View original HTML file with complete header information
prāṇo ha vā asyopāṃśuḥ | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287248 (0.0):
pradhvaṃsyodañcamupanipādayedvyānāya tveti vyāno hyasyaiṣaḥ / prāṇo ha vā asyopāṃśu | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581582 (0.044):
'ntardhatte bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581608 (0.045):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581641 (0.045):
punar ardayati tasmāt suptvā punaḥ prabudhyante prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā tṛtīyāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581668 (0.045):
'tha yat punar ardayati tasmāt punar abhyāyuvate prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre punaḥ prayujyete tasmād
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582501 (0.055):
hi viśve devāḥ prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano vāg
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298840 (0.062):
ekaṃ ha tveva tatpātram | yadimāḥ prajā anu prajāyanta upāṃśupātrameva / prāṇo / hyupāṃśuḥ prāṇo hi prajāpatiḥ prajāpatiṃ hyevedaṃ sarvamanu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287815 (0.064):
lokamudanannabhyudanityantarikṣamevopāṃśusavano vyāno hyupāṃśusavano
prāṇo ha vā asyopāṃśuḥ | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287248 (0.0):
pradhvaṃsyodañcamupanipādayedvyānāya tveti vyāno hyasyaiṣaḥ / prāṇo ha vā asyopāṃśu | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581582 (0.044):
'ntardhatte bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581608 (0.045):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581641 (0.045):
punar ardayati tasmāt suptvā punaḥ prabudhyante prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā tṛtīyāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581668 (0.045):
'tha yat punar ardayati tasmāt punar abhyāyuvate prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre punaḥ prayujyete tasmād
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582501 (0.055):
hi viśve devāḥ prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano vāg
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298840 (0.062):
ekaṃ ha tveva tatpātram | yadimāḥ prajā anu prajāyanta upāṃśupātrameva / prāṇo / hyupāṃśuḥ prāṇo hi prajāpatiḥ prajāpatiṃ hyevedaṃ sarvamanu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287815 (0.064):
lokamudanannabhyudanityantarikṣamevopāṃśusavano vyāno hyupāṃśusavano
atha yasmādupāṃśurnāma | aṃśurvai nāma grahaḥ sa prajāpatistasyaiṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287249 (0.016):
prāṇo ha vā asyopāṃśu | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ / atha yasmādantaryāmo nāma | yo vai prāṇaḥ sa udānaḥ sa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287047 (0.055):
sa juhoti | svāṃkṛto 'sīti prāṇo vā asyaiṣa grahaḥ sa svayameva kṛtaḥ
prāṇastadyadasyaiṣa prāṇastasmādupāṃśurnāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15802778 (0.050):
madāndhe rājate piñchī na sapiñchī puras tava | veṇu dhvānī jagat prāṇaḥ / sa jagat prāṇa eṣa neti ||JGc_1,31.31||[40] śrī kṛṣṇaṃ ca chalena
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23909442 (0.055):
yatprajāpatiḥ prāṇayattasmādu prajāpatiḥ prāṇo yo vai sa prāṇa eṣā sā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298847 (0.060):
hyupāṃśuḥ prāṇo hi prajāpatiḥ prajāpatiṃ hyevedaṃ sarvamanu / eṣa vai prajāpatiḥ | ya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā
tam bahiṣpavitrādgṛhṇāti | parāñcamevāsminnetatprāṇaṃ dadhāti so 'syāyam / parāṅeva
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10736393 (0.042):
paścājjagatīryo vā ayam madhye prāṇastadeṣā svayamātṛṇā yāvatyu vā / etasmātprāṇātpurastādurastāvati paścācroṇī
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10665249 (0.048):
(PB 9.9.1) yasya kalaśa upadasyati kalaśam evāsyopadasyantaṃ prāṇo / 'nūpadasyati prāṇo hi somaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22295604 (0.050):
etadyajñasya yadukhā prāṇaḥ payaḥ śīrpastatprāṇaṃ dadhātyatho yoṣā vā ukhā
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2939169 (0.054):
na, tasya prāṇa evaikatvābhyupagamātsarvaśrutiṣvaranābhinidarśanena / / satyenacchannam prāṇo vā amṛtam"iti ca / prāṇabāhyasyānyasyānabhyupagamādbhoktuḥ"eṣa u hyeva sarve devāḥ" "katama"
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7839447 (0.055):
nāgnau juhoti yatsāpradagdheva tasmādayamanavatṛṇaḥ prāṇaḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7571739 (0.057):
asvapat / / asvapaḥ / / aśvasat / / aśvasaḥ / / prāṇat / / prāṇaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26458381 (0.057):
vāmadevyamātman | prāṇo vai vāmadevyaṃ vāyuru prāṇaḥ sarveṣāmu haiṣa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3499324 (0.059):
amuṣya prāṇaṃ niveṣṭayāmīti prāṇam evāsya niveṣṭayatītthaṃ paryāvartata
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696067 (0.062):
medasaḥ pariśiṣyata tadgude nyṛṣetprāṇo vai gudaḥ so 'yam / prāṅātatastamayam / prāṇo 'nusaṃcarati prāṇo vai paśuryāvaddhyeva prāṇena prāṇiti
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10738537 (0.064):
upadhāyāsyīṣṭakā asthi tanmāṃsaiḥ saṃcādayati / sa vai svayamātṛṇāyāmāvapati | prāṇo vai svayamātṛṇānnam purīṣam prāṇe
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26460075 (0.064):
sādayatyasannoy / hyeṣa na sūdadohasādhivadati prāṇo vai sūdadohāḥ prāṇa eṣa kim prāṇe
prāṇo nirardati tamaṃśubhiḥ pāvayati pūto 'saditi ṣaḍbhiḥ pāvayati ṣaḍvā
ṛtava / ṛtubhirevainametatpāvayati / tadāhuḥ | yadāṃśubhirupāṃśu punāti sarve somāḥ pavitrapūtā atha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581343 (0.064):
prāṇam upajīvanti pavitrapūtā vā anye somā atha vā eṣa vākpūto yad upāṃśus
kenāsyāṃśavaḥ pūtā / bhavantīti / tānupanivapati | yatte somādābhyaṃ nāma jāgṛvi tasmai te soma somāya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13206657 (0.0):
kathaṃ tarhi yatte somādābhyaṃ nāma jāgṛvi tasmai te soma somāya svāhā"
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922918 (0.0):
sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyaḥ prāṇāya tvā yat te somādābhyaṃ nāma / jāgṛvi tasmai te soma somāya svāhā prāg apāg adharāg udag etās tvā diśā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496619 (0.0):
devebhyas tvā marīcipebhyaḥ prāṇāya tvā yat te somādābhyaṃ nāma jāgṛvi / tasmai te soma somāya svāhā prāg apāg adharāg udag etās tvā diśā ādhāvantv
svāheti / tadasya svāhākāreṇaivāṃśavaḥ pūtā bhavanti sarvaṃ vā eṣa grahaḥ sarveṣāṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5002567 (0.062):
sarvarūpatā ca śrūyate, sarveṣāṃ vaitad devānāṃ rūpaṃ yad eṣa graho
savanānāṃ rūpam / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakruste
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068184 (0.0):
pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātayo niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā arātaya iti / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076105 (0.0):
vahatastasmāttiṣṭhanvāca āghārayati / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakrusta
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684525 (0.0):
yena viśvāḥ pari dviṣo vṛṇakti vindate vasviti / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṇgādbhibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689109 (0.0):
deveṣvāghoṣatamiti tadyadevaṃ juhoti / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690487 (0.0):
vasatīvarīṣūpavasanti tena vaiśvadevam / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1693055 (0.0):
bhavati vitaṣṭastaṃ dakṣiṇata upanidadhāti tadyaddvādaśa upaśayo bhavati / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698500 (0.0):
atha vācaṃ yacati | devā ha vai yajñaṃ tanvānāste 'surarakṣasebhya / āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290990 (0.0):
ivaivātha yasmād dhruvo nāma / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300877 (0.0):
samṛdhyate yasmā evamupatiṣṭhate / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakruste
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078763 (0.029):
te svargaṃ lokaṃ yantaḥ | asurarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakruste 'gnim
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28072112 (0.049):
rakṣo niṣṭaptā arātaya iti vā / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya
hocuḥ / saṃsthāpayāma yajñaṃ yadi no 'surarakṣakānyāsajeyuḥ saṃsthita eva no
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28075040 (0.049):
devānāṃ dūta āsa saharakṣā ityasurarakśasamasurāṇāṃ sāgnimevānupreyāya
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5086769 (0.052):
(GBr_2,6.6ii) devān ha yajñaṃ tanvānān asurarakṣāṃsy abhicerire / yajñaparvaṇi yajñam eṣāṃ haniṣyāmas tṛtīyasavanaṃ prati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292453 (0.058):
śaṃsetpade-pade pratigṛṇīyādyatra vai śaṃsannavāniti tadasurarakṣasāni / yajñamanvavacaranti tatpratigareṇa saṃdadhāti nāṣṭrāṇāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300902 (0.061):
yajñamupacariṣyāma iti / te hocuḥ | indro vai no vīryavattama indro dakṣiṇata āstāmathābhaye
yajñaḥ syāditi / te prātaḥsavana eva | sarvaṃ yajñaṃ samasthāpayannetasminneva grahe
yajuṣṭaḥ / prathame stotre sāmataḥ prathame śastra ṛktastena saṃsthitenaivāta ūrdhvaṃ
yajñenācarantsa eṣo 'pyetarhi tathaiva yajñaḥ saṃtiṣṭhata etasminneva / grahe
yajuṣṭaḥ prathame stotre sāmataḥ prathame śastra ṛktastena
saṃsthitenaivāta ūrdhvaṃ / yajñena carati / sa vā aṣṭau kṛtvo 'bhiṣuṇoti | aṣṭākṣarā vai gāyatrī ghāyatram prātaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10007795 (0.031):
vichindyus, aṣṭau kṛtvaḥ prātar abhiṣuṇoti, aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatrīṃ vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10007817 (0.031):
eva yajñaḥ saṃsthāpyas, aṣṭau kṛtvaḥ prātar abhiṣuṇoti, aṣṭākṣarā gāyatrī
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581195 (0.031):
aṅgānītare grahā yad anyata āpyāyayeyuḥ prāṇena yajñaṃ vichindyur aṣṭau / kṛtvaḥ prātar abhiṣuṇoty aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatrīṃ vā etat prātaḥsavane
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581217 (0.031):
saṃsthāpyo 'ṣṭau kṛtvaḥ prātar abhiṣuṇoty aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatrīm
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3544470 (0.053):
upadadhāti paśūnāṃ parigṛhītyay aṣṭopadadhāty aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatro
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286853 (0.054):
aṣṭāvaṣṭau kṛtvaḥ | brahmavarcasakāmasyābhiṣuṇuyādityāhuraṣṭākṣarā vai / gāyatrī
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10736948 (0.055):
aṣṭāviṣṭakā upadadhāti | aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatro
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28075118 (0.055):
tāṃ vā aṣṭamīmanubrūyāt | gāyatrī vā eṣā nidānenāṣṭākṣarā vai gāyatrī
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292499 (0.056):
somamacāpatatsaitāni cākṣarāṇi harantyāgacatsomaṃ ca tato 'ṣṭākṣarā / gāyatryabhavattasmādāhuraṣṭākṣarā gāyatrīti
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9558465 (0.057):
triṣṭubvajreṇaivaitadvīryeṇa yajamāno'bhitaḥ pāpmānamapahate / aṣṭā uttamānālabhate aṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī tadbrahmaivaitadasya
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657945 (0.059):
(PB 6.3.12) chandasāṃ vā anvavaluptiṃ yajamāno 'nvavalupyate / (PB 6.3.13) aṣṭākṣarā gāyatrī hiṅkāro navama ekādaśākṣarā triṣṭub
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330132 (0.060):
kena sāmānyenetyāha caturviṃśatyakṣarā gāyatro chando gāyatraṃ / gāyatrīchandaskaṃ hi vidhiyajñasya prātaḥsavanam / / ataḥ prātaḥsavanasampannena caturviṃśativarṣāyuṣā yuktaḥ puruṣaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295143 (0.060):
sa yatprātaḥsavana upāvartsyat | gāyatraṃ vai prātaḥsavanam brahma gāyatrī
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23901074 (0.064):
upadadhātītīme itīme taddakṣiṇāvṛttaddhi devatrā / aṣṭāviṣṭakā upadadhāti | aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatro
savanam / prātaḥsavanamevaitatkriyate / sa gṛhṇāti | vācaspataye pavasveti prāṇo vai vācaspatiḥ prāṇa eṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286798 (0.056):
savanam mādhyandinamevaitatsavanaṃ kriyate / sa gṛhṇāti | devo devebhyaḥ pavasveti devo hyeṣa devebhyaḥ pavate yeṣām
grahastasmādāha / vācaspataye pavasveti vṛṣṇo aṃśubhyāṃ gabhastipūta iti somāṃśubhyāṃ hyenam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496580 (0.0):
asmāsu dhattaṃ mā vāṃ hiṃsiṣaṃ māsmān yuvaṃ hiṃsiṣṭam //MS_1,3.3// / vācaspataye pavasva vṛṣṇo aṃśubhyāṃ gabhastipūtaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922877 (0.042):
ūrjam asmāsu dhattam, mā vāṃ hiṃsiṣam, māsmān yuvaṃ hiṃsiṣṭam //MS_1,3.3// / vācaspataye pavasva vṛṣṇo aṃśubhyāṃ gabhastipūtaḥ //
pāvayati tasmādāha vṛṣṇo aṃśubhyāmiti gabhastipūta iti pāṇī vai gabhastī
pāṇibhyāṃ / hyenam pāvayati / athaikādaśa kṛtvo 'bhiṣuṇoti | ekādaśākṣarā vai triṣṭuptraiṣṭubham
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330323 (0.021):
atha yāni catuścatvāriṃśad varṣāṇi tan mādhyaṃdinaṃ savanam | / catuścatvāriṃśadakṣarā triṣṭup |
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8658080 (0.023):
KB_3.2.11: ekādaśa.sāmidhenīr.anvāha / / KB_3.2.12: ekādaśa.akṣarā.vai.triṣṭup /
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5074454 (0.030):
(GBr_2,1.18l) tad u haika ekādaśānvāhuḥ_ / (GBr_2,1.18m) ekādaśākṣarā vai triṣṭup traiṣṭubho vajraḥ_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5079966 (0.034):
(GBr_2,3.10t) ekādaśākṣarā vai triṣṭup triṣṭubham evaitad ubhayato
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5079938 (0.043):
(GBr_2,3.10p) ekādaśākṣarā vai triṣṭup triṣṭubham evaitat purastān
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292533 (0.046):
hvayasva mā mā yajñādantargā iti tatheti tāmupāhvayata tata ekādaśākṣarā / triṣṭubabhavattasmādāhustraiṣṭubham mādhyandinaṃ savanamiti
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8669853 (0.047):
KB_10.3.10: ekādaśa.akṣarā.triṣṭup / / KB_10.3.11: traiṣṭubhāḥ.paśavaḥ.paśūnām.eva.āptyai /
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8696701 (0.047):
KB_26.13.52: ekādaśa.akṣarā.triṣṭup / / KB_26.13.53: traiṣṭubhāḥ.paśavaḥ.paśūnām.eva.āptyai / (soma: chandomāh)
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16734297 (0.047):
ŚŚS_14.11.4: ekādaśa.stomaḥ / / ŚŚS_14.11.5: ekādaśa.akṣarā.triṣṭup / / ŚŚS_14.11.6: traiṣṭubhāḥ.paśavaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298144 (0.048):
taṃ vā anuṣṭubhā gṛhṇāti | gāyatraṃ vai prātaḥsavanaṃ traiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanamathātiriktānuṣṭubatyevainametadrecayati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286819 (0.052):
atha dvādaśa kṛtvo 'bhiṣuṇoti | dvādaśākṣarā vai jagatī jāgataṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846536 (0.054):
tatprātaḥsavanam pravṛhatīndrāya tvā triṣṭupcandasaṃ gṛhṇāmīti traiṣṭubham / mādhyandinaṃ savanaṃ tanmādhyandinaṃ savanam pravṛhati viśvebhyastvā
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16735350 (0.056):
ŚŚS_14.33.10: triṣṭubham.mādhyaṃdinam.savanam / / ŚŚS_14.33.11: triṣṭup.chandaso.rudrāḥ.|.tena.indro.rudreṣv.apacitim.āśnuta
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28074062 (0.057):
ekādaśānvāha | ekādaśākṣarā vai triṣṭubbrahma gāyatrī kṣatraṃ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657929 (0.058):
(PB 6.3.11) yat tv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ / mādhyandinaṃ savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanaṃ kva tarhi turīyaṃ cchando
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10660478 (0.058):
(PB 7.4.6) yan nv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanaṃ kasmād bṛhatyā madhyandine stuvantīti
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12067496 (0.059):
tāni vā etāni | ekādaśa ratnāni sampādayatyekādaśākṣarā vai triṣṭubvīryaṃ / triṣṭubvīryamevaitadratnānyabhisampādayati tadyadratnināṃ havirbhiryajata
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292512 (0.060):
tayā prātaḥsavanamatanvata | tasmādgāyatraṃ prātaḥsavanaṃ tayaiva / mādhyandinaṃ / savanamatanvata tāṃ ha triṣṭubuvācopa tvāhamāyāni tribhirakṣarairupa mā
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16742713 (0.060):
ekādaśa.akṣarā.triṣṭup.traiṣṭubhāḥ.paśavas.tad.yat.kim.ca.ekādaśavidham.adhidaivatam.adhyātmam.tat.sarvam.enena.āpnoti
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013523 (0.062):
agniḥ prātaḥsavanam indro mādhyandinaṃ savanam viśve devāstṛtīyasavanam / gāyatrī prataḥsavanam triṣṭummādhyandinaṃ savanaṃ jagatī tṛtīyasavanaṃ
mādhyandinaṃ / savanam mādhyandinamevaitatsavanaṃ kriyate / sa gṛhṇāti | devo devebhyaḥ pavasveti devo hyeṣa devebhyaḥ pavate yeṣām
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846540 (0.019):
tatprātaḥsavanam pravṛhatīndrāya tvā triṣṭupcandasaṃ gṛhṇāmīti traiṣṭubham / mādhyandinaṃ savanaṃ tanmādhyandinaṃ savanam pravṛhati viśvebhyastvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298146 (0.021):
taṃ vā anuṣṭubhā gṛhṇāti | gāyatraṃ vai prātaḥsavanaṃ traiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanamathātiriktānuṣṭubatyevainametadrecayati
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657931 (0.028):
(PB 6.3.11) yat tv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ / mādhyandinaṃ savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanaṃ kva tarhi turīyaṃ cchando
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10660480 (0.028):
(PB 7.4.6) yan nv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanaṃ kasmād bṛhatyā madhyandine stuvantīti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292513 (0.036):
tayā prātaḥsavanamatanvata | tasmādgāyatraṃ prātaḥsavanaṃ tayaiva / mādhyandinaṃ / savanamatanvata tāṃ ha triṣṭubuvācopa tvāhamāyāni tribhirakṣarairupa mā
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070022 (0.039):
(GBr_1,5.4k) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_ / (GBr_1,5.4l) triṣṭubha āyatane
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292536 (0.041):
triṣṭubabhavattasmādāhustraiṣṭubham mādhyandinaṃ savanamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039087 (0.042):
sāṃnāyyam mādhyandinamevāsya tatsavanamaindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295214 (0.046):
niṣkevalye / savane yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanam pitṛdevatyo vai somaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291664 (0.048):
gāyatrī vai prātaḥsavanaṃ vahati | triṣṭummādhyandinaṃ savanaṃ jagatī
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10687350 (0.048):
mādhyandinaṃ savanaṃ triṇavaṃ tṛtīyasavanaṃ soktham ekaviṃśaṃ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070076 (0.049):
(GBr_1,5.4aa) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_ / (GBr_1,5.4bb) atichandasa āyatane_
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10686648 (0.049):
mādhyandinaṃ savanam aṣṭācatvāriṃśaṃ tṛtīyasavanaṃ soktham ekaviṃśaṃ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10686722 (0.049):
catuścatvāriṃśaṃ mādhyandinaṃ savanam aṣṭācatvāriṃśaṃ tṛtīyasavanaṃ / soktham ekaviṃśaḥ ṣoḍaśī pañcadaśī rātris trivṛt sandhiḥ parākaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7847885 (0.051):
dakṣiṇābhirdakṣayatyaindraṃ vai mādhyandinaṃ savanam mādhyandine vai / savane
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10664927 (0.051):
mādhyandinaṃ savanaṃ tasmād u gāyatrīṣu gāyatraṃ hi prātassavanam / (PB 9.7.3) yasmāt stomād atiricyate sa eva stomaḥ kāryaḥ salomatvāya
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8700128 (0.051):
hotraka.śastrāṇi(mādhyaṃdina.savanam)) / KB_29.1.18: atha.yat.triṣṭubhā.paridadhāti /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292760 (0.053):
tadyanmarutvatīyāngṛhṇāti | etadvā indrasya niṣkevalyaṃ savanaṃ / yanmādhyandinaṃ / savanaṃ tena vṛtramajighāsattena vyajigīṣata maruto vā ityaśvatthe
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018063 (0.053):
evaitaciraḥ pratidadhāti mādhyandine savana etadvā indrasya niṣkevalyaṃ / savanaṃ / yanmādhyandinaṃ savanaṃ sva evainametadbhāge prīṇāti stute mādhyandine
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286754 (0.056):
sa vā aṣṭau kṛtvo 'bhiṣuṇoti | aṣṭākṣarā vai gāyatrī ghāyatram prātaḥ / savanam / prātaḥsavanamevaitatkriyate / sa gṛhṇāti | vācaspataye pavasveti prāṇo vai vācaspatiḥ prāṇa eṣa
bhāgo / 'sīti teṣāmu hyeṣa bhāgaḥ / atha dvādaśa kṛtvo 'bhiṣuṇoti | dvādaśākṣarā vai jagatī jāgataṃ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330384 (0.018):
atha yāny aṣṭācatvāriṃśad varṣāṇi tat tṛtīyasavanam | / aṣṭācatvāriṃśadakṣarā jagatī | / jāgataṃ tṛtīyasavanam |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286790 (0.052):
athaikādaśa kṛtvo 'bhiṣuṇoti | ekādaśākṣarā vai triṣṭuptraiṣṭubham
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9976445 (0.060):
dvādaśa lokaṃpṛṇā upadhāya purīṣeṇābhy·hati dvādaśākṣarā jagatī jāgatāḥ / paśavas, jagatyaivainaṃ chandasā paśubhiś cinute, eṣā vā agner
tṛtīyasavanaṃ / tṛtīyasavanamevaitatkriyate / sa gṛhṇāti | madhumatīrna iṣaṣkṛdhīti rasamevāsminnetaddadhāti
svadayatyevainametaddevebhyastasmādeṣa hato na pūyatyatha yajjuhoti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039213 (0.057):
paurṇamāsyāmabhiṣuṇotyevainametattasminnabhiṣuta etaṃ rasaṃ dadhātyetena / rasena tīvrīkaroti svadayati ha vai devebhyo havyaṃ svadate hāsya devebhyo
saṃsthāpayatyevainametat / aṣṭāvaṣṭau kṛtvaḥ | brahmavarcasakāmasyābhiṣuṇuyādityāhuraṣṭākṣarā vai
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292505 (0.045):
somamacāpatatsaitāni cākṣarāṇi harantyāgacatsomaṃ ca tato 'ṣṭākṣarā / gāyatryabhavattasmādāhuraṣṭākṣarā gāyatrīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581193 (0.047):
kṛtvaḥ prātar abhiṣuṇoty aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatrīṃ vā etat prātaḥsavane
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286748 (0.054):
sa vā aṣṭau kṛtvo 'bhiṣuṇoti | aṣṭākṣarā vai gāyatrī ghāyatram prātaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10734826 (0.061):
atha yā aṣṭāviṣṭakā atiyanti | sāṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17832420 (0.062):
āgacchat somaṃ ca tasmād aṣṭākṣarā gāyatrī ity upakramya tadāhur gāyatrāṇi
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12548030 (0.062):
tasmād aṣṭākṣarā gāyatrī ity upakramya tadāhur gāyatrāṇi vai sarvāṇi
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9558465 (0.063):
aṣṭā uttamānālabhate aṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī tadbrahmaivaitadasya
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065677 (0.064):
atha yadaṣṭākapālo bhavati | aṣṭākṣarā vai gāyatrī gāyatrī vā iyam
gāyatrī / brahma gāyatrī brahmavarcasī haiva bhavati / taccaturviṃśatiṃ kṛtvo 'bhiṣutam bhavati | caturviṃśatirvai
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10734827 (0.006):
atha yā aṣṭāviṣṭakā atiyanti | sāṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065678 (0.013):
atha yadaṣṭākapālo bhavati | aṣṭākṣarā vai gāyatrī gāyatrī vā iyam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9976415 (0.016):
purīṣeṇābhy·hati, aṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī gāyatryaivainaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3549928 (0.016):
'ṣṭau lokaṃpṛṇā upadhāya purīṣeṇābhy·haty aṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9558466 (0.019):
aṣṭā uttamānālabhate aṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī tadbrahmaivaitadasya
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10729594 (0.025):
tāni vā etāni | catvāri vayāṃsi catvāri candāṃsi tadaṣṭāvaṣṭākṣarā / gāyatryeṣā vai sā / gāyatrī yā tadbhūtvā prajāpatiretānpaśūnvayasāpnottasmājjīrṇam paśuṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9976104 (0.030):
pratitiṣṭhati, aṣṭāṣṭā itareṣu, aṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī brahmaṇy
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3549621 (0.030):
tirṣṭub vīrya eva pratitiṣṭhaty aṣṭāṣṭā itareṣv aṣṭākṣarā gāyatrī brahma / gāyatrī brahmaṇy eva pratitiṣṭhati ṣaṇ mārjālīye ṣaḍ vā ṛtava ṛtavo vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9967931 (0.032):
iyāt sāvitrāt prasavāt, aṣṭau vā etāni yajūṃṣi, aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatrī
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3541506 (0.032):
aṣṭau vā etāni yajūṃṣy aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatrī yajñamukhaṃ tena
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064565 (0.033):
aṣṭāśriryūpo bhavati | aṣṭākṣarā vai gāyatrī gāyatramagneścando
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085724 (0.037):
tā vā etāḥ | pañcāśiṣaḥ karoti tisra iḍāyāṃ tā aṣṭāvaṣṭākṣarā vai gāyatrī / vīryaṃ / gāyatrī vīryamevaitadāśiṣo 'bhisaṃpādayati
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032746 (0.045):
aṣṭākapālāḥ sarve puroḍāśā bhavanti | aṣṭākṣarā vai gāyatrī / gāyatramagneścandaḥ
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8683219 (0.046):
KB_19.5.7: tasya.caturviṃśaḥ.stomo.bhavati / / KB_19.5.8: caturviṃśatir.vai.saṃvatsarasya.ardha.māsāḥ / (soma:
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292504 (0.048):
gāyatryabhavattasmādāhuraṣṭākṣarā gāyatrīti
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16733676 (0.053):
ŚŚS_14.2.3: aṣṭa.akṣarā.gāyatrī / / ŚŚS_14.2.4: tejo.brahma.varcasam.gāyatrī /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16735875 (0.053):
ŚŚS_14.42.11: caturviṃśaty.akṣarā.gāyatrī / / ŚŚS_14.42.12: tejo.brahma.varcasam.gāyatrī /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9976614 (0.053):
caturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī gāyatrī yajñamukham, yajñamukham evālabdha,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3550128 (0.053):
caturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī gāyatrī yajñamukhaṃ yajñamukham
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9967856 (0.054):
kṛtvo juhvāṃ gṛhṇāti, aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatrī yajñamukham, yajñamukham
saṃvatsarasyārdhamāsāḥ / saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñaḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032959 (0.0):
caturviṃśatiṃ dadyāt | caturviṃśatirvai saṃvatsarasyārdhamāsāḥ saṃvatsaro
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680250 (0.0):
etāvānvai puruṣaḥ puruṣo yajñaḥ puruṣasammito yajñaḥ sa yāvāneva yajño / yāvatyasya mātrā tāvantamevainayaitadāpnoti yadanuṣṭubhaikatriṃśadakṣarayā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286905 (0.0):
paśūnhaivāvarunddhe pañca vā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ / prajāpatiryajñaḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300347 (0.0):
tāsāṃ dvādaśa garbhāḥ | tāścaturviṃśatiścaturviṃśatirvai / saṃvatsarasyārdhamāsāḥ / saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiraṃśustadenam prajāpatiṃ karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062563 (0.0):
sa yatsaptadaśa | somagrahāngṛhṇāti saptadaśo vai prajāpatiḥ / prajāpatiryajñaḥ sa / yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā tāvataivāsyaitatsatyaṃ śriyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062583 (0.0):
atha yatsaptadaśa | surāgrahāngṛhṇāti saptadaśo vai prajāpatiḥ / prajāpatiryajñaḥ sa / yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā tāvataivāsyaitadanṛtam pāpmānaṃ tama
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072331 (0.0):
tāsāṃ dvādaśa garbhāḥ | tāścaturviṃśatiścaturviṃśatirvai / saṃvatsarasyārdhamāsāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071599 (5.960):
dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ sa yāvāneva
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032926 (5.960):
tā vai ṣaḍdadyāt | ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ / sa / yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā tāvatībhirdakṣayati
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032942 (5.960):
dvādaśa dadyāt | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ / prajāpatiḥ sa
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681279 (1.788):
prāpatsa / yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā tāvantamevaitadāptvā vācaṃ visṛjate
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072387 (0.001):
tā vā etāḥ | dvādaśa vā trayodaśa vā dakṣiṇā bhavanti dvādaśa vā vai / trayodaśa vā / saṃvatsarasya māsāḥ saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñastadyajñam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687383 (0.007):
tāścaturviṃśatiḥ sampadyante | caturviṃśatirvai saṃvatsarasyārdhamāsāḥ
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6848448 (0.007):
pañcaviśaḥ stomaḥ | caturviṃśatir vai saṃvatsarasyārdhamāsāḥ,
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6849624 (0.007):
brāhmaṇaḥ | tau vā etau pakṣau bārhatarāthantarau caturviṃśau | / caturviṃśatir vai saṃvatsarasyārdhamāsāḥ saṃvatsarasyāptyai ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9976740 (0.009):
bhṛtvāgniś cetavyā ity āhus, caturviṃśatir vā ardhamāsāḥ saṃvatsaraḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3550254 (0.009):
bhṛtvāgniś cetavyā ity āhuś caturviṃśatir vā ardhamāsāḥ saṃvatsaraḥ / saṃvatsaram anu virāḍ āyattā virājam evāpnoti māsaṃ bhṛtvāgniś cetavyā ity
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7845181 (0.011):
atha caturviṃśatyahe caturviṃśatirvai saṃvatsarasyārdhamāsāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064500 (0.012):
svāhetyetā dvādaśāptīrjuhoti dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ / prajāpatiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072312 (0.012):
tasya dvādaśa prathamagarbhāḥ paṣṭhauhyo dakṣiṇā | dvādaśa vai māsāḥ / saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñastadyajñam
tāvantamevaitatsaṃ sthāpayati / pañcapañca kṛtvaḥ | paśukāma syābhiṣuṇuyādityāhuḥ pāṅktā paśavaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9931965 (0.040):
evāsyāpūtaṃ tad etena punāti yat pavamānāya nirvapati paśavo vai pavaṃanaḥ / paśūn evāvarunddhe yat pāvakāya, annaṃ vai pāvakam annam evāvarunddhe yañ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3505641 (0.040):
evāsyāpūtaṃ tad etena punāti yat pavamānāya nirvapati paśavo vai pavaṃanaḥ / paśūn evāvarunddhe yat pāvakāyānnaṃ vai pāvakam annam evāvarunddhe yañ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286905 (0.048):
prajāpatiryajñaḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā / tāvantamevaitatsaṃsthāpayati so
paśūnhaivāvarunddhe pañca vā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298822 (0.0):
samānamupāṃśvantaryāmayoḥ śukrapātramṛtupātramāgrayaṇapātramukthyapātram / pañca vā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajño yadyu
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064548 (0.0):
ṣaṭkL!ptīrvācayati ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071570 (0.010):
ṣaḍvā ṛtavaḥ / saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032921 (0.010):
tā vai ṣaḍdadyāt | ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064500 (0.013):
svāhetyetā dvādaśāptīrjuhoti dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ / prajāpatiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072311 (0.013):
tasya dvādaśa prathamagarbhāḥ paṣṭhauhyo dakṣiṇā | dvādaśa vai māsāḥ / saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñastadyajñam
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072386 (0.013):
tā vā etāḥ | dvādaśa vā trayodaśa vā dakṣiṇā bhavanti dvādaśa vā vai / trayodaśa vā / saṃvatsarasya māsāḥ saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñastadyajñam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300332 (0.015):
tasya dvādaśa prathamagarbhāḥ | paṣṭhauhyo dakṣiṇā dvādaśa vai māsāḥ / saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiraṃśustadenam prajāpatiṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28074160 (0.017):
nirvapati dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya pañcartava eṣa eva prajāpatiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9931965 (0.021):
evāsyāpūtaṃ tad etena punāti yat pavamānāya nirvapati paśavo vai pavaṃanaḥ / paśūn evāvarunddhe yat pāvakāya, annaṃ vai pāvakam annam evāvarunddhe yañ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3505641 (0.021):
evāsyāpūtaṃ tad etena punāti yat pavamānāya nirvapati paśavo vai pavaṃanaḥ / paśūn evāvarunddhe yat pāvakāyānnaṃ vai pāvakam annam evāvarunddhe yañ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062505 (0.021):
yajate saṃvatsaro vai prajāpatiḥ pañca vā ṛtavaḥ saṃvatsarasya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286871 (0.021):
saṃvatsarasyārdhamāsāḥ / saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñaḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3549229 (0.027):
'ṣṭācatvāriṃśadakṣarā jagatī jāgatāḥ paśavaḥ paśūn evāvarunddhe tryaviś ca / tryavī cety etāni vai vayāṃsi paśūnāṃ paśava eva paśūn avarunddha āyur
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10680901 (0.027):
(PB 18.2.14) dvādaśa māsāḥ pañcartavaḥ sa vai saṃvatsaraḥ saṃvatsaraḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9939773 (0.028):
rātrayo māsas, yo māsaḥ sa saṃvatsaraḥ saṃvatsaraḥ prajāpatis tat / prajāpateś ca vā etad virājaś ca yoner mithunād yajamānaḥ prajāyate,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3513417 (0.028):
yo māsaḥ sa saṃvatsaraḥ saṃvatsaraḥ prajāpatis tat prajāpateś ca vā etad
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071594 (0.030):
dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ sa yāvāneva
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032937 (0.030):
dvādaśa dadyāt | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ / prajāpatiḥ sa
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10681097 (0.034):
(PB 18.4.11) dvādaśa māsāḥ pañcartavaḥ sa vai saṃvatsaraḥ saṃvatsaraṃ
prajāpatiryajñaḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680250 (0.0):
etāvānvai puruṣaḥ puruṣo yajñaḥ puruṣasammito yajñaḥ sa yāvāneva yajño / yāvatyasya mātrā tāvantamevainayaitadāpnoti yadanuṣṭubhaikatriṃśadakṣarayā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286878 (0.0):
saṃvatsarasyārdhamāsāḥ / saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñaḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062563 (0.0):
sa yatsaptadaśa | somagrahāngṛhṇāti saptadaśo vai prajāpatiḥ / prajāpatiryajñaḥ sa / yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā tāvataivāsyaitatsatyaṃ śriyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062583 (0.0):
atha yatsaptadaśa | surāgrahāngṛhṇāti saptadaśo vai prajāpatiḥ / prajāpatiryajñaḥ sa / yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā tāvataivāsyaitadanṛtam pāpmānaṃ tama
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071599 (5.960):
dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ sa yāvāneva
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032926 (5.960):
tā vai ṣaḍdadyāt | ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032942 (5.960):
dvādaśa dadyāt | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ / prajāpatiḥ sa / yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā tāvatībhirdakṣayati
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032959 (5.960):
caturviṃśatiṃ dadyāt | caturviṃśatirvai saṃvatsarasyārdhamāsāḥ saṃvatsaro / yajñaḥ / prajāpatiḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā tāvatībhirdakṣayatyeṣā mātrā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681279 (1.788):
prāpatsa / yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā tāvantamevaitadāptvā vācaṃ visṛjate
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072312 (0.001):
tasya dvādaśa prathamagarbhāḥ paṣṭhauhyo dakṣiṇā | dvādaśa vai māsāḥ / saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñastadyajñam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298822 (0.013):
pañca vā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajño yadyu
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064549 (0.013):
ṣaṭkL!ptīrvācayati ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ / prajāpatiryajñastadyaivāsya kL!ptiryā sampattāmevaitadujjayati
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064500 (0.017):
svāhetyetā dvādaśāptīrjuhoti dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ / prajāpatiḥ / prajāpatiryajñastadyaivāsyāptiryā sampattāmevaitadujjayati tāmātmankurute
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072387 (0.017):
saṃvatsarasya māsāḥ saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñastadyajñam
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22295991 (0.020):
pañcādvarasya juhoti | pāṅkto yajño yāvānyajño yāvatyasya mātrā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071573 (0.026):
ṣaḍvā ṛtavaḥ / saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681264 (0.028):
tāmastamite vācaṃ visṛjate | saṃvatsaro vai prajāpatiḥ prajāpatiryajño / 'horātre vai
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9553929 (0.029):
dvādaśaiva brahmaudanānutthāya nirvapet prajāpatirvā odanaḥ prajāpatiḥ / saṃvatsaraḥ prajāpatiryajñaḥ saṃvatsarameva yajñamāpnotyupanāmuka enaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300331 (0.038):
tasya dvādaśa prathamagarbhāḥ | paṣṭhauhyo dakṣiṇā dvādaśa vai māsāḥ / saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiraṃśustadenam prajāpatiṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018417 (0.038):
trayodaśaitā āhutayo bhavanti trayodaśa vai māsāḥ samvatsarasya / samvatsaraḥ / prajāpatiḥ prajāpatiryajñastatprajāpatimevaitadyajñam bhiṣajyati
tāvantamevaitatsaṃsthāpayati so / eṣā mīmāṃsaivetaraṃ tveva kriyate
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286878 (0.061):
saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñaḥ sa yāvāneva yajño yāvatyasya mātrā / tāvantamevaitatsaṃ sthāpayati
taṃ gṛhītvā parimārṣṭi | nedvyavaścotaditi taṃ na sādayati prāṇo hyasyaiṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287585 (1.192):
maghavannityatha yadantarantariti gṛhṇātyantastvātmandadha ityevaitadāha / taṃ gṛhītvā parimārṣṭi | nedvyavaścotaditi taṃ na sādayatyudāno hyasyaiṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294856 (0.061):
prāṇo ha / vā asya savitā tasmādayamasannaḥ prāṇaḥ saṃcaratyathāha devāya savitre
tasmādayamasannaḥ prāṇaḥ saṃcarati yadīttvabhicaredathainaṃ sādayedamuṣya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287597 (0.0):
taṃ gṛhītvā parimārṣṭi | nedvyavaścotaditi taṃ na sādayatyudāno hyasyaiṣa / tasmādayamasanna udānaḥ saṃcarati yadīttvabhicaredathainaṃ sādayedamuṣya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294856 (0.047):
prāṇo ha / vā asya savitā tasmādayamasannaḥ prāṇaḥ saṃcaratyathāha devāya savitre
prāṇaṃ sādayāmīti tathāha tasminna punarasti yannānusṛjati teno
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422336 (0.011):
na tathā na yathā so 'sti tathāpi na ni[10]ṣidhyate || / yat tu jñānasārupyāt ka.....pravṛttiriti prastutya sphurita eva
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2024179 (0.014):
yatkimapyasādhayitvā vadati nāstīdaṃ vastu iti | jñātustu asti | ajñātuḥ / punarnāsti | yathā jātyandho vadati nāsti kṛṣṇamavadātaṃ vā, mayādṛṣṭatvāt
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25782734 (0.018):
asmābhi punaḥ punaḥ prayakṣīkṛtāsti | tvaṃ tv aniśaam udghūrṇase tena me
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24344175 (0.020):
'ghaṭo 'tra nāstīti 'ghaṭavān yanna bhavatī' tyādipratiṣedhavyavahāro 'sti
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769095 (0.022):
sarvabhūtāni caivācau na tadastīha yanna saḥ // BhS_36.202 //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2245820 (0.023):
vāsanā | nanu cidrūpānudayena katham atra jīvāditā nāsti | satyaṃ |"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5860134 (0.026):
bhūte vastuni tu neyamasti vidhetyāha na tu vastvevaṃ naivamiti /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24554834 (0.026):
[744] tat kathaṃ saṃbaṃ / na hi yo yatra na asti taddeśam ātmanā vyāpnoti iti
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485569 (0.026):
/ nāsti nānāsamvāsiko nāsti asamvāsiko / nāsti kāyakrāntako (?) nāsti
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2000593 (0.026):
kāmamithyācārādunmoko 'sti na vā | (u) nonmoko 'sti | kasmāt | na hyasti
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132859 (0.026):
duḥṭacittarudhirotpādako / nāsti bhikḥuṇīdūḥako / nāsti stainyasaṃvāsiko,
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20799196 (0.027):
14,027.005a tasmād dhrasvataraṃ nāsti na tato 'sti bṛhattaram
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987119 (0.028):
pūrvāpara vibhāgavato vastunaḥ pūrvato dāma dhṛtvā parataḥ pariveṣṭanena / bhavati | na tv etad astīty āha na cāntar iti | kiṃ ca vyāpakena vyāpyasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5395059 (0.028):
yajñaśabdaḥ asti . nāvayajñikyaḥ . pākayajñikyaḥ . iha na syāt .
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5184089 (0.028):
ca pratipan nopalabhyate // nāsāv asti nāpi nāstīti / yad eṣv / asaṃgānutpādāvyayāpramāṇāsaṃkhyātamānālokeṣu jñānam eṣa evābhisaṃbodhaḥ //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843069 (0.029):
pratibimbaṃ ca viṣayapratyavabhāso vijñānasyaivetina vijñānāt pratibimbaṃ pratibimbād vā vijñānaṃ pṛthag asti / tasmāt sāmādānikam evoktam nānyat / ko vāprabhāvamahatām asmadvidho buddhivispanditāny avagāhituṃ samarthaḥ
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4226192 (0.029):
eṣām [vivarṇāni aprakāśātmakāni kṛṣṇāni iti arthaḥ, na tataḥ anyatkārāṇa]m / asti vaivarṇyasya | yathā ghaṭasya ātapasthasya ekam pārśvam svacchāyayā
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10629973 (0.029):
viśiṣṭārthaparaśabdatvaṃ taccātrāpyastyeva / / athānuccāryamāṇasya na vākyatvaṃ na vā arthānubhāvakatvamiti cet, na,
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7172344 (0.030):
yat punaricchādimanna bhavati, tannirātmakaṃ thā ghaṭa iti ceti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230509 (0.031):
nanu sādhanāpekṣā kimarthamityatrāha na hīti/ nāsti hītyanvayaḥ/
adhvaryuśca / yajamānaśca jyogjīvataḥ / atho apyevainaṃ dadhyāt | amuṣya tvā prāṇamapidadhāmīti tathāha tasminna
punarasti yanna sādayati teno prāṇānna lobhayati
sa vā antareva santsvāheti karoti | devā ha vai bibhayāṃ cakruryadvai naḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10003750 (0.003):
parācīṣv evāsu reto dadhāti tad āhus, na vai tena parādhatte yad antarā / pravīyatā iti vyavadadhyād dhātāraṃ madhyataḥ sarvā evainā vṛṣamodinīḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3577157 (0.003):
āhur na vai tena parādhatte yad antarā pravīyatā iti vyavadadhyād dhātāraṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28876575 (0.011):
granthasya paripāṭī anusīvyati, na viśleṣayati ca, yaḥ punarantarā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28101674 (0.015):
'rātrau śrāddhaṃ na kurvīta' iti dharmaśāstraniṣiddhatvāt na tatra / vyabhicāraḥ/ / prakāśikāyāṃvidhimantareti/ liṅloṭtavyapratyayaghaṭitaṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2915497 (0.042):
sā vidyā kāraṇaṃ teṣāṃ cittānāṃ saṃpravartikam / / antarā kimavasthāsau yāvadrūpaṃ na jāyate // Lank_6.12 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010015 (0.051):
saṃdhatte yat pātre saṃdadhyātām, nedam antarā syāt, atha yad aratnī
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583404 (0.051):
saṃdhatta imāni vā etat saṃdhatte yat pātre saṃdadhyātāṃ nedam antarā syād / atha yad aratnī saṃdhattas tasmād idam antarā cakṣuṣor vidhṛtyai pumāṃsaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22513566 (0.055):
te devāḥ etasmādantakānmṛtyoḥ saṃvatsarātprajāpaterbibhayāṃ cakruryadvai / no'yamahorātrābhyāmāyuṣo'ntaṃ na gacediti
puraivāsya / grahasya homādasurarakṣasānīmaṃ grahaṃ na hanyuriti tamantareva santaḥ
svāhākāreṇājuhavustaṃ hutameva santamagnāvajuhavustatho evainameṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016270 (0.063):
nāṣṭrā na hanyuriti tametatpuraivāhavanīyātsvāhākāreṇājuhavustaṃ hutameva / santamagnāva juhuvustatho evainameṣa etatpuraivāhavanīyātsvāhākāreṇa
etadantareva santsvāhākāreṇa juhoti taṃ hutameva santamagnau juhoti
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016283 (0.022):
santamagnāva juhuvustatho evainameṣa etatpuraivāhavanīyātsvāhākāreṇa / juhoti taṃ / hutameva santamagnau juhoti
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9550021 (0.053):
niktamanālabdhamutsṛjanti yatstokīyā juhoti sarvahutamevainaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23903525 (0.060):
tāvantamevainametaccinotyājyena juhotyagnireṣa yadājyamagnimevaitaccinoti
athopaniṣkrāmati | urvantarikṣamanvemītyantarikṣaṃ vā anu
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068197 (0.0):
atha praiti | urvantarikṣamanvemītyantarikṣaṃ vā anu
rakṣaścaratyamūlamubhayataḥ paricinnaṃ yathāyam puruṣo 'mūla ubhayataḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068205 (0.0):
atha praiti | urvantarikṣamanvemītyantarikṣaṃ vā anu / rakṣaścaratyamūlamubhayataḥ paricinnaṃ yathāyam puruṣo 'mūla ubhayataḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694203 (0.0):
vātenetyantarikṣaṃ vā anu rakṣaścaratyamūlamubhayataḥ paricinnaṃ yathāyam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679409 (0.027):
śareṣīkayānakti | vajro vai śaro virakṣastāyai satūlā bhavatyamūlaṃ vā / idamubhayataḥ paricinnaṃ rakṣo 'ntarikṣamanucarati yathāyam puruṣo 'mūla
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694677 (0.027):
rakṣāṃsyavabādhate tadyadamūlamubhayataḥ paricinnam bhavatyamūlaṃ vā / idamubhayataḥ paricinnaṃ rakṣo 'ntarikṣamanucarati yathāyam puruṣo 'mūla
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694687 (0.030):
rakṣāṃsyavabādhate tadyadamūlamubhayataḥ paricinnam bhavatyamūlaṃ vā / idamubhayataḥ paricinnaṃ rakṣo 'ntarikṣamanucarati yathāyam puruṣo 'mūla
paricinno 'ntarikṣamanucaratyetadvai yajurbrahma rakṣohā sa etena
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068206 (0.0):
rakṣaścaratyamūlamubhayataḥ paricinnaṃ yathāyam puruṣo 'mūla ubhayataḥ / paricinno 'ntarikṣamanucarati tadbrahmaṇaivaitadantarikṣamabhayamanāṣṭraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694204 (0.0):
vātenetyantarikṣaṃ vā anu rakṣaścaratyamūlamubhayataḥ paricinnaṃ yathāyam / puruṣo 'mūla ubhayataḥ paricinno 'ntarikṣamanucarati tadvātenainaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679411 (0.013):
idamubhayataḥ paricinnaṃ rakṣo 'ntarikṣamanucarati yathāyam puruṣo 'mūla / ubhayataḥ paricinno 'ntarikṣamanucarati tadyatsatūlā bhavati virakṣastāyai
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694688 (0.013):
idamubhayataḥ paricinnaṃ rakṣo 'ntarikṣamanucarati yathāyam puruṣo 'mūla / ubhayataḥ paricinno 'ntarikṣamanucarati tasmādamūlamubhayataḥ paricinnam
brahmaṇāntarikṣamabhayamanāṣṭraṃ kurute / atha varaṃ vṛṇīte | balavaddha vai devā etasya grahasya homam prepsanti te
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068212 (0.003):
paricinno 'ntarikṣamanucarati tadbrahmaṇaivaitadantarikṣamabhayamanāṣṭraṃ / kurute
'smā / etaṃ varaṃ samardhayanti kṣipre na imaṃ grahaṃ juhavaditi tasmādvaraṃ
vṛṇīte / sa juhoti | svāṃkṛto 'sīti prāṇo vā asyaiṣa grahaḥ sa svayameva kṛtaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286630 (0.055):
atha yasmādupāṃśurnāma | aṃśurvai nāma grahaḥ sa prajāpatistasyaiṣa / prāṇastadyadasyaiṣa prāṇastasmādupāṃśurnāma
jātastasmādāha svāṃkṛto 'sīti viśvebhya indriyebhyo divyebhyaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287680 (0.0):
sa yenaivopāṃśum mantreṇa juhoti | tenaivaitam mantreṇa juhoti svāṃkṛto / 'si / viśvebhya indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyo manastvāṣṭu svāhā subhava
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496600 (0.044):
madhumatīr nā iṣas kṛdhi svāṃkṛto 'sy urv antarikṣaṃ vīhi viśvebhya / indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyo manas tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya
pārthivebhya iti / sarvābhyo hyeṣa prajābhyaḥ svayaṃ jāto manastvāṣṭviti prajāpatirvai manaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287681 (0.044):
sa yenaivopāṃśum mantreṇa juhoti | tenaivaitam mantreṇa juhoti svāṃkṛto / 'si / viśvebhya indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyo manastvāṣṭu svāhā subhava
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496601 (0.054):
madhumatīr nā iṣas kṛdhi svāṃkṛto 'sy urv antarikṣaṃ vīhi viśvebhya / indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyo manas tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya
prajāpatiṣṭvāśnutāmityevaitadāha svāhā tvā subhava sūryāyeti tadavaraṃ
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16720312 (0.063):
apānam.me.pāhy.apānam.me.jinva.svāhā.tvā.subhava.sūryāya.ity.antaryāmam.anvavāniti
svāhākāraṃ / karoti parāṃ devatām / amuṣminvā etamahauṣīt | ya eṣa tapati sarvaṃ vā eṣa tadenaṃ sarvasyaiva
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850087 (0.017):
sthitam | bārhato vā eṣa ya eṣa tapati | tad enaṃ svena chandasā
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9554764 (0.017):
dhuryapartidhura eṣa vā eṣa ya eṣa tapati na vā etaṃ kaścana
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287106 (0.027):
haivāmuṣmādādityātparaṃ tasmādavaraṃ svāhākāraṃ karoti parāṃ devatām
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016551 (0.030):
gharmāyetyavaraṃ / svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmasāveva bandhuḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015271 (0.032):
pariśrīyasvetyavaraṃ / svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmeṣa vai svāhākāro ya eṣa tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016834 (0.036):
atha prāṅivodaṅṅutkrāmati dharmāsi sudharmetyeṣa vai dharmo ya eṣa / tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015080 (0.038):
sa pravṛṇakti arcirasi śocirasi tapo'sītyeṣa vai gharmo ya eṣa tapati / sarvam vā / etadeṣa tadetamevaitatprīṇāti tasmādāhārcirasi śocirasi tapo'sīti
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013780 (0.041):
aśūdrociṣṭī eṣa vai dharmo ya eṣa tapati saiṣā śrīḥ satyaṃ jyotiranṛtaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016716 (0.044):
tantrāyiṇa iti eṣa vai tantrāyī ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10044185 (0.044):
atha saurya ekakapālaḥ puroḍāśo bhavati eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa vā
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014797 (0.044):
sa prokṣati yamāya tvetyeṣa vai yamo ya eṣa tapatyeṣa hīdaṃ sarvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014827 (0.047):
sūryasya tvā tapasa iti eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016033 (0.047):
triṣkṛtva āha trivṛddhi yajño'varaṃ svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmasāveva
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10036735 (0.048):
dātārāviṣāṃ rayīṇāmubhā vājasya sātaye huve vāmityeṣa vā indro ya eṣa / tapati sa
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686386 (0.048):
saṃnyadadhataiṣa vā indro ya eṣa tapati na ha vā eṣo 'gre tatāpa yathā
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015511 (0.048):
garbho devānāmiti eṣa vai garbho devānāṃ ya eṣa tapatyeṣa hīdaṃ sarvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9555136 (0.048):
devamanuṣyāḥ saṃvidānā apratyāvartayantaḥ saṃvatsaraṃ rakṣanti tadyaṃ na / pratyāvartayantyeṣa vā eṣa tapati ka u hyetamarhati pratyā !vayituṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016574 (0.053):
pitṝ!nagacattrayā vai pitarastānevaitatprīṇātyavaraṃ svāhākāraṃ karoti / parāṃ / devatāmasāveva bandhuḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016621 (0.053):
tāvevaitatprīṇātyavaraṃ svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmasāveva bandhuḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016670 (0.053):
yajurbhirhyeṣo'smiṃloke pratiṣṭhitastānyevaitatprīṇātyavaraṃ svāhākāraṃ / karoti / parāṃ devatāmasāveva bandhuḥ
parārdhyaṃ karotyatha yadavarāṃ devatāṃ kuryātparaṃ svāhākāraṃ syādu
haivāmuṣmādādityātparaṃ tasmādavaraṃ svāhākāraṃ karoti parāṃ devatām
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015271 (0.017):
pariśrīyasvetyavaraṃ / svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmeṣa vai svāhākāro ya eṣa tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1017030 (0.025):
itarasminpayo bhavati jyotiritarasyāṃ te hyetadubhe jyotiṣī saṅgacete / avaraṃ / svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmasāveva banduḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016226 (0.025):
vṛṣṭivanaya ityavaraṃ svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmasāveva bandhuḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016892 (0.025):
u prāṇaḥ prāṇamevāsminnetaddadhāti tasmādāha svāhā pūṣṇe śarasa ityavaraṃ / svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmasāveva bandhurhutvā madhyame
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287079 (0.027):
prajāpatiṣṭvāśnutāmityevaitadāha svāhā tvā subhava sūryāyeti tadavaraṃ / svāhākāraṃ / karoti parāṃ devatām
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016034 (0.031):
triṣkṛtva āha trivṛddhi yajño'varaṃ svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmasāveva
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015567 (0.035):
svāhā samagnistapasāgateti saṃ hyagnistapasāgatāvaraṃ svāhākāraṃ karoti / parāṃ / devatāmasāveva bandhuḥ saṃ daivyena savitreti saṃ hi daivyena savitrāgata
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016575 (0.037):
pitṝ!nagacattrayā vai pitarastānevaitatprīṇātyavaraṃ svāhākāraṃ karoti / parāṃ / devatāmasāveva bandhuḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016622 (0.037):
tāvevaitatprīṇātyavaraṃ svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmasāveva bandhuḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016671 (0.037):
yajurbhirhyeṣo'smiṃloke pratiṣṭhitastānyevaitatprīṇātyavaraṃ svāhākāraṃ / karoti / parāṃ devatāmasāveva bandhuḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016552 (0.038):
gharmāyetyavaraṃ / svāhākāraṃ karoti parāṃ devatāmasāveva bandhuḥ
atha hutvordhvaṃ grahamunmārṣṭi | parāñcamevāsminnetatprāṇaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287700 (0.048):
hutvordhvamunmārṣṭyathātrāvāñcamavamārṣṭi pratyañcamevāsminnetadudānaṃ
dadhātyathottānena pāṇinā madhyame paridhau prāgupamārṣṭi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287719 (0.0):
hutvottānena pāṇinā madhyame paridhau prāgupamārṣṭyathātra nīcā pāṇinā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287727 (0.049):
hutvottānena pāṇinā madhyame paridhau prāgupamārṣṭyathātra nīcā pāṇinā / madhyame paridhau pratyagupamārṣṭi pratyañcamevāsminnetadudānaṃ dadhāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287709 (0.057):
dadhāti / atha nīcā pāṇinā | madhyame paridhau pratyagupamārṣṭīdaṃ vā upāṃśu
parāñcamevāsminnetatprāṇaṃ dadhāti devebhyastvā marīcipebhya iti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287732 (0.059):
madhyame paridhau pratyagupamārṣṭi pratyañcamevāsminnetadudānaṃ dadhāti / devebhyastvā marīcipebhya iti so 'sāveva bandhuḥ
amuṣminvā etam maṇḍale 'hauṣīt | ya eṣa tapati tasya ye raśmayaste devā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292302 (0.038):
vai śukro ya eṣa tapati tasya ye raśmayaste viśve devāstasmācukrapātreṇa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287084 (0.054):
amuṣminvā etamahauṣīt | ya eṣa tapati sarvaṃ vā eṣa tadenaṃ sarvasyaiva
marīcipāstānevaitatprīṇāti ta enaṃ devāḥ prītāḥ svargaṃ lokamabhivahanti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694331 (1.788):
devā upariṣṭātsvāhākṛtayo 'nye tānevaitatprīṇāti ta enamubhaye devāḥ / prītāḥ svargaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293351 (1.788):
dakṣiṇābhirmanuṣyadevānbrāhmaṇāñcuśruvuṣo 'nūcānāṃsta enamubhaye devāḥ / prītāḥ svargaṃ lokamabhivahanti
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9553037 (0.028):
caivāsmiṃloke devā ya u cāmuṣmiṃstānevaitatprīṇāti ta enamubhaye devāḥ / prītāḥ / svargaṃ lokamabhivahanti
tasya vā etasya grahasya | nānuvākyāsti na yājyā tam mantreṇa juhotyeteno
hāsyaiṣo / 'nuvākyavānbhavatyetena yājyavānatha yadyabhicaredyo 'syāṃśurāśliṣṭaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071180 (0.063):
dviṣmastamato mā maugiti yadi nābhicaredyadyu abhicaredamumato mā maugiti / brūyāt / atha dvitīyam praharati | apārarum pṛthivyai
syādbāhvorvorasi vā vāsasi vā taṃ juhuyāddevāṃśo yasmai tveḍe
tatsatyamupariprutā / bhaṅgena hato 'sau phaḍiti yathā ha vai hanyamānānāmapadhāvedevameṣo
'bhiṣūyamāṇānāṃ skandati tathā ha tasya naiva dhāvannāpadhāvatpariśiṣyate
yasmā / evaṃ karoti taṃ sādayati prāṇāya tveti prāṇo hyasyaiṣaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287217 (0.062):
kuryāduttarārdha evainaṃ sādayenno hyetasyā āhuteḥ kā cana parāsti taṃ / sādayati / prāṇāya tveti prāṇo hyasyaiṣaḥ / athopāṃśusavanamādatte | taṃ na daśābhirna vivitreṇopaspṛśati yathā
dakṣiṇārdhe haike sādayanti | etāṃ hyeṣa diśamanu saṃcaratīti tadu tathā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289174 (0.059):
dakṣiṇārdhe sādayatyetāṃ hyeṣa diśamanu saṃcarati / atha manthinaṃ gṛhṇāti | ayaṃ venaścodayatpṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso
kuryāduttarārdha evainaṃ sādayenno hyetasyā āhuteḥ kā cana parāsti taṃ
sādayati / prāṇāya tveti prāṇo hyasyaiṣaḥ / athopāṃśusavanamādatte | taṃ na daśābhirna vivitreṇopaspṛśati yathā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581499 (0.039):
prāṇa evāsya sādayati pramāyuko bhavati prāṇāya tvety anabhicarant sādayet
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287193 (0.062):
yasmā / evaṃ karoti taṃ sādayati prāṇāya tveti prāṇo hyasyaiṣaḥ
hyadbhiḥ / praṇiktamevaṃ tadyadyaṃśurāśliṣṭaḥ syātpāṇinaiva
pradhvaṃsyodañcamupanipādayedvyānāya tveti vyāno hyasyaiṣaḥ
prāṇo ha vā asyopāṃśu | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286621 (0.0):
prāṇo ha vā asyopāṃśuḥ | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581582 (0.026):
'ntardhatte bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581608 (0.026):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581641 (0.026):
punar ardayati tasmāt suptvā punaḥ prabudhyante prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā tṛtīyāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581668 (0.026):
'tha yat punar ardayati tasmāt punar abhyāyuvate prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre punaḥ prayujyete tasmād
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582501 (0.033):
hi viśve devāḥ prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano vāg
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008186 (0.045):
'ntardhatte bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008213 (0.045):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008246 (0.045):
yat punar ardayati tasmāt suptvā punaḥ prabudhyante prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008273 (0.045):
nāvapadyante, atha yat punar ardayati tasmāt punar abhyāyuvate prāṇāpānau / vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad ete pātre punaḥ prayujyete
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10009109 (0.049):
vaiśvadevaṃ tṛtīyasavanam, vāyur hi viśve devāḥ prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, vāg aindravāyavas, dakṣakratū
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287815 (0.053):
lokamudanannabhyudanityantarikṣamevopāṃśusavano vyāno hyupāṃśusavano
atha yasmādantaryāmo nāma | yo vai prāṇaḥ sa udānaḥ sa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295429 (0.035):
gṛhṇīyādupāṃśupātreṇaitaṃ samānaṃ hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇo hi yo / vai / prāṇaḥ sa udāno vṛṣā vai prāṇo yoṣā patnī mithunamevaitatprajananaṃ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349239 (0.036):
vāyavo nāḍimadhyasthā $ vāhakāś ca caturdaśa & / prāṇo vyānastvapānaś ca % udānaś ca samānakaḥ // LiP_1,86.82 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7243004 (0.036):
prāṇo vyānastvapānaś ca udānaś ca samānakaḥ // LiP_1,86.82 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785968 (0.038):
prāṇāḥ sattvaṃ rajaścaiva tamaśca pratipatpitiḥ // VamPSm_26.122 // / prāṇo 'pānaḥ masānaśca udāno vyāna eva ca /
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26463737 (0.039):
trayo vai prāṇāḥ prāṇa udāno vyānastairevainametadyunktyadho 'dho
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286621 (0.039):
prāṇo ha vā asyopāṃśuḥ | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ / atha yasmādupāṃśurnāma | aṃśurvai nāma grahaḥ sa prajāpatistasyaiṣa
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10396065 (0.042):
12,274.060d@028_0294 prāṇaḥ sattvaṃ rajaś caiva tamaś cāpramadas tathā / 12,274.060d@028_0295 prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26767221 (0.042):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ % tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca $ udāno vyāna eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11038545 (0.042):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20796933 (0.042):
14,020.014c prāṇo 'pānaḥ samānaś ca vyānaś codāna eva ca / 14,020.015a tata eva pravartante tam eva praviśanti ca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284583 (0.043):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca % udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178613 (0.043):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4155073 (0.046):
eṣā hy antaṃ āyattaiṣā hi na | / prāṇo 'pāno vyāna udānaḥ samāno 'na ity etat sarvaṃ prāṇa eva |
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22292820 (0.047):
padāni nava vai prāṇāḥ saptatisṛbhistrayo vai prāṇāḥ prāṇa udāno / vyānastānevāsmi
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20798230 (0.050):
14,024.002c prāṇo 'pānaḥ samāno vā vyāno vodāna eva ca / 14,024.003 nārada uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28972623 (0.051):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca LiP_1,8.61c / prāṇo vyānastvapānaś ca LiP_1,86.82c
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696005 (0.051):
pāṇyā aṅgulayo daśa pādyā daśa prāṇāḥ prāṇa udāno vyāna ityetāvānvai
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3269878 (0.051):
evaṃ hi śrūyate 'yaḥ prāṇaḥ sa vāyuḥ sa eṣa vāyuḥ pañcavidhaḥ prāṇo 'pāno / vyāna udānaḥ samānaḥ' iti / / athavā tantrāntarīyābhiprāyātsamastakaraṇavṛttiḥ prāṇa iti prāptam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524455 (0.051):
etāḥ prāṇavahāḥ proktāḥ % pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.16 // / prāṇo 'pānaḥ samānaśca $ udāno vyāna eva ca &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781674 (0.051):
etāḥ prāṇavahāḥ proktāḥ pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.16 // / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
vyānastamevāsminnetatparāñcam prāṇaṃ dadhāti yadupāṃśu gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294706 (0.046):
tamevāsminnetatpurastātprāṇaṃ dadhāti yadupāṃśu gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015386 (0.048):
prāṇamevāsminnetaddadhāti trīṇi bhavanti trayo vai prāṇāḥ prāṇa udāno / vyānastānevāsminnetaddadhāti
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26463737 (0.055):
trayo vai prāṇāḥ prāṇa udāno vyānastairevainametadyunktyadho 'dho
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7845298 (0.058):
tāṃ vai paco'nvāha trayo vai prāṇāḥ prāṇa udāno / vyānastānevāsmiṃstaddadhātyathārdharcaśo dvau vā imau prāṇau prāṇodānāveva
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015588 (0.061):
te vā ete trayo'vakāśā bhavanti trayo vai prāṇāḥ prāṇa udāno / vyānastenaivāsminnetaddadhāti
tamevāsminnetatpratyañcamudānaṃ dadhāti yadantaryāmaṃ gṛhṇāti so
'syāyamudāno / 'ntarātmanyatastadyadasyaiṣo 'ntarātmanyato yadvainenemāḥ prajā
yatāstasmādantaryāmo nāma / tamantaḥpavitrādgṛhṇāti | pratyañcamevāsminnetadudānaṃ dadhāti so
'syāyamudāno / 'ntarātmanhita eteno hāsyāpyupāṃśurantaḥpavitrādgṛhīto bhavati samānaṃ
hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hyeteno haivāsyaiṣo 'pītareṣu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287627 (0.0):
nāpidadhyānnainamapidadhyādyathopāṃśoḥ karma tathaitasya samānaṃ / hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287668 (0.0):
tattūṣṇīṃ juhuyātsamānaṃ hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294789 (0.0):
upāṃśustasmādupāṃśupātreṇa gṛhṇātyantaryāmapātreṇa vā samānaṃ / hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295426 (0.036):
gṛhṇīyādupāṃśupātreṇaitaṃ samānaṃ hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇo hi yo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008436 (0.062):
iti, upāṃśvantaryāmau vā anv anye paśavaḥ puruṣas tvai yajñena saṃmitaḥ / prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau yad etau grahā asannau hūyete tasmāt sadyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581828 (0.062):
upāṃśvantaryāmau vā anv anye paśavaḥ puruṣas tvai yajñena saṃmitaḥ / prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau yad etau grahā asannau hūyete tasmāt sadyo
graheṣvanākṣidbhavati / atha yasmātsomam pavitreṇa pāvayati | yatra vai somaḥ svam purohitam
bṛhaspatiṃ / jijyau tasmai punardadau tena saṃśaśāma tasminpunardaduṣyāsaivātiśiṣṭameno
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379186 (0.010):
ugrasenamate tiṣṭhan yaśodāyai dadau tadā | *HV_48.17*603 | / [k: D6,T2,G1 3.5,M ins. after 17; T1.3.4,G4 cont. after *602: :k]
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26850281 (0.024):
harṣaṇāya tataḥ prādāt $ kulabhadraṃ tatas tu saḥ & / sarvābhadrapraśamana % pūrvakaṃ bhadram astu te // BrP_165.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11121593 (0.024):
harṣaṇāya tataḥ prādāt kulabhadraṃ tatas tu saḥ / / sarvābhadrapraśamana pūrvakaṃ bhadram astu te // BrP_165.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748593 (0.026):
aprārthayat kāmadhenuṃ(3) yadā sa na dadau tadā /AP_4.016ab/
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22267141 (0.055):
7.081.019a tataḥ prītamanā rudraḥ puruṣatvaṃ dadau punaḥ / 7.081.019c ilāyai sumahātejā dattvā cāntaradhīyata
yadīnnūnam brahma jyānāyābhidadhyau / taṃ devāḥ pavitreṇāpāvayan | sa medhyaḥ pūto devānāṃ havirabhavattatho
evainameṣa etatpavitreṇa pāvayati sa medhyaḥ pūto devānāṃ havirbhavati
tadyadupayāmena grahā gṛhyante | iyaṃ vā aditistasyā adaḥ prāyaṇīyaṃ
havirasāvādityaścarustadvai tatpureva sutyāyai sā heyaṃ deveṣu
sutyāyāmapitvamīṣe / 'stveva me 'pi prasute bhāga iti
te ha devā ūcuḥ | vyādiṣṭo 'yaṃ devatābhyo yajñastvayaiva grahā gṛhyantāṃ
devatābhyo hūyantāmiti tatheti so 'syā eṣa prasute bhāgaḥ / tadyadupayāmena grahā gṛhyante | iyaṃ vā upayāma iyaṃ vā
idamannādyamupayacati / paśubhyo manuṣyebhyo vanaspatibhya ito vā ūrdhvā devā divi hi devāḥ
tadyadupayāmena grahā gṛhyante | anayaiva tadgṛhyante 'tha yadyonau
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10007863 (0.054):
upayāmas, yad upayāmagṛhītā gṛhyante, anayā vā etad gṛhyante tad askannā
sādayatīyaṃ / vā asya sarvasya yonirasyai vā imāḥ prajāḥ prajātāḥ
taṃ vā etam | reto bhūtaṃ somamṛtvijo bibhrati yadvā ayonau retaḥ sicyate
pra vai / tanmīyate 'tha yadyonau sādayatyasyāmeva tatsādayati
prāṇodānau ha vā asyaitau grahau | tayorudite 'nyataraṃ juhotyanudite
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287459 (0.026):
ahorātre ha vā asyaitau grahau | tayorudite 'nyataraṃ juhotyanudite
prāṇodānayorvyākṛtyai prāṇodānāvevaitadvyākaroti tasmādetau samānāveva
santau / nānevācakṣate prāṇa iti codāna iti ca / ahorātre ha vā asyaitau grahau | tayorudite 'nyataraṃ juhotyanudite
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287438 (0.026):
prāṇodānau ha vā asyaitau grahau | tayorudite 'nyataraṃ juhotyanudite
'nyataramahorātrayorvyākṛtyā ahorātre evaitadvyākaroti / ahaḥ santamupāśum | taṃ rātrau juhotyaharevaitadrātrau dadhāti tasmādapi
sutamiśrāyāmupaiva kiṃcitkhyāyate / rātriṃ santamantaryāmam | tamudite juhoti rātrimevaitadahandadhāti teno
hāsāvāditya udyannevemāḥ prajā na pradahati tenemāḥ prajāstrātāḥ
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sītyukta upayāmasya bandhurantaryaca
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010717 (0.039):
upayāmagṛhīto 'si, indrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584103 (0.039):
upayāmagṛhīto 'sīndrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295820 (0.044):
gṛhṇāti teno hāsyaiṣa puroruṅnānbhavati tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si harirasi hāriyojano haribhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290331 (0.047):
tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295018 (0.047):
hāsyaiṣa puroruṅmānbhavati tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si suśarmāsi supratiṣṭhāna iti prāṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295454 (0.047):
tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya deva soma ta iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923151 (0.059):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvā, eṣa te yonis, vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496852 (0.059):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonir vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289153 (0.059):
jayantamanu yāsu vardhase upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonirvīratām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496772 (0.061):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvopayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas / tvopayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923071 (0.061):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvā, upayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas tvā, / upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
maghavanpāhi somamitīndro vai maghavānindro yajñasya netā tasmādāha
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287570 (0.0):
maghavanmādayasvetīndro vai maghavānindro yajñasya netā tasmādāha
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13723705 (0.040):
RV_2,011.17a ugreṣv in nu śūra mandasānas trikadrukeṣu pāhi somam indra | / RV_2,011.17c pradodhuvac chmaśruṣu prīṇāno yāhi haribhyāṃ sutasya pītim ||
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13723666 (0.044):
RV_2,011.15a vyantv in nu yeṣu mandasānas tṛpat somam pāhi drahyad indra |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13459885 (0.050):
vyantu | it | nu | yeṣu | mandasānaḥ | tṛpat | somam | pāhi | drahyat | / indra | asmān | su | pṛt-su | ā | tarutra | avardhayaḥ | dyām | bṛhat-bhiḥ
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18082348 (0.058):
RV_02.011.15.1{05} vyantvin nu yeṣu mandasānastṛpat somaṃ pāhi / drahyadindra
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18082388 (0.062):
RV_02.011.17.1{06} ugreṣvin nu śūra mandasānastrikadrukeṣu pāhi somamindra / RV_02.011.17.2{06} pradodhuvacchmaśruṣu prīṇāno yāhi haribhyāṃ
maghavanniti pāhi somamiti gopāya somamityevaitadāhoruṣya rāya eṣo
yajasveti / paśavo vai rāyo gopāya paśūnityevaitadāheṣo yajasveti prajā vā iṣastā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082257 (0.048):
ā yajatāmejyā iṣa iti | prajā vā iṣastā evaitadyāyajūkāḥ karoti tā imāḥ
evaitadyāyajūkāḥ karoti tā imāḥ prajā yajamānā arcantyaḥ / śrāmyantyaścaranti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082261 (0.0):
ā yajatāmejyā iṣa iti | prajā vā iṣastā evaitadyāyajūkāḥ karoti tā imāḥ
antaste dyāvāpṛthivī dadhāmi | antardadhāmyurvantarikṣam
sajūrdevebhiravaraiḥ / paraiśceti tadenaṃ vaiśvadevaṃ karoti tadyadenenemāḥ prajāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695829 (0.054):
svāhetyetena vaiśvadevena yajuṣā juhoti vaiśvadevaṃ vā antarikṣaṃ / tadyadenenemāḥ / prajāḥ prāṇatyaścodānatyaścāntarikṣamanucaranti tena vaiśvadevaṃ vaṣaṭkṛte
prāṇatyaścodanatyaścāntarikṣamanucaranti tena vaiśvadevo 'ntaryāme
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695833 (0.0):
svāhetyetena vaiśvadevena yajuṣā juhoti vaiśvadevaṃ vā antarikṣaṃ / tadyadenenemāḥ / prajāḥ prāṇatyaścodānatyaścāntarikṣamanucaranti tena vaiśvadevaṃ vaṣaṭkṛte
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28084423 (0.063):
antarikṣamanu vāvadyamānāḥ prajāścaranti yadvai vadati śaṃsatīti vai
maghavanmādayasvetīndro vai maghavānindro yajñasya netā tasmādāha
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287511 (0.0):
maghavanpāhi somamitīndro vai maghavānindro yajñasya netā tasmādāha
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12796798 (0.048):
o3 o o o o3 o o o o3 madad vṛṣākapo3 o o3 aryaḥ puṣṭeṣu matsakhā viśvasmād / indra uktarom [20.126.1]> | iti || / <6.2.18> (32.18) pratigare | ninardasya
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1345450 (0.050):
RV_01.051.09.1{10} anuvratāya randhayannapavratānābhūbhirindraḥ / śnathayannanābhuvaḥ / RV_01.051.09.2{10} vṛddhasya cid vardhato dyāminakṣata stavāno vamro vi
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7313824 (0.054):
RV_08.076.01.2{27} marutvantaṃna vṛñjase / RV_08.076.02.1{27} ayamindro marutsakhā vi vṛtrasyābhinacchiraḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15018422 (0.055):
| dhātu | indraḥ // RV_6,47.11 // / indraḥ | su-trāmā | sva-vān | avaḥ-bhiḥ | su-mṛḷīkaḥ | bhavatu |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7314122 (0.056):
RV_08.078.05.1{31} nakīmindro nikartave na śakraḥ pariśaktave / RV_08.078.05.2{31} viśvaṃ śṛṇoti paśyati
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14080004 (0.056):
RV_8,078.05a nakīm indro nikartave na śakraḥ pariśaktave | / RV_8,078.05c viśvaṃ śṛṇoti paśyati ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4692502 (0.060):
1 2 2 0601a apādu śiprayandhasaḥ sudakṣasya prahoṣiṇaḥ . / 1 2 2 0601c indrorindro yavāśiraḥ .. 145
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521244 (0.062):
āpātita.manyus.tṛpra.prahārī.kṣipra.prahārī.sṛpra.prahārī.somo.vā.indro.vā/ / 5,12: dhunir.dhūnoteh/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7550436 (0.063):
maghavatī / / māghavatam / / na ca bhavati / / maghavā, maghavānau, maghavānaḥ /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18993477 (0.063):
(AVŚ_20,57.8c) sa hi sthiro vicarṣaniḥ ||8|| / (AVŚ_20,57.9a) indraś ca mṛlayāti no na naḥ paścād aghaṃ naśat |
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14650724 (0.063):
vṛhāpṛṇataḥ / RV_06.044.12.1{18} udabhrāṇīva stanayanniyartīndro rādhāṃsyaśvyāni gavyā
maghavannityatha yadantarantariti gṛhṇātyantastvātmandadha ityevaitadāha
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287511 (0.052):
maghavanpāhi somamitīndro vai maghavānindro yajñasya netā tasmādāha
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2244546 (0.062):
bāhyatejasety arthaḥ | kathambhūtad ity | atrāha "yo 'ntar" iti | "yo / 'ntar asti" | puruṣeṇa "sa tenaivā"karaṇabhūtena tenaiv"ānubhūyate" |"
taṃ gṛhītvā parimārṣṭi | nedvyavaścotaditi taṃ na sādayatyudāno hyasyaiṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286917 (1.192):
eṣā mīmāṃsaivetaraṃ tveva kriyate / taṃ gṛhītvā parimārṣṭi | nedvyavaścotaditi taṃ na sādayati prāṇo hyasyaiṣa
tasmādayamasanna udānaḥ saṃcarati yadīttvabhicaredathainaṃ sādayedamuṣya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286927 (0.0):
taṃ gṛhītvā parimārṣṭi | nedvyavaścotaditi taṃ na sādayati prāṇo hyasyaiṣa / tasmādayamasannaḥ prāṇaḥ saṃcarati yadīttvabhicaredathainaṃ sādayedamuṣya
tvodānaṃ sādayāmīti / sa yadyupāṃśuṃ sādayet | athainaṃ sādayedyadyupāṃśuṃ na sādayennainaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286929 (0.049):
tasmādayamasannaḥ prāṇaḥ saṃcarati yadīttvabhicaredathainaṃ sādayedamuṣya / tvā / prāṇaṃ sādayāmīti tathāha tasminna punarasti yannānusṛjati teno
sādayedyadyupāṃśumapidadhyādapyenaṃ dadhyādyadyupāṃśu
nāpidadhyānnainamapidadhyādyathopāṃśoḥ karma tathaitasya samānaṃ
hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hi / tā u ha carakāḥ | nānaiva mantrābhyāṃ juhvati prāṇodānau vā asyaitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287300 (0.0):
'ntarātmanhita eteno hāsyāpyupāṃśurantaḥpavitrādgṛhīto bhavati samānaṃ / hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hyeteno haivāsyaiṣo 'pītareṣu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287667 (0.0):
tattūṣṇīṃ juhuyātsamānaṃ hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294789 (0.0):
upāṃśustasmādupāṃśupātreṇa gṛhṇātyantaryāmapātreṇa vā samānaṃ / hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295426 (0.053):
gṛhṇīyādupāṃśupātreṇaitaṃ samānaṃ hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇo hi yo
nānāvīryau / prāṇodānau kurma iti vadantastadu tathā na kuryānmohayanti ha te
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7845305 (0.053):
vyānastānevāsmiṃstaddadhātyathārdharcaśo dvau vā imau prāṇau prāṇodānāveva / prāṇodānāvevāsmiṃstaddadhātyatha kṛtsnāmeko vā ayam prāṇaḥ kṛtsna eva
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28084854 (0.060):
so 'yam puruṣe 'ntaḥ praviṣṭaḥ prāñca pratyañca tāvimau prāṇodānau / prāṇodānau / vai mitrāvaruṇau tadya eva varṣasyeṣṭe sa tvā vṛṣṭyāvatvityevaitadāha
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696218 (0.060):
mitrāvaruṇau gaca svāheti | prāṇodānau vai mitrāvaruṇau / prāṇodānāvevaitatprajāsu
yajamānasya / prāṇodānāvapīdvā enaṃ tūṣṇīṃ juhuyāt
sa yadvā upāṃśu mantreṇa juhoti | tadevāsyaiṣo 'pi mantreṇa huto bhavati
tattūṣṇīṃ juhuyātsamānaṃ hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287301 (0.0):
'ntarātmanhita eteno hāsyāpyupāṃśurantaḥpavitrādgṛhīto bhavati samānaṃ / hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hyeteno haivāsyaiṣo 'pītareṣu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287627 (0.0):
nāpidadhyānnainamapidadhyādyathopāṃśoḥ karma tathaitasya samānaṃ / hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294789 (0.0):
upāṃśustasmādupāṃśupātreṇa gṛhṇātyantaryāmapātreṇa vā samānaṃ / hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008184 (0.035):
'ntardhatte bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008211 (0.035):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008244 (0.035):
yat punar ardayati tasmāt suptvā punaḥ prabudhyante prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008271 (0.035):
nāvapadyante, atha yat punar ardayati tasmāt punar abhyāyuvate prāṇāpānau / vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad ete pātre punaḥ prayujyete
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10009107 (0.035):
vaiśvadevaṃ tṛtīyasavanam, vāyur hi viśve devāḥ prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, vāg aindravāyavas, dakṣakratū
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581579 (0.035):
'ntardhatte bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581606 (0.035):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581639 (0.035):
punar ardayati tasmāt suptvā punaḥ prabudhyante prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā tṛtīyāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581666 (0.035):
'tha yat punar ardayati tasmāt punar abhyāyuvate prāṇāpānau vā / upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre punaḥ prayujyete tasmād
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582499 (0.035):
hi viśve devāḥ prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano vāg
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008436 (0.043):
iti, upāṃśvantaryāmau vā anv anye paśavaḥ puruṣas tvai yajñena saṃmitaḥ / prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau yad etau grahā asannau hūyete tasmāt sadyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581829 (0.043):
upāṃśvantaryāmau vā anv anye paśavaḥ puruṣas tvai yajñena saṃmitaḥ / prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau yad etau grahā asannau hūyete tasmāt sadyo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295426 (0.053):
gṛhṇīyādupāṃśupātreṇaitaṃ samānaṃ hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇo hi yo
sa yenaivopāṃśum mantreṇa juhoti | tenaivaitam mantreṇa juhoti svāṃkṛto
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287300 (0.048):
hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇodānau hyeteno haivāsyaiṣo 'pītareṣu
viśvebhya indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyo manastvāṣṭu svāhā subhava
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496606 (0.0):
madhumatīr nā iṣas kṛdhi svāṃkṛto 'sy urv antarikṣaṃ vīhi viśvebhya / indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyo manas tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287058 (0.0):
jātastasmādāha svāṃkṛto 'sīti viśvebhya indriyebhyo divyebhyaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922905 (0.039):
madhumatīr nā iṣas kṛdhi svāṃkṛto 'si, urv antarikṣaṃ vīhi viśvebhya / indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyas, manas tvāṣṭu svāhā tvā subhava
sūryāyetyukto yajuṣo bandhuḥ / atha hutvāvāñcaṃ grahamavamārṣṭi | idaṃ vā upāṃśuṃ
hutvordhvamunmārṣṭyathātrāvāñcamavamārṣṭi pratyañcamevāsminnetadudānaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298659 (0.006):
atha yadupāṃśuṃ hutvā | ūrdhvamunmārṣṭi tasmādimā ajā arā ḍītarā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287111 (0.048):
atha hutvordhvaṃ grahamunmārṣṭi | parāñcamevāsminnetatprāṇaṃ
dadhāti / atha nīcā pāṇinā | madhyame paridhau pratyagupamārṣṭīdaṃ vā upāṃśu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287118 (0.057):
dadhātyathottānena pāṇinā madhyame paridhau prāgupamārṣṭi
hutvottānena pāṇinā madhyame paridhau prāgupamārṣṭyathātra nīcā pāṇinā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287121 (0.0):
dadhātyathottānena pāṇinā madhyame paridhau prāgupamārṣṭi
madhyame paridhau pratyagupamārṣṭi pratyañcamevāsminnetadudānaṃ dadhāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287125 (0.049):
dadhātyathottānena pāṇinā madhyame paridhau prāgupamārṣṭi / parāñcamevāsminnetatprāṇaṃ dadhāti devebhyastvā marīcipebhya iti
devebhyastvā marīcipebhya iti so 'sāveva bandhuḥ / tam pratyākramya sādayati | udānāya tvetyudāno hyasyaiṣa tāni vai
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287126 (0.059):
parāñcamevāsminnetatprāṇaṃ dadhāti devebhyastvā marīcipebhya iti
saṃspṛṣṭāni / sādayati prāṇodānāvevaitatsaṃsparśayati prāṇodānāntsaṃdadhāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292225 (0.052):
idaṃ sarvam prajanayyāsminnevaitatsarvasminprāṇādānau dadhāti / tāvimāvasmintsarvasminprāṇodānau hitau
tāni vā aniṅgyamānāni śere | ā tṛtīyasavanāttasmādime manuṣyāḥ svapanti / punastṛtīyasavane prajujyante tasmādime manuṣyāḥ suptvā prabudhyante te
'niśitāścarācarā yajñasyaivaitadvidhāmanu vaya iva ha vai yajño vidhīyate
tasyopāṃśvantaryāmāveva pakṣāvātmopāṃśusavanaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581581 (0.053):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581608 (0.053):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581641 (0.053):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā tṛtīyāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581668 (0.053):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre punaḥ prayujyete tasmād
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008186 (0.058):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008213 (0.058):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008246 (0.058):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008273 (0.058):
vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad ete pātre punaḥ prayujyete
tāni vā aniṅgyamānāni śere | ā tṛtīyasavanāttāyate yajña eti vai
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22289240 (0.058):
amāvāsyāyāṃ dīkṣate | amāvāsyāyai vā adhi yajñastāyate yato yajñastāyate / tato yajñaṃ
tadyattāyate / tasmādimāni vayāṃsi vigṛhya pakṣāvanāyuvānāni patanti tāni
punastṛtīyasavane / prayujyante tasmādimāni vayāṃsi samāsam pakṣāvāyuvānāni patanti
yajñasyaivaitadvidhāmanu / iyaṃ ha vā upāṃśuḥ | prāṇo hyupāṃśurimāṃ hyeva / prāṇannabhiprāṇityasāvevāntaryāma
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295429 (0.051):
gṛhṇīyādupāṃśupātreṇaitaṃ samānaṃ hyetadyadupāṃśvantaryāmau prāṇo hi yo / vai / prāṇaḥ sa udāno vṛṣā vai prāṇo yoṣā patnī mithunamevaitatprajananaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298839 (0.057):
ekaṃ ha tveva tatpātram | yadimāḥ prajā anu prajāyanta upāṃśupātrameva / prāṇo / hyupāṃśuḥ prāṇo hi prajāpatiḥ prajāpatiṃ hyevedaṃ sarvamanu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287253 (0.060):
atha yasmādantaryāmo nāma | yo vai prāṇaḥ sa udānaḥ sa
udāno hyantaryāmo 'muṃ hyeva / lokamudanannabhyudanityantarikṣamevopāṃśusavano vyāno hyupāṃśusavano
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581581 (0.044):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581608 (0.044):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581641 (0.044):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā tṛtīyāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581668 (0.044):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavano yad ete pātre punaḥ prayujyete tasmād
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287244 (0.053):
prāṇo ha vā asyopāṃśu | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008186 (0.059):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad eṣa grāvāntaraite pātre sādyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008213 (0.059):
upāṃśusavano grāvā prāṇāpānau vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008246 (0.059):
upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad ete pātre etaṃ grāvāṇam ā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008273 (0.059):
vā upāṃśvantaryāmau vyāna upāṃśusavanas, yad ete pātre punaḥ prayujyete
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10007658 (0.064):
viṣṇave tveti viṣṇur hi yajñas, vyāno vā upāṃśusavanaḥ prajā aṃśavas,
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286615 (0.064):
prāṇo ha vā asyopāṃśuḥ | vyāna upāṃśusavana udāna evāntaryāmaḥ
'ntarikṣaṃ hyeva vyanannabhivyaniti / vāggha vā asyaindravāyavaḥ | etannvadhyātmamindro ha yatra vṛtrāya vajram
prajahāra so 'balīyānmanyamāno nāstṛṣītīva bibhyannilayāṃ cakre tadevāpi
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28080370 (0.0):
indro ha yatra vṛtrāya vajram prajahāra | so 'balīyānmanyamāno nāstṛṣītīva
apanyalayanta / te ha devā ūcuḥ | na vai hataṃ vṛtraṃ vidma na jīvaṃ hanta na eko vettu
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26809694 (0.019):
gateṣu daityasaṃgheṣu % devāḥ sarve 'nvamantrayan // BrP_106.13 // / {devā ūcuḥ: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26832420 (0.019):
nirindratvaṃ gate loke % devāḥ sarve nyamantrayan // BrP_129.20 // / {devā ūcuḥ: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11081008 (0.019):
gateṣu daityasaṃgheṣu devāḥ sarve 'nvamantrayan // BrP_106.13 // / {devā ūcuḥ: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11103731 (0.019):
nirindratvaṃ gate loke devāḥ sarve nyamantrayan // BrP_129.20 // / {devā ūcuḥ: }
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13780129 (0.035):
tam ūcur ṛṣayo devāḥ HV_39.24a / tam ūcur brahmaṝṣayo HV_35.26a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16844456 (0.057):
devāḥ saptarṣibhiḥ saha BrP_5.59b / devāḥ sarve nyamantrayan BrP_129.20d / devāḥ sarve 'nvamantrayan BrP_106.13d
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4630088 (0.061):
ajayantāsurā devānnagrā devā amantrayan // BndP_2,73.62 // / devā ūcuḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070963 (0.064):
tato ha smaivainānpunarupottiṣṭhanti / te ha devā ūcuḥ | jayāmo vā asurāṃstatastveva naḥ punarupottiṣṭhanti
yadi hato vā / vṛtro jīvati veti / te vāyumabruvan | ayaṃ vai vāyuryo 'yam pavate vāyo tvamidaṃ viddhi yadi
vṛtro jīvati vā tvaṃ vai na āśiṣṭo 'si yadi jīviṣyati tvameva kṣipram
punarāgamiṣyasīti / sa hovāca | kim me tataḥ syāditi prathamavaṣaṭkāra eva te somasya rājña
tathetyeyāya vāyureddhataṃ vṛtraṃ sa hovāca hato vṛtro yaddhate kuryāta
tatkuruteti / te devā abhyasṛjyanta | yathā vittiṃ vetsyamānā evaṃ sa yameko 'labhata sa
ekadevatyo 'bhavadyaṃ dvau sa dvidevatyo yam bahavaḥ sa
bahudevatyastadyadenam / pātrairvyagṛhṇata tasmādgrahā nāma
sa eṣāmāpūyat | sa enāṃcuktaḥ pūtirabhivavau sa nālamāhutyā āsa nālam
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24540075 (0.030):
( hnavānena) tu nāpahanutaṃ nāma kiñcid | avaśyaṃ caitad anythā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298309 (0.044):
tadyadenānatyagṛhṇata tasmādatigrāhyā nāma te 'tiṣṭhāvāno 'bhavanyathaita
bhakṣāya / te devā vāyumabruvan | vāyavimaṃ no vivāhīmaṃ naḥ svadayeti sa hovāca kim
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300933 (0.0):
uttarato yajñamupacariṣyāma iti / sa hovāca | kim me tataḥ syāditi brāhmaṇācaṃsyā te brahmasāma ta iti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27301181 (0.006):
te devā vācamabruvan | prācī prehīdam prajñapayeti sā hovāca kim me tataḥ / syāditi / yatkiṃ cāvaṣaṭkṛtaṃ svāhākāreṇa yajñe hūyate tatta iti tasmādyatkiṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687985 (0.006):
sā devānupāvartsyantyuvāca | yadvā upāvarteya kim me tataḥ syāditi
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658360 (0.014):
(PB 6.5.10) vāg vai devebhyo 'pakrāmat sāpaḥ prāviśat tāṃ devāḥ punar / ayācaṃs tā abruvan yat punar dadyāma kiṃ nas tataḥ syād iti yat kāmayadhva
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10661831 (0.015):
(PB 8.1.4) indro yatīn sālāvṛkebhyaḥ prāyacchat teṣāṃ traya udaśiṣyanta / rāyovājo bṛhadgiriḥ pṛthuraśmis te 'bruvan ko naḥ putrān bhariṣyantīty
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10671364 (0.015):
(PB 13.4.7) indro yatīn sālāvṛkebhyaḥ prāyacchat teṣāṃ traya udaśiṣyanta / pṛthuraśmir bṛhadgirī rāyovājas te 'bruvan ko na imān putrān bhariṣyatīty
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7843030 (0.016):
sa hovāca adhvaryavā vai no'krukṣa ete vai te srucau ye tvaṃ saṃvatsaraṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124832 (0.019):
RV_10,126.03c nayiṣṭhā u no neṣaṇi parṣiṣṭhā u naḥ parṣaṇy ati dviṣaḥ ||
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28080779 (0.020):
akāmayanta kathaṃ nu na idam punarāgacetkathaṃ na idam parāgeva na
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10663099 (0.026):
'gnim abruvaṃs tvayā mukhenedaṃ cayāmeti so 'bravīt kiṃ me tataḥ syād iti / yat kāmayasa ity abruvan so 'bravīn maddevatyāsūkthāni praṇayān iti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13984032 (0.027):
RV_1,141.12a uta naḥ sudyotmā jīrāśvo hotā mandraḥ śṛṇavac candrarathaḥ | / RV_1,141.12c sa no neṣan neṣatamair amūro 'gnir vāmaṃ suvitaṃ vasyo accha
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1361959 (0.029):
RV_01.141.12.2{09} sa no neṣan neṣatamairamūro 'gnirvāmaṃ suvitaṃ vasyo
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568953 (0.029):
Akira Sadakata: Girugitto shutsudo oyobi Bāmiyan shutsudo no Bukkyḥ / kankei no Moji shinyḥ (Buddhist Manuscripts and Inscriptions Found in"
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14651719 (0.032):
RV_06.047.09.2{31} iṣamā vakṣīṣāṃ varṣiṣṭhāṃ mā nastārīn maghavan rāyo
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27575043 (0.033):
rājyārthinā yena hi ghātito'grajo hṛt āṇsca dārāḥ sunṛśaṃ sakena | / sa naḥ kathaṃ rakṣati śāsanātigān nirāṇsrayān durbalakān bale sthitaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10736720 (0.033):
viśve devā upariṣṭādihopadadhāmehopadadhāmeti / te 'bruvan | madhya evopadadhāmahai sa no madhya upahitaḥ sarveṣām
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1359911 (0.034):
RV_01.130.09.2{19} sumnāni viśvā manuṣeva turvaṇirahā viśvevaturvaṇiḥ / RV_01.130.10.1{19} sa no navyebhirvṛṣakarmannukthaiḥ purāṃ dartaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13045522 (0.034):
preddhonamasopavākyaḥ / RV_10.069.12.2{20} sa no ajāmīnruta vā vijāmīnabhitiṣṭha śardhato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600930 (0.034):
260.011. sthavireṇa cānuyuktah mā devena kutracidaprasādamutpādita iti/ / 260.011. rājā āha na iti/ / 260.012. api tu asti dvau śrāmaṇerau bālakrīḍayā krīḍataḥ/
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4693673 (0.034):
1 3 2 0708a mā na indra parā vṛṇagbhavā naḥ sadhamādye . / 1 3 2 0708c tvaṃ na ūtī tvaminna āpyam mā na indra parā vṛṇak .. 260
tataḥ syāditi tvayaivaitāni pātrāṇyācakṣīranniti tatheti hovāca yūyaṃ tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628952 (0.062):
BhP_01.05.005/0 vyāsa uvāca / astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate me /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001974 (0.062):
śrī vyāsa uvāca / asty eva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ
sacyupavāteti / tasya devāḥ | yāvanmātramiva gandhasyāpajaghnustam paśuṣvadadhuḥ sa eṣa
paśuṣu kuṇapagandhastasmātkuṇapagandhānnāpigṛhṇīta somasya haiṣa rājño
no eva niṣṭhīvet | tasmādyadyapyāsakta iva manyetābhivātam parīyācrīrvai
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12071208 (0.031):
japanneṣā vai sarvāṇi candāṃsi yadaticandāstathainam pāpmā nānvavatiṣṭhati / taṃ na saṃgrahītānvavatiṣṭhet | nettaṃ lokamanvavatiṣṭhādyaṃ suṣuvāṇo
somaḥ / pāpmā yakṣmaḥ sa yathā śreyasyāyati pāpīyānpratyavarohedevaṃ hāsmādyakṣmaḥ
pratyavarohati / athetaraṃ vāyurvyavāt | tadasvadayattato 'lamāhutyā āsālam bhakṣāya
nānādevatyāni santi vāyavyānītyācakṣate so 'syaiṣa prathamavaṣaṭkāraśca
somasya / rājña etānyu enena pātrāṇyācakṣate
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698810 (0.053):
tasmānnigrābhyā nāma tathaivaitā etadyajamāna urasi nigṛhṇīte sa āsāmeṣa / prathamabhakṣaḥ somasya rājño yannigrābhyābhirupasṛjati
indro ha vā īkṣāṃ cakre | vāyurvai no 'sya yajñasya bhūyiṣṭhabhāgyasya
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12073331 (0.057):
yathāyaṃ somaḥ prasuta evamapendra evāsa / indro ha vā īkṣāṃ cakre | idaṃ vai mā somādantaryantīti sa yathā
prathamavaṣaṭkāraśca somasya rājña etānyu enena pātrāṇyācakṣate
hantāsminnapitvamicā iti / sa hovāca | vāyavā māsmingrahe bhajeti kiṃ tataḥ syāditi niruktameva
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28072053 (0.052):
anu manuṣyāṇāṃ tasmādyadāmanuṣyāṇām pariveṣaṇamupakLptam bhavati / atha pātrāṇi nirṇenijati | tairnirṇitya pariveviṣatyevaṃ vā eṣa devānāṃ
vāgvadediti / niruktaṃ cedvāgvadedā tvā bhajāmīti tata eṣa aindravāyavo graho
'bhavadvāyavyo / haiva tataḥ purā / sa indro 'bravīt | ardham me 'sya grahasyeti turīyameva ta iti
vāyurardhameva ma / itīndrasturīyameva ta iti vāyuḥ
tau prajāpatim pratipraśnameyatuḥ | sa prajāpatirgrahaṃ dvedhā cakāra sa
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076519 (0.049):
tadvijñapayāmyahaṃ saṃjñapayāmīti / te prajāpatiṃ pratipraśnameyatuḥ | sa prajāpatirmanasa evānūvāca mana eva
hovācedaṃ / vāyorityatha punarardhaṃ dvedhā cakāra sa hovācedaṃ vāyoritīdaṃ tavetīndra
turīyameva bhājayāṃ cakāra yadvai caturthaṃ tatturīyaṃ tata eṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12066365 (0.058):
bhāgo yadvai caturthaṃ tatturīyaṃ tasmādindraturīyaṃ nāma
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288145 (0.061):
turīyameva bhājayāṃ cakāra / sa hovāca | turīyaṃturīyaṃ cenmāmabībhajusturīyameva tarhi vāṅniruktaṃ
aindraturīyo graho / 'bhavat / tasya vā etasya grahasya | dve purorucau vāyavyaiva eva pūrva aindravāyava
uttaro / dve anuvākye vāyavyaiva pūrvaindravāyavyuttarā dvau praiṣau vāyavya eva
aindravāyava uttaro dve yājye vāyavyaiva pūrvaindravāyavyuttaraivamenaṃ
turīyaṃ / turīyameva bhājayāṃ cakāra / sa hovāca | turīyaṃturīyaṃ cenmāmabībhajusturīyameva tarhi vāṅniruktaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7844008 (0.019):
prāhustasyai ha hṛdayamāvyayāṃ cakāra / sā hovāca saṃvatsaratamīṃ rātrimāgacatāttanma ekāṃ rātrimante śayitāse
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18283170 (0.022):
nirdiṣṭavatyaḥ | tathā hi, / yathāgatā sā yad uvāca yac ca vā / cakāra tad grastam amū samūcatuḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581299 (0.024):
188.030. tāt, mahātmā tvam, kiṃ māṃ vyaṃsayiṣyasi? api tu ahameva / mandabhāgyaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21522526 (0.027):
006.015. virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt/ / 006.015. tathāpi ahaṃ na prativiramāmi/ / 006.015. sa māṃ pṛcchati bhadramukha, kiṃ tvametānurabhrān divā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16902064 (0.027):
mām agāt sākṣiṇas tv ime BrP_87.62d / mām adhyātvātha yad dadyāt BrP_136.30a
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896761 (0.027):
cāhaṃ prathamaṃ dharma deśayiṣyam, na ca māṃ sa vyaheṭhayiṣyat // / punarapi bhikṣavastathāgatasyaitadabhūt ko 'nyaḥ sattvaḥ śuddhaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686579 (0.030):
vadanta upasameyuriti vai māṃ tvamacikīrṣīriti mājighāṃsīrityagnirhaiva
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5474274 (0.032):
mahyam grahīṣyati . mām abhivyāhariṣyati mām abhvyāhariṣyati . katham ca / atra dvirvacanam . chāndasatvāt . svaraḥ api tarhi chāndasatvāt eva na
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083330 (0.032):
amūrapsvāhutīrahauṣīrghṛtaṃ dadhi mastvāmikṣāṃ tato māmajījanathāḥ / sāśīrasmi / tām mā yajñe 'vakalpaya yajñe cedvai māvakalpayiṣyasi bahuḥ prajayā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155275 (0.033):
tat suteti bata sāhasikīṃ tvāṃ / vyāji hīrṣatu kathaṃ mama jihvā || RBhrs_4,8.57 ||
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542339 (0.034):
KSak_6.26:>13% (punas tad eva paṭhitvā) kathaṃ na bheṣyāmi / eṣa māṃ ko / 'pi pratyavanataśirodharam ikṣum iva tribhaṅgaṃ karomi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5529868 (0.034):
KSak_6.26:>13% (punas tad eva paṭhitvā) kathaṃ na bheṣyāmi / eṣa māṃ ko / 'pi pratyavanata-śiro-dharam ikṣum iva tribhaṅgaṃ karomi /
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7847256 (0.034):
dhenuśataṃ dadāmīti hovāca na tvevainayostvamutkrātriṃ na gatiṃ na
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7118558 (0.035):
ahitanivṛttirapyaihikyāmuṣmikī cetyarthaḥ // / naivaṃ vāttike rūyata ityata āha cakāralopāditi /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557672 (0.036):
viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/ / 115.027. yadi mayā evaṃvidhā guṇagaṇā nādhigatā abhaviṣyan, adyāhaṃ tvayā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13692616 (0.037):
tataḥ sattveṣu kāruṇyaṃ % cakāra karuṇā3tmakaḥ // 14.4 // / kṛtve9ha sva-jano1tsargaṃ $ punar anyatra ca kriyāḥ &
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915446 (0.037):
sarvadṛṣṭigateṣu praviśan, tvamapi tvantamadhyāpratilabdhaḥ; tvaṃ (cet) / punaraṣṭākṣaṇapratipannaḥ kṣaṇāprāptaḥ, saṃkleśasambhūtastvaṃ
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5792337 (0.037):
śītajvarārtam aṅgair yā |na pīḍayasi mām iti ||25.91| / athāśliṣyaṃ tathā sā māṃ |nādṛśyata yathā pṛthak |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12621776 (0.038):
sarvasvam apahṛtvāpi prāhariṣyate mām iha // Rm_19.86{85} // / atha yadi bhayād rājño nāvadiṣyaṃs tathā kvacit /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10162533 (0.038):
ityuktvātha nijaṃ karma sā cakāra kuṭuṃbinī // ViP_5,6.15 // / vyāgrāyāmatha tasyāṃ sa karṣamāma ulūkhalam /
vadiṣyatīti tadetatturīyaṃ vāco niruktaṃ yanmanuṣyā vadantyathaitatturīyaṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231861 (0.009):
nimiṣanti iti arthaḥ . turīyam vācaḥ manuṣyāḥ vadanti . turīyam ha vai
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288202 (0.030):
manīṣiṇaḥ guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadantīti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18952318 (0.040):
(AVŚ_9,10.27c) guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8633695 (0.040):
guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti // (ṛ.
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707234 (0.040):
guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti||
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 970 (0.040):
parimitā padani tani viduḥ brāhmaṇa ye manīṣiṇaḥ guhā trīṇi nihitā na / iṅgayanti turīyam vācaḥ manuṣyāḥ vadanti .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13987921 (0.040):
RV_1,164.45c guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27141222 (0.040):
manīṣiṇaḥ | guhā | trīṇi | ni hitā | na | iṅgayanti | turīyam | vācaḥ | / manuṣyāḥ | vadanti // RV_1,164.45 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12148928 (0.040):
guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 1034 (0.042):
(Pas_4.8) KA_I,3.14 29 Ro_I,16 18 {26/29} turīyam vācaḥ manuṣyāḥ / vadanti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231820 (0.044):
nihitā na iṅgayanti turīyam vācaḥ manuṣyāḥ vadanti . catvāri vāk parimitā
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1365793 (0.045):
RV_01.164.45.2{22} guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā / vadanti
'niruktaṃ yatpaśavo vadantyathaitatturīyaṃ vāco 'niruktaṃ yadvayāṃsi
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231861 (0.062):
nimiṣanti iti arthaḥ . turīyam vācaḥ manuṣyāḥ vadanti . turīyam ha vai
vadantyathaitatturīyaṃ vāco 'niruktaṃ yadidaṃ kṣudraṃ sarīsṛpaṃ vadati
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231859 (0.062):
nimiṣanti iti arthaḥ . turīyam vācaḥ manuṣyāḥ vadanti . turīyam ha vai
tasmādetadṛṣīṇābhyanūktam | catvāri vākparimitā padāni tāni vidurbrāhmaṇā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18952308 (0.017):
(AVŚ_9,10.27a) catvāri vāk parimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8633688 (0.017):
catvāri vākparimitā padāni tāni vidurbrāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707219 (0.017):
śrutirapyāha / catvāri vākparimitā padāni tāni vidurbrāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ|
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1365784 (0.017):
rūpam / RV_01.164.45.1{22} catvāri vāk parimitā padāni tāni vidurbrāhmaṇā ye
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13987910 (0.017):
RV_1,164.44c viśvam eko abhi caṣṭe śacībhir dhrājir ekasya dadṛśe na rūpam / RV_1,164.45a catvāri vāk parimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12148921 (0.017):
īśānam asya jagatas suvardṛśam īśānam indra tasthuṣaḥ / 5.1.130.4 catvāri vāk parimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27141213 (0.019):
catvāri | vāk | pari mitā | padāni | tāni | viduḥ | brāhmaṇāḥ | ye | / manīṣiṇaḥ | guhā | trīṇi | ni hitā | na | iṅgayanti | turīyam | vācaḥ |
manīṣiṇaḥ guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadantīti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18952319 (0.0):
(AVŚ_9,10.27a) catvāri vāk parimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye / manīṣiṇaḥ | / (AVŚ_9,10.27c) guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8633696 (0.0):
catvāri vākparimitā padāni tāni vidurbrāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ / / guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti // (ṛ.
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707235 (0.0):
{Ṛg Veda} 1.164.45. Quoted ad /Sar/ 1:8, p.16.} / guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti||
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 971 (0.0):
parimitā padani tani viduḥ brāhmaṇa ye manīṣiṇaḥ guhā trīṇi nihitā na
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1365794 (0.0):
RV_01.164.45.1{22} catvāri vāk parimitā padāni tāni vidurbrāhmaṇā ye / manīṣiṇaḥ / RV_01.164.45.2{22} guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13987920 (0.0):
RV_1,164.45a catvāri vāk parimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ / RV_1,164.45c guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27141221 (0.0):
catvāri | vāk | pari mitā | padāni | tāni | viduḥ | brāhmaṇāḥ | ye | / manīṣiṇaḥ | guhā | trīṇi | ni hitā | na | iṅgayanti | turīyam | vācaḥ |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12148929 (0.0):
5.1.130.4 catvāri vāk parimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ / guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231844 (1.788):
brāhmaṇāḥ ye manīṣiṇaḥ . manasaḥ īṣiṇaḥ manīṣiṇaḥ . guhā trīṇi nihitā na
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231821 (0.012):
catvari vak parimitā padani tani viduḥ brāhmaṇa ye manīṣiṇaḥ guhā trīṇi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288163 (0.030):
vadiṣyatīti tadetatturīyaṃ vāco niruktaṃ yanmanuṣyā vadantyathaitatturīyaṃ / vāco
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5231861 (0.033):
nimiṣanti iti arthaḥ . turīyam vācaḥ manuṣyāḥ vadanti . turīyam ha vai
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 1008 (0.038):
(Pas_4.8) KA_I,3.14 29 Ro_I,16 18 {22/29} guhā trīṇi nihitā na / iṅgayanti .
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26639197 (0.054):
guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti||
Rgveda, Mandala 1 (rv_hn01u.htm.txt) 17082242 (0.054):
RV_1,164.45c guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti ||
athāto gṛhṇātyeva | ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496688 (0.0):
tvā //MS_1,3.5// / ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto viśvavāra /
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318640 (0.0):
RV_07.092.01.1{14} ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6845318 (0.0):
RV_7,092.01a ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto viśvavāra |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171444 (0.0):
adhā[*889] vāyuṃ niyutas saścata svā uta śvetaṃ vasudhitiṃ nireke[*890] / 8.1.155.3 ā vāyo bhūṣa śucipā upa nas sahasraṃ te niyuto viśva vāra
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168922 (0.011):
8.1.112.6 tīrthān āvāhayāmi / 8.1.112.7 ā vāyo bhūṣa śucipā upa nas sahasran te niyuto viśva vāra
viśvavāra upo te / andho madyamayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyaṃ vāyave tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496690 (0.0):
ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto viśvavāra /
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318649 (0.0):
RV_07.092.01.1{14} ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto / viśvavāra / RV_07.092.01.2{14} upo te andho madyamayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyam
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6845319 (0.013):
RV_7,092.01a ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto viśvavāra |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171446 (0.024):
8.1.155.3 ā vāyo bhūṣa śucipā upa nas sahasraṃ te niyuto viśva vāra / upo te andho madyam ayāmi yasya deva dadhiṣe pūrva peyam
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168924 (0.041):
8.1.112.7 ā vāyo bhūṣa śucipā upa nas sahasran te niyuto viśva vāra / upo te andho[*846] madyam ayāmi yasya deva dadhiṣe pūrva peyam
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6845327 (0.047):
RV_7,092.01c upo te andho madyam ayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyam || / RV_7,092.02a pra sotā jīro adhvareṣv asthāt somam indrāya vāyave pibadhyai
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22811335 (0.047):
viśva-vāra | upo iti | te | andhaḥ | madyam | ayāmi | yasya | deva | / dadhiṣe | pūrva-peyam // RV_7,92.1 //
athāpagṛhya punarānayati | indravāyū ime sutā upa prayobhirāgatam indravo
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1337576 (0.044):
RV_01.002.04.1{03} indravāyū ime sutā upa prayobhirā gatam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496709 (0.052):
upayāmagṛhīto 'si vāyave tvā // / indravāyū ime sutā upa prayobhir āgatam /
vāmuśanti hi upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923019 (0.0):
indravāyū ime sutā upa prayobhir āgatam / / indavo vām uśanti hi // / upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvā, eṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496721 (0.0):
indravāyū ime sutā upa prayobhir āgatam / / indavo vām uśanti hi // / upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
sajoṣobhyāṃ / tveti sādayati sa yadāha sajoṣobhyāṃ tveti yo vai vāyuḥ sa indro ya indraḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18945942 (0.015):
(AVŚ_8,6.8a) yas tvā svapantīṃ tsarati yas tvā dipsati jāgratīm |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288522 (0.024):
mitrāvaruṇā yuvaṃ no viśvāhā dhattamanapasphurantīmeṣa te yonirṛtāyubhyāṃ / tveti / sādayati sa yadāhartāyubhyāṃ tveti brahma vā ṛtam brahma hi mitro brahmo
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391354 (0.031):
14. avaighatvā / 15. troteghavaighatā^ / 16. yastvādhyāyamadhīta kūryāt
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288701 (0.034):
uvāca yadi tvaitatpunarbruvataḥ sā tvam brūtānna vai susarvāviva stho na
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23906060 (0.040):
sa hovāca | yastvānena rūpeṇānvicādvindādeva tvā sa iti sa yo hainametena
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291176 (0.043):
dhruvo 'si dhruvakṣitirdhruvāṇāṃ dhruvatamo 'cyutānāmacyutakṣittama eṣa te / yonirvaiśvānarāya tveti sādayati vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622321 (0.044):
putro yastvānuvartteta sa rājā tu mahāmate // BndP_2,68.86 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961632 (0.047):
cupuṇīkā salilāya tvā mṛdīkāya tvā satīkāya tvā ketāya tvā suketāya tvā / saketāya tvā vivasvate tvā dive tvā jyotiṣe, ādityebhyas tvā //MS_2,8.13//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535213 (0.047):
cupuṇīkā salilāya tvā mṛdīkāya tvā satīkāya tvā ketāya tvā suketāya tvā
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740365 (0.048):
svāha, aryambhaṇe tvā svāha, samṛdhyai tvā svāha, jayāyai tvā svāha,
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13058364 (0.048):
RV_10.137.07.2{25} anāmayitnubhyāṃ tvā tabhyāṃ tvopa spṛśāmasi
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9534531 (0.049):
10,47: ``samasmin.jāyamāna.āsata.gnā.uta.īm.avardhan.nadyaḥ.svagūrtāh/ / 10,47: mahe.yat.tvā.purūravo.ranāya.avardhayan.dasyu.hatyāya.devāh/''.
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10651989 (0.051):
(PB 1.10.10) niroho 'si nirohāya tvā saṃroho 'si saṃrohāya tvā praroho 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496721 (0.051):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10035966 (0.053):
sa hovāca | na vā ahamidaṃ titikṣe hanta tvā praviśāni tam mā janayitvā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033028 (0.054):
RV_10.004.01.2{32} dhanvanniva prapā asi tvamagna iyakṣave pūravepratna / rājan / RV_10.004.02.1{32} yaṃ tvā janāso abhi saṃcaranti gāva uṣṇamiva
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846571 (0.055):
aṃśūnevādhūnoti vreśīnāṃ tvā patmannādhūnomi kukūnanānāṃ tvā
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9520641 (0.055):
5,5: ``gāyanti.tvā.gāyatrinorcanty.arkam.arkinah/ / 5,5: brahmānas.tvā.śatakrata.udvaṃśam.iva.yemire/''.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581292 (0.056):
iyaṃ hi vanaspatīnāṃ yonis tad askannā vā ete 'nayā hi gṛhyanta eṣa te / yonir iti sādayatīyaṃ vai somasya yonir asyāḥ somo 'dhi jāyate sva evainaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23911527 (0.058):
cakṣuṣi tāṃ sādayati / apāṃ tvā sadhiṣi sādayāmīti | otraṃ vā apāṃ sadhiḥ śrotre tāṃ sādayati
vāyustasmādāhaiṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496721 (0.040):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923019 (0.047):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvā, eṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
kratūdakṣau ha vā asya mitrāvaruṇau | etannvadhyātmaṃ sa yadeva manasā
kāmayata idam me syādidaṃ kurvīyeti sa eva kraturatha yadasmai
tatsamṛdhyate sa / dakṣo mitra eva kraturvaruṇo dakṣo brahmaiva mitraḥ kṣatraṃ varuṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582247 (0.063):
brahma vai mitraḥ kṣatraṃ varuṇo brahmaṇi ca vā etat kṣatre ca payo
'bhigantaiva / brahma kartā kṣatriyaḥ / te haite agre nānevāsatuḥ | brahma ca kṣatraṃ ca tataḥ śa śākaiva brahma
mitra ṛte / kṣatrādvaruṇātsthātum / na kṣatraṃ varuṇaḥ | ṛte brahmaṇo mitrādyaddha kiṃ ca varuṇaḥ karma cakre
'prasūtam brahmaṇā mitreṇa na haivāsmai tatsamānṛdhe
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288378 (0.002):
karma / cakre prasūtam brahmaṇā mitreṇa saṃ haivāsmai tadānṛdhe
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10005008 (0.035):
ūrjaṃ vā etad annādyaṃ yajamāno bhrātṛvyasya vṛṅkte yo janyo mitraṃ sa / naiyagrodhena mitreṇa vai kṣatraṃ vyavatatam avarodhair nyagrodhas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3578407 (0.035):
janyo mitraṃ sa naiyagrodhena mitreṇa vai kṣatraṃ vyavatatam avarodhair
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15588511 (0.054):
ghaṭaśravendrabhīmaiśca kumbhayonicaturmukhaiḥ / / śanaiścareṇa rudreṇa brahmaṇā sevito'gnaye // Rsk_4.74 //
sa kṣatraṃ varuṇaḥ | brahma mitramupamantrayāṃ cakra upa māvartasva
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10040932 (0.053):
mārutyāmavadadhāti tadyadevaṃ vipariharataḥ kṣatraṃ vai varuṇo vīryam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3577865 (0.058):
maitrābārhaspatyena kṣatraṃ vai mitro brahma bṛhaspatir brahmaṇi vā etat
saṃsṛjāvahai purastvā karavai tvatprasūtaḥ karma karavā iti tatheti tau
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819737 (0.045):
pratijāpsīrjuhvantaṃ mā mā pratihauṣīḥ kurvantaṃ mā mā pratikārṣīstvāṃ / prapadde tvayā prasūta idaṃ karma kariṣyāmi tanme samṛdhyatāṃ virupākṣāya
samasṛjetāṃ / tata eṣa maitrāvaruṇo graho 'bhavat
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22512515 (0.052):
etatsaṃvatsare'nnaṃ samaskurvanya eṣa mahāvratīyo grahaḥ / tamadhvaryurgraheṇa gṛhṇāti yadgṛhṇāti tasmādgrahastasminnudgātā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10954788 (0.054):
yathā lūyate kedāraḥ svayameveti satyeva pūrṇake lavitari / / yadvā karmaṇyevaiṣa lakāror'thākṣiptaṃ kartāramapekṣya draṣṭavyaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9950240 (0.055):
bheṣajam atha yad vikṣārayati, evam iva hy eṣa vikṣarati śatakṣaro bhavati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523848 (0.055):
kriyate bheṣajam atha yad vikṣārayaty evam iva hy eṣa vikṣarati śatakṣaro
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819737 (0.061):
pratijāpsīrjuhvantaṃ mā mā pratihauṣīḥ kurvantaṃ mā mā pratikārṣīstvāṃ / prapadde tvayā prasūta idaṃ karma kariṣyāmi tanme samṛdhyatāṃ virupākṣāya
so eva purodhā | tasmānna brāhmaṇaḥ sarvasyeva kṣatriyasya purodhāṃ
kāmayeta / saṃ hyetau sṛjete sukṛtaṃ ca duṣkṛtaṃ ca no eva kṣatriyaḥ sarvamiva
brāhmaṇam / purodadhīta saṃ hyevaitau sṛjete kukṛtaṃ ca duṣkṛtaṃ ca sa yattato varuṇaḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542739 (0.042):
14,30: dvau.dvau.pratiṣṭhitau.sukṛtau.dharmakartārau/ / 14,30: duṣkṛtam.pāpam.parisārakam.ity.ācakṣate/
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4678194 (0.058):
sukataṃ me kataṃ ti nandati bhūyo nandati soggatiṅ gato || / Uv29:42 / kṛtaṃ tu sukṛtaṃ śreyo yat kṛtvā nānutapyate |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579933 (0.058):
naśyati//3// / 184.028. sukṛtaṃ śobhanaṃ karma duṣkṛtaṃ vāpyaśobhanam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615748 (0.058):
313.025. śubhāśubhaṃ kṛtaṃ kṛtajñeṣu na jātu naśyati/ / 313.026. sukṛtaṃ śobhanaṃ karma duṣkṛtaṃ cāpyaśobhanam/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10306278 (0.061):
12,115.003a aruṣyan kruśyamānasya sukṛtaṃ nāma vindati / 12,115.003c duṣkṛtaṃ cātmano marṣī ruṣyaty evāpamārṣṭi vai
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17943040 (0.062):
tuṣṭāḥ sarvaṃ nirasyantu duṣkṛtaṃ duranuṣṭhitam / / mahāpatākajaṃ sarvaṃ yaccānyadvighnakāraṇam // MarkP_51.57 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485419 (0.062):
Manu2.126c/ na abhivādyaḥ) sa viduṣā yathā śūdras tathā eva saḥ || / Manu2.127a/ brāhmaṇaṃ kuśalaṃ pṛcchet) kṣatrabandhum an.āmayam |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629536 (0.063):
brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdara iti vā/ ekam idaṃ / sarvam idam ekaṃ/ putrāya me (44) śārdūlakarṇāya prakṛtiṃ duhitaram
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288405 (0.064):
kṣatriyeṇa / karma kariṣyamāṇenopasartavya eva brāhmaṇaḥ saṃ haivāsmai / tadbrahmaprasūtaṃ
karma / cakre prasūtam brahmaṇā mitreṇa saṃ haivāsmai tadānṛdhe
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288325 (0.030):
na kṣatraṃ varuṇaḥ | ṛte brahmaṇo mitrādyaddha kiṃ ca varuṇaḥ karma cakre / 'prasūtam brahmaṇā mitreṇa na haivāsmai tatsamānṛdhe
tattadavakLptameva | yadbrāhmaṇo 'rājanyaḥ syādyadyu rājānaṃ labheta
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288325 (0.002):
'prasūtam brahmaṇā mitreṇa na haivāsmai tatsamānṛdhe
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680805 (0.003):
tatraitāmapi vācamūduḥ | upajijñāsyāṃ sa mlecastasmānna brāhmaṇo
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7593957 (0.008):
śobhanaṃ sāma yasya asau suṣāmā brāhmaṇaḥ / / duṣṣāmā / / niṣṣāmā / / niṣṣedhaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619676 (0.008):
brāhmaṇametadavocat etacca mayā brāhmaṇā adhītaṃ bhūyaścottaram/ / 328.015. bhūyaścottaram/ / 328.015. yadapi te brāhmaṇa evaṃ syāt ahamasmi mantreṣu pāraṃ prāpta iti,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18720350 (0.008):
sā dāni devī praruṇḍā / ayaṃ brāhmaṇo mama ayyako vā payyako vā atha vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534747 (0.015):
'smītyavagantumarhasi//9// / 044.007. atha sa brāhmaṇo 'bhiprasannaḥ/ / 044.007. tato 'sya bhagavatā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390008 (0.016):
9. ^patrassugutvamapi yo vadhavet / 10. ^dvṛvīmi / 11. brāhmaṇayonivyatiriktonyayonijo
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5017591 (0.018):
*{5/264: E2: vaidhatvena}* / *{5/265: E2: brāhmaṇo}* / tathā cānyārthadarśanam//6.1.38//
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9526965 (0.020):
gāyatrī.gāyateḥ.stuti.karmaṇas,.tri.gamanā.vā.viparītā.''.gāyato.mukhād.udapatat''.iti.ca.brāhmaṇam/[782] / usnik.utsnātā.bhavati.snihyater.vā.syāt.kānti.karmaṇah,.usnīsinī[furṇishied.witḥ.a.turban].vā.ity.aupamikam[comparatively]/[782]
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619724 (0.025):
saṃjñā udapādi/ / 328.020. athātra brāhmaṇa tadanyatamānāṃ sattvānāmetadabhavat parigraho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535258 (0.026):
047.002. bhagavāñ śrughnāmanuprāptaḥ/ / 047.002. śrughnāyāmindro nāma brāhmaṇaḥ prativasati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620261 (0.031):
saha saṃbandho bhaviṣyatīti/ / 330.020. na punastvayā brāhmaṇa evaṃ draṣṭavyam/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6650290 (0.036):
nāma brāhmaṇo +abhūt/ naiva draṣṭavyaṃ/ eṣa śāradvatīputro bhikṣuḥ sa tena
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676301 (0.037):
sakkacca naṃ namasseyā aggihotraṃ va brāhmaṇo || / Uv33:64 / yasya dharmaṃ vijānīyād vṛddhasya daharasya vā |
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676321 (0.037):
tam eva apacāyeyā aggihotraṃ va brāhmaṇo || / Uv33:66 / yasya dharmaṃ vijānīyāt samyaksaṃbuddhadeśitam |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628911 (0.038):
lokasya te mama putrasya śārdūlakarṇasya saṃvidyante/ yad api te brāhmaṇa / evaṃ syāt ye vājapiyaṃ yajñaṃ yajanti/ aśvamedhaṃ puruṣa^medhaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24023127 (0.038):
vyākuryā nāsti kaścidetarhhi śṛamaṇo vā brāhmaṇo vā samasamo bhagavatā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288407 (0.039):
karma kariṣyamāṇenopasartavya eva brāhmaṇaḥ saṃ haivāsmai / tadbrahmaprasūtaṃ / karmardhyate
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10667458 (0.056):
(PB 11.5.13) gaurīvitaṃ bhavati / (PB 11.5.14) gaurīvitir vā etac chāktyo brāhmaṇo 'tiriktam apaśyat tad
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15588511 (0.057):
ghaṭaśravendrabhīmaiśca kumbhayonicaturmukhaiḥ / / śanaiścareṇa rudreṇa brahmaṇā sevito'gnaye // Rsk_4.74 //
samṛddhaṃ / tadetaddha tvevānavakLptaṃ yatkṣatriyo 'brāhmaṇo bhavati yaddha kiṃ ca
karma / kurute prasūtam brahmaṇā mitreṇa na haivāsmai tatsamṛdhyate tasmādu
kṣatriyeṇa / karma kariṣyamāṇenopasartavya eva brāhmaṇaḥ saṃ haivāsmai / tadbrahmaprasūtaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288381 (0.033):
cakre prasūtam brahmaṇā mitreṇa saṃ haivāsmai tadānṛdhe / tattadavakLptameva | yadbrāhmaṇo 'rājanyaḥ syādyadyu rājānaṃ labheta
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21515326 (0.048):
Manu11.18a[17ṃa]/ brāhmaṇasvaṃ na hartavyaṃ) kṣatriyeṇa kadā cana |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534747 (0.055):
'smītyavagantumarhasi//9// / 044.007. atha sa brāhmaṇo 'bhiprasannaḥ/ / 044.007. tato 'sya bhagavatā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16358170 (0.056):
brāhmaṇo yājñyavalkasya HV_App.I,29B.73a / brāhmaṇo lokarakṣakaḥ HV_App.I,31.1171b
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11232548 (0.058):
BP1.20.013b/ guṇa.hīnasya pāruṣye brāhmaṇas na^(aparādhnuyāt // / BP1.20.014a/ vaiśyasya kṣatriya.ākrośe daṇḍanīyaḥ pradas (bhavet /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619676 (0.058):
brāhmaṇametadavocat etacca mayā brāhmaṇā adhītaṃ bhūyaścottaram/ / 328.015. bhūyaścottaram/ / 328.015. yadapi te brāhmaṇa evaṃ syāt ahamasmi mantreṣu pāraṃ prāpta iti,
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568002 (0.062):
vivicya vījamāhātmyaṃ tataḥ saṃskārayaṃśca tān / / brahmatvaṃ kṣatriyatvañca kalpayāmāsa sa prabhuḥ // Valc_2,23.33 //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12695574 (0.062):
bravīti brāhmaṇo 'smīti Brh_1,1.80c / brahmaksatriyaviṣśūdrā Brh_1,26.42a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469528 (0.063):
brāhmaṇo rājasevayā YS182v_4.60d / brāhmaṇo vai pramādataḥ YS182v_3.54b / brāhmaṇyaṃ hi vilupyate YS182v_4.59d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806795 (0.063):
brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ YS99v_56b / brāhmaṇo vai pramādataḥ YS182v_3.54b / brāhmaṇyaṃ hi vilupyate YS182v_4.59d
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288363 (0.064):
saṃ hyetau sṛjete sukṛtaṃ ca duṣkṛtaṃ ca no eva kṣatriyaḥ sarvamiva / brāhmaṇam / purodadhīta saṃ hyevaitau sṛjete kukṛtaṃ ca duṣkṛtaṃ ca sa yattato varuṇaḥ
karmardhyate / athāto gṛhṇātyeva | ayaṃ vām mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā mamediha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496731 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā / ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701477 (0.0):
sukratuḥ .. 909 / 4 3 1 07 01a ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā .
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13729505 (0.011):
RV_2,041.04a ayaṃ vām mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā |
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18087790 (0.013):
RV_02.041.04.1{07} ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923025 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvā, eṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā / ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13465836 (0.034):
pibatam | narā // RV_2,41.3 // / ayam | vām | mitrāvaruṇā | sutaḥ | somaḥ | ṛta-vṛdhā | mama | it | iha |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1344684 (0.046):
RV_01.047.01.1{01} ayaṃ vāṃ madhumattamaḥ sutaḥ soma ṛtāvṛdhā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13965879 (0.047):
RV_1,047.01a ayaṃ vām madhumattamaḥ sutaḥ soma ṛtāvṛdhā |
śrutaṃ / havam upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tveti
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13729505 (0.024):
RV_2,041.04a ayaṃ vām mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā | / RV_2,041.04c mamed iha śrutaṃ havam ||
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18087790 (0.029):
RV_02.041.04.1{07} ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā / RV_02.041.04.2{07} mamediha śrutaṃ havam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496731 (0.036):
ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā / / mamed iha śrutaṃ havam //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701477 (0.036):
4 3 1 07 01a ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā . / 4 3 1 07 01c mamediha śrutaṃ havam .. 910
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923037 (0.040):
[Page I,33] / upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvā, eṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584075 (0.052):
ukthāmadāni : FN VWC. Ed.: ukthāmadāni. / upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9950001 (0.060):
yonis, aśvibhyāṃ tvā, upayāmagṛhīto 'si, achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523610 (0.060):
aśvibhyāṃ tvopayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai juṣṭaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923560 (0.064):
viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huve // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497261 (0.064):
viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huve // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
tam payasā śriṇāti | tadyatpayasā śrīṇāti vṛtro vai soma āsīttaṃ yatra
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295774 (0.0):
droṇakalaśe gṛhṇāti | vṛtro vai soma āsīttaṃ yatra devā aghnaṃstasya
devā aghnaṃstam / mitramabruvaṃstvamapi haṃsīti sa na cakame sarvasya vā aham mitramasmi na
mitraṃ sannamitro bhaviṣyāmīti taṃ vai tvā yajñādantareṣyāma ityahamapi
hanmīti / hovāca tasmātpaśavo 'pākrāmanmitraṃ sannamitro 'bhūditi sa
paśubhirvyārdhyata / tametaddevāḥ paśubhiḥ samārdhayanyatpayasāśrīṇaṃstatho evainameṣa
etatpaśubhiḥ / samardhayati yatpayasā śrīṇāti / tadāhuḥ | śaśvaddha naiva cakame hantumiti tadyadevātra payastanmitrasya
soma / eva varuṇasya tasmātpayasā śrīṇāti / sa śrīṇāti | rāyā vayaṃ sasavāṃso madema havyena devā yavasena gāvaḥ tāṃ
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8595963 (0.0):
RV_04.042.10.1 rāyā vayaṃ sasavāṃso madema havyena devā yavasena gāvaḥ
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4085423 (0.0):
RV_4,042.10a rāyā vayaṃ sasavāṃso madema havyena devā yavasena gāvaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13716048 (0.0):
rāyāḥ | vayam | sasa-vāṃsaḥ | madema | havyena | devāḥ | yavasena | gāvaḥ
dhenum / mitrāvaruṇā yuvaṃ no viśvāhā dhattamanapasphurantīmeṣa te yonirṛtāyubhyāṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13716052 (0.010):
rāyāḥ | vayam | sasa-vāṃsaḥ | madema | havyena | devāḥ | yavasena | gāvaḥ / | tām | dhenum | indrāvaruṇā | yuvam | naḥ | viśvāhā | dhattam |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8595968 (0.016):
RV_04.042.10.1 rāyā vayaṃ sasavāṃso madema havyena devā yavasena gāvaḥ / RV_04.042.10.2 tāṃ dhenum indrāvaruṇā yuvaṃ no viśvāhā dhattam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4085428 (0.016):
RV_4,042.10a rāyā vayaṃ sasavāṃso madema havyena devā yavasena gāvaḥ | / RV_4,042.10c tāṃ dhenum indrāvaruṇā yuvaṃ no viśvāhā dhattam
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846571 (0.030):
aṃśūnevādhūnoti vreśīnāṃ tvā patmannādhūnomi kukūnanānāṃ tvā
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7298731 (0.048):
RV_08.008.12.2{27} stomaṃ me aśvināvimamabhi vahnī anūṣātām / RV_08.008.13.1{27} ā no viśvānyaśvinā dhattaṃ rādhāṃsyahrayā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14064139 (0.048):
RV_8,008.12c stomam me aśvināv imam abhi vahnī anūṣātām || / RV_8,008.13a ā no viśvāny aśvinā dhattaṃ rādhāṃsy ahrayā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11194861 (0.048):
aśvinau | imam | abhi | vahniti | anūṣātām // RV_8,8.12 // / ā | naḥ | viśvāni | aśvinā | dhattam | rādhāṃsi | ahūyā | kṛtam | naḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562588 (0.052):
nopatṛndyād ayatāḥ syur yatra tanniṣṭhaṃ tad upatṛndyāt paśūnāṃ yatyaīṣe / tvorje tvetīṣe hy eṣorje hy eṣā devebhyaḥ śundhasva devebhyḥ śumbhasveti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14071291 (0.054):
RV_8,035.12c sajoṣasā uṣasā sūryeṇa corjaṃ no dhattam aśvinā || / RV_8,035.13a mitrāvaruṇavantā uta dharmavantā marutvantā jaritur gacchatho
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4086700 (0.062):
RV_4,053.07a āgan deva ṛtubhir vardhatu kṣayaṃ dadhātu naḥ savitā suprajām / iṣam | / RV_4,053.07c sa naḥ kṣapābhir ahabhiś ca jinvatu prajāvantaṃ rayim asme
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27511045 (0.064):
RV_03.016.02.2{16} abhi ye santi pṛtanāsu dūḍhyo viśvāhā śatrumādabhuḥ / RV_03.016.03.1{16} sa tvaṃ no rāyaḥ śiśīhi mīḍhvo agne suviryasya
tveti / sādayati sa yadāhartāyubhyāṃ tveti brahma vā ṛtam brahma hi mitro brahmo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288251 (0.024):
vāmuśanti hi upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ / sajoṣobhyāṃ / tveti sādayati sa yadāha sajoṣobhyāṃ tveti yo vai vāyuḥ sa indro ya indraḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846571 (0.035):
aṃśūnevādhūnoti vreśīnāṃ tvā patmannādhūnomi kukūnanānāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9967297 (0.039):
dīpyamānāṃ tvā sādayāmi rocamānāṃ tvā sādayāmi jvalantīṃ tvā sādayāmi / malmalābhavantīṃ tvā sādayāmi jāgratīṃ tvā sādayāmi bodhayantīṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3540873 (0.039):
sādayāmi rocamānāṃ tvā sādayāmi jvalantīṃ tvā sādayāmi malmalābhavantīṃ / tvā sādayāmi jāgratīṃ tvā sādayāmi bodhayantīṃ tvā sādayāmi //MS_2,13.19//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290373 (0.050):
hyenamāyuṣe gṛhṇāti tasmādāha tasmai tvā viṣṇave tvetyeṣa te / yonirukthebhyastveti / sādayatyukthebhyo hyenaṃ gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288701 (0.050):
uvāca yadi tvaitatpunarbruvataḥ sā tvam brūtānna vai susarvāviva stho na
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723058 (0.055):
brahmaṇe tvā paridadāmy udaṅkyāya tvā śūlvāṇāya paridadāmi śatruṃjayāya / tvā kṣātrāṇāya paridadāmi mārtyuṃjayāya tvā mārtyavāya paridadāmy aghorāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1816557 (0.055):
tvā paridadāmyudṅkyāya tvā śūlvāṇāya paridadāmi śatruñjayāya tvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1818013 (0.055):
'ahne ca tvā' iti 'ahorātrābhyāṃ paridadāmi' | 'śarade tvā' ityādi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562588 (0.056):
nopatṛndyād ayatāḥ syur yatra tanniṣṭhaṃ tad upatṛndyāt paśūnāṃ yatyaīṣe / tvorje tvetīṣe hy eṣorje hy eṣā devebhyaḥ śundhasva devebhyḥ śumbhasveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9967269 (0.059):
jyotiṣmatīṃ tvā sādayāmi jyotiṣkṛtaṃ tvā sādayāmi jyotirvidaṃ tvā / sādayāmi, ūrdhvajyotiṣaṃ tvā sādayāmi bṛhajjyotiṣaṃ tvā sādayāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3540845 (0.059):
jyotiṣmatīṃ tvā sādayāmi jyotiṣkṛtaṃ tvā sādayāmi jyotirvidaṃ tvā sādayāmy / ūrdhvajyotiṣaṃ tvā sādayāmi bṛhajjyotiṣaṃ tvā sādayāmi viśvajyotiṣaṃ tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10035966 (0.060):
sa hovāca | na vā ahamidaṃ titikṣe hanta tvā praviśāni tam mā janayitvā
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23906057 (0.062):
sa hovāca | yastvānena rūpeṇānvicādvindādeva tvā sa iti sa yo hainametena
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18945942 (0.062):
(AVŚ_8,6.8a) yas tvā svapantīṃ tsarati yas tvā dipsati jāgratīm |
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792873 (0.064):
gṛhṇāmi paripataye tvā tanūnaptre tvā śākvarāya tvā śakmana ojiṣṭhāya tvā
hyṛtaṃ / varuṇa evāyuḥ saṃvatsaro hi varuṇaḥ saṃvatsara āyustasmādāhaiṣa te yoni
ṛtāyubhyāṃ / tveti / śrotraṃ ha vā asyāśvinaḥ | tasmātsarvataḥ parihāram bhakṣayati sarvato
śrotreṇa śṛṇoti yatra vai bhṛgavo vāṅgiraso vā svargaṃ lokaṃ samāśnuvata
taccyavano / vā bhārgavaścyavano vāṅgirasastadeva jīrṇiḥ kṛtyārūpo jahe
śaryāto ha vā idam mānavo grāmeṇa cacāra | sa tadeva prativeśo niviviśe
kumārāḥ krīḍanta imaṃ jīrṇiṃ kṛtyārūpamanarthyam manyamānā
loṣṭairvipipiṣuḥ / sa śāryātebhyaścukrodha | tebhyo 'saṃjñāṃ cakāra pitaiva putreṇa yuyudhe
bhrātā / bhrātrā / śaryāto ha vā īkṣāṃ cakre | yatkimakaraṃ tasmādidamāpadīti sa
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1019623 (0.055):
so'bibhet tasmādekākī bibheti sa hāyamīkṣāṃ cakre yanmadanyannāsti
gopālāṃścāvipālāṃśca saṃhvayitavā uvāca / sa hovāca | ko vo 'dyeva kiṃcidadrākṣīditi te hocuḥ puruṣa evāyaṃ jīrṇiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295106 (0.013):
tṛtīyasavane 'nvamantrayanta / sa hopāvartsyannuvāca | yadva upāvarteya kim me tataḥ syāditi
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073432 (0.049):
vaheyaṃ trīnpūrvānprāvṛḍhvaṃ te prādhanviṣustānnu me 'vakalpayatātha / vāahametadutsākṣye yadvo hotā syāṃ yadvo havyaṃ vaheyamiti tatheti tānasmā
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7848487 (0.053):
paśūnuvāca / yajai yuṣmābhirā vo labhā iti neti hocuścandramasam brūhīti sa ha
kṛtyārūpaḥ / śete tamanarthyam manyamānāḥ kumārā loṣṭairvyapikṣanniti sa vidāṃ cakāra
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5066433 (0.059):
(GBr_1,3.18ll) devabhājo ha vā imaṃ śrutaṛṣiḥ paśor vibhāgaṃ vidāṃ cakāra / (GBr_1,3.18mm) tam u girijāya bābhravyāyānyo manuṣyebhyaḥ provāca
sa vai / cyavana iti / sa rathaṃ yuktvā | sukanyāṃ śāryātīmupādhāya prasiṣyanda sa ājagāma
yatrarṣirāsa / sa hovāca | ṛṣe namaste yannāvediṣaṃ tenāhiṃsiṣamiyaṃ sukanyā tayā te
'pahnuve / saṃjānītām me grāma iti tasya ha tata eva grāmaḥ saṃjajñe sa ha tata eva
śaryāto / mānava udyuyuje nedaparaṃ hinasānīti
aśvinau ha vā idam bhiṣajyantau ceratuḥ | tau sukanyāmupeyatustasyām
mithunamīṣāte tanna jajñau / tau hocatuḥ | sukanye kamimaṃ jīrṇiṃ kṛtyārūpamupaśeṣa āvāmanuprehīti sā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288780 (0.022):
tau hocatuḥ | sukanye kenāvamasarvau svaḥ kenāsamṛddhāviti tau harṣireva
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288748 (0.037):
sā hovāca | na vai susarvāviva stho na susamṛddhāvivātha me patiṃ nindatha / hocatuḥ kenāvamasarvau svaḥ kenāsamṛddhāviti sā hovāca patiṃ nu me
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069316 (0.040):
hāsurabrahmāvāsatuḥ / tau hocatuḥ | śraddhādevī vai manurāvaṃ nu vedāveti tau hāgatyocaturmano
hovāca / yasmai mām pitādānnaivāhaṃ taṃ jīvantaṃ hāsyāmīti taddhāyamṛṣirājajñau
sa hovāca | sukanye kiṃ tvaitadavocatāmiti tasmā etadvyācacakṣe sa ha
vyākhyāta / uvāca yadi tvaitatpunarbruvataḥ sā tvam brūtānna vai susarvāviva stho na
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288740 (0.0):
sā hovāca | na vai susarvāviva stho na susamṛddhāvivātha me patiṃ nindatha
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846586 (0.010):
patmannādhūnomi madhuntamānāṃ tvā patmannādhūnomītyetā vai / daivīrāpastadyāścaiva daivīrāpo yāścemā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961624 (0.012):
sīda, ambā ca bulā ca nitatnī ca stanayantī cābhrayantī ca meghayantī ca / cupuṇīkā salilāya tvā mṛdīkāya tvā satīkāya tvā ketāya tvā suketāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535206 (0.012):
sīdāmbā ca bulā ca nitatnī ca stanayantī cābhrayantī ca meghayantī ca / cupuṇīkā salilāya tvā mṛdīkāya tvā satīkāya tvā ketāya tvā suketāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846578 (0.012):
aṃśūnevādhūnoti vreśīnāṃ tvā patmannādhūnomi kukūnanānāṃ tvā / patmannādhūnomi bhandanānāṃ tvā patmannādhūnomi madintamānāṃ tvā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18922165 (0.019):
(AVŚ_4,7.3c) kṣudhā kila tvā duṣṭano jakṣivānt sa na rūrupaḥ ||3||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13058364 (0.021):
RV_10.137.07.2{25} anāmayitnubhyāṃ tvā tabhyāṃ tvopa spṛśāmasi
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391353 (0.021):
14. avaighatvā / 15. troteghavaighatā^ / 16. yastvādhyāyamadhīta kūryāt
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5889859 (0.022):
pratyekaṃ vyañjayanto 'pi na drāgitveva viśadayanti, yena drāgārthadhīḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9534531 (0.023):
10,47: ``samasmin.jāyamāna.āsata.gnā.uta.īm.avardhan.nadyaḥ.svagūrtāh/ / 10,47: mahe.yat.tvā.purūravo.ranāya.avardhayan.dasyu.hatyāya.devāh/''.
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952524 (0.023):
tasmādvai bibhemi, yadvai me sa śiro na chindyāt tadvāmupaneṣya iti / / tau hocaturāvāṃ tvā tasmāt trāsyāvahe iti kathaṃ mā trāsyethe? iti /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10651989 (0.025):
(PB 1.10.10) niroho 'si nirohāya tvā saṃroho 'si saṃrohāya tvā praroho 'si
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22384073 (0.026):
sāmya-pratī1tir astī7ti % prati-vastū1pa-mā yathā // 2.46 // / nai8ko 'pi tvā-dṛśo 'dyā7pi $ jāyamāneṣu rājasu &
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1816558 (0.026):
tvā paridadāmyudṅkyāya tvā śūlvāṇāya paridadāmi śatruñjayāya tvā / kṣātrāṇāya paridadāmi mārtyuñjayāya tvā mārtyavāya paridadāmyaghorāya tvā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25867062 (0.026):
śrathitvā, śranthitvā / / guphitvā, gumphitvā / / na upadhāt iti kim ? rephitvā /
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23906056 (0.031):
sa hovāca | yastvānena rūpeṇānvicādvindādeva tvā sa iti sa yo hainametena
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12797777 (0.033):
antaḥ puruṣa ārpitāni | etat tvātra pratimanvāno asmi na yajñapā bhavasy
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13049254 (0.033):
RV_10.087.24.2{09} saṃ tvāśiśāmi jābṛhyadabdhaṃ vipra manmabhiḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10295283 (0.033):
12,090.017c ye ca tvābhipraśaṃseyur nindeyur atha vā punaḥ
susamṛddhāvivātha me patiṃ nindatha iti tau yadi tvā bravataḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288744 (0.0):
sā hovāca | na vai susarvāviva stho na susamṛddhāvivātha me patiṃ nindatha
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13060093 (0.028):
RV_10.159.01.2{17} ahaṃ tadvidvalā patimabhyasākṣi viṣāsahiḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24177443 (0.031):
bhagavān 'me sapatnīṃ'; madanyāṃ matpatipāṇigṛhītīṃ 'parādhama'; parāṇuda / / mama patiṃ 'kevalaṃ'; mayyevāsaktaṃ kuru / 'ahamuttarābhyaḥ';
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18668343 (0.044):
devakulāni upaliṣyanti devakāryāṇi ca kriyanti // sā dāni vāghrī āha // / nāhaṃ tava patiṃ iccheya tvaṃ phālehi ca śakaṭehi ca nityabhagnapralagno
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5841781 (0.054):
ut | asau | sūryaḥ | agāt | ut | ayam | māmakaḥ | bhagaḥ | aham | tat | / vidvalā | patim | abhi | āsākṣi | vi sasahiḥ // RV_10,159.1 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9520641 (0.058):
5,5: ``gāyanti.tvā.gāyatrinorcanty.arkam.arkinah/ / 5,5: brahmānas.tvā.śatakrata.udvaṃśam.iva.yemire/''.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9967162 (0.058):
it patim //MS_2,13.16// / savayase tvā, abhivayase tvā, ūrdhvavayase tvā bṛhadvayase tvā sahīyase
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3540738 (0.058):
devīḥ stheṣṭakāḥ suśevā upaśīvarīs tā mopaśedhvaṃ jāyā iva sadam it patim / savayase tvābhivayase tvordhvavayase tvā bṛhadvayase tvā sahīyase tvā
kenāvamasarvau svaḥ / kenāsamṛddhāviti sā tvam brūtātpatiṃ nu me punaryuvāṇaṃ kurutamatha vāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288758 (0.0):
hocatuḥ kenāvamasarvau svaḥ kenāsamṛddhāviti sā hovāca patiṃ nu me / punaryuvāṇaṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164609 (0.018):
8.1.24.8 bhūr anilayā bhūtayā bhūtayā pariṣiñcāmi bhuvas suṣumnayā / prāṇavatyā pariṣiñcāmi svar amṛtavatyā jyotiṣmatyā ca pariṣiñcāmi
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12166799 (0.018):
8.1.69.4 bhūr anilayā bhūtayā bhūtayā pariṣiñcāmi bhuvas suṣumnayā / prāṇavatyā pariṣiñcāmi svar amṛtavatyā jyotiṣmatyā ca pariṣiñcāmi
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10034160 (0.022):
sā hainamabhirādhayāṃ cakāra | sa vyacikitsajjuhavānī3 mā hauṣā3miti taṃ / svo
vakṣyāmīti tām punarupeyatustāṃ haitadevocatuḥ / sā hovāca | na vai susarvāviva stho na susamṛddhāvivātha me patiṃ nindatha
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288712 (0.0):
uvāca yadi tvaitatpunarbruvataḥ sā tvam brūtānna vai susarvāviva stho na
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288759 (0.057):
punaryuvāṇaṃ / kurutamatha vāṃ vakṣyāmīti / tau hocatuḥ | etaṃ hradamabhyavahara sa yena vayasā kamiṣyate
hocatuḥ kenāvamasarvau svaḥ kenāsamṛddhāviti sā hovāca patiṃ nu me
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288781 (0.019):
tau hocatuḥ | sukanye kenāvamasarvau svaḥ kenāsamṛddhāviti tau harṣireva
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288670 (0.037):
mithunamīṣāte tanna jajñau / tau hocatuḥ | sukanye kamimaṃ jīrṇiṃ kṛtyārūpamupaśeṣa āvāmanuprehīti sā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069316 (0.042):
hāsurabrahmāvāsatuḥ / tau hocatuḥ | śraddhādevī vai manurāvaṃ nu vedāveti tau hāgatyocaturmano
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16321880 (0.049):
paryāptau tvatsanāthau svaḥ HV_App.I,18.955a / paryāpnuvantu māṃ kṣipraṃ HV_60.28a
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288724 (0.053):
kenāsamṛddhāviti sā tvam brūtātpatiṃ nu me punaryuvāṇaṃ kurutamatha vāṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5886165 (0.057):
athaitau prajāpatiruvāca, kiṅkāmāvihasthau yuvāmiti / / tāvūcatuḥ, ya ātmāpahatapāpmā tamāvāṃ vividiṣāva iti /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28079605 (0.060):
vardhayatha upa māvartethāmiti / tau hocatuḥ | kimāvayostataḥ syāditi tābhyāmetamagnīṣom īyamekādaśakapālam
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4071607 (0.062):
% asitartibhugadrikṣit svaḥ kitāṃ patiradvidṛk| amībhiḥ
punaryuvāṇaṃ / kurutamatha vāṃ vakṣyāmīti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288729 (0.0):
kenāsamṛddhāviti sā tvam brūtātpatiṃ nu me punaryuvāṇaṃ kurutamatha vāṃ
tau hocatuḥ | etaṃ hradamabhyavahara sa yena vayasā kamiṣyate
tenodaiṣyatīti taṃ / hradamabhyavajahāra sa yena vayasā cakame tenodeyāya
tau hocatuḥ | sukanye kenāvamasarvau svaḥ kenāsamṛddhāviti tau harṣireva
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288749 (0.019):
sā hovāca | na vai susarvāviva stho na susamṛddhāvivātha me patiṃ nindatha / hocatuḥ kenāvamasarvau svaḥ kenāsamṛddhāviti sā hovāca patiṃ nu me
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288671 (0.022):
mithunamīṣāte tanna jajñau / tau hocatuḥ | sukanye kamimaṃ jīrṇiṃ kṛtyārūpamupaśeṣa āvāmanuprehīti sā
pratyuvāca kurukṣetre 'mī devā yajñaṃ tanvate te vāṃ yajñādantaryanti
tenāsarvau / sthastenāsamṛddhāviti tau ha tata evāśvinau / preyatustāvājagmaturdevānyajñaṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9537542 (0.039):
12,10: sa.vivasvān.āditya.āśvam.eva.rūpam.kṛtvā.tām.anusṛtya.sambabhūva/ / 12,10: tatas.aśvinau.jajñāte/
tanvānāntstute bahiṣpavamāne / tau hocatuḥ | upa nau hvayadhvamiti te ha devā ūcurna vāmupahvayiṣyāmahe
manuṣyeṣu saṃsṛṣṭamacāriṣṭam bhiṣajyantāviti / tau hocatuḥ | viśīrṣṇā vai yajñena yajadhva iti kathaṃ viśīrṣṇetyupa nu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9934723 (0.009):
tasmād dhavīṃṣi prokṣatāgnir abhi na prokṣyas, yad abhiprokṣed dhatena / yajñena yajeta tāṃ vai prajāpatir anvaichat tām apsv anvavindat tām
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7843142 (0.057):
sā prajāpatimabravīt ā vai ma idamadiṣateti sa hovāca / yajñenainānpunaryācasveti
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8660005 (0.057):
KB_4.4.5: atho.dakṣo.ha.vai.pārvatir.etena.yajñena.iṣṭvā.sarvān.kāmān.āpa
hvayadhvamatha vo vakṣyāva iti tatheti tā upāhvayanta tābhyāmetamāśvinaṃ
grahamagṛhṇastāvadhvaryū yajñasyābhavatāṃ tāvetadyajñasya śiraḥ
pratyadhattāṃ / tadadastaddivākīrtyānām brāhmaṇe vyākhyāyate yathā tadyajñasya śiraḥ
pratidadhatustasmādeṣa stute bahiṣpavamāne graho gṛhyate stute hi
bahiṣpavamāna āgacatām / tau hocatuḥ | mukhyau vā āvāṃ yajñasya svo yāvadhvaryū iha nāvimam
purastādgraham paryāharatābhi dvidevatyāniti tābhyāmetam purastādgraham
paryājahrurabhi dvidevatyāṃstasmādeṣa daśamo graho gṛhyate tṛtīya eva
vaṣaṭkriyate 'tha yadaśvināvitīme ha vai dyāvāpṛthivī pratyakṣamaśvināvime
sarvamāśnuvātām puṣkarasrajāvityagnirevāsyai puṣkaramādityo 'muṣyai
athāto gṛhṇātyeva | yā vāṃ kaśā madhumatyaśvinā sūnṛtāvatī tayā yajñam
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339802 (0.0):
RV_01.022.02.2{04} aśvinā tā havāmahe / RV_01.022.03.1{04} yā vāṃ kaśā madhumatyaśvinā sūnṛtāvatī
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496752 (0.008):
upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvaiṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā / yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13960980 (0.010):
RV_1,022.02c aśvinā tā havāmahe || / RV_1,022.03a yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113623 (0.017):
yā | su rathā | rathi tamā | ubhā | devā | divi spṛśā | aśvinā | tā | / havāmahe // RV_1,22.2 // / yā | vām | kaśā | madhu matī | aśvinā | sūnṛtāvatī | tayā | yajñam |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923051 (0.029):
upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvā, eṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā / yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1344736 (0.064):
RV_01.047.04.1{01} triṣadhasthe barhiṣi viśvavedasā madhvā yajñaṃ / mimikṣatam / RV_01.047.04.2{01} kaṇvāso vāṃ sutasomā abhidyavo yuvāṃ havante aśvinā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13965931 (0.064):
RV_1,047.04a triṣadhasthe barhiṣi viśvavedasā madhvā yajñam mimikṣatam | / RV_1,047.04c kaṇvāso vāṃ sutasomā abhidyavo yuvāṃ havante aśvinā ||
mimikṣatam upayāmagṛhīto 'syaśvibhyāṃ tvaiṣa te yonirmādhvībhyāṃ tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923059 (0.0):
yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī / / tayā yajñaṃ mimikṣatam // / upayāmagṛhīto 'si, aśvibhyāṃ tvā, eṣa te yonis, mādhvībhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496761 (0.0):
yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī / / tayā yajñaṃ mimikṣatam //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339802 (0.020):
RV_01.022.03.1{04} yā vāṃ kaśā madhumatyaśvinā sūnṛtāvatī / RV_01.022.03.2{04} tayā yajñaṃ mimikṣatam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13960980 (0.020):
RV_1,022.03a yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī | / RV_1,022.03c tayā yajñam mimikṣatam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113623 (0.020):
yā | vām | kaśā | madhu matī | aśvinā | sūnṛtāvatī | tayā | yajñam | / mimikṣatam // RV_1,22.3 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496739 (0.037):
upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvaiṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290462 (0.044):
devāvyamukthebhya ukthāvyam mitrāvaruṇābhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te / yonirmitrāvaruṇābhyāṃ tveti sādayati punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523609 (0.050):
upayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇāśvibhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir / aśvibhyāṃ tvopayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai juṣṭaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9949999 (0.056):
upayāmagṛhīto 'si, achidrāṃ tvāchidreṇāśvibhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te / yonis, aśvibhyāṃ tvā, upayāmagṛhīto 'si, achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923037 (0.058):
upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvā, eṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13965931 (0.062):
RV_1,047.04a triṣadhasthe barhiṣi viśvavedasā madhvā yajñam mimikṣatam | / RV_1,047.04c kaṇvāso vāṃ sutasomā abhidyavo yuvāṃ havante aśvinā ||
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290483 (0.063):
gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tveti sādayati punarhavirasīti
sādayati / taṃ vai madhumatyarcā gṛhṇāti mādhvībhyāṃ tveti sādayati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288943 (0.0):
dhāma tadevainayoretenopagacāta tasmānmadhumatyarcā gṛhṇāti mādhvībhyāṃ / tveti
tadyanmadhumatyarcā / gṛhṇāti mādhvībhyāṃ tveti sādayati
dadhyaṅ ha vā ābhyāmātharvaṇaḥ | madhu nāma brāhmaṇamuvāca tadenayoḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952495 (0.0):
kathaṃ tatra prakaraṇānte sūcitam-dadhyaṅ ha vā ābhyāmātharvaṇo madhu nāma / brāhmaṇamuvāca /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27227243 (0.0):
kathaṃ tatra prakaraṇānte sūcitam dadhyaṅ ha vā ābhyāmātharvaṇo madhu nāma / brāhmaṇamuvāca /
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015718 (0.0):
madhu mādhvībhyām madhu mādhūcībhyāmiti dadhyaṅ ha vā ābhyāmātharvaṇo / madhu nāma brāhmaṇamuvāca tadenayoḥ priyaṃ dhāma tadevainayoretenopagacati
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952422 (0.062):
kā punaḥ sā ākhyāyikā? ityucyate--- / idaṃ vai tan madhu dadhyaṅṅ ātharvaṇo 'śvibhyām uvāca |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27227170 (0.062):
kā punaḥ sā ākhyāyikā? ityucyate / idaṃ vai tan madhu dadhyaṅṅ ātharvaṇo 'śvibhyām uvāca |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5206518 (0.063):
dadhyaṅ ha yan madhv ātharvaṇo vām aśvasya śīrṣṇā pra yad īm uvāceti || / BrhUp_2,5.16 || / idaṃ vai tan madhu dadhyaṅṅ ātharvaṇo 'śvibhyām uvāca |
priyaṃ / dhāma tadevainayoretenopagacāta tasmānmadhumatyarcā gṛhṇāti mādhvībhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288920 (0.0):
mimikṣatam upayāmagṛhīto 'syaśvibhyāṃ tvaiṣa te yonirmādhvībhyāṃ tveti / sādayati / taṃ vai madhumatyarcā gṛhṇāti mādhvībhyāṃ tveti sādayati
tveti / sādayati / tāni vā etāni | ślakṣṇāni pātrāṇi bhavanti rāsnāvamaindravāyavapātraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288920 (0.009):
mimikṣatam upayāmagṛhīto 'syaśvibhyāṃ tvaiṣa te yonirmādhvībhyāṃ tveti / sādayati / taṃ vai madhumatyarcā gṛhṇāti mādhvībhyāṃ tveti sādayati
dvitīyaṃ rūpaṃ tena taddvidevatyamajakāvam maitrāvaruṇapātraṃ tattasya
rūpaṃ tena taddvidevatyamauṣṭhamāśvinapātraṃ tattasya dvitīyaṃ rūpaṃ tena
taddvidevatyamatha yadaśvināviti mukhyau vā aśvināvauṣṭhamiva vā idam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290800 (0.059):
(1.1.120) sanatkumāro vaidhātraḥ svarvaidyāvaśvinīsutau / (1.1.121) nāsatyāvaśvinau dasrāvāśvineyau ca tāvubhau
mukhaṃ / tasmādauṣṭhamāśvinapātram bhavati / cakṣuṣī ha vā asya śukrāmanthinau | tadvā eṣa eva śukro ya eṣa tapati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292299 (0.010):
gṛhṇātyeṣa / vai śukro ya eṣa tapati tasya ye raśmayaste viśve devāstasmācukrapātreṇa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293113 (0.010):
māhendraṃ grahaṃ gṛhṇāti śu pātreṇa gṛhṇātyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298707 (0.010):
tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyanta eṣa vai śukro ya eṣa / tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299742 (0.010):
etatṣaṣṭhamaharbhavatyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299792 (0.010):
etatsaptamamaharbhavatyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa u eva
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014827 (0.056):
sūryasya tvā tapasa iti eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10044183 (0.056):
atha saurya ekakapālaḥ puroḍāśo bhavati eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780756 (0.063):
[tānudāvrajannudapātrasyodapātreṇābhiplāvayati mukhaṃ vimārṣṭi
tadyadeṣa / etattapati tenaiṣa śukraścandramā eva manthī
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9554764 (0.034):
dhuryapartidhura eṣa vā eṣa ya eṣa tapati na vā etaṃ kaścana
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292298 (0.037):
gṛhṇātyeṣa / vai śukro ya eṣa tapati tasya ye raśmayaste viśve devāstasmācukrapātreṇa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293113 (0.037):
māhendraṃ grahaṃ gṛhṇāti śu pātreṇa gṛhṇātyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298707 (0.037):
tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyanta eṣa vai śukro ya eṣa / tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299742 (0.037):
etatṣaṣṭhamaharbhavatyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299791 (0.037):
etatsaptamamaharbhavatyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa u eva
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014827 (0.039):
sūryasya tvā tapasa iti eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10044185 (0.039):
atha saurya ekakapālaḥ puroḍāśo bhavati eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa vā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287086 (0.053):
amuṣminvā etamahauṣīt | ya eṣa tapati sarvaṃ vā eṣa tadenaṃ sarvasyaiva
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014303 (0.056):
samvatsarasya samvatsara eṣa ya eṣa tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015079 (0.062):
sa pravṛṇakti arcirasi śocirasi tapo'sītyeṣa vai gharmo ya eṣa tapati
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016541 (0.064):
athopayamanyā mahāvīra ānayati svāhā gharmāyetyeṣa vai gharmo ya eṣa / tapatyeṣa u pravargyastadetamevaitatprīṇāti tasmādāha svāhā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308748 (0.064):
Baudh2.10.17.40/ om iti brahma brahma vā eṣa jyotir ya eṣa (tapaty eṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013780 (0.064):
aśūdrociṣṭī eṣa vai dharmo ya eṣa tapati saiṣā śrīḥ satyaṃ jyotiranṛtaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016833 (0.064):
atha prāṅivodaṅṅutkrāmati dharmāsi sudharmetyeṣa vai dharmo ya eṣa / tapatyeṣa
taṃ saktubhiḥ śrīṇāti | tadenam manthaṃ karoti teno eṣa manthyetau ha vā
prajānāṃ cakṣuṣī ma yaddhaitau nodiyātāṃ na haiveha svau cana pāṇī
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694897 (0.020):
1 4 2 0604a yadindra citra ma iha nāsti tvādātamadrivaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704291 (0.020):
4 4 2 13 04a yadindra citra ma iha nāsti tvādātamadrivaḥ .
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083456 (0.024):
yadiyamiḍā / pākayajñiyā yadvai ma iha rakṣāṃsi yajñaṃ na hiṃsyuriti tāmetatpurā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083522 (0.024):
yajñasya yadiyamiḍā pākayajñiyā yadvai ma iha rakṣāṃsi yajñaṃ na hanyuriti
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769095 (0.031):
sarvabhūtāni caivācau na tadastīha yanna saḥ // BhS_36.202 //
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10731494 (0.042):
te brahmābruvan | tvāmihopadadhāmahā iti kim me tato bhaviṣyatīti tvameva
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10037818 (0.045):
vadati na kiṃ cana karoti taṃ gṛhā upasaṃśrayante na vā ayamihāvādīnna kiṃ / canākaraditi sa yadihāpi sukruddha iva syācva eva
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19652677 (0.045):
01,109.018c maithunaṃ tu pratīkṣyaṃ me syāt tvayehānṛśaṃsataḥ / 01,109.019a sarvabhūtahite kāle sarvabhūtepsite tathā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5432871 (0.046):
uttarapadaviśeṣaṇam . tatra kaḥ doṣaḥ . iha eva syāt prataritā prataritum / . iha na syāt prakartā prakartum . tādau niti kṛdgrahaṇānarthakyam . tādau
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073768 (0.047):
(GBr_2,1.8e) tad yathā ha vā idam aspaṣṭāvasāne nehāvasāsyasi / nehāvasāsyasīti nonudyanta evaṃ haivaite 'muṣmāṃl lokān nonudyante
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5418869 (0.047):
bho3i indram , bho3y indram , bho3i iha bho3y iha iti . yad tarhi asya
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733416 (0.047):
mayā jñānaṃm anāpṛṣṭhaṃ yad yad asti surottama /"
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846796 (0.047):
hocuritthaṃ vā ime'smānamuṣmiṃloke'sacanta tānvayamidamiha pratisacāmahā / iti sa / hovācāstīha prāyaścittī3rityastīti kā-ti pitā te vedeti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9993503 (0.048):
dhṛtis, iha svadhṛtis, iha ramas, iha ramantām //MS_3,12.4//
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3347094 (0.049):
na vai nūnaṃ bhagavantas ta etad avediṣuḥ | / yad dhy etad avediṣyan kathaṃ me nāvakṣyan |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5395059 (0.049):
yajñaśabdaḥ asti . nāvayajñikyaḥ . pākayajñikyaḥ . iha na syāt .
nirjānīyuḥ / tayorattaivānyataraḥ | ādyo 'nyataro 'ttaiva śukra ādyo manthī
tayorattaivānyataramanu | ādyo 'nyataramanvattaiva śukramanvādyo
manthinamanu / tau vā anyasmai gṛhyete anyasmai hūyete śaṇḍāmarkāvityasurarakṣase tābhyāṃ
gṛhyete devatābhyo hūyete tadyattathā / yatra vai devāḥ | asurarakṣasānyapajaghnire tadetāveva na śekurapahantuṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679331 (0.0):
yadakṣyāvānakti / yatra vai devāḥ | asurarakṣasāni jaghnustacuṣṇo dānavaḥ pratyaṅ patitvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292453 (0.052):
śaṃsetpade-pade pratigṛṇīyādyatra vai śaṃsannavāniti tadasurarakṣasāni / yajñamanvavacaranti tatpratigareṇa saṃdadhāti nāṣṭrāṇāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069642 (0.057):
tam madhyamena kapālenābhyupadadhāti | devā ha vai yajñaṃtanvānāste / 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃcakrurnenno 'dhastānnāṣṭrā
yaddha / sma devāḥ kiṃ ca karma kurvate taddha sma mohayitvā kṣipra eva
punarapadravataḥ / te ha devā ūcuḥ | upajānīta yathemāvapahanāmahā iti te hocurgrahāvevābhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1693329 (0.052):
tāndevā upanirurudhusta upaniruddhā nopāveyuḥ / te hocuḥ | na vā ime 'sya yāmaṃ viduryadagnau havirjuhvati naitām
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1699073 (0.054):
maiva sarveṇevātmanā devānāṃ havirbhūvamiti tasya yā juṣṭatamā tanūrāsa / tāmapanidadhe tadvai devā aspṛṇvata te hocurupaivaitām pravṛhasva sahaiva
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4805830 (0.057):
dharmavratābravīddevān śāpannirvartayantu me /AP_114.019ab/ / devā ūcuḥ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658353 (0.060):
(PB 6.5.10) vāg vai devebhyo 'pakrāmat sāpaḥ prāviśat tāṃ devāḥ punar / ayācaṃs tā abruvan yat punar dadyāma kiṃ nas tataḥ syād iti yat kāmayadhva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16177760 (0.060):
ūcuḥ prāṅjalayaḥ sarve HV_App.I,42B.2488a / ūcuḥ prāñjalayaḥ sarve HV_App.I,27.23a
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10009772 (0.063):
abrūtām, bhāgo nā astv iti vṛṇāthām ity abruvan, tā etau śukrāmanthinā / avṛṇātām, te devā amanyanta yad imā asuryau somau hoṣyāmas tad anv asurā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583161 (0.063):
bhāgo nā astv iti vṛṇāthām ity abruvaṃs tā etau śukrāmanthinā avṛṇātāṃ te / devā amanyanta yad imā asuryau somau hoṣyāmas tad anv asurā ābhaviṣyanti
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22291868 (0.064):
athainamutkramayati | etadvai devā abruvankimimamabhyutkramiṣyāma iti
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23124959 (0.064):
nirbhayā nirjarā rājannūcurduḥkhaṃ svakīyakam / / devā ūcuḥ / nājñātaṃ kiñcidapyatra bhvatyāsti jagastraye // Dg_1.58 = DbhP_7,31.58 //
gṛhṇāma tāvabhyavaiṣyatastau svīkṛtyāpahaniṣyāmaha iti tābhyāṃ grahau / jagṛhustāvabhyavaitāṃ tau svīkṛtyāpāghnata tasmācaṇḍāmarkābhyāmiti gṛhyete
devatābhyo hūyete / api hovāca yājñavalkyaḥ | no sviddevatābhya eva gṛhṇīyāmā vijitarūpamiva
tadvai sa tanmīmāṃsāmeva cakre nettu cakāra
imāmu haike śukrasya purorucaṃ kurvanti | ayaṃ venaścodayatpṛśnigarbhā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838010 (0.018):
(RV_10,123) / ayam | venaḥ | codayat | pṛśni garbhāḥ | jyotiḥ jarāyuḥ | rajasaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289182 (0.018):
atha manthinaṃ gṛhṇāti | ayaṃ venaścodayatpṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056520 (0.042):
RV_10.123.01.1{07} ayaṃ venaścodayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajasovimāne
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124336 (0.042):
RV_10,123.01a ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496837 (0.053):
[Page I,34] / ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne /
jyotirjarāyū rajaso vimāna iti tadetasya rūpaṃ kurmo ya eṣa tapatīti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838010 (0.019):
ayam | venaḥ | codayat | pṛśni garbhāḥ | jyotiḥ jarāyuḥ | rajasaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289183 (0.019):
atha manthinaṃ gṛhṇāti | ayaṃ venaścodayatpṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496838 (0.062):
ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056522 (0.062):
RV_10.123.01.1{07} ayaṃ venaścodayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajasovimāne
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124338 (0.062):
RV_10,123.01a ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne |
yadāha / jyotirjarāyuriti / imāṃ tveva śukrasya purorucaṃ kuryāt | tam pratnathā pūrvathā
viśvathemathā / jyeṣṭhatātim barhiṣadaṃ svarvidamityattā hyetamanvattā hi
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20875933 (0.035):
RV_05.044.01.1 tam pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭhatātim / barhiṣadaṃ svarvidam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14027006 (0.042):
RV_5,044.01a tam pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭhatātim barhiṣadaṃ
jyeṣṭhastasmādāha / jyeṣṭhatātim barhiṣadaṃ svarvidam pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase dhunimāśuṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14027014 (0.009):
RV_5,044.01a tam pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭhatātim barhiṣadaṃ / svarvidam |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496870 (0.032):
taṃ pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭharājaṃ barhiṣadaṃ / svardṛśam / / pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase //
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20875940 (0.032):
RV_05.044.01.1 tam pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭhatātim / barhiṣadaṃ svarvidam / RV_05.044.01.2 pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9335987 (0.032):
barhi-sadam | svaḥ-vidam | pratīcīnam | vṛjanam | dohase | girā | āśum |
jayantamanu yāsu vardhase upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonirvīratām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923153 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvā, eṣa te yonis, vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923174 (0.0):
pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase // / upayāmagṛhīto 'si markāya tvā, eṣa te yoniḥ prajābhyas tvā //MS_1,3.11//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496855 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonir vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496875 (0.0):
pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496773 (0.027):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvopayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923072 (0.027):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvā, upayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas tvā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942503 (0.034):
sāmrājyāyābhiṣiñcāmi, upayāmagṛhīto 'si druṣadaṃ tvā nṛṣadam āyuṣadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516125 (0.034):
sāmrājyāyābhiṣiñcāmy upayāmagṛhīto 'si druṣadaṃ tvā nṛṣadam āyuṣadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942532 (0.036):
yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si, apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516154 (0.036):
yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'sy apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20875943 (0.039):
RV_05.044.01.2 pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14027017 (0.039):
RV_5,044.01c pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9335990 (0.039):
barhi-sadam | svaḥ-vidam | pratīcīnam | vṛjanam | dohase | girā | āśum | / jayantam | anu | yāsu | vardhase // RV_5,44.1 //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300757 (0.040):
pūrvīrayamugro vihavyo yathāsat | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010717 (0.042):
upayāmagṛhīto 'si, indrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584103 (0.042):
upayāmagṛhīto 'sīndrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923534 (0.043):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942515 (0.043):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si / pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497235 (0.043):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010705 (0.043):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvendrāya tvā //
pāhīti / yādayatyattā hyetamanvattā hi vīrastasmādāhaiṣa te yonirvīratām pāhīti
dakṣiṇārdhe sādayatyetāṃ hyeṣa diśamanu saṃcarati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287203 (0.059):
dakṣiṇārdhe haike sādayanti | etāṃ hyeṣa diśamanu saṃcaratīti tadu tathā
atha manthinaṃ gṛhṇāti | ayaṃ venaścodayatpṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838012 (0.0):
(RV_10,123) / ayam | venaḥ | codayat | pṛśni garbhāḥ | jyotiḥ jarāyuḥ | rajasaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289111 (0.018):
imāmu haike śukrasya purorucaṃ kurvanti | ayaṃ venaścodayatpṛśnigarbhā / jyotirjarāyū rajaso vimāna iti tadetasya rūpaṃ kurmo ya eṣa tapatīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496840 (0.021):
[Page I,34] / ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056523 (0.029):
RV_10.123.01.1{07} ayaṃ venaścodayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajasovimāne
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124339 (0.029):
RV_10,123.01a ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne |
vimāne / imamapāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti upayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923149 (0.0):
imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti // / upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvā, eṣa te yonis, vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496850 (0.0):
ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne / / imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124347 (0.0):
RV_10,123.01a ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne | / RV_10,123.01c imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056527 (0.005):
RV_10.123.01.1{07} ayaṃ venaścodayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajasovimāne / RV_10.123.01.2{07} imamapāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprāmatibhī rihanti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923176 (0.045):
pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase // / upayāmagṛhīto 'si markāya tvā, eṣa te yoniḥ prajābhyas tvā //MS_1,3.11//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496877 (0.045):
pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase // / upayāmagṛhīto 'si markāya tvaiṣa te yoniḥ prajābhyas tvā //MS_1,3.11//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298224 (0.048):
mano grāvā kṛṇotu vagnunā upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā ṣoḍaśina eṣa te
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838017 (0.049):
vi māne | imam | apām | sam game | sūryasya | śiśum | na | viprāḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062344 (0.061):
manaḥsadamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062370 (0.061):
apsuṣadam tvā ghṛtasadaṃ vyomasadamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062400 (0.061):
pṛthivisadaṃ tvāntarikṣasadaṃ divisadaṃ devasadaṃ nākasadamupayāmagṛhīto / 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tvā juṣṭatamamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293000 (0.061):
nūtanāyograṃ sahodāmiha taṃ huvema | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923619 (0.063):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497320 (0.063):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923560 (0.064):
viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huve // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497261 (0.064):
viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huve // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
markāya tveti / taṃ saktubhiḥ śrīṇāti | tadyatsaktubhiḥ śrīṇāti varuṇo ha vai somasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923176 (0.043):
pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase // / upayāmagṛhīto 'si markāya tvā, eṣa te yoniḥ prajābhyas tvā //MS_1,3.11//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496877 (0.043):
pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase // / upayāmagṛhīto 'si markāya tvaiṣa te yoniḥ prajābhyas tvā //MS_1,3.11//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289237 (0.053):
tasmātsaktubhiḥ śrīṇāti / sa śrīṇāti | mano na yeṣu havaneṣu tigmaṃ vipaḥ śacyā vanutho dravantā ā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.063):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
rājño 'bhīvākṣi / pratipipeṣa tadaśvayattato 'śvaḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4135811 (0.015):
yasmāttaccharīraṃ tadviyogādgatayaśorvīryaṃ sad aśvad aśvayat / tatastasmādaśvaḥ samabhavat / / tato 'śvanāmā prajāpatireva sākṣāditi stūyate /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9930832 (0.064):
abhijityaivainam ādhatte prajāpater vai cakṣur aśvayat tasya yaḥ śvayathā / āsīt so 'śvo 'bhavat, yad aśvaṃ purastān nayanti yajamānāyaiva cakṣur
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504507 (0.064):
nayanty abhijitvay abhijityaivainam ādhatte prajāpater vai cakṣur aśvayat / tasya yaḥ śvayathā āsīt so 'śvo 'bhavad yad aśvaṃ purastān nayanti
samabhavattadyacvayathātsamabhavattasmādaśvo / nāma tasyāśru prāskandattato yavaḥ samabhavattasmādāhurvaruṇyo yava iti
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4135811 (0.018):
yasmāttaccharīraṃ tadviyogādgatayaśorvīryaṃ sad aśvad aśvayat / tatastasmādaśvaḥ samabhavat / / tato 'śvanāmā prajāpatireva sākṣāditi stūyate /
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22517853 (0.056):
so'kāmayata medhyaṃ ma idaṃ syādātmanvyanena syāmiti tato'śvaḥ / samabhavadyadaśvattanmedhyamabhūditi tadevāśvamedhasyāśvamedhatvameṣa ha
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22290862 (0.059):
tadaśru sakṣaritamāsīdeṣa so 'śvo 'tha yattadarasadivaiṣa rāsabho 'tha yaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9930832 (0.060):
abhijityaivainam ādhatte prajāpater vai cakṣur aśvayat tasya yaḥ śvayathā / āsīt so 'śvo 'bhavat, yad aśvaṃ purastān nayanti yajamānāyaiva cakṣur
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504507 (0.060):
nayanty abhijitvay abhijityaivainam ādhatte prajāpater vai cakṣur aśvayat / tasya yaḥ śvayathā āsīt so 'śvo 'bhavad yad aśvaṃ purastān nayanti
tadyadevāsyātra cakṣuṣo 'mīyata tenaivainametatsamardhayati kṛtsnaṃ karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1017434 (0.039):
śugudakrāmatsemāṃlokānāviśattayaivainametacucā samardhayati kṛtsnaṃ karoti / atha yanmukhadaghne uparīva vai tadyanmukhadaghnamuparīva tadyadasau
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014734 (0.039):
prajananam mithunenaivainametatprajananena samardhayati kṛtsnaṃ karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063421 (0.041):
tadyadevāsyātrāpsvahīyata tenaivainametatsamardhayati kṛtsnaṃ karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1017456 (0.054):
lokastadyāmuṃ lokaṃ śugāviśattayaivainametacucā samardhayati kṛtsnaṃ / karoti / yā te gharma divyā śugiti yaiva divyā śugyā gāyatryāṃhavirdhāna iti yaiva
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698363 (0.056):
yadaśmānastacarīreṇaivainametatsamardhayati kṛtsnaṃ karoti tasmādaśmamayā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12073592 (0.056):
tasmādu parisrutyevāvapettathā holkayā nakhinyā paśūnnānuṣuvati tatho / evainaṃ / samardhayati kṛtsnaṃ karoti tasmādu parisrutyevāvapeta
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694735 (0.058):
tadyatkṛṣyamāṇasyāvāṅapatattasmātkārṣmaryastenaivainametanmedhena / samardhayati kṛtsnaṃ karoti tasmātkārṣmaryamayyau vapāśrapaṇyau bhavataḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014280 (0.058):
samabhavattayaivainametacucā samardhayati kṛtsnaṃ karoti makhāya tvā
tasmātsaktubhiḥ śrīṇāti / sa śrīṇāti | mano na yeṣu havaneṣu tigmaṃ vipaḥ śacyā vanutho dravantā ā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13043083 (0.0):
RV_10.061.03.1{26} mano na yeṣu havaneṣu tigmaṃ vipaḥ śacyā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14110455 (0.0):
RV_10,061.03a mano na yeṣu havaneṣu tigmaṃ vipaḥ śacyā vanutho dravantā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5823698 (0.0):
siñcat // RV_10,61.2 // / manaḥ | na | yeṣu | havaneṣu | tigmam | vipaḥ | śacyā | vanuthaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289203 (0.053):
markāya tveti / taṃ saktubhiḥ śrīṇāti | tadyatsaktubhiḥ śrīṇāti varuṇo ha vai somasya
śaryābhistuvinṛmṇo asyāśrīṇītādiśaṃ gabhastāveṣa te yoniḥ prajāḥ pāhīti
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13043092 (0.056):
RV_10.061.03.2{26} ā yaḥ śaryabhistuvinṛmṇoasyāśrīṇītādiśaṃ gabhastau / RV_10.061.04.1{26} kṛṣṇā yad goṣvaruṇīṣu sīdad divo napātāśvināhuve vām
sādayatyādyo hyetamanvādyā hīmāḥ prajā viśastasmādāhaiṣa te yoniḥ prajāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583358 (0.054):
anuprajāyante tutho 'si janadhāyā devās tvā manthipāḥ praṇayantv iti yā / ādyāḥ prajās tāsām eṣa yonis tā etam anuprajāyanta ubhayīr eva prajāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10009970 (0.055):
manthipāḥ praṇayantv iti yā ādyāḥ prajās tāsām eṣa yonis tā etam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289382 (0.063):
atha pratiprasthātā paryeti | suprajāḥ prajāḥ prajanayanparīhītyādyo / hyetamanvādyā / hīmāḥ prajā viśastasmādāha suprajāḥ prajāḥ prajanayanparīhītyabhi
pāhīti / dvau prokṣitau yūpaśakalau bhavataḥ | dvāvaprokṣitau prokṣitaṃ
caivādhvryurādatte 'prokṣitaṃ caivameva pratiprasthātā prokṣitaṃ / caivādatte
prokṣitaṃ ca śukramevādhvaryurādatte manthinam pratiprasthātā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694151 (0.062):
tasmādanvevārabheta tatparo 'kṣamanvārabdham bhavati vapāśrapaṇībhyām / pratiprasthātā pratiprasthātāramadhvaryuradhvaryuṃ yajamāna etadu paro
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4178220 (0.063):
te ca kāryaviśeṣāḥ kartṛsaṃyuktā evaṃ śrūyante- 'puro 'dhvaryurvibhajati, / pratiprasthātā manthinaṃ juhoti, neṣṭhā patnīmudānayati, unnetā
so 'dhvaryuḥ | aprokṣitena yūpaśakalenāpamārṣṭyapamṛṣṭaḥ śaṇḍa ityevameva
pratiprasthātāpamṛṣṭau marka iti tadādadānāvevāsurarakṣase apahato
devāstvā / śukrapāḥ praṇayantvityevādhvaryurniṣkrāmati devāstvā manthipāḥ
pratiprasthātā tadetau devatābhya eva praṇayataḥ / tau jaghanenāhavanīyamaratnī saṃdhattaḥ | tā uttaravedau sādayato
dakṣiṇāyāmeva / śroṇāvadhvaryuḥ sādayatyuttarāyām / pratiprasthātānanusṛjantāvevānādhṛṣṭāsīti
tadrakṣobhirevaitaduttaravedimanādhṛṣṭāṃ kuruto viparyeṣyantau vā
etāvagnim / bhavato 'tyeṣyantau tasmā evaitannihnuvāte tatho hainau
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820147 (0.049):
saṃvatsaraṃ tu praśastam || savāgnisenāgnī tādarthikau nirmathyau vā / bhavataḥ || aupāsanau cobhau hi vijñāyete || tasmin devaheḍanenājyaṃ
vipariyantāvagnirna hinasti / so 'dhvaryuḥ paryeti | suvīro vīrānprajanayanparīhītyattā hyetamanvattā hi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694786 (0.059):
parītya śrapayiṣyaṃstasmā evaitannihnute tatho hainameṣo 'tiyantamagnirna / hinasti
vīrastasmādāha suvīro vīrānprajanayanparīhītyabhi rāyaspoṣeṇa yajamānamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289390 (0.015):
hīmāḥ prajā viśastasmādāha suprajāḥ prajāḥ prajanayanparīhītyabhi / rāyaspoṣeṇa / yajamānamiti tadyajamānāyāśiṣamāśāste yadāhābhi rāyaspoṣeṇa yajamānamiti
tadyajamānāyāśiṣamāśāste yadāhābhi rāyaspoṣeṇa yajamānamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289394 (0.0):
hīmāḥ prajā viśastasmādāha suprajāḥ prajāḥ prajanayanparīhītyabhi / rāyaspoṣeṇa / yajamānamiti tadyajamānāyāśiṣamāśāste yadāhābhi rāyaspoṣeṇa yajamānamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692756 (0.028):
yajamānaṃ rāyo / manuṣyāṇāmiti tadyajamānāyāśiṣamāśāste yadāha parīmaṃ yajamānaṃ rāyo
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070290 (0.047):
prathatāmiti yajamāno vai yajñapatistadyajamānāyaivaitadāśiṣamāśāste
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085331 (0.063):
hotānvāha sūkta iva tadāha yajamānāyaivaitadāśiṣamāśāste tadvā / etadupariṣṭādyajñasyāśiṣamāśāste dvayaṃ
atha pratiprasthātā paryeti | suprajāḥ prajāḥ prajanayanparīhītyādyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923218 (0.063):
devās tvā manthipāḥ praṇayantu, anādhṛṣṭāsi suvīrāḥ prajāḥ prajanayan / parīhi suprajāḥ prajāḥ prajanayann abhiparīhi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496919 (0.063):
devās tvā manthipāḥ praṇayantv anādhṛṣṭāsi suvīrāḥ prajāḥ prajanayan / parīhi suprajāḥ prajāḥ prajanayann abhiparīhi //
hyetamanvādyā / hīmāḥ prajā viśastasmādāha suprajāḥ prajāḥ prajanayanparīhītyabhi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923219 (0.028):
devās tvā manthipāḥ praṇayantu, anādhṛṣṭāsi suvīrāḥ prajāḥ prajanayan / parīhi suprajāḥ prajāḥ prajanayann abhiparīhi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496920 (0.028):
devās tvā manthipāḥ praṇayantv anādhṛṣṭāsi suvīrāḥ prajāḥ prajanayan / parīhi suprajāḥ prajāḥ prajanayann abhiparīhi //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289261 (0.063):
sādayatyādyo hyetamanvādyā hīmāḥ prajā viśastasmādāhaiṣa te yoniḥ prajāḥ
rāyaspoṣeṇa / yajamānamiti tadyajamānāyāśiṣamāśāste yadāhābhi rāyaspoṣeṇa yajamānamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289371 (0.0):
vīrastasmādāha suvīro vīrānprajanayanparīhītyabhi rāyaspoṣeṇa yajamānamiti / tadyajamānāyāśiṣamāśāste yadāhābhi rāyaspoṣeṇa yajamānamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692756 (0.035):
yajamānaṃ rāyo / manuṣyāṇāmiti tadyajamānāyāśiṣamāśāste yadāha parīmaṃ yajamānaṃ rāyo
tāvapidhāya niṣkrāmataḥ | tira evaināvetatkurutastasmādimau / sūryācandramasau
prāñcau yantau na kaścana paśyati taupurastātparītyāporṇutaḥ
purastāttiṣṭhantau / juhuta āvirevaināvetatkurutastasmādimau sūryācandramasau pratyañcau yantau
sarva / eva paśyati tasmātparāgretaḥ sicyamānaṃ na kaścana paśyati tadu
paścātprajāyamānaṃ / sarva eva paśyati / tau jaghanena yūpamaratnī saṃdhattaḥ | yadyagnirnodbādheta yadyu
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10668826 (0.054):
(PB 12.4.24) agnir vai rūro rūdro 'gniḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3514612 (0.056):
anvāhājyabhāgau yajati yajñatāyay agnaye samavadyaty agnir vai samiṣṭir / agniḥ pratiṣṭhitiḥ samiṣṭyā eva pratiṣṭhiyaīḍām upahvayante paśavo vā iḍā
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8407303 (0.057):
AsvSS_4.1/22: agnir.brahmaṇvān.agniḥ.kṣatravān.agniḥ.kṣatrabhṛt./ (soma:
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982378 (0.060):
yad ekolmukena pratitiṣṭhet pitṛdevatyo 'sya yajñaḥ syāt, agnir mahat / samādheyas, agnir vai sarvā devatāḥ sarvābhir vā etad devatābhir yajñam
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18477761 (0.063):
vacanayaty -- agnir atra dhūmād, yatra yatra dhūmas tatra tatrāgnir, yathā
agnirudbādhetāpyagreṇaiva yūpamaratnī saṃdadhyātāṃ saṃjagmāno divā
pṛthivyā / śukraḥ śukraśociṣetyevādhvaryuḥ saṃjagmāno divā pṛthivyā manthī
manthiśociṣeti / pratiprasthātā cakṣuṣorevaite āramaṇe kurutaścakṣuṣī
evaitatsaṃdhattastasmādime / abhito 'sthinī cakṣuṣī saṃhite / so 'dhvaryuḥ | aprokṣitaṃ yūpaśakalaṃ nirasyati nirastaḥ śaṇḍa ityevameva
pratiprasthātā nirasto marka iti tatpurāhutibhyo 'surarakṣase apahataḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496959 (0.059):
paśuṣu yachataṃ śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asi nirastaḥ / śaṇḍo nirasto markaḥ saha tena yaṃ dviṣmaḥ //
athādhvaryuḥ | prokṣitaṃ yūpaśakalamāhavanīye prāsyati
śukrasyādhiṣṭhānamasītyevameva pratiprasthātā manthino 'dhiṣṭhānamasīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923253 (0.041):
paśuṣu yachatam, śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asi nirastaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010038 (0.041):
janayati śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asīti śakalau
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496954 (0.041):
paśuṣu yachataṃ śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asi nirastaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583427 (0.041):
vīraṃ patnī janayati śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asīti
cakṣuṣorevaite samidhau cakṣuṣī evaitatsaminddhe tasmādime samiddhe / cakṣuṣī
tatra japati | acinnasya te deva soma savīryasya rāyaspoṣasya daditāraḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496895 (0.006):
apanuttau śaṇḍāmarkau saha tena yaṃ dviṣmo 'chinnasya te deva soma / dakṣasya rāyaspoṣasya suvīryasyābhirahītāraḥ syāma //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923192 (0.055):
apanuttau śaṇḍāmarkau saha tena yaṃ dviṣmas, achinnasya te deva soma / dakṣasya rāyaspoṣasya suvīryasyābhirahītāraḥ syāma //
syāmetyāśīrevaiṣaitasya karmaṇa āśiṣamevaitadāśāste / athāśrāvyāha | prātaḥprātaḥ savasya śukravato madhuścuta indrāya
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690255 (0.032):
dṛṃhetyāśīrevaiṣaitasya karmaṇa āśiṣamevaitadāśāste samambhūmi paryarṣaṇaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12070582 (0.034):
punareva yathāyathaṃ karoti vayaṃ syāma patayo rayīṇāṃ / svāhetyāśīrevaiṣaitasya / karmaṇa āśiṣamevaitadāśāste
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689721 (0.048):
janarāḍasi rakṣohā sarvarāḍasyamitrahetyāśīrevaiṣaitasya karmaṇa / āśiṣamevaitadāśāste / athādhvaryuśca yajamānaśca sammṛśete | pūrvayordakṣiṇe
somānprasthitānpreṣyeti vaṣaṭkṛte 'dhvaryurjuhoti tadanu pratiprasthātā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295883 (0.046):
'nubrūhītyāśrāvyāha dhānāsomānprasthitānpreṣyeti vaṣaṭkṛte / juhotyanuvaṣaṭkṛte / 'tha dhānā vilipsante bhakṣāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27297831 (0.061):
'thopariṣṭāddvirājyasyābhighārayatyāśrāvyāha preṣyeti vaṣaṭkṛte / 'dhvaryurjuhotyadhvaryoranu homaṃ juhoti pratiprasthātā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27297721 (0.061):
sakṛdabhighārayati pratyanaktyavadāne athānuvāca āhāśrāvyāha preṣyeti / vaṣaṭkṛte / 'dhvaryurjuhotyadhvaryoranu homaṃ juhoti pratiprasthātā
camasādhvaryavaḥ / tau vai purastāttiṣṭhantau juhutaḥ | cakṣuṣī vā etau
tatpurastādevaitaccakṣuṣī / dhattastasmādime purastāccakṣuṣī
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28080246 (0.034):
purastāddhīme / cakṣuṣī tatpurastādevaitaccakṣuṣī dadhāti tasmādime purastāccakṣuṣī
abhito yūpaṃ tiṣṭhantau juhutaḥ | yathā vai nāsikaivaṃ yūpastasmādime
nāsikāṃ cakṣuṣī / tau vai vaṣaṭkṛtau santau mantreṇa hūyate | eteno haitau tadudaśnuvāte
yadenau / sarvaṃ savanamanuhūyate yadvevaitau sarvaṃ savanamanuhūyata etau vai
prajāpateḥ / pratyakṣatamāṃ cakṣuṣī hyetau satyaṃ vai cakṣuḥ satyaṃ hi
prajāpatistasmādenau / sarvaṃ savanamanuhūyate / sa juhoti | sa prathamā saṃskṛtirviśvavārā sa prathamo varuṇo mitro agniḥ
prathamo bṛhaspatiścikitvāṃstasmā indrāya sutamājuhota svāheti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496980 (0.053):
yo madhyamo varuṇo mitro agnis tasmā indrāya sutam ājuhota tasmai / sūryāya sutam ājuhota //MS_1,3.12//
sa yajjuhoti | sā prathamā sa prathama iti śaśvaddha vai retasaḥ siktasya
cakṣuṣī eva / prathame sambhavatastasmājjuhoti sā prathamā iti / atha sampreṣyati | praitu hotuścamasaḥ pra brahmaṇaḥ prodgātṝṇām pra
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4978469 (0.0):
jyotiṣṭoma eva śruyate praitu hotuś camasaḥ pra brahmaṇaḥ prodgātṝṇāṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4978656 (0.019):
asti jyotiṣṭomaḥ jyotiṣṭomena svargakāmo yajeteti. tatrāsti praitu / hotuś camasaḥ pra brahmaṇaḥ prodgātṝṇām iti. tatrāsti{*3/510*} samākhyānād
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4979448 (0.033):
idaṃ śrūyate praitu hotuś camasaḥ pra brahmaṇaḥ prodgātṝṇām iti. tatra
yajamānasya prayantu sadasyānāṃ hotrāṇāṃ camasādhvaryava upāvartadhvaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4978471 (0.0):
jyotiṣṭoma eva śruyate praitu hotuś camasaḥ pra brahmaṇaḥ prodgātṝṇāṃ / pra yajamānasya prayantu sadasyānām iti. tatra saṃdehaḥ kiṃ camasinām
śukrasyābhyunnayadhvamiti sampraiṣa evaiṣa paryetya pratiprasthātādhvaryoḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292144 (0.060):
gṛhṇīyādatha pratiprasthātādhvaryoḥ pātre saṃsravamavanayatyadhvaryurvā
pātre / saṃsravamavanayatyattra evaitadādyam baliṃ hārayati tamadhvaryurhotṛcamase
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292150 (0.023):
gṛhṇīyādatha pratiprasthātādhvaryoḥ pātre saṃsravamavanayatyadhvaryurvā
'vanayati bhakṣāya vaṣaṭkarturhi bhakṣaḥ prāṇo vai vaṣaṭkāraḥ so
'smādetadvaṣaṭkurvataḥ parāṅivābhūtprāṇo vai bhakṣastatprāṇam
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5079617 (0.058):
(GBr_2,3.8k) yo vai bhakṣayet prāṇo bhakṣaḥ prāṇa ātmānam antaragād iti
punarātmandhatte / atha yadete pratīcī pātre na haranti | harantyanyāngrahāṃścakṣuṣī hyete
saṃsravameva hotṛcamase 'vanayati / atha hotrāṇāṃ camasānabhyunnayanti | hutociṣṭā vā ete saṃsravā bhavanti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294453 (1.192):
yadveva dadhi gṛhṇāti | hutociṣṭā vā ete saṃsravā bhavanti nālamāhutyai
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10681273 (0.050):
(PB 18.5.15) tad abhakṣayanta ṛtvijaś camasān avajighranti tīvrayanty
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7843010 (0.060):
tāsāṃ saṃtṛptānāṃ devā hiraṇmayāṃścamasānpūrayante'yasthūṇagṛhapatīnāṃ vai / śaulbāyano'dhvaryurāsa
nālamāhutyai tānevaitatpunarāpyāyayanti tathālamāhutyai bhavanti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294459 (0.0):
yadveva dadhi gṛhṇāti | hutociṣṭā vā ete saṃsravā bhavanti nālamāhutyai
tasmāddhotrāṇāṃ / camasānabhyunnayanti / atha hotrāḥ saṃyājayanti | hotrā ha vai yuktā devebhyo yajñaṃ vahanti tā
evaitatsaṃtarpayanti tṛptāḥ prītā devebhyo yajñaṃ vahāniti tasmāddhotrāḥ
saṃyājayanti / sa prathamāyāṃ vā hotrāyām | iṣṭāyāmuttamāyāṃ vānumantrayate tṛmpantu
madhvo yāḥ sviṣṭā yāḥ suprītāḥ suhutā yatsvāheti hotrāṇāmevaiṣā
tṛptirathetya / pratyaṅṅupaviśatyayāḍagnīdityagnīddhyatra yajatāmuttamaḥ saṃyajati
tasmādāhāyāḍagnīditi / ātmā ha vā asyāgrayaṇaḥ | so 'syaiṣa sarvameva sarvaṃ hyayamātmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925496 (0.047):
'nye 'hutādo 'nye, ete vai devā ahutādo yad brāhmaṇās, etaddevatya eṣa yaḥ / purānījānas, ete vā etasya prajāyāḥ paśūnām īśate te 'syāprītā iṣam ūrjam
gṛhṇātyasyai hi sthālī bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇāti sarvaṃ vā iyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290142 (0.0):
hyayamaniruktaḥ prāṇaḥ so 'syaiṣa āyureva tasmādanayā gṛhṇātyasyai hi / sthālī / bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇātyajarā hīyamamṛtājaraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290616 (0.0):
yadvā asyāvācīnaṃ nābheḥ | tadasyaiṣa ātmanaḥ so 'syaiṣa āyureva / gṛhṇātyasyai hi sthālī bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇātyajarā hīyamamṛtājaraṃ
sarvameṣa / grahastasmādanayā gṛhṇāti / pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai pūrṇaṃ sarvameṣa grahastasmātpūrṇaṃ gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290160 (0.007):
hyamṛtamāyustasmādanayā / gṛhṇāti / taṃ vai pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai tadyatpūrṇaṃ sarvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290627 (0.036):
hyamṛtamāyustasmādanayā gṛhṇāti / taṃ vai pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai tadyatpūrṇaṃ sarvaṃ
viśvebhyo devebhyo gṛhṇāti | sarvaṃ vai viśve devāḥ sarvameṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294997 (0.0):
taṃ vā apurorukkaṃ gṛhṇāti | viśvebhyo hyenaṃ devebhyo gṛhṇāti sarvaṃ vai
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294918 (0.055):
yadveva vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | mano ha vā asya savitā sarvamidaṃ / viśve devā / idamevaitatsarvaṃ manasaḥ kṛtānukaramanuvartma karoti tadidaṃ sarvam
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12073026 (0.057):
marudbhya ālabhante viśvebhyastāṃ devebhya ālabhante sarvaṃ vai viśve
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065360 (0.063):
tadu haika āhuḥ | viśveṣāṃ tvā devānāṃ yanturyantriye dadhāmīti sarvaṃ vai / viśve / devāstadenaṃ sarvasyaiva yanturyantriye dadhāti tadu tathā na
grahastasmādviśvebhyo devebhyo gṛhṇāti / sarveṣu savaneṣu gṛhṇāti | sarvaṃ vai savanāni sarvameṣa
grahastasmātsarveṣu / savaneṣu gṛhṇāti / sa yadi rājopadasyet | tamata eva tanvīrannataḥ prabhāvayeyurātmā vā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117348 (0.000):
tejasā dehakāntyā manasijaṃ sammīlayan sāndairyyagavārta saṅkocayan / / prodyantī rājakalā nṛpaticāturyyaṃ yasya tādṛśaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231206 (0.001):
cārayitavyāḥ / raṃgāṇāṃ mahāraṃgaḥ kaṃkuṣṭahiṃgulukarājapaṭyādayas te
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114873 (0.001):
evam api te mahārāja gṛheṣûpalepanôpalipteṣu susthāpitârgaleṣu
āgrayaṇa / ātmano vā imāni sarvāṇyaṅgāni prabhavantyetasmādantato hāriyojanaṃ grahaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298784 (0.030):
atha droṇakalaśe | antato hāriyojanaṃ grahaṃ gṛhṇāti prajāpatirvai
gṛhṇāti / tadātmanyevāsyām pratiṣṭhāyāmantato yajñaḥ pratitiṣṭhati
atha yasmādāgrayaṇo nāma | yāṃ vā amūṃ grāvāṇamādadāno vācaṃ yacatyatra
sāgre 'vadattadyatsātrāgre 'vadattasmādāgrayaṇo nāma
rakṣobhyo vai tām bhīṣā vācamayacan | ṣaḍvā ataḥ prāco
grahāngṛhṇātyathaiṣa / saptamaḥ ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya sarvaṃ vai saṃvatsaraḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072166 (0.022):
atha yaddvādaśa bhavanti | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya sarvaṃ vai / saṃvatsaraḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687356 (0.031):
tāḥ ṣaṭsampadyante | ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsarasyaivaitadrūpaṃ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10680901 (0.042):
(PB 18.2.14) dvādaśa māsāḥ pañcartavaḥ sa vai saṃvatsaraḥ saṃvatsaraḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064546 (0.042):
ṣaṭkL!ptīrvācayati ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081895 (0.042):
ya eṣo 'surāṇāmāsīt | yadā vā etā ubhau pariplavete atha māso bhavati / māsaśaḥ / saṃvatsaraḥ sarvaṃ vai saṃvatsaraḥ sarvameva taddevā asurāṇāṃ samavṛñjata
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10681098 (0.043):
(PB 18.4.11) dvādaśa māsāḥ pañcartavaḥ sa vai saṃvatsaraḥ saṃvatsaraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286895 (0.043):
paśūnhaivāvarunddhe pañca vā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298819 (0.043):
samānamupāṃśvantaryāmayoḥ śukrapātramṛtupātramāgrayaṇapātramukthyapātram / pañca vā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajño yadyu
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16963027 (0.046):
saṃvatsaram upāsīta BrP_70.5a / saṃvatsaras tvam ṛtavo BrP_40.47c / saṃvatsarasya paryante BrP_7.64a
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7845166 (0.046):
atha ṣaṭsu māseṣu ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsarasammitā vai garbhāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27296856 (0.047):
tā vā etāḥ | ṣaḍāhutayo bhavanti ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9976699 (0.049):
tripadā virāṭ, virājam evāpnoti ṣaḍ rātrīr bhṛtvāgniś cetavyā ity āhuḥ ṣaḍ / vā ṛtavaḥ saṃvatsaraḥ saṃvatsaram anu virāḍ āyattā virājam evāpnoti daśa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3550213 (0.049):
tripadā virāḍ virājam evāpnoti ṣaḍ rātrīr bhṛtvāgniś cetavyā ity āhuḥ ṣaḍ / vā ṛtavaḥ saṃvatsaraḥ saṃvatsaram anu virāḍ āyattā virājam evāpnoti daśa
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032920 (0.052):
tā vai ṣaḍdadyāt | ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10682002 (0.052):
(PB 18.9.5) sarvaḥ saptadaśo bhavati dvādaśa māsāḥ pañcartavaḥ sa vai / saṃvatsaraḥ saṃvatsarād evendriyaṃ vīryam āptvāvarundhe
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6848497 (0.053):
tasya viśoviśo vo atithim iti dvādaśarcam ājyam | dvādaśa vai māsāḥ / saṃvatsaraḥ saṃvatsarasyaivāptyai | tasmin vai dve chandasī bhavato
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687343 (0.054):
sa vai tisra upasada upeyāt | trayo vā ṛtavaḥ saṃvatsarasya / saṃvatsarasyaivaitadrūpaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10030824 (0.054):
saṃvatsarasya / tadāhuḥ | ṣaḍevartavaḥ saṃvatsarasyeti nyūnamu tarhi mithunam prajananaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10737366 (0.054):
yadṛtavyāḥ saṃvatsaro vā ṛtavyāḥ saṃvatsara idaṃ / sarvamidamevaitatsarvamupadadhātyatho prajananametatsaṃvatsaro vā ṛtavyāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22288473 (0.056):
yadveva vaiśvānaraḥ | ṛtavo haite yadetāścitayo 'gnayo vā ṛtava ṛtavaḥ / saṃvatsaraḥ / saṃvatsaro vaiśvānaro yadagnaya iti syādati tadrecayeddvādaśakapālo
tāṃ devāḥ | sarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre 'trāgre vācamavadaṃstatho
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293047 (0.035):
etam marudbhiḥ samānaṃ grahamagṛhṇan / taṃ devāḥ | sarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre yatheṣīkām muñjādvivṛhedevaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290034 (0.044):
athāha somaḥ pavata iti | sa yāmevāmūm bhīṣāsurarakṣasebhyo na / nirabruvaṃstāmevaitatsarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre 'tra nirāha
evaiṣa etāṃ / sarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre 'trāgre vācaṃ vadati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290034 (0.046):
athāha somaḥ pavata iti | sa yāmevāmūm bhīṣāsurarakṣasebhyo na / nirabruvaṃstāmevaitatsarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre 'tra nirāha
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293047 (0.059):
taṃ devāḥ | sarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre yatheṣīkām muñjādvivṛhedevaṃ
athāto gṛhṇātyeva | ye devāso divyekādaśa stha pṛthivyāmadhyekādaśa stha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496993 (0.0):
ye devā divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1361470 (0.0):
RV_01.139.11.1{xx} ye devāso divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13983536 (0.0):
RV_1,139.11a ye devāso divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27136726 (0.022):
ye | devāsaḥ | divi | ekādaśa | stha | pṛthivyām | adhi | ekādaśa | stha |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010344 (0.029):
savanāni saṃtiṣṭhante ye devā divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583732 (0.029):
saṃtiṣṭhante ye devā divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa sthāpsukṣito
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18984431 (0.041):
(AVŚ_19,27.13a) ye devā pṛthivyām ekādaśa stha te devāso havir idaṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 377707 (0.046):
(P_8,2.88) KA_III,419.1 5 Ro_V,422 {4/7} ye devāsaḥ divyekādaśa stha
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18984413 (0.052):
(AVŚ_19,27.11a) ye devā divy ekādaśa stha te devāso havir idaṃ juṣadhvam
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7588006 (0.063):
iha hi na bhavati, ye devāso divyekādaśa stha iti //
apsukṣito / mahinaikādaśa stha te devāso yajñamimaṃ juṣadhvam upayāmagṛhīto
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496997 (0.0):
ye devā divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha / / apsukṣito mahinaikādaśa stha te devāso yajñam imaṃ juṣadhvam //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1361479 (0.0):
RV_01.139.11.2{xx} apsukṣito mahinaikādaśa stha te devāso yajñam imaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13983543 (0.0):
RV_1,139.11a ye devāso divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha | / RV_1,139.11c apsukṣito mahinaikādaśa stha te devāso yajñam imaṃ juṣadhvam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27136734 (0.0):
ye | devāsaḥ | divi | ekādaśa | stha | pṛthivyām | adhi | ekādaśa | stha | / apsu kṣitaḥ | mahinā | ekādaśa | stha | te | devāsaḥ | yajñam | imam |
'syāgrayaṇo 'si / svāgrayaṇa iti vācamevaitadayātayāmnīṃ karoti tasmādanayā samānaṃ
sadviparyāsaṃ / vadatyajāmitāyai jāmi ha kuryādyadāgrayaṇo 'syāgrayaṇo 'sīti
gṛhṇīyāttasmādāhāgrayaṇo 'si svāgrayaṇa iti / pāhi yajñam pāhi yajñapatimiti | vācamevaitadutsṛṣṭāmāha gopāya yajñamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289964 (0.023):
yajño vai viṣṇuryajñastvāṃ vīryeṇa gopāyatviti viṣṇuṃ tvam pāhīti / vācamevaitadutsṛṣṭāmāha yajñaṃ tvaṃ gopāyetyabhi savanāni pāhīti tadetaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919781 (0.030):
pāhi yajñam, pāhi yajñapatim, pāhi māṃ yajñanyam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493496 (0.030):
pāhi yajñaṃ pāhi yajñapatiṃ pāhi māṃ yajñanyam //
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073471 (0.043):
(GBr_2,1.4bb) sa yajñaṃ pāhi sa yajñapatiṃ pāhi sa māṃ pāhi sa māṃ
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12791196 (0.043):
prāha, tat pra ca suva pra ca yaja | bṛhaspatir brahmā sa yajñaṃ pāhi, sa / yajñapatiṃ pāhi sa māṃ pāhi, sa māṃ karmaṇyaṃ pāhi [GB 2.1.4 etc.]> ity
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086356 (0.048):
hyagnistasmādāhādabdhāyavityaśītametyaśiṣṭho hyagnistasmādāhāśītameti pāhi / mā / didyoḥ pāhi prasityai pāhi duriṣṭyai pāhi duradmanyā iti sarvābhyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999400 (0.053):
ghṛtavat tad evāvarunddhe tā viṣṇo pāhi pāhi yajñam, pāhi yajñapatim, pāhi / māṃ yajñanyam iti yathāhaiṣa te bhāgas taṃ rakṣasvety evaṃ vā etad viṣṇum
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572832 (0.053):
tad evāvarunddhe tā viṣṇo pāhi pāhi yajñaṃ pāhi yajñapatiṃ pāhi māṃ
yajñapatimiti vācamevaitadutsṛṣṭāmāha gopāya yajamānamiti yajamāno hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289964 (0.023):
yajño vai viṣṇuryajñastvāṃ vīryeṇa gopāyatviti viṣṇuṃ tvam pāhīti / vācamevaitadutsṛṣṭāmāha yajñaṃ tvaṃ gopāyetyabhi savanāni pāhīti tadetaṃ
yajñapatirviṣṇustvāmindriyeṇa pātu viṣṇuṃ tvam pāhīti
vācamevaitadutsṛṣṭāmāha / yajño vai viṣṇuryajñastvāṃ vīryeṇa gopāyatviti viṣṇuṃ tvam pāhīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583913 (0.060):
gṛhyate tasmai tvā viṣṇave tveti viṣṇur vai yajño viṣṇunā yajñaḥ saṃtato
vācamevaitadutsṛṣṭāmāha yajñaṃ tvaṃ gopāyetyabhi savanāni pāhīti tadetaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289938 (0.023):
pāhi yajñam pāhi yajñapatimiti | vācamevaitadutsṛṣṭāmāha gopāya yajñamiti
grahamāha sarvāṇi hyeṣa savanāni prati / atha daśāpavitramupagṛhya hiṅkaroti | sā haiṣā vāganudyamānā tatāma tasyāṃ
devā / vāci tāntāyāṃ hiṅkāreṇaiva prāṇamadadhuḥ prāṇo vai hiṅkāraḥ prāṇo hi vai
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290013 (0.041):
vai tāntaḥ prāṇaṃ labhate 'tha sa saṃjihīte tatho evaiṣa etadvāci tāntāyāṃ / hiṅkāreṇaiva / prāṇaṃ dadhāti saitena prāṇena saṃjihīte triṣkṛtvo hiṅkaroti trivṛddhi
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26460081 (0.053):
hyeṣa na sūdadohasādhivadati prāṇo vai sūdadohāḥ prāṇa eṣa kim prāṇe
hiṅkārastasmādapigṛhya nāsike na hiṅkartuṃ śaknoti saitena prāṇena
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28074379 (0.027):
yadveva hiṃkaroti | prāṇo vai hiṃkāraḥ prāṇo hi vai hiṃkārastasmādapigṛhya / nāsike na
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22298062 (0.056):
athādhyātmam | ātmaivāgniḥ prāṇāḥ śikyam prāṇairhyayamātmā śaknoti sthatuṃ / yacaknoti tasmācikyam prāṇairevainametadbibharti ṣaḍudyāmam bhavati ṣaḍḍhi
samajihīta yadā / vai tāntaḥ prāṇaṃ labhate 'tha sa saṃjihīte tatho evaiṣa etadvāci tāntāyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22298062 (0.057):
athādhyātmam | ātmaivāgniḥ prāṇāḥ śikyam prāṇairhyayamātmā śaknoti sthatuṃ / yacaknoti tasmācikyam prāṇairevainametadbibharti ṣaḍudyāmam bhavati ṣaḍḍhi
hiṅkāreṇaiva / prāṇaṃ dadhāti saitena prāṇena saṃjihīte triṣkṛtvo hiṅkaroti trivṛddhi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289986 (0.041):
vāci tāntāyāṃ hiṅkāreṇaiva prāṇamadadhuḥ prāṇo vai hiṅkāraḥ prāṇo hi vai
yajñaḥ / athāha somaḥ pavata iti | sa yāmevāmūm bhīṣāsurarakṣasebhyo na
nirabruvaṃstāmevaitatsarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre 'tra nirāha
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289872 (0.044):
tāṃ devāḥ | sarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre 'trāgre vācamavadaṃstatho
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289881 (0.046):
evaiṣa etāṃ / sarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre 'trāgre vācaṃ vadati
tāmāviṣkaroti / tasmādāha somaḥ pavata iti / asmai brahmaṇe 'smai kṣatrāyeti | tadbrahmaṇe ca kṣatrāya cāhāsmai sunvate
yajamānāya pavata iti tadyajamānāyāha / tadāhuḥ | etāvadevoktvā sādayedetāvadvā idaṃ sarvaṃ yāvadbrahma kṣatraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10031898 (0.064):
viśametāvadvā idaṃ / sarvaṃ yāvadbrahma kṣatraṃ viṭ sarveṇaivādhiyate
viḍindrāgnī vā idaṃ sarvaṃ tasmādetāvadevoktvā sādayediti
tadu brūyādeva bhūyaḥ | iṣa ūrje pavata iti vṛṣṭyai tadāha yadāheṣa
ityūrja iti yo / vṛṣṭādūrgraso jāyate tasmai tadāhādbhya oṣadhībhyaḥ pavata iti
tadadbhyaścauṣadhībhyaścāha dyāvāpṛthivībhyām pavata iti tadābhyāṃ / dyāvāpṛthivībhyāmāha yayoridaṃ sarvamadhi subhūtāya pavata iti sādhave
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016790 (0.023):
tadbrahmaṇa āha kṣatrāya pinvasveti tatkṣatrāyāha dyāvāpṛthivībhyām / pinvasveti / tadābhyāṃ dyāvāpṛthivībhyāmāha yayoridaṃ sarvamadhi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687019 (0.036):
ityaivaitadāha namo dyāvāpṛthivībhyāmiti tadābhyāṃ dyāvāpṛthivībhyāṃ / nihnuvate / yayoridaṃ sarvamadhi
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016731 (0.039):
namo dyāvāpṛthivībhyāmiti tadābhyāṃ dyāvāpṛthivībhyāṃ nihnute yayoridaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679684 (0.053):
tadantarikṣādārabhate svāhā dyāvāpṛthivībhyāmiti tadābhyāṃ / dyāvāpṛthivībhyāmārabhate yayoridaṃ sarvamadhi svāhā vātādārabha iti vāto
tadu haika āhuḥ | brahmavarcasāya pavata iti tadu tathā na brūyādyadvā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697598 (0.062):
tadu haika āhuḥ | devebhyo 'nubrūhīti tadu tathā na brūyāccandāṃsi vai
brahmaṇa iti tadeva brahmavarcasāyāha viśvebhyastvā devebhya eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497186 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhya eṣa te yonir viśvebhyas tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292331 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295044 (0.0):
nama / ityevaitadāha viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā devebhya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497520 (0.021):
suśarmāsi supratiṣṭhāno bṛhadukṣe namaḥ // / eṣa te yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923485 (0.030):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyas, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497027 (0.035):
abhi savanāni pāhy atas tvā viṣṇuḥ pātu viśaṃ tvaṃ pāhīndriyeṇaiṣa te / yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923820 (0.035):
suśarmāsi supratiṣṭhānas, bṛhadukṣe namaḥ // / eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28//
yonirviśvebhyastvā devebhya iti sādayati viśvebhyo hyenaṃ devebhyo gṛhṇāti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497186 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhya eṣa te yonir viśvebhyas tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292336 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295048 (0.0):
nama / ityevaitadāha viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā devebhya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497520 (0.029):
suśarmāsi supratiṣṭhāno bṛhadukṣe namaḥ // / eṣa te yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923485 (0.030):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyas, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497027 (0.033):
abhi savanāni pāhy atas tvā viṣṇuḥ pātu viśaṃ tvaṃ pāhīndriyeṇaiṣa te / yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294993 (0.041):
taṃ vā apurorukkaṃ gṛhṇāti | viśvebhyo hyenaṃ devebhyo gṛhṇāti sarvaṃ vai
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295006 (0.041):
devā yadṛco yadyajūṃṣi yatsāmāni sa yadevainaṃ viśvebhyo devebhyo gṛhṇāti
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17513605 (0.042):
ataeva sādane eṣa te yoniḥ viśvebhyastvā devebhya" iti mantragataṃ"
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923820 (0.044):
suśarmāsi supratiṣṭhānas, bṛhadukṣe namaḥ // / eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290377 (0.057):
sādayatyukthebhyo hyenaṃ gṛhṇāti / taṃ vigṛhṇāti | devebhyastvā devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmīti praśāsanaṃ sa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923326 (0.059):
pāhīndriyeṇa, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1816588 (0.061):
tvābhayāya ca paridadāmi viśvebhyastvā devebhyaḥ paridadāmi sarvebhyastvā
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4742242 (0.061):
sarasvatyai tvā paridadāmīndrāgnibhyāṃ tvā paridadāmi viśvebhyastvā / devebhyaḥ paridadāmisarvebhyastvā devebhyaḥ paridadāmīti paridadāti //
taṃ vai / madhye sādayatyātmā hyasyaiṣa madhya iva hyayamātmā dakṣiṇokthyasthālī
bhavatyuttarādityasthālī / ayaṃ ha vā asyaiṣo 'nirukta ātmā yadukthyaḥ | so 'syaiṣa ātmaivātmā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298416 (0.064):
mādhyandine vaināntsavane gṛhṇīyāt | ukthyaṃ gṛhītvopākariṣyanvā pūtabhṛto / ha vā asyaiṣo 'nirukta ātmā yadukthyaḥ so eṣā mīmāṃsaiva prātaḥsavana
hyayamaniruktaḥ prāṇaḥ so 'syaiṣa āyureva tasmādanayā gṛhṇātyasyai hi / sthālī / bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇātyajarā hīyamamṛtājaraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289762 (0.0):
ātmā ha vā asyāgrayaṇaḥ | so 'syaiṣa sarvameva sarvaṃ hyayamātmā / gṛhṇātyasyai hi sthālī bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇāti sarvaṃ vā iyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290623 (0.0):
yadvā asyāvācīnaṃ nābheḥ | tadasyaiṣa ātmanaḥ so 'syaiṣa āyureva / gṛhṇātyasyai hi sthālī bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇātyajarā hīyamamṛtājaraṃ
hyamṛtamāyustasmādanayā / gṛhṇāti / taṃ vai pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai tadyatpūrṇaṃ sarvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290636 (0.0):
gṛhṇātyasyai hi sthālī bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇātyajarā hīyamamṛtājaraṃ / hyamṛtamāyustasmādanayā gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289776 (0.007):
grahastasmādanayā gṛhṇāti / pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai pūrṇaṃ sarvameṣa grahastasmātpūrṇaṃ gṛhṇāti
tadyadāyustasmātpūrṇaṃ / gṛhṇāti / tasyāsāveva dhruva āyuḥ | ātmaivāsyaitena saṃhitaḥ parvāṇi saṃtatāni tadvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290634 (0.0):
taṃ vai pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai tadyatpūrṇaṃ sarvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289772 (0.053):
pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai pūrṇaṃ sarvameṣa grahastasmātpūrṇaṃ gṛhṇāti
agṛhīta / evaitasmādacāvākāyottamo graho bhavati / atha rājānamupāvaharati | tṛtīyaṃ vasatīvarīṇāmavanayati tatparva samaiti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290218 (0.0):
evameva mādhyandine savane | agṛhīta evaitasmādacāvākāyottamo graho / bhavatyatha
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp06u.htm.txt) 9726652 (0.056):
na ca nirvikalpake 'nvayavyatirekādyanusandhānamastīti, tena na / 197bhedagrahaḥ, agṛhītabhedañca tat na viśiṣṭatāṃ grahītumīṣṭe iti
prathamamahottarasya savanasya karotyuttamam pūrvasya sa yaduttarasya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290224 (0.0):
tṛtīyaṃ vasatīvarīṇāmavanayati tatparva samaiti prathamamahottarasya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290231 (1.788):
tṛtīyaṃ vasatīvarīṇāmavanayati tatparva samaiti prathamamahottarasya / savanasya / karotyuttamam pūrvasya sa yaduttarasya tatpūrvaṃ karoti yatpūrvasya
tatpūrvaṃ karoti yatpūrvasya taduttamaṃ tadvyatiṣajati tasmādimāni parvāṇi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290236 (0.0):
savanasya / karotyuttamam pūrvasya sa yaduttarasya tatpūrvaṃ karoti yatpūrvasya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290224 (0.048):
tṛtīyaṃ vasatīvarīṇāmavanayati tatparva samaiti prathamamahottarasya / savanasya / karotyuttamam pūrvasya sa yaduttarasya tatpūrvaṃ karoti yatpūrvasya
vyatiṣaktānīdamitthamatihānamidamittham / evameva mādhyandine savane | agṛhīta evaitasmādacāvākāyottamo graho
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290238 (1.192):
karotyuttamam pūrvasya sa yaduttarasya tatpūrvaṃ karoti yatpūrvasya / taduttamaṃ / tadvyatiṣajati tasmādimāni parvāṇi vyatiṣaktānīdamitthamatihānamidamitthaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290172 (0.026):
agṛhīta / evaitasmādacāvākāyottamo graho bhavati / atha rājānamupāvaharati | tṛtīyaṃ vasatīvarīṇāmavanayati tatparva samaiti
bhavatyatha / tṛtīyaṃ vasatīvarīṇāmavanayati tatparva samaiti prathamamahottarasya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290185 (0.0):
atha rājānamupāvaharati | tṛtīyaṃ vasatīvarīṇāmavanayati tatparva samaiti
savanasya / karotyuttamam pūrvasya sa yaduttarasya tatpūrvaṃ karoti yatpūrvasya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290189 (0.0):
prathamamahottarasya savanasya karotyuttamam pūrvasya sa yaduttarasya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290197 (0.0):
prathamamahottarasya savanasya karotyuttamam pūrvasya sa yaduttarasya
taduttamaṃ / tadvyatiṣajati tasmādimāni parvāṇi vyatiṣaktānīdamitthamatihānamidamitthaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290203 (0.0):
tatpūrvaṃ karoti yatpūrvasya taduttamaṃ tadvyatiṣajati tasmādimāni parvāṇi
tadyadasyaitenātmā saṃhitastenāsyaiṣa āyuḥ / saiṣā kāmadughaivendrasyoddhāraḥ | tribhya evainam prātaḥsavana ukthebhyo
vigṛhṇāti tribhyo mādhyandine savane tatṣaṭ kṛtvaḥ ṣaḍvā ṛtava ṛtavo vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9975939 (0.040):
suṣuvāṇasya rāṣṭram anubibhrati ṣaḍ vā ṛtavas, ṛtavo rāṣṭrabhṛtas, yat
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3549455 (0.049):
rāṣṭram anubibhrati ṣaḍ vā ṛtava ṛtavo rāṣṭrabhṛto yat ṣaḍbhir juhoty
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3547641 (0.049):
pariṣiñcan paryeti trir apariṣiñcaṃs tat ṣaṭ ṣaḍ vā ṛtava ṛtubhyo vā etad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561025 (0.049):
parastād anakti trir avastāt tat ṣaṭ ṣaḍ vā ṛtava ṛtubhyo vā etad rudram
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3549627 (0.053):
gāyatrī brahmaṇy eva pratitiṣṭhati ṣaṇ mārjālīye ṣaḍ vā ṛtava ṛtavo vā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687353 (0.058):
kriyate saṃvatsaramevaitatsaṃskaroti dvirekayā pracarati dvirekayā / tāḥ ṣaṭsampadyante | ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya saṃvatsarasyaivaitadrūpaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510157 (0.061):
atha yadi ṣaṭ ṣaḍvā ṛtava ṛtava upasada ādityaḥ pravargyo'muṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9933941 (0.063):
agnir vā utsīdant saṃvatsaram abhyutsīdati ṣaḍ vā ṛtavaḥ saṃvatsaras / tasmāt ṣaḍ vibhaktayaḥ saṃvatsaro vā agnir vaiśvānaras, yat ṣaḍ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3507611 (0.063):
'gnir vā utsīdant saṃvatsaram abhyutsīdati ṣaḍ vā ṛtavaḥ saṃvatsaras / tasmāt ṣaḍ vibhaktayaḥ saṃvatsaro vā agnir vaiśvānaro yat ṣaḍ vibhaktayaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3541480 (0.064):
ca juhoti manasvatī ca yuktena hi manasā yajñas tāyate ṣaḍ ṛgmāṇi bhavanti / ṣaḍ vā ṛtava ṛtuṣv eva pratitiṣṭhay eti vā eṣa yajñamukhād yo 'nyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3588111 (0.064):
tasyaitāni niṣkṛtyai hūyante ṣaḍ ṛgmyāṇi bhavanti ṣaḍ vā ṛtava ṛtuṣv eva
imāntsarvānkāmānpacantyeteno haiṣā kāmadughaivendrasyoddhāraḥ
taṃ vā apurorukkaṃ gṛhṇāti | ukthaṃ hi purorugṛgghi purorugṛgghyukthaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290318 (0.0):
taṃ yadapurorukkaṃ gṛhṇāti | ukthaṃ hi purorugṛgghi purorugṛgghyukthaṃ sa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295443 (0.049):
taṃ vā apurorukkaṃ gṛhṇāti | vīryaṃ vai puroruṅnetstrīṣu vīryaṃ dadhānīti
sāma / graho 'tha yadanyajjapati tadyajustā haitā abhyardha evāgra ṛgbhya
āsurabhyardho / yujurbhyo 'bhyardhaḥ sāmabhyaḥ / te devā abruvan hantemā yajuḥṣu dadhāma tatheyam bahulatareva vidyā
bhaviṣyatīti tā yajuḥṣvadadhustata eṣā bahulatareva vidyābhavat
taṃ yadapurorukkaṃ gṛhṇāti | ukthaṃ hi purorugṛgghi purorugṛgghyukthaṃ sa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290276 (0.0):
taṃ vā apurorukkaṃ gṛhṇāti | ukthaṃ hi purorugṛgghi purorugṛgghyukthaṃ
yadevainamukthebhyo vigṛhṇāti teno hāsyaiṣa puroruṅmānbhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295815 (0.0):
taṃ vā apurorukkaṃ gṛhṇāti | candobhyo hyenaṃ gṛhṇāti sa yadevainaṃ / candobhyo / gṛhṇāti teno hāsyaiṣa puroruṅnānbhavati tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295013 (0.037):
hāsyaiṣa puroruṅmānbhavati tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si suśarmāsi supratiṣṭhāna iti prāṇo
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5082963 (0.050):
(GBr_2,4.14a) atha yad aindrāvāruṇaṃ maitrāvarusyokthaṃ bhavaty
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28074360 (0.063):
rūpamupagacatyo3ṃ / o3mityeteno hāsyaiṣa sarva eva sasāmā yajño bhavati
tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497033 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si // / indrāya tvā bṛhadvate vayasvata ukthāyuvam /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295017 (0.0):
devā yadṛco yadyajūṃṣi yatsāmāni sa yadevainaṃ viśvebhyo devebhyo gṛhṇāti / hāsyaiṣa puroruṅmānbhavati tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295454 (0.0):
taṃ vā apurorukkaṃ gṛhṇāti | vīryaṃ vai puroruṅnetstrīṣu vīryaṃ dadhānīti / tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya deva soma ta iti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295820 (0.0):
gṛhṇāti teno hāsyaiṣa puroruṅnānbhavati tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923506 (0.030):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497207 (0.030):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293009 (0.030):
te yonirindrāya tvā marutvate upayāmagṛhīto 'si marutāṃ tvaujasa iti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292003 (0.031):
taddevā manuṣyānasṛjantānyatarataḥ paśūn / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si madhave
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846520 (0.032):
tasminnetānaṃśūngṛhṇāti / upayāmagṛhīto'si agnaye tvā gāyatracandasaṃ gṛhṇāmīti gāyatram
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923640 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497341 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.24//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497372 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.25//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293143 (0.032):
asmadryagvāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhirbhūt upayāmagṛhīto 'si / mahendrāya tvaiṣa te yonirmahendrāya tveti sādayati mahendrāya hyenaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923944 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā harivate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923952 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā harivate, eṣa te yonis, indrāya tvā / harivate //MS_1,3.34// / upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā jyotiṣmate jyotiṣmantaṃ gṛhṇāmi rātaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497652 (0.032):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā harivata eṣa te yonir indrāya tvā harivate / upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā jyotiṣmate jyotiṣmantaṃ gṛhṇāmi rātaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010706 (0.033):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584092 (0.033):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvendrāya tvā //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292094 (0.033):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293001 (0.036):
nūtanāyograṃ sahodāmiha taṃ huvema | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata
itīndro vai / yajñasya devatā tasmādāhendrāya tveti bṛhadvate vayasvata iti vīryavata
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683216 (0.0):
devamacaiti yadvākṣomaṃ tasmādāha sā devi devamacehītīndrāya somamitīndro / vai / yajñasya devatā tasmādāhendrāya somamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698467 (0.0):
kṛdhītyevaitadāhendrāya suṣūtamamitīndro vai yajñasya devatā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698612 (1.192):
sa mimīte | indrāya tvā vasumate rudravata itīndro vai yajñasya devatā / tasmādāhendrāya tveti vasumate rudravata iti tadindramevānu vasūṃśca
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685093 (0.033):
brahma hi devānpracyāvayati triṣkṛtva āha trivṛddhi yajñaḥ / indrāgaceti | indro vai yajñasya devatā tasmādāhendrāgaceti hariva āgaca
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686893 (0.034):
tadasyāṃśumaṃśumevāpyāyayantīndrāyaikadhanavida itīndro vai yajñasya / devatā / tasmādāhendrāyetyekadhanavida iti śataṃśataṃ ha sma vā eṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015992 (0.040):
indrāya pinvasveti indro vai yajñasya devatā sā yaiva yajñasya devatā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686925 (0.045):
evāṃśurekadhanānāpyāyate daśadaśa vā tubhyamindraḥ pyāyatāmā tvamindrāya / pyāyasvetīndro vai yajñasya devatā sā yaiva yajñasya devatā
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7838086 (0.050):
sa yatpaurṇamāseneṣṭvā indrāya vimṛdhe'nunirvapatīndro vai yajñasya / devatāthaidagnīṣomīyam paurṇamāsaṃ havirbhavati tatra nendrāya tveti kiṃ
yadāha bṛhadvate vayasvata ityukthāvyaṃ gṛhṇāmītyukthebhyo hyenaṃ gṛhṇāti
yatta / indra bṛhadvaya iti yatta indra vīryamityevaitadāha tasmai tvā viṣṇave
tveti yajñasya / hyenamāyuṣe gṛhṇāti tasmādāha tasmai tvā viṣṇave tvetyeṣa te
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685701 (0.017):
saṃvatsarasya tam pañcabhirāpnoti tasmātpañca kṛtvo gṛhṇātyatha yadviṣṇave / tvā / viṣnave tveti gṛhṇāti viṣṇave hi gṛhṇāti yo yajñāya gṛhṇāti
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792873 (0.048):
gṛhṇāmi paripataye tvā tanūnaptre tvā śākvarāya tvā śakmana ojiṣṭhāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497137 (0.063):
tvā nabhasyāya tveṣāya tvorjāya tvā sahase tvā sahasyāya tvā tapase tvā
yonirukthebhyastveti / sādayatyukthebhyo hyenaṃ gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288520 (0.050):
tveti / sādayati sa yadāhartāyubhyāṃ tveti brahma vā ṛtam brahma hi mitro brahmo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295048 (0.051):
iti sādayati / viśvebhyo hyenaṃ devebhyo gṛhṇātyathetya prāṅupaviśati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290113 (0.057):
yonirviśvebhyastvā devebhya iti sādayati viśvebhyo hyenaṃ devebhyo gṛhṇāti / taṃ vai
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685698 (0.064):
saṃvatsarasya tam pañcabhirāpnoti tasmātpañca kṛtvo gṛhṇātyatha yadviṣṇave / tvā / viṣnave tveti gṛhṇāti viṣṇave hi gṛhṇāti yo yajñāya gṛhṇāti
taṃ vigṛhṇāti | devebhyastvā devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmīti praśāsanaṃ sa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290410 (0.030):
indrāya tvā | devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmītyeva brāhmaṇācaṃsina aindrīṣu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290425 (0.038):
indrāgnibhyāṃ tvā | devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmītyevācāvākāyaindrāgnīṣu
kuryādya evaṃ kuryādyathādevataṃ tveva vigṛhṇīyāt
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085657 (0.059):
suprajāstvam praśāsanaṃ sa kuryādya evaṃ kuryāduttarāṃ devayajyāmāśāsta
mitrāvaruṇābhyāṃ tvā | devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmītyeva maitrāvaruṇāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290426 (0.026):
indrāgnibhyāṃ tvā | devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmītyevācāvākāyaindrāgnīṣu
maitrāvaruṇīṣu hi tasmai stuvate maitrāvaruṇīranuśaṃsati maitrāvaruṇyā / yajati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290428 (0.041):
indrāgnibhyāṃ tvā | devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmītyevācāvākāyaindrāgnīṣu / tasmai stuvata aindrāgnīranuśaṃsatyaindrāgnyā yajatīndrāya tvetyeva
indrāya tvā | devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmītyeva brāhmaṇācaṃsina aindrīṣu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290383 (0.030):
taṃ vigṛhṇāti | devebhyastvā devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmīti praśāsanaṃ sa
tasmai stuvata aindrīranuśaṃsatyaindryā yajati / indrāgnibhyāṃ tvā | devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmītyevācāvākāyaindrāgnīṣu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290400 (0.026):
mitrāvaruṇābhyāṃ tvā | devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmītyeva maitrāvaruṇāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290383 (0.038):
taṃ vigṛhṇāti | devebhyastvā devāvyaṃ yajñasyāyuṣe gṛhṇāmīti praśāsanaṃ sa
tasmai stuvata aindrāgnīranuśaṃsatyaindrāgnyā yajatīndrāya tvetyeva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10009287 (0.063):
navabhir bahiṣpavamāne stuvate tair ete sāmanvantas, hiṃkāreṇāśvinaḥ / sāmanvān aindravāyaveṇaindravāyavas, maitrāvaruṇena maitrāvaruṇas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582679 (0.063):
stuvate tair ete sāmanvanto hiṃkāreṇāśvinaḥ sāmanvān / aindravāyaveṇaindravāyavo maitrāvaruṇena maitrāvaruṇa aindreṇa
mādhyandine / savana aindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam / tadu ha carakādhvaryavo vigṛhṇanti | upayāmagṛhīto 'si devebhyastvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290523 (0.0):
sthālīmabhimṛśatīndrāya tvendrāya tvetyeva mādhyandine savana aindraṃ hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290474 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāya juṣṭaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290495 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāgnibhyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923351 (0.020):
eṣa te yonis, indrāya tvā, upayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497052 (0.020):
eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ gṛhṇāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923330 (0.029):
pāhīndriyeṇa, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497031 (0.029):
yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039087 (0.031):
sāṃnāyyam mādhyandinamevāsya tatsavanamaindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923479 (0.035):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyas, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295214 (0.037):
tena na prātaḥsavane pracarati | na mādhyandine savana ete vai devānāṃ / niṣkevalye / savane yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanam pitṛdevatyo vai somaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923075 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923823 (0.038):
eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28// / upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya ta inda indriyāvataḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496776 (0.038):
tvopayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497181 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhya eṣa te yonir viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497523 (0.038):
eṣa te yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28// / upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya ta inda indriyāvataḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292325 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7847886 (0.038):
dakṣiṇābhirdakṣayatyaindraṃ vai mādhyandinaṃ savanam mādhyandine vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923068 (0.046):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvā, upayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas tvā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496769 (0.046):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvopayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018062 (0.047):
evaitaciraḥ pratidadhāti mādhyandine savana etadvā indrasya niṣkevalyaṃ / savanaṃ / yanmādhyandinaṃ savanaṃ sva evainametadbhāge prīṇāti stute mādhyandine
devāvyamukthebhya ukthāvyam mitrāvaruṇābhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290479 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāya juṣṭaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290498 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāgnibhyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516131 (0.049):
sāmrājyāyābhiṣiñcāmy upayāmagṛhīto 'si druṣadaṃ tvā nṛṣadam āyuṣadam / indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516147 (0.049):
pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te / yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'sy apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
yonirmitrāvaruṇābhyāṃ tveti sādayati punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290491 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāya juṣṭaṃ / gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tveti sādayati punarhavirasīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523606 (0.029):
upayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇāśvibhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir / aśvibhyāṃ tvopayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai juṣṭaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942622 (0.041):
upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yoniḥ prajāpataye
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9993897 (0.041):
upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yoniḥ sūryas te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516244 (0.041):
upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yoniḥ prajāpataye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3567361 (0.041):
upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yoniḥ sūryas te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3567387 (0.041):
upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yoniś candramās te
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290564 (0.042):
gṛhṇīyādyadyonau sādayedatha yatpunarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288913 (0.044):
mimikṣatam upayāmagṛhīto 'syaśvibhyāṃ tvaiṣa te yonirmādhvībhyāṃ tveti / sādayati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290514 (0.045):
juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāgnibhyāṃ tveti sādayati nātra / punarhavirasīti / sthālīmabhimṛśatīndrāya tvendrāya tvetyeva mādhyandine savana aindraṃ hi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942593 (0.049):
indrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonir indrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516149 (0.049):
pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te / yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'sy apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516192 (0.049):
indrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516215 (0.049):
indrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523633 (0.049):
tvāchidreṇendrāya sutrāmṇe juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062349 (0.049):
manaḥsadamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062376 (0.049):
apsuṣadam tvā ghṛtasadaṃ vyomasadamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ / gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tvā juṣṭatamamiti sādayatyeṣāṃ vai
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062406 (0.049):
'sīndrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tvā juṣṭatamamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062442 (0.049):
gṛhṇāmyuttamamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te / yonirindrāya
upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāya juṣṭaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290457 (0.0):
tadu ha carakādhvaryavo vigṛhṇanti | upayāmagṛhīto 'si devebhyastvā / devāvyamukthebhya ukthāvyam mitrāvaruṇābhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290498 (0.0):
gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tveti sādayati punarhavirasīti / sthālīmabhimṛśati / upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāgnibhyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923351 (0.020):
eṣa te yonis, indrāya tvā, upayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497052 (0.020):
eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ gṛhṇāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923330 (0.029):
pāhīndriyeṇa, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497031 (0.029):
yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923479 (0.035):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyas, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923075 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923822 (0.038):
eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28// / upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya ta inda indriyāvataḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496776 (0.038):
tvopayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497181 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhya eṣa te yonir viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497522 (0.038):
eṣa te yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28// / upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya ta inda indriyāvataḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292325 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923067 (0.044):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvā, upayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas tvā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496768 (0.044):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvopayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942567 (0.045):
tāsāṃ viśiśnānām iṣam ūrjaṃ samagrabham // / indrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā, upayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516189 (0.045):
tāsāṃ viśiśnānām iṣam ūrjaṃ samagrabham // / indrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942524 (0.062):
pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516146 (0.062):
pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te
gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tveti sādayati punarhavirasīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942594 (0.0):
indrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonir indrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516134 (0.0):
sāmrājyāyābhiṣiñcāmy upayāmagṛhīto 'si druṣadaṃ tvā nṛṣadam āyuṣadam / indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516150 (0.0):
pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te / yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'sy apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516166 (0.0):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si graha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516193 (0.0):
tāsāṃ viśiśnānām iṣam ūrjaṃ samagrabham // / indrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516216 (0.0):
indrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523634 (0.0):
tvāchidreṇendrāya sutrāmṇe juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290466 (0.0):
devāvyamukthebhya ukthāvyam mitrāvaruṇābhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te / yonirmitrāvaruṇābhyāṃ tveti sādayati punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062353 (0.0):
manaḥsadamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062379 (0.0):
apsuṣadam tvā ghṛtasadaṃ vyomasadamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ / gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tvā juṣṭatamamiti sādayatyeṣāṃ vai
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062409 (0.0):
'sīndrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tvā juṣṭatamamiti
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062445 (0.0):
gṛhṇāmyuttamamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te / yonirindrāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293150 (0.006):
mahendrāya tvaiṣa te yonirmahendrāya tveti sādayati mahendrāya hyenaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942510 (0.029):
sāmrājyāyābhiṣiñcāmi, upayāmagṛhīto 'si druṣadaṃ tvā nṛṣadam āyuṣadam / indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942526 (0.029):
pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te / yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si, apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942542 (0.029):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si graha
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062481 (0.037):
samagrabhamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭameṣa te yonirindrāya tvā / juṣṭatamamiti sādayatyūrgvai raso rasamevaitenojjayati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290563 (0.042):
gṛhṇīyādyadyonau sādayedatha yatpunarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290512 (0.049):
juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāgnibhyāṃ tveti sādayati nātra / punarhavirasīti / sthālīmabhimṛśatīndrāya tvendrāya tvetyeva mādhyandine savana aindraṃ hi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942567 (0.051):
tāsāṃ viśiśnānām iṣam ūrjaṃ samagrabham // / indrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā, upayāmagṛhīto 'si
sthālīmabhimṛśati / upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāgnibhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290455 (0.0):
tadu ha carakādhvaryavo vigṛhṇanti | upayāmagṛhīto 'si devebhyastvā / devāvyamukthebhya ukthāvyam mitrāvaruṇābhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290476 (0.0):
yonirmitrāvaruṇābhyāṃ tveti sādayati punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923351 (0.020):
eṣa te yonis, indrāya tvā, upayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497052 (0.020):
eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ gṛhṇāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923330 (0.029):
pāhīndriyeṇa, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497031 (0.029):
yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923479 (0.035):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyas, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923075 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923822 (0.038):
eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28// / upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya ta inda indriyāvataḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496776 (0.038):
tvopayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497181 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhya eṣa te yonir viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497522 (0.038):
eṣa te yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28// / upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya ta inda indriyāvataḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292325 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290564 (0.043):
gṛhṇīyādyadyonau sādayedatha yatpunarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923067 (0.044):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvā, upayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas tvā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496768 (0.044):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvopayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290514 (0.045):
juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāgnibhyāṃ tveti sādayati nātra / punarhavirasīti / sthālīmabhimṛśatīndrāya tvendrāya tvetyeva mādhyandine savana aindraṃ hi
juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāgnibhyāṃ tveti sādayati nātra
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292254 (1.192):
dhiyeṣitā | upayāmagṛhīto 'sīndrāgni yāṃ tvaiṣa te yonirindrāgnibhyāṃ / tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497163 (0.039):
upayāmagṛhīto 'sīndrāgnibhyāṃ tvaiṣa te yonir indrāgnibhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523606 (0.059):
upayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇāśvibhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir / aśvibhyāṃ tvopayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai juṣṭaṃ
punarhavirasīti / sthālīmabhimṛśatīndrāya tvendrāya tvetyeva mādhyandine savana aindraṃ hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290442 (0.0):
tasmai stuvata aindrāgnīranuśaṃsatyaindrāgnyā yajatīndrāya tvetyeva / mādhyandine / savana aindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290564 (0.006):
gṛhṇīyādyadyonau sādayedatha yatpunarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039087 (0.031):
sāṃnāyyam mādhyandinamevāsya tatsavanamaindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295214 (0.037):
tena na prātaḥsavane pracarati | na mādhyandine savana ete vai devānāṃ / niṣkevalye / savane yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanam pitṛdevatyo vai somaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7847885 (0.044):
dakṣiṇābhirdakṣayatyaindraṃ vai mādhyandinaṃ savanam mādhyandine vai
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290467 (0.045):
yonirmitrāvaruṇābhyāṃ tveti sādayati punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290488 (0.045):
gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tveti sādayati punarhavirasīti / sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018062 (0.047):
evaitaciraḥ pratidadhāti mādhyandine savana etadvā indrasya niṣkevalyaṃ / savanaṃ / yanmādhyandinaṃ savanaṃ sva evainametadbhāge prīṇāti stute mādhyandine
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292760 (0.059):
tadyanmarutvatīyāngṛhṇāti | etadvā indrasya niṣkevalyaṃ savanaṃ / yanmādhyandinaṃ / savanaṃ tena vṛtramajighāsattena vyajigīṣata maruto vā ityaśvatthe
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846539 (0.060):
tatprātaḥsavanam pravṛhatīndrāya tvā triṣṭupcandasaṃ gṛhṇāmīti traiṣṭubham / mādhyandinaṃ savanaṃ tanmādhyandinaṃ savanam pravṛhati viśvebhyastvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293190 (0.061):
saumyaṃ caruṃ śrapayatyete vai śukravatī rasavatī savane yatprātaḥsavanaṃ / mādhyandinaṃ ca savanamathaitannirdhītaśukraṃ yattṛtīyasavanaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294513 (0.061):
taṃ na daśābhirna pavitreṇopaspṛśati ete vai śukravatī rasavatī savane / yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanamathaitannirdhītaśukraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987999 (0.064):
mādhyaṃdine savane tena mādhyaṃdinaṃ savanaṃ paśumat, yad aṅgais
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561481 (0.064):
prātaḥsavane caranti tena prātaḥsavanaṃ paśumad yat puroḍāśair mādhyaṃdine / savane tena mādhyaṃdinaṃ savanaṃ paśumad yad aṅgais tṛtīyasavane tena
mādhyandinaṃ savanaṃ dvirha punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati tūṣṇīṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290442 (0.032):
tasmai stuvata aindrāgnīranuśaṃsatyaindrāgnyā yajatīndrāya tvetyeva / mādhyandine / savana aindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039087 (0.032):
sāṃnāyyam mādhyandinamevāsya tatsavanamaindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290563 (0.036):
gṛhṇīyādyadyonau sādayedatha yatpunarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295213 (0.049):
niṣkevalye / savane yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanam pitṛdevatyo vai somaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7847885 (0.054):
dakṣiṇābhirdakṣayatyaindraṃ vai mādhyandinaṃ savanam mādhyandine vai
tṛtīyaṃ / nidadhāti / taṃ vai nopayāmena gṛhṇīyāt | na yonau sādayedagre hyevaiṣa upayāmena
gṛhīto / bhavatyagre yonau sanno jāmitāyai jāmi ha kuryādyadenamatrāpyupayāmena
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294398 (0.0):
jāmi ha kuryādyadenamatrāpyupayāmena gṛhṇīyāt
gṛhṇīyādyadyonau sādayedatha yatpunarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290513 (0.006):
juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāgnibhyāṃ tveti sādayati nātra / punarhavirasīti / sthālīmabhimṛśatīndrāya tvendrāya tvetyeva mādhyandine savana aindraṃ hi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290528 (0.036):
mādhyandinaṃ savanaṃ dvirha punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati tūṣṇīṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290467 (0.042):
yonirmitrāvaruṇābhyāṃ tveti sādayati punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290488 (0.042):
gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tveti sādayati punarhavirasīti / sthālīmabhimṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294398 (0.063):
jāmi ha kuryādyadenamatrāpyupayāmena gṛhṇīyāt / athāpagṛhya punarānayati | kadā cana prayucasyubhe nipāsi janmanī
punarhyasyai / grahaṃ grahīṣyanbhavati na tadādriyeta tūṣṇīmeva nidadhyāt
ayaṃ ha vā asyaiṣa prāṇaḥ | yo 'yam purastātsa vai vaiśvānara evātha yo
'yam paścātsa / dhruvastau ha smaitau dvāvevāgre grahau gṛhṇanti dhruvavaiśvānarāviti
tayorayamapyetarhyanyatara eva gṛhyate dhruva eva sa yadi taṃ carakebhyo
vānubruvīta yajamānasya taṃ camase 'vanayedathaitameva hotṛcamase
yadvā asyāvācīnaṃ nābheḥ | tadasyaiṣa ātmanaḥ so 'syaiṣa āyureva / gṛhṇātyasyai hi sthālī bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇātyajarā hīyamamṛtājaraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289762 (0.0):
ātmā ha vā asyāgrayaṇaḥ | so 'syaiṣa sarvameva sarvaṃ hyayamātmā / gṛhṇātyasyai hi sthālī bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇāti sarvaṃ vā iyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290149 (0.0):
hyayamaniruktaḥ prāṇaḥ so 'syaiṣa āyureva tasmādanayā gṛhṇātyasyai hi / sthālī / bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇātyajarā hīyamamṛtājaraṃ
hyamṛtamāyustasmādanayā gṛhṇāti / taṃ vai pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai tadyatpūrṇaṃ sarvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290160 (0.0):
bhavati sthālyā hyenaṃ gṛhṇātyajarā hīyamamṛtājaraṃ / hyamṛtamāyustasmādanayā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289776 (0.007):
grahastasmādanayā gṛhṇāti / pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai pūrṇaṃ sarvameṣa grahastasmātpūrṇaṃ gṛhṇāti
tadyadāyustasmātpūrṇaṃ / gṛhṇāti / vaiśvānarāya gṛhṇāti | saṃvatsaro vai vaiśvānaraḥ saṃvatsara
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290160 (0.0):
hyamṛtamāyustasmādanayā / gṛhṇāti / taṃ vai pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai tadyatpūrṇaṃ sarvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10729177 (0.051):
naddham prāṇairvai sayugbhūtvā prājanayadagnaye tvā vaiśvānarāyeti / saṃvatsaro vā / agnirvaiśvānaraḥ saṃvatsareṇa vai sayugbhūtvā prājanayadaśvinādhvaryū
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289772 (0.053):
pūrṇaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vai pūrṇaṃ sarvameṣa grahastasmātpūrṇaṃ gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12066903 (0.054):
sa yadvaiśvānaro bhavati | saṃvatsaro vai vaiśvānaraḥ saṃvatsaraḥ
āyustasmādvaiśvānarāya / gṛhṇāti / sa prātaḥsavane gṛhītaḥ | aitasmātkālādupaśete tadenaṃ sarvāṇi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298186 (0.034):
taṃ vai prātaḥsavane gṛhṇīyāt | āgrayaṇaṃ gṛhītvā sa prātaḥsavane gṛhīta / etasmātkālādupaśete tadenaṃ sarvāṇi savanānyatirecayati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298205 (0.043):
prātaḥsavana evainaṃ gṛhṇīyādāgrayaṇaṃ gṛhītvā sa prātaḥsavane gṛhīta / aitasmātkālādupaśete
savanānyatinayati / taṃ na stūyamāne 'vanayet | na ha saṃvatsaraṃ yajamāno
'tijīvedyatstūyamāne / 'vanayet / taṃ śasyamāne 'vanayati | tadenaṃ dvādaśaṃ stotramatinayati tathā
paramparamāyuḥ / samaśnute tatho ha yajamāno jyogjīvati tasmādbrāhmaṇo
'gniṣṭomasatsyādaitasya / homānna sarpenna prasrāvayeta tathā sarvamāyuḥ samaśnuta āyurvā asyaiṣa
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12176089 (0.063):
sarvam āyur ayāṇi sarvam āyur ayāṇi
sarvamāyureti / yadvā asyāvācīnaṃ nābheḥ | tadasyaiṣa ātmanaḥ sa yatpuraitasya
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23908194 (0.043):
tatho hānenātmanā sarvamāyureti / sa yannānūpadadhyāt | na haitaṃ daivamātmānamanuprajānīyādatha
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510975 (0.052):
tasmādenadamṛtamityevāmutropāsītāyuritīha tatho ha sarvamāyureti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290865 (0.054):
yadvā asyāvācīnaṃ nābheḥ | tadasyaiṣa ātmano 'dha iva vai tadyadavācīnaṃ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10691842 (0.064):
sarvam āyur eti vasīyān bhavati sarvam āyur yanti vasīyāṃso bhavanti ya
homātsarpedvā pra / vā srāvayeta dhruvaṃ hāvamehenneddhruvamavamehānīti tasmādvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290684 (0.031):
'gniṣṭomasatsyādaitasya / homānna sarpenna prasrāvayeta tathā sarvamāyuḥ samaśnuta āyurvā asyaiṣa
agniṣṭomasadbhavati tadvai tadyajamāna eva yajamānasya hyeṣa tadātmanaḥ
sa vā agniṣṭomasadbhavati | yaśo vai somastasmādyaśca some labhate yaśca
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033349 (0.0):
rājetyevāhuḥ somo yaśaskāmaḥ sa yaśo 'bhavattasmādyaśca some labhate yaśca / nobhāvevāgacato yaśa evaitaddraṣṭumāgacanti yaśo ha bhavati rājyaṃ gacati
nobhāvevāgacato yaśa evaitaddraṣṭumāgacanti tadvā etadyaśo brāhmaṇāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033354 (0.0):
rājetyevāhuḥ somo yaśaskāmaḥ sa yaśo 'bhavattasmādyaśca some labhate yaśca / nobhāvevāgacato yaśa evaitaddraṣṭumāgacanti yaśo ha bhavati rājyaṃ gacati
samprasṛpyātmandadhate yadbhakṣayanti sa ha yaśa eva bhavati ya evaṃ
vidvānbhakṣayati / te vā ete | sarpanta evāgniṣṭomasadyetadyaśaḥ saṃnidhāya sarpanti te
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16041860 (0.064):
tatratya eva ya evaṃ vidvānpaurṇamāsīṃ yajate sa yāvadukthyenopāpnoti / tāvadupāpnoti ya evaṃ vidvānamāvāsyāṃ yajate sa yāvadatirātreṇe""
parāñco yaśaso / bhavanti tadeṣa parigṛhyaiva punarātmanyaśo dhatte teṣāṃ haiṣa eva
yaśasvitamo / bhūtvā praiti ya evaṃ vidvānagniṣṭomasadbhavati
devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhira etasminyajñe
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28077590 (0.0):
ṛtavo ha vai prayājāḥ | tasmātpañca bhavanti pañca hyṛtavaḥ / devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhira etasminyajñe
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7839625 (0.0):
hutam bhavati / devāśca vā asurāśca ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire tato'surā atimānenaiva
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690048 (0.0):
bhavanti sarasābhiḥ prokṣāṇīti / devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire tato devebhyaḥ sarvā
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846444 (0.006):
atha devāśca ha vā asurāśca ubhaye prājāpatyā aspardhanta ta etasminneva
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3313174 (0.019):
devāsurā ha vai yatra saṃyetire | / ubhaye prājāpatyās tad dha devā udgītham ājahrur anenainān abhibhaviṣyāma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17878526 (0.024):
atyanta pūjyatvātiśayādhyāropaḥ | devāś ca vā asurāś cobhaye prājāpatyāḥ / paspṛdhire tato 'surā atimānenaiva kasmin nu vayaṃ juhuyāmeti sveṣv
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16747250 (0.024):
atyanta-pūjyatvātiśayādhyāropaḥ | devāś ca vā asurāś cobhaye prājāpatyāḥ / paspṛdhire tato 'surā atimānenaiva kasmin nu vayaṃ juhuyāmeti sveṣv
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070949 (0.024):
devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire te ha sma yaddevā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071326 (0.024):
devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire tato devā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28075007 (0.024):
so 'nvāha | agniṃ dūtaṃ vṛṇīmaha iti devāśca vā asurāścobhaye prājāpatyāḥ / paspṛdhire
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078346 (0.024):
evametadveda / devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire te daṇḍairdhanurbhirna
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10030755 (0.024):
atha śarkarāḥ sambharati | devāśca vā asurāścobhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10031181 (0.024):
citrāyāmagnī ādadhīta | devāśca vā asurāścobhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire ta
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033029 (0.024):
tadyadebhya etaddadāti ye medaṃ samprāpipanniti nu dakṣiṇānām / devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire ta ubhaya evānātmāna
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10038419 (0.024):
tadu hovāca yājñavalkyaḥ | devāśca vā asurāścobhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687090 (0.024):
devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire tato 'surā eṣu lokeṣu
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12061929 (0.024):
devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire tato 'surā
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22299885 (0.024):
vanīvāhyetāgnim bibhradityāhuḥ | devāścāsurāścobhaye prājāpatyā / aspardhanta te / devāścakramacarañcālamasurā āsaṃste devāścakreṇa caranta
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086715 (0.026):
rakṣasām bhāgo 'sīti / devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhira etasminyajñe
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22296507 (0.028):
sā kārmukī syāt | devāścāsurāścobhaye prājāpatyā aspardhanta te devā
prajāpatau pitari / saṃvatsare 'smākamayam bhaviṣyatyasmākamayam bhaviṣyatīti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28077596 (0.0):
devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhira etasminyajñe / prajāpatau pitari
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086722 (0.0):
devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhira etasminyajñe / prajāpatau pitari / saṃvatsare 'smākamayam bhaviṣyatyasmākamayam bhaviṣyatīti
tato devāḥ | arcantaḥ śrāmyantaścerusta etadagniṣṭomasadyaṃ dadṛśusta
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28077601 (5.960):
saṃvatsare 'smākamayaṃ bhaviṣyatyasmākamayam bhaviṣyatīti / tato devāḥ | arcantaḥ śrāmyantaścerurasta etānprayājāndadṛśustairayajanta
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846457 (0.013):
prajāpatāvaspardhantāsmākamayaṃ syādasmākamayaṃ syāditi / tato devāḥ arcantaḥ śrāmyantaścerusta etaṃ grahaṃ dadṛśuretamadābhyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300597 (0.030):
visrastaiḥ parvabhirna śaśāka saṃhātuṃ tato devā arcantaḥ / śrāmyantaścerusta etam
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013531 (0.048):
tenāpaśīrṣṇā yajñena devā arcantaḥ śrāmyantaśceruḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082521 (0.050):
tadāhuḥ | āhavanīye havīṃṣi śrapayeyurato vai devā divamupodakrāmaṃsteno / evārcantaḥ śrāmyantaścerustasminhavīṃṣi śrapayāma tasminyajñaṃ tanavāmahā
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1017118 (0.055):
dvitīye vaiva tṛtīye vāpaśīrṣṇā hyevāgre yajñena devā arcantaḥ / śrāmyantaścerustasmāddvitīye vaiva tṛtīye vātho tapto vā eṣa śuśucāno
etenāgniṣṭomasadyena sarvaṃ yajñaṃ samavṛñjantāntarāyannasurānyajñāttatho
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846471 (0.051):
tamagṛhṇata te savanāni prāvṛhanta te sarvaṃ yajñaṃ / samavṛñjatāntarāyannasurānyajñāt
evaiṣa etenāgniṣṭomasadyena sarvaṃ yajñaṃ saṃvṛṅkte 'ntareti
sapatnānyajñāttasmādvā agniṣṭomasadbhavati / taṃ gṛhītvottare havirdhāne sādayati prāṇā vai grahā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299693 (0.016):
taṃ gṛhītvā na sādayati | prāṇā vai grahā netprāṇānmohayānīti mohayeddha
netprāṇānmohayānītyupakīrṇe / vā itarāngrahānsādayatyathaitaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290858 (0.0):
nābheruparīvaitadyadupakīrṇaṃ tasmādupakīrṇe sādayatyathaitaṃ vyuhya na / tṛṇaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290880 (0.0):
nābheradha ivaitadya dvyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya tasmādetaṃ vyuhya na
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290922 (0.0):
anyenātmano 'syām pratitiṣṭhantyatha yadetaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291182 (0.045):
yonirvaiśvānarāya tveti sādayati vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299887 (0.057):
tadāhuḥ | na vyūhedgrahānprāṇā vai grahā netprāṇānmohayānīti mohayeddha
yadvā asyordhvaṃ nābheḥ | tadasyaita ātmana uparīva vai tadyadūrdhvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290861 (0.048):
tṛṇaṃ / canāntardhāya / yadvā asyāvācīnaṃ nābheḥ | tadasyaiṣa ātmano 'dha iva vai tadyadavācīnaṃ
nābheruparīvaitadyadupakīrṇaṃ tasmādupakīrṇe sādayatyathaitaṃ vyuhya na
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290834 (0.0):
vā itarāngrahānsādayatyathaitaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290921 (0.007):
anyenātmano 'syām pratitiṣṭhantyatha yadetaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15565823 (0.040):
BrhUpBh_3,8.3 sā hovāca - yadūrdhvamupari divaḥaṇḍakapālād yaccāvāgadhaḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27239263 (0.040):
BrhUpBh_3,8.3 sā hovāca yadūrdhvamupari divaḥaṇḍakapālād yaccāvāgadhaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290879 (0.043):
nābheradha ivaitadya dvyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya tasmādetaṃ vyuhya na
Srighanacarasamgraha (=Śghs) (sghancsu.htm.txt) 4258850 (0.050):
adha ūrdhvaṃ trikhaṇḍāyā vinīlādhmātikāṃ ca na | / na cāsthisaṃkalāṃ yāyāt nābhyaktāṃ rudhirādibhiḥ || Śghs_3,3.6 ||
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22285910 (0.050):
puruṣaṃ karavāmeti ta etāntsapta puruṣānekam puruṣamakurvanyadūrdhvaṃ / nābhestau dvau samaubjanyadavāṅnābhestau dvau pakṣaḥ puruṣaḥ pakṣaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1822757 (0.051):
tadupari 'ajamanajmi' ityṛcājyenānakti | evaṃ viśeṣaḥ | tataḥ 'iyaṃ mahī'
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12977018 (0.052):
MSS_9187 2 romālīyanti nābherupari harimaṇīmekhalīyanti madhye kalyāṇaṃ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406137 (0.059):
adhoniṣṭhyā vitastyāṃ tu nābhyāmupari tiṣṭhati // LiP_2,23.5 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5929111 (0.059):
ghrāṇena cordhva jatrūtthān pakvādhānād gudena ca | / utkliṣṭān adha ūrdhvaṃ vā na cāmān vahataḥ svayam || 31 ||
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4229721 (0.061):
pūrvāparamaṇḍalam tat iha khagolapramāṇam | sa eva ūrdhvam uparyadhovagāhi / sarvabhapañjarāṇām | tathā dakṣiṇottaram anyat maṇḍalam tāvatpramāṇam,
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22517437 (0.062):
nvevokthasya sa eṣo'gnividho'rkavidha ukthavidho yatpuruṣaḥ sa yo / haitamevamagnividhamarkavidhamukthavidham puruṣamupāste viduṣo
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22297281 (0.064):
sa vai nyañjyādeva | devo vā asyaiṣa ātmā mānuṣo 'yaṃ sa yanna nyañjyānna / haitaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23906002 (0.064):
svayamātṛṇāstadyadavaghrāpayatyasāveva tadāditya imāṃlokāntsūtre / samāvayate / tadyattatsūtramupari tasya bandhuḥ
tṛṇaṃ / canāntardhāya / yadvā asyāvācīnaṃ nābheḥ | tadasyaiṣa ātmano 'dha iva vai tadyadavācīnaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290840 (0.0):
vā itarāngrahānsādayatyathaitaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290880 (0.0):
nābheradha ivaitadya dvyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya tasmādetaṃ vyuhya na / tṛṇaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290922 (0.0):
anyenātmano 'syām pratitiṣṭhantyatha yadetaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291182 (0.045):
yonirvaiśvānarāya tveti sādayati vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290698 (0.054):
yadvā asyāvācīnaṃ nābheḥ | tadasyaiṣa ātmanaḥ sa yatpuraitasya
nābheradha ivaitadya dvyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya tasmādetaṃ vyuhya na
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290836 (0.0):
vā itarāngrahānsādayatyathaitaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290857 (0.0):
nābheruparīvaitadyadupakīrṇaṃ tasmādupakīrṇe sādayatyathaitaṃ vyuhya na / tṛṇaṃ / canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290921 (0.0):
anyenātmano 'syām pratitiṣṭhantyatha yadetaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291182 (0.061):
yonirvaiśvānarāya tveti sādayati vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya / vaiśvānarāya hyenaṃ
canāntardhāya sādayati / eṣa vai prajāpatiḥ | ya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290923 (0.0):
anyenātmano 'syām pratitiṣṭhantyatha yadetaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya / sādayati tasmādyā etamanu prajāḥ prajāyante yā ātmanaivāsyām
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291181 (0.0):
yonirvaiśvānarāya tveti sādayati vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298610 (0.0):
eṣa vai prajāpatiḥ | ya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298855 (0.0):
hyupāṃśuḥ prāṇo hi prajāpatiḥ prajāpatiṃ hyevedaṃ sarvamanu / eṣa vai prajāpatiḥ | ya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299060 (0.0):
tā vā etāḥ | catustriṃśadvyāhṛtayo bhavanti prāyaścittayo nāmaiṣa vai / prajāpatirya / eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā etamvevāpyetarhyanu prajāyante
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063283 (0.0):
dhāvantyeṣa vai / prajāpatirya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065462 (0.0):
eṣa vai / prajāpatirya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12069052 (0.0):
taṃ vai mādhyadine savane 'bhiṣiñcati | eṣa vai prajāpatirya eṣa
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16184439 (0.023):
eṣa mohaṃ gataḥ kṛṣṇo HV_56.15a / eṣa yajñaḥ prajāpatiḥ HV_App.I,42.77b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25003676 (0.023):
eṣa me hṛdayāśvāso HV_App.I,29F.687a / eṣa yajñaḥ prajāpatiḥ HV_App.I,42.77b
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290836 (0.045):
vā itarāngrahānsādayatyathaitaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya / yadvā asyordhvaṃ nābheḥ | tadasyaita ātmana uparīva vai tadyadūrdhvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290857 (0.045):
nābheruparīvaitadyadupakīrṇaṃ tasmādupakīrṇe sādayatyathaitaṃ vyuhya na / tṛṇaṃ / canāntardhāya / yadvā asyāvācīnaṃ nābheḥ | tadasyaiṣa ātmano 'dha iva vai tadyadavācīnaṃ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3336937 (0.060):
eṣa ha vai yajño yo 'yaṃ pavate | / eṣa ha yann idaṃ sarvaṃ punāti |
etamvevāpyetarhyanu prajāyante sa yānupakīrṇe sādayati tasmādyāstānanu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298612 (0.0):
eṣa vai prajāpatiḥ | ya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā / etamvevāpyetarhyanu prajāyante
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298857 (0.0):
eṣa vai prajāpatiḥ | ya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā / etamvevāpyetarhyanu prajāyante sa āśvinaṃ grahaṃ gṛhītvāvakāśānavakāśayati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299062 (0.0):
eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā etamvevāpyetarhyanu prajāyante
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12069055 (0.0):
yajñastāyate / yasmādimāḥ prajāḥ prajātā etamvevāpyetarhyanu prajāyante tadenam madhyata
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063285 (0.021):
prajāpatirya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā / etamvevāpyetarhyanu
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065470 (0.021):
prajāpatirya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā / etamvevāpyetarhyanu / prajāyante tanmadhyata evaitatprajāpatimujjayati tasmādantareṇāhutī
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12071844 (0.021):
prajāpatirya eṣa yajñastāyate yasmādimāḥ prajāḥ prajātā / etamvevāpyetarhyanu / prajāyante tadenam madhyata evaitasya prajāpaterdadhāti madhyataḥ suvati
prajāyante tā anyenātmano 'syām pratitiṣṭhanti yā vai śaphaiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290950 (0.0):
tasmādyāstānanu prajāḥ prajāyante tā anyenaivātmano 'syām pratitiṣṭhanti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290929 (0.063):
sādayati tasmādyā etamanu prajāḥ prajāyante yā ātmanaivāsyām / pratitiṣṭhanti
pratitiṣṭhanti tā / anyenātmano 'syām pratitiṣṭhantyatha yadetaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290836 (0.0):
vā itarāngrahānsādayatyathaitaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290857 (0.0):
nābheruparīvaitadyadupakīrṇaṃ tasmādupakīrṇe sādayatyathaitaṃ vyuhya na / tṛṇaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290881 (0.0):
nābheradha ivaitadya dvyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya tasmādetaṃ vyuhya na
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291182 (0.0):
yonirvaiśvānarāya tveti sādayati vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
sādayati tasmādyā etamanu prajāḥ prajāyante yā ātmanaivāsyām
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290906 (0.063):
prajāḥ / prajāyante tā anyenātmano 'syām pratitiṣṭhanti yā vai śaphaiḥ
pratitiṣṭhanti / manuṣyāśca śvāpadāśca / tadvā etat | asyā evānyadutaraṃ karoti yadupakirati sa yānupakīrṇe
sādayati / tasmādyāstānanu prajāḥ prajāyante tā anyenaivātmano 'syām pratitiṣṭhanti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290906 (0.0):
etamvevāpyetarhyanu prajāyante sa yānupakīrṇe sādayati tasmādyāstānanu / prajāḥ / prajāyante tā anyenātmano 'syām pratitiṣṭhanti yā vai śaphaiḥ
śaphaiḥ / tadvā etat | āhavanīye juhvati puroḍāśaṃ dhānāḥ karambhaṃ dadhyāmikṣāmiti
tadyathā mukha āsiñcedevaṃ tadathaiṣa ekarūpa upaśeta āpa ivaiva
tasmādyadanena / mukhena nānārūpamaśanamaśnātyathaitena prāṇenaikarūpameva prasrāvayate 'pa
ivaivātha yasmād dhruvo nāma / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068184 (0.0):
pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātayo niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā arātaya iti / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076106 (0.0):
vahatastasmāttiṣṭhanvāca āghārayati / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakrusta
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684525 (0.0):
yena viśvāḥ pari dviṣo vṛṇakti vindate vasviti / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṇgādbhibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689109 (0.0):
deveṣvāghoṣatamiti tadyadevaṃ juhoti / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690487 (0.0):
vasatīvarīṣūpavasanti tena vaiśvadevam / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1693055 (0.0):
bhavati vitaṣṭastaṃ dakṣiṇata upanidadhāti tadyaddvādaśa upaśayo bhavati / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286695 (0.0):
savanānāṃ rūpam / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakruste
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078763 (0.029):
te svargaṃ lokaṃ yantaḥ | asurarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakruste 'gnim
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698499 (0.045):
atha vācaṃ yacati | devā ha vai yajñaṃ tanvānāste 'surarakṣasebhya / āsaṅgādbibhayāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28072112 (0.049):
rakṣo niṣṭaptā arātaya iti vā / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300871 (0.050):
samṛdhyate yasmā evamupatiṣṭhate / devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakruste
cakrustāndakṣiṇato / 'surarakṣasānyāsejusteṣāmetāndakṣiṇāngrahānujjaghnurapyetaddakṣiṇaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690488 (0.013):
devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ / cakrustāndakṣiṇato 'surarakṣasānyāsejustāntsadaso
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1693055 (0.042):
devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ / cakrustadya eta
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076107 (0.047):
devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakrusta
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689109 (0.047):
devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ / cakrurvajro vā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286695 (0.047):
devā ha vai yajñaṃ tanvānāḥ | te 'surarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakruste
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078763 (0.054):
te svargaṃ lokaṃ yantaḥ | asurarakṣasebhya āsaṅgādbibhayāṃ cakruste 'gnim
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698499 (0.059):
atha vācaṃ yacati | devā ha vai yajñaṃ tanvānāste 'surarakṣasebhya / āsaṅgādbibhayāṃ / cakruste hocurupāṃśu yajāma vācaṃ yacāmeti ta upāṃśvayajanvācamayacan
havirdhānamujjaghnurathaitameva na śekuruddhantuṃ taduttarameva
dakṣiṇaṃ havirdhānamadṛṃhattadyadetaṃ na śekuruddhantuṃ tasmāddhruvo nāma
taṃ vai gopāyanti | śiro vā eṣa etasyai gāyatryai yajño vai gāyatrī
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291069 (0.0):
vatso vā eṣaḥ | etasyai gāyatryai yajño vai gāyatrī dvādaśa stotrāṇi
dvādaśa stotrāṇi / dvādaśa śastrāṇi taccaturviṃśatiścaturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī tasyā eṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291076 (0.0):
vatso vā eṣaḥ | etasyai gāyatryai yajño vai gāyatrī dvādaśa stotrāṇi
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657856 (0.006):
(PB 6.3.4) dvādaśa stotrāṇi dvādaśa śastrāṇi tac caturviṃśatiś
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22288183 (0.029):
yadveva caturviṃśatiḥ | caturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī gāyatro
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9976612 (0.051):
prābruvan yad apsumatīḥ sāmidhenīr bhavanti śāntyai caturviṃśatim anvāha / caturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī gāyatrī yajñamukham, yajñamukham evālabdha,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3550126 (0.051):
prābruvan yad apsumatīḥ sāmidhenīr bhavanti śāntyai caturviṃśatim anvāha / caturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī gāyatrī yajñamukhaṃ yajñamukham
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687724 (0.051):
atha yaccaturviṃśativikramā purastādbhavati | caturviṃśatyakṣarā vai / gāyatrī
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10654472 (0.052):
saṃvvatsarasaṃmito dvādaśa stotraṇi dvādaśa śastrāṇi tac caturviṃśatiś / caturviṃśatir ardhamāsāḥ saṃvvatsaras tena saṃvvatsarasaṃmitaḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330060 (0.060):
tasya yāni caturviṃśativarṣāṇi tat prātaḥsavanam | / caturviṃśatyakṣarā gāyatrī |
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16735872 (0.063):
ŚŚS_14.42.10: tāś.caturviṃśatiḥ.stotriyāḥ / / ŚŚS_14.42.11: caturviṃśaty.akṣarā.gāyatrī / / ŚŚS_14.42.12: tejo.brahma.varcasam.gāyatrī /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10682945 (0.064):
(PB 19.5.8) yac caturviṃśo 'gniṣṭomaś caturviṃśatyakṣarā gāyatrī tejo
śiraḥ śrīrvai / śiraḥ śrīrhi vai śirastasmādyo 'rdhasya śreṣṭo bhavatyasāvamuṣyārdhasya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076429 (0.0):
śrīrvai śiraḥ śrīrhi vai śirastasmādyo 'rdhasya śreṣṭho
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10031055 (0.0):
mṛgaśīrṣe 'gnī ādadhīta | etadvai prajāpateḥ śiro yanmṛgaśīrṣaṃ śrīrvai / śiraḥ śrīrhi
ityāhuḥ śreṣṭho ha vyatheta yadeṣa vyatheta yajamāno vai śreṣṭho
nedyajamāno / vyathātā iti tasmādvai gopāyanti / vatso vā eṣaḥ | etasyai gāyatryai yajño vai gāyatrī dvādaśa stotrāṇi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291029 (0.0):
taṃ vai gopāyanti | śiro vā eṣa etasyai gāyatryai yajño vai gāyatrī
dvādaśa śastrāṇi / taccaturviṃśatiścaturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī tasyā eṣa vatsastaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291035 (0.0):
taṃ vai gopāyanti | śiro vā eṣa etasyai gāyatryai yajño vai gāyatrī / dvādaśa stotrāṇi / dvādaśa śastrāṇi taccaturviṃśatiścaturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī tasyā eṣa
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657856 (0.006):
(PB 6.3.4) dvādaśa stotrāṇi dvādaśa śastrāṇi tac caturviṃśatiś
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22288183 (0.029):
yadveva caturviṃśatiḥ | caturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī gāyatro
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9976612 (0.051):
prābruvan yad apsumatīḥ sāmidhenīr bhavanti śāntyai caturviṃśatim anvāha / caturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī gāyatrī yajñamukham, yajñamukham evālabdha,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3550126 (0.051):
prābruvan yad apsumatīḥ sāmidhenīr bhavanti śāntyai caturviṃśatim anvāha / caturviṃśatyakṣarā vai gāyatrī gāyatrī yajñamukhaṃ yajñamukham
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687724 (0.051):
atha yaccaturviṃśativikramā purastādbhavati | caturviṃśatyakṣarā vai / gāyatrī
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10654472 (0.052):
saṃvvatsarasaṃmito dvādaśa stotraṇi dvādaśa śastrāṇi tac caturviṃśatiś / caturviṃśatir ardhamāsāḥ saṃvvatsaras tena saṃvvatsarasaṃmitaḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330060 (0.060):
tasya yāni caturviṃśativarṣāṇi tat prātaḥsavanam | / caturviṃśatyakṣarā gāyatrī |
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16735872 (0.063):
ŚŚS_14.42.10: tāś.caturviṃśatiḥ.stotriyāḥ / / ŚŚS_14.42.11: caturviṃśaty.akṣarā.gāyatrī / / ŚŚS_14.42.12: tejo.brahma.varcasam.gāyatrī /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10682945 (0.064):
(PB 19.5.8) yac caturviṃśo 'gniṣṭomaś caturviṃśatyakṣarā gāyatrī tejo
yadgopāyanti / gopāyanti vā imānvatsāndohāya yadidam payo duhra evamiyaṃ gāyatrī
yajamānāya / sarvānkāmāndohātā iti tasmādvai gopāyanti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291115 (0.028):
gāyatrīmevaitatprasrāvayati pratteyaṃ gāyatrī yajamānāya sarvānkāmāndohātā
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8675075 (0.061):
KB_14.1.2: ājyena.vai.devāḥ.sarvān.kāmān.ājayant.sarvam.amṛtatvam / (soma:
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9554250 (0.063):
sarvānkāmānāpnotsarvā vyaṣṭīrvyāśnuta sarvānha vai kāmānāpnoti sarvā
atha yadadhvaryuśca pratiprasthātā ca | niśca krāmataḥ pra ca padyete
baddhavatsopācaredevametaṃ grahamupācaratastamavanayati
gāyatrīmevaitatprasrāvayati pratteyaṃ gāyatrī yajamānāya sarvānkāmāndohātā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291091 (0.028):
gopāyanti vā imānvatsāndohāya yadidam payo duhra evamiyaṃ gāyatrī / yajamānāya / sarvānkāmāndohātā iti tasmādvai gopāyanti
tasmādvā avanayati / so 'vanayati | dhruvaṃ dhruveṇa manasā vācā somamavanayāmīti gṛhṇāmīti
vāthā na / indra idviśo 'sapatnāḥ samanasaskaraditi yathā na indra imāḥ prajā viśaḥ
śriyai yaśase / 'nnādyāyāsapatnāḥ saṃmanasaḥ karavadityevaitadāda
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10044137 (0.063):
vijigyānam mā / prajāḥ śriyai yaśase 'nnādyāyābhisaṃjānāntā iti tasmātpayo bhavati
athāto gṛhṇātyeva | mūrdhānaṃ divo aratim pṛthivyā vaiśvānaramṛta ā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691615 (0.0):
tava .. 66 / 1 1 2 0705a mūrdhānaṃ divo aratiṃ pṛthivyā vaiśvānaramṛta ā jātamagnim .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703950 (0.0):
4 4 2 02 12c pāntamā puruspṛham .. 1139 / 4 4 2 03 01a mūrdhānaṃ divo aratiṃ pṛthivyā vaiśvānaramṛta ā jātamagnim .
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14644900 (0.048):
RV_06.007.01.1{09} mūrdhānaṃ divo aratiṃ pṛthivyā vaiśvānaram ṛta ā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14033963 (0.048):
RV_6,007.01a mūrdhānaṃ divo aratim pṛthivyā vaiśvānaram ṛta ā jātam agnim
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15011236 (0.048):
(RV_6,7) / mūrdhānam | divaḥ | aratim | pṛthivyāḥ | vaiśvānaram | ṛte | ā | jātam |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497070 (0.053):
mūrdhānaṃ divo aratiṃ pṛthivyā vaiśvānaram ṛta ā jātam agnim /
jātamagnim | / kaviṃ samrājamatithiṃ janānāmāsannā pātraṃ janayanta devāḥ | upayāmagṛhīto
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10754429 (0.0):
aratiṃ pṛthivyāṃ vaiśvānarama-ta ājātamagnim / / kaviṃ saṃrājamatithiṃ janānāmāsannā pātraṃ janayanta devāḥ //'; (ṛ.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497082 (0.0):
mūrdhānaṃ divo aratiṃ pṛthivyā vaiśvānaram ṛta ā jātam agnim / / kaviṃ samrājam atithiṃ janānām āsann ā pātraṃ janayanta devāḥ //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14644910 (0.0):
jātamagnim / RV_06.007.01.2{09} kaviṃ samrājamatithiṃ janānāmāsannā pātraṃ janayanta
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691622 (0.0):
1 1 2 0705a mūrdhānaṃ divo aratiṃ pṛthivyā vaiśvānaramṛta ā jātamagnim .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4703957 (0.0):
4 4 2 03 01a mūrdhānaṃ divo aratiṃ pṛthivyā vaiśvānaramṛta ā jātamagnim .
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14033972 (0.027):
RV_6,007.01a mūrdhānaṃ divo aratim pṛthivyā vaiśvānaram ṛta ā jātam agnim / RV_6,007.01c kaviṃ samrājam atithiṃ janānām āsann ā pātraṃ janayanta devāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15011244 (0.028):
mūrdhānam | divaḥ | aratim | pṛthivyāḥ | vaiśvānaram | ṛte | ā | jātam | / agnim | kavim | sam-rājam | atithim | janānām | āsan | ā | pātram |
dhruvo 'si dhruvakṣitirdhruvāṇāṃ dhruvatamo 'cyutānāmacyutakṣittama eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923394 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si vaiśvānarāya tvā // / dhruvo 'si dhruvakṣitir dhruvāṇāṃ dhruvatamo 'cyutānām acyutakṣittamas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497096 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si vaiśvānarāya tvā // / dhruvo 'si dhruvakṣitir dhruvāṇāṃ dhruvatamo 'cyutānām acyutakṣittama eṣa
yonirvaiśvānarāya tveti sādayati vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290881 (0.0):
nābheradha ivaitadya dvyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya tasmādetaṃ vyuhya na
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290922 (0.0):
anyenātmano 'syām pratitiṣṭhantyatha yadetaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497097 (1.192):
dhruvo 'si dhruvakṣitir dhruvāṇāṃ dhruvatamo 'cyutānām acyutakṣittama eṣa / te yonir vaiśvānarāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923395 (0.038):
dhruvo 'si dhruvakṣitir dhruvāṇāṃ dhruvatamo 'cyutānām acyutakṣittamas, / eṣa te yonis, vaiśvānarāya tvā //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288246 (0.043):
vāmuśanti hi upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ / sajoṣobhyāṃ / tveti sādayati sa yadāha sajoṣobhyāṃ tveti yo vai vāyuḥ sa indro ya indraḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290836 (0.045):
vā itarāngrahānsādayatyathaitaṃ vyuhya na tṛṇaṃ canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290857 (0.045):
nābheruparīvaitadyadupakīrṇaṃ tasmādupakīrṇe sādayatyathaitaṃ vyuhya na / tṛṇaṃ / canāntardhāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290483 (0.061):
gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tveti sādayati punarhavirasīti
vaiśvānarāya hyenaṃ / gṛhṇāti / grahāngṛhītvā | upaniṣkramya vipruṣāṃ homaṃ juhoti tadyadvipruṣāṃ homaṃ
juhoti yā evāsyātra vipruṣa skandanti tā evaitadāhavanīye
svagākarotyāhavanīyo / hyāhutīnām pratiṣṭhā tasmādvipruṣāṃ homaṃ juhoti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10038609 (0.048):
paricakṣāhavanīyo vā āhutīnām pratiṣṭhā sa yadāhavanīyam prāpyāpi daśa
sa juhoti | yaste drapsa skandati yaste aṃśuriti yo vai stoka skandati sa
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035393 (0.014):
RV_10.017.12.1{25} yaste drapsa skandati yaste aṃśurbāhucyuto
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102349 (0.014):
RV_10,017.12a yas te drapsa skandati yas te aṃśur bāhucyuto dhiṣaṇāyā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815408 (0.030):
juhomi | anu | sapta | hotrāḥ // RV_10,17.11 // / yaḥ | te | drapsaḥ | skandati | yaḥ | te | aṃśuḥ | bāhu cyutaḥ |
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12793518 (0.045):
iti ||
drapsastattamāha yaste aṃśuriti tadaṃśumāha grāvacyuto
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815408 (0.016):
juhomi | anu | sapta | hotrāḥ // RV_10,17.11 // / yaḥ | te | drapsaḥ | skandati | yaḥ | te | aṃśuḥ | bāhu cyutaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035392 (0.017):
RV_10.017.12.1{25} yaste drapsa skandati yaste aṃśurbāhucyuto
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102348 (0.017):
RV_10,017.12a yas te drapsa skandati yas te aṃśur bāhucyuto dhiṣaṇāyā
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12793518 (0.034):
iti ||
dhiṣaṇayorupasthāditi / grāvṇā hi cyuto 'dhiṣavaṇābhyāṃ skandatyadhvaryorvā pari vā yaḥ
pavitrādityadhvaryorvā hi pāṇibhyāṃ skandati pavitrādvā taṃ te juhomi
manasā / vaṣaṭkṛtaṃ svāheti tadyathā vaṣaṭkṛtaṃ hutamevamasyaitadbhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086380 (1.192):
idamakilviṣamannaṃ kurvityevaitadāha suṣadā yonāvityātmanyetadāha svāhā / vāḍiti / tadyathā vaṣaṭkṛtaṃ hutam evamasyaitadbhavati
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035405 (0.040):
RV_10.017.12.2{25} adhvaryorvā pari vā yaḥ pavitrāt taṃ te juhomimanasā / vaṣaṭkṛtam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102361 (0.040):
RV_10,017.12c adhvaryor vā pari vā yaḥ pavitrāt taṃ te juhomi manasā / vaṣaṭkṛtam ||
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016201 (0.045):
yajata vāḍiti / tadyathā vaṣaṭkṛtaṃ hutamevamasyaitadbhavati / svāhā sūryasya raśmaye vṛṣṭivanaya iti sūryasya ha vā eko
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681714 (0.057):
pāntu tebhyaḥ svāheti tadyathā vaṣaṭkṛtaṃ hutamevamasyaitadbhavati / atha vrataṃ vratayitvā nābhimupaspṛśate | śvātrāḥ pītā bhavata yūyamāpo
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5077452 (0.057):
(GBr_2,2.12k) iti
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12793527 (0.057):
yas te aṃśur bāhucyuto dhiṣaṇāyā upasthāt | adhvaryor vā pari yaḥ pavitrāt / taṃ te juhomi manasā vaṣaṭkṛtam || drapsaḥ patito 'tyasyavaś ca yaḥ paraḥ
atha stīrṇāyai vedeḥ | dve tṛṇe adhvaryurādatte tāvadhvaryū prathamau
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694164 (0.0):
'kṣamanvārabdham bhavati / atha stīrṇāyai vedeḥ | dve tṛṇe adhvaryurādatte sa āśrāvyāhopapreṣya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086381 (0.062):
vāḍiti / tadyathā vaṣaṭkṛtaṃ hutam evamasyaitadbhavati / atha vedam patnī visraṃsayati | yoṣā vai vedirvṛṣā vedo mithunāya vai
pratipadyete / prāṇodānau yajñasyātha prastotā vāgeva yajñasyāthodgātātmaiva
prajāpatiryajñasyātha / pratihartā bhiṣagvā vyāno vā
tānvā etān | pañcartvijo yajamāno 'nvārabhata etāvānvaisarvo yajño yāvanta
pañcartvijo bhavanti pāṅkto vai yajñastadyajñamevaitadyajamāno 'nvārabhate
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016739 (0.041):
sarvamadhi / atha yajamānaḥ yajño vai yajamāno yajñenevaitadyajñam bhiṣajyati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27297408 (0.052):
tadyatpañcakapālaḥ puroḍāśo bhavati | pañcapadāḥ paṅktayo yājyānuvākyāḥ / pāṅkto / vai yajñastadyajñamevaitatpunarārabhate tathāsyāyātayāmā yajño bhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068442 (0.058):
athābhipadyate | yacantām pañcati pañca vā imā aṅgulayaḥ pāṅkto vai / yajñastadyajñamevaitadatra dadhāti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9974878 (0.058):
samārohaḥ pañcabhir ākramate pāṅkto yajñas, yajñena vā etad yajñam / abhyārohati, apratinodāya kṛṣṇāyāḥ śvetavatsāyāḥ payasā juhoti, ahar vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3548408 (0.060):
ākramate pāṅkto yajño yajñena vā etad yajñam abhyārohaty apratinodāya
athānyatarattṛṇam | cātvālamabhiprāsyati devānāmutkramaṇamasīti yatra vai
yajñena svargaṃ lokaṃ samāśnuvata ta etasmāccātvālādūrdhvāḥ svargaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10012830 (0.038):
duduhre : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / yajñena vai devāḥ svargaṃ lokam āyan, te 'manyanta, anena vai no 'nye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3586197 (0.038):
duduhre : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / yajñena vai devāḥ svargaṃ lokam āyaṃs te 'manyantānena vai no 'nye lokam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697647 (0.040):
yātayāmāni vai devaiścandāṃsi candobhirhi devāḥ svargaṃ lokaṃ samāśnuvata / na vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987298 (0.041):
nīyur no atyaṇur ubhayam evāntarā yajñena vai devāḥ svargaṃ lokam āyan, te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10013045 (0.041):
stotreṇa ca śastreṇa ca saṃpadyate tasmāt ṣoḍaśī yajñena vai devāḥ svargaṃ / lokam āyan, sa eṣāṃ na prābhavat tasmin vā etaṃ ṣoḍaśinaṃ pratyagrathnan,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560782 (0.041):
ubhayam evāntarā yajñena vai devāḥ svargaṃ lokam āyaṃs te 'manyantānena
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3586411 (0.041):
stotreṇa ca śastreṇa ca saṃpadyate tasmāt ṣoḍaśī yajñena vai devāḥ svargaṃ / lokam āyan sa eṣāṃ na prābhavat tasmin vā etaṃ ṣoḍaśinaṃ pratyagrathnaṃs
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687706 (0.055):
bṛhatyā vai / devāḥ svargaṃ lokaṃ samāśnuvata tatho evaiṣa etadbṛhatyaiva svargaṃ lokaṃ
lokamupodakrāmaṃstadyajamānamevaitatsvargyam panthānamanusaṃkhyāpayati
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698176 (0.0):
devā divamupodakrāmaṃstadyajamānamevaitatsvargyam / panthānamanusaṃkhyāpayati
athānyatarattṛṇam | purastādudgātṝṇāmupāsyati tūṣṇimeva stomo vā eṣa
prajāpatiryadudgātāraḥ sa idaṃ sarvaṃ yuta idaṃ sarvaṃ sambhavati tasmā
evaitattṛṇamapidadhāti tatho hādhvaryuṃ na yute nainaṃ sambhavatyatha yadā
japanti-japanti hyatrodgātāraḥ / atha stotramupākaroti | somaḥ pavata iti sa vai parāgeva stotramupākaroti
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5084084 (0.031):
(GBr_2,5.4r) tad yad adhvaryuḥ stotram upākaroti somaḥ pavata iti cakṣur
parāñca / stuvate devānvā etāni stotrāṇyabhyupāvṛttāni yatpavamānāḥ parāñco
hyetairdevāḥ / svargaṃ lokaṃ samāśnuvata tasmātparāgeva stotramupākaroti parāñca stuvate
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697647 (0.047):
yātayāmāni vai devaiścandāṃsi candobhirhi devāḥ svargaṃ lokaṃ samāśnuvata / na vā
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8691153 (0.053):
KB_24.7.16: pṛṣṭhair.vai.devāḥ.svargam.lokam.asprakṣan / / KB_24.7.17: tad.yat.svarāṇi.pṛṣṭhāni.bhavanti /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687706 (0.054):
bṛhatyā vai / devāḥ svargaṃ lokaṃ samāśnuvata tatho evaiṣa etadbṛhatyaiva svargaṃ lokaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28079137 (0.055):
tadeṣyāmo yato devāḥ svargaṃ lokaṃ samāśnuvateti te kim prarocate kim
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10674550 (0.059):
(PB 14.9.40) pravatā vai devāḥ svargaṃ lokaṃ prāyann udvatodāyan
upāvartadhvamiti vā anyāni stotrāṇi | abhyāvartaṃ dhuryai stuvata imā vai
prajā etāni / stotrāṇyabhyupāvṛttāstasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyante
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298637 (0.0):
antaryāmapātramevānvavayaḥ prajāyante | tadvai tatpunaryajñe prayujyate / tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyante / atha yadetayorubhayoḥ | saha satorupāṃśu pūrvaṃ juhoti tasmādu saha sato
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298746 (0.0):
punaryajñe prayujyante tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyante / atha yadajāḥ | kaniṣṭhāni pātrāṇyanu prajāyante tasmādetāstriḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28077964 (0.037):
tatprajāsvevaitadretaḥ sicyate tena retasā siktenemāḥ prajāḥ / punarabhyāvartam / prajāyante tasmāccaturtheprayāje samānayati barhiṣi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696284 (0.038):
syurna prajāyerannatha yadatyupayajati praivaitajjanayati tasmādimāḥ / prajāḥ / punarabhyāvartam prajāyante / so 'tyupayajati | yajñaṃ gaca svāhetyāpo vai yajña āpo reto reta
atha yadatra bahiṣpavamānena stuvate | atra ha vā asāvagra āditya āsa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298638 (0.051):
tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyante / atha yadetayorubhayoḥ | saha satorupāṃśu pūrvaṃ juhoti tasmādu saha sato
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298746 (0.051):
punaryajñe prayujyante tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyante / atha yadajāḥ | kaniṣṭhāni pātrāṇyanu prajāyante tasmādetāstriḥ
tamṛtavaḥ / parigṛhyaivāta ūrdhvāḥ svargaṃ lokamupodakrāmantsa eṣa ṛtuṣu
pratiṣṭhitastapati / tatho evaitadṛtvijo yajamānam parigṛhyaivāta ūrdhvāḥ svargaṃ
lokamupotkrāmanti / tasmādatra bahiṣpavamānena stuvate / naurha vā eṣā svargyā | yadbahiṣpavamānaṃ tasyā ṛtvija eva
sphyāścāritrāśca / svargasya lokasya sampāraṇāstasyā eka eva majjayitā ya eva nindyaḥ sa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3546676 (0.029):
nākasatsu pañcacūḍā adhyupadadhāti svargasya lokasya samaṣṭyay eṣa ha tv
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10667516 (0.033):
(PB 11.5.19) dvyudāsaṃ bhavaty etau vā udāsau svargasya / lokasyāvasānadarśau pūrveṇa pūrvam ahaḥ saṃsthāpayanty uttareṇottaram ahar
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17318874 (0.039):
agnyādinā 'nvayavyatirekau na niścitāv iti kutaḥ kāryahetor ggamakatvam? | / na hi yo 'smāv eko deśakālāvasthāniyato 'gniviśeṣahetuko dhūmo 'dhigataḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9538100 (0.049):
12,22: bhuranyuḥ.śakunir.bhūrim.adhvānam.nayati/ / 12,22: svargasya.lokasya.api.vodhā/ / 12,22: tat.sampātī.bhuranyuh/
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7305972 (0.052):
RV_08.037.04.1{19} sasthāvānā yavayasi tvameka icchacīpata indra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14071702 (0.052):
RV_8,037.04a sasthāvānā yavayasi tvam eka ic chacīpata indra viśvābhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11202600 (0.052):
somasya | vajri--vaḥ // RV_8,37.3 // / sa-sthāvānā | yavayasi | tvam | ekaḥ | it | śacī-pate | indra | viśvābhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9948939 (0.055):
'śvās tāvantaḥ puroḍāśā bhavanti sarvata evainaṃ muñcati, eko 'dhi bhavati / yan nopasmarati tasmā eva sa yaḥ punaḥ pratigrahiṣyant syān na sa yajeta
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3522550 (0.055):
'śvās tāvantaḥ puroḍāśā bhavanti sarvata evainaṃ muñcaty eko 'dhi bhavati / yan nopasmarati tasmā eva sa yaḥ punaḥ pratigrahiṣyant syān na sa yajeta
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7844627 (0.059):
yattṛtīyametāṃ diśamudaukṣiṣaṃ svargasya lokasya tena dvāraṃ vyavāriṣaṃ / yajjaghanenāhavanīyamapo nyanaiṣamasmai lokāya tena vṛṣṭimadāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3586211 (0.060):
anvārokṣyantīti te chandāṃsy apaśyaṃs tāni vyatyaṣajan svargasya / lokasyānanukśātyai yac chandāṃsi vyatiṣajati lokaṃ vā etac chandāṃsi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10479896 (0.061):
sarvasya lokasya yo 'yamātmātadabhedādrahmaṇaḥ prasiddhirityarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13270059 (0.061):
sarvasya lokasya yo 'yamātmātadabhedādrahmaṇaḥ prasiddhirityarthaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349238 (0.061):
eko duṣkṛtakarmā ca ekaḥ santatimāñjanaḥ / / ekaḥ sampīḍyate pretairekaḥ sutadhanānvitaḥ // GarP_2,20.19 //
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13237029 (0.064):
bhūr iti śukraṃ tasmāt tam eva hotāraṃ vṛṇīṣvety etasya lokasya jitaya / etasya lokasya vijitaya etasya lokasya saṃjitaya etasya lokasyāvaruddhaya
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13237148 (0.064):
etasya lokasya jitaya etasya lokasya vijitaya etasya lokasya saṃjitaya
pūrṇāmabhyāruhya majjayedevaṃ haināṃ sa majjayati tadvai sarva eva yajño
nauḥ / svargyā tasmādu sarvasmādeva yajñānnindyam paribibādhiṣeta
atha stuta etāṃ vācaṃ vadati | agnīdagnīnvihara barhi stṛṇīhi puroḍāśāṃ
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12793755 (0.0):
<3.7.12> (17.12) athādhvaryur āha
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350204 (0.026):
' prokṣaṇīrāsādaya ' ' idhmaṃ barhirupasādaya ' ' agnīdagnīnvihara' '
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5006781 (0.034):
bahiṣpavamāne stute, agnīd agnīn vihara, barhi stṛṇīhi, puroḍāśān alaṃkurv
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4181071 (0.045):
idmāvarhirupatādava | / agnīdagnīnvihara | / varhiḥ stṛṇīhi' ityādiṣvādhvaryaveṣu praiṣamantreṣu
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5078006 (0.049):
(GBr_2,2.16h) agnīd agnīn vihara barhi stṛṇīhi puroḍāśān alaṃkurv iti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293159 (0.063):
athopākṛtyaitāṃ vācaṃ vadati | abhiṣotāro
alaṃkuru / paśunehīti viharatyagnīdagnīntsaminddha evainānetatstṛṇāti barhi stīrṇe
barhiṣi / saminddhe devebhyo juhavānīti puroḍāśāṃ alaṃkurvite puroḍāśairhi
pracariṣyanbhavati paśunehīti paśuṃ hyupākarīṣyanbhavati
atha punaḥ prapadya | āśvinaṃ grahaṃ gṛhṇātyāśvinaṃ grahaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4982552 (0.051):
parivyāṇāntaraprākṛtam, yatra trivṛttvaṃ dṛśyate. katham? sa vai āśvinaṃ / grahaṃ gṛhītvopaniṣkramya yūpaṃ parivyayatīti. tatra yadi na sādhāraṇī
gṛhītvopaniṣkramya / yūpam parivyayati parivīya yūpam paśumupākaroti rasamevāsminnetaddadhāti
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4982555 (1.192):
parivyāṇāntaraprākṛtam, yatra trivṛttvaṃ dṛśyate. katham? sa vai āśvinaṃ / grahaṃ gṛhītvopaniṣkramya yūpaṃ parivyayatīti. tatra yadi na sādhāraṇī
sa prātaḥsavana ālabdhaḥ | ā tṛtīyasavanācrapyamāṇa upaśete
sarvasminnevaitadyajñe / rasaṃ dadhāti sarvaṃ yajñaṃ rasena prasajati
tasmādāgneyamagniṣṭoma ālabhate | taddhi saloma yadāgneyamagniṣṭoma
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300529 (0.010):
athāta stomāyanasyaiva | āgneyamagniṣṭoma ālabheta taddhi saloma
ālabheta / yadyukthyaḥ syādaindrāgnaṃ dvitīyamālabhetaindrāgnāni hyukthāni yadi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300537 (0.0):
athāta stomāyanasyaiva | āgneyamagniṣṭoma ālabheta taddhi saloma / yadāgneyamagniṣṭoma ālabheta yadyukthyaḥ syādaindrāgnaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4983248 (0.059):
api ca śrūyate āgneyam ajam agniṣṭoma ālabheta, aindrāgnaṃ dvitīyam / ukthye, aindraṃ vṛṣṇiṃ tṛtī yaṃ ṣoḍaśinīti dvitīyasya tṛtīyasya ca
ṣoḍaśī / syādaindraṃ tṛtīyamālabhetendro hi ṣoḍaśī yadyatīrātraḥ syātsārasvataṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300538 (0.0):
yadāgneyamagniṣṭoma ālabheta yadyukthyaḥ syādaindrāgnaṃ / dvitīyamālabhetaindrāgnāni hyukthāni yadi ṣoḍaśī syādaindraṃ
caturthamālabheta vāgvai sarasvatī yoṣā vai vāgyoṣā rātristadyathāyathaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300558 (0.0):
hi ṣoḍaśī yadyatirātraḥ syātsārasvataṃ caturthamālabheta vāgvai sarasvatī
yajñakratūnvyāvartayati / atha savanīyaiḥ puroḍāśaiḥ pracarati | devo vai somo divi hi somo vṛtro
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686764 (0.0):
tadyadāpyāyayanti | devo vai somo divi hi somo vṛtro vai soma
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698354 (0.0):
atha grāvāṇamādatte | te vā ete 'śmamayā grāvāṇo bhavanti devo vai somo / divi hi / somo vṛtro vai soma āsīttasyaitacarīraṃ yadgirayo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300560 (1.192):
vāgyoṣā rātristadyathāyathaṃ yajñakratūnvyāvartayatyetāni trīṇyayanāni
āsīttasyaitacarīraṃ yadgirayo yadaśmānastadeṣośānā nāmauṣadhirjāyata iti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686774 (0.0):
tadyadāpyāyayanti | devo vai somo divi hi somo vṛtro vai soma / āsīttasyaitacarīraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698354 (0.029):
somo vṛtro vai soma āsīttasyaitacarīraṃ yadgirayo
ha smāha / śvetaketurauddālakistāmetadāhṛtyābhiṣuṇvantīti / sa yatpaśumālabhate | rasamevāsminnetaddadhātyatha yatsavanīyaiḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686778 (0.0):
yadgirayo yadaśmānastadeṣośānā nāmauṣadhirjāyata iti ha smāha / śvetaketurauddālakistāmetadāhṛtyābhiṣuṇvanti tāṃ
puroḍāśaiḥ / pracarati medhamevāsminnetaddadhāti tatho hāsyaiṣa soma eva bhavati
sarva aindrā bhavanti | indro vai yajñasya devatā tasmātsarva aindrā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28074987 (0.041):
taṃ vā etam | vṛṣaṇvantaṃ tricamanvāhāgneyyo vā etāḥ sarvāḥ sāmidhenyo / bhavantīndro vai yajñasya devatendro vṛṣaiteno hāsyaitāḥ sendrāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10037429 (0.047):
athaindrī | indro vai yajñasya devatā sendramevaitadagnyupsthānaṃ kurute
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12073545 (0.060):
atha yadaindro bhavati indro vai yajñasya devatā tayaivainametadbhiṣajyati
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12073893 (0.060):
atha yadaindro bhavati | indro vai yajñasya devatā sā yaiva yajñasya
atha yatpuroḍāśaḥ dhānāḥ karambho dadhyāmikṣeti bhavati yā yajñasya
devatāstāḥ / suprītā asanniti / idaṃ vā apūpamaśitvā kāmayate | dhānāḥ khādeyaṃ karambhamaśnīyāṃ
dadhyaśnīyāmāmikṣāmaśnīyāmiti te sarve kāmā yā yajñasya devatāstāḥ suprītā
asannityatha yadeṣā prātaḥsavana eva maitrāvaruṇī payasyāvakLptā bhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291733 (0.0):
prātaḥsavanaṃ vahatyetasyā eva paṅkteḥ sampadaḥ kāmāya prātaḥsavana evaiṣā / maitrāvaruṇī payasyāvakLptā bhavati netarayoḥ savanayoḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3564034 (0.043):
vyamādyat sā payasyābhavat tasmāt payasyā vimaditarūpeva maitrāvaruṇī / prātaḥsavane syāt prāṇāpānau vai mitrāvaruṇau prāṇāpānau vā etan mukhato
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039305 (0.049):
tadyadeṣātra maitrāvaruṇī payasyāvakLptatamā bhavati
netarayoḥ savanayoḥ / gāyatrī vai prātaḥsavanaṃ vahati | triṣṭummādhyandinaṃ savanaṃ jagatī
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013527 (0.0):
agniḥ prātaḥsavanam indro mādhyandinaṃ savanam viśve devāstṛtīyasavanam / gāyatrī prataḥsavanam triṣṭummādhyandinaṃ savanaṃ jagatī tṛtīyasavanaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291733 (0.0):
maitrāvaruṇī payasyāvakLptā bhavati netarayoḥ savanayoḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292513 (0.046):
tayā prātaḥsavanamatanvata | tasmādgāyatraṃ prātaḥsavanaṃ tayaiva / mādhyandinaṃ / savanamatanvata tāṃ ha triṣṭubuvācopa tvāhamāyāni tribhirakṣarairupa mā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286796 (0.048):
athaikādaśa kṛtvo 'bhiṣuṇoti | ekādaśākṣarā vai triṣṭuptraiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanam mādhyandinamevaitatsavanaṃ kriyate
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292537 (0.051):
triṣṭubabhavattasmādāhustraiṣṭubham mādhyandinaṃ savanamiti / tayaiva tṛtīyasavanamatanvata | tāṃ ha jagatyuvācopa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298144 (0.059):
taṃ vā anuṣṭubhā gṛhṇāti | gāyatraṃ vai prātaḥsavanaṃ traiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanamathātiriktānuṣṭubatyevainametadrecayati
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846539 (0.061):
tatprātaḥsavanam pravṛhatīndrāya tvā triṣṭupcandasaṃ gṛhṇāmīti traiṣṭubham / mādhyandinaṃ savanaṃ tanmādhyandinaṃ savanam pravṛhati viśvebhyastvā
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070009 (0.061):
(GBr_1,5.4g) tasyāyam eva dakṣiṇaḥ pāṇir abhiplavas / (GBr_1,5.4h) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070021 (0.061):
(GBr_1,5.4j) tasmād iyam asyai hrasiṣṭhā / (GBr_1,5.4k) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070053 (0.061):
(GBr_1,5.4t) tasmād iyam āsāṃ prathiṣṭhā / (GBr_1,5.4u) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8675745 (0.062):
KB_14.4.13: tāny.ekādaśa / / KB_14.4.14: triṣṭubhā.savanam.paripadya.triṣṭubhi.pratyaṣṭhātām /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10678601 (0.063):
mādhyandinaṃ savanaṃ caturviṃśaikaviṃśau tṛtīyasavanam
tṛtīyasavanaṃ tadvā anekākinyeva triṣṭummādhyandinaṃ savanaṃ vahati
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013527 (0.0):
agniḥ prātaḥsavanam indro mādhyandinaṃ savanam viśve devāstṛtīyasavanam / gāyatrī prataḥsavanam triṣṭummādhyandinaṃ savanaṃ jagatī tṛtīyasavanaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292537 (0.054):
triṣṭubabhavattasmādāhustraiṣṭubham mādhyandinaṃ savanamiti / tayaiva tṛtīyasavanamatanvata | tāṃ ha jagatyuvācopa
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070009 (0.061):
(GBr_1,5.4g) tasyāyam eva dakṣiṇaḥ pāṇir abhiplavas / (GBr_1,5.4h) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070019 (0.061):
(GBr_1,5.4j) tasmād iyam asyai hrasiṣṭhā / (GBr_1,5.4k) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070053 (0.061):
(GBr_1,5.4t) tasmād iyam āsāṃ prathiṣṭhā / (GBr_1,5.4u) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8675745 (0.062):
KB_14.4.13: tāny.ekādaśa / / KB_14.4.14: triṣṭubhā.savanam.paripadya.triṣṭubhi.pratyaṣṭhātām /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10678601 (0.063):
mādhyandinaṃ savanaṃ caturviṃśaikaviṃśau tṛtīyasavanam
gāyatryā ca / bṛhatyā cānekākinī jagatī tṛtīyasavanaṃ gāyatryoṣṇihakakubbhyāmanuṣṭubhā
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5088033 (0.034):
(GBr_2,6.11r) taṃ prajāpatir udānān nārāśaṃsyā gāyatryā raibhyā triṣṭubhā / parikṣityā jagatyā gāthayānuṣṭubhā_ [ed. gayatryā]
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10666335 (0.045):
(PB 10.5.13) chandāṃsi vā anyo'nyasya lokam abhadhyāyan gāyatrī triṣṭubhas / triṣṭub jagatyā jagatī gāyatryās tāni vyauhan yathālokaṃ tato vai tāni
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330132 (0.047):
kena sāmānyenetyāha caturviṃśatyakṣarā gāyatro chando gāyatraṃ / gāyatrīchandaskaṃ hi vidhiyajñasya prātaḥsavanam /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10662525 (0.049):
vaṣaṭ kuryuḥ prāṇān agnau pradadhyuḥ / (PB 8.5.6) tāsu saphaṃ vipham iva vai tṛtīyasavanaṃ tṛtīyasavanasya
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13592625 (0.056):
(AVParis_48,146) asya lokaḥ | varaṣās | tṛtīyasavanam | jagatī | / saptadaśaḥ | vairūpām iti tadbhaktīni ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9928031 (0.057):
tena, apāṃ retāṃsi jinvatīti retasvatī paśavyā sarvasamṛddhās, / gāyatryopāsthita gāyatro hy agnir gāyatrachandāḥ svenaivainaṃ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10691040 (0.057):
(PB 24.11.7) gāyatrīṣu jarābodhīyam uṣṇikṣu śrudhyam anuṣṭupsu nānadaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295144 (0.058):
sa yatprātaḥsavana upāvartsyat | gāyatraṃ vai prātaḥsavanam brahma gāyatrī
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474641 (0.059):
ijyate munibhiryasmāttasmātttryaṃbaka ucyate / / gāyatrīṃ caiva triṣṭup ca jagatī caiva tāḥ smṛtāḥ // BndP_1,9.4 //
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23838690 (0.062):
purastāt sviṣṭakṛto vāce pathyāyai pūṣṇe pṛthivyā agnaye senāyai dhenāyai / gāyatryai triṣṭubhe jagatyā anuṣṭubhe paṅktaye virāje rākāyai sinīvālyai
gāyatryevaikākinī prātaḥsavanaṃ vahati | saitābhyām paṅktibhyāṃ / stotrapaṅktyā ca
haviṣpaṅktyā ca catvāryājyāni bahiṣpavamānam pañcamam pañcaparā paṅktiḥ
saitayā / stotrapaṅktyānekākinī gāyatrī prātaḥsavanam vahati
indrasya puroḍāśaḥ | haryordhānāḥ pūṣṇaḥ karambhaḥ sarasvatyai dadhi
mitrāvaruṇayoḥ payasyā pañcapadā paṅktiḥ saitayā haviṣpaṅktyānekākinī
gāyatrī / prātaḥsavanaṃ vahatyetasyā eva paṅkteḥ sampadaḥ kāmāya prātaḥsavana evaiṣā
maitrāvaruṇī payasyāvakLptā bhavati netarayoḥ savanayoḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291657 (0.0):
asannityatha yadeṣā prātaḥsavana eva maitrāvaruṇī payasyāvakLptā bhavati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3564034 (0.043):
vyamādyat sā payasyābhavat tasmāt payasyā vimaditarūpeva maitrāvaruṇī / prātaḥsavane syāt prāṇāpānau vai mitrāvaruṇau prāṇāpānau vā etan mukhato
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039305 (0.059):
tadyadeṣātra maitrāvaruṇī payasyāvakLptatamā bhavati
bhakṣayitvā samupahūtāḥ sma ityuktvottiṣṭhati | puroḍāśabṛgalamādāya
tadyatraitadupasanno 'cāvāko 'nvāha tadasmai puroḍāśabṛgalam / pāṇāvādadhadāhācāvāka vadasva yatte vādyamityahīyata vā acāvākaḥ
tamindrāgnī anusamatanutām | prajānām prajātyai tasmādaindrāgno 'cāvākaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690786 (0.0):
bhavati khādira sphyo 'cāvākasya hainaṃ gopanāyāṃ jahāra so 'cāvāko / 'hīyata / tamindrāgnī anusamatanutām | prajānām prajātyai tasmādaindrāgno 'cāvākaḥ
etena ca haviṣā yadasmā etatpuroḍāśabṛgalam pāṇāvādadhātyetena cārṣeyeṇa
yadetadanvāha tenānusamaśnute / sa vai sanne 'cāvāke | ṛtugrahaiścarati tadyatsanne 'cāvāka
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291810 (0.009):
yadveva sanne 'cāvāke | ṛtugrahaiścarati sarvaṃ vā ṛtavaḥ saṃvatsaraḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28075043 (0.031):
devānāṃ dūta āsa saharakṣā ityasurarakśasamasurāṇāṃ sāgnimevānupreyāya / tasmādanvāhāgniṃ dūtaṃ vṛṇīmaha iti sa hi devānāṃ dūta āsīddhotāraṃ
ṛtugrahaiścarati mithunaṃ / vā acāvāka aindrāgno hyacāvāko dvau hīndrāgnī dvandvaṃ hi mithunam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291810 (0.009):
yadveva sanne 'cāvāke | ṛtugrahaiścarati sarvaṃ vā ṛtavaḥ saṃvatsaraḥ
prajananaṃ / sa etasmānmithunātprajananādṛtūntsaṃvatsaraṃ prajanayati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068135 (0.037):
bhavati / dvandvaṃ vai mithunam prajananam mithunamevaitatprajananaṃ kriyate
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7837901 (0.037):
atho api dve atirikte syātām dvandvaṃ vai mithunam prajananam / mithunamevaitatprajananaṃ kriyate saiṣā sampatsa yajñaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696114 (0.037):
atha pṛṣadājyaṃ gṛhṇāti | dvayaṃ vā idaṃ sarpiścaiva dadhi ca dvandvaṃ vai / mithunam prajananam mithunamevaitatprajananaṃ kriyate
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063107 (0.049):
sarve śyāmāḥ | dve vai śyāmasya rūpe śuklaṃ caiva loma kṛṣṇaṃ ca dvandvaṃ / vai / mithunam prajananam prajananam prajāpatiḥ prājāpatyā ete tasmātsarve śyāmā
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014729 (0.061):
vīryam yadā vai dvau saṃrabhete atha tau vīryaṃ kuruto dvandvam vai / mithunam / prajananam mithunenaivainametatprajananena samardhayati kṛtsnaṃ karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039717 (0.062):
tatpunarmithunam prajananametasmādvā ubhayato mithunātprajananātprajāpatiḥ
yadveva sanne 'cāvāke | ṛtugrahaiścarati sarvaṃ vā ṛtavaḥ saṃvatsaraḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291788 (0.009):
sa vai sanne 'cāvāke | ṛtugrahaiścarati tadyatsanne 'cāvāka
sarvamevaitatprajanayati tasmātsanne 'cāvāka ṛtugrahaiścarati
tānvai dvādaśa gṛhṇīyāt | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya tasmāddvādaśa
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032934 (0.027):
dvādaśa dadyāt | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071590 (0.038):
taddvādaśa kṛtvo / dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ prajāpatiḥ sa yāvāneva
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12069163 (0.043):
tāni vai dvādaśa bhavanti | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya tasmāddvādaśa
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072162 (0.043):
atha yaddvādaśa bhavanti | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya sarvaṃ vai
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7845196 (0.054):
atha dvādaśāhe dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsarasam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008586 (0.057):
upaiti triḥ saṃbharati tad dvādaśa dvādaśa māsāḥ saṃvatsaras, / dvādaśāgniṣṭome stotrāṇi, eṣā yajñasya mātrā svarbhānur vā āsuraḥ sūryaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581978 (0.058):
upaiti triḥ saṃbharati tad dvādaśa dvādaśa māsāḥ saṃvatsaro / dvādaśāgniṣṭome stotrāṇy eṣā yajñasya mātrā svarbhānur vā āsuraḥ sūryaṃ
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8656026 (0.060):
KB_1.2.29: dvādaśa.dadyāt / / KB_1.2.30: dvādaśa.vai.māsāḥ.saṃvatsaraḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033947 (0.062):
dvādaśa vā trayodaśa vākṣarāṇi bhavanti | dvādaśa vā vai trayodaśa vā / saṃvatsarasya / māsāḥ saṃvatsaramṛtūnprāviśadṛtubhya evainametatsaṃvatsarānnirmimīte na
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9939310 (0.062):
saṃvatsaro vai savitā dvādaśa māsāḥ saṃvatsaras tasmād dvādaśakapālas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3512956 (0.062):
vā agniś ca somaś ca savitā prāsuvat prajananāya saṃvatsaro vai savitā / dvādaśa māsāḥ saṃvatsaras tasmād dvādaśakapālo 'tho vaiśvadevatvāyaiva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998935 (0.063):
dvādaśaitā vyāhṛtayas, dvādaśa māsāḥ saṃvatsaraḥ saṃvatsareṇa vā etat teja
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510140 (0.064):
atha yadi dvādaśa dvādaśa vai māsā māsā upasada ādityaḥ pravargyo'muṃ
gṛhṇīyādatho api trayodaśa gṛhṇīyādasti trayodaśo māsa iti dvādaśa tveva
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033947 (0.060):
dvādaśa vā trayodaśa vākṣarāṇi bhavanti | dvādaśa vā vai trayodaśa vā / saṃvatsarasya / māsāḥ saṃvatsaramṛtūnprāviśadṛtubhya evainametatsaṃvatsarānnirmimīte na
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072382 (0.060):
tā vā etāḥ | dvādaśa vā trayodaśa vā dakṣiṇā bhavanti dvādaśa vā vai / trayodaśa vā / saṃvatsarasya māsāḥ saṃvatsaraḥ prajāpatiḥ prajāpatiryajñastadyajñam
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032933 (0.062):
dvādaśa dadyāt | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya saṃvatsaro yajñaḥ
gṛhṇīyādeṣaiva sampat / droṇakalaśādgṛhṇāti | prajāpatirvai droṇakalaśaḥ sa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298788 (0.049):
atha droṇakalaśe | antato hāriyojanaṃ grahaṃ gṛhṇāti prajāpatirvai / droṇakalaśaḥ sa / imāḥ prajā upāvartate tā avati tā abhijighratyetadvā enā bhavati yadenāḥ
etasmātprajāpaterṛtūntsaṃvatsaram / prajanayati / ubhayatomukhābhyām pātrābhyāṃ gṛhṇāti | kutastayorantā ye ubhayatomukhe
tasmādayamantaḥ saṃvatsaraḥ pariplavate taṃ gṛhītvā na sādayati
tasmādayamasannaḥ / saṃvatsaraḥ / nānuvākyāmanvāha | hvayati vā anuvākyayāgato hyevāyamṛturyadi divā yadi
naktaṃ / nānuvaṣaṭkaroti nedṛtūnavavṛṇajā iti sahaiva prathamau grahau gṛhṇītaḥ
sahottamāvidamevaitatsarvaṃ saṃvatsareṇa parigṛhṇītastadidaṃ sarvaṃ
parigṛhītam / nirevānyataraḥ krāmati | prānyataraḥ padyate tasmādime 'nvañco māsā
yantyatha / yadubhau vā saha niṣkrāmetāmubhau vā saha prapadyeyātām pṛthagu haiveme
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384966 (0.021):
{saha diahaṇisāṃhi dīharā sāsadaṇḍā / saha maṇivalayeṃhi bāhadhārā galanti /
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13085308 (0.024):
atha saptame divase aśokasya rājño 'ntaḥpurikā kumāreṇa saha saṃraktāṃ / nirīkṣyamāṇāṃ saṃlapantīṃ ca dṛṣṭvā sahadarśanādeva ruṣitena (A av 48)
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1442451 (0.024):
atha saptame divase aśokasya rājño 'ntaḥpurikā kumāreṇa saha saṃraktāṃ / nirīkṣyamāṇāṃ saṃlapantīṃ ca dṛṣṭvā sahadarśanādeva ruṣitena (A-av 48)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595933 (0.024):
237.020. atha saptame divase 'śokasya rājño 'ntaḥpurikāṃ kumāreṇa saha / saṃraktāṃ nirīkṣamāṇāṃ saṃlapantīṃ ca dṛṣṭvā sahadarśanādeva ruṣitena
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17911442 (0.026):
putraste śocyatāṃ prāpto bharyaṃyā śaivyayā saha / / sa nāpaśyat punarapi dhāvamānaḥ punaḥ punaḥ // MarkP_8.153 //
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10661591 (0.027):
(PB 7.10.1) imau vai lokau sahāstāṃ tau viyantāv abrūtāṃv vivāhaṃv / vivahāvahai saha nāv astv iti
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 594535 (0.028):
gaṇikānāṃ sahasrāṇi $ niḥsṛtāni narādhipa / HV_App.I,29D.13 / / kumaraiḥ saha vārṣṇeyai $ rūpavadbhiḥ svalaṃkṛtaiḥ // HV_App.I,29D.14 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22080086 (0.028):
gaṇikānāṃ sahasrāṇi niḥsṛtāni narādhipa / HV_App.I,29D.13 / / kumaraiḥ saha vārṣṇeyai rūpavadbhiḥ svalaṃkṛtaiḥ // HV_App.I,29D.14 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 683758 (0.028):
dvandvayuddhāny avartanta $ devānāṃ dānavaiḥ saha // / **HV_App.I,42B.732**30:2 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. after line 732:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22169306 (0.028):
dvandvayuddhāny avartanta devānāṃ dānavaiḥ saha // / **HV_App.I,42B.732**30:2 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. after line 732:k]
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10041173 (0.029):
mānuṣaḥ sūktavākāyeti sūktavākaṃ hotā pratipadyate 'thaitā ubhāveva / prastarau / samullumpata ubhāvanupraharata ubhau tṛṇe apagṛhyopāsāte yadā hotā
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9530654 (0.029):
9,13: bahudhā.te.ghosam.manyatām.visthitam.sthāvaram.jaṅgamaṃś.ca.yat/ / sa.dundubhi8.saha.josana.indrena.ca.devaiś.ca.dūrād.dūrataram.apasedha.śatrūn/
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7317897 (0.029):
RV_08.102.02.1{09} sa na īḷānayā saha devānagne duvasyuvā
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13565556 (0.030):
manomāpāyanasahaparisunniyojasahāntau | tunyam atha saptamātraṃ pūrvabhāge
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9408667 (0.030):
asyāśca śuddhasāmānyarūpatvaṃ yathā / 'malaāṇileṇa saha sorahavāsieṇa daiāṇaṃ /
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496639 (0.031):
iyivān; 5. (b) suo; 6. (b) sahapāṭavaḥ / yas tarṇakān purā muñcann añcan bāla-balānvitaḥ |
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9660169 (0.032):
tad^āpta^dāsa^ceṭikābhis tayā ca saha^anukrīḍeta/ / 3.3.8/.kṣveḍitakāni sunimīlitakām ārabdhikāṃ lavaṇa^vīthikām
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10359204 (0.039):
12,210.007a taṃ viśeṣam avekṣeta viśeṣeṇa vicakṣaṇaḥ / 12,210.007c anādyantāv ubhāv etāv aliṅgau cāpy ubhāv api / 12,210.008a ubhau nityau sūkṣmatarau mahadbhyaś ca mahattarau
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039279 (0.040):
yo 'pakṣīyate sa mitrastāvetāṃ rātrimubhau samāgacatastadubhāvevaitatsaha
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10036748 (0.042):
yadastameti tadāhavanīyam praviśati tadubhāvevaitatsaha santā upatiṣṭhata / ubhau
māsā / īyustasmānnirevānyataraḥ krāmati prānyataraḥ padyate
tau vā ṛtuneti ṣaṭ pracarataḥ | taddevā aharasṛjantartubhiriti
catustadrātrimasṛjanta / sa yaddhaitāvadevābhaviṣyadrātrirhaivābhaviṣyanna vyayavatsyat
tau vā ṛtunetyupariṣṭāddviścarataḥ | taddevāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562822 (0.017):
atho evam asya rudraḥ paśūn anabhimānuko bhavati purastātsvāhākārā vā anye / devā upariṣṭātsvāhākārā anye ta ubhaye 'śye medhye 'varudhyante //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694320 (0.034):
prāha saṃjñaptaḥ paśurityatha juhoti devebhyaḥ svāheti purastātsvāhākṛtayo / vā anye / devā upariṣṭātsvāhākṛtayo 'nye tānevaitatprīṇāti ta enamubhaye devāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9553015 (0.034):
parigṛhṇāti purastātsvāhākṛtayo vā anye devā upariṣṭātsvāhākṛtayo'nye
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10729234 (0.046):
madhyatastā yatsamānaprabhṛtayaḥ samānībhirhi devatābhiḥ / purastāccopariṣṭācca / sayugbhūtvā prājanayadatha yannānā madhyato 'nyā-anyā hi prajā madhyataḥ
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16742745 (0.046):
ta.ete.purastād.agniṣṭomā.upariṣṭād.atirātrā.uttara.uttariṇa.eka.uttarā.ahīnāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989335 (0.057):
upaiti, atho evam asya rudraḥ paśūn anabhimānuko bhavati purastātsvāhākārā / vā anye devās, upariṣṭātsvāhākārā anye ta ubhaye 'śye medhye 'varudhyante
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19521336 (0.060):
purastādabhito dvipādāḥ saptārdhāḥ upadhāyatāsāṃ purastādaṣṭādaśārdā / upadhāyatāsāṃ purastānnavapādā upadadhyāt /
purastādaharadadustasmādidamadyāharatha rātriratha śvo 'harbhavitā
ṛtuneti vai devāḥ | manuṣyānasṛjantartubhiriti paśūntsa yattanmadhye yena
paśūnasṛjanta tasmādime paśava ubhayataḥ parigṛhītā vaśamupetā manuṣyāṇām
tau vā ṛtuneti ṣaṭ pracarya | itarathā pātre viparyasyete ṛtubhiriti
catuścaritvetarathā / pātre viparyasyete anyatarata eva taddevā aharasṛjantānyatarato
rātrimanyatarata eva / taddevā manuṣyānasṛjantānyatarataḥ paśūn
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si madhave
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292054 (0.031):
upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290332 (0.031):
tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292033 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292094 (0.034):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292074 (0.035):
upayāmagṛhīto 'si | iṣe tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'syūrje tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846520 (0.043):
tasminnetānaṃśūngṛhṇāti / upayāmagṛhīto'si agnaye tvā gāyatracandasaṃ gṛhṇāmīti gāyatram
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292119 (0.044):
upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584076 (0.046):
upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti prātaḥsavane maitrāvaruṇāya //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295821 (0.050):
gṛhṇāti teno hāsyaiṣa puroruṅnānbhavati tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si harirasi hāriyojano haribhyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497122 (0.056):
upayāmagṛhīto 'si madhave tvā mādhavāya tvā śukrāya tvā śucaye tvā nabhase
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.057):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295017 (0.060):
hāsyaiṣa puroruṅmānbhavati tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si suśarmāsi supratiṣṭhāna iti prāṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295453 (0.060):
tasmādapurorukkaṃ gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya deva soma ta iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923640 (0.061):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497341 (0.061):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.24//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497372 (0.061):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.25//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293143 (0.061):
asmadryagvāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhirbhūt upayāmagṛhīto 'si / mahendrāya tvaiṣa te yonirmahendrāya tveti sādayati mahendrāya hyenaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010717 (0.061):
upayāmagṛhīto 'si, indrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584103 (0.061):
upayāmagṛhīto 'sīndrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923954 (0.062):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā harivate, eṣa te yonis, indrāya tvā / harivate //MS_1,3.34// / upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā jyotiṣmate jyotiṣmantaṃ gṛhṇāmi rātaṃ
tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si mādhavāya tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292034 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292055 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292075 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | iṣe tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'syūrje tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292096 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292120 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584076 (0.036):
upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti prātaḥsavane maitrāvaruṇāya //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290332 (0.041):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846520 (0.043):
tasminnetānaṃśūngṛhṇāti / upayāmagṛhīto'si agnaye tvā gāyatracandasaṃ gṛhṇāmīti gāyatram
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.055):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497122 (0.059):
upayāmagṛhīto 'si madhave tvā mādhavāya tvā śukrāya tvā śucaye tvā nabhase
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010717 (0.060):
upayāmagṛhīto 'si, indrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584103 (0.060):
upayāmagṛhīto 'sīndrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
pratiprasthātaitāveva / vāsantikau sa yadvasanta oṣadhayo jāyante vanaspatayaḥ pacyante teno
madhuśca mādhavaśca / upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292010 (5.960):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si madhave / tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si mādhavāya tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292055 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292074 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | iṣe tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'syūrje tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292095 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292119 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846520 (0.029):
tasminnetānaṃśūngṛhṇāti / upayāmagṛhīto'si agnaye tvā gāyatracandasaṃ gṛhṇāmīti gāyatram
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584076 (0.036):
upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti prātaḥsavane maitrāvaruṇāya //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290332 (0.038):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497122 (0.042):
upayāmagṛhīto 'si madhave tvā mādhavāya tvā śukrāya tvā śucaye tvā nabhase
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.055):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298225 (0.059):
mano grāvā kṛṇotu vagnunā upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā ṣoḍaśina eṣa te
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298249 (0.059):
girāmupaśrutiṃ cara upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā ṣoḍaśina eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923640 (0.063):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497341 (0.063):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.24//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497372 (0.063):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.25//
śucaye tveti / pratiprasthātaitāveva graiṣmau sa yadetayorbaliṣṭhaṃ tapati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292096 (0.025):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / sahasyāya tveti / pratiprasthātaitāveva haimantikau sa yaddhemanta imāḥ prajāḥ sahaseva svaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292055 (0.029):
upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / nabhasyāya / tveti pratiprasthātaitāveva vārṣikāvamuto vai divo varṣati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292124 (0.030):
upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / tapasyāya tveti / pratiprasthātaitāveva śaiśirau sa yadetayorbaliṣṭhaṃ śyāyati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292011 (0.034):
tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si mādhavāya tveti / pratiprasthātaitāveva
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292075 (0.035):
upayāmagṛhīto 'si | iṣe tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'syūrje tveti / pratiprasthātaitāveva śāradau sa yacaradyūrgrasa oṣadhayaḥ pacyante teno
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.060):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
śukraśca / śuciśca / upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292010 (5.960):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si madhave
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292033 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292094 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292119 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292073 (0.034):
upayāmagṛhīto 'si | iṣe tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'syūrje tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584076 (0.036):
upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti prātaḥsavane maitrāvaruṇāya //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290332 (0.037):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846520 (0.043):
tasminnetānaṃśūngṛhṇāti / upayāmagṛhīto'si agnaye tvā gāyatracandasaṃ gṛhṇāmīti gāyatram
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.064):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
nabhasyāya / tveti pratiprasthātaitāveva vārṣikāvamuto vai divo varṣati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292095 (0.017):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / sahasyāya tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292120 (0.021):
upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / tapasyāya tveti / pratiprasthātaitāveva śaiśirau sa yadetayorbaliṣṭhaṃ śyāyati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292011 (0.024):
tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si mādhavāya tveti / pratiprasthātaitāveva
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292034 (0.029):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / śucaye tveti / pratiprasthātaitāveva graiṣmau sa yadetayorbaliṣṭhaṃ tapati teno haitau
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.059):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292027 (0.059):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
nabhaśca / nabhasyaśca / upayāmagṛhīto 'si | iṣe tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'syūrje tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292011 (5.960):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si madhave / tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si mādhavāya tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292034 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292120 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292052 (0.034):
upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584076 (0.036):
upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti prātaḥsavane maitrāvaruṇāya //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292094 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290332 (0.040):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846520 (0.041):
tasminnetānaṃśūngṛhṇāti / upayāmagṛhīto'si agnaye tvā gāyatracandasaṃ gṛhṇāmīti gāyatram
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.059):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9950002 (0.063):
yonis, aśvibhyāṃ tvā, upayāmagṛhīto 'si, achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9950015 (0.063):
juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yoniḥ sarasvatyai tvā, upayāmagṛhīto 'si, achidrāṃ / tvāchidreṇendrāya sutrāmṇe juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523611 (0.063):
aśvibhyāṃ tvopayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai juṣṭaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523624 (0.063):
gṛhṇāmy eṣa te yoniḥ sarasvatyai tvopayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ / tvāchidreṇendrāya sutrāmṇe juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010717 (0.063):
upayāmagṛhīto 'si, indrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584103 (0.063):
upayāmagṛhīto 'sīndrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
pratiprasthātaitāveva śāradau sa yacaradyūrgrasa oṣadhayaḥ pacyante teno
haitāviṣaścorjaśca / upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292010 (5.960):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si madhave
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292033 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292055 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292119 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290332 (0.033):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584076 (0.036):
upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti prātaḥsavane maitrāvaruṇāya //
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846520 (0.038):
tasminnetānaṃśūngṛhṇāti / upayāmagṛhīto'si agnaye tvā gāyatracandasaṃ gṛhṇāmīti gāyatram
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292072 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si | iṣe tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'syūrje tveti
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.056):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010717 (0.058):
upayāmagṛhīto 'si, indrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584103 (0.058):
upayāmagṛhīto 'sīndrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
sahasyāya tveti / pratiprasthātaitāveva haimantikau sa yaddhemanta imāḥ prajāḥ sahaseva svaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292121 (0.015):
upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / tapasyāya tveti / pratiprasthātaitāveva śaiśirau sa yadetayorbaliṣṭhaṃ śyāyati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292055 (0.017):
upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / nabhasyāya / tveti pratiprasthātaitāveva vārṣikāvamuto vai divo varṣati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292035 (0.025):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / śucaye tveti / pratiprasthātaitāveva graiṣmau sa yadetayorbaliṣṭhaṃ tapati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292012 (0.028):
tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si mādhavāya tveti / pratiprasthātaitāveva
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078329 (0.043):
vipatitalomeva pāpaḥ puruṣo bhavati hemanto hīmāḥ prajāḥ svaṃ / vaśamupanayate
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.056):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078307 (0.059):
atha svāhāsvāheti yajati | hemanto vā ṛtūnāṃ svāhākāro hemanto hīmāḥ / prajāḥ svaṃ / vaśamupanayate tasmāddhemanmlāyantyoṣadhayaḥ pra vanaspatīnām palāśāni
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292027 (0.059):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
vaśamupanayate teno haitau sahaśca sahasyaśca / upayāmagṛhīto 'si tapase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292010 (5.960):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'si madhave / tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si mādhavāya tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292033 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292054 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292074 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si | iṣe tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'syūrje tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292094 (5.960):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584076 (0.036):
upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti prātaḥsavane maitrāvaruṇāya //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290332 (0.042):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846520 (0.043):
tasminnetānaṃśūngṛhṇāti / upayāmagṛhīto'si agnaye tvā gāyatracandasaṃ gṛhṇāmīti gāyatram
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.059):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
tapasyāya tveti / pratiprasthātaitāveva śaiśirau sa yadetayorbaliṣṭhaṃ śyāyati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292096 (0.015):
upayāmagṛhīto 'si sahase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / sahasyāya tveti / pratiprasthātaitāveva haimantikau sa yaddhemanta imāḥ prajāḥ sahaseva svaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292055 (0.021):
upayāmagṛhīto 'si nabhase tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / nabhasyāya / tveti pratiprasthātaitāveva vārṣikāvamuto vai divo varṣati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292011 (0.029):
tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si mādhavāya tveti / pratiprasthātaitāveva
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292038 (0.030):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si / śucaye tveti / pratiprasthātaitāveva graiṣmau sa yadetayorbaliṣṭhaṃ tapati teno haitau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292075 (0.045):
upayāmagṛhīto 'si | iṣe tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'syūrje tveti / pratiprasthātaitāveva śāradau sa yacaradyūrgrasa oṣadhayaḥ pacyante teno
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.058):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292027 (0.064):
upayāmagṛhīto 'si | śukrāya tvetyevādhvaryurgṛhṇātyupayāmagṛhīto 'si
tapaśca / tapasyaśca / upayāmigṛhīto 'si | aṃhasaspataye tveti trayodaśaṃ grahaṃ gṛhṇāti yadi
gṛhṇīyādatha pratiprasthātādhvaryoḥ pātre saṃsravamavanayatyadhvaryurvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289643 (0.023):
śukrasyābhyunnayadhvamiti sampraiṣa evaiṣa paryetya pratiprasthātādhvaryoḥ / pātre / saṃsravamavanayatyattra evaitadādyam baliṃ hārayati tamadhvaryurhotṛcamase
pratiprasthātuḥ pātre saṃsravamavanayatyāharati bhakṣam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289643 (0.041):
śukrasyābhyunnayadhvamiti sampraiṣa evaiṣa paryetya pratiprasthātādhvaryoḥ / pātre / saṃsravamavanayatyattra evaitadādyam baliṃ hārayati tamadhvaryurhotṛcamase
atha pratiprasthātābhakṣitena pātreṇa | aindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294890 (0.040):
athābhakṣitena pātreṇa | vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti tadyadabhakṣitena
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294897 (0.050):
pātreṇa / vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti na vai sāvitrasyānuvaṣaṭkarotyetasmādvai
tadyadabhakṣitena pātreṇaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti na vā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294897 (0.0):
athābhakṣitena pātreṇa | vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti tadyadabhakṣitena
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292184 (0.046):
yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292281 (0.046):
prājaniṣyanta / atha yadvaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | idamevaitatsarvamimāḥ prajā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292261 (0.051):
atha vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584727 (0.062):
kalpayituṃ plāyete yad adhvaryū yad aindrāgnam ṛtupātreṇa gṛhṇāti
ṛtugrahāṇāmanuvaṣaṭkurvantyetebhyo vā aindrāgnaṃ grahaṃ grahīṣyanbhavati
tadasyaindrāgnenaivānuvaṣaṭkṛtā bhavanti / yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292215 (0.0):
prāṇodānāvanayorhīdaṃ sarvam pratiṣṭhitam / yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292264 (0.0):
atha vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya / ṛtugrahānagrahītsa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294911 (0.044):
grahaṃ grahīṣyanbhavati tadasya vaiśvadevenaivānuvaṣaṭkṛto bhavati / yadveva vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | mano ha vā asya savitā sarvamidaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292161 (0.046):
atha pratiprasthātābhakṣitena pātreṇa | aindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti / tadyadabhakṣitena pātreṇaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti na vā
ṛtugrahānagrahītsa / idaṃ sarvam prajanayyedamevaitatsarvam prāṇodānayoḥ pratiṣṭhāpayati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292219 (0.0):
yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya / ṛtugrahānagrahītsa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292266 (0.0):
atha vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya / ṛtugrahānagrahītsa
sarvam prāṇodānayoḥ pratiṣṭhitamindrāgnī hi prāṇodānāvime hi dyāvāpṛthivī
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016956 (0.027):
svāhā dyāvāpṛthivībhyāmiti prāṇodānau vai / dyāvāpṛthivīprāṇodānāvevāsminnetaddadhāti hutvā madhyame parid>āupaśrayati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28084854 (0.050):
so 'yam puruṣe 'ntaḥ praviṣṭaḥ prāñca pratyañca tāvimau prāṇodānau / prāṇodānau / vai mitrāvaruṇau tadya eva varṣasyeṣṭe sa tvā vṛṣṭyāvatvityevaitadāha
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696218 (0.050):
mitrāvaruṇau gaca svāheti | prāṇodānau vai mitrāvaruṇau / prāṇodānāvevaitatprajāsu
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072718 (0.057):
tāmadhvaryubhyāṃ dadāti prāṇodānau vā adhvaryū prāṇodānau mitrāvaruṇau
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5075799 (0.059):
(GBr_2,2.1e) prāṇāpānau vā indrāgnī / (GBr_2,2.1f) prāṇāpānāv evātmani dhatte_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5075816 (0.059):
(GBr_2,2.1i) prāṇāpānau vā indrāgnī / (GBr_2,2.1j) prāṇāpānau prajā anuprajāyante
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5075833 (0.059):
(GBr_2,2.1m) prāṇāpānau vā indrāgnī / (GBr_2,2.1n) prāṇāpānau paśavo 'nuprajāyante
prāṇodānāvanayorhīdaṃ sarvam pratiṣṭhitam / yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292186 (0.0):
tadasyaindrāgnenaivānuvaṣaṭkṛtā bhavanti / yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292264 (0.0):
atha vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya / ṛtugrahānagrahītsa
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016956 (0.012):
svāhā dyāvāpṛthivībhyāmiti prāṇodānau vai / dyāvāpṛthivīprāṇodānāvevāsminnetaddadhāti hutvā madhyame parid>āupaśrayati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294911 (0.044):
grahaṃ grahīṣyanbhavati tadasya vaiśvadevenaivānuvaṣaṭkṛto bhavati / yadveva vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | mano ha vā asya savitā sarvamidaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28084854 (0.045):
so 'yam puruṣe 'ntaḥ praviṣṭaḥ prāñca pratyañca tāvimau prāṇodānau / prāṇodānau / vai mitrāvaruṇau tadya eva varṣasyeṣṭe sa tvā vṛṣṭyāvatvityevaitadāha
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696218 (0.045):
mitrāvaruṇau gaca svāheti | prāṇodānau vai mitrāvaruṇau / prāṇodānāvevaitatprajāsu
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292161 (0.046):
atha pratiprasthātābhakṣitena pātreṇa | aindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti / tadyadabhakṣitena pātreṇaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti na vā
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7845307 (0.053):
vyānastānevāsmiṃstaddadhātyathārdharcaśo dvau vā imau prāṇau prāṇodānāveva / prāṇodānāvevāsmiṃstaddadhātyatha kṛtsnāmeko vā ayam prāṇaḥ kṛtsna eva
ṛtugrahānagrahītsa / idaṃ sarvam prajanayyāsminnevaitatsarvasminprāṇādānau dadhāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292191 (0.0):
yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya / ṛtugrahānagrahītsa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292266 (0.0):
atha vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya / ṛtugrahānagrahītsa
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695954 (0.051):
yadaṅgaśo / vikṛtto bhavati tatprāṇodānābhyāṃ saṃdadhāti deva tvaṣṭarbhūri te
tāvimāvasmintsarvasminprāṇodānau hitau / athāto gṛhṇātyeva | indrāgnī āgataṃ sutaṃ gīrbhirnabho vareṇyam | asya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497153 (0.0):
tapasyāya tvā //MS_1,3.16// / indrāgnī āgataṃ sutaṃ gīrbhir nabho vareṇyam /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698895 (0.017):
4 1 1 07 01a indrāgnī ā gataṃ sutaṃ gīrbhirnabho vareṇyam .
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510564 (0.017):
RV_03.012.01.1{11} indrāgnī ā gataṃ sutaṃ gīrbhirnabho vareṇyam
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3130144 (0.017):
RV_3,012.01a indrāgnī ā gataṃ sutaṃ gīrbhir nabho vareṇyam |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923452 (0.050):
tvā tapasyāya tvā //MS_1,3.16// / indrāgnī āgataṃ sutaṃ gīrbhir nabho vareṇyam /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287748 (0.052):
sādayati prāṇodānāvevaitatsaṃsparśayati prāṇodānāntsaṃdadhāti / tāni vā aniṅgyamānāni śere | ā tṛtīyasavanāttasmādime manuṣyāḥ svapanti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294945 (0.058):
asminnevaitatsarvasminprāṇodānau dadhāti tāvimāvasmintsarvasminprāṇodānau
pātaṃ / dhiyeṣitā | upayāmagṛhīto 'sīndrāgni yāṃ tvaiṣa te yonirindrāgnibhyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497164 (0.0):
indrāgnī āgataṃ sutaṃ gīrbhir nabho vareṇyam / / asya pātaṃ dhiyeṣitā // / upayāmagṛhīto 'sīndrāgnibhyāṃ tvaiṣa te yonir indrāgnibhyāṃ tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290506 (1.192):
juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāgnibhyāṃ tveti sādayati nātra
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510566 (0.018):
RV_03.012.01.1{11} indrāgnī ā gataṃ sutaṃ gīrbhirnabho vareṇyam / RV_03.012.01.2{11} asya pātaṃ dhiyeṣitā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561192 (0.035):
indrāgnī iti | ā | gatam | sutam | gīḥ-bhiḥ | nabhaḥ | vareṇyam | asya | / pātam | dhiyā | iṣitā // RV_3,12.1 //
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3130144 (0.044):
RV_3,012.01a indrāgnī ā gataṃ sutaṃ gīrbhir nabho vareṇyam | / RV_3,012.01c asya pātaṃ dhiyeṣitā ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923454 (0.056):
indrāgnī āgataṃ sutaṃ gīrbhir nabho vareṇyam / / asya pātaṃ dhiyeṣitā // / upayāmagṛhīto 'si, indrāgnibhyāṃ tvā, eṣa te yonis, indrāgnibhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923462 (0.056):
upayāmagṛhīto 'si, indrāgnibhyāṃ tvā, eṣa te yonis, indrāgnibhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923018 (0.057):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvā, eṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698895 (0.060):
4 1 1 07 01a indrāgnī ā gataṃ sutaṃ gīrbhirnabho vareṇyam . / 4 1 1 07 01c asya pātaṃ dhiyeṣitā .. 669 / 4 1 1 07 02a indrāgnī jarituḥ sacā yajño jigāti cetanaḥ .
tveti / sādayatīndrāgnibhyāṃ hyenaṃ gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290508 (0.013):
juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāgnibhyāṃ tveti sādayati nātra
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293153 (0.063):
mahendrāya tvaiṣa te yonirmahendrāya tveti sādayati mahendrāya hyenaṃ / gṛhṇāti
atha vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292186 (0.0):
yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya / ṛtugrahānagrahītsa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294896 (0.013):
athābhakṣitena pātreṇa | vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti tadyadabhakṣitena
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292282 (0.029):
atha yadvaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | idamevaitatsarvamimāḥ prajā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292161 (0.051):
atha pratiprasthātābhakṣitena pātreṇa | aindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti / tadyadabhakṣitena pātreṇaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti na vā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294911 (0.053):
grahaṃ grahīṣyanbhavati tadasya vaiśvadevenaivānuvaṣaṭkṛto bhavati / yadveva vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | mano ha vā asya savitā sarvamidaṃ
ṛtugrahānagrahītsa / yaddhaitāvadevābhaviṣyadyāvatyā haivāgre prajāḥ sṛṣṭāstāvatyo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292189 (0.0):
yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya / ṛtugrahānagrahītsa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292218 (0.0):
yadvevaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya / ṛtugrahānagrahītsa / idaṃ sarvam prajanayyāsminnevaitatsarvasminprāṇādānau dadhāti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696269 (0.063):
athātyupayajati | sa yannātyupayajedyāvatyo haivāgre prajāḥ sṛṣṭāstāvatyo
haivābhaviṣyanna / prājaniṣyanta / atha yadvaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | idamevaitatsarvamimāḥ prajā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294896 (0.005):
athābhakṣitena pātreṇa | vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti tadyadabhakṣitena
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292261 (0.029):
sādayatīndrāgnibhyāṃ hyenaṃ gṛhṇāti / atha vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | sarvaṃ vā idam prājījanadya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292161 (0.046):
atha pratiprasthātābhakṣitena pātreṇa | aindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti / tadyadabhakṣitena pātreṇaindrāgnaṃ grahaṃ gṛhṇāti na vā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294911 (0.047):
grahaṃ grahīṣyanbhavati tadasya vaiśvadevenaivānuvaṣaṭkṛto bhavati / yadveva vaiśvadevaṃ grahaṃ gṛhṇāti | mano ha vā asya savitā sarvamidaṃ
yathāyathaṃ / vyavasṛjati tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyante śukrapātreṇa
gṛhṇātyeṣa / vai śukro ya eṣa tapati tasya ye raśmayaste viśve devāstasmācukrapātreṇa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293112 (0.0):
māhendraṃ grahaṃ gṛhṇāti śu pātreṇa gṛhṇātyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298707 (5.960):
tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyanta eṣa vai śukro ya eṣa / tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299742 (5.960):
etatṣaṣṭhamaharbhavatyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299792 (5.960):
etatsaptamamaharbhavatyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa u eva
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288995 (0.010):
cakṣuṣī ha vā asya śukrāmanthinau | tadvā eṣa eva śukro ya eṣa tapati / tadyadeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293119 (0.036):
māhendraṃ grahaṃ gṛhṇāti śu pātreṇa gṛhṇātyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa / mahāṃstasmācukrapātreṇa gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287136 (0.038):
amuṣminvā etam maṇḍale 'hauṣīt | ya eṣa tapati tasya ye raśmayaste devā
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014827 (0.047):
sūryasya tvā tapasa iti eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10044183 (0.047):
atha saurya ekakapālaḥ puroḍāśo bhavati eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa vā
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9554764 (0.050):
dhuryapartidhura eṣa vā eṣa ya eṣa tapati na vā etaṃ kaścana
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10036735 (0.056):
dātārāviṣāṃ rayīṇāmubhā vājasya sātaye huve vāmityeṣa vā indro ya eṣa / tapati sa
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686386 (0.056):
saṃnyadadhataiṣa vā indro ya eṣa tapati na ha vā eṣo 'gre tatāpa yathā
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015751 (0.063):
pitā no'si pitā no bodhīti eṣa vai pitā ya eṣa tapatyeṣa u
athāto gṛhṇātyeva | omāsaścarṣaṇīrdhato viśve devāsa āgata dāśvāṃso
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172541 (0.015):
8.1.174.1 omāsaś carṣaṇī dhṛto viśve devāsa ā gata
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27111506 (0.028):
omāsaḥ | carṣaṇi dhṛtaḥ | viśve | devāsaḥ | ā | gata | dāśvāṃsaḥ | dāśuṣaḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1337707 (0.028):
RV_01.003.07.1{06} omāsaścarṣaṇīdhṛto viśve devāsa ā gata / RV_01.003.07.2{06} dāśvāṃso dāśuṣaḥ sutam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923474 (0.035):
omāsaś carṣaṇīdhṛto viśve devāsā āgata / / dāśvāṃso dāśuṣaḥ sutam // / upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyas, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497175 (0.035):
omāsaś carṣaṇīdhṛto viśve devāsā āgata / / dāśvāṃso dāśuṣaḥ sutam //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13958847 (0.040):
RV_1,003.07a omāsaś carṣaṇīdhṛto viśve devāsa ā gata |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293119 (0.046):
mahāṃstasmācukrapātreṇa gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | mahāṃ indro nṛvadā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminaḥ
dāśuṣaḥ sutam / upayāmagṛhīto 'si viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923485 (0.0):
omāsaś carṣaṇīdhṛto viśve devāsā āgata / / dāśvāṃso dāśuṣaḥ sutam // / upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyas, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497186 (0.0):
omāsaś carṣaṇīdhṛto viśve devāsā āgata / / dāśvāṃso dāśuṣaḥ sutam //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290109 (0.0):
brahmaṇa iti tadeva brahmavarcasāyāha viśvebhyastvā devebhya eṣa te / yonirviśvebhyastvā devebhya iti sādayati viśvebhyo hyenaṃ devebhyo gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295044 (0.0):
nama / ityevaitadāha viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā devebhya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923076 (5.960):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvā, upayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas tvā, / upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923330 (5.960):
pāhīndriyeṇa, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923822 (5.960):
suśarmāsi supratiṣṭhānas, bṛhadukṣe namaḥ // / eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496777 (5.960):
tvopayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497031 (5.960):
abhi savanāni pāhy atas tvā viṣṇuḥ pātu viśaṃ tvaṃ pāhīndriyeṇaiṣa te / yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497522 (5.960):
suśarmāsi supratiṣṭhāno bṛhadukṣe namaḥ // / eṣa te yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923351 (0.030):
eṣa te yonis, indrāya tvā, upayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497052 (0.030):
eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ gṛhṇāmi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298486 (0.031):
uttiṣṭhannojasā | saha pītvī śipre avepayaḥ somamindra camūsutam / upayāmagṛhīto / 'sīndrāya tvaujasa eṣa te yonirindrāya tvaujase
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290452 (0.038):
tadu ha carakādhvaryavo vigṛhṇanti | upayāmagṛhīto 'si devebhyastvā / devāvyamukthebhya ukthāvyam mitrāvaruṇābhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290473 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāya juṣṭaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290494 (0.038):
upayāmagṛhīto 'si | devebhyastvā devāvyamukthebhya ukthāvyamindrāgnibhyāṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17513605 (0.042):
ataeva sādane eṣa te yoniḥ viśvebhyastvā devebhya" iti mantragataṃ"
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1337704 (0.044):
RV_01.003.07.1{06} omāsaścarṣaṇīdhṛto viśve devāsa ā gata / RV_01.003.07.2{06} dāśvāṃso dāśuṣaḥ sutam
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.051):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923640 (0.051):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
devebhya iti / sādayati viśvebhyo hyenaṃ devebhyo gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290113 (0.0):
brahmaṇa iti tadeva brahmavarcasāyāha viśvebhyastvā devebhya eṣa te / yonirviśvebhyastvā devebhya iti sādayati viśvebhyo hyenaṃ devebhyo gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295048 (0.005):
ityevaitadāha viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā devebhya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497185 (0.034):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhya eṣa te yonir viśvebhyas tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295006 (0.041):
devā yadṛco yadyajūṃṣi yatsāmāni sa yadevainaṃ viśvebhyo devebhyo gṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294993 (0.043):
taṃ vā apurorukkaṃ gṛhṇāti | viśvebhyo hyenaṃ devebhyo gṛhṇāti sarvaṃ vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923484 (0.045):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyas, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1816588 (0.061):
tvābhayāya ca paridadāmi viśvebhyastvā devebhyaḥ paridadāmi sarvebhyastvā
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4742242 (0.061):
sarasvatyai tvā paridadāmīndrāgnibhyāṃ tvā paridadāmi viśvebhyastvā / devebhyaḥ paridadāmisarvebhyastvā devebhyaḥ paridadāmīti paridadāti //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497027 (0.063):
abhi savanāni pāhy atas tvā viṣṇuḥ pātu viśaṃ tvaṃ pāhīndriyeṇaiṣa te / yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497520 (0.063):
eṣa te yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28// / upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya ta inda indriyāvataḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923819 (0.063):
suśarmāsi supratiṣṭhānas, bṛhadukṣe namaḥ // / eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28//
gṛṇāti ha vā etaddhotā yacaṃsati | tasmā etadgṛṇate / pratyevādhvaryurāgṛṇāti
tasmātpratigaro nāma / taṃ vai prāñcamāsīnamāhvayate | sarve vā anya udgātuḥ prāñca ārtvijyaṃ
kurvanti / tatho hāsyaitatprāgevārtvijyaṃ kṛtam bhavati
prajāpatirvā udgātāḥ | yoṣargghotā sa etatprajāpatirudgātā yoṣāyāmṛci
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5886533 (0.051):
brahmacaryamidānīmapyakṣīṇakalmaṣo 'sītyūce prajāpatiḥ / / athāsminnevaṅkāramupasanne madhavati prajāpatiruvāca, ya eṣa
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25534039 (0.057):
brahmacaryamidānīmapyakṣīṇakalmaṣo 'sītyūce prajāpatiḥ / / athāsminnevaṅkāramupasanne maghavati prajāpatiruvāca, ya eṣa
hotari retaḥ / siñcati yatstute taddhotā śastreṇa prajanayati tacyati yathāyam puruṣaḥ
śitastadyadenacyati tasmācastraṃ nāma / tadupapalyayya pratigṛṇāti | idamevaitadretaḥ siktamupanimadatyatha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551254 (0.052):
sikatā nivaped retaḥ siktaṃ parāsicyetātha yañ śarkarā apariśritya sikatā
yatparāṅ / tiṣṭhanpratigṛṇīyātparāgu haivaitadretaḥ siktam praṇaśyettanna prajāyeta
samyañcā u / caivaitadbhūtvaitadretaḥ siktam prajanayataḥ / yātayāmāni vai devaiścandāṃsi | candobhirhi devāḥ svargaṃ lokaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697646 (0.0):
prātaranuvākamanvāha candāṃsyevaitatpunarāpyāyayatyayātayāmāni karoti / yātayāmāni vai devaiścandāṃsi candobhirhi devāḥ svargaṃ lokaṃ samāśnuvata
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22295405 (0.039):
'ṅgirasvatpecustābhiravaināmetatpacati tāni ha tāni candāṃsyeva candāṃsi / vai / gnāścandobhirhi svargaṃ lokaṃ gacanti candobhirevaināmetatpacati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9970864 (0.063):
catvāri vai chandāṃsi chandobhir vai devāḥ svargaṃ lokam āyan, te diśā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3544436 (0.063):
catvāri vai chandāṃsi chandobhir vai devāḥ svargaṃ lokam āyaṃs te diśā
samāśnuvata mado / vai pratigaro yo vā ṛci mado yaḥ sāmanraso vai sa taccandaḥsvevaitadrasaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697647 (0.052):
yātayāmāni vai devaiścandāṃsi candobhirhi devāḥ svargaṃ lokaṃ samāśnuvata / na vā / atra stuvate na śaṃsanti taccandāṃsyevaitatpunarāpyāyayatyayātayāmāni
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687706 (0.062):
bṛhatyā vai / devāḥ svargaṃ lokaṃ samāśnuvata tatho evaiṣa etadbṛhatyaiva svargaṃ lokaṃ
dadhātyayātayāmāni karoti tairayātayāmairyajñaṃ tanvate
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846714 (1.192):
tānyevaitatpunarāpyāyayatyayātayāmāni karoti tairayātayāmairyajñaṃ tanvate
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697659 (0.056):
atra stuvate na śaṃsanti taccandāṃsyevaitatpunarāpyāyayatyayātayāmāni / karoti / tairayātayāmairyajñaṃ tanvate tasmāddhotā prātaranuvākamanvāha
tasmādyadyardharcaśaḥ śaṃset | ardharce 'rdharce pratigṛṇīyādyadi pacaḥ
śaṃsetpade-pade pratigṛṇīyādyatra vai śaṃsannavāniti tadasurarakṣasāni
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5086769 (0.030):
(GBr_2,6.6ii) devān ha yajñaṃ tanvānān asurarakṣāṃsy abhicerire
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679330 (0.052):
yadakṣyāvānakti / yatra vai devāḥ | asurarakṣasāni jaghnustacuṣṇo dānavaḥ pratyaṅ patitvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289051 (0.052):
gṛhyete devatābhyo hūyete tadyattathā / yatra vai devāḥ | asurarakṣasānyapajaghnire tadetāveva na śekurapahantuṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286702 (0.058):
saṃsthāpayāma yajñaṃ yadi no 'surarakṣakānyāsajeyuḥ saṃsthita eva no
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069293 (0.064):
manorha vā ṝṣabha āsa | tasminnasuraghnī sapatnaghnī vākpraviṣṭāsa tasya / ha sma / śvasathādravathādasurarakṣasāni mṛdyamānāni yanti te hāsurāḥ samūdire
yajñamanvavacaranti tatpratigareṇa saṃdadhāti nāṣṭrāṇāṃ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5086769 (0.030):
(GBr_2,6.6ii) devān ha yajñaṃ tanvānān asurarakṣāṃsy abhicerire
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286702 (0.058):
saṃsthāpayāma yajñaṃ yadi no 'surarakṣakānyāsajeyuḥ saṃsthita eva no
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679330 (0.062):
yadakṣyāvānakti / yatra vai devāḥ | asurarakṣasāni jaghnustacuṣṇo dānavaḥ pratyaṅ patitvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289051 (0.062):
gṛhyete devatābhyo hūyete tadyattathā / yatra vai devāḥ | asurarakṣasānyapajaghnire tadetāveva na śekurapahantuṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23905703 (0.063):
yajñaṃ taṃsyamānānrakṣāṃsi nāṣṭrā ajighāṃsanna yakṣyadhve na yajñaṃ / taṃsyadhva
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26459527 (0.063):
nāṣṭrā ajighāṃsanna yakṣyadhve na yajñaṃ taṃsyadhva iti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069293 (0.064):
manorha vā ṝṣabha āsa | tasminnasuraghnī sapatnaghnī vākpraviṣṭāsa tasya / ha sma / śvasathādravathādasurarakṣasāni mṛdyamānāni yanti te hāsurāḥ samūdire
rakṣasāmananvavacārāya / yajamānasyo caivaitadbhrātṛvyalokaṃ cinatti
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10669592 (0.064):
sattrainān asakṣmahīti tat sattrāsāhīyasya sattrāsāhīyatvam / (PB 12.9.22) sattrā bhrātṛvyaṃ sahate sattrāsāhīyena tuṣṭuvānaḥ
caturakṣarāṇi ha vā agre candāṃsyāsuḥ | tato jagatī somamacāpatatsā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17832387 (0.015):
tair akṣaraiḥ saha somasyāharaṇena ca sarva śreṣṭhā gāyatry ṛg aham | / catur akṣarāṇi ha vā agre chandāṃsy āsutato jagatī somam acchātpat sā
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12547998 (0.029):
somasyāharaṇena ca sarva-śreṣṭhā gāyatry-ṛg aham | catur-akṣarāṇi ha vā / agre chandāṃsy āsutato jagatī somam acchātpat sā trīṇy akṣarāṇi hitvā
trīṇykṣarāṇi / hitvājagāma tatastriṣṭupsomamacāpatatsaikamakṣaraṃ hitvājagāma tato
gāyatrī / somamacāpatatsaitāni cākṣarāṇi harantyāgacatsomaṃ ca tato 'ṣṭākṣarā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286748 (0.056):
sa vā aṣṭau kṛtvo 'bhiṣuṇoti | aṣṭākṣarā vai gāyatrī ghāyatram prātaḥ
gāyatryabhavattasmādāhuraṣṭākṣarā gāyatrīti
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065678 (0.040):
atha yadaṣṭākapālo bhavati | aṣṭākṣarā vai gāyatrī gāyatrī vā iyam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286855 (0.045):
aṣṭāvaṣṭau kṛtvaḥ | brahmavarcasakāmasyābhiṣuṇuyādityāhuraṣṭākṣarā vai / gāyatrī
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10734826 (0.051):
atha yā aṣṭāviṣṭakā atiyanti | sāṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10729594 (0.057):
tāni vā etāni | catvāri vayāṃsi catvāri candāṃsi tadaṣṭāvaṣṭākṣarā / gāyatryeṣā vai sā / gāyatrī yā tadbhūtvā prajāpatiretānpaśūnvayasāpnottasmājjīrṇam paśuṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22287586 (0.057):
yadvevāṣṭāvagnirūpāṇi | aṣṭākṣarā gāyatrī tasmādāhurgāyatro 'gniriti so
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064565 (0.060):
aṣṭāśriryūpo bhavati | aṣṭākṣarā vai gāyatrī gāyatramagneścando
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085724 (0.063):
tā vā etāḥ | pañcāśiṣaḥ karoti tisra iḍāyāṃ tā aṣṭāvaṣṭākṣarā vai gāyatrī / vīryaṃ / gāyatrī vīryamevaitadāśiṣo 'bhisaṃpādayati
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9558465 (0.064):
aṣṭā uttamānālabhate aṣṭākṣarā gāyatrī brahma gāyatrī tadbrahmaivaitadasya
tayā prātaḥsavanamatanvata | tasmādgāyatraṃ prātaḥsavanaṃ tayaiva / mādhyandinaṃ / savanamatanvata tāṃ ha triṣṭubuvācopa tvāhamāyāni tribhirakṣarairupa mā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298146 (0.025):
taṃ vā anuṣṭubhā gṛhṇāti | gāyatraṃ vai prātaḥsavanaṃ traiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanamathātiriktānuṣṭubatyevainametadrecayati
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657930 (0.032):
(PB 6.3.11) yat tv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ / mādhyandinaṃ savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanaṃ kva tarhi turīyaṃ cchando
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10660480 (0.032):
(PB 7.4.6) yan nv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanaṃ kasmād bṛhatyā madhyandine stuvantīti
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070011 (0.032):
(GBr_1,5.4h) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_ / (GBr_1,5.4i) gāyatryā āyatane
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292538 (0.033):
triṣṭubabhavattasmādāhustraiṣṭubham mādhyandinaṃ savanamiti / tayaiva tṛtīyasavanamatanvata | tāṃ ha jagatyuvācopa
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10664928 (0.035):
mādhyandinaṃ savanaṃ tasmād u gāyatrīṣu gāyatraṃ hi prātassavanam / (PB 9.7.3) yasmāt stomād atiricyate sa eva stomaḥ kāryaḥ salomatvāya
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070022 (0.035):
(GBr_1,5.4k) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_ / (GBr_1,5.4l) triṣṭubha āyatane
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286796 (0.036):
athaikādaśa kṛtvo 'bhiṣuṇoti | ekādaśākṣarā vai triṣṭuptraiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanam mādhyandinamevaitatsavanaṃ kriyate
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070076 (0.039):
(GBr_1,5.4z) tasmād iyam āsāṃ variṣṭhā / (GBr_1,5.4aa) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330064 (0.040):
tasya yāni caturviṃśativarṣāṇi tat prātaḥsavanam | / caturviṃśatyakṣarā gāyatrī | / gāyatraṃ prātaḥsavanam |
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070031 (0.043):
(GBr_1,5.4m) tasmād iyam asyai variṣṭhā / (GBr_1,5.4n) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070041 (0.044):
(GBr_1,5.4p) tasmād iyam anayor variṣṭhā / (GBr_1,5.4q) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291664 (0.046):
gāyatrī vai prātaḥsavanaṃ vahati | triṣṭummādhyandinaṃ savanaṃ jagatī
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070055 (0.048):
(GBr_1,5.4u) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_ / (GBr_1,5.4v) virāja āyatane_
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846539 (0.050):
tatprātaḥsavanam pravṛhatīndrāya tvā triṣṭupcandasaṃ gṛhṇāmīti traiṣṭubham / mādhyandinaṃ savanaṃ tanmādhyandinaṃ savanam pravṛhati viśvebhyastvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10007794 (0.050):
vichindyus, aṣṭau kṛtvaḥ prātar abhiṣuṇoti, aṣṭākṣarā gāyatrī gāyatrīṃ vā / etat prātaḥsavane vyāyātayanti devāś ca vā asurāś cāspardhanta te devā
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8700128 (0.051):
hotraka.śastrāṇi(mādhyaṃdina.savanam)) / KB_29.1.18: atha.yat.triṣṭubhā.paridadhāti /
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013512 (0.052):
mādhyandinaṃ savanamādityāstṛtīyasavanam / agniḥ prātaḥsavanam indro mādhyandinaṃ savanam viśve devāstṛtīyasavanam
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5081466 (0.052):
(GBr_2,3.23h) atha haitaṃ prajāpatir indrāya jyeṣṭhāya putrāyaitat savanaṃ / niramimīta yan mādhyaṃdinaṃ savanam_ / (GBr_2,3.23i) tasmān mādhyaṃdine savane sarve niṣkevalyāni śaṃsanti
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9556258 (0.053):
kāmayorāptyai kLptam prātaḥsavanam / athāto mādhyandinaṃ savanaṃ aticandāḥ pratipanmarutvatīyasya trikadrukeṣu
hvayasva mā mā yajñādantargā iti tatheti tāmupāhvayata tata ekādaśākṣarā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292550 (0.0):
tvāhamāyānyekenākṣareṇopa sā / hvayasva mā mā yajñādantargā iti tatheti tāmupāhvayata tato dvādaśākṣarā
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9551998 (0.054):
ekādaśa daśata ālabhate ekādaśākṣarā vai triṣṭubindriyamu vai vīryaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082484 (0.055):
ekādaśasvādadhīta | ekādaśākṣarā vai / triṣṭuptriṣṭubhaivaitaddivamupotkrāmati
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10673763 (0.064):
(PB 14.5.19) ekādaśākṣaraṇidhano bhavaty ekādaśākṣarā triṣṭub ojīvīryaṃ
triṣṭubabhavattasmādāhustraiṣṭubham mādhyandinaṃ savanamiti
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657930 (0.035):
(PB 6.3.11) yat tv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ / mādhyandinaṃ savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanaṃ kva tarhi turīyaṃ cchando
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10660480 (0.035):
(PB 7.4.6) yan nv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ mādhyandinaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286796 (0.041):
athaikādaśa kṛtvo 'bhiṣuṇoti | ekādaśākṣarā vai triṣṭuptraiṣṭubham
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292513 (0.045):
tayā prātaḥsavanamatanvata | tasmādgāyatraṃ prātaḥsavanaṃ tayaiva / mādhyandinaṃ / savanamatanvata tāṃ ha triṣṭubuvācopa tvāhamāyāni tribhirakṣarairupa mā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298146 (0.050):
taṃ vā anuṣṭubhā gṛhṇāti | gāyatraṃ vai prātaḥsavanaṃ traiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanamathātiriktānuṣṭubatyevainametadrecayati
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846539 (0.055):
tatprātaḥsavanam pravṛhatīndrāya tvā triṣṭupcandasaṃ gṛhṇāmīti traiṣṭubham / mādhyandinaṃ savanaṃ tanmādhyandinaṃ savanam pravṛhati viśvebhyastvā
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070076 (0.059):
(GBr_1,5.4aa) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_ / (GBr_1,5.4bb) atichandasa āyatane_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070021 (0.061):
(GBr_1,5.4k) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_ / (GBr_1,5.4l) triṣṭubha āyatane
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10687350 (0.061):
mādhyandinaṃ savanaṃ triṇavaṃ tṛtīyasavanaṃ soktham ekaviṃśaṃ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10686656 (0.063):
prātassavanan triṇavaṃ mādhyandinaṃ savanaṃ trayastriṃśaṃ tṛtīyasavanaṃ / soktham ekaviṃśaḥ ṣoḍaśī pañcadaśī rātris trivṛt sandhir antarvasuḥ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10686712 (0.063):
saptadaśaṃ tṛtīyasavanaṃ ekaviṃśaṃ prātassavanaṃ triṇavaṃ mādhyandinaṃ / savanaṃ trayastriṃśaṃ tṛtīyasavanaṃ sokthaṃ caturviṃśaṃ prātassavanaṃ
tayaiva tṛtīyasavanamatanvata | tāṃ ha jagatyuvācopa / tvāhamāyānyekenākṣareṇopa sā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292514 (0.033):
tayā prātaḥsavanamatanvata | tasmādgāyatraṃ prātaḥsavanaṃ tayaiva / mādhyandinaṃ / savanamatanvata tāṃ ha triṣṭubuvācopa tvāhamāyāni tribhirakṣarairupa mā
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657931 (0.038):
(PB 6.3.11) yat tv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ / mādhyandinaṃ savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanaṃ kva tarhi turīyaṃ cchando
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10660480 (0.038):
(PB 7.4.6) yan nv ity āhur gāyatraṃ prātaḥsavanaṃ traiṣṭubhaṃ mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanaṃ kasmād bṛhatyā madhyandine stuvantīti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298146 (0.038):
taṃ vā anuṣṭubhā gṛhṇāti | gāyatraṃ vai prātaḥsavanaṃ traiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanaṃ jāgataṃ tṛtīyasavanamathātiriktānuṣṭubatyevainametadrecayati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291670 (0.051):
gāyatrī vai prātaḥsavanaṃ vahati | triṣṭummādhyandinaṃ savanaṃ jagatī
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286795 (0.054):
athaikādaśa kṛtvo 'bhiṣuṇoti | ekādaśākṣarā vai triṣṭuptraiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanam mādhyandinamevaitatsavanaṃ kriyate
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013526 (0.054):
gāyatrī prataḥsavanam triṣṭummādhyandinaṃ savanaṃ jagatī tṛtīyasavanaṃ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070032 (0.055):
(GBr_1,5.4m) tasmād iyam asyai variṣṭhā / (GBr_1,5.4n) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070021 (0.055):
(GBr_1,5.4k) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_ / (GBr_1,5.4l) triṣṭubha āyatane
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846539 (0.056):
tatprātaḥsavanam pravṛhatīndrāya tvā triṣṭupcandasaṃ gṛhṇāmīti traiṣṭubham / mādhyandinaṃ savanaṃ tanmādhyandinaṃ savanam pravṛhati viśvebhyastvā
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070076 (0.060):
(GBr_1,5.4z) tasmād iyam āsāṃ variṣṭhā / (GBr_1,5.4aa) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070041 (0.061):
(GBr_1,5.4p) tasmād iyam anayor variṣṭhā / (GBr_1,5.4q) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070055 (0.063):
(GBr_1,5.4u) tasyedaṃ prātaḥsavanam idaṃ mādhyandinaṃ savanam idaṃ / tṛtīyasavanam_ / (GBr_1,5.4v) virāja āyatane_
hvayasva mā mā yajñādantargā iti tatheti tāmupāhvayata tato dvādaśākṣarā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292527 (0.0):
savanamatanvata tāṃ ha triṣṭubuvācopa tvāhamāyāni tribhirakṣarairupa mā / hvayasva mā mā yajñādantargā iti tatheti tāmupāhvayata tata ekādaśākṣarā
jagatyabhavattasmādāhurjāgataṃ tṛtīyasavanamiti / tadāhuḥ | gāyatrāṇi vai sarvāṇi savanāni gāyatrī hyevaitadupasṛjamānaiditi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17832426 (0.0):
āgacchat somaṃ ca tasmād aṣṭākṣarā gāyatrī ity upakramya tadāhur gāyatrāṇi / vai sarvāṇi savanāni gāyatrī hy evaitad upasṛjamānaiḥ iti śatapatha śruteḥ
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12548036 (0.0):
tasmād aṣṭākṣarā gāyatrī ity upakramya tadāhur gāyatrāṇi vai sarvāṇi
tasmātsaṃsiddham prātaḥsavane pratigṛṇīyātsaṃsiddhā hi / gāyatryāgacatsakṛnmadvanmādhyandine savana ekaṃ hi sākṣaraṃ
hitvāgacattenaivaināmetatsamardhayati kṛtsnāṃ karoti
yatra triṣṭubhaḥ śasyante | trimadvattṛtīyasavane trīṇi hi sākṣarāṇi
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3364257 (0.042):
tadupāsanavidhistutyartham //4// / 8.3.5 tāni ha vā etāni trīṇyakṣarāṇi satīyamiti tadyatsattdamṛtamatha
hitvāgacattairevaināmetatsamardhayati kṛtsnāṃ karoti / yatra dyāvāpṛthivyaṃ śasyate | ime ha vai dyāvāpṛthivī imāḥ prajā
upajīvanti / tadanayorevaitaddyāvāpṛthivyo rasaṃ dadhāti te rasavatyā upajīvanīye imāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690315 (0.018):
tadime dyāvāpṛthivī ūrjā rasena bhājayatyanayorūrjaṃ rasaṃ dadhāti te / rasavatyā / upajīvanīye imāḥ prajā upajīvanti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694710 (0.018):
prorṇuvāthāmiti tadime dyāvāpṛthivī ūrjā rasena bhājayatyanayorūrjaṃ rasaṃ / dadhāti / te rasavatyā upajīvanīye imāḥ prajā upajīvanti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9972501 (0.062):
iti, ojo vai vīryam indrāgnī ojasā vā etad vīryeṇāgniś cīyate tā asya / sūdadohasā iti paruṣiparuṣy eva rasaṃ dadhāti somaṃ śrīṇanti pṛśnayā iti,
prajā / upajīvanti sa vā omityeva pratigṛṇīyāttaddhi satyaṃ taddevā viduḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690316 (0.022):
tadime dyāvāpṛthivī ūrjā rasena bhājayatyanayorūrjaṃ rasaṃ dadhāti te / rasavatyā / upajīvanīye imāḥ prajā upajīvanti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292638 (0.030):
vācā hi pratigṛṇāti tasmādomityeva pratigṛṇīyāttaddhi satyaṃ taddevā viduḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694710 (0.052):
prorṇuvāthāmiti tadime dyāvāpṛthivī ūrjā rasena bhājayatyanayorūrjaṃ rasaṃ / dadhāti / te rasavatyā upajīvanīye imāḥ prajā upajīvanti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999628 (0.053):
śiraḥ pratyadhāt, atho mana eva yajñe pratidadhāti stanaṃ staninīḥ prajā / upajīvanti kim astanā iti brahmavādino vadanti, aptubhī rihāṇā vyantu vayā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3573059 (0.053):
pratyadhād atho mana eva yajñe pratidadhāti stanaṃ staninīḥ prajā / upajīvanti kim astanā iti brahmavādino vadanty aptubhī rihāṇā vyantu vayā
taddhaike | othāmodaiva vāgiti pratigṛṇanti vākpratigara etadvācamupāpnuma
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063150 (0.026):
taddhaike | vāca uttamamālabhante yadi vai prajāpateḥ paramasti vāgeva / tadetadvācamujjayāma iti vadantastadu tathā na kuryātsarvaṃ vā idam
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9535911 (0.050):
11,27: vāc.vyākhyātā/ / 11,27: tasyā.eṣā.bhavati/ / 11,28: ``yad.vāc.vadanty.avicetanāni.rāstrī.devānām.nisasāda.mandrā/
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681065 (0.051):
atra haike | aṅguliśca nyacanti vācaṃ ca yacantyato hi kiṃ ca na / japiṣyanbhavatīti / vadantastadu tathā na kuryādyathā parāñcaṃ dhāvantamanulipseta taṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9945242 (0.061):
devatāḥ praticarati viṣṇur yajñas, yajñena yajñam, vāk sarasvatī vācā / vācam, tad abhicaryābhiprāyukta, atho praticaryāty eva prāyukta,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3518859 (0.061):
devatāḥ praticarati viṣṇur yajño yajñena yajñaṃ vāk sarasvatī vācā vācaṃ / tad abhicaryābhiprāyuktātho praticaryāty eva prāyuktāgnāvaiṣṇavaṃ ghṛte
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28075717 (0.064):
īḍenyo namasya iti | vāgvā īḍenyā vāgghīdaṃ sarvamīṭṭe vācedaṃ
vadantastadu tathā na kuryādyathā vai kathā ca pratigṛṇātyupāptaivāsya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076632 (0.0):
yajñamabhipadyāśrāvayāma iti vadantastadu tathā na kuryādetadvai
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685193 (0.0):
sadbhyāṃ niṣkreṣyāmaha iti vadantastadu tathā na kuryādyatra vā etau kva
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063152 (0.0):
taddhaike | vāca uttamamālabhante yadi vai prajāpateḥ paramasti vāgeva / tadetadvācamujjayāma iti vadantastadu tathā na kuryātsarvaṃ vā idam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681320 (0.007):
aneno haike vācaṃ visarjayani | bhūrbhuvaḥ svariti yajñamāpyāyayāmo yajñaṃ / saṃdadhma iti vadantastadu tathā na kuryānna ha sa yajñamāpyāyayati na
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698149 (0.010):
yaścādyāhṛtastamevaitadubhayaṃ saṃsṛjāma iti vadantastadu tathā na / kuryādyadvā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681068 (0.012):
atra haike | aṅguliśca nyacanti vācaṃ ca yacantyato hi kiṃ ca na / japiṣyanbhavatīti / vadantastadu tathā na kuryādyathā parāñcaṃ dhāvantamanulipseta taṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28075135 (0.026):
taddhaike | purastāddhāyye dadhatyannaṃ dhāyye mukhata idamannādyaṃ dadhma / iti vadantastadu tathā na kuryādanavakLptātasyaiṣā bhavati yaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10031651 (0.035):
syantsyantsyāttatsuhitaṃ kartavai brūyādevametaditi vadantastadu tathā na / kuryādyadvā asya brāhmaṇāḥ kule vasantyṛtvijaścānṛtvijaśca tenaiva taṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033659 (0.041):
pūrvābhyāmevaināvetadagnibhyāmantardadhma / iti vadantastadu tathā na kuryādrātribhirhyevāntarhitau bhavataḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678594 (0.048):
taddhaike | sarva eva vapante sarva eva medhyā bhūtvā dīkṣiṣyāmaha iti / tadu tathā / na kuryādyadvai keśaśmaśru ca vapate nakhāni ca nikṛntate tadeva medhyo
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7840503 (0.064):
etatpratyakṣaṃ darśapūrṇamāsau yajāmaha iti vadantastadu tathā na / kuryānmano vai
vāgbhavati / vācā hi pratigṛṇāti tasmādomityeva pratigṛṇīyāttaddhi satyaṃ taddevā viduḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292613 (0.030):
upajīvanti sa vā omityeva pratigṛṇīyāttaddhi satyaṃ taddevā viduḥ
ihā ihā ityabhiṣuṇoti | indramevaitadācyāvayati / bṛhadbṛhaditīndramevaitadācyāvayati
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16729082 (0.024):
yas.te.sādhiṣṭha.ity.uttamām.parihāpya.arvāg.ratham.iti.ca.prathame.gāyanti.tvā.apād.ita.ud.u.naiś.citratama.iti.dvitīya.indram.viśvāḥ.sam.ca.tve.jagmur.iti.tṛtīye / ŚŚS_11.11.23: iti.bṛhad.rathantara.pṛṣṭhānām /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 267228 (0.029):
(P_6,1.77.2) KA_III,53.7 54.4 Ro_IV,391 393 {19/39} bho3i indram , / bho3y indram , bho3i iha bho3y iha iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 267313 (0.029):
(P_6,1.77.2) KA_III,53.7 54.4 Ro_IV,391 393 {28/39} bho3i indram , / bho3y indram , bho3i iha bho3y iha iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5418866 (0.029):
. avaśyam idam vaktavyam yau plutapūrvau idutau aplutavikārau tadartham . / bho3i indram , bho3y indram , bho3i iha bho3y iha iti . yad tarhi asya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5418915 (0.029):
tadartham . bho3i indram , bho3y indram , bho3i iha bho3y iha iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 267070 (0.037):
(P_6,1.77.2) KA_III,53.7 54.4 Ro_IV,391 393 {3/39} agnā3i* indram , / agnā3y indram , paṭā3u* udakam , paṭā3v udakam , agnā3i* āśā , agnā3y āśā
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5087523 (0.043):
(GBr_2,6.9r) nendraṃ mādhyaṃdinān ninīṣāmīti sa hovāca
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5418772 (0.047):
. yaṇādeśaḥ plutapūrvasya ca iti vaktavyam . agnā3i* indram , agnā3y / indram , paṭā3u* udakam , paṭā3v udakam , agnā3i* āśā , agnā3y āśā ,
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1349987 (0.050):
RV_01.080.12.1{31} na vepasā na tanyatendraṃ vṛtro vi bībhayat / RV_01.080.12.2{31} abhyenaṃ vajra āyasaḥ sahasrabhṛṣṭirāyatārcann...
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9539644 (0.055):
13,4: vyasṛkṣata.hi.prasavāya/ / 13,4: na.ca.indram.devam.amaṃsata/
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13711250 (0.056):
| vi | vṛścaḥ // RV_4,17.7 // / satrāhanan | dadhṛṣim | tumram | indram | mahām | apāram | vṛṣabham |
sa śukrāmanthinau prathamau gṛhṇāti | śukravaddhyetatsavanamathāgrayaṇaṃ
sarveṣu hyeṣa savaneṣu gṛhyate 'tha marutvatīyamathokthyamukthāni hyatrāpi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010361 (0.056):
devatābhir eva yajñaṃ saṃtanoti prajāpatir vā āgrāyaṇas, yat sarveṣu / savaneṣv abhipraskandayati prajāpatir vā etat prajā abhijighrati
bhavanti / taddhaike | ukthyaṃ gṛhītvātha marutvatīyaṃ gṛhṇanti tadu tathā na
kuryānmarutvatīyameva gṛhītvāthokthyaṃ gṛhṇīyāt
tānvā etān | pañca grahāngṛhṇātyeṣa vai vajro yanmādhyandinaḥ
pavamānastasmātpañcadaśaḥ pañcasāmā bhavati pañcadaśo hi vajraḥ sa etaiḥ
pañcabhirgrahaiḥ pañca vā imā aṅgulayo 'ṅgulibhirvai praharati
indro vṛtrāya vajram prajahāra | sa vṛtram pāpmānaṃ hatvā vijite 'bhaye
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292745 (0.0):
pāpmane dviṣate bhrātṛvyāya vajram praharati sa vṛtram pāpmānaṃ hatvā / vijite / 'bhaye nāṣṭre dakṣiṇā nayati tasmādvā etānpañca grahāngṛhṇāti
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10661802 (0.033):
(PB 8.1.2) deveṣur vā eṣā yad vaṣatkāro 'bhīti vā indro vṛtrāya vajraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9947782 (0.039):
anvṛjūn kurute, indrāya prababhrāyaikādaśakapālaṃ nirvapet saṃgrāme / pravabhro vā indro vṛtrāya vajraṃ prāharat prababhra evaibhyo vajraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3521396 (0.039):
prababhrāyaikādaśakapālaṃ nirvapet saṃgrāme pravabhro vā indro vṛtrāya / vajraṃ prāharat prababhra evaibhyo vajraṃ praharatīndrāya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070802 (0.043):
sa yatsphyamādatte | yathaiva tadindro vṛtrāya vajramudayacadevamevaiṣa
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10673494 (0.045):
(PB 14.4.5) abhinidhanena vā indro vṛtrāya vajraṃ prāharat tam astṛṇuta
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10662461 (0.045):
(PB 8.5.2) uṣṇikkakubbhyāṃ vā indro vṛtrāya vajraṃ prāharat kakubhi
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070745 (0.052):
'bhavattasmādeteṣām paśūnāṃ nāśitavyamapakrāntamedhā haite paśavaḥ / indro ha yatra vṛtrāya vajram prajahāra | sa prahṛtaścaturdhā 'bhavattasya
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10671633 (0.058):
(PB 13.5.21) aṣṭeḍaḥ padastobho bhavati / (PB 13.5.22) indro vṛtrāya vajram udayacchat taṃ ṣoḍaśabhir bhogaiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9930707 (0.058):
śarkarā upakīryāgnim ādhatte, indro vai vṛtrāya vajraṃ prāharat tasya yā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3521444 (0.058):
viṣaheyābhayaṃ me syād itīndro vai vṛtrāya vajram udayachat taṃ dānavā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583847 (0.061):
indro vai vṛtrāya vajram udayachat sa vajram udyataṃ dṛṣṭvābibhet so
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10669145 (0.064):
(PB 12.6.6) pramaṃhiṣṭhīyena vā indro vṛtrāya vajraṃ prāvartayat tam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9947829 (0.064):
kāmayeta viṣaheya, abhayaṃ me syād iti, indro vai vṛtrāya vajram udayachat
'nāṣṭre / dakṣiṇā nināya tasmādapyetarhi yadaivaitena mādhyandinena pavamānena
stuvate / 'tha vijite 'bhaye 'nāṣṭre dakṣiṇā nīyante tatho evaiṣa etaiḥ
pañcabhirgrahaiḥ / pāpmane dviṣate bhrātṛvyāya vajram praharati sa vṛtram pāpmānaṃ hatvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292716 (0.0):
indro vṛtrāya vajram prajahāra | sa vṛtram pāpmānaṃ hatvā vijite 'bhaye
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070809 (0.051):
etam / pāpmane dviṣate bhrātṛvyāya vajramudyacati tasmādvai sphyamādatte
vijite / 'bhaye nāṣṭre dakṣiṇā nayati tasmādvā etānpañca grahāngṛhṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292717 (0.027):
indro vṛtrāya vajram prajahāra | sa vṛtram pāpmānaṃ hatvā vijite 'bhaye
tadyanmarutvatīyāngṛhṇāti | etadvā indrasya niṣkevalyaṃ savanaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018062 (0.043):
evaitaciraḥ pratidadhāti mādhyandine savana etadvā indrasya niṣkevalyaṃ / savanaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292953 (0.060):
marutvatīyāngṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | indra marutva iha pāhi somaṃ yathā śāryāte apibaḥ
yanmādhyandinaṃ / savanaṃ tena vṛtramajighāsattena vyajigīṣata maruto vā ityaśvatthe
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018063 (0.0):
evaitaciraḥ pratidadhāti mādhyandine savana etadvā indrasya niṣkevalyaṃ / savanaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295213 (0.042):
niṣkevalye / savane yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanam pitṛdevatyo vai somaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039087 (0.050):
sāṃnāyyam mādhyandinamevāsya tatsavanamaindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286797 (0.053):
athaikādaśa kṛtvo 'bhiṣuṇoti | ekādaśākṣarā vai triṣṭuptraiṣṭubham / mādhyandinaṃ / savanam mādhyandinamevaitatsavanaṃ kriyate
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013515 (0.054):
mādhyandinaṃ savanamādityāstṛtīyasavanam / agniḥ prātaḥsavanam indro mādhyandinaṃ savanam viśve devāstṛtīyasavanam
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8676272 (0.058):
KB_14.7.6: agner.agre.prātaḥ.savanam.āsīt / (soma: prātaḥ.savana) / KB_14.7.7: indrasya.mādhyaṃdinam.savanam /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10687350 (0.059):
mādhyandinaṃ savanaṃ triṇavaṃ tṛtīyasavanaṃ soktham ekaviṃśaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290441 (0.059):
tasmai stuvata aindrāgnīranuśaṃsatyaindrāgnyā yajatīndrāya tvetyeva / mādhyandine / savana aindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290521 (0.059):
sthālīmabhimṛśatīndrāya tvendrāya tvetyeva mādhyandine savana aindraṃ hi / mādhyandinaṃ savanaṃ dvirha punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati tūṣṇīṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295156 (0.059):
brāhmaṇeṣu ha paśavo 'bhaviṣyannatha yanmādhyandine savana / upāvartsyadaindraṃ vai mādhyandinaṃ savanaṃ kṣatramindraḥ kṣatriyeṣu ha
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846539 (0.060):
tatprātaḥsavanam pravṛhatīndrāya tvā triṣṭupcandasaṃ gṛhṇāmīti traiṣṭubham / mādhyandinaṃ savanaṃ tanmādhyandinaṃ savanam pravṛhati viśvebhyastvā
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10693427 (0.060):
ekādaśakapālo bhavaty aindraṃ vai mādhyandinaṃ savaṇaṃ mādhyandinam eva / savanaṃ tenāpnoty atha yad vaiśvadevaś carur bhavati vaiśvadevaṃ vai
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293192 (0.063):
saumyaṃ caruṃ śrapayatyete vai śukravatī rasavatī savane yatprātaḥsavanaṃ / mādhyandinaṃ ca savanamathaitannirdhītaśukraṃ yattṛtīyasavanaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294515 (0.063):
yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanamathaitannirdhītaśukraṃ
'pakramya / tasthuḥ kṣatraṃ vā indro viśo maruto viśā vai kṣatriyo balavānbhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12070807 (0.026):
atha dakṣiṇāyugyamupārṣati | marutām prasavena jayeti viśo vai maruto viśā / vai
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10040680 (0.030):
sa etāmaindrīm marutvatīmajapat | kṣatraṃ vā indro viśo marutaḥ kṣatraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292854 (0.030):
sahaivaujasopāvartanta tairvyajayata tairvṛtramahankṣatraṃ vā indro viśo / maruto / viśā vai kṣatriyo balavānbhavati tatkṣatra evaitadbalaṃ dadhāti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696873 (0.047):
tadyadvaiśvadevamanu bhavati | kṣatraṃ vā indro viśo viśve devā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696916 (0.047):
tadyadaindramanu bhavati | kṣatraṃ vā indro viśo viśve devā viśo vai
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9558533 (0.055):
samardhayati marudbhyo vaiśyamm viśo vai maruto viśameva tadviśā
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10040166 (0.057):
sa uttarasyāmeva vedau | uttaravedimupakirati na dakṣiṇasyāṃ kṣatra vai / varuṇo / viśo marutaḥ kṣatramevaitadviśa uttare karoti tasmāduparyāsīnaṃ
tasmādāśvatthe ṛtupātre syātāṃ kārṣmaryamaye tveva bhavataḥ
tānindra upamantrayāṃ cakre | upa māvartadhvaṃ yuṣmābhirbalena vṛtraṃ
hanānīti / te hocuḥ kiṃ nastataḥ syāditi tebhya etau marutvatīyau grahāvagṛhṇāt
te hocuḥ | apanidhāyainamoja upāvartāmahā iti ta enamapanidhāyaivauja
upāvavṛtustadvā indro 'spuṇutāpanidhāya vai mauja upāvṛtanniti
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23907429 (0.054):
'trodaramadyatkṛṣṭvodaramattasmātkārṣmaryo 'thāsyendra oja / ādāyodaṅṅadakrāmatsa udumbaro 'bhavat
sa hovāca | sahaiva maujasopāvartadhvamiti tebhyo vai nastṛtīyaṃ grahaṃ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13565556 (0.007):
manomāpāyanasahaparisunniyojasahāntau | tunyam atha saptamātraṃ pūrvabhāge
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17911442 (0.008):
putraste śocyatāṃ prāpto bharyaṃyā śaivyayā saha / / sa nāpaśyat punarapi dhāvamānaḥ punaḥ punaḥ // MarkP_8.153 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21596895 (0.008):
242.020. sa rājñābhihitah amātyaḥ, satyamucyatamiti/ / 242.021. sa uvāca evamiti/ / 242.021. tataḥ sa rājā tamamātyaṃ pratijñāyāṃ pratiṣṭhāpya
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9530654 (0.009):
9,13: bahudhā.te.ghosam.manyatām.visthitam.sthāvaram.jaṅgamaṃś.ca.yat/ / sa.dundubhi8.saha.josana.indrena.ca.devaiś.ca.dūrād.dūrataram.apasedha.śatrūn/
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9408668 (0.009):
asyāśca śuddhasāmānyarūpatvaṃ yathā / 'malaāṇileṇa saha sorahavāsieṇa daiāṇaṃ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384966 (0.010):
{saha diahaṇisāṃhi dīharā sāsadaṇḍā / saha maṇivalayeṃhi bāhadhārā galanti /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 382557 (0.011):
(P_8,3.56) KA_III,438.1 19 Ro_V,464 465 {26/27} evam api saha ḍena / saḍaḥ saḍasya apatram sāḍiḥ atra prāpnoti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5487233 (0.011):
ṣatvatukoḥ ekādeśasya asiddhatvāt na eṣaḥ sāḍśabdaḥ . evam api saha ḍena / saḍaḥ saḍasya apatram sāḍiḥ atra prāpnoti . tasmāt sahigrahaṇam kartavyam
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071346 (0.011):
sahi viraiūṇa māṇassa majjha dhīrattaṇeṇa āsāsam / / piadaṃsaṇavihalaṃkhalakhaṇammi sahasatti teṇa osariam // 69 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5028400 (0.011):
*{6/153: E2: 5,298; E6: 2,170}* / *{6/154: E1,6,E2 (v.l.); E2: sahayoga eṣaḥ, ekasmin}*
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7592961 (0.011):
nyaṣīvyat / / vyaṣīvyat / / paryasīvyat / / nyasīvyat / / vyasīvyat / / saha pariṣahate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881859 (0.011):
ṛgvaryyān svarabhaktiṃ ca chandomānena nirddiśet / / pratyayeta sahārephamimīte svarabhaktayā // NarP_1,50.190 //
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27930477 (0.013):
tad-apta-dāsa-ceṭibhis tayā ca sahānukrīḍeta. / 3.3.8 kṣveditakāni su:nimilita-kām ārabdhikāṃ lavaṇa-vīthikām
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9660169 (0.013):
tad^āpta^dāsa^ceṭikābhis tayā ca saha^anukrīḍeta/ / 3.3.8/.kṣveḍitakāni sunimīlitakām ārabdhikāṃ lavaṇa^vīthikām
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21308652 (0.013):
atra tu na sahaudanāni parmāni deyāni;parṇeṣviti saptamīnirdeśāt //14//
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479062 (0.026):
nāhaṃ taiḥ saha bhokṣaye vai tato dāsyanti te pṛthak // BndP_1,13.65 //
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13085308 (0.029):
atha saptame divase aśokasya rājño 'ntaḥpurikā kumāreṇa saha saṃraktāṃ / nirīkṣyamāṇāṃ saṃlapantīṃ ca dṛṣṭvā sahadarśanādeva ruṣitena (A av 48)
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1442451 (0.029):
atha saptame divase aśokasya rājño 'ntaḥpurikā kumāreṇa saha saṃraktāṃ / nirīkṣyamāṇāṃ saṃlapantīṃ ca dṛṣṭvā sahadarśanādeva ruṣitena (A-av 48)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595933 (0.029):
237.020. atha saptame divase 'śokasya rājño 'ntaḥpurikāṃ kumāreṇa saha / saṃraktāṃ nirīkṣamāṇāṃ saṃlapantīṃ ca dṛṣṭvā sahadarśanādeva ruṣitena
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7317896 (0.029):
RV_08.102.02.1{09} sa na īḷānayā saha devānagne duvasyuvā
gṛhāṇeti / tebhya etaṃ tṛtīyaṃ grahamagṛhṇādupayāmagṛhīto 'si marutāṃ tvaujasa iti ta
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293012 (0.0):
te yonirindrāya tvā marutvate upayāmagṛhīto 'si marutāṃ tvaujasa iti
enaṃ / sahaivaujasopāvartanta tairvyajayata tairvṛtramahankṣatraṃ vā indro viśo
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10040680 (0.034):
sa etāmaindrīm marutvatīmajapat | kṣatraṃ vā indro viśo marutaḥ kṣatraṃ / vai viśo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292772 (0.050):
tasthuḥ kṣatraṃ vā indro viśo maruto viśā vai kṣatriyo balavānbhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039150 (0.060):
atha yatpūrvedyuḥ | agnīṣomīyeṇa yajate paurṇamāsyāmetena vā indro / vṛtramahanneteno eva vyajayata yāsyeyaṃ vijitistāṃ tatho evaiṣa etena
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065785 (0.060):
yatheṣṭyaivaṃ yajata etena vā indro vṛtramahanneteno eva vyajayata
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10040865 (0.062):
kṛtānukara eva pratiprasthātā | kṣatraṃ vai varuṇo viśo / marutastatkṣatrāyaivaitadviśaṃ kṛtānukarāmanuvartmānaṃ karoti
maruto / viśā vai kṣatriyo balavānbhavati tatkṣatra evaitadbalaṃ dadhāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292777 (0.030):
tasthuḥ kṣatraṃ vā indro viśo maruto viśā vai kṣatriyo balavānbhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10040680 (0.057):
sa etāmaindrīm marutvatīmajapat | kṣatraṃ vā indro viśo marutaḥ kṣatraṃ / vai viśo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3519395 (0.062):
abhicaran devaviśā vai maruto na vai viśā prattaṃ ghnanti devaviśa evainaṃ
tasmānmarutvatīyāngṛhṇāti / sa vā idrāyaiva marutvate gṛhṇīyāt | nāpi marudbhyaḥ sa yaddhāpi marudbhyo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292893 (0.024):
ābhajati tatkṣatrāyaivaitadviśaṃ kṛtānukarāmanuvartmānaṃ karoti / tasmādindrāyaiva / marutvate gṛhṇīyānnāpi marudbhyaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292909 (0.061):
tasmādindrāyaiva marutvate gṛhṇīyānnāpi marudbhyaḥ / ṛtupātrābhyāṃ gṛhṇāti | ṛtavo vai saṃvatsaro yajñaste 'daḥ prātaḥsavane
gṛhṇīyātpratyudyāminīṃ ha kṣatrāya viśaṃ kuryādathaitadindramevānu maruta
ābhajati tatkṣatrāyaivaitadviśaṃ kṛtānukarāmanuvartmānaṃ karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10040875 (0.0):
marutastatkṣatrāyaivaitadviśaṃ kṛtānukarāmanuvartmānaṃ karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26461404 (0.0):
hastenaivetarānāsīnaḥ svāhākāreṇa kṣatrāyaiva tadviśaṃ / kṛtānukarāmanuvartmānaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464401 (0.0):
yajuṣmatyastāvatyaḥ pariśritaḥ kṣatrāyaiva tadviśaṃ / kṛtānukarāmanuvartmānaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9551541 (0.029):
vyardhayanti ye tathā kurvanti tasmātprājāpatya evāśvo devadevatyā itare / kṣatrāyaiva tadviśaṃ kṛtā?ukarāmanuvartmānaṃ karotyatho āyuṣaiva yajamānaṃ
tasmādindrāyaiva / marutvate gṛhṇīyānnāpi marudbhyaḥ / apakramādu haivaiṣāmetadbibhayāṃ cakāra | yadime
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292868 (0.024):
sa vā idrāyaiva marutvate gṛhṇīyāt | nāpi marudbhyaḥ sa yaddhāpi marudbhyo
mannāpakrāmeyuryannānyaddhriyeranniti tānevaitadanapakramiṇo 'kuruta
Dharmakirti: Hetubindu (bsa071_u.htm.txt) 9464608 (0.046):
tathāhi kvacitpramāṇaṃ pravṛtaṃ tadeva tadanyasmād vyavaccinattī, tasyaiva / pariccedāt / tadanyadeva ca tasmād vyavaccinatti anyasya tatra apariccedāt
tasmādindrāyaiva marutvate gṛhṇīyānnāpi marudbhyaḥ / ṛtupātrābhyāṃ gṛhṇāti | ṛtavo vai saṃvatsaro yajñaste 'daḥ prātaḥsavane
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294724 (0.0):
ṛtavo vai saṃvatsaro yajñaḥ | te 'daḥ prātaḥsavane pratyakṣamavakalpyante
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292868 (0.061):
sa vā idrāyaiva marutvate gṛhṇīyāt | nāpi marudbhyaḥ sa yaddhāpi marudbhyo
pratyakṣamavakalpyante yadṛtugrahāngṛhṇātyathaitatparo 'kṣam mādhyandine
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294732 (0.0):
ṛtavo vai saṃvatsaro yajñaḥ | te 'daḥ prātaḥsavane pratyakṣamavakalpyante
savane 'vakalpayante yadṛtupātrābhyām marutvatīyāngṛhṇāti viśo vai maruto
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294740 (0.043):
yadṛtupātrābhyām marutvatīyāngṛhṇāti na vā atrartubhya iti kaṃ cana grahaṃ
'nnaṃ / vai viśa ṛtavo vā idaṃ sarvamannādyam pacanti tasmādṛtupātrābhyām
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062896 (5.960):
vā eṣa ujjayati yo vājapeyena yajate 'nnapeyaṃ ha vai nāmaitadyadvājapeyaṃ / viśo vai / maruto 'nnaṃ vai viśa ujjeṣebhya ityujjityā eva durvede ujjeṣavatyau
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064904 (0.025):
viśo / vai maruto 'nnaṃ viśastasmādviśo 'nūdasyanti saptadaśa bhavanti saptadaśo
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10040588 (0.027):
purā yajñātpurāhutibhyo juhoti | ahutādo vai viśo viśo vai maruto yatra
marutvatīyāngṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | indra marutva iha pāhi somaṃ yathā śāryāte apibaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497195 (0.0):
devebhyaḥ //MS_1,3.18// / indra marutva iha pāhi somaṃ yathā śāryāte apibaḥ sutasya /
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27515938 (0.0):
RV_03.051.07.1{16} indra marutva iha pāhi somaṃ yathā śāryāte apibaḥ
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3135805 (0.0):
RV_3,051.07a indra marutva iha pāhi somaṃ yathā śāryāte apibaḥ sutasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16567109 (0.0):
jaritṛ-bhyaḥ | vayaḥ | dhāḥ // RV_3,51.6 // / indra | marutvaḥ | iha | pāhi | somam | yathā | śāryāte | apibaḥ | sutasya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294741 (0.029):
yadṛtupātrābhyām marutvatīyāngṛhṇāti na vā atrartubhya iti kaṃ cana grahaṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7589185 (0.045):
matvantasya tāvat indra marutva iha pāhi somam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923493 (0.054):
indra marutva iha pāhi somaṃ yathā śāryāte apibaḥ sutasya / / tava praṇītī tava śūra śarmann āvivāsanti kavayaḥ suyajñāḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292755 (0.060):
'bhaye nāṣṭre dakṣiṇā nayati tasmādvā etānpañca grahāngṛhṇāti / tadyanmarutvatīyāngṛhṇāti | etadvā indrasya niṣkevalyaṃ savanaṃ
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8687728 (0.061):
KB_23.2.8: / indra.marutva.iha.pāhi.somam.iti.vijñāta.traiṣṭubham.savana.dharaṇam /
sutasya | tava / praṇītī tava śūra śarmannāvivāsanti kavayaḥ suyajñāḥ | upayāmagṛhīto
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923505 (0.0):
tava praṇītī tava śūra śarmann āvivāsanti kavayaḥ suyajñāḥ // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497206 (0.0):
indra marutva iha pāhi somaṃ yathā śāryāte apibaḥ sutasya /
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27515944 (0.014):
RV_03.051.07.1{16} indra marutva iha pāhi somaṃ yathā śāryāte apibaḥ / sutasya
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3135811 (0.014):
RV_3,051.07a indra marutva iha pāhi somaṃ yathā śāryāte apibaḥ sutasya |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16567112 (0.019):
indra | marutvaḥ | iha | pāhi | somam | yathā | śāryāte | apibaḥ | sutasya
'sīndrāya / tvāmarutvata eṣa te yonirindrāya tvā marutvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497244 (0.0):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate / marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānam akavāriṃ divyaṃ śāsam indram /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497299 (0.0):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate / sajosā indra sagaṇo marudbhiḥ somaṃ piba vṛtrahā śūra vidvān /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497213 (0.012):
tava praṇītī tava śūra śarmann āvivāsanti kavayaḥ suyajñāḥ // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293007 (0.012):
nūtanāyograṃ sahodāmiha taṃ huvema | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata / eṣa / te yonirindrāya tvā marutvate upayāmagṛhīto 'si marutāṃ tvaujasa iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923511 (0.022):
tava praṇītī tava śūra śarmann āvivāsanti kavayaḥ suyajñāḥ // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923907 (0.023):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvaujasvate, eṣa te yonis, indrāya tvaujasvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497610 (0.023):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvaujasvata eṣa te yonir indrāya tvaujasvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923543 (0.024):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300760 (0.024):
pūrvīrayamugro vihavyo yathāsat | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942515 (0.024):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si / pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497235 (0.024):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516137 (0.024):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si / pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942531 (0.024):
yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si, apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010705 (0.024):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516153 (0.024):
yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'sy apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584091 (0.024):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvendrāya tvā //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300725 (0.024):
sādhukarnā / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa eṣa te yonirindrāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062474 (0.024):
samagrabhamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭameṣa te yonirindrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923597 (0.034):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā / marutvate //MS_1,3.22//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923566 (0.043):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā / marutvate //MS_1,3.21//
marutvantaṃ vṛṣabham | vāvṛdhānamakavāriṃ divyaṃ śāsamindram
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27515597 (0.0):
marudbhiḥ / RV_03.047.05.1{11} marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānamakavāriṃ divyaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497251 (0.023):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate / marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānam akavāriṃ divyaṃ śāsam indram /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14036645 (0.036):
RV_6,019.11a marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānam akavāriṃ divyaṃ śāsam indram / RV_6,019.11c viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huvema ||
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3135397 (0.036):
RV_3,047.05a marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānam akavāriṃ divyaṃ śāsam indram / RV_3,047.05c viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huvema ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923543 (0.036):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā / marutvate //MS_1,3.20// / marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānam akavāriṃ divyaṃ śāsam indram /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923599 (0.060):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā / marutvate //MS_1,3.22// / sajosā indra sagaṇo marudbhiḥ somaṃ piba vṛtrahā śūra vidvān /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497300 (0.060):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate / sajosā indra sagaṇo marudbhiḥ somaṃ piba vṛtrahā śūra vidvān /
viśvāsāhamavase / nūtanāyograṃ sahodāmiha taṃ huvema | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497261 (0.0):
marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānam akavāriṃ divyaṃ śāsam indram / / viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huve //
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27515603 (0.0):
RV_03.047.05.1{11} marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānamakavāriṃ divyaṃ / śāsamindram / RV_03.047.05.2{11} viśvāsāhamavase nūtanāyograṃ sahodāmiha taṃhuvema
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923508 (0.003):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497213 (0.003):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923560 (0.012):
viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huve // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14036652 (0.020):
RV_6,019.11a marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānam akavāriṃ divyaṃ śāsam indram / RV_6,019.11c viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huvema ||
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3135404 (0.020):
RV_3,047.05a marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānam akavāriṃ divyaṃ śāsam indram / RV_3,047.05c viśvāsāham avase nūtanāyograṃ sahodām iha taṃ huvema ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010706 (0.024):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584092 (0.024):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923641 (0.028):
stomair vatsasya vāvṛdhe // / upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497343 (0.028):
stomair vatsasya vāvṛdhe // / upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.24//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497374 (0.028):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.25//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293145 (0.028):
asmadryagvāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhirbhūt upayāmagṛhīto 'si / mahendrāya tvaiṣa te yonirmahendrāya tveti sādayati mahendrāya hyenaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300687 (0.029):
pṛtanyataḥ | yo asmān abhidāsatyadharaṃ gamayā tamaḥ | upayāmagṛhīto / 'sīndrāya / tvā vimṛdha eṣa te yonirindrāya tvā vimṛdha iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497652 (0.030):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā harivata eṣa te yonir indrāya tvā harivate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923945 (0.030):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā harivate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923952 (0.030):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā harivate, eṣa te yonis, indrāya tvā / harivate //MS_1,3.34// / upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā jyotiṣmate jyotiṣmantaṃ gṛhṇāmi rātaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298224 (0.032):
mano grāvā kṛṇotu vagnunā upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā ṣoḍaśina eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923619 (0.032):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497320 (0.032):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
eṣa / te yonirindrāya tvā marutvate upayāmagṛhīto 'si marutāṃ tvaujasa iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923511 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497213 (0.0):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292835 (0.0):
tebhya etaṃ tṛtīyaṃ grahamagṛhṇādupayāmagṛhīto 'si marutāṃ tvaujasa iti ta
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497242 (0.012):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate / marutvantaṃ vṛṣabhaṃ vāvṛdhānam akavāriṃ divyaṃ śāsam indram /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292979 (0.012):
tvāmarutvata eṣa te yonirindrāya tvā marutvate / marutvantaṃ vṛṣabham | vāvṛdhānamakavāriṃ divyaṃ śāsamindram
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010706 (0.020):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584092 (0.020):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497652 (0.025):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā harivata eṣa te yonir indrāya tvā harivate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923944 (0.026):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā harivate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923952 (0.026):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā harivate, eṣa te yonis, indrāya tvā / harivate //MS_1,3.34// / upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā jyotiṣmate jyotiṣmantaṃ gṛhṇāmi rātaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923640 (0.027):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497346 (0.027):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.24//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497377 (0.027):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.25//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293148 (0.027):
asmadryagvāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhirbhūt upayāmagṛhīto 'si / mahendrāya tvaiṣa te yonirmahendrāya tveti sādayati mahendrāya hyenaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497032 (0.030):
upayāmagṛhīto 'si // / indrāya tvā bṛhadvate vayasvata ukthāyuvam /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290333 (0.030):
athāto gṛhṇātyeva | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā bṛhadvate vayasvata
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300689 (0.031):
pṛtanyataḥ | yo asmān abhidāsatyadharaṃ gamayā tamaḥ | upayāmagṛhīto / 'sīndrāya / tvā vimṛdha eṣa te yonirindrāya tvā vimṛdha iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923541 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā / marutvate //MS_1,3.20//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923566 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā / marutvate //MS_1,3.21//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923596 (0.032):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā / marutvate //MS_1,3.22//
tṛtīyaṃ grahaṃ / gṛhṇāti / atha mahendraṃ grahaṃ gṛhṇāti | pāpmanā vā etadindraḥ saṃsṛṣṭo
'bhūdyadviśā / marudbhiḥ sa yathā vijayasya kāmāya viśā samāne pātre 'śnīyādevaṃ
tadyadasmā / etam marudbhiḥ samānaṃ grahamagṛhṇan
taṃ devāḥ | sarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre yatheṣīkām muñjādvivṛhedevaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289871 (0.035):
saptamaḥ ṣaḍvā ṛtavaḥ saṃvatsarasya sarvaṃ vai saṃvatsaraḥ / tāṃ devāḥ | sarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre 'trāgre vācamavadaṃstatho
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062771 (0.036):
punarviharato vipṛcau stho vi mā pāpmanā pṛṅktamiti tadyatheṣīkām / muñjādvivṛhedevamenaṃ sarvasmātpāpmano vivṛhatastasminna tāvaccanaino
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289880 (0.059):
evaiṣa etāṃ / sarvasminvijite 'bhaye 'nāṣṭre 'trāgre vācaṃ vadati
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5082083 (0.062):
(GBr_2,4.6b) tad yathāhir jīrṇāyās tvaco nirmucyeteṣīkā vā muñjād evaṃ / haivaite sarvasmāt pāpmanaḥ saṃpramucyante ye śākalāñ juhvati
sarvasmātpāpmano vyavṛhanyanmāhendraṃ grahamagṛhṇaṃstatho evaiṣa
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5082084 (0.009):
(GBr_2,4.6b) tad yathāhir jīrṇāyās tvaco nirmucyeteṣīkā vā muñjād evaṃ / haivaite sarvasmāt pāpmanaḥ saṃpramucyante ye śākalāñ juhvati
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062773 (0.017):
punarviharato vipṛcau stho vi mā pāpmanā pṛṅktamiti tadyatheṣīkām / muñjādvivṛhedevamenaṃ sarvasmātpāpmano vivṛhatastasminna tāvaccanaino
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23909463 (0.044):
so 'bravīt | ayaṃ vāva mā sarvasmātpāpmana udabhārṣīditi / yadabravīdudabhārṣīnmeti tasmādupumbhara udumbharo ha vai tamudumbara
etadyatheṣīkā vimuñjā syādevaṃ sarvasmātpāpmano nirmucyate yanmāhendraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10041296 (0.043):
sarvasmātpāpmano nirmucyate / atha keśaśmaśrūptvā | samārohyāgnī udavasāyeva hyetena yajate na hi
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5082082 (0.046):
(GBr_2,4.6b) tad yathāhir jīrṇāyās tvaco nirmucyeteṣīkā vā muñjād evaṃ / haivaite sarvasmāt pāpmanaḥ saṃpramucyante ye śākalāñ juhvati
graham gṛhṇāti / yadveva māhendraṃ grahaṃ gṛhṇāti | indro vā eṣa purā vṛtrasya badhādatha
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10042155 (0.0):
atha māhendraścarurbhavati | indro vā eṣa purā vṛtrasya badhādatha vṛtraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28080877 (0.028):
taddhaike | mahendrāyeti kurvantīndro vā eṣa purā vṛtrasya vadhādatha
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28080896 (0.035):
tadvindrāye=tyeva kuryādindro vā eṣa purā vṛtrasya vadhādindro vṛtraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065495 (0.039):
atheḍāmādadhāti | upahūtāyāmiḍāyāmapa upaspṛśya māhendraṃ grahaṃ gṛhṇāti / māhendraṃ grahaṃ gṛhītvā stotramupākaroti taṃ stotrāya pramīvati sa
hatvā yathā mahārājo vijigyāna evam mahendro 'bhavattasmānmāhendraṃ grahaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28080883 (0.0):
taddhaike | mahendrāyeti kurvantīndro vā eṣa purā vṛtrasya vadhādatha / vṛtraṃ / hatvā yathā mahārājo vijigyāna evam mahendro 'bhavattasmānmahendrāyeti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10042161 (0.0):
atha māhendraścarurbhavati | indro vā eṣa purā vṛtrasya badhādatha vṛtraṃ / hatvā / yathā mahārājo vijigyāna evaṃ mahendro 'bhavattasmānmāhendraścarurbhavati
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252162 (0.061):
tena dharmākaro nāmno prasiddhau 'bhūdvirājiteḥ / / tataḥ so 'tra mahārājaḥ saṃsthāstuṃ kāma ātmanā // SvayambhuP_4.86 //
gṛhṇāti mahāntamu caivainametatkhalu karoti vṛtrasya badhāya tasmādveva
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10042172 (0.0):
yathā mahārājo vijigyāna evaṃ mahendro 'bhavattasmānmāhendraścarurbhavati / mahāntamu caivainametatkhalu karoti vṛtrasya badhāya tasmādveva
māhendraṃ grahaṃ gṛhṇāti śu pātreṇa gṛhṇātyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292299 (0.0):
vyavasṛjati tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyante śukrapātreṇa / gṛhṇātyeṣa / vai śukro ya eṣa tapati tasya ye raśmayaste viśve devāstasmācukrapātreṇa
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298707 (5.960):
tasmādimāḥ prajāḥ punarabhyāvartam prajāyanta eṣa vai śukro ya eṣa / tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299743 (5.960):
etatṣaṣṭhamaharbhavatyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299792 (5.960):
etatsaptamamaharbhavatyeṣa vai śukro ya eṣa tapatyeṣa u eva
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288995 (0.010):
cakṣuṣī ha vā asya śukrāmanthinau | tadvā eṣa eva śukro ya eṣa tapati / tadyadeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016717 (0.033):
tantrāyiṇa iti eṣa vai tantrāyī ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9555135 (0.036):
devamanuṣyāḥ saṃvidānā apratyāvartayantaḥ saṃvatsaraṃ rakṣanti tadyaṃ na / pratyāvartayantyeṣa vā eṣa tapati ka u hyetamarhati pratyā !vayituṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014827 (0.047):
sūryasya tvā tapasa iti eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10044183 (0.047):
atha saurya ekakapālaḥ puroḍāśo bhavati eṣa vai sūryo ya eṣa tapatyeṣa vā
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9554764 (0.050):
dhuryapartidhura eṣa vā eṣa ya eṣa tapati na vā etaṃ kaścana
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10036735 (0.056):
dātārāviṣāṃ rayīṇāmubhā vājasya sātaye huve vāmityeṣa vā indro ya eṣa / tapati sa
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686386 (0.056):
saṃnyadadhataiṣa vā indro ya eṣa tapati na ha vā eṣo 'gre tatāpa yathā
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015751 (0.063):
pitā no'si pitā no bodhīti eṣa vai pitā ya eṣa tapatyeṣa u
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1682555 (0.063):
pratīcīmeva diśam | savitrā prājānanneṣa vai savitā ya eṣa tapati / tasmādeṣa / pratyaṅṅeti pratīcīṃ hyetena diśam prājānanpratīcī hyetasya dik
mahāṃstasmācukrapātreṇa gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | mahāṃ indro nṛvadā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497359 (0.0):
mahaṃ indro nṛvad ā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminaḥ sahobhiḥ /
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14647351 (0.0):
RV_06.019.01.1{07} mahānindro nṛvadā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14036460 (0.0):
RV_6,019.01a mahāṃ indro nṛvad ā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminaḥ sahobhiḥ |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156265 (0.0):
6.16.3 mahā(g)ṃ indro nṛvad ā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminas sahobhiḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15013760 (0.006):
mahān | indraḥ | nṛ-vat | ā | carṣaṇi-prāḥ | uta | dvi-barhāḥ | aminaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292309 (0.046):
vai śukro ya eṣa tapati tasya ye raśmayaste viśve devāstasmācukrapātreṇa / gṛhṇāti / athāto gṛhṇātyeva | omāsaścarṣaṇīrdhato viśve devāsa āgata dāśvāṃso
sahobhiḥ / asmadryagvāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhirbhūt upayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923670 (0.0):
asmadryag vāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhir bhūt // / upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497372 (0.0):
mahaṃ indro nṛvad ā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminaḥ sahobhiḥ / / asmadryag vāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhir bhūt //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14036469 (0.0):
RV_6,019.01c asmadryag vāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhir bhūt ||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156272 (0.0):
6.16.3 mahā(g)ṃ indro nṛvad ā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminas sahobhiḥ / asmadriyag vāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthus sukṛtaḥ kartṛbhir bhūt svāhā[*387]
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14647360 (0.015):
RV_06.019.01.2{07} asmadryag vāvṛdhe viryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ / kartṛbhirbhūt
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14647351 (0.040):
RV_06.019.01.1{07} mahānindro nṛvadā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminaḥ / sahobhiḥ / RV_06.019.01.2{07} asmadryag vāvṛdhe viryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14036460 (0.040):
RV_6,019.01a mahāṃ indro nṛvad ā carṣaṇiprā uta dvibarhā aminaḥ sahobhiḥ | / RV_6,019.01c asmadryag vāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhir bhūt ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923640 (0.053):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497341 (0.053):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.24//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923619 (0.059):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497320 (0.059):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
mahendrāya tvaiṣa te yonirmahendrāya tveti sādayati mahendrāya hyenaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923645 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497347 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.24//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497378 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.25//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290484 (0.006):
gṛhṇāmyeṣa te yonirindrāya tveti sādayati punarhavirasīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010706 (0.017):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584092 (0.017):
ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923619 (0.017):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497320 (0.017):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062436 (0.025):
gṛhṇāmyuttamamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭaṃ gṛhṇāmyeṣa te
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298491 (0.025):
uttiṣṭhannojasā | saha pītvī śipre avepayaḥ somamindra camūsutam / upayāmagṛhīto / 'sīndrāya tvaujasa eṣa te yonirindrāya tvaujase
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300689 (0.026):
pṛtanyataḥ | yo asmān abhidāsatyadharaṃ gamayā tamaḥ | upayāmagṛhīto / 'sīndrāya / tvā vimṛdha eṣa te yonirindrāya tvā vimṛdha iti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300759 (0.027):
pūrvīrayamugro vihavyo yathāsat | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923507 (0.027):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497211 (0.027):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293009 (0.027):
nūtanāyograṃ sahodāmiha taṃ huvema | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300730 (0.028):
sādhukarnā / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa eṣa te yonirindrāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062481 (0.028):
samagrabhamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭameṣa te yonirindrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497047 (0.028):
yat ta indra bṛhad vayas tasmai tvā viṣṇave tvā // / eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ gṛhṇāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497648 (0.030):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā harivata eṣa te yonir indrāya tvā harivate
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298229 (0.036):
mano grāvā kṛṇotu vagnunā upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā ṣoḍaśina eṣa te
gṛhṇāti / athopākṛtyaitāṃ vācaṃ vadati | abhiṣotāro
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6849140 (0.021):
'si garutmān iti | prāṇo vai suparṇaḥ | premāṃ vācaṃ vadiṣyāmīti / pravadiṣyan hyeṣa etāṃ vācaṃ vadati bahu kariṣyantīṃ bahu kariṣyann iti |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680803 (0.023):
parābabhūvuḥ / tatraitāmapi vācamūduḥ | upajijñāsyāṃ sa mlecastasmānna brāhmaṇo
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495151 (0.043):
Manu4.256c[257ṃc]/ tāṃs tu yaḥ stenayed) vācaṃ sa sarvasteyakṛt naraḥ ||
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27297166 (0.044):
svastimathāditiṃ vāgvai pathyā svastiriyamaditirasyāmeva taddevā vācam / pratyaṣṭhāpayantseyaṃ vāgasyām pratiṣṭhitā vadati / atha maitrāvaruṇīṃ vaśāmanūbandhyāmālabhate | sa eṣo 'nya eva yajñastāyate
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850894 (0.046):
goptṛ goptṛmān bhavati | yaḥ śrotraṃ śrāvayitṛ saṃśrāvayitṛmān bhavati | / yo vācaṃ pariveṣṭrīṃ pariveṣṭrīmān bhavati | tasmai vā etasmai brahmaṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008667 (0.051):
'bravīt, mahyam atrāpi somaṃ gṛhṇītāhaṃ va etāṃ vācaṃ vyāvartayiṣyāmīti sa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582059 (0.051):
'bravīn mahyam atrāpi somaṃ gṛhṇītāhaṃ va etāṃ vācaṃ vyāvartayiṣyāmīti sa
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9535909 (0.051):
11,27: tasmāt.mādhyamikām.vācam.manyante/ / 11,27: vāc.vyākhyātā/ / 11,27: tasyā.eṣā.bhavati/ / 11,28: ``yad.vāc.vadanty.avicetanāni.rāstrī.devānām.nisasāda.mandrā/
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3499998 (0.052):
śraddhā na vācā gṛhyante na yajuṣāti vā etā vācaṃ nedanty ati vartraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681065 (0.054):
atra haike | aṅguliśca nyacanti vācaṃ ca yacantyato hi kiṃ ca na / japiṣyanbhavatīti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069280 (0.059):
tadyadetāmatra vācam pratyudvādayanti / manorha vā ṝṣabha āsa | tasminnasuraghnī sapatnaghnī vākpraviṣṭāsa tasya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27291456 (0.063):
svargyā tasmādu sarvasmādeva yajñānnindyam paribibādhiṣeta / atha stuta etāṃ vācaṃ vadati | agnīdagnīnvihara barhi stṛṇīhi puroḍāśāṃ
'bhiṣuṇutaulūkhalānudvādayatāgnīdāśiraṃ / vinaya saumyasya vittāditi te vai tṛtīyasavanāyaivābhiṣotāro 'bhiṣuṇvanti
tṛtīyasavanāyaulūkhalānudvādayanti tṛtīyasavanāyāgnīdāśiraṃ vinayati
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10662525 (0.061):
(PB 8.5.6) tāsu saphaṃ vipham iva vai tṛtīyasavanaṃ tṛtīyasavanasya / saphatvāyāthauṣkalam etena vai prajāpatiḥ puṣkalān paśūn asṛjata teṣu
saumyaṃ caruṃ śrapayatyete vai śukravatī rasavatī savane yatprātaḥsavanaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294513 (0.0):
taṃ na daśābhirna pavitreṇopaspṛśati ete vai śukravatī rasavatī savane / yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanamathaitannirdhītaśukraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295213 (0.059):
niṣkevalye / savane yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanam pitṛdevatyo vai somaḥ
mādhyandinaṃ ca savanamathaitannirdhītaśukraṃ yattṛtīyasavanaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294520 (0.0):
taṃ na daśābhirna pavitreṇopaspṛśati ete vai śukravatī rasavatī savane / yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanamathaitannirdhītaśukraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295214 (0.034):
tena na prātaḥsavane pracarati | na mādhyandine savana ete vai devānāṃ / niṣkevalye / savane yatprātaḥsavanaṃ ca mādhyandinaṃ ca savanam pitṛdevatyo vai somaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7847886 (0.052):
dakṣiṇābhirdakṣayatyaindraṃ vai mādhyandinaṃ savanam mādhyandine vai / savane
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10693427 (0.058):
ekādaśakapālo bhavaty aindraṃ vai mādhyandinaṃ savaṇaṃ mādhyandinam eva / savanaṃ tenāpnoty atha yad vaiśvadevaś carur bhavati vaiśvadevaṃ vai
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013515 (0.059):
mādhyandinaṃ savanamādityāstṛtīyasavanam / agniḥ prātaḥsavanam indro mādhyandinaṃ savanam viśve devāstṛtīyasavanam
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018061 (0.060):
evaitaciraḥ pratidadhāti mādhyandine savana etadvā indrasya niṣkevalyaṃ / savanaṃ / yanmādhyandinaṃ savanaṃ sva evainametadbhāge prīṇāti stute mādhyandine
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286797 (0.061):
mādhyandinaṃ / savanam mādhyandinamevaitatsavanaṃ kriyate / sa gṛhṇāti | devo devebhyaḥ pavasveti devo hyeṣa devebhyaḥ pavate yeṣām
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290441 (0.061):
tasmai stuvata aindrāgnīranuśaṃsatyaindrāgnyā yajatīndrāya tvetyeva / mādhyandine / savana aindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27290521 (0.061):
sthālīmabhimṛśatīndrāya tvendrāya tvetyeva mādhyandine savana aindraṃ hi / mādhyandinaṃ savanaṃ dvirha punarhavirasīti sthālīmabhimṛśati tūṣṇīṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292761 (0.063):
tadyanmarutvatīyāngṛhṇāti | etadvā indrasya niṣkevalyaṃ savanaṃ / yanmādhyandinaṃ / savanaṃ tena vṛtramajighāsattena vyajigīṣata maruto vā ityaśvatthe
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039085 (0.064):
sāṃnāyyam mādhyandinamevāsya tatsavanamaindraṃ hi mādhyandinaṃ savanam
tadevaitasmānmādhyandinātsavanānnirmimīte tatho / hāsyaitacukravadrasavattṛtīyasavanam bhavati tasmādetāmatra vācaṃ vadati
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294530 (0.045):
hāsyaitacukravadrasavattṛtīyasavanam bhavati tasmānna daśābhirna
ghnanti vā etadyajñam | yadenaṃ tanvate yannveva rājānamabhiṣuṇvanti
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7837815 (0.0):
ghnanti vā etadyajñam yadenaṃ tanvate yannveva rājānamabhiṣuṇvani[ tattaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032871 (0.0):
ghnanti vā etadyajñam | yadenaṃ tanvate yannveva rājānamabhiṣuṇvanti
ghnanti yatpaśuṃ saṃjñapayanti viśāsati tattaṃ ghnantyulūkhalamusalābhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7837826 (0.0):
ghnanti vā etadyajñam yadenaṃ tanvate yannveva rājānamabhiṣuṇvani[ tattaṃ / ghnanti yatpaśuṃ saṃjñapayanti viśāsati tattaṃ ghnantyulūkhalamusalābhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032879 (1.192):
ghnanti vā etadyajñam | yadenaṃ tanvate yannveva rājānamabhiṣuṇvanti / ghnanti yatpaśuṃ samjñapayanti viśāsati tattaṃ ghnantyulūkhalamusalābhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9552629 (0.064):
ghnanti vā etatpaśum yadenaṃ saṃjñapayanti prāṇāya svāhāpānāya svāhā
dṛṣadupalābhyāṃ haviryajñaṃ ghnanti / sa eṣa yajño hato na dadakṣe | taṃ devā dakṣiṇābhiradakṣayaṃstadyadenaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069098 (0.0):
grāvabhirabhiṣuṇvantyevamevaitadulūkhalamusalābhyāṃ dṛṣadupalābhyāṃ / haviryajñamabhiṣuṇotyadraya iti vai teṣāmekaṃ nāma tasmādāhādrirasīti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070003 (0.0):
haviramṛtamamṛtānāmathaitadulūkhalamusalābhyāṃ dṛṣadupalābhyāṃ haviryajñaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7837829 (0.0):
ghnanti yatpaśuṃ saṃjñapayanti viśāsati tattaṃ ghnantyulūkhalamusalābhyāṃ / dṛṣadupalābhyāṃ haviryajñaṃ ghnanti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032883 (0.0):
ghnanti yatpaśuṃ samjñapayanti viśāsati tattaṃ ghnantyulūkhalamusalābhyāṃ / dṛṣadupalābhyāṃ haviryajñaṃ ghnanti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032897 (0.0):
dṛṣadupalābhyāṃ haviryajñaṃ ghnanti / sa eṣa yajño hato na dadakṣe | taṃ devā dakṣiṇābhiradakṣayaṃstadyadenaṃ
dakṣiṇābhiradakṣayaṃstasmāddakṣiṇā nāma tadyadevātra yajñasya hatasya
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032905 (0.0):
sa eṣa yajño hato na dadakṣe | taṃ devā dakṣiṇābhiradakṣayaṃstadyadenaṃ
vyathate / tadevāsyaitaddakṣiṇābhirdakṣayatyatha samṛddha eva yajño bhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032911 (0.0):
dakṣiṇābhiradakṣayaṃstasmāddakṣiṇā nāma tadyadevātra yajñasya hatasya / vyathate / tadevāsyaitaddakṣiṇābhirdakṣayatyatha samṛddha eva yajño bhavati
tasmāddakṣiṇā / dadāti / tadvai ṣaḍdvādaśetyeva haviryajñe dadati | na ha tvevāśatadakṣiṇaḥ saumyo
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032912 (0.0):
tadevāsyaitaddakṣiṇābhirdakṣayatyatha samṛddha eva yajño bhavati / tasmāddakṣiṇā / dadāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293300 (0.001):
nāśatena tasmānnāśatadakṣiṇaḥ saumyo 'dhvaraḥ syānno haivāśatadakṣiṇena
'dhvaraḥ syādeṣa vai pratyakṣaṃ yajño yatprajāpatiḥ puruṣo vai
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293299 (0.014):
nāśatena tasmānnāśatadakṣiṇaḥ saumyo 'dhvaraḥ syānno haivāśatadakṣiṇena
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072292 (0.060):
sa eṣa saptadaśo 'gniṣṭomo bhavati | saptadaśo vai prajāpatiḥ / prajāpatiryajñastadyajñam pratyakṣamāpnoti tam pratyakṣamāptvātmankurute
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063081 (0.062):
te vai sarve tūparā bhavanti | puruṣo vai prajāpaternediṣṭhaṃ so 'yaṃ / tūparo
prajāpaternediṣṭhaṃ so 'yaṃ śatāyuḥ śatatejāḥ śatavīryastaṃ śatenaiva
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12070195 (0.035):
śatāyurvā ayam / puruṣaḥ śatatejāḥ śatavīryastasmācatavitṛṇo yadyu navavitṛṇo naveme puruṣe
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8681868 (0.060):
KB_18.8.2: śata.āyur.vai.puruṣaḥ.śata.vīryaḥ.śata.indriyaḥ / (soma:
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504689 (0.060):
śatamānaṃ bhavati śatāyur vai puruṣaḥ śatavīrya āyur eva vīryam āpnoti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3507949 (0.060):
āyuṣaivainaṃ vīryeṇa samardhayati śatamānaṃ bhavati śatāyur vai puruṣaḥ / śatavīrya āyur eva vīryam āpnoty ādityā vā ita uttamāḥ svargaṃ lokam āyaṃs
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3518933 (0.060):
śatāyur vai puruṣaḥ śatavīrya āyur eva vīryam āpnoty āgnāvaiṣṇavam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3520256 (0.060):
purāyuṣaḥ pramīyate śatakṛṣṇalo bhavati śatāyur vai puruṣaḥ śatavīrya āyur
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523854 (0.060):
bhavati śatāyur vai puruṣaḥ śatavīrya āyur eva vīryam āpnoti yad vā etasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3527546 (0.060):
pāpmanā pāpmanaivainaṃ vyāvartayati śataṃ bhavanti śatāyur vai puruṣaḥ / śatavīrya āyur eva vīryam āpnoti devāś ca vā asurāś cāspardhanta te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3578807 (0.060):
śatakṣaraḥ śatāyur vai puruṣaḥ śatavīrya āyur eva vīryam āpnoti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3580848 (0.060):
āyuḥkāmasya śatāyur vai puruṣaḥ śatavīrya āyur eva vīryam āpnoti sapta ca
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10656920 (0.060):
(PB 5.6.13) śatatantrīko bhavati śatāyur vai puruṣaḥ śatavīryaḥ
dakṣayati / nāśatena tasmānnāśatadakṣiṇaḥ saumyo 'dhvaraḥ syānno haivāśatadakṣiṇena
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293272 (0.001):
tadvai ṣaḍdvādaśetyeva haviryajñe dadati | na ha tvevāśatadakṣiṇaḥ saumyo / 'dhvaraḥ syādeṣa vai pratyakṣaṃ yajño yatprajāpatiḥ puruṣo vai
yajamānasyartvikṣyānnedasyākṣibhūrasāni yamime haniṣyantyeva na
dakṣayiṣyantīti / dvayā vai devā devāḥ | ahaiva devā atha ye brāhmaṇāḥ śuśruvāṃso 'nūcānāste
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032978 (0.0):
dakṣiṇānāṃ dadyāttveva yathāśraddham bhūyasīstadyaddakṣiṇā dadāti / dvayā vai devā devāḥ | ahaiva devā atha ye brāhmaṇāḥ śruśruvāṃso
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10038734 (0.0):
syāccātuṣprāśyamevaitamodanamanvāhāryapacane paceyustam brāhmaṇā aśnīyuḥ / dvayā vai devā devāḥ | ahaiva devā atha ye brāhmaṇāḥ śuśruvāṃso 'nūcānāste
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073292 (0.023):
yoṣā vai vediḥ | tāmetaddevāśca paryāsate ye ceme brāhmaṇāḥ śuśruvāṃso / 'nūcānāsteṣvevaināmetatparyāsīneṣvanagnāṃ karotyanagnatāyā eva tasmādbarhi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678472 (0.031):
ajuṣanta viśva iti tadasya viśvaiśca devairjuṣṭam bhavati ye ceme / brāhmaṇāḥ / śuśruvāṃso 'nūcānā yadahāsya te 'kṣibhyāmīkṣante brāhmaṇāḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13054375 (0.033):
RV_10.109.05.2{07} tena jāyāmanvavindad bṛhaspatiḥ somena nītāṃjuhvaṃ na / devāḥ / RV_10.109.06.1{07} punarvai devā adaduḥ punarmanuṣyā uta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14122111 (0.033):
RV_10,109.05c tena jāyām anv avindad bṛhaspatiḥ somena nītāṃ juhvaṃ na / devāḥ || / RV_10,109.06a punar vai devā adaduḥ punar manuṣyā uta |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5835754 (0.033):
juhvam | na | devāḥ // RV_10,109.5 // / punaḥ | vai | devāḥ | adaduḥ | punaḥ | manuṣyāḥ | uta | rājānaḥ | satyam |
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5074712 (0.051):
(GBr_2,1.20k) atha yad viśvān devān yajaty ete vai viśve devā yat sarve / devās
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769704 (0.056):
'īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye devā īḍyā devā brāhmaṇāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083760 (0.059):
ya imaṃ yajñamavānye ca yajñapatiṃ vardhāniti | ete vai yajñamavanti ye / brāhmaṇāḥ / śuśruvāṃso 'nūcānā ete hyenaṃ tanvata eta enaṃ janayanti tadu tebhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907925 (0.062):
07802 kāyikā devā na prajānanti/ na trayastriṃśā devāḥ prajānanti/ na yāmā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16812451 (0.062):
tato devāś ca ṛṣayaḥ BrP_141.23a / tato devāś ca nāgāś ca BrP_213.60a
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713811 (0.063):
(KauśS_1,6.26) <īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye | devā īḍyā devā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678322 (0.064):
ṛtvijo haiva devayajanam | ye brāhmaṇāḥ śuśruvāṃso 'nūcānā vidvāṃso / yājayanti
manuṣyadevāsteṣāṃ dvedhāvibhakta eva yajña āhutaya eva devānāṃ dakṣiṇā
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032991 (0.0):
manuṣyadevāsteṣāṃ dvedhā vibhakta eva yajña āhutaya eva devānāṃ dakṣiṇā
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10038734 (0.047):
dvayā vai devā devāḥ | ahaiva devā atha ye brāhmaṇāḥ śuśruvāṃso 'nūcānāste / manuṣyadevāstadyathā vaṣaṭkṛtaṃ hutamevamasyaitadbhavati tatro
manuṣyadevānām brāhmaṇānāṃ śuśruvuṣāmanūcānānāmāhutibhireva devānprīṇāti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033001 (0.0):
manuṣyadevāsteṣāṃ dvedhā vibhakta eva yajña āhutaya eva devānāṃ dakṣiṇā / manuṣyadevānām brāhmaṇānāṃ śuśruvuṣāmanūcānānāmāhutibhireva devānprīṇāti
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073572 (0.047):
(GBr_2,1.6j) āhutibhir eva devān hutādaḥ prīṇāti dakṣiṇābhir manuṣyadevān_
dakṣiṇābhirmanuṣyadevānbrāhmaṇāñcuśruvuṣo 'nūcānāṃsta enamubhaye devāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033008 (0.0):
manuṣyadevānām brāhmaṇānāṃ śuśruvuṣāmanūcānānāmāhutibhireva devānprīṇāti / dakṣiṇābhirmanuṣyadevānbrāhmaṇācruśruvuṣo 'nūcānāṃsta enamubhaye devāḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073573 (0.027):
(GBr_2,1.6j) āhutibhir eva devān hutādaḥ prīṇāti dakṣiṇābhir manuṣyadevān_
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9553035 (0.060):
caivāsmiṃloke devā ya u cāmuṣmiṃstānevaitatprīṇāti ta enamubhaye devāḥ / prītāḥ / svargaṃ lokamabhivahanti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694328 (0.060):
devā upariṣṭātsvāhākṛtayo 'nye tānevaitatprīṇāti ta enamubhaye devāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685137 (0.060):
devā brahmāṇa āgacateti | taddevāṃśca / brāhmaṇāṃścāhaitairhyatrobhayairartho
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12159032 (0.060):
sa tvaṃ devān manuṣyān dṛtān pratisaṃjīvase svāhā[*475]
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694299 (0.061):
hyeṣa devānanugacati tasmādāhānvaganniti / tadyatrainaṃ nividhyanti | tatpurā saṃjñapanājjuhoti svāhā devebhya
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690046 (0.063):
bhavanti sarasābhiḥ prokṣāṇīti / devāśca vā asurāśca | ubhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire tato devebhyaḥ sarvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3573441 (0.064):
śravye // iti manuṣyāḥ sā vā enān aśuśrūṣatobhaye ha vā enaṃ devamanuṣyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10000009 (0.064):
śravye // iti manuṣyāḥ sā vā enān aśuśrūṣata, ubhaye ha vā enaṃ / devamanuṣyāḥ śuśrūṣante pūrvāsya janatām āyataḥ kīrtir āgachati ya evaṃ
prītāḥ svargaṃ lokamabhivahanti / tā vā etāḥ | ṛtvijāmeva dakṣiṇā anyaṃ vā eta etasyātmānaṃ saṃskurvantyetaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9553037 (0.0):
caivāsmiṃloke devā ya u cāmuṣmiṃstānevaitatprīṇāti ta enamubhaye devāḥ / prītāḥ / svargaṃ lokamabhivahanti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694331 (0.0):
devā upariṣṭātsvāhākṛtayo 'nye tānevaitatprīṇāti ta enamubhaye devāḥ / prītāḥ svargaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287145 (1.788):
marīcipāstānevaitatprīṇāti ta enaṃ devāḥ prītāḥ svargaṃ lokamabhivahanti
yajñamṛṅmayaṃ yajurmayaṃ sāmamayamāhutimayaṃ so 'syāmuṣmiṃloka ātmā
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22514592 (0.0):
tadyatpuṣkaraparṇamupadhāyāgniṃ cinotyetasminnevaitadamṛta ṛṅmayaṃ / yajurmayaṃ sāmamayamātmānaṃ saṃskurute so'mṛto bhavati
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6848412 (0.0):
indrasyātmānaṃ parasmin dadhānīti || atho yam evaitam ṛṅmayaṃ yajurmayaṃ
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6851246 (0.063):
pravayati | yajurmaya ṛṅmayaṃ hotā | ṛṅmaye sāmamayam udgātā | sa eṣa
bhavati tadye mājījananteti tasmādṛtvigbhya eva dakṣiṇā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16163698 (0.020):
ātmā ca vivṛtaḥ kṛtaḥ HV_66.10d / ātmāṇaṃ mā vapuṣtamām HV_118.33b / ātmā tatas te putreṇa HV_App.I,29C.16a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747046 (0.021):
ātmā ca vivṛtaḥ kṛtaḥ HV_66.10d / ātmāṇaṃ mā vapuṣtamām HV_118.33b / ātmā te 'haṃ yathā śaśvat HV_62.81c
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230163 (0.035):
ātmā sakriya ityādi prāguktānumāna eva/ niṣkriya eveti/ / ātmetyanuṣajyate/ nāstītyanvayaḥ/ taditi/ loṣṭetyarthaḥ/ evamagre 'pi/
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24074167 (0.036):
na caivamātmano 'stīti nāstyātmā / / yattrhi vātsīputriyāḥ pudgalaṃ santimicchanti /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8644613 (0.041):
'asarvaḥ sarva ivātmaiva sannanātmeva pratyaṅparāṅivaika īyate
dadyānnānṛtvigbhyaḥ / atha pratiparetya gārhapatyam | dakṣiṇāni juhoti sa daśāhomīye vāsasi
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23824667 (0.044):
ṛtvigbhyo dakṣiṇābuddhyā dadatprayacchannanandā anānandā asukhā nāmety
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293434 (0.060):
pādamavadhyādyadvā gauḥ pādamavadadhyāttasmāddaśāhomīye vāsasi hiraṇyam / prabadhyāvadhāya juhoti
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347144 (0.064):
dadad gobrāhmaṇeṣu tu YS99v_50b / dadyāt teṣāṃ ca dakṣiṇām YS99v_61d / dadyād ekena pāṇinā YS99v_99b
hiraṇyam / prabadhyāvadhāya juhoti devaloke me 'pyasaditi vai yajate yo yajate so
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085695 (0.0):
divyaṃ dhāmāśāsta iti | devaloke me 'pyasaditi vai yajate yo yajate
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086817 (0.0):
tasmāddakṣiṇataḥ parītya pūrṇapātraṃ ninayati devaloke me 'pyasaditi vai / yajate yo
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293438 (0.0):
pādamavadhyādyadvā gauḥ pādamavadadhyāttasmāddaśāhomīye vāsasi hiraṇyam / prabadhyāvadhāya juhoti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293756 (0.0):
devaloke me / 'pyasaditi vai yajate yo yajate taddevaloka evainametadapitvinaṃ karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293985 (0.0):
athāśvaḥ | vajro vā aśvo vajramevaitatpurogāṃ kurute yamaloke me / 'pyasaditi vai / yajate yo yajate tadyamaloka evainametadapitvinaṃ karoti taṃ yamāya
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5076648 (0.056):
(GBr_2,2.6hh) apaśirasā ha vā eṣa yajñena yajate yo 'pravargyeṇa yajate
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560913 (0.064):
teṣvekaṃ yajate yo vai sa tadā yajate trayam /
'syaiṣa yajño / devalokamevābhipraiti tadanūcī dakṣiṇā yāṃ dadāti saiti dakṣiṇāmanvārabhya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086828 (0.0):
tasmāddakṣiṇataḥ parītya pūrṇapātraṃ ninayati devaloke me 'pyasaditi vai / yajate yo / yajate so 'syaiṣa yajño devalokamevābhipraiti tadanūcī dakṣiṇā yāṃ dadāti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085696 (0.055):
divyaṃ dhāmāśāsta iti | devaloke me 'pyasaditi vai yajate yo yajate / taddevaloka
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293757 (0.055):
'pyasaditi vai yajate yo yajate taddevaloka evainametadapitvinaṃ karoti
yajamānaḥ / catasro vai dakṣiṇāḥ | hiraṇyaṃ gaurvāso 'śvo na vai tadavakalpate
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580930 (0.041):
(AVParis_31,7.3) pratyekaṃ caiva hotṝṇāṃ dātavyā dakṣiṇā tataḥ | niṣko / aśvo gaur vāsaś ca hiraṇyaṃ vāpi śaktitaḥ ||
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311567 (0.058):
Baudh3.10.14/ hiraṇyaṃ gaur vāso^aśvo bhūmis tilā ghṛtam annam iti deyāni
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086829 (0.063):
saiti / dakṣiṇāmanvārabhya yajamānaḥ / sa eṣa devayāno vā pitṛyāṇo vā panthāḥ | tadubhayato 'gniśikhe samoṣantyau
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323724 (0.063):
GautAA_3,1.16 / GautSt_19.16: hiraṇyaṃ gaur vāso 'śvo bhūmis tilā ghṛtam
yadaśvasya / pādamavadhyādyadvā gauḥ pādamavadadhyāttasmāddaśāhomīye vāsasi hiraṇyam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293390 (0.028):
atha pratiparetya gārhapatyam | dakṣiṇāni juhoti sa daśāhomīye vāsasi / hiraṇyam / prabadhyāvadhāya juhoti devaloke me 'pyasaditi vai yajate yo yajate so
prabadhyāvadhāya juhoti / saurībhyāmṛgbhyāṃ juhoti | tamasā vā asau loko 'ntarhitaḥ sa etena jyotiṣā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293391 (0.0):
atha pratiparetya gārhapatyam | dakṣiṇāni juhoti sa daśāhomīye vāsasi / hiraṇyam / prabadhyāvadhāya juhoti devaloke me 'pyasaditi vai yajate yo yajate so
'pahatya svargaṃ lokamupasaṃkrāmati tasmātsaurībhyāmṛgbhyāṃ juhoti
sa juhoti | udu tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ | dṛśe viśvāya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789542 (0.0):
oṃ udutyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ /
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820043 (0.0):
ṛcā stomaṃ samardhaya gāyatreṇa rathaṃtaraṃ bṛhadgāyatravartani svāhā // / udu tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497867 (0.0):
pāthā upehi //MS_1,3.36// / ud u tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1345144 (0.0):
RV_01.049.04.2{06} tāṃ tvāmuṣarvasūyavo gīrbhiḥ kaṇvā ahūṣata / RV_01.050.01.1{07} udu tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27119053 (0.0):
ut | oṃ iti | tyam | jāta vedasam | devam | vahanti | ketavaḥ | dṛśe | / viśvāya | sūryam // RV_1,50.1 //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300461 (0.0):
athāto gṛhṇātyeva | udu tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ dṛśe
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691129 (0.0):
1 1 1 0310c dadhadratnāni dāśuṣe .. 30 / 1 1 1 0311a udu tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ .
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156741 (0.009):
6.21.1 ud u tyaṃ jāta vedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ / dṛśe viśvāya sūrya(gg)ṃ svāhā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13966350 (0.017):
RV_1,049.04c tāṃ tvām uṣar vasūyavo gīrbhiḥ kaṇvā ahūṣata || / RV_1,050.01a ud u tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18968927 (0.031):
(AVŚ_13,2.16a) ud u tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18992735 (0.031):
(AVŚ_20,47.13a) ud u tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9924163 (0.040):
devānāṃ priyaṃ pāthā upehi //MS_1,3.36// / ud u tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ /
sūryaṃ / svāhetyatayā gāyatryā gāyatrī vā iyam pṛthivī seyam pratiṣṭhā
tadasyāmevaitatpratiṣṭhāyām pratitiṣṭhati / atha dvitīyāṃ juhoti | citraṃ devānāmudagādanīkaṃ cakṣurmitrasya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789551 (0.0):
oṃ citraṃ devānāmudagādanīkaṃ cakṣurmitrasya varuṇasyāgneḥ /
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820052 (0.0):
d daśe viśvāya sūryaṃ svāhā // / citraṃ devānāmudagādanīkaṃ cakṣurmitrasya varuṇasyāgneḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497875 (0.0):
citraṃ devānām udagād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1356093 (0.0):
RV_01.115.01.1{07} citraṃ devānāmudagādanīkaṃ cakṣurmitrasya varuṇasyāgneḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698449 (0.0):
2 0 0 0502c vātajūto yo abhirakṣati tmanā prajāḥ piparti bahudhā vi rājati / 2 0 0 0503a citraṃ devānāmudagādanīkaṃ cakṣurmitrasya varuṇasyāgneḥ .
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6855469 (0.0):
āditya ekam etad iti vidyāt | tad etad ṛcābhyuditam || / citraṃ devānām udagād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ | āprā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13978017 (0.032):
RV_1,115.01a citraṃ devānām ud agād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18969196 (0.035):
(AVŚ_13,2.35a) citraṃ devānām ud agād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18998571 (0.035):
(AVŚ_20,107.14a) citraṃ devānām ud agād anīkaṃ cakṣur mitrasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27131102 (0.035):
citram | devānām | ut | agāt | anīkam | cakṣuḥ | mitrasya | varuṇasya |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156751 (0.035):
6.21.2 citran devānām ud agād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9924173 (0.046):
citraṃ devānām udagād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23910693 (0.048):
citraṃ devānāmudagādanīkamiti | asau vā āditya eṣa puruṣastadetaccitraṃ / devānāmudetyanīkaṃ cakṣurmitrasya varuṇasyāgnerityubhayeṣāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032791 (0.053):
sa yadadityai caruṃ nirvapati | iyaṃ vai pṛthivyaditiḥ seyam pratiṣṭhā / tadasyāmevaitatpratiṣṭhāyām pratitiṣṭhati tasmādadityai caruṃ nirvapati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28087109 (0.055):
'napasaraṇātsapatnānnudata iyaṃ vai pṛthivī pratiṣṭhā / tadasyāmevaitatpratiṣṭhāyāṃ / pratitiṣṭhati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085977 (0.058):
vai / pṛthivī pratiṣṭhā tadasyāmevaitatpratiṣṭhāyām pratiṣṭhati tadu khalu
varuṇasyāgneḥ | / āprā dyāvāpṛthivī antarikṣaṃ sūrya ātmā jagatastasthuṣaśca svāhetyetayā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18969205 (0.0):
(AVŚ_13,2.35c) āprād dyāvāpṛthivī antarikṣaṃ sūrya ātmā jagatas tasthuṣaś
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789558 (0.0):
oṃ citraṃ devānāmudagādanīkaṃ cakṣurmitrasya varuṇasyāgneḥ /
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820060 (0.0):
citraṃ devānāmudagādanīkaṃ cakṣurmitrasya varuṇasyāgneḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497882 (0.0):
citraṃ devānām udagād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1356101 (0.0):
RV_01.115.01.1{07} citraṃ devānāmudagādanīkaṃ cakṣurmitrasya varuṇasyāgneḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13978025 (0.0):
RV_1,115.01a citraṃ devānām ud agād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ | / RV_1,115.01c āprā dyāvāpṛthivī antarikṣaṃ sūrya ātmā jagatas tasthuṣaś ca
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27131110 (0.0):
citram | devānām | ut | agāt | anīkam | cakṣuḥ | mitrasya | varuṇasya | / agneḥ | ā | aprāḥ | dyāvāpṛthivī iti | antarikṣam | sūryaḥ | ātmā |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698456 (0.0):
2 0 0 0503a citraṃ devānāmudagādanīkaṃ cakṣurmitrasya varuṇasyāgneḥ .
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6855476 (0.0):
citraṃ devānām udagād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ | āprā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156858 (0.0):
6.22.2 grahādhipatiḥ pṛthivī cāntarikṣaṃ ca / 6.22.3 sūrya ātmā jagatas tasthuṣaś ca svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156753 (1.192):
6.21.2 citran devānām ud agād anīkaṃ cakṣur mitrasya varuṇasyāgneḥ / āprā dyāvā pṛthivī antarikṣa(g)ṃ sūrya ātmā jagatas tasthuṣapaś[*399] ca
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18998579 (0.013):
(AVŚ_20,107.14c) āprād dyāvāpṛthivī antarikṣaṃ sūrya ātmā jagatas / tasthuṣaś ca ||14||
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9537838 (0.047):
12,16: ``citram.devānām.udagād.anīkaṃś.cakṣur.mitrasya.varuṇasya.agneh/ / 12,16: āprā.dyāvāpṛthivī.antarikṣam.sūrya.ātmā.jagatas.tasthusaś.ca/''.
triṣṭubhā / lokamevaitayopapraiti / athāgnīdhre | dve vaikāṃ vā juhoti tadyadagnāvāgnīdhre dve vaikāṃ vā
juhotyagnirvai paśūnāmīṣṭe ta enamabhitaḥ pariṇiviśante tametayāhutyā
prīṇāti so / 'smai prīto 'numanyate tenānumatāṃ dadāti / sa juhoti | agne naya mupathā rāye asmānviśvāni deva vayunāni vidvān |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5213952 (0.0):
agne naya supathā rāye 'smān viśvāni deva vayunāni vidvān |
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isup___u.htm.txt) 9906673 (0.0):
agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495398 (0.0):
agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1369464 (0.0):
RV_01.189.01.1{10} agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13991811 (0.0):
RV_1,189.01a agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27145217 (0.0):
agne | naya | su pathā | rāye | asmān | viśvāni | deva | vayunāni | vidvān
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1028956 (0.0):
supathā rāye asmānviśvāni deva vayunāni vidvān yuyodhyasmajjuhurāṇameno
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691391 (0.0):
tadāyatsu vācayati | agne naya supathā rāya asmānviśvāni deva vayunāni / vidvān
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170594 (0.0):
8.1.146.1 agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27275142 (0.031):
agne naya supathā rāye 'smān viśvāni deva vayunāni vidvān |
yuyodhyasmajjuhurāṇameno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema svāhetyatha
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5213959 (0.0):
agne naya supathā rāye 'smān viśvāni deva vayunāni vidvān | / yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495405 (0.0):
agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān / / yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13991818 (0.0):
RV_1,189.01a agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān | / RV_1,189.01c yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1