View original HTML file with complete header information
Sarvajñatākāradhāraṇī / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Aryacaturdharmanirdesasutra (bsu013_u.htm.txt) 18130108 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404762 (0.0):
Ekādaśamukham / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587884 (0.0):
1 // nidānaparivartaḥ / / // om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703109 (0.0):
namo sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331358 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavāṃ śuddhāvāsopari
Sagaranagarajapariprccha (bsu038_u.htm.txt) 8513173 (0.0):
Punaruddhṛtam namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye bhagavān buddhaḥ sāgaranāgarājāvasathe
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7925999 (0.0):
Āryaśrīmahādevīvyākaraṇam [= Dvādaśadaṇḍakanāmāṣṭaśatavimalīkaraṇā] / om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444251 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324446 (0.015):
(MDh_114v2) namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311379 (0.037):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān deveṣu trāyastriṃśeṣu viharati
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9281792 (0.037):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635725 (0.037):
om namaḥ / śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405474 (0.037):
om namo ratnatrayāya | om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081196 (0.037):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886724 (0.040):
om namo ratnatrayāya / om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883217 (0.042):
(ŚsP_II 1_1) / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ.
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572447 (0.048):
++ oṃ namaḥ śrīsarvabuddhabodhisatvebhyaḥ ++
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604286 (0.048):
oṃ namaḥ śrīsarvabuddhabodhisatvebhyaḥ /
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18539774 (0.054):
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / ñ1.1 evaṃ mayā śru[tam eka{smin}?] samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4636100 (0.054):
mahāyānasūtrālaṃkāraḥ / || oṃ || / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ
Sarvajñatākāradhāraṇī / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Aryacaturdharmanirdesasutra (bsu013_u.htm.txt) 18130108 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404762 (0.0):
Ekādaśamukham / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587884 (0.0):
1 // nidānaparivartaḥ / / // om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703109 (0.0):
namo sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331358 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavāṃ śuddhāvāsopari
Sagaranagarajapariprccha (bsu038_u.htm.txt) 8513173 (0.0):
Punaruddhṛtam namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye bhagavān buddhaḥ sāgaranāgarājāvasathe
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7925999 (0.0):
Āryaśrīmahādevīvyākaraṇam [= Dvādaśadaṇḍakanāmāṣṭaśatavimalīkaraṇā] / om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444251 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324446 (0.015):
(MDh_114v2) namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311379 (0.037):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān deveṣu trāyastriṃśeṣu viharati
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9281792 (0.037):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635725 (0.037):
om namaḥ / śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405474 (0.037):
om namo ratnatrayāya | om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081196 (0.037):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886724 (0.040):
om namo ratnatrayāya / om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883217 (0.042):
(ŚsP_II 1_1) / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ.
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572447 (0.048):
++ oṃ namaḥ śrīsarvabuddhabodhisatvebhyaḥ ++
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604286 (0.048):
oṃ namaḥ śrīsarvabuddhabodhisatvebhyaḥ /
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18539774 (0.054):
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / ñ1.1 evaṃ mayā śru[tam eka{smin}?] samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4636100 (0.054):
mahāyānasūtrālaṃkāraḥ / || oṃ || / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ
evaṃ mayā śrutam / ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma,
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9781748 (0.0):
1 siddham* evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697205 (0.0):
evaṃ mayā śrutaṃ ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati gṛddhakūṭe
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236794 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / veṇuvane
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714759 (5.960):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635748 (5.960):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703117 (5.960):
namo sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938339 (5.960):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛdhrakūṭe parvate dakṣiṇe pārśve buddhagocare ratnavṛkṣe prabhāse
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888786 (5.960):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711384 (5.960):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036200 (5.960):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590488 (5.960):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669580 (5.960):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatābhikṣusaṃghena
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524229 (5.960):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559355 (5.960):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735934 (5.960):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010521 (5.960):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ paripūrṇena
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444259 (5.960):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820789 (0.007):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / [SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086681 (0.007):
[SaSū(C) 0] svastiḥ! namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ! / [SaSū(C) 1] evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614908 (0.012):
evaṃ mayā śrutamekasmiṃ samaye bhagavāṃ rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe
gṛdhrakūṭe mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhir bhikṣuśatair evaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830517 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / dvādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / tadyathā āyuṣmatā ca jñānakauṇḍinyena /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559362 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747782 (0.009):
___atha bhagavāṃ nyagrodhārāme viharati mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi // aśroṣī rājā śuddhodano bhagavān kośaleṣu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747797 (0.009):
cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635755 (0.015):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607242 (0.018):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ / trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma -
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9781754 (0.018):
1 siddham* evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛddhakūṭe parvate / 2 mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ ṣoḍaśabhiś ca
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911693 (0.018):
āmrapālīvane mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ,
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472927 (0.021):
vyākalantakanivāpe sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasraiḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714773 (0.021):
prāsāde mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcaviṃśatibhir bhikṣusahasraiḥ /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249930 (0.025):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair bhikṣusahasraiḥ,
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994320 (0.026):
anekaśālatālatamālacampakāśokātimuktakanānāratnavṛkṣasamalaṅkṛte mahatā / bhikṣusaṅghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣusahasraiḥ navanavatibhiś ca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524234 (0.027):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma, gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405516 (0.027):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvātriṃśatā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831455 (0.028):
4. atha khalu bhagavān kośaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caramāno mahatā / bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcahi bhikṣuśatehi yena kośalānāṃ śrāvastīnagaraṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668243 (0.028):
vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ; (CPS 27c.1) atha bhagavān mahatā / bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasreṇa sarvaiḥ (SBV I 234) purāṇajaṭilaiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668305 (0.028):
māgadhakānāṃ caitye; aśrauṣīd rājā māgadhaḥ śrainyo biṃbisāraḥ; bhagavān / mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasreṇa sarvaiḥ pūrvavad yāvat
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141861 (0.029):
nānāvṛkṣasamalaṅkṛte / mahatābhikṣusaṃghena / sārddhamaṣṭādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / navanavatibhiśca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798900 (0.033):
bhagavāṃ kila magadheṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / trayodaśabhikṣuśatair yena magadhānāṃ rājagṛhaṃ nagaraṃ tad anusāri tad
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500396 (0.033):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena
pramukhaiś / cānekamahāśrāvakādibodhisattvabhikṣubhikṣuṇyupāsikopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyarājāmātyapaurajānapadaparivāraiḥ
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158158 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060889 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832075 (0.0):
śramaṇabrāhmaṇaśrāvakabodhisattvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāyāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832616 (0.0):
devalokasthānudārān devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585957 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsurakinnaragaruḍamahoragarājāmātyabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865389 (0.0):
dṛśyate / lokottaradharmagatisamavasaraṇaśca bhavati / / sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579955 (0.0):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618746 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629935 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavaneṣu vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630408 (0.0):
acalendrānekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparivāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632667 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyagandhānapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28636891 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavanagatānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637790 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640248 (0.0):
paryādattāḥ, / sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677978 (0.0):
rūpāvacarāśca devaputrā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678011 (0.0):
yakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragakanyā vā, tāḥ sarvāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678952 (0.0):
sarvanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyendrabhavanavyūhaparibhogasamatikrāntāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28685199 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragadevendrabrahmābhāsvarākaniṣṭhadevagaṇapuraskṛtaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710500 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710739 (0.0):
keṣāṃcinnāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālacakravartimeghān
tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃś catasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636157 (0.0):
vaidehīputreṇa sārdhaṃ bahumanuṣyarājasāmātyapaurajānapadaparivāraiḥ // / tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃścatasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559859 (0.0):
ca garuḍendreṇa | rājñā ca ajātaśatruṇā māgadhena vaidehīputreṇa sārdham / tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃścatasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580078 (0.040):
185.011. tena khalu samayenāuṣmān mahāmaudgalyāyanaścatasṛbhiḥ / parṣadbhirākīrṇo viharati bhikṣubhirbhikṣuṇībhirupāsakairupāsikābhiśca/
puraskṛtaḥ arcanādisaṃskṛtas tadā / bodhisattvaviṣayasandarśanapraṇidhānavyūhasamādhiviṣayadhāraṇīsukhavyūhasamādhānanirdeśacaryāvaiśāradyamahāvaipulyabodhisattvānugatasarvabuddhaparigraha
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668999 (5.960):
bahusattvakoṭyo vyākarotyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / bodhisattvaviṣayakṣetrasandarśanapraṇidhānaviṣayavyūhasamādhiviṣayadhāraṇīmukhaniryūhaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636174 (0.013):
tadā / bodhisattvaviṣayasaṃdarśanapraṇidhānavyūhasamādhiviṣayadhāraṇīmukhavyūhaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7667965 (0.038):
bahubodhisattvakoṭirvyākarotyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / bodhisattvaviṣayasaṃdarśanapraṇidhānavyūhasamādhiviṣayadhāraṇīmukhavyūhaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668140 (0.047):
samādhānamukhanirdeśacaryāvaiśāradyadharmaparyāyāṃ bhāṣaṇārthaṃ tena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7669178 (0.052):
samādhānamukhanirdeśacaryāvaiśāradyaṃ dharmaparyāyaṃ bhāṣaṇārthaṃ tena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636156 (0.056):
tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃścatasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ / puraskṛtaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ (KpSū 5) pūjito 'rcito 'pacāyitaḥ,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559858 (0.056):
tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃścatasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ / puraskṛtaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito 'rcito 'pacāyito mahānirdeśaṃ
nāma dharmaparyāyasūtrāntaṃ bhāṣitum ārabdhavān / tadā nānāvarṇaraśmayo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636194 (0.0):
mahāvaipulyaṃ bodhisattvānugataṃ sarvabuddhaparigrahaṃ bhāṣitumārabdhavān, / tadā nānāvarṇaraśmayo niścaritā yatprabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasro
niścaritāyan prabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātun
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880714 (0.007):
sarvaścāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636204 (0.019):
tadā nānāvarṇaraśmayo niścaritā yatprabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897887 (0.019):
prāmuñcadyayā prabhayā ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748649 (0.019):
punar eva sarvaromakūpebhyaḥ prabhāṃ prāmuṃcat* yayā prabhayāyaṃ / trisāhasramahāsāhasro lokadhātur mahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt* pūrvasyāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9895029 (0.022):
prabhayā trisāhasramahāsāhasro lokadhāturmahatā suvarṇavarṇāvabhāsena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748585 (0.023):
raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi sarvāvantam imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ mahatāvabhāsena spharitvā pūrvasyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamān
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748711 (0.023):
tayā prabhayemaṃ (LPG 3r) trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ / mahatāvabhāsena spharati sma | pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamāl
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695503 (0.031):
pramuktās taiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātur udāreṇāvabhāsena
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 854950 (0.035):
lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavatāmūrṇākośaprasṛtābhī raśmibhirayaṃ / trisāhasramahāsāhasralokadhāturidaṃ ca bhagavataḥ śākyamuneḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23928594 (0.036):
bodhisattvebhyaścāsmai dharmaparyāyāya pūjanārthaṃ /, sarvamimaṃ / trisāhasramahāsāhasralokadhātuṃ sarvānekacūrṇagandhadhūpapuṣṣairjānumātram
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912276 (0.038):
sarvatrisāhasramahāsāhasralokadhātuaḥ saṃchāditaḥ pratibhāti sma / sa
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913580 (0.038):
atha bhagavānimaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātum pādāṅguṣṭhenāhanti sma /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845445 (0.038):
samaye ayaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ svareṇābhivijñāpto 'bhūt /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845588 (0.038):
anekaśatasahasravarṇaprabhayā sarvatrisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641156 (0.042):
pramuktāstaiśca raśmibhiḥ ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturudāreṇāvabhāsena (KpSū 48) sphuṭo 'bhūt, taiśca
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183067 (0.042):
tṛsāhasramahāsāhasrī lokadhātur udāreṇāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / ye cāsyāṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251629 (0.042):
raśmijālaṃ pramuñcati sma / tena ca raśmijvālenāyaṃ / trisāhasramahāsāhasralokadhātur avabhāsitaḥ / sphuṭīkṛto 'bhūt / yāvanti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081830 (0.042):
puṣpāṇi prāvarṣurdivyāni ca tūryāṇi pravādayāmāsuḥ / sarve / cāsmiṃstrisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvā buddhānubhāvena divyasukhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890159 (0.043):
01206 yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712744 (0.043):
smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad
mahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt // / [Page 7] / atha ratnavairocano nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahānimittaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880716 (0.006):
sarvaścāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2913976 (0.009):
/ punaraparaṃ mahāmate yena samyagjñānena bodhisattvo mahāsattvo na nāma / bhāvīkaroti, na ca nimittamabhāvīkaroti /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636208 (0.018):
tadā nānāvarṇaraśmayo niścaritā yatprabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / tena cāvabhāsena lokāntarikā aghā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897890 (0.018):
prāmuñcadyayā prabhayā ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / tena cāvabhāsena yā api
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748652 (0.018):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur mahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt* pūrvasyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636455 (0.023):
atha ratnavairocano nāma bodhisattvo mahāsattvastaṃ mahānimittaprātihāryaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589048 (0.024):
atha khalu tasyāṃ velāyāṃ mahāpratibhāno nāma bodhisattvo mahāsattvaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898692 (0.035):
atha khalu bhikṣavaḥ sahacittotpādadharmacakrapravartī nāma bodhisattvo / mahāsattvastasyāṃ velāyāṃ cakraṃ sarvaratnapratyuptaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183070 (0.038):
tṛsāhasramahāsāhasrī lokadhātur udāreṇāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / ye cāsyāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091358 (0.040):
/ ruciraketurnāma bodhisattvaḥ / suvarṇaprabhāsottamo nāma bodhisattvaḥ / / suvarṇagandho nāma bodhisattvaḥ / sadāprarudito nāma bodhisattvaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892800 (0.040):
01617 deśayati/ atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvaḥ / {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715367 (0.040):
dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvaḥ / mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055519 (0.040):
atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891129 (0.040):
dharmaṃ}} deśayati/ atha tatra lokadhātau / 01509 cāritramatir nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713704 (0.040):
bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau cāritramatir nāma / bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053791 (0.040):
atha tatra lokadhātau cāritramatir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679950 (0.041):
tasyāṃ ca parṣadi rahagarjito nāma bodhisattvo dvitīyaśca jyotiraśmirnāma / bodhisattvaḥ / atha vimalaguṇatejarājastathāgatastān bodhisattvān
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571976 (0.042):
smitaṃ prāviṣkaroti sma, yathāyaṃ trisāhasramahāsrāhasro / lokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / devā api manuṣyān paśyanti sma,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616681 (0.043):
khalu punaḥ kulaputrā yuṣmābhirevaṃ draṣṭavyam | tatkasya hetoḥ? ayaṃ sa / vairocanaraśmipratimaṇḍitadhvajarājo nāma bodhisattvo mahāsattvastena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974714 (0.044):
26813 manasikāreṇa avirahito bodhisattvo mahāsattva iti/ / 26814 atha khalu bhagavān āyuṣmate shūtaye sādhukāram adāt/ sādhu sādhu
prātihāryaṃ dṛṣṭvā sahasā sthāyaikāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636466 (0.0):
atha ratnavairocano nāma bodhisattvo mahāsattvastaṃ mahānimittaprātihāryaṃ / dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367489 (0.019):
mahāsattvaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11375748 (0.019):
atha mañjuśrīḥ kumārabhūto utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavataḥ śākyamuneḥ siṃhāsanaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379848 (0.019):
evamukte bhagavān mañjuśrīḥ kumārabhūto utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11435229 (0.019):
'bhūt / sanniṣaṇṇaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11454938 (0.019):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūto bodhisattvotthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, kṛtakaratalāñjalipuṭo
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11456434 (0.019):
utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524361 (0.019):
atha khalv āyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃśam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799578 (0.027):
___atha khalv āyuṣmān uruvilvākāśyapo utthāyāsanāto ekāṃśam uttarāsaṃgaṃ / kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626849 (0.044):
nayanābhyām ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9833033 (0.044):
mīmāṃsayeyam / atha rājā kṣatriyo mūrdhābhiṣikta ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya dakṣiṇena pāṇinā taddivyaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845796 (0.044):
atha khalvāyuṣmānānandaḥ utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9895647 (0.044):
atha khalu śikhī mahābrahmā ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406333 (0.044):
atha khalvānanda sa dharmākaro bhikṣurutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yenāsau
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994363 (0.050):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512920 (0.050):
atha khalvāyuṣmān ānaṃda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāṃjaliṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21849062 (0.050):
atha khalv āyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038208 (0.057):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072976 (0.057):
atha khalv āyuṣmān ānandaḥ samutthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141906 (0.0):
samuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102122 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102236 (0.0):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046842 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059595 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamayya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658976 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359533 (0.0):
dharmarājaputro buddhānubhāvenotthāyāsanād ekaṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361551 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250250 (0.0):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552240 (0.0):
098.026. atha lūhasudatto gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552448 (0.0):
prāṇinām? atha rājā prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721238 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya gāthābhir bhagavatam abhyaṣṭāvīt /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098765 (0.0):
mahāsattva utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100101 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636466 (0.0):
dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636473 (0.0):
dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845804 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānandaḥ utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938858 (0.0):
atha vaiśramaṇo mahārājo 'bhyudgamyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367494 (0.0):
mahāsattvaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379854 (0.0):
evamukte bhagavān mañjuśrīḥ kumārabhūto utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena
praṇamya bhagavantam etad avocat / paramāścaryābhūt tatprāpto 'haṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629531 (2.384):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat*: adhivāsayatu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664447 (2.384):
buddhaṃ bhagavantaṃ padbhyāṃ saṃprasthitam* | tato rathād avatīrya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: pratigṛhyatāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359534 (2.384):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantam etad avocat - deśayatu bhagavaṃs teṣāṃ tathāgatānāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361555 (2.384):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat - bhaviṣyanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471631 (2.384):
athāgnidatto brāhmaṇarāja utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480319 (2.384):
atha rājā prasenajit kosalaḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535527 (2.384):
kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat yadi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552241 (2.384):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantamidamavocat alpotsuko bhagavān bhavatu/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552347 (2.384):
kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat alpotsuko
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558125 (2.384):
117.005. anāthapiṇḍado gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582311 (2.384):
yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297206 (2.384):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpyā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat // bhagavan kasmin
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100103 (2.384):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636474 (2.384):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454273 (2.384):
kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat ||)
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11435238 (2.384):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat yo hi bhagavaṃ mañjuśriyā kumārabhūtena krodharājā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218029 (2.384):
NidSa 9.3 athānyataro bhikṣur utthāyāsanād ekāmsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733603 (2.384):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656658 (2.384):
pravaritvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252608 (2.384):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayaḥ? smitasya
bhagavan kuta ime raśmaya āgatāḥ? kasyaiṣa viṣayaprabhāvaḥ? ko 'tra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636487 (0.0):
paramāścaryādbhutaprāpto 'haṃ bhagavan
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098775 (,0.043):
bhagavantametadavocat - paramāścaryādbhutaprāpto 'haṃ bhagavan / kuta ime / raśmayaḥ samāgacchanti sma? kasyaiṣa tathāgatasya viṣayaprabhāvaḥ? iti /"
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103969 (0.064):
kuto bhagavan raśmaya āgacchanti? bhagavānāha - eṣa kulaputra
hetupratyayo bhaviṣyati? / bhagavān āha / asti kulaputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi, ito
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636532 (0.0):
ratnavairocanaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat / / asti kulaputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893279 (5.960):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti / kulaputra / 01701 itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056034 (0.019):
avocat: asti kulaputra itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055139 (0.032):
avocat: asti kulaputretaḥ paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890353 (0.034):
01303 ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat/ asti / kulaputra / 01304 itaḥ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053009 (0.034):
asti kulaputretaḥ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28612587 (0.038):
avaivartikā bhavantyanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / api tu khalu punarme / kulaputra, pūrvasyāṃ diśi tathāgatā āgatya iha ratnāsane niṣadya dharmaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063170 (0.039):
gaccha tvaṃ kulaputra pūrvasyāṃ diśi / tataḥ prajñāpāramitāṃ śroṣyasi /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892860 (0.040):
01618 asti kulaputra ita uttarapūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715427 (0.040):
etad avocat asti kulaputra ita uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892024 (0.048):
01606 asti kulaputra ito dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714594 (0.048):
tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra ito / dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891606 (0.050):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti / kulaputra ito / 01516 dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714176 (0.050):
etad avocat asti kulaputra ito dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586556 (0.050):
kaḥ khalvatra heturbhaviṣyati, kaḥ pratyaya iti? atha khalu bhagavāṃsteṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640555 (0.051):
kalyāṇamitraparigraheṇa ca / so 'vocat ahaṃ kulaputra pūrvasyāṃ diśi / śrīgarbhavatyā lokadhātorāgacchāmi samantaśrīsaṃbhavasya tathāgatasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636495 (0.052):
kasyaiṣa prabhāvaḥ?, ko nvatra bhagavan hetuḥ?, kaḥ pratyayo bhaviṣyati? / atha khalu bhagavān ratnavairocanaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat "
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054268 (0.052):
avocat: asti kulaputreto dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892443 (0.054):
01612 kulaputra itaḥ paścimottarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān
buddhakṣetrakoṭīśatasahasragaṅgānadīvālukāsamān buddhakṣetrān atikramya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636543 (0.0):
asti kulaputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7667940 (0.018):
diśīto buddhakṣetrādekagaṅgānadīvālikāsamān buddhakṣetrānatikramya tatra
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583413 (0.040):
rajāṃsi māṃsacakṣurgocarāṇi syuḥ | koṭiśatasahasra / gaṃgānadīvālukāsameṣvasaṃkhyeyeṣu trisāhasramahāsāhasralokadhātuṣuyāvantaḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837464 (0.041):
ūrdhvāyāṃ diśi koṭīśatasahasraṃ gaṃgānadīvālikāsamāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651946 (0.043):
dvitīye pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi koṭīśatasahasraṃ gaṅgānadīvālikāsamāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651560 (0.043):
gaṅgānadīvālikāsaṃkhyeye purimāyāṃ diśi daśagaṅgānadīvālikāsamān / buddhakṣetraparamāṇurajaḥsamāllokadhātūnatikramya tatrānimiṣā nāma
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7824934 (0.046):
drakṣyati / adhastāddiśi koṭīśataṃ gaṃgānadībālukāsamān buddhān bhagavataḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475924 (0.047):
ṛddhyanubhāvenānekāni koṭīniyutasahasrāṇi gaṅgānadīvālukā[samāni]
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2587305 (0.049):
niyutakoṭiśatasahasragaṃgānadībālukāvadasaṃkhyeyeṣu kalpeṣu
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183390 (0.049):
riddhyanubhāvenānekāni koṭīniyutasahasrāṇi gaṃgānadīvālukādhikāni
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17102730 (0.053):
bodhisatvā āgacchanti; 7. ūrdhvāyāṃ diśi / koṭīśatasahasragaṃgānadībālikāsamā bodhisatvā āgacchanti; 8. te cāgatāgatā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409431 (0.054):
samantādgaṅgānadīvālukopamāni yāvadbuddhakṣetrakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837610 (0.054):
koṭīniyutaśatasahasragaṃgānadīvālikāsamā bodhisattvā mahāsattvā dṛṣṭāḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413884 (0.055):
sphuṭamabhūt | tena khalu punaḥ samayena sarvatra / koṭīśatasahasrabuddhakṣetrāṇāṃ ye kecitkālaparvatā vā ratnaparvatā vā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648877 (0.055):
paścimāyāṃ diśi koṭīśatasahasrabuddhakṣetrāṇāṃ atikramya indrasuvirājitā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499215 (0.056):
paścime digbhāge ito buddhakṣetraṃ koṭiśatasahasraṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687517 (0.056):
śāriputra paścime digbhāga ito buddhakṣetraṃ koṭiśatasahasraṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601710 (0.056):
buddhakṣetrakoṭīniyutaśatasahasraparamāṇurajaḥsamānapi,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634603 (0.056):
daśānabhilāpyabuddhakṣetrakoṭīniyutaśatasahasraparamāṇurajaḥsameṣu
padmā nāma lokadhātu nānāguṇaratnavibhūṣitā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636547 (0.016):
buddhakṣetrakoṭīśatasahasragaṅgānadīvālukāsamān buddhakṣetrān atikramya / padmā nāma lokadhāturnānāguṇavibhūṣitā nānāpuṣpasamīritā nānāgandhaiśca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857626 (0.039):
nānāratnavibhūṣitāt BrP_73.38d / nānāratnavibhūṣite BrP_26.28b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16304621 (0.043):
nānāratnavibhūṣitam HV_App.I,42B.1119b / nānāratnavibhūṣitān HV_46.13b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800310 (0.043):
nānāratnavibhūṣitān HV_46.13b / nānāratnasamācitaḥ HV_13.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237659 (0.046):
nānāratnavicitritaiḥ SvaT_10.662d / nānāratnavibhūṣite SvaT_10.1009d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857634 (0.048):
nānāratnavibhūṣitaiḥ BrP_68.18b / nānāratnavibhūṣitaiḥ BrP_68.25d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857619 (0.048):
nānāratnavicitritam BrP_108.9b / nānāratnavicitritam BrP_108.13b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17140089 (0.052):
nānāratnavibhūṣitam Ram_2,29.8b / nānāratnavibhūṣitām Ram_3,36.21b
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652420 (0.053):
nānāratnamālā nānāratnābharaṇālaṅkārālaṅkṛtā nānāmālyebhyo
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857664 (0.061):
nānāratnopaśobhitam BrP_36.60b / nānāratnopaśobhitam BrP_41.14d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16304635 (0.062):
nānāratnasamācitaḥ HV_13.14d / nānāratnasahasrāṇāṃ HV_App.I,42.212a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25078085 (0.064):
nānāratnavibhūṣitam HV_App.I,42B.1119b / nānāratnavibhṛṣite HV_App.I,41.574**44:5b
nānāratnakūṭāgārādivṛkṣapuṣpakariṇyupaśobhitā / yatraikajātipratibaddhā
bodhisattvāḥ padmottaratathāgataḥ sakāśad dharmaṃ śṛṇvanti / tatra
lokadhātau indro nāma mahābodhivṛkṣaratnamayāny asti / tasya mūle
koṭīśatasahasrasuvarṇapatraratnamayapadmo 'sti / tatrādyarātrau
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28684310 (0.035):
madhyābhinyastakeśālaṃkāraṃ koṭīśatasahasrapatraratnapadmasaṃdarśitaṃ
padmottareṇārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234644 (0.032):
abhisaṃbuddhya sarvavāsanānusaṃdhikleśakṣayāt tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya dharmacakraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799107 (0.032):
sattvam upalabhate na sattvaprajñaptiṃ, tadyathāpi nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya dharmacakraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002544 (0.033):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114873 (0.040):
tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhya na kaścid dharmo upalabdho yo 'rthaṃ vā kuryād anarthaṃ vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629261 (0.045):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, / anuttarāṃ ca samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalakṣaṇānāṃ prabhedaḥ kṛto,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828480 (0.047):
bhagavān āha: yadi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate tadābhisaṃbudhya dharmāṇāṃ vyavasthānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051545 (0.047):
ṣaḍbhyaḥ pāramitābhyaḥ / aham api subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha / etarhyanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ / mamāpi hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038825 (0.049):
idamapyarthavaśaṃ saṃpaśyatastathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya (Vaidya / 152) anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhamātrasya bodhimaṇḍe niṣaṇṇasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801158 (0.050):
avigamenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya tathāgato 'rhan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090656 (0.050):
yastathāgatenānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | bhagavānāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090087 (0.052):
anutpādo yaḥ paramārthaḥ | yaḥ kaścitsubhūte evaṃ vadet - tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddheti, sa vitathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234868 (0.052):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579475 (0.052):
mahābhijñājñānābhibhūstathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | samanantarābhisaṃbuddhaṃ ca taṃ viditvā ye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029150 (0.053):
samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ samyakasaṃbodhim abhisaṃbuddho 'nuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090035 (0.054):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nāsti sa kaściddharmo yo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ, tasmādahaṃ dīpaṃkareṇa tathāgatena vyākṛta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107343 (0.055):
upādāya. yāvad bodhimaṇḍaniṣaṇṇasya. yathaiva tathāgatasya arhata / samyaksaṃbuddhasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya na
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579279 (0.055):
bhagavān mahābhijñānābhibhūstathāgato 'nabhisaṃbuddho 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhiṃ bodhimaṇḍavarāgragrata eva sarvāṃ mārasenāṃ prābhañjīt
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527955 (0.057):
api tv eṣa sa tathāgato 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddha, etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155035 (0.059):
sarvatathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhya sarvasattvānām abhayāyāvairāyāsapannāya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090108 (0.060):
nāsti subhūte sa kaściddharmo yastathāgatena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | yaśca subhūte tathāgatena dharmo
sarvalokadhātubhyaḥ āgatā bodhisattvās tāṃ pūjayitvā tatra sthitāḥ /
[Page 8] / atha padmottaratathāgatas teṣāṃ āśayānuśayaṃ jñātvā bahujanahitāya sukhāya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995130 (1.788):
sarvabuddhabodhisattvanamaskṛtam idaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112837 (1.788):
bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya hitāya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112910 (1.788):
carata bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613210 (1.788):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613261 (1.788):
samyaksaṃbodhaye vyākṛto taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638266 (1.788):
bhaveyaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638456 (1.788):
samyaksaṃbodhaye vyākṛto tad bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638504 (1.788):
anuttarāye samyaksaṃbodhaye vyākṛto taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679151 (1.788):
duḥkhanirodhagāminī pratipad iti taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697313 (1.788):
dhārayiṣyanti bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697485 (1.788):
śrutvā tathatvāya dhārayiṣyanti / taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18704014 (1.788):
nirdiśatu taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18752989 (1.788):
parinirvṛtā parinirvāpema / evam etaṃ bhaveya bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasya arthāya hitāya sukhāya
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142656 (0.004):
sarvabodhisattva namaskṛtamidaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031539 (0.004):
samyaksaṃbuddhā daśadiśi loke tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya, hitāya sukhāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836516 (0.004):
bahujanahitāya [bahujanasukhāya] lokānukampāyai arthāya hitāya sukhāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843914 (0.004):
kalyāṇaṃ veditavyamātmahitāya parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāyai cārthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇāṃ samādānato
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898423 (0.004):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612999 (0.004):
āśvasto āśvāseyaṃ parinirvṛto parinirvāpayeyaṃ taṃ bhaveyaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya devānāṃ ca
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11398981 (0.004):
manyase tad bhaviṣyati / bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai
lokānukampāya devamanuṣyāṇāñ ca hitāya mahāyānasya paripūraṇārtham
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11456584 (0.016):
suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te sarvasattvānāmarthāya hitāya / sukhāya lokānukampāyai devamanuṣyāṇāṃ ca
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995130 (0.021):
sarvabuddhabodhisattvanamaskṛtam idaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112842 (0.021):
bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya hitāya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112915 (0.021):
carata bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613210 (0.021):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613261 (0.021):
samyaksaṃbodhaye vyākṛto taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638266 (0.021):
bhaveyaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638456 (0.021):
samyaksaṃbodhaye vyākṛto tad bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638504 (0.021):
anuttarāye samyaksaṃbodhaye vyākṛto taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679151 (0.021):
duḥkhanirodhagāminī pratipad iti taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697313 (0.021):
dhārayiṣyanti bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697485 (0.021):
śrutvā tathatvāya dhārayiṣyanti / taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18704014 (0.021):
nirdiśatu taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18752989 (0.021):
parinirvṛtā parinirvāpema / evam etaṃ bhaveya bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasya arthāya hitāya sukhāya
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142656 (0.026):
sarvabodhisattva namaskṛtamidaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836521 (0.026):
bahujanahitāya [bahujanasukhāya] lokānukampāyai arthāya hitāya sukhāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843919 (0.026):
kalyāṇaṃ veditavyamātmahitāya parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāyai cārthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇāṃ samādānato
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898423 (0.026):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612999 (0.026):
āśvasto āśvāseyaṃ parinirvṛto parinirvāpayeyaṃ taṃ bhaveyaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya devānāṃ ca
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11398981 (0.026):
manyase tad bhaviṣyati / bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai
avaivartikadharmacakraṃ pravartitavān / bodhisattva āha / bhagavan kiyac
ciraṃ sā lokadhātuḥ padmottaras tathāgatas tiṣṭhati saddharmaṃ vā /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637722 (0.035):
bhagavan sā padmā lokadhātuḥ?, (KpSū 18) kiyacciramasau
bhagavān āha / bhaviṣyati kulaputra padmottarasya tathāgatasyāyuṣpramāṇaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637880 (0.052):
yāpayato dharmaṃ ca deśayataḥ / padmottarasya kulaputra tathāgatasyārhataḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637863 (0.054):
lokadhāturbodhisattvairākīrṇā / padmottarasya kulaputra tathāgatasyārhataḥ
triṃśadantarakalpāni, saddharmaṃ daśāntarakalpāṇ sthāsyati, ye yatra jātā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578464 (0.059):
antarakalpānāyuṣpramāṇaṃ bhaviṣyati | viṃḥatiṃ cāsya antarakalpān / saddharmaḥ sthāsyati | viṃḥatimevāntarakalpān saddharmapratirūpakaḥ
bodhisattvās teṣāṃ catvāriṃśadantarakalpāyuṣpramāṇaṃ / pūrvañ ca kulaputra
sā lokadhātuś candanā nāma babhūva / na tv evaṃ pariśuddhā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637912 (0.0):
pūrvaṃ ca kulaputra sā padmā lokadhātuścandanā nāma babhūva, na tvevaṃ
nākīrṇaśuddhasattvā yathaitarhi sā lokadhātuḥ / kulaputra candanāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637927 (5.960):
pariśuddhābhūnna tvevam ākīrṇā śuddhasattvairbabhūva yathaitarhi padmā / lokadhātuḥ / candanāyāṃ kulaputra lokadhātau candrottamo nāmābhūt
lokadhātau candrottamo nāmābhūt tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho yāvat sa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637931 (0.0):
lokadhātuḥ / candanāyāṃ kulaputra lokadhātau candrottamo nāmābhūt
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675900 (0.027):
sahetukṛṣṇavidhvaṃsanarājo nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / yāvad buddho bhagavān / prajñārciḥsaṃkopitadaṣṭo (KpSū 357) nāma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589119 (0.027):
lokadhātukoṭīnayutaśatasahasrāṇyatikramya ratnaviśuddhā nāma lokadhātuḥ | / tasyāṃ prabhūtaratno nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'bhūt |
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109428 (0.027):
tathāgatānāṃ sakāśātsacālaṃbāpi (?) śrutā / tadā ratnottamo nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675937 (0.031):
sūryagarbhārcivimalendro nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7672053 (0.032):
jñānakusumavirajasamucchrayabodhīśvaro nāma babhūva tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho bhagavān, pañcacatvāriṃśadvarṣāṇi buddhakāryaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653409 (0.035):
prabhāsavirajaḥsamucchrayagandheśvararājo nāma tathāgato bhaviṣyasi arhan / samyaksaṃbuddho yāvad buddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654044 (0.035):
jñānavajravijṛmbhiteśvaraketurnāma bhaviṣyasi tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho yāvadbuddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656423 (0.035):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, suvarṇapuṣpo nāma bhaviṣyasi tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho yāvadbuddho bhagavān /"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234927 (0.036):
apratiṣṭhitamānasaḥ sa khalu punas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ sa na
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958178 (0.037):
'vetya buddhe prasādena samanvāgato bhavati - ityapi sa bhagavāṃstathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17089736 (0.037):
nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha iti. 5. bhagavān āha: ahaṃ te
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694176 (0.039):
yāme tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase, padmottaro nāma / bhaviṣyasi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ / tatkāle ye bodhisattvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050219 (0.040):
āha: na punar bhagavaṃ sarvadharmaviṣayavaśavarttī tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhaḥ? / bhagavān āha: syāt sarvadharmaviṣayavaśavarttī tathāgato 'rhan
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6595376 (0.040):
bhavati, tadā tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'pyārāgitaḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17089711 (0.041):
tathāgatā āhuḥ: padmagarbho nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho ya iha
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638049 (0.041):
tatkālaṃ te bodhisattvā mahāsattvā yena candrottamastathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho bhagavāṃstenopajagmuḥ, upetya candrottamasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616614 (0.041):
ca vaidūryamayī sā vistīrṇavatī lokadhāturbhaviṣyati | evamacintyaḥ sa / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhaviṣyati | syāt khalu punaḥ kulaputrāḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108403 (0.043):
pūrvavad yāvat tathāgato bhavaty arhan samyaksaṃbuddho vighuṣṭaśabdo loke
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582771 (0.043):
samyaksaṃbuddhaḥ siṃhadhvajaśca nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ |
cāpi viṃśatyantarakalpān dharmaṃ deśayitavān / tasya parinirvāṇakālasamaye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637957 (0.032):
bhagavān, sa cāpi viṃśatyantarakalpān dharmaṃ deśitavān /
cāpy ekatyā bodhisattvāḥ praṇidhānavaśenānyadbuddhakṣetraṃ saṃkrāntāḥ / ye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637966 (0.016):
parinirvāṇakālasamaye (KpSū 20) cāpyekatyā bodhisattvāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641525 (0.061):
bhagavān āha / praṇidhānavaśena kulaputra bodhisattvāḥ pariśuddhaṃ / buddhakṣetraṃ parigṛhṇanti
cāvaśiṣṭā bodhisattvānām etad abhavat / adyarātrau madhyame yāme
candrottamas tathāgataḥ parinirvāsyati tasya daśāntarakalpān saddharmaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637985 (0.0):
parinirvṛtasya bhagavato daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati / kaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637888 (0.022):
samyaksaṃbuddhasya parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694156 (0.022):
kulaputra mama parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati;
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578731 (0.026):
catvāriṃśacca antarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | catvāriṃśadeva / antarakalpān saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati ||
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577629 (0.027):
cāsyāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān / saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati | taccāsya buddhakṣetraṃ śuddhaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578133 (0.027):
| viṃśatiṃ cāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān / saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati | sa ca bhagavān vaihāyasamantarīkḥe
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568138 (0.029):
tasya khalu punaḥ śāriputra padmaprabhasya tathāgatasya parinirvṛtasya / dvātriṃśadantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | tatastasya tasmin saddharme
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578470 (0.031):
saddharmaḥ sthāsyati | viṃḥatimevāntarakalpān saddharmapratirūpakaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649068 (0.047):
parinirvṛtasya saptāntarakalpāṃ saddharmaḥ sthāsyati, tasmiṃśca saddharme
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591726 (0.053):
devarājasya khalu punarbhikṣavastathāgatasya parinirvṛtasya / viṃśatyantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | na ca śarīraṃ dhātubhedena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638014 (0.054):
vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra mama parinirvṛtasya / daśābhyantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati / rātryāḥ prathame yāme mama"
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568146 (0.058):
kṣīṇe dvātriṃśadantarakalpān saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
sthāsyati / kaḥ saddharmāntardhānasyānantaram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568138 (0.030):
dvātriṃśadantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | tatastasya tasmin saddharme
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797093 (0.046):
dharmaṃ śṛṇoti, sa na jātu vipraṇasyati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate, sattvāṃś ca paripācayati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027004 (0.046):
dṛṣṭvā buddhānusmṛtiṃ pratilapsyate. tasya sā buddhānusmṛtir nocchetsyate / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. evaṃ yāvat samantād
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578731 (0.047):
catvāriṃśacca antarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | catvāriṃśadeva / antarakalpān saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati ||
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866051 (0.047):
samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate / punarbodhisattvo vaśitāprāptaḥ sarvāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863419 (0.047):
tadanyeṣāṃ sattvānāṃ bodhivimuktisāmānyopagamanapariharṣaṇārtham / / punaranuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya brahmādhyeṣaṇāṃ pratīkṣate /
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454431 (0.047):
pratilapsyate | ksipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyata iti || / AśP 20. atha bhagavān vajramuṣṭir mahāsamayavajramudrāparigraha imam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577629 (0.047):
cāsyāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān / saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati | taccāsya buddhakṣetraṃ śuddhaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578133 (0.047):
bhaviḥyanti | tasya ca bhagavato dvādaśāntarakalpānāyuḥpramāṇaṃ bhaviḥyati / | viṃśatiṃ cāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656562 (0.048):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108880 (0.051):
utpādayati. sarvakuśalaparyeṣṭyāṃ yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? tathā hi tasyaivaṃ bhavati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908671 (0.051):
08017 na nivartate yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802569 (0.051):
udgṛhya dhārayanti, na ca jātu vipraṇāśayanti yāvan nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019338 (0.051):
te sarve 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpān kāyasucaritaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019583 (0.051):
trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu sattvāḥ, te sarve anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhanto
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008063 (0.052):
cetasā [Tib. 243b] bahulaṃ vyahārṣaṃ. tato 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīti adhyajñāsiṣaṃ. asmin khalu punar dharmaparyāye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568146 (0.052):
kṣīṇe dvātriṃśadantarakalpān saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040439 (0.052):
pariśodhya āyuhsaṃskārān adhiṣṭāya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate. buddhanetriṃ na vyavacchinnatti yaduta prakṛtiśūnyatāṃ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649494 (0.052):
tasya cittaṃ na vikṣipyate bodhimanasikārād yāvad anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate, tasya bodhisattvasya mahāsattvasya
abhisaṃbhotsyate? / [Page 9] / tena khalu punaḥ samayena gaganamudro nāma bodhisattvaḥ sa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637998 (0.0):
saddharmāntardhānasyānantaramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate? / tena khalu punaḥ samayena gaganamudro nāma bodhisattvaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28612921 (0.041):
sudhana āha kiyaccireṇa ārye tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase? āha na khalu kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656391 (0.045):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818009 (0.045):
yasmāt subhūte sarvadharmāḥ śūnyās tad bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, api tu khalu subhūte yad evaṃ vadasi,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815034 (0.049):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām upāyakauśalyenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. / atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047083 (0.049):
buddhairbhagavadbhiryāvannānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate // / atha khalvāyuṣmata ānandasyaitadabhūt ye tatrākṣobhyasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233522 (0.052):
saṃpraharṣitāḥ samādāpitā niveśitāḥ pratiṣṭhāpitā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante. / atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: tena hi
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454227 (0.053):
āgantukair lepaṃ yāsyati | kṣipraṃ cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyata iti || / AśP 15. atha bhagavān avalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva imam
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454432 (0.053):
pratilapsyate | ksipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyata iti || / AśP 20. atha bhagavān vajramuṣṭir mahāsamayavajramudrāparigraha imam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648845 (0.054):
bhagavan buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / / atha khalu kulaputra ratnagarbhastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho rājño"
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599485 (0.054):
ahamapyaprameyāsaṃkhyeyakalpakoṭīnayutaśatasahasrābhisaṃbuddha / imāmanuttarāṃ samyaksaṃbodhim | api tu khalu punaḥ kulaputrāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568091 (0.054):
parinirvāsyati | ayaṃ bhikṣavo dhṛtiparipūrṇo bodhisattvo mahāsattvo / mamānantaramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate |
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527166 (0.054):
aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / atha khalv ānanda sa dharmākaro bhikṣur imān evaṃrūpān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6562081 (0.056):
bhikṣavaḥ śrīgarbho bodhisattvo mamānantaramanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate | vimalanetro nāma tathogato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247915 (0.057):
samanupaśyati, prajñāpāramitām api na samanupaśyati, anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyata iti na samanupaśyati. / tasya khalu punar bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025988 (0.057):
kariṣyati tathāgatadarśanavandanaparyupāsanopasthānaṃ yāvannānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddha iti // / atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat dūrataḥ sa bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797850 (0.058):
virahito bhavati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, / (PSP_6 8:27) sa iha sarvākārajñatāyāṃ caran sarvākārajñatām abhinirharati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099615 (0.058):
samanupaśyati. prajñāpāramitām api na samanupasyati. anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya ity api na samanupaśyati. tasya khalu punar
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067584 (0.058):
kulaputrasyaivaṃrūpā ṛddhivikurvaṇā, kiṃ punaryadāyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho bhaviṣyatīti // / atha khalu tāni śreṣṭhidārikāpūrvaṃgamāni pañca dārikāśatāni dharmodgate
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatena vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638008 (0.014):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra mama parinirvṛtasya"
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092984 (0.054):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau [f.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093192 (0.054):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238402 (0.054):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ / kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238628 (0.054):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650523 (0.064):
tvaṃ kulaputra vyākṛto na tvam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, kiṃ te
kulaputra mama parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati;
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637888 (0.0):
samyaksaṃbuddhasya parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638017 (0.0):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra mama parinirvṛtasya"
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694125 (0.022):
candrottamas tathāgataḥ parinirvāsyati tasya daśāntarakalpān saddharmaḥ / sthāsyati / kaḥ saddharmāntardhānasyānantaram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591726 (0.025):
devarājasya khalu punarbhikṣavastathāgatasya parinirvṛtasya / viṃśatyantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | na ca śarīraṃ dhātubhedena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568138 (0.027):
tasya khalu punaḥ śāriputra padmaprabhasya tathāgatasya parinirvṛtasya / dvātriṃśadantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | tatastasya tasmin saddharme
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637984 (0.028):
parinirvṛtasya bhagavato daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati / kaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649067 (0.039):
parinirvṛtasya saptāntarakalpāṃ saddharmaḥ sthāsyati, tasmiṃśca saddharme
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650523 (0.048):
tvaṃ kulaputra vyākṛto na tvam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, kiṃ te
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578728 (0.055):
bodhisattvaiśca | caturviśatiṃ cāsya antarakalpānāyuṣpramāṇaṃ bhaviṣyati | / catvāriṃśacca antarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | catvāriṃśadeva
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577626 (0.057):
bhagavān | dvādaśa cāsyāntarakalpānāyuṣpramāṇaṃ bhaviṣyati | viṃśatiṃ / cāsyāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578130 (0.057):
| viṃśatiṃ cāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān / saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati | sa ca bhagavān vaihāyasamantarīkḥe
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711199 (0.063):
sattvavinayena īdṛśena śrāvakapratyekabuddhabodhisattvasaṃnipātena / tasya / parinirvṛtasya iyataḥ kalpān saddharmaḥ sthāsyati, iyān samartho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296739 (0.063):
atha bhagavān āha // bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra dhātuśikharanāmalokadhātor
rātryāḥ prathame yāme me saddharmāntarahāsyati, tatraiva rātryāḥ paścime
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638019 (1.192):
daśābhyantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati / rātryāḥ prathame yāme mama
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649600 (0.059):
/ yadāmitāyuṣastathāgatasya samyaksaṃbuddhasya rātryāḥ prathame yāme / saddharmo 'ntardhāsyati tasyāmeva rātryāṃ paścime yāme 'hamanuttarāṃ
yāme tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase, padmottaro nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638032 (0.0):
saddharmo 'ntarahāsyati, tatraiva rātryāḥ paścime yāme tvamanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649607 (0.014):
saddharmo 'ntardhāsyati tasyāmeva rātryāṃ paścime yāme 'hamanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656419 (0.027):
'ntarhite saptame dviase tvaṃ gandhahaste tatra lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, suvarṇapuṣpo nāma bhaviṣyasi tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7657412 (0.029):
sarvapaścimakastvamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, (KpSū 185)
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211173 (0.030):
bhaviṣyasi, tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211576 (0.030):
sarvajñatādharmāṇāṃ lābhī bhaviṣyasi, tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyase. tat kasya hetoḥ? prajñāpāramitā niryātā hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211665 (0.030):
lābhī bhaviṣyasi, yadā tvaṃ sarvajñatādharmāṇāṃ lābhī bhaviṣyasi, tadā / tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ kauśika kulaputro vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211762 (0.030):
bhaviṣyasi, tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211863 (0.030):
bhaviṣyasi. yadā tvaṃ sarvajñatādharmāṇāṃ lābhī bhaviṣyasi, tadā tvam / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ kauśika kulaputro vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212180 (0.030):
bhaviṣyasi. tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658599 (0.031):
196) prajāyāṃ sarvaprathamamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, / krakutsando nāma bhaviṣyasi tathāgato yāvadbuddho
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7659529 (0.031):
pañcakaṣāye kāle vardhamāne āyuṣi aśītivarṣasahasrikāyāṃ prajāyāmanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, maitreyo nāma bhaviṣyasi tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656563 (0.032):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660723 (0.036):
saddharme 'ntarhite 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, rocaśca / nāma tathāgato bhaviṣyasi yāvadbuddho bhagavān / ardhakalpaṃ ca te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656192 (0.037):
guṇavyūhayā saṃpannā yathā tvayā praṇidhānaṃ kṛtaṃ / tatra tvaṃ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, evamevākṣobhyo nāma bhaviṣyasi tathāgato
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28612920 (0.040):
sudhana āha kiyaccireṇa ārye tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase? āha na khalu kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643903 (0.044):
mahāsattvasya naivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti. tat kasya hetoḥ? ākāśasamā hi subhūte (PSP_4:131)
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212070 (0.046):
bhaviṣyasi, tadā tvam anuttarāṃ samyakṣaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103856 (0.048):
bodhisattvajanma pratilapsyase / yāvadanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho bhaviṣyasi // / (Vaidya 277)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656391 (0.048):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
bhaviṣyasi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ / tatkāle ye bodhisattvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638034 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, padmottaro nāma bhaviṣyasi tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653410 (0.010):
prabhāsavirajaḥsamucchrayagandheśvararājo nāma tathāgato bhaviṣyasi arhan / samyaksaṃbuddho yāvad buddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654043 (0.010):
jñānavajravijṛmbhiteśvaraketurnāma bhaviṣyasi tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho yāvadbuddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656422 (0.010):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, suvarṇapuṣpo nāma bhaviṣyasi tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651965 (0.016):
tvaṃ bodhimabhisaṃbhotsyase, (KpSū 139) padmottaraśca nāma tathāgato / bhaviṣyasyarhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpanno yāvadbuddho bhagavān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6567863 (0.017):
paripūrya padmaprabho nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592943 (0.017):
pareṇa paratareṇa bodhisattvacaryāṃ paripūrya sarvasattvapriyadarśano nāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi vidyācaraṇasaṃpannaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593035 (0.017):
nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi vidhācaraṇasaṃpannaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658695 (0.018):
kanakamunirnāma tathāgato bhaviṣyasi arhan samyaksaṃbuddho vighuṣṭaśabdo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652242 (0.019):
lokadhātuḥ tatra tvaṃ bodhimabhisaṃbhotsyase, dharmavaśavartīśvararājo / nāma tathāgato bhaviṣyasyarhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpanno yāvad
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649115 (0.025):
mahārājanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, amitāyurnāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho bhaviṣyasi /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651286 (0.025):
samantadarśī nāma tathāgato bhaviṣyasi arhan samyaksaṃbuddhaḥ / evaṃrūpā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675937 (0.025):
sūryagarbhārcivimalendro nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / bhagavān / ayaṃ punaḥ saṃrocano gaṇanātikrāntaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648967 (0.029):
tatrācintyamatiguṇarājo nāma tathāgato bhaviṣyatyarhan samyaksaṃbuddho / / yathaivendraghoṣeśvararājasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675898 (0.030):
sahetukṛṣṇavidhvaṃsanarājo nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / yāvad buddho bhagavān / prajñārciḥsaṃkopitadaṣṭo (KpSū 357) nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649737 (0.031):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, samantaraśmyabhyudgataśrīkūṭarājo nāma / bhaviṣyasi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616614 (0.032):
ca vaidūryamayī sā vistīrṇavatī lokadhāturbhaviṣyati | evamacintyaḥ sa / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhaviṣyati | syāt khalu punaḥ kulaputrāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234927 (0.047):
apratiṣṭhitamānasaḥ sa khalu punas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ sa na
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9903594 (0.052):
mahāpuṇyatā / ante ca tathāgato bhaviṣyati arhan samyaksaṃbuddhaḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373652 (0.054):
nandimitramahāśrāvakas tatraiva kālasamaye nandiprabho nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyati | ānanda āha | kīdṛśaṃ bhagavan*
mahāsattvā yena candrottamas tathāgatas tenopajagmuḥ / upetya te sarve
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638047 (0.058):
tatkālaṃ te bodhisattvā mahāsattvā yena candrottamastathāgato 'rhan
nānāprakārair bodhisattvavikurvaiś candrottamasya pūjāṃ kṛtvā bhagavantam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6596558 (0.035):
pṛthivīvivarebhya unmajjatāṃ tathāgatāṃśca vandamānānāṃ / nānāprakārairbodhisattvastavairabhiṣṭuvatāṃ paripūrṇāḥ pañcāśadantarakalpā
etad avocan / icchāmo vayaṃ bhadanta bhagavann ime daśāntarakalpā nirodham
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638077 (0.016):
tathāgatasya pūjāṃ kṛtvā triskṛtvaśca pradakṣiṇīkṛtvā / bhagavantametadavocan icchāmo vayam bhadanta bhagavan nime"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638084 (0.033):
bhagavantametadavocan icchāmo vayam bhadanta bhagavan nime"
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089949 (0.042):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan / vayamapi bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājā ekaiko mahārājo vayaṃ pañcayakṣaśataparivārā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7830154 (0.058):
vicakṣuṣkaraṇāya; sarve ca te bhagavantametadavocanniha vayaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622260 (0.062):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavan evam āha, / na vayam atra āsvādaṃ labhāmaha ity utthāyāsanāt prakramiṣyanti, idam api
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530201 (0.064):
bhagavantamidamavocan labhema vayaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye
avahitena cittenātināmayituṃ / / tatra khalu kulaputra candrottamas tathāgato gaganamudraṃ bodhisattvam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638090 (1.192):
daśābhyantarakalpā nirodhamavahitena cittenātināmayituṃ /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638097 (0.053):
tatra khalu kulaputra candrottamastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / gaganamudraṃ bodhisattvam mahāsattvamāmantryaitadavocat udgṛhṇa tvaṃ"
āmantryaitad avocat / udgṛhṇa tvaṃ kulaputremaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638103 (0.0):
tatra khalu kulaputra candrottamastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / gaganamudraṃ bodhisattvam mahāsattvamāmantryaitadavocat udgṛhṇa tvaṃ"
sarvajñātākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ sarvātītānāgatais tathāgataiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638115 (0.0):
gaganamudraṃ bodhisattvam mahāsattvamāmantryaitadavocat udgṛhṇa tvaṃ / kulaputremaṃ sarvajñātākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679705 (0.045):
vandanāya paryupasanāya taṃ ca sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638150 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ deśayiṣyanti / tadyathā;
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638759 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ śravaṇārthāṃ / ye cātra bodhisattvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638837 (0.050):
bhagavāṃstān evam āha imaṃ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638940 (0.050):
bodhisattvā abhyāgatāḥ, imaṃ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638962 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ śroṣyanti, te sahaśravaṇena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638996 (0.050):
svādhyāyamānaśca bodhisattva imaṃ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639263 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ śrotuṃ //"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639304 (0.050):
sakāśādimān daśāntarakalpān imameva sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639390 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ deśayiṣyati / tatra yo bodhisattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639440 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ dharmaṃ deśāmānaṃ śroṣyanti te tasmin
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639511 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ dharmaṃ deśayati, sarvabuddhakṣetreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257300 (0.051):
prajñāpāpāramitāyāṃ śikṣitvā tair atītānāgatapratyutpannais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694928 (0.051):
kulaputrātītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178556 (0.051):
atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192645 (0.051):
hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193049 (0.051):
śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193210 (0.051):
kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639187 (0.057):
ebhiḥ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaiścandrottamastathāgato
samyaksaṃbuddhair yauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ deśitaṃ / ye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638120 (0.016):
sarvātītānāgataistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairyauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ deśitaṃ, ye caitarhi
caitarhi daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhantas te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638129 (0.0):
samyaksaṃbuddhairyauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ deśitaṃ, ye caitarhi / daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722723 (0.028):
(4) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722749 (0.028):
(5) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722774 (0.028):
(6) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722799 (0.028):
(7) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722824 (0.028):
(8) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722849 (0.028):
(9) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888352 (0.028):
tatkṣaṇameva daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvāstatkṣaṇaṃ tallavaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408090 (0.028):
sacenmañjuśrīḥ daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvā utpāṭitākṣā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3744688 (0.028):
yaḥ kaś cin mañjuśrīḥ kula putro vā kula duhitā vā daśasu dikṣu / sarva loka dhātuṣu sarva satva andha kāreṣu bandhane kruddhaḥ praveśayet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3745015 (0.028):
niyata a niyata avatāra mudrā sūtre * apy āha | sacen mañjuśrīr daśasu / dikṣu sarva loka dhātuṣu sarva satvā utpāṭita akṣā bhaveyuḥ parikalpam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941084 (0.028):
yaḥ kaścin mañjuśrīḥ kulaputro vā kuladuhitā vā daśasu dikṣu / sarvalokadhātuṣu sarvasatvāndhakāreṣu bandhane kruddhaḥ praveśayet | yaś
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941378 (0.028):
niyatāniyatāvatāramudrāsūtre 'py āha | sacen mañjuśrīr daśasu dikṣu / sarvalokadhātuṣu sarvasatvā utpāṭitākṣā bhaveyuḥ parikalpam upādāya | atha
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878870 (0.028):
yaḥ kaścin mañjuśrīḥ kulaputro vā kuladuhitā vā daśasu dikṣu / sarvalokadhātuṣu sarvasatvândhakāreṣu bandhane kruddhaḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879182 (0.028):
sacen mañjuśrīr daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasatvôtpāṭitâkṣā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9879572 (0.028):
bodhisattvasya pūjākarmaṇe yāvanto daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829021 (0.033):
mahāsattvamāmantrayati (sma;) gaccha tvaṃ sarvaśūra daśasu dikṣu / sarvalokadhātuṣu bodhisattvānāṃ evaṃ vada / adya tathāgato rājagṛhe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252246 (0.034):
na tv eva yaḥ samantād daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu tathāgatān arhataḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28636752 (0.035):
daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣvekajātipratibaddhānāṃ tuṣitabhavanagatānāṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094498 (0.035):
āmantrayati sma: 2. gaccha tvaṃ sarvaśūra daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu, / bodhisatvānām evaṃ vada: 3. adya tathāgato rājagṛhe mahānagare dharman
'pi deśayanti / ye bhaviṣyanty anāgate 'dhvani buddhā bhagavantas te 'pi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638143 (0.0):
yāpayanti te 'pi buddho bhagavanto yauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ / deśayanti, ye 'pi te bhaviṣyantyanāgate 'dhvani buddhā bhagavantaste 'pi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040469 (0.007):
prakṛtiśūnyatā, ye 'pi te anāgate 'dhvani bhaviṣyanti buddhā bhagavantas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813419 (0.012):
uta prakṛtiśūnyatā, ye 'pi te 'nāgate 'dhvani bhaviṣyanti buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248366 (0.023):
abhisaṃbuddhāḥ. ye 'pi te bhagavan bhaviṣyanti anāgate 'dhvani buddhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060586 (0.036):
prajñāpāramitātaḥ / ye 'pi te ānanda anāgate 'dhvani buddhā bhagavanto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254540 (0.041):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ. ye 'pi te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani / tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'pīmām eva prajñāpāramitām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161908 (0.041):
āgamya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā ye 'pi te bhaviṣyanty / anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'py etām eva vidyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253366 (0.044):
samyaksaṃbodhiḥ. ye 'pi te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454068 (0.044):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ / (Bcp 204) ye 'pi te bhaviṣyanti / anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ, te 'pi imāmeva
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155004 (0.044):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā. ye 'pi te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani / tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'py atraiva niṣadyānuttarāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587422 (0.051):
kīdṛśāḥ khalvapi te sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111259 (0.051):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyate. tasmiṃ samaye asaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu / ye buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti saddharmaṃ deśayaṃti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094215 (0.053):
dharmāḥ mātāpitarau bhūvan. ye 'pi te subhūte bhaviṣyanty anāgate 'dhvani / tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās teṣām api subhūte buddhānāṃ bhagavatām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031503 (0.053):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ / ye 'pi te subhūte / bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ (Vaidya 126) samyaksaṃbuddhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051490 (0.053):
bhagavatāmitonirjātaiva sarvajñatā, yaduta ṣaḍbhyaḥ pāramitābhyaḥ / ye 'pi / te subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239735 (0.053):
ime caiva saptatriṃśad bodhipakṣyā dharmā mātāpitarāv abhūtām. ye 'pi te / subhūte bhaviṣyanty anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016060 (0.057):
mahāmaitrī, yā ca mahākaruṇā, ye ca aprameyāsaṃkhyeyā buddhaguṇāḥ, ye ca / te buddhā bhagavanto dharmaṃ deśayiṣyanti, ye ca tasmin dharme śikṣiṣyante
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046583 (0.058):
diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn gacchati. tatra lokadhātuṣu ye buddhā / bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti tāṃ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026669 (0.061):
buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti tāṃś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026694 (0.061):
samantād daśasu dikṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti / dharmaṃ ca deśayanti tāṃś ca paśyati. tac cāsya darśanaṃ na naśyati. yāvad
yauvarājyābhiṣiktabodhisattvānāṃ deśayiṣyanti / tadyathā; / [Page 10] / jalijalini mahājalini phutke butke saṃmade mahāsaṃmade, devām aṭi caṭi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638166 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ deśayiṣyanti / tadyathā; / jalijalini mahājalini phutke butke sammade mahāsammade devāṃ aṭi caṭi ṭake
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28077221 (0.017):
viśvavārāmitīḍāmahai devāṃ īḍenyānnamasyāma namasyānyajāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638145 (0.017):
deśayanti, ye 'pi te bhaviṣyantyanāgate 'dhvani buddhā bhagavantaste 'pi / yauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāmimaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638136 (0.048):
yāpayanti te 'pi buddho bhagavanto yauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ / deśayanti, ye 'pi te bhaviṣyantyanāgate 'dhvani buddhā bhagavantaste 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239557 (0.056):
prasthāpayiṣyanti vivariṣyanti vibhajiṣyanti uttānīkariṣyanti / saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
ṭake ṭharaṭharkke amimakasi hili cili tili ruruke mahāruruke, jaya durjaye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638166 (0.0):
jalijalini mahājalini phutke butke sammade mahāsammade devāṃ aṭi caṭi ṭake
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043256 (0.023):
samantenāḍakovatyāṃ, aṇḍe maṇḍe tunde tutunde curke vukke, iriḍi miriḍi / niriḍi ciriḍi, hili hili, hulu hulu, mili mili, tule tatale svāhā.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042210 (0.023):
udukā ḍadukā karoḍukā ili mili tili mili, samantataḥ kṛtvā, hulu hulu hili
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12486946 (0.024):
samantabhadre / dharme dharme dharmake / japhale mitrānuphale phalavate / / gaṇe gaṇaparante / hili hili / hili hilike / jambhavate / ṭakaṭe ṭakante
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040534 (0.027):
hulu, vahulu vahulu, vosā dumbā dodumbā domadumbā, golāyā velāyā / parivelāyā, piśu piśu, hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638175 (0.035):
ṭharaṭhakke amimakasi (KpSū 22) hilicilitili ruruke mahāruruke jaye / durjaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi amūle ale amūlaparichinne
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324671 (0.036):
tili tili tili tili tili tili tili // ṣiṭi ṭape ṭaṭṛpe / olaṃbe mavisāre /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987698 (0.038):
ṭhake | / ṭharake | / urumati | / rurumati | / turu | / hili mili |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753610 (0.038):
tad yathā | aṭṭe | baṭṭe | naṭṭe | kunaṭṭe | ṭake | ṭhake | ṭharake | / urumati | rurumati | turu | hili mili | sarva jña udupadagga [doubtful] |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949438 (0.038):
tad yathā | aṭṭe | baṭṭe | naṭṭe | kunaṭṭe | ṭake | ṭhake | ṭharake | / urumati | rurumati | turu | hili mili | sarvajñodupadagga [doubtful] |
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5200821 (0.041):
hiri / traguma / guma guma guma / hili hili / nili nili / mahānili
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472900 (0.043):
avāme / om vare om vare / parikuñja naṭa naṭa puskara vahaja lukha / khama / khama / ili mili / kili mili / kīrtivara / mudre mudre mukhe svāhā / evaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041481 (0.052):
navodakena sarvataḥ samantena nārāyaṇi pārāyaṇi haritāli kuntāli, ili / misti, kili misti, ili kili misti, ili me sidhyantu, drāmiḍā mantrapadāḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12486975 (0.053):
samadharme dharme / kucuru mucuru / acidra / cili cilili / cavaha / culu
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195936 (0.053):
gaṇabaraṃte / hili hili / hilā hilake / jaṃbhavate ṭakase ṭakaṃte /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221692 (0.054):
BP1.3.022b/ kāraṇaṃ kāraṇa.upete prāgjaye tu jayaṃ tathā// / BP1.3.023a/ bhayadṛṣṭa.udbhavā mithyā garhitā śāstravedibhiḥ/
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195966 (0.054):
/ candre / sama dharme / dharme / kucuru / mucuru / aciṭṭa cili cili /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043340 (0.056):
mātaṃgi, mālini hili hili, āgati gati, gauri gandhāri kauṣṭhikā vacari / vihāri, hili hili, kuṃje svāhā.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042239 (0.056):
culu culu, cala cala, cili cili, ciḍi ciḍi ciḍi ciḍi, śikhi śikhi śikhi
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508885 (0.060):
śelāyā hiśu / 5 hili hi mili mili tili tili culu culu mulu mulu mulu mulu mulu mulu mulu
jaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi, amūlaparichinne, mārasainya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638178 (0.0):
ṭharaṭhakke amimakasi (KpSū 22) hilicilitili ruruke mahāruruke jaye / durjaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi amūle ale amūlaparichinne
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638186 (1.192):
durjaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi amūle ale amūlaparichinne / mārasainya vitrāsane mukte muktapariśuddhe abhīte bhayamocane
vitrāsane, mukte muktapariśuddhe, abhite bhayamocane, bhāra charaṇā dānta
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638196 (0.0):
durjaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi amūle ale amūlaparichinne / mārasainya vitrāsane mukte muktapariśuddhe abhīte bhayamocane
vidyāvidyā varuttame, nigrahaṃ parivādināṃ, dharmavādinām anugrahaṃ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638200 (0.0):
mārasainya vitrāsane mukte muktapariśuddhe abhīte bhayamocane / bhāradroharaṇā dānta vidyāvidyā varuttame, nigrahaṃ paravādināṃ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6873537 (0.054):
atha punaryatrāvidyāpakṛṣyamāṇā vidyā cotkṛṣyamāṇā kiṃviṣayā kiṃlakṣaṇā
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638211 (0.0):
bhāradroharaṇā dānta vidyāvidyā varuttame, nigrahaṃ paravādināṃ / dharmavādināmanugrahaṃ ārakṣā dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām
adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1 / buddhakāśaye amama nimama, avevi arthe arthani stīraṇe, lokādhimukte,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638225 (0.0):
dharmavādināmanugrahaṃ ārakṣā dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4980936 (0.032):
*{3/561: E2: sarvārtham, E4: sarvārthe, E6: sarvārtha}*
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694583 (0.055):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638352 (0.056):
lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ / pratisaṃvidāmadhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.057):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638315 (0.058):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ / adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694530 (0.059):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694557 (0.061):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
sandadha paribhāvane, caturṇām āryavaṃśānāṃ, adhimuktipadaprakāśanapadā /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638233 (0.0):
buddhakāśaye amama nimama avevi arthe arthani stīraṇe lokādhimukte / sandadha paribhāvane, caturṇāmāryavaṃśānāṃ adhimuktipadaprakāśanapadā /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050526 (0.031):
kecit srotaāpattiṃ sakṛdāgāmitāmanāgāmitāñca lipsanti | sarve te / caturṇāmāryasatyānābhisambuddhatvāt | ye hi kecit arhatāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050538 (0.044):
pratyekabuddhatāṃ buddhamārgañca lipsanti | sarve te / caturṇāmāryasatyānāmabhisambuddhatvāt | ato jñāyate na
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694421 (0.058):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694558 (0.062):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8 / cakravajre, maitra samāpade, krānte kete, karuṇa rudīkṣayi, prītirūpe
SjDh_2 / bhāṣithe bhāṣaṇe, dhāre dhārayati, gupte śubhaprabhe tatphale agraphale
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638245 (0.020):
bhāṣīthe bhāṣaṇe dhāre dhārayati gupte śubhe śubhaprade tatphale agraphale
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638236 (0.038):
sandadha paribhāvane, caturṇāmāryavaṃśānāṃ adhimuktipadaprakāśanapadā / / bhāṣīthe bhāṣaṇe dhāre dhārayati gupte śubhe śubhaprade tatphale agraphale
niṣphale nilaha amukta amukta nirmukte, atravita vimuktavati, vilaphala,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638254 (0.0):
bhāṣīthe bhāṣaṇe dhāre dhārayati gupte śubhe śubhaprade tatphale agraphale / 'niṣphale nilaha samukta amukta nirmukte atravita vimuktavati vilaphala
ayukta iviti, yiviti ratitula, tulamaṃ ahiṃsāma itivāva, atvānatvāna
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638264 (0.0):
ayukta iviti diviti ratitula tulamaṃ ahiṃsāma ititāva atvānatvāna
sarvaloke, aneka livindha abhūsare, hatamatte, veśāgravate, aphala,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638274 (0.0):
ayukta iviti diviti ratitula tulamaṃ ahiṃsāma ititāva atvānatvāna / sarvaloka anaka livindha abhūsare hatamatte veśāgravate aphala kaphala,
kaphala, trayāṇām ārakṣitānāṃ adhimuktipadam idaṃ / SjDh_3
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638278 (0.0):
sarvaloka anaka livindha abhūsare hatamatte veśāgravate aphala kaphala, / trayāṇām ārakṣitānāṃ adhimuktipadamidaṃ /
[Page 11] / jaḍata, aniharavavatavyo idaṃ phalaṃ, niyāmaphalaṃ, samudānāya vibhūṣa,
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695155 (0.010):
tatphalam agraphalaṃ, lalaha alaha nilaṃhare, vacatakhyā idaṃphalaṃ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640800 (0.010):
tatphalam agraphalaṃ lalaha alaha nilaṃhare vacatakhyā idaṃphalaṃ / niyāmaphalaṃ namudaya vibhūkha prajñācakra sunirvṛticakra jñānīcakra,
pasye somantra, anumatto akumatto, chedāvane mantrastā daśabala
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638295 (0.0):
sāmantra anumanto akumanto chedāvane mantrastā daśabala vigrahasthā
vigrahasthā, isusthita, sunikhama, tīkṣṇāmati, āloko, atitṛṣṇā, adimati,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638299 (0.0):
sāmantra anumanto akumanto chedāvane mantrastā daśabala vigrahasthā / isusthita sunikhama tīkṣṇamati āloko atitṛṣṇā adimati,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638306 (0.051):
sāmantra anumanto akumanto chedāvane mantrastā daśabala vigrahasthā / isusthita sunikhama tīkṣṇamati āloko atitṛṣṇā adimati,
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 306139 (0.051):
āśīrāśāsthāsthitotsukotirāgeṣu iti . / (P_6,3.101) KA_III,173.16 17 Ro_IV,651 {1/5} kadbhāve trau
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5440334 (0.051):
tataḥ vakṣyāmi aṣaṣṭhyatṛtīyasthasya āśīrāśāsthāsthitotsukotirāgeṣu iti . / (P_6,3.101) KA_III.173.16 17 Ro_IV.651 kadbhāve trau upasaṅkhyānam .
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638310 (0.0):
isusthita sunikhama tīkṣṇamati āloko atitṛṣṇā adimati, / pratyutpannabuddhapūrvaprahāre caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ
adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4 / anye manye mane, mamane, vire virate, śame śamitāvi, śānte mukte
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638326 (0.0):
adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ / / anye manye mane mamane vire virate śame śamitā viśānte mukte nirakṣame
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694559 (1.192):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.049):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694530 (0.058):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694339 (0.058):
sandadha paribhāvane, caturṇām āryavaṃśānāṃ, adhimuktipadaprakāśanapadā /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694492 (0.060):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694583 (0.060):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
nirakṣame, same samasame, kṣaye akṣaye, ajiti śānte samiṣṭhe, dhāraṇī
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638337 (0.0):
anye manye mane mamane vire virate śame śamitā viśānte mukte nirakṣame / same samasame kṣaye akṣaye ajiti śānte samiṣṭhe dhāraṇī ālokāvabhāse
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608161 (0.036):
anye manye mane mamane citte carite same samitā viśānte mukte muktatame / same aviṣame samasame jaye kṣaye akṣaye akṣiṇe śānte samite dhāraṇi
ālokāvabhāse, ratnavrate, rasamyavate, jñānavate, meruvate,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638344 (0.0):
same samasame kṣaye akṣaye ajiti śānte samiṣṭhe dhāraṇī ālokāvabhāse
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638351 (0.0):
ratnavrate raśmyavate jñānavate meruvate kṣayanidarśane
adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5 / cakṣu ābhāse nidarśane jñānālokanidarśanañ ca, prabhāsane sarvendriya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638362 (0.008):
lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ / pratisaṃvidāmadhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694584 (0.014):
kṣamasaṃpanne, arake varate, kharo khare, amūle mūle, sādhane, caturṇāṃ / vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638351 (0.019):
lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ / pratisaṃvidāmadhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694530 (0.034):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638471 (0.037):
kṣamasaṃpanne arake varate kharo khare amūle mūle sādhane, caturṇāṃ / vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (0.049):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694558 (0.050):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694491 (0.055):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694319 (0.057):
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1
bhūmātikrānte, sarvasava vamāṃ, sarve prāthavā kṣayaṃ kare, gokāha vadane,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638374 (0.0):
bhūmātikrante sarvasarve vamāṃ sarve prāthavā kṣayaṃ kare gokāha vadane
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638382 (0.0):
bhūmātikrante sarvasarve vamāṃ sarve prāthavā kṣayaṃ kare gokāha vadane / lokānudarśana vibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśanapadamidam
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694531 (0.038):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694558 (0.042):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694584 (0.048):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.055):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (0.060):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
SjDh_6 / acale buddhe vṛddhapracale, satva gṛhṇa siddhi, kaṃpati nisiddha smahiṭṭe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638395 (0.037):
acale buddhe dṛdhapracale sattve gṛhna siddhi kaṃpati nisiddha smahiddhe
parekasire, some cande datve acala acala apare vicivale nipale pracacale
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25718628 (0.033):
sthitā sācalanatā, yācalanatā sāniśrayatā // / aniśritasya sarvadharmeṣu nāsti cittapratiṣṭhānam /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638398 (0.038):
acale buddhe dṛdhapracale sattve gṛhna siddhi kaṃpati nisiddha smahiddhe / parekasire some caṇḍe datve acale acale apare vicivale nipare pracacale
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638405 (0.039):
parekasire some caṇḍe datve acale acale apare vicivale nipare pracacale / prasare anayan prabhyāse kaṃkame prabhāvini same nijase grakrame nayute,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11410094 (0.048):
caturmārāriśayanī / vajravīrā calācalamahā mahīkleśāsanī nāma mahāmudrā /
[Page 12] prasare, anaya abhyāse, kaṃkame prabhāvini, drāme nijaso
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638420 (0.022):
prasare anayan prabhyāse kaṃkame prabhāvini same nijase grakrame nayute, / indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694584 (0.024):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694558 (0.032):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.034):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694492 (0.038):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (0.058):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694318 (0.059):
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1
SjDh_7 / puṣpe supuṣpe, drumaparihāre, abhayarucire, cekaratke, akṣayam astu,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638432 (0.0):
indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ / / puṣpe supuṣpe drumaparihāre abhayarucire cekaratke akṣayamastu ninile
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487001 (0.033):
tuṭu / mahāsatyahṛdaya / puṣpe supuṣpe / dhūmaparihare / abhaye / rucire / / karakṣe / abhayamastu / vivaha titile mamale paśvakha / śiśira śiśira /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195994 (0.052):
abhaye rucire / karakṣe / abhayam astu vivāha / titile / mamale / paśvakha
ninire mamale, pañcaśiśire, lokasya vijñāne, nayasaṃgṛhīte ca yukte
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638440 (0.0):
puṣpe supuṣpe drumaparihāre abhayarucire cekaratke akṣayamastu ninile / mamale pañcaśiśire lokasya vijñāne nayasaṃgṛhīte ca yukte succendena,
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638445 (0.0):
mamale pañcaśiśire lokasya vijñāne nayasaṃgṛhīte ca yukte succendena, / saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (1.192):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694530 (0.032):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694491 (0.042):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694583 (0.042):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.050):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694318 (0.061):
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694339 (0.062):
sandadha paribhāvane, caturṇām āryavaṃśānāṃ, adhimuktipadaprakāśanapadā / / SjDh_2
cakravajre, maitra samāpade, krānte kete, karuṇa rudīkṣayi, prītirūpe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638459 (0.0):
cakravajre maitra samāpade krānte kete karuṇa rudīkṣayi prītirūpe
kṣamasaṃpanne, arake varate, kharo khare, amūle mūle, sādhane, caturṇāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638469 (0.0):
cakravajre maitra samāpade krānte kete karuṇa rudīkṣayi prītirūpe / kṣamasaṃpanne arake varate kharo khare amūle mūle sādhane, caturṇāṃ
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638472 (0.0):
kṣamasaṃpanne arake varate kharo khare amūle mūle sādhane, caturṇāṃ / vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694461 (0.014):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694531 (0.024):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638352 (0.040):
lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ / pratisaṃvidāmadhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694557 (0.042):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694492 (0.048):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694319 (0.055):
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (0.060):
adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4 / anye manye mane, mamane, vire virate, śame śamitāvi, śānte mukte
vartte cakre cakradhare varacakre vare pravare, hile hire dhare,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638485 (1.192):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ / / vartte cakre cakradhare varacakre vare prare hile hile dhare ārūpāvate
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477703 (0.054):
phuru phuru rundha rundha dhare dhare vidhare vidhare viṣkambhani / nāśani
ārūpāvate, huhure yathā jibhaṃga niṃvare, yathāparaṃ cariniśe yathā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638488 (5.960):
vartte cakre cakradhare varacakre vare prare hile hile dhare ārūpāvate / huhure yathā jibhaṃga niṃbare yathāgne yathāparaṃ cariniśe yathā
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12478324 (0.021):
bhirasa / bhiraja / matikrama / bhivakriva / mahākriva / hile hihile /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185813 (0.021):
jahi jahi jyoti / niṣka bhirasa / bhirasa / bhiraja / matikrama / / bhivakriva / mahākriva / hile hihile / aruṇavarte / samayaniṣke /
bhayaririśi, satyanirhāre, jaravila, viryanihāra, cūre mārganihāra
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487084 (0.038):
kuṇḍajvāla / bhase gardane / ādahati / mārgābhirohaṇi / phalasatye
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196074 (0.038):
bhase / gardane / ādahani / mārgābhirohaṇi / phalasatye / ārohavati / hili
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059112 (0.039):
avavḥdasaṃtoṣaṇḥnutsargasvayḥnḥnuśaṃsḥpaśyanḥ || ḥrjavatḥ? yadidaṃ / ḥryasatyaprativedhaḥ || rijukatḥ? yadidaṃ īryḥpathasyḥkalpanatḥ ||
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638493 (0.056):
huhure yathā jibhaṃga niṃbare yathāgne yathāparaṃ cariniśe yathā / bhayaririśi (KpSū 25) satyanirhāra jaracavila vīryanirhāra cure
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628425 (0.060):
nirudhyante tadyathāpi tadasyaiva mahāmaitrīpūrvaṃgamasya / lokendriyāvartasya bodhisattvasamādhidharmatāpratilābhena / api tu
samādhinihāra prajñānihāra vimuktinirhāra, vimuktijñānadarśananihāra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638513 (0.022):
mārganirhāra samādhinirhāra prajñānirhāra vimuktinirhāra / vimuktijñānadarśananirhāra nakṣatranirhāra candranirhāra sūryanirhāra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019414 (0.057):
bhagavatāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019431 (0.057):
śrāvakāṇāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019700 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca śrāvakāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019709 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān sarvasattvānāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019930 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān (Vaidya 85)
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25841893 (0.057):
vā śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanākhyapañcaskandhasvabhāvaḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949156 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaviśuddham, (SSS_28)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641012 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitā amī mantrapadāḥ;
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215690 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhā iti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250707 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaḥ śatatamīm api kalāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329443 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329453 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ sarvam ekato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782415 (0.057):
bhagavatāṃ śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782427 (0.057):
śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ sarvam ekato *
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976517 (0.057):
pratyekabuddhānām api śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695372 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitāmī
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1864726 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanagandhā ceti /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15201527 (0.057):
veditavyaḥ / śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhānām //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12556124 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaviśuddhinirdeśaḥ, sā
nakṣatranirhāra candranirhāra sūryanirhāra, padāñ caturuttaratathāgatena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638521 (0.0):
mārganirhāra samādhinirhāra prajñānirhāra vimuktinirhāra / vimuktijñānadarśananirhāra nakṣatranirhāra candranirhāra sūryanirhāra
adbhutaṃ, niradbhutaṃ saṃbuddhaṃ abuddha ihabuddhaṃ, tatrabuddhaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638529 (0.019):
padāścaturuttaratathāgatena adbhutaṃ niradbhutaṃ saṃbuddhaṃ abuddha
nihaṃgamapare, araha daraha paṇḍale [Page 13] paṇḍale tatrārtalu,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638530 (0.063):
padāścaturuttaratathāgatena adbhutaṃ niradbhutaṃ saṃbuddhaṃ abuddha / ihabuddhaṃ tatrabuddhaṃ nihaṃgamapare alaha dalaha paṇḍare paṇḍare
māṃgagharaṇi pūṭani saṃprapūṭani, gatapraṃgamanu niruva, nāśani
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638545 (0.0):
tatrāntalu māṃgagharaṇi pūṭani saṃpūṭani gatapraṃgamanuniruva nāśani
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477705 (0.026):
phuru phuru rundha rundha dhare dhare vidhare vidhare viṣkambhani / nāśani / vināśani / bandhani / mokṣaṇi vimokṣani / mocani vimocani / mohani
nāśabandhani, cchicchini, cchicchidrama, yova hiḍiṃgamā vare mare, hanane,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638546 (0.0):
tatrāntalu māṃgagharaṇi pūṭani saṃpūṭani gatapraṃgamanuniruva nāśani
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638555 (0.021):
nāśabandhani cicchini cicchidra mayova hidiṃgamā vare mare hanane bharaṃ / bhare bhinde bhire bhire ruṣare śaraṇe darane pravartte varaṇāḍaye
bhare bhare bhunde bhire bhire ruṣare, saraṇe, daraṇe, pravartte,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638558 (0.018):
nāśabandhani cicchini cicchidra mayova hidiṃgamā vare mare hanane bharaṃ / bhare bhinde bhire bhire ruṣare śaraṇe darane pravartte varaṇāḍaye
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18451314 (0.031):
devākānini kāvāde vāhikāsvasvakāhi vā / / kākārebhabhare kākā nisvabhavyavyabhasvani // BhKir_15.25 //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7340942 (0.031):
devākānini kāvāde vāhikāsvasvakāhi vā / / kākārebhabhare kākā nisvabhavyavyabhasvani // BhKir_15.25
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9530470 (0.033):
9,10: ``amandān.stomān.pra.bhare.manīsā.sindhāv.adhi.kṣiyato.bhāvyasya/ / 9,10: yo.me.sahasram.amimīta.savāna.tūrtas.rājā.śrava.icchamānah/''.
calanāḍaye, vidraṃvumā varakhumā, brahmacāriṇa, indravani, dhidhirāyani,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638570 (0.003):
bhare bhinde bhire bhire ruṣare śaraṇe darane pravartte varaṇāḍaye / vidranvumā varakhumā brahmacāriṇa indravani dhidhirāyani maheśvaralalani
maheśvaralalani, mamasume, aramini ekākṣara vivañcani, carasti ābhicandāra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638573 (0.0):
vidranvumā varakhumā brahmacāriṇa indravani dhidhirāyani maheśvaralalani
sūre, sarvasūrā āvarasūrā, punakanitāṃ, maṇḍitāṃ āyinakaṇḍi jabhāme,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638587 (0.014):
āvarasurā punakanitāṃ paṇḍitāṃ āyinakaṇḍi jabhāme gandhare atra runimakare
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7947599 (0.018):
13 sumai|| puṣpair, upaśobhitāṃ ramaṇīyāṃ | kīdṛśai|| kusumai|| - sitai|| / 14 śvetai|| || puna|| kīdṛśai|| | ghanair meghair, muktā ye [']mbulavā
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5906853 (0.031):
Lüders did not read B1; therefore his B1 is here B2 / A1 /// t. + + .y. /// / 2 /// haṅgho + /// / B1 /// .. + + + /// / 2 /// .i puna dā ///
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638577 (0.050):
mamasume alamini ekākṣaraci vaṃcani carasti ābhicaṇḍāla sūre sarvasurā
gandhare, atra runimakare, bhirohini siddhamatte, vilokamate,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736000 (0.0):
kira pahiṇusai sasimaṇaṃ cande piāmuhe diṭṭhe // / atrārthāntaranyāsastāvadvācyatvenābhāt.i, vyatirekāpahnutī tu vyaṅgyatvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249338 (0.0):
keṇa vi gāmataḍāe abbhaṃ uttāṇaaṃ phaliham // / atra hi pratiyamānasya mugdhavadhvā jaladharapratibimbadarśanasya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4948560 (0.0):
śrūyate. atra}* / *{2/260: E2: 3,90; E4: 3,206; E5: 2,494; E6: 1,107}* / *{2/261: E2,4: nāsām}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4953434 (0.0):
*{2/346: E2: 3,181; E4: 3,388; E4: 2,583; E6: 1,127}* / *{2/347: E2,4: atrānyāny}*
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638599 (0.0):
āvarasurā punakanitāṃ paṇḍitāṃ āyinakaṇḍi jabhāme gandhare atra runimakare
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144949 (0.0):
vākyārthena sāmyaṃ punaḥ nātra paribhāsate / / candramaūehiṃṇisā ṇalinī kamalehiṃ kusumagucchehiṃ laā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090571 (0.0):
so ṇatthi ettha gāme jo eaṃ mahamahantalāaṇṇaṃ / / taruṇāṇa hiaalūḍiṃ parisakkantīṃ ṇivārei // 569 // / atrānuprāso rūpakaṃ cānyonyānapekṣe /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144168 (0.0):
yaṇādeśaḥ, na śabdhamāśritya guṇa ityantaraṅgatvād guṇa eva syādityuktam/ / atra kaiyaṭaḥ/ siverbāhulakādauṇādike na pratyaye guṇavalopoṭhāṃ prasaṅge
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24148176 (0.0):
abhyāsavikāreṣvapavādā utsargānna bādhante/ 'ajīgaṇat'/ atra
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 382558 (0.0):
(P_8,3.56) KA_III,438.1 19 Ro_V,464 465 {26/27} evam api saha ḍena / saḍaḥ saḍasya apatram sāḍiḥ atra prāpnoti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5487234 (0.0):
ṣatvatukoḥ ekādeśasya asiddhatvāt na eṣaḥ sāḍśabdaḥ . evam api saha ḍena / saḍaḥ saḍasya apatram sāḍiḥ atra prāpnoti . tasmāt sahigrahaṇam kartavyam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390112 (0.0):
indidirammi indami joiṇṇo sarisasaṃkappo' // / ('indāvarammi ') atra svarapaunaruktyasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396776 (0.0):
maragaasevālovariṇigaṇṇatu hikkamīṇacakkāajuama' // / ityatra ca rūpake tathānyālaṅkāreṣvaucityameva nopayogaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632453 (0.0):
saṃbhāvyamānairutprekṣyamāṇaiḥ / / atrātivyātpimāśāṅkate nanu kāryādityādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922635 (0.0):
sā marai tujbhkta aaso etnaṃ dhammakkharaṃ bhaṇimo // / atra dūtītvasya vastuno niṣedhaḥ /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071049 (5.960):
ia bhaṇieṇa ṇaaṅgī papphullaviloaṇā jāā // 60 // / atra mamaivopabhogya iti vastunā vastu vyajyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908865 (5.960):
hiaeṇa phiṭṭai lajjāi khuṭṭai dihīe sā // / atra ṭakārāḥ śṛṅgārasaparipanthinaḥ kevalaṃ śaktipradarśanāya nibaddhāḥ /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615210 (0.000):
ṇiddhasaraṃ parugrantī savibbhamaṃ haṇā i thaṇāvaṭṭham // / atra patimaraṇāmaṇḍanojjvalaveṣāyāḥ taruṇeṣu pārśvamupagateṣu satsu sadyaḥ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10246674 (0.021):
95.ṝ17d aste dhakāraṃ makare ḍhakāram// / 95.ṝ18a lagne ñakāro hibuke makāras
buddhādhiṣṭhite, dhāraṇīmukhe, daśānāṃ balānām adhimuktiprakāśanapadam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638606 (0.0):
bhirohiṇī siddhamatte vilokamate, buddhādhiṣṭhite dhāraṇīmukhe daśānāṃ
idaṃ // SjDh_10 / samanantarārabdhe khalu punar bhagavatāsmiṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638614 (0.0):
(KpSū 26) / samanantarārabdhe khalu punarbhagavatā asmin
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśe 'yaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638618 (0.0):
samanantarārabdhe khalu punarbhagavatā asmin / sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśe atha tāvadiyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638627 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśe atha tāvadiyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638790 (0.0):
bodhisattvagaṇena parivṛtaṃ / samanantarodāhṛtasya cāsya bhagavatā / sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639661 (0.0):
avaivartikānyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpitāni / asmin khalu / punaḥ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśe bhāṣyamāṇe aśītīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642144 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ ṣaḍvikāram aṣṭādaśamahānimittaṃ kampate
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061371 (0.0):
ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ ṣaḍavikāraṃ kampitaḥ prakampitaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029776 (0.008):
pravartatena trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ kampiṣyate
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880327 (0.008):
velāyāmayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prākampat /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636360 (0.008):
prasasvanuḥ ; sarvaścāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāram
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839841 (0.008):
ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāramaṣṭādaśamahānimittamabhūt / akampat prākampat saṃprākampat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897964 (0.008):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāramaṣṭādaśamahānimittamabhūt
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11358454 (0.008):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampitā abhūvaṃ / sarvāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974752 (0.008):
26819 trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampito yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712082 (0.008):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 796029 (0.008):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampito yāvat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052162 (0.008):
yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata saṃprākampata, acalat prācalat
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16534048 (0.008):
tasyāṃ ca velāyām ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ. vividhāni ca prātihāryāṇi
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28012285 (0.008):
sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam | ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ kampitaḥ prakampitaḥ saṃprakampitaḥ | calitaḥ pracalitaḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829289 (0.008):
niṣaṇṇo dharman deśayati / atha khalvayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833990 (0.008):
devanikāyāstaṃ śabdaṃ śṛṇvanti / trisāhasramahāsāhasraśca lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ caturaśītiśca nāgarājasahasrāṇi mahāsamudre
ṣaḍvikāraṃ prakaṃpitā; tathāvabhāsena daśasu dikṣu sarve lokadhātavaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638629 (0.007):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ kaṃpitā prakaṃpitā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7835683 (0.025):
mahāsattvametadavocat - paśyasi tvaṃ bhaiṣajyasena trisāhasramahāsāhasro / lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakaṃpitaḥ āha / paśyāmi bhagavaṃ paśyāmi sugata /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17100955 (0.025):
etad avocat: paśyasi tvaṃ bhaiṣajyasena? trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakaṃpitaḥ! 2. āha: paśyāmi bhagavaṃ paśyāmi sugata. tasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11358455 (0.037):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampitā abhūvaṃ / sarvāṇi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610297 (0.037):
bodhisattvena mahāsattvena, atha khalviyaṃ trisāhasramahāsāhasrī / lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampitā, uparyantarīkṣācca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642144 (0.041):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ ṣaḍvikāram aṣṭādaśamahānimittaṃ kampate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029776 (0.043):
pravartatena trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ kampiṣyate
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880327 (0.043):
velāyāmayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prākampat /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636360 (0.043):
prasasvanuḥ ; sarvaścāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāram
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839841 (0.043):
ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāramaṣṭādaśamahānimittamabhūt / akampat prākampat saṃprākampat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897964 (0.043):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāramaṣṭādaśamahānimittamabhūt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974752 (0.043):
26819 trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampito yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712082 (0.043):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 796029 (0.043):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampito yāvat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052162 (0.043):
yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata saṃprākampata, acalat prācalat
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16534048 (0.043):
tasyāṃ ca velāyām ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ. vividhāni ca prātihāryāṇi
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28012285 (0.043):
sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam | ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ kampitaḥ prakampitaḥ saṃprakampitaḥ | calitaḥ pracalitaḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829289 (0.043):
niṣaṇṇo dharman deśayati / atha khalvayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833990 (0.043):
devanikāyāstaṃ śabdaṃ śṛṇvanti / trisāhasramahāsāhasraśca lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ caturaśītiśca nāgarājasahasrāṇi mahāsamudre
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094772 (0.043):
niṣaṇṇo dharman deśayati. 9. atha khalv ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ.
samapāṇītalajātā sphuṭā saṃdṛśyante / ye 'pi teṣv avasthitāḥ
samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhā bodhisattvās tathāgatabalena svakasvakeṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638698 (0.015):
dikṣu gaṇanāsamatikrāntāsu lokadhātuṣu prativasanti, ye / samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhāḥ, te tathāgatabalena svakasvakeṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7662543 (0.048):
syuryadānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau vyākaraṇapratilabdhā bhaveyuḥ, / samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhāśca syurbhūmyavakrāntāśca syurmayā ca te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637020 (0.052):
ca bodhisattvāstebhyo lokadhātubhyo vyākṛtā ye samādhipratilabdhā ye / dhāraṇīpratilabdhā ye kṣāntipratilabdhā ye ca bhūmyatikrāntā ye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638801 (0.063):
dvāsaptabhirgaṅgānadīvālikāsamairbodhisattvairmahāsattvairiyaṃ dhāraṇī / pratilabdhā, dhāraṇīpratilabdhāśca te bodhisattvā daśasu dikṣu
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487384 (0.063):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dhāraṇīnirhārasamādhikṣāntipratilābho 'bhūt /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196374 (0.063):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dhāraṇīnirhārasamādhikṣāntipratilābho 'bhūt
[Page 14] buddhakṣetreṣv antarhitā imāṃ sahālokadhātum āgatvā gṛdhrakūṭe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638707 (0.039):
samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhāḥ, te tathāgatabalena svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣvantarhitā imāṃ sahāṃ lokadhātumāgatvā gṛdhrakūṭe parvate
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749080 (0.049):
samanusmṛtya prītiprasādaprāmodyapratilabdhāḥ svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889674 (0.049):
00911 tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712265 (0.049):
prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā bhagavanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036509 (0.049):
svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye buddhā bhagavantas teṣām antikam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052345 (0.049):
tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038933 (0.055):
svakasvasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti sma
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12477890 (0.057):
samyaksaṃbuddhāstiṣṭhanti yāpayanti svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu / sarve te
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185374 (0.057):
tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās tiṣṭhanti yāpayanti svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu sarve te buddhā bhagavaṃtaḥ imāṃ ratnaketudhāraṇīṃ bhāṣaṃte
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7106083 (0.062):
prakrāntāḥ, te ca bodhisattvāḥ svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu prakrāntāḥ //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644095 (0.064):
kṣāntiśca pratilapsyante / te bodhisattvā mahāsattvāḥ svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu gatvā tava varṇaṃ uccārayiṣyanti ghoṣamanuśrāvayiṣyanti /
bhagavataḥ sakāśam upasaṃkrāntās tasya pādau śirasā vanditvā nānāprakāraiḥ
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404808 (0.022):
pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt. ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625987 (0.022):
atha rājā prasenajit kauśalyo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | ekānte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641848 (0.022):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686144 (0.022):
āyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692967 (0.022):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700083 (0.022):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467775 (0.022):
pravārayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470110 (0.022):
sthālīpākaṃ samudānīya śakaṭe āropya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474096 (0.022):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479590 (0.022):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / ekāntaniṣaṇṇam anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480288 (0.022):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300872 (0.022):
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218453 (0.022):
eva me karaṇīyaṃ bhavatv iti / sa yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224288 (0.022):
śrāvastyāṃ nidānam* / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte (MSV II 92) asthāt*
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14298464 (0.022):
tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27674887 (0.022):
bhagavatsakāśam upasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477323 (0.022):
tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977194 (0.022):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ; bhagavatā daśabalakāśyapasya samarpitaḥ kāśyapa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17980288 (0.022):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981482 (0.022):
bhagavāṃś tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
pūjāṃ kṛtvā tatraiva niṣeduḥ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaśravaṇārthaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638735 (0.0):
vanditvā nānāprakārairvividhairbodhisattvavikurvitairbhagavataḥ pūjāṃ / kṛtvā tatraiva niṣeduḥ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaśravaṇārthaṃ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638760 (0.0):
śirobhirabhivandya, ekānte niṣedurimaṃ ca / sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ śravaṇārthāṃ / ye cātra bodhisattvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639866 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇīṃ pratilabhate / katamaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640120 (0.0):
mahāsattva imāṃ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇīṃ pratilabhate /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640175 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇīṃ pratilabhate bodhisattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640232 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇyāṃ pratiṣṭhito bodhisattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640376 (0.0):
kuśalābhivṛddhaye / ye ca kulaputra sattvā asyāḥ / sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇyā nāma śroṣyanti (KpSū 41) tasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639015 (0.015):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ, yadi tasya bodhisattvasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638789 (0.015):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638971 (0.015):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasyāvaivartino bhavantyanuttarāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639686 (0.016):
dvāsaptatibhiśca bodhisattvanayutairiyaṃ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639158 (0.016):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaḥ / tatkasmāddheto? yasmād atra sākalyena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640309 (0.016):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaḥ, satatasamitaṃ bodhisattvo mahāsattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640361 (0.016):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaḥ karmaparikṣayāya saṃvartate
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682368 (0.016):
mahāvyākaraṇaṃ sūtrāntaḥ? / bhagavān āha / "sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśo nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639171 (,0.018):
bodhisattvapiṭakamupadiṣṭaṃ / anena ca sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśena"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638150 (0.018):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ deśayiṣyanti / tadyathā;
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638837 (0.018):
bhagavāṃstān evam āha imaṃ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ"
devanāgayakṣāsuragaruḍamanuṣyakumbhāṇḍapiśācādayas sannipatitās te tatra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638738 (0.0):
kṛtvā tatraiva niṣeduḥ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaśravaṇārthaṃ / / gaṇanāsamatikrāntāśca devanāgayakṣāsurakumbhāṇḍapiśācā (KpSū 27) yena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9891113 (0.023):
/ upasaṃkramya bodhivṛkṣaṃ tathāgataṃ ca gandhodakena snāpayanti sma / / gaṇanāsamatikrāntāśca devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāstena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016817 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragairmanuṣyāmanuṣyairvā sa
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586108 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarājāmātyagṛhapatayo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565536 (0.023):
139.027. anekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579952 (0.023):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9868323 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragasaṃghaṃ visarjayati sma /
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251358 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragabhūtapretapiśāconmārdāpasmārasādhyasāhillakoṣṭarakaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305534 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragabhūtapretapiśāconmādāpasmārasādhyamahallakaustārakaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305845 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ | atha khalu bhagavān
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488289 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāścātra cchandaṃ dadatu
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183081 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍamanuṣyāmanuṣyā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185873 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakuṃbhāṇḍakanyānāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5190768 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśatasahasrāṇi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196810 (0.023):
śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrās te
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280477 (0.023):
ye cānye devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā manuṣyāmanuṣyāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953247 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarutajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763415 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāsureṇa lokena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252121 (0.023):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261909 (0.023):
śrutvā ca yaiś ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ
padmābuddhakṣetraṃ mahatā bodhisattvagaṇaparivṛtaṃ tathāgataṃ ca paśyanti
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638793 (0.045):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasya / dvāsaptabhirgaṅgānadīvālikāsamairbodhisattvairmahāsattvairiyaṃ dhāraṇī
gaṅgānadīvālukāsamair bodhisattvair iyaṃ dhāraṇī pratilabdhā daśasu dikṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638796 (0.018):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasya / dvāsaptabhirgaṅgānadīvālikāsamairbodhisattvairmahāsattvairiyaṃ dhāraṇī
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477900 (0.018):
parimucyate / iyaṃ khalu punar mahāśītavatī vidyā (Mś_6) ekanavatyāṃ / gaṅgānadīvālukāsamair buddhair bhagavadbhir bhāṣitā bhāṣiṣyate bhāṣyate ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638804 (0.031):
dvāsaptabhirgaṅgānadīvālikāsamairbodhisattvairmahāsattvairiyaṃ dhāraṇī
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1858879 (0.049):
evaṃpramukhairnavanavatibhirbodhisattvakoṭibhiḥ; / gaṅgānadīvālukāsamākhyātaiśca tathāgataiḥ, tadyathāpi nāma tilabimbamiva
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2042345 (0.054):
pravivekadharmo 'yaṃ gaṅgānadīvālukāsamairbuddhairabhisaṃstutaḥ | kenedaṃ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617329 (0.057):
koṭinayutaśatasahasrair bhāṣitaṃ cābhyanumoditaṃ ca atītaiś ca / nadīgaṅgavālukāprākhyais tathāgatair arahadbhiḥ samyaksaṃbuddhair bhāṣitaṃ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160953 (0.058):
dharmadeśanayā yāvanto gaṅgānadīvālukāsamairbuddhairbhagavadbhiḥ sattvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6596114 (0.058):
parivāraḥ | evaṃrūpāṇāṃ ca bodhisattvānāṃ ṣaṣṭyeva gaṅgānadīvālukāsamāni
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23696253 (0.059):
ekekasya ca tathāgatasya gaṅgānadīvālukāsamān vihārān karāpayet /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648019 (0.060):
bodhisattvair mahāsattvair gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711928 (0.060):
gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā prabhayā avabhāsitā abhūvan ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889209 (0.060):
00614 paścimottarasyām adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātava / 00615 s tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582503 (0.061):
saṃprakāśitavantaḥ | tatra bhikṣava ekaikaḥ śrāmaṇero bodhisattvaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭigaṅgānadīvālukāsamāni prāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028263 (0.061):
'nekavidham ṛdhyā vikurvan gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn gacchati, sa / ākāṃksaṃs tān gaṅgānadīvālukopamān (AdSPG II 23) lokadhātūn yādṛśānā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020095 (0.062):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān / kalpānupalambhasaṃjñinaścatvāri dhyānāni samāpadyeran / yaś ca bodhisattvo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608332 (0.063):
imāni bhagavan dhāraṇīpadāni gaṅgānadīvālikāsamaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890619 (0.063):
01415 yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena / prākṣipat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891453 (0.063):
diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca padmaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892707 (0.063):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} / prākṣipat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893124 (0.063):
01620 diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca
sarvalokadhātusthāṃ buddhān bhagavataś ca guṇavyūhān paśyanti sma / te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638821 (0.0):
gaṇanāsamatikrāntān lokadhātusthān buddhān bhagavataḥ paśyanti sma, / sarvāṃśca buddhakṣetraguṇavyūhān paśyanti sma / āścaryaprāptāste
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28679808 (0.040):
sahapratilābhāttasmāddaśasu dikṣu nānālokadhātusthitā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28646709 (0.052):
tryadhvaprāptabodhisattvācintyaduṣkaracaryāparityāganirmāṇameghānniścaritvā / daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasaraparyāpannānāṃ sarvasattvānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653774 (0.059):
samyaksaṃbodhim, atha tāvadeva daśasu dikṣu sarvalokadhātutathāgatā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 854854 (0.062):
buddhaviṣayākāraprabhāvaṃ nidarśya sarvāsu daśasu dikṣu / sarvalokadhātuprasareṣu sarvatathāgataparṣanmaṇḍaleṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28693689 (0.062):
ākramavikrameṇa anuvicaranti sma / sarvāṇi ca daśasu dikṣu / sarvalokadhātuprasareṣu sarvatathāgatapādamūleṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620937 (0.062):
ye 'pi te samantād daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasareṣu buddhā bhagavantas
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 854827 (0.064):
/ sā sarvāsu daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasarānavabhāsya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28638631 (0.064):
pratyutpannānāṃ ca daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu vairocanapramukhānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28716272 (0.064):
vikrīḍitaṃ saṃdarśayamānamadrākṣīt / yathā ca daśasu dikṣu, evaṃ / sarvalokadhātuṣu tathāgatapādamūleṣu mahāratnapadmagarbhasiṃhāsane
āścaryaprāptā buddhapūjāṃ kṛtvā samādhibalena tasthuḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638821 (0.022):
sarvāṃśca buddhakṣetraguṇavyūhān paśyanti sma / āścaryaprāptāste
bhagavān āha / imāṃ kulaputra dhāraṇīmukhapraveśaṃ bodhisattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638843 (0.040):
bhagavāṃstān evam āha imaṃ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ / bodhisattvo / mahāsattvo bhāvayamānaścaturaśītidhāraṇīmukhaśatasahasrāṇi pratilabhate
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638849 (0.033):
bhagavāṃstān evam āha imaṃ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ / bodhisattvo / mahāsattvo bhāvayamānaścaturaśītidhāraṇīmukhaśatasahasrāṇi pratilabhate
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640216 (,0.053):
smitavidarśanaṃ dṛṣṭvā caturaśītidhāraṇīmukhasahasrāṇi pratilabhate
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15574289 (0.053):
punarapi dvāsaptatirdvāsaptatirdve dve sahasre adhike saptatiśca sahasrāṇi / sahasrāṇāṃ dvāsaptatiḥ pratiśākhānāḍīsahasrāṇi /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6631246 (0.056):
parimāṇaṃ piṇḍitaṃ/ dve koṭiśate tisraś ca koṭaya ekonatiṃśac ca / śata^sahasrāṇi catuḥsaptati (60) sahasrāṇi sapta ca śatāni viṃśatiś ca
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2589594 (0.056):
pratyekabuddhakoṭicaturaśītiśatasahasrāṇi / pratyekabuddhanavatiśatasahasrāṇi ca | sava'pi caturbhiḥ pariṣkārai
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726067 (0.059):
tathā śatasahasrāṇi ekonanavatiḥ punaḥ / / aśītiśca sahasrāṇi eṣa kālaḥ plavasya tu // BndP_3,1.230 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674678 (0.060):
samādhimukhasahasrāṇi saṃniṣpādayāmāsa / daśa ca dhāraṇīmukhasahasrāṇi
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 871182 (0.060):
vikurvaṇaśatasahasrāṇi prasaṃvinnirhāraśatasahasrāṇi
sahasrāṇi pratilabhate mahāmaitrīkaruṇādayaḥ / ye ca māṃ dhāraṇīṃ
śroṣyanti te 'vaivartino bhaviṣyanti / ye likhiṣyanti te buddhadarśanena
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035436 (0.037):
uttarapūrvapaścimāyāṃ pracare tat parakarmābhiyuktāste sattvā bhaviṣyanti / na śroṣyanti śraddhāsyanti na pattīṣyanti na pūjayiṣyanti
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127981 (0.045):
kuladuhitaro vā tasyāparimitāyuṣastathāgatasya nāmāṣṭottaraśataṃ śroṣyanti / likhiṣyanti teṣām ime guṇānusaṃsā bhaviṣyanti // 4 //
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444583 (0.047):
ca buddho bhagavān | [badiyamapi?] ye idaṃ nāmadheyaṃ śroṣyanti / dhārayiṣyanti vācayiṣyanti likhayayiṣyanti, parebhyaśca vistareṇa
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127950 (0.050):
nāmoṣṭottaraśataṃ śroṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti, teṣām / āyurvadhayiṣyanti, ye parikṣiṇāyuṣaḥ sattvā nāmadheyaṃ śroṣyanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095668 (0.054):
etat. na te sattvā avarakeṇa kuśalamūlena samanvāgatā bhaviṣyanti ya imāṃ / gaṃbhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti dhārayisyanti vācayiṣyanti. tathātvāya
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564004 (0.055):
3 śrutvādhimokṣyanty adhimuktvā ca likhiṣyanti lekhayiṣyanti | evam / udgrahīṣyanti | dhārayiṣyanti paryāpsyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070707 (0.056):
prajñāpāramita (Vaidya 261) śroṣyantyudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti pravartayiṣyanti
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779924 (0.058):
dharmaparyāyam antaśaḥ śroṣyanti / kaḥ punar vādaḥ, ye śrutvādhimokṣyante / pratyeṣyanty udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanty
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095639 (0.061):
bhaviṣyanti, ya imāṃ gaṃbhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti dhārayiṣyanti
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035461 (0.064):
na śroṣyanti na pattīṣyanti napūjayiṣyanti te aparimuktā eva
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594795 (0.064):
dharmasaṃgītyāṃ sahāyakāḥ | utpatsyante cāsya dhārmaśrāvaṇikāḥ, ye 'syemaṃ / dharmaparyāyaṃ śroṣyanti śraddhāsyanti, pattīyiṣyanti dhārayiṣyanti
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101253 (0.064):
mahāyānasūtraratnarājamabhimukhīkurvanti, śṛṇvanti, śrutvā / cābhiśraddadhāsyanti, pratīṣyanti, likhiṣyanti, likhāpayiṣyanti, / dhārayiṣyanti, vācayiṣyanti, pūjayiṣyanti, cintayiṣyanti, parebhyaśca
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444695 (0.064):
svalpākṣarāṃ dhārayiṣyanti vācayiṣyanti likhiṣyanti likhayiṣyanti, te / sarve alpopāyena bodhiparāyaṇā bhaviṣyanti | anena kāraṇena kulaputra iyaṃ
saddharmaśravaṇena saṅghopasthānenāvirahitā bhaviṣyanti / ye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637758 (0.017):
bodhisattvā virahitā buddhadarśanena dharmaśravaṇena saṅghopasthānena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638986 (0.017):
samyaksaṃbodhau / likhamānaścāvirahito bhavati buddhadarśanena / dharmaśravaṇena saṅghopasthānena yāvadanuttareṇa parinirvāṇena; (KpSū 29)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652861 (0.034):
yāvadbodhiparyantaṃ buddhadarśanenāvirahitā bhaveyuḥ dharmaśravaṇena / saṅghopasthānenāvirahitā bhaveyuḥ / sarve ca tatra sattvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655265 (0.034):
buddhakṣetreṣūpapadyeyuryāvadbodhiparinirvāṇāt buddhadarśanāvirahitā / bhaveyurdharmaśravaṇena saṅghopasthānenāvirahitā / alparāgāśca tatra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070692 (0.039):
ānanda sattvā buddhadarśanena dharmaśravaṇena saṃghopasthānena ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654750 (0.050):
yāvadbodhiparyantena nāhaṃ buddhadarśanena virahito bhaveyaṃ na / dharmaśravaṇena na saṅghopasthānena / sarvatra ca jātiṣu pravrajyāṃ
likhāpayiṣyanti te anuttareṇa parinirvāṇenāvirahitā / [Page 15] ye
svādhyāyanti teṣāṃ sarvāṇy akarmāni parikṣayaṃ gacchati / ye bhāvayanti
teṣāṃ pañcānantaryāṇy akarmāni naśyuḥ / ye dhārayanti taiḥ
pramuditādidaśabhūmīn pratilabhante / ye vācayanti te 'nuttarāṃ
samyaksaṃbodhiṃ prāpsyanti / ye parebhyaś ca vistareṇa bhāṣayanti te
tathāgatā bhavanti // / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvam etad avocat / yaiḥ khalu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640600 (5.960):
samyaksaṃbodhau / / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvametad avocat "evametan"
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602051 (0.014):
śrutvā cābhyanumodeyā kiyantaṃ kuśalaṃ bhavet // Saddhp_17.1 // / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat yaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310051 (0.026):
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ samāmantryāha /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597412 (0.026):
vyākariṣyati | tato yūyaṃ śroṣyatheti || / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599980 (0.026):
aprameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ sattvānāmarthaḥ kṛto 'bhūt | atha khalu bhagavān / maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma asmin khalu punarajita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823651 (0.029):
evam ukte bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad avocat:
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28025496 (0.039):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamābhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260538 (0.041):
atha khalv āyuṣmān subhūtir maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514445 (0.041):
sadāvasthitaḥ, tatra gatvā, ubhau śilātale upaviśatām | athāyuṣmān / śāriputro maitreyaṃ bodhisattvametadavocat -
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014798 (0.043):
evamukte āyupyān subhūtiḥ sthaviraṃ maitreyaṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvametadavocat yatpunarayaṃ maitreya bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045949 (0.044):
eṣa enamarthaṃ visarjayiṣyati / atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ / bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat ayamāyuṣman maitreya subhūtiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046089 (0.044):
atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23930830 (0.044):
atha bhagavān maitreyaṃ bodhisattvammahāsattvamāmantrayate sma- imāmahaṃ"
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068011 (0.045):
mahāsattvametadavocat na khalu kulaputra tathāgatāḥ kutaścidāgacchanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068915 (0.055):
atha khalu sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvo dharmodgataṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvametadavocat kaḥ punaḥ kulaputra atra hetuḥ, kaḥ pratyayo 'sya
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361710 (0.055):
athāyuṣmān ānandas trāṇamuktaṃ nāma bodhisattvam etad avocat - kathaṃ / kulaputra tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya pūjā kartavyā?
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600653 (0.055):
Saddhp_16.16 // / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361925 (0.057):
athāyuṣmān ānandas trāṇamuktaṃ bodhisattvam evam avocat - kathaṃ kulaputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065866 (0.057):
atha khalu sā śreṣṭhidārikā sadāpraruditaṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvatadavocat kā punaste kulaputra tato guṇajātirniṣpatsyate
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613404 (0.060):
'valokiteśvara ityucyate? evamukte bhagavānakṣayamatiṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvametadavocat iha kulaputra yāvanti
kulaputrātītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257301 (2.384):
prajñāpāpāramitāyāṃ śikṣitvā tair atītānāgatapratyutpannais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178557 (2.384):
tat kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣamāṇair / atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192646 (2.384):
hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193050 (2.384):
śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193211 (2.384):
kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193291 (0.013):
hetoh? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ (ŚsP_II 4_183) samyaksaṃbuddhair anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192724 (0.020):
prasavet. tat kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā / atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192807 (0.020):
(ŚsP_II 4_181) hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā / atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6595098 (0.022):
atītānāgatapratyutpannairmañjuśrīstathāgatairarhadbhiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638113 (0.026):
sarvātītānāgataistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairyauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ deśitaṃ, ye caitarhi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017324 (0.028):
ehi tvaṃ kulaputra atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258307 (0.028):
bodhisattvayānikānāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇām upadekṣyanti, ehi tvaṃ / kulaputra atītānāgatapratyutpannānāṃ tathāgatānām arhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262572 (0.028):
'budhyamānā evam upadekṣyanti, ehi tvaṃ kulaputra / atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ prathamacittotpādam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200389 (0.028):
tvaṃ kulaputrātītānāgatapratyutpannānāṃ tathāgatānām arhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245106 (0.035):
tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir / abhisaṃbuddhā. anāgatair api pratyutpannair api tathāgatair arhadbhiḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11428907 (0.050):
sarvabuddhairbhagavadbhiḥ / atītānāgatapratyutpannaistathāgatamantrakośasarvajñatāparipūraṇārthaṃ iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255507 (0.053):
kulaputrāḥ kuladuhitaro vā atītānāgatapratyutpannās tathāgatā arhantaḥ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2590176 (0.057):
sūtramatītānāgatapratyutpannabuddhairanuparigṛhītam | kulaputrāḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752511 (0.059):
punar aparaṃ śāradvatīputrātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatām
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780185 (0.061):
uddiṣṭā / tasmād iha devendra atītānāgatapratyutpannās tena kulaputreṇa va
asyā dhāraṇyāḥ prabhāvena samyaksaṃbodhiḥ prāptāmaḥ / mayā bhūtapūrvaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155030 (0.054):
'py atraiva niṣadyānuttarāṃ samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhāḥ. taiḥ / sarvatathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069938 (0.057):
evaṃrūpeṇa vīryeṇa evaṃrūpayā ca dharmakāmatayā taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarā samyaksaṃbodhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974462 (0.057):
26714 mitāyām {āyuṣman} {śāriputra} śikṣitvā taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / 26715 samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā/ anāgatā apy {āyuṣman} {śāriputra}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795751 (0.058):
āyuṣman śāriputra śikṣitvā taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā anāgatā apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245099 (0.058):
vihiṃsayituṃ vā. tat kasya hetor? atra hi niṣadya taiḥ paurvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130676 (0.058):
paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, anāgatā apy āyuṣman śāriputra tathāgatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244945 (0.059):
cāvalokayati. tat kasya hetor? atra hi vidyāyāṃ śikṣamāṇair atītais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154997 (0.061):
niṣadya taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā. ye 'pi te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979907 (0.061):
āyuṣmañ chāradvatīputra caritaiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhāḥ, anāgatā apy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154702 (0.063):
śikṣamāṇair atītais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāṃ / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, ye 'pi te bhaviṣyaty anāgate 'dhvani
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245107 (0.064):
abhisaṃbuddhā. anāgatair api pratyutpannair api tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbhotsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257302 (0.064):
prajñāpāpāramitāyāṃ śikṣitvā tair atītānāgatapratyutpannais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178558 (0.064):
atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbudhyate 'bhisaṃbhotsyate ca, ye 'pi te vijñāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192647 (0.064):
hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192727 (0.064):
atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193051 (0.064):
śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair / anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193212 (0.064):
kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192809 (0.064):
atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca.
kulaputra kāśyapasya samyaksaṃbuddhasya sakāśād imān dhāraṇīṃ prāptā, asyā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7110645 (0.058):
gṛhītvā yena patrottamo nāma lokadhātustenopasaṃkrāntaḥ / evaṃ kulaputra / mayā bhūtapūrvaṃ padmottamasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasva
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113735 (0.059):
pratibhānaṃ tādṛśaṃ tathāgatānāṃ na saṃvidyate / īdṛśaṃ mayā kulaputra / krakucchandasya tathāgatasya sakāśācchrutam //
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099918 (0.063):
īdṛśaṃ mayā kulaputra vipaśyinastathāgatasya sakāśādāryāvalokiteśvarasya
dhāraṇyāḥ prabhāvena samyaksaṃbodhiḥ prāptā, etarhy api mayā dhāritā
vācitā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśitā / evaṃ khalu maitreya yathā
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848869 (0.032):
udgṛhītā dhāritā vācitā paryavāptā anumoditā parebhyaś ca vistareṇa
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797464 (0.032):
3 /// tā dhāritā vācitā paryavāptā anumoditā parebhyaś ca vistareṇa
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797505 (0.032):
GBM 1287(fol. (36)v)1 /// .. śrutigatā / paryavāptā vācitā / dhāritā / anumoditā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśi
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797724 (0.038):
udgṛhītā me vasudhārādhāraṇī prahvīkṛtā dhāritā vācitā paryavāptā idānīṃ / parebhyo vistareṇa saṃprakāśayiṣyāmi / atha khalu sucandro gṛhapatir
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797824 (0.042):
kalyāṇāśayo dhāritā cānena vasudhārādhāraṇī pravartitā udgṛhītā vācitā / / paryavāptā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśitā / tena hy ānanda tvam
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845998 (0.045):
śrutimātragatā paryavāptā manasā suparicintitā dhāritā vācitā likhitā / anumoditā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśitā ca tad bhaviṣyati | tasya
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845711 (0.051):
dhāraṇī śrutā | śrutvā ca udgṛhītā dhāritā vācitā deśitā paryavāptā | / anumoditā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśitā | aham apy etarhi te
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511849 (0.063):
dhāritā vācitā likhitā anumoditā parebhyaśca saṃprakāśitā ca bhaviṣyati
gaganamudrabodhisattvena candrottamatathāgatasya sakāśād imāṃ dhāraṇīṃ
prāptā dhāritā vācitā, 'syā dhāraṇyāḥ prabhāvena gaganamudro bodhisattvaḥ
candrottamatathāgatasya parinirvāṇād yasyāṃ rātrau prathame yāme
saddharmāntarhite tasyāṃ paścime yāme samyaksaṃbodhiṃ prāptā padmāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649602 (0.048):
/ yadāmitāyuṣastathāgatasya samyaksaṃbuddhasya rātryāḥ prathame yāme / saddharmo 'ntardhāsyati tasyāmeva rātryāṃ paścime yāme 'hamanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649713 (0.055):
120) yāme saddharmo 'ntardhāsyati tasyāmeva rātryāṃ paścime yāme tvaṃ
lokadhātau padmottara nāma tathāgato [Page 16] bhavati / tathā kulaputra
mama sakāśād iyaṃ drāviḍamantrapadā sarvajñatākāradhāraṇī dhāraya vācaya
vistareṇa parebhyaś ca saṃprakāśaya / asyāḥ prabhāvena / maitreyāśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ maitreyo nāma tathāgato 'rhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533869 (0.0):
040.016. ratnaśikhī samyaksambuddhaḥ kathayati bhaviṣyasi tvaṃ mahārāja / aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ maitreyo nāma tathāgato 'rhan
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805818 (0.0):
bhaviṣyati bhikṣavo 'nāgate 'py aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498289 (0.024):
upacitāni / pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / yo / 'śītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ vipaśyī nāma śāstā loka utpannaḥ / pūrvavad
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436967 (0.031):
bhaviṣyasi tvaṃ māṇava varṣaśatāyuṣi prajāyāṃ śākyamunir nāma tathāgato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533609 (0.033):
rājānamidamavocat bhaviṣyasi mahārāja aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474624 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ vipaśyī nāma
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629474 (0.035):
pratisandhiṃ gṛhṇanti; utkarṣe vartamanāyāṃ prajāyām aśītivarṣasahasrāyuṣi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678371 (0.035):
triṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kanakamunir nāma tathāgato 'rhan
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805636 (0.035):
tato 'rvāg asminn eva bhadrake kalpe triṃṣadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ / kanakamunir nāma śāstā loka udapādi pūrvavad yāvad buddho bhagavān; sa
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1451791 (0.039):
bhūtapūrvamatīte 'dhvani catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658405 (0.039):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani asminn eva bhadrake kalpe / catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksaṃbuddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677620 (0.039):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi / prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603324 (0.039):
catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksambuddho
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061503 (0.042):
tvamānanda imaṃ dharmaparyāyaṃ dhāraya vācaya paryavāpnuhi, pareṣāṃ ca / vistareṇa saṃprakāśaya | atha khalvāyuṣmānānado bhagavantametadavocat ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653270 (0.044):
bhūtapūrvaṃ maudgalyāyana atīte 'dhvani viṃśativarṣasahasrāyuṣi / prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664028 (0.044):
viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644309 (0.044):
439.017. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo / nāma śastā loka utpannastathāgato 'rhan samyaksambuddho
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436849 (0.044):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi / prajāyāṃ kāśyapo nāma śāstā loka utpannaḥ tathāgato 'rhaṃ samyaksaṃbuddho
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805702 (0.044):
tato 'rvāg asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ / kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi pūrvavad yāvad buddho bhagavān:
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484771 (0.044):
viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi
samyaksaṃbuddho bhaviṣyati / tena te maitreyaitarhi mamāntikād yauvarājyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640659 (0.042):
saṃsāre 'bhiratastat sarvaṃ praṇidhānavaśena kālaprekṣiṇā, tena te / maitreya etarhi mamāntikādyauvarājyaṃ parigṛhītaṃ, atītānāmapi te
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199828 (0.061):
vipaśyir nāma tathāgato 'rhaṃ samyaksaṃbuddho 'bhūt / tena khalu punaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608275 (0.061):
bhaviṣyasi tvaṃ jyotiṣpālānāgate 'dhvani mamānantaram eva śākyamunir nāma / tathāgato 'rhaṃ samyaksaṃbuddha iti vistareṇodīrayiṣyaṃ jyotiṣpālasya
parigṛhītaṃ, yathātītānāṃ tathāgatānām antikād atītair bodhisattvair
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640664 (0.043):
maitreya etarhi mamāntikādyauvarājyaṃ parigṛhītaṃ, atītānāmapi te / tathāgatānāmantike yauvarājyaṃ parigṛhītaṃ //"
yauvarājyaṃ parigṛhītāḥ // / tatra khalu bhagavān sarvāvatīṃ parṣadam avalokya tasyāṃ velāyām imāni
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2888031 (0.028):
atha bhagavān punarapi tasyāṃ velāyāṃ parṣadamavalokya buddhyā na
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032999 (0.046):
bhaviṣyati / atha bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ yathā samāgatāṃ / parṣadamavalokyaivamāhuḥ / sādhu sādhu kulaputra / aho evamapi yuṣmākaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640667 (0.047):
tathāgatānāmantike yauvarājyaṃ parigṛhītaṃ // / tatra bhagavān sarvāvatīṃ parṣadaṃ avalokayate
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11375832 (0.050):
mañjuśrīrbhagavataścaraṇayornipatyotthāya niṣaṇṇo 'bhūddharmaśravaṇāya // / atha bhagavāṃ sarvāvatīṃ parṣadamavalokya sarvabhūtarutapracodanī nāma
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12484608 (0.060):
(Dutt 95) / atha khalu bhagavāṃstāṃ sarvāvatīṃ parṣadaṃ maitryā viśālabhyāṃ
mantrapadāny abhāṣata / tadyathā: / dāntabhūmiḥ damathabhūmiḥ smṛtibhūmiḥ prajñābhūmir vaiśāradyabhūmiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640702 (0.0):
devanāgayakṣarākṣasagandharvamanuṣyāmanuṣyaṃ vyavalokya tasyāṃ velāyām / imāni mantrapadānyabhāṣata /
pratisaṃvidbhūmir anutkṣepabhūmiḥ samatāparikṣayopekṣabhūmir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640708 (0.0):
dāntabhūmiḥ damathabhūmiḥ smṛtibhūmiḥ prajñābhūmirvaiśāradyabhūmiḥ / pratisaṃvidbhūmiranutkṣepabhūmiḥ"
jātikṣayabhūmir muja vinmujaḥ, malatmajaḥ, visāgraḥ, daśāvate veśataḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640711 (2.980):
pratisaṃvidbhūmiranutkṣepabhūmiḥ / samatāparikṣayopekṣabhūmirjātikṣayabhūmirmanuja vinmujaḥ malanmujaḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564907 (0.064):
nāmarūpaviparyāsadṛṣṭigatasmṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādāviparyāsāpramāṇendriyabalabodhyaṅgasamādhisamāpattyabhijñākṣayajñānābhisaṃskārajñānāni / / abhāvyā pṛthagjanabhūmiḥ, abhāvyāḥ
teraṇa, veśalagra, śamuśavataḥ, vimati vimati yopahira regamata
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640727 (0.0):
visāgraḥ daśāvate veśataḥ teraṇa vesalagra śamuśavataḥ vimati vimati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6290625 (0.004):
idaṃpratyayā(yatā)pratītyasamutpādānulomāste satkṛtyodgṛ(dgra)hītavyāḥ | / dṛḍhañca, sthirañca, sūdgṛhītāśca, na nāśayitavyāḥ | pratipattyā[ḥ]
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28694027 (0.052):
'nantaghoṣasya aninemasya aninetrasya vimativikiraṇasya pariśuddhasya / suviśālābhasya yaśaḥśuddhoditasya meghaśriyo vicitrabhūtasya
vasisakrama iticoravate, makhe mudra daharavate prajñākṣā bubu dahakramitā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640731 (0.010):
yopahira (KpSū 44) regamata vasisakrama iticāravate mekhemudra daharavate
sadoṣavantaḥ elaya tilaya ahusuṭā amundhamaṃ arthavati, muruvati,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640748 (0.0):
prajñākṣābubu dahakramitā sadoṣavantaḥ elaya tilaya ahusuṭā amundhamaṃ
tehīnadvivā, akanati bakanate samake visābhaṭe, iṭe iṭabale [Page 17] atra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640748 (0.0):
prajñākṣābubu dahakramitā sadoṣavantaḥ elaya tilaya ahusuṭā amundhamaṃ / arthavati muruvati tehīnadvivā akaneti bakanate samake visābhaṭe iṭe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640757 (0.0):
arthavati muruvati tehīnadvivā akaneti bakanate samake visābhaṭe iṭe
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809783 (0.023):
rasono 'nyo mahākando gṛjano dīrghapattrakaḥ / / pṛthupattraḥ sthūlakando yavaneṣṭo bale hitaḥ // Rajni_7.52
tatra kuruṣaṃ laruṣaṃ, latatha katha sarvanta sarvantavaḥ aniruddhaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640765 (0.0):
iṭabale atra tatra kuruṣaṃ laruṣaṃ latatha katha sarvantaḥ sarvatarvaḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26705546 (0.007):
tadarthilālāṭika durlipiparāhatatvakathanādanyaparāhato 'yamahetuḥ /
dihakhatambi, phala bahuphala, śataphala, śiṣṭavate, api devānāṃ bhagavāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640776 (0.0):
iṭabale atra tatra kuruṣaṃ laruṣaṃ latatha katha sarvantaḥ sarvatarvaḥ / aniruddhaḥ dihakhaṭambiphala bahuphala śataphala śīṣṭavate, api devānāṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359236 (0.051):
kahiṃ pi selupīluphapūriantaaṃ sarasavorabahutintaḍīchaṇṇaaṃ / dāḍimīphalabillaphalasugandhivāaaṃ // Suk_42.3 (=210) //
pratītyasamutpādapratisaṃyuktāny adhimuktipadāni prakāśayati, eṣu / prakāśyamāneṣu ṣaṣṭibhir devanayutaiḥ satyadarśanaṃ kṛtam abhūt / SjDh_11
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640786 (0.0):
aniruddhaḥ dihakhaṭambiphala bahuphala śataphala śīṣṭavate, api devānāṃ / bhagavān pratītyasamutpādapratisaṃyuktānyadhimuktipadāṇi prakāśayati, eṣu
tatphalam agraphalaṃ, lalaha alaha nilaṃhare, vacatakhyā idaṃphalaṃ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640800 (2.980):
prakāśyamāneṣu ṣaṣṭibhirdevanayutaiḥ satyadarśanaṃ kṛtamabhūt / / tatphalam agraphalaṃ lalaha alaha nilaṃhare vacatakhyā idaṃphalaṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694393 (0.010):
jaḍata, aniharavavatavyo idaṃ phalaṃ, niyāmaphalaṃ, samudānāya vibhūṣa,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638284 (0.041):
jaḍataḥ aniharavavatavyo idaṃ phalaṃ niyomaphalaṃ samudānāya vibhuṣa paśya
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2444761 (0.058):
tasmānnāviśeṣeṇa kartuḥ prayojakaṃ phalaṃ bhavatīti / / phalābhāva / ityasya sūtrāvapayavasyāviśeṣeṇa phanasya kartṛprayojanakatvābhāva
niyāmaphalaṃ, namudaya vibhūkha, prajñācakra, sunirvṛticakra, jñānīcakra,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640806 (0.0):
tatphalam agraphalaṃ lalaha alaha nilaṃhare vacatakhyā idaṃphalaṃ / niyāmaphalaṃ namudaya vibhūkha prajñācakra sunirvṛticakra jñānīcakra,
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694392 (0.010):
jaḍata, aniharavavatavyo idaṃ phalaṃ, niyāmaphalaṃ, samudānāya vibhūṣa,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640798 (0.013):
tatphalam agraphalaṃ lalaha alaha nilaṃhare vacatakhyā idaṃphalaṃ / niyāmaphalaṃ namudaya vibhūkha prajñācakra sunirvṛticakra jñānīcakra,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924871 (0.045):
na sthātavyam/ dharmaniyāmatāyāṃ na sthātavyam/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi / dharmaniyāmatā dharmaniyāmatāsvabhāvena śūnyā yā ca bhagavaṃs
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640814 (0.0):
niyāmaphalaṃ namudaya vibhūkha prajñācakra sunirvṛticakra jñānīcakra, / ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695244 (0.016):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695351 (0.022):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640884 (0.025):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640843 (0.028):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646607 (0.032):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695198 (0.044):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.045):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.048):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837245 (0.055):
nirdiśyamāne tasyāṃ devaparṣadi caturaśīterdevaputrasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / dvātriṃśateśca devaputrasahasrāṇāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770862 (0.055):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765488 (0.056):
gṛhapatiparsado 'ṣṭānāṃ gṛhapatiśatānām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni / ahaṃ ca niṣpratibhāno 'bhūvam / tan nāhaṃ bhagavan
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772028 (0.057):
devaputrasahasrair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068951 (0.058):
prāṇiniyutānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni, catuḥṣaṣṭeś ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984936 (0.058):
prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇānām asaṃkhyeyānām aprameyānāṃ sattvānām / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni. / śatasāhasryāḥ prajñāpāramitāyāḥ subhūtiparivartas trayodaśamaḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9777325 (0.063):
prāṇisahasrasyānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni, daśānāṃ ca
cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12 / paśya momate, anumate akumato akumati cchīdattake, mantasthā deśabala
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695247 (5.960):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640821 (0.003):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640844 (0.010):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695354 (0.010):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640885 (0.015):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 928500 (0.027):
tiptvādikameva vā, na tu sthānilatvam, tadupasthāpakādeśaviśeṣāṇāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640830 (0.029):
deśabala vipravastha iśasthita atimati tīkṣṇamati āloko sterituṣṇa,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.041):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695199 (0.044):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186965 (0.045):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāny avaivartyāś cābhūvann
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061346 (0.045):
dharmaparyāye bhāṣyamāṇe aprameyaiḥ sattvairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, aprameyāśca sattvā avaivartikā abhūvannanuttarāyāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.047):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12479455 (0.049):
sattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ sadevamānuṣāyāḥ prajāyāśca anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni / [te] avaivartyāścābhūvan anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057706 (0.054):
namaskartavyāste sattvāḥ, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni abhinirhṛtāni / ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.055):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni || / atha khalu rājā jñānabalaḥ svakāṃ duhitaraṃ gāthābhiradhyabhāṣata
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852677 (0.055):
paripācitānyabhūvan / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni / dvātriṃśaddārikāsahasrāṇi / ayaṃ heturayaṃ pratyayo yacchikṣito 'pi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195189 (0.056):
bhaveyuḥ / aprameyāsaṃkhyeyāś ca sattvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpādayeyur avaivartikāś ca bhaveyur vyākaraṇāni ca pratilabheran
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646513 (0.058):
sastrīpuruṣadārakadārikairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni / yāvadupasaṃkrāntā dharmaśravaṇāya /
vipravasthaḥ, iśasthita, atimati tīkṣṇamati, āloko sterituṣṇa, ebhir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640831 (0.063):
deśabala vipravastha iśasthita atimati tīkṣṇamati āloko sterituṣṇa,
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640843 (0.0):
deśabala vipravastha iśasthita atimati tīkṣṇamati āloko sterituṣṇa, / ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695351 (0.025):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837247 (0.046):
nirdiśyamāne tasyāṃ devaparṣadi caturaśīterdevaputrasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / dvātriṃśateśca devaputrasahasrāṇāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695243 (0.047):
viroyo, virūpamukha, akṣihasta saṃkṣibala asurodina, asuropramardane, / ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640813 (0.048):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695168 (0.048):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640988 (0.051):
vyaya, ebhiradhimuktipadaiḥ ṣaṭpañcāśānāmasurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyakasaṃbodhau cittānyutpāditāṇi, avaivartikāśca vyavasthitāḥ //
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770862 (0.056):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9851416 (0.060):
saṃdarśyamāne dvātriṃśatāṃ devaputraśatasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / ayaṃ bhikṣavo heturayaṃ pratyayo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640883 (0.061):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.062):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639696 (0.064):
dhāraṇī pratilabdhā, gaṇanātikrāntānāṃ devamanuṣyāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni //"
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.064):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni || / atha khalu rājā jñānabalaḥ svakāṃ duhitaraṃ gāthābhiradhyabhāṣata
cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639699 (0.027):
dhāraṇī pratilabdhā, gaṇanātikrāntānāṃ devamanuṣyāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni //"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640845 (0.033):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695247 (0.033):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.036):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640815 (0.039):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695352 (0.040):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646607 (0.043):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695170 (0.044):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.045):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057706 (0.046):
namaskartavyāste sattvāḥ, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni abhinirhṛtāni / ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640886 (0.051):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984936 (0.051):
prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇānām asaṃkhyeyānām aprameyānāṃ sattvānām / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni. / śatasāhasryāḥ prajñāpāramitāyāḥ subhūtiparivartas trayodaśamaḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770863 (0.051):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186965 (0.052):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāny avaivartyāś cābhūvann
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852676 (0.053):
paripācitānyabhūvan / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21415509 (0.054):
prajāyāścatvāriṃśatkoṭīniyutaśatasahasrāṇāmanutpannapūrvāṇyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni | sukhāvatyāṃ lokadhātāvupapattaye ca
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061346 (0.054):
dharmaparyāye bhāṣyamāṇe aprameyaiḥ sattvairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, aprameyāśca sattvā avaivartikā abhūvannanuttarāyāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765488 (0.054):
gṛhapatiparsado 'ṣṭānāṃ gṛhapatiśatānām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni / ahaṃ ca niṣpratibhāno 'bhūvam / tan nāhaṃ bhagavan
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646513 (0.055):
sastrīpuruṣadārakadārikairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni / yāvadupasaṃkrāntā dharmaśravaṇāya /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764254 (0.057):
caturaśīteḥ prāṇisahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni
[Page 18] / aprabhā samadanā ahadyo bhagavadyo, karaṇyākṣa, siddhamati, samantakṣau,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640851 (0.040):
aprabhā samadanā ahadyo bhagavadyo karaṇyākṣa siddhamati samantakṣau
alabale, piṭakaro, mahābale, ojadaro dharaṇe migalakṣa, udākṣa, kukākṣa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640864 (0.025):
aprabhā samadanā ahadyo bhagavadyo karaṇyākṣa siddhamati samantakṣau / alabale piṭakaro mahābale ojadaro dharaṇe migalekṣe udākṣa kudākṣa kukākṣa
viroyo, virūpamukha, akṣihasta saṃkṣibala asurodina, asuropramardane,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640875 (0.0):
alabale piṭakaro mahābale ojadaro dharaṇe migalekṣe udākṣa kudākṣa kukākṣa / viroyo virūpamukha akṣihasta saṃkṣibala asurovina asuropramardane,
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026892 (0.038):
Yāj3.118a/ katham etad (vimuhyāmah sa.deva.asura.mānavam /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9533983 (0.038):
10,34: asyaty.anarthān/ / 10,34: astāś.ca.asyām.arthāh/ / 10,34: asuratvam.ādi.luptam/
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576358 (0.044):
tvaṃ sattvataḥ suragaṇān rajaso manuṣyāṃ / stārtīyato'suragaṇānabhitastathā'srāḥ"
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7838907 (0.044):
sa yadasmai devāntsasṛjānāya divevāsa tadaharakurutātha yadasmā / asurāntsasṛjānāya
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732017 (0.047):
puṣpiṇy ahaṃ khalu surāsura vandanīya |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26702034 (0.047):
nāsāgrapidhānamukhakūṇananetrasaṃkocanā dyanubhāvo vaivarṇyādisāttviko
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386726 (0.050):
prājñaḥ sambodhimāsādya sambuddhapadamāpnutyāḥ // / tadā tvamasurendraśrīnārma tathāgato jinaḥ /
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531805 (0.050):
kavitva pūjā nagavaraṃ praviśatta nāyakasmin* || deva asura nāga yakṣā rā
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14544161 (0.057):
vidahanmukhanāsākṣi saṃsrāvī sa kaṭuḥ smṛtaḥ // Car_1,26.77
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319743 (0.057):
avinābhāvābhāvānnānumānam / / 'atiśayitasurāsuraprābhāvaṃ śiśumavalokya tathaiva tulyarūpam /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25533645 (0.059):
sarvāṃśca kāmān, tamātmānaṃ vividiṣantau surāsurarājavindrivirocanau
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147264 (0.060):
jatugṛhavipatsamudrataraṇayānapātra hā / kirmīrahiḍimbāsurajarāsaṃdhavijayaikamalla hā
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27602196 (0.061):
samādāya gade gurvī saṃ rambhādabhyudīyatuḥ | 18.40 | / devāsuramanuṣyādi jagadetaccarācaram |
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640884 (0.0):
viroyo virūpamukha akṣihasta saṃkṣibala asurovina asuropramardane, / ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640814 (0.016):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695169 (0.016):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695351 (0.029):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640843 (0.029):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.047):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695198 (0.047):
vipravasthaḥ, iśasthita, atimati tīkṣṇamati, āloko sterituṣṇa, ebhir / adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046939 (0.053):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.064):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14 / arthe pilile tinithe, saṃtīthe, katitena nakeme, nanamaste, ubherabhe,
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4936468 (0.0):
*{1/629: E4 (Fn.): vyaktau śabdārthe}* / *{1/630: E2: 2,247; E4: 2,665; E5: 2,163; E6: 1,56}* / *{1/631: E2/4 (richtig): avabudhyetaivāsau}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5027156 (0.0):
*{6/110: E2: 5,291; E6: 2,165}* / *{6/111: E2: niṣprayojanasyārthe; E6: niṣprayojanasyātha}*
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640845 (0.0):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640893 (0.0):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7411257 (5.960):
prājaryā / / prājaruhā / / vījaryā / / vījaruhā / / saṃsaryā / / arthe /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695171 (5.960):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394126 (0.001):
7. pajjāvitaṃ pekaraṃ / 8. sarva / 9. ityārha / 10. paṣāmarthe kākṣitaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640815 (0.003):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695354 (0.010):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695201 (0.033):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.041):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057706 (0.045):
namaskartavyāste sattvāḥ, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni abhinirhṛtāni / ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186965 (0.047):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāny avaivartyāś cābhūvann
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.047):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12479455 (0.048):
sattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ sadevamānuṣāyāḥ prajāyāśca anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni / [te] avaivartyāścābhūvan anuttarāyāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061346 (0.048):
dharmaparyāye bhāṣyamāṇe aprameyaiḥ sattvairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, aprameyāśca sattvā avaivartikā abhūvannanuttarāyāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852677 (0.054):
paripācitānyabhūvan / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.055):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni || / atha khalu rājā jñānabalaḥ svakāṃ duhitaraṃ gāthābhiradhyabhāṣata
mudame, madame, matime, saniha śūre, dhāraṇīye sendra sadeva, sanāga,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640907 (0.0):
arthe pilile tinithe saṃtīrthe katitene nakeme nanamaste ubherabhe mudame / madame matime saniha śūre dhāraṇīya sendra sadeva sanāga sayakṣāsuradevā
sayakṣāsuradevā, nāgā nirukti parivāra, niruktarāni, smṛti prajñā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640918 (0.0):
madame matime saniha śūre dhāraṇīya sendra sadeva sanāga sayakṣāsuradevā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169453 (0.044):
tadanye mahaujaskā mahaujaskā devā / nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te tatrāgamyemāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169561 (0.044):
mahaujaskā mahaujaskā devā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11775900 (0.055):
5.044.007a sanāgayakṣagandharvā devāsuramaharṣayaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007770 (0.057):
garuḍāḥ kinnarā mahoragā manuṣyā amanuṣyā vā āgantavyaṃ maṃsyante / ye ca / tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā manuṣyā amanuṣyā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016131 (0.057):
kuśalamūlānyavaropayiṣyanti, ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9873769 (0.057):
ye ca te devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā manuṣyāmanuṣyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171393 (0.057):
ye ca dakṣiṇasyāṃ diśi buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171413 (0.057):
ye paścimāyāṃ diśi buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171435 (0.057):
ye ca uttarasyāṃ diśi buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171456 (0.057):
ye uttarapūrvasyāṃ diśi buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171477 (0.057):
pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171498 (0.057):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171519 (0.057):
paścimottarasyāṃ diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171539 (0.057):
adhastād diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171559 (0.057):
upariṣṭād diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28021147 (0.058):
te 'pi ca jinavare karitva pūjāṃ nagaravaraṃ praviśanti nāyakasmin / / deva asuranāgayakṣarājā | satatamatṛpta bhavanti darśanena // SRS_10.83 //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607331 (0.058):
sarvasattvā / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāḥ, te 'pi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9877274 (0.059):
abhinirmitā abhūvan, yān dṛṣṭvā devanāgayakṣagandharvāsurāḥ svabhavanāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252120 (0.059):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
parivāramati pratilābhī, gatidhṛtiparivāra gatidhṛtilābhīḥ pūrvakeṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640927 (0.0):
nāga nirukti parivāra niruktalāni smṛti prajñā parivāramati pratilābhī
hiteṣu caritavantaḥ, abhiskāmavantaḥ, śūravantaḥ ciravīryavantaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640935 (0.0):
gatidhṛtiparivāra gatidhṛtilābhīḥ (KpSū 46) pūrvakeṣu hiteṣu caritavantaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19946408 (0.060):
04,004.043d*0120_104 śrūyamāṇeṣu vā tatra dūṣyamāṇeṣu vā punaḥ / 04,004.043d*0120_105 atha saṃdṛśyamāneṣu priyeṣu ca hiteṣu ca
bhītavantaḥ sitabhāge, mārgamudra diśāpakarṣaṇi kṣaparahu, charaṇo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640941 (0.0):
abhiskāmavantaḥ śūravantaḥ ciravīryavantaḥ bhītavantaḥ sitabhāge
devaracatu suramudra, yakṣamudra, rākṣasamudra, vedivedime, tape, tattape
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640950 (0.024):
rākṣasamudra vedivedime tape tattape uṣṇāname prakhādye nanava dhāraṇīya
uṣṇāname, prakhādya, nanava dhāraṇīya, aviśa diśāśodhane, vākyaśuddhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640963 (0.060):
āviśa diśāśodhane vākyaśuddhe jihvāśuddhe vāciparikarmaḥ prajñā buddhi
jihvāśuddhe, vāciparikarmaḥ prajñā buddhi smṛti mati [Page 19] gati dhṛti
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640973 (0.0):
āviśa diśāśodhane vākyaśuddhe jihvāśuddhe vāciparikarmaḥ prajñā buddhi
gaṇana pratisaraṇabuddhiḥ, jayacakre śūnyacakre vyaya, ebhir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640980 (0.0):
smṛti mati gati dhṛti gaṇana pratisaraṇabuddhiḥ jayacakre śūnyacakre
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640814 (0.022):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695169 (0.022):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640843 (0.022):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695198 (0.025):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695244 (0.029):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640988 (0.029):
smṛti mati gati dhṛti gaṇana pratisaraṇabuddhiḥ jayacakre śūnyacakre / vyaya, ebhiradhimuktipadaiḥ ṣaṭpañcāśānāmasurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646607 (0.037):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837247 (0.046):
nirdiśyamāne tasyāṃ devaparṣadi caturaśīterdevaputrasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / dvātriṃśateśca devaputrasahasrāṇāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770863 (0.046):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640883 (0.048):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.050):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.054):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764254 (0.059):
caturaśīteḥ prāṇisahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645796 (0.059):
bahunāgagandharvakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpādayanti / atha khalu dvitīyikāyāścāturdvīpikāyā lokapālā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772028 (0.061):
devaputrasahasrair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646545 (0.062):
pratiśrutya brahmalokāt, yāvad bahuprāṇikoṭīniyutaśatasahasrāṇi / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpādayanti, tataścāvataranti
cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15 / tatra bhagavān vaiśāradyasamavasaraṇaṃ bodhisattvam āmantrayate /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640844 (5.960):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695172 (0.010):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695247 (0.010):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640816 (0.013):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640885 (0.022):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.035):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.038):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695199 (0.040):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.043):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645796 (0.045):
bahunāgagandharvakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpādayanti / atha khalu dvitīyikāyāścāturdvīpikāyā lokapālā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770863 (0.046):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764254 (0.047):
caturaśīteḥ prāṇisahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646545 (0.047):
pratiśrutya brahmalokāt, yāvad bahuprāṇikoṭīniyutaśatasahasrāṇi / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpādayanti, tataścāvataranti
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186965 (0.049):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāny avaivartyāś cābhūvann
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057706 (0.049):
namaskartavyāste sattvāḥ, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni abhinirhṛtāni / ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061346 (0.052):
dharmaparyāye bhāṣyamāṇe aprameyaiḥ sattvairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, aprameyāśca sattvā avaivartikā abhūvannanuttarāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646513 (0.053):
sastrīpuruṣadārakadārikairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni / yāvadupasaṃkrāntā dharmaśravaṇāya /
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12479455 (0.054):
sattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ sadevamānuṣāyāḥ prajāyāśca anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni / [te] avaivartyāścābhūvan anuttarāyāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852676 (0.058):
paripācitānyabhūvan / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni
durlabhaṃ kulaputra tathāgatānāṃ loke prādurbhāvo; durlabhā ime
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641008 (0.016):
durlabhaṃ kulaputra tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ loke / prādurbhāvo; durlabhā ime / śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitā amī mantrapadāḥ;"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641000 (0.047):
tatra bhagavān vaiśāradyasamavasaraṇaṃ nāma bodhisattvamāmantrayate sma / durlabhaṃ kulaputra tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ loke"
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitāmī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111400 (0.0):
dānaśīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanasrotaāpattiphalaṃ yāvad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019414 (0.0):
bhagavatāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019431 (0.0):
śrāvakāṇāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019700 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca śrāvakāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019709 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān sarvasattvānāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019912 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019930 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān (Vaidya 85)
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25841893 (0.0):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākhyaskandhapañcakasvabhāvo vā bhavet | yadi / vā śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanākhyapañcaskandhasvabhāvaḥ,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28707292 (0.0):
sarvaśrāvakapratyekabuddhavārṣikājātisumanānāmanāsravaśīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanānāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949156 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaviśuddham, (SSS_28)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641013 (0.0):
durlabhaṃ kulaputra tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ loke / prādurbhāvo; durlabhā ime / śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitā amī mantrapadāḥ;"
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751199 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanam (LPG 9v)
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215690 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhā iti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250708 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaḥ śatatamīm api kalāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643077 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaṃ samanvāharati ārādhayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643290 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanāni na nimittīkṛtāni, idaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329444 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329454 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ sarvam ekato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782416 (0.0):
bhagavatāṃ śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782428 (0.0):
śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ sarvam ekato *
drāviḍamantrapadāḥ; sattvānāṃ hitāya bodhisattvaguṇaniṣpādanārthaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641024 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitā amī mantrapadāḥ; / sattvānāṃ hitāya bodhisattvaguṇaniṣpādanārthaṃ kulaputra tathāgatena (KpSū
kulaputra tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641032 (0.0):
sattvānāṃ hitāya bodhisattvaguṇaniṣpādanārthaṃ kulaputra tathāgatena (KpSū
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641095 (0.0):
kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṃ kulaputra tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28665649 (0.017):
khalu punaḥ kulaputra jñānaparvatadharmadhātudikpratapanatejorājonāmnā / tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā sa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688585 (0.018):
deśayati / tena ca bhagavatā ratnakusumaprabheṇa tathāgatena pūrvaṃ / bodhisattvacaryāṃ caratā sarvadharmadhātugaganapratibhāsamegho
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679596 (0.028):
pratiṣṭhāpito yāvatprajñāpāramitāyāṃ; tena tathāgatena / pūrvabodhisattvacaryāṃ caratāhaṃ prathamaṃ tiṣṭhatāṃ yāpayatāṃ buddhānāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6585842 (0.033):
evameva bhagavan asmākamapi tathāgatena pūrvameva bodhisattvacaryāṃ caratā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678500 (0.042):
ekaikasmādromamukhādyāvanto bhagavatā pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695448 (0.054):
pratilabdhaṃ / anekāṃ kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṃ tathāgatena pūrvaṃ / bodhisattvacaryāñ caratā, mṛṣāpaiśunyaparuṣasaṃbhinnapralāpā [Page 20]
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064903 (0.060):
cāvocan asmābhir api kulaputra pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caradbhirevameva
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678798 (0.061):
punaraparaṃ kulaputra yāvanto bhagavatā pūrvaṃ bodhisattvacārikāṃ caratā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837646 (0.061):
devaparṣadamāmantrayate sma gamiṣyāmyahaṃ mārṣā jambudvīpam / mayā / pūrvabodhisattvacaryāṃ caratā sattvāścaturbhiḥ saṃgrahavastubhirnimantritā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28683183 (0.062):
sattvaparipākavinayopāyanayasamudrānapyavatarāmi / ye ca bhagavatā purvaṃ / bodhisattvacaryāṃ caratā sattvasamudrāḥ paripācitāstānapyavatarāmi / teṣāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030656 (0.063):
me subhūte pūrvaṃ bodhisattvacārikāṃ caratā kasyacid dharmasya svabhāva
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688610 (0.063):
ratnakusumaprabheṇa tathāgatena pūrvabodhisattvacaryāścaratā anuttarāyāṃ
dānadamasaṃyamakṣāntivīryasamādhiprajñā parigṛhītā bahavo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641041 (0.0):
47) pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā / dānadamasaṃyamakṣāntivīryasamādhiprajñā parigṛhītā bahavo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660118 (0.030):
vividhavratatapacaryādānadamasaṃyamaśrutavīryakṣāntisauratyapuṇyaprajñāsaṃbhāraṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911799 (0.039):
upasthitairanācchedyapratibhānairdānadamaniyamasaṃyamaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyakauśalyapraṇidhānabalajñānapāramitāniryātairanupalabdhidharmakṣāntisamanvāgatairavaivartikadharmacakrapravartayadbhiralakṣaṇamudrāmudritaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762399 (0.039):
dānadamaniyamasaṃyamaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyaniryātaiḥ,
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28754276 (0.053):
dānaśīlakṣāntivīryasamādhiprajñā upāyapraṇidhānabalajñāneṣviti daśasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261284 (0.057):
hi subhūte dānaśīlakṣāntivīryasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanāni
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764961 (0.058):
maitrīkaruṇāmuditopekṣānirjātaḥ / dānadamasaṃyamanirjātaḥ / kṣāntisauratyanirjāto dṛḍhavīryakuśalamūlanirjāto
buddhakoṭīnayutaśatasahasrāḥ paryupāsitāḥ, kvacid dānan dattaṃ, śīlaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641047 (0.0):
dānadamasaṃyamakṣāntivīryasamādhiprajñā parigṛhītā bahavo / buddhakoṭīnayutaśatasahasrāḥ paryupāsitāḥ, kvacid dānān dattaṃ,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582592 (0.019):
śrāmaṇerāḥ prajñāvanto / bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāścīrṇacaritā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587311 (0.037):
paripūrṇabuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāvinaste bhaiṣajyarāja
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668692 (0.039):
'prameyāsaṃkhyeyā bodhisattvakoṭīnayutaśatasahasrāḥ saṃtīraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637973 (0.041):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā bhaviṣyanti,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086207 (0.041):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā dharmikāśca dharmavādinaśca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532221 (0.043):
ye te bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlā,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681910 (0.049):
caturaśītibuddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇy abhūvan ye mayā ārādhitā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600346 (0.050):
sarveṣāṃ teṣāmaprameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ buddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ te / bodhisattvā mahāsattvā ratnamayīṃ chatrāvalīṃ yāvadbrahmalokādupari
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664433 (0.052):
sattvāḥ sattvakoṭīnayutaśatasahasrādeko buddhavigraha ekadivase (KpSū 248)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7669390 (0.053):
bahvasaṃkhyeyasattvakoṭīnayutaśatasahasrā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532392 (0.054):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlān. samanantarābhāṣitā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563153 (0.054):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāvino hi śāriputra tathāgatā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563163 (0.054):
arhantaḥ samyaksaṃbuddhā bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasracīrṇacaritāvino
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616752 (0.054):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlau etāvubhāvapi
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525387 (0.055):
ekāśītibuddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ buddhakṣetraguṇālaṃkāra-
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525437 (0.055):
buddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ buddhakṣetraguṇālaṃkāra-
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587324 (0.056):
kulaputrā vā kuladuhitaro vā bhaiṣyanti | / buddhakoṭīnayutaśatasahasrakṛtapraṇidhānāste bhaiṣajyarājakulaputrā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261471 (0.057):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitaḥ sa bodhisattvo mahāsattvaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660892 (0.057):
atha khalu kulaputra samudrareṇorbrāhmaṇasyaitadabhavat mayā bahavaḥ / prāṇakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitāni
rakṣitaṃ, brahmacaryaṃ cīrṇaṃ, kvacid bhāvanā niṣevitā, kṣāntir bhāvitā,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641061 (0.043):
buddhakoṭīnayutaśatasahasrāḥ paryupāsitāḥ, kvacid dānān dattaṃ, / kvaciccīlaṃ rakṣitaṃ, kvacid brahmacaryaṃ cīrṇaṃ, kvacid bhāvanā niṣevitā,
vīryam ārabdhaṃ, samādhir niṣpāditā, prajñā sevitā, bahvaprameyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641072 (0.035):
kvacit kṣāntirbhāvitā, kvacid vīryamārabdhaṃ, kvacit samādhirniṣpāditā, / kvacit prajñā sevitā, bahvaprameyaṃ vividhaṃ nānāprakāraṃ śubhaṃ karma
vividhanānāprakāraiḥ śubhakarma kṛtaṃ, yenaitarhi mayānuttaraṃ jñānaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641083 (0.009):
kvacit prajñā sevitā, bahvaprameyaṃ vividhaṃ nānāprakāraṃ śubhaṃ karma / kṛtaṃ, yenaitarhi mamānuttaraṃ jñānaṃ pratilabdhaṃ / anekāṃ
pratilabdhaṃ / anekāṃ kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṃ tathāgatena pūrvaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641089 (0.0):
kṛtaṃ, yenaitarhi mamānuttaraṃ jñānaṃ pratilabdhaṃ / anekāṃ / kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṃ kulaputra tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599480 (0.031):
ahamapyaprameyāsaṃkhyeyakalpakoṭīnayutaśatasahasrābhisaṃbuddha
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598496 (0.034):
kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599030 (0.036):
kalpakoṭīnayutaśatasahasrairapi tathāgatadarśanaṃ bhavati vā na vā | tataḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880364 (0.040):
asaṃkhyeyakalpakoṭīnayutaśatasahasrasamudānītāmanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524642 (0.041):
kalpaṃ vā tiṣṭhet, kalpaśataṃ vā, kalpasahasraṃ vā, kalpaśatasahasraṃ / vā, yāvat kalpakoṭīnayutaśatasahasraṃ vā, tato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648551 (0.041):
ca mamāyurbhavedaprameyakalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ na śakyaṃ kenacid
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590435 (0.041):
tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ / bahukalpakoṭīnayutaśatasahasraparinirvṛtaṃ tathā bhāṣamāṇaṃ dṛṣṭvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579080 (0.042):
tāni paramāṇurajāṃsi, yeṣu vā nopanikṣiptāni | na tveva teṣāṃ / kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ śakyaṃ gaṇanāyogena paryanto 'dhigantum |
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532287 (0.042):
saṃkṣiptena. vistareṇa punaḥ sacet kalpakoṭīnayutaśatasahasrasthitikenāpy
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598540 (0.043):
samupanikṣipet | anena paryāyeṇa kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi sa puruṣaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606631 (0.043):
tairviśatikalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi na jātu tathāgato dṛṣṭo 'bhūt, nāpi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6615823 (0.043):
dharmaparyāye caritāvī | vimalagarbhaśca dārako / bahukalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi sarvasattvapāpajahane samādhau carito
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092185 (0.043):
tasyānekāni kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi sarvadurgatidvārāṇi pithitāni
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528565 (0.044):
śatasahasrāṇi, iyanti vā kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇīti. / atha tarhy ānandāparimitam eva tasya bhagavata āyuṣpramāṇam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586382 (0.045):
kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi tasya bhagavata āyuṣpramāṇaṃ bhaviṣyati |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607598 (0.046):
samyaksaṃbuddhāḥ | bahūnyapyahaṃ kulaputrāḥ kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi / asya dharmaparyāyasya parīndanārthaṃ nānādharmapramukhairbahūnānuśaṃsān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598941 (0.047):
api tu khalu punaḥ kulaputrā adyāpi taddviguṇena me / kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi bhaviṣyanti āyuṣpramāṇasyāparipūrṇatvāt |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579266 (0.048):
catuṣpañcāśatkalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇyāyuṣpramāṇamabhūt | pūrve ca sa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681710 (0.049):
paryāyeṇa kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇy ātmabhāvān parityajet / yaś cemaṃ
bodhisattvacaryāñ caratā, mṛṣāpaiśunyaparuṣasaṃbhinnapralāpā [Page 20]
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641101 (0.021):
kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṃ kulaputra tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ / caratā mṛṣāpaiśunyaparuṣasaṃbhinnapralāpā varjitāḥ, anekavidhaṃ kuśalaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11965116 (0.040):
vyāpādo vā bhavet. vācikās trayaḥ. mṛṣāvādapaiśunyasaṃbhinnapralāpāḥ. / paruṣavacane 'pi mānasa eko vyāpādaḥ. vācikās trayaḥ.
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28665649 (0.048):
tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā sa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688584 (0.049):
deśayati / tena ca bhagavatā ratnakusumaprabheṇa tathāgatena pūrvaṃ / bodhisattvacaryāṃ caratā sarvadharmadhātugaganapratibhāsamegho
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695389 (0.054):
kulaputra tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641029 (0.056):
sattvānāṃ hitāya bodhisattvaguṇaniṣpādanārthaṃ kulaputra tathāgatena (KpSū / 47) pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679596 (0.057):
pratiṣṭhāpito yāvatprajñāpāramitāyāṃ; tena tathāgatena / pūrvabodhisattvacaryāṃ caratāhaṃ prathamaṃ tiṣṭhatāṃ yāpayatāṃ buddhānāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11961897 (0.062):
dveṣajāś ca pūrvavad iti. mṛṣāvādapaiśunyapāruṣyasaṃbhinnapralāpāḥ
varjitā, anekavidhaṃ kuśalaṃ vākkarmaṃ sevitaṃ bahulīkṛtaṃ / yenaitarhi
prabhūtajihvā pratilabdhā, na hi kulaputra tathāgatārhatānyathā kathayanti
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641114 (0.031):
vākkarma sevitaṃ bahulīkṛtaṃ, yenaitarhi prabhūtajihvatā pratilabdhā, na
atha bhagavān tatrarddhyabhisaṃskāram akārṣīt / tenarddhyabhisaṃskāreṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103412 (0.050):
sthitānām eva puratas tathārūpam ṛddhyabhisaṃskāram abhisaṃskṛtavān / yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇa abhisaṃskṛtena sarve te akṣobhyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253878 (0.050):
ṛddhyabhisaṃskāram abhisaṃskṛtavān yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇābhi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641128 (0.058):
atha bhagavāṃstataḥ parṣadaṃ ṛddhyabhisaṃskāramabhisaṃskārṣīt, / yathābhisaṃskṛtenarddhyabhisaṃskāreṇa sarvapuṇyasamavasaraṇaṃ nāma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060875 (0.061):
ṛddhyabhisaṃskāram abhisaṃskṛtavān yathārūpeṇa ṛddhyabhisaṃskṛtena tāś
sarvapuṇyasamavasaraṇaṃ samādhiṃ samāpannaḥ / mukhāc ca jihvendriyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641140 (0.0):
yathābhisaṃskṛtenarddhyabhisaṃskāreṇa sarvapuṇyasamavasaraṇaṃ nāma
nirṇāmayitvā svaṃ mukhaṃ pracchādya tasmāj jihvendriyāt ṣaṣṭiraśmikoṭyo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641140 (0.019):
samādhiṃ samāpannaḥ / mukhācca jihvendriyaṃ nirṇāmayitvā svaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641148 (0.023):
samādhiṃ samāpannaḥ / mukhācca jihvendriyaṃ nirṇāmayitvā svaṃ / mukhamaṇḍalaṃ pracchādya tasmājjihvendriyāt ṣaṣṭiraśmikoṭyaḥ
pramuktās taiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātur udāreṇāvabhāsena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641157 (0.006):
mukhamaṇḍalaṃ pracchādya tasmājjihvendriyāt ṣaṣṭiraśmikoṭyaḥ / pramuktāstaiśca raśmibhiḥ ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183068 (0.011):
tṛsāhasramahāsāhasrī lokadhātur udāreṇāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / ye cāsyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890160 (0.017):
01206 yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712745 (0.017):
smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052818 (0.023):
akarot, yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880714 (0.024):
sarvaścāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845589 (0.025):
anekaśatasahasravarṇaprabhayā sarvatrisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251630 (0.028):
raśmijālaṃ pramuñcati sma / tena ca raśmijvālenāyaṃ / trisāhasramahāsāhasralokadhātur avabhāsitaḥ / sphuṭīkṛto 'bhūt / yāvanti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929699 (0.030):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ svakṣetram iti kṛtvāvabhāsitaḥ.
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712792 (0.030):
tatra sarvatrisāhasramahāsāhasro lokadhāturābhāsamāgacchati
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6517936 (0.031):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ'; | tato nidānam iti ratnadānānāṃ nidānāt
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693876 (0.031):
niścaritāyan prabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātun / mahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833969 (0.031):
evaṃ vāg bhāṣate / yena trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ śabdenāpūrayati /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749672 (0.031):
prabhayā punar evāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt*
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583242 (0.031):
6 | punastathāhi | trisāhasramahāsāhasro lokadhāturyadā samudeti jñātavyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551937 (0.031):
097.028. ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhāturiyaṃ mahāpṛthivī ṣaḍvikāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613146 (0.032):
athāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ kaṃpe prakaṃpe atīva ṣaḍvikāraṃ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398541 (0.032):
parvatamaṇḍala pariveṣṭitaḥ / sa ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17102395 (0.032):
trisāhasramahāsāhasrī lokadhātur avabhāsena sphuṭābhūt, 4. sarve ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636204 (0.032):
tadā nānāvarṇaraśmayo niścaritā yatprabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / tena cāvabhāsena lokāntarikā aghā
nirayatiryagyoniyamalokadevamanuṣyāḥ sphuṭā babhūvuḥ / te ca raśmayo ye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641173 (0.0):
raśmibhirnirayatiryagyoniyamalokadevamanuṣyāḥ sphuṭā babhūvuḥ / te ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100062 (0.026):
bheda āgataḥ narakatiryagyoniyamalokadevamanuṣyāḥ, kuta iyaṃ prabhāvanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655606 (0.026):
narakatiryagyoniyamalokadevamanuṣyā anyatra sarvasattvā ekakarmāṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245832 (0.026):
narakatiryagyoniyamalokadevamanuṣyāḥ, yat punar āyuṣmān śāriputra evam
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9879062 (0.057):
sarvanirayatiryagyoniyamalokikāḥ sarve devamanuṣyāśca sarve gatyupapannāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245790 (0.058):
narakatiryagyoniyamalokadevamanuṣyāṇāṃ vyavasthā? kuto vā prabhāvanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255814 (0.061):
nirayatiryagyoniyamalokāsuragatibhyaḥ, srotaāpattiphale pratiṣṭhāpitaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100100 (0.062):
narakatiryagyoniyamalokadevamanuṣyagatīr abhinirvartayanti. yat punar
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612943 (0.063):
deśayati sma | yāvannirayatiryagyoniyamalokākṣaṇopapannānāmapi sattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889554 (0.064):
00815 śūnyā abhūvan/ sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan/ ye ca sattvās tābhyo / 00816 nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyūtās te sarvae tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712145 (0.064):
sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca sattvās tābhyo / nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyūtās te sarvae tenaiva prītiprāmodyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712240 (0.064):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca / sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052318 (0.064):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca / sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
nairayikāḥ sattvā agninā prajvalitagātrā dahyante teṣāṃ śītalā vāyavo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641181 (0.0):
raśmibhirnirayatiryagyoniyamalokadevamanuṣyāḥ sphuṭā babhūvuḥ / te ca / raśmayo ye nairayikāḥ sattvā agninā prajvalitagātrā dahyante teṣāṃ śītalā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647023 (0.040):
sabhāgatāyāmupapadyante / ye nairayikāḥ sattvā agninā dahyante teṣāṃ te / raśmayaḥ śītalān vāyūn pramuñcanti, te taiḥ spṛṣṭāḥ
vānti, yeṣāṃ spṛṣṭānāṃ tanmuhūrtaṃ sukhā vedanā prādurbabhūva / ekaikasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641189 (0.0):
raśmayo ye nairayikāḥ sattvā agninā prajvalitagātrā dahyante teṣāṃ śītalā / vāyavo vānti yeṣāṃ spṛṣṭānāṃ tanmuhūrtaṃ sukhā vedanā prādurbabhūva /
ca nairayikasya purataḥ buddhanirmitaṃ tiṣṭhati dvātriṃśadbhir lakṣaṇaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641196 (0.032):
vāyavo vānti yeṣāṃ spṛṣṭānāṃ tanmuhūrtaṃ sukhā vedanā prādurbabhūva / / ekaikasya ca nairayikasya sattvasya purataḥ buddhanirmitaṃ tiṣṭhati
samalaṃkṛta aśītibhiś ca, yaṃ dṛṣṭvā te nairayaikāḥ sukhasamarpitā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641208 (0.008):
aśītibhiranuvyañjanairvirājitatanuryaṃ dṛṣṭvā te nairayaikāḥ / sukhasamarpitā buddhadarśanāpyāyitāśarīrā buddhaṃ dṛṣṭvaivaṃ cintayanto
buddhadarśanāpyāyitaśarīrā buddhaṃ dṛṣṭvaivaṃ cintayanto, 'sya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641212 (0.008):
aśītibhiranuvyañjanairvirājitatanuryaṃ dṛṣṭvā te nairayaikāḥ / sukhasamarpitā buddhadarśanāpyāyitāśarīrā buddhaṃ dṛṣṭvaivaṃ cintayanto
sattvasyānubhāvenāsmābhiḥ sukhā vedanā pratilabdhās; te bhagavataḥ sakāśe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641223 (0.038):
sukhasamarpitā buddhadarśanāpyāyitāśarīrā buddhaṃ dṛṣṭvaivaṃ cintayanto / 'sya sattvasyānubhāvenāsmābhiḥ sukhā vedanā pratilabdhā; te bhagavataḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641329 (0.040):
sattvasyānubhāvenāsmākaṃ sukhā vedanā pratilabdhā / te bhagavataḥ sakāśe"
premāprasādagauravaṃ saṃjanayanti / / [Page 21] / buddhanirmita āha / bhoḥ sattvā evaṃ bhāṣadhvaṃ, namo buddhāya namo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641238 (0.0):
bhagavāṃsteṣāṃ kathayati bhoḥ sattvā evaṃ vācaṃ bhāṣadhvaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641345 (0.0):
yūyaṃ sattvā, evaṃ vācamudīrayata, namo buddhāya namo dharmāya namaḥ"
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152280 (0.015):
stasmai namaskṛtiriyaṃ gurubhāskarāya || / namo buddhāya guruve namo dharmāya tāyine |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612355 (0.021):
upetya taṃ mahāsatvaṃ sāñjalayo 'bhinemire // Rm_15.124{24} // / namo buddhāya dharmāya saṃghāye ca namaḥ sadā /
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311436 (0.023):
apraṇihato uṣṇīṣāya / namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641226 (0.024):
'sya sattvasyānubhāvenāsmābhiḥ sukhā vedanā pratilabdhā; te bhagavataḥ / sakāśe premaprasādaṃ gauravaṃ ca saṃjanayanti /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3692002 (0.024):
namo buddhāya gurave namo dharmāya śāsine /
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252088 (0.030):
tad idānīṃ pravakṣāmi bhūtasaṃghā śṛṇontu me // / namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya / namaḥ sarvatathāgatānāṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164692 (0.036):
8.1.27.3 pataṅgāya namaḥ / 8.1.27.4 patirāya namaḥ / 8.1.27.5 varaṇāya namaḥ / 8.1.27.6 dharmāya namaḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039884 (0.037):
'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ sarvadharmamahāsaṃghebhyaḥ. / namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya, namaḥ saptānāṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142798 (0.039):
/ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya / namo atītānāgata
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995302 (0.039):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya / namo
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372554 (0.039):
namo buddhāya dharmāya saṃghāya ca namo namaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105447 (0.039):
namo buddhāya, namo dharmāya, namaḥ saṃghāya iti / tacchrutvā te ca sarve / prāṇakāḥ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāyeti nāmamanusmārayanti /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040993 (0.039):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namo bhagavatyai mahāmāyūryai
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310384 (0.039):
namo buddhāya | namo dharmāya | namaḥ saṃghāya | namo bhagavate
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730478 (0.039):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874493 (0.039):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya /
dharmāya namaḥ saṃghāya, nityam evaṃ sukhasamarpitā bhaviṣyatha / tatas te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641245 (0.0):
buddhāya namo dharmāya namaḥ saṅghāya
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142799 (5.960):
/ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya / namo atītānāgata
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995302 (5.960):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya / namo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508617 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372554 (5.960):
namo buddhāya dharmāya saṃghāya ca namo namaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105447 (5.960):
prāṇakāḥ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāyeti nāmamanusmārayanti /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039886 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya, namaḥ saptānāṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040993 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namo bhagavatyai mahāmāyūryai
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041236 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namaḥ suvarṇāvabhāsasya
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252091 (5.960):
namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya / namaḥ sarvatathāgatānāṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256493 (5.960):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya //
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310384 (5.960):
namo buddhāya | namo dharmāya | namaḥ saṃghāya | namo bhagavate
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730480 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874494 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya / / namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576125 (5.960):
namo buddhāya dharmāya saṃghāyeti namo namaḥ // Rm_2.37{38} //
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311439 (5.960):
apraṇihato uṣṇīṣāya / namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609901 (0.008):
(Rm 193) / namo buddhāya dharmāya saṃghāya ca namas sadā /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152280 (0.048):
namo buddhāya guruve namo dharmāya tāyine | / namaḥ saṃghāya mahate tribhyo 'pi satataṃ namaḥ ||
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12606350 (0.056):
satyam etat parijñāya buddhaṃ smṛtvā tathāvadat // Rm_13.162{162} // / namo buddhāya dharmāya saṃghāya ca sadā smare /
nairayikās sattvā añjaliṃ pragṛhya vācam udīrayanti, namo buddhāya namo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641253 (0.0):
buddhāya namo dharmāya namaḥ saṅghāya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641359 (,0.0):
saṅghāyā"
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041236 (0.032):
anuprāptaḥ. imāni ca mantrapadāny udāharati sma. / namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namaḥ suvarṇāvabhāsasya
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252090 (0.036):
tad idānīṃ pravakṣāmi bhūtasaṃghā śṛṇontu me // / namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya / namaḥ sarvatathāgatānāṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142798 (0.037):
/ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya / namo atītānāgata
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995302 (0.037):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya / namo
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372554 (0.037):
namo buddhāya dharmāya saṃghāya ca namo namaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105447 (0.037):
prāṇakāḥ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāyeti nāmamanusmārayanti /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039886 (0.037):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya, namaḥ saptānāṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040993 (0.037):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namo bhagavatyai mahāmāyūryai
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256493 (0.037):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya // / namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310384 (0.037):
namo buddhāya | namo dharmāya | namaḥ saṃghāya | namo bhagavate
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730478 (0.037):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874494 (0.037):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya /
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311438 (0.037):
apraṇihato uṣṇīṣāya / namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641235 (0.052):
bhagavāṃsteṣāṃ kathayati bhoḥ sattvā evaṃ vācaṃ bhāṣadhvaṃ
dharmāya namaḥ saṃghāya / atha te sattvās tena cittaprasādakuśalamūlena
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142799 (5.960):
/ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya / namo atītānāgata
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995302 (5.960):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya / namo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508617 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372555 (5.960):
sarvadā manasā smṛtvā bhajadhvaṃ ca samādarāt // / namo buddhāya dharmāya saṃghāya ca namo namaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105447 (5.960):
prāṇakāḥ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāyeti nāmamanusmārayanti /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039886 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya, namaḥ saptānāṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040995 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namo bhagavatyai mahāmāyūryai
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041236 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namaḥ suvarṇāvabhāsasya
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252091 (5.960):
namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya / namaḥ sarvatathāgatānāṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256493 (5.960):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya //
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310384 (5.960):
namo buddhāya | namo dharmāya | namaḥ saṃghāya | namo bhagavate
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730481 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874494 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya / / namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576125 (5.960):
tīvrātivedanākrāntā mṛtyubhayaṃ samāgatāḥ / / namo buddhāya dharmāya saṃghāyeti namo namaḥ // Rm_2.37{38} //
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311439 (5.960):
apraṇihato uṣṇīṣāya / namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641263 (0.035):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṅghāya" / atha te nairayikāḥ"
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695574 (0.044):
buddhanirmita āha / bhoḥ sattvā evaṃ bhāṣadhvaṃ, namo buddhāya namo / dharmāya namaḥ saṃghāya, nityam evaṃ sukhasamarpitā bhaviṣyatha / tatas te
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609901 (0.045):
(Rm 193) / namo buddhāya dharmāya saṃghāya ca namas sadā /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152280 (0.052):
namo buddhāya guruve namo dharmāya tāyine | / namaḥ saṃghāya mahate tribhyo 'pi satataṃ namaḥ ||
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041136 (0.052):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namo bhagavatyai mahāmāyūryai
tataś cyavitvā ekatyā deveṣūpapannā ekatyā manuṣyeṣu, tathaiva pūrvavad
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641269 (0.019):
sattvāstena kuśalamūlena tena ca cittaprasādena tataścyavitvā ekatyā / deveṣūpapannā, ekatyā manuṣyeṣu; ye 'pi śītanarakeṣūpapannāḥ sattvāsteṣām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641372 (0.028):
/ atha te pretasattvāstena kuśalamūlena tataścyavitvā kecid deveṣūpapannāḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476505 (0.064):
cāturmahārājikeṣu deveṣūpapannāḥ / pūrvavad yāvan mandārakāṇāṃ puṣpāṇām
yāvat / ye śītanārakāṃ sattvāḥ pretāḥ piśācā vā sukhasamarpitā
devamanuṣyeṣūpapannā evaṃ devamanuṣyatiryakṣu lokeṣu raśmayas saṃcodanti /
gaṇanātikrāntā devamanuṣyā bhagavatsakāśam upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641387 (0.0):
ekatyā manuṣyeṣvevaṃ tiraścāṃ saṃcodayanti, evaṃ manuṣyāṃ saṃcodayanti / / gaṇanātikrāntā devamanuṣyā bhagavatsakāśaṃ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038725 (0.015):
sahāpatiḥ sārdhaṃ rūpāvacarairdevaputrairyena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ triḥ
Dhvajagrakeyura-Dharani [alternative version] (dhvajkdu.htm.txt) 7635268 (0.015):
parājitaḥ satvaraṃ tvaramāṇarūpo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantam etad avocat* /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099133 (0.015):
mahāsattvastenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya stotraviśeṣaṃ kartumārabdhaḥ / namo 'stvavalokiteśvarāya,
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100279 (0.015):
gṛhītvā yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya bhagavatastāni padmānyupanāmayati sma - imāni te
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111933 (0.015):
jetavanavihārastenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandyaikānte vyavasthito 'bhūt //
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112855 (0.015):
atha maheśvaro devaputro yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantametadavocat - labheyāhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713141 (0.015):
tenopasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053215 (0.015):
tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054915 (0.015):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat, ekānte sthitaś ca vijayavikrāmī
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055359 (0.015):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat, ekāntasthitaś ca padmahasto bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056245 (0.015):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat, ekānte sthitaś ca ratnottamo bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056665 (0.015):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat, ekāntasthitaś ca padmottaro bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057088 (0.015):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat, ekānte sthitaś ca nandadatto bodhisattvo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6609733 (0.015):
paryaṅkamābhujya tasya bhagavataḥ sakāśamupasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya / tasya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya taṃ bhagavantaṃ saptakṛtvaḥ
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926089 (0.015):
bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandyaikānte nyaṣīdat / śrīrapi mahādevī
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511538 (0.015):
[yena] bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya bhagavantaṃ anekaśatasahasrapradakṣaṇīkṛtyaikānte nyaṣīdat
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638712 (0.022):
bhagavataḥ sakāśam upasaṃkrāntā, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667556 (0.022):
bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307465 (0.022):
pravrajyābhilāṣī saṃvṛttaḥ / yāvan mātāpitarāv anujñāpya bhagavatsakāśam / upasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena bhagavāṃs
śirasābhivandya niṣaṇṇā karuṇāpuṇḍarīka nāma mahāyānasūtradharmaśravaṇāya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641400 (0.0):
gaṇanātikrāntā devamanuṣyā bhagavatsakāśaṃ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya / tena ca samayena gaṇanātikrāntā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034077 (0.018):
brahmakāyikānāṃ ca viṃśatidevaputrasahasrāṇi yena bhagavāṃstenopasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte tasthuḥ / ekāntasthitāś ca te
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306570 (0.018):
tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya, ekānte
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831074 (0.018):
divyenāvabhāsenāvabhāsya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāman, upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte tasthuḥ / ekānte sthitāśca te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890562 (0.018):
01408 upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890981 (0.018):
tenopasaṃkrāntaḥ/ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713142 (0.018):
tenopasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628899 (0.018):
tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandyaikānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639947 (0.018):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya / ekānte tiṣṭhan, ekānte sthitāś ca kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053216 (0.018):
tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055815 (0.018):
tenopasaṃkrāmat, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056246 (0.018):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat, ekānte sthitaś ca ratnottamo bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056666 (0.018):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat, ekāntasthitaś ca padmottaro bodhisattvo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6584443 (0.053):
evāsmākaṃ jānīte āśayaṃ pūrvayogacaryāṃ ca | sa bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte sthito 'bhūd bhagavantameva namaskurvan
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297168 (0.054):
eva ṛddhyā vihāyasā āgatya gṛddhakūṭe bhagavataḥ purato niṣaṇṇaḥ // sa / bhagavataḥ pādau śirasābhivanditvā, ekānte niṣīdati / sa ca sākṣāc candra
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801916 (0.055):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandyaikānte nyasīdan |
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111934 (0.055):
jetavanavihārastenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandyaikānte vyavasthito 'bhūt //
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053637 (0.055):
tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591788 (0.061):
pratyekabodhimanuprāpsyante acintyācāścāprameyā devamanuṣyā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpādya avinivartanīyā bhaviṣyanti ||
samyaksaṃbodhau cittāny utpādayām āsuḥ / gaṇanātikrāntāś cātra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641407 (0.0):
devamanuṣyakāyā (KpSū 50) anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpādayām
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591788 (0.057):
pratyekabodhimanuprāpsyante acintyācāścāprameyā devamanuṣyā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpādya avinivartanīyā bhaviṣyanti ||
bodhisattvāḥ samādhikṣāntidhāraṇīḥ pratilabdhavantaḥ // / idam avocad bhagavān āttamanā sā ca sarvāvatī parṣat
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641411 (0.0):
āsuḥ / gaṇanātikrāntāścātra bodhisattvāḥ samādhikṣāntidhāraṇīṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5201748 (0.0):
bhaviṣyati // idam avocad bhagavān / āttamanā sā ca sarvāvatī parṣat
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500773 (0.020):
idamavocad bhagavānnāttamanā sā ca sarvāvatī parvadīyaṃ bhagavato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682717 (0.023):
udgṛhīṣyati, yāvadya itaścatuṣpadikāmapi gāthāṃ dhārayiṣyati // / idamavocadbhagavān āttamanāḥ sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaśca"
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 874106 (0.049):
āttamanāḥ sā ca sarvāvatī bodhisattvaparṣat sā ca devanāga ...
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279748 (0.055):
rakṣāṃ kariṣyāmyaha sūtraratnaṃ imavocadbhagavānāttamanā // / sā ca sarvāvatī parṣadbhagavato bhāṣitamabhyanandat /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647072 (0.061):
samyaksaṃbodhau, gaṇanātikrāntaśca sattvāḥ samādhikṣāntidhāraṇī
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1374125 (0.061):
imavocad bhagavān āttamanā // / sā ca sarvāvatī parṣad bhagavato bhāṣitam abhyanandat* /
sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandan //
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27455218 (0.0):
mahāsattvāḥ sā ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26128686 (0.0):
bodhisattva mahāsattvaḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanam iti //
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959579 (0.0):
idamavocadbhagavān | āttamanasaste ca bhikṣavaḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070766 (0.0):
śakraś ca devānāmindraḥ sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714913 (0.0):
ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26665198 (0.0):
mahāsattvāḥ sā ca sarvāvatīparṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114551 (0.0):
idamavocadbhagavān, te ca bodhisattvāḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682725 (0.0):
idamavocadbhagavān āttamanāḥ sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaśca
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790366 (0.0):
C.7.2. idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te ca bodhisatvā sā / ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945936 (0.0):
idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavo bodhisatvā sā ca sarvāvatī / parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandann
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5201752 (0.0):
bhaviṣyati // idam avocad bhagavān / āttamanā sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandat // //
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477959 (0.0):
idam avocat bhagavān āttamanā āyuṣmān rāhulaḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavataḥ samyaksaṃbuddhabhāṣitam
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068452 (0.0):
sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837664 (0.0):
mahāsattvāḥ sā ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7927118 (0.0):
idamavocadbhagavānāttamanā abhayāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvaḥ / / sā ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21415612 (0.0):
āyuṣmāṃścānandaḥ sā ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101491 (0.0):
bodhisattvasamuccayākuladevatāsarasvatīmahādevīpramukhā sā ca sarvāvatī / parṣatsadevamānuṣāsuragaruḍakiṃnaramahoragādipramukhā bhagavato
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444757 (0.0):
te ca bhikṣavaste ca bodhisattvāḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti ||
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286628 (0.0):
idamavocad bhagavānāttamanāste ca bhikṣavaḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16513011 (0.0):
bodhisatvā sā sarvāvatī parṣad sadevamānuṣāsuragandharvāśca loko bhagavato
[Page 21] / ity āryaśrīkaruṇāpuṇḍarīkamahāyānasūtre iyaṃ sarvajñatākāradhāraṇī samāptā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328305 (0.044):
iti ||āryamahākaruṇāpuṇḍarīkasūtre 'py uktaṃ |tiṣṭhatu tāvad ānanda yo māṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3781253 (0.044):
ārya mahā karuṇā puṇḍarīka sūtre * apy uktaṃ |tiṣṭhatu tāvad ānanda yo māṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975435 (0.044):
āryamahākaruṇāpuṇḍarīkasūtre 'py uktaṃ |tiṣṭhatu tāvad ānanda yo māṃ
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26627335 (0.053):
For a six-pada verse: / taṃ natvā vimalaṃ śivārkakiraṇe śāstre pare racyate $ saṅkṣepādvivṛtiḥ
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtm_iu.htm.txt) 24567452 (0.053):
taṃ natvā vimalaṃ śivārkakiraṇe śāstre pare racyate KirT_0.1a
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtm_pu.htm.txt) 11744816 (0.053):
taṃ natvā vimalaṃ śivārkakiraṇe śāstre pare racyate saṅkṣepādvivṛtiḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21849202 (0.064):
sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandann / || ārya śrīvasudhārānāmadhāraṇīparisūtra samāptā ||
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma,
Aryacaturdharmanirdesasutra (bsu013_u.htm.txt) 18130110 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404764 (0.0):
Ekādaśamukham / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587886 (0.0):
1 // nidānaparivartaḥ / / // om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9781748 (0.0):
1 siddham* evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703117 (0.0):
namo sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697205 (0.0):
evaṃ mayā śrutaṃ ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati gṛddhakūṭe
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236794 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / veṇuvane
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331360 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavāṃ śuddhāvāsopari
Sagaranagarajapariprccha (bsu038_u.htm.txt) 8513175 (0.0):
Punaruddhṛtam namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye bhagavān buddhaḥ sāgaranāgarājāvasathe
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926001 (0.0):
Āryaśrīmahādevīvyākaraṇam [= Dvādaśadaṇḍakanāmāṣṭaśatavimalīkaraṇā] / om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444259 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714759 (5.960):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635748 (5.960):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938339 (5.960):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛdhrakūṭe parvate dakṣiṇe pārśve buddhagocare ratnavṛkṣe prabhāse
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888786 (5.960):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711384 (5.960):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036200 (5.960):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590488 (5.960):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669580 (5.960):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatābhikṣusaṃghena
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524229 (5.960):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
gṛdhrakūṭe mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhir bhikṣuśatair evaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830517 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / dvādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / tadyathā āyuṣmatā ca jñānakauṇḍinyena /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559362 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747782 (0.009):
___atha bhagavāṃ nyagrodhārāme viharati mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi // aśroṣī rājā śuddhodano bhagavān kośaleṣu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747797 (0.009):
cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635755 (0.015):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607242 (0.018):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ / trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma -
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9781754 (0.018):
1 siddham* evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛddhakūṭe parvate / 2 mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ ṣoḍaśabhiś ca
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911693 (0.018):
āmrapālīvane mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ,
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472927 (0.021):
vyākalantakanivāpe sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasraiḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714773 (0.021):
prāsāde mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcaviṃśatibhir bhikṣusahasraiḥ /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249930 (0.025):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair bhikṣusahasraiḥ,
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994320 (0.026):
anekaśālatālatamālacampakāśokātimuktakanānāratnavṛkṣasamalaṅkṛte mahatā / bhikṣusaṅghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣusahasraiḥ navanavatibhiś ca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524234 (0.027):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma, gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405516 (0.027):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvātriṃśatā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831455 (0.028):
4. atha khalu bhagavān kośaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caramāno mahatā / bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcahi bhikṣuśatehi yena kośalānāṃ śrāvastīnagaraṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668243 (0.028):
vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ; (CPS 27c.1) atha bhagavān mahatā / bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasreṇa sarvaiḥ (SBV I 234) purāṇajaṭilaiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668305 (0.028):
māgadhakānāṃ caitye; aśrauṣīd rājā māgadhaḥ śrainyo biṃbisāraḥ; bhagavān / mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasreṇa sarvaiḥ pūrvavad yāvat
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141861 (0.029):
nānāvṛkṣasamalaṅkṛte / mahatābhikṣusaṃghena / sārddhamaṣṭādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / navanavatibhiśca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798900 (0.033):
bhagavāṃ kila magadheṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / trayodaśabhikṣuśatair yena magadhānāṃ rājagṛhaṃ nagaraṃ tad anusāri tad
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500396 (0.033):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena
pramukhaiś / cānekamahāśrāvakādibodhisattvabhikṣubhikṣuṇyupāsikopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyarājāmātyapaurajānapadaparivāraiḥ
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158158 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060889 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832075 (0.0):
śramaṇabrāhmaṇaśrāvakabodhisattvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāyāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832616 (0.0):
devalokasthānudārān devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585957 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsurakinnaragaruḍamahoragarājāmātyabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865389 (0.0):
dṛśyate / lokottaradharmagatisamavasaraṇaśca bhavati / / sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579955 (0.0):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618746 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629935 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavaneṣu vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630408 (0.0):
acalendrānekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparivāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632667 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyagandhānapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28636891 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavanagatānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637790 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640248 (0.0):
paryādattāḥ, / sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677978 (0.0):
rūpāvacarāśca devaputrā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678011 (0.0):
yakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragakanyā vā, tāḥ sarvāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678952 (0.0):
sarvanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyendrabhavanavyūhaparibhogasamatikrāntāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28685199 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragadevendrabrahmābhāsvarākaniṣṭhadevagaṇapuraskṛtaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710500 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710739 (0.0):
keṣāṃcinnāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālacakravartimeghān
tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃś catasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636157 (0.0):
vaidehīputreṇa sārdhaṃ bahumanuṣyarājasāmātyapaurajānapadaparivāraiḥ // / tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃścatasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559859 (0.0):
ca garuḍendreṇa | rājñā ca ajātaśatruṇā māgadhena vaidehīputreṇa sārdham / tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃścatasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580078 (0.040):
185.011. tena khalu samayenāuṣmān mahāmaudgalyāyanaścatasṛbhiḥ / parṣadbhirākīrṇo viharati bhikṣubhirbhikṣuṇībhirupāsakairupāsikābhiśca/
puraskṛtaḥ arcanādisaṃskṛtas tadā / bodhisattvaviṣayasandarśanapraṇidhānavyūhasamādhiviṣayadhāraṇīsukhavyūhasamādhānanirdeśacaryāvaiśāradyamahāvaipulyabodhisattvānugatasarvabuddhaparigraha
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668999 (5.960):
bahusattvakoṭyo vyākarotyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / bodhisattvaviṣayakṣetrasandarśanapraṇidhānaviṣayavyūhasamādhiviṣayadhāraṇīmukhaniryūhaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636174 (0.013):
tadā / bodhisattvaviṣayasaṃdarśanapraṇidhānavyūhasamādhiviṣayadhāraṇīmukhavyūhaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7667965 (0.038):
bahubodhisattvakoṭirvyākarotyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / bodhisattvaviṣayasaṃdarśanapraṇidhānavyūhasamādhiviṣayadhāraṇīmukhavyūhaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668140 (0.047):
samādhānamukhanirdeśacaryāvaiśāradyadharmaparyāyāṃ bhāṣaṇārthaṃ tena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7669178 (0.052):
samādhānamukhanirdeśacaryāvaiśāradyaṃ dharmaparyāyaṃ bhāṣaṇārthaṃ tena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636156 (0.056):
tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃścatasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ / puraskṛtaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ (KpSū 5) pūjito 'rcito 'pacāyitaḥ,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559858 (0.056):
tena khalu punaḥ samayena bhagavāṃścatasṛbhiḥ parṣadbhiḥ parivṛtaḥ / puraskṛtaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito 'rcito 'pacāyito mahānirdeśaṃ
nāma dharmaparyāyasūtrāntaṃ bhāṣitum ārabdhavān / tadā nānāvarṇaraśmayo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636194 (0.0):
mahāvaipulyaṃ bodhisattvānugataṃ sarvabuddhaparigrahaṃ bhāṣitumārabdhavān, / tadā nānāvarṇaraśmayo niścaritā yatprabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasro
niścaritāyan prabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātun
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880714 (0.007):
sarvaścāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636204 (0.019):
tadā nānāvarṇaraśmayo niścaritā yatprabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897887 (0.019):
prāmuñcadyayā prabhayā ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748649 (0.019):
punar eva sarvaromakūpebhyaḥ prabhāṃ prāmuṃcat* yayā prabhayāyaṃ / trisāhasramahāsāhasro lokadhātur mahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt* pūrvasyāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9895029 (0.022):
prabhayā trisāhasramahāsāhasro lokadhāturmahatā suvarṇavarṇāvabhāsena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748585 (0.023):
raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi sarvāvantam imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ mahatāvabhāsena spharitvā pūrvasyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamān
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748711 (0.023):
tayā prabhayemaṃ (LPG 3r) trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ / mahatāvabhāsena spharati sma | pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamāl
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695503 (0.031):
pramuktās taiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātur udāreṇāvabhāsena
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 854950 (0.035):
lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavatāmūrṇākośaprasṛtābhī raśmibhirayaṃ / trisāhasramahāsāhasralokadhāturidaṃ ca bhagavataḥ śākyamuneḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23928594 (0.036):
bodhisattvebhyaścāsmai dharmaparyāyāya pūjanārthaṃ /, sarvamimaṃ / trisāhasramahāsāhasralokadhātuṃ sarvānekacūrṇagandhadhūpapuṣṣairjānumātram
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912276 (0.038):
sarvatrisāhasramahāsāhasralokadhātuaḥ saṃchāditaḥ pratibhāti sma / sa
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913580 (0.038):
atha bhagavānimaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātum pādāṅguṣṭhenāhanti sma /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845445 (0.038):
samaye ayaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ svareṇābhivijñāpto 'bhūt /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845588 (0.038):
anekaśatasahasravarṇaprabhayā sarvatrisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641156 (0.042):
pramuktāstaiśca raśmibhiḥ ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturudāreṇāvabhāsena (KpSū 48) sphuṭo 'bhūt, taiśca
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183067 (0.042):
tṛsāhasramahāsāhasrī lokadhātur udāreṇāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / ye cāsyāṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251629 (0.042):
raśmijālaṃ pramuñcati sma / tena ca raśmijvālenāyaṃ / trisāhasramahāsāhasralokadhātur avabhāsitaḥ / sphuṭīkṛto 'bhūt / yāvanti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081830 (0.042):
puṣpāṇi prāvarṣurdivyāni ca tūryāṇi pravādayāmāsuḥ / sarve / cāsmiṃstrisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvā buddhānubhāvena divyasukhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890159 (0.043):
01206 yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712744 (0.043):
smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad
mahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt // / [Page 7] / atha ratnavairocano nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahānimittaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880716 (0.006):
sarvaścāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2913976 (0.009):
/ punaraparaṃ mahāmate yena samyagjñānena bodhisattvo mahāsattvo na nāma / bhāvīkaroti, na ca nimittamabhāvīkaroti /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636208 (0.018):
tadā nānāvarṇaraśmayo niścaritā yatprabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / tena cāvabhāsena lokāntarikā aghā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897890 (0.018):
prāmuñcadyayā prabhayā ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / tena cāvabhāsena yā api
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748652 (0.018):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur mahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt* pūrvasyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636455 (0.023):
atha ratnavairocano nāma bodhisattvo mahāsattvastaṃ mahānimittaprātihāryaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589048 (0.024):
atha khalu tasyāṃ velāyāṃ mahāpratibhāno nāma bodhisattvo mahāsattvaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898692 (0.035):
atha khalu bhikṣavaḥ sahacittotpādadharmacakrapravartī nāma bodhisattvo / mahāsattvastasyāṃ velāyāṃ cakraṃ sarvaratnapratyuptaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183070 (0.038):
tṛsāhasramahāsāhasrī lokadhātur udāreṇāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / ye cāsyāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091358 (0.040):
/ ruciraketurnāma bodhisattvaḥ / suvarṇaprabhāsottamo nāma bodhisattvaḥ / / suvarṇagandho nāma bodhisattvaḥ / sadāprarudito nāma bodhisattvaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892800 (0.040):
01617 deśayati/ atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvaḥ / {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715367 (0.040):
dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvaḥ / mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055519 (0.040):
atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891129 (0.040):
dharmaṃ}} deśayati/ atha tatra lokadhātau / 01509 cāritramatir nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713704 (0.040):
bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau cāritramatir nāma / bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053791 (0.040):
atha tatra lokadhātau cāritramatir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679950 (0.041):
tasyāṃ ca parṣadi rahagarjito nāma bodhisattvo dvitīyaśca jyotiraśmirnāma / bodhisattvaḥ / atha vimalaguṇatejarājastathāgatastān bodhisattvān
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571976 (0.042):
smitaṃ prāviṣkaroti sma, yathāyaṃ trisāhasramahāsrāhasro / lokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / devā api manuṣyān paśyanti sma,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616681 (0.043):
khalu punaḥ kulaputrā yuṣmābhirevaṃ draṣṭavyam | tatkasya hetoḥ? ayaṃ sa / vairocanaraśmipratimaṇḍitadhvajarājo nāma bodhisattvo mahāsattvastena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974714 (0.044):
26813 manasikāreṇa avirahito bodhisattvo mahāsattva iti/ / 26814 atha khalu bhagavān āyuṣmate shūtaye sādhukāram adāt/ sādhu sādhu
prātihāryaṃ dṛṣṭvā sahasā sthāyaikāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636466 (0.0):
atha ratnavairocano nāma bodhisattvo mahāsattvastaṃ mahānimittaprātihāryaṃ / dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367489 (0.019):
mahāsattvaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11375748 (0.019):
atha mañjuśrīḥ kumārabhūto utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavataḥ śākyamuneḥ siṃhāsanaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379848 (0.019):
evamukte bhagavān mañjuśrīḥ kumārabhūto utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11435229 (0.019):
'bhūt / sanniṣaṇṇaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11454938 (0.019):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūto bodhisattvotthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, kṛtakaratalāñjalipuṭo
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11456434 (0.019):
utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524361 (0.019):
atha khalv āyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃśam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799578 (0.027):
___atha khalv āyuṣmān uruvilvākāśyapo utthāyāsanāto ekāṃśam uttarāsaṃgaṃ / kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626849 (0.044):
nayanābhyām ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9833033 (0.044):
mīmāṃsayeyam / atha rājā kṣatriyo mūrdhābhiṣikta ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya dakṣiṇena pāṇinā taddivyaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845796 (0.044):
atha khalvāyuṣmānānandaḥ utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9895647 (0.044):
atha khalu śikhī mahābrahmā ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406333 (0.044):
atha khalvānanda sa dharmākaro bhikṣurutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yenāsau
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994363 (0.050):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512920 (0.050):
atha khalvāyuṣmān ānaṃda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāṃjaliṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21849062 (0.050):
atha khalv āyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038208 (0.057):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072976 (0.057):
atha khalv āyuṣmān ānandaḥ samutthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141906 (0.0):
samuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102122 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102236 (0.0):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046842 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059595 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamayya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658976 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359533 (0.0):
dharmarājaputro buddhānubhāvenotthāyāsanād ekaṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361551 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250250 (0.0):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552240 (0.0):
098.026. atha lūhasudatto gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552448 (0.0):
prāṇinām? atha rājā prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721238 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya gāthābhir bhagavatam abhyaṣṭāvīt /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098765 (0.0):
mahāsattva utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100101 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636466 (0.0):
dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636473 (0.0):
dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845804 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānandaḥ utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938858 (0.0):
atha vaiśramaṇo mahārājo 'bhyudgamyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367494 (0.0):
mahāsattvaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379854 (0.0):
evamukte bhagavān mañjuśrīḥ kumārabhūto utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena
praṇamya bhagavantam etad avocat / paramāścaryābhūt tatprāpto 'haṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629531 (2.384):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat*: adhivāsayatu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664447 (2.384):
buddhaṃ bhagavantaṃ padbhyāṃ saṃprasthitam* | tato rathād avatīrya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: pratigṛhyatāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359534 (2.384):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantam etad avocat - deśayatu bhagavaṃs teṣāṃ tathāgatānāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361555 (2.384):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat - bhaviṣyanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471631 (2.384):
athāgnidatto brāhmaṇarāja utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480319 (2.384):
atha rājā prasenajit kosalaḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535527 (2.384):
kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat yadi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552241 (2.384):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantamidamavocat alpotsuko bhagavān bhavatu/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552347 (2.384):
kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat alpotsuko
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558125 (2.384):
117.005. anāthapiṇḍado gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582311 (2.384):
yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297206 (2.384):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpyā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat // bhagavan kasmin
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100103 (2.384):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636474 (2.384):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454273 (2.384):
kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat ||)
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11435238 (2.384):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat yo hi bhagavaṃ mañjuśriyā kumārabhūtena krodharājā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218029 (2.384):
NidSa 9.3 athānyataro bhikṣur utthāyāsanād ekāmsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733603 (2.384):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656658 (2.384):
pravaritvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252608 (2.384):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayaḥ? smitasya
bhagavan kuta ime raśmaya āgatāḥ? kasyaiṣa viṣayaprabhāvaḥ? ko 'tra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636487 (0.0):
paramāścaryādbhutaprāpto 'haṃ bhagavan
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098775 (,0.043):
bhagavantametadavocat - paramāścaryādbhutaprāpto 'haṃ bhagavan / kuta ime / raśmayaḥ samāgacchanti sma? kasyaiṣa tathāgatasya viṣayaprabhāvaḥ? iti /"
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103969 (0.064):
kuto bhagavan raśmaya āgacchanti? bhagavānāha - eṣa kulaputra
hetupratyayo bhaviṣyati? / bhagavān āha / asti kulaputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi, ito
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636532 (0.0):
ratnavairocanaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat / / asti kulaputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893279 (5.960):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti / kulaputra / 01701 itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056034 (0.019):
avocat: asti kulaputra itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055139 (0.032):
avocat: asti kulaputretaḥ paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890353 (0.034):
01303 ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat/ asti / kulaputra / 01304 itaḥ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053009 (0.034):
asti kulaputretaḥ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28612587 (0.038):
avaivartikā bhavantyanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / api tu khalu punarme / kulaputra, pūrvasyāṃ diśi tathāgatā āgatya iha ratnāsane niṣadya dharmaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063170 (0.039):
gaccha tvaṃ kulaputra pūrvasyāṃ diśi / tataḥ prajñāpāramitāṃ śroṣyasi /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892860 (0.040):
01618 asti kulaputra ita uttarapūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715427 (0.040):
etad avocat asti kulaputra ita uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892024 (0.048):
01606 asti kulaputra ito dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714594 (0.048):
tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra ito / dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891606 (0.050):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti / kulaputra ito / 01516 dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714176 (0.050):
etad avocat asti kulaputra ito dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586556 (0.050):
kaḥ khalvatra heturbhaviṣyati, kaḥ pratyaya iti? atha khalu bhagavāṃsteṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640555 (0.051):
kalyāṇamitraparigraheṇa ca / so 'vocat ahaṃ kulaputra pūrvasyāṃ diśi / śrīgarbhavatyā lokadhātorāgacchāmi samantaśrīsaṃbhavasya tathāgatasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636495 (0.052):
kasyaiṣa prabhāvaḥ?, ko nvatra bhagavan hetuḥ?, kaḥ pratyayo bhaviṣyati? / atha khalu bhagavān ratnavairocanaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat "
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054268 (0.052):
avocat: asti kulaputreto dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892443 (0.054):
01612 kulaputra itaḥ paścimottarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān
buddhakṣetrakoṭīśatasahasragaṅgānadīvālukāsamān buddhakṣetrān atikramya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636543 (0.0):
asti kulaputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7667940 (0.018):
diśīto buddhakṣetrādekagaṅgānadīvālikāsamān buddhakṣetrānatikramya tatra
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583413 (0.040):
rajāṃsi māṃsacakṣurgocarāṇi syuḥ | koṭiśatasahasra / gaṃgānadīvālukāsameṣvasaṃkhyeyeṣu trisāhasramahāsāhasralokadhātuṣuyāvantaḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837464 (0.041):
ūrdhvāyāṃ diśi koṭīśatasahasraṃ gaṃgānadīvālikāsamāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651946 (0.043):
dvitīye pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi koṭīśatasahasraṃ gaṅgānadīvālikāsamāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651560 (0.043):
gaṅgānadīvālikāsaṃkhyeye purimāyāṃ diśi daśagaṅgānadīvālikāsamān / buddhakṣetraparamāṇurajaḥsamāllokadhātūnatikramya tatrānimiṣā nāma
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7824934 (0.046):
drakṣyati / adhastāddiśi koṭīśataṃ gaṃgānadībālukāsamān buddhān bhagavataḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475924 (0.047):
ṛddhyanubhāvenānekāni koṭīniyutasahasrāṇi gaṅgānadīvālukā[samāni]
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2587305 (0.049):
niyutakoṭiśatasahasragaṃgānadībālukāvadasaṃkhyeyeṣu kalpeṣu
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183390 (0.049):
riddhyanubhāvenānekāni koṭīniyutasahasrāṇi gaṃgānadīvālukādhikāni
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17102730 (0.053):
bodhisatvā āgacchanti; 7. ūrdhvāyāṃ diśi / koṭīśatasahasragaṃgānadībālikāsamā bodhisatvā āgacchanti; 8. te cāgatāgatā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409431 (0.054):
samantādgaṅgānadīvālukopamāni yāvadbuddhakṣetrakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837610 (0.054):
koṭīniyutaśatasahasragaṃgānadīvālikāsamā bodhisattvā mahāsattvā dṛṣṭāḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413884 (0.055):
sphuṭamabhūt | tena khalu punaḥ samayena sarvatra / koṭīśatasahasrabuddhakṣetrāṇāṃ ye kecitkālaparvatā vā ratnaparvatā vā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648877 (0.055):
paścimāyāṃ diśi koṭīśatasahasrabuddhakṣetrāṇāṃ atikramya indrasuvirājitā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499215 (0.056):
paścime digbhāge ito buddhakṣetraṃ koṭiśatasahasraṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687517 (0.056):
śāriputra paścime digbhāga ito buddhakṣetraṃ koṭiśatasahasraṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601710 (0.056):
buddhakṣetrakoṭīniyutaśatasahasraparamāṇurajaḥsamānapi,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634603 (0.056):
daśānabhilāpyabuddhakṣetrakoṭīniyutaśatasahasraparamāṇurajaḥsameṣu
padmā nāma lokadhātu nānāguṇaratnavibhūṣitā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636547 (0.016):
buddhakṣetrakoṭīśatasahasragaṅgānadīvālukāsamān buddhakṣetrān atikramya / padmā nāma lokadhāturnānāguṇavibhūṣitā nānāpuṣpasamīritā nānāgandhaiśca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857626 (0.039):
nānāratnavibhūṣitāt BrP_73.38d / nānāratnavibhūṣite BrP_26.28b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16304621 (0.043):
nānāratnavibhūṣitam HV_App.I,42B.1119b / nānāratnavibhūṣitān HV_46.13b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800310 (0.043):
nānāratnavibhūṣitān HV_46.13b / nānāratnasamācitaḥ HV_13.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237659 (0.046):
nānāratnavicitritaiḥ SvaT_10.662d / nānāratnavibhūṣite SvaT_10.1009d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857634 (0.048):
nānāratnavibhūṣitaiḥ BrP_68.18b / nānāratnavibhūṣitaiḥ BrP_68.25d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857619 (0.048):
nānāratnavicitritam BrP_108.9b / nānāratnavicitritam BrP_108.13b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17140089 (0.052):
nānāratnavibhūṣitam Ram_2,29.8b / nānāratnavibhūṣitām Ram_3,36.21b
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652420 (0.053):
nānāratnamālā nānāratnābharaṇālaṅkārālaṅkṛtā nānāmālyebhyo
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857664 (0.061):
nānāratnopaśobhitam BrP_36.60b / nānāratnopaśobhitam BrP_41.14d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16304635 (0.062):
nānāratnasamācitaḥ HV_13.14d / nānāratnasahasrāṇāṃ HV_App.I,42.212a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25078085 (0.064):
nānāratnavibhūṣitam HV_App.I,42B.1119b / nānāratnavibhṛṣite HV_App.I,41.574**44:5b
nānāratnakūṭāgārādivṛkṣapuṣpakariṇyupaśobhitā / yatraikajātipratibaddhā
bodhisattvāḥ padmottaratathāgataḥ sakāśad dharmaṃ śṛṇvanti / tatra
lokadhātau indro nāma mahābodhivṛkṣaratnamayāny asti / tasya mūle
koṭīśatasahasrasuvarṇapatraratnamayapadmo 'sti / tatrādyarātrau
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28684310 (0.035):
madhyābhinyastakeśālaṃkāraṃ koṭīśatasahasrapatraratnapadmasaṃdarśitaṃ
padmottareṇārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234644 (0.032):
abhisaṃbuddhya sarvavāsanānusaṃdhikleśakṣayāt tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya dharmacakraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799107 (0.032):
sattvam upalabhate na sattvaprajñaptiṃ, tadyathāpi nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya dharmacakraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002544 (0.033):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114873 (0.040):
tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhya na kaścid dharmo upalabdho yo 'rthaṃ vā kuryād anarthaṃ vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629261 (0.045):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, / anuttarāṃ ca samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalakṣaṇānāṃ prabhedaḥ kṛto,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828480 (0.047):
bhagavān āha: yadi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate tadābhisaṃbudhya dharmāṇāṃ vyavasthānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051545 (0.047):
ṣaḍbhyaḥ pāramitābhyaḥ / aham api subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha / etarhyanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ / mamāpi hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038825 (0.049):
idamapyarthavaśaṃ saṃpaśyatastathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya (Vaidya / 152) anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhamātrasya bodhimaṇḍe niṣaṇṇasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801158 (0.050):
avigamenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya tathāgato 'rhan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090656 (0.050):
yastathāgatenānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | bhagavānāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090087 (0.052):
anutpādo yaḥ paramārthaḥ | yaḥ kaścitsubhūte evaṃ vadet - tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddheti, sa vitathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234868 (0.052):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579475 (0.052):
mahābhijñājñānābhibhūstathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | samanantarābhisaṃbuddhaṃ ca taṃ viditvā ye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029150 (0.053):
samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ samyakasaṃbodhim abhisaṃbuddho 'nuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090035 (0.054):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nāsti sa kaściddharmo yo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ, tasmādahaṃ dīpaṃkareṇa tathāgatena vyākṛta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107343 (0.055):
upādāya. yāvad bodhimaṇḍaniṣaṇṇasya. yathaiva tathāgatasya arhata / samyaksaṃbuddhasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya na
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579279 (0.055):
bhagavān mahābhijñānābhibhūstathāgato 'nabhisaṃbuddho 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhiṃ bodhimaṇḍavarāgragrata eva sarvāṃ mārasenāṃ prābhañjīt
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527955 (0.057):
api tv eṣa sa tathāgato 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddha, etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155035 (0.059):
sarvatathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhya sarvasattvānām abhayāyāvairāyāsapannāya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090108 (0.060):
nāsti subhūte sa kaściddharmo yastathāgatena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | yaśca subhūte tathāgatena dharmo
sarvalokadhātubhyaḥ āgatā bodhisattvās tāṃ pūjayitvā tatra sthitāḥ /
[Page 8] / atha padmottaratathāgatas teṣāṃ āśayānuśayaṃ jñātvā bahujanahitāya sukhāya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995130 (1.788):
sarvabuddhabodhisattvanamaskṛtam idaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112837 (1.788):
bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya hitāya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112910 (1.788):
carata bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613210 (1.788):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613261 (1.788):
samyaksaṃbodhaye vyākṛto taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638266 (1.788):
bhaveyaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638456 (1.788):
samyaksaṃbodhaye vyākṛto tad bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638504 (1.788):
anuttarāye samyaksaṃbodhaye vyākṛto taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679151 (1.788):
duḥkhanirodhagāminī pratipad iti taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697313 (1.788):
dhārayiṣyanti bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697485 (1.788):
śrutvā tathatvāya dhārayiṣyanti / taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18704014 (1.788):
nirdiśatu taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18752989 (1.788):
parinirvṛtā parinirvāpema / evam etaṃ bhaveya bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasya arthāya hitāya sukhāya
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142656 (0.004):
sarvabodhisattva namaskṛtamidaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031539 (0.004):
samyaksaṃbuddhā daśadiśi loke tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya, hitāya sukhāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836516 (0.004):
bahujanahitāya [bahujanasukhāya] lokānukampāyai arthāya hitāya sukhāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843914 (0.004):
kalyāṇaṃ veditavyamātmahitāya parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāyai cārthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇāṃ samādānato
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898423 (0.004):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612999 (0.004):
āśvasto āśvāseyaṃ parinirvṛto parinirvāpayeyaṃ taṃ bhaveyaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya devānāṃ ca
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11398981 (0.004):
manyase tad bhaviṣyati / bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai
lokānukampāya devamanuṣyāṇāñ ca hitāya mahāyānasya paripūraṇārtham
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11456584 (0.016):
suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te sarvasattvānāmarthāya hitāya / sukhāya lokānukampāyai devamanuṣyāṇāṃ ca
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995130 (0.021):
sarvabuddhabodhisattvanamaskṛtam idaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112842 (0.021):
bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya hitāya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112915 (0.021):
carata bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613210 (0.021):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613261 (0.021):
samyaksaṃbodhaye vyākṛto taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638266 (0.021):
bhaveyaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638456 (0.021):
samyaksaṃbodhaye vyākṛto tad bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638504 (0.021):
anuttarāye samyaksaṃbodhaye vyākṛto taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679151 (0.021):
duḥkhanirodhagāminī pratipad iti taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697313 (0.021):
dhārayiṣyanti bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697485 (0.021):
śrutvā tathatvāya dhārayiṣyanti / taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18704014 (0.021):
nirdiśatu taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18752989 (0.021):
parinirvṛtā parinirvāpema / evam etaṃ bhaveya bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasya arthāya hitāya sukhāya
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142656 (0.026):
sarvabodhisattva namaskṛtamidaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836521 (0.026):
bahujanahitāya [bahujanasukhāya] lokānukampāyai arthāya hitāya sukhāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843919 (0.026):
kalyāṇaṃ veditavyamātmahitāya parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāyai cārthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇāṃ samādānato
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898423 (0.026):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612999 (0.026):
āśvasto āśvāseyaṃ parinirvṛto parinirvāpayeyaṃ taṃ bhaveyaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya devānāṃ ca
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11398981 (0.026):
manyase tad bhaviṣyati / bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai
avaivartikadharmacakraṃ pravartitavān / bodhisattva āha / bhagavan kiyac
ciraṃ sā lokadhātuḥ padmottaras tathāgatas tiṣṭhati saddharmaṃ vā /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637722 (0.035):
bhagavan sā padmā lokadhātuḥ?, (KpSū 18) kiyacciramasau
bhagavān āha / bhaviṣyati kulaputra padmottarasya tathāgatasyāyuṣpramāṇaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637880 (0.052):
yāpayato dharmaṃ ca deśayataḥ / padmottarasya kulaputra tathāgatasyārhataḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637863 (0.054):
lokadhāturbodhisattvairākīrṇā / padmottarasya kulaputra tathāgatasyārhataḥ
triṃśadantarakalpāni, saddharmaṃ daśāntarakalpāṇ sthāsyati, ye yatra jātā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578464 (0.059):
antarakalpānāyuṣpramāṇaṃ bhaviṣyati | viṃḥatiṃ cāsya antarakalpān / saddharmaḥ sthāsyati | viṃḥatimevāntarakalpān saddharmapratirūpakaḥ
bodhisattvās teṣāṃ catvāriṃśadantarakalpāyuṣpramāṇaṃ / pūrvañ ca kulaputra
sā lokadhātuś candanā nāma babhūva / na tv evaṃ pariśuddhā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637912 (0.0):
pūrvaṃ ca kulaputra sā padmā lokadhātuścandanā nāma babhūva, na tvevaṃ
nākīrṇaśuddhasattvā yathaitarhi sā lokadhātuḥ / kulaputra candanāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637927 (5.960):
pariśuddhābhūnna tvevam ākīrṇā śuddhasattvairbabhūva yathaitarhi padmā / lokadhātuḥ / candanāyāṃ kulaputra lokadhātau candrottamo nāmābhūt
lokadhātau candrottamo nāmābhūt tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho yāvat sa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637931 (0.0):
lokadhātuḥ / candanāyāṃ kulaputra lokadhātau candrottamo nāmābhūt
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675900 (0.027):
sahetukṛṣṇavidhvaṃsanarājo nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / yāvad buddho bhagavān / prajñārciḥsaṃkopitadaṣṭo (KpSū 357) nāma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589119 (0.027):
lokadhātukoṭīnayutaśatasahasrāṇyatikramya ratnaviśuddhā nāma lokadhātuḥ | / tasyāṃ prabhūtaratno nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'bhūt |
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109428 (0.027):
tathāgatānāṃ sakāśātsacālaṃbāpi (?) śrutā / tadā ratnottamo nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675937 (0.031):
sūryagarbhārcivimalendro nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7672053 (0.032):
jñānakusumavirajasamucchrayabodhīśvaro nāma babhūva tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho bhagavān, pañcacatvāriṃśadvarṣāṇi buddhakāryaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653409 (0.035):
prabhāsavirajaḥsamucchrayagandheśvararājo nāma tathāgato bhaviṣyasi arhan / samyaksaṃbuddho yāvad buddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654044 (0.035):
jñānavajravijṛmbhiteśvaraketurnāma bhaviṣyasi tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho yāvadbuddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656423 (0.035):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, suvarṇapuṣpo nāma bhaviṣyasi tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho yāvadbuddho bhagavān /"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234927 (0.036):
apratiṣṭhitamānasaḥ sa khalu punas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ sa na
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958178 (0.037):
'vetya buddhe prasādena samanvāgato bhavati - ityapi sa bhagavāṃstathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17089736 (0.037):
nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha iti. 5. bhagavān āha: ahaṃ te
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694176 (0.039):
yāme tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase, padmottaro nāma / bhaviṣyasi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ / tatkāle ye bodhisattvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050219 (0.040):
āha: na punar bhagavaṃ sarvadharmaviṣayavaśavarttī tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhaḥ? / bhagavān āha: syāt sarvadharmaviṣayavaśavarttī tathāgato 'rhan
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6595376 (0.040):
bhavati, tadā tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'pyārāgitaḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17089711 (0.041):
tathāgatā āhuḥ: padmagarbho nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho ya iha
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638049 (0.041):
tatkālaṃ te bodhisattvā mahāsattvā yena candrottamastathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho bhagavāṃstenopajagmuḥ, upetya candrottamasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616614 (0.041):
ca vaidūryamayī sā vistīrṇavatī lokadhāturbhaviṣyati | evamacintyaḥ sa / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhaviṣyati | syāt khalu punaḥ kulaputrāḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108403 (0.043):
pūrvavad yāvat tathāgato bhavaty arhan samyaksaṃbuddho vighuṣṭaśabdo loke
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582771 (0.043):
samyaksaṃbuddhaḥ siṃhadhvajaśca nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ |
cāpi viṃśatyantarakalpān dharmaṃ deśayitavān / tasya parinirvāṇakālasamaye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637957 (0.032):
bhagavān, sa cāpi viṃśatyantarakalpān dharmaṃ deśitavān /
cāpy ekatyā bodhisattvāḥ praṇidhānavaśenānyadbuddhakṣetraṃ saṃkrāntāḥ / ye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637966 (0.016):
parinirvāṇakālasamaye (KpSū 20) cāpyekatyā bodhisattvāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641525 (0.061):
bhagavān āha / praṇidhānavaśena kulaputra bodhisattvāḥ pariśuddhaṃ / buddhakṣetraṃ parigṛhṇanti
cāvaśiṣṭā bodhisattvānām etad abhavat / adyarātrau madhyame yāme
candrottamas tathāgataḥ parinirvāsyati tasya daśāntarakalpān saddharmaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637985 (0.0):
parinirvṛtasya bhagavato daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati / kaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637888 (0.022):
samyaksaṃbuddhasya parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694156 (0.022):
kulaputra mama parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati;
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578731 (0.026):
catvāriṃśacca antarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | catvāriṃśadeva / antarakalpān saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati ||
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577629 (0.027):
cāsyāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān / saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati | taccāsya buddhakṣetraṃ śuddhaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578133 (0.027):
| viṃśatiṃ cāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān / saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati | sa ca bhagavān vaihāyasamantarīkḥe
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568138 (0.029):
tasya khalu punaḥ śāriputra padmaprabhasya tathāgatasya parinirvṛtasya / dvātriṃśadantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | tatastasya tasmin saddharme
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578470 (0.031):
saddharmaḥ sthāsyati | viṃḥatimevāntarakalpān saddharmapratirūpakaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649068 (0.047):
parinirvṛtasya saptāntarakalpāṃ saddharmaḥ sthāsyati, tasmiṃśca saddharme
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591726 (0.053):
devarājasya khalu punarbhikṣavastathāgatasya parinirvṛtasya / viṃśatyantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | na ca śarīraṃ dhātubhedena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638014 (0.054):
vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra mama parinirvṛtasya / daśābhyantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati / rātryāḥ prathame yāme mama"
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568146 (0.058):
kṣīṇe dvātriṃśadantarakalpān saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
sthāsyati / kaḥ saddharmāntardhānasyānantaram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568138 (0.030):
dvātriṃśadantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | tatastasya tasmin saddharme
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797093 (0.046):
dharmaṃ śṛṇoti, sa na jātu vipraṇasyati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate, sattvāṃś ca paripācayati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027004 (0.046):
dṛṣṭvā buddhānusmṛtiṃ pratilapsyate. tasya sā buddhānusmṛtir nocchetsyate / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. evaṃ yāvat samantād
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578731 (0.047):
catvāriṃśacca antarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | catvāriṃśadeva / antarakalpān saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati ||
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866051 (0.047):
samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate / punarbodhisattvo vaśitāprāptaḥ sarvāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863419 (0.047):
tadanyeṣāṃ sattvānāṃ bodhivimuktisāmānyopagamanapariharṣaṇārtham / / punaranuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya brahmādhyeṣaṇāṃ pratīkṣate /
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454431 (0.047):
pratilapsyate | ksipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyata iti || / AśP 20. atha bhagavān vajramuṣṭir mahāsamayavajramudrāparigraha imam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577629 (0.047):
cāsyāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān / saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati | taccāsya buddhakṣetraṃ śuddhaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578133 (0.047):
bhaviḥyanti | tasya ca bhagavato dvādaśāntarakalpānāyuḥpramāṇaṃ bhaviḥyati / | viṃśatiṃ cāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656562 (0.048):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108880 (0.051):
utpādayati. sarvakuśalaparyeṣṭyāṃ yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? tathā hi tasyaivaṃ bhavati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908671 (0.051):
08017 na nivartate yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802569 (0.051):
udgṛhya dhārayanti, na ca jātu vipraṇāśayanti yāvan nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019338 (0.051):
te sarve 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpān kāyasucaritaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019583 (0.051):
trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu sattvāḥ, te sarve anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhanto
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008063 (0.052):
cetasā [Tib. 243b] bahulaṃ vyahārṣaṃ. tato 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīti adhyajñāsiṣaṃ. asmin khalu punar dharmaparyāye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568146 (0.052):
kṣīṇe dvātriṃśadantarakalpān saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040439 (0.052):
pariśodhya āyuhsaṃskārān adhiṣṭāya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate. buddhanetriṃ na vyavacchinnatti yaduta prakṛtiśūnyatāṃ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649494 (0.052):
tasya cittaṃ na vikṣipyate bodhimanasikārād yāvad anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate, tasya bodhisattvasya mahāsattvasya
abhisaṃbhotsyate? / [Page 9] / tena khalu punaḥ samayena gaganamudro nāma bodhisattvaḥ sa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637998 (0.0):
saddharmāntardhānasyānantaramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate? / tena khalu punaḥ samayena gaganamudro nāma bodhisattvaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28612921 (0.041):
sudhana āha kiyaccireṇa ārye tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase? āha na khalu kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656391 (0.045):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818009 (0.045):
yasmāt subhūte sarvadharmāḥ śūnyās tad bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, api tu khalu subhūte yad evaṃ vadasi,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815034 (0.049):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām upāyakauśalyenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. / atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047083 (0.049):
buddhairbhagavadbhiryāvannānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate // / atha khalvāyuṣmata ānandasyaitadabhūt ye tatrākṣobhyasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233522 (0.052):
saṃpraharṣitāḥ samādāpitā niveśitāḥ pratiṣṭhāpitā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante. / atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: tena hi
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454227 (0.053):
āgantukair lepaṃ yāsyati | kṣipraṃ cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyata iti || / AśP 15. atha bhagavān avalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva imam
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454432 (0.053):
pratilapsyate | ksipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyata iti || / AśP 20. atha bhagavān vajramuṣṭir mahāsamayavajramudrāparigraha imam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648845 (0.054):
bhagavan buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / / atha khalu kulaputra ratnagarbhastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho rājño"
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599485 (0.054):
ahamapyaprameyāsaṃkhyeyakalpakoṭīnayutaśatasahasrābhisaṃbuddha / imāmanuttarāṃ samyaksaṃbodhim | api tu khalu punaḥ kulaputrāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568091 (0.054):
parinirvāsyati | ayaṃ bhikṣavo dhṛtiparipūrṇo bodhisattvo mahāsattvo / mamānantaramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate |
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527166 (0.054):
aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / atha khalv ānanda sa dharmākaro bhikṣur imān evaṃrūpān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6562081 (0.056):
bhikṣavaḥ śrīgarbho bodhisattvo mamānantaramanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate | vimalanetro nāma tathogato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247915 (0.057):
samanupaśyati, prajñāpāramitām api na samanupaśyati, anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyata iti na samanupaśyati. / tasya khalu punar bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025988 (0.057):
kariṣyati tathāgatadarśanavandanaparyupāsanopasthānaṃ yāvannānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddha iti // / atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat dūrataḥ sa bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797850 (0.058):
virahito bhavati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, / (PSP_6 8:27) sa iha sarvākārajñatāyāṃ caran sarvākārajñatām abhinirharati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099615 (0.058):
samanupaśyati. prajñāpāramitām api na samanupasyati. anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya ity api na samanupaśyati. tasya khalu punar
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067584 (0.058):
kulaputrasyaivaṃrūpā ṛddhivikurvaṇā, kiṃ punaryadāyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho bhaviṣyatīti // / atha khalu tāni śreṣṭhidārikāpūrvaṃgamāni pañca dārikāśatāni dharmodgate
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatena vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638008 (0.014):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra mama parinirvṛtasya"
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092984 (0.054):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau [f.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093192 (0.054):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238402 (0.054):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ / kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238628 (0.054):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650523 (0.064):
tvaṃ kulaputra vyākṛto na tvam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, kiṃ te
kulaputra mama parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati;
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637888 (0.0):
samyaksaṃbuddhasya parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638017 (0.0):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra mama parinirvṛtasya"
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694125 (0.022):
candrottamas tathāgataḥ parinirvāsyati tasya daśāntarakalpān saddharmaḥ / sthāsyati / kaḥ saddharmāntardhānasyānantaram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591726 (0.025):
devarājasya khalu punarbhikṣavastathāgatasya parinirvṛtasya / viṃśatyantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | na ca śarīraṃ dhātubhedena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568138 (0.027):
tasya khalu punaḥ śāriputra padmaprabhasya tathāgatasya parinirvṛtasya / dvātriṃśadantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | tatastasya tasmin saddharme
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637984 (0.028):
parinirvṛtasya bhagavato daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati / kaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649067 (0.039):
parinirvṛtasya saptāntarakalpāṃ saddharmaḥ sthāsyati, tasmiṃśca saddharme
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650523 (0.048):
tvaṃ kulaputra vyākṛto na tvam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, kiṃ te
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578728 (0.055):
bodhisattvaiśca | caturviśatiṃ cāsya antarakalpānāyuṣpramāṇaṃ bhaviṣyati | / catvāriṃśacca antarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | catvāriṃśadeva
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577626 (0.057):
bhagavān | dvādaśa cāsyāntarakalpānāyuṣpramāṇaṃ bhaviṣyati | viṃśatiṃ / cāsyāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578130 (0.057):
| viṃśatiṃ cāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati | viṃśatimevāntarakalpān / saddharmapratirūpakaḥ sthāsyati | sa ca bhagavān vaihāyasamantarīkḥe
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711199 (0.063):
sattvavinayena īdṛśena śrāvakapratyekabuddhabodhisattvasaṃnipātena / tasya / parinirvṛtasya iyataḥ kalpān saddharmaḥ sthāsyati, iyān samartho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296739 (0.063):
atha bhagavān āha // bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra dhātuśikharanāmalokadhātor
rātryāḥ prathame yāme me saddharmāntarahāsyati, tatraiva rātryāḥ paścime
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638019 (1.192):
daśābhyantarakalpān saddharmaḥ sthāsyati / rātryāḥ prathame yāme mama
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649600 (0.059):
/ yadāmitāyuṣastathāgatasya samyaksaṃbuddhasya rātryāḥ prathame yāme / saddharmo 'ntardhāsyati tasyāmeva rātryāṃ paścime yāme 'hamanuttarāṃ
yāme tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase, padmottaro nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638032 (0.0):
saddharmo 'ntarahāsyati, tatraiva rātryāḥ paścime yāme tvamanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649607 (0.014):
saddharmo 'ntardhāsyati tasyāmeva rātryāṃ paścime yāme 'hamanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656419 (0.027):
'ntarhite saptame dviase tvaṃ gandhahaste tatra lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, suvarṇapuṣpo nāma bhaviṣyasi tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7657412 (0.029):
sarvapaścimakastvamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, (KpSū 185)
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211173 (0.030):
bhaviṣyasi, tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211576 (0.030):
sarvajñatādharmāṇāṃ lābhī bhaviṣyasi, tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyase. tat kasya hetoḥ? prajñāpāramitā niryātā hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211665 (0.030):
lābhī bhaviṣyasi, yadā tvaṃ sarvajñatādharmāṇāṃ lābhī bhaviṣyasi, tadā / tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ kauśika kulaputro vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211762 (0.030):
bhaviṣyasi, tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211863 (0.030):
bhaviṣyasi. yadā tvaṃ sarvajñatādharmāṇāṃ lābhī bhaviṣyasi, tadā tvam / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ kauśika kulaputro vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212180 (0.030):
bhaviṣyasi. tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658599 (0.031):
196) prajāyāṃ sarvaprathamamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, / krakutsando nāma bhaviṣyasi tathāgato yāvadbuddho
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7659529 (0.031):
pañcakaṣāye kāle vardhamāne āyuṣi aśītivarṣasahasrikāyāṃ prajāyāmanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, maitreyo nāma bhaviṣyasi tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656563 (0.032):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660723 (0.036):
saddharme 'ntarhite 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, rocaśca / nāma tathāgato bhaviṣyasi yāvadbuddho bhagavān / ardhakalpaṃ ca te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656192 (0.037):
guṇavyūhayā saṃpannā yathā tvayā praṇidhānaṃ kṛtaṃ / tatra tvaṃ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, evamevākṣobhyo nāma bhaviṣyasi tathāgato
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28612920 (0.040):
sudhana āha kiyaccireṇa ārye tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase? āha na khalu kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643903 (0.044):
mahāsattvasya naivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti. tat kasya hetoḥ? ākāśasamā hi subhūte (PSP_4:131)
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212070 (0.046):
bhaviṣyasi, tadā tvam anuttarāṃ samyakṣaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. ayaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103856 (0.048):
bodhisattvajanma pratilapsyase / yāvadanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho bhaviṣyasi // / (Vaidya 277)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656391 (0.048):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
bhaviṣyasi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ / tatkāle ye bodhisattvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638034 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, padmottaro nāma bhaviṣyasi tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653410 (0.010):
prabhāsavirajaḥsamucchrayagandheśvararājo nāma tathāgato bhaviṣyasi arhan / samyaksaṃbuddho yāvad buddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654043 (0.010):
jñānavajravijṛmbhiteśvaraketurnāma bhaviṣyasi tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho yāvadbuddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656422 (0.010):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, suvarṇapuṣpo nāma bhaviṣyasi tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651965 (0.016):
tvaṃ bodhimabhisaṃbhotsyase, (KpSū 139) padmottaraśca nāma tathāgato / bhaviṣyasyarhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpanno yāvadbuddho bhagavān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6567863 (0.017):
paripūrya padmaprabho nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592943 (0.017):
pareṇa paratareṇa bodhisattvacaryāṃ paripūrya sarvasattvapriyadarśano nāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi vidyācaraṇasaṃpannaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593035 (0.017):
nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi vidhācaraṇasaṃpannaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658695 (0.018):
kanakamunirnāma tathāgato bhaviṣyasi arhan samyaksaṃbuddho vighuṣṭaśabdo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652242 (0.019):
lokadhātuḥ tatra tvaṃ bodhimabhisaṃbhotsyase, dharmavaśavartīśvararājo / nāma tathāgato bhaviṣyasyarhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpanno yāvad
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649115 (0.025):
mahārājanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, amitāyurnāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho bhaviṣyasi /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651286 (0.025):
samantadarśī nāma tathāgato bhaviṣyasi arhan samyaksaṃbuddhaḥ / evaṃrūpā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675937 (0.025):
sūryagarbhārcivimalendro nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / bhagavān / ayaṃ punaḥ saṃrocano gaṇanātikrāntaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648967 (0.029):
tatrācintyamatiguṇarājo nāma tathāgato bhaviṣyatyarhan samyaksaṃbuddho / / yathaivendraghoṣeśvararājasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675898 (0.030):
sahetukṛṣṇavidhvaṃsanarājo nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / yāvad buddho bhagavān / prajñārciḥsaṃkopitadaṣṭo (KpSū 357) nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649737 (0.031):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, samantaraśmyabhyudgataśrīkūṭarājo nāma / bhaviṣyasi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616614 (0.032):
ca vaidūryamayī sā vistīrṇavatī lokadhāturbhaviṣyati | evamacintyaḥ sa / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhaviṣyati | syāt khalu punaḥ kulaputrāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234927 (0.047):
apratiṣṭhitamānasaḥ sa khalu punas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ sa na
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9903594 (0.052):
mahāpuṇyatā / ante ca tathāgato bhaviṣyati arhan samyaksaṃbuddhaḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373652 (0.054):
nandimitramahāśrāvakas tatraiva kālasamaye nandiprabho nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyati | ānanda āha | kīdṛśaṃ bhagavan*
mahāsattvā yena candrottamas tathāgatas tenopajagmuḥ / upetya te sarve
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638047 (0.058):
tatkālaṃ te bodhisattvā mahāsattvā yena candrottamastathāgato 'rhan
nānāprakārair bodhisattvavikurvaiś candrottamasya pūjāṃ kṛtvā bhagavantam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6596558 (0.035):
pṛthivīvivarebhya unmajjatāṃ tathāgatāṃśca vandamānānāṃ / nānāprakārairbodhisattvastavairabhiṣṭuvatāṃ paripūrṇāḥ pañcāśadantarakalpā
etad avocan / icchāmo vayaṃ bhadanta bhagavann ime daśāntarakalpā nirodham
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638077 (0.016):
tathāgatasya pūjāṃ kṛtvā triskṛtvaśca pradakṣiṇīkṛtvā / bhagavantametadavocan icchāmo vayam bhadanta bhagavan nime"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638084 (0.033):
bhagavantametadavocan icchāmo vayam bhadanta bhagavan nime"
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089949 (0.042):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan / vayamapi bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājā ekaiko mahārājo vayaṃ pañcayakṣaśataparivārā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7830154 (0.058):
vicakṣuṣkaraṇāya; sarve ca te bhagavantametadavocanniha vayaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622260 (0.062):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavan evam āha, / na vayam atra āsvādaṃ labhāmaha ity utthāyāsanāt prakramiṣyanti, idam api
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530201 (0.064):
bhagavantamidamavocan labhema vayaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye
avahitena cittenātināmayituṃ / / tatra khalu kulaputra candrottamas tathāgato gaganamudraṃ bodhisattvam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638090 (1.192):
daśābhyantarakalpā nirodhamavahitena cittenātināmayituṃ /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638097 (0.053):
tatra khalu kulaputra candrottamastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / gaganamudraṃ bodhisattvam mahāsattvamāmantryaitadavocat udgṛhṇa tvaṃ"
āmantryaitad avocat / udgṛhṇa tvaṃ kulaputremaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638103 (0.0):
tatra khalu kulaputra candrottamastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / gaganamudraṃ bodhisattvam mahāsattvamāmantryaitadavocat udgṛhṇa tvaṃ"
sarvajñātākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ sarvātītānāgatais tathāgataiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638115 (0.0):
gaganamudraṃ bodhisattvam mahāsattvamāmantryaitadavocat udgṛhṇa tvaṃ / kulaputremaṃ sarvajñātākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679705 (0.045):
vandanāya paryupasanāya taṃ ca sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638150 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ deśayiṣyanti / tadyathā;
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638759 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ śravaṇārthāṃ / ye cātra bodhisattvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638837 (0.050):
bhagavāṃstān evam āha imaṃ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638940 (0.050):
bodhisattvā abhyāgatāḥ, imaṃ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638962 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ śroṣyanti, te sahaśravaṇena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638996 (0.050):
svādhyāyamānaśca bodhisattva imaṃ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639263 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ śrotuṃ //"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639304 (0.050):
sakāśādimān daśāntarakalpān imameva sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639390 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ deśayiṣyati / tatra yo bodhisattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639440 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ dharmaṃ deśāmānaṃ śroṣyanti te tasmin
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639511 (0.050):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ dharmaṃ deśayati, sarvabuddhakṣetreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257300 (0.051):
prajñāpāpāramitāyāṃ śikṣitvā tair atītānāgatapratyutpannais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694928 (0.051):
kulaputrātītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178556 (0.051):
atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192645 (0.051):
hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193049 (0.051):
śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193210 (0.051):
kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639187 (0.057):
ebhiḥ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaiścandrottamastathāgato
samyaksaṃbuddhair yauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ deśitaṃ / ye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638120 (0.016):
sarvātītānāgataistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairyauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ deśitaṃ, ye caitarhi
caitarhi daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhantas te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638129 (0.0):
samyaksaṃbuddhairyauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ deśitaṃ, ye caitarhi / daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722723 (0.028):
(4) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722749 (0.028):
(5) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722774 (0.028):
(6) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722799 (0.028):
(7) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722824 (0.028):
(8) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722849 (0.028):
(9) sacen mañjuśrīr bodhisattvo daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888352 (0.028):
tatkṣaṇameva daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvāstatkṣaṇaṃ tallavaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408090 (0.028):
sacenmañjuśrīḥ daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasattvā utpāṭitākṣā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3744688 (0.028):
yaḥ kaś cin mañjuśrīḥ kula putro vā kula duhitā vā daśasu dikṣu / sarva loka dhātuṣu sarva satva andha kāreṣu bandhane kruddhaḥ praveśayet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3745015 (0.028):
niyata a niyata avatāra mudrā sūtre * apy āha | sacen mañjuśrīr daśasu / dikṣu sarva loka dhātuṣu sarva satvā utpāṭita akṣā bhaveyuḥ parikalpam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941084 (0.028):
yaḥ kaścin mañjuśrīḥ kulaputro vā kuladuhitā vā daśasu dikṣu / sarvalokadhātuṣu sarvasatvāndhakāreṣu bandhane kruddhaḥ praveśayet | yaś
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941378 (0.028):
niyatāniyatāvatāramudrāsūtre 'py āha | sacen mañjuśrīr daśasu dikṣu / sarvalokadhātuṣu sarvasatvā utpāṭitākṣā bhaveyuḥ parikalpam upādāya | atha
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13878870 (0.028):
yaḥ kaścin mañjuśrīḥ kulaputro vā kuladuhitā vā daśasu dikṣu / sarvalokadhātuṣu sarvasatvândhakāreṣu bandhane kruddhaḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879182 (0.028):
sacen mañjuśrīr daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu sarvasatvôtpāṭitâkṣā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9879572 (0.028):
bodhisattvasya pūjākarmaṇe yāvanto daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829021 (0.033):
mahāsattvamāmantrayati (sma;) gaccha tvaṃ sarvaśūra daśasu dikṣu / sarvalokadhātuṣu bodhisattvānāṃ evaṃ vada / adya tathāgato rājagṛhe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252246 (0.034):
na tv eva yaḥ samantād daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu tathāgatān arhataḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28636752 (0.035):
daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣvekajātipratibaddhānāṃ tuṣitabhavanagatānāṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094498 (0.035):
āmantrayati sma: 2. gaccha tvaṃ sarvaśūra daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu, / bodhisatvānām evaṃ vada: 3. adya tathāgato rājagṛhe mahānagare dharman
'pi deśayanti / ye bhaviṣyanty anāgate 'dhvani buddhā bhagavantas te 'pi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638143 (0.0):
yāpayanti te 'pi buddho bhagavanto yauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ / deśayanti, ye 'pi te bhaviṣyantyanāgate 'dhvani buddhā bhagavantaste 'pi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040469 (0.007):
prakṛtiśūnyatā, ye 'pi te anāgate 'dhvani bhaviṣyanti buddhā bhagavantas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813419 (0.012):
uta prakṛtiśūnyatā, ye 'pi te 'nāgate 'dhvani bhaviṣyanti buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248366 (0.023):
abhisaṃbuddhāḥ. ye 'pi te bhagavan bhaviṣyanti anāgate 'dhvani buddhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060586 (0.036):
prajñāpāramitātaḥ / ye 'pi te ānanda anāgate 'dhvani buddhā bhagavanto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254540 (0.041):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ. ye 'pi te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani / tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'pīmām eva prajñāpāramitām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161908 (0.041):
āgamya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā ye 'pi te bhaviṣyanty / anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'py etām eva vidyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253366 (0.044):
samyaksaṃbodhiḥ. ye 'pi te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454068 (0.044):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ / (Bcp 204) ye 'pi te bhaviṣyanti / anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ, te 'pi imāmeva
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155004 (0.044):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā. ye 'pi te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani / tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās te 'py atraiva niṣadyānuttarāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587422 (0.051):
kīdṛśāḥ khalvapi te sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111259 (0.051):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyate. tasmiṃ samaye asaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu / ye buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti saddharmaṃ deśayaṃti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094215 (0.053):
dharmāḥ mātāpitarau bhūvan. ye 'pi te subhūte bhaviṣyanty anāgate 'dhvani / tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās teṣām api subhūte buddhānāṃ bhagavatām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031503 (0.053):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ / ye 'pi te subhūte / bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ (Vaidya 126) samyaksaṃbuddhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051490 (0.053):
bhagavatāmitonirjātaiva sarvajñatā, yaduta ṣaḍbhyaḥ pāramitābhyaḥ / ye 'pi / te subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239735 (0.053):
ime caiva saptatriṃśad bodhipakṣyā dharmā mātāpitarāv abhūtām. ye 'pi te / subhūte bhaviṣyanty anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016060 (0.057):
mahāmaitrī, yā ca mahākaruṇā, ye ca aprameyāsaṃkhyeyā buddhaguṇāḥ, ye ca / te buddhā bhagavanto dharmaṃ deśayiṣyanti, ye ca tasmin dharme śikṣiṣyante
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046583 (0.058):
diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn gacchati. tatra lokadhātuṣu ye buddhā / bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti tāṃ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026669 (0.061):
buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti tāṃś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026694 (0.061):
samantād daśasu dikṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti / dharmaṃ ca deśayanti tāṃś ca paśyati. tac cāsya darśanaṃ na naśyati. yāvad
yauvarājyābhiṣiktabodhisattvānāṃ deśayiṣyanti / tadyathā; / [Page 10] / jalijalini mahājalini phutke butke saṃmade mahāsaṃmade, devām aṭi caṭi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638166 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ deśayiṣyanti / tadyathā; / jalijalini mahājalini phutke butke sammade mahāsammade devāṃ aṭi caṭi ṭake
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28077221 (0.017):
viśvavārāmitīḍāmahai devāṃ īḍenyānnamasyāma namasyānyajāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638145 (0.017):
deśayanti, ye 'pi te bhaviṣyantyanāgate 'dhvani buddhā bhagavantaste 'pi / yauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāmimaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638136 (0.048):
yāpayanti te 'pi buddho bhagavanto yauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ / deśayanti, ye 'pi te bhaviṣyantyanāgate 'dhvani buddhā bhagavantaste 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239557 (0.056):
prasthāpayiṣyanti vivariṣyanti vibhajiṣyanti uttānīkariṣyanti / saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
ṭake ṭharaṭharkke amimakasi hili cili tili ruruke mahāruruke, jaya durjaye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638166 (0.0):
jalijalini mahājalini phutke butke sammade mahāsammade devāṃ aṭi caṭi ṭake
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043256 (0.023):
samantenāḍakovatyāṃ, aṇḍe maṇḍe tunde tutunde curke vukke, iriḍi miriḍi / niriḍi ciriḍi, hili hili, hulu hulu, mili mili, tule tatale svāhā.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042210 (0.023):
udukā ḍadukā karoḍukā ili mili tili mili, samantataḥ kṛtvā, hulu hulu hili
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12486946 (0.024):
samantabhadre / dharme dharme dharmake / japhale mitrānuphale phalavate / / gaṇe gaṇaparante / hili hili / hili hilike / jambhavate / ṭakaṭe ṭakante
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040534 (0.027):
hulu, vahulu vahulu, vosā dumbā dodumbā domadumbā, golāyā velāyā / parivelāyā, piśu piśu, hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638175 (0.035):
ṭharaṭhakke amimakasi (KpSū 22) hilicilitili ruruke mahāruruke jaye / durjaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi amūle ale amūlaparichinne
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324671 (0.036):
tili tili tili tili tili tili tili // ṣiṭi ṭape ṭaṭṛpe / olaṃbe mavisāre /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26987698 (0.038):
ṭhake | / ṭharake | / urumati | / rurumati | / turu | / hili mili |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753610 (0.038):
tad yathā | aṭṭe | baṭṭe | naṭṭe | kunaṭṭe | ṭake | ṭhake | ṭharake | / urumati | rurumati | turu | hili mili | sarva jña udupadagga [doubtful] |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949438 (0.038):
tad yathā | aṭṭe | baṭṭe | naṭṭe | kunaṭṭe | ṭake | ṭhake | ṭharake | / urumati | rurumati | turu | hili mili | sarvajñodupadagga [doubtful] |
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5200821 (0.041):
hiri / traguma / guma guma guma / hili hili / nili nili / mahānili
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472900 (0.043):
avāme / om vare om vare / parikuñja naṭa naṭa puskara vahaja lukha / khama / khama / ili mili / kili mili / kīrtivara / mudre mudre mukhe svāhā / evaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041481 (0.052):
navodakena sarvataḥ samantena nārāyaṇi pārāyaṇi haritāli kuntāli, ili / misti, kili misti, ili kili misti, ili me sidhyantu, drāmiḍā mantrapadāḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12486975 (0.053):
samadharme dharme / kucuru mucuru / acidra / cili cilili / cavaha / culu
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195936 (0.053):
gaṇabaraṃte / hili hili / hilā hilake / jaṃbhavate ṭakase ṭakaṃte /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221692 (0.054):
BP1.3.022b/ kāraṇaṃ kāraṇa.upete prāgjaye tu jayaṃ tathā// / BP1.3.023a/ bhayadṛṣṭa.udbhavā mithyā garhitā śāstravedibhiḥ/
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195966 (0.054):
/ candre / sama dharme / dharme / kucuru / mucuru / aciṭṭa cili cili /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043340 (0.056):
mātaṃgi, mālini hili hili, āgati gati, gauri gandhāri kauṣṭhikā vacari / vihāri, hili hili, kuṃje svāhā.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042239 (0.056):
culu culu, cala cala, cili cili, ciḍi ciḍi ciḍi ciḍi, śikhi śikhi śikhi
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508885 (0.060):
śelāyā hiśu / 5 hili hi mili mili tili tili culu culu mulu mulu mulu mulu mulu mulu mulu
jaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi, amūlaparichinne, mārasainya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638178 (0.0):
ṭharaṭhakke amimakasi (KpSū 22) hilicilitili ruruke mahāruruke jaye / durjaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi amūle ale amūlaparichinne
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638186 (1.192):
durjaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi amūle ale amūlaparichinne / mārasainya vitrāsane mukte muktapariśuddhe abhīte bhayamocane
vitrāsane, mukte muktapariśuddhe, abhite bhayamocane, bhāra charaṇā dānta
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638196 (0.0):
durjaye jayamati śānte śāntanirghoṣaṇi amūle ale amūlaparichinne / mārasainya vitrāsane mukte muktapariśuddhe abhīte bhayamocane
vidyāvidyā varuttame, nigrahaṃ parivādināṃ, dharmavādinām anugrahaṃ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638200 (0.0):
mārasainya vitrāsane mukte muktapariśuddhe abhīte bhayamocane / bhāradroharaṇā dānta vidyāvidyā varuttame, nigrahaṃ paravādināṃ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6873537 (0.054):
atha punaryatrāvidyāpakṛṣyamāṇā vidyā cotkṛṣyamāṇā kiṃviṣayā kiṃlakṣaṇā
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638211 (0.0):
bhāradroharaṇā dānta vidyāvidyā varuttame, nigrahaṃ paravādināṃ / dharmavādināmanugrahaṃ ārakṣā dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām
adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1 / buddhakāśaye amama nimama, avevi arthe arthani stīraṇe, lokādhimukte,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638225 (0.0):
dharmavādināmanugrahaṃ ārakṣā dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4980936 (0.032):
*{3/561: E2: sarvārtham, E4: sarvārthe, E6: sarvārtha}*
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694583 (0.055):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638352 (0.056):
lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ / pratisaṃvidāmadhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.057):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638315 (0.058):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ / adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694530 (0.059):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694557 (0.061):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
sandadha paribhāvane, caturṇām āryavaṃśānāṃ, adhimuktipadaprakāśanapadā /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638233 (0.0):
buddhakāśaye amama nimama avevi arthe arthani stīraṇe lokādhimukte / sandadha paribhāvane, caturṇāmāryavaṃśānāṃ adhimuktipadaprakāśanapadā /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050526 (0.031):
kecit srotaāpattiṃ sakṛdāgāmitāmanāgāmitāñca lipsanti | sarve te / caturṇāmāryasatyānābhisambuddhatvāt | ye hi kecit arhatāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050538 (0.044):
pratyekabuddhatāṃ buddhamārgañca lipsanti | sarve te / caturṇāmāryasatyānāmabhisambuddhatvāt | ato jñāyate na
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694421 (0.058):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694558 (0.062):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8 / cakravajre, maitra samāpade, krānte kete, karuṇa rudīkṣayi, prītirūpe
SjDh_2 / bhāṣithe bhāṣaṇe, dhāre dhārayati, gupte śubhaprabhe tatphale agraphale
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638245 (0.020):
bhāṣīthe bhāṣaṇe dhāre dhārayati gupte śubhe śubhaprade tatphale agraphale
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638236 (0.038):
sandadha paribhāvane, caturṇāmāryavaṃśānāṃ adhimuktipadaprakāśanapadā / / bhāṣīthe bhāṣaṇe dhāre dhārayati gupte śubhe śubhaprade tatphale agraphale
niṣphale nilaha amukta amukta nirmukte, atravita vimuktavati, vilaphala,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638254 (0.0):
bhāṣīthe bhāṣaṇe dhāre dhārayati gupte śubhe śubhaprade tatphale agraphale / 'niṣphale nilaha samukta amukta nirmukte atravita vimuktavati vilaphala
ayukta iviti, yiviti ratitula, tulamaṃ ahiṃsāma itivāva, atvānatvāna
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638264 (0.0):
ayukta iviti diviti ratitula tulamaṃ ahiṃsāma ititāva atvānatvāna
sarvaloke, aneka livindha abhūsare, hatamatte, veśāgravate, aphala,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638274 (0.0):
ayukta iviti diviti ratitula tulamaṃ ahiṃsāma ititāva atvānatvāna / sarvaloka anaka livindha abhūsare hatamatte veśāgravate aphala kaphala,
kaphala, trayāṇām ārakṣitānāṃ adhimuktipadam idaṃ / SjDh_3
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638278 (0.0):
sarvaloka anaka livindha abhūsare hatamatte veśāgravate aphala kaphala, / trayāṇām ārakṣitānāṃ adhimuktipadamidaṃ /
[Page 11] / jaḍata, aniharavavatavyo idaṃ phalaṃ, niyāmaphalaṃ, samudānāya vibhūṣa,
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695155 (0.010):
tatphalam agraphalaṃ, lalaha alaha nilaṃhare, vacatakhyā idaṃphalaṃ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640800 (0.010):
tatphalam agraphalaṃ lalaha alaha nilaṃhare vacatakhyā idaṃphalaṃ / niyāmaphalaṃ namudaya vibhūkha prajñācakra sunirvṛticakra jñānīcakra,
pasye somantra, anumatto akumatto, chedāvane mantrastā daśabala
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638295 (0.0):
sāmantra anumanto akumanto chedāvane mantrastā daśabala vigrahasthā
vigrahasthā, isusthita, sunikhama, tīkṣṇāmati, āloko, atitṛṣṇā, adimati,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638299 (0.0):
sāmantra anumanto akumanto chedāvane mantrastā daśabala vigrahasthā / isusthita sunikhama tīkṣṇamati āloko atitṛṣṇā adimati,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638306 (0.051):
sāmantra anumanto akumanto chedāvane mantrastā daśabala vigrahasthā / isusthita sunikhama tīkṣṇamati āloko atitṛṣṇā adimati,
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 306139 (0.051):
āśīrāśāsthāsthitotsukotirāgeṣu iti . / (P_6,3.101) KA_III,173.16 17 Ro_IV,651 {1/5} kadbhāve trau
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5440334 (0.051):
tataḥ vakṣyāmi aṣaṣṭhyatṛtīyasthasya āśīrāśāsthāsthitotsukotirāgeṣu iti . / (P_6,3.101) KA_III.173.16 17 Ro_IV.651 kadbhāve trau upasaṅkhyānam .
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638310 (0.0):
isusthita sunikhama tīkṣṇamati āloko atitṛṣṇā adimati, / pratyutpannabuddhapūrvaprahāre caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ
adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4 / anye manye mane, mamane, vire virate, śame śamitāvi, śānte mukte
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638326 (0.0):
adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ / / anye manye mane mamane vire virate śame śamitā viśānte mukte nirakṣame
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694559 (1.192):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.049):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694530 (0.058):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694339 (0.058):
sandadha paribhāvane, caturṇām āryavaṃśānāṃ, adhimuktipadaprakāśanapadā /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694492 (0.060):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694583 (0.060):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
nirakṣame, same samasame, kṣaye akṣaye, ajiti śānte samiṣṭhe, dhāraṇī
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638337 (0.0):
anye manye mane mamane vire virate śame śamitā viśānte mukte nirakṣame / same samasame kṣaye akṣaye ajiti śānte samiṣṭhe dhāraṇī ālokāvabhāse
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608161 (0.036):
anye manye mane mamane citte carite same samitā viśānte mukte muktatame / same aviṣame samasame jaye kṣaye akṣaye akṣiṇe śānte samite dhāraṇi
ālokāvabhāse, ratnavrate, rasamyavate, jñānavate, meruvate,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638344 (0.0):
same samasame kṣaye akṣaye ajiti śānte samiṣṭhe dhāraṇī ālokāvabhāse
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638351 (0.0):
ratnavrate raśmyavate jñānavate meruvate kṣayanidarśane
adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5 / cakṣu ābhāse nidarśane jñānālokanidarśanañ ca, prabhāsane sarvendriya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638362 (0.008):
lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ / pratisaṃvidāmadhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694584 (0.014):
kṣamasaṃpanne, arake varate, kharo khare, amūle mūle, sādhane, caturṇāṃ / vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638351 (0.019):
lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ / pratisaṃvidāmadhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694530 (0.034):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638471 (0.037):
kṣamasaṃpanne arake varate kharo khare amūle mūle sādhane, caturṇāṃ / vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (0.049):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694558 (0.050):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694491 (0.055):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694319 (0.057):
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1
bhūmātikrānte, sarvasava vamāṃ, sarve prāthavā kṣayaṃ kare, gokāha vadane,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638374 (0.0):
bhūmātikrante sarvasarve vamāṃ sarve prāthavā kṣayaṃ kare gokāha vadane
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638382 (0.0):
bhūmātikrante sarvasarve vamāṃ sarve prāthavā kṣayaṃ kare gokāha vadane / lokānudarśana vibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśanapadamidam
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694531 (0.038):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694558 (0.042):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694584 (0.048):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.055):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (0.060):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
SjDh_6 / acale buddhe vṛddhapracale, satva gṛhṇa siddhi, kaṃpati nisiddha smahiṭṭe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638395 (0.037):
acale buddhe dṛdhapracale sattve gṛhna siddhi kaṃpati nisiddha smahiddhe
parekasire, some cande datve acala acala apare vicivale nipale pracacale
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25718628 (0.033):
sthitā sācalanatā, yācalanatā sāniśrayatā // / aniśritasya sarvadharmeṣu nāsti cittapratiṣṭhānam /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638398 (0.038):
acale buddhe dṛdhapracale sattve gṛhna siddhi kaṃpati nisiddha smahiddhe / parekasire some caṇḍe datve acale acale apare vicivale nipare pracacale
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638405 (0.039):
parekasire some caṇḍe datve acale acale apare vicivale nipare pracacale / prasare anayan prabhyāse kaṃkame prabhāvini same nijase grakrame nayute,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11410094 (0.048):
caturmārāriśayanī / vajravīrā calācalamahā mahīkleśāsanī nāma mahāmudrā /
[Page 12] prasare, anaya abhyāse, kaṃkame prabhāvini, drāme nijaso
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638420 (0.022):
prasare anayan prabhyāse kaṃkame prabhāvini same nijase grakrame nayute, / indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694584 (0.024):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694558 (0.032):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.034):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694492 (0.038):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (0.058):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694318 (0.059):
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1
SjDh_7 / puṣpe supuṣpe, drumaparihāre, abhayarucire, cekaratke, akṣayam astu,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638432 (0.0):
indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ / / puṣpe supuṣpe drumaparihāre abhayarucire cekaratke akṣayamastu ninile
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487001 (0.033):
tuṭu / mahāsatyahṛdaya / puṣpe supuṣpe / dhūmaparihare / abhaye / rucire / / karakṣe / abhayamastu / vivaha titile mamale paśvakha / śiśira śiśira /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195994 (0.052):
abhaye rucire / karakṣe / abhayam astu vivāha / titile / mamale / paśvakha
ninire mamale, pañcaśiśire, lokasya vijñāne, nayasaṃgṛhīte ca yukte
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638440 (0.0):
puṣpe supuṣpe drumaparihāre abhayarucire cekaratke akṣayamastu ninile / mamale pañcaśiśire lokasya vijñāne nayasaṃgṛhīte ca yukte succendena,
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638445 (0.0):
mamale pañcaśiśire lokasya vijñāne nayasaṃgṛhīte ca yukte succendena, / saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (1.192):
pratyutpannabuddhapūrvaprahāre, caturṇāṃ samyakprahāṇāṃ, / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694530 (0.032):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694491 (0.042):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694583 (0.042):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694460 (0.050):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694318 (0.061):
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694339 (0.062):
sandadha paribhāvane, caturṇām āryavaṃśānāṃ, adhimuktipadaprakāśanapadā / / SjDh_2
cakravajre, maitra samāpade, krānte kete, karuṇa rudīkṣayi, prītirūpe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638459 (0.0):
cakravajre maitra samāpade krānte kete karuṇa rudīkṣayi prītirūpe
kṣamasaṃpanne, arake varate, kharo khare, amūle mūle, sādhane, caturṇāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638469 (0.0):
cakravajre maitra samāpade krānte kete karuṇa rudīkṣayi prītirūpe / kṣamasaṃpanne arake varate kharo khare amūle mūle sādhane, caturṇāṃ
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_9
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638472 (0.0):
kṣamasaṃpanne arake varate kharo khare amūle mūle sādhane, caturṇāṃ / vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694461 (0.014):
kṣayanidarśane, lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ pratisaṃvidām / adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_5
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694531 (0.024):
grakkrame nayane indriyāṇāṃ balānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_7
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638352 (0.040):
lokapradīpanidarśane, caturṇāṃ / pratisaṃvidāmadhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694557 (0.042):
succhendena saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_8
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694492 (0.048):
lokānudarśanavibhū, caturṇāṃ ṛddhipādānām adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / / SjDh_6
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694319 (0.055):
ārakṣa dharmavādināṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānām / adhimuktipadaprakāśanapadam idaṃ / SjDh_1
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694422 (0.060):
adhimuktipadaprakāśapadam idaṃ / SjDh_4 / anye manye mane, mamane, vire virate, śame śamitāvi, śānte mukte
vartte cakre cakradhare varacakre vare pravare, hile hire dhare,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638485 (1.192):
vaiśāradyānām adhimuktipadaprakāśanapadamidaṃ / / vartte cakre cakradhare varacakre vare prare hile hile dhare ārūpāvate
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477703 (0.054):
phuru phuru rundha rundha dhare dhare vidhare vidhare viṣkambhani / nāśani
ārūpāvate, huhure yathā jibhaṃga niṃvare, yathāparaṃ cariniśe yathā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638488 (5.960):
vartte cakre cakradhare varacakre vare prare hile hile dhare ārūpāvate / huhure yathā jibhaṃga niṃbare yathāgne yathāparaṃ cariniśe yathā
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12478324 (0.021):
bhirasa / bhiraja / matikrama / bhivakriva / mahākriva / hile hihile /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185813 (0.021):
jahi jahi jyoti / niṣka bhirasa / bhirasa / bhiraja / matikrama / / bhivakriva / mahākriva / hile hihile / aruṇavarte / samayaniṣke /
bhayaririśi, satyanirhāre, jaravila, viryanihāra, cūre mārganihāra
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487084 (0.038):
kuṇḍajvāla / bhase gardane / ādahati / mārgābhirohaṇi / phalasatye
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196074 (0.038):
bhase / gardane / ādahani / mārgābhirohaṇi / phalasatye / ārohavati / hili
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059112 (0.039):
avavḥdasaṃtoṣaṇḥnutsargasvayḥnḥnuśaṃsḥpaśyanḥ || ḥrjavatḥ? yadidaṃ / ḥryasatyaprativedhaḥ || rijukatḥ? yadidaṃ īryḥpathasyḥkalpanatḥ ||
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638493 (0.056):
huhure yathā jibhaṃga niṃbare yathāgne yathāparaṃ cariniśe yathā / bhayaririśi (KpSū 25) satyanirhāra jaracavila vīryanirhāra cure
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628425 (0.060):
nirudhyante tadyathāpi tadasyaiva mahāmaitrīpūrvaṃgamasya / lokendriyāvartasya bodhisattvasamādhidharmatāpratilābhena / api tu
samādhinihāra prajñānihāra vimuktinirhāra, vimuktijñānadarśananihāra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638513 (0.022):
mārganirhāra samādhinirhāra prajñānirhāra vimuktinirhāra / vimuktijñānadarśananirhāra nakṣatranirhāra candranirhāra sūryanirhāra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019414 (0.057):
bhagavatāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019431 (0.057):
śrāvakāṇāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019700 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca śrāvakāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019709 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān sarvasattvānāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019930 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān (Vaidya 85)
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25841893 (0.057):
vā śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanākhyapañcaskandhasvabhāvaḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949156 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaviśuddham, (SSS_28)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641012 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitā amī mantrapadāḥ;
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215690 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhā iti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250707 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaḥ śatatamīm api kalāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329443 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329453 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ sarvam ekato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782415 (0.057):
bhagavatāṃ śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782427 (0.057):
śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ sarvam ekato *
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976517 (0.057):
pratyekabuddhānām api śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695372 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitāmī
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1864726 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanagandhā ceti /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15201527 (0.057):
veditavyaḥ / śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhānām //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12556124 (0.057):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaviśuddhinirdeśaḥ, sā
nakṣatranirhāra candranirhāra sūryanirhāra, padāñ caturuttaratathāgatena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638521 (0.0):
mārganirhāra samādhinirhāra prajñānirhāra vimuktinirhāra / vimuktijñānadarśananirhāra nakṣatranirhāra candranirhāra sūryanirhāra
adbhutaṃ, niradbhutaṃ saṃbuddhaṃ abuddha ihabuddhaṃ, tatrabuddhaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638529 (0.019):
padāścaturuttaratathāgatena adbhutaṃ niradbhutaṃ saṃbuddhaṃ abuddha
nihaṃgamapare, araha daraha paṇḍale [Page 13] paṇḍale tatrārtalu,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638530 (0.063):
padāścaturuttaratathāgatena adbhutaṃ niradbhutaṃ saṃbuddhaṃ abuddha / ihabuddhaṃ tatrabuddhaṃ nihaṃgamapare alaha dalaha paṇḍare paṇḍare
māṃgagharaṇi pūṭani saṃprapūṭani, gatapraṃgamanu niruva, nāśani
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638545 (0.0):
tatrāntalu māṃgagharaṇi pūṭani saṃpūṭani gatapraṃgamanuniruva nāśani
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477705 (0.026):
phuru phuru rundha rundha dhare dhare vidhare vidhare viṣkambhani / nāśani / vināśani / bandhani / mokṣaṇi vimokṣani / mocani vimocani / mohani
nāśabandhani, cchicchini, cchicchidrama, yova hiḍiṃgamā vare mare, hanane,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638546 (0.0):
tatrāntalu māṃgagharaṇi pūṭani saṃpūṭani gatapraṃgamanuniruva nāśani
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638555 (0.021):
nāśabandhani cicchini cicchidra mayova hidiṃgamā vare mare hanane bharaṃ / bhare bhinde bhire bhire ruṣare śaraṇe darane pravartte varaṇāḍaye
bhare bhare bhunde bhire bhire ruṣare, saraṇe, daraṇe, pravartte,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638558 (0.018):
nāśabandhani cicchini cicchidra mayova hidiṃgamā vare mare hanane bharaṃ / bhare bhinde bhire bhire ruṣare śaraṇe darane pravartte varaṇāḍaye
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18451314 (0.031):
devākānini kāvāde vāhikāsvasvakāhi vā / / kākārebhabhare kākā nisvabhavyavyabhasvani // BhKir_15.25 //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7340942 (0.031):
devākānini kāvāde vāhikāsvasvakāhi vā / / kākārebhabhare kākā nisvabhavyavyabhasvani // BhKir_15.25
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9530470 (0.033):
9,10: ``amandān.stomān.pra.bhare.manīsā.sindhāv.adhi.kṣiyato.bhāvyasya/ / 9,10: yo.me.sahasram.amimīta.savāna.tūrtas.rājā.śrava.icchamānah/''.
calanāḍaye, vidraṃvumā varakhumā, brahmacāriṇa, indravani, dhidhirāyani,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638570 (0.003):
bhare bhinde bhire bhire ruṣare śaraṇe darane pravartte varaṇāḍaye / vidranvumā varakhumā brahmacāriṇa indravani dhidhirāyani maheśvaralalani
maheśvaralalani, mamasume, aramini ekākṣara vivañcani, carasti ābhicandāra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638573 (0.0):
vidranvumā varakhumā brahmacāriṇa indravani dhidhirāyani maheśvaralalani
sūre, sarvasūrā āvarasūrā, punakanitāṃ, maṇḍitāṃ āyinakaṇḍi jabhāme,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638587 (0.014):
āvarasurā punakanitāṃ paṇḍitāṃ āyinakaṇḍi jabhāme gandhare atra runimakare
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7947599 (0.018):
13 sumai|| puṣpair, upaśobhitāṃ ramaṇīyāṃ | kīdṛśai|| kusumai|| - sitai|| / 14 śvetai|| || puna|| kīdṛśai|| | ghanair meghair, muktā ye [']mbulavā
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5906853 (0.031):
Lüders did not read B1; therefore his B1 is here B2 / A1 /// t. + + .y. /// / 2 /// haṅgho + /// / B1 /// .. + + + /// / 2 /// .i puna dā ///
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638577 (0.050):
mamasume alamini ekākṣaraci vaṃcani carasti ābhicaṇḍāla sūre sarvasurā
gandhare, atra runimakare, bhirohini siddhamatte, vilokamate,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736000 (0.0):
kira pahiṇusai sasimaṇaṃ cande piāmuhe diṭṭhe // / atrārthāntaranyāsastāvadvācyatvenābhāt.i, vyatirekāpahnutī tu vyaṅgyatvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249338 (0.0):
keṇa vi gāmataḍāe abbhaṃ uttāṇaaṃ phaliham // / atra hi pratiyamānasya mugdhavadhvā jaladharapratibimbadarśanasya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4948560 (0.0):
śrūyate. atra}* / *{2/260: E2: 3,90; E4: 3,206; E5: 2,494; E6: 1,107}* / *{2/261: E2,4: nāsām}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4953434 (0.0):
*{2/346: E2: 3,181; E4: 3,388; E4: 2,583; E6: 1,127}* / *{2/347: E2,4: atrānyāny}*
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638599 (0.0):
āvarasurā punakanitāṃ paṇḍitāṃ āyinakaṇḍi jabhāme gandhare atra runimakare
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144949 (0.0):
vākyārthena sāmyaṃ punaḥ nātra paribhāsate / / candramaūehiṃṇisā ṇalinī kamalehiṃ kusumagucchehiṃ laā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090571 (0.0):
so ṇatthi ettha gāme jo eaṃ mahamahantalāaṇṇaṃ / / taruṇāṇa hiaalūḍiṃ parisakkantīṃ ṇivārei // 569 // / atrānuprāso rūpakaṃ cānyonyānapekṣe /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144168 (0.0):
yaṇādeśaḥ, na śabdhamāśritya guṇa ityantaraṅgatvād guṇa eva syādityuktam/ / atra kaiyaṭaḥ/ siverbāhulakādauṇādike na pratyaye guṇavalopoṭhāṃ prasaṅge
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24148176 (0.0):
abhyāsavikāreṣvapavādā utsargānna bādhante/ 'ajīgaṇat'/ atra
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 382558 (0.0):
(P_8,3.56) KA_III,438.1 19 Ro_V,464 465 {26/27} evam api saha ḍena / saḍaḥ saḍasya apatram sāḍiḥ atra prāpnoti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5487234 (0.0):
ṣatvatukoḥ ekādeśasya asiddhatvāt na eṣaḥ sāḍśabdaḥ . evam api saha ḍena / saḍaḥ saḍasya apatram sāḍiḥ atra prāpnoti . tasmāt sahigrahaṇam kartavyam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390112 (0.0):
indidirammi indami joiṇṇo sarisasaṃkappo' // / ('indāvarammi ') atra svarapaunaruktyasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396776 (0.0):
maragaasevālovariṇigaṇṇatu hikkamīṇacakkāajuama' // / ityatra ca rūpake tathānyālaṅkāreṣvaucityameva nopayogaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632453 (0.0):
saṃbhāvyamānairutprekṣyamāṇaiḥ / / atrātivyātpimāśāṅkate nanu kāryādityādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922635 (0.0):
sā marai tujbhkta aaso etnaṃ dhammakkharaṃ bhaṇimo // / atra dūtītvasya vastuno niṣedhaḥ /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071049 (5.960):
ia bhaṇieṇa ṇaaṅgī papphullaviloaṇā jāā // 60 // / atra mamaivopabhogya iti vastunā vastu vyajyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908865 (5.960):
hiaeṇa phiṭṭai lajjāi khuṭṭai dihīe sā // / atra ṭakārāḥ śṛṅgārasaparipanthinaḥ kevalaṃ śaktipradarśanāya nibaddhāḥ /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615210 (0.000):
ṇiddhasaraṃ parugrantī savibbhamaṃ haṇā i thaṇāvaṭṭham // / atra patimaraṇāmaṇḍanojjvalaveṣāyāḥ taruṇeṣu pārśvamupagateṣu satsu sadyaḥ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10246674 (0.021):
95.ṝ17d aste dhakāraṃ makare ḍhakāram// / 95.ṝ18a lagne ñakāro hibuke makāras
buddhādhiṣṭhite, dhāraṇīmukhe, daśānāṃ balānām adhimuktiprakāśanapadam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638606 (0.0):
bhirohiṇī siddhamatte vilokamate, buddhādhiṣṭhite dhāraṇīmukhe daśānāṃ
idaṃ // SjDh_10 / samanantarārabdhe khalu punar bhagavatāsmiṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638614 (0.0):
(KpSū 26) / samanantarārabdhe khalu punarbhagavatā asmin
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśe 'yaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638618 (0.0):
samanantarārabdhe khalu punarbhagavatā asmin / sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśe atha tāvadiyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638627 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśe atha tāvadiyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638790 (0.0):
bodhisattvagaṇena parivṛtaṃ / samanantarodāhṛtasya cāsya bhagavatā / sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639661 (0.0):
avaivartikānyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpitāni / asmin khalu / punaḥ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśe bhāṣyamāṇe aśītīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642144 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ ṣaḍvikāram aṣṭādaśamahānimittaṃ kampate
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061371 (0.0):
ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ ṣaḍavikāraṃ kampitaḥ prakampitaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029776 (0.008):
pravartatena trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ kampiṣyate
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880327 (0.008):
velāyāmayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prākampat /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636360 (0.008):
prasasvanuḥ ; sarvaścāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāram
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839841 (0.008):
ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāramaṣṭādaśamahānimittamabhūt / akampat prākampat saṃprākampat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897964 (0.008):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāramaṣṭādaśamahānimittamabhūt
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11358454 (0.008):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampitā abhūvaṃ / sarvāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974752 (0.008):
26819 trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampito yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712082 (0.008):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 796029 (0.008):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampito yāvat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052162 (0.008):
yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata saṃprākampata, acalat prācalat
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16534048 (0.008):
tasyāṃ ca velāyām ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ. vividhāni ca prātihāryāṇi
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28012285 (0.008):
sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam | ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ kampitaḥ prakampitaḥ saṃprakampitaḥ | calitaḥ pracalitaḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829289 (0.008):
niṣaṇṇo dharman deśayati / atha khalvayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833990 (0.008):
devanikāyāstaṃ śabdaṃ śṛṇvanti / trisāhasramahāsāhasraśca lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ caturaśītiśca nāgarājasahasrāṇi mahāsamudre
ṣaḍvikāraṃ prakaṃpitā; tathāvabhāsena daśasu dikṣu sarve lokadhātavaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638629 (0.007):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ kaṃpitā prakaṃpitā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7835683 (0.025):
mahāsattvametadavocat - paśyasi tvaṃ bhaiṣajyasena trisāhasramahāsāhasro / lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakaṃpitaḥ āha / paśyāmi bhagavaṃ paśyāmi sugata /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17100955 (0.025):
etad avocat: paśyasi tvaṃ bhaiṣajyasena? trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakaṃpitaḥ! 2. āha: paśyāmi bhagavaṃ paśyāmi sugata. tasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11358455 (0.037):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampitā abhūvaṃ / sarvāṇi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610297 (0.037):
bodhisattvena mahāsattvena, atha khalviyaṃ trisāhasramahāsāhasrī / lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampitā, uparyantarīkṣācca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642144 (0.041):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ ṣaḍvikāram aṣṭādaśamahānimittaṃ kampate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029776 (0.043):
pravartatena trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ kampiṣyate
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880327 (0.043):
velāyāmayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prākampat /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636360 (0.043):
prasasvanuḥ ; sarvaścāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāram
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839841 (0.043):
ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāramaṣṭādaśamahānimittamabhūt / akampat prākampat saṃprākampat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897964 (0.043):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāramaṣṭādaśamahānimittamabhūt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974752 (0.043):
26819 trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampito yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712082 (0.043):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 796029 (0.043):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampito yāvat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052162 (0.043):
yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata saṃprākampata, acalat prācalat
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16534048 (0.043):
tasyāṃ ca velāyām ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ. vividhāni ca prātihāryāṇi
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28012285 (0.043):
sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam | ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ kampitaḥ prakampitaḥ saṃprakampitaḥ | calitaḥ pracalitaḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829289 (0.043):
niṣaṇṇo dharman deśayati / atha khalvayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833990 (0.043):
devanikāyāstaṃ śabdaṃ śṛṇvanti / trisāhasramahāsāhasraśca lokadhātuḥ / ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ caturaśītiśca nāgarājasahasrāṇi mahāsamudre
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094772 (0.043):
niṣaṇṇo dharman deśayati. 9. atha khalv ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prakampitaḥ.
samapāṇītalajātā sphuṭā saṃdṛśyante / ye 'pi teṣv avasthitāḥ
samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhā bodhisattvās tathāgatabalena svakasvakeṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638698 (0.015):
dikṣu gaṇanāsamatikrāntāsu lokadhātuṣu prativasanti, ye / samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhāḥ, te tathāgatabalena svakasvakeṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7662543 (0.048):
syuryadānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau vyākaraṇapratilabdhā bhaveyuḥ, / samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhāśca syurbhūmyavakrāntāśca syurmayā ca te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637020 (0.052):
ca bodhisattvāstebhyo lokadhātubhyo vyākṛtā ye samādhipratilabdhā ye / dhāraṇīpratilabdhā ye kṣāntipratilabdhā ye ca bhūmyatikrāntā ye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638801 (0.063):
dvāsaptabhirgaṅgānadīvālikāsamairbodhisattvairmahāsattvairiyaṃ dhāraṇī / pratilabdhā, dhāraṇīpratilabdhāśca te bodhisattvā daśasu dikṣu
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487384 (0.063):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dhāraṇīnirhārasamādhikṣāntipratilābho 'bhūt /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196374 (0.063):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dhāraṇīnirhārasamādhikṣāntipratilābho 'bhūt
[Page 14] buddhakṣetreṣv antarhitā imāṃ sahālokadhātum āgatvā gṛdhrakūṭe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638707 (0.039):
samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhāḥ, te tathāgatabalena svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣvantarhitā imāṃ sahāṃ lokadhātumāgatvā gṛdhrakūṭe parvate
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749080 (0.049):
samanusmṛtya prītiprasādaprāmodyapratilabdhāḥ svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889674 (0.049):
00911 tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712265 (0.049):
prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā bhagavanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036509 (0.049):
svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye buddhā bhagavantas teṣām antikam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052345 (0.049):
tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038933 (0.055):
svakasvasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti sma
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12477890 (0.057):
samyaksaṃbuddhāstiṣṭhanti yāpayanti svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu / sarve te
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185374 (0.057):
tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās tiṣṭhanti yāpayanti svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu sarve te buddhā bhagavaṃtaḥ imāṃ ratnaketudhāraṇīṃ bhāṣaṃte
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7106083 (0.062):
prakrāntāḥ, te ca bodhisattvāḥ svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu prakrāntāḥ //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644095 (0.064):
kṣāntiśca pratilapsyante / te bodhisattvā mahāsattvāḥ svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu gatvā tava varṇaṃ uccārayiṣyanti ghoṣamanuśrāvayiṣyanti /
bhagavataḥ sakāśam upasaṃkrāntās tasya pādau śirasā vanditvā nānāprakāraiḥ
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404808 (0.022):
pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt. ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625987 (0.022):
atha rājā prasenajit kauśalyo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | ekānte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641848 (0.022):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686144 (0.022):
āyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692967 (0.022):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700083 (0.022):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467775 (0.022):
pravārayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470110 (0.022):
sthālīpākaṃ samudānīya śakaṭe āropya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474096 (0.022):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479590 (0.022):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / ekāntaniṣaṇṇam anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480288 (0.022):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300872 (0.022):
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218453 (0.022):
eva me karaṇīyaṃ bhavatv iti / sa yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224288 (0.022):
śrāvastyāṃ nidānam* / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte (MSV II 92) asthāt*
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14298464 (0.022):
tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27674887 (0.022):
bhagavatsakāśam upasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477323 (0.022):
tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977194 (0.022):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ; bhagavatā daśabalakāśyapasya samarpitaḥ kāśyapa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17980288 (0.022):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981482 (0.022):
bhagavāṃś tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
pūjāṃ kṛtvā tatraiva niṣeduḥ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaśravaṇārthaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638735 (0.0):
vanditvā nānāprakārairvividhairbodhisattvavikurvitairbhagavataḥ pūjāṃ / kṛtvā tatraiva niṣeduḥ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaśravaṇārthaṃ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638760 (0.0):
śirobhirabhivandya, ekānte niṣedurimaṃ ca / sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ śravaṇārthāṃ / ye cātra bodhisattvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639866 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇīṃ pratilabhate / katamaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640120 (0.0):
mahāsattva imāṃ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇīṃ pratilabhate /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640175 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇīṃ pratilabhate bodhisattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640232 (0.0):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇyāṃ pratiṣṭhito bodhisattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640376 (0.0):
kuśalābhivṛddhaye / ye ca kulaputra sattvā asyāḥ / sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇyā nāma śroṣyanti (KpSū 41) tasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639015 (0.015):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ, yadi tasya bodhisattvasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638789 (0.015):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638971 (0.015):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasyāvaivartino bhavantyanuttarāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639686 (0.016):
dvāsaptatibhiśca bodhisattvanayutairiyaṃ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639158 (0.016):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaḥ / tatkasmāddheto? yasmād atra sākalyena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640309 (0.016):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaḥ, satatasamitaṃ bodhisattvo mahāsattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640361 (0.016):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaḥ karmaparikṣayāya saṃvartate
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682368 (0.016):
mahāvyākaraṇaṃ sūtrāntaḥ? / bhagavān āha / "sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśo nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639171 (,0.018):
bodhisattvapiṭakamupadiṣṭaṃ / anena ca sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśena"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638150 (0.018):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ deśayiṣyanti / tadyathā;
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638837 (0.018):
bhagavāṃstān evam āha imaṃ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ"
devanāgayakṣāsuragaruḍamanuṣyakumbhāṇḍapiśācādayas sannipatitās te tatra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638738 (0.0):
kṛtvā tatraiva niṣeduḥ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaśravaṇārthaṃ / / gaṇanāsamatikrāntāśca devanāgayakṣāsurakumbhāṇḍapiśācā (KpSū 27) yena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9891113 (0.023):
/ upasaṃkramya bodhivṛkṣaṃ tathāgataṃ ca gandhodakena snāpayanti sma / / gaṇanāsamatikrāntāśca devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāstena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016817 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragairmanuṣyāmanuṣyairvā sa
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586108 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarājāmātyagṛhapatayo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565536 (0.023):
139.027. anekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579952 (0.023):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9868323 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragasaṃghaṃ visarjayati sma /
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251358 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragabhūtapretapiśāconmārdāpasmārasādhyasāhillakoṣṭarakaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305534 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragabhūtapretapiśāconmādāpasmārasādhyamahallakaustārakaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305845 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ | atha khalu bhagavān
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488289 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāścātra cchandaṃ dadatu
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183081 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍamanuṣyāmanuṣyā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185873 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakuṃbhāṇḍakanyānāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5190768 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśatasahasrāṇi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196810 (0.023):
śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrās te
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280477 (0.023):
ye cānye devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā manuṣyāmanuṣyāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953247 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarutajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763415 (0.023):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāsureṇa lokena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252121 (0.023):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261909 (0.023):
śrutvā ca yaiś ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ
padmābuddhakṣetraṃ mahatā bodhisattvagaṇaparivṛtaṃ tathāgataṃ ca paśyanti
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638793 (0.045):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasya / dvāsaptabhirgaṅgānadīvālikāsamairbodhisattvairmahāsattvairiyaṃ dhāraṇī
gaṅgānadīvālukāsamair bodhisattvair iyaṃ dhāraṇī pratilabdhā daśasu dikṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638796 (0.018):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasya / dvāsaptabhirgaṅgānadīvālikāsamairbodhisattvairmahāsattvairiyaṃ dhāraṇī
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477900 (0.018):
parimucyate / iyaṃ khalu punar mahāśītavatī vidyā (Mś_6) ekanavatyāṃ / gaṅgānadīvālukāsamair buddhair bhagavadbhir bhāṣitā bhāṣiṣyate bhāṣyate ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638804 (0.031):
dvāsaptabhirgaṅgānadīvālikāsamairbodhisattvairmahāsattvairiyaṃ dhāraṇī
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1858879 (0.049):
evaṃpramukhairnavanavatibhirbodhisattvakoṭibhiḥ; / gaṅgānadīvālukāsamākhyātaiśca tathāgataiḥ, tadyathāpi nāma tilabimbamiva
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2042345 (0.054):
pravivekadharmo 'yaṃ gaṅgānadīvālukāsamairbuddhairabhisaṃstutaḥ | kenedaṃ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617329 (0.057):
koṭinayutaśatasahasrair bhāṣitaṃ cābhyanumoditaṃ ca atītaiś ca / nadīgaṅgavālukāprākhyais tathāgatair arahadbhiḥ samyaksaṃbuddhair bhāṣitaṃ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160953 (0.058):
dharmadeśanayā yāvanto gaṅgānadīvālukāsamairbuddhairbhagavadbhiḥ sattvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6596114 (0.058):
parivāraḥ | evaṃrūpāṇāṃ ca bodhisattvānāṃ ṣaṣṭyeva gaṅgānadīvālukāsamāni
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23696253 (0.059):
ekekasya ca tathāgatasya gaṅgānadīvālukāsamān vihārān karāpayet /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648019 (0.060):
bodhisattvair mahāsattvair gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711928 (0.060):
gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā prabhayā avabhāsitā abhūvan ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889209 (0.060):
00614 paścimottarasyām adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātava / 00615 s tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582503 (0.061):
saṃprakāśitavantaḥ | tatra bhikṣava ekaikaḥ śrāmaṇero bodhisattvaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭigaṅgānadīvālukāsamāni prāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028263 (0.061):
'nekavidham ṛdhyā vikurvan gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn gacchati, sa / ākāṃksaṃs tān gaṅgānadīvālukopamān (AdSPG II 23) lokadhātūn yādṛśānā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020095 (0.062):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān / kalpānupalambhasaṃjñinaścatvāri dhyānāni samāpadyeran / yaś ca bodhisattvo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608332 (0.063):
imāni bhagavan dhāraṇīpadāni gaṅgānadīvālikāsamaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890619 (0.063):
01415 yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena / prākṣipat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891453 (0.063):
diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca padmaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892707 (0.063):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} / prākṣipat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893124 (0.063):
01620 diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca
sarvalokadhātusthāṃ buddhān bhagavataś ca guṇavyūhān paśyanti sma / te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638821 (0.0):
gaṇanāsamatikrāntān lokadhātusthān buddhān bhagavataḥ paśyanti sma, / sarvāṃśca buddhakṣetraguṇavyūhān paśyanti sma / āścaryaprāptāste
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28679808 (0.040):
sahapratilābhāttasmāddaśasu dikṣu nānālokadhātusthitā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28646709 (0.052):
tryadhvaprāptabodhisattvācintyaduṣkaracaryāparityāganirmāṇameghānniścaritvā / daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasaraparyāpannānāṃ sarvasattvānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653774 (0.059):
samyaksaṃbodhim, atha tāvadeva daśasu dikṣu sarvalokadhātutathāgatā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 854854 (0.062):
buddhaviṣayākāraprabhāvaṃ nidarśya sarvāsu daśasu dikṣu / sarvalokadhātuprasareṣu sarvatathāgataparṣanmaṇḍaleṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28693689 (0.062):
ākramavikrameṇa anuvicaranti sma / sarvāṇi ca daśasu dikṣu / sarvalokadhātuprasareṣu sarvatathāgatapādamūleṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620937 (0.062):
ye 'pi te samantād daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasareṣu buddhā bhagavantas
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 854827 (0.064):
/ sā sarvāsu daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasarānavabhāsya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28638631 (0.064):
pratyutpannānāṃ ca daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu vairocanapramukhānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28716272 (0.064):
vikrīḍitaṃ saṃdarśayamānamadrākṣīt / yathā ca daśasu dikṣu, evaṃ / sarvalokadhātuṣu tathāgatapādamūleṣu mahāratnapadmagarbhasiṃhāsane
āścaryaprāptā buddhapūjāṃ kṛtvā samādhibalena tasthuḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638821 (0.022):
sarvāṃśca buddhakṣetraguṇavyūhān paśyanti sma / āścaryaprāptāste
bhagavān āha / imāṃ kulaputra dhāraṇīmukhapraveśaṃ bodhisattvo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638843 (0.040):
bhagavāṃstān evam āha imaṃ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ / bodhisattvo / mahāsattvo bhāvayamānaścaturaśītidhāraṇīmukhaśatasahasrāṇi pratilabhate
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638849 (0.033):
bhagavāṃstān evam āha imaṃ kulaputra sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśaṃ / bodhisattvo / mahāsattvo bhāvayamānaścaturaśītidhāraṇīmukhaśatasahasrāṇi pratilabhate
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640216 (,0.053):
smitavidarśanaṃ dṛṣṭvā caturaśītidhāraṇīmukhasahasrāṇi pratilabhate
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15574289 (0.053):
punarapi dvāsaptatirdvāsaptatirdve dve sahasre adhike saptatiśca sahasrāṇi / sahasrāṇāṃ dvāsaptatiḥ pratiśākhānāḍīsahasrāṇi /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6631246 (0.056):
parimāṇaṃ piṇḍitaṃ/ dve koṭiśate tisraś ca koṭaya ekonatiṃśac ca / śata^sahasrāṇi catuḥsaptati (60) sahasrāṇi sapta ca śatāni viṃśatiś ca
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2589594 (0.056):
pratyekabuddhakoṭicaturaśītiśatasahasrāṇi / pratyekabuddhanavatiśatasahasrāṇi ca | sava'pi caturbhiḥ pariṣkārai
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726067 (0.059):
tathā śatasahasrāṇi ekonanavatiḥ punaḥ / / aśītiśca sahasrāṇi eṣa kālaḥ plavasya tu // BndP_3,1.230 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674678 (0.060):
samādhimukhasahasrāṇi saṃniṣpādayāmāsa / daśa ca dhāraṇīmukhasahasrāṇi
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 871182 (0.060):
vikurvaṇaśatasahasrāṇi prasaṃvinnirhāraśatasahasrāṇi
sahasrāṇi pratilabhate mahāmaitrīkaruṇādayaḥ / ye ca māṃ dhāraṇīṃ
śroṣyanti te 'vaivartino bhaviṣyanti / ye likhiṣyanti te buddhadarśanena
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035436 (0.037):
uttarapūrvapaścimāyāṃ pracare tat parakarmābhiyuktāste sattvā bhaviṣyanti / na śroṣyanti śraddhāsyanti na pattīṣyanti na pūjayiṣyanti
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127981 (0.045):
kuladuhitaro vā tasyāparimitāyuṣastathāgatasya nāmāṣṭottaraśataṃ śroṣyanti / likhiṣyanti teṣām ime guṇānusaṃsā bhaviṣyanti // 4 //
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444583 (0.047):
ca buddho bhagavān | [badiyamapi?] ye idaṃ nāmadheyaṃ śroṣyanti / dhārayiṣyanti vācayiṣyanti likhayayiṣyanti, parebhyaśca vistareṇa
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127950 (0.050):
nāmoṣṭottaraśataṃ śroṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti, teṣām / āyurvadhayiṣyanti, ye parikṣiṇāyuṣaḥ sattvā nāmadheyaṃ śroṣyanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095668 (0.054):
etat. na te sattvā avarakeṇa kuśalamūlena samanvāgatā bhaviṣyanti ya imāṃ / gaṃbhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti dhārayisyanti vācayiṣyanti. tathātvāya
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564004 (0.055):
3 śrutvādhimokṣyanty adhimuktvā ca likhiṣyanti lekhayiṣyanti | evam / udgrahīṣyanti | dhārayiṣyanti paryāpsyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070707 (0.056):
prajñāpāramita (Vaidya 261) śroṣyantyudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti pravartayiṣyanti
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779924 (0.058):
dharmaparyāyam antaśaḥ śroṣyanti / kaḥ punar vādaḥ, ye śrutvādhimokṣyante / pratyeṣyanty udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanty
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095639 (0.061):
bhaviṣyanti, ya imāṃ gaṃbhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti dhārayiṣyanti
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035461 (0.064):
na śroṣyanti na pattīṣyanti napūjayiṣyanti te aparimuktā eva
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594795 (0.064):
dharmasaṃgītyāṃ sahāyakāḥ | utpatsyante cāsya dhārmaśrāvaṇikāḥ, ye 'syemaṃ / dharmaparyāyaṃ śroṣyanti śraddhāsyanti, pattīyiṣyanti dhārayiṣyanti
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101253 (0.064):
mahāyānasūtraratnarājamabhimukhīkurvanti, śṛṇvanti, śrutvā / cābhiśraddadhāsyanti, pratīṣyanti, likhiṣyanti, likhāpayiṣyanti, / dhārayiṣyanti, vācayiṣyanti, pūjayiṣyanti, cintayiṣyanti, parebhyaśca
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444695 (0.064):
svalpākṣarāṃ dhārayiṣyanti vācayiṣyanti likhiṣyanti likhayiṣyanti, te / sarve alpopāyena bodhiparāyaṇā bhaviṣyanti | anena kāraṇena kulaputra iyaṃ
saddharmaśravaṇena saṅghopasthānenāvirahitā bhaviṣyanti / ye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637758 (0.017):
bodhisattvā virahitā buddhadarśanena dharmaśravaṇena saṅghopasthānena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638986 (0.017):
samyaksaṃbodhau / likhamānaścāvirahito bhavati buddhadarśanena / dharmaśravaṇena saṅghopasthānena yāvadanuttareṇa parinirvāṇena; (KpSū 29)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652861 (0.034):
yāvadbodhiparyantaṃ buddhadarśanenāvirahitā bhaveyuḥ dharmaśravaṇena / saṅghopasthānenāvirahitā bhaveyuḥ / sarve ca tatra sattvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655265 (0.034):
buddhakṣetreṣūpapadyeyuryāvadbodhiparinirvāṇāt buddhadarśanāvirahitā / bhaveyurdharmaśravaṇena saṅghopasthānenāvirahitā / alparāgāśca tatra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070692 (0.039):
ānanda sattvā buddhadarśanena dharmaśravaṇena saṃghopasthānena ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654750 (0.050):
yāvadbodhiparyantena nāhaṃ buddhadarśanena virahito bhaveyaṃ na / dharmaśravaṇena na saṅghopasthānena / sarvatra ca jātiṣu pravrajyāṃ
likhāpayiṣyanti te anuttareṇa parinirvāṇenāvirahitā / [Page 15] ye
svādhyāyanti teṣāṃ sarvāṇy akarmāni parikṣayaṃ gacchati / ye bhāvayanti
teṣāṃ pañcānantaryāṇy akarmāni naśyuḥ / ye dhārayanti taiḥ
pramuditādidaśabhūmīn pratilabhante / ye vācayanti te 'nuttarāṃ
samyaksaṃbodhiṃ prāpsyanti / ye parebhyaś ca vistareṇa bhāṣayanti te
tathāgatā bhavanti // / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvam etad avocat / yaiḥ khalu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640600 (5.960):
samyaksaṃbodhau / / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvametad avocat "evametan"
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602051 (0.014):
śrutvā cābhyanumodeyā kiyantaṃ kuśalaṃ bhavet // Saddhp_17.1 // / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat yaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310051 (0.026):
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ samāmantryāha /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597412 (0.026):
vyākariṣyati | tato yūyaṃ śroṣyatheti || / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599980 (0.026):
aprameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ sattvānāmarthaḥ kṛto 'bhūt | atha khalu bhagavān / maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma asmin khalu punarajita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823651 (0.029):
evam ukte bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad avocat:
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28025496 (0.039):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamābhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260538 (0.041):
atha khalv āyuṣmān subhūtir maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514445 (0.041):
sadāvasthitaḥ, tatra gatvā, ubhau śilātale upaviśatām | athāyuṣmān / śāriputro maitreyaṃ bodhisattvametadavocat -
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014798 (0.043):
evamukte āyupyān subhūtiḥ sthaviraṃ maitreyaṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvametadavocat yatpunarayaṃ maitreya bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045949 (0.044):
eṣa enamarthaṃ visarjayiṣyati / atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ / bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat ayamāyuṣman maitreya subhūtiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046089 (0.044):
atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23930830 (0.044):
atha bhagavān maitreyaṃ bodhisattvammahāsattvamāmantrayate sma- imāmahaṃ"
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068011 (0.045):
mahāsattvametadavocat na khalu kulaputra tathāgatāḥ kutaścidāgacchanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068915 (0.055):
atha khalu sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvo dharmodgataṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvametadavocat kaḥ punaḥ kulaputra atra hetuḥ, kaḥ pratyayo 'sya
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361710 (0.055):
athāyuṣmān ānandas trāṇamuktaṃ nāma bodhisattvam etad avocat - kathaṃ / kulaputra tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya pūjā kartavyā?
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600653 (0.055):
Saddhp_16.16 // / atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361925 (0.057):
athāyuṣmān ānandas trāṇamuktaṃ bodhisattvam evam avocat - kathaṃ kulaputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065866 (0.057):
atha khalu sā śreṣṭhidārikā sadāpraruditaṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvatadavocat kā punaste kulaputra tato guṇajātirniṣpatsyate
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613404 (0.060):
'valokiteśvara ityucyate? evamukte bhagavānakṣayamatiṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvametadavocat iha kulaputra yāvanti
kulaputrātītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257301 (2.384):
prajñāpāpāramitāyāṃ śikṣitvā tair atītānāgatapratyutpannais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178557 (2.384):
tat kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣamāṇair / atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192646 (2.384):
hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193050 (2.384):
śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193211 (2.384):
kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193291 (0.013):
hetoh? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ (ŚsP_II 4_183) samyaksaṃbuddhair anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192724 (0.020):
prasavet. tat kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā / atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192807 (0.020):
(ŚsP_II 4_181) hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā / atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6595098 (0.022):
atītānāgatapratyutpannairmañjuśrīstathāgatairarhadbhiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638113 (0.026):
sarvātītānāgataistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairyauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ deśitaṃ, ye caitarhi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017324 (0.028):
ehi tvaṃ kulaputra atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258307 (0.028):
bodhisattvayānikānāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇām upadekṣyanti, ehi tvaṃ / kulaputra atītānāgatapratyutpannānāṃ tathāgatānām arhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262572 (0.028):
'budhyamānā evam upadekṣyanti, ehi tvaṃ kulaputra / atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ prathamacittotpādam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200389 (0.028):
tvaṃ kulaputrātītānāgatapratyutpannānāṃ tathāgatānām arhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245106 (0.035):
tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir / abhisaṃbuddhā. anāgatair api pratyutpannair api tathāgatair arhadbhiḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11428907 (0.050):
sarvabuddhairbhagavadbhiḥ / atītānāgatapratyutpannaistathāgatamantrakośasarvajñatāparipūraṇārthaṃ iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255507 (0.053):
kulaputrāḥ kuladuhitaro vā atītānāgatapratyutpannās tathāgatā arhantaḥ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2590176 (0.057):
sūtramatītānāgatapratyutpannabuddhairanuparigṛhītam | kulaputrāḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752511 (0.059):
punar aparaṃ śāradvatīputrātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatām
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780185 (0.061):
uddiṣṭā / tasmād iha devendra atītānāgatapratyutpannās tena kulaputreṇa va
asyā dhāraṇyāḥ prabhāvena samyaksaṃbodhiḥ prāptāmaḥ / mayā bhūtapūrvaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155030 (0.054):
'py atraiva niṣadyānuttarāṃ samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhāḥ. taiḥ / sarvatathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069938 (0.057):
evaṃrūpeṇa vīryeṇa evaṃrūpayā ca dharmakāmatayā taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarā samyaksaṃbodhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974462 (0.057):
26714 mitāyām {āyuṣman} {śāriputra} śikṣitvā taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / 26715 samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā/ anāgatā apy {āyuṣman} {śāriputra}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795751 (0.058):
āyuṣman śāriputra śikṣitvā taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā anāgatā apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245099 (0.058):
vihiṃsayituṃ vā. tat kasya hetor? atra hi niṣadya taiḥ paurvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130676 (0.058):
paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, anāgatā apy āyuṣman śāriputra tathāgatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244945 (0.059):
cāvalokayati. tat kasya hetor? atra hi vidyāyāṃ śikṣamāṇair atītais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154997 (0.061):
niṣadya taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā. ye 'pi te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979907 (0.061):
āyuṣmañ chāradvatīputra caritaiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhāḥ, anāgatā apy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154702 (0.063):
śikṣamāṇair atītais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāṃ / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, ye 'pi te bhaviṣyaty anāgate 'dhvani
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245107 (0.064):
abhisaṃbuddhā. anāgatair api pratyutpannair api tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbhotsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257302 (0.064):
prajñāpāpāramitāyāṃ śikṣitvā tair atītānāgatapratyutpannais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178558 (0.064):
atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbudhyate 'bhisaṃbhotsyate ca, ye 'pi te vijñāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192647 (0.064):
hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192727 (0.064):
atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193051 (0.064):
śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair / anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193212 (0.064):
kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192809 (0.064):
atītānāgatapratyutpannais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca.
kulaputra kāśyapasya samyaksaṃbuddhasya sakāśād imān dhāraṇīṃ prāptā, asyā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7110645 (0.058):
gṛhītvā yena patrottamo nāma lokadhātustenopasaṃkrāntaḥ / evaṃ kulaputra / mayā bhūtapūrvaṃ padmottamasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasva
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113735 (0.059):
pratibhānaṃ tādṛśaṃ tathāgatānāṃ na saṃvidyate / īdṛśaṃ mayā kulaputra / krakucchandasya tathāgatasya sakāśācchrutam //
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099918 (0.063):
īdṛśaṃ mayā kulaputra vipaśyinastathāgatasya sakāśādāryāvalokiteśvarasya
dhāraṇyāḥ prabhāvena samyaksaṃbodhiḥ prāptā, etarhy api mayā dhāritā
vācitā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśitā / evaṃ khalu maitreya yathā
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848869 (0.032):
udgṛhītā dhāritā vācitā paryavāptā anumoditā parebhyaś ca vistareṇa
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797464 (0.032):
3 /// tā dhāritā vācitā paryavāptā anumoditā parebhyaś ca vistareṇa
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797505 (0.032):
GBM 1287(fol. (36)v)1 /// .. śrutigatā / paryavāptā vācitā / dhāritā / anumoditā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśi
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797724 (0.038):
udgṛhītā me vasudhārādhāraṇī prahvīkṛtā dhāritā vācitā paryavāptā idānīṃ / parebhyo vistareṇa saṃprakāśayiṣyāmi / atha khalu sucandro gṛhapatir
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797824 (0.042):
kalyāṇāśayo dhāritā cānena vasudhārādhāraṇī pravartitā udgṛhītā vācitā / / paryavāptā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśitā / tena hy ānanda tvam
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845998 (0.045):
śrutimātragatā paryavāptā manasā suparicintitā dhāritā vācitā likhitā / anumoditā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśitā ca tad bhaviṣyati | tasya
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845711 (0.051):
dhāraṇī śrutā | śrutvā ca udgṛhītā dhāritā vācitā deśitā paryavāptā | / anumoditā parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśitā | aham apy etarhi te
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511849 (0.063):
dhāritā vācitā likhitā anumoditā parebhyaśca saṃprakāśitā ca bhaviṣyati
gaganamudrabodhisattvena candrottamatathāgatasya sakāśād imāṃ dhāraṇīṃ
prāptā dhāritā vācitā, 'syā dhāraṇyāḥ prabhāvena gaganamudro bodhisattvaḥ
candrottamatathāgatasya parinirvāṇād yasyāṃ rātrau prathame yāme
saddharmāntarhite tasyāṃ paścime yāme samyaksaṃbodhiṃ prāptā padmāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649602 (0.048):
/ yadāmitāyuṣastathāgatasya samyaksaṃbuddhasya rātryāḥ prathame yāme / saddharmo 'ntardhāsyati tasyāmeva rātryāṃ paścime yāme 'hamanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649713 (0.055):
120) yāme saddharmo 'ntardhāsyati tasyāmeva rātryāṃ paścime yāme tvaṃ
lokadhātau padmottara nāma tathāgato [Page 16] bhavati / tathā kulaputra
mama sakāśād iyaṃ drāviḍamantrapadā sarvajñatākāradhāraṇī dhāraya vācaya
vistareṇa parebhyaś ca saṃprakāśaya / asyāḥ prabhāvena / maitreyāśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ maitreyo nāma tathāgato 'rhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533869 (0.0):
040.016. ratnaśikhī samyaksambuddhaḥ kathayati bhaviṣyasi tvaṃ mahārāja / aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ maitreyo nāma tathāgato 'rhan
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805818 (0.0):
bhaviṣyati bhikṣavo 'nāgate 'py aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498289 (0.024):
upacitāni / pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / yo / 'śītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ vipaśyī nāma śāstā loka utpannaḥ / pūrvavad
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436967 (0.031):
bhaviṣyasi tvaṃ māṇava varṣaśatāyuṣi prajāyāṃ śākyamunir nāma tathāgato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533609 (0.033):
rājānamidamavocat bhaviṣyasi mahārāja aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474624 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ vipaśyī nāma
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629474 (0.035):
pratisandhiṃ gṛhṇanti; utkarṣe vartamanāyāṃ prajāyām aśītivarṣasahasrāyuṣi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678371 (0.035):
triṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kanakamunir nāma tathāgato 'rhan
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805636 (0.035):
tato 'rvāg asminn eva bhadrake kalpe triṃṣadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ / kanakamunir nāma śāstā loka udapādi pūrvavad yāvad buddho bhagavān; sa
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1451791 (0.039):
bhūtapūrvamatīte 'dhvani catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658405 (0.039):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani asminn eva bhadrake kalpe / catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksaṃbuddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677620 (0.039):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi / prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603324 (0.039):
catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksambuddho
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061503 (0.042):
tvamānanda imaṃ dharmaparyāyaṃ dhāraya vācaya paryavāpnuhi, pareṣāṃ ca / vistareṇa saṃprakāśaya | atha khalvāyuṣmānānado bhagavantametadavocat ko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653270 (0.044):
bhūtapūrvaṃ maudgalyāyana atīte 'dhvani viṃśativarṣasahasrāyuṣi / prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664028 (0.044):
viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644309 (0.044):
439.017. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo / nāma śastā loka utpannastathāgato 'rhan samyaksambuddho
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436849 (0.044):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi / prajāyāṃ kāśyapo nāma śāstā loka utpannaḥ tathāgato 'rhaṃ samyaksaṃbuddho
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805702 (0.044):
tato 'rvāg asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ / kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi pūrvavad yāvad buddho bhagavān:
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484771 (0.044):
viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi
samyaksaṃbuddho bhaviṣyati / tena te maitreyaitarhi mamāntikād yauvarājyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640659 (0.042):
saṃsāre 'bhiratastat sarvaṃ praṇidhānavaśena kālaprekṣiṇā, tena te / maitreya etarhi mamāntikādyauvarājyaṃ parigṛhītaṃ, atītānāmapi te
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199828 (0.061):
vipaśyir nāma tathāgato 'rhaṃ samyaksaṃbuddho 'bhūt / tena khalu punaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608275 (0.061):
bhaviṣyasi tvaṃ jyotiṣpālānāgate 'dhvani mamānantaram eva śākyamunir nāma / tathāgato 'rhaṃ samyaksaṃbuddha iti vistareṇodīrayiṣyaṃ jyotiṣpālasya
parigṛhītaṃ, yathātītānāṃ tathāgatānām antikād atītair bodhisattvair
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640664 (0.043):
maitreya etarhi mamāntikādyauvarājyaṃ parigṛhītaṃ, atītānāmapi te / tathāgatānāmantike yauvarājyaṃ parigṛhītaṃ //"
yauvarājyaṃ parigṛhītāḥ // / tatra khalu bhagavān sarvāvatīṃ parṣadam avalokya tasyāṃ velāyām imāni
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2888031 (0.028):
atha bhagavān punarapi tasyāṃ velāyāṃ parṣadamavalokya buddhyā na
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032999 (0.046):
bhaviṣyati / atha bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ yathā samāgatāṃ / parṣadamavalokyaivamāhuḥ / sādhu sādhu kulaputra / aho evamapi yuṣmākaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640667 (0.047):
tathāgatānāmantike yauvarājyaṃ parigṛhītaṃ // / tatra bhagavān sarvāvatīṃ parṣadaṃ avalokayate
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11375832 (0.050):
mañjuśrīrbhagavataścaraṇayornipatyotthāya niṣaṇṇo 'bhūddharmaśravaṇāya // / atha bhagavāṃ sarvāvatīṃ parṣadamavalokya sarvabhūtarutapracodanī nāma
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12484608 (0.060):
(Dutt 95) / atha khalu bhagavāṃstāṃ sarvāvatīṃ parṣadaṃ maitryā viśālabhyāṃ
mantrapadāny abhāṣata / tadyathā: / dāntabhūmiḥ damathabhūmiḥ smṛtibhūmiḥ prajñābhūmir vaiśāradyabhūmiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640702 (0.0):
devanāgayakṣarākṣasagandharvamanuṣyāmanuṣyaṃ vyavalokya tasyāṃ velāyām / imāni mantrapadānyabhāṣata /
pratisaṃvidbhūmir anutkṣepabhūmiḥ samatāparikṣayopekṣabhūmir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640708 (0.0):
dāntabhūmiḥ damathabhūmiḥ smṛtibhūmiḥ prajñābhūmirvaiśāradyabhūmiḥ / pratisaṃvidbhūmiranutkṣepabhūmiḥ"
jātikṣayabhūmir muja vinmujaḥ, malatmajaḥ, visāgraḥ, daśāvate veśataḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640711 (2.980):
pratisaṃvidbhūmiranutkṣepabhūmiḥ / samatāparikṣayopekṣabhūmirjātikṣayabhūmirmanuja vinmujaḥ malanmujaḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564907 (0.064):
nāmarūpaviparyāsadṛṣṭigatasmṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādāviparyāsāpramāṇendriyabalabodhyaṅgasamādhisamāpattyabhijñākṣayajñānābhisaṃskārajñānāni / / abhāvyā pṛthagjanabhūmiḥ, abhāvyāḥ
teraṇa, veśalagra, śamuśavataḥ, vimati vimati yopahira regamata
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640727 (0.0):
visāgraḥ daśāvate veśataḥ teraṇa vesalagra śamuśavataḥ vimati vimati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6290625 (0.004):
idaṃpratyayā(yatā)pratītyasamutpādānulomāste satkṛtyodgṛ(dgra)hītavyāḥ | / dṛḍhañca, sthirañca, sūdgṛhītāśca, na nāśayitavyāḥ | pratipattyā[ḥ]
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28694027 (0.052):
'nantaghoṣasya aninemasya aninetrasya vimativikiraṇasya pariśuddhasya / suviśālābhasya yaśaḥśuddhoditasya meghaśriyo vicitrabhūtasya
vasisakrama iticoravate, makhe mudra daharavate prajñākṣā bubu dahakramitā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640731 (0.010):
yopahira (KpSū 44) regamata vasisakrama iticāravate mekhemudra daharavate
sadoṣavantaḥ elaya tilaya ahusuṭā amundhamaṃ arthavati, muruvati,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640748 (0.0):
prajñākṣābubu dahakramitā sadoṣavantaḥ elaya tilaya ahusuṭā amundhamaṃ
tehīnadvivā, akanati bakanate samake visābhaṭe, iṭe iṭabale [Page 17] atra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640748 (0.0):
prajñākṣābubu dahakramitā sadoṣavantaḥ elaya tilaya ahusuṭā amundhamaṃ / arthavati muruvati tehīnadvivā akaneti bakanate samake visābhaṭe iṭe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640757 (0.0):
arthavati muruvati tehīnadvivā akaneti bakanate samake visābhaṭe iṭe
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809783 (0.023):
rasono 'nyo mahākando gṛjano dīrghapattrakaḥ / / pṛthupattraḥ sthūlakando yavaneṣṭo bale hitaḥ // Rajni_7.52
tatra kuruṣaṃ laruṣaṃ, latatha katha sarvanta sarvantavaḥ aniruddhaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640765 (0.0):
iṭabale atra tatra kuruṣaṃ laruṣaṃ latatha katha sarvantaḥ sarvatarvaḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26705546 (0.007):
tadarthilālāṭika durlipiparāhatatvakathanādanyaparāhato 'yamahetuḥ /
dihakhatambi, phala bahuphala, śataphala, śiṣṭavate, api devānāṃ bhagavāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640776 (0.0):
iṭabale atra tatra kuruṣaṃ laruṣaṃ latatha katha sarvantaḥ sarvatarvaḥ / aniruddhaḥ dihakhaṭambiphala bahuphala śataphala śīṣṭavate, api devānāṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359236 (0.051):
kahiṃ pi selupīluphapūriantaaṃ sarasavorabahutintaḍīchaṇṇaaṃ / dāḍimīphalabillaphalasugandhivāaaṃ // Suk_42.3 (=210) //
pratītyasamutpādapratisaṃyuktāny adhimuktipadāni prakāśayati, eṣu / prakāśyamāneṣu ṣaṣṭibhir devanayutaiḥ satyadarśanaṃ kṛtam abhūt / SjDh_11
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640786 (0.0):
aniruddhaḥ dihakhaṭambiphala bahuphala śataphala śīṣṭavate, api devānāṃ / bhagavān pratītyasamutpādapratisaṃyuktānyadhimuktipadāṇi prakāśayati, eṣu
tatphalam agraphalaṃ, lalaha alaha nilaṃhare, vacatakhyā idaṃphalaṃ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640800 (2.980):
prakāśyamāneṣu ṣaṣṭibhirdevanayutaiḥ satyadarśanaṃ kṛtamabhūt / / tatphalam agraphalaṃ lalaha alaha nilaṃhare vacatakhyā idaṃphalaṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694393 (0.010):
jaḍata, aniharavavatavyo idaṃ phalaṃ, niyāmaphalaṃ, samudānāya vibhūṣa,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638284 (0.041):
jaḍataḥ aniharavavatavyo idaṃ phalaṃ niyomaphalaṃ samudānāya vibhuṣa paśya
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2444761 (0.058):
tasmānnāviśeṣeṇa kartuḥ prayojakaṃ phalaṃ bhavatīti / / phalābhāva / ityasya sūtrāvapayavasyāviśeṣeṇa phanasya kartṛprayojanakatvābhāva
niyāmaphalaṃ, namudaya vibhūkha, prajñācakra, sunirvṛticakra, jñānīcakra,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640806 (0.0):
tatphalam agraphalaṃ lalaha alaha nilaṃhare vacatakhyā idaṃphalaṃ / niyāmaphalaṃ namudaya vibhūkha prajñācakra sunirvṛticakra jñānīcakra,
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694392 (0.010):
jaḍata, aniharavavatavyo idaṃ phalaṃ, niyāmaphalaṃ, samudānāya vibhūṣa,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640798 (0.013):
tatphalam agraphalaṃ lalaha alaha nilaṃhare vacatakhyā idaṃphalaṃ / niyāmaphalaṃ namudaya vibhūkha prajñācakra sunirvṛticakra jñānīcakra,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924871 (0.045):
na sthātavyam/ dharmaniyāmatāyāṃ na sthātavyam/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi / dharmaniyāmatā dharmaniyāmatāsvabhāvena śūnyā yā ca bhagavaṃs
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640814 (0.0):
niyāmaphalaṃ namudaya vibhūkha prajñācakra sunirvṛticakra jñānīcakra, / ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695244 (0.016):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695351 (0.022):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640884 (0.025):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640843 (0.028):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646607 (0.032):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695198 (0.044):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.045):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.048):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837245 (0.055):
nirdiśyamāne tasyāṃ devaparṣadi caturaśīterdevaputrasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / dvātriṃśateśca devaputrasahasrāṇāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770862 (0.055):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765488 (0.056):
gṛhapatiparsado 'ṣṭānāṃ gṛhapatiśatānām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni / ahaṃ ca niṣpratibhāno 'bhūvam / tan nāhaṃ bhagavan
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772028 (0.057):
devaputrasahasrair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068951 (0.058):
prāṇiniyutānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni, catuḥṣaṣṭeś ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984936 (0.058):
prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇānām asaṃkhyeyānām aprameyānāṃ sattvānām / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni. / śatasāhasryāḥ prajñāpāramitāyāḥ subhūtiparivartas trayodaśamaḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9777325 (0.063):
prāṇisahasrasyānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni, daśānāṃ ca
cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12 / paśya momate, anumate akumato akumati cchīdattake, mantasthā deśabala
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695247 (5.960):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640821 (0.003):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640844 (0.010):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695354 (0.010):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640885 (0.015):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 928500 (0.027):
tiptvādikameva vā, na tu sthānilatvam, tadupasthāpakādeśaviśeṣāṇāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640830 (0.029):
deśabala vipravastha iśasthita atimati tīkṣṇamati āloko sterituṣṇa,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.041):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695199 (0.044):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186965 (0.045):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāny avaivartyāś cābhūvann
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061346 (0.045):
dharmaparyāye bhāṣyamāṇe aprameyaiḥ sattvairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, aprameyāśca sattvā avaivartikā abhūvannanuttarāyāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.047):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12479455 (0.049):
sattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ sadevamānuṣāyāḥ prajāyāśca anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni / [te] avaivartyāścābhūvan anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057706 (0.054):
namaskartavyāste sattvāḥ, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni abhinirhṛtāni / ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.055):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni || / atha khalu rājā jñānabalaḥ svakāṃ duhitaraṃ gāthābhiradhyabhāṣata
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852677 (0.055):
paripācitānyabhūvan / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni / dvātriṃśaddārikāsahasrāṇi / ayaṃ heturayaṃ pratyayo yacchikṣito 'pi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195189 (0.056):
bhaveyuḥ / aprameyāsaṃkhyeyāś ca sattvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpādayeyur avaivartikāś ca bhaveyur vyākaraṇāni ca pratilabheran
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646513 (0.058):
sastrīpuruṣadārakadārikairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni / yāvadupasaṃkrāntā dharmaśravaṇāya /
vipravasthaḥ, iśasthita, atimati tīkṣṇamati, āloko sterituṣṇa, ebhir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640831 (0.063):
deśabala vipravastha iśasthita atimati tīkṣṇamati āloko sterituṣṇa,
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640843 (0.0):
deśabala vipravastha iśasthita atimati tīkṣṇamati āloko sterituṣṇa, / ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695351 (0.025):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837247 (0.046):
nirdiśyamāne tasyāṃ devaparṣadi caturaśīterdevaputrasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / dvātriṃśateśca devaputrasahasrāṇāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695243 (0.047):
viroyo, virūpamukha, akṣihasta saṃkṣibala asurodina, asuropramardane, / ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640813 (0.048):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695168 (0.048):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640988 (0.051):
vyaya, ebhiradhimuktipadaiḥ ṣaṭpañcāśānāmasurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyakasaṃbodhau cittānyutpāditāṇi, avaivartikāśca vyavasthitāḥ //
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770862 (0.056):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9851416 (0.060):
saṃdarśyamāne dvātriṃśatāṃ devaputraśatasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / ayaṃ bhikṣavo heturayaṃ pratyayo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640883 (0.061):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.062):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639696 (0.064):
dhāraṇī pratilabdhā, gaṇanātikrāntānāṃ devamanuṣyāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni //"
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.064):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni || / atha khalu rājā jñānabalaḥ svakāṃ duhitaraṃ gāthābhiradhyabhāṣata
cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639699 (0.027):
dhāraṇī pratilabdhā, gaṇanātikrāntānāṃ devamanuṣyāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni //"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640845 (0.033):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695247 (0.033):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.036):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640815 (0.039):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695352 (0.040):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646607 (0.043):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695170 (0.044):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.045):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057706 (0.046):
namaskartavyāste sattvāḥ, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni abhinirhṛtāni / ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640886 (0.051):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984936 (0.051):
prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇānām asaṃkhyeyānām aprameyānāṃ sattvānām / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni. / śatasāhasryāḥ prajñāpāramitāyāḥ subhūtiparivartas trayodaśamaḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770863 (0.051):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186965 (0.052):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāny avaivartyāś cābhūvann
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852676 (0.053):
paripācitānyabhūvan / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21415509 (0.054):
prajāyāścatvāriṃśatkoṭīniyutaśatasahasrāṇāmanutpannapūrvāṇyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni | sukhāvatyāṃ lokadhātāvupapattaye ca
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061346 (0.054):
dharmaparyāye bhāṣyamāṇe aprameyaiḥ sattvairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, aprameyāśca sattvā avaivartikā abhūvannanuttarāyāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765488 (0.054):
gṛhapatiparsado 'ṣṭānāṃ gṛhapatiśatānām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni / ahaṃ ca niṣpratibhāno 'bhūvam / tan nāhaṃ bhagavan
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646513 (0.055):
sastrīpuruṣadārakadārikairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni / yāvadupasaṃkrāntā dharmaśravaṇāya /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764254 (0.057):
caturaśīteḥ prāṇisahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni
[Page 18] / aprabhā samadanā ahadyo bhagavadyo, karaṇyākṣa, siddhamati, samantakṣau,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640851 (0.040):
aprabhā samadanā ahadyo bhagavadyo karaṇyākṣa siddhamati samantakṣau
alabale, piṭakaro, mahābale, ojadaro dharaṇe migalakṣa, udākṣa, kukākṣa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640864 (0.025):
aprabhā samadanā ahadyo bhagavadyo karaṇyākṣa siddhamati samantakṣau / alabale piṭakaro mahābale ojadaro dharaṇe migalekṣe udākṣa kudākṣa kukākṣa
viroyo, virūpamukha, akṣihasta saṃkṣibala asurodina, asuropramardane,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640875 (0.0):
alabale piṭakaro mahābale ojadaro dharaṇe migalekṣe udākṣa kudākṣa kukākṣa / viroyo virūpamukha akṣihasta saṃkṣibala asurovina asuropramardane,
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026892 (0.038):
Yāj3.118a/ katham etad (vimuhyāmah sa.deva.asura.mānavam /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9533983 (0.038):
10,34: asyaty.anarthān/ / 10,34: astāś.ca.asyām.arthāh/ / 10,34: asuratvam.ādi.luptam/
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576358 (0.044):
tvaṃ sattvataḥ suragaṇān rajaso manuṣyāṃ / stārtīyato'suragaṇānabhitastathā'srāḥ"
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7838907 (0.044):
sa yadasmai devāntsasṛjānāya divevāsa tadaharakurutātha yadasmā / asurāntsasṛjānāya
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732017 (0.047):
puṣpiṇy ahaṃ khalu surāsura vandanīya |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26702034 (0.047):
nāsāgrapidhānamukhakūṇananetrasaṃkocanā dyanubhāvo vaivarṇyādisāttviko
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386726 (0.050):
prājñaḥ sambodhimāsādya sambuddhapadamāpnutyāḥ // / tadā tvamasurendraśrīnārma tathāgato jinaḥ /
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531805 (0.050):
kavitva pūjā nagavaraṃ praviśatta nāyakasmin* || deva asura nāga yakṣā rā
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14544161 (0.057):
vidahanmukhanāsākṣi saṃsrāvī sa kaṭuḥ smṛtaḥ // Car_1,26.77
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319743 (0.057):
avinābhāvābhāvānnānumānam / / 'atiśayitasurāsuraprābhāvaṃ śiśumavalokya tathaiva tulyarūpam /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25533645 (0.059):
sarvāṃśca kāmān, tamātmānaṃ vividiṣantau surāsurarājavindrivirocanau
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147264 (0.060):
jatugṛhavipatsamudrataraṇayānapātra hā / kirmīrahiḍimbāsurajarāsaṃdhavijayaikamalla hā
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27602196 (0.061):
samādāya gade gurvī saṃ rambhādabhyudīyatuḥ | 18.40 | / devāsuramanuṣyādi jagadetaccarācaram |
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640884 (0.0):
viroyo virūpamukha akṣihasta saṃkṣibala asurovina asuropramardane, / ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640814 (0.016):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695169 (0.016):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695351 (0.029):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640843 (0.029):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.047):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695198 (0.047):
vipravasthaḥ, iśasthita, atimati tīkṣṇamati, āloko sterituṣṇa, ebhir / adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046939 (0.053):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.064):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14 / arthe pilile tinithe, saṃtīthe, katitena nakeme, nanamaste, ubherabhe,
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4936468 (0.0):
*{1/629: E4 (Fn.): vyaktau śabdārthe}* / *{1/630: E2: 2,247; E4: 2,665; E5: 2,163; E6: 1,56}* / *{1/631: E2/4 (richtig): avabudhyetaivāsau}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5027156 (0.0):
*{6/110: E2: 5,291; E6: 2,165}* / *{6/111: E2: niṣprayojanasyārthe; E6: niṣprayojanasyātha}*
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640845 (0.0):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640893 (0.0):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7411257 (5.960):
prājaryā / / prājaruhā / / vījaryā / / vījaruhā / / saṃsaryā / / arthe /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695171 (5.960):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394126 (0.001):
7. pajjāvitaṃ pekaraṃ / 8. sarva / 9. ityārha / 10. paṣāmarthe kākṣitaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640815 (0.003):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695354 (0.010):
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695201 (0.033):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.041):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057706 (0.045):
namaskartavyāste sattvāḥ, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni abhinirhṛtāni / ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186965 (0.047):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāny avaivartyāś cābhūvann
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.047):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12479455 (0.048):
sattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ sadevamānuṣāyāḥ prajāyāśca anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni / [te] avaivartyāścābhūvan anuttarāyāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061346 (0.048):
dharmaparyāye bhāṣyamāṇe aprameyaiḥ sattvairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, aprameyāśca sattvā avaivartikā abhūvannanuttarāyāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852677 (0.054):
paripācitānyabhūvan / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.055):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni || / atha khalu rājā jñānabalaḥ svakāṃ duhitaraṃ gāthābhiradhyabhāṣata
mudame, madame, matime, saniha śūre, dhāraṇīye sendra sadeva, sanāga,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640907 (0.0):
arthe pilile tinithe saṃtīrthe katitene nakeme nanamaste ubherabhe mudame / madame matime saniha śūre dhāraṇīya sendra sadeva sanāga sayakṣāsuradevā
sayakṣāsuradevā, nāgā nirukti parivāra, niruktarāni, smṛti prajñā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640918 (0.0):
madame matime saniha śūre dhāraṇīya sendra sadeva sanāga sayakṣāsuradevā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169453 (0.044):
tadanye mahaujaskā mahaujaskā devā / nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te tatrāgamyemāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169561 (0.044):
mahaujaskā mahaujaskā devā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11775900 (0.055):
5.044.007a sanāgayakṣagandharvā devāsuramaharṣayaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007770 (0.057):
garuḍāḥ kinnarā mahoragā manuṣyā amanuṣyā vā āgantavyaṃ maṃsyante / ye ca / tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā manuṣyā amanuṣyā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016131 (0.057):
kuśalamūlānyavaropayiṣyanti, ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9873769 (0.057):
ye ca te devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā manuṣyāmanuṣyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171393 (0.057):
ye ca dakṣiṇasyāṃ diśi buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171413 (0.057):
ye paścimāyāṃ diśi buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171435 (0.057):
ye ca uttarasyāṃ diśi buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171456 (0.057):
ye uttarapūrvasyāṃ diśi buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171477 (0.057):
pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171498 (0.057):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171519 (0.057):
paścimottarasyāṃ diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171539 (0.057):
adhastād diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171559 (0.057):
upariṣṭād diśi ye buddhā bhagavato ye ca bodhisattvā ye ca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28021147 (0.058):
te 'pi ca jinavare karitva pūjāṃ nagaravaraṃ praviśanti nāyakasmin / / deva asuranāgayakṣarājā | satatamatṛpta bhavanti darśanena // SRS_10.83 //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607331 (0.058):
sarvasattvā / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāḥ, te 'pi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9877274 (0.059):
abhinirmitā abhūvan, yān dṛṣṭvā devanāgayakṣagandharvāsurāḥ svabhavanāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252120 (0.059):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
parivāramati pratilābhī, gatidhṛtiparivāra gatidhṛtilābhīḥ pūrvakeṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640927 (0.0):
nāga nirukti parivāra niruktalāni smṛti prajñā parivāramati pratilābhī
hiteṣu caritavantaḥ, abhiskāmavantaḥ, śūravantaḥ ciravīryavantaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640935 (0.0):
gatidhṛtiparivāra gatidhṛtilābhīḥ (KpSū 46) pūrvakeṣu hiteṣu caritavantaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19946408 (0.060):
04,004.043d*0120_104 śrūyamāṇeṣu vā tatra dūṣyamāṇeṣu vā punaḥ / 04,004.043d*0120_105 atha saṃdṛśyamāneṣu priyeṣu ca hiteṣu ca
bhītavantaḥ sitabhāge, mārgamudra diśāpakarṣaṇi kṣaparahu, charaṇo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640941 (0.0):
abhiskāmavantaḥ śūravantaḥ ciravīryavantaḥ bhītavantaḥ sitabhāge
devaracatu suramudra, yakṣamudra, rākṣasamudra, vedivedime, tape, tattape
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640950 (0.024):
rākṣasamudra vedivedime tape tattape uṣṇāname prakhādye nanava dhāraṇīya
uṣṇāname, prakhādya, nanava dhāraṇīya, aviśa diśāśodhane, vākyaśuddhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640963 (0.060):
āviśa diśāśodhane vākyaśuddhe jihvāśuddhe vāciparikarmaḥ prajñā buddhi
jihvāśuddhe, vāciparikarmaḥ prajñā buddhi smṛti mati [Page 19] gati dhṛti
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640973 (0.0):
āviśa diśāśodhane vākyaśuddhe jihvāśuddhe vāciparikarmaḥ prajñā buddhi
gaṇana pratisaraṇabuddhiḥ, jayacakre śūnyacakre vyaya, ebhir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640980 (0.0):
smṛti mati gati dhṛti gaṇana pratisaraṇabuddhiḥ jayacakre śūnyacakre
adhimuktipadair ṣaṭpañcāśānām asurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640814 (0.022):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695169 (0.022):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640843 (0.022):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695198 (0.025):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695244 (0.029):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640988 (0.029):
smṛti mati gati dhṛti gaṇana pratisaraṇabuddhiḥ jayacakre śūnyacakre / vyaya, ebhiradhimuktipadaiḥ ṣaṭpañcāśānāmasurasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646607 (0.037):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837247 (0.046):
nirdiśyamāne tasyāṃ devaparṣadi caturaśīterdevaputrasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / dvātriṃśateśca devaputrasahasrāṇāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770863 (0.046):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640883 (0.048):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.050):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.054):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764254 (0.059):
caturaśīteḥ prāṇisahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645796 (0.059):
bahunāgagandharvakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpādayanti / atha khalu dvitīyikāyāścāturdvīpikāyā lokapālā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772028 (0.061):
devaputrasahasrair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646545 (0.062):
pratiśrutya brahmalokāt, yāvad bahuprāṇikoṭīniyutaśatasahasrāṇi / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpādayanti, tataścāvataranti
cittāny utpāditāni avaivartikāś ca vyavasthitāḥ / SjDh_15 / tatra bhagavān vaiśāradyasamavasaraṇaṃ bodhisattvam āmantrayate /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640844 (5.960):
ebhiradhimuktipadaiścatuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni, tatraiva ca avaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695172 (0.010):
ebhir adhimuktipadair daśānāṃ devakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ sthitāḥ / SjDh_12
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695247 (0.010):
ebhir adhimuktipadair dvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_14
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640816 (0.013):
ebhiradhimuktipadairdaśānāṃ devakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, tatraivāvaivartikā sthitāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640885 (0.022):
ebhiradhimuktipadairdvādaśānāṃ yakṣakoṭīnāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.035):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046941 (0.038):
nagarajanapadarāṣṭrasaṃnipātād dvādaśānāṃ prāṇisahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni ||
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695199 (0.040):
adhimuktipadaiś catuḥṣaṣṭīnāṃ nāgasahasrāṇāṃ anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni, tatraivāvaivartikāḥ saṃvṛtāḥ / SjDh_13
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.043):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645796 (0.045):
bahunāgagandharvakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpādayanti / atha khalu dvitīyikāyāścāturdvīpikāyā lokapālā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770863 (0.046):
devaputrās tato 'ṣṭānāṃ devaputrasahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpannāni // //
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764254 (0.047):
caturaśīteḥ prāṇisahasrāṇām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646545 (0.047):
pratiśrutya brahmalokāt, yāvad bahuprāṇikoṭīniyutaśatasahasrāṇi / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpādayanti, tataścāvataranti
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186965 (0.049):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāny avaivartyāś cābhūvann
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057706 (0.049):
namaskartavyāste sattvāḥ, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni abhinirhṛtāni / ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061346 (0.052):
dharmaparyāye bhāṣyamāṇe aprameyaiḥ sattvairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, aprameyāśca sattvā avaivartikā abhūvannanuttarāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646513 (0.053):
sastrīpuruṣadārakadārikairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni / yāvadupasaṃkrāntā dharmaśravaṇāya /
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12479455 (0.054):
sattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ sadevamānuṣāyāḥ prajāyāśca anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpannāni / [te] avaivartyāścābhūvan anuttarāyāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852676 (0.058):
paripācitānyabhūvan / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni
durlabhaṃ kulaputra tathāgatānāṃ loke prādurbhāvo; durlabhā ime
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641008 (0.016):
durlabhaṃ kulaputra tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ loke / prādurbhāvo; durlabhā ime / śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitā amī mantrapadāḥ;"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641000 (0.047):
tatra bhagavān vaiśāradyasamavasaraṇaṃ nāma bodhisattvamāmantrayate sma / durlabhaṃ kulaputra tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ loke"
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitāmī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111400 (0.0):
dānaśīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanasrotaāpattiphalaṃ yāvad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019414 (0.0):
bhagavatāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019431 (0.0):
śrāvakāṇāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019700 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca śrāvakāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019709 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān sarvasattvānāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019912 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019930 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān (Vaidya 85)
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25841893 (0.0):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākhyaskandhapañcakasvabhāvo vā bhavet | yadi / vā śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanākhyapañcaskandhasvabhāvaḥ,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28707292 (0.0):
sarvaśrāvakapratyekabuddhavārṣikājātisumanānāmanāsravaśīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanānāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949156 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaviśuddham, (SSS_28)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641013 (0.0):
durlabhaṃ kulaputra tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ loke / prādurbhāvo; durlabhā ime / śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitā amī mantrapadāḥ;"
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751199 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanam (LPG 9v)
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215690 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhā iti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250708 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaḥ śatatamīm api kalāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643077 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaṃ samanvāharati ārādhayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643290 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanāni na nimittīkṛtāni, idaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329444 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329454 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ sarvam ekato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782416 (0.0):
bhagavatāṃ śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782428 (0.0):
śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ sarvam ekato *
drāviḍamantrapadāḥ; sattvānāṃ hitāya bodhisattvaguṇaniṣpādanārthaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641024 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitā amī mantrapadāḥ; / sattvānāṃ hitāya bodhisattvaguṇaniṣpādanārthaṃ kulaputra tathāgatena (KpSū
kulaputra tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641032 (0.0):
sattvānāṃ hitāya bodhisattvaguṇaniṣpādanārthaṃ kulaputra tathāgatena (KpSū
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641095 (0.0):
kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṃ kulaputra tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28665649 (0.017):
khalu punaḥ kulaputra jñānaparvatadharmadhātudikpratapanatejorājonāmnā / tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā sa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688585 (0.018):
deśayati / tena ca bhagavatā ratnakusumaprabheṇa tathāgatena pūrvaṃ / bodhisattvacaryāṃ caratā sarvadharmadhātugaganapratibhāsamegho
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679596 (0.028):
pratiṣṭhāpito yāvatprajñāpāramitāyāṃ; tena tathāgatena / pūrvabodhisattvacaryāṃ caratāhaṃ prathamaṃ tiṣṭhatāṃ yāpayatāṃ buddhānāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6585842 (0.033):
evameva bhagavan asmākamapi tathāgatena pūrvameva bodhisattvacaryāṃ caratā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678500 (0.042):
ekaikasmādromamukhādyāvanto bhagavatā pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695448 (0.054):
pratilabdhaṃ / anekāṃ kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṃ tathāgatena pūrvaṃ / bodhisattvacaryāñ caratā, mṛṣāpaiśunyaparuṣasaṃbhinnapralāpā [Page 20]
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064903 (0.060):
cāvocan asmābhir api kulaputra pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caradbhirevameva
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678798 (0.061):
punaraparaṃ kulaputra yāvanto bhagavatā pūrvaṃ bodhisattvacārikāṃ caratā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837646 (0.061):
devaparṣadamāmantrayate sma gamiṣyāmyahaṃ mārṣā jambudvīpam / mayā / pūrvabodhisattvacaryāṃ caratā sattvāścaturbhiḥ saṃgrahavastubhirnimantritā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28683183 (0.062):
sattvaparipākavinayopāyanayasamudrānapyavatarāmi / ye ca bhagavatā purvaṃ / bodhisattvacaryāṃ caratā sattvasamudrāḥ paripācitāstānapyavatarāmi / teṣāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030656 (0.063):
me subhūte pūrvaṃ bodhisattvacārikāṃ caratā kasyacid dharmasya svabhāva
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688610 (0.063):
ratnakusumaprabheṇa tathāgatena pūrvabodhisattvacaryāścaratā anuttarāyāṃ
dānadamasaṃyamakṣāntivīryasamādhiprajñā parigṛhītā bahavo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641041 (0.0):
47) pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caratā / dānadamasaṃyamakṣāntivīryasamādhiprajñā parigṛhītā bahavo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660118 (0.030):
vividhavratatapacaryādānadamasaṃyamaśrutavīryakṣāntisauratyapuṇyaprajñāsaṃbhāraṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911799 (0.039):
upasthitairanācchedyapratibhānairdānadamaniyamasaṃyamaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyakauśalyapraṇidhānabalajñānapāramitāniryātairanupalabdhidharmakṣāntisamanvāgatairavaivartikadharmacakrapravartayadbhiralakṣaṇamudrāmudritaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762399 (0.039):
dānadamaniyamasaṃyamaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyaniryātaiḥ,
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28754276 (0.053):
dānaśīlakṣāntivīryasamādhiprajñā upāyapraṇidhānabalajñāneṣviti daśasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261284 (0.057):
hi subhūte dānaśīlakṣāntivīryasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanāni
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764961 (0.058):
maitrīkaruṇāmuditopekṣānirjātaḥ / dānadamasaṃyamanirjātaḥ / kṣāntisauratyanirjāto dṛḍhavīryakuśalamūlanirjāto
buddhakoṭīnayutaśatasahasrāḥ paryupāsitāḥ, kvacid dānan dattaṃ, śīlaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641047 (0.0):
dānadamasaṃyamakṣāntivīryasamādhiprajñā parigṛhītā bahavo / buddhakoṭīnayutaśatasahasrāḥ paryupāsitāḥ, kvacid dānān dattaṃ,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582592 (0.019):
śrāmaṇerāḥ prajñāvanto / bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāścīrṇacaritā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587311 (0.037):
paripūrṇabuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāvinaste bhaiṣajyarāja
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668692 (0.039):
'prameyāsaṃkhyeyā bodhisattvakoṭīnayutaśatasahasrāḥ saṃtīraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637973 (0.041):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā bhaviṣyanti,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086207 (0.041):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā dharmikāśca dharmavādinaśca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532221 (0.043):
ye te bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlā,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681910 (0.049):
caturaśītibuddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇy abhūvan ye mayā ārādhitā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600346 (0.050):
sarveṣāṃ teṣāmaprameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ buddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ te / bodhisattvā mahāsattvā ratnamayīṃ chatrāvalīṃ yāvadbrahmalokādupari
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664433 (0.052):
sattvāḥ sattvakoṭīnayutaśatasahasrādeko buddhavigraha ekadivase (KpSū 248)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7669390 (0.053):
bahvasaṃkhyeyasattvakoṭīnayutaśatasahasrā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532392 (0.054):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlān. samanantarābhāṣitā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563153 (0.054):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāvino hi śāriputra tathāgatā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563163 (0.054):
arhantaḥ samyaksaṃbuddhā bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasracīrṇacaritāvino
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616752 (0.054):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlau etāvubhāvapi
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525387 (0.055):
ekāśītibuddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ buddhakṣetraguṇālaṃkāra-
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525437 (0.055):
buddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ buddhakṣetraguṇālaṃkāra-
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587324 (0.056):
kulaputrā vā kuladuhitaro vā bhaiṣyanti | / buddhakoṭīnayutaśatasahasrakṛtapraṇidhānāste bhaiṣajyarājakulaputrā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261471 (0.057):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitaḥ sa bodhisattvo mahāsattvaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660892 (0.057):
atha khalu kulaputra samudrareṇorbrāhmaṇasyaitadabhavat mayā bahavaḥ / prāṇakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitāni
rakṣitaṃ, brahmacaryaṃ cīrṇaṃ, kvacid bhāvanā niṣevitā, kṣāntir bhāvitā,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641061 (0.043):
buddhakoṭīnayutaśatasahasrāḥ paryupāsitāḥ, kvacid dānān dattaṃ, / kvaciccīlaṃ rakṣitaṃ, kvacid brahmacaryaṃ cīrṇaṃ, kvacid bhāvanā niṣevitā,
vīryam ārabdhaṃ, samādhir niṣpāditā, prajñā sevitā, bahvaprameyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641072 (0.035):
kvacit kṣāntirbhāvitā, kvacid vīryamārabdhaṃ, kvacit samādhirniṣpāditā, / kvacit prajñā sevitā, bahvaprameyaṃ vividhaṃ nānāprakāraṃ śubhaṃ karma
vividhanānāprakāraiḥ śubhakarma kṛtaṃ, yenaitarhi mayānuttaraṃ jñānaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641083 (0.009):
kvacit prajñā sevitā, bahvaprameyaṃ vividhaṃ nānāprakāraṃ śubhaṃ karma / kṛtaṃ, yenaitarhi mamānuttaraṃ jñānaṃ pratilabdhaṃ / anekāṃ
pratilabdhaṃ / anekāṃ kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṃ tathāgatena pūrvaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641089 (0.0):
kṛtaṃ, yenaitarhi mamānuttaraṃ jñānaṃ pratilabdhaṃ / anekāṃ / kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṃ kulaputra tathāgatena pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599480 (0.031):
ahamapyaprameyāsaṃkhyeyakalpakoṭīnayutaśatasahasrābhisaṃbuddha
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598496 (0.034):
kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599030 (0.036):
kalpakoṭīnayutaśatasahasrairapi tathāgatadarśanaṃ bhavati vā na vā | tataḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880364 (0.040):
asaṃkhyeyakalpakoṭīnayutaśatasahasrasamudānītāmanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524642 (0.041):
kalpaṃ vā tiṣṭhet, kalpaśataṃ vā, kalpasahasraṃ vā, kalpaśatasahasraṃ / vā, yāvat kalpakoṭīnayutaśatasahasraṃ vā, tato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648551 (0.041):
ca mamāyurbhavedaprameyakalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ na śakyaṃ kenacid
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590435 (0.041):
tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ / bahukalpakoṭīnayutaśatasahasraparinirvṛtaṃ tathā bhāṣamāṇaṃ dṛṣṭvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579080 (0.042):
tāni paramāṇurajāṃsi, yeṣu vā nopanikṣiptāni | na tveva teṣāṃ / kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ śakyaṃ gaṇanāyogena paryanto 'dhigantum |
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532287 (0.042):
saṃkṣiptena. vistareṇa punaḥ sacet kalpakoṭīnayutaśatasahasrasthitikenāpy
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598540 (0.043):
samupanikṣipet | anena paryāyeṇa kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi sa puruṣaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606631 (0.043):
tairviśatikalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi na jātu tathāgato dṛṣṭo 'bhūt, nāpi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6615823 (0.043):
dharmaparyāye caritāvī | vimalagarbhaśca dārako / bahukalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi sarvasattvapāpajahane samādhau carito
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092185 (0.043):
tasyānekāni kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi sarvadurgatidvārāṇi pithitāni
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528565 (0.044):
śatasahasrāṇi, iyanti vā kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇīti. / atha tarhy ānandāparimitam eva tasya bhagavata āyuṣpramāṇam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586382 (0.045):
kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi tasya bhagavata āyuṣpramāṇaṃ bhaviṣyati |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607598 (0.046):
samyaksaṃbuddhāḥ | bahūnyapyahaṃ kulaputrāḥ kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi / asya dharmaparyāyasya parīndanārthaṃ nānādharmapramukhairbahūnānuśaṃsān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598941 (0.047):
api tu khalu punaḥ kulaputrā adyāpi taddviguṇena me / kalpakoṭīnayuta