View original HTML file with complete header information
a-u-ma tryakṣaraṃ saṃkhyaṃ JñS_26.11c / akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303753 (0.059):
etad akāramātrakam JñS_11.2d / etad ukāralakṣaṇam JñS_11.7d
a-u-ma tryakṣaraṃ saṃkhyaṃ JñS_26.11c / akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303753 (0.059):
etad akāramātrakam JñS_11.2d / etad ukāralakṣaṇam JñS_11.7d
akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303565 (0.021):
ukārākṣaro mūrtimān JñS_10.11d / ukāre līyate 'kāro JñS_18.12a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302806 (0.026):
akāro dakṣiṇe brahmā JñS_26.12a / akāro me pralīyate JñS_3.1b / akāro hastavāme ca JñS_26.9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303588 (0.050):
ukāro 'dhaś ca tadyogam JñS_18.5c / ukāro līyate 'kāre JñS_3.1a / ukāro viṣṇudevataḥ JñS_11.12d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303536 (0.051):
ukāram ca daśamātram JñS_11.1b / ukāraś caiva jāyate GNP_34d / ukāraś caiva jāyate JñS_18.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164000 (0.057):
akāracaturo madhye KubjT_9.52a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698140 (0.057):
akāra ātmatattvasya SvaT_5.14c / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303811 (0.057):
okārākṣaro mūrtimān JñS_10.13d / okāre līyata ukāro GNP_51a / oṃkāra iti kathyate JñS_11.24d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303547 (0.059):
ukāraḥ paṇḍitair mataḥ GNP_31d / ukāraḥ paṇḍitaiḥ sadā JñS_18.4d / ukāraḥ svapna eva ca MJ_70b
akāraś ca pralīyate GNP_51b / akāraś caiva jāyate JñS_18.7b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303565 (0.021):
ukārākṣaro mūrtimān JñS_10.11d / ukāre līyate 'kāro JñS_18.12a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302806 (0.026):
akāro dakṣiṇe brahmā JñS_26.12a / akāro me pralīyate JñS_3.1b / akāro hastavāme ca JñS_26.9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303588 (0.050):
ukāro 'dhaś ca tadyogam JñS_18.5c / ukāro līyate 'kāre JñS_3.1a / ukāro viṣṇudevataḥ JñS_11.12d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303540 (0.050):
ukāram ca daśamātram JñS_11.1b / ukāraś caiva jāyate GNP_34d / ukāraś caiva jāyate JñS_18.7d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303811 (0.057):
okārākṣaro mūrtimān JñS_10.13d / okāre līyata ukāro GNP_51a / oṃkāra iti kathyate JñS_11.24d
akāraś cokāraś caiva JñS_10.6a / akāraś copajāyate GNP_34b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302806 (0.043):
akāro dakṣiṇe brahmā JñS_26.12a / akāro me pralīyate JñS_3.1b / akāro hastavāme ca JñS_26.9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303565 (0.043):
ukāre līyate 'kāro JñS_18.12a / ukāre līyate 'kāro hy GNP_39a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303540 (0.051):
ukāram ca daśamātram JñS_11.1b / ukāraś caiva jāyate GNP_34d / ukāraś caiva jāyate JñS_18.7d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303588 (0.058):
ukāro 'dhaś ca tadyogam JñS_18.5c / ukāro līyate 'kāre JñS_3.1a / ukāro viṣṇudevataḥ JñS_11.12d
akāraṃ ca daśamātram JñS_11.1a / [a]kāraḥ samudāhṛtaḥ GNP_31b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303535 (0.060):
ukāram ca daśamātram JñS_11.1b / ukāraś caiva jāyate GNP_34d
akāraḥ samudāhṛtaḥ JñS_18.4b / akārākṣaro mūrtimān JñS_10.10d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303555 (0.044):
ukārākṣaro mūrtimān JñS_10.11d / ukāre līyate 'kāro JñS_18.12a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303809 (0.047):
okāraś ca nigadyate GNP_35d / okārākṣaro mūrtimān JñS_10.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306673 (0.048):
makārāukāra eva ca JñS_10.6b / makārākṣaro mūrtimān JñS_10.12d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303564 (0.062):
ukāre līyate 'kāro hy GNP_39a / ukāro 'kārāditaḥ GNP_37b
akāre vā pralīyate GNP_39b / akārokāralopena GNP_35c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303565 (0.047):
ukārākṣaro mūrtimān JñS_10.11d / ukāre līyate 'kāro JñS_18.12a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306674 (0.052):
makārākṣaro mūrtimān JñS_10.12d / makārāj jāyate 'kāra GNP_37a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303810 (0.056):
okāraś ca nigadyate GNP_35d / okārākṣaro mūrtimān JñS_10.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303588 (0.059):
ukāro 'dhaś ca tadyogam JñS_18.5c / ukāro līyate 'kāre JñS_3.1a / ukāro viṣṇudevataḥ JñS_11.12d
akāro jāgradityuktam MJ_70a / akāro dakṣiṇe brahmā JñS_26.12a
akāro me pralīyate JñS_3.1b / akāro hastavāme ca JñS_26.9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302773 (0.026):
akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303561 (0.050):
ukārākṣaro mūrtimān JñS_10.11d / ukāre līyate 'kāro JñS_18.12a
akrodho guruśuśruṣā Vṛh_61a / akṣayā cāpratihatā JñS_11.18b
akṣaraṃ tad idaṃ rūpaṃ JñS_25.17a / akṣaraṃ tena ucyate JñS_25.17d
akṣiliṅgasahasrāṇi GNP_14c / akṣiliṅgasahasrāṇi JñS_16.5c
akṣiliṅgasahasrāṇi MJ_24c / akṣobhyaṃ vimalaṃ caiva JñS_25.2a
agnivarṇṇasamaṃ nābhau MJ_36a / agniś ca līyate bhānau GNP_30a
agniś ca līyate bhānau JñS_18.3a / agner eva prajananaṃ Vṛh_23c
agrāhyaliṅgamudraṃ ca JñS_25.20a / aṅguṣṭhamātram adhikaprabhāvam MJ_18b
aṅguṣṭhamātram āsthāya JñS_16.10a / aṅguṣṭhamātram āsthāya JñS_25.19c
aṅguṣṭhamātram āsthāya MJ_57a / aṅguṣṭhamātro 'yaṃ GNP_19a
acalatvāc ca tad dhruvam Vṛh_9d / ajarām amarā caiva JñS_11.18a
ajñānaṃ kṣatalakṣaṇam JñS_27.3b / aṇimādiguṇopetaḥ Vṛh_29c
aṇimādiguṇopeto Vṛh_32c / aṇimān triśarīraś ca Vṛh_67c
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21352807 (0.054):
vajradeho divyadṛṣṭiḥ pañcame khecaro bhavet // Āk_1,15.14 // / aṇimādiguṇopetaḥ sarvagaḥ sarvakālikaḥ /
aṇimā laghimā caiva Vṛh_66a / ataḥ parataraṃ nāsti JñS_16.4c
ataḥ parataraṃ nāsti MJ_23c / ataḥ paratarāṇy āstāni GNP_13c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.053):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
ataḥ prayojanān nityaṃ MJ_78a / atālaṃ nābhisaṃyuktaṃ JñS_24.9a
atikṛṣṇaṃ ca kṛṣṇāndhaṃ MJ_20c / atikṛṣṇaṃ ca pittakam JñS_25.13d
atikṛṣṇāntakṛṣṇāntaṃ JñS_16.1c / atikṛṣṇāntam ... GNP_10c
atyantaśūnyalakṣaṇam JñS_17.4d / atyantaśūnyalakṣaṇam JñS_3.2d
atyantaś ca vibhūḥ śūnyaḥ [?] MJ_68c / atyantaṃ tāmasaṃ cittaṃ Vṛh_24a
atyantaṃ rājasaṃ cittaṃ Vṛh_23a / atyantaṃ śūnyalakṣaṇam GNP_52d
atyantaṃ sātvikaṃ cittaṃ Vṛh_20a / atyantaḥ paramaḥ śivaḥ MJ_69d
atyātmā niṣkalātmā ca JñS_10.4c / atyātmā sūryasannibhaḥ JñS_10.14b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304530 (0.058):
jyotiṣā kraman nāsāgre JñS_12.18a / jyotiḥprabhena sannibhaḥ JñS_12.16b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308233 (0.060):
śūnyātmā paramaśivaḥ JñS_10.16b / śūnyātmā śrūtaye nāsti JñS_15.5c
athātaḥ sampravakṣyāmi Vṛh_36a / adhivastugataḥ bhavet Vṛh_70b
adhītya jñānasiddhāntaṃ JñS_27.1a / adhītya mānavaloke JñS_27.6c
anadṛśyam anopamaṃ JñS_8.5c / anantarā yena bahuṃ JñS_21.2c
anādiparameśvara Vṛh_2b / anādiparameśvara Vṛh_5b
anirdeśyam alakṣaṇam Vṛh_8b / anugrahanī codanī JñS_11.23c
aneko viditaḥ śarvaḥ JñS_8.2c / anaupamyam anādṛśyaṃ Vṛh_8c
anaupamyam anāmayam Vṛh_7b / antarātmā paras tathā JñS_13.2b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303338 (0.058):
ātmā caiva parātmā ca JñS_13.2a / ātmā caivāntarātmā ca JñS_10.4a / ātmā caivāntarātmā ca MJ_68a
antarātmā pitāmahaḥ MJ_69b / antarātmā bhaved viṣṇuḥ JñS_10.11a
antaś ca paramaṃ tattvaṃ JñS_23.3a / antaḥkaraṇam ity uktam JñS_11.14c
antyo bhūḥ paramaḥ śivaḥ MJ_68d / andhā andhaiḥ samāyuktā Vṛh_4a
anyo 'nyena bhramāpyate Vṛh_4d / aparāhhne suṣuptaṃ ca MJ_43c
apānaḥ kena saṃsthitaḥ Vṛh_42b / apāne kṛkāre vā ca JñS_12.10d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306364 (0.051):
prāṇe ca devadatte ca JñS_12.10a / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca Vṛh_39c / prānāpaṇaḥ samānaś ca JñS_13.1c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303634 (0.056):
udare tu gūḍho 'pānas JñS_12.21a / udānabyāna eva tu JñS_13.1d
apramādaś ca pañcaite Vṛh_61c / aprameyam anantatvād Vṛh_8a
aprameyam anirdeśyam Vṛh_7a / apsu devo dvijātīṇām GNP_16a
apsu devo dvijātīṇām JñS_16.7a / apsu devo dvijātīnām MJ_26a
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6848873 (0.056):
pṛthivī mahatī | etau hi samadhattām | saṃ devo devyādadhād iti | vāyur / vai devo 'ntarikṣaṃ devī | etau hi samadhattām | saṃ brahma
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307727 (0.063):
viṣayebhyo hi yatnataḥ GNP_4b / viṣṇupi cetavuno? GNP_21d / viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306222 (0.064):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
abhyantare māsadivāsayuktam JñS_22.2d / amadhyaṃ mordhvam eva ca GNP_32b
amadhyaṃ mordhvam eva ca JñS_18.5b / ayaṃ kṛkarabāyuś ca JñS_12.27a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303694 (0.058):
ūrddhvātyūrdhvo 'tiśūnyakaḥ GNP_53d / ūrdhvavindur ato jñeyo JñS_9.4c / ūrdhvaṃ ca tu vinduṃ nyāset JñS_18.9b
ayaṃ putro mahādakṣas Vṛh_50a / arūpatvāt pracaryate Vṛh_11d
arcayanti ca ye mohāt GNP_17c / arcayanti ca ye mohāt JñS_16.8c
arccayanti ca ye mūrkkhāḥ MJ_28c / ardhacandrako vinduś ca JñS_10.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.034):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305697 (0.035):
nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.049):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
alambuṣā kuhūś caiva Vṛh_38a / aliṅgaṃ cintayen nityaṃ Vṛh_59c
avikāradharmitvaṃ tu JñS_11.5c / avijñeyātidurgrāhyaṃ JñS_8.1c
avyaktaṃ puruṣaṃ viduḥ MJ_80b / avyayaṃ paripūrṇatvād Vṛh_10a
avyayaṃ paripūrṇaṃ ca JñS_8.5a / aśaraṇasya sa bhrātā Vṛh_13a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.053):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.054):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.057):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308449 (0.057):
saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306306 (0.058):
pravakṣyāmy adhunā vīra Vṛh_38c / pravartī syāt prakopano Vṛh_45c / pravodhanī mohanī ca JñS_11.23d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.059):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.061):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
aṣṭatiṃśati vibhāgāḥ JñS_12.27d / aṣṭaśaktisamupeta JñS_11.14a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307851 (0.060):
śaṅkhinī daśamā smṛtā Vṛh_38b / śataṃ tu vibhāgāḥ sṃṛtāḥ JñS_12.29d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308447 (0.063):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d
asadbhāva vivarjitam Vṛh_48b / (a)saumyatā nityabandhatā Vṛh_19d
astainyam iti pañcaite Vṛh_60c / ahaṅkāras tathā rudraḥ MJ_72c / ahaṅkāraḥ śivaḥ proktaḥ JñS_26.13c
ahaṅkāraḥ santālakam JñS_24.8b / ahaṅkārākhyanirgatāḥ Vṛh_36d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305823 (0.031):
pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304631 (0.060):
tathā jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ JñS_16.13d / tathā rudrādhidevataḥ JñS_11.19b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304539 (0.064):
takāraś ca sire jñeyaḥ JñS_26.9c / tato jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ GNP_22d
ahaṅkāro mano buddhiḥ JñS_26.16c / ahiṃsā brahmacaryañ ca Vṛh_60a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306762 (0.061):
mano dhūpaṃ manaḥ kriyā JñS_10.3b / manonmanī tathaiva ca JñS_12.5b / mano buddhir ahaṅkāraḥ JñS_26.14a
aho māyāvimohitaḥ JñS_27.5d / ākarṣanī karmaṇī vā JñS_11.17a
ākāśa iva tadrūpam Vṛh_58a / ākāśamaṇḍalaṃ prāpya MJ_38a
ākāśam iva ākāśaṃ JñS_25.2c / ākāśam iva nirmalam JñS_25.3d
ākāśaṃ bhasmasaṃyuktaṃ JñS_25.16a / ākāśaḥ santataṃ dhruvaṃ Vṛh_58b
ākāśe jāyate puṣpaṃ MJ_9a / ākāśo buddhikā manaḥ Vṛh_62c
āgninā malaśuddhaṃ ca ? MJ_38c / ācāryyakṛtopadeśa ? MJ_77a
ātmajñānaṃ tu vijñāya MJ_12c / ātmatrayam iti smṛta JñS_14.1b
ātmatrayam iti smṛtam GNP_2b / ātmanaṃ ca ravis tathā JñS_18.2b
ātmanaḥ prakṛtis tathā GNP_28b / ātmanaḥ prakṛtis tathā JñS_18.1b
ātmanaḥ svayam utpānnaṃ JñS_16.3a / ātmanā tu hatvā sarvva MJ_8c
ātmani svayam utpannaṃ MJ_22a / ātmane svayam utpannaṃ GNP_12a
ātmanaiva kṛtaṃ rūpaṃ Vṛh_71a / ātmaliṅgavimohitaḥ JñS_16.8b
ātmaliṅgaṃ na tatsamam JñS_16.4b
ātmaliṅgaṃ procyate budhaiḥ GNP_12d / ātmaliṅgaṃ viśiṣyate GNP_13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27309155 (0.020):
svaliṅgaṃ pūrvvam utpannaṃ MJ_22c / svaliṅgaṃ procyate budhaiḥ JñS_16.3d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305956 (0.062):
paramonāpi tad dhruvaṃ JñS_8.6c / paraliṅgaṃ procyate budhaiḥ MJ_22d
ātmaliṅgaṃ viśiṣyate JñS_16.4d / ātmaliṅgaṃ viśiṣyate MJ_23d
ātmaliṅgān na tatsamam GNP_13b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308045 (0.064):
śivaliṅgān na tatsamam GNP_14d
ātmaliṅgān na tatsamam MJ_23b / ātmaliṅgān na tatsamam MJ_24d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308045 (0.064):
śivaliṅgān na tatsamam GNP_14d
ātmaliṅge vimohitāḥ GNP_17b / ātmaliṅge śivaḥ sthitaḥ MJ_86c
ātmaliṅge sa mohitāḥ MJ_28b / ātmaliṇgaṃ na tatsamam JñS_16.5b
ātmaliṇgān na tatsamam GNP_14b
ātmavat paraṃ kaivalyaṃ MJ_45c / ātmā caiva parātmā ca JñS_13.2a
ātmā caivāntarātmā ca JñS_10.4a / ātmā caivāntarātmā ca MJ_68a / ātmānaṃ ca ravis tathā GNP_29b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303019 (0.058):
anaupamyam anāmayam Vṛh_7b / antarātmā paras tathā JñS_13.2b / antarātmā pitāmahaḥ MJ_69b
ātmā brahmā ca nābhiṣṭho JñS_10.10a / ātmā viṣṇur iti jñeyaḥ MJ_69a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306225 (0.039):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307731 (0.048):
viṣayebhyo hi yatnataḥ GNP_4b / viṣṇupi cetavuno? GNP_21d / viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a
ādikālaprasādākhyaḥ JñS_9.7c / ādimadhyāvasānakam GNP_41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973565 (0.062):
ādimadhyāvasānakam Ang_2,3.4d / ādimadhyāvasāneṣu Yj_1.30a
ādimadhyāvasānakam JñS_19.2d / ādhyātmikam āha prabhuḥ JñS_10.3d
ārjavatvam asaktatvaṃ Vṛh_17a / ālasyaṃ bhīrutā tandrā Vṛh_19a
āsīj jñānatrayaṃ jāgrat JñS_20.2a / āsīt tasmāt vilāśeva Vṛh_70a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308788 (0.055):
siddhāṃ tu paramaṃ gūhyaṃ JñS_23.2a / sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a
āsīd niṣkalavinduṣṭho JñS_12.14a / āhavaniyaṃ ca hṛdaye JñS_25.9b
āhlādanī pradānākhyā JñS_11.16a / ikāraś ca akāraś ca JñS_12.8a
ikārākṣaravinduvān JñS_12.17d / ikāro vāmapādake JñS_26.8b
iḍā tu piṅgalā caiva Vṛh_37a / iti devavido viduḥ MJ_82d
iti saptāgni procyate Vṛh_63d / ity ucyate manīṣibhiḥ GNP_36d
ity etac cittalakṣaṇam Vṛh_15d / ity etat kramalakṣaṇam GNP_27d
ity etad ukāraḥ smṛtaḥ JñS_11.13b / ity etad udānaḥ smṛtaḥ JñS_12.18d
ity etad tattvalakṣaṇam JñS_17.3d / ity ete saptadevatā JñS_10.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308479 (0.041):
saptadvīpapramāṇaṃ ca JñS_16.11c / saptadhā bhedalakṣaṇam JñS_26.9d / saptapātālā eva ca JñS_26.3b
ity ete saptadhā smṛtāḥ JñS_10.7d / ity ete saptadhā smṛtāḥ JñS_10.8d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308479 (0.063):
saptadvīpapramāṇaṃ ca JñS_16.11c / saptadhā bhedalakṣaṇam JñS_26.9d / saptapātālā eva ca JñS_26.3b
idaṃ bhedajñānaṃ proktaṃ GNP_40a / idaṃ bhedajñānaṃ proktaṃ JñS_19.1a
indradhanur yathā JñS_21.2b / indriyāṇīndriyārthebhyo GNP_4a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16769518 (0.044):
indriyāṇīndriyārthāṃś ca BrP_240.24c / indriyāṇīndriyārthebhyo BrP_243.50a / indriyāṇy api budhyante BrP_240.83a
indriyāṇīndriyārthebhyo JñS_15.2a / indriyāṇīndriyārthebhyo Vṛh_54a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16769518 (0.044):
indriyāṇīndriyārthāṃś ca BrP_240.24c / indriyāṇīndriyārthebhyo BrP_243.50a / indriyāṇy api budhyante BrP_240.83a
indriyāyogamārgataḥ Vṛh_52b / indhikā dīptikā caiva JñS_12.3c
iśānas tu makāro 'bhūd GNP_32a / iśānas tu makāro 'bhūd JñS_18.5a
ihatra ca paratra ca Vṛh_3d / ihatra ca mahadevi JñS_27.6e
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.050):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.052):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.056):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.056):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305637 (0.059):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.062):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.063):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306319 (0.063):
praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a / prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c
īśasārathisaṃyuktaṃ TJ_27c / īśasārathisaṃyuktaṃ Vṛh_34c
īśitvaṃ nāmehocyate Vṛh_72d / īśvaratvaṃ kuśalatvaṃ Vṛh_17c
īśvaraś cādhidevatā JñS_12.20d / īśvaraḥ padmanāle vai MJ_34c
īśvaraḥ paramātmā ca JñS_10.12a / īśvaraḥ sārathir jñeyo MJ_16c
īśvaro vā tathā pitā MJ_82b / ukaroccārayed budhaḥ JñS_25.20b
ukāram ca daśamātram JñS_11.1b / ukāraś caiva jāyate GNP_34d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302777 (0.050):
akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a / akāraś ca pralīyate GNP_51b / akāraś caiva jāyate JñS_18.7b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302758 (0.051):
akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306641 (0.060):
makāraś ca jāyate JñS_18.8b / makāraś ca tathaiva ca GNP_38b / makāraś ca tathaiva ca JñS_18.11b
ukāraś caiva jāyate JñS_18.7d / ukāraḥ paṇḍitair mataḥ GNP_31d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302773 (0.050):
akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a / akāraś ca pralīyate GNP_51b / akāraś caiva jāyate JñS_18.7b
ukāraḥ paṇḍitaiḥ sadā JñS_18.4d / ukāraḥ svapna eva ca MJ_70b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302758 (0.059):
akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a
ukārākṣaro mūrtimān JñS_10.11d / ukāre līyate 'kāro JñS_18.12a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303811 (0.017):
okārākṣaro mūrtimān JñS_10.13d / okāre līyata ukāro GNP_51a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303589 (0.027):
ukāro 'dhaś ca tadyogam JñS_18.5c / ukāro līyate 'kāre JñS_3.1a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302791 (0.044):
akārākṣaro mūrtimān JñS_10.10d / akāre vā pralīyate GNP_39b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302806 (0.053):
akāro dakṣiṇe brahmā JñS_26.12a / akāro me pralīyate JñS_3.1b / akāro hastavāme ca JñS_26.9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302768 (0.054):
akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a / akāraś ca pralīyate GNP_51b
ukāre līyate 'kāro hy GNP_39a / ukāro 'kārāditaḥ GNP_37b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303589 (0.018):
ukāro 'dhaś ca tadyogam JñS_18.5c / ukāro līyate 'kāre JñS_3.1a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302765 (0.021):
akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302774 (0.021):
akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a / akāraś ca pralīyate GNP_51b / akāraś caiva jāyate JñS_18.7b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303811 (0.031):
okārākṣaro mūrtimān JñS_10.13d / okāre līyata ukāro GNP_51a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302795 (0.047):
akārākṣaro mūrtimān JñS_10.10d / akāre vā pralīyate GNP_39b / akārokāralopena GNP_35c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302806 (0.050):
akāro dakṣiṇe brahmā JñS_26.12a / akāro me pralīyate JñS_3.1b / akāro hastavāme ca JñS_26.9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302785 (0.062):
[a]kāraḥ samudāhṛtaḥ GNP_31b / akāraḥ samudāhṛtaḥ JñS_18.4b / akārākṣaro mūrtimān JñS_10.10d
ukāro 'kārād bhāvitum JñS_18.10b / ukāro daśamātrokto JñS_11.7a
ukāro 'dhaś ca tadyogam GNP_32c / ukāro 'dhaś ca tadyogam JñS_18.5c
ukāro līyate 'kāre JñS_3.1a / ukāro viṣṇudevataḥ JñS_11.12d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303562 (0.018):
ukārākṣaro mūrtimān JñS_10.11d / ukāre līyate 'kāro JñS_18.12a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303811 (0.039):
okārākṣaro mūrtimān JñS_10.13d / okāre līyata ukāro GNP_51a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302763 (0.050):
akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302772 (0.050):
akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a / akāraś ca pralīyate GNP_51b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302792 (0.059):
akārākṣaro mūrtimān JñS_10.10d / akāre vā pralīyate GNP_39b / akārokāralopena GNP_35c
ukāro viṣṇur vāmake JñS_26.12b / uṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.29c
uṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.16a / uttaraṃ jāgrad ucyate MJ_30d
utpattir iti gadyate JñS_26.14d / utpattisthitipralīnakaḥ JñS_26.13d
utpattyartham idaṃ mantraṃ GNP_37c / utpattyartham idaṃ mantraṃ JñS_18.10c
utpādako na sādhakaḥ Vṛh_12a / udare tu gūḍho 'pānas JñS_12.21a
udānabyāna eva tu JñS_13.1d / udāno nāma mārutaḥ Vṛh_44b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303052 (0.056):
apānaḥ kena saṃsthitaḥ Vṛh_42b / apāne kṛkāre vā ca JñS_12.10d
udāno byāna eva ca JñS_12.7b / udāno mastake jñeyaḥ JñS_12.17a
udāno mastake jñeyo Vṛh_41c / udāno vyāna eva ca Vṛh_39d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307784 (0.057):
vyānaḥ sarvāṅgasandhiṣu Vṛh_41d / vyāno bhinnaḥ samākhyāto Vṛh_45a / vyāno vyādhiprakopanaḥ Vṛh_45b
udgāre nāga ity uktaḥ Vṛh_46a / udvejayati marmāṇi Vṛh_44a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954216 (0.031):
udāno vyāna eva ca Stk_10.5d / udgāre nāga ityuktaḥ Stk_10.13a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542511 (0.060):
prītervināśakaraṇo % vyāpanādvyāna ucyate // Stk_10.12 // / udgāre nāga ityuktaḥ $ kūrma unmīlane smṛtaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469948 (0.060):
prītervināśakaraṇo vyāpanādvyāna ucyate // Stk_10.12 // / udgāre nāga ityuktaḥ kūrma unmīlane smṛtaḥ /
upadeśo nigadyate JñS_8.7d / upadeśo nigadyate MJ_54d / upadeśo nigadyate MJ_84d
uṃkāre vāyuṃ saṃnyaset GNP_54d / ūtaprotañ ca gadidaṃ Vṛh_14a
ūtaṃ vyāptam iti protaṃ Vṛh_14c / ūrddhvātyūrddhvātiśūnyakam JñS_3.3d
ūrddhvātyūrdhvo 'tiśūnyakaḥ GNP_53d / ūrdhvavindur ato jñeyo JñS_9.4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303090 (0.059):
amadhyaṃ mordhvam eva ca JñS_18.5b / ayaṃ kṛkarabāyuś ca JñS_12.27a / ayaṃ putro mahādakṣas Vṛh_50a
ūrdhvaṃ ca tu vinduṃ nyāset JñS_18.9b / ūrdhvaṃ caiva binduṃ nyaset GNP_36b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303090 (0.058):
amadhyaṃ mordhvam eva ca JñS_18.5b / ayaṃ kṛkarabāyuś ca JñS_12.27a / ayaṃ putro mahādakṣas Vṛh_50a
ūrdhvaṃ bisaṃ pramāṇena MJ_32a / ūrdhvātyūrdhvāntare saṃstho JñS_12.13c
ṛṣir yo jñāne cittakaḥ ? MJ_53b / ṛṣīṇāṃ divi devatā GNP_16b
ṛṣīṇāṃ divi devatā JñS_16.7b / ṛṣīṇāṃ divi devatā MJ_26b
ekadhā niṣkalo vinduḥ JñS_9.2c / ekaviṃśatikaṃ devi JñS_26.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306123 (0.057):
punar vakṣyāmi he devi JñS_26.11a / punaḥ pañcavidho vinduḥ JñS_9.2a
ekas tvaṃ śṛṇu putraka MJ_77b / ekātmā eva śūnyatā JñS_14.1d
ekā bhāryyā trayaḥ putrā MJ_4a / ekīkṛtaḥ sthitaḥ sadā JñS_17.2d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12944345 (0.064):
MSS_7626 1 ekā bhāryā trayaḥ putrā dvau halau daśa dhenavaḥ /
etat te maṅgalaṃ dadmaḥ MJ_85d / etad akāramātrakam JñS_11.2d / etad ukāralakṣaṇam JñS_11.7d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302756 (0.059):
a-u-ma tryakṣaraṃ saṃkhyaṃ JñS_26.11c / akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a
etad brahmākṣaraṃ piṇḍaṃ GNP_36c / etad brahmākṣaraṃ piṇḍaṃ JñS_18.9c
etad makāralakṣaṇam JñS_11.19d / etad makāralakṣaṇaṃ JñS_11.14b
evam akṣaravinyastaṃ JñS_26.17a / evam akṣarasiddhāntaṃ JñS_26.10a
evam etāni sarvāṇi JñS_27.7c / evam etāni sūktāni JñS_27.7a / evaṃ jñānaṃ mahādevi JñS_27.8a
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305637 (0.039):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.039):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.041):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.045):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306093 (0.046):
pidhāya sarvadvārāṇi Vṛh_56a / pidhitvā sarvadvāraṇī JñS_15.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.048):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.048):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306319 (0.049):
praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a / prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.051):
nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.051):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.052):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303140 (0.054):
avyayaṃ paripūrṇaṃ ca JñS_8.5a / aśaraṇasya sa bhrātā Vṛh_13a / aṣṭatiṃśati vibhāgāḥ JñS_12.27d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305679 (0.054):
nirakṣaraṃ bhaven nityaṃ MJ_67a / niravaraṇaṃ niḥsādhyaṃ JñS_15.7c / nirātmā ity eva tathā JñS_13.2c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303489 (0.056):
iśānas tu makāro 'bhūd JñS_18.5a / ihatra ca paratra ca Vṛh_3d / ihatra ca mahadevi JñS_27.6e
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.056):
saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d / saptatīrthāḥ śarīreṣmin JñS_26.3a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.056):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306306 (0.056):
pravakṣyāmy adhunā vīra Vṛh_38c / pravartī syāt prakopano Vṛh_45c / pravodhanī mohanī ca JñS_11.23d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.059):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
aikātmya eva śūnyatā GNP_2d / airāvatī nadīśreṣṭhā JñS_24.1c
aiśvaryeṇāpratihataḥ Vṛh_32a / okāraś ca nigadyate GNP_35d
okārākṣaro mūrtimān JñS_10.13d / okāre līyata ukāro GNP_51a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303561 (0.017):
ukārākṣaro mūrtimān JñS_10.11d / ukāre līyate 'kāro JñS_18.12a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303588 (0.039):
ukāro 'dhaś ca tadyogam JñS_18.5c / ukāro līyate 'kāre JñS_3.1a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302791 (0.047):
akāraḥ samudāhṛtaḥ JñS_18.4b / akārākṣaro mūrtimān JñS_10.10d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302765 (0.057):
akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a / akāraś ca pralīyate GNP_51b
oṃkāra iti kathyate JñS_11.24d / oṃkāram iti tad viduḥ JñS_18.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303862 (0.060):
oṃkāraṃ hṛdaye sthāpya Vṛh_57a / oṃkāraḥ kīrtitaḥ sadā GNP_26d / oṃkāraḥ paramaṃ sūkṣmaṃ MJ_66c
oṃkāram iti tadviduḥ GNP_32d / oṃkāraś ca nigadyate JñS_11.20d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303862 (0.057):
oṃkāraṃ hṛdaye sthāpya Vṛh_57a / oṃkāraḥ kīrtitaḥ sadā GNP_26d / oṃkāraḥ paramaṃ sūkṣmaṃ MJ_66c
oṃkāraś ca viśiṣyate MJ_66b / oṃkāraś caiva dvimātras JñS_11.20a
oṃkāras tūryyam eva ca MJ_70d / oṃkārasya parigrahaḥ MJ_71b / oṃkāraṃ ca nigadyate JñS_18.8d
oṃkāraṃ tryakṣaraṃ tyajet JñS_8.9b / oṃkāraṃ samudāḥṛtam GNP_15b
oṃkāraṃ hṛdaye sthāpya GNP_7a / oṃkāraṃ hṛdaye sthāpya JñS_15.5a
oṃkāraṃ hṛdaye sthāpya Vṛh_57a / oṃkāraḥ kīrtitaḥ sadā GNP_26d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303824 (0.057):
oṃkāram iti tadviduḥ GNP_32d / oṃkāraś ca nigadyate JñS_11.20d / oṃkāraś ca viśiṣyate MJ_66b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303814 (0.060):
okāre līyata ukāro GNP_51a / oṃkāra iti kathyate JñS_11.24d / oṃkāram iti tad viduḥ JñS_18.5d
oṃkāraḥ paramaṃ sūkṣmaṃ MJ_66c / oṃkāraḥ pāvakaḥ smṛtaḥ MJ_11b
oṃkāraḥ samudāhṛtaḥ MJ_25b / oṃkāraḥ samudāḥṛtaḥ JñS_16.6b / oṃkāraḥ saṃdhṛto yasmād Vṛh_57c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305032 (0.063):
tryanto mantrī prakīrtitaḥ Vṛh_35b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ GNP_43b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ JñS_19.4d
oṃkārāgnipradagdhātmā ? MJ_65a / oṃkārāgnau tāni dagdhvā MJ_76c
oṃkāro garuḍo jñātvā ? MJ_64c / oṃkāro dvividhaḥ smṛtaḥ JñS_11.21b
oṃkāro hi nauś cocyate MJ_74b / ka ākāśaś ca kiṃ puṣpaṃ MJ_10a / kakāraḥ sakāras tathā JñS_12.8b
kaṇṭhamūle sthitā gaṅgā JñS_24.4c / kaṇṭhasthaḥ śvetavarṇakaḥ JñS_10.12b
kaṇṭhe tūryyam ihocyate MJ_41d / kaṇṭhe vyāpī vakṣas tathā JñS_12.17b
kathaṃ jñeyaḥ si to stha ti ? MJ_60d
kathitaṃ ca manīṣinā JñS_18.9d / kathyate nirmalaḥ śivaḥ GNP_43d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305823 (0.051):
pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
kamalaṃ ca praṇālaṃ ca GNP_18a / kamalaṃ ca praṇālaṃ ca JñS_16.9a
kamalaṃ ca praṇālaṃ ca MJ_56a / kamalaṃ yadd hṛdi mūle MJ_20a
kamalānte ca hṛdmūle JñS_16.1a / kamalānte ca hṛnmūle GNP_10a
karaṇam indhanaṃ tathā JñS_10.2b / karṇākṣanāsayoḥ sthāpyo JñS_12.15c
karmaphalasya tattvaṃ yat Vṛh_3b / kalākūtāntakālakaḥ JñS_9.7b
kalis tūryyam ity ucyate MJ_40d / kalpyate nirmalaḥ śivaḥ JñS_19.5b
kākarūpas tu sācāraḥ JñS_23.2c
kākahaṃsaḥ svarūpeṇa JñS_23.1c / kā nadī ko hi pāvakaḥ MJ_10b
kāmarūpitvam eva ca JñS_11.5b / kāmaṃ krodhaṃ ca lobhaṃ ca MJ_76a
kāyena manasā śubhaṃ MJ_1c / kā rātriḥ ko ravis tathā MJ_10d / kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b
kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b / kiñcit phalam avāpnuyuḥ GNP_17d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.031):
nirāvaraṇaṃ niḥsādhyaṃ GNP_9c / nirāhāraś ca nīrājo ? MJ_52c / nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.035):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.036):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.045):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.048):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306013 (0.048):
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.049):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.051):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305637 (0.054):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.059):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.061):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.061):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306408 (0.063):
balapramathanī smṛtāḥ JñS_12.4d / balavikiraṇī caiva JñS_12.4c / bāmī jyeṣṭhī tathā raudrī JñS_12.4a
kiñcit phalam avāpnuyuḥ JñS_16.8d / kim ādyaṃ so mṛtyuḥ kim ataḥ bhasmāyam JñS_25.21a
kim udakaiḥ sthalaiḥ anyaiḥ sūryam JñS_25.21b / kim uragabhujaṅgavyāghrajananaiḥ JñS_25.21c
kiṃ tapovratam uttamam Vṛh_51b / kiṃ nu gataṃ daśadiśi MJ_2c
kiṃ nu jarati jīryyati MJ_2d / kiṃ nu jāgarti jāgrate MJ_2b
kiṃ nu suptaṃ śarīre 'smin MJ_2a / kiṃ punar vayasā vṛddha JñS_27.3a
kiṃ mārgasādhanaṃ jñānaṃ Vṛh_51a / kiḥkāre ca mahāteja GNP_54c
kuṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.20a / kuṭumbaloke bahuputradhanyam JñS_22.2c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308813 (0.048):
sukhe dehe virāgitā Vṛh_27b / suṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.22a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307734 (0.053):
viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a / vuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.27c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306943 (0.058):
mukhe prāṇo hy adho 'pānaḥ Vṛh_41a / muṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.24a
kuryāt paramapaṇḍitaḥ GNP_50d / kuryāt paramapaṇḍitaḥ JñS_1.1d
kūrma unmīlane sthitaḥ Vṛh_46b / kūrmāras tāluke saṃsthaḥ JñS_12.26a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305509 (0.051):
nāge tu ūrdhvagato bāyus JñS_12.25a / nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.062):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
kūrmmapṛṣṭhāni kānyeva MJ_10c / kṛkaraś ca kṣuty eva hi Vṛh_46c / kṛtamākāśamayatvaṃ Vṛh_20c
kṛtayugaṃ jāgrat proktaṃ MJ_40a / kṛtāntād vacanāgamaḥ Vṛh_26b
kṛtvā naimilyaṃ cakṣuṣaḥ JñS_12.26b / kṛṣṇakaṃ jalam eva ca JñS_25.13b
kṛṣṇaṃ tu jalatattvaṃ hi JñS_11.13a / kṛṣṇā puṣpadyate ? śivaḥ MJ_85b
kailāśaśikhare ramye Vṛh_1a / kaivalyasthaṃ paraṃbrahma JñS_10.8c
kaivalyastho bhavākṣepo JñS_10.15c / kaivalyaṃ kāñcanopamam MJ_45b
kaivalyaṃ ca pāṇau sthitam MJ_42b / kaivalyaṃ paraṃ kaivalyaṃ MJ_39c
ko hy agnimayasaptacaḥ Vṛh_23d / krūratvañ caiva darpitvaṃ Vṛh_18a
krodhādau kevalaṃ saktam Vṛh_23b / kṣitam jalaṃ nabha ca savargo 'nilaḥ JñS_25.5b
khagendravaravāhanaḥ MJ_50d / gaṅgā caiva sarasvatī JñS_24.1b
gaṅgomayoḥ siddhārthadaṃ GNP_59a / gaṅgomayoḥ siddhārthadaḥ GNP_1b
gajasyāptuṃ śarīrakam Vṛh_4b / gaṇapaṭiṃ śivāputraṃ GNP_57a
ganapatiḥ śivam pṛcchad GNP_1a / gātraṃ vā sarvvaśāstrāṇāṃ MJ_79a
gāndhārī hastijihvā ca Vṛh_37c / gārhaspatyas tathā hṛdi JñS_25.10b
gurubhaktir vaśeva ca GNP_42d / gurubhaktis tathaiva ca JñS_19.4b
gurur vvāpi mahādeva MJ_82c / guruṃ śuśrūṣeta sadā MJ_78b
guhāmanoramādīptā JñS_11.9a / guhye 'py ūrudvayor vyāpī JñS_12.21d
ghrātā ca rasayitā ca Vṛh_63a / cakṣuś ca vā ravistathā MJ_13b / cakṣuṣānāptasādṛśyam Vṛh_4c
cañcalaṃ tu rajaḥ sthitam Vṛh_15b / caturtham atikṛṣṇāntaṃ JñS_25.11c
caturdaśākṣaraiḥ puṣpair GNP_24a / caturdaśākṣaraiḥ puṣpair JñS_16.15a
caturdhā praṇavaḥ smṛtaḥ JñS_12.1b / caturdhā sakalo 'paraḥ JñS_9.2d
caturnāḍisamupeta JñS_11.20c / caturnāḍīsamāśritam JñS_12.2b
caturnāḍīsamupetaḥ JñS_11.22a / caturnāḍīsamupetaḥ JñS_12.3a
caturnāḍīsamupetaḥ JñS_12.6c / caturvidhasya kāraṇam JñS_8.2d
caturṣaṣṭhivibhāgas tu JñS_12.17c / catuḥśaktiḥ sa paṇḍitaḥ Vṛh_30b
ca trailokyam iti saṃjñitam JñS_26.6d / ca niyoktā ca pravartakaḥ JñS_12.9b
candrakāntasya raśmivat MJ_81b / candravinduvirahitaṃ JñS_8.9c
candraś ca līyate bindau GNP_27b / candraś cātmani saṃlīno JñS_18.3c
candrātmanor dvayor yogād JñS_18.4a / candrātmanor dvayor yogo GNP_31a
candrād viśvaḥ punaḥ punaḥ GNP_25d / candrād viśvaḥ punaḥ punaḥ JñS_17.1d
candrārdhākṣaro mūrtimān JñS_10.14d / candreṇa sahito viśvo GNP_26a
candreṇa sahito viśvo JñS_17.2a / candre pralīyate viśvo JñS_17.3a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307709 (0.057):
virocanakaro nityaḥ Vṛh_12c / viśvaḥ pralīyate candre GNP_27a
carnaṃ tu saptadhā smṛtam JñS_10.9d / cittatyaktātiśūnyatā JñS_8.3d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305827 (0.051):
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d / pañcakṣaram iti smṛtam JñS_18.6d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305839 (0.057):
pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b / pañcabhūtam iti smṛtam JñS_11.3b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.064):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
cittapāpasya jāyate Vṛh_16c / cittabuddhimanaḥ tyaktvā JñS_8.9a
cittam ākāśavac chuddhaṃ GNP_8a / cittam ākāśavac chuddhaṃ JñS_15.6a
cittasaṃsthā suṣaṃsthā ca JñS_11.17c / cittasya hy anubhāvataḥ Vṛh_16d
cetanam acetanañ ca Vṛh_6b / caittatattvaḥ sadāśivaḥ Vṛh_11b
cordhvāḥ dvādaśavindavaḥ JñS_12.16d / chāyena daśarśanaṃ tasmin ? MJ_55c
chivaliṅgaṃ mahottamam MJ_25d / jagat bhramitacakravat TJ_27d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10827735 (0.045):
vidhvaṃsitā vipradārā yad etal liṅgam uttamam // RKS_76.44 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519357 (0.050):
jaṃghādvayepadadvandvedvātriṃśatsthānamuttamam // ŚivP_1,24.100ab/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3809713 (0.053):
tathā sahasraliṅgaṃ ca $ rāghaveśvaramuttamam & / sendraphenā nadī puṇyā % yatrendraḥ patitaḥ purā // MatsP_22.59 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8849235 (0.053):
tathā sahasraliṅgaṃ ca rāghaveśvaramuttamam / / sendraphenā nadī puṇyā yatrendraḥ patitaḥ purā // MatsP_22.59 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519880 (0.055):
svayamevakṛtadvāraṃrudrākṣaṃsyadihottamam // ŚivP_1,25.23ab/ / yattupauruṣayatnenakṛtaṃtanmadhyamaṃbhavet // ŚivP_1,25.23cd/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10804557 (0.060):
tatra snātvā divaṃ yāti phalaṃ yajñeśvarājñayā // RKS_45.1 // / tatra yajñeśvarāṃ liṅgaṃ dhūpeśvaramanuttamam /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11516322 (0.062):
nigaḍānmuktikāmastusahasraṃsardhamuttamam // ŚivP_1,21.12ab/ / mahārājabhayepañcaśataṃjñeyaṃvicakṣaṇaiḥ // ŚivP_1,21.12cd/
jagad bhramita cakravat Vṛh_34d / jaṭhare dakṣināgniś ca JñS_25.10c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305067 (0.048):
dakṣiṇe vāmake tathā JñS_25.20d / dakṣināgniś ca jaṭhare JñS_25.9c
jaṭhare sarvabhakṣyāni JñS_25.7c / janalokaś ca vāmake JñS_26.7b
jayanti lābhanugraham GNP_59d / jalāśrayasamāyuktam MJ_31bis.a
jaḥkāre pṛthivī jñeyā GNP_54a / jāgrac cāśvamedhayajño MJ_48a
jāgratsvapnasuṣuptakam MJ_81d / jāgratsvapnau ca vijñeyau MJ_39a
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19188755 (0.044):
jāgratsvapnastathā svapnaḥ svapnajāgratsuṣuptakam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193642 (0.053):
tataś ca tatraiva brāhmaṇatvādy-abhimāne sati svapna-vaiṣayakau jāgrat- / svapnāv iva tad-viṣayakau vidhi-niṣedhau syātām ity āha jāgrad iti | tathā
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17628372 (0.060):
kathaṃ ca jāgraj jāgrat syāt svapno ḥjāgrat katham bhavet //"
jāgratsvapnau tathaiva ca MJ_34b / jāgrad ?vaṃśantarītyuktaṃ? MJ_49a / jāgradbhoktā jagatkartā JñS_10.10c
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19188751 (0.055):
bījajāgrattathā jāgranmahājāgrattathaiva ca // NBs_14,1.3 // / jāgratsvapnastathā svapnaḥ svapnajāgratsuṣuptakam /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17628372 (0.058):
kathaṃ ca jāgraj jāgrat syāt svapno ḥjāgrat katham bhavet //"
jāgrasvapnasuṣuptāni JñS_10.8a / jīvaḥ śakaṭasyāntare MJ_16d
jīvo ca mṛtyuś ca tathā JñS_12.24b / jīhva śasvatā dṛśyante JñS_12.22c
jīhvāgre ca sthitaḥ sadā JñS_12.15d / jīhvātīrtha sarasvatī JñS_24.4d
jñātavyaṃ mokṣam icchataḥ JñS_20.4d / jñātavyo mokṣaś ca tataḥ GNP_48d
jñānatrayaṃ suṣuptaye GNP_46c / jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308788 (0.024):
siddhāṃ tu paramaṃ gūhyaṃ JñS_23.2a / sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a
jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.019):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.025):
siddhāṃ tu paramaṃ gūhyaṃ JñS_23.2a / sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.030):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.033):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305826 (0.040):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305639 (0.042):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.045):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.046):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305839 (0.047):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.047):
niṣkalāntād vijānīyāt JñS_25.6c / niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.049):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306109 (0.050):
pītaṃ bhakṣyaṃ dhṛtaṃ Vṛh_43a / pītāvāruṇī eva ca JñS_11.9d / puṇḍarīkaḥ suṣuptaṃ ca MJ_48c / punarbhavar iti smṛtaḥ JñS_20.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.051):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.053):
nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a / nirūpekṣaṃ nirākālpaṃ Vṛh_59a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.053):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306092 (0.053):
pidhāya sarvadvārāṇi Vṛh_56a / pidhitvā sarvadvāraṇī JñS_15.4a
jñānam etan mahāguhyaṃ MJ_87c / jñānasandhiś ca procyate MJ_87b
jñānaṃ bhasmam ihocyate JñS_25.12b / jñānaṃ saṃkṣepato hy atra MJ_87a
jñānābhyudrekato mokṣa Vṛh_52a / jñāne tiṣṭhati nityaśaḥ MJ_60b
jñeya eko mahāvinduḥ JñS_9.1a / jyotiś cakraṃ vaṣatkāraḥ JñS_12.19b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.062):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
jyotiṣā kraman nāsāgre JñS_12.18a / jyotiḥprabhena sannibhaḥ JñS_12.16b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302971 (0.058):
atyātmā niṣkalātmā ca JñS_10.4c / atyātmā sūryasannibhaḥ JñS_10.14b
takāraś ca sire jñeyaḥ JñS_26.9c / tato jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ GNP_22d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304630 (0.032):
tat samyagjñānam uttamam Vṛh_26d / tathā jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ JñS_16.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306862 (0.038):
mahāsarvajñātā smṛtaḥ JñS_11.12b / mahāsūkṣmaḥ śivo jñeyaḥ JñS_9.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305823 (0.051):
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303167 (0.064):
ahaṅkāraḥ śivaḥ proktaḥ JñS_26.13c / ahaṅkāraḥ santālakam JñS_24.8b
tato līnaṃ śivātmakaṃ JñS_15.5b / tattasyānugrahaparaḥ Vṛh_12b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304580 (0.050):
tattvanāḍīpradhānakaḥ JñS_12.21b / tattvalīne śivātmakam GNP_7b
tattṛṣṇā ghrāṇavartinī JñS_11.15b / tat tyaktvā sahasaiva tu Vṛh_68b
tat tryakṣarapadair yuktam GNP_15a / tat tryakṣaraṃ pade yuktam JñS_16.6a
tattvanāḍīpradhānakaḥ JñS_12.21b / tattvalīne śivātmakam GNP_7b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304544 (0.050):
tato jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ GNP_22d / tato līnaṃ śivātmakaṃ JñS_15.5b
tattvalīne śivātmakam Vṛh_57b / tattvavijñānavit tathā Vṛh_50b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304544 (0.061):
tato jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ GNP_22d / tato līnaṃ śivātmakaṃ JñS_15.5b
tattvaṃ nirvvāṇaprāpakam MJ_66d / tattvaṃ paramam uttamam JñS_12.6b
tat pītaṃ tejastattvaṃ hi JñS_11.19c / tatra citte maheśvaram MJ_57d
tatra cintyo maheśvaraḥ GNP_19d / tatra cintyo maheśvaraḥ JñS_16.10d
tatra tatraiva nirmalam JñS_25.4d / tatra tatsvecchavāsitam Vṛh_69b
tatra sāre dhṛtaṃ guhyaṃ MJ_79c / tatra sthāpyo maheśvaraḥ GNP_18d
tatra sthāpyo maheśvaraḥ JñS_16.9d / tatra sthāpyo maheśvaraḥ MJ_56d / tat samyagjñānam uttamam Vṛh_26d
tathā jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ JñS_16.13d / tathā rudrādhidevataḥ JñS_11.19b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304540 (0.032):
takāraś ca sire jñeyaḥ JñS_26.9c / tato jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ GNP_22d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305823 (0.046):
pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306862 (0.057):
mahāsarvajñātā smṛtaḥ JñS_11.12b / mahāsūkṣmaḥ śivo jñeyaḥ JñS_9.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306222 (0.059):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303167 (0.060):
ahaṅkāraḥ śivaḥ proktaḥ JñS_26.13c / ahaṅkāraḥ santālakam JñS_24.8b
tathāstheyam atha tūryyaṃ MJ_81c / tathaiva calananāḍī GNP_46b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305519 (0.043):
nāḍī ca calanaṃ bhavet JñS_20.2d / nāḍīcalanamārgaś ca GNP_45a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306899 (0.043):
mārgacalananāḍī GNP_45c / mārgacalananāḍī GNP_47c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305527 (0.048):
nāḍīcalanamārgaś ca JñS_20.1a / nāḍīcalanasaṃsmṛtaḥ GNP_47b
tathaiva calananāḍī JñS_20.2b / tathaiva pañcaviṃśakaḥ JñS_11.20b / tathaiva sarvagaṃ ca nopalabhyate JñS_25.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305530 (0.036):
nāḍīcalanamārgaś ca JñS_20.1a / nāḍīcalanasaṃsmṛtaḥ GNP_47b / nāḍī calanaṃ bhavet GNP_46d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305523 (0.038):
nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d / nāḍī ca calanaṃ bhavet JñS_20.2d / nāḍīcalanamārgaś ca GNP_45a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306900 (0.042):
mārgacalananāḍī GNP_45c / mārgacalananāḍī GNP_47c
tad idaṃ janmarahasyam GNP_41c / tad idaṃ janmarahasyam JñS_19.2c
tad eva svargyam āyanam Vṛh_21d / tad eva hi sarvaṃ vyāpi JñS_25.1c
tadaiśvaryaṃ vipaścitā Vṛh_28d / taddhi bhāvasamanvitam Vṛh_3c
tad dhyānam iti kathyate GNP_5d / tad dhyānam iti kathyate JñS_15.3d
tad dhyānam iti kathyate Vṛh_55d / tad dhruvaṃ cittakāryataḥ Vṛh_24d
tadviddhi munipuṅgava MJ_35d / tad vairāgyaṃ samākhyātaṃ Vṛh_27c
tanmātram iti kathyate JñS_11.3d / tapasā tena vṛddho 'yam JñS_27.2c
tapaḥsatyaś ca saptadhā JñS_26.5d / tapolokaś ca vadane JñS_26.7c
tamo guru varaṇakam Vṛh_15c / tayor asad vyaktaṃ sac ca MJ_80c
taruṇo 'pi varānane JñS_27.1b / tarkayogo 'bhidhīyate JñS_15.6d
tarkayogo vidhīyate GNP_8d / tarkaś caiva samādhiś ca Vṛh_53c
tarkaś caiva samādhis tu GNP_3c / tarkaś caiva samādhis tu JñS_15.1c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308545 (0.062):
sa mātā sa pitā mataḥ Vṛh_13b / samādhis tan nigadyate GNP_9d / samādhis tu nigadyate JñS_15.7d
tarkaḥ sauhṛdam eva ca Vṛh_33b / talograsta vivarjayet JñS_25.19d
tavehan tu vadan mandaḥ ? MJ_58a / tasmin sthitaṃ tribhuvane pratyakṣacūtabimbam MJ_17b
tasmai mayā samudāhṛtam MJ_1d / taḥkāra āpaḥ saṃsthitāḥ GNP_54b
tālaṃ caiva sutālaṃ ca JñS_24.3a / tālākhyaṃ tālukaṃ jñeyaṃ JñS_24.7c
tāluka induvarṇṇābhaṃ MJ_36c / tāluṣṭhas tālurāvaṇe JñS_12.25b
tālusaṃsthas tu vijñeyas JñS_11.19a / tiktakam īśvaro jñeyaḥ MJ_55a
tiktakaṃ liṅgaṃ eva ca GNP_18b / tiktakaṃ liṅgaṃ eva ca JñS_16.9b
tiktam īśvara eva va MJ_56b / tiktam evam avacahata ? MJ_58b / tiktam eva mahādevo MJ_54a
tiktam evam udāhṛtaṃ GNP_20b / tiktam evarudāhṛtaṃ JñS_16.11b
tiktaṃ kṛṣṇaṃ dhruvaṃ bhavet JñS_16.1b / tiktaṃ kṛṣṇaṃ bhṛśaṃ bhavet MJ_20b
tiktākṛṣṇā dhruvaṃ bhavet [ed: kāmbalanta?] GNP_10b
tiryag ūrdhvam adhaḥsthaṃ ca JñS_25.4a / tiryagbhāvaś ca mānuṣam Vṛh_16b
tiṣṭhamāno maheśvaraḥ Vṛh_1b / turyaturyāntam eva ca JñS_10.8b
turyabhoktā jagadartha JñS_10.13c / turyāntaṣ ca paro bhoktā JñS_10.14c
tūryaṃ sūkṣmam acintyam avyayam idaṃ nirvāṇam āhur budhā Vṛh_47b
tūryyapado maheśvaraḥ MJ_46d / tūryyam eva suṣuptaṃ ca MJ_30c / tūryyasya ceśānaḥ prokto MJ_52a
tūryyaṃ sphaṭikasannibham MJ_44d / tūryyāntasya nidaśarśanam MJ_55d
tūryyāntasya mahādevo MJ_47a / tūryyāntaṃ rūpyasaṃkāśāṃ MJ_45a
tūryyānte śiva ityukta MJ_53a / tūlaval laghudehaḥ syāt Vṛh_68c
tṛtīyam yakāralopo GNP_35a / tṛtīyam yakāro lopyo JñS_18.8a
tṛṣṇādoṣakṣayāc caiva Vṛh_52c / tejas tathā ca mārutaḥ Vṛh_62b
tena jñānena vṛddhaḥ syāt JñS_27.1c / tena jñānena he skanda JñS_27.3c
tena śīlena vṛddhaḥ syāt JñS_27.2a / teṣu trikoṇaṃ paramaṃ pravicāryya yuktaṃ MJ_17c
tyajati jñānam uttamam JñS_27.5b / tyajej jñānatamomayam JñS_8.8d
tyajet śaktiśubhāśubham JñS_8.8b / tyajet śūnyaṃ nirākāraṃ JñS_8.8a
tyajed dharmaṃ vādharmaṃ vā JñS_8.8c / trayo 'gnināma ity api JñS_25.9d
trayo duḥkhavighātāś ca Vṛh_33c / trikoṇaṃ bhuvanatrayam MJ_33b
triguṇamūḍhakañ cittaṃ Vṛh_22a / trināḍīṣu vyāpāras tu JñS_12.23c
trināḍyaḥ pradhānātmakāḥ JñS_12.19d / trinetras triśūlahastaḥ MJ_51c
tripadaṃ puṇḍarīkasya MJ_19a / tripadaṃ puṇḍarīkasya MJ_31a
tripadaṃ maṇḍalatrayaṃ MJ_33a / tripramāṇena vā viduḥ MJ_32b
trirūpaṃ trividhaṃ bhasma JñS_25.11a / trividhā sādhakasmṛtam JñS_11.14d
triviṣṭapopajīvanam GNP_58d / triśakti etad ucyate JñS_11.5d
triśaktibrahmakaṃ bhavet JñS_11.2b / triśivas tripuruṣatvam JñS_14.1c
triśivaṃ tripuruṣatvam GNP_2c / tretāṃ svapnapadaṃ viduḥ MJ_40b
tryakṣaraṃ ca padaṃ yuktam MJ_25a / tryakṣaraṃ caiva lopyam JñS_18.8c
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3321451 (0.060):
tena vaiṣamye prāpte sāmnaḥ samatvakaraṇāyā'ha tadekamapi sadakṣaramiti / tryakṣarameva bhavati / / atastatsamam //3 //
tryakṣaraṃ praṇavaḥ smṛtam JñS_26.11d / tryaṅgulir nyakpramāṇena MJ_32c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306214 (0.015):
prakṛtes tu ravir jāto JñS_18.1c / praṇavatryakṣaraṃ smṛtam JñS_26.10d
tryantaḥkaraṇam ucyate JñS_11.14f / tryanto mantrī prakīrtitaḥ Vṛh_35b
tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ GNP_43b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ JñS_19.4d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306115 (0.039):
punarbhavar iti smṛtaḥ JñS_20.1b / punarbhāva iti smṛtaḥ GNP_45b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305826 (0.045):
pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15783940 (0.046):
<12339.9/1> tasyai7katvaṃ mahattvaṃ hi !sa cai7kaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ ! / <12339.9/2> mahā-puruṣa-śabdaṃ sa !bibharty ekaḥ sanātanaḥ !!12339.9!
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306911 (0.054):
māṃse kurakura kukṣe JñS_12.28a / mukta eva prakīrtitaḥ GNP_44d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.056):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305836 (0.057):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.060):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.060):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306013 (0.061):
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c / parāparo vibhāgena JñS_9.1c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303876 (0.063):
oṃkāraḥ samudāḥṛtaḥ JñS_16.6b / oṃkāraḥ saṃdhṛto yasmād Vṛh_57c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19629711 (0.064):
01,074.004c yathoragas tvacaṃ jīrṇāṃ sa vai puruṣa ucyate / 01,074.005a yaḥ saṃdhārayate manyuṃ yo 'tivādāṃs titikṣati
tvayakasmatva malatva Vṛh_22c / tvaṃ ma ākhyā hi tattvataḥ Vṛh_51d
tvām etacchrotum icchāmi Vṛh_5c / dakāraś ca hy upasthe JñS_26.8c
dakṣiṇe ca caturmmukhaḥ MJ_59b / dakṣiṇe vā caturmukhaḥ GNP_21b / dakṣiṇe vā caturmukhaḥ JñS_16.12b
dakṣiṇe vāmake tathā JñS_25.20d / dakṣināgniś ca jaṭhare JñS_25.9c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304411 (0.048):
jagad bhramita cakravat Vṛh_34d / jaṭhare dakṣināgniś ca JñS_25.10c
dadyād raktaṃ pitaṃ tathā kapham Vṛh_43b / dadhi māṃsaṃ tathā ma-air JñS_24.6c
darppaṇe ca yā māyaiva ? MJ_54c / darśanaṃ yugapac caiva JñS_11.11c
daśa nāḍir iti smṛtaḥ JñS_11.7b / daśa prāṇavahā etāḥ Vṛh_39a
daśa prāṇā samākhyātāḥ Vṛh_40c / daśamūrtidaśanādi JñS_11.2a
daśaśaktisamanvitaḥ JñS_12.6d / daśākṣarasamāsaṃ tu JñS_26.10c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305855 (0.063):
pañcaśaktivyavasthitaḥ JñS_9.2b / pañcaśaktisamāyukta JñS_11.7c
daśendriyāṇi kūrmmāś ca MJ_11c / daśendriyāṇi rāṣṭraṃ hi MJ_8a
daśendriyāṇi suptāni MJ_3a / dānam adhyayanaṃ śabdas Vṛh_33a
divyarūpaś caturbhujaḥ MJ_50b / divyarūpaś caturmmukhaḥ MJ_49b
divyena śiva vaktreṇa JñS_25.8c / diśeṣu vidiśeṣu ca JñS_25.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.056):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.058):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.059):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
dīkṣāvidhividhānakam JñS_1.1b / dīkṣāvidhividhānataḥ GNP_50b
dīpavat nava śaktyarthaṃ JñS_12.2c
dīrghāyuṣam avāpnoti GNP_56c / dīrghe kāle ca vā punaḥ Vṛh_31c
duḥkhāntaṃ bhasmano nityaṃ JñS_25.14c / dṛśyate jñānacakṣuṣā JñS_8.4d
dṛṣṭānuśrāvite bhoge Vṛh_27a / devagaṇaguruṃ putram GNP_59b
devagaṇaguruḥ putraḥ GNP_1c / devatā tu sadāśivaḥ JñS_12.18b
devatā rudrarucyate JñS_12.22d / devadatta iti sthitaḥ JñS_12.28b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308415 (0.063):
sadāśivasya yo mārgaḥ JñS_20.3a / sadāśivaḥ paraṃśarva JñS_10.5c
devadattadhanañjayaḥ JñS_12.7d / devadatto dhanañjayaḥ Vṛh_40b
devadatto vijṛmbhite Vṛh_46d / devapratiṣṭhāgrahaṇaṃ pratiṣṭha JñS_22.2a
devamārgapradarśanī JñS_11.16d / devayoniṣu jāyate Vṛh_29b
devayoniṣu jāyate Vṛh_31d / devayoniṣu jāyate Vṛh_32d
devaḥ sakalaniṣkalaḥ JñS_9.3b / devānukūlabhaktyartham Vṛh_72c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308336 (0.056):
sa eko bhagavān śarvaḥ JñS_8.2a / sakalaniṣkalas tathā JñS_9.1d
dehaṃ tyaktvā samārutaḥ JñS_25.6b / dehena yātum icchā syād Vṛh_74a
dyutiś ca vā mahādevaḥ MJ_83c / draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d
draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.005):
nirāhāraś ca nīrājo ? MJ_52c / nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.015):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308455 (0.025):
saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d / saptatīrthāḥ śarīreṣmin JñS_26.3a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.028):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307193 (0.028):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305637 (0.029):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.033):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303110 (0.034):
arcayanti ca ye mohāt JñS_16.8c / arccayanti ca ye mūrkkhāḥ MJ_28c / ardhacandrako vinduś ca JñS_10.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.036):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.037):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308239 (0.042):
śūnyātmā paramaśivaḥ JñS_10.16b / śūnyātmā śrūtaye nāsti JñS_15.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308213 (0.047):
śūnyākhya ity anuccāryo JñS_9.3c / śūnyāc chūnyataram vāpi JñS_3.2c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.048):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.053):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305824 (0.059):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307625 (0.059):
vijayā saumyāṃśu saṃjñā JñS_11.4a / vijñeyā sahaṣaṇmukhe JñS_26.3d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305838 (0.062):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
draṣṭā spraṣṭā tu śrotā ca Vṛh_63b / drenavaś cendriyāṇyeva MJ_5c
dvādaśāṅgulasaṃsthānād GNP_48a / dvādaśāṅgulasaṃsthānād JñS_20.4a
dvāparaṃ ca suṣuptaṃ nu MJ_40c / dvāraṃ muhurtaṃ ca na siddhakāryam JñS_22.3a
dvārāntare māsadivasayuktam JñS_22.3d
dvāsaptativihāgas tu JñS_12.19c / dvitīyaṃ śivalopaś ca GNP_34c
dvitīyaṃ śi-va lopyāś ca JñS_18.7c / dvidhām upāgato jñeyaḥ JñS_11.21c
dvipānaś caiva brahmāṅgaṃ JñS_12.1c / dvividhaṃ tattvaṃ paramaṃ Vṛh_6a
dve hale daśa dhenavaḥ MJ_4b / dvau harau dvau ca brāhmaṇau MJ_6b
dhakāro hastadakṣiṇe JñS_26.8d / dharaṇī ca bhavet toyaṃ Vṛh_62a
dhartātmā haṃśavarṇake JñS_12.12d / dharmasyaiko vinirṇayaḥ Vṛh_25d
dharmātmā vratasampanno GNP_42c / dharmātmā vratasaṃpaṇṇo JñS_19.4a
dharmma tenecchati śubham Vṛh_21b / dharmmādharmmau ?tathā dharā MJ_15c
dharmmo 'dharmmaś ca dvau harau MJ_7c / dhāraṇam iti kathyate GNP_7d
dhāraṇam iti kathyate JñS_15.5d / dhāraṇaṃ vai nigadyate Vṛh_57d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306343 (0.052):
prāṇāyāmaś ca dhāraṇam Vṛh_53b / prāṇāyāmo 'tha dhāraṇaṃ GNP_3b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308550 (0.059):
samādhis tu nigadyate JñS_15.7d / samādhis tena kathyate Vṛh_59d
dhūmrā eva tathā dhruvā JñS_11.17d / dhṛtam oṃkāram eva ca MJ_79b / dhyānāditraye samyamaḥ JñS_19.7d
dhruvaṃ avyayam īśvaram Vṛh_7d / nakāro mukha eva ca JñS_26.9b
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.019):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.021):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305826 (0.030):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308455 (0.030):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.030):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.032):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.033):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305839 (0.037):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.040):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.041):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.042):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305509 (0.045):
nāge tu ūrdhvagato bāyus JñS_12.25a / nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305697 (0.045):
nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308818 (0.046):
sutālaṃ buddhir eva ca JñS_24.7d / sudīptābhīmakālikā JñS_11.9b / sudhumrāpiṅgalā caiva JñS_11.9c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305636 (0.064):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b / na tiryagūrdhvagamanaḥ GNP_49b
nadītīrthaṃ ca saptadhā JñS_24.1d / na dīrghaḥ nāśubhaḥ keśo JñS_27.4a
nadīśreṣṭhā vā cakṣuṣi JñS_24.5b / na dūraṃ na samīpasthaṃ JñS_8.4a
nadyāṃ jvalati pāvakaḥ MJ_9b / na prakāśati tattvavit JñS_27.8b
na bhave viśate punaḥ Vṛh_30d / na-ma-śi-va-ya ca sthitiḥ JñS_18.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307151 (0.0):
yamā rudreṇa bhāṣitāḥ Vṛh_60d / ya-va-śi-ma-na cotpattir JñS_18.6a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308010 (5.960):
śivabhāvād nirantaram JñS_9.5b / śi-va-ma-na-ya ca sthitiḥ GNP_33b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307158 (0.012):
ya-va-śi-ma-na cotpattir JñS_18.6a / ya-va-śi-ma-na cotpattiḥ GNP_33a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307988 (0.012):
śivadvāre 'ntare bhruvaḥ JñS_12.15b / śi-va-na-ma-ya līnaṃ tu JñS_18.6c
na-ma-śi-va-ya līnaṃ tu GNP_33c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307158 (0.0):
ya-va-śi-ma-na cotpattir JñS_18.6a / ya-va-śi-ma-na cotpattiḥ GNP_33a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307990 (0.0):
śivadvāre 'ntare bhruvaḥ JñS_12.15b / śi-va-na-ma-ya līnaṃ tu JñS_18.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308010 (0.0):
śivabhāvād nirantaram JñS_9.5b / śi-va-ma-na-ya ca sthitiḥ GNP_33b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307151 (0.012):
yamā rudreṇa bhāṣitāḥ Vṛh_60d / ya-va-śi-ma-na cotpattir JñS_18.6a
namas te 'stu me vandanam MJ_31bis.b / na mūlānte ca madhyame JñS_8.4b
na yogī moganiḥspṛhaḥ Vṛh_27d / narmadā caiva sindhuś ca JñS_24.1a
na vakṣye 'haṃ sureśvari JñS_26.4b / navatiṃśati vibhāgāḥ JñS_12.28d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308450 (0.036):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d
na śarīraṃ nirājñānam JñS_8.5b / na śīlo na vayastapaḥ JñS_27.1d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.044):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d
na saṃdeho varānane JñS_27.7b / nākāśam eva tattvataḥ GNP_8b
nākāśam eva tattvataḥ JñS_15.6b / nāgakūrmārakṛkaro JñS_12.7c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15723801 (0.045):
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro SvaT_7.17c / nāgādīnāṃ tu pañcānāṃ SvaT_7.313c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960227 (0.059):
nāgaḥ kūrmastu kṛkalo LiP_1,8.62a / nāgākhyaṃ rudramadbhutam LiP_1,84.61d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236626 (0.059):
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro Stk_10.6a / nāgādīnāṃ tu pañcānāṃ SvaT_7.313c
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro Vṛh_40a / nāge tu ūrdhvagato bāyus JñS_12.25a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236624 (0.023):
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro SvaT_7.17c / nāgaḥ kūrmo'tha kṛkaro GorS(2)_33 (=1|24)c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15723801 (0.023):
nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro SvaT_7.312a / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro SvaT_7.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236616 (0.030):
nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro SvaT_7.312a / nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro GorS(1)_24c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9356893 (0.034):
nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro GorS(1)_24c / nāgaḥ kūrmo'tha kṛkaro GorS(2)_33 (=1|24)c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542387 (0.061):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca % udāno vyāna eva ca // Stk_10.5 // / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro $ devadatto dhanaṃjayaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469824 (0.061):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca // Stk_10.5 // / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanaṃjayaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842963 (0.062):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca //AP_214.005cd/ / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ /AP_214.006ab/
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524460 (0.062):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca $ udāno vyāna eva ca & / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro % devadatto dhanañjayaḥ // SvaT_7.17 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781679 (0.062):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca / / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ // SvaT_7.17 //
nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d / nāḍī ca calanaṃ bhavet JñS_20.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304641 (0.038):
tathāstheyam atha tūryyaṃ MJ_81c / tathaiva calananāḍī GNP_46b / tathaiva calananāḍī JñS_20.2b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.045):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306900 (0.047):
mārgacalananāḍī GNP_45c / mārgacalananāḍī GNP_47c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304083 (0.051):
kūrma unmīlane sthitaḥ Vṛh_46b / kūrmāras tāluke saṃsthaḥ JñS_12.26a / kūrmmapṛṣṭhāni kānyeva MJ_10c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305837 (0.055):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.056):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308455 (0.056):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.056):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
nāḍīcalanamārgaś ca GNP_45a / nāḍīcalanamārgaś ca JñS_20.1a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306901 (0.0):
mārgacalananāḍī GNP_45c / mārgacalananāḍī GNP_47c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304641 (0.043):
tathāstheyam atha tūryyaṃ MJ_81c / tathaiva calananāḍī GNP_46b / tathaiva calananāḍī JñS_20.2b
nāḍīcalanasaṃsmṛtaḥ GNP_47b / nāḍī calanaṃ bhavet GNP_46d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304641 (0.036):
tathāstheyam atha tūryyaṃ MJ_81c / tathaiva calananāḍī GNP_46b / tathaiva calananāḍī JñS_20.2b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306901 (0.038):
mārgacalananāḍī GNP_45c / mārgacalananāḍī GNP_47c
nāḍīcalanaḥ saṃsmṛtaḥ JñS_20.3b / nāḍīnāṃ cāgamāṃs tathā Vṛh_38d
nāḍīnāṃ tryadhikāḥ śṛṇu Vṛh_36b / nādamūrtinirākṛtiḥ JñS_10.16d
nādaś ca līyate śūnye GNP_52a / nādaś ca līyate śūnye JñS_17.4a
nādaś ca līyate śūnye JñS_3.2a / nādas tu saptadhā sṃṛtāḥ JñS_10.6d
nādād bindusamudbhavaḥ GNP_25b / nādād vindusamudbhāvaḥ JñS_17.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307656 (0.048):
vinduś ca līyate nāda JñS_17.3c / vinduḥ saṃhṛtyā nādena JñS_17.2c
nādena saṃhṛtyaikadhā GNP_26c / nādhaś ca gamanaṃ cāpi JñS_21.1c
nādhastādgamanaś cāpi GNP_49c / nābhimūle bhavej jāgrat MJ_41a
nābhir hṛt kaṇṭhaḥ tāluś ca JñS_7.1a / nābhihṛdaye kaṇṭhe ca JñS_10.7a
nābhau nābher adhaḥ kande Vṛh_36c / nābhau hṛdaye kaṇṭhe ca MJ_71c
nāmnā śivapadaṃ tathā MJ_47b / nāvāsya kiṃ prayojanam MJ_74d / nāsaś cāirāvatī caiva JñS_24.5a
nāsaś caiva tu pañcamaḥ JñS_7.1b / nāsāntaḥ sphaṭikaprabhaṃ MJ_36d
nāsti jñānam ataḥ param JñS_25.7d / nāsti jñānam ataḥ param JñS_25.8d
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.029):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.032):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.032):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.035):
nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.038):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.039):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.044):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.046):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.049):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307193 (0.051):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306093 (0.053):
pidhāya sarvadvārāṇi Vṛh_56a / pidhitvā sarvadvāraṇī JñS_15.4a / pītavarṇo nirātmakaḥ JñS_10.13b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.054):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306319 (0.058):
praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a / prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303489 (0.059):
iśānas tu makāro 'bhūd JñS_18.5a / ihatra ca paratra ca Vṛh_3d / ihatra ca mahadevi JñS_27.6e
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306306 (0.060):
pravakṣyāmy adhunā vīra Vṛh_38c / pravartī syāt prakopano Vṛh_45c / pravodhanī mohanī ca JñS_11.23d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306408 (0.061):
balapramathanī smṛtāḥ JñS_12.4d / balavikiraṇī caiva JñS_12.4c / bāmī jyeṣṭhī tathā raudrī JñS_12.4a
nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a / nityatṛpto virāgataḥ ? MJ_52b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.042):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305826 (0.052):
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d / pañcakṣaram iti smṛtam JñS_18.6d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.055):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.060):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305839 (0.061):
pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b / pañcabhūtam iti smṛtam JñS_11.3b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306321 (0.064):
praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a / prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c / prākāmyaṃ samudāhṛtam Vṛh_71d
nityaṃ smaranti māmanye MJ_c / nityākāreṇa śūnyatvam Vṛh_9c
nityānityaṃ vivarjayet JñS_8.7b / nidrāparaṃ suaṃmūḍham Vṛh_24b
nidrā hiṃsā pramāditā Vṛh_19b / niyamāḥ parikīrtitāḥ Vṛh_61d
niyoktā vaśādhiṣṭhitaḥ JñS_12.13b / nirakṣaraṃ bhaven nityaṃ MJ_67a
niravaraṇaṃ niḥsādhyaṃ JñS_15.7c / nirātmā ity eva tathā JñS_13.2c / nirālambananiḥspṛhaṃ JñS_15.7b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.054):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.054):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.063):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.064):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308239 (0.064):
śūnyātmā śrūtaye nāsti JñS_15.5c / śūnyātmā saptabhedakam JñS_10.4d
nirālambaṃ niḥspṛhaṃ GNP_9b / nirāvaraṇaṃ niḥsādhyaṃ GNP_9c
nirāhāraś ca nīrājo ? MJ_52c / nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.005):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.011):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.029):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.031):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.033):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.034):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306013 (0.034):
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305637 (0.035):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303110 (0.035):
arcayanti ca ye mohāt JñS_16.8c / arccayanti ca ye mūrkkhāḥ MJ_28c / ardhacandrako vinduś ca JñS_10.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.045):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.051):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.053):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.055):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307726 (0.060):
viṣayebhyo hi yatnataḥ GNP_4b / viṣṇupi cetavuno? GNP_21d / viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.064):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
nirūpekṣaṃ nirākālpaṃ Vṛh_59a / nirgguṇaṃ sarvvabhūtānāṃ MJ_75a
nirghṛṇatvaṃ pramāditā Vṛh_18d / nirdvandvaṃ nirvikārañ ca GNP_5a
nirdvandvaṃ nirvikārañ ca Vṛh_55a / nirdvandvaṃ nirvikāraṃ ca JñS_15.3a
nirbāṇaṃ sulabhaṃ caret JñS_19.2b / nirbbījaṃ janmanāśanam MJ_65d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.063):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.064):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
nirlepam antaropamam Vṛh_20b / nirvāṇaṃ sulabhaṃ caret GNP_41b
nirvyāpāraḥ parambrahma JñS_10.16c / nivṛttiś ca pratiṣṭhā ca JñS_11.22c
nivṛttiś ca pratiṣṭhā ca JñS_9.4a / nivṛttiś ca pratiṣṭhā ca JñS_9.8a
niśāntam acalaṃ tathā Vṛh_55b / niścitaṃ mokṣakāraṇam JñS_8.1d
niṣaktam acalaṃ tathā JñS_15.3b / niṣkalāj jāyate nādo GNP_25a
niṣkalāj jāyate nādo JñS_17.1a / niṣkalātmā ca nirmalaḥ JñS_10.15b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308339 (0.064):
sakalaniṣkalas tathā JñS_9.1d / sakalaniṣkalaṃ tyaktvā JñS_8.4c
niṣkalāntam alakṣaṇam Vṛh_48d / niṣkalāntād vijānīyāt JñS_25.6c
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.027):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.029):
nirāvaraṇaṃ niḥsādhyaṃ GNP_9c / nirāhāraś ca nīrājo ? MJ_52c / nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306013 (0.034):
paraṃ niṣkalaśūnyaṃ ca JñS_3.3c / paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.037):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.042):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305637 (0.044):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.047):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.048):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.048):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.050):
saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d / saptatīrthāḥ śarīreṣmin JñS_26.3a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308782 (0.056):
siddhāṃ tu paramaṃ gūhyaṃ JñS_23.2a / sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.056):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.058):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306319 (0.058):
praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a / prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.064):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b / niḥśabdaṃ tarkayen nityaṃ Vṛh_58c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306010 (0.060):
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c
niḥśeṣānte mahātmanaḥ JñS_19.3b / niḥśoka iva candramāḥ MJ_76d
niḥspṛhaṃ śāntam avyayam Vṛh_59b / nīrūpaḥ sarvvabhāveṣu MJ_67c
pakṣibhūtaḥ sadāśivaḥ JñS_23.2d / pakṣīndraḥ paramaśivaḥ JñS_23.3d
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.030):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306222 (0.030):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305840 (0.042):
pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b / pañcabhūtam iti smṛtam JñS_11.3b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.044):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.047):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.049):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.052):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305509 (0.056):
nāge tu ūrdhvagato bāyus JñS_12.25a / nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.057):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.057):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308455 (0.057):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306092 (0.058):
pidhāya sarvadvārāṇi Vṛh_56a / pidhitvā sarvadvāraṇī JñS_15.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305134 (0.059):
divyena śiva vaktreṇa JñS_25.8c / diśeṣu vidiśeṣu ca JñS_25.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.060):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303140 (0.061):
avyayaṃ paripūrṇaṃ ca JñS_8.5a / aśaraṇasya sa bhrātā Vṛh_13a / aṣṭatiṃśati vibhāgāḥ JñS_12.27d
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306222 (0.026):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303167 (0.031):
ahaṅkāraḥ śivaḥ proktaḥ JñS_26.13c / ahaṅkāraḥ santālakam JñS_24.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.037):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.040):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.041):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305036 (0.045):
tryanto mantrī prakīrtitaḥ Vṛh_35b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ GNP_43b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ JñS_19.4d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304631 (0.046):
tat samyagjñānam uttamam Vṛh_26d / tathā jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ JñS_16.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.050):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306911 (0.051):
māṃse kurakura kukṣe JñS_12.28a / mukta eva prakīrtitaḥ GNP_44d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304539 (0.051):
takāraś ca sire jñeyaḥ JñS_26.9c / tato jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ GNP_22d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304349 (0.051):
candre pralīyate viśvo JñS_17.3a / carnaṃ tu saptadhā smṛtam JñS_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303929 (0.051):
kathitaṃ ca manīṣinā JñS_18.9d / kathyate nirmalaḥ śivaḥ GNP_43d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305639 (0.052):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.054):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308209 (0.055):
śūnyākhya ity anuccāryo JñS_9.3c / śūnyāc chūnyataram vāpi JñS_3.2c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308324 (0.057):
ṣaḍvargarahitaḥ śivaḥ JñS_25.6d / ṣaṣṭiṃśadvibhāgaḥ smṛtah JñS_12.25d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307727 (0.058):
viṣayebhyo hi yatnataḥ GNP_4b / viṣṇupi cetavuno? GNP_21d / viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308415 (0.059):
sadāśivasya yo mārgaḥ JñS_20.3a / sadāśivaḥ paraṃśarva JñS_10.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.060):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306321 (0.061):
praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a / prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c / prākāmyaṃ samudāhṛtam Vṛh_71d
pañcakṣaram iti smṛtam JñS_18.6d / pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.026):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.037):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.040):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.041):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304349 (0.051):
candre pralīyate viśvo JñS_17.3a / carnaṃ tu saptadhā smṛtam JñS_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305639 (0.052):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.054):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.056):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305036 (0.058):
tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ GNP_43b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ JñS_19.4d / tvayakasmatva malatva Vṛh_22c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306321 (0.061):
praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a / prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c / prākāmyaṃ samudāhṛtam Vṛh_71d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306408 (0.062):
balapramathanī smṛtāḥ JñS_12.4d / balavikiraṇī caiva JñS_12.4c / bāmī jyeṣṭhī tathā raudrī JñS_12.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.063):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.037):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.039):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.039):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305817 (0.042):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.047):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.052):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305509 (0.055):
nāge tu ūrdhvagato bāyus JñS_12.25a / nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.056):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304349 (0.057):
candre pralīyate viśvo JñS_17.3a / carnaṃ tu saptadhā smṛtam JñS_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305036 (0.057):
tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ GNP_43b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ JñS_19.4d / tvayakasmatva malatva Vṛh_22c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306408 (0.058):
balapramathanī smṛtāḥ JñS_12.4d / balavikiraṇī caiva JñS_12.4c / bāmī jyeṣṭhī tathā raudrī JñS_12.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308455 (0.060):
saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d / saptatīrthāḥ śarīreṣmin JñS_26.3a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.060):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305639 (0.061):
nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305245 (0.062):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308209 (0.063):
śūnyākhya ity anuccāryo JñS_9.3c / śūnyāc chūnyataram vāpi JñS_3.2c
pañcabhūtam iti smṛtam JñS_11.3b / pañcaviṃśati dvibhāgāḥ JñS_12.23d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.039):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.039):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.039):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.042):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.047):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.056):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304349 (0.057):
candre pralīyate viśvo JñS_17.3a / carnaṃ tu saptadhā smṛtam JñS_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306408 (0.058):
balapramathanī smṛtāḥ JñS_12.4d / balavikiraṇī caiva JñS_12.4c / bāmī jyeṣṭhī tathā raudrī JñS_12.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.059):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308455 (0.060):
saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d / saptatīrthāḥ śarīreṣmin JñS_26.3a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.060):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305639 (0.061):
nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305245 (0.062):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
pañcaviṃśadvibhāgas tu JñS_12.21c / pañcaśaktivyavasthitaḥ JñS_9.2b
pañcaśaktisamāyukta JñS_11.7c / pañcākṣaram iti smṛtam GNP_33d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305102 (0.063):
daśamūrtidaśanādi JñS_11.2a / daśaśaktisamanvitaḥ JñS_12.6d
pañcāṇḍaṃ japed yo vidvān GNP_55c
patitaḥ nīcalakṣaṇaḥ JñS_27.2b / patitaḥ nīcalakṣaṇaḥ JñS_27.2d
padaṃ jāgrat tu bramaṇaḥ MJ_46a / padaṃ jāgrad idaṃ vāme MJ_31c
padaṃ svapnasya dakṣiṇe MJ_31b / padmanāpuṣpucitta īśvareko MJ_18c
padmanālasya hṛdaye MJ_35a / padmanālaṃ hṛdi sthitaṃ MJ_34a
padmaṃ turyanagampatam JñS_11.22b / panthāḥ? prakṛtir ucyate MJ_15d
paratra śivatāṃ vrajet JñS_27.6f / parabhoktā dhanañjaye JñS_12.11d
paramasya mi? saṃsmṛtaḥ GNP_47d / paramasyāpi saṃsmṛtaḥ JñS_20.3d
paramasvargakāraṇam GNP_37d / paramasvargakāraṇam JñS_18.10d
paramasvargamanyatam JñS_18.11d / paramasvargamayaṃ matam GNP_38d
paramātmanaś ca kaivalyaṃ MJ_47c / paramātmā tathā rudraḥ MJ_69c / paramātmā tathaiva ca MJ_68b / paramātmā nirātmakam JñS_10.4b
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855711 (0.064):
viśvanāthaḥ : evaṃ sādhanair jñeyo jīvātmā paramātmā ca | tatra / paramātmaiva sarvagato brahma śabdenocyate | tac ca brahma nirviśeṣaṃ
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723282 (0.064):
viśvanāthaḥ : evaṃ sādhanair jñeyo jīvātmā paramātmā ca | tatra / paramātmaiva sarvagato brahma-śabdenocyate | tac ca brahma nirviśeṣaṃ
paramārthaṃ tu niḥśabdaṃ GNP_8c / paramārthāt tu niḥśabdaṃ JñS_15.6c
paramonāpi tad dhruvaṃ JñS_8.6c / paraliṅgaṃ procyate budhaiḥ MJ_22d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27309153 (0.038):
svaliṅgaṃ procyate budhaiḥ JñS_16.3d / svaliṅgaṃ līyate dvijaḥ GNP_11d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303273 (0.062):
ātmaliṅgaṃ na tatsamam JñS_16.4b / ātmaliṅgaṃ procyate budhaiḥ GNP_12d
paraliṅgāni ye kuryur GNP_17a / paraliṅgāni ye kuryur JñS_16.8a
paraliṅgāni yo 'rccayed MJ_28a / parasvarga udīryate GNP_39d
paraṃ kaivalyam ucyate GNP_23d / paraṃ kaivalyam ucyate JñS_16.14d
paraṃ kaivalyam ucyate MJ_62d / paraṃ kaivalyaṃ śāntidam MJ_45d
paraṃ kaivalyaṃ śāntidam MJ_47d / paraṃ cittavirahitaṃ JñS_8.3c
paraṃ tatkāryyam eteṣām MJ_29d / paraṃ niṣkalaśūnyaṃ ca JñS_3.3c
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305783 (0.034):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.034):
nirāvaraṇaṃ niḥsādhyaṃ GNP_9c / nirāhāraś ca nīrājo ? MJ_52c / nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.035):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308184 (0.037):
śūnyam eva tu jāyate JñS_3.2b / śūnyam eva paraṃ khyātaṃ GNP_48c / śūnyam eva paraṃ khyātaṃ JñS_20.4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.048):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.052):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307727 (0.054):
viṣayebhyo hi yatnataḥ GNP_4b / viṣṇupi cetavuno? GNP_21d / viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.055):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306911 (0.058):
māṃse kurakura kukṣe JñS_12.28a / mukta eva prakīrtitaḥ GNP_44d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305036 (0.061):
tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ GNP_43b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ JñS_19.4d / tvayakasmatva malatva Vṛh_22c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.063):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.064):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
parāparo vibhāgena JñS_9.1c / paribhogeṣu vā punaḥ Vṛh_28b
paścāt paramakaivalyaṃ GNP_50c / paścāt paramakaivalyaṃ JñS_1.1c
pāṇideśe ca mūrdhni tu JñS_10.7c / pāṇideśe sadāśarvo JñS_10.15a
pāṇau rūpyābhaṃ vijñeyaṃ MJ_37c / pāṇyādyupasthaparyantaṃ JñS_11.8c
pātālaṃ narakaṃ smṛtam JñS_24.9d / pātālaṃ saptadhā smṛtāḥ JñS_24.3d
pādayor gagane yathā JñS_11.1d / pādādinābhiparyante JñS_11.6a
pādau vidyā tanuḥkarā JñS_9.8b / pāparāśiṃ susañcitam Vṛh_65b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.059):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
pāyudvāraś ca patālaṃ JñS_24.9c / piṇḍitaḥ pañcaviṃśati JñS_11.21d
pitṛmārgānugā nāḍī JñS_11.16c / pidhāya sarvadvārāṇi GNP_6a
pidhāya sarvadvārāṇi Vṛh_56a / pidhitvā sarvadvāraṇī JñS_15.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.046):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.050):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305636 (0.053):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.053):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.058):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.059):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841783 (0.063):
pītavarṇo dīrghapādo matsaryaḥ krūradaṃṣṭrakaḥ // Rajni_19.174
pītavarṇo nirātmakaḥ JñS_10.13b / pītaṃ ca sūryasannibhaṃ JñS_10.9b
pītaṃ bhakṣyaṃ dhṛtaṃ Vṛh_43a / pītāvāruṇī eva ca JñS_11.9d
puṇḍarīkaḥ suṣuptaṃ ca MJ_48c / punarbhavar iti smṛtaḥ JñS_20.1b / punarbhāva iti smṛtaḥ GNP_45b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305035 (0.039):
tryanto mantrī prakīrtitaḥ Vṛh_35b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ GNP_43b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304489 (0.050):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a
punar vakṣyāmi he devi JñS_26.11a / punaḥ pañcavidho vinduḥ JñS_9.2a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303728 (0.057):
ekadhā niṣkalo vinduḥ JñS_9.2c / ekaviṃśatikaṃ devi JñS_26.4a
puruṣam avyaktaṃ viduḥ MJ_80d / puruṣaś ca pradhānaṃ ca JñS_11.21a
puruṣaś caiva sārathiḥ MJ_15b / puruṣasya tryavasthānaṃ JñS_19.7a
puruṣaṃ ca pitaraṃ viduḥ MJ_7b / puruṣaḥ sthito nāgavati MJ_64b
puruṣo bhasmasaṃsthitaḥ JñS_25.15b / puruṣo vṛṣabhopamaḥ TJ_27b
puruṣo vṛṣabhopamaḥ Vṛh_34b / puruṣyapṛtenantasaṃ ? MJ_27a
puruṣyasyantaripuhaṃ ? MJ_27c / pūrvam āsīd gurutvaṃ yat Vṛh_68a
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531367 (0.021):
9,26: tasmād.vipāś.ucyate,.pūrvam.āsīd.uruṃjirā/ / 9,26: susomā.sindhur.yad.enām.ahbipprasuvanti.nadī.ah/
pūrvvāhhne jāgrad ityuktaṃ MJ_43a / pūṣā caiva yaśā tathā Vṛh_37d
pṛthivyambunī jīryyataḥ MJ_3d / pṛthvītvaṃ raktavarṇam tu JñS_11.6c
pṛthvyādigaganāntaṃ JñS_11.3a / prakāśayati saṃsāre JñS_27.8c
prakṛtir līyata ātmani GNP_30c / prakṛtiṃ cāśrayed ātmā GNP_29a
prakṛtiṃ cāśrayed ātmā JñS_18.2a / prakṛtes tu ravir jāto GNP_28c
prakṛtes tu ravir jāto JñS_18.1c / praṇavatryakṣaraṃ smṛtam JñS_26.10d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305017 (0.015):
tryakṣaraṃ caiva lopyam JñS_18.8c / tryakṣaraṃ praṇavaḥ smṛtam JñS_26.11d
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305827 (0.026):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305840 (0.039):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307730 (0.040):
viṣayebhyo hi yatnataḥ GNP_4b / viṣṇupi cetavuno? GNP_21d / viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.042):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.046):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303346 (0.048):
ātmānaṃ ca ravis tathā GNP_29b / ātmā brahmā ca nābhiṣṭho JñS_10.10a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.048):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305036 (0.056):
tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ GNP_43b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ JñS_19.4d / tvayakasmatva malatva Vṛh_22c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.058):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304631 (0.059):
tathā jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ JñS_16.13d / tathā rudrādhidevataḥ JñS_11.19b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306321 (0.060):
praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a / prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c / prākāmyaṃ samudāhṛtam Vṛh_71d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.060):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.061):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.062):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305779 (0.064):
niṣkalāntād vijānīyāt JñS_25.6c / niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303070 (0.064):
apsu devo dvijātīṇām GNP_16a / apsu devo dvijātīṇām JñS_16.7a
praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a / pratyakṣam anumānañ ca Vṛh_26a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307731 (0.007):
viṣayebhyo hi yatnataḥ GNP_4b / viṣṇupi cetavuno? GNP_21d / viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303348 (0.039):
ātmānaṃ ca ravis tathā GNP_29b / ātmā brahmā ca nābhiṣṭho JñS_10.10a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308099 (0.053):
śivena paribhāṣitāḥ Vṛh_40d / śivo brahmā hariś caiva JñS_26.16a / śivo vā ? samudāhṛtaḥ MJ_55b
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11502496 (0.063):
ityuktvā sūkaratanurviṣṇustasyādimīyivān // ŚivP_1,7.16cd/ / tathā brahmāhaṃ satanustadaṃtaṃ vīkṣituṃ yayau // ŚivP_1,7.17ab/
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306491 (0.063):
brahmādhidevaḥ saṃsthitaḥ JñS_11.6b / brahmā viṣṇuś ca tāv ubhau JñS_16.12d / brahmā viṣṇuś ca dvāv ubhau MJ_59d
pratyāhāras tathā dhyānaṃ GNP_3a / pratyāhāras tathā dhyānaṃ JñS_15.1a
pratyāhāras tathā dhyānaṃ Vṛh_53a / pratyāhāro nigadyate GNP_4d
pratyāhāro nigadyate JñS_15.2d / pratyāhāro nigadyate Vṛh_54d
prathamaṃ ca na-ma lopyā JñS_18.7a / prathamaṃ ca namo lopo GNP_34a
pradīpavatmṛtyoko 'sti JñS_12.18c / pradhānaṃ prāsādetyuktaṃ Vṛh_35a
pradhānā nāḍyaḥ saṃsmṛtāḥ Vṛh_39b / prabhuśakti gāyatrī syāt JñS_12.5c
pramāṇaṃ trividhaṃ proktaṃ Vṛh_26c / prayoktam eva vāyena JñS_12.9c
prayoktā vikṛte vindau JñS_12.13a / prayoktodānanāgayoḥ JñS_12.11b
pralīṇaṃ ca prakīrtitam JñS_26.16d / pralīnaṃ ca nigadyate JñS_26.16b
pravakṣyāmi adhunā vīra JñS_19.3a / pravakṣyāmy adhunā vīra Vṛh_38c
pravartī syāt prakopano Vṛh_45c / pravodhanī mohanī ca JñS_11.23d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.056):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303140 (0.058):
avyayaṃ paripūrṇaṃ ca JñS_8.5a / aśaraṇasya sa bhrātā Vṛh_13a / aṣṭatiṃśati vibhāgāḥ JñS_12.27d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305636 (0.060):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
pravrajyā bhikṣā hy eva ca Vṛh_25b / praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a
prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c / prākāmyaṃ samudāhṛtam Vṛh_71d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.049):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.055):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.056):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.056):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305638 (0.058):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.058):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.060):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.060):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305826 (0.061):
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d / pañcakṣaram iti smṛtam JñS_18.6d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.063):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303489 (0.063):
iśānas tu makāro 'bhūd JñS_18.5a / ihatra ca paratra ca Vṛh_3d / ihatra ca mahadevi JñS_27.6e
prāṇadā prānavardhanī JñS_11.17b / prāṇas tu dvādaśavindau JñS_12.15a
prāṇāyāmaś ca dhāraṇam Vṛh_53b / prāṇāyāmo 'tha dhāraṇaṃ GNP_3b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305360 (0.060):
dhāraṇam iti kathyate GNP_7d / dhāraṇam iti kathyate JñS_15.5d / dhāraṇaṃ vai nigadyate Vṛh_57d
prāṇāyāmo 'tha dhāraṇaṃ JñS_15.1b / prāṇāyāmo nigadyate GNP_6d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305360 (0.052):
dhāraṇam iti kathyate GNP_7d / dhāraṇam iti kathyate JñS_15.5d / dhāraṇaṃ vai nigadyate Vṛh_57d
prāṇāyāmo nigadyate JñS_15.4d / prāṇāyāmo nigadyate Vṛh_56d
prāṇāṣṭau sarvvabhūtānāṃ MJ_14c / prāṇe ca devadatte ca JñS_12.10a
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca Vṛh_39c / prānāpaṇaḥ samānaś ca JñS_13.1c
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10685708 (0.048):
dvā3 u trayā3 ity āhur eka iti brūyāt samāno hy eṣa yat prāṇo 'pāno vyānas
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303052 (0.051):
apānaḥ kena saṃsthitaḥ Vṛh_42b / apāne kṛkāre vā ca JñS_12.10d
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042191 (0.055):
(1.1.147) prakampano mahāvāto jhañjhāvātaḥ savṛṣṭikaḥ / (1.1.148) prāṇo 'pānaḥ samānaścodānavyānau ca vāyavaḥ
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308559 (0.058):
samānagatir gātreṣu Vṛh_43c / samāno nāma mārutaḥ Vṛh_43d / samāno hṛdaye sthāpyaḥ JñS_12.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256526 (0.058):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca SvaT_7.17a / prāṇo'pānaḥ samānaś ca GorS(2)_33 (=1|24)a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10396065 (0.060):
12,274.060d@028_0294 prāṇaḥ sattvaṃ rajaś caiva tamaś cāpramadas tathā / 12,274.060d@028_0295 prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429665 (0.063):
prāṇasya vijayādeva jīyaṃte deha 1vāyavaḥ // ŚivP_7.2,37.35ab/ / prāṇo 'pānaḥ samānaśca hyudāno vyāna eva ca // ŚivP_7.2,37.35cd/
prānāpānaḥ samānaś ca JñS_12.7a / prāptaṃ syāt tu yadātmanā Vṛh_71b
prāptirnāmātra sarvataḥ Vṛh_70d / prāpyate kāraṇatrayāt Vṛh_52d
protañ ca maṇisūtravat Vṛh_14d / phaṭkārākāśasaṃyukto GNP_55a
phalaṃ kiñcit prāpnuyus te MJ_28d / bandhām abandhāṃ ca proktā JñS_11.18c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15545237 (0.063):
balavikaraṇī caiva % balapramathanī tāthā // SvaT_10.1145 // / damanī sarvabhūtānāṃ $ tathā caiva manonmanī &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27802439 (0.063):
balavikaraṇī caiva balapramathanī tāthā // SvaT_10.1145 // / damanī sarvabhūtānāṃ tathā caiva manonmanī /
balapramathanī smṛtāḥ JñS_12.4d / balavikiraṇī caiva JñS_12.4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.050):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.053):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.056):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305839 (0.058):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305636 (0.061):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.062):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.062):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305826 (0.062):
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d / pañcakṣaram iti smṛtam JñS_18.6d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.063):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.063):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.063):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.063):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.064):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
bāmī jyeṣṭhī tathā raudrī JñS_12.4a / bāyuṃ vāhyaṃ prayacchati JñS_15.4b
bindur nāde pralīyate GNP_51d / binduś ca līyate nāda GNP_27c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307652 (0.025):
vindur nāde pralīyate JñS_18.12d / vindur nāde pralīyate JñS_3.1d
bindoś candrasamudbhavaś GNP_25c / bindau ca vedyaṃ nanu cāṣṭayuktam MJ_18a
buddhir ahaṅkāro manaḥ JñS_26.15c / buddhir brahmā prakīrtitaḥ MJ_72b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306766 (0.030):
mano buddhir ahaṅkāraḥ JñS_26.14a / mano buddhir ahaṅkāro MJ_14a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980855 (0.052):
manobuddhir ahaṅkāraś LiP_1,86.74a / manobuddhir ahaṅkāraṃ LiP_1,86.69c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259356 (0.063):
buddhirmanastvahaṅkāraḥ Stk_17.5a / buddhiryāni vyavasyati SvaT_12.163d
buddhir mmanaś ca brāhmaṇau MJ_7d / buddhir viṣṇus tathaiva ca JñS_26.13b
buddhiḥ sindhus tathaiva ca JñS_24.4b / byānas tu sarvasaṃdhiṣu JñS_12.23a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308814 (0.059):
suṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.22a / sutālaṃ buddhir eva ca JñS_24.7d / sudīptābhīmakālikā JñS_11.9b
bramaviṣṇvendrasūrya Vṛh_72a / brahmacārī ca paṇḍitaḥ MJ_49d
brahmadvāram udāhṛtam MJ_38b / brahmanā bhasma saṃsthāpyaṃ JñS_25.15c
brahmaviṣṇvīśvaro jñeyo JñS_10.5a / brahmāṅgam iti kathyate JñS_12.5d
brahmāṅgaṃ sūkṣmatattvaṃ hi JñS_12.2a / brahmādhidevaḥ saṃsthitaḥ JñS_11.6b
brahmā viṣṇuś ca tāv ubhau JñS_16.12d / brahmā viṣṇuś ca dvāv ubhau MJ_59d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888089 (0.060):
brahmā viṣṇuś ca rudraś ca BrP_33.36c / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca BrP_219.101c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260376 (0.063):
brahmā viṣṇurharaścaiva SvaT_2.73c / brahmā viṣṇuśca rudraśca SvaT_4.304c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15732820 (0.063):
brahmā viṣṇuśca rudraśca SvaT_4.304c / brahmā viṣṇustathā rudraḥ SvaT_5.73c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306224 (0.063):
praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
brahmā viṣṇuḥ śivaś caiva JñS_26.14c / bhaktaṃ tu jagati loke GNP_57c
bhakṣyābhakṣyāṇi bhāminā JñS_25.8b / bhagavan deva devānām Vṛh_2a
bhagavan sarvatattvakam Vṛh_5d / bhagavan sarvatattvajña Vṛh_5a
bhagnibhajesthāna pado ca habhamadeśa ? MJ_17d / bhavanta cārīti smṛtaḥ MJ_53d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308435 (0.042):
santālaṃ caiva vaitālaṃ JñS_24.3c / sapadaḥ saguṇo vyāpī Vṛh_11c
bhavākṣepaṃ nirvyāpāraṃ JñS_10.9c / bhavet puruṣavigrahaḥ JñS_9.3d
bhavena kathitaṃ mama JñS_26.17b / bhasmakaṃ jñānatanmayam JñS_25.14b
bhasmakaṃ rūpatanmayam JñS_25.16b / bhasmakaṃ viṣṇutanmayam JñS_25.15d
bhasmanā ekaṃ saṃbhūtaṃ JñS_25.16c / bhasmanā ekaṃ saṃyuktaṃ JñS_25.14a
bhasmanā prakṛtiyogaḥ JñS_25.15a / bhasmano devasaṃbhavaḥ JñS_25.16d
bhasmabyam ? jaṭādharo MJ_49c / bhasma śūnyaṃ ca nirmalam JñS_25.14d
bhānuś ca candre pralīnaḥ JñS_18.3b / bhānuś ca līyate prakṛtau GNP_30b
bhāryyā vyaktaṃ guṇāḥ putrā MJ_5a / bhuktaṃ tu vaidhatarpaṇam GNP_57b
bhuvanasya śarīrasya GNP_40c / bhuvanasya śarīrasya JñS_19.1c
bhuvane yadyāti sadā Vṛh_72b / bhuvarlokas tu vāmake JñS_26.6b
bhūtānāṃ ca śarīreṣu JñS_26.17c / bhūrlokaś ca bhuvarlokaḥ JñS_26.5a
bhūrloko dakṣiṇapāde JñS_26.6a / bhoktā tejodhiko 'paraḥ JñS_12.10b
bhogeṣu copabhogeṣu Vṛh_28a / bhrūmadhye bhagavān rudraḥ JñS_10.14a
bhrūmadhye maṇīndranīlaṃ ? MJ_37a / makāraś ca jāyate JñS_18.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306701 (0.063):
makāro bindusaṃlīno GNP_51c / makāro rakāraś ca tu JñS_12.8c / makāro vindau saṃlīnaḥ JñS_3.1c
makāraś ca tathaiva ca GNP_38b / makāraś ca tathaiva ca JñS_18.11b / makāraś ca suṣuptaṃ bho MJ_70c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306705 (0.023):
makāro īśvaro madhye JñS_26.12c / makāro pralīnam etat GNP_39c / makāro bindusaṃlīno GNP_51c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306693 (0.045):
makāraiva pralīyate JñS_18.12b / makāro īśvaro madhye JñS_26.12c / makāro pralīnam etat GNP_39c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303536 (0.060):
ukāram ca daśamātram JñS_11.1b / ukāraś caiva jāyate GNP_34d / ukāraś caiva jāyate JñS_18.7d
makāraś caiva jāyate GNP_35b / makāras trimātro jñeyo JñS_11.13c
makārasya vilopena GNP_36a / makāraṃ ca trayomātraṃ JñS_11.1c
makāraṃ caiva lopyaṃ ca JñS_18.9a / makārāukāra eva ca JñS_10.6b
makārākṣaro mūrtimān JñS_10.12d / makārāj jāyate 'kāra GNP_37a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302791 (0.048):
akāraḥ samudāhṛtaḥ JñS_18.4b / akārākṣaro mūrtimān JñS_10.10d
makārāj jāyate' kāra JñS_18.10a / makāre pravartātmā ca JñS_12.12c
makāraiva pralīyate JñS_18.12b / makāro īśvaro madhye JñS_26.12c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306642 (0.045):
makāraś ca jāyate JñS_18.8b / makāraś ca tathaiva ca GNP_38b / makāraś ca tathaiva ca JñS_18.11b
makāro pralīnam etat GNP_39c / makāro bindusaṃlīno GNP_51c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306644 (0.048):
makāraś ca jāyate JñS_18.8b / makāraś ca tathaiva ca GNP_38b / makāraś ca tathaiva ca JñS_18.11b
makāro rakāraś ca tu JñS_12.8c / makāro vindau saṃlīnaḥ JñS_3.1c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306643 (0.023):
bhrūmadhye maṇīndranīlaṃ ? MJ_37a / makāraś ca jāyate JñS_18.8b / makāraś ca tathaiva ca GNP_38b
makāro vindau saṃlīno JñS_18.12c / madhuratvaṃ suveṣatā Vṛh_17d
madhyāhne svapna eva ca MJ_43b / mananī dhāvanī śubhā JñS_11.15d
manasaḥ pravimucyate MJ_65b / manasaḥ śuddhakarmaṇaḥ JñS_25.3b
manas tu narmadātīrthaṃ JñS_24.4a / manaḥ kaivalyaṃ vijñeyaṃ MJ_72a
manuṣyānāṃ tathāpare JñS_26.2d / mano gandhaṃ manaḥ puṣpaṃ JñS_10.3a
manojñānaṃ tu vijñāya MJ_13c / mano daśadiśi gataṃ MJ_3c
mano dhūpaṃ manaḥ kriyā JñS_10.3b / manonmanī tathaiva ca JñS_12.5b
mano buddhir ahaṅkāraḥ JñS_26.14a / mano buddhir ahaṅkāro MJ_14a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980854 (0.029):
manonmanī mahādevī LiP_1,82.20a / manobuddhir ahaṅkāraś LiP_1,86.74a / manobuddhir ahaṅkāraṃ LiP_1,86.69c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306438 (0.030):
bindau ca vedyaṃ nanu cāṣṭayuktam MJ_18a / buddhir ahaṅkāro manaḥ JñS_26.15c / buddhir brahmā prakīrtitaḥ MJ_72b
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17933546 (0.039):
nāhaṅkāro na ca mano buddhirnāhaṃ yatastataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259356 (0.050):
buddhirmanastvahaṅkāraḥ Stk_17.5a / buddhiryāni vyavasyati SvaT_12.163d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349156 (0.059):
buddhīndriyāṇi viprendrās % tathā karmendriyāṇi ca // LiP_1,86.73 // / manobuddhir ahaṅkāraś $ cittaṃ ceti catuṣṭayam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242921 (0.059):
buddhīndriyāṇi viprendrās tathā karmendriyāṇi ca // LiP_1,86.73 // / manobuddhir ahaṅkāraś cittaṃ ceti catuṣṭayam /
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303176 (0.061):
ahaṅkārākhyanirgatāḥ Vṛh_36d / ahaṅkāro mano buddhiḥ JñS_26.16c
mano buddhiś ca dve hale MJ_5b / mano brahmanāmākhyataṃ JñS_26.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980851 (0.038):
manobuddhir ahaṅkāraś LiP_1,86.74a / manobuddhir ahaṅkāraṃ LiP_1,86.69c
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17933546 (0.043):
nāhaṅkāro na ca mano buddhirnāhaṃ yatastataḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21928792 (0.063):
buddhirahaṅkāro mana iti trīṇi / / ekamiti buddhireva /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3228940 (0.063):
buddhirahaṅkāro mana iti trīṇi / / ekamiti buddhireva /
mano līnaṃ paraṃ śuddhaṃ JñS_19.6c / mano līnaṃ pariśuddhaṃ GNP_44c
mantā boddhā tathā śṛṇu Vṛh_63c / mantraṃ vedanīyaṃ bhasma JñS_25.12c
malinatvacittamokṣaḥ JñS_19.5a / malinatvaṃ tamomayam JñS_23.2b
malīnatvacittamokṣaḥ [ed. pralīnatvāc cittamokṣaḥ] GNP_43c
mastake ca vido viduḥ MJ_71d / mahadahaṅkāramanas JñS_11.14e
maharloko janalokas JñS_26.5c / mahas tu dakṣiṇahaste JñS_26.7a
mahājīvo maheśvaraḥ MJ_54b / mahājñāne mahākathāṃ ? MJ_85a
mahājñāne mahāguhyaṃ MJ_84a / mahājñāne mahātattvaṃ MJ_86a
mahādevaś ca rudrakaḥ JñS_10.5b / mahādevādhidevas tu JñS_12.24c
mahāpātakanāśāya GNP_55b / mahāvinduḥ ṣaḍaṃśakaḥ JñS_9.4d
mahāsarvajñātā smṛtaḥ JñS_11.12b / mahāsūkṣmaḥ śivo jñeyaḥ JñS_9.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304540 (0.038):
takāraś ca sire jñeyaḥ JñS_26.9c / tato jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ GNP_22d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304629 (0.057):
tat samyagjñānam uttamam Vṛh_26d / tathā jñeyaḥ śivaḥ smṛtaḥ JñS_16.13d / tathā rudrādhidevataḥ JñS_11.19b
mahimā tena procyate Vṛh_69d / mahimā prāptir eva ca Vṛh_66b
maheśvarasamudbhavau MJ_59c / maheśvaras tu madhyastho GNP_21c
maheśvaraḥ tayor madhye JñS_16.12c / mātaraṃ pitaraṃ hatvā MJ_6a
mātaraṃ prakṛtiṃ vidyāt MJ_7a / mārgacalananāḍī GNP_45c
mārgacalananāḍī GNP_47c / mārgaś ca calananāḍī JñS_20.1c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305522 (0.0):
nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d / nāḍī ca calanaṃ bhavet JñS_20.2d / nāḍīcalanamārgaś ca GNP_45a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305530 (0.0):
nāḍīcalanamārgaś ca GNP_45a / nāḍīcalanamārgaś ca JñS_20.1a / nāḍīcalanasaṃsmṛtaḥ GNP_47b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304641 (0.042):
tathāstheyam atha tūryyaṃ MJ_81c / tathaiva calananāḍī GNP_46b / tathaiva calananāḍī JñS_20.2b
mārgaś ca calananāḍī JñS_20.3c / māṃ māyāṃ vidadhe raviḥ MJ_33d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305526 (0.0):
nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d / nāḍī ca calanaṃ bhavet JñS_20.2d / nāḍīcalanamārgaś ca GNP_45a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304641 (0.043):
tathāstheyam atha tūryyaṃ MJ_81c / tathaiva calananāḍī GNP_46b / tathaiva calananāḍī JñS_20.2b
māṃse kurakura kukṣe JñS_12.28a / mukta eva prakīrtitaḥ GNP_44d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305824 (0.051):
pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305036 (0.054):
tryanto mantrī prakīrtitaḥ Vṛh_35b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ GNP_43b / tryavastaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ JñS_19.4d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306013 (0.058):
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c / parāparo vibhāgena JñS_9.1c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.064):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
muktaḥ paramakevalaḥ JñS_20.1d / muktāḥ paramakevalāḥ GNP_45d
mukto bhavati tatsamaḥ JñS_19.7b / mukhaṃ śāntiḥ śiraḥ vinduḥ JñS_9.8c
mukhe cāhavanīyāgniḥ JñS_25.10a / mukhe prāṇo hy adho 'pānaḥ Vṛh_41a
muṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.24a / mucyate nātra saṃśayaḥ MJ_12d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16903860 (0.007):
mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_29.19d / mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_29.50b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16903870 (0.007):
mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_70.30d / mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_235.25d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984246 (0.015):
mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,15.10b / mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,15.13b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984261 (0.015):
mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,77.54b / mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,86.121b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13539087 (0.017):
mucyate nātra saṃśayaḥ__Vdha_017.009 / mucyate nātra saṃśayaḥ__Vdha_083.014
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27419841 (0.025):
mucyate nātra saṃśayaḥ NsP_17.17b / mucyate nātra saṃśayaḥ NsP_66.29b
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7031381 (0.032):
mucyate nātra saṃśayaḥ Ang_2,11.9d / mucyate sarvakilbiṣāt Ang_2,10.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041970 (0.032):
mucyate nātra saṃśayaḥ Ang_2,11.9d / mucyate niyutāḥ samāḥ Nar_1.187d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26910530 (0.033):
sadā cābhyāsayogena % mucyate nātra saṃśayaḥ // BrP_235.27 // / na ca padmāsanād yogo $ na nāsāgranirīkṣaṇāt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181829 (0.033):
sadā cābhyāsayogena mucyate nātra saṃśayaḥ // BrP_235.27 // / na ca padmāsanād yogo na nāsāgranirīkṣaṇāt /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10846592 (0.033):
darśe saṃcintayed yas tu mucyate nātra saṃśayaḥ // RKS_103.97 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543528 (0.034):
gamāgamaṃ viditvā tu $ mucyate nātra saṃśayaḥ & / tanmayastallayo bhūtvā % ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt // Stk_15.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470965 (0.034):
gamāgamaṃ viditvā tu mucyate nātra saṃśayaḥ / / tanmayastallayo bhūtvā ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt // Stk_15.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308813 (0.035):
sukhe dehe virāgitā Vṛh_27b / suṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.22a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16380407 (0.036):
mucukundo mahāyaśāḥ HV_85.40b / mucyate nātra saṃśayaḥ **HV_App.I,44.59**14:10b
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvriu.htm.txt) 958280 (0.041):
mucyate nātra saṃśayaḥ HSvs_[3.2]230d / mucyate 'sau kadācana HSvs_[3.2]227b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307734 (0.047):
viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a / vuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.27c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271615 (0.050):
mucyate nātra saṃśayaḥ VT_91d / mucyate nātra saṃśayaḥ Stk_15.3b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956656 (0.050):
mucyate nātra saṃśayaḥ Stk_20.6b / mucyate sa dhruvaṃ guha Stk_20.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307367 (0.050):
rātryāṃ tūryyam ihocyate MJ_43d / ruṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.25c
mucyate nātra saṃśayaḥ MJ_63d / mucyate sarvvaduḥkhebhyaḥ MJ_77d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16903857 (0.012):
mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_29.19d / mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_29.50b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16903870 (0.012):
mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_29.50b / mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_70.30d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543528 (0.014):
gamāgamaṃ viditvā tu $ mucyate nātra saṃśayaḥ & / tanmayastallayo bhūtvā % ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt // Stk_15.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470965 (0.014):
gamāgamaṃ viditvā tu mucyate nātra saṃśayaḥ / / tanmayastallayo bhūtvā ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt // Stk_15.3 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10846592 (0.017):
darśe saṃcintayed yas tu mucyate nātra saṃśayaḥ // RKS_103.97 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26910530 (0.020):
sadā cābhyāsayogena % mucyate nātra saṃśayaḥ // BrP_235.27 // / na ca padmāsanād yogo $ na nāsāgranirīkṣaṇāt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181829 (0.020):
sadā cābhyāsayogena mucyate nātra saṃśayaḥ // BrP_235.27 // / na ca padmāsanād yogo na nāsāgranirīkṣaṇāt /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984248 (0.021):
mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,15.10b / mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,15.13b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984261 (0.021):
mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,15.13b / mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,77.54b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16380409 (0.022):
mucukundo mahāyaśāḥ HV_85.40b / mucyate nātra saṃśayaḥ **HV_App.I,44.59**14:10b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13539087 (0.023):
mucyate nātra saṃśayaḥ__Vdha_017.009 / mucyate nātra saṃśayaḥ__Vdha_083.014
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27419841 (0.029):
mucyate nātra saṃśayaḥ NsP_17.17b / mucyate nātra saṃśayaḥ NsP_66.29b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710524 (0.032):
brahmahatyādipāpebhyo $ mucyate nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,44.59**14:10 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25125504 (0.032):
mucukundaḥ suto mama HV_App.I,18.155b / mucyate nātra saṃśayaḥ HV_App.I,44.59**14:10b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196072 (0.032):
brahmahatyādipāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,44.59**14:10 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15831466 (0.041):
yaṃ śṛtvā sarvapāyebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,12.60 //
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7031381 (0.063):
mucyate nātra saṃśayaḥ Ang_2,11.9d / mucyate sarvakilbiṣāt Ang_2,10.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041970 (0.063):
mucyate nātra saṃśayaḥ Ang_2,11.9d / mucyate niyutāḥ samāḥ Nar_1.187d
munīnām ātmā devatā JñS_16.7d / munīnām ātmaiva devatā GNP_16d
munīnām ātmaiva devatā MJ_26d / mūrdhānaṃ bāyunodbhidya JñS_15.4c
mūrdhānaṃ vāyunodbhidya GNP_6c / mūrdhānaṃ vāyunodbhidya Vṛh_56c
mūrdhni caiva sthito devaḥ JñS_10.16a / mṛtyuñjayasya devasya GNP_56a
mṛdutā saṃvibhāvitvam Vṛh_17b / mṛdupṛṣṭhāni kūrmmāṇāṃ MJ_9c
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305826 (0.037):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305840 (0.039):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.040):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.045):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306221 (0.048):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.056):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.056):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.061):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306408 (0.062):
balapramathanī smṛtāḥ JñS_12.4d / balavikiraṇī caiva JñS_12.4c / bāmī jyeṣṭhī tathā raudrī JñS_12.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.062):
saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d / saptatīrthāḥ śarīreṣmin JñS_26.3a
moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d / mokṣa eva prakīrtitaḥ MJ_75d
mokṣa eṣa prakīrtitaṃ MJ_67d / mokṣadaṃ tripadaṃ jñeyam MJ_61b
mokṣadāmarā eva tu JñS_11.11a / mokṣapadam atindriyam JñS_25.2b
mokṣapadaṃ samāsādya Vṛh_30c / mokṣaḥ svargaś ca narakaṃ Vṛh_16a
mohanī voḍhanī tathā JñS_11.4d / mohaṃ mātsaryyam eva ca MJ_76b / yajāmi satataṃ śivam GNP_24d
yajāmi satataṃ śivam JñS_16.15d / yaj jñātvā śarīre 'smin MJ_63c
yaj jñātvā śāntim āpnuyāt MJ_79d / yajvātmā rakārākṣare JñS_12.12b
yajvā dhartā ca bhoktā JñS_12.9a / yajvā samāne kūrmāre JñS_12.11a
yatanāya nītyaddhaṃ ? MJ_64d / yatnād gṛhṇīta putrakāḥ MJ_87d / yatrakāmāvasāyitvam Vṛh_74b
yatra devaḥ sthito nityaṃ MJ_35c / yatra yatra samudīkṣya JñS_25.4c / yatrāsya deśe kanakastrīlābhaḥ JñS_22.1b
yatrāsya deśe sabhayaṃ savairam JñS_22.3b
yatraiva yad vaśitvaṃ syād Vṛh_73a / yatraiva svecchayā gacchet Vṛh_69a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307538 (0.062):
vaśan vikṛtavinduṣṭho JñS_12.14c / vaśitvaṃ yatrakāmatvam Vṛh_66d
yathā ghṛtaṃ payasi vāri ca dāruṣu JñS_25.5a / yathā janmani janmani Vṛh_13d
yathā śāsti tathā kuryyāt MJ_78c / yathā sūḍhaṃ tathā labdhaṃ MJ_77c / yathā svavṛttito yānti MJ_81a
yathecchaṃ yatkṛtaṃ rūpaṃ Vṛh_71c / yad ghṛtaṃ payasi hariś ca yaddāruṣu kṣitaḥ jalaṃ nabhaḥsthitaṃ sarvag
Vṛh_49a / yad dhruvaṃ dhyāyate nityaṃ JñS_15.3c
yad rūpaṃ dhyāyate nityaṃ GNP_5c / yadrūpaṃ dhyāyate nityaṃ Vṛh_55c
yamā rudreṇa bhāṣitāḥ Vṛh_60d / ya-va-śi-ma-na cotpattir JñS_18.6a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305434 (0.0):
na bhave viśate punaḥ Vṛh_30d / na-ma-śi-va-ya ca sthitiḥ JñS_18.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305441 (0.012):
na-ma-śi-va-ya ca sthitiḥ JñS_18.6b / na-ma-śi-va-ya līnaṃ tu GNP_33c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307988 (0.012):
śivadvāre 'ntare bhruvaḥ JñS_12.15b / śi-va-na-ma-ya līnaṃ tu JñS_18.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308008 (0.012):
śivabhāvād nirantaram JñS_9.5b / śi-va-ma-na-ya ca sthitiḥ GNP_33b
ya-va-śi-ma-na cotpattiḥ GNP_33a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305441 (0.0):
na-ma-śi-va-ya ca sthitiḥ JñS_18.6b / na-ma-śi-va-ya līnaṃ tu GNP_33c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307988 (0.0):
śivadvāre 'ntare bhruvaḥ JñS_12.15b / śi-va-na-ma-ya līnaṃ tu JñS_18.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308008 (0.0):
śivabhāvād nirantaram JñS_9.5b / śi-va-ma-na-ya ca sthitiḥ GNP_33b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305434 (0.012):
na bhave viśate punaḥ Vṛh_30d / na-ma-śi-va-ya ca sthitiḥ JñS_18.6b
yāti tenocyate 'aṇimā Vṛh_67d / yāvad mṛtyum aparibhavati namo śivāyeti JñS_25.21d
yugapad manojavitvaṃ JñS_11.5a / yugapad vijñānaṃ cāpi JñS_11.12a
yugāntaḥ svapna ityukto MJ_30a / yugānto dakṣiṇāyanam MJ_30b / yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307369 (0.032):
rātryāṃ tūryyam ihocyate MJ_43d / ruṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.25c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308812 (0.047):
sukhe dehe virāgitā Vṛh_27b / suṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.22a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307735 (0.054):
viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a / vuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.27c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306944 (0.062):
muṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.24a / mucyate nātra saṃśayaḥ MJ_12d
yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a / yenottīrṇṇaḥ pārāvāro MJ_74c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.021):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.030):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307369 (0.032):
rātryāṃ tūryyam ihocyate MJ_43d / ruṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.25c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.036):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308455 (0.040):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.041):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305826 (0.044):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308812 (0.047):
sukhe dehe virāgitā Vṛh_27b / suṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.22a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.047):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.048):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303488 (0.050):
iśānas tu makāro 'bhūd JñS_18.5a / ihatra ca paratra ca Vṛh_3d / ihatra ca mahadevi JñS_27.6e
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305637 (0.051):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305837 (0.052):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307735 (0.054):
viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a / vuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.27c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.055):
nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a / nirūpekṣaṃ nirākālpaṃ Vṛh_59a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305509 (0.056):
nāge tu ūrdhvagato bāyus JñS_12.25a / nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24010866 (0.056):
goṣūpapattavyaṃ sa gavayeṣūpapadyate yena śvas sa śṛgāleṣu yenāśvesu sa / gardabheṣu yena ṛkṣeṣu sa tarakṣeṣūpapadyate iti /
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.056):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306319 (0.056):
praśāntaṃ dīpavac chuddaṃ JñS_21.2a / prākāmyañ ca hīśitvañ ca Vṛh_66c
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18016111 (0.061):
bhavati saṃtuṣṭaḥ; kukṣipāripūrikeṇa (A 509b) piṇḍapātikena tuṣṭo bhavati / saṃtuṣṭo; yena yena prakrāmati sapātracīvaraḥ prakrāmati; tadyathā pakṣī
yogaś cāpi samāsena Vṛh_25c / yogena saha vindunā JñS_17.2b
yojitaḥ saha bindunā GNP_26b / yo jñāta tattvo 'saṃśayaṃ MJ_73c
yo jñātā sa śivaṃ vrajet GNP_40d
yo jñātā sa śivaṃ vrajet JñS_19.d
yo jñātvā devabhasmanaḥ JñS_25.12d / yo jñātvaitām ātmānañ caiva MJ_53c
yo nāmāny abhikīrtayet GNP_56b / yo vetti sa raviṃ vrajet MJ_4d
raktakaṃ māṃsasaṃyuktam JñS_25.13c / raktakṛṣṇaṃ ca śvetam ca JñS_10.9a
raktavarṇo caturbhujaḥ JñS_10.10b / raktaṃ tu medinītattvam JñS_11.2c
rajastamo 'dṛśyaṃ mano nare san na sat tathā bāhye jagati tan nopalabh
Vṛh_49b / rajas tamo vṛttimana guṇāni ca JñS_25.5c
ratnaliṅgasahasrāṇi MJ_24a / ratha indriyāṇīty uktaḥ MJ_15a
ramayan sacarācaram Vṛh_2d / ravim agniḥ śivaś cāgniṃ GNP_29c
raviś ca puruṣas tathā MJ_12b / raviś ca puruṣas tathā MJ_83b / raviṃ agniḥ śivaś cāgniṃ JñS_18.2c
raveś cāgniś ca jāyate GNP_28d / raveś cāgniś ca jāyate JñS_18.1d
ravyagnyor api saṃyoga GNP_31c / ravyagnyor api saṃyogād JñS_18.4c
raśmayo hi hareriva MJ_19d / raso gandhaś ca kathyate Vṛh_64b
rahasyaṃ paramaṃ śubham GNP_40b / rahasyaṃ paramaṃ śubham JñS_19.1b
rājasūyaś ca tūryyakam MJ_48d / rājā bhavati vīryavān GNP_20d
rājā bhavati vīryavān JñS_16.11d / rājā bhavati vīryyavān MJ_58d
rājābhiṣekagrahasādhanaṃ ca JñS_22.2b / rātriś ca prakṛtir jñeyā MJ_12a
rātriś ca prakṛtir jñeyā MJ_83a / rātrau ca jāyate raviḥ MJ_9d
rātryāṃ tūryyam ihocyate MJ_43d / ruṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.25c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307189 (0.032):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308813 (0.037):
sukhe dehe virāgitā Vṛh_27b / suṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.22a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307735 (0.046):
viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a / vuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.27c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306944 (0.050):
mukhe prāṇo hy adho 'pānaḥ Vṛh_41a / muṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.24a / mucyate nātra saṃśayaḥ MJ_12d
rudrarūpaḥ kāladharaḥ MJ_51b / rudralokam avāpnuyāt MJ_6d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16922385 (0.037):
rudrarūpī tathāvyayaḥ BrP_232.16b / rudralokam avāpnuyuḥ BrP_40.136d / rudralokam avāpnoti BrP_40.137c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991186 (0.043):
rudralokamanuprāpya LiP_1,79.9c / rudralokamanuprāpya LiP_1,95.63c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608087 (0.044):
rudralokamavāpnuyāt SkP_10.40f / rudralokamavāpnoti SkP_7.32c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991207 (0.060):
rudralokaṃ gatā hi te LiP_1,24.54d / rudralokaṃ gatā hi te LiP_1,24.58d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991173 (0.060):
rudralokamanuprāpya LiP_1,33.8a / rudralokamanuprāpya LiP_1,77.19a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307189 (0.061):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3853725 (0.062):
vastrayugmaṃ ca viprāya $ tejasvī sa bhavediha & / rudralokamavāpnoti % dīptivratamidaṃ smṛtam // MatsP_101.41 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8893231 (0.062):
vastrayugmaṃ ca viprāya tejasvī sa bhavediha / / rudralokamavāpnoti dīptivratamidaṃ smṛtam // MatsP_101.41 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991220 (0.063):
rudralokaṃ gamiṣyanti LiP_1,12.15c / rudralokaṃ gamiṣyanti LiP_1,23.12c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991236 (0.063):
rudralokaṃ gamiṣyanti LiP_1,24.20a / rudralokaṃ gamiṣyanti LiP_1,24.23a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991248 (0.063):
rudralokaṃ gamiṣyanti LiP_1,24.51c / rudralokaṃ gamiṣyanti LiP_1,24.133a
rudralokam avāpnuyāt MJ_8d / rudraloke tathā mātā MJ_82a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16922385 (0.038):
rudralokam avāpnuyuḥ BrP_40.136d / rudralokam avāpnoti BrP_40.137c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608088 (0.038):
rudralokamavāpnuyāt SkP_10.40f / rudralokamavāpnoti SkP_7.32c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991185 (0.046):
rudralokamanuprāpya LiP_1,95.63c / rudralokamavāpnoti LiP_1,78.23c
rudrādhidevatā jñātvā JñS_11.24a / rudhirekṣur vad aparam JñS_24.6d
rūparūpyādisambhandhād JñS_25.17c / rūpaṃ nāyataḥ kāṅkṣiṇām JñS_25.1b
rūpī tvaṃ bhagavan śiva JñS_25.17b / rocikā mocikā tathā JñS_12.3d
laghu prakāśakaṃ sattvaṃ Vṛh_15a / laṅghayed brahmahatyaṃ ca JñS_25.19a
labdhā bhedajñānaṃ śiṣyaḥ JñS_19.3c / labdhvā bhedajñānaṃ śiṣyaḥ GNP_42a
lalāṭasthaḥ śureśvaraḥ JñS_11.24b / lalāṭe ca tailanibham MJ_37b
lalāṭe caiva tūryyāntaṃ MJ_42a / lavaṇakṣīradadhikaḥ JñS_24.2a / lavaṇaṃ svedam adhikaṃ JñS_24.6a
la-va-y-ukāro daśadhā JñS_12.8d / la-va-y-uṅ-kāre bhoktātmā JñS_12.12a
liṅgotpādaḥ śivārcayet JñS_25.18b / liṅgotpādān nivartayet JñS_25.19b
liṅgodbhavam manaḥsthitaṃ GNP_15c / liṅgodbhavaṃ manas tiṣṭhec MJ_25c
liṅgodbhāvo manaḥsthitaḥ JñS_16.6c / līyate sarvabhūtānāṃ GNP_11c
līyate sarvabhūtānāṃ JñS_16.2c / līyate sarvvabhūtānāṃ MJ_21c
luṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.26c / lokanāthaśivālayam GNP_10d
lokanāthaṃ śivālayam JñS_16.1d / lokanāthaḥ śivālayaḥ? MJ_20d
lokānāṃ ca hitārthāya JñS_26.1c / lobhitvañ ca palatvañ ca Vṛh_18c
lohadaṇḍena sakāśaḥ JñS_12.22b / laukikaṃ kārayet pūrvaṃ GNP_50a
laukikaṃ kārayet pūrvaṃ JñS_1.1a / vakṣyāmi tava suvrate JñS_26.1b
vacanāni suputraka JñS_27.7d / vardhanī mocanī māyā JñS_11.4c
vaśan vikṛtavinduṣṭho JñS_12.14c / vaśitvaṃ yatrakāmatvam Vṛh_66d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307092 (0.062):
yatrāsya deśe sabhayaṃ savairam JñS_22.3b / yatraiva yad vaśitvaṃ syād Vṛh_73a / yatraiva svecchayā gacchet Vṛh_69a
vaśitvād yatrakāmatā Vṛh_73b / vaśyār avaśyām ucyate JñS_11.18d
vājapeyaś ca svapnakam MJ_48b / vāmabāhau sthito viṣṇur JñS_16.12a
vāme bāhau sthito viṣṇur GNP_21a / vāme bāhau sthito viṣṇur MJ_59a
vāyubhiḥ pañcabhiḥ saha MJ_14b / vāyubhūtaś carācare ? MJ_52d
vāyuragniś ca jāgṛtaḥ MJ_3b / vāyurantarnigṛhyate Vṛh_56b
vāyuṃ bahiḥ prayacchati GNP_6b / vārdhakyaṃ tena vāyunā Vṛh_45d
vāhyākṛtajño ghāṇārogākāśaḥ JñS_22.1a / vāhyāntare māsadivāsayuktam JñS_22.1d
vikasitaiḥ sugandhibhiḥ GNP_24b / vikasitaiḥ sugandhibhiḥ JñS_16.15b
vikṛto mantrasaṃsthitaḥ JñS_12.14d / vighnanāśo bhaved dṛṣṭa JñS_12.20c
vicāragato te ātmā GNP_20a / vicāragato te ātmā JñS_16.11a
vijayā saumyāṃśu saṃjñā JñS_11.4a / vijñeyā sahaṣaṇmukhe JñS_26.3d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305249 (0.059):
draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.064):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
vidyā śāntiś ca prakārāḥ JñS_11.22d / vidyā śāntiḥ parāparaḥ JñS_9.4b
vindum abhyantaraṃ trayaṃ JñS_26.11b / vindumūrtir nirakṣaraḥ JñS_10.15d
vindur nāde pralīyate JñS_18.12d / vindur nāde pralīyate JñS_3.1d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306422 (0.056):
bāyuṃ vāhyaṃ prayacchati JñS_15.4b / bindur nāde pralīyate GNP_51d
vinduś ca līyate nāda JñS_17.3c / vinduḥ saṃhṛtyā nādena JñS_17.2c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306423 (0.025):
bindur nāde pralīyate GNP_51d / binduś ca līyate nāda GNP_27c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305571 (0.048):
nādād bindusamudbhavaḥ GNP_25b / nādād vindusamudbhāvaḥ JñS_17.1b / nādena saṃhṛtyaikadhā GNP_26c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.063):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
vindoś candraḥ samudbhūtaḥ JñS_17.1c / vindau candraś ca līyate JñS_17.3b
vipātaḥ śūnyakevalaḥ JñS_21.1d / viphalaḥ śūnyaḥ kevalaḥ GNP_49d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308239 (0.060):
śūnyātmā śrūtaye nāsti JñS_15.5c / śūnyātmā saptabhedakam JñS_10.4d
vimalatvād anāmayam Vṛh_8d / vimalaṃ śāntarūpakam JñS_23.3b
vimuktas tyaktasaṃsvano? GNP_49a / vimuktaḥ tiktasaṃsthānād JñS_21.1a
vimuktaḥ paramaśivaḥ JñS_20.4b / vimuktaḥ paramaḥ śivaḥ GNP_48b
viyoktrī retavāhinī JñS_11.16b / virocanakaro nityaḥ Vṛh_12c
viśvaḥ pralīyate candre GNP_27a / viṣayā bhogavat sukham Vṛh_35d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304345 (0.057):
candreṇa sahito viśvo JñS_17.2a / candre pralīyate viśvo JñS_17.3a
viṣayebhyaḥ prayatnataḥ JñS_15.2b / viṣayebhyaḥ prayatnataḥ Vṛh_54b
viṣayebhyo hi yatnataḥ GNP_4b / viṣṇupi cetavuno? GNP_21d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306224 (0.045):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306013 (0.057):
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c / parāparo vibhāgena JñS_9.1c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305821 (0.058):
pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303346 (0.060):
ātmānaṃ ca ravis tathā GNP_29b / ātmā brahmā ca nābhiṣṭho JñS_10.10a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303070 (0.063):
apsu devo dvijātīṇām GNP_16a / apsu devo dvijātīṇām JñS_16.7a
viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a / vuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.27c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306225 (0.007):
praṇavaṃ piṇḍitaṃ smṛtam JñS_26.17d / praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308814 (0.027):
sukhe dehe virāgitā Vṛh_27b / suṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.22a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306943 (0.047):
mukhe prāṇo hy adho 'pānaḥ Vṛh_41a / muṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.24a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303348 (0.048):
ātmānaṃ ca ravis tathā GNP_29b / ātmā brahmā ca nābhiṣṭho JñS_10.10a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304061 (0.053):
kiḥkāre ca mahāteja GNP_54c / kuṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.20a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307366 (0.058):
rātryāṃ tūryyam ihocyate MJ_43d / ruṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.25c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308099 (0.058):
śivena paribhāṣitāḥ Vṛh_40d / śivo brahmā hariś caiva JñS_26.16a / śivo vā ? samudāhṛtaḥ MJ_55b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307189 (0.061):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
vṛttis tu mādanātmikā JñS_11.4b / vṛddho vṛddhataraḥ smṛtaḥ JñS_27.3d
vṛṣabho vā pitāmahaḥ MJ_16b / vṛhaspatim uvāceti Vṛh_1c
vṛhaspatir iha kathyate Vṛh_50c / vaitālaṃ ca hy upasthaś ca JñS_24.9b
vairāgyāt prakṛtau līnaḥ Vṛh_31a / vairāgyāditraye tattvaṃ JñS_19.7c
vyaktaṃ ca prakṛtiṃ vidyād MJ_80a / vyaktāvyaktaṃ parityajed JñS_8.7c
vyaktāvyakte parityājye MJ_84c / vyānaḥ sarvāṅgasandhiṣu Vṛh_41d
vyāno bhinnaḥ samākhyāto Vṛh_45a / vyāno vyādhiprakopanaḥ Vṛh_45b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303653 (0.057):
udāno mastake jñeyo Vṛh_41c / udāno vyāna eva ca Vṛh_39d
vyāpakatvāc ca sarvagam Vṛh_9b / vyāpi tiṣṭhati nityaśaḥ JñS_25.2d
vyāpī ca sarvadeheṣu JñS_12.29a / vyāpto hi sarvvabhāveṣu MJ_1a
vyāpnoti sarvatattveṣu Vṛh_6c / vyomanirmalasannibham JñS_8.5d
vyo-ma-vyā-pi-ne-mātrakaḥ JñS_13.2d
śakaṭaṃ viṣṇur ity uktaṃ MJ_16a / śakaṭopamaṃ pradhānaṃ TJ_27a
śakaṭopamaṃ pradhānaṃ Vṛh_34a / śaktivīryālokaśriyai GNP_1d
śaktivīryālokaśriyai GNP_59c / śaṅkhacakragadāhastaḥ MJ_50c
śaṅkhinī daśamā smṛtā Vṛh_38b / śataṃ tu vibhāgāḥ sṃṛtāḥ JñS_12.29d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308450 (0.053):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303143 (0.060):
aśaraṇasya sa bhrātā Vṛh_13a / aṣṭatiṃśati vibhāgāḥ JñS_12.27d
śataṃ smaranti māṃ pare MJ_29b / śabdaḥ sparśaś ca rūpañ ca Vṛh_64a
śabdādigandhaparyantaṃ JñS_11.3c / śarīraṃ kuṇḍam ity uktaṃ JñS_10.2a
śarīraṃ tasya vāgdagdhaṃ MJ_65c / śarīraṃ nagaraṃ tathā MJ_8b / śarīraṃ bhasmabhājanam JñS_25.11d
śarīraṃ bhasmam ityuktaṃ JñS_25.12a / śarīraṃ sūkṣmam ucyate MJ_14d
śarīrāyatane divye GNP_18c / śarīrāyatane divye GNP_19c
śarīrāyatane divye JñS_16.10c / śarīrāyatane divye JñS_16.9c
śarīrāyatane divye MJ_56c / śarīrāyatane divye MJ_57c
śarīre ca cārācāram JñS_23.1d / śarīre deśe kuṇḍasmin JñS_10.1c
śarīre mama guhyakam JñS_26.2b / śarīre 'sti śarīreṣu JñS_12.23b
śarīre 'smin śarīriṇām MJ_1b / śarvvo vṛṣabhavāhanaḥ MJ_51d
śāntena manasāhṛtya JñS_15.2c / śāntena manasāhṛtya Vṛh_54c
śāntena manasoddhṛtya GNP_4c / śirasi paraṃ kaivalyaṃ MJ_42c
śiromadhye nirañjanam? MJ_37d / śilākhaṇḍaṃ ca lokānāṃ MJ_26c
śilāliṅgasahasrāṇi JñS_16.4a / śiva utpattir eva ca JñS_26.14b
śivakāraṇakāraṇam JñS_8.2b / śivajñānam anopamam JñS_8.1b
śivatattvam anuttamam Vṛh_1d / śivatattvam idam uktaṃ Vṛh_10c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307996 (0.064):
śi-va-na-ma-ya līnaṃ tu JñS_18.6c / śiva paramam ādṛtya Vṛh_51c / śivapṛṣṭhā ca śrotre ca JñS_24.5c
śivatattvam paraṃ guhyaṃ JñS_8.1a / śivadvāre 'ntare bhruvaḥ JñS_12.15b
śi-va-na-ma-ya līnaṃ tu JñS_18.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305443 (0.0):
na-ma-śi-va-ya ca sthitiḥ JñS_18.6b / na-ma-śi-va-ya līnaṃ tu GNP_33c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307158 (0.0):
ya-va-śi-ma-na cotpattir JñS_18.6a / ya-va-śi-ma-na cotpattiḥ GNP_33a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305434 (0.012):
na bhave viśate punaḥ Vṛh_30d / na-ma-śi-va-ya ca sthitiḥ JñS_18.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307151 (0.012):
yamā rudreṇa bhāṣitāḥ Vṛh_60d / ya-va-śi-ma-na cotpattir JñS_18.6a
śiva paramam ādṛtya Vṛh_51c / śivapṛṣṭhā ca śrotre ca JñS_24.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307970 (0.064):
śivajñānam anopamam JñS_8.1b / śivatattvam anuttamam Vṛh_1d / śivatattvam idam uktaṃ Vṛh_10c
śivabhāvād nirantaram JñS_9.5b / śi-va-ma-na-ya ca sthitiḥ GNP_33b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305441 (0.0):
na bhave viśate punaḥ Vṛh_30d / na-ma-śi-va-ya ca sthitiḥ JñS_18.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307158 (0.0):
ya-va-śi-ma-na cotpattir JñS_18.6a / ya-va-śi-ma-na cotpattiḥ GNP_33a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307151 (0.012):
yamā rudreṇa bhāṣitāḥ Vṛh_60d / ya-va-śi-ma-na cotpattir JñS_18.6a
śivaliṅgasahasraṃ tu MJ_23a / śivaliṅgasahasrāṇi GNP_13a
śivaliṅgaṃ na tatsamam JñS_16.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308045 (0.050):
śivaliṅgān na tatsamam GNP_14d / śivaliṅgān na tatsamam MJ_24b
śivaliṅgaṃ mahottamaṃ GNP_15d / śivaliṅgaṃ mahottamaṃ JñS_16.6d
śivaliṅgān na tatsamam GNP_14d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303296 (0.064):
ātmaliṅgān na tatsamam GNP_13b
śivaliṅgān na tatsamam MJ_24b / śivalokam avāpnuyāt GNP_55d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308023 (0.050):
śivaliṅgasahasrāṇi GNP_13a / śivaliṅgaṃ na tatsamam JñS_16.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303296 (0.064):
ātmaliṅgān na tatsamam GNP_13b
śivaś cintāmaṇir yathā Vṛh_65d / śivas tiṣṭhati nityataḥ GNP_22b
śivasya ramate tatre MJ_33c / śivaḥ tiṣṭhati nityaśaḥ JñS_16.13b
śivāṅgapranavo jñeyaḥ JñS_12.6a / śivāṅgaṃ cāṃṛtaṃ tathā JñS_12.1d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305822 (0.064):
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d
śivād utpadyate cātmā GNP_28a / śivād utpadyate cātmā JñS_18.1a
śive cātmā pralīyate GNP_30d / śive cātmā pralīyate JñS_18.3d
śivena parameśinā Vṛh_14b / śivena paribhāṣitāḥ Vṛh_40d
śivo brahmā hariś caiva JñS_26.16a / śivo vā ? samudāhṛtaḥ MJ_55b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306224 (0.053):
praṇavauṅkāraś ca śivaḥ JñS_26.12d / praṇālo brahmā viṣṇuś ca JñS_25.18a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307730 (0.058):
viṣṇupi cetavuno? GNP_21d / viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a
śivo vīje mukhe cāgniḥ JñS_25.7a / śiṣyānugrahabodhane MJ_85c
śīlaṃ yajñas tapo dānaṃ Vṛh_25a / śīlākaṣṭhaṃ ca lokanāṃ JñS_16.7c
śīlākhaṇḍaṃ ca lokānāṃ GNP_16c / śukra ārānta sakāśaś JñS_12.16c
śukramūtre hy adhovāyur Vṛh_42a / śuklavarṇṇaṃ bhavej jāgrat MJ_44a
śuddhajñānāc ca mokṣaṇam GNP_44b / śuddhapūrṇaśarīriṇam GNP_57d
śuddham eva viśiṣyate JñS_8.9d / śuddhasūkṣmasvayambhogi JñS_19.6a
śuddhaḥ sūkṣmaś cāyaṃ yogī GNP_44a / śudhajñānaṃ ca mokṣaṇam JñS_19.6b
śūddhacittam anupamam JñS_10.3c / śūdram indriyam ity āhur Vṛh_35c
śūnyac cātyantaśūnyaṃ ca JñS_16.14c / śūnyam eva tu jāyate JñS_17.4b
śūnyam eva tu jāyate JñS_3.2b / śūnyam eva paraṃ khyātaṃ GNP_48c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306008 (0.037):
paraṃ niṣkalaśūnyaṃ ca JñS_3.3c / paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c
śūnyam eva paraṃ khyātaṃ JñS_20.4c / śūnyam evaṃ tu jāyate GNP_52b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306008 (0.037):
paraṃ niṣkalaśūnyaṃ ca JñS_3.3c / paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308217 (0.058):
śūnyāc chūnyataram vāpi JñS_3.2c / śūnyāc chūnyataraṃ vāpi JñS_17.4c / śūnyātiśūnyaṃ cintyate GNP_23c
śūnyaśūnyāntare tathā MJ_86d / śūnyastham anantaṃ viduḥ ? MJ_38d
śūnyaṃ ca paramaḥ śivaḥ MJ_83d / śūnyaṃ sunirmalaṃ paśyet JñS_25.3a
śūnyākhya ity anuccāryo JñS_9.3c / śūnyāc chūnyataram vāpi JñS_3.2c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305249 (0.047):
draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305824 (0.055):
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d / pañcakṣaram iti smṛtam JñS_18.6d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308239 (0.055):
śūnyātmā paramaśivaḥ JñS_10.16b / śūnyātmā śrūtaye nāsti JñS_15.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.061):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305837 (0.063):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.064):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
śūnyāc chūnyataraṃ vāpi JñS_17.4c / śūnyātiśūnyaṃ cintyate GNP_23c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305249 (0.049):
draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308239 (0.050):
śūnyātmā paramaśivaḥ JñS_10.16b / śūnyātmā śrūtaye nāsti JñS_15.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308188 (0.058):
śūnyam eva paraṃ khyātaṃ JñS_20.4c / śūnyam evaṃ tu jāyate GNP_52b / śūnyaśūnyāntare tathā MJ_86d
śūnyāt parataram vāpi GNP_52c / śūnyātmā na ca śṛṇoti GNP_7c
śūnyātmā paramaśivaḥ JñS_10.16b / śūnyātmā śrūtaye nāsti JñS_15.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308213 (0.054):
śūnyākhya ity anuccāryo JñS_9.3c / śūnyāc chūnyataram vāpi JñS_3.2c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305249 (0.058):
draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302967 (0.060):
atyantaḥ paramaḥ śivaḥ MJ_69d / atyātmā niṣkalātmā ca JñS_10.4c / atyātmā sūryasannibhaḥ JñS_10.14b
śūnyātmā saptabhedakam JñS_10.4d / śṛṇuṣva sahaṣaṇmukhe JñS_26.1d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305250 (0.042):
draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308213 (0.050):
śūnyaṃ sunirmalaṃ paśyet JñS_25.3a / śūnyākhya ity anuccāryo JñS_9.3c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307668 (0.060):
vindau candraś ca līyate JñS_17.3b / vipātaḥ śūnyakevalaḥ JñS_21.1d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305680 (0.064):
niravaraṇaṃ niḥsādhyaṃ JñS_15.7c / nirātmā ity eva tathā JñS_13.2c / nirālambananiḥspṛhaṃ JñS_15.7b
śaivaṃ sūkṣmaṃ paraṃ padam MJ_63b / śokitā bhūktā caiva a- Vṛh_19c
śaucam āhāralāghavam Vṛh_61b / śraddadhāno jitendriyaḥ JñS_19.3d
śraddhādhano jitendriyaḥ GNP_42b / śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d
śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a / śrotrādicakṣuparyantaṃ JñS_11.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.027):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.028):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.032):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305639 (0.032):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.033):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.034):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.034):
nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.041):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.042):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.045):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.049):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308837 (0.051):
surā mūtrasamudraś ca JñS_24.7a / suśabdā vāhanī voḍhrī JñS_11.15c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305826 (0.054):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308782 (0.055):
siddhāṃ tu paramaṃ gūhyaṃ JñS_23.2a / sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306013 (0.055):
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.056):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305837 (0.064):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
śvāso niḥśvāsaḥ samyoga GNP_2a / śvāso niḥśvāsaḥ samyoga JñS_14.1a
śvetakam asthisaṃyuktaṃ JñS_25.13a / śvetarūpaṃ ca siddhāntaṃ JñS_25.1a
śvetaṃ ca bāyutattvaṃ hi JñS_11.24c / śvetaṃ raktaṃ ca pītakam JñS_25.11b
ṣaḍaṅgam iti kathyate GNP_3d / ṣaḍaṅgam iti kathyate JñS_15.1d
ṣaḍango yoga ucyate Vṛh_53d / ṣaḍaṃśa iti kathyate JñS_9.6d
ṣaḍvargarahitaḥ śivaḥ JñS_25.6d / ṣaṣṭiṃśadvibhāgaḥ smṛtah JñS_12.25d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305823 (0.057):
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d
ṣoḍaśanāḍīr ucyate JñS_11.11b / sa eko bhagavān śarvaḥ JñS_8.2a
sakalaniṣkalas tathā JñS_9.1d / sakalaniṣkalaṃ tyaktvā JñS_8.4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308918 (0.039):
sūkṣmaṃ cittamayaṃ bhavet JñS_8.3b / sūkṣmaṃ sakalaniṣkalam JñS_3.3b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305219 (0.056):
devayoniṣu jāyate Vṛh_32d / devaḥ sakalaniṣkalaḥ JñS_9.3b / devānukūlabhaktyartham Vṛh_72c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305767 (0.064):
niṣkalāj jāyate nādo JñS_17.1a / niṣkalātmā ca nirmalaḥ JñS_10.15b / niṣkalāntam alakṣaṇam Vṛh_48d
sakalaniṣkalaṃ tyaktvā JñS_8.7a / sakalaṃ sakalatattvaṃ ca GNP_53a
sakalaḥ kevalaśuddhas GNP_43a / sakalaḥ kevalaḥ śuddhaḥ JñS_19.4c
sakāro dakṣiṇe pāde JñS_26.8a / sakṛt smaranti māṃ kecit MJ_29a
saṅgrāmavijayī bhavet GNP_56d / sa jñānādhikārāj jñeyaḥ MJ_73a
sa tataś cintāḥ pṛṇāti Vṛh_65c / sa tarka iti kathyate Vṛh_58d
sattvaṃ kasmāt saṃyuktaṃ vā Vṛh_21c / sattvaṃ caiva maheśvaraḥ MJ_72d / sattvānāṃ caiva devānāṃ JñS_26.2c
satyam avyavahārikam Vṛh_60b / satyalokaḥ śiraḥ smṛtaḥ JñS_26.7d
sadasadbhāvarahitaṃ Vṛh_48c / sadādhikāram īśvaram JñS_8.6d
sadāśivasya yo mārgaḥ GNP_47a / sadāśivasya yo mārgaḥ JñS_20.3a
sadāśivaḥ paraṃśarva JñS_10.5c / sadāśivaḥ śikhāntare JñS_12.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305823 (0.059):
pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a / pañcakālaḥ sa ucyate JñS_9.5d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305185 (0.063):
devatā tu sadāśivaḥ JñS_12.18b / devatā rudrarucyate JñS_12.22d
sadbhāvena parityaktam Vṛh_48a / sadyaḥ rasurupaṃ śivamabhyaṃ masyāt? MJ_18d
santālaṃ caiva vaitālaṃ JñS_24.3c / sapadaḥ saguṇo vyāpī Vṛh_11c
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305473 (0.036):
na vakṣye 'haṃ sureśvari JñS_26.4b / navatiṃśati vibhāgāḥ JñS_12.28d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.036):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.050):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.052):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307851 (0.053):
śaṅkhinī daśamā smṛtā Vṛh_38b / śataṃ tu vibhāgāḥ sṃṛtāḥ JñS_12.29d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.053):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305509 (0.056):
nāge tu ūrdhvagato bāyus JñS_12.25a / nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.057):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306408 (0.057):
balapramathanī smṛtāḥ JñS_12.4d / balavikiraṇī caiva JñS_12.4c / bāmī jyeṣṭhī tathā raudrī JñS_12.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303142 (0.057):
aśaraṇasya sa bhrātā Vṛh_13a / aṣṭatiṃśati vibhāgāḥ JñS_12.27d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.059):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c / draṣṭātmā śūnyasaṃjñikaḥ JñS_12.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305636 (0.059):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.060):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.062):
nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a / nirūpekṣaṃ nirākālpaṃ Vṛh_59a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308837 (0.063):
surā mūtrasamudraś ca JñS_24.7a / suśabdā vāhanī voḍhrī JñS_11.15c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.063):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305837 (0.064):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d / saptatīrthāḥ śarīreṣmin JñS_26.3a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.025):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308790 (0.027):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.030):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.033):
nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a / nirupekṣaṃ niḥkalpanaṃ JñS_15.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.034):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305637 (0.038):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307193 (0.040):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305472 (0.044):
na vakṣye 'haṃ sureśvari JñS_26.4b / navatiṃśati vibhāgāḥ JñS_12.28d / na śarīraṃ nirājñānam JñS_8.5b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.045):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.049):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.050):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306408 (0.053):
balapramathanī smṛtāḥ JñS_12.4d / balavikiraṇī caiva JñS_12.4c / bāmī jyeṣṭhī tathā raudrī JñS_12.4a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.056):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305509 (0.056):
nāge tu ūrdhvagato bāyus JñS_12.25a / nāḍayaś caturviṃśakāḥ JñS_11.13d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307851 (0.057):
śaṅkhinī daśamā smṛtā Vṛh_38b / śataṃ tu vibhāgāḥ sṃṛtāḥ JñS_12.29d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.057):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305839 (0.060):
pañcapadadhanaṃ prati JñS_27.8d / pañcabāyur iti jñeyaḥ JñS_13.1a / pañca buddhindriyāni ca JñS_11.8b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307000 (0.062):
medaḥ kṣīrasamanvitaṃ JñS_24.6b / moktam eva prakīrtitam JñS_19.6d / moktaṃ ca bhūtapiṇḍataḥ JñS_21.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308837 (0.063):
surā mūtrasamudraś ca JñS_24.7a / suśabdā vāhanī voḍhrī JñS_11.15c
saptadvāre bhrūmadhye ca JñS_10.7b / saptadvāre mahādevaḥ JñS_10.13a
saptadvīpapramāṇaś ca GNP_20c / saptadvīpapramāṇaś ca MJ_58c
saptadvīpapramāṇaṃ ca JñS_16.11c / saptadhā bhedalakṣaṇam JñS_26.9d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303440 (0.041):
ity etad tattvalakṣaṇam JñS_17.3d / ity ete saptadevatā JñS_10.5d / ity ete saptadhā smṛtāḥ JñS_10.7d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303447 (0.063):
ity ete saptadhā smṛtāḥ JñS_10.7d / ity ete saptadhā smṛtāḥ JñS_10.8d / idaṃ bhedajñānaṃ proktaṃ GNP_40a
saptapātālā eva ca JñS_26.3b / saptalokān tu vakṣyāmi JñS_26.4c
saptaṃ ca bhedalakṣaṇam JñS_23.1b / saptāuṅkāramayo vahnir JñS_10.2c
saptāumkāro hutāśanaḥ JñS_10.1b / saptākāśam ity ucyate MJ_39d
saptākṣaraṃ ca siddhāntaṃ JñS_26.2a / saptāṅgaṃ tu śṛṇūcyate Vṛh_62d
saptātmā yajamānaś ca JñS_10.1a / saptāmṛtaṃ nigadyate Vṛh_64d
saptārṇavā mahadevī JñS_26.3c / saphalaṃ tasya jīvitam JñS_27.6d
samatvaṃ rajasaḥ proktaṃ Vṛh_21a / samākhyāhi tattvaṃ sarvaṃ Vṛh_2c
sa mātā sa pitā mataḥ Vṛh_13b
samādhis tan nigadyate GNP_9d / samādhis tu nigadyate JñS_15.7d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304722 (0.062):
tarkaś caiva samādhiś ca Vṛh_53c / tarkaś caiva samādhis tu GNP_3c
samādhis tena kathyate Vṛh_59d / samānagatir gātreṣu Vṛh_43c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305362 (0.059):
dhāraṇam iti kathyate JñS_15.5d / dhāraṇaṃ vai nigadyate Vṛh_57d
samāno nāma mārutaḥ Vṛh_43d / samāno hṛdaye sthāpyaḥ JñS_12.19a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306366 (0.058):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca Vṛh_39c / prānāpaṇaḥ samānaś ca JñS_13.1c
samāno hṛdi saṃsthitaḥ Vṛh_41b / samāptā iha saṃśayāḥ MJ_86b
sa mucyate vai janmanaḥ MJ_13d / samudrāḥ parikirtitāḥ JñS_24.2d
samūhaṃ caikaviṃśati JñS_26.4d / sameṣṭaṃ mānuṣaṃ phalam Vṛh_22d
sa mocakaḥ sarvaduḥkhād Vṛh_13c / samyagjñānāddhi kāmataḥ Vṛh_30a
samyogo puruṣo bhavet JñS_9.8d / sa rāṣṭraṃ nagaraṃ hatvā MJ_6c
sargeṣṭhanī ca malanī JñS_11.23b / sarpiś cekṣur apo 'param JñS_24.2b
sarpiḥ kṣīravad iṣyate JñS_25.1d / sarvakāmāñ juhoti saḥ JñS_10.1d
sarvagataḥ parisaṃsthitam Vṛh_10d / sarvajñaḥ sarvakṛdvibhuḥ Vṛh_12d
sarvataḥ pūjyate yasmān Vṛh_69c / sarvabhūtadamanī ca JñS_12.5a
sarvabhogena tṛpyate Vṛh_32b / sarvabhogeṣu tṛpyate Vṛh_29d
sarvamarme vyavasthitaḥ JñS_12.27b / sarvamokṣapratijñātam Vṛh_20d
sarvaviṣavināśanaṃ GNP_58a / sarvaśāstram adhiyīta JñS_27.5a
sarvaśāstreṣu yat sāraṃ JñS_27.6a / sarvāṅge vimalaṃ bhūtam JñS_25.3c
sarvā nāḍīḥ samāhṛtya MJ_19c / sarvvadevasamanvitaḥ MJ_34d
sarvvabhāveṣu nityaśaḥ MJ_84b / sarvvaśvayathā nimahāt ? MJ_61c
sarvvā nāḍyo nadyaḥ smṛtāḥ MJ_11d / sarvveṣām akṣarāṇāṃ ca MJ_66a
sa vaktā hy upadeśānām MJ_78d / savyāpāraḥ śivaḥ sūryaḥ Vṛh_11a
sa sadyodṛṣṭa maheśvaraḥ MJ_73d / sahasranāvasahāyaḥ MJ_73b
saṃkalpo boddhavyaṃ tathā Vṛh_64c / saṃkālasaṃkhyam uttamam MJ_27b
saṃkāsya yuddhe grahaṇāya nāmya JñS_22.1c / saṃbhandhaṃ bhedalakṣaṇam JñS_26.10b
saṃvartaḥ pittake sthitaḥ JñS_25.10d / saṃsāraś ca carācaraḥ MJ_27d
saṃsārasāgare ghore MJ_64a / saṃsārasāgare ghore MJ_74a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16963329 (0.016):
saṃsārasāgare ghore BrP_50.34c / saṃsārasāgare ghore BrP_57.36a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781166 (0.059):
jaya lokapate nātha % jaya vāñchāphalaprada // BrP_57.35 // / saṃsārasāgare ghore $ niḥsāre duḥkhaphenile &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052481 (0.059):
jaya lokapate nātha jaya vāñchāphalaprada // BrP_57.35 // / saṃsārasāgare ghore niḥsāre duḥkhaphenile /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26775524 (0.061):
patito 'haṃ mahāraudre $ ghore saṃsārasāgare &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11046842 (0.061):
patito 'haṃ mahāraudre ghore saṃsārasāgare /
saṃsthito 'pi dhanañjayaḥ JñS_12.29b / saḥ pravartātmakaś caiva JñS_12.10c
sācāraśatruḥ bhavatā ca tuṣṇim JñS_22.3c
sādhu sādhu mahāsattva Vṛh_3a / sāmānyaṃ triṣu vijñeyaṃ Vṛh_28c
sārddhāṅgulis tribhuvane maṇḍalamadhyasāraḥ MJ_17a
sāhasitvaṃ pracaṇḍatā Vṛh_18b / siddhayo 'ṣṭa prakīrtitāḥ Vṛh_33d
siddhānta iti krameṇa JñS_23.1a / siddhāntaṃ jñānam uttamam JñS_27.6b
siddhāntaṃ paramaṃ guhyaṃ JñS_26.1a / siddhāṃ tu paramaṃ gūhyaṃ JñS_23.2a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308271 (0.055):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.056):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305698 (0.011):
nirāvaraṇaṃ niḥsādhyaṃ GNP_9c / nirāhāraś ca nīrājo ? MJ_52c / nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ GNP_9a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305246 (0.015):
draṣṭā ātmā dṛṣṭas tu saptadhā JñS_12.9d / draṣṭātmā byānabāyuṣṭhaṃ JñS_12.11c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.024):
jñātavyo mokṣaś ca tataḥ GNP_48d / jñānatrayaṃ suṣuptaye GNP_46c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308454 (0.027):
saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d / saptatīrthāḥ śarīreṣmin JñS_26.3a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.027):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305781 (0.027):
niṣkalo vaṣādhisthitaḥ JñS_12.14b / nissaktam acalaṃ tathā GNP_5b / nissatvaṃ caiva niṣkalam MJ_67b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.030):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305637 (0.032):
nikhiladravyasamprāptyai Vṛh_70c / nitālaṃ ca tad eva ca JñS_24.3b / nitālaṃ mānasaṃ jñeyam JñS_24.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306013 (0.035):
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca GNP_53c / parāni rogāṇi mūrcchantaṃ GNP_58c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304005 (0.035):
kāladṛṅga dṛṅgīpatyam GNP_58b / kālā vikiraṇī tathā JñS_12.4b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307193 (0.036):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303790 (0.039):
eṣa devo dahaty agniḥ Vṛh_65a / eṣo byānas tu sarvadā JñS_12.24d / aikātmya eva śūnyatā GNP_2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305818 (0.049):
paṅcātmā pañcākṣaraś ca JñS_13.1b / pañca karmendriyāni ca JñS_11.8d / pañcakālaḥ śivaḥ proktaḥ JñS_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303110 (0.049):
arcayanti ca ye mohāt JñS_16.8c / arccayanti ca ye mūrkkhāḥ MJ_28c / ardhacandrako vinduś ca JñS_10.6c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308840 (0.051):
suśabdā vāhanī voḍhrī JñS_11.15c / suṣuptabhuk tite artho JñS_10.12c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303383 (0.055):
āsīj jñānatrayaṃ jāgrat JñS_20.2a / āsīt tasmāt vilāśeva Vṛh_70a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482268 (0.062):
Manu1.23a/ agni.vāyu.ravibhyas tu trayaṃ brahma sanātanam | / Manu1.23c/ dudoha) yajñasiddhi.artham ṛc.yajus.sāma.lakṣaṇam ||
sukṣmetre mama vasatir MJ_4c / sukhaṃ devaśarīratvaṃ GNP_41a
sukhaṃ devaśarīratvaṃ JñS_19.2a / sukhe dehe virāgitā Vṛh_27b
suṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.22a / sutālaṃ buddhir eva ca JñS_24.7d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307735 (0.027):
viṣṇuś caiva śivo brahmā JñS_26.15a / vuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.27c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306944 (0.035):
mukhe prāṇo hy adho 'pānaḥ Vṛh_41a / muṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.24a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307367 (0.037):
rātryāṃ tūryyam ihocyate MJ_43d / ruṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.25c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307189 (0.047):
yugānto dakṣiṇāyanam MJ_30b / yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304061 (0.048):
kiḥkāre ca mahāteja GNP_54c / kuṅkārākṣaravinduṣṭhaḥ JñS_12.20a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306452 (0.059):
buddhir viṣṇus tathaiva ca JñS_26.13b / buddhiḥ sindhus tathaiva ca JñS_24.4b / byānas tu sarvasaṃdhiṣu JñS_12.23a
sudīptābhīmakālikā JñS_11.9b / sudhumrāpiṅgalā caiva JñS_11.9c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.046):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.059):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.064):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
sunādi sandhakayaka Vṛh_22b / suptavat sukham āpnuyāt Vṛh_31b
surā mūtrasamudraś ca JñS_24.7a / suśabdā vāhanī voḍhrī JñS_11.15c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305388 (0.050):
na ca śvetena jātibhiḥ JñS_27.4b / na tayena ca nirbhāvam JñS_8.6b / na tiryagūrdhvagamanam JñS_21.1b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308272 (0.051):
śravaṇaṃ mananaṃ tathā JñS_11.11d / śrāvanā śrāvanī jagrā JñS_11.15a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27307191 (0.058):
yuṅkārākṣaravinduṣṭho JñS_12.28c / yena tvam upabhūñjītāḥ JñS_25.8a
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27304490 (0.062):
jñānatrayaṃ suṣuptaṃ ca JñS_20.2c / jñānanī matanī caiva JñS_11.23a / jñānam api na vindeta JñS_27.5c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308451 (0.063):
sa punar dvividho bhavet JñS_9.1b / saptatiṃśat tu vibhāgāḥ JñS_12.26d / saptatīrthāḥ prakirtitāḥ JñS_24.5d
suṣuptabhuk tite artho JñS_10.12c / suṣuptasthānam ucyate MJ_35b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308789 (0.051):
sinā jñānatrayaṃ jāgrat GNP_46a / sīghragācalā śaśāṅkā JñS_11.10a / sukṣmetre mama vasatir MJ_4c
suṣuptasya devatokto MJ_51a / suṣuptaṃ candrasaṃkāśaṃ MJ_44c
suṣuptaṃ padam eva ca MJ_39b / suṣuptaṃ padaṃ rudrasya MJ_46c / suṣuptaṃ sthāna eva ca MJ_31d
suṣuptājñānanā tathā JñS_11.10b / suṣumnā ca tato bhavet Vṛh_37b
susūkṣmo vai yathā dehaḥ Vṛh_67a / sūkṣmacittanirbhūtaś ca JñS_16.13c
sūkṣmacitte vibhutvaṃ ca GNP_22c / sūkṣmajñānabhāvasthitam MJ_75b
sūkṣmañcānupalabhyatvād Vṛh_9a / sūkṣmatanuḥ prakīrttitā MJ_42
sūkṣmatamaḥ paraṃ tathā JñS_9.6b / sūkṣmatvaṃ ca vibhutvaṃ ca ? MJ_60c
sūkṣmam unneyaṃ yatnataḥ Vṛh_6d / sūkṣmasūkṣmataraḥ śarvaḥ JñS_9.6a
sūkṣmaṃ cittamayaṃ bhavet JñS_8.3b / sūkṣmaṃ sakalaniṣkalam JñS_3.3b
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308339 (0.059):
sa eko bhagavān śarvaḥ JñS_8.2a / sakalaniṣkalas tathā JñS_9.1d / sakalaniṣkalaṃ tyaktvā JñS_8.4c
sūkṣmaṃ sakalaniṣkalaṃ GNP_53b / sūkṣmaṃ sarvagataṃ nityaṃ Vṛh_7c
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27308341 (0.039):
sa eko bhagavān śarvaḥ JñS_8.2a / sakalaniṣkalas tathā JñS_9.1d / sakalaniṣkalaṃ tyaktvā JñS_8.4c
sūkṣmānantāpi durgrāhyaṃ JñS_8.6a / sūrasvādukalāḥ saptāḥ JñS_24.2c
sūryyakoṭisahasrāṃśu MJ_62a / sṛṣṭāḥ devatā dehaś ca JñS_9.5a
sṛṣṭiḥ paramaśarvena JñS_9.3a / so 'pi padmānte saṃsthitaḥ JñS_12.3b
saudāmanīsamaprabhaḥ JñS_12.20b / saumyabhāvaṃ tathaiva ca Vṛh_10b
sauṣuptaṃ timirondhakāragahanañ cāvyaktam ātyantikaṃ Vṛh_47a
skandho rātriś ca vijñeyaś MJ_13a / sthānaṃ sasya pratiṣṭhati MJ_61d
sthānānyatha catvāri MJ_71a / sthānāny etāni yathā brāhmyaṃ vyatiṣṭhitam JñS_7.1cd
sthāne pramāṇa ucyate MJ_32d / sthāpayec ca vaṣatkāraṃ JñS_25.20c / sthāvaraṃ śīghram āyantaṃ Vṛh_24c
sthitikālaḥ sa ucyate JñS_9.7d / sthitimantram idaṃ sarvaṃ GNP_38c
sthitimantram idaṃ sarvaṃ JñS_18.11c / sthitir iti smṛtaḥ JñS_26.15d
sthitir eva nigadyate JñS_18.2d / sthitir eva prakīrtitaḥ JñS_26.15b
sthitir evaṃ nigadyate GNP_29d / sthūlas tu sakalo jñeyaḥ JñS_9.5c
sthūlaṃ jāgarakaṃ vibhinnaracitaṃ pratyakṣato dṛśyate Vṛh_46bis_a
sthūlaṃ tyaktvā yathecchayā Vṛh_67b / sthūlaṃ śabdamayaṃ proktaṃ JñS_8.3a
sthūlaṃ sakalatattvam ca JñS_3.3a / sthūlaṃ sūkṣmaṃ param śūnyaṃ JñS_12.1a
sphaṭikabho maheśvaraḥ JñS_16.10b / sphaṭikābhaṃ maheśvaram MJ_57b
sphaṭikābho maheśvaraḥ GNP_19b / svapnabhoktā jagadrakṣa JñS_10.11c
svapnaś ca ravisannibhaḥ MJ_44b / svapnasya devatācyuto MJ_50a
svapna hṛdaya ucyate MJ_41b / svapnaḥ phenataraṅgabudbudanibho māyopamaś cañcalaḥ Vṛh_46bis_b
svapno viṣṇupadaṃ tathā MJ_46b / svayam eva karoti yaḥ GNP_11b
svayam eva karoti yaḥ JñS_16.2b / svayam eva karoti yaḥ MJ_21b
svayam eva ca pūjitam GNP_12b / svayaṃ niṣkramate devaḥ JñS_25.6a
svargabhikṣur vicakṣaṇaḥ Vṛh_50d / svargaṃ dharmeṇa gamanaṃ Vṛh_29a
svarṇaliṅgasahasrāṇi GNP_14a / svarṇaliṅgasahasrāṇi JñS_16.5a
svarlokaś ca tathaiva ca JñS_26.5b / svarlokaś ca hy upasthe JñS_26.6c / svaliṅgam iti cocyate JñS_16.3b
svaliṅgam iti codyate MJ_22b / svaliṅgaṃ paraliṅgaṃ vā GNP_11a
svaliṅgaṃ paraliṅgaṃ vā JñS_16.2a / svaliṅgaṃ paraliṅgaṃ vā MJ_21a
svaliṅgaṃ pūrvam utpannaṃ GNP_12c / svaliṅgaṃ pūrvam utpannaṃ JñS_16.3c
svaliṅgaṃ pūrvvam utpannaṃ MJ_22c / svaliṅgaṃ procyate budhaiḥ JñS_16.3d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303276 (0.020):
ātmaliṅgaṃ na tatsamam JñS_16.4b / ātmaliṅgaṃ procyate budhaiḥ GNP_12d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27305957 (0.038):
paramonāpi tad dhruvaṃ JñS_8.6c / paraliṅgaṃ procyate budhaiḥ MJ_22d
svaliṅgaṃ līyate dvijaḥ GNP_11d / svaliṅgaṃ līyate dvijaḥ JñS_16.2d
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303274 (0.053):
ātmaliṅgaṃ na tatsamam JñS_16.4b / ātmaliṅgaṃ procyate budhaiḥ GNP_12d
svaliṅge līyate dvijaḥ MJ_21d / svaṃ śarīraṃ manaḥ puṣpaṃ MJ_11a
svādu jīhvāsamudrakaḥ JñS_24.7b / svecchayā laghimā tathā Vṛh_68d
haro gārhaspatir mukham JñS_25.9a / havyaṃ bhojantu sarvadā JñS_10.2d
haṃsarūpaṃ nirācāraṃ JñS_23.3c / hṛdayapade nyastaṃ hi GNP_24c
hṛdayasthaṃ sadāśivaṃ GNP_23a / hṛdayaṃ kṣetram ucyate MJ_5d
hṛdayaṃ vimalaṃ śubham MJ_62b / hṛdayādikaṇṭhānte JñS_11.12c
hṛdayāntapadanyastaṃ JñS_16.15c / hṛdayāntaṃ guhyālayaṃ JñS_16.14b
hṛdayānte guhyālayam GNP_23b / hṛdayānte padaṃ śūnyaṃ MJ_62c
hṛdayānte suṣuptaṃ ca MJ_41c / hṛdaye padmakoṣaś ca MJ_61a
hṛdaye ravisannibham MJ_36b / hṛdaye lakṣayet tathā MJ_75c / hṛdaye sūkṣmabhūtaś ca JñS_16.13a
hṛdaye sūkṣmabhūtaṃ ca GNP_22a / hṛdaye sūkṣmabhūtaṃ ca MJ_60a
hṛdaye sthāpayed devaṃ JñS_16.14a / hṛdi devo maheśvaraḥ JñS_25.7b