 //
iyaṃ me dārikā bhadre bhavatyai saṃkalpitā mayā /
tad bhavatyā samādāya saṃpālyā svātmajā yathā // Svp_15 //
tvaṃ putraputrīhīnāsi nirbhartṛkā nirākulā /
tasmāt tvayā pālanīyā svātmajeva śiśur iyaṃ // Svp_16 //
iti nivedya sa śreṣṭhī sadhātrīṃ tāṃ sutāṃ mudā /
bahudravyānvitāṃ tasyai datvaivaṃ punar abravīt // Svp_17 //
yadeyaṃ saṃpravṛddhā syāt tadā te dāsikā bhavet /
tasmād yāvad iyaṃ bālā tāvat pālyā tvayā sadā // Svp_18 //
tataḥ pravrājya sve dharme saṃcārayasva sanmate /
adhyāpaya ca sarvāṇi śāstrāṇy api yathākramaṃ // Svp_19 // / ity uktvā sa pitā putrīṃ vastrālaṃkāramaṇḍitām /
tāṃ tasyai brahmacāriṇyai saṃkalpya pradadau muda // Svp_20 // / tat pradattāṃ samādāya sadhātrīṃ sopacārikāṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12619871 (0.061):
tato bhadrāśiṣaṃ datvā bhagavān saha saṃghikaiḥ /
datvā bhadrāśiṣaṃ tasmai śirī nāmā tato 'carat* // Svp_21 //
tatra sā svāśrame gatvā sadhātrīṃ tāṃ pramoditā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529679 (0.026):
jitvā vijayam āsādya samabhyānandito 'carat // Svp_150 // / tato 'nyatrāśrame gatvā sa sabhiko vyalokayat /
svātmajām iva saṃpālya sahasā samapoṣayat // Svp_22 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12654138 (0.046):
tac chrutvā sa mahīpālaḥ prasenajit prasāditaḥ / / sahasopetya tāṃ putrīṃ dadarsātipramoditaḥ // Rm_33.23{23} //
evaṃ saṃpālyamānā sā dine dine 'bhivardhitā / / paripuṣṭendriyā kāntā sarvamanoharābhavat // Svp_23 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12578939 (0.026):
arjanopāyamaṃdasya kevalaṃ vyayakurvataḥ // Rm_3.20{20} // / dine dine kraṃān nityaṃ ativyayān nirāgamat /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10562964 (0.034):
atha niragnikānāṃ sāgnikānāmapi ekadine
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19887846 (0.039):
03,190.079c yathā yuktaṃ vāmadevāham enaṃ; dine dine saṃviśantī vyaśaṃsam
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22462749 (0.039):
Nar_10.41.5-2 iti praśaṃsan kila gopaloko bhavanmukhālokarase nyamāṅkṣīt / Nar_10.41.6-1 dine dine'tha prativṛddhalakṣmīrakṣīṇamaṅgalyaśato vrajo'yam
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24373421 (0.041):
evaṃ sa śrīguṇādhāraḥ saddharmasukhadārayakaḥ / / dine dine 'pyapremeyān sattvānuddhṛtya bodhayan //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13187701 (0.044):
varjayedabdamātraṃ tu % grāmacaṇḍālakarmasu // Ang_1.763 // / āmaśrāddhagṛhītāraṃ $ taddine nāvalokayet &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4723375 (0.044):
varjayedabdamātraṃ tu grāmacaṇḍālakarmasu // Ang_1.763 // / āmaśrāddhagṛhītāraṃ taddine nāvalokayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151308 (0.048):
ś ekaberaṃ tu saṃsthāpya pūjayettu dine dine // Vis_11.303 // / ṣaṅberaṃ vā triberaṃ vā saṃsthāpya vidhinā mune /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406119 (0.051):
BhP_10.70.009/3 alaṅkṛtebhyo viprebhyo badvaṃ badvaṃ dine dine / BhP_10.70.010/1 go vipra devatā vṛddha gurūn bhūtāni sarvaśaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158711 (0.053):
dine dine tu kartavyo homūparvo balikramaḥ // Vis_16.112 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802659 (0.056):
alaṅkṛtebhyo viprebhyo badvaṃ badvaṃ dine dine // BhP_10.70.009 // / go vipra devatā vṛddha gurūn bhūtāni sarvaśaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21014352 (0.056):
vinākṛtetyarthaḥ/ dine dina iti// ekasminneva dine / sarvaśāsttaśravaṇāyogena pratyahaṃ yāvadavadhāraṇaṃ 6 śakyaṃ tāvata eva
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24378239 (0.057):
dine dine sa ālokya samuddhṛya prabodhayan / / apremeyānasaṃkhyeyān sattvān preṣayati sadgatau //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469356 (0.057):
prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b / prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d
tatas tayānuśāsinyā pravrājitā yathāvidhiṃ / / sā yatisaṃvaraṃ dhṛtvā kāṣāyacīvarācarat // Svp_24 //
tataḥ sā sumatī kanyā sarvā lipīr aśikṣata /
tataḥ krameṇa sarvāṇi śāstrāṇi samaśikṣata // Svp_25 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12638355 (0.062):
tad dṛṣṭvā janatā sarvā mahāścaryyaṃ pralehire // Rm_26.109{9} // / krameṇa tāni sarvāṇi pracaranti vihāyasā /
evam adhītya sā vijñā sarvavidyāntapāragā /
mahādhīr iti nāmābhūt subuddhitvāt triyantrikā // Svp_26 //
krameṇa kuṭilāṃgī sā śālaproccābhavat sudhīḥ /
nijadharmānubhāvena pūrvapāpakṣayaṃ gate // Svp_27 //
catuḥṣaṣṭi kalādhītā vedādhyayanacāturī /
sarvavādimanotrāsaṃ saṃharantī vyarājata // Svp_28 //
sarve 'pi vādino vijñās tāṃ jetuṃ naiva śekire /
saiva pravādinaḥ sarvān vinirjityābhyarājata // Svp_29 // / tat kīrtisurabhis tasyāḥ samantataḥ prasāritā /
tat sumatiṃ samakarṇya sarve 'tivismayaṃ yayuḥ // Svp_30 //
tadā tatra dvijo vidvān sarvavedāntapāragaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1092523 (0.058):
vedavedāntavid vidvān__Vdha_037.012 / pipīto nāma vai dvijaḥ__Vdha_037.012
vidyākarābhidho mānī dakṣiṇātaḥ samāgataḥ // Svp_31 //
sa pārśvaṃ tāmrapaṭṭena veṣṭayitvā samunmanāḥ /
ulkām ujvālitāṃ dhṛtvā pure tatra mudāviśat // Svp_32 //
yo mayā saha saṃvādaṃ kartum atra samicchati /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528401 (0.038):
vedāntapārago vijño dakṣiṇātaḥ samāgataḥ // Svp_45 // / tat tena saha saṃvādaṃ kartuṃ yadi tvam icchasi /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528952 (0.046):
bhavatyā saha saṃvādaṃ kartum adya samicchati // Svp_91 //
tasyāham upagaccheyam iti mānī mudācarat // Svp_33 // / tam āyātaṃ samālokya māthurikā mahājanāḥ /
taṃ dvijaṃ samupāmantrya sarve py evaṃ babhāṣire // Svp_34 //
sādho mātra samāgaccha dhṛtvolkāṃ jvalitām imāṃ /
yā parivrājikā sādhvī sā prājñā vidyate satī // Svp_35 //
iti tair gaditaṃ śrutvā vidyākaro 'timānikaḥ / / māthurikān upāsṛtya sāhaṃkāraḥ samabravīt // Svp_36 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12042454 (0.056):
ete prakārā iti. gaurādiprakārāḥ. skaṃdheṣv ayam ity ahaṃkarāḥ. na tv / ahaṃkāra iti. na tv aham ity evam ākaraḥ pratyaya ity arthaḥ.
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12672169 (0.058):
nedaṃ vidhvaṃsanīyaṃ hi kathaṃ vidhvaṃsayevahi // Rm_38.122{21!} // / iti tenoditaṃ śrutvā so 'śvaghoṣo viciṃtayan /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12629302 (0.061):
triratnaśaraṇaṃ kṛtvā prabhajeyuḥ sadādritāḥ // Rm_23.33{33} // / iti tayoditaṃ śrutvā nāradaḥ sa prabodhitaḥ /
kā parivrājikā prājñā vidyate 'tra kuhāśritā /
tām ahaṃ draṣṭum icchāmi tad darśayitum arhathaḥ // Svp_37 //
iti taduktam ākarṇya sarve 'pi te mahājanāḥ / / brāhmaṇaṃ taṃ samālokya saṃpraṣṭum evam abravīt // Svp_38 //
sādho yadi tayā sārdhaṃ saṃvādaṃ kartum icchasi / / tāṃ kāntāṃ sumatiṃ vijñāṃ darśayiṣyāmahe vayaṃ // Svp_39 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528401 (0.032):
vedāntapārago vijño dakṣiṇātaḥ samāgataḥ // Svp_45 // / tat tena saha saṃvādaṃ kartuṃ yadi tvam icchasi /
iti sarvair api proktaṃ śrutvā sa brāhmaṇo mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529326 (0.025):
katham atra saṃdeha iti sarve savismayāḥ // Svp_121 // / iti sarvaiḥ samākhyātaṃ śrutvā sa brāhmaṇo mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529481 (0.060):
yadīcchasi mayā sārdhaṃ rantuṃ prehi vrajevahi // Svp_134 // / iti tayā samākhyātaṃ śrutvā sa brāhmaṇas tathā /
saṃpaśyans tān janān sarvān puraḥ sthitvaivam abravīt // Svp_40 //
bho bhavantas tayā sārdhaṃ saṃvādaṃ kartum utsahe /
tad enāṃ samupānīya darśayantu puro mama // Svp_41 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529480 (0.064):
yadīcchasi mayā sārdhaṃ rantuṃ prehi vrajevahi // Svp_134 // / iti tayā samākhyātaṃ śrutvā sa brāhmaṇas tathā /
iti tena samākhyātaṃ śrutvā tatheti te janāḥ / / sahasā tatrāśrame gatvā tasyā yater upāśrayan // Svp_42 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623410 (0.060):
tathākāśāś caraṃ gatvā svāśrame samupāśrayan // Rm_19.212{11} // / tad dṛṣṭvā sa nṛpo lokaiḥ sahātivismayānvitaḥ /
tān vīkṣya samupāsīnān sā parivrājikā mudā / / kimartham āgatā yūyam iti saṃparyapṛcchata // Svp_43 //
tac chrutvā te janāḥ sarve natvā sāṃjalayo mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529133 (0.041):
brāhmaṇaṃ taṃ vinirjitya vyasmāyayan sabhājanān // Svp_105 // / tac chrutvā te janāḥ sarve vismayāpannamānasāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642137 (0.044):
vihāre taṃ jagannāthaṃ dṛṣṭvā sāṃjalayo mudā / / natvā pradakṣiṇīkṛtya samabhyarcya yathākramaṃ // Rm_28.12{12} //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528509 (0.045):
iti tatkathitaṃ śrutvā sarve 'pi sajjanā mudā // Svp_55 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639522 (0.048):
yathākramaṃ samabhyarcya natvā sāṃjalayo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649386 (0.050):
natvā pradakṣiṇīkṛtya samabhyarcya kramān mudā // Rm_31.18{18} // / tataḥ sarve 'pi te natvā puraskṛtya samaṃtataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604636 (0.051):
dharmmaṃ śrotuṃ puraskṛtya tasthuḥ sāñjalayo mudā // Rm_13.28{27} // / atha sa bhagavān dṛṣṭvā tāṃl lokān dharmavāñchinaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12613117 (0.055):
natvā sāñjalayaḥ sarve parivṛtya samaṃtataḥ // Rm_16.16{16} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12638422 (0.055):
sarve pradakṣiṇīkṛtya kṛtāṃjalipuṭā mudā / / bhagāvantaṃ muniṃ natvā sarve te samupāśrayan // Rm_26.115{15} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12613781 (0.063):
evaṃ te sarvavastūni datvā sarve pramoditāḥ / / sāṃjalayaḥ praṇatvā taṃ maudgalyaṃ yatim ūcire // Rm_16.70{70} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634557 (0.063):
tathānye 'pi janāś caivaṃ sarve tatra samāgatāḥ / / dṛṣṭvā taṃ śrīghanaṃ natvā samabhyarcya yathākramaṃ // Rm_25.13{13} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24395105 (0.063):
iti tenoditaṃ śrutvā sarve 'pi te vaṇigjanāḥ / / natvā nāvaṃ samāruhya saṃtasthire samāhitāḥ //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12608162 (0.064):
samudghoṣayamānaś ca śrāvastīṃ sa upāviśat // Rm_14.23{23} // / tatra taṃ samupāviṣṭaṃ dṛṣṭvā sarve 'pi paurikāḥ / / śrutvā tad adbhutaṃ nādaṃ vismitāḥ samupācaran // Rm_14.24{24} //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528936 (0.064):
saṃvādaṃ kartum icchāmi tad ānayantu tāṃ drutaṃ // Svp_89 // / iti tenoditaṃ śrutvā sarve 'pi te mahājanāḥ / / tatheti samupāmantrya tāṃ yatim evam abruvan // Svp_90 //
tāṃ mahādhiyam āpaśyan māthurā evam abruvan // Svp_44 //
eko 'tra brāhmaṇo vidvān sarvaśāstravicakṣaṇaḥ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13551739 (0.064):
vedavedāntavid vidvān__Vdha_037.012 / vedaśāstravinindakāḥ__Vdha_105.046
vedāntapārago vijño dakṣiṇātaḥ samāgataḥ // Svp_45 //
tat tena saha saṃvādaṃ kartuṃ yadi tvam icchasi / / sarvalokasabhāmadhye svaguṇaṃ saṃprakāśaya // Svp_46 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528321 (0.032):
brāhmaṇaṃ taṃ samālokya saṃpraṣṭum evam abravīt // Svp_38 // / sādho yadi tayā sārdhaṃ saṃvādaṃ kartum icchasi /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528254 (0.038):
ulkām ujvālitāṃ dhṛtvā pure tatra mudāviśat // Svp_32 // / yo mayā saha saṃvādaṃ kartum atra samicchati /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528952 (0.050):
bhavatyā saha saṃvādaṃ kartum adya samicchati // Svp_91 //
śaknosi yadi vijñena saṃvādaṃ kuru mānini / / parājitā cet tena tvaṃ vayam apy upahāsyatāṃ // Svp_47 //
iti tair uktam ākarṇya sā parivrājikā sudhīḥ / / vāḍham icchāmi saṃvādaṃ kartuṃ tena dvijena hi // Svp_48 //
sarvalokasabhāmadhye darśayiṣyāmi madguṇaṃ /
iti tayā samuditaṃ śrutvā sarve savismayāḥ // Svp_49 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529134 (0.058):
brāhmaṇaṃ taṃ vinirjitya vyasmāyayan sabhājanān // Svp_105 // / tac chrutvā te janāḥ sarve vismayāpannamānasāḥ /
sarveme tat pravṛttāntaṃ rājñaḥ puro nyavedayan / / tat samākarṇya rājā sa yathāmūbhyāṃ prabhāṣitaṃ // Svp_50 //
kārayata tathā yūyam iti tān avadaj janān / / tadanujñāṃ samāsādya sarve te muditā janāḥ // Svp_51 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528512 (0.056):
iti tatkathitaṃ śrutvā sarve 'pi sajjanā mudā // Svp_55 // / tatra te muditāḥ sarve yathādiṣṭaṃ mahībhṛtā /
āmantrya tajjanān etad vṛttaṃ proktvaivam ūcire /
parivrājikayā sārdham amuyāpy ativijñayā // Svp_52 // / amuko brāhmaṇo vidvān saṃvādaṃ kartum icchati /
tac chrotuṃ ye 'bhivāñcchanti jñātuṃ caitad viśeṣatāṃ // Svp_53 //
sarve tatra samāyāntu pure 'taḥ saptame dine / / iti rājñā samādiṣṭaṃ prabhāṣantaḥ samantataḥ // Svp_54 //
ghaṇṭāghoṣaṃ samuccārya codayata sato janān /
iti tatkathitaṃ śrutvā sarve 'pi sajjanā mudā // Svp_55 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528375 (0.045):
kimartham āgatā yūyam iti saṃparyapṛcchata // Svp_43 // / tac chrutvā te janāḥ sarve natvā sāṃjalayo mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528466 (0.062):
tadanujñāṃ samāsādya sarve te muditā janāḥ // Svp_51 // / āmantrya tajjanān etad vṛttaṃ proktvaivam ūcire /
tatra te muditāḥ sarve yathādiṣṭaṃ mahībhṛtā / / tathā ghaṇṭāṃ samunnādya sarvāṃl lokān vyanodayan // Svp_*55* //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528466 (0.056):
tadanujñāṃ samāsādya sarve te muditā janāḥ // Svp_51 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23247347 (0.063):
evaṃ sa pravarañchrīmān sarvāṃllokān vinodayan // SvayambhuP_2.89 // / sahasā tatra prāgatya dadarśemaṃ jinālayaṃ /
tathāhīti pratijñāya ghaṇṭāghoṣam acārayan / / tat samākarṇya sarve 'pi sajjanā mathurāśritāḥ // Svp_56 //
tadvivādaṃ samicchantaḥ śrotuṃ draṣṭuṃ pracerire /
tadā vidyākaro mānī manasaivaṃ vyacintayat // Svp_57 //
sā parivrājikā vijñā kīdṛgvidyāvicakṣaṇā / / iti vicintya satrasthas tāṃ parivrājikāṃ satīṃ // Svp_58 //
draṣṭuṃ tatrāśrame gatvā lokān evam apṛcchata / / yā parivrājikā prājñā sā kā kuhasamāśritā // Svp_59 //
tāṃ bhavantaḥ samāmantrya saṃdarśayantu me drutaṃ / / iti tat kathitaṃ śrutvā tatrāntikasamāśritāḥ // Svp_60 //
tāṃ parivrājikāṃ sādhvīṃ samāmantryaivam abruvan / / bho bhadre brāhmaṇo vidvān bhavatīṃ draṣṭum icchati // Svp_61 //
tad bhavatī tam āmantrya saṃdarśayatu sādaraṃ / / iti taduktam ākarṇya sā parivrājikā mudā // Svp_62 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528968 (0.042):
tatra raṃge sabhāmadhye samāgatyābhitiṣṭhatu // Svp_92 // / iti taduktam ākarṇya sā parivrājikā mudā /
taṃ vidvāṃsaṃ samāmantrya purataḥ samupāśrayat / / tāṃ parivrājikāṃ kāntāṃ manoramātisundarīṃ // Svp_63 //
samīkṣya suciraṃ tasthau rāgāgnijvalitāśayaḥ /
sā parivrājikā cāpi dṛṣṭvā taṃ sundaraṃ dvijaṃ // Svp_64 // / saṃrāgavyākulasvāntā paśyanty eva samāśrayat /
tayor dvayor daivayogād rāgavahniḥ samutthitaḥ // Svp_65 //
tenābhidravitasvāntau sneharaktau babhūvatuḥ / / tataḥ sa brāhmaṇaḥ kānto yuvā rāgākulendriyaḥ // Svp_66 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12578907 (0.039):
pariṇītā kulasthityai kuladharmānusārataḥ // Rm_3.17{17} // / tatas tau daṃpatī raktau snehānubandhitau mudā /
tāṃ kāntāṃ yauvanīṃ rāmāṃ saṃpaśyan raha abravīt /
ayi bhadre subhadrāṃgi tvāṃ dṛṣṭvā mama mānasaṃ // Svp_67 //
rāgāgnir dīpyate dagdhuṃ tac chamīkartum arhati /
yadi te 'sti dayā bhadre brāhmaṇe 'smin vicakṣaṇe // Svp_68 //
tat sudṛṣṭyā samālokya mām āśvāsyābhinandaya /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665908 (0.060):
bharttāraṃ taṃ samālokya sudṛṣṭyaivam abhāṣata // Rm_37.115{15} //
iti taduktam ākarṇya sā parivrājikā api // Svp_69 // / kāmarāgāvilasvāntā tasthau saṃmohitā yathā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528893 (1.788):
iti taduktam ākarṇya sā kāmarāgadāhitā // Svp_86 //
evaṃ saṃmohitasvāntāṃ tāṃ vīkṣya brāhmaṇo 'pi saḥ // Svp_70 //
āliṃgya sudṛśāpaśyan samāśvāsyaivam abravīt /
ayi bhadre yadi te 'sti snehamaitramano mayi // Svp_71 //
śrutvā me 'bhihitaṃ vākyaṃ cittaṃ samabhinandaya /
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2964875 (0.056):
12.10a: iti bhaktyoditaṃ śrutvā mayoktaṃ vākyam asya hi/
sumate yan mayā sārdhaṃ vivādaṃ kartum icchasi // Svp_72 //
aham api tvayā sārdhaṃ vivādaṃ kartum utsahe /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24397783 (0.059):
niḥsneho mayi kutraika eva gantuṃ tvamicchasi // / ahamapi tvayā sārdhaṃ gantumihāvrajāmi hi /
tad yadi te mayi snehas tan me hitaṃ vacaḥ śṛṇu // Svp_73 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24394769 (0.059):
ruditvaivaṃ nivārantī vighnaṃ kartuṃ na cārhasi // / yadi te 'sti mayi sneho paśyantī sudṛśaiva mām /
tan manasā samādhāya samabhikartum arhati / / iti taduktam ākarṇya kāmāturā mahāsudhīḥ // Svp_74 //
vidyākaraṃ samālokya vihasaṃty evam abravīt / / bho dvijendra mahāprājña samādiṣṭaṃ tvayā yathā // Svp_75 //
tathāhaṃ kartum icchāmi satyam iti pravakṣyatāṃ / / iti tayā samākhyātaṃ śrutvāsau cāturo mudā // Svp_76 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24402595 (0.064):
iti tena samākhyātaṃ śrutvā sa bhagavān mudā / / viṣambhinaṃ tamālokya punarevaṃ samādiśat //
tāṃ smitānanaḥ prāha manojarasavihvalaḥ /
yady evaṃ kriyate rāme tathāvayoḥ samāgamaṃ // Svp_77 // / yāvaj jīvaṃ sukhaṃ bhuktvā ramamāṇau caremahi /
tad abhisamayaṃ kṛtvā guptam āvāṃ vidhāya tat // Svp_78 //
evaṃ tatra sabhāmadhye saṃlapiṣyāvahe kila / / yo 'tra vivādite jetā tasya sa hatamānikaḥ // Svp_79 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528963 (0.056):
tatra raṃge sabhāmadhye samāgatyābhitiṣṭhatu // Svp_92 // / iti taduktam ākarṇya sā parivrājikā mudā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6745344 (0.058):
mātā śatruḥ pitā vairī bālā yena na pāṭhitāḥ / / sabhāmadhye na śobhante haṃsamadhye bakāyathā // GarP_1,115.80 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19777359 (0.064):
02,063.005c pāñcālyasya drupadasyātmajām imāṃ; sabhāmadhye yo 'tidevīd / glaheṣu
śaraṇe prāpya śiṣyatvaṃ saṃcareta sadānugaḥ /
ity abhisamayaṃ kṛtvā sākṣīkṛtvā mahājanān // Svp_80 // / tatra sarvasabhāmadhye saṃvadiṣyāmahe mithaḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528963 (0.051):
tatra raṃge sabhāmadhye samāgatyābhitiṣṭhatu // Svp_92 // / iti taduktam ākarṇya sā parivrājikā mudā /
mayā cen nirjitā tvaṃ strī tadā loke na ninditā // Svp_81 //
kim āścaryaṃ jitā bālā puṃsā sateti vakṣyate /
yadi tatra sabhāmadhye nirjito 'haṃ tvayā striyā // Svp_82 //
tadā loke bhaviṣyāmi nindyamānaḥ samantataḥ / / pumān api dvijaḥ prājño bālayāpi striyā jitaḥ // Svp_83 //
iti hāsyapathaṃ yāsye vidyākaro 'tiviśrutaḥ / / iti tvayā tadā tatra saṃvāde nau pravartite // Svp_84 //
ante pratyuttaraṃ naiva dātavyam api kiṃcana / / tathā jitvā mayā tvaṃ strī śiṣyāpi me bhaves tadā // Svp_85 //
evaṃ samāgamaṃ nau syād vāvaj jīvaṃ sukhaṃ mahat /
iti taduktam ākarṇya sā kāmarāgadāhitā // Svp_86 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528684 (1.788):
tat sudṛṣṭyā samālokya mām āśvāsyābhinandaya / / iti taduktam ākarṇya sā parivrājikā api // Svp_69 // / kāmarāgāvilasvāntā tasthau saṃmohitā yathā /
tatheti patibhāṣitvā brāhmaṇaṃ taṃ vyanodayat / / evaṃ sa brāhmaṇas tatra kṛtvābhisamayaṃ tayā /
lokāsamīkṣyamāṇaś ca svālaye prācaran mudā // Svp_87 //
tato 'nyasmin dine prātaḥ vidvān kāmasamutsukaḥ /
mahājanasabhāmadhye gatvāmantryaivam abravīt // Svp_88 //
bhavanto 'dya tayā sārdhaṃ parivrājikayā saha / / saṃvādaṃ kartum icchāmi tad ānayantu tāṃ drutaṃ // Svp_89 //
iti tenoditaṃ śrutvā sarve 'pi te mahājanāḥ / / tatheti samupāmantrya tāṃ yatim evam abruvan // Svp_90 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528995 (0.053):
dṛṣṭvā śrutvāpi te sarve mahājanā upāśrayan // Svp_95 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528375 (0.064):
kimartham āgatā yūyam iti saṃparyapṛcchata // Svp_43 // / tac chrutvā te janāḥ sarve natvā sāṃjalayo mudā /
bhavati yad ayaṃ vipraḥ sarvaśāstravicakṣaṇaḥ /
bhavatyā saha saṃvādaṃ kartum adya samicchati // Svp_91 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528257 (0.046):
ulkām ujvālitāṃ dhṛtvā pure tatra mudāviśat // Svp_32 // / yo mayā saha saṃvādaṃ kartum atra samicchati /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528401 (0.050):
vedāntapārago vijño dakṣiṇātaḥ samāgataḥ // Svp_45 // / tat tena saha saṃvādaṃ kartuṃ yadi tvam icchasi /
tad bhavantī sahānena vivadituṃ yadīcchati / / tatra raṃge sabhāmadhye samāgatyābhitiṣṭhatu // Svp_92 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528988 (0.045):
mahādhīmukhain ālokya pramanāḥ samupāśrayat // Svp_94 // / tatra raṃge sabhāmadhye tāv ubhau samupāśritau /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528819 (0.051):
ity abhisamayaṃ kṛtvā sākṣīkṛtvā mahājanān // Svp_80 // / tatra sarvasabhāmadhye saṃvadiṣyāmahe mithaḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528795 (0.056):
tad abhisamayaṃ kṛtvā guptam āvāṃ vidhāya tat // Svp_78 // / evaṃ tatra sabhāmadhye saṃlapiṣyāvahe kila /
iti taduktam ākarṇya sā parivrājikā mudā / / taṃ bhartāram abhīcchantī raṃgabhūmyāṃ samāśrayat // Svp_93 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528597 (0.042):
tad bhavatī tam āmantrya saṃdarśayatu sādaraṃ / / iti taduktam ākarṇya sā parivrājikā mudā // Svp_62 //
vidyākaro 'pi āgatya tatra raṃge sabhāśraye /
mahādhīmukhain ālokya pramanāḥ samupāśrayat // Svp_94 // / tatra raṃge sabhāmadhye tāv ubhau samupāśritau /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528962 (0.045):
tatra raṃge sabhāmadhye samāgatyābhitiṣṭhatu // Svp_92 //
dṛṣṭvā śrutvāpi te sarve mahājanā upāśrayan // Svp_95 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12608162 (0.044):
samudghoṣayamānaś ca śrāvastīṃ sa upāviśat // Rm_14.23{23} // / tatra taṃ samupāviṣṭaṃ dṛṣṭvā sarve 'pi paurikāḥ / / śrutvā tad adbhutaṃ nādaṃ vismitāḥ samupācaran // Rm_14.24{24} //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528936 (0.053):
saṃvādaṃ kartum icchāmi tad ānayantu tāṃ drutaṃ // Svp_89 // / iti tenoditaṃ śrutvā sarve 'pi te mahājanāḥ / / tatheti samupāmantrya tāṃ yatim evam abruvan // Svp_90 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529018 (0.053):
sarve 'tra samupāyātās tad draṣṭuṃ samupāśrayan // Svp_*96* //
tad draṣṭuṃ kautukākrāntaṃ viprāś ca brahmacāriṇaḥ / / nṛpatipramukhā lokāḥ sarve tatra samāgatāḥ // Svp_96 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12578852 (0.040):
sārthavāhāś ca paurāś ca dhaninaś ca vaṇigjanāḥ // Rm_3.12{12} // / evam anye 'pi lokāś ca sarve te saṃpraharṣitāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634556 (0.042):
grāmyā jānapadāś cāpi tathā kārpaṭikā api // Rm_25.12{12} // / tathānye 'pi janāś caivaṃ sarve tatra samāgatāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12635706 (0.042):
evaṃ tatra samāsīnaṃ śrīghanaṃ taṃ sasāṃghikaṃ / / nṛpatipramukhāḥ sarve lokā dṛṣṭvā pramoditāḥ // Rm_25.104{3} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645595 (0.046):
tatas te sāṃghikāḥ sarve lokāś cānye 'pi sajjanāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12608046 (0.052):
paurā jānapadā grāmyās tathā kārpaṭikā api // Rm_14.13{13} // / evaṃ anye 'pi satvāś ca sarve lokāḥ samāgatāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12635914 (0.053):
svāśramābhimukhas tasmāt pratasthe kramataḥ purāt // Rm_25.119{18} // / tatra sarve 'pi lokā nṛpatipramukhā api /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12635348 (0.061):
sadātra svāśrame sthitvā viharasvānukampayā // Rm_25.75{74} // / ity uktvā sarvalokās te nṛpatipramukhā mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664647 (0.063):
grāmyā jānapadāś cāpi tathā kārpaṭikā api / / (Rm 411) / evam anye 'pi lokāś ca sarve te samupāgatāḥ // Rm_37.19{19} //
tathānye 'pi janāḥ santaḥ śilpivaṇikprajādayaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634555 (0.054):
grāmyā jānapadāś cāpi tathā kārpaṭikā api // Rm_25.12{12} // / tathānye 'pi janāś caivaṃ sarve tatra samāgatāḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529152 (0.061):
te 'pi santo janāḥ sarve samāgatya samāśrayan // Svp_107 //
sarve 'tra samupāyātās tad draṣṭuṃ samupāśrayan // Svp_*96* //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528995 (0.053):
dṛṣṭvā śrutvāpi te sarve mahājanā upāśrayan // Svp_95 // / tad draṣṭuṃ kautukākrāntaṃ viprāś ca brahmacāriṇaḥ /
tān draṣṭuṃ samupāsīnān sarvāṃl lokān samīkṣya saḥ / / brāhmaṇa utthitaḥ paśyan sāñjalir evam abravīt // Svp_97 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529277 (0.034):
sānandasuprasannāsyaḥ sāñjalir evam abravīt // Svp_117 // / bhavanto dṛśyatām atra labhate ko jayaśriyaṃ /
bhavanto 'tra yad asmābhiḥ svam atimadamānikaṃ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529277 (0.034):
sānandasuprasannāsyaḥ sāñjalir evam abravīt // Svp_117 // / bhavanto dṛśyatām atra labhate ko jayaśriyaṃ /
kṛtaṃ vaṭukacāpalyaṃ kartum arhantu tat kṣamāṃ // Svp_98 //
yadi mayā vivāde 'tra nārīyaṃ nirjitā tadā /
kim āścaryaṃ vadel lokaḥ puṃsā nārī jiteti ca // Svp_99 //
yady etayā striyāpy atra vivāde 'haṃ vinirjitaḥ /
pumān api jito nāryā hīti syāṃ sarvaninditaḥ // Svp_100 //
tad atra samayaṃ kṛtvā vivādaṃ kartum utsahe /
tad bhavanto 'pi madhyasthā draṣṭum arhantu sādhavaḥ // Svp_101 //
yady eṣātra vivāde māṃ parājetuṃ hi śaknuyāt / / asyāḥ śiṣyatvam āsādya bhaveyāhaṃ sadānugaḥ // Svp_102 //
yady atrāham imāṃ jitvā jayaśriyaṃ samāpnuyāṃ /
mama śiṣyatvam āsādya bhaved eṣā sadānugā // Svp_103 //
iti saṃprārthya vipro 'sau tāṃ parivrājikāṃ satīṃ / / paśyan vyākaraṇapṛśnaṃ pṛṣṭvā samabhyacodayat // Svp_104 //
tatpratyuttaram uddiśya sā parivrājikā sudhīḥ / / brāhmaṇaṃ taṃ vinirjitya vyasmāyayan sabhājanān // Svp_105 //
tac chrutvā te janāḥ sarve vismayāpannamānasāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12578246 (0.039):
pariniṣpannasiddhāni pravipecuḥ samaṃtataḥ / / tataḥ sarve janāś caivaṃ saṃprayātāṃ subhikṣatāṃ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528374 (0.041):
kimartham āgatā yūyam iti saṃparyapṛcchata // Svp_43 // / tac chrutvā te janāḥ sarve natvā sāṃjalayo mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528444 (0.058):
iti tayā samuditaṃ śrutvā sarve savismayāḥ // Svp_49 // / sarveme tat pravṛttāntaṃ rājñaḥ puro nyavedayan /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24380428 (0.059):
śrutvā te pureṣāḥ sarve prābhinandanti bodhitāḥ // / tataste puruṣāḥ sarve dhṛtvā tatsūtramādarāt /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12669947 (0.059):
sahasā draṣṭum āgatya sā daraṃ samupāyayuḥ // Rm_37.433{83} // / tathā te vāṃdhavāḥ sarve suhṛtminrajanā api / / tāṃ tathā svagṛhāyātāṃ kuśalaṃ praṣṭum āyayuḥ // Rm_37.434{84} //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18647576 (0.063):
avidhāvidhaṃ ti krandati tato sannipate janāḥ // / mahājano samāgatvā istriyo puruṣā pi ca /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12573929 (0.064):
svadharmadeśakāṃś cāpi tān draṣṭum api naihata // Rm_1.116{5} // / evaṃ cānutthitaṃ dṛṣṭvā taṃ te sarve ca tīrthikāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18811241 (0.064):
tataste tadvacaḥ śrutvā vismayāpannamānasāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24395211 (0.064):
dhairyamālambya sarvatra saṃtiṣṭhadhvaṃ samāhitāḥ // / iti tenoditaṃ śrutvā sarve te trasitāśayāḥ /
prājñeyaṃ yatir ity uktvā svasvālayam upācaram // Svp_106 //
tat paredyus tathā tatra sā parivrājikāgatā / / te 'pi santo janāḥ sarve samāgatya samāśrayan // Svp_107 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529008 (0.061):
nṛpatipramukhā lokāḥ sarve tatra samāgatāḥ // Svp_96 // / tathānye 'pi janāḥ santaḥ śilpivaṇikprajādayaḥ /
tataḥ sa brāhmaṇas tatra sabhāmadhye samāśritaḥ /
tāṃ parivrājikāṃ paśyañ cchāstrārthaṃ paryapṛcchata // Svp_108 //
tac chāstrārthaṃ samākhyāya yuvatir api sā sudhīḥ / / vidvāṃsam api taṃ jitvā sarvān sato 'nvamodayat // Svp_109 //
evaṃ ca tṛtīye 'py ahni sā yoṣid api sanmatiḥ / / sarvakalābhisaṃvāde vispaṣṭārtham udāharat // Svp_110 //
evaṃ turyadine cāpi pañcame divase tathā / / ṣaṣṭhe 'pi vāsare saivaṃ yathārthaṃ samupādiśat // Svp_111 //
evaṃ sa brāhmaṇas tatra saptame 'hni samāśrite / / kriyābandhaṃ taya kṛtvā raṃgabhūmim upāsarat // Svp_112 //
trapākulacitta iva janān āha sucāturaḥ /
adyāpy ahaṃ yadi jitas tasyāḥ syām anugo nanu // Svp_113 //
jeṣyati pratyahaṃ saivam ekasminn apy ahaṃ kimu / / vāṇīcchalāj jitā sā tu yato yoṣit sarasvatī // Svp_114 //
iti proktvā dvijaḥ kāmī kāmāturīṃ mahādhiyaṃ /
pragalbhavacasā nāriṃ vedāntaṃ samapṛcchata // Svp_115 //
tatra vijñāpi sā sādhvī smṛtvābhisamayaṃ sudhīḥ / / api pratyuttaraṃ kiñcid asamarthaiva no dadau // Svp_116 //
tataḥ sa brāhmaṇaḥ paśyan mahājanān sabhāśritān /
sānandasuprasannāsyaḥ sāñjalir evam abravīt // Svp_117 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529033 (0.034):
brāhmaṇa utthitaḥ paśyan sāñjalir evam abravīt // Svp_97 // / bhavanto 'tra yad asmābhiḥ svam atimadamānikaṃ /
bhavanto dṛśyatām atra labhate ko jayaśriyaṃ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529033 (0.034):
brāhmaṇa utthitaḥ paśyan sāñjalir evam abravīt // Svp_97 // / bhavanto 'tra yad asmābhiḥ svam atimadamānikaṃ /
iti samīkṣya prākhyātum arhanti mānyathā khalu // Svp_118 //
iti tat prārthitaṃ śrutvā sarve 'pi te sabhājanāḥ / / vidyānidhiṃ mahāprājñaṃ saṃpraśaṃsyaivam abruvan // Svp_119 //
kovidātra bhavāñ jetā yatir eṣā parājitā /
tad iyaṃ bhavataḥ śiṣyā bhaveta sarvadānugā // Svp_120 //
ekasminn eva divase mahādhīs tena nirjitā / / katham atra saṃdeha iti sarve savismayāḥ // Svp_121 //
iti sarvaiḥ samākhyātaṃ śrutvā sa brāhmaṇo mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528333 (0.025):
tāṃ kāntāṃ sumatiṃ vijñāṃ darśayiṣyāmahe vayaṃ // Svp_39 // / iti sarvair api proktaṃ śrutvā sa brāhmaṇo mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529482 (0.050):
yadīcchasi mayā sārdhaṃ rantuṃ prehi vrajevahi // Svp_134 // / iti tayā samākhyātaṃ śrutvā sa brāhmaṇas tathā /
tāṃ parivrājikāṃ paśyan vihasann evam abravīt // Svp_122 // / ayi bhadre samāyāhi yathābhisamayaṃ kṛtam /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529372 (0.057):
datvā tāṃ sahasāmantrya samāśvāsyaivam abravīt // Svp_125 // / ayi bhadre tathā siddhaṃ yathā mayā samīhitaṃ /
tathānugatvam āsādya cara dharmaṃ mamānugā // Svp_123 //
iti taduktam ākarṇya sā parivrājikā smitā / / lajjābhihatacitteva tasthāv abhinatānanā // Svp_124 //
tataḥ sa mudito vipro daṇḍaṃ cchatram upānahaṃ /
datvā tāṃ sahasāmantrya samāśvāsyaivam abravīt // Svp_125 //
ayi bhadre tathā siddhaṃ yathā mayā samīhitaṃ / / tat tvaṃ mudā mayā sārdhaṃ sukhaṃ cara samāvraja // Svp_126 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529335 (0.057):
tāṃ parivrājikāṃ paśyan vihasann evam abravīt // Svp_122 // / ayi bhadre samāyāhi yathābhisamayaṃ kṛtam /
iti tat kathitaṃ śrutvā sā parivrājikā tataḥ / / daṇḍam upānahau cchatraṃ gṛhītvā prasthitā śanaiḥ // Svp_127 //
tataḥ sa brāhmaṇo dhṛtvā tāṃ parivrājikāṃ mudā /
vijayaśrīmahotsāhair vāsālayam upācarat // Svp_128 //
tatra vāse samāśritya vidvān so 'tyabhinanditaḥ / / tayā sārdhaṃ yathākāmaṃ bhuṃjamāno 'ramat sukhaṃ // Svp_129 //
tatraivaṃ ramyamāṇāsau tena bhartrātirāginā / / kāla āpannasatvābhūt prāvṛṣīva ghano 'mbubhṛt // Svp_130 //
tataḥ krameṇa sā nārī saṃpravardhitagarbhiṇī / / kṛśāṃgī pāṇḍuvarṇābhūn mṛduvāg mandagāminī // Svp_131 //
garbhiṇī sā parijñāya nindyamānā mahājanaiḥ / / lajjāsaṃkocitasvāntā bhartāram āha taṃ dvijaṃ // Svp_132 //
svāmin bhavān vijānātu yad ahaṃ garbhiṇī bhave /
tal lokair nindyamānātra kathaṃ careya sāṃprataṃ // Svp_133 //
tad anyaviṣaye gatvā sthātum icchati me manaḥ /
yadīcchasi mayā sārdhaṃ rantuṃ prehi vrajevahi // Svp_134 //
iti tayā samākhyātaṃ śrutvā sa brāhmaṇas tathā / / anyatra viṣaye gantuṃ tayā sārdhaṃ samaicchata //135 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529325 (0.050):
katham atra saṃdeha iti sarve savismayāḥ // Svp_121 // / iti sarvaiḥ samākhyātaṃ śrutvā sa brāhmaṇo mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528332 (0.060):
tāṃ kāntāṃ sumatiṃ vijñāṃ darśayiṣyāmahe vayaṃ // Svp_39 // / iti sarvair api proktaṃ śrutvā sa brāhmaṇo mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528354 (0.064):
tad enāṃ samupānīya darśayantu puro mama // Svp_41 // / iti tena samākhyātaṃ śrutvā tatheti te janāḥ /
tatas tau mathurāṃ tyaktvā jagmatur dakṣiṇāpathaṃ / / janapadacārikāṃ tatra caritvā sukham āpatuḥ // Svp_136 //
tatra śvetavalākākhye pure tau dampatī mudā /
gatvā rātrau samāśritya nyūṣatuḥ parikheditau // Svp_137 //
tatra sā navamāsānām atyayāt samayāgate / / maṭhe lokasabhonānte prāsūta laghudārakam // Svp_138 //
ātmajaṃ taṃ samālokya suvarṇam abhisundaraṃ / / sā mātā vismitasvāntā tasthau lajjānatānanā // Svp_139 //
janako' pi tam ālokya vijño 'yaṃ hi bhaved api / / iti matvā ciraṃ paśyans tasthau saṃharṣitāśayaḥ // Svp_140 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24408322 (0.052):
viṣkambhī sa samālokya tasthau saṃharṣitāśayaḥ //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649752 (0.052):
prarudan sāṃjalir natvā tasthau prasāditāśayaḥ // Rm_31.47{47} // / tataḥ sa bhagavān dṛṣṭvā taṃ pretaṃ saṃprasāditaṃ /
tataḥ sa janakas tasya kṛtvā jātimahaṃ svayaṃ /
nāmāsya kiṃ kariṣye 'ham iti dhyātvaivam abravīt // Svp_141 //
yat sabhāyāṃ prajāto 'yaṃ tenāsya nandanasya me / / sabhika iti vikhyātaṃ nāma bhavatu sarvataḥ // Svp_142 //
ity ākhyāya pitā tasya dārakasya yathārthataḥ / / sabhika iti prakhyātaṃ nāma kṛtvātyasārayat // Svp_143 //
tataḥ sa dārako mātrā pitrāpi saṃprapālitaḥ /
paripuṣṭendriyo vṛddho babhūvāśu manoharaḥ // Svp_144 //
tataḥ sa sabhiko dhīmān aśikṣata lipīḥ kramāt /
sarvaśāstrāṇy adhītyāśu mahāvāditvam āyayau // Svp_145 //
evaṃ sa vādijid vijñaḥ sarvavidyāvicakṣaṇaḥ /
vidyābhimāninaḥ sarvān parājetuṃ samaicchata // Svp_146 //
tato 'nujñāṃ samāsādya pitroḥ so 'tyatimānikaḥ / / pravrajitvā guror ājñāṃ dhṛtvācarad yativrataṃ // Svp_147 //
yasya mātā mahāprājñā vidyākaraḥ pitā tathā /
ato 'timānī sabhikaḥ svayaṃ vidyāvicakṣaṇaḥ // Svp_148 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529706 (0.060):
sarvān pravādino jitvā jayakīrtiśriyaṃ yayau // Svp_152 // / tataḥ sa sabhikaḥ sarvavidyāmadābhimānikaḥ /
tataḥ sa mānino jetuṃ samudrāntika āśrame /
maharṣīn brāhmaṇān vijñān saṃdraṣṭuṃ samupācarat // Svp_149 //
tatra sa vādinaḥ sarvān sarvaśāstrapravādite /
jitvā vijayam āsādya samabhyānandito 'carat // Svp_150 //
tato 'nyatrāśrame gatvā sa sabhiko vyalokayat /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26528118 (0.026):
datvā bhadrāśiṣaṃ tasmai śirī nāmā tato 'carat* // Svp_21 // / tatra sā svāśrame gatvā sadhātrīṃ tāṃ pramoditā /
tathā pravādinaḥ sarvāñ jitvā jayaṃ samāyayau // Svp_151 //
evaṃ sa sabhiko gatvā ṣoḍaśanagareṣv api / / sarvān pravādino jitvā jayakīrtiśriyaṃ yayau // Svp_152 //
tataḥ sa sabhikaḥ sarvavidyāmadābhimānikaḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529650 (0.060):
ato 'timānī sabhikaḥ svayaṃ vidyāvicakṣaṇaḥ // Svp_148 // / tataḥ sa mānino jetuṃ samudrāntika āśrame /
sarvān pravādino jetuṃ manasaivaṃ vyacintayat // Svp_153 //
saṃbuddho 'sau mahābhijñaḥ sarvajño 'rhan munīśvaraḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24369783 (0.0):
dharmarājo mahābhijñaḥ sarvajño 'rhan munīśvaraḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24379078 (0.0):
tadyathābhut purā śāstā tathāgato munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhanmahābhijño dharmarājo vināyakaḥ //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650461 (0.019):
tataḥ sa sugataḥ śāstā jagannātho vināyakaḥ / / sarvajño 'rhan mahābhijñas tathāgato munīśvaraḥ // Rm_31.101{94} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23257834 (0.033):
tadābhū bhagavāṃñchāstā dharmmarājo munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhamahābhijñaḥ kāśyapākhyastathāgataḥ // SvayambhuP_7.7 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24375163 (0.035):
kulaputra śikhī nāma saṃbuddho 'rhanmunīśvaraḥ / / sarvajñastrigacchāstā dharmarājastathāgataḥ //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656750 (0.042):
tataḥ sa bhagavāñ chāstā sarvajño 'rhan munīśvaraḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24408982 (0.042):
tatastvaṃ syā mahābhijñastathāgato munīśvaraḥ / / sarvavidyadhipaḥ śāstā jagannātho vināyakaḥ //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656862 (0.044):
purābhūt kāśyapo nāma tathāgato munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhañ jagacchāstā sugato dharmādhipo jinaḥ // Rm_33.241{41} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637044 (0.048):
tadyathā bhagavāṃc chāstā śrīghano 'rhan munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugato nātho dharmarājo vināyakaḥ // Rm_26.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649227 (0.051):
tadyathā bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhañ jagacchāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_31.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664524 (0.051):
tadyathāsīt purā buddhaḥ śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhañ jagacchāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_37.9{9} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12644879 (0.053):
bodhim āsādya sarvajñas tathāgato munīśvaraḥ // Rm_28.220{41} // / sarvavidyādhipaḥ śāstā dharmarājo vināyakaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24373103 (0.055):
vipaśyī nāma saṃbuddhaḥ sarvavidyādhipo jinaḥ / / sarvajño 'rhanmahābhijño dharmarājo vināyakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12591110 (0.056):
sarvavidyādhipo buddhaḥ ṣaḍabhijño munīśvaraḥ / / jino 'rhan sugato buddhas tathāgato vināyakaḥ // Rm_9.6{(6)} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245383 (0.057):
tadā cāsau jagacchāstā śākyamunistathāgataḥ // SvayambhuP_1.106 // / sarvajño dharmarājo 'rhan munīśvaro vināyakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637571 (0.058):
nirjitakleśa ātmajñaḥ ṣaḍabhijño jagadguruḥ / / saṃbuddho 'rhañ jinas trāyī dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_26.46{46} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588114 (0.060):
sarvavidyāguṇācāryyas traidhātukavināyakaḥ // Rm_7.5{5} // / sugato 'rhan mahābhijño dharmarājas tathāgataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576510 (0.062):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavij jinaḥ // Rm_2.66{67} // / tathāgato mahābhijñaḥ saṃbuddho 'bhūd vināyakaḥ /
sarvavādivijeteti prathitaṃ sarvato 'dhunā // Svp_154 //
tad ahaṃ tasya munīndrasya jagacchāstur mahāmateḥ /
prajñāviśeṣam ājñātuṃ gamiṣyāmi tadāśrame // Svp_155 //
jetuṃ na śakyate buddhaḥ kṣatriyātmaja eva saḥ /
raṇakāle tu vīrās te kṣatriyāḥ śāstravaimukhāḥ // Svp_156 //
vidyākaro mama pitā mahādhīr jananī punaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21660947 (0.026):
495.021. pitaryatīte jananīṃ jagāda cakāra kiṃ karma pitā mameti//20// / 495.023. tato 'sya jananī pativiyogaśokaglapitahṛdayā cintāmāpede/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21661025 (0.049):
496.005. tato jananī kathayāṃcakre / 496.006. putra aukarikatvena pitā te māmapūpuṣat/
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779637 (0.060):
<12333.20/1> nā7sti matto 'dhikaḥ kaś-cit !ko vā9bhyarcyo mayā svayam ! / <12333.20/2> ko vā mama pitā loke !aham eva pitā-mahaḥ !!12333.20!
svayaṃ vidyābdhipāraś ca sarvavādimadāpahaḥ // Svp_157 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530409 (0.021):
sarvadharmādhipaḥ śāstā sarvavādimadāpahaḥ // Svp_203 //
iti sa sabhiko dhyātvā vārāṇasyāṃ jināśrame /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656873 (0.052):
vārāṇasyām upāraṇye mṛgadāve jināśrame /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23257848 (0.061):
sa saṃbuddho mahāpuryā vārāṇasyāmupāśrame / / mṛgadāve jināvāse vijahāra sasāṃdhikaḥ // SvayambhuP_7.8 //
mṛgadāve bhraman gatvā samīkṣya samupācarat // Svp_138 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656873 (0.055):
vārāṇasyām upāraṇye mṛgadāve jināśrame /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23257847 (0.064):
sa saṃbuddho mahāpuryā vārāṇasyāmupāśrame / / mṛgadāve jināvāse vijahāra sasāṃdhikaḥ // SvayambhuP_7.8 //
tatra sabhāsanāsīnaṃ sarvalokasamāvṛtaṃ / / dadarśa sa munīndraṃ taṃ pūrṇendum iva bhāskaraṃ // Svp_159 //
taṃ dṛṣṭvā sa mahāmānī vismayākrāntamānasaḥ /
vibhinnavadanas tasthau paśyan niścalitendriyaḥ // Svp_160 //
tato dhairyaṃ samālambya madamānaṃ vihāya saḥ / / praṇatvā sāñjalis tatra saṃpaśyan samupācarat // Svp_161 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24407659 (0.054):
pādābjaṃ sāṃjalirnatvā saṃpaśyan samupāśrayat / / tatra sa bhagavān paśyan viṣkambhinaṃ samāgatam /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12613836 (0.058):
dṛṣṭvā taṃ śrīghanaṃ natvā sāñjaliḥ samupāśrayan // Rm_16.74{73} //
tatra sa samupāśritya tasya śāstur mahāmuneḥ / / praṇatvā caraṇāmbhoje sāñjaliḥ samupāśrayat // Svp_162 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12613835 (0.060):
dṛṣṭvā taṃ śrīghanaṃ natvā sāñjaliḥ samupāśrayan // Rm_16.74{73} // / tatra sa bhagavān dṛṣṭvā taṃ maudgalyam upasthitaṃ /
tatra sa suprasannātmā sāñjaliḥ sa puraḥ sthitaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650791 (0.042):
āryadharmam upādiśya prābodhayaṃ prasādayan // Rm_31.125{18} // / tataḥ sa suprasannātmā sasaṃghasya mamāṃtike /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657747 (0.042):
naimittikasamākhyātaṃ satyaṃ matvābhyanaṃdata // Rm_34.45{45} // / tataḥ sa suprasannātmā ārāmikaḥ pramoditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665847 (0.042):
dhāraṇīṃ tāṃ samādāya saṃpapāṭha pramoditaḥ // Rm_37.110{10} // / tataḥ sa suprasannātmā dharmadhvajaḥ kṛtāṃjaliḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649494 (0.047):
saṃsāraviratas tatra pravrajituṃ samaichata // Rm_31.27{27} // / tatra sa suprasannātmā śreṣṭhī mudā samutthitaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23256436 (0.055):
mañjuśrīrayameveti niścayaṃ samupāyayau // SvayambhuP_6.93 // / tataḥ sasuprasannātmā dvāramūle kṛtāñjaliḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530456 (0.059):
sabhikaḥ suprasannātmā prābhyanandat prabodhitaḥ // Svp_*206* //
saṃbuddhaṃ taṃ mahābhijñaṃ saṃpaśyann evam abravīt // Svp_163 //
bhagavans tad vijānīyād yadarthe 'ham ihāvraje /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645993 (0.053):
yātrā sukhaṃ valaṃ vīryaṃ kaccit kāye na cānyathā // Rm_29.76{75} // / bhavān api vijānīyād yadarthe 'ham ihāgataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24404365 (0.059):
labheyurdurlabhāṃ bodhiṃ tasyā arthe 'hamāvraje // / yadarthe 'hamasaṃkhyeyālokadhāturbhramanniha /
tad bhavān me manovāñchāṃ saṃpūrayitum arhati // Svp_164 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12614583 (0.054):
dakṣiṇādeśanām ebhyaḥ pretebhyaḥ kartum arhati // Rm_16.130{29} // / iti saṃprārthitaṃ śrutvā sarve te pretikā mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529913 (0.058):
yat saṃbuddho bhavān khyāta etad ādeṣṭum arhati // Svp_168 // / iti tat prārthitaṃ śrutvā sarvamānimadāpahaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627094 (0.061):
tān mamānugrahaṃ kṛtvā pratigrahītum arhati // Rm_21.63{63} // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagavān muniḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645676 (0.062):
tat satyaṃ samupādiśya prabodhayitum arhati // Rm_29.51{50} // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa maudgalyāyanaḥ sudhīḥ /
iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagvāñ jinaḥ / / taṃ sabhikaṃ samālokya vihasann evam ādiśat // Svp_165 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530109 (0.022):
iti saṃprārthitaṃ tena uttaro viprabhikṣukaḥ / / taṃ sabhikaṃ samālokya vihasann evam ādiśat // Svp_183 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529913 (0.038):
yat saṃbuddho bhavān khyāta etad ādeṣṭum arhati // Svp_168 // / iti tat prārthitaṃ śrutvā sarvamānimadāpahaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12614583 (0.041):
dakṣiṇādeśanām ebhyaḥ pretebhyaḥ kartum arhati // Rm_16.130{29} // / iti saṃprārthitaṃ śrutvā sarve te pretikā mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627095 (0.041):
tān mamānugrahaṃ kṛtvā pratigrahītum arhati // Rm_21.63{63} // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagavān muniḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645676 (0.045):
tat satyaṃ samupādiśya prabodhayitum arhati // Rm_29.51{50} // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa maudgalyāyanaḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607134 (0.049):
pūjayituṃ samiche tad anugrahītum arhati // Rm_13.226{226} // / (Rm 181) / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagavān muniḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665177 (0.049):
tad vrataṃ me bhavāñ chāstā samyag ādeṣṭum arhati // Rm_37.60{60} // / (Rm 413) / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagavān mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26527838 (0.050):
munīndrasyānubhāvatvaṃ tat samādeṣṭum arhati // Svp_*2* // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23256617 (0.053):
tatmebhivāṃcchitaṃ śāstāḥ saṃpūrayitumarhati // SvayambhuP_6.107 // / iti saṃprārthitaṃ tena mañjudeva niśamya sa /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23256022 (0.056):
pañcaśīrṣaḥ kiyaddūre tadupadeṣṭumarhati // SvayambhuP_6.60 // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa halavāhakaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24375053 (0.057):
(Gkv 48) / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvāsau bhagavān jinaḥ / / sarvāṃllokān sabhāsīnān samālokyaivamādiśat //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12614330 (0.058):
teṣāṃ gatiṃ samākhyāya saṃbodhayitum arhati // Rm_16.113{12} // / iti saṃprārthite tena maudgalyena sa sarvavit /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12617198 (0.058):
tad bhavāṃ kṛtvā kṛpayā mahyaṃ pravrajyāṃ dātum arhati // Rm_17.118{17} // / tayeti prārthitaṃ śrutvā bhagavān sa munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12625465 (0.058):
pravrajituṃ samichāmas tan no 'nvāhartum arhati // Rm_20.148{37} // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā bhagavān sa munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658378 (0.058):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathākhyātuṃ ca me 'rhati // Rm_35.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā so 'rhaṃ sudhīr yatiḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377612 (0.060):
tathā caritumicchāmastatsamādeṣṭumarhati // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa lokeśo 'surātmadhṛt /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12668287 (0.060):
atrāsane samāśritya dharmam ādeṣṭum arhati // Rm_37.304{54} // / tayeti prārthitaṃ śrutvā sa ānaṃdaḥ prasannadhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12629527 (0.061):
tat sarvaṃ samupādiśya prabodhayitum arhati // Rm_23.52{52} // / iti saṃprārthite tena bhagavān sa munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12632629 (0.061):
anyathāpi pradatvātra prabodhayitum arhati // Rm_24.104{4} // / iti saṃprārthite tena bhagavān sa munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12668239 (0.061):
yathāvidhi samādiśya vrataṃ me dātum arhati // Rm_37.300{50} // / tayaivaṃ prārthitaṃ śrutvā sa ānaṃdo jinātmajaḥ /
śṛṇu sādho mahābhāga yadarthe tvam ihāgataḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23256244 (0.026):
sādhu śṛṇu priye devī yadartha yamimihāgataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24404251 (0.032):
kulaputrāśru mā muṃca yadarthe tvamihāgataḥ / / naitanme vidyate nūnaṃ tadanye prārthayerhi taṃ //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12654469 (0.039):
jaya deva mahārāja yadarthe 'ham ihāgataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645994 (0.051):
bhavān api vijānīyād yadarthe 'ham ihāgataḥ / / tathāpi bhagavann atra vijñāpayeya sarvathā // Rm_29.77{76} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634451 (0.064):
upagupto nareṃdraṃ taṃ samāmaṃtryaivam ādiśat // Rm_25.3{3} // / śṛṇu rājan mahābhāga yathā me gurubhāṣitaṃ /
tat te saṃpūrayiṣyāmi samākhyāhi samīhitaṃ // Svp_166 // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa sabhiko mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12608726 (0.017):
pitror ājñāṃ samāsādya prehi dāsyāmi te vrataṃ // Rm_14.70{70} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa supriyo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610534 (0.017):
praṇidhānaṃ yathā bodhau tathā te siddhyatu dhruvaṃ // Rm_14.214{14} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa tena śrutvā sa bhūpatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12619402 (0.017):
kṛtvātra vinayaṃ dharme prasādayitum arhasi // Rm_18.94{95} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa dhanikas tathā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12624014 (0.017):
tiryagyoniṃ virāgyeha tataḥ svargaṃ gamiṣyasi // Rm_20.36{26} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa mahiṣas tadā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12624848 (0.017):
kramād bodhiṃ samāsādya saṃbuddhapadam āpnuyāḥ // Rm_20.100{90} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa paribodhitāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631190 (0.017):
sarvakleśān vinirdahya prāpayet saugataṃ padaṃ // Rm_23.184{84} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa nārado yatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634952 (0.017):
anujñāprārthanāṃ kṛtvā gachāyāsyāmy ahaṃ tadā // Rm_25.43{42} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa dūta ādarāt /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12636756 (0.017):
kramād bodhiṃ samāsādya saṃbuddhapadam āpnuyāḥ // Rm_25.182{91} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa nṛpatir mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649819 (0.017):
tat saṃghe śaraṇaṃ gaccha tena tvaṃ sadgatiṃ vraje // Rm_31.52{52} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa preta utthitaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650627 (0.017):
kramād bodhiṃ samāsādya saṃbuddhapadam āpnuyāḥ // Rm_31.112{5} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa paribodhitaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12652502 (0.017):
pitur ājñāṃ samāsādya prāgacha dāsyate tadā // Rm_32.91{91} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa pratiharṣitaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658961 (0.017):
pitur ājñāṃ samāsādya prehi dāsyāmi te vrataṃ // Rm_35.48{48} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sa śobhito mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657124 (0.019):
triratnabhajanaṃ kṛtvā caritavyaṃ sadā śubhe // Rm_33.262{62} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā te sarvasāṃghikāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661197 (0.019):
triratnabhajanaṃ kṛtvā caritavyaṃ śubhe sadā // Rm_35.217{17} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā te sarvasāṃghikāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12669542 (0.019):
kramād bodhiṃ samāsādya buddhapadam avāpsyata // Rm_37.400{50!} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā te sarvasāṃghikāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665771 (0.022):
bodhicaryāṃ caran bodhiṃ prāpya buddhapadaṃ labheḥ // Rm_37.104{4} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā dharmadhvajo gṛhī /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575567 (0.022):
ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvānaṃdaḥ sasāṃghikaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607729 (0.024):
ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvānaṃdaḥ sa moditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12646267 (0.025):
tathātra sarvakāryāṇi siddhyaṃte hi sadā tadā // Rm_29.99{98} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā maudgalya ātmavit /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12581767 (0.026):
śraddhayā saṃprakarttavyaṃ satkāraṃ bodhivāṃchibhiḥ // Rm_3.240{38} // / ity ādiṣṭaṃ munīndreṇa śrutvā sarve janāś ca te /
bhagavantaṃ tam ālokya sāñjalir evam abravīt // Svp_167 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530474 (0.030):
taṃ munīndraṃ mudā natvā sāñjalir evam abravīt // Svp_207 // / bhagavan sarvavid vijña sarvavidyāntapāraga /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12613871 (0.059):
bhagavantaṃ tam ānatvā sāñjalir etad abravīt // Rm_16.77{76} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246243 (0.059):
bhagavantaṃ punarnatvā sāñjalirevamabravīt // SvayambhuP_2.1 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26527823 (0.061):
upaguptaṃ yatiṃ natvā sāñjalir evam abravīt // Svp_*1* // / bhadanta śrotum icchāmi punas tasya jagadguroḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23255274 (0.061):
munīndraṃ śrīghanaṃ natvā sāñjalirevamabravīt // SvayambhuP_6.1 // / yadasya bhagavan dharmmadhātu vāgīśvarābhidhaṃ /
bhagavan bhavatā prāptaṃ kiṃ jñānaṃ kiṃ ca te vrataṃ / / yat saṃbuddho bhavān khyāta etad ādeṣṭum arhati // Svp_168 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12668287 (0.046):
atrāsane samāśritya dharmam ādeṣṭum arhati // Rm_37.304{54} // / tayeti prārthitaṃ śrutvā sa ānaṃdaḥ prasannadhīḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377613 (0.047):
tathā caritumicchāmastatsamādeṣṭumarhati // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa lokeśo 'surātmadhṛt /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26527837 (0.053):
munīndrasyānubhāvatvaṃ tat samādeṣṭum arhati // Svp_*2* // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665176 (0.059):
tad vrataṃ me bhavāñ chāstā samyag ādeṣṭum arhati // Rm_37.60{60} // / (Rm 413) / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagavān mudā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24403059 (0.061):
tadupāyaṃ samādeṣṭumarhati me bhavān guruḥ // / iti saṃprārthite tena bhagavān sarvavijjinaḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529866 (0.063):
tad bhavān me manovāñchāṃ saṃpūrayitum arhati // Svp_164 // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagvāñ jinaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12617198 (0.064):
tad bhavāṃ kṛtvā kṛpayā mahyaṃ pravrajyāṃ dātum arhati // Rm_17.118{17} // / tayeti prārthitaṃ śrutvā bhagavān sa munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12625465 (0.064):
pravrajituṃ samichāmas tan no 'nvāhartum arhati // Rm_20.148{37} // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā bhagavān sa munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12622722 (0.064):
tenāsmākaṃ kṣamāṃ kartum arhaty atra bhavān api // Rm_19.160{59} // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa pratyekajinaḥ /
iti tat prārthitaṃ śrutvā sarvamānimadāpahaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377613 (0.026):
tathā caritumicchāmastatsamādeṣṭumarhati // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa lokeśo 'surātmadhṛt /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26527837 (0.029):
munīndrasyānubhāvatvaṃ tat samādeṣṭum arhati // Svp_*2* // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12668287 (0.030):
atrāsane samāśritya dharmam ādeṣṭum arhati // Rm_37.304{54} // / tayeti prārthitaṃ śrutvā sa ānaṃdaḥ prasannadhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665176 (0.036):
tad vrataṃ me bhavāñ chāstā samyag ādeṣṭum arhati // Rm_37.60{60} // / (Rm 413) / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagavān mudā /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529866 (0.038):
tad bhavān me manovāñchāṃ saṃpūrayitum arhati // Svp_164 // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagvāñ jinaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23256022 (0.041):
pañcaśīrṣaḥ kiyaddūre tadupadeṣṭumarhati // SvayambhuP_6.60 // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa halavāhakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645676 (0.043):
tat satyaṃ samupādiśya prabodhayitum arhati // Rm_29.51{50} // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa maudgalyāyanaḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664467 (0.043):
tad vrataṃ me bhavāñ chāstā samyag ādeṣṭum arhati // Rm_37.4{4} // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23261620 (0.045):
tat me yaducitaṃ dharmma tat samādeṣṭumarhati // SvayambhuP_8.98 // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvācāryaḥ sa satmatiḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23262238 (0.045):
suvṛṣṭikaraṇopāyaṃ tat samādeṣṭumarhati // SvayambhuP_8.146 // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvācāryaḥ sa satmatiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12614583 (0.048):
dakṣiṇādeśanām ebhyaḥ pretebhyaḥ kartum arhati // Rm_16.130{29} // / iti saṃprārthitaṃ śrutvā sarve te pretikā mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572485 (0.048):
tad yathā guruṇādiṣṭaṃ tathā deṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_1.3{3} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12617198 (0.049):
tad bhavāṃ kṛtvā kṛpayā mahyaṃ pravrajyāṃ dātum arhati // Rm_17.118{17} // / tayeti prārthitaṃ śrutvā bhagavān sa munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12625465 (0.049):
pravrajituṃ samichāmas tan no 'nvāhartum arhati // Rm_20.148{37} // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā bhagavān sa munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12668239 (0.051):
yathāvidhi samādiśya vrataṃ me dātum arhati // Rm_37.300{50} // / tayaivaṃ prārthitaṃ śrutvā sa ānaṃdo jinātmajaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627095 (0.052):
tān mamānugrahaṃ kṛtvā pratigrahītum arhati // Rm_21.63{63} // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagavān muniḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607133 (0.053):
pūjayituṃ samiche tad anugrahītum arhati // Rm_13.226{226} // / (Rm 181) / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagavān muniḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615736 (0.055):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_17.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan yatiḥ sudhīḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618221 (0.055):
tadyathā guruṇādiṣṭaṃ tathādeṣṭuṃ ca me 'rhati // Rm_18.2{2} // / iti saṃprārthitaṃ rājñā śrutvā so 'rhan sudhīr yatiḥ /
bhagavān sabhikaṃ drṣṭvā tad uttaram upādiśat // Svp_169 //
uttaraṃ pratipṛcchasva tadarthaṃ sabhika madī /
śiṣyāṇām agrato 'jño 'yaṃ svalpaśikṣāparigrahāt // Svp_170 //
iti sarvajñavacanaṃ śrutvā sabhika mānikaḥ / / nirmada uttaraṃ vijñaṃ papraccha sāñjaliḥ smitaḥ // Svp_171 //
bhagavatājñapitas tvaṃ tadarthaṃ me samādiśa /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27841346 (0.048):
licchavikumāro abhīkṣṇadarśanena abhīkṣṇasaṃsevāya apamlāyati | / 128. yat tad uktaṃ bhagavatā | nāham bhikṣavo 'nyad ekarūpam api
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24051934 (0.052):
yattu bhagavatoktaṃ yatkiñcidveditamidamatra duḥkhasye"ti tadbhagavataiva"
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1874877 (0.055):
vyutthātuṃ / tato bhagavantametadavocat / kimahaṃ bhagavatā evaṃ / śāsyāmi?" / bhagavānāha / "na tvaṃ pratipadyasvāsya"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985781 (0.057):
devadatta alam anena vikatthitena; svacittaṃ pratilabhasva; svasthīkṛtas / tvaṃ bhagavatā iti; sa kathayati: kiṃ mama tena kṛtaṃ? ghṛte pariṇate rujā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22403495 (0.058):
alpamātreṇāsaṃtuṣṭāvipratisāritayā // / yaduktaṃ bhagavatā yathā sattvāḥ / karmasvakā karmadāyādāḥ karmayonīyāḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24003509 (0.059):
yadyasaṃskṛṭaṃ nāstyeva, yaduktaṃ bhagavatā ye keciddharmāḥ saṃskṛtā vā"
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22225608 (0.062):
jñaptiṃ kṛtvā bhājayāmaḥ / jñaptikarmākopyam uktaṃ bhagavateti / tau / pūrvam evābhyāhatau kathayataḥ / sthavira yathecchasi tathā kuruṣveti /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451907 (0.064):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat / / svadeśo deśāntaramiti neyaṃ gaṇanā vidagdhasya puruṣasya /"
vinayād arthitas tena tadartham uttarādiśat // Svp_172 //
katham ajño 'si sabhika sarvavidyāvicakṣaṇa /
śrūyatāṃ kathayiṣyāmi saṃkṣepāt sāvadhānataḥ // Svp_173 //
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃprāpya bodhim uttamāṃ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530622 (0.032):
tataḥ sa suprasannātmā prāpyānujñāṃ jagadguroḥ // Svp_218 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā samācarat samāhitaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610441 (0.043):
iti matvā mahārāja triratnaśaraṇaṃ gataḥ // Rm_14.207{7} // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā cara nityaṃ samāhitaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24387022 (0.050):
triratnabhajanaṃ kṛtvā yāvatra nirvṛtiṃ gataḥ / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā kariṣyāmi jagaddhitam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24371660 (0.050):
ityevaṃ me vacanaṃ śrutvā saṃbodhiṃ yadi vāṃchasi / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252360 (0.050):
evaṃ kṛtvā mahārāja saṃbodhi nihitāśrayaḥ // SvayambhuP_4.101 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258941 (0.051):
tadidaṃ vratamṛsṛjya duṣkaraṃ bodhimānasaḥ // SvayambhuP_7.91 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā care 'haṃ jagaddhite /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24374667 (0.051):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā kṛtvā sarvajagaddhitam //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245634 (0.051):
śraddhayā ye bhajantyatra śaraṇaṃ samupāśritāḥ // SvayambhuP_1.126 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarante jagaddhite /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246013 (0.051):
yatra snātvā triratnānāṃ śaraṇe samupāśritāḥ // SvayambhuP_1.154 // / bodhicaryā vrataṃ dhṛtvā prācaranta jagaddhite /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23244969 (0.053):
bhadraśrī sadguṇadhārā sarvasattva hitaṃkarāḥ // SvayambhuP_1.73 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcare jagaddhite /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385727 (0.055):
adyārabhya sadā nātha triratnaśaraṇaṃ gataḥ / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareyaṃ jagaddhite //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246067 (0.055):
kecit saṃbodhicittaṃ ca prāpya saddharmalālasāḥ // SvayambhuP_1.158 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā samācarañjagaddhite /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372452 (0.057):
(Gkv 32) / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā ye caranti jagaddhite /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245620 (0.057):
bhajadhvaṃ śraddhayā nityaṃ gatvātra śaraṇaṃ mudā // SvayambhuP_1.125 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarante jagaddhite /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372811 (0.057):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā bhuktvā dharmayaśaḥsukham /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24400961 (0.058):
sarvadā bhajanaṃ kṛtvā pītvā dharmāmṛtaṃ mudā / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareran jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24387259 (0.059):
viramya tīrthikāsaṃgāt triratnaśaraṇaṃ gataḥ / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24380456 (0.060):
(Gkv 82) / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā pracaranto jagaddhite /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645329 (0.060):
iti matvātra saṃsāre sadā saukhyaṃ yadīchatha / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcaradhvaṃ sadā śubhaṃ // Rm_29.24{24} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258091 (0.061):
tataḥ sarve 'pi te lokāḥ saṃbuddha guṇavāñchinaḥ / / bodhicaryā vrataṃ dhṛtvā saṃcarire sadā śubhe // SvayambhuP_7.28 //
saṃbodhayati yaḥ sarvaṃ sa saṃbuddho nigadyate // Svp_174 //
mārāśrayaṃ gṛhaṃ tyaktvā niṣkleśo vijitendriyaḥ /
sarvasatvahitārthena carate yas tapovrataṃ // Svp_175 //
so 'rhan bhikṣur viśuddhātmā caturbrahmavihārikaḥ /
saddharmaśrāvakaḥ saṃghaḥ sa yogī yatir ucyate // Svp_176 //
māyābhavaṃ jagan matvā svaparātmahitārthabhṛt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24368354 (5.960):
bodhisattvo mahāsattvaḥ svaparātmahitārthabhṛt //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588435 (5.960):
kāruṇiko mahāśrāddhaḥ svaparātmahitārthabhṛt /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910931 (0.008):
tvaṃ cāpi hi tathā matvā svaparātmahitārthataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12652928 (0.063):
tatra sa bhagavāñ chāstā sarvasatvahitārthabhṛt / / ādimadhyāntakalyāṇam āryadharmam upādiśat // Rm_32.125{24} //
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā carate yo jagaddhite // Svp_177 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24387984 (0.043):
bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃbuddhaguṇasādhakaḥ // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareta jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24392486 (0.045):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā sarvasattvahitodyatāḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258945 (0.047):
tadidaṃ vratamṛsṛjya duṣkaraṃ bodhimānasaḥ // SvayambhuP_7.91 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā care 'haṃ jagaddhite /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385730 (0.047):
adyārabhya sadā nātha triratnaśaraṇaṃ gataḥ / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareyaṃ jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377375 (0.048):
sadguṇaśrīmahatsapadṛddhimanto maharddhikāḥ // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā svaparātmahitodyatāḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23257683 (0.049):
bodhicaryā vrataṃ dhṛtvā saṃcarate jagaddhite // SvayambhuP_6.192 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24371662 (0.049):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252362 (0.049):
evaṃ kṛtvā mahārāja saṃbodhi nihitāśrayaḥ // SvayambhuP_4.101 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610443 (0.049):
iti matvā mahārāja triratnaśaraṇaṃ gataḥ // Rm_14.207{7} // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā cara nityaṃ samāhitaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24374668 (0.051):
dhyātvānusmṛtimādhāya pracaranto jagaddhite / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā kṛtvā sarvajagaddhitam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24370882 (0.053):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarante jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24367623 (0.053):
ye caitaccharaṇaṃ gatvā boddhisattvā jagaddhite / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā caranto bhadracārikān //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12660344 (0.054):
sarvasatvahito dhānaṃ bodhicaryāvrataṃ caret // Rm_35.152{52} // / tatpuṇyaiḥ sa mahāsatvaḥ sarvasatvaśubhaṃkaraḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24378379 (0.054):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareran jagacchubhe //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24400964 (0.054):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareran jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372632 (0.055):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā cariṣyatha jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24367219 (0.056):
ekasmin samaye so 'rhad bodhimaṇḍe jināśrame / / bodhicaryāvratam dhṛtvā jagaddhitve samāśrayat //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246069 (0.056):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā samācarañjagaddhite /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258454 (0.056):
smṛtvā ratnatrayaṃ dhyātvā saṃbodhinihitāśayaḥ / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareyaṃ jagaddhite // SvayambhuP_7.55 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24387262 (0.057):
viramya tīrthikāsaṃgāt triratnaśaraṇaṃ gataḥ / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite //
sa śramaṇo mahābhijño bhadraśrīsadguṇāśrayaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252377 (0.037):
bodhisattva mahābhijñā bhadraśrī sadguṇāśrayaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24408129 (0.044):
evamasau maheśākhyo dharmaśrīsadguṇāśrayaḥ / / bodhisattvo mahābhijño dharmarājo 'bhirājate //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23244534 (0.049):
etat puṇyaṃ viśuddhātmā bhadraśrī sadguṇāśrayaḥ / / bodhisattvo mahābhijñā bhavajjinātmajo dhruvaṃ // SvayambhuP_1.40 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24414824 (0.050):
sadā sadgatisaṃjāto bhadraśrīsadguṇāśrayaḥ // / sarvasattvahitādhānaṃ saddharmameva sādhayan /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23265538 (0.052):
etatpuṇyaviśuddhātmā bhadraśrīsadguṇāśrayaḥ / / bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvadharmādhipo bhaveḥ // SvayambhuP_10.92 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252153 (0.052):
sarva vidyādhipo rājā bhadraśrī sadguṇāśrayaḥ // SvayambhuP_4.85 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23264837 (0.053):
etatpuṇyaviśuddhātmā bhadraśrī sadguṇāśrayaḥ // SvayambhuP_10.37 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24414788 (0.063):
etatpuṇyaviśuddhātmā bhadraśrīsadguṇāśrayaḥ / / saddharmasukhasaṃpattiṃ bhuktvā yāyāt sukhāvatīm //
bodhisatvo mahāsatvaḥ sarvadharmārthabhṛt smṛtaḥ // Svp_178 //
ity uttareṇa saṃdiṣṭaṃ śrutvā sa sabhikaḥ punaḥ /
sāścarya uttaraṃ vijñaṃ praṇatvā ca nyavedayat // Svp_179 //
uttarabrāhmaṇāḥ ke ca snātakāś ca kathaṃ dvijāḥ / / vaidikāś ca kathaṃ viprāḥ śrotriyāś cāpi te kathaṃ // Svp_180 //
kṣetrajñāś ca kathaṃ te 'pi kathaṃ ca brahmacārinaḥ / / ṛṣayaś ca parivrājā munayaś ca tapasvinaḥ // Svp_181 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23251330 (0.045):
tathā brahmādayaścāpi maharṣayastapasvinaḥ / / yatayo yoginaścāpi munayo brahmacāriṇaḥ // SvayambhuP_4.20 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24402173 (0.051):
brahmaṇā vaiṣṇavāḥ śaivā yogino brahmacāriṇaḥ / / nirgranthāastīrthikāścāpi yatayaśca tapasvinaḥ //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964570 (0.054):
pratiṣṭhate tadanuvarttasvainaṃ nivarttaya ca / / bhavanto 'pi hanta! munayaḥ!kāvyavidyāsnātakāścaritametayoḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588159 (0.055):
yogino yatayaś cāpi munayo brahmacāriṇaḥ // Rm_7.9{9} // / rājānaḥ kṣatriyāś cāpi vaiśyāmātyāś ca maṃtriṇaḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776430 (0.055):
<12329.39/5> tataḥ svaṃ sthānaṃ prāpsyatī7ti !!12329.39! / <12329.40/1> tato devā ṛṣayaś ce7ndraṃ nā7paśyan yadā tadā śacīm ūcur
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23707225 (0.057):
itthaṃ sukeśivacanaṃ niśamya paramarṣayaḥ / / procurvimṛsya śreyor'thamiha loke paratra ca // VamP_11.11 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12582075 (0.058):
maṃtriṇo śreṣṭhinaś cāpi sārthavāhāś ca paurikāḥ // Rm_4.9{9} // / ṛṣayo yoginaś cāpi yatayo brahmacāriṇaḥ / / evam anye 'pi lokāś ca parivṛtya samaṃtataḥ // Rm_4.10{10} //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829322 (0.061):
ete ca ṛṣayaḥ sarve kṛtārthāṃ nātra saṃśayaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23250904 (0.064):
evaṃ ca yoginaḥ siddhā yatayo bramhacāriṇaḥ / / tīrthikāstāpasāścāpi vratinaścāpyupāsakāḥ // SvayambhuP_3.190 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4348718 (0.064):
tyaktvā sahacarīdharmaṃ munayo dharmacāriṇaḥ // HV_16.28 // / [k: Ś1 K3.4 DnDs2 D1 4 ins. after 28, K1 after 29, D5 after 25ab: :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665560 (0.064):
manaḥsaṃkalpajāś caiva $ pūrvajāś ca maharṣayaḥ / HV_App.I,42.22 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. for line 22 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672642 (0.064):
rudrā devagaṇā yakṣā $ devadvijamaharṣayaḥ // HV_App.I,42A.62 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151117 (0.064):
manaḥsaṃkalpajāś caiva pūrvajāś ca maharṣayaḥ / HV_App.I,42.22 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. for line 22 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22158194 (0.064):
rudrā devagaṇā yakṣā devadvijamaharṣayaḥ // HV_App.I,42A.62 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552107 (0.064):
tatprathamatapūrvabuddhāropitakuśalamūlānāṃ tatprathamato buddhadarśanam/ / 098.013. atha te ṛṣayo yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ/
yatayo yoginaś cāpi kathaṃ kenāpi karmataḥ / / etat karma samākhyāya saṃbodhayatu me manaḥ // Svp_182 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23251330 (0.036):
tathā brahmādayaścāpi maharṣayastapasvinaḥ / / yatayo yoginaścāpi munayo brahmacāriṇaḥ // SvayambhuP_4.20 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588159 (0.054):
yogino yatayaś cāpi munayo brahmacāriṇaḥ // Rm_7.9{9} // / rājānaḥ kṣatriyāś cāpi vaiśyāmātyāś ca maṃtriṇaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665969 (0.062):
suvistaraṃ samākhyāya mano me saṃvinodata // Rm_37.120{20} //
iti saṃprārthitaṃ tena uttaro viprabhikṣukaḥ / / taṃ sabhikaṃ samālokya vihasann evam ādiśat // Svp_183 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529874 (0.022):
iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagvāñ jinaḥ / / taṃ sabhikaṃ samālokya vihasann evam ādiśat // Svp_165 //
ye ca śuddhātmano 'hiṃsā dharmāśritās tapasvinaḥ /
śuddhasaṃvarasaṃdhānā yogābhyāse sucāturāḥ // Svp_184 //
sādhu śṛṇu samādhāya yad etat praṣṭum icchasi /
tat te mano'bhituṣṭaye vakṣyāmy ahaṃ samāsataḥ // Svp_*184A* //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 645203 (0.045):
śrotuḥ śrāvayitā rājan $ kathayāmi samāsataḥ / **HV_App.I,40.36**4:1 / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130759 (0.045):
śrotuḥ śrāvayitā rājan kathayāmi samāsataḥ / **HV_App.I,40.36**4:1 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14331432 (0.054):
khagha pradarśyametattu mayoktaṃ te samāsataḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418414 (0.055):
pūrvoktaṃ parāmṛśyate / vakṣyāmi / kārtsyena9 / / yaj jñānaṃ10 jñātvā neha loke jñātavyaṃ punar avaśiṣyate // 2 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904314 (0.056):
kumāra uvāca / tiṅvibhaktiṃ pravakṣyāmi tathādeśaṃ samāsataḥ /AP_357.001ab/ / tiṅstriṣvapi vartante bhāve karmaṇi kartari //AP_357.001cd/
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5242550 (0.057):
vakāraḥ . yadi evam mā bhavān mavīt : atra api prāpnoti . avimavyoḥ iti / vakṣyāmi . tat vaktavyam . ṇiśvibhyām tau nimātavyau . yadi api etat / ucyate atha vā etarhi ṇiśvyoḥ pratiṣedhaḥ na vaktavyaḥ bhavati . guṇe kṛte
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8086552 (0.058):
tato yathāhaṃ vakṣyāmi tathā sarvaṃ vidhāsy atha // SoKss_8,2.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873237 (0.059):
pañca jñānendriyāṇyuktvā manaḥ ṣaṣṭāni cetasi / / basaṣaṣṭāni vakṣyāmi pañca karmedriyāṇi tu // NarP_1,45.69 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21519467 (0.061):
Manu12.39c/ tān samāsena vakṣyāmi) sarvasya asya yathākramam || / Manu12.40a/ devatvaṃ sāttvikā yānti) manuṣyatvaṃ ca rājasāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19761889 (0.062):
02,041.030a uktasyoktasya nehāntam ahaṃ samupalakṣaye / 02,041.030c yat tu vakṣyāmi tat sarvaṃ śṛṇudhvaṃ vasudhādhipāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741732 (0.062):
bhṛtye parikṣaṇaṃ vakṣye yasyayasya hi yo guṇaḥ / / tamimaṃ saṃpravakṣyāmi ye yathākathitaṃ kila // GarP_1,112.2 //
yo viśvaṃ sṛjati brahmā svayaṃbhūr vedabhṛd vidhiḥ /
tasyātmajahāḥ samācāraḥ sātvikā nirmalendriyāḥ // Svp_*184B* //
svaparātmasamācārāś caturbrahmavihāriṇaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24379445 (0.044):
poṣadhaṃ ca vrataṃ dhṛtvā caturbrahmavihāriṇaḥ / / svaparātmahitaṃ kṛtvā saṃcaradhvaṃ sadā śubhe //
vedadharmārthabhartāraḥ santas te brāhmaṇāḥ smṛtāḥ // Svp_185 //
snātvā tīrtheṣu nityaṃ ye śuddhaśīlā jitendriyāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24378813 (0.051):
evaṃ te dānavāḥ sarve śāntacaryā jitendriyāḥ / / śuddhaśīlāḥ śubhācārāścatarbravihāriṇaḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24390029 (0.063):
bhikṣuṇyo brahacāriṇyaḥ śuddhaśīlā jitendriyāḥ /
brahmavrataṃ carantas te niṣkāṃkṣāḥ snātakāḥ smṛtāḥ // Svp_186 //
saṃskārapariśuddhā ye vedadharmasamācarāḥ /
brahmacaryāvrataṃ dhṛtvā carante te dvijāḥ smṛtāḥ // Svp_187 //
śuddhaśīlāḥ samācārā vedadharmārthasādhakāḥ /
brahmavṛttisamādhānā dhīrās te vaidikāḥ smṛtāḥ // Svp_188 //
ye brahmasaṃvaraṃ dhṛtvā saṃcarantaḥ sadā śubhe /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24391380 (0.016):
tataḥ prabhṛtī tāḥ sarvā rākṣasyo 'pi samāhitāḥ / / tacchikṣāsaṃvaraṃ dhṛtvā saṃcarante sadā śubhe //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24392392 (0.046):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarante śubhe sadā //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23261846 (0.056):
viramya pāpamārgebhyaḥ saṃcareran sadā śubhe // SvayambhuP_8.116 // / evaṃ dhṛtvā sadā rājan mahāpuṇya prabhāvataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24388244 (0.059):
sarve tasya janāścāpi triratnabhajane ratāḥ / / tathā bodhivrataṃ dhṛtvā prācaranta sadā śubhe //
sadvidheḥ pūrayanty arthaṃ te viprāḥ kathitā budhaiḥ // Svp_189 //
ye sudhīrā mahāvīrāḥ sarvasatvahitodyatāḥ /
vedabhadrārthabhartāraḥ prājñās te śrotriyāḥ smṛtāḥ // Svp_190 //
sarveṣām indriyāṇāṃ yat kṣetram ātmā samāśrayet /
tadviśuddhiṃ vijānīte sa tu kṣetrajña ucyate // Svp_191 //
ye maitrīmuditātmānaḥ kāruṇyārdritamānasāḥ /
upekṣya saṃcarante 'rthe bhadra te brahmacārinaḥ // Svp_l92 //
saṃsāraviratotsāhā nirvṛtisukhalālasāḥ /
pravrajyāvratasaṃcārās te parivrājakāḥ smṛtāḥ // Svp_193 //
ye ca brahmasamācārā mahāsatvā mahardhikāḥ / / ṛṣayas te samākhyātā svargābhipadasādhinaḥ // Svp_194 //
ye bhavagatisaṃcāraniḥsaṃgāḥ susthitendriyāḥ /
maunacaryāsamācārāḥ santas te munayaḥ smṛtāḥ // Svp_195 //
nirapekṣāḥ svakāye 'pi ye carante tapovrataṃ /
tapasvinas ta ākhyātā bhadraśrīsadguṇārthinaḥ // Svp_196 //
ye māyāratiniṣkāṃkṣa niṣkleśā vijitendriyāḥ /
nirmamāḥ saṃyatātmāno yatayas te nirañjanāḥ // Svp_197 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245698 (0.064):
tataste nirmalātmāno niḥkleśāḥ vijitendriyāḥ // SvayambhuP_1.131 //
ye viśvāsasamācārā nirvikalpā nirāśrayāḥ / / samādhinihitātmāno yoginas te nirañjanāḥ // Svp_198 //
ete bhavavinirmuktāḥ pravrajyāvratacāriṇaḥ / / pariśuddhendriyātmānaḥ saṃyāyuḥ paramāṃ gatiṃ // Svp_199 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24381467 (0.057):
sarve te vimālātmānaḥ pariśuddhendriyāśayāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 677560 (0.060):
paraṃ rahasyaṃ paramām gatiṃ ca @ HV_App.I,42A.558 @ / [k: T2 G2.4 ins. :k]
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7847258 (0.061):
dhenuśataṃ dadāmīti hovāca na tvevainayostvamutkrātriṃ na gatiṃ na
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb6u.htm.txt) 7850838 (0.061):
api coktamagnihotre na tvevainayostvamutkrātiṃ na gatiṃ na pratiṣṭhāṃ na
etat svalpatarārthe 'pi kathaṃ na jñāyate tvayā /
vidyābhimāninā sarvāñ jeṣyāmīti madoddhataḥ // Svp_200 //
mānaṃ tyaja tvaṃ sabhika bhajainaṃ śāstrapāragaṃ /
bodhiṃ cara mokṣakāmin pravrajyāvratam ādadha // Svp_201 //
ity uktvā nijavṛttāntaṃ kathayāmāsa vistaraṃ / / nālakasyānujasyāpi sarvajñasyānubhāvatāṃ // Svp_202 //
ayam eva trilokeṣu sarvavidyādhipaḥ sudhīḥ / / sarvadharmādhipaḥ śāstā sarvavādimadāpahaḥ // Svp_203 //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529773 (0.021):
svayaṃ vidyābdhipāraś ca sarvavādimadāpahaḥ // Svp_157 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575526 (0.044):
iti nāmnā prasiddho 'yaṃ saṃbuddhaḥ sugato jinaḥ // Rm_1.239{29} // / sarvadharmādhipaḥ śāstā sarvavidyāguṇākaraḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24405487 (0.045):
sarvavidyādhipaḥ śāstā sarvadharmādhipaḥ prabhuḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24400495 (0.055):
itthamayaṃ mahāsattvaḥ sarvalokādhipeśvaraḥ / / sarvadharmādhipaḥ śāstā mahābhijñā 'dhirājate //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12590076 (0.059):
sarvajñaḥ sugato nāthaḥ śāstā traidhātukādhipaḥ // Rm_8.5{5} // / sarvavidyādhipo buddhaḥ ṣaḍabhijño munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12591104 (0.059):
sarvajño dharmarāṇ nāthaḥ śāstā traidhātukādhipaḥ // Rm_9.5{(5)} // / sarvavidyādhipo buddhaḥ ṣaḍabhijño munīśvaraḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377136 (0.061):
bodhisattvo jagadbhartā viśvanātho jagatprabhuḥ / / sarvadharmādhipaśśāstā sarvalokādhipeśśvaraḥ //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252147 (0.061):
sarvadharmmādhi rājendraḥ sarvalokādhipo vabhau / / sarva vidyādhipo rājā bhadraśrī sadguṇāśrayaḥ // SvayambhuP_4.85 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12594048 (0.061):
sarvajñaḥ sugato nāthaḥ śāstā traidhātukādhipaḥ // Rm_10.5{5} // / sarvavidyādhipas tāyī ṣaḍabhijño munīśvaraḥ /
yasya smaraṇamātreṇa mamānujo mahāsudhīḥ /
sarvavādivijetābhūc chrutidharaḥ supāragaḥ //204 //
etādṛśasya sarvajñasya darśane śravaṇe punaḥ / / kā kathā cara tasmāt tvaṃ śāsane 'sya susaṃvaraṃ // Svp_205 //
ity uttaragiraṃ śrutvā sabhikaḥ so 'tisāhasaḥ / / pravrajyāvratam ādhātuṃ samabhūt pramanāḥ kṛtī // Svp_206 //
iti tena jagacchāstrā samādiṣṭaṃ niśamya saḥ / / sabhikaḥ suprasannātmā prābhyanandat prabodhitaḥ // Svp_*206* //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377825 (0.044):
ityādiṣṭaṃ munīndreṇa ratnapāṇirniśamya saḥ / / prabodhitaḥ prasannātmā prābhyanandat sa pārṣadaḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24405563 (0.048):
dhyānasamādhimuktātmā viharati jagaddhite // / etacchāstrā samādiṣṭaṃ niśamya sa pramodhitaḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529838 (0.059):
praṇatvā caraṇāmbhoje sāñjaliḥ samupāśrayat // Svp_162 // / tatra sa suprasannātmā sāñjaliḥ sa puraḥ sthitaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24407398 (0.062):
asmai daiyā mahāvidyā pradiyatāṃ ṣaḍakṣarī // / iti tena jagacchāstrā samādiṣṭaṃ niśamya saḥ / / dharmabhāṇakaḥ ālokya natvainamabravīt //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615588 (0.063):
satyam iti pratijñāya prābhyanandat prabodhitaḥ // Rm_16.209{97} // / tataḥ so 'rhan mahābhijñas tac chāstrādiṣṭam ādarāt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382229 (0.064):
iti tena jagacchāstrā samādiṣṭaṃ niśamya saḥ / / baliḥ prabodhito bodhicaryāvrataṃ samaicchata //
tataḥ sa sabhiko vijñaḥ saṃbuddhaguṇalālasaḥ /
taṃ munīndraṃ mudā natvā sāñjalir evam abravīt // Svp_207 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610492 (0.011):
tataś ca bhojanānte sa nṛpatiḥ sāñjalir mudā / / taṃ munīndraṃ praṇatvaivaṃ praṇidhānaṃ hṛdo vyadhāt // Rm_14.211{11} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12611335 (0.023):
tataḥ sa sajano natvā sāñjaliḥ saṃpramoditaḥ / / munīndraṃ taṃ samālokya puraḥ sthitvaivam abravīt // Rm_15.45{45} //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26527824 (0.025):
upaguptaṃ yatiṃ natvā sāñjalir evam abravīt // Svp_*1* //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610543 (0.026):
muditaḥ sāñjalir natvā taṃ munīndraṃ samabravīt // Rm_14.215{15} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23247046 (0.027):
śikhinaṃ taṃ muniṃ natvā sāñjalirevamabravīt // SvayambhuP_2.64 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12613871 (0.027):
bhagavantaṃ tam ānatvā sāñjalir etad abravīt // Rm_16.77{76} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23255274 (0.029):
athāsau ca mahāsattvo maitreyaḥ sugatātmajaḥ / / munīndraṃ śrīghanaṃ natvā sāñjalirevamabravīt // SvayambhuP_6.1 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12619680 (0.030):
sāñjalayo munīndraṃ taṃ natvaivaṃ prārthayan mudā // Rm_18.117{18} //
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529900 (0.030):
bhagavantaṃ tam ālokya sāñjalir evam abravīt // Svp_167 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246245 (0.044):
bhagavantaṃ punarnatvā sāñjalirevamabravīt // SvayambhuP_2.1 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657614 (0.044):
samāgatya munīndraṃ taṃ natvaivaṃ prārthayan mudā // Rm_34.35{35} //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9714440 (0.048):
śrutvā taṃ sāñjalir natvā punar evaṃ samabravīt // Avc_156 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12617177 (0.048):
tatra tat purato gatvā sāñjaliḥ sā pramoditā / / munīndraṃ taṃ praṇatvaivaṃ pravrajyāṃ samayācata // Rm_17.117{16} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12660513 (0.048):
krakuchaṃdaṃ munīndraṃ taṃ natvaivaṃ prārthayan mudā // Rm_35.164{64} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23247196 (0.052):
bhūyastaṃ śikhinaṃ natvā sāñjalirevabravīt / / bhagavan taddhijānīyādyanmano me samīcchate // SvayambhuP_2.77 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23248625 (0.053):
bhagavantaṃ punarnatvā sāṃjalirevamabravīt // SvayambhuP_3.5 // / bhagavannāvāsosaumahā jalāśrayo hradaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618853 (0.057):
tataḥ sa harṣito natvā taṃ munīndraṃ sasāṃghikaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12636151 (0.057):
śāstus tasya padau natvā sāṃjalir evam abravīt // Rm_25.137{36} // / bhagavann idam asmākaṃ gurubhir na kṛtaṃ khalu /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12640680 (0.058):
utthāya sāṃjalir natvā bhagavantaṃ tam abravīt // Rm_27.108{5} // / bhagavan bhavatā kena hetunā sṛjyate smitaṃ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23259479 (0.058):
iti dhyātvā sa śāntaśrīḥ śāstāraṃ taṃ punarmudā // SvayambhuP_7.132 // / upetya sāñjalirnatvā prārthayadevamādarāt /
bhagavan sarvavid vijña sarvavidyāntapāraga /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529899 (0.060):
bhagavantaṃ tam ālokya sāñjalir evam abravīt // Svp_167 // / bhagavan bhavatā prāptaṃ kiṃ jñānaṃ kiṃ ca te vrataṃ /
kṣamasva me 'parādhaṃ yan madotthita dayānidhe // Svp_208 //
tvam eva bhagavān nāthaḥ sarvadharmādhipo jinaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24379083 (0.051):
sarvajño 'rhanmahābhijño dharmarājo vināyakaḥ // / sarvadharmādhipo nāthaḥ sarvavidyādhipeśvaraḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24393725 (0.053):
tenāsau trijagacchāstā sarvatraidhātukeśvaraḥ / / sarvadharmādhipo nātho jagattrāteti kathyate //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12601828 (0.059):
tena daivaṃ mahānāthaḥ sarvakarmādhipaḥ prabhuḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12586906 (0.063):
bhavān eva jagacchāstā sarvalokādhipaḥ prabhuḥ // Rm_6.40{40} //
bhavān eva jagacchāstā mahābhijño munīśvaraḥ // Svp_209 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650462 (0.053):
sarvajño 'rhan mahābhijñas tathāgato munīśvaraḥ // Rm_31.101{94} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23257832 (0.056):
tadābhū bhagavāṃñchāstā dharmmarājo munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhamahābhijñaḥ kāśyapākhyastathāgataḥ // SvayambhuP_7.7 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12629493 (0.056):
sarvajñas trijagacchāstā bhagavān sa munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12586906 (0.056):
bhavān eva jagacchāstā sarvalokādhipaḥ prabhuḥ // Rm_6.40{40} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12655748 (0.056):
nūnaṃ buddho jagannātho jagacchāstā munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12652893 (0.056):
sarvajño 'rhañ jagacchāstā dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_32.122{21} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656866 (0.056):
purābhūt kāśyapo nāma tathāgato munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhañ jagacchāstā sugato dharmādhipo jinaḥ // Rm_33.241{41} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12590807 (0.057):
sarvajño jagatāṃ śāstā ṣaḍabhijño munīśvaraḥ // Rm_8.63{63} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24404292 (0.057):
tadenāṃ taṃ samārādhya prārthayasva munīśvaram / / sa te śāstā mahābhijñaḥ sarvadharmādhipo jinaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12598978 (0.057):
ssarvatraidhātukādhīśaḥ sarvavidyādhipo jinaḥ // Rm_11.121{21} // / dharmarājo jagacchāstā tathāgato vināyakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575525 (0.060):
iti nāmnā prasiddho 'yaṃ saṃbuddhaḥ sugato jinaḥ // Rm_1.239{29} // / sarvadharmādhipaḥ śāstā sarvavidyāguṇākaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12647427 (0.062):
dharmarājo jagacchāstā tathāgato munīśvaraḥ // Rm_29.193{92} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631343 (0.063):
tadyathā bhagavāñ chāstā śrīghanaḥ sa munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugato nātho dharmarāja vināyakaḥ // Rm_24.5{5} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23255326 (0.064):
saṃbuddho 'rhañjagacchāstā dharmmarājo munīśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649227 (0.064):
tadyathā bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhañ jagacchāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_31.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664524 (0.064):
tadyathāsīt purā buddhaḥ śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhañ jagacchāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_37.9{9} //
caturmāravinirjetā vināyakas tathāgataḥ / / virājate bhavān eva traidhātukādhipeśvaraḥ // Svp_210 //
kleśadhvāntābhinirhantā saddharmajñānabhāskaraḥ /
yad ahaṃ bhagavan pātuṃ dharmāmṛtaṃ samutsahe // Svp_211 //
tad bhavān māṃ samālokya samanvāhartum arhati / / sadāhaṃ bhavatā śāstaḥ śaraṇe samupasthitaḥ // Svp_212 //
dhṛtvānujñāṃ samādhādya cariṣye saugataṃ padaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12616234 (0.061):
pravrajyāsaṃvaraṃ dhṛtvā cariṣye brahmacārikāṃ // Rm_17.43{43} // / ity arthitaṃ tayā śrutvā bhagavān sa munīśvaraḥ /
tad bhavān saugate dharme bhadraśrībodhisādhane // Svp_213 //
kṛpāya māṃ samāyujya saṃcārayitum arhati / / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa karuṇāmbudhiḥ // Svp_214 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245227 (0.026):
bodhimārge samāyujya saṃcārayitumarhati // / iti saṃprārthite rājñā śrutvā so 'rhan mahāmatiḥ // SvayambhuP_1.94 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627094 (0.059):
tān mamānugrahaṃ kṛtvā pratigrahītum arhati // Rm_21.63{63} // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagavān muniḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529866 (0.062):
tad bhavān me manovāñchāṃ saṃpūrayitum arhati // Svp_164 // / iti saṃprārthitaṃ tena śrutvā sa bhagvāñ jinaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12614583 (0.062):
dakṣiṇādeśanām ebhyaḥ pretebhyaḥ kartum arhati // Rm_16.130{29} // / iti saṃprārthitaṃ śrutvā sarve te pretikā mudā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377612 (0.064):
tathā caritumicchāmastatsamādeṣṭumarhati // / iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa lokeśo 'surātmadhṛt /
apamadaṃ parivrājaṃ taṃ samīkṣyaivam ādiśat / / ehi bhadrāsti te vāṃcchā saugate saṃvare yadi // Svp_215 //
bodhicaryāṃ samādhāya niṣkleśaṃ saṃcara vrataṃ /
ity ādiśya sa saṃbuddho dakṣiṇapāṇinā svayaṃ // Svp_216 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23251641 (0.064):
etat pravrajya sarvatra caradhvaṃ saugataṃ vrataṃ // SvayambhuP_4.45 // / ityādiśya sa saṃbuddhaḥ pāṇinā tacchiraḥspṛśan /
śirasi saṃspṛśans tasya trikāyam abhyaśodhayat / / bhagavatā śiraḥ spṛṣṭe muṇḍitaḥ sa jitendriyaḥ // Svp_217 //
khiṣkhirīpātrabhṛd bhikṣur babhūva cīvarāvṛtaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12644517 (0.056):
khikkhirīpātradharo bhikṣu 'bhūc cīvarāvṛtaḥ // Rm_28.191{12} //
tataḥ sa suprasannātmā prāpyānujñāṃ jagadguroḥ // Svp_218 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650792 (0.055):
tataḥ sa suprasannātmā sasaṃghasya mamāṃtike /
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā samācarat samāhitaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24388182 (0.020):
tattvaṃ yathā parijñātaṃ tathā kṛtvā samāhitaḥ / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā sukhaṃ cara sadā śubhe //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246068 (0.026):
kecit saṃbodhicittaṃ ca prāpya saddharmalālasāḥ // SvayambhuP_1.158 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā samācarañjagaddhite /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26529981 (0.032):
śrūyatāṃ kathayiṣyāmi saṃkṣepāt sāvadhānataḥ // Svp_173 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃprāpya bodhim uttamāṃ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23263378 (0.035):
yogacaryāvrataṃ dhṛtvā pracacāra samāhitaḥ // SvayambhuP_9.7 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252361 (0.037):
evaṃ kṛtvā mahārāja saṃbodhi nihitāśrayaḥ // SvayambhuP_4.101 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258942 (0.040):
tadidaṃ vratamṛsṛjya duṣkaraṃ bodhimānasaḥ // SvayambhuP_7.91 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā care 'haṃ jagaddhite /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246014 (0.040):
yatra snātvā triratnānāṃ śaraṇe samupāśritāḥ // SvayambhuP_1.154 // / bodhicaryā vrataṃ dhṛtvā prācaranta jagaddhite /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23244970 (0.042):
bhadraśrī sadguṇadhārā sarvasattva hitaṃkarāḥ // SvayambhuP_1.73 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcare jagaddhite /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610444 (0.043):
iti matvā mahārāja triratnaśaraṇaṃ gataḥ // Rm_14.207{7} // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā cara nityaṃ samāhitaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245620 (0.043):
bhajadhvaṃ śraddhayā nityaṃ gatvātra śaraṇaṃ mudā // SvayambhuP_1.125 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarante jagaddhite /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245634 (0.043):
śraddhayā ye bhajantyatra śaraṇaṃ samupāśritāḥ // SvayambhuP_1.126 // / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarante jagaddhite /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24371661 (0.044):
ityevaṃ me vacanaṃ śrutvā saṃbodhiṃ yadi vāṃchasi / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24400962 (0.046):
sarvadā bhajanaṃ kṛtvā pītvā dharmāmṛtaṃ mudā / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareran jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24374667 (0.048):
dhyātvānusmṛtimādhāya pracaranto jagaddhite / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā kṛtvā sarvajagaddhitam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24380456 (0.051):
bodhisattvā mahāsattvā bhavanti brahmacāriṇaḥ // / (Gkv 82) / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā pracaranto jagaddhite /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645329 (0.053):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcaradhvaṃ sadā śubhaṃ // Rm_29.24{24} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24367219 (0.056):
ekasmin samaye so 'rhad bodhimaṇḍe jināśrame / / bodhicaryāvratam dhṛtvā jagaddhitve samāśrayat //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24387259 (0.056):
viramya tīrthikāsaṃgāt triratnaśaraṇaṃ gataḥ / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24378379 (0.056):
bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareran jagacchubhe //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385728 (0.056):
adyārabhya sadā nātha triratnaśaraṇaṃ gataḥ / / bodhicaryāvrataṃ dhṛtvā saṃcareyaṃ jagaddhite //
tataḥ samādhiśuddhātmā pariśuddhatrimaṇḍalaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24410547 (0.026):
tato nirmalaśuddhātmā pariśuddhatrimaṇḍalaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12621301 (0.036):
pravrajito hi śuddhātmā pariśuddhas trimaṇḍalaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24406730 (0.048):
sa tatkṣaṇādviśuddhātmā pariśuddhatrimaṇḍalaḥ / / bhadraśrīsukhasaṃpannaḥ saṃprayāyāt sukhāvatīm //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258965 (0.048):
etatpuṇyaviśuddhātmā pariśuddhatrimaṇḍalaḥ // SvayambhuP_7.93 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23265771 (0.048):
etatpuṇyaviśuddhātmā pariśuddhatrimaṇḍalaḥ // SvayambhuP_10.110 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24408862 (0.054):
tataḥ śuddhasamācāraḥ pariśuddhatrimaṇḍalaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12611232 (0.058):
apradhṛṣyo mahāsatvaḥ kleśāridamako bhavet / / tataḥ supariśuddhātmā samādhisusthito bhavet // Rm_15.37{37} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24390169 (0.063):
etatpuṇyaviśuddhatmā pariśuddhatrimaṇḍalaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24403869 (0.064):
sa sarvapāpanirmuktaḥ pariśuddhatrimaṇḍalaḥ / / niḥkleśaṃ pariśuddhātmā vajrakāyo bhaved dhruvam //
brahmacārī mahābhijño babhūva saugato yatiḥ // Svp_219 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12659881 (0.050):
tataḥ so 'rhan mahābhijñaḥ pariśuddhatrimaṇḍalaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658180 (0.059):
tato 'nte 'yaṃ mahābhijñaḥ pariśuddhatrimaṇḍalaḥ /
iti śrībhadrakalpāvadāne aśokopaguptasaṃbhāṣaṇe
sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacāraṇaparivarto nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530714 (0.032):
tathety abhyanumoditvā prābhyanandat sapārṣadaḥ // Svp_*222* // / iti sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacaraṇaparivarto nāma navamo 'dhyāyaḥ
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26527803 (0.061):
Sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacaraṇaparivarta
(SAM 47a3ff.: additional verses): / etad dṛṣṭvā samākarṇya sarve lokādhipā api /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26527809 (0.051):
Sabhikasaugataśāsanapravrajyāvratacaraṇaparivarta / (SAM 4Ob4: additional verses) / athāśoko mahārājaḥ śrotuṃ subhāṣitaṃ punaḥ /
tad vratam anumodantaḥ saṃcerire 'bhinanditāḥ // Svp_*219* // / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620617 (0.0):
Rm_18.190{91} // / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657137 (0.0):
tatheti prativijñapya prābhyanandan prabodhitāḥ // Rm_33.263{63} // / etan me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12682679 (0.0):
evaṃ sarvair mahābhijñair munīndrair gaditaṃ khalu / / (Rm 478) / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate // Rm_38.948{85} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23265873 (0.0):
iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate // SvayambhuP_10.118 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12641915 (1.788):
vihāre samupāśritya prābhajat taṃ munīśvaraṃ // Rm_27.185{1} // / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12651272 (1.788):
sarve 'pi pratibuddhitvā prābhyanaṃdan prasāditāḥ // Rm_31.162{55} // / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670556 (1.788):
mudā lokahitaṃ kṛtvā pracacāra śubhe sadā // Rm_37.480{30} // / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658283 (0.012):
triratnabhajanaṃ kurvan prācarat samupasthitaḥ // Rm_34.88{88} // / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12647848 (0.015):
prabodhitaḥ prasannātmā prācaran sarvadā śubhe // Rm_29.225{24} // / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607805 (0.016):
sadā lokahitaṃ kṛtvā bodhicaryāṃ samācarat // Rm_13.280{310} // / etan me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā narādhipa /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610679 (0.016):
sarve tatheti vijñapya triratnāni sadābhajan // Rm_14.225{25} // / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā narādhipa /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615626 (0.016):
satkṛtya śraddhayā nityaṃ prabhejire samādarāt // Rm_16.212{100} // / iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā narādhipa /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12683098 (0.022):
etan me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā ca vakṣyate // Rm_38.979{16} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245366 (0.024):
sādhu rājan yathādiṣṭaṃ guruṇā me śrutaṃ mayā // SvayambhuP_1.105 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23264706 (0.027):
saddharmmasamupādiśya vijahāra jagaddhite / / iti te guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate // SvayambhuP_10.26 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634347 (0.033):
iti me guruṇākhyātaṃ śrutaṃ tathā mayocyate / / tvaṃ cāpy evaṃ parijñāya caritavyam śubhe sadā // Rm_24.241{41} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639278 (0.033):
iti me guruṇākhyātaṃ śrutaṃ mayā tathocyate / / tvam apy evaṃ mahārāja triratnasevako bhava // Rm_26.182{68} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661214 (0.033):
iti me guruṇākhyātaṃ śrutaṃ mayā tathocyate / / tvam apy evaṃ mahārāja saddharmanirato bhava // Rm_35.219{19} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664352 (0.039):
ity ādiṣṭaṃ hi me śāstrā śrutaṃ mayā tathocyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631202 (0.064):
sasāṃghikasabhālokas tatheti prābhyanaṃdata // Rm_23.185{85} // / iti me guruṇādiṣṭaṃ mayātra vakṣyate /
tvam apīdaṃ mahārāja śrutvānumodya cāraya // Svp_*22O* //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639279 (0.0):
iti me guruṇākhyātaṃ śrutaṃ mayā tathocyate / / tvam apy evaṃ mahārāja triratnasevako bhava // Rm_26.182{68} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12641916 (0.0):
iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate / / tvaṃ cāpy evaṃ mahārāja triratnaṃ sarvadā bhaja // Rm_27.186{2} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657138 (0.0):
etan me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate / / tvaṃ cāpy evaṃ mahārāja cara nityaṃ śubhe sadā // Rm_33.264{64} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661215 (0.0):
iti me guruṇākhyātaṃ śrutaṃ mayā tathocyate / / tvam apy evaṃ mahārāja saddharmanirato bhava // Rm_35.219{19} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658284 (0.021):
iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate / / tvayāpy evaṃ mahārāja bhaja ratnatrayaṃ sadā // Rm_34.89{89} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620618 (0.027):
iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate / / śrutvāpy evaṃ mahārāja karttavyaṃ sukṛtaṃ sadā // Rm_18.191{92} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670557 (0.030):
iti me guruṇādiṣṭaṃ śrutaṃ mayā tathocyate / / tathā tvam api rājendra vasudhārāvrataṃ cara // Rm_37.481{31} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634710 (0.044):
śrutaṃ mayā mahārāja bhagavān sa sasāṃghikaṃ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12312290 (0.053):
rājakanyāṃ niragamaṃ tayā saṃmānitas tataḥ // SoKss_9,5.73 // / śrutaṃ cātra mahārāja mayā parijanānmithaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8132301 (0.056):
% v | v | v % D correct / śrutaṃ cātra mahārāja mayā parijanānmithaḥ /
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9713383 (0.059):
evaṃ vipaśyinā śāstrā samākhyātaṃ śrutaṃ mayā / / bhūyaḥ śṛṇu mahārāja tatphalāni viśeṣataḥ // Avc_99 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612824 (0.060):
ity evaṃ guruṇākhyātaṃ tathā mayātra kathyate / / tvam apy evaṃ mahārāja śrutvā dharmaṃ śubhe cara // Rm_15.162{61} //
śrutvedaṃ me 'numodanti sarve te nirmalendriyāḥ /
bodhisatvā mahābhijñāḥ bhaveyur bodhilābhinaḥ // Svp_*221* //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24413595 (0.044):
jinātmajā mahābhijñāḥ arhanto nirmalendriyāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24406062 (0.045):
puṇyavanto mahāsattvā bhadraśrīsadguṇāśrayāḥ / / bodhisattvā mahābhijñā bhaveyurbodhilābhinaḥ //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245648 (0.059):
sarve vimuktapāpāste pariśuddha trimaṇḍalāḥ // SvayambhuP_1.127 // / bodhisattvā mahābhijñāḥ bhaveyuḥ sadguṇāśrayāḥ /
iti śāstrārhatādiṣṭaṃ śrutvā 'śoko nṛpo mudā /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23265897 (0.023):
nirutpātaṃ śubhotsāhaṃ bhavennūnaṃ narādhipaḥ / / iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśoko nṛpo mudā // SvayambhuP_10.120 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626252 (0.032):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūpatiḥ / / tatheti 'bhyanumoditvā prābhyanandat sapārṣadaḥ // Rm_20.212{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670597 (0.032):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūpatiḥ / / tathety abhyanumoditvā prābhyanandat sapārṣadaḥ // Rm_37.484{34} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12628858 (0.034):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūmipaḥ / / tathety abhyanumoditvā prābhyanandat sapārṣadaḥ // Rm_22.79{79} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645000 (0.034):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūmipaḥ / / tathety abhyanumoditvā prābhyanandat sapārṣadaḥ // Rm_28.230{51} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627829 (0.035):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūpatiḥ / / tathety abhyanumoditvā prābhyanaṃdat sapārṣadaḥ // Rm_21.123{23} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12683144 (0.035):
etat tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūpatiḥ / / tathety abhyanumoditvā prābhyanaṃdat sapārṣadaḥ // Rm_38.983{20} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12636957 (0.037):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūmipaḥ / / tathety abhyanumoditvā prābhyanaṃdat sapārṣadaḥ // Rm_25.198{7} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23264716 (0.044):
iti śāstrārhatādiṣṭaṃ niśamya sa narādhipaḥ // SvayambhuP_10.27 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575608 (0.055):
ity etad guruṇādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūmipaḥ // Rm_1.246{36} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12641953 (0.057):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūmipaḥ / / tatheti prativijñapya prābhyanandat sapārṣadaḥ // Rm_27.189{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631244 (0.057):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśoko narādhipaḥ / / tathā hīti pratijñāya prābhyanandat sapārṣadaḥ // Rm_23.189{89} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661254 (0.058):
iti tenārhatākhyātaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūmipaḥ / / tathā hīti pratijñapya prābhyanandat sa pārṣadaḥ // Rm_35.222{22} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12578666 (0.062):
iti tena samādiṣṭaṃ upaguptena śāsinā / / śrutvāśoko nṛpo 'stv evam ity anandat sapārṣadaḥ // Rm_2.232{24} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245328 (0.063):
iti tenārhatādiṣṭaṃ niśamya sa nṛpo mudā // SvayambhuP_1.102 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623510 (0.064):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūpatiḥ / / tathā hīti pratijñapya prābhyanandat sapārṣadaḥ // Rm_19.220{19} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664388 (0.064):
iti tenārhatādiṣṭaṃ śrutvāśokaḥ sa bhūpatiḥ / / tathā hīti pratijñapya prābhyanaṃdat sapārṣadaḥ // Rm_36.244{42} //