View original HTML file with complete header information
atas te vistīrṇo gurur ayam aśeṣāṃ vasumatīṃ Saul_81c / atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ Saul_63c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165973 (0.0):
atas te vistīrṇo gurur ayam aśeṣāṃ vasumatīṃ Saul_81c / atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ Saul_63c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717401 (0.049):
cakorāṇām āsīd atirasatayā cañcujaḍimā / / atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ
atas te vistīrṇo gurur ayam aśeṣāṃ vasumatīṃ Saul_81c / atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ Saul_63c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165973 (0.0):
atas te vistīrṇo gurur ayam aśeṣāṃ vasumatīṃ Saul_81c / atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ Saul_63c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717401 (0.049):
cakorāṇām āsīd atirasatayā cañcujaḍimā / / atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ
atas tvadbhogena pratidinam idaṃ riktakuharaṃ Saul_95c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165978 (0.0):
atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ Saul_63c / atas tvadbhogena pratidinam idaṃ riktakuharaṃ Saul_95c
atas tvām ārādhyāṃ hariharavirañcyādibhir api Saul_1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165984 (0.0):
atas tvadbhogena pratidinam idaṃ riktakuharaṃ Saul_95c / atas tvām ārādhyāṃ hariharavirañcyādibhir api Saul_1c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715798 (0.0):
na ced evaṃ devo na khalu kuśalaḥ spanditum api / / atas tvām ārādhyāṃ hariharavirañcyādibhir api
ataḥ śeṣaḥ śeṣīty ayam ubhayasādhāraṇatayā Saul_34c / anenāyaṃ dhanyo bhavati na ca te hānir iyatā Saul_57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166069 (0.035):
ataḥ śāṭhyaṃ na kārayet KubjT_8.31d / ataḥ śeṣaḥ śeṣīty ayam ubhayasādhāraṇatayā Saul_34c
apāṅgavyāsaṅgo diśati śarasaṃdhānadhiṣaṇām Saul_58d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169727 (0.0):
apākteyā asambhāṣyāḥ KubjT_25.168a / apāṅgavyāsaṅgo diśati śarasaṃdhānadhiṣaṇām Saul_58d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717282 (0.0):
tiraścīno yatra śravaṇapatham ullaṅghya vilasan / apāṅgavyāsaṅgo diśati śarasaṃdhānadhiṣaṇām // Saul_58 //
apāṅgāt te labdhvā jagad idam anaṅgo vijayate Saul_6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169730 (0.0):
apāṅgavyāsaṅgo diśati śarasaṃdhānadhiṣaṇām Saul_58d / apāṅgāt te labdhvā jagad idam anaṅgo vijayate Saul_6d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715929 (0.0):
tathāpy ekaḥ sarvaṃ himagirisute kām api kṛpāṃ / apāṅgāt te labdhvā jagad idam anaṅgo vijayate // Saul_6 //
amandaṃ saundaryaprakaramakarandaṃ vikirati Saul_28b / amī hṛllekhābhis tisṛbhir avasāneṣu ghaṭitā Saul_32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170546 (0.0):
amīṣāṃ darśanāt sparśāt KubjT_18.73a / amī hṛllekhābhis tisṛbhir avasāneṣu ghaṭitā Saul_32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170448 (0.030):
amante satataṃ priye SvaT_10.321b / amandaṃ saundaryaprakaramakarandaṃ vikirati Saul_28b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716603 (0.056):
amī hṛllekhābhis tisṛbhir avasāneṣu ghaṭitā / bhajante varṇās te tava janani nāmāvayavatām // Saul_32 //
amuñcantau dṛṣṭvā tava nvarasāsvādataralāv Saul_50c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170561 (0.0):
amuko 'tra varārohe SvaT_9.69c / amuñcantau dṛṣṭvā tava nvarasāsvādataralāv Saul_50c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717074 (0.0):
amuñcantau dṛṣṭvā tava nvarasāsvādataralāv
amū te vakṣojāv amṛtarasamāṇikyakutupau Saul_73a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717651 (0.0):
svakumbhau herambaḥ parimṛśati hastena jhaṭiti // Saul_72 // / amū te vakṣojāv amṛtarasamāṇikyakutupau
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170579 (1.192):
amunokte varārohe SvaT_7.142a / amū te vakṣojāv amṛtarasamāṇikyakutupau Saul_73a
arālaṃ te pālīyugalam agarājanyatanaye Saul_58a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170990 (0.0):
aramyakamathāpi ca SvaT_11.154d / arālaṃ te pālīyugalam agarājanyatanaye Saul_58a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717264 (0.0):
vane vā harmye vā samakaranipāto himakaraḥ // Saul_57 // / arālaṃ te pālīyugalam agarājanyatanaye
arālā keśeṣu prakṛtisaralā mandahasite Saul_92a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170997 (0.0):
arālaṃ te pālīyugalam agarājanyatanaye Saul_58a / arālā keśeṣu prakṛtisaralā mandahasite Saul_92a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718137 (0.0):
cchalād ācakṣāṇaṃ caraṇakamalaṃ cārucarite // Saul_91 // / arālā keśeṣu prakṛtisaralā mandahasite
arālaiḥ svābhāvyād alikalabhasaśrībhir alakaiḥ Saul_45a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171002 (0.0):
arālā keśeṣu prakṛtisaralā mandahasite Saul_92a / arālaiḥ svābhāvyād alikalabhasaśrībhir alakaiḥ Saul_45a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716932 (0.0):
parīvāhasrotaḥsaraṇir iva sīmantasaraṇiḥ // Saul_44 // / arālaiḥ svābhāvyād alikalabhasaśrībhir alakaiḥ
avantī dṛṣṭis te bahunagaravistāravijayā Saul_49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171655 (0.0):
avanīṃ kramya pādayoḥ KubjT_6.71d / avantī dṛṣṭis te bahunagaravistāravijayā Saul_49c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717046 (0.0):
kṛpādhārādhārā kim api madhurā bhogavatikā / / avantī dṛṣṭis te bahunagaravistāravijayā
avāpya svāṃ bhūmiṃ bhujaganibham adhyuṣṭavalayaṃ Saul_10c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171818 (0.0):
avāntarapadasthasya KubjT_19.14c / avāpya svāṃ bhūmiṃ bhujaganibham adhyuṣṭavalayaṃ Saul_10c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716028 (0.0):
prapañcaṃ siñcantī punar api rasaāmnāyamahasā / / avāpya svāṃ bhūmiṃ bhujaganibham adhyuṣṭavalayaṃ
avidyānām antastimiramihiradvīpanagarī Saul_3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171881 (0.0):
avidyākhyaṃ purā proktaṃ KubjT_12.84c / avidyānām antastimiramihiradvīpanagarī Saul_3a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715836 (0.0):
haraḥ saṃkṣubhyainaṃ bhajati bhasitoddhūlanavidhim // Saul_2 // / avidyānām antastimiramihiradvīpanagarī
aviśrāntaṃ patyur guṇagaṇakathāmreḍanajapā Saul_64a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171953 (0.0):
aviśrāntaṃ patyur guṇagaṇakathāmreḍanajapā Saul_64a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717415 (0.0):
pibanti svacchandaṃ niśiniśi bhṛśaṃ kāñcikadhiyā // Saul_63 // / aviśrāntaṃ patyur guṇagaṇakathāmreḍanajapā
asūyaty atyantaṃ yad abhihananāya spṛhayate Saul_85c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173127 (0.0):
asurendracakravartinamasurendraguruṃ vā tamānayatyanilavegāt SvaT_13.10/b / asūyaty atyantaṃ yad abhihananāya spṛhayate Saul_85c
asūyāsaṃsargād alikanayanaṃ kiṃcid aruṇam Saul_50d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173132 (0.0):
asūyaty atyantaṃ yad abhihananāya spṛhayate Saul_85c / asūyāsaṃsargād alikanayanaṃ kiṃcid aruṇam Saul_50d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717080 (0.0):
asūyāsaṃsargād alikanayanaṃ kiṃcid aruṇam // Saul_50 //
asau nāsāvaṃśas tuhinagirivaṃśadhvajapaṭi Saul_61a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173144 (0.0):
asṛkpūyahradaścaiva SvaT_10.38a / asau nāsāvaṃśas tuhinagirivaṃśadhvajapaṭi Saul_61a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717340 (0.0):
jhaṇatkārais tāraiḥ prativacanam ācaṣṭae iva te // Saul_60 // / asau nāsāvaṃśas tuhinagirivaṃśadhvajapaṭi
ahaḥ sūte savyaṃ tava nayanam arkātmakatayā Saul_48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173799 (0.0):
ahaṃ vai guravas tasya KubjT_19.124c / ahaḥ sūte savyaṃ tava nayanam arkātmakatayā Saul_48a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717011 (0.0):
prakoṣṭhe muṣṭau ca sthagayati nigūḍhāntaram ume // Saul_47 // / ahaḥ sūte savyaṃ tava nayanam arkātmakatayā
iti stotuṃ vāñchan kathayati bhavāni tvam iti yaḥ Saul_22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177979 (0.0):
iti sādāśivaṃ tattvaṃ MrgT_1,13.175c / iti stotuṃ vāñchan kathayati bhavāni tvam iti yaḥ Saul_22b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716343 (0.0):
bhavāni tvaṃ dāse mayi vitara dṛṣṭiṃ sakaruṇāṃ / iti stotuṃ vāñchan kathayati bhavāni tvam iti yaḥ /
ime netre gotrādharapatikulottaṃsakalike Saul_52c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178458 (0.0):
indhikā dīpikā caiva SvaT_10.1226a / ime netre gotrādharapatikulottaṃsakalike Saul_52c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717128 (0.0):
purāṃ bhettuś cittapraśamarasavidrāvaṇaphale / / ime netre gotrādharapatikulottaṃsakalike
iyaṃ ca śrīr baddhacchadapuṭakapāṭaṃ kuvalayam Saul_55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178476 (0.0):
iyaṃ kuṇḍalinī parā SRtp_127b / iyaṃ ca śrīr baddhacchadapuṭakapāṭaṃ kuvalayam Saul_55c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717202 (0.0):
iyaṃ ca śrīr baddhacchadapuṭakapāṭaṃ kuvalayam
ubhābhyām ūrubhyām ubhayam api nirjitya bhavatī Saul_82b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181171 (1.192):
ubhayoḥ saṅgamād eva GorS(2)_74c / ubhābhyām ūrubhyām ubhayam api nirjitya bhavatī Saul_82b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717886 (0.047):
karīndrāṇāṃ śuṇḍāḥ kanakakadalīkāṇḍapaṭalīm / ubhābhyām ūrubhyām ubhayam api nirjitya bhavatī /
ubhābhyām etābhyām ubhayavidhim uddiśya dayayā Saul_41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181177 (0.0):
ubhābhyām ūrubhyām ubhayam api nirjitya bhavatī Saul_82b / ubhābhyām etābhyām ubhayavidhim uddiśya dayayā Saul_41c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716844 (0.043):
ubhābhyām etābhyām ubhayavidhim uddiśya dayayā / sanāthābhyāṃ jajñe janakajananīmad jagad idam // Saul_41 //
kaṭākṣavyākṣepabhramarakalabhau karṇayugalam Saul_50b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185727 (0.0):
kaṭaṃ māṃsaṃ palaṃ kravyaṃ KubjT_25.227a / kaṭākṣavyākṣepabhramarakalabhau karṇayugalam Saul_50b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717067 (0.0):
kavīnāṃ saṃdarbhastabakamakarandaikarasikaṃ / kaṭākṣavyākṣepabhramarakalabhau karṇayugalam /
kaṭākṣe kandarpaḥ kusumitakadambadyutivapuḥ Saul_102b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185732 (0.0):
kaṭākṣavyākṣepabhramarakalabhau karṇayugalam Saul_50b / kaṭākṣe kandarpaḥ kusumitakadambadyutivapuḥ Saul_102b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718403 (1.192):
samudbhūtasthūlastanabharam uraś cāru hasitaṃ / kaṭākṣe kandarpaḥ kusumitakadambadyutivapuḥ /
kaṭhore koṭīre skhalasi jahi jambhārimukuṭam Saul_30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185808 (0.0):
kaṭhinā vajralāñchitā SRtp_95d / kaṭhore koṭīre skhalasi jahi jambhārimukuṭam Saul_30b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716550 (0.0):
kirīṭaṃ vairiñcaṃ parihara puraḥ kaiṭabhabhidaḥ / kaṭhore koṭīre skhalasi jahi jambhārimukuṭam /
kathaṃkāraṃ brūmas tava cibukam aupamyarahitam Saul_67d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186319 (0.0):
kathaṃkāraṃ brūmas tava cibukam aupamyarahitam Saul_67d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717510 (0.0):
karagrāhyaṃ śaṃbhor mukhamukuravṛntaṃ girisute / kathaṃkāraṃ brūmas tava cibukam aupamyarahitam // Saul_67 //
kathaṃ nītaṃ sadbhiḥ kaṭhinakamaṭhīkarparatulām Saul_88b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186371 (0.0):
kathaṃ devyāḥ śikhāsaṃsthā KubjT_8.1c / kathaṃ nītaṃ sadbhiḥ kaṭhinakamaṭhīkarparatulām Saul_88b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718041 (0.0):
kathaṃ nītaṃ sadbhiḥ kaṭhinakamaṭhīkarparatulām /
kathaṃ vā bāhubhyām upayamanakāle purabhidā Saul_88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186423 (0.0):
kathaṃ vā bāhubhyām upayamanakāle purabhidā Saul_88c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718047 (0.0):
kathaṃ vā bāhubhyām upayamanakāle purabhidā
kadā kāle mātaḥ kathaya kalitālaktakarasaṃ Saul_90a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186796 (0.0):
kadahāntam apaścimam KubjT_23.54d / kadā kāle mātaḥ kathaya kalitālaktakarasaṃ Saul_90a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718084 (0.0):
daridrebhyo bhadrāṃ śriyam aniśam ahnāya dadatau // Saul_89 // / kadā kāle mātaḥ kathaya kalitālaktakarasaṃ
kayā cid vā sāmyaṃ bhajatu kalayā hanta kamalaṃ Saul_71c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187320 (0.0):
kamsinsthāne kathaṃ sthitāḥ Stk_8.25b / kayā cid vā sāmyaṃ bhajatu kalayā hanta kamalaṃ Saul_71c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717606 (0.064):
karāṇāṃ te kāntiṃ kathaya kathayāmaḥ katham ume / / kayā cid vā sāmyaṃ bhajatu kalayā hanta kamalaṃ
karagrāhyaṃ śaṃbhor mukhamukuravṛntaṃ girisute Saul_67c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187329 (0.0):
kayā vā prajñayā prabho BhStc_41b / karagrāhyaṃ śaṃbhor mukhamukuravṛntaṃ girisute Saul_67c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717503 (0.058):
girīśenodastaṃ muhur adharapānākulatayā / / karagrāhyaṃ śaṃbhor mukhamukuravṛntaṃ girisute
karāgreṇa spaṣṭaṃ tuhinagiriṇā vatsalatayā Saul_67a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187493 (0.0):
karasphoṭamahāśabdaiḥ SvaT_10.586c / karāgreṇa spaṣṭaṃ tuhinagiriṇā vatsalatayā Saul_67a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717492 (1.192):
nijāṃ vīṇāṃ vāṇī niculayati colena nibhṛtam // Saul_66 // / karāgreṇa spaṣṭaṃ tuhinagiriṇā vatsalatayā
karāṇāṃ te kāntiṃ kathaya kathayāmaḥ katham ume Saul_71b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187505 (0.0):
karāṅganyāsamācaret ToT_4.23b / karāṇāṃ te kāntiṃ kathaya kathayāmaḥ katham ume Saul_71b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717601 (0.0):
karāṇāṃ te kāntiṃ kathaya kathayāmaḥ katham ume /
karālaṃ yat kṣveḍaṃ kavalitavataḥ kālakalanā Saul_29c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187545 (0.0):
karālaṃ ca samāgatā KubjT_2.50b / karālaṃ yat kṣveḍaṃ kavalitavataḥ kālakalanā Saul_29c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716528 (1.192):
karālaṃ yat kṣveḍaṃ kavalitavataḥ kālakalanā
karīndrāṇāṃ śuṇḍāḥ kanakakadalīkāṇḍapaṭalīm Saul_82a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187598 (0.0):
kariṣyanti yuge yuge KubjT_2.62b / karīndrāṇāṃ śuṇḍāḥ kanakakadalīkāṇḍapaṭalīm Saul_82a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717881 (0.0):
nitambaprāgbhāraḥ sthagayati laghutvaṃ nayati ca // Saul_81 // / karīndrāṇāṃ śuṇḍāḥ kanakakadalīkāṇḍapaṭalīm
kalaṅkaḥ kastūrī rajanikarabimbaṃ jalamayaṃ Saul_95a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188381 (0.0):
kalakālī kalāntikā KubjT_21.104b / kalaṅkaḥ kastūrī rajanikarabimbaṃ jalamayaṃ Saul_95a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718220 (0.0):
śarīrī śṛṅgāro rasa iva dṛśāṃ dogdhi kutukam // Saul_94 // / kalaṅkaḥ kastūrī rajanikarabimbaṃ jalamayaṃ
kalatraṃ vaidhātraṃ katikati bhajante na kavayaḥ Saul_97a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188434 (0.0):
kalatraputramitraiś ca SUp_6.111c / kalatraṃ vaidhātraṃ katikati bhajante na kavayaḥ Saul_97a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718266 (0.0):
mahāsaṃvartāgnir viracayati nīrājanavidhim // Saul_96 // / kalatraṃ vaidhātraṃ katikati bhajante na kavayaḥ
kalābhiḥ karpūrair marakatakaraṇḍaṃ nibiḍitam Saul_95b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188744 (1.788):
kalābhāge jaṭājūṭaṃ ToT_6.5a / kalābhiḥ karpūrair marakatakaraṇḍaṃ nibiḍitam Saul_95b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718225 (0.053):
kalaṅkaḥ kastūrī rajanikarabimbaṃ jalamayaṃ / kalābhiḥ karpūrair marakatakaraṇḍaṃ nibiḍitam /
kalāvālaṃ kuṇḍaṃ kusumaśaratejohutabhujaḥ Saul_78b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188816 (0.0):
kalā leḍhi kalāṃ māyā MrgT_1,13.189c / kalāvālaṃ kuṇḍaṃ kusumaśaratejohutabhujaḥ Saul_78b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717781 (0.0):
sthiro gaṅgāvartaḥ stanamukularomāvalilatā- / kalāvālaṃ kuṇḍaṃ kusumaśaratejohutabhujaḥ /
kavīnāṃ prauḍhānām ajani kamaniyaḥ kavayitā Saul_75d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189402 (0.0):
kavīnāṃ kāvyamāsthitā SvaT_10.849d / kavīnāṃ prauḍhānām ajani kamaniyaḥ kavayitā Saul_75d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717717 (0.0):
dayāvatyā dattaṃ draviḍaśiśur āsvādya tava yat / kavīnāṃ prauḍhānām ajani kamaniyaḥ kavayitā // Saul_75 //
kavīnāṃ saṃdarbhastabakamakarandaikarasikaṃ Saul_50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189409 (0.0):
kavīnāṃ prauḍhānām ajani kamaniyaḥ kavayitā Saul_75d / kavīnāṃ saṃdarbhastabakamakarandaikarasikaṃ Saul_50a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717061 (0.0):
dhruvaṃ tattannāmavyavaharaṇayogyā vijayate // Saul_49 // / kavīnāṃ saṃdarbhastabakamakarandaikarasikaṃ
kavīndrāṇāṃ cetaḥkamalavanabālātaparuciṃ Saul_16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189418 (0.0):
kavīnāṃ saṃdarbhastabakamakarandaikarasikaṃ Saul_50a / kavīndrāṇāṃ cetaḥkamalavanabālātaparuciṃ Saul_16a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716172 (0.0):
madhukṣīradrākṣāmadhurimadhurīṇā bhaṇitayaḥ // Saul_15 // / kavīndrāṇāṃ cetaḥkamalavanabālātaparuciṃ
kavīndrāḥ kalpante katham api viriñciprabhṛtayaḥ Saul_12b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189424 (0.0):
kavīndrāṇāṃ cetaḥkamalavanabālātaparuciṃ Saul_16a / kavīndrāḥ kalpante katham api viriñciprabhṛtayaḥ Saul_12b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716072 (0.0):
kavīndrāḥ kalpante katham api viriñciprabhṛtayaḥ /
kaṣantau dormūle kanakakalaśābhau kalayatā Saul_80b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189442 (0.0):
kaśyapo nāsiketuśca SvaT_10.1075c / kaṣantau dormūle kanakakalaśābhau kalayatā Saul_80b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717836 (1.192):
kucau sadyaḥ svidyattaṭaghaṭitakūrpāsabhidurau / kaṣantau dormūle kanakakalaśābhau kalayatā /
kim āścaryaṃ tasya trinayansamṛddhiṃ tṛṇayato Saul_96c / kirantīm aṅgebhyaḥ kiraṇanikurambāmṛtarasaṃ Saul_20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191484 (0.0):
kiraṇair uparañjitaḥ CakBhst_42b / kirantīm aṅgebhyaḥ kiraṇanikurambāmṛtarasaṃ Saul_20a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716281 (0.0):
trilokīm apy āśu bhramayati ravīndustanayugām // Saul_19 // / kirantīm aṅgebhyaḥ kiraṇanikurambāmṛtarasaṃ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191429 (0.028):
kim āścaryaṃ kujeśvara KubjT_1.34d / kim āścaryaṃ tasya trinayansamṛddhiṃ tṛṇayato Saul_96c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718254 (0.034):
niṣevye nitye tvām aham iti sadā bhāvayati yaḥ / / kim āścaryaṃ tasya trinayansamṛddhiṃ tṛṇayato / mahāsaṃvartāgnir viracayati nīrājanavidhim // Saul_96 //
kirīṭaṃ te haimaṃ himagirisute kīrtayati yaḥ Saul_42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191496 (0.0):
kiriṭī kuṇḍalī dīptaḥ SvaT_10.944a / kirīṭaṃ te haimaṃ himagirisute kīrtayati yaḥ Saul_42b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716863 (0.037):
gatair māṇikyatvaṃ gaganamaṇibhiḥ sāndraghaṭitaṃ / kirīṭaṃ te haimaṃ himagirisute kīrtayati yaḥ /
kirīṭaṃ vairiñcaṃ parihara puraḥ kaiṭabhabhidaḥ Saul_30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191501 (0.0):
kirīṭaṃ te haimaṃ himagirisute kīrtayati yaḥ Saul_42b / kirīṭaṃ vairiñcaṃ parihara puraḥ kaiṭabhabhidaḥ Saul_30a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716542 (1.788):
na śaṃbhos tanmūlaṃ tava janani tāṭaṅkamahimā // Saul_29 // / kirīṭaṃ vairiñcaṃ parihara puraḥ kaiṭabhabhidaḥ
kucābhogo bimbādhararucibhir antaḥ śabalitāṃ Saul_74c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192035 (0.0):
kucaryāṃ kunivāsaṃ ca SUp_7.117c / kucābhogo bimbādhararucibhir antaḥ śabalitāṃ Saul_74c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717689 (0.0):
samārabdhāṃ muktāmaṇibhir amalāṃ hāralatikām / / kucābhogo bimbādhararucibhir antaḥ śabalitāṃ
kucābhyām ānamraṃ kuṭilaśaśicūḍālamukuṭam Saul_23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192042 (0.0):
kucābhogo bimbādhararucibhir antaḥ śabalitāṃ Saul_74c / kucābhyām ānamraṃ kuṭilaśaśicūḍālamukuṭam Saul_23d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716384 (0.0):
tathā hi tvadrūpaṃ sakalam aruṇābhaṃ trinayanaṃ / kucābhyām ānamraṃ kuṭilaśaśicūḍālamukuṭam // Saul_23 //
kucābhyām āsaṅgaḥ kuravakataror apy asulabhaḥ Saul_97d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192047 (0.0):
kucābhyām ānamraṃ kuṭilaśaśicūḍālamukuṭam Saul_23d / kucābhyām āsaṅgaḥ kuravakataror apy asulabhaḥ Saul_97d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718284 (0.0):
kucābhyām āsaṅgaḥ kuravakataror apy asulabhaḥ // Saul_97 //
kucau sadyaḥ svidyattaṭaghaṭitakūrpāsabhidurau Saul_80a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192055 (0.0):
kucābhyām āsaṅgaḥ kuravakataror apy asulabhaḥ Saul_97d / kucau sadyaḥ svidyattaṭaghaṭitakūrpāsabhidurau Saul_80a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717829 (0.0):
samāvasthāsthemno bhavatu kuśalaṃ śailatanaye // Saul_79 // / kucau sadyaḥ svidyattaṭaghaṭitakūrpāsabhidurau
kumārāv adyāpi dviradavadanakrauñcadalanau Saul_73d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192489 (0.0):
kumārāv adyāpi dviradavadanakrauñcadalanau Saul_73d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717671 (0.0):
kumārāv adyāpi dviradavadanakrauñcadalanau // Saul_73 //
kṛpādhārādhārā kim api madhurā bhogavatikā Saul_49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194159 (1.192):
kṛpayā kathayasva me Dka_1d / kṛpādhārādhārā kim api madhurā bhogavatikā Saul_49b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717041 (0.049):
viśālā kalyāṇī sphuṭarucir ayodhyā kuvalayaiḥ / kṛpādhārādhārā kim api madhurā bhogavatikā /
kṛśe madhye kiṃ cij janani tava tad bhāti sudhiyām Saul_77b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194193 (0.0):
kṛśaḥ sthūlaḥ kṣayānvitaḥ SvaT_1.17b / kṛśe madhye kiṃ cij janani tava tad bhāti sudhiyām Saul_77b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717754 (0.0):
kṛśe madhye kiṃ cij janani tava tad bhāti sudhiyām /
kvaṇatkāñcīdāmā karikalabhakumbhastanabharā Saul_7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196176 (0.0):
kvacin markaṭijālābhaṃ KubjT_11.47c / kvaṇatkāñcīdāmā karikalabhakumbhastanabharā Saul_7a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715937 (0.0):
apāṅgāt te labdhvā jagad idam anaṅgo vijayate // Saul_6 // / kvaṇatkāñcīdāmā karikalabhakumbhastanabharā
kṣitau ṣatpañcāśad dvisamadhikapañcāśad udake Saul_14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196509 (0.0):
kṣitau śuklādyanekadhā MrgT_1,12.28d / kṣitau ṣatpañcāśad dvisamadhikapañcāśad udake Saul_14a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716118 (0.0):
haṭhāt truṭyatkāñcyo vigalitadukūlā yuvatayaḥ // Saul_13 // / kṣitau ṣatpañcāśad dvisamadhikapañcāśad udake
gatās te mañcatvaṃ druhiṇaharirudreśvarabhṛtaḥ Saul_94a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198135 (0.0):
gatās tu na nivartante KubjT_25.146a / gatās te mañcatvaṃ druhiṇaharirudreśvarabhṛtaḥ Saul_94a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718193 (0.0):
tava dvāropāntasthitibhir aṇimādyābhir amarāḥ // Saul_93 // / gatās te mañcatvaṃ druhiṇaharirudreśvarabhṛtaḥ
gatiḥ prādakṣiṇyakramaṇam aśanādy āhutividhiḥ Saul_27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198167 (0.0):
gatiḥ prādakṣiṇyakramaṇam aśanādy āhutividhiḥ Saul_27b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716471 (0.0):
gatiḥ prādakṣiṇyakramaṇam aśanādy āhutividhiḥ /
gate karṇābhyarṇaṃ garuta iva pakṣmāṇi dadhatī Saul_52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198178 (0.0):
gatiḥ saiva kṣamāvatām SUp_5.40d / gate karṇābhyarṇaṃ garuta iva pakṣmāṇi dadhatī Saul_52a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717114 (0.0):
sakhīṣu smerā te mayi janani dṛṣṭiḥ sakaruṇā // Saul_51 // / gate karṇābhyarṇaṃ garuta iva pakṣmāṇi dadhatī
gatair māṇikyatvaṃ gaganamaṇibhiḥ sāndraghaṭitaṃ Saul_42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198190 (0.0):
gateṣvantarato dinam MrgT_3.57b / gatair māṇikyatvaṃ gaganamaṇibhiḥ sāndraghaṭitaṃ Saul_42a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716858 (0.0):
sanāthābhyāṃ jajñe janakajananīmad jagad idam // Saul_41 // / gatair māṇikyatvaṃ gaganamaṇibhiḥ sāndraghaṭitaṃ
gabhīrābhir vāgbhir vidadhati satāṃ rañjanam amī Saul_16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198639 (0.0):
gabhastī sukumārī ca SvaT_10.317c / gabhīrābhir vāgbhir vidadhati satāṃ rañjanam amī Saul_16d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716191 (0.0):
virañcipreyasyās taruṇataraśṛṅgāralaharī- / gabhīrābhir vāgbhir vidadhati satāṃ rañjanam amī // Saul_16 //
gabhīre te nābhīsarasi kṛtasaṅgo manasijaḥ Saul_76b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198648 (0.0):
gabhīre cinmahodadhau SRtp_284b / gabhīre te nābhīsarasi kṛtasaṅgo manasijaḥ Saul_76b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717730 (0.0):
gabhīre te nābhīsarasi kṛtasaṅgo manasijaḥ /
galadveṇībandhāḥ kucakalaśavisrastasicayā Saul_13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198870 (0.0):
galatkaivalyasalilam CakBhst_19c / galadveṇībandhāḥ kucakalaśavisrastasicayā Saul_13c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716104 (0.0):
tavāpāṅgāloke patitam anudhāvanti śataśaḥ / / galadveṇībandhāḥ kucakalaśavisrastasicayā
gale rekhās tisro gatigamakagītaikanipuṇe Saul_69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198887 (0.0):
galite sarvathā bandhe SRtp_254c / gale rekhās tisro gatigamakagītaikanipuṇe Saul_69a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717544 (0.0):
mṛṇālīlālityam vahati yadadho hāralatikā // Saul_68 // / gale rekhās tisro gatigamakagītaikanipuṇe
girām āhur devīṃ druhiṇagṛhiṇīm āgamavido Saul_98a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199164 (0.0):
girāṅkaṃ rūpiṇīpuram KubjT_18.94d / girām āhur devīṃ druhiṇagṛhiṇīm āgamavido Saul_98a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718292 (0.0):
kucābhyām āsaṅgaḥ kuravakataror apy asulabhaḥ // Saul_97 // / girām āhur devīṃ druhiṇagṛhiṇīm āgamavido
girīśenodastaṃ muhur adharapānākulatayā Saul_67b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199200 (0.0):
girīśa tisṛbhir vāgbhiḥ CakBhst_21c / girīśenodastaṃ muhur adharapānākulatayā Saul_67b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717498 (0.0):
karāgreṇa spaṣṭaṃ tuhinagiriṇā vatsalatayā / girīśenodastaṃ muhur adharapānākulatayā /
gurutvaṃ vistāraṃ kṣitidharapatiḥ pārvati nijān Saul_81a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199721 (0.0):
gurutvaṃ yāty asau yogī KubjT_15.35c / gurutvaṃ vistāraṃ kṣitidharapatiḥ pārvati nijān Saul_81a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717858 (0.0):
tridhā naddhaṃ devi trivali lavalīvallibhir iva // Saul_80 // / gurutvaṃ vistāraṃ kṣitidharapatiḥ pārvati nijān
ghanasnigdhaṃ ślakṣṇaṃ cikuranikurambaṃ tava śive Saul_43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201619 (0.0):
ghanaravā ghoraghoṣā KubjT_21.28c / ghanasnigdhaṃ ślakṣṇaṃ cikuranikurambaṃ tava śive Saul_43b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716890 (0.0):
dhunotu dhvāntaṃ nas tulitadalitendīvaravanaṃ / ghanasnigdhaṃ ślakṣṇaṃ cikuranikurambaṃ tava śive /
cakorāṇām āsīd atirasatayā cañcujaḍimā Saul_63b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201896 (1.192):
cakāre devatā hy etāḥ KubjT_21.36a / cakorāṇām āsīd atirasatayā cañcujaḍimā Saul_63b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717396 (0.060):
smitajyotsnājālaṃ tava vadanacandrasya pibatāṃ / cakorāṇām āsīd atirasatayā cañcujaḍimā /
caturṇāṃ śīrṣāṇāṃ samam abhayahastārpaṇadhiyā Saul_70d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202448 (0.0):
caturṇāṃ lokapālānāṃ SvaT_10.326a / caturṇāṃ śīrṣāṇāṃ samam abhayahastārpaṇadhiyā Saul_70d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717588 (0.0):
nakhebhyaḥ saṃtrasyan prathamamathanād andhakaripoś / caturṇāṃ śīrṣāṇāṃ samam abhayahastārpaṇadhiyā // Saul_70 //
caturbhiḥ śrīkaṇṭhaiḥ śivayuvatibhiḥ pañcabhir api Saul_11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202740 (1.192):
caturbhiḥ praharaidevi SvaT_7.181c / caturbhiḥ śrīkaṇṭhaiḥ śivayuvatibhiḥ pañcabhir api Saul_11a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716041 (1.192):
svam ātmānaṃ kṛtvā svapiṣi kulakuṇḍe kuhariṇi // Saul_10 // / caturbhiḥ śrīkaṇṭhaiḥ śivayuvatibhiḥ pañcabhir api
caturbhiḥ saundaryaṃ sarasijabhavaḥ stauti vadanaiḥ Saul_70b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202754 (1.192):
caturbhiḥ saṃyutaiḥ śaraiḥ SUp_6.108b / caturbhiḥ saundaryaṃ sarasijabhavaḥ stauti vadanaiḥ Saul_70b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717575 (1.192):
caturbhiḥ saundaryaṃ sarasijabhavaḥ stauti vadanaiḥ /
catuścakraṃ manye tava mukham idaṃ manmatharatham Saul_59b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203048 (0.0):
caturhasto dhanurdaṇḍo SvaT_10.20a / catuścakraṃ manye tava mukham idaṃ manmatharatham Saul_59b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717295 (0.0):
catuścakraṃ manye tava mukham idaṃ manmatharatham /
catuḥṣaṣṭyā tantraiḥ sakalam abhisaṃdhāya bhuvanaṃ Saul_31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203294 (0.0):
catuḥṣaṣṭiḥ samākhyātāḥ VT_9a / catuḥṣaṣṭyā tantraiḥ sakalam abhisaṃdhāya bhuvanaṃ Saul_31a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716565 (0.0):
bhavasyābhyutthāne tava parijanoktir vijayate // Saul_30 // / catuḥṣaṣṭyā tantraiḥ sakalam abhisaṃdhāya bhuvanaṃ
camatkāraślāghācalitaśirasaḥ kuṇḍalagaṇo Saul_60c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203926 (0.0):
capale capalāḥ śriyaḥ SvaT_1.22b / camatkāraślāghācalitaśirasaḥ kuṇḍalagaṇo Saul_60c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717327 (0.0):
pibantyāḥ śarvāṇi śravaṇaculukābhyām aviratam / / camatkāraślāghācalitaśirasaḥ kuṇḍalagaṇo
carantas te khelaṃ bhavanakalahaṃsā na jahati Saul_91b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203966 (0.0):
carate sarvajantūnāṃ KubjT_6.82a / carantas te khelaṃ bhavanakalahaṃsā na jahati Saul_91b
cidānandākāraṃ śivayuvati bhāvena bibhṛṣe Saul_35d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204759 (0.0):
cidānandākāraṃ śivayuvati bhāvena bibhṛṣe Saul_35d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716697 (0.0):
cidānandākāraṃ śivayuvati bhāvena bibhṛṣe // Saul_35 //
ciraṃ jīvann eṣa kṣapitapaśupāśavyatikaraḥ Saul_99c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204981 (0.0):
ciraṃ jīvann eṣa kṣapitapaśupāśavyatikaraḥ Saul_99c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718330 (0.0):
ciraṃ jīvann eṣa kṣapitapaśupāśavyatikaraḥ
ciraṃ te madhyasya truṭitataṭinītīrataruṇā Saul_79c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204989 (0.0):
ciraṃ jīvann eṣa kṣapitapaśupāśavyatikaraḥ Saul_99c / ciraṃ te madhyasya truṭitataṭinītīrataruṇā Saul_79c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717814 (1.192):
ciraṃ te madhyasya truṭitataṭinītīrataruṇā
cirād antaḥśalyaṃ dahanakṛtam unmūlitavatā Saul_86c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204993 (0.0):
ciraṃ te madhyasya truṭitataṭinītīrataruṇā Saul_79c / cirād antaḥśalyaṃ dahanakṛtam unmūlitavatā Saul_86c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717995 (0.057):
cirād antaḥśalyaṃ dahanakṛtam unmūlitavatā / tulākoṭikvāṇaiḥ kilikilitam īśānaripuṇā // Saul_86 //
cchalād ācakṣāṇaṃ caraṇakamalaṃ cārucarite Saul_91d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205313 (0.0):
ccevīti padaṃ prathamaṃ KubjT_7.21a / cchalād ācakṣāṇaṃ caraṇakamalaṃ cārucarite Saul_91d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718132 (0.0):
suvikṣepe śikṣāṃ subhagamaṇimañjīraraṇita- / cchalād ācakṣāṇaṃ caraṇakamalaṃ cārucarite // Saul_91 //
jagat trātuṃ śaṃbhor jayati karuṇā kā cid aruṇā Saul_92d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205813 (1.192):
jagatkalyāṇakalyāṇaṃ BhStc_74c / jagat trātuṃ śaṃbhor jayati karuṇā kā cid aruṇā Saul_92d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718158 (1.192):
bhṛśaṃ tanvī madhye pṛthur urasijārohaviṣaye / jagat trātuṃ śaṃbhor jayati karuṇā kā cid aruṇā // Saul_92 //
jagat sūte dhātā harir avati rudraḥ kṣapayate Saul_24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205858 (0.0):
jagatsu pravaro 'pi yaḥ MrgT_1,1.19d / jagat sūte dhātā harir avati rudraḥ kṣapayate Saul_24a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716391 (0.0):
kucābhyām ānamraṃ kuṭilaśaśicūḍālamukuṭam // Saul_23 // / jagat sūte dhātā harir avati rudraḥ kṣapayate
jaḍānāṃ caitanyastabakamakarandasrutijharī Saul_3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206082 (0.0):
jaḍaṃ vā dṛśyate yathā SRtp_197b / jaḍānāṃ caitanyastabakamakarandasrutijharī Saul_3b
janas tāṃ jānīte janani tava romāvalir iti Saul_76d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206151 (0.0):
janalokovyavasthitaḥ SvaT_10.518d / janas tāṃ jānīte janani tava romāvalir iti Saul_76d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717742 (0.0):
samuttasthau tasmād acalatanaye dhūmalatikā / janas tāṃ jānīte janani tava romāvalir iti // Saul_76 //
japanti tvāṃ cintāmaṇigunanibaddhākṣavalayāḥ Saul_33c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206351 (0.0):
japadhyānārcanād eva KubjT_23.99c / japanti tvāṃ cintāmaṇigunanibaddhākṣavalayāḥ Saul_33c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716631 (1.192):
nidhāyaike nitye niravadhimahābhogarasikāḥ / / japanti tvāṃ cintāmaṇigunanibaddhākṣavalayāḥ
japāpuṣpacchāyā tava janani jihvā jayati sā Saul_64b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206582 (0.0):
japānmṛtyumavāpnuyāt ToT_9.20b / japāpuṣpacchāyā tava janani jihvā jayati sā Saul_64b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717423 (0.0):
aviśrāntaṃ patyur guṇagaṇakathāmreḍanajapā / japāpuṣpacchāyā tava janani jihvā jayati sā /
japo jalpaḥ śilpaṃ sakalam api mudrāviracanā Saul_27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206698 (0.0):
jape havanatatparaḥ KubjT_19.33b / japo jalpaḥ śilpaṃ sakalam api mudrāviracanā Saul_27a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716464 (0.0):
mahāsaṃhāre +asmin viharati sati tvatpatir asau // Saul_26 // / japo jalpaḥ śilpaṃ sakalam api mudrāviracanā
jahāti pratyūṣe niśi ca vighaṭayya praviśati Saul_55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207191 (0.0):
jahāti janturyaḥ prāṇān MrgT_4.54a / jahāti pratyūṣe niśi ca vighaṭayya praviśati Saul_55d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717208 (0.0):
jahāti pratyūṣe niśi ca vighaṭayya praviśati // Saul_55 //
jvarapluṣṭān dṛṣṭyā sukhayati sudhādhārasirayā Saul_20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209109 (0.0):
jvaraduṣṭaviṣādīnāṃ KubjT_8.4c / jvarapluṣṭān dṛṣṭyā sukhayati sudhādhārasirayā Saul_20d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716303 (0.0):
sa sarpāṇāṃ darpaṃ śamayati śakuntādhipa iva / jvarapluṣṭān dṛṣṭyā sukhayati sudhādhārasirayā // Saul_20 //
jhaṇatkārais tāraiḥ prativacanam ācaṣṭae iva te Saul_60d / taḍitvantaṃ śaktyā timiraparipanthisphuraṇayā Saul_40a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210007 (0.0):
taḍitpuñjanibhoddaṃṣṭraṃ SvaT_9.3c / taḍitvantaṃ śaktyā timiraparipanthisphuraṇayā Saul_40a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716806 (1.192):
dayārdrā dṛṣṭis te śiśiram upacāraṃ racayati // Saul_39 // / taḍitvantaṃ śaktyā timiraparipanthisphuraṇayā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209352 (0.033):
jhañau cāṅgulayaḥ kramāt KubjT_17.101b / jhaṇatkārais tāraiḥ prativacanam ācaṣṭae iva te Saul_60d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717333 (0.059):
camatkāraślāghācalitaśirasaḥ kuṇḍalagaṇo / jhaṇatkārais tāraiḥ prativacanam ācaṣṭae iva te // Saul_60 //
taḍillekhātanvīṃ tapanaśaśivaiśvānaramayīṃ Saul_21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210036 (0.0):
taḍidvalayasaṃkāśāṃ SvaT_2.110a / taḍillekhātanvīṃ tapanaśaśivaiśvānaramayīṃ Saul_21a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716310 (0.0):
jvarapluṣṭān dṛṣṭyā sukhayati sudhādhārasirayā // Saul_20 // / taḍillekhātanvīṃ tapanaśaśivaiśvānaramayīṃ
tathāpy ekaḥ sarvaṃ himagirisute kām api kṛpāṃ Saul_6c / tathā hi tvatpādodvahanamaṇipīṭhasya nikaṭe Saul_25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213783 (0.0):
tathā hi tāṃ samāśritya SRtp_201a / tathā hi tvatpādodvahanamaṇipīṭhasya nikaṭe Saul_25c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716428 (2.980):
tathā hi tvatpādodvahanamaṇipīṭhasya nikaṭe
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213625 (0.043):
tathāpyuddeśa ucyate MrgT_4.14d / tathāpy ekaḥ sarvaṃ himagirisute kām api kṛpāṃ Saul_6c
tathā hi tvadrūpaṃ sakalam aruṇābhaṃ trinayanaṃ Saul_23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213789 (0.0):
tathā hi tvatpādodvahanamaṇipīṭhasya nikaṭe Saul_25c / tathā hi tvadrūpaṃ sakalam aruṇābhaṃ trinayanaṃ Saul_23c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716377 (1.192):
śarīrārdhaṃ śaṃbhor aparam api śaṅke hṛtam abhūt / / tathā hi tvadrūpaṃ sakalam aruṇābhaṃ trinayanaṃ
tathā hy ete nītāḥ śatamakhamukhāḥ siddhim atulāṃ Saul_93c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213815 (0.0):
tathā hy apakvaśiṣyāṇāṃ KubjT_13.65c / tathā hy ete nītāḥ śatamakhamukhāḥ siddhim atulāṃ Saul_93c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718177 (0.0):
saparyāmaryādā taralakaraṇānām asulabhā / / tathā hy ete nītāḥ śatamakhamukhāḥ siddhim atulāṃ
tadaiva tvaṃ tasmai diśasi nijasāyujyapadavīṃ Saul_22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214950 (0.0):
tadaiva tvaṃ tasmai diśasi nijasāyujyapadavīṃ Saul_22c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716350 (0.0):
iti stotuṃ vāñchan kathayati bhavāni tvam iti yaḥ / / tadaiva tvaṃ tasmai diśasi nijasāyujyapadavīṃ
tanīyāṃsaṃ pāṃsuṃ tava caraṇapaṅkeruhabhavaṃ Saul_2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215541 (0.0):
tadvyāptiviṣayā bhavet MrgT_4.52b / tanīyāṃsaṃ pāṃsuṃ tava caraṇapaṅkeruhabhavaṃ Saul_2a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715811 (0.0):
praṇantuṃ stotuṃ vā katham akṛtapuṇyaḥ prabhavati // Saul_1 // / tanīyāṃsaṃ pāṃsuṃ tava caraṇapaṅkeruhabhavaṃ
tanucchāyābhis te taruṇataraṇiśrīsaraṇibhir Saul_18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215550 (1.192):
tanucakre samāvṛtya KubjT_12.32c / tanucchāyābhis te taruṇataraṇiśrīsaraṇibhir Saul_18a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716223 (1.192):
vacobhir vāgdevīvadanakamalāmodamadhuraiḥ // Saul_17 // / tanucchāyābhis te taruṇataraṇiśrīsaraṇibhir
tanūbhūtaṃ vyoma praviśad iva nābhīkuhariṇīm Saul_77d / tanotu kṣemaṃ nas tava vadanasaundaryalaharī- Saul_44c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215615 (0.0):
tanuṃ tyaktvā dhanañjayaḥ SvaT_7.314b / tanūbhūtaṃ vyoma praviśad iva nābhīkuhariṇīm Saul_77d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716920 (1.192):
tanotu kṣemaṃ nas tava vadanasaundaryalaharī-
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717767 (0.044):
vimardād anyoanyaṃ kucakalaśayor antaragataṃ / tanūbhūtaṃ vyoma praviśad iva nābhīkuhariṇīm // Saul_77 //
tapobhir duṣprāpām api giriśasāyujyapadavīm Saul_12d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216085 (0.0):
tapobhirugrairvividhaiśca dānair Dka_57a / tapobhir duṣprāpām api giriśasāyujyapadavīm Saul_12d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716085 (0.0):
yad ālokyautsukyād amaralalanā yānti manasā / tapobhir duṣprāpām api giriśasāyujyapadavīm // Saul_12 //
tam īḍe saṃvartaṃ janani mahatīṃ tāṃ ca samayām Saul_39b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216272 (1.192):
tamiladraghaṭādibhiḥ SvaT_10.747b / tam īḍe saṃvartaṃ janani mahatīṃ tāṃ ca samayām Saul_39b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716786 (0.051):
tava svādhiṣṭhāne hutavaham adhiṣṭhāya nirataṃ / tam īḍe saṃvartaṃ janani mahatīṃ tāṃ ca samayām /
tarūṇāṃ divyānāṃ hasata iva te caṇḍi caraṇau Saul_89b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216480 (1.192):
taruśailāgrarohaṇam SvaT_4.10b / tarūṇāṃ divyānāṃ hasata iva te caṇḍi caraṇau Saul_89b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718065 (0.055):
nakhair nākastrīṇāṃ karakamalasaṃkocaśaśibhis / tarūṇāṃ divyānāṃ hasata iva te caṇḍi caraṇau /
tava grīvā dhatte mukhakamalanālaśriyam iyam Saul_68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216652 (0.0):
tava kubji pravakṣyāmi KubjT_8.49a / tava grīvā dhatte mukhakamalanālaśriyam iyam Saul_68b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717522 (0.0):
tava grīvā dhatte mukhakamalanālaśriyam iyam /
tava trātuṃ bhaṅgād alam iti vilagnaṃ tanubhuvā Saul_80c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216664 (0.0):
tava ḍikkarikāḥ śubhāḥ KubjT_2.93b / tava trātuṃ bhaṅgād alam iti vilagnaṃ tanubhuvā Saul_80c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717843 (0.0):
kaṣantau dormūle kanakakalaśābhau kalayatā / / tava trātuṃ bhaṅgād alam iti vilagnaṃ tanubhuvā
tava dvāropāntasthitibhir aṇimādyābhir amarāḥ Saul_93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216681 (0.0):
tava devi vadāmyaham SvaT_2.99b / tava dvāropāntasthitibhir aṇimādyābhir amarāḥ Saul_93d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718185 (0.0):
tathā hy ete nītāḥ śatamakhamukhāḥ siddhim atulāṃ / tava dvāropāntasthitibhir aṇimādyābhir amarāḥ // Saul_93 //
tava śyāmaṃ meghaṃ kam api maṇipūraikaśaraṇaṃ Saul_40c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216710 (0.0):
tava mārgeṣu rakṣakāḥ KubjT_2.81b / tava śyāmaṃ meghaṃ kam api maṇipūraikaśaraṇaṃ Saul_40c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716818 (0.0):
tava śyāmaṃ meghaṃ kam api maṇipūraikaśaraṇaṃ
tava stanyaṃ manye dharaṇidharakanye hṛdayataḥ Saul_75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216716 (0.0):
tava śyāmaṃ meghaṃ kam api maṇipūraikaśaraṇaṃ Saul_40c / tava stanyaṃ manye dharaṇidharakanye hṛdayataḥ Saul_75a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717701 (0.0):
pratāpavyāmiśrāṃ puravijayinaḥ kīrtim iva te // Saul_74 // / tava stanyaṃ manye dharaṇidharakanye hṛdayataḥ
tava svādhiṣṭhāne hutavaham adhiṣṭhāya nirataṃ Saul_39a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216726 (0.0):
tava snehād vicakṣaṇi VT_362b / tava svādhiṣṭhāne hutavaham adhiṣṭhāya nirataṃ Saul_39a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716782 (0.0):
yad ādatte doṣād guṇam akhilam adbhyaḥ paya iva // Saul_38 // / tava svādhiṣṭhāne hutavaham adhiṣṭhāya nirataṃ
tavākarṇākṛṣṭasmaraśaravilāsaṃ kalayataḥ Saul_52d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216736 (0.0):
tava svādhiṣṭhāne hutavaham adhiṣṭhāya nirataṃ Saul_39a / tavākarṇākṛṣṭasmaraśaravilāsaṃ kalayataḥ Saul_52d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717136 (0.0):
tavākarṇākṛṣṭasmaraśaravilāsaṃ kalayataḥ // Saul_52 //
tavājñācakrasthaṃ tapanaśaśikoṭidyutidharam Saul_36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216745 (0.0):
tavākarṇākṛṣṭasmaraśaravilāsaṃ kalayataḥ Saul_52d / tavājñācakrasthaṃ tapanaśaśikoṭidyutidharam Saul_36a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716706 (0.0):
cidānandākāraṃ śivayuvati bhāvena bibhṛṣe // Saul_35 // / tavājñācakrasthaṃ tapanaśaśikoṭidyutidharam
tavājñām ālambya kṣanacalitayor bhrūlatikayoḥ Saul_24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216757 (0.0):
tavājñānuvidhāyinaḥ SvaT_4.225b / tavājñām ālambya kṣanacalitayor bhrūlatikayoḥ Saul_24d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716409 (1.192):
sadāpūrvaḥ sarvaṃ tad idam anugṛhṇāti ca śivas / tavājñām ālambya kṣanacalitayor bhrūlatikayoḥ // Saul_24 //
tavātmānaṃ manye bhagavati bhavātmānam anagham Saul_34b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216765 (0.0):
tavājñām ālambya kṣanacalitayor bhrūlatikayoḥ Saul_24d / tavātmānaṃ manye bhagavati bhavātmānam anagham Saul_34b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716654 (0.0):
tavātmānaṃ manye bhagavati bhavātmānam anagham /
tavādhāre mūle saha samayayā lāsyaparayā Saul_41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216781 (0.0):
tavādya prakaṭīkṛtam KubjT_16.30b / tavādhāre mūle saha samayayā lāsyaparayā Saul_41a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716831 (1.192):
niṣeve varṣantaṃ haramihirataptaṃ tribhuvanam // Saul_40 // / tavādhāre mūle saha samayayā lāsyaparayā
tavāparṇe karṇejapanayanapaiśunyacakitā Saul_55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216793 (0.0):
tavānujñāvidhāyinā SvaT_4.474d / tavāparṇe karṇejapanayanapaiśunyacakitā Saul_55a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717192 (0.0):
trayāṇāṃ tīrthānām upanayasi saṃbhedam anaghe // Saul_54 // / tavāparṇe karṇejapanayanapaiśunyacakitā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216780 (0.023):
tavādhāre mūle saha samayayā lāsyaparayā Saul_41a / tavānujñāvidhāyinā SvaT_4.474d
tavāpāṅgāloke patitam anudhāvanti śataśaḥ Saul_13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216799 (0.0):
tavāparṇe karṇejapanayanapaiśunyacakitā Saul_55a / tavāpāṅgāloke patitam anudhāvanti śataśaḥ Saul_13b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716097 (1.192):
tavāpāṅgāloke patitam anudhāvanti śataśaḥ /
tavāsmin mandārastabakasubhage yātu caraṇe Saul_28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216806 (0.0):
tavāpāṅgāloke patitam anudhāvanti śataśaḥ Saul_13b / tavāsmin mandārastabakasubhage yātu caraṇe Saul_28c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716502 (1.192):
tavāsmin mandārastabakasubhage yātu caraṇe
tavāsmai dvandvāya sphuṭarucirasālaktakavate Saul_85b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216813 (0.0):
tavāsmin mandārastabakasubhage yātu caraṇe Saul_28c / tavāsmai dvandvāya sphuṭarucirasālaktakavate Saul_85b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717966 (0.0):
namovākaṃ brūmo nayanaramaṇīyāya padayos / tavāsmai dvandvāya sphuṭarucirasālaktakavate /
tavety āhuḥ santo dharaṇidhararājanyatanaye Saul_56b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216819 (1.192):
tavāsmai dvandvāya sphuṭarucirasālaktakavate Saul_85b / tavety āhuḥ santo dharaṇidhararājanyatanaye Saul_56b
tavedaṃ naḥ khedaṃ haratu satataṃ prasnutamukham Saul_72b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216826 (0.0):
tavety āhuḥ santo dharaṇidhararājanyatanaye Saul_56b / tavedaṃ naḥ khedaṃ haratu satataṃ prasnutamukham Saul_72b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717631 (0.0):
tavedaṃ naḥ khedaṃ haratu satataṃ prasnutamukham /
tiraścīno yatra śravaṇapatham ullaṅghya vilasan Saul_58c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219641 (0.0):
timirādiryathārogya SRtp_239c / tiraścīno yatra śravaṇapatham ullaṅghya vilasan Saul_58c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717274 (0.058):
na keṣām ādhatte kusumaśarakodaṇḍakutukam / / tiraścīno yatra śravaṇapatham ullaṅghya vilasan
tiras kurvann etat svam api vapur īśas tirayati Saul_24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219646 (0.0):
tiraścīno yatra śravaṇapatham ullaṅghya vilasan Saul_58c / tiras kurvann etat svam api vapur īśas tirayati Saul_24b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716397 (0.0):
jagat sūte dhātā harir avati rudraḥ kṣapayate / tiras kurvann etat svam api vapur īśas tirayati /
turīyā kāpi tvaṃ duradhigamaniḥsīmamahimā Saul_98c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220204 (0.0):
tumburuṃ mūrdhni vinyaset VT_209b / turīyā kāpi tvaṃ duradhigamaniḥsīmamahimā Saul_98c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718304 (0.0):
hareḥ patnīṃ padmāṃ harasahacārīm adritanayām / / turīyā kāpi tvaṃ duradhigamaniḥsīmamahimā
tulākoṭikvāṇaiḥ kilikilitam īśānaripuṇā Saul_86d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220236 (0.0):
turyātītaṃ sadāśivam Stk_2.7d / tulākoṭikvāṇaiḥ kilikilitam īśānaripuṇā Saul_86d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718004 (0.0):
cirād antaḥśalyaṃ dahanakṛtam unmūlitavatā / tulākoṭikvāṇaiḥ kilikilitam īśānaripuṇā // Saul_86 //
tulām adhyāroḍhuṃ katham iva vilajjeta kalayā Saul_62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220250 (1.192):
tulāpuruṣayogo 'yam Stk_21.16c / tulām adhyāroḍhuṃ katham iva vilajjeta kalayā Saul_62d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717384 (1.192):
na bimbaṃ tadbimbapratiphalanalābhād aruṇitaṃ / tulām adhyāroḍhuṃ katham iva vilajjeta kalayā // Saul_62 //
tṛtīyā te dṛṣtir daradalitahemāmbujaruciḥ Saul_48c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220463 (0.0):
tṛtīyā caiva māhendrī VT_381c / tṛtīyā te dṛṣtir daradalitahemāmbujaruciḥ Saul_48c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717024 (0.0):
triyāmāṃ vāmaṃ te sṛjati rajanīnāyakamayam / / tṛtīyā te dṛṣtir daradalitahemāmbujaruciḥ
trayaś catvāriṃśad vasudalakalāśratrivalaya- Saul_11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222050 (0.0):
trayam etat sudurlabham KubjT_12.59b / trayaś catvāriṃśad vasudalakalāśratrivalaya Saul_11c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716052 (0.0):
prabhinnābhiḥ śaṃbhor navabhir iti mūlaprakṛtibhiḥ / / trayaś catvāriṃśad vasudalakalāśratrivalaya-
trayāṇāṃ grāmāṇāṃ sthitiniyamasīmāna iva te Saul_69d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222089 (0.0):
trayāṇām api saṃyogān KubjT_8.58c / trayāṇāṃ grāmāṇāṃ sthitiniyamasīmāna iva te Saul_69d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717563 (1.192):
virājante nānāvidhamadhurarāgākarabhuvāṃ / trayāṇāṃ grāmāṇāṃ sthitiniyamasīmāna iva te // Saul_69 //
trayāṇāṃ tīrthānām upanayasi saṃbhedam anaghe Saul_54d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222094 (0.0):
trayāṇāṃ grāmāṇāṃ sthitiniyamasīmāna iva te Saul_69d / trayāṇāṃ tīrthānām upanayasi saṃbhedam anaghe Saul_54d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717186 (0.0):
nadaḥ śoṇo gaṅgā tapanatanayeti dhruvam amuṃ / trayāṇāṃ tīrthānām upanayasi saṃbhedam anaghe // Saul_54 //
trayāṇāṃ devānāṃ triguṇajanitānāṃ tava śive Saul_25a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222104 (0.0):
trayāṇāṃ darśitaṃ mayā KubjT_3.83b / trayāṇāṃ devānāṃ triguṇajanitānāṃ tava śive Saul_25a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716415 (0.0):
tavājñām ālambya kṣanacalitayor bhrūlatikayoḥ // Saul_24 // / trayāṇāṃ devānāṃ triguṇajanitānāṃ tava śive
tridhā naddhaṃ devi trivali lavalīvallibhir iva Saul_80d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222532 (0.0):
tridhā traikālyakarmaṇi SvaT_2.168d / tridhā naddhaṃ devi trivali lavalīvallibhir iva Saul_80d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717851 (0.0):
tridhā naddhaṃ devi trivali lavalīvallibhir iva // Saul_80 //
triyāmāṃ vāmaṃ te sṛjati rajanīnāyakamayam Saul_48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222853 (0.0):
trimūrtyālaṅkṛtaṃ kuru KubjT_18.14b / triyāmāṃ vāmaṃ te sṛjati rajanīnāyakamayam Saul_48b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717017 (1.192):
ahaḥ sūte savyaṃ tava nayanam arkātmakatayā / triyāmāṃ vāmaṃ te sṛjati rajanīnāyakamayam /
trirekhābhiḥ sārdhaṃ tava caraṇakoṇāḥ pariṇatāḥ Saul_11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222955 (0.0):
trirāhutiṃ dhruveṇaiva SvaT_4.99c / trirekhābhiḥ sārdhaṃ tava caraṇakoṇāḥ pariṇatāḥ Saul_11d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716059 (0.0):
trirekhābhiḥ sārdhaṃ tava caraṇakoṇāḥ pariṇatāḥ // Saul_11 //
trilokīm apy āśu bhramayati ravīndustanayugām Saul_19d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222984 (0.0):
trilokīnāthatādāna BhStc_100c / trilokīm apy āśu bhramayati ravīndustanayugām Saul_19d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716276 (0.0):
trilokīm apy āśu bhramayati ravīndustanayugām // Saul_19 //
tvadanyaḥ pāṇibhyām abhayavarado daivatagaṇas Saul_4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223947 (0.0):
tvadadhīnatvadarpeṇa BhStc_103c / tvadanyaḥ pāṇibhyām abhayavarado daivatagaṇas Saul_4a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715859 (0.0):
nimagnānāṃ daṃṣṭrā muraripuvarāhasya bhavatī // Saul_3 // / tvadanyaḥ pāṇibhyām abhayavarado daivatagaṇas
tvadīyaṃ saundaryaṃ tuhinagirikanye tulayituṃ Saul_12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223959 (0.0):
tvadicchānugṛhītas tu BhStc_93c / tvadīyaṃ saundaryaṃ tuhinagirikanye tulayituṃ Saul_12a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716065 (0.0):
trirekhābhiḥ sārdhaṃ tava caraṇakoṇāḥ pariṇatāḥ // Saul_11 // / tvadīyaṃ saundaryaṃ tuhinagirikanye tulayituṃ
tvadīyānāṃ bhāsāṃ pratiphalanalābhāruṇatayā Saul_94c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223971 (0.0):
tvadīyāṅgulibhiḥ priye SvaT_10.175b / tvadīyānāṃ bhāsāṃ pratiphalanalābhāruṇatayā Saul_94c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718206 (0.044):
tvadīyānāṃ bhāsāṃ pratiphalanalābhāruṇatayā
tvadīyābhir vāgbhis tava janani vācāṃ stutir iyam Saul_100d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223977 (0.0):
tvadīyānāṃ bhāsāṃ pratiphalanalābhāruṇatayā Saul_94c / tvadīyābhir vāgbhis tava janani vācāṃ stutir iyam Saul_100d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718366 (0.0):
svakīyair ambhobhiḥ salilanidhisauhityakaraṇaṃ / tvadīyābhir vāgbhis tava janani vācāṃ stutir iyam // Saul_100 //
tvadīye netrābhyāṃ madhukararucibhyāṃ dhṛtaguṇe Saul_47b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223985 (0.0):
tvadīyābhir vāgbhis tava janani vācāṃ stutir iyam Saul_100d / tvadīye netrābhyāṃ madhukararucibhyāṃ dhṛtaguṇe Saul_47b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716989 (0.0):
bhruvau bhugne kiṃcid bhuvanabhayabhaṅgavyasanini / tvadīye netrābhyāṃ madhukararucibhyāṃ dhṛtaguṇe /
tvadīyair mādhuryair apalapitatantrīkalaravāṃ Saul_66c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223991 (0.0):
tvadīye netrābhyāṃ madhukararucibhyāṃ dhṛtaguṇe Saul_47b / tvadīyair mādhuryair apalapitatantrīkalaravāṃ Saul_66c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717478 (0.029):
tvayārabdhe vaktuṃ calitaśirasā sādhuvacane / / tvadīyair mādhuryair apalapitatantrīkalaravāṃ
tvadīyo nedīyaḥ phalatu phalam asmākam ucitam Saul_61b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223999 (0.0):
tvadīyair mādhuryair apalapitatantrīkalaravāṃ Saul_66c / tvadīyo nedīyaḥ phalatu phalam asmākam ucitam Saul_61b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717346 (0.0):
asau nāsāvaṃśas tuhinagirivaṃśadhvajapaṭi / tvadīyo nedīyaḥ phalatu phalam asmākam ucitam /
tvadunmeṣāj jātaṃ jagad idam aśeṣaṃ pralayataḥ Saul_56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224004 (0.0):
tvadīyo nedīyaḥ phalatu phalam asmākam ucitam Saul_61b / tvadunmeṣāj jātaṃ jagad idam aśeṣaṃ pralayataḥ Saul_56c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717226 (0.0):
tavety āhuḥ santo dharaṇidhararājanyatanaye / / tvadunmeṣāj jātaṃ jagad idam aśeṣaṃ pralayataḥ
tvam āpas tvaṃ bhūmis tvayi pariṇatāyāṃ na hi param Saul_35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224062 (0.0):
tvam āpas tvaṃ bhūmis tvayi pariṇatāyāṃ na hi param Saul_35b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716683 (0.0):
tvam āpas tvaṃ bhūmis tvayi pariṇatāyāṃ na hi param /
tvam ekā naivāsi prakaṭitavarābhītyabhinayā Saul_4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224077 (0.0):
tvam ekā naivāsi prakaṭitavarābhītyabhinayā Saul_4b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715866 (0.0):
tvam ekā naivāsi prakaṭitavarābhītyabhinayā /
tvam eva svātmānaṃ pariṇamayituṃ viśvavapuṣā Saul_35c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224088 (0.0):
tvam eva svātmānaṃ pariṇamayituṃ viśvavapuṣā Saul_35c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716690 (0.0):
tvam eva svātmānaṃ pariṇamayituṃ viśvavapuṣā
tvayārabdhe vaktuṃ calitaśirasā sādhuvacane Saul_66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224136 (0.0):
tvayā mahyaṃ mayā tubhyaṃ KubjT_13.88c / tvayārabdhe vaktuṃ calitaśirasā sādhuvacane Saul_66b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717473 (0.0):
tvayārabdhe vaktuṃ calitaśirasā sādhuvacane /
tvayā hṛtvā vāmaṃ vapur aparitṛptena manasā Saul_23a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716364 (1.192):
mukundabrahmendrasphuṭamukuṭanīrājitapadām // Saul_22 // / tvayā hṛtvā vāmaṃ vapur aparitṛptena manasā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224166 (1.788):
tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ KubjT_13.88d / tvayā hṛtvā vāmaṃ vapur aparitṛptena manasā Saul_23a
tviṣāṃ bṛndair bandīkṛtam iva navīnārkakiraṇam Saul_44b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224284 (0.0):
tvāṃ muktvā yo 'nyavarṇas tu KubjT_2.113a / tviṣāṃ bṛndair bandīkṛtam iva navīnārkakiraṇam Saul_44b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716913 (0.0):
vahantī sundūraṃ prabalakabarībhāratimira- / tviṣāṃ bṛndair bandīkṛtam iva navīnārkakiraṇam /
dadāne dīnebhyaḥ śriyam aniśam āśānusadṛśīṃ Saul_28a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225120 (0.0):
dadādeśam iti bruvan KubjT_3.64d / dadāne dīnebhyaḥ śriyam aniśam āśānusadṛśīṃ Saul_28a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716491 (0.060):
saparyāparyāyas tava bhavatu yan me vilasitam // Saul_27 // / dadāne dīnebhyaḥ śriyam aniśam āśānusadṛśīṃ
dadhāti tvadvaktraṃ pratiphalitam aśrāntivikacaṃ Saul_101c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225255 (0.0):
dadyāl lavaṇaparvatam SUp_6.62d / dadhāti tvadvaktraṃ pratiphalitam aśrāntivikacaṃ Saul_101c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718384 (0.0):
bhayād antarbaddhastimitakiraṇaśreṇimasṛṇaḥ / / dadhāti tvadvaktraṃ pratiphalitam aśrāntivikacaṃ
dayāmitrair netrair aruṇadhavalaśyāmarucibhiḥ Saul_54b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225438 (0.0):
dayādākṣiṇyahīnānāṃ SvaT_10.57c / dayāmitrair netrair aruṇadhavalaśyāmarucibhiḥ Saul_54b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717173 (0.0):
pavitrīkartuṃ naḥ paśupatiparādhīnahṛdaye / dayāmitrair netrair aruṇadhavalaśyāmarucibhiḥ /
dayārdrā dṛṣṭis te śiśiram upacāraṃ racayati Saul_39d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225444 (0.0):
dayāmitrair netrair aruṇadhavalaśyāmarucibhiḥ Saul_54b / dayārdrā dṛṣṭis te śiśiram upacāraṃ racayati Saul_39d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716800 (0.0):
dayārdrā dṛṣṭis te śiśiram upacāraṃ racayati // Saul_39 //
dayāvatyā dattaṃ draviḍaśiśur āsvādya tava yat Saul_75c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225459 (0.0):
dayālaulyaṃ ca yasyāsau SvaT_10.60a / dayāvatyā dattaṃ draviḍaśiśur āsvādya tava yat Saul_75c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717711 (0.0):
payaḥpārāvāraḥ parivahati sārasvata iva / / dayāvatyā dattaṃ draviḍaśiśur āsvādya tava yat
darasmere yasmin daśanarucikiñjalkarucire Saul_45c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225489 (0.0):
daradaṇḍīṃ gatā punaḥ KubjT_2.34d / darasmere yasmin daśanarucikiñjalkarucire Saul_45c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716944 (0.0):
parītaṃ te vaktraṃ parihasati paṅkeruharucim / / darasmere yasmin daśanarucikiñjalkarucire
daridrāṇāṃ cintāmaṇiguṇanikā janmajaladhau Saul_3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225494 (0.0):
darasmere yasmin daśanarucikiñjalkarucire Saul_45c / daridrāṇāṃ cintāmaṇiguṇanikā janmajaladhau Saul_3c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715847 (0.059):
jaḍānāṃ caitanyastabakamakarandasrutijharī / / daridrāṇāṃ cintāmaṇiguṇanikā janmajaladhau
daridrebhyo bhadrāṃ śriyam aniśam ahnāya dadatau Saul_89d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225500 (0.0):
daridrāṇāṃ cintāmaṇiguṇanikā janmajaladhau Saul_3c / daridrebhyo bhadrāṃ śriyam aniśam ahnāya dadatau Saul_89d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718079 (0.0):
phalāni svasthebhyaḥ kisalayakarāgreṇa dadatāṃ / daridrebhyo bhadrāṃ śriyam aniśam ahnāya dadatau // Saul_89 //
davīyāṃsaṃ dīnaṃ snapaya kṛpayā mām api śive Saul_57b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225718 (0.0):
dalopari virājante KubjT_16.5c / davīyāṃsaṃ dīnaṃ snapaya kṛpayā mām api śive Saul_57b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717246 (0.0):
dṛśā drāghīyasyā daradalitanīlotpalarucā / davīyāṃsaṃ dīnaṃ snapaya kṛpayā mām api śive /
divaṃ sarvām urvīm aruṇimanigmagnāṃ smarati yaḥ Saul_18b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226824 (0.0):
divasair daśabhir bhavet KubjT_19.84b / divaṃ sarvām urvīm aruṇimanigmagnāṃ smarati yaḥ Saul_18b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716231 (0.0):
tanucchāyābhis te taruṇataraṇiśrīsaraṇibhir / divaṃ sarvām urvīm aruṇimanigmagnāṃ smarati yaḥ /
divi dviḥṣattriṃśan manasi ca catuḥṣaṣṭir iti ye Saul_14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226851 (1.192):
divā haṃsaḥ sa vai vāyur SvaT_10.426a / divi dviḥṣattriṃśan manasi ca catuḥṣaṣṭir iti ye Saul_14c
dṛśā drāghīyasyā daradalitanīlotpalarucā Saul_57a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228359 (0.0):
dṛḍhaṃ bhūtaiśca veṣṭitaḥ SvaT_11.103d / dṛśā drāghīyasyā daradalitanīlotpalarucā Saul_57a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717241 (0.0):
paritrātuṃ śaṅke parihṛtanimeṣās tava dṛśaḥ // Saul_56 // / dṛśā drāghīyasyā daradalitanīlotpalarucā
dvitīyaṃ tan manye mukuṭaśaśikhaṇḍasya śakalam Saul_46b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1230690 (0.0):
dvitīyaṃ ṇa ha sandhigam KubjT_7.56b / dvitīyaṃ tan manye mukuṭaśaśikhaṇḍasya śakalam Saul_46b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716964 (0.0):
lalāṭaṃ lāvaṇyadyutivimalam ābhāti tava yad / dvitīyaṃ tan manye mukuṭaśaśikhaṇḍasya śakalam /
dhanur bāṇān pāśaṃ sṛṇim api dadhānā karatalaiḥ Saul_7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231425 (0.0):
dhanurniśi divā colkā SvaT_7.278c / dhanur bāṇān pāśaṃ sṛṇim api dadhānā karatalaiḥ Saul_7c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715950 (0.0):
parikṣīṇā madhye pariṇataśaraccandravadanā / / dhanur bāṇān pāśaṃ sṛṇim api dadhānā karatalaiḥ
dhanur manye savyetarakaragṛhītaṃ ratipateḥ Saul_47c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231433 (0.0):
dhanur bāṇān pāśaṃ sṛṇim api dadhānā karatalaiḥ Saul_7c / dhanur manye savyetarakaragṛhītaṃ ratipateḥ Saul_47c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716998 (0.0):
dhanur manye savyetarakaragṛhītaṃ ratipateḥ
dhanuḥ pauṣpaṃ maurvī madhukaramayī pañca viśikhā Saul_6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231458 (0.0):
dhanuḥkhaḍgāyudhādīni SUp_6.243c / dhanuḥ pauṣpaṃ maurvī madhukaramayī pañca viśikhā Saul_6a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715914 (0.0):
munīnām apy antaḥ prabhavati hi mohāya mahatām // Saul_5 // / dhanuḥ pauṣpaṃ maurvī madhukaramayī pañca viśikhā
dhanuḥ śaunāsīraṃ kim iti na nibadhnāti dhiṣaṇām Saul_42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231463 (0.0):
dhanuḥ pauṣpaṃ maurvī madhukaramayī pañca viśikhā Saul_6a / dhanuḥ śaunāsīraṃ kim iti na nibadhnāti dhiṣaṇām Saul_42d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716878 (0.0):
dhanuḥ śaunāsīraṃ kim iti na nibadhnāti dhiṣaṇām // Saul_42 //
dhunotu dhvāntaṃ nas tulitadalitendīvaravanaṃ Saul_43a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232296 (0.0):
dhunā haṃsasya kathyate SvaT_4.349b / dhunotu dhvāntaṃ nas tulitadalitendīvaravanaṃ Saul_43a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716883 (0.0):
dhanuḥ śaunāsīraṃ kim iti na nibadhnāti dhiṣaṇām // Saul_42 // / dhunotu dhvāntaṃ nas tulitadalitendīvaravanaṃ
dhruvaṃ tattannāmavyavaharaṇayogyā vijayate Saul_49d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233118 (1.192):
dhruvaṃ tattannāmavyavaharaṇayogyā vijayate Saul_49d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717055 (1.192):
dhruvaṃ tattannāmavyavaharaṇayogyā vijayate // Saul_49 //
na keṣām ādhatte kusumaśarakodaṇḍakutukam Saul_58b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233471 (1.192):
na keṣām ādhatte kusumaśarakodaṇḍakutukam Saul_58b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717270 (1.192):
na keṣām ādhatte kusumaśarakodaṇḍakutukam /
nakhāgracchadmānaḥ suramukuṭaśāṇaikaniśitāḥ Saul_83d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233540 (0.0):
nakhadanteṣu cāvaniḥ MrgT_1,12.30b / nakhāgracchadmānaḥ suramukuṭaśāṇaikaniśitāḥ Saul_83d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717928 (0.0):
yadagre dṛśyante daśaśaraphalāḥ pādayugalī- / nakhāgracchadmānaḥ suramukuṭaśāṇaikaniśitāḥ // Saul_83 //
nakhānām uddyotair navanalinarāgaṃ vihasatāṃ Saul_71a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233546 (0.0):
nakhāgracchadmānaḥ suramukuṭaśāṇaikaniśitāḥ Saul_83d / nakhānām uddyotair navanalinarāgaṃ vihasatāṃ Saul_71a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717595 (0.0):
caturṇāṃ śīrṣāṇāṃ samam abhayahastārpaṇadhiyā // Saul_70 // / nakhānām uddyotair navanalinarāgaṃ vihasatāṃ
nakhebhyaḥ saṃtrasyan prathamamathanād andhakaripoś Saul_70c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233556 (0.0):
nakhebhyaḥ saṃtrasyan prathamamathanād andhakaripoś Saul_70c
nakhair nākastrīṇāṃ karakamalasaṃkocaśaśibhis Saul_89a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233563 (0.0):
nakhebhyaḥ saṃtrasyan prathamamathanād andhakaripoś Saul_70c / nakhair nākastrīṇāṃ karakamalasaṃkocaśaśibhis Saul_89a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718061 (0.0):
yad ādāya nyastaṃ dṛṣadi dayamānena manasā // Saul_88 // / nakhair nākastrīṇāṃ karakamalasaṃkocaśaśibhis
na ced evaṃ devo na khalu kuśalaḥ spanditum api Saul_1b
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639697 (0.0):
na cedevaṃ devo na khalu kuśalaḥ spanditumapi / iti /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233886 (0.0):
na ced evaṃ devo na khalu kuśalaḥ spanditum api Saul_1b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715792 (0.0):
na ced evaṃ devo na khalu kuśalaḥ spanditum api /
nadaḥ śoṇo gaṅgā tapanatanayeti dhruvam amuṃ Saul_54c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234336 (0.0):
na daṃśamaśakāvṛte SUp_7.86b / nadaḥ śoṇo gaṅgā tapanatanayeti dhruvam amuṃ Saul_54c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717179 (0.0):
dayāmitrair netrair aruṇadhavalaśyāmarucibhiḥ / / nadaḥ śoṇo gaṅgā tapanatanayeti dhruvam amuṃ
na bimbaṃ tadbimbapratiphalanalābhād aruṇitaṃ Saul_62c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234768 (0.0):
na bāhuṃ pṛṣṭhato vāpi SvaT_2.173a / na bimbaṃ tadbimbapratiphalanalābhād aruṇitaṃ Saul_62c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717378 (0.0):
na bimbaṃ tadbimbapratiphalanalābhād aruṇitaṃ
namanmūrter nābhau baliṣu śanakais truṭyatae iva Saul_79b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234957 (0.0):
na mantro naiva cetanā KubjT_5.115d / namanmūrter nābhau baliṣu śanakais truṭyatae iva Saul_79b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717807 (0.0):
namanmūrter nābhau baliṣu śanakais truṭyatae iva /
namovākaṃ brūmo nayanaramaṇīyāya padayos Saul_85a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235359 (0.0):
namo mātṛgaṇāyeti KubjT_5.30a / namovākaṃ brūmo nayanaramaṇīyāya padayos Saul_85a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717960 (0.0):
yayor lākṣālakṣmīr aruṇaharicūḍāmaṇiruciḥ // Saul_84 // / namovākaṃ brūmo nayanaramaṇīyāya padayos
naraṃ varṣīyāṃsaṃ nayanavirasaṃ narmasu jaḍaṃ Saul_13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235565 (0.0):
naraṃ dharmo 'nugacchati SUp_6.167d / naraṃ varṣīyāṃsaṃ nayanavirasaṃ narmasu jaḍaṃ Saul_13a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716091 (0.0):
tapobhir duṣprāpām api giriśasāyujyapadavīm // Saul_12 // / naraṃ varṣīyāṃsaṃ nayanavirasaṃ narmasu jaḍaṃ
navātmānaṃ vande navarasamahātāṇḍavanaṭam Saul_41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236003 (0.0):
navātmānamayaṃ sarvaṃ KubjT_16.54a / navātmānaṃ vande navarasamahātāṇḍavanaṭam Saul_41b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716838 (0.0):
tavādhāre mūle saha samayayā lāsyaparayā / navātmānaṃ vande navarasamahātāṇḍavanaṭam /
na śaṃbhos tanmūlaṃ tava janani tāṭaṅkamahimā Saul_29d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236163 (0.0):
na śaṃbhos tanmūlaṃ tava janani tāṭaṅkamahimā Saul_29d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716537 (0.0):
na śaṃbhos tanmūlaṃ tava janani tāṭaṅkamahimā // Saul_29 //
na saṃdehaspando nagapatipatāke manasi naḥ Saul_73b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236321 (0.0):
na sarvaiḥ sādhyate tadvai SvaT_11.190c / na saṃdehaspando nagapatipatāke manasi naḥ Saul_73b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717657 (0.0):
amū te vakṣojāv amṛtarasamāṇikyakutupau / na saṃdehaspando nagapatipatāke manasi naḥ /
nijāṃ vīṇāṃ vāṇī niculayati colena nibhṛtam Saul_66d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239074 (0.0):
nijavāmakare 'laktakarocanayā sādhyanāma parilikhitam SvaT_13.16/a / nijāṃ vīṇāṃ vāṇī niculayati colena nibhṛtam Saul_66d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717486 (0.0):
tvadīyair mādhuryair apalapitatantrīkalaravāṃ / nijāṃ vīṇāṃ vāṇī niculayati colena nibhṛtam // Saul_66 //
nitambaprāgbhāraḥ sthagayati laghutvaṃ nayati ca Saul_81d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239080 (0.0):
nijāṃ vīṇāṃ vāṇī niculayati colena nibhṛtam Saul_66d / nitambaprāgbhāraḥ sthagayati laghutvaṃ nayati ca Saul_81d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717874 (0.0):
nitambaprāgbhāraḥ sthagayati laghutvaṃ nayati ca // Saul_81 //
nitambād ācchidya tvayi haraṇarūpeṇa nidadhe Saul_81b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239094 (0.0):
nitambaṃ sakalātmakam KubjT_4.102b / nitambād ācchidya tvayi haraṇarūpeṇa nidadhe Saul_81b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717864 (0.0):
nitambād ācchidya tvayi haraṇarūpeṇa nidadhe /
nidhāyaike nitye niravadhimahābhogarasikāḥ Saul_33b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239424 (0.0):
nidhāyaike nitye niravadhimahābhogarasikāḥ Saul_33b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716623 (1.192):
nidhāyaike nitye niravadhimahābhogarasikāḥ /
nidhe nityasmere niravadhiguṇe nītinipuṇe Saul_103a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239453 (0.0):
nidhīśorūpavāndhanyaḥ SvaT_10.636c / nidhe nityasmere niravadhiguṇe nītinipuṇe Saul_103a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718423 (0.0):
bhavatyā ye bhaktāḥ pariṇatir amīṣām iyam ume // Saul_102 // / nidhe nityasmere niravadhiguṇe nītinipuṇe
nimagnānāṃ daṃṣṭrā muraripuvarāhasya bhavatī Saul_3d / nimajjan majjīvaḥ karaṇacaraṇaiḥ ṣa.ccaraṇatām Saul_28d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239504 (0.0):
nibadhyante mayā tataḥ SRtp_3b / nimagnānāṃ daṃṣṭrā muraripuvarāhasya bhavatī Saul_3d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716509 (0.0):
tavāsmin mandārastabakasubhage yātu caraṇe / nimajjan majjīvaḥ karaṇacaraṇaiḥ ṣa.ccaraṇatām // Saul_28 //
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715852 (0.048):
daridrāṇāṃ cintāmaṇiguṇanikā janmajaladhau / nimagnānāṃ daṃṣṭrā muraripuvarāhasya bhavatī // Saul_3 //
nimeṣonmeṣābhyāṃ pralayam udayaṃ yāti jagatī Saul_56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239534 (0.0):
nimeṣonmeṣa eva ca SvaT_10.780b / nimeṣonmeṣābhyāṃ pralayam udayaṃ yāti jagatī Saul_56a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717215 (0.0):
jahāti pratyūṣe niśi ca vighaṭayya praviśati // Saul_55 // / nimeṣonmeṣābhyāṃ pralayam udayaṃ yāti jagatī
niyatyā nirmukte nikhilanigamāntastutipade Saul_103c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239617 (0.0):
niyatyā niyataṃ paśum MrgT_1,10.14d / niyatyā nirmukte nikhilanigamāntastutipade Saul_103c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718437 (0.0):
nirāghātajñāne niyamaparacittaikanilaye / / niyatyā nirmukte nikhilanigamāntastutipade
nirāghātajñāne niyamaparacittaikanilaye Saul_103b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239764 (0.0):
nirākāraṃ paraṃ jyotir ToT_6.47a / nirāghātajñāne niyamaparacittaikanilaye Saul_103b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718429 (0.0):
nidhe nityasmere niravadhiguṇe nītinipuṇe / nirāghātajñāne niyamaparacittaikanilaye /
nirātaṅkaṃ candrān nijahṛdayapaṅkeruham iva Saul_101d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239857 (1.192):
nirājanasamanvitaiḥ SvaT_4.466d / nirātaṅkaṃ candrān nijahṛdayapaṅkeruham iva Saul_101d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718389 (1.192):
dadhāti tvadvaktraṃ pratiphalitam aśrāntivikacaṃ / nirātaṅkaṃ candrān nijahṛdayapaṅkeruham iva // Saul_101 //
nirātaṅke nitye nigamaya mamāpi stutim imām Saul_103d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239869 (1.192):
nirātaṅkā nirākulāḥ SvaT_11.116b / nirātaṅke nitye nigamaya mamāpi stutim imām Saul_103d
nirāloke loko nivasati hi bhālokabhavane Saul_36d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239930 (1.192):
nirālokaṃ tu cintayet Dka_21d / nirāloke loko nivasati hi bhālokabhavane Saul_36d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716726 (1.192):
yam ārādhyan bhaktyā raviśaśiśucīnām aviṣaye / nirāloke loko nivasati hi bhālokabhavane // Saul_36 //
nilīyante toye niyatam animeṣāḥ śapharikāḥ Saul_55b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240537 (0.0):
nilaye duḥkhayādasām BhStc_26b / nilīyante toye niyatam animeṣāḥ śapharikāḥ Saul_55b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717197 (0.057):
tavāparṇe karṇejapanayanapaiśunyacakitā / nilīyante toye niyatam animeṣāḥ śapharikāḥ /
nivṛttaiś caṇḍāṃśutripuraharanirmālyavimukhaiḥ Saul_65b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240648 (0.0):
nivṛttestatparicyutau MrgT_1,7.22d / nivṛttaiś caṇḍāṃśutripuraharanirmālyavimukhaiḥ Saul_65b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717448 (0.0):
raṇe jitvā daityān apahṛtaśirastraiḥ kavacibhir / nivṛttaiś caṇḍāṃśutripuraharanirmālyavimukhaiḥ /
niśāyāṃ nidrāṇāṃ niśi ca parabhāge ca viśadau Saul_87b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240834 (0.0):
niśām ekāṃ suyantritaḥ KubjT_22.60b / niśāyāṃ nidrāṇāṃ niśi ca parabhāge ca viśadau Saul_87b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718014 (0.0):
himānīhantavyaṃ himagiritaṭākrānticaturau / niśāyāṃ nidrāṇāṃ niśi ca parabhāge ca viśadau /
niṣaṅgau jaṅghe te viṣamaviśikho bāḍham akṛta Saul_83b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240971 (0.0):
niśvāso dhanamucyate Stk_11.4d / niṣaṅgau jaṅghe te viṣamaviśikho bāḍham akṛta Saul_83b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717911 (0.0):
parājetuṃ rudraṃ dviguṇaśaragarbhau girisute / niṣaṅgau jaṅghe te viṣamaviśikho bāḍham akṛta /
niṣaṇṇāṃ ṣaṇṇām apy upari kamalānāṃ tava kalām Saul_21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240976 (0.0):
niṣaṅgau jaṅghe te viṣamaviśikho bāḍham akṛta Saul_83b / niṣaṇṇāṃ ṣaṇṇām apy upari kamalānāṃ tava kalām Saul_21b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716316 (1.192):
taḍillekhātanvīṃ tapanaśaśivaiśvānaramayīṃ / niṣaṇṇāṃ ṣaṇṇām apy upari kamalānāṃ tava kalām /
niṣeve varṣantaṃ haramihirataptaṃ tribhuvanam Saul_40d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241023 (0.0):
niṣidhyate pratiṣṭhā sā MrgT_1,13.168a / niṣeve varṣantaṃ haramihirataptaṃ tribhuvanam Saul_40d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716824 (1.192):
tava śyāmaṃ meghaṃ kam api maṇipūraikaśaraṇaṃ / niṣeve varṣantaṃ haramihirataptaṃ tribhuvanam // Saul_40 //
niṣevye nitye tvām aham iti sadā bhāvayati yaḥ Saul_96b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241028 (0.0):
niṣeve varṣantaṃ haramihirataptaṃ tribhuvanam Saul_40d / niṣevye nitye tvām aham iti sadā bhāvayati yaḥ Saul_96b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718249 (0.0):
niṣevye nitye tvām aham iti sadā bhāvayati yaḥ /
nisargakṣīṇasya stanataṭabhareṇa klamajuṣo Saul_79a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241271 (0.0):
niṣphalaṃ syān nirāśrayam SUp_6.41b / nisargakṣīṇasya stanataṭabhareṇa klamajuṣo Saul_79a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717802 (0.0):
biladvāraṃ siddher giriśanayanānāṃ vijayate // Saul_78 // / nisargakṣīṇasya stanataṭabhareṇa klamajuṣo
padanyāsakrīḍāparicayam ivārabdhumanasaś Saul_91a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244175 (0.0):
padadvayaṃ samākhyātaṃ KubjT_17.111a / padanyāsakrīḍāparicayam ivārabdhumanasaś Saul_91a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718111 (0.0):
yad ādhatte vāṇīmukhakamalatāmbūlarasatām // Saul_90 // / padanyāsakrīḍāparicayam ivārabdhumanasaś
padaṃ te kāntīnāṃ prapadam apadaṃ devi vipadāṃ Saul_88a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718034 (0.0):
sarojaṃ tvatpādau janani jayataś citram iha kim // Saul_87 // / padaṃ te kāntīnāṃ prapadam apadaṃ devi vipadāṃ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244351 (1.192):
padaṃ jñātvājarāmaram KubjT_17.112d / padaṃ te kāntīnāṃ prapadam apadaṃ devi vipadāṃ Saul_88a
payaḥpārāvāraḥ parivahati sārasvata iva Saul_75b / parabrahmābhikhyaṃ rasayati rasaṃ tvadbhajanavān Saul_99d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244975 (0.0):
parapreryāḥ punarbhūyo SvaT_10.1213c / parabrahmābhikhyaṃ rasayati rasaṃ tvadbhajanavān Saul_99d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718338 (0.0):
parabrahmābhikhyaṃ rasayati rasaṃ tvadbhajanavān // Saul_99 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244853 (0.037):
payaḥ karaṇadoṣataḥ SRtp_235d / payaḥpārāvāraḥ parivahati sārasvata iva Saul_75b
paraṃ lakṣmīpātraṃ śriyam atisṛjantau samayināṃ Saul_87c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245427 (0.0):
paraṃ bhāvaṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.36a / paraṃ lakṣmīpātraṃ śriyam atisṛjantau samayināṃ Saul_87c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718020 (0.0):
niśāyāṃ nidrāṇāṃ niśi ca parabhāge ca viśadau / / paraṃ lakṣmīpātraṃ śriyam atisṛjantau samayināṃ
paraṃ śaṃbhuṃ vande parimilitapārśvaṃ paracitā Saul_36b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245450 (0.0):
paraṃ śaktyamṛtaṃ kṣobhya SvaT_4.449a / paraṃ śaṃbhuṃ vande parimilitapārśvaṃ paracitā Saul_36b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716712 (1.192):
tavājñācakrasthaṃ tapanaśaśikoṭidyutidharam / paraṃ śaṃbhuṃ vande parimilitapārśvaṃ paracitā /
parājetuṃ rudraṃ dviguṇaśaragarbhau girisute Saul_83a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245527 (0.0):
parāc ca śāmbhavaṃ jñānaṃ KubjT_11.16c / parājetuṃ rudraṃ dviguṇaśaragarbhau girisute Saul_83a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717905 (0.0):
vijigye jānubhyāṃ vibudhakarikumbhadvayam api // Saul_82 // / parājetuṃ rudraṃ dviguṇaśaragarbhau girisute
parikṣīṇā madhye pariṇataśaraccandravadanā Saul_7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245819 (0.0):
parikalpya svacetasā MrgT_4.59d / parikṣīṇā madhye pariṇataśaraccandravadanā Saul_7b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715942 (0.020):
parikṣīṇā madhye pariṇataśaraccandravadanā /
paritrātuṃ śaṅke parihṛtanimeṣās tava dṛśaḥ Saul_56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245936 (0.0):
parityajya tvadhaḥ sarvaṃ SvaT_7.87c / paritrātuṃ śaṅke parihṛtanimeṣās tava dṛśaḥ Saul_56d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717233 (0.0):
paritrātuṃ śaṅke parihṛtanimeṣās tava dṛśaḥ // Saul_56 //
parītaṃ te vaktraṃ parihasati paṅkeruharucim Saul_45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246150 (0.0):
parīkṣya guruṇā śiṣyaṃ VT_318a / parītaṃ te vaktraṃ parihasati paṅkeruharucim Saul_45b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716938 (0.044):
arālaiḥ svābhāvyād alikalabhasaśrībhir alakaiḥ / parītaṃ te vaktraṃ parihasati paṅkeruharucim /
parīvāhasrotaḥsaraṇir iva sīmantasaraṇiḥ Saul_44d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246154 (0.0):
parītaṃ te vaktraṃ parihasati paṅkeruharucim Saul_45b / parīvāhasrotaḥsaraṇir iva sīmantasaraṇiḥ Saul_44d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716926 (1.192):
tanotu kṣemaṃ nas tava vadanasaundaryalaharī- / parīvāhasrotaḥsaraṇir iva sīmantasaraṇiḥ // Saul_44 //
pavitrīkartuṃ naḥ paśupatiparādhīnahṛdaye Saul_54a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246534 (0.0):
pavitrāhaṃ na cānyathā ToT_5.1b / pavitrīkartuṃ naḥ paśupatiparādhīnahṛdaye Saul_54a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717165 (0.0):
rajaḥ sattvaṃ bibhrat tama iti guṇānāṃ trayam iva // Saul_53 // / pavitrīkartuṃ naḥ paśupatiparādhīnahṛdaye
paśūnām īśānaḥ pramadavanakaṅkelitarave Saul_85d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246670 (0.0):
paśuṃ saṃgṛhya saṃśodhya SvaT_4.223c / paśūnām īśānaḥ pramadavanakaṅkelitarave Saul_85d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717977 (0.0):
asūyaty atyantaṃ yad abhihananāya spṛhayate / paśūnām īśānaḥ pramadavanakaṅkelitarave // Saul_85 //
pibanti svacchandaṃ niśiniśi bhṛśaṃ kāñcikadhiyā Saul_63d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248537 (0.0):
pibanti madirāmṛtam SvaT_10.319d / pibanti svacchandaṃ niśiniśi bhṛśaṃ kāñcikadhiyā Saul_63d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717409 (0.0):
atas te śītāṃśor amṛtalaharīm amlarucayaḥ / pibanti svacchandaṃ niśiniśi bhṛśaṃ kāñcikadhiyā // Saul_63 //
pibantau tau yasmād aviditavadhūsaṃgamarasau Saul_73c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248550 (0.0):
pibantīkṣurasaṃ tatra SvaT_10.313a / pibantau tau yasmād aviditavadhūsaṃgamarasau Saul_73c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717664 (0.0):
na saṃdehaspando nagapatipatāke manasi naḥ / / pibantau tau yasmād aviditavadhūsaṃgamarasau
pibantyāḥ śarvāṇi śravaṇaculukābhyām aviratam Saul_60b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248554 (0.0):
pibantau tau yasmād aviditavadhūsaṃgamarasau Saul_73c / pibantyāḥ śarvāṇi śravaṇaculukābhyām aviratam Saul_60b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717321 (0.058):
sarasvatyāḥ sūktīr amṛtalaharīkauśalaharīḥ / pibantyāḥ śarvāṇi śravaṇaculukābhyām aviratam /
pibeyaṃ vidyārthī tava caraṇanirṇejanajalam Saul_90b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248572 (0.0):
pibedvai viṣadūṣitaḥ SvaT_9.108b / pibeyaṃ vidyārthī tava caraṇanirṇejanajalam Saul_90b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718093 (0.0):
kadā kāle mātaḥ kathaya kalitālaktakarasaṃ / pibeyaṃ vidyārthī tava caraṇanirṇejanajalam /
punas tvannirbandhād akhilapuruṣārthaikaghaṭanā- Saul_31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249629 (0.0):
punastryakṣaravinyāsaṃ SvaT_9.82c / punas tvannirbandhād akhilapuruṣārthaikaghaṭanā Saul_31c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716579 (0.0):
punas tvannirbandhād akhilapuruṣārthaikaghaṭanā-
punaḥ sraṣṭuṃ devān druhiṇaharirudrān uparatān Saul_53c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249704 (0.0):
punaḥ stotraṃ samārabdhaṃ KubjT_12.76c / punaḥ sraṣṭuṃ devān druhiṇaharirudrān uparatān Saul_53c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717153 (1.788):
punaḥ sraṣṭuṃ devān druhiṇaharirudrān uparatān
purastād āstāṃ naḥ puramathitur āhopuruṣikā Saul_7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249788 (0.0):
puraśreṣṭhairanekaistu SvaT_10.1244a / purastād āstāṃ naḥ puramathitur āhopuruṣikā Saul_7d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715955 (0.0):
dhanur bāṇān pāśaṃ sṛṇim api dadhānā karatalaiḥ / purastād āstāṃ naḥ puramathitur āhopuruṣikā // Saul_7 //
purā nārī bhūtvā puraripum api kṣobham anayat Saul_5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249884 (0.0):
purānandaṃ tṛtīyakam KubjT_18.91d / purā nārī bhūtvā puraripum api kṣobham anayat Saul_5b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715894 (0.0):
haris tvām ārādhya praṇatajanasaubhāgyajananīṃ / purā nārī bhūtvā puraripum api kṣobham anayat /
purārāter antaḥpuram asi tatas tvaccaraṇayoḥ Saul_93a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249901 (0.0):
purā mahyaṃ tvayā deva KubjT_20.1a / purārāter antaḥpuram asi tatas tvaccaraṇayoḥ Saul_93a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718165 (0.0):
jagat trātuṃ śaṃbhor jayati karuṇā kā cid aruṇā // Saul_92 // / purārāter antaḥpuram asi tatas tvaccaraṇayoḥ
purāṃ bhettuś cittapraśamarasavidrāvaṇaphale Saul_52b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249912 (0.0):
purā rudreṇa gaditāḥ SUp_1.5a / purāṃ bhettuś cittapraśamarasavidrāvaṇaphale Saul_52b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717120 (0.0):
gate karṇābhyarṇaṃ garuta iva pakṣmāṇi dadhatī / purāṃ bhettuś cittapraśamarasavidrāvaṇaphale /
prakṛtyā mūkānām api ca kavitākāraṇatayā Saul_90c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252828 (0.0):
prakṛtyādi nivāryate MrgT_1,13.183b / prakṛtyā mūkānām api ca kavitākāraṇatayā Saul_90c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718098 (0.053):
prakṛtyā mūkānām api ca kavitākāraṇatayā / yad ādhatte vāṇīmukhakamalatāmbūlarasatām // Saul_90 //
prakṛtyā raktāyās tava sudati dantacchadaruceḥ Saul_62a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252835 (0.0):
prakṛtyā mūkānām api ca kavitākāraṇatayā Saul_90c / prakṛtyā raktāyās tava sudati dantacchadaruceḥ Saul_62a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717362 (0.030):
samṛddhyā yas tāsāṃ bahir api ca muktāmaṇidharaḥ // Saul_61 // / prakṛtyā raktāyās tava sudati dantacchadaruceḥ
prakoṣṭhe muṣṭau ca sthagayati nigūḍhāntaram ume Saul_47d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252844 (0.0):
prakopayati suvrate SvaT_7.195b / prakoṣṭhe muṣṭau ca sthagayati nigūḍhāntaram ume Saul_47d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717004 (0.0):
prakoṣṭhe muṣṭau ca sthagayati nigūḍhāntaram ume // Saul_47 //
praṇantuṃ stotuṃ vā katham akṛtapuṇyaḥ prabhavati Saul_1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253073 (0.0):
praṇantavyaḥ praṇāmo 'pi BhStc_25c / praṇantuṃ stotuṃ vā katham akṛtapuṇyaḥ prabhavati Saul_1d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715806 (0.0):
atas tvām ārādhyāṃ hariharavirañcyādibhir api / praṇantuṃ stotuṃ vā katham akṛtapuṇyaḥ prabhavati // Saul_1 //
praṇamreṣv eteṣu prasabham abhiyātasya bhavanaṃ Saul_30c / praṇāmaḥ saṃveśaḥ sukham akhilam ātmārpaṇadṛśā Saul_27c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253419 (0.0):
praṇāmaḥ kriyate paścād KubjT_24.113a / praṇāmaḥ saṃveśaḥ sukham akhilam ātmārpaṇadṛśā Saul_27c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716478 (0.0):
gatiḥ prādakṣiṇyakramaṇam aśanādy āhutividhiḥ / / praṇāmaḥ saṃveśaḥ sukham akhilam ātmārpaṇadṛśā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253123 (0.029):
praṇamyobhau gṛhītvā tu SvaT_4.501a / praṇamreṣv eteṣu prasabham abhiyātasya bhavanaṃ Saul_30c
pratāpavyāmiśrāṃ puravijayinaḥ kīrtim iva te Saul_74d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253478 (1.788):
praṇetrasarvadarśitvān MrgT_1,2.11a / pratāpavyāmiśrāṃ puravijayinaḥ kīrtim iva te Saul_74d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717695 (1.788):
kucābhogo bimbādhararucibhir antaḥ śabalitāṃ / pratāpavyāmiśrāṃ puravijayinaḥ kīrtim iva te // Saul_74 //
pradīpajvālābhir divasakaranīrājanavidhiḥ Saul_100a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254052 (0.0):
pradātā ca yuge yuge SvaT_10.536d / pradīpajvālābhir divasakaranīrājanavidhiḥ Saul_100a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718343 (0.0):
parabrahmābhikhyaṃ rasayati rasaṃ tvadbhajanavān // Saul_99 // / pradīpajvālābhir divasakaranīrājanavidhiḥ
prapañcaṃ siñcantī punar api rasaāmnāyamahasā Saul_10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254179 (0.0):
prapañcaṃ siñcantī punar api rasaāmnāyamahasā Saul_10b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716020 (0.063):
sudhādhārāsāraiś caraṇayugalāntarvigalitaiḥ / prapañcaṃ siñcantī punar api rasaāmnāyamahasā /
prabhinnābhiḥ śaṃbhor navabhir iti mūlaprakṛtibhiḥ Saul_11b / pravakṣye sādṛśyaṃ janayatu phalaṃ vidrumalatā Saul_62b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254862 (0.0):
pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ Stk_18.1b / pravakṣye sādṛśyaṃ janayatu phalaṃ vidrumalatā Saul_62b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717371 (0.0):
pravakṣye sādṛśyaṃ janayatu phalaṃ vidrumalatā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254336 (0.037):
prabhāsanaimiṣau ceti MrgT_1,13.137a / prabhinnābhiḥ śaṃbhor navabhir iti mūlaprakṛtibhiḥ Saul_11b
phalāni svasthebhyaḥ kisalayakarāgreṇa dadatāṃ Saul_89c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257623 (0.0):
phalāni sthāpayed bahiḥ SUp_6.80d / phalāni svasthebhyaḥ kisalayakarāgreṇa dadatāṃ Saul_89c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718072 (0.0):
tarūṇāṃ divyānāṃ hasata iva te caṇḍi caraṇau / / phalāni svasthebhyaḥ kisalayakarāgreṇa dadatāṃ
biladvāraṃ siddher giriśanayanānāṃ vijayate Saul_78d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259120 (0.0):
biladvāramanāśritaḥ SvaT_11.17d / biladvāraṃ siddher giriśanayanānāṃ vijayate Saul_78d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717794 (0.0):
rater līlāgāraṃ kim api tava nābhīti girije / biladvāraṃ siddher giriśanayanānāṃ vijayate // Saul_78 //
bhajanti tvāṃ dhanyāḥ kati cana cidānandalaharīm Saul_8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260951 (0.0):
bhajatyanugrahāpekṣaṃ MrgT_1,10.8c / bhajanti tvāṃ dhanyāḥ kati cana cidānandalaharīm Saul_8d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715985 (0.0):
śivākāre mañce paramaśivaparyaṅkanilayāṃ / bhajanti tvāṃ dhanyāḥ kati cana cidānandalaharīm // Saul_8 //
bhajante ye santaḥ kati cid aruṇām eva bhavatīm Saul_16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260959 (0.0):
bhajanti tvāṃ dhanyāḥ kati cana cidānandalaharīm Saul_8d / bhajante ye santaḥ kati cid aruṇām eva bhavatīm Saul_16b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716180 (0.0):
kavīndrāṇāṃ cetaḥkamalavanabālātaparuciṃ / bhajante ye santaḥ kati cid aruṇām eva bhavatīm /
bhajante varṇās te tava janani nāmāvayavatām Saul_32d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260964 (0.0):
bhajante ye santaḥ kati cid aruṇām eva bhavatīm Saul_16b / bhajante varṇās te tava janani nāmāvayavatām Saul_32d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716609 (0.0):
bhajante varṇās te tava janani nāmāvayavatām // Saul_32 //
bhaje haṃsadvaṃdvaṃ kim api mahatāṃ mānasacaram Saul_38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260980 (0.0):
bhaje haṃsadvaṃdvaṃ kim api mahatāṃ mānasacaram Saul_38b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716762 (0.053):
samunmīlatsaṃvitkamalamakarandaikarasikaṃ / bhaje haṃsadvaṃdvaṃ kim api mahatāṃ mānasacaram /
bhayāt trātuṃ dātuṃ phalam api ca vāñchāsamadhikaṃ Saul_4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261089 (0.0):
bhayahānistu caṇḍā vai SvaT_9.27a / bhayāt trātuṃ dātuṃ phalam api ca vāñchāsamadhikaṃ Saul_4c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715874 (0.0):
tvam ekā naivāsi prakaṭitavarābhītyabhinayā / / bhayāt trātuṃ dātuṃ phalam api ca vāñchāsamadhikaṃ
bhayād antarbaddhastimitakiraṇaśreṇimasṛṇaḥ Saul_101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261095 (0.0):
bhayāt trātuṃ dātuṃ phalam api ca vāñchāsamadhikaṃ Saul_4c / bhayād antarbaddhastimitakiraṇaśreṇimasṛṇaḥ Saul_101b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718378 (0.0):
bhayād antarbaddhastimitakiraṇaśreṇimasṛṇaḥ /
bhavatyā ye bhaktāḥ pariṇatir amīṣām iyam ume Saul_102d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261201 (0.0):
bhavaty arthapradāyikā VT_296b / bhavatyā ye bhaktāḥ pariṇatir amīṣām iyam ume Saul_102d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718416 (0.0):
harasya tvadbhrāntiṃ manasi janayām āsa madano / bhavatyā ye bhaktāḥ pariṇatir amīṣām iyam ume // Saul_102 //
bhavanty asya trasyadvanahariṇaśālīnanayanāḥ Saul_18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261309 (0.0):
bhavantyaṣṭau subībhatsā MrgT_1,13.17a / bhavanty asya trasyadvanahariṇaśālīnanayanāḥ Saul_18c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716238 (0.0):
divaṃ sarvām urvīm aruṇimanigmagnāṃ smarati yaḥ / / bhavanty asya trasyadvanahariṇaśālīnanayanāḥ
bhavasyābhyutthāne tava parijanoktir vijayate Saul_30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261342 (0.0):
bhavamantramanusmaran SvaT_2.195d / bhavasyābhyutthāne tava parijanoktir vijayate Saul_30d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716559 (0.0):
bhavasyābhyutthāne tava parijanoktir vijayate // Saul_30 //
bhavāni tvaṃ dāse mayi vitara dṛṣṭiṃ sakaruṇāṃ Saul_22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261350 (0.0):
bhavasyābhyutthāne tava parijanoktir vijayate Saul_30d / bhavāni tvaṃ dāse mayi vitara dṛṣṭiṃ sakaruṇāṃ Saul_22a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716336 (0.0):
mahāntaḥ paśyanto dadhati paramāhlādalaharīm // Saul_21 // / bhavāni tvaṃ dāse mayi vitara dṛṣṭiṃ sakaruṇāṃ
bhavet pūjā pūjā tava caraṇayor yā viracitā Saul_25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261553 (0.0):
bhavet puṇyaṃ śivāgrataḥ SUp_6.37d / bhavet pūjā pūjā tava caraṇayor yā viracitā Saul_25b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716422 (0.0):
trayāṇāṃ devānāṃ triguṇajanitānāṃ tava śive / bhavet pūjā pūjā tava caraṇayor yā viracitā /
bhujāśleṣān nityaṃ puradamayituḥ kaṇṭakavatī Saul_68a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262716 (0.0):
bhujahīne pated bandhur KubjT_19.55a / bhujāśleṣān nityaṃ puradamayituḥ kaṇṭakavatī Saul_68a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717515 (0.041):
kathaṃkāraṃ brūmas tava cibukam aupamyarahitam // Saul_67 // / bhujāśleṣān nityaṃ puradamayituḥ kaṇṭakavatī
bhṛśaṃ tanvī madhye pṛthur urasijārohaviṣaye Saul_92c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263657 (0.0):
bhṛtyaiś ca parivāritaḥ SUp_2.30d / bhṛśaṃ tanvī madhye pṛthur urasijārohaviṣaye Saul_92c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718152 (0.0):
bhṛśaṃ tanvī madhye pṛthur urasijārohaviṣaye
bhruvau bhugne kiṃcid bhuvanabhayabhaṅgavyasanini Saul_47a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264817 (0.0):
bhruvor madhye sthitaṃ devaṃ GorS(1)_84a / bhruvau bhugne kiṃcid bhuvanabhayabhaṅgavyasanini Saul_47a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716984 (0.0):
sudhālepasyūtiḥ pariṇamati rākāhimakaraḥ // Saul_46 // / bhruvau bhugne kiṃcid bhuvanabhayabhaṅgavyasanini
maṇidvīpe nīpopavanavati cintāmaṇigṛhe Saul_8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265059 (1.192):
maṇidvīpaṃ tu tanmadhye ToT_4.16c / maṇidvīpe nīpopavanavati cintāmaṇigṛhe Saul_8b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715968 (0.048):
sudhāsindhor madhye suraviṭapivāṭīparivṛte / maṇidvīpe nīpopavanavati cintāmaṇigṛhe /
madhukṣīradrākṣāmadhurimadhurīṇā bhaṇitayaḥ Saul_15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265783 (0.0):
madhukṣīraghṛtaplutam SvaT_6.82d / madhukṣīradrākṣāmadhurimadhurīṇā bhaṇitayaḥ Saul_15d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716165 (0.0):
sakṛn na tvā natvā katham iva stāṃ saṃnidadhate / madhukṣīradrākṣāmadhurimadhurīṇā bhaṇitayaḥ // Saul_15 //
manas tvaṃ vyoma tvaṃ marud asi marutsārathir asi Saul_35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266374 (0.0):
manas tvaṃ vyoma tvaṃ marud asi marutsārathir asi Saul_35a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716675 (0.0):
sthitaḥ saṃbandho vāṃ samarasaparānandaparayoḥ // Saul_34 // / manas tvaṃ vyoma tvaṃ marud asi marutsārathir asi
mano 'pi bhrūmadhye sakalam api bhittvā kulapathaṃ Saul_9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266536 (0.0):
manonmanyordhvasaṃsthitam KubjT_11.73d / mano 'pi bhrūmadhye sakalam api bhittvā kulapathaṃ Saul_9c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716001 (0.0):
sthitaṃ svādhiṣṭhāne hṛdi marutam ākāśam upari / / mano 'pi bhrūmadhye sakalam api bhittvā kulapathaṃ
mamāpy etau mātaḥ śirasi dayayā dhehi caraṇau Saul_84b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267798 (0.0):
mamāpi devi duṣprekṣyaṃ KubjT_11.62a / mamāpy etau mātaḥ śirasi dayayā dhehi caraṇau Saul_84b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717940 (0.0):
śrutīnāṃ mūrdhāno dadhati tava yau śekharatayā / mamāpy etau mātaḥ śirasi dayayā dhehi caraṇau /
mayūkhās teṣām apy upari tava pādāmbujayugam Saul_14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267889 (1.192):
mayā sārdhaṃ varānane SvaT_10.992b / mayūkhās teṣām apy upari tava pādāmbujayugam Saul_14d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716135 (1.192):
divi dviḥṣattriṃśan manasi ca catuḥṣaṣṭir iti ye / mayūkhās teṣām apy upari tava pādāmbujayugam // Saul_14 //
mahādevaṃ hitvā tava sati satīnām acarame Saul_97c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268571 (0.0):
mahādevaṃ ca īśānaṃ ToT_5.24a / mahādevaṃ hitvā tava sati satīnām acarame Saul_97c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718279 (0.0):
mahādevaṃ hitvā tava sati satīnām acarame
mahāntaḥ paśyanto dadhati paramāhlādalaharīm Saul_21d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268662 (0.0):
mahāntakalpamadhyasthāḥ KubjT_15.19c / mahāntaḥ paśyanto dadhati paramāhlādalaharīm Saul_21d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716328 (0.0):
mahāpadmāṭavyāṃ mṛditamalamāyena manasā / mahāntaḥ paśyanto dadhati paramāhlādalaharīm // Saul_21 //
mahāpadmāṭavyāṃ mṛditamalamāyena manasā Saul_21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268703 (0.0):
mahāpadānugo 'vīcī MrgT_1,13.20a / mahāpadmāṭavyāṃ mṛditamalamāyena manasā Saul_21c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716322 (0.0):
niṣaṇṇāṃ ṣaṇṇām apy upari kamalānāṃ tava kalām / / mahāpadmāṭavyāṃ mṛditamalamāyena manasā
mahāmāye viśvaṃ bhramayasi parabrahmamahiṣi Saul_98d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268955 (0.0):
mahāmāye viśvaṃ bhramayasi parabrahmamahiṣi Saul_98d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718311 (0.0):
mahāmāye viśvaṃ bhramayasi parabrahmamahiṣi // Saul_98 //
mahāvīro māraḥ pramathapataye svaṃ jitavate Saul_59d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269165 (0.0):
mahāvimānaiḥ śrīmadbhir SUp_6.179c / mahāvīro māraḥ pramathapataye svaṃ jitavate Saul_59d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717311 (0.0):
yam āruhya druhyaty avaniratham arkenducaraṇaṃ / mahāvīro māraḥ pramathapataye svaṃ jitavate // Saul_59 //
mahāsaṃvartāgnir viracayati nīrājanavidhim Saul_96d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269296 (0.0):
mahāsaṃvartāgnir viracayati nīrājanavidhim Saul_96d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718261 (0.0):
mahāsaṃvartāgnir viracayati nīrājanavidhim // Saul_96 //
mahāsaṃhāre 'smin viharati sati tvatpatir asau Saul_26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269306 (1.192):
mahāsaṃsāra m ambhodhes KubjT_17.20a / mahāsaṃhāre 'smin viharati sati tvatpatir asau Saul_26d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716457 (1.192):
mahāsaṃhāre +asmin viharati sati tvatpatir asau // Saul_26 //
mahīṃ mūlādhāre kam api maṇipūre hutavahaṃ Saul_9a / mukundabrahmendrasphuṭamukuṭanīrājitapadām Saul_22d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271211 (0.0):
mukuṭotkaṭamastakāḥ BhStc_94b / mukundabrahmendrasphuṭamukuṭanīrājitapadām Saul_22d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716358 (0.0):
mukundabrahmendrasphuṭamukuṭanīrājitapadām // Saul_22 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269432 (0.021):
mahī dhātā śivāpāpā SvaT_10.305c / mahīṃ mūlādhāre kam api maṇipūre hutavahaṃ Saul_9a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715989 (0.043):
bhajanti tvāṃ dhanyāḥ kati cana cidānandalaharīm // Saul_8 // / mahīṃ mūlādhāre kam api maṇipūre hutavahaṃ
mukhaṃ binduṃ kṛtvā kucayugam adhas tasya tadadho Saul_19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271505 (0.0):
mukhaṃ baddhaṃ ca kurvīta SUp_6.146c / mukhaṃ binduṃ kṛtvā kucayugam adhas tasya tadadho Saul_19a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716253 (0.0):
sahorvaśyā vaśyāḥ katikati na gīrvāṇagaṇikā // Saul_18 // / mukhaṃ binduṃ kṛtvā kucayugam adhas tasya tadadho
munīnām apy antaḥ prabhavati hi mohāya mahatām Saul_5d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271975 (1.192):
munistārkṣyastathaiva ca SvaT_10.1078d / munīnām apy antaḥ prabhavati hi mohāya mahatām Saul_5d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715906 (1.192):
munīnām apy antaḥ prabhavati hi mohāya mahatām // Saul_5 //
mṛṇālīmṛdvīnāṃ tava bhujalatānāṃ catasṛṇāṃ Saul_70a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272732 (0.0):
mṛṇālatantusaṃnibhā VT_251d / mṛṇālīmṛdvīnāṃ tava bhujalatānāṃ catasṛṇāṃ Saul_70a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717570 (0.0):
trayāṇāṃ grāmāṇāṃ sthitiniyamasīmāna iva te // Saul_69 // / mṛṇālīmṛdvīnāṃ tava bhujalatānāṃ catasṛṇāṃ
mṛṇālīlālityam vahati yadadho hāralatikā Saul_68d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272738 (0.0):
mṛṇālīmṛdvīnāṃ tava bhujalatānāṃ catasṛṇāṃ Saul_70a / mṛṇālīlālityam vahati yadadho hāralatikā Saul_68d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717536 (0.0):
mṛṇālīlālityam vahati yadadho hāralatikā // Saul_68 //
mṛṣā kṛtvā gotraskhalanam atha vailakṣyanamitaṃ Saul_86a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273013 (0.0):
mṛṣā kṛtvā gotraskhalanam atha vailakṣyanamitaṃ Saul_86a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717985 (0.0):
paśūnām īśānaḥ pramadavanakaṅkelitarave // Saul_85 // / mṛṣā kṛtvā gotraskhalanam atha vailakṣyanamitaṃ
yadagrāsīnāyāḥ sphaṭikadṛṣadacchacchavimayī Saul_64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275228 (0.0):
yathoṣmā kṛṣṇavartmanaḥ KubjT_4.55b / yadagrāsīnāyāḥ sphaṭikadṛṣadacchacchavimayī Saul_64c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717429 (0.0):
japāpuṣpacchāyā tava janani jihvā jayati sā / / yadagrāsīnāyāḥ sphaṭikadṛṣadacchacchavimayī
yadagre dṛśyante daśaśaraphalāḥ pādayugalī- Saul_83c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275236 (0.0):
yadagrāsīnāyāḥ sphaṭikadṛṣadacchacchavimayī Saul_64c / yadagre dṛśyante daśaśaraphalāḥ pādayugalī Saul_83c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717918 (0.0):
yadagre dṛśyante daśaśaraphalāḥ pādayugalī-
yad ādatte doṣād guṇam akhilam adbhyaḥ paya iva Saul_38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275397 (1.192):
yadā tu kāraṇācchaktir SvaT_10.704a / yad ādatte doṣād guṇam akhilam adbhyaḥ paya iva Saul_38d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716777 (1.192):
yadālāpād aṣṭādaśaguṇitavidyāpariṇatir / yad ādatte doṣād guṇam akhilam adbhyaḥ paya iva // Saul_38 //
yad ādāya nyastaṃ dṛṣadi dayamānena manasā Saul_88d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275408 (0.0):
yadā dahati veśmāni SvaT_10.428c / yad ādāya nyastaṃ dṛṣadi dayamānena manasā Saul_88d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718054 (0.0):
yad ādāya nyastaṃ dṛṣadi dayamānena manasā // Saul_88 //
yad ādhatte vāṇīmukhakamalatāmbūlarasatām Saul_90d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275426 (0.0):
yadā dṛṣṭaḥ samastārtho KubjT_13.58a / yad ādhatte vāṇīmukhakamalatāmbūlarasatām Saul_90d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718106 (0.0):
yad ādhatte vāṇīmukhakamalatāmbūlarasatām // Saul_90 //
yadālāpād aṣṭādaśaguṇitavidyāpariṇatir Saul_38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275493 (0.0):
yadārādhyaṃ na paśyati KubjT_3.125b / yadālāpād aṣṭādaśaguṇitavidyāpariṇatir Saul_38c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716769 (1.788):
bhaje haṃsadvaṃdvaṃ kim api mahatāṃ mānasacaram / / yadālāpād aṣṭādaśaguṇitavidyāpariṇatir
yadāloke lokān dahati mahati krodhakalile Saul_39c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275501 (0.0):
yadālāpād aṣṭādaśaguṇitavidyāpariṇatir Saul_38c / yadāloke lokān dahati mahati krodhakalile Saul_39c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716794 (0.0):
tam īḍe saṃvartaṃ janani mahatīṃ tāṃ ca samayām / / yadāloke lokān dahati mahati krodhakalile
yad ālokyāśaṅkākulitahṛdayo hāsajanakaḥ Saul_72c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275510 (0.0):
yadāloke lokān dahati mahati krodhakalile Saul_39c / yad ālokyāśaṅkākulitahṛdayo hāsajanakaḥ Saul_72c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717639 (0.0):
tavedaṃ naḥ khedaṃ haratu satataṃ prasnutamukham / / yad ālokyāśaṅkākulitahṛdayo hāsajanakaḥ
yad ālokyautsukyād amaralalanā yānti manasā Saul_12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275516 (0.0):
yad ālokyāśaṅkākulitahṛdayo hāsajanakaḥ Saul_72c / yad ālokyautsukyād amaralalanā yānti manasā Saul_12c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716078 (0.0):
kavīndrāḥ kalpante katham api viriñciprabhṛtayaḥ / / yad ālokyautsukyād amaralalanā yānti manasā
yadi krīḍallakṣmīcaraṇatalalākṣāruṇadalam Saul_71d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275578 (0.0):
yadi kuryāt puraskriyām ToT_5.12d / yadi krīḍallakṣmīcaraṇatalalākṣāruṇadalam Saul_71d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717615 (0.0):
kayā cid vā sāmyaṃ bhajatu kalayā hanta kamalaṃ / yadi krīḍallakṣmīcaraṇatalalākṣāruṇadalam // Saul_71 //
yadīyaṃ saurabhyaṃ sahajam upalabdhuṃ sumanaso Saul_43c / yad etat kālindītanutarataraṅgākṛti śive Saul_77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275835 (0.0):
yadūrdhve caiva sauvarṇaṃ SvaT_10.116a / yad etat kālindītanutarataraṅgākṛti śive Saul_77a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717748 (0.0):
janas tāṃ jānīte janani tava romāvalir iti // Saul_76 // / yad etat kālindītanutarataraṅgākṛti śive
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275777 (1.192):
yadīya iha dhīmatām BhStc_25d / yadīyaṃ saurabhyaṃ sahajam upalabdhuṃ sumanaso Saul_43c
yam ārādhyan bhaktyā raviśaśiśucīnām aviṣaye Saul_36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276214 (0.0):
yamāntakā kalī nāma KubjT_21.105a / yam ārādhyan bhaktyā raviśaśiśucīnām aviṣaye Saul_36c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716720 (0.0):
paraṃ śaṃbhuṃ vande parimilitapārśvaṃ paracitā / / yam ārādhyan bhaktyā raviśaśiśucīnām aviṣaye
yam āruhya druhyaty avaniratham arkenducaraṇaṃ Saul_59c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276221 (0.0):
yam ārādhyan bhaktyā raviśaśiśucīnām aviṣaye Saul_36c / yam āruhya druhyaty avaniratham arkenducaraṇaṃ Saul_59c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717303 (0.0):
catuścakraṃ manye tava mukham idaṃ manmatharatham / / yam āruhya druhyaty avaniratham arkenducaraṇaṃ
yayor lākṣālakṣmīr aruṇaharicūḍāmaṇiruciḥ Saul_84d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276298 (0.0):
yayeśānaṃ karoti tam MrgT_1,13.173b / yayor lākṣālakṣmīr aruṇaharicūḍāmaṇiruciḥ Saul_84d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717954 (0.0):
yayoḥ pādyaṃ pāthaḥ paśupatijaṭājūṭataṭinī / yayor lākṣālakṣmīr aruṇaharicūḍāmaṇiruciḥ // Saul_84 //
yayoḥ kāntyā yāntyā śaśikiraṇasārūpyasaraṇiṃ Saul_37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276305 (0.0):
yayor lākṣālakṣmīr aruṇaharicūḍāmaṇiruciḥ Saul_84d / yayoḥ kāntyā yāntyā śaśikiraṇasārūpyasaraṇiṃ Saul_37c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716745 (0.0):
śivaṃ seve devīm api śivasamānavyasaninīm / / yayoḥ kāntyā yāntyā śaśikiraṇasārūpyasaraṇiṃ
yayoḥ pādyaṃ pāthaḥ paśupatijaṭājūṭataṭinī Saul_84c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276312 (0.0):
yayoḥ kāntyā yāntyā śaśikiraṇasārūpyasaraṇiṃ Saul_37c / yayoḥ pādyaṃ pāthaḥ paśupatijaṭājūṭataṭinī Saul_84c
rajaḥ sattvaṃ bibhrat tama iti guṇānāṃ trayam iva Saul_53d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281406 (0.0):
rajaḥsattvasamāviṣṭaḥ SvaT_11.248c / rajaḥ sattvaṃ bibhrat tama iti guṇānāṃ trayam iva Saul_53d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717159 (0.0):
punaḥ sraṣṭuṃ devān druhiṇaharirudrān uparatān / rajaḥ sattvaṃ bibhrat tama iti guṇānāṃ trayam iva // Saul_53 //
raṇe jitvā daityān apahṛtaśirastraiḥ kavacibhir Saul_65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281491 (0.0):
raṇaśastraghātapatitaṃ narapiśitaṃ trimadhusaṃyutaṃ juhuyāt SvaT_13.24/b / raṇe jitvā daityān apahṛtaśirastraiḥ kavacibhir Saul_65a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717441 (0.0):
sarasvatyā mūrtiḥ pariṇamati māṇikyavapuṣā // Saul_64 // / raṇe jitvā daityān apahṛtaśirastraiḥ kavacibhir
rater līlāgāraṃ kim api tava nābhīti girije Saul_78c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281514 (0.0):
ratistārātha rūpiṇī SvaT_9.26d / rater līlāgāraṃ kim api tava nābhīti girije Saul_78c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717787 (0.0):
rater līlāgāraṃ kim api tava nābhīti girije
rateḥ pātivratyaṃ śithilayati ramyeṇa vapuṣā Saul_99b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281518 (0.0):
rater līlāgāraṃ kim api tava nābhīti girije Saul_78c / rateḥ pātivratyaṃ śithilayati ramyeṇa vapuṣā Saul_99b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718323 (0.045):
sarasvatyā lakṣmyā vidhiharisapatno viharate / rateḥ pātivratyaṃ śithilayati ramyeṇa vapuṣā /
lalāṭaṃ lāvaṇyadyutivimalam ābhāti tava yad Saul_46a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284715 (0.0):
lalāṭaṃ darśayedyā tu SvaT_15.25a / lalāṭaṃ lāvaṇyadyutivimalam ābhāti tava yad Saul_46a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716958 (0.0):
sugandhau mādyanti smaramathanacakṣurmadhulihaḥ // Saul_45 // / lalāṭaṃ lāvaṇyadyutivimalam ābhāti tava yad
lalāṭe bhartāraṃ caraṇakamale tāḍayati te Saul_86b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284742 (0.0):
lalāṭe tvīśvaraṃ dhyāyed Stk_2.13c / lalāṭe bhartāraṃ caraṇakamale tāḍayati te Saul_86b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717990 (0.053):
mṛṣā kṛtvā gotraskhalanam atha vailakṣyanamitaṃ / lalāṭe bhartāraṃ caraṇakamale tāḍayati te /
vacobhir vāgdevīvadanakamalāmodamadhuraiḥ Saul_17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285958 (0.0):
vacasā taj jayed bījaṃ GorS(2)_88a / vacobhir vāgdevīvadanakamalāmodamadhuraiḥ Saul_17d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716219 (0.0):
sa kartā kāvyānāṃ bhavati mahatāṃ bhaṅgisubhagair / vacobhir vāgdevīvadanakamalāmodamadhuraiḥ // Saul_17 //
vane vā harmye vā samakaranipāto himakaraḥ Saul_57d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286408 (0.0):
vane vā harmye vā samakaranipāto himakaraḥ Saul_57d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717257 (0.0):
vane vā harmye vā samakaranipāto himakaraḥ // Saul_57 //
varatrāsatrāṇasphaṭikaguṭikāpustakakarām Saul_15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286486 (0.0):
vayaṃ sarvaguṇeśvarāḥ KubjT_12.15b / varatrāsatrāṇasphaṭikaguṭikāpustakakarām Saul_15b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716150 (0.0):
śarajjyotsnāśubhrāṃ śaśiyutajaṭājūṭamukuṭāṃ / varatrāsatrāṇasphaṭikaguṭikāpustakakarām /
vaśinyādyābhis tvāṃ saha janani saṃcintayati yaḥ Saul_17b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287450 (0.0):
vaśitvaṃ yadudāhṛtam SvaT_10.1073b / vaśinyādyābhis tvāṃ saha janani saṃcintayati yaḥ Saul_17b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716205 (0.0):
savitrībhir vācāṃ śaśimaṇiśilābhaṅgarucibhir / vaśinyādyābhis tvāṃ saha janani saṃcintayati yaḥ /
vasantaḥ sāmanto malayamarudāyodhanarathaḥ Saul_6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287641 (0.0):
vasantaṃ mahāsaradvīpam KubjT_21.13c / vasantaḥ sāmanto malayamarudāyodhanarathaḥ Saul_6b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715920 (1.192):
dhanuḥ pauṣpaṃ maurvī madhukaramayī pañca viśikhā / vasantaḥ sāmanto malayamarudāyodhanarathaḥ /
vasanty asmin manye balamathanavāṭīviṭapinām Saul_43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287670 (0.0):
vasantyatra mahāprabhāḥ SvaT_10.945d / vasanty asmin manye balamathanavāṭīviṭapinām Saul_43d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716901 (0.0):
vasanty asmin manye balamathanavāṭīviṭapinām // Saul_43 //
vahaty amba stamberamadanujakumbhaprakṛtibhiḥ Saul_74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287859 (0.0):
vahate dehamadhyataḥ VT_144d / vahaty amba stamberamadanujakumbhaprakṛtibhiḥ Saul_74a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717677 (0.0):
kumārāv adyāpi dviradavadanakrauñcadalanau // Saul_73 // / vahaty amba stamberamadanujakumbhaprakṛtibhiḥ
vahaty enaṃ śauriḥ katham api sahasreṇa śirasāṃ Saul_2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287867 (0.0):
vahaty amba stamberamadanujakumbhaprakṛtibhiḥ Saul_74a / vahaty enaṃ śauriḥ katham api sahasreṇa śirasāṃ Saul_2c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715821 (0.0):
vahaty enaṃ śauriḥ katham api sahasreṇa śirasāṃ
vahantī sundūraṃ prabalakabarībhāratimira- Saul_44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287877 (0.0):
vahantī sā tu śuśubhe SvaT_10.814c / vahantī sundūraṃ prabalakabarībhāratimira Saul_44a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716907 (0.0):
vasanty asmin manye balamathanavāṭīviṭapinām // Saul_43 // / vahantī sundūraṃ prabalakabarībhāratimira-
vahann antar muktāḥ śiśirataraniśvāsaghaṭitāḥ Saul_61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287882 (0.0):
vahantī sundūraṃ prabalakabarībhāratimira Saul_44a / vahann antar muktāḥ śiśirataraniśvāsaghaṭitāḥ Saul_61c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717351 (0.0):
tvadīyo nedīyaḥ phalatu phalam asmākam ucitam / / vahann antar muktāḥ śiśirataraniśvāsaghaṭitāḥ
vijigye jānubhyāṃ vibudhakarikumbhadvayam api Saul_82d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290158 (0.0):
vijānāti maheśvaraḥ GorS(2)_8 (=1|5)d / vijigye jānubhyāṃ vibudhakarikumbhadvayam api Saul_82d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717899 (0.0):
suvṛttābhyāṃ patyuḥ praṇatikaṭhinābhyāṃ girisute / vijigye jānubhyāṃ vibudhakarikumbhadvayam api // Saul_82 //
vitandrī māhendrī vitatir api saṃmīlitadṛśā Saul_26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290413 (0.0):
viḍālo nāma vikhyātaḥ KubjT_21.111a / vitandrī māhendrī vitatir api saṃmīlitadṛśā Saul_26c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716451 (0.040):
vitandrī māhendrī vitatir api saṃmīlitadṛśā / mahāsaṃhāre +asmin viharati sati tvatpatir asau // Saul_26 //
vidhir bhūyobhūyo nibiḍayati nūnaṃ tava kṛte Saul_95d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291535 (0.0):
vidhireṣāṃ nigadyate MrgT_3.128d / vidhir bhūyobhūyo nibiḍayati nūnaṃ tava kṛte Saul_95d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718236 (0.0):
vidhir bhūyobhūyo nibiḍayati nūnaṃ tava kṛte // Saul_95 //
vidhūtāntardhvāntā vilasati cakorīva jagatī Saul_37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291592 (0.0):
vidhiṃ prāpnoti puṣkalam Stk_8.21d / vidhūtāntardhvāntā vilasati cakorīva jagatī Saul_37d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716752 (0.0):
yayoḥ kāntyā yāntyā śaśikiraṇasārūpyasaraṇiṃ / vidhūtāntardhvāntā vilasati cakorīva jagatī // Saul_37 //
vināśaṃ kīnāśo bhajati dhanado yāti nidhanam Saul_26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291699 (0.0):
vināśalakṣaṇo 'paiti MrgT_1,2.26a / vināśaṃ kīnāśo bhajati dhanado yāti nidhanam Saul_26b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716446 (0.0):
virañciḥ pañcatvaṃ vrajati harir āpnoti viratiṃ / vināśaṃ kīnāśo bhajati dhanado yāti nidhanam /
vipañcyā gāyantī vividham avadānaṃ paśupates Saul_66a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291866 (0.0):
vinyāsārthaṃ prakalpayet SUp_3.7d / vipañcyā gāyantī vividham avadānaṃ paśupates Saul_66a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717466 (0.0):
vilīyante mātas tava vadanatāmbūlakabalāḥ // Saul_65 // / vipañcyā gāyantī vividham avadānaṃ paśupates
vipadyante viśve vidhiśatamakhādyā diviṣadaḥ Saul_29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291873 (0.0):
vipañcyā gāyantī vividham avadānaṃ paśupates Saul_66a / vipadyante viśve vidhiśatamakhādyā diviṣadaḥ Saul_29b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716521 (0.0):
vipadyante viśve vidhiśatamakhādyā diviṣadaḥ /
viparyāsanyāsād ubhayam api saṃbhūya ca mithaḥ Saul_46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291906 (0.0):
viparyayastamoyonir MrgT_1,11.7a / viparyāsanyāsād ubhayam api saṃbhūya ca mithaḥ Saul_46c
vibhaktatraivarṇyaṃ vyatikaritanīlāñjanatayā Saul_53a / vibhāti tvannetratritayam idam īśānadayite Saul_53b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292014 (0.0):
vibhāti kiraṇojjvalaḥ KubjT_19.16b / vibhāti tvannetratritayam idam īśānadayite Saul_53b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717146 (0.0):
tavākarṇākṛṣṭasmaraśaravilāsaṃ kalayataḥ // Saul_52 // / vibhaktatraivarṇyaṃ vyatikaritanīlāñjanatayā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291948 (0.028):
vipro nārāyaṇastathā SvaT_10.1051d / vibhaktatraivarṇyaṃ vyatikaritanīlāñjanatayā Saul_53a
vimardād anyoanyaṃ kucakalaśayor antaragataṃ Saul_77c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292095 (0.0):
vimardaḥ kaṅkaṭastathā SvaT_10.593d / vimardād anyoanyaṃ kucakalaśayor antaragataṃ Saul_77c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717761 (0.0):
kṛśe madhye kiṃ cij janani tava tad bhāti sudhiyām / / vimardād anyoanyaṃ kucakalaśayor antaragataṃ
virañcipreyasyās taruṇataraśṛṅgāralaharī- Saul_16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292264 (0.0):
virajo vimalaṃ śāntaṃ SvaT_11.123a / virañcipreyasyās taruṇataraśṛṅgāralaharī Saul_16c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716185 (0.049):
bhajante ye santaḥ kati cid aruṇām eva bhavatīm / / virañcipreyasyās taruṇataraśṛṅgāralaharī-
virañciḥ pañcatvaṃ vrajati harir āpnoti viratiṃ Saul_26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292271 (0.0):
virañcipreyasyās taruṇataraśṛṅgāralaharī Saul_16c / virañciḥ pañcatvaṃ vrajati harir āpnoti viratiṃ Saul_26a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716440 (1.192):
sthitā hy ete śaśvan mukulitakarottaṃsamukuṭāḥ // Saul_25 // / virañciḥ pañcatvaṃ vrajati harir āpnoti viratiṃ
virañciḥ saṃcinvan viracayati lokān avikalam Saul_2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292275 (0.0):
virañciḥ pañcatvaṃ vrajati harir āpnoti viratiṃ Saul_26a / virañciḥ saṃcinvan viracayati lokān avikalam Saul_2b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715816 (0.050):
tanīyāṃsaṃ pāṃsuṃ tava caraṇapaṅkeruhabhavaṃ / virañciḥ saṃcinvan viracayati lokān avikalam /
virājante nānāvidhamadhurarāgākarabhuvāṃ Saul_69c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292302 (0.0):
virāgas tasya yogyatā KubjT_3.55d / virājante nānāvidhamadhurarāgākarabhuvāṃ Saul_69c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717558 (1.192):
vivāhavyānaddhatriguṇaguṇasaṃkhyāpratibhuvaḥ / / virājante nānāvidhamadhurarāgākarabhuvāṃ
vilīyante mātas tava vadanatāmbūlakabalāḥ Saul_65d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292369 (0.0):
vilīno bindudeve tu KubjT_4.62a / vilīyante mātas tava vadanatāmbūlakabalāḥ Saul_65d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717461 (0.0):
viśākhendropendraiḥ śaśiviśadakarpūraśakalā / vilīyante mātas tava vadanatāmbūlakabalāḥ // Saul_65 //
vivāhavyānaddhatriguṇaguṇasaṃkhyāpratibhuvaḥ Saul_69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292503 (0.0):
vivāhavyānaddhatriguṇaguṇasaṃkhyāpratibhuvaḥ Saul_69b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717551 (0.0):
vivāhavyānaddhatriguṇaguṇasaṃkhyāpratibhuvaḥ /
viśākhendropendraiḥ śaśiviśadakarpūraśakalā Saul_65c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292609 (0.0):
viśalyāṃ lakṣaṇairyuktāṃ SvaT_1.28c / viśākhendropendraiḥ śaśiviśadakarpūraśakalā Saul_65c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717453 (0.055):
nivṛttaiś caṇḍāṃśutripuraharanirmālyavimukhaiḥ / / viśākhendropendraiḥ śaśiviśadakarpūraśakalā
viśālā kalyāṇī sphuṭarucir ayodhyā kuvalayaiḥ Saul_49a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292620 (0.0):
viśālaḥ kambalaḥ kṛṣṇas SvaT_10.218c / viśālā kalyāṇī sphuṭarucir ayodhyā kuvalayaiḥ Saul_49a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717036 (0.0):
samādhatte saṃdhyāṃ divasaniśayor antaracarīm // Saul_48 // / viśālā kalyāṇī sphuṭarucir ayodhyā kuvalayaiḥ
viśuddhau te śuddhasphaṭikaviśadaṃ vyomajanakaṃ Saul_37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292801 (0.0):
viśuddhodadhimadhyagam KubjT_20.10d / viśuddhau te śuddhasphaṭikaviśadaṃ vyomajanakaṃ Saul_37a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716732 (1.192):
nirāloke loko nivasati hi bhālokabhavane // Saul_36 // / viśuddhau te śuddhasphaṭikaviśadaṃ vyomajanakaṃ
śarajjyotsnāśubhrāṃ śaśiyutajaṭājūṭamukuṭāṃ Saul_15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297791 (0.0):
śaraccandrasahasrasya SvaT_10.834a / śarajjyotsnāśubhrāṃ śaśiyutajaṭājūṭamukuṭāṃ Saul_15a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716144 (0.0):
mayūkhās teṣām apy upari tava pādāmbujayugam // Saul_14 // / śarajjyotsnāśubhrāṃ śaśiyutajaṭājūṭamukuṭāṃ
śaraṇye lokānāṃ tava hi caraṇāv eva nipuṇau Saul_4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297800 (0.0):
śaraṇaṃ tvāmupāgatam SvaT_9.81b / śaraṇye lokānāṃ tava hi caraṇāv eva nipuṇau Saul_4d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715880 (0.0):
bhayāt trātuṃ dātuṃ phalam api ca vāñchāsamadhikaṃ / śaraṇye lokānāṃ tava hi caraṇāv eva nipuṇau // Saul_4 //
śarīraṃ tvaṃ śaṃbhoḥ śaśimihiravakṣoruhayugaṃ Saul_34a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297900 (0.0):
śarīraṃ tvaṃ śaṃbhoḥ śaśimihiravakṣoruhayugaṃ Saul_34a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716648 (0.0):
śivāgnau juhvantaḥ surabhighṛtadhārāhutiśataiḥ // Saul_33 // / śarīraṃ tvaṃ śaṃbhoḥ śaśimihiravakṣoruhayugaṃ
śarīrārdhaṃ śaṃbhor aparam api śaṅke hṛtam abhūt Saul_23b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297965 (0.0):
śarīrādeḥ śarīrādi MrgT_1,9.10a / śarīrārdhaṃ śaṃbhor aparam api śaṅke hṛtam abhūt Saul_23b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716371 (0.0):
tvayā hṛtvā vāmaṃ vapur aparitṛptena manasā / śarīrārdhaṃ śaṃbhor aparam api śaṅke hṛtam abhūt /
śarīrī śṛṅgāro rasa iva dṛśāṃ dogdhi kutukam Saul_94d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297971 (0.0):
śarīrārdhaṃ śaṃbhor aparam api śaṅke hṛtam abhūt Saul_23b / śarīrī śṛṅgāro rasa iva dṛśāṃ dogdhi kutukam Saul_94d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718214 (0.0):
tvadīyānāṃ bhāsāṃ pratiphalanalābhāruṇatayā / śarīrī śṛṅgāro rasa iva dṛśāṃ dogdhi kutukam // Saul_94 //
śirīṣābhā citte dṛṣad iva kaṭhorā kucataṭe Saul_92b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299194 (0.0):
śirāṃsi pañcāhutyaiva SvaT_2.209c / śirīṣābhā citte dṛṣad iva kaṭhorā kucataṭe Saul_92b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718144 (0.0):
arālā keśeṣu prakṛtisaralā mandahasite / śirīṣābhā citte dṛṣad iva kaṭhorā kucataṭe /
śivaṃ seve devīm api śivasamānavyasaninīm Saul_37b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300377 (0.0):
śivaṃ viśati seśvaram MrgT_1,4.7d / śivaṃ seve devīm api śivasamānavyasaninīm Saul_37b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716737 (0.0):
śivaṃ seve devīm api śivasamānavyasaninīm /
śivaḥ śaktiḥ kāmaḥ kṣitir atha raviḥ śītakiraṇaḥ Saul_32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300417 (0.0):
śivaḥ śaktis tathaiva ca KubjT_5.92b / śivaḥ śaktiḥ kāmaḥ kṣitir atha raviḥ śītakiraṇaḥ Saul_32a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716592 (0.0):
svatantraṃ te tantraṃ kṣititalam avātītarad idam // Saul_31 // / śivaḥ śaktiḥ kāmaḥ kṣitir atha raviḥ śītakiraṇaḥ
śivaḥ śaktyā yukto yadi bhavati śaktaḥ prabhavituṃ Saul_1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300424 (0.0):
śivaḥ śaktiḥ kāmaḥ kṣitir atha raviḥ śītakiraṇaḥ Saul_32a / śivaḥ śaktyā yukto yadi bhavati śaktaḥ prabhavituṃ Saul_1a
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639690 (5.960):
śivaḥ śaktyā yukto yadi bhavati śaktaḥ prabhavituṃ
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715785 (5.960):
śivaḥ śaktyā yukto yadi bhavati śaktaḥ prabhavituṃ
śivaḥ svacchacchāyāghaṭitakapaṭapracchadapaṭaḥ Saul_94b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300472 (0.0):
śivaḥ sphaṭikasannibhāḥ SvaT_10.1111b / śivaḥ svacchacchāyāghaṭitakapaṭapracchadapaṭaḥ Saul_94b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718201 (0.0):
śivaḥ svacchacchāyāghaṭitakapaṭapracchadapaṭaḥ /
śivākāre mañce paramaśivaparyaṅkanilayāṃ Saul_8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300479 (0.0):
śivaḥ svacchacchāyāghaṭitakapaṭapracchadapaṭaḥ Saul_94b / śivākāre mañce paramaśivaparyaṅkanilayāṃ Saul_8c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715974 (0.0):
maṇidvīpe nīpopavanavati cintāmaṇigṛhe / / śivākāre mañce paramaśivaparyaṅkanilayāṃ
śivāgnau juhvantaḥ surabhighṛtadhārāhutiśataiḥ Saul_33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300543 (0.0):
śivāgnau ca prapūjayet SvaT_3.190d / śivāgnau juhvantaḥ surabhighṛtadhārāhutiśataiḥ Saul_33d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716639 (0.0):
śivāgnau juhvantaḥ surabhighṛtadhārāhutiśataiḥ // Saul_33 //
śive śṛṅgārārdrā taditaramukhe kutsanaparā Saul_51a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300970 (0.0):
śiveśaṃ sadyasaṃyutam KubjT_18.15d / śive śṛṅgārārdrā taditaramukhe kutsanaparā Saul_51a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717088 (0.0):
asūyāsaṃsargād alikanayanaṃ kiṃcid aruṇam // Saul_50 // / śive śṛṅgārārdrā taditaramukhe kutsanaparā
śriyo devyāḥ ko vā na bhavati patiḥ kair api dhanaiḥ Saul_97b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303229 (1.192):
śriyāpuṣpaiḥ supūjitaḥ SvaT_10.591b / śriyo devyāḥ ko vā na bhavati patiḥ kair api dhanaiḥ Saul_97b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718272 (2.980):
śriyo devyāḥ ko vā na bhavati patiḥ kair api dhanaiḥ /
śrutīnāṃ mūrdhāno dadhati tava yau śekharatayā Saul_84a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303630 (0.0):
śrutīdharo nigadyate KubjT_21.18b / śrutīnāṃ mūrdhāno dadhati tava yau śekharatayā Saul_84a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717934 (0.0):
nakhāgracchadmānaḥ suramukuṭaśāṇaikaniśitāḥ // Saul_83 // / śrutīnāṃ mūrdhāno dadhati tava yau śekharatayā
sa kartā kāvyānāṃ bhavati mahatāṃ bhaṅgisubhagair Saul_17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305582 (0.0):
sakaniṣṭhāmanāmikām SvaT_14.4b / sa kartā kāvyānāṃ bhavati mahatāṃ bhaṅgisubhagair Saul_17c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716211 (0.0):
vaśinyādyābhis tvāṃ saha janani saṃcintayati yaḥ / / sa kartā kāvyānāṃ bhavati mahatāṃ bhaṅgisubhagair
sakṛn na tvā natvā katham iva stāṃ saṃnidadhate Saul_15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305942 (0.0):
sakṛduccārito devi SvaT_1.44a / sakṛn na tvā natvā katham iva stāṃ saṃnidadhate Saul_15c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716158 (0.0):
varatrāsatrāṇasphaṭikaguṭikāpustakakarām / / sakṛn na tvā natvā katham iva stāṃ saṃnidadhate
sakhīṣu smerā te mayi janani dṛṣṭiḥ sakaruṇā Saul_51d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305969 (0.0):
sakṣīraṃdvādaśāṅgulam VT_20d / sakhīṣu smerā te mayi janani dṛṣṭiḥ sakaruṇā Saul_51d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717108 (0.0):
harāhibhyo bhītā sarasiruhasaubhāgyajayinī / sakhīṣu smerā te mayi janani dṛṣṭiḥ sakaruṇā // Saul_51 //
sadāpūrvaḥ sarvaṃ tad idam anugṛhṇāti ca śivas Saul_24c / sanāthābhyāṃ jajñe janakajananīmad jagad idam Saul_41d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307408 (1.192):
sa nāthaḥ sarvasiddhānāṃ KubjT_14.46a / sanāthābhyāṃ jajñe janakajananīmad jagad idam Saul_41d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716851 (1.192):
ubhābhyām etābhyām ubhayavidhim uddiśya dayayā / sanāthābhyāṃ jajñe janakajananīmad jagad idam // Saul_41 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306940 (0.015):
sadāpuṣpaphalānvitaiḥ SvaT_10.103b / sadāpūrvaḥ sarvaṃ tad idam anugṛhṇāti ca śivas Saul_24c
sa nīḍeyacchāyācchuraṇaśabalaṃ candraśakalaṃ Saul_42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307425 (0.0):
sa nityo vyāpako 'vyayaḥ SvaT_11.312d / sa nīḍeyacchāyācchuraṇaśabalaṃ candraśakalaṃ Saul_42c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716869 (5.960):
kirīṭaṃ te haimaṃ himagirisute kīrtayati yaḥ / / sa nīḍeyacchāyācchuraṇaśabalaṃ candraśakalaṃ
saparyāparyāyas tava bhavatu yan me vilasitam Saul_27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307676 (0.0):
saparāśaragālavaḥ SvaT_10.1076d / saparyāparyāyas tava bhavatu yan me vilasitam Saul_27d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716486 (0.0):
praṇāmaḥ saṃveśaḥ sukham akhilam ātmārpaṇadṛśā / saparyāparyāyas tava bhavatu yan me vilasitam // Saul_27 //
saparyāmaryādā taralakaraṇānām asulabhā Saul_93b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307680 (0.0):
saparyāparyāyas tava bhavatu yan me vilasitam Saul_27d / saparyāmaryādā taralakaraṇānām asulabhā Saul_93b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718171 (0.051):
purārāter antaḥpuram asi tatas tvaccaraṇayoḥ / saparyāmaryādā taralakaraṇānām asulabhā /
samaṃ devi skandadvipavadanapītaṃ stanayugaṃ Saul_72a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309106 (0.0):
sa mahyaṃ dehi taṃ mantraṃ BhStc_84c / samaṃ devi skandadvipavadanapītaṃ stanayugaṃ Saul_72a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717624 (0.0):
yadi krīḍallakṣmīcaraṇatalalākṣāruṇadalam // Saul_71 // / samaṃ devi skandadvipavadanapītaṃ stanayugaṃ
samādhatte saṃdhyāṃ divasaniśayor antaracarīm Saul_48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309141 (0.0):
samācāro guruḥ katham KubjT_3.38b / samādhatte saṃdhyāṃ divasaniśayor antaracarīm Saul_48d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717030 (0.0):
tṛtīyā te dṛṣtir daradalitahemāmbujaruciḥ / samādhatte saṃdhyāṃ divasaniśayor antaracarīm // Saul_48 //
samānītaḥ padbhyāṃ maṇimukuratām ambaramaṇir Saul_101a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309212 (0.0):
samānālāpaparyaṅga MrgT_3.69c / samānītaḥ padbhyāṃ maṇimukuratām ambaramaṇir Saul_101a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718371 (0.032):
tvadīyābhir vāgbhis tava janani vācāṃ stutir iyam // Saul_100 // / samānītaḥ padbhyāṃ maṇimukuratām ambaramaṇir
samārabdhāṃ muktāmaṇibhir amalāṃ hāralatikām Saul_74b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309241 (1.192):
samāpyevaṃ punar bhaja KubjT_25.206d / samārabdhāṃ muktāmaṇibhir amalāṃ hāralatikām Saul_74b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717682 (0.044):
vahaty amba stamberamadanujakumbhaprakṛtibhiḥ / samārabdhāṃ muktāmaṇibhir amalāṃ hāralatikām /
samāvasthāsthemno bhavatu kuśalaṃ śailatanaye Saul_79d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309260 (0.0):
samālokya varānane SvaT_11.58b / samāvasthāsthemno bhavatu kuśalaṃ śailatanaye Saul_79d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717821 (0.0):
samāvasthāsthemno bhavatu kuśalaṃ śailatanaye // Saul_79 //
samuttasthau tasmād acalatanaye dhūmalatikā Saul_76c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309408 (1.192):
samīro vṛddhitāṃ gataḥ ToT_7.18b / samuttasthau tasmād acalatanaye dhūmalatikā Saul_76c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717734 (0.060):
gabhīre te nābhīsarasi kṛtasaṅgo manasijaḥ / / samuttasthau tasmād acalatanaye dhūmalatikā
samudbhūtasthūlastanabharam uraś cāru hasitaṃ Saul_102a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309443 (0.0):
samuddhṛtya sahāyena MrgT_3.85a / samudbhūtasthūlastanabharam uraś cāru hasitaṃ Saul_102a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718397 (0.0):
nirātaṅkaṃ candrān nijahṛdayapaṅkeruham iva // Saul_101 // / samudbhūtasthūlastanabharam uraś cāru hasitaṃ
samunmīlatsaṃvitkamalamakarandaikarasikaṃ Saul_38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309511 (0.0):
samudrāḥ sapta saṃsthitāḥ ToT_7.5d / samunmīlatsaṃvitkamalamakarandaikarasikaṃ Saul_38a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716758 (0.0):
vidhūtāntardhvāntā vilasati cakorīva jagatī // Saul_37 // / samunmīlatsaṃvitkamalamakarandaikarasikaṃ
samṛddhyā yas tāsāṃ bahir api ca muktāmaṇidharaḥ Saul_61d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309539 (1.192):
samṛddhyā yas tāsāṃ bahir api ca muktāmaṇidharaḥ Saul_61d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717357 (1.192):
samṛddhyā yas tāsāṃ bahir api ca muktāmaṇidharaḥ // Saul_61 //
sarasvatyā mūrtiḥ pariṇamati māṇikyavapuṣā Saul_64d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309975 (0.0):
sarasvatyā ca saṃstutaḥ SvaT_10.591d / sarasvatyā mūrtiḥ pariṇamati māṇikyavapuṣā Saul_64d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717434 (0.0):
sarasvatyā mūrtiḥ pariṇamati māṇikyavapuṣā // Saul_64 //
sarasvatyā lakṣmyā vidhiharisapatno viharate Saul_99a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309982 (0.0):
sarasvatyā mūrtiḥ pariṇamati māṇikyavapuṣā Saul_64d / sarasvatyā lakṣmyā vidhiharisapatno viharate Saul_99a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718317 (0.0):
mahāmāye viśvaṃ bhramayasi parabrahmamahiṣi // Saul_98 // / sarasvatyā lakṣmyā vidhiharisapatno viharate
sarasvatyāḥ sūktīr amṛtalaharīkauśalaharīḥ Saul_60a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309987 (0.0):
sarasvatyā lakṣmyā vidhiharisapatno viharate Saul_99a / sarasvatyāḥ sūktīr amṛtalaharīkauśalaharīḥ Saul_60a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717317 (0.0):
mahāvīro māraḥ pramathapataye svaṃ jitavate // Saul_59 // / sarasvatyāḥ sūktīr amṛtalaharīkauśalaharīḥ
sarojaṃ tvatpādau janani jayataś citram iha kim Saul_87d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310053 (0.0):
sa recakastadabhyāsād MrgT_4.20c / sarojaṃ tvatpādau janani jayataś citram iha kim Saul_87d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718028 (0.0):
paraṃ lakṣmīpātraṃ śriyam atisṛjantau samayināṃ / sarojaṃ tvatpādau janani jayataś citram iha kim // Saul_87 //
saroṣā gaṅgāyāṃ giriśacarite vismayavatī Saul_51b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310078 (0.0):
saro 'ruṇodakaṃ nāma MrgT_1,13.77c / saroṣā gaṅgāyāṃ giriśacarite vismayavatī Saul_51b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717094 (0.045):
saroṣā gaṅgāyāṃ giriśacarite vismayavatī /
savitrībhir vācāṃ śaśimaṇiśilābhaṅgarucibhir Saul_17a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313079 (0.0):
savitraṃśaśca tejasvī SvaT_8.10a / savitrībhir vācāṃ śaśimaṇiśilābhaṅgarucibhir Saul_17a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716198 (0.0):
gabhīrābhir vāgbhir vidadhati satāṃ rañjanam amī // Saul_16 // / savitrībhir vācāṃ śaśimaṇiśilābhaṅgarucibhir
sa sadyaḥ saṃkṣobhaṃ nayati vanitā ity atilaghu Saul_19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313302 (0.0):
sa sadyaḥ saṃkṣobhaṃ nayati vanitā ity atilaghu Saul_19c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716268 (0.0):
sa sadyaḥ saṃkṣobhaṃ nayati vanitā ity atilaghu
sa sarpāṇāṃ darpaṃ śamayati śakuntādhipa iva Saul_20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313313 (0.0):
sa sarpāṇāṃ darpaṃ śamayati śakuntādhipa iva Saul_20c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716295 (0.0):
hṛdi tvām ādhatte himakaraśilāmūrtim iva yaḥ / / sa sarpāṇāṃ darpaṃ śamayati śakuntādhipa iva
sahasrāre padme saha rahasi patyā viharasi Saul_9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313666 (0.0):
sahasrāre guruṃ yajet ToT_3.33b / sahasrāre padme saha rahasi patyā viharasi Saul_9d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716009 (0.0):
sahasrāre padme saha rahasi patyā viharasi // Saul_9 //
sahorvaśyā vaśyāḥ katikati na gīrvāṇagaṇikā Saul_18d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313806 (0.0):
sahaiṃ vasumukhī mukhe KubjT_18.37Bd / sahorvaśyā vaśyāḥ katikati na gīrvāṇagaṇikā Saul_18d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716245 (0.0):
sahorvaśyā vaśyāḥ katikati na gīrvāṇagaṇikā // Saul_18 //
sugandhau mādyanti smaramathanacakṣurmadhulihaḥ Saul_45d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318228 (0.0):
sugandhaiś ca vicitraiś ca VT_220c / sugandhau mādyanti smaramathanacakṣurmadhulihaḥ Saul_45d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716951 (0.0):
sugandhau mādyanti smaramathanacakṣurmadhulihaḥ // Saul_45 //
sudhādhārāsāraiś caraṇayugalāntarvigalitaiḥ Saul_10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318389 (0.0):
sudhādhārāpravarṣaṇaiḥ SvaT_10.501d / sudhādhārāsāraiś caraṇayugalāntarvigalitaiḥ Saul_10a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716016 (0.0):
sahasrāre padme saha rahasi patyā viharasi // Saul_9 // / sudhādhārāsāraiś caraṇayugalāntarvigalitaiḥ
sudhām apy āsvādya pratibhayajarāmṛtyuhariṇīṃ Saul_29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318400 (0.0):
sudhāpraliptaṃ kartavyaṃ SUp_4.12a / sudhām apy āsvādya pratibhayajarāmṛtyuhariṇīṃ Saul_29a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716515 (0.0):
nimajjan majjīvaḥ karaṇacaraṇaiḥ ṣa.ccaraṇatām // Saul_28 // / sudhām apy āsvādya pratibhayajarāmṛtyuhariṇīṃ
sudhālepasyūtiḥ pariṇamati rākāhimakaraḥ Saul_46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318414 (0.0):
sudhārā paramojjvalā KubjT_21.31d / sudhālepasyūtiḥ pariṇamati rākāhimakaraḥ Saul_46d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716977 (0.0):
viparyāsanyāsād ubhayam api saṃbhūya ca mithaḥ / sudhālepasyūtiḥ pariṇamati rākāhimakaraḥ // Saul_46 //
sudhāsindhor madhye suraviṭapivāṭīparivṛte Saul_8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318422 (0.0):
sudhālepasyūtiḥ pariṇamati rākāhimakaraḥ Saul_46d / sudhāsindhor madhye suraviṭapivāṭīparivṛte Saul_8a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715962 (0.0):
purastād āstāṃ naḥ puramathitur āhopuruṣikā // Saul_7 // / sudhāsindhor madhye suraviṭapivāṭīparivṛte
sudhāsūteś candropalajalalavair arghyaghaṭanā Saul_100b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318429 (0.0):
sudhāsindhor madhye suraviṭapivāṭīparivṛte Saul_8a / sudhāsūteś candropalajalalavair arghyaghaṭanā Saul_100b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718352 (0.0):
pradīpajvālābhir divasakaranīrājanavidhiḥ / sudhāsūteś candropalajalalavair arghyaghaṭanā /
suvikṣepe śikṣāṃ subhagamaṇimañjīraraṇita- Saul_91c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318879 (0.0):
suvārakaraṇe lagne SvaT_7.2c / suvikṣepe śikṣāṃ subhagamaṇimañjīraraṇita Saul_91c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718125 (0.0):
suvikṣepe śikṣāṃ subhagamaṇimañjīraraṇita-
suvṛttābhyāṃ patyuḥ praṇatikaṭhinābhyāṃ girisute Saul_82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318889 (0.0):
suvīthī uttare tasya SvaT_10.339c / suvṛttābhyāṃ patyuḥ praṇatikaṭhinābhyāṃ girisute Saul_82c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717892 (0.0):
suvṛttābhyāṃ patyuḥ praṇatikaṭhinābhyāṃ girisute
sthitas tattatsiddhiprasavaparatantraiḥ paśupatiḥ Saul_31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321528 (0.0):
sthitas tattatsiddhiprasavaparatantraiḥ paśupatiḥ Saul_31b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716573 (1.192):
sthitas tattatsiddhiprasavaparatantraiḥ paśupatiḥ /
sthitaṃ svādhiṣṭhāne hṛdi marutam ākāśam upari Saul_9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321582 (0.0):
sthitaṃ sakalaniṣkalam VT_240b / sthitaṃ svādhiṣṭhāne hṛdi marutam ākāśam upari Saul_9b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715995 (0.0):
mahīṃ mūlādhāre kam api maṇipūre hutavahaṃ / sthitaṃ svādhiṣṭhāne hṛdi marutam ākāśam upari /
sthitaḥ saṃbandho vāṃ samarasaparānandaparayoḥ Saul_34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321600 (0.0):
sthitaḥ sa sāgaredbhistu SvaT_4.440c / sthitaḥ saṃbandho vāṃ samarasaparānandaparayoḥ Saul_34d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716666 (0.0):
sthitaḥ saṃbandho vāṃ samarasaparānandaparayoḥ // Saul_34 //
sthitā hy ete śaśvan mukulitakarottaṃsamukuṭāḥ Saul_25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321672 (0.0):
sthitā sthitirivābhāti SvaT_10.839c / sthitā hy ete śaśvan mukulitakarottaṃsamukuṭāḥ Saul_25d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716434 (0.0):
tathā hi tvatpādodvahanamaṇipīṭhasya nikaṭe / sthitā hy ete śaśvan mukulitakarottaṃsamukuṭāḥ // Saul_25 //
sthiro gaṅgāvartaḥ stanamukularomāvalilatā- Saul_78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321820 (0.0):
sthiraḥ pūrṇaḥ samantataḥ SvaT_4.325b / sthiro gaṅgāvartaḥ stanamukularomāvalilatā Saul_78a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717772 (0.0):
tanūbhūtaṃ vyoma praviśad iva nābhīkuhariṇīm // Saul_77 // / sthiro gaṅgāvartaḥ stanamukularomāvalilatā-
sphuradgaṇḍābhogapratiphalitatāṭaṅkayugalaṃ Saul_59a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322371 (0.0):
sphuratspandendusurabhi CakBhst_39c / sphuradgaṇḍābhogapratiphalitatāṭaṅkayugalaṃ Saul_59a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717288 (0.028):
apāṅgavyāsaṅgo diśati śarasaṃdhānadhiṣaṇām // Saul_58 // / sphuradgaṇḍābhogapratiphalitatāṭaṅkayugalaṃ
sphurannānāratnābharaṇapariṇaddhendradhanuṣam Saul_40b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322382 (0.0):
sphurantī mālikā divyā KubjT_19.67a / sphurannānāratnābharaṇapariṇaddhendradhanuṣam Saul_40b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716812 (0.0):
taḍitvantaṃ śaktyā timiraparipanthisphuraṇayā / sphurannānāratnābharaṇapariṇaddhendradhanuṣam /
smaraṃ yoniṃ lakṣmīṃ tritayam idam ādau tava manor Saul_33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322533 (0.0):
smaramṛtyuyaśobhṛtaḥ MrgT_1,13.54b / smaraṃ yoniṃ lakṣmīṃ tritayam idam ādau tava manor Saul_33a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716616 (0.0):
bhajante varṇās te tava janani nāmāvayavatām // Saul_32 // / smaraṃ yoniṃ lakṣmīṃ tritayam idam ādau tava manor
smaro 'pi tvāṃ natvā ratinayanalehyena vapuṣā Saul_5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322548 (0.0):
smared devyāḥ svarūpaṃ tu KubjT_6.42c / smaro 'pi tvāṃ natvā ratinayanalehyena vapuṣā Saul_5c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715901 (0.0):
smaro 'pi tvāṃ natvā ratinayanalehyena vapuṣā
smaro haṃsaḥ śakras tad anu ca parāmāraharayaḥ Saul_32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322552 (0.0):
smaro 'pi tvāṃ natvā ratinayanalehyena vapuṣā Saul_5c / smaro haṃsaḥ śakras tad anu ca parāmāraharayaḥ Saul_32b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716597 (0.060):
śivaḥ śaktiḥ kāmaḥ kṣitir atha raviḥ śītakiraṇaḥ / smaro haṃsaḥ śakras tad anu ca parāmāraharayaḥ /
smitajyotsnājālaṃ tava vadanacandrasya pibatāṃ Saul_63a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322576 (0.0):
smārtaṃ dharmaṃ na nindettu SvaT_5.45c / smitajyotsnājālaṃ tava vadanacandrasya pibatāṃ Saul_63a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717391 (0.0):
tulām adhyāroḍhuṃ katham iva vilajjeta kalayā // Saul_62 // / smitajyotsnājālaṃ tava vadanacandrasya pibatāṃ
svakīyair ambhobhiḥ salilanidhisauhityakaraṇaṃ Saul_100c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322854 (0.0):
svakīye tu pade sthitāḥ SvaT_11.270d / svakīyair ambhobhiḥ salilanidhisauhityakaraṇaṃ Saul_100c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718360 (0.0):
sudhāsūteś candropalajalalavair arghyaghaṭanā / / svakīyair ambhobhiḥ salilanidhisauhityakaraṇaṃ
svakumbhau herambaḥ parimṛśati hastena jhaṭiti Saul_72d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322859 (0.0):
svakīyair ambhobhiḥ salilanidhisauhityakaraṇaṃ Saul_100c / svakumbhau herambaḥ parimṛśati hastena jhaṭiti Saul_72d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717645 (0.0):
svakumbhau herambaḥ parimṛśati hastena jhaṭiti // Saul_72 //
svatantraṃ te tantraṃ kṣititalam avātītarad idam Saul_31d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323090 (0.0):
svatantraṃ tantram īkṣase BhStc_106d / svatantraṃ te tantraṃ kṣititalam avātītarad idam Saul_31d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716586 (0.0):
svatantraṃ te tantraṃ kṣititalam avātītarad idam // Saul_31 //
svataḥ śvetā kālāgarubahalajambālamalinā Saul_68c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323124 (0.0):
svatantro 'luptasāmarthyas tv SvaT_7.255c / svataḥ śvetā kālāgarubahalajambālamalinā Saul_68c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717529 (0.0):
svataḥ śvetā kālāgarubahalajambālamalinā
svadehodbhūtābhir ghṛṇibhir aṇimādyābhir abhito Saul_96a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323186 (0.0):
sva dehe ye na jānanti GorS(2)_13c / svadehodbhūtābhir ghṛṇibhir aṇimādyābhir abhito Saul_96a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718244 (0.0):
vidhir bhūyobhūyo nibiḍayati nūnaṃ tava kṛte // Saul_95 // / svadehodbhūtābhir ghṛṇibhir aṇimādyābhir abhito
svam ātmānaṃ kṛtvā svapiṣi kulakuṇḍe kuhariṇi Saul_10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323516 (0.0):
svamantrairgomayādikam SvaT_3.58d / svam ātmānaṃ kṛtvā svapiṣi kulakuṇḍe kuhariṇi Saul_10d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716036 (0.0):
svam ātmānaṃ kṛtvā svapiṣi kulakuṇḍe kuhariṇi // Saul_10 //
haṭhāt truṭyatkāñcyo vigalitadukūlā yuvatayaḥ Saul_13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324679 (0.0):
haṭhatpraveśayellokāṃ SvaT_10.119c / haṭhāt truṭyatkāñcyo vigalitadukūlā yuvatayaḥ Saul_13d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716111 (0.0):
galadveṇībandhāḥ kucakalaśavisrastasicayā / haṭhāt truṭyatkāñcyo vigalitadukūlā yuvatayaḥ // Saul_13 //
harakrodhajvālāvalibhir avalīḍhena vapuṣā Saul_76a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324774 (0.0):
hara īma akāraśca SvaT_1.73c / harakrodhajvālāvalibhir avalīḍhena vapuṣā Saul_76a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717723 (0.0):
kavīnāṃ prauḍhānām ajani kamaniyaḥ kavayitā // Saul_75 // / harakrodhajvālāvalibhir avalīḍhena vapuṣā
harasya tvadbhrāntiṃ manasi janayām āsa madano Saul_102c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324812 (0.0):
haraśaṃsāpraharṣitān MrgT_1,1.17b / harasya tvadbhrāntiṃ manasi janayām āsa madano Saul_102c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718410 (0.0):
kaṭākṣe kandarpaḥ kusumitakadambadyutivapuḥ / / harasya tvadbhrāntiṃ manasi janayām āsa madano
haraḥ saṃkṣubhyainaṃ bhajati bhasitoddhūlanavidhim Saul_2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324824 (0.0):
hara hāralatā tava CakBhst_28b / haraḥ saṃkṣubhyainaṃ bhajati bhasitoddhūlanavidhim Saul_2d
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715830 (0.0):
vahaty enaṃ śauriḥ katham api sahasreṇa śirasāṃ / haraḥ saṃkṣubhyainaṃ bhajati bhasitoddhūlanavidhim // Saul_2 //
harārdhaṃ dhyāyed yo haramahiṣi te manmathakalām Saul_19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324851 (0.0):
harāya paramātmane CakBhst_3d / harārdhaṃ dhyāyed yo haramahiṣi te manmathakalām Saul_19b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10716262 (0.0):
harārdhaṃ dhyāyed yo haramahiṣi te manmathakalām /
harāhibhyo bhītā sarasiruhasaubhāgyajayinī Saul_51c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324862 (0.0):
harāśca yamanāyakāḥ MrgT_1,13.128b / harāhibhyo bhītā sarasiruhasaubhāgyajayinī Saul_51c
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10717100 (0.0):
harāhibhyo bhītā sarasiruhasaubhāgyajayinī
haris tvām ārādhya praṇatajanasaubhāgyajananīṃ Saul_5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324935 (0.0):
hariścaiva ilāvṛtaḥ SvaT_10.278b / haris tvām ārādhya praṇatajanasaubhāgyajananīṃ Saul_5a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10715887 (0.0):
śaraṇye lokānāṃ tava hi caraṇāv eva nipuṇau // Saul_4 // / haris tvām ārādhya praṇatajanasaubhāgyajananīṃ
hareḥ patnīṃ padmāṃ harasahacārīm adritanayām Saul_98b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324949 (0.0):
harervasvekasārākhyā SvaT_10.326c / hareḥ patnīṃ padmāṃ harasahacārīm adritanayām Saul_98b
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718299 (0.0):
girām āhur devīṃ druhiṇagṛhiṇīm āgamavido / hareḥ patnīṃ padmāṃ harasahacārīm adritanayām /
himānīhantavyaṃ himagiritaṭākrānticaturau Saul_87a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325606 (0.0):
himavāṃścācalottamāḥ MrgT_1,13.64b / himānīhantavyaṃ himagiritaṭākrānticaturau Saul_87a
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718008 (0.0):
tulākoṭikvāṇaiḥ kilikilitam īśānaripuṇā // Saul_86 // / himānīhantavyaṃ himagiritaṭākrānticaturau