View original HTML file with complete header information
bhogapuṇyarakṣā saptamaḥ paricchedaḥ / evaṃ tāvad ātmabhāvarakṣā veditavyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753806 (0.0):
[VII. bhoga puṇya rakṣā] / bhoga puṇya rakṣā saptamaḥ paricchedaḥ evaṃ tāvad ātma bhāva rakṣā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949622 (0.0):
[VII. bhogapuṇyarakṣā] / bhogapuṇyarakṣā saptamaḥ paricchedaḥ evaṃ tāvad ātmabhāvarakṣā veditavyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26983615 (0.033):
ātmabhāvarakṣā ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ | / uktaṃ niṣphalasyandavarjanaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3749548 (0.033):
śikṣā samuccaye śīla pāramitāyām an artha vivarjanaṃ pañcamaḥ paricchedaḥ / [VI. ātmabhāvarakṣā]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945605 (0.033):
śikṣāsamuccaye śīlapāramitāyām annarthavivarjanaṃ pañcamaḥ paricchedaḥ || / [VI. ātmabhāvarakṣā]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17442043 (0.041):
iti śikṣāsamuccaye bhogapuṇyarakṣā saptamaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756645 (0.041):
iti śikṣā samuccaye bhoga puṇya rakṣā saptamaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952311 (0.041):
iti śikṣāsamuccaye bhogapuṇyarakṣā saptamaḥ paricchedaḥ || / [VIII. pāpaśodhana]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987881 (0.056):
iti śikṣāsamuccaye ātmabhāvarakṣā ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ || / Copyright (c) 2002 by Jens Braarvig - Oslo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753788 (0.061):
iti śikṣā samuccaye ātma bhāva rakṣā ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949604 (0.061):
iti śikṣāsamuccaye ātmabhāvarakṣā ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ ||
bhogapuṇyarakṣā saptamaḥ paricchedaḥ / evaṃ tāvad ātmabhāvarakṣā veditavyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753806 (0.0):
[VII. bhoga puṇya rakṣā] / bhoga puṇya rakṣā saptamaḥ paricchedaḥ evaṃ tāvad ātma bhāva rakṣā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949622 (0.0):
[VII. bhogapuṇyarakṣā] / bhogapuṇyarakṣā saptamaḥ paricchedaḥ evaṃ tāvad ātmabhāvarakṣā veditavyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26983615 (0.033):
ātmabhāvarakṣā ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ | / uktaṃ niṣphalasyandavarjanaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3749548 (0.033):
śikṣā samuccaye śīla pāramitāyām an artha vivarjanaṃ pañcamaḥ paricchedaḥ / [VI. ātmabhāvarakṣā]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945605 (0.033):
śikṣāsamuccaye śīlapāramitāyām annarthavivarjanaṃ pañcamaḥ paricchedaḥ || / [VI. ātmabhāvarakṣā]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17442043 (0.041):
iti śikṣāsamuccaye bhogapuṇyarakṣā saptamaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756645 (0.041):
iti śikṣā samuccaye bhoga puṇya rakṣā saptamaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952311 (0.041):
iti śikṣāsamuccaye bhogapuṇyarakṣā saptamaḥ paricchedaḥ || / [VIII. pāpaśodhana]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987881 (0.056):
iti śikṣāsamuccaye ātmabhāvarakṣā ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ || / Copyright (c) 2002 by Jens Braarvig - Oslo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753788 (0.061):
iti śikṣā samuccaye ātma bhāva rakṣā ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949604 (0.061):
iti śikṣāsamuccaye ātmabhāvarakṣā ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ ||
bhogarakṣā tu vaktavyā | / tatra sukṛtârambhiṇā bhāvyaṃ mātrajñena ca sarvatêti śikṣāpadād asya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753807 (0.0):
bhoga puṇya rakṣā saptamaḥ paricchedaḥ evaṃ tāvad ātma bhāva rakṣā / veditavyā | bhoga rakṣā tu vaktavyā | tatra su kṛta ārambhiṇā bhāvyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949627 (0.0):
bhogapuṇyarakṣā saptamaḥ paricchedaḥ evaṃ tāvad ātmabhāvarakṣā veditavyā | / bhogarakṣā tu vaktavyā | tatra sukṛtārambhiṇā bhāvyaṃ mātrajñena ca
bhogarakṣā na duṣkarā || / ugraparipṛcchāyāṃ hi śikṣāpadam uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753828 (0.0):
mātra jñena ca sarvata iti śikṣā padād asya bhoga rakṣā na duṣ karā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949641 (0.0):
sarvata iti śikṣāpadād asya bhogarakṣā na duṣkarā ||
Siksasamuccayakarika (bsa014_u.htm.txt) 1061466 (0.0):
iti śikṣāpadādasya bhogarakṣā na duṣkarā // Śsk_14 //
susamīkṣitakarmakāritā sukṛtakarmakāritā ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753832 (0.0):
ugra paripṛcchāyāṃ hi śikṣā padam uktaṃ | su samīkṣita karma kāritā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949649 (0.0):
ugraparipṛcchāyāṃ hi śikṣāpadam uktaṃ | susamīkṣitakarmakāritā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss10u.htm.txt) 22946067 (0.058):
paraguṇaparikīrtanatā | / sukṛtakarmakāritā | / karmavipākânuddhuratā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26957902 (0.062):
amanyanatā | paraguṇaparikīrtanatā | sukṛtakarmakāritā | / karmavipākānuddhuratā | karmapariśuddhijñānam iti ||
tena bhogānāṃ durnyāsā pretyavekṣā | / avajñāpratiṣedhaḥ siddho bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949658 (0.0):
sukṛtakarmakāritā ca | tena bhogānāṃ durnyāsā pretyavekṣā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753845 (0.005):
su kṛta karma kāritā ca | tena bhogānāṃ dur nyāsā pretyavekṣā | / avajñā pratiṣedhaḥ siddho bhavati | śamatha prastāvena ca mātra jñatā
śamathaprastāvena ca mātrajñatā yuktijñatā côktā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753851 (0.0):
avajñā pratiṣedhaḥ siddho bhavati | śamatha prastāvena ca mātra jñatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949664 (0.0):
avajñāpratiṣedhaḥ siddho bhavati | śamathaprastāvena ca mātrajñatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3749809 (0.052):
kāla jñatā samaya jñatā mātra jñatā mukti jñatā | su bharatā su poṣatā +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945840 (0.052):
'raṇyamukhamanasikāratālpecchatā | yāvad īryāpathaguptiḥ kālajñatā / samayajñatā mātrajñatā muktijñatā | subharatā supoṣatetyādi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26983859 (0.056):
yāvad īryāpathaguptiḥ kālajñatā samayajñatā mātrajñatā muktijñatā |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239501 (0.058):
sarvākārajñatātathatāyāḥ prajñāpāramitā. na sarvākārajñatādharmatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338596 (0.058):
sarvākārajñatādharmatā prajñāpāramitā nānyatra sarvākārajñatādharmatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342027 (0.058):
sarvākārajñatātathatāyaḥ prajñāpāramitā, na sarvākārajñatādharmatā
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11320717 (0.061):
sarvadharmasarvākārajñatā | sā punar eṣā śāstrajñatā bodhisatvānāṃ
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27925351 (0.064):
1.5.36 paṭutā dhāṣṭryam iṅgitākāra-jñatā pratāraṇa-kāla-jñatā
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9655217 (0.064):
1.5.36/.paṭutā dhārṣṭyam iṅgitākārajñatā pratāraṇa^kālajñatā
tenêdaṃ siddhaṃ bhavati | / yad idaṃ | / alpâdhamabhogenâpi kāryasiddhau satyāṃ svayam anyair vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753864 (0.0):
tena + idaṃ siddhaṃ bhavati | yad idaṃ | alpa adhama bhogena + api / kārya siddhau satyāṃ svayam anyair vā bahūttama bhoga nāśana upekṣā na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949677 (0.0):
tenedaṃ siddhaṃ bhavati | yad idaṃ | alpādhamabhogenāpi kāryasiddhau / satyāṃ svayam anyair vā bahūttamabhoganāśanopekṣā na kāryeti ||
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22733933 (0.063):
susaṅkalitatvāt[138]kāryakāraṇabhāvasiddhau satyāṃ na śaṃsanīyam[139]
bahūttamabhoganāśanôpekṣā na kāryêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753867 (1.192):
kārya siddhau satyāṃ svayam anyair vā bahūttama bhoga nāśana upekṣā na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949680 (1.192):
satyāṃ svayam anyair vā bahūttamabhoganāśanopekṣā na kāryeti ||
atâivôgraparipṛcchāyām uktaṃ | / putrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyāṇāṃ samyakparibhogenêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949693 (0.0):
ata evograparipṛcchāyām uktaṃ | putrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyāṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753880 (5.960):
ata eva + ugra paripṛcchāyām uktaṃ | / putra bhāryā dāsī dāsa karma kara pauruṣeyāṇāṃ samyak paribhogena + iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709156 (0.015):
mātāpitṛputrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrâmātyajñātisālohitā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955847 (0.015):
mātāpitṛputrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitā |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591279 (0.025):
usāragalvalohitamuktāgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānībhāryāputraduhitṛdāsīdāsakarmakarapauruṣeyahastyaśvarathaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554257 (0.034):
tatraivāvasthitāḥ svāgatasya vācamapi na prayacchanti/ / 105.028. dāsīdāsakarmakarapauruṣeyā api kecit kālagatāḥ,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24857787 (0.040):
mātāpitṛbhyāṃ kārayati putradāreṇa / dāsīdāsakarmakarapauruṣeyairmitrāmātyajñātisālohitaiḥ paraiśca rājabhiḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24841041 (0.040):
mamābhūttathā te bhavatviti / na ca bodhisattvaḥ svaṃ putradāraṃ / dāsīdāsakarmakarapauruṣeyaparigrahaṃ samyagasaṃjñaptamakāmakaṃ vimanaskaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18759763 (0.040):
kālagatānāṃ pi mṛtakaraṇīyehi sthātavyaṃ gṛhajanā veṣṭetavyā / dāsīdāsakarmakarapauruṣeyā veṣṭetavyā bhojanācchādanena sarvehi ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21555151 (0.041):
kecinniṣpalāyitāḥ, kecit tatraiva tiṣṭhanto vācamapi na prayacchanti/ / 108.012. te dāsīdāsakarmakarapauruṣeyāh? teṣāmapi kecit kālagatāḥ,
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23923995 (0.041):
mātāpitarau ca putradārāśca dāsadāsīkarmakarapauruṣeyāḥ? kva te
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466452 (0.042):
38.8 (evaṃnāmā bhadanta kauśināgaro mallaḥ saputradāraḥ) / sadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaḥ sa(mi)trāmātyajñātisālo(hito buddhaṃ śaraṇaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6321203 (0.042):
mātā(tṛ)pitṛputradāradāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitānāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843132 (0.042):
mātāpitṛputradāradāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohiteṣvanuprayacchati
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24876152 (0.042):
svāmibhūtasya mātāpitṛputradāradāsīdāsakarmakarapauruṣeyaparigrahe
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635514 (0.043):
drakṣyati; na putradāraṃ; na dāsīdāsakarmakarapauruṣeyam; te 'py enaṃ na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24859682 (0.046):
mātāpitraniyamāt putradārāniyamāddāsīdāsakarmakarapauruṣeyāniyamāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635336 (0.047):
mātāpitaraṃ drakṣyati; na putradāraṃ; dāsīdāsakarmakarapauruṣeyaṃ; te 'py
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3760443 (0.048):
mātā pitṛ putra bhāryā dāsī dāsa karma kara pauruṣeya mitra amātya jñāti sālohitā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318950 (0.048):
dhanadhānyajātarūparajataratnâbharaṇahayagajarathavāhanagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīpattanadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaputraduhitṛparivāreṣu / api tu khalu punar yasya yasya yena yena yad yat kāryaṃ bhaviṣyati
tathā svaparabodhipakṣaśrutâdyantarāyakarau tyāgâtyāgau na kāryau |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753897 (0.016):
tathā sva para bodhi pakṣa śruta ādy antarāya karau tyāga a tyāgau na / kāryau | adhika satva artha śaktes tulya śakter vā bodhi satvasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753913 (0.055):
adhika tulya kuśala antarāya karau tyāga a tyāgau na kāryāv iti siddhaṃ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18533981 (0.058):
kṣasamā[vari]yyāḥ || na ghosamātreṇa ca bodhi lasyate pratipa[n]tisārāṇa / bodhi durlabhāḥ || %%
adhikasatvârthaśaktes tulyaśakter vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949713 (0.046):
tyāgātyāgau na kāryau | adhikasatvārthaśaktes tulyaśakter vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753900 (0.046):
tathā sva para bodhi pakṣa śruta ādy antarāya karau tyāga a tyāgau na / kāryau | adhika satva artha śaktes tulya śakter vā bodhi satvasya +
bodhisatvasyâdhikatulyakuśalântarāyakarau tyāgâtyāgau na kāryāv iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949715 (0.026):
tyāgātyāgau na kāryau | adhikasatvārthaśaktes tulyaśakter vā / bodhisatvasyādhikatulyakuśalāntarāyakarau tyāgātyāgau na kāryāv iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753894 (0.044):
tathā sva para bodhi pakṣa śruta ādy antarāya karau tyāga a tyāgau na / kāryau | adhika satva artha śaktes tulya śakter vā bodhi satvasya +
siddhaṃ bhavatîti || / idaṃ ca saṃdhāya bodhisatvaprātimokṣe 'bhihitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949730 (0.0):
bodhisatvasyādhikatulyakuśalāntarāyakarau tyāgātyāgau na kāryāv iti / siddhaṃ bhavatīti || / idaṃ ca saṃdhāya bodhisatvaprātimokṣe 'bhihitaṃ | yas tu khalu punaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420181 (0.024):
adhikatulyakuśalāntarāyakarau tyāgātyāgau na kāryāviti siddhaṃ bhavati / / idameva ca saṃdhāya bodhisattvaprātimokṣe 'bhihitam yastu khalu punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753921 (0.047):
bhavati + iti || / idaṃ ca saṃdhāya bodhi satva prātimokṣe * abhihitaṃ | yas tu khalu punaḥ
yas tu khalu punaḥ śāriputrâbhiniṣkrāntagṛhâvāso bodhisatvo bodhyaṅgair
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420185 (0.0):
idameva ca saṃdhāya bodhisattvaprātimokṣe 'bhihitam yastu khalu punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753926 (0.0):
idaṃ ca saṃdhāya bodhi satva prātimokṣe * abhihitaṃ | yas tu khalu punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949733 (0.0):
siddhaṃ bhavatīti || / idaṃ ca saṃdhāya bodhisatvaprātimokṣe 'bhihitaṃ | yas tu khalu punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439444 (5.960):
bhaven na tenâlpêcchatâsevitā bhavet | / yas tu khalu punaḥ śāriputrâbhiniṣkrāntagṛhâvāso bodhisatvas tena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754070 (0.018):
alpa icchatā āsevitā bhavet | yas tu khalu punaḥ śāriputra + / abhiniṣkrānta gṛha āvāso bodhi satvas tena dharma āsevitavyaḥ | tan na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949867 (0.018):
bhavet | yas tu khalu punaḥ śāriputrābhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisatvas tena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949741 (0.035):
śāriputrābhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisatvo bodhyaṅgair abhiyuktas tena / kathaṃ dānaṃ dātavyaṃ | kataraṃ dānaṃ dātavyaṃ | kiyadrūpaṃ dānaṃ dātavyaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420192 (0.062):
śāriputra abhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisattvo bodhyaṅgairabhiyuktaḥ, tena / kathaṃ dānaṃ dātavyam, kataraṃ dānaṃ dātavyam, kiyadrūpaṃ dānaṃ dātavyam /
abhiyuktas tena kathaṃ dānaṃ dātavyaṃ | / kataraṃ dānaṃ dātavyaṃ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420202 (0.0):
śāriputra abhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisattvo bodhyaṅgairabhiyuktaḥ, tena / kathaṃ dānaṃ dātavyam, kataraṃ dānaṃ dātavyam, kiyadrūpaṃ dānaṃ dātavyam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949750 (0.0):
śāriputrābhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisatvo bodhyaṅgair abhiyuktas tena / kathaṃ dānaṃ dātavyaṃ | kataraṃ dānaṃ dātavyaṃ | kiyadrūpaṃ dānaṃ dātavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753944 (5.960):
śāriputra + abhiniṣkrānta gṛha āvāso bodhi satvo bodhy aṅgair abhiyuktas / tena kathaṃ dānaṃ dātavyaṃ | kataraṃ dānaṃ dātavyaṃ | kiyad rūpaṃ dānaṃ
kiyadrūpaṃ dānaṃ dātavyaṃ || / pe || / dharmadāyakena bhavitavyaṃ dharmadānapatinā |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420206 (0.0):
kathaṃ dānaṃ dātavyam, kataraṃ dānaṃ dātavyam, kiyadrūpaṃ dānaṃ dātavyam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753952 (0.0):
tena kathaṃ dānaṃ dātavyaṃ | kataraṃ dānaṃ dātavyaṃ | kiyad rūpaṃ dānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949758 (0.0):
kathaṃ dānaṃ dātavyaṃ | kataraṃ dānaṃ dātavyaṃ | kiyadrūpaṃ dānaṃ dātavyaṃ
yaś ca śāriputra gṛhī bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651949 (0.0):
dvitīye pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi koṭīśatasahasraṃ gaṅgānadīvālikāsamāni / buddhakṣetrāṇyatikrāmayitvā tatra padmā nāma lokadhāturbhaviṣyati, tatra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654020 (0.0):
diśīto buddhakṣetrāt ṣaṣṭigaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇyatikramitvā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420218 (0.0):
peyālaṃ / dharmadāyakena bhavitavyam / yaśca śāriputra gṛhī bodhisattvo / gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnaparipūrṇāni tathāgatebhyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753964 (0.0):
dharma dāyakena bhavitavyaṃ dharma dāna patinā | yaś ca śāriputra gṛhī
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949769 (0.0):
dharmadāyakena bhavitavyaṃ dharmadānapatinā | yaś ca śāriputra gṛhī
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771214 (0.0):
digbhāge ṣaṭtriṃśadgaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇy atikramya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776074 (0.0):
ūrdhve digbhāga ito buddhakṣetrād dvācatvāriṃśad gaṅgānadīvālikāsamāni / buddhakṣetrāṇy atikramya sarvagandhasugandhaṃ nāma lokadhātuṃ teṣāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776264 (0.0):
kulaputra ūrdhaṃdigbhāge dvācatvāriṃśad gaṅgānadīvālikāsamāni / buddhakṣetrāṇy atikramya sarvagandhasugandho nāma lokadhātuḥ / tatra
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776465 (0.0):
ito buddhakṣetrād dvācatvāriṃśad gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇy
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7667863 (0.010):
buddhakṣetrādekagaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇyatikramya ratnavicayā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680945 (0.010):
buddhakṣetrādekagaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇyatikramya tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317729 (0.012):
sarvebhyo gaṃgānadīvālikāsamāni / buddhakṣetrāṇi vaśirājamahāmaṇiratnapratipūrṇāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731559 (0.012):
gaṃgā nadī vālikā samāni buddha kṣetrāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928875 (0.012):
sarvebhyo gaṃgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305811 (0.015):
gaṅgānadīvālikopamāni buddhakṣetrāṇi tāni sarvāṇi tenāvabhāsena sphuṭāny
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832102 (0.016):
vidarśayati / teṣu ca buddhabodhisattvān yāvadgaṅgānadībālukāsamānyapi / buddhakṣetrāṇyatikramya yena nāmnā saṃśabditaṃ bhavati buddhakṣetraṃ tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656375 (0.017):
carataivam upaparīkṣitavyaṃ, yāvanti gaṅgānadīvālukāsamāni buddhakṣetrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656410 (0.017):
gaṅgānadīvālukāsamāni buddhakṣetrāṇi bhavanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23920745 (0.017):
pūrvāsmin dvātriśad-gaṅgānadīvālukāsamāni buddhakṣetrāṇyatikramya, asti
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23926035 (0.017):
dvivacatvāriśadgaṅgānadīvālukāsamāni buddhakṣetrāṇy atikramya, asti sahā
saptaratnapratipūrṇāni kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9791389 (0.0):
caiva taṃ sarvalokadhātavaḥ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt* gaṃgānadīvālukasamānāṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753972 (0.0):
bodhi satvo gaṅgā nadī vālikā samāni buddha kṣetrāṇi / sapta ratna pratipūrṇāni kṛtvā tathā gatebhyo * arhadbhyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949777 (0.0):
bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnapratipūrṇāni
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088210 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca ito
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050958 (0.0):
saptaratnapratipūrṇān kṛtvā tathāgatebhyo / 5. 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyād yaś ca bodhisatvo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680990 (0.0):
eva strī vā puruṣo vā saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420220 (0.010):
gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnaparipūrṇāni tathāgatebhyo
dānaṃ dadyād | / yaś ca śāriputra pravrajyāparyāpanno bodhisatvâikāṃ catuṣpadikāṃ-
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420229 (0.0):
'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca śāriputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753976 (0.0):
sapta ratna pratipūrṇāni kṛtvā tathā gatebhyo * arhadbhyaḥ / samyak saṃbuddhebhyo dānaṃ dadyād | yaś ca śāriputra pravrajyā paryāpanno
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949782 (0.0):
bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnapratipūrṇāni / kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyād | yaś ca
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088210 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca ito
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050958 (0.0):
saptaratnapratipūrṇān kṛtvā tathāgatebhyo / 5. 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyād yaś ca bodhisatvo
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9791389 (0.011):
caiva taṃ sarvalokadhātavaḥ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt* gaṃgānadīvālukasamānāṃ ca
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680991 (0.011):
eva strī vā puruṣo vā saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ / samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt / tat kiṃ manyase subhūte / api nu sā
[ Cambridge MS f71b ---> ] / gāthāṃ prakāśayed ayam eva tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420240 (0.0):
pravrajyāparyāpanno bodhisattvaḥ ekāṃ catuṣpadikāṃ gāthāṃ prakāśayet, / ayameva tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati / na śāriputra tathāgatena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753989 (0.0):
bodhi satva ekāṃ catuṣ padikāṃ gāthāṃ prakāśayed ayam eva tato bahutaraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949791 (0.0):
śāriputra pravrajyāparyāpanno bodhisatva ekāṃ catuṣpadikāṃ gāthāṃ / prakāśayed ayam eva tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati | na śāriputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056059 (0.036):
mahāsattvastatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, ya imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256785 (0.039):
parebhyo dadyād antaśo likhanāyāpi vācanāyāpi ayan tato bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavati, tat kasya hetos? tathā hy atra kauśika prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056045 (0.039):
bodhisattvo mahāsattvastatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? subhūtirāha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247608 (0.040):
śakra āha: ataḥ sa bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ kṛtvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256887 (0.040):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā pustakagatāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044193 (0.041):
paurvakādbodhisattvadbahutaraṃ puṇyaṃ prasavati // / punaraparaṃ subhūte yo bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044236 (0.041):
paurvakādbodhisattvādbahutaraṃ puṇyaṃ prasavati // / punaraparaṃ subhūte yo bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044339 (0.041):
paurvakādbodhisattvādbahutaraṃ puṇyaṃ prasavati // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvastathā dharmadānaṃ datvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044357 (0.041):
prajñāpāramitoktena pariṇāmena anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayet, / ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvastathā dharmadānaṃ datvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004931 (0.041):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati / / tatkasya hetoḥ? prajñāpāramitānirjātā hi kauśika tathāgatānāmarhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241715 (0.042):
pāramitābhiḥ satkuryād gurukuryād mānayet pujayed ayam eva tato bahutaraṃ / puṇyaṃ prasavati tat kasya hetor bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? tathā hi na
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884664 (0.043):
subhūtirāhetyādi / iha bahutaraṃ puṇyaṃ prasavatīti bāhulyenoktam / ataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004886 (0.043):
vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati / asaṃkhyeyaṃ sa kauśika
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050969 (0.044):
nirātmakeṣu dharmeṣu kṣāntiṃ pratilabheta | ayam eva tato bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaveta | na khalu punaḥ subhūte bodhisatvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256036 (0.044):
pratiṣṭhāpayed ayam eva tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati. tat kasya hetos? / tathā hi buddhanetryāḥ. so 'nupacchedāya pratyupasthito bhavati, ya ekaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721955 (0.049):
imaṃ dharmaparyāyam adhimucyet / ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252239 (0.050):
kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. / na tv eva yaḥ samantād daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu tathāgatān arhataḥ
na śāriputra tathāgatena pravrajitasyâmiṣadānam anujñātaṃ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420241 (5.960):
ayameva tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati / na śāriputra tathāgatena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949798 (5.960):
prakāśayed ayam eva tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati | na śāriputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753989 (0.034):
bodhi satva ekāṃ catuṣ padikāṃ gāthāṃ prakāśayed ayam eva tato bahutaraṃ / puṇyaṃ prasavati | na śāriputra tathā gatena pravrajitasya + āmiṣa dānam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056044 (0.055):
bodhisattvo mahāsattvastatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? subhūtirāha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753996 (0.061):
puṇyaṃ prasavati | na śāriputra tathā gatena pravrajitasya + āmiṣa dānam / anujñātaṃ || pe || / yasya khalu punaḥ śāriputra pātra āgataḥ pātra paryāpanno lābho bhaved
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884664 (0.061):
subhūtirāhetyādi / iha bahutaraṃ puṇyaṃ prasavatīti bāhulyenoktam / ataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044421 (0.063):
bodhisattvo mahāsattvo bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati // / subhūtirāha yadā bhagavan abhisaṃskāro vikalpa ityuktaṃ bhagavatā, tadā
pe || / yasya khalu punaḥ śāriputra pātrâgataḥ pātraparyāpanno lābho bhaved
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420256 (0.0):
pravrajitasya āmiṣadānamanujñātam / peyālaṃ / yasya punaḥ śāriputra / pātrāgataḥ pātraparyāpanno lābho bhaveddhārmiko dharmalabdhaḥ, tena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754006 (0.0):
puṇyaṃ prasavati | na śāriputra tathā gatena pravrajitasya + āmiṣa dānam / anujñātaṃ || pe || / yasya khalu punaḥ śāriputra pātra āgataḥ pātra paryāpanno lābho bhaved
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949808 (0.0):
tathāgatena pravrajitasyāmiṣadānam anujñātaṃ || pe || / yasya khalu punaḥ śāriputra pātrāgataḥ pātraparyāpanno lābho bhaved
dhārmiko dharmalabdhaḥ | / tena sādhāraṇabhojinā bhavitavyaṃ sārddhaṃ sabrahmacāribhiḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420260 (0.0):
pātrāgataḥ pātraparyāpanno lābho bhaveddhārmiko dharmalabdhaḥ, tena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754015 (0.0):
yasya khalu punaḥ śāriputra pātra āgataḥ pātra paryāpanno lābho bhaved / dhārmiko dharma labdhaḥ | tena sādhāraṇa bhojinā bhavitavyaṃ sārddhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949817 (0.0):
yasya khalu punaḥ śāriputra pātrāgataḥ pātraparyāpanno lābho bhaved / dhārmiko dharmalabdhaḥ | tena sādhāraṇabhojinā bhavitavyaṃ sārddhaṃ
sacet punaḥ kaścid evâgatya pātraṃ vā cīvaraṃ vā yāceta |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949818 (0.042):
dhārmiko dharmalabdhaḥ | tena sādhāraṇabhojinā bhavitavyaṃ sārddhaṃ / sabrahmacāribhiḥ | sacet punaḥ kaścid evāgatya pātraṃ vā cīvaraṃ vā yāceta
tasyâtiriktaṃ bhaved buddhânujñātāt tricīvarād |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419991 (0.056):
sacetpunaḥ kaścidāgatya pātraṃ vā cīvaraṃ vā yāceta, sacettasyātiriktaṃ / bhaved buddhānujñātāttricīvarāt, yathāparityaktaṃ dātavyam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754025 (0.059):
sa brahma cāribhiḥ | sacet punaḥ kaś cid eva + āgatya pātraṃ vā cīvaraṃ vā / yāceta | tasya + atiriktaṃ bhaved buddha anujñātāt tri cīvarād | yathā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949824 (0.059):
sabrahmacāribhiḥ | sacet punaḥ kaścid evāgatya pātraṃ vā cīvaraṃ vā yāceta / | tasyātiriktaṃ bhaved buddhānujñātāt tricīvarād | yathā parityaktaṃ
yathā parityaktaṃ dātavyaṃ | / sacet punas tasyônaṃ cīvaraṃ bhaved yan niśritya brahmaca-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754034 (0.0):
yāceta | tasya + atiriktaṃ bhaved buddha anujñātāt tri cīvarād | yathā / parityaktaṃ dātavyaṃ | sacet punas tasya + ūnaṃ cīvaraṃ bhaved yan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949833 (0.0):
| tasyātiriktaṃ bhaved buddhānujñātāt tricīvarād | yathā parityaktaṃ / dātavyaṃ | sacet punas tasyonaṃ cīvaraṃ bhaved yan niśritya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420002 (0.039):
bhaved buddhānujñātāttricīvarāt, yathāparityaktaṃ dātavyam / / sacetpunastasya ūnaṃ tricīvaraṃ bhavet yanniśritya brahmacaryāvāsaḥ, tanna
[ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ | / tan na parityaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.0):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.0):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (5.960):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690924 (0.000):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.001):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.001):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.002):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.002):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778198 (0.005):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.006):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.006):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.007):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441247 (0.007):
[ Bendall ed p273 ---> ] / anupaśāntā ca karmakleśeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876199 (0.007):
evam arthânurūpasaṃjñā dantôtpāṭakā- / [ Bendall ed p70 ---> ] / nāma
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5181084 (0.009):
abhyākhyānāni citrāṇi mātsaryaṃ cêrṣyayā saha || / [ Bendall ed p267 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961432 (0.009):
[ Bendall ed p295 ---> ] / nugamāya | / sahaprasādakleśavivartanāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290622 (0.009):
utkuṭaśobhikahārakanṛtyā māyakarāḥ pṛthu rūpanidarśī || / [ Bendall ed p331 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114383 (0.011):
[ Bendall ed p206 ---> ] / śiśirehi yathā himadhātu mahaṃ tṛṇagulmavanâuṣadhi ojaharo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180087 (0.011):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ] / satveṣū karuṇā ca nāma bhaṇitā devâtideva tvayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116679 (0.011):
tatrâdhyātmikasya pratītyasamu- / [ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya
tat kasya hetoḥ | / avisarjanīyaṃ tricīvaram uktaṃ tathāgatena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949849 (0.0):
brahmacaryavāsaḥ | tan na parityaktavyaṃ | tat kasya hetoḥ | avisarjanīyaṃ / tricīvaram uktaṃ tathāgatena | sacet punaḥ śāriputra bodhisatvaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420021 (0.022):
sacetpunastasya ūnaṃ tricīvaraṃ bhavet yanniśritya brahmacaryāvāsaḥ, tanna / parityaktavyam / tatkasmāddhetoḥ? avisarjanīyaṃ hi tricīvaramuktaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754050 (0.051):
a visarjanīyaṃ tri cīvaram uktaṃ tathā gatena | sacet punaḥ śāriputra
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12085129 (0.059):
'vinābhāvaḥ tṛ(tri)vidhād" yathoktād hetoḥ "anyatraḥ" tadvyatirekiṇyarthe"
sacet punaḥ śāriputra bodhisatvaḥ tricīvaraṃ parityajya yācanakaguruko
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949857 (0.0):
tricīvaram uktaṃ tathāgatena | sacet punaḥ śāriputra bodhisatvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754060 (0.040):
a visarjanīyaṃ tri cīvaram uktaṃ tathā gatena | sacet punaḥ śāriputra
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420026 (0.040):
parityaktavyam / tatkasmāddhetoḥ? avisarjanīyaṃ hi tricīvaramuktaṃ / tathāgatena / sacecchāriputra bodhisattvastricīvaraṃ parityajya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045649 (0.058):
avikalpo hi āyuṣman śāriputra svapnaś ca divasaścokto bhagavatā / / sacedāyuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitālābhī divase
bhaven na tenâlpêcchatâsevitā bhavet |
yas tu khalu punaḥ śāriputrâbhiniṣkrāntagṛhâvāso bodhisatvas tena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439299 (5.960):
idaṃ ca saṃdhāya bodhisatvaprātimokṣe 'bhihitaṃ | / yas tu khalu punaḥ śāriputrâbhiniṣkrāntagṛhâvāso bodhisatvo bodhyaṅgair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754070 (0.012):
alpa icchatā āsevitā bhavet | yas tu khalu punaḥ śāriputra +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949867 (0.012):
tricīvaraṃ parityajya yācanakaguruko bhaven na tenālpecchatā āsevitā / bhavet | yas tu khalu punaḥ śāriputrābhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisatvas tena
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420185 (0.018):
idameva ca saṃdhāya bodhisattvaprātimokṣe 'bhihitam yastu khalu punaḥ / śāriputra abhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisattvo bodhyaṅgairabhiyuktaḥ, tena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753926 (0.018):
idaṃ ca saṃdhāya bodhi satva prātimokṣe * abhihitaṃ | yas tu khalu punaḥ / śāriputra + abhiniṣkrānta gṛha āvāso bodhi satvo bodhy aṅgair abhiyuktas
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949733 (0.018):
idaṃ ca saṃdhāya bodhisatvaprātimokṣe 'bhihitaṃ | yas tu khalu punaḥ / śāriputrābhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisatvo bodhyaṅgair abhiyuktas tena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6565104 (0.054):
śrāvakā veditavyāḥ, nāpyarhanto nāpi pratyekabuddhā veditavyāḥ | api tu / khalu punaḥ śāriputra yaḥ kaścid bhikṣurvā bhikṣuṇī vā arhattvaṃ
dharmâsevitavyaḥ | / tan na tenâbhiyuktena bhavitavyam iti ||
anyathā hy ekasaṃgrahârthaṃ mahataḥ satvarāśes tasya ca satvasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949884 (0.024):
anyathā hy ekasaṃgrahārthaṃ mahataḥ satvarāśes tasya ca satvasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754088 (0.044):
anyathā hy eka saṃgraha arthaṃ mahataḥ satva rāśes tasya ca satvasya
bodhisatvâśayaparikarmântarāyān mahato 'rthasya hāniḥ kṛtā syād |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949892 (0.033):
bodhisatvāśayaparikarmāntarāyān mahato 'rthasya hāniḥ kṛtā syād | ata
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420294 (0.047):
sattvarāśestasya ca sattvasya bodhisattvāśayaparikarmāntarāyānmahato / 'rthasya hāniḥ kṛtā syāditi //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754097 (0.047):
bodhi satva āśaya parikarma antarāyān mahato * arthasya hāniḥ kṛtā syād |
atâivôdārakuśalapakṣavivarjanatâpakṣālêty ucyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949901 (0.030):
evodārakuśalapakṣavivarjanatāpakṣāla ity ucyate | evaṃ tāvat
evaṃ tāvat tyāgapratiṣedhaḥ | / atyāgapratiṣedho 'pi || / yathâryasāgaramatisūtre mahāyānântarāyeṣu bahulābhatā paṭhyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949905 (0.0):
evodārakuśalapakṣavivarjanatāpakṣāla ity ucyate | evaṃ tāvat / tyāgapratiṣedhaḥ | atyāgapratiṣedho 'pi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754109 (0.019):
ata eva + udāra kuśala pakṣa vivarjanatā + apakṣāla ity ucyate | evaṃ / tāvat tyāga pratiṣedhaḥ | a tyāga pratiṣedho * api ||
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25924184 (0.037):
kathaṃ timirapaṭalairavaguṇṭhitāś ca ratryaḥ ? ṅīṣayaṃ bahvādi lakṣaṇaḥ / / tatra hi paṭhyate kṛdikārādaktinaḥ, sarvato 'ktinn arthāt ity eke iti //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7458382 (0.037):
kathaṃ timirapaṭalairavaguṇṭhitāś ca ratryaḥ ? ṅīṣayaṃ bahvādi lakṣaṇaḥ / / tatra hi paṭhyate kr̥dikārādaktinaḥ, sarvato 'ktinn arthāt ity eke iti //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5372093 (0.041):
cit abahvac bahuvrīhiḥ yadarthaḥ vidhiḥ syāt . asti iti āha : svaḍā svaḍī / iti . bahvajartham iti cet svāṅgagrahaṇāt siddham . svāṅgagrahaṇam kriyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949915 (0.041):
evodārakuśalapakṣavivarjanatāpakṣāla ity ucyate | evaṃ tāvat / tyāgapratiṣedhaḥ | atyāgapratiṣedho 'pi || / yathāryasāgaramatisūtre mahāyānāntarāyeṣu bahulābhatā paṭhyate | yo 'yaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2111087 (0.056):
nanviyameva gāyatrī vākyaśeṣe jyotiṣṭvena paṭhyate / / atha yadataḥ parodivo jyodirdīpyate'; ityādinā /"
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316972 (0.060):
pratikṛṣṭo mṛṣāvādêti | / āryasāgaramatisūtre 'pi deśitaṃ |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13370479 (0.064):
(4) {asamarthaṃ} yattadarthaṃ paṭhyate na ca tatrāsya śaktiḥ / yathā
yo 'yaṃ vidhir ātmany uktaḥ so 'nyasminn api bodhisatve pratipādyêti kuto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754126 (0.0):
yathā + ārya sāgaramati sūtre mahā yāna antarāyeṣu bahu lābhatā paṭhyate | / yo * ayaṃ vidhir ātmany uktaḥ so * anyasminn api bodhi satve pratipādya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949922 (0.0):
yathāryasāgaramatisūtre mahāyānāntarāyeṣu bahulābhatā paṭhyate | yo 'yaṃ / vidhir ātmany uktaḥ so 'nyasminn api bodhisatve pratipādya iti kuto
gamyate | / āryôgraparipṛcchāyāṃ deśitatvāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949928 (0.050):
gamyate | āryograparipṛcchāyāṃ deśitatvāt | parakṛtyakāritaḥ
parakṛtyakāritaḥ svakāryaparityāgêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949933 (0.0):
gamyate | āryograparipṛcchāyāṃ deśitatvāt | parakṛtyakāritaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754139 (0.037):
iti kuto gamyate | ārya ugra paripṛcchāyāṃ deśitatvāt | para kṛtya kāritaḥ
tathâryavimalakīrtinirdeśe 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441297 (0.0):
evaṃ sarvapuṇyeṣv iti || / tathâryavimalakīrtinirdeśe 'py uktaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754147 (1.192):
tathā + ārya vimalakīrti nirdeśe * apy uktaṃ | saṃsāra bhaya bhītena kiṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949940 (1.192):
tathāryavimalakīrtinirdeśe 'py uktaṃ | saṃsārabhayabhītena kiṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441254 (0.011):
tatrâvanamanapraṇamanatāyāṃ sarvasatveṣu nirmānatā || / tathâryavimalakīrtinirdeśe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289737 (0.013):
niṣpādayitavyêti ||yathâryavimalakīrtinirdeśe bodhisatvaguṇôktās tathā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 440620 (0.050):
yathôktam āryavimalakīrtinirdeśe |
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9573845 (0.060):
āryavimalakīrtinirdeśe ca upāyād bhavati saṃsāragamanaṃ bodhisattvānāṃ"
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26970600 (0.062):
tathāryavimalakīrtinirdeśe 'py uktaṃ / |saddharmacakrapravartanamahāparinirvāṇasaṃdarśanagocaraś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3775408 (0.063):
yathā + uktam ārya vimalakīrti nirdeśe | punar a paraṃ bhadanta śāriputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26969950 (0.063):
yathoktam āryavimalakīrtinirdeśe | punar aparaṃ bhadanta śāriputra ye
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895270 (0.063):
tasyādarśanātsarvasattvānāmātmasamatādarśanādityarthaḥ / tathā / coktamāryavimalakīrtinirdeśe sumerusamāṃ satkāyadṛṣṭimutpādya"
saṃsārabhayabhītena kiṃ pratisartavyam | / saṃsārabhayabhītena mañjuśrīr bodhisatvena buddhamāhātmyaṃ pratisartavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754160 (0.0):
tathā + ārya vimalakīrti nirdeśe * apy uktaṃ | saṃsāra bhaya bhītena kiṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949952 (0.0):
tathāryavimalakīrtinirdeśe 'py uktaṃ | saṃsārabhayabhītena kiṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772705 (0.007):
Vkn .6.4 āha: saṃsārabhayabhītena kiṃ pratipattavyam / / āha: saṃsārabhayabhītena mañjuśriḥ bodhisatvena buddhamāhātmyaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922200 (0.030):
abravīt- saṃsārabhayabhītena ki pratisartavyam?" āha- / "saṃsārabhayabhītena maṃjuśrīrbodhisattvena buddhamāhātmyaṃ"
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922209 (0.031):
abravīt- saṃsārabhayabhītena ki pratisartavyam?" āha- / "saṃsārabhayabhītena maṃjuśrīrbodhisattvena buddhamāhātmyaṃ"
buddhamāhātmyasthātukāmena kutra sthātavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754168 (0.0):
pratisartavyam | āha | saṃsāra bhaya bhītena mañjuśrīr bodhi satvena / buddha māhātmyaṃ pratisartavyaṃ | āha | buddha māhātmya sthātu kāmena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949960 (0.0):
pratisartavyam | āha | saṃsārabhayabhītena mañjuśrīr bodhisatvena / buddhamāhātmyaṃ pratisartavyaṃ | āha | buddhamāhātmyasthātukāmena kutra
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772714 (0.0):
āha: saṃsārabhayabhītena mañjuśriḥ bodhisatvena buddhamāhātmyaṃ / pratipattavyam / / āha: buddhamāhātmye sthātukāmena kutra sthātavyam /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922216 (0.011):
saṃsārabhayabhītena maṃjuśrīrbodhisattvena buddhamāhātmyaṃ / pratisartavyam" / / āha- "buddhamahātmye sthātukāmena kutra sthātavyam?" āha- "buddhamahātmye"
buddhamāhātmye sthātukāmena sarvasatvasamatāyāṃ sthātavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754168 (0.0):
buddha māhātmyaṃ pratisartavyaṃ | āha | buddha māhātmya sthātu kāmena / kutra sthātavyaṃ | āha | buddha māhātmye sthātu kāmena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754176 (0.0):
kutra sthātavyaṃ | āha | buddha māhātmye sthātu kāmena / sarva satva samatāyāṃ sthātavyaṃ | āha | sarva satva samatāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754185 (0.0):
sarva satva samatāyāṃ sthātavyaṃ | āha | sarva satva samatāyāṃ / sthātu kāmena kutra sthātavyaṃ | āha |sarva satva samatāyāṃ sthātu kāmena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949960 (0.0):
buddhamāhātmyaṃ pratisartavyaṃ | āha | buddhamāhātmyasthātukāmena kutra / sthātavyaṃ | āha | buddhamāhātmye sthātukāmena sarvasatvasamatāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949968 (0.0):
sthātavyaṃ | āha | buddhamāhātmye sthātukāmena sarvasatvasamatāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949977 (0.0):
sthātavyaṃ | āha | sarvasatvasamatāyāṃ sthātukāmena kutra sthātavyaṃ | āha
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772713 (0.0):
pratipattavyam / / āha: buddhamāhātmye sthātukāmena kutra sthātavyam /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772722 (0.0):
āha: buddhamāhātmye sthātukāmena kutra sthātavyam / / āha: buddhamāhātmye sthātukāmena sarvasatvasamatāyāṃ sthātavyam /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772731 (0.0):
āha: sarvasatvasamatāyāṃ sthātukāmena kutra sthātavyam /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922217 (0.011):
āha- buddhamahātmye sthātukāmena kutra sthātavyam?" āha- "buddhamahātmye"
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922225 (0.011):
āha- buddhamahātmye sthātukāmena kutra sthātavyam?" āha- "buddhamahātmye / sthātukāmena sarvasattvasamatāyāṃ sthātavyam /" āha- "sarvasattvasamatāyāṃ"
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922233 (0.011):
sthātukāmena kutra sthātavyam āha- "sarvasattvasamatāyāṃ sthātukāmena"
[ Cambridge MS f72a ---> ] / satvasamatāyāṃ sthātukāmena kutra sthātavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754186 (0.0):
sarva satva samatāyāṃ sthātavyaṃ | āha | sarva satva samatāyāṃ / sthātu kāmena kutra sthātavyaṃ | āha |sarva satva samatāyāṃ sthātu kāmena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949978 (0.0):
sthātavyaṃ | āha | sarvasatvasamatāyāṃ sthātukāmena kutra sthātavyaṃ | āha
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772732 (0.0):
āha: buddhamāhātmye sthātukāmena sarvasatvasamatāyāṃ sthātavyam / / āha: sarvasatvasamatāyāṃ sthātukāmena kutra sthātavyam /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922232 (1.788):
sthātukāmena sarvasattvasamatāyāṃ sthātavyam / āha- "sarvasattvasamatāyāṃ"
āha |sarvasatvasamatāyāṃ sthātukāmena sarvasatvapramokṣāya sthātavyam iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754176 (0.0):
kutra sthātavyaṃ | āha | buddha māhātmye sthātu kāmena / sarva satva samatāyāṃ sthātavyaṃ | āha | sarva satva samatāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754190 (0.0):
sarva satva samatāyāṃ sthātavyaṃ | āha | sarva satva samatāyāṃ / sthātu kāmena kutra sthātavyaṃ | āha |sarva satva samatāyāṃ sthātu kāmena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949968 (0.0):
sthātavyaṃ | āha | buddhamāhātmye sthātukāmena sarvasatvasamatāyāṃ / sthātavyaṃ | āha | sarvasatvasamatāyāṃ sthātukāmena kutra sthātavyaṃ | āha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949982 (0.0):
sthātavyaṃ | āha | sarvasatvasamatāyāṃ sthātukāmena kutra sthātavyaṃ | āha
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772722 (0.0):
āha: buddhamāhātmye sthātukāmena sarvasatvasamatāyāṃ sthātavyam /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772736 (0.0):
āha: sarvasatvasamatāyāṃ sthātukāmena kutra sthātavyam /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922237 (0.011):
sthātukāmena kutra sthātavyam āha- "sarvasattvasamatāyāṃ sthātukāmena"
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922228 (0.011):
sthātukāmena sarvasattvasamatāyāṃ sthātavyam / āha- "sarvasattvasamatāyāṃ"
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751146 (0.031):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* // ṣaḍabhijñatāyāṃ sthātukāmena / sarvasatvacittacaritavispanditāni jñātukāmena
tathā ca dharmasaṅgītau sārthavāho bodhisatvâha | / yo bhagavan bodhisatvaḥ sarvasatvānāṃ prathamataraṃ bodhim icchati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754194 (0.0):
sarva satva pramokṣāya sthātavyam iti || / tathā ca dharma saṅgītau sārthavāho bodhi satva āha | yo bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949994 (0.0):
|sarvasatvasamatāyāṃ sthātukāmena sarvasatvapramokṣāya sthātavyam iti || / tathā ca dharmasaṅgītau sārthavāho bodhisatva āha | yo bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754204 (0.015):
tathā ca dharma saṅgītau sārthavāho bodhi satva āha | yo bhagavan / bodhi satvaḥ sarva satvānāṃ prathamataraṃ bodhim icchati na + ātmanaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317370 (0.064):
prāṇâtipātāt prativirato bhavati bodhisatvo mahāsatvaḥ sarvasatvānām / abhayaṃdadaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955235 (0.064):
yathoktam āryakṣitigarbhasūtre | prāṇātipātāt prativirato bhavati / bodhisatvo mahāsatvaḥ sarvasatvānām abhayaṃdadaḥ | annuttrāso 'nnupāyāso
nâtmanaḥ | / yāvad iyaṃ bhagavan dharmasaṅgītir iti || / utsargād eva câsya svârthâbhāvaḥ siddhaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754209 (0.031):
bodhi satvaḥ sarva satvānāṃ prathamataraṃ bodhim icchati na + ātmanaḥ | / yāvad iyaṃ bhagavan dharma saṅgītir iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949999 (0.031):
bodhisatvaḥ sarvasatvānāṃ prathamataraṃ bodhim icchati nātmanaḥ | yāvad
kiṃ tu satvârthahānibhayād ayogye satve subharaṃ nâropayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950012 (0.0):
utsargād eva cāsya svārthābhāvaḥ siddhaḥ | kiṃ tu satvārthahānibhayād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754222 (0.013):
utsargād eva ca + asya sva artha a bhāvaḥ siddhaḥ | kiṃ tu / satva artha hāni bhayād a yogye satve su bharaṃ na + āropayati | yatra tu
yatra tu satvârthahāniṃ na paśyati tatra svayaṃ kṛtam anyena vā jagad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754237 (0.0):
satva artha hāniṃ na paśyati tatra svayaṃ kṛtam anyena vā jagad * dhitam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950027 (0.0):
ayogye satve subharaṃ nāropayati | yatra tu satvārthahāniṃ na paśyati / tatra svayaṃ kṛtam anyena vā jagad dhitam ācaritam iti ko viśeṣo | yad
dhitam ācaritam iti / [ Bendall ed p146 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.021):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316019 (0.022):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.022):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.024):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.024):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.025):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.026):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.026):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.027):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.027):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.029):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.032):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585163 (0.035):
puṇyavṛddhinimittaṃ bhavati || / [ Bendall ed p351 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441288 (0.035):
kāryaḥ || / [ Bendall ed p154 ---> ] / uktaṃ hi gaṇḍavyūhe tasya samanantaraniṣaṇṇasya tasmin mahāsiṃhâsane
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.037):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180973 (0.038):
vardhate nārakavaśāt sekān narakavahnivat || / [ Bendall ed p266 ---> ] / śabdas tāvad acittatvān māṃ stautîti na saṃbhavaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778787 (0.038):
[ Bendall ed p39 ---> ] / atha khalv anyatarā śreṣṭhidārikôpariprāsādatalagatâdrākṣīt sadāpraruditaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984265 (0.038):
cittaṃ dahate devâgnivat | / [ Bendall ed p122 ---> ] / cittaṃ harate mahâmbuvat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958847 (0.039):
[ Bendall ed p280 ---> ] / nasamavadhānena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.040):
|na dharmasya kvacit pratighāto |*apratihatalakṣaṇo hi dharmaḥ | / [ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
ko viśeṣo | / yad ayam aparabodhisatvakuśalasiddhaye na svakuśalam utsṛjati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754248 (0.0):
ācaritam iti ko viśeṣo | yad ayam a para bodhi satva kuśala siddhaye na / sva kuśalam utsṛjati | atha sva dur gati duṣkha d bibheti | dvitīyasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950038 (0.0):
tatra svayaṃ kṛtam anyena vā jagad dhitam ācaritam iti ko viśeṣo | yad / ayam aparabodhisatvakuśalasiddhaye na svakuśalam utsṛjati | atha
atha svadurgatiduṣkha-d bibheti | / dvitīyasyâpi tad eva duṣkhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950044 (0.0):
ayam aparabodhisatvakuśalasiddhaye na svakuśalam utsṛjati | atha / svadurgatiduṣkhad bibheti | dvitīyasyāpi tad eva duṣkhaṃ | atha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754248 (0.064):
ācaritam iti ko viśeṣo | yad ayam a para bodhi satva kuśala siddhaye na / sva kuśalam utsṛjati | atha sva dur gati duṣkha d bibheti | dvitīyasya +
atha tadduṣkhena me bādhā nâstîty upekṣate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754259 (0.031):
api tad eva duṣkhaṃ | atha tad duṣkhena me bādhā na + asti + ity upekṣate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950047 (0.031):
svadurgatiduṣkhad bibheti | dvitīyasyāpi tad eva duṣkhaṃ | atha / tadduṣkhena me bādhā nāstīty upekṣate | yathoktaiḥ sūtraiḥ sāpattiko
yathôktaiḥ sūtraiḥ sâpattiko bhavati || / yathā ca ratnakūṭasūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950057 (0.034):
tadduṣkhena me bādhā nāstīty upekṣate | yathoktaiḥ sūtraiḥ sāpattiko / bhavati || / yathā ca ratnakūṭasūtre | catvāra ime kāśyapa bodhisatvapratirūpakā ity
catvārême kāśyapa bodhisatvapratirūpakêty ārabhyôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950060 (0.030):
tadduṣkhena me bādhā nāstīty upekṣate | yathoktaiḥ sūtraiḥ sāpattiko / bhavati || / yathā ca ratnakūṭasūtre | catvāra ime kāśyapa bodhisatvapratirūpakā ity
ātmasukhârthiko bhavati na sarvasatvaduṣkha apanayanârthikêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754287 (0.018):
ity ārabhya + uktaṃ | ātma sukha arthiko bhavati na / sarva satva duṣkha apanayana arthika iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950071 (0.018):
ārabhyoktaṃ | ātmasukhārthiko bhavati na sarvasatvaduṣkhāpanayanārthika
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23688653 (0.053):
na sattvaduḥkhāpanayena cārthiko yo cātmano nitya sukh.....rthikaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26932752 (0.064):
dharmabuddhinā vāḍhavyam iti | tathākṣayamatisūtre 'pi | kāyaduṣkhatayā ca / na parikhidyate satvāvekṣatayeti || / tac cātmabhāvādikaṃ kathaṃ pālayet | kalyāṇamitrānutsarjanāt | yathoktam
tasmād ugraparipṛcchāvidhinā pūrvavad ātmā garhaṇīyaḥ eṣā tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950081 (1.192):
ārabhyoktaṃ | ātmasukhārthiko bhavati na sarvasatvaduṣkhāpanayanārthika / tasmād ugraparipṛcchāvidhinā pūrvavad ātmā garhaṇīyaḥ eṣā tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754294 (0.053):
tasmād ugra paripṛcchā vidhinā pūrva vad ātmā garhaṇīyaḥ eṣā tu
bodhisatvaśikṣā yathâryanirārambheṇa dharmasaṅgītisūtre nirdiṣṭā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754307 (0.0):
bodhi satva śikṣā yathā + ārya nir ārambheṇa dharma saṅgīti sūtre nirdiṣṭā / | kathaṃ kula putrāḥ pratipatti sthīta veditavyāḥ | āha | yadā satveṣu na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950090 (0.0):
tasmād ugraparipṛcchāvidhinā pūrvavad ātmā garhaṇīyaḥ eṣā tu / bodhisatvaśikṣā yathāryanirārambheṇa dharmasaṅgītisūtre nirdiṣṭā | kathaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946236 (0.063):
vaśībhūtena sarvadharmā vaśībhavantīti || / tathāryadharmasaṅgītisūtre 'py uktaṃ | mativikramo bodhisatva āha | yo
kathaṃ kulaputrāḥ pratipattisthīta veditavyāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754313 (0.0):
bodhi satva śikṣā yathā + ārya nir ārambheṇa dharma saṅgīti sūtre nirdiṣṭā / | kathaṃ kula putrāḥ pratipatti sthīta veditavyāḥ | āha | yadā satveṣu na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950096 (0.0):
bodhisatvaśikṣā yathāryanirārambheṇa dharmasaṅgītisūtre nirdiṣṭā | kathaṃ / kulaputrāḥ pratipattisthīta veditavyāḥ | āha | yadā satveṣu na
yadā satveṣu na vipratipadyante | / kathaṃ satveṣu na vipratipadyante |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754321 (0.0):
| kathaṃ kula putrāḥ pratipatti sthīta veditavyāḥ | āha | yadā satveṣu na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950104 (0.0):
kulaputrāḥ pratipattisthīta veditavyāḥ | āha | yadā satveṣu na
yan maitrīṃ ca mahākaruṇāṃ ca na tyajanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754327 (0.0):
vipratipadyante | āha | kathaṃ satveṣu na vipratipadyante | āha | yan / maitrīṃ ca mahā karuṇāṃ ca na tyajanti | subhūtir āha | katamā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950110 (0.0):
vipratipadyante | āha | kathaṃ satveṣu na vipratipadyante | āha | yan / maitrīṃ ca mahākaruṇāṃ ca na tyajanti | subhūtir āha | katamā
subhūtir āha | / katamā bodhisatvānāṃ mahāmaitrī | / yat kāyajīvitaṃ ca sarvakuśalamūlaṃ ca sarvasatvānāṃ niryātayanti na ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754335 (0.0):
maitrīṃ ca mahā karuṇāṃ ca na tyajanti | subhūtir āha | katamā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754343 (0.0):
bodhi satvānāṃ mahā maitrī | āha | yat kāya jīvitaṃ ca sarva kuśala mūlaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950115 (0.0):
maitrīṃ ca mahākaruṇāṃ ca na tyajanti | subhūtir āha | katamā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950125 (0.0):
bodhisatvānāṃ mahāmaitrī | āha | yat kāyajīvitaṃ ca sarvakuśalamūlaṃ ca
pratikāraṃ kāṅkṣanti | / katamā bodhisatvānāṃ mahākaruṇā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754347 (0.0):
ca sarva satvānāṃ niryātayanti na ca pratikāraṃ kāṅkṣanti | āha | katamā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950131 (0.0):
sarvasatvānāṃ niryātayanti na ca pratikāraṃ kāṅkṣanti | āha | katamā
yat pūrvataraṃ satvānāṃ bodhim icchanti nâtmanêti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754354 (0.0):
bodhi satvānāṃ mahā karuṇā | yat pūrvataraṃ satvānāṃ bodhim icchanti na +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950134 (0.0):
sarvasatvānāṃ niryātayanti na ca pratikāraṃ kāṅkṣanti | āha | katamā / bodhisatvānāṃ mahākaruṇā | yat pūrvataraṃ satvānāṃ bodhim icchanti nātmana
atrâiva câha | / mahākaruṇāmūlāḥ sarvabodhisatvaśikṣêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950142 (0.034):
atraiva cāha | mahākaruṇāmūlāḥ sarvabodhisatvaśikṣā iti | avaśyaṃ ca
avaśyaṃ ca bhagavatêdaṃ na nivāraṇīyaṃ | / anyatarabodhisatvârthe na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950150 (0.063):
bhagavatedaṃ na nivāraṇīyaṃ | anyatarabodhisatvārthe nārthitvād avaśyaṃ
[ Cambridge MS f72b ---> ] / arthitvād avaśyaṃ tûpadiśatîti niścīyate |
yena dātur mahādakṣiṇīye mahârthadānān mahāpuṇyasāgaravistaro dṛśyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754391 (0.0):
na + arthitvād a vaśyaṃ tu + upadiśati + iti niścīyate | yena dātur / mahā dakṣiṇīye mahā artha dānān mahā puṇya sāgara vistaro dṛśyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950169 (1.192):
tūpadiśatīti niścīyate | yena dātur mahādakṣiṇīye mahārthadānān / mahāpuṇyasāgaravistaro dṛśyate | anyathā tu kevalam eva vighātino maraṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950160 (0.059):
tūpadiśatīti niścīyate | yena dātur mahādakṣiṇīye mahārthadānān
anyathā tu kevalam eva vighātino maraṇaṃ syāt || / yat tu praśāntaviniścayaprātihāryasūtre deśitam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754403 (0.0):
mahā dakṣiṇīye mahā artha dānān mahā puṇya sāgara vistaro dṛśyate | / anyathā tu kevalam eva vighātino maraṇaṃ syāt ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950181 (0.0):
mahāpuṇyasāgaravistaro dṛśyate | anyathā tu kevalam eva vighātino maraṇaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407814 (0.008):
kaluṣacittakṣaṇasaṃkhyān narakeṣu tiṣṭhatīti bhāvaḥ / yaduktaṃ / praśāntaviniścayaprātihāryasūtre
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414853 (0.035):
mahāphalatvāt / yathopavarṇitaṃ praśāntaviniścayaprātihāryasūtre
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3744829 (0.037):
etat pūjā vipākaś ca praśānta viniścaya prātihārya sūtre * abhihitaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941206 (0.037):
etat pūjāvipākaś ca praśāntaviniścayaprātihāryasūtre 'bhihitaḥ || / yas tv eṣāṃ kurute rakṣāṃ dhārmikīṃ dharmavādināṃ | hitvā sudurgatīḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878997 (0.037):
etat pūjāvipākaś ca praśāntaviniścayaprātihāryasūtre 'bhihitaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731542 (0.047):
śikṣā ārambhasya + eva mahā phalatvāt | yathā + uktaṃ / praśānta viniścaya pratihārya sūtre | yaś ca mañjuśrīr bodhi satvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3744369 (0.051):
praśānta viniścaya prātihārya sūtre * apy a paro * an artha uktaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928859 (0.056):
mahāphalatvāt | yathoktaṃ praśāntaviniścayapratihāryasūtre | yaś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26940797 (0.059):
praśāntaviniścayaprātihāryasūtre 'py aparo 'nnartha uktaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317714 (0.060):
yathôktaṃ praśāntaviniścayapratihāryasūtre | / yaś ca mañjuśrīr bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamebhyo buddhebhyaḥ pratyekaṃ
yâiṣa te mahārāja varṣaśatasahasreṇa parivyayo 'tra praviṣṭaḥ sa sarvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754413 (0.0):
yat tu praśānta viniścaya prātihārya sūtre deśitam | ya eṣa te mahā rāja / varṣa śata sahasreṇa parivyayo * atra praviṣṭaḥ sa sarvaḥ piṇḍī kṛtya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950191 (0.0):
yat tu praśāntaviniścayaprātihāryasūtre deśitam | ya eṣa te mahārāja / varṣaśatasahasreṇa parivyayo 'tra praviṣṭaḥ sa sarvaḥ piṇḍīkṛtyaikasya
piṇḍīkṛtyâikasya bhikṣor yātrā bhaved evaṃ pratyekaṃ sarvabhikṣūṇāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950200 (0.0):
varṣaśatasahasreṇa parivyayo 'tra praviṣṭaḥ sa sarvaḥ piṇḍīkṛtyaikasya / bhikṣor yātrā bhaved evaṃ pratyekaṃ sarvabhikṣūṇāṃ | yaś
yaś côddeśasvâdhyāyâbhiyukto bodhisatvaḥ sagauravo dharmaka-maḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754437 (0.056):
uddeśa sva adhyāya abhiyukto bodhi satvaḥ sa gauravo dharma ka maḥ / śraddhā deyam āhāraṃ parigṛhya + evaṃ cittam utpādayet | anena + ahaṃ
śraddhādeyam āhāraṃ parigṛhyâivaṃ cittam utpādayet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319958 (0.057):
animiṣaṃ prekṣamāṇâivaṃ cittam utpādayati | / yadi câham etadyācanakasyâitaccharīrād antraṃ yakṛtbukkāphuṣphuṣaṃ dadyāṃ
anenâhaṃ dharmaparyeṣṭim āpatsyae iti | / asya kuśalasyâiṣa deyadharmaparityāgaḥ śatatamīm api kalāṃ nôpaitîti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754453 (0.030):
dharma paryeṣṭim āpatsyae iti | asya kuśalasya + eṣa / deya dharma parityāgaḥ śatatamīm api kalāṃ na + upaiti + iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950226 (0.030):
iti | asya kuśalasyaiṣa deyadharmaparityāgaḥ śatatamīm api kalāṃ nopaitīti
tad gṛhasukhapaliśuddham adhikṛtyôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754460 (0.053):
tad gṛha sukha paliśuddham adhikṛtya + uktaṃ | na tu pūrva ukta vidhinā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950233 (0.053):
tad gṛhasukhapaliśuddham adhikṛtyoktaṃ | na tu pūrvoktavidhinā kaścid
na tu pūrvôktavidhinā kaścid doṣaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950243 (0.038):
tad gṛhasukhapaliśuddham adhikṛtyoktaṃ | na tu pūrvoktavidhinā kaścid / doṣaḥ || / ukto samāsatā bhogarakṣā | puṇyarakṣā vācyā | tatra
ukto samāsatā bhogarakṣā | / puṇyarakṣā vācyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754478 (0.0):
kaś cid doṣaḥ || / ukto samāsatā bhoga rakṣā | puṇya rakṣā vācyā | tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950250 (0.0):
tad gṛhasukhapaliśuddham adhikṛtyoktaṃ | na tu pūrvoktavidhinā kaścid / doṣaḥ || / ukto samāsatā bhogarakṣā | puṇyarakṣā vācyā | tatra
tatra svârthavipākavaitṛṣṇyāc chubhaṃ saṃrakṣitaṃ bhavet ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950256 (0.025):
svārthavipākavaitṛṣṇyāc chubhaṃ saṃrakṣitaṃ bhavet ||
Siksasamuccayakarika (bsa014_u.htm.txt) 1061475 (0.025):
svārthavipāka vaitṛṣṇyācchubhaṃ saṃrakṣitaṃ bhavet /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754484 (0.037):
sva artha vipāka vaitṛṣṇyāc * chubhaṃ saṃrakṣitaṃ bhavet ||
[ Bendall ed p147 ---> ] / yathôktaṃ nārāyaṇaparipṛcchāyāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585166 (0.0):
puṇyavṛddhinimittaṃ bhavati || / [ Bendall ed p351 ---> ] / yathôktam āryâdhyāśayasaṃcodanasūtre |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709630 (0.003):
tasmān nityamuditaḥ syāt || / [ Bendall ed p183 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9326997 (0.016):
evaṃ hi tatrôktaṃ | / [ Bendall ed p298 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24743909 (0.017):
tadartham atrâivôktaṃ | / [ Bendall ed p194 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179052 (0.018):
kartā na bhoktânyatra nāmasaṃketāt | / [ Bendall ed p254 ---> ] / tad yathâpi nāma mahārāja puruṣaḥ suptaḥ svapnântare śatruṇā sārdhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328469 (0.019):
yasya guṇaparyantam asarvajño nâdhigacchet || / [ Bendall ed p310 ---> ] / yathâryagaṇḍavyūhe saṃvarṇitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.020):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.023):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.025):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.026):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.026):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.027):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289414 (0.030):
[ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma- / [ Cambridge MS f145a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.030):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.031):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180342 (0.032):
[ Bendall ed p262 ---> ] / mbam | / tathâiva druma jānīhîmān dharmān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180455 (0.033):
mi na cânutpannasyêti || / [ Bendall ed p263 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.033):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.033):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316662 (0.033):
punaś côktaṃ | / tathāga- / [ Bendall ed p11 ---> ]
sa nâtmahetoḥ śīlaṃ rakṣati | / na svargahetoḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754497 (0.0):
yathā + uktaṃ nārāyaṇa paripṛcchāyāṃ | sa na + ātma hetoḥ śīlaṃ rakṣati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950269 (0.0):
yathoktaṃ nārāyaṇaparipṛcchāyāṃ | sa nātmahetoḥ śīlaṃ rakṣati | na
na śakratvahetoḥ | / na bhogahetoḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754503 (0.0):
na svarga hetoḥ | na śakratva hetoḥ | na bhoga hetoḥ | na + aiśvarya hetoḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950275 (0.0):
yathoktaṃ nārāyaṇaparipṛcchāyāṃ | sa nātmahetoḥ śīlaṃ rakṣati | na / svargahetoḥ | na śakratvahetoḥ | na bhogahetoḥ | naiśvaryahetoḥ | na
nâiśvaryahetoḥ | / na rūpahetor na varṇahetor na yaśohetoḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754516 (0.0):
na svarga hetoḥ | na śakratva hetoḥ | na bhoga hetoḥ | na + aiśvarya hetoḥ / | na rūpa hetor na varṇa hetor na yaśo hetoḥ | pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950288 (0.0):
svargahetoḥ | na śakratvahetoḥ | na bhogahetoḥ | naiśvaryahetoḥ | na / rūpahetor na varṇahetor na yaśohetoḥ | pe ||
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822835 (0.061):
āryāṇām anapavādakāḥsamyagdṛṣṭayaḥ samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetos / taddhetos tatpratyayaṃkāyasa bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyaṃte /
pe || / na nirayabhayabhi-taḥ śīlaṃ rakṣati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754525 (0.0):
| na rūpa hetor na varṇa hetor na yaśo hetoḥ | pe || / na niraya bhaya bhi taḥ śīlaṃ rakṣati | pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950290 (0.0):
rūpahetor na varṇahetor na yaśohetoḥ | pe || / na nirayabhayabhitaḥ śīlaṃ rakṣati | pe ||
evaṃ na tiryagyonibhayabhītaḥ śīlaṃ rakṣati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754532 (0.0):
evaṃ na tiryag yoni bhaya bhītaḥ śīlaṃ rakṣati | anyatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950302 (0.0):
na nirayabhayabhitaḥ śīlaṃ rakṣati | pe || / evaṃ na tiryagyonibhayabhītaḥ śīlaṃ rakṣati | anyatra
anyatra buddhanetrīpratiṣṭhāpanāya śīlaṃ rakṣati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754538 (0.0):
evaṃ na tiryag yoni bhaya bhītaḥ śīlaṃ rakṣati | anyatra / buddha netrī pratiṣṭhāpanāya śīlaṃ rakṣati | yāvat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950308 (0.0):
evaṃ na tiryagyonibhayabhītaḥ śīlaṃ rakṣati | anyatra / buddhanetrīpratiṣṭhāpanāya śīlaṃ rakṣati | yāvat
yāvat sarvasatvahitasukhayogakṣemârthikaḥ śīlaṃ rakṣati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754542 (0.0):
buddha netrī pratiṣṭhāpanāya śīlaṃ rakṣati | yāvat / sarva satva hita sukha yoga kṣema arthikaḥ śīlaṃ rakṣati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950316 (0.0):
buddhanetrīpratiṣṭhāpanāya śīlaṃ rakṣati | yāvat / sarvasatvahitasukhayogakṣemārthikaḥ śīlaṃ rakṣati ||
sâivaṃrūpeṇa śīlaskandhena samanvāgato bodhisatvo daśabhir dharmair na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950327 (0.0):
sarvasatvahitasukhayogakṣemārthikaḥ śīlaṃ rakṣati || / sa evaṃrūpeṇa śīlaskandhena samanvāgato bodhisatvo daśabhir dharmair na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754560 (0.016):
sa evaṃ rūpeṇa śīla skandhena samanvāgato bodhi satvo daśabhir dharmair na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26970696 (0.048):
baladarśanavismitājātaśatrupṛṣṭena bhagavatā | daśabhir mahārāja dharmaiḥ / samanvāgato bodhisatva evaṃrūpāṃ balavattāṃ pratilabhate |katamair
hīyate | / katamair daśabhiḥ | / yad uta na cakravartirājyāt parihīyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754562 (0.0):
sa evaṃ rūpeṇa śīla skandhena samanvāgato bodhi satvo daśabhir dharmair na / hīyate | katamair daśabhiḥ | yad uta na cakra varti rājyāt parihīyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950335 (0.0):
sa evaṃrūpeṇa śīlaskandhena samanvāgato bodhisatvo daśabhir dharmair na / hīyate | katamair daśabhiḥ | yad uta na cakravartirājyāt parihīyate |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860693 (0.059):
daśabhirjñānaparipācakairdharmaiḥ / katamairdaśabhiḥ? yaduta
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28661553 (0.062):
sattvānāṃ dharmaṃ deśayāmi / katamairdaśabhiḥ? yaduta / sarvadharmasamudrasamavasaraṇena ca nāmnā dhāraṇīmaṇḍalena /
tatra ca bhavaty apramatto bodhipratikāṅkṣī buddhadarśanam abhikāṅkṣate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754577 (0.0):
hīyate | katamair daśabhiḥ | yad uta na cakra varti rājyāt parihīyate | / tatra ca bhavaty a pramatto bodhi pratikāṅkṣī buddha darśanam abhikāṅkṣate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950343 (0.0):
hīyate | katamair daśabhiḥ | yad uta na cakravartirājyāt parihīyate | / tatra ca bhavaty apramatto bodhipratikāṅkṣī buddhadarśanam abhikāṅkṣate |
evaṃ brahmatvād buddhadarśanâbhedyapratilambhād dharmaśravaṇān na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754585 (0.0):
tatra ca bhavaty a pramatto bodhi pratikāṅkṣī buddha darśanam abhikāṅkṣate / | evaṃ brahmatvād buddha darśana a bhedya pratilambhād dharma śravaṇān na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950351 (0.0):
tatra ca bhavaty apramatto bodhipratikāṅkṣī buddhadarśanam abhikāṅkṣate | / evaṃ brahmatvād buddhadarśanābhedyapratilambhād dharmaśravaṇān na
parihīyate | / yāvad yathāśrutapratipattisaṃpādanāya bodhisatvasaṃvarasamādānān na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754595 (0.0):
| evaṃ brahmatvād buddha darśana a bhedya pratilambhād dharma śravaṇān na / parihīyate | yāvad yathā śruta pratipatti saṃpādanāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950359 (0.0):
evaṃ brahmatvād buddhadarśanābhedyapratilambhād dharmaśravaṇān na / parihīyate | yāvad yathāśrutapratipattisaṃpādanāya
anāchedyaprati- / [ Cambridge MS f73a ---> ] / bhānāt sarvakuśaladharmaprārthanadhyānān na parihīyate ||evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754605 (0.0):
bodhi satva saṃvara samādānān na parihīyate | an āchedya pratibhānāt / sarva kuśala dharma prārthana dhyānān na parihīyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950370 (0.0):
bodhisatvasaṃvarasamādānān na parihīyate | annāchedyapratibhānāt / sarvakuśaladharmaprārthanadhyānān na parihīyate ||
śīlaskandhapratiṣṭhito bodhisatvo mahāsatvaḥ sadā namaskṛto bhavati devaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754608 (0.0):
sarva kuśala dharma prārthana dhyānān na parihīyate || / evaṃ śīla skandha pratiṣṭhito bodhi satvo mahā satvaḥ sadā namas kṛto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950376 (0.0):
sarvakuśaladharmaprārthanadhyānān na parihīyate || / evaṃ śīlaskandhapratiṣṭhito bodhisatvo mahāsatvaḥ sadā namaḥkṛto bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754620 (0.056):
bhavati devaiḥ | sadā praśaṃsito bhavati nāgaiḥ | sadā namas kṛto bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950383 (0.056):
devaiḥ | sadā praśaṃsito bhavati nāgaiḥ | sadā namaḥkṛto bhavati yakṣaiḥ |
sadā praśaṃsito bhavati nāgaiḥ | / sadā namaskṛto bhavati yakṣaiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754621 (5.960):
evaṃ śīla skandha pratiṣṭhito bodhi satvo mahā satvaḥ sadā namas kṛto / bhavati devaiḥ | sadā praśaṃsito bhavati nāgaiḥ | sadā namas kṛto bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950385 (5.960):
evaṃ śīlaskandhapratiṣṭhito bodhisatvo mahāsatvaḥ sadā namaḥkṛto bhavati / devaiḥ | sadā praśaṃsito bhavati nāgaiḥ | sadā namaḥkṛto bhavati yakṣaiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754630 (0.045):
yakṣaiḥ | sadā pūjito bhavati gandharvaiḥ sadā + apacāyitaś ca bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950393 (0.045):
devaiḥ | sadā praśaṃsito bhavati nāgaiḥ | sadā namaḥkṛto bhavati yakṣaiḥ |
sadā pūjito bhavati gandharvaiḥ sadâpacāyitaś ca bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754631 (0.0):
bhavati devaiḥ | sadā praśaṃsito bhavati nāgaiḥ | sadā namas kṛto bhavati / yakṣaiḥ | sadā pūjito bhavati gandharvaiḥ sadā + apacāyitaś ca bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950394 (0.0):
devaiḥ | sadā praśaṃsito bhavati nāgaiḥ | sadā namaḥkṛto bhavati yakṣaiḥ | / sadā pūjito bhavati gandharvaiḥ sadāpacāyitaś ca bhavati
nāgêndrâsurêndraiḥ | / sadā sumānitaś ca bhavati brāhmaṇakṣatriya śreṣṭhigṛhapatibhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950407 (0.0):
nāgendrāsurendraiḥ | sadā sumānitaś ca bhavati / brāhmaṇakṣatriyaśreṣṭhigṛhapatibhiḥ | sadābhigamanīyaś ca bhavati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573864 (0.044):
165.029. tayoḥ kṣatriyadārako 'vagāḍhaśrāddho brāhmaṇadārako na tathā/ / 165.029. sa brāhmaṇadārakaḥ kṣatriyadārakasya kathayati vayasya,
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625722 (0.052):
samyak^caryāṃ cariṣyati/ kathaṃ / brāhmaṇa^kṣatriya^gṛhapati^mahā^śāla^kuleṣu pravekṣyati/
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527746 (0.056):
śreṣṭhigṛhapatyāmātyakṣatriyabrāhmaṇamahāśālakuleṣu pratiṣṭhāpitās,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754642 (0.060):
nāga indra asura indraiḥ | sadā su mānitaś ca bhavati / brāhmaṇa kṣatriya śreṣṭhi gṛha patibhiḥ | sadā + abhigamanīyaś ca bhavati
sadâbhigamanīyaś ca bhavati paṇḍitaiḥ | / sadā samanvāhṛtaś ca bhavati buddhaiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754656 (0.0):
brāhmaṇa kṣatriya śreṣṭhi gṛha patibhiḥ | sadā + abhigamanīyaś ca bhavati / paṇḍitaiḥ | sadā samanvāhṛtaś ca bhavati buddhaiḥ | śāstṛ saṃmataś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950417 (0.0):
brāhmaṇakṣatriyaśreṣṭhigṛhapatibhiḥ | sadābhigamanīyaś ca bhavati / paṇḍitaiḥ | sadā samanvāhṛtaś ca bhavati buddhaiḥ | śāstṛsaṃmataś ca
śāstṛsaṃmataś ca bhavati sadevakasya lokasyânukampakaś ca bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754662 (0.0):
paṇḍitaiḥ | sadā samanvāhṛtaś ca bhavati buddhaiḥ | śāstṛ saṃmataś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950423 (0.0):
paṇḍitaiḥ | sadā samanvāhṛtaś ca bhavati buddhaiḥ | śāstṛsaṃmataś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691950 (0.035):
yā staupikântaśâikadaśâpi śrāddhaiḥ prasādabahulair niryātitā bhavati | / sā sa- / [ Cambridge MS f33b ---> ] / devakasya lokasya caityaṃ |
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648341 (0.053):
upapadyeyuryāvadbodhiparyantena brahmacāriṇaḥ syuḥ / sarvasattvāḥ / sadevakasya lokasya namasyanīyāḥ syuḥ, yāvad bodhiparyantena
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9674777 (0.053):
hetoḥ ? anyathāvādinaste anyathākāriṇaḥ, visaṃvādakāḥ sadevakasya lokasya / atha khalu bhagavaṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata -
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25301258 (0.055):
sādhu sugateti / sādhukāreṇa harṣayitvā sadevakasya lokasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18690782 (0.056):
sadevakasya lokasya dakṣiṇīyā paraprāṇeyā ahaṃ ca teṣām upasthāyako /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729805 (0.058):
parigṛhṇanti yena nindanīyā bhavanti sadevakasya lokasya ity
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9883729 (0.061):
api tu bhagavaṃstvameva sadevakasya lokasya paramasākṣībhūtaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6562028 (0.063):
tasminneva kṣaṇalavamuhūrte parinirvāṇamārocitavān sadevakasya lokasya / samārakasya sabrahmakasya saśramaṇabrāhmaṇikāyāḥ prajāyāḥ
sarvasatvānāṃ || / pe || / catasro gatīr na gacchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754670 (0.0):
bhavati sa devakasya lokasya + anukampakaś ca bhavati sarva satvānāṃ || pe / catasro gatīr na gacchati | katamāś catasro | yad uta + a kṣaṇa gatiṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950431 (0.0):
bhavati sadevakasya lokasyānukampakaś ca bhavati sarvasatvānāṃ || pe || / catasro gatīr na gacchati | katamāś catasro | yad utākṣaṇagatiṃ na
katamāś catasro | / yad utâkṣaṇagatiṃ na gacchaty anyatra satvaparipākāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754681 (0.0):
catasro gatīr na gacchati | katamāś catasro | yad uta + a kṣaṇa gatiṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950442 (0.0):
catasro gatīr na gacchati | katamāś catasro | yad utākṣaṇagatiṃ na / gacchaty anyatra satvaparipākāt | buddhaśūnyabuddhakṣetraṃ na gacchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754672 (5.960):
bhavati sa devakasya lokasya + anukampakaś ca bhavati sarva satvānāṃ || pe / catasro gatīr na gacchati | katamāś catasro | yad uta + a kṣaṇa gatiṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950431 (5.960):
bhavati sadevakasya lokasyānukampakaś ca bhavati sarvasatvānāṃ || pe || / catasro gatīr na gacchati | katamāś catasro | yad utākṣaṇagatiṃ na
buddhaśūnyabuddhakṣetraṃ na gacchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754687 (0.0):
gacchaty anyatra satva paripākāt | buddha śūnya buddha kṣetraṃ na gacchati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950448 (0.0):
gacchaty anyatra satvaparipākāt | buddhaśūnyabuddhakṣetraṃ na gacchati |
mithyādṛṣṭikulôpapattiṃ na gacchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754687 (0.044):
gacchaty anyatra satva paripākāt | buddha śūnya buddha kṣetraṃ na gacchati / | mithyā dṛṣṭi kula upapattiṃ na gacchati | sarva dur gati gatiṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950448 (0.044):
gacchaty anyatra satvaparipākāt | buddhaśūnyabuddhakṣetraṃ na gacchati | / mithyādṛṣṭikulopapattiṃ na gacchati | sarvadurgatigatiṃ na gacchati ||
sarvadurgatigatiṃ na gacchati || / evaṃ pūrvôtsṛṣṭasyâpi puṇyasya kleśavaśāt punar*upādīyamānasya rakṣā kāryā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754708 (0.0):
evaṃ pūrva utsṛṣṭasya + api puṇyasya kleśa vaśāt punar upādīyamānasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950457 (0.0):
mithyādṛṣṭikulopapattiṃ na gacchati | sarvadurgatigatiṃ na gacchati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950468 (0.0):
mithyādṛṣṭikulopapattiṃ na gacchati | sarvadurgatigatiṃ na gacchati || / evaṃ pūrvotsṛṣṭasyāpi puṇyasya kleśavaśāt punar upādīyamānasya rakṣā kāryā
puṇyadānād api yat puṇyaṃ tato 'pi na vipākaḥ prārthanīyo 'nyatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754717 (0.0):
evaṃ pūrva utsṛṣṭasya + api puṇyasya kleśa vaśāt punar upādīyamānasya / rakṣā kāryā | puṇya dānād api yat puṇyaṃ tato * api na vipākaḥ prārthanīyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950477 (0.0):
evaṃ pūrvotsṛṣṭasyāpi puṇyasya kleśavaśāt punar upādīyamānasya rakṣā kāryā / | puṇyadānād api yat puṇyaṃ tato 'pi na vipākaḥ prārthanīyo 'nyatra
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649899 (0.064):
etaddānād dhi yat puṇyaṃ tat puṇyaṃ tvam avāpnuyāḥ /
parârthāt | / kiṃ ca puṇyaṃ rakṣitukāmaḥ | / paścāt tāpaṃ na kurvīta ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754723 (0.0):
rakṣā kāryā | puṇya dānād api yat puṇyaṃ tato * api na vipākaḥ prārthanīyo / * anyatra para arthāt | kiṃ ca puṇyaṃ rakṣitu kāmaḥ | paścāt tāpaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950482 (0.0):
parārthāt | kiṃ ca puṇyaṃ rakṣitukāmaḥ | paścāt tāpaṃ na kurvīta ||
yathôktam ugraparipṛcchāyāṃ | / dattvā ca na vipratisāracittam utpādayitavyam iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754731 (0.0):
yathā + uktam ugra paripṛcchāyāṃ | dattvā ca na vipratisāra cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950490 (0.0):
yathoktam ugraparipṛcchāyāṃ | dattvā ca na vipratisāracittam
[ Bendall ed p148 ---> ] / pṛṣṭhadaurbalyād daurbalyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754737 (0.021):
utpādayitavyam iti || / pṛṣṭha daurbalyād daurbalyaṃ | vipratisārāt pāpa vat puṇyasya + api kṣayaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950496 (0.021):
utpādayitavyam iti || / pṛṣṭhadaurbalyād daurbalyaṃ | vipratisārāt pāpavat puṇyasyāpi kṣayaḥ syād
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874351 (0.027):
[ Bendall ed p61 ---> ] / samyaksaṃbodheś cittaṃ śrāvakayāne cittaṃ praṇidadhati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585857 (0.030):
[ Bendall ed p356 ---> ] / bodhicittaṃ ca puṇyasya vṛddhihetuḥ samāsataḥ ||yathôktam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984265 (0.030):
cittaṃ dahate devâgnivat | / [ Bendall ed p122 ---> ] / cittaṃ harate mahâmbuvat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985683 (0.039):
caṇḍālakumārasadṛśena mayā / [ Bendall ed p130 ---> ] / bhavitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1584952 (0.045):
[ Bendall ed p350 ---> ] / tvena nôttrasitavyaṃ na saṃtrasitavyaṃ na saṃtrāsam āpattavyaṃ |tat kasmād
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959691 (0.045):
[ Bendall ed p284 ---> ] / ttam utpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26222274 (0.047):
ahaṃ viśiṣṭo 'ham eva śreṣṭho | / nâiva cittaṃ samupādanīyam || / [ Bendall ed p108 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318128 (0.047):
[ Bendall ed p18 ---> ] / ksaṃbodhau cittam utpādya nântarā śravakapratyekabuddhabhūmau cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319980 (0.050):
[ Bendall ed p26 ---> ] / sâivaṃ manasikārasaṃtoṣitena santānenâivaṃ dharmajñānenâśayena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958847 (0.051):
[ Bendall ed p280 ---> ] / nasamavadhānena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.053):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.053):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.053):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.054):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691342 (0.055):
[ Bendall ed p53 ---> ] / adhyāśayena ca sarvasatvānām antike tiṣṭhaty apagatamāyāśāṭhyatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.055):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321497 (0.056):
aviśrāmyamānamanomayakāyapratilabdhāḥ | / [ Bendall ed p33 ---> ] / sarvasatvāḥ sukhagamanamuktā bhavantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.056):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
vipratisārāt pāpavat puṇyasyâpi kṣayaḥ syād ity abhiprāyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754740 (0.0):
utpādayitavyam iti || / pṛṣṭha daurbalyād daurbalyaṃ | vipratisārāt pāpa vat puṇyasya + api kṣayaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950499 (0.0):
utpādayitavyam iti || / pṛṣṭhadaurbalyād daurbalyaṃ | vipratisārāt pāpavat puṇyasyāpi kṣayaḥ syād
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21631550 (0.057):
382.023. atha pāṇitale pinyo bharaṇyāmakṣayaḥ smṛtaḥ/ / 382.024. vadhyaghātaśca duḥśīlaḥ syānnarakaparāyaṇaḥ//582//
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508029 (0.060):
r1 433 sa x .ya x ^ _ _ x sarvapāpakṣayas tava /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316792 (0.061):
kṣīravṛkṣagaja vṛṣagirisiṃhâsanaprāsādanâvarohaṇād dharmaśravaṇāc ca / pāpakṣayaḥ saṃlakṣayitavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759193 (0.061):
kṣīra vṛkṣa gaja vṛṣa giri siṃha āsana prāsādana avarohaṇād / dharma śravaṇāc ca pāpa kṣayaḥ saṃlakṣayitavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954694 (0.061):
kṣīravṛkṣagajavṛṣagirisiṃhāsanaprāsādanāvarohaṇād dharmaśravaṇāc ca / pāpakṣayaḥ saṃlakṣayitavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316478 (0.063):
tatra gambhīrasūtrântaparicayāt pāpakṣayo bhavati || / yathā vajracchedikāyām uktaṃ | / ye te subhūte kulaputrā vā kuladuhitaro vā imān evaṃrūpān sūtrântān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954397 (0.063):
gambhīrasūtrāntaparicayāt pāpakṣayo bhavati || / yathā vajracchedikāyām uktaṃ | ye te subhūte kulaputrā vā kuladuhitaro vā
na ca kṛtvā prakāśayed | / anekaparyāyeṇa hi bhagavatā prachannakalyāṇatā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754754 (0.0):
pṛṣṭha daurbalyād daurbalyaṃ | vipratisārāt pāpa vat puṇyasya + api kṣayaḥ / syād ity abhiprāyaḥ | na ca kṛtvā prakāśayed | an eka paryāyeṇa hi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950512 (0.0):
pṛṣṭhadaurbalyād daurbalyaṃ | vipratisārāt pāpavat puṇyasyāpi kṣayaḥ syād / ity abhiprāyaḥ | na ca kṛtvā prakāśayed | annekaparyāyeṇa hi bhagavatā
vivṛtapāpatā varṇitā | / tatra vivṛtasay kṣayo gamyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754761 (0.0):
bhagavatā prachanna kalyāṇatā | vivṛta pāpatā varṇitā | tatra vivṛtasay
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950519 (0.0):
ity abhiprāyaḥ | na ca kṛtvā prakāśayed | annekaparyāyeṇa hi bhagavatā / prachannakalyāṇatā | vivṛtapāpatā varṇitā | tatra vivṛtasay kṣayo gamyate
pāpasya daurmanasyenâiva puṇyasya saumanasyenâpattiḥ satvârthaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754762 (0.052):
bhagavatā prachanna kalyāṇatā | vivṛta pāpatā varṇitā | tatra vivṛtasay / kṣayo gamyate | pāpasya daurmanasyena + eva puṇyasya saumanasyena +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950520 (0.052):
prachannakalyāṇatā | vivṛtapāpatā varṇitā | tatra vivṛtasay kṣayo gamyate / | pāpasya daurmanasyenaiva puṇyasya saumanasyenāpattiḥ satvārthaṃ
nirāmiṣacittasya prakāśayataḥ || / yathā ratnameghe vaidyadṛṣṭântenâtmôtkarṣo nirdoṣôktaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950531 (0.0):
| pāpasya daurmanasyenaiva puṇyasya saumanasyenāpattiḥ satvārthaṃ / nirāmiṣacittasya prakāśayataḥ || / yathā ratnameghe vaidyadṛṣṭāntena ātmotkarṣo nirdoṣa uktaḥ | punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754773 (0.026):
āpattiḥ satva arthaṃ nir āmiṣa cittasya prakāśayataḥ || / yathā ratna meghe vaidya dṛṣṭa antena ātma utkarṣo nir doṣa uktaḥ | punaḥ
punaḥ puṇyarakṣā kāmo lābhasatkārabhītaḥ syād unnatiṃ varjayet sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950549 (0.0):
yathā ratnameghe vaidyadṛṣṭāntena ātmotkarṣo nirdoṣa uktaḥ | punaḥ / puṇyarakṣā kāmo lābhasatkārabhītaḥ syād unnatiṃ varjayet sadā | bodhisatvo
Siksasamuccayakarika (bsa014_u.htm.txt) 1061491 (0.0):
paścātāpaṃ na kurvīta na ca kṛtvā prakāśayet // Śsk_15 // / lābhasatkārabhītaḥ syādunnatiṃ varjayetsadā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754784 (0.040):
yathā ratna meghe vaidya dṛṣṭa antena ātma utkarṣo nir doṣa uktaḥ | punaḥ / puṇya rakṣā kāmo lābha sat kāra bhītaḥ syād unnatiṃ varjayet sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754793 (0.042):
puṇya rakṣā kāmo lābha sat kāra bhītaḥ syād unnatiṃ varjayet sadā |
bodhisatvo prasannaḥ syād dharme vimatim utsṛjet ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950555 (0.0):
puṇyarakṣā kāmo lābhasatkārabhītaḥ syād unnatiṃ varjayet sadā | bodhisatvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754800 (0.016):
puṇya rakṣā kāmo lābha sat kāra bhītaḥ syād unnatiṃ varjayet sadā | / bodhi satvo prasannaḥ syād dharme vimatim utsṛjet ||
Siksasamuccayakarika (bsa014_u.htm.txt) 1061495 (0.018):
lābhasatkārabhītaḥ syādunnatiṃ varjayetsadā / / bodhisattvaḥ prasannaḥ syāddharme vimatimutsṛjet // Śsk_16 //
idaṃ ca ratnakūṭe 'bhihitaṃ | / caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya bodhisatvasyôtpannôtpannāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950560 (0.0):
prasannaḥ syād dharme vimatim utsṛjet || / idaṃ ca ratnakūṭe 'bhihitaṃ | caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9782273 (0.002):
fol. 6r (KP-SI P/2) / 1 ebhiḥ kāśyapa caturbhir dharmaiḥ samanvāgatasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26935463 (0.014):
nādhyāyāśayeneti asya vivarjanam atroktaṃ | caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ / samanvāgatasya bodhisatvasya sarvāsu jātiṣu jātamātrasya bodhicittam
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9782101 (0.019):
varāgrabodhiṃ spṛśati praśāstāṃ / . 4 caturbhiḥ / 2 kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya bodhisattvasya / sarvāsu jātiṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691272 (0.021):
bodhicittasaṃpramoṣo 'py anarthaḥ tasya ca hetur ukto ratnakūṭe | / caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya bodhisatvasya bodhicittaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26935426 (0.021):
bodhicittasaṃpramoṣo 'py annarthaḥ tasya ca hetur ukto ratnakūṭe | / caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya bodhisatvasya bodhicittaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754806 (0.021):
bodhi satvo prasannaḥ syād dharme vimatim utsṛjet || / idaṃ ca ratna kūṭe * abhihitaṃ | caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691310 (0.025):
upacarati nâdhyāyâśayenêti asya vivarjanam atrôktaṃ | / caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya bodhisatvasya sarvāsu
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687596 (0.037):
cittaṃ na bodhāya kadāci muhyatiḥ 3 // / KP.5 caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9782042 (0.039):
param upacarati nādhyāśayena / / 2 ebhiḥ kāśyapa caturbhiḥ dharmaiḥ samanvāgatasya bodhisatvasya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9782003 (0.042):
jinapraśastā : / . 3 caturbhiḥ / 4 kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya bodhisatvasya bodhicittaṃ muhyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3738652 (0.042):
param upacarati na + adhyāya āśayena + iti asya vivarjanam atra + uktaṃ | / caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya bodhi satvasya sarvāsu jātiṣu
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687528 (0.043):
kayānaspṛhaṇatayā / ebhiḥ kāśyapa caturbhiḥ dharmaiḥ samanvāgatasya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9782233 (0.045):
muhyati : 3 // / . 5 caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ / 3 samanvāgatasya bodhisatvasyotpannotpannā kuśalā dharmāḥ paryādīyante
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316796 (0.050):
caturbhiḥ śāriputra dharmaiḥ / [ Cambridge MS f8b ---> ] / samanvāgatāḥ bodhisatvāḥ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687421 (0.052):
nādhyāśaye na / ebhiḥ kāśyapa caturbhiḥ dharmaiḥ samanvāgatasya / bodhicittaṃ muhyati / vāṃ tatredamucyate //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3738614 (0.052):
bodhi citta saṃpramoṣo * apy an arthaḥ tasya ca hetur ukto ratna kūṭe | / caturbhiḥ kāśyapa dharmaiḥ samanvāgatasya bodhi satvasya bodhi cittaṃ
[ Cambridge MS f73b ---> ] / kuśalā dharmāḥ parihīyante | / yaiḥ caturbhir muktāḥ na vardhante kuśaladharmaiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754822 (0.0):
bodhi satvasya + utpanna utpannāḥ kuśalā dharmāḥ parihīyante | yaiḥ / caturbhir muktāḥ na vardhante kuśala dharmaiḥ | katamaiś caturbhiḥ | yad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950575 (0.0):
bodhisatvasyotpannotpannāḥ kuśalā dharmāḥ parihīyante | yaiḥ caturbhir
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15151268 (0.055):
yante tādṛśāḥ samudāgacchanti kuśalā vâkuśalā vā / [ Cambridge MS f106b ---> ] / aniñjyā vā |
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9782245 (0.056):
yair na vivardhati kuśalair / 4 dharmaiḥ katamaiś caturbhiḥ yaduta abhimānikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1584861 (0.058):
sarvasvaparityāgakuśalā hi te bodhisatvā mahāsatvôtsṛṣṭakāyenâpi ca
katamaiś caturbhiḥ | / yad utâbhimānikasya lokâyatamantraparyeṣṭyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754822 (0.0):
caturbhir muktāḥ na vardhante kuśala dharmaiḥ | katamaiś caturbhiḥ | yad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950575 (0.0):
muktāḥ na vardhante kuśaladharmaiḥ | katamaiś caturbhiḥ | yad
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9782245 (0.054):
yair na vivardhati kuśalair / 4 dharmaiḥ katamaiś caturbhiḥ yaduta abhimānikasya
lābhasatkārâdhyavasitasya kulapratyavalokanena | / bodhisatvavidveṣâbhyākhyānena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316451 (0.040):
yāvad ākāśasamatayā nirvāṇasamatayânumodasvânumodya ca / sarvabuddhabodhisatvapratyeka-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26937672 (0.048):
mūlāpattīr daśayitukāmā | yadi te ākāśagarbhaṃ bodhisatvaṃ namaḥkuryuḥ / nāma cāsya parikīrttayeyus teṣāṃ sa kulaputro yathā bhāgyatayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18661928 (0.048):
sthitā mālyagandhahastā svaparivāreṇa upaśobhanti // / na khalu punar bodhisatvāmātā bodhisatvaṃ janeti śayānā niṣaṇṇikā vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316607 (0.058):
idaṃ tu vaktavyaṃ kim abhūmipraviṣṭhasyâpi / bodhisatvasamvarâdhikāro 'sti na vêti |
aśrutānām anirdiṣṭānāṃ ca sūtrântānāṃ pratikṣepeṇêti ||
āryasarvâstivādānāṃ ca paṭhyate | / paśyadhvaṃ bhikṣavâitaṃ bhikṣuṃ keśanakhastūpe sarvâṅgena praṇipatya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950607 (0.046):
āryasarvāstivādānāṃ ca paṭhyate | paśyadhvaṃ bhikṣava etaṃ bhikṣuṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559691 (0.047):
122.011. dṛṣṭvā ca punarbhikṣūnāmantrayate sma paśyata yūyaṃ bhikṣava / etaṃ bhikṣuṃ keśanakhastūpe sarvaśarīreṇa praṇipatya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422650 (0.052):
āryasarvāstivādinā paṭhyate paśyatha bhikṣava etaṃ bhikṣuṃ keśanakhastūpe
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754860 (0.052):
ārya sarva asti vādānāṃ ca paṭhyate | paśyadhvaṃ bhikṣava etaṃ bhikṣuṃ / keśa nakha stūpe sarva aṅgena praṇipatya cittam abhiprasādayantam |evaṃ
cittam abhiprasādayantam |evaṃ bhadanta | / anena bhikṣavo bhikṣuṇā yāvatī bhūmir ākrāntâdharaśītiyojanasahasrāṇi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422656 (0.0):
sarvāṅgena praṇipatya cittamabhiprasādayantam? evaṃ bhadanta / anena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754865 (0.0):
keśa nakha stūpe sarva aṅgena praṇipatya cittam abhiprasādayantam |evaṃ / bhadanta | anena bhikṣavo bhikṣuṇā yāvatī bhūmir ākrāntā +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950612 (0.0):
keśanakhastūpe sarvāṅgena praṇipatya cittam abhiprasādayantam |evaṃ / bhadanta | anena bhikṣavo bhikṣuṇā yāvatī bhūmir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754872 (0.047):
keśa nakha stūpe sarva aṅgena praṇipatya cittam abhiprasādayantam |evaṃ / bhadanta | anena bhikṣavo bhikṣuṇā yāvatī bhūmir ākrāntā +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950619 (0.047):
keśanakhastūpe sarvāṅgena praṇipatya cittam abhiprasādayantam |evaṃ / bhadanta | anena bhikṣavo bhikṣuṇā yāvatī bhūmir
yāvat kāñcanacakraṃ | / atrântare yāvantyā vālikās tāvanty- anena bhikṣuṇā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754874 (0.0):
adhara śīti yojana sahasrāṇi yāvat kāñcana cakraṃ | atra + antare yāvantyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950621 (0.0):
ākrāntādharaśītiyojanasahasrāṇi yāvat kāñcanacakraṃ | atrāntare yāvantyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559709 (0.030):
122.012. anena bhikṣuṇā yāvatī bhūmirākrāntā adho 'śītiyojanasahasrāṇi / yāvat kāñcanacakramityatrāntarā yāvatyo vālukāstāvantyanena bhikṣuṇā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559737 (0.030):
śakyate vālukā gaṇayitum, kṛtaḥ punaraśītiyojanasahasrāṇi yāvat / kāñcanacakramiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559718 (0.042):
yāvat kāñcanacakramityatrāntarā yāvatyo vālukāstāvantyanena bhikṣuṇā / cakravartirājyasahasrāṇi paribhoktavyāni/
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950628 (0.055):
ākrāntādharaśītiyojanasahasrāṇi yāvat kāñcanacakraṃ | atrāntare yāvantyā / vālikās tāvanty anena bhikṣuṇā cakravartirājyasahasrāṇi paribhoktavyāni |
cakravartirājyasahasrāṇi paribhoktavyāni | / yāvad athâyuṣmān upālir yena bhagavān tenâñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422675 (0.0):
yāvat kāñcanavajramaṇḍalāntare yāvantyo vālikāḥ, tāvantyanena bhikṣuṇā / cakravartirājyasahasrāṇi paribhoktavyāni / yāvat / athāyuṣmānupāliryena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950632 (0.0):
ākrāntādharaśītiyojanasahasrāṇi yāvat kāñcanacakraṃ | atrāntare yāvantyā / vālikās tāvanty anena bhikṣuṇā cakravartirājyasahasrāṇi paribhoktavyāni |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559719 (0.034):
yāvat kāñcanacakramityatrāntarā yāvatyo vālukāstāvantyanena bhikṣuṇā / cakravartirājyasahasrāṇi paribhoktavyāni/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452857 (0.048):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā ye(na) bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479620 (0.048):
gṛhapatir utthāyāsanāt pūrvavad yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavān śvo 'ntargṛhe bhaktena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218072 (0.048):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat* / abhikrānto 'haṃ bhadantābhikrāntaḥ / eṣo 'haṃ bhagavantaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223082 (0.048):
saṃpraharṣya tūṣṇīm* / atha viśākhā mṛgāramātā utthāyāsanād yena bhagavāṃs / tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavāṃ
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27453119 (0.048):
NagSū II.26 atha catvāro mahārājānaḥ yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618342 (0.048):
NagSū II.26 atha catvāro mahārājānaḥ yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat*
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828675 (0.048):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - ko
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829303 (0.048):
[SaSū 162] atha khalu sarvaśūro bodhisattvo mahāsattvo yena / bhagavāṃstenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - ko bhagavan hetuḥ kaḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7830347 (0.048):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - ko
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837104 (0.048):
utthāyāsanād yena bhagavāṃstenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - ko
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17088121 (0.048):
yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya, bhagavantam etad avocat: 2. kiyantaṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094149 (0.048):
yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya, bhagavantam etad avocat: 2. ko
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094339 (0.048):
yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya, bhagavantam etad avocat: 2. kin nāmāni
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094786 (0.048):
[SaSū(C) 162] 1. atha khalu sarvaśūro bodhisatvo mahāsatvo, yena bhagavāṃs / tenāṃjaliṃ praṇamya, bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ kaḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17095776 (0.048):
pratiṣṭhāpya, yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya, bhagavantam etad avocat:
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17098366 (0.048):
bhagavataś candrāvatikṣetrasya tathāgatasya purata sthito, yena bhagavāṃs / tenāṃjaliṃ praṇamya, bhagavantam etad avocat: 2. āgato 'smi bhagavan
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17102375 (0.048):
utthāyāsanād, yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya, bhagavantam etad avocat:
avocat | / yad uktaṃ bhagavatâsya bhikṣor evaṃ mahānti kuśalamūlāni |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422687 (0.011):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat yaduktaṃ bhagavatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754897 (0.011):
| yāvad atha + āyuṣmān upālir yena bhagavān tena + añjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat | yad uktaṃ bhagavatā + asya bhikṣor evaṃ mahānti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950643 (0.011):
yāvad athāyuṣmān upālir yena bhagavān tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat | yad uktaṃ bhagavatāsya bhikṣor evaṃ mahānti kuśalamūlāni |
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452857 (0.032):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā ye(na) bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658981 (0.032):
bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: iha bhagavan
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470144 (0.032):
brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / ihāsmābhir bhadanta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046848 (0.032):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat / ahaṃ bhagavan atra sthāne notrasiṣyāmi, na saṃtrasiṣyāmi, na
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552454 (0.032):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat ahaṃ bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552607 (0.032):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocat ahaṃ bhadanta bhagavantamadhyeṣe 'sādhāraṇāyām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648048 (0.032):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat ahaṃ bhagavan"
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090007 (0.032):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat / ahamapi bhadanta bhagavan sarasvatī mahādevī tasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11435239 (0.032):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat yo hi bhagavaṃ mañjuśriyā kumārabhūtena krodharājā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845806 (0.034):
dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocat sarvasattvānāṃ bhagavaṃstathāgata
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536371 (0.035):
yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558125 (0.035):
117.005. anāthapiṇḍado gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582311 (0.035):
yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664607 (0.035):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpyā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat // bhagavan kasmin
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458118 (0.035):
kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat ||)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911308 (0.035):
09801 pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantam etad avocat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733603 (0.035):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko
kutrêmāni bhagavan kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422723 (5.960):
duṣṭacittamutpādayati / tatropāle imāni mahānti kuśalamūlāni tanutvaṃ / parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti / tasmāttarhi upāle evaṃ śikṣitavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440304 (5.960):
atrôpāle imāni mahānti kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754913 (5.960):
kuśala mūlāni | kutra + imāni bhagavan kuśala mūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754938 (5.960):
duṣṭa cittam utpādayati | atra + upāle imāni mahānti kuśala mūlāni / tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti | tasmāt tarhy upāle evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950659 (5.960):
avocat | yad uktaṃ bhagavatāsya bhikṣor evaṃ mahānti kuśalamūlāni | / kutremāni bhagavan kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950681 (5.960):
sabrahmacāriṇo 'ntike duṣṭacittam utpādayati | atropāle imāni mahānti / kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti | tasmāt tarhy upāle
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559829 (1.788):
122.023. tatropālinn imāni mahānti kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422702 (0.029):
asya bhikṣorevaṃ mahānti kuśalamūlāni / kutremāni bhagavan kuśalāni / tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti? nāhamupāle evaṃ kṣatimupahatiṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641173 (0.059):
429.026. yadā panthakasya bhogāstanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gatāḥ, sa
nâham upāle evaṃ / [ Bendall ed p149 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.024):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.025):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.025):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.025):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.025):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.025):
sacet punas tasyônaṃ cīvaraṃ bhaved yan niśritya brahmaca- / [ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.026):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.027):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.027):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.027):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.028):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.029):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180086 (0.029):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690377 (0.029):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441247 (0.029):
[ Bendall ed p273 ---> ] / anupaśāntā ca karmakleśeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11290622 (0.031):
utkuṭaśobhikahārakanṛtyā māyakarāḥ pṛthu rūpanidarśī || / [ Bendall ed p331 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221115 (0.031):
idaṃ ca khalu kulaputrârthavaśaṃ saṃpaśyaṃs tathāgatâivaṃ- / [ Bendall ed p100 ---> ] / dharmaṃ deśayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986691 (0.031):
tatra taiḥ śramaṇavarṇarūpeṇa duṣkhāṃ vedanām anubhavantîti || / [ Bendall ed p137 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440657 (0.031):
yad uta tena tenâcāragocarasamudācāreṇêti ni- / [ Bendall ed p151 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709093 (0.031):
'dhivāsayatîti || / [ Bendall ed p180 ---> ]
kṣatiṃ côpahatiṃ ca samanupaśyāmi | / yathā sabrahmacārī sabrahmacāriṇo 'ntike duṣṭacittam utpādayati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422713 (0.0):
tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti? nāhamupāle evaṃ kṣatimupahatiṃ / ca samanupaśyāmi yathā sabrahmacārī sabrahmacāriṇo 'ntike
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950670 (0.0):
nāham upāle evaṃ kṣatiṃ copahatiṃ ca samanupaśyāmi | yathā sabrahmacārī / sabrahmacāriṇo 'ntike duṣṭacittam utpādayati | atropāle imāni mahānti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559820 (0.049):
parikṣayaṃ paryādānaṃ gamiṣyati? nāhamupālinn ito bahiḥ samanupaśyāmyeva / kṣatiṃ copahatiṃ ca yathā sabrahmacārī sabrahmacāriṇo 'ntike/
atrôpāle imāni mahānti kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559830 (0.0):
122.023. tatropālinn imāni mahānti kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422723 (0.0):
duṣṭacittamutpādayati / tatropāle imāni mahānti kuśalamūlāni tanutvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754938 (0.0):
duṣṭa cittam utpādayati | atra + upāle imāni mahānti kuśala mūlāni / tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti | tasmāt tarhy upāle evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950681 (0.0):
sabrahmacāriṇo 'ntike duṣṭacittam utpādayati | atropāle imāni mahānti / kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti | tasmāt tarhy upāle
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440277 (5.960):
kutrêmāni bhagavan kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754912 (5.960):
kuśala mūlāni | kutra + imāni bhagavan kuśala mūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950658 (5.960):
kutremāni bhagavan kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422701 (0.021):
asya bhikṣorevaṃ mahānti kuśalamūlāni / kutremāni bhagavan kuśalāni / tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti? nāhamupāle evaṃ kṣatimupahatiṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641173 (0.055):
429.026. yadā panthakasya bhogāstanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gatāḥ, sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882454 (0.057):
cirād evāsmākaṃ bhogās tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gaccheyuḥ / sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559809 (0.064):
asya bhikṣoriyatpuṇyaskandha iti, kutra bhadanta iyatpuṇyaskandhastanutvaṃ / parikṣayaṃ paryādānaṃ gamiṣyati? nāhamupālinn ito bahiḥ samanupaśyāmyeva
gacchanti | / tasmāt tarhy upāle evaṃ śikṣitavyaṃ yad dagdhasthūṇāyām api cittaṃ na
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650073 (0.0):
459.004. evaṃ cāha tasmāttarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyam, / yaddagdhasthūṇāyāmapi cittaṃ na pradūṣayiṣyāmaḥ prāgeva savijñānake kāye/
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422732 (0.0):
duṣṭacittamutpādayati / tatropāle imāni mahānti kuśalamūlāni tanutvaṃ / parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti / tasmāttarhi upāle evaṃ śikṣitavyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020155 (0.0):
tarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyaṃ yad dagdhasthūṇāyām api cittaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754947 (0.0):
tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti | tasmāt tarhy upāle evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950690 (0.0):
kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti | tasmāt tarhy upāle
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422702 (0.024):
tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti? nāhamupāle evaṃ kṣatimupahatiṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754913 (0.024):
kuśala mūlāni | kutra + imāni bhagavan kuśala mūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ / paryādānaṃ gacchanti | na + aham upāle evaṃ kṣatiṃ ca + upahatiṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950659 (0.024):
kutremāni bhagavan kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti | / nāham upāle evaṃ kṣatiṃ copahatiṃ ca samanupaśyāmi | yathā sabrahmacārī
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440278 (0.049):
kutrêmāni bhagavan kuśalamūlāni tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchanti | / nâham upāle evaṃ
pradūṣayiṣyāmaḥ | / prāg eva savijñānake kāyêti ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559841 (0.0):
cittaṃ na pradūṣayiṣyāmaḥ, prāgeva savijñānake kāye//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650074 (0.0):
yaddagdhasthūṇāyāmapi cittaṃ na pradūṣayiṣyāmaḥ prāgeva savijñānake kāye/
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422735 (0.0):
yaddagdhasthūṇāyāmapi cittaṃ na pradūṣayiṣyāmaḥ, prāgeva savijñānake kāye
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020157 (0.0):
tarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyaṃ yad dagdhasthūṇāyām api cittaṃ na / pradūṣayiṣyāmaḥ prāg eva savijñānake kāye; ity evaṃ vo bhikṣavaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754949 (0.0):
śikṣitavyaṃ yad dagdha sthūṇāyām api cittaṃ na pradūṣayiṣyāmaḥ | prāg eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950692 (0.0):
evaṃ śikṣitavyaṃ yad dagdhasthūṇāyām api cittaṃ na pradūṣayiṣyāmaḥ | prāg
āryamañjuśrīvikrīḍitasūtre 'py āha | / pratighaḥ pratighêti kalpaśatôpacitaṃ kuśalamūlaṃ pratihanti tenôcyate
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422627 (0.0):
āryamañjuśrīvikrīḍitasūtre cāha pratighaḥ pratigha iti mañjuśrīḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754958 (0.0):
sa vijñānake kāya iti || / ārya mañjuśrī vikrīḍita sūtre * apy āha | pratighaḥ pratigha iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950701 (0.0):
eva savijñānake kāya iti || / āryamañjuśrīvikrīḍitasūtre 'py āha | pratighaḥ pratigha iti
pratighêti || / āryagaṇḍavyūhasūtre ca samantasatvaparitrāṇy ojasaḥ striyā rātridevatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950719 (0.0):
kalpaśatopacitaṃ kuśalamūlaṃ pratihanti tenocyate pratigha iti || / āryagaṇḍavyūhasūtre ca samantasatvaparitrāṇy ojasaḥ striyā rātridevatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754977 (0.039):
ārya gaṇḍa vyūha sūtre ca samanta satva paritrāṇy ojasaḥ striyā / rātri devatayā pūrva avadānaṃ kathayantyā + abhihitaṃ | te tena +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754969 (0.045):
kalpa śata upacitaṃ kuśala mūlaṃ pratihanti tena + ucyate pratigha iti || / ārya gaṇḍa vyūha sūtre ca samanta satva paritrāṇy ojasaḥ striyā
pūrvâvadānaṃ kathayantyâbhihitaṃ | / te tenânyonyâvamanyanâsamuditenâkuśalamūlenâyuḥpramāṇād api parihīyante
sma | / varṇād api balād api parihīyante smêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754995 (1.788):
anyo nya avamanyana a samuditena + a kuśala mūlena + āyuḥ pramāṇād api / parihīyante sma | varṇād api balād api parihīyante sma + iti | atra ca na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950736 (1.788):
tenānyonyāvamanyanāsamuditenākuśalamūlenāyuḥpramāṇād api parihīyante sma | / varṇād api balād api parihīyante smeti | atra ca na kadācid unnatiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28652955 (0.040):
āyuḥpramāṇādapi parihīyante sma, varṇādapi balādapi saukhyādapi
atra ca na kadācid unnatiḥ kāryêti pradarśanârthaṃ sadêty u-
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4318099 (0.053):
ātyayikaṃ parigṛhyâitad api me varjayan niṣīdāmîti | / parigṛhyet tam [[DOUBT]] | / [ Cambridge MS f12b ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585142 (0.059):
sarvadêti ||evam ayaṃ ... sarvâvasthāsu satvârthaḥ ... puṇyavṛrdhihetuḥ |
[ Cambridge MS f74a ---> ] / cyate || / lābhasatkāras tu kadācid abhyupagamyate 'pi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950749 (0.031):
kāryeti pradarśanārthaṃ sadety ucyate || / lābhasatkāras tu kadācid abhyupagamyate 'pi | yathoktaṃ āryaratnameghe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959757 (0.060):
āśayadṛḍhīkaraṇârtham adhunôcyate | / kiṃ punar anena dṛḍhīkṛtenêti |
yathôktaṃ āryaratnameghe | / iha kulaputra bodhisatvaḥ sumerumātram api ratnarāśiṃ labhamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960725 (0.0):
āryabhadracaryâdigāthābhir vā pūjanā ca || / āryaratnameghe yathôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755028 (0.0):
lābha sat kāras tu kadā cid abhyupagamyate * api | yathā + uktaṃ / ārya ratna meghe | iha kula putra bodhi satvaḥ sumeru mātram api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950765 (0.0):
lābhasatkāras tu kadācid abhyupagamyate 'pi | yathoktaṃ āryaratnameghe | / iha kulaputra bodhisatvaḥ sumerumātram api ratnarāśiṃ labhamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317968 (0.007):
uktāni ca sūtrânteṣu bodhisatvaśikṣāpadāni | / yathôktam āryaratnameghe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441910 (0.009):
eṣā cônnatir ayoniśomanaskārāt saṃbhavatîti ||tasyânavatāre yatnaḥ kāryaḥ / yathôktaṃ ratnameghe | / kathaṃ ca kulaputra bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952184 (0.009):
tasyānnavatāre yatnaḥ kāryaḥ | yathoktaṃ ratnameghe | kathaṃ ca kulaputra / bodhisatvo 'yoniśomanaḥkārāpagato bhavati | iha bodhisatva ekākī rahogataḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414529 (0.009):
yathoktamāryaratnameghe / kathaṃ ca kulaputra bodhisattvo bodhisattvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛto bhavati?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731797 (0.009):
uktāni ca sūtra anteṣu bodhi satva śikṣā padāni | yathā + uktam / ārya ratna meghe | kathaṃ ca kula putra bodhi satvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929091 (0.009):
uktāni ca sūtrānteṣu bodhisatvaśikṣāpadāni | yathoktam āryaratnameghe | / kathaṃ ca kulaputra bodhisatvā bodhisatvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛtā bhavanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756510 (0.038):
tasya + an avatāre yatnaḥ kāryaḥ | yathā + uktaṃ ratna meghe | kathaṃ ca / kula putra bodhi satvo * a yoniśo manas kāra apagato bhavati | iha
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329108 (0.049):
āryaratnameghe | / daśabhiḥ kulaputra dharmaiḥ samanvāgatā bodhisatvânanuliptā garbhamalena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782065 (0.049):
nirdiṣṭam apy ārya ratna meghe | daśabhiḥ kula putra dharmaiḥ samanvāgatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976197 (0.049):
nirdiṣṭam apy āryaratnameghe | daśabhiḥ kulaputra dharmaiḥ samanvāgatā
pratigṛhṇāti | / pratyavaram api vastu pratilabhamānaḥ | / tat kasya hetoḥ | / tasyâivaṃ bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755030 (0.0):
ārya ratna meghe | iha kula putra bodhi satvaḥ sumeru mātram api / ratna rāśiṃ labhamānaḥ pratigṛhṇāti | pratyavaram api vastu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950767 (0.0):
iha kulaputra bodhisatvaḥ sumerumātram api ratnarāśiṃ labhamānaḥ / pratigṛhṇāti | pratyavaram api vastu pratilabhamānaḥ | tat kasya hetoḥ |
ete satvā matsariṇo lubdhā lobhâbhibhūtāḥ | / taddhetoḥ tatpratyayaṃ tannidānaṃ mahāvāriskandhâvaṣṭabdêva saṃsārasāgare
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950778 (0.0):
pratigṛhṇāti | pratyavaram api vastu pratilabhamānaḥ | tat kasya hetoḥ | / tasyaivaṃ bhavati | ete satvā matsariṇo lubdhā lobhābhibhūtāḥ | taddhetoḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950786 (1.192):
tasyaivaṃ bhavati | ete satvā matsariṇo lubdhā lobhābhibhūtāḥ | taddhetoḥ / tatpratyayaṃ tannidānaṃ mahāvāriskandhāvaṣṭabdā iva saṃsārasāgare
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440477 (0.008):
yadi punar asya taddhetos tatpratyayaṃ tannidānaṃ kīrtiśabdaśloko bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950831 (0.008):
punar atraivāha | yadi punar asya taddhetos tatpratyayaṃ tannidānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755036 (0.037):
pratilabhamānaḥ | tat kasya hetoḥ | tasya + evaṃ bhavati | ete satvā / matsariṇo lubdhā lobha abhibhūtāḥ | tad dhetoḥ tat pratyayaṃ tan nidānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755049 (0.041):
matsariṇo lubdhā lobha abhibhūtāḥ | tad dhetoḥ tat pratyayaṃ tan nidānaṃ
unmajjanimajjanaṃ ku- / [ Bendall ed p150 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.011):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.012):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.012):
sacet punas tasyônaṃ cīvaraṃ bhaved yan niśritya brahmaca- / [ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.012):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.012):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.012):
tathāgato udakam ā- / [ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.012):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.012):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.012):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876199 (0.013):
evam arthânurūpasaṃjñā dantôtpāṭakā- / [ Bendall ed p70 ---> ] / nāma
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.014):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.016):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.016):
nausamacittena gamanâgamanâparitra- / [ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.016):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114383 (0.016):
[ Bendall ed p206 ---> ] / śiśirehi yathā himadhātu mahaṃ tṛṇagulmavanâuṣadhi ojaharo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180087 (0.016):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ] / satveṣū karuṇā ca nāma bhaṇitā devâtideva tvayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114197 (0.016):
pratibhāsasamā naṭaraṅganibhā tatha svapnasamā viditâryajanaiḥ || / [ Bendall ed p205 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15149895 (0.016):
karmabhavakārakôpacito- / [ Bendall ed p229 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116677 (0.016):
tatrâdhyātmikasya pratītyasamu- / [ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320423 (0.016):
ṣaṣṭihā- / [ Bendall ed p28 ---> ] / yanān ṣaḍgantrôpetān padmavarṇān mukhaviśuddhān
rvanti | / tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950794 (0.0):
unmajjanimajjanaṃ kurvanti | tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya | sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti | na lobhacittam
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848588 (0.008):
ca vistareṇa saṃprakāśayati sma | tato bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya bhogāya (Vdh-DH_145) yogasambhārāya kṣemāya subhikṣāya ceti
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300785 (0.010):
pariśuddhaṃ (BhīKaVā 3b1) paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava / bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāyety
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564175 (0.011):
tāni bhagavato bhāṣitaṃ śraddhāsyanti pratīyiṣyanti udgahīṣyanti | teṣāṃ / tadbhabhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti ||
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628640 (0.013):
paurāṇaṃ kulavaṃśam ārabhya dharmyāṃ kathāṃ kathaya; tad eṣāṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9849498 (0.013):
tadā tva gatvā tasya śāsane pravrajeḥ / tatte bhaviṣyati / dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti // / tatredamucyate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300723 (0.014):
paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāyeti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850278 (0.015):
bodhisattvaṃ vandiṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti ca / tatteṣāṃ / bhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāya yāvadamṛtādhigamāya /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817636 (0.019):
anugṛhṇīdhvaṃ, tad bhavatāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629901 (0.020):
tathā tathā pratipatsyāmahe; yathāpitad asmākaṃ bhaviṣyati dīrgharātram / arthāya hitāya sukhāyeti; evam ukto bodhisatvaḥ tuṣitakāyikān devān idam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645291 (0.020):
tatprathamataḥ piṇḍakena pratipādayatam; tad yuvayor bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; ityuktvā sā devatā tatraivāntarhitā;
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886906 (0.021):
yannvahaṃ gatvā bhagavantamadhyeṣya laṅkāṃ praveśayeyam / tanme / syāddīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755058 (0.021):
| tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgha rātram arthāya hitāya sukhāya | sarvaṃ / pratigṛhya na svī karoti | na lobha cittam utpādayati | anyatra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043875 (0.022):
yāvat saptabhir ratnai. sattvān anugṛhṇīta, tad yuṣmākaṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya, mā ca evaṃ cintayata, asyai so 'rtho
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441007 (0.023):
kiṃ kuśalaṃ kim akuśalaṃ kiṃ karaṇīyaṃ kiṃ kṛtaṃ dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951333 (0.023):
akuśalaṃ kiṃ karaṇīyaṃ kiṃ kṛtaṃ dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya / bhavati | kiṃ vākṛtaṃ dīrgharātram annarthāyāhitāyāsukhāya bhavatīti |
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797690 (0.024):
ca vistareṇa saṃprakāśaya / tat te bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya / sukhāyeti sādhu bhagavann iti / sucandro gṛhapatir bhagavato 'ntikād imāṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828282 (0.028):
dharmaśravaṇakuśalamūlahetunā tat pūrvakaṃ kuśalamūlaṃ saṃsmariṣyanti / / teṣāṃ tad bhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17093759 (0.028):
kuśalamūlaṃ saṃsmariṣyanti. 5. teṣāṃ tad bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca. 6. evaṃ hi sarvaśūra
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477438 (0.029):
sarvasatvānāṃ ca dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya yogakṣemāya / bhaviṣyati //
sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti | / na lobhacittam utpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755059 (0.0):
| tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgha rātram arthāya hitāya sukhāya | sarvaṃ / pratigṛhya na svī karoti | na lobha cittam utpādayati | anyatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755067 (0.0):
pratigṛhya na svī karoti | na lobha cittam utpādayati | anyatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950802 (0.0):
unmajjanimajjanaṃ kurvanti | tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya | sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti | na lobhacittam
anyatra sarvasatvasādhāraṇāṃ buddhadharmasaṃgheṣu kārāṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755076 (0.0):
pratigṛhya na svī karoti | na lobha cittam utpādayati | anyatra / sarva satva sādhāraṇāṃ buddha dharma saṃgheṣu kārāṃ karoti | yathā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950810 (0.0):
hitāya sukhāya | sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti | na lobhacittam / utpādayati | anyatra sarvasatvasādhāraṇāṃ buddhadharmasaṃgheṣu kārāṃ
yathā duṣkhitānāṃ ca sarvasatvānām upajīvyaṃ karoti |taṃ ca dānapatiṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755081 (0.0):
sarva satva sādhāraṇāṃ buddha dharma saṃgheṣu kārāṃ karoti | yathā / duṣkhitānāṃ ca sarva satvānām upajīvyaṃ karoti |taṃ ca dāna patiṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950817 (0.0):
utpādayati | anyatra sarvasatvasādhāraṇāṃ buddhadharmasaṃgheṣu kārāṃ / karoti | yathā duṣkhitānāṃ ca sarvasatvānām upajīvyaṃ karoti |taṃ ca
samuttejayati saṃpraharṣayatîti || / tathâtrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179682 (0.032):
nâlam atra paṇḍitair abhiniveśôtpādayitavyêti || / tathâtrâivâhuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959982 (0.033):
ayam eva câdhikâdhikaguṇâdhigamapravṛtto 'dhyāśayêty ucyate || / yathâtrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440730 (0.042):
dharmagrāhyatām upādāyêti || / punar atrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984406 (0.060):
svacittam eva dṛḍhīkartavyaṃ vīryeṇêty ādi || / tathâtrâiva māyādevy-adarśanâkulībhūte āryasudhane ratnanetrāyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691394 (0.061):
tathā jātismarād dharmadānāj jānīṣvâivaṃ kumārakêti || / tathâtrâiva | / bodhicittaṃ na riñcati tena sarvāsu jātiṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950817 (0.061):
karoti | yathā duṣkhitānāṃ ca sarvasatvānām upajīvyaṃ karoti |taṃ ca / dānapatiṃ samuttejayati saṃpraharṣayatīti || / tathātraivoktaṃ | tena ca dānena nonnato bhavatīti ||
tena ca dānena nônnato bhavatîti || / punar atrâivâha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779569 (0.034):
evaṃ mahāviṣayo bhagavan saddharmaparigrahêti || / punar atrâivâha | / syād yathâpi nāma devi mahābalavato 'pi puruṣasyâlpo 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440730 (0.039):
dharmagrāhyatām upādāyêti || / punar atrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329391 (0.039):
abhisaṃbuddhyâprameyâsaṃkhyeyān satvān parinirvāpayiṣyantîti ||punar / atrâivâha |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13877824 (0.041):
kaḥ punar vādo dvîndriyasamāpattyā vânaṅgavijñaptyā vêti || / punar atrâivâha | / bodhisatvena svabhāryāyântike tisraḥ saṃjñôtpādayitavyāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 440643 (0.049):
punar atrâivôktaṃ | / atha tato bhojanāt sarvāvatī sā parṣat tṛptā bhūtā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314358 (0.052):
punar atrâivôktaṃ | / sa dharmakāyaprabhāvito darśanenâpi satvānām arthaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441965 (0.054):
evaṃ hi bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati || / punar atrâivôktam | / iha bodhisatvo vīryam ārabhamāṇo na tan mahad vīryam āsvādayati |
yadi punar asya taddhetos tatpratyayaṃ tannidānaṃ kīrtiśabdaśloko bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950836 (0.0):
punar atraivāha | yadi punar asya taddhetos tatpratyayaṃ tannidānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440415 (0.008):
ete satvā matsariṇo lubdhā lobhâbhibhūtāḥ | / taddhetoḥ tatpratyayaṃ tannidānaṃ mahāvāriskandhâvaṣṭabdêva saṃsārasāgare
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950778 (0.008):
tasyaivaṃ bhavati | ete satvā matsariṇo lubdhā lobhābhibhūtāḥ | taddhetoḥ / tatpratyayaṃ tannidānaṃ mahāvāriskandhāvaṣṭabdā iva saṃsārasāgare
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755102 (0.028):
punar atra + eva + āha | yadi punar asya tad dhetos tat pratyayaṃ / tan nidānaṃ kīrti śabda śloko bhavati tatra na + unnāma jāto bhavati na
tatra nônnāmajāto bhavati na mānajāto na madajātaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755112 (0.0):
tan nidānaṃ kīrti śabda śloko bhavati tatra na + unnāma jāto bhavati na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950846 (0.0):
kīrtiśabdaśloko bhavati tatra nonnāmajāto bhavati na mānajāto na madajātaḥ
evaṃ câsya bhavati | / na cireṇa kālena yasya câyaṃ kīrtiślokaśabdaḥ samutthito yaiś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755125 (0.0):
māna jāto na mada jātaḥ | evaṃ ca + asya bhavati | na cireṇa kālena yasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950859 (0.0):
kīrtiśabdaśloko bhavati tatra nonnāmajāto bhavati na mānajāto na madajātaḥ / | evaṃ cāsya bhavati | na cireṇa kālena yasya cāyaṃ kīrtiślokaśabdaḥ
samutthāpito yaś ca kīrtiśabdaślokas trayam apy etat sarveṇa sarvaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755131 (0.0):
ca + ayaṃ kīrti śloka śabdaḥ samutthito yaiś ca samutthāpito yaś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950865 (0.0):
| evaṃ cāsya bhavati | na cireṇa kālena yasya cāyaṃ kīrtiślokaśabdaḥ / samutthito yaiś ca samutthāpito yaś ca kīrtiśabdaślokas trayam apy etat
bhaviṣyati | / tatra kaḥ paṇḍitajātīyo 'nityeṣu na ca sthiteṣu dharmeṣv adhruveṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755140 (0.0):
kīrti śabda ślokas trayam apy etat sarveṇa sarvaṃ na bhaviṣyati | tatra / kaḥ paṇḍita jātīyo * a nityeṣu na ca sthiteṣu dharmeṣv a dhruveṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950874 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ na bhaviṣyati | tatra kaḥ paṇḍitajātīyo 'nityeṣu na ca
anāśvāsikeṣv anunayacittam utpādayed unnato bhaven mānadarpito vā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755148 (0.0):
kaḥ paṇḍita jātīyo * a nityeṣu na ca sthiteṣu dharmeṣv a dhruveṣv / an āśvāsikeṣv anunaya cittam utpādayed unnato bhaven māna darpito vā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950883 (0.0):
sthiteṣu dharmeṣv adhruveṣv annāśvāsikeṣv anunayacittam utpādayed unnato
evaṃ hi bodhisatvo lābhasatkārakīrtiśabdaślokeṣu sûpasthitasmṛtir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950891 (0.0):
sthiteṣu dharmeṣv adhruveṣv annāśvāsikeṣv anunayacittam utpādayed unnato / bhaven mānadarpito vā | evaṃ hi bodhisatvo lābhasatkārakīrtiśabdaślokeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755159 (0.035):
evaṃ hi bodhi satvo lābha sat kāra kīrti śabda ślokeṣu su upasthita smṛtir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26937081 (0.059):
nidarśayanti | idaṃ ca mahāyānaṃ kīrtiśabdaślokārthaṃ lābhasatkārahetoḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755149 (0.061):
an āśvāsikeṣv anunaya cittam utpādayed unnato bhaven māna darpito vā | / evaṃ hi bodhi satvo lābha sat kāra kīrti śabda ślokeṣu su upasthita smṛtir
viharatîti || / punar āha | / caṇḍālakumārôpamāś ca loke viharanti nīcanīcena manasā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755170 (0.0):
evaṃ hi bodhi satvo lābha sat kāra kīrti śabda ślokeṣu su upasthita smṛtir / viharati + iti || / punar āha | caṇḍāla kumāra upamāś ca loke viharanti nīca nīcena manasā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950902 (0.0):
bhaven mānadarpito vā | evaṃ hi bodhisatvo lābhasatkārakīrtiśabdaślokeṣu / sūpasthitasmṛtir viharatīti || / punar āha | caṇḍālakumāropamāś ca loke viharanti nīcanīcena manasā |
mānamadadarpâdhigatāś ca bhavanti paiśunyasaṃjñāyāḥ satatasamitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755179 (0.0):
punar āha | caṇḍāla kumāra upamāś ca loke viharanti nīca nīcena manasā | / māna mada darpa adhigatāś ca bhavanti paiśunya saṃjñāyāḥ satata samitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950911 (0.0):
punar āha | caṇḍālakumāropamāś ca loke viharanti nīcanīcena manasā | / mānamadadarpādhigatāś ca bhavanti paiśunyasaṃjñāyāḥ satatasamitaṃ
pratyupasthitatvād iti || / punar apy uktaṃ | / iha kulaputrâbhiniṣkrāntagṛhavāsaḥ pravrajito bodhisatvo mṛtakasadṛśo 'haṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755187 (0.0):
māna mada darpa adhigatāś ca bhavanti paiśunya saṃjñāyāḥ satata samitaṃ / pratyupasthitatvād iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950925 (0.0):
mānamadadarpādhigatāś ca bhavanti paiśunyasaṃjñāyāḥ satatasamitaṃ / pratyupasthitatvād iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755194 (0.039):
punar apy uktaṃ | iha kula putra + abhiniṣkrānta gṛha vāsaḥ pravrajito / bodhi satvo mṛtaka sadṛśo * ahaṃ mitra amātya jñāti sālohitānām iti
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860554 (0.041):
tīvrañcāsya bodhisattvasya sattveṣu kāruṇyacittamanukampācittaṃ / satatasamitaṃ pratyupasthitaṃ bhavati yena na parikhidyate /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24834479 (0.063):
mārasyālabdhāvatāratā / sārūpya sahagatāyāśca smṛteḥ satatasamitaṃ / pratyupasthānatā / smṛtasya ca pratisaṃviditānāṃ vedanānāṃ saṃjñānāṃ
mitrâmātya- / [ Cambridge MS f74b ---> ] / jñātisālohitānām iti nihatamāno bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755202 (5.960):
bodhi satvo mṛtaka sadṛśo * ahaṃ mitra amātya jñāti sālohitānām iti / nihatamāno bhavati | vairūpyaṃ me * abhyudgataṃ vi varṇāni ca me vāsāṃsi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950933 (5.960):
mṛtakasadṛśo 'haṃ mitrāmātyajñātisālohitānām iti nihatamāno bhavati | / vairūpyaṃ me 'bhyudgataṃ vivarṇāni ca me vāsāṃsi prāvṛtāny anyaś ca me
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 440574 (0.052):
mātāpitṛmitrâmātyajñātisālohitebhyaḥ kālânukālam ātmanā paribhuṅkte
vairūpyaṃ me 'bhyudgataṃ vivarṇāni ca me vāsāṃsi prāvṛtāny anyaś ca me
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755210 (0.0):
bodhi satvo mṛtaka sadṛśo * ahaṃ mitra amātya jñāti sālohitānām iti / nihatamāno bhavati | vairūpyaṃ me * abhyudgataṃ vi varṇāni ca me vāsāṃsi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950941 (0.0):
mṛtakasadṛśo 'haṃ mitrāmātyajñātisālohitānām iti nihatamāno bhavati | / vairūpyaṃ me 'bhyudgataṃ vivarṇāni ca me vāsāṃsi prāvṛtāny anyaś ca me
ākalpaḥ saṃvṛttêti nihatamāno bhavati | / muṇḍaḥ pātrapāṇiḥ kulāt kulam upasaṃkramāmi bhikṣāhetor bhikṣānidānam iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755220 (0.0):
prāvṛtāny anyaś ca me ākalpaḥ saṃvṛtta iti nihatamāno bhavati | muṇḍaḥ / pātra pāṇiḥ kulāt kulam upasaṃkramāmi bhikṣā hetor bhikṣā nidānam iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755227 (0.0):
pātra pāṇiḥ kulāt kulam upasaṃkramāmi bhikṣā hetor bhikṣā nidānam iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950951 (0.0):
ākalpaḥ saṃvṛtta iti nihatamāno bhavati | muṇḍaḥ pātrapāṇiḥ kulāt kulam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950958 (0.0):
ākalpaḥ saṃvṛtta iti nihatamāno bhavati | muṇḍaḥ pātrapāṇiḥ kulāt kulam / upasaṃkramāmi bhikṣāhetor bhikṣānidānam iti nihatamāno bhavati |
nīcanīcena cittena caṇḍālakumārasadṛśena piṇḍāya carāmîti nihatamāno
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755232 (0.0):
pātra pāṇiḥ kulāt kulam upasaṃkramāmi bhikṣā hetor bhikṣā nidānam iti / nihatamāno bhavati | nīca nīcena cittena caṇḍāla kumāra sadṛśena piṇḍāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950963 (0.0):
upasaṃkramāmi bhikṣāhetor bhikṣānidānam iti nihatamāno bhavati | / nīcanīcena cittena caṇḍālakumārasadṛśena piṇḍāya carāmīti nihatamāno
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440644 (0.039):
ārādhanīyā me ācāryagurudakṣiṇīyêti nihatamāno bhavati | / saṃtoṣaṇīyā me sabrahmacāriṇo |
bhavati | / paiṇḍiliko 'smi saṃvṛtaḥ | / parapratibaddhā ca me jīvikêti nihatamāno bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755241 (0.0):
carāmi + iti nihatamāno bhavati | paiṇḍiliko * asmi saṃvṛtaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950972 (0.0):
nīcanīcena cittena caṇḍālakumārasadṛśena piṇḍāya carāmīti nihatamāno / bhavati | paiṇḍiliko 'smi saṃvṛtaḥ | parapratibaddhā ca me jīviketi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440645 (0.025):
ārādhanīyā me ācāryagurudakṣiṇīyêti nihatamāno bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950992 (0.053):
| ārādhanīyā me ācāryagurudakṣiṇīyā iti nihatamāno bhavati | saṃtoṣaṇīyā / me sabrahmacāriṇo | yad uta tena tenācāragocarasamudācāreṇeti nihatamāno
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755250 (0.053):
para pratibaddhā ca me jīvikā + iti nihatamāno bhavati | avadhūtam / avajñātaṃ pratigṛhṇāmi + iti nihatamāno bhavati | ārādhanīyā me
avadhūtam avajñātaṃ pratigṛhṇāmîti nihatamāno bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755250 (0.053):
para pratibaddhā ca me jīvikā + iti nihatamāno bhavati | avadhūtam / avajñātaṃ pratigṛhṇāmi + iti nihatamāno bhavati | ārādhanīyā me
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755260 (0.061):
ācārya guru dakṣiṇīyā iti nihatamāno bhavati | saṃtoṣaṇīyā me / sa brahma cāriṇo | yad uta tena tena + ācāra go cara samudācāreṇa + iti
ārādhanīyā me ācāryagurudakṣiṇīyêti nihatamāno bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755257 (0.0):
avajñātaṃ pratigṛhṇāmi + iti nihatamāno bhavati | ārādhanīyā me / ācārya guru dakṣiṇīyā iti nihatamāno bhavati | saṃtoṣaṇīyā me
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440619 (0.025):
nīcanīcena cittena caṇḍālakumārasadṛśena piṇḍāya carāmîti nihatamāno / bhavati | / paiṇḍiliko 'smi saṃvṛtaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950992 (0.035):
nihatamāno bhavati | avadhūtam avajñātaṃ pratigṛhṇāmīti nihatamāno bhavati / | ārādhanīyā me ācāryagurudakṣiṇīyā iti nihatamāno bhavati | saṃtoṣaṇīyā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304566 (0.046):
Baudh2.3.5.9-2ab/ guru.saṃkariṇaś ca^eva śiṣya.saṃkariṇaś ca ye /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28225532 (0.047):
[269] atrauktamatatraye/ ghaṭakatvaṃ saptamyarthaḥ gurumatānvayi/ [269] / taditi/ gurvityarthaḥ/ [269]
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041023 (0.051):
thusa thusa, guru guru, he cejini, agalu, elā melā, ili melā, tili melā,
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24502454 (0.061):
śabdārthaṃ sphuṭayatā 'nena yad / ācāryadignāgīyapratyakṣalakṣaṇadūṣaṇāvasare kalpanā nāmajātyādiyojanā"
saṃtoṣaṇīyā me sabrahmacāriṇo | / yad uta tena tenâcāragocarasamudācāreṇêti ni-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950995 (0.0):
| ārādhanīyā me ācāryagurudakṣiṇīyā iti nihatamāno bhavati | saṃtoṣaṇīyā / me sabrahmacāriṇo | yad uta tena tenācāragocarasamudācāreṇeti nihatamāno
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950984 (0.044):
nihatamāno bhavati | avadhūtam avajñātaṃ pratigṛhṇāmīti nihatamāno bhavati / | ārādhanīyā me ācāryagurudakṣiṇīyā iti nihatamāno bhavati | saṃtoṣaṇīyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440620 (0.053):
nīcanīcena cittena caṇḍālakumārasadṛśena piṇḍāya carāmîti nihatamāno / bhavati | / paiṇḍiliko 'smi saṃvṛtaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691438 (0.055):
nihatamānaś ca bhavatîrṣyamātsaryaparivarjakaś ca bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755238 (0.060):
carāmi + iti nihatamāno bhavati | paiṇḍiliko * asmi saṃvṛtaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950969 (0.060):
nīcanīcena cittena caṇḍālakumārasadṛśena piṇḍāya carāmīti nihatamāno / bhavati | paiṇḍiliko 'smi saṃvṛtaḥ | parapratibaddhā ca me jīviketi
[ Bendall ed p151 ---> ] / hatamāno bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709094 (0.0):
'dhivāsayatîti || / [ Bendall ed p180 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961582 (0.0):
daśamaṃ mahāpraṇidhānam abhinirharatîti || / [ Bendall ed p296 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961719 (0.0):
sarvasatvaduṣkhadaurmanasyôpāyāsasamatikramaṇāya pariṇāmayāmîti || / [ Bendall ed p297 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329022 (0.0):
yāvad upaniṣadam api nôpaitîti || / [ Bendall ed p313 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879268 (0.0):
ayaṃ tato 'saṃkhyeyataraṃ puṇyaṃ prasavatîti || / [ Bendall ed p88 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986692 (5.960):
tatra taiḥ śramaṇavarṇarūpeṇa duṣkhāṃ vedanām anubhavantîti || / [ Bendall ed p137 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180455 (5.960):
mi na cânutpannasyêti || / [ Bendall ed p263 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.015):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.015):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.015):
[ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ | / tan na parityaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.015):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.016):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.017):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.017):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441542 (0.018):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.018):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180086 (0.018):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.019):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.019):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.019):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
apratilabdhânubaddhadharmān pratipatsyae iti nihatamāno bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755278 (0.0):
nihatamāno bhavati | a pratilabdha anubaddha dharmān pratipatsyae iti / nihatamāno bhavati | kruddhānāṃ vyāpanna cittānāṃ satvānāṃ madhye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951010 (0.0):
bhavati | apratilabdhānubaddhadharmān pratipatsyae iti nihatamāno bhavati / | kruddhānāṃ vyāpannacittānāṃ satvānāṃ madhye kṣāntibahulo vihariṣyāmīti
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2072160 (0.050):
tāṃścātmano viviktānapi / vispaṣṭatayānupalabhamānastaddharmānduḥkhādīṃtsatyānevātmīyatvena
kruddhānāṃ vyāpannacittānāṃ satvānāṃ madhye kṣāntibahulo vihariṣyāmîti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755283 (0.0):
nihatamāno bhavati | a pratilabdha anubaddha dharmān pratipatsyae iti / nihatamāno bhavati | kruddhānāṃ vyāpanna cittānāṃ satvānāṃ madhye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951015 (0.0):
bhavati | apratilabdhānubaddhadharmān pratipatsyae iti nihatamāno bhavati / | kruddhānāṃ vyāpannacittānāṃ satvānāṃ madhye kṣāntibahulo vihariṣyāmīti
nihatamāno bhavatîti || / āryasāgaramatisūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951024 (5.960):
nihatamāno bhavatīti || / āryasāgaramatisūtre 'py uktaṃ | satkāyapariśuddhaś ca bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316974 (0.052):
pratikṛṣṭo mṛṣāvādêti | / āryasāgaramatisūtre 'pi deśitaṃ |
satkāyapariśuddhaś ca bhavati | / lakṣaṇasamalaṃkṛtagātramṛdutaruṇahastapādaḥ svavibhaktapuṇyaniṣyandagātro
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755306 (0.0):
ārya sāgaramati sūtre * apy uktaṃ | sat kāya pariśuddhaś ca bhavati | / lakṣaṇa samalaṃ kṛta gātra mṛdu taruṇa hasta pādaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951030 (0.0):
nihatamāno bhavatīti || / āryasāgaramatisūtre 'py uktaṃ | satkāyapariśuddhaś ca bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951037 (0.0):
lakṣaṇasamalaṃkṛtagātramṛdutaruṇahastapādaḥ svavibhaktapuṇyaniṣyandagātro
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253704 (0.049):
bhagavān mṛdutaruṇahastapādaḥ. tatreyaṃ mṛdutaruṇahastapādatā: tadyathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805172 (0.053):
tūlapicūpamataruṇasukumāratālakomalapāṇipādatvād mṛdutaruṇahastapādaḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28035150 (0.063):
varṇakīrtiśabdaśloko loke 'bhyudgacchati | mṛdutaruṇahastapādaśca bhavati / samacaraṇatalapratiṣṭhitaḥ | avirahitaśca bhavati
'hīnêndriyaḥ sarvâṅgapratyaṅgaparipūrṇaḥ |
na ca rūpamadamatto bhavati | / na kāyamaṇḍanayogânuyuktaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755322 (0.0):
sarva aṅga praty aṅga paripūrṇaḥ | na ca rūpa mada matto bhavati | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951051 (0.0):
'hīnendriyaḥ sarvāṅgapratyaṅgaparipūrṇaḥ | na ca rūpamadamatto bhavati |
sa kiyad dhīnānām api satvānāṃ rūpavikalānām apy avanamati praṇamati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755334 (0.0):
kāya maṇḍana yoga anuyuktaḥ | sa kiyad * dhīnānām api satvānāṃ / rūpa vikalānām apy avanamati praṇamati dharma grāhyatām upādāya + iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951063 (0.0):
na kāyamaṇḍanayogānuyuktaḥ | sa kiyad dhīnānām api satvānāṃ rūpavikalānām
dharmagrāhyatām upādāyêti || / punar atrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779571 (0.025):
evaṃ mahāviṣayo bhagavan saddharmaparigrahêti || / punar atrâivâha | / syād yathâpi nāma devi mahābalavato 'pi puruṣasyâlpo 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314359 (0.027):
ṛdhyati praṇidhānam iti || / punar atrâivôktaṃ | / sa dharmakāyaprabhāvito darśanenâpi satvānām arthaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441966 (0.028):
evaṃ hi bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati || / punar atrâivôktam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329390 (0.032):
abhisaṃbuddhyâprameyâsaṃkhyeyān satvān parinirvāpayiṣyantîti ||punar / atrâivâha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 440644 (0.032):
samanantarapraviṣṭānāṃ sarvakleśā na bādhante 'yaṃ dvitīyâścaryâdbhuto / dharmaḥ || / punar atrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440472 (0.039):
tena ca dānena nônnato bhavatîti || / punar atrâivâha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316712 (0.040):
punaḥ sarvôpakaraṇasnehêti | / tathā mastakâdidānam apy atrâsyôktaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440463 (0.042):
samuttejayati saṃpraharṣayatîti || / tathâtrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755334 (0.042):
kāya maṇḍana yoga anuyuktaḥ | sa kiyad * dhīnānām api satvānāṃ / rūpa vikalānām apy avanamati praṇamati dharma grāhyatām upādāya + iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24743905 (0.048):
tadartham atrâivôktaṃ | / [ Bendall ed p194 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328852 (0.050):
ayaṃ tasmāt pūrvakāt puṇyaskandhād bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet ||atrâivôktaṃ / ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959981 (0.050):
ayam eva câdhikâdhikaguṇâdhigamapravṛtto 'dhyāśayêty ucyate || / yathâtrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880700 (0.052):
sarvaḥ sa saddharmaṃ pratikṣipatîty ādi || / atrâiva côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744084 (0.052):
antôbhe 'pi tehi jahitvā te sukhitā naraye rata dharme || / punar atrâivôktam | / bhavati satatam alpakṛtyayogī pṛthu guṇa doṣata sarvi varjayitvā |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13877824 (0.062):
kaḥ punar vādo dvîndriyasamāpattyā vânaṅgavijñaptyā vêti || / punar atrâivâha | / bodhisatvena svabhāryāyântike tisraḥ saṃjñôtpādayitavyāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951060 (0.064):
na kāyamaṇḍanayogānuyuktaḥ | sa kiyad dhīnānām api satvānāṃ rūpavikalānām / apy avanamati praṇamati dharmagrāhyatām upādāyeti ||
syād yathâpi nāma bhagavan yadā mahāsāgaraḥ pratisaṃtiṣṭhate tadā nimne
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755349 (0.0):
punar atra + eva + uktaṃ | syād yathā + api nāma bhagavan yadā / mahā sāgaraḥ pratisaṃtiṣṭhate tadā nimne pṛthivī pradeśe saṃtiṣṭhate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951078 (0.0):
punar atraivoktaṃ | syād yathāpi nāma bhagavan yadā mahāsāgaraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779572 (0.020):
evaṃ mahāviṣayo bhagavan saddharmaparigrahêti || / punar atrâivâha | / syād yathâpi nāma devi mahābalavato 'pi puruṣasyâlpo 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5178276 (0.034):
na kutaścid bhagavan | / bhagavān āha | / tad yathâpi nāma mahārāja sa puruṣaḥ punar eva tad udapānaṃ vā yāvat
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314358 (0.049):
punar atrâivôktaṃ | / sa dharmakāyaprabhāvito darśanenâpi satvānām arthaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315708 (0.054):
ratnakaraṇḍasūtrāc ca pṛthagjano 'pi bodhisatvêti jñāyate || / yathôktaṃ | / tad yathâpi nāma mañjuśrīḥ aṇḍakoṣaprakṣipto 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441965 (0.055):
evaṃ hi bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati || / punar atrâivôktam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959980 (0.057):
ayam eva câdhikâdhikaguṇâdhigamapravṛtto 'dhyāśayêty ucyate || / yathâtrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24743905 (0.057):
tadartham atrâivôktaṃ | / [ Bendall ed p194 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 440643 (0.060):
punar atrâivôktaṃ | / atha tato bhojanāt sarvāvatī sā parṣat tṛptā bhūtā |
pṛthivīpradeśe saṃtiṣṭhate | / tasya nimnatvād alpakṛcchreṇa sarvanadyaś ca sarvapraśravaṇāni ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755354 (0.0):
mahā sāgaraḥ pratisaṃtiṣṭhate tadā nimne pṛthivī pradeśe saṃtiṣṭhate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951089 (0.0):
punar atraivoktaṃ | syād yathāpi nāma bhagavan yadā mahāsāgaraḥ / pratisaṃtiṣṭhate tadā nimne pṛthivīpradeśe saṃtiṣṭhate | tasya nimnatvād
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677054 (0.022):
pūtikalevarād (Speyer: pūtikaḍevarād) alpakṛcchreṇa parimucyeyeti | atha
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26667626 (0.045):
1.006.010a nākuṇḍalī nāmukuṭī nāsragvī nālpabhogavān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21623648 (0.055):
343.006. patitāni ca sasyārasāgrāṇi anudagrāṇi alpasāraṇyalpodakāni/ / 343.007. durbhikṣaścātra bhaviṣyati/
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22921482 (0.059):
ratna viveka vijñānam | tatrālpāyāsānām anyeṣāṃ karmaṇāṃ sukha saṃpādyānām / alpa phalatvaṃ duṣkarāṇāṃ ca mahā phalatvaṃ dṛṣṭam iti, idaṃ tu
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24873242 (0.061):
sannivāsopakaraṇārthināmalpakṛcchreṇa sannivāsopakaraṇopasaṃharaṇatayā
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013441 (0.062):
a. k. uccakulopapattis. a. k. alpabhogas. a. k. mahābhogas. a. k. / duṣprajnas. a. k. mahāprajñas. a. k. narakopapattis. a. k.
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2049842 (0.063):
bhāvanānuyogamanuyuktasya bhikṣoralpakṛcchreṇaiva saṃyojanāni / pratipraśrabhyante | pūtikāni bhavanti | tadyathā
prapatanti | / evam eva bhagavan nirmānasya gurudakṣiṇīyagauravasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951093 (0.0):
alpakṛcchreṇa sarvanadyaś ca sarvapraśravaṇāni ca prapatanti | evam eva / bhagavan nirmānasya gurudakṣiṇīyagauravasya bodhisatvasyālpakṛcchreṇa tāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755363 (0.029):
tasya nimnatvād alpa kṛcchreṇa sarva nadyaś ca sarva praśravaṇāni ca / prapatanti | evam eva bhagavan nir mānasya guru dakṣiṇīya gauravasya
bodhisatvasyâlpakṛcchreṇa tāni gambhīrāṇi dharmasukhāni śro-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951097 (0.030):
bhagavan nirmānasya gurudakṣiṇīyagauravasya bodhisatvasyālpakṛcchreṇa tāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755370 (0.063):
bodhi satvasya + alpa kṛcchreṇa tāni gambhīrāṇi dharma sukhāni
[ Cambridge MS f75a ---> ] / têndriyasyâbhāsam āgacchanti | / smṛtau câvatiṣṭhante |
tasmāt tarhi bhagavan yo bodhisatvo mānônnato bhavati mānastabdhaḥ na ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755390 (1.192):
tarhi bhagavan yo bodhi satvo māna unnato bhavati māna stabdhaḥ na ca / guru dakṣiṇīyebhyo * avanamati na praṇamati veditavyaṃ bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951116 (1.192):
cāvatiṣṭhante | tasmāt tarhi bhagavan yo bodhisatvo mānonnato bhavati / mānastabdhaḥ na ca gurudakṣiṇīyebhyo 'vanamati na praṇamati veditavyaṃ
gurudakṣiṇīyebhyo 'vanamati na praṇamati veditavyaṃ bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755395 (0.0):
tarhi bhagavan yo bodhi satvo māna unnato bhavati māna stabdhaḥ na ca / guru dakṣiṇīyebhyo * avanamati na praṇamati veditavyaṃ bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951120 (0.0):
cāvatiṣṭhante | tasmāt tarhi bhagavan yo bodhisatvo mānonnato bhavati / mānastabdhaḥ na ca gurudakṣiṇīyebhyo 'vanamati na praṇamati veditavyaṃ
mārâṅkuśâviddho vatâyaṃ bodhisatvêti ||
āryalokôttaraparivarte côktaṃ | / daśêmāni bho jinaputra bodhisatvānāṃ mārakarmāṇi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951139 (0.0):
āryalokottaraparivarte coktaṃ | daśemāni bho jinaputra bodhisatvānāṃ / mārakarmāṇi | katamāni daśa | yad idaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755416 (0.062):
bodhi satvānāṃ māra karmāṇi | katamāni daśa | yad idaṃ
katamāni daśa | / yad idaṃ / gurudakṣiṇīyâcāryamātāpitṛśramaṇabrāhmaṇasamyaggatasamyakpratipanneṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755417 (0.0):
ārya loka uttara parivarte ca + uktaṃ | daśa + imāni bho jina putra / bodhi satvānāṃ māra karmāṇi | katamāni daśa | yad idaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755429 (0.0):
guru dakṣiṇīya ācārya mātā pitṛ śramaṇa brāhmaṇa samyag gata samyak pratipanneṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951140 (0.0):
āryalokottaraparivarte coktaṃ | daśemāni bho jinaputra bodhisatvānāṃ / mārakarmāṇi | katamāni daśa | yad idaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951153 (0.0):
gurudakṣiṇīyācāryamātāpitṛśramaṇabrāhmaṇasamyaggatasamyakpratipanneṣv
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901570 (0.047):
mātāpitṛśramaṇabrāhmaṇagurudakṣiṇīyāvanamanapraṇamanābhivādanābhayapradānadurbalāparibhavaśaraṇāgatāparityāgadṛḍhasargadānānutsargatvāccitāntarāṃsa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901306 (0.054):
viśiṣṭatarakuśalamūlādhyālambanatvādūrdhvāṅgadakṣiṇāvartaromakūpa ityucate / / dīrgharātraṃ / mātāpitṛśramaṇabrāhmaṇagurudakṣiṇīyatathāgatacaityapradakṣiṇīkaraṇadharmaśravaṇacitrīkāraromaharṣaṇaparasattvasaṃharṣaṇadharmadeśanāprayogatvādeṇeyajaṅgha
agauravatā mārakarma | / dharmabhāṇakānāṃ viśiṣṭadharmâdhigatānām udāradharmadeśakānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755435 (0.0):
guru dakṣiṇīya ācārya mātā pitṛ śramaṇa brāhmaṇa samyag gata samyak pratipanneṣv / a gauravatā māra karma | dharma bhāṇakānāṃ viśiṣṭa dharma adhigatānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951158 (0.0):
gurudakṣiṇīyācāryamātāpitṛśramaṇabrāhmaṇasamyaggatasamyakpratipanneṣv / agauravatā mārakarma | dharmabhāṇakānāṃ viśiṣṭadharmādhigatānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951165 (0.018):
agauravatā mārakarma | dharmabhāṇakānāṃ viśiṣṭadharmādhigatānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755442 (0.044):
a gauravatā māra karma | dharma bhāṇakānāṃ viśiṣṭa dharma adhigatānām / udāra dharma deśakānāṃ mahā yāna samārūḍhānāṃ nirvāṇa patha vidhi jñānāṃ
mahāyānasamārūḍhānāṃ nirvāṇapathavidhijñānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755448 (0.0):
udāra dharma deśakānāṃ mahā yāna samārūḍhānāṃ nirvāṇa patha vidhi jñānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951170 (0.0):
agauravatā mārakarma | dharmabhāṇakānāṃ viśiṣṭadharmādhigatānām / udāradharmadeśakānāṃ mahāyānasamārūḍhānāṃ nirvāṇapathavidhijñānāṃ
dhāraṇīsūtrântarājapratilabdhānāṃ nâvanamati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755455 (0.054):
dhāraṇī sūtra anta rāja pratilabdhānāṃ na + avanamati | garvita stabdhaś
garvitastabdhaś ca bhavati | / dharmabhāṇake na gauravam utpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755464 (0.0):
dhāraṇī sūtra anta rāja pratilabdhānāṃ na + avanamati | garvita stabdhaś
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951186 (0.0):
dhāraṇīsūtrāntarājapratilabdhānāṃ nāvanamati | garvitastabdhaś ca bhavati / | dharmabhāṇake na gauravam utpādayati | na śuśrūṣāṃ na citrīkāraṃ karoti
na śuśrūṣāṃ na citrīkāraṃ karoti | / mārakarma dharmaśravaṇasāṃkathye ca niṣaṇṇae udāradharmavege samutpanne
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755480 (0.0):
ca bhavati | dharma bhāṇake na gauravam utpādayati | na śuśrūṣāṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951201 (0.0):
| dharmabhāṇake na gauravam utpādayati | na śuśrūṣāṃ na citrīkāraṃ karoti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440919 (0.046):
na ca parasya guṇavarṇenâttamanā bhavati | / mārakarma ||jānāti ca |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20917545 (0.049):
sādhyasādhakhasyābhāvāt/ anena sapakṣasyāpītyetadapi vyākhyātaprāyam/ / tadabhāvepīti// śravaṇādirūpasādhakasyaiva tatra satvenābhāvadvayābhāvepi
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1906541 (0.055):
vajradharma mahā[dharma sarva]rdharma suśodhaka /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18071421 (0.056):
tadidamuktaṃ prayukteṣu , nāprayukteṣu / na hi , bhavati yathā ---- / śravaṇakuṇḍalami / iti / tathā ---- nitambakāñcī ityapi / yathā vā ----
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828113 (0.057):
dharmasamatā parikīrtya tena cānyo 'pi dharma upalabhyate dharmasamatāyāṃ, / sarvadharmavinirvṛttā hi dharmasamatā, agatir aviṣayo dharmasamatā yasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961031 (0.058):
cyavanâcaṅkramaṇagarbhasthitijanmakumārakrīḍântaḥpuravāsâbhiniṣkramaṇaduṣkaracaryābodhimaṇḍôpasaṃkramaṇamāradharṣaṇâbhisaṃbodhyadhyeṣaṇamahādharmacakrapravartanamahāparinirvāṇôpasaṃkramaṇāya / pūjādharmasaṃgrahaprayogapūrvaṃgamaṃ kṛtvā sarvatraikālavivartanāya |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667067 (0.063):
saṃghāṭīprāvṛtaṃ bhagavataḥ purato niṣaṇṇaṃ dharmaśravaṇāya; dṛṣṭvā / coruvilvākāsyapaṃ jaṭilam idam ūcatuḥ; etat kāśyapa varaṃ nedam; idaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3781402 (0.064):
avalīna saṃtatayo bhavanti | udāra saṃtatikāś ca buddha jñānam / abhilaṣantae iti || / kiṃ punaḥ puṇya vṛddhy arthino buddha samavadhānena prayojana bhūtaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975577 (0.064):
utpādayanti | na cāvalīnasaṃtatayo bhavanti | udārasaṃtatikāś ca / buddhajñānam abhilaṣantae iti || / kiṃ punaḥ puṇyavṛddhyarthino buddhasamavadhānena prayojanabhūtaṃ | yasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21591750 (0.064):
222.009. upagupta uvāca evamastu iti/ / 222.010. tataḥ sa dharmaśravaṇe 'dhīṣṭaḥ/
dharmabhāṇakasya sādhukāraṃ na / [ Bendall ed p152 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755482 (0.0):
udāra dharma vege samutpanne dharma bhāṇakasya sādhu kāraṃ na prayacchati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951203 (0.0):
| mārakarma dharmaśravaṇasāṃkathye ca niṣaṇṇae udāradharmavege samutpanne / dharmabhāṇakasya sādhukāraṃ na prayacchati mā kaścid asmin praśaṃsatīti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss10u.htm.txt) 22945859 (0.023):
skandhadoṣavivarja- / [ Bendall ed p191 ---> ] / nâkāraṃ saṃskṛtadoṣaparitulanâkāram arthapratiśaraṇâkāraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.033):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.033):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.034):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.036):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.036):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.038):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.038):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.038):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.041):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.041):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.042):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.043):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314503 (0.043):
buddhâṅkuras tathā vṛddhiṃ kleśachanno na gacchati || / [ Bendall ed p160 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180455 (0.045):
mi na cânutpannasyêti || / [ Bendall ed p263 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24743909 (0.046):
tadartham atrâivôktaṃ | / [ Bendall ed p194 ---> ] / na vijña bālehi karonti vigrahaṃ satkṛtya bālān parivarjayanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.047):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709629 (0.047):
tasmān nityamuditaḥ syāt || / [ Bendall ed p183 ---> ] / yathâha candrapradīpasūtre |
prayacchati mā kaścid asmin praśaṃsatîti mārakarma ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690653 (0.046):
evaṃ vijṛmbhamāṇôccagghanto yāvat paryavāpsyantîti / mārakarma |
abhimānaṃ côtpādyâtmānaṃ pratigṛhṇāti | / parāṃś ca na gṛhṇāti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755499 (1.192):
mā kaś cid asmin praśaṃsati + iti māra karma || / abhimānaṃ ca + utpādya + ātmānaṃ pratigṛhṇāti | parāṃś ca na gṛhṇāti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951219 (1.192):
mārakarma || / abhimānaṃ cotpādyātmānaṃ pratigṛhṇāti | parāṃś ca na gṛhṇāti | ātmajñatāṃ
ātmajñatāṃ ca nâvatarati | / cittanidhyaptiṃ nôtpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755507 (0.016):
abhimānaṃ ca + utpādya + ātmānaṃ pratigṛhṇāti | parāṃś ca na gṛhṇāti | / ātma jñatāṃ ca na + avatarati | citta nidhyaptiṃ na + utpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951227 (0.016):
abhimānaṃ cotpādyātmānaṃ pratigṛhṇāti | parāṃś ca na gṛhṇāti | ātmajñatāṃ / ca nāvatarati | cittanidhyaptiṃ notpādayati | mārakarma ||
mārakarma || / adhimānaṃ côtpādyâjānann abudhyamāno varṇârhāṇāṃ pudgalānāṃ varṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755508 (0.056):
ātma jñatāṃ ca na + avatarati | citta nidhyaptiṃ na + utpādayati | / māra karma ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951228 (0.056):
ca nāvatarati | cittanidhyaptiṃ notpādayati | mārakarma ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951237 (0.063):
adhimānaṃ cotpādyājānann abudhyamāno varṇārhāṇāṃ pudgalānāṃ varṇaṃ / praticchādayati | avarṇaṃ bhāṣate | na ca parasya guṇavarṇenāttamanā
praticchādayati | / avarṇaṃ bhāṣate | / na ca parasya guṇavarṇenâttamanā bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951241 (0.0):
adhimānaṃ cotpādyājānann abudhyamāno varṇārhāṇāṃ pudgalānāṃ varṇaṃ / praticchādayati | avarṇaṃ bhāṣate | na ca parasya guṇavarṇenāttamanā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755521 (0.021):
adhimānaṃ ca + utpādya + a jānann a budhyamāno varṇa arhāṇāṃ pudgalānāṃ / varṇaṃ praticchādayati | a varṇaṃ bhāṣate | na ca parasya guṇa varṇena +
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17235144 (0.033):
naca - parasyotasādanārthamiti vākaye karaṇalyuḍantotsādanaśabdena
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7588179 (0.039):
tatrādeḥ pluto bhavati parasya ca / / ā3 śrā3vaya / / o3 śrā3vaya /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9515867 (0.040):
``na.uparasya.āviskuryād.yad.uparasya.āviskuryād.gartesthāḥ.syāt.pramāyuko.yajamāna''.ity.api.nigamo.bhavati/[258]
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1863187 (0.042):
yatsattvārthatayā śāntā raudratvamapi kuruvate // / atha sa sarvamārapramardimahābodhisattvakāyo bhagavato hṛdayādavatīrya,
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141565 (0.044):
tadādītyaṃśasyopasthitau repha-dāntātparasya niṣṭātasyetyartha iti na / doṣaḥ, tadaṃśānupasthitau mānābhāvāt/ tadantāṃśopasthitau
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 332603 (0.045):
parasya lyapā bhavitavyam na ca atra anañam paśyāmaḥ .
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440864 (0.046):
mārakarma dharmaśravaṇasāṃkathye ca niṣaṇṇae udāradharmavege samutpanne
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755473 (0.046):
citrī kāraṃ karoti | māra karma dharma śravaṇa sāṃkathye ca niṣaṇṇae
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951194 (0.046):
| mārakarma dharmaśravaṇasāṃkathye ca niṣaṇṇae udāradharmavege samutpanne
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1004412 (0.049):
dravyamekānesvabhāvarahitaṃ siddham, tadā tadādhārena kalpitanāṃ / guṇakarmasāmānyaviśeṣāṇāṃ saṃghātasya cāpi siddhiḥ sutarāṃ naiva syāt,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690653 (0.052):
evaṃ vijṛmbhamāṇôccagghanto yāvat paryavāpsyantîti / mārakarma |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18314452 (0.054):
taccedvijñānaṃ parasya svatassiddhaṃ tadā kiṃ hetūpanayābhyāmiti bhāvaḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049882 (0.063):
bhaviṣyati / kathaṃ ca subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpedeśenāpi / mārakarma bhaviṣyati? iha subhūte bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ nāmāpadeśenāpi
mārakarma ||jānāti ca | / ayaṃ dharmo 'yaṃ vinayo bhūtam idaṃ buddhavacanam iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755536 (0.0):
ātta manā bhavati | māra karma || / jānāti ca | ayaṃ dharmo * ayaṃ vinayo bhūtam idaṃ buddha vacanam iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951256 (0.0):
bhavati | mārakarma || / jānāti ca | ayaṃ dharmo 'yaṃ vinayo bhūtam idaṃ buddhavacanam iti |
pudgalavidveṣeṇa dharmavidveṣaṃ karoti | / saddharmaṃ pratikṣipati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755543 (0.0):
jānāti ca | ayaṃ dharmo * ayaṃ vinayo bhūtam idaṃ buddha vacanam iti | / pudgala vidveṣeṇa dharma vidveṣaṃ karoti | sad dharmaṃ pratikṣipati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951262 (0.0):
jānāti ca | ayaṃ dharmo 'yaṃ vinayo bhūtam idaṃ buddhavacanam iti | / pudgalavidveṣeṇa dharmavidveṣaṃ karoti | saddharmaṃ pratikṣipati | anyāṃś
anyāṃś ca vigrāhayati | / mārakarma || / uccamānasaṃ prārthayate parihāradharmaṃ na mārgayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755553 (0.0):
pudgala vidveṣeṇa dharma vidveṣaṃ karoti | sad dharmaṃ pratikṣipati | / anyāṃś ca vigrāhayati | māra karma ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951272 (0.0):
pudgalavidveṣeṇa dharmavidveṣaṃ karoti | saddharmaṃ pratikṣipati | anyāṃś / ca vigrāhayati | mārakarma ||
parôpasthānaṃ so 'bhiyāti | / abhinandati | / vṛddhasthavirāṇāṃ ciracaritabrahmacaryāṇāṃ na pratyupatiṣṭhate na ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951285 (0.0):
uccamānasaṃ prārthayate parihāradharmaṃ na mārgayati | paropasthānaṃ so / 'bhiyāti | abhinandati | vṛddhasthavirāṇāṃ ciracaritabrahmacaryāṇāṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755568 (0.044):
cira carita brahma caryāṇāṃ na pratyupatiṣṭhate na ca pratyudgacchati |
pratyudgacchati | / mārakarma || / bhṛkuṭīmukhaḥ khalu punar bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755578 (0.0):
cira carita brahma caryāṇāṃ na pratyupatiṣṭhate na ca pratyudgacchati | / māra karma ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951295 (0.0):
'bhiyāti | abhinandati | vṛddhasthavirāṇāṃ ciracaritabrahmacaryāṇāṃ na / pratyupatiṣṭhate na ca pratyudgacchati | mārakarma ||
na smitamukhaḥ | / na khila madhuravacanaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755584 (0.0):
bhṛkuṭī mukhaḥ khalu punar bhavati | na smita mukhaḥ | na khila
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951301 (0.0):
bhṛkuṭīmukhaḥ khalu punar bhavati | na smitamukhaḥ | na khila
sadā kaṭhinacittaś chidrânveṣī || / avatāraprekṣī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755585 (0.0):
bhṛkuṭī mukhaḥ khalu punar bhavati | na smita mukhaḥ | na khila / madhura vacanaḥ | sadā kaṭhina cittaś chidra anveṣī ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951302 (0.0):
bhṛkuṭīmukhaḥ khalu punar bhavati | na smitamukhaḥ | na khila / madhuravacanaḥ | sadā kaṭhinacittaś chidrānveṣī ||
[ Cambridge MS f75b ---> ] / rakarma || / abhimānaṃ ca patitvā paṇḍitān nôpasaṃkrāmati |
na sevate | / na bhajate | / na paryupāste |
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730479 (0.0):
dhārayati na tīrthikadhvajaṃ dhārayati na tīrthyāṃ sevate na bhajate na
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593679 (0.0):
lokāyatamantradhārakān na lokāyatikān sevate na bhajate na paryupāste, na
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593734 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā na sevate na bhajate na paryupāste, na ca taiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755604 (0.0):
abhimānaṃ ca patitvā paṇḍitān na + upasaṃkrāmati | na sevate | na bhajate / | na paryupāste | na paripraśnayati | na paripṛcchati | kiṃ kuśalaṃ kim
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951321 (0.0):
abhimānaṃ ca patitvā paṇḍitān nopasaṃkrāmati | na sevate | na bhajate | na / paryupāste | na paripraśnayati | na paripṛcchati | kiṃ kuśalaṃ kim
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641437 (0.036):
430.022. āyuṣmān panthakaḥ ṣaḍvargīyān sevate bhajate paryupāsate/ / 430.022. sa ṣaḍvargīyairucyate āyuṣman panthaka, tava samānopādhyāyā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593649 (0.046):
rājamahāmātrān na rājapuruṣān saṃsevate na bhajate na paryupāste / nopasaṃkrāmati, nānyatīrthyāścarakaparivrājakājīvakanirgranthān na
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593668 (0.046):
kāvyaśāstraprasṛtān sattvān saṃsevate, na bhajate na paryupāste, na ca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440523 (0.055):
nikhilaṃ jagad bhāsayantam, ātmakāntyā viśvam āpyāyayantam, bhajate / sevate, upāsta ityarthaḥ sa me yuktatamo mataḥ sa sarvebhyaś śreṣṭatamaḥ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9571191 (0.060):
buddhatvādhigamārthinā śamathavipaśyane sevanīye / yastu te na sevate / tasya naiva vastuparyantatādhigamo nāpi kāryapariniṣpattiriti / tatra
na paripraśnayati | / na paripṛcchati | / kiṃ kuśalaṃ kim akuśalaṃ kiṃ karaṇīyaṃ kiṃ kṛtaṃ dīrgharātram arthāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755610 (0.0):
abhimānaṃ ca patitvā paṇḍitān na + upasaṃkrāmati | na sevate | na bhajate / | na paryupāste | na paripraśnayati | na paripṛcchati | kiṃ kuśalaṃ kim
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951333 (0.0):
abhimānaṃ ca patitvā paṇḍitān nopasaṃkrāmati | na sevate | na bhajate | na / paryupāste | na paripraśnayati | na paripṛcchati | kiṃ kuśalaṃ kim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650267 (0.034):
tāṃś ca buddhān bhagavataḥ paripṛcchati paripraśnayati paryupāste. / sa khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ tathā sthitaḥ, sa māna
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886906 (0.052):
yannvahaṃ gatvā bhagavantamadhyeṣya laṅkāṃ praveśayeyam / tanme / syāddīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440434 (0.054):
tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya | / sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950792 (0.054):
unmajjanimajjanaṃ kurvanti | tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya | sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti | na lobhacittam
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848587 (0.058):
ca vistareṇa saṃprakāśayati sma | tato bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya bhogāya (Vdh-DH_145) yogasambhārāya kṣemāya subhikṣāya ceti
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300785 (0.059):
bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāyety / atha mahāprajāpatī gautamī yāvat trir api bhagavatā pratyākhyātā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9849498 (0.059):
tadā tva gatvā tasya śāsane pravrajeḥ / tatte bhaviṣyati / dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti // / tatredamucyate
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821106 (0.059):
'rhan samyaksaṃbuddhastathārūpaṃ dharmanayapraveśaṃ deśayatu / yathaiṣāṃ / syāddīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyānāṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628640 (0.060):
paurāṇaṃ kulavaṃśam ārabhya dharmyāṃ kathāṃ kathaya; tad eṣāṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564175 (0.061):
tadbhabhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti || / atha khalvāyuṣmān śāriputrastasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629901 (0.062):
tathā tathā pratipatsyāmahe; yathāpitad asmākaṃ bhaviṣyati dīrgharātram / arthāya hitāya sukhāyeti; evam ukto bodhisatvaḥ tuṣitakāyikān devān idam
hitāya sukhāya bhavati | / kiṃ vâkṛtaṃ dīrgharātram anarthāyâhitāyâsukhāya bhavatîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951338 (5.960):
akuśalaṃ kiṃ karaṇīyaṃ kiṃ kṛtaṃ dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440434 (0.023):
rvanti | / tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950792 (0.023):
unmajjanimajjanaṃ kurvanti | tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya | sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti | na lobhacittam
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886907 (0.025):
yannvahaṃ gatvā bhagavantamadhyeṣya laṅkāṃ praveśayeyam / tanme / syāddīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca //
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848587 (0.026):
ca vistareṇa saṃprakāśayati sma | tato bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya bhogāya (Vdh-DH_145) yogasambhārāya kṣemāya subhikṣāya ceti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9849498 (0.027):
tadā tva gatvā tasya śāsane pravrajeḥ / tatte bhaviṣyati / dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti // / tatredamucyate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300785 (0.027):
pariśuddhaṃ (BhīKaVā 3b1) paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava / bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāyety
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628640 (0.029):
paurāṇaṃ kulavaṃśam ārabhya dharmyāṃ kathāṃ kathaya; tad eṣāṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300723 (0.033):
paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāyeti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629901 (0.034):
tathā tathā pratipatsyāmahe; yathāpitad asmākaṃ bhaviṣyati dīrgharātram / arthāya hitāya sukhāyeti; evam ukto bodhisatvaḥ tuṣitakāyikān devān idam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564175 (0.035):
tāni bhagavato bhāṣitaṃ śraddhāsyanti pratīyiṣyanti udgahīṣyanti | teṣāṃ / tadbhabhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti ||
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821107 (0.038):
'rhan samyaksaṃbuddhastathārūpaṃ dharmanayapraveśaṃ deśayatu / yathaiṣāṃ / syāddīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyānāṃ ca
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797690 (0.038):
ca vistareṇa saṃprakāśaya / tat te bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya / sukhāyeti sādhu bhagavann iti / sucandro gṛhapatir bhagavato 'ntikād imāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755617 (0.038):
a kuśalaṃ kiṃ karaṇīyaṃ kiṃ kṛtaṃ dīrgha rātram arthāya hitāya sukhāya / bhavati | kiṃ vā + a kṛtaṃ dīrgha rātram an arthāya + a hitāya + a sukhāya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850278 (0.039):
bhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāya yāvadamṛtādhigamāya /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043875 (0.039):
yāvat saptabhir ratnai. sattvān anugṛhṇīta, tad yuṣmākaṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya, mā ca evaṃ cintayata, asyai so 'rtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817636 (0.039):
anugṛhṇīdhvaṃ, tad bhavatāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya / sukhāya, mā caiva cintayiṣyatha, asyaiṣo 'rtho nāsmākam iti, yad bhavatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317111 (0.049):
teṣāṃ dīrgharātram anarthāyâhitāyâsukhāya vinipātāya bhaviṣyati ||
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13017879 (0.062):
saṃghe mātāpitṛṣv ācāryopādhyāyeṣu paraḥ prasādaḥ kāryaḥ. tad vo / bhaviṣyati dīrgharātraṃ hitāya sukhāyeti. idaṃ karma deśāntaravipākam.
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232169 (0.062):
gacchet sarvasyāḥ prajāyā dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya // / Bl. 157R5-159V2: Kokanada SĀ(Hos1)
sajaḍaḥ sajaḍataro bhavati | / mohavyūho mānagrāhī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755635 (0.0):
bhavati + iti | sajaḍaḥ sajaḍataro bhavati | moha vyūho māna grāhī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951349 (0.0):
bhavati | kiṃ vākṛtaṃ dīrgharātram annarthāyāhitāyāsukhāya bhavatīti | / sajaḍaḥ sajaḍataro bhavati | mohavyūho mānagrāhī | aniḥsaraṇadarśī |
aniḥsaraṇadarśī | / mārakarma || / saa mānâbhibhūto buddhôtpādaṃ virāgayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951353 (0.0):
sajaḍaḥ sajaḍataro bhavati | mohavyūho mānagrāhī | aniḥsaraṇadarśī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755639 (0.003):
bhavati + iti | sajaḍaḥ sajaḍataro bhavati | moha vyūho māna grāhī | / a niḥsaraṇa darśī | māra karma ||
pūrvakuśalamūlaṃ kṣapayati | / navaṃ nôtthāpayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755649 (0.0):
saa māna abhibhūto buddha utpādaṃ virāgayati | pūrva kuśala mūlaṃ / kṣapayati | navaṃ na + utthāpayati | a nirdeśaṃ nirdiśati | vigraham
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951363 (0.0):
saa mānābhibhūto buddhotpādaṃ virāgayati | pūrvakuśalamūlaṃ kṣapayati |
anirdeśaṃ nirdiśati | / vigraham ārabhate vivādabahulaś ca bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951371 (0.0):
navaṃ notthāpayati | anirdeśaṃ nirdiśati | vigraham ārabhate vivādabahulaś
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755657 (1.192):
kṣapayati | navaṃ na + utthāpayati | a nirdeśaṃ nirdiśati | vigraham / ārabhate vivāda bahulaś ca bhavati | sa evaṃ dharma vihārī sthānam etad
sâivaṃ dharmavihārī sthānam etad vidyate yasmin mithyā mahāprapātaṃ patet
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755667 (0.0):
ārabhate vivāda bahulaś ca bhavati | sa evaṃ dharma vihārī sthānam etad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951381 (0.0):
navaṃ notthāpayati | anirdeśaṃ nirdiśati | vigraham ārabhate vivādabahulaś / ca bhavati | sa evaṃ dharmavihārī sthānam etad vidyate yasmin mithyā
atha ca punar bodhicittabalâdhīnād aiśvaryaṃ pratilabhate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755675 (0.0):
vidyate yasmin mithyā mahā prapātaṃ patet | atha ca punar / bodhi citta bala adhīnād aiśvaryaṃ pratilabhate | sa kalpa śata sahasreṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951389 (0.0):
mahāprapātaṃ patet | atha ca punar bodhicittabalādhīnād aiśvaryaṃ
sa kalpaśatasahasreṣu buddhôtpādaṃ nâsādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755678 (1.192):
bodhi citta bala adhīnād aiśvaryaṃ pratilabhate | sa kalpa śata sahasreṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951392 (1.192):
mahāprapātaṃ patet | atha ca punar bodhicittabalādhīnād aiśvaryaṃ / pratilabhate | sa kalpaśatasahasreṣu buddhotpādaṃ nāsādayati | kutaḥ punar
kutaḥ punar dharmaśravaṇam | / idaṃ daśamaṃ mārakarma ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755690 (0.0):
buddha utpādaṃ na + āsādayati | kutaḥ punar dharma śravaṇam | idaṃ daśamaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951405 (0.0):
pratilabhate | sa kalpaśatasahasreṣu buddhotpādaṃ nāsādayati | kutaḥ punar / dharmaśravaṇam | idaṃ daśamaṃ mārakarma ||
imāni bho jinaputra daśa mārakarmāṇi | / yāni parivarjya bodhisatvā daśa jñānakarmāṇi pratilabhante |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951416 (0.0):
dharmaśravaṇam | idaṃ daśamaṃ mārakarma || / imāni bho jinaputra daśa mārakarmāṇi | yāni parivarjya bodhisatvā daśa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755704 (0.031):
imāni bho jina putra daśa māra karmāṇi | yāni parivarjya bodhi satvā daśa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951136 (0.040):
āryalokottaraparivarte coktaṃ | daśemāni bho jinaputra bodhisatvānāṃ / mārakarmāṇi | katamāni daśa | yad idaṃ
atrâiva ca jñānakarmasu pacyate | / nirmānatā sarvasatveṣv iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951423 (0.0):
jñānakarmāṇi pratilabhante | atraiva ca jñānakarmasu pacyate | nirmānatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755710 (0.046):
jñāna karmāṇi pratilabhante | atra + eva ca jñāna karmasu pacyate |
[ Bendall ed p153 ---> ] / āryarāṣṭrapālasūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744184 (0.0):
advitīyakhaḍgasama bhotha sadā na cireṇa lapsyatha samādhivaram | / āryarāṣṭrapālasūtre 'py āha | / [ Bendall ed p196 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115980 (0.018):
śrāvakapratyekabuddheṣu ca tathā bodhisatvaḥ sarvasatveṣu tatkuśala- / [ Bendall ed p215 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180669 (0.023):
buddhadarśanaṃ sarvasatvadarśanaṃ sarvasatva- / [ Bendall ed p264 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26223326 (0.024):
paridhāvanaṃ laṅghanaṃ plavanam idam ucyate kāyadauṣṭhulyam iti || / [ Bendall ed p117 ---> ] / āryadharmasaṃgītisūtre tu yathā bodhisatvānāṃ parârthād anyat karma na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15150948 (0.026):
yat tryadhvasamatikrāntaṃ tan nêvâsti na nâstîty ādi || / [ Bendall ed p235 ---> ] / āryaratnacūḍasūtre 'py āha | sa cittaṃ parigaveṣamāṇo nâdhyātmaṃ cittaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690728 (0.026):
mārakarmêty uktaṃ || / [ Bendall ed p50 ---> ] / āryagaganagañjasūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691342 (0.027):
[ Bendall ed p53 ---> ] / adhyāśayena ca sarvasatvānām antike tiṣṭhaty apagatamāyāśāṭhyatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710023 (0.029):
[ Bendall ed p185 ---> ] / sarvasatvānām antikād uccaghanāṃ sahate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987030 (0.030):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.030):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ] / buddhakṣetrânucaraṇasarvadharmabhāṇakôpasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.032):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.032):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321498 (0.033):
[ Bendall ed p33 ---> ] / sarvasatvāḥ sukhagamanamuktā bhavantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.034):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289414 (0.035):
[ Bendall ed p323 ---> ] / tāny api dharma- / [ Cambridge MS f145a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958847 (0.036):
[ Bendall ed p280 ---> ] / nasamavadhānena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779198 (0.036):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.037):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.037):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.037):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
apāyabhūmiṃ | / gatim akṣaṇeṣu | / daridratāṃ | / nīcakulôpapattim |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951432 (0.0):
āryarāṣṭrapālasūtre 'py uktaṃ | apāyabhūmiṃ | gatim akṣaṇeṣu | daridratāṃ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9674851 (1.788):
abhijñavidyāpratibhānasaṃpado vihāya gṛhṇāti sa cāpi jñātīn // 220 // / apāyabhūmiṃ gatimakṣaṇeṣu daridratāṃ nīcakulopapattim /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755721 (0.007):
ārya rāṣṭrapāla sūtre * apy uktaṃ | apāya bhūmiṃ | gatim a kṣaṇeṣu |
jātyandhyadaurbalyam athâlpasthāmatāṃ |
gṛhṇanti te mānavaśena mūḍhāḥ || / dharmasaṃgītisūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755739 (0.0):
alpa sthāmatāṃ | gṛhṇanti te māna vaśena mūḍhāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951450 (0.0):
| nīcakulopapattim | jātyandhyadaurbalyam athālpasthāmatāṃ | gṛhṇanti te / mānavaśena mūḍhāḥ ||
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9674863 (0.025):
jātyandhadaurbalyamathālpasthāmatāṃ gṛhṇanti te mānavaśena mūḍhāḥ // 221
satvakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetraṃ yataś ca buddhakṣetrād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951457 (0.0):
dharmasaṃgītisūtre 'py uktaṃ | satvakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755747 (0.007):
dharma saṃgīti sūtre * apy uktaṃ | satva kṣetraṃ bodhi satvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906047 (0.038):
06703 sahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ / svabuddhakṣetrapariśodhanāya saṃkrāmanti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728443 (0.038):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ / svabuddhakṣetrapariśodhanāya saṃkrāmanti nānābuddhakṣetreṣu cānuttarāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068889 (0.038):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ / svabuddhakṣetrapariśodhanāya saṃkrāmanti, nānābuddhakṣetreṣu cānuttarāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763532 (0.041):
āśayakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasyāśaṭhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241795 (0.042):
dṛṣṭadhārmikān guṇān parigṛhṇanti, sattvāṃś ca paripācayanti buddhakṣetraṃ / ca pariśodhayanti, buddhakṣetrāc ca buddhakṣetraṃ saṃkrāmanti buddhān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148753 (0.042):
parigṛhṇanti sattvāṃś ca paripācayanti, buddhakṣetraṃ pariśodhayanti / buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ saṃkrāmanti, buddhān bhagavataḥ paryupāsīnāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027438 (0.045):
buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati tac ca buddhakṣetraṃ nopalabhate. sa tena
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163099 (0.049):
bhagavatāṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya sa buddhakṣetrād / buddhakṣetraṃ saṃkrāman sattvāṃś ca paripācayiṣyati, buddhakṣetraṃ ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675616 (0.049):
buddhānāṃ bhagavatāṃ paripūrṇābhiprāyāṇāṃ pariśuddhaṃ buddhakṣetraṃ / bhavati / na ca tatra buddhakṣetre āpattināma, na śikṣāgrahaṇasya, na ca
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763592 (0.050):
dānakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763562 (0.050):
prayogakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763605 (0.050):
śīlakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763645 (0.050):
vīryakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763661 (0.050):
dhyānakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763675 (0.050):
prajñākṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775630 (0.051):
bodhisattvasya mahāsattvasya gṛhisaṃstavaparivarjanatā yā buddhakṣetrād / buddhakṣetraṃ saṃkramaṇatā upapādukatāpratilābhamuṇḍakāṣāyaprāvaraṇatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941594 (0.052):
18505 bodhisattvayāne abhiruhya buddhakṣetreṇa ca buddhakṣetraṃ saṃkrāmati / buddhakṣetraṃ ca pariśodha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763358 (0.052):
idam eva mahāyānaṃ sa tatra bodhisattvayāne abhiruhya buddhakṣetreṇa ca / buddhakṣetraṃ saṃkrāmati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati sattvāṃś ca
buddhadharmāṇāṃ lābhâgamo bhavati | / nârhāmi tasmin vipratipattum |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755747 (0.027):
buddha kṣetraṃ yataś ca buddha kṣetrād buddha dharmāṇāṃ lābha āgamo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951457 (0.027):
dharmasaṃgītisūtre 'py uktaṃ | satvakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetraṃ / yataś ca buddhakṣetrād buddhadharmāṇāṃ lābhāgamo bhavati | nārhāmi tasmin
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029090 (0.059):
samādhimukhaśateṣu sthitvā catasraḥ pratisaṃvida pratilabhya buddhakṣetrād / buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyati. buddhān bhagavataḥ prayupāsina sattvāṃś ca
evaṃ câsya bhavati | / sarvaṃ sucaritaṃ duścaritaṃ ca satvān niśritya pravartate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951471 (0.0):
vipratipattum | evaṃ cāsya bhavati | sarvaṃ sucaritaṃ duścaritaṃ ca satvān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755763 (0.035):
bhavati | na + arhāmi tasmin vipratipattum | evaṃ ca + asya bhavati | / sarvaṃ su caritaṃ duś caritaṃ ca satvān niśritya pravartate |
duścaritâśramāc câpāyāḥ pravartante | / sucaritâśrayād devamanuṣyêti ||
atâiva ratnôlkādhāraṇyām apy uktaṃ | / iha bho jinaputrāḥ prathamacittôtpādiko bodhisatvaḥ āditâiva sarvasatvānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951490 (0.0):
ata eva ratnolkādhāraṇyām apy uktaṃ | iha bho jinaputrāḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18617935 (0.061):
punar bho jinaputra avaivartiyo bodhisatvo prathamaṃ cittam utpādayati
antike daśaprakāraṃ cittam utpādayati | / katamad daśaprakāraṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755798 (0.0):
prathama citta utpādiko bodhi satvaḥ ādita eva sarva satvānām antike / daśa prakāraṃ cittam utpādayati | katamad daśa prakāraṃ | tad yathā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951504 (0.0):
prathamacittotpādiko bodhisatvaḥ ādita eva sarvasatvānām antike / daśaprakāraṃ cittam utpādayati | katamad daśaprakāraṃ | tad yathā |
hitacittatāṃ sukhacittatāṃ dāyācittatāṃ snigdhacittatāṃ-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755803 (0.0):
daśa prakāraṃ cittam utpādayati | katamad daśa prakāraṃ | tad yathā | / hita cittatāṃ sukha cittatāṃ dāyā cittatāṃ snigdha cittatāṃ priya cittatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951511 (0.0):
daśaprakāraṃ cittam utpādayati | katamad daśaprakāraṃ | tad yathā | / hitacittatāṃ sukhacittatāṃ dāyācittatāṃ snigdhacittatāṃ priyacittatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251843 (0.045):
kuladuhitā vā kāyalaghutāṃ kāyakarmaṇyatāṃ kāyasukhatāṃ cittalaghutāṃ / cittakarmaṇyatāṃ cittasukhatāṃ ca jñāsyati. sukhena sa rātrau śayyāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9838594 (0.055):
yāvanmahāparinirvāṇāddhitacittatayā snigdhacittatayā priyacittatayā
[ Cambridge MS f76a ---> ] / priyacittatāṃ anugrahacittatāṃ ārakṣācittatāṃ samacittatāṃ ācāryacittatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755816 (0.0):
hita cittatāṃ sukha cittatāṃ dāyā cittatāṃ snigdha cittatāṃ priya cittatāṃ / anugraha cittatāṃ ārakṣā cittatāṃ sama cittatāṃ ācārya cittatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951521 (0.0):
hitacittatāṃ sukhacittatāṃ dāyācittatāṃ snigdhacittatāṃ priyacittatāṃ / anugrahacittatāṃ ārakṣācittatāṃ samacittatāṃ ācāryacittatāṃ śāstṛcittatāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 858520 (0.026):
hitacittatāmutpādayati / sukhacittatāṃ maitracittatāṃ kṛpācittatāṃ / dayācittatāmanugrahacittatāmārakṣācittatāṃ samacittatāmacāryacittatāṃ
śāstṛcittatāṃ | / idaṃ daśaprakāraṃ cittam utpādayatîti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755820 (0.0):
anugraha cittatāṃ ārakṣā cittatāṃ sama cittatāṃ ācārya cittatāṃ / śāstṛ cittatāṃ | idaṃ daśa prakāraṃ cittam utpādayati + iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951525 (0.0):
anugrahacittatāṃ ārakṣācittatāṃ samacittatāṃ ācāryacittatāṃ śāstṛcittatāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 858520 (0.060):
dayācittatāmanugrahacittatāmārakṣācittatāṃ samacittatāmacāryacittatāṃ / śāstṛcittatāmutpādayati / tasyaivaṃ bhavati kudṛṣṭipatitā bateme sattvā
śraddhābalâdhānâvatāramudrāsūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328656 (0.010):
kiṃ punaḥ svarūpeṇa || uktaṃ hy āryaśraddhābalâdhānâvatāramudrāsūtre |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878859 (0.010):
āryaśraddhābalâdhānâvatāramudrāsūtre 'py āha ||
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879055 (0.010):
yathôktaṃ śraddhābalâdhānâvatāramudrāsūtre |
sarvasatvānāṃ śiṣyatvâbhyupagame sthito 'smi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755836 (0.039):
śraddhā bala ādhāna avatāra mudrā sūtre * apy uktaṃ | sarva satvānāṃ / śiṣyatva abhyupagame sthito * asmi | parāṃś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951541 (0.039):
śraddhābalādhānāvatāramudrāsūtre 'py uktaṃ | sarvasatvānāṃ / śiṣyatvābhyupagame sthito 'smi | parāṃś ca sarvasatvaśiṣyatvābhyupagame
parāṃś ca sarvasatvaśiṣyatvâbhyupagame pratiṣṭhāpayiṣyāmîty āśvāsaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755839 (0.0):
śiṣyatva abhyupagame sthito * asmi | parāṃś ca / sarva satva śiṣyatva abhyupagame pratiṣṭhāpayiṣyāmi + ity āśvāsaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951544 (0.0):
śiṣyatvābhyupagame sthito 'smi | parāṃś ca sarvasatvaśiṣyatvābhyupagame
pratilabhate || / peyālaṃ || / sarvasatveṣv avanamapraṇamanatāyāṃ pratiṣṭhito 'smîti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951555 (0.0):
pratiṣṭhāpayiṣyāmīty āśvāsaṃ pratilabhate || / peyālaṃ || / sarvasatveṣv avanamapraṇamanatāyāṃ pratiṣṭhito 'smīti pūrvavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755847 (0.052):
sarva satva śiṣyatva abhyupagame pratiṣṭhāpayiṣyāmi + ity āśvāsaṃ / pratilabhate || / peyālaṃ || / sarva satveṣv avanama praṇamanatāyāṃ pratiṣṭhito * asmi + iti pūrva vat ||
tatrâvanamanapraṇamanatāyāṃ sarvasatveṣu nirmānatā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951564 (0.0):
sarvasatveṣv avanamapraṇamanatāyāṃ pratiṣṭhito 'smīti pūrvavat || / tatrāvanamanapraṇamanatāyāṃ sarvasatveṣu nirmānatā ||
tathâryavimalakīrtinirdeśe | / pariśuddhabuddhakṣetrôpapattaye sarvasatveṣu śāstṛpremôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755868 (0.010):
tatra + avanamana praṇamanatāyāṃ sarva satveṣu nir mānatā || / tathā + ārya vimalakīrti nirdeśe | pariśuddha buddha kṣetra upapattaye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951573 (0.010):
tatrāvanamanapraṇamanatāyāṃ sarvasatveṣu nirmānatā || / tathāryavimalakīrtinirdeśe | pariśuddhabuddhakṣetropapattaye sarvasatveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439516 (0.011):
parakṛtyakāritaḥ svakāryaparityāgêti || / tathâryavimalakīrtinirdeśe 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441296 (0.011):
evaṃ sarvapuṇyeṣv iti || / tathâryavimalakīrtinirdeśe 'py uktaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289737 (0.036):
niṣpādayitavyêti ||yathâryavimalakīrtinirdeśe bodhisatvaguṇôktās tathā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321294 (0.037):
sarvasatvāḥ pariśuddhabuddhakṣetrâvabhāsā bhavantu
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9777967 (0.056):
satvaparipākena satvavimuktyā kṣetrapariśuddhyā / sarvabuddhadharmaparipūrayā / tenocyate samyaksaṃbuddha iti tathāgata iti
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913375 (0.062):
:tasmāt, kulaputra, bodhisattvena buddhakṣetrapariśuddhaniśvikīrṣayā / svacittaparyavadāpanāya prayattavyam / tat kasya hetoḥ? yathā
lokaprasādânurakṣârthaṃ tv āsanapādaprakhyālanakarma kurvatâpi cetasā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755881 (0.041):
sarva satveṣu śāstṛ prema + uktaṃ | loka prasāda anurakṣā arthaṃ tv / āsana pāda prakhyālana karma kurvatā + api cetasā strīṣu vā +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951586 (0.041):
śāstṛpremoktaṃ | lokaprasādānurakṣārthaṃ tv āsanapādaprakhyālanakarma
strīṣu vâkṣaṇaprāpteṣu vā vinipatiteṣu bodhisatvena premagauravâbhyāsaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951597 (0.019):
kurvatāpi cetasā strīṣu vākṣaṇaprāpteṣu vā vinipatiteṣu bodhisatvena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755890 (0.032):
āsana pāda prakhyālana karma kurvatā + api cetasā strīṣu vā + / a kṣaṇa prāpteṣu vā vinipatiteṣu bodhi satvena prema gaurava abhyāsaḥ
kāryaḥ || / [ Bendall ed p154 ---> ] / uktaṃ hi gaṇḍavyūhe tasya samanantaraniṣaṇṇasya tasmin mahāsiṃhâsane
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755900 (1.788):
kāryaḥ || / uktaṃ hi gaṇḍa vyūhe tasya samanantara niṣaṇṇasya tasmin mahā siṃha āsane
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951603 (1.788):
premagauravābhyāsaḥ kāryaḥ || / uktaṃ hi gaṇḍavyūhe tasya samanantaraniṣaṇṇasya tasmin mahāsiṃhāsane
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316019 (0.025):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.027):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690727 (0.034):
mārakarmêty uktaṃ || / [ Bendall ed p50 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439610 (0.035):
[ Bendall ed p146 ---> ] / ko viśeṣo | / yad ayam aparabodhisatvakuśalasiddhaye na svakuśalam utsṛjati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.037):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.038):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.038):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.038):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15150947 (0.039):
yat tryadhvasamatikrāntaṃ tan nêvâsti na nâstîty ādi || / [ Bendall ed p235 ---> ] / āryaratnacūḍasūtre 'py āha | sa cittaṃ parigaveṣamāṇo nâdhyātmaṃ cittaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314977 (0.039):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177420 (0.039):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.040):
[ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985682 (0.040):
caṇḍālakumārasadṛśena mayā / [ Bendall ed p130 ---> ] / bhavitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.041):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.041):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26220732 (0.042):
ādikarmikabodhisatvaiḥ samādānāni yathā gṛhītāni tathā kāryaṃ | / evaṃ- / [ Bendall ed p98 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709628 (0.043):
tasmān nityamuditaḥ syāt || / [ Bendall ed p183 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314637 (0.044):
[ Bendall ed p161 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
sarvaḥ sa janakāyo 'bhimukhaḥ prāñjalisthito 'bhūt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755911 (0.0):
uktaṃ hi gaṇḍa vyūhe tasya samanantara niṣaṇṇasya tasmin mahā siṃha āsane / sarvaḥ sa jana kāyo * abhimukhaḥ prāñjali sthito * abhūt | tam eva rājānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951614 (0.0):
uktaṃ hi gaṇḍavyūhe tasya samanantaraniṣaṇṇasya tasmin mahāsiṃhāsane / sarvaḥ sa janakāyo 'bhimukhaḥ prāñjalisthito 'bhūt | tam eva rājānaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667313 (0.008):
samanantaraniṣaṇṇasya tasmin siṃhāsane sarvo janakāyo 'bhimukhaḥ prāñjaliḥ
tam eva rājānaṃ namasyamānaḥ || / pe || / sa khalu sarvadharmanirnādacchatramaṇḍala nirghoṣo rājā teṣāṃ yācanakānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28666249 (0.0):
aśrauṣīdrājā sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣaḥ tasya mahataḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667109 (0.0):
yatra sa rājā sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667289 (0.0):
sarvasattvakuśalakarmapathasaṃcodanaghaṇṭāvisṛtanirghoṣam / sa khalu rājā / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo ratnavālavyajanaiḥ saṃvījyamānaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667473 (0.0):
sa khalu punaḥ sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo rājā teṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28668095 (0.0):
kāyādavamucya yena rājā sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣaḥ,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28668117 (0.0):
praṇidhimutpādayāmāsa yathaiṣa rājā / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo 'nāthānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28668170 (0.0):
tāmevaṃcittamanasikāraprayuktāmājñāya rājā / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo 'valokya evamāha gṛhāṇa dārike,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669085 (0.0):
ekānte prāñjaliḥ sthitābhūnnamasyantī / atha khalu rājā / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo ratnaprabhāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669187 (0.0):
utpannā / atha khalu rājā sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669329 (0.0):
tena samayena rājābhūt sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo nāma? na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669348 (0.0):
samyaksaṃbuddhastena kālena tena samayena rājā abhūt / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo nāma / syātkhalu punaste
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755923 (0.0):
sarvaḥ sa jana kāyo * abhimukhaḥ prāñjali sthito * abhūt | tam eva rājānaṃ / namasyamānaḥ || pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951627 (0.0):
sarvaḥ sa janakāyo 'bhimukhaḥ prāñjalisthito 'bhūt | tam eva rājānaṃ / namasyamānaḥ || pe ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667320 (5.960):
atha khalu sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājño 'saṃkhyeyeṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28665892 (0.006):
khalu punaḥ sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28665925 (0.006):
mahātejasāṃ mahābalānām / tasya khalu punaḥ / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājñaḥ sarvo jambudvīpa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667189 (0.006):
'nantaguṇavarṇanirdeśaḥ / tasya khalu punaḥ / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājño
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28666194 (0.013):
duḥkhabhayanirviṇṇāḥ / te sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28668212 (0.013):
sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣaṃ tasyāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669060 (0.013):
sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣaṃ rājānamābhirgāthābhirabhiṣṭutya
saha darśanenâttamanaskataro rājñânena ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951629 (0.055):
sa khalu sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo rājā teṣāṃ yācanakānāṃ / saha darśanenāttamanaskataro rājñānena ca
trisāhasracakravartirājyapratilābhenâsīmâprāptakalpaparyavasānena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951640 (0.039):
trisāhasracakravartirājyapratilābhenāsīmāprāptakalpaparyavasānena | yāvat
yāvat śuddhâvāsadevaśāntivimokṣamukhavihāreṇâparyantakalpâvasānena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755946 (0.054):
a sīma āprāpta kalpa paryavasānena | yāvat / śuddha āvāsa deva śānti vimokṣa mukha vihāreṇa +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951648 (0.064):
śuddhāvāsadevaśāntivimokṣamukhavihāreṇāparyantakalpāvasānena | tad yathā
tad yathā kulaputra puruṣasyâikântatṛṣṇācaritasya
mātāpitṛbhrātṛbhaginīmitrâmātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviyuktasyâṭavīkāntāravipraṇaṣṭasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667610 (0.0):
aparyantakalpāvasānena / tadyathā kulaputra puruṣasyaikāntatṛṣṇācaritasya / matāpitṛbhrātṛbhaginīmitramātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviprayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755969 (0.0):
eka anta tṛṣṇā caritasya / mātā pitṛ bhrātṛ bhaginī mitra amātya jñāti sālohita putra duhitṛ bhāryā cira kāla viyuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951670 (0.0):
kulaputra puruṣasyaikāntatṛṣṇācaritasya / mātāpitṛbhrātṛbhaginīmitrāmātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviyuktasyāṭavīkāntāravipraṇaṣṭasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 440572 (0.037):
mātāpitṛmitrâmātyajñātisālohitebhyaḥ kālânukālam ātmanā paribhuṅkte
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28657170 (0.042):
sarvadharmasvabhāvaparijñāyai ca dharmaṃ deśayāmi / / mātāpitṛbhrātṛbhaginījñātisālohitasamavadhānagatānāṃ sattvānāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753729 (0.042):
bhrātṛbhaginībhāryāputraduhitṛmitrāmātyajñātisahāyasāṃmodā bhaviṣyāma |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3737999 (0.044):
ācārya upādhyāya mātā pitṛ mitra amātya jñāti sālohita manasi kārāḥ | evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3775363 (0.049):
dadāti | mātā pitṛ mitra amātya jñāti sālohitebhyaḥ kāla anukālam ātmanā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26969907 (0.049):
śramaṇabrāhmaṇebhyo dadāti | mātāpitṛmitrāmātyajñātisālohitebhyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3760450 (0.051):
mātā pitṛ putra bhāryā dāsī dāsa karma kara pauruṣeya mitra amātya jñāti sālohitā / | na + ete mama svakāḥ | na + aham eteṣām iti ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050141 (0.058):
kadācinmitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇa upasaṃkramiṣyati / upasaṃkramyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238619 (0.058):
kadācid mitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇopasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26934866 (0.058):
ācāryopādhyāyamātāpitṛmitrāmātyajñātisālohitamanasikārāḥ | evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690665 (0.059):
evam ācāryôpādhyāyamātāpitṛmitrâmātyajñātisālohitamanasikārāḥ |
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466320 (0.059):
saputradārāḥ sadāsīdāsakarmakarapauruṣeyāḥ samitrāmātyajñātisālohitāḥ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468725 (0.059):
samitrāmātyajñātisālohitāḥ kuśina)garyā niṣkramya y(e)na yamakaśālavanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16709160 (0.059):
mātāpitṛputrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrâmātyajñātisālohitā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955852 (0.060):
mātāpitṛputrabhāryādāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitā | / naite mama svakāḥ | nāham eteṣām iti ||
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6321209 (0.061):
mātā(tṛ)pitṛputradāradāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitānāṃ / | asya vā punaḥ kāyasyādhyātmikasya rūpiṇa audārikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114982 (0.062):
puruṣair utkṣiptasya dakṣiṇena nagaradvāreṇa nirṇītasya / mātāpitṛbhrātṛbhaginībhāryāputraduhitṛvayasyadāsīdāsakarmakarapauruṣeyaiḥ
taddarśanakāmasya | / teṣāṃ samavadhānena mahatī prītir adhyavasānam utpatet
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755982 (0.0):
+ aṭavī kāntāra vipraṇaṣṭasya tad darśana kāmasya | teṣāṃ samavadhānena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951683 (0.0):
mātāpitṛbhrātṛbhaginīmitrāmātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviyuktasyāṭavīkāntāravipraṇaṣṭasya / taddarśanakāmasya | teṣāṃ samavadhānena mahatī prītir adhyavasānam utpatet
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667624 (1.192):
(Gv 254) aṭavīkāntāravipranaṣṭasya taddarśanakāmasya teṣāṃ samavadhānena
taddarśanâvitṛptatayā | / evam eva kulaputra rājñaḥ sarvadharmanirnādacchatra maṇḍalanirghoṣasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28665893 (0.0):
khalu punaḥ sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28665926 (0.0):
mahātejasāṃ mahābalānām / tasya khalu punaḥ / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājñaḥ sarvo jambudvīpa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28666100 (0.0):
kecidvikṛtavadananayanāḥ sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājño
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667191 (0.0):
'nantaguṇavarṇanirdeśaḥ / tasya khalu punaḥ / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājño
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667321 (0.0):
atha khalu sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājño 'saṃkhyeyeṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667637 (0.0):
mahatī prītiradhyavasānamutpadyate taddarśanāvitṛptatayā, evameva / kulaputra rājñaḥ sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya teṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667708 (0.0):
tatkasya hetoḥ? tathā hi tasya sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28668026 (0.0):
sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājño mahāsiṃhāsanasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28668061 (0.0):
/ sā tasya sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājño
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669370 (0.0):
sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājño mātā? na khalvevaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669406 (0.0):
abhūtsarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya rājñaḥ pitā? na khalvevaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755995 (0.0):
mahatī prītir adhyavasānam utpatet tad darśana a vitṛptatayā | evam eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951696 (0.0):
taddarśanakāmasya | teṣāṃ samavadhānena mahatī prītir adhyavasānam utpatet / taddarśanāvitṛptatayā | evam eva kulaputra rājñaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28668193 (0.013):
sarvasattvasaṃtarpaṇāya pratipannaḥ / sā khalu samanvāhṛtā tena rājñā / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣeṇeti bhūyasyā mātrayā prasādaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669462 (0.013):
abhūvan, ye tatra jambudvīpe upapannāḥ rājñā / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣeṇa caturbhiḥ saṃgrahavastubhiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28666249 (0.015):
aśrauṣīdrājā sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣaḥ tasya mahataḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667108 (0.015):
yatra sa rājā sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667289 (0.015):
sarvasattvakuśalakarmapathasaṃcodanaghaṇṭāvisṛtanirghoṣam / sa khalu rājā / sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo ratnavālavyajanaiḥ saṃvījyamānaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667471 (0.015):
sa khalu punaḥ sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo rājā teṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28668095 (0.015):
kāyādavamucya yena rājā sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣaḥ,
teṣāṃ yācanakānāṃ saha darśanena mahāprītivegāḥ saṃjātāḥ |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667644 (0.0):
kulaputra rājñaḥ sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya teṣāṃ / yācanakānāṃ sahadarśanena mahāprītivegāḥ saṃjātāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756002 (0.0):
kula putra rājñaḥ sarva dharma nirnāda cchatra maṇḍala nirghoṣasya teṣāṃ / yācanakānāṃ saha darśanena mahā prīti vegāḥ saṃjātāḥ | citta tuṣṭi sukham
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951703 (0.0):
sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣasya teṣāṃ yācanakānāṃ saha
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667473 (0.039):
sa khalu punaḥ sarvadharmanirnādacchatramaṇḍalanirghoṣo rājā teṣāṃ / yācanakānāṃ sahadarśanena āttamanaskataro 'bhūt na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755923 (0.039):
sa khalu sarva dharma nirnāda cchatra maṇḍala nirghoṣo rājā teṣāṃ / yācanakānāṃ saha darśanena + ātta manaskataro rājñā + anena ca
cittatuṣṭisukham avakrāntaṃ mahāṃś cittôdagratāvegaḥ prādurbhū-
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667647 (0.0):
yācanakānāṃ sahadarśanena mahāprītivegāḥ saṃjātāḥ / / cittatuṣṭisukhamavakrāntam / mahāṃścittodagratāvegaḥ prādurbhūtaḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756005 (0.0):
yācanakānāṃ saha darśanena mahā prīti vegāḥ saṃjātāḥ | citta tuṣṭi sukham
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951705 (0.0):
darśanena mahāprītivegāḥ saṃjātāḥ | cittatuṣṭisukham avakrāntaṃ mahāṃś
[ Cambridge MS f76b ---> ] / to yāvat teṣu sarvayācanakeṣu ekaputrakasaṃjñā mātāpitṛsaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756022 (0.0):
avakrāntaṃ mahāṃś citta udagratā vegaḥ prādur bhūto yāvat teṣu / sarva yācanakeṣu eka putraka saṃjñā mātā pitṛ saṃjñā dakṣiṇīya saṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951722 (0.0):
cittodagratāvegaḥ prādurbhūto yāvat teṣu sarvayācanakeṣu ekaputrakasaṃjñā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667782 (0.039):
sarvadharmasvabhāvagaganagocarasya teṣu sarvayācanakeṣvekaputrakasaṃjñā / udapadyata, mātāpitṛsaṃjñā dakṣiṇīyasaṃjñā kalyāṇamitrasaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778475 (0.049):
[ Cambridge MS f24b ---> ] / gāthôddiṣṭā | / yadi tāvatâivaṃ kalpāṃs tasyâcāryasyôpasthānaparicaryāṃ kuryād aśaṭhatayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998403 (0.055):
tasmānmātṛsaṃjñā pitṛsaṃjñā putrasaṃjñā duhitṛsaṃjñā bodhisattvena
dakṣiṇīyasaṃjñā kalyāṇamitrasaṃjñā varṇasaṃjñā durlabhasaṃjñā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667790 (0.0):
udapadyata, mātāpitṛsaṃjñā dakṣiṇīyasaṃjñā kalyāṇamitrasaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756027 (0.0):
sarva yācanakeṣu eka putraka saṃjñā mātā pitṛ saṃjñā dakṣiṇīya saṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951732 (0.0):
cittodagratāvegaḥ prādurbhūto yāvat teṣu sarvayācanakeṣu ekaputrakasaṃjñā / mātāpitṛsaṃjñā dakṣiṇīyasaṃjñā kalyāṇamitrasaṃjñā varṇasaṃjñā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9778298 (0.049):
dhyānasamādhisamāpattiṣv avīcisaṃjñā, saṃsāra udyānavimānasaṃjñā, / yācanakeṣu kalyāṇamitrasaṃjñā, sarvasvaparityāge sarvajñatāparipūrisaṃjñā,
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23927975 (0.062):
dhyānasamādhisamapattiṣvavīcisaṃjñā, saṃsāra udyānanirvāṇasaṃjñā, yācakeṣu / kalyāṇamitrasaṃjñā, sarvasvaparityāge sarvajñatāpūraṇasaṃjñā, duḥśīleṣu
duṣkarakārakasaṃjñā bahukarasaṃjñā paramôpakārisaṃjñā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667795 (0.0):
udapadyata, mātāpitṛsaṃjñā dakṣiṇīyasaṃjñā kalyāṇamitrasaṃjñā / durlabhasaṃjñā duṣkarakārakasaṃjñā bahukarasaṃjñāparamopakārakasaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951738 (0.0):
mātāpitṛsaṃjñā dakṣiṇīyasaṃjñā kalyāṇamitrasaṃjñā varṇasaṃjñā / durlabhasaṃjñā duṣkarakārakasaṃjñā bahukarasaṃjñā paramopakārisaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756040 (0.024):
kalyāṇa mitra saṃjñā varṇa saṃjñā dur labha saṃjñā duṣ kara kāraka saṃjñā / bahu kara saṃjñā parama upakāri saṃjñā bodhi mārga upastambha saṃjñā
bodhimārgôpastambhasaṃjñâcāryaśāstṛsaṃjñôtpadyetêti ||
evam anyagatabhāve satvānām agratogamanôpasthānâdiprasaṅge sarvôtsargaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951751 (0.035):
bodhimārgopastambhasaṃjñā ācāryaśāstṛsaṃjñotpadyeteti || / evam anyagatabhāve satvānām agratogamanopasthānādiprasaṅge sarvotsargaṃ
smaret | / eṣām evâyam ātmīyaḥ kāyaḥ | / yathêṣṭam atra vartantām |
pṛthivīśodhanôpalepanâdiṣv iva svasukhârtham iti |
athavā svāmy-aprasādabhītenêva tatprasādârthinêva tadājñāsaṃpādanā manasi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756084 (0.0):
atha vā svāmy a prasāda bhītena + iva tat prasāda arthinā + iva / tad ājñā saṃpādanā manasi kartavyā | bhagavato * apy upasthānaṃ kurvato *
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951783 (0.0):
svāmyaprasādabhīteneva tatprasādārthineva tadājñāsaṃpādanā manasi kartavyā
kartavyā | / bhagavato 'py upasthānaṃ kurvato 'nyagatyabhāvāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756090 (0.0):
tad ājñā saṃpādanā manasi kartavyā | bhagavato * apy upasthānaṃ kurvato *
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951789 (0.0):
svāmyaprasādabhīteneva tatprasādārthineva tadājñāsaṃpādanā manasi kartavyā / | bhagavato 'py upasthānaṃ kurvato 'nyagatyabhāvāt | bhikṣuṇā
bhikṣuṇā glānenâṅgīkṛtaṃ || / yathôktaṃ bhikṣuprakīrṇake |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24853103 (0.057):
rātrindivasairnaṃrakavāsenaiva nānyagativāsena yāvatā kālena bodhisattvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317709 (0.063):
abhiyogaḥ karaṇīyaḥ śikṣârambhasyâiva mahāphalatvāt | / yathôktaṃ praśāntaviniścayapratihāryasūtre |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2356500 (0.064):
athānyasya cedanyat kāryam, kasmāt sarvaṃ sarvasya na bhavati, / anyatvāviśiṣāt / / tataśca sa evātiprasaṅgaḥ /
bhagavān āha | / mā bhāya bhikṣu mā bhāya bhikṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756105 (0.0):
yathā + uktaṃ bhikṣu prakīrṇake | bhagavān āha | mā bhāya bhikṣu mā bhāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951803 (0.0):
yathoktaṃ bhikṣuprakīrṇake | bhagavān āha | mā bhāya bhikṣu mā bhāya
ahaṃ te bhikṣûpasthāsyaṃ | / āhara bhikṣu cīvarāṇi yāvat te dhopāmi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756113 (0.0):
bhikṣu | ahaṃ te bhikṣu + upasthāsyaṃ | āhara bhikṣu cīvarāṇi yāvat te
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951811 (0.0):
bhikṣu | ahaṃ te bhikṣūpasthāsyaṃ | āhara bhikṣu cīvarāṇi yāvat te dhopāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135731 (0.028):
doṣāt kupito anāttamāno ācchindeya vā ācchindāpayeya vā Ō āhara bhikṣu / cīvaraṃ, na te 'haṃ demīti vā vadeya, nissargikapācattikaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488432 (0.045):
doṣātkupito anādamāno ācchāndeya vā ācchāndāpeya vā āhara[ti] / bhikṣucīvaraṃ na te dademīti vā vadeya niḥsargika pācattikam //
evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | / mā bhagavān etasya glānasyâśucimraks.itāni cīvarāṇi dhovatu |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832193 (0.0):
eko 'pramatto ātāpi vyupakṛṣṭo viharanto sākṣīkartuṃ | / 10. evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | yato khalu bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756117 (0.0):
bhikṣu | ahaṃ te bhikṣu + upasthāsyaṃ | āhara bhikṣu cīvarāṇi yāvat te / dhopāmi | evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | mā bhagavān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756127 (0.0):
etasya glānasya + a śuci mraks.itāni cīvarāṇi dhovatu | ahaṃ bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951813 (0.0):
bhikṣu | ahaṃ te bhikṣūpasthāsyaṃ | āhara bhikṣu cīvarāṇi yāvat te dhopāmi / | evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | mā bhagavān etasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951824 (0.0):
| evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | mā bhagavān etasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524515 (5.960):
mīmāṃsājñānenaivaṃ prajānāsīti. evam ukte, āyuṣmān / ānando bhagavantam etad avocat : na me bhagavan devatā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405797 (5.960):
pratyutpannamīmāṃsājñānenaivaṃ prajānāsīti? evamukte āyuṣmānānando / bhagavantametadavocat - na me bhagavan devatā etamarthamārocayanti, nāpi
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413820 (5.960):
praśaṃsantyasakṛdasakṛdasaṅgavācāprativākyāḥ | evamukte āyuṣmānānando / bhagavantametadavocat - icchāmyahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242838 (0.010):
vigrahaṃ vā vivādaṃ vā kurvataḥ, saced asya sarvākārajñatāparibhyaktā / bhavati. / evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: asti bhagavann eteṣāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054480 (0.012):
saṃnāhyaḥ, sacedasyāparityaktā sarvajñatā // / evamukte āyuṣmānānando bhagavantametadavocat asti bhagavaṃsteṣāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096413 (0.013):
sarvākārajñatāmanasikārāt. athāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: kina
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114484 (0.013):
athāyuṣmānānando bhagavantametadavocat - ājñaptāni bhagavatā śikṣāpadāni,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456733 (0.013):
23.1 (athāyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat ||) / 23.2 (āsca)ryādbhutadharmasa(manvāgatā)s tathāgatā arhantaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537587 (0.013):
kulmāṣapiṇḍikāyāḥ//5// / 055.001. <55>athāyuṣmānānando bhagavantamidamavocat bahuśo bahuśo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561491 (0.013):
128.014. ayamānanda aṣṭamo heturaṣṭamaḥ pratyayo mahataḥ pṛthivīcālasya// / 128.015. athāyuṣmānānando bhagavantamidamavocat yathā khalvahaṃ bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561859 (0.013):
nāgāvalokitena vyavalokayati/ / 129.015. athāyuṣmānānando bhagavantamidamavocat nāhetvapratyayaṃ bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590196 (0.013):
yadidaṃ naṭabhaṭikāraṇyāyatanam/ / 216.025. athāyuṣmānānando bhagavantamidamavocat āścaryaṃ bhadanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249935 (0.013):
atha khalv āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: tathā hi bhagavān na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164267 (0.013):
atha khalv āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: na tathā bhagavān
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527914 (0.014):
evam ukte, āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat : / kiṃ punar bhagavan sa dharmākaro bodhisattvo mahāsattvo
ahaṃ bhagavan dhoviṣyaṃ | / bhagavān āha | / tena hy ānanda tvam etasya bhikṣusya cīvarāṇi dhova |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756134 (0.0):
etasya glānasya + a śuci mraks.itāni cīvarāṇi dhovatu | ahaṃ bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951832 (0.0):
| evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | mā bhagavān etasya / glānasyāśucimraks.itāni cīvarāṇi dhovatu | ahaṃ bhagavan dhoviṣyaṃ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21594116 (0.038):
232.002. phalaṃ pāṃśupradānasya vyākuruṣva narottam//65// / 232.003. bhagavānāha evametadānanda evametadānanda/ / 232.003. nāhetvapratyayaṃ tathāgatā arhantaḥ samyaksambuddhāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612360 (0.040):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasaṃsparśavihāratām | evaṃ ca sa / bhagavānavocat kaccitte bhagavan kṣamaṇīyam, kaccid yāpanīyam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558468 (0.042):
suptamutthāpyedamavocat svāgata, kimidam? asamanvāhāro bhagavan, / asamanvāhāraḥ sugata/ / 118.006. tato bhagavānāyuṣmantaṃ svāgatamādāya vihāraṃ gatvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910293 (0.047):
09216 daśaprāṇisahasrāṇi/ ānanda āha/ paśyāmi bhagavan/ bhagavān āha/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6928975 (0.047):
14618 {śāriputra} āha/ kā punar bhagavan viśuddhiḥ/ / 14619 bhagavān āha/ anutpādaḥ śāriputra aprādurbhāvo 'nupalambho
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035795 (0.048):
saṃprakāśayiṣyāmi / bhagavānāha / yadi tvamānanda yanmayā dharmo bhāṣitaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302188 (0.049):
(BhīKaVā 15a1) + + tataś cīvarāṇy adhiṣṭhātavyāni / samanvāhara / upādhyāyike aham evannāmikā idaṃ cīvaraṃ saṃghāṭīm adhitiṣṭhāmi
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7834292 (0.050):
nirghātayaṃti / āha / kimetadbhagavaṃccharīraṇ nāma; bhagavān āha - / ādīptakaśca nāma mārṣā dahanavāsakaśca nāma; meḍikaśca nāma; śṛṃgārikaśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6930976 (0.050):
15310 prāpsyati/ {subhūtir āha/ no bhagavan}/ / 15311 {bhagavān āha/ tat kiṃ manyase subhūte/} atraiṣā saṃjñā samajñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6928817 (0.050):
14608 {śāriputra} āha/ kim iti bhagavan nopalabhate/ / 14609 bhagavān āha/ ātmānaṃ śāriputra nopalabhate yāvat sattvajīvapoṣa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910283 (0.051):
09215 smitasya prādurbhāvāya/ bhagavān āha/ paśyasi tvam ānandemāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944671 (0.051):
19106 māyādharmatām upādāya/ / 19107 subhūtir āha/ yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568618 (0.052):
149.013. bhagavānāha sucirasya dharmaruce? dharmarucirāha sucirasya / bhagavan/ / 149.013. bhagavānāha suciracirasya dhramaruce? dharmarucirasya bhagavan//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530987 (0.052):
032.001. bhagavān kathayati maudgalyāyana, kasya ṛddhyā gacchāmah? / bhagavan madīyayā/ / 032.002. tato bhagavānāyuṣmāṃśca mahāmaudgalyāyanaḥ sumerumūrdhni pādān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102624 (0.053):
punar evotsṛjer, na me tvam ānanda tāvatāparādhye. sacen tvam ānanda imāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611907 (0.053):
301.002. tatra bhagavbānāyuṣmantamāmantrayate sma āgamaya ānanda yena / śrāavastīti/ / 301.002. evaṃ bhadantetyāyucmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929501 (0.054):
āryamārgapratiṣṭhānavikalpaḥ//] / 14901 śāriputra āha/ kahtaṃ punar bhagavan {bodhisattvo} mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922295 (0.054):
12619 vavadiṣyāmy anuśāsiṣyāmi/ api tu khalu {{punar bhagavan tad api
tathāgato udakam ā- / [ Bendall ed p155 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690922 (0.002):
sacet tvam aṣṭābhir navabhir vā kalpair anuttarāṃ sa- / [ Bendall ed p51 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876793 (0.002):
[ Bendall ed p73 ---> ] / yaṇasya punar api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439411 (0.002):
sacet punas tasyônaṃ cīvaraṃ bhaved yan niśritya brahmaca- / [ Bendall ed p145 ---> ] / ryavāsaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690545 (0.002):
[ Bendall ed p49 ---> ] / vāramukhyān na seveta ye cânye bhogavṛttinaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960947 (0.002):
mahāpūjôpasthā- / [ Bendall ed p292 ---> ] / nāya
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880748 (0.002):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317624 (0.004):
[ Bendall ed p178 ---> ] / ryādāya sarvadharmān sarvajñatāvarṇān karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960794 (0.004):
anayā ca diśā sarvabhaiṣajyā- / [ Bendall ed p291 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876199 (0.006):
evam arthânurūpasaṃjñā dantôtpāṭakā- / [ Bendall ed p70 ---> ] / nāma
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778197 (0.007):
[ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā | / suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328143 (0.007):
apāyabhūmyas tyaktā bhavanti karoti câiṣāṃ paramasuśreṣṭham artham || / [ Bendall ed p308 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960023 (0.008):
spaṣṭatā khaṭuṅkeṣu | / [ Bendall ed p286 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441247 (0.008):
[ Bendall ed p273 ---> ] / anupaśāntā ca karmakleśeṣu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690378 (0.008):
karmasvakā bhavisyāmo mâiṣāṃ karma vipacyatām || / [ Bendall ed p47 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961432 (0.009):
[ Bendall ed p295 ---> ] / nugamāya | / sahaprasādakleśavivartanāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5181082 (0.009):
abhyākhyānāni citrāṇi mātsaryaṃ cêrṣyayā saha || / [ Bendall ed p267 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114383 (0.010):
[ Bendall ed p206 ---> ] / śiśirehi yathā himadhātu mahaṃ tṛṇagulmavanâuṣadhi ojaharo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180087 (0.010):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ] / satveṣū karuṇā ca nāma bhaṇitā devâtideva tvayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116677 (0.010):
tatrâdhyātmikasya pratītyasamu- / [ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961109 (0.010):
bhūmipathôpadeśapāramitāparikarmâvavādânuśāsany-anupradānôpasta- / [ Bendall ed p293 ---> ]
siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756146 (0.0):
dhova | tathā gato udakam āsiñciṣyati | atha khalv āyuṣmān ānando tasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951843 (0.0):
tathāgato udakam āsiñciṣyati | atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317687 (0.021):
[ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560955 (0.025):
yāvat svabhavanamanuprāptāḥ// / 126.028. athāyuṣmānānandaḥ sāyāhṇe 'bhisamlayanādvyutthāya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548814 (0.025):
samanusmariṣyāmītyevaṃ te ānanda śikṣitavyam// / 088.026. athāyuṣmān ānando bhagavato bhāṣitamabhyānandyānumodya bhikṣūṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538256 (0.026):
pratisamlīyante na yāvadbuddhā bhagavantaḥ pratisamlīnā iti/ / 056.032. athāyuṣmānānandaḥ saṃlakṣayati asthānamanavakāśo yadbuddhā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568478 (0.030):
praṇītāyāḥ praticchako bhaviṣyati | athāyuṣmān ānandas tān mahāśrāvakān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265465 (0.032):
śāriputrasya pṛcchā jātā kiṃnidānā vā? / atha khalv āyuṣmān śariputraḥ sakrasya devānām indrasya cetasaiva
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690924 (0.032):
[ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase | / na bhūyaḥ śakyasy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831802 (0.032):
tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyāmupasampadā bhikṣuṇībhāvo | / 8. atha khalv āyuṣmān ānando | bhagavān nāvakaśaṃ karoti mātṛgrāmasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911474 (0.032):
[iti darśana / 09905 mārgāvavādopakṣepaḥ//] / 09906 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ bodhisattva iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963291 (0.032):
mahāyānam upadeṣṭāavyaṃ / 24302 manyeta/ / 24303 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ mā haivāhaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994952 (0.034):
dharmatāṃ dharmatayā na virodhayanti // / atha khalvāyuṣmān subhūtirbuddhānubhāvena bhagavantametadavocat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612775 (0.034):
samyaksambuddhasyāvikopito 'sthisaṃghātastiṣṭhatīti/ / 303.025. athāyuṣmānānando laghulaghveva caturguṇamuttarāsaṅgaṃ prajñapya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556100 (0.035):
111.006. śocyaḥ kaṣṭāṃ daśāṃ prāptaḥ śokaśalyasamarpitaḥ//3// iti/ / 111.007. athāyuṣmānānandastamādāya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641672 (0.035):
431.012. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma imaṃ pāṭhaya / tvamānanda panthakam/ / 431.012. āyuṣmānānandastaṃ pāṭhayitumārabdhaḥ/
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224946 (0.037):
vinā saṃghāṭyā kvacid gantavyam* / gacchati / sātisāro bhavati / / āyuṣmān plīhakānando glānaḥ / tasyāyuṣmān ānando glānopasthāyakaḥ / devaś
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23927714 (0.038):
tathāgatānāṃ prajñā pratibhānañca / / atha bhagavantamāyuṣmānānanda etatvocat- "bhagavan
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552985 (0.038):
kvaciduttrasiṣyanti, nāpi kvaciduttrāsamāpsyante / na ca āyuṣmānnānanda / adhimānikānāmarthāya iyaṃ dharmadeśanā pravṛttā / anavakāśo hyatra
bhagavān udakam āsiñcati || / pe || / atha khalv āyuṣmān ānandas taṃ glānaṃ bhikṣuṃ sādhu ca suṣṭhu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756156 (0.0):
dhova | tathā gato udakam āsiñciṣyati | atha khalv āyuṣmān ānando tasya / glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati | bhagavān udakam āsiñcati || pe ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951854 (0.0):
tathāgato udakam āsiñciṣyati | atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya / bhikṣusya cīvarāṇi dhovati | bhagavān udakam āsiñcati || pe ||
cânuparigṛhya bahirdhā haritvā snāpayet | / bhagavān udakam āsiñcatîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951860 (0.015):
atha khalv āyuṣmān ānandas taṃ glānaṃ bhikṣuṃ sādhu ca suṣṭhu / cānuparigṛhya bahirdhā haritvā snāpayet | bhagavān udakam āsiñcatīti | āha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756164 (0.057):
anuparigṛhya bahir dhā haritvā snāpayet | bhagavān udakam āsiñcati + iti |
yān ārādhya mahat tvaṃ virādhya kaṣṭāṃ vipattim āpnoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756174 (0.0):
anuparigṛhya bahir dhā haritvā snāpayet | bhagavān udakam āsiñcati + iti | / āha ca| yān ārādhya mahat tvaṃ virādhya kaṣṭāṃ vipattim āpnoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951870 (0.0):
cānuparigṛhya bahirdhā haritvā snāpayet | bhagavān udakam āsiñcatīti | āha / ca| yān ārādhya mahat tvaṃ virādhya kaṣṭāṃ vipattim āpnoti |
prāṇaparityāgair api teṣāṃ nanu toṣaṇaṃ nyāyyaṃ || / ete te vai satvāḥ prasādya yān siddham āgatā bahavaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756186 (0.0):
āha ca| yān ārādhya mahat tvaṃ virādhya kaṣṭāṃ vipattim āpnoti | / prāṇa parityāgair api teṣāṃ nanu toṣaṇaṃ nyāyyaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951882 (0.0):
ca| yān ārādhya mahat tvaṃ virādhya kaṣṭāṃ vipattim āpnoti | / prāṇaparityāgair api teṣāṃ nanu toṣaṇaṃ nyāyyaṃ ||
siddhikṣetraṃ nânyat satvebhyo vidyate jagati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951889 (0.029):
ete te vai satvāḥ prasādya yān siddham āgatā bahavaḥ | siddhikṣetraṃ / nānyat satvebhyo vidyate jagati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756189 (0.042):
ete te vai satvāḥ prasādya yān siddham āgatā bahavaḥ | siddhi kṣetraṃ na +
ete cintāmaṇayo bhadraghaṭā dhenavaś ca kāmadughāḥ | / guruvac ca devatêva ca tasmād ārādhanīyās te ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951894 (0.0):
nānyat satvebhyo vidyate jagati || / ete cintāmaṇayo bhadraghaṭā dhenavaś ca kāmadughāḥ | guruvac ca devateva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756198 (0.039):
anyat satvebhyo vidyate jagati || / ete cintā maṇayo bhadra ghaṭā dhenavaś ca kāma dughāḥ | guru vac ca devatā
kiṃ ca niśchadmabandhūnām aprameyôpakāriṇām | / satvârādhanam utsṛjya niṣkṛtiḥ kā parā bhavet ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951907 (0.021):
ete cintāmaṇayo bhadraghaṭā dhenavaś ca kāmadughāḥ | guruvac ca devateva / ca tasmād ārādhanīyās te || / kiṃ ca niśchadmabandhūnām aprameyopakāriṇām | satvārādhanam utsṛjya
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385168 (0.061):
sattvārādhanamutsṛjya niṣkṛtiḥ kāparā bhavet //
śirasā dhārayām āsa purā nātho yathêpsitam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951910 (0.0):
kiṃ ca niśchadmabandhūnām aprameyopakāriṇām | satvārādhanam utsṛjya / niṣkṛtiḥ kā parā bhavet || / śirasā dhārayām āsa purā nātho yathepsitam | jaṭāsvadhyuṣitān satvān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756218 (1.192):
niṣ kṛtiḥ kā parā bhavet || / śirasā dhārayām āsa purā nātho yathā īpsitam | jaṭā sv adhyuṣitān satvān
jaṭāsvadhyuṣitān satvān bhūtvā yatnena niścalaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951918 (0.0):
śirasā dhārayām āsa purā nātho yathepsitam | jaṭāsvadhyuṣitān satvān / bhūtvā yatnena niścalaḥ ||
bhindanti dehaṃ praviśanty avīcīm yeṣāṃ kṛte tatra kṛte kṛtaṃ syāt ||
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589813 (0.0):
sattvārādhanamutsṛjya % niṣkṛtiḥ kā parā bhavet // Bca_6.119 // / bhindanti dehaṃ praviśantyavīcīṃ $ yeṣāṃ kṛte tatra kṛte kṛtaṃ syāt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334339 (0.0):
sattvārādhanamutsṛjya niṣkṛtiḥ kā parā bhavet // Bca_6.119 // / bhindanti dehaṃ praviśantyavīcīṃ yeṣāṃ kṛte tatra kṛte kṛtaṃ syāt /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756236 (0.0):
bhūtvā yatnena niś calaḥ || / bhindanti dehaṃ praviśanty avīcīm yeṣāṃ kṛte tatra kṛte kṛtaṃ syāt ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951926 (0.0):
bhūtvā yatnena niścalaḥ || / bhindanti dehaṃ praviśanty avīcīm yeṣāṃ kṛte tatra kṛte kṛtaṃ syāt ||
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152873 (0.031):
bhindanti dehaṃ praviśantyavīciṃ yeṣāṃ kṛte tatra kṛte kṛtaṃ syāt /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19430413 (0.037):
bhindanti dehaṃ praviśantyavīciṃ yeṣāṃ kṛte tatra kṛte kṛtaṃ syāt / / mahāpakāriṣvapi tena sarvaṃ kalyāṇamevācaraṇīyameṣu // Bca_6.120 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811138 (0.055):
ye virūpāstapasvinaḥ Bca_10.29d / yeṣāṃ kṛte tatra kṛte kṛtaṃ syāt Bca_6.120b
mahâpakāriṣv api tena sarvaṃ kalyāṇam e- / [ Cambridge MS f77a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710499 (0.035):
sa parigave- / [ Cambridge MS f89a ---> ] / ṣamāṇo na taṃ dharmam upalabhate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317217 (0.060):
[ Cambridge MS f10a ---> ] / duktânuvādena svayaṃ vā vaktavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4314922 (0.063):
[ Cambridge MS f2a ---> ] / ntyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ ||
vâcaraṇīyam eṣu || / svayaṃ mama svāminâiva tāvad yad artham ātmany api nirvyapekṣāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951941 (0.0):
svayaṃ mama svāmina eva tāvad yad artham ātmany api nirvyapekṣāḥ | ahaṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589830 (0.005):
svayaṃ mama svāmina eva tāvat $ tadarthamātmanyapi nirvyapekṣāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334356 (0.005):
svayaṃ mama svāmina eva tāvat tadarthamātmanyapi nirvyapekṣāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756251 (0.024):
svayaṃ mama svāmina eva tāvad yad artham ātmany api nir vyapekṣāḥ | ahaṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152890 (0.034):
svayaṃ mama svāmina eva tāvad yadarthamātmanyapi nirvyapekṣāḥ / / ahaṃ kathaṃ svāmiṣu teṣu teṣu karomi mānaṃ na tu dāsabhāvam // SBca_6.121
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129662 (0.036):
bhaṅgurāṇāmalakānāṃ vikīrṇatvāt punarbhaṅgurīkaraṇāya preraṇā / / atra svāminnityājñākaraṇāt nāyikākrāntaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647984 (0.047):
svakasvakāḥ svāmino bhikṣitāḥ, tvayā svāmī nirvāhitaḥ/ / 452.029. yadi tāvattamānayiṣyasītyevaṃ kuśalam, no cetvāṃ bhakṣayām iti/
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16123792 (0.052):
kvacit+na krodhas+te svapadajitadevas+tvam+udadhes+ / abhinnas+api svāmin+na kim+asi samudras+svaviṣaye // VidSrk_41.80 *(1460)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069038 (0.053):
atrādya madhusamaye yadi vrajasi tadāhaṃ tāvat na bavāmi tava tu na jānāmi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2799213 (0.054):
tāṃ nīyamānāṃ tat svāmī dṛṣṭrovāca mameti tam / / mameti parigrāhy āha nṛgo me dattavān iti // BhP_10.64.017 //
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661676 (0.055):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4314922 (0.057):
[ Cambridge MS f2a ---> ] / ntyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317217 (0.057):
[ Cambridge MS f10a ---> ] / duktânuvādena svayaṃ vā vaktavyaṃ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523990 (0.058):
010.028. te kathayanti putri tvamapyasmākamutprāsayasi/ / 010.029. yāvadasau svayameva gataḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21194396 (0.059):
udayanoktaṃ 1 prayogāntaramāśaṅkya nirāha / nāpīti //tadbrūhyāvedahaṃ / brahmasmīti""ahameva svayamidaṃ vadāmi"ityādau"
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18532060 (0.060):
2541-3 /// + [m]. ṣutijñānuvarte | asaṃgajñānīpariśuddhagocarātaṃ / cyākarohī mama dharmasvāmī || atītu jānāsi tathā anāgataṃ yaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136049 (0.061):
SktCh_92: vasāgandhe adya khalvahaṃ svāminyā hiḍimbādevyā sabahumānaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114936 (0.064):
samayam atha viditvā jāgarārthaṃ tvaritvā / svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18791545 (0.064):
yathāhaṃ bhavati nigṛhṇeyaṃ tato tvaṃ mama śiṣyā
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9320368 (0.064):
saṃbahulāni hi dinānyatra naḥ kāntāre paribhramatām / tadarhasi naḥ / svāminnistārayitumiti /
ahaṃ kathaṃ svāmiṣu teṣu teṣu karomi mānaṃ na tu dāsabhāvam ||
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152896 (0.0):
svayaṃ mama svāmina eva tāvad yadarthamātmanyapi nirvyapekṣāḥ / / ahaṃ kathaṃ svāmiṣu teṣu teṣu karomi mānaṃ na tu dāsabhāvam // SBca_6.121
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589836 (0.0):
svayaṃ mama svāmina eva tāvat $ tadarthamātmanyapi nirvyapekṣāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801537 (0.0):
karomi mānaṃ na tu dāsabhāvam Bca_6.121d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334362 (0.0):
svayaṃ mama svāmina eva tāvat tadarthamātmanyapi nirvyapekṣāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756257 (0.0):
svayaṃ mama svāmina eva tāvad yad artham ātmany api nir vyapekṣāḥ | ahaṃ / kathaṃ svāmiṣu teṣu teṣu karomi mānaṃ na tu dāsa bhāvam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951947 (0.0):
svayaṃ mama svāmina eva tāvad yad artham ātmany api nirvyapekṣāḥ | ahaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19430494 (0.037):
svayaṃ mama svāmina eva tāvad yadarthamātmanyapi nirvyapeikṣāḥ / / ahaṃ kathaṃ svāmiṣu teṣu teṣu karomi mānaṃ na tu dāsabhāvam // Bca_6.121
[ Bendall ed p156 ---> ] / yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munîndrāḥ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum |
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385179 (0.028):
sattvārādhanamutsṛjya niṣkṛtiḥ kāparā bhavet // / yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrā yeṣāṃ vyathāyāṃ ca praviśanti manyum /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19430563 (0.028):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrāḥ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum / / tattoṣaṇātsarvamunīndratuṣṭistatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnām // Bca_6.122 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152908 (0.028):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrāḥ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589848 (0.028):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrā $ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334374 (0.028):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrā yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951958 (0.028):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrāḥ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756268 (0.046):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ muni indrāḥ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317686 (0.047):
dharmaṃ pratikṣipya dharmavyasanasaṃvartanīyena karmaṇâpāyagāmī bhavati || / [ Bendall ed p16 ---> ] / yaḥ punar etad abhyāsârthaṃ vyutpāditam icchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117988 (0.048):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880103 (0.048):
[ Bendall ed p93 ---> ] / yāvat || / ye citrabhittīṣu karonti vigrahaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179599 (0.049):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.049):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.050):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314976 (0.050):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314298 (0.053):
tatrâpi sa bodhisatvo mahāsatvo*mahāntam ātmabhāvaṃ mṛtaṃ kā- / [ Bendall ed p159 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779199 (0.053):
kāmahetoḥ kāmanidānaṃ bahūni me / [ Bendall ed p41 ---> ] / ātmabhāvasahasrāṇi punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180086 (0.054):
duṣkhaṃ cā sugatā [[DOUBT]] daśaddiśigataṃ nâivaṃ parīdṛśyate | / [ Bendall ed p260 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744328 (0.054):
yeṣu ca sthāneṣu nâtidūre piṇḍapātagocaro bhavati na / [ Bendall ed p197 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.055):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690469 (0.056):
[ Bendall ed p48 ---> ] / ye câpi rājñāṃ puruṣāḥ kuryāt te hi na saṃstavaṃ |
tattoṣaṇāt sarvamunîndratuṣṭis tatrâpakāre 'pakṛtaṃ munīnāṃ ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385181 (0.0):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrā yeṣāṃ vyathāyāṃ ca praviśanti manyum / / tattoṣaṇāt sarvamunīndratuṣṭistatrāpakāreṣvakṛtaṃ munīnām //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19430565 (0.0):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrāḥ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum / / tattoṣaṇātsarvamunīndratuṣṭistatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnām // Bca_6.122 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152910 (0.0):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrāḥ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum / / tattoṣaṇātsarvamunīndratuṣṭis tatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnām // SBca_6.122
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589850 (0.0):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrā $ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum & / tattoṣaṇātsarvamunīndratuṣṭis % tatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnām // Bca_6.122
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334376 (0.0):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrā yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum / / tattoṣaṇātsarvamunīndratuṣṭis tatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnām // Bca_6.122 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951960 (0.0):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ munīndrāḥ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum | / tattoṣaṇāt sarvamunīndratuṣṭis tatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnāṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756270 (0.026):
yeṣāṃ sukhe yānti mudaṃ muni indrāḥ yeṣāṃ vyathāyāṃ praviśanti manyum | / tat toṣaṇāt sarva muni indra tuṣṭis tatra + apakāre * apakṛtaṃ munīnāṃ ||
ādīptakāyasya yathā samantān | / na sarvakāmair api saumanasyam |
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589868 (0.0):
tattoṣaṇātsarvamunīndratuṣṭis % tatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnām // Bca_6.122 / ādīptakāyasya yathā samantān $ na sarvakāmairapi saumanasyam &
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756286 (0.0):
tat toṣaṇāt sarva muni indra tuṣṭis tatra + apakāre * apakṛtaṃ munīnāṃ || / ādīpta kāyasya yathā samantān | na sarva kāmair api saumanasyam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951976 (0.0):
tattoṣaṇāt sarvamunīndratuṣṭis tatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnāṃ || / ādīptakāyasya yathā samantān | na sarvakāmair api saumanasyam |
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385197 (0.018):
ādīptakāyasya yathāsamantānna sarvakāmairapi saumanasyam / / sattvavyathāyāmapi tadvedevamaprītyupāyo 'sti dayāmayānām //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19430633 (0.018):
kathaṃ punastatrāpakāre munīnāmapakṛtaṃ syādityatrāha / ādīptakāyasya yathā samantānna sarvakāmairapi saumanasyam /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152928 (0.018):
tattoṣaṇātsarvamunīndratuṣṭis tatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnām // SBca_6.122 / ādīptakāyasya yathā samantān na sarvakāmairapi saumanasyam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334394 (0.018):
tattoṣaṇātsarvamunīndratuṣṭis tatrāpakāre 'pakṛtaṃ munīnām // Bca_6.122 // / ādīptakāyasya yathā samantān na sarvakāmairapi saumanasyam /
satvavyathāyām api tadvad eva na prītyupāyo 'sti mahākṛpāṇām ||
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152932 (0.0):
ādīptakāyasya yathā samantān na sarvakāmairapi saumanasyam / / sattvavyathāyāmapi tadvadeva na prītyupāyo 'sti dayāmayānām // SBca_6.123
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589872 (0.0):
ādīptakāyasya yathā samantān $ na sarvakāmairapi saumanasyam & / sattvavyathāyāmapi tadvadeva % na prītyupāyo 'sti dayāmayānām // Bca_6.123
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334398 (0.0):
ādīptakāyasya yathā samantān na sarvakāmairapi saumanasyam / / sattvavyathāyāmapi tadvadeva na prītyupāyo 'sti dayāmayānām // Bca_6.123
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756294 (0.0):
ādīpta kāyasya yathā samantān | na sarva kāmair api saumanasyam | / satva vyathāyām api tad vad eva na prīty upāyo * asti mahā kṛpāṇām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951983 (0.0):
ādīptakāyasya yathā samantān | na sarvakāmair api saumanasyam | / satvavyathāyām api tadvad eva na prītyupāyo 'sti mahākṛpāṇām ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19430634 (0.015):
ādīptakāyasya yathā samantānna sarvakāmairapi saumanasyam / / sattvavyathāyāmapi tadvadeva na prītyupāyo 'sti dayāmayānām // Bca_6.123
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385197 (0.048):
ādīptakāyasya yathāsamantānna sarvakāmairapi saumanasyam / / sattvavyathāyāmapi tadvedevamaprītyupāyo 'sti dayāmayānām //
tasmān mayā yajjanaduṣkhanena | / duṣkhaṃ kṛtaṃ sarvamahādayānāṃ |
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386107 (0.0):
tasmānmayā yajjanaduḥkhadena duḥkhaṃ kṛtaṃ sarvamahākṛpānām / / tadadya pāpaṃ pratideśayāmi yatkheditāstanmunayaḥ kṣamantām //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756305 (0.0):
satva vyathāyām api tad vad eva na prīty upāyo * asti mahā kṛpāṇām || / tasmān mayā yaj jana duṣkhanena | duṣkhaṃ kṛtaṃ sarva mahā dayānāṃ | tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951994 (0.0):
satvavyathāyām api tadvad eva na prītyupāyo 'sti mahākṛpāṇām || / tasmān mayā yajjanaduṣkhanena | duṣkhaṃ kṛtaṃ sarvamahādayānāṃ | tad adya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28050057 (0.036):
bhaviṣyatyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | pāpaṃ mayā karma kṛtaṃ / mahānagarakasaṃvartanīyam | kṣiprameva mayā mahāniraye pratipattavyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18692822 (0.042):
so avaca eṣo artho nayena jāto yadā mayā pāpaṃ / / avijānantena kṛtaṃ evaṃ kṣamyantu me devā //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314873 (0.056):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4763220 (0.061):
pavitrakaṃ kurudhvādya yanmayā duṣkṛtaṃ kṛtaṃ /AP_36.007ab/
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12600649 (0.061):
hā mayā kiṃ kṛtaṃ pāpaṃ yenedrig jāyate vipat /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391879 (0.061):
na geyayoge gātavyaṃ tasmātpāpaṃ kṛtaṃ tvayā / / naṣṭaste sarvalokodya gacca parvatakoṭaram // LiP_2,3.44 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18882856 (0.062):
kaṅkatīṃ ropya keśeṣu sāsā kaṇṭe 'dhiropitā / / teṣu pāpaṃ kṛtaṃ sadyaḥ phalametanmamābhavat // RKV_171.30 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083600 (0.062):
na cchādayāmi tatpāpaṃ yadbhavenmama duṣkṛtam // Suv_4.48 //
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5770557 (0.062):
tīrthayātrākṛtaṃ pāpam |ataḥ kṣapayatā tvayā | / mām ārādhayamānena |svagṛhe sthīyatām iti ||18.214|
% Mahabharata: Dronaparvan (mbh_07_u.htm.txt) 21789470 (0.063):
07,166.019c dharmadhvajavatā pāpaṃ kṛtaṃ tad viditaṃ mama
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785367 (0.064):
tena tyaktavatā dārān |yat tvayā pāpam arjitam | / tān eva bharamāṇena |tat samucchidyatām iti ||21.157|
tad adya pāpaṃ pratideśayāmi yatkheditās te munayaḥ kṣamantām ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386113 (0.0):
tasmānmayā yajjanaduḥkhadena duḥkhaṃ kṛtaṃ sarvamahākṛpānām / / tadadya pāpaṃ pratideśayāmi yatkheditāstanmunayaḥ kṣamantām //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756309 (0.0):
tasmān mayā yaj jana duṣkhanena | duṣkhaṃ kṛtaṃ sarva mahā dayānāṃ | tad / adya pāpaṃ pratideśayāmi yat kheditās te munayaḥ kṣamantām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951998 (0.0):
tasmān mayā yajjanaduṣkhanena | duṣkhaṃ kṛtaṃ sarvamahādayānāṃ | tad adya / pāpaṃ pratideśayāmi yatkheditās te munayaḥ kṣamantām ||
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152952 (0.021):
tadadya pāpaṃ pratideśayāmi yatkheditāstanmunayaḥ kṣamantām // SBca_6.124
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589892 (0.021):
tadadya pāpaṃ pratideśayāmi % yatkheditāstanmunayaḥ kṣamantām // Bca_6.124
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334418 (0.021):
tadadya pāpaṃ pratideśayāmi yatkheditāstanmunayaḥ kṣamantām // Bca_6.124
ārādhanāyâdya tathāgatānāṃ sarvâtmanā dāsyam upaimi loke |
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152963 (0.043):
ārādhanāyādya tathāgatānāṃ sarvātmanā dāsyamupaimi loke / / kurvantu me mūrghni padaṃ janaughā vighnantu vā tuṣyatu lokanāthaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589903 (0.043):
ārādhanāyādya tathāgatānāṃ $ sarvātmanā dāsyamupaimi loke & / kurvantu me mūrdhni padaṃ janaughā % vighnantu vā tuṣyatu lokanāthaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334429 (0.043):
ārādhanāyādya tathāgatānāṃ sarvātmanā dāsyamupaimi loke / / kurvantu me mūrdhni padaṃ janaughā vighnantu vā tuṣyatu lokanāthaḥ //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756318 (0.043):
ārādhanāya + adya tathā gatānāṃ sarva ātmanā dāsyam upaimi loke | kurvantu / me mūrdhni padaṃ jana oghāḥ nighnantu vā tuṣyatu loka nāthāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952007 (0.043):
ārādhanāyādya tathāgatānāṃ sarvātmanā dāsyam upaimi loke | kurvantu me
kurvantu me mūrdhni padaṃ janâughāḥ nighnantu vā tuṣyatu lokanāthāḥ ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386124 (0.0):
ārādhanā yādya tathāgatānāṃ sarvātmana dāsamupaimi loke / / kurvantu me mūrdhni padaṃ janaughā nighnantu vā tuṣyatu lokanāthaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589905 (0.0):
ārādhanāyādya tathāgatānāṃ $ sarvātmanā dāsyamupaimi loke & / kurvantu me mūrdhni padaṃ janaughā % vighnantu vā tuṣyatu lokanāthaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334431 (0.0):
ārādhanāyādya tathāgatānāṃ sarvātmanā dāsyamupaimi loke / / kurvantu me mūrdhni padaṃ janaughā vighnantu vā tuṣyatu lokanāthaḥ //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756320 (0.0):
ārādhanāya + adya tathā gatānāṃ sarva ātmanā dāsyam upaimi loke | kurvantu / me mūrdhni padaṃ jana oghāḥ nighnantu vā tuṣyatu loka nāthāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952009 (0.0):
ārādhanāyādya tathāgatānāṃ sarvātmanā dāsyam upaimi loke | kurvantu me / mūrdhni padaṃ janaughāḥ nighnantu vā tuṣyatu lokanāthāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952018 (0.0):
mūrdhni padaṃ janaughāḥ nighnantu vā tuṣyatu lokanāthāḥ || / ātmīkṛtaṃ sarvam idaṃ jagat taiḥ kṛpātmabhir naiva hi saṃśayo 'tra |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756328 (0.036):
me mūrdhni padaṃ jana oghāḥ nighnantu vā tuṣyatu loka nāthāḥ || / ātmī kṛtaṃ sarvam idaṃ jagat taiḥ kṛpā ātmabhir na + eva hi saṃśayo * atra
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152965 (0.043):
ārādhanāyādya tathāgatānāṃ sarvātmanā dāsyamupaimi loke / / kurvantu me mūrghni padaṃ janaughā vighnantu vā tuṣyatu lokanāthaḥ //
ātmīkṛtaṃ sarvam idaṃ jagat taiḥ kṛpâtmabhir nâiva hi saṃśayo 'tra |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952020 (0.0):
mūrdhni padaṃ janaughāḥ nighnantu vā tuṣyatu lokanāthāḥ || / ātmīkṛtaṃ sarvam idaṃ jagat taiḥ kṛpātmabhir naiva hi saṃśayo 'tra |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756330 (0.050):
me mūrdhni padaṃ jana oghāḥ nighnantu vā tuṣyatu loka nāthāḥ || / ātmī kṛtaṃ sarvam idaṃ jagat taiḥ kṛpā ātmabhir na + eva hi saṃśayo * atra
dṛśyantae ete nanu satvarūpās | / tae eva nāthāḥ kim anādaro 'tra ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756343 (0.0):
ātmī kṛtaṃ sarvam idaṃ jagat taiḥ kṛpā ātmabhir na + eva hi saṃśayo * atra / | dṛśyantae ete nanu satva rūpās | tae eva nāthāḥ kim an ādaro * atra ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952031 (0.0):
ātmīkṛtaṃ sarvam idaṃ jagat taiḥ kṛpātmabhir naiva hi saṃśayo 'tra | / dṛśyantae ete nanu satvarūpās | tae eva nāthāḥ kim annādaro 'tra ||
tathāgatârādhanam etad eva svârthasya saṃsādhanam etad eva | / lokasya duṣkhâpaham etad eva tasmān mamâstu vratam etad eva ||
yathâiko rājapuruṣaḥ pramathnāti mahājanaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952051 (0.0):
yathaiko rājapuruṣaḥ pramathnāti mahājanaṃ | vikaroti na śaknoti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756362 (0.052):
yathā + eko rāja puruṣaḥ pramathnāti mahā janaṃ | vikaroti na śaknoti
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589946 (0.064):
yathaiko rājapuruṣaḥ $ pramathnāti mahājanam & / vikartuṃ naiva śaknoti % dīrghadarśī mahājanaḥ // Bca_6.128 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334472 (0.064):
yathaiko rājapuruṣaḥ pramathnāti mahājanam / / vikartuṃ naiva śaknoti dīrghadarśī mahājanaḥ // Bca_6.128 //
vikaroti na śaknoti dīrghadarśī mahājanaḥ || / yasmān nâiva sâikākī tasya rājabalaṃ balaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952055 (0.0):
yathaiko rājapuruṣaḥ pramathnāti mahājanaṃ | vikaroti na śaknoti
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153009 (0.043):
yathaiko rājapuruṣaḥ pramanthāti mahājanam / / vikartuṃ naiva śaknoti dīrghadarśī mahājanaḥ // SBca_6.128 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589949 (0.043):
yathaiko rājapuruṣaḥ $ pramathnāti mahājanam & / vikartuṃ naiva śaknoti % dīrghadarśī mahājanaḥ // Bca_6.128 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334475 (0.043):
yathaiko rājapuruṣaḥ pramathnāti mahājanam / / vikartuṃ naiva śaknoti dīrghadarśī mahājanaḥ // Bca_6.128 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476417 (0.063):
buddhir yasya balaṃ tasya nirbuddhes tu kuto balam |
tathā na durbalaṃ kaṃcid aparāddhaṃ vimānayet || / yasmān narakapālāś ca kṛpāvantaś ca tadbalaṃ |
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153029 (0.0):
yasmānnaiva sa ekākī tasya rājabalaṃ balam / / tathā na durbalaṃ kaṃcidaparāddhaṃ vimānayet // SBca_6.129 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589969 (0.0):
yasmānnaiva sa ekākī $ tasya rājabalaṃ balam & / tathā na durbalaṃ kaṃcid % aparāddhaṃ vimānayet // Bca_6.129 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334495 (0.0):
yasmānnaiva sa ekākī tasya rājabalaṃ balam / / tathā na durbalaṃ kaṃcid aparāddhaṃ vimānayet // Bca_6.129 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952072 (0.0):
yasmān naiva sa ekākī tasya rājabalaṃ balaṃ | tathā na durbalaṃ kaṃcid
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19430981 (0.049):
bhavatītyāha tasyeti / rājño balameva tasya balam, tatpakṣagrahaṇāt / / tathā na durbalaṃ kaṃcidaparāddhaṃ vimānayet // Bca_6.129 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756390 (0.054):
yasmān naraka pālāś ca kṛpāvantaś ca tad balaṃ | tasmād ārādhayet satvān
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19430997 (0.057):
yasmānnarakapālāśca kṛpāvantaśca tadvalam / / tasmādārādhayetsattvān bhṛtyaścaṇḍanṛpaṃ yathā // Bca_6.130 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412729 (0.060):
svārthasya saṃsādhanametadeva tat sācaradhvaṃ tamevedam // / ] yasmānnarakapālāśca kṛpāvantaśca tadbalam /
tasmād ārādhayet satvān bhṛtyaś caṇḍanṛpaṃ yathā || / kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryād yena syān narakavyathā |
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412742 (0.0):
tasmādārādharet sattvān bhṛtyaścaṇḍanṛpaṃ yathā // / kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryādyena syānnarakavyathā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431053 (0.0):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryādyena syānnarakavyathā / / yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.131 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153042 (0.0):
yasmānnarakapālāśca kṛpāvantaśca tadbalam / / tasmādārādhayetsattvān bhṛtyaścaṇḍanṛpaṃ yathā // SBca_6.130 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589982 (0.0):
yasmānnarakapālāśca $ kṛpāvantaśca tadbalam & / tasmādārādhayetsattvān % bhṛtyaścaṇḍanṛpaṃ yathā // Bca_6.130 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334508 (0.0):
yasmānnarakapālāśca kṛpāvantaśca tadbalam / / tasmādārādhayetsattvān bhṛtyaścaṇḍanṛpaṃ yathā // Bca_6.130 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756392 (0.0):
yasmān naraka pālāś ca kṛpāvantaś ca tad balaṃ | tasmād ārādhayet satvān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756404 (0.0):
kupitaḥ kiṃ nṛ paḥ kuryād yena syān naraka vyathā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952077 (0.0):
yasmān narakapālāś ca kṛpāvantaś ca tadbalaṃ | tasmād ārādhayet satvān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952084 (0.0):
bhṛtyaś caṇḍanṛpaṃ yathā || / kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryād yena syān narakavyathā | yatsatvadaurmanasyena
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431001 (0.042):
yasmānnarakapālāśca kṛpāvantaśca tadvalam / / tasmādārādhayetsattvān bhṛtyaścaṇḍanṛpaṃ yathā // Bca_6.130 //
yatsatvadaurmanasyena kṛtena hy anubhūyate || / [ Bendall ed p157 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756407 (0.0):
kupitaḥ kiṃ nṛ paḥ kuryād yena syān naraka vyathā | / yat satva daurmanasyena kṛtena hy anubhūyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952087 (0.0):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryād yena syān narakavyathā | yatsatvadaurmanasyena
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412745 (0.012):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryādyena syānnarakavyathā / / yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431056 (0.012):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryādyena syānnarakavyathā / / yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.131 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153046 (0.012):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryādyena syānnarakavyathā / / yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate // SBca_6.131 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589987 (0.012):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryād $ yena syānnarakavyathā & / yatsattvadaurmanasyena % kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.131 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334513 (0.012):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryād yena syānnarakavyathā / / yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.131 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26222746 (0.044):
[ Bendall ed p113 ---> ] / na tuṣyate 'sāv itarêtareṇa |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756420 (0.050):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛ patir dadyād yad buddhatva samaṃ bhavet | yat / satva saumanasyena kṛtena hy anubhūyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952099 (0.050):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatir dadyād yad buddhatvasamaṃ bhavet | yat / satvasaumanasyena kṛtena hy anubhūyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985683 (0.055):
caṇḍālakumārasadṛśena mayā / [ Bendall ed p130 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986080 (0.056):
tatrâpi na matsyamāṃsena laṅkâvatārasūtre pratiṣiddhatvāt || / [ Bendall ed p132 ---> ] / tathā hy uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1586870 (0.056):
apṛṣṭvā câtmanâtmānaṃ balenârakṣitakriyaḥ || / [ Bendall ed p364 ---> ] / kâiva mama duṣkhena duṣkhī syān me bhayād bhayī |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439610 (0.056):
[ Bendall ed p146 ---> ] / ko viśeṣo | / yad ayam aparabodhisatvakuśalasiddhaye na svakuśalam utsṛjati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959321 (0.058):
mayā sārathinā mayā pariṇāyakena mayôlkādhāriṇā mayā kṣemagatidarśakena / [ Bendall ed p282 ---> ] / mayā kṣaṇagatipratilabdhena mayôpāyajñena mayârthaviduṣā mayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959848 (0.058):
asatītvena na / [ Bendall ed p285 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316018 (0.059):
yad uktaṃ | / [ Bendall ed p8 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958847 (0.059):
[ Bendall ed p280 ---> ] / nasamavadhānena |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314976 (0.060):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham || / [ Bendall ed p164 ---> ] / yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9327609 (0.060):
na bhogahānir bhavati kadācid asya devāna bhoti gurukṛta pūjitaś ca || / [ Bendall ed p304 ---> ] / na kāmabhogau ramati kadāci dhīro viśuddhaśīlaḥ sakuśalabrahmacaryaḥ
tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatir dadyād yad buddhatvasamaṃ bhavet |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431085 (0.0):
anubhūyate // / tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyādyadbuddhatvasamaṃ bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153056 (0.0):
yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate // SBca_6.131 // / tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyādyadbuddhatvasamaṃ bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589996 (0.0):
yatsattvadaurmanasyena % kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.131 // / tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyād $ yadbuddhatvasamaṃ bhavet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334522 (0.0):
yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.131 // / tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyād yadbuddhatvasamaṃ bhavet /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756417 (0.0):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛ patir dadyād yad buddhatva samaṃ bhavet | yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952096 (0.0):
kṛtena hy anubhūyate || / tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatir dadyād yad buddhatvasamaṃ bhavet | yat
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412755 (0.008):
yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate // / tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyādyadbuddhatvaṃ samaṃ bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810607 (0.062):
yadduḥkhajananaṃ vastu Bca_9.56a / yadbuddhatvasamaṃ bhavet Bca_6.132b
yat satvasaumanasyena kṛtena hy anubhūyate || / āstāṃ bhaviṣyadbuddhatvaṃ satvârādhanasaṃbhavaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756427 (0.0):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛ patir dadyād yad buddhatva samaṃ bhavet | yat / satva saumanasyena kṛtena hy anubhūyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952106 (0.0):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatir dadyād yad buddhatvasamaṃ bhavet | yat / satvasaumanasyena kṛtena hy anubhūyate ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412762 (0.014):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyādyadbuddhatvaṃ samaṃ bhavet / / yatsattvasaumanasyena kṛtena hyanubhūyate /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431088 (0.015):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyādyadbuddhatvasamaṃ bhavet / / yatsattvasaumanasyena kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.132 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153064 (0.015):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyādyadbuddhatvasamaṃ bhavet / / yatsattvasaumanasyena kṛtena hyanubhūyate // SBca_6.132 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16590004 (0.015):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyād $ yadbuddhatvasamaṃ bhavet & / yatsattvasaumanasyena % kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.132 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334530 (0.015):
tuṣṭaḥ kiṃ nṛpatirdadyād yadbuddhatvasamaṃ bhavet / / yatsattvasaumanasyena kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.132 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756407 (0.036):
kupitaḥ kiṃ nṛ paḥ kuryād yena syān naraka vyathā | / yat satva daurmanasyena kṛtena hy anubhūyate ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952087 (0.036):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryād yena syān narakavyathā | yatsatvadaurmanasyena / kṛtena hy anubhūyate ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412746 (0.054):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryādyena syānnarakavyathā / / yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589986 (0.062):
kupitaḥ kiṃ nṛpaḥ kuryād $ yena syānnarakavyathā & / yatsattvadaurmanasyena % kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.131 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334512 (0.062):
yatsattvadaurmanasyena kṛtena hyanubhūyate // Bca_6.131 //
ihâiva saubhāgyayaśaḥ sausthityaṃ kiṃ na paśyasi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756436 (0.0):
āstāṃ bhaviṣyad buddhatvaṃ satva ārādhana saṃbhavaṃ | iha + eva / saubhāgya yaśaḥ sausthityaṃ kiṃ na paśyasi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952115 (0.0):
āstāṃ bhaviṣyadbuddhatvaṃ satvārādhanasaṃbhavaṃ | ihaiva saubhāgyayaśaḥ / sausthityaṃ kiṃ na paśyasi ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385243 (0.031):
ihaiva saubhāgyayaśaḥ sausthityaṃ kinna paśyasi // / prāsādikatvamārogyaṃ prāmodyaṃ cirajīvitam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431104 (0.034):
āstāṃ bhaviṣyadbuddhatvaṃ sattvārādhanasaṃbhavam / / ihaiva saubhāgyayaśaḥsausthityaṃ kiṃ na paśyasi // Bca_6.133 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16590015 (0.034):
āstāṃ bhaviṣyadbuddhatvaṃ $ sattvārādhanasaṃbhavam & / ihaiva saubhāgyayaśaḥ % sausthityaṃ kiṃ na paśyasi // Bca_6.133 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334541 (0.034):
āstāṃ bhaviṣyadbuddhatvaṃ sattvārādhanasaṃbhavam / / ihaiva saubhāgyayaśaḥ sausthityaṃ kiṃ na paśyasi // Bca_6.133 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153075 (0.041):
āstāṃ bhaviṣyadbuddhatvaṃ sattvārādhanasaṃbhavam / / ihaiva saubhāgyayaśaḥsausthityaṃ kiṃ na paśyasi // SBca_6.133 //
prāsādikatvam ārogyam prāmodyaṃ cirajīvitaṃ |
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385250 (0.0):
ihaiva saubhāgyayaśaḥ sausthityaṃ kinna paśyasi // / prāsādikatvamārogyaṃ prāmodyaṃ cirajīvitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153083 (0.0):
ihaiva saubhāgyayaśaḥsausthityaṃ kiṃ na paśyasi // SBca_6.133 // / prāsādikatvamārogyaṃ prāmodyaṃ cirajīvitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16590023 (0.0):
ihaiva saubhāgyayaśaḥ % sausthityaṃ kiṃ na paśyasi // Bca_6.133 // / prāsādikatvamārogyaṃ $ prāmodyaṃ cirajīvitam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334549 (0.0):
ihaiva saubhāgyayaśaḥ sausthityaṃ kiṃ na paśyasi // Bca_6.133 // / prāsādikatvamārogyaṃ prāmodyaṃ cirajīvitam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756440 (0.0):
saubhāgya yaśaḥ sausthityaṃ kiṃ na paśyasi || / prāsādikatvam ārogyam prāmodyaṃ cira jīvitaṃ | cakra varti sukhaṃ sphītaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952121 (0.0):
āstāṃ bhaviṣyadbuddhatvaṃ satvārādhanasaṃbhavaṃ | ihaiva saubhāgyayaśaḥ / sausthityaṃ kiṃ na paśyasi || / prāsādikatvam ārogyam prāmodyaṃ cirajīvitaṃ | cakravartisukhaṃ sphītaṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412780 (0.005):
prāsādikatvaprāmodyamārogyaṃ cirajīvitam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431108 (0.029):
ihaiva saubhāgyayaśaḥsausthityaṃ kiṃ na paśyasi // Bca_6.133 // / prāsādikatvamārogyaṃ prāmodyaṃ cirajīvitam /
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran ||
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153087 (0.0):
prāsādikatvamārogyaṃ prāmodyaṃ cirajīvitam / / cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // SBca_6.134 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16590027 (0.0):
prāsādikatvamārogyaṃ $ prāmodyaṃ cirajīvitam & / cakravartisukhaṃ sphītaṃ % kṣamī prāpnoti saṃsaran // Bca_6.134 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334553 (0.0):
prāsādikatvamārogyaṃ prāmodyaṃ cirajīvitam / / cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // Bca_6.134 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952126 (0.0):
prāsādikatvam ārogyam prāmodyaṃ cirajīvitaṃ | cakravartisukhaṃ sphītaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756447 (0.050):
prāsādikatvam ārogyam prāmodyaṃ cira jīvitaṃ | cakra varti sukhaṃ sphītaṃ / kṣamī prāpnoti saṃsaran ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385253 (0.057):
prāsādikatvamārogyaṃ prāmodyaṃ cirajīvitam / / cakravarttisukhaṃ sfītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412779 (0.064):
prāsādikatvaprāmodyamārogyaṃ cirajīvitam / / cakravartisukhasthānaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran //
maitrâśayaś ca yat pūjyaḥ satvamāhātmyam eva tat |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756456 (0.0):
maitrā āśayaś ca yat pūjyaḥ satva māhātmyam eva tat | buddha prasādād yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952133 (0.0):
kṣamī prāpnoti saṃsaran || / maitrāśayaś ca yat pūjyaḥ satvamāhātmyam eva tat | buddhaprasādād yat
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385111 (0.016):
maitryāśayastu yatpūjyaḥ sattvamāhātmyameva tat / / buddhaprasādādyatputyaṃ buddhamāhātmameva tat //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152802 (0.016):
maitryāśayaśca yatpūjyaḥ sattvamāhātmyameva tat / / buddhaprasādādyatpuṇyaṃ buddhamāhātmyameva tat // SBca_6.115 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589742 (0.016):
maitryāśayaśca yatpūjyaḥ $ sattvamāhātmyameva tat & / buddhaprasādādyatpuṇyaṃ % buddhamāhātmyameva tat // Bca_6.115 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334268 (0.016):
maitryāśayaśca yatpūjyaḥ sattvamāhātmyameva tat / / buddhaprasādādyatpuṇyaṃ buddhamāhātmyameva tat // Bca_6.115 //
buddhaprasādād yat puṇyaṃ buddhamāhātmyam eva tat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756459 (0.0):
maitrā āśayaś ca yat pūjyaḥ satva māhātmyam eva tat | buddha prasādād yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952136 (0.0):
maitrāśayaś ca yat pūjyaḥ satvamāhātmyam eva tat | buddhaprasādād yat
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1152806 (5.960):
maitryāśayaśca yatpūjyaḥ sattvamāhātmyameva tat / / buddhaprasādādyatpuṇyaṃ buddhamāhātmyameva tat // SBca_6.115 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16589746 (5.960):
maitryāśayaśca yatpūjyaḥ $ sattvamāhātmyameva tat & / buddhaprasādādyatpuṇyaṃ % buddhamāhātmyameva tat // Bca_6.115 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334272 (5.960):
maitryāśayaśca yatpūjyaḥ sattvamāhātmyameva tat / / buddhaprasādādyatpuṇyaṃ buddhamāhātmyameva tat // Bca_6.115 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385113 (0.016):
maitryāśayastu yatpūjyaḥ sattvamāhātmyameva tat / / buddhaprasādādyatputyaṃ buddhamāhātmameva tat //
atâiva hi candrapradīpasūtre maitrībhāvaphalam udbhāvitam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756468 (0.0):
maitrā āśayaś ca yat pūjyaḥ satva māhātmyam eva tat | buddha prasādād yat / puṇyaṃ buddha māhātmyam eva tat || / ata eva hi candra pradīpa sūtre maitrī bhāva phalam udbhāvitam | yāvanti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952144 (0.0):
maitrāśayaś ca yat pūjyaḥ satvamāhātmyam eva tat | buddhaprasādād yat / puṇyaṃ buddhamāhātmyam eva tat || / ata eva hi candrapradīpasūtre maitrībhāvaphalam udbhāvitam | yāvanti pūjāṃ
yāvanti pūjāṃ bahuvidhâprameyāḥ | / kṣetraṃ śateṣu niyuta ca bimbareṣū |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756476 (1.192):
pūjāṃ bahu vidha a prameyāḥ | kṣetraṃ śateṣu niyuta ca bimbareṣū | tāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952152 (0.012):
ata eva hi candrapradīpasūtre maitrībhāvaphalam udbhāvitam | yāvanti pūjāṃ / bahuvidha aprameyāḥ | kṣetraṃ śateṣu niyuta ca bimbareṣū | tāṃ pūja kṛtvā
tāṃ pūja kṛtvâtuliyanāya- / [ Cambridge MS f77b ---> ] / kānāṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11288641 (0.047):
[ Cambridge MS f142b ---> ] / n ayutabimbareṣu | / tāṃ pūjakṛtvā puruṣavareṣu nityaṃ saṃkhyākalāpo na bhavati maitracitta |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987382 (0.049):
bhojanapānaśayanâsanavasanapūjôpakaraṇāni câbhimantritena / [ Cambridge MS f70a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960654 (0.053):
tatra trayaḥ skandhāḥ pāpadeśanāpuṇyânumodanābuddhâdhyeṣaṇâ- / [ Cambridge MS f128a ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952153 (0.061):
bahuvidha aprameyāḥ | kṣetraṃ śateṣu niyuta ca bimbareṣū | tāṃ pūja kṛtvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756477 (0.062):
pūjāṃ bahu vidha a prameyāḥ | kṣetraṃ śateṣu niyuta ca bimbareṣū | tāṃ / pūja kṛtvā a tuliya nāyakānāṃ | saṃkhyā kalāpī [doubtful] na bhavati
saṃkhyākalāpī [[DOUBT]] na bhavati maitracitte ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952164 (0.0):
atuliyanāyakānāṃ | saṃkhyākalāpī [doubtful] na bhavati maitracitte ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756488 (0.015):
pūja kṛtvā a tuliya nāyakānāṃ | saṃkhyā kalāpī [doubtful] na bhavati / maitra citte ||
tasmād evaṃvidheṣu mahādakṣiṇīyeṣûnnatiṃ varjayet sadā |
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11230120 (0.013):
BP1.14.013a/ strī.dhanaṃ strī sva.kulyebhyaḥ prayaścchettaṃ tu (varjayet / / BP1.14.013b/ kulya.abhāve tu bandhubhyaḥ tad.abhāve dvijātiṣu //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21492887 (0.038):
Manu4.101a/ imān nityam anadhyāyān adhīyāno) vivarjayet) | / Manu4.101c/ adhyāpanaṃ ca kurvāṇaḥ) śiṣyāṇāṃ vidhipūrvakam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952163 (0.040):
atuliyanāyakānāṃ | saṃkhyākalāpī [doubtful] na bhavati maitracitte || / tasmād evaṃvidheṣu mahādakṣiṇīyeṣūnnatiṃ varjayet sadā | eṣā connatir
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9672369 (0.056):
kurvīta sārdhaṃ na hi teṣu saṃstavaṃ tān varjayedagnikhadhāṃ (khadāṃ)
eṣā cônnatir ayoniśomanaskārāt saṃbhavatîti ||tasyânavatāre yatnaḥ kāryaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11967453 (0.041):
(IV.95) ayoniśomanaskārasaṃbhūtatvād iti. ayonyā anyāyena kleśayogena. yaḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2046182 (0.048):
ayoniśomanaskāraśca jāyate | jātāyoniśomanaskāratvāt durmārge carati |
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4527607 (0.048):
agratādibhirayoniśomanaskārālaṃbanībhāvāt / sahabhāvato 'dhipatipratyayaḥ,
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19376307 (0.056):
tadayogavihitama, ayoniśomanaskārasamutthāpitatvāt | anye punarbruvate
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10457452 (0.057):
karmakleśāḥ sadāyonimanaskārapratiṣṭhitāḥ // 56 // / ayoniśomanaskāraścittaśuddhipratiṣṭhitaḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11932793 (0.060):
etac cakrakam uktaṃ bhavati. ayoniśomanaskārād avidyā. avidyāyāś
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10452677 (0.064):
parikalpenāyoniśomanasikuryāt / sa yoniśomanasikārapra yukto 'vidyāṃ na
yathôktaṃ ratnameghe | / kathaṃ ca kulaputra bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952187 (0.0):
tasyānnavatāre yatnaḥ kāryaḥ | yathoktaṃ ratnameghe | kathaṃ ca kulaputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441962 (5.960):
[ Bendall ed p158 ---> ] / evaṃ hi bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440392 (0.009):
lābhasatkāras tu kadācid abhyupagamyate 'pi | / yathôktaṃ āryaratnameghe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950757 (0.009):
lābhasatkāras tu kadācid abhyupagamyate 'pi | yathoktaṃ āryaratnameghe | / iha kulaputra bodhisatvaḥ sumerumātram api ratnarāśiṃ labhamānaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414529 (0.022):
yathoktamāryaratnameghe / kathaṃ ca kulaputra bodhisattvo bodhisattvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛto bhavati?
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317968 (0.024):
yathôktam āryaratnameghe | / kathaṃ ca kulaputra bodhisatvā bodhisatvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛtā bhavanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26929091 (0.024):
uktāni ca sūtrānteṣu bodhisatvaśikṣāpadāni | yathoktam āryaratnameghe | / kathaṃ ca kulaputra bodhisatvā bodhisatvaśikṣāsaṃvarasaṃvṛtā bhavanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756510 (0.031):
tasya + an avatāre yatnaḥ kāryaḥ | yathā + uktaṃ ratna meghe | kathaṃ ca / kula putra bodhi satvo * a yoniśo manas kāra apagato bhavati | iha
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960725 (0.041):
āryaratnameghe yathôktaṃ | / iha bodhisatvo yānîmāni bhavanti puṣpajātāni vā phalajātāni vâmamāny
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731797 (0.043):
uktāni ca sūtra anteṣu bodhi satva śikṣā padāni | yathā + uktam / ārya ratna meghe | kathaṃ ca kula putra bodhi satvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755018 (0.057):
ārya ratna meghe | iha kula putra bodhi satvaḥ sumeru mātram api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952228 (0.062):
uddhurās tāthāgatād dharmavinayāt || / evaṃ hi bodhisatvo 'yoniśomanaḥkārāpagato bhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11288565 (0.063):
vyākaraṇabhūmiṃ câpyayantîti ||śraddhâdīnāṃ balānāṃ sadâbhyāsaḥ kāryaḥ | / yathôktam āryaratnacūḍasūtre |
iha bodhisatvâikākī rahogataḥ pravivekasthito nâivaṃ cittam utpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756529 (0.023):
bodhi satva ekākī raho gataḥ praviveka sthito na + evaṃ cittam utpādayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952202 (0.023):
bodhisatvo 'yoniśomanaḥkārāpagato bhavati | iha bodhisatva ekākī rahogataḥ / pravivekasthito naivaṃ cittam utpādayati | ahaṃ asaṃkīrṇavihārī | ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316608 (0.052):
idaṃ tu vaktavyaṃ kim abhūmipraviṣṭhasyâpi / bodhisatvasamvarâdhikāro 'sti na vêti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905201 (0.053):
ihopapadyate// / 06010 [iti bodhisatvāṣṭamakaḥ//] / 06011 tatra śāriputra yo 'yaṃ {bodhisattvo} mahāsattvo manuṣyebhya eva
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879839 (0.054):
iha bodhisatvena bodhisatvam avavadatânuśāsatā vā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18661928 (0.055):
sthitā mālyagandhahastā svaparivāreṇa upaśobhanti // / na khalu punar bodhisatvāmātā bodhisatvaṃ janeti śayānā niṣaṇṇikā vā
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18529825 (0.059):
gaṃbhīrabharmakṣānti kuśalo bhavati | iha kumāra bodhisatvena mahāsatve / 2520-4 /// + .[y].vekṣi % tavyāḥ svapnopamā maricyupamāḥ pratiśrutkopamāḥ
ahaṃ asaṃkīrṇavihārī | / ahaṃ pravivekasthitaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952210 (0.0):
pravivekasthito naivaṃ cittam utpādayati | ahaṃ asaṃkīrṇavihārī | ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756535 (0.011):
bodhi satva ekākī raho gataḥ praviveka sthito na + evaṃ cittam utpādayati / | ahaṃ a saṃkīrṇa vihārī | ahaṃ praviveka sthitaḥ | ahaṃ pratipannas
ahaṃ pratipannas tāthāgate dharmavinaye | / ye tv anye śramaṇā vā brāhmaṇā vā sarve te saṃkīrṇavihāriṇaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756549 (0.0):
| ahaṃ a saṃkīrṇa vihārī | ahaṃ praviveka sthitaḥ | ahaṃ pratipannas / tāthāgate dharma vinaye | ye tv anye śramaṇā vā brāhmaṇā vā sarve te
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952222 (0.0):
pravivekasthito naivaṃ cittam utpādayati | ahaṃ asaṃkīrṇavihārī | ahaṃ / pravivekasthitaḥ | ahaṃ pratipannas tāthāgate dharmavinaye | ye tv anye
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218105 (0.036):
NidSa 9.X ye tu kecic chramaṇā vā brāhmaṇā vā yal loke priyarūpaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218210 (0.036):
NidSa 9.Z ye tu kecic chramaṇā vā brāhmaṇā vā yal loke priyarūpaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18676548 (0.047):
prāduḥkarmāye evam eva ye kecid bhavanto śramaṇā vā brāhmaṇā vā kāmeṣu
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2891469 (0.048):
ye punaranye mahāmate śramaṇā vā brāhmaṇā vā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218055 (0.058):
NidSa 9.W atīte 'py adhvani ye kecic chramaṇā vā brāhmaṇā vā yal loke
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18677875 (0.060):
bhikṣavaḥ adhvānaṃ etarahiṃ pi bhikṣavaḥ pratyutpanne ye kecid bhavanto / śramaṇā vā brāhmaṇā vā ātmopakramikāṃ śarīropatāpikāṃ duḥkhāṃ tīvrāṃ
saṃsargabahulôddhurās tāthāgatād dharmavinayāt ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952223 (0.037):
śramaṇā vā brāhmaṇā vā sarve te saṃkīrṇavihāriṇaḥ | saṃsargabahulā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756550 (0.040):
saṃkīrṇa vihāriṇaḥ | saṃsarga bahulā uddhurās tāthāgatād dharma vinayāt ||
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880746 (0.051):
dharmôpadeśakebhyaḥ | / na budhyantae iti || / [ Bendall ed p97 ---> ]
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4542084 (0.055):
śrutacintāprayuktā na bhāvanāprayuktā yogādiriñcanādato [na] / dharmavihāriṇo vyavasthāpyante / yo 'pi kaścicchrutacintāmanāgamya kevalaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221115 (0.058):
idaṃ ca khalu kulaputrârthavaśaṃ saṃpaśyaṃs tathāgatâivaṃ- / [ Bendall ed p100 ---> ] / dharmaṃ deśayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690923 (0.060):
[ Bendall ed p51 ---> ] / myaksaṃbodhiṃ nâbhisaṃbhotsyase |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115033 (0.060):
bhakṣitasya tāny asthīny agninā vā dagdhāni pṛthivyāṃ vā nikhā- / [ Bendall ed p209 ---> ] / nitāni adbhir vā klinnāni vātâtāpavarṣair vā cūrṇīkṛtāni digvidikṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116677 (0.060):
tatrâdhyātmikasya pratītyasamu- / [ Bendall ed p220 ---> ] / tpādasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177007 (0.060):
punar aparaṃ śāriputra bodhisatvena mahāsatvena buddhakāyaṃ niṣpādayi- / [ Bendall ed p244 ---> ] / tukāmena dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāny aśītiṃ cânuvyañjanāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177238 (0.060):
tena pratyekam indriyaṣaṭkena saumanasyâditrayāṇāṃ- / [ Bendall ed p245 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180341 (0.060):
yat svabhāvaśūnyam ādarśamaṇḍale supariśuddhe saṃdṛśyate pratibi- / [ Bendall ed p262 ---> ] / mbam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961110 (0.060):
bhūmipathôpadeśapāramitāparikarmâvavādânuśāsany-anupradānôpasta- / [ Bendall ed p293 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874591 (0.060):
svâdhyŌüyanti dhŌürayanti vŌücayanti / [ Bendall ed p62 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876792 (0.060):
tasyâivaṃ duḥkhârttasyâśaraṇasyâparā- / [ Bendall ed p73 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320423 (0.060):
ṣaṣṭihā- / [ Bendall ed p28 ---> ] / yanān ṣaḍgantrôpetān padmavarṇān mukhaviśuddhān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4321696 (0.060):
[ Bendall ed p34 ---> ] / nâbhyāsena sarvatyāgâdhimuktiṃ paripūrye
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778196 (0.060):
nausamacittena gamanâgamanâparitra- / [ Bendall ed p36 ---> ] / syanatayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114197 (0.060):
pratibhāsasamā naṭaraṅganibhā tatha svapnasamā viditâryajanaiḥ || / [ Bendall ed p205 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15149895 (0.060):
karmabhavakārakôpacito- / [ Bendall ed p229 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21961298 (0.060):
dharmadhātuvi- / [ Bendall ed p294 ---> ] / pulam ākāśadhātuparyavasānam aparântakoṭīniṣṭhaṃ
[ Bendall ed p158 ---> ] / evaṃ hi bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441917 (5.960):
kathaṃ ca kulaputra bodhisatvo 'yoniśomanaskārâpagato bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116603 (0.031):
[ Bendall ed p219 ---> ] / sa bodhisatvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289631 (0.039):
|na dharmasya kvacit pratighāto |*apratihatalakṣaṇo hi dharmaḥ | / [ Bendall ed p324 ---> ] / tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na dharmo 'nuśayaṃ vahati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778524 (0.041):
atha khalu sadāprarudito bo- / [ Bendall ed p38 ---> ] / dhisatvo mahāsatvâivaṃrūpair guṇair gauravamanasikārair gacchann
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316400 (0.042):
śaraṇaṃ yāmi tān buddhabodhisatvān || / [ Bendall ed p171 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316711 (0.042):
akṣiṇī nimīlya buddhabodhisatvâ- / [ Bendall ed p173 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958567 (0.045):
satvaparipācanabuddhadharmaparigrahaprayuktasya tathāgatasaṃdarśanasarva- / [ Bendall ed p278 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5179600 (0.046):
āḍhyakulāṃś ca daridrakulāṃś cêty ādi || / [ Bendall ed p257 ---> ] / punaś côktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 441044 (0.046):
prāmāṇikaviśuddhyaîty ādi || / [ Bendall ed p272 ---> ] / punar aparā śīlaviśuddhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317038 (0.046):
ayaṃ bodhisatvo visaṃvādayati / [ Bendall ed p13 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4319980 (0.047):
[ Bendall ed p26 ---> ] / sâivaṃ manasikārasaṃtoṣitena santānenâivaṃ dharmajñānenâśayena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26223326 (0.047):
[ Bendall ed p117 ---> ] / āryadharmasaṃgītisūtre tu yathā bodhisatvānāṃ parârthād anyat karma na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987031 (0.048):
namaḥ sarvabuddha- / [ Bendall ed p139 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221115 (0.048):
idaṃ ca khalu kulaputrârthavaśaṃ saṃpaśyaṃs tathāgatâivaṃ- / [ Bendall ed p100 ---> ] / dharmaṃ deśayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117987 (0.049):
api tu khalu puna- / [ Bendall ed p228 ---> ] / r yad ucyate 'vidyāpratyayāḥ saṃskārêti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26984787 (0.050):
[ Bendall ed p125 ---> ] / atâiva dharmasaṃgītisūtre deśitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314870 (0.050):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177421 (0.050):
bhavati mahā- / [ Bendall ed p246 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5180669 (0.051):
buddhadarśanaṃ sarvasatvadarśanaṃ sarvasatva- / [ Bendall ed p264 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880520 (0.051):
dharmaṃ dharmatayā ka- / [ Bendall ed p96 ---> ]
punar atrâivôktam | / iha bodhisatvo vīryam ārabhamāṇo na tan mahad vīryam āsvādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756574 (0.0):
punar atra + eva + uktam | iha bodhi satvo vīryam ārabhamāṇo na tan mahad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952245 (0.0):
punar atraivoktam | iha bodhisatvo vīryam ārabhamāṇo na tan mahad vīryam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314358 (0.022):
ṛdhyati praṇidhānam iti || / punar atrâivôktaṃ | / sa dharmakāyaprabhāvito darśanenâpi satvānām arthaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss15u.htm.txt) 440644 (0.022):
samanantarapraviṣṭānāṃ sarvakleśā na bādhante 'yaṃ dvitīyâścaryâdbhuto / dharmaḥ || / punar atrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440732 (0.028):
dharmagrāhyatām upādāyêti || / punar atrâivôktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744084 (0.037):
antôbhe 'pi tehi jahitvā te sukhitā naraye rata dharme || / punar atrâivôktam | / bhavati satatam alpakṛtyayogī pṛthu guṇa doṣata sarvi varjayitvā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328852 (0.037):
ayaṃ tasmāt pūrvakāt puṇyaskandhād bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet ||atrâivôktaṃ / ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221077 (0.049):
sannāhasaṃprasthitanā- / [ Cambridge MS f55a ---> ] / ny abhāvī || / atrâivâha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440472 (0.054):
tena ca dānena nônnato bhavatîti || / punar atrâivâha | / yadi punar asya taddhetos tatpratyayaṃ tannidānaṃ kīrtiśabdaśloko bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779569 (0.058):
evaṃ mahāviṣayo bhagavan saddharmaparigrahêti || / punar atrâivâha | / syād yathâpi nāma devi mahābalavato 'pi puruṣasyâlpo 'pi
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13877825 (0.060):
kaḥ punar vādo dvîndriyasamāpattyā vânaṅgavijñaptyā vêti || / punar atrâivâha | / bodhisatvena svabhāryāyântike tisraḥ saṃjñôtpādayitavyāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24743905 (0.061):
tadartham atrâivôktaṃ | / [ Bendall ed p194 ---> ]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317288 (0.063):
parivārasampannā bhavanti || / tatrâivôktaṃ | / yena ca punar mātṛgrāmeṇa tasya bhagavato
na ca tena vīryeṇâtmānam utkarṣayati | / na parān paṃsayati |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974024 (0.016):
tac copala / 26514 mbhena/ ātmānam utkarṣayati parān paṃsayati sa sarvasattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242574 (0.027):
asaṃvidyamānaiḥ kleśam utpādayati, ātmānam utkarṣayati parān paṃśayati: na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179612 (0.029):
asmi kalyāṇavākyo vākkaraṇenopetaḥ, anye ca bhikṣavo na tathety ātmānam / utkarṣayati saṃpragṛhṇāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795325 (0.034):
sarvasattvasādhāraṇāni śīlāni bodhaye pariṇāmayati tac copalambhena / ātmānam utkarṣayati parān paṃsayati sa sarvasattvānāṃ duṣkṛtāni kṣamate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130247 (0.034):
ātmānam utkarṣayati parān paṃsayati. / sa sarvasattvānāṃ duṣkṛtāni kṣamate, ātmasattvakṣāntidṛṣṭiniśritas tac ca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15178034 (0.037):
'niśrito lābhasatkāraśloke na cātmānam utkarṣayati, na parān paṃsayati /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292692 (0.039):
ca na tathetyātmānamutkarṣayati | saṃgṛhṇāti | parāṃśca pansa(paṃsa)yati |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28037099 (0.039):
āryavaṃśapratiṣṭhitaśca bhavati | kuhanalapanatāsya na bhavati | ātmānaṃ / notkarṣayati | parānna paṃsayati | anunayapratighaprahīṇaḥ paragṛhe carati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756580 (0.040):
vīryam āsvādayati | na ca tena vīryeṇa + ātmānam utkarṣayati | na parān / paṃsayati | tasya + evaṃ bhavati | ko hi nāma sa prajña jātīyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952251 (0.040):
āsvādayati | na ca tena vīryeṇātmānam utkarṣayati | na parān paṃsayati | / tasyaivaṃ bhavati | ko hi nāma saprajñajātīyaḥ svakarmābhiyuktaḥ parāṃś
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292717 (0.040):
ca bhikṣavo na tatheti | ātmānamutkarṣayati | saṃpragṛhṇāti | parāṃśca / pansa(paṃsa)yati | sa ātmānaṃ saṃpragṛhṇātyete bhavanti | bhikṣavaḥ,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24839292 (0.044):
cerṣyāparyavasthānamadhipatiṃ kṛtvā ātmānamutkarṣayati / na parān / paṃsayati / nirāmiṣeṇa ca cittenāpratikāṃkṣamāṇo lābhasatkāraślokaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906435 (0.048):
07001 r nātmānam utkarṣayanti na parān peṣayanti/ santi {śāriputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728825 (0.048):
caranta uttaptānīndriyāṇi pratilabhante te tair uttaptair indriyair (PSP1: / 70) nātmānam utkarṣayanti na parān peṣayanti santi śāriputra bodhisattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242550 (0.050):
'vamaṃsyate, ātmānam utkarṣayati parān paṃśayati, te cāsya guṇā na
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6294315 (0.052):
darśanamātrakasparśavihāra sārthakasya lābhī sannetenātmānamutkarṣayati | / parāṃśca pansa (paṃsa)yati | dharmānudharmapratipanno bhavatyevaṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879752 (0.055):
te vīryam ārabhamāṇâtmānam utkarṣayanti parān paṃsayanti | / kusīdême bhikṣavo viharanty anabhiyuktāḥ śraddhādeyaṃ paribhuñjānāḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181444 (0.057):
darśanamātrakasparśavihāramātrakasya lābhī sann etena nātmānam utkarṣayati / parāṃś ca paṃsayati / [chos daṅ rjes su mthun pa'i chos 'ba' źig bsgrub
tasyâivaṃ bhavati | / ko hi nāma saprajñajātīyaḥ svakarmâbhiyuktaḥ parāṃś codayet ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756586 (5.960):
paṃsayati | tasya + evaṃ bhavati | ko hi nāma sa prajña jātīyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952262 (5.960):
āsvādayati | na ca tena vīryeṇātmānam utkarṣayati | na parān paṃsayati | / tasyaivaṃ bhavati | ko hi nāma saprajñajātīyaḥ svakarmābhiyuktaḥ parāṃś
evaṃ hi bodhisatvo 'nunnatavīryo bhavati || / eṣa tu puṇyarakṣāyāḥ saṃkṣepo yad bodhipariṇāmanā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756605 (0.0):
evaṃ hi bodhi satvo * an unnata vīryo bhavati || / eṣa tu puṇya rakṣāyāḥ saṃkṣepo yad bodhi pariṇāmanā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952274 (0.0):
tasyaivaṃ bhavati | ko hi nāma saprajñajātīyaḥ svakarmābhiyuktaḥ parāṃś / codayet || / evaṃ hi bodhisatvo 'nnunnatavīryo bhavati ||
tathā hy uktam āryâkṣayamatisūtre | / na hi bodhipariṇāmitasya kuśalamūlasyântarā kaścit parikṣayo yāvad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952288 (0.026):
kuśalamūlasyāntarā kaścit parikṣayo yāvad bodhimaṇḍaniṣadanāt | tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756612 (0.039):
eṣa tu puṇya rakṣāyāḥ saṃkṣepo yad bodhi pariṇāmanā || / tathā hy uktam ārya akṣayamati sūtre | na hi bodhi pariṇāmitasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958616 (0.060):
āryâkṣayamatinirdeśe mahāyānasūtre 'py uktaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952280 (0.060):
tathā hy uktam āryākṣayamatisūtre | na hi bodhipariṇāmitasya / kuśalamūlasyāntarā kaścit parikṣayo yāvad bodhimaṇḍaniṣadanāt | tad
bodhimaṇḍaniṣadanāt | / tad yathâpi nāma bhadanta śāradvatīputra mahāsamudrapatitasyôdakabindor
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405412 (0.0):
(Bcp 10) tadyathāpi nāma bhadanta śāradvatīputra / mahāsamudrapatitasyodakabindornāstyantarā parikṣayaḥ paryādānaṃ yāvanna
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756627 (0.0):
tad yathā + api nāma bhadanta śāradvatīputra mahā samudra patitasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952294 (0.0):
kuśalamūlasyāntarā kaścit parikṣayo yāvad bodhimaṇḍaniṣadanāt | tad / yathāpi nāma bhadanta śāradvatīputra mahāsamudrapatitasyodakabindor
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960235 (0.008):
āryâkṣayamatisūtre 'py āha || / tad yathâpi nāma bhadanta sāradvatīputra puruṣasya jīvitêndriyasyâśvāsāḥ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162810 (0.061):
nirudhyo bhavet | api tu bhadanta śāradvatīputra sa eva dharmadhāturbodhiḥ
nântarâsti kṣayo yāvan na kalpaparyavasāna |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952307 (0.0):
nāntarāsti kṣayo yāvan na kalpaparyavasāna | iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756641 (0.032):
udaka bindor na + antarā + asti kṣayo yāvan na kalpa paryavasāna | iti ||