View original HTML file with complete header information
akarotkiṃ mahādeva SkP_26.2c / akasmādatha taṃ devī SkP_13.30a
akarotkiṃ mahādeva SkP_26.2c / akasmādatha taṃ devī SkP_13.30a
akasmādabhavatsarvaṃ SkP_29.61a / akāryāṇi kariṣyantu SkP_29.228c
akṣatāstaṇḍulayavāḥ SkP_27.29a / akṣayatvaṃ ca vaṃśasya SkP_15.29e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167755 (0.055):
caturdaśasahasrāṇi % dhūpaḥ kālāgaruḥ smṛtaḥ // SkP_27.28 // / akṣatāstaṇḍulayavāḥ $ śālayo dviśatāḥ smṛtāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177831 (0.055):
caturdaśasahasrāṇi dhūpaḥ kālāgaruḥ smṛtaḥ // SkP_27.28 // / akṣatāstaṇḍulayavāḥ śālayo dviśatāḥ smṛtāḥ /
akṣayatvaṃ ca sarvadā SkP_15.34b / akṣayaścāvyayaścaiva SkP_22.5c
akṣayaṃ tacca te 'vyayam SkP_29.150b / akṣayaṃ balameva ca SkP_12.45d
akṣayaṃ sarvakāmikam SkP_15.31d / akṣayāyāmṛtāyaiva SkP_24.55a
akṣayāyāvyayāyaiva SkP_21.48a / akṣasūtrakaraṃ caiva SkP_8.34c
akṣasūtrakarāya ca SkP_9.6d / akṣṇāṃ sahasraṃ surarāṭ sa bibhrad SkP_13.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157167 (0.0):
vijñāpitastena mahīdhrarājñā % pitāmahastatra samājagāma // SkP_13.8 // / akṣṇāṃ sahasraṃ surarāṭ sa bibhrad $ divyāṅgahārasragudāttarūpaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167245 (0.0):
vijñāpitastena mahīdhrarājñā pitāmahastatra samājagāma // SkP_13.8 // / akṣṇāṃ sahasraṃ surarāṭ sa bibhrad divyāṅgahārasragudāttarūpaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16752694 (0.032):
akṣauhiṇyo hi bahulā BrP_181.12a / akṣṇāṃ sahasraṃ surarāṭ sa bibhrad BrP_36.9a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033475 (0.032):
āgatas tadāhaṃ tridivair upetaḥ BrP_36.8d / akṣṇāṃ sahasraṃ surarāṭ sa bibhrad BrP_36.9a
agamadbrahmasadanaṃ SkP_6.13c / agaruṃ daśasāhasraṃ SkP_27.28a
agastyasya ca māhātmyaṃ SkP_2.13c / agāttatra pitāmahaḥ SkP_8.2d
agādhena tadā reje SkP_13.94c / agnerdūtatvameva ca SkP_2.16d
agnyaṅgārakanetraśca SkP_23.7c / agrato 'gniṃ samādhāya SkP_24.16a
agre surebhavinipātitavaṃśagulmam SkP_30.39b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173068 (1.192):
puṣpotkarānilavighūrṇitapādapāgram $ agre surebhavinipātitavaṃśagulmam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183145 (1.192):
puṣpotkarānilavighūrṇitapādapāgram agre surebhavinipātitavaṃśagulmam /
acintyāyāgrajāya ca SkP_3.18d / acireṇa trilocanam SkP_20.62b
acireṇaiva kālena SkP_3.11c / ajayyatvaṃ ca yogibhiḥ SkP_29.124b
ajayyaścāpi sarveṣāṃ SkP_31.11a / ajayyaścaiva jetā ca SkP_25.19a
ajaraścāmaraścaiva SkP_29.115a / ajarāmara eva ca SkP_6.11b
ajarāyāmarāya ca SkP_21.47d / ajarāyāmarāya ca SkP_24.55b
ajarāśca viśokāśca SkP_29.221a / ajastvamamaro deva SkP_13.41a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167814 (0.044):
paurāṇaiḥ sāmasaṃgītaiḥ puṇyākhyairguhyanāmabhiḥ // SkP_13.40 // / ajastvamamaro deva sraṣṭā hartā vibhuḥ paraḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157836 (0.064):
ugra īśāna ātmā ca % ajaḥ śaṃkara eva ca // SkP_13.48 // / devadevaḥ paraṃ dhāma $ īśaḥ paśupatiḥ patiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167913 (0.064):
ugra īśāna ātmā ca ajaḥ śaṃkara eva ca // SkP_13.48 // / devadevaḥ paraṃ dhāma īśaḥ paśupatiḥ patiḥ /
ajaḥ śaṃkara eva ca SkP_13.48d / ajaikapāditi khyāto SkP_23.36a
ajñānavinivartine SkP_29.111b / aṭṭahāsānsṛjānaśca SkP_23.9c
aṇimāyai namaste 'stu SkP_29.194c / aṇḍaṃ yatrāsti saṃsthitam SkP_5.34b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610618 (0.050):
śubhāmbudhārāpraṇayaprabodhitair SkP_13.76c / śubhebhyaśca namo vo 'stu SkP_25.51c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.052):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.053):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.054):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.056):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600214 (0.058):
namo 'stu rataye caiva SkP_29.158a / namo 'stvadityai dānavyai SkP_29.210c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600185 (0.058):
namo 'stu kālakālāya SkP_14.11a / namo 'stu taḍite caiva SkP_29.188a / namo 'stu tanumadhyāyai SkP_29.202a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.058):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592350 (0.059):
khaḍgaṃ paraśureva ca SkP_4.9d / khaḍginyai ca namo namaḥ SkP_29.198d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.060):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608227 (0.060):
lakṣyālakṣyaṃ tamīśvaram SkP_5.61d / laghimāyai namo namaḥ SkP_29.194d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594236 (0.060):
jvālāmālāsahasrāya SkP_9.7a / jvālāyai ca namo namaḥ SkP_29.207d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599450 (0.061):
namaste lokabhāvani SkP_29.209d / namaste śitikaṇṭhinyai SkP_29.212c / namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599428 (0.062):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1597843 (0.062):
dīrghamāyurubhāvapi SkP_20.49d / dīrghaveṇyai namo namaḥ SkP_29.201d / dīrgho vai tāvadeva ca SkP_23.17b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599370 (0.062):
namaśca prabhaviṣṇave SkP_20.14d / namaścāpyaniketebhyo SkP_25.40c / namaścitrarathāya ca SkP_14.20b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610144 (0.062):
śatayojanabāhuśca SkP_23.15c / śatarūpāya vai namaḥ SkP_14.4b / śatarūpebhya eva ca SkP_25.46b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599468 (0.064):
namaste 'stu sarasvatyai SkP_29.196a / namaste sparśayitre ca SkP_21.39c
aṇḍe 'sminsamprasūyate SkP_3.4b / ataḥ parataraṃ nāsti SkP_30.72a
ataḥ priyamidaṃ kṣetram SkP_30.51e / atidīrgho 'timeḍhraśca SkP_23.16a
atimānāya caiva hi SkP_21.38d / ato 'nyadvarṣamekaṃ vai SkP_20.50c
ato bhūyaśca kiṃ te 'dya SkP_29.120c / ato bhūyo vadasva me SkP_30.45d / ato 'haṃ nānyadicchāmi SkP_29.121c
atyarthaśītalāmbhobhiḥ SkP_13.92a / atra nāsti vicāraṇā SkP_27.46d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168017 (0.060):
praviśeta sa māṃ kṣipram % atra nāsti vicāraṇā // SkP_27.46 // / yo 'pyasajjanarato viyonijaḥ $ pātakairapi samanvitaḥ sadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178093 (0.060):
praviśeta sa māṃ kṣipram atra nāsti vicāraṇā // SkP_27.46 // / yo 'pyasajjanarato viyonijaḥ pātakairapi samanvitaḥ sadā /
atraye bhṛgave caiva SkP_21.45a / atra vo vartayiṣyāmi SkP_5.21a
atrāgatā vividhaduṣkṛtakāriṇo 'pi SkP_30.74c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173606 (0.054):
vārāṇasīti bhuvanatrayasārabhūtā $ ramyā purī mama sadā girirājaputri & / atrāgatā vividhaduṣkṛtakāriṇo 'pi % pāpakṣayādvirajasaḥ pratibhānti
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183685 (0.054):
vārāṇasīti bhuvanatrayasārabhūtā ramyā purī mama sadā girirājaputri / / atrāgatā vividhaduṣkṛtakāriṇo 'pi pāpakṣayādvirajasaḥ pratibhānti martyāḥ
atrāpi svayamevāhaṃ SkP_29.17a / atrāhaṃ brahmaṇānīya SkP_29.24a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914758 (0.044):
atrāpi svayamevāhaṃ LiP_1,92.70a / atrāhaṃ brahmaṇānīya LiP_1,92.72c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169431 (0.049):
dṛṣṭvainaṃ prayato martyaḥ % svargalokamavāpnuyāt // SkP_29.23 // / atrāhaṃ brahmaṇānīya $ sthāpitaḥ parameṣṭhinā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179505 (0.049):
dṛṣṭvainaṃ prayato martyaḥ svargalokamavāpnuyāt // SkP_29.23 // / atrāhaṃ brahmaṇānīya sthāpitaḥ parameṣṭhinā /
atrāhaṃ svayamāsthitaḥ SkP_29.28f / atriḥ sāma svayaṃ jagau SkP_25.8d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914759 (0.038):
atrāpi svayamevāhaṃ LiP_1,92.70a / atrāhaṃ brahmaṇānīya LiP_1,92.72c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169431 (0.051):
dṛṣṭvainaṃ prayato martyaḥ % svargalokamavāpnuyāt // SkP_29.23 // / atrāhaṃ brahmaṇānīya $ sthāpitaḥ parameṣṭhinā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179505 (0.051):
dṛṣṭvainaṃ prayato martyaḥ svargalokamavāpnuyāt // SkP_29.23 // / atrāhaṃ brahmaṇānīya sthāpitaḥ parameṣṭhinā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594637 (0.051):
tato 'ṭavīṃ samāsādya SkP_18.6a / tato 'trāhaṃ samāsthitaḥ SkP_29.27d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179574 (0.055):
svarlīneśvara ityevam atrāhaṃ svayamāsthitaḥ // SkP_29.28 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600750 (0.056):
nigraho bhujagendrāṇāṃ SkP_2.24c / nityamatrāhamāsthitaḥ SkP_29.32b
atha kāle gate vyāsa SkP_10.13a / atha kāle 'timahati SkP_16.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592643 (0.046):
gatiṃ cānuttamāṃ punaḥ SkP_26.30d / gate ca devanāthe 'tha SkP_7.35a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155124 (0.050):
sanatkumāra uvāca / atha kāle gate vyāsa $ sa dakṣaḥ śāpakāraṇāt &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165204 (0.050):
sanatkumāra uvāca / atha kāle gate vyāsa sa dakṣaḥ śāpakāraṇāt /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.056):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.058):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605473 (0.059):
mayāpyetatpurā vyāsa SkP_27.7a / mayāmṛtavaso prātar SkP_17.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587545 (0.059):
athārdharātrasamaye SkP_17.20a / athāsminnantare vyāsa SkP_13.58a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.059):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.060):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
atha kālena mahatā SkP_4.22a / atha cedvihitaṃ teṣāṃ SkP_30.12a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596810 (0.004):
teṣāmekena janmanā SkP_29.72f / teṣāṃ kālena mahatā SkP_8.25a / teṣāṃ tadabhiyāttathā SkP_5.9d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591315 (0.032):
kālīvyāharaṇaṃ caiva SkP_2.11a / kālena mahatā tadā SkP_19.24b
atha tasminsukhāsīnau SkP_27.1a / atha tasyāstapoyogāt SkP_11.35c
atha tasyaivamaniśaṃ SkP_30.16a / atha tīrthaprasaṅgena SkP_19.23a
atha teṣāṃ prasanno 'bhūd SkP_13.52a / atha teṣāṃ mahādevaḥ SkP_8.27a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157875 (0.039):
praṇemurmanasā śarvaṃ % bhāvaśuddhena cetasā // SkP_13.51 // / atha teṣāṃ prasanno 'bhūd $ devadevo maheśvaraḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167952 (0.039):
praṇemurmanasā śarvaṃ bhāvaśuddhena cetasā // SkP_13.51 // / atha teṣāṃ prasanno 'bhūd devadevo maheśvaraḥ /
atha teṣu sthiteṣvevaṃ SkP_13.39a / atha divyena rūpeṇa SkP_5.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152347 (0.059):
divyaṃ varṣasahasraṃ ca % teṣāṃ tadabhiyāttathā // SkP_5.9 // / atha divyena rūpeṇa $ sāmavāgdiṅnirīkṣaṇā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162426 (0.059):
divyaṃ varṣasahasraṃ ca teṣāṃ tadabhiyāttathā // SkP_5.9 // / atha divyena rūpeṇa sāmavāgdiṅnirīkṣaṇā /
atha dṛṣṭvā tamīśānam SkP_16.5a / atha dṛṣṭvā tripādaṃ ca SkP_29.127a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170870 (0.009):
varadānāya deveśo % jagāma puratastadā // SkP_29.126 // / atha dṛṣṭvā tripādaṃ ca $ hrasvabāhūrupādakam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180944 (0.009):
varadānāya deveśo jagāma puratastadā // SkP_29.126 // / atha dṛṣṭvā tripādaṃ ca hrasvabāhūrupādakam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598007 (0.014):
dṛṣṭvā meghaḥ prabhākaraḥ SkP_22.26b / dṛṣṭvā sa tu tamīśānaṃ SkP_15.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594477 (0.054):
tataḥ sa tu kṛtodvāho SkP_25.13a / tataḥ sa dṛṣṭvā deveśaṃ SkP_29.130a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169842 (0.058):
dadāmi divyaṃ cakṣuste paśya māṃ sagaṇaṃ dvija // SkP_15.17 // / dṛṣṭvā sa tu tamīśānaṃ praṇamya śirasā prabhum /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598050 (0.061):
dṛṣṭvainaṃ prayato martyaḥ SkP_29.23c / dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598015 (0.062):
dṛṣṭvā saumyena cakṣuṣā SkP_9.30b / dṛṣṭvedaṃ madhyameśānaṃ SkP_29.45e / dṛṣṭvedaṃ manujo devi SkP_29.40c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594348 (0.063):
tatastu devadeveśo SkP_22.1a / tatastu punareveśaṃ SkP_13.129a
atha dṛṣṭvā satīṃ devīm SkP_26.6a / atha devī mahābhāgā SkP_29.178a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594676 (0.012):
tato devāḥ sagandharvāḥ SkP_18.38a / tato devī mahābhāgā SkP_25.23a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166511 (0.022):
āsīnāṃ kāñcane śubhre % āsane paramārcite // SkP_26.5 // / atha dṛṣṭvā satīṃ devīm $ āgatāṃ tu surūpiṇīm &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176587 (0.022):
āsīnāṃ kāñcane śubhre āsane paramārcite // SkP_26.5 // / atha dṛṣṭvā satīṃ devīm āgatāṃ tu surūpiṇīm /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754546 (0.039):
atha duryodhano rājā BrP_17.28a / atha dṛṣṭvā satīṃ devīm BrP_38.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598484 (0.046):
devīṃ kamalalocanām SkP_9.20b / devīṃ dṛṣṭvā praṇamyaiva SkP_29.184c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1597988 (0.050):
dṛṣṭvā dṛṣṭvā mahāmanāḥ SkP_5.24b / dṛṣṭvā devīmupāgatām SkP_12.38b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170870 (0.051):
varadānāya deveśo % jagāma puratastadā // SkP_29.126 // / atha dṛṣṭvā tripādaṃ ca $ hrasvabāhūrupādakam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180944 (0.051):
varadānāya deveśo jagāma puratastadā // SkP_29.126 // / atha dṛṣṭvā tripādaṃ ca hrasvabāhūrupādakam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596218 (0.052):
taṃ śoṇakaṃ tato rājye SkP_18.22a / tā uvāca tato devī SkP_29.237e / tā uvācāmarā yūyaṃ SkP_29.232a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176000 (0.056):
sa kāmacārī vaibhrāje gaṇapo 'sya bhaviṣyati // SkP_25.22 // / sanatkumāra uvāca / tato devī mahābhāgā śailāderadadadvaram /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598431 (0.060):
devī duścaracāriṇī SkP_11.28b / devī devaṃ nirīkṣatī SkP_22.21f / devī na sasmāra vacaśca mātuḥ SkP_26.68d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595194 (0.064):
tadā devastutoṣa ha SkP_21.3d / tadā devīṃ girīndrajām SkP_29.72b / tadā niṣkalmaṣaṃ tapaḥ SkP_8.3d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596392 (0.064):
tāstuṣṭamanasaścāpi SkP_29.237a / tāṃ jñātvā tryambako devīṃ SkP_10.26a / tāṃ tathā tiṣṭhatīṃ devaḥ SkP_26.48a
atha devyāsasādaikā SkP_26.5a / atha parvatarājo 'sau SkP_13.2a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166498 (0.046):
mahānubhāvaiḥ sarvajñaiḥ % kāmarūpadharaiḥ śubhaiḥ // SkP_26.4 // / atha devyāsasādaikā $ mātaraṃ parameśvarī &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176574 (0.046):
mahānubhāvaiḥ sarvajñaiḥ kāmarūpadharaiḥ śubhaiḥ // SkP_26.4 // / atha devyāsasādaikā mātaraṃ parameśvarī /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754561 (0.046):
atha devī satī yat te BrP_34.41a / atha devy āsasādaikā BrP_38.24a
atha yakṣastadā vyāsa SkP_31.5a / atharvāṅgirasāvapi SkP_24.33d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590034 (0.046):
uvāca ślakṣṇayā vācā SkP_18.30c / uvāca sa tadā yakṣo SkP_31.8a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590651 (0.058):
evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_31.14a
atharvāṅgirasau devau SkP_25.8e / atha vā te kṛpā devi SkP_12.47a
atha vā te 'sti saṃdeho SkP_12.19a / atha vṛtte vivāhe tu SkP_14.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594831 (0.059):
tatkuruṣva yathepsitam SkP_13.130d / tatkṛtaṃ nātra saṃdeho SkP_12.48c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595023 (0.061):
tathā caivordhvamehanaḥ SkP_23.8b / tathā tatkathayāmi te SkP_27.7d / tathā tannātra saṃdeho SkP_15.37a
atha śuśrāva vedānāṃ SkP_18.7a / atha śuśrāva sā śabdaṃ SkP_12.30a
atha sampannalakṣaṇām SkP_5.56d / atha sarvānabhiprekṣya SkP_9.13a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154621 (0.062):
varaṃ brūta pradāsyāmi % suniścintya sa ucyatām // SkP_9.12 // / sanatkumāra uvāca / atha sarvānabhiprekṣya $ saṃtuṣṭāṃstapasaidhitān &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164701 (0.062):
varaṃ brūta pradāsyāmi suniścintya sa ucyatām // SkP_9.12 // / sanatkumāra uvāca / atha sarvānabhiprekṣya saṃtuṣṭāṃstapasaidhitān /
atha sa vrajamānastu SkP_11.8a / atha sā tena śāpena SkP_26.63a
atha sā śuddhasaṃkalpā SkP_13.31a / atha so 'pi kṛtātithyaḥ SkP_8.7a
athāgāccandratilakas SkP_12.4a / athāgāttatra śailendra SkP_11.7a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754795 (0.039):
athāgāc candratilakas BrP_35.4c / athāgāt tatra śailendra BrP_34.62a
athāgāttatra saṃvigno SkP_5.31a / athācalasutā devī SkP_27.2a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167393 (0.030):
āsane kāñcane divye % nānāratnopaśobhite // SkP_27.1 // / athācalasutā devī $ sukhāsīnā vibhāvarī &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177469 (0.030):
āsane kāñcane divye nānāratnopaśobhite // SkP_27.1 // / athācalasutā devī sukhāsīnā vibhāvarī /
athāñjalimamāvāsyāṃ SkP_28.58a / athātatāyinaṃ vyāsa SkP_15.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168865 (0.059):
sahasraṃ tena jāpyasya % mānasasya kṛtaṃ bhavet // SkP_28.57 // / athāñjalimamāvāsyāṃ $ susampūrṇāṃ samāhitaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178940 (0.059):
sahasraṃ tena jāpyasya mānasasya kṛtaṃ bhavet // SkP_28.57 // / athāñjalimamāvāsyāṃ susampūrṇāṃ samāhitaḥ /
athānyo vyāsa samprāpto SkP_23.15a / athāparo mahākāyaḥ SkP_23.27a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174321 (0.043):
tādṛśānāṃ gaṇādhyakṣo devenāhūta āgataḥ // SkP_23.26 // / athāparo mahākāyaḥ śūlapāṇirmahābalaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164074 (0.060):
sanatkumāra uvāca / athānyo vyāsa samprāpto $ yugāntādityasaprabhaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174150 (0.060):
sanatkumāra uvāca / athānyo vyāsa samprāpto yugāntādityasaprabhaḥ /
athārdharātrasamaye SkP_17.20a / athāsminnantare vyāsa SkP_13.58a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587379 (0.059):
atriḥ sāma svayaṃ jagau SkP_25.8d / atha kāle gate vyāsa SkP_10.13a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590647 (0.063):
evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_31.14a
athāsyāntarhitaṃ rakṣo SkP_17.5c / athāha devī duḥkhārtā SkP_12.39c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754899 (0.050):
athāha devī duḥkhārtā BrP_35.42c / athendraṃ menakā prāha BrP_86.30a
athainaṃ cārusarvāṅgī SkP_18.8a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160814 (0.003):
adhīyānasya tatrāśu % dhyānamevānvapadyata // SkP_18.7 // / athainaṃ cārusarvāṅgī $ pīnonnatapayodharā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170890 (0.003):
adhīyānasya tatrāśu dhyānamevānvapadyata // SkP_18.7 // / athainaṃ cārusarvāṅgī pīnonnatapayodharā /
athaināmavadaddharaḥ SkP_29.137d / athaivamāghoṣitamātra eva SkP_13.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171019 (0.024):
matiṃ dadhre tapoyonir % athaināmavadaddharaḥ // SkP_29.137 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181093 (0.024):
matiṃ dadhre tapoyonir athaināmavadaddharaḥ // SkP_29.137 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594337 (0.035):
tatastānarcayāmyaham SkP_10.18d / tatastāmavadaddharaḥ SkP_22.22d
athaivamukto devena SkP_29.152a / athomā yogasaṃsiddhā SkP_12.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611090 (0.033):
sa evamuktaḥ sūdena SkP_17.14a / sa evamukto ṛṣiṇā SkP_11.19a / sa evamukto devena SkP_21.17a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156220 (0.046):
uvāca vikṛtāsyaśca % devi tvāṃ varayāmyaham // SkP_12.5 // / athomā yogasaṃsiddhā $ jñātvā śaṃkaramāgatam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166299 (0.046):
uvāca vikṛtāsyaśca devi tvāṃ varayāmyaham // SkP_12.5 // / athomā yogasaṃsiddhā jñātvā śaṃkaramāgatam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611072 (0.056):
sa evamuktastejasvī SkP_26.24a / sa evamuktastenātha SkP_17.19a / sa evamuktaḥ putreṇa SkP_30.13a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590466 (0.061):
evamastvityathoktvāsau SkP_18.21a / evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590486 (0.063):
evamuktastu tejasvī SkP_17.25a / evamuktaḥ sa bhagavān SkP_9.17a / evamuktaḥ sa rājendro SkP_26.53a
adahatsaparicchadam SkP_15.5d / adṛśyata ca maṇḍalam SkP_5.37d
adṛśyatvamatidyutiḥ SkP_16.12d / adṛśyantyāṃ mahāprajña SkP_16.14e
adṛśyantyāṃ samabhavat SkP_18.23c / adṛśyena durātmanā SkP_8.7b
adyaprabhṛti yuṣmākam SkP_24.10a / adyaprabhṛti lokeṣu SkP_29.225a
adrikāmapsaraḥśreṣṭhāṃ SkP_19.11c / adhikaṃ samameva vā SkP_19.6d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592499 (0.062):
gaṇapā devasaṃmatāḥ SkP_24.27d / gaṇapānastuvattadā SkP_25.39d / gaṇapānāṃ sureśānāṃ SkP_23.10c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610125 (0.062):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b / śatapādodarānanaḥ SkP_23.38f
adhiṣṭhātre pracodine SkP_3.15b / adhīyānasya caivāyaṃ SkP_18.11a / adhīyānasya tatrāśu SkP_18.7c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.040):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.041):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.044):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.045):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.047):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604426 (0.049):
bhajante sarvato 'bhyetya SkP_29.78c / bhadradohamiti khyātaṃ SkP_29.21c / bhadreśvara tathaiva ca SkP_29.83d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595107 (0.053):
tathāśvinau devabhiṣagvarau tu SkP_13.18a / tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592820 (0.055):
gāṇapatyaṃ sa labhate SkP_28.40e / gāṇapatyā gatistasya SkP_29.38c / gādheyasya tataḥ sā tu SkP_19.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612558 (0.055):
sarvaśrutimayaṃ brahma SkP_7.5c / sarvasampralaye caiva SkP_28.43c / sarvasiddhāntavedibhiḥ SkP_30.57b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601170 (0.056):
naikavarṇāstadābhūvan SkP_29.11c / naigameṣasya caiva hi SkP_29.200b / naitadevamiti prabhuḥ SkP_5.31d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610125 (0.058):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611405 (0.059):
sattraṃ mahatsamāsadhvaṃ SkP_4.36a / sattrāṇyājahrire tadā SkP_8.5b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595138 (0.063):
tathaiva cārcanīyatvaṃ SkP_11.2c / tathaiva tridivaukasaḥ SkP_13.51b / tathaiva rasanāya ca SkP_21.40b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592499 (0.064):
gaṇapā devasaṃmatāḥ SkP_24.27d / gaṇapānastuvattadā SkP_25.39d / gaṇapānāṃ sureśānāṃ SkP_23.10c
anadansumahānādaṃ SkP_7.15c / anantāyāprameyāya SkP_3.14c
ananyamanaso bhūtvā SkP_30.63c / anapatyāhamīśvara SkP_26.41d
anayā sahamīpsitam SkP_25.14d / anāveśyāya sarveṣāṃ SkP_21.48c
aniketā tapo 'carat SkP_11.25d / aniketo hyaraṇyeṣu SkP_26.17c
anindriyo 'tīndriyaśca SkP_28.68c / aniścitya mahāvrate SkP_12.52d
anugṛhṇanti lokāṃśca SkP_11.31c / anugṛhya tataḥ sarvāṃs SkP_29.70a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612698 (0.054):
sarvāṃl lokānnamastava SkP_10.3d / sarvāṃl lokāṃstārayitrī SkP_7.9c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608367 (0.059):
lokānyatheṣṭaṃ lokeśa SkP_29.170c / lokānsarvānsamāviśya SkP_4.20c / lokānsarvāṃstāpayānaṃ SkP_15.2c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612689 (0.061):
sarvāsuranibarhaṇaḥ SkP_23.29d / sarvāṃl lokānavaikṣata SkP_3.5b / sarvāṃl lokānnamastava SkP_10.3d
anugrahaḥ kṛtastasyā SkP_19.23c / anugraheṇa yuktena SkP_25.16c
anugraho mayā hyevaṃ SkP_29.73c / anutsekaṃ tathā kṣāntiṃ SkP_29.122c
anuraktaṃ ca bhaktaṃ ca SkP_21.54a / anurūpāmadādvibhoḥ SkP_6.3d
anuvrajata mā ciram SkP_4.37d / anṛtyanta mahābhāgā SkP_25.11e
anekacaraṇāya ca SkP_24.56d / anekavihagākīrṇaṃ SkP_9.26e
anekaśirase caiva SkP_24.56c / anekāni sahasrāṇi SkP_10.8c
anena cāṅkito loke SkP_29.149a / anaupamyaguṇaṃ devo SkP_26.65c
anaupamyaguṇaṃ hi tat SkP_26.66d / anaupamyamaninditam SkP_11.5d
anaupamyo hyaninditaḥ SkP_25.12d / antakāntakṛte caiva SkP_14.11c
antardadhe jagatsraṣṭā SkP_12.27c / antardhānamagātprabhuḥ SkP_7.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153876 (0.062):
paśyatāṃ sarvadevānām % antardhānamagātprabhuḥ // SkP_7.34 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163955 (0.062):
paśyatāṃ sarvadevānām antardhānamagātprabhuḥ // SkP_7.34 //
antardhānaṃ mahātmani SkP_4.11b / antardhe parameśvaraḥ SkP_3.7d
antarbhāvaviśuddhā sā SkP_12.6c / antarbhūtādhibhūtāya SkP_21.38a
antaścarāya sarvāya SkP_5.51a / andradhvānapraharṣitaiḥ SkP_13.74b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152936 (0.060):
saṃhāraliṅgine caiva % jalaliṅgāya vai namaḥ // SkP_5.50 // / antaścarāya sarvāya $ prakṛteḥ preraṇāya ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163015 (0.060):
saṃhāraliṅgine caiva jalaliṅgāya vai namaḥ // SkP_5.50 // / antaścarāya sarvāya prakṛteḥ preraṇāya ca /
andhakasya tathotpattiḥ SkP_2.15a / andhakāsurasaṃvādo SkP_2.21a
annadatvaṃ ca lokānāṃ SkP_30.3c / annadatvaṃ ca lokānāṃ SkP_31.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173756 (0.016):
bhagavanbhaktimagryāṃ tu % tvayyananyāṃ vidhatsva me // SkP_31.8 // / annadatvaṃ ca lokānāṃ $ gāṇapatyaṃ tathākṣayam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183835 (0.016):
bhagavanbhaktimagryāṃ tu tvayyananyāṃ vidhatsva me // SkP_31.8 // / annadatvaṃ ca lokānāṃ gāṇapatyaṃ tathākṣayam /
annadatvaṃ ca samprāpto SkP_30.1c / annadaścāpi lokebhyaḥ SkP_31.11c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173756 (0.012):
bhagavanbhaktimagryāṃ tu % tvayyananyāṃ vidhatsva me // SkP_31.8 // / annadatvaṃ ca lokānāṃ $ gāṇapatyaṃ tathākṣayam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183835 (0.012):
bhagavanbhaktimagryāṃ tu tvayyananyāṃ vidhatsva me // SkP_31.8 // / annadatvaṃ ca lokānāṃ gāṇapatyaṃ tathākṣayam /
annadastu śatena vai SkP_23.48d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164542 (0.003):
viṣvaksenaḥ sahasreṇa % annadastu śatena vai // SkP_23.48 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174620 (0.003):
viṣvaksenaḥ sahasreṇa annadastu śatena vai // SkP_23.48 //
annamasyopapādayat SkP_17.21d / anyatra na tathā kvacit SkP_30.50d
anyatra rocitavatī SkP_26.11c / anyasyāmasṛjadvaśī SkP_18.5b
anyaṃ vṛṇu mamāvāsaṃ SkP_26.10e / anyānāhūya jāmātṝn SkP_10.13c
anyāścāpsarasaḥ śubhāḥ SkP_25.11d / anyāṃ gatiṃ na paśyāmi SkP_21.53c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171562 (0.043):
saṃcintya pañcacūḍāstu % tapantyo 'psarasaḥ śubhāḥ // SkP_29.178 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181636 (0.043):
saṃcintya pañcacūḍāstu tapantyo 'psarasaḥ śubhāḥ // SkP_29.178 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595336 (0.051):
tapa ugraṃ suduścaram SkP_3.22b / tapantyo 'psarasaḥ śubhāḥ SkP_29.178d
anyāḥ sṛjasva bhadraṃ te SkP_10.10a / anye ca devāstridivaukaseśāḥ SkP_13.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157426 (0.030):
gandharvasaṃghaiḥ sahito 'psarobhiḥ % śakrājñayā tatra samājagāma // / SkP_13.21 // / anye ca devāstridivaukaseśāḥ $ pṛthakpṛthakcārugṛhītaveṣāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167504 (0.030):
gandharvasaṃghaiḥ sahito 'psarobhiḥ śakrājñayā tatra samājagāma // / SkP_13.21 // / anye ca devāstridivaukaseśāḥ pṛthakpṛthakcārugṛhītaveṣāḥ /
anye ca yoginaḥ siddhāś SkP_30.63a / anye cānu tataḥ śubhe SkP_11.23f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183520 (0.062):
upāsate mahātmānaḥ sarve māmiha suvrate // SkP_30.62 // / anye ca yoginaḥ siddhāś channarūpā mahāvrate /
anyeṣāṃ svasti sarvatra SkP_18.32e / anyaiśca vividhaiḥ śubhaiḥ SkP_23.65b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592596 (0.064):
gaṇeśairvividhākārair SkP_26.3c / gaṇeśairvividhaiḥ śubhaiḥ SkP_26.15b
apatyaṃ guṇavattaram SkP_11.18b / apatyaṃ matsamaṃ tathā SkP_15.29b
apatyārthaṃ prasādaya SkP_26.40d / apatyena mahābāho SkP_11.3a
aparādhasahasraṃ tu SkP_28.24c / aparādhānbahūnapi SkP_27.27b
aparṇā tu nirāhārā SkP_11.27c / aparṇāmekaparṇāṃ ca SkP_11.24e
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16757748 (0.045):
aparṇā tu nirāhārā BrP_34.85a / aparṇām ekaparṇāṃ ca BrP_34.81c
apaśyatsagaṇaṃ devaṃ SkP_31.5c / apaśyatsa pitāmahaḥ SkP_5.39d
apaśyadārto duḥkhārtān SkP_11.9c / apaśyaddivyarūpiṇīm SkP_19.10d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16757813 (0.033):
apaśyad ārto duḥkhārtāṃs BrP_34.64c / apaśyad ṛṣisattamam BrP_104.44d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26760629 (0.063):
apaśyad ārto duḥkhārtāṃs % tān apṛcchac ca sa dvijaḥ // BrP_34.64 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031959 (0.063):
apaśyad ārto duḥkhārtāṃs tān apṛcchac ca sa dvijaḥ // BrP_34.64 //
apaśyanta tataḥ sarve SkP_8.30a / apaśyanmunisattamam SkP_17.20d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160601 (0.050):
śatānalasamaprakhyam % apaśyanmunisattamam // SkP_17.20 // / sa tamarghyeṇa pādyena $ āsanāgryavareṇa ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170677 (0.050):
śatānalasamaprakhyam apaśyanmunisattamam // SkP_17.20 // / sa tamarghyeṇa pādyena āsanāgryavareṇa ca /
apaśyallambamānāṃstu SkP_20.6a / apaśyaṃ saṃsthitaṃ divi SkP_11.5b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16757839 (0.044):
apaśyan munisattamaḥ BrP_54.8b / apaśyaṃ saṃsthitaṃ divi BrP_34.60b / apaśyaṃs tatra te nṛpāḥ BrP_47.55b
apaśyaṃste tadā prabhum SkP_13.54d / apasmāraśca viśrutaḥ SkP_23.53d
apaḥ spṛśanti śuddhyarthaṃ SkP_10.34c / apaḥ sprakṣyanti sarvatra SkP_10.31c
apātayata nandinam SkP_20.46d / apāraparamāya ca SkP_29.107b
apṛcchattāṃśca sa dvijaḥ SkP_11.9d / apṛcchatpuṣpyamāṇāsyā SkP_28.47c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590057 (0.064):
uvāca sūdaṃ śanakaiḥ SkP_17.16c / uvāca harṣamāṇāsyā SkP_29.219c / uvācāpsaraso brūta SkP_29.236c
apṛcchaddhimavānpraśnaṃ SkP_11.1c / apṛcchadvratasambaddhaṃ SkP_28.1c
apṛcchamahamavyagro SkP_27.8c / apetaśokaḥ samprāptaḥ SkP_1.22c
apohāyai namaste 'stu SkP_29.205a / apratīkārasaṃyuktam SkP_17.4c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610618 (0.053):
śubhāmbudhārāpraṇayaprabodhitair SkP_13.76c / śubhebhyaśca namo vo 'stu SkP_25.51c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600189 (0.053):
namo 'stu kālakālāya SkP_14.11a / namo 'stu taḍite caiva SkP_29.188a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.058):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.060):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.062):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
apratīghātalakṣaṇām SkP_29.171b / aprameya pitarnityaṃ SkP_3.18e
aprāptārthamanorathaḥ SkP_12.33b / apsarogaṇagandharvaiḥ SkP_30.49a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28916771 (0.014):
apriyāya priyāya ca LiP_1,21.65b / apsarogaṇagandharvaiḥ LiP_1,92.41c / apsarogaṇasaṃkīrṇair LiP_1,76.20c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28916779 (0.039):
apsarogaṇasaṃkīrṇair LiP_1,76.20c / apsarogaṇasaṃkīrṇair LiP_1,77.10c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14829746 (0.044):
apsarogaṇagandharvair MatsP_83.45a / apsarogaṇagandharvaiḥ MatsP_80.11a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16758201 (0.048):
apsarogaṇamaṇḍitaiḥ BrP_216.27d / apsarogaṇasaṃghāś ca BrP_39.11a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16153945 (0.049):
apsarogaṇakanyāś ca *HV_107.16*1165:4a / apsarogaṇasaṃkīrṇa HV_App.I,40.51a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492143 (0.051):
apsarogaṇasaṃkīrṇaṃ__Vdha_031.012 / apsarogaṇasaṃkīrṇe__Vdha_058.008
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16153954 (0.058):
apsarogaṇasevitam HV_App.I,42A.457b / apsarobhir alaṃkṛtam HV_App.I,18.452b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173235 (0.059):
kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ % sarobhiḥ samalaṃkṛte // SkP_30.48 // / apsarogaṇagandharvaiḥ $ sadā saṃsevite śubhe &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183313 (0.059):
kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ sarobhiḥ samalaṃkṛte // SkP_30.48 // / apsarogaṇagandharvaiḥ sadā saṃsevite śubhe /
apsarogaṇasevitam SkP_9.26b / apsarogaṇasevitam SkP_22.12d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28916772 (0.036):
apsarogaṇagandharvaiḥ LiP_1,92.41c / apsarogaṇasaṃkīrṇair LiP_1,76.20c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13820078 (0.038):
brahmarṣigaṇasevitam HV_31.47d / brahmarṣigaṇasevitam HV_46.11b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16153954 (0.041):
apsarogaṇasaṃkīrṇa HV_App.I,40.51a / apsarogaṇasevitam HV_App.I,42A.457b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28916780 (0.043):
apsarogaṇasaṃkīrṇair LiP_1,76.20c / apsarogaṇasaṃkīrṇair LiP_1,77.10c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492143 (0.043):
apsarogaṇasaṃkīrṇaṃ__Vdha_031.012 / apsarogaṇasaṃkīrṇe__Vdha_058.008
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173235 (0.051):
kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ % sarobhiḥ samalaṃkṛte // SkP_30.48 // / apsarogaṇagandharvaiḥ $ sadā saṃsevite śubhe &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183313 (0.051):
kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ sarobhiḥ samalaṃkṛte // SkP_30.48 // / apsarogaṇagandharvaiḥ sadā saṃsevite śubhe /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16758201 (0.052):
apsarogaṇamaṇḍitaiḥ BrP_216.27d / apsarogaṇasaṃghāś ca BrP_39.11a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14829746 (0.055):
apsarogaṇagandharvair MatsP_83.45a / apsarogaṇagandharvaiḥ MatsP_80.11a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16356812 (0.059):
brahmarṣigaṇasevitam HV_App.I,42A.40b / brahmarṣigaṇasevitam HV_App.I,42B.2647b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25110517 (0.059):
brahmarṣigaṇasevitam HV_App.I,42B.2775b / brahmarṣigaṇasevitām HV_App.I,42B.2549b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25110508 (0.060):
brahmarṣigaṇasevitam HV_App.I,42A.40b / brahmarṣigaṇasevitam HV_App.I,42B.2647b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16153945 (0.061):
apsarogaṇakanyāś ca *HV_107.16*1165:4a / apsarogaṇasaṃkīrṇa HV_App.I,40.51a
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26310841 (0.062):
13,110.082a uttamaṃ labhate sthānam apsarogaṇasevitam / 13,110.082c gandharvair upagītaṃ ca vimānaṃ sūryavarcasam
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27385193 (0.063):
apsarogaṇasaṃkīrṇa NsP_34.26a / apsarogaṇasaṃyukto NsP_28.17a
apsarogaṇasevite SkP_29.216d / abalaṃ taṃ samālakṣya SkP_29.131a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16153954 (0.050):
apsarogaṇasaṃkīrṇa HV_App.I,40.51a / apsarogaṇasevitam HV_App.I,42A.457b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13820078 (0.059):
brahmarṣigaṇasevitam HV_31.47d / brahmarṣigaṇasevitam HV_46.11b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173235 (0.064):
kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ % sarobhiḥ samalaṃkṛte // SkP_30.48 // / apsarogaṇagandharvaiḥ $ sadā saṃsevite śubhe &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183313 (0.064):
kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ sarobhiḥ samalaṃkṛte // SkP_30.48 // / apsarogaṇagandharvaiḥ sadā saṃsevite śubhe /
abdairadhītavānsarvaṃ SkP_20.37e / abbhakṣā bhūya eva ca SkP_10.1f
abhavatsa tu kālena SkP_13.1c / abhavadgovṛṣadhvaje SkP_16.3d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160131 (0.022):
pareṇa cetasā bhaktir % abhavadgovṛṣadhvaje // SkP_16.3 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170207 (0.022):
pareṇa cetasā bhaktir abhavadgovṛṣadhvaje // SkP_16.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16758415 (0.064):
abhavat sa tu kālena BrP_36.1c / abhavat snānadānādyair BrP_169.49c
abhavaddevadevasya SkP_26.1c / abhavaṃ jagati khyātaḥ SkP_29.49c
abhavaṃstaṭasaṃghuṣṭa SkP_13.123c / abhigamyaśca devānāṃ SkP_28.28a
abhijñau sarvabhūtānāṃ SkP_20.41c / abhidravantaṃ vegena SkP_18.14a
abhipūryābhimantrya ca SkP_24.43b / abhiyuktā mahāvratāḥ SkP_8.5d
abhivandya pituḥ pādau SkP_20.68a / abhivādya ṛṣīnsarvān SkP_20.69a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162588 (0.054):
vyasarjayadadīnātmā % kṛcchrātputraṃ mahātapāḥ // SkP_20.67 // / abhivandya pituḥ pādau $ śirasā sa mahāyaśāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172664 (0.054):
vyasarjayadadīnātmā kṛcchrātputraṃ mahātapāḥ // SkP_20.67 // / abhivandya pituḥ pādau śirasā sa mahāyaśāḥ /
abhiṣikto babhūveti SkP_3.25c / abhiṣekaśca kauśikyā SkP_2.14c
abhiṣekaṃ vivāhaṃ ca SkP_25.58c / abhiṣektumiyeṣire SkP_8.6d
abhiṣekṣyāmi bhūtapam SkP_23.2b / abhūdṛṣiḥ sa dharmātmā SkP_20.5a
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454752 (0.054):
dadāvātmasamānatvaṃ mṛtyuvañcanameva ca // KūrmP_2,41.17 // / abhūdṛṣiḥ sa dharmātmā śilādo nāma dharmavit /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161735 (0.062):
sanatkumāra uvāca / abhūdṛṣiḥ sa dharmātmā $ śilādo nāma vīryavān &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171811 (0.062):
sanatkumāra uvāca / abhūdṛṣiḥ sa dharmātmā śilādo nāma vīryavān /
abhyagacchata taṃ deśaṃ SkP_8.27c / abhyagacchanta deveśaṃ SkP_7.21e
abhyagātsaṃkrameṇaiva SkP_6.4a / abhyaṅgo 'ṣṭaśataṃ caiva SkP_27.25a
abhyaṣiñcanta nandinam SkP_24.46d / abhyasyanti paraṃ yogaṃ SkP_30.47e
abhyasya raudramadhyāyaṃ SkP_20.65c / abhyājagāma taṃ caiva SkP_21.7c
abhraṃkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ SkP_30.32b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172889 (0.049):
pārāvatadhvaninikūjitacāruśṛṅgair $ abhraṃkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182965 (0.049):
pārāvatadhvaninikūjitacāruśṛṅgair abhraṃkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ /
amanyata na me 'nyo 'sti SkP_5.24c
amanyanta tapo 'smākaṃ SkP_8.22c / amaratvamavadhyatvam SkP_12.45c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160006 (0.051):
nityaṃ tava bhaviṣyanti % amaratvaṃ ca sarvaśaḥ // SkP_15.33 // / avadhyatvamasahyatvam $ akṣayatvaṃ ca sarvadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170082 (0.051):
nityaṃ tava bhaviṣyanti amaratvaṃ ca sarvaśaḥ // SkP_15.33 // / avadhyatvamasahyatvam akṣayatvaṃ ca sarvadā /
amaratvaṃ ca sarvaśaḥ SkP_15.33d / amaraḥ sambhaviṣyasi SkP_12.22d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160006 (0.002):
nityaṃ tava bhaviṣyanti % amaratvaṃ ca sarvaśaḥ // SkP_15.33 // / avadhyatvamasahyatvam $ akṣayatvaṃ ca sarvadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170082 (0.002):
nityaṃ tava bhaviṣyanti amaratvaṃ ca sarvaśaḥ // SkP_15.33 // / avadhyatvamasahyatvam akṣayatvaṃ ca sarvadā /
amarā jarayā tyaktā SkP_9.22a / amarānidamabravīt SkP_14.25d
amaro jarayā tyakto SkP_22.5a / amāvāsyāṃ tu yo nityaṃ SkP_28.64a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179033 (0.038):
evaṃ sarvapraṇāmena yanmayā parikīrtitam // SkP_28.63 // / amāvāsyāṃ tu yo nityaṃ saghṛtaṃ gugguluṃ dahet /
amitasya pradānācca SkP_17.9c / amṛtasrava eva ca SkP_12.24b
amṛtaṃ paramātmā ca SkP_13.42a / amṛtāya vareṇyāya SkP_21.31a
amṛtāṃ śrīniketanām SkP_24.38d / amṛṣyamāṇaḥ krodhāndho SkP_7.17a
amoghabhūtiḥ koṭyā ca SkP_23.52c / ambikāpataye namaḥ SkP_14.3d
ayaṃ ca te pitā vipraḥ SkP_25.20a / ayaṃ caivāśramaḥ śreṣṭhaḥ SkP_9.23a
ayaṃ nandīśvaraḥ śubhaḥ SkP_24.10b / ayaṃ naḥ saṃtatiṃ caiva SkP_19.4a
ayaṃ rudro mahādevaḥ SkP_13.48a / ayaṃ somo 'bhiṣūyatām SkP_8.21d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605504 (0.055):
mayā sṛṣṭāni bhūtāni SkP_5.30e / mayā somo 'bhimārgitaḥ SkP_8.11b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613949 (0.057):
somanandisamākhyānaṃ SkP_2.11c / somavarṇa iti khyātaḥ SkP_23.26c / somaśca bhagavāṃstuṣṭo SkP_29.166c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611863 (0.062):
samarcayitvā vidhivad SkP_17.21c / samahāpārṣado rudraḥ SkP_23.29c
ayaṃ hi tava saṃmoho SkP_5.27e / ayācatkaruṇāyatī SkP_15.8d / ayonijaḥ purā dattaḥ SkP_20.32c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.049):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610126 (0.051):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.057):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.057):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605032 (0.058):
maṇḍalasthaṃ mahādevam SkP_5.45c / maṇḍūkākṣa nikumbho 'haṃ SkP_26.28a / maṇḍūkākṣāya rūpaṃ ca SkP_26.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595108 (0.060):
tathāśvinau devabhiṣagvarau tu SkP_13.18a / tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601169 (0.060):
naikavarṇāstadābhūvan SkP_29.11c / naigameṣasya caiva hi SkP_29.200b / naitadevamiti prabhuḥ SkP_5.31d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.060):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592818 (0.062):
gāṇapatyaṃ sa labhate SkP_28.40e / gāṇapatyā gatistasya SkP_29.38c / gādheyasya tataḥ sā tu SkP_19.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608884 (0.063):
vasorbījāśanātpurā SkP_19.11b / vahnigaṅgāsutaḥ katham SkP_1.25b
aravindāvṛtānanau SkP_24.15f / arundhatyāmajanayat SkP_16.2c
arogā janmavarjitāḥ SkP_9.22b / arkaparṇapuṭaṃ pūrṇaṃ SkP_28.65c
arkasya karavīrasya SkP_28.31c / arcayitvā ca māṃ devi SkP_28.60a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168893 (0.052):
sarvapāpavinirmuktaḥ % svargalokaṃ vrajennaraḥ // SkP_28.59 // / arcayitvā ca māṃ devi $ yo me nāmāni kīrtayet &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178968 (0.052):
sarvapāpavinirmuktaḥ svargalokaṃ vrajennaraḥ // SkP_28.59 // / arcayitvā ca māṃ devi yo me nāmāni kīrtayet /
arcayitvā tato brahmā SkP_24.45c / arcayitvā tu māmiha SkP_29.19b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28917563 (0.043):
arcayāmīti cintayet LiP_1,88.52b / arcayitvā tato brahmā LiP_1,44.34c / arcayitvā liṅgamūrti LiP_1,73.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168893 (0.044):
sarvapāpavinirmuktaḥ % svargalokaṃ vrajennaraḥ // SkP_28.59 // / arcayitvā ca māṃ devi $ yo me nāmāni kīrtayet &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178968 (0.044):
sarvapāpavinirmuktaḥ svargalokaṃ vrajennaraḥ // SkP_28.59 // / arcayitvā ca māṃ devi yo me nāmāni kīrtayet /
arcayitvā yathānyāyaṃ SkP_28.58e / arcayitvā vṛṣadhvajam SkP_7.29d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596376 (0.057):
tāvanna bhokṣye yāvanme SkP_26.42c / tāvabhyarcya yathānyāyaṃ SkP_20.40a
arcayetsaṃgameśānaṃ SkP_29.43c / arcitaḥ sarvadevānāṃ SkP_11.23a
arcibhirupaśobhitam SkP_8.31d / arthinaste ca nastāvad SkP_29.223c
arditābhistadā gobhir SkP_29.13a / ardhayojanavistīrṇaṃ SkP_7.27a
ardhena tejasaḥ svasya SkP_9.18a / arho varamasau labdham SkP_31.2c
alarkaśca purīmetāṃ SkP_30.64a / alaṃcakruḥ purottamam SkP_13.64d
alpāyuḥ sarvasaṃmataḥ SkP_20.50b / avatīrya jalaṃ divyaṃ SkP_20.65a
avadhyatvamasahyatvam SkP_15.34a / avadhyaḥ sarvajantubhiḥ SkP_7.17d
avadhyāścaiva rakṣasām SkP_29.237d / avadhyebhyastathaiva ca SkP_25.42d / avandatparayā mudā SkP_29.101d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595138 (0.063):
tathaiva cārcanīyatvaṃ SkP_11.2c / tathaiva tridivaukasaḥ SkP_13.51b / tathaiva rasanāya ca SkP_21.40b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590428 (0.063):
etāsāṃ tapasā labdhaṃ SkP_11.29c / etāsāṃ tapyamānānāṃ SkP_29.180a / ete cānye ca gaṇapā SkP_23.62a
avamucyātmanastataḥ SkP_22.8b / avaśyāyāpyavadhyāya SkP_21.47c
avasavyapriyaḥ savyo SkP_28.67c / avasāne ca dīpānāṃ SkP_28.40c
avahadrudhiraṃ caiva SkP_19.22c / avātiṣṭhata niścalaḥ SkP_30.15d
avādayanta gaṇapā SkP_24.61c / avimuktamiti smṛtam SkP_30.52d
avimuktamidaṃ tataḥ SkP_29.37d / avimuktamidaṃ śubhe SkP_29.54f
avimuktasya kathitaṃ SkP_30.71c / avimuktasya tattadā SkP_30.45b
avimuktaṃ tato 'bhavat SkP_29.56d / avimukte ca te sthāne SkP_31.9c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169895 (0.058):
kadācinna mayā muktam % avimuktaṃ tato 'bhavat // SkP_29.56 // / avimukteśvaraṃ liṅgaṃ $ mama dṛṣṭveha mānavaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179969 (0.058):
kadācinna mayā muktam avimuktaṃ tato 'bhavat // SkP_29.56 // / avimukteśvaraṃ liṅgaṃ mama dṛṣṭveha mānavaḥ /
avimukteśvaraṃ māṃ ca SkP_29.81a / avimukteśvaraṃ māṃ vai SkP_29.38a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179711 (0.031):
kṣetraṃ vārāṇasī puṇyā muktidaṃ sambhaviṣyati // SkP_29.37 // / avimukteśvaraṃ māṃ vai yo 'tra drakṣyati mānavaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169899 (0.058):
kadācinna mayā muktam % avimuktaṃ tato 'bhavat // SkP_29.56 // / avimukteśvaraṃ liṅgaṃ $ mama dṛṣṭveha mānavaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179973 (0.058):
kadācinna mayā muktam avimuktaṃ tato 'bhavat // SkP_29.56 // / avimukteśvaraṃ liṅgaṃ mama dṛṣṭveha mānavaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613914 (0.060):
so 'pi devi prapaśyenmāṃ SkP_28.60e / so 'pi bhaktyā mamaiva tu SkP_30.60b
avimukteśvaraṃ liṅgaṃ SkP_29.57a / avekṣamāṇaḥ svāṃl lokāṃś SkP_5.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598027 (0.062):
dṛṣṭvedaṃ mānavaḥ sadyo SkP_29.47a / dṛṣṭvemaṃ mama liṅgaṃ tu SkP_29.35a
avocatsarvamavyagro SkP_27.5c / avyaktaliṅginaścaiva SkP_29.63a
avyaktaliṅgairmunibhiḥ SkP_30.57a / aśaktirahitāya ca SkP_3.14b
aśakto nāsti ca dravyaṃ SkP_27.21c / aśaniṃ dhārayañchubham SkP_23.38b
aśanīpātanardanaḥ SkP_23.11d / aśanīpātasaṃnibhān SkP_23.9d
aśanīśatahāsāya SkP_14.14c / aśanīṃ ca dadau svayam SkP_24.47f
aśaraṇyasya deveśa SkP_20.20a / aśarīro 'pi te kāle SkP_15.10c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614520 (0.052):
svayamāgatya deveśo SkP_4.4a / svayamādāya lokadhṛk SkP_13.128d
aśucirbhinnamaryādo SkP_28.37c / aśuciṃ spraṣṭukāmāśca SkP_10.35c
aśubhebhyastathaiva ca SkP_25.51d / aśokapuṃnāgavanaiḥ supuṣpitair SkP_30.24c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172740 (0.040):
tamālagulmairnicitaṃ sugandhibhir $ nikāmapuṣpairbakulaiśca sarvaśaḥ & / aśokapuṃnāgavanaiḥ supuṣpitair % dvirephamālākulapuṣpasaṃcayaiḥ //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182816 (0.040):
tamālagulmairnicitaṃ sugandhibhir nikāmapuṣpairbakulaiśca sarvaśaḥ / / aśokapuṃnāgavanaiḥ supuṣpitair dvirephamālākulapuṣpasaṃcayaiḥ // SkP_30.24
aśokasutasaṃgrahaḥ SkP_2.22d / aśrupūrṇekṣaṇaṃ dīnaṃ SkP_22.1c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17107601 (0.059):
aśrupūrṇamukhaṃ dīnam Ram_2,52.3c / aśrupūrṇamukhīṃ dīnāṃ Ram_3,53.4a
aśrupūrṇekṣaṇā dīnāḥ SkP_29.185a / aśrupūrṇe mamārja ha SkP_22.2d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163420 (0.034):
utthāpya nayane somaḥ % aśrupūrṇe mamārja ha // SkP_22.2 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173496 (0.034):
utthāpya nayane somaḥ aśrupūrṇe mamārja ha // SkP_22.2 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171649 (0.039):
devīṃ dṛṣṭvā praṇamyaiva % śirasā pādayornatāḥ // SkP_29.184 // / aśrupūrṇekṣaṇā dīnāḥ $ saṃstabhyātmānamātmanā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181722 (0.039):
devīṃ dṛṣṭvā praṇamyaiva śirasā pādayornatāḥ // SkP_29.184 // / aśrupūrṇekṣaṇā dīnāḥ saṃstabhyātmānamātmanā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16481940 (0.060):
sāśrupātekṣaṇā dīnāḥ HV_App.I,18.1031a / sāśrupūrṇamukhī dīnā HV_48.44a
aśvamedhaśataṃ prāpya SkP_29.93c / aśvinau daityadānavāḥ SkP_24.29d
aṣṭamaṃ sthānametaddhi SkP_18.28c / aṣṭamyāṃ copavāsikaḥ SkP_27.34b
aṣṭānāṃ devayonīnām SkP_5.7a / aṣṭābhistvātmanaḥ samaiḥ SkP_23.38d
asakṛtprocyamānā sā SkP_26.49c / asatkṛtāyāḥ kiṃ me 'dya SkP_10.22c
asitajaladavṛndadh vānavitrastahaṃsā SkP_13.82a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158303 (1.192):
caladvidyullatākāñcī % spaṣṭapadmavilocanā // SkP_13.81 // / asitajaladavṛndadh vānavitrastahaṃsā $ vimalasaliladhārāpātanamrotpalāgrā
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168380 (1.192):
caladvidyullatākāñcī spaṣṭapadmavilocanā // SkP_13.81 // / asitajaladavṛndadh vānavitrastahaṃsā vimalasaliladhārāpātanamrotpalāgrā /
asitasyaikaparṇā tu SkP_11.33c / asipaṭṭisahastaṃ ca SkP_8.34a
asipāṇirmahātejāḥ SkP_23.35a / asurāṇāṃ śatairvṛtaḥ SkP_7.17f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164352 (0.0):
karāladaśanaścaiva % śaṅkukarṇo mahānakhaḥ // SkP_23.34 // / asipāṇirmahātejāḥ $ śatapādaḥ śatodaraḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174430 (0.0):
karāladaśanaścaiva śaṅkukarṇo mahānakhaḥ // SkP_23.34 // / asipāṇirmahātejāḥ śatapādaḥ śatodaraḥ /
asurā devakaṇṭakāḥ SkP_29.48b / asuro devakaṇṭakaḥ SkP_7.16b
asṛjatsarvabhūtāni SkP_5.22c / asṛjadvividhāstvanyāḥ SkP_4.19c
asṛjanta prajāḥ sarvā SkP_4.21c / asṛjanmūrdhni saṃsthitam SkP_5.40b
astuvacca pitāmahaḥ SkP_13.40d / astuvanvāgbhiriṣṭābhir SkP_8.16c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162226 (0.045):
upaviṣṭastataḥ prīta % iṣṭābhirvāgbhirastuvat // SkP_20.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172302 (0.045):
upaviṣṭastataḥ prīta iṣṭābhirvāgbhirastuvat // SkP_20.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154469 (0.048):
astuvanvāgbhiriṣṭābhiḥ % praṇamya vṛṣavāhanam // SkP_9.1 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164549 (0.048):
astuvanvāgbhiriṣṭābhiḥ praṇamya vṛṣavāhanam // SkP_9.1 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589383 (0.049):
iṣṭayo niyamāstathā SkP_24.34b / iṣṭābhirvāgbhirastuvat SkP_20.42d
astuvanvāgbhiriṣṭābhiḥ SkP_9.1c / astauṣīddīnayā girā SkP_5.45d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28947632 (0.029):
tuṣṭāva vāgbhir iṣṭābhir LiP_1,73.28c / tuṣṭāva vāgbhir iṣṭābhir LiP_1,99.11c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589383 (0.029):
iṣṭayo niyamāstathā SkP_24.34b / iṣṭābhirvāgbhirastuvat SkP_20.42d
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13513707 (0.040):
tuṣṭāva vāgbhir iṣṭābhir__Vdha_035.019 / tuṣṭāva vāgbhir iṣṭābhiḥ__Vdha_075.010
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16156867 (0.047):
arthyābhir vāgbhir iṣṭābhir HV_App.I,27.51a / arthyābhir vāgbhir iṣṭābhiḥ HV_App.I,21.63a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16420618 (0.048):
vāgbhir apratirūpābhir HV_38.22c / vāgbhir iṣṭābhir īśvaram HV_App.I,31.230b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162226 (0.050):
upaviṣṭastataḥ prīta % iṣṭābhirvāgbhirastuvat // SkP_20.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172302 (0.050):
upaviṣṭastataḥ prīta iṣṭābhirvāgbhirastuvat // SkP_20.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596562 (0.051):
tuṣṭirakrodha eva ca SkP_15.33b / tuṣṭuvurvāgbhiriṣṭābhiḥ SkP_14.1e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154468 (0.054):
astuvanvāgbhiriṣṭābhiḥ % praṇamya vṛṣavāhanam // SkP_9.1 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164548 (0.054):
astuvanvāgbhiriṣṭābhiḥ praṇamya vṛṣavāhanam // SkP_9.1 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 562647 (0.061):
tantrīṃ ca sudṛḍhāṃ kṛtvā $ jagau geyair jagatpatim / HV_App.I,21.62 / / arthyābhir vāgbhir iṣṭābhiḥ $ sarvayādavasaṃsadi // HV_App.I,21.63 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22048206 (0.061):
tantrīṃ ca sudṛḍhāṃ kṛtvā jagau geyair jagatpatim / HV_App.I,21.62 / / arthyābhir vāgbhir iṣṭābhiḥ sarvayādavasaṃsadi // HV_App.I,21.63 //
astraṃ ca te prayacchāmi SkP_29.172a / astraṃ pāśupataṃ tathā SkP_4.10b
astrāṇāṃ ca prayoktṛtā SkP_4.8d / asthiśeṣo 'bhavatsarvo SkP_30.18c
asmatto bhuvaneśvari SkP_31.2d / asmatpriyacikīrṣayā SkP_18.31d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161142 (0.060):
kṣantavyaṃ sarvametattu % asmatpriyacikīrṣayā // SkP_18.31 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171218 (0.060):
kṣantavyaṃ sarvametattu asmatpriyacikīrṣayā // SkP_18.31 //
asmākamīśaḥ sarveṣāṃ SkP_25.29c / asmākaṃ varadaścaiva SkP_25.34c
asmācceha ratirmama SkP_30.51f / asmābhiśca bhavānsārdhaṃ SkP_3.27c
asmābhiścābhiṣiktastvaṃ SkP_25.37c / asminkalpa upasthite SkP_4.22d
asmindeśe purā devi SkP_29.8c / asmindeśe prasāditaḥ SkP_29.22b
asminnapi pradeśe tu SkP_29.20a / asminnapi mayā deśe SkP_29.31a
asminmṛtāstanubhṛtaḥ padamāpnuvanti SkP_30.75c / asminsiddhāḥ sadā devi SkP_30.47a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919168 (0.025):
asminsiddhāḥ sadā devi LiP_1,92.39a / asya kṣetrasya māhātmyam LiP_1,92.36a
asya kṣetrasya māhātmyam SkP_30.45a / asya kṣetrasya māhātmyād SkP_30.55c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592275 (0.001):
kṣetrasaṃsevanāddevi SkP_30.59c / kṣetrasya caiva māhātmyaṃ SkP_30.20a
asya pūjāṃ cakāra ha SkP_26.36d / ahameka iti jñātvā SkP_3.5a
ahameva hi bhūtānāṃ SkP_5.30c / ahaṃ kartā bhaviṣyasya SkP_15.36c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160052 (0.061):
ahaṃ kartā bhaviṣyasya % kathaṃ kuryāttadanyathā // SkP_15.36 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170128 (0.061):
ahaṃ kartā bhaviṣyasya kathaṃ kuryāttadanyathā // SkP_15.36 //
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.011):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.015):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.024):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610124 (0.025):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.030):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610146 (0.033):
śatayojanabāhuśca SkP_23.15c / śatarūpāya vai namaḥ SkP_14.4b / śatarūpebhya eva ca SkP_25.46b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593775 (0.033):
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b / jaṭodāyāṃ mahātmanā SkP_22.29d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (0.033):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a / namaḥ pitre 'tha sādhyāya SkP_14.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610689 (0.033):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b / śūleśvaraṃ mahākāyaṃ SkP_7.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.035):
namaste lokabhāvani SkP_29.209d / namaste śitikaṇṭhinyai SkP_29.212c / namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599870 (0.037):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591181 (0.038):
kaṃ putraṃ janayāmāsa SkP_16.1c / kaḥ sarvaviniyojakaḥ SkP_4.30b / kaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ SkP_4.29a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.040):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.041):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.042):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599433 (0.042):
namaste 'yograhastāya SkP_20.17c / namaste rasayitre ca SkP_21.40a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1597879 (0.044):
durlabho 'nyatra karhicit SkP_30.57d / durvijñeyāya vai namaḥ SkP_29.107d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603084 (0.044):
prasādānmama suvrate SkP_30.69d / prasthitebhyo namo namaḥ SkP_25.45b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595126 (0.046):
tathā sumbhanisumbhayoḥ SkP_29.196d / tathā surataye namaḥ SkP_29.211d / tatheti so 'pyanujñātaś SkP_26.33a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613545 (0.047):
siṃhebhaśarabhākīrṇaṃ SkP_9.26c / siṃhoraskāya vai namaḥ SkP_29.156b
ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a / ahaṃ tasyāḥ prabhuḥ sadā SkP_10.29f
ahaṃ tvāṃ varayiṣyāmi SkP_12.18c / ahaṃ yatra bhavāṃstatra SkP_25.19c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598384 (0.044):
devi kiṃ tapasā lokāṃs SkP_11.36a / devi tvāṃ varayāmyaham SkP_12.5d
ahaṃ śrutīnāṃ sarvāsāṃ SkP_5.35c / ahaṃ śreṣṭho mahābhāgau SkP_5.32a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152657 (0.042):
uvāca caiva tau vedo % naitadevamiti prabhuḥ // SkP_5.31 // / ahaṃ śreṣṭho mahābhāgau $ na vadāmyanṛtaṃ kvacit &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162736 (0.042):
uvāca caiva tau vedo naitadevamiti prabhuḥ // SkP_5.31 // / ahaṃ śreṣṭho mahābhāgau na vadāmyanṛtaṃ kvacit /
ahaṃ sraṣṭā hi bhūtānāṃ SkP_5.26a / aho dīptiraho balam SkP_29.134b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1597122 (0.054):
tvameva bhoktā bhojyaṃ ca SkP_16.6a / tvameva sraṣṭā lokānāṃ SkP_5.53a / tvamevātra vimuhyase SkP_5.30f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612898 (0.056):
sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b / sa sraṣṭā sarvabhūtānāṃ SkP_4.33c
ahorātreṇa vindati SkP_28.8d / aho 'syāstapaso vīryam SkP_29.134a
ākāśapataye namaḥ SkP_21.27b / ākāśe saṃsthitaḥ prabhuḥ SkP_26.58b
ākīrṇapuṣpanikarapraviviktahāsair SkP_30.32c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172894 (0.052):
pārāvatadhvaninikūjitacāruśṛṅgair $ abhraṃkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ & / ākīrṇapuṣpanikarapraviviktahāsair % vibhrājitaṃ tridaśadevakulairanekaiḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182970 (0.052):
pārāvatadhvaninikūjitacāruśṛṅgair abhraṃkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ / / ākīrṇapuṣpanikarapraviviktahāsair vibhrājitaṃ tridaśadevakulairanekaiḥ //
ākhyātumupacakrame SkP_30.21d / ākhyānaṃ pañcacūḍāyās SkP_2.20a
ākhyāya himavatputryā SkP_29.96c / ākhyeyaṃ nāpi cājñāya SkP_5.68c
āgataṃ pitaraṃ mā tvaṃ SkP_4.6a / āgatāṃ tu surūpiṇīm SkP_26.6b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19161827 (0.056):
mūḍho 'yamiti saṃcintya provāca varadaḥ svayam // SkP_4.5 // / āgataṃ pitaraṃ mā tvaṃ yasmātputraṃ samīhase /
āgatya tānṛṣīnprāha SkP_8.23c / āgatyātha tato brahmā SkP_7.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595593 (0.024):
tamahaṃ dhārayāmyeko SkP_10.33a / tamāgatya tadā brahmā SkP_11.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594288 (0.041):
tata etadviśiṣyate SkP_30.53f / tata evaṃ tadā brahmā SkP_13.46a / tata evaṃ pravṛtte tu SkP_13.53a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602128 (0.044):
punaścakre vapuḥ śubham SkP_29.70d / punaścāpi tato brahmā SkP_29.28a / punaścāsya vināśāya SkP_29.137a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594308 (0.048):
tata evonmukhī sthitvā SkP_12.28c / tatastatra svayaṃ brahmā SkP_8.23a / tatastatrāgatāndevān SkP_25.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590526 (0.056):
evamuktvā tato brahmā SkP_11.24a / evamuktvā tadā deva SkP_12.27a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155798 (0.062):
tapaścakāra vipulaṃ % yena brahmā tutoṣa ha // SkP_11.19 // / tamāgatya tadā brahmā $ varado 'smītyabhāṣata &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165878 (0.062):
tapaścakāra vipulaṃ yena brahmā tutoṣa ha // SkP_11.19 // / tamāgatya tadā brahmā varado 'smītyabhāṣata /
āgamya tānṛṣīnprāha SkP_8.21c / āgāttato 'paraścāpi SkP_23.39a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154221 (0.063):
āgamya tānṛṣīnprāha % ayaṃ somo 'bhiṣūyatām // SkP_8.21 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164301 (0.063):
āgamya tānṛṣīnprāha ayaṃ somo 'bhiṣūyatām // SkP_8.21 //
āgāttato 'paro vyāsa SkP_23.37a / āgātsamīpaṃ devasya SkP_23.32c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164379 (0.053):
sanatkumāra uvāca / āgāttato 'paro vyāsa $ gaṇapaḥ sumahābalaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174457 (0.053):
sanatkumāra uvāca / āgāttato 'paro vyāsa gaṇapaḥ sumahābalaḥ /
āgneyīṃ sahasā satī SkP_10.25b / ājagāma tadantikam SkP_4.3d
ājagāma mahātapāḥ SkP_23.41d / ājagāma mahādyutiḥ SkP_26.64d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16763706 (0.052):
ājagāmāmitadyutiḥ BrP_182.25d / ājagmatur atidyutī BrP_36.89d
ājagmaturatidyutī SkP_13.92d / ājagmaturdevasadaḥ suvīrau SkP_13.18d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157366 (0.002):
manoharāvujjvalacāruveṣāv % ājagmaturdevasadaḥ suvīrau // SkP_13.18 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167444 (0.002):
manoharāvujjvalacāruveṣāv ājagmaturdevasadaḥ suvīrau // SkP_13.18 //
ājagmurāruhya vimānapṛṣṭhaṃ SkP_13.22c / ājagmurdevasaṃsadam SkP_23.68d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16763726 (0.025):
ājagmur amarāḥ kramāt BrP_116.20b / ājagmur āruhya vimānapṛṣṭhaṃ BrP_36.23a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033790 (0.052):
pṛthak pṛthak cārugṛhītaveśāḥ BrP_36.22d / ājagmur āruhya vimānapṛṣṭhaṃ BrP_36.23a
ājñayā parameśasya SkP_6.1c / ājñāpaya kṛtaṃ hi tat SkP_24.2d
ājñābalaiśvaryakṛtapramoho SkP_13.23c
ājyaṃ dhūpamathāpi ca SkP_24.27b / āḍambarakaḍiṇḍimaiḥ SkP_23.67b
ātmatulyabalāndīptāñ SkP_10.8a / ātmanaścaiva sāyujyam SkP_30.58c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155054 (0.049):
brahmaṇo vacanādyasyāṃ % mānasānasṛjatsutān // SkP_10.7 // / ātmatulyabalāndīptāñ $ jarāmaraṇavarjitān &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165134 (0.049):
brahmaṇo vacanādyasyāṃ mānasānasṛjatsutān // SkP_10.7 // / ātmatulyabalāndīptāñ jarāmaraṇavarjitān /
ātmanaḥ sadṛśadyutim SkP_16.1d / ātmanaḥ sadṛśānāṃ ca SkP_23.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170176 (0.060):
kaṃ putraṃ janayāmāsa ātmanaḥ sadṛśadyutim // SkP_16.1 // / sanatkumāra uvāca
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160100 (0.063):
kaṃ putraṃ janayāmāsa % ātmanaḥ sadṛśadyutim // SkP_16.1 // / sanatkumāra uvāca
ātmanā pūrvamārjitam SkP_27.18b / ātmanā samayādvibho SkP_16.5f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170239 (0.064):
sarvāndhārayase lokān ātmanā samayādvibho // SkP_16.5 // / tvameva bhoktā bhojyaṃ ca kartā kāryaṃ tathā kriyā /
ātmanā saha sakhyaṃ ca SkP_29.169c / ātmānaṃ putranāmānaṃ SkP_16.7a
ādadhe garbhamuttamam SkP_16.14f / ādāvatrāhamāgatya SkP_29.34a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179652 (0.051):
sāvajñaṃ gendukenātra tasyedaṃ cihnamāsthitam // SkP_29.33 // / ādāvatrāhamāgatya āsthito gaṇapaiḥ saha /
āditya āgādbhaganāmadhārī SkP_13.11d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157230 (0.0):
samabhyagātkaśyapaviprasūnur % āditya āgādbhaganāmadhārī // SkP_13.11 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167308 (0.0):
samabhyagātkaśyapaviprasūnur āditya āgādbhaganāmadhārī // SkP_13.11 //
āditya iva madhyāhne SkP_12.51c / ādityamaṇḍalākāram SkP_5.37c
ādityamaṇḍalākāraṃ SkP_5.40e / ādityamūrdhā koṭyā ca SkP_23.51a
ādityavarcasaṃ caiva SkP_24.38c / ādityavarṇāya namaḥ SkP_5.49a
ādityaḥ kāśyapo balī SkP_13.35b / ādityānāṃ ca pataye SkP_21.26c
ādityāyāśvine namaḥ SkP_14.17d / ādityo bhava rudro vā SkP_21.16c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159334 (0.052):
namo rudrāya vasave % ādityāyāśvine namaḥ // SkP_14.17 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169410 (0.052):
namo rudrāya vasave ādityāyāśvine namaḥ // SkP_14.17 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599931 (0.059):
namo gaṇādhipataye SkP_21.25c / namo gaṇādhipataye SkP_29.104a / namo 'gnaye ca vedyai ca SkP_29.160a
ādideśa pitāmaham SkP_24.35d / ādau paścācca sarvābhyo SkP_29.226a
ānantyaṃ cārcanaṃ smṛtam SkP_27.24d / ānantyā sā gatistasya SkP_29.30c
ānantyo gugguluścaiva SkP_27.29c / ānandāya ca vai namaḥ SkP_21.41b
ānayāmaḥ susaṃkruddhā SkP_24.4c / ānayāmāsa tatkṣaṇāt SkP_25.7d
ānayiṣyāma durvidam SkP_8.15b / āninyustatra gaṇapā SkP_24.19a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.063):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
āpṛcchya himavatsutām SkP_12.27b / āpyāyayansarvasurāsureśān SkP_13.16a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157315 (0.0):
āruhya sarvadraviṇādhipeśaḥ % sa rājarājastvarito 'bhyagācca // SkP_13.15 / āpyāyayansarvasurāsureśān $ kāntyā ca veṣeṇa ca cārurūpaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167393 (0.0):
āruhya sarvadraviṇādhipeśaḥ sa rājarājastvarito 'bhyagācca // SkP_13.15 // / āpyāyayansarvasurāsureśān kāntyā ca veṣeṇa ca cārurūpaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033648 (0.033):
sa rājarājas tvarito 'bhyagāc ca BrP_36.16b / āpyāyayan sarvasurāsureśān BrP_36.16c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16765505 (0.041):
āpyāyanāya lokānāṃ BrP_9.8c / āpyāyayan sarvasurāsureśān BrP_36.16c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157274 (0.054):
samīraṇaḥ sarvajagadvibhartā % vimānamāruhya samabhyagāddhi // SkP_13.13 / saṃtāpayansarvasurāsureśāṃs $ tejodhikastejasi saṃniviśya &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613112 (0.054):
saṃtāpayansarvasurāsureśāṃs SkP_13.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167352 (0.054):
samīraṇaḥ sarvajagadvibhartā vimānamāruhya samabhyagāddhi // SkP_13.13 // / saṃtāpayansarvasurāsureśāṃs tejodhikastejasi saṃniviśya /
āpyāyibhyo namo namaḥ SkP_25.50b / ābabaddhāsya kaṇṭhe vai SkP_29.174c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.038):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600072 (0.043):
namo mekhaladhāriṇyai SkP_29.154c / namo mauñjīdharāya ca SkP_29.154d / namo yajñaśirohartre SkP_14.9c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613672 (0.047):
suraśatruniṣūdanaḥ SkP_23.4b / surasāyai namo namaḥ SkP_29.212b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.048):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599435 (0.048):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599967 (0.051):
namo daṃṣṭrākarālāya SkP_24.52a / namo devātidevāya SkP_21.18a / namo daivatanāthāya SkP_14.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600185 (0.052):
namo 'stu kālakālāya SkP_14.11a / namo 'stu taḍite caiva SkP_29.188a / namo 'stu tanumadhyāyai SkP_29.202a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610145 (0.053):
śatayojanabāhuśca SkP_23.15c / śatarūpāya vai namaḥ SkP_14.4b / śatarūpebhya eva ca SkP_25.46b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599978 (0.054):
namo daivatarūpebhyaḥ SkP_25.47c / namo dhanurdharāyai ca SkP_29.198c / namo dhaneśarūpebhyaḥ SkP_25.48c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596605 (0.054):
tuṣṭo 'haṃ devi śāśvatam SkP_27.34f / tuṣṭyai kṣāntyai namo namaḥ SkP_29.161d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599574 (0.055):
namaḥ khaṭvāṅgahastāya SkP_14.9a / namaḥ paṭṭisahastāya SkP_29.153a / namaḥ patnyai harasya ca SkP_29.210b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599469 (0.055):
namaste 'stu sarasvatyai SkP_29.196a / namaste sparśayitre ca SkP_21.39c / namastriśūlahastāya SkP_21.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608227 (0.055):
lakṣyālakṣyaṃ tamīśvaram SkP_5.61d / laghimāyai namo namaḥ SkP_29.194d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614025 (0.055):
so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c / saudāmanyai namo namaḥ SkP_29.188b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593773 (0.056):
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594237 (0.057):
jvālāmālāsahasrāya SkP_9.7a / jvālāyai ca namo namaḥ SkP_29.207d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.057):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (0.058):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a / namaḥ pitre 'tha sādhyāya SkP_14.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610689 (0.058):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593822 (0.058):
japatā tena tatraiva SkP_21.3a / japadbhyaśca namo namaḥ SkP_25.45d / japanāddehatapanād SkP_29.218a
ābabaddhāsya śirasi SkP_29.173c / ābabandha mahātejā SkP_22.8c
ābrahmakeṣu lokeṣu SkP_13.6a / āmantrya nāmnā tānīśaḥ SkP_25.2c
ā mūlātphalanicitaiḥ kvacidviśālair SkP_30.37c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28920860 (0.025):
ā mastakatalādyas tu LiP_1,91.18a / ā mūlāt phalanicitaiḥ kvacidviśālair LiP_1,92.26c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355297 (0.047):
saṃsṛṣṭaiḥ kvacidupaliptakīrṇapuṣpair $ āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām & / ā mūlāt phalanicitaiḥ kvacidviśālair % uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249060 (0.047):
saṃsṛṣṭaiḥ kvacidupaliptakīrṇapuṣpair āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām / / ā mūlāt phalanicitaiḥ kvacidviśālair uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173025 (0.047):
saṃsṛṣṭaiḥ kvacidupaliptakīrṇapuṣpair $ āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām & / ā mūlātphalanicitaiḥ kvacidviśālair % uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183102 (0.047):
saṃsṛṣṭaiḥ kvacidupaliptakīrṇapuṣpair āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām / / ā mūlātphalanicitaiḥ kvacidviśālair uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam //
āyāti tvarito yūyaṃ SkP_7.19c / āyurvedaṃ dhanurvedaṃ SkP_20.35c
ārambhāya samāptaye SkP_29.158d / ārādhayadumāpatim SkP_16.4b
ārādhaya mahādevaṃ SkP_20.7c / ārādhaya śucismite SkP_9.20d
ārādhya ca vṛṣadhvajam SkP_11.16b / ārādhya parameśvaram SkP_20.3b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590805 (0.063):
kathaṃ cāpagataṃ bhūya SkP_19.14c / kathaṃ cārādhya śaṃkaram SkP_20.4b / kathaṃ draṣṭā mahādevam SkP_20.60c
ārirādhayiṣurlokast SkP_26.36c / āruhya āgāttvaritaṃ javena SkP_13.10d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157213 (0.034):
haimaṃ vimānaṃ sacalatpatākam % āruhya āgāttvaritaṃ javena // SkP_13.10 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167291 (0.034):
haimaṃ vimānaṃ sacalatpatākam āruhya āgāttvaritaṃ javena // SkP_13.10 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157250 (0.055):
daṇḍaṃ samādāya kṛtānta āgād % āruhya bhīmaṃ mahiṣaṃ javena // SkP_13.12
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167328 (0.055):
daṇḍaṃ samādāya kṛtānta āgād āruhya bhīmaṃ mahiṣaṃ javena // SkP_13.12 //
āruhya bhīmaṃ mahiṣaṃ javena SkP_13.12d / āruhya sarvadraviṇādhipeśaḥ SkP_13.15c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157252 (0.007):
daṇḍaṃ samādāya kṛtānta āgād % āruhya bhīmaṃ mahiṣaṃ javena // SkP_13.12
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167330 (0.007):
daṇḍaṃ samādāya kṛtānta āgād āruhya bhīmaṃ mahiṣaṃ javena // SkP_13.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16765985 (0.024):
āruhya prayayau svargaṃ BrP_211.10c / āruhya bhīmaṃ mahiṣaṃ javena BrP_36.13b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033574 (0.036):
daṇḍaṃ samāgṛhya kṛtānta āgād BrP_36.13a / āruhya bhīmaṃ mahiṣaṃ javena BrP_36.13b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16765995 (0.039):
āruhya bhugnaśirasaḥ BrP_185.35c / āruhya sarvadraviṇādhipeśaḥ BrP_36.16a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033636 (0.039):
jagadvaraṃ divyavimānam agryam BrP_36.15d / āruhya sarvadraviṇādhipeśaḥ BrP_36.16a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157304 (0.042):
āruhya sarvadraviṇādhipeśaḥ % sa rājarājastvarito 'bhyagācca // SkP_13.15
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167382 (0.042):
āruhya sarvadraviṇādhipeśaḥ sa rājarājastvarito 'bhyagācca // SkP_13.15 //
āruhya sarvāmararāṭ sa vajraṃ SkP_13.9e
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033501 (0.0):
sravanmadāsārakṛtapravāham BrP_36.9d / āruhya sarvāmararāṭ sa vajraṃ BrP_36.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167266 (0.0):
āruhya sarvāmararāṭ sa vajraṃ bibhratsamāgātpurataḥ surāṇām // SkP_13.9 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16766001 (0.010):
āruhya sarvadraviṇādhipeśaḥ BrP_36.16a / āruhya sarvāmararāṭ sa vajraṃ BrP_36.10a
ārebhe yatnamāsthitā SkP_12.59d / ārtavatsa narādhipaḥ SkP_17.6d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160397 (0.049):
sūdamāhūya covāca % ārtavatsa narādhipaḥ // SkP_17.6 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170473 (0.049):
sūdamāhūya covāca ārtavatsa narādhipaḥ // SkP_17.6 //
ārto 'krośata visvaram SkP_15.6b / āryaputra na me putraṃ SkP_26.50c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167117 (0.058):
tato narādhipaṃ devī $ provāca vimanā tadā & / āryaputra na me putraṃ % gaṇapo 'sau prayacchati \
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177193 (0.058):
tato narādhipaṃ devī provāca vimanā tadā / / āryaputra na me putraṃ gaṇapo 'sau prayacchati /
āryāyai ca namo nityaṃ SkP_29.201a / āryāvarapradānaṃ ca SkP_2.18c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.042):
namaste lokabhāvani SkP_29.209d / namaste śitikaṇṭhinyai SkP_29.212c / namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602787 (0.046):
pradhānāya namo nityaṃ SkP_20.13a / pradhānāya prameyāya SkP_14.20c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.048):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593773 (0.052):
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (0.052):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a / namaḥ pitre 'tha sādhyāya SkP_14.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610689 (0.052):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b / śūleśvaraṃ mahākāyaṃ SkP_7.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.054):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614493 (0.054):
svadīptyā parayā yutam SkP_3.10b / svadhāyai ditaye namaḥ SkP_29.187d / svaputro yatra sambhavet SkP_19.9d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610124 (0.056):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599871 (0.057):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.057):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.057):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614025 (0.058):
so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c / saudāmanyai namo namaḥ SkP_29.188b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.059):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599433 (0.060):
namaste 'yograhastāya SkP_20.17c / namaste rasayitre ca SkP_21.40a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593684 (0.062):
jagatsraṣṭā jagaddhartā SkP_13.49c / jagatsraṣṭre namaḥ sadā SkP_20.15b / jaganmohakarā yūyaṃ SkP_29.232c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599778 (0.063):
namaḥ sampadvirāgiṇe SkP_29.161b / namaḥ sarvagatāya ca SkP_20.13d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595125 (0.063):
tathā sumbhanisumbhayoḥ SkP_29.196d / tathā surataye namaḥ SkP_29.211d / tatheti so 'pyanujñātaś SkP_26.33a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610145 (0.064):
śatayojanabāhuśca SkP_23.15c / śatarūpāya vai namaḥ SkP_14.4b / śatarūpebhya eva ca SkP_25.46b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599469 (0.064):
namaste 'stu sarasvatyai SkP_29.196a / namaste sparśayitre ca SkP_21.39c / namastriśūlahastāya SkP_21.25a
āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām SkP_30.37b / āviśya jagati striyaḥ SkP_29.233b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921198 (0.064):
āvahādyās tathā sapta LiP_1,72.19a / āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām LiP_1,92.26b
āveśanī tathāṣṭābhiḥ SkP_23.49a / āśāsyāsanasaṃveśaṃ SkP_1.6c
āśiṣaṃ devayostadā SkP_20.48b / āśu so 'gniparītāṅgo SkP_15.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159606 (0.044):
prasādayaṃśca taṃ devaṃ % papāta sa mahītale // SkP_15.6 // / āśu so 'gniparītāṅgo $ manmatho lokatāpanaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169682 (0.044):
prasādayaṃśca taṃ devaṃ papāta sa mahītale // SkP_15.6 // / āśu so 'gniparītāṅgo manmatho lokatāpanaḥ /
āśramaścāyamatyarthaṃ SkP_22.11a / āśramaṃ caivamatyarthaṃ SkP_12.25a
āśramaṃ samanuprāptau SkP_20.39c / āśramāntarajaṃ karma SkP_30.10e
āśramorūrvarṇajānur SkP_5.14a / āśritaḥ soma āgatya SkP_29.12c
āśrite dve aparṇā tu SkP_11.25c / āsanaṃ merusaṃkāśaṃ SkP_24.12c
āsanāgryavareṇa ca SkP_17.21b / āsanādibhirabhyarcya SkP_26.14a
āsane kāñcane divye SkP_27.1c / āsanena mahārheṇa SkP_26.6c
āsane paramārcite SkP_26.5d / āsane paramārcitau SkP_20.40d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166508 (0.049):
āsīnāṃ kāñcane śubhre % āsane paramārcite // SkP_26.5 // / atha dṛṣṭvā satīṃ devīm $ āgatāṃ tu surūpiṇīm &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176584 (0.049):
āsīnāṃ kāñcane śubhre āsane paramārcite // SkP_26.5 // / atha dṛṣṭvā satīṃ devīm āgatāṃ tu surūpiṇīm /
āsankapilavarṇajāḥ SkP_29.11b / āsīdyakṣaḥ pratāpavān SkP_30.4b
āsīnamāsane puṇye SkP_5.5c / āsīnaśca śayānaśca SkP_30.6a
āsīnastatra kāmadaḥ SkP_26.2b / āsīnāṃ kāñcane śubhre SkP_26.5c
āsīnāṃ tāṃ ca sovāca SkP_26.7a / āsthitasya jagatprabhoḥ SkP_29.67b
āsthito gaṇapaiḥ saha SkP_29.34b / āhāramekaparṇena SkP_11.26a
āhāraṃ tena cakratuḥ SkP_11.27b / āhūtaḥ svayamīśvaraḥ SkP_23.32d
āhvānamakarottadā SkP_23.4d / icchato darśanaṃ caiva SkP_29.124c
icchāmi dattaṃ deveśa SkP_16.7c / icchāmi devadeveśa SkP_7.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590354 (0.022):
etadicchāma veditum SkP_5.20d / etadicchāmi kathitaṃ SkP_30.2c / etadicchāmi deveśa SkP_31.9e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593850 (0.052):
japeyaṃ koṭimanyāṃ tu SkP_21.14a / japtumicchāmi deveśa SkP_21.8c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598691 (0.055):
draṣṭā tāta na saṃdeho SkP_20.62c / draṣṭumicchāmi deveśa SkP_21.51c
icchāmi bhagavanputraṃ SkP_18.20a / icchāmi śiraso hyasya SkP_5.62c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604344 (0.026):
bhagavanpiṅgalaḥ kena SkP_30.1a / bhagavanputramicchāmi SkP_11.21a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16328401 (0.054):
putram icchāmi deveśa HV_App.I,31.41a / putram icchāmy ahaṃ dattaṃ HV_79.10c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604320 (0.062):
bhagavandevatārighna SkP_27.3a / bhagavandevadeveśa SkP_26.10c / bhagavandevadeveśa SkP_29.121a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160985 (0.063):
brūhi kiṃ vā priyaṃ te 'dya % karomi narapuṃgava // SkP_18.19 // / rājovāca / icchāmi bhagavanputraṃ $ tvayotpāditamacyuta &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171061 (0.063):
brūhi kiṃ vā priyaṃ te 'dya karomi narapuṃgava // SkP_18.19 // / rājovāca / icchāmi bhagavanputraṃ tvayotpāditamacyuta /
icchāmyahaṃ taveśāna SkP_21.50e / icchāmyātmasamaṃ putraṃ SkP_20.24c
icchāmyetaddhi veditum SkP_1.24d / icchāyai rataye caiva SkP_29.161a
itastāta vrajāmyaham SkP_20.63d / iti kusumavicitrasarvavṛkṣā SkP_13.126a
iti te sarvamākhyātaṃ SkP_13.136a / iti devamuvāca ha SkP_13.62d
iti buddhvā śamaṃ vraja SkP_20.64d / iti me niścitā matiḥ SkP_15.36b
iti labdhvā varaṃ devī SkP_12.62a / iti vijñāpito devaḥ SkP_30.21a
iti vedavido viduḥ SkP_19.4d / iti saṃcintya śailendraḥ SkP_13.5c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161335 (0.064):
kariṣyati gatiṃ caiva % iti vedavido viduḥ // SkP_19.4 // / sa tvaṃ taponvitaścaiva $ jñānavānyaśasānvitaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171411 (0.064):
kariṣyati gatiṃ caiva iti vedavido viduḥ // SkP_19.4 // / sa tvaṃ taponvitaścaiva jñānavānyaśasānvitaḥ /
iti stutā gaṇapatayo mahābalāḥ SkP_25.52a / itihāsaṃ purātanam SkP_5.21b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176378 (0.049):
mama saumyāḥ śivāścaiva bhavantu gaṇanāyakāḥ // SkP_25.51 // / iti stutā gaṇapatayo mahābalāḥ śubhairvacobhiḥ suraśatrunāśanāḥ /
ityuktvā devadeveśas SkP_5.65a / idamanyanmahatkṣetraṃ SkP_29.44a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590545 (0.059):
evamuktvā sa devīṃ tu SkP_15.15a / evamuktvā sa deveśo SkP_3.23a
idamarthavadavyayaḥ SkP_19.2d / idamākhyānamaiśvaram SkP_5.68b
idamāha parāśaram SkP_18.27d / idamāha mahādyutiḥ SkP_13.46d / idamāha mahādyutiḥ SkP_13.58d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609517 (0.051):
viśrāmastava vidyate SkP_20.19b / viśrutaḥ samahādyutiḥ SkP_23.42d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590044 (0.053):
uvāca sa tadā viprān SkP_8.10c / uvāca sa mahātejā SkP_5.17a
idamāha mahāmanāḥ SkP_12.14d / idamāha vaco viprāś SkP_1.23c / idamāhānatānanaḥ SkP_16.5b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608424 (0.064):
vacasāpyāyayanniva SkP_22.3b / vacastatpariniścintya SkP_16.13c / vacaḥ provāca bhagavāṃl SkP_28.48c
idameva mahatsmṛtam SkP_30.54d / idaṃ guhyatamaṃ kṣetraṃ SkP_30.46a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592968 (0.041):
guhyametanmayeritam SkP_28.42d / guhyaṃ kṣetraṃ mama smṛtam SkP_29.29d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613495 (0.058):
siddhārthakairathārghārthe SkP_28.20a / siddhikṣetraṃ paraṃ guhyaṃ SkP_22.12e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592293 (0.064):
kṣetrasyāsya mahatphalam SkP_30.71b / kṣetraṃ guhyatamaṃ mama SkP_29.92d
idaṃ ca paramaṃ guhyaṃ SkP_28.65a / idaṃ ca vacanaṃ brūyāt SkP_28.59a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613495 (0.056):
siddhārthakairathārghārthe SkP_28.20a / siddhikṣetraṃ paraṃ guhyaṃ SkP_22.12e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592968 (0.062):
guhyametanmayeritam SkP_28.42d / guhyaṃ kṣetraṃ mama smṛtam SkP_29.29d
idaṃ ca śṛṇu me vacaḥ SkP_25.17d / idaṃ cainamuvāca ha SkP_29.114d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589905 (0.059):
uvāca cedaṃ tuṣṭātmā SkP_12.52a / uvāca cedaṃ deveśaṃ SkP_20.23c / uvāca cainaṃ tuṣṭātmā SkP_22.3a
idaṃ covāca taṃ śubhā SkP_10.20d / idaṃ paṭhedyo hi naraḥ sadaiva SkP_12.63a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601296 (0.048):
paṭṭisāyudhadhāriṇe SkP_24.51d / paṭheta satataṃ martyaḥ SkP_24.62c / paṭhetsadā brāhmaṇavaidyasaṃsadi SkP_5.69b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601310 (0.051):
paṭhetsadā brāhmaṇavaidyasaṃsadi SkP_5.69b / paṭhedavimanā naraḥ SkP_21.55b / paṭhedvā śrāvayīta vā SkP_25.58d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157036 (0.052):
svayaṃvaramudīkṣantī % tasthau prītimudāyutā // SkP_12.62 // / idaṃ paṭhedyo hi naraḥ sadaiva $ bālānubhāvācaraṇaṃ hi śambhoḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167114 (0.052):
svayaṃvaramudīkṣantī tasthau prītimudāyutā // SkP_12.62 // / idaṃ paṭhedyo hi naraḥ sadaiva bālānubhāvācaraṇaṃ hi śambhoḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589905 (0.063):
uvāca cedaṃ tuṣṭātmā SkP_12.52a / uvāca cedaṃ deveśaṃ SkP_20.23c / uvāca cainaṃ tuṣṭātmā SkP_22.3a
idaṃ putrāya śiṣyāya SkP_3.3a / idaṃ provāca susvaram SkP_18.35d
idaṃ mahaddivyamadharmaśāsanaṃ SkP_5.69a / idaṃ vacanakovidaḥ SkP_10.26d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608414 (0.064):
vakṣye skandodbhavaṃ śubham SkP_2.3d / vaca etaduvāca ha SkP_29.182d / vacanaṃ vacanāraṇiḥ SkP_10.23d
idaṃ vacanamabravīt SkP_12.11d / idaṃ vacanamabravīt SkP_29.99d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604073 (0.031):
brahmā vacanamabravīt SkP_9.13d / brahmā vacanamabravīt SkP_11.35f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608414 (0.056):
vakṣye skandodbhavaṃ śubham SkP_2.3d / vaca etaduvāca ha SkP_29.182d / vacanaṃ vacanāraṇiḥ SkP_10.23d
idaṃ vacanamabruvan SkP_24.1d / idaṃ vacanamarthavat SkP_17.12d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604073 (0.044):
brahmā vacanamabravīt SkP_9.13d / brahmā vacanamabravīt SkP_11.35f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608413 (0.057):
vakṣye skandodbhavaṃ śubham SkP_2.3d / vaca etaduvāca ha SkP_29.182d / vacanaṃ vacanāraṇiḥ SkP_10.23d
idaṃ śubhaṃ divyamadharmanāśanaṃ SkP_7.37a / idānīmasti me vatse SkP_18.12a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153906 (0.030):
mahākapālaṃ viprendrāḥ % svargāstatrākṣayāḥ smṛtāḥ // SkP_7.36 // / idaṃ śubhaṃ divyamadharmanāśanaṃ $ mahāphalaṃ sendrasurāsurārcitam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163985 (0.030):
mahākapālaṃ viprendrāḥ svargāstatrākṣayāḥ smṛtāḥ // SkP_7.36 // / idaṃ śubhaṃ divyamadharmanāśanaṃ mahāphalaṃ sendrasurāsurārcitam /
idānīmahamāgatya SkP_29.37a / idānīṃ svayameva tvaṃ SkP_26.12a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169619 (0.016):
dṛṣṭvā tu niyato martyo % dehabhede gaṇo bhavet // SkP_29.36 // / idānīmahamāgatya $ svayamasminvyavasthitaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179693 (0.016):
dṛṣṭvā tu niyato martyo dehabhede gaṇo bhavet // SkP_29.36 // / idānīmahamāgatya svayamasminvyavasthitaḥ /
indracandrasamadyutiḥ SkP_17.2d / indratvamatha vāyutām SkP_21.16b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160338 (0.035):
sudāsaputro balavān % indracandrasamadyutiḥ // SkP_17.2 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170414 (0.035):
sudāsaputro balavān indracandrasamadyutiḥ // SkP_17.2 //
indravaivasvatopamam SkP_26.31d / indrāṇyai muktaye namaḥ SkP_29.191b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171933 (0.056):
dīkṣāyai dakṣiṇāyai ca % jvālāyai ca namo namaḥ // SkP_29.207 // / indriyāṇāṃ pravṛttyai ca $ nivṛttyai caiva karmaṇām &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182008 (0.056):
dīkṣāyai dakṣiṇāyai ca jvālāyai ca namo namaḥ // SkP_29.207 // / indriyāṇāṃ pravṛttyai ca nivṛttyai caiva karmaṇām /
indriyāṇāṃ pravṛttyai ca SkP_29.208a / indriyāṇi ca sarvaśaḥ SkP_24.32d
indriyārthaviśeṣāya SkP_5.52a / indriyāviṣayāya ca SkP_3.14d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152948 (0.042):
vyāpine sarvasattvānāṃ % puruṣaprerakāya ca // SkP_5.51 // / indriyārthaviśeṣāya $ tathā niyamakāriṇe &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163027 (0.042):
vyāpine sarvasattvānāṃ puruṣaprerakāya ca // SkP_5.51 // / indriyārthaviśeṣāya tathā niyamakāriṇe /
imaṃ lokamanuprāpya SkP_7.13c / imaṃ lokaṃ varāmbhobhiḥ SkP_7.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603928 (0.059):
brahmalokaṃ tathaiva ca SkP_27.40b / brahmalokaṃ samāsādya SkP_7.1a
imāni ca mahābhāge SkP_28.66a / imānsarvānsvatejasā SkP_11.37b
imāṃ kathāmanubrūyāt SkP_3.2c / imāṃ caivāśaniṃ divyām SkP_29.171a
ime hi munayaḥ sarve SkP_1.12a / imau nandigaṇendrāṇāṃ SkP_25.54a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166343 (0.062):
SkP_25.53 // / sanatkumāra uvāca / imau nandigaṇendrāṇāṃ $ stavau yo 'dhyeti nityaśaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176419 (0.062):
SkP_25.53 // / sanatkumāra uvāca / imau nandigaṇendrāṇāṃ stavau yo 'dhyeti nityaśaḥ /
iyaṃ ca prakṛtirdevī SkP_13.43a / iyaṃ sarasvatī nāma SkP_5.18c
iyaṃ sā parvatasutā SkP_29.133a / irāyai vṛttaye namaḥ SkP_29.192d
ilāputraṃ mahāmatim SkP_8.12d / iṣṭayo niyamāstathā SkP_24.34b
iṣṭābhirvāgbhirastuvat SkP_20.42d / iṣṭā variṣṭhāśca gaṇā bhavanti SkP_24.65d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588508 (0.029):
astuvacca pitāmahaḥ SkP_13.40d / astuvanvāgbhiriṣṭābhir SkP_8.16c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596561 (0.047):
tuṣṭirakrodha eva ca SkP_15.33b / tuṣṭuvurvāgbhiriṣṭābhiḥ SkP_14.1e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165587 (0.047):
te devadevasya sahādriputryā % iṣṭā variṣṭhāśca gaṇā bhavanti // SkP_24.65
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175663 (0.047):
te devadevasya sahādriputryā iṣṭā variṣṭhāśca gaṇā bhavanti // SkP_24.65
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162226 (0.060):
upaviṣṭastataḥ prīta % iṣṭābhirvāgbhirastuvat // SkP_20.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172302 (0.060):
upaviṣṭastataḥ prīta iṣṭābhirvāgbhirastuvat // SkP_20.42 //
iṣṭīḥ kāmyāṃstathetarān SkP_24.41d / iṣṭaiḥ śatasahasraśaḥ SkP_29.87d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922375 (0.028):
iṣṭāyejyāparāya ca LiP_1,21.39b / iṣṭaiḥ śatasahasraśaḥ LiP_1,92.141b / iṣṭo mama sadā caiva LiP_1,43.28a
iṣṭo mama sadā caiva SkP_22.6c / iha kṣetre mṛtaḥ so 'pi SkP_30.67c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922376 (0.032):
iṣṭaiḥ śatasahasraśaḥ LiP_1,92.141b / iṣṭo mama sadā caiva LiP_1,43.28a
iha pretya ca śāśvatam SkP_27.33b / iha loke sukhī jāto SkP_28.18c
iha vā matparigrahāt SkP_30.54b / iha samprāpyate mokṣo SkP_30.57c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922420 (0.024):
iha samprāpyate mokṣo LiP_1,92.55c / iha samprāpyate yena LiP_1,92.47c
iha samprāpyate yena SkP_30.53e / ihāgatasya yacchasva SkP_17.4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922420 (0.024):
iha samprāpyate mokṣo LiP_1,92.55c / iha samprāpyate yena LiP_1,92.47c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355640 (0.062):
snānātsaṃsevanādvāpi $ na mokṣaḥ prāpyate yataḥ & / iha samprāpyate yena % tata etadviśiṣyate // LiP_1,92.47 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249403 (0.062):
snānātsaṃsevanādvāpi na mokṣaḥ prāpyate yataḥ / / iha samprāpyate yena tata etadviśiṣyate // LiP_1,92.47 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183380 (0.062):
snānātsaṃsevanādvāpi na mokṣaḥ prāpyate yataḥ / / iha samprāpyate yena tata etadviśiṣyate // SkP_30.53 //
ihānayatu mā ciram SkP_8.9d / ihāhūtā jagaddhitāḥ SkP_24.7b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154062 (0.034):
kenāpi tadbhavānkṣipram % ihānayatu mā ciram // SkP_8.9 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164142 (0.034):
kenāpi tadbhavānkṣipram ihānayatu mā ciram // SkP_8.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922450 (0.048):
ihāhūtā jagaddhitāḥ LiP_1,44.15b / ihaiva svarganarakaṃ LiP_1,71.76c
ihaiva ca nivatsyatha SkP_9.22d / ihaiva tvāṃ mahābhāga SkP_12.19c
ihaiva na tavājñayā SkP_10.33f / ihaiva varayiṣyati SkP_11.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165512 (0.041):
tasmāttiṣṭhāmyahaṃ nityam ihaiva na tavājñayā // SkP_10.33 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595765 (0.055):
tava sarvaṃ manogatam SkP_15.31b / tavājñayā kariṣyete SkP_31.13c / tavānugrahakṛtprāpto SkP_26.28c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604548 (0.059):
bhaviṣyati na saṃśayaḥ SkP_26.25f / bhaviṣyati mamājñayā SkP_4.6d
ihaivārādhya māṃ devi SkP_30.60c / īkṣamāṇasya locanam SkP_29.148b
īkṣamāṇaṃ ca pārvatīm SkP_29.135b / īje rakṣaḥkratau tadā SkP_18.25d
ītayastatra cājagmur SkP_23.55c / ītiścaivendravāhaśca SkP_25.10c
ītīnāṃ dvārapālaśca SkP_25.30c / īpsitaṃ saha devyā vai SkP_25.57e
īpsitaṃ sthānameva ca SkP_30.58d / īśaḥ paśupatiḥ patiḥ SkP_13.49b
īśānāyārpitāya ca SkP_24.52d / īśena yatpurā devyāḥ SkP_27.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167492 (0.045):
apṛcchamahamavyagro % nandīśvaraṃ mahādyutim // SkP_27.8 // / īśena yatpurā devyāḥ $ kathitaṃ gaṇasattama &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177568 (0.045):
apṛcchamahamavyagro nandīśvaraṃ mahādyutim // SkP_27.8 // / īśena yatpurā devyāḥ kathitaṃ gaṇasattama /
īśena yasmādvṛḍitāḥ kṛtāste SkP_13.25d / īśe bhaktiṃ prasādayan SkP_13.67f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157503 (0.029):
varārthamājagmurato vimūḍhā % īśena yasmādvṛḍitāḥ kṛtāste // SkP_13.25 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167581 (0.029):
varārthamājagmurato vimūḍhā īśena yasmādvṛḍitāḥ kṛtāste // SkP_13.25 //
īśvaraḥ kāraṇaṃ mahat SkP_13.42b / īśvarāya namo nityaṃ SkP_20.16a
īṣatsamudbhinnapayodharāgrā SkP_13.103c / īṣadudbhinnakusumaiḥ SkP_13.114a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16770452 (0.054):
īṣatsamudbhinnapayodharāgrā BrP_36.96a / īṣadamlakaṭūny eva BrP_220.183a
uktvā jagāma svaṃ veśma SkP_21.9c / uktvā nadī bhavasveti SkP_22.15c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162738 (0.054):
evamastviti bhūyo 'pi $ bhagavānpratyuvāca ha & / uktvā jagāma svaṃ veśma % devyā saha mahādyutiḥ // SkP_21.9 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172814 (0.054):
evamastviti bhūyo 'pi bhagavānpratyuvāca ha / / uktvā jagāma svaṃ veśma devyā saha mahādyutiḥ // SkP_21.9 //
uktvā svasyāśramasya ha SkP_12.3b / ugra īśāna ātmā ca SkP_13.48c
ugradaṇḍadharastathā SkP_25.32b / ugradaṇḍadharāya ca SkP_21.25b
ugradaṇḍāya vai namaḥ SkP_21.19d / ugrasena iti khyātaḥ SkP_23.32a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162891 (0.019):
namaḥ kālogradaṇḍāya % ugradaṇḍāya vai namaḥ // SkP_21.19 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172967 (0.019):
namaḥ kālogradaṇḍāya ugradaṇḍāya vai namaḥ // SkP_21.19 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599541 (0.028):
namaḥ kālāya mṛtyave SkP_29.163d / namaḥ kālogradaṇḍāya SkP_21.19c
ugraṃ śarvaṃ kapardinam SkP_6.9d / ugrāya varadāya ca SkP_14.18d
utkṣipya muśalaṃ dīptaṃ SkP_13.35c / uttarapravahāṃ puṇyāṃ SkP_29.77c
uttiṣṭha nāsti te putro SkP_26.48c / uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam SkP_30.37d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173030 (0.037):
ā mūlātphalanicitaiḥ kvacidviśālair % uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam // / SkP_30.37 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183107 (0.037):
ā mūlātphalanicitaiḥ kvacidviśālair uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam // / SkP_30.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923076 (0.055):
uttiṣṭhati punaḥ sūryaḥ LiP_1,59.18a / uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam LiP_1,92.26d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355301 (0.061):
ā mūlāt phalanicitaiḥ kvacidviśālair % uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam // / LiP_1,92.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249064 (0.061):
ā mūlāt phalanicitaiḥ kvacidviśālair uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam // / LiP_1,92.26 //
utthātuṃ na śaśāka ha SkP_29.130d / utthāne 'śaktamīśvaraḥ SkP_29.131b
utthāpya nayane somaḥ SkP_22.2c / utthāya pradrutā tatra SkP_12.36c
utthāya prāñjaliḥ prāha SkP_4.32e / utpattipralayānāṃ ca SkP_9.9c
utpattiryakṣarājasya SkP_2.24a / utpattiścaiva sarvaśaḥ SkP_16.6d
utpattiṃ pralayaṃ tathā SkP_5.7b / utpatsyante punaryajñe SkP_10.27e
utpanno 'nucaraśca ha SkP_26.1b / utpalo vidalaścaiva SkP_29.33a
utpādakamimaṃ prabho SkP_25.16b / utpādakastathotpādya SkP_16.6c
utpādayasi tenāsmān SkP_11.14c / utpādayasva śailendra SkP_11.18c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16771248 (0.031):
utpādayasi tenāsmān BrP_34.69c / utpādayasva śailendra BrP_34.73c
utsaṅgatalasaṃsupto SkP_13.29c / utsasarjurmanojñāni SkP_13.125c
utsṛjya saha bhāryayā SkP_18.1b / udarasthasya te sūnor SkP_18.11c
udaro maṇireva ca SkP_23.58b / udarkaṃ saṃniśāmaya SkP_22.4d
udārarūpo vikṛtābhirūpavān SkP_11.41c / uddhṛtya salilācca ha SkP_21.12b
udbhramaḥ sambhramaścaiva SkP_31.13a / udyānamasṛjatprabhuḥ SkP_26.67d
udyānaṃ darśayāmāsa SkP_29.5c / udyānaṃ darśayāmāsa SkP_30.22c
udyānaṃ darśitaṃ deva SkP_30.44a / udyānaṃ punarevedaṃ SkP_30.19c
udyānaṃ yadi rocate SkP_29.2d / udyānātparato hara SkP_29.3d
udyānāni tato devaḥ SkP_29.96a / udvāhaścaiva devasya SkP_13.136c
udvāhaṃ tu yathā yādṛk SkP_13.61c / udvāhaḥ kriyatāṃ deva SkP_13.62c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16771659 (0.022):
udvāhas tu yadā yādṛk BrP_36.57e / udvāhaḥ kriyatāṃ deva BrP_36.58c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923375 (0.062):
udvāhaḥ kriyatāṃ deva LiP_1,103.1c / udvāhaḥ śaṅkarasyeti LiP_1,103.8a
udvāhaḥ śaṃkarasyeti SkP_13.73c / udvāhaḥ sa paro vṛtto SkP_13.135c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16771667 (0.033):
udvāhaḥ śaṃkarasyeti BrP_36.70c / udvāhaḥ sa paro vṛtto BrP_36.135a
udvāhārthaṃ maheśasya SkP_13.63c / udvāhārthaṃ vinirmite SkP_13.66b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16771675 (0.034):
udvāhaḥ sa paro vṛtto BrP_36.135a / udvāhārthaṃ maheśasya BrP_36.60a
udvāhe parameṣṭhinaḥ SkP_13.72d / unmukhī sā gate tasmin SkP_12.29a
upatasthuḥ svarūpiṇaḥ SkP_3.23f / upatasthe 'grataḥ patnī SkP_18.8c
upatasthe ca deveśaṃ SkP_9.19c / upatiṣṭheta māṃ bhaktyā SkP_27.34c
upariṣṭādviyatsthitam SkP_5.37f / upavanamatiramyaṃ darśayāmāsa devyāḥ SkP_30.43d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923595 (0.036):
upalālitaivaṃ putreṇa LiP_1,107.6c / upavanam atiramyaṃ darśayāmāsa devyāḥ LiP_1,92.32d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173156 (0.038):
vividhataruviśālaṃ mattahṛṣṭānyapuṣṭam % upavanamatiramyaṃ darśayāmāsa / devyāḥ // SkP_30.43 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183234 (0.039):
vividhataruviśālaṃ mattahṛṣṭānyapuṣṭam upavanamatiramyaṃ darśayāmāsa / devyāḥ // SkP_30.43 //
upavāsaṃ kariṣyāmi SkP_26.42a / upavāsāṃstathāpare SkP_26.37b
upaviṣṭastataḥ prīta SkP_20.42c / upaveśya mahāmanāḥ SkP_24.45b
upaśāntaśivastataḥ SkP_29.22d / upaśāntaśivaṃ caiva SkP_29.59a
upasthāsyanti sarvaśaḥ SkP_4.9b / upahārāṃstathaivānye SkP_26.37e
upādhyāyapade sthitaḥ SkP_13.129d / upāyenaiva mā balāt SkP_26.21d
upāsate mahātmānaḥ SkP_30.62e / upāsarpata dīnātmā SkP_20.30c
upetaṃ bhavanairdivyaiḥ SkP_25.21c / upoṣya triguṇāṃ rātriṃ SkP_9.27c
ubhayoḥ pakṣayordevi SkP_29.75c / ubhayoḥ pakṣayoḥ śuciḥ SkP_28.4b
ubhābhyāmapi coditā SkP_25.24b / ubhe pakṣe trayodaśyām SkP_27.34a
umā tāsāṃ variṣṭhā ca SkP_11.32a / umā tu yā mayā tubhyaṃ SkP_11.35a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166087 (1.192):
tasyāpi śaṅkhalikhitau smṛtau putrāvayonijau // SkP_11.34 // / umā tu yā mayā tubhyaṃ kīrtitā varavarṇinī /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16772541 (0.028):
umayā sahitaḥ śrīmān BrP_75.25c / umā tāsāṃ variṣṭhā ca BrP_34.90a / umā tu yā mayā tubhyaṃ BrP_34.93c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16176491 (0.046):
umā tāsāṃ priyārthaṃ tu HV_App.I,29A.49a / umā tāsāṃ variṣṭhā ca HV_13.21a / umā tv arundhatīṃ sādhvīm HV_App.I,29A.53a
umādehārdharūpāya SkP_21.32c / umāpatirvaraṃ prādāt SkP_19.8c
umāpate nīlakaṇṭha SkP_28.61c / umāputrāya devāya SkP_24.51c
umāyāstanayaścaiva SkP_1.25c / umāyāḥ pataye namaḥ SkP_21.27d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923824 (0.048):
umāmaheśvaraṃ vakṣye LiP_1,84.1a / umāyāḥ pataye namaḥ LiP_1,18.32b / umāyāḥ pataye namaḥ LiP_1,95.37d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16176533 (0.060):
umāyāḥ pataye namaḥ HV_App.I,37.79b / umā vai rudrasaṃyutā **HV_App.I,29A.479**6:3b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24998793 (0.060):
umāyāḥ pataye namaḥ HV_App.I,37.79b / umā vai rudrasaṃyutā HV_App.I,29A.479**6:3b
umāharau tu deveśau SkP_20.1a / umāharau tu saṃgamya SkP_20.2a
umāṃ girivarātmajām SkP_23.1d / umāṃ me yaccha śailarāṭ SkP_12.10d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156290 (0.019):
tataḥ sa bhagavāndevas $ tathaiva vikṛtaḥ prabhuḥ & / uvāca śailarājaṃ tam % umāṃ me yaccha śailarāṭ // SkP_12.10 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166369 (0.019):
tataḥ sa bhagavāndevas tathaiva vikṛtaḥ prabhuḥ / / uvāca śailarājaṃ tam umāṃ me yaccha śailarāṭ // SkP_12.10 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163897 (0.023):
devīmuvāca vāgīśa % umāṃ girivarātmajām // SkP_23.1 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173973 (0.023):
devīmuvāca vāgīśa umāṃ girivarātmajām // SkP_23.1 //
ume ta evaṃ krīḍanti SkP_26.8c / ume tava sadā bhartā SkP_26.14c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16772646 (0.041):
ume ta evaṃ krīḍanti BrP_38.27c / ume tava sadā bhartā BrP_38.33c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166548 (0.049):
ume ta evaṃ krīḍanti % yathā tava patiḥ śubhe // SkP_26.8 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176624 (0.049):
ume ta evaṃ krīḍanti yathā tava patiḥ śubhe // SkP_26.8 //
umotsaṅgasamāsthitam SkP_13.39f / urvaśī caiva rambhā ca SkP_25.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167790 (0.064):
bubudhe devadeveśam umotsaṅgasamāsthitam // SkP_13.39 // / sa buddhvā parameśānaṃ śīghramutthāya sādaram /
ulkajāyai tatheṣṭaye SkP_29.186d / uvāca krodharaktākṣo SkP_17.25c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592042 (0.034):
kruddhāṃ samprekṣya śaṃkaraḥ SkP_29.142b / krodharaktekṣaṇaḥ prāha SkP_26.53c
uvāca guṇavānsamyak SkP_20.45c / uvāca cedaṃ tuṣṭātmā SkP_12.52a
uvāca cedaṃ deveśaṃ SkP_20.23c / uvāca cainaṃ tuṣṭātmā SkP_22.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598035 (0.036):
dṛṣṭvemaṃ mama liṅgaṃ tu SkP_29.35a / dṛṣṭvainamapi deveśaṃ SkP_29.27e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.047):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a / tāmuvāca tadā devo SkP_7.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595667 (0.047):
tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a / tamuvāca tadā brahmā SkP_5.30a / tamuvāca trilocanaḥ SkP_10.32b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163424 (0.048):
utthāpya nayane somaḥ % aśrupūrṇe mamārja ha // SkP_22.2 // / uvāca cainaṃ tuṣṭātmā $ vacasāpyāyayanniva &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173500 (0.048):
utthāpya nayane somaḥ aśrupūrṇe mamārja ha // SkP_22.2 // / uvāca cainaṃ tuṣṭātmā vacasāpyāyayanniva /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595652 (0.052):
tamutthāya gaṇeśvaram SkP_26.53d / tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e / tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589949 (0.058):
uvāca dakṣaṃ saṃgamya SkP_10.26c / uvāca devaṃ praṇataḥ SkP_26.24c / uvāca devaḥ sampūjya SkP_24.6c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589251 (0.059):
idaṃ ca śṛṇu me vacaḥ SkP_25.17d / idaṃ cainamuvāca ha SkP_29.114d / idaṃ covāca taṃ śubhā SkP_10.20d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590545 (0.060):
evamuktvā sa devīṃ tu SkP_15.15a / evamuktvā sa deveśo SkP_3.23a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594481 (0.061):
tataḥ sa dṛṣṭvā deveśaṃ SkP_29.130a / tataḥ sa devastuṣṭātmā SkP_29.173a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612033 (0.062):
samprāpyovāca deveśaṃ SkP_12.18a / samprekṣyāha gaṇādhyakṣo SkP_7.18c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.063):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598054 (0.063):
dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589990 (0.064):
uvāca bhagavandeva SkP_26.41c / uvāca bhagavāngatvā SkP_15.17c / uvāca madhuraṃ ślakṣṇaṃ SkP_29.142c
uvāca cainaṃ dīptātmā SkP_5.27c / uvāca cainaṃ duṣṭātman SkP_18.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160914 (0.052):
tato 'sya nirgataḥ kāyād % rakṣaḥ paramadāruṇaḥ // SkP_18.14 // / uvāca cainaṃ duṣṭātman $ daheyaṃ tvāṃ sabāndhavam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170990 (0.052):
tato 'sya nirgataḥ kāyād rakṣaḥ paramadāruṇaḥ // SkP_18.14 // / uvāca cainaṃ duṣṭātman daheyaṃ tvāṃ sabāndhavam /
uvāca caiva tau vedo SkP_5.31c / uvāca cchadmanā yasmād SkP_19.21c
uvāca tamaśokaṃ vai SkP_12.21c / uvāca taṃ divodāsaṃ SkP_26.58c
uvāca tuṣṭastāndevān SkP_9.11c / uvāca dakṣaṃ saṃgamya SkP_10.26c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589961 (0.060):
uvāca niṣkrama kṣipraṃ SkP_30.13c / uvāca praṇataḥ sarvān SkP_25.35c / uvāca praṇato bhūtvā SkP_21.5a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596310 (0.060):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a / tāmuvāca tadā devo SkP_7.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590039 (0.062):
uvāca sa tadā yakṣo SkP_31.8a / uvāca sa tadā viprān SkP_8.10c
uvāca devaṃ praṇataḥ SkP_26.24c / uvāca devaḥ sampūjya SkP_24.6c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.040):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a / tāmuvāca tadā devo SkP_7.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595652 (0.049):
tamutthāya gaṇeśvaram SkP_26.53d / tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589905 (0.058):
uvāca cedaṃ tuṣṭātmā SkP_12.52a / uvāca cedaṃ deveśaṃ SkP_20.23c / uvāca cainaṃ tuṣṭātmā SkP_22.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.059):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598054 (0.059):
dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598243 (0.061):
devaṃ lokeśamavyayam SkP_20.7b / devaṃ vacanamabravīt SkP_29.179d / devaṃ veddhumanābhavat SkP_15.1d
uvāca devi paśyāma SkP_29.2c / uvāca niṣkrama kṣipraṃ SkP_30.13c
uvāca praṇataḥ sarvān SkP_25.35c / uvāca praṇato bhūtvā SkP_21.5a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16772913 (0.028):
uvāca praṇato bhūtvā BrP_51.17c / uvāca praṇato bhūtvā BrP_108.94c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16772920 (0.051):
uvāca prāñjalir bhūtvā BrP_74.50c / uvāca prāñjalir bhūtvā BrP_76.3c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923951 (0.058):
uvāca prahasanniva LiP_1,102.12b / uvāca prāñjalirbhūtvā LiP_1,62.12a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590039 (0.059):
uvāca sa tadā yakṣo SkP_31.8a / uvāca sa tadā viprān SkP_8.10c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589937 (0.060):
uvāca taṃ divodāsaṃ SkP_26.58c / uvāca tuṣṭastāndevān SkP_9.11c / uvāca dakṣaṃ saṃgamya SkP_10.26c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162677 (0.063):
nandiṃstuṣṭo 'smi bhadraṃ te % varaṃ vṛṇu yathepsitam // SkP_21.4 // / uvāca praṇato bhūtvā $ praṇatārtiharaṃ haram &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172753 (0.063):
nandiṃstuṣṭo 'smi bhadraṃ te varaṃ vṛṇu yathepsitam // SkP_21.4 // / uvāca praṇato bhūtvā praṇatārtiharaṃ haram /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26684050 (0.063):
1.062.019a brahmaṇaḥ sa vacaḥ śrutvā viśvāmitras tapodhanaḥ / 1.062.019c prāñjaliḥ praṇato bhūtvā pratyuvāca pitāmaham
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17112364 (0.064):
uvāca prāñjalir bhūtvā Ram_2,31.18c / uvāca prāñjalir bhūtvā Ram_2,86.19c
uvāca prāñjalirbhūtvā SkP_5.61c / uvāca prītisampannam SkP_19.2c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16772920 (0.023):
uvāca praṇato bhūtvā BrP_51.17c / uvāca praṇato bhūtvā BrP_108.94c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16881231 (0.038):
prāñjaliḥ praṇatā bhūtvā BrP_6.10c / prāñjaliḥ praṇato bhūtvā BrP_40.1c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27414430 (0.049):
prāñjaliḥ praṇato bhūtvā NsP_47.14c / prāñjaliḥ praṇato bhūtvā NsP_64.40a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603151 (0.050):
prāñjalirhṛṣitānanaḥ SkP_26.24d / prāñjaliḥ prayato bhūtvā SkP_24.58c / prāñjaliḥ śirasā natā SkP_22.17b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17112365 (0.053):
uvāca prāñjalir bhūtvā Ram_2,31.18c / uvāca prāñjalir bhūtvā Ram_2,86.19c
uvāca brūhi kiṃ te 'dya SkP_22.10c / uvāca brūhi tuṣṭo 'smi SkP_10.2c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604174 (0.040):
brūhi tanme śucismite SkP_26.12d / brūhi tuṣṭo 'smi te śaila SkP_11.20c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154984 (0.043):
uvāca brūhi tuṣṭo 'smi % devi kiṃ karavāṇi te // SkP_10.2 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165064 (0.043):
uvāca brūhi tuṣṭo 'smi devi kiṃ karavāṇi te // SkP_10.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28947734 (0.060):
tuṣṭo 'smi te varaṃ brūhi LiP_1,107.32a / tuṣṭo 'smi vatsa bhadraṃ te LiP_1,93.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604159 (0.061):
brūhi kiṃ vā dadāni te SkP_21.16d / brūhi kiṃ vā priyaṃ te 'dya SkP_18.19c / brūhi cānyānapi varān SkP_15.34e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606903 (0.064):
yadā hetustvamevāsya SkP_20.19c / yadi tuṣṭo 'si deveśa SkP_9.14a / yadi tuṣṭo 'si naḥ prabho SkP_11.21d
uvāca bhagavandeva SkP_26.41c / uvāca bhagavāngatvā SkP_15.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604356 (0.049):
bhagavanbhaktimagryāṃ tu SkP_31.8c / bhagavanyadi tuṣṭo 'si SkP_20.24a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595667 (0.058):
tamuvāca tadā brahmā SkP_5.30a / tamuvāca trilocanaḥ SkP_10.32b / tamuvāca punarviṣṇur SkP_29.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170101 (0.058):
stunvantī caraṇau gatvā % ka ime bhagavanniti // SkP_29.71 // / tāmuvāca suraśreṣṭhas $ tadā devīṃ girīndrajām &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180175 (0.058):
stunvantī caraṇau gatvā ka ime bhagavanniti // SkP_29.71 // / tāmuvāca suraśreṣṭhas tadā devīṃ girīndrajām /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165806 (0.059):
varaṃ dadāmi te vatsa % anayā sahamīpsitam // SkP_25.14 // / nandyuvāca / bhagavanyadi tuṣṭo 'si $ tvayi bhaktirdṛḍhāstu me &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175882 (0.059):
varaṃ dadāmi te vatsa anayā sahamīpsitam // SkP_25.14 // / nandyuvāca / bhagavanyadi tuṣṭo 'si tvayi bhaktirdṛḍhāstu me /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596310 (0.060):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a / tāmuvāca tadā devo SkP_7.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159968 (0.061):
stūyamānastutoṣātha % tuṣṭaścedaṃ tamabravīt // SkP_15.30 // / bhagavānuvāca / tuṣṭaste 'haṃ dadānyetat $ tava sarvaṃ manogatam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170044 (0.061):
stūyamānastutoṣātha tuṣṭaścedaṃ tamabravīt // SkP_15.30 // / bhagavānuvāca / tuṣṭaste 'haṃ dadānyetat tava sarvaṃ manogatam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595660 (0.062):
tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a / tamuvāca tadā brahmā SkP_5.30a / tamuvāca trilocanaḥ SkP_10.32b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589904 (0.064):
uvāca cedaṃ tuṣṭātmā SkP_12.52a / uvāca cedaṃ deveśaṃ SkP_20.23c / uvāca cainaṃ tuṣṭātmā SkP_22.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604384 (0.064):
bhagavāngovṛṣadhvajaḥ SkP_24.35b / bhagavāndevadeveśaḥ SkP_23.1a / bhagavānpratyuvāca ha SkP_21.9b
uvāca madhuraṃ ślakṣṇaṃ SkP_29.142c / uvāca mahiṣīṃ vyāsa SkP_26.39c
uvāca meghanirhrādaḥ SkP_8.28c / uvāca vacasā vyāsa SkP_16.8c
uvāca varado 'smīti SkP_20.22c / uvāca varado 'smīti SkP_29.167c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608604 (0.0):
varado 'smītyabhāṣata SkP_20.8d / varado 'smītyabhāṣata SkP_21.7d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604392 (0.016):
bhagavānvadatāṃ varaḥ SkP_7.5b / bhagavānvarado 'smīti SkP_29.151c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596593 (0.019):
tuṣṭo 'smi te viprabhaktyā SkP_12.53c / tuṣṭo 'smi varadaścaiva SkP_29.100c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608596 (0.022):
varado 'smītyabhāṣata SkP_7.3b / varado 'smītyabhāṣata SkP_11.20b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608581 (0.025):
varado 'smi tavādya vai SkP_6.8d / varado 'smīti coditaḥ SkP_31.8b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610799 (0.038):
śailāderadadadvaram SkP_25.23b / śailāde varado 'haṃ te SkP_21.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28994081 (0.039):
varado 'smīti taṃ prāha LiP_1,103.54c / varado 'haṃ tavāndhaka LiP_1,93.22d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15363927 (0.040):
pasparśa ca karābhyāṃ vai % suśubhābhyāmuvāca ha // LiP_1,98.178 // / varado 'haṃ varaśreṣṭha $ varānvaraya cepsitān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257687 (0.040):
pasparśa ca karābhyāṃ vai suśubhābhyāmuvāca ha // LiP_1,98.178 // / varado 'haṃ varaśreṣṭha varānvaraya cepsitān /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162717 (0.045):
abhyājagāma taṃ caiva % varado 'smītyabhāṣata // SkP_21.7 // / sa prāha bhagavankoṭiṃ $ tṛtīyāmapi kālahan &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172793 (0.045):
abhyājagāma taṃ caiva varado 'smītyabhāṣata // SkP_21.7 // / sa prāha bhagavankoṭiṃ tṛtīyāmapi kālahan /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608571 (0.048):
varado varadārcitaḥ SkP_25.34b / varado 'smi tavādya vai SkP_6.8d
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454908 (0.049):
āgatya sāmbaḥ sagaṇo varado 'smītyuvāca ha // KūrmP_2,41.29 // / sa vavre punarevāhaṃ japeyaṃ koṭimīśvaram /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16926607 (0.049):
varado 'smīti cābravam BrP_34.75b / varado 'smīti taṃ prāha BrP_117.18c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160144 (0.051):
tasya tuṣṭo mahādevo % varado 'smītyabhāṣata // SkP_16.4 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170220 (0.051):
tasya tuṣṭo mahādevo varado 'smītyabhāṣata // SkP_16.4 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603400 (0.056):
provāca vacanaṃ śubham SkP_1.21d / provāca varadaḥ svayam SkP_4.5f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608520 (0.060):
varadaṃ cābhidhatsva naḥ SkP_4.35d / varadaḥ sarvapūjitaḥ SkP_31.10d
uvāca vikṛtāsyaśca SkP_12.5c / uvāca vṛṣabhadhvajaḥ SkP_22.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595664 (0.054):
tamuvāca tadā brahmā SkP_5.30a / tamuvāca trilocanaḥ SkP_10.32b / tamuvāca punarviṣṇur SkP_29.26a
uvāca śailarājaṃ tam SkP_12.10c / uvāca ślakṣṇayā vācā SkP_18.30c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614001 (0.034):
so 'vatīrya tato bhūyaḥ SkP_21.6a / sovāca dīnayā vācā SkP_18.9c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161128 (0.044):
uvāca ślakṣṇayā vācā % sāntvayaṃstamidaṃ vacaḥ // SkP_18.30 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171204 (0.044):
uvāca ślakṣṇayā vācā sāntvayaṃstamidaṃ vacaḥ // SkP_18.30 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16177230 (0.051):
uvāca ślakṣṇayā vācā **HV_App.I,6.2**1:4a / uvāca ślakṣṇayā vācā HV_App.I,20.703a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24999270 (0.051):
uvāca ślakṣṇayā vācā HV_App.I,6.2**1:4a / uvāca ślakṣṇayā vācā HV_App.I,20.703a
uvāca sa tadā yakṣo SkP_31.8a / uvāca sa tadā viprān SkP_8.10c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173693 (0.035):
divyaṃ cakṣuradāttasmai % yenāpaśyatsa śaṃkaram // SkP_31.4 // / sanatkumāra uvāca / atha yakṣastadā vyāsa $ śanairunmīlya locane &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183772 (0.035):
divyaṃ cakṣuradāttasmai yenāpaśyatsa śaṃkaram // SkP_31.4 // / sanatkumāra uvāca / atha yakṣastadā vyāsa śanairunmīlya locane /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173739 (0.044):
pādayoḥ praṇatastasthau % kṛtvā śirasi cāñjalim // SkP_31.7 // / uvāca sa tadā yakṣo $ varado 'smīti coditaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183818 (0.044):
pādayoḥ praṇatastasthau kṛtvā śirasi cāñjalim // SkP_31.7 // / uvāca sa tadā yakṣo varado 'smīti coditaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587448 (0.046):
atha parvatarājo 'sau SkP_13.2a / atha yakṣastadā vyāsa SkP_31.5a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161128 (0.054):
uvāca ślakṣṇayā vācā % sāntvayaṃstamidaṃ vacaḥ // SkP_18.30 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171204 (0.054):
uvāca ślakṣṇayā vācā sāntvayaṃstamidaṃ vacaḥ // SkP_18.30 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589961 (0.059):
uvāca niṣkrama kṣipraṃ SkP_30.13c / uvāca praṇataḥ sarvān SkP_25.35c / uvāca praṇato bhūtvā SkP_21.5a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.061):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a / tāmuvāca tadā devo SkP_7.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606586 (0.062):
yakṣaiḥ sagandharvapiśācasaṃghaiḥ SkP_4.40c / yakṣo bhavati vīryavān SkP_27.23d / yacca kiṃcidviceṣṭitam SkP_20.37d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590065 (0.062):
uvācāpsaraso brūta SkP_29.236c / uvācedaṃ ca tāndvijān SkP_8.17d / uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589937 (0.062):
uvāca taṃ divodāsaṃ SkP_26.58c / uvāca tuṣṭastāndevān SkP_9.11c / uvāca dakṣaṃ saṃgamya SkP_10.26c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591528 (0.063):
kuberaṃ dīptatejasam SkP_29.128b / kuberaḥ sa mahāyakṣas SkP_30.59a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595653 (0.064):
tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e / tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a
uvāca sa mahātejā SkP_5.17a / uvāca sarvaṃ sarvajño SkP_1.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594382 (0.019):
tataste layamādhāya SkP_29.69a / tatasteṣāṃ mahātejā SkP_18.35a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589223 (0.053):
idamākhyānamaiśvaram SkP_5.68b / idamāha parāśaram SkP_18.27d / idamāha mahādyutiḥ SkP_13.46d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152445 (0.054):
tāmapṛcchanta kā nveṣā % vāyuṃ devaṃ mahādhiyam // SkP_5.16 // / uvāca sa mahātejā $ ṛṣīndharmānubhāvitān &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162524 (0.054):
tāmapṛcchanta kā nveṣā vāyuṃ devaṃ mahādhiyam // SkP_5.16 // / uvāca sa mahātejā ṛṣīndharmānubhāvitān /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16389182 (0.061):
yathoragaṃ tārkṣyasutaḥ prasahya *HV_76.28*847:6 / yathovāca mahātejā HV_15.13e / yathovāca mahābhāgo *HV_15.4*283:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13831744 (0.061):
yathoragaṃ tārkṣyasutaḥ prasahya HV_76.28*847:6 / yathovāca mahātejā HV_15.13e / yathovāca mahābhāgo HV_15.4*283:1a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16148358 (0.062):
athovāca mahātejā HV_91.32a / athovāca mahādevas HV_App.I,41.1498a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741468 (0.062):
athovāca mahātejā HV_91.32a / athovāca rajis tatra HV_21.19*324:1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609408 (0.064):
virajaḥ sūkṣmameva ca SkP_24.23d / virarāma mahātejā SkP_10.38c
uvāca sūdaṃ śanakaiḥ SkP_17.16c / uvāca harṣamāṇāsyā SkP_29.219c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587931 (0.064):
apṛcchattāṃśca sa dvijaḥ SkP_11.9d / apṛcchatpuṣpyamāṇāsyā SkP_28.47c
uvācāpsaraso brūta SkP_29.236c / uvācedaṃ ca tāndvijān SkP_8.17d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590039 (0.062):
uvāca sa tadā yakṣo SkP_31.8a / uvāca sa tadā viprān SkP_8.10c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595244 (0.063):
tadomāparameśayoḥ SkP_13.135b / tadovāca narādhipam SkP_17.12b
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610126 (0.030):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.036):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592818 (0.038):
gāṇapatyaṃ sa labhate SkP_28.40e / gāṇapatyā gatistasya SkP_29.38c / gādheyasya tataḥ sā tu SkP_19.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.038):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.039):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592500 (0.039):
gaṇapā devasaṃmatāḥ SkP_24.27d / gaṇapānastuvattadā SkP_25.39d / gaṇapānāṃ sureśānāṃ SkP_23.10c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605032 (0.040):
maṇḍalasthaṃ mahādevam SkP_5.45c / maṇḍūkākṣa nikumbho 'haṃ SkP_26.28a / maṇḍūkākṣāya rūpaṃ ca SkP_26.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614021 (0.042):
so 'śvamedhāvabhṛthavat SkP_25.54c / so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c / saudāmanyai namo namaḥ SkP_29.188b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595108 (0.043):
tathāśvinau devabhiṣagvarau tu SkP_13.18a / tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.043):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604426 (0.043):
bhajante sarvato 'bhyetya SkP_29.78c / bhadradohamiti khyātaṃ SkP_29.21c / bhadreśvara tathaiva ca SkP_29.83d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608945 (0.044):
vācā saṃjīvayanniva SkP_12.21d / vāce 'tha vāgmine caiva SkP_21.41c / vāḍvaleryoganāśāya SkP_14.12c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606345 (0.045):
mūlaṃ bhūrloka ucyate SkP_10.32d / mṛkaṇḍvai mārdabāhvai ca SkP_29.211c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587618 (0.047):
adhikaṃ samameva vā SkP_19.6d / adhiṣṭhātre pracodine SkP_3.15b / adhīyānasya caivāyaṃ SkP_18.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609474 (0.048):
viviśuḥ sarvadāṅganāḥ SkP_29.235d / vivṛṣaistuṇavairapi SkP_23.67d / viveśa taṃ tadā deśaṃ SkP_11.8c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588174 (0.049):
ayaṃ somo 'bhiṣūyatām SkP_8.21d / ayaṃ hi tava saṃmoho SkP_5.27e / ayācatkaruṇāyatī SkP_15.8d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595125 (0.054):
tathā sarvārpitakriyaḥ SkP_30.59b / tathā saṃkoṭako 'paraḥ SkP_23.52b / tathā sumbhanisumbhayoḥ SkP_29.196d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595244 (0.055):
tadomāparameśayoḥ SkP_13.135b / tadovāca narādhipam SkP_17.12b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595142 (0.056):
tathaiva cārcanīyatvaṃ SkP_11.2c / tathaiva tridivaukasaḥ SkP_13.51b / tathaiva rasanāya ca SkP_21.40b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590114 (0.056):
ūcuḥ sabrahmakāḥ surāḥ SkP_14.27b / ūcuḥ sarve susaṃrabdhā SkP_8.12c
uvācottiṣṭha bhadraṃ te SkP_29.131c / ūcaturmuditau devau SkP_25.26c
ūcatustāvṛṣītyevaṃ SkP_20.54c / ūcatustāṃ samālokya SkP_15.9c
ūcurjambūnadīti tām SkP_22.28d / ūcurbrahmāṇamabhyetya SkP_4.25c
ūcurvyāsa bhavemahi SkP_29.237b / ūcuścainaṃ mahābhāgā SkP_8.9a
ūcustaṃ divyabhāvajñā SkP_25.36c / ūcuḥ sabrahmakāḥ surāḥ SkP_14.27b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612784 (0.029):
sarveṣvevābhijajñire SkP_13.116d / sarve sabrahmakāḥ surāḥ SkP_9.1b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159453 (0.046):
tataste praṇatāḥ sarve $ ūcuḥ sabrahmakāḥ surāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169529 (0.046):
tataste praṇatāḥ sarve ūcuḥ sabrahmakāḥ surāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26764468 (0.054):
tatas te praṇatāḥ sarve $ surā ūcus trilocanam //* BrP_37.26 // / {devā ūcuḥ: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11035795 (0.054):
tatas te praṇatāḥ sarve surā ūcus trilocanam //* BrP_37.26 // / {devā ūcuḥ: }
ūcuḥ sarve susaṃrabdhā SkP_8.12c / ūrdhvaliṅgāya vai namaḥ SkP_9.7b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612465 (0.035):
sarvarddhiyukte vacasāmagamye SkP_26.68b / sarvaliṅgāya vai namaḥ SkP_21.22d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600150 (0.037):
namo vāmanarūpebhyo SkP_25.49c / namo vāyūrdhvaliṅgāya SkP_15.26c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603909 (0.043):
brahma dhyeyaṃ tadakṣayam SkP_13.41d / brahmaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.20d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600101 (0.047):
namo yogibhya eva ca SkP_25.40b / namo rajordhvaliṅgāya SkP_15.25c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604837 (0.048):
bhūtalaṃ samupāśritaḥ SkP_5.38b / bhūtaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.23d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609821 (0.051):
vedamātre namo namaḥ SkP_29.188d / vedaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.19b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604699 (0.052):
bhāvayantī tadīritam SkP_12.17b / bhāvaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606648 (0.052):
yajñabhāgaṃ ca devāste SkP_7.10a / yajñaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.28b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1597618 (0.052):
dāsyase varamīpsitam SkP_14.27f / dāhaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.21b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159453 (0.053):
tataste praṇatāḥ sarve $ ūcuḥ sabrahmakāḥ surāḥ & / tavaiva bhagavanhaste % vara eṣo 'vatiṣṭhatām \
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169529 (0.053):
tataste praṇatāḥ sarve ūcuḥ sabrahmakāḥ surāḥ / / tavaiva bhagavanhaste vara eṣo 'vatiṣṭhatām /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611414 (0.054):
sattre varṣasahasrike SkP_8.2b / sattvaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.25d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610196 (0.055):
śabdajihvā śubhā satī SkP_5.10d / śabdaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.26d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596688 (0.055):
tejorāśimapaśyata SkP_5.55d / tejoliṅgāya vai namaḥ SkP_15.26b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590071 (0.056):
uvācedaṃ ca tāndvijān SkP_8.17d / uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610926 (0.057):
śrutimadbhiśca viprendraiḥ SkP_29.74c / śrutiliṅgāya vai namaḥ SkP_15.20b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608892 (0.057):
vahnibhāskarayoriva SkP_29.61f / vahniliṅgāya vai namaḥ SkP_15.19d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612520 (0.058):
sarvalokeṣvaghoṣayat SkP_13.3d / sarvavaktrāya vai namaḥ SkP_5.47b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593920 (0.058):
jaladavṛṣabhayāyī sarvaduḥkhāntakārī SkP_29.239c / jalaliṅgāya vai namaḥ SkP_5.50d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599801 (0.058):
namaḥ sarvānubhāvāya SkP_29.111c / namaḥ sarvārthaliṅgāya SkP_15.22c
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593773 (0.001):
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (0.001):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610690 (0.001):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b / śūleśvaraṃ mahākāyaṃ SkP_7.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610125 (0.017):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599433 (0.018):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599870 (0.020):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599458 (0.020):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.026):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162946 (0.028):
rathine varmiṇe caiva % maheṣvāsāya vai namaḥ // SkP_21.24 // / namastriśūlahastāya $ ugradaṇḍadharāya ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173023 (0.028):
rathine varmiṇe caiva maheṣvāsāya vai namaḥ // SkP_21.24 // / namastriśūlahastāya ugradaṇḍadharāya ca /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.029):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.030):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595124 (0.030):
tathā saṃkoṭako 'paraḥ SkP_23.52b / tathā sumbhanisumbhayoḥ SkP_29.196d / tathā surataye namaḥ SkP_29.211d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.030):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171811 (0.035):
namo mudgaradhāriṇyai % kavacinyai namo namaḥ // SkP_29.197 // / namastūṇīradhāriṇyai $ dhāriṇyai jagato namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171248 (0.035):
namo mekhaladhāriṇyai % namo mauñjīdharāya ca // SkP_29.154 // / namo nīlaśikhaṇḍinyai $ namaḥ piṅgajaṭābhṛte &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171823 (0.035):
namo dhanurdharāyai ca % khaḍginyai ca namo namaḥ // SkP_29.198 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176301 (0.035):
namo munibhyo gāyadbhyo japadbhyaśca namo namaḥ // SkP_25.45 // / namaḥ śarabharūpebhyaḥ śatarūpebhya eva ca /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181322 (0.035):
namo mekhaladhāriṇyai namo mauñjīdharāya ca // SkP_29.154 // / namo nīlaśikhaṇḍinyai namaḥ piṅgajaṭābhṛte /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181897 (0.035):
namo dhanurdharāyai ca khaḍginyai ca namo namaḥ // SkP_29.198 //
ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d / ṛco yajūṃṣi sāmāni SkP_24.33c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173079 (0.042):
gulmāntaraprasṛtabhītamṛgīsamūham % ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ // / SkP_30.39 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183156 (0.042):
gulmāntaraprasṛtabhītamṛgīsamūham ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ // / SkP_30.39 //
ṛtavaḥ ṣaṭ samaṃ tatra SkP_13.73a / ṛtū śiśirahemantāv SkP_13.92c
ṛtoḥ svabhāvācca madodbhavācca SkP_13.104a / ṛddhimaccaiva te dvīpaṃ SkP_22.7a
ṛṣayaśca sahāmaraiḥ SkP_24.46b / ṛṣayaścaiva te sarve SkP_18.34c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16178713 (0.042):
ṛṣayaś ca mahābhāgā HV_App.I,41.1840a / ṛṣayaś ca sahāmaraiḥ HV_App.I,42.81b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16178730 (0.061):
ṛṣayaḥ sarva eva ca HV_App.I,3.10b / ṛṣayaḥ saha gandharvais HV_38.37c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594357 (0.063):
tatastṛtīyāṃ rudrāṇāṃ SkP_21.10a / tataste ṛṣayaḥ sarve SkP_8.16a / tataste gaṇapāḥ sarve SkP_7.20a
ṛṣayastuṣṭuvuścaiva SkP_24.48c / ṛṣayaḥ kṛtsnaśastatra SkP_13.71a
ṛṣayaḥ saha devataiḥ SkP_8.26b / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ SkP_4.24b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16178749 (0.021):
ṛṣayaḥ saṃpracakṣate HV_40.19d / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,24.176b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752368 (0.021):
ṛṣayaḥ saṃpracakṣate HV_40.19d / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_1.33*31:2b / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_40.38d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25000148 (0.031):
ṛṣayaḥ sarva eva ca HV_App.I,3.10b / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,24.176b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182019 (0.041):
ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ SvaT_11.169b / ṛṣayo 'tha vināyakāḥ SvaT_10.214d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567648 (0.044):
ete cānye ca bahavo $ ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,24.176 / / munayaḥ saṃśitātmāno $ ye cānye nānukīrtitāḥ / HV_App.I,24.177 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22053203 (0.044):
ete cānye ca bahavo ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,24.176 / / munayaḥ saṃśitātmāno ye cānye nānukīrtitāḥ / HV_App.I,24.177 /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606274 (0.046):
munayastapasaidhitāḥ SkP_1.8b / munayaḥ saṃśitavratāḥ SkP_18.4f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598107 (0.059):
devatīrthāni kṛtsnaśaḥ SkP_29.80d / devataiḥ saha nityaśaḥ SkP_28.13d
ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ SkP_5.5d / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ SkP_8.12b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16178749 (0.018):
ṛṣayaḥ saṃpracakṣate HV_40.19d / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,24.176b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752368 (0.018):
ṛṣayaḥ saṃpracakṣate HV_40.19d / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_1.33*31:2b / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_40.38d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16380725 (0.026):
munayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,42.625b / munayaḥ saṃśitavratāḥ *HV_48.16*599:1b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13828748 (0.026):
munayaḥ saṃśitavratāḥ HV_48.16*599:1b / munayaḥ saṃśitavratāḥ HV_91.38*1044:2b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17157666 (0.028):
munayaḥ saṃśitavratāḥ Ram_2,89.7d / munayaḥ saṃśitavratāḥ Ram_3,9.4b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16904139 (0.029):
munayaḥ saṃśitavratāḥ BrP_26.8d / munayaḥ saṃśitavratāḥ BrP_42.39b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25000148 (0.030):
ṛṣayaḥ sarva eva ca HV_App.I,3.10b / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,24.176b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606277 (0.030):
munayastapasaidhitāḥ SkP_1.8b / munayaḥ saṃśitavratāḥ SkP_18.4f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182019 (0.035):
ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ SvaT_11.169b / ṛṣayo 'tha vināyakāḥ SvaT_10.214d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567649 (0.037):
ete cānye ca bahavo $ ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,24.176 / / munayaḥ saṃśitātmāno $ ye cānye nānukīrtitāḥ / HV_App.I,24.177 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25125737 (0.037):
munayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,26.56b / munayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,26.69b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25125751 (0.037):
munayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,27.4b / munayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,41.574**44:8b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22053204 (0.037):
ete cānye ca bahavo ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,24.176 / / munayaḥ saṃśitātmāno ye cānye nānukīrtitāḥ / HV_App.I,24.177 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16380715 (0.043):
munayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,27.4b / munayaḥ saṃśitavratāḥ **HV_App.I,41.574**44:8b
ṛṣayo dīptatejasaḥ SkP_5.1b / ṛṣayo hṛṣṭamānasāḥ SkP_1.6b
ṛṣidaivatanāthāya SkP_9.10a / ṛṣibhirdaivataiścaiva SkP_18.27c
ṛṣibhyaśca pitāmahaḥ SkP_24.44f / ṛṣibhyo 'kathayattataḥ SkP_20.26d
ṛṣirvyāso mahātapāḥ SkP_30.61b / ṛṣiḥ paramapūjitaḥ SkP_20.26b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28924551 (0.043):
ṛṣirbrāhmaṇavijjiṣṇur LiP_1,98.89a / ṛṣirvyāso mahātapāḥ LiP_1,92.59b
ṛṣīṇāṃ pataye nityaṃ SkP_20.12a / ṛṣīṇāṃ vighnakartāraṃ SkP_15.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598313 (0.047):
devānāṃ ca ṛṣīṇāṃ ca SkP_4.31c / devānāṃ pataye namaḥ SkP_20.12b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161829 (0.062):
namaḥ parvatavāsāya % dhyānagamyāya vedhase // SkP_20.11 // / ṛṣīṇāṃ pataye nityaṃ $ devānāṃ pataye namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171905 (0.062):
namaḥ parvatavāsāya dhyānagamyāya vedhase // SkP_20.11 // / ṛṣīṇāṃ pataye nityaṃ devānāṃ pataye namaḥ /
ṛṣī divyau tapodhanau SkP_20.39b / ṛṣīndharmānubhāvitān SkP_5.17b
ṛṣīṃśca tapasaidhitān SkP_9.11d / ṛṣīṃśca sarvadevāṃśca SkP_28.21a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154603 (0.022):
uvāca tuṣṭastāndevān % ṛṣīṃśca tapasaidhitān // SkP_9.11 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164683 (0.022):
uvāca tuṣṭastāndevān ṛṣīṃśca tapasaidhitān // SkP_9.11 //
ekadaikānta eva ca SkP_17.4d / ekaparṇāśanā punaḥ SkP_10.1d
ekapādastathaiva ca SkP_23.46b / ekapādairmahākāyais SkP_23.28c
ekapādo 'paraḥ ṣaṣṭyā SkP_23.53a / ekamindrāya dhīmate SkP_24.44d
ekarātraṃ gatiṃ śuddhāṃ SkP_29.119c / ekarātraṃ ca yo martyo SkP_27.36a
ekaśṛṅgī ca vikhyātas SkP_23.61e / ekasminkaravīrasya SkP_28.32c
ekasmai śaktiyuktāya SkP_3.14a / ekaṃ kalaśamātmanā SkP_24.44b
ekaṃ vimānaṃ tvarayābhiruhya SkP_13.18b / ekākī vilalāpa ca SkP_20.51d
ekākṣararatāya ca SkP_24.54d / ekākṣipiṅgalo nāmnā SkP_29.149c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165448 (0.056):
diṇḍimuṇḍāya caṇḍāya % ekākṣararatāya ca // SkP_24.54 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175524 (0.056):
diṇḍimuṇḍāya caṇḍāya ekākṣararatāya ca // SkP_24.54 //
ekāgramanasaḥ sarve SkP_5.2a / ekāgramanaso dāntās SkP_27.38c
ekāgro hradamāsthitaḥ SkP_21.2b / ekaikaṃ kalaśaṃ tatra SkP_24.36a
ekaikaṃ kalaśaṃ tatra SkP_24.43a / etajjñātvā yathāvaddhi SkP_2.29a
etattattrikumārīṇāṃ SkP_11.29a / etatpañcanadaṃ nāma SkP_22.29a
etatsarvamaśeṣeṇa SkP_5.9a / etatsaṃkṣepato devi SkP_30.71a
etatsmṛtaṃ priyatamaṃ mama devi nityaṃ SkP_30.75a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173616 (0.0):
martyāḥ // SkP_30.74 // / etatsmṛtaṃ priyatamaṃ mama devi nityaṃ $ kṣetraṃ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183695 (0.0):
atrāgatā vividhaduṣkṛtakāriṇo 'pi pāpakṣayādvirajasaḥ pratibhānti martyāḥ / // SkP_30.74 // / etatsmṛtaṃ priyatamaṃ mama devi nityaṃ kṣetraṃ
etadicchāma veditum SkP_5.20d / etadicchāmi kathitaṃ SkP_30.2c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589133 (0.027):
icchato darśanaṃ caiva SkP_29.124c / icchāmi dattaṃ deveśa SkP_16.7c / icchāmi devadeveśa SkP_7.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593850 (0.064):
japeyaṃ koṭimanyāṃ tu SkP_21.14a / japtumicchāmi deveśa SkP_21.8c
etadicchāmi deveśa SkP_31.9e / etadicchāmi deveśau SkP_25.25e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589133 (0.022):
icchato darśanaṃ caiva SkP_29.124c / icchāmi dattaṃ deveśa SkP_16.7c / icchāmi devadeveśa SkP_7.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593850 (0.050):
japeyaṃ koṭimanyāṃ tu SkP_21.14a / japtumicchāmi deveśa SkP_21.8c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598688 (0.056):
draṣṭā tāta na saṃdeho SkP_20.62c / draṣṭumicchāmi deveśa SkP_21.51c
etadicchāmi veditum SkP_19.14d / etadicchāmi veditum SkP_20.60d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589133 (0.059):
icchāmi dattaṃ deveśa SkP_16.7c / icchāmi devadeveśa SkP_7.4a / icchāmi bhagavanputraṃ SkP_18.20a
etadicchāmi veditum SkP_26.2d / etadeva paraṃ jñānam SkP_30.73a
etadeva paraṃ padam SkP_30.73d / etadeva paraṃ brahma SkP_30.73c
etadeva paraṃ śivam SkP_30.73b / etadbudhyanti yogajñā SkP_30.72c
etadvaraṃ prayacchasva SkP_11.21c / etadvṛttaṃ bhavatyuta SkP_30.8b
etannaḥ śaṃsa sarvaśaḥ SkP_4.30d / etanmama puraṃ divyaṃ SkP_30.51a
etanme puṇyadarśanam SkP_29.34d / etamadyābhiṣekeṇa SkP_3.24c
etasminnantare devī SkP_30.19a / etasminnantare devo SkP_31.1a
etaṃ naḥ saṃśayaṃ deva SkP_4.27a / etāni sthāpitāni hi SkP_29.50b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152004 (0.050):
khinnā vivadamānāśca % na ca paśyāma yatparam // SkP_4.26 // / etaṃ naḥ saṃśayaṃ deva $ ciraṃ hṛdi samāsthitam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162083 (0.050):
khinnā vivadamānāśca na ca paśyāma yatparam // SkP_4.26 // / etaṃ naḥ saṃśayaṃ deva ciraṃ hṛdi samāsthitam /
etānvarānahaṃ deva SkP_29.123c / etāvacchakyate vaktum SkP_26.66c
etāsāṃ tapasā labdhaṃ SkP_11.29c / etāsāṃ tapyamānānāṃ SkP_29.180a / ete cānye ca gaṇapā SkP_23.62a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595138 (0.062):
tathaiva cārcanīyatvaṃ SkP_11.2c / tathaiva tridivaukasaḥ SkP_13.51b / tathaiva rasanāya ca SkP_21.40b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588278 (0.063):
avadhyaḥ sarvajantubhiḥ SkP_7.17d / avadhyāścaiva rakṣasām SkP_29.237d / avadhyebhyastathaiva ca SkP_25.42d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.064):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
ete cānye ca gandharvā SkP_25.10e / ete tava bhaviṣyanti SkP_29.124a
eteṣāmekamapi yaḥ SkP_28.63a / evamastviti tatsarvaṃ SkP_29.169a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600185 (0.053):
namo 'stu kālakālāya SkP_14.11a / namo 'stu taḍite caiva SkP_29.188a / namo 'stu tanumadhyāyai SkP_29.202a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610618 (0.062):
śubhāmbudhārāpraṇayaprabodhitair SkP_13.76c / śubhebhyaśca namo vo 'stu SkP_25.51c
evamastviti taṃ procya SkP_20.25c / evamastviti tānuktvā SkP_14.28a
evamastviti tenokto SkP_17.5a / evamastviti devo 'pi SkP_21.5e
evamastviti bhūyo 'pi SkP_21.9a / evamastviti saṃmantrya SkP_24.11c / evamastvityathoktvāsau SkP_18.21a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595127 (0.061):
tathā surataye namaḥ SkP_29.211d / tatheti so 'pyanujñātaś SkP_26.33a / tathetyuktvā gate tasmin SkP_8.5a
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590518 (0.026):
evamuktvā gate tasminn SkP_4.11a / evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590538 (0.026):
evamuktvā tadā deva SkP_12.27a / evamuktvā tu taṃ devaḥ SkP_16.12a / evamuktvā nikumbho 'sau SkP_26.26a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925575 (0.035):
evamuktastadā brahmā LiP_1,70.322a / evamuktastu vijñāya LiP_1,22.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590530 (0.041):
evamuktvā tato devī SkP_29.151a / evamuktvā tato brahmā SkP_11.24a / evamuktvā tadā deva SkP_12.27a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591391 (0.042):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594515 (0.042):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594535 (0.042):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611096 (0.042):
sa evamukto devena SkP_21.17a / sa evamukto devena SkP_29.101a / sa evamukto deveśo SkP_25.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.042):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590545 (0.046):
evamuktvā sa devīṃ tu SkP_15.15a / evamuktvā sa deveśo SkP_3.23a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595655 (0.048):
tamutthāya gaṇeśvaram SkP_26.53d / tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e / tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590643 (0.048):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594308 (0.050):
tata evonmukhī sthitvā SkP_12.28c / tatastatra svayaṃ brahmā SkP_8.23a / tatastatrāgatāndevān SkP_25.1a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13497500 (0.051):
evam uktas tadā tena__Vdha_027.004 / evam uktas tadā brahmā__Vdha_001.049
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13497486 (0.056):
evam uktas tatas tena__Vdha_002.022 / evam uktas tato brahmā__Vdha_066.019
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.057):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598054 (0.057):
dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595662 (0.058):
tamuvāca tadā brahmā SkP_5.30a / tamuvāca trilocanaḥ SkP_10.32b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590486 (0.059):
evamuktastu tejasvī SkP_17.25a / evamuktaḥ sa bhagavān SkP_9.17a / evamuktaḥ sa rājendro SkP_26.53a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611078 (0.061):
sa evamuktastejasvī SkP_20.45a / sa evamuktastejasvī SkP_26.24a / sa evamuktastenātha SkP_17.19a
evamuktastadā sarvān SkP_25.39a / evamuktastadā sūtaḥ SkP_1.13a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594288 (0.055):
tata etadviśiṣyate SkP_30.53f / tata evaṃ tadā brahmā SkP_13.46a / tata evaṃ pravṛtte tu SkP_13.53a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590526 (0.055):
evamuktvā tato brahmā SkP_11.24a / evamuktvā tadā deva SkP_12.27a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594308 (0.057):
tata evonmukhī sthitvā SkP_12.28c / tatastatra svayaṃ brahmā SkP_8.23a / tatastatrāgatāndevān SkP_25.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166143 (0.057):
kṣamāśaucadamopeto % bhava naḥ priyakṛtsadā // SkP_25.38 // / sanatkumāra uvāca / evamuktastadā sarvān $ praṇamya bahumānataḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176219 (0.057):
kṣamāśaucadamopeto bhava naḥ priyakṛtsadā // SkP_25.38 // / sanatkumāra uvāca / evamuktastadā sarvān praṇamya bahumānataḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611072 (0.057):
sa evamuktastejasvī SkP_20.45a / sa evamuktastejasvī SkP_26.24a / sa evamuktastenātha SkP_17.19a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611060 (0.061):
sa evamabhavadvyāsa SkP_25.12a / sa evamuktastejasvī SkP_19.7a / sa evamuktastejasvī SkP_20.45a
evamuktastu tejasvī SkP_17.25a / evamuktaḥ sa bhagavān SkP_9.17a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611070 (0.002):
sa āhāro mama purā SkP_12.41c / sa evamabhavadvyāsa SkP_25.12a / sa evamuktastejasvī SkP_19.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590638 (0.041):
evaṃ sa tānṛṣīnuktvā SkP_9.30a / evaṃ sa pṛṣṭastejasvī SkP_1.27a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611078 (0.043):
sa evamuktastenātha SkP_17.19a / sa evamuktaḥ putreṇa SkP_30.13a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611095 (0.055):
sa evamukto devena SkP_21.17a / sa evamukto devena SkP_29.101a / sa evamukto deveśo SkP_25.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160654 (0.057):
tasmāttvaṃ karmaṇā tena % puruṣādo bhaviṣyasi // SkP_17.24 // / sanatkumāra uvāca / evamuktastu tejasvī $ rājā saṃcintya tattadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170730 (0.057):
tasmāttvaṃ karmaṇā tena puruṣādo bhaviṣyasi // SkP_17.24 // / sanatkumāra uvāca / evamuktastu tejasvī rājā saṃcintya tattadā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590465 (0.059):
evamastvityathoktvāsau SkP_18.21a / evamuktastato devaḥ SkP_20.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2150894 (0.063):
bhūtasaṃmohanaṃ hyetat % kathayasva yathātatham // SkP_1.26 // / sūta uvāca / evaṃ sa pṛṣṭastejasvī $ brahmaṇaḥ putrasattamaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19160973 (0.063):
bhūtasaṃmohanaṃ hyetat kathayasva yathātatham // SkP_1.26 // / sūta uvāca / evaṃ sa pṛṣṭastejasvī brahmaṇaḥ putrasattamaḥ /
evamuktaḥ sa rājendro SkP_26.53a / evamukte tadā tena SkP_5.37a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167162 (0.023):
mā sthā vṛtheha nṛpate % na te putraṃ dadāmyaham // SkP_26.52 // / evamuktaḥ sa rājendro $ nikumbhena mahābalaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177238 (0.023):
mā sthā vṛtheha nṛpate na te putraṃ dadāmyaham // SkP_26.52 // / evamuktaḥ sa rājendro nikumbhena mahābalaḥ /
evamukte bhagavatā SkP_24.11a / evamukto nikumbhena SkP_26.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611072 (0.063):
sa evamuktastejasvī SkP_26.24a / sa evamuktastenātha SkP_17.19a / sa evamuktaḥ putreṇa SkP_30.13a
evamukto 'mṛtavasuḥ SkP_17.11a / evamuktvā gate tasminn SkP_4.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170549 (0.059):
mṛgyatāṃ piśitaṃ kṣipraṃ labdhavyaṃ yatra manyase // SkP_17.10 // / sanatkumāra uvāca / evamukto 'mṛtavasuḥ prayatnaṃ mahadāsthitaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590531 (0.063):
evamuktvā tadā deva SkP_12.27a / evamuktvā tu taṃ devaḥ SkP_16.12a / evamuktvā nikumbho 'sau SkP_26.26a
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590545 (0.019):
evamuktvā nikumbho 'sau SkP_26.26a / evamuktvā mahādevo SkP_29.60a / evamuktvā sa devīṃ tu SkP_15.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.019):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a / tāmuvāca tadā devo SkP_7.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590469 (0.026):
evamastvityathoktvāsau SkP_18.21a / evamuktastato devaḥ SkP_20.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590537 (0.030):
evamuktvā tadā deva SkP_12.27a / evamuktvā tu taṃ devaḥ SkP_16.12a / evamuktvā nikumbho 'sau SkP_26.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591391 (0.039):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594518 (0.039):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594527 (0.039):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594535 (0.039):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a / tataḥ sa bhagavāndevo SkP_12.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594653 (0.042):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a / tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594509 (0.043):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590643 (0.044):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16768574 (0.049):
ity uktvā sa tadā devas BrP_56.74a / ity uktvā sa tu govindaḥ BrP_190.29a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925630 (0.050):
evamuktvā ca māṃ devo LiP_1,43.29a / evamuktvā tadāpaśyad LiP_1,87.11c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.050):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598054 (0.050):
dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776372 (0.053):
evam uktvā tu taṃ devas BrP_66.13a / evam uktvā tu taṃ viprāḥ BrP_178.187a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595652 (0.054):
tamutthāya gaṇeśvaram SkP_26.53d / tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e / tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166595 (0.059):
sa devyāstapasā yukto mahāgaṇapatirbhavet // SkP_12.26 // / sanatkumāra uvāca / evamuktvā tadā deva āpṛcchya himavatsutām /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160069 (0.060):
tasmātte 'nugrahaṃ kartā % bhūyaḥ putrastavāvyayaḥ // SkP_15.37 // / sanatkumāra uvāca / evamuktvā tato devaḥ $ kapardī nīlalohitaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170145 (0.060):
tasmātte 'nugrahaṃ kartā bhūyaḥ putrastavāvyayaḥ // SkP_15.37 // / sanatkumāra uvāca / evamuktvā tato devaḥ kapardī nīlalohitaḥ /
evamuktvā tato devī SkP_29.151a / evamuktvā tato brahmā SkP_11.24a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596218 (0.047):
taṃ śoṇakaṃ tato rājye SkP_18.22a / tā uvāca tato devī SkP_29.237e / tā uvācāmarā yūyaṃ SkP_29.232a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26780687 (0.052):
bhaviṣyati dvijaśreṣṭha % sarvapāpapraṇāśanaḥ // BrP_56.73 // / {brahmovāca: } / ity uktvā sa tadā devas $ tatraivāntaradhīyata &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052003 (0.052):
bhaviṣyati dvijaśreṣṭha sarvapāpapraṇāśanaḥ // BrP_56.73 // / {brahmovāca: } / ity uktvā sa tadā devas tatraivāntaradhīyata /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.054):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a / tāmuvāca tadā devo SkP_7.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590469 (0.055):
evamastvityathoktvāsau SkP_18.21a / evamuktastato devaḥ SkP_20.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595660 (0.055):
tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a / tamuvāca tadā brahmā SkP_5.30a / tamuvāca trilocanaḥ SkP_10.32b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26858363 (0.056):
kurudhvaṃ mama sāhāyyaṃ $ yūyaṃ sarve pṛthak pṛthak //* BrP_178.45 // / {brahmovāca: } / evam uktvā tadā sā tu $ tathety uktā surair dvijāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129672 (0.056):
kurudhvaṃ mama sāhāyyaṃ yūyaṃ sarve pṛthak pṛthak //* BrP_178.45 // / {brahmovāca: } / evam uktvā tadā sā tu tathety uktā surair dvijāḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165939 (0.056):
jyeṣṭhā ca sā bhavitrī te anye cānu tataḥ śubhe // SkP_11.23 // / sanatkumāra uvāca / evamuktvā tato brahmā tatraivāntaradhīyata /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590545 (0.057):
evamuktvā sa devīṃ tu SkP_15.15a / evamuktvā sa deveśo SkP_3.23a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171193 (0.058):
saubhāgyamuttamaṃ caiva % matprasādādbhaviṣyati // SkP_29.150 // / sanatkumāra uvāca / evamuktvā tato devī $ virarāma śubhānanā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181267 (0.058):
saubhāgyamuttamaṃ caiva matprasādādbhaviṣyati // SkP_29.150 // / sanatkumāra uvāca / evamuktvā tato devī virarāma śubhānanā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.059):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598054 (0.059):
dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595652 (0.060):
tamutthāya gaṇeśvaram SkP_26.53d / tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e / tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776344 (0.061):
evam uktvā tataḥ śaṃbhuḥ BrP_128.62a / evam uktvā tadā deva BrP_35.29a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776392 (0.063):
evam uktvā tu deveśaḥ BrP_40.111a / evam uktvā tu daityeśo BrP_129.38a
evamuktvā tadā deva SkP_12.27a / evamuktvā tu taṃ devaḥ SkP_16.12a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590473 (0.026):
evamastvityathoktvāsau SkP_18.21a / evamuktastato devaḥ SkP_20.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594288 (0.036):
tata etadviśiṣyate SkP_30.53f / tata evaṃ tadā brahmā SkP_13.46a / tata evaṃ pravṛtte tu SkP_13.53a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591391 (0.046):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594513 (0.046):
tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.21a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594523 (0.046):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594533 (0.046):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a / tataḥ sa bhagavāndevo SkP_12.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.046):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594503 (0.046):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595662 (0.048):
tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a / tamuvāca tadā brahmā SkP_5.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152629 (0.048):
karomi na ca saṃmohaṃ % yathā tvaṃ deva katthase // SkP_5.29 // / tamuvāca tadā brahmā $ na tvaṃ dhārayitā vibho &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162708 (0.048):
karomi na ca saṃmohaṃ yathā tvaṃ deva katthase // SkP_5.29 // / tamuvāca tadā brahmā na tvaṃ dhārayitā vibho /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590511 (0.048):
evamuktvā gate tasminn SkP_4.11a / evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.049):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598055 (0.049):
dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594308 (0.049):
tata evonmukhī sthitvā SkP_12.28c / tatastatra svayaṃ brahmā SkP_8.23a / tatastatrāgatāndevān SkP_25.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602128 (0.050):
punaścakre vapuḥ śubham SkP_29.70d / punaścāpi tato brahmā SkP_29.28a / punaścāsya vināśāya SkP_29.137a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590643 (0.050):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776348 (0.052):
evam uktvā tataḥ śaṃbhuḥ BrP_128.62a / evam uktvā tadā deva BrP_35.29a / evam uktvā tadā viprā BrP_47.81a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26761493 (0.053):
sa devyās tapasā yukto % mahāgaṇapatir bhavet // BrP_35.28 // / {brahmovāca: } / evam uktvā tadā deva $ āpṛcchya himavatsutām &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595652 (0.054):
tamutthāya gaṇeśvaram SkP_26.53d / tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e / tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a
evamuktvā nikumbho 'sau SkP_26.26a / evamuktvā mahādevo SkP_29.60a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590515 (0.019):
evamuktvā gate tasminn SkP_4.11a / evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590465 (0.039):
evamastvityathoktvāsau SkP_18.21a / evamuktastato devaḥ SkP_20.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594651 (0.064):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a / tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a
evamuktvā sa devīṃ tu SkP_15.15a / evamuktvā sa deveśo SkP_3.23a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594344 (0.038):
tatastāḥ prekṣitāstatra SkP_29.10c / tatastu devadeveśo SkP_22.1a / tatastu punareveśaṃ SkP_13.129a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590465 (0.046):
evamastvityathoktvāsau SkP_18.21a / evamuktastato devaḥ SkP_20.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590515 (0.052):
evamuktvā gate tasminn SkP_4.11a / evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590523 (0.052):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a / evamuktvā tato devī SkP_29.151a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595194 (0.053):
tadā devastutoṣa ha SkP_21.3d / tadā devīṃ girīndrajām SkP_29.72b / tadā niṣkalmaṣaṃ tapaḥ SkP_8.3d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611096 (0.053):
sa evamukto deveśo SkP_26.20a / sa evamukto mṛgayan SkP_8.10a / sa evamuktvā rājānaṃ SkP_26.61a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589205 (0.059):
itihāsaṃ purātanam SkP_5.21b / ityuktvā devadeveśas SkP_5.65a / idamanyanmahatkṣetraṃ SkP_29.44a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159717 (0.060):
tasyāhaṃ varadānāya % prayāsyāmi mahāvrate // SkP_15.14 // / evamuktvā sa devīṃ tu $ bhaktiprītyā tadā vibhuḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169793 (0.060):
tasyāhaṃ varadānāya prayāsyāmi mahāvrate // SkP_15.14 // / evamuktvā sa devīṃ tu bhaktiprītyā tadā vibhuḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596309 (0.060):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589904 (0.060):
uvāca cedaṃ tuṣṭātmā SkP_12.52a / uvāca cedaṃ deveśaṃ SkP_20.23c / uvāca cainaṃ tuṣṭātmā SkP_22.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598460 (0.064):
devīmālokayansthitaḥ SkP_29.132d / devīmāha jagatpatiḥ SkP_29.8b / devīmuvāca vāgīśa SkP_23.1c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16182764 (0.064):
evam uktvā mahādevas HV_App.I,29.1356a / evam uktvā mahādevaṃ HV_112.113a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594288 (0.064):
tata etadviśiṣyate SkP_30.53f / tata evaṃ tadā brahmā SkP_13.46a / tata evaṃ pravṛtte tu SkP_13.53a
evametatsaraḥkīrṇaṃ SkP_29.92a / evametanna saṃdehaḥ SkP_26.16c
evametāni puṇyāni SkP_29.51a / evamevāmareśvarāḥ SkP_13.50b / evamevetyamanyata SkP_16.13d
evameṣā bhagavatī SkP_8.1a / evaṃ kālena samprāpya SkP_29.1a / evaṃ kuru mahābhāge SkP_19.19a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603738 (0.046):
bravīmi tvāṃ mahābhāge SkP_29.143a / bravīmi yatkuru tathā SkP_12.47c
evaṃ kuru mahābhāge SkP_29.181a / evaṃ tatra naraḥ pāpaṃ SkP_7.29a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603738 (0.046):
bravīmi tvāṃ mahābhāge SkP_29.143a / bravīmi yatkuru tathā SkP_12.47c
evaṃ tatrāpyasaṃmūḍhā SkP_10.24c / evaṃ tadabhavadvyāsa SkP_19.28a / evaṃ tava pitā vyāsa SkP_19.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590650 (0.055):
evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_31.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590608 (0.057):
evaṃ devī tadā vyāsa SkP_29.236a / evaṃ nandīśvaro vyāsa SkP_26.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611056 (0.058):
sa āhāro mama purā SkP_12.41c / sa evamabhavadvyāsa SkP_25.12a
evaṃ taṃ kāmadaṃ jñātvā SkP_26.39a / evaṃ tena gaṇeśena SkP_26.49a
evaṃ teṣāṃ samāpte 'tha SkP_8.2a / evaṃ tau vairamanyonyaṃ SkP_19.25c
evaṃ dagdhvā sa kāmaṃ tu SkP_15.13a / evaṃ dṛṣṭā mahātmanām SkP_30.9b
evaṃ devī tadā vyāsa SkP_29.236a / evaṃ nandīśvaro vyāsa SkP_26.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590651 (0.024):
evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594797 (0.028):
tato viṣṇustataḥ śakro SkP_24.46a / tato vyāsa punardevī SkP_28.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172346 (0.052):
bahurūpāśca tā bhūtvā % viviśuḥ sarvadāṅganāḥ // SkP_29.235 // / sanatkumāra uvāca / evaṃ devī tadā vyāsa $ sṛṣṭvā tā vai visṛjya ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182421 (0.052):
bahurūpāśca tā bhūtvā viviśuḥ sarvadāṅganāḥ // SkP_29.235 // / sanatkumāra uvāca / evaṃ devī tadā vyāsa sṛṣṭvā tā vai visṛjya ca /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590581 (0.057):
evaṃ tadabhavadvyāsa SkP_19.28a / evaṃ tava pitā vyāsa SkP_19.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609967 (0.059):
vyālayajñopavītāya SkP_9.4c / vyāsa tatra samāgataḥ SkP_23.14d / vyāsa pañcabhireva ca SkP_20.37f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601778 (0.060):
pārthiveṣu tadā vyāsa SkP_24.39c / pārvatyā bhuvaneśvaraḥ SkP_30.21b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612951 (0.064):
saha devyā jagatpate SkP_29.164b / saha devyā tato vyāsa SkP_29.4a
evaṃ bhavatu deveśa SkP_29.3a / evaṃ mahiṣyā sa proktaḥ SkP_26.51a
evaṃ yatastāṃ na viduḥ sureśā SkP_13.25a / evaṃ loke bhaviṣyatu SkP_29.237f
evaṃ sa ātmanātmā vaḥ SkP_16.11a / evaṃ sa tānṛṣīnuktvā SkP_9.30a
evaṃ sa pṛṣṭastejasvī SkP_1.27a / evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590485 (0.041):
evamuktastadā sūtaḥ SkP_1.13a / evamuktastu tejasvī SkP_17.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611069 (0.056):
sa evamuktastejasvī SkP_20.45a / sa evamuktastejasvī SkP_26.24a / sa evamuktastenātha SkP_17.19a
evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591392 (0.003):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594518 (0.003):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594525 (0.003):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594536 (0.003):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a / tataḥ sa bhagavāndevo SkP_12.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594511 (0.003):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590609 (0.031):
evaṃ dṛṣṭā mahātmanām SkP_30.9b / evaṃ devī tadā vyāsa SkP_29.236a / evaṃ nandīśvaro vyāsa SkP_26.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.037):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590514 (0.044):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594488 (0.046):
tataḥ sa devastuṣṭātmā SkP_29.173a / tataḥ sa devaḥ prahasaṃs SkP_10.32a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590469 (0.048):
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590530 (0.050):
evamuktvā tadā deva SkP_12.27a / evamuktvā tu taṃ devaḥ SkP_16.12a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594651 (0.053):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a / tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595655 (0.055):
tamutthāya gaṇeśvaram SkP_26.53d / tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.056):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598054 (0.056):
dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594796 (0.056):
tato viṣṇustataḥ śakro SkP_24.46a / tato vyāsa punardevī SkP_28.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587448 (0.058):
atha parvatarājo 'sau SkP_13.2a / atha yakṣastadā vyāsa SkP_31.5a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167450 (0.061):
avocatsarvamavyagro % devadevaḥ śubhāśubham // SkP_27.5 // / vyāsa uvāca / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ $ prīyamāṇo mahātapāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177526 (0.061):
avocatsarvamavyagro devadevaḥ śubhāśubham // SkP_27.5 // / vyāsa uvāca / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ prīyamāṇo mahātapāḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587545 (0.063):
athārdharātrasamaye SkP_17.20a / athāsminnantare vyāsa SkP_13.58a / athāsyāntarhitaṃ rakṣo SkP_17.5c
evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_31.14a / evaṃ sarvapraṇāmena SkP_28.63e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590609 (0.024):
evaṃ dṛṣṭā mahātmanām SkP_30.9b / evaṃ devī tadā vyāsa SkP_29.236a / evaṃ nandīśvaro vyāsa SkP_26.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590581 (0.055):
evaṃ tadabhavadvyāsa SkP_19.28a / evaṃ tava pitā vyāsa SkP_19.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609969 (0.055):
vyālayajñopavītāya SkP_9.4c / vyāsa tatra samāgataḥ SkP_23.14d / vyāsa pañcabhireva ca SkP_20.37f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594796 (0.059):
tato viṣṇustataḥ śakro SkP_24.46a / tato vyāsa punardevī SkP_28.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587448 (0.063):
atha parvatarājo 'sau SkP_13.2a / atha yakṣastadā vyāsa SkP_31.5a
evaṃ sarvarddhisampannaḥ SkP_4.10e / evaṃ sa saṃstutastena SkP_29.167a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614118 (0.063):
stavau yo 'dhyeti nityaśaḥ SkP_25.54b / stuto nandīśvaro vibhuḥ SkP_25.35b / stutvā taṃ sarvagaṃ devaṃ SkP_4.18c
evaṃ stutvā tato devas SkP_24.58a / evo hṛdayasaṃsthitāḥ SkP_29.183d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614118 (0.048):
stavau yo 'dhyeti nityaśaḥ SkP_25.54b / stuto nandīśvaro vibhuḥ SkP_25.35b / stutvā taṃ sarvagaṃ devaṃ SkP_4.18c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181704 (0.062):
dadāni vo varāniṣṭāny evo hṛdayasaṃsthitāḥ // SkP_29.183 // / sanatkumāra uvāca
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594503 (0.064):
tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.21a
eṣa eva varaḥ ślāghyo SkP_6.9a / eṣa no dīyatāṃ deva SkP_9.16c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163279 (0.042):
draṣṭumicchāmi deveśa % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.51 // / tvaṃ no gatiḥ purā deva $ tvaṃ caivārtāyanaṃ prabhuḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173355 (0.042):
draṣṭumicchāmi deveśa eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.51 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590696 (0.049):
eṣa me dīyatāṃ varaḥ SkP_21.51d / eṣa me dīyatāṃ varaḥ SkP_21.54d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163323 (0.052):
pratīccha māṃ sadā deva % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.54 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170264 (0.060):
icchāmi dattaṃ deveśa eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_16.7 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173399 (0.061):
pratīccha māṃ sadā deva eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.54 //
eṣa no vara uttamaḥ SkP_8.19d / eṣa me dīyatāṃ varaḥ SkP_16.7d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163279 (0.011):
draṣṭumicchāmi deveśa % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.51 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173355 (0.011):
draṣṭumicchāmi deveśa eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.51 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163324 (0.020):
pratīccha māṃ sadā deva % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.54 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154198 (0.030):
tamānaya namaste 'stu % eṣa no vara uttamaḥ // SkP_8.19 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164278 (0.030):
tamānaya namaste 'stu eṣa no vara uttamaḥ // SkP_8.19 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160189 (0.030):
icchāmi dattaṃ deveśa % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_16.7 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170265 (0.033):
icchāmi dattaṃ deveśa eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_16.7 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173400 (0.039):
pratīccha māṃ sadā deva eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.54 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154669 (0.060):
saha devyā sasūnuśca $ saha devagaṇairapi & / eṣa no dīyatāṃ deva % varo varasahasrada // SkP_9.16 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164749 (0.060):
saha devyā sasūnuśca saha devagaṇairapi / / eṣa no dīyatāṃ deva varo varasahasrada // SkP_9.16 //
eṣa me dīyatāṃ varaḥ SkP_21.51d / eṣa me dīyatāṃ varaḥ SkP_21.54d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163279 (0.011):
draṣṭumicchāmi deveśa % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.51 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173355 (0.011):
draṣṭumicchāmi deveśa eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.51 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163324 (0.023):
pratīccha māṃ sadā deva % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.54 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160189 (0.030):
icchāmi dattaṃ deveśa % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_16.7 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170265 (0.033):
icchāmi dattaṃ deveśa eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_16.7 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173400 (0.039):
pratīccha māṃ sadā deva eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.54 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590674 (0.049):
evo hṛdayasaṃsthitāḥ SkP_29.183d / eṣa eva varaḥ ślāghyo SkP_6.9a / eṣa no dīyatāṃ deva SkP_9.16c
eṣo 'sakṛnmāṃ deveśa SkP_29.140a / {}nalabhāṃ pāriyātraṃ ca SkP_24.26c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160188 (0.060):
icchāmi dattaṃ deveśa % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_16.7 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163277 (0.060):
draṣṭumicchāmi deveśa % eṣa me dīyatāṃ varaḥ // SkP_21.51 //
airāvataṃ sarvagajendramukhyaṃ SkP_13.9c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16777967 (0.038):
airāvataṃ gajaṃ tyaktvā BrP_124.35c / airāvataṃ sarvagajendramukhyaṃ BrP_36.9c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033488 (0.038):
divyāṅgahārasragudārarūpaḥ BrP_36.9b / airāvataṃ sarvagajendramukhyaṃ BrP_36.9c
airāvataṃ supratīkaṃ SkP_24.21a / aiśvaryaniratāya ca SkP_29.110d
aiśvaryaṃ cāpi saṃmatam SkP_25.28b / aiśvaryaṃ caiva sarvaśaḥ SkP_2.2b
aiśvaryeṇa samanvitaḥ SkP_4.20b / omiti vyājahāra ha SkP_7.5d
oṣadhyaśca mahābalāḥ SkP_24.31b / audumbareṣu sarveṣu SkP_24.42a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605653 (0.049):
mahāñchabdo babhūva ha SkP_5.37b / mahātmāno mahābalāḥ SkP_10.12b / mahādaṃṣṭraṃ mahāhanum SkP_23.23d
ka ime bhagavanniti SkP_29.71d / kaccittuṣṭipradaḥ satām SkP_20.44d
kacciddharmasya saṃtatiḥ SkP_20.43d / kaccinna vṛddhānbālo na SkP_20.44a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162240 (0.003):
svādhyāyaniyataḥ kaccit % kacciddharmasya saṃtatiḥ // SkP_20.43 // / kaccinna vṛddhānbālo na $ gurūnvāpyavamanyate &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172316 (0.003):
svādhyāyaniyataḥ kaccit kacciddharmasya saṃtatiḥ // SkP_20.43 // / kaccinna vṛddhānbālo na gurūnvāpyavamanyate /
kaccinniyamavāṃścaiva SkP_20.44c / kacchapaiḥ paṇavairapi SkP_23.68b / kaṭaṃkaṭāya vai svāhā SkP_28.56c
kaṇṭhamālāvibhūṣitaḥ SkP_23.31d / kaṇṭhālambitamūrtayaḥ SkP_13.108d
kathanaṃ cāpyaśeṣataḥ SkP_2.10d / kathanīyaṃ mahābrahman SkP_3.3c
kathameṣā mahāpuṇyā SkP_5.20a / kathayasva mahāmune SkP_20.1d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16778655 (0.056):
kathayantī tadākṛtim BrP_87.60b / kathayasva mahāmune BrP_179.65b / kathayasva śucismite BrP_6.11b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161689 (0.056):
tanme sarvamaśeṣeṇa % kathayasva mahāmune // SkP_20.1 // / sanatkumāra uvāca
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171765 (0.056):
tanme sarvamaśeṣeṇa kathayasva mahāmune // SkP_20.1 // / sanatkumāra uvāca
kathayasva yathātatham SkP_1.26d / kathayāmāsa sa prabhuḥ SkP_5.9b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594270 (0.059):
tacchṛṇuṣva mahātapaḥ SkP_12.12d / tacchṛṇuṣva mahāmune SkP_23.5d / tacchrutvā śailavacanaṃ SkP_12.14a
kathayedvā paṭheta vā SkP_28.63b / kathayaitanmama vibho SkP_27.3c
kathaṃ kuryāttadanyathā SkP_15.36d / kathaṃ cāpagataṃ bhūya SkP_19.14c
kathaṃ cārādhya śaṃkaram SkP_20.4b / kathaṃ draṣṭā mahādevam SkP_20.60c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594687 (0.047):
tato devyā mahādevo SkP_22.20a / tato drakṣyatha śaṃkaram SkP_8.4d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598680 (0.048):
doṣānvaikṛtyameva ca SkP_29.229b / drakṣyāmi śaṃkaraṃ devaṃ SkP_20.58a / draṣṭā tāta na saṃdeho SkP_20.62c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588940 (0.063):
ārādhaya śucismite SkP_9.20d / ārādhya ca vṛṣadhvajam SkP_11.16b / ārādhya parameśvaram SkP_20.3b
kathaṃ nandī samutpannaḥ SkP_20.4a / kathaṃ paśyema taṃ caiva SkP_4.30c
kathaṃ rudrasutaścāsau SkP_1.25a / kathaṃ vairaṃ samabhavad SkP_19.14a
kathitaṃ gaṇasattama SkP_27.9b / kathitaṃ bhāratākhyānaṃ SkP_1.9a
kathitāni tava kṣetre SkP_29.51c / kathyamānāṃ mayā citrāṃ SkP_3.1c
kadambārjunagandhinaḥ SkP_13.122d / kadalīstambhacārūruḥ SkP_13.89c
kadācitputralipsayā SkP_26.39d / kadācitsvagṛhaṃ prāptaṃ SkP_11.1a
kadācinna mayā muktam SkP_29.56c / kanyā caikā sumadhyamā SkP_19.13d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599043 (0.063):
na ca prakāśayedguhyaṃ SkP_28.51a / na ca muktaṃ mayā yasmād SkP_29.37c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16779689 (0.064):
kanyā cāsya vasuṃdharā BrP_16.54d / kanyā ceyaṃ sumadhyamā BrP_6.13b / kanyā caikā badhireyaṃ tathaiva BrP_229.79b
kanyā caivābhipūjitā SkP_24.20d / kanyā bhavitrī śailendra SkP_11.22a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16779740 (0.059):
kanyā babhau kāśipateḥ suśīlā BrP_229.46d / kanyā bhavitrī śailendra BrP_34.78a / kanyābhāvāt tu sudyumno BrP_7.21a
kanyāyāṃ śākhināṃ punaḥ SkP_10.28d / kanyārthaṃ sadasatpatiḥ SkP_25.1d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165609 (0.002):
marutaḥ prāha sampūjya % kanyārthaṃ sadasatpatiḥ // SkP_25.1 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175685 (0.002):
marutaḥ prāha sampūjya kanyārthaṃ sadasatpatiḥ // SkP_25.1 //
kanyāhaṃ dvijapuṃgava SkP_12.8d / kapardinamupāmantrya SkP_7.26c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156260 (0.039):
tau prabhū mama dāne vai % kanyāhaṃ dvijapuṃgava // SkP_12.8 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166339 (0.039):
tau prabhū mama dāne vai kanyāhaṃ dvijapuṃgava // SkP_12.8 //
kapardī nīlalohitaḥ SkP_6.1b / kapardī nīlalohitaḥ SkP_15.38b
kapālakarabhūṣaṇam SkP_7.2b / kapālamamitaujasam SkP_7.13b
kapālamātaraḥ proktās SkP_7.23c / kapālavaradhāriṇe SkP_9.8b
kapālasthānamavyayam SkP_7.35b / kapālasthe tadā rase SkP_6.10b
kapālasragmiṇe namaḥ SkP_14.7d / kapālaṃ devatādhipaḥ SkP_7.14b
kapālaṃ sthāpitaṃ yasmāt SkP_7.24a / kapilāhrada ityevaṃ SkP_29.16e
kapilāhradatīrthe 'smin SkP_29.18a / kamaṇḍaludharāya ca SkP_9.2d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169351 (0.064):
sāṃnidhyaṃ kṛtavāndevi % sa cāyaṃ dṛśyatāṃ sthitaḥ // SkP_29.17 // / kapilāhradatīrthe 'smin $ snātvā nānyamanā naraḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179425 (0.064):
sāṃnidhyaṃ kṛtavāndevi sa cāyaṃ dṛśyatāṃ sthitaḥ // SkP_29.17 // / kapilāhradatīrthe 'smin snātvā nānyamanā naraḥ /
kamaṇḍalustathā daṇḍaḥ SkP_4.10a / kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ SkP_30.48c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927293 (0.047):
kamaleṣu maheśvaraḥ LiP_1,98.160d / kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ LiP_1,92.41a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355561 (0.050):
nānāvṛkṣasamākīrṇe % nānāvihagaśobhite // LiP_1,92.40 // / kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ $ sarobhiḥ samalaṃkṛte &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249324 (0.050):
nānāvṛkṣasamākīrṇe nānāvihagaśobhite // LiP_1,92.40 // / kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ sarobhiḥ samalaṃkṛte /
kamalotpalabhūṣitāḥ SkP_13.112b / karacaraṇalalāmaḥ sarvadṛgdevadevaḥ SkP_9.33d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154944 (0.0):
satatamabhidadhānaścekitānātmacittaḥ % karacaraṇalalāmaḥ sarvadṛgdevadevaḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165024 (0.0):
satatamabhidadhānaścekitānātmacittaḥ karacaraṇalalāmaḥ sarvadṛgdevadevaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355561 (0.051):
nānāvṛkṣasamākīrṇe % nānāvihagaśobhite // LiP_1,92.40 // / kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ $ sarobhiḥ samalaṃkṛte &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249324 (0.051):
nānāvṛkṣasamākīrṇe nānāvihagaśobhite // LiP_1,92.40 // / kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ sarobhiḥ samalaṃkṛte /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927293 (0.059):
kamaleṣu maheśvaraḥ LiP_1,98.160d / kamalotpalapuṣpāḍhyaiḥ LiP_1,92.41a
karavīrasahasrasya SkP_28.33a / karābhyāṃ susukhābhyāṃ tu SkP_22.2a
karāladaśanaścaiva SkP_23.31a / karāladaśanaścaiva SkP_23.34c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163952 (0.059):
samprāptāḥ sarvalokeśās % tacchṛṇuṣva mahāmune // SkP_23.5 // / tataḥ karāladaśano $ bhṛkuṭībhūṣitānanaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174028 (0.059):
samprāptāḥ sarvalokeśās tacchṛṇuṣva mahāmune // SkP_23.5 // / tataḥ karāladaśano bhṛkuṭībhūṣitānanaḥ /
karāladaśanāya ca SkP_9.3b / kariṣyati gatiṃ caiva SkP_19.4c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163952 (0.059):
samprāptāḥ sarvalokeśās % tacchṛṇuṣva mahāmune // SkP_23.5 // / tataḥ karāladaśano $ bhṛkuṭībhūṣitānanaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174028 (0.059):
samprāptāḥ sarvalokeśās tacchṛṇuṣva mahāmune // SkP_23.5 // / tataḥ karāladaśano bhṛkuṭībhūṣitānanaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594402 (0.063):
tataḥ kadācidvijñāya SkP_18.25a / tataḥ karāladaśano SkP_23.6a / tataḥ kīrtimavāpsyasi SkP_11.18d
kariṣyati tava prabho SkP_26.46d / kariṣyanti mama vyathām SkP_20.66d
kariṣyāmastavājñayā SkP_24.5b / kariṣye krūrakarmaṇaḥ SkP_10.28f
kariṣye gaṇapālayam SkP_26.32b / kariṣye snapanaṃ ca te SkP_26.44d
karotyavimanā naraḥ SkP_28.27b / karomi na ca saṃmohaṃ SkP_5.29c
karomi narapuṃgava SkP_18.19d / karomi varadāsmi vaḥ SkP_8.18b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154175 (0.052):
tuṣṭāsmi vatsāḥ kiṃ vo 'dya $ karomi varadāsmi vaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164255 (0.052):
tuṣṭāsmi vatsāḥ kiṃ vo 'dya karomi varadāsmi vaḥ /
karṇamūle mahādyutiḥ SkP_17.16d / karṇikāraiḥ supuṣpitaiḥ SkP_13.113b
kartavyo 'yaṃ kriyāvidhiḥ SkP_13.129f / kartā kāryaṃ tathā kriyā SkP_16.6b
kartāsmi vacanaṃ sarvaṃ SkP_13.130e / kartukāmāṃ tapo bhūyo SkP_12.60a
kartumanta ivāsthitaḥ SkP_29.66d / kartre sarvasahāya ca SkP_9.9d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.060):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.061):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.062):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595815 (0.063):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
kartre hyaṇḍasya mahyaṃ ca SkP_3.18c / karmaṇā manasā vācā SkP_22.13a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173647 (0.043):
siddhikṣetraṃ paraṃ guhyaṃ bhaviṣyati na saṃśayaḥ // SkP_22.12 // / karmaṇā manasā vācā yatkiṃcitkurute naraḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980701 (0.051):
manasā karmaṇā vācā LiP_1,8.15c / manasā karmaṇā vācā LiP_1,8.18c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980713 (0.051):
manasā karmaṇā vācā LiP_1,39.53c / manasā karmaṇā vācā LiP_1,78.8c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927728 (0.051):
karmaṇā manasā vācā LiP_1,31.34a / karmaṇā manasā vācā LiP_1,67.19a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781106 (0.055):
karmaṇā manasāpi vā BrP_236.63b / karmaṇā manasā vācā BrP_12.42c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781118 (0.055):
karmaṇā manasā vācā BrP_22.30c / karmaṇā manasā vācā BrP_215.136c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781130 (0.055):
karmaṇā manasā vācā BrP_224.7a / karmaṇā manasā vācā BrP_226.58a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16896947 (0.055):
manasā karmaṇā vācā BrP_73.11a / manasā karmaṇā vācā BrP_94.3a
karma tatprāptisaṃśritam SkP_30.12b / karmabhirvividhaiśca ha SkP_30.11b
karmāṇyasya cakāra saḥ SkP_20.34f / karmaitannātra saṃśayaḥ SkP_30.12d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609245 (0.058):
vināśāya bhaviṣyati SkP_5.27f / vināśo nātra saṃśayaḥ SkP_21.53b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604539 (0.063):
bhaviṣyati na saṃśayaḥ SkP_8.18d / bhaviṣyati na saṃśayaḥ SkP_9.23d
kalaśānāṃ sahasraṃ ca SkP_24.22a / kalaśau cāsya pārśvagau SkP_24.15d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927799 (0.062):
kalaśānāṃ sahasraṃ tu LiP_1,44.24a / kalaśau cāsya pārśvagau LiP_1,44.23b
kalahaṃsakadambakāḥ SkP_13.123d / kalādibhiḥ parvabhiśca SkP_5.12a
kalāpagrāmavāsinaḥ SkP_8.8b / kalpasādhāraṇā divyā SkP_5.12c
kalpe 'tīte punaḥ punaḥ SkP_4.22b / kalmaṣeṇa na yujyeta SkP_27.44c
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.022):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.029):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593775 (0.033):
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (0.033):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a / namaḥ pitre 'tha sādhyāya SkP_14.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610689 (0.033):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599369 (0.036):
namaścandrārdhamaulaye SkP_29.156d / namaśca prabhaviṣṇave SkP_20.14d / namaścāpyaniketebhyo SkP_25.40c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613672 (0.037):
suraśatruniṣūdanaḥ SkP_23.4b / surasāyai namo namaḥ SkP_29.212b / surāṅganānāmalakāvalīḥ śubhāḥ SkP_13.79d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600061 (0.037):
namo mudgaradhāriṇyai SkP_29.197c / namo munibhyo gāyadbhyo SkP_25.45c / namo mṛtyuharāyaiva SkP_29.105a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599433 (0.037):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.040):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594237 (0.041):
jvālāmālāsahasrāya SkP_9.7a / jvālāyai ca namo namaḥ SkP_29.207d / ta evamuktā gaṇapāḥ SkP_25.36a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599401 (0.041):
namastuṣitanāśāya SkP_21.19a / namastūṇīradhāriṇyai SkP_29.198a / namaste 'tharvaliṅgāya SkP_15.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600185 (0.041):
namo 'stu kālakālāya SkP_14.11a / namo 'stu taḍite caiva SkP_29.188a / namo 'stu tanumadhyāyai SkP_29.202a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608227 (0.041):
lakṣyālakṣyaṃ tamīśvaram SkP_5.61d / laghimāyai namo namaḥ SkP_29.194d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.041):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599341 (0.043):
na mayāsti samaḥ kvacit SkP_5.26d / namaścakradharāyaiva SkP_9.5a / namaścakrurmahātmane SkP_4.34b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593822 (0.043):
japatā tena tatraiva SkP_21.3a / japadbhyaśca namo namaḥ SkP_25.45d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599977 (0.044):
namo daivatarūpebhyaḥ SkP_25.47c / namo dhanurdharāyai ca SkP_29.198c / namo dhaneśarūpebhyaḥ SkP_25.48c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599875 (0.044):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599778 (0.044):
namaḥ sampadvirāgiṇe SkP_29.161b / namaḥ sarvagatāya ca SkP_20.13d
kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a / kaśmīraḥ so 'bhavannāmnā SkP_7.33c
kaśyapaśca tathodgātā SkP_25.8c / kaśyapaṃ dvipadāṃ varam SkP_11.1b
kastatra bhavato 'bhavat SkP_26.59d / kasmātsa rājā tamṛṣiṃ SkP_17.1a
kasmātsthāpitavānasi SkP_29.25d / kasmānmanyurabhūttava SkP_26.16d
kasmānmama puraḥ sthitaḥ SkP_29.140d / kasmānmṛgayase devi SkP_26.12c
kasmiṃścitkāraṇāntare SkP_5.60d / kasya bhūtāni vaśyāni SkP_4.30a
kasya vādyotsavaṃ deva SkP_24.5c / kasyādya vyasanaṃ ghoraṃ SkP_24.5a
kasyaiṣa śrūyate dhvaniḥ SkP_18.9b / kaṃ putraṃ janayāmāsa SkP_16.1c
kaḥ sarvaviniyojakaḥ SkP_4.30b / kaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ SkP_4.29a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588606 (0.038):
ahaṃ kartā bhaviṣyasya SkP_15.36c / ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612899 (0.038):
sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b / sa sraṣṭā sarvabhūtānāṃ SkP_4.33c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612558 (0.044):
sarvaśrutimayaṃ brahma SkP_7.5c / sarvasampralaye caiva SkP_28.43c / sarvasiddhāntavedibhiḥ SkP_30.57b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601170 (0.052):
naikavarṇāstadābhūvan SkP_29.11c / naigameṣasya caiva hi SkP_29.200b / naitadevamiti prabhuḥ SkP_5.31d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591436 (0.062):
kiṃ nvataḥ paramasti vai SkP_29.87f / kiṃ paraṃ sarvabhūtānāṃ SkP_4.28a
kākakokebhya eva ca SkP_25.47b / kāṅkṣitaprāptasatphalā SkP_13.31b
kāñcanaṃ tuṭimātraṃ vā SkP_27.14a / kāñcanānāṃ suvarcasām SkP_24.22b
kāñcanopalavṛkṣāḍhyaḥ SkP_23.36c / kātyāyanyai namo namaḥ SkP_29.193d
kāntyā ca veṣeṇa ca cārurūpaḥ SkP_13.16b / kāpālī gajanāśanaḥ SkP_23.59d
kāpālī diṇḍireva ca SkP_28.69b / kāmagaṃ sarvakāñcanam SkP_25.21b
kāmago dayito mama SkP_12.23b / kāmapatnī śubhānanā SkP_15.12b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16782811 (0.058):
kāmadhuk kāmadohinī BrP_109.17d / kāmapatnī śubhānanā BrP_38.12b
kāmarūpadharaiḥ śubhaiḥ SkP_26.4d / kāmarūpaḥ kāmapuṣpaḥ SkP_12.23a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166495 (0.062):
mahānubhāvaiḥ sarvajñaiḥ % kāmarūpadharaiḥ śubhaiḥ // SkP_26.4 // / atha devyāsasādaikā $ mātaraṃ parameśvarī &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176571 (0.062):
mahānubhāvaiḥ sarvajñaiḥ kāmarūpadharaiḥ śubhaiḥ // SkP_26.4 // / atha devyāsasādaikā mātaraṃ parameśvarī /
kāminya iva kāntānāṃ SkP_13.108c / kāraṇaṃ kiṃ ca tatrāsīd SkP_5.20c
kāraṇaṃ paramaṃ hi naḥ SkP_4.27d / kārayitvā pradakṣiṇam SkP_13.133d
kāruṇyāhṛtacetaskā SkP_29.179c / kārttike māsi vai mama SkP_28.40b
kārttikeyasya dhīmataḥ SkP_1.11d / kārttikeyasya dhīmataḥ SkP_1.24b
kārttikeyasya sambhavam SkP_1.14b / kārttikyāṃ tu viśeṣataḥ SkP_29.76b
kāryaṃ cedaṃ tathāvidham SkP_17.10d / kāryaṃ sarvaṃ kariṣyati SkP_15.10d
kāryāya karaṇāya ca SkP_14.20d / kāryārthamāgātparameśapatnī SkP_13.24f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167564 (0.0):
dakṣasya kopāddhimavadgṛhaṃ sā kāryārthamāgātparameśapatnī // SkP_13.24 //
kāryārthaṃ viditaṃ ca te SkP_29.223b / kārṣīḥ śailendranandane SkP_12.44b
kālajñāya ca sarvatra SkP_14.23a / kālabāhūrvarṣakarā SkP_5.11c
kālīvyāharaṇaṃ caiva SkP_2.11a / kālena mahatā tadā SkP_19.24b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587385 (0.032):
atha kāle 'timahati SkP_16.14a / atha kālena mahatā SkP_4.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596810 (0.053):
teṣāmekena janmanā SkP_29.72f / teṣāṃ kālena mahatā SkP_8.25a / teṣāṃ tadabhiyāttathā SkP_5.9d
kālena munisattama SkP_20.27b / kālebhyaśca namo namaḥ SkP_25.41d
kāleśvaramajeśvaram SkP_29.84b / kālo no nātyagādyathā SkP_17.7f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170494 (0.055):
tatkuruṣva tathā kṣipraṃ kālo no nātyagādyathā // SkP_17.7 // / sa evamuktaḥ provāca sūdo 'mṛtavasustadā /
kālo viṣaharastathā SkP_23.61b / kāśipuryāṃ viśanti mām SkP_29.85d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170277 (0.033):
tāni sarvāṇyaśeṣeṇa % kāśipuryāṃ viśanti mām // SkP_29.85 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180351 (0.033):
tāni sarvāṇyaśeṣeṇa kāśipuryāṃ viśanti mām // SkP_29.85 //
kāśīsthamacalātmaje SkP_29.81b / kāṣṭhakarṇaśca divyātmā SkP_23.58c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170222 (0.044):
avimukteśvaraṃ māṃ ca $ kāśīsthamacalātmaje &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180296 (0.044):
avimukteśvaraṃ māṃ ca kāśīsthamacalātmaje /
kiṅkiṇījālasaṃvṛtam SkP_24.14b / kiñjalkacūrṇaiḥ kapilīkṛtāni SkP_13.105b
kimarthaṃ mama putrasya SkP_20.49c / kimarthaṃ vayamāhūtā SkP_24.2c
kimarthaṃ sthīyate param SkP_13.59f / kimasau jñāsyate rātrau SkP_17.18a
kirīṭavaradhāriṇe SkP_29.153b / kirīṭine kuṇḍaline SkP_24.57a
kiretkṛṣṇatilāṃścātra SkP_28.12c / kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162808 (0.039):
prāyaścittaṃ caradhvaṃ vaḥ kilbiṣānmokṣyathastataḥ // SkP_5.36 // / evamukte tadā tena mahāñchabdo babhūva ha /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.049):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.050):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.058):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a / kiṃ tanmahattapo deva SkP_4.35a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594524 (5.960):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594536 (5.960):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a / tataḥ sa bhagavāndevo SkP_12.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590646 (0.003):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594504 (0.003):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594511 (0.003):
tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.21a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596313 (0.035):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590514 (0.039):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594488 (0.041):
tataḥ sa devastuṣṭātmā SkP_29.173a / tataḥ sa devaḥ prahasaṃs SkP_10.32a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590469 (0.042):
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594651 (0.042):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a / tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596262 (0.046):
tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595468 (0.052):
tapastīvraṃ cakāra ha SkP_3.10d / tapastepe ca bhāsvaram SkP_19.1d / tapastepe suduścaram SkP_19.7d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595559 (0.057):
tapyamānaṃ paraṃ tapaḥ SkP_15.16d / tapyamānaṃ paraṃ tapaḥ SkP_29.97b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15307423 (0.060):
/ atha devo mahādevaḥ $ sarvabhūtapatirbhavaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7201195 (0.060):
/ atha devo mahādevaḥ sarvabhūtapatirbhavaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156426 (0.061):
skandhe śambhoḥ samādāya % devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas $ tathā devyā vṛtastadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166505 (0.061):
skandhe śambhoḥ samādāya devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas tathā devyā vṛtastadā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595487 (0.063):
tapaḥ kuruta mā ciram SkP_8.23d / tapaḥ kṛtvātiduścaram SkP_19.3b / tapaḥ pañcabhireva ca SkP_23.47b
kiṃ tapaḥ kiṃ parijñānaṃ SkP_20.56a / kiṃtapāḥ kaśca vikramaḥ SkP_1.26b
kiṃ tavātra kṛtaṃ deva SkP_10.29e / kiṃ tasya yajñairvividhaiśca dānais SkP_21.58c
kiṃ te japtena bhūyo 'pi SkP_21.15a / kiṃ dadāni ca te 'nagha SkP_5.60f / kiṃ na paśyasi śailendra SkP_11.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155598 (0.050):
mama khyātirapatyena % brahmaṇo ṛṣibhiśca ha // SkP_11.3 // / kiṃ na paśyasi śailendra $ yato māṃ paripṛcchasi &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165678 (0.050):
mama khyātirapatyena brahmaṇo ṛṣibhiśca ha // SkP_11.3 // / kiṃ na paśyasi śailendra yato māṃ paripṛcchasi /
kiṃnarā devacāraṇāḥ SkP_13.69d / kiṃnimittaṃ kuto vāsya SkP_1.24c
kiṃ nvataḥ paramasti vai SkP_29.87f / kiṃ paraṃ sarvabhūtānāṃ SkP_4.28a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180382 (0.027):
sadya eva-m-avāpnoti kiṃ nvataḥ paramasti vai // SkP_29.87 // / sarvāyatanamukhyānāṃ divi bhūmau giriṣvapi /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588606 (0.049):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591181 (0.062):
kaḥ sarvaviniyojakaḥ SkP_4.30b / kaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ SkP_4.29a
kiṃ phalaṃ tava deveśa SkP_27.4a / kiṃ vā tvaṃ manyase 'vyaye SkP_23.2d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603076 (0.057):
prasādāttava deveśa SkP_13.44c / prasādātpārameśvarāt SkP_1.22b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604853 (0.060):
bhūtānāṃ guṇakartre ca SkP_3.18a / bhūtānāṃ tava ca prabho SkP_3.27b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606902 (0.064):
yadā hetustvamevāsya SkP_20.19c / yadi tuṣṭo 'si deveśa SkP_9.14a
kiṃ vo bhūyaḥ karomyaham SkP_29.236d / kiṃśukānāṃ vanāni ca SkP_13.116b
kiṃ sāgarāñchoṣayāmo SkP_24.3a / kīcakā veṇavaścaiva SkP_24.20c
kīrtaye ca namo namaḥ SkP_29.202d / kīrtitā varavarṇinī SkP_11.35b
kīrtimāpsyasi puṣkalām SkP_11.22d / kīrtyamānaṃ mayānaghāḥ SkP_1.27f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594406 (0.055):
tataḥ karāladaśano SkP_23.6a / tataḥ kīrtimavāpsyasi SkP_11.18d / tataḥ kundenduśaṅkhābhaṃ SkP_23.20a
kukkuṭo 'ṣṭābhireva ca SkP_23.51d / kuṇḍalābharaṇāya ca SkP_9.4d
kuṇḍale cāmale divye SkP_24.24c / kuṇḍale cāmṛtodbhave SkP_22.25d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28929532 (0.056):
kuṇḍale ca śubhe divye LiP_1,43.43a / kuṇḍale cāmale divye LiP_1,44.29a
kutūhalatayā hyeṣa SkP_29.139a / kundadantaprahāsinī SkP_13.85b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16785873 (0.053):
kundakārāś ca pāvakāḥ BrP_44.36d / kundadantaprahāsinī BrP_36.82b / kundabāṇakuruṇṭakaiḥ BrP_45.13b
kundaśaṅkhendusaprabhaḥ SkP_30.18b / kundaśca pañcadaśabhis SkP_23.52a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610081 (0.001):
śaṅkukarṇordhvamehanam SkP_23.23b / śaṅkhakundendusaprabhaḥ SkP_23.40b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164429 (0.054):
daṇḍadhārī mahāvaktraḥ $ śaṅkhakundendusaprabhaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174507 (0.054):
daṇḍadhārī mahāvaktraḥ śaṅkhakundendusaprabhaḥ /
kuberamavadattataḥ SkP_29.151d / kubera yatte duritaṃ SkP_29.147a
kuberasya ca dhīmataḥ SkP_2.24b / kuberasya yathepsitam SkP_29.145d
kuberasya śubhānanā SkP_29.137b / kuberaṃ dīptatejasam SkP_29.128b
kuberaḥ sa mahāyakṣas SkP_30.59a / kubereṇa jagatpatiḥ SkP_29.167b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173377 (0.044):
ātmanaścaiva sāyujyam % īpsitaṃ sthānameva ca // SkP_30.58 // / kuberaḥ sa mahāyakṣas $ tathā sarvārpitakriyaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183455 (0.044):
ātmanaścaiva sāyujyam īpsitaṃ sthānameva ca // SkP_30.58 // / kuberaḥ sa mahāyakṣas tathā sarvārpitakriyaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590034 (0.063):
uvāca ślakṣṇayā vācā SkP_18.30c / uvāca sa tadā yakṣo SkP_31.8a
kubero hṛṣṭamānasaḥ SkP_29.152b / kubero hyavatiṣṭhata SkP_29.132b
kubjaḥ keśāntapiṅgalaḥ SkP_12.5b / kumāragurave caiva SkP_21.34a
kumārabhaktāya tathā SkP_3.3e / kumāravaradāya ca SkP_21.34b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163056 (0.028):
brahmaṇo gurave caiva % brahmaṇo janakāya ca // SkP_21.33 // / kumāragurave caiva $ kumāravaradāya ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173133 (0.028):
brahmaṇo gurave caiva brahmaṇo janakāya ca // SkP_21.33 // / kumāragurave caiva kumāravaradāya ca /
kumārasya kathaṃ janma SkP_1.24a / kumāraṃ dīptatejasam SkP_20.29b
kumāraḥ pratyadṛśyata SkP_20.28d / kumārānucaro bhavet SkP_2.29b
kumārīṃ candrakāntāṃ ca SkP_24.38a / kumāro 'pi tathodbhūtaḥ SkP_20.30a
kumudāpītaśuklābhir SkP_13.75c / kumbhakarṇastathāṣṭabhiḥ SkP_23.48b
kurudhvaṃ tadaśaṅkitāḥ SkP_24.7d / kuru prasādameteṣāṃ SkP_13.45c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603051 (0.042):
prasādaṃ kartumarhasi SkP_5.53d / prasādaṃ kuru deveśa SkP_29.13c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603059 (0.055):
prasādaṃ kuru deveśa SkP_29.13c / prasādaṃ kuru deveśe SkP_29.145c
kuruṣva tvaṃ mamālayam SkP_26.29b / kuryānmohena laṅghanam SkP_29.141b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603052 (0.047):
prasādaṃ kuru deveśa SkP_29.13c / prasādaṃ kuru deveśe SkP_29.145c
kurvate tava kiṃcana SkP_27.4d / kurvantyarghe hi sāṃnidhyaṃ SkP_28.22c
kurvannāṭyānyanekaśaḥ SkP_23.12b / kulajñānabalopeto SkP_29.177c
kulavaṃśavivardhanaḥ SkP_20.45d / kuśeśayamayīṃ mālām SkP_22.8a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16198117 (0.056):
kuśeśayapalāśābhyām HV_App.I,29.168a / kuśeśayamayīṃ mālāṃ *HV_99.34*1111:8a / kuśeśayākośaviśālanetrāḥ HV_App.I,29D.344
kuśeśayamukhāvṛtam SkP_24.36d / kuśeśayānāṃ phullānāṃ SkP_29.174a
kuṣmāṇḍapataye namaḥ SkP_21.46d / kuṣmāṇḍānāṃ variṣṭhaśca SkP_25.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.050):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610145 (0.054):
śatayojanabāhuśca SkP_23.15c / śatarūpāya vai namaḥ SkP_14.4b / śatarūpebhya eva ca SkP_25.46b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599875 (0.055):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599942 (0.056):
namo 'gnibhyastathādbhyaśca SkP_25.48a / namo ghrāṇāya ghrātre ca SkP_21.40c / namo jñānarasajñāya SkP_29.110a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599370 (0.056):
namaścandrārdhamaulaye SkP_29.156d / namaśca prabhaviṣṇave SkP_20.14d / namaścāpyaniketebhyo SkP_25.40c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599778 (0.058):
namaḥ sampadvirāgiṇe SkP_29.161b / namaḥ sarvagatāya ca SkP_20.13d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599966 (0.058):
namo daṃṣṭrākarālāya SkP_24.52a / namo devātidevāya SkP_21.18a / namo daivatanāthāya SkP_14.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600061 (0.058):
namo mudgaradhāriṇyai SkP_29.197c / namo munibhyo gāyadbhyo SkP_25.45c / namo mṛtyuharāyaiva SkP_29.105a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599978 (0.060):
namo daivatarūpebhyaḥ SkP_25.47c / namo dhanurdharāyai ca SkP_29.198c / namo dhaneśarūpebhyaḥ SkP_25.48c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600073 (0.061):
namo mekhaladhāriṇyai SkP_29.154c / namo mauñjīdharāya ca SkP_29.154d / namo yajñaśirohartre SkP_14.9c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600031 (0.061):
namo bhagavate caiva SkP_28.54c / namo bhasmāṅgarāgiṇe SkP_20.17b / namo bhīmāya senānye SkP_14.19a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.062):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.062):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608227 (0.062):
lakṣyālakṣyaṃ tamīśvaram SkP_5.61d / laghimāyai namo namaḥ SkP_29.194d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600193 (0.063):
namo 'stu tanumadhyāyai SkP_29.202a / namo 'stu dhāraṇāyai ca SkP_29.204c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.063):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1597843 (0.063):
dīrghamāyurubhāvapi SkP_20.49d / dīrghaveṇyai namo namaḥ SkP_29.201d / dīrgho vai tāvadeva ca SkP_23.17b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.063):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613672 (0.064):
suraśatruniṣūdanaḥ SkP_23.4b / surasāyai namo namaḥ SkP_29.212b / surāṅganānāmalakāvalīḥ śubhāḥ SkP_13.79d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599428 (0.064):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
kuṣmāṇḍo nāma viśrutaḥ SkP_23.45f / kusumāni samantataḥ SkP_13.125d
kusumānyabhavaṃstāni SkP_29.231c / kusumāpāṇḍumūrtayaḥ SkP_13.124b
kusumitataruśākhālīnamattadvirephaṃ SkP_30.30c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355123 (0.023):
prāptanādābhirāmam & / kusumitataruśākhālīnamattadvirephaṃ % navakisalayaśobhāśobhitaṃ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28930077 (0.023):
kusumāṅgaḥ phalodayaḥ LiP_1,65.149d / kusumitataruśākhālīnamattadvirephaṃ LiP_1,92.19c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248886 (0.023):
viṭapanicayalīnaṃ nīlakaṇṭhābhirāmaṃ madamuditavihaṅgaṃ prāptanādābhirāmam / kusumitataruśākhālīnamattadvirephaṃ navakisalayaśobhāśobhitaṃ prāṃśuśākham
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172854 (0.023):
niviḍaniculanīlaṃ nīlakaṇṭhābhirāmaṃ $ madamuditavihaṃgavrātanādābhirāmam / kusumitataruśākhālīnamattadvirephaṃ % navakisalayaśobhāśobhitaprāntaśākham
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182930 (0.023):
niviḍaniculanīlaṃ nīlakaṇṭhābhirāmaṃ madamuditavihaṃgavrātanādābhirāmam / / kusumitataruśākhālīnamattadvirephaṃ navakisalayaśobhāśobhitaprāntaśākham
kūjatsārasamekhalā SkP_13.84b / kṛkavāngoviṣāṇikān SkP_24.60d
kṛcchrātputraṃ mahātapāḥ SkP_20.67d / kṛtaghnastvaṃ na saṃdeho SkP_26.54c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162583 (0.050):
vyasarjayadadīnātmā % kṛcchrātputraṃ mahātapāḥ // SkP_20.67 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172659 (0.050):
vyasarjayadadīnātmā kṛcchrātputraṃ mahātapāḥ // SkP_20.67 //
kṛtaghnākhyānameva ca SkP_2.28d / kṛtapracetanāyaiva SkP_3.15c
kṛtametanna saṃdeho SkP_18.31a / kṛtastvaṃ ca prajāpatiḥ SkP_5.33d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594832 (0.030):
tatkuruṣva yathepsitam SkP_13.130d / tatkṛtaṃ nātra saṃdeho SkP_12.48c
kṛtasragupabhūṣaṇam SkP_8.34f / kṛtaṃ bālasya mokṣaṇam SkP_12.54d
kṛtākṛtasya saṃvettre SkP_14.22c / kṛtāñjalimupasthitaṃ SkP_13.132b
kṛtāntena hatāḥ putrā SkP_18.18c / kṛtārtha iva durjanaḥ SkP_13.95d
kṛtāvakāśo bhavatīha mānavaḥ SkP_5.69c
kṛto devena śambhunā SkP_25.37b / kṛto 'smābhirbhayārditaiḥ SkP_8.13b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1607820 (0.042):
yoṣitāṃ varamuttamam SkP_29.180b / yo 'sau devena śambhunā SkP_20.32b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166118 (0.064):
tvamasmākaṃ gaṇādhyakṣaḥ $ kṛto devena śambhunā & / asmābhiścābhiṣiktastvaṃ % nāyako dharmadāyakaḥ // SkP_25.37 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176194 (0.064):
tvamasmākaṃ gaṇādhyakṣaḥ kṛto devena śambhunā / / asmābhiścābhiṣiktastvaṃ nāyako dharmadāyakaḥ // SkP_25.37 //
kṛttikānāṃ kathaṃ ca saḥ SkP_1.25f / kṛttivāsā hyavāsā vā SkP_26.17a
kṛttivāsebhya eva ca SkP_25.44b / kṛtyaṃ suravareśvara SkP_26.19b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592500 (0.058):
gaṇapā devasaṃmatāḥ SkP_24.27d / gaṇapānastuvattadā SkP_25.39d / gaṇapānāṃ sureśānāṃ SkP_23.10c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16788038 (0.061):
kṛtyaṃ na me dvārakayā BrP_17.22c / kṛtyaṃ suravareśvara BrP_38.39b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595111 (0.063):
tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b / tathā sarvasurārcita SkP_29.13f
kṛtvā cakruśca tanmadhye SkP_24.14e / kṛtvā cādhyāpayāmāsa SkP_20.35a
kṛtvādbhiḥ pūrayitvā ca SkP_24.36c / kṛtvāpatyaṃ guṇottaram SkP_11.14b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16788320 (0.045):
kṛtvāpatyaṃ guṇottaram BrP_34.69b / kṛtvāpasavyaṃ vāyavyāṃ BrP_221.93c
kṛtvā pāpasya saṃkṣayam SkP_7.32b / kṛtvā yaḥ svapnamācaret SkP_24.63b
kṛtvā ratnākulaṃ deśaṃ SkP_13.6c / kṛtvā śirasi cāñjalim SkP_3.12d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173736 (0.039):
pādayoḥ praṇatastasthau % kṛtvā śirasi cāñjalim // SkP_31.7 // / uvāca sa tadā yakṣo $ varado 'smīti coditaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183815 (0.039):
pādayoḥ praṇatastasthau kṛtvā śirasi cāñjalim // SkP_31.7 // / uvāca sa tadā yakṣo varado 'smīti coditaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610457 (0.041):
śirasyañjalimādhāya SkP_15.18c / śirasyañjalimādhāya SkP_25.39c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16788402 (0.051):
kṛtvā ratnākulaṃ deśaṃ BrP_36.6c / kṛtvā rājānam abhyagāt BrP_122.13b
kṛtvā śirasi cāñjalim SkP_31.7d / kṛtvā hṛdi tameva tu SkP_13.31d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610457 (0.018):
śirasyañjalimādhāya SkP_15.18c / śirasyañjalimādhāya SkP_25.39c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173737 (0.035):
pādayoḥ praṇatastasthau % kṛtvā śirasi cāñjalim // SkP_31.7 // / uvāca sa tadā yakṣo $ varado 'smīti coditaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183816 (0.035):
pādayoḥ praṇatastasthau kṛtvā śirasi cāñjalim // SkP_31.7 // / uvāca sa tadā yakṣo varado 'smīti coditaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29021444 (0.064):
hṛdi kṛtvā maheśvaram LiP_1,14.7b / hṛdi kṛtvā maheśvaram LiP_1,24.81b
kṛtvā hṛdi maheśvaram SkP_13.5d / kṛtvā hṛdi maheśvaram SkP_29.126b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29021447 (0.027):
hṛdi kṛtvā mahātmānaṃ LiP_1,11.4c / hṛdi kṛtvā maheśvaram LiP_1,14.7b
kṛtvedaṃ samabhāṣata SkP_12.32d / kṛtsnaśastannirūpaṇe SkP_26.66b
kṛtsnaṃ jagadivaikasthaṃ SkP_29.66c / kṛtsnāmetāṃ tato dvijāḥ SkP_8.6b
kṛśāṅgyo bhaktimatyaśca SkP_29.179a / kṛśo dhamanisaṃtataḥ SkP_31.3d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171566 (0.062):
saṃcintya pañcacūḍāstu % tapantyo 'psarasaḥ śubhāḥ // SkP_29.178 // / kṛśāṅgyo bhaktimatyaśca $ tapasā dagdhakilbiṣāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181640 (0.062):
saṃcintya pañcacūḍāstu tapantyo 'psarasaḥ śubhāḥ // SkP_29.178 // / kṛśāṅgyo bhaktimatyaśca tapasā dagdhakilbiṣāḥ /
kṛṣṇakeśāpahāriṇe SkP_14.9d / kṛṣṇapakṣe caturdaśīm SkP_28.15b
kṛṣṇasarpāmbaracchadaḥ SkP_23.31b / kṛṣṇasya kurute mama SkP_27.19b
kṛṣṇāgarumanaḥśilām SkP_28.16b / kṛṣṇājinottarīyāya SkP_9.5c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16789239 (0.063):
kṛṣṇājinaṃ muniśreṣṭhā BrP_58.42c / kṛṣṇājinottarīyāya BrP_40.37a / kṛṣṇādīṃs tridaśārcitān BrP_43.19d
kṛṣṇāñjanādriśṛṅgābhā SkP_13.115a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158799 (0.029):
sambabhūvurdiśaḥ sarvāḥ % pavanākampimūrtibhiḥ // SkP_13.114 // / kṛṣṇāñjanādriśṛṅgābhā $ nīlāśokamahīruhāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168875 (0.029):
sambabhūvurdiśaḥ sarvāḥ pavanākampimūrtibhiḥ // SkP_13.114 // / kṛṣṇāñjanādriśṛṅgābhā nīlāśokamahīruhāḥ /
kekāyamānaiḥ śikhibhir SkP_13.74c / kedāramadhyame sthāne SkP_29.55a
kedārānmadhyamādapi SkP_29.54d / kedāre ca vyavasthitam SkP_29.53b
kedāre caiva yalliṅgaṃ SkP_29.82a / kena cādhiṣṭhitaṃ viśvaṃ SkP_4.28c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28931114 (0.024):
kedāre ca vyavasthitam LiP_1,92.100d / kedāre caiva yalliṅgaṃ LiP_1,92.134a
kena tvaṃ tāta duḥkhena SkP_20.53a / kena tvaṃ deva tuṣyasi SkP_28.47d
kena stoṣyāmi te deva SkP_16.5c / kenākṣayāśca lokāḥ syuḥ SkP_11.2a
kenāpi tadbhavānkṣipram SkP_8.9c / kenāpi sudurātmanā SkP_8.19b
ke yūyaṃ vīraṇastambe SkP_11.10a / keyūradvayameva ca SkP_24.25d
keyūre kuṇḍale caiva SkP_24.47c / kesarāruṇamūrtayaḥ SkP_13.123b
kailāsavāsine caiva SkP_21.36c / kaivalyaṃ paramaṃ yāti SkP_30.56e
koṭimanyāṃ jajāpa ha SkP_21.10b / koṭirekā yadā japtā SkP_21.3c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593760 (0.031):
jagrāha brahmaṇaḥ śiraḥ SkP_6.1d / jajāpa koṭimanyāṃ tu SkP_21.6c
koṭiṃ bhagavatāṃ vibho SkP_21.5d / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ SkP_23.55a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164608 (0.022):
nirṛtiścaiva saptatyā % koṭīnāmabhyagātsaha // SkP_23.54 // / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ $ śatairviṃśatibhirvṛtāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174686 (0.022):
nirṛtiścaiva saptatyā koṭīnāmabhyagātsaha // SkP_23.54 // / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ śatairviṃśatibhirvṛtāḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591944 (0.060):
koṭībhirdaśabhiḥ sārdhaṃ SkP_23.13a / koṭīśatavṛtaṃ taṃ ca SkP_23.24c / koṭīśatavṛtaḥ prabhuḥ SkP_23.26d
koṭīnāmabhyagātsaha SkP_23.54d / koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ SkP_23.41b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164607 (0.020):
nirṛtiścaiva saptatyā % koṭīnāmabhyagātsaha // SkP_23.54 // / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ $ śatairviṃśatibhirvṛtāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174685 (0.020):
nirṛtiścaiva saptatyā koṭīnāmabhyagātsaha // SkP_23.54 // / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ śatairviṃśatibhirvṛtāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28931438 (0.041):
koṭiḥ sarvāṅgasuprabham LiP_1,76.9d / koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ LiP_1,103.18d / koṭīnāṃ caiva saptatyā LiP_1,103.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164554 (0.053):
mahāravaḥ sahasreṇa % koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ // SkP_23.49 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174632 (0.053):
mahāravaḥ sahasreṇa koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ // SkP_23.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366627 (0.058):
mahākeśaḥ sahasreṇa % koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ // LiP_1,103.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260388 (0.058):
mahākeśaḥ sahasreṇa koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ // LiP_1,103.18 //
koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ SkP_23.49d / koṭībhirdaśabhirvṛtaḥ SkP_23.10b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609732 (0.050):
vṛṇuyātparameśānaṃ SkP_13.4c / vṛtaḥ koṭīśatena saḥ SkP_23.36b / vṛtaḥ koṭīśatenaiva SkP_23.18c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609739 (0.050):
vṛtaḥ koṭīśatenaiva SkP_23.18c / vṛtaḥ koṭīśatenaiva SkP_23.29a / vṛtaḥ samanudhāvata SkP_23.44d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164555 (0.052):
mahāravaḥ sahasreṇa % koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ // SkP_23.49 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174633 (0.052):
mahāravaḥ sahasreṇa koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ // SkP_23.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366627 (0.063):
mahākeśaḥ sahasreṇa % koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ // LiP_1,103.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260388 (0.063):
mahākeśaḥ sahasreṇa koṭīnāṃ gaṇapo vṛtaḥ // LiP_1,103.18 //
koṭībhirdaśabhiḥ sārdhaṃ SkP_23.13a / koṭīśatavṛtaṃ taṃ ca SkP_23.24c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164047 (0.055):
jvaladaṃṣṭro mahāhāso % bṛhatskandhaḥ pinākadhṛk // SkP_23.12 // / koṭībhirdaśabhiḥ sārdhaṃ $ dviguṇābhirmahātmanām &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174123 (0.055):
jvaladaṃṣṭro mahāhāso bṛhatskandhaḥ pinākadhṛk // SkP_23.12 // / koṭībhirdaśabhiḥ sārdhaṃ dviguṇābhirmahātmanām /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592454 (0.056):
gaṇakoṭiśataiḥ ṣaḍbhir SkP_23.44c / gaṇakoṭīśatavṛtaḥ SkP_23.40c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591919 (0.060):
koṭiṃ bhagavatāṃ vibho SkP_21.5d / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ SkP_23.55a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164609 (0.060):
nirṛtiścaiva saptatyā % koṭīnāmabhyagātsaha // SkP_23.54 // / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ $ śatairviṃśatibhirvṛtāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174687 (0.060):
nirṛtiścaiva saptatyā koṭīnāmabhyagātsaha // SkP_23.54 // / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ śatairviṃśatibhirvṛtāḥ /
koṭīśatavṛtaḥ prabhuḥ SkP_23.26d / koṭīśatavṛtaḥ sa ca SkP_23.32b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592456 (0.026):
gaṇakoṭiśataiḥ ṣaḍbhir SkP_23.44c / gaṇakoṭīśatavṛtaḥ SkP_23.40c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609738 (0.042):
vṛṇuyātparameśānaṃ SkP_13.4c / vṛtaḥ koṭīśatena saḥ SkP_23.36b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164607 (0.058):
nirṛtiścaiva saptatyā % koṭīnāmabhyagātsaha // SkP_23.54 // / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ $ śatairviṃśatibhirvṛtāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174685 (0.058):
nirṛtiścaiva saptatyā koṭīnāmabhyagātsaha // SkP_23.54 // / koṭīkoṭīsahasrāṇāṃ śatairviṃśatibhirvṛtāḥ /
ko nityaḥ kaśca śāśvataḥ SkP_4.28d / ko 'yamatreti saṃmantrya SkP_13.32c
ko yogaḥ kaḥ śramaśca te SkP_20.56b / ko 'smānsarveṣu kāryeṣu SkP_4.29c
kauberamiti vikhyātaṃ SkP_29.172c / kauśikyā bhūtamātṛtvaṃ SkP_2.12c
kauśikyai ca namaste 'stu SkP_29.193c / kratudakṣānalāya ca SkP_21.45d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599469 (0.052):
namaste sarvalokeśa SkP_21.49e / namaste 'stu sarasvatyai SkP_29.196a / namaste sparśayitre ca SkP_21.39c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608843 (0.056):
vasiṣṭhaḥ kauśikaṃ prati SkP_18.3d / vasiṣṭhāya namo 'stu te SkP_21.46b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600194 (0.063):
namo 'stu tanumadhyāyai SkP_29.202a / namo 'stu dhāraṇāyai ca SkP_29.204c / namo 'stu puruṣāya ca SkP_29.157b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599871 (0.064):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c / namaḥ somāya hemne ca SkP_29.103c
kratuparvatanāśanam SkP_21.17d / kratūnanyāṃśca vividhā SkP_24.41c
kravyādāścaiva kiṃbhakṣā SkP_30.8e / kriyatāṃ cāśu udvāhaḥ SkP_13.59e
kriyate paramaṃ tapaḥ SkP_10.4b / kriyate muktidaḥ sadā SkP_29.73d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170129 (0.040):
anugraho mayā hyevaṃ % kriyate muktidaḥ sadā // SkP_29.73 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180203 (0.040):
anugraho mayā hyevaṃ kriyate muktidaḥ sadā // SkP_29.73 //
kriyānuṣṭhānalipsayā SkP_12.6d / kriyāyai buddhaye namaḥ SkP_29.186b
kriyāḥ śubhāṅgasaṃskārā SkP_29.235a / krīḍate na hi devānāṃ SkP_26.14e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172331 (0.033):
puṃsāṃ strībhogasiddhyarthaṃ % strīṇāṃ ratyarthameva ca // SkP_29.234 // / kriyāḥ śubhāṅgasaṃskārā $ divyā ye mānuṣāśca ha &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182406 (0.033):
puṃsāṃ strībhogasiddhyarthaṃ strīṇāṃ ratyarthameva ca // SkP_29.234 // / kriyāḥ śubhāṅgasaṃskārā divyā ye mānuṣāśca ha /
krīḍā bhavati tādṛśī SkP_26.14f / krīḍāhetoḥ saromadhye SkP_12.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176727 (0.047):
krīḍate na hi devānāṃ krīḍā bhavati tādṛśī // SkP_26.14 //
kruddhāṃ samprekṣya śaṃkaraḥ SkP_29.142b / krodharaktekṣaṇaḥ prāha SkP_26.53c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589893 (0.034):
ulkajāyai tatheṣṭaye SkP_29.186d / uvāca krodharaktākṣo SkP_17.25c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28931848 (0.062):
krodharaktekṣaṇaḥ śrīmān LiP_1,100.29a / krodhākāraḥ prasannātmā LiP_1,21.84a
krodhādhipataye namaḥ SkP_29.109b / krodhenātha samāviṣṭaḥ SkP_10.16a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170625 (0.058):
namastattvādhivāsāya % pretādhipataye namaḥ // SkP_29.108 // / namaḥ krodhavihīnāya $ krodhādhipataye namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180699 (0.058):
namastattvādhivāsāya pretādhipataye namaḥ // SkP_29.108 // / namaḥ krodhavihīnāya krodhādhipataye namaḥ /
krośaṃ krośaṃ caturdikṣu SkP_29.52a / krauñcasya ca nibarhaṇam SkP_2.27b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169835 (0.051):
kathitāni tava kṣetre % guhyaṃ cānyadidaṃ śṛṇu // SkP_29.51 // / krośaṃ krośaṃ caturdikṣu $ kṣetrametatprakīrtitam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179909 (0.051):
kathitāni tava kṣetre guhyaṃ cānyadidaṃ śṛṇu // SkP_29.51 // / krośaṃ krośaṃ caturdikṣu kṣetrametatprakīrtitam /
kvacicca kādambakadambakāyutam SkP_30.26b / kvacicca kāraṇḍavanādanāditaṃ SkP_30.26c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932011 (0.022):
kva cāhaṃ kva ca me bhītiḥ LiP_1,30.17c / kvacicca kāraṇḍavanādanāditam LiP_1,92.15b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172777 (0.038):
kvacicca cakrāhvarutopanāditaṃ $ kvacicca kādambakadambakāyutam & / kvacicca kāraṇḍavanādanāditaṃ % kvacicca mattālikulākulīkṛtam // SkP_30.26
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182853 (0.038):
kvacicca cakrāhvarutopanāditaṃ kvacicca kādambakadambakāyutam / / kvacicca kāraṇḍavanādanāditaṃ kvacicca mattālikulākulīkṛtam // SkP_30.26
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355041 (0.050):
kvacicca kekārutanāditaṃ śubhaṃ $ kvacicca kāraṇḍavanādanāditam & / kvacicca mattālikulākulīkṛtaṃ % madākulābhir bhramarāṅganādibhiḥ //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248803 (0.050):
kvacicca kekārutanāditaṃ śubhaṃ kvacicca kāraṇḍavanādanāditam / / kvacicca mattālikulākulīkṛtaṃ madākulābhir bhramarāṅganādibhiḥ //
kvacicca cakrāhvarutopanāditaṃ SkP_30.26a / kvacicca dantikṣatacāruvīrut SkP_30.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172769 (0.0):
vināditaṃ sārasahaṃsanādibhiḥ % pramattadātyūharutaiśca valgubhiḥ // / SkP_30.25 // / kvacicca cakrāhvarutopanāditaṃ $ kvacicca kādambakadambakāyutam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172867 (0.0):
kusumitataruśākhālīnamattadvirephaṃ % navakisalayaśobhāśobhitaprāntaśākham / // SkP_30.30 // / kvacicca dantikṣatacāruvīrut- $ kvacillatāliṅgitacāruvṛkṣam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182845 (0.0):
vināditaṃ sārasahaṃsanādibhiḥ pramattadātyūharutaiśca valgubhiḥ // / SkP_30.25 // / kvacicca cakrāhvarutopanāditaṃ kvacicca kādambakadambakāyutam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182943 (0.0):
kusumitataruśākhālīnamattadvirephaṃ navakisalayaśobhāśobhitaprāntaśākham / // SkP_30.30 // / kvacicca dantikṣatacāruvīrut- kvacillatāliṅgitacāruvṛkṣam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932012 (0.056):
kvacicca kāraṇḍavanādanāditam LiP_1,92.15b / kvacicca kekārutanāditaṃ śubhaṃ LiP_1,92.15a
kvacicca mattālikulākulīkṛtam SkP_30.26d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172782 (1.192):
kvacicca kāraṇḍavanādanāditaṃ % kvacicca mattālikulākulīkṛtam // SkP_30.26
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182858 (1.192):
kvacicca kāraṇḍavanādanāditaṃ kvacicca mattālikulākulīkṛtam // SkP_30.26
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932033 (0.024):
LiP_1,92.20/a / kvacicca mattālikulākulīkṛtaṃ LiP_1,92.15c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355045 (0.049):
kvacicca kekārutanāditaṃ śubhaṃ $ kvacicca kāraṇḍavanādanāditam & / kvacicca mattālikulākulīkṛtaṃ % madākulābhir bhramarāṅganādibhiḥ //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248807 (0.049):
kvacicca kekārutanāditaṃ śubhaṃ kvacicca kāraṇḍavanādanāditam / / kvacicca mattālikulākulīkṛtaṃ madākulābhir bhramarāṅganādibhiḥ //
kvacitkāñcanasaṃkāśaiḥ SkP_30.41c / kvacitkvacidbaddhakadambakaṃ mṛgaiḥ SkP_30.29b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932055 (0.021):
kvacicchrute tadarthena LiP_1,9.58c / kvacitkāñcanasaṃkāśaiḥ LiP_1,92.30c / kvacit kvacid gandhakadambakair mṛgair LiP_1,92.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592116 (0.046):
kvacidañjanacūrṇābhaiḥ SkP_30.41a / kvacidvidrumasaṃnibhaiḥ SkP_30.41b / kvacidvilāsālasagāminībhir SkP_30.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172829 (0.048):
mṛgendranādākulasannamānasaiḥ $ kvacitkvacidbaddhakadambakaṃ mṛgaiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182905 (0.048):
mṛgendranādākulasannamānasaiḥ kvacitkvacidbaddhakadambakaṃ mṛgaiḥ /
kvacitpraphullāmbujareṇurūṣitair SkP_30.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172751 (0.0):
aśokapuṃnāgavanaiḥ supuṣpitair % dvirephamālākulapuṣpasaṃcayaiḥ // / SkP_30.24 // / kvacitpraphullāmbujareṇurūṣitair $ vihaṃgamaiścārukalapraṇādibhiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182827 (0.0):
aśokapuṃnāgavanaiḥ supuṣpitair dvirephamālākulapuṣpasaṃcayaiḥ // SkP_30.24 / kvacitpraphullāmbujareṇurūṣitair vihaṃgamaiścārukalapraṇādibhiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932067 (0.023):
kvacit kvacid gandhakadambakair mṛgair LiP_1,92.18a / kvacit praphullāmbujareṇubhūṣitair LiP_1,92.14a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355019 (0.033):
aśokapunnāgaśataiḥ supuṣpitair % dvirephamālākulapuṣpasaṃcayaiḥ // / LiP_1,92.13 // / kvacit praphullāmbujareṇubhūṣitair $ vihaṅgamaiś cānukalapraṇādibhiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248781 (0.033):
aśokapunnāgaśataiḥ supuṣpitair dvirephamālākulapuṣpasaṃcayaiḥ // / LiP_1,92.13 // / kvacit praphullāmbujareṇubhūṣitair vihaṅgamaiś cānukalapraṇādibhiḥ /
kvacitsupuṣpaiḥ sahakāravṛkṣair SkP_30.27c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932073 (0.025):
kvacit praphullāmbujareṇubhūṣitair LiP_1,92.14a / kvacit supuṣpaiḥ sahakāravṛkṣaiḥ LiP_1,92.16b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355059 (0.058):
niṣevitaṃ cārusugandhipuṣpakaiḥ $ kvacit supuṣpaiḥ sahakāravṛkṣaiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248822 (0.058):
niṣevitaṃ cārusugandhipuṣpakaiḥ kvacit supuṣpaiḥ sahakāravṛkṣaiḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172795 (0.063):
kvacitsupuṣpaiḥ sahakāravṛkṣair % latopagūḍhaistilakaiśca gūḍham //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182871 (0.063):
kvacitsupuṣpaiḥ sahakāravṛkṣair latopagūḍhaistilakaiśca gūḍham //
kvacidañjanacūrṇābhaiḥ SkP_30.41a / kvacidvidrumasaṃnibhaiḥ SkP_30.41b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173108 (0.002):
cāmīkarapratisamairatha karṇikāraiḥ % puṣpotkarairupacitaṃ suviśālaśākhaiḥ / // SkP_30.40 // / kvacidañjanacūrṇābhaiḥ $ kvacidvidrumasaṃnibhaiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183185 (0.002):
cāmīkarapratisamairatha karṇikāraiḥ puṣpotkarairupacitaṃ suviśālaśākhaiḥ / // SkP_30.40 // / kvacidañjanacūrṇābhaiḥ kvacidvidrumasaṃnibhaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932077 (0.026):
kvacit supuṣpaiḥ sahakāravṛkṣaiḥ LiP_1,92.16b / kvacidañjanacūrṇābhaiḥ LiP_1,92.30a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355380 (0.027):
cāmīkaradyutisamairatha karṇikāraiḥ % puṣpotkarairupacitaṃ suviśālaśākhaiḥ / // LiP_1,92.29 // / kvacidañjanacūrṇābhaiḥ $ kvacid vidrumasannibhaiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249143 (0.027):
cāmīkaradyutisamairatha karṇikāraiḥ puṣpotkarairupacitaṃ suviśālaśākhaiḥ / // LiP_1,92.29 // / kvacidañjanacūrṇābhaiḥ kvacid vidrumasannibhaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932105 (0.036):
kvacid vidrumasannibhaiḥ LiP_1,92.30b / kvacidvilāsālasagāminībhir niṣevitaṃ kiṃpuruṣāṅganābhiḥ LiP_1,92.20/b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592089 (0.046):
kvacicca mattālikulākulīkṛtam SkP_30.26d / kvacitkāñcanasaṃkāśaiḥ SkP_30.41c / kvacitkvacidbaddhakadambakaṃ mṛgaiḥ SkP_30.29b
kvacidvilāsālasagāminībhir SkP_30.31c / kvacillatāliṅgitacāruvṛkṣam SkP_30.31b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932107 (0.034):
kvacid vidrumasannibhaiḥ LiP_1,92.30b / kvacidvilāsālasagāminībhir niṣevitaṃ kiṃpuruṣāṅganābhiḥ LiP_1,92.20/b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172872 (0.043):
kvacicca dantikṣatacāruvīrut- $ kvacillatāliṅgitacāruvṛkṣam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182948 (0.043):
kvacicca dantikṣatacāruvīrut- kvacillatāliṅgitacāruvṛkṣam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932027 (0.050):
kvacicca dantakṣatacāruvīrudhaṃ kvacillatāliṅgitacāruvṛkṣakam / LiP_1,92.20/a
kva vā nīta iti prabhuḥ SkP_8.11d / kṣaṇādantaradhīyata SkP_15.38d
kṣaṇe tasminmaheśena SkP_4.15a / kṣaṇena samapadyata SkP_15.7d
kṣatriyo bhavitā nṛpaḥ SkP_10.28b / kṣatriyo vā durātmavān SkP_18.36b
kṣantavyaṃ sarvametattu SkP_18.31c / kṣamāmi devi cāsyeha SkP_27.27a
kṣamāśaucadamopeto SkP_25.38c / kṣame tasyāhamantaśaḥ SkP_28.24d
kṣayaṃ śānaṃ vidurbudhāḥ SkP_7.28b / kṣāntaṃ tatte mayānagha SkP_29.147b
kṣāntiṃ dhṛtiṃ ca saṃsthitya SkP_18.12c / kṣiptametanmayā cakram SkP_4.37c
kṣiprameva samācara SkP_17.18d / kṣipraṃ bhīmaparākrama SkP_12.40d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16792430 (0.052):
kṣipraṃ bhīmaparākrama BrP_35.43d / kṣipraṃ raupyaharo babhau BrP_36.90d
kṣipraṃ raupya ivābabhau SkP_13.93d / kṣīrasya pañcagavyasya SkP_26.44c
kṣīraṃ pañcaguṇaṃ devi SkP_27.26a / kṣīreṇa caiva saṃmiśraṃ SkP_28.64c
kṣīreṇa yo māṃ satataṃ SkP_28.24a / kṣīreṇa snapanaṃ śuciḥ SkP_28.26b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178455 (0.042):
prajñārūpaguṇairyuktaḥ saṃvatsaraśatāyutam // SkP_28.23 // / kṣīreṇa yo māṃ satataṃ snāpayeta trirudyataḥ /
kṣīroda iva sāgaraḥ SkP_13.94d / kṣīrodanilayaśca ha SkP_25.33b
kṣīrodanilayāya ca SkP_24.53d / kṣīrodanilayo bhavet SkP_22.31b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163829 (0.049):
nandīśvarasyānucaraḥ $ kṣīrodanilayo bhavet // SkP_22.31 // / yastu japyeśvare prāṇān $ parityajati dustyajān &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173905 (0.049):
nandīśvarasyānucaraḥ kṣīrodanilayo bhavet // SkP_22.31 // / yastu japyeśvare prāṇān parityajati dustyajān /
kṣīrodamamṛtākaram SkP_22.7b / kṣīvābhiḥ sumadhuragītavṛkṣaṣaṇḍam SkP_30.36d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173011 (0.0):
hṛṣṭābhiḥ kvacidapi kiṃnarāṅganābhiḥ % kṣīvābhiḥ sumadhuragītavṛkṣaṣaṇḍam
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183088 (0.0):
hṛṣṭābhiḥ kvacidapi kiṃnarāṅganābhiḥ kṣīvābhiḥ sumadhuragītavṛkṣaṣaṇḍam //
kṣubdhārṇavāśaniprakhyaṃ SkP_7.15e / kṣetrajñāyājitāya ca SkP_21.42d
kṣetrapālaḥ kathaṃ jātaḥ SkP_30.2a / kṣetrapālo bhaviṣyasi SkP_31.11d
kṣetramadhye ca yatrāhaṃ SkP_29.44c / kṣetramāhātmyavarṇanam SkP_2.9d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932581 (0.021):
kṣetramāhātmyamuttamam LiP_1,103.73b / kṣetramāhātmyavarṇanam LiP_1,2.17d / kṣetrametatprakīrtitam LiP_1,92.99d
kṣetrametatprakīrtitam SkP_29.52b / kṣetrametatsamantataḥ SkP_7.27b
kṣetrametadalaṃkṛtya SkP_29.41c / kṣetrasaṃsevanāddevi SkP_30.59c
kṣetrasya caiva māhātmyaṃ SkP_30.20a / kṣetrasya tu guṇānsarvān SkP_30.44c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588584 (0.001):
asminsiddhāḥ sadā devi SkP_30.47a / asya kṣetrasya māhātmyam SkP_30.45a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932597 (0.036):
kṣetrasaṃsevanādeva LiP_1,92.57c / kṣetrasya ca guṇānsarvān LiP_1,92.35c / kṣetrasya darśanaṃ puṇyaṃ LiP_1,77.48c
kṣetrasya mama śāśvatam SkP_29.116b / kṣetrasyāsya prabhāvena SkP_29.73a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170713 (0.062):
mahāyogī mahāvīryo % yogaiśvaryasamanvitaḥ // SkP_29.115 // / prabhāvāccāsya guhyasya $ kṣetrasya mama śāśvatam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180787 (0.062):
mahāyogī mahāvīryo yogaiśvaryasamanvitaḥ // SkP_29.115 // / prabhāvāccāsya guhyasya kṣetrasya mama śāśvatam /
kṣetrasyāsya mahatphalam SkP_30.71b / kṣetraṃ guhyatamaṃ mama SkP_29.92d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592969 (0.058):
guhyametanmayeritam SkP_28.42d / guhyaṃ kṣetraṃ mama smṛtam SkP_29.29d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589235 (0.064):
idameva mahatsmṛtam SkP_30.54d / idaṃ guhyatamaṃ kṣetraṃ SkP_30.46a
kṣetraṃ guhyamitīśvari SkP_30.72b / kṣetraṃ mamedaṃ surasiddhajuṣṭaṃ SkP_29.95a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170435 (0.0):
nātaḥ śubhataraṃ kiṃcin % nātaḥ priyataraṃ mama // SkP_29.94 // / kṣetraṃ mamedaṃ surasiddhajuṣṭaṃ $ samprāpya martyaḥ sukṛtaprabhāvāt &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180509 (0.0):
nātaḥ śubhataraṃ kiṃcin nātaḥ priyataraṃ mama // SkP_29.94 // / kṣetraṃ mamedaṃ surasiddhajuṣṭaṃ samprāpya martyaḥ sukṛtaprabhāvāt /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592969 (0.053):
guhyametanmayeritam SkP_28.42d / guhyaṃ kṣetraṃ mama smṛtam SkP_29.29d
kṣetraṃ vārāṇasī puṇyā SkP_29.37e / kṣetraṃ vicitratarugulmanikāmapuṣpam SkP_30.75b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173622 (0.0):
etatsmṛtaṃ priyatamaṃ mama devi nityaṃ $ kṣetraṃ / vicitratarugulmanikāmapuṣpam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183701 (0.0):
etatsmṛtaṃ priyatamaṃ mama devi nityaṃ kṣetraṃ / vicitratarugulmanikāmapuṣpam /
kṣetraṃ supariśuddhaṃ ca SkP_19.9c / kṣetre 'sminnivasanti ye sukṛtino bhaktāḥ sadā māṃ narāḥ SkP_29.91a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170366 (0.0):
vimokṣasaṃsiddhiphalapradaṃ hi % tattvaprabuddhā yatayo vadanti // / SkP_29.90 // / kṣetre 'sminnivasanti ye sukṛtino bhaktāḥ sadā māṃ narāḥ $ paśyanto
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180440 (0.0):
vimokṣasaṃsiddhiphalapradaṃ hi tattvaprabuddhā yatayo vadanti // SkP_29.90 / kṣetre 'sminnivasanti ye sukṛtino bhaktāḥ sadā māṃ narāḥ paśyanto
kṣetre 'sminmunipuṃgavaḥ SkP_30.61f / kṣetre 'sminmokṣa m āpyate SkP_29.53d
kṣeptumaicchadvimohitaḥ SkP_13.35d / khaḍgamudgaradhāriṇe SkP_14.10d
khaḍgaṃ paraśureva ca SkP_4.9d / khaḍginyai ca namo namaḥ SkP_29.198d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.043):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600073 (0.049):
namo mekhaladhāriṇyai SkP_29.154c / namo mauñjīdharāya ca SkP_29.154d / namo yajñaśirohartre SkP_14.9c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599470 (0.050):
namaste 'stu sarasvatyai SkP_29.196a / namaste sparśayitre ca SkP_21.39c / namastriśūlahastāya SkP_21.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599434 (0.052):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600185 (0.054):
namo 'stu kālakālāya SkP_14.11a / namo 'stu taḍite caiva SkP_29.188a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.056):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600031 (0.056):
namo bhagavate caiva SkP_28.54c / namo bhasmāṅgarāgiṇe SkP_20.17b / namo bhīmāya senānye SkP_14.19a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.057):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599775 (0.058):
namaḥ samādhaye caiva SkP_29.205c / namaḥ sampadvirāgiṇe SkP_29.161b / namaḥ sarvagatāya ca SkP_20.13d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587295 (0.059):
aṭṭahāsānsṛjānaśca SkP_23.9c / aṇimāyai namaste 'stu SkP_29.194c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594237 (0.059):
jvālāmālāsahasrāya SkP_9.7a / jvālāyai ca namo namaḥ SkP_29.207d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599574 (0.059):
namaḥ khaṭvāṅgahastāya SkP_14.9a / namaḥ paṭṭisahastāya SkP_29.153a / namaḥ patnyai harasya ca SkP_29.210b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599978 (0.060):
namo daivatarūpebhyaḥ SkP_25.47c / namo dhanurdharāyai ca SkP_29.198c / namo dhaneśarūpebhyaḥ SkP_25.48c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1597843 (0.060):
dīrghamāyurubhāvapi SkP_20.49d / dīrghaveṇyai namo namaḥ SkP_29.201d / dīrgho vai tāvadeva ca SkP_23.17b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599966 (0.061):
namo daṃṣṭrākarālāya SkP_24.52a / namo devātidevāya SkP_21.18a / namo daivatanāthāya SkP_14.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599875 (0.061):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c / namaḥ somāya hemne ca SkP_29.103c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593775 (0.061):
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b / jaṭodāyāṃ mahātmanā SkP_22.29d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608227 (0.062):
lakṣyālakṣyaṃ tamīśvaram SkP_5.61d / laghimāyai namo namaḥ SkP_29.194d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613672 (0.062):
suraśatruniṣūdanaḥ SkP_23.4b / surasāyai namo namaḥ SkP_29.212b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599368 (0.063):
namaścandrārdhamaulaye SkP_29.156d / namaśca prabhaviṣṇave SkP_20.14d / namaścāpyaniketebhyo SkP_25.40c
khālityaṃ pracakāra ha SkP_13.36d / khinnā vivadamānāśca SkP_4.26c
khyātaṃ jagati dṛśyatām SkP_29.42d / khyātaṃ śivataḍāgaṃ tat SkP_7.25c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169695 (0.064):
sthāpitaṃ saṃgame cāsmin $ brahmaṇā liṅgamuttamam & / saṃgameśvaramityevaṃ % khyātaṃ jagati dṛśyatām // SkP_29.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179769 (0.064):
sthāpitaṃ saṃgame cāsmin brahmaṇā liṅgamuttamam / / saṃgameśvaramityevaṃ khyātaṃ jagati dṛśyatām // SkP_29.42 //
khyātaḥ sarvatra pūjitaḥ SkP_29.149d / khyātaḥ sarvasurāsuraiḥ SkP_29.44f
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932816 (0.028):
khyātaḥ kalmāṣapādo vai LiP_1,66.27a / khyātaḥ sarvasurāsuraiḥ LiP_1,92.91b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179802 (0.053):
madhyameśvara ityevaṃ khyātaḥ sarvasurāsuraiḥ // SkP_29.44 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171179 (0.055):
ekākṣipiṅgalo nāmnā % khyātaḥ sarvatra pūjitaḥ // SkP_29.149 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181253 (0.055):
ekākṣipiṅgalo nāmnā khyātaḥ sarvatra pūjitaḥ // SkP_29.149 //
khyātiśca paramā mune SkP_11.2b / khyāto bhavetsarvasurāsurāṇāṃ SkP_29.95c
gaṅgākālindisaṃgame SkP_1.3b / gaṅgādvāre 'tha puṣkare SkP_30.53b
gaṅgāyai sūtaye namaḥ SkP_29.191d / gaccha tvaṃ yatra rocate SkP_30.13d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592422 (0.051):
gaccha yatkiṃcidānīya SkP_17.17a / gaccha vā yatra rocate SkP_10.19d / gaccha vratavatāṃ vara SkP_19.6b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172605 (0.064):
uvāca niṣkrama kṣipraṃ % gaccha tvaṃ yatra rocate // SkP_30.13 // / tataḥ sa nirgatastyaktvā $ gṛhasambandhibāndhavān &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182681 (0.064):
uvāca niṣkrama kṣipraṃ gaccha tvaṃ yatra rocate // SkP_30.13 // / tataḥ sa nirgatastyaktvā gṛhasambandhibāndhavān /
gacchadhvaṃ śaraṇaṃ śīghram SkP_13.50a / gacchanti mama te lokaṃ SkP_27.40c
gaccha mukto 'si durmate SkP_18.15d / gaccha yatkiṃcidānīya SkP_17.17a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160928 (0.005):
dagdhena ca tvayā kiṃ me % gaccha mukto 'si durmate // SkP_18.15 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171004 (0.005):
dagdhena ca tvayā kiṃ me gaccha mukto 'si durmate // SkP_18.15 //
gaccha vā yatra rocate SkP_10.19d / gaccha vratavatāṃ vara SkP_19.6b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172605 (0.031):
uvāca niṣkrama kṣipraṃ % gaccha tvaṃ yatra rocate // SkP_30.13 // / tataḥ sa nirgatastyaktvā $ gṛhasambandhibāndhavān &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182681 (0.031):
uvāca niṣkrama kṣipraṃ gaccha tvaṃ yatra rocate // SkP_30.13 // / tataḥ sa nirgatastyaktvā gṛhasambandhibāndhavān /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592400 (0.051):
gaṅgāyai sūtaye namaḥ SkP_29.191d / gaccha tvaṃ yatra rocate SkP_30.13d
gacchaṃstiṣṭhannanuvrajan SkP_30.6b / gacchecca paramāṃ gatim SkP_3.1f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19161338 (0.059):
yāṃ śrutvā pāpakarmāpi gacchecca paramāṃ gatim // SkP_3.1 // / na nāstikāśraddadhāne śaṭhe cāpi kathaṃcana /
gaccheyaṃ dharmapatnītvaṃ SkP_10.24e / gacchopaśamamīśeti SkP_29.22c
gajāvetau ca pūjitau SkP_24.21b / gaṇakoṭiśataiḥ ṣaḍbhir SkP_23.44c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28933094 (0.061):
gaṇakoṭiśatairvṛtaḥ LiP_1,82.35b / gaṇakoṭyo gaṇeśvarāḥ LiP_1,103.13b
gaṇakoṭīśatavṛtaḥ SkP_23.40c / gaṇakoṭyā mahābalaḥ SkP_23.45b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591953 (0.026):
koṭībhirdaśabhiḥ sārdhaṃ SkP_23.13a / koṭīśatavṛtaṃ taṃ ca SkP_23.24c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609738 (0.047):
vṛtaḥ koṭīśatenaiva SkP_23.29a / vṛtaḥ samanudhāvata SkP_23.44d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605641 (0.060):
mahāgaṇapatiṃ vīraṃ SkP_23.24a / mahāgaṇādhipataye SkP_24.54a / mahāgrāha kṛtaṃ mayā SkP_12.50b
gaṇatvaṃ cātidurlabham SkP_29.19d / gaṇatvaṃ nityamavyayam SkP_21.50f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173338 (0.021):
icchāmyahaṃ taveśāna gaṇatvaṃ nityamavyayam // SkP_21.50 //
gaṇatvaṃ labhate dṛṣṭvā SkP_29.53c / gaṇatvaṃ samupāgataḥ SkP_30.1b
gaṇapaṃ so 'nvapaśyata SkP_23.24d / gaṇapaḥ śokanāśanaḥ SkP_26.28b
gaṇapaḥ samadṛśyata SkP_23.9f / gaṇapaḥ sumahābalaḥ SkP_23.37b
gaṇapā devasaṃmatāḥ SkP_24.27d / gaṇapānastuvattadā SkP_25.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.039):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609474 (0.045):
viviśuḥ sarvadāṅganāḥ SkP_29.235d / vivṛṣaistuṇavairapi SkP_23.67d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610125 (0.046):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592818 (0.047):
gāṇapatyaṃ sa labhate SkP_28.40e / gāṇapatyā gatistasya SkP_29.38c / gādheyasya tataḥ sā tu SkP_19.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614021 (0.050):
so 'śvamedhāvabhṛthavat SkP_25.54c / so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c / saudāmanyai namo namaḥ SkP_29.188b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.052):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595109 (0.054):
tathāśvinau devabhiṣagvarau tu SkP_13.18a / tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1607355 (0.054):
yuddhena mahatā tathā SkP_2.22b / yuddheṣu cāpratidvandvī SkP_6.11c / yuyujāte vareṇa ha SkP_20.2d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.057):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165141 (0.057):
samantānninyuravyagrā % gaṇapā devasaṃmatāḥ // SkP_24.27 // / tato diśaḥ samudrāśca $ varuṇaḥ sadhaneśvaraḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175218 (0.057):
samantānninyuravyagrā gaṇapā devasaṃmatāḥ // SkP_24.27 // / tato diśaḥ samudrāśca varuṇaḥ sadhaneśvaraḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591734 (0.058):
kṛttivāsā hyavāsā vā SkP_26.17a / kṛttivāsebhya eva ca SkP_25.44b / kṛtyaṃ suravareśvara SkP_26.19b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611126 (0.058):
sakalabhuvanabhartā lokanāthastadānīṃ SkP_30.43a / sakalāyākalāya ca SkP_29.108b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605032 (0.058):
maṇḍalasthaṃ mahādevam SkP_5.45c / maṇḍūkākṣa nikumbho 'haṃ SkP_26.28a / maṇḍūkākṣāya rūpaṃ ca SkP_26.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606345 (0.058):
mūlaṃ bhūrloka ucyate SkP_10.32d / mṛkaṇḍvai mārdabāhvai ca SkP_29.211c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.059):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604426 (0.059):
bhajante sarvato 'bhyetya SkP_29.78c / bhadradohamiti khyātaṃ SkP_29.21c / bhadreśvara tathaiva ca SkP_29.83d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598112 (0.061):
devataiḥ saha nityaśaḥ SkP_28.13d / devatvaṃ no vimārgeyur SkP_30.11c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587617 (0.062):
adrikāmapsaraḥśreṣṭhāṃ SkP_19.11c / adhikaṃ samameva vā SkP_19.6d / adhiṣṭhātre pracodine SkP_3.15b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611405 (0.063):
sattraṃ mahatsamāsadhvaṃ SkP_4.36a / sattrāṇyājahrire tadā SkP_8.5b
gaṇapānāṃ sureśānāṃ SkP_23.10c / gaṇapānpracakāra ha SkP_11.16d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614450 (0.053):
sraṣṭre sarvasureśānāṃ SkP_20.10c / srutānyoghavatī nadī SkP_22.22b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594365 (0.055):
tataste ṛṣayaḥ sarve SkP_8.16a / tataste gaṇapāḥ sarve SkP_7.20a / tataste gaṇapāḥ sarve SkP_25.56a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595111 (0.064):
tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b / tathā sarvasurārcita SkP_29.13f
gaṇapāḥ sarva eva te SkP_24.11b / gaṇapebhyastathā cānyān SkP_24.44e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614021 (0.050):
so 'śvamedhāvabhṛthavat SkP_25.54c / so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594365 (0.055):
tataste ṛṣayaḥ sarve SkP_8.16a / tataste gaṇapāḥ sarve SkP_7.20a / tataste gaṇapāḥ sarve SkP_25.56a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.062):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
gaṇapo devadevasya SkP_23.19c / gaṇapo 'sau prayacchati SkP_26.50d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614020 (0.061):
so 'śvamedhāvabhṛthavat SkP_25.54c / so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611961 (0.064):
samupāśritya saṃsthitā SkP_12.3d / sa me gaṇapatirbhavet SkP_22.32d
gaṇapo 'sya bhaviṣyati SkP_25.22f / gaṇādhipāśca sarve te SkP_24.46c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611961 (0.064):
samupāśritya saṃsthitā SkP_12.3d / sa me gaṇapatirbhavet SkP_22.32d
gaṇādhyakṣā mudā yutāḥ SkP_23.5b / gaṇānāmagrataḥ prabhuḥ SkP_7.14d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163941 (0.050):
prāṅmukhaḥ sa gaṇeśānām % āhvānamakarottadā // SkP_23.4 // / tataḥ sahasraśastatra $ gaṇādhyakṣā mudā yutāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174017 (0.050):
prāṅmukhaḥ sa gaṇeśānām āhvānamakarottadā // SkP_23.4 // / tataḥ sahasraśastatra gaṇādhyakṣā mudā yutāḥ /
gaṇānāmāgamaścaiva SkP_2.21c / gaṇānāvāhayiṣyāmi SkP_23.2c
gaṇānāṃ citrarūpāṇāṃ SkP_23.13c / gaṇānāṃ darśanaṃ caiva SkP_2.10c
gaṇānāṃ pataye caiva SkP_24.51a / gaṇāngaṇapatirbhavaḥ SkP_24.6d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164874 (0.063):
uvāca devaḥ sampūjya % gaṇāngaṇapatirbhavaḥ // SkP_24.6 // / deva uvāca
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174951 (0.063):
uvāca devaḥ sampūjya gaṇāngaṇapatirbhavaḥ // SkP_24.6 // / deva uvāca
gaṇānsarvānpinākinaḥ SkP_7.18d / gaṇāścāsya tato 'bhyetya SkP_25.27a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165982 (0.025):
ūcaturmuditau devau % snuṣāṃ tāṃ varavarṇinīm // SkP_25.26 // / gaṇāścāsya tato 'bhyetya $ sarve devapriyepsayā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176058 (0.025):
ūcaturmuditau devau snuṣāṃ tāṃ varavarṇinīm // SkP_25.26 // / gaṇāścāsya tato 'bhyetya sarve devapriyepsayā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153674 (0.058):
samprekṣyāha gaṇādhyakṣo % gaṇānsarvānpinākinaḥ // SkP_7.18 // / daityo 'yaṃ gaṇapā duṣṭas $ trailokyasurakaṇṭakaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163753 (0.063):
samprekṣyāha gaṇādhyakṣo gaṇānsarvānpinākinaḥ // SkP_7.18 // / daityo 'yaṃ gaṇapā duṣṭas trailokyasurakaṇṭakaḥ /
gaṇāḥ sarve mahātmanaḥ SkP_7.15b / gaṇeśatvamavāpa ha SkP_30.59d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28933237 (0.029):
gaṇendrāmbhojagarbhendra LiP_1,82.22c / gaṇeśatvamavāpa ha LiP_1,92.57d / gaṇeśatvaṃ tathaiva ca LiP_1,43.52b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165982 (0.053):
ūcaturmuditau devau % snuṣāṃ tāṃ varavarṇinīm // SkP_25.26 // / gaṇāścāsya tato 'bhyetya $ sarve devapriyepsayā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176058 (0.053):
ūcaturmuditau devau snuṣāṃ tāṃ varavarṇinīm // SkP_25.26 // / gaṇāścāsya tato 'bhyetya sarve devapriyepsayā /
gaṇeśatvaṃ sa piṅgalaḥ SkP_30.3b / gaṇeśasya mahāsattvaḥ SkP_26.34c
gaṇeśasyāgrato nṛpaḥ SkP_26.51d / gaṇeśaṃ prāpya śobhanā SkP_26.41b
gaṇeśānaṃ mahābhāgaṃ SkP_27.8a / gaṇeśānāṃ tathaiva ca SkP_23.3b / gaṇeśairvividhākārair SkP_26.3c
gaṇeśairvividhaiḥ śubhaiḥ SkP_26.15b / gaṇeśaiḥ saha modate SkP_27.17d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167614 (0.060):
sa me puraṃ samāsādya % gaṇeśaiḥ saha modate // SkP_27.17 // / yo me puṇyaphalaṃ dadyād $ ātmanā pūrvamārjitam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177690 (0.060):
sa me puraṃ samāsādya gaṇeśaiḥ saha modate // SkP_27.17 // / yo me puṇyaphalaṃ dadyād ātmanā pūrvamārjitam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587837 (0.064):
anyeṣāṃ svasti sarvatra SkP_18.32e / anyaiśca vividhaiḥ śubhaiḥ SkP_23.65b
gaṇeśvara nikumbha tvaṃ SkP_26.21a / gaṇeśvaraṃ tvamapyenam SkP_26.40c
gaṇaiḥ sarvaiśca sahito SkP_29.238c / gaṇo vā tvaṃ piśāco vā SkP_26.54a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612788 (0.050):
sarve sabrahmakāḥ surāḥ SkP_9.1b / sarvairdevagaṇaiḥ sārdhaṃ SkP_8.24c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611110 (0.053):
sa evaṃ gaṇapaiḥ sarvaiḥ SkP_25.35a / sa evaṃ stūyamānaśca SkP_29.114a / sa eṣa pratinandaya SkP_20.32d
gaṇau te paricārakau SkP_31.13b / gatā eva paraṃ mokṣaṃ SkP_30.69c
gatijñau sarvadehinām SkP_20.49b / gatimiṣṭāṃ prayacchati SkP_29.166d
gatirāgatireva ca SkP_25.29b / gatiṃ cānuttamāṃ punaḥ SkP_26.30d
gate ca devanāthe 'tha SkP_7.35a / gate tasminmahādeve SkP_5.65c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609275 (0.044):
vipāśā sābhavattataḥ SkP_18.5d / vipratvaṃ gādhije gate SkP_19.15b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587380 (0.046):
atha kāle gate vyāsa SkP_10.13a / atha kāle 'timahati SkP_16.14a / atha kālena mahatā SkP_4.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.056):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595906 (0.058):
tasmiñchivapure ramye SkP_13.66a / tasminkāle narādhipaḥ SkP_17.14b / tasmingate mahādeve SkP_16.13a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160261 (0.061):
jagāma sahasā yogī % adṛśyatvamatidyutiḥ // SkP_16.12 // / tasmingate mahādeve $ śaktistava pitāmahaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170337 (0.061):
jagāma sahasā yogī adṛśyatvamatidyutiḥ // SkP_16.12 // / tasmingate mahādeve śaktistava pitāmahaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.061):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28933454 (0.063):
gatiḥ śrautaṃ smṛtis tathā LiP_1,75.11d / gate deve triyaṃbake LiP_1,107.2b / gate 'nte brahmaṇo mama LiP_1,17.8b
gate tasminmaheṣvāse SkP_20.26a / gate 'tha divase tāta SkP_17.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170462 (0.054):
nājñāpayattadā sūdaṃ tasyārthe munisattama // SkP_17.5 // / gate 'tha divase tāta saṃsmṛtya prayatātmavān /
gate niśācare rājā SkP_18.17a / gatyāyai gataye caiva SkP_29.191a
gatvā devamuvāca ha SkP_26.10b / gatvā niśi mahārājam SkP_17.12c
gatvā pitaramabravīt SkP_10.14d / gatvā yācasva pitaraṃ SkP_12.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156264 (0.047):
tau prabhū mama dāne vai % kanyāhaṃ dvijapuṃgava // SkP_12.8 // / gatvā yācasva pitaraṃ $ mama śailendramavyayam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166343 (0.047):
tau prabhū mama dāne vai kanyāhaṃ dvijapuṃgava // SkP_12.8 // / gatvā yācasva pitaraṃ mama śailendramavyayam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16795176 (0.050):
gatvā yamapurīṃ hariḥ BrP_194.30b / gatvā yācasva pitaraṃ BrP_35.10a / gatvā vārāṇasīṃ purīm BrP_228.120d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155151 (0.056):
satī jñātvā tu tatsarvaṃ % gatvā pitaramabravīt // SkP_10.14 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165231 (0.056):
satī jñātvā tu tatsarvaṃ gatvā pitaramabravīt // SkP_10.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26761235 (0.063):
sa prabhur mama dāne vai % kanyāhaṃ dvijapuṃgava // BrP_35.9 // / gatvā yācasva pitaraṃ $ mama śailendram avyayam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11032564 (0.063):
sa prabhur mama dāne vai kanyāhaṃ dvijapuṃgava // BrP_35.9 // / gatvā yācasva pitaraṃ mama śailendram avyayam /
gatvāvadaddivodāsam SkP_26.31c / gatvā vārāṇasīṃ śubhām SkP_26.21b
gadādharo 'sau tvaritaṃ sametaḥ SkP_13.17d / gadine khaḍgine caiva SkP_21.24a
gandhamāghrāti śaṃkaraḥ SkP_28.31b / gandhamāghrāya mārutaḥ SkP_13.67d
gandharvayakṣoragakiṃnarāśca SkP_13.22d / gandharvayakṣoragasiddhasaṃghaiḥ SkP_29.89c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16795524 (0.019):
gandharvayakṣāmaraseviteṣu BrP_38.17c / gandharvayakṣoragakiṃnarāś ca BrP_36.23b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157440 (0.030):
ājagmurāruhya vimānapṛṣṭhaṃ % gandharvayakṣoragakiṃnarāśca // SkP_13.22 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167518 (0.030):
ājagmurāruhya vimānapṛṣṭhaṃ gandharvayakṣoragakiṃnarāśca // SkP_13.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033795 (0.030):
ājagmur āruhya vimānapṛṣṭhaṃ BrP_36.23a / gandharvayakṣoragakiṃnarāś ca BrP_36.23b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170335 (0.036):
brahmārkavaiśvānaraśakracandrair $ jaleśavittādhipavāyubhiśca & / gandharvayakṣoragasiddhasaṃghaiḥ % sārdhaṃ sadā sevitametadagryam //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180409 (0.036):
brahmārkavaiśvānaraśakracandrair jaleśavittādhipavāyubhiśca / / gandharvayakṣoragasiddhasaṃghaiḥ sārdhaṃ sadā sevitametadagryam //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3687023 (0.037):
surasiddhasaṃghairgandharvakinnaramahoraganāgayakṣaiḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4344369 (0.038):
sayakṣoragagandharvāḥ sakiṃnaramahoragāḥ | *HV_11.33*236:2 |
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592745 (0.041):
gandharvāpsarasaḥ sarve SkP_13.69a / gandharvoragarakṣasām SkP_4.31d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465495 (0.041):
sayakṣoragagandharvāḥ *HV_11.33*236:2a / sayakṣoragacāraṇān HV_32.11d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13860730 (0.041):
sayakṣoragagandharvāḥ HV_11.33*236:2a / sayakṣoragacāraṇān HV_32.11d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13765967 (0.042):
gandharvo nāradas tathā HV_23.148b / gandharvoragayakṣāṇāṃ HV_44.5c / gandharvoragarakṣasām HV_1.2b
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14945691 (0.043):
yakṣagandharvakiṃnarāḥ MatsP_153.31d / yakṣagandharvakiṃnarāḥ MatsP_154.434b
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26312384 (0.045):
13,110.137d@011_0145 devadānavagandharvayakṣarākṣasakiṃnarāḥ / 13,110.137d@011_0146 yan na jānanti ko hy eṣa kuto vā bhagavān iti
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830004 (0.046):
yakṣagandharvarākṣasāḥ HV_13.42b / yakṣagandharvaśālinī HV_37.19d
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1519609 (0.046):
08,064.001a tad devanāgāsurasiddhasaṃghair; gandharvayakṣāpsarasāṃ ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19984579 (0.047):
04,051.003c sahopāyāt tadā rājan viśvāśvimarutāṃ gaṇaiḥ / 04,051.004a tad devayakṣagandharvamahoragasamākulam
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601792 (0.048):
yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13829996 (0.049):
yakṣagandharvapatagāḥ HV_37.45c / yakṣagandharvapatibhiḥ HV_47.17a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16282001 (0.050):
devagandharvakiṃnarāḥ HV_App.I,31.3282b / devagandharvageyāni HV_App.I,29F.208a
gandharvarājaḥ sa ca cārurūpī SkP_13.21a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157409 (0.0):
varānurūpaṃ pravidhāya veṣaṃ % vṛndaṃ samāgātpurataḥ surāṇām // SkP_13.20 / gandharvarājaḥ sa ca cārurūpī $ divyaṅgamo divyavimānacārī &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167487 (0.0):
varānurūpaṃ pravidhāya veṣaṃ vṛndaṃ samāgātpurataḥ surāṇām // SkP_13.20 // / gandharvarājaḥ sa ca cārurūpī divyaṅgamo divyavimānacārī /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16795533 (0.039):
gandharvarājasya sutā BrP_107.22a / gandharvarājaḥ sa ca cārurūpī BrP_36.21c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033758 (0.039):
vṛndaṃ samāgāt purataḥ surāṇām BrP_36.21b / gandharvarājaḥ sa ca cārurūpī BrP_36.21c
gandharvavidyādharacāraṇaiśca SkP_4.41c / gandharvasaṃghaiśca sugītaśabdaiḥ SkP_13.26b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157510 (0.045):
tataḥ pranṛttābhirathāpsarobhir $ gandharvasaṃghaiśca sugītaśabdaiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167588 (0.045):
tataḥ pranṛttābhirathāpsarobhir gandharvasaṃghaiśca sugītaśabdaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16842452 (0.056):
devagandharvakiṃnaraiḥ BrP_106.24b / devagandharvacāraṇaiḥ BrP_65.19d
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1519609 (0.060):
08,064.001a tad devanāgāsurasiddhasaṃghair; gandharvayakṣāpsarasāṃ ca / saṃghaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19619754 (0.062):
01,064.012d*0579_01 siddhacāraṇasaṃghaiś ca gandharvāpsarasāṃ gaṇaiḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28933771 (0.062):
gandharvaiḥ siddhacāraṇaiḥ LiP_1,81.3d / gandharvoragarakṣasām LiP_1,63.1b
gandharvasaṃghaiḥ sahito 'psarobhiḥ SkP_13.21c / gandharvāpsarasaścaiva SkP_24.30a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16795559 (0.020):
gandharvaviṣayāṃs tathā BrP_240.6b / gandharvasaṃghaiḥ sahito 'psarobhiḥ BrP_36.22a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033770 (0.041):
divyāṅgado divyavimānacārī BrP_36.21d / gandharvasaṃghaiḥ sahito 'psarobhiḥ BrP_36.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157510 (0.052):
varārthamājagmurato vimūḍhā % īśena yasmādvṛḍitāḥ kṛtāste // SkP_13.25 // / tataḥ pranṛttābhirathāpsarobhir $ gandharvasaṃghaiśca sugītaśabdaiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167588 (0.052):
varārthamājagmurato vimūḍhā īśena yasmādvṛḍitāḥ kṛtāste // SkP_13.25 // / tataḥ pranṛttābhirathāpsarobhir gandharvasaṃghaiśca sugītaśabdaiḥ /
gandharvāpsarasaḥ sarve SkP_13.69a / gandharvoragarakṣasām SkP_4.31d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16795627 (0.022):
gandharvāpsarasaḥ sarvāḥ BrP_42.38c / gandharvāpsarasaḥ sarve BrP_36.66a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28933736 (0.034):
gandharvā dvādaśottamāḥ LiP_1,55.42b / gandharvāpsarasaścaiva LiP_1,55.19c / gandharvāpsarasaścaiva LiP_1,55.68a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16213390 (0.034):
gandharvān amitaujasaḥ HV_3.93b / gandharvāpsarasaś caiva HV_App.I,30.171a / gandharvāpsarasaś caiva HV_2.48c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13765916 (0.034):
gandharvān amitaujasaḥ HV_3.93b / gandharvāpsarasaś caiva HV_2.48c / gandharvāpsarasaś caiva HV_43.68e
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16795635 (0.038):
gandharvāpsarasaḥ sarve BrP_36.66a / gandharvāpsarasaḥ siddhā BrP_47.94a / gandharvāpsarasaḥ siddhāḥ BrP_21.24c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592711 (0.041):
gandhamāghrāya mārutaḥ SkP_13.67d / gandharvayakṣoragakiṃnarāśca SkP_13.22d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523398 (0.059):
gandharvā guhyakā yakṣā Mn_12.47a / gandharvāpsaraso 'surān Mn_1.37b / gandharvoragarakṣasām Mn_3.196[186M]b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25021244 (0.059):
gandharvān abravīt tadā HV_App.I,6.14**6:1b / gandharvāpsarasaś caiva HV_App.I,30.171a / gandharvāpsarasāṃ gaṇāḥ HV_App.I,24.158b
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23406937 (0.060):
tadā calati bhūr eṣā % sādritoyā sakānanā // ViP_2,5.23 // / gandharvāpsarasaḥ siddhāḥ $ kiṃnaroragacāraṇāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5113600 (0.060):
tadā calati bhūr eṣā sādritoyā sakānanā // ViP_2,5.23 // / gandharvāpsarasaḥ siddhāḥ kiṃnaroragacāraṇāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10126858 (0.064):
tadā calati bhūreṣā sābdhitoyā sakānanā // ViP_2,5.23 // / gandharvāpsarasaḥ siddhāḥ kinnaroragacāraṇāḥ /
gandhavadbhiśca kusumair SkP_29.7a / gandhāndivyāṃstathaiva ca SkP_24.47b
gandhāśca daśasāhasrā SkP_27.24c / gandhodakaṃ pañcaśataṃ SkP_27.25c
gambhīrāṃ madhurāṃ yuktām SkP_5.56c / garjatpayodasthagitendubimbā SkP_13.80a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158269 (0.0):
vikampayantī pavanairmanoharaiḥ % surāṅganānāmalakāvalīḥ śubhāḥ // / SkP_13.79 // / garjatpayodasthagitendubimbā $ navāmbusekodgatacārudūrvā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168346 (0.0):
vikampayantī pavanairmanoharaiḥ surāṅganānāmalakāvalīḥ śubhāḥ // SkP_13.79 / garjatpayodasthagitendubimbā navāmbusekodgatacārudūrvā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11034561 (0.024):
surāṅganānām alakāvalīḥ śubhāḥ BrP_36.76d / garjatpayodasthagitendubimbā BrP_36.77a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16796148 (0.031):
gargo matimatāṃ śreṣṭho BrP_184.30c / garjatpayodasthagitendubimbā BrP_36.77a
gartāyāṃ vīraṇastambe SkP_11.9a / gartāyāṃ sa pitṝndvijaḥ SkP_20.6b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155662 (0.060):
viveśa taṃ tadā deśaṃ % sā gartā yatra bhūdhara // SkP_11.8 // / gartāyāṃ vīraṇastambe $ lambamānāṃstadā munīn &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165742 (0.060):
viveśa taṃ tadā deśaṃ sā gartā yatra bhūdhara // SkP_11.8 // / gartāyāṃ vīraṇastambe lambamānāṃstadā munīn /
gartārūpaṃ samāsthitaḥ SkP_11.12b / gartāsthāne śṛṇomyaham SkP_11.6b
garhitā sādhubhiḥ sadā SkP_30.10b / gavāṃ vatsaiḥ svayaṃbhuvaiḥ SkP_29.9b
gāṇapatyapadāttasmād SkP_29.54a / gāṇapatyaṃ tathākṣayam SkP_31.9b
gāṇapatyaṃ sa labhate SkP_28.11a / gāṇapatyaṃ sa labhate SkP_28.26c
gāṇapatyaṃ sa labhate SkP_28.40e / gāṇapatyā gatistasya SkP_29.38c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610126 (0.034):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.038):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592500 (0.047):
gaṇapā devasaṃmatāḥ SkP_24.27d / gaṇapānastuvattadā SkP_25.39d / gaṇapānāṃ sureśānāṃ SkP_23.10c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.050):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605032 (0.052):
maṇḍalasthaṃ mahādevam SkP_5.45c / maṇḍūkākṣa nikumbho 'haṃ SkP_26.28a / maṇḍūkākṣāya rūpaṃ ca SkP_26.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587618 (0.055):
adhikaṃ samameva vā SkP_19.6d / adhiṣṭhātre pracodine SkP_3.15b / adhīyānasya caivāyaṃ SkP_18.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595108 (0.056):
tathāśvinau devabhiṣagvarau tu SkP_13.18a / tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.058):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614021 (0.060):
so 'śvamedhāvabhṛthavat SkP_25.54c / so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c / saudāmanyai namo namaḥ SkP_29.188b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595125 (0.061):
tathā sumbhanisumbhayoḥ SkP_29.196d / tathā surataye namaḥ SkP_29.211d / tatheti so 'pyanujñātaś SkP_26.33a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.062):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588174 (0.062):
ayaṃ somo 'bhiṣūyatām SkP_8.21d / ayaṃ hi tava saṃmoho SkP_5.27e / ayācatkaruṇāyatī SkP_15.8d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.063):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
gādheyasya tataḥ sā tu SkP_19.20a / gāndharvaṃ śabdalakṣaṇam SkP_20.35d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.047):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.051):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.055):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.055):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.058):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587618 (0.060):
adhikaṃ samameva vā SkP_19.6d / adhiṣṭhātre pracodine SkP_3.15b / adhīyānasya caivāyaṃ SkP_18.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610124 (0.060):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601170 (0.060):
naigameṣasya caiva hi SkP_29.200b / naitadevamiti prabhuḥ SkP_5.31d / nainaṃ budhyata śaṃkaram SkP_13.47b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604426 (0.062):
bhajante sarvato 'bhyetya SkP_29.78c / bhadradohamiti khyātaṃ SkP_29.21c / bhadreśvara tathaiva ca SkP_29.83d
gāyati daivataviprasamakṣam SkP_14.29b / gāyate nṛtyate 'pi ca SkP_21.47b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16796676 (0.058):
gāyatā viṣṇugītikām BrP_228.61d / gāyati daivataviprasamakṣam BrP_37.29b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11035836 (0.058):
yas tu harotsavam adbhutam enaṃ BrP_37.29a / gāyati daivataviprasamakṣam BrP_37.29b
gāyatrī vedabhāvinī SkP_8.17b / gāyatrīṃ vedabhāvinīm SkP_8.16d
gāyantaśca dravantaśca SkP_23.63a / gāyanti triguṇānvitam SkP_3.26d
gāyanti hṛṣitāḥ sarvā SkP_13.72c / gārdabhaṃ vāpyathauṣṭraṃ vā SkP_17.17c
gāvastāḥ somapārśvagāḥ SkP_29.10b / gāvaḥ pūrvamimā devi SkP_29.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169229 (0.053):
tato mayordhvaṃ dṛṣṭāstu $ gāvastāḥ somapārśvagāḥ & / tatastāḥ prekṣitāstatra % mayā gāvastadābhavan \
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179304 (0.053):
tato mayordhvaṃ dṛṣṭāstu gāvastāḥ somapārśvagāḥ / / tatastāḥ prekṣitāstatra mayā gāvastadābhavan /
giriko meghanādaśca SkP_23.58a / giriduhitṛvivāhe prāvṛḍāgādvibhūtyai SkP_13.82d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158324 (0.0):
surabhikusumareṇukḷptasarvāṅgaśobhā % giriduhitṛvivāhe prāvṛḍāgādvibhūtyai
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168401 (0.0):
surabhikusumareṇukḷptasarvāṅgaśobhā giriduhitṛvivāhe prāvṛḍāgādvibhūtyai
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16797000 (0.064):
giriṇā pādapena vā BrP_213.54d / giriduhitṛvivāhe prāvṛḍ āvirbabhūva BrP_36.79d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11034621 (0.064):
surabhikusumareṇukḹptasarvāṅgaśobhā BrP_36.79c / giriduhitṛvivāhe prāvṛḍ āvirbabhūva BrP_36.79d
girirājñaḥ pitāmahaḥ SkP_13.62b / girīndratanayā patim SkP_27.2d
girīndratanayāṃ vacaḥ SkP_29.142d / gire 'tha smṛtaye namaḥ SkP_29.195d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171785 (0.053):
saṃjñāyai ca namaste 'stu % gire 'tha smṛtaye namaḥ // SkP_29.195 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181858 (0.053):
saṃjñāyai ca namaste 'stu gire 'tha smṛtaye namaḥ // SkP_29.195 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167403 (0.055):
sarvalokapatiṃ prāha % girīndratanayā patim // SkP_27.2 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177479 (0.055):
sarvalokapatiṃ prāha girīndratanayā patim // SkP_27.2 //
girau vavṛdhire phullāḥ SkP_13.115c / gītanṛttaṃ tathāpare SkP_26.37f
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16797126 (0.055):
girau vavṛdhire phullāḥ BrP_36.113c / gītanṛtyais tathā vādyair BrP_68.26a
gītā purāṇe prakṛtiḥ parārthā SkP_13.24d
guṇavānaguṇeṣvapi SkP_25.38b / guṇānāṃ vṛttidāya ca SkP_14.23d
guṇināṃ śāntidāya ca SkP_3.16b / guṇaiḥ sarvairalaṃkṛtam SkP_11.21b
guruputrasya dhīmataḥ SkP_17.7b / guruśuśrūṣaṇasya ca SkP_2.19d
guruśuśrūṣaṇe bhāvaṃ SkP_20.47c / gurūnvāpyavamanyate SkP_20.44b
gulmāntaraprasṛtabhītamṛgīsamūham SkP_30.39c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173074 (1.192):
puṣpotkarānilavighūrṇitapādapāgram $ agre surebhavinipātitavaṃśagulmam & / gulmāntaraprasṛtabhītamṛgīsamūham % ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183151 (1.192):
puṣpotkarānilavighūrṇitapādapāgram agre surebhavinipātitavaṃśagulmam / / gulmāntaraprasṛtabhītamṛgīsamūham ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355343 (0.052):
gulmāntaraprasabhabhītamṛgīsamūhaṃ % vāteritaṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28934626 (0.052):
gulmāntaraprasabhabhītamṛgīsamūhaṃ LiP_1,92.28c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249106 (0.052):
gulmāntaraprasabhabhītamṛgīsamūhaṃ vāteritaṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ //
guhyakā vata yūyaṃ vai SkP_30.8c / guhyakāḥ khecarāścānye SkP_13.69c
guhyametatparaṃ devi SkP_28.23a / guhyametanmama priye SkP_28.64d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179054 (0.035):
so 'cyutaṃ sthānamāpnoti matprasādānna saṃśayaḥ // SkP_28.64 // / idaṃ ca paramaṃ guhyaṃ yo me devi nivedayet /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592980 (0.052):
guhyaṃ cānyadidaṃ śṛṇu SkP_29.51d / guhyaṃ caitadudāhṛtam SkP_29.86b / guhyaṃ caitanmamepsitam SkP_27.27d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168358 (0.060):
kurvantyarghe hi sāṃnidhyaṃ % tebhyastadviddhi niḥsṛtam // SkP_28.22 // / guhyametatparaṃ devi $ yo vetti sa mahātapāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178433 (0.060):
kurvantyarghe hi sāṃnidhyaṃ tebhyastadviddhi niḥsṛtam // SkP_28.22 // / guhyametatparaṃ devi yo vetti sa mahātapāḥ /
guhyametanmayeritam SkP_28.42d / guhyaṃ kṣetraṃ mama smṛtam SkP_29.29d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168656 (0.036):
sarve te tvanmayā devi % guhyametanmayeritam // SkP_28.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178731 (0.036):
sarve te tvanmayā devi guhyametanmayeritam // SkP_28.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589239 (0.041):
idameva mahatsmṛtam SkP_30.54d / idaṃ guhyatamaṃ kṣetraṃ SkP_30.46a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169513 (0.043):
tasmātsvarlīna ityevaṃ % guhyaṃ kṣetraṃ mama smṛtam // SkP_29.29 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179587 (0.043):
tasmātsvarlīna ityevaṃ guhyaṃ kṣetraṃ mama smṛtam // SkP_29.29 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592297 (0.053):
kṣetrasyāsya mahatphalam SkP_30.71b / kṣetraṃ guhyatamaṃ mama SkP_29.92d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605458 (0.064):
mayā gāvastadābhavan SkP_29.10d / mayā te guhyamuttamam SkP_30.71d / mayā dattāni tasyāśu SkP_4.9a
guhyaṃ cānyadidaṃ śṛṇu SkP_29.51d / guhyaṃ caitadudāhṛtam SkP_29.86b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28934694 (0.042):
guhyamanyanna vidyate LiP_1,20.76b / guhyaṃ cānyadidaṃ śṛṇu LiP_1,92.99b / guhyaṃ caitatprakīrtitam LiP_1,23.6b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592956 (0.052):
guhyakāḥ khecarāścānye SkP_13.69c / guhyametatparaṃ devi SkP_28.23a / guhyametanmama priye SkP_28.64d
guhyaṃ caitanmamepsitam SkP_27.27d / guhyaṃ devātidevasya SkP_7.28e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592956 (0.061):
guhyakāḥ khecarāścānye SkP_13.69c / guhyametatparaṃ devi SkP_28.23a / guhyametanmama priye SkP_28.64d
guhyaṃ vedārthasaṃmitam SkP_5.66b / guhyaṃ sadā kṣetramidaṃ supuṇyam SkP_29.90b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170348 (0.061):
sthānaṃ mamedaṃ himaśailaputri $ guhyaṃ sadā kṣetramidaṃ supuṇyam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180422 (0.061):
sthānaṃ mamedaṃ himaśailaputri guhyaṃ sadā kṣetramidaṃ supuṇyam /
guhyāguhyāya vai sadā SkP_28.54d / guhyādguhyataraṃ mahat SkP_30.51b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599456 (0.056):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168825 (0.057):
namo bhagavate caiva % guhyāguhyāya vai sadā // SkP_28.54 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178900 (0.057):
namo bhagavate caiva guhyāguhyāya vai sadā // SkP_28.54 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612558 (0.063):
sarvaśrutimayaṃ brahma SkP_7.5c / sarvasampralaye caiva SkP_28.43c / sarvasiddhāntavedibhiḥ SkP_30.57b
guhyā ye ca mahābalāḥ SkP_23.62b / gṛkpādapadagāminī SkP_5.11b
gṛhasambandhibāndhavān SkP_30.14b / gṛhasthasādhave nityaṃ SkP_14.15a
gṛhaṃ gatāhaṃ deveśa SkP_26.13a / gṛhaṃ śivapure 'kṣayam SkP_27.12d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16798196 (0.044):
gṛhaṃ gatāsmi deveśa BrP_38.32a / gṛhaṃ gṛhītvā gacchasva BrP_228.138c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2167545 (0.060):
vidadhāmyarjunaṃ tasya % gṛhaṃ śivapure 'kṣayam // SkP_27.12 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19177621 (0.060):
vidadhāmyarjunaṃ tasya gṛhaṃ śivapure 'kṣayam // SkP_27.12 //
gṛhāṇa cemāṃ śibikāṃ SkP_29.170a / gṛhāṇa tapa etacca SkP_12.53a
gṛhāṇāyudhametatte SkP_29.171c / gṛhānabhyāgamattadā SkP_26.62d
gṛhānsvānāviśatprabhuḥ SkP_29.238d / gṛhāṃśca me sapatnīkāḥ SkP_10.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172387 (0.025):
gaṇaiḥ sarvaiśca sahito % gṛhānsvānāviśatprabhuḥ // SkP_29.238 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182462 (0.025):
gaṇaiḥ sarvaiśca sahito gṛhānsvānāviśatprabhuḥ // SkP_29.238 //
gṛhiṇo liṅgino vāpi SkP_30.66c / gṛhītvā cāśanīhāsaṃ SkP_23.21a
gṛhītvā cāśramaṃ svena SkP_20.34c / gṛhītvā somamāgatā SkP_8.21b
gṛhītvā stabakaṃ sā tu SkP_12.20a / gṛhītvā hāranirmalam SkP_22.15b
gokanyābhiḥ sa pūjyate SkP_28.21d / gokarṇe ca tathā hyubhau SkP_29.83b
gokṣīradhārā iva saṃnipetuḥ SkP_13.98d / gocarmadvayasāṃ vāpi SkP_27.17a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158555 (0.051):
prāleyadhārāḥ śaśipādagaurā % gokṣīradhārā iva saṃnipetuḥ // SkP_13.98 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168631 (0.051):
prāleyadhārāḥ śaśipādagaurā gokṣīradhārā iva saṃnipetuḥ // SkP_13.98 //
godhenūnāṃ gaṇeśvara SkP_26.43d / goprekṣaka iti khyātaḥ SkP_29.14c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614777 (0.064):
harikeśa iti khyāto SkP_30.4c / harikeśaṃ vṛṣadhvajaḥ SkP_31.4b / hariberamayīṃ yo me SkP_28.14a
goprekṣaṃ savṛṣadhvajam SkP_29.58d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169919 (0.0):
hiraṇyagarbhamīśānaṃ % goprekṣaṃ savṛṣadhvajam // SkP_29.58 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179993 (0.0):
hiraṇyagarbhamīśānaṃ goprekṣaṃ savṛṣadhvajam // SkP_29.58 //
goprekṣeśvaramāgatya SkP_29.15a / gomāyuvadhaśaṅkitāḥ SkP_29.48d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169919 (0.031):
hiraṇyagarbhamīśānaṃ % goprekṣaṃ savṛṣadhvajam // SkP_29.58 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179993 (0.031):
hiraṇyagarbhamīśānaṃ goprekṣaṃ savṛṣadhvajam // SkP_29.58 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169308 (0.041):
goprekṣaka iti khyātaḥ % saṃstutaḥ sarvadevataiḥ // SkP_29.14 // / goprekṣeśvaramāgatya $ dṛṣṭvā cārcya ca mānavaḥ &
govṛṣavāhamameyaguṇaughaṃ SkP_10.39c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155520 (0.0):
govṛṣavāhamameyaguṇaughaṃ % satatamihenduvahaṃ praṇatāḥ smaḥ // SkP_10.39
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165600 (0.0):
govṛṣavāhamameyaguṇaughaṃ satatamihenduvahaṃ praṇatāḥ smaḥ // SkP_10.39 //
gosahasraphalaṃ so 'pi SkP_9.28c / gaurāṇi gauraiśca sanāladaṇḍaiḥ SkP_13.110b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158732 (0.061):
nīlāni nīlāmburuhaiḥ payāṃsi $ gaurāṇi gauraiśca sanāladaṇḍaiḥ & / raktaiśca raktāni bhṛśaṃ kṛtāni % mattadvirephārdhavidaṣṭapatraiḥ //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168808 (0.061):
nīlāni nīlāmburuhaiḥ payāṃsi gaurāṇi gauraiśca sanāladaṇḍaiḥ / / raktaiśca raktāni bhṛśaṃ kṛtāni mattadvirephārdhavidaṣṭapatraiḥ //
gaurītvaṃ putralambhaśca SkP_2.12a / gauryāśca nilayo vindhye SkP_2.13a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2151038 (0.049):
somanandisamākhyānaṃ % varadānaṃ tathaiva ca // SkP_2.11 // / gaurītvaṃ putralambhaśca $ devyā utpattireva ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19161117 (0.049):
somanandisamākhyānaṃ varadānaṃ tathaiva ca // SkP_2.11 // / gaurītvaṃ putralambhaśca devyā utpattireva ca /
gauryai kālyai namo namaḥ SkP_29.193b / grasāmi visṛjāmi ca SkP_5.25d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610898 (0.046):
śriyā paramayā yutaḥ SkP_25.13f / śriyai lakṣmyai namo namaḥ SkP_29.187b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608156 (0.046):
rudrāṇāṃ pataye namaḥ SkP_21.25d / rudrāṇyai ca namo namaḥ SkP_29.189d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600119 (0.047):
namo rudrāya vasave SkP_14.17c / namo lakṣmyai śriyai caiva SkP_29.160c / namo valayadhāriṇyai SkP_29.153c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609226 (0.048):
vinatāyai tathā lakṣmyai SkP_29.212a / vinatāyai namo namaḥ SkP_29.210d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599694 (0.056):
namaḥ pṛthivyāḥ pataye SkP_21.27a / namaḥ pṛthivyai kalyāṇyai SkP_29.187a / namaḥ prakṛtaye caiva SkP_29.157a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171714 (0.057):
namaḥ parvatavāsinyai % rudrāṇyai ca namo namaḥ // SkP_29.189 // / namaḥ prakṛtaye caiva $ jyotsnāyai ṛddhaye namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598883 (0.057):
dhāriṇe sarvalokānāṃ SkP_29.106a / dhāriṇyai ca namo namaḥ SkP_29.203b / dhāriṇyai jagato namaḥ SkP_29.198b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599701 (0.057):
namaḥ prakṛtaye caiva SkP_29.190a / namaḥ prabhāyai śuddhāyai SkP_29.206c / namaḥ pravaramālāya SkP_24.53c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599466 (0.059):
namaste sarvalokeśa SkP_21.49e / namaste 'stu sarasvatyai SkP_29.196a / namaste sparśayitre ca SkP_21.39c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171754 (0.064):
namaḥ saṃnataye caiva % irāyai vṛttaye namaḥ // SkP_29.192 // / vāruṇyai ca śaraṇyāyai $ gauryai kālyai namo namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181827 (0.064):
namaḥ saṃnataye caiva irāyai vṛttaye namaḥ // SkP_29.192 // / vāruṇyai ca śaraṇyāyai gauryai kālyai namo namaḥ /
grasiṣyattamavardhata SkP_5.41d / grahāṇāmadhipaścaiva SkP_25.32a
grahāpyāyana ityuta SkP_23.44b / grahebhyaśca namo vo 'stu SkP_25.51a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166286 (0.024):
namo vaḥ sarvabhūtānāṃ % namo vaḥ sarvataḥ śubhāḥ // SkP_25.50 // / grahebhyaśca namo vo 'stu $ mokṣebhyaśca namastathā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176362 (0.024):
namo vaḥ sarvabhūtānāṃ namo vaḥ sarvataḥ śubhāḥ // SkP_25.50 // / grahebhyaśca namo vo 'stu mokṣebhyaśca namastathā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600176 (0.044):
namo vo 'dṛśyarūpebhyo SkP_25.43c / namo vo vadhakebhyaśca SkP_25.42c / namo 'stu kālakālāya SkP_14.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600141 (0.056):
namo vaḥ sarvabhūtānāṃ SkP_25.50c / namo vaḥ sarvabhūtebhyo SkP_25.40a
grahebhyo vyāsa sarvadā SkP_24.64d / grahaiḥ śukrapurogaiśca SkP_29.50a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165570 (0.044):
na bhayaṃ tatra bhavati % grahebhyo vyāsa sarvadā // SkP_24.64 // / nandīśvaraṃ ye praṇamanti martyā $ nityaṃ prasannendriyaśuddhasattvāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175646 (0.044):
na bhayaṃ tatra bhavati grahebhyo vyāsa sarvadā // SkP_24.64 // / nandīśvaraṃ ye praṇamanti martyā nityaṃ prasannendriyaśuddhasattvāḥ /
grāmāndāsyastathaiva ca SkP_26.46b / grāhagrasto 'pi duḥkhitaḥ SkP_12.34b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16800332 (0.040):
grāhagṛhītaṃ māṃ śrutvā BrP_35.37c / grāhagrastaḥ suduḥkhitaḥ BrP_35.36d
grāhagrasto 'bhavattadā SkP_12.31d / grāharāja namo 'stu te SkP_12.43d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156754 (0.028):
tena bālamimaṃ muñca % grāharāja namo 'stu te // SkP_12.43 // / grāha uvāca
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166832 (0.028):
tena bālamimaṃ muñca grāharāja namo 'stu te // SkP_12.43 // / grāha uvāca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16800342 (0.030):
grāhagrastaḥ suduḥkhitaḥ BrP_35.36d / grāhagrasto 'bhavat tadā BrP_35.33d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156579 (0.039):
krīḍāhetoḥ saromadhye % grāhagrasto 'bhavattadā // SkP_12.31 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166657 (0.039):
krīḍāhetoḥ saromadhye grāhagrasto 'bhavattadā // SkP_12.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26761748 (0.064):
tena bālam imaṃ muñca % grāharāja namo 'stu te // BrP_35.46 // / {grāha uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033077 (0.064):
tena bālam imaṃ muñca grāharāja namo 'stu te // BrP_35.46 // / {grāha uvāca: }
grāharāja mahāsattva SkP_12.40a / grāhasyāsya durātmanaḥ SkP_12.33d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156754 (0.043):
tena bālamimaṃ muñca % grāharāja namo 'stu te // SkP_12.43 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166832 (0.043):
tena bālamimaṃ muñca grāharāja namo 'stu te // SkP_12.43 //
grāhādhipa vadasvāśu SkP_12.48a / grāheṇa grasyamānaṃ taṃ SkP_12.37c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16800361 (0.026):
grāhasyāsya durātmanaḥ BrP_35.36b / grāhādhipa vadasvāśu BrP_35.48a
grāheṇa hṛtacetasam SkP_12.32f / grāhendra viditaṃ hi te SkP_12.55b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16800366 (0.043):
grāheṇa hṛtacetasam BrP_35.35b / grāhendra vihitaṃ hi te BrP_35.56b
grīṣma āgāddhimācalam SkP_13.120d / ghanāmbusamparkatayā suśītalaiḥ SkP_13.79b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158255 (0.057):
vicitrapuṣpasparśātsugandhibhir $ ghanāmbusamparkatayā suśītalaiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168332 (0.057):
vicitrapuṣpasparśātsugandhibhir ghanāmbusamparkatayā suśītalaiḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158889 (0.061):
devīvivāhasevārthaṃ % grīṣma āgāddhimācalam // SkP_13.120 // / sa cāpi tarubhistatra $ bahubhiḥ kusumotkaraiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168965 (0.061):
devīvivāhasevārthaṃ grīṣma āgāddhimācalam // SkP_13.120 // / sa cāpi tarubhistatra bahubhiḥ kusumotkaraiḥ /
ghanena sa himācalaḥ SkP_13.94b / ghṛtapātramasaṃkhyeyam SkP_27.33a
ghṛtasya madhunā saha SkP_28.65d / ghṛtācī pūrvacittyapi SkP_25.11b
cakarta tanmahadghoraṃ SkP_5.43c / cakraturyacca saṃgatau SkP_20.1b
cakratuḥ kimataḥ param SkP_29.1d / cakravākopaśobhitā SkP_22.16d
cakrasya ca visarjanam SkP_2.5b / cakraṃ ca pratisargikam SkP_4.10d
cakrābharaṇa eva ca SkP_23.43b / cakrāyudho mahātejā SkP_23.43c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164472 (0.057):
dhanuṣpāṇirmahātejā % viśrutaḥ samahādyutiḥ // SkP_23.42 // / tathānyaḥ sarpamālaśca $ cakrābharaṇa eva ca & / cakrāyudho mahātejā % hrasvapādakaṭīkaraḥ // SkP_23.43 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174550 (0.057):
dhanuṣpāṇirmahātejā viśrutaḥ samahādyutiḥ // SkP_23.42 // / tathānyaḥ sarpamālaśca cakrābharaṇa eva ca / / cakrāyudho mahātejā hrasvapādakaṭīkaraḥ // SkP_23.43 //
cakrāhvayasya rūpeṇa SkP_15.3c / cakrāhvayugmairupanāditāni SkP_13.105c
cakriṇaṃ cordhvamehanam SkP_8.34b / cakruryātrāstathā kecid SkP_26.37a
cakruḥ pādapratiṣṭhārthaṃ SkP_24.15c / cakre tatra tadālayam SkP_26.33b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28935654 (0.036):
cakruḥ pādapratiṣṭhārthaṃ LiP_1,44.23a / cakre kathāṃ vicitrārthāṃ LiP_1,1.7a
cakre brahmasaraḥ puṇyaṃ SkP_7.11c / cakṣuraprārthayanvibhum SkP_13.53f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167980 (0.044):
tejasā yasya devāste cakṣuraprārthayanvibhum // SkP_13.53 // / tebhyaḥ paramakaṃ cakṣuḥ svavapurdṛṣṭiśaktimat /
cakṣurdivyaṃ dadāni te SkP_29.129b / cakṣuṣā tena sa tadā SkP_5.55a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1597980 (0.032):
dṛṣṭvā te sūtamāyāntam SkP_1.6a / dṛṣṭvā divyena cakṣuṣā SkP_3.26b / dṛṣṭvā divyena cakṣuṣā SkP_8.20b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606153 (0.051):
māṃ ca sarvatra yogataḥ SkP_27.39d / māṃ tvaṃ divyena cakṣuṣā SkP_29.129d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152981 (0.054):
sa tasmai devadeveśo % divyaṃ cakṣuradāttadā // SkP_5.54 // / cakṣuṣā tena sa tadā $ brahmā lokapitāmahaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163060 (0.054):
sa tasmai devadeveśo divyaṃ cakṣuradāttadā // SkP_5.54 // / cakṣuṣā tena sa tadā brahmā lokapitāmahaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16310708 (0.058):
nirdahann iva cakṣuṣā HV_App.I,31.1771b / nirdahann iva cakṣuṣā HV_App.I,41.1354b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170915 (0.064):
somaṃ paśya mahāsattva % māṃ tvaṃ divyena cakṣuṣā // SkP_29.129 // / tataḥ sa dṛṣṭvā deveśaṃ $ sāmbaṃ nandipuraḥsaram &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180989 (0.064):
somaṃ paśya mahāsattva māṃ tvaṃ divyena cakṣuṣā // SkP_29.129 // / tataḥ sa dṛṣṭvā deveśaṃ sāmbaṃ nandipuraḥsaram /
cakṣuṣā nirdahanniva SkP_10.16d / cakhāda tapasānvitam SkP_17.1b
cañcatpakṣāḥ sumadhurarutaṃ nīlakaṇṭhā vineduḥ SkP_13.119b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158859 (0.0):
śrutvā śabdaṃ ṛtumadakalaṃ sarvataḥ kokilānāṃ $ cañcatpakṣāḥ / sumadhurarutaṃ nīlakaṇṭhā vineduḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168935 (0.0):
śrutvā śabdaṃ ṛtumadakalaṃ sarvataḥ kokilānāṃ cañcatpakṣāḥ sumadhurarutaṃ
caturṇāṃ puṣpajātīnāṃ SkP_28.31a / caturdaśasahasrāṇi SkP_27.28c
caturdaśyāmathāṣṭamyāṃ SkP_28.60c / caturdaśyāṃ tathāṣṭamyām SkP_28.4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28918685 (0.028):
aṣṭamo 'nugrahaḥ smṛtaḥ LiP_1,5.8b / aṣṭamyāṃ ca caturdaśyām LiP_1,84.21a / aṣṭamyāṃ ca caturdaśyāṃ LiP_1,83.3c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28935888 (0.041):
caturdaśyaṣṭamīṣu ca LiP_1,96.124d / caturdaśyāmathāṣṭamyām LiP_1,83.24c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602710 (0.046):
pratimāsamathāṣṭamyāṃ SkP_29.75a / pratimāsaṃ caturdaśīm SkP_29.75b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16801583 (0.048):
caturdaśyaṣṭamīṣu ca BrP_124.134d / caturdaśyāṃ tathāṣṭamyāṃ BrP_221.42a / caturdaśyāṃ bhaviṣyati BrP_190.12b
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17221746 (0.052):
caturdaśa sahasrāṇi MrgT_1,13.57a / caturdaśyāmathāṣṭamyāṃ MrgT_3.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202625 (0.062):
caturdaśyāmathāṣṭamyāṃ MrgT_3.15c / caturdaśyāṣṭamīṣu ca KubjT_10.113b
caturbāhurvilohitaḥ SkP_23.28b / caturbhirna viyatsthaṃ tam SkP_5.39c
caturbhirmukhapaṅkajaiḥ SkP_5.23d / caturmukho dvādaśabhis SkP_23.50a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152773 (0.035):
tato brahmā diśaḥ sarvā $ nirīkṣya mukhapaṅkajaiḥ & / caturbhirna viyatsthaṃ tam % apaśyatsa pitāmahaḥ // SkP_5.39 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162852 (0.035):
tato brahmā diśaḥ sarvā nirīkṣya mukhapaṅkajaiḥ / / caturbhirna viyatsthaṃ tam apaśyatsa pitāmahaḥ // SkP_5.39 //
caturvaktramivāvṛtam SkP_1.19d / caturvaktro mahātejāś SkP_23.33c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2150800 (0.054):
sakalāvāptavidyaistu % caturvaktramivāvṛtam // SkP_1.19 // / dṛṣṭvā taṃ sumahātmānaṃ $ vyāso munimathāsthitam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19160879 (0.054):
sakalāvāptavidyaistu caturvaktramivāvṛtam // SkP_1.19 // / dṛṣṭvā taṃ sumahātmānaṃ vyāso munimathāsthitam /
caturvarṇasamākulām SkP_30.64d / caturviṃśekṣaṇaḥ prabhuḥ SkP_23.33d
candanaṃ caiva dadyādvai SkP_28.16c / candradivākaravahnisamākṣaṃ SkP_10.39a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155510 (0.0):
virarāma mahātejā % jagāma ca yathāgatam // SkP_10.38 // / candradivākaravahnisamākṣaṃ $ candranibhānanapadmadalākṣam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165590 (0.0):
virarāma mahātejā jagāma ca yathāgatam // SkP_10.38 // / candradivākaravahnisamākṣaṃ candranibhānanapadmadalākṣam /
candranibhānanapadmadalākṣam SkP_10.39b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155514 (5.960):
candradivākaravahnisamākṣaṃ $ candranibhānanapadmadalākṣam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165594 (5.960):
candradivākaravahnisamākṣaṃ candranibhānanapadmadalākṣam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110771 (0.053):
sampūrṇa candra vadanaṃ padma patra nibhekṣaṇam // Hbhv_11.21 //
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22254150 (0.055):
7.033.014a rājendrāmalapadmākṣapūrṇacandranibhānana
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11761934 (0.063):
5.011.013a saṃpūrṇacandrapratimaṃ padmapatranibhekṣaṇam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20181244 (0.064):
07,030.026a saṃpūrṇacandrābhamukhaḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ
candramālādharo ghoraḥ SkP_23.39c / candramaulirmahākeśaś SkP_23.28a
candrākāśadharāya ca SkP_20.18b / candrādityagatiṃ sarvāṃ SkP_5.8a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152319 (0.036):
pitṛsargaṃ tathāśeṣaṃ % brahmaṇo mānameva ca // SkP_5.7 // / candrādityagatiṃ sarvāṃ $ tārāgrahagatiṃ tathā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162398 (0.036):
pitṛsargaṃ tathāśeṣaṃ brahmaṇo mānameva ca // SkP_5.7 // / candrādityagatiṃ sarvāṃ tārāgrahagatiṃ tathā /
candrādityagrahaiścaiva SkP_8.34e / candrādityau grahaiḥ saha SkP_24.28d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165154 (0.034):
yamo 'gnirvasavaścaiva % candrādityau grahaiḥ saha // SkP_24.28 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175231 (0.034):
yamo 'gnirvasavaścaiva candrādityau grahaiḥ saha // SkP_24.28 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152319 (0.049):
pitṛsargaṃ tathāśeṣaṃ % brahmaṇo mānameva ca // SkP_5.7 // / candrādityagatiṃ sarvāṃ $ tārāgrahagatiṃ tathā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162398 (0.049):
pitṛsargaṃ tathāśeṣaṃ brahmaṇo mānameva ca // SkP_5.7 // / candrādityagatiṃ sarvāṃ tārāgrahagatiṃ tathā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16223185 (0.057):
candrasūryagrahair iva HV_App.I,42A.312b / candrasūryadvayaṃ jyotir HV_30.32a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25027178 (0.057):
candrasūryagrahair iva HV_App.I,42A.312b / candrasūryapratīkāśān HV_App.I,20.1145a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14865487 (0.058):
candrādityagrahairiva MatsP_163.9d / candrādityagrahaiḥ saha MatsP_113.5b
candrāvayavabhūṣaṇa SkP_27.3b / candrāṃśujāladhavalaistilakairmanojñaiḥ SkP_30.40a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173085 (5.960):
gulmāntaraprasṛtabhītamṛgīsamūham % ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ // / SkP_30.39 // / candrāṃśujāladhavalaistilakairmanojñaiḥ $
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183162 (5.960):
gulmāntaraprasṛtabhītamṛgīsamūham ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ // / SkP_30.39 // / candrāṃśujāladhavalaistilakairmanojñaiḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355356 (0.019):
LiP_1,92.28 // / candrāṃśujālaśabalais tilakair manojñaiḥ $ sindūrakuṅkumakusumbhanibhair
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28936492 (0.019):
candrārdhakṛtaśekharaḥ LiP_1,96.66d / candrāṃśujālaśabalais tilakair manojñaiḥ LiP_1,92.29a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249119 (0.019):
LiP_1,92.28 // / candrāṃśujālaśabalais tilakair manojñaiḥ sindūrakuṅkumakusumbhanibhair
candrāṃśuhāravaryeṇa SkP_13.86a / campakāśokapuṃnāga SkP_29.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158367 (0.048):
navaśyāmālatāśyāma- % romarājīpariṣkṛtā // SkP_13.85 // / candrāṃśuhāravaryeṇa $ saudhoraḥsthalasarpiṇā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168444 (0.048):
navaśyāmālatāśyāma- romarājīpariṣkṛtā // SkP_13.85 // / candrāṃśuhāravaryeṇa saudhoraḥsthalasarpiṇā /
caraṇaṃ me pitāmaha SkP_11.38b / carate sa mayā sārdhaṃ SkP_27.13c
caravo daśasāhasrā SkP_27.32a / carācarādhipataye SkP_14.6c
carācareśaḥ prathamo 'prameyaḥ SkP_11.42b / caritaṃ tapa uttamam SkP_12.43b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16802190 (0.025):
carācarādhipataye BrP_37.6a / carācareśaḥ prathamo 'prameyaḥ BrP_34.101b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16802202 (0.043):
caritaṃ janma karma ca BrP_1.16d / caritaṃ tapa uttamam BrP_35.46b / caritaṃ tasya dhīmataḥ BrP_43.20d
caritaṃ yattapaścedam SkP_29.150a / cariṣyati yathepsitam SkP_25.21f
cariṣyanti mayā sārdhaṃ SkP_10.12c / cariṣyasi sunirvṛtaḥ SkP_12.24f
cariṣyāmi tapaḥ śuddhaṃ SkP_17.27c / cariṣye dīkṣito vratam SkP_17.3b
caruṃ kṛtvā nivedya ca SkP_9.27d / carenmṛtyuvivarjitaḥ SkP_9.31d
calatkumudasaṃghāta SkP_13.87c / caladvidyullatākāñcī SkP_13.81c
cāmīkarapratisamairatha karṇikāraiḥ SkP_30.40c / cārukuṇḍalaśobhinī SkP_13.87d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16802583 (0.057):
cārukuṇḍalamaṇḍitam BrP_42.48b / cārukuṇḍalaśobhinī BrP_36.84d / cārukuṇḍalinaṃ mattam BrP_192.38c
cārucāmīkaraprabham SkP_24.13b / cāruratnakasaṃyuktaṃ SkP_24.14c
ciccheda bhuvaneśvaraḥ SkP_7.33b / citrakūṭeti viśrutam SkP_12.25b
citrasenaśca gāyanaḥ SkP_25.9b / citrasragbhyo namo namaḥ SkP_25.44d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599513 (0.055):
namaḥ karaṇavṛttaye SkP_29.192b / namaḥ kāñcanamālebhyaḥ SkP_25.42a / namaḥ kāmacarebhyaśca SkP_25.41a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166212 (0.056):
namaḥ śvetāmbarasragbhyaś % citrasragbhyo namo namaḥ // SkP_25.44 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176288 (0.056):
namaḥ śvetāmbarasragbhyaś citrasragbhyo namo namaḥ // SkP_25.44 //
citrā mārakatī bhūmiḥ SkP_13.65a / citro nāma gaṇo mahyaṃ SkP_28.43a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168661 (0.061):
sarve te tvanmayā devi % guhyametanmayeritam // SkP_28.42 // / citro nāma gaṇo mahyaṃ $ tena sārdhaṃ sa modate &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178736 (0.061):
sarve te tvanmayā devi guhyametanmayeritam // SkP_28.42 // / citro nāma gaṇo mahyaṃ tena sārdhaṃ sa modate /
cirasyāgamanaṃ hyadya SkP_26.7c / ciraṃ yaddhṛdaye sthitam SkP_1.23d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16803040 (0.048):
ciraprāptasuto vṛddho BrP_123.88a / cirasyāgamanaṃ te 'dya BrP_38.26a / ciraṃ kālaṃ gamiṣyasi BrP_178.75d
ciraṃ vatsyāmi nirvṛtaḥ SkP_20.58d / ciraṃ hṛdi samāsthitam SkP_4.27b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162457 (0.064):
naṣṭe mṛtyau tvayā sārdhaṃ % ciraṃ vatsyāmi nirvṛtaḥ // SkP_20.58 // / śilāda uvāca
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172533 (0.064):
naṣṭe mṛtyau tvayā sārdhaṃ ciraṃ vatsyāmi nirvṛtaḥ // SkP_20.58 // / śilāda uvāca
cihnitaḥ syājjagatpate SkP_7.4d / cīruvākavighuṣṭāni SkP_13.116a
cukopa kupitaścāha SkP_17.22c / cukopa parameśvarī SkP_29.135d
cukrudhurbhṛśamārditāḥ SkP_13.32d / cūḍopanayanādīni SkP_20.34e
cūtāṃścāpi priyaṅgavaḥ SkP_13.106b / cetobhirāmaṃ tridaśāṅganānāṃ SkP_13.104c
chattraṃ jagrāha devendro SkP_24.48a / chattraṃ dadyācca yaḥ so 'pi SkP_27.33e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175446 (0.047):
paṭṭisaṃ śūlavajre ca aśanīṃ ca dadau svayam // SkP_24.47 // / chattraṃ jagrāha devendro vāyurvyajanameva ca /
chattraṃ śataśalākaṃ ca SkP_24.17a / chatrairiva mahābhogaiḥ SkP_13.96c
chandase ceṣṭaye namaḥ SkP_29.159d / chandāṃsi caiva sarvāṇi SkP_24.34c
chandovicitimadhyā ca SkP_5.13a / channarūpā mahāvrate SkP_30.63b
charva ugraḥ kapardimān SkP_21.4b / chāyāsuptaprabuddhasthitahariṇakulāluptadarbhāṅkurāgram SkP_30.34d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28937434 (0.0):
chāyāśāpāt padaṃ caikaṃ LiP_1,65.8a / chāyāsuptaprabuddhasthitahariṇakulāluptadūrvāṅkurāgram LiP_1,92.23d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248990 (0.0):
rātrau candrasya bhāsā kusumitatilakairekatāṃ samprayātaṃ / chāyāsuptaprabuddhasthitahariṇakulāluptadūrvāṅkurāgram // LiP_1,92.23 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172958 (0.0):
rātrau candrasya bhāsā kusumitatilakairekatāṃ samprayātaṃ % / chāyāsuptaprabuddhasthitahariṇakulāluptadarbhāṅkurāgram // SkP_30.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355222 (0.049):
rātrau candrasya bhāsā kusumitatilakairekatāṃ samprayātaṃ % / chāyāsuptaprabuddhasthitahariṇakulāluptadūrvāṅkurāgram // LiP_1,92.23 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183028 (0.049):
rātrau candrasya bhāsā kusumitatilakairekatāṃ samprayātaṃ / chāyāsuptaprabuddhasthitahariṇakulāluptadarbhāṅkurāgram // SkP_30.34 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183035 (0.063):
chāyāsuptaprabuddhasthitahariṇakulāluptadarbhāṅkurāgram // SkP_30.34 // / haṃsānāṃ pakṣavātapracalitakamalasvacchavistīrṇatoyaṃ toyānāṃ
chuciḥ prayatamānasaḥ SkP_22.19b / chobhā himavatastadā SkP_13.117b
jagaccarandivyavimānamagryam SkP_13.15b
jagataḥ pataye caiva SkP_20.15a / jagataḥ pitarau devau SkP_29.1c
jagataḥ pralayaṃ tathā SkP_5.5f / jagataḥ sampravartakaḥ SkP_3.27d
jagataḥ sthitināśayoḥ SkP_20.19d / jagato mātaraḥ sarvā SkP_13.72a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161927 (0.019):
yadā hetustvamevāsya % jagataḥ sthitināśayoḥ // SkP_20.19 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172003 (0.019):
yadā hetustvamevāsya jagataḥ sthitināśayoḥ // SkP_20.19 //
jagatkāraṇamāgatā SkP_13.43d / jagatpatirumāpatiḥ SkP_14.25b
jagatsaṃsthitikāraṇam SkP_13.49d / jagatsthāvarajaṅgamam SkP_11.29b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28937684 (0.039):
jagatsṛṣṭirdvijottamāḥ LiP_1,99.7b / jagat sthāvarajaṅgamam LiP_1,34.2d / jagatsthāvarajaṅgamam LiP_1,34.6d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13771568 (0.045):
jagatsaṃvartakāmbhodaiḥ HV_36.16c / jagat sthāvarajaṅgamam HV_100.85*1123:4b / jagatsthāvarajaṃgamam HV_42.38b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16227930 (0.045):
jagat sthāvarajaṅgamam HV_App.I,42B.50b / jagat sthāvarajaṅgamam *HV_100.85*1123:4b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25030138 (0.045):
jagat sthāvarajaṅgamam HV_App.I,42B.50b / jagat sthāvarajaṃgamam HV_App.I,8.45b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16804026 (0.046):
jagat sthāvarajaṅgamam BrP_51.6b / jagat sthāvarajaṅgamam BrP_74.23d
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7752452 (0.050):
jagat sthāvarajaṅgamam ViP_1,19.48b / jagat sthāvarajaṅgamam ViP_5,20.89b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16804014 (0.052):
jagat sthāvarajaṅgamam BrP_24.23b / jagat sthāvarajaṅgamam BrP_34.87b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16804034 (0.052):
jagat sthāvarajaṅgamam BrP_193.87b / jagat sthāvarajaṅgamam BrP_203.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205876 (0.054):
jagatsthāvarajaṅgamam SvaT_1.82b / jagatsthāvarajaṅgamam SvaT_7.158b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16227952 (0.055):
jagatsthāvarajaṃgamam HV_42.38b / jagat sthāvarajaṃgamam HV_100.61d / jagat sthāsyati bhārgava *HV_13.19*245:2b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157848 (0.056):
jagatsraṣṭā jagaddhartā % jagatsaṃsthitikāraṇam // SkP_13.49 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167925 (0.056):
jagatsraṣṭā jagaddhartā jagatsaṃsthitikāraṇam // SkP_13.49 //
jagatsraṣṭā jagaddhartā SkP_13.49c / jagatsraṣṭre namaḥ sadā SkP_20.15b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.019):
namaste lokabhāvani SkP_29.209d / namaste śitikaṇṭhinyai SkP_29.212c / namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.058):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602787 (0.059):
pradhānāya namo nityaṃ SkP_20.13a / pradhānāya prameyāya SkP_14.20c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.061):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.061):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588994 (0.062):
āryāyai ca namo nityaṃ SkP_29.201a / āryāvarapradānaṃ ca SkP_2.18c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593773 (0.062):
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b / jaṭodāyāṃ mahātmanā SkP_22.29d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (0.062):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a / namaḥ pitre 'tha sādhyāya SkP_14.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610689 (0.062):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b / śūleśvaraṃ mahākāyaṃ SkP_7.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.064):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.064):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
jaganmohakarā yūyaṃ SkP_29.232c / jagāma kuśikāntikam SkP_18.16d
jagāma ca yathāgatam SkP_10.38d / jagāma tapyato 'bhyāśaṃ SkP_15.15c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593728 (0.058):
jagāma vanamevāśu SkP_18.22c / jagāma sa mahāmanāḥ SkP_17.5b / jagāma saritāṃ varām SkP_21.1b
jagāma dhāma deveśaḥ SkP_31.14c / jagāma puṇyāṃ lokeṣu SkP_26.26c
jagāma puratastadā SkP_29.126d / jagāma bhagavānsomas SkP_29.175c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170868 (0.054):
varadānāya deveśo % jagāma puratastadā // SkP_29.126 // / atha dṛṣṭvā tripādaṃ ca $ hrasvabāhūrupādakam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180942 (0.054):
varadānāya deveśo jagāma puratastadā // SkP_29.126 // / atha dṛṣṭvā tripādaṃ ca hrasvabāhūrupādakam /
jagāma yakṣo yatrāste SkP_31.3c / jagāma vanamevāśu SkP_18.22c
jagāma sa mahāmanāḥ SkP_17.5b / jagāma saritāṃ varām SkP_21.1b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593700 (0.058):
jagāma kuśikāntikam SkP_18.16d / jagāma ca yathāgatam SkP_10.38d / jagāma tapyato 'bhyāśaṃ SkP_15.15c
jagāma sahasā yogī SkP_16.12c / jagāma sthānamavyayam SkP_25.57f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176477 (0.058):
īpsitaṃ saha devyā vai jagāma sthānamavyayam // SkP_25.57 //
jagāmādarśanaṃ tasyāḥ SkP_12.2c / jagāmeṣṭaṃ tadā deśaṃ SkP_15.12c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16804372 (0.043):
jagāmeṣṭaṃ tadā deśaṃ BrP_38.12c / jagur gandharvakiṃnarāḥ BrP_72.14b
jagurmadhurakaṇṭhinaḥ SkP_25.10f / jagrāha brahmaṇaḥ śiraḥ SkP_6.1d
jajāpa koṭimanyāṃ tu SkP_21.6c / jaṭāsahasrordhvaśirā SkP_23.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163968 (0.027):
śaṅkhahārāmbugauraśca % daṃṣṭrī sragmī trilocanaḥ // SkP_23.6 // / jaṭāsahasrordhvaśirā $ jvālākeśo mahāhanuḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174044 (0.027):
śaṅkhahārāmbugauraśca daṃṣṭrī sragmī trilocanaḥ // SkP_23.6 // / jaṭāsahasrordhvaśirā jvālākeśo mahāhanuḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591907 (0.031):
kaivalyaṃ paramaṃ yāti SkP_30.56e / koṭimanyāṃ jajāpa ha SkP_21.10b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593846 (0.058):
japenmartyaḥ sudustyajān SkP_29.216b / japeyaṃ koṭimanyāṃ tu SkP_21.14a
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (5.960):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610690 (5.960):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b / śūleśvaraṃ mahākāyaṃ SkP_7.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.001):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599434 (0.017):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610124 (0.020):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.023):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599871 (0.027):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162946 (0.027):
rathine varmiṇe caiva % maheṣvāsāya vai namaḥ // SkP_21.24 // / namastriśūlahastāya $ ugradaṇḍadharāya ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173023 (0.027):
rathine varmiṇe caiva maheṣvāsāya vai namaḥ // SkP_21.24 // / namastriśūlahastāya ugradaṇḍadharāya ca /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.030):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600073 (0.031):
namo mekhaladhāriṇyai SkP_29.154c / namo mauñjīdharāya ca SkP_29.154d / namo yajñaśirohartre SkP_14.9c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595123 (0.032):
tathā saṃkoṭako 'paraḥ SkP_23.52b / tathā sumbhanisumbhayoḥ SkP_29.196d / tathā surataye namaḥ SkP_29.211d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.033):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171812 (0.033):
namo mudgaradhāriṇyai % kavacinyai namo namaḥ // SkP_29.197 // / namastūṇīradhāriṇyai $ dhāriṇyai jagato namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166225 (0.033):
namo munibhyo gāyadbhyo % japadbhyaśca namo namaḥ // SkP_25.45 // / namaḥ śarabharūpebhyaḥ $ śatarūpebhya eva ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171248 (0.033):
namo mekhaladhāriṇyai % namo mauñjīdharāya ca // SkP_29.154 // / namo nīlaśikhaṇḍinyai $ namaḥ piṅgajaṭābhṛte &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171825 (0.033):
namo dhanurdharāyai ca % khaḍginyai ca namo namaḥ // SkP_29.198 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171854 (0.033):
namo nīlaśikhaṇḍinyai % dīrghaveṇyai namo namaḥ // SkP_29.201 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171896 (0.033):
namo 'stu dhāraṇāyai ca % ūhāyai ca namo namaḥ // SkP_29.204 // / apohāyai namaste 'stu $ vaṣaṭprakṛtaye namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176301 (0.033):
namo munibhyo gāyadbhyo japadbhyaśca namo namaḥ // SkP_25.45 // / namaḥ śarabharūpebhyaḥ śatarūpebhya eva ca /
jaṭodāyāṃ mahātmanā SkP_22.29d / janakāya mamaiva ca SkP_9.8d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.034):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.035):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599369 (0.036):
namaścandrārdhamaulaye SkP_29.156d / namaśca prabhaviṣṇave SkP_20.14d / namaścāpyaniketebhyo SkP_25.40c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594237 (0.043):
jvālāmālāsahasrāya SkP_9.7a / jvālāyai ca namo namaḥ SkP_29.207d / ta evamuktā gaṇapāḥ SkP_25.36a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.044):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613672 (0.044):
suraśatruniṣūdanaḥ SkP_23.4b / surasāyai namo namaḥ SkP_29.212b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.046):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603084 (0.046):
prasādānmama suvrate SkP_30.69d / prasthitebhyo namo namaḥ SkP_25.45b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (0.047):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a / namaḥ pitre 'tha sādhyāya SkP_14.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610689 (0.047):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b / śūleśvaraṃ mahākāyaṃ SkP_7.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.047):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.049):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610145 (0.049):
śatayojanabāhuśca SkP_23.15c / śatarūpāya vai namaḥ SkP_14.4b / śatarūpebhya eva ca SkP_25.46b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600061 (0.051):
namo mudgaradhāriṇyai SkP_29.197c / namo munibhyo gāyadbhyo SkP_25.45c / namo mṛtyuharāyaiva SkP_29.105a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608227 (0.051):
lakṣyālakṣyaṃ tamīśvaram SkP_5.61d / laghimāyai namo namaḥ SkP_29.194d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599450 (0.051):
namaste lokabhāvani SkP_29.209d / namaste śitikaṇṭhinyai SkP_29.212c / namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162946 (0.051):
rathine varmiṇe caiva % maheṣvāsāya vai namaḥ // SkP_21.24 // / namastriśūlahastāya $ ugradaṇḍadharāya ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173023 (0.051):
rathine varmiṇe caiva maheṣvāsāya vai namaḥ // SkP_21.24 // / namastriśūlahastāya ugradaṇḍadharāya ca /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599428 (0.052):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599778 (0.054):
namaḥ sampadvirāgiṇe SkP_29.161b / namaḥ sarvagatāya ca SkP_20.13d
jananamaraṇahartā ceṣṭatāṃ dhārmikāṇāṃ SkP_9.32c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154915 (0.055):
yatīnām & / jananamaraṇahartā ceṣṭatāṃ dhārmikāṇāṃ % vividhakaraṇayuktaḥ khecaraḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164995 (0.055):
jayati jaladavāhaḥ sarvabhūtāntakālaḥ śamadamaniyatānāṃ kleśahartā yatīnām / jananamaraṇahartā ceṣṭatāṃ dhārmikāṇāṃ vividhakaraṇayuktaḥ khecaraḥ
janayāmāsa nirvṛtaḥ SkP_18.21d / janebhyo 'yaṃ prayacchati SkP_26.40b
jantūnāmasti śobhane SkP_26.18d / janma prati na śocati SkP_29.45f
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28938274 (0.032):
janma prati na śocati LiP_1,92.92d / janmaprabhṛti deveśaṃ LiP_1,95.3a
janmaprabhṛti yatpuṇyaṃ SkP_12.50a / janmamṛtyujitātmanām SkP_29.45d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805294 (0.033):
janmaprabhṛti yat puṇyaṃ BrP_35.50a / janmaprabhṛti ye narāḥ BrP_217.113d
janmāntarasahasreṣu SkP_30.70a / japataścāpi yuktasya SkP_20.66a
japatā tena tatraiva SkP_21.3a / japadbhyaśca namo namaḥ SkP_25.45d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599457 (0.035):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.043):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596605 (0.046):
tuṣṭo 'haṃ devi śāśvatam SkP_27.34f / tuṣṭyai kṣāntyai namo namaḥ SkP_29.161d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593775 (0.048):
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602853 (0.048):
prabhāvāccāsya guhyasya SkP_29.116a / prabhāvāyai namo namaḥ SkP_29.211b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600185 (0.050):
namo 'stu kālakālāya SkP_14.11a / namo 'stu taḍite caiva SkP_29.188a / namo 'stu tanumadhyāyai SkP_29.202a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599871 (0.050):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c / namaḥ somāya hemne ca SkP_29.103c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600073 (0.051):
namo mekhaladhāriṇyai SkP_29.154c / namo mauñjīdharāya ca SkP_29.154d / namo yajñaśirohartre SkP_14.9c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603085 (0.053):
prasādānmama suvrate SkP_30.69d / prasthitebhyo namo namaḥ SkP_25.45b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600193 (0.054):
namo 'stu tanumadhyāyai SkP_29.202a / namo 'stu dhāraṇāyai ca SkP_29.204c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599372 (0.054):
namaścandrārdhamaulaye SkP_29.156d / namaśca prabhaviṣṇave SkP_20.14d / namaścāpyaniketebhyo SkP_25.40c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.054):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599967 (0.055):
namo daṃṣṭrākarālāya SkP_24.52a / namo devātidevāya SkP_21.18a / namo daivatanāthāya SkP_14.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599428 (0.056):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599341 (0.056):
na mayāsti samaḥ kvacit SkP_5.26d / namaścakradharāyaiva SkP_9.5a / namaścakrurmahātmane SkP_4.34b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (0.056):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a / namaḥ pitre 'tha sādhyāya SkP_14.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610689 (0.056):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b / śūleśvaraṃ mahākāyaṃ SkP_7.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599469 (0.057):
namaste 'stu sarasvatyai SkP_29.196a / namaste sparśayitre ca SkP_21.39c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600061 (0.058):
namo mudgaradhāriṇyai SkP_29.197c / namo munibhyo gāyadbhyo SkP_25.45c / namo mṛtyuharāyaiva SkP_29.105a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599401 (0.058):
namastuṣitanāśāya SkP_21.19a / namastūṇīradhāriṇyai SkP_29.198a / namaste 'tharvaliṅgāya SkP_15.27c
japanāddehatapanād SkP_29.218a / japanpāpaṃ divākṛtam SkP_25.55b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612448 (0.058):
sarvarātrikṛtaṃ japan SkP_25.55d / sarvarūpibhya eva ca SkP_25.48d
japaṃśca vipro vaiśyo vā SkP_29.165c / japedetanniyamavān SkP_28.70a
japenmartyaḥ sudustyajān SkP_29.216b / japeyaṃ koṭimanyāṃ tu SkP_21.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593760 (0.058):
jagrāha brahmaṇaḥ śiraḥ SkP_6.1d / jajāpa koṭimanyāṃ tu SkP_21.6c
japtumicchāmi deveśa SkP_21.8c / japyena vṛṣanādaiśca SkP_29.98e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590351 (0.050):
etadicchāma veditum SkP_5.20d / etadicchāmi kathitaṃ SkP_30.2c / etadicchāmi deveśa SkP_31.9e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589132 (0.052):
icchato darśanaṃ caiva SkP_29.124c / icchāmi dattaṃ deveśa SkP_16.7c / icchāmi devadeveśa SkP_7.4a
japyeśvara iti khyāto SkP_22.11c / japyeśvaraniketaśca SkP_25.33c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166068 (0.043):
mahānubhāvastvaṃ caiva $ kṣīrodanilayaśca ha & / japyeśvaraniketaśca % japyeśvaravibhāvitaḥ // SkP_25.33 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176144 (0.043):
mahānubhāvastvaṃ caiva kṣīrodanilayaśca ha / / japyeśvaraniketaśca japyeśvaravibhāvitaḥ // SkP_25.33 //
japyeśvaravibhāvitaḥ SkP_25.33d / japyeśvarasamīpagam SkP_22.29b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166069 (0.001):
japyeśvaraniketaśca % japyeśvaravibhāvitaḥ // SkP_25.33 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176145 (0.001):
japyeśvaraniketaśca japyeśvaravibhāvitaḥ // SkP_25.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15307403 (0.051):
etatpañcanadaṃ nāma % japyeśvarasamīpagam // LiP_1,43.47 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7201175 (0.051):
etatpañcanadaṃ nāma japyeśvarasamīpagam // LiP_1,43.47 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28938593 (0.059):
japtvā hutvābhimantryaivaṃ LiP_1,35.26a / japyeśvarasamīpagam LiP_1,43.47d
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.009):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595815 (0.018):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.024):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163857 (0.026):
mama pārśvādanapagaḥ % priyaḥ saṃmata eva ca // SkP_22.33 // / japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai $ yo mānavo 'bhyetya jahāti deham &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173933 (0.026):
mama pārśvādanapagaḥ priyaḥ saṃmata eva ca // SkP_22.33 // / japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai yo mānavo 'bhyetya jahāti deham /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610124 (0.030):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.032):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.033):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.035):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590071 (0.038):
uvācedaṃ ca tāndvijān SkP_8.17d / uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587618 (0.040):
adhikaṃ samameva vā SkP_19.6d / adhiṣṭhātre pracodine SkP_3.15b / adhīyānasya caivāyaṃ SkP_18.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601170 (0.040):
naikavarṇāstadābhūvan SkP_29.11c / naigameṣasya caiva hi SkP_29.200b / naitadevamiti prabhuḥ SkP_5.31d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604426 (0.041):
bhajante sarvato 'bhyetya SkP_29.78c / bhadradohamiti khyātaṃ SkP_29.21c / bhadreśvara tathaiva ca SkP_29.83d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595107 (0.044):
tathāśvinau devabhiṣagvarau tu SkP_13.18a / tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605032 (0.048):
maṇḍalasthaṃ mahādevam SkP_5.45c / maṇḍūkākṣa nikumbho 'haṃ SkP_26.28a / maṇḍūkākṣāya rūpaṃ ca SkP_26.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612558 (0.049):
sarvaśrutimayaṃ brahma SkP_7.5c / sarvasampralaye caiva SkP_28.43c / sarvasiddhāntavedibhiḥ SkP_30.57b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614021 (0.049):
so 'śvamedhāvabhṛthavat SkP_25.54c / so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c / saudāmanyai namo namaḥ SkP_29.188b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596767 (0.049):
tenoktā sā tadā tatra SkP_12.17a / tebhyaścāhaṃ prayacchāmi SkP_30.58a / tebhyastathābhyupetebhyo SkP_26.38a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591388 (0.050):
kiretkṛṣṇatilāṃścātra SkP_28.12c / kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595055 (0.051):
tathā niyamakāriṇe SkP_5.52b / tathā niṣkalmaṣaśca ha SkP_28.17d / tathānyaḥ sarpamālaśca SkP_23.43a
jayati jaladavāhaḥ sarvabhūtāntakālaḥ SkP_9.32a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154903 (0.0):
so 'pi tatphalamāsādya % carenmṛtyuvivarjitaḥ // SkP_9.31 // / jayati jaladavāhaḥ sarvabhūtāntakālaḥ $ śamadamaniyatānāṃ kleśahartā
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164983 (0.0):
so 'pi tatphalamāsādya carenmṛtyuvivarjitaḥ // SkP_9.31 // / jayati jaladavāhaḥ sarvabhūtāntakālaḥ śamadamaniyatānāṃ kleśahartā yatīnām
jayaśabdaṃ cakāra ha SkP_24.58d / jayāṃ ca vijayāṃ caiva SkP_24.37a
jarākṣayavivarjitāḥ SkP_29.232b / jarāmaraṇavarjitān SkP_10.8b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28938733 (0.038):
jarāmaraṇagarbhebhyo LiP_1,89.20a / jarāmaraṇanirmuktān LiP_1,6.14a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16806194 (0.044):
jarāmaraṇavarjitaḥ BrP_43.73b / jarāmaraṇavarjitaḥ BrP_58.72b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16806202 (0.044):
jarāmaraṇavarjitaḥ BrP_66.22d / jarāmaraṇavarjitaḥ BrP_176.61b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16806210 (0.046):
jarāmaraṇavarjitāḥ BrP_68.29d / jarāmaraṇavarjitāḥ BrP_227.25b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16806218 (0.046):
jarāmaraṇavarjitāḥ BrP_227.45d / jarāmaraṇavarjite BrP_227.49b
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10720602 (0.059):
jarāmaraṇanirmuktāḥ- jarāmaraṇādisarvavikriyāvarjitā ityarthaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13638287 (0.064):
na śuśrūṣābhāvād gacchāmi; nānyatra jarāmaraṇābhimarditaṃ lokaṃ / jarāmaraṇaduḥkhabhayāt parimocayeyam iti; yāvan mahānāmā śākyo
jarāmaraṇasaṃtyaktaḥ SkP_31.10a / jaladavṛṣabhayāyī sarvaduḥkhāntakārī SkP_29.239c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172408 (0.0):
jaladavṛṣabhayāyī sarvaduḥkhāntakārī %
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182483 (0.0):
jaladavṛṣabhayāyī sarvaduḥkhāntakārī samaravṛṣabhaketuścandramaulirjagāma
jalaliṅgāya vai namaḥ SkP_5.50d / jaleśavittādhipavāyubhiśca SkP_29.89b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612465 (0.030):
sarvarddhiyukte vacasāmagamye SkP_26.68b / sarvaliṅgāya vai namaḥ SkP_21.22d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603909 (0.037):
brahma dhyeyaṃ tadakṣayam SkP_13.41d / brahmaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.20d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604837 (0.042):
bhūtalaṃ samupāśritaḥ SkP_5.38b / bhūtaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.23d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1609821 (0.043):
vedamātre namo namaḥ SkP_29.188d / vedaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.19b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611414 (0.043):
sattre varṣasahasrike SkP_8.2b / sattvaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.25d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608892 (0.044):
vahnibhāskarayoriva SkP_29.61f / vahniliṅgāya vai namaḥ SkP_15.19d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610196 (0.046):
śabdajihvā śubhā satī SkP_5.10d / śabdaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.26d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152933 (0.046):
saṃhāraliṅgine caiva % jalaliṅgāya vai namaḥ // SkP_5.50 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163012 (0.046):
saṃhāraliṅgine caiva jalaliṅgāya vai namaḥ // SkP_5.50 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604699 (0.049):
bhāvayantī tadīritam SkP_12.17b / bhāvaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603698 (0.050):
bukapuṣpe tadekasmin SkP_28.35c / buddhiliṅgāya vai namaḥ SkP_15.23b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606648 (0.051):
yajñabhāgaṃ ca devāste SkP_7.10a / yajñaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.28b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599606 (0.051):
namaḥ parvatakanyāyai SkP_29.189a / namaḥ parvataliṅgāya SkP_14.2a / namaḥ parvataliṅgāya SkP_15.21c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599801 (0.052):
namaḥ sarvānubhāvāya SkP_29.111c / namaḥ sarvārthaliṅgāya SkP_15.22c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596688 (0.052):
tejorāśimapaśyata SkP_5.55d / tejoliṅgāya vai namaḥ SkP_15.26b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610926 (0.054):
śrutimadbhiśca viprendraiḥ SkP_29.74c / śrutiliṅgāya vai namaḥ SkP_15.20b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613383 (0.055):
sābravīt tryambakaṃ devaṃ SkP_10.3a / sāmaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.27d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614286 (0.055):
sthitikartre namo namaḥ SkP_14.17b / sthitiliṅgāya vai namaḥ SkP_15.21d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1597616 (0.056):
dāsyase varamīpsitam SkP_14.27f / dāhaliṅgāya vai namaḥ SkP_15.21b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1606630 (0.057):
yajurghrāṇātharvaśirāḥ SkP_5.10c / yajurliṅgāya vai namaḥ SkP_15.27b
jahaturmunisattamau SkP_19.25d / jahṛṣe prītisaṃyutā SkP_13.30d
jātīkesaraketakaiḥ SkP_29.7b / jātīpuṣpanakhāvalī SkP_13.89b
jāte ca putre dāsyāmi SkP_26.43a / jātyai sarvarasānāṃ ca SkP_29.200c
jānannapi mahāśailaḥ SkP_13.3a / jānānaḥ śubhamaśubhaṃ ca bhūtanāthaḥ SkP_3.30b
jānīṣe tattvametanme SkP_11.38c / jāne cāduṣṭatāṃ tava SkP_17.10b
jāne cārtiṃ tavānagha SkP_22.4b / jāne bhaktiṃ tava mayi SkP_22.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163443 (0.031):
deva uvāca / jāne bhaktiṃ tava mayi $ jāne cārtiṃ tavānagha &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173519 (0.031):
deva uvāca / jāne bhaktiṃ tava mayi jāne cārtiṃ tavānagha /
jāne sarvopayogaṃ ca SkP_17.10a / jāne stokaṃ ca piśitaṃ SkP_17.10c
jāpyaṃ mānasaṃ tulyaṃ vai SkP_22.14a / jāmātaraḥ sapatnīkās SkP_10.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163585 (0.057):
śubhaṃ vāpyaśubhaṃ vātra % sarvaṃ bhavitṛ tacchubham // SkP_22.13 // / jāpyaṃ mānasaṃ tulyaṃ vai $ rudrāṇāṃ tadbhaviṣyati &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173661 (0.057):
śubhaṃ vāpyaśubhaṃ vātra sarvaṃ bhavitṛ tacchubham // SkP_22.13 // / jāpyaṃ mānasaṃ tulyaṃ vai rudrāṇāṃ tadbhaviṣyati /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.060):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
jāmātrā saha suvrata SkP_10.15b / jāmbūnadamayaṃ citraṃ SkP_22.25a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13773961 (0.062):
jāmbūnada ivādīptaḥ HV_93.43a / jāmbūnadamayaṃ divyaṃ HV_93.56c / jāmbūnadamayāny atra HV_92.4a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16233929 (0.063):
jāmbūnadamayaṃ divyaṃ HV_App.I,20.395a / jāmbūnadamayaṃ divyaṃ HV_93.56c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25033740 (0.063):
jāmbūnadamayaṃ divyaṃ HV_App.I,20.395a / jāmbūnadamayāñ śubhrān HV_App.I,20.1143a
jāmbūnadamayaṃ śubham SkP_24.12b / jāmbūnadamayaṃ śubham SkP_24.17b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939187 (0.040):
jāṃbūnadamayaṃ citraṃ LiP_1,43.41c / jāṃbūnadamayaṃ śubham LiP_1,44.19b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15307331 (0.060):
jāṃbūnadamayaṃ citraṃ % sarvaratnamayaṃ śubham // LiP_1,43.41 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7201103 (0.060):
jāṃbūnadamayaṃ citraṃ sarvaratnamayaṃ śubham // LiP_1,43.41 //
jāmbūnadamayaṃ sūtraṃ SkP_24.25c / jāmbūnadamayādyasmād SkP_22.28a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939191 (0.042):
jāṃbūnadamayaṃ śubham LiP_1,44.19b / jāṃbūnadamayaṃ sūtraṃ LiP_1,44.29c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939116 (0.052):
jāmbavatyā vacaḥ śrutvā LiP_1,69.72a / jāmbūnadamayādyasmād LiP_1,43.46c / jāyate dantaharṣaś ca LiP_1,91.22c
jāyate sa mṛto naraḥ SkP_29.177d / jāyasva duhitā bhūtvā SkP_10.5c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171550 (0.035):
kulajñānabalopeto % jāyate sa mṛto naraḥ // SkP_29.177 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181624 (0.035):
kulajñānabalopeto jāyate sa mṛto naraḥ // SkP_29.177 //
jāhnavyālaṃkṛtaṃ puṇyaṃ SkP_29.92c / jāhnavyā saha saṃgatā SkP_29.41d
jitakrodho jitendriyaḥ SkP_9.27b / jihvāyai dṛṣṭaye namaḥ SkP_29.196b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16807628 (0.054):
jitendriyo jitakrodhaḥ BrP_51.63c / jitendriyo jitakrodho BrP_178.3a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16807534 (0.056):
jitakrodhā vimatsarāḥ BrP_178.4d / jitakrodho jitendriyaḥ BrP_43.5b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939232 (0.056):
jitakrodhā jitendriyāḥ LiP_1,31.11b / jitakrodho jitendriyaḥ LiP_1,34.10b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16234202 (0.060):
jitakrodhair jitendriyaiḥ HV_App.I,41.1136b / jitakrodho jitendriyaḥ HV_App.I,41.1180b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 658601 (0.060):
abhavan nyastasaṃtāpo $ jitakrodho jitendriyaḥ // HV_App.I,41.1180 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22144159 (0.060):
abhavan nyastasaṃtāpo jitakrodho jitendriyaḥ // HV_App.I,41.1180 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18858254 (0.062):
yastatra snāti vai bhaktyā jitakrodho jitendriyaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164909 (0.064):
anekavihagākīrṇaṃ latāvṛkṣakṣupākulam // SkP_9.26 // / brahmacārī niyamavāñ jitakrodho jitendriyaḥ /
jīvitaṃ dhārayiṣyati SkP_20.50d / jīvitaṃ samprahāsyasi SkP_20.54b
jīvitāśeti so 'bravīt SkP_18.12b / jīvitenāśubhena ha SkP_10.22d
juhāvāgnau mahātejās SkP_18.26c / juhvato 'gniṃ divākare SkP_19.20b
jetre mṛtyostathaiva ca SkP_24.55d / jepuḥ saṃhṛṣṭamānasāḥ SkP_13.71d
jaigīṣavyaguhā śreṣṭhā SkP_30.56a / jaigīṣavyaguhāṃ cemāṃ SkP_29.118a
jaigīṣavya dadānyaham SkP_29.120d / jaigīṣavya mahābuddhe SkP_29.100a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170781 (0.031):
ato bhūyaśca kiṃ te 'dya % jaigīṣavya dadānyaham // SkP_29.120 // / jaigīṣavya uvāca
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180855 (0.031):
ato bhūyaśca kiṃ te 'dya jaigīṣavya dadānyaham // SkP_29.120 // / jaigīṣavya uvāca
jaigīṣavyamupasthitā SkP_11.34d / jaigīṣavyaṃ tapodhanam SkP_29.97d
jaigīṣavyaḥ parāṃ siddhiṃ SkP_30.55a / jñātumicchāmyahaṃ pitaḥ SkP_20.53d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162382 (0.041):
duḥkhaṃ te kuta udbhūtaṃ % jñātumicchāmyahaṃ pitaḥ // SkP_20.53 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172458 (0.041):
duḥkhaṃ te kuta udbhūtaṃ jñātumicchāmyahaṃ pitaḥ // SkP_20.53 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939486 (0.050):
jaigīṣavyaguhā śreṣṭhā LiP_1,92.53c / jaigīṣavyaḥ parāṃ siddhiṃ LiP_1,92.52c / jaigīṣavyo mahātejā LiP_1,7.32c
jñātvā tadabhimantritam SkP_13.2d / jñātvā tāṃ śaṃkaraḥ svayam SkP_12.60b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594134 (0.052):
jñātvā liṅgaṃ pratiṣṭhitam SkP_29.39d / jñātvā śaṃkaramāgatam SkP_12.6b / jñātvā sa ṛṣipuṃgavaḥ SkP_19.24d
jñātvā tribhuvaneśvaraḥ SkP_4.3b / jñātvā yogasamādhānāj SkP_13.30c
jñātvā yogena mahatā SkP_7.2c / jñātvā rudramathāvyayam SkP_12.11b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16808381 (0.030):
jñātvā māṃ sa muniḥ krodhād BrP_178.21a / jñātvā rudram athāvyayam BrP_35.12b
jñātvā liṅgaṃ pratiṣṭhitam SkP_29.39d / jñātvā śaṃkaramāgatam SkP_12.6b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594109 (0.052):
jñātvā tadabhimantritam SkP_13.2d / jñātvā tāṃ śaṃkaraḥ svayam SkP_12.60b / jñātvā tribhuvaneśvaraḥ SkP_4.3b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939594 (0.057):
jñātvā yogān saṃtyajante punastān LiP_1,21.87b / jñātvā liṅgaṃ pratiṣṭhitam LiP_1,92.85d / jñātvā śaktisutasyāsya LiP_1,64.71a
jñātvā sa ṛṣipuṃgavaḥ SkP_19.24d / jñātvā sarvasṛjaṃ paścān SkP_4.19a
jñānaniṣṭhena cetasā SkP_27.45b / jñānavānyaśasānvitaḥ SkP_19.5b
jñānavāṃstapasānvitaḥ SkP_19.4b / jñānaṃ ca yaḥ prahiṇoti sma tasmai SkP_3.9b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161341 (0.053):
kariṣyati gatiṃ caiva % iti vedavido viduḥ // SkP_19.4 // / sa tvaṃ taponvitaścaiva $ jñānavānyaśasānvitaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171417 (0.053):
kariṣyati gatiṃ caiva iti vedavido viduḥ // SkP_19.4 // / sa tvaṃ taponvitaścaiva jñānavānyaśasānvitaḥ /
jñānaṃ caivāvyayaṃ punaḥ SkP_12.46b / jñānine 'jñānahāriṇe SkP_29.110b
jyeṣṭhasthānanivāsinam SkP_29.59b / jyeṣṭhasthānasamāśritam SkP_29.35b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939986 (0.044):
jyeṣṭhastu yatirmokṣārtho LiP_1,66.63a / jyeṣṭhasthānanivāsinam LiP_1,92.107b / jyeṣṭhasthānamidaṃ tasmād LiP_1,92.83c
jyeṣṭhaṃ sthānamidaṃ tasmād SkP_29.34c / jyeṣṭhā ca sā bhavitrī te SkP_11.23e
jyotsnāyai ṛddhaye namaḥ SkP_29.190b / jvara ityeva viśrutam SkP_23.24b
jvaladaṃṣṭro mahāhāso SkP_23.12c / jvalanaṃ ca svayaṃ kṛtvā SkP_13.132a
jvalanpratasthau varaveṣadhārī SkP_13.14d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157289 (0.0):
vahniḥ samabhyetya surendramadhye % jvalanpratasthau varaveṣadhārī //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167367 (0.0):
vahniḥ samabhyetya surendramadhye jvalanpratasthau varaveṣadhārī //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16809183 (0.057):
jvalann iva sa tejasā BrP_52.10b / jvalan pratasthau varaveśadhārī BrP_36.15b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11033618 (0.057):
vahniḥ samabhyetya surendramadhye BrP_36.15a / jvalan pratasthau varaveśadhārī BrP_36.15b
jvalanmahāratnavicitrarūpaṃ SkP_13.16c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16809189 (0.052):
jvalan mahāratnavicitrarūpaṃ BrP_36.17a / jvalamānaṃ vicintayet BrP_58.46b
jvalamānamivānalam SkP_15.17b / jvālākeśo mahāhanuḥ SkP_23.7b
jvālāmālāgrakeśaṃ ca SkP_23.22a / jvālāmālāparikṣiptam SkP_8.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164169 (0.050):
śatodaraṃ triśirasaṃ % trinetraṃ cordhvamūrdhajam // SkP_23.21 // / jvālāmālāgrakeśaṃ ca $ vyāghracarmājināmbaram &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174246 (0.050):
śatodaraṃ triśirasaṃ trinetraṃ cordhvamūrdhajam // SkP_23.21 // / jvālāmālāgrakeśaṃ ca vyāghracarmājināmbaram /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13507914 (0.054):
jvālāmālāpariṣkṛtaḥ__Vdha_023.003 / jvālāmālāvibhīṣaṇam__Vdha_028.050
jvālāmālāsahasravān SkP_15.5b / jvālāmālāsahasrāya SkP_9.7a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16809246 (0.044):
jvālāmālāvanaddhāṅgī BrP_180.19a / jvālāmālāsahasravān BrP_38.5b / jvālāvartaparīvāram BrP_232.27c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13507914 (0.060):
jvālāmālāpariṣkṛtaḥ__Vdha_023.003 / jvālāmālāvibhīṣaṇam__Vdha_028.050
jvālāyai ca namo namaḥ SkP_29.207d / ta evamuktā gaṇapāḥ SkP_25.36a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599458 (0.031):
namaste sarvataḥ sadā SkP_29.212d / namaste sarvadevatyai SkP_29.209c / namaste sarvalokeśa SkP_21.49e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599875 (0.035):
namaḥ siṃharathinyai ca SkP_29.197a / namaḥ sudhāyai svāhāyai SkP_29.187c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599967 (0.036):
namo daṃṣṭrākarālāya SkP_24.52a / namo devātidevāya SkP_21.18a / namo daivatanāthāya SkP_14.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599434 (0.036):
namaste bhagavaṃstryakṣa SkP_21.49c / namaste bhūtabhāvana SkP_14.24b / namaste 'yograhastāya SkP_20.17c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590128 (0.036):
ūrdhvaṃ golokasaṃsthānāṃ SkP_29.9a / ūhāyai ca namo namaḥ SkP_29.204d / ūhāvatāṃ tanubhṛtāmapavargadātṛ SkP_30.39d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593775 (0.038):
jaṭine brahmacāriṇe SkP_14.15b / jaṭibhyaśca namo namaḥ SkP_25.43b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599655 (0.038):
namaḥ piṅgajaṭābhṛte SkP_29.155b / namaḥ piñcchadhvajinyai ca SkP_29.199a / namaḥ pitre 'tha sādhyāya SkP_14.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610689 (0.038):
śūlāsaktamahākaram SkP_8.33b / śūlinyai ca namo namaḥ SkP_29.197b / śūleśvaraṃ mahākāyaṃ SkP_7.31c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610147 (0.039):
śatayojanabāhuśca SkP_23.15c / śatarūpāya vai namaḥ SkP_14.4b / śatarūpebhya eva ca SkP_25.46b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591118 (0.041):
kalmaṣaiśca vimucyate SkP_29.15d / kavacinyai namo namaḥ SkP_29.197d / kaścāsau pūrvamutpannaḥ SkP_1.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599372 (0.041):
namaścandrārdhamaulaye SkP_29.156d / namaśca prabhaviṣṇave SkP_20.14d / namaścāpyaniketebhyo SkP_25.40c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600185 (0.042):
namo 'stu kālakālāya SkP_14.11a / namo 'stu taḍite caiva SkP_29.188a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600073 (0.043):
namo mekhaladhāriṇyai SkP_29.154c / namo mauñjīdharāya ca SkP_29.154d / namo yajñaśirohartre SkP_14.9c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614025 (0.045):
so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c / saudāmanyai namo namaḥ SkP_29.188b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599942 (0.045):
namo 'gnibhyastathādbhyaśca SkP_25.48a / namo ghrāṇāya ghrātre ca SkP_21.40c / namo jñānarasajñāya SkP_29.110a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599742 (0.045):
namaḥ śivāya somāya SkP_9.2a / namaḥ śivāyai kartryai ca SkP_29.211a / namaḥ śūlāgrahastāya SkP_9.2c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599469 (0.047):
namaste 'stu sarasvatyai SkP_29.196a / namaste sparśayitre ca SkP_21.39c / namastriśūlahastāya SkP_21.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610116 (0.049):
śatadhā sādravadbhayāt SkP_18.4d / śatanetrāya vai namaḥ SkP_5.46b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599778 (0.050):
namaḥ samādhaye caiva SkP_29.205c / namaḥ sampadvirāgiṇe SkP_29.161b / namaḥ sarvagatāya ca SkP_20.13d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1599977 (0.050):
namo daivatarūpebhyaḥ SkP_25.47c / namo dhanurdharāyai ca SkP_29.198c / namo dhaneśarūpebhyaḥ SkP_25.48c
ta evāgnau ca hotavyā SkP_18.32c / takṣakabrahmasūtriṇe SkP_21.35b
tacca pañcanadaṃ divyaṃ SkP_22.30a / tacca saṃsvedajaṃ tejaḥ SkP_4.16a
taccaiva phalamāpnoti SkP_28.5c / tacchṛṇudhvaṃ yathātattvaṃ SkP_1.27e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610710 (0.059):
śṛṇutāpsarasaḥ sarvās SkP_29.220a / śṛṇu devi yathātattvaṃ SkP_28.49a / śṛṇudhvaṃ mama toṣaṇe SkP_9.21d
tacchṛṇuṣva m anindite SkP_28.3d / tacchṛṇuṣva mahātapaḥ SkP_12.12d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610710 (0.063):
śṛṇutāpsarasaḥ sarvās SkP_29.220a / śṛṇu devi yathātattvaṃ SkP_28.49a / śṛṇudhvaṃ mama toṣaṇe SkP_9.21d
tacchṛṇuṣva mahāmune SkP_23.5d / tacchrutvā śailavacanaṃ SkP_12.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590783 (0.059):
kathayasva mahāmune SkP_20.1d / kathayasva yathātatham SkP_1.26d
taṇḍulākṣatameva ca SkP_28.12d / tata utthāya jānubhyāṃ SkP_29.132a
tata etadviśiṣyate SkP_30.53f / tata evaṃ tadā brahmā SkP_13.46a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602128 (0.019):
punaścakre vapuḥ śubham SkP_29.70d / punaścāpi tato brahmā SkP_29.28a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590526 (0.036):
evamuktvā tato brahmā SkP_11.24a / evamuktvā tadā deva SkP_12.27a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588691 (0.041):
āgatya tānṛṣīnprāha SkP_8.23c / āgatyātha tato brahmā SkP_7.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594344 (0.042):
tatastāḥ prekṣitāstatra SkP_29.10c / tatastu devadeveśo SkP_22.1a / tatastu punareveśaṃ SkP_13.129a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595662 (0.044):
tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a / tamuvāca tadā brahmā SkP_5.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157886 (0.048):
yathāpūrvaṃ cakārāśu % devatānāṃ tanūstadā // SkP_13.52 // / tata evaṃ pravṛtte tu $ sarvadevanivāraṇe &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167963 (0.048):
yathāpūrvaṃ cakārāśu devatānāṃ tanūstadā // SkP_13.52 // / tata evaṃ pravṛtte tu sarvadevanivāraṇe /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611274 (0.050):
sa covācedamarthavat SkP_18.17d / sa jagrāha tadā brahmā SkP_24.44a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590473 (0.055):
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604005 (0.057):
brahmāṇaṃ praṇataṃ tathā SkP_3.19d / brahmā taṃ pratyaṣedhayat SkP_10.9b / brahmā tāmāha susvaram SkP_12.1b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596309 (0.060):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152629 (0.062):
karomi na ca saṃmohaṃ % yathā tvaṃ deva katthase // SkP_5.29 // / tamuvāca tadā brahmā $ na tvaṃ dhārayitā vibho &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162708 (0.062):
karomi na ca saṃmohaṃ yathā tvaṃ deva katthase // SkP_5.29 // / tamuvāca tadā brahmā na tvaṃ dhārayitā vibho /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590545 (0.064):
evamuktvā sa devīṃ tu SkP_15.15a / evamuktvā sa deveśo SkP_3.23a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594308 (0.064):
tata evonmukhī sthitvā SkP_12.28c / tatastatra svayaṃ brahmā SkP_8.23a / tatastatrāgatāndevān SkP_25.1a
tata evaṃ pravṛtte tu SkP_13.53a / tata evaṃ pravṛtte tu SkP_13.127a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157886 (0.049):
yathāpūrvaṃ cakārāśu % devatānāṃ tanūstadā // SkP_13.52 // / tata evaṃ pravṛtte tu $ sarvadevanivāraṇe &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167963 (0.049):
yathāpūrvaṃ cakārāśu devatānāṃ tanūstadā // SkP_13.52 // / tata evaṃ pravṛtte tu sarvadevanivāraṇe /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16809670 (0.053):
tata evaṃ pravṛtte tu BrP_36.49a / tata evaṃ pravṛtte tu BrP_36.125a
tata evaṃ vacaḥ śrutvā SkP_13.62a / tata evonmukhī sthitvā SkP_12.28c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594593 (0.005):
tataḥ sā krodhadīptāsyā SkP_10.20a / tataḥ sā tadvacaḥ śrutvā SkP_10.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608424 (0.042):
vacasāpyāyayanniva SkP_22.3b / vacastatpariniścintya SkP_16.13c / vacaḥ provāca bhagavāṃl SkP_28.48c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16809677 (0.048):
tata evaṃ pravṛtte tu BrP_36.125a / tata evaṃ vacaḥ śrutvā BrP_36.58a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608413 (0.051):
vakṣye skandodbhavaṃ śubham SkP_2.3d / vaca etaduvāca ha SkP_29.182d / vacanaṃ vacanāraṇiḥ SkP_10.23d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610940 (0.062):
śrutvā tu devī taṃ nādaṃ SkP_12.36a / śrutvātha vacanaṃ sūnor SkP_1.23a
tatastatra svayaṃ brahmā SkP_8.23a / tatastatrāgatāndevān SkP_25.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602131 (0.035):
punaścakre vapuḥ śubham SkP_29.70d / punaścāpi tato brahmā SkP_29.28a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588691 (0.048):
āgatya tānṛṣīnprāha SkP_8.23c / āgatyātha tato brahmā SkP_7.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590526 (0.049):
evamuktvā tato brahmā SkP_11.24a / evamuktvā tadā deva SkP_12.27a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590473 (0.050):
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595662 (0.059):
tamuvāca tadā dakṣo SkP_10.29a / tamuvāca tadā brahmā SkP_5.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594660 (0.062):
tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a / tato devaḥ svayaṃ prabhuḥ SkP_25.57b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604039 (0.062):
brahmā paramasaṃvigno SkP_13.39c / brahmā mama pitā svayam SkP_13.127d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594344 (0.063):
tatastāḥ prekṣitāstatra SkP_29.10c / tatastu devadeveśo SkP_22.1a / tatastu punareveśaṃ SkP_13.129a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595585 (0.063):
tamahaṃ dhārayāmyeko SkP_10.33a / tamāgatya tadā brahmā SkP_11.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614517 (0.064):
svayamasminvyavasthitaḥ SkP_29.37b / svayamāgatya deveśo SkP_4.4a / svayamādāya lokadhṛk SkP_13.128d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594287 (0.064):
tata etadviśiṣyate SkP_30.53f / tata evaṃ tadā brahmā SkP_13.46a
tatastatsṛṣṭamātmānaṃ SkP_29.68a / tatastamāsane tasminn SkP_24.45a
tatastaṃ vai samādāya SkP_22.10a / tatastā dahyamānāstu SkP_29.16a
tatastānarcayāmyaham SkP_10.18d / tatastāmavadaddharaḥ SkP_22.22d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587564 (0.035):
athainaṃ cārusarvāṅgī SkP_18.8a / athaināmavadaddharaḥ SkP_29.137d
tatastāvevametatte SkP_25.26a / tatastāḥ prekṣitāstatra SkP_29.10c / tatastu devadeveśo SkP_22.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587564 (0.036):
athainaṃ cārusarvāṅgī SkP_18.8a / athaināmavadaddharaḥ SkP_29.137d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590545 (0.038):
evamuktvā sa devīṃ tu SkP_15.15a / evamuktvā sa deveśo SkP_3.23a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594288 (0.042):
tata etadviśiṣyate SkP_30.53f / tata evaṃ tadā brahmā SkP_13.46a / tata evaṃ pravṛtte tu SkP_13.53a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1611349 (0.046):
sa tayā śraddhayā pūto SkP_27.22a / sa tasmai karmaṇā tena SkP_26.35a / sa tasmai devadeveśo SkP_5.54c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594604 (0.051):
tataḥ sā taṃ varaṃ labdhvā SkP_15.12a / tataḥ sā devadevasya SkP_29.230a / tataḥ sā devadevena SkP_29.182a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602128 (0.051):
punaścakre vapuḥ śubham SkP_29.70d / punaścāpi tato brahmā SkP_29.28a / punaścāsya vināśāya SkP_29.137a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594477 (0.051):
tataḥ sa tu kṛtodvāho SkP_25.13a / tataḥ sa dṛṣṭvā deveśaṃ SkP_29.130a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596309 (0.059):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595138 (0.062):
tathaiva cārcanīyatvaṃ SkP_11.2c / tathaiva tridivaukasaḥ SkP_13.51b / tathaiva rasanāya ca SkP_21.40b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594308 (0.063):
tata evonmukhī sthitvā SkP_12.28c / tatastatra svayaṃ brahmā SkP_8.23a / tatastatrāgatāndevān SkP_25.1a
tatastu punareveśaṃ SkP_13.129a / tatastṛtīyāṃ rudrāṇāṃ SkP_21.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158993 (0.039):
puraṃ praveśayāmāsa % svayamādāya lokadhṛk // SkP_13.128 // / tatastu punareveśaṃ $ brahmā vyajñāpayadvibhum &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169069 (0.039):
puraṃ praveśayāmāsa svayamādāya lokadhṛk // SkP_13.128 // / tatastu punareveśaṃ brahmā vyajñāpayadvibhum /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598006 (0.063):
dṛṣṭvā meghaḥ prabhākaraḥ SkP_22.26b / dṛṣṭvā sa tu tamīśānaṃ SkP_15.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587421 (0.063):
atha divyena rūpeṇa SkP_5.10a / atha dṛṣṭvā tamīśānam SkP_16.5a / atha dṛṣṭvā tripādaṃ ca SkP_29.127a
tataste ṛṣayaḥ sarve SkP_8.16a / tataste gaṇapāḥ sarve SkP_7.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592511 (0.055):
gaṇapānāṃ sureśānāṃ SkP_23.10c / gaṇapānpracakāra ha SkP_11.16d / gaṇapāḥ sarva eva te SkP_24.11b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594390 (0.055):
tataste sarvalokeśā SkP_4.34a / tataste stambhitāḥ sarve SkP_13.51a / tatastvāṃ bhakṣayiṣyāmi SkP_17.26c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153688 (0.062):
āyāti tvarito yūyaṃ % tasmādenaṃ nihanyatha // SkP_7.19 // / tataste gaṇapāḥ sarve $ samāyāntaṃ suradviṣam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163767 (0.062):
āyāti tvarito yūyaṃ tasmādenaṃ nihanyatha // SkP_7.19 // / tataste gaṇapāḥ sarve samāyāntaṃ suradviṣam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590160 (0.063):
ṛṣayaśca sahāmaraiḥ SkP_24.46b / ṛṣayaścaiva te sarve SkP_18.34c
tataste gaṇapāḥ sarve SkP_25.56a / tataste duḥkhitābhavan SkP_8.7d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592511 (0.055):
gaṇapānāṃ sureśānāṃ SkP_23.10c / gaṇapānpracakāra ha SkP_11.16d / gaṇapāḥ sarva eva te SkP_24.11b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594390 (0.055):
tataste sarvalokeśā SkP_4.34a / tataste stambhitāḥ sarve SkP_13.51a / tatastvāṃ bhakṣayiṣyāmi SkP_17.26c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28933120 (0.062):
gaṇapā devasaṃmatāḥ LiP_1,44.30d / gaṇapāś ca mahābhāgāḥ LiP_1,103.12a / gaṇapāḥ sarva eva te LiP_1,44.18b
tataste praṇatāḥ sarve SkP_14.27a / tataste layamādhāya SkP_29.69a
tatasteṣāṃ mahātejā SkP_18.35a / tataste sarvalokeśā SkP_4.34a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590046 (0.019):
uvāca sa tadā viprān SkP_8.10c / uvāca sa mahātejā SkP_5.17a
tataste stambhitāḥ sarve SkP_13.51a / tatastvāṃ bhakṣayiṣyāmi SkP_17.26c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594365 (0.055):
tataste ṛṣayaḥ sarve SkP_8.16a / tataste gaṇapāḥ sarve SkP_7.20a
tataḥ kadācidvijñāya SkP_18.25a / tataḥ karāladaśano SkP_23.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594459 (0.053):
tataḥ prabhṛti cārvaṅgi SkP_30.66a / tataḥ prahasamānāsyaḥ SkP_28.48a / tataḥ śaṅkhāṃśca bherīṃśca SkP_24.60a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.059):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590981 (0.063):
karāladaśanaścaiva SkP_23.34c / karāladaśanāya ca SkP_9.3b / kariṣyati gatiṃ caiva SkP_19.4c
tataḥ kīrtimavāpsyasi SkP_11.18d / tataḥ kundenduśaṅkhābhaṃ SkP_23.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164140 (0.0):
gaṇapo devadevasya % samīpaṃ so 'bhyagacchata // SkP_23.19 // / tataḥ kundenduśaṅkhābhaṃ $ himarāśyambusaṃnibham &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174217 (0.0):
gaṇapo devadevasya samīpaṃ so 'bhyagacchata // SkP_23.19 // / tataḥ kundenduśaṅkhābhaṃ himarāśyambusaṃnibham /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610080 (0.052):
śaṅkhakundendusaprabhaḥ SkP_23.40b / śaṅkhahārāmbugauraśca SkP_23.6c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591468 (0.055):
kīrtitā varavarṇinī SkP_11.35b / kīrtimāpsyasi puṣkalām SkP_11.22d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441155 (0.058):
śaṅko yādavarupeṇa HV_App.I,20.947a / śaṅkhakundendusaṃnibham HV_App.I,42A.195b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 673823 (0.058):
aho rūpam idaṃ citraṃ $ śaṅkhakundendusaṃnibham / HV_App.I,42A.195 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159374 (0.058):
aho rūpam idaṃ citraṃ śaṅkhakundendusaṃnibham / HV_App.I,42A.195 /
tataḥ kṛtvā namaskāraṃ SkP_10.23a / tataḥ kṣetramidaṃ śubham SkP_29.56b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594446 (0.054):
tataḥ praṇamya hṛṣṭātmā SkP_13.131a / tataḥ pradakṣiṇaṃ kṛtvā SkP_12.2a / tataḥ pranṛttābhirathāpsarobhir SkP_13.26a
tataḥ pāśupatāḥ siddhā SkP_29.62a / tataḥ putravadhaṃ ghoraṃ SkP_18.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160736 (0.015):
tato bhrātṛśataṃ tasya % vasiṣṭhasyaiva paśyataḥ // SkP_18.2 // / tataḥ putravadhaṃ ghoraṃ $ dṛṣṭvā brahmasutaḥ prabhuḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170812 (0.015):
tato bhrātṛśataṃ tasya vasiṣṭhasyaiva paśyataḥ // SkP_18.2 // / tataḥ putravadhaṃ ghoraṃ dṛṣṭvā brahmasutaḥ prabhuḥ /
tataḥ pṛcchasi kiṃ punaḥ SkP_11.38d / tataḥ praṇamya himavāṃs SkP_13.60a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16810793 (0.055):
tataḥ praṇamya muditaḥ BrP_206.4a / tataḥ praṇamya himavāṃs BrP_36.56e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168067 (0.056):
kriyatāṃ cāśu udvāhaḥ kimarthaṃ sthīyate param // SkP_13.59 // / tataḥ praṇamya himavāṃs taṃ devaṃ pratyabhāṣata /
tataḥ praṇamya hṛṣṭātmā SkP_13.131a / tataḥ pradakṣiṇaṃ kṛtvā SkP_12.2a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169108 (0.028):
kartāsmi vacanaṃ sarvaṃ brahmaṃstava jagadvibho // SkP_13.130 // / tataḥ praṇamya hṛṣṭātmā brahmā lokapitāmahaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940860 (0.037):
tataḥ praṇamya śirasā LiP_1,64.24a / tataḥ praṇamya hṛṣṭātmā LiP_1,103.58c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594416 (0.054):
tataḥ kundenduśaṅkhābhaṃ SkP_23.20a / tataḥ kṛtvā namaskāraṃ SkP_10.23a / tataḥ kṣetramidaṃ śubham SkP_29.56b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7064219 (0.060):
idānīṃ nirbhayastūrṇaṃ sthāne 'smin rākṣaso hataḥ // KūrmP_1,23.25 // / tataḥ praṇamya hṛṣṭātmā rājā navarathaḥ parām /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16810793 (0.062):
tataḥ praṇamya muditaḥ BrP_206.4a / tataḥ praṇamya himavāṃs BrP_36.56e
tataḥ pranṛttābhirathāpsarobhir SkP_13.26a / tataḥ prabhṛti cārvaṅgi SkP_30.66a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173487 (0.018):
mayi sarvārpitaprāṇo % māmeva pratipatsyate // SkP_30.65 // / tataḥ prabhṛti cārvaṅgi $ ye 'pi kṣetranivāsinaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183565 (0.018):
mayi sarvārpitaprāṇo māmeva pratipatsyate // SkP_30.65 // / tataḥ prabhṛti cārvaṅgi ye 'pi kṣetranivāsinaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.052):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.058):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604426 (0.063):
bhajante sarvato 'bhyetya SkP_29.78c / bhadradohamiti khyātaṃ SkP_29.21c / bhadreśvara tathaiva ca SkP_29.83d
tataḥ prahasamānāsyaḥ SkP_28.48a / tataḥ śaṅkhāṃśca bherīṃśca SkP_24.60a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.044):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594402 (0.053):
tataḥ kadācidvijñāya SkP_18.25a / tataḥ karāladaśano SkP_23.6a / tataḥ kīrtimavāpsyasi SkP_11.18d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.056):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.059):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610128 (0.059):
śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b / śatapādodarānanaḥ SkP_23.38f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.061):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594700 (0.061):
tato 'nyaṃ deśamīpsitam SkP_29.175d / tato 'paraḥ paṭṭisena SkP_23.30a / tato 'paraḥ samāpede SkP_23.33a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595142 (0.064):
tathaiva rasanāya ca SkP_21.40b / tathaiva vikṛtaḥ prabhuḥ SkP_12.10b / tathaiva vṛṣayāyine SkP_21.35d
tataḥ sa tatra saṃsthāpya SkP_7.31a / tataḥ sa tu kṛtodvāho SkP_25.13a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165772 (5.960):
nandino gaṇamukhyasya % anaupamyo hyaninditaḥ // SkP_25.12 // / tataḥ sa tu kṛtodvāho $ nandī gatvā mahāmanāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175848 (5.960):
nandino gaṇamukhyasya anaupamyo hyaninditaḥ // SkP_25.12 // / tataḥ sa tu kṛtodvāho nandī gatvā mahāmanāḥ /
tataḥ sa dṛṣṭvā deveśaṃ SkP_29.130a / tataḥ sa devastuṣṭātmā SkP_29.173a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598036 (0.026):
dṛṣṭvemaṃ mama liṅgaṃ tu SkP_29.35a / dṛṣṭvainamapi deveśaṃ SkP_29.27e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165772 (0.027):
nandino gaṇamukhyasya % anaupamyo hyaninditaḥ // SkP_25.12 // / tataḥ sa tu kṛtodvāho $ nandī gatvā mahāmanāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175848 (0.027):
nandino gaṇamukhyasya anaupamyo hyaninditaḥ // SkP_25.12 // / tataḥ sa tu kṛtodvāho nandī gatvā mahāmanāḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602106 (0.036):
punardehe svayecchayā SkP_10.24b / punarnirīkṣya deveśaṃ SkP_29.64a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596704 (0.040):
te tamāsādya ṛṣayaḥ SkP_8.22a / te dṛṣṭvā devadeveśaṃ SkP_9.1a / te dṛṣṭvā parameśānaṃ SkP_13.55a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598055 (0.047):
dṛṣṭvainaṃ prayato martyaḥ SkP_29.23c / dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594344 (0.051):
tatastāḥ prekṣitāstatra SkP_29.10c / tatastu devadeveśo SkP_22.1a / tatastu punareveśaṃ SkP_13.129a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170918 (0.052):
somaṃ paśya mahāsattva % māṃ tvaṃ divyena cakṣuṣā // SkP_29.129 // / tataḥ sa dṛṣṭvā deveśaṃ $ sāmbaṃ nandipuraḥsaram &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180992 (0.052):
somaṃ paśya mahāsattva māṃ tvaṃ divyena cakṣuṣā // SkP_29.129 // / tataḥ sa dṛṣṭvā deveśaṃ sāmbaṃ nandipuraḥsaram /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598006 (0.053):
dṛṣṭvā meghaḥ prabhākaraḥ SkP_22.26b / dṛṣṭvā sa tu tamīśānaṃ SkP_15.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587421 (0.054):
atha divyena rūpeṇa SkP_5.10a / atha dṛṣṭvā tamīśānam SkP_16.5a / atha dṛṣṭvā tripādaṃ ca SkP_29.127a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170885 (0.055):
tapyamānaṃ tapo ghoraṃ % sutaṃ viśravasastadā // SkP_29.127 // / dṛṣṭvovāca tato devaḥ $ kuberaṃ dīptatejasam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180959 (0.055):
tapyamānaṃ tapo ghoraṃ sutaṃ viśravasastadā // SkP_29.127 // / dṛṣṭvovāca tato devaḥ kuberaṃ dīptatejasam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171488 (0.056):
sanatkumāra uvāca / tataḥ sa devastuṣṭātmā $ mālāṃ svayamaninditām &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181562 (0.056):
sanatkumāra uvāca / tataḥ sa devastuṣṭātmā mālāṃ svayamaninditām /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589903 (0.061):
uvāca cedaṃ tuṣṭātmā SkP_12.52a / uvāca cedaṃ deveśaṃ SkP_20.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.063):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612033 (0.064):
samprāpyovāca deveśaṃ SkP_12.18a / samprekṣyāha gaṇādhyakṣo SkP_7.18c
tataḥ sa devaḥ prahasaṃs SkP_10.32a / tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594653 (0.026):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591392 (0.041):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594520 (0.041):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594530 (0.041):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594537 (0.041):
tataḥ sa bhagavāndevo SkP_12.1a / tataḥ sa bhagavāndevo SkP_29.2a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.043):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598054 (0.043):
dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590643 (0.046):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.051):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595652 (0.051):
tamutthāya gaṇeśvaram SkP_26.53d / tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171488 (0.056):
sanatkumāra uvāca / tataḥ sa devastuṣṭātmā $ mālāṃ svayamaninditām &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181562 (0.056):
sanatkumāra uvāca / tataḥ sa devastuṣṭātmā mālāṃ svayamaninditām /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172608 (0.056):
uvāca niṣkrama kṣipraṃ % gaccha tvaṃ yatra rocate // SkP_30.13 // / tataḥ sa nirgatastyaktvā $ gṛhasambandhibāndhavān &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182684 (0.056):
uvāca niṣkrama kṣipraṃ gaccha tvaṃ yatra rocate // SkP_30.13 // / tataḥ sa nirgatastyaktvā gṛhasambandhibāndhavān /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596298 (0.057):
tāmapṛcchanta kā nveṣā SkP_5.16c / tāmāha prahasandevo SkP_9.20a / tāmāha bhava nārīti SkP_9.18c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590514 (0.061):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.21a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594536 (0.003):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591392 (0.003):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590646 (0.006):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156426 (0.028):
skandhe śambhoḥ samādāya % devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas $ tathā devyā vṛtastadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166505 (0.028):
skandhe śambhoḥ samādāya devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas tathā devyā vṛtastadā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596313 (0.032):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590469 (0.042):
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590514 (0.043):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594651 (0.046):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a / tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590530 (0.046):
evamuktvā tadā deva SkP_12.27a / evamuktvā tu taṃ devaḥ SkP_16.12a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594660 (0.052):
tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a / tato devaḥ svayaṃ prabhuḥ SkP_25.57b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604402 (0.055):
bhagavānviśvarūpadhṛk SkP_9.18d / bhagavānsarvalokapaḥ SkP_7.1b / bhagavānsahasābhyetya SkP_29.99c
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594536 (0.0):
tataḥ sa bhagavāndevo SkP_12.1a / tataḥ sa bhagavāndevo SkP_29.2a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591392 (5.960):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590646 (0.003):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156426 (0.024):
skandhe śambhoḥ samādāya % devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas $ tathā devyā vṛtastadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166505 (0.024):
skandhe śambhoḥ samādāya devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas tathā devyā vṛtastadā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596313 (0.028):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590514 (0.039):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594488 (0.041):
tataḥ sa devastuṣṭātmā SkP_29.173a / tataḥ sa devaḥ prahasaṃs SkP_10.32a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590469 (0.042):
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594651 (0.042):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a / tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590530 (0.046):
evamuktvā tadā deva SkP_12.27a / evamuktvā tu taṃ devaḥ SkP_16.12a
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591392 (5.960):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590646 (0.003):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594504 (0.003):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156426 (0.024):
skandhe śambhoḥ samādāya % devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas $ tathā devyā vṛtastadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166505 (0.024):
skandhe śambhoḥ samādāya devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas tathā devyā vṛtastadā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596313 (0.028):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590514 (0.039):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594488 (0.041):
tataḥ sa devastuṣṭātmā SkP_29.173a / tataḥ sa devaḥ prahasaṃs SkP_10.32a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590469 (0.042):
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594651 (0.042):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a / tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a
tataḥ sa bhagavāndevo SkP_12.1a / tataḥ sa bhagavāndevo SkP_29.2a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594514 (0.0):
tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.21a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591392 (5.960):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590646 (0.003):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594504 (0.003):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156426 (0.024):
skandhe śambhoḥ samādāya % devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas $ tathā devyā vṛtastadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166505 (0.024):
skandhe śambhoḥ samādāya devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas tathā devyā vṛtastadā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596313 (0.028):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590514 (0.039):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594488 (0.041):
tataḥ sa devastuṣṭātmā SkP_29.173a / tataḥ sa devaḥ prahasaṃs SkP_10.32a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590469 (0.042):
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594651 (0.042):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a / tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a
tataḥ sa bhagavānhṛṣṭaḥ SkP_5.61a / tataḥ samabhavaddvijaḥ SkP_21.10d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594516 (5.960):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590644 (0.003):
evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594509 (0.004):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156426 (0.032):
skandhe śambhoḥ samādāya % devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas $ tathā devyā vṛtastadā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166505 (0.032):
skandhe śambhoḥ samādāya devī prāha vṛto 'si me // SkP_12.20 // / tataḥ sa bhagavāndevas tathā devyā vṛtastadā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161965 (0.055):
// SkP_20.21 // / tataḥ sa bhagavāndevaḥ $ stūyamānaḥ sahomayā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172041 (0.055):
SkP_20.21 // / tataḥ sa bhagavāndevaḥ stūyamānaḥ sahomayā /
tataḥ sa mukto dīnātmā SkP_18.16a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160930 (0.0):
dagdhena ca tvayā kiṃ me % gaccha mukto 'si durmate // SkP_18.15 // / tataḥ sa mukto dīnātmā $ rākṣasaḥ krūrakarmakṛt &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171006 (0.0):
dagdhena ca tvayā kiṃ me gaccha mukto 'si durmate // SkP_18.15 // / tataḥ sa mukto dīnātmā rākṣasaḥ krūrakarmakṛt /
tataḥ sa rājā svaṃ rājyam SkP_18.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160710 (0.064):
sanatkumāra uvāca / tataḥ sa rājā svaṃ rājyam $ utsṛjya saha bhāryayā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170786 (0.064):
sanatkumāra uvāca / tataḥ sa rājā svaṃ rājyam utsṛjya saha bhāryayā /
tataḥ sarvāṇi bhūtāni SkP_24.59c / tataḥ sa labdhvā tu varaṃ SkP_31.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594598 (0.030):
tataḥ sā tadvacaḥ śrutvā SkP_10.6a / tataḥ sā taṃ varaṃ labdhvā SkP_15.12a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603830 (0.063):
brahmaṇo janakāya ca SkP_21.33d / brahmaṇo 'tha varaṃ labdhvā SkP_29.48c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159668 (0.064):
tadā tasya suto 'yaṃ syāt % patiste sa bhaviṣyati // SkP_15.11 // / sanatkumāra uvāca / tataḥ sā taṃ varaṃ labdhvā $ kāmapatnī śubhānanā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169744 (0.064):
tadā tasya suto 'yaṃ syāt patiste sa bhaviṣyati // SkP_15.11 // / sanatkumāra uvāca / tataḥ sā taṃ varaṃ labdhvā kāmapatnī śubhānanā /
tataḥ sa vāyuvacanān SkP_20.34a / tataḥ sa śokasaṃtapto SkP_20.51a
tataḥ sa sahito devyā SkP_29.238a / tataḥ sahasraśastatra SkP_23.5a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182451 (0.003):
tā uvāca tato devī evaṃ loke bhaviṣyatu // SkP_29.237 // / tataḥ sa sahito devyā sanandī parameśvaraḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598598 (0.034):
devyā saha pinākadhṛk SkP_26.64b / devyā saha mahādyutiḥ SkP_21.9d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598589 (0.045):
devyāścaivāśarīratām SkP_10.40b / devyā saha tadā prabhuḥ SkP_22.3d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612951 (0.048):
saha devyā jagatpate SkP_29.164b / saha devyā tato vyāsa SkP_29.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612943 (0.056):
saha devoragādibhiḥ SkP_8.23b / saha devyā jagatpatiḥ SkP_31.3b / saha devyā jagatpate SkP_29.164b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612961 (0.062):
saha devyā namaścakruḥ SkP_13.57c / saha devyā sasūnuśca SkP_9.16a
tataḥ sā krodhadīptāsyā SkP_10.20a / tataḥ sā tadvacaḥ śrutvā SkP_10.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594301 (0.005):
tata evaṃ pravṛtte tu SkP_13.127a / tata evaṃ vacaḥ śrutvā SkP_13.62a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608424 (0.048):
vacasāpyāyayanniva SkP_22.3b / vacastatpariniścintya SkP_16.13c / vacaḥ provāca bhagavāṃl SkP_28.48c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155223 (0.051):
sanatkumāra uvāca / tataḥ sā krodhadīptāsyā $ na jagrāhātikopitā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155028 (0.054):
jāyasva duhitā bhūtvā % patiṃ rudramavāpsyasi // SkP_10.5 // / tataḥ sā tadvacaḥ śrutvā $ yogāddevī manasvinī &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165108 (0.054):
jāyasva duhitā bhūtvā patiṃ rudramavāpsyasi // SkP_10.5 // / tataḥ sā tadvacaḥ śrutvā yogāddevī manasvinī /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610940 (0.055):
śrutvā tu devī taṃ nādaṃ SkP_12.36a / śrutvātha vacanaṃ sūnor SkP_1.23a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608413 (0.061):
vakṣye skandodbhavaṃ śubham SkP_2.3d / vaca etaduvāca ha SkP_29.182d / vacanaṃ vacanāraṇiḥ SkP_10.23d
tataḥ sā taṃ varaṃ labdhvā SkP_15.12a / tataḥ sā devadevasya SkP_29.230a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594566 (0.030):
tataḥ sarvāṇi bhūtāni SkP_24.59c / tataḥ sa labdhvā tu varaṃ SkP_31.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603830 (0.039):
brahmaṇo janakāya ca SkP_21.33d / brahmaṇo 'tha varaṃ labdhvā SkP_29.48c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596704 (0.048):
te dṛṣṭvā devadeveśaṃ SkP_9.1a / te dṛṣṭvā parameśānaṃ SkP_13.55a / te devadevasya sahādriputryā SkP_24.65c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594344 (0.051):
tatastāḥ prekṣitāstatra SkP_29.10c / tatastu devadeveśo SkP_22.1a / tatastu punareveśaṃ SkP_13.129a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598131 (0.055):
devadevasya śūlinaḥ SkP_16.2b / devadevasya saṃnidhau SkP_25.36d / devadevaḥ paraṃ dhāma SkP_13.49a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608676 (0.056):
varānurūpaṃ pravidhāya veṣaṃ SkP_13.20c / varānsa labdhvā bhagavān SkP_16.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159668 (0.062):
tadā tasya suto 'yaṃ syāt % patiste sa bhaviṣyati // SkP_15.11 // / sanatkumāra uvāca / tataḥ sā taṃ varaṃ labdhvā $ kāmapatnī śubhānanā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169744 (0.062):
tadā tasya suto 'yaṃ syāt patiste sa bhaviṣyati // SkP_15.11 // / sanatkumāra uvāca / tataḥ sā taṃ varaṃ labdhvā kāmapatnī śubhānanā /
tataḥ sā devadevena SkP_29.182a / tataḥ sā dhāraṇāṃ kṛtvā SkP_10.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596704 (0.048):
te dṛṣṭvā devadeveśaṃ SkP_9.1a / te dṛṣṭvā parameśānaṃ SkP_13.55a / te devadevasya sahādriputryā SkP_24.65c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594344 (0.051):
tatastāḥ prekṣitāstatra SkP_29.10c / tatastu devadeveśo SkP_22.1a / tatastu punareveśaṃ SkP_13.129a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598131 (0.055):
devadevasya śūlinaḥ SkP_16.2b / devadevasya saṃnidhau SkP_25.36d / devadevaḥ paraṃ dhāma SkP_13.49a
tataḥ sā samanujñātā SkP_7.11a / tataḥ suptotthita iva SkP_5.45a
tatāpa suciraṃ tapaḥ SkP_10.1b / tato gaṇā jayetyūcus SkP_24.59a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165499 (0.003):
prāñjaliḥ prayato bhūtvā % jayaśabdaṃ cakāra ha // SkP_24.58 // / tato gaṇā jayetyūcus $ tato devāstato 'surāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175575 (0.003):
prāñjaliḥ prayato bhūtvā jayaśabdaṃ cakāra ha // SkP_24.58 // / tato gaṇā jayetyūcus tato devāstato 'surāḥ /
tato jaṭāsrutaṃ vāri SkP_22.15a / tato 'ṭavīṃ samāsādya SkP_18.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163597 (0.030):
yatra tatra mṛtā martyā % yāsyanti tava lokatām // SkP_22.14 // / tato jaṭāsrutaṃ vāri $ gṛhītvā hāranirmalam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173673 (0.030):
yatra tatra mṛtā martyā yāsyanti tava lokatām // SkP_22.14 // / tato jaṭāsrutaṃ vāri gṛhītvā hāranirmalam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160788 (0.045):
tasyāṃ vipāśaḥ saṃvṛtto % vipāśā sābhavattataḥ // SkP_18.5 // / tato 'ṭavīṃ samāsādya $ nirāhāro jitendriyaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170864 (0.045):
tasyāṃ vipāśaḥ saṃvṛtto vipāśā sābhavattataḥ // SkP_18.5 // / tato 'ṭavīṃ samāsādya nirāhāro jitendriyaḥ /
tato 'trāhaṃ samāsthitaḥ SkP_29.27d / tato diśaḥ samudrāśca SkP_24.28a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160788 (0.050):
tasyāṃ vipāśaḥ saṃvṛtto % vipāśā sābhavattataḥ // SkP_18.5 // / tato 'ṭavīṃ samāsādya $ nirāhāro jitendriyaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170864 (0.050):
tasyāṃ vipāśaḥ saṃvṛtto vipāśā sābhavattataḥ // SkP_18.5 // / tato 'ṭavīṃ samāsādya nirāhāro jitendriyaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587365 (0.051):
atrāhaṃ brahmaṇānīya SkP_29.24a / atrāhaṃ svayamāsthitaḥ SkP_29.28f
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941163 (0.055):
tato 'trāhaṃ samāsthitaḥ LiP_1,92.76b / tato 'tha nārigajavājisaṃkulaṃ LiP_1,80.12a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600750 (0.061):
nigraho bhujagendrāṇāṃ SkP_2.24c / nityamatrāhamāsthitaḥ SkP_29.32b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594813 (0.061):
tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157602 (0.003):
nirvṛteva tadā tasthau % kṛtvā hṛdi tameva tu // SkP_13.31 // / tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā $ devyā utsaṅgavartinam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167680 (0.003):
nirvṛteva tadā tasthau kṛtvā hṛdi tameva tu // SkP_13.31 // / tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā devyā utsaṅgavartinam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594490 (0.026):
tataḥ sa devastuṣṭātmā SkP_29.173a / tataḥ sa devaḥ prahasaṃs SkP_10.32a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596314 (0.035):
tāmuvāca kutastvaṃ vai SkP_18.9a / tāmuvāca tato devo SkP_22.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596260 (0.040):
tāni srotāṃsi trīṇyasyāḥ SkP_22.22a / tānuvāca tato devaḥ SkP_3.24a / tāndṛṣṭvā sṛjyamānāṃśca SkP_10.9a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598054 (0.040):
dṛṣṭvaiva sa maheśānaṃ SkP_1.16a / dṛṣṭvovāca tato devaḥ SkP_29.128a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594515 (0.041):
tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.21a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594523 (0.041):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594537 (0.041):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a / tataḥ sa bhagavāndevo SkP_12.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591391 (0.042):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590514 (0.042):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594508 (0.045):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595652 (0.051):
tamutthāya gaṇeśvaram SkP_26.53d / tamuvāca tato devaḥ SkP_6.6e
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590643 (0.053):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16812413 (0.057):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā BrP_36.31a / tato devagaṇāḥ sarve BrP_160.15c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590469 (0.060):
evamuktastato devaḥ SkP_20.25a / evamuktastato brahmā SkP_4.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166668 (0.061):
ramase tadaniṣṭaṃ hi % mama māturvṛṣadhvaja // SkP_26.15 // / sanatkumāra uvāca / tato devaḥ prahasyāha $ devīṃ hāsayituṃ prabhuḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176744 (0.061):
ramase tadaniṣṭaṃ hi mama māturvṛṣadhvaja // SkP_26.15 // / sanatkumāra uvāca / tato devaḥ prahasyāha devīṃ hāsayituṃ prabhuḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590530 (0.062):
evamuktvā tadā deva SkP_12.27a / evamuktvā tu taṃ devaḥ SkP_16.12a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914894 (0.062):
atha dṛṣṭvā śiśuṃ devās LiP_1,102.29c / atha deve gate tyaktvā LiP_1,94.26c
tato devaḥ saha gaṇai SkP_7.34a / tato devaḥ svayaṃ prabhuḥ SkP_25.57b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153867 (0.023):
kaśmīraḥ so 'bhavannāmnā % deśaḥ puṇyatamaḥ sadā // SkP_7.33 // / tato devaḥ saha gaṇai $ rūpaṃ vikṛtamāsthitaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163946 (0.023):
kaśmīraḥ so 'bhavannāmnā deśaḥ puṇyatamaḥ sadā // SkP_7.33 // / tato devaḥ saha gaṇai rūpaṃ vikṛtamāsthitaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613970 (0.038):
somaṃ paśya mahāsattva SkP_29.129c / somaḥ saha gaṇairdevas SkP_21.11c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612917 (0.039):
saha tena sureśvaraḥ SkP_31.14d / saha devagaṇairapi SkP_9.16b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596312 (0.046):
tāmuvāca tato devo SkP_22.18a / tāmuvāca tadā devo SkP_7.7a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594519 (0.049):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594529 (0.049):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594537 (0.049):
tataḥ sa bhagavāndevo SkP_12.1a / tataḥ sa bhagavāndevo SkP_29.2a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594509 (0.050):
tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163435 (0.051):
nirīkṣya gaṇapānsarvān % devyā saha tadā prabhuḥ // SkP_22.3 // / deva uvāca
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173511 (0.051):
nirīkṣya gaṇapānsarvān devyā saha tadā prabhuḥ // SkP_22.3 // / deva uvāca
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590513 (0.053):
evamuktvā tato devaḥ SkP_15.38a / evamuktvā tato devaḥ SkP_31.3a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591391 (0.054):
kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614137 (0.055):
stūyamānastutoṣātha SkP_15.30c / stūyamānaḥ sahomayā SkP_20.22b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590643 (0.060):
evaṃ sa bhagavāñchaptvā SkP_10.38a / evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594490 (0.060):
tataḥ sa devaḥ prahasaṃs SkP_10.32a / tataḥ sa nirgatastyaktvā SkP_30.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594308 (0.062):
tata evonmukhī sthitvā SkP_12.28c / tatastatra svayaṃ brahmā SkP_8.23a / tatastatrāgatāndevān SkP_25.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598145 (0.063):
devadevaḥ sa lokapaḥ SkP_9.11b / devadevaḥ svayaṃ śivaḥ SkP_12.31b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612788 (0.064):
sarve sabrahmakāḥ surāḥ SkP_9.1b / sarvairdevagaṇaiḥ sārdhaṃ SkP_8.24c
tato devāstato 'surāḥ SkP_24.59b / tato devāḥ sagandharvāḥ SkP_18.38a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941225 (0.034):
tato devāstato 'surāḥ LiP_1,44.38b / tato devāḥ sagandharvāḥ LiP_1,62.39a
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26677045 (0.047):
1.038.023a tato devāḥ sagandharvāḥ sāsurāḥ sahapannagāḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16296587 (0.054):
na devā na ca gandharvā *HV_106.6*1148:26a / na devā nāsurā vāpi HV_App.I,29E.47a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19940334 (0.060):
03,297.015c yan na devā na gandharvā nāsurā na ca rākṣasāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20281906 (0.060):
07,166.036a na hi devā na gandharvā nāsurā na ca rākṣasāḥ
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24741534 (0.060):
03,297.015c yan na devā na gandharvā nāsurā na ca rākṣasāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10450116 (0.060):
12,351.005a na hi devā na gandharvā nāsurā na ca pannagāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15453089 (0.060):
05,060.020a naiva devā na gandharvā nāsurā na ca rākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26674595 (0.060):
1.030.009a nāsya devā na gandharvā nāsurā na ca rākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25480912 (0.060):
4.028.023a na devā na ca gandharvā nāsurā na marudgaṇāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28411413 (0.060):
4.028.023a na devā na ca gandharvā nāsurā na marudgaṇāḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240751 (0.064):
tato devāḥ sagandharvā *HV_82.19*937:7a / tato devāḥ sagandharvā *HV_111.5*1338:5a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240792 (0.064):
tato devāḥ sagandharvāḥ *HV_74.19*829:1a / tato devāḥ sagandharvāḥ HV_82.13a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776474 (0.064):
tato devāḥ sagandharvā HV_82.19*937:7a / tato devāḥ sagandharvā HV_111.5*1338:5a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776484 (0.064):
tato devāḥ sagandharvāḥ HV_74.19*829:1a / tato devāḥ sagandharvāḥ HV_82.13a
tato devī mahābhāgā SkP_25.23a / tato devyā mahādevo SkP_22.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587436 (0.012):
atha dṛṣṭvā satīṃ devīm SkP_26.6a / atha devī mahābhāgā SkP_29.178a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941231 (0.029):
tato devyā mahādevaḥ LiP_1,43.36c / tato drakṣyatha deveśaṃ LiP_1,31.20c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598556 (0.052):
devyā jijñāsayā śambhur SkP_13.29a / devyā devaḥ pinākadhṛk SkP_29.5b / devyā devaḥ pinākadhṛk SkP_30.22d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163681 (0.053):
so 'śvamedhaphalaṃ prāpya % rudraloke mahīyate // SkP_22.19 // / sanatkumāra uvāca / tato devyā mahādevo $ nandīśvaramatiprabham &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173757 (0.053):
so 'śvamedhaphalaṃ prāpya rudraloke mahīyate // SkP_22.19 // / sanatkumāra uvāca / tato devyā mahādevo nandīśvaramatiprabham /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598431 (0.057):
devī duścaracāriṇī SkP_11.28b / devī devaṃ nirīkṣatī SkP_22.21f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596218 (0.058):
taṃ śoṇakaṃ tato rājye SkP_18.22a / tā uvāca tato devī SkP_29.237e / tā uvācāmarā yūyaṃ SkP_29.232a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605694 (0.058):
mahādeveti cāpyanyan SkP_28.62c / mahādeveti caiva hi SkP_28.69d / mahādevo 'bhyabhāṣata SkP_22.27f
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176000 (0.060):
sa kāmacārī vaibhrāje gaṇapo 'sya bhaviṣyati // SkP_25.22 // / sanatkumāra uvāca / tato devī mahābhāgā śailāderadadadvaram /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598603 (0.064):
devyā sahātha bhagavān SkP_26.2a / devyāḥ śailendrasattamaḥ SkP_13.6b / devyāḥ samaya eva ca SkP_2.16b
tato drakṣyatha śaṃkaram SkP_8.4d / tato drakṣyāmi śaṃkaram SkP_20.65d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941231 (0.042):
tato devyā mahādevaḥ LiP_1,43.36c / tato drakṣyatha deveśaṃ LiP_1,31.20c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162444 (0.043):
mahādevaprasādena % mṛtyuṃ jeṣyāmi nānyathā // SkP_20.57 // / drakṣyāmi śaṃkaraṃ devaṃ $ tato mṛtyurna me bhavet &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172520 (0.043):
mahādevaprasādena mṛtyuṃ jeṣyāmi nānyathā // SkP_20.57 // / drakṣyāmi śaṃkaraṃ devaṃ tato mṛtyurna me bhavet /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598680 (0.045):
doṣānvaikṛtyameva ca SkP_29.229b / drakṣyāmi śaṃkaraṃ devaṃ SkP_20.58a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590808 (0.047):
kathaṃ cārādhya śaṃkaram SkP_20.4b / kathaṃ draṣṭā mahādevam SkP_20.60c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601680 (0.063):
paśya liṅgāni puṇyāni SkP_29.50c / paśyāmi śaṃkaraṃ devam SkP_6.9c
tato narādhipaṃ devī SkP_26.50a / tato 'nyaṃ deśamīpsitam SkP_29.175d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171522 (0.036):
jagāma bhagavānsomas % tato 'nyaṃ deśamīpsitam // SkP_29.175 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181596 (0.036):
jagāma bhagavānsomas tato 'nyaṃ deśamīpsitam // SkP_29.175 //
tato 'paraḥ paṭṭisena SkP_23.30a / tato 'paraḥ samāpede SkP_23.33a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.042):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595122 (0.044):
tathā sarvārpitakriyaḥ SkP_30.59b / tathā saṃkoṭako 'paraḥ SkP_23.52b / tathā sumbhanisumbhayoḥ SkP_29.196d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.048):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.054):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614021 (0.056):
so 'śvamedhāvabhṛthavat SkP_25.54c / so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c / saudāmanyai namo namaḥ SkP_29.188b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595108 (0.057):
tathāśvinau devabhiṣagvarau tu SkP_13.18a / tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.060):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164285 (0.060):
samahāpārṣado rudraḥ % sarvāsuranibarhaṇaḥ // SkP_23.29 // / tato 'paraḥ paṭṭisena $ hrasvapādodaraḥ śuciḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174362 (0.060):
samahāpārṣado rudraḥ sarvāsuranibarhaṇaḥ // SkP_23.29 // / tato 'paraḥ paṭṭisena hrasvapādodaraḥ śuciḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605032 (0.061):
maṇḍalasthaṃ mahādevam SkP_5.45c / maṇḍūkākṣa nikumbho 'haṃ SkP_26.28a / maṇḍūkākṣāya rūpaṃ ca SkP_26.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594459 (0.061):
tataḥ prabhṛti cārvaṅgi SkP_30.66a / tataḥ prahasamānāsyaḥ SkP_28.48a / tataḥ śaṅkhāṃśca bherīṃśca SkP_24.60a
tato 'paraḥ sahasreṇa SkP_23.41a / tato 'paraḥ saumyarūpo SkP_23.25a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164210 (0.045):
koṭīśatavṛtaṃ taṃ ca % gaṇapaṃ so 'nvapaśyata // SkP_23.24 // / tato 'paraḥ saumyarūpo $ bhasmadigdhāṅga eva ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174287 (0.045):
koṭīśatavṛtaṃ taṃ ca gaṇapaṃ so 'nvapaśyata // SkP_23.24 // / tato 'paraḥ saumyarūpo bhasmadigdhāṅga eva ca /
tato 'paro mahākeśo SkP_23.11a / tato brahmā diśaḥ sarvā SkP_5.39a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2164210 (0.063):
koṭīśatavṛtaṃ taṃ ca % gaṇapaṃ so 'nvapaśyata // SkP_23.24 // / tato 'paraḥ saumyarūpo $ bhasmadigdhāṅga eva ca &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19174287 (0.063):
koṭīśatavṛtaṃ taṃ ca gaṇapaṃ so 'nvapaśyata // SkP_23.24 // / tato 'paraḥ saumyarūpo bhasmadigdhāṅga eva ca /
tato brahmābhyagāddrutam SkP_18.26d / tato bhagavatī bhūyaḥ SkP_28.47a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161077 (0.036):
juhāvāgnau mahātejās % tato brahmābhyagāddrutam // SkP_18.26 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171153 (0.036):
juhāvāgnau mahātejās tato brahmābhyagāddrutam // SkP_18.26 //
tato bhrātṛśataṃ tasya SkP_18.2c / tato manomayaṃ cakraṃ SkP_4.37a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152143 (0.003):
deśaṃ ca vaḥ pravakṣyāmi % yasmindeśe cariṣyatha // SkP_4.36 // / tato manomayaṃ cakraṃ $ sa sṛṣṭvā tānuvāca ha &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162222 (0.003):
deśaṃ ca vaḥ pravakṣyāmi yasmindeśe cariṣyatha // SkP_4.36 // / tato manomayaṃ cakraṃ sa sṛṣṭvā tānuvāca ha /
tato mayordhvaṃ dṛṣṭāstu SkP_29.10a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169224 (1.192):
pīyatīnāṃ payo vegāt % phenaṃ mūrdhni samāpatat // SkP_29.9 // / tato mayordhvaṃ dṛṣṭāstu $ gāvastāḥ somapārśvagāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179299 (1.192):
pīyatīnāṃ payo vegāt phenaṃ mūrdhni samāpatat // SkP_29.9 // / tato mayordhvaṃ dṛṣṭāstu gāvastāḥ somapārśvagāḥ /
tato marutsutā caiva SkP_25.24a / tato mahālayāttasmāt SkP_29.54c
tato māṃ kṛcchramāviśat SkP_20.54d / tato munivaraśreṣṭhaṃ SkP_15.16a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159732 (0.035):
jagāma tapyato 'bhyāśaṃ % vasiṣṭhasya munervibhuḥ // SkP_15.15 // / tato munivaraśreṣṭhaṃ $ variṣṭhaṃ tapatāṃ varam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169808 (0.035):
jagāma tapyato 'bhyāśaṃ vasiṣṭhasya munervibhuḥ // SkP_15.15 // / tato munivaraśreṣṭhaṃ variṣṭhaṃ tapatāṃ varam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162397 (0.050):
ūcatustāvṛṣītyevaṃ % tato māṃ kṛcchramāviśat // SkP_20.54 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172473 (0.050):
ūcatustāvṛṣītyevaṃ tato māṃ kṛcchramāviśat // SkP_20.54 //
tato mumoca taccakraṃ SkP_4.38c / tato mṛtyurna me bhavet SkP_20.58b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595067 (0.029):
tathāpi tu na mṛtyurme SkP_20.55c / tathāpi na yaśaskaram SkP_5.28d
tato mokṣamavāpsyati SkP_12.47d / tato mokṣamavāpsyati SkP_12.49d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600633 (0.040):
nāyako dharmadāyakaḥ SkP_25.37d / nāyaṃ mokṣamavāpsyati SkP_12.46d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16813048 (0.040):
tato mokṣam avāpnuyāt BrP_176.62d / tato mokṣam avāpsyati BrP_35.49d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156845 (0.053):
tatsarvaṃ me prayacchasva % tato mokṣamavāpsyati // SkP_12.49 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166923 (0.053):
tatsarvaṃ me prayacchasva tato mokṣamavāpsyati // SkP_12.49 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156809 (0.057):
bravīmi yatkuru tathā % tato mokṣamavāpsyati // SkP_12.47 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166887 (0.057):
bravīmi yatkuru tathā tato mokṣamavāpsyati // SkP_12.47 //
tato vāyustamākāśe SkP_20.31c / tato viniḥsṛtā bhūyaḥ SkP_7.12e
tato viṣṇustataḥ śakro SkP_24.46a / tato vyāsa punardevī SkP_28.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590608 (0.028):
evaṃ dṛṣṭā mahātmanām SkP_30.9b / evaṃ devī tadā vyāsa SkP_29.236a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941452 (0.045):
tato viṣṇustataḥ śakro LiP_1,44.35a / tato visphuritādharaḥ LiP_1,96.36d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165342 (0.048):
arcayitvā tato brahmā % svayamevābhyaṣiñcata // SkP_24.45 // / tato viṣṇustataḥ śakro $ ṛṣayaśca sahāmaraiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175419 (0.048):
arcayitvā tato brahmā svayamevābhyaṣiñcata // SkP_24.45 // / tato viṣṇustataḥ śakro ṛṣayaśca sahāmaraiḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590651 (0.056):
evaṃ sa bhagavāndevo SkP_14.25a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_15.30a / evaṃ sa bhagavānvyāsa SkP_31.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595666 (0.063):
tamuvāca trilocanaḥ SkP_10.32b / tamuvāca punarviṣṇur SkP_29.26a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598191 (0.064):
devarājastathā śakro SkP_30.62c / devarājo 'pi sa svayam SkP_12.44d
tato 'sya nirgataḥ kāyād SkP_18.14c / tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941517 (0.039):
tato 'sya jaghanātpūrvam LiP_1,70.200a / tato 'sya netrajo vahnir LiP_1,101.41a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159579 (0.042):
nayanena tṛtīyena % sāvajñaṃ tamavaikṣata // SkP_15.4 // / tato 'sya netrajo vahnir $ jvālāmālāsahasravān &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169655 (0.042):
nayanena tṛtīyena sāvajñaṃ tamavaikṣata // SkP_15.4 // / tato 'sya netrajo vahnir jvālāmālāsahasravān /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16813501 (0.048):
tato 'sya netrajo vahnir BrP_38.5a / tato 'sya savyam ūruṃ te BrP_4.43c
tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.009):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595815 (0.024):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.030):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590070 (0.036):
uvācedaṃ mahāvratā SkP_12.54b / uvācedaṃ susaṃrabdhā SkP_10.23c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595107 (0.041):
tathāśvinau devabhiṣagvarau tu SkP_13.18a / tathā saptaśirā gaṇaḥ SkP_23.53b / tathā samanucoditā SkP_29.182b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.041):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604426 (0.042):
bhajante sarvato 'bhyetya SkP_29.78c / bhadradohamiti khyātaṃ SkP_29.21c / bhadreśvara tathaiva ca SkP_29.83d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610124 (0.042):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594700 (0.042):
tato 'nyaṃ deśamīpsitam SkP_29.175d / tato 'paraḥ paṭṭisena SkP_23.30a / tato 'paraḥ samāpede SkP_23.33a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601170 (0.043):
naikavarṇāstadābhūvan SkP_29.11c / naigameṣasya caiva hi SkP_29.200b / naitadevamiti prabhuḥ SkP_5.31d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594459 (0.044):
tataḥ prabhṛti cārvaṅgi SkP_30.66a / tataḥ prahasamānāsyaḥ SkP_28.48a / tataḥ śaṅkhāṃśca bherīṃśca SkP_24.60a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605032 (0.045):
maṇḍalasthaṃ mahādevam SkP_5.45c / maṇḍūkākṣa nikumbho 'haṃ SkP_26.28a / maṇḍūkākṣāya rūpaṃ ca SkP_26.27c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587618 (0.045):
adhikaṃ samameva vā SkP_19.6d / adhiṣṭhātre pracodine SkP_3.15b / adhīyānasya caivāyaṃ SkP_18.11a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.047):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1592820 (0.047):
gāṇapatyaṃ sa labhate SkP_28.40e / gāṇapatyā gatistasya SkP_29.38c / gādheyasya tataḥ sā tu SkP_19.20a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614021 (0.048):
so 'śvamedhāvabhṛthavat SkP_25.54c / so 'ṣāḍhirnāma gaṇapo SkP_23.14c / saudāmanyai namo namaḥ SkP_29.188b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179371 (0.048):
na naśyanti yathā sadyas tathā sarvasurārcita // SkP_29.13 // / tato 'hamāsthito devi sthāne 'sminsvayameva tu /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.049):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591388 (0.049):
kiretkṛṣṇatilāṃścātra SkP_28.12c / kilbiṣānmokṣyathastataḥ SkP_5.36f / kiṃ tatsa bhagavāndevaḥ SkP_27.6a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595155 (0.050):
tathaivāṅgirase namaḥ SkP_21.45b / tathaivātīndriyāya ca SkP_21.22b / tathaivāstambhayattadā SkP_13.35f
tatkuruṣva tathā kṣipraṃ SkP_17.7e / tatkuruṣva mama priyam SkP_18.20d
tatkuruṣva mahābuddhe SkP_11.15c / tatkuruṣva yathepsitam SkP_13.130d
tatkṛtaṃ nātra saṃdeho SkP_12.48c / tatkṣaṇācca tato vyāsa SkP_13.63a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1591684 (0.030):
kṛtapracetanāyaiva SkP_3.15c / kṛtametanna saṃdeho SkP_18.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168106 (0.051):
tamāha śaṃkaro devaṃ yatheṣṭamiti lokapaḥ // SkP_13.62 // / tatkṣaṇācca tato vyāsa brahmaṇā kalpitaṃ puram /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595023 (0.058):
tathā tatkathayāmi te SkP_27.7d / tathā tannātra saṃdeho SkP_15.37a / tathā trivarṇojjvalacārumūrtinā SkP_13.78a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2160057 (0.059):
ahaṃ kartā bhaviṣyasya % kathaṃ kuryāttadanyathā // SkP_15.36 // / tathā tannātra saṃdeho $ vihitaṃ yadyathā mayā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19170133 (0.059):
ahaṃ kartā bhaviṣyasya kathaṃ kuryāttadanyathā // SkP_15.36 // / tathā tannātra saṃdeho vihitaṃ yadyathā mayā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587464 (0.059):
atha vā te kṛpā devi SkP_12.47a / atha vā te 'sti saṃdeho SkP_12.19a / atha vṛtte vivāhe tu SkP_14.1a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1604527 (0.062):
bhaviṣyati ca te mama SkP_29.124d / bhaviṣyati na saṃdehaḥ SkP_7.27c
tatte sarvaṃ mayā dattaṃ SkP_12.50c / tattvaprabuddhā yatayo vadanti SkP_29.90d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170358 (0.044):
vimokṣasaṃsiddhiphalapradaṃ hi % tattvaprabuddhā yatayo vadanti // / SkP_29.90 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180432 (0.044):
vimokṣasaṃsiddhiphalapradaṃ hi tattvaprabuddhā yatayo vadanti // SkP_29.90
tattvavinyāsakāriṇe SkP_3.15d / tattvākhyaṃ jagadidamādarādyuyoja SkP_3.29b
tattvā pṛcchāma vai janma SkP_1.11c / tattvāyāmarasaṃjñiṇe SkP_20.13b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600587 (0.059):
nāpito nṛpatiṃ tadā SkP_26.31b / nāpīndratvena bhūtapa SkP_21.50d
tatparasya tadāśiṣaḥ SkP_30.16b / tatpareṇa tadāśiṣā SkP_21.3b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2162652 (0.057):
sa jajāpa tadā rudrān % mṛtyorbhītaḥ samāhitaḥ // SkP_21.2 // / japatā tena tatraiva $ tatpareṇa tadāśiṣā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19172728 (0.057):
sa jajāpa tadā rudrān mṛtyorbhītaḥ samāhitaḥ // SkP_21.2 // / japatā tena tatraiva tatpareṇa tadāśiṣā /
tatpuṣpasaṃcayamayair SkP_13.88c / tatpūjitaṃ devamanuṣyasiddhai SkP_4.40a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152180 (0.019):
naimiśaṃ tatsmṛtaṃ nāmnā % puṇyaṃ sarvatra pūjitam // SkP_4.39 // / tatpūjitaṃ devamanuṣyasiddhai $ rakṣobhirugrairuragaiśca divyaiḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162259 (0.019):
naimiśaṃ tatsmṛtaṃ nāmnā puṇyaṃ sarvatra pūjitam // SkP_4.39 // / tatpūjitaṃ devamanuṣyasiddhai rakṣobhirugrairuragaiśca divyaiḥ /
tatprabrūhi maheśvara SkP_28.2d / tatphalaṃ labhate pattre SkP_28.34c
tatra kā paridevanā SkP_10.36d / tatra koṭīḥ sa pañcāśad SkP_18.26a
tatra tacca mahaddivyaṃ SkP_7.14a / tatra tvaṃ varayitrī yaṃ SkP_12.15c
tatra me niśi rājendra SkP_17.3c / tatra raṃsyasi sarvadā SkP_22.7d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1600588 (0.044):
nāpito nṛpatiṃ tadā SkP_26.31b / nāpīndratvena bhūtapa SkP_21.50d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1598112 (0.064):
devataiḥ saha nityaśaḥ SkP_28.13d / devatvaṃ no vimārgeyur SkP_30.11c
tatra rājā nivasati SkP_26.22a / tatra lokānna saṃśayaḥ SkP_18.29d
tatra vairamanusmṛtya SkP_19.16a / tatrāgātkalahaṃsanūpuraravā devyā vivāhe śarat SkP_13.91d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168542 (0.0):
nānāpuṣparajaḥsugandhipavanaprahlādanī cetasāṃ tatrāgātkalahaṃsanūpuraravā / devyā vivāhe śarat // SkP_13.91 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11034764 (0.020):
tatrāsīt kalahaṃsanūpuraravā devyā vivāhe śarat BrP_36.88d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158466 (0.020):
tatrāgātkalahaṃsanūpuraravā devyā vivāhe śarat // SkP_13.91 //
tatrājagmurmudā yuktāḥ SkP_23.62c / tatrājagmustadā puram SkP_13.70d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941961 (0.062):
tatrājagmurgaṇeśvarāḥ LiP_1,103.34b / tatrājagmurmudānvitāḥ LiP_1,103.12d / tatrājagmurmudā yutāḥ LiP_1,44.3f
tatrābhigamanādeva SkP_7.32a / tatrāsau darśanaṃ svapne SkP_26.27a / tatraiva niyamasya ca SkP_3.17d
tatraivaṃ yoginaḥ sūkṣmaṃ SkP_3.26a / tatraivāntaradhīyata SkP_5.65b / tatraivāntaradhīyata SkP_9.30d
tatraivāntaradhīyata SkP_11.24b / tatraivāntaradhīyata SkP_12.57d / tatraivāntaradhīyata SkP_12.58d
tatraivāntaradhīyata SkP_20.25d / tatraivāntarhitaḥ sthitaḥ SkP_11.6d / tatsarvaṃ tvayi tiṣṭhati SkP_28.50b
tatsarvaṃ me prayacchasva SkP_12.49c / tatsthāpitamatho dṛṣṭvā SkP_7.15a
tathā kariṣye deveśa SkP_26.25a / tathā kārohaṇāsthitam SkP_29.84d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1603076 (0.056):
prasādāttava deveśa SkP_13.44c / prasādātpārameśvarāt SkP_1.22b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595304 (0.058):
tannaimiśaṃ samāsādya SkP_5.1a / tanno vadasva deveśa SkP_4.35c / tanmātrāya mahātmane SkP_21.41d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613647 (0.059):
sumahaddīptimāsthitam SkP_8.31b / suyaśāpataye namaḥ SkP_24.53b
tathā kumudvatīṃ caiva SkP_24.39a / tathā kuravakāścāpi SkP_13.124a / tathā kuru mahādeva SkP_26.19c
tathā kṛṣṇatilāśca ye SkP_28.42b / tathāgniśikharo gaṇaḥ SkP_23.50d
tathā ghaṭasahasreṇa SkP_26.44a / tathā ca kṛtyamuddiśya SkP_5.63c
tathā cāpyekapāṭalām SkP_11.24f / tathā cāsūyake nare SkP_3.2d
tathā caiva dhanāvahaḥ SkP_23.51b / tathā caivordhvamehanaḥ SkP_23.8b
tathā tatkathayāmi te SkP_27.7d / tathā tannātra saṃdeho SkP_15.37a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594831 (0.058):
tatkuruṣva yathepsitam SkP_13.130d / tatkṛtaṃ nātra saṃdeho SkP_12.48c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587464 (0.061):
atha vā te kṛpā devi SkP_12.47a / atha vā te 'sti saṃdeho SkP_12.19a
tathā trivarṇojjvalacārumūrtinā SkP_13.78a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158233 (0.0):
mayūrakekābhirutaiḥ kṣaṇena % manoharairmānavibhaṅgakartrī // SkP_13.77 // / tathā trivarṇojjvalacārumūrtinā $ śaśāṅkalekhākuṭilena sarvataḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168310 (0.0):
mayūrakekābhirutaiḥ kṣaṇena manoharairmānavibhaṅgakartrī // SkP_13.77 // / tathā trivarṇojjvalacārumūrtinā śaśāṅkalekhākuṭilena sarvataḥ /
tathā durvāsase namaḥ SkP_21.44b / tathā deyaṃ na kasyacit SkP_28.72f
tathā devi nagātmaje SkP_28.44b / tathā devyā vṛtastadā SkP_12.21b
tathā dvau meghabhūtikau SkP_23.52d / tathā niyamakāriṇe SkP_5.52b
tathā niṣkalmaṣaśca ha SkP_28.17d / tathānyaḥ sarpamālaśca SkP_23.43a / tathā paśupatīśvaram SkP_29.82d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593880 (0.051):
japyeśvaraṃ pañcanadaṃ ca tadvai SkP_22.34a / jambukeśastato hyaham SkP_29.49b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1601170 (0.052):
naikavarṇāstadābhūvan SkP_29.11c / naigameṣasya caiva hi SkP_29.200b / naitadevamiti prabhuḥ SkP_5.31d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594810 (0.055):
tato 'sya netrajo vahnir SkP_15.5a / tato 'sya bhedayāmāsa SkP_26.57a / tato 'hamāsthito devi SkP_29.14a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1612890 (0.060):
sa sarvapāpanirmukto SkP_5.67c / sa sūryāpyāyano nāma SkP_23.42a / sa sṛṣṭvā tānuvāca ha SkP_4.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595138 (0.061):
tathaiva cārcanīyatvaṃ SkP_11.2c / tathaiva tridivaukasaḥ SkP_13.51b / tathaiva rasanāya ca SkP_21.40b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595126 (0.064):
tathā sumbhanisumbhayoḥ SkP_29.196d / tathā surataye namaḥ SkP_29.211d / tatheti so 'pyanujñātaś SkP_26.33a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1595814 (0.064):
tasmājjaṭodā nāmnā tvaṃ SkP_22.18e / tasmāḍḍhitkirikāṃ tāṃ vai SkP_22.24c / tasmātkṛtvā tapo ghoram SkP_11.18a
tathā pādāya pādine SkP_21.40f / tathāpi tu na mṛtyurme SkP_20.55c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594772 (0.029):
tato mumoca taccakraṃ SkP_4.38c / tato mṛtyurna me bhavet SkP_20.58b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605835 (0.052):
mahāsattvā mahaujasaḥ SkP_25.2b / mahāhāsāya vai namaḥ SkP_21.34d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1605895 (0.059):
maheśvare manaḥ sthāpya SkP_8.26c / maheṣvāsāya vai namaḥ SkP_21.24d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1610124 (0.060):
śatanetrāya vai namaḥ SkP_21.26b / śatapādaḥ śatodaraḥ SkP_23.35b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608227 (0.062):
lakṣyālakṣyaṃ tamīśvaram SkP_5.61d / laghimāyai namo namaḥ SkP_29.194d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588607 (0.063):
ahaṃ kartā hi bhūtānāṃ SkP_5.29a / ahaṃkārāya vai namaḥ SkP_29.157d / ahaṃ jyeṣṭhā variṣṭhā ca SkP_10.15a
tathāpi na yaśaskaram SkP_5.28d / tathāpratihatāya ca SkP_21.48b / tathā bāhūpahārakaḥ SkP_23.50b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1602872 (0.062):
pramattahārītakulopanāditam SkP_30.28d / pramathānāṃ tathaiva ca SkP_25.30d / pramathāya vareṇyāya SkP_24.52c
tathā bhartari caiva hi SkP_25.25b / tathābhūtāṃ mahāyaśāḥ SkP_10.26b
tathā bhṛṅgiriṭiśca yaḥ SkP_23.61f / tathā madbhāvabhāvitaḥ SkP_27.43b
tathāyatanavarṇanam SkP_2.23d / tathā vaitānikavratāḥ SkP_29.62d
tathā śāliśirā yaśca SkP_25.10a / tathāśvinau devabhiṣagvarau tu SkP_13.18a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157352 (0.0):
tārkṣyaṃ samāruhya mahīdhrakalpaṃ % gadādharo 'sau tvaritaṃ sametaḥ // / SkP_13.17 // / tathāśvinau devabhiṣagvarau tu $ ekaṃ vimānaṃ tvarayābhiruhya &