View original HTML file with complete header information
The Rasārṇava sudhākara of Siṃhabhūpāla.
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228098 (0.0):
rasārṇava-sudhākaraḥ / The Rasārṇava-sudhākara of Siṃhabhūpāla. Critically edited with
The Rasārṇava sudhākara of Siṃhabhūpāla.
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228098 (0.0):
rasārṇava-sudhākaraḥ / The Rasārṇava-sudhākara of Siṃhabhūpāla. Critically edited with
Abbreviations used: / amaru. = amaru śatakam / a.rā. = anargha rāghava
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335304 (0.014):
Abbreviations used. / a.rā. = anargha rāghava / amaru = amaru śatakaḥ
bā.rā. = bāla rāmāyaṇa / bha.nā.śā. = bharata nāṭya śāstra
bhā.pra. = bhāva prakāśikā (śaradā tanaya)
ha.nā. = hanuman nāṭakaḥ / karuṇākandala / kā.ā. = kāvyādarśa
ku.ā. = kuvalayāvali (siṃha bhūpāla) / ku.saṃ. = kumāra sambhava (kālidāsa)
kṛ.ka. = kṛṣṇa karṇāmṛtam (līlā śukaḥ)
gāthā. = gāthā sattasāi / mā.mā. = mālatī mādhava
mā.a.mi. = mālavikāgnimitram / śi.va. = śiśupāla vadhaḥ (māgha)
me.dū. = meghadūta or megha sandeśa.
nāgā. = nāgānanda / ra.ā. = ratnāvalī (śrī harṣasya)
ra.vaṃ. = raghuvaṃśaḥ (kālidāsa)
sa.ka.ā. = sarasvatī kaṇṭhābharaṇam (bhoja)
śaku. or a.śa. = abhijñāna śakuntalam (kālidāsa)
u.rā.ca. = uttara rāma carita / vai.śa. = vairāgya śatakam of bhartṛhariḥ
vi.u. = vikramorvaśīyaḥ / vi.pu. = viṣṇu purāṇam / ve.saṃ. = veṇi saṃhāraḥ of nārāyaṇa bhaṭṭa
śrī siṃha bhūpāla viracito / rasārṇava sudhākaraḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228124 (0.0):
Research Centre, 1979. / śrī-siṃha-bhūpāla-viracito / rasārṇava-sudhākaraḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1736303 (0.010):
śrīmad āndhra maṇḍalādhīśvara pratigaṇḍa bhairava śrīmad anapota narendra nandana bhuja bala bhīma śrī siṃha bhūpāla viracite / rasārṇava sudhākara nāmni nāṭyālaṅkāra śāstre rañjakollāso nāma
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751254 (0.010):
śrīmad āndhra maṇḍalādhīśvara pratigaṇḍa bhairava śrīmad anapota narendra nandana bhuja bala bhīma śrī siṃha bhūpāla viracite / rasārṇava sudhākara nāmni nāṭyālaṅkāra śāstre rasikollāso nāma
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1766869 (0.010):
śrīmad āndhra maṇḍalādhīśvara pratigaṇḍa bhairava śrīmad anapota narendra nandana bhuja bala bhīma śrī siṃha bhūpāla viracite / rasārṇava sudhākara nāmni nāṭyālaṅkāra śāstre bhāvakollāso nāma
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232712 (0.010):
śrīmad-āndhra-maṇḍalādhīśvara-pratigaṇḍa-bhairava-śrīmad-anapota-narendra-nandana-bhuja-bala-bhīma-śrī-siṃha-bhūpāla-viracite / rasārṇava-sudhākara-nāmni nāṭyālaṅkāra-śāstre rañjakollāso nāma
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23236499 (0.010):
śrīmad-āndhra-maṇḍalādhīśvara-pratigaṇḍa-bhairava-śrīmad-anapota-narendra-nandana-bhuja-bala-bhīma-śrī-siṃha-bhūpāla-viracite / rasārṇava-sudhākara-nāmni nāṭyālaṅkāra-śāstre rasikollāso nāma
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23241285 (0.010):
śrīmad-āndhra-maṇḍalādhīśvara-pratigaṇḍa-bhairava-śrīmad-anapota-narendra-nandana-bhuja-bala-bhīma-śrī-siṃha-bhūpāla-viracite / rasārṇava-sudhākara-nāmni nāṭyālaṅkāra-śāstre bhāvakollāso nāma
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1766882 (0.030):
tṛtīyo vilāsaḥ / samāptaś cāyaṃ rasārṇava sudhākaraḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23241298 (0.030):
tṛtīyo vilāsaḥ / samāptaś cāyaṃ rasārṇava-sudhākaraḥ
prathamo vilāsaḥ / rañjakollāsaḥ / śṛṅgāra vīra sauhārdaṃ maugdhya vaiyātya saurabham |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228134 (0.0):
śrī-siṃha-bhūpāla-viracito / rasārṇava-sudhākaraḥ / prathamo vilāsaḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26694186 (0.037):
bhāvarūpaścaturtho yathā nāyakasyaiva / śṛṅgāravīrasauhārdaṃ maugdhyavaiyātyasauhṛdam /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1766881 (0.063):
tṛtīyo vilāsaḥ / samāptaś cāyaṃ rasārṇava sudhākaraḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23241297 (0.063):
tṛtīyo vilāsaḥ / samāptaś cāyaṃ rasārṇava-sudhākaraḥ
lāsya tāṇḍava saujanyaṃ dāmpatyaṃ tad bhajāmahe ||SRs_1.1||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228140 (0.0):
śṛṅgāra-vīra-sauhārdaṃ maugdhya-vaiyātya-saurabham | / lāsya-tāṇḍava-saujanyaṃ dāmpatyaṃ tad bhajāmahe ||SRs_1.1||
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26694189 (0.030):
śṛṅgāravīrasauhārdaṃ maugdhyavaiyātyasauhṛdam / / lāsyatāṇḍavasaujanyaṃ dāmpatyaṃ tad bhajāmahe // Ckc_3.*10 //
vīṇāṅkita karāṃ vande vānīm eṇīdṛśaṃ sadā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228147 (0.0):
lāsya-tāṇḍava-saujanyaṃ dāmpatyaṃ tad bhajāmahe ||SRs_1.1|| / vīṇāṅkita-karāṃ vande vānīm eṇīdṛśaṃ sadā |
sadānanda mayīṃ devīṃ sarojāsana vallabhām ||SRs_1.2||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228155 (0.0):
vīṇāṅkita-karāṃ vande vānīm eṇīdṛśaṃ sadā | / sadānanda-mayīṃ devīṃ sarojāsana-vallabhām ||SRs_1.2||
asti kiñcit paraṃ vastu paramānanda kandalam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228163 (0.0):
sadānanda-mayīṃ devīṃ sarojāsana-vallabhām ||SRs_1.2|| / asti kiñcit paraṃ vastu paramānanda-kandalam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428081 (0.056):
tatra vartate tathā teṣām āsādyam api yat kiñcit tat cidānanda rūpaṃ param / api parama tattvam eva na tu prākṛtam | candrārkayoḥ sthitiś ca tatra
kamalākuca kāṭhinya kutūhali bhujāntaram ||SRs_1.3||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228170 (0.0):
asti kiñcit paraṃ vastu paramānanda-kandalam | / kamalākuca-kāṭhinya-kutūhali-bhujāntaram ||SRs_1.3||
tasya pādāmbujāj jāto varṇo vigata kalmaṣaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228176 (0.0):
kamalākuca-kāṭhinya-kutūhali-bhujāntaram ||SRs_1.3|| / tasya pādāmbujāj jāto varṇo vigata-kalmaṣaḥ |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26690267 (0.0):
yathā nāyakasyaiva vaṃśābalalyām / tasya pādāmbujājjāto varṇo vigatakalmaṣaḥ /
yasya sodaratāṃ prāptaṃ bhagīratha tapaḥ phalam ||SRs_1.4||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228182 (0.0):
tasya pādāmbujāj jāto varṇo vigata-kalmaṣaḥ | / yasya sodaratāṃ prāptaṃ bhagīratha-tapaḥ-phalam ||SRs_1.4||
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26690271 (0.0):
tasya pādāmbujājjāto varṇo vigatakalmaṣaḥ / / yasya sodaratāṃ prāptaṃ bhagīrathatapaḥphalam // Ckc_1.*16 //
tatra recarlavaṃśābdhi śarad rākā sudhākaraḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228189 (0.0):
yasya sodaratāṃ prāptaṃ bhagīratha-tapaḥ-phalam ||SRs_1.4|| / tatra recarlavaṃśābdhi-śarad-rākā-sudhākaraḥ |
kalā nidhir udāra śrīr āsīd dācaya nāyakaḥ ||SRs_1.5||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228196 (0.0):
tatra recarlavaṃśābdhi-śarad-rākā-sudhākaraḥ | / kalā-nidhir udāra-śrīr āsīd dācaya-nāyakaḥ ||SRs_1.5||
yasyāsi dhārā mārgeṇa durgeṇāpi raṇāṅgaṇe |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228204 (0.0):
kalā-nidhir udāra-śrīr āsīd dācaya-nāyakaḥ ||SRs_1.5|| / yasyāsi-dhārā-mārgeṇa durgeṇāpi raṇāṅgaṇe |
pāṇḍya rāja gajānīkāj jaya lakṣmīr upāgatā ||SRs_1.6||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228211 (0.0):
yasyāsi-dhārā-mārgeṇa durgeṇāpi raṇāṅgaṇe | / pāṇḍya-rāja-gajānīkāj jaya-lakṣmīr upāgatā ||SRs_1.6||
aṅga nārāyaṇe yasmin bhavati śrīr atisthirā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228217 (0.0):
pāṇḍya-rāja-gajānīkāj jaya-lakṣmīr upāgatā ||SRs_1.6|| / aṅga-nārāyaṇe yasmin bhavati śrīr atisthirā |
bhūr abhūt kariṇī vaśyā duṣṭa rāja gajāṅkuśe ||SRs_1.7||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228227 (0.0):
aṅga-nārāyaṇe yasmin bhavati śrīr atisthirā | / bhūr abhūt kariṇī vaśyā duṣṭa-rāja-gajāṅkuśe ||SRs_1.7||
tasya bhāryā mahābhāgyā viṣṇoḥ śrīr iva viśrutā | / pocamāmbā guṇodārā jātā tāmarasānvayāt ||SRs_1.8||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228240 (0.0):
bhūr abhūt kariṇī vaśyā duṣṭa-rāja-gajāṅkuśe ||SRs_1.7|| / tasya bhāryā mahābhāgyā viṣṇoḥ śrīr iva viśrutā |
tayor abhūvan kṣiti kalpa vṛkṣāḥ / putrās trayas trāsita vairi vīrāḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228249 (0.0):
pocamāmbā guṇodārā jātā tāmarasānvayāt ||SRs_1.8|| / tayor abhūvan kṣiti-kalpa-vṛkṣāḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26690968 (0.062):
tayorabhūvan kṣitikalpavṛkṣāḥ putrāstrayastrāsiravairivīrāḥ /
siṃha prabhur vennamanāyakaś ca / vīrāgraṇī reca mahī patiś ca ||SRs_1.9||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228257 (0.0):
putrās trayas trāsita-vairi-vīrāḥ | / siṃha-prabhur vennamanāyakaś ca
kalāv eka pado dharmo yair ebhiś caraṇair iva |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228263 (0.0):
vīrāgraṇī reca-mahī-patiś ca ||SRs_1.9|| / kalāv eka-pado dharmo yair ebhiś caraṇair iva |
sampūrṇa padatāṃ prāpya nākāṅkṣati kṛtaṃ yugam ||SRs_1.10||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228271 (0.0):
kalāv eka-pado dharmo yair ebhiś caraṇair iva | / sampūrṇa-padatāṃ prāpya nākāṅkṣati kṛtaṃ yugam ||SRs_1.10||
tatra siṃha mahīpāle pālayaty akhilāṃ mahīm | / namatām unnatiś citraṃ rājñām anamatāṃ natiḥ ||SRs_1.11||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228284 (0.0):
sampūrṇa-padatāṃ prāpya nākāṅkṣati kṛtaṃ yugam ||SRs_1.10|| / tatra siṃha-mahīpāle pālayaty akhilāṃ mahīm |
kṛṣṇaileśvara saṃnidhau kṛta mahā sambhāra meleśvare
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228291 (0.0):
namatām unnatiś citraṃ rājñām anamatāṃ natiḥ ||SRs_1.11|| / kṛṣṇaileśvara-saṃnidhau kṛta-mahā-sambhāra-meleśvare
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9574740 (0.062):
bhūtapratyavekṣā kartavyā sakaladānādipuṇyasambhāraścopārjayitavyaḥ / / tataḥ prekṣāvatālpaśrutānām ābhimānikānāṃ vacanaṃ viṣam
vītāpāyam anekaśo vidadhatā brahma pratiṣṭhāpanam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228297 (0.0):
kṛṣṇaileśvara-saṃnidhau kṛta-mahā-sambhāra-meleśvare / vītāpāyam anekaśo vidadhatā brahma-pratiṣṭhāpanam |
ānṛṇya samapādi yena vibhunā tat tad guṇair ātmano
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228303 (0.0):
vītāpāyam anekaśo vidadhatā brahma-pratiṣṭhāpanam | / ānṛṇya samapādi yena vibhunā tat-tad-guṇair ātmano
nirmāṇātiśaya prayāsa garima vyāsaṅgini brahmaṇi ||SRs_1.12||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228310 (0.0):
ānṛṇya samapādi yena vibhunā tat-tad-guṇair ātmano / nirmāṇātiśaya-prayāsa-garima-vyāsaṅgini brahmaṇi ||SRs_1.12||
kṛtānta jihvā kuṭilāṃ kṛpāṇīṃ / dṛṣṭvā yadīyāṃ trasatām arīṇām |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1735669 (0.0):
bhayād, yathā / kṛtānta jihvā kuṭilāṃ kṛpāṇīṃ / dṛṣṭvā yadīyāṃ trasatām arīṇām |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228317 (0.0):
nirmāṇātiśaya-prayāsa-garima-vyāsaṅgini brahmaṇi ||SRs_1.12|| / kṛtānta-jihvākuṭilāṃ kṛpāṇīṃ
svedodayaś cetasi saṃcitānāṃ / mānoṣmaṇām ātanute praśāntim ||SRs_1.13||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1735676 (0.0):
dṛṣṭvā yadīyāṃ trasatām arīṇām | / svedodayaś cetasi saṃcitānāṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228327 (0.0):
dṛṣṭvā yadīyāṃ trasatām arīṇām | / svedodayaś cetasi saṃcitānāṃ / mānoṣmaṇām ātanute praśāntim ||SRs_1.13||
śrīmān reca mahīpatiḥ sucarito yasyānujanmā sphuṭaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228336 (0.0):
mānoṣmaṇām ātanute praśāntim ||SRs_1.13|| / śrīmān reca-mahīpatiḥ sucarito yasyānujanmā sphuṭaṃ
prāpto vīra guru prathāṃ pṛthutarāṃ vīrasya mudrākarīm |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228343 (0.0):
śrīmān reca-mahīpatiḥ sucarito yasyānujanmā sphuṭaṃ / prāpto vīra-guru-prathāṃ pṛthutarāṃ vīrasya mudrākarīm |
labdhvā labdha kaṭhāri rāya virudaṃ rāhuttarāyāṅkitaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228352 (0.0):
prāpto vīra-guru-prathāṃ pṛthutarāṃ vīrasya mudrākarīm | / labdhvā labdha-kaṭhāri-rāya-virudaṃ rāhuttarāyāṅkitaṃ
putraṃ nāgayanāyakaṃ vasumatī vīraika cūḍāmaṇim ||SRs_1.14||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228359 (0.0):
labdhvā labdha-kaṭhāri-rāya-virudaṃ rāhuttarāyāṅkitaṃ / putraṃ nāgayanāyakaṃ vasumatī-vīraika-cūḍāmaṇim ||SRs_1.14||
so' yaṃ siṃha mahīpālo vasudeva iti sphuṭam | / ananta mādhavau yasya tanūjau loka rakṣakau ||SRs_1.15||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228373 (0.0):
putraṃ nāgayanāyakaṃ vasumatī-vīraika-cūḍāmaṇim ||SRs_1.14|| / so' yaṃ siṃha-mahīpālo vasudeva iti sphuṭam |
tatrānujo mādhava nāyakendro / dig antarāla prathita pratāpaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228380 (0.0):
ananta-mādhavau yasya tanūjau loka-rakṣakau ||SRs_1.15|| / tatrānujo mādhava-nāyakendro
yasyābhavan vaṃśa karā narendrās
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228385 (0.0):
dig-antarāla-prathita-pratāpaḥ | / yasyābhavan vaṃśa-karā narendrās
tanūbhavā veda girīndra mukhyāḥ ||SRs_1.16||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228392 (0.0):
yasyābhavan vaṃśa-karā narendrās / tanūbhavā veda-girīndra-mukhyāḥ ||SRs_1.16||
tasyāgrajanmā bhuvi rāja doṣair / aprota bhāvād anapota saṃjñām |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228398 (0.0):
tanūbhavā veda-girīndra-mukhyāḥ ||SRs_1.16|| / tasyāgrajanmā bhuvi rāja-doṣair
khyātāṃ dadhāti sma yathārtha bhūtām / ananta sajñāṃ ca mahīdharatvam ||SRs_1.17||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228409 (0.0):
aprota-bhāvād anapota-saṃjñām | / khyātāṃ dadhāti sma yathārtha-bhūtām
sodaryo balabhadra mūrtir aniśaṃ devī priyā rukmiṇī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228417 (0.0):
ananta-sajñāṃ ca mahīdharatvam ||SRs_1.17|| / sodaryo balabhadra-mūrtir aniśaṃ devī priyā rukmiṇī
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26707118 (1.192):
saudaryo balabhadramūrtiraniśaṃ devī priyā rukmiṇī pradyumrastanayo 'pi
pradyumnas tanayo' p pautra nivaho yasyāniruddhādayaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228423 (0.0):
sodaryo balabhadra-mūrtir aniśaṃ devī priyā rukmiṇī / pradyumnas tanayo' p pautra-nivaho yasyāniruddhādayaḥ |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26707125 (1.192):
saudaryo balabhadramūrtiraniśaṃ devī priyā rukmiṇī pradyumrastanayo 'pi / pautranivaho yasyāniruddhādayaḥ /
so' yaṃ śrīpatir annapota nṛpatiḥ kiṃ cānanāmbhoruhe
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228430 (0.0):
pradyumnas tanayo' p pautra-nivaho yasyāniruddhādayaḥ | / so' yaṃ śrīpatir annapota-nṛpatiḥ kiṃ cānanāmbhoruhe
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26707132 (0.040):
soyaṃ śrīpatirannavotanṛpatiḥ kiṃ tvānanāmbhoruhe dhatte cāru
dhatte cāru sudarśana śriyam asau satvātma hastāmbuje ||SRs_1.18||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228433 (0.0):
so' yaṃ śrīpatir annapota-nṛpatiḥ kiṃ cānanāmbhoruhe / dhatte cāru-sudarśana-śriyam asau satvātma-hastāmbuje ||SRs_1.18||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228440 (0.0):
dhatte cāru-sudarśana-śriyam asau satvātma-hastāmbuje ||SRs_1.18||
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26707138 (0.0):
soyaṃ śrīpatirannavotanṛpatiḥ kiṃ tvānanāmbhoruhe dhatte cāru
bahu soma sutaṃ kṛtvā bhūlokaṃ yatra rakṣati |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228447 (0.0):
dhatte cāru-sudarśana-śriyam asau satvātma-hastāmbuje ||SRs_1.18|| / bahu-soma-sutaṃ kṛtvā bhūlokaṃ yatra rakṣati |
eka soma sutaṃ rakṣan svarlokaṃ lajjate hariḥ ||SRs_1.19||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228455 (0.0):
bahu-soma-sutaṃ kṛtvā bhūlokaṃ yatra rakṣati |
somakula paraśurāṃe / bhuja bala bhīme' rigāya gobāle |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228464 (0.0):
eka-soma-sutaṃ rakṣan svarlokaṃ lajjate hariḥ ||SRs_1.19|| / somakula-paraśurāṃe
yatra ca jāgrati śāsati / jagatāṃ jāgarti nitya kalyāṇam ||SRs_1.20||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228471 (0.0):
bhuja-bala-bhīme' rigāya-gobāle | / yatra ca jāgrati śāsati / jagatāṃ jāgarti nitya-kalyāṇam ||SRs_1.20||
hemādri dānair dharaṇī surāṇāṃ / hemācalaṃ hasta gataṃ vidhāya |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228480 (0.0):
jagatāṃ jāgarti nitya-kalyāṇam ||SRs_1.20|| / hemādri-dānair dharaṇī-surāṇāṃ
yaś cāru sopāna pathena cakre / śrī parvataṃ sarva janāṅghri gamyam ||SRs_1.21||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228493 (0.0):
hemācalaṃ hasta-gataṃ vidhāya | / yaś cāru-sopāna-pathena cakre
yo naikavīroddalano' py asaṅkhya
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228500 (0.0):
śrī-parvataṃ sarva-janāṅghri-gamyam ||SRs_1.21|| / yo naikavīroddalano' py asaṅkhya-
saṅkhyo' py abhagnātma gati kramo' pi |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228507 (0.0):
yo naikavīroddalano' py asaṅkhya- / saṅkhyo' py abhagnātma-gati-kramo' pi |
ajāti sāṅkarya bhavo' pi citraṃ / dadhāti somānvaya bhārgavāṅkam ||SRs_1.22||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228517 (0.0):
saṅkhyo' py abhagnātma-gati-kramo' pi | / ajāti-sāṅkarya-bhavo' pi citraṃ
dhāvaṃ dhāvaṃ ripu nṛpatayo yuddha raṅgāpaviddhāḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228526 (0.0):
dadhāti somānvaya-bhārgavāṅkam ||SRs_1.22|| / dhāvaṃ dhāvaṃ ripu-nṛpatayo yuddha-raṅgāpaviddhāḥ
khaḍge khaḍge phalita vapuṣaṃ yaṃ purastād vilokya |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228532 (0.0):
dhāvaṃ dhāvaṃ ripu-nṛpatayo yuddha-raṅgāpaviddhāḥ / khaḍge khaḍge phalita-vapuṣaṃ yaṃ purastād vilokya |
pratyāvṛttā api tata ito vīkṣamāṇā yadīyaṃ / saṃmanyante sphuṭam avitathaṃ khaḍga nārāyaṇāṅkam ||SRs_1.23||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228543 (0.0):
khaḍge khaḍge phalita-vapuṣaṃ yaṃ purastād vilokya | / pratyāvṛttā api tata ito vīkṣamāṇā yadīyaṃ
annamāmbeti vikhyātā tasyāsīd dharaṇī pateḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228550 (0.0):
saṃmanyante sphuṭam avitathaṃ khaḍga-nārāyaṇāṅkam ||SRs_1.23|| / annamāmbeti vikhyātā tasyāsīd dharaṇī-pateḥ |
devī śivā śivasyeva rājamauler mahojjvalā ||SRs_1.24||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228558 (0.0):
annamāmbeti vikhyātā tasyāsīd dharaṇī-pateḥ | / devī śivā śivasyeva rājamauler mahojjvalā ||SRs_1.24||
śatrughnaṃ śrutakīrtir yā subhadrā yaśasārjunam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228564 (0.0):
devī śivā śivasyeva rājamauler mahojjvalā ||SRs_1.24|| / śatrughnaṃ śrutakīrtir yā subhadrā yaśasārjunam |
ānandayati bhartāraṃ śyāmā rājānam ujjvalam ||SRs_1.25||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228570 (0.0):
śatrughnaṃ śrutakīrtir yā subhadrā yaśasārjunam | / ānandayati bhartāraṃ śyāmā rājānam ujjvalam ||SRs_1.25||
tayor abhūtāṃ putrau dvāv ādyo veda girīśvaraḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228576 (0.0):
ānandayati bhartāraṃ śyāmā rājānam ujjvalam ||SRs_1.25|| / tayor abhūtāṃ putrau dvāv ādyo veda-girīśvaraḥ |
dvitīyas tv advitīyo' sau yaśasā siṃha bhūpatiḥ ||SRs_1.26||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228583 (0.0):
tayor abhūtāṃ putrau dvāv ādyo veda-girīśvaraḥ | / dvitīyas tv advitīyo' sau yaśasā siṃha-bhūpatiḥ ||SRs_1.26||
atha śrī siṃha bhūpālo dīrghāyur vasudhām imām |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228591 (0.0):
dvitīyas tv advitīyo' sau yaśasā siṃha-bhūpatiḥ ||SRs_1.26|| / atha śrī-siṃha-bhūpālo dīrghāyur vasudhām imām |
nijāṃsa pīṭhe nirvyājaṃ kurute supratiṣṭhitām ||SRs_1.27||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228596 (0.0):
atha śrī-siṃha-bhūpālo dīrghāyur vasudhām imām | / nijāṃsa-pīṭhe nirvyājaṃ kurute supratiṣṭhitām ||SRs_1.27||
ahīnajyābandhaḥ kanaka ruciraṃ kārmuka varaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228606 (0.0):
nijāṃsa-pīṭhe nirvyājaṃ kurute supratiṣṭhitām ||SRs_1.27|| / ahīnajyābandhaḥ kanaka-ruciraṃ kārmuka-varaṃ
bali dhvaṃsī bāṇaḥ para puram anekaṃ ca viṣayaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228610 (0.0):
ahīnajyābandhaḥ kanaka-ruciraṃ kārmuka-varaṃ / bali-dhvaṃsī bāṇaḥ para-puram anekaṃ ca viṣayaḥ |
iti prāyo lokottara samara saṃnāha vidhinā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228619 (0.0):
bali-dhvaṃsī bāṇaḥ para-puram anekaṃ ca viṣayaḥ | / iti prāyo lokottara-samara-saṃnāha-vidhinā
maheśo' yaṃ siṃha kṣitipa iti yaṃ jalpati janaḥ ||SRs_1.28||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228626 (0.0):
iti prāyo lokottara-samara-saṃnāha-vidhinā / maheśo' yaṃ siṃha-kṣitipa iti yaṃ jalpati janaḥ ||SRs_1.28||
yatra ca raṇa saṃnahini / tṛṇa caraṇaṃ nija purāc ca niḥsaraṇam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228634 (0.0):
maheśo' yaṃ siṃha-kṣitipa iti yaṃ jalpati janaḥ ||SRs_1.28|| / yatra ca raṇa-saṃnahini / tṛṇa-caraṇaṃ nija-purāc ca niḥsaraṇam |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26703613 (0.023):
yatra caraṇasannāhinī tṛṇacaraṇaṃ nijapurācca nissaraṇam /
vana caraṇaṃ tac caraṇaka / paricaraṇaṃ vā virodhināṃ śaraṇam ||SRs_1.29||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228642 (0.0):
tṛṇa-caraṇaṃ nija-purāc ca niḥsaraṇam | / vana-caraṇaṃ tac-caraṇaka-
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26703620 (0.023):
yatra caraṇasannāhinī tṛṇacaraṇaṃ nijapurācca nissaraṇam / / vanacaraṇaṃ taccaraṇakaparicaraṇaṃ vā virodhināṃ śaraṇam // Ckc_6.*16 //
satāṃ prītiṃ kurvan kuvalaya vikāsaṃ viracayan
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228648 (0.0):
paricaraṇaṃ vā virodhināṃ śaraṇam ||SRs_1.29|| / satāṃ prītiṃ kurvan kuvalaya-vikāsaṃ viracayan
kalāḥ kāntāḥ puṣṇan dadhad api ca jaivātṛka kathām |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228654 (0.0):
satāṃ prītiṃ kurvan kuvalaya-vikāsaṃ viracayan / kalāḥ kāntāḥ puṣṇan dadhad api ca jaivātṛka-kathām |
nitāntaṃ yo rājā prakaṭayati mitrodayam aho
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228660 (0.0):
kalāḥ kāntāḥ puṣṇan dadhad api ca jaivātṛka-kathām | / nitāntaṃ yo rājā prakaṭayati mitrodayam aho
tathā cakrānandān api ca kamalollāsa suṣamām ||SRs_1.30||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228667 (0.0):
nitāntaṃ yo rājā prakaṭayati mitrodayam aho / tathā cakrānandān api ca kamalollāsa-suṣamām ||SRs_1.30||
tal labdhāni ghanāghanair atitarāṃ vārāṃ pṛṣanty ambudhau
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228674 (0.0):
tathā cakrānandān api ca kamalollāsa-suṣamām ||SRs_1.30|| / tal-labdhāni ghanāghanair atitarāṃ vārāṃ pṛṣanty ambudhau
svātyām eva hi śuktikāsu dadhate muktāni muktātmatām |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228679 (0.0):
tal-labdhāni ghanāghanair atitarāṃ vārāṃ pṛṣanty ambudhau / svātyām eva hi śuktikāsu dadhate muktāni muktātmatām |
yad dānodaka vipruṣas tu sudhiyāṃ haste patantyo' bhavan
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228688 (0.0):
svātyām eva hi śuktikāsu dadhate muktāni muktātmatām | / yad dānodaka-vipruṣas tu sudhiyāṃ haste patantyo' bhavan
māṇikyāni mahāmbarāṇi bahuśo dhāmāni hemāni ca ||SRs_1.31||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228695 (0.0):
yad dānodaka-vipruṣas tu sudhiyāṃ haste patantyo' bhavan / māṇikyāni mahāmbarāṇi bahuśo dhāmāni hemāni ca ||SRs_1.31||
nayanam ayaṃ guṇam aguṇaṃ / padam apadaṃ nijam avetya ripu bhūpāḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228705 (0.0):
māṇikyāni mahāmbarāṇi bahuśo dhāmāni hemāni ca ||SRs_1.31|| / nayanam ayaṃ guṇam aguṇaṃ
yasya ca naya guṇa viduṣo / vinamanti padāravinda pīṭhāntam ||SRs_1.32||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228714 (0.0):
padam apadaṃ nijam avetya ripu-bhūpāḥ | / yasya ca naya-guṇa-viduṣo
prāṇānāṃ parirakṣaṇāya bahuśo vṛttiṃ madīyāṃ gatās
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228721 (0.0):
vinamanti padāravinda-pīṭhāntam ||SRs_1.32|| / prāṇānāṃ parirakṣaṇāya bahuśo vṛttiṃ madīyāṃ gatās
tvat sāmanta mahī bhujaḥ karuṇayā te rakṣaṇīyā iti |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228725 (0.0):
prāṇānāṃ parirakṣaṇāya bahuśo vṛttiṃ madīyāṃ gatās / tvat-sāmanta-mahī-bhujaḥ karuṇayā te rakṣaṇīyā iti |
karṇe varṇayituṃ nitānta suhṛdo karṇānta viśrāntayor
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228733 (0.0):
tvat-sāmanta-mahī-bhujaḥ karuṇayā te rakṣaṇīyā iti | / karṇe varṇayituṃ nitānta-suhṛdo karṇānta-viśrāntayor
manye yasya dṛg antayoḥ parisaraṃ sā kāma dhenuḥ śritā ||SRs_1.33||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228741 (0.0):
karṇe varṇayituṃ nitānta-suhṛdo karṇānta-viśrāntayor / manye yasya dṛg-antayoḥ parisaraṃ sā kāma-dhenuḥ śritā ||SRs_1.33||
yuṣmābhiḥ pratigaṇḍa bhairava raṇe prāṇāḥ kathaṃ rakṣitā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228748 (0.0):
manye yasya dṛg-antayoḥ parisaraṃ sā kāma-dhenuḥ śritā ||SRs_1.33|| / yuṣmābhiḥ pratigaṇḍa-bhairava-raṇe prāṇāḥ kathaṃ rakṣitā
ity antaḥ pura pṛcchayā yad ariṣu prāpteṣu lajjā vaśam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228757 (0.0):
yuṣmābhiḥ pratigaṇḍa-bhairava-raṇe prāṇāḥ kathaṃ rakṣitā / ity antaḥ-pura-pṛcchayā yad ariṣu prāpteṣu lajjā-vaśam |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26697728 (0.021):
yuṣmābhiḥ pratigaṇḍabhairavaraṇe prāṇāḥ kathaṃ rakṣitā ityantaḥ / purapṛcchayā yadariṣu prāpteṣu cājñāvaśam /
śaṃsanty uttara mānana vyatikara vyāpāra pāraṅgatā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228764 (0.0):
ity antaḥ-pura-pṛcchayā yad ariṣu prāpteṣu lajjā-vaśam | / śaṃsanty uttara-mānana-vyatikara-vyāpāra-pāraṅgatā
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26697740 (0.034):
śaṃsatyunnatamānsa vyatikaravyāpārapāraṅgatā / gaṇḍāndolitakarṇakuṇḍalaharinmāṇikya varṇāṅkurāḥ // Ckc_4.*6 //
gaṇḍāndolita karṇa kuṇḍala harin māṇikya varṇāṅkurāḥ ||SRs_1.34||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228774 (0.0):
śaṃsanty uttara-mānana-vyatikara-vyāpāra-pāraṅgatā / gaṇḍāndolita-karṇa-kuṇḍala-harin-māṇikya-varṇāṅkurāḥ ||SRs_1.34||
mandāra pārijātaka / candana santāna kalpa maṇi sadṛśaiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228780 (0.0):
gaṇḍāndolita-karṇa-kuṇḍala-harin-māṇikya-varṇāṅkurāḥ ||SRs_1.34|| / mandāra-pārijātaka-
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28760927 (0.049):
mandārakalpaharicandanapārijātasantānasaṃhṛtadaridrakathāprasaṅgām // 2.7
anapota dāca vallabha / veda giri svāmi māda dāmaya saṃjñaiḥ ||SRs_1.35||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228790 (0.0):
candana-santāna-kalpa-maṇi-sadṛśaiḥ | / anapota-dāca-vallabha-
ātma bhavair ativibhavair / anitara jana sulabha dāna muditair bhuvi yaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228801 (0.0):
veda-giri-svāmi-māda-dāmaya-saṃjñaiḥ ||SRs_1.35|| / ātma-bhavair ativibhavair
ratnākara iva rājati / rājakarāra cita sukamalollāsaḥ ||SRs_1.36||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228809 (0.0):
anitara-jana-sulabha-dāna-muditair bhuvi yaḥ | / ratnākara iva rājati
yasyāḍhyaḥ prathamaḥ kumāra tilakaḥ śrī annapoto guṇair
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228818 (0.0):
rājakarāra-cita-sukamalollāsaḥ ||SRs_1.36|| / yasyāḍhyaḥ prathamaḥ kumāra-tilakaḥ śrī-annapoto guṇair
ekasyāgrajam ātma rūpa vibhave cāpe dvayor agrajam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228826 (0.0):
yasyāḍhyaḥ prathamaḥ kumāra-tilakaḥ śrī-annapoto guṇair / ekasyāgrajam ātma-rūpa-vibhave cāpe dvayor agrajam |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26692551 (0.0):
guṇairekasyāgrajamātmarūpavibhave cāpe dvayoragrajam /
ārūḍhe tritayāgrajaṃ vijayate durvāra dor vikrame
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228832 (0.0):
ekasyāgrajam ātma-rūpa-vibhave cāpe dvayor agrajam | / ārūḍhe tritayāgrajaṃ vijayate durvāra-dor-vikrame
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26692557 (0.0):
guṇairekasyāgrajamātmarūpavibhave cāpe dvayoragrajam / / ārūḍhe tritayāgrajaṃ vijayate durvāradorvikrame satyoktau caturagrajaṃ
satyoktau caturagrajaṃ vitaraṇe kiṃ cāpi pañcāgrajam ||SRs_1.37||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228840 (0.0):
ārūḍhe tritayāgrajaṃ vijayate durvāra-dor-vikrame / satyoktau caturagrajaṃ vitaraṇe kiṃ cāpi pañcāgrajam ||SRs_1.37||
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26692563 (0.0):
ārūḍhe tritayāgrajaṃ vijayate durvāradorvikrame satyoktau caturagrajaṃ
yuddhe yasya kumāra dācaya vibhoḥ khaḍgāgra dhārā jale
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228849 (0.0):
satyoktau caturagrajaṃ vitaraṇe kiṃ cāpi pañcāgrajam ||SRs_1.37|| / yuddhe yasya kumāra-dācaya-vibhoḥ khaḍgāgra-dhārā-jale
majjanti pratipakṣa bhūmi patayaḥ śauryoṣma santāpitāḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228857 (0.0):
yuddhe yasya kumāra-dācaya-vibhoḥ khaḍgāgra-dhārā-jale / majjanti pratipakṣa-bhūmi-patayaḥ śauryoṣma-santāpitāḥ |
citraṃ tat pramadāḥ pranaṣṭa tilakā vyākīrṇa nīlālakāḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228863 (0.0):
majjanti pratipakṣa-bhūmi-patayaḥ śauryoṣma-santāpitāḥ | / citraṃ tat-pramadāḥ pranaṣṭa-tilakā vyākīrṇa-nīlālakāḥ
prabhraśyat kuca kuṅkumāḥ parigalan netrānta kālāñjanāḥ ||SRs_1.38||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228872 (0.0):
citraṃ tat-pramadāḥ pranaṣṭa-tilakā vyākīrṇa-nīlālakāḥ / prabhraśyat-kuca-kuṅkumāḥ parigalan-netrānta-kālāñjanāḥ ||SRs_1.38||
paripoṣiṇi yasya putra ratne / dayite vallabha rāya pūrṇa candre |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228882 (0.0):
prabhraśyat-kuca-kuṅkumāḥ parigalan-netrānta-kālāñjanāḥ ||SRs_1.38|| / paripoṣiṇi yasya putra-ratne
samudeti satāṃ prabhāva śeṣaḥ / kamalānām abhivardhanaṃ tu citram ||SRs_1.39||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228890 (0.0):
dayite vallabha-rāya-pūrṇa-candre | / samudeti satāṃ prabhāva-śeṣaḥ
etair anyaiś ca tanayaiḥ so' yaṃ siṃha mahīpatiḥ | / ṣaḍbhiḥ pratiṣṭhām ayate svāmīvāṅgaiḥ susaṅgataiḥ ||SRs_1.40||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228903 (0.0):
kamalānām abhivardhanaṃ tu citram ||SRs_1.39|| / etair anyaiś ca tanayaiḥ so' yaṃ siṃha-mahīpatiḥ |
rājā sa rājācala nāmadheyām / adhyāsta vaṃśa krama rājadhānīm |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228912 (0.0):
ṣaḍbhiḥ pratiṣṭhām ayate svāmīvāṅgaiḥ susaṅgataiḥ ||SRs_1.40|| / rājā sa rājācala-nāmadheyām
satāṃ ca rakṣām asatāṃ ca śikṣāṃ / nyāyānurodhād anusandadhānajñāḥ ||SRs_1.41||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228922 (0.0):
adhyāsta vaṃśa-krama-rājadhānīm | / satāṃ ca rakṣām asatāṃ ca śikṣāṃ
vindhya śrī śaila madhya kṣmā maṇḍalaṃ pālayan sutaiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228930 (0.0):
nyāyānurodhād anusandadhānajñāḥ ||SRs_1.41|| / vindhya-śrī-śaila-madhya-kṣmā-maṇḍalaṃ pālayan sutaiḥ |
vaṃśa pravartakair arthān bhuṅkte bhoga purandaraḥ ||SRs_1.42||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228937 (0.0):
vindhya-śrī-śaila-madhya-kṣmā-maṇḍalaṃ pālayan sutaiḥ | / vaṃśa-pravartakair arthān bhuṅkte bhoga-purandaraḥ ||SRs_1.42||
tasmin śāsati siṃha bhūmi ramaṇe kṣmām annapotātmaje
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228946 (0.0):
vaṃśa-pravartakair arthān bhuṅkte bhoga-purandaraḥ ||SRs_1.42|| / tasmin śāsati siṃha-bhūmi-ramaṇe kṣmām annapotātmaje
kāṭhinyaṃ kuca maṇḍale taralatā netrāñcale subhruvām |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228953 (0.0):
tasmin śāsati siṃha-bhūmi-ramaṇe kṣmām annapotātmaje / kāṭhinyaṃ kuca-maṇḍale taralatā netrāñcale subhruvām |
vaiṣamyaṃ trivalīṣu manda padatā līlālasāyāṃ gatau
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228962 (0.0):
kāṭhinyaṃ kuca-maṇḍale taralatā netrāñcale subhruvām | / vaiṣamyaṃ trivalīṣu manda-padatā līlālasāyāṃ gatau
kauṭilyaṃ cikureṣu kiṃ ca kṛśatā madhye paraṃ badhyate ||SRs_1.43||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228969 (0.0):
vaiṣamyaṃ trivalīṣu manda-padatā līlālasāyāṃ gatau / kauṭilyaṃ cikureṣu kiṃ ca kṛśatā madhye paraṃ badhyate ||SRs_1.43||
so' haṃ kalyāṇa rūpasya varṇotkarṣaika kāraṇam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228977 (0.0):
kauṭilyaṃ cikureṣu kiṃ ca kṛśatā madhye paraṃ badhyate ||SRs_1.43|| / so' haṃ kalyāṇa-rūpasya varṇotkarṣaika-kāraṇam |
vidvat prasādanā hetor vakṣye nāṭyasya lakṣaṇam ||SRs_1.44||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228984 (0.0):
so' haṃ kalyāṇa-rūpasya varṇotkarṣaika-kāraṇam | / vidvat-prasādanā-hetor vakṣye nāṭyasya lakṣaṇam ||SRs_1.44||
purā purandarādyās te praṇamya caturānanam | / kṛtāñjali puṭā bhūtvā papracchuḥ sarva vedinam ||SRs_1.45||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228997 (0.0):
vidvat-prasādanā-hetor vakṣye nāṭyasya lakṣaṇam ||SRs_1.44|| / purā purandarādyās te praṇamya caturānanam |
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23716380 (0.023):
ityuktvā vāsudevena devāḥ śakrapurogamāḥ / / kṛtāñjalipuṭā bhūtvā papracchuḥ paramśvaram // VamP_22.22 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760328 (0.038):
kṛtāñjalipuṭā dīnā HV_107.57*1179:10a / kṛtāñjalipuṭā bhūtvā HV_5.46c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16198964 (0.039):
kṛtāñjalipuṭā dīnā *HV_107.57*1179:10a / kṛtāñjalipuṭā bhūtvā HV_App.I,33.10a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787664 (0.040):
kṛtāñjalipuṭā natvā BrP_124.113c / kṛtāñjalipuṭā bhūtvā BrP_4.74c
Tarabhattarikanamastottarasatakastotra (tarb108u.htm.txt) 26484920 (0.040):
kṛtāñjalipuṭā bhūtvā tataḥ sādarasādhvasāḥ // Tbh_17
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25012411 (0.042):
kṛtāñjalipuṭaḥ sthitaḥ HV_App.I,30.358b / kṛtāñjalipuṭā bhūtvā HV_App.I,33.10a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15369439 (0.045):
varayāmāsa ca tadā $ vareṇyaṃ virajekṣaṇam & / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā % praṇipatya punaḥ punaḥ // LiP_1,107.62 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7263201 (0.045):
varayāmāsa ca tadā vareṇyaṃ virajekṣaṇam / / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā praṇipatya punaḥ punaḥ // LiP_1,107.62 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18804071 (0.052):
manunā saha rājendra potārūḍho hyahaṃ tadā // RKV_3.35 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā praṇamya śirasā vibhum /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16810467 (0.053):
tataḥ kṛtāñjalipuṭā BrP_32.104a / tataḥ kṛtāñjalir dīno BrP_90.24e
bhagavan śrotum icchāmaḥ śrāvyaṃ dṛśyaṃ manoharam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229004 (0.0):
kṛtāñjali-puṭā bhūtvā papracchuḥ sarva-vedinam ||SRs_1.45|| / bhagavan śrotum icchāmaḥ śrāvyaṃ dṛśyaṃ manoharam |
dharmyaṃ yaśasyam arthyaṃ ca sarva śilpa pradarśanam ||SRs_1.46||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229010 (0.0):
bhagavan śrotum icchāmaḥ śrāvyaṃ dṛśyaṃ manoharam | / dharmyaṃ yaśasyam arthyaṃ ca sarva-śilpa-pradarśanam ||SRs_1.46||
paraṃ pañcamam āmnāyaṃ sarva varṇādhikārikam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229015 (0.0):
dharmyaṃ yaśasyam arthyaṃ ca sarva-śilpa-pradarśanam ||SRs_1.46|| / paraṃ pañcamam āmnāyaṃ sarva-varṇādhikārikam |
iti pṛṣṭaḥ sa tair brahmā sarva vedān anusmaran ||SRs_1.47||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229024 (0.0):
paraṃ pañcamam āmnāyaṃ sarva-varṇādhikārikam | / iti pṛṣṭaḥ sa tair brahmā sarva-vedān anusmaran ||SRs_1.47||
tebhyaś ca sāram ādāya nāṭya vedam athāsṛjat |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229028 (0.0):
iti pṛṣṭaḥ sa tair brahmā sarva-vedān anusmaran ||SRs_1.47|| / tebhyaś ca sāram ādāya nāṭya-vedam athāsṛjat |
adhyāpya bharatācāryaṃ prajāpatir abhāṣata ||SRs_1.48||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229035 (0.0):
tebhyaś ca sāram ādāya nāṭya-vedam athāsṛjat | / adhyāpya bharatācāryaṃ prajāpatir abhāṣata ||SRs_1.48||
saha putrair imaṃ vedaṃ prayogeṇa prakāśaya | / iti tena niyuktas tu bharataḥ saha sūnubhiḥ ||SRs_1.49||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229046 (0.0):
adhyāpya bharatācāryaṃ prajāpatir abhāṣata ||SRs_1.48|| / saha putrair imaṃ vedaṃ prayogeṇa prakāśaya |
prāyojayat sudharmāyām indrasyāgre' psaro gaṇaiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229051 (0.0):
iti tena niyuktas tu bharataḥ saha sūnubhiḥ ||SRs_1.49|| / prāyojayat sudharmāyām indrasyāgre' psaro-gaṇaiḥ |
sarva lokopakārāya nāṭya śāstraṃ ca nirmame ||SRs_1.50||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229058 (0.0):
prāyojayat sudharmāyām indrasyāgre' psaro-gaṇaiḥ | / sarva-lokopakārāya nāṭya-śāstraṃ ca nirmame ||SRs_1.50||
tathā tad anusāreṇa śāṇḍilyaḥ kohalo' pi ca | / dattilaś ca mataṅgaś ca ye cānye tat tanūdbhavāḥ ||SRs_1.51||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229071 (0.0):
sarva-lokopakārāya nāṭya-śāstraṃ ca nirmame ||SRs_1.50|| / tathā tad-anusāreṇa śāṇḍilyaḥ kohalo' pi ca |
granthān nānā vidhāṃś cakruḥ prakhyātās te mahītale |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229077 (0.0):
dattilaś ca mataṅgaś ca ye cānye tat-tanūdbhavāḥ ||SRs_1.51|| / granthān nānā-vidhāṃś cakruḥ prakhyātās te mahītale |
teṣām atigabhīratvād viprakīrṇa kramatvataḥ ||SRs_1.52||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229084 (0.0):
granthān nānā-vidhāṃś cakruḥ prakhyātās te mahītale | / teṣām atigabhīratvād viprakīrṇa-kramatvataḥ ||SRs_1.52||
sampradāyasya vicchedāt tad vidāṃ viralatvataḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229090 (0.0):
teṣām atigabhīratvād viprakīrṇa-kramatvataḥ ||SRs_1.52|| / sampradāyasya vicchedāt tad-vidāṃ viralatvataḥ |
prāyo virala sañcārā nāṭya paddhatir asphuṭā ||SRs_1.53||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229097 (0.0):
sampradāyasya vicchedāt tad-vidāṃ viralatvataḥ | / prāyo virala-sañcārā nāṭya-paddhatir asphuṭā ||SRs_1.53||
tasmād asmat prayatno' yaṃ tat prakāśana lakṣaṇaḥ | / sāraika grāhiṇāṃ cittam ānandayati dhīmatām ||SRs_1.54||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229109 (0.0):
prāyo virala-sañcārā nāṭya-paddhatir asphuṭā ||SRs_1.53|| / tasmād asmat-prayatno' yaṃ tat-prakāśana-lakṣaṇaḥ |
nedānīntana dīpikā kim u tamaḥ saṅhātam unmūlayej
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229114 (0.0):
sāraika-grāhiṇāṃ cittam ānandayati dhīmatām ||SRs_1.54|| / nedānīntana-dīpikā kim u tamaḥ-saṅhātam unmūlayej
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1761892 (0.033):
yuktyā nijotkarṣa vādī prauḍha ity aparaiḥ smṛtaḥ ||SRs_3.331|| 151 / yathā mamaiva nedānīntana dīpikā kim u tamaḥ saṅghātam unmūlayed ity ādi
jyotsnā kiṃ na cakora pāraṇa kṛte tat kāla saṃśobhinī |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229121 (0.0):
nedānīntana-dīpikā kim u tamaḥ-saṅhātam unmūlayej / jyotsnā kiṃ na cakora-pāraṇa-kṛte tat-kāla-saṃśobhinī |
bālaḥ kiṃ kamalākarān dina maṇir nollāsayed añjasā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229129 (0.0):
jyotsnā kiṃ na cakora-pāraṇa-kṛte tat-kāla-saṃśobhinī | / bālaḥ kiṃ kamalākarān dina-maṇir nollāsayed añjasā
tat sampraty api mādṛśām api vacaḥ syād eva samprītaye ||SRs_1.55||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229136 (0.0):
bālaḥ kiṃ kamalākarān dina-maṇir nollāsayed añjasā / tat sampraty api mādṛśām api vacaḥ syād eva samprītaye ||SRs_1.55||
svaccha svādu rasādhāro vastu cchāyā manoharaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229143 (0.0):
tat sampraty api mādṛśām api vacaḥ syād eva samprītaye ||SRs_1.55|| / svaccha-svādu-rasādhāro vastu-cchāyā-manoharaḥ |
sevyaḥ suvarṇa nidhivan nāṭya mārgaḥ sa nāyakaḥ ||SRs_1.56||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229151 (0.0):
svaccha-svādu-rasādhāro vastu-cchāyā-manoharaḥ | / sevyaḥ suvarṇa-nidhivan nāṭya-mārgaḥ sa-nāyakaḥ ||SRs_1.56||
sāttvikādyair abhinayaiḥ prekṣakāṇāṃ yato bhavet | / naṭe nāyaka tādātmya buddhis tan nāṭyam ucyate ||SRs_1.57||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229163 (0.0):
sevyaḥ suvarṇa-nidhivan nāṭya-mārgaḥ sa-nāyakaḥ ||SRs_1.56|| / sāttvikādyair abhinayaiḥ prekṣakāṇāṃ yato bhavet |
rasotkarṣo hi nāṭyasya prāṇās tat sa nirūpyate |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229169 (0.0):
naṭe nāyaka-tādātmya-buddhis tan nāṭyam ucyate ||SRs_1.57|| / rasotkarṣo hi nāṭyasya prāṇās tat sa nirūpyate |
vibhāvair anubhāvaiś ca sāttvikair vyabhicāribhiḥ ||SRs_1.58|| / ānīyamānaḥ svādutvaṃ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229180 (0.0):
rasotkarṣo hi nāṭyasya prāṇās tat sa nirūpyate | / vibhāvair anubhāvaiś ca sāttvikair vyabhicāribhiḥ ||SRs_1.58||
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103669 (0.0):
tathā coktaṃ 'daśarūpake' / vibhāvairanubhāvaiśca sāttvikairvyabhicāribhiḥ /"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746365 (0.026):
raseṣu tatra śṛṅgāraḥ prathamaṃ lakṣyate sphuṭam | 170 / vibhāvair anubhāvaiś ca sāttvikair vyabhicāribhiḥ ||SRs_2.362||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23235092 (0.026):
raseṣu tatra śṛṅgāraḥ prathamaṃ lakṣyate sphuṭam ||SRs_2.170|| / vibhāvair anubhāvaiś ca sāttvikair vyabhicāribhiḥ |
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1053241 (0.031):
vākyairudāramadhuraiḥ sphuṭamandavṛttaiḥ // DhDaś_3.69 // / [pariccheda 4] / vibhāvairanubhāvaiśca sāttvikairvyabhicāribhiḥ /"
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630363 (0.031):
sāmagrī paripoṣena paramā rasa rūpatā || / vibhāvair anubhāvaiś ca sāttvikair vyabhicāribhiḥ |
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1053248 (0.034):
vibhāvairanubhāvaiśca sāttvikairvyabhicāribhiḥ / / ānīyamānaḥ svādyatvaṃ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // DhDaś_4.1 //"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23235860 (0.035):
vibhāvair anubhāvaiś ca svocitair vyabhicāribhiḥ ||SRs_2.228||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23235981 (0.035):
bāṣpākulākṣa-yugalaṃ tac cātihasitaṃ bhavet ||SRs_2.236|| / vibhāvair anubhāvaiś ca svocitair vyabhicāribhiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23236073 (0.035):
vibhāvair anubhāvaiś ca svocitair vyabhicāribhiḥ ||SRs_2.243||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23236102 (0.035):
vibhāvair anubhāvaiś ca svocitair vyabhicāribhiḥ ||SRs_2.245||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23236128 (0.035):
vibhāvair anubhāvaiś ca svocitair vyabhicāribhiḥ ||SRs_2.247||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23236155 (0.035):
ālasyāpasmṛti-vyādhi-mohādyā vyabhicāriṇaḥ | / vibhāvair anubhāvaiś ca svocitair vyabhicāribhiḥ ||SRs_2.249||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23236187 (0.035):
sveda-romāñca-nāmāgra-cchādanādyāś ca vikriyāḥ ||SRs_2.251|| / vibhāvair anubhāvaiś ca svocitair vyabhicāribhiḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13125388 (0.039):
sāmagrī paripoṣena paramā rasa rūpatā || RBhrs_2,1.4 || / vibhāvair anubhāvaiś ca sāttvikair vyabhicāribhiḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9119499 (0.039):
daṇḍyādyairutkam / vibhāvairanubhāvaiśca sāttvikairvyabhicāribhiḥ /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363421 (0.042):
vyaktaḥ sa tairvibhāvādyaiḥ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // MKpr K_28 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069349 (0.042):
vyaktaḥ sa tairvibhāvādyaiḥ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // 28 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541998 (0.042):
vyaktaḥ sa tairvibhāvādyaiḥ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // MKpr-K_28 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16666812 (0.044):
cittavṛttirūpāṇāṃ bhāvānāṃ madhye yasya bahulaṃ rūpaṃ yathopalabhyate sa / sthāyī bhāvaḥ, sa ca raso sasīkaraṇayogyaḥ; śeṣāstu sañcāriṇa iti
atha vibhāvāḥ / tatra jñeyo vibhāvas tu rasa jñāpana kāraṇam ||SRs_1.59||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229188 (0.0):
ānīyamānaḥ svādutvaṃ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ | / tatra jñeyo vibhāvas tu rasa-jñāpana-kāraṇam ||SRs_1.59||
budhair jñeyo' yam ālamba uddīpana iti dvidhā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229194 (0.0):
tatra jñeyo vibhāvas tu rasa-jñāpana-kāraṇam ||SRs_1.59|| / budhair jñeyo' yam ālamba uddīpana iti dvidhā |
ādhāra viṣayatvābhyāṃ nāyako nāyikāpi ca ||SRs_1.60||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229200 (0.0):
budhair jñeyo' yam ālamba uddīpana iti dvidhā | / ādhāra-viṣayatvābhyāṃ nāyako nāyikāpi ca ||SRs_1.60||
tatra nāyakaḥ / ālambanaṃ mataṃ tatra nāyako guṇavān pumān |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229205 (0.0):
ādhāra-viṣayatvābhyāṃ nāyako nāyikāpi ca ||SRs_1.60|| / ālambanaṃ mataṃ tatra nāyako guṇavān pumān |
tad guṇās tu mahā bhāgyam audāryaṃ sthairya dakṣate ||SRs_1.61||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229214 (0.0):
ālambanaṃ mataṃ tatra nāyako guṇavān pumān | / tad-guṇās tu mahā-bhāgyam audāryaṃ sthairya-dakṣate ||SRs_1.61||
aujjvalyaṃ dhārmikatvaṃ ca kulīnatvaṃ ca vāgmitā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229220 (0.0):
tad-guṇās tu mahā-bhāgyam audāryaṃ sthairya-dakṣate ||SRs_1.61|| / aujjvalyaṃ dhārmikatvaṃ ca kulīnatvaṃ ca vāgmitā |
kṛtajñatvaṃ nayajñatvaṃ śucitā māna śālitā ||SRs_1.62||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229230 (0.0):
aujjvalyaṃ dhārmikatvaṃ ca kulīnatvaṃ ca vāgmitā | / kṛtajñatvaṃ nayajñatvaṃ śucitā māna-śālitā ||SRs_1.62||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229328 (0.044):
akārpaṇya-sahiṣṇutvaṃ kathitā māna-śālitā ||SRs_1.69|| / tejasvitvam avajñāder asahiṣṇutvam ucyate |
tejasvitā kalāvattvaṃ prajā rañjakatādayaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229237 (0.0):
kṛtajñatvaṃ nayajñatvaṃ śucitā māna-śālitā ||SRs_1.62|| / tejasvitā kalāvattvaṃ prajā-rañjakatādayaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229328 (0.056):
akārpaṇya-sahiṣṇutvaṃ kathitā māna-śālitā ||SRs_1.69|| / tejasvitvam avajñāder asahiṣṇutvam ucyate |
ete sādhāraṇāḥ proktāḥ nāyakasya guṇā budhaiḥ ||SRs_1.63||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229242 (0.0):
tejasvitā kalāvattvaṃ prajā-rañjakatādayaḥ | / ete sādhāraṇāḥ proktāḥ nāyakasya guṇā budhaiḥ ||SRs_1.63||
tatra mahābhāgyam / sarvātiśāyi rājyatvaṃ mahābhāgyam udāhṛtam ||SRs_1.64|| 64ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229247 (1.192):
ete sādhāraṇāḥ proktāḥ nāyakasya guṇā budhaiḥ ||SRs_1.63|| / sarvātiśāyi-rājyatvaṃ mahābhāgyam udāhṛtam |
pautraḥ kuśasyāpi kuśeśayākṣaḥ / sasāgarāṃ sāgara dhīra cetāḥ |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14283191 (0.0):
kaumudvateyaḥ kumudāvadātair % dyām arjitāṃ karmabhir āruroha // Ragh_18.3 / pautraḥ kuśasyāpi kuśeśayākṣaḥ $ sasāgarāṃ sāgaradhīracetāḥ &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15393351 (0.0):
kaumudvateyaḥ kumudāvadātair dyām arjitāṃ karmabhir āruroha // Ragh_18.3 / pautraḥ kuśasyāpi kuśeśayākṣaḥ sasāgarāṃ sāgaradhīracetāḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19289411 (0.041):
sa saṃnipātyāvarajān hataujās Ragh_14.36a / sasāgarāṃ sāgaradhīracetāḥ Ragh_18.4b
ekātapatrāṃ bhuvam eka vīraḥ / purārgalādīrgha bhujo bubhoja ||SRs_1.65|| (ra.vaṃ. 18.4)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14283199 (5.960):
pautraḥ kuśasyāpi kuśeśayākṣaḥ $ sasāgarāṃ sāgaradhīracetāḥ & / ekātapoatrāṃ bhuvam ekavīraḥ % purārgalādīrghabhujo bubhoja // Ragh_18.4
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15393359 (5.960):
pautraḥ kuśasyāpi kuśeśayākṣaḥ sasāgarāṃ sāgaradhīracetāḥ / / ekātapoatrāṃ bhuvam ekavīraḥ purārgalādīrghabhujo bubhoja // Ragh_18.4 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19277928 (0.052):
purā dūṣayati shtalīm Ragh_12.30b / purārgalādīrghabhujo bubhoja Ragh_18.4d
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726690 (0.060):
krodha bhinna valayir vivartanaiḥ ||SRs_1.123|| (ra.vaṃ. 19.22) / atha dhṛṣṭaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25061447 (0.061):
dīrghadaṃṣṭraḥ śaśānanaḥ HV_App.I,31.3352b / dīrghabāhur nirañjanaḥ HV_App.I,31.989b
atha audāryam / yad viśrāṇana śīlatvaṃ tad audāryaṃ budhā viduḥ ||SRs_1.66|| 64cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229255 (0.0):
yad-viśrāṇana-śīlatvaṃ tad audāryaṃ budhā viduḥ ||SRs_1.64||
janasya sāketa nivāsinas tau / dvāv apy abhūtām abhinandya sattvau |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14263685 (0.0):
janasya sāketanivāsinas tau $ dvāv apy abhūtām abhinandyasattvau &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15375345 (0.0):
janasya sāketanivāsinas tau dvāv apy abhūtām abhinandyasattvau /
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 394969 (0.0):
dideśa kautsāya samagrameva pādaṃ sumeroriva vajrabhinnam // Ragh(K)_5.30 / janasya sāketanivāsinastau dvāvapyabhūtāmabhinandyasattvau /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19148973 (0.0):
bhāvaḥ / / janasya sāketanivāsinastau dvāvapyabhūtāmabhinandyasattvau /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19155084 (0.0):
anyacca / janasya sāketanivāsinastau dvāvapyabhūtāmabhinandyasattvau /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149512 (0.041):
// VjivC_3.154 // / janasya sāketanivāsinastau dvāvapyabhūtāmabhinandyasattvau /
guru pradeyādhika niḥspṛho' rthī / nṛpo' rthi kāmād adhika pradaś ca ||SRs_1.67|| (ra.vaṃ. 5.37)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14263686 (0.0):
janasya sāketanivāsinas tau $ dvāv apy abhūtām abhinandyasattvau & / gurupradeyādhikanīḥspṛho 'rthī % nṛpo 'rthikāmād adhikapradaś ca //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15375346 (0.0):
janasya sāketanivāsinas tau dvāv apy abhūtām abhinandyasattvau / / gurupradeyādhikanīḥspṛho 'rthī nṛpo 'rthikāmād adhikapradaś ca //
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 394976 (0.0):
janasya sāketanivāsinastau dvāvapyabhūtāmabhinandyasattvau / / gurupradeyādhikaniḥspṛho 'rthī nṛpo 'rthikāmādadhikapradaśca //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19148974 (0.0):
janasya sāketanivāsinastau dvāvapyabhūtāmabhinandyasattvau / / gurupradeyādhikaniḥ spṛho' rtho nṛpo 'rthikāmādadhikapradaśca //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19155085 (0.049):
janasya sāketanivāsinastau dvāvapyabhūtāmabhinandyasattvau / / gurupredayādhikanispṛhor'tho nṛpo 'rthikāmādadhikapradaśca // VjivC_4.7 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19148982 (0.051):
gurupradeyādhikaniḥ spṛho' rtho nṛpo 'rthikāmādadhikapradaśca //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149526 (0.061):
gurupradeyādhikaniḥ spṛho' rtho nṛpo 'rthikāmādadhikapradaśca // / VjivC_3.155 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19155093 (0.061):
gurupredayādhikanispṛhor'tho nṛpo 'rthikāmādadhikapradaśca // VjivC_4.7 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14263693 (0.064):
gurupradeyādhikanīḥspṛho 'rthī % nṛpo 'rthikāmād adhikapradaś ca //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15375353 (0.064):
gurupradeyādhikanīḥspṛho 'rthī nṛpo 'rthikāmād adhikapradaś ca //
atha sthairyam / vyāpāraṃ phala paryantaṃ sthairym āhur manīṣiṇaḥ ||SRs_1.68|| 65ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229261 (0.0):
yad-viśrāṇana-śīlatvaṃ tad audāryaṃ budhā viduḥ ||SRs_1.64|| / vyāpāraṃ phala-paryantaṃ sthairym āhur manīṣiṇaḥ |
na navaḥ prabhur āphalodayāt / sthira karmā virarāma karmaṇaḥ |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14267997 (0.0):
na navaḥ prabhur ā phalodayāt $ sthirakarmā virarāma karmaṇaḥ &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15379389 (0.0):
na navaḥ prabhur ā phalodayāt sthirakarmā virarāma karmaṇaḥ /
na ca yoga vidher navetaraḥ / sthira dhīrā paramātma darśanāt ||SRs_1.69|| (ra.vaṃ. 8.22)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14268003 (0.0):
na navaḥ prabhur ā phalodayāt $ sthirakarmā virarāma karmaṇaḥ & / na ca yogavidher navetaraḥ % sthiradhīr ā paramātmadarśanāt // Ragh_8.22
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15379395 (0.0):
na navaḥ prabhur ā phalodayāt sthirakarmā virarāma karmaṇaḥ / / na ca yogavidher navetaraḥ sthiradhīr ā paramātmadarśanāt // Ragh_8.22 //
atha dakṣatā / duṣkare kṣipra kāritvaṃ dakṣatāṃ paricakṣate ||SRs_1.70|| 65cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229268 (0.0):
vyāpāraṃ phala-paryantaṃ sthairym āhur manīṣiṇaḥ | / duṣkare kṣipra-kāritvaṃ dakṣatāṃ paricakṣate ||SRs_1.65||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329972 (0.032):
sa ca prabhāva vikhyātiḥ | balaṃ dakṣatvam | tac ca / duṣkara kṣipra kāritvam |
vāladhiṃ trātum āvṛtya camareṇārpite gale |
patantam iṣum anyena sa kṛpālur akhaṇḍayat ||SRs_1.71|| [*1]
[*1] Some MSS. have the following example: sa dakṣiṇaṃ tūṇa mukhena vāmaṃ
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14267298 (0.0):
sa dakṣiṇaṃ tūṇa mukhena vāmaṃ $ vyāpārayan hastam alakṣyatājau &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378729 (0.0):
nivārayām āsa mahāvarāhaḥ kalpakṣayoddhūtam ivārṇavāmbhaḥ // Ragh_7.56 // / sa dakṣiṇaṃ tūṇa-mukhena vāmaṃ vyāpārayan hastam alakṣyatājau /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12141972 (0.018):
[*4] The published text gives the following variant which I have
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9713717 (0.024):
te bhūmipālāḥ subhagā bhavanti divyāṅganānetramanoharāsyāḥ // Avc_111 // / {A and B have the following additional verse here.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12158839 (0.030):
[*453] US has the normal visarga before an initial `s' of the following
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150605 (0.031):
The complete verse is as follows (I have underlined the Sanskrit and
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187291 (0.035):
the input conventions / explained in the following paragraphs and be made freely accessible to the
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12506159 (0.037):
1. (b) not found; the following verse is placed after atha etc.; 2. (a)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556711 (0.037):
after .r.si. " is a full stop because of the following blank."
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21494275 (0.038):
[In the following numbering of ṃ, Jha's ed. have the same one with K.]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143435 (0.038):
of the text has corrupted it to ṛuṇya . In Telegu script, p and ṛ, when / following a consonant, are similar. / [*38] The text gives the unintelligible vareḷām, which I have changed to
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5063071 (0.038):
(GBr_1,2.21ii) tad āglā bhūtvā sā samudraṃ prāviśat [cf. PS 17.28.1 for / this and the following sentences]
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7081990 (0.038):
hyphenated elements originally form a compound word) with the following
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493000 (0.039):
The symbols and editorial features are as follows: / (1) The letters between ( ) indicate that they should be supplied.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556840 (0.039):
The principle of transliteration" has been that the input format"
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9717139 (0.055):
{E adds the following between vss. 354 and 355.
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27450883 (0.057):
inserts the following sentence after evāṣṭamaḥ: ayam asau bhikṣavaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616075 (0.057):
inserts the following sentence after evāṣṭamaḥ: (ayam a)sau [bhi]kṣavaḥ
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19288284 (0.060):
sa tvaṃ madīyena śarīravṛttiṃ Ragh_2.45a / sa dakṣiṇaṃ tūṇamukhena vāmaṃ Ragh_7.57a
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7598414 (0.061):
throughout the text, many of which are incomplete. Some of the verses
| vyāpārayan hastam alakṣyatājau | ākarṇa kṛṣṭā sakṛd asya yoddhum |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14267305 (0.0):
sa dakṣiṇaṃ tūṇa mukhena vāmaṃ $ vyāpārayan hastam alakṣyatājau &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378736 (0.0):
sa dakṣiṇaṃ tūṇa-mukhena vāmaṃ vyāpārayan hastam alakṣyatājau /
aurvīva bāṇān suṣuve ripu ghnān ||(ra.vaṃ. 7.57)
atha aujjvalyam / aujjvalyaṃ nayanānanda kāritvaṃ kathyate budhaiḥ ||SRs_1.72|| 66ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229276 (0.0):
duṣkare kṣipra-kāritvaṃ dakṣatāṃ paricakṣate ||SRs_1.65|| / aujjvalyaṃ nayanānanda-kāritvaṃ kathyate budhaiḥ |
tā rāghavaṃ cakṣurbhir āpibantyo / nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109184 (0.0):
tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo $ nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi & / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ % sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ks_7.64
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070244 (0.0):
tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi / / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ks_7.64
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266465 (0.0):
tā rāghavaṃ dṛṣṭibhir āpibantyo $ nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377970 (0.0):
tā rāghavaṃ dṛṣṭibhir āpibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi /
tathā hi śeṣendriya vṛttir āsāṃ / sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā ||SRs_1.73|| (ra.vaṃ. 7.12)
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109188 (0.0):
tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo $ nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi & / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ % sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ks_7.64
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070248 (0.0):
tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi / / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ks_7.64
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266469 (0.0):
tā rāghavaṃ dṛṣṭibhir āpibantyo $ nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi & / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ % sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377974 (0.0):
tā rāghavaṃ dṛṣṭibhir āpibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi / / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ragh_7.12
atha dharmikatvam / dharma pravaṇa cittatvaṃ dhārmikatvam itīryate ||SRs_1.74|| 66cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229283 (0.0):
aujjvalyaṃ nayanānanda-kāritvaṃ kathyate budhaiḥ | / dharma-pravaṇa-cittatvaṃ dhārmikatvam itīryate ||SRs_1.66||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1725862 (0.064):
apy artha kāmau tasyāstāṃ dharma eva manīṣiṇaḥ ||SRs_1.75|| (ra.vaṃ. 7.25) / atha kulīnatvam
sthityai daṇḍayato daṇḍyān pariṇetuḥ prasūtaye | / apy artha kāmau tasyāstāṃ dharma eva manīṣiṇaḥ ||SRs_1.75|| (ra.vaṃ. 7.25)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14257962 (0.0):
sa pitā pitaras tāsāṃ % kevalaṃ janmahetavaḥ // Ragh_1.24 // / sthityai daṇḍayato daṇḍyān $ pariṇetuḥ prasūtaye &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15370047 (0.0):
sa pitā pitaras tāsāṃ kevalaṃ janmahetavaḥ // Ragh_1.24 // / sthityai daṇḍayato daṇḍyān pariṇetuḥ prasūtaye /
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 389825 (0.0):
sa pitā pitarastāsāṃ kevalaṃ janmahetavaḥ // Ragh(K)_1.24 // / sthityai daṇḍayato daṇḍyānpariṇetuḥ prasūtaye /
atha kulīnatvam / kule mahati sambhūtiḥ kulīnatvam udāhṛtam ||SRs_1.76|| 67ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229290 (1.788):
dharma-pravaṇa-cittatvaṃ dhārmikatvam itīryate ||SRs_1.66|| / kule mahati sambhūtiḥ kulīnatvam udāhṛtam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1725838 (0.064):
sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā ||SRs_1.73|| (ra.vaṃ. 7.12) / atha dharmikatvam
sūryācandramasau yasya mātāmaha pitāmahau | / svayaṃ vṛtaḥ patir dvābhyāṃ urvaśyā ca bhuvā ca yaḥ ||SRs_1.77|| (vi.u.
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 904045 (0.037):
yathā vikramorvaśyām rājā / sūryācandramasau yasya mātāmahapitāmahau / / svayaṃ kṛtaḥ patirdvābhyāmurvaśyā ca bhuvā ca yaḥ //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9185573 (0.039):
svayaṃ kṛtaḥ patirdvābhyāmurvaśyā ca bhuvā ca yaḥ // / ************* COMMENTARY *************
atha vāgmitā / vāgmitā tu budhair uktā samayocita bhāṣitā ||SRs_1.78|| 67cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229297 (0.0):
kule mahati sambhūtiḥ kulīnatvam udāhṛtam | / vāgmitā tu budhair uktā samayocita-bhāṣitā ||SRs_1.67||
nanu vajriṇa eva vīryam etad / vijayante dviṣato yad asya pakṣyāḥ |
vasudhādhara kandarād visarpī / pratiśabdo' pi harer bhinatti nāgān ||SRs_1.79|| (vi.u. 1.18)
atha kṛtajñatvam / kṛtānām upakārāṇām abhjñatvaṃ kṛtajñatā ||SRs_1.80|| 68ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229302 (0.0):
vāgmitā tu budhair uktā samayocita-bhāṣitā ||SRs_1.67|| / kṛtānām upakārāṇām abhjñatvaṃ kṛtajñatā |
ekasyaivopakārasya prāṇān dāsyāmi te kape | / pratyahaṃ kriyamāṇasya śeṣasya ṛṇino vayam ||SRs_1.81|| (ha.nā. 13.35)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945806 (0.035):
MSS_7699 1 ekaikasyopakārasya prāṇān dāsyāmi te kape /
atha nayajñatvam / sāmādy upāya cāturyaṃ nayajñatvam udāhṛtam ||SRs_1.82|| 68cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229311 (0.0):
kṛtānām upakārāṇām abhjñatvaṃ kṛtajñatā | / sāmādy-upāya-cāturyaṃ nayajñatvam udāhṛtam ||SRs_1.68||
anārataṃ tena padeṣu lambhitā / vibhajya samyag viniyoga sat kriyāḥ |
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7325997 (0.0):
BhKir_1.14 / anāratam+tena padeṣu lambhitās+vibhajya samyak+viniyogasatkriyām /
phalanty upāyāḥ paribṛṃhitāyatīr / upetya saṅgharṣam ivārtha sampadaḥ ||SRs_1.83|| (ki.ā. 1.15)
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18437223 (0.038):
anārataṃ tena padeṣu lambhitā vibhajya samyag viniyogasatkriyām / / phalanty upāyāḥ paribṛṃhitāyatīr upetya saṃgharṣam ivārthasampadaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12825020 (0.045):
MSS_1335 1 anārataṃ tena padeṣu lambhitā vibhajya samyagviniyogasatkriyāḥ / MSS_1335 2 phalantyupāyāḥ paribṛṃhitāyatīr upetya
atha śucitā / antaḥ karaṇa śuddhir yā śucitā sā prakīrtitā ||SRs_1.84|| 69ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229318 (0.0):
sāmādy-upāya-cāturyaṃ nayajñatvam udāhṛtam ||SRs_1.68|| / antaḥ-karaṇa-śuddhir yā śucitā sā prakīrtitā |
kā tvaṃ śubhe kasya parigraho vā / kiṃ vā mad abhyāgama kāraṇaṃ te |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14280572 (0.0):
kā tvaṃ śubhe kasya parigraho vā $ kiṃ vā madabhyāgamakāraṇaṃ te &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15390936 (0.0):
bibharṣi cākāram anirvṛtānāṃ mṛṇālinī haimam ivoparāgam // Ragh_16.7 // / kā tvaṃ śubhe kasya parigraho vā kiṃ vā madabhyāgamakāraṇaṃ te /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981974 (0.0):
MSS_9392 1 kā tvaṃ śubhe kasya parigraho vā kiṃ vā madabhyāgamakāraṇaṃ te
ācakṣva matvā vaśināṃ raghūṇāṃ / manaḥ para strī vimukha pravṛtti ||SRs_1.85|| (ra.vaṃ. 16.8)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14280579 (0.0):
kā tvaṃ śubhe kasya parigraho vā $ kiṃ vā madabhyāgamakāraṇaṃ te & / ācakṣva matvā vaśināṃ raghūṇāṃ % manaḥ parastrīvimukhapravṛtti //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15390943 (0.0):
kā tvaṃ śubhe kasya parigraho vā kiṃ vā madabhyāgamakāraṇaṃ te / / ācakṣva matvā vaśināṃ raghūṇāṃ manaḥ parastrīvimukhapravṛtti // Ragh_16.8
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981982 (0.0):
MSS_9392 1 kā tvaṃ śubhe kasya parigraho vā kiṃ vā madabhyāgamakāraṇaṃ te / MSS_9392 2 ācakṣva matvā vaśināṃ raghūṇāṃ manaḥ parastrīvimukhapravṛtti //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19281277 (0.055):
manasijatarupuṣpam rāgabandhapravālam Ragh_18.52b / manaḥ parastrīvimukhapravṛtti Ragh_16.8d
atha mānitā / akārpaṇya sahiṣṇutvaṃ kathitā māna śālitā ||SRs_1.86|| 69cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229327 (0.0):
antaḥ-karaṇa-śuddhir yā śucitā sā prakīrtitā | / akārpaṇya-sahiṣṇutvaṃ kathitā māna-śālitā ||SRs_1.69||
santuṣṭe tisṛṇām purām api ripau kaṇḍūla dor maṇḍalī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26105095 (0.021):
saṃtuṣṭe tisṛṇāṃ purām api ripau kaṇḍūla dor maṇḍala $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14479635 (0.021):
VidSrk_45.1 *(1542)d saṃtuṣṭe tisṛṇāṃ purām api ripau kaṇḍūla dor maṇḍala
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17380042 (0.021):
saṃtuṣṭe tisṛṇāṃ purām api ripau kaṇḍūla dor maṇḍala
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27503863 (0.037):
saṃtuṣṭe tisṛṇāṃ purām api ripau kaṇḍūladormaṇḍala VidSrk_45.2a *(1543a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24301222 (0.037):
saṃtuṣṭe tisṛṇāṃ purām api ripau kaṇḍūladormaṇḍala $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16126006 (0.037):
saṃtuṣṭe tisṛṇām+purām+api ripau / kaṇḍūladormaṇḍalakrīḍākṛttapunaḥprarūḍhaśirasas+vīrasya lipsos+varam /
krīḍā kṛtta punaḥ prarūḍha śiraso vīrasya lipsor varam |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26105105 (0.0):
saṃtuṣṭe tisṛṇāṃ purām api ripau kaṇḍūla dor maṇḍala $ / krīḍā kṛtta punaḥ prarūḍha śiraso vīrasya lipsor varam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14463886 (0.0):
VidSrk_45.2 *(1543)a krīḍā kṛtta punaḥ prarūḍha śiraso vīrasya lipsor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17380052 (0.0):
saṃtuṣṭe tisṛṇāṃ purām api ripau kaṇḍūla dor maṇḍala / krīḍā kṛtta punaḥ prarūḍha śiraso vīrasya lipsor varam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24301232 (0.0):
krīḍākṛttapunaḥprarūḍhaśiraso vīrasya lipsor varam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10911937 (0.0):
krīḍākṛttapunaḥprarūḍhaśiraso vīrasya lipsor varam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27467603 (0.026):
krīḍākṛttapunaḥprarūḍhaśiraso vīrasya lipsor varam VidSrk_45.2b *(1543b)
yācñā dainya parāñci yaysa kalahāyante mithyas tvaṃ vṛṇu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26105112 (0.0):
krīḍā kṛtta punaḥ prarūḍha śiraso vīrasya lipsor varam & / yācñā dainya parāñci yasya kalahāyante mithas tvaṃ vṛṇu % tvaṃ vṛṇv ity
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17380059 (0.0):
krīḍā kṛtta punaḥ prarūḍha śiraso vīrasya lipsor varam / / yācñā dainya parāñci yasya kalahāyante mithas tvaṃ vṛṇu tvaṃ vṛṇv ity
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24301239 (0.0):
krīḍākṛttapunaḥprarūḍhaśiraso vīrasya lipsor varam & / yācñādainyaparāñci yasya kalahāyante mithas tvaṃ vṛṇu % tvaṃ vṛṇv ity
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10911944 (0.0):
krīḍākṛttapunaḥprarūḍhaśiraso vīrasya lipsor varam / / yācñādainyaparāñci yasya kalahāyante mithas tvaṃ vṛṇu tvaṃ vṛṇv ity abhito
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16126023 (0.032):
kaṇḍūladormaṇḍalakrīḍākṛttapunaḥprarūḍhaśirasas+vīrasya lipsos+varam / / yācñādainyaparāñci yasya kalahāyante mithas+tvam+vṛṇu
tvaṃ vṛṇv ity abhito mukhāni sa daśagrīvaḥ kathaṃ varṇyatām ||SRs_1.87||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26105117 (0.0):
yācñā dainya parāñci yasya kalahāyante mithas tvaṃ vṛṇu % tvaṃ vṛṇv ity / abhito mukhāni sa daśagrīvaḥ kathaṃ kathyate // VidSrk_45.2 *(1543) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14471707 (0.0):
VidSrk_45.2 *(1543)c tvaṃ vṛṇv ity abhito mukhāni sa daśagrīvaḥ kathaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17380065 (0.0):
yācñā dainya parāñci yasya kalahāyante mithas tvaṃ vṛṇu tvaṃ vṛṇv ity / abhito mukhāni sa daśagrīvaḥ kathaṃ kathyate // VidSrk_45.2 *(1543) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27476359 (0.0):
tvaṃ vṛṇv ity abhito mukhāni sa daśagrīvaḥ kathaṃ kathyate VidSrk_45.2d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24301244 (0.0):
yācñādainyaparāñci yasya kalahāyante mithas tvaṃ vṛṇu % tvaṃ vṛṇv ity / abhito mukhāni sa daśagrīvaḥ kathaṃ kathyate // VidSrk_45.2 *(1543) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10911950 (0.0):
yācñādainyaparāñci yasya kalahāyante mithas tvaṃ vṛṇu tvaṃ vṛṇv ity abhito
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16126029 (0.0):
yācñādainyaparāñci yasya kalahāyante mithas+tvam+vṛṇu / tvam+vṛṇu+iti+abhitas+mukhāni sa daśagrīvas+katham+kathyate // VidSrk_45.2
(a.rā. 3.41) / atha tejasvitā / tejasvitvam avajñāder asahiṣṇutvam ucyate ||SRs_1.88|| 70ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229333 (5.960):
akārpaṇya-sahiṣṇutvaṃ kathitā māna-śālitā ||SRs_1.69|| / tejasvitvam avajñāder asahiṣṇutvam ucyate |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129939 (0.036):
tejo budhair avajñāder asahiṣṇutvam ucyate || RBhrs_2,1.265 ||
so' yaṃ triḥ sapta vārān avikala vihita kṣatra tantu pramāro
vīraḥ krauñcasya bhedī kṛta dharaṇi talāpūrva haṃsāvatāraḥ |
jetā heramba bhṛṅgi pramukha gaṇa camū cakriṇas tāra kāres
tvāṃ pṛcchan jāmadagnyaḥ sva guru hara dhanur bhaṅga roṣād upaiti
||SRs_1.89|| / (ma.vī.ca. 2.17) / atha kalāvattvam
kalāvattvaṃ nigaditaṃ sarva vidyāsu kauśalam ||SRs_1.90|| 70cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229340 (0.0):
tejasvitvam avajñāder asahiṣṇutvam ucyate | / kalāvattvaṃ nigaditaṃ sarva-vidyāsu kauśalam ||SRs_1.70||
goṣṭhīṣu vidvaj jana saṃcitasya / kalā kalāpasya sa tāratamyam |
viveka sīmā vigatāvalepo / viveda hemno nikaṣāśmanīva ||SRs_1.91||
atha prajā rañjakatvam / rañjakatvaṃ tu sakala cittāhlādana kāritā ||SRs_1.92|| 71ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229347 (0.0):
kalāvattvaṃ nigaditaṃ sarva-vidyāsu kauśalam ||SRs_1.70|| / rañjakatvaṃ tu sakala-cittāhlādana-kāritā |
aham eva mato mahīpater iti sarvaḥ prakṛtiṣv acintayat |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14267716 (0.0):
aciropanatāṃ sa medinīṃ % navapāṇigrahaṇāṃ vadhūm iva // Ragh_8.7 // / aham eva mato mahīpater $ iti sarvaḥ prakṛtiṣv acintayat &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15379119 (0.0):
aciropanatāṃ sa medinīṃ navapāṇigrahaṇāṃ vadhūm iva // Ragh_8.7 // / aham eva mato mahīpater iti sarvaḥ prakṛtiṣv acintayat /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874079 (0.0):
MSS_4063 1 ahameva mato mahīpater iti sarvaḥ prakṛtiṣvacintayat /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886106 (0.0):
tatrānurāgitā yathā / ahameva mato mahīpateriti sarvaḥ prakṛtiṣvacintayat /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127750 (0.038):
********** END OF COMMENTARY ********** / ahameva mato mahīpateriti sarvaḥ prakṛtiṣvacintayat /
udadher iva nimnagāśateṣv abhavan nāsya vimānanā kvacit ||SRs_1.93||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874085 (0.0):
MSS_4063 1 ahameva mato mahīpater iti sarvaḥ prakṛtiṣvacintayat / / MSS_4063 2 udadheriva nimnagāśateṣv abhavannāsya vimānanā kvacit //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886111 (0.0):
ahameva mato mahīpateriti sarvaḥ prakṛtiṣvacintayat / / upadheriva nimnagāśateṣvabhavannāsya vimānanā kvacit //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14267722 (0.048):
aham eva mato mahīpater $ iti sarvaḥ prakṛtiṣv acintayat & / udadher iva nimagāśateṣv % abhavan nāsya vimānanā kvacit // Ragh_8.8 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15379125 (0.048):
aham eva mato mahīpater iti sarvaḥ prakṛtiṣv acintayat / / udadher iva nimagāśateṣv abhavan nāsya vimānanā kvacit // Ragh_8.8 //
uktair guṇaiś ca sakalair yuktaḥ syād uttamo netā | 71cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229356 (0.0):
rañjakatvaṃ tu sakala-cittāhlādana-kāritā | / uktair guṇaiś ca sakalair yuktaḥ syād uttamo netā ||SRs_1.71||
madhyaḥ katipaya hīno bahu guṇa hīno' dhamo nāma ||SRs_1.94||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229365 (0.0):
uktair guṇaiś ca sakalair yuktaḥ syād uttamo netā ||SRs_1.71|| / madhyaḥ katipaya-hīno bahu-guṇa-hīno' dhamo nāma |
netā caturvidho' sau dhīrodāttaś ca dhīra lalitaś ca | 72
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129210 (0.0):
sa punaś caturvidhaḥ syād dhīrodāttaś ca dhīra lalitaś ca |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229371 (0.023):
madhyaḥ katipaya-hīno bahu-guṇa-hīno' dhamo nāma | / netā caturvidho' sau dhīrodāttaś ca dhīra-lalitaś ca ||SRs_1.72||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885369 (0.028):
tadbhedānāha / dhīrodātto dhīroddhatastathā dhīralalitaśca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13611558 (0.028):
dakṣo 'nurakta-lokas tejo-vaidagdhya-śīlavān netā // VisSd_3.30 // / dhīrodātto dhīroddhatas tathā dhīra-lalitaś ca /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897874 (0.039):
dhīrodātto dhīroddhataḥ syāddhīralalitas tathā //AP_338.037cd/
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788708 (0.056):
adivyāḥ, divyādivyāś ca/ dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīraśāntā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377407 (0.056):
dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīrapraśāntāḥ uttamādhamamadhyamāśca /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089058 (0.056):
dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīraśāntāḥ /
dhīra praśānta nāmā tataś ca dhīroddhataḥ khyātaḥ ||SRs_1.95||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129213 (0.0):
sa punaś caturvidhaḥ syād dhīrodāttaś ca dhīra lalitaś ca | / dhīra praśānta nāmā tathaiva dhīroddhataḥ kathitaḥ || RBhrs_2,1.224 ||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229378 (0.0):
netā caturvidho' sau dhīrodāttaś ca dhīra-lalitaś ca ||SRs_1.72|| / dhīra-praśānta-nāmā tataś ca dhīroddhataḥ khyātaḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897874 (0.037):
ālambanavibhāvo 'sau nāyakādibhavas tathā /AP_338.037ab/ / dhīrodātto dhīroddhataḥ syāddhīralalitas tathā //AP_338.037cd/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13611559 (0.041):
dakṣo 'nurakta-lokas tejo-vaidagdhya-śīlavān netā // VisSd_3.30 // / dhīrodātto dhīroddhatas tathā dhīra-lalitaś ca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885370 (0.044):
tadbhedānāha / dhīrodātto dhīroddhatastathā dhīralalitaśca /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733347 (0.064):
na śṛṇvatas tṛpyati mānasaṃ me ||SRs_1.467|| (5.45) / atra dhīrodātta dhīroddhatayoḥ rāma bālinoḥ parasparaṃ
tatra dhīrodāttaḥ / dayāvān atigambhīro vinītaḥ sattva sāravān | 73
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229385 (0.037):
dhīra-praśānta-nāmā tataś ca dhīroddhataḥ khyātaḥ | / dayāvān atigambhīro vinītaḥ sattva-sāravān ||SRs_1.73||
dṛḍha vratas titikṣāvān ātmaślāghāparāṅmukhaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229391 (0.0):
dayāvān atigambhīro vinītaḥ sattva-sāravān ||SRs_1.73|| / dṛḍha-vratas titikṣāvān ātmaślāghāparāṅmukhaḥ |
nigūḍhāhaṅkṛtir dhīrair dhīrodātta udāhṛtaḥ ||SRs_1.96|| 74
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229397 (0.0):
dṛḍha-vratas titikṣāvān ātmaślāghāparāṅmukhaḥ | / nigūḍhāhaṅkṛtir dhīrair dhīrodātta udāhṛtaḥ ||SRs_1.74||
tatra dayāvattvam / dayātiśaya śālitvaṃ dayāvattvam udāhṛtam ||SRs_1.97|| 75ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229403 (0.0):
nigūḍhāhaṅkṛtir dhīrair dhīrodātta udāhṛtaḥ ||SRs_1.74|| / dayātiśaya-śālitvaṃ dayāvattvam udāhṛtam |
sa śoṇitais tena śilīmukhāgrair / nikṣepitāḥ ketuṣu pārthivānām |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14267465 (0.0):
nimīlitānām iva paṅkajānāṃ % madhye sphurantaṃ pratimāśaśāṅkam // / Ragh_7.64 // / saśoṇitais tena śilīmukhāgrair $ nikṣepitāḥ ketuṣu pārthivānām &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378878 (0.0):
nimīlitānām iva paṅkajānāṃ madhye sphurantaṃ pratimāśaśāṅkam // Ragh_7.64 / saśoṇitais tena śilīmukhāgrair nikṣepitāḥ ketuṣu pārthivānām /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19289388 (0.052):
saśoṇitais tena śilīmukhāgrair Ragh_7.65a / sasañjur aśvakṣuṇṇānām Ragh_4.47a
yaśo hṛtaṃ samprati rāghaveṇa / na jīvitaṃ vaḥ kṛpayeti varṇāḥ ||SRs_1.98|| (ra.vaṃ. 7.65)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14267471 (0.0):
saśoṇitais tena śilīmukhāgrair $ nikṣepitāḥ ketuṣu pārthivānām & / yaśo hṛtam saṃprati rāghaveṇa % na jīvitaṃ vaḥ kṛpayeti varṇāḥ //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378884 (0.0):
saśoṇitais tena śilīmukhāgrair nikṣepitāḥ ketuṣu pārthivānām / / yaśo hṛtam saṃprati rāghaveṇa na jīvitaṃ vaḥ kṛpayeti varṇāḥ // Ragh_7.65
atigambhīratā / gāmbhīryam avikāraḥ syāt saty api kṣobha kāraṇe ||SRs_1.99|| 75cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229411 (0.0):
dayātiśaya-śālitvaṃ dayāvattvam udāhṛtam | / gāmbhīryam avikāraḥ syāt saty api kṣobha-kāraṇe ||SRs_1.75||
dadhato maṅgala kṣaume vasānasya ca balkale | / dadṛśur vismitās tasya mukha rāgaṃ samaṃ janāḥ ||SRs_1.100|| [raghu. 12.8]
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14274391 (0.0):
dadhato maṅgalakṣaume $ vasānasya ca valkale & / dadṛśur vismitās tasya % mukharāgaṃ samaṃ janāḥ // Ragh_12.8 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15385247 (0.0):
dadhato maṅgalakṣaume vasānasya ca valkale / / dadṛśur vismitās tasya mukharāgaṃ samaṃ janāḥ // Ragh_12.8 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127892 (0.0):
pratigṛhṇataḥ / / dadṛśurvismitāstasya mukharāgaṃ samaṃ janāḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127906 (0.036):
rāmasya mukharāgaṃ vismitā janāḥ samānaṃ dadṛśuḥ ityanena vanavāsārthaṃ
vinītatvaṃ / avaloka eva nṛpateḥ sma dūrato
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3394952 (1.192):
MSpv_13.6 // / avaloka eva nṛpateḥ sma dūrato rabhasādrathādavatarītumicchataḥ /
rabhasād rathād avatarītum icchataḥ | / avatīrṇavān prathamam ātmanā harir
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3394960 (0.0):
avaloka eva nṛpateḥ sma dūrato rabhasādrathādavatarītumicchataḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127603 (0.0):
avaloka eṣa nṛpateḥ sudūrato / rabhasād rathād avatarītum icchataḥ |
vinayaṃ viśeṣayati sambhrameṇa saḥ ||SRs_1.101|| (māgha. 13.7) / sattva sāratvam, yathā
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3394961 (0.0):
avatīrṇavānprathamamātmanā harirvinayaṃ viśeṣayati sambhrameṇa saḥ //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127604 (0.0):
avatīrṇavān prathamam ātmanā harir / vinayaṃ viśeṣayati sambhrameṇa saḥ || RBhrs_2,1.140 ||
utsmāyitvā mahābāhuḥ prekṣya cāsthi mahābalaḥ |
pādāṅguṣṭhena cikṣepa sampūrṇaṃ daśa yojanam ||SRs_1.102|| (rāmā. 1.1.65)
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665818 (0.056):
1.001.051a rāghavaḥ pratyayārthaṃ tu dundubheḥ kāyam uttamam / 1.001.051c pādāṅguṣṭhena cikṣepa saṃpūrṇaṃ daśayojanam
dṛḍha vratatvaṃ, yathā / tam aśakyam apākraṣṭuṃ nideśāt svargiṇaḥ pituḥ |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14274506 (0.034):
parivettāram ātmānaṃ % mene svīkaraṇād bhuvaḥ // Ragh_12.16 // / tam aśakyam apākraṣṭuṃ $ nirdeśāt svargiṇaḥ pituḥ &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15385360 (0.034):
parivettāram ātmānaṃ mene svīkaraṇād bhuvaḥ // Ragh_12.16 // / tam aśakyam apākraṣṭuṃ nirdeśāt svargiṇaḥ pituḥ /
yayāce pāduke paścāt kartuṃ rājyādhidevate ||SRs_1.103|| (ra.vaṃ. 12.17)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14274511 (0.0):
tam aśakyam apākraṣṭuṃ $ nirdeśāt svargiṇaḥ pituḥ & / yayāce pāduke paścāt % kartuṃ rājyādhidevate // Ragh_12.17 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15385365 (0.0):
tam aśakyam apākraṣṭuṃ nirdeśāt svargiṇaḥ pituḥ / / yayāce pāduke paścāt kartuṃ rājyādhidevate // Ragh_12.17 //
titikṣāvattvaṃ, yathā / prativācam adatta keśavaḥ / śapamānāya na cedi bhūbhuje |
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3399653 (0.0):
khalatāṃ khalatāmivāsatīṃ pratipadyeta kathaṃ budho janaḥ // MSpv_16.24 / prativācamadatta keśavaḥ śapamānāya na cedibhūbhuje /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474987 (0.0):
prativācam adatta keśavaḥ śapamānāya na cedi-bhūbhuje |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127158 (1.192):
yathā māgha kāvye {=Śiśupāla vadha} (16.25) / prativācam adatta keśavaḥ / śapamānāya na cedi bhūbhṛte |
anuhuṅkurute ghana dhvaniṃ / na hi gomāyu rutāni kesarī ||SRs_1.104|| (māgha. 16.25)
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3399659 (0.0):
prativācamadatta keśavaḥ śapamānāya na cedibhūbhuje / / anuhuṅkurute ghanadhvaniṃ na hi gomāyurutāni kesarī // MSpv_16.25 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474993 (0.0):
prativācam adatta keśavaḥ śapamānāya na cedi-bhūbhuje | / anuhuṅkurute ghana-dhvaniṃ na hi gomāyu-rutāni kesarī // Hit_2.87 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127162 (0.032):
śapamānāya na cedi bhūbhṛte | / anahuṅkurute ghana dhvaniḥ
ātma ślāthāparāṅmukhatvaṃ, yathā / tasya saṃstūyamānasya caritārthais tapasvibhiḥ |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14279355 (1.192):
bhrātuḥ sodaryam ātmānam % indrajidvadhaśobhinaḥ // Ragh_15.26 // / tasya saṃstūyamānasya $ caritārthais tapasvibhiḥ & / śuśubhe vikramodagraṃ % vrīḍayāvanataṃ śiraḥ // Ragh_15.27 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15389816 (1.192):
bhrātuḥ sodaryam ātmānam indrajidvadhaśobhinaḥ // Ragh_15.26 // / tasya saṃstūyamānasya caritārthais tapasvibhiḥ / / śuśubhe vikramodagraṃ vrīḍayāvanataṃ śiraḥ // Ragh_15.27 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739501 (1.192):
stutyā, yathā / tasya saṃstūyamānasya caritārthais tapasvibhiḥ | / śuśubhe vikramodagraṃ vrīḍayāvanataṃ śiraḥ ||SRs_2.137|| (ra.vaṃ. 15.27)
śuśubhe vikramodagraṃ vrīḍayāvanataṃ śiraḥ ||SRs_1.105|| (ra.vaṃ. 15.27)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14279359 (0.0):
tasya saṃstūyamānasya $ caritārthais tapasvibhiḥ & / śuśubhe vikramodagraṃ % vrīḍayāvanataṃ śiraḥ // Ragh_15.27 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15389820 (0.0):
tasya saṃstūyamānasya caritārthais tapasvibhiḥ / / śuśubhe vikramodagraṃ vrīḍayāvanataṃ śiraḥ // Ragh_15.27 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739508 (0.0):
tasya saṃstūyamānasya caritārthais tapasvibhiḥ | / śuśubhe vikramodagraṃ vrīḍayāvanataṃ śiraḥ ||SRs_2.137|| (ra.vaṃ. 15.27)
nigūḍhāhaṅkāratvaṃ, yathā / bhūmātraṃ kiyad etad arṇavmitaṃ tat sādhitaṃ hāryate
yad vīreṇa bhavādṛśena vadatā triḥ sapta kṛtvo jayam |
ḍimbho' haṃ nava bāhur īdṛ;cam idaṃ ghoraṃ ca vīra vrataṃ
tat krodhād virama prasīda bhagavan jātyaiva pūjyo' si naḥ ||SRs_1.106||
(anargha. 4.35) / atha dhīra lalitaḥ / niścinto dhīra lalitas taruṇo vanitā vaśaḥ ||SRs_1.107|| 76ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229417 (0.0):
gāmbhīryam avikāraḥ syāt saty api kṣobha-kāraṇe ||SRs_1.75|| / niścinto dhīra-lalitas taruṇo vanitā-vaśaḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127151 (0.054):
niścinto mṛduraniśaṃ kalāparo dhīralalitaḥ syāditi / dhīralalitalakṣaṇe niścintetvainārthacintanasya"
so' dhikāram abhikaḥ kulocitaṃ / kāścana svayam avartayat samāḥ |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14284191 (1.788):
so 'dhikāram abhikaḥ kulocitaṃ $ kāścana svayam avartayat samāḥ &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15394270 (1.788):
so 'dhikāram abhikaḥ kulocitaṃ kāścana svayam avartayat samāḥ /
saṃniveśya saciveṣv ataḥparaṃ / strī vidheya nava yauvano' bhavat ||SRs_1.108|| (ra.vaṃ. 19.4)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14284197 (1.192):
so 'dhikāram abhikaḥ kulocitaṃ $ kāścana svayam avartayat samāḥ & / taṃ niveśya saciveṣv ataḥ paraṃ % strīvidheyanavayauvano 'bhavat //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15394276 (1.192):
so 'dhikāram abhikaḥ kulocitaṃ kāścana svayam avartayat samāḥ / / taṃ niveśya saciveṣv ataḥ paraṃ strīvidheyanavayauvano 'bhavat //
atha dhīra śāntaḥ / śama prakṛtikaḥ kleśa sahiṣṇuś ca vivecakaḥ | 76cd
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333061 (1.192):
ete ca śrīmad vraja devī sahita līlāyāṃ suṣṭhu vyaktāḥ | atha dhīra śāntaḥ / śama prakṛtikaḥ kleśa sahanaś ca vivecakaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129370 (0.017):
udāharanti nāṭya jñāḥ prāyo 'tra makara dhvajam || RBhrs_2,1.232 || / dhīra śāntaḥ / śama prakṛtikaḥ kleśa sahanaś ca vivecakaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229424 (0.026):
niścinto dhīra-lalitas taruṇo vanitā-vaśaḥ | / śama-prakṛtikaḥ kleśa-sahiṣṇuś ca vivecakaḥ ||SRs_1.76||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726605 (0.056):
marutāṃ pālayiteva nandane ||SRs_1.119|| (ra.vaṃ. 8.32) / dhīraśāntānukūlo, yathā
lalitādi guṇopeto vipro vā sacivo vaṇik |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229432 (0.0):
śama-prakṛtikaḥ kleśa-sahiṣṇuś ca vivecakaḥ ||SRs_1.76|| / lalitādi-guṇopeto vipro vā sacivo vaṇik |
dhīra śāntaś cārudatta mādhavādir udāhṛtaḥ ||SRs_1.109|| 77
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229438 (0.0):
lalitādi-guṇopeto vipro vā sacivo vaṇik | / dhīra-śāntaś cārudatta-mādhavādir udāhṛtaḥ ||SRs_1.77||
kuvalaya dala śyāmo' py aṅgaṃ dadhat paridhūsaraṃ
lalita vikaṭa nyāsaḥ śrīmān mṛgāṅka nibhānanaḥ |
harati vinayaṃ vāmo yasya prakāśita sāhasaḥ
pravigalad asṛk paṅkaḥ pāṇir lalan nara jāṅgalaḥ ||SRs_1.110||
(mālatīmādhavam 5.5) / atha dhīroddhataḥ / mātsaryavān ahaṅkārī māyāvī roṣaṇaś calaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333086 (0.0):
ujjṛmbhate | atha dhīroddhataḥ / mātsaryavān ahaṅkārī māyāvī roṣaṇaś calaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129419 (0.0):
yudhiṣṭhirādiko dhīrair dhīra śāntaḥ prakīrtitaḥ || RBhrs_2,1.235 || / dhīroddhataḥ / mātsaryavān ahaṅkārī māyāvī roṣaṇaś calaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229444 (0.0):
dhīra-śāntaś cārudatta-mādhavādir udāhṛtaḥ ||SRs_1.77|| / mātsaryavān ahaṅkārī māyāvī roṣaṇaś calaḥ |
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051285 (0.055):
dhīroddhatastvahaṅkāro calaścaṇḍo vikattthanaḥ // DhDaś_2.5 //"
vikatthano bhārgavādir dhīroddhata udāhṛtaḥ ||SRs_1.111|| 78
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229450 (0.0):
mātsaryavān ahaṅkārī māyāvī roṣaṇaś calaḥ | / vikatthano bhārgavādir dhīroddhata udāhṛtaḥ ||SRs_1.78||
na trastaṃ yadi nāma bhūta karuṇā santāna śāntātmanas
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371229 (0.023):
{na trastaṃ yadi nāma bhūtakaruṇāsaṃtānaśāntātmanaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076067 (0.023):
yathā vā na trastaṃ yadi nāma bhūtakaruṇāsaṃtānaśāntātmanaḥ tena vyārujatā
tena vyārujatā dhanur bhagavato devād bhavānī pateḥ | tat putras tu
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371238 (1.788):
{na trastaṃ yadi nāma bhūtakaruṇāsaṃtānaśāntātmanaḥ / tena vyārujatā dhanurbhagavato devādbhavānīpateḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076076 (1.788):
yathā vā na trastaṃ yadi nāma bhūtakaruṇāsaṃtānaśāntātmanaḥ tena vyārujatā / dhanurbhagavato devādbhavānīpateḥ /
madāndha tāraka vadhād viśvasya dattotsavaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371246 (0.0):
tena vyārujatā dhanurbhagavato devādbhavānīpateḥ / / tatputrastu madāndhatārakavadhādviśvasya dattotsavaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076084 (0.0):
dhanurbhagavato devādbhavānīpateḥ / / tatputrastu madāndhatārakavadhādviśvasya dattotsavaḥ skandaḥ skanda iva
skandaḥ skanda iva priyo' ham athavā śiṣyaḥ kathaṃ vismṛtaḥ ||SRs_1.112||
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371251 (0.0):
tatputrastu madāndhatārakavadhādviśvasya dattotsavaḥ / skandaḥ skanda iva priyo 'hamatha vā śiṣyaḥ kathaṃ vismṛtaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076089 (0.0):
tatputrastu madāndhatārakavadhādviśvasya dattotsavaḥ skandaḥ skanda iva
(mahāvīra 2.28) / ete ca nāyakāḥ sarva rasa sādhāraṇāḥ smṛtāḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229456 (0.0):
vikatthano bhārgavādir dhīroddhata udāhṛtaḥ ||SRs_1.78|| / ete ca nāyakāḥ sarva-rasa-sādhāraṇāḥ smṛtāḥ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089049 (0.050):
dhīrapūrvā ime pūrvaiścatvāro nāyakāḥ smṛtāḥ // ViPrud_1.31 // / tatra sarvarasasādhāraṇāścatvāro nāyakāḥ
śṛṅgārāpekṣayā teṣāṃ traividhyaṃ kathyate budhaiḥ ||SRs_1.113|| 79
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229462 (0.0):
ete ca nāyakāḥ sarva-rasa-sādhāraṇāḥ smṛtāḥ | / śṛṅgārāpekṣayā teṣāṃ traividhyaṃ kathyate budhaiḥ ||SRs_1.79||
patiś copapatiś caiva vaiśikaś ceti bhedataḥ | / patis tu vidhinā pāṇigrāhakaḥ kathyate budhaiḥ ||SRs_1.114|| 80
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229471 (0.0):
śṛṅgārāpekṣayā teṣāṃ traividhyaṃ kathyate budhaiḥ ||SRs_1.79|| / patiś copapatiś caiva vaiśikaś ceti bhedataḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726785 (0.058):
saṅketaṃ nīyate prokto budhair upapatis tu saḥ ||SRs_1.128|| 84ab / bhartā niḥśvasite' py asūyati mano jighraḥ sapatnī janaḥ
sa mānasīṃ meru sakhaḥ pitṝṇāṃ / kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101781 (0.0):
sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ $ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062840 (0.0):
sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807585 (0.049):
kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe Ks_1.50b / kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ Ks_1.18b
menāṃ munīnām api mānanīyām / ātmānurūpāṃ vidhinopayeme ||SRs_1.115|| (ku.saṃ. 1.18)
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101786 (0.0):
sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ $ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ & / menāṃ munīnām api mānanīyām % ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062845 (0.0):
sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ / / menāṃ munīnām api mānanīyām ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //
caturdhā so' pi kathito vṛttyā kāvya vicakṣaṇaiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229479 (0.0):
patis tu vidhinā pāṇigrāhakaḥ kathyate budhaiḥ ||SRs_1.80|| / caturdhā so' pi kathito vṛttyā kāvya-vicakṣaṇaiḥ |
anukūlaḥ śaṭho dhṛṣṭo dakṣiṇaś ceti bhedataḥ ||SRs_1.116|| 81
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229485 (0.0):
caturdhā so' pi kathito vṛttyā kāvya-vicakṣaṇaiḥ | / anukūlaḥ śaṭho dhṛṣṭo dakṣiṇaś ceti bhedataḥ ||SRs_1.81||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897883 (0.056):
dhīrapraśānta ity evaṃ caturdhā nāyakaḥ smṛtaḥ /AP_338.038ab/ / anukūlo dakṣiṇaś ca śaṭho dhṛṣṭaḥ pravartitaḥ //AP_338.038cd/
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089269 (0.061):
anukūlo dakṣiṇaśca dhṛṣṭaḥ śaṭha iti smṛtāḥ // ViPrud_1.39 //
anukūlas tv eka jāniḥ ||SRs_1.117|| 82a / tatra dhīrodāttānukūlo, yathā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229486 (0.0):
anukūlaḥ śaṭho dhṛṣṭo dakṣiṇaś ceti bhedataḥ ||SRs_1.81|| / anukūlas tv eka-jāniḥ śaṭho gūḍhāparādhakṛt |
sītāṃ hitvā daśamukha ripur nopayeme yad anyāṃ
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14278976 (0.020):
sītāṃ hitvā daśamukharipur nopayema yad anyāṃ $ tasyā eva pratikṛtisakho
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19290438 (0.020):
sītāṃ māyeti śaṃsantī Ragh_12.74c / sītāṃ hitvā daśamukharipur nopayema yad anyāṃ Ragh_14.87a
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15389475 (0.020):
sītāṃ hitvā daśamukharipur nopayema yad anyāṃ tasyā eva pratikṛtisakho yat
tasyā eva pratikṛti sakho yat kratūnājahāra | / vṛttāntena śravaṇa viṣaya prāpiṇā tena bhartuḥ
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14278986 (0.0):
sītāṃ hitvā daśamukharipur nopayema yad anyāṃ $ tasyā eva pratikṛtisakho
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15389485 (0.0):
sītāṃ hitvā daśamukharipur nopayema yad anyāṃ tasyā eva pratikṛtisakho yat
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19286247 (0.043):
vṛttaḥ sa nau saṃgatayor vanānte Ragh_2.58b / vṛttāntena śravaṇaviṣayaprāpiṇā tena bhartuḥ Ragh_14.87c
sā durvāraṃ katham api parityāga duḥkhaṃ viṣehe ||SRs_1.118|| (ra.vaṃ.
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14278989 (0.0):
vṛttāntena śravaṇaviṣayaprāpiṇā tena bhartuḥ % sā durvāraṃ katham api
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15389488 (0.0):
vṛttāntena śravaṇaviṣayaprāpiṇā tena bhartuḥ sā durvāraṃ katham api
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19290046 (0.047):
sā durnimittopagatād viṣādāt Ragh_14.50a / sā durvāraṃ katham api parityāgaduḥkhaṃ viṣehe Ragh_14.87d
dhīra lalitānukūlo, yathā / sa kadācid avekṣita prajaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726605 (0.038):
marutāṃ pālayiteva nandane ||SRs_1.119|| (ra.vaṃ. 8.32) / dhīraśāntānukūlo, yathā
saha devyā vijahāra suprajāḥ | / nagaropavane śacī sakho
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14268199 (0.0):
sa kadācid aveṣitaprajaḥ $ saha devyā vijahāra suprajāḥ &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15379567 (0.0):
sa kadācid aveṣitaprajaḥ saha devyā vijahāra suprajāḥ /
marutāṃ pālayiteva nandane ||SRs_1.119|| (ra.vaṃ. 8.32)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14268200 (0.0):
nagaropavane śacīsakho % marutāṃ pālayiteva nandane // Ragh_8.32 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15379568 (0.0):
nagaropavane śacīsakho marutāṃ pālayiteva nandane // Ragh_8.32 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726395 (0.056):
strī vidheya nava yauvano' bhavat ||SRs_1.108|| (ra.vaṃ. 19.4) / atha dhīra śāntaḥ
dhīraśāntānukūlo, yathā / priya mādhave kim asi mayy avatsalā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726584 (0.038):
sā durvāraṃ katham api parityāga duḥkhaṃ viṣehe ||SRs_1.118|| (ra.vaṃ. / dhīra lalitānukūlo, yathā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726395 (0.056):
strī vidheya nava yauvano' bhavat ||SRs_1.108|| (ra.vaṃ. 19.4) / atha dhīra śāntaḥ
nanu so' ham eva yam anandayat purā | / svayam āgṛhīta kamanīya kaṅkaṇas
tava mūrtimān iva mahotsavaḥ karaḥ ||SRs_1.120|| (mālatī mādhave 9.9)
dhīroddhatānukūlo, yathā / kiṃ kaṇṭhe śithilīkṛto bhuja latā pāśaḥ pramādān mayā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133224 (0.0):
VERSE_2.8 / kiṃ kaṇṭhe śithilīkṛto bhujalatāpāśaḥ pramādānmayā $
nidrāccheda vivartaneṣv abhimukhaṃ nādyāsi sambhāvitā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133232 (0.0):
kiṃ kaṇṭhe śithilīkṛto bhujalatāpāśaḥ pramādānmayā $ / nidrācchedavivartaneṣvabhimukhaṃ nādyāsi saṃbhāvitā &
anya strī jana saṅkathā laghur ahaṃ svapne' pi nālakṣito
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133236 (0.025):
nidrācchedavivartaneṣvabhimukhaṃ nādyāsi saṃbhāvitā & / anyastrījanasaṃkathālaghurahaṃ svapne tvayā lakṣito ē̃ doṣaṃ paśyasi kaṃ
doṣaṃ paśyasi kaṃ priye parijanopālambha yogye mayi ||SRs_1.121|| (veṇī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133246 (0.0):
anyastrījanasaṃkathālaghurahaṃ svapne tvayā lakṣito ē̃ doṣaṃ paśyasi kaṃ / priye parijanopālambhayogye mayi // 2.8 //
atha śaṭhaḥ / śaṭho gūḍhāparādha kṛt ||SRs_1.122|| 82b
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089424 (0.052):
tavādhikaṃ vasumatī yā nāma kiṃ jalpitaiḥ // ViPrud_1.43 // / [1.4.4 śaṭhaḥ] / gūḍhavipriyakṛcchaṭhaḥ // ViPrud_1.44 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229490 (0.059):
anukūlas tv eka-jāniḥ śaṭho gūḍhāparādhakṛt |
svapna kīrtita vipakṣam aṅganāḥ / pratyabhaitsur avadanty eva tam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747610 (0.050):
manye tad eva mukha paṅkajam āyatākṣyāḥ ||SRs_2.413|| / utsvapnerṣyayā, yathā / svapna kīrtita vipakṣam aṅganāḥ
pracchadānta galitāśru bindubhiḥ / krodha bhinna valayir vivartanaiḥ ||SRs_1.123|| (ra.vaṃ. 19.22)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14284513 (0.0):
svapnakīrtitavipakṣam aṅganāḥ $ darśanena kṛtakhaṇḍanavyathāḥ & / pracchadāntagalitāśrubindubhiḥ % krodhabhinnavalayair vivartanaiḥ //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15394574 (0.0):
svapnakīrtitavipakṣam aṅganāḥ darśanena kṛtakhaṇḍanavyathāḥ / / pracchadāntagalitāśrubindubhiḥ krodhabhinnavalayair vivartanaiḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747616 (0.0):
svapna kīrtita vipakṣam aṅganāḥ / pratyabhitsur avadantya eva tam | / pracchadānta galitāśru bindubhiḥ
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19278365 (0.058):
pracīyamānāvayavā rarāja sā Ragh_3.7b / pracchadāntagalitāśrubindubhiḥ Ragh_19.22c
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1725699 (0.060):
purārgalādīrgha bhujo bubhoja ||SRs_1.65|| (ra.vaṃ. 18.4) / atha audāryam
atha dhṛṣṭaḥ / dhṛṣṭo vyaktānya yuvatī bhoga lakṣmāpi nirbhayaḥ ||SRs_1.124|| 82cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229499 (0.0):
anukūlas tv eka-jāniḥ śaṭho gūḍhāparādhakṛt | / dhṛṣṭo vyaktānya-yuvatī-bhoga-lakṣmāpi nirbhayaḥ ||SRs_1.82||
yathā mamaiva / ko doṣo maṇi mālikā yadi bhavet kaṇṭhe na kiṃ śaṅkaro
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727546 (0.0):
dhīrā tu vakti vakroktyā sotprāsaṃ sāgasaṃ priyam ||SRs_1.164|| 100 / yathā mamaiva / ko doṣo maṇi mālikā yadi bhavet kaṇṭhe na kiṃ śaṅkaro
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747523 (1.192):
bhogāṅkānumiti janiterṣyamāno, yathā mamaiva / ko doṣo maṇi mālikā yadi bhavet kaṇṭhe na kiṃ śaṅkaro
dhatte bhūṣaṇam ardha candram amalaṃ candre na kiṃ kālimā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727554 (0.0):
ko doṣo maṇi mālikā yadi bhavet kaṇṭhe na kiṃ śaṅkaro / dhatte bhūṣaṇam ardha candram amalaṃ candre na kiṃ kālimā |
tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727561 (0.0):
dhatte bhūṣaṇam ardha candram amalaṃ candre na kiṃ kālimā | / tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747543 (0.0):
tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā / bhāgyaṃ draṣṭum anīśayaiva bhavataḥ kāntāparāddhaṃ mayā ||SRs_2.412||
bhāgyaṃ draṣṭum anīśayaiva bhavataḥ kāntāparāddhaṃ mayā ||SRs_1.125||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727567 (0.0):
tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā / bhāgyaṃ draṣṭum anīśayaiva bhavataḥ kāntāparāddhaṃ mayā ||SRs_1.165|| [*2]
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747549 (0.0):
tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā / bhāgyaṃ draṣṭum anīśayaiva bhavataḥ kāntāparāddhaṃ mayā ||SRs_2.412||
atha dakṣiṇaḥ / nāyikāsv apy anekāsu tulyo dakṣiṇa ucyate ||SRs_1.126|| 83ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229504 (1.192):
dhṛṣṭo vyaktānya-yuvatī-bhoga-lakṣmāpi nirbhayaḥ ||SRs_1.82|| / nāyikāsv apy anekāsu tulyo dakṣiṇa ucyate |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531429 (0.023):
yuktaḥ kartuṃ sakhi savinaye nātra viśrambhabhaṅgaḥ // RUnm_1.33 // / yad vā / nāyikāsv apy anekāsu tulyo dakṣiṇa ucyate // RUnm_1.34 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089339 (0.024):
[1.4.2 dakṣiṇaḥ] / tulyo 'nekatra dakṣiṇaḥ / / anekāsu nāyikāsu avaiṣamyeṇa snehānuvartī dakṣiṇo nāyakaḥ /
snātā tiṣṭhati kuntaleśvara sutā vāro' ṅga rāja svasur
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531441 (0.0):
yathā daśa rūpake / snātā tiṣṭhati kuntaleśvara sutā vāro'ṅga rāja svasur
dyūte rātrir iyaṃ jitā kamalayā devī prasādyādya ca |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531450 (0.0):
snātā tiṣṭhati kuntaleśvara sutā vāro'ṅga rāja svasur / dyūte rātrir iyaṃ jitā kamalayā devī prasādyādya ca |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885527 (0.042):
kalamayā, devī prasādyādya ca / / ityantaḥ purasundarīḥ prati mayā vijñāyā vijñāpite
ity antaḥ pura sundarīḥ prati mayā vijñāya vijñāpite
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531456 (0.0):
dyūte rātrir iyaṃ jitā kamalayā devī prasādyādya ca | / ity antaḥ pura sundarīḥ prati mayā vijñāya vijñāpite
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885532 (0.0):
kalamayā, devī prasādyādya ca / / ityantaḥ purasundarīḥ prati mayā vijñāyā vijñāpite
devenāpratipatti mūḍha manasā dvitrāḥ sthitaṃ nāḍikāḥ ||SRs_1.127||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531461 (0.0):
ity antaḥ pura sundarīḥ prati mayā vijñāya vijñāpite / devenāpratipatti mūḍha manasā dvitrāḥ sthitaṃ nāḍikāḥ // RUnm_1.35 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885538 (0.0):
ityantaḥ purasundarīḥ prati mayā vijñāyā vijñāpite / devenāpratipattimūḍhamanasā dvitrāḥ sthitaṃ nāḍikāḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126222 (0.034):
devenāpratipattimūḍhamanasā dvitrāḥ sthitaṃ nāḍikāḥ // / ************* COMMENTARY *************
atha upapatiḥ / laṅghitācārayā yas tu vināpi vidhinā striyā | 83cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229513 (0.0):
nāyikāsv apy anekāsu tulyo dakṣiṇa ucyate | / laṅghitācārayā yas tu vināpi vidhinā striyā ||SRs_1.83||
saṅketaṃ nīyate prokto budhair upapatis tu saḥ ||SRs_1.128|| 84ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229518 (0.0):
laṅghitācārayā yas tu vināpi vidhinā striyā ||SRs_1.83|| / saṅketaṃ nīyate prokto budhair upapatis tu saḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726507 (0.058):
śṛṅgārāpekṣayā teṣāṃ traividhyaṃ kathyate budhaiḥ ||SRs_1.113|| 79 / patiś copapatiś caiva vaiśikaś ceti bhedataḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229462 (0.058):
śṛṅgārāpekṣayā teṣāṃ traividhyaṃ kathyate budhaiḥ ||SRs_1.79|| / patiś copapatiś caiva vaiśikaś ceti bhedataḥ |
bhartā niḥśvasite' py asūyati mano jighraḥ sapatnī janaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728017 (0.0):
lakṣyā kṣudra prabandhe sā sapta śatyādike budhaiḥ ||SRs_1.187|| 110 / bhartā niśvasite' py asūyati mano jighraḥ sapatnī janaḥ
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7932337 (0.046):
svāmī niḥśvasite'py asūyati manojighraḥ sapatnī-janaḥ | / tad-dūrād ayam añjaliḥ kim adhunā dṛgbhaṅgi-bhāvena te
śvaśrūr iṅgita daivataṃ nayanayor ūhāliho yātaraḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728022 (0.0):
bhartā niśvasite' py asūyati mano jighraḥ sapatnī janaḥ / śvaśrūr iṅgita daivataṃ nayanayor īhāliho yātaraḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886952 (0.032):
śvaśrūriṅgītadaivataṃ nayanayorīhāliho yātaraḥ / / taddūrādayamañjaliḥ kimadhunā dṛgbhaṅgibhāvena te,
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7932328 (0.045):
śvaśrūr iṅgita-daivataṃ nayanayor īhāliho yātaraḥ
tad dūrād ayam añjaliḥ kim amunā dṛghaṅgi pātena te / vaidagdhī racanā prapañca rasika vyartho' yam atra śramaḥ ||SRs_1.129||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728034 (0.0):
śvaśrūr iṅgita daivataṃ nayanayor īhāliho yātaraḥ | / tad dūrād ayam aṅjaliḥ kim amunā dṛbhaṅga pātena te
dākṣiṇyam ānukūlyaṃ ca dhārṣṭyaṃ cāniyatatvataḥ | 84cd / nocitānyasya śāṭhyaṃ syād anya cittatva sambhavāt ||SRs_1.130|| 85ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229531 (0.0):
saṅketaṃ nīyate prokto budhair upapatis tu saḥ | / dākṣiṇyam ānukūlyaṃ ca dhārṣṭyaṃ cāniyatatvataḥ ||SRs_1.84||
śaṭhopapatir, yathā / majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104482 (0.003):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208726 (0.003):
garumaaṇasaṃdāvaṇīsahasarīrassa piavaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140682 (0.004):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097142 (0.005):
naṭī asaṃgīdasārassa mahaṇṇavo uvvellijjadi / / avahāṇajāṇapattaṃ ārūhadu ajjo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143017 (0.006):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142393 (0.006):
{Pkt_136}tado deva sallena bhaṇidaṃ / aṅgarāa kkhalidatulaṃgamo / mathidacakkaṇemikūbaro de raho / tā ṇa juttaṃ bhīmajjuṇehiṃ saha ājujjiduṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139929 (0.006):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147651 (0.006):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143534 (0.006):
tuha āgamaṇadaṃsidāaraṃ via maarandujjāṇaṃ lakkhīadi | tā avaloedu
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777436 (0.006):
*{ceṭī}* - bhaṭṭidārie tāṇi kusumidāṇi ṇāma pavāḷantaridehiṃ via / mottiālambaehiṃ āidāṇi kusumehiṃ (BhSv_4.0:28)
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217325 (0.006):
vacchatthalamhi daiā diṇṇuppalavāsiā muhe mairā / / sīsammi a seharao ṇiccaṃ via saṃṭhiā jassa // Nā_3.2 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776613 (0.006):
{parikramyāvalokya} ammo iaṃ cintāsuññahiaā ṇīhārapaḍihadacandaḷehā via / amaṇḍidabhaddaaṃ vesaṃ dhāraandī piaṅgusiḷāpaṭṭae uvaviṭṭhā (BhSv_3:12)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071281 (0.006):
jā ṭheraṃ va hasantā kaivaaṇaṃburuhabaddhaviṇivesā / / dāvei bhuaṇamaṃḍalamaṇṇaṃ via jaai sā vāṇī // 67 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450566 (0.006):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209166 (0.006):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajjauttacaridaṃ adiṭṭhapuvvaṃ via / disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947694 (0.006):
Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF} / paribbhamāmo /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212024 (0.006):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101152 (0.006):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143843 (0.006):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899894 (0.006):
yathā śākuntale caturthāṅkādau anasūyā piaṃvade, jaivi gandhavveṇa / vivāheṇa ṇibbuttakallāṇā piasahī sauntalā aṇurūvabhattubhāiṇī saṃvutteti
avisesaṇṇa kahaṃ bia gado si saṇa bāḍḍiaṃ daṭṭhuṃ ||SRs_1.131||
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153463 (0.009):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.016):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.016):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098388 (0.017):
dārakaḥ aaayya aṇaṇuhūdajujhjhaparissamo juvarāo / / dukkharo khu diaṃtajao kahaṃ bhavissai /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145502 (0.017):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ / paḍhiduṃ pauttā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.018):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451787 (0.018):
ahiṇava-rāa-kkhittā mahuariā vāmaeṇa kāmeṇa / / uttamai patthantīdaṭṭhuṃ pia-daṃsaṇaṃ daiaṃ // HPri_3.9 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.019):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.019):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.019):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.020):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18117345 (0.020):
rajjaṃto bhuvaṇamiaṃ rāetti jae salāhaṇijjo si / / ruddaṇariṃda ! kahaṃ sā rattā vi a paṃḍurā jāā // ViPrud_8.146 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.020):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777343 (0.021):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.021):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242144 (0.021):
sāaraviiṇṇajovbaṇahatthālambaṃ samuṇṇamantehim / / abbhuṭṭhāṇaṃ via mammahasya diṇṇaṃ tuha thaṇohim //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141865 (0.021):
pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti / bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149289 (0.021):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.021):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144751 (0.021):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
[madhyāhne jana śūnye kariṇyā bhakṣiteṣu kamaleṣu |
aviśeṣajña katham iva gato' si śaṇa vāṭikāṃ draṣṭum ||]
atra kayācit svairiṇyāṃ mayi saṅketaṃ gatāyāṃ tvaṃ tu śāṇa vāṭikāyāṃ
kathāpi rantuṃ gato' sīti vyaṅgyārthenānyāsaṅga sūcanād ayaṃ śaṭhopapatiḥ
atha vaiśikaḥ / rūpavān śīla sampannaḥ śāstrajñaḥ priya darśanaḥ | 85cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229541 (5.960):
nocitānyasya śāṭhyaṃ syād anya-cittatva-sambhavāt | / rūpavān śīla-sampannaḥ śāstrajñaḥ priya-darśanaḥ ||SRs_1.85||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657624 (0.063):
13,014.191c śīlavān guṇasaṃpannaḥ sarvajñaḥ priyadarśanaḥ
kulīno matimān śūro ramya veṣa yuto yuvā ||SRs_1.132||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229549 (0.0):
rūpavān śīla-sampannaḥ śāstrajñaḥ priya-darśanaḥ ||SRs_1.85|| / kulīno matimān śūro ramya-veṣa-yuto yuvā |
adīnaḥ surabhis tyāgī sahanaḥ priya bhāṣaṇaḥ | 86
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229555 (0.0):
kulīno matimān śūro ramya-veṣa-yuto yuvā | / adīnaḥ surabhis tyāgī sahanaḥ priya-bhāṣaṇaḥ ||SRs_1.86||
śaṅka vihīno mānī ca deśa kāla vibhāga vit ||SRs_1.133||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229563 (0.0):
adīnaḥ surabhis tyāgī sahanaḥ priya-bhāṣaṇaḥ ||SRs_1.86|| / śaṅka-vihīno mānī ca deśa-kāla-vibhāga-vit |
dākṣya cāturya mādhurya saubhāgyādibhir anvitaḥ | 87
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229569 (0.0):
śaṅka-vihīno mānī ca deśa-kāla-vibhāga-vit | / dākṣya-cāturya-mādhurya-saubhāgyādibhir anvitaḥ ||SRs_1.87||
veśyopabhoga rasiko yo bhavet sa tu vaiśikaḥ ||SRs_1.134||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229577 (0.0):
dākṣya-cāturya-mādhurya-saubhāgyādibhir anvitaḥ ||SRs_1.87|| / veśyopabhoga-rasiko yo bhavet sa tu vaiśikaḥ |
kalakaṇṭhādiko lakṣyo bhāṇādāv eva vaiśikaḥ | 88
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229584 (0.0):
veśyopabhoga-rasiko yo bhavet sa tu vaiśikaḥ | / kalakaṇṭhādiko lakṣyo bhāṇādāv eva vaiśikaḥ ||SRs_1.88||
sa tridhā kathyate jyeṣṭha madhya nīca vibhedataḥ ||SRs_1.135|| 89ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229590 (0.0):
kalakaṇṭhādiko lakṣyo bhāṇādāv eva vaiśikaḥ ||SRs_1.88|| / sa tridhā kathyate jyeṣṭha-madhya-nīca-vibhedataḥ |
teṣāṃ lakṣaṇāni bhāva prakāśikāyām uktāni | yathā / asaṅgo' pi svabhāvena saktavac ceṣṭate muhuḥ |
tyāgī svabhāva madhuraḥ sama duḥkha sukhaḥ śuciḥ ||SRs_1.136||
kāma tantreṣu nipuṇaḥ kruddhānunaya kovidaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987044 (1.192):
MSS_9598A 1 kāmatantreṣu nipuṇaḥ kruddhānunayakovidaḥ /
sphurite cādhare kiṃcid dayitāyā virajyati ||SRs_1.137||
upacāra paro hy eṣa uttamaḥ kathyate budhaiḥ | / vyalīka mātre dṛṣṭe' syā na kupyati na rajyati ||SRs_1.138||
dadāti kāle kāle ca bhāvaṃ gṛhṇāti bhāvataḥ |
sarvārthair api madhya sthas tām evopacaret punaḥ ||SRs_1.139||
dṛṣṭe doṣe virajyeta sa bhaven madhyamaḥ pumān |
kāma tantreṣu nirlajjaḥ karkaśo rati keliṣu ||SRs_1.140||
avijñāta bhayāmarṣaḥ kṛtyākṛtya vimūḍha dhīḥ |
mūrkhaḥ prasakta bhāvaś ca viraktāyām api striyām ||SRs_1.141||
mitrair nivāryamāṇo' pi pāruṣyaṃ prāpito' pi ca |
anya sneha parāvṛttāṃ saṃkrānta ramaṇām api | / striyaṃ kāmayate yas tu so' dhamaḥ parikīrtitaḥ ||SRs_1.142|| [bhā.pra.
atha śṛṅgāra netṝṇāṃ sāhāyya karaṇocitāḥ | 89cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229598 (0.0):
sa tridhā kathyate jyeṣṭha-madhya-nīca-vibhedataḥ | / atha śṛṅgāra-netṝṇāṃ sāhāyya-karaṇocitāḥ ||SRs_1.89||
nirūpyante pīṭhamarda viṭa ceṭa vidūṣakāḥ ||SRs_1.143||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229602 (0.0):
atha śṛṅgāra-netṝṇāṃ sāhāyya-karaṇocitāḥ ||SRs_1.89|| / nirūpyante pīṭhamarda-viṭa-ceṭa-vidūṣakāḥ |
tatha pīṭhamardaḥ / nāyakānucaro bhaktaḥ kiñcid ūnaś ca tad guṇaiḥ | 90
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229611 (0.0):
nirūpyante pīṭhamarda-viṭa-ceṭa-vidūṣakāḥ | / nāyakānucaro bhaktaḥ kiñcid ūnaś ca tad-guṇaiḥ ||SRs_1.90||
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051317 (0.061):
patākānāyakastvanyaḥ pīṭhamardo vicakṣaṇaḥ / / tasyaivānucaro bhaktaḥ kiñcidūnaśca tadguṇaiḥ // DhDaś_2.7 //"
pīṭhamarda iti khyātaḥ kupita strī prasādakaḥ ||SRs_1.144||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229617 (0.0):
nāyakānucaro bhaktaḥ kiñcid ūnaś ca tad-guṇaiḥ ||SRs_1.90|| / pīṭhamarda iti khyātaḥ kupita-strī-prasādakaḥ |
kāma tantra kalā vedī viṭa ity abhidhīyate | 91
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531716 (0.0):
veśopacārakuśalo dhūrto goṣṭhīviśāradaḥ | / kāmatantrakalāvedī viṭa ityabhidhīyate |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229623 (0.0):
pīṭhamarda iti khyātaḥ kupita-strī-prasādakaḥ | / kāma-tantra-kalā-vedī viṭa ity abhidhīyate ||SRs_1.91||
sandhāna kuśalaś ceṭaḥ kalahaṃsādiko mataḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229630 (0.0):
kāma-tantra-kalā-vedī viṭa ity abhidhīyate ||SRs_1.91|| / sandhāna-kuśalaś ceṭaḥ kalahaṃsādiko mataḥ |
vikṛtāṅga vaco veṣair hāsya kārī vidūṣakaḥ ||SRs_1.145|| 92
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229636 (0.0):
sandhāna-kuśalaś ceṭaḥ kalahaṃsādiko mataḥ | / vikṛtāṅga-vaco-veṣair hāsya-kārī vidūṣakaḥ ||SRs_1.92||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531766 (0.031):
vasantādyabhidho lolo bhojane kalahapriyaḥ | / vikṛtāṅgavacoveṣairhāsyakarī vidūṣakaḥ |
atha sahāya guṇāḥ / deśa kālajñatā bhāṣā mādhuryaṃ ca vidagdhatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229645 (0.0):
vikṛtāṅga-vaco-veṣair hāsya-kārī vidūṣakaḥ ||SRs_1.92|| / deśa-kālajñatā bhāṣā-mādhuryaṃ ca vidagdhatā |
protsāhane kuśalatā yathokta kathanaṃ tathā | 93
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229651 (0.0):
deśa-kālajñatā bhāṣā-mādhuryaṃ ca vidagdhatā | / protsāhane kuśalatā yathokta-kathanaṃ tathā ||SRs_1.93||
nigūḍha mantratety ādyāḥ sahāyānāṃ guṇā matāḥ ||SRs_1.146||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229658 (0.0):
protsāhane kuśalatā yathokta-kathanaṃ tathā ||SRs_1.93|| / nigūḍha-mantratety ādyāḥ sahāyānāṃ guṇā matāḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531664 (0.041):
nigūḍhamantratetyādyāḥ sahāyānāṃ guṇāḥ smṛtāḥ // RUnm_2.2 //
iti nāyaka prakaraṇam / atha nāyikā nirūpyante
netṛ sādhāraṇa guṇair upetā nāyikā matā | 94
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229666 (0.019):
nigūḍha-mantratety ādyāḥ sahāyānāṃ guṇā matāḥ | / netṛ-sādhāraṇa-guṇair upetā nāyikā matā ||SRs_1.94||
svakīyā parakīyā ca sāmānyā ceti sā tridhā ||SRs_1.147|| / tatra svakīyā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229670 (0.0):
netṛ-sādhāraṇa-guṇair upetā nāyikā matā ||SRs_1.94|| / svakīyā parakīyā ca sāmānyā ceti sā tridhā |
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_su.htm.txt) 2327747 (0.053):
svakīyā trividhā matā ST_1.34d / svakīyā parakīyā ca ST_1.33a
sampat kāle vipat kāle yā na muñcati vallabham | 95
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229676 (0.0):
svakīyā parakīyā ca sāmānyā ceti sā tridhā | / sampat-kāle vipat-kāle yā na muñcati vallabham ||SRs_1.95||
śīlārjava guṇopetā sā svakīyā kathitā budhaiḥ ||SRs_1.148||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229686 (5.960):
sampat-kāle vipat-kāle yā na muñcati vallabham ||SRs_1.95|| / śīlārjava-guṇopetā sā svakīyā kathitā budhaiḥ |
kiṃ tādeṇa ṇarinda sehara sihālīḍhaggapādeṇa me
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748892 (0.050):
parighummirāa diṭṭhī piāgamaṃ sāhai bahūe ||SRs_2.462||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747723 (0.054):
gaṇḍa paricuṃbaṇāpulaiaṅga ṇa puṇo cirāissaṃ ||SRs_2.419|| (gā.sa. 1.20)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732299 (0.055):
vyājenātmābhilāṣoktir yatrāyaṃ vyapadeśakaḥ ||SRs_1.415|| 226cd / ahiṇa vamahulolubo tumaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1737413 (0.056):
jaha jaha kula bahuāo / soūṇa sarandi pihia kaṇṇāo ||SRs_2.49||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748069 (0.059):
tūṣṇīṃ sthitir upekṣaṇam ||SRs_2.431|| 212d / caraṇoāsaṇisaṇṇassa tassa bharimo aṇālabantassa |
kiṃ vā me sasureṇa vāsava mahā siṃhāsaṇaddhāsiṇā |
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446930 (0.034):
aha de visama-virāvo sasureṇa suo valaa-saddo // / [uccinu patitaṃ kusumaṃ mā dhunīhi śephālikāṃ hālika-snuṣe /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23740208 (0.064):
so 'bravīdṛṣitejotthaṃ kṣmābhavanaṃ viddhi vāsava / / gandharvatejasā yuktaṃ vājiyānavaniśāradam // VamP_43.146 //
te desā giriṇo a de vaṇamahī saccea me vallahā
kosallātaṇaassa jattha calaṇe vandāmi ṇandāmi a ||SRs_1.149||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1737554 (0.034):
devo nānya pratāpaṃ tribhuvana vijayī mṛṣyate śrī daśāsyaḥ ||SRs_2.55|| / (bāla rāmāyaṇa 1.31) / rūpa tāruṇyābhyāṃ, yathā / vāṭīṣu vāṭīṣu vilāsinīnāṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947061 (0.039):
Devasomā - bhaavaṃ! ṇaṃ tahā vallahā somadevā, ṇārhadi mama
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1737052 (0.058):
tāvat prāpto dadhad atibhṛtāṃ vāriṇā nairjhareṇa ||SRs_2.30|| / (bāla rāmāyaṇa 6.50)
(bāla rāmāyaṇa 6.79) / [kiṃ tātena narendra śekhara śikhālīḍhāgra pādena me
kiṃ vā me śvaśureṇa vāsava mahā siṃhāsanādhyāsinā |
te deśā girayaś ca te vana mahī sā caiva me vallabhāḥ
kausalyā tanayasya yatra caraṇau vande ca nandāmi ca ||] / sā ca svīyā tridhā mugdhā madhyā prauḍheti kathyate ||SRs_1.150|| 96
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229693 (0.0):
śīlārjava-guṇopetā sā svakīyā kathitā budhaiḥ | / sā ca svīyā tridhā mugdhā madhyā prauḍheti kathyate ||SRs_1.96||
tatra mugdhā / mugdhā nava vayaḥ kāmā ratau vāmā mṛduḥ krudhi |
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051428 (0.0):
mugdhā madhyā pragalbheti svīyā śīlārjavādiyuk // DhDaś_2.14 // / mugdhā navavayaḥkāmā ratau vāmā mṛduḥ krudhi /"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229702 (0.0):
sā ca svīyā tridhā mugdhā madhyā prauḍheti kathyate ||SRs_1.96|| / mugdhā nava-vayaḥ-kāmā ratau vāmā mṛduḥ krudhi |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534590 (0.016):
tās tu prāyeṇa dṛśyante sarvatra vyavahārataḥ // RUnm_5.12 // / tatra mugdhā / mugdhā nava vayaḥ kāmā ratau vāmā sakhī vaśā |
yatate rata ceṣṭāyāṃ gūḍhaṃ lajjā manoharam ||SRs_1.151|| 97
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229708 (0.0):
mugdhā nava-vayaḥ-kāmā ratau vāmā mṛduḥ krudhi | / yatate rata-ceṣṭāyāṃ gūḍhaṃ lajjā-manoharam ||SRs_1.97||
kṛtāparādhe dayite vīkṣate rudatī satī |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229715 (0.0):
yatate rata-ceṣṭāyāṃ gūḍhaṃ lajjā-manoharam ||SRs_1.97|| / kṛtāparādhe dayite vīkṣate rudatī satī |
apriyaṃ vā priyaṃ vāpi na kiñcid api bhāṣate ||SRs_1.152|| 98
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229718 (0.0):
kṛtāparādhe dayite vīkṣate rudatī satī | / apriyaṃ vā priyaṃ vāpi na kiñcid api bhāṣate ||SRs_1.98||
vayasā mugdhā, yathā mamaiva / ullolitaṃ himakare niviḍāndhakāram
uttejitaṃ viṣama sādhaka bāṇa yugmam | / unmajjitaṃ kanaka koraka yugmam
asyām ullāsitā ca gagane tanu vīci rekhā ||SRs_1.153||
nava kāmā, yathā mamaiva / bālā prasādhana vidhau nidadhāti cittaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730516 (0.0):
bhāvo, yathā mamaiva / bālā prasādhana vidhau nidadhāti cittaṃ
dattādarā pariṇaye maṇi putrikāṇām | / ālajjate nija sakhī jana manda hāsair
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730526 (0.0):
bālā prasādhana vidhau nidadhāti cittaṃ / dattādarā pariṇaye maṇi putrikāṇām |
ālakṣyate tad iha bhāva navāvatāraḥ ||SRs_1.154||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730527 (0.050):
sā śaṅkate nija sakhī jana manda hāsair / ālakṣyate tad iha bhāvanavāvatāraḥ ||SRs_1.325|| (above 1.154)
ratau vāmatvaṃ, yathā mamaiva / ālokya hāra maṇi bimbitam ātma kāntam
āliṅgatīti sahasā parivartamānā | / ālambitā karatale parivepamānā
sā sambhramāt sahacarīm avalambate sma ||SRs_1.155|| / mṛdu kopatvaṃ, yathā mamaiva
vyāvṛtti kramaṇodyame' pi padayoḥ pratyudgatau vartanaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534872 (0.038):
vyāvṛtti kramaṇodyame'pi padayoḥ pratyudgatau vartanaṃ / bhrūbhedo'pi tad īkṣaṇa vyasaninā vyasmāri me cakṣuṣā |
bhrūbhedo' pi tad īkṣaṇa vyasaninā vyasmāri me cakṣuṣā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534879 (0.0):
vyāvṛtti kramaṇodyame'pi padayoḥ pratyudgatau vartanaṃ / bhrūbhedo'pi tad īkṣaṇa vyasaninā vyasmāri me cakṣuṣā |
cāṭūktāni karoti dagdha rasanā rukṣākṣre' py udyatā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534888 (0.0):
bhrūbhedo'pi tad īkṣaṇa vyasaninā vyasmāri me cakṣuṣā | / cāṭūktāni karoti dagdha rasanā rukṣākṣre'py udyatā
sakhyaḥ kiṃ karavāṇi māna samaye saṅghāta bhedo mama ||SRs_1.156||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534893 (0.0):
cāṭūktāni karoti dagdha rasanā rukṣākṣre'py udyatā / sakhyaḥ kiṃ karavāṇi māna samaye saṅghāta bhedo mama // RUnm_5.25 //
sa vrīḍa surata prayatanaṃ, yathā / autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956927 (0.0):
MSS_8246 1 autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā tais
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377595 (0.0):
na doṣaḥ svapadenoktāvapi saṃcāriṇaḥ kvacid / / {autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081270 (0.0):
na doṣaḥ svapadenoktāvapi saṃcāriṇaḥ kvacit / / yathā autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733853 (0.0):
veṣeṇānurāga nivedanāt, yathā / autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142424 (1.192):
viśliṣyan kusumāñjalir girijayā kṣipto 'ntare pātu vaḥ || 1 || (1.1) / autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912146 (0.046):
autsukyena kṛtasvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā"
tais tair bandhu vadhū janasya vacanair nītābhimukhyaṃ punaḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142430 (0.0):
autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā / tais tair bandhuvadhūjanasya vacanair nītābhimukhyaṃ punaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956934 (0.0):
MSS_8246 1 autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā tais / tairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377601 (0.0):
{autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā / taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081276 (0.0):
yathā autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā / taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733859 (0.0):
autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā / tais tair bandhu vadhū janasya vacanair nītābhimukhyaṃ punaḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912148 (0.0):
autsukyena kṛtasvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā / taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnotābhimukhyaṃ punaḥ /"
dṛṣṭvāgre varam ātta sādhvasa rasā gaurī nave saṅgame
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142433 (0.0):
tais tair bandhuvadhūjanasya vacanair nītābhimukhyaṃ punaḥ | / dṛṣṭvāgre varam āttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733869 (0.0):
tais tair bandhu vadhū janasya vacanair nītābhimukhyaṃ punaḥ | / dṛṣṭvāgre varam ātta sādhvasa rasā gaurī nave saṅgame
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956943 (0.029):
MSS_8246 2 dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṅgame / saṃrohatpulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377610 (0.039):
taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ / / dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081285 (0.039):
taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ / / dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame saṃrohatpulakā hareṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610379 (0.041):
tataśca varaṃ svāminaṃ haram agre dṛṣṭvā āttasādhvasarūparasā,
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142441 (0.046):
dṛṣṭvāgre varam āttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame / saṃrohatpulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ || 2 || (1.2)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956934 (0.057):
tairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ / / MSS_8246 2 dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṅgame
saṃrohat pulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ ||SRs_1.157||
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142447 (0.0):
dṛṣṭvāgre varam āttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame / saṃrohatpulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ || 2 || (1.2)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956950 (0.0):
MSS_8246 2 dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṅgame / saṃrohatpulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377616 (0.0):
dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame / saṃrohatpulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ //330//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081292 (0.0):
dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame saṃrohatpulakā hareṇa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733878 (0.0):
dṛṣṭvāgre varam ātta sādhvasa rasā gaurī nave saṅgame / saṃrohat pulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ ||SRs_1.484||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912169 (0.0):
dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave sahgame saṃhohatpulakā hareṇa / hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610386 (0.045):
tataśca hasatā hareṇaśliṣṭā satī saṃrohatpulakā īdṛśī vaḥ śivāyāstu /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610344 (0.056):
hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ // / ************* COMMENTARY *************"
(ratnāvalī 1.2) / krodhād abhāṣaṇā rudatī, yathā mamaiva
kānte kṛtāgasi puraḥ parivartamāne / sakhyaṃ saroja śaśinoḥ sahasā babhūva |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984625 (0.0):
MSS_9489A 1 kānte kṛtāgasi puraḥ parivartamāne sakhyaṃ sarojaśaśinoḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1736046 (0.0):
roṣeṇa ca, yathā mamaiva / kānte kṛtāgasi puraḥ parivartamāne
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693963 (0.0):
sādaśyāllakṣyārtho yathā nāyakasyaiva / kānte kṛtāgasi puraḥ parivartamāne sakhyaṃ sarojaśaśinoḥ sahasā babhūva /
roṣākṣaraṃ sudṛśi vaktum apārayantyām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984632 (0.0):
MSS_9489A 1 kānte kṛtāgasi puraḥ parivartamāne sakhyaṃ sarojaśaśinoḥ / sahasā babhūva / / MSS_9489A 2 roṣākṣaraṃ sudṛśi vaktumapārayantyām indīvaradvayamavāpa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1736052 (0.0):
sakhyaṃ saroja śaśinoḥ sahasā babhūva | / roṣākṣaraṃ sudṛśi vaktum apārayantyām
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693970 (0.0):
kānte kṛtāgasi puraḥ parivartamāne sakhyaṃ sarojaśaśinoḥ sahasā babhūva / / rūkṣākṣaraṃ sudṛśi vaktumapārayantyām indīvaradvayamavāpa tuṣāradhārām //
indīvara dvayam avāpa tuṣāra dhārām ||SRs_1.158||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984635 (0.0):
MSS_9489A 2 roṣākṣaraṃ sudṛśi vaktumapārayantyām indīvaradvayamavāpa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1736057 (0.0):
roṣākṣaraṃ sudṛśi vaktum apārayantyām / indīvara dvayam avāpa tuṣāra dhārām ||SRs_1.569||
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693974 (0.0):
rūkṣākṣaraṃ sudṛśi vaktumapārayantyām indīvaradvayamavāpa tuṣāradhārām //
atha madhyā / samāna lajjā madanā prodyat tāruṇya śālinī |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534923 (0.0):
karṇāṅganaṃ vahati vepathum antarātmā // RUnm_5.26 // / atha madhyā / samāna lajjā madanā prodyat tāruṇya śālinī |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229727 (0.0):
apriyaṃ vā priyaṃ vāpi na kiñcid api bhāṣate ||SRs_1.98|| / samāna-lajjā-madanā prodyat-tāruṇya-śālinī |
madhyā kāmayate kāntaṃ mohānta surata kṣamā ||SRs_1.159|| 99
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229733 (0.0):
samāna-lajjā-madanā prodyat-tāruṇya-śālinī | / madhyā kāmayate kāntaṃ mohānta-surata-kṣamā ||SRs_1.99||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727492 (0.051):
vibhāti nitarāṃ madanasya lakṣmīḥ ||SRs_1.161|| / mohānta surata kṣamatvaṃ, yathā mamaiva
atha tulya lajjā smaratvaṃ, yathā mamaiva
kānte paśyati sānurāgam abalā sācīkaroty ānanaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984644 (0.0):
MSS_9489B 1 kānte paśyati sānurāgamabalā sācīkarotyānanaṃ tasmin
tasmin kāma kalāpa kuśale vyāvṛtta vaktre kila |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984651 (0.053):
kāmakalākalāpakuśale vyāvṛttavaktre kila /
paśyantī muhur antaraṅga madanaṃ dolāyamānekṣaṇā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984658 (0.021):
kāmakalākalāpakuśale vyāvṛttavaktre kila / / MSS_9489B 2 paśyantī muhurantaraṅgamadanā dolāyamānekṣaṇā
lajjā manmatha madhyagāpi nitarāṃ tasyābhavat prītaye ||SRs_1.160||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984664 (0.0):
MSS_9489B 2 paśyantī muhurantaraṅgamadanā dolāyamānekṣaṇā / lajjāmanmathamadhyagāpi nitarāṃ tasyābhavat prītaye //
prodyat tāruṇya śālitvaṃ, yathā mamaiva / netrāñcalena lalitā valitā ca dṛṣṭiḥ
sakhyaṃ karoti jaghanaṃ pulinena sākam | / cakra dvayena sadṛśī kuca kuḍmalau ca nityā
vibhāti nitarāṃ madanasya lakṣmīḥ ||SRs_1.161|| / mohānta surata kṣamatvaṃ, yathā mamaiva
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727430 (0.051):
madhyā kāmayate kāntaṃ mohānta surata kṣamā ||SRs_1.159|| 99 / atha tulya lajjā smaratvaṃ, yathā mamaiva
ākīrṇa gharma jalam ākula keśa pāśam
āmīlitākṣi yugam ādṛta pāravaśyam | / ānanda kandalitam astamitānya bhāvam
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26697876 (0.040):
ānandakandalitamastamitānyabhāvam āśāsmahe kimapi ceṣṭitamāyatākṣyāḥ //
āśāsmahe kim api ceṣṭitam āyatākṣyāḥ ||SRs_1.162|| / madhyā tridhā māna vṛtter dhīrādhīrobhayātmikā ||SRs_1.163||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229742 (0.0):
madhyā kāmayate kāntaṃ mohānta-surata-kṣamā ||SRs_1.99|| / madhyā tridhā māna-vṛtter dhīrādhīrobhayātmikā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535118 (0.029):
kṛpā lakṣmīvantaṃ caṭulaya dṛgantaṃ kṣaṇam iha // RUnm_5.33 // / tridhāsau māna vṛtteḥ syād dhīrādhīrobhayātmikā // RUnm_5.34 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727727 (0.033):
samprotsāhayati sma sā vidadhatī hastaṃ kvaṇat kaṅkaṇam ||SRs_1.172|| / māna vṛtteḥ pragalbhāpi tridhā dhīrādi bhedataḥ ||SRs_1.173|| 103cd
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26697879 (0.036):
ānandakandalitamastamitānyabhāvam āśāsmahe kimapi ceṣṭitamāyatākṣyāḥ //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535557 (0.045):
māne kas te nava madhurimā taṃ tu nālokayāmi // RUnm_5.51 // / māna vṛtteḥ pragalbhāpi tridhā dhīrādi bhedataḥ // RUnm_5.52 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229792 (0.045):
māna-vṛtteḥ pragalbhāpi tridhā dhīrādi-bhedataḥ ||SRs_1.103||
tatra dhīrā / dhīrā tu vakti vakroktyā sotprāsaṃ sāgasaṃ priyam ||SRs_1.164|| 100
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535129 (0.0):
tatra dhīra madhyā / dhīrā tu vakti vakroktyā sotprāsaṃ sāgasaṃ priyam // RUnm_5.35 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229751 (0.0):
madhyā tridhā māna-vṛtter dhīrādhīrobhayātmikā | / dhīrā tu vakti vakroktyā sotprāsaṃ sāgasaṃ priyam ||SRs_1.100||
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22876378 (0.057):
dgāḍhānaṅgavimardaniḥsahavapurnidrāṃ sahaivāgataḥ // ST_1.40a // / sā dhīrā vakti vakroktyā priyaṃ kopāt kṛtāgasam /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727608 (0.057):
atha dhīrādhīrā / dhīrādhīra tu vakroktyā sa bāṣpaṃ vadati priyam ||SRs_1.168|| 101cd
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_su.htm.txt) 2327335 (0.058):
sā dhīrā vakti vakroktyā ST_1.41a / sānanda-pramadā-kaṭākṣa-viśikhair yeṣāṃ na bhinnaṃ mano ST_1.4a
yathā mamaiva / ko doṣo maṇi mālikā yadi bhavet kaṇṭhe na kiṃ śaṅkaro
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726710 (0.0):
dhṛṣṭo vyaktānya yuvatī bhoga lakṣmāpi nirbhayaḥ ||SRs_1.124|| 82cd / yathā mamaiva / ko doṣo maṇi mālikā yadi bhavet kaṇṭhe na kiṃ śaṅkaro
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747523 (1.192):
bhogāṅkānumiti janiterṣyamāno, yathā mamaiva / ko doṣo maṇi mālikā yadi bhavet kaṇṭhe na kiṃ śaṅkaro
dhatte bhūṣaṇam ardha candram amalaṃ candre na kiṃ kālimā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726718 (0.0):
ko doṣo maṇi mālikā yadi bhavet kaṇṭhe na kiṃ śaṅkaro / dhatte bhūṣaṇam ardha candram amalaṃ candre na kiṃ kālimā |
tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726725 (0.0):
dhatte bhūṣaṇam ardha candram amalaṃ candre na kiṃ kālimā | / tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747543 (0.0):
tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā / bhāgyaṃ draṣṭum anīśayaiva bhavataḥ kāntāparāddhaṃ mayā ||SRs_2.412||
bhāgyaṃ draṣṭum anīśayaiva bhavataḥ kāntāparāddhaṃ mayā ||SRs_1.165|| [*2]
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726731 (0.0):
tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā / bhāgyaṃ draṣṭum anīśayaiva bhavataḥ kāntāparāddhaṃ mayā ||SRs_1.125||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747549 (0.0):
tat sādhv eva kṛtaṃ kṛtaṃ bhaṇitibhir naivāparāddhaṃ tvayā / bhāgyaṃ draṣṭum anīśayaiva bhavataḥ kāntāparāddhaṃ mayā ||SRs_2.412||
[*2] Also appears as 1.125. / atha adhīrā / adhīrā paruṣair vākyaiḥ khedayed vallabhaṃ ruṣā ||SRs_1.166|| 101ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229757 (0.0):
dhīrā tu vakti vakroktyā sotprāsaṃ sāgasaṃ priyam ||SRs_1.100|| / adhīrā paruṣair vākyaiḥ khedayed vallabhaṃ ruṣā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535174 (0.040):
atha adhīra madhyā / adhīrā paruṣair vākyair nirasyed vallabhaṃ ruṣā // RUnm_5.37 //
yathā mamaiva / niḥśaṅkam āgatam avekṣya kṛtāparādhaṃ
kācin nitānta paruṣaṃ vinivṛtta vaktrā | / kiṃ prārthanābhir adhikaṃ sukham edhi yāhi
yāhīti khinnam akarod asakṛd bruvāṇā ||SRs_1.167||
atha dhīrādhīrā / dhīrādhīra tu vakroktyā sa bāṣpaṃ vadati priyam ||SRs_1.168|| 101cd
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535220 (0.0):
atha dhīrādhīra madhyā / dhīrādhīra tu vakroktyā sa bāṣpaṃ vadati priyam // RUnm_5.39 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229767 (0.0):
adhīrā paruṣair vākyaiḥ khedayed vallabhaṃ ruṣā | / dhīrādhīra tu vakroktyā sa-bāṣpaṃ vadati priyam ||SRs_1.101||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727817 (0.022):
līlānīlasaroruheṇa niṭilaṃ hanti sma roṣākulā ||SRs_1.177|| / atha dhīrādhīra pragalbhā / dhīrādhīra guṇopetā dhīrādhīreti kathyate ||SRs_1.178|| 105ab
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535709 (0.037):
sākṣepaṃ cakitekṣaṇas tvam asakṛt karṇotpalais tāḍyase // RUnm_5.58 // / atha dhīrādhīra pragalbhā / dhīrādhīra guṇopteā dhīrādhīreti kathyate // RUnm_5.59 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727530 (0.057):
tatra dhīrā / dhīrā tu vakti vakroktyā sotprāsaṃ sāgasaṃ priyam ||SRs_1.164|| 100
yathā mamaiva / āśleṣollasitāśayena dayitāpy ārdrā tvayā cumbitā
citrokti śravaṇotsukena kalitā tasyāṃ niśānāthatā |
tad yuktaṃ divasāgame' tra jaḍatā kārśyaṃ kalā hīnatā
rājann ity uditāśru gadgada padaṃ kācid bravīti priyam ||SRs_1.169||
atha pragalbhā / sampūrṇa yauvanonmattā pragalbhā rūḍha manmathā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229775 (0.0):
dhīrādhīra tu vakroktyā sa-bāṣpaṃ vadati priyam ||SRs_1.101|| / sampūrṇa-yauvanonmattā pragalbhā rūḍha-manmathā |
dayitāṅge vilīneva yatate rati keliṣu | 102
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229781 (0.0):
sampūrṇa-yauvanonmattā pragalbhā rūḍha-manmathā | / dayitāṅge vilīneva yatate rati-keliṣu ||SRs_1.102||
rata prārambha mātre' pi gacchaty ānanda mūrcchatām ||SRs_1.170|| 103ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229787 (0.0):
dayitāṅge vilīneva yatate rati-keliṣu ||SRs_1.102|| / rata-prārambha-mātre' pi gacchaty ānanda-mūrcchatām |
sampūrṇa yauvanatvam, yāthā / uttuṅgau kuca kumbhau rambhā stambhopamānam ūru yugam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732786 (0.0):
uttuṅgau stana kalaśau sambhā stambhopamānam ūru yugam | / tarale dṛśau ca tasyāḥ sṛjatā dhātrā kim āhitaṃ sukṛtam ||SRs_1.436||
tarale dṛśau ca tasyāḥ sṛjatā dhātrā kim āhitaṃ sukṛtam ||SRs_1.171||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732792 (0.0):
uttuṅgau stana kalaśau sambhā stambhopamānam ūru yugam | / tarale dṛśau ca tasyāḥ sṛjatā dhātrā kim āhitaṃ sukṛtam ||SRs_1.436||
rūḍha manmathā, yāthā mamaiva / niḥśvāsollasad unnata stana taṭaṃ nirdaṣṭa bimbādharaṃ
nirmṛṣṭāṅga vilepanaiś ca karaṇaiś citre pravṛtte rate | kāñcī dāma
vibhinnam aṅgada yugaṃ bhagnaṃ tathāpi priyaṃ / samprotsāhayati sma sā vidadhatī hastaṃ kvaṇat kaṅkaṇam ||SRs_1.172||
māna vṛtteḥ pragalbhāpi tridhā dhīrādi bhedataḥ ||SRs_1.173|| 103cd
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535561 (0.0):
māne kas te nava madhurimā taṃ tu nālokayāmi // RUnm_5.51 // / māna vṛtteḥ pragalbhāpi tridhā dhīrādi bhedataḥ // RUnm_5.52 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229795 (0.0):
rata-prārambha-mātre' pi gacchaty ānanda-mūrcchatām | / māna-vṛtteḥ pragalbhāpi tridhā dhīrādi-bhedataḥ ||SRs_1.103||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727521 (0.033):
āśāsmahe kim api ceṣṭitam āyatākṣyāḥ ||SRs_1.162|| / madhyā tridhā māna vṛtter dhīrādhīrobhayātmikā ||SRs_1.163||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229738 (0.033):
madhyā kāmayate kāntaṃ mohānta-surata-kṣamā ||SRs_1.99|| / madhyā tridhā māna-vṛtter dhīrādhīrobhayātmikā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535114 (0.055):
kṛpā lakṣmīvantaṃ caṭulaya dṛgantaṃ kṣaṇam iha // RUnm_5.33 // / tridhāsau māna vṛtteḥ syād dhīrādhīrobhayātmikā // RUnm_5.34 //
tatra dhīra pragalbhā / udāste surate dhīrā sāvahitthā ca sādarā ||SRs_1.174|| 104ab
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535568 (0.0):
māna vṛtteḥ pragalbhāpi tridhā dhīrādi bhedataḥ // RUnm_5.52 // / tatra dhīra pragalbhā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229800 (0.0):
māna-vṛtteḥ pragalbhāpi tridhā dhīrādi-bhedataḥ ||SRs_1.103||
na pratyudgamanaṃ karoti raśanā vyāsañjanādi cchalān
nādatte nava mañjarīm ali bhaya vyājena dattām api |
datte darpaṇam ādareṇa na giraṃ rūkṣākṣaraṃ māninī
cāturyād vidadhāti mānam athavā vyaktīkaroti priyā ||SRs_1.175||
atha adhīra pragalbhā / santarjya niṣṭhuraṃ roṣād adhīrā tāḍayet priyam ||SRs_1.176|| 104cd
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535670 (0.0):
kva labdhā mānasya sthitir iyam anālokita carī // RUnm_5.56 // / atha adhīra pragalbhā / santarjya niṣṭhuraṃ roṣād adhīrā tāḍayet priyam // RUnm_5.57 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229807 (0.0):
udāste surate dhīrā sāvahitthā ca sādarā | / santarjya niṣṭhuraṃ roṣād adhīrā tāḍayet priyam ||SRs_1.104||
yathā mamaiva / kānte sāgasi kācid antika gate nirbhartsya roṣāruṇair
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984791 (0.0):
kācana mahādānīkṛtā subhruvā // / MSS_9493A 1 kānte sāgasi kācidantikagate nirbhartsya roṣāruṇair
bhrūbhaṅgī kuṭilair apāṅga valanair ālokamānā muhuḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984795 (0.031):
MSS_9493A 1 kānte sāgasi kācidantikagate nirbhartsya roṣāruṇair / bhrūbhaṅgīkṛṭilairapāṅgavalanairālokamān ā muhuḥ /
vadhvā mekhalayā sapatna ramaṇī pādābja lākṣāṅkitaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984807 (0.0):
MSS_9493A 2 badhvā mekhalayā sapatnaramaṇīpādābjalākṣāṅkitaṃ
līlānīlasaroruheṇa niṭilaṃ hanti sma roṣākulā ||SRs_1.177||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984813 (0.0):
MSS_9493A 2 badhvā mekhalayā sapatnaramaṇīpādābjalākṣāṅkitaṃ / līlānīlasaroruheṇa niṭilaṃ hanti sma roṣākulā //
atha dhīrādhīra pragalbhā / dhīrādhīra guṇopetā dhīrādhīreti kathyate ||SRs_1.178|| 105ab
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535713 (0.0):
sākṣepaṃ cakitekṣaṇas tvam asakṛt karṇotpalais tāḍyase // RUnm_5.58 // / atha dhīrādhīra pragalbhā / dhīrādhīra guṇopteā dhīrādhīreti kathyate // RUnm_5.59 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229814 (0.0):
santarjya niṣṭhuraṃ roṣād adhīrā tāḍayet priyam ||SRs_1.104|| / dhīrādhīra-guṇopetā dhīrādhīreti kathyate |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727607 (0.022):
yāhīti khinnam akarod asakṛd bruvāṇā ||SRs_1.167|| / atha dhīrādhīrā / dhīrādhīra tu vakroktyā sa bāṣpaṃ vadati priyam ||SRs_1.168|| 101cd
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535213 (0.052):
atha dhīrādhīra madhyā / dhīrādhīra tu vakroktyā sa bāṣpaṃ vadati priyam // RUnm_5.39 //
yathā, mamaiva / pratyāsīdati sāgasi priyatame sā sambhramād utthitā
vaiyātyāt purataḥ sthite sati punar mānāvadhūtāśayā |
rātrau kvāsi na cet kvacin māṇimayī mālā kutas te vadety
uktvā mekhalayā hatena sahasāśliṣṭā sa bāṣpaṃ sthitā ||SRs_1.179||
dvedhā jyeṣṭhā kaniṣṭheti madhyā prauḍhāpi tādṛśī ||SRs_1.180|| 105cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229821 (0.0):
dhīrādhīra-guṇopetā dhīrādhīreti kathyate | / dvedhā jyeṣṭhā kaniṣṭheti madhyā prauḍhāpi tādṛśī ||SRs_1.105||
ubhe api, yathā / ekatrāsana saṅgate priyatame paścād upetyādarād
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187487 (0.0):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12941903 (0.0):
MSS_7494 1 ekatrāsanasaṅgate priyatame paścādupetyādarād ekasyā nayane
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18073008 (0.016):
dṛṣṭvaikāsanasaṅgate priyatame paścādupetyādarā-
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971268 (0.020):
dṛṣṭravaikāsanasaṃsthite priyatame paścādupetyādarād ekasyā nayane"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078397 (0.020):
dṛṣṭvaikāsana saṃshtite priyatame paścād upetyādarād $ ekasyā nayane
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353340 (0.020):
dṛṣṭvaikāsana saṃshtite priyatame paścād upetyādarād ekasyā nayane pidyāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276569 (0.020):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād $ ekasyā nayane
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887285 (0.020):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād ekasyā nayane nimīlya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886889 (0.051):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścādupetyādarā dekasyā nayane pidhāya"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478128 (0.062):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād VidSrk_19.45a *(603a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100039 (0.062):
dṛṣṭvā+ekāsanasaṃsthite priyatame paścāt+upetya+ādarāt+
ekasyā nayane nimīlya vihita krīḍānubandha cchalaḥ |
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187494 (0.0):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād / ekasyā nayane pidyāya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ |
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971275 (0.0):
dṛṣṭravaikāsanasaṃsthite priyatame paścādupetyādarād ekasyā nayane"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078405 (0.0):
dṛṣṭvaikāsana saṃshtite priyatame paścād upetyādarād $ ekasyā nayane
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353348 (0.0):
dṛṣṭvaikāsana saṃshtite priyatame paścād upetyādarād ekasyā nayane pidyāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462263 (0.0):
ekasya śāmyati snehād VidSrk_37.16c *(1228c) / ekasyā nayane nimīlya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ VidSrk_19.45b *(603b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276574 (0.0):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād $ ekasyā nayane
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887290 (0.0):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād ekasyā nayane nimīlya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886899 (0.011):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścādupetyādarā dekasyā nayane pidhāya / vihitakrīḍānubandhacchalaḥ /"
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18073014 (0.030):
dṛṣṭvaikāsanasaṅgate priyatame paścādupetyādarā- / dekasyā nayane nimīlya vihitakrīḍāsubandhacchalaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440956 (0.043):
ekasyā nayane pidyāya vihita krīḍānubandha cchalaḥ VidSrk_19.45 *(603)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100047 (0.047):
ekasyās+nayane nimīlya vihitakrīḍānubandhacchalas+ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12941903 (0.059):
MSS_7494 1 ekatrāsanasaṅgate priyatame paścādupetyādarād ekasyā nayane
īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187500 (0.0):
ekasyā nayane pidyāya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ | / īṣadvakrimakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078413 (0.0):
pidyāya vihita krīḍānubandha cchalaḥ & / īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440363 (0.0):
īṣat tāṇḍava paṇḍite smita sudhā cchekoktiṣu bhrū late VidSrk_15.16 / īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām VidSrk_19.45 *(603)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353356 (0.0):
vihita krīḍānubandha cchalaḥ / / īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971281 (0.009):
nimīlya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ / / īṣadvakritakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasām
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886904 (0.011):
vihitakrīḍānubandhacchalaḥ / / īṣadvakritakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasā
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18073021 (0.026):
īpadvakritakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasā-
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9218900 (0.063):
īṣadvakritakandharaḥ sapulakaḥ san ādarādaparāṃ cumbati /
antar hāsa lasat kapola phalakāṃ dhūrto' parāṃ cumbati ||SRs_1.181||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078415 (0.0):
īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām % / antar hāsa lasat kapola phalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati // VidSrk_19.45
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353362 (0.0):
īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām / antar hāsa lasat kapola phalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati // VidSrk_19.45
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14438469 (1.192):
antar visphurad indranīla maṇiman muktāvalīm āṃsalāḥ VidSrk_17.1 *(465)c / antar hāsa lasat kapola phalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati VidSrk_19.45
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187507 (0.017):
īṣadvakrimakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasām / antarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto'parāṃ cumbati ||16||(19)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12941925 (0.017):
MSS_7494 2 tiryagvakritakandharaḥ sapulakasvedodgamānandinīm / antarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto'parāṃ cumbati //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971287 (0.017):
īṣadvakritakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasām / antarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati //"
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18073028 (0.017):
mantarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto'parāṃ cumbati //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886911 (0.017):
mantarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9130254 (0.046):
mantarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati // / ************* COMMENTARY *************"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456447 (0.048):
antarhāsacalatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati VidSrk_19.45d *(603d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887305 (0.048):
antarhāsacalatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati // VidSrk_19.45 *(603)
[amaru 19] / atretarasyāṃ paśyantyām api sambhāvanārhatayā pihita locanāyā jyeṣṭhatvam
| tatra samakṣaṃ sambhāvanānarhatvāt cumbitāyāḥ kanīyastvam | evam
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8284012 (0.059):
yāmi prasādhayitumadya punaryato 'haṃ / jyeṣṭhavyatikramaṇadurbalitāḥ svavidyāḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12421624 (0.059):
yāmi prasādhayitumadya punaryato 'haṃ jyeṣṭhavyatikramaṇadurbalitāḥ / svavidyāḥ /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8592997 (0.064):
RV_04.024.09.1 bhūyasā vasnam acarat kanīyo 'vikrīto akāniṣam punar yan / RV_04.024.09.2 sa bhūyasā kanīyo nārirecīd dīnā dakṣā vi duhanti pra vāṇam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082458 (0.064):
RV_4,024.09a bhūyasā vasnam acarat kanīyo 'vikrīto akāniṣam punar yan | / RV_4,024.09c sa bhūyasā kanīyo nārirecīd dīnā dakṣā vi duhanti pra vāṇam
itarad udāhāryam | / dhīrādhīrādi bhedena madhyā prauḍhe tridhā tridhā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229831 (0.0):
dvedhā jyeṣṭhā kaniṣṭheti madhyā prauḍhāpi tādṛśī ||SRs_1.105|| / dhīrādhīrādi-bhedena madhyā-prauḍhe tridhā tridhā |
jyeṣṭhā kaniṣṭḥā bhedena tāḥ pratyekaṃ dvidhā dvidhā | 106
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229837 (0.0):
dhīrādhīrādi-bhedena madhyā-prauḍhe tridhā tridhā |
mugdhā tv eka vidhā caivaṃ sā trayodaśadhoditā ||SRs_1.182|| 107ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229842 (1.192):
jyeṣṭhā-kaniṣṭḥā-bhedena tāḥ pratyekaṃ dvidhā dvidhā ||SRs_1.106|| / mugdhā tv eka-vidhā caivaṃ sā trayodaśadhoditā |
atha parakīyā / anyāpi dvividhā kanyā paroḍhā ceti bhedataḥ ||SRs_1.183|| 107cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229851 (0.0):
mugdhā tv eka-vidhā caivaṃ sā trayodaśadhoditā | / anyāpi dvividhā kanyā paroḍhā ceti bhedataḥ ||SRs_1.107||
tatra kanyā tv anūḍhā syāt sa lajjā pitṛ pālitā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229858 (0.0):
anyāpi dvividhā kanyā paroḍhā ceti bhedataḥ ||SRs_1.107|| / tatra kanyā tv anūḍhā syāt sa-lajjā pitṛ-pālitā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532643 (0.028):
anūḍhāḥ kanyakāḥ proktāḥ sa lajjāḥ pitṛ pālitāḥ | / sakhī keliṣu visrabdhāḥ prāyo mugdhā guṇānvitāḥ // RUnm_3.34 //
sakhī keliṣu visrabdhā prāyo mugdhā guṇānvitā ||SRs_1.184|| 108
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229864 (0.0):
tatra kanyā tv anūḍhā syāt sa-lajjā pitṛ-pālitā | / sakhī-keliṣu visrabdhā prāyo mugdhā-guṇānvitā ||SRs_1.108||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532649 (0.009):
anūḍhāḥ kanyakāḥ proktāḥ sa lajjāḥ pitṛ pālitāḥ | / sakhī keliṣu visrabdhāḥ prāyo mugdhā guṇānvitāḥ // RUnm_3.34 //
tāṃ nāradaḥ kāma caraḥ kadācit / kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102316 (1.192):
tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit $ kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063375 (1.192):
tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807580 (0.050):
kanyārthe hi kuṭumbinaḥ Ks_6.85d / kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe Ks_1.50b
samādideśaika vadhūṃ bhavitrīṃ / premṇā śarīrārdha harāṃ harasya ||SRs_1.185|| [ku.saṃ. 1.50]
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102323 (0.0):
tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit $ kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe & / samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ % premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya // Ks_1.50
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063382 (0.0):
tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe / / samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya // Ks_1.50 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812584 (0.058):
prema rūḍham itaretarāśrayam Ks_8.15d / premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya Ks_1.50d
pradhānam apradhānaṃ vā nāṭakādāv iyaṃ bhavet | / mālatī mādhave lakṣye mālatī madayantike ||SRs_1.186|| 109
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229877 (0.0):
sakhī-keliṣu visrabdhā prāyo mugdhā-guṇānvitā ||SRs_1.108|| / pradhānam apradhānaṃ vā nāṭakādāv iyaṃ bhavet |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760338 (0.050):
darśayed garhaṇaṃ tu tat ||SRs_3.272|| 118 / yathā mālatī mādhave, lavaṅgikā bhaabadi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751846 (0.064):
phalaṃ kāryam iti śuddhaṃ miśraṃ vā kalpayet sudhīḥ ||SRs_3.27|| 19a / śuddhaṃ, yathā mālatī mādhave (10.23), kāmandakī / yat prāg eva manorathair vṛtam abhūt kalyāṇam āyuṣmatos
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757204 (0.064):
dānam ātma pratinidhir bhūṣaṇādi samarpaṇam ||SRs_3.188|| 84b / yathā mālatī mādhave, mālatī pia sahi sabbadā sumaridabbahmi | esā bi
atha paroḍhā / paroḍhā tu pareṇoḍhāpy anya sambhoga lālasā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229883 (0.0):
mālatī-mādhave lakṣye mālatī-madayantike ||SRs_1.109|| / paroḍhā tu pareṇoḍhāpy anya-sambhoga-lālasā |
lakṣyā kṣudra prabandhe sā sapta śatyādike budhaiḥ ||SRs_1.187|| 110
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229890 (0.0):
paroḍhā tu pareṇoḍhāpy anya-sambhoga-lālasā | / lakṣyā kṣudra-prabandhe sā sapta-śatyādike budhaiḥ ||SRs_1.110||
bhartā niśvasite' py asūyati mano jighraḥ sapatnī janaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726795 (0.0):
saṅketaṃ nīyate prokto budhair upapatis tu saḥ ||SRs_1.128|| 84ab / bhartā niḥśvasite' py asūyati mano jighraḥ sapatnī janaḥ
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7932337 (0.046):
svāmī niḥśvasite'py asūyati manojighraḥ sapatnī-janaḥ | / tad-dūrād ayam añjaliḥ kim adhunā dṛgbhaṅgi-bhāvena te
śvaśrūr iṅgita daivataṃ nayanayor īhāliho yātaraḥ |
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7932331 (0.0):
atha tasyāḥ sākūta-vākyam | / śvaśrūr iṅgita-daivataṃ nayanayor īhāliho yātaraḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726799 (0.0):
bhartā niḥśvasite' py asūyati mano jighraḥ sapatnī janaḥ / śvaśrūr iṅgita daivataṃ nayanayor ūhāliho yātaraḥ |
tad dūrād ayam aṅjaliḥ kim amunā dṛbhaṅga pātena te / vaidagdhī racanā prapañca rasika vyartho' yam atra śramaḥ ||SRs_1.188||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726813 (0.0):
śvaśrūr iṅgita daivataṃ nayanayor ūhāliho yātaraḥ | / tad dūrād ayam añjaliḥ kim amunā dṛghaṅgi pātena te
[*3] This verse is not found in all editions. Venkatachari has not
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789189 (0.0):
NOTE: {This verse is not found in Narayana Maharaja's edition of
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22914096 (0.005):
saṃnyāsitvaṃ cety abhipretam ucyate |[*NOTE: This last sentence not found / in all editions.] ||BhGS_6.2||
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797315 (0.010):
As Chapter 20, on combinatrics concerning Sanskrit prosody, has not been
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648417 (0.010):
more than 160 lines in D2) has not been transliterated; cf. CE vol. II,
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150098 (0.011):
[*217] The AŚ here gives amum iti svan nāmādiśeta. / [*218] This verse is not in AŚ 1.2.1. The accent marks disappear again
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7635126 (0.013):
is not / found in the text. The source of these verses is unknown at this time.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619987 (0.016):
1 tena ca G, Y, M 2 bahulī M / [This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620013 (0.016):
1 śiṣṭa K [This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620041 (0.016):
1 khalu K 2 vyākhyāyikā V1 3 c' eti M, V / [This verse is not commented on by G;
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435656 (0.018):
[*NOTE: This is a well-known verse, but is not in any of the Bilvamangala
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977860 (0.019):
%% Some quoted fragments not found in the printed editions are gathered
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150340 (0.023):
word in an RV quote and adding om at the end. This is seen to continue / through 5.1.152.4. / [*227] This verse is found at RV 3.27.1 (VC p. 630)
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21500320 (0.024):
K] (Although Medhātithi comments on the above śloka, Jha's edition does / not count it in his numbering of the text. Therefore, Jha ed.'s numbering
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789244 (0.025):
NOTE: {This verse does not seem to be in those editions that follow
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788253 (0.025):
syān nīruk tad iti harir jahāsa cātra ||JGc_1,24.14|| [praharṣiṇī][*7] / [*7] This verse does not appear in ca, gha.
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493099 (0.028):
(9) J. refers to the Jinananda edition. / (10) Compounds in which hiatus appears are hyphened.
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19294048 (0.028):
Saṅghastotrastava (Schlingloff 1955: 92-94, including the additions / of Pauly in JA 1957: 292 ff.)
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447812 (0.029):
[*18] Not found in all editions.
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789142 (0.029):
NOTE: {This verse is the last in some editions. }
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616571 (0.029):
the appendix not found in the Pelliot/Stein MS. Because our reconstruction
included it in his edition. / atha sāmānyā
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21500322 (0.013):
K] (Although Medhātithi comments on the above śloka, Jha's edition does / not count it in his numbering of the text. Therefore, Jha ed.'s numbering
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6830363 (0.032):
[*ENDNOTE] mama not in Bishwas edition, who also reads necchasīti.
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616571 (0.034):
the appendix not found in the Pelliot/Stein MS. Because our reconstruction
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977857 (0.036):
%% Some quoted fragments not found in the printed editions are gathered
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12173525 (0.037):
[*930] VMP omits saścad devo devam satyam indraṃ, which is in RV, and has / = in its place in the text.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620052 (0.038):
Paramārtha (T) remarks that it is not original]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033150 (0.038):
by a comma (no blank) -- which does not occur in this file of
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21501975 (0.038):
The following three ślokas are found only in M. (Jha's edition does not / count them in its numbering of the text, although Medhātithi gives their
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150099 (0.039):
[*218] This verse is not in AŚ 1.2.1. The accent marks disappear again
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12501234 (0.039):
1. this line not found in (b); 2. cirahitā; 3. (b) kṛtehayāsīt; 4. (a)
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187854 (0.040):
minus sign is something which is not contained in the copied text but is
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8401837 (0.040):
(Kāmya.iṣṭayah) (2 and the rest are not found in BI ed.)
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7635125 (0.040):
is not / found in the text. The source of these verses is unknown at this time.
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22914094 (0.044):
saṃnyāsitvaṃ cety abhipretam ucyate |[*NOTE: This last sentence not found / in all editions.] ||BhGS_6.2||
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557118 (0.044):
transliteration (though not necessarily in Devan-agar-i), e..g.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033056 (0.045):
words which are identical in the base text and in the variant are / included in the parentheses, since in the text format (sa.mhita)
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499100 (0.046):
shifted to the end of the word in order not to interfere with word search.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149827 (0.047):
[*207] Text: kāḷim. This verse is omitted in the 1984 edition. (mahā kālī
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788253 (0.047):
[*7] This verse does not appear in ca, gha.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187465 (0.048):
slightly from where it is / placed in the printed edition.
sādhāraṇa strī gaṇikā kalā prāgalbhya dhārṣṭya yuk ||SRs_1.189|| 111ab
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051507 (0.0):
kanyānurāgamicchātaḥ kuryādaṅgāṅgisaṃśrayam // DhDaś_2.19 // / sādhāraṇastrī gaṇikā kalāprāgalbhyadhaurtyayuk /"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229897 (0.0):
lakṣyā kṣudra-prabandhe sā sapta-śatyādike budhaiḥ ||SRs_1.110|| / sādhāraṇa-strī gaṇikā kalā-prāgalbhya-dhārṣṭya-yuk |
gāḍhāliṅgana pīḍita stana taṭaṃ svidyat kapola sthalaṃ
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877530 (0.0):
vismāritāparastrīkaṃ surataṃ jāyate yathā // ST_1.68 // / gāḍhāliṅganapīḍitastanataṭaṃ svidyatkapolasthalaṃ
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_su.htm.txt) 2322299 (0.0):
gāḍhaṃ vyāpriyate kāntaṃ ST_1.40a / gāḍhāliṅgana-pīḍita-stana-taṭaṃ svidyat-kapola-sthalaṃ ST_1.68aa
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883309 (0.0):
vismāritāpara-strīkaṃ % surataṃ jāyate yathā // ST_1.68 // / gāḍhāliṅgana-pīḍita-stana-taṭaṃ svidyat-kapola-sthalaṃ $
sandaṣṭādhara mukta sītkṛtam atibhrāmyad bhru nṛtyat karam |
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877532 (0.0):
gāḍhāliṅganapīḍitastanataṭaṃ svidyatkapolasthalaṃ / sandaṣṭādharamuktasītkṛtam atibhrāmyadbhrunṛtyatkaram /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_su.htm.txt) 2327082 (0.0):
santepur vidhuradhiyo niśānta-vadhvāḥ ST_1.50cd / sandaṣṭādhara-mukta-sītkṛtam atibhrāmyad-bhru-nṛtyat-karam ST_1.68ab
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883316 (0.0):
gāḍhāliṅgana-pīḍita-stana-taṭaṃ svidyat-kapola-sthalaṃ $ / sandaṣṭādhara-mukta-sītkṛtam atibhrāmyad-bhru-nṛtyat-karam &
cāṭu prāya vaco vicitra bhaṇitair yātai rutaiś cāṅkitaṃ
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877545 (0.0):
sandaṣṭādharamuktasītkṛtam atibhrāmyadbhrunṛtyatkaram / / cāṭuprāyavacovicitrabhaṇitair yātai rutaiś cāṅkitaṃ
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_su.htm.txt) 2322384 (0.0):
cala-cittāpi sādhamā ST_1.91d / cāṭu-prāya-vaco-vicitra-bhaṇitair yātai rutaiś cāṅkitaṃ ST_1.68ac
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883325 (0.0):
sandaṣṭādhara-mukta-sītkṛtam atibhrāmyad-bhru-nṛtyat-karam & / cāṭu-prāya-vaco-vicitra-bhaṇitair yātai rutaiś cāṅkitaṃ % veśyānāṃ
veśyānāṃ dhṛti dhāma puṣpa dhanuṣaḥ prāpnoti dhanyo ratam ||SRs_1.190||
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877551 (0.0):
cāṭuprāyavacovicitrabhaṇitair yātai rutaiś cāṅkitaṃ / veśyānāṃ dhṛtidhāma puṣpadhanuṣaḥ prāpnoti dhanyo ratam // ST_1.68a //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_su.htm.txt) 2326513 (0.0):
veśyānāṃ dhṛti-dhāma puṣpa-dhanuṣaḥ prāpnoti dhanyo ratam ST_1.68ad
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883331 (0.0):
cāṭu-prāya-vaco-vicitra-bhaṇitair yātai rutaiś cāṅkitaṃ % veśyānāṃ / dhṛti-dhāma puṣpa-dhanuṣaḥ prāpnoti dhanyo ratam // ST_1.68a //
(śṛṅgāra tilake 1.127) / eṣā syād dvividhā raktā viraktā ceti bhedataḥ ||SRs_1.191|| 111cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229905 (0.0):
sādhāraṇa-strī gaṇikā kalā-prāgalbhya-dhārṣṭya-yuk | / eṣā syād dvividhā raktā viraktā ceti bhedataḥ ||SRs_1.111||
tatra raktā tu varṇyā syād aprādhānyena nāṭake |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229910 (0.0):
eṣā syād dvividhā raktā viraktā ceti bhedataḥ ||SRs_1.111||
agnimitrasya vijñeyā yathā rājña irāvatī ||SRs_1.192|| 112
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229917 (0.0):
tatra raktā tu varṇyā syād aprādhānyena nāṭake | / agnimitrasya vijñeyā yathā rājña irāvatī ||SRs_1.112||
pradhānam apradhānaṃ vā nāṭaketara rūpake | / sā ced divyā nāṭake tu prādhānyenaiva varṇyate ||SRs_1.193|| 113
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229927 (0.0):
agnimitrasya vijñeyā yathā rājña irāvatī ||SRs_1.112|| / pradhānam apradhānaṃ vā nāṭaketara-rūpake |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229868 (0.063):
sakhī-keliṣu visrabdhā prāyo mugdhā-guṇānvitā ||SRs_1.108|| / pradhānam apradhānaṃ vā nāṭakādāv iyaṃ bhavet |
ā darśanāt praviṣṭā sā me sura loka sundarī hṛdayam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885721 (0.0):
MSS_4687 1 ā darśanāt praviṣṭā sā me suralokasundarī hṛdayam /
bāṇena makara ketoḥ kṛta mārgam abandhya pātena ||SRs_1.194|| (vikramo.
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885723 (0.058):
MSS_4687 1 ā darśanāt praviṣṭā sā me suralokasundarī hṛdayam / / MSS_4687 2 bāṇena makaraketoḥ kṛtamārgamavandhyapātena //
viraktā tu prahasana prabhṛtiṣv eva varṇyate | / tasyā dhaurya prabhṛtayo guāṣ tad upayoginaḥ ||SRs_1.195|| 114
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229939 (0.0):
viraktā tu prahasana-prabhṛtiṣv eva varṇyate | / tasyā dhaurya-prabhṛtayo guāṣ tad-upayoginaḥ ||SRs_1.114||
channa kāmān ratārthājñān bāla pāṣaṇḍa ṣaṇḍakān |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229948 (0.0):
tasyā dhaurya-prabhṛtayo guāṣ tad-upayoginaḥ ||SRs_1.114|| / channa-kāmān ratārthājñān bāla-pāṣaṇḍa-ṣaṇḍakān |
rakteva rañjayed ibhyān niḥsvān mātrā vivāsayet ||SRs_1.196|| 115
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229953 (0.0):
channa-kāmān ratārthājñān bāla-pāṣaṇḍa-ṣaṇḍakān | / rakteva rañjayed ibhyān niḥsvān mātrā vivāsayet ||SRs_1.115||
channa kāmāḥ śrotriyādayaḥ | ratārthā rati sukha prayojanāḥ | ajñā mūḍhāḥ
| śeṣāḥ prasiddhāḥ | / atra kecid āhuḥ / gaṇikāyā nānurāgo guṇavaty api nāyake |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229963 (0.0):
atra kecid āhuḥ- / gaṇikāyā nānurāgo guṇavaty api nāyake |
rasābhāsa prasaṅgaḥ syād araktāyāś ca varṇane ||SRs_1.197||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229970 (0.0):
gaṇikāyā nānurāgo guṇavaty api nāyake | / rasābhāsa-prasaṅgaḥ syād araktāyāś ca varṇane ||
ataś ca nāṭakādau tu varṇyā sā na bhaved iti ||SRs_1.198|| 116ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229974 (0.0):
rasābhāsa-prasaṅgaḥ syād araktāyāś ca varṇane || / ataś ca nāṭakādau tu varṇyā sā na bhaved iti |
tathā cāhuḥ [śṛ.ti. 1.62,64} / sāmānyā vanitā veśyā sā dravyaṃ param icchatā ||SRs_1.199||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534536 (0.0):
sāmānyā vanitā veśyā sā dravyaṃ param icchatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229984 (0.0):
ataś ca nāṭakādau tu varṇyā sā na bhaved iti | / tathā cāhuḥ [śṛ.ti. 1.62,64}- / sāmānyā vanitā veśyā sā dravyaṃ param icchatā |
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877443 (0.038):
asyās tu kevalaṃ prema tenaiṣā rāgiṇāṃ matā // ST_1.61 // / sāmānyā vanitā veśyā sā dravyaṃ param icchati /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883223 (0.038):
asyās tu kevalaṃ prema % tenaiṣā rāgiṇāṃ matā // ST_1.61 // / sāmānyā vanitā veśyā $ sā dravyaṃ param icchati &
guṇa hīne ca na dveṣo nānurāgo guṇiny api |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534544 (0.0):
sāmānyā vanitā veśyā sā dravyaṃ param icchatā | / guṇa hīne ca na dveṣo nānurāgo guṇiny api |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229992 (0.0):
sāmānyā vanitā veśyā sā dravyaṃ param icchatā | / guṇa-hīne ca na dveṣo nānurāgo guṇiny api |
śṛṅgārābhāsa etāsu na śṛṅgāraḥ kadācana ||SRs_1.200|| iti |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534546 (0.0):
guṇa hīne ca na dveṣo nānurāgo guṇiny api | / śṛṅgārābhāsa etāsu na śṛṅgāraḥ kadācana // RUnm_5.9 // iti |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229996 (0.0):
guṇa-hīne ca na dveṣo nānurāgo guṇiny api | / śṛṅgārābhāsa etāsu na śṛṅgāraḥ kadācana ||iti||
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877467 (0.037):
varṇayanty anayā yuktyā tāsām apy anurāgitām // ST_1.63 // / śṛṅgārābhāsa etāsu na śṛṅgāraḥ kadācana /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883246 (0.037):
varṇayanty anayā yuktyā % tāsām apy anurāgitām // ST_1.63 // / śṛṅgārābhāsa etāsu $ na śṛṅgāraḥ kadācana &
tan mataṃ nānumanute dhīmān śrī siṃha bhūpatiḥ | 116
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230004 (0.0):
śṛṅgārābhāsa etāsu na śṛṅgāraḥ kadācana ||iti|| / tan-mataṃ nānumanute dhīmān śrī-siṃha-bhūpatiḥ ||SRs_1.116||
bhāvānubandhābhāve ca nāyikātva parāhateḥ ||SRs_1.201||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230015 (1.192):
tan-mataṃ nānumanute dhīmān śrī-siṃha-bhūpatiḥ ||SRs_1.116|| / bhāvānubandhābhāve ca nāyikātva-parāhateḥ |
tasyāḥ prakaraṇādau ca nāyikātva vidhānataḥ |117 / anāyikā varṇane tu rasābhāsa prasaṅgataḥ ||SRs_1.202||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230015 (0.0):
bhāvānubandhābhāve ca nāyikātva-parāhateḥ | / tasyāḥ prakaraṇādau ca nāyikātva-vidhānataḥ ||SRs_1.117||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230023 (5.960):
tasyāḥ prakaraṇādau ca nāyikātva-vidhānataḥ ||SRs_1.117|| / anāyikā-varṇane tu rasābhāsa-prasaṅgataḥ |
tathā prakaraṇādīnām arasāśrayatāgateḥ |118 / rasāśrayaṃ tu daśadhety ādi śāstra virodhataḥ ||SRs_1.203||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230037 (0.0):
tathā prakaraṇādīnām arasāśrayatāgateḥ ||SRs_1.118|| / rasāśrayaṃ tu daśadhety ādi-śāstra-virodhataḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230025 (0.041):
anāyikā-varṇane tu rasābhāsa-prasaṅgataḥ | / tathā prakaraṇādīnām arasāśrayatāgateḥ ||SRs_1.118||
tasmāt sādhāraṇa strīṇāṃ guṇa śālini nāyake | 119 / bhāvānubandhaḥ syād eva rudraṭasyāpi bhāṣaṇāt ||SRs_1.204|| 120ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230046 (0.0):
rasāśrayaṃ tu daśadhety ādi-śāstra-virodhataḥ | / tasmāt sādhāraṇa-strīṇāṃ guṇa-śālini nāyake ||SRs_1.119||
tatrāha rudraṭaḥ (śṛ.ti. 1.69) / īrṣyā kula strīṣu na nāyakasya
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917301 (0.0):
MSS_6241 1 īrṣyā kulastrīṣu na nāyakasya niḥśaṅkakelirna parāṅganāsu /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877559 (0.0):
īrṣyā kulastrīṣu na nāyakasya / niḥśaṅkakelir na parāṅganāsu /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883339 (0.0):
īrṣyā kula-strīṣu na nāyakasya $ niḥśaṅka-kelir na parāṅganāsu &
niḥśaṅka kelir na parāṅganāsu | / veśyāsu caitad dvitayaṃ prarūḍhaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917309 (0.0):
MSS_6241 1 īrṣyā kulastrīṣu na nāyakasya niḥśaṅkakelirna parāṅganāsu /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877566 (0.0):
īrṣyā kulastrīṣu na nāyakasya / niḥśaṅkakelir na parāṅganāsu /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883346 (0.0):
īrṣyā kula-strīṣu na nāyakasya $ niḥśaṅka-kelir na parāṅganāsu &
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_su.htm.txt) 2323886 (0.055):
nispandaṃ vapur avalokya sauvidallāḥ ST_1.50cc / niḥśaṅka-kelir na parāṅganāsu ST_1.69b
sarvasvam etās tad aho smarasya ||SRs_1.205|| iti | / udāttādi bhidāṃ kecit sarvāsām api manvate | 120cd
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917312 (0.0):
MSS_6241 2 veśyāsu caitad dvitayaṃ prarūḍhaṃ sarvasvametās tadaho smarasya
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877569 (0.0):
veśyāsu caitad dvitayaṃ prarūḍhaṃ / sarvasvam etās tad aho smarasya // ST_1.69 // (Skm 556)
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883349 (0.0):
veśyāsu caitad dvitayaṃ prarūḍhaṃ % sarvasvam etās tad aho smarasya //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230053 (0.0):
bhāvānubandhaḥ syād eva rudraṭasyāpi bhāṣaṇāt | / udāttādi-bhidāṃ kecit sarvāsām api manvate ||SRs_1.120||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534579 (0.037):
udāhṛti bhidāṃ kecit sarvāsām eva tanvate | / tās tu prāyeṇa dṛśyante sarvatra vyavahārataḥ // RUnm_5.12 //
tās tu prāyeṇa dṛśyante sarvatra vyavahārataḥ ||SRs_1.206||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230059 (0.0):
udāttādi-bhidāṃ kecit sarvāsām api manvate ||SRs_1.120|| / tās tu prāyeṇa dṛśyante sarvatra vyavahārataḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534583 (0.032):
udāhṛti bhidāṃ kecit sarvāsām eva tanvate | / tās tu prāyeṇa dṛśyante sarvatra vyavahārataḥ // RUnm_5.12 //
prathamaṃ proṣita patikā vāska sajjā tataś ca virahotkā | 121
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230066 (1.192):
tās tu prāyeṇa dṛśyante sarvatra vyavahārataḥ | / prathamaṃ proṣita-patikā vāska-sajjā tataś ca virahotkā ||SRs_1.121||
atha khaṇḍitā matā syāt kalahāntaritābhisārikā caiva ||SRs_1.207||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230076 (0.0):
prathamaṃ proṣita-patikā vāska-sajjā tataś ca virahotkā ||SRs_1.121|| / atha khaṇḍitā matā syāt kalahāntaritābhisārikā caiva |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887100 (0.052):
svādhīnabhartṛkā tadvatkhaṇḍitāthābhisārikā // VisSd_3.72 // / kalahāntaritā vipralabdhā proṣitabhartṛkā /
kathitā ca vipralabdhā svādhīna patis tathā cānyā | 122 / śṛṅgāra kṛtāvasthābhedāt tāś cāṣṭadhā bhinnāḥ ||SRs_1.208||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230086 (0.0):
atha khaṇḍitā matā syāt kalahāntaritābhisārikā caiva | / kathitā ca vipralabdhā svādhīna-patis tathā cānyā ||SRs_1.122||
tatra proṣita patikā / dūra deśaṃ gate kānte bhavet proṣita bhartṛkā | 123
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418235 (0.0):
dūra-deśaṃ gate kānte bhavet proṣita-bhartṛkā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536323 (0.0):
atha proṣita bhartṛkā / dūra deśaṃ gate kānte bhavet proṣita bhartṛkā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230094 (0.0):
dūra-deśaṃ gate kānte bhavet proṣita-bhartṛkā ||SRs_1.123||
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089738 (0.046):
deśāntaragate kānte khinnā proṣitabhartṛkā /
asyās tu jāgaraḥ kārśyaṃ nimittādi vilokanam ||SRs_1.209||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230102 (0.0):
dūra-deśaṃ gate kānte bhavet proṣita-bhartṛkā ||SRs_1.123|| / asyās tu jāgaraḥ kārśyaṃ nimittādi-vilokanam |
mālinyam anavasthānaṃ prāyaḥ śayyā niveṣaṇam | 124 / jāḍya cintā prabhṛtayo vikriyāḥ kathitā budhaiḥ ||SRs_1.210|| 125ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230112 (0.0):
asyās tu jāgaraḥ kārśyaṃ nimittādi-vilokanam | / mālinyam anavasthānaṃ prāyaḥ śayyā-niveṣaṇam ||SRs_1.124||
yathā mama / dūre tiṣṭhati so' dhunā priyatamaḥ prāpto vasantodayaḥ
kaṣṭaṃ kokila kūjitāni sahasā jātāni dambholayaḥ |
aṅgāny apy avaśāni yānti tanutāṃ yātīva me cetanā
hā kaṣṭaṃ mama duṣkṛtasya mahimā candro' pi caṇḍāyate ||SRs_1.211||
atha vāsaka sajjikā / bharatādayair abhidadhe strīṇām vāras tu vāsakaḥ | 125cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230119 (0.0):
jāḍya-cintā-prabhṛtayo vikriyāḥ kathitā budhaiḥ | / bharatādayair abhidadhe strīṇām vāras tu vāsakaḥ ||SRs_1.125||
svavāsaka vaśāt kānte sameṣyati gṛhāntaram ||SRs_1.212||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230129 (0.0):
bharatādayair abhidadhe strīṇām vāras tu vāsakaḥ ||SRs_1.125|| / svavāsaka-vaśāt kānte sameṣyati gṛhāntaram |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536050 (0.041):
atha vāsaka sajjā / svavāsaka vaśāt kānte sameṣyati nijaṃ vapuḥ |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418427 (0.057):
vāsaka-sajjā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.76-77)-- / svavāsaka-vaśāt kānte sameṣyati nijaṃ vapuḥ /
sajjī karoti cātmānaṃ yā sā vāsaka sajjikā | 126
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230135 (1.192):
svavāsaka-vaśāt kānte sameṣyati gṛhāntaram | / sajjī-karoti cātmānaṃ yā sā vāsaka-sajjikā ||SRs_1.126||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418434 (0.045):
sajjī-karoti gehaṃ ca yā sā vāsaka-sajjikā // GGS_253 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536057 (0.045):
sajjī karoti gehaṃ ca yā sā vāsaka sajjikā // RUnm_5.76 //
asyās tu ceṣṭāḥ samparka manoratha vicintanam ||SRs_1.213||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230141 (1.192):
sajjī-karoti cātmānaṃ yā sā vāsaka-sajjikā ||SRs_1.126|| / asyās tu ceṣṭāḥ samparka-manoratha-vicintanam |
sakhī vinodo hṛl lekho muhur dūti nirīkṣaṇam | 127
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230148 (0.0):
asyās tu ceṣṭāḥ samparka-manoratha-vicintanam | / sakhī-vinodo hṛl-lekho muhur dūti-nirīkṣaṇam ||SRs_1.127||
priyābhigamana mārgābhivīkṣaṇa pramukhā matāḥ ||SRs_1.214|| 128ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230153 (0.0):
sakhī-vinodo hṛl-lekho muhur dūti-nirīkṣaṇam ||SRs_1.127|| / priyābhigamana-mārgābhivīkṣaṇa-pramukhā matāḥ |
yatha mamaiva / kelī gṛhaṃ gamita śayanaṃ bhūṣitaṃ cātma dehaṃ
darśaṃ darśaṃ dayita padavīṃ sādaraṃ vīkṣamāṇā |
kāma krīḍāṃ manasi vividhāṃ bhāvinī kalpayantī
sāraṅgākṣī raṇa raṇikayā niḥśvasantī samāste ||SRs_1.215||
atha virahotkaṇṭhitā / anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā | 128
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418633 (0.0):
utkaṇṭhitā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.79-80)-- / anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536111 (0.0):
samṛddhyantī rādhā madana mada mādyan matir abhūt // RUnm_5.78 // / atha utkaṇṭhitā / anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230158 (0.032):
priyābhigamana-mārgābhivīkṣaṇa-pramukhā matāḥ | / anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā ||SRs_1.128||
virahotkaṇṭhitā bhāva vedibhiḥ sā samīritā ||SRs_1.216||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418638 (0.0):
anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā / / virahotkaṇṭhitā bhāva-vedibhiḥ sā samīritā // GGS_264 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536116 (0.0):
anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā | / virahotkaṇṭhitā bhāva vedibhiḥ sā samīritā // RUnm_5.79 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230166 (0.007):
anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā ||SRs_1.128|| / virahotkaṇṭhitā bhāva-vedibhiḥ sā samīritā |
asyās tu ceṣṭā hṛt tāpo vepathuś cāṅga sādanam | 129
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230174 (0.0):
virahotkaṇṭhitā bhāva-vedibhiḥ sā samīritā | / asyās tu ceṣṭā hṛt-tāpo vepathuś cāṅga-sādanam ||SRs_1.129||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536120 (0.028):
virahotkaṇṭhitā bhāva vedibhiḥ sā samīritā // RUnm_5.79 // / asyās tu ceṣṭā hṛt tāpo vepathur hetu tarkaṇam |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418642 (0.036):
virahotkaṇṭhitā bhāva-vedibhiḥ sā samīritā // GGS_264 // / asyās tu ceṣṭā hṛt-tāpo vepathur hetu-tarkaṇam /
aratir bāṣpa mokṣaś ca svāvasthā kathanādayaḥ ||SRs_1.217|| 130ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230179 (0.0):
asyās tu ceṣṭā hṛt-tāpo vepathuś cāṅga-sādanam ||SRs_1.129|| / aratir bāṣpa-mokṣaś ca svāvasthā-kathanādayaḥ |
yathā mamaiva / cirayati manaḥ kānte kāntā nirāgasi sotsukā
madhu malayajaṃ mākandaṃ vā nirīkṣitum akṣamā | / galita palitaṃ no jānīte karād api kaṅkaṇaṃ
parabhṛta rutaṃ śrutvā bāṣpaṃ vimuñcati vepate ||SRs_1.218||
atha khaṇḍitā / ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān | 130cd
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417435 (0.0):
khaṇḍitā-lakṣaṇaṃ, yathā (UN 5.85-86)-- / ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536217 (0.0):
drāg iti klamam agān mṛgekṣaṇā // RUnm_5.84 // / ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230188 (0.0):
aratir bāṣpa-mokṣaś ca svāvasthā-kathanādayaḥ | / ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān ||SRs_1.130||
bhoga lakṣmāñcitaḥ prātar āgacchet sā hi khaṇḍitā ||SRs_1.219||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230193 (0.0):
ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān ||SRs_1.130|| / bhoga-lakṣmāñcitaḥ prātar āgacchet sā hi khaṇḍitā |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417438 (0.031):
ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān / / bhoga-lakṣmāṅkitaḥ prātar āgacchet sā hi khaṇḍitā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536220 (0.031):
ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān | / bhoga lakṣmāṅkitaḥ prātarāgacchet sā hi khaṇḍitā |
asyās tu cintā niḥśvāsas tūṣṇīṃ bhāvo' śru mocanam | 131
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230201 (0.0):
bhoga-lakṣmāñcitaḥ prātar āgacchet sā hi khaṇḍitā | / asyās tu cintā niḥśvāsas tūṣṇīṃ-bhāvo' śru-mocanam ||SRs_1.131||
kheda bhrānty asphuṭālāpā ity ādyā vikriyā matāḥ ||SRs_1.220||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230208 (0.0):
asyās tu cintā niḥśvāsas tūṣṇīṃ-bhāvo' śru-mocanam ||SRs_1.131|| / kheda-bhrānty-asphuṭālāpā ity ādyā vikriyā matāḥ |
yathā mamaiva / prabhāte prāṇeśaṃ nava madana mudrāṅkita tanuṃ
vadhūr dṛṣṭvā roṣāt kim api kuṭilaṃ jalpati muhuḥ |
muhur dhatte cintāṃ muhur api paribhrāmyati muhur
vidhatte niḥśvāsaṃ muhur api ca bāṣpaṃ visṛjati ||SRs_1.221||
atha kalahāntaritā / yā sakhīnāṃ puraḥ pāda patitaṃ vallabhaṃ ruṣā | 132
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419093 (0.0):
kalahāntaritā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.87)-- / yā sakhīnāṃ puraḥ pāda-patitaṃ vallabhaṃ ruṣā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536276 (0.0):
citte rudra guṇaṃ mukhe tu sumukhī bheje munīnāṃ vratam // RUnm_5.86 // / atha kalahāntaritā / yā sakhīnāṃ puraḥ pāda patitaṃ vallabhaṃ ruṣā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230217 (0.0):
kheda-bhrānty-asphuṭālāpā ity ādyā vikriyā matāḥ | / yā sakhīnāṃ puraḥ pāda-patitaṃ vallabhaṃ ruṣā ||SRs_1.132||
nirasya paścāt tapati kalahāntaritā hi sā ||SRs_1.222||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419096 (0.0):
yā sakhīnāṃ puraḥ pāda-patitaṃ vallabhaṃ ruṣā / / nirasya paścāt tapati kalahāntaritā hi sā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536279 (0.0):
yā sakhīnāṃ puraḥ pāda patitaṃ vallabhaṃ ruṣā | / nirasya paścāt tapati kalahāntaritā hi sā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230221 (0.0):
yā sakhīnāṃ puraḥ pāda-patitaṃ vallabhaṃ ruṣā ||SRs_1.132|| / nirasya paścāt tapati kalahāntaritā hi sā |
asyās tu bhrānti saṃlāpau moho niḥśvasitaṃ jvaraḥ | 133
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230229 (0.0):
nirasya paścāt tapati kalahāntaritā hi sā | / asyās tu bhrānti-saṃlāpau moho niḥśvasitaṃ jvaraḥ ||SRs_1.133||
muhuḥ pralāpa ity ādyā iṣṭāś ceṣṭā manīṣibhiḥ ||SRs_1.223||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230234 (0.019):
asyās tu bhrānti-saṃlāpau moho niḥśvasitaṃ jvaraḥ ||SRs_1.133|| / muhuḥ pralāpa ity ādyā iṣṭāś ceṣṭā manīṣibhiḥ |
yathā mamaiva / niḥśaṅkā nitarāṃ nirasya dayitaṃ pādānataṃ preyasī
kopenādya kṛtaṃ mayā kim idam ity ārtā sakhīṃ jalpati |
sodvegaṃ bhramati kṣipaty anudiśaṃ dṛṣṭiṃ vilolākulāṃ
ramyaṃ dveṣṭi muhur muhuḥ pralapati śvāsādhikaṃ mūrcchati ||SRs_1.224||
atha abhisārikā (svīyā) / madanānala santaptā yābhisārayati priyam | 134
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230242 (1.192):
muhuḥ pralāpa ity ādyā iṣṭāś ceṣṭā manīṣibhiḥ | / madanānala-santaptā yābhisārayati priyam ||SRs_1.134||
jyotsnā tāmasvinī yāna yogyāmbara vibhūṣaṇā ||SRs_1.225||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230249 (0.008):
madanānala-santaptā yābhisārayati priyam ||SRs_1.134|| / jyotsnā-tāmasvinī yāna-yogyāmbara-vibhūṣaṇā |
svayaṃ vābhisared yā tu sā bhaved abhisārikā | 135
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230252 (0.012):
jyotsnā-tāmasvinī yāna-yogyāmbara-vibhūṣaṇā | / svayaṃ vābhisared yā tu sā bhaved abhisārikā ||SRs_1.135||
asyāḥ santāpa cintādyā vikriyās tu yathocitam ||SRs_1.226||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230262 (0.0):
svayaṃ vābhisared yā tu sā bhaved abhisārikā ||SRs_1.135|| / asyāḥ santāpa-cintādyā vikriyās tu yathocitam |
kāntābhisaraṇae svīyā lajjānāśādi śaṅkayā | 136
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230269 (0.0):
asyāḥ santāpa-cintādyā vikriyās tu yathocitam | / kāntābhisaraṇae svīyā lajjānāśādi-śaṅkayā ||SRs_1.136||
vyāghra huṅkāra santrasta mṛga śāva vilocanā ||SRs_1.227||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230275 (0.008):
kāntābhisaraṇae svīyā lajjānāśādi-śaṅkayā ||SRs_1.136|| / vyāghra-huṅkāra-santrasta-mṛga-śāva-vilocanā |
nīlyādi rakta vasana racitāṅgāvaguṇṭhanā | 137
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230279 (0.0):
vyāghra-huṅkāra-santrasta-mṛga-śāva-vilocanā | / nīlyādi-rakta-vasana-racitāṅgāvaguṇṭhanā ||SRs_1.137||
svāṅge vilīnāvayavā niḥśabdaṃ pāda cāriṇī ||SRs_1.228||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230289 (0.011):
svāṅge vilīnāvayavā niḥśabdaṃ pāda-cāriṇī |
susnigdhaika sakhī mātra yuktā yāti samutsukā | 138
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230298 (0.011):
susnigdhaika-sakhī-mātra-yuktā yāti samutsukā ||SRs_1.138||
mṛṣā priye tu nidrāṇe pārśve tiṣṭhati niścalā ||SRs_1.229||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230307 (0.0):
susnigdhaika-sakhī-mātra-yuktā yāti samutsukā ||SRs_1.138|| / mṛṣā priye tu nidrāṇe pārśve tiṣṭhati niścalā |
garvātireka nibhṛtā śītaiḥ srag dāma candanaiḥ | 139
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230313 (0.0):
mṛṣā priye tu nidrāṇe pārśve tiṣṭhati niścalā | / garvātireka-nibhṛtā śītaiḥ srag-dāma-candanaiḥ ||SRs_1.139||
bhāvajñā bodhayaty enaṃ tad bhāvāvekṣaṇotsukā ||SRs_1.230||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230318 (0.0):
bhāvajñā bodhayaty enaṃ tad-bhāvāvekṣaṇotsukā |
tamaḥ savarṇaṃ vidadhe vibhūṣaṇaṃ / nināda doṣeṇa nunoda nūpuram |
pratīkṣituṃ na sphuṭa candrikā bhayād / iyeṣa dūtīm abhisārikā janaḥ ||SRs_1.231||
mallikā māla bhāriṇyaḥ / sarvāṅgīṇārdra candanāḥ |
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13891534 (0.0):
asāv atiśayoktiḥ syād alaṃkārottamā yathā // DKd_2.214 // / mallikāmālabhāriṇyaḥ sarvāṅgīṇārdracandanāḥ [[com: sarvāṅgaṃ vyāpnotīti
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807341 (0.062):
MSS_0362 1 acchācchacandanarasārdrakarā mṛgākṣyo dhārāgṛhāṇi kusumāni ca
kṣaumavatyo na lakṣyante / jyotsnāyām abhisārikā ||SRs_1.232|| (kāvyādarśa 2.213)
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13891545 (0.062):
kṣaumavatyo na lakṣyante jyotsnāyām abhisārikāḥ // DKd_2.215 //
(anyāṅganābhisārikā kanyakā) / svīyāvat kanyakā jñeyā kāntābhisaraṇa krame ||SRs_1.233|| 140
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230329 (0.0):
bhāvajñā bodhayaty enaṃ tad-bhāvāvekṣaṇotsukā | / svīyāvat kanyakā jñeyā kāntābhisaraṇa-krame ||SRs_1.140||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807709 (0.058):
hapuṣā vipuṣā visrā visragandhā vigandhikā / / anyā cāsau svalpaphalā kacchūghnī dhvāṅkṣanāśanī // Rajni_6.112
(veśyābhisārikā) / veśyābhisārikā tv eti hṛṣṭā vaiśika nāyakam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230336 (0.0):
svīyāvat kanyakā jñeyā kāntābhisaraṇa-krame ||SRs_1.140|| / veśyābhisārikā tv eti hṛṣṭā vaiśika-nāyakam |
āvirbhūta smita mukhī mada ghūrṇita locanā ||SRs_1.234|| 141
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230343 (0.0):
veśyābhisārikā tv eti hṛṣṭā vaiśika-nāyakam | / āvirbhūta-smita-mukhī mada-ghūrṇita-locanā ||SRs_1.141||
anuliptākhilāṅgī ca vicitrābharaṇānvitā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230349 (0.0):
āvirbhūta-smita-mukhī mada-ghūrṇita-locanā ||SRs_1.141|| / anuliptākhilāṅgī ca vicitrābharaṇānvitā |
snehāṅkurita romāñca sphuṭībhūta manobhavā ||SRs_1.235|| 142
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230355 (0.0):
anuliptākhilāṅgī ca vicitrābharaṇānvitā | / snehāṅkurita-romāñca-sphuṭībhūta-manobhavā ||SRs_1.142||
saṃveṣṭitā parijanair bhogopakaraṇānvitaiḥ | / raśanārāva mādhurya dīpitānaṅga vaibhavā ||SRs_1.236|| 143
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230366 (0.0):
snehāṅkurita-romāñca-sphuṭībhūta-manobhavā ||SRs_1.142|| / saṃveṣṭitā parijanair bhogopakaraṇānvitaiḥ |
caraṇāmbuja saṃlagna maṇi mañjīra mañjulā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230372 (0.0):
raśanārāva-mādhurya-dīpitānaṅga-vaibhavā ||SRs_1.143|| / caraṇāmbuja-saṃlagna-maṇi-mañjīra-mañjulā |
eṣā ca mṛdu saṃsparśaiḥ keśa kaṇḍūyanādibhiḥ | 144 / prabodhayati tad bodhe praṇayāt kupitekṣaṇā ||SRs_1.237||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230373 (0.0):
caraṇāmbuja-saṃlagna-maṇi-mañjīra-mañjulā | / eṣā ca mṛdu-saṃsparśaiḥ keśa-kaṇḍūyanādibhiḥ ||SRs_1.144||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230380 (0.015):
caraṇāmbuja-saṃlagna-maṇi-mañjīra-mañjulā | / eṣā ca mṛdu-saṃsparśaiḥ keśa-kaṇḍūyanādibhiḥ ||SRs_1.144||
yathā mama / māsi madhau candrātapa dhavalāyāṃ niśi sakhī janālāpaiḥ |
madanāturābhisarati praṇayavatī yaṃ sa eva khalu dhanyaḥ ||SRs_1.238||
atha preṣyābhisārikā / bāhu vikṣepa lulita srasta dhammilla mallikā | 145
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230390 (0.0):
prabodhayati tad-bodhe praṇayāt kupitekṣaṇā | / bāhu-vikṣepa-lulita-srasta-dhammilla-mallikā ||SRs_1.145||
calita bhrū vikārādi vilāsa lalitekṣaṇā ||SRs_1.239||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230398 (1.788):
bāhu-vikṣepa-lulita-srasta-dhammilla-mallikā ||SRs_1.145|| / calita-bhrū-vikārādi-vilāsa-lalitekṣaṇā |
maireyāviratāsvāda mada skhalita jalpitā | 146
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230404 (1.192):
calita-bhrū-vikārādi-vilāsa-lalitekṣaṇā | / maireyāviratāsvāda-mada-skhalita-jalpitā ||SRs_1.146||
preṣyābhiyāti dayitaṃ ceṭībhiḥ saha garvitā ||SRs_1.240||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230410 (0.010):
maireyāviratāsvāda-mada-skhalita-jalpitā ||SRs_1.146|| / preṣyābhiyāti dayitaṃ ceṭībhiḥ saha garvitā |
priyaṃ kaṅkaṇa nikvāṇa mañju vyajana vījanaiḥ | 147
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230417 (0.0):
preṣyābhiyāti dayitaṃ ceṭībhiḥ saha garvitā | / priyaṃ kaṅkaṇa-nikvāṇa-mañju-vyajana-vījanaiḥ ||SRs_1.147||
vibodhya nirbhartsayati nāsābhaṅga puraḥsaram ||SRs_1.241||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230421 (0.0):
priyaṃ kaṅkaṇa-nikvāṇa-mañju-vyajana-vījanaiḥ ||SRs_1.147|| / vibodhya nirbhartsayati nāsābhaṅga-puraḥsaram |
srasta srak kabarī bharaṃ salalita bhrūval lihālāmadā
vyaktālāpam itas tataḥ pratipadaṃ vikṣipta bāhālatā |
sotkaṇṭhaṃ dayitābhisṛtya śayitaṃ kāntaṃ kvaṇat kaṅkaṇa
kvāṇena pratibodhya bhartsayati yaṃ dhanyaḥ sa ekaḥ pumān ||SRs_1.242||
atha vipralabdhā / kṛtvā saṅketam aprāpte daivād vyathitā tu yā | 148
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536174 (0.0):
pāratantrye tathā yūnor utkaṇṭhā syād asaṅgamāt // RUnm_5.82 // / atha vipralabdhā / kṛtvā saṅketam aprāpte daivāj jīvita vallabhe |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230429 (0.0):
vibodhya nirbhartsayati nāsābhaṅga-puraḥsaram | / kṛtvā saṅketam aprāpte daivād vyathitā tu yā ||SRs_1.148||
vipralabdheti sā proktā budhair asyās tu vikriyā | / nirveda cintā khedāśru mūrcchā niḥśvasanādayaḥ ||SRs_1.243|| 149
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230442 (0.0):
kṛtvā saṅketam aprāpte daivād vyathitā tu yā ||SRs_1.148|| / vipralabdheti sā proktā budhair asyās tu vikriyā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536187 (0.038):
vyathamānāntarā proktā vipralabdhā manīṣibhiḥ | / nirveda cintā khedāśru mūrcchā niḥśvasitādi bhāk // RUnm_5.83 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418849 (0.051):
vyathamānāntarā proktā vipralabdhā manīṣibhiḥ / / nirveda-cintā-khedāśru-mūrchā-niḥśvasitādi-bhāk // GGS_276 //
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051595 (0.056):
cintāniḥśvāsakhedāśruvaivarṇyaglānyabhūṣaṇaiḥ /"
yathā mamaiva / candra bimbam udayādrim āgataṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730133 (0.0):
ghorāsidhārā gṛham anvamaṃsta ||SRs_1.306|| / candrodayasya, yathā / candra bimbam udayādrim āgataṃ
paśya tena sakhi vañcitā vayam | / atra kiṃ nija gṛhaṃ nayasva māṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730143 (0.0):
candra bimbam udayādrim āgataṃ / paśya tena sakhi vañcitā vayam |
tatra vā kim iti vivyathe vadhūḥ ||SRs_1.244|| / atha svādhīna bhartṛkā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730144 (0.0):
atra kiṃ nija gṛhaṃ nayasva māṃ / tatra vā kim iti vivyathe vadhūḥ ||SRs_1.307||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536363 (0.030):
vidhatte pratyūhaṃ kim iha bhavitā hanta śaraṇam // RUnm_5.90 // / atha svādhīna bhartṛkā / svāyattāsanna dayitā bhavet svādhīna bhartṛkā |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417728 (0.060):
svādhīna-bhartṛkā-lakṣaṇam (UN 5.91)-- / svāyattāsanna-dayitā bhavet svādhīna-bhartṛkā /
svāyattāsanna patikā hṛṣṭā svādhīna vallabhā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536367 (0.0):
atha svādhīna bhartṛkā / svāyattāsanna dayitā bhavet svādhīna bhartṛkā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230451 (0.0):
nirveda-cintā-khedāśru-mūrcchā-niḥśvasanādayaḥ ||SRs_1.149|| / svāyattāsanna-patikā hṛṣṭā svādhīna-vallabhā |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417733 (0.044):
svāyattāsanna-dayitā bhavet svādhīna-bhartṛkā /
asyās tu ceṣṭāḥ kathitāḥ smara pūjā mahotsavaḥ | 150
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230457 (0.0):
svāyattāsanna-patikā hṛṣṭā svādhīna-vallabhā | / asyās tu ceṣṭāḥ kathitāḥ smara-pūjā-mahotsavaḥ ||SRs_1.150||
vana keli jala krīḍā kusumāpacayādayaḥ ||SRs_1.245||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230463 (0.0):
asyās tu ceṣṭāḥ kathitāḥ smara-pūjā-mahotsavaḥ ||SRs_1.150|| / vana-keli-jala-krīḍā-kusumāpacayādayaḥ |
yathā mamaiva / salīlaṃ dhammille dara hasita kahlāra racanāṃ
kapole sotkampaṃ mṛga mada mayaṃ patra tilakam |
kucābhoge kurvan lalita makarīṃ kuṅkuma mayīṃ
yuvā dhanyaḥ so' yaṃ madayati ca nityaṃ priyatamām ||SRs_1.246||
uttamā madhyamā nīcety evaṃ sarvāḥ striyas tridhā ||SRs_1.247|| 151
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230472 (0.0):
vana-keli-jala-krīḍā-kusumāpacayādayaḥ | / uttamā madhyamā nīcety evaṃ sarvāḥ striyas tridhā ||SRs_1.151||
tatrottamā / abhijātair bhoga tṛptair guṇibhir yā ca kāmyate |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230478 (0.0):
uttamā madhyamā nīcety evaṃ sarvāḥ striyas tridhā ||SRs_1.151|| / abhijātair bhoga-tṛptair guṇibhir yā ca kāmyate |
gṛhṇāti kāraṇe kopam anunītā prasīdati ||SRs_1.248|| 152
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230485 (0.0):
abhijātair bhoga-tṛptair guṇibhir yā ca kāmyate | / gṛhṇāti kāraṇe kopam anunītā prasīdati ||SRs_1.152||
vidadhaty apriyaṃ patyau svayam ācarati priyam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230490 (0.0):
gṛhṇāti kāraṇe kopam anunītā prasīdati ||SRs_1.152|| / vidadhaty apriyaṃ patyau svayam ācarati priyam |
vallabhe sāparādhe' pi tūṣṇīṃ tiṣṭhati sottamā ||SRs_1.249|| 153
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230497 (0.0):
vidadhaty apriyaṃ patyau svayam ācarati priyam | / vallabhe sāparādhe' pi tūṣṇīṃ tiṣṭhati sottamā ||SRs_1.153||
atha madhyamā / puṃsaḥ svayaṃ kāmayate kāmyate yā ca tair vadhūḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230504 (0.0):
vallabhe sāparādhe' pi tūṣṇīṃ tiṣṭhati sottamā ||SRs_1.153|| / puṃsaḥ svayaṃ kāmayate kāmyate yā ca tair vadhūḥ |
sakrodhe krudhyati muhuḥ sānṛte' nṛta vādinī ||SRs_1.250|| 154
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230513 (0.0):
puṃsaḥ svayaṃ kāmayate kāmyate yā ca tair vadhūḥ | / sakrodhe krudhyati muhuḥ sānṛte' nṛta-vādinī ||SRs_1.154||
sāpakāre' pakartrī syāt snigdhe snihyati vallabhe |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230521 (0.0):
sakrodhe krudhyati muhuḥ sānṛte' nṛta-vādinī ||SRs_1.154|| / sāpakāre' pakartrī syāt snigdhe snihyati vallabhe |
evam ādi guṇopetā madhyamā sā prakīrtitā ||SRs_1.251|| 155
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230525 (0.0):
sāpakāre' pakartrī syāt snigdhe snihyati vallabhe | / evam ādi-guṇopetā madhyamā sā prakīrtitā ||SRs_1.155||
atha nīcā / akasmāt kupyati ruṣaṃ prārthitāpi na muñcati |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230533 (0.0):
evam ādi-guṇopetā madhyamā sā prakīrtitā ||SRs_1.155|| / akasmāt kupyati ruṣaṃ prārthitāpi na muñcati |
surūpaṃ vā kurūpaṃ vā guṇavantam athāguṇam ||SRs_1.252|| 156
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230539 (0.0):
akasmāt kupyati ruṣaṃ prārthitāpi na muñcati | / surūpaṃ vā kurūpaṃ vā guṇavantam athāguṇam ||SRs_1.156||
sthaviraṃ taruṇaṃ vāpi yā vā kāmayate muhuḥ | / īrṣyā kopa vivādeṣu niyatā sādhamā smṛtā ||SRs_1.253|| 157
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230549 (0.0):
surūpaṃ vā kurūpaṃ vā guṇavantam athāguṇam ||SRs_1.156|| / sthaviraṃ taruṇaṃ vāpi yā vā kāmayate muhuḥ |
āsām udāharaṇāni lokata evāvagantavyāni | / svīyā trayodaśa vidhā vividhā ca varāṅganā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230557 (0.0):
īrṣyā-kopa-vivādeṣu niyatā sādhamā smṛtā ||SRs_1.157|| / svīyā trayodaśa-vidhā vividhā ca varāṅganā |
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883831 (0.064):
trayodaśa-vidhā svīyā $ dvividhā ca parāṅganā &
vaiśikaivaṃ ṣoḍaśadhā tāś cāvasthābhir aṣṭabhiḥ ||SRs_1.254|| 158 / ekaikam aṣṭadhā tāsām uttamādi prabhedataḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230566 (0.0):
svīyā trayodaśa-vidhā vividhā ca varāṅganā | / vaiśikaivaṃ ṣoḍaśadhā tāś cāvasthābhir aṣṭabhiḥ ||SRs_1.158||
traividhyam evaṃ sa caturaśītis triśatī bhavet ||SRs_1.255|| 159
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230572 (0.0):
ekaikam aṣṭadhā tāsām uttamādi-prabhedataḥ | / traividhyam evaṃ sa-caturaśītis triśatī bhavet ||SRs_1.159||
avasthā trayam eveti kecid āhuḥ para striyāḥ ||SRs_1.256||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230576 (0.0):
traividhyam evaṃ sa-caturaśītis triśatī bhavet ||SRs_1.159|| / avasthā-trayam eveti kecid āhuḥ para-striyāḥ |
try avasthaiva para strī syāt prathamaṃ virahonmanāḥ |
tato æbhisārikā bhūtvābhisarantī vrajet svayaṃ ||SRs_1.257||
Varahamihira: Yogayatra (yogay1_u.htm.txt) 28729680 (0.049):
BY_23.51ab/.pūrvaṃ prāveśiko bhūtvā punaḥ prāsthāniko bhavet/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860288 (0.054):
aniścitamatirbhūtvā vedamālirddhijottamaḥ / / punarjānantimāgamya praṇamyedamuvāca ha // NarP_1,35.59 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10241614 (0.054):
85.55ab/ pūrvaṃ prāveśiko[K.prāveśeko] bhūtvā punaḥ prāsthāniko bhavet/ / 85.55cd/ sukhena siddhim ācaṣṭe praveśe tad^viparyayāt[K.tadviparyayaḥ]//
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398470 (0.061):
yas tv abhūtvā6 bhavati bhūtvā ca na bhavati sa
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27640037 (0.062):
tataḥ saptarṣirbhūtvā pārāṇsaryaprasādataḥ | / ekībhāvaṃ svarūpeṇa yāsyatyacyutaniṣṭhayā | 28.183 |
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436894 (0.063):
tāvat karākari rasād iha cātimattau kṛtvā kṣaṇād agamatāṃ svayam eva nāśam
saṅketāc cet paribhraṣṭā vipralabdhā bhavet punaḥ |
parādhīna patitvena nānyāvasthātra saṅgatā ||SRs_1.258|| iti |
(bhāva prakāśa) / atha nāyikā sahāyāḥ / āsāṃ dūtyaḥ sakhī ceṭī liṅginī prativeśinī | 160
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230584 (0.032):
avasthā-trayam eveti kecid āhuḥ para-striyāḥ | / āsāṃ dūtyaḥ sakhī ceṭī liṅginī prativeśinī ||SRs_1.160||
dhātreyī śilpakārī ca kumārī kathinī tathā | / kārur vipraśnikā ceti netṛ mitra guṇānvitāḥ ||SRs_1.259|| 161
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230595 (0.0):
āsāṃ dūtyaḥ sakhī ceṭī liṅginī prativeśinī ||SRs_1.160|| / dhātreyī śilpakārī ca kumārī kathinī tathā |
liṅginī paṇḍita kauśikyādiḥ | prativeśinī samīpa gṛha vartinī | śilpa kārī
vīṇā vādanādi nipuṇā | kārū rajakyādiḥ | vipraśnikā daivajñā | śeṣāḥ
prasiddhāḥ | itara rasālambanānām anati nirūpaṇīyatayā
pṛthak prakaraṇārambhasyānupayogāt tat tad rasa prasaṅga eva nirūpaṇaṃ
kariṣyāmaḥ || / iti nāyikā prakaraṇam || / atha śṛṅgārasyoddīpana vibhāvaḥ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541195 (0.063):
atha uddīpana vibhāva prakaraṇam / atha vibhāveṣūddīpanāḥ
uddīpanaṃ caturdhā syād ālambana samāśrayam | / guṇa ceṣṭālaṅkṛtayas taṭasthāś ceti bhedataḥ ||SRs_1.260|| 162
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230608 (0.0):
kārur vipraśnikā ceti netṛ-mitra-guṇānvitāḥ ||SRs_1.161|| / uddīpanaṃ caturdhā syād ālambana-samāśrayam |
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482676 (0.059):
vibhāvastu dvividhaḥ / / ālambanoddīpanarūpatvāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329131 (0.061):
vibhāvo nāma sa dvedhālambanoddīpanātmakaḥ || [AP 339 35 36]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13125547 (0.061):
vibhāvo nāma sa dvedhālambanoddīpanātmakaḥ || RBhrs_2,1.15 ||
tatra guṇāḥ / yauvanaṃ rūpa lāvaṇye saundaryam abhirūpatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230615 (0.0):
guṇa-ceṣṭālaṅkṛtayas taṭasthāś ceti bhedataḥ ||SRs_1.162|| / yauvanaṃ rūpa-lāvaṇye saundaryam abhirūpatā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541282 (0.030):
te vayo rūpa lāvaṇye saundaryam abhirūpatā |
mārdavaṃ saukumāryaṃ cety ālambana gatā guṇāḥ ||SRs_1.261|| 163
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230620 (0.0):
yauvanaṃ rūpa-lāvaṇye saundaryam abhirūpatā | / mārdavaṃ saukumāryaṃ cety ālambana-gatā guṇāḥ ||SRs_1.163||
tatra yauvanam / sarvāsām api nārīṇāṃ yauvanaṃ tu caturvidham |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230625 (1.192):
mārdavaṃ saukumāryaṃ cety ālambana-gatā guṇāḥ ||SRs_1.163|| / sarvāsām api nārīṇāṃ yauvanaṃ tu caturvidham |
pratiyauvanam etāsāṃ ceṣṭitāni pṛthak pṛthak ||SRs_1.262|| 164 / tatra prathama yauvanam
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230629 (0.0):
sarvāsām api nārīṇāṃ yauvanaṃ tu caturvidham | / pratiyauvanam etāsāṃ ceṣṭitāni pṛthak pṛthak ||SRs_1.164||
īṣac capala netrāntaṃ smara smera mukhāmbujam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230638 (0.0):
pratiyauvanam etāsāṃ ceṣṭitāni pṛthak pṛthak ||SRs_1.164|| / īṣac-capala-netrāntaṃ smara-smera-mukhāmbujam |
sa garva jarajogaṇḍam asamagrāruṇādharam ||SRs_1.263|| 165
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230648 (0.0):
īṣac-capala-netrāntaṃ smara-smera-mukhāmbujam | / sa-garva-jarajogaṇḍam asamagrāruṇādharam ||SRs_1.165||
lāvaṇyodbheda ramyāṅgaṃ vilasad bhāva saurabham |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230655 (0.0):
sa-garva-jarajogaṇḍam asamagrāruṇādharam ||SRs_1.165|| / lāvaṇyodbheda-ramyāṅgaṃ vilasad-bhāva-saurabham |
unmīlitāṅkura kucam asphuṭāṅgaka sandhikam ||SRs_1.264|| 166
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230662 (0.0):
lāvaṇyodbheda-ramyāṅgaṃ vilasad-bhāva-saurabham | / unmīlitāṅkura-kucam asphuṭāṅgaka-sandhikam ||SRs_1.166||
prathamaṃ yauvanaṃ tatra vartamānā mṛgekṣaṇā | / apekṣate mṛdu sparśaṃ sahate noddhatāṃ ratim ||SRs_1.265|| 167
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230676 (0.0):
unmīlitāṅkura-kucam asphuṭāṅgaka-sandhikam ||SRs_1.166|| / prathamaṃ yauvanaṃ tatra vartamānā mṛgekṣaṇā |
sakhī keli ratā svāṅga saṃskāra kalitādarā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230683 (0.0):
apekṣate mṛdu-sparśaṃ sahate noddhatāṃ ratim ||SRs_1.167|| / sakhī-keli-ratā svāṅga-saṃskāra-kalitādarā |
na kopa harṣau bhajate sapatnī darśanādiṣu | 168
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230689 (0.0):
sakhī-keli-ratā svāṅga-saṃskāra-kalitādarā | / na kopa-harṣau bhajate sapatnī-darśanādiṣu ||SRs_1.168||
nātirajyati kāntasya saṅgame kiṃ tu lajjate ||SRs_1.266||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230696 (0.0):
na kopa-harṣau bhajate sapatnī-darśanādiṣu ||SRs_1.168|| / nātirajyati kāntasya saṅgame kiṃ tu lajjate |
vistārī stana bhāra eṣa gamito na svocitām unnatiṃ
rekhodbhāsi tathā vali trayam idaṃ na spaṣṭa nimnottam |
madhye' syā ṛju rāyatārdha kapiśā romāvalī dṛśyate
ramyaṃ yauvana śaiśava vyatikaronmiśraṃ vayo vartate ||SRs_1.267||
(daśarūpakāvaloke' pi uddhṛtam idam) / asyāś ceṣṭā, yathā mamaiva
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734141 (0.035):
vācaḥ śakti dharasya śaiśava kalāḥ kurvantu vo maṅgalam ||SRs_1.491|| / (daśarūpāvaloke' py uddhṛtam idam | bāṇasyeti sūkti muktāvalau)
āvirbhavat prathama darśana sādhvasāni / sāvajñam ādṛta sakhī jana jalpitāni |
sa vyāja kopa madhurāṇi gireḥ sutāyā
vaḥ pāntu nūtana samāgama ceṣṭitāni ||SRs_1.268||
atha dvitīya yauvanam / stanau pīnau tanur madhyaḥ pāṇipādasya raktimā | 169
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230705 (0.0):
nātirajyati kāntasya saṅgame kiṃ tu lajjate | / stanau pīnau tanur madhyaḥ pāṇipādasya raktimā ||SRs_1.169||
ūrū karikarākārāv aṅgaṃ vyaktāṅga sandhikam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230713 (0.0):
stanau pīnau tanur madhyaḥ pāṇipādasya raktimā ||SRs_1.169|| / ūrū karikarākārāv aṅgaṃ vyaktāṅga-sandhikam |
nitambo vipulo nābhir gabhīrā jaghanaṃ ghanam ||SRs_1.269|| 170
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230720 (0.0):
ūrū karikarākārāv aṅgaṃ vyaktāṅga-sandhikam | / nitambo vipulo nābhir gabhīrā jaghanaṃ ghanam ||SRs_1.170||
vyaktā romāvalī snaigdhyam aṅga keśaradākṣiṣu |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230729 (0.0):
nitambo vipulo nābhir gabhīrā jaghanaṃ ghanam ||SRs_1.170|| / vyaktā romāvalī snaigdhyam aṅga-keśaradākṣiṣu |
dvitīya yauvane tena kalitā vāma locanā ||SRs_1.270|| 171
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230735 (0.0):
vyaktā romāvalī snaigdhyam aṅga-keśaradākṣiṣu | / dvitīya-yauvane tena kalitā vāma-locanā ||SRs_1.171||
sakhīṣu svāśayajñāsu snigdhā prāyeṇa māninī |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230740 (0.0):
dvitīya-yauvane tena kalitā vāma-locanā ||SRs_1.171|| / sakhīṣu svāśayajñāsu snigdhā prāyeṇa māninī |
na prasīdaty anunaye sapatnīṣv abhyasūyinī ||SRs_1.271|| 172
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230747 (0.0):
sakhīṣu svāśayajñāsu snigdhā prāyeṇa māninī | / na prasīdaty anunaye sapatnīṣv abhyasūyinī ||SRs_1.172||
nāparādhān viṣahate praṇayerṣyākaṣāyitā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230753 (0.0):
na prasīdaty anunaye sapatnīṣv abhyasūyinī ||SRs_1.172|| / nāparādhān viṣahate praṇayerṣyākaṣāyitā |
rati keliṣv anibhṛtā ceṣṭate garvitā rahaḥ ||SRs_1.272|| 173
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230758 (0.0):
nāparādhān viṣahate praṇayerṣyākaṣāyitā | / rati-keliṣv anibhṛtā ceṣṭate garvitā rahaḥ ||SRs_1.173||
tanvī śyāmā śikharī daśanā pakva bimbādharauṣṭhī
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747141 (0.0):
khadyotālīvilasitanibhāṃ vidyudunmeṣadṛṣṭim // 2.21 // / tanvī śyāmā śikharīdaśanā pakvabimbādharauṣṭhī $
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21048209 (0.0):
tanmadhye ca sphaṭikaphalakā kāñcanī vāsayaṣṭir Md_2.19a / tanvī śyāmā śikharīdaśanā pakvabimbādharauṣṭhī Md_2.22a
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26652491 (0.0):
vidyudunmeṣadṛṣṭim // KMdV_78 // / tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharauṣṭhī $ madhye kṣāmā
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2554346 (0.0):
vidyudunmeṣadṛṣṭim // KMdV_78 // / tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharauṣṭhī madhye kṣāmā
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27023063 (0.018):
tanmadhye ca sphaṭikaphalakā kāñcanī vāsayaṣṭir KMdV_76a / tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharauṣṭhī KMdV_79a
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26698803 (0.018):
yathā ca dṛṣṭamasamāsamārgānusāriṇāṃ mahākavīnāṃ prabandharatneṣu / / tanvī śyāmā śikharidaśanā pakvabimbādharoṣṭhī" // Ckc_4.*29 //"
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28856805 (0.018):
vidyudunmeṣadṛṣṭim // KMgD_78 // / tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharoṣṭhī $ madhye kṣāmā
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4555306 (0.018):
tanmadhye ca sphaṭikaphalakā kāñcanī vāsayaṣṭir KMgD_76a / tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharoṣṭhī KMgD_79a
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2934603 (0.018):
vidyudunmeṣadṛṣṭim // KMgD_78 // / tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharoṣṭhī madhye kṣāmā
madhye kṣāmā cakita hariṇī prekṣaṇā nimna nābhiḥ |
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747148 (0.0):
tanvī śyāmā śikharīdaśanā pakvabimbādharauṣṭhī $ / madhye kṣāmā cakitahariṇīprekṣaṇā nimnanābhiḥ &
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26652493 (0.0):
tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharauṣṭhī $ madhye kṣāmā / cakitahariṇaprekṣaṇī nimnanābhiḥ &
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2554348 (0.0):
tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharauṣṭhī madhye kṣāmā / cakitahariṇaprekṣaṇī nimnanābhiḥ /
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28856815 (0.043):
tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharoṣṭhī $ madhye kṣāmā / cakitahariṇīprekṣaṇā nimnanābhiḥ &
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2934613 (0.043):
tanvī śyāmā śikharadaśanā pakvabimbādharoṣṭhī madhye kṣāmā / cakitahariṇīprekṣaṇā nimnanābhiḥ /
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4556475 (0.049):
madhye kṣāmā cakitahariṇīprekṣaṇā nimnanābhiḥ KMgD_79b
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21049473 (0.049):
madhye kṣāmā cakitahariṇīprekṣaṇā nimnanābhiḥ Md_2.22b
śroṇī bhārād alasa gamanā stoka namrā stanābhyāṃ
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28856818 (0.0):
cakitahariṇīprekṣaṇā nimnanābhiḥ & / śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ % yā tatra syād yuvativiṣaye
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4557179 (0.0):
śyāmāsv aṅgaṃ cakitahariṇīprekṣite dṛṣṭipātaṃ KMgD_101a / śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ KMgD_79c
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2934616 (0.0):
cakitahariṇīprekṣaṇā nimnanābhiḥ / / śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ yā tatra syād yuvativiṣaye
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747156 (0.0):
madhye kṣāmā cakitahariṇīprekṣaṇā nimnanābhiḥ & / śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ %
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21050270 (0.0):
śreṇībhūtāḥ parigaṇanayā nirdiśanto balākāḥ Md_1.22b / śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ Md_2.22c
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26652505 (0.0):
cakitahariṇaprekṣaṇī nimnanābhiḥ & / śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ % yā tatra syād yuvativiṣaye
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27024919 (0.0):
śyāmāsv aṅgaṃ cakitahariṇaprekṣite dṛṣṭipātaṃ KMdV_101a / śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ KMdV_79c
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2554360 (0.0):
cakitahariṇaprekṣaṇī nimnanābhiḥ / / śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ yā tatra syād yuvativiṣaye
yā tatra syād yuvatī viṣaye sṛṣṭir ādyaiva dhātuḥ ||SRs_1.273|| [me.dū.
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747161 (0.0):
śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ % / yā tatra syād yuvatīviṣaye sṛṣṭir ādyaiva dhātuḥ // 2.22 //
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21049702 (0.0):
yā tatra syād yuvatīviṣaye sṛṣṭir ādyaiva dhātuḥ Md_2.22d
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26652508 (0.025):
śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ % yā tatra syād yuvativiṣaye
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2554363 (0.025):
śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ yā tatra syād yuvativiṣaye
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28856825 (0.028):
śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ % yā tatra syād yuvativiṣaye / sṛṣṭir ādyeva dhātuḥ // KMgD_79 //
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2934623 (0.028):
śroṇībhārād alasagamanā stokanamrā stanābhyāṃ yā tatra syād yuvativiṣaye / sṛṣṭir ādyeva dhātuḥ // KMgD_79 //
atha tṛtīya yauvanam / asnigdhatā nayanayor gaṇḍayor mlāna kāntitā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230767 (0.0):
rati-keliṣv anibhṛtā ceṣṭate garvitā rahaḥ ||SRs_1.173|| / asnigdhatā nayanayor gaṇḍayor mlāna-kāntitā |
vicchāyatā khara sparśo' py aṅgānāṃ ślathatā manāk ||SRs_1.274|| 174
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230776 (0.0):
asnigdhatā nayanayor gaṇḍayor mlāna-kāntitā | / vicchāyatā khara-sparśo' py aṅgānāṃ ślathatā manāk ||SRs_1.174||
adhare masṛṇo rāgas tṛtīye yauvane bhavet |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230782 (0.0):
vicchāyatā khara-sparśo' py aṅgānāṃ ślathatā manāk ||SRs_1.174|| / adhare masṛṇo rāgas tṛtīye yauvane bhavet |
tatra strīṇām iyaṃ ceṣṭā rati tantra vidagdhatā ||SRs_1.275|| 175
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230789 (0.0):
adhare masṛṇo rāgas tṛtīye yauvane bhavet | / tatra strīṇām iyaṃ ceṣṭā rati-tantra-vidagdhatā ||SRs_1.175||
vallabhasyāparityāgas tadākarṣaṇa kauśalam | / anādaro' parādheṣu sapatnīṣv apy amatsaraḥ ||SRs_1.276|| 176
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230796 (0.0):
tatra strīṇām iyaṃ ceṣṭā rati-tantra-vidagdhatā ||SRs_1.175|| / vallabhasyāparityāgas tadākarṣaṇa-kauśalam |
yathā ānanda kośa prahasane / vaktraiḥ prayatna vikacair valibhaiś ca gaṇḍair
madhyaiś ca māṃsalataraiḥ śithilair urojaiḥ | / ghaṇṭā pathe ratipater api nūnam etā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958506 (0.038):
nakhotkṛttairgaṇḍairupalahatiśīrṇaiśca niṭilaiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4589020 (0.050):
citrairdhvacaiścāpi patākikābhiḥ śubhraiḥ paṭairmaṇḍapikābhirunnataiḥ //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15893879 (0.056):
vyarkaiḥ svāntyobhayagataiḥ kheṭaiḥ syātsunaphaānaphaā / / durudharā caiva vidhau jñeyaḥ kemudrumo 'nyathā // NarP_1,55.200 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562538 (0.058):
tā* bhrūbhiḥ prekṣitair* (hāvair* Cbhāvair* )|hasitair* (laḍitair* / Clalitair* )gataiḥ |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25747198 (0.061):
yavamadhyairmuṣṭimadhyairvalalaiḥ khaṇḍalairapi / / kaṭāraiḥ koṇamadhyaiśca phaṇidantaiḥ paraḥśataiḥ // BndP_3,22.13 //
vṛntaślathāni kusumāni viḍambayanti ||SRs_1.277|| / atha caturtha yauvanam
jarjaratvaṃ stana śroṇi gaṇḍoru jaghanādiṣu |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230807 (0.0):
jarjaratvaṃ stana-śroṇi-gaṇḍoru-jaghanādiṣu |
nirmāṃsatā ca bhavati caturthe yauvane striyāḥ ||SRs_1.278|| 177
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230813 (0.0):
jarjaratvaṃ stana-śroṇi-gaṇḍoru-jaghanādiṣu | / nirmāṃsatā ca bhavati caturthe yauvane striyāḥ ||SRs_1.177||
tatra ceṣṭā rati vidhāv anutsāho' samarthatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230819 (0.0):
nirmāṃsatā ca bhavati caturthe yauvane striyāḥ ||SRs_1.177|| / tatra ceṣṭā rati-vidhāv anutsāho' samarthatā |
sapatnīṣv ānukūlyaṃ ca kāntenāviraha sthitiḥ ||SRs_1.279|| 178
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230824 (0.0):
tatra ceṣṭā rati-vidhāv anutsāho' samarthatā | / sapatnīṣv ānukūlyaṃ ca kāntenāviraha-sthitiḥ ||SRs_1.178||
yathā ānanda kośa prahasane / kṣāmaiś ca gaṇḍa phalakair viralaiś ca dantair
lambaiḥ kucair gata kathā pracuraiḥ prasaṅgaiḥ |
aṅgair ayatna śithilaiś ca kadāpy asevyā / bhartuḥ paṇān abhilaṣanty ahahālasāṅgyaḥ ||SRs_1.280||
tatra śṛṅgāra yogyatvaṃ sarasāhlāda kāraṇam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230832 (0.0):
sapatnīṣv ānukūlyaṃ ca kāntenāviraha-sthitiḥ ||SRs_1.178|| / tatra śṛṅgāra-yogyatvaṃ sarasāhlāda-kāraṇam |
ādya dvitīyayor eva na tṛtīya caturthayoḥ ||SRs_1.281|| 179
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230836 (0.0):
tatra śṛṅgāra-yogyatvaṃ sarasāhlāda-kāraṇam | / ādya-dvitīyayor eva na tṛtīya-caturthayoḥ ||SRs_1.179||
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28790901 (0.048):
labhe/ etac ca vargāṇāṃ prathamadvitīyayos tṛtīyacaturthayor ānantaryam/ / prathamatṛtīyayor dvitīyatṛtīyayor vānantaryaṃ tu tathā nāśrāvyam/ kiṃ tv"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9217205 (0.059):
ādyatṛtīyayorantimau dvitīyacaturthau ityarthaḥ /
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27022075 (0.064):
arthā1viśeṣāt punar-ukta-doṣa-prasaṅgaḥ, tṛtīya-caturthayor matā1nujñā, / prathama-dvitīyayor viśeṣa-hetv-abhāva iti ṣaṭpakṣyām ubhayor asiddhiḥ /
atha rūpam / aṅgāny abhūṣitāny eva prakṣepādyair vibhūṣaṇaiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230843 (0.0):
ādya-dvitīyayor eva na tṛtīya-caturthayoḥ ||SRs_1.179|| / aṅgāny abhūṣitāny eva prakṣepādyair vibhūṣaṇaiḥ |
yena bhūṣitavad bhāti tad rūpam iti kathyate ||SRs_1.282|| 180
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541715 (0.0):
aṅgāny abhūṣitāny eva kenacid bhūṣaṇādinā | / yena bhūṣitavad bhāti tad rūpam iti kathyate // RUnm_10.25 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230847 (0.0):
aṅgāny abhūṣitāny eva prakṣepādyair vibhūṣaṇaiḥ | / yena bhūṣitavad bhāti tad rūpam iti kathyate ||SRs_1.180||
sthātuṃ vimuktābharaṇā vimālyā / bhūyo' sahā bhūṣayituṃ śarīram |
agād bahiḥ kācid udāra rūpā / yāṃ vīkṣya lajjāṃ dadhire sabhūṣāḥ ||SRs_1.283||
atha lāvaṇyam / muktāphaleṣu chāyāyās taralatvam ivāntarā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541770 (0.0):
kiṃ rādhe tava maṇḍanena nitarām aṅgair asi dyotitā // RUnm_10.27 // / atha lāvaṇyam / muktāphaleṣu chāyāyās taralatvam ivāntarā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230854 (0.0):
muktāphaleṣu chāyāyās taralatvam ivāntarā | / pratibhāti yad aṅgeṣu lāvaṇyaṃ tad ihocyate ||SRs_1.181||
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930946 (0.0):
taralacchāyā eva lāvaṇyaśabdabodhikā yaduktaṃ / / * muktāphaleṣu chāyāyāstaralatvam ivāntarā /
pratibhāti yad aṅgeṣu lāvaṇyaṃ tad ihocyate ||SRs_1.284|| 181
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541775 (0.0):
muktāphaleṣu chāyāyās taralatvam ivāntarā | / pratibhāti yad aṅgeṣu lāvaṇyaṃ tad ihocyate // RUnm_10.28 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230860 (0.0):
muktāphaleṣu chāyāyās taralatvam ivāntarā | / pratibhāti yad aṅgeṣu lāvaṇyaṃ tad ihocyate ||SRs_1.181||
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930950 (0.0):
* muktāphaleṣu chāyāyāstaralatvam ivāntarā / / * pratibhāti yadaṅgeṣu tallāvaṇyam ihocyate // VRrsBo_4.15;1
aṅgeṣu sphaṭikādarśa darśanīyeṣu jṛmbhate | / amalā komalā kāntir jyotsneva pratibimbitā ||SRs_1.285||
atha saundaryam / aṅga pratyāngakānāṃ yaḥ sanniveśo yathocitam |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541833 (0.0):
marakata mukurābhe biimbitāsi tvam eva // RUnm_10.30 // / atha saundaryam / aṅga pratyāngakānāṃ yaḥ sanniveśo yathocitam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230867 (0.0):
pratibhāti yad aṅgeṣu lāvaṇyaṃ tad ihocyate ||SRs_1.181|| / aṅga-pratyāngakānāṃ yaḥ sanniveśo yathocitam |
susliṣṭa sandhi bandhaḥ syāt tat saundaryam itīryate ||SRs_1.286|| 182
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541838 (0.0):
aṅga pratyāngakānāṃ yaḥ sanniveśo yathocitam | / susliṣṭa sandhi bandhaḥ syāt tat saundaryam itīryate // RUnm_10.31 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230873 (0.0):
aṅga-pratyāngakānāṃ yaḥ sanniveśo yathocitam | / susliṣṭa-sandhi-bandhaḥ syāt tat saundaryam itīryate ||SRs_1.182||
dīrghākṣaṃ śarad indu kānti vadanaṃ bāhū natāvaṃsayoḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884755 (0.0):
anyasamākṣepaśca prakaraṇādivaśāt / / dīrghākṣaṃ śaradindukāntivadanaṃ bāhū natāvaṃsayoḥ saṅkṣiptaṃ"
saṅkṣiptaṃ niviḍonnata stanam uraḥ pārśve pramṛṣṭe iva |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884762 (0.0):
dīrghākṣaṃ śaradindukāntivadanaṃ bāhū natāvaṃsayoḥ saṅkṣiptaṃ / nibiḍonnatastanamuraḥ pārśve pramṛṣṭe iva /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123052 (0.0):
nibiḍonnatastanamuraḥ pārśve pramṛṣṭe iva / / madhyaḥ pāṇimito nitambi jaghanaṃ pādāvudagrāṅgulī chando
madhyaḥ pāṇim ito nitambi jaghanaṃ pādāvarālaṅgulī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884763 (0.064):
nibiḍonnatastanamuraḥ pārśve pramṛṣṭe iva / / madhyaḥ pāṇimito nitambi jaghanaṃ pādāvudagrāṅgulī dhando
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123053 (0.064):
nibiḍonnatastanamuraḥ pārśve pramṛṣṭe iva / / madhyaḥ pāṇimito nitambi jaghanaṃ pādāvudagrāṅgulī chando
chando nartayitur yathaiva manasi śliṣṭaṃ tathāsyā vapuḥ ||SRs_1.287||
(mālavikāgni mitram 2.3) / atha abhirūpatā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730886 (0.006):
nṛttād asyāḥ sthitam atitarāṃ kāntam ṛjvāyatārdham ||SRs_1.339|| / (mālavikāgni mitram 2.6)
yadātmīya guṇotkarṣair vastv anyan nikaṭa sthitam |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541881 (0.0):
atha abhirūpatā / yadātmīya guṇotkarṣair vastv anyan nikaṭa sthitam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230883 (0.0):
susliṣṭa-sandhi-bandhaḥ syāt tat saundaryam itīryate ||SRs_1.182|| / yadātmīya-guṇotkarṣair vastv anyan nikaṭa-sthitam |
sārūpyaṃ nayati prājñair ābhirūpyaṃ tad ucyate ||SRs_1.288|| 183
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6541884 (0.0):
yadātmīya guṇotkarṣair vastv anyan nikaṭa sthitam | / sārūpyaṃ nayati prājñair ābhirūpyaṃ tad ucyate // RUnm_10.33 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230887 (0.0):
yadātmīya-guṇotkarṣair vastv anyan nikaṭa-sthitam | / sārūpyaṃ nayati prājñair ābhirūpyaṃ tad ucyate ||SRs_1.183||
eko' pi traya iva bhāti kanduko' yaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12946314 (0.039):
MSS_7729 1 eko'pi traya iva bhāti kanduko'yaṃ kāntāyāḥ / karatalarāgaraktaraktaḥ /
kāntāyāḥ karatala rāga rakta raktaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12946320 (0.0):
MSS_7729 1 eko'pi traya iva bhāti kanduko'yaṃ kāntāyāḥ / karatalarāgaraktaraktaḥ /
bhūmau tac caraṇa nakhāṃśu gaura gauraḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12946327 (0.022):
MSS_7729 2 bhūmau taccaraṇanakhāṃśugauragauraḥ svaḥsthaḥ san
khasthaḥ san nayana marīci nīla nīlaḥ ||SRs_1.289|| (bhoja caritre 298)
atha mārdavam / spṛṣṭaṃ yatrāṅgam aspṛṣṭam iva syān mārdavaṃ hi tat ||SRs_1.290|| 184ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230892 (0.0):
sārūpyaṃ nayati prājñair ābhirūpyaṃ tad ucyate ||SRs_1.183|| / spṛṣṭaṃ yatrāṅgam aspṛṣṭam iva syān mārdavaṃ hi tat |
yābhyāṃ dukūlāntara lakṣitābhyāṃ / visraṃsate snaigdhya guṇena dṛṣṭiḥ |
nirmāṇa kāle' pi tatas tad ūrvoḥ
saṃsparśa śaṅkā na vidheḥ karābhyām ||SRs_1.291||
atra amūrtāpi dṛṣṭir visraṃsate | mūrtau karau kim uteti
ślakṣṇatvātiśaya kathanān mārdavam | / atha saukumāryam
yā sparśāsahatāṅgeṣu komalasyāpi vastunaḥ | 184cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230900 (1.192):
spṛṣṭaṃ yatrāṅgam aspṛṣṭam iva syān mārdavaṃ hi tat | / yā sparśāsahatāṅgeṣu komalasyāpi vastunaḥ ||SRs_1.184||
tat saukumāryaṃ tredhā syān mukhya madhyādhama kramāt ||SRs_1.292||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230906 (0.0):
yā sparśāsahatāṅgeṣu komalasyāpi vastunaḥ ||SRs_1.184|| / tat saukumāryaṃ tredhā syān mukhya-madhyādhama-kramāt |
atha uttama saukumāryam / aṅgaṃ puṣpādi saṃsparśāsahaṃ yena tad uttamam ||SRs_1.293|| 185
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230914 (0.0):
tat saukumāryaṃ tredhā syān mukhya-madhyādhama-kramāt | / aṅgaṃ puṣpādi-saṃsparśāsahaṃ yena tad uttamam ||SRs_1.185||
mahārha śayyā parivartana cyutaiḥ / svakeśa puṣpair api yā sma dūyate |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105566 (0.0):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ % kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11 / mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ $ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066628 (0.0):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11 / mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816848 (1.192):
svakeśapuṣpair api yā sma dūyate Ks_5.12b
aśeta sā bāhu latopadhāyinī / niṣeduṣī sthaṇḍila eva kevale ||SRs_1.294|| [ku.saṃ. 5.12]
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105571 (0.0):
mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ $ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate & / aśeta sā bāhulatopadhāyinī % niṣeduṣī sthaṇḍila eva kevale // Ks_5.12 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066633 (0.0):
mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate / / aśeta sā bāhulatopadhāyinī niṣeduṣī sthaṇḍila eva kevale // Ks_5.12 //
atra yadyapy uttarārdhe sthaṇḍila sparśa sahatvam uktam | tathāpi
sthirāgrahasyaiva manasaḥ kleśa sahiṣṇutvaṃ pratīyate na punaḥ śarīrasyety
atrottama saukumāryam upapadyate | / atha madhyama saukumāryam
na saheta kara sparśaṃ yenāṅgaṃ madhyamaṃ hi tat ||SRs_1.295|| 186ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230921 (0.0):
na saheta kara-sparśaṃ yenāṅgaṃ madhyamaṃ hi tat |
lākṣāṃ vidhātum avalambita mātram eva / sakhyāḥ kareṇa taruṇāmbuja komalena |
kasyāścid agra padam āśu babhūva raktaṃ
lākṣā rasaḥ punar abhūn na tu bhūṣaṇāya ||SRs_1.296||
(utprekṣā vallabhasyeti sūkti muktāvaliḥ) / atha adhama saukumāryam
yenāṅgamātapādīnām asahaṃ tad ihādhamam ||SRs_1.297|| 186
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230928 (0.0):
na saheta kara-sparśaṃ yenāṅgaṃ madhyamaṃ hi tat | / yenāṅgamātapādīnām asahaṃ tad ihādhamam ||SRs_1.186||
āmodam āmodanam ādadhānaṃ / nilīna nīlālaka cañcarīkam |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542036 (0.0):
kaniṣṭhaṃ, yathā rasa sudhākare (1.186f) / āmodam āmodanam ādadhānaṃ / nilīna nīlālaka cañcarīkam |
kṣaṇena padmā mukha padmam āsīt / tviṣā raveḥ komalayāpi tāmram ||SRs_1.298||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542044 (0.0):
nilīna nīlālaka cañcarīkam | / kṣaṇena padmā mukha padmam āsīt
tac ceṣṭā līlā vilāsādayaḥ | te' py anubhāva prakaraṇe vakṣyante |
atha alaṅkṛtiḥ / caturdhālaṅkṛtir vāso bhūṣā mālyānulepanaiḥ ||SRs_1.299|| 187ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230935 (5.960):
yenāṅgamātapādīnām asahaṃ tad ihādhamam ||SRs_1.186|| / caturdhālaṅkṛtir vāso-bhūṣā-mālyānulepanaiḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542345 (0.033):
caturdhā maṇḍanaṃ vāso bhūṣā mālyānulepanaiḥ // RUnm_10.54 //
tatra vastrālaṅkāro, yathā / kṣīroda veleva saphena puñjā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108537 (0.064):
kṣīrodaveleva saphenapuñjā $ paryāptacandreva śarattriyāmā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069597 (0.064):
kṣīrodaveleva saphenapuñjā paryāptacandreva śarattriyāmā /
paryāpta candreva śarat triyāmā | / navaṃ nava kṣauma nivāsinī sā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108544 (0.0):
kṣīrodaveleva saphenapuñjā $ paryāptacandreva śarattriyāmā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069604 (0.0):
kṣīrodaveleva saphenapuñjā paryāptacandreva śarattriyāmā /
bhūyo babhau darpaṇam ādadhānā ||SRs_1.300|| [ku.saṃ. 7.26] / bhūṣālaṅkāro, yathā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108546 (0.0):
navaṃ navakṣaumanivāsinī sā % bhūyo babhau darpaṇam ādadhānā // Ks_7.26 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069606 (0.0):
navaṃ navakṣaumanivāsinī sā bhūyo babhau darpaṇam ādadhānā // Ks_7.26 //
sā sambhavadbhiḥ kusumair lateva / jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā | sarid vihaṅgair iva līyamānair
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108461 (0.032):
Ks_7.20 // / sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva $ jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069521 (0.032):
na cakṣuṣoḥ kāntiviśeṣabuddhyā kālāñjanaṃ maṅgalam ity upāttam // Ks_7.20 / sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā /
āmucyamānābharaṇā cakāśe ||SRs_1.301|| [ku.saṃ. 7.27] / mālyānulepanālaṅkāro, yathā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108461 (0.021):
sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva $ jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā & / sarid vihaṅgair iva līyamānair % āmucyamānābharaṇā cakāse // Ks_7.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069521 (0.021):
sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā / / sarid vihaṅgair iva līyamānair āmucyamānābharaṇā cakāse // Ks_7.21 //
ālolair anumīyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542431 (0.0):
āloklair anumīyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899747 (1.788):
MSS_5362 1 ālolairupagamyate madhukaraiḥ keśeṣu mālyagrahaḥ kāntiḥ kāpi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731115 (1.788):
ālolair avagamyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ
kāntiḥ kāpi kapolayoḥ prathayate tāmbūlam antargatam | / aṅgānām anubhūyate parimalair ālepana prakriyā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899757 (0.0):
MSS_5362 1 ālolairupagamyate madhukaraiḥ keśeṣu mālyagrahaḥ kāntiḥ kāpi / kapolayoḥ prathayate tāmbūlamantargatam /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542441 (0.0):
āloklair anumīyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ / kāntiḥ kāpi kapolayoḥ prathayate tāmbūlam antargatam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731126 (0.0):
ālolair avagamyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ / kāntiḥ kāpi kapolayoḥ prathayate tāmbūlam antargatam |
veṣaḥ ko' pi vidagdha eṣa sudṛśaḥ sūte sukhaṃ cakṣuṣoḥ ||SRs_1.302||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542448 (0.0):
aṅgānām anubhūyate parimalair ālepana prakriyā / veṣaḥ ko'pi vidagdha eṣa sudṛśaḥ sūte sukhaṃ cakṣuṣoḥ // RUnm_10.59 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731134 (0.0):
aṅgānām anumīyate parimalair ālepana prakriyā / veṣaḥ ko' pi vidagdha eṣa sudṛśaḥ sūte sukhaṃ cakṣuṣoḥ ||SRs_1.350||
atha taṭasthāḥ / taṭasthāś candrikā dhārā gṛha candrodayāv api | 187
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543401 (0.0):
kaṣṭaṃ rāsa vihāra bhur viharati prāṇaiḥ kuraṅgī dṛśām // RUnm_10.99 // / atha taṭasthāḥ / taṭasthāś candrikā megha vidyuto mādhavas tathā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230943 (0.0):
caturdhālaṅkṛtir vāso-bhūṣā-mālyānulepanaiḥ | / taṭasthāś candrikā dhārā-gṛha-candrodayāv api ||SRs_1.187||
kokilālāpam ākanda manda māruta ṣaṭ padāḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230952 (0.0):
taṭasthāś candrikā dhārā-gṛha-candrodayāv api ||SRs_1.187|| / kokilālāpam ākanda-manda-māruta-ṣaṭ-padāḥ |
latā maṇḍapa bhūgeha dīrghikā jala dāravāḥ ||SRs_1.303|| 188
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230960 (0.0):
kokilālāpam ākanda-manda-māruta-ṣaṭ-padāḥ | / latā-maṇḍapa-bhūgeha-dīrghikā-jala-dāravāḥ ||SRs_1.188||
prāsāda garbha saṅgīta krīḍādri sarid ādayaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230967 (0.0):
latā-maṇḍapa-bhūgeha-dīrghikā-jala-dāravāḥ ||SRs_1.188|| / prāsāda-garbha-saṅgīta-krīḍādri-sarid-ādayaḥ |
evam ūhyā yathā kālam upabhogopayoginaḥ ||SRs_1.304|| 189 / tatra candrikāya uddīpanatvam, yathā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230970 (0.0):
prāsāda-garbha-saṅgīta-krīḍādri-sarid-ādayaḥ | / evam ūhyā yathā kālam upabhogopayoginaḥ ||SRs_1.189||
durāsade candrikayā sakhī gaṇai / rlatāli kuñje lalitā nigūhitā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543427 (0.0):
tatra candrikā, yathā rasa sudhākare (1.87) / durāsade candrikayā sakhī gaṇai / rlatāli kuñje lalitā nigūhitā |
cakora cañcu cyuta kaumudī kaṇaṃ / kuto' pi dṛṣṭvā bhajati sma mūrcchanām ||SRs_1.305||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543431 (0.0):
rlatāli kuñje lalitā nigūhitā | / cakora cañcu cyuta kaumudī kaṇaṃ
dhārā gṛhasya, yathā / sā candrakāntām api candra kānta / vedīm adhiṣṭhātum apārayantī |
dhārā gṛhaṃ prāpya tad apy anaṅga / ghorāsidhārā gṛham anvamaṃsta ||SRs_1.306||
candrodayasya, yathā / candra bimbam udayādrim āgataṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728958 (0.0):
nirveda cintā khedāśru mūrcchā niḥśvasanādayaḥ ||SRs_1.243|| 149 / yathā mamaiva / candra bimbam udayādrim āgataṃ
paśya tena sakhi vañcitā vayam | / atra kiṃ nija gṛhaṃ nayasva māṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728968 (0.0):
candra bimbam udayādrim āgataṃ / paśya tena sakhi vañcitā vayam |
tatra vā kim iti vivyathe vadhūḥ ||SRs_1.307|| / kokilālāpasya, yathā / cūtāṅkurāsvāda kaṣāya kaṇṭhaḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103831 (0.0):
Ks_3.31 // / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ $ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064892 (0.0):
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ // Ks_3.31 / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140013 (0.0):
śaktistayā vinibandhanaṃniveśastena bandhuraṃ hṛdayahāri / / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728969 (0.0):
atra kiṃ nija gṛhaṃ nayasva māṃ / tatra vā kim iti vivyathe vadhūḥ ||SRs_1.244||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248878 (0.0):
evaṃ mukhaṃ dvitīyaścandraḥ / / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808813 (0.053):
cūtayaṣṭir ivābhyāṣye Ks_6.2c / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ Ks_3.32a
puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja | / manasvinī māna vighāta dakṣaṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103840 (0.0):
cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ $ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064901 (0.0):
cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140022 (0.0):
cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248887 (0.0):
cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja /"
tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya ||SRs_1.308|| [ku.saṃ. 3.32] / mākandasya, yathā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103841 (0.0):
manasvinīmānavighātadakṣaṃ % tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya // Ks_3.32 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064902 (0.0):
manasvinīmānavighātadakṣaṃ tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya // Ks_3.32 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140023 (0.0):
manasvinīmānavighātadakṣaṃ tadeva jātaṃ vacanaṃ smarasya // VjivC_3.32 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248888 (0.0):
manasvinīmānavighātadakṣaṃ tadeva jātaṃ vacanaṃ smarasya //"
cira lālita eṣa bāla cūtaḥ / svakarāvarjita kumbha vāri sekaiḥ |
kusumāyudha sāyakān prasūte / payasā pannaga vardhanṃ tad etat ||SRs_1.309||
mākanda ity aśokādīnām upalakṣaṇam | / manda mārutasya, yathā
bhṛśaṃ nipīto bujagāṅganābhir / vinirgatas tad garalena sākam |
tad anyathā cet katham akṣiṇot tām / adakṣiṇo dakṣiṇa mātariśvā ||SRs_1.310||
ṣaṭpada svanasya, yathā / madhuvratānāṃ mada mantharāṇāṃ
mantrair apūrvair iva mañjunādaiḥ | / madhuśriyo mānavatī janānāṃ
māna grahoccāṭanam ācaranti ||SRs_1.311|| / latā maṇḍapasya, yathā
eṣā pūgavanī praphulla kusumā paryanta cūta drumā
tan madhye' pi sarovaraṃ nidhuvanāntānanda mandānilam |
tat tīre kadalī gṛhaṃ vilasitaṃ tasyāntare mallikā
vallī maṇḍapam atra sā sunayanā tvan mārgam avekṣate ||SRs_1.312||
bhūgehasya, yathā / kālāgarūdgāra sugandhi gandha
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991461 (0.0):
MSS_9821A 1 kālāgarūdgārasugandhigandha dhūpādhivāsāśrayabhūgṛheṣu /
dhūpādhivāsāśraya bhū gṛheṣu | / na tatrasur māgha samīraṇebhyaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991462 (0.0):
MSS_9821A 1 kālāgarūdgārasugandhigandha dhūpādhivāsāśrayabhūgṛheṣu /
śyāmākucoṣmāśrayiṇaḥ pumāṃsaḥ ||SRs_1.313|| / dīrghikāyā, yathā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991471 (0.029):
MSS_9821A 2 na tatra surmāghasamīraṇebhyaḥ śyāmākucoṣmāśrayiṇaḥ pumāṃsaḥ
etasmin mada kala mallikākṣa pakṣa / vyādhūta sphurad uru daṇḍa puṇḍarīkāḥ |
bāṣpāmbhaḥ paripatanodgamāntarāle / dṛśantām avirahita śriyo vibhāgāḥ ||SRs_1.314|| (mālatī mādhava 9.14)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12949351 (0.044):
vyādhūtasphuradurudaṇḍapuṇḍarīkāḥ / / MSS_7866 2 bāṣpāmbhaḥparipatanodgamāntarāle dṛśyantāmavirahitaśriyo
jaladāravasya, yathā / manasvinīnāṃ manaso' pi mānas / tathāpanīto ghana garjitena |
yathopagūḍhāḥ prathitāgaso' pi / kṣaṇaṃ vidagdhāḥ kupitā ivāsan ||SRs_1.315||
atra jaladārava grahaṇaṃ vidyud ādīnām apy upalakṣaṇam | vidyuto, yathā
varṣāsu tāsu kṣaṇa ruk prakāśā / dgopāṅganā mādhavam āliliṅga |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543487 (0.0):
vidyut, yathā rasa sudhākare (1.98) / varṣāsu tāsu kṣaṇa ruk prakāśā / dgopāṅganā mādhavam āliliṅga |
vidyuc ca sā vīkṣya tad aṅga śobhāṃ / hrīṇeva tūrṇaṃ jaladaṃ jagāhe ||SRs_1.316||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543493 (0.0):
dgopāṅganā mādhavam āliliṅga | / vidyuc ca sā vīkṣya tad aṅga śobhāṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1737929 (0.0):
trastā ramā śārṅgiṇam āliliṅga | / vidyuc ca sā vīkṣya tad aṅga śobhāṃ
prāsāda garbhasya, yathā / gopānasī saṃśrita barhiṇeṣu / kapota pālī stha kapotakeṣu |
prāsāda garbheṣu rasādvitīyo / reme payodānila durgameṣu ||SRs_1.317||
saṅgītasya, yathā / mādhavo madhura mādhavī latā / maṇḍape paṭu raṭan madhuvrate |
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7933462 (0.0):
bodhitas taṭa-latā-gṛhaṃ yayau ||245|| / mādhavo madhura-mādhavī-latā- / maṇḍape paṭu-raṭan-madhuvrate |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542548 (0.0):
yathā vā rasa sudhākare (1.100) [padyāvalyāṃ (246)] / mādhavo madhura mādhavī latā / maṇḍape paṭu raṭan madhuvrate |
saṃjagau śravaṇa cāru gopikā / māna mīna vaḍiśena veṇunā ||SRs_1.318||
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7933468 (0.0):
maṇḍape paṭu-raṭan-madhuvrate | / saṃjagau śravaṇa-cāru gopikā-
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542554 (0.0):
maṇḍape paṭu raṭan madhuvrate | / saṃjagau śravaṇa cāru gopikā
krīḍādrer, yathā / nīcair ākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāma hetos
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4555880 (0.0):
niḥśvāsenādharakisalayakleśinā vikṣipantīṃ KMgD_87a / nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos KMgD_25a
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27745548 (0.0):
sabhrūbhaṅgaṃ mukham iva payo vetravatyāś calormi // 1.25 // / nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos $
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21048840 (0.0):
niḥśvāsenādharakisalayakleśinā vikṣipantīṃ Md_2.31a / nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos Md_1.26a
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26651046 (0.0):
payo vetravatyāś calormi // KMdV_24 // / nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos $ tvatsamparkāt pulakitam
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27023631 (0.0):
niḥśvāsenādharakisalayakleśinā vikṣipantīṃ KMdV_88a / nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos KMdV_25a
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2552901 (0.0):
payo vetravatyāś calormi // KMdV_24 // / nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos tvatsamparkāt pulakitam
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28855361 (0.050):
payo vetravatyāś calormi // KMgD_24 // / nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos $ tvatsamparkāt pulakitam
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2933159 (0.050):
payo vetravatyāś calormi // KMgD_24 // / nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos tvatsamparkāt pulakitam
tvat samparkāt pulakitam iva prauḍha puṣpaiḥ kadambaiḥ |
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27745554 (0.0):
nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos $ / tvatsamparkāt pulakitam iva prauḍhapuṣpaiḥ kadambaiḥ &
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26651052 (0.0):
nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos $ tvatsamparkāt pulakitam
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2552907 (0.0):
nīcairākhyaṃ girim adhivases tatra viśrāmahetos tvatsamparkāt pulakitam
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4555550 (0.021):
tvatsamparkāt pulakitam iva prauḍhapuṣpaiḥ kadambaiḥ KMgD_25b
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21048449 (0.021):
tvatsamparkāt pulakitam iva prauḍhapuṣpaiḥ kadambaiḥ Md_1.26b
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27023300 (0.021):
tvatsamparkāt pulakitam iva prauḍhapuṣpaiḥ kadambaiḥ KMdV_25b
yaḥ puṇya strī rati parimalodgāribhir nāgarāṇām
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27745562 (0.0):
tvatsamparkāt pulakitam iva prauḍhapuṣpaiḥ kadambaiḥ & / yaḥ puṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām %
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21049685 (0.0):
yaḥ puṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām Md_1.26c
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26651060 (0.0):
iva prauḍhapuṣpaiḥ kadambaiḥ & / yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām % uddāmāni prathayati
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2552915 (0.0):
iva prauḍhapuṣpaiḥ kadambaiḥ / / yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām uddāmāni prathayati
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4556673 (0.046):
yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām KMgD_25c
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27024422 (0.046):
yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām KMdV_25c
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28855378 (0.063):
yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām % uddāmāni prathayati / śilāveśmabhir yauvanāni // KMgD_25 //
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2933176 (0.063):
yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām uddāmāni prathayati / śilāveśmabhir yauvanāni // KMgD_25 //
uddāmāni prathayati śilā veśmabhir yauvanāni ||SRs_1.319|| [me.dū. 1.26]
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28855381 (0.0):
yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām % uddāmāni prathayati / śilāveśmabhir yauvanāni // KMgD_25 //
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2933179 (0.0):
yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām uddāmāni prathayati / śilāveśmabhir yauvanāni // KMgD_25 //
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27745565 (0.0):
yaḥ puṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām % / uddāmāni prathayati śilāveśmabhir yauvanāni // 1.26 //
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26651063 (0.0):
yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām % uddāmāni prathayati
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2552918 (0.0):
yaḥ paṇyastrīratiparimalodgāribhir nāgarāṇām uddāmāni prathayati
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4554721 (0.054):
utsaṅge vā malinavasane saumya nikṣipya vīṇāṃ KMgD_83a / uddāmāni prathayati śilāveśmabhir yauvanāni KMgD_25d
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27022461 (0.054):
utsaṅge vā malinavasane somya nikṣipya vīṇāṃ KMdV_83a / uddāmāni prathayati śilāveśmabhir yauvanāni KMdV_25d
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21047602 (0.056):
udgāyadbhir dhanapatiyaśaḥ kiṃnarair yatra sārdham Md_2.10b / uddāmāni prathayati śilāveśmabhir yauvanāni Md_1.26d
sarito, yathā / athormi mālonmada rāja haṃse
rodho latā puṣpa vahe sarayvāḥ | / vihartum icchā vanitā sakhasya
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14281382 (0.0):
athormilolonmadarājahaṃse $ rodholatāpuṣpavahe sarayvāḥ & / vihartum icchā vanitāsakhasya % tasyāmbhasi grīṣmasukhe babhūva //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15391694 (0.0):
athormilolonmadarājahaṃse rodholatāpuṣpavahe sarayvāḥ / / vihartum icchā vanitāsakhasya tasyāmbhasi grīṣmasukhe babhūva //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19157453 (0.0):
athormilolonmadarājahaṃse rodholatāpuṣpavahe sarayvāḥ / / vihartumicchā vanitāsakhasya tasyāmbhasi grīṣmasukhe babhūva // VjivC_4.33
tasyāmbhasi grīṣma sukhe babhūva ||SRs_1.320|| (ra.vaṃ. 16.54)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14281384 (0.0):
vihartum icchā vanitāsakhasya % tasyāmbhasi grīṣmasukhe babhūva //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15391696 (0.0):
vihartum icchā vanitāsakhasya tasyāmbhasi grīṣmasukhe babhūva //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19157455 (0.0):
vihartumicchā vanitāsakhasya tasyāmbhasi grīṣmasukhe babhūva // VjivC_4.33
ity ādy anyad apy udāhāryam | / o)0(o / athānubhāvāḥ
ālambana gatāś ceṣṭā anubhāvā vivakṣitāḥ | / bhāvaṃ manogataṃ sākṣāt sva hetuṃ vyañjayanti ye |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230984 (0.0):
evam ūhyā yathā kālam upabhogopayoginaḥ ||SRs_1.189|| / [ālambana-gatāś ceṣṭā anubhāvā vivakṣitāḥ |]
te' nubhāvā iti khyātā bhrū kṣepa smitādayaḥ ||SRs_1.321|| 190
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230991 (0.0):
bhāvaṃ manogataṃ sākṣāt sva-hetuṃ vyañjayanti ye | / te' nubhāvā iti khyātā bhrū-kṣepa-smitādayaḥ ||SRs_1.190||
te caturdhā citta gātra vāg buddhyārambha sambhavāḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230997 (0.0):
te' nubhāvā iti khyātā bhrū-kṣepa-smitādayaḥ ||SRs_1.190|| / te caturdhā citta-gātra-vāg-buddhyārambha-sambhavāḥ |
tatra ca bhāvo hāvo helā śobhā kānti dīptī ca ||SRs_1.322|| 191
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231005 (0.0):
te caturdhā citta-gātra-vāg-buddhyārambha-sambhavāḥ | / tatra ca bhāvo hāvo helā śobhā kānti-dīptī ca ||SRs_1.191||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897998 (0.053):
bhāvo hāvaś ca helā ca śobhā kāntistathaiva ca /AP_338.049ab/ / dīptirmādhuryaśaurye ca prāgalbhyaṃ syādudāratā //AP_338.049cd/
prāgalbhyaṃ mādhuryaṃ dhairyaudāryaṃ ca cittajā bhāvāḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231013 (0.0):
tatra ca bhāvo hāvo helā śobhā kānti-dīptī ca ||SRs_1.191|| / prāgalbhyaṃ mādhuryaṃ dhairyaudāryaṃ ca cittajā bhāvāḥ |
nirvikārasya cittasya bhāvaḥ syād ādi vikriyā ||SRs_1.323|| 192
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231016 (0.0):
prāgalbhyaṃ mādhuryaṃ dhairyaudāryaṃ ca cittajā bhāvāḥ | / nirvikārasya cittasya bhāvaḥ syād ādi-vikriyā ||SRs_1.192||
tatra bhāvaḥ, tathoktaṃ hi prāktanair api / cittasyāvikṛtiḥ sattvaṃ vikṛteḥ kāraṇe sati |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543727 (0.0):
tathā hy uktaṃ (rasa sudhākare 1.192) / cittasyāvikṛtiḥ sattvaṃ vikṛteḥ kāraṇe sati |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231016 (0.056):
nirvikārasya cittasya bhāvaḥ syād ādi-vikriyā ||SRs_1.192||
tatrādyā vikriyā bhāvo bījasyādi vikāravat ||SRs_1.324|| iti |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543732 (0.0):
cittasyāvikṛtiḥ sattvaṃ vikṛteḥ kāraṇe sati | / tatrādyā vikriyā bhāvo bījasyādi vikāravat // RUnm_11.7 //
(from Śāradatanaya's Bhāva prakāśa)
bhāvo, yathā mamaiva / bālā prasādhana vidhau nidadhāti cittaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727276 (0.0):
nava kāmā, yathā mamaiva / bālā prasādhana vidhau nidadhāti cittaṃ
dattādarā pariṇaye maṇi putrikāṇām | / sā śaṅkate nija sakhī jana manda hāsair
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727287 (0.0):
bālā prasādhana vidhau nidadhāti cittaṃ / dattādarā pariṇaye maṇi putrikāṇām |
ālakṣyate tad iha bhāvanavāvatāraḥ ||SRs_1.325|| (above 1.154)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727287 (0.050):
ālajjate nija sakhī jana manda hāsair / ālakṣyate tad iha bhāva navāvatāraḥ ||SRs_1.154||
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451209 (0.057):
asvadharmo mamaiṣa pākhāṇḍipathāvatāraḥ /
atra pūrvaṃ śaiśavena rasānabhijñasya cittasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 906884 (0.054):
camatkṛtiścetyamīṣāṃ spaṣṭatvāllakṣma nocyate // VisSd_6.300 // / saṃphoṭagrathanayoḥ pūrvamuktatvādeva lakṣma siddham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325780 (0.056):
athavā pūrvam evārthaṃ tad rasa vimukhīnāṃ mahā pativratānām api
prasādhana vidhitsā pāñcālikā pariṇayādara sakhī jana hāsa śaṅkādīnāṃ
tat prathamam eva sambhūtatvād bhāvaḥ | / atha hāvaḥ
grīvā recaka saṃyukto bhrū netrādi vilāsa kṛt |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543769 (0.0):
kim āndolād akṣṇaḥ śruti kumudam indīvaram abhūt // RUnm_11.8 // / atha hāvaḥ / grīvārecaka saṃyukto bhrū netrādi vikāśa kṛt |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231026 (0.0):
nirvikārasya cittasya bhāvaḥ syād ādi-vikriyā ||SRs_1.192|| / grīvā-recaka-saṃyukto bhrū-netrādi-vilāsa-kṛt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347500 (0.042):
|| 10.29 || śrī gopyaḥ || 318 || / grīvārecaka saṃyukto bhrū netrādi vikāśa kṛt |
bhāva īṣat prakāśo yaḥ sa hāva iti kathyate ||SRs_1.326|| 193
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231032 (0.0):
grīvā-recaka-saṃyukto bhrū-netrādi-vilāsa-kṛt | / bhāva īṣat-prakāśo yaḥ sa hāva iti kathyate ||SRs_1.193||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347511 (1.192):
grīvārecaka saṃyukto bhrū netrādi vikāśa kṛt | / bhāvād īṣat prakāśo yaḥ sa hāva iti kathyate || [UN 11.9] iti |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543777 (1.192):
grīvārecaka saṃyukto bhrū netrādi vikāśa kṛt | / bhāvād īṣat prakāśo yaḥ sa hāva iti kathyate // RUnm_11.9 //
dhātrī vacobhir dhvani marma garbhaiḥ / kṣaṇaṃ saroṣa smita mātta lajjā |
pāñcālikā dvandvam ayojayat sā / sambandhinī svasya sakhī janasya ||SRs_1.327||
atra citta vikārāṇāṃ roṣa harṣa lajjādīnāṃ
kuṭilekṣaṇa smita natānanatvādibhir īṣat prakāśanād ayaṃ hāvaḥ |
atha helā / nānā vikāraiḥ suvyaktaḥ śṛṅgārākṛti sūcakaiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231042 (0.0):
bhāva īṣat-prakāśo yaḥ sa hāva iti kathyate ||SRs_1.193|| / nānā-vikāraiḥ suvyaktaḥ śṛṅgārākṛti-sūcakaiḥ |
hāva eva bhaved dhelā lalitābhinayātmikā ||SRs_1.328|| 194
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231047 (0.0):
nānā-vikāraiḥ suvyaktaḥ śṛṅgārākṛti-sūcakaiḥ | / hāva eva bhaved dhelā lalitābhinayātmikā ||SRs_1.194||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347545 (0.059):
evaṃ hāva eva bhaved dhelā vyakta śṛṅgāra sūcakaḥ [UN 11.11] iti
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543816 (0.059):
hāva eva bhaved dhelā vyakta śṛṅgāra sūcakaḥ // RUnm_11.11 //
vivṛṇvatī śaila sutā bhāvam aṅgaiḥ / sphurad bāla kadamba kalpaiḥ |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104454 (0.0):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam $ aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065516 (0.0):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887750 (0.031):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvamaṅgaiḥ sphuradvālakadambakalpaiḥ /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805613 (0.051):
aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā Ks_7.61d / aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ Ks_3.68b
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau / mukhena paryasta vilocanena ||SRs_1.329|| [ku.saṃ. 3.68]
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104458 (0.0):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam $ aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ & / sācīkṛtā cārutareṇa tasthau % mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065520 (0.0):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ / / sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887755 (0.0):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvamaṅgaiḥ sphuradvālakadambakalpaiḥ / / sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9132648 (0.027):
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena // / ************* COMMENTARY *************"
atra romāñca mukha sācīkaraṇa paryasta vilocanatvādi vikāraiś
citta vyāpārasyātiprakāśatvena helā | / tatra śobhā
sā śobhā rūpa bhogādyair yat syād aṅga vibhūṣaṇam ||SRs_1.330|| 195ab
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347558 (0.0):
lakṣaṇānusāreṇa helāpy udāhāryā | sā śobhā rūpa bhogādyair yat syād
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543856 (0.0):
atha ayatnajāḥ | tatra śobhā / sā śobhā rūpa bhogādyair yat syād aṅga vibhūṣaṇam // RUnm_11.13 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231054 (0.0):
hāva eva bhaved dhelā lalitābhinayātmikā ||SRs_1.194|| / sā śobhā rūpa-bhogādyair yat syād aṅga-vibhūṣaṇam |
aśithila parirambhād ardha śiṣṭāṅga rāgām
avirata rata vegād aṃsa lamboru cūlīm |
uṣas i śayana gehād uccalantīṃ skhalantīṃ / kara tala dhṛta nīvīṃ kātarākṣīṃ bhajāmaḥ ||SRs_1.331||
atha kāntiḥ / śobhaiva kāntir ākhyātā manmathāpyāyanojjvalā ||SRs_1.332|| 195cd
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543893 (0.0):
lagnā svānte mama na hi bahiḥ seyam adyāpy ayāsīt // RUnm_11.14 // / atha kāntiḥ / śobhaiva kāntir ākhyātā manmathāpyāyanojjvalā // RUnm_11.15 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231062 (0.0):
sā śobhā rūpa-bhogādyair yat syād aṅga-vibhūṣaṇam | / śobhaiva kāntir ākhyātā manmathāpyāyanojjvalā ||SRs_1.195||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347641 (0.015):
śobhaiva kāntir ākhyātā manmathāpyāyanojjvalā || [UN 11.15]
uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12923177 (0.0):
MSS_6531 1 uttiṣṭhantyā ratānte bharamuragapatau pāṇinaikena kṛtvā dhṛtvā
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592596 (0.0):
Subhv_0079-1 uttiṣṭhantyā ratānte bharamuragapatau pāṇinaikena kṛtvā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473824 (0.0):
VidSrk_6.21 *(124)d uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461195 (0.0):
uttāmyattālavaś ca pratapati taraṇāvāṃśavīṃ tāpatandrīm VidSrk_9.13c / uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā VidSrk_6.22a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24263660 (0.0):
kramavardhamānamahimāścaryaṃ murārer vapuḥ // VidSrk_6.21 *(124) //. / uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā $ dhṛtvā cānyena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10874378 (0.0):
kramavardhamānamahimāścaryaṃ murārer vapuḥ // VidSrk_6.21 *(124) //. / uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā dhṛtvā cānyena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16086395 (0.0):
uttiṣṭhantyā ratānte bharam+uragapatau pāṇinā+ekena kṛtvā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064580 (0.058):
(Skmsa.u.ka. 220, vākpatirājasya) / uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā $ dhṛtvā cānyena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339523 (0.058):
(Skmsa.u.ka. 220, vākpatirājasya) / uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā dhṛtvā cānyena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064587 (0.061):
uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā $ dhṛtvā cānyena / vāso vigalita kabarī bhāram aṃśaṃ vahantyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339530 (0.061):
uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā dhṛtvā cānyena / vāso vigalita kabarī bhāram aṃśaṃ vahantyāḥ /
dhṛtvā cānyena vāsaḥ śithilita kavarī bhāram aṃse vahantyāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12923178 (0.0):
MSS_6531 1 uttiṣṭhantyā ratānte bharamuragapatau pāṇinaikena kṛtvā dhṛtvā / cānyena vāso vigalitakabarībhāramaṃse vahantyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064589 (0.0):
uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā $ dhṛtvā cānyena / vāso vigalita kabarī bhāram aṃśaṃ vahantyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339532 (0.0):
uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā dhṛtvā cānyena / vāso vigalita kabarī bhāram aṃśaṃ vahantyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24263661 (0.0):
uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā $ dhṛtvā cānyena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10874379 (0.0):
uttiṣṭhantyā ratānte bharam uragapatau pāṇinaikena kṛtvā dhṛtvā cānyena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16086395 (0.029):
uttiṣṭhantyā ratānte bharam+uragapatau pāṇinā+ekena kṛtvā / dhṛtvā ca+anyena vāsas+vigalitakabarībhāram+aṃse vahantyās+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24263668 (0.050):
vāso vigalitakabarībhāram aṃse vahantyāḥ & / bhūyas tatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ % śayyām ālambya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10874386 (0.050):
vāso vigalitakabarībhāram aṃse vahantyāḥ / / bhūyas tatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ śayyām ālambya nītaṃ
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592597 (0.058):
Subhv_0079-1 uttiṣṭhantyā ratānte bharamuragapatau pāṇinaikena kṛtvā / Subhv_0079-2 dhṛtvā cānyena vāso vigalitakabarībhāramaṃsaṃ vahantyāḥ /
bhūyas tat kāla kānti dviguṇita surata prītinā śauriṇā vaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12923193 (0.0):
MSS_6531 2 bhūyas tatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ śayyāmāli
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592615 (0.0):
Subhv_0079-3 bhūyastatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064603 (0.0):
vāso vigalita kabarī bhāram aṃśaṃ vahantyāḥ & / bhūyas tat kāla kānti dviguṇita surata prītinā śauriṇā vaḥ % śayyām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481805 (0.0):
VidSrk_6.22 *(125)b bhūyas tat kāla kānti dviguṇita surata prītinā śauriṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339546 (0.0):
vāso vigalita kabarī bhāram aṃśaṃ vahantyāḥ / / bhūyas tat kāla kānti dviguṇita surata prītinā śauriṇā vaḥ śayyām ālambya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489173 (0.0):
bhūyas tatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ VidSrk_6.22c *(125c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24263676 (0.0):
vāso vigalitakabarībhāram aṃse vahantyāḥ & / bhūyas tatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ % śayyām ālambya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10874394 (0.0):
vāso vigalitakabarībhāram aṃse vahantyāḥ / / bhūyas tatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ śayyām ālambya nītaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16086411 (0.0):
bhūyas+tatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vas+
śayyām āliṅgya nītaṃ vapur alasa lasad bāhu lakṣmyāḥ punātu ||SRs_1.333||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064612 (0.0):
bhūyas tat kāla kānti dviguṇita surata prītinā śauriṇā vaḥ % śayyām / ālambya nītaṃ vapur alasa lasad bāhu lakṣmyāḥ punātu // VidSrk_6.22 *(125)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14466169 (0.0):
VidSrk_6.22 *(125)c śayyām ālambya nītaṃ vapur alasa lasad bāhu lakṣmyāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339555 (0.0):
bhūyas tat kāla kānti dviguṇita surata prītinā śauriṇā vaḥ śayyām ālambya / nītaṃ vapur alasa lasad bāhu lakṣmyāḥ punātu // VidSrk_6.22 *(125) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24263679 (0.040):
bhūyas tatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ % śayyām ālambya / nītaṃ vapur alasalasadbāhu lakṣmyāḥ punātu // VidSrk_6.22 *(125) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10874397 (0.040):
bhūyas tatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ śayyām ālambya nītaṃ
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592619 (0.044):
Subhv_0079-3 bhūyastatkālakāntidviguṇitasurataprītinā śauriṇā vaḥ / Subhv_0079-4 śayyāmāliṅgya nītaṃ vapuralasalasadbāhu lakṣmyāḥ punātu //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12923200 (0.064):
gya nītaṃ vapuralasalasadbāhu lakṣmyāḥ punātu //
(veṇī saṃhāra 1.3) / atra pūrva ratānta janitāyā vapuḥ kānter uttara ratārambha hetutvān
manmathāpyāyakatvam | / atha dīptiḥ / kāntir eva vayo bhoga deśa kāla guṇādibhiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347650 (0.0):
śobhaiva kāntir ākhyātā manmathāpyāyanojjvalā || [UN 11.15] / kāntir eva vayo bhoga deśa kāla guṇādibhiḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543928 (0.0):
madayati hṛdayaṃ me rundhatī rādhikeyam // RUnm_11.16 // / atha dīptiḥ / kāntir eva vayo bhoga deśa kāla guṇādibhiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231070 (0.0):
śobhaiva kāntir ākhyātā manmathāpyāyanojjvalā ||SRs_1.195|| / kāntir eva vayo-bhoga-deśa-kāla-guṇādibhiḥ ||
uddīpitātivistāraṃ yātā ced dīptir ucyate ||SRs_1.334|| 196
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231075 (0.0):
kāntir eva vayo-bhoga-deśa-kāla-guṇādibhiḥ || / uddīpitātivistāraṃ yātā ced dīptir ucyate ||SRs_1.196||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347653 (0.049):
kāntir eva vayo bhoga deśa kāla guṇādibhiḥ | / uddīpitātivistāraṃ prāptā ced dīptir ucyate || [UN 11.17]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543931 (0.049):
kāntir eva vayo bhoga deśa kāla guṇādibhiḥ | / uddīpitātivistāraṃ prāptā ced dīptir ucyate // RUnm_11.17 //
yatra strīṇāṃ priyatama bhujocchvāsitāliṅgitānām / aṅga glāniṃ surata janitāṃ tantu jālāvalambāḥ |
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28856488 (0.0):
śanakaiḥ puṣkareṣv āhateṣu // KMgD_66 // / yatra strīṇāṃ priyatamabhujocchvāsitāliṅgitānām $ aṅgaglāniṃ suratajanitāṃ
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2934286 (0.0):
puṣkareṣv āhateṣu // KMgD_66 // / yatra strīṇāṃ priyatamabhujocchvāsitāliṅgitānām aṅgaglāniṃ suratajanitāṃ
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27746808 (0.0):
dhūmodgārānukṛtinipuṇā jarjarā niṣpatanti // 2.8 // / yatra strīṇāṃ priyatamabhujocchvāsitāliṅgitānām $
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4556627 (0.048):
yakṣaś cakre janakatanayāsnānapuṇyodakeṣu KMgD_1c / yatra strīṇāṃ priyatamabhujocchvāsitāliṅgitānām KMgD_67a
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21049632 (0.050):
yakṣaś cakre janakatanayāsnānapuṇyodakeṣu Md_1.1c / yatra strīṇāṃ priyatamabhujocchvāsitāliṅgitānām Md_2.9a
tvat saṃrodhāpagama viśadaś candra pādair niśīthe
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27746822 (0.0):
aṅgaglāniṃ suratajanitāṃ tantujālāvalambāḥ & / tvatsaṃrodhāpagamaviśadaś candrapādair niśīthe %
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21048457 (1.192):
tvatsaṃrodhāpagamaviśadaś candrapādair niśīthe Md_2.9c
vyālumpanti sphuṭa jala lava syandinaś candra kāntāḥ ||SRs_1.335||
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27746825 (0.0):
tvatsaṃrodhāpagamaviśadaś candrapādair niśīthe % / vyālumpanti sphuṭajalalavasyandinaś candrakāntāḥ // 2.9 //
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28856505 (0.025):
tvatsaṃrodhāpagamaviśadaiś cotitāś candrapādair % vyālumpanti / sphuṭajalalavasyandinaś candrakāntāḥ // KMgD_67 //
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4557011 (0.025):
vyālambethāḥ surabhitanayālambhajāṃ mānayiṣyan KMgD_45c / vyālumpanti sphuṭajalalavasyandinaś candrakāntāḥ KMgD_67d
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2934304 (0.025):
tvatsaṃrodhāpagamaviśadaiś cotitāś candrapādair vyālumpanti / sphuṭajalalavasyandinaś candrakāntāḥ // KMgD_67 //
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21050055 (0.025):
vyālambethāḥ surabhitanayālambhajāṃ mānayiṣyan Md_1.48c / vyālumpanti sphuṭajalalavasyandinaś candrakāntāḥ Md_2.9d
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26652184 (0.025):
tvatsaṃrodhāpagamaviśadaiś cotitāś candrapādair % vyālumpanti / sphuṭajalalavasyandinaś candrakāntāḥ // KMdV_67 //
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27024750 (0.025):
vyālambethāḥ surabhitanayālambhajāṃ mānayiṣyan KMdV_45c / vyālumpanti sphuṭajalalavasyandinaś candrakāntāḥ KMdV_67d
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2554040 (0.025):
tvatsaṃrodhāpagamaviśadaiś cotitāś candrapādair vyālumpanti / sphuṭajalalavasyandinaś candrakāntāḥ // KMdV_67 //
[meghadūta 2.9] / atra priyatamāliṅgana saudha jyotsnādi guṇaiḥ surata glāni vyālopanād
uttara suratotsāha rūpā dīptiḥ pratīyate |
atha prāgalbhyam / niḥśaṅkatvaṃ prayogeṣu prāgalbhyaṃ parikīrtyate ||SRs_1.336|| 197ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231081 (0.0):
uddīpitātivistāraṃ yātā ced dīptir ucyate ||SRs_1.196|| / niḥśaṅkatvaṃ prayogeṣu prāgalbhyaṃ parikīrtyate |
śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ / śaṅkarasya rahasi prapannayā |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109990 (0.0):
sāgarād anapagā hi jāhnavī % so 'pi tanmukharasaikanirvṛtiḥ // Ks_8.16 // / śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ $ śaṅkarasya rahasi prapannayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071050 (0.0):
sāgarād anapagā hi jāhnavī so 'pi tanmukharasaikanirvṛtiḥ // Ks_8.16 // / śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ śaṅkarasya rahasi prapannayā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239932 (0.0):
evam śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ śaṅkarasya rahasi prapannayā /"
śikṣitaṃ yuvati naipuṇaṃ tayā / yat tad eva guru dakṣiṇī kṛtam ||SRs_1.337|| [ku.saṃ. 8.17]
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109993 (0.0):
śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ $ śaṅkarasya rahasi prapannayā & / śikṣitaṃ yuvatinaipuṇaṃ tayā % yat tad eva gurudakṣiṇīkṛtam // Ks_8.17 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071053 (0.0):
śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ śaṅkarasya rahasi prapannayā / / śikṣitaṃ yuvatinaipuṇaṃ tayā yat tad eva gurudakṣiṇīkṛtam // Ks_8.17 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239935 (0.037):
evam śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ śaṅkarasya rahasi prapannayā / / śikṣitaṃ suratinaipuṇaṃ tayā yattadeva gurudakṣiṇīkṛtam" //"
atra guru dakṣiṇī kṛtam ity anena pratikaraṇa rūpaṃ prāgalbhyaṃ pratīyate
atha mādhuryam / mādhuryaṃ nāma ceṣṭānāṃ sarvāvasthāsu mārdavam ||SRs_1.338|| 197cd
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543968 (0.0):
kiśorī sā tene hari manasi rādhā manasijam // RUnm_11.18 // / atha mādhuryam / mādhuryaṃ nāma ceṣṭānāṃ sarvāvasthāsu cārutā // RUnm_11.19 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231088 (0.0):
mādhuryaṃ nāma ceṣṭānāṃ sarvāvasthāsu mārdavam ||SRs_1.197||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347582 (0.055):
kuntala tviḍ guṇa śriyā sudhita hāsa nirīkṣaṇena [BhP 10.33.22] / mādhuryaṃ nāma ceṣṭānāṃ sarvāvasthāsu cārutā [UN 11.19] | tad yathā
vāmaṃ sandhi stimita valayaṃ nyasya hastaṃ nitambe
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1761156 (0.0):
vāmaṃ sandhi stimita valayaṃ nyasya hastaṃ nitambe
kṛtvā śyāmāviṭapa sadṛśaṃ srasta muktaṃ dvitīyam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1761164 (0.0):
vāmaṃ sandhi stimita valayaṃ nyasya hastaṃ nitambe / kṛtvā śyāmā viṭapa sadṛśaṃ srasta muktaṃ dvitīyam |
pādāṅguṣṭhālulita kusume kuṭṭime pātitākṣaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1761170 (0.0):
kṛtvā śyāmā viṭapa sadṛśaṃ srasta muktaṃ dvitīyam | / pādāṅguṣṭhālulita kusume kuṭṭime pātitākṣaṃ
nṛttād asyāḥ sthitam atitarāṃ kāntam ṛjvāyatārdham ||SRs_1.339||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1761176 (0.0):
pādāṅguṣṭhālulita kusume kuṭṭime pātitākṣaṃ / nṛttād asyāḥ sthitam atitarāṃ kāntam ṛjvāyatārdham ||SRs_3.294|| [mā.a.mi.
(mālavikāgni mitram 2.6) / atra pādāṅguṣṭhena kusuma lolanādi kriyāṇāṃ nṛttānta pariśrāntāv api
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1729742 (0.006):
chando nartayitur yathaiva manasi śliṣṭaṃ tathāsyā vapuḥ ||SRs_1.287|| / (mālavikāgni mitram 2.3)
cārutvān[*4] mādhuryam | / [*4] Note that cārutā, as found in Ujjvala nīlamaṇi, is the word used here
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143609 (0.011):
[*42] The word ap, water"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150170 (0.020):
[*224] Beginning with the words tad adya in VMP 5.1.149.8 and ending here / with the word juṣadhvaṃ a complete verse from RV 10.53.4 is quoted. In the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033087 (0.022):
joined to the preceding word in vowel sandhi. Thus we write ..."
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19207136 (0.022):
7. iti not used at the end as it is used in the case of the last sūtras of
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012911 (0.025):
Ajātaśatru asks the Buddha if it is possible to show any visible benefit
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936886 (0.027):
@All the verses used here are found in the Udānavarga (Sanskrittexte aus
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4071464 (0.027):
%% Several interpretations of this example are presented in /msM, but it
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432689 (0.027):
[*NOTE: This is the starting point of the Bhagavat-sandarbha. The two
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186879 (0.027):
found in the Kāvya-saṅgraha forms the backbone of the order of the verses / presented here, even though Arjunavarmadeva considers some of the verses
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190556 (0.027):
of the order of the verses presented here, even though Arjunavarmadeva
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977838 (0.028):
%% the two extra transcripts consulted by Mme Brunner end in the / %% middle of the commentary on \CP\ 130. Only some of them add a colophon.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033154 (0.028):
by a comma (no blank) -- which does not occur in this file of / course. There is no blank between the siglum and the variant.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12166390 (0.029):
[*816] The texts inserts the word ya here which we have omitted.
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186845 (0.029):
edition. There seems to be a great deal of variation in the order and / numbering
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26644791 (0.030):
The same half-verse is quoted there and in 6:8.12.} / na tu sarvasminsamayātikrame vakṣyamāṇaiḥ prāyaścittaiḥ kṣapita iti
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12145051 (0.049):
beginning of praśna 5, and this is why the two sets of pages 17 and 18
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 971727 (0.052):
%% (1985:362, fn.5) that the karaṇīsūtra is used to trace the box
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033192 (0.052):
variant if there is more than one) is closed by the closing
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144817 (0.052):
46. The numbering has been adjusted to reflect the complete verse, which / now appears here at the end of chapter 45.
in the place of mārdava. / atha dhairyam
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143609 (0.016):
[*42] The word ap, water"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414802 (0.022):
[Vṛ. reads in the place of the last two sentences: tad etad upalakṣaṇaṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150170 (0.024):
[*224] Beginning with the words tad adya in VMP 5.1.149.8 and ending here / with the word juṣadhvaṃ a complete verse from RV 10.53.4 is quoted. In the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033087 (0.025):
joined to the preceding word in vowel sandhi. Thus we write ..."
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432689 (0.025):
[*NOTE: This is the starting point of the Bhagavat-sandarbha. The two
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187461 (0.026):
regarding the wording of the text. The exact place of this sign may differ / slightly from where it is / placed in the printed edition.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19207136 (0.026):
7. iti not used at the end as it is used in the case of the last sūtras of
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4071464 (0.027):
%% Several interpretations of this example are presented in /msM, but it
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977838 (0.028):
%% the two extra transcripts consulted by Mme Brunner end in the / %% middle of the commentary on \CP\ 130. Only some of them add a colophon.
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743835 (0.028):
corrected. In a few cases I also adopted a different reading, when / it seemed to make more sense. It is also an uncorrected version.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033153 (0.028):
by a comma (no blank) -- which does not occur in this file of / course. There is no blank between the siglum and the variant.
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186880 (0.029):
found in the Kāvya-saṅgraha forms the backbone of the order of the verses / presented here, even though Arjunavarmadeva considers some of the verses
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190557 (0.029):
of the order of the verses presented here, even though Arjunavarmadeva
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10713416 (0.029):
Bhatt observes that it appears (with some / differences) in the {Śabdakalpadruma}
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006616 (0.030):
The elephant Dhanapālaka follows submissively the Buddha, dies of grief / and is reborn in the heaven of the four great kings
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936886 (0.030):
@All the verses used here are found in the Udānavarga (Sanskrittexte aus
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12173526 (0.030):
[*930] VMP omits saścad devo devam satyam indraṃ, which is in RV, and has / = in its place in the text.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012911 (0.030):
Ajātaśatru asks the Buddha if it is possible to show any visible benefit
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557772 (0.030):
The TUSTEP format includes a reference number in front of / every record; this machine reference has been calculated in such
sthirā cittonnatir yā tu tad dhairyam iti saṃjñitam ||SRs_1.340|| 198ab
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544093 (0.0):
mamaivedaṃ janmāntara durita dusṭa druma phalam // RUnm_11.25 // / atha dhairyam / sthirā cittonnatir yā tu tad dhairyam iti kīrtyate // RUnm_11.26 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231095 (0.0):
mādhuryaṃ nāma ceṣṭānāṃ sarvāvasthāsu mārdavam ||SRs_1.197|| / sthirā cittonnatir yā tu tad dhairyam iti saṃjñitam |
atha viśvātmane gaurī sandideśa mithaḥ sakhīm |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106926 (0.019):
atha viśvātmane gaurī $ saṃdideśa mithaḥ sakhīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067988 (0.019):
atha viśvātmane gaurī saṃdideśa mithaḥ sakhīm /
dātā me bhūtbhṛtāṃ nāthaḥ pramāṇīkriyatām iti ||SRs_1.341|| [ku.sam. 6.1]
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106929 (0.062):
atha viśvātmane gaurī $ saṃdideśa mithaḥ sakhīm & / dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ % pramāṇīkriyatām iti // Ks_6.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067991 (0.062):
atha viśvātmane gaurī saṃdideśa mithaḥ sakhīm / / dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ pramāṇīkriyatām iti // Ks_6.1 //
atha audāryam / audāryaṃ vinayaṃ prāhuḥ sarvāvasthānugaṃ budhāḥ ||SRs_1.342|| 198cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231102 (0.0):
sthirā cittonnatir yā tu tad dhairyam iti saṃjñitam | / audāryaṃ vinayaṃ prāhuḥ sarvāvasthānugaṃ budhāḥ ||SRs_1.198||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544035 (5.960):
tena tuṣṭim atulāṃ harir yayau // RUnm_11.22 // / atha audāryam / audāryaṃ vinayaṃ prāhuḥ sarvāvasthāgataṃ budhāḥ // RUnm_11.23 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347622 (0.035):
tatraikāṃsa gataṃ bāhum [BhP 10.33.11] ity ādau darśitā | / audāryaṃ vinayaṃ prāhuḥ sarvāvasthā gataṃ budhāḥ | [UN 11.15]
kalyāṇa buddher athavā tavāyaṃ / na kāma cāro mayi śaṅkanīyaḥ |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14278509 (0.0):
kalyāṇabuddher atha vā tavāyaṃ $ na kāmacāro mayi śaṅkanīyaḥ &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15389041 (0.0):
kalyāṇabuddher atha vā tavāyaṃ na kāmacāro mayi śaṅkanīyaḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19274786 (0.060):
na kaścana bhrātṛṣu teṣu śakto Ragh_14.43c / na kāmacāro mayi śaṅkanīyaḥ Ragh_14.62b
mamaiva janmāntara pātakānāṃ / vipāka visphūrjathur aprasahyaḥ ||SRs_1.343|| (ra.vaṃ. 14.62)
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14278514 (0.0):
kalyāṇabuddher atha vā tavāyaṃ $ na kāmacāro mayi śaṅkanīyaḥ & / mamaiva janmāntarapātakānāṃ % vipākavisphūrjathur aprasahyaḥ // Ragh_14.62
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15389046 (0.0):
kalyāṇabuddher atha vā tavāyaṃ na kāmacāro mayi śaṅkanīyaḥ / / mamaiva janmāntarapātakānāṃ vipākavisphūrjathur aprasahyaḥ // Ragh_14.62
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1741737 (0.063):
vivarṇa bhāvaṃ sa sa bhūmi pālaḥ ||SRs_2.222|| (ra.vaṃ. 6.67) / ity atra viṣādasyānanyāṅgatvam | evam anyeṣām api
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1750639 (0.064):
ekāpsaraḥ prārthanayor vivādaḥ ||SRs_2.526|| (ra.vaṃ. 7.53) / atra kasyāścid divya vanitāyā vīra dvaye
atrānaparādhe' pi niṣkāsayato rāmasyānupālambhāt sītāyā audāryaṃ pratīyate
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1750639 (0.050):
ekāpsaraḥ prārthanayor vivādaḥ ||SRs_2.526|| (ra.vaṃ. 7.53) / atra kasyāścid divya vanitāyā vīra dvaye
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1740455 (0.063):
śaśaṃsa vācā punaruktayeva ||SRs_2.174|| (ra.vaṃ. 2.68) / ādi śabdād guru rāja prasādādayaḥ | guru prasādād, yathā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1741737 (0.063):
vivarṇa bhāvaṃ sa sa bhūmi pālaḥ ||SRs_2.222|| (ra.vaṃ. 6.67) / ity atra viṣādasyānanyāṅgatvam | evam anyeṣām api
| sarvāvasthā samatvāviditeṅgitākāratva rūpayor lakṣaṇayoś citta dhairya
evāntarbhūtatvāt bhoja rāja lakṣitau sthairya gāmbhīrya rūpāv anyau dvau
cittārambhau cāsmad ukte dhairya evāntarbhūtāv iti daśaiva cittārambhāḥ |
atha gātrārambhāḥ / līlā vilāso vicchittir vibhramaḥ kilakiñcitam |
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051654 (0.0):
audāryaṃ dhairyamityete sapta bhāvā ayatnajāḥ // DhDaś_2.29 // / līlā vilāso vicchittirvibhramaḥ kilakiñcitam /"
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543692 (0.0):
audāryaṃ dhairym ity ete saptaiva syur ayatnajāḥ // RUnm_11.4 // / līlā vilāso vicchittir vibhramaḥ kilakiñcitam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231111 (0.0):
audāryaṃ vinayaṃ prāhuḥ sarvāvasthānugaṃ budhāḥ ||SRs_1.198|| / līlā vilāso vicchittir vibhramaḥ kilakiñcitam |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106014 (1.788):
bhāvo hāvaśca helā ca mādhuryaṃ dhairyamityapi / / līlā vilāso vicchittirvibhramaḥ kilakiñcitam // ViPrud_4.81 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887663 (0.022):
audārthaṃ dhairyamityete saptaiva syurayatnajāḥ // VisSd_3.90 // / līlā vilāso vicchittirvivvokaḥ kilakiñcitam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13612402 (0.024):
audāryaṃ dhairyam ity ete saptaiva syur ayatnajāḥ // VisSd_3.90 // / līlā vilāso vicchittir bibbokaḥ kilakiñcitam /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27995325 (0.034):
līlā vilāso vicchittirvibhramaḥ kilikiñcitam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4898254 (0.062):
līlā vilāso vichittirvibhramaṃ kilakiñcitaṃ /AP_340.002ab/ / moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ vivvoko lalitantathā //AP_340.002cd/
moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ bibboko lalitaṃ tathā | 199 / vihṛtaṃ ceti vijñeyā yoṣitāṃ daśa gātrajāḥ ||SRs_1.344||
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051660 (0.0):
līlā vilāso vicchittirvibhramaḥ kilakiñcitam / / moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ bibboko lalitaṃ tathā /"
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6543696 (0.0):
līlā vilāso vicchittir vibhramaḥ kilakiñcitam | / moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ bibboko lalitaṃ tathā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231121 (0.0):
līlā vilāso vicchittir vibhramaḥ kilakiñcitam | / moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ bibboko lalitaṃ tathā ||SRs_1.199||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13612403 (0.0):
līlā vilāso vicchittir bibbokaḥ kilakiñcitam / / moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ vibhramo lalitaṃ madaḥ // VisSd_3.91 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887665 (1.788):
līlā vilāso vicchittirvivvokaḥ kilakiñcitam / / moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ vibhramo lalitaṃ madaḥ // VisSd_3.91 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4898257 (0.010):
līlā vilāso vichittirvibhramaṃ kilakiñcitaṃ /AP_340.002ab/ / moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ vivvoko lalitantathā //AP_340.002cd/
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27995332 (0.017):
līlā vilāso vicchittirvibhramaḥ kilikiñcitam / / moṭṭāyitaṃ kuṭṭimitaṃ bibboko lalitaṃ tathā // BhN_22.12 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106018 (0.025):
līlā vilāso vicchittirvibhramaḥ kilakiñcitam // ViPrud_4.81 // / moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ bibboko lalitaṃ tathā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9132505 (0.053):
līlā vilāso vicchittirvivvokaḥ kilakiñcitam / / moṭṭāyitaṃ kuṭṭamitaṃ vibhramo lalitaṃ madaḥ // VisSd_3.91 //
tatra līlā / priyānukaraṇaṃ yat tu madhurālāpa pūrvakaiḥ | 200
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231131 (0.0):
priyānukaraṇaṃ yat tu madhurālāpa-pūrvakaiḥ ||SRs_1.200||
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051724 (0.043):
cāpalāvihatā dhairyaṃ cidvṛttiravikatthanā // DhDaś_2.34 // / priyānukaraṇaṃ līlā madhurāṅgaviceṣṭitaiḥ /"
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544131 (0.063):
atha svabhāvajāḥ | tatra līlā / priyānukaraṇaṃ līlā ramyair veśa kriyādibhiḥ // RUnm_11.28 //
ceṣṭitair gatibhir vā syāt sā līleti nigadyate ||SRs_1.345||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231134 (0.0):
priyānukaraṇaṃ yat tu madhurālāpa-pūrvakaiḥ ||SRs_1.200|| / ceṣṭitair gatibhir vā syāt sā līleti nigadyate |
duṣṭa kāliya tiṣṭhādya kṛṣṇo' ham iti cāparā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544148 (0.026):
yathā viṣṇu purāṇe (5.13.27) / duṣṭa kāliya tiṣṭhādya kṛṣṇo'ham iti cāparā |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23446916 (0.047):
sakhyaḥ paśyata kṛṣṇasya $ mama vikramam adbhutam // ViP_5,13.25*19:2 / duṣṭa kāliya tiṣṭhātra $ kṛṣṇo 'ham iti cāparā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5153579 (0.051):
duṣṭa kāliya tiṣṭhātra kṛṣṇo 'ham iti cāparā / / bāhum āsphoṭya kṛṣṇasya līlāsarvasvam ādade // ViP_5,13.26 //
bāhum āsphoṭya kṛṣṇasya līlā sarvasvam ādade ||SRs_1.346|| [vi.pu.
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544154 (0.0):
duṣṭa kāliya tiṣṭhādya kṛṣṇo'ham iti cāparā | / bāhum āsphoṭya kṛṣṇasya līlā sarvasvam ādade // RUnm_11.29 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23446921 (0.007):
duṣṭa kāliya tiṣṭhātra $ kṛṣṇo 'ham iti cāparā & / bāhum āsphoṭya kṛṣṇasya % līlāsarvasvam ādade // ViP_5,13.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5153584 (0.007):
duṣṭa kāliya tiṣṭhātra kṛṣṇo 'ham iti cāparā / / bāhum āsphoṭya kṛṣṇasya līlāsarvasvam ādade // ViP_5,13.26 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10166598 (0.044):
duṣṭakāliya tiṣṭhātra kṛṣṇohamiti cāparā / / bāhumāsphoṭya kṛṣṇasya līlayā sarvamādade // ViP_5,13.27 //
atha vilāsaḥ / priya samprāpti samaye bhrū netrānana karmaṇām | 201
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231143 (0.0):
ceṣṭitair gatibhir vā syāt sā līleti nigadyate | / priya-samprāpti-samaye bhrū-netrānana-karmaṇām ||SRs_1.201||
tātkāliko viśeṣo yaḥ sa vilāsa itīritaḥ ||SRs_1.347||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231147 (0.0):
priya-samprāpti-samaye bhrū-netrānana-karmaṇām ||SRs_1.201|| / tātkāliko viśeṣo yaḥ sa vilāsa itīritaḥ |
bālā sakhī tanu latāntaritā bhavantam
ālokya mugdha madhurair alasair apāṅgaiḥ | / siṃha kṣamā ramaṇa cittaja mohanāstrair
lakṣmīr abhitti likhiteva ciraṃ samāste ||SRs_1.348||
atha vicchittiḥ / ākalpa kalpanālpāpi vicchittir atikānti kṛt ||SRs_1.349|| 202
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544269 (0.0):
kālindī tava dṛk taraṅgita bharais tanvaṅgi gaṅgāyate // RUnm_11.33 // / atha vicchittiḥ / ākalpa kalpanālpāpi vicchittiḥ kānti poṣa kṛt // RUnm_11.34 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231155 (0.0):
tātkāliko viśeṣo yaḥ sa vilāsa itīritaḥ | / ākalpa-kalpanālpāpi vicchittir atikānti-kṛt ||SRs_1.202||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348089 (0.035):
spaṣṭam | / ākalpa kalpanālpāpi vicchittiḥ kānti poṣa kṛt || [UN 11.34]
ālolair avagamyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899747 (1.788):
MSS_5362 1 ālolairupagamyate madhukaraiḥ keśeṣu mālyagrahaḥ kāntiḥ kāpi
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542431 (1.788):
āloklair anumīyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ / kāntiḥ kāpi kapolayoḥ prathayate tāmbūlam antargatam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730027 (1.788):
ālolair anumīyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ
kāntiḥ kāpi kapolayoḥ prathayate tāmbūlam antargatam | / aṅgānām anumīyate parimalair ālepana prakriyā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899757 (0.0):
MSS_5362 1 ālolairupagamyate madhukaraiḥ keśeṣu mālyagrahaḥ kāntiḥ kāpi / kapolayoḥ prathayate tāmbūlamantargatam /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542440 (0.0):
āloklair anumīyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ / kāntiḥ kāpi kapolayoḥ prathayate tāmbūlam antargatam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730038 (0.0):
ālolair anumīyate madhukaraiḥ keśeṣu mālya grahaḥ / kāntiḥ kāpi kapolayoḥ prathayate tāmbūlam antargatam |
veṣaḥ ko' pi vidagdha eṣa sudṛśaḥ sūte sukhaṃ cakṣuṣoḥ ||SRs_1.350||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6542448 (0.0):
aṅgānām anubhūyate parimalair ālepana prakriyā / veṣaḥ ko'pi vidagdha eṣa sudṛśaḥ sūte sukhaṃ cakṣuṣoḥ // RUnm_10.59 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730046 (0.0):
aṅgānām anubhūyate parimalair ālepana prakriyā / veṣaḥ ko' pi vidagdha eṣa sudṛśaḥ sūte sukhaṃ cakṣuṣoḥ ||SRs_1.302||
atha vibhramaḥ / priyā gamana velāyāṃ madanāveśa sambhramāt |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231163 (0.0):
ākalpa-kalpanālpāpi vicchittir atikānti-kṛt ||SRs_1.202|| / priyā-gamana-velāyāṃ madanāveśa-sambhramāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347990 (0.028):
vallabha prāpti velāyāṃ madanāveśa sambhramāt | / vibhramo hāra mālyādi bhūṣā sthāna viparyayaḥ || [UN 11.39]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544353 (0.028):
atha vibhramaḥ / vallabha prāpti velāyāṃ madanāveśa sambhramāt |
vibhramo' ṅgada hārādi bhūṣā sthāna viparyayaḥ ||SRs_1.351|| 203
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231168 (0.0):
priyā-gamana-velāyāṃ madanāveśa-sambhramāt | / vibhramo' ṅgada-hārādi-bhūṣā-sthāna-viparyayaḥ ||SRs_1.203||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347995 (0.036):
vallabha prāpti velāyāṃ madanāveśa sambhramāt | / vibhramo hāra mālyādi bhūṣā sthāna viparyayaḥ || [UN 11.39]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544358 (0.036):
vallabha prāpti velāyāṃ madanāveśa sambhramāt | / vibhramo hāra mālyādi bhūṣā sthāna viparyayaḥ // RUnm_11.39 //
cakāra kācit sita candanāṅke / kāñcī kalāpaṃ stana bhāra yugme |
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21975041 (0.0):
cakāra kācitsitacandanāṅke kāñcīkalāpaṃ stanabhāradṛṣṭe /"
priyaṃ prati preṣita dṛṣṭir anyā / nitamba bimbe ca babandha hāram ||SRs_1.352||
atha kilakiñcitam / śoka roṣāśru harṣādeḥ saṅkaraḥ kila kiñcitam ||SRs_1.353|| 204ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231177 (0.0):
vibhramo' ṅgada-hārādi-bhūṣā-sthāna-viparyayaḥ ||SRs_1.203|| / śoka-roṣāśru-harṣādeḥ saṅkaraḥ kila-kiñcitam |
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051756 (0.045):
krodhāśruharṣabhītyādeḥ saṅkaraḥ kilakiñcitam / / moṭṭāyitaṃ tu tadbhāvabhāvaneṣṭakathādiṣu // DhDaś_2.37 //"
dattaṃ śrutaṃ dyūta paṇaṃ sakhībhyo / vivakṣati preyasi kuñcita bhrūḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742879 (0.0):
badhnāti bhāva viśrambhaṃ so' yaṃ praṇaya ucyate ||SRs_2.262|| / pratiśrutaṃ dyūta paṇaṃ sakhībhyo
kaṇṭhaṃ karābhyām avalambya tasya / mukhaṃ pidhatte sma kapolakena ||SRs_1.354||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742884 (0.0):
vivakṣati preyasi kuñcita bhrūḥ | / kaṇṭhaṃ karābhyām avalambya tasya
rati krīḍā dyūte katham api samāsādya samayaṃ
mayā labdhe tasyāḥ kvaṇita kala kaṇṭhārdham adhare |
kṛta bhrū bhaṅgāsau prakaṭita vilakṣārdha rudita
smita krodhodbhrāntaṃ punar api vidadhyān mayi mukham ||SRs_1.355||
(dhanikasya avalokaḥ to da.rū. 2.39) / atha moṭṭāyitam
svābhilāṣa prakaṭam moṭṭāyitam itīritam ||SRs_1.356|| 204
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231183 (0.0):
śoka-roṣāśru-harṣādeḥ saṅkaraḥ kila-kiñcitam | / svābhilāṣa-prakaṭam moṭṭāyitam itīritam ||SRs_1.204||
yathā mamaiva / ākarṇya karṇa yugalaika rasāyanāni
tanvyā priyasya gaditāni sakhī kathāsu | / ālola kaṅkaṇa jhaṇatkaraṇābhirāmam
āvellite bhuja late lalitāṅga bhaṅgam ||SRs_1.357||
atha kuṭṭamitam / keśādharādi grahaṇe modamāne' pi mānase |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231192 (0.0):
svābhilāṣa-prakaṭam moṭṭāyitam itīritam ||SRs_1.204|| / keśādharādi-grahaṇe modamāne' pi mānase |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 888167 (0.043):
atha kuṭṭamitam / keśastanādharādīnāṃ grahe harṣe 'pi sambhramāt /
duḥkhiteva bahiḥ kupyed yatra kuṭṭamitaṃ hi tat ||SRs_1.358|| 205
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231196 (0.0):
keśādharādi-grahaṇe modamāne' pi mānase | / duḥkhiteva bahiḥ kupyed yatra kuṭṭamitaṃ hi tat ||SRs_1.205||
pāṇi pallava vidhūnanam antaḥ / śītkṛtāni nayanārdha nimeṣāḥ |
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7334304 (0.056):
pāṇipallavavidhūnanam+antas+sītkṛtāni nayanārdhanimeṣās+ / / yoṣitām+rahasi gadgadavācām+astratām+upayayus+madanasya // BhKir_9.50
yoṣitāṃ rahasi gadgada vācām / astratām upayayur madanasya ||SRs_1.359|| [kirāṭa 9.50]
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18445014 (0.0):
pāṇipallavavidhūnanam antaḥ sītkṛtāni nayanārdhanimeṣāḥ / / yoṣitāṃ rahasi gadgadavācām astratām upayayur madanasya // BhKir_9.50 //
atra rahasīti sāmānya sūcitānāṃ keśādhara grahaṇādīnāṃ kārya bhūtaiḥ
pāṇi pallava vidhūnana sītkṛtādibhir bahir eva kopasya pratīyamānatvāt
kuṭṭamitam | / atha bibbokaḥ / iṣṭe' py anādaro garvān mānād bibboka īritaḥ ||SRs_1.360|| 206ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231203 (0.0):
duḥkhiteva bahiḥ kupyed yatra kuṭṭamitaṃ hi tat ||SRs_1.205|| / iṣṭe' py anādaro garvān mānād bibboka īritaḥ |
garvād, yathā / puṃsānunītā śata sāma vādair
garvān nirīheva cucumba kācit | / arthānabhīṣṭān api vāma śīlāḥ
striyaḥ parārthān iva kalpayanti ||SRs_1.361|| / mānād, yathā
nirvibhujya daśana cchadaṃ tato / vāci bhartur avadhīraṇā parā |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110500 (0.060):
tvāṃ vinodanipuṇaḥ sakhījano % valguvādini vinodayiṣyati // Ks_8.48 // / nirvibhujya daśanacchadaṃ tato $ vāci bhartur avadhīraṇāparā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071560 (0.060):
tvāṃ vinodanipuṇaḥ sakhījano valguvādini vinodayiṣyati // Ks_8.48 // / nirvibhujya daśanacchadaṃ tato vāci bhartur avadhīraṇāparā /
śaila rāja tanayā samīpagām / ālalāpi vijayām ahetukam ||SRs_1.362|| [ku.saṃ. 8.49]
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110508 (0.062):
śailarājatanayā samīpagām % ālalāpa vijayām ahetukam // Ks_8.49 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071568 (0.062):
śailarājatanayā samīpagām ālalāpa vijayām ahetukam // Ks_8.49 //
atra sandhyā nimittaṃ mānād anādareṇa bibbokaḥ |
atha lalitam / vinyāsa bhaṅgi raṅgānāṃ bhrū vilāsa manoharāḥ |206
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544729 (0.0):
svayam adhyāpaya gauri śārikām // RUnm_11.55 // / atha lalitam / vinyāsa bhaṅgi raṅgānāṃ bhrū vilāsa manoharāḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231211 (5.960):
iṣṭe' py anādaro garvān mānād bibboka īritaḥ | / vinyāsa-bhaṅgi-raṅgānāṃ bhrū-vilāsa-manoharāḥ ||SRs_1.206||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348030 (0.005):
bhrū kuṭim ābadhya [BhP 10.32.6] ity ādāv udāhariṣyate | / vinyāsa bhaṅgi raṅgānāṃ bhrū vilāsa manoharāḥ |
sukumārā bhaved yatra lalitaṃ tad udīritam ||SRs_1.363|| / caraṇa kamala kāntyā dehalīm arcayantī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732535 (0.0):
tatra mṛdu varṇa bandhasya samatā, yathā / caraṇa kamala kāntyā dehalīm arcayantī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348032 (0.005):
vinyāsa bhaṅgi raṅgānāṃ bhrū vilāsa manoharāḥ | / sukumārā bhaved yatra lalitaṃ tad udīritam | [UN 11.56] | tac ca
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544731 (0.005):
vinyāsa bhaṅgi raṅgānāṃ bhrū vilāsa manoharāḥ | / sukumārā bhaved yatra lalitaṃ tad udīritam // RUnm_11.56 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231213 (0.006):
vinyāsa-bhaṅgi-raṅgānāṃ bhrū-vilāsa-manoharāḥ ||SRs_1.206|| / sukumārā bhaved yatra lalitaṃ tad-udīritam |
kanaka maya kavāṭaṃ pāṇinā kampayantī | / kuvalaya mayam akṣṇā toraṇaṃ pūrayantī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732545 (0.0):
caraṇa kamala kāntyā dehalīm arcayantī / kanaka maya kavāṭaṃ pāṇinā kampayantī |
varatanur iyam āste mandirasyeva lakṣmīḥ ||SRs_1.364||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732549 (0.0):
kuvalayamayam akṣṇā toraṇaṃ pūrayantī / vara tanur iyam āste mandirasyeva lakṣmīḥ ||SRs_1.427||
atha vihṛtam / īrṣyayā māna lajjābhyāṃ na dattaṃ yogyam uttaram | 207
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231223 (0.0):
sukumārā bhaved yatra lalitaṃ tad-udīritam | / īrṣyayā māna-lajjābhyāṃ na dattaṃ yogyam uttaram ||SRs_1.207||
kriyayā vyajyate yatra vihṛtaṃ tad udīritam ||SRs_1.365|| / īrṣyayā, yathā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231226 (0.0):
īrṣyayā māna-lajjābhyāṃ na dattaṃ yogyam uttaram ||SRs_1.207|| / kriyayā vyajyate yatra vihṛtaṃ tad udīritam |
tathāgatāyāṃ parihāsa pūrvaṃ / sakhyāṃ sakhī vetra bhṛd ābabhāṣe |
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266151 (0.0):
Ragh_6.81 // / tathāgatāyāṃ parihāsapūrvaṃ $ sakhyāṃ sakhī vetradharā babhāṣe &
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 397245 (0.0):
Ragh(K)_6.81 // / tathāgatāyāṃ parihāsapūrvaṃ sakhyāṃ sakhī vetradharā babhāṣe /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21965413 (0.0):
ādigrahaṇāt- / tathāgatāyāṃ parihāsapūrvaṃ sakhyāṃ sakhī vetrabhṛdābabhāṣe /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377676 (0.049):
romāñcalakṣyeṇa sa gātrayaṣṭiṃ bhittvā nirākrāmad arālakeśyāḥ // Ragh_6.81 / tathāgatāyāṃ parihāsapūrvaṃ sakhyāṃ sakhī vetradharā babhāṣe /
ārye vrajāvo' nyata ity athaināṃ / vadhūr asūyākuṭilaṃ dadarśa ||SRs_1.366||
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266160 (0.0):
ārye vrajāmo 'nyata ity athaināṃ % vadhūr asūyākuṭilaṃ dadarśa //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377685 (0.0):
ārye vrajāmo 'nyata ity athaināṃ vadhūr asūyākuṭilaṃ dadarśa // Ragh_6.82
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 397254 (0.0):
ārye vrajāmo 'nyata ityathaināṃ vadhūrasūyākuṭilaṃ dadarśa // Ragh(K)_6.82
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21965422 (0.0):
bāle vrajāmo 'nyata ityathaināṃ vadhūrasūyākuṭilaṃ dadarśa //
atra na vrajāva ity uttaram adattvā kuṭila darśanenaiva vyañjanād vihṛtam
mānena, yathā / adyāpi tan manasi samparivartate me
rātrau mayi kṣutavati kṣiti pāla putryā |
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604290 (0.0):
adya+api tat-manasi saṃparivartate me $ rātrau mayi kṣutavati
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510879 (0.013):
adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati kṣitipālaputryā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816545 (0.013):
MSS_0886 1 adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati
jīveti maṅgala vacaḥ parihṛtya roṣāt / karṇe' rpitaṃ kanaka patram anālapantyā ||SRs_1.367||
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604293 (0.0):
adya+api tat-manasi saṃparivartate me $ rātrau mayi kṣutavati / kṣiti-pāla-putryā & / jīveti maṅgala-vacaḥ parihṛtya kopāt % karṇe kṛtaṃ kanaka-patram
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510886 (0.037):
adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati kṣitipālaputryā / / jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt karṇe kṛtaṃ kanakapatram anālapantyā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816553 (0.037):
MSS_0886 2 jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt karṇe kṛtaṃ
[caura pañcāśikā 11] / lajjayā, yathā / apy avastuni kathā pravṛttaye
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109808 (0.053):
sā sakhībhir upadiṣṭam ākulā % nāsmarat pramukhavartini priye // Ks_8.5 // / apy avastuni kathāpravṛttaye $ praśnatatparam anaṅgaśāsanam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070868 (0.053):
sā sakhībhir upadiṣṭam ākulā nāsmarat pramukhavartini priye // Ks_8.5 // / apy avastuni kathāpravṛttaye praśnatatparam anaṅgaśāsanam /
praśna tatparam anaṅga śāsanam | / vīkṣitena parigṛhya pārvatī
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109815 (0.0):
sā sakhībhir upadiṣṭam ākulā % nāsmarat pramukhavartini priye // Ks_8.5 // / apy avastuni kathāpravṛttaye $ praśnatatparam anaṅgaśāsanam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070875 (0.0):
sā sakhībhir upadiṣṭam ākulā nāsmarat pramukhavartini priye // Ks_8.5 // / apy avastuni kathāpravṛttaye praśnatatparam anaṅgaśāsanam /
mūrdha kampamayam uttaraṃ dadau ||SRs_1.368|| [ku.saṃ. 8.6]
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109818 (0.0):
apy avastuni kathāpravṛttaye $ praśnatatparam anaṅgaśāsanam & / vīkṣitena parigṛhya pārvatī % mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau // Ks_8.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070878 (0.0):
apy avastuni kathāpravṛttaye praśnatatparam anaṅgaśāsanam / / vīkṣitena parigṛhya pārvatī mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau // Ks_8.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813504 (0.062):
mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ Ks_7.42a / mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau Ks_8.6d
itthaṃ śrī siṃha bhūpena sattvālaṅkāra śālinā | 208
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231235 (0.0):
kriyayā vyajyate yatra vihṛtaṃ tad udīritam | / itthaṃ śrī-siṃha-bhūpena sattvālaṅkāra-śālinā ||SRs_1.208||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1766124 (0.045):
itthaṃ śrī siṃha bhūpena sarva lakṣaṇa śālinā | 297
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23240555 (0.045):
itthaṃ śrī-siṃha-bhūpena sarva-lakṣaṇa-śālinā ||SRs_3.297||
kathitāḥ sattvajāḥ strīṇām alaṅkārās tu viṃśatiḥ ||SRs_1.369||
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051626 (0.0):
yauvane sattvajāḥ strīṇāmalaṅkārāstu viṃśatiḥ /"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231243 (0.0):
itthaṃ śrī-siṃha-bhūpena sattvālaṅkāra-śālinā ||SRs_1.208|| / kathitāḥ sattvajāḥ strīṇām alaṅkārās tu viṃśatiḥ |
sattvād daśaiva bhāvādyā jātā līlādayas tu na | 209
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231249 (0.0):
kathitāḥ sattvajāḥ strīṇām alaṅkārās tu viṃśatiḥ | / sattvād daśaiva bhāvādyā jātā līlādayas tu na ||SRs_1.209||
ato hi viṃśatir bhāvāḥ sāttvikā iti nocitam ||SRs_1.370||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231258 (1.192):
sattvād daśaiva bhāvādyā jātā līlādayas tu na ||SRs_1.209|| / ato hi viṃśatir bhāvāḥ sāttvikā iti nocitam |
yujyate sāttvikatvaṃ ca bhāvādi sahacāriṇaḥ | 210
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231261 (0.0):
ato hi viṃśatir bhāvāḥ sāttvikā iti nocitam | / yujyate sāttvikatvaṃ ca bhāvādi-sahacāriṇaḥ ||SRs_1.210||
līlādi daśakasyāpi chatri nyāya balāt sphuṭam ||SRs_1.371||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231272 (0.027):
līlādi-daśakasyāpi chatri-nyāya-balāt sphuṭam |
bhojena krīḍitaṃ kelir ity anyau gātrajau smṛtau | 211
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231279 (0.0):
līlādi-daśakasyāpi chatri-nyāya-balāt sphuṭam | / bhojena krīḍitaṃ kelir ity anyau gātrajau smṛtau ||SRs_1.211||
ato viṃśatir ity atra saṅkhyeyaṃ nopapadyate ||SRs_1.372||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231283 (0.0):
bhojena krīḍitaṃ kelir ity anyau gātrajau smṛtau ||SRs_1.211|| / ato viṃśatir ity atra saṅkhyeyaṃ nopapadyate |
tathā hi lakṣitam anenaiva ca / krīḍitaṃ kelir ity anyau gātrārambhāv udāhṛtau |
bālya yauvana kaumāra sādhāraṇa vihāra bhāk |
viśeṣaḥ krīḍitaṃ kelis tad eva dayitāśrayam ||SRs_1.373|| iti |
udāhṛtaṃ ca | krīḍitaṃ, yathā / mandākinī saikata vedikābhiḥ
sā kandukaiḥ kṛtrima putrakaiś ca | / reme muhur madhya gatā sakhīnāṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101966 (0.0):
mandākinīsaikatavedikābhiḥ $ sā kandukaiḥ kṛtrimaputrakaiś ca & / reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ % krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye // Ks_1.29
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063025 (0.0):
mandākinīsaikatavedikābhiḥ sā kandukaiḥ kṛtrimaputrakaiś ca / / reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye // Ks_1.29 //
krīḍā rasaṃ nirviśatīva bālye ||SRs_1.374|| [ku.saṃ. 7.29]
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101969 (0.0):
reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ % krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye // Ks_1.29
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063028 (0.0):
reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye // Ks_1.29 //
kelir, yathā / vyapohituṃ locanato mukhānilair / apārayantaṃ kila puṣpajaṃ rajaḥ |
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18443457 (0.0):
BhKir_8.18 // / vyapohituṃ locanato mukhānilair apārayantaṃ kila puṣpajaṃ rajaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742812 (0.0):
bahnāti bhāva kauṭilyaṃ so' yaṃ māna itīryate ||SRs_2.260|| / vyapohituṃ locanato mukhānilair / apārayantaṃ kila puṣpajaṃ rajaḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 888486 (0.0):
vihāre saha kāntena krīḍitaṃ kolirucyate // VisSd_3.110 // / vyapohituṃ locanato mukhānilairapārayantaṃ kila puṣpajaṃ rajaḥ /"
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7332641 (0.020):
vyapohitum+locanatas+mukhānilais+apārayantam+kila puṣpajam+rajas+ / / payodhareṇa+urasi kācit+unmanās+priyam+jaghāna+unnatapīvarastanī //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakiriu.htm.txt) 9739400 (0.059):
apaḥ prasaktaṃ mumucuḥ payomucaḥ BhKir_16.55d / apārayantaṃ kila puṣpajaṃ rajaḥ BhKir_8.19b
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134520 (0.060):
kīdṛsaṃ priyam puṣpajaṃ rajaḥ tasyā locanato mukhanilairvyapohitum / apākarttum apārayantam /
payodhareṇorasi kācid unmanāḥ / priyaṃ jaghānonnata pīvara stanī ||SRs_1.375|| [kirāṭa 8.19] iti |
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18443464 (0.0):
vyapohituṃ locanato mukhānilair apārayantaṃ kila puṣpajaṃ rajaḥ / / payodhareṇorasi kācid unmanāḥ priyaṃ jaghānonnatapīvarastanī // BhKir_8.19
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742822 (0.0):
apārayantaṃ kila puṣpajaṃ rajaḥ | / payodhareṇorasi kācid unmanāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 888493 (0.0):
vyapohituṃ locanato mukhānilairapārayantaṃ kila puṣpajaṃ rajaḥ / / payodhareṇorasi kācidunmanāḥ priyaṃ jaghānonnatapīvarastanī" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134491 (0.032):
payodhareṇorasi kācidunmanāḥ priyaṃ jaghānonnatapīvarastanī // / ************* COMMENTARY *************"
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7332649 (0.048):
vyapohitum+locanatas+mukhānilais+apārayantam+kila puṣpajam+rajas+ / / payodhareṇa+urasi kācit+unmanās+priyam+jaghāna+unnatapīvarastanī //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakiriu.htm.txt) 9750397 (0.049):
priyam uccaiḥ padam ārurukṣataḥ BhKir_2.13b / priyaṃ jaghānonnatapīvarastanī BhKir_8.19d
atrocyate bhāva tattva vedinā siṃha bhūbhujā | 212
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231292 (1.192):
atrocyate bhāva-tattva-vedinā siṃha-bhūbhujā ||SRs_1.212||
ādyaḥ prāg eva bhāvādi samutpatteś ca śaiśave ||SRs_1.376||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231298 (0.0):
atrocyate bhāva-tattva-vedinā siṃha-bhūbhujā ||SRs_1.212|| / ādyaḥ prāg eva bhāvādi-samutpatteś ca śaiśave |
kanyā vinoda mātratvād anubhāveṣu neṣyate | 213
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231306 (1.192):
ādyaḥ prāg eva bhāvādi-samutpatteś ca śaiśave | / kanyā-vinoda-mātratvād anubhāveṣu neṣyate ||SRs_1.213||
prema visrambha mātratvān nānyasyāpy anubhāvatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231315 (0.0):
kanyā-vinoda-mātratvād anubhāveṣu neṣyate ||SRs_1.213|| / prema-visrambha-mātratvān nānyasyāpy anubhāvatā |
ato viṃśatir ity eṣā saṅkhyā saṅkhyāvatāṃ matā ||SRs_1.377|| 214 / atha pauruṣa sāttvikāḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231318 (0.0):
prema-visrambha-mātratvān nānyasyāpy anubhāvatā | / ato viṃśatir ity eṣā saṅkhyā saṅkhyāvatāṃ matā ||SRs_1.214||
śobhā vilāso mādhuryaṃ dhairyaṃ gāmbhīryam eva ca | / lalitaudārya tejāṃsi sattva bhedās tu pauruṣāḥ ||SRs_1.378|| 215
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27995605 (0.0):
vilāsalalite hitvā dīpte 'pyete bhavanti hi // BhN_22.32 // / śobhā vilāso mādhuryaṃ sthairyaṃ gāmbhīryameva ca /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231332 (0.0):
ato viṃśatir ity eṣā saṅkhyā saṅkhyāvatāṃ matā ||SRs_1.214|| / śobhā vilāso mādhuryaṃ dhairyaṃ gāmbhīryam eva ca |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129710 (0.029):
śobhā vilāso mādhuryaṃ māṅgalyaṃ sthairya tejasī | / lalitaudāryam ity ete sattva bhedās tu pauruṣāḥ || RBhrs_2,1.252 ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129698 (0.036):
maṅgalālaṅkriyā rūpāḥ sattva bhedās tu pauruṣāḥ || RBhrs_2,1.251 || / śobhā vilāso mādhuryaṃ māṅgalyaṃ sthairya tejasī |
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051342 (0.039):
lubdho dhīroddhatastabdhaḥ(?) pāpakṛd vyasanī ripuḥ // DhDaś_2.8 // / śobhā vilāso mādhuryaṃ gāmbhīryaṃ dhairyatejasī /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886077 (0.039):
śībhā bilāso mādhuryaṃ gāmbhīryaṃ dhairyatejasī / / lalitaudāryamityaṣṭau sattvajāḥ pauruṣā guṇāḥ // VisSd_3.50 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13611842 (0.039):
yāvad bhāṣita-sandeśa-hāraḥ sandeśa-hārakaḥ // VisSd_3.49 // / śobhā vilāso mādhuryaṃ gāmbhīryaṃ dhairya-tejasī /
tatra śobhā / nīce dayādhike spardhā śauryotsāhau ca dakṣatā |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129718 (0.0):
lalitaudāryam ity ete sattva bhedās tu pauruṣāḥ || RBhrs_2,1.252 || / tatra śobhā / nīce dayādhike spardhā śauryotsāhau ca dakṣatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231341 (0.0):
lalitaudārya-tejāṃsi sattva-bhedās tu pauruṣāḥ ||SRs_1.215|| / nīce dayādhike spardhā śauryotsāhau ca dakṣatā |
yatra prakaṭatāṃ yānti sā śobheti prakīrtitā ||SRs_1.379|| 216 / nīce dayādhike spardhā, yathā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231344 (0.0):
lalitaudārya-tejāṃsi sattva-bhedās tu pauruṣāḥ ||SRs_1.215|| / nīce dayādhike spardhā śauryotsāhau ca dakṣatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231334 (0.041):
lalitaudārya-tejāṃsi sattva-bhedās tu pauruṣāḥ ||SRs_1.215|| / nīce dayādhike spardhā śauryotsāhau ca dakṣatā |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129712 (0.063):
lalitaudāryam ity ete sattva bhedās tu pauruṣāḥ || RBhrs_2,1.252 || / tatra śobhā / nīce dayādhike spardhā śauryotsāhau ca dakṣatā |
kṣudrāḥ santrāsam enaṃ vijahitaharayo bhinna śakrebha kumbhā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364340 (0.049):
{kṣudrā saṃtrāsamete vijahita harayaḥ kṣuṇṇaśakrebhakumbhā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070212 (0.062):
kṣudrāḥ saṃtrāsamete vijahata harayaḥ kṣuṇṇaśakrebhakumbhā yuṣmaddeheṣu
yuṣmad gātreṣu lajjāṃ dadhati paramam amī sāyakāḥ sampatantaḥ |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364345 (0.038):
{kṣudrā saṃtrāsamete vijahita harayaḥ kṣuṇṇaśakrebhakumbhā / yuṣmaddeheṣu lajjāṃ dadhati paramamī sāyakā niṣpatantaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070218 (0.056):
kṣudrāḥ saṃtrāsamete vijahata harayaḥ kṣuṇṇaśakrebhakumbhā yuṣmaddeheṣu / lajjāṃ dadhati paramamī sāyakā niṣpatantaḥ //
saumitre tiṣṭha pātraṃ tvam api na hi ruṣāṃ nanv ahaṃ meghanādaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364358 (1.192):
saumitre tiṣṭha pātraṃ tvamasi na hi ruṣāṃ nanvahaṃ meghanādaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070231 (0.017):
saumitre tiṣṭha pātraṃ tvamasi na hi ruṣāṃ nanvahaṃ meghanādaḥ
kiñcid bhrū bhaṅga līlā niyamita jaladhiṃ rāmam anveṣayāmi ||SRs_1.380||
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364365 (0.0):
saumitre tiṣṭha pātraṃ tvamasi na hi ruṣāṃ nanvahaṃ meghanādaḥ / kiñcidbhrūbhaṅgalīlāniyamitajaladhiṃ rāmamanveṣayāmi //40//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070238 (0.059):
kiṃcidbhrūbhahgalīlāniyamitajaladhiṃ rāmamanveṣayāmi // 4.0 //
(hanuman nāṭake 12.2) / atra prathamārdhe kṣudra kapi viṣaye dayā, uttarārdhe rāma viṣayā spardhā
cendrajitaḥ pratīyate | śaurye sattva sāraḥ | utsāhaḥ sthairyam | dakṣatā
kṣipra kāritvam | eṣāṃ nāyaka guṇa nirūpaṇāvasara evodāharaṇāni darśitāni
atha vilāsaḥ / vṛṣabhasyeva gambhīrā gatir dhīraṃ ca darśanam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231350 (0.0):
yatra prakaṭatāṃ yānti sā śobheti prakīrtitā ||SRs_1.216|| / vṛṣabhasyeva gambhīrā gatir dhīraṃ ca darśanam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129767 (0.029):
RBhrs_2,1.254 || / vilāsaḥ / vṛṣabhasyeva gambhīrā gatir dhīraṃ ca vīkṣaṇam |
sasmitaṃ ca vaco yatra sa vilāsa itīritaḥ ||SRs_1.381|| 217
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231356 (0.0):
vṛṣabhasyeva gambhīrā gatir dhīraṃ ca darśanam | / sasmitaṃ ca vaco yatra sa vilāsa itīritaḥ ||SRs_1.217||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129771 (0.033):
vṛṣabhasyeva gambhīrā gatir dhīraṃ ca vīkṣaṇam | / sa smitaṃ ca vaco yatra sa vilāsa itīryate || RBhrs_2,1.255 ||
gambhīra gamanaṃ, yathā / tān arghyān arghyam ādāya dūraṃ pratyudyayau giriḥ |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107536 (0.026):
tān arghyān arghyam ādāya $ dūrāt pratyudyayau giriḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068597 (0.026):
tān arghyān arghyam ādāya dūrāt pratyudyayau giriḥ /
namayan sāra gurubhiḥ pāda nyāsair vasundharām ||SRs_1.382|| [ku.saṃ.
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107541 (0.0):
tān arghyān arghyam ādāya $ dūrāt pratyudyayau giriḥ & / namayan sāragurubhiḥ % pādanyāsair vasundharām // Ks_6.50 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068602 (0.0):
tān arghyān arghyam ādāya dūrāt pratyudyayau giriḥ / / namayan sāragurubhiḥ pādanyāsair vasundharām // Ks_6.50 //
dhīra dṛṣṭir, yathā / tat gambhīraṃ vinivartitena / prabhāta paṅkeruha bandhureṇa |
apaśyad akṣṇā madhumātmajanmā / pratyābabhāṣe sa ca daitya dūtam ||SRs_1.383||
sasmitaṃ vaco, yathā / dyotitāntaḥ sabhaiḥ kunda kuḍmalāgra dataḥ smitaiḥ |
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3379010 (0.0):
dyotitāntaḥsabhaiḥ kundakuḍmalāgradataḥ smitaiḥ /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21977275 (0.0):
kundakuḍmalādyaraktatā- / dyotitāntaḥ sabhaiḥ kundakuḍmalāgradataḥ smitaiḥ /"
snapitevābhavat tasya śuddha varṇā sarasvatī ||SRs_1.384|| (māgha. 2.7)
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3379013 (0.0):
dyotitāntaḥsabhaiḥ kundakuḍmalāgradataḥ smitaiḥ / / snapitevābhavattasya śuddhavarṇā sarasvatī // MSpv_2.7 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21977278 (0.0):
dyotitāntaḥ sabhaiḥ kundakuḍmalāgradataḥ smitaiḥ / / snapitevābhavattasya śuddhavarṇā sarasvatī" //"
atha mādhuryam / tan mādhuryaṃ yatra ceṣṭā dṛṣṭy ādeḥ spṛhaṇīyatā ||SRs_1.385|| 218ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231361 (1.192):
sasmitaṃ ca vaco yatra sa vilāsa itīritaḥ ||SRs_1.217|| / tan mādhuryaṃ yatra ceṣṭā-dṛṣṭy-ādeḥ spṛhaṇīyatā |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129804 (0.038):
mādhuryam / tan mādhuryaṃ bhaved yatra ceṣṭādeḥ spṛhaṇīyatā || RBhrs_2,1.257 ||
||SRs_1.386|| MISSING / ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939033 (0.045):
MSS_7333 1 ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaramutsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104973 (0.058):
samam eva gato 'sy atarkitāṃ % gatim aṅgena ca jīvitena ca // Ks_4.22 // / ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te $ śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066035 (0.058):
samam eva gato 'sy atarkitāṃ gatim aṅgena ca jīvitena ca // Ks_4.22 // / ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ /
śaram utsaṅga niṣaṇṇa dhanvanaḥ | / madhunā saha sasmitāṃ kathāṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104981 (0.0):
samam eva gato 'sy atarkitāṃ % gatim aṅgena ca jīvitena ca // Ks_4.22 // / ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te $ śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066043 (0.0):
samam eva gato 'sy atarkitāṃ gatim aṅgena ca jīvitena ca // Ks_4.22 // / ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939037 (0.0):
MSS_7333 1 ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaramutsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939044 (0.0):
MSS_7333 1 ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaramutsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ / / MSS_7333 2 madhunā saha sasmitāṃ kathāṃ nayanopāntavilokitaṃ ca yat //
nayanopānta vilokitaṃ ca yat ||SRs_1.387|| [ku.saṃ. 4.23]
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939045 (0.0):
MSS_7333 2 madhunā saha sasmitāṃ kathāṃ nayanopāntavilokitaṃ ca yat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104983 (0.041):
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ % nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066045 (0.041):
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 //
dhairya gāmbhīrye tu nāyaka guṇa varṇanāvasara evokte |
atha lalitam / śṛṅgāra pracurā ceṣṭā yatra tal lalitaṃ bhavet ||SRs_1.388|| 218cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231367 (5.960):
tan mādhuryaṃ yatra ceṣṭā-dṛṣṭy-ādeḥ spṛhaṇīyatā | / śṛṅgāra-pracurā ceṣṭā yatra tal lalitaṃ bhavet ||SRs_1.218||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129973 (0.038):
mañcasyopari sañcukurdiṣur asau paśyācyutaḥ prāñcati || RBhrs_2,1.266 || / lalitam / śṛṅgāra pracurā ceṣṭā yatra taṃ lalitaṃ viduḥ || RBhrs_2,1.267 ||
kapole jānakyāḥ karikala bhadanta dyuti muṣi
smara smeraṃ gaṇḍoḍḍamara pulakaṃ vaktra kamalam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12965033 (0.0):
MSS_8633 1 kapole jānakyāḥ karikalabhadantadyutimuṣi smarasmeraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26105532 (0.0):
kapole jānakyāḥ kari kalabha danta dyuti muṣi $ smara smeraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14463999 (0.0):
VidSrk_45.16 *(1557)a smara smeraṃ gaṇḍoḍḍamara pulakaṃ vaktra kamalam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17380479 (0.0):
kapole jānakyāḥ kari kalabha danta dyuti muṣi smara smeraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27506578 (0.0):
smaraśaradhisakāśaṃ karṇapāśaṃ kṛśāṅgī VidSrk_17.60a *(524a) / smarasmeraṃ gaṇḍoḍḍamarapulakaṃ vaktrakamalam VidSrk_45.16b *(1557b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24301619 (0.0):
kapole jānakyāḥ karikalabhadantadyutimuṣi $ smarasmeraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10912325 (0.0):
kapole jānakyāḥ karikalabhadantadyutimuṣi smarasmeraṃ gaṇḍoḍḍamarapulakaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16126422 (0.0):
kapole jānakyās+karikalabhadantadyutimuṣi / smarasmeram+gaṇḍoḍḍamarapulakam+vaktrakamalam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912535 (0.0):
kapole jānakyāḥ karikalabhadantadyutimuṣi smarasmerasphāroḍḍamarapulakaṃ"
muhuḥ paśyan śṛṇvan rajanicara senā kalakalaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912537 (1.788):
kapole jānakyāḥ karikalabhadantadyutimuṣi smarasmerasphāroḍḍamarapulakaṃ / vaktrakamalam / / muhuḥ paśyañchṛṇvan rajanicarasenākalakalaṃ jaṭājūṭgranthiṃ draḍhayati"
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21979680 (0.014):
kapole jānakyāḥ karikalabhadantadyutimuṣu smarasmerasphāroḍmarapulake / vaktrakamalam / / muhuḥ paśyañchṛṇvanrajanicarasenākalakalaṃ jaṭājūṭagranthiṃ draḍhayati"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26105533 (0.025):
gaṇḍoḍḍamara pulakaṃ vaktra kamalam & / muhuḥ paśyan śrutvā rajani cara senā kalakalaṃ % jaṭā jūṭa granthiṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17380480 (0.025):
gaṇḍoḍḍamara pulakaṃ vaktra kamalam / / muhuḥ paśyan śrutvā rajani cara senā kalakalaṃ jaṭā jūṭa granthiṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24301620 (0.025):
gaṇḍoḍḍamarapulakaṃ vaktrakamalam & / muhuḥ paśyañ śrutvā rajanicarasenākalakalaṃ % jaṭājūṭagranthiṃ draḍhayati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10912326 (0.025):
kapole jānakyāḥ karikalabhadantadyutimuṣi smarasmeraṃ gaṇḍoḍḍamarapulakaṃ / vaktrakamalam / / muhuḥ paśyañ śrutvā rajanicarasenākalakalaṃ jaṭājūṭagranthiṃ draḍhayati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16126423 (0.025):
smarasmeram+gaṇḍoḍḍamarapulakam+vaktrakamalam / / muhus+paśyan+śrutvā rajanicarasenākalakalam+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12965035 (0.034):
gaṇḍoḍḍamarapulakaṃ vaktrakamalam / / MSS_8633 2 muhuḥ paśyañ śṛṇvan rajanicarasenākalakalaṃ jaṭājūṭagranthiṃ
jaṭājūṭa granthiṃ draḍhayati raghūṇāṃ parivṛḍhaḥ ||SRs_1.389||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12965044 (5.960):
MSS_8633 2 muhuḥ paśyañ śṛṇvan rajanicarasenākalakalaṃ jaṭājūṭagranthiṃ / draḍhayati raghūṇāṃ parivṛḍhaḥ //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21979688 (5.960):
muhuḥ paśyañchṛṇvanrajanicarasenākalakalaṃ jaṭājūṭagranthiṃ draḍhayati / raghūṇāṃ parivṛḍhaḥ //"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26105543 (5.960):
muhuḥ paśyan śrutvā rajani cara senā kalakalaṃ % jaṭā jūṭa granthiṃ / draḍhayati raghūṇāṃ parivṛḍhaḥ // VidSrk_45.16 *(1557) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14471823 (5.960):
VidSrk_45.16 *(1557)c jaṭā jūṭa granthiṃ draḍhayati raghūṇāṃ parivṛḍhaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17380490 (5.960):
muhuḥ paśyan śrutvā rajani cara senā kalakalaṃ jaṭā jūṭa granthiṃ / draḍhayati raghūṇāṃ parivṛḍhaḥ // VidSrk_45.16 *(1557) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27471520 (5.960):
jaṭāgulmotsaṅgaṃ praviśati śaśī bhasmagahanaṃ VidSrk_4.33a *(62a) / jaṭājūṭagranthiṃ draḍhayati raghūṇāṃ parivṛḍhaḥ VidSrk_45.16d *(1557d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24301628 (5.960):
muhuḥ paśyañ śrutvā rajanicarasenākalakalaṃ % jaṭājūṭagranthiṃ draḍhayati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10912334 (5.960):
muhuḥ paśyañ śrutvā rajanicarasenākalakalaṃ jaṭājūṭagranthiṃ draḍhayati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16126430 (0.018):
muhus+paśyan+śrutvā rajanicarasenākalakalam+ / jaṭājūṭagranthim+draḍhayati raghūṇām+parivṛḍhas+ // VidSrk_45.16 *(1557)
(hanuman nāṭake 1.19) / audārya tejasor api nāyaka prasaṅga eva lakṣaṇodāharaṇe prokte |
atra gāmbhīrya dhairye dve cittaje gātrajāḥ pare |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231377 (0.0):
atra gāmbhīrya-dhairye dve cittaje gātrajāḥ pare |
eke sādhāraṇān etān menire citta gātrayoḥ ||SRs_1.390|| 219
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231383 (0.0):
atra gāmbhīrya-dhairye dve cittaje gātrajāḥ pare | / eke sādhāraṇān etān menire citta-gātrayoḥ ||SRs_1.219||
atha vāg ārambhāḥ / ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231390 (0.0):
eke sādhāraṇān etān menire citta-gātrayoḥ ||SRs_1.219|| / ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ | / anulāpāpalāpau ca sandeśaś cātideśakaḥ ||SRs_1.220||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545153 (0.048):
atha vācikāḥ / ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732063 (0.055):
aho vicitraṃ taruṇī ruṇī ruṇī ||SRs_1.401|| / atha anulāpaḥ / anulāpo muhur vacaḥ ||401|| 223b
anulāpāpalāpau ca sandeśaś cātideśakaḥ ||SRs_1.391|| 220 / nirdeśaś copadeśaś cāpadeśo vyapadeśakaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231398 (0.0):
ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ | / anulāpāpalāpau ca sandeśaś cātideśakaḥ ||SRs_1.220||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746670 (0.021):
ṇāha maṃ parāhīṇaṃ tui parigaṇaa satiṇhaṃ ||SRs_2.375|| (mā.a.mi. 2.4)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742674 (0.025):
baṇṇaghialippamuhie tīe paricumbaṇaṃ bharimo ||SRs_2.256|| (gāthā 1.22)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748885 (0.025):
proṣitāgatayor yūnor bhogaḥ sampanna īritaḥ ||SRs_2.461|| / daṃta kkhaaṃ kabole kaaggahubbellio a dhammillo |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1743264 (0.025):
sā kiṃ chaṭṭhaṃ maggaī katto miṭṭhaṃ a bahuaṃ a ||SRs_2.275|| (gāthā 1.72)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763761 (0.025):
jaṃ bhaggaṃ tassa saddo ṇisuṇiti huaṇe bittharaṃto ṇamāi ||SRs_3.401||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733765 (0.036):
ṇecchaṃ tassa bi pāe dhubai hasaṃtī hasaṃtassa ||SRs_1.481|| (gā.sa. 2.30)
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545158 (0.055):
ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ | / anulāpo'palāpaś ca sandeśaś cātideśakaḥ // RUnm_11.78 //
evaṃ dvādaśadhā proktā kīrtitā vāg ārambhā vicakṣaṇaiḥ ||SRs_1.392|| 221
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231404 (0.0):
nirdeśaś copadeśaś cāpadeśo vyapadeśakaḥ | / evaṃ dvādaśadhā proktā kīrtitā vāg-ārambhā vicakṣaṇaiḥ ||SRs_1.221||
tatra ālāpaḥ / tatrālāpaḥ priyoktiḥ syāt ||SRs_1.393|| 222a
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231407 (0.017):
evaṃ dvādaśadhā proktā kīrtitā vāg-ārambhā vicakṣaṇaiḥ ||SRs_1.221|| / tatrālāpaḥ priyoktiḥ syād vilāpo duḥkhajaṃ vacaḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545170 (0.046):
kīrtitā vacanārambhā dvādaśāmī manīṣibhiḥ // RUnm_11.79 // / tatra ālāpaḥ / cāṭu priyoktir ālāpaḥ // RUnm_11.80 //
yathā mamaiva / kas te vākyāmṛtaṃ tyaktvā śṛṇoty anya giraṃ budhaḥ |
sahakāra rasaṃ tyaktvā nimbaṃ cumbati kiṃ śukaḥ ||SRs_1.394||
dhatse dhātur madhupa kamale saukhyam adhyāsikāyāṃ
mugdhākṣīṇāṃ vahasi mṛdhunā kuntalenopamānam |
cāpe kiṃ ca vrajasi guṇatāṃ śambarāreḥ kim anyat
pūjā puṣpaṃ bhavati bhavato bhukta śeṣaṃ surāṇām ||SRs_1.395||
atha vilāpaḥ / vilāpo duḥkhajaṃ vacaḥ ||SRs_1.396|| 222b
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545220 (0.0):
asti nānyā cakorasya candralekhāṃ vinā gatiḥ // RUnm_11.82 // / atha vilāpaḥ / vilāpo duḥkhajaṃ vacaḥ // RUnm_11.83 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231411 (0.056):
tatrālāpaḥ priyoktiḥ syād vilāpo duḥkhajaṃ vacaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348136 (0.058):
vilāpo duḥkhajaṃ vacaḥ [UN 11.83] | sa yathā paraṃ saukhyaṃ hi nairāśyaṃ
sītāṃ sva hastena vane vimoktuṃ / śrotuṃ ca tasyāḥ paridevitāni |
sukhena laṅkā samare mṛtaṃ mām / ajīvayan mārutir ātta vairaḥ ||SRs_1.397|| [ha.nā. 14.91]
atha saṃlāpaḥ / ukti pratyuktimad vākyaṃ saṃlāpa iti kīrtitam ||SRs_1.398|| 222cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231418 (5.960):
tatrālāpaḥ priyoktiḥ syād vilāpo duḥkhajaṃ vacaḥ | / ukti-pratyuktimad-vākyaṃ saṃlāpa iti kīrtitam ||SRs_1.222||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545241 (1.788):
taj jānatīnāṃ naḥ kṛṣṇe tathāpy āśā duratyayā // RUnm_11.84 // / saṃlāpaḥ | / ukti pratyuktimad vākyaṃ saṃlāpa iti kīrtyate // RUnm_11.85 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348149 (0.023):
[BhP 10.47.47] ity ādi | spaṣṭam | / ukti pratyuktimad vākyaṃ saṃlāpa iti kīrtyate [UN 11.85] | sa
bhikṣāṃ pradehi lalitotpala patra netre
puṣpiṇy ahaṃ khalu surāsura vandanīya |
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026892 (0.036):
Yāj3.118a/ katham etad (vimuhyāmah sa.deva.asura.mānavam /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25533646 (0.040):
sarvāṃśca kāmān, tamātmānaṃ vividiṣantau surāsurarājavindrivirocanau
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576358 (0.045):
tvaṃ sattvataḥ suragaṇān rajaso manuṣyāṃ / stārtīyato'suragaṇānabhitastathā'srāḥ"
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386726 (0.046):
prājñaḥ sambodhimāsādya sambuddhapadamāpnutyāḥ // / tadā tvamasurendraśrīnārma tathāgato jinaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319743 (0.047):
avinābhāvābhāvānnānumānam / / 'atiśayitasurāsuraprābhāvaṃ śiśumavalokya tathaiva tulyarūpam /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695235 (0.047):
viroyo, virūpamukha, akṣihasta saṃkṣibala asurodina, asuropramardane, / ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531804 (0.049):
kavitva pūjā nagavaraṃ praviśatta nāyakasmin* || deva asura nāga yakṣā rā
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10788929 (0.050):
rājatīrthaṃ tu tadgopyaṃ liṅgaṃ vai lakṣaṇeśvaram / / sīteśvaraṃ tathā liṅgaṃ surāsuranamaskṛtam // RKS_26.66 //
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28306358 (0.055):
āyuḥpālani | suravaramathani | sarvadevagaṇapūjite | dhiri 2 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 591940 (0.057):
sa vavre trīṇi rūpāṇi $ navadhyāni surāsuraiḥ // HV_App.I,29B.395 // / [k: D3 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22077491 (0.057):
sa vavre trīṇi rūpāṇi navadhyāni surāsuraiḥ // HV_App.I,29B.395 // / [k: D3 ins. :k]
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7838905 (0.058):
sa yadasmai devāntsasṛjānāya divevāsa tadaharakurutātha yadasmā / asurāntsasṛjānāya
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679329 (0.060):
durakṣa iva hāsa pūyo haivāsya dūṣīkā te evaitadanaruṣkaroti / yadakṣyāvānakti / yatra vai devāḥ | asurarakṣasāni jaghnustacuṣṇo dānavaḥ pratyaṅ patitvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981112 (0.061):
vajradharāṇāṃ saṃbhramu gacchisu sarvasurendrāḥ ||
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733417 (0.062):
mayā jñānaṃm anāpṛṣṭhaṃ yad yad asti surottama /"
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12244704 (0.062):
kiṃ tv abhijñānaśūnyas te so 'nveṣṭavyaḥ priyaḥ katham // SoKss_6,5.17 // / parijānāsi cettaṃ te sasurāsuramānuṣam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10780611 (0.062):
aśvamedhaṃ tu tatraiva śatamedhaṃ tathāparam / / sahasramedhaṃ vijñeyaṃ surāsuranamaskṛtam // RKS_18.2 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9533983 (0.063):
10,34: astāś.ca.asyām.arthāh/ / 10,34: asuratvam.ādi.luptam/
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101681 (0.064):
dhairyeṣu naśyatsu mahā-asureṣu / Viśvāṅkuśas+nāma sura-ari-sūnus-
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9853056 (0.064):
lokānāṃ paripālakeṣu catuṣū yā cāsurendraśriyā /
bāle tathā yadi phalaṃ tvayi vidyate me / vākyair alaṃ phala bhug īśa paro' sti yāhi ||SRs_1.399||
atha pralāpaḥ / vyarthālāpaḥ pralāpaḥ syāt ||SRs_1.400|| 223a
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231423 (0.016):
ukti-pratyuktimad-vākyaṃ saṃlāpa iti kīrtitam ||SRs_1.222|| / vyarthālāpaḥ pralāpaḥ syād anulāpo muhur vacaḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545284 (0.020):
vārtāpīti smitāsyaṃ jita girim ajitaṃ rādhayārādhayāmi // RUnm_11.86 // / pralāpaḥ | / vyarthālāpaḥ pralāpaḥ syāt // RUnm_11.87 //
mukhaṃ tu candra pratimaṃ timaṃ timaṃ
stanau ca pīnau kaṭhinau ṭhinau ṭhinau | / kaṭir viśālā rabhasā bhasā bhasā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6721833 (0.059):
nābhiḥ pradakṣiṇāvartā madhyaṃ tribaliśobhitam / / aromaśau stanau pīnau ghanāvaviṣamau śubhau // GarP_1,65.98 //
aho vicitraṃ taruṇī ruṇī ruṇī ||SRs_1.401||
atha anulāpaḥ / anulāpo muhur vacaḥ ||401|| 223b / tamas tamo nahi nahi mecakāḥ kacāḥ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545311 (0.035):
hare bhavantaṃ lalitā litā litā // RUnm_11.88 // / anulāpaḥ / anulāpo muhur vacaḥ // RUnm_11.89 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545154 (0.048):
ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ | / anulāpo'palāpaś ca sandeśaś cātideśakaḥ // RUnm_11.78 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231388 (0.048):
eke sādhāraṇān etān menire citta-gātrayoḥ ||SRs_1.219|| / ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ | / anulāpāpalāpau ca sandeśaś cātideśakaḥ ||SRs_1.220||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231426 (0.054):
vyarthālāpaḥ pralāpaḥ syād anulāpo muhur vacaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731910 (0.055):
ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ | / anulāpāpalāpau ca sandeśaś cātideśakaḥ ||SRs_1.391|| 220
śaśī śaśī nahi nahi dṛk sukhaṃ mukham |
late late nahi nahi sundarau karau
nabho nabho nahi nahi cāru madhyamam ||SRs_1.402||
athāpalāpaḥ / apalāpas tu pūrvoktasyānyathā yojanaṃ bhavet ||SRs_1.403|| 223cd
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545341 (0.0):
netre netre nahi nahi padma dvandvam // RUnm_11.90 // / apalāpaḥ | / apalāpas tu pūrvoktasyānyathā yojanaṃ bhavet // RUnm_11.91 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231433 (0.0):
vyarthālāpaḥ pralāpaḥ syād anulāpo muhur vacaḥ | / apalāpas tu pūrvoktasyānyathā yojanaṃ bhavet ||SRs_1.223||
tvam rukmiṇī tvaṃ khalu satyabhāmā / kim atra gotra skhalanaṃ mameti | prasādayan vyāja padena rādhāṃ
punātu devaḥ puruṣottamo vaḥ ||SRs_1.404|| / atra nāyikā vācakayoḥ rukmiṇī satyabhāmā padayoḥ pūrvoktayoḥ
suvarṇavattva satya kopatva lakṣaṇenārthena yojanād apalāpaḥ |
atha sandeśaḥ / sandeśas tu proṣitasya sva vārtā preṣaṇaṃ bhavet ||SRs_1.405|| 224ab
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349641 (0.0):
|| 10.29 || śrī śukaḥ || 332 || / sandeśas tu proṣitasya sva vārtā preṣaṇaṃ bhavet [UN 11.93] | sa yathā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545366 (0.0):
haraye spṛhayasi rādhe nahi nahi vairiṇi vasantāya // RUnm_11.92 // / sandeśaḥ / sandeśas tu proṣitasya sva vārtā preṣaṇaṃ bhavet // RUnm_11.93 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231439 (0.0):
apalāpas tu pūrvoktasyānyathā yojanaṃ bhavet ||SRs_1.223|| / sandeśas tu proṣitasya sva-vārtā-preṣaṇaṃ bhavet |
etasmān māṃ kuśalinam abhijñāna dānād viditvā / mā kaulīnād asita nayane mayy aviśvāsinī bhūḥ |
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28857614 (0.0):
etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā $ mā kaulīnād asitanayane / mayy aviśvāsinī bhūḥ & / snehān āhuḥ kim api virahe hrāsinas te hy abhogād % iṣṭe vastuny
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4556515 (0.0):
mandrasnigdhair dhvanibhir abalāveṇimokṣotsukāni KMgD_96d / mā kaulīnād asitanayane mayy aviśvāsinī bhūḥ KMgD_109b
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2935409 (0.0):
etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā mā kaulīnād asitanayane mayy / aviśvāsinī bhūḥ / / snehān āhuḥ kim api virahe hrāsinas te hy abhogād iṣṭe vastuny
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747936 (0.0):
dṛṣṭaḥ svapne kitava ramayan kām api tvaṃ mayeti // 2.51 // / etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā $
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21049534 (0.0):
margaṃ tāvac chṛṇu kathayatas tvatprayāṇānurūpaṃ Md_1.13a / mā kaulīnād asitanayane mayy aviśvāsinī bhūḥ Md_2.52b
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26653295 (0.0):
ramayan kām api tvaṃ mayeti // KMdV_108 // / etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā $ mā kaulīnād asitanayane
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27024258 (0.0):
mandrasnigdhair dhvanibhir abalāveṇimokṣotsukāni KMdV_96d / mā kaulīnād asitanayane mayy aviśvāsinī bhūḥ KMdV_109b
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2555149 (0.0):
ramayan kām api tvaṃ mayeti // KMdV_108 // / etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā mā kaulīnād asitanayane mayy
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12949105 (0.0):
MSS_7858 1 etasmān māṃ kuśalinamabhijñānadānād viditvā mā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1743043 (0.0):
itara kleśa kārī yaḥ sa prauḍhaḥ sneha ucyate ||SRs_2.267|| 116 / etasmān māṃ kuśalinam abhijñāna dānād viditvā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12949113 (0.045):
kaulīnādasitanayane mayyaviśvāsinī bhūḥ / / MSS_7858 2 snehānāhuḥ kimapi virahe hrāsinas te hyabhogād iṣṭe
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27022505 (0.050):
etat kṛtvā priyam anucitaprārthanāvartmano me KMdV_111a / etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā KMdV_109a
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28857604 (0.050):
ramayan kām api tvaṃ mayeti // KMgD_108 // / etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā $ mā kaulīnād asitanayane
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4554765 (0.050):
etat kṛtvā priyam anucitaprārthanāvartmano me KMgD_111a / etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā KMgD_109a
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2935399 (0.050):
ramayan kām api tvaṃ mayeti // KMgD_108 // / etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā mā kaulīnād asitanayane mayy
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21047646 (0.051):
ekaḥ sūte sakalam abalāmaṇḍanaṃ kalpavṛkṣaḥ Md_2.12d / etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā Md_2.52a
snehān āhuḥ kim api virahe dhvaṃsinas te tv abhogād
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747941 (0.0):
mā kaulīnād asitanayane mayy aviśvāsinī bhūḥ & / snehān āhuḥ kim api virahe dhvaṃsinas te tv abhogād %
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1743048 (0.0):
mā kaulīnād asita nayane mayy aviśvāsinī bhūḥ | / snehān āhuḥ kim api virahe dhvaṃsinas te tv abhogād
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28857619 (1.788):
etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā $ mā kaulīnād asitanayane / mayy aviśvāsinī bhūḥ & / snehān āhuḥ kim api virahe hrāsinas te hy abhogād % iṣṭe vastuny
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2935414 (1.788):
etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā mā kaulīnād asitanayane mayy / aviśvāsinī bhūḥ / / snehān āhuḥ kim api virahe hrāsinas te hy abhogād iṣṭe vastuny
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26653297 (0.024):
etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā $ mā kaulīnād asitanayane / mayy aviśvāsinī bhūḥ & / snehān āhuḥ kim api virahahrāsinas te hy abhogād % iṣṭe vastuny
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2555151 (0.024):
etasmān māṃ kuśalinam abhijñānadānād viditvā mā kaulīnād asitanayane mayy / aviśvāsinī bhūḥ / / snehān āhuḥ kim api virahahrāsinas te hy abhogād iṣṭe vastuny upacitarasāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12949119 (0.048):
kaulīnādasitanayane mayyaviśvāsinī bhūḥ / / MSS_7858 2 snehānāhuḥ kimapi virahe hrāsinas te hyabhogād iṣṭe
iṣṭe vastuny upacita rasāḥ prema rāśī bhavanti ||SRs_1.406|| [me.dū. 2.52]
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdau.htm.txt) 28857622 (0.0):
snehān āhuḥ kim api virahe hrāsinas te hy abhogād % iṣṭe vastuny / upacitarasāḥ premarāśībhavanti // KMgD_109 //
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdpu.htm.txt) 2935417 (0.0):
snehān āhuḥ kim api virahe hrāsinas te hy abhogād iṣṭe vastuny / upacitarasāḥ premarāśībhavanti // KMgD_109 //
Kalidasa: Meghaduta (meghdk_u.htm.txt) 27747945 (0.0):
snehān āhuḥ kim api virahe dhvaṃsinas te tv abhogād % / iṣṭe vastuny upacitarasāḥ premarāśībhavanti // 2.52 //
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26653304 (0.0):
snehān āhuḥ kim api virahahrāsinas te hy abhogād % iṣṭe vastuny / upacitarasāḥ premarāśībhavanti // KMdV_109 //
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2555158 (0.0):
snehān āhuḥ kim api virahahrāsinas te hy abhogād iṣṭe vastuny upacitarasāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12949123 (0.0):
MSS_7858 2 snehānāhuḥ kimapi virahe hrāsinas te hyabhogād iṣṭe / vastunyupacitarasāḥ premarāśībhavanti //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1743057 (0.0):
snehān āhuḥ kim api virahe dhvaṃsinas te tv abhogād / iṣṭe vastuny upacita rasāḥ prema rāśī bhavanti ||SRs_2.268|| [me.dū. 2.52]
Kalidasa: Meghaduta (kmeghdiu.htm.txt) 4554684 (0.041):
iṣṭān deśān vicara jalada prāvṛṣā saṃbhṛtaśrīr KMgD_111c / iṣṭe vastuny upacitarasāḥ premarāśībhavanti KMgD_109d
Kalidasa: Meghaduta (meghdksu.htm.txt) 21047559 (0.041):
indor dainyaṃ tvadanusaraṇakliṣṭakānter bibharti Md_2.24d / iṣṭe vastuny upacitarasāḥ premarāśībhavanti Md_2.52d
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghviu.htm.txt) 27022424 (0.041):
iṣṭān deśān vicara jalada prāvṛṣā saṃbhṛtaśrīr KMdV_111c / iṣṭe vastuny upacitarasāḥ premarāśībhavanti KMdV_109d
atha atideśaḥ / so' tideśo mad uktāni tad uktānīti yad vacaḥ ||SRs_1.407|| 224cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231446 (0.0):
sandeśas tu proṣitasya sva-vārtā-preṣaṇaṃ bhavet | / so' tideśo mad-uktāni tad-uktānīti yad vacaḥ ||SRs_1.224||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545390 (0.037):
so'tideśas tad uktāni mad uktānīti yad vacaḥ // RUnm_11.95 //
tanayāṃ tava yācate harir / jagad ātmā puruṣottamaḥ svayam |
giri gahvara śabda saṃnibhāṃ / giram asmākam avehi vāridhe ||SRs_1.408||
atha nirdeśaḥ / nirdeśas tu bhavet so' yam aham ity ādi bhāṣaṇam ||SRs_1.409|| 225ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231453 (0.0):
nirdeśas tu bhavet so' yam aham ity ādi-bhāṣaṇam |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545491 (0.046):
śrī nāthena sametā svacchandaṃ kuru kelim // RUnm_11.100 // / nirdeśaḥ / nirdeśas tu bhavet so'yam aham ity ādi bhāṣaṇam // RUnm_11.101 //
ete vayam amī dārāḥ kanyeyaṃ kula jīvitam | / brūta yenātra vaḥ kāryam anāsthā bāhya vastuṣu ||SRs_1.410|| [ku.saṃ.
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107711 (0.0):
ete vayam amī dārāḥ $ kanyeyaṃ kulajīvitam & / brūta yenātra vaḥ kāryam % anāsthā bāhyavastuṣu // Ks_6.63 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068772 (0.0):
ete vayam amī dārāḥ kanyeyaṃ kulajīvitam / / brūta yenātra vaḥ kāryam anāsthā bāhyavastuṣu // Ks_6.63 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12952046 (0.013):
MSS_7983 1 ete vayamamī dārāḥ kanyeyaṃ kulajīvitam /
atha upadeśaḥ / yatra śikṣārtha vacanam upadeśaḥ sa ucyate ||SRs_1.411|| 225
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231459 (0.0):
nirdeśas tu bhavet so' yam aham ity ādi-bhāṣaṇam | / yatra śikṣārtha-vacanam upadeśaḥ sa ucyate ||SRs_1.225||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349689 (0.019):
yat tu śikṣārtha vacanam upadeśaḥ sa ucyate [UN 11.99] | sa yathā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545459 (0.019):
upadeśaḥ / yat tu śikṣārtha vacanam upadeśaḥ sa ucyate // RUnm_11.99 //
anubhavata dattaṃ vittaṃ / mānyaṃ mānayata sajjanaṃ bhajata |
atiparuṣa pavana vilulita / dīpa śikhā cañcalā lakṣmīḥ ||SRs_1.412||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12827384 (0.0):
MSS_1478 1 anubhavata dadata vittaṃ mānyān mānayata sajjanān bhajata / / MSS_1478 2 atiparuṣapavanavilulita dīpaśikhācañcalā lakṣmīḥ //
atha apadeśaḥ / anyārtha kathanaṃ yatra so' padeśa itīritaḥ ||SRs_1.413|| 226ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231465 (0.0):
yatra śikṣārtha-vacanam upadeśaḥ sa ucyate ||SRs_1.225|| / anyārtha-kathanaṃ yatra so' padeśa itīritaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349665 (0.030):
anyārtha kathanaṃ yat tu so'padeśa itīritaḥ [UN 11.97] | sa yathā niḥsvaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545418 (0.030):
vīṇeva gītiṃ lalitā vyanakti // RUnm_11.96 // / atha apadeśaḥ / anyārtha kathanaṃ yat tu so'padeśa itīritaḥ // RUnm_11.97 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27995948 (0.035):
anyārthakathanaṃ yat syāt so 'padeśaḥ prakīrtitaḥ // BhN_22.59 //
kośa dvandvam iyaṃ dadhāti nalinī kādamba cañcu kṣataṃ
dhatte cūta latā navaṃ kisalayaṃ puṃskokilāsvāditam |
ity ākarṇya mithaḥ sakhī jana vacaḥ sā dīrghikāyās taṭe
celānte tirodadhe stana taṭaṃ bimbādharaṃ pāṇinā ||SRs_1.414||
atha vyapadeśaḥ / vyājenātmābhilāṣoktir yatrāyaṃ vyapadeśakaḥ ||SRs_1.415|| 226cd
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019037 (0.038):
tatha saṃgṛhītvā priyavadyatāya kāruṇyatāṃ tatra upasthapeti // SRS_9.61 / yo bhoti bālāna hitānukampī tasyaiva bālā vyasanena tuṣṭāḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231470 (0.043):
anyārtha-kathanaṃ yatra so' padeśa itīritaḥ | / vyājenātmābhilāṣoktir yatrāyaṃ vyapadeśakaḥ ||SRs_1.226||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545513 (0.043):
viśākheyam ahaṃ kṛṣṇa tisraḥ puṣpārtham āgatāḥ // RUnm_11.102 // / vyapadeśaḥ / vyājenātmābhilāṣoktir vyapadeśa itīryate // RUnm_11.103 //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28052087 (0.055):
nāsau kadācid vrajati apāyabhūmiṃ pūjetva buddhān dhutaguṇa niṣkileśān // / SRS_35.122 // / yo icchi buddho kathamiha dharmasvāmī dvātriṃśatībhiḥ kavacitu lakṣaṇebhiḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28024786 (0.055):
buddhajñāna kathametu labhyate etadarthi dvipadendru pṛcchiham // / SRS_14.58 // / ye hi dharma sukhumāḥ sudurdṛśāḥ śūnya śānta atulā acintiyāḥ /
ahiṇa vamahulolubo tumaṃ / taha paricuṃbia cūda mañjariṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.010):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.011):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106642 (0.012):
jaha jaha hasai miacchī jovvaṇalacchīe sikhkhiā mahuraṃ / / taha taha kusumesusarā viasaṃti piassa āsā a // ViPrud_4.108 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106849 (0.012):
taha ṇiuṇo taha mahuro taha suhao taha a sommasabbhāo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.012):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153463 (0.013):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144611 (0.016):
adha vā ṇa kamalāaraṃ vajjia rāahaṃsī aṇṇassiṃ ahiramadi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.016):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148210 (0.016):
paṇamaha calaṇe indassa indaālammi laddhaṇāmassa | / taha ajjasambarassa vimāāsupaḍiṭṭhiajasassa || 70 || (4.7)
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355938 (0.016):
dhīrā jāṇa pamāṇaṃ jimiavve taha vi jaṃpiavve a /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116618 (0.017):
bahuvaḷḷaho khu rāā sahi tassa siriṃmi ṇibhbharāsattī / / ṇūṇā sirie vi tumaṃ appāṇaṃ kiṃ ṇu ḷahuvasi // ViPrud_8.126 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.018):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.018):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101319 (0.018):
vakkasīladullalie ! lūṇakaṇṇāsiaṃ tumaṃ bandhiūṇa kārāgharabhāaṇaṃ karemi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741220 (0.018):
kuviāo pasannāo oraṇṇamuhīo vihasamāṇāo / / jaha gahio taha hiaaṃ haranti ucchintamahilāo //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442307 (0.018):
kubiāo pasaṇnāo oraṇṇa-muhīo vihasamāṇāo / / jaha gahiā taha hiaaṃ haranti ucchinta-mahilāo //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355910 (0.019):
acalā calanti palae majjāaṃ sāarā vilaṅghanti / / karuā vi taha vikāle paḍivaṇṇa sādha siḍhilenti // Suk_23.35 (=165) //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.019):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.019):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.019):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
kamala basai metta ṇibbudo / mahara bihmarido' si ṇaṃ kahaṃ ||SRs_1.416|| [saku. 5.1]
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16712522 (0.027):
imam.ā.śṛṇudhī.havam.yat.tvā.gīrbhir.havāmahe.|.ā.idam.barhir.niṣīda.naḥ.|.stīrṇam.barhir.ānuṣag.ā.sadeta.upa.iḷānā.(?).iha.no.adya.gaccha.|.aheḷanā.(?).manasā.idam.juṣasva.vīhi.havyam.prayatam.āhutam.naḥ.|.ity.ūhed.dvi.devata.bahudevateṣu / ŚŚS_1.17.20: prākṛtīr.vā.abhisamnamet.prākṛtīr.vā.abhisamnamet /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763672 (0.036):
nepathye tā ettha saṃtthara tthido ṇimīlida ṇaaṇo jebba suppabhādaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143424 (0.036):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143667 (0.036):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948402 (0.042):
Śākyabhikṣuḥ - (ātmagatam) aho suhovaṇado abbhudao / ettao doso - mahājaṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144466 (0.043):
adiṇisaṃsa hiaa | jammado pahudi saha saṃvaḍḍhidaṃ imaṃ jaṇaṃ pariccaia
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089713 (0.044):
taha taha aṇuṇaanto pio tue hiaa rosakaluseṇa / / avahīrido ṇa muṇiaṃ rāeti vioaveaṇaṃ sahasu // ViPrud_1.59 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141849 (0.046):
parivāria eāī maha puttao ahimaṇṇū vābādido / ahaṃ uṇa tumhāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453926 (0.047):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212456 (0.047):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133994 (0.048):
{Pkt_54}bhaṭṭiṇi edaṃ agghabhāaṇaṃ / tā ṇivvattīadu bhaavado / sahassarassiṇo sabariā /
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217338 (0.049):
hariharapidāmahāṇaṃ pi gavvido jo ṇa jāṇai ṇamiduṃ / / so seharao calaṇesu tujja ṇomālie padai // Nā_3.3 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726841 (0.056):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu | / avisesaṇṇa kahaṃ bia gado si saṇa bāḍḍiaṃ daṭṭhuṃ ||SRs_1.131||
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212028 (0.059):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva / pakkhavādeṇa ettiaṃ bhūmiṃ ṇīda mhi | [bhagavati etad atra satyam | tathā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451017 (0.060):
Kāñcanamālā - bhaṭṭi-dārie diṭṭho deṇa ekko ummatto | tassa vaaṇaṃ suṇia / citteṇa bhāvido ohasanto ciṭṭhai | [bhartṛ-dārike dṛṣṭas tenaika unmattaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209611 (0.060):
Kāñcanamālā - bhaṭṭidārie diṭṭho deṇa ekko ummatto | tassa vaaṇaṃ suṇia / citteṇa bhāvido ohasanto ciṭṭhai | [bhartṛdārike dṛṣṭas tenaika unmattaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447760 (0.060):
Āraṇyikā - (sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe / aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206464 (0.060):
Āraṇyikā - (sabāṣpodvegam ātmagatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe / aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147511 (0.062):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145339 (0.062):
(2.50) Vidūṣakaḥ | bho | esā bhaṇādi | sahi | ko eso tae ālihido | sahi | / ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo tti | puṇo vi esā bhaṇādi | sahi | kīsa
[asya chāyā / abhinava madhu lolupas tvaṃ / tathā paricumbya cūta mañjarīm |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537967 (0.0):
* abhinavamadhulolupas tvaṃ tathā paricumbya cūtamañjarīm /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525388 (0.0):
* abhinava-madhu-lolupas tvaṃ tathā paricumbya cūta-mañjarīm /
kamala vasati mātra nirvṛto / madhukara vismṛto' syenāṃ katham ||]
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537971 (0.0):
* abhinavamadhulolupas tvaṃ tathā paricumbya cūtamañjarīm / / * kamalavasatimātranirvṛto madhukara vismṛto 'sy enāṃ katham // KSak_5.1
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525392 (0.0):
* abhinava-madhu-lolupas tvaṃ tathā paricumbya cūta-mañjarīm / / * kamala-vasati-mātra-nirvṛto madhu-kara vismṛto 'sy enāṃ katham //
o)0(o / atha buddhy ārambhāḥ / buddhy ārambhās tathā proktā rīti vṛtti pravṛttayaḥ ||SRs_1.417||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231477 (5.960):
vyājenātmābhilāṣoktir yatrāyaṃ vyapadeśakaḥ ||SRs_1.226|| / buddhy-ārambhās tathā proktā rīti-vṛtti-pravṛttayaḥ |
tatra rītiḥ | / rītiḥ syāt pada vinyāsa bhaṅgī sā tu tridhā matā | 227
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231483 (0.0):
buddhy-ārambhās tathā proktā rīti-vṛtti-pravṛttayaḥ | / rītiḥ syāt pada-vinyāsa-bhaṅgī sā tu tridhā matā ||SRs_1.227||
komalā kaṭhinā miśrā ceti syāt tatra komalā ||SRs_1.418||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231491 (0.0):
rītiḥ syāt pada-vinyāsa-bhaṅgī sā tu tridhā matā ||SRs_1.227|| / komalā kaṭhinā miśrā ceti syāt tatra komalā |
dvitīya turya varṇair yā svalpair vargeṣu nirmitā | 228
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231500 (0.0):
komalā kaṭhinā miśrā ceti syāt tatra komalā | / dvitīya-turya-varṇair yā svalpair vargeṣu nirmitā ||SRs_1.228||
alpa prāṇākṣara prāyā daśa prāṇa samanvitā ||SRs_1.419||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231508 (0.0):
dvitīya-turya-varṇair yā svalpair vargeṣu nirmitā ||SRs_1.228|| / alpa-prāṇākṣara-prāyā daśa-prāṇa-samanvitā |
samāsa rahitā svalpaiḥ samāsair vā vibhūṣitā | 229
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231514 (0.011):
alpa-prāṇākṣara-prāyā daśa-prāṇa-samanvitā | / samāsa-rahitā svalpaiḥ samāsair vā vibhūṣitā ||SRs_1.229||
vidarbha jana hṛdyatvāt sā vaidarbhīti kathyate ||SRs_1.420||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231519 (1.192):
samāsa-rahitā svalpaiḥ samāsair vā vibhūṣitā ||SRs_1.229|| / vidarbha-jana-hṛdyatvāt sā vaidarbhīti kathyate |
mahā praṇavārṇālpatvam alpa prāṇākṣara prāyatvaṃ ca, yathā mamaiva
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732897 (0.040):
atra dīrgha samsatvaṃ mahā prāṇākṣara prāyatvaṃ ca spaṣṭam |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26699306 (0.059):
atra ripuhiṃsanarūpatvā darthasya prauḍhatvam / / alpaprāṇavarṇaprāyatvātsaṃdarbhasya mṛdutvam /
utphulla gaṇḍa yugam udgata manda hāsam
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732647 (0.0):
yad aniṣṭhura varṇatvaṃ saukumāryaṃ tad ucyate ||SRs_1.430|| 235ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] udgata manda hāsam ity atra
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732820 (0.039):
yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atrotphullodgatodvelatva rūpāṇāṃ
udvela rāgam urarīkṛta kāma tantram | / hastena hastam avalambya kadā nu seve
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26698843 (0.0):
utphullagaṇḍayugamadbhutamandahāsamudvelarāgamurarīkṛtakāmatantram / / hastena hastamavalambya kadā nu seve sallāparūpamamṛtaṃ sarasīruhākṣyāḥ //"
saṃlāpa rūpam amṛtaṃ sarasīruhākṣyāḥ ||SRs_1.421|| [ku. 3.4]
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26698846 (0.031):
hastena hastamavalambya kadā nu seve sallāparūpamamṛtaṃ sarasīruhākṣyāḥ //
samāsa rāhityaṃ, yathā / atha yantāram ādiśya dhuryān viśrāmayeti saḥ |
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 390181 (0.050):
punānaṃ pavanoddhūtairdhūmairāhutigandhibhiḥ // Ragh(K)_1.53 // / atha yantāramādiśya dhuryānviśramayeti saḥ /
tām avāropayat patnīṃ rathād avatatāra ca ||SRs_1.422|| [raghu. 1.54]
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 390182 (0.051):
atha yantāramādiśya dhuryānviśramayeti saḥ / / tāmavārohayatpatnīṃ rathādavaruroha ca // Ragh(K)_1.54 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14258360 (0.051):
atha yantāram ādiṣya $ dhuryān viśramayeti saḥ & / tām avāropayat patnīṃ % rathād avatatāra ca // Ragh_1.54 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15370413 (0.051):
atha yantāram ādiṣya dhuryān viśramayeti saḥ / / tām avāropayat patnīṃ rathād avatatāra ca // Ragh_1.54 //
daśa prāṇās tu / śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā | 230
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359894 (0.0):
tatra vaidarbhagauḍīyau varṇyete prasphuṭāntarau // 1.40 // / śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13887950 (0.0):
tatra vaidarbhagauḍīyau varṇyete prasphuṭāntarau // DKd_1.40 // / śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā &
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28789303 (0.0):
jarattarās tu-- / śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā/
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231528 (0.0):
vidarbha-jana-hṛdyatvāt sā vaidarbhīti kathyate | / śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā ||SRs_1.230||
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110109 (0.0):
atha guṇā nirūpyante / / śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9217633 (0.0):
cirantanairuktānāṃśleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā /"
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1au.htm.txt) 14216436 (0.046):
tatra vaidarbha-gauḍīyau % varṇyete pra-sphuṭā1ntarau // 1.40 // / śleṣaḥ pra-sādaḥ sama-tā $ mādhuryaṃ su-kumāra-tā &
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26697468 (0.056):
śleṣaprasādau samatā mādhurī sukumāratā / / arthavyaktirudāratvamojaḥ kāntirudāttatā // Ckc_4.2 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13360253 (0.063):
vibhaktam iti mādhuryam ucyate sukumāratā // 1.68 // / [sukumāratā vs. dīpta]
artha vyaktir udāratvam ojaḥ kānti samādhayaḥ |
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1au.htm.txt) 14216444 (0.0):
artha-vyaktir ud-āra-tvaṃ % ojaḥ-kānti-samādhayaḥ // 1.41 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359900 (0.0):
śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā / / arthavyaktir udāratvaṃ ojaḥkāntisamādhayaḥ // 1.41 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13887956 (0.0):
śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā & / arthavyaktir udāratvam ojaḥkāntisamādhayaḥ // DKd_1.41 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110109 (0.0):
śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā / / arthavyaktirudāratvaṃ tathā kāntirudāttatā // ViPrud_6.1 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26697470 (0.0):
śleṣaprasādau samatā mādhurī sukumāratā / / arthavyaktirudāratvamojaḥ kāntirudāttatā // Ckc_4.2 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9217638 (0.028):
cirantanairuktānāṃśleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā / / arthavyaktimudāratvamojaḥ kāntiḥ samādhayaḥ "iti daśaguṇānāṃ madhye"
ete vaidarbha mārgasya prāṇā daśa guṇāḥ smṛtāḥ ||SRs_1.423|| 231
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359904 (0.0):
arthavyaktir udāratvaṃ ojaḥkāntisamādhayaḥ // 1.41 // / iti vaidarbhamārgasya prāṇā daśa guṇāḥ smṛtāḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13887961 (0.0):
arthavyaktir udāratvam ojaḥkāntisamādhayaḥ // DKd_1.41 // / iti vaidarbhamārgasya prāṇā daśa guṇāḥ smṛtāḥ &
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231540 (0.0):
artha-vyaktir udāratvam ojaḥ kānti-samādhayaḥ | / ete vaidarbha-mārgasya prāṇā daśa guṇāḥ smṛtāḥ ||SRs_1.231||
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1au.htm.txt) 14216447 (0.034):
artha-vyaktir ud-āra-tvaṃ % ojaḥ-kānti-samādhayaḥ // 1.41 // / iti vaidarbha-mārgasya $ prā3ṇā daśa guṇāḥ smṛtāḥ &
tatra śleṣaḥ / kevalālpa prāṇa varṇa pada sandarbha lakṣaṇam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231549 (0.0):
ete vaidarbha-mārgasya prāṇā daśa guṇāḥ smṛtāḥ ||SRs_1.231|| / kevalālpa-prāṇa-varṇa-pada-sandarbha-lakṣaṇam |
śaithilyaṃ yatra na spṛṣṭaṃ sa śleṣaḥ samudāhṛtaḥ ||SRs_1.424|| 232
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231555 (0.0):
kevalālpa-prāṇa-varṇa-pada-sandarbha-lakṣaṇam | / śaithilyaṃ yatra na spṛṣṭaṃ sa śleṣaḥ samudāhṛtaḥ ||SRs_1.232||
yathā mamaiva utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4][*5] ity ādau / śliṣṭa varṇa miśrita bandhatvāt śleṣaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732698 (0.041):
ukte vākye guṇotkarṣa pratibhānam udāratā ||SRs_1.432|| 236cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity / atrānyonyānurāgotkarṣa pratibhānād udāratvam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732625 (0.047):
tan mādhuryaṃ bhaved yatra śabde' rthe ca sphuṭo rasaḥ ||SRs_1.429|| 234cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra śabdārthayoḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732676 (0.053):
arthāvagamakatvaṃ yad artha vyaktir iyaṃ matā ||SRs_1.431|| 236ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra sarveṣāṃ padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732499 (0.053):
prasiddhārtha padatvaṃ yat sa prasādo nigadyate ||SRs_1.425|| 233ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732817 (0.063):
samādhiḥ so' nya dharmāṇāṃ yad anyatrādhiropaṇam ||SRs_1.437|| 238 / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atrotphullodgatodvelatva rūpāṇāṃ
[*5] Quoted just above. / atha prasādaḥ / prasiddhārtha padatvaṃ yat sa prasādo nigadyate ||SRs_1.425|| 233ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231561 (0.0):
prasiddhārtha-padatvaṃ yat sa prasādo nigadyate |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110331 (0.0):
atha prasādaḥ / / prasiddhārthapadatvaṃ yat sa prasādo nigadyate // ViPrud_6.5 //
yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra padānām / akleśenaivārtha bodhana sāmarthyāt prasādaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732717 (0.042):
samāsa bahulatvaṃ yat tad ojaḥ iti gīyate ||SRs_1.433|| 237ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra yathocita samāsa bāhulyād
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732676 (0.044):
arthāvagamakatvaṃ yad artha vyaktir iyaṃ matā ||SRs_1.431|| 236ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra sarveṣāṃ padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732698 (0.047):
ukte vākye guṇotkarṣa pratibhānam udāratā ||SRs_1.432|| 236cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity / atrānyonyānurāgotkarṣa pratibhānād udāratvam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732625 (0.050):
tan mādhuryaṃ bhaved yatra śabde' rthe ca sphuṭo rasaḥ ||SRs_1.429|| 234cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra śabdārthayoḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732475 (0.053):
śaithilyaṃ yatra na spṛṣṭaṃ sa śleṣaḥ samudāhṛtaḥ ||SRs_1.424|| 232 / yathā mamaiva utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4][*5] ity ādau
atha samatā / bandha vaiṣamya rāhityaṃ samatā pada gumphane | 233cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231570 (0.0):
prasiddhārtha-padatvaṃ yat sa prasādo nigadyate | / bandha-vaiṣamya-rāhityaṃ samatā pada-gumphane ||SRs_1.233||
bandho mṛduḥ sphuṭo miśra iti tredhā sa nigadyate ||SRs_1.426|| 234ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231577 (0.0):
bandha-vaiṣamya-rāhityaṃ samatā pada-gumphane ||SRs_1.233|| / bandho mṛduḥ sphuṭo miśra iti tredhā sa nigadyate |
tatra mṛdu varṇa bandhasya samatā, yathā / caraṇa kamala kāntyā dehalīm arcayantī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731389 (0.0):
sukumārā bhaved yatra lalitaṃ tad udīritam ||SRs_1.363|| / caraṇa kamala kāntyā dehalīm arcayantī
kanaka maya kavāṭaṃ pāṇinā kampayantī | / kuvalayamayam akṣṇā toraṇaṃ pūrayantī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731399 (0.0):
caraṇa kamala kāntyā dehalīm arcayantī / kanaka maya kavāṭaṃ pāṇinā kampayantī |
vara tanur iyam āste mandirasyeva lakṣmīḥ ||SRs_1.427||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731403 (0.0):
kuvalaya mayam akṣṇā toraṇaṃ pūrayantī / varatanur iyam āste mandirasyeva lakṣmīḥ ||SRs_1.364||
atra mṛdu varṇa prāya bandhasya nirvyūḍhatvān mṛdu bandha samatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732594 (0.047):
atra sphuṭa varṇa prāya bandhasya nirvyūḍhatvāt sphuṭa bandha samatā |
sphuṭa bandha samatā, yathā / madhurayā madhu bodhita mādhavī
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3384958 (5.960):
MSpv_6.19 // / madhurayā madhubodhitamādhavīmadhusamṛddhisamedhitamedhayā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913714 (5.960):
dvayorvaidarbhogauḍyoḥ / / madhurayā madhubodhitamādhavīmadhusamṛddhisamedhitamedhayā /"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732595 (0.052):
atra sphuṭa varṇa prāya bandhasya nirvyūḍhatvāt sphuṭa bandha samatā | / miśra bandha samatā, yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity ādau | atra
madhu samṛddhi samedhita medhayā | / madhukarāṅganayā muhur unmada
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3384965 (0.0):
madhurayā madhubodhitamādhavīmadhusamṛddhisamedhitamedhayā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913721 (0.0):
madhurayā madhubodhitamādhavīmadhusamṛddhisamedhitamedhayā /"
dhvani bhṛtānibhṛtākṣaram ujjage ||SRs_1.428|| [māghe 6.20]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913724 (0.048):
madhukarāṅganayā muhurunmadadhvanibhṛtā nibhṛtākṣaramujjage //"
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3384966 (0.049):
madhukarāṅganayā muhurunmadadhvanibhṛtā nibhṛtākṣaramujjage // MSpv_6.20
atra sphuṭa varṇa prāya bandhasya nirvyūḍhatvāt sphuṭa bandha samatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732562 (0.047):
atra mṛdu varṇa prāya bandhasya nirvyūḍhatvān mṛdu bandha samatā |
miśra bandha samatā, yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity ādau | atra
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732562 (0.052):
atra mṛdu varṇa prāya bandhasya nirvyūḍhatvān mṛdu bandha samatā | / sphuṭa bandha samatā, yathā
miśrī bhūta mṛdu sphuṭa varṇa bandhasya nirvāhād miśra bandha samatā |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26697622 (0.057):
atra pādacatuṣṭaye 'pi ghoṣaparākṣaraprāyatvanirvahaṇātsphuṭavarṇā samatā / miśravarṇabandhanirvāho yathā
atha mādhuryam / tan mādhuryaṃ bhaved yatra śabde' rthe ca sphuṭo rasaḥ ||SRs_1.429|| 234cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231584 (0.0):
bandho mṛduḥ sphuṭo miśra iti tredhā sa nigadyate | / tan mādhuryaṃ bhaved yatra śabde' rthe ca sphuṭo rasaḥ ||SRs_1.234||
yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra śabdārthayoḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732699 (0.027):
ukte vākye guṇotkarṣa pratibhānam udāratā ||SRs_1.432|| 236cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity / atrānyonyānurāgotkarṣa pratibhānād udāratvam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732476 (0.047):
śaithilyaṃ yatra na spṛṣṭaṃ sa śleṣaḥ samudāhṛtaḥ ||SRs_1.424|| 232 / yathā mamaiva utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4][*5] ity ādau
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732818 (0.050):
samādhiḥ so' nya dharmāṇāṃ yad anyatrādhiropaṇam ||SRs_1.437|| 238 / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atrotphullodgatodvelatva rūpāṇāṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732500 (0.050):
prasiddhārtha padatvaṃ yat sa prasādo nigadyate ||SRs_1.425|| 233ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732676 (0.054):
arthāvagamakatvaṃ yad artha vyaktir iyaṃ matā ||SRs_1.431|| 236ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra sarveṣāṃ padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732717 (0.057):
samāsa bahulatvaṃ yat tad ojaḥ iti gīyate ||SRs_1.433|| 237ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra yathocita samāsa bāhulyād
śṛṅgāra parivāhitvena mādhuryam | / atha sukumāratā
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28789303 (0.044):
śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā/
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888310 (0.053):
vibhaktam iti mādhuryam ucyate sukumāratā // DKd_1.68 // / aniṣṭhurākṣaraprāyaṃ sukumāram iheṣyate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13360253 (0.056):
vibhaktam iti mādhuryam ucyate sukumāratā // 1.68 // / [sukumāratā vs. dīpta]
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731123 (0.060):
vyañjanaprādhānyetyarthaḥ / / ayaṃ bhāvaḥ vākāro 'tra śabdārthayoḥ vyañjanakriyākarttṛtve vikalpasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861363 (0.063):
sālaṅkāraśabdārthayoriti---śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti / paryyavasitārthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9105991 (0.063):
sālaṅkāraśabdārthayoriti śabdārthayoḥ sālaṅkāratvasyeti / paryyavasitārthaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231527 (0.064):
śleṣaḥ prasādaḥ samatā mādhuryaṃ sukumāratā ||SRs_1.230|| / artha-vyaktir udāratvam ojaḥ kānti-samādhayaḥ |
yad aniṣṭhura varṇatvaṃ saukumāryaṃ tad ucyate ||SRs_1.430|| 235ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231590 (0.0):
tan mādhuryaṃ bhaved yatra śabde' rthe ca sphuṭo rasaḥ ||SRs_1.234|| / yad aniṣṭhura-varṇatvaṃ saukumāryaṃ tad ucyate |
yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] udgata manda hāsam ity atra
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732403 (0.0):
mahā praṇavārṇālpatvam alpa prāṇākṣara prāyatvaṃ ca, yathā mamaiva / utphulla gaṇḍa yugam udgata manda hāsam
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732698 (0.050):
ukte vākye guṇotkarṣa pratibhānam udāratā ||SRs_1.432|| 236cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity / atrānyonyānurāgotkarṣa pratibhānād udāratvam |
saṃyuktākṣara sadbhāve' py aniṣṭhuratvāt saukumāryam |
atha artha vyaktiḥ / śrūyamāṇasya vākyasya vinā śabdāntara spṛhām | 235cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231598 (0.0):
yad aniṣṭhura-varṇatvaṃ saukumāryaṃ tad ucyate | / śrūyamāṇasya vākyasya vinā śabdāntara-spṛhām ||SRs_1.235||
arthāvagamakatvaṃ yad artha vyaktir iyaṃ matā ||SRs_1.431|| 236ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231603 (0.0):
śrūyamāṇasya vākyasya vinā śabdāntara-spṛhām ||SRs_1.235|| / arthāvagamakatvaṃ yad artha-vyaktir iyaṃ matā |
yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra sarveṣāṃ padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732699 (0.032):
ukte vākye guṇotkarṣa pratibhānam udāratā ||SRs_1.432|| 236cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity / atrānyonyānurāgotkarṣa pratibhānād udāratvam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732500 (0.044):
prasiddhārtha padatvaṃ yat sa prasādo nigadyate ||SRs_1.425|| 233ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732818 (0.053):
samādhiḥ so' nya dharmāṇāṃ yad anyatrādhiropaṇam ||SRs_1.437|| 238 / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atrotphullodgatodvelatva rūpāṇāṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732476 (0.053):
śaithilyaṃ yatra na spṛṣṭaṃ sa śleṣaḥ samudāhṛtaḥ ||SRs_1.424|| 232 / yathā mamaiva utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4][*5] ity ādau
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732625 (0.054):
tan mādhuryaṃ bhaved yatra śabde' rthe ca sphuṭo rasaḥ ||SRs_1.429|| 234cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra śabdārthayoḥ
adhyāhāraya pada nirākāṅkṣatayā artha vyaktiḥ |
atha udāratvam / ukte vākye guṇotkarṣa pratibhānam udāratā ||SRs_1.432|| 236cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231612 (0.0):
arthāvagamakatvaṃ yad artha-vyaktir iyaṃ matā | / ukte vākye guṇotkarṣa-pratibhānam udāratā ||SRs_1.236||
yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity / atrānyonyānurāgotkarṣa pratibhānād udāratvam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732625 (0.027):
tan mādhuryaṃ bhaved yatra śabde' rthe ca sphuṭo rasaḥ ||SRs_1.429|| 234cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra śabdārthayoḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732676 (0.032):
arthāvagamakatvaṃ yad artha vyaktir iyaṃ matā ||SRs_1.431|| 236ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra sarveṣāṃ padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732818 (0.038):
samādhiḥ so' nya dharmāṇāṃ yad anyatrādhiropaṇam ||SRs_1.437|| 238 / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atrotphullodgatodvelatva rūpāṇāṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732476 (0.041):
śaithilyaṃ yatra na spṛṣṭaṃ sa śleṣaḥ samudāhṛtaḥ ||SRs_1.424|| 232 / yathā mamaiva utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4][*5] ity ādau
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732500 (0.047):
prasiddhārtha padatvaṃ yat sa prasādo nigadyate ||SRs_1.425|| 233ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732644 (0.050):
yad aniṣṭhura varṇatvaṃ saukumāryaṃ tad ucyate ||SRs_1.430|| 235ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] udgata manda hāsam ity atra
atha ojaḥ / samāsa bahulatvaṃ yat tad ojaḥ iti gīyate ||SRs_1.433|| 237ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231617 (1.192):
ukte vākye guṇotkarṣa-pratibhānam udāratā ||SRs_1.236|| / samāsa-bahulatvaṃ yat tad ojaḥ iti gīyate |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110647 (0.058):
athaujaḥ / / ojaḥ samāsabhūyastvam // ViPrud_6.17 //
yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra yathocita samāsa bāhulyād
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732499 (0.042):
prasiddhārtha padatvaṃ yat sa prasādo nigadyate ||SRs_1.425|| 233ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732625 (0.057):
tan mādhuryaṃ bhaved yatra śabde' rthe ca sphuṭo rasaḥ ||SRs_1.429|| 234cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra śabdārthayoḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732818 (0.060):
samādhiḥ so' nya dharmāṇāṃ yad anyatrādhiropaṇam ||SRs_1.437|| 238 / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atrotphullodgatodvelatva rūpāṇāṃ
ojaḥ | / atha kāntiḥ / loka sthitim anullaṅghya hṛdyārtha pratipādanam | 237cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231625 (0.0):
loka-sthitim anullaṅghya hṛdyārtha-pratipādanam ||SRs_1.237||
kāntiḥ syād dvividhā khyātā vārtāyāṃ varṇanāsu ca ||SRs_1.434|| 238ab
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231631 (1.192):
loka-sthitim anullaṅghya hṛdyārtha-pratipādanam ||SRs_1.237|| / kāntiḥ syād dvividhā khyātā vārtāyāṃ varṇanāsu ca |
vārtā nāma kuśala praśna pūrvikā saṅkathā | tatra yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18120192 (0.038):
parisaṃkhyā sā prathamaṃ dvividhā, praśnapūrvikā, tadanyathā ceti / / tayordvarjayorvarjanīyasya śābdatvārthatvābhyāṃ dvaividhye cāturvidhyam /
paridhauta bhavat padāmbunā nava candrātapa śītalena me |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18120192 (0.058):
parisaṃkhyā sā prathamaṃ dvividhā, praśnapūrvikā, tadanyathā ceti / / tayordvarjayorvarjanīyasya śābdatvārthatvābhyāṃ dvaividhye cāturvidhyam /
api santata marma kṛntanaḥ kṛta nirvāṇa ivaurva pāvakaḥ ||SRs_1.435||
atra brāhmaṇa pādodakasya santāpa śamana rūpāṃ laukikīṃ sthitim
anullaṅghyaiva samudreṇa munīnāṃ purataḥ saṅkathanāt kāntiḥ |
varṇanāyāṃ, yathā mamaiva / uttuṅgau stana kalaśau sambhā stambhopamānam ūru yugam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727683 (0.0):
uttuṅgau kuca kumbhau rambhā stambhopamānam ūru yugam | / tarale dṛśau ca tasyāḥ sṛjatā dhātrā kim āhitaṃ sukṛtam ||SRs_1.171||
tarale dṛśau ca tasyāḥ sṛjatā dhātrā kim āhitaṃ sukṛtam ||SRs_1.436||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727689 (0.0):
uttuṅgau kuca kumbhau rambhā stambhopamānam ūru yugam | / tarale dṛśau ca tasyāḥ sṛjatā dhātrā kim āhitaṃ sukṛtam ||SRs_1.171||
atra viśiṣṭa vastu nirmāṇam apuṇya kṛtāṃ na bhavatīti
loka sthity anurodhenaiva varṇanāt kāntiḥ | / atha samādhiḥ
samādhiḥ so' nya dharmāṇāṃ yad anyatrādhiropaṇam ||SRs_1.437|| 238
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110814 (0.040):
ikṣj.15samādhiḥ] / atha samādhiḥ / / samādhiranyadharmāṇāṃ yadanyatrādhiropaṇam // ViPrud_6.23 //
yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atrotphullodgatodvelatva rūpāṇāṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732698 (0.038):
ukte vākye guṇotkarṣa pratibhānam udāratā ||SRs_1.432|| 236cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity / atrānyonyānurāgotkarṣa pratibhānād udāratvam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732400 (0.039):
mahā praṇavārṇālpatvam alpa prāṇākṣara prāyatvaṃ ca, yathā mamaiva / utphulla gaṇḍa yugam udgata manda hāsam
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732625 (0.050):
tan mādhuryaṃ bhaved yatra śabde' rthe ca sphuṭo rasaḥ ||SRs_1.429|| 234cd / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra śabdārthayoḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732676 (0.053):
arthāvagamakatvaṃ yad artha vyaktir iyaṃ matā ||SRs_1.431|| 236ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra sarveṣāṃ padānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732718 (0.060):
samāsa bahulatvaṃ yat tad ojaḥ iti gīyate ||SRs_1.433|| 237ab / yathā utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4] ity atra yathocita samāsa bāhulyād
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732476 (0.063):
śaithilyaṃ yatra na spṛṣṭaṃ sa śleṣaḥ samudāhṛtaḥ ||SRs_1.424|| 232 / yathā mamaiva utphulla gaṇḍa yugam [ku. 3.4][*5] ity ādau
puṣpa prāṇi samudra dharmāṇaṃ gaṇḍa sthala manda hāsa rāgeṣu
samāropitatvāt samādhiḥ | / atha kaṭhina rītiḥ
atidīrgha samāsa yutā bahulair varṇair yutā mahā prāṇaiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231647 (0.0):
samādhiḥ so' nya-dharmāṇāṃ yad anyatrādhiropaṇam ||SRs_1.238|| / atidīrgha-samāsa-yutā bahulair varṇair yutā mahā-prāṇaiḥ |
kaṭhinā sā gauḍīyety uktā tad deśa budha manojñatvāt ||SRs_1.438|| 239
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231655 (0.0):
atidīrgha-samāsa-yutā bahulair varṇair yutā mahā-prāṇaiḥ | / kaṭhinā sā gauḍīyety uktā tad-deśa-budha-manojñatvāt ||SRs_1.239||
gaṇḍa grāva gariṣṭha gairika giri krīḍat sudhāndho vadhū
bādhā lampaṭa bāhu sampad udayad durvāra garvāśayam |
martyāmartya virāvaṇaṃ bala gṛhītair āvaṇaṃ rāvaṇaṃ
bāṇair dāśarathī rathī ratha gataṃ vivyādha divyāyudhaḥ ||SRs_1.439||
atra dīrgha samsatvaṃ mahā prāṇākṣara prāyatvaṃ ca spaṣṭam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732396 (0.040):
mahā praṇavārṇālpatvam alpa prāṇākṣara prāyatvaṃ ca, yathā mamaiva
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748685 (0.058):
māne viruddhaṃ tat prāhuḥ punar īrṣyāyitādibhiḥ ||SRs_2.452|| / nyāviddhaṃ dīrgha kālatvāt pravāse tat pratīyate |
atha miśra rītiḥ / yatrobhaya guṇa grāma saṃniveśas tulādhṛtaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231662 (0.0):
kaṭhinā sā gauḍīyety uktā tad-deśa-budha-manojñatvāt ||SRs_1.239|| / yatrobhaya-guṇa-grāma-saṃniveśas tulādhṛtaḥ |
sā miśrā saiva pāñcālīty uktā tad deśaja priyā ||SRs_1.440|| 240
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231668 (0.0):
yatrobhaya-guṇa-grāma-saṃniveśas tulādhṛtaḥ | / sā miśrā saiva pāñcālīty uktā tad-deśaja-priyā ||SRs_1.240||
parimlānaṃ pīna stana jaghana saṅgād ubhayatas
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442247 (0.0):
[ratnāvalī 2.12]- / parimlānaṃ pīna-stana-jaghana-saṅgād ubhayatas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081690 (0.0):
kasyacit / parimlānaṃ pīna stana jaghana saṅgād ubhayatas $ tanor madhyasyāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14474956 (0.0):
VidSrk_22.9 *(708)d parimlānaṃ pīna stana jaghana saṅgād ubhayatas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17356634 (0.0):
kasyacit / parimlānaṃ pīna stana jaghana saṅgād ubhayatas tanor madhyasyāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27483759 (0.0):
parimṛṣann iva kuṅkumakāntinā VidSrk_29.2d *(898d) / parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṅgād ubhayatas VidSrk_22.10a *(709a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24279580 (0.0):
muhur mṛtyuvaśinī // VidSrk_22.9 *(708) //. / parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṅgād ubhayatas $ tanor madhyasyāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10890296 (0.0):
muhur mṛtyuvaśinī // VidSrk_22.9 *(708) //. / parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṅgād ubhayatas tanor madhyasyāntaḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146061 (0.012):
(2.103) Rājā | nipuṇaṃ abhilakṣitam | tathā hi | / parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṅgādubhayata-
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16103193 (0.012):
ghanaśvāsotkṣepais+jvalayati muhus+mṛtyuvaśinī // VidSrk_22.9 *(708) // / parimlānam+pīnastanajaghanasaṅgāt+ubhayatas+
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13379158 (0.020):
samagrāṇāṃ rasānāṃ saṃghaṭanānāṃ ca / udāharaṇam / {parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṃgādubhayatas
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23082638 (0.030):
udāharaṇam parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṃgādubhayata- stanormadhyasyāntaḥ
tanor madhyasyāntaḥ parimilanam aprāpya haritam |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741172 (0.0):
yathā parimlānaṃ pīnastanajadhanasaṅgādubhayata stanormadhyasyāntaḥ / parimilanamaprāpya haritam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442252 (0.0):
parimlānaṃ pīna-stana-jaghana-saṅgād ubhayatas / tanor madhyasyāntaḥ parimalanam aprāpya haritam /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146070 (0.0):
stanor madhyasyāntaḥ parimilanam aprāpya haritam |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13379165 (0.0):
{parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṃgādubhayatas / tanormadhyasyāntaḥ parimilanamaprāpya haritam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23082647 (0.0):
udāharaṇam parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṃgādubhayata- stanormadhyasyāntaḥ / parimilanamaprāpya haritam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081695 (0.0):
parimlānaṃ pīna stana jaghana saṅgād ubhayatas $ tanor madhyasyāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17356639 (0.0):
parimlānaṃ pīna stana jaghana saṅgād ubhayatas tanor madhyasyāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24279585 (0.0):
parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṅgād ubhayatas $ tanor madhyasyāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10890301 (0.0):
parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṅgād ubhayatas tanor madhyasyāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14459468 (0.024):
VidSrk_22.10 *(709)a tanor madhyasyāntaḥ parimalanam aprāpya haritam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27473773 (0.024):
tanor madhyasyāntaḥ parimalanam aprāpya haritam VidSrk_22.10b *(709b)
idaṃ vyasta nyāsaṃ praśithila bhujākṣepa valanaiḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741173 (0.039):
yathā parimlānaṃ pīnastanajadhanasaṅgādubhayata stanormadhyasyāntaḥ / parimilanamaprāpya haritam / / idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ kṛśāṅgyāḥ santāpaṃ vadati
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146071 (0.039):
stanor madhyasyāntaḥ parimilanam aprāpya haritam | / idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13379166 (0.039):
tanormadhyasyāntaḥ parimilanamaprāpya haritam / / idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442254 (0.043):
tanor madhyasyāntaḥ parimalanam aprāpya haritam / / idaṃ vyasta-nyāsaṃ ślatha-bhuja-latākṣepa-valanaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081697 (0.043):
parimalanam aprāpya haritam & / idaṃ vyasta nyāsaṃ ślatha bhuja latākṣepa valanaiḥ % kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17356641 (0.043):
parimalanam aprāpya haritam / / idaṃ vyasta nyāsaṃ ślatha bhuja latākṣepa valanaiḥ kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24279587 (0.043):
parimalanam aprāpya haritam & / idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ % kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ vadati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10890303 (0.043):
parimalanam aprāpya haritam / / idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ vadati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16103202 (0.043):
tanos+madhyasya+antas+parimalanam+aprāpya haritam / / idam+vyastanyāsam+ślathabhujalatākṣepavalanais+
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23082647 (0.050):
udāharaṇam parimlānaṃ pīnastanajaghanasaṃgādubhayata- stanormadhyasyāntaḥ / parimilanamaprāpya haritam / / idaṃ vyastanyāsaṃ śrlathabhujalatākṣepavalanaiḥ kṛśāhgyāḥ saṃtāpaṃ vadati
kṛśāṅgyāḥ santāpaṃ vadati visinī patra śayanam ||SRs_1.441|| [ratnāvalī
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442265 (0.0):
idaṃ vyasta-nyāsaṃ ślatha-bhuja-latākṣepa-valanaiḥ / kṛśāṅgyāḥ santāpaṃ vadati visinī-patra-śayanam //[*8]
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741183 (0.011):
idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ kṛśāṅgyāḥ santāpaṃ vadati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081707 (0.019):
idaṃ vyasta nyāsaṃ ślatha bhuja latākṣepa valanaiḥ % kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ / vadati visinī patra śayanam // VidSrk_22.10 *(709) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17356651 (0.019):
idaṃ vyasta nyāsaṃ ślatha bhuja latākṣepa valanaiḥ kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ / vadati visinī patra śayanam // VidSrk_22.10 *(709) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14467295 (0.021):
VidSrk_22.10 *(709)c kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ vadati visinī patra śayanam
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146081 (0.034):
idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ / kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ vadati bisinīpattraśayanam || 36 || (2.11)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13379176 (0.034):
idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ / kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ vadati bisinīpatraśayanam //349//76//}
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24279597 (0.034):
idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ % kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ vadati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10890313 (0.034):
idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ vadati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27466958 (0.037):
kṛśāṅgyāḥ saṃtāpaṃ vadati bisinīpatraśayanam VidSrk_22.10d *(709d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16103213 (0.047):
kṛśāṅgyās+saṃtāpam+vadati bisinīpatraśayanam // VidSrk_22.10 *(709) //
atrālpa samāsatva dīrgha samāsatva rūpayoḥ
prasāda sphuṭa bandhatva rūpayor aniṣṭhurākṣara prāyatva rūpayoḥ
pṛthak padatva granthilatvayoś ca ubhaya rīti dharmayos tulādhṛtayor iva
saṃniveśān miśreyaṃ rītiḥ | / āndhrī lāṭī ca saurāṣṭrīty ādayo miśra rītayaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231675 (0.0):
sā miśrā saiva pāñcālīty uktā tad-deśaja-priyā ||SRs_1.240|| / āndhrī lāṭī ca saurāṣṭrīty ādayo miśra-rītayaḥ |
santi tat tad deśa vidvat priya miśraṇa bhedataḥ ||SRs_1.442|| 241
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231684 (0.0):
āndhrī lāṭī ca saurāṣṭrīty ādayo miśra-rītayaḥ | / santi tat-tad-deśa-vidvat-priya-miśraṇa-bhedataḥ ||SRs_1.241||
ta eva pada saṅghātās tā evārtha vibhūtayaḥ | / tathāpi navyaṃ bhavati kāvyaṃ grathana kauśalāt ||SRs_1.443|| 242
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231695 (0.0):
santi tat-tad-deśa-vidvat-priya-miśraṇa-bhedataḥ ||SRs_1.241|| / ta eva pada-saṅghātās tā evārtha-vibhūtayaḥ |
tāsāṃ grantha gaḍutvena lakṣaṇaṃ nocyate mayā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231701 (0.0):
tathāpi navyaṃ bhavati kāvyaṃ grathana-kauśalāt ||SRs_1.242|| / tāsāṃ grantha-gaḍutvena lakṣaṇaṃ nocyate mayā |
bhojādi grantha bandheṣu tad ākāṅkṣibhir īkṣyatām ||SRs_1.444|| 243
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231708 (0.0):
tāsāṃ grantha-gaḍutvena lakṣaṇaṃ nocyate mayā | / bhojādi-grantha-bandheṣu tad-ākāṅkṣibhir īkṣyatām ||SRs_1.243||
atha vṛttayaḥ / bhāratī sātvatī caiva kaiśiky ārabhaṭīti ca |
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875466 (0.0):
bāhulyena bhaved yas tu sa tadvṛttyā nigadyate // ST_1.18 // / kaiśikyārabhaṭī caiva sātvatī bhāratī tathā /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881242 (0.0):
bāhulyena bhaved yas tu % sa tad-vṛttyā nigadyate // ST_1.18 // / kaiśiky-ārabhaṭī caiva $ sātvatī bhāratī tathā &
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231714 (0.0):
bhojādi-grantha-bandheṣu tad-ākāṅkṣibhir īkṣyatām ||SRs_1.243|| / bhāratī sātvatī caiva kaiśiky ārabhaṭīti ca |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090792 (0.011):
tathā coktaṃ 'daśarūpake' / kaiśikyārabhaṭī caiva sāttvatī bhāratī tathā / / catasro vṛttayo jñeyā rasāvasthānasūcakāḥ //"
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961762 (0.034):
lokadharmī nāṭyadharmī dharmīti dvividhaḥ smṛtaḥ / / bhāratī sātvatī caiva kaiśikyārabhaṭī tathā // BhN_6.24 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161420 (0.049):
catasro vṛttayo dhīraiḥ proktā nāṭyasya mātaraḥ // RNc_243 // / bhāraty ārabhaṭī caiva sātvatī kaiśikī tathā | / tatra bhāratī -
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26699095 (0.053):
(cetaso vartayitrī syātsā vṛttiḥ sāpi ṣaḍvidhā) // Ckc_4.29 // / kaiśikyārabhaṭī caiva bhāratī sātvatī tathā / / madhyamārabhaṭī caiva tathā madhyamakaiśikī // Ckc_4.30 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090774 (0.057):
[II.6 kāśikyādittayastvanyā] / kaiśikyārabhaṭī sāttvatī bhāratī ceti racanāśritatvena
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978908 (0.060):
caturvidhatvamabhihitaṃ bhāratī sāttvatī kaiśikyārabhaṭī
catasro vṛttayas tāsām utpattir vakṣyate sphuṭam ||SRs_1.445|| 244
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231720 (0.0):
bhāratī sātvatī caiva kaiśiky ārabhaṭīti ca | / catasro vṛttayas tāsām utpattir vakṣyate sphuṭam ||SRs_1.244||
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875466 (0.038):
kaiśikyārabhaṭī caiva sātvatī bhāratī tathā / / catasro vṛttayo jñeyā rasāvasthānasūcakāḥ // ST_1.19 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881242 (0.038):
kaiśiky-ārabhaṭī caiva $ sātvatī bhāratī tathā & / catasro vṛttayo jñeyā % rasāvasthāna-sūcakāḥ // ST_1.19 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961762 (0.042):
bhāratī sātvatī caiva kaiśikyārabhaṭī tathā // BhN_6.24 // / catasro vṛttayo hyetā yāsu nāṭyaṃ pratiṣṭhitam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090791 (0.049):
kaiśikyārabhaṭī caiva sāttvatī bhāratī tathā / / catasro vṛttayo jñeyā rasāvasthānasūcakāḥ //"
jagaty ekārṇave jāte bhagavān avyayaḥ pumān |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231725 (0.0):
catasro vṛttayas tāsām utpattir vakṣyate sphuṭam ||SRs_1.244|| / jagaty ekārṇave jāte bhagavān avyayaḥ pumān |
bhogi bhogam adhiṣṭhāya yoga nidrā paro' bhavat ||SRs_1.446|| 245
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231734 (0.0):
jagaty ekārṇave jāte bhagavān avyayaḥ pumān | / bhogi-bhogam adhiṣṭhāya yoga-nidrā-paro' bhavat ||SRs_1.245||
tadā vīrya madonmattau daityendrau madhu kaiṭabhau |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231742 (0.0):
bhogi-bhogam adhiṣṭhāya yoga-nidrā-paro' bhavat ||SRs_1.245|| / tadā vīrya-madonmattau daityendrau madhu-kaiṭabhau |
tarasā devadeveśam āgatau raṇa kāṅkṣiṇau ||SRs_1.447|| 246
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231748 (0.0):
tadā vīrya-madonmattau daityendrau madhu-kaiṭabhau | / tarasā devadeveśam āgatau raṇa-kāṅkṣiṇau ||SRs_1.246||
vividhaiḥ paruṣair vākyair adhikṣepa vidhāyinau | / muṣṭi jānu prahāraiś ca yodhayāmāsatur harim ||SRs_1.448|| 247
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231758 (0.0):
tarasā devadeveśam āgatau raṇa-kāṅkṣiṇau ||SRs_1.246|| / vividhaiḥ paruṣair vākyair adhikṣepa-vidhāyinau |
tan nābhi kamalotpannaḥ prajāpatir abhāṣata |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231765 (0.0):
muṣṭi-jānu-prahāraiś ca yodhayāmāsatur harim ||SRs_1.247|| / tan-nābhi-kamalotpannaḥ prajāpatir abhāṣata |
kim etad bhāratī vṛttir adhunāpi pravartate ||SRs_1.449|| 248 / tad imau naya durdharṣau nidhanaṃ tvarayā vibho |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231775 (0.0):
tan-nābhi-kamalotpannaḥ prajāpatir abhāṣata | / kim etad bhāratī-vṛttir adhunāpi pravartate ||SRs_1.248||
iti tasya vacaḥ śrutvā nijagāda janārdanaḥ ||SRs_1.450|| 249 / idaṃ kāvya kriyā hetor bhāratī nirmitā dhruvam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231786 (0.0):
tad imau naya durdharṣau nidhanaṃ tvarayā vibho | / iti tasya vacaḥ śrutvā nijagāda janārdanaḥ ||SRs_1.249||
bhāṣaṇād vākya bāhulyād bhāratīyaṃ bhaviṣyati ||SRs_1.451|| 250
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231792 (0.0):
idaṃ kāvya-kriyā-hetor bhāratī nirmitā dhruvam | / bhāṣaṇād vākya-bāhulyād bhāratīyaṃ bhaviṣyati ||SRs_1.250||
adhunaiva nihanmy etāv ity ābhāṣya vaco hariḥ | / nirmalair nirvikāraiś ca sāṅga hārair manoharaiḥ ||SRs_1.452|| 251
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231797 (0.0):
bhāṣaṇād vākya-bāhulyād bhāratīyaṃ bhaviṣyati ||SRs_1.250|| / adhunaiva nihanmy etāv ity ābhāṣya vaco hariḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231804 (0.0):
adhunaiva nihanmy etāv ity ābhāṣya vaco hariḥ | / nirmalair nirvikāraiś ca sāṅga-hārair manoharaiḥ ||SRs_1.251||
aṅgais tau yodhayāmāsa daityendrau yuddha śālinau |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231810 (0.0):
nirmalair nirvikāraiś ca sāṅga-hārair manoharaiḥ ||SRs_1.251|| / aṅgais tau yodhayāmāsa daityendrau yuddha-śālinau |
bhūmi sthānaka saṃyogaiḥ pada kṣepais tathā hareḥ ||SRs_1.453|| 252
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231818 (0.0):
aṅgais tau yodhayāmāsa daityendrau yuddha-śālinau | / bhūmi-sthānaka-saṃyogaiḥ pada-kṣepais tathā hareḥ ||SRs_1.252||
bhūmes tadābhavad bhāras tad vaśād api bhāratī |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231823 (0.0):
bhūmi-sthānaka-saṃyogaiḥ pada-kṣepais tathā hareḥ ||SRs_1.252|| / bhūmes tadābhavad bhāras tad-vaśād api bhāratī |
valgitaiḥ śārṅgiṇas tatra dīptaiḥ sambhrama varjitaiḥ ||SRs_1.454|| 253
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231831 (0.0):
bhūmes tadābhavad bhāras tad-vaśād api bhāratī | / valgitaiḥ śārṅgiṇas tatra dīptaiḥ sambhrama-varjitaiḥ ||SRs_1.253||
sattvādhikair bāhu daṇḍaiḥ sātvatvī vṛttir udgatā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231838 (0.0):
valgitaiḥ śārṅgiṇas tatra dīptaiḥ sambhrama-varjitaiḥ ||SRs_1.253|| / sattvādhikair bāhu-daṇḍaiḥ sātvatvī vṛttir udgatā |
vicitrair aṅga hāraiś ca helayā sa tadā hariḥ ||SRs_1.455|| 254
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231846 (0.0):
sattvādhikair bāhu-daṇḍaiḥ sātvatvī vṛttir udgatā | / vicitrair aṅga-hāraiś ca helayā sa tadā hariḥ ||SRs_1.254||
yat tau babandha keśeṣu jātā sā kaiśikī tataḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231852 (0.0):
vicitrair aṅga-hāraiś ca helayā sa tadā hariḥ ||SRs_1.254|| / yat tau babandha keśeṣu jātā sā kaiśikī tataḥ |
sa saṃrambhaiḥ savegaiś ca citra cārī samutthitaiḥ ||SRs_1.456|| 255
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231860 (0.0):
yat tau babandha keśeṣu jātā sā kaiśikī tataḥ | / sa-saṃrambhaiḥ savegaiś ca citra-cārī-samutthitaiḥ ||SRs_1.255||
niyuddha karaṇair jātā citrair ārabhaṭī tataḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231866 (0.0):
sa-saṃrambhaiḥ savegaiś ca citra-cārī-samutthitaiḥ ||SRs_1.255|| / niyuddha-karaṇair jātā citrair ārabhaṭī tataḥ |
yasmāc citrair aṅgahāraiḥ kṛtaṃ dānava mardanam ||SRs_1.457|| 256
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231874 (0.0):
niyuddha-karaṇair jātā citrair ārabhaṭī tataḥ | / yasmāc citrair aṅgahāraiḥ kṛtaṃ dānava-mardanam ||SRs_1.256||
tasmād abja bhuvā loke niyuddha samayaḥ kṛtaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231880 (0.0):
yasmāc citrair aṅgahāraiḥ kṛtaṃ dānava-mardanam ||SRs_1.256|| / tasmād abja-bhuvā loke niyuddha-samayaḥ kṛtaḥ |
yaḥ śastrāstrādi mokṣeṣu nyāyaḥ sa pāribhāṣitaḥ ||SRs_1.458|| 257
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231889 (0.0):
tasmād abja-bhuvā loke niyuddha-samayaḥ kṛtaḥ | / yaḥ śastrāstrādi-mokṣeṣu nyāyaḥ sa pāribhāṣitaḥ ||SRs_1.257||
nāṭya kāvya kriyā yoge rasa bhāva samāśritaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231896 (0.0):
yaḥ śastrāstrādi-mokṣeṣu nyāyaḥ sa pāribhāṣitaḥ ||SRs_1.257|| / nāṭya-kāvya-kriyā-yoge rasa-bhāva-samāśritaḥ |
sa eva samayo dhātrā vṛttir ity eva saṃjñitaḥ ||SRs_1.459|| 258 / hariṇā tena yad vastu valigitair yādṛśaṃ kṛtam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231907 (0.0):
nāṭya-kāvya-kriyā-yoge rasa-bhāva-samāśritaḥ | / sa eva samayo dhātrā vṛttir ity eva saṃjñitaḥ ||SRs_1.258||
tadvad eva kṛtā vṛttir dhātrā tasyāṅga sambhavā ||SRs_1.460|| 259
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231915 (0.0):
hariṇā tena yad vastu valigitair yādṛśaṃ kṛtam | / tadvad eva kṛtā vṛttir dhātrā tasyāṅga-sambhavā ||SRs_1.259||
ṛgvedāc ca yajurvedāt sāmavedād atharvaṇaḥ | / bhāraty ādyā kramāj jātā ity anye tu pracakṣate ||SRs_1.461|| 260
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231919 (0.0):
tadvad eva kṛtā vṛttir dhātrā tasyāṅga-sambhavā ||SRs_1.259|| / ṛgvedāc ca yajurvedāt sāmavedād atharvaṇaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231926 (0.0):
ṛgvedāc ca yajurvedāt sāmavedād atharvaṇaḥ | / bhāraty-ādyā kramāj jātā ity anye tu pracakṣate ||SRs_1.260||
tatra bhāratī / prayuktatvena bharatair bhāratīti nigadyate |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231933 (0.0):
bhāraty-ādyā kramāj jātā ity anye tu pracakṣate ||SRs_1.260|| / prayuktatvena bharatair bhāratīti nigadyate |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161427 (0.058):
eṣā vāṇī-pradhānatvād bhāratīti nigadyate // RNc_244 // / prastāvanopayogitvāt tatraiva parikīrtitā |
prastāvanopayogitvāt sāṅgaṃ tatraiva lakṣyate ||SRs_1.462|| 261
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231937 (0.0):
prayuktatvena bharatair bhāratīti nigadyate | / prastāvanopayogitvāt sāṅgaṃ tatraiva lakṣyate ||SRs_1.261||
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161427 (0.028):
eṣā vāṇī-pradhānatvād bhāratīti nigadyate // RNc_244 // / prastāvanopayogitvāt tatraiva parikīrtitā |
atha sātvatī / sāttvikena guṇenātityāga śauryādinā yutā |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161602 (0.0):
sāttvikena guṇenPai tyāga-śauryādinā yutā | / harṣa-pradhānā niḥśokā sātvatī parikīrtiāt // RNc_251 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231945 (0.0):
prastāvanopayogitvāt sāṅgaṃ tatraiva lakṣyate ||SRs_1.261|| / sāttvikena guṇenātityāga-śauryādinā yutā |
harṣa pradhānā santyakta śoka bhāvā ca yā bhavet ||SRs_1.463|| 262
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231953 (0.0):
sāttvikena guṇenātityāga-śauryādinā yutā | / harṣa-pradhānā santyakta-śoka-bhāvā ca yā bhavet ||SRs_1.262||
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161603 (0.043):
sāttvikena guṇenPai tyāga-śauryādinā yutā | / harṣa-pradhānā niḥśokā sātvatī parikīrtiāt // RNc_251 //
sātvatī nāma sā vṛttiḥ proktā lakṣaṇa kovidaiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231958 (0.0):
harṣa-pradhānā santyakta-śoka-bhāvā ca yā bhavet ||SRs_1.262|| / sātvatī nāma sā vṛttiḥ proktā lakṣaṇa-kovidaiḥ |
aṅgāny asyās tu catvāri saṃlāpottāpakāv api | 263 / saṅghātyaḥ parivartaś cety eṣāṃ lakṣaṇam ucyate ||SRs_1.464||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231969 (0.0):
sātvatī nāma sā vṛttiḥ proktā lakṣaṇa-kovidaiḥ | / aṅgāny asyās tu catvāri saṃlāpottāpakāv api ||SRs_1.263||
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161612 (0.060):
harṣa-pradhānā niḥśokā sātvatī parikīrtiāt // RNc_251 // / aṅgāny asyās tu catvāri saṃlāpottāpakāv api |
īrṣyā krodhādibhir bhāvai rasair vīrādbhutādibhiḥ | 264
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161628 (0.0):
atha saṃlāpaḥ - / īrṣyā-krodhādibhir bhāvai rasair vīrādbhutādibhiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231977 (0.0):
saṅghātyaḥ parivartaś cety eṣāṃ lakṣaṇam ucyate | / īrṣyā-krodhādibhir bhāvai rasair vīrādbhutādibhiḥ ||SRs_1.264||
parasparaṃ gabhīroktiḥ saṃlāpa iti śabdyate ||SRs_1.465|| 265ab
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161632 (1.192):
īrṣyā-krodhādibhir bhāvai rasair vīrādbhutādibhiḥ | / parasparaṃ gabhīroktiḥ saṃlāpa iti kīrtyate // RNc_253 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231981 (1.192):
īrṣyā-krodhādibhir bhāvai rasair vīrādbhutādibhiḥ ||SRs_1.264|| / parasparaṃ gabhīroktiḥ saṃlāpa iti śabdyate |
yathānargha rāghave, rāmaḥ / bandīkṛtya jagad vijitvara bhuja stambhaugha duḥsañcaraṃ
rakṣo rājam api tvayā vidadhatā sandhyā samādhi vratam |
pratyakṣīkṛta kārtavīrya caritām unmucya revāṃ samaṃ
sarvābhir mahiṣībhir ambu nidhayo viśve' pi vismāpitāḥ ||SRs_1.466||
bālī (vihasya): / cirāya rātriṃcara vīra cakra
mārāṅka vaijñānika payśatas tvām | / sudhāsadharmāṇam imāṃ ca vācaṃ
na śṛṇvatas tṛpyati mānasaṃ me ||SRs_1.467|| (5.45)
atra dhīrodātta dhīroddhatayoḥ rāma bālinoḥ parasparaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13611555 (0.049):
dakṣo 'nurakta-lokas tejo-vaidagdhya-śīlavān netā // VisSd_3.30 // / dhīrodātto dhīroddhatas tathā dhīra-lalitaś ca /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089056 (0.052):
tatra sarvarasasādhāraṇāścatvāro nāyakāḥ / dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīraśāntāḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26692669 (0.053):
reṇukārohiṇīgarbhasaṃbhūtayoḥ prathamatṛtīyayoraṃśayośva / dhīrodāttadhīroddhatatvaguṇasāmyasaṃbandhānusandhāyinā saṃkṣopoktisaukarye
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 910802 (0.054):
yathā dhīrodāttasya rāmasya dhīroddhatavacchadmanā vālivadhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604815 (0.054):
yathā--dhīrodāttasya rāmasya dhīroddhatavacchadmanā vālivadhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127134 (0.060):
śeṣāḥ dhīrodāttadhīroddhatādayaḥ / / svalakṣaṇakathaneneti /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788707 (0.060):
adivyāḥ, divyādivyāś ca/ dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīraśāntā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377405 (0.062):
vīraraudraśṛṅgāraśāntarasapradhānā / dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīrapraśāntāḥ uttamādhamamadhyamāśca /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081078 (0.062):
vīraraudraśṛṅgāraśāntarasapradhānā / dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīrapraśāntāḥ, uttamādhamamadhmamāśva /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229371 (0.062):
netā caturvidho' sau dhīrodāttaś ca dhīra-lalitaś ca ||SRs_1.72|| / dhīra-praśānta-nāmā tataś ca dhīroddhataḥ khyātaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726169 (0.064):
dhīra praśānta nāmā tataś ca dhīroddhataḥ khyātaḥ ||SRs_1.95|| / tatra dhīrodāttaḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129207 (0.064):
sa punaś caturvidhaḥ syād dhīrodāttaś ca dhīra lalitaś ca | / dhīra praśānta nāmā tathaiva dhīroddhataḥ kathitaḥ || RBhrs_2,1.224 ||
yuddha cikīrṣābhiprāya yogād anyonya parākramotkarṣa varṇanāt saṃlāpaḥ |
atha utthāpakaḥ / preraṇaṃ yat parasyādau yuddhāyotthāpakas tu saḥ ||SRs_1.468|| 265
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161690 (0.0):
athotthāpakaḥ - / preraṇaṃ yat parasyādau yuddhāyotthāpakas tu saḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231988 (0.0):
preraṇaṃ yat parasyādau yuddhāyotthāpakas tu saḥ ||SRs_1.265||
yathānargha rāghave, yathā / nṛpān apratyakṣān kim apavadase nanv ayam ahaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16127281 (0.062):
dhātreyakabhrātṛsnehasahoḍhaṣaṇmukhaśiśukrīḍāsukhās+śākhinas+ //
śiśu krīḍā bhagna tripura hara dhanvā tava puraḥ |
ahaṅkāra krūrārjuna bhuja vana vraścana kalā
nisṛṣṭārtho bāhuḥ kathaya kataras te paraharatu ||SRs_1.469|| (4.56)
atra rāmabhadreṇa prāk prahārāya jāmadagnyaḥ prerita ity utthāpakaḥ |
atha saṅghātyaḥ / mantra śaktyārtha śaktyā vā daiva śaktyātha pauruṣāt |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231999 (0.0):
preraṇaṃ yat parasyādau yuddhāyotthāpakas tu saḥ ||SRs_1.265|| / mantra-śaktyārtha-śaktyā vā daiva-śaktyātha pauruṣāt |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240832 (0.059):
śabdaśaktyārthaśaktyā śabdārthaśaktyā vākṣipto 'pi vyaṅgyo 'rthaḥ kavinā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445598 (0.059):
śabda-śaktyārtha-śaktyā śabdārtha-śaktyā vākṣipto 'pi vyaṅgyo 'rthaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402482 (0.063):
[BhP 10.85.18] iti | sva kāla śaktyā sva śaktyā kāla śaktyā ca | / īśvareśvaratve
saṅghasya bhedanaṃ yat tu saṅghātyaḥ sa udāhṛtaḥ ||SRs_1.470|| 266
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232004 (0.0):
mantra-śaktyārtha-śaktyā vā daiva-śaktyātha pauruṣāt | / saṅghasya bhedanaṃ yat tu saṅghātyaḥ sa udāhṛtaḥ ||SRs_1.266||
mantro naya prayogaḥ | tasya śaktyā yathā mudrā rākṣase cāṇakyena
śatru sahāyānāṃ bhedanāt saṅghātyaḥ | artha śaktyā yathā mahābhārate
ādiparvaṇi devais tilottamālakṣaṇenārthena sundopasundayor atisnigdhayor
bhedanāt saṅghātyaḥ | / daiva śaktyā, yathā mahāvīra carite mālyavān
hā vatsāḥ khara dūṣaṇa prabhṛtayo vadhyāḥ stha pāpasya me
hā hā vatsa vibhīṣaṇa tvam api me kāryeṇa heyaḥ sthitaḥ |
hā mad vatsala vatsa rāvaṇa mahat paśyāmi te saṅkaṭaṃ
vatse kekasi hā hatāsmi na cirāt trīn putrakān paśyasi ||SRs_1.471||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16500619 (0.046):
hā hatāsmīti vāśatī HV_77.40b / hā hatāsmīti vāśantī *HV_77.40ab*860a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13873289 (0.046):
hā hatāsmīti vāśatī HV_77.40b / hā hatāsmīti vāśantī HV_77.40ab*860a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608437 (0.051):
288.009. dṛṣṭvā ca punarupaśliṣṭo grahīṣyāmīti/ / 288.010. sā āha hā hatāsmi, hā mandabhāgyā, mamodṛśīmavasthāmāptām/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4403997 (0.059):
hṛdayena vidīrṇena śrāmyamāṇā punaḥ punaḥ // HV_77.39 // / putraṃ samabhivīkṣantī hā hatāsmīti vāśatī /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14144381 (0.060):
{Pkt_157}hā hadamhi mandabhāiṇī / / SktCh_157: hā hatāsmi mandabhāginī /
(ma.vī.ca. 4.11) / atra rāghavānukūla daiva mohitena mālyavatā khara dūṣaṇa triśirasāṃ bhedaḥ
saṃvihita iti saṅghātyaḥ | / atha parivartakaḥ / pūrvodyuktasya kāryasya parityāgena yad bhavet |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232012 (0.0):
saṅghasya bhedanaṃ yat tu saṅghātyaḥ sa udāhṛtaḥ ||SRs_1.266|| / pūrvodyuktasya kāryasya parityāgena yad bhavet |
kāryāntara svīkaraṇaṃ jñeyaḥ sa parivartakaḥ ||SRs_1.472|| 267
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232017 (0.0):
pūrvodyuktasya kāryasya parityāgena yad bhavet | / kāryāntara-svīkaraṇaṃ jñeyaḥ sa parivartakaḥ ||SRs_1.267||
yathottara rāma carite pañcamāṅke kumārau (anyonyaṃ prati) aho
priya darśanaḥ kumāraḥ | (snehānurāgaṃ vivarṇya)
yadṛcchā saṃvādaḥ kim u guṇa gaṇānām atiśayaḥ / purāṇo vā janmāntara niviḍa baddhaḥ paricayaḥ |
nijo vā sambandhaḥ kim u vidhivaśāt ko' py avidito
mamaitasmin dṛṣṭe hṛdayam avadhānaṃ racayati ||SRs_1.473|| (u.rā.ca. 5.16)
atra lavasya candraketoś ca parasparākāra viśeṣa sandarśanena
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1744130 (1.788):
candrasyodbhaṭa lāñchanasya kamalasyodbhrānta bhṛṅgasya ca ||SRs_2.307|| / (u.rā.ca. 5.36) / atra lavasya candraketoś ca paraspara viṣayaḥ kopo bhrū bhedādibhir
raṇa saṃrambhauddhatya parihāreṇa vinayārjava svīkāra kathanāt
parivartakaḥ | / atha kaiśikī / nṛtya gīta vilāsādi mṛdu śṛṅgāra ceṣṭitaiḥ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161814 (0.0):
tad iha mayi śaraṇye gokulendra prasīda || / atha kauśikī - / nṛtya-gīta-vilāsādi-mṛdu-śṛṅgāra-ceṣṭitaiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232026 (0.0):
kāryāntara-svīkaraṇaṃ jñeyaḥ sa parivartakaḥ ||SRs_1.267|| / nṛtya-gīta-vilāsādi-mṛdu-śṛṅgāra-ceṣṭitaiḥ |
Ahoratravratakatha (Prose version) (ahovk2_u.htm.txt) 9080165 (0.062):
nānotsavavinoditanṛtyagītahāsyalāsyavilāsapañcasvarasaṃvṛtakālāhāreṇa
samanvitā bhaved vṛttiḥ kaiśikī ślakṣṇa bhūṣaṇā ||SRs_1.474|| 268
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161819 (0.0):
nṛtya-gīta-vilāsādi-mṛdu-śṛṅgāra-ceṣṭitaiḥ | / samanvitā bhaved vṛttiḥ kaiśikī ślakṣṇa-bhūṣaṇā // RNc_255 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232032 (0.0):
nṛtya-gīta-vilāsādi-mṛdu-śṛṅgāra-ceṣṭitaiḥ | / samanvitā bhaved vṛttiḥ kaiśikī ślakṣṇa-bhūṣaṇā ||SRs_1.268||
aṅgāny asyās tu catvāri narma tat pūrvakā ime | / sphañja sphoṭau ca garbhaś ca teṣāṃ lakṣaṇam ucyate ||SRs_1.475|| 269
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232043 (0.0):
samanvitā bhaved vṛttiḥ kaiśikī ślakṣṇa-bhūṣaṇā ||SRs_1.268|| / aṅgāny asyās tu catvāri narma tat-pūrvakā ime |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161830 (0.021):
hareḥ keśābhisambandhāt kaiśikīti prathāṃ gatā | / aṅgāny asyās tu catvāri narma-tat-pūrvakā ime // RNc_256 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161838 (0.044):
sphañjaḥ sphoṭaś ca garbhaś cety eṣāṃ lakṣaṇam ucyate | / tatra narma - / śṛṅgāra-rasa-bhūyiṣṭhaḥ priya-cittānurañjakaḥ // RNc_257 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14162412 (0.056):
pracchādana-paro yas tu narma-garbhaḥ sa ucyate // RNc_266 // / yathā, rasa-sudhākare (1.279) -
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27992094 (0.062):
pracchanāṃ vyavaharte karyavaṣānnarmagarbho 'sau // BhN_20.61 //
tatra narma / śṛṅgāra rasa bhūyiṣṭhaḥ priya cittānurañjakaḥ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161845 (0.0):
sphañjaḥ sphoṭaś ca garbhaś cety eṣāṃ lakṣaṇam ucyate | / tatra narma - / śṛṅgāra-rasa-bhūyiṣṭhaḥ priya-cittānurañjakaḥ // RNc_257 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232051 (0.0):
sphañja-sphoṭau ca garbhaś ca teṣāṃ lakṣaṇam ucyate ||SRs_1.269|| / śṛṅgāra-rasa-bhūyiṣṭhaḥ priya-cittānurañjakaḥ |
agrāmyaḥ parihāsas tu narma syāt tat tridhā matam ||SRs_1.476|| 270
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161853 (0.0):
śṛṅgāra-rasa-bhūyiṣṭhaḥ priya-cittānurañjakaḥ // RNc_257 // / agrāmyaḥ parihāsaḥ syān narma tat tu tridhā matam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232058 (0.0):
śṛṅgāra-rasa-bhūyiṣṭhaḥ priya-cittānurañjakaḥ | / agrāmyaḥ parihāsas tu narma syāt tat tridhā matam ||SRs_1.270||
śṛṅgāra hāsyajaṃ śuddha hāsyajaṃ bhaya hāsyajam |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161863 (0.0):
agrāmyaḥ parihāsaḥ syān narma tat tu tridhā matam | / śṛṅgāra-hāsyajaṃ śuddha-hāsyajaṃ bhaya-hāsyajam // RNc_258 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232068 (0.0):
agrāmyaḥ parihāsas tu narma syāt tat tridhā matam ||SRs_1.270|| / śṛṅgāra-hāsyajaṃ śuddha-hāsyajaṃ bhaya-hāsyajam |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14162121 (0.029):
atha śuddha-hāsyajam - / śuddha-hāsyajam apy uktaṃ tadvad eva tridhā budhaiḥ // RNc_262 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734096 (0.029):
atha śuddha hāsyajam / śuddha hāsyajam apy uktaṃ tadvad eva tridhā budhaiḥ ||SRs_1.490|| 274cd
śṛṅgāra hāsyajaṃ narma trividhaṃ parikīrtitam ||SRs_1.477|| 271
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161869 (0.0):
agrāmyaḥ parihāsaḥ syān narma tat tu tridhā matam | / śṛṅgāra-hāsyajaṃ śuddha-hāsyajaṃ bhaya-hāsyajam // RNc_258 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232074 (0.0):
agrāmyaḥ parihāsas tu narma syāt tat tridhā matam ||SRs_1.270|| / śṛṅgāra-hāsyajaṃ śuddha-hāsyajaṃ bhaya-hāsyajam |
sambhogecchā prakaṭanād anurāga niveśanāt | / tathā kṛtāparādhasya priyasya pratibhedanāt | 272
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161879 (0.0):
śṛṅgāra-hāsyajaṃ narma trividhaṃ parikīrtitam | / sambhogecchā-prakaṭanād anurāga-niveśanāt // RNc_259 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232083 (0.0):
śṛṅgāra-hāsyajaṃ narma trividhaṃ parikīrtitam ||SRs_1.271|| / sambhogecchā-prakaṭanād anurāga-niveśanāt |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733797 (0.055):
niṣkramaṇa nivāraṇa janitena hāsena sambhogecchā prakaṭanān narma | / anurāga prakāśo' pi bhogecchā narmavat tridhā ||SRs_1.482|| 273cd
sambhogecchā prakaṭanaṃ tridhā vāg veṣa ceṣṭitaiḥ ||SRs_1.478|| 273ab
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161885 (0.0):
tathā kṛtāparādhasya priyasya pratibhedanāt | / sambhogecchā-prakaṭanaṃ tridhā vāg-veṣa-ceṣṭitaiḥ // RNc_260 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232089 (0.0):
tathā kṛtāparādhasya priyasya pratibhedanāt ||SRs_1.272|| / sambhogecchā-prakaṭanaṃ tridhā vāg-veṣa-ceṣṭitaiḥ |
tatra vācā sambhogecchā prakaṭanād, yathā / gacchāmy acyuta darśanena bhavataḥ kiṃ tṛptir utpadyate
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368387 (0.0):
atra hālāhalaṃ vyaṅgyaṃ bhujagarūpasya vācyasya siddhikṛt / yathā vā / {gacchāmyacyuta darśanena bhavataḥ kiṃ tṛptirutpadyate
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073497 (0.0):
atra hālāhalaṃ vyaṅgyaṃ bhujagarūpasya vācyasya siddhikṛt / / yathā vā gacchāmyacyuta darśanena bhavataḥ kiṃ tṛptirutpadyate kiṃ tvevaṃ
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7932429 (0.0):
śrī-mat-keśava-sena-devasya || (SKM 1.54.5) / gacchāmy acyuta darśanena bhavataḥ kiṃ tṛptir utpadyate
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24091795 (0.0):
vācyasiddhyaṅgodāharaṇaṃ tu-- gacchāmyacyuta ! darśanena bhavataḥ / kiṃ tṛptirutpadyate kintvevaṃ vijanasthagrerhatajanaḥ sambhāvayatyanyathā"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9157381 (0.0):
vācyasiddhyaṅgodāharaṇaṃ tu gacchāmyacyuta ! darśanena bhavataḥ / kiṃ tṛptirutpadyate kintvevaṃ vijanasthagrerhatajanaḥ sambhāvayatyanyathā"
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161891 (0.053):
tatra vācā, yathā padyāvalyām (207) / gacchāmy acyuta darśanena bhavataḥ kiṃ tṛptir utpadyate
kiṃ tv evaṃ vijanasthayor hata janaḥ sambhāvayaty anyathā |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368393 (0.0):
{gacchāmyacyuta darśanena bhavataḥ kiṃ tṛptirutpadyate / kiṃ tvevaṃ vijanasthayorhatajanaḥsaṃbhāvayatyanyathā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073502 (0.0):
yathā vā gacchāmyacyuta darśanena bhavataḥ kiṃ tṛptirutpadyate kiṃ tvevaṃ / vijanasthayorhatajanaḥ saṃbhāvayatyanyathā /
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7932435 (0.0):
gacchāmy acyuta darśanena bhavataḥ kiṃ tṛptir utpadyate / kiṃ tv evaṃ vijana-sthayor hata-janaḥ sambhāvayaty anyathā |
ity āmantraṇa bhaṅgi sūcita vṛthāvasthāna khedālasām
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7932442 (1.192):
kiṃ tv evaṃ vijana-sthayor hata-janaḥ sambhāvayaty anyathā | / ity āmantraṇa-bhaṅgi-sūcita-vṛthāvasthāna-khedāsalām
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24091805 (1.192):
kiṃ tṛptirutpadyate kintvevaṃ vijanasthagrerhatajanaḥ sambhāvayatyanyathā / ityāmantraṇabhaṅgisūcitavṛthāvasthānakhedāhasā-- māśliṣyan
Visvanatha (kaviraja): Sahity