View original HTML file with complete header information
akriyāpi kriyā tathā SRtp_192b / agṛhītārthabhedasya SRtp_228c
akriyāpi kriyā tathā SRtp_192b / agṛhītārthabhedasya SRtp_228c
aghorahṛdayo vāma- SRtp_282a / aṅgāni karaṇāni ca SRtp_132b
acidastīti cetanam SRtp_140b / acintyamahimā yathā SRtp_194b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165416 (0.0):
acidapyupajāyate MrgT_1,9.8b / acidastīti cetanam SRtp_140b / acintyamahimā yathā SRtp_194b
ajaḍatvācca yat punaḥ SRtp_196b / ajño janturanīśo 'yam SRtp_151c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165629 (0.025):
ajñānena nibaddhāni tv SvaT_11.177a / ajño janturanīśo 'yam SRtp_151c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165462 (0.050):
ajacakreśvarī rekhā KubjT_18.44a / ajaḍatvācca yat punaḥ SRtp_196b
aṇutvea sati kartṛtvād SRtp_62a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165814 (0.0):
aṇutarpaṇameva ca SvaT_4.66b / aṇutvea sati kartṛtvād SRtp_62a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359575 (0.0):
tataḥ sṛṣṭiṃ prakurute % savikalpakabodhavān // SRtp_61 // / aṇutvea sati kartṛtvād $ asmatpreṣyo yathā janaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084454 (0.0):
tataḥ sṛṣṭiṃ prakurute savikalpakabodhavān // SRtp_61 // / aṇutvea sati kartṛtvād asmatpreṣyo yathā janaḥ /
aṇuvaiṣamyadarśanāt SRtp_50b / aṇūnāmarthadarśane SRtp_259d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165834 (0.0):
aṇurūpo nakiñcanaḥ KubjT_6.16d / aṇuvaiṣamyadarśanāt SRtp_50b / aṇūnāmarthadarśane SRtp_259d
aṇūnāmavikāro 'pi SRtp_314c / aṇūnāmeva bandhanāt SRtp_241d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165840 (0.0):
aṇuvaiṣamyadarśanāt SRtp_50b / aṇūnāmarthadarśane SRtp_259d
aṇūnāṃ malahetukaḥ SRtp_247b / aṇoreva na sarveṣām SRtp_249c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165844 (0.0):
aṇūnāmavikāro 'pi SRtp_314c / aṇūnāmeva bandhanāt SRtp_241d / aṇūnāṃ malahetukaḥ SRtp_247b
atadrūpāpi tadrūpa- SRtp_242c / ato 'dhvānaḥ kalādayaḥ SRtp_89b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166198 (0.0):
ato dharmisvabhāvo hi SvaT_4.436a / ato 'dhvānaḥ kalādayaḥ SRtp_89b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165927 (0.064):
ata eva sa pāpiṣṭhaḥ ToT_5.38a / atadrūpāpi tadrūpa SRtp_242c
ato na māyopādānaṃ SRtp_48c / ato nāyaṃ pṛthak śakteḥ SRtp_133c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166204 (0.0):
ato 'dhvānaḥ kalādayaḥ SRtp_89b / ato na māyopādānaṃ SRtp_48c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4238552 (0.0):
na jñānaṃ syāt phalapradam SRtp_129b / na tatra māyopādānaṃ SRtp_148c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361097 (0.058):
anye tu kathayantyatra % māyāmadhvasvanaśvarīm // SRtp_164 // / upādānaṃ kalādīnām $ abhivyāptāṃ ca bindunā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085972 (0.058):
anye tu kathayantyatra māyāmadhvasvanaśvarīm // SRtp_164 // / upādānaṃ kalādīnām abhivyāptāṃ ca bindunā /
ato bandhastayormataḥ SRtp_249d / ato vimuktāḥ sarvajñā SRtp_257c
ato hetubalākrāntāḥ SRtp_225a / atra ca trīṇi tattvāni SRtp_114c
advayeti niṣedho 'pi SRtp_219a / advaitakṣapaṇakṣamaiḥ SRtp_222d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167155 (0.0):
advayatvaṃ vrajen nityaṃ GorS(1)_101c / advayeti niṣedho 'pi SRtp_219a / advaitakṣapaṇakṣamaiḥ SRtp_222d
adhikāramalopetās SRtp_27a / adhikāro nivartate SRtp_77d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167456 (0.025):
adhikārapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.133c / adhikāramalopetās SRtp_27a
adhitiṣṭhati kāraṇam SRtp_117d / adhiṣṭhātṛtayā bhedam SRtp_288a
adhvanaḥ ṣaḍapi kramāt SRtp_123b / adhvā yuktyaviśeṣataḥ SRtp_144d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167921 (0.021):
adhvāyaṃ tu mahādeva SvaT_10.1a / adhvā yuktyaviśeṣataḥ SRtp_144d / adhvāvalokanaṃ paścād SvaT_4.95a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360767 (0.061):
māyeyo 'pi tathā tu syād % adhvā yuktyaviśeṣataḥ // SRtp_144 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085642 (0.061):
māyeyo 'pi tathā tu syād adhvā yuktyaviśeṣataḥ // SRtp_144 //
adhvaitatprāpyate ṣoḍhā SRtp_6c / anantaphaladāyinām SRtp_321b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167980 (0.055):
anantaguṇasambhavāḥ KubjT_14.88d / anantaphaladāyinām SRtp_321b / anantamaṇḍalaṃ sandhau KubjT_16.77a
anantasyārthadarśane SRtp_47b / anantaḥ kṣobhako mataḥ SRtp_47d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168076 (0.0):
anantaṃ sakalaṃ jñānaṃ KubjT_19.68c / anantaḥ kṣobhako mataḥ SRtp_47d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359392 (0.064):
vidyāśarīro bhagavān % anantaḥ kṣobhako mataḥ // SRtp_47 // / māyāyāḥ sā ca vidvadbhir $ baindavaṃ tattvamucyate &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084271 (0.064):
vidyāśarīro bhagavān anantaḥ kṣobhako mataḥ // SRtp_47 // / māyāyāḥ sā ca vidvadbhir baindavaṃ tattvamucyate /
anantaḥ parameśvaraḥ SRtp_28d / anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ SRtp_91d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168076 (0.019):
anantaṃ sakalaṃ jñānaṃ KubjT_19.68c / anantaḥ kṣobhako mataḥ SRtp_47d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168092 (0.028):
anantā eva yonayaḥ SvaT_11.171d / anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ SRtp_91d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359991 (0.057):
teṣu kālānalādīnām % anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ // SRtp_91 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084869 (0.057):
teṣu kālānalādīnām anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ // SRtp_91 //
anantenāpi śabdānu- SRtp_66c / ananyāpi tathā śambhor SRtp_303c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168185 (0.0):
ananto vyomarūpiṇam SvaT_10.1262b / ananyāpi tathā śambhor SRtp_303c / ananyāpi vibhinnātaḥ SRtp_304c
ananyāpi vibhinnātaḥ SRtp_304c / ananyāyāḥ kriyātmanaḥ SRtp_132d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168185 (0.0):
ananto vyomarūpiṇam SvaT_10.1262b / ananyāpi tathā śambhor SRtp_303c / ananyāpi vibhinnātaḥ SRtp_304c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168195 (0.0):
ananyāpekṣasāmarthya BhStc_18c / ananyāyāḥ kriyātmanaḥ SRtp_132d / anapekṣaḥ kṣaṇena ca SRtp_313b
anapekṣaḥ kṣaṇena ca SRtp_313b / anapekṣeṇa jāyate SRtp_54d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168199 (1.192):
ananyāyāḥ kriyātmanaḥ SRtp_132d / anapekṣaḥ kṣaṇena ca SRtp_313b
anāpannavikāro 'pi SRtp_311a / anāsādya phalaṃ tena SRtp_97a
anāhitaviśeṣo 'pi SRtp_306c / anivāryāvatiṣṭhate SRtp_159d
anugṛhṇāti cātmanaḥ SRtp_264d / anupādānarūpāṇāṃ SRtp_162c
anumānasya sāphalyam SRtp_229a / anumānaṃ ca sādhayet SRtp_222b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168558 (1.192):
anubhāvo bavettatra SvaT_4.384c / anumānasya sāphalyam SRtp_229a / anumānaṃ ca sādhayet SRtp_222b
anuviddhamiha jñānaṃ SRtp_85a / anekabhuvanāvalim SRtp_134d
anenaiva śarīreṇa SRtp_318a / antarā dṛḍhabandhanam SRtp_248d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168907 (0.0):
antarātmā sa vijñeyo SvaT_11.86a / antarā dṛḍhabandhanam SRtp_248d / antarā śaktidīpikām SRtp_302d
antarā śaktidīpikām SRtp_302d / antaḥsaṃjalparūpā tu SRtp_75a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359732 (0.0):
kevalaṃ buddhyupādānā % kramād varṇānupāyinī // SRtp_74 // / antaḥsaṃjalparūpā tu $ na śrotramupasarpati &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084610 (0.0):
kevalaṃ buddhyupādānā kramād varṇānupāyinī // SRtp_74 // / antaḥsaṃjalparūpā tu na śrotramupasarpati /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168908 (1.192):
antarā dṛḍhabandhanam SRtp_248d / antarā śaktidīpikām SRtp_302d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169028 (0.038):
antaḥ śavaśrutau dāhe MrgT_3.58a / antaḥsaṃjalparūpā tu SRtp_75a
anyathā nopapadyate SRtp_228b / anyathaivopalambhanāt SRtp_295d / anyathoktaviśeṣaṇam SRtp_63b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169372 (0.023):
anyathā hānikṛd bhavet KubjT_18.54b / anyathaivopalambhanāt SRtp_295d / anyathoktaviśeṣaṇam SRtp_63b
anyasyānyatra sadbhāvaḥ SRtp_120c / anye tu kathayantyatra SRtp_164c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169472 (0.0):
anye tu kathayantyatra SRtp_164c / anye tu guṇarūpakāḥ SvaT_12.155d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360433 (0.042):
anyasyānyatra sadbhāvaḥ % sarvadāvyabhicāriṇī // SRtp_120 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085309 (0.042):
anyasyānyatra sadbhāvaḥ sarvadāvyabhicāriṇī // SRtp_120 //
anye vṛttiparīṇāma- SRtp_62c / anyonyādhyāsasādhyatvād SRtp_243c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169534 (0.034):
anyonyaṃ spardhayanti te KubjT_20.74d / anyonyādhyāsasādhyatvād SRtp_243c
aparā kāryagocarā SRtp_272d / apare vṛttiśālinīm SRtp_285d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169632 (0.049):
aparaḥ ṣoḍaśo yāvat SvaT_4.329a / aparā kāryagocarā SRtp_272d
api kāmān prayacchati SRtp_20b / api cānyatvamadvaita- SRtp_230a
api tasyāvabodhanāt SRtp_8b / api tiktaṃ vijānāti SRtp_235c / api binduvadiṣyate SRtp_200d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169841 (0.0):
api prāṇān parityajet SUp_7.28b / api binduvadiṣyate SRtp_200d / api bhedagrahe sati SRtp_229b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169820 (0.032):
api tat kīrtanād yāti SUp_1.22c / api tasyāvabodhanāt SRtp_8b / api tiktaṃ vijānāti SRtp_235c
api bhedagrahe sati SRtp_229b / aprasiddhasya dharmasya SRtp_215c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169844 (0.0):
api binduvadiṣyate SRtp_200d / api bhedagrahe sati SRtp_229b
aprāptaśivadhāmānas SRtp_23c / abādhitaḥ pramāṇaiśca SRtp_240c
abhivyāptaḥ sa bindunā SRtp_118d / abhivyāptāṃ ca bindunā SRtp_165b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170258 (0.0):
abhivardhya tataḥ śeṣam SUp_6.160c / abhivyāptaḥ sa bindunā SRtp_118d / abhivyāptāṃ ca bindunā SRtp_165b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360409 (0.056):
vyāpako bhuvanādīnām % abhivyāptaḥ sa bindunā // SRtp_118 // / binduḥ śaktyā śivenaiṣā $ nānyena vyāpyate śivaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085285 (0.056):
vyāpako bhuvanādīnām abhivyāptaḥ sa bindunā // SRtp_118 // / binduḥ śaktyā śivenaiṣā nānyena vyāpyate śivaḥ /
amoghā balaśālinī SRtp_190b / arthasāmarthajaṃ jñānaṃ SRtp_210c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171217 (0.037):
arthamokṣaprasādhanam KubjT_8.5d / arthasāmarthajaṃ jñānaṃ SRtp_210c
alaukikāni sūkṣmāṇi SRtp_18a / alpajñānakriyānvitāḥ SRtp_50d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171542 (0.052):
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca Stk_1.3a / alpajñānakriyānvitāḥ SRtp_50d
alpīyāṃsaṃ samāvṛtya SRtp_256a / avagāhya parānanda- SRtp_15c
avabodhābhimānataḥ SRtp_67d / avasīyeta sūribhiḥ SRtp_15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171741 (0.055):
avasānaṃ bhaviṣyati KubjT_19.48b / avasīyeta sūribhiḥ SRtp_15b / avasthāguṇadāyakam KubjT_11.46b
avasthāntarasamprāptiḥ SRtp_36a / avasthābhedajanmanām SRtp_311d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171754 (0.0):
avasthāguṇadāyakam KubjT_11.46b / avasthāntarasamprāptiḥ SRtp_36a / avasthābhedajanmanām SRtp_311d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359238 (0.041):
pariṇāmo hi vastūnāṃ % pūrvāvasthāparicyuteḥ // SRtp_35 // / avasthāntarasamprāptiḥ $ kṣīrasya dadhibhāvavat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084117 (0.041):
pariṇāmo hi vastūnāṃ pūrvāvasthāparicyuteḥ // SRtp_35 // / avasthāntarasamprāptiḥ kṣīrasya dadhibhāvavat /
avasthābhedamāsādya SRtp_309a / avasthāmapare bindor SRtp_154a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171760 (0.0):
avasthābhedajanmanām SRtp_311d / avasthābhedamāsādya SRtp_309a
avikāro 'pi bhāskaraḥ SRtp_313d / avikāro 'pi śaktimān SRtp_312d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171824 (0.0):
avāpya svāṃ bhūmiṃ bhujaganibham adhyuṣṭavalayaṃ Saul_10c / avikāro 'pi bhāskaraḥ SRtp_313d / avikāro 'pi śaktimān SRtp_312d
avināśi ca tannityam SRtp_297c / avibhāgasvarūpiṇī SRtp_156d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171908 (0.0):
avināśākṣayāvyayam KubjT_12.85b / avināśi ca tannityam SRtp_297c / avibhāgasvarūpiṇī SRtp_156d
avibhāgena varṇānāṃ SRtp_76a / avivekakṛtodayaḥ SRtp_243d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171908 (0.0):
avināśi ca tannityam SRtp_297c / avibhāgasvarūpiṇī SRtp_156d / avibhāgena varṇānāṃ SRtp_76a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171930 (0.050):
avilambitam eva ca VT_378d / avivekakṛtodayaḥ SRtp_243d / avivekī bhavettasmād SvaT_4.546a
avivekena jānati SRtp_246c / aviveko niyantā cet SRtp_253a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171944 (0.0):
avivekena deveśi SvaT_4.546c / aviveko niyantā cet SRtp_253a / aviśuddhajaḍatvena SRtp_41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171932 (0.060):
avivekakṛtodayaḥ SRtp_243d / avivekī bhavettasmād SvaT_4.546a / avivekena jānati SRtp_246c
aviśuddhajaḍatvena SRtp_41c / avyaktamapi varṇāśca SRtp_99c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171946 (0.0):
aviveko niyantā cet SRtp_253a / aviśuddhajaḍatvena SRtp_41c
aśaktaḥ kiṃ kariṣyati SRtp_303b / aśuddhayoraśuddhaiva SRtp_175a
aśeṣasyāpi vastunaḥ SRtp_292d / aśeṣārthakriyāvidhau SRtp_195b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172298 (0.035):
aśeṣārtivināśinī KubjT_16.19b / aśeṣārthakriyāvidhau SRtp_195b
aṣṭādaśabhiradhvāyaṃ SRtp_31c / aṣṭāvanantapūrvāste SRtp_28a
aṣṭāvaṣṭau padānyeka- SRtp_101a / aṣṭāviṃśatisaṃkhyasitu SRtp_94a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172757 (0.032):
aṣṭāvātmaguṇāḥ smṛtāḥ SvaT_10.411b / aṣṭāviṃśatisaṃkhyasitu SRtp_94a / aṣṭāviṃśatiḥ padāni SvaT_4.103a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360137 (0.033):
jalatejo 'nilākāśa- % buddhyavyakteṣvahaṅkṛtau // SRtp_100 // / aṣṭāvaṣṭau padānyeka- $ viṃśatistatra saṃkhyayā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085014 (0.033):
jalatejo 'nilākāśa- buddhyavyakteṣvahaṅkṛtau // SRtp_100 // / aṣṭāvaṣṭau padānyeka- viṃśatistatra saṃkhyayā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172747 (0.034):
aṣṭāvaraṇasaṃyuktaṃ SUp_6.105c / aṣṭāvaṣṭau padānyeka SRtp_101a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360051 (0.063):
ekāśītipadā devī % pratisargapadakramāt // SRtp_93 // / aṣṭāviṃśatisaṃkhyasitu $ padairatra pratiṣṭhitā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084929 (0.063):
ekāśītipadā devī pratisargapadakramāt // SRtp_93 // / aṣṭāviṃśatisaṃkhyasitu padairatra pratiṣṭhitā /
asataḥ prathayatyasau SRtp_204b / asāvapi tathocyate SRtp_275d / asti śaktiḥ śivāśrayā SRtp_293b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320139 (0.026):
saiṣā vikalpavijñāna SRtp_45a / saiṣā śivāśrayā śaktir SRtp_190a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4241502 (0.026):
saiṣā vikalpavijñāna- SRtp_45a / saiṣā śivāśrayā śaktir SRtp_190a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173172 (0.028):
asti cen na sa tattvavit KubjT_25.171d / asti śaktiḥ śivāśrayā SRtp_293b
asmatpreṣyo yathā janaḥ SRtp_62b / aheturbandhamokṣayoḥ SRtp_205d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361595 (0.052):
vicārāllūnamūlatvād % aheturbandhamokṣayoḥ // SRtp_205 // / tasmānna baddho bandho 'nyo $ bandhakaśca vicārataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086470 (0.052):
vicārāllūnamūlatvād aheturbandhamokṣayoḥ // SRtp_205 // / tasmānna baddho bandho 'nyo bandhakaśca vicārataḥ /
ākāradvayasaṃvittir SRtp_292c / āgamaḥ kathamadvaitam SRtp_222a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174406 (0.059):
āgamaṃ yaḥ paṭhed idam KubjT_19.120b / āgamaḥ kathamadvaitam SRtp_222a / āgamādhārabhāṇḍasya KubjT_25.199a
āgamaiḥ sopapattikaiḥ SRtp_237b / āgamo 'pi padaistaistaiḥ SRtp_220c
ācāryaistairaśeṣādhva- SRtp_164a / āṇavaṃ cinnabho muhuḥ SRtp_188d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175184 (0.031):
āṭṭi vasaṃ viha pūrvasa KubjT_10.6c / āṇavaṃ cinnabho muhuḥ SRtp_188d
ātmakārye 'pi kīrtitaḥ SRtp_151d / ātmānamanupaśyati SRtp_316d
ātmā śaktiśca vijñeyau SRtp_49c / ādimadhyāntarahitā SRtp_185c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175983 (0.037):
ādimaṇḍalamadhyasthām KubjT_16.51a / ādimadhyāntarahitā SRtp_185c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175786 (0.041):
ātmā vai hemavajjñeyo SvaT_10.376a / ātmā śaktiśca vijñeyau SRtp_49c / ātmā sañcarate tasmin KubjT_25.129a
ādyā tu saṃvid vijñānaṃ SRtp_128a / ānandavipralabdhānām SRtp_14c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358974 (0.038):
ānandavipralabdhānām % ānandopahitā citiḥ // SRtp_14 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083853 (0.038):
ānandavipralabdhānām ānandopahitā citiḥ // SRtp_14 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176168 (0.048):
ādyā kuṇḍalinī tu yā Stk_12.1b / ādyā tu saṃvid vijñānaṃ SRtp_128a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360526 (0.049):
dve śaktī samavāyinyau % śive jñānakriyātmike // SRtp_127 // / ādyā tu saṃvid vijñānaṃ $ kriyā kuṇḍalinī parā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085402 (0.049):
dve śaktī samavāyinyau śive jñānakriyātmike // SRtp_127 // / ādyā tu saṃvid vijñānaṃ kriyā kuṇḍalinī parā /
ānandopahitā citiḥ SRtp_14d / āptaścintāmaṇiryathā SRtp_20d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358976 (1.192):
vedāntaiśca kulāmnāyais $ tathānyaiḥ pratipādyate & / ānandavipralabdhānām % ānandopahitā citiḥ // SRtp_14 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083855 (1.192):
vedāntaiśca kulāmnāyais tathānyaiḥ pratipādyate / / ānandavipralabdhānām ānandopahitā citiḥ // SRtp_14 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176588 (0.027):
āpo jātā rasāt punaḥ SvaT_11.78d / āptaścintāmaṇiryathā SRtp_20d / āptastu śiva evaikaḥ SRtp_11c
āptastu śiva evaikaḥ SRtp_11c / āptoktiratra siddhāntaḥ SRtp_10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176596 (0.0):
āpo jātā rasāt punaḥ SvaT_11.78d / āptaścintāmaṇiryathā SRtp_20d / āptastu śiva evaikaḥ SRtp_11c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358914 (0.047):
dhyeyaṃ ca yogamārgeṇa % śaktipātoditātmabhiḥ // SRtp_9 // / āptoktiratra siddhāntaḥ $ śiva evāptimān yataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083793 (0.047):
dhyeyaṃ ca yogamārgeṇa śaktipātoditātmabhiḥ // SRtp_9 // / āptoktiratra siddhāntaḥ śiva evāptimān yataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182172 (0.053):
eka eva śivastadvac SRtp_283a / eka eva śivo naika SRtp_144a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237233 (0.053):
eka eva śivastadvac SRtp_283a / eka eva śivo naika- SRtp_144a
ābhyo viviktamātmānaṃ SRtp_81c / āropyātmani cidguṇam SRtp_246b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176923 (0.0):
āruhya mastake yasya KubjT_23.26a / āropyātmani cidguṇam SRtp_246b
āropyātmani tadvṛtti- SRtp_244c / āśāmātravijṛmbhitā SRtp_220b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176925 (0.0):
āruhya mastake yasya KubjT_23.26a / āropyātmani cidguṇam SRtp_246b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177104 (0.0):
āveśantī jagattrayam KubjT_17.19d / āśāmātravijṛmbhitā SRtp_220b / āśāsvekaikaśo daśa SRtp_92b
āśāsvekaikaśo daśa SRtp_92b / āhurātmavido janāḥ SRtp_80d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177107 (0.0):
āśāmātravijṛmbhitā SRtp_220b / āśāsvekaikaśo daśa SRtp_92b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359825 (0.050):
tāmeva vāṇīṃ sūkṣmākhyām % āhurātmavido janāḥ // SRtp_80 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084703 (0.050):
tāmeva vāṇīṃ sūkṣmākhyām āhurātmavido janāḥ // SRtp_80 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177449 (0.054):
āhutyaṣṭasahasreṇa VT_162c / āhurātmavido janāḥ SRtp_80d
icchākāryamanicchāpi SRtp_191c / icchājñānakriyādyā yat SRtp_276c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177531 (0.0):
icchājñānakriyātmikā KubjT_25.134b / icchājñānakriyādyā yat SRtp_276c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177515 (0.037):
icchayā sārvakāmikān SUp_5.26b / icchākāryamanicchāpi SRtp_191c / icchā cājñā prakīrtitā SvaT_15.22b
iti jānāti yaḥ śaktaḥ SRtp_64c / iti tatrābhidhīyate SRtp_134b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177794 (1.192):
iti cintā jagatpateḥ KubjT_1.80b / iti jānāti yaḥ śaktaḥ SRtp_64c / iti tatrābhidhīyate SRtp_134b
iti bhogaḥ samākhyātaḥ SRtp_148a / ito 'pi lakṣyate bindur SRtp_50a
ityadvaitagrahāviṣṭāḥ SRtp_213a / ityadvaitaprasiddhaye SRtp_218b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178012 (0.0):
itthaṃ śaktiḥ kurvatī dehakṛtyaṃ MrgT_1,3.14a / ityadvaitagrahāviṣṭāḥ SRtp_213a / ityadvaitaprasiddhaye SRtp_218b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361706 (0.059):
mucyate tebhya evāyaṃ % bandhamokṣau na vastutaḥ // SRtp_212 // / ityadvaitagrahāviṣṭāḥ $ pralapanto dayālubhiḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086581 (0.059):
mucyate tebhya evāyaṃ bandhamokṣau na vastutaḥ // SRtp_212 // / ityadvaitagrahāviṣṭāḥ pralapanto dayālubhiḥ /
ityākhyātā mahāmāyā SRtp_163c / idamandhatamaḥ kṛtsnam SRtp_302c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178166 (0.0):
ityeṣṭau tanavastvetāḥ SvaT_10.920a / idamandhatamaḥ kṛtsnam SRtp_302c / idamevaṃ mayā kṣubdham SRtp_64a
idamevaṃ mayā kṣubdham SRtp_64a / indunārkasya sannidhau SRtp_189b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178166 (0.0):
ityeṣṭau tanavastvetāḥ SvaT_10.920a / idamandhatamaḥ kṛtsnam SRtp_302c / idamevaṃ mayā kṣubdham SRtp_64a
iyaṃ kuṇḍalinī parā SRtp_127b / iva bhūtādikāraṇam SRtp_58b / iṣṭamasmād vibhidyate SRtp_297d
iṣṭaṃ sampādayed dhruvam SRtp_64b / iṣyetaiṣa karoti ca SRtp_67b
īśādhikakriyāśaktyor SRtp_130c / īśānamūrdhā puṃvaktro SRtp_281c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178801 (0.0):
īśaḥ prāguttarāṃ diśam MrgT_1,13.122d / īśādhikakriyāśaktyor SRtp_130c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178822 (0.042):
īśānabindusaṃyuktaṃ ToT_3.25a / īśānamūrdhā puṃvaktro SRtp_281c / īśānaśca suraśreṣṭhaḥ SvaT_11.43a
īśāno mantrarāḍenām SRtp_117c / īśvarapreritaḥ kuryāc SRtp_152a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178903 (0.059):
īśāne sphaṭikaprabham SvaT_2.122d / īśāno mantrarāḍenām SRtp_117c / īśāntaṃ vahnito nyaset Stk_5.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178936 (0.061):
īśvarapratimāṃ hemni SUp_6.139c / īśvarapreritaḥ kuryāc SRtp_152a / īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt Stk_10.22/a
īśvaraḥ kāraṇaṃ tatra SRtp_113c / īśvarāṇāṃ śivānāṃ ca SRtp_4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179012 (0.0):
īśvarākhyaṃ trayodaśam KubjT_19.9b / īśvarāṇāṃ śivānāṃ ca SRtp_4c / īśvarāṇāṃ śivānāṃ ca SRtp_277a
īśvarāṇāṃ śivānāṃ ca SRtp_277a / īśvarī sarvadoditā SRtp_167d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179012 (0.0):
īśvarākhyaṃ trayodaśam KubjT_19.9b / īśvarāṇāṃ śivānāṃ ca SRtp_4c / īśvarāṇāṃ śivānāṃ ca SRtp_277a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4240912 (0.063):
śivaḥ sadāśivo 'dhīśo SRtp_182a / śivānāmasamaiśvarya- SRtp_57c / śivānye tvaśivā matāḥ SRtp_11d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361242 (0.064):
uttirṇamāyamātmānaṃ % mahāmāyānuṣaṅgiṇam // SRtp_176 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086117 (0.064):
uttirṇamāyamātmānaṃ mahāmāyānuṣaṅgiṇam // SRtp_176 //
uttirṇamāyamātmānaṃ SRtp_176c / uttīrṇamāyāmbudhayo SRtp_23a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361242 (0.034):
uttirṇamāyamātmānaṃ % mahāmāyānuṣaṅgiṇam // SRtp_176 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086117 (0.034):
uttirṇamāyamātmānaṃ mahāmāyānuṣaṅgiṇam // SRtp_176 //
utpattināśau māyeya- SRtp_35a / utpadyate naśyati vā SRtp_196c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359227 (0.044):
yadyadutpadyate vastu % tanmāyeyaṃ yathā kalā // SRtp_34 // / utpattināśau māyeya- $ dharmāvāha maheśvaraḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084106 (0.044):
yadyadutpadyate vastu tanmāyeyaṃ yathā kalā // SRtp_34 // / utpattināśau māyeya- dharmāvāha maheśvaraḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179874 (0.059):
utpaten nātra saṃśayaḥ KubjT_4.74b / utpattināśau māyeya SRtp_35a / utpattipralayaṃ jñātvā KubjT_8.64c
udakṣeṇordhvavaktreṇa SRtp_16c / udapādi na tatpunaḥ SRtp_210b
uddiśya śaktirīśasya SRtp_177a / upādānamato binduḥ SRtp_40a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180980 (0.0):
upahāre mahādhipe VT_352b / upādānamato binduḥ SRtp_40a / upādānamanaśvaram SRtp_38d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361246 (0.049):
uttirṇamāyamātmānaṃ % mahāmāyānuṣaṅgiṇam // SRtp_176 // / uddiśya śaktirīśasya $ bindoḥ kṣobhāya vartate &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086121 (0.049):
uttirṇamāyamātmānaṃ mahāmāyānuṣaṅgiṇam // SRtp_176 // / uddiśya śaktirīśasya bindoḥ kṣobhāya vartate /
upādānamanaśvaram SRtp_38d / upādānaṃ kalādīnām SRtp_165a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180988 (0.0):
upahāre mahādhipe VT_352b / upādānamato binduḥ SRtp_40a / upādānamanaśvaram SRtp_38d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360839 (0.052):
kiñca māyā prayojyena % kartrā kenāpyadhiṣṭhitā // SRtp_149 // / upādānaṃ kalādīnāṃ $ kalāvyāptasvarūpiṇī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085714 (0.052):
kiñca māyā prayojyena kartrā kenāpyadhiṣṭhitā // SRtp_149 // / upādānaṃ kalādīnāṃ kalāvyāptasvarūpiṇī /
upādānaṃ kalādīnāṃ SRtp_150a / upādānaṃ śarīrāṇāṃ SRtp_158a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180988 (0.0):
upādānamato binduḥ SRtp_40a / upādānamanaśvaram SRtp_38d / upādānaṃ kalādīnām SRtp_165a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360839 (0.045):
kiñca māyā prayojyena % kartrā kenāpyadhiṣṭhitā // SRtp_149 // / upādānaṃ kalādīnāṃ $ kalāvyāptasvarūpiṇī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085714 (0.045):
kiñca māyā prayojyena kartrā kenāpyadhiṣṭhitā // SRtp_149 // / upādānaṃ kalādīnāṃ kalāvyāptasvarūpiṇī /
upādhiḥ kāryamīśituḥ SRtp_300d / ullikhan labhate citim SRtp_59b
eka eva śivastadvac SRtp_283a / eka eva śivo naika- SRtp_144a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182173 (0.0):
eka eva varānane SvaT_10.900d / eka eva śivastadvac SRtp_283a / eka eva śivo naika SRtp_144a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176590 (0.053):
āptaścintāmaṇiryathā SRtp_20d / āptastu śiva evaikaḥ SRtp_11c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237949 (0.057):
tatastadavadhārayet SRtp_16d / tataḥ sa teṣāmeko 'pi SRtp_287c / tataḥ sṛṣṭiṃ prakurute SRtp_61c
ekamindumanekāṃstān SRtp_234c / ekānekavibhāgeva SRtp_190c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182695 (1.192):
ekānekavibhāgena KubjT_19.60c / ekānekavibhāgeva SRtp_190c / ekānekāyate bhramāt SRtp_204d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182354 (0.053):
ekam āmraphalaṃ pakvaṃ SUp_6.6a / ekamindumanekāṃstān SRtp_234c / ekam ekam udāhṛtam GorS(1)_6b
ekānekāyate bhramāt SRtp_204d / ekāśītipadā devī SRtp_93c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182698 (0.0):
ekānekavibhāgeva SRtp_190c / ekānekāyate bhramāt SRtp_204d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182772 (0.054):
ekā śaktir ihocyate KubjT_25.84d / ekāśītipadā devī SRtp_93c
ekaiva khalu cicchaktiḥ SRtp_180c / eko devastridhā bhavet SRtp_181d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183105 (0.037):
ekoccāreṇa suvrate KubjT_7.28d / eko devastridhā bhavet SRtp_181d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361304 (0.055):
tayaitayābhisambandhād % eko devastridhā bhavet // SRtp_181 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086179 (0.055):
tayaitayābhisambandhād eko devastridhā bhavet // SRtp_181 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183058 (0.055):
ekaiko bhairavaḥ sthitaḥ SvaT_4.280b / ekaiva khalu cicchaktiḥ SRtp_180c / ekaiva sā smṛtā jātir SvaT_4.543a
etadeva parā kāṣṭhā SRtp_8c / etadeva mataṃ bījaṃ SRtp_7a / evaṃ māyaikadeśena SRtp_178c
eṣā hi pariṇāminī SRtp_69b / aikye hi na tayorhetu- SRtp_217c
omityādyaṃ padaṃ mantrāḥ SRtp_116a / aupacārikamṛcchati SRtp_288b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185357 (0.054):
omityanena kamalaṃ Stk_2.6a / omityādyaṃ padaṃ mantrāḥ SRtp_116a
kaṭhinā vajralāñchitā SRtp_95d / kathaṃ kasmācca te punaḥ SRtp_141d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185800 (0.057):
kaṭhinaṃ tvasthi viddhi hi SvaT_15.15d / kaṭhinā vajralāñchitā SRtp_95d / kaṭhore koṭīre skhalasi jahi jambhārimukuṭam Saul_30b
kathaṃ vāyaṃ bhavet kartā SRtp_301c / kathitānyatra varṇāstu SRtp_110a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186428 (0.054):
kathaṃ vāyaṃ bhavet kartā SRtp_301c / kathaṃ vyāpī adhaścordhvaṃ Stk_20.1a
kadācit kurute kiñcin SRtp_306a / kandaścijjaḍavastunoḥ SRtp_247d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362151 (0.024):
bhrāntipradhānasantāna- % kandaścijjaḍavastunoḥ // SRtp_247 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087026 (0.024):
bhrāntipradhānasantāna- kandaścijjaḍavastunoḥ // SRtp_247 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186892 (0.049):
kanda yoniḥ sva gāṇḍavat GorS(1)_16b / kandaścijjaḍavastunoḥ SRtp_247d
karaṇāni tayostathā SRtp_250d / karaṇena vinā kāryaṃ SRtp_299c / kartāraṃ sādhayet tataḥ SRtp_159b
kartā śuddhādhvano mataḥ SRtp_133b / kartā sargādikāryāṇām SRtp_312c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188049 (0.0):
kartā vai vyāpyasau prabhuḥ SvaT_10.1263b / kartā śuddhādhvano mataḥ SRtp_133b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363191 (0.046):
vidhātā kamalasyoṣṇa- $ gabhastiḥ syāt tathā śivaḥ & / kartā sargādikāryāṇām % avikāro 'pi śaktimān // SRtp_312 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088066 (0.046):
vidhātā kamalasyoṣṇa- gabhastiḥ syāt tathā śivaḥ / / kartā sargādikāryāṇām avikāro 'pi śaktimān // SRtp_312 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192965 (0.064):
kurvato 'pi kuṭīṃ buddhiḥ SRtp_70a / kurvan kartā bhavediti SRtp_299d / kurvantasya parā vyāptiḥ KubjT_19.119c
kartāsya śiva eva yat SRtp_262b / kartā heturmaheśvaraḥ SRtp_151b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188055 (0.0):
kartā sargādikāryāṇām SRtp_312c / kartāsya śiva eva yat SRtp_262b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326542 (0.049):
hetubhiḥ sādhyate kintu SRtp_13c / heturdevo maheśvaraḥ SRtp_306d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4241623 (0.049):
hetubhiḥ sādhyate kintu SRtp_13c / heturdevo maheśvaraḥ SRtp_306d / hetuḥ parikaraḥ paśoḥ SRtp_171d
kartṛbhedo 'vadhāryate SRtp_69d / kartrā kenāpyadhiṣṭhitā SRtp_149d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188078 (0.043):
kartṛbhūtā vyavasthitā SvaT_10.1257d / kartṛbhedo 'vadhāryate SRtp_69d / kartṛśaktiraṇornityā MrgT_1,10.3a
karmaṇā vartate param SRtp_317d / karmaṇaiva nivartyeta SRtp_239a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188166 (0.046):
karmaṇā manasā vācā GorS(1)_75a / karmaṇā vartate param SRtp_317d / karmaṇā sunibaddhaṃ ca SUp_6.135c
karmaṇoḥ sannipātena SRtp_315c / karmopabhogaṃ kurute SRtp_55c
kalādiṣvajarāmaram SRtp_88d / kalādhvā bindumāśritaḥ SRtp_88b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188619 (0.0):
kalādibhyo maheśvaraḥ MrgT_1,13.1d / kalādiṣvajarāmaram SRtp_88d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188687 (0.0):
kalādhvānaṃ nyaset paścāc SvaT_3.139a / kalādhvā bindumāśritaḥ SRtp_88b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359937 (0.042):
mantrādhvā vyāpakasteṣāṃ $ kalādhvā bindumāśritaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084815 (0.042):
mantrādhvā vyāpakasteṣāṃ kalādhvā bindumāśritaḥ /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359947 (0.062):
tyaktvaikamekaṃ samprāpya % kalādiṣvajarāmaram // SRtp_88 // / padamāsādyate pumbhir $ ato 'dhvānaḥ kalādayaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084825 (0.062):
tyaktvaikamekaṃ samprāpya kalādiṣvajarāmaram // SRtp_88 // / padamāsādyate pumbhir ato 'dhvānaḥ kalādayaḥ /
kalādhvā varṇitaḥ pūrvaṃ SRtp_89c / kalādhveti prakīrtitaḥ SRtp_118b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188693 (0.0):
kalādhvānaṃ nyaset paścāc SvaT_3.139a / kalādhvā bindumāśritaḥ SRtp_88b
kalānāmavibhāgo 'yaṃ SRtp_272a / kalānāṃ nityaśuddhayoḥ SRtp_162d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188711 (0.0):
kalā nānyaḥ patiḥ śivāt MrgT_1,13.164b / kalānāmavibhāgo 'yaṃ SRtp_272a / kalānāṃ nityaśuddhayoḥ SRtp_162d
kalāyāmavanīṃ vinā SRtp_98b / kalāvidyādikāraṇam SRtp_160b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188823 (1.788):
kalāvālaṃ kuṇḍaṃ kusumaśaratejohutabhujaḥ Saul_78b / kalāvidyādikāraṇam SRtp_160b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188791 (0.041):
kalāyatheṣṭhayā yutam VT_65b / kalāyāmavanīṃ vinā SRtp_98b / kalā yāvattu suvrate SvaT_10.670d
kalāvyāptasvarūpā ca SRtp_154c / kalāvyāptasvarūpiṇī SRtp_150b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188840 (0.0):
kalāvidhi samāśrayet SvaT_5.43b / kalāvyāptasvarūpā ca SRtp_154c / kalāvyāptasvarūpiṇī SRtp_150b
kalāśuddhyā viśuddhyati SRtp_160d / kalāstā binduvṛttayaḥ SRtp_86b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188896 (0.0):
kalāsūtracitaṃ divyaṃ KubjT_16.2a / kalāstā binduvṛttayaḥ SRtp_86b / kalā hi śodhitāḥ pañca SRtp_161a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188848 (0.020):
kalāvyāptasvarūpiṇī SRtp_150b / kalāśuddhyavasāne tu SvaT_4.136c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361044 (0.050):
na teṣāmasito mārgaḥ % kalāśuddhyā viśuddhyati // SRtp_160 // / kalā hi śodhitāḥ pañca $ nivṛttyādyā viśuddhaye &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085919 (0.050):
na teṣāmasito mārgaḥ kalāśuddhyā viśuddhyati // SRtp_160 // / kalā hi śodhitāḥ pañca nivṛttyādyā viśuddhaye /
kalā hi śodhitāḥ pañca SRtp_161a / kalpavṛkṣaḥ prayacchati SRtp_193d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188898 (0.0):
kalāstā binduvṛttayaḥ SRtp_86b / kalā hi śodhitāḥ pañca SRtp_161a
kallolairnādayannabhaḥ SRtp_189d / kasya kena kathaṃ vyāptir SRtp_218a
kāmakāritayānyaistu SRtp_12c / kāmānapi bahūnekaḥ SRtp_193c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189754 (0.042):
kā pū jā o vyatikramāt KubjT_15.50b / kāmakāritayānyaistu SRtp_12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189967 (0.064):
kāmānande dagdhe prītiratī rodanātmike duḥsaham KubjT_3.19/a / kāmānapi bahūnekaḥ SRtp_193c / kāmāyatim atanvate BhStc_51b
kāraṇajñānavarjitaḥ SRtp_301d / kāraṇatvād yatheśvaraḥ SRtp_200b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190078 (0.028):
kāraṇajñānavarjitaḥ SRtp_301d / kāraṇatyāgameva ca SvaT_4.232b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190070 (0.037):
kārakaṃ ca kriyāśrayam MrgT_3.32b / kāraṇajñānavarjitaḥ SRtp_301d / kāraṇatyāgameva ca SvaT_4.232b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363027 (0.056):
kathaṃ vāyaṃ bhavet kartā % kāraṇajñānavarjitaḥ // SRtp_301 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087902 (0.056):
kathaṃ vāyaṃ bhavet kartā kāraṇajñānavarjitaḥ // SRtp_301 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190092 (0.064):
kāraṇaṃ timirādivat SRtp_238b / kāraṇaṃ na vijānāti SvaT_11.94c
kāraṇaṃ timirādivat SRtp_238b / kāraṇaṃ śaktirāśritā SRtp_289b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190093 (0.0):
kāraṇaṃ taṃ nigadyate KubjT_20.16d / kāraṇaṃ timirādivat SRtp_238b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190113 (0.0):
kāraṇaṃ paramāṇavaḥ MrgT_1,9.9b / kāraṇaṃ śaktirāśritā SRtp_289b / kāraṇaṃ śuddhavartmanaḥ SRtp_173b
kāraṇaṃ śuddhavartmanaḥ SRtp_173b / kārtikeyāya dhīmate SRtp_1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190115 (0.0):
kāraṇaṃ śaktirāśritā SRtp_289b / kāraṇaṃ śuddhavartmanaḥ SRtp_173b
kārmāṇavamalānvayaiḥ SRtp_42b / kāryaputrādirūpāṇām SRtp_295c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190313 (0.0):
kāryadṛṣṭau praśastaṃ tu KubjT_2.105c / kāryaputrādirūpāṇām SRtp_295c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190282 (0.037):
kārpāsāsthituṣāṇi ca SUp_7.51b / kārmāṇavamalānvayaiḥ SRtp_42b / kāryakāraṇakartṛtve KubjT_24.126a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362949 (0.056):
kāryaputrādirūpāṇām % anyathaivopalambhanāt // SRtp_295 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087824 (0.056):
kāryaputrādirūpāṇām anyathaivopalambhanāt // SRtp_295 //
kāryabhedādadhiṣṭhāna- SRtp_270a / kāryabhedād vibhāvyate SRtp_190d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190317 (0.0):
kāryaputrādirūpāṇām SRtp_295c / kāryabhedādadhiṣṭhāna SRtp_270a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190325 (0.0):
kāryabhedādadhiṣṭhāna SRtp_270a / kāryabhedād vibhāvyate SRtp_190d
kāryabhedāya ghaṭate SRtp_310c / kāryabhedo 'pi kāryasya SRtp_307a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190330 (0.0):
kāryabhedād vibhāvyate SRtp_190d / kāryabhedāya ghaṭate SRtp_310c
kāryamadhvā viśeṣataḥ SRtp_161d / kāryavādavicakṣaṇaiḥ SRtp_164b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190332 (0.0):
kāryabhedo 'pi kāryasya SRtp_307a / kāryamadhvā viśeṣataḥ SRtp_161d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361057 (0.038):
tattvādīnāmato bindoḥ % kāryamadhvā viśeṣataḥ // SRtp_161 // / na tu vyāpakamātrāṇāṃ $ śuddhyā śuddhirmatādhvasu &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085932 (0.038):
tattvādīnāmato bindoḥ kāryamadhvā viśeṣataḥ // SRtp_161 // / na tu vyāpakamātrāṇāṃ śuddhyā śuddhirmatādhvasu /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190345 (0.058):
kāryavādavicakṣaṇaiḥ SRtp_164b / kāryasiddhiś ca jāyatām SUp_6.158d
kāryāṇāṃ heturucyate SRtp_278d / kāryātmikā sā māyeyaṃ SRtp_158c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190414 (0.0):
kāryā jālagavākṣakāḥ SUp_4.7b / kāryāṇāṃ heturucyate SRtp_278d / kāryātmikā sā māyeyaṃ SRtp_158c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361015 (0.053):
kāryātmikā sā māyeyaṃ % pariṇāmavatī ca yat // SRtp_158 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085890 (0.053):
kāryātmikā sā māyeyaṃ pariṇāmavatī ca yat // SRtp_158 //
kāryopādhivaśācchakti- SRtp_298c / kiñca māyā prayojyena SRtp_149c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191233 (0.0):
kiṅkiṇī tu mahābalā KubjT_25.178b / kiñca māyā prayojyena SRtp_149c / kiñca śabdāḥ parityajya SRtp_223a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190447 (0.026):
kāryotpanne kutas tu saḥ KubjT_3.10d / kāryopādhivaśācchakti SRtp_298c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4238152 (0.048):
tadā sūkṣmā viśuddheva SRtp_84a / tadupādhivaśād bhavet SRtp_53b
kiñca śabdāḥ parityajya SRtp_223a / kiñcāgṛhītamapi ced SRtp_300c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191241 (0.0):
kiñca māyā prayojyena SRtp_149c / kiñca śabdāḥ parityajya SRtp_223a
kiñcātiśāyikaṃ prāhus SRtp_57a / kiñcit kenacideva yat SRtp_252b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191244 (0.0):
kiñcāgṛhītamapi ced SRtp_300c / kiñcātiśāyikaṃ prāhus SRtp_57a
kiṃ tairiti vilupyatām SRtp_56b / kiṃ punaḥ śaraṇāyātaṃ SRtp_320a
kīrtayanti vipaścitaḥ SRtp_202d / kumbhakāreṇa mṛd yathā SRtp_45d
kurute 'cintyavaibhavā SRtp_193b / kurute tadaśeṣataḥ SRtp_142d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192705 (0.0):
kurute gati r āgatim KubjT_25.76d / kurute 'cintyavaibhavā SRtp_193b / kurute tadaśeṣataḥ SRtp_142d
kurvato 'pi kuṭīṃ buddhiḥ SRtp_70a / kurvan kartā bhavediti SRtp_299d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192965 (0.0):
kurvatī tamasaḥ kalā MrgT_1,10.6d / kurvato 'pi kuṭīṃ buddhiḥ SRtp_70a / kurvan kartā bhavediti SRtp_299d
kurvanti pañcakṛtyāni SRtp_287a / kurvāṇecchā cidavyayā SRtp_191d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193033 (0.031):
kurvāṇaṃ na hased gurum KubjT_3.63b / kurvāṇecchā cidavyayā SRtp_191d
kulālādhiṣṭhitā satī SRtp_124b / kulālena tathā hyasau SRtp_150d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193274 (0.060):
kulālakaranirmukta VT_274c / kulālādhiṣṭhitā satī SRtp_124b / kulālālayabhasmanā SUp_5.7b
kṛtavarṇaparigrahā SRtp_73d / kṛtā śrīkaṇṭhasūriṇā SRtp_322b
kṛtyeṣu teṣu kartāsau SRtp_265a / kecidācakṣate binduḥ SRtp_126c
kena vā pratipādyate SRtp_202b / kevalaṃ buddhyupādānā SRtp_74c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194504 (0.059):
kevalaṃ dvitayaṃ devi KubjT_18.9c / kevalaṃ buddhyupādānā SRtp_74c / kevalaṃ yadi labhyeta KubjT_20.52c
kevalaḥ paramānando SRtp_78c / kevalānāṃ mahātmanām SRtp_131b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194531 (0.0):
kevalaṃ smaraṇād eva VT_120a / kevalaḥ paramānando SRtp_78c / kevalānāṃ mahātmanām SRtp_131b
kramād varṇānupāyinī SRtp_74d / kriyayā kurute jagat SRtp_128d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195484 (0.0):
kriyate sā yathāvidhi SvaT_4.106d / kriyayā kurute jagat SRtp_128d / kriyayā hetubhūtatvāt SRtp_139c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360536 (0.051):
jñānaśaktyā vijānāti % kriyayā kurute jagat // SRtp_128 // / kriyā hi phaladā puṃsāṃ $ na jñānaṃ syāt phalapradam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085412 (0.051):
jñānaśaktyā vijānāti kriyayā kurute jagat // SRtp_128 // / kriyā hi phaladā puṃsāṃ na jñānaṃ syāt phalapradam /
kriyayā hetubhūtatvāt SRtp_139c / kriyā kuṇḍalinī parā SRtp_128b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195488 (0.0):
kriyayā kurute jagat SRtp_128d / kriyayā hetubhūtatvāt SRtp_139c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4241478 (0.058):
sṛjatyavati hanti ca SRtp_264b / seyaṃ kriyātmikā śaktir SRtp_167c / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ SRtp_278a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195553 (0.064):
kriyā kāle prayoktavyā SvaT_4.151c / kriyā kuṇḍalinī parā SRtp_128b / kriyākhyaṃ yāva sundari KubjT_13.74d
kriyākhyā śaktiraiśvarī SRtp_266d / kriyāśaktiścideva yat SRtp_139d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195567 (0.020):
kriyākhyā pārameśvarī SvaT_3.181d / kriyākhyā śaktiraiśvarī SRtp_266d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362477 (0.031):
tasmin mukulitevāste % kriyākhyā śaktiraiśvarī // SRtp_266 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087353 (0.031):
tasmin mukulitevāste kriyākhyā śaktiraiśvarī // SRtp_266 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195652 (0.050):
kriyāśaktirjanārdanaḥ SvaT_11.52b / kriyāśaktiścideva yat SRtp_139d / kriyāśaktiḥ parā hi sā SvaT_10.482b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296311 (0.051):
śaktirekā hi śūlinaḥ SRtp_276b / śaktireva kriyātmikā SRtp_133d / śaktireva śive pade Stk_8.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320040 (0.051):
sendriyāṇi yathākramam SvaT_11.286b / seyaṃ kriyātmikā śaktir SRtp_167c / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ SRtp_278a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4240770 (0.051):
śaktirekā hi śūlinaḥ SRtp_276b / śaktireva kriyātmikā SRtp_133d / śaktireṣā mahīyasī SRtp_255d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513977 (0.058):
trayāṇāṃ vyāpikā śaktiḥ % kriyākhyā pārameśvarī // SvaT_3.181 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27771202 (0.058):
trayāṇāṃ vyāpikā śaktiḥ kriyākhyā pārameśvarī // SvaT_3.181 //
kriyā hi phaladā puṃsāṃ SRtp_129a / kvathyamāne ca vāriṇi SRtp_236b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360539 (0.003):
jñānaśaktyā vijānāti % kriyayā kurute jagat // SRtp_128 // / kriyā hi phaladā puṃsāṃ $ na jñānaṃ syāt phalapradam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085415 (0.003):
jñānaśaktyā vijānāti kriyayā kurute jagat // SRtp_128 // / kriyā hi phaladā puṃsāṃ na jñānaṃ syāt phalapradam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195679 (0.017):
kriyāścaryāḥ prakīrtitāḥ Dka_25b / kriyā hi phaladā puṃsāṃ SRtp_129a
kva vā līyeta kena vā SRtp_140d / kṣakāro 'rṇeṣu kīrtitaḥ SRtp_93b
kṣantumarhanti tatsanto SRtp_3c / kṣīyate na ca vardhate SRtp_195d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196288 (0.032):
kṣatajodbhavanetrajam KubjT_25.223d / kṣantumarhanti tatsanto SRtp_3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196567 (0.064):
kṣīYate na kadācana KubjT_12.85d / kṣīyate na ca vardhate SRtp_195d / kṣīratailena kalpayet SUp_4.58b
kṣīrasya dadhibhāvavat SRtp_36b / kṣubdhe 'dhikāro devasya SRtp_180a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196597 (0.061):
kṣīravṛkṣaṃ bhage likhya VT_277c / kṣīrasya dadhibhāvavat SRtp_36b
kṣobhitānantatejasā SRtp_40d / kṣobhyate 'nantanāthena SRtp_45c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197121 (0.060):
kṣobhitaṃ tena cātmānaṃ KubjT_11.44c / kṣobhitānantatejasā SRtp_40d / kṣobho hikkā tathā chikkā SvaT_7.309a
gabhastiḥ syāt tathā śivaḥ SRtp_312b / gabhīre cinmahodadhau SRtp_284b
gamakaṃ vidyate kvacit SRtp_262d / garbhiṇī paramā kalā SRtp_116d
galite sarvathā bandhe SRtp_254c / gādikāntāstrayo matāḥ SRtp_110b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199009 (0.025):
gātre varṇānyanekāni SvaT_7.281a / gādikāntāstrayo matāḥ SRtp_110b
guravaḥ kathayantyenam SRtp_63a / gurave ca gaṇeśāya SRtp_1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199634 (0.057):
guravaḥ putrakā ye ca MrgT_3.9a / gurave ca gaṇeśāya SRtp_1c / gurave tatphalaṃ śṛṇu SUp_6.268b
gurave śivatejase SRtp_320d / gurubhiḥ pratibodhyante SRtp_213c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199634 (0.060):
guravaḥ putrakā ye ca MrgT_3.9a / gurave ca gaṇeśāya SRtp_1c / gurave tatphalaṃ śṛṇu SUp_6.268b
guhyo jātatanūjjvalaḥ SRtp_282b / gocaraiva satī ca yat SRtp_45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200504 (0.027):
guhyeśānaḥ śikhaṇḍī ca SvaT_10.1055c / guhyo jātatanūjjvalaḥ SRtp_282b
gopitāni śivena ca SRtp_18b / gauṇe 'rthe lokavedayoḥ SRtp_223d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361842 (0.0):
vartamānā hi dṛśyante % gauṇe 'rthe lokavedayoḥ // SRtp_223 // / gaurbrāhmaṇo 'yamādityo $ yūpa ityevamādayaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086717 (0.0):
vartamānā hi dṛśyante gauṇe 'rthe lokavedayoḥ // SRtp_223 // / gaurbrāhmaṇo 'yamādityo yūpa ityevamādayaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201096 (0.046):
gauṇe yogīśadhāmāni MrgT_1,13.144a / gauṇe 'rthe lokavedayoḥ SRtp_223d
gaurbrāhmaṇo 'yamādityo SRtp_224a / grahaṇe lampaṭodayā SRtp_290b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361844 (0.0):
vartamānā hi dṛśyante % gauṇe 'rthe lokavedayoḥ // SRtp_223 // / gaurbrāhmaṇo 'yamādityo $ yūpa ityevamādayaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086719 (0.0):
vartamānā hi dṛśyante gauṇe 'rthe lokavedayoḥ // SRtp_223 // / gaurbrāhmaṇo 'yamādityo yūpa ityevamādayaḥ /
grāhyā yārthasya vācikā SRtp_73b / ghaṭamārabhate yathā SRtp_309b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201434 (0.056):
grāhyābhāvānmanastadvat Dka_30c / grāhyā yārthasya vācikā SRtp_73b
ghoro nityoditaḥ prabhuḥ SRtp_78d / catasro vṛttayastasya SRtp_72a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359791 (0.029):
kevalaḥ paramānando % ghoro nityoditaḥ prabhuḥ // SRtp_78 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084669 (0.029):
kevalaḥ paramānando ghoro nityoditaḥ prabhuḥ // SRtp_78 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201797 (0.045):
ghoroktirupacārataḥ MrgT_1,3.12b / ghoro nityoditaḥ prabhuḥ SRtp_78d
caraṇena kareṇa ca SRtp_319b / caryāto vātha dīkṣayā SRtp_147b
citi yujyeta tanmate(?) SRtp_219b / citireva matāmlāna- SRtp_186c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204553 (0.0):
citibhiḥ prajvalantībhiḥ SvaT_2.178a / citi yujyeta tanmate(?) SRtp_219b
citiṃ sadasadākāra- SRtp_203a / citiḥ śaktiḥ prakāśatvād SRtp_196a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204571 (0.0):
citivastre nṛcarmaje KubjT_7.100b / citiṃ sadasadākāra SRtp_203a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361479 (0.046):
na jāyate na mriyate % kṣīyate na ca vardhate // SRtp_195 // / citiḥ śaktiḥ prakāśatvād $ ajaḍatvācca yat punaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086354 (0.046):
na jāyate na mriyate kṣīyate na ca vardhate // SRtp_195 // / citiḥ śaktiḥ prakāśatvād ajaḍatvācca yat punaḥ /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4238117 (0.058):
tathaikadeśato binduḥ SRtp_178a / tathaiva ca citiḥ śaktis SRtp_52c / tathaiva prakṛtisteṣāṃ SRtp_155a
citeḥ śabdānuvedhataḥ SRtp_46b / cidacidgocarastayoḥ SRtp_243b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204575 (0.0):
citiḥ śaktiḥ prakāśatvād SRtp_196a / citeḥ śabdānuvedhataḥ SRtp_46b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204742 (0.022):
citsvarūpaśca sarveṣu SvaT_12.105c / cidacidgocarastayoḥ SRtp_243b / cidacidvyaktilakṣitaḥ MrgT_1,2.12b
cidacintyā vibhoḥ śaktir SRtp_195a / cidābhātyavivekataḥ SRtp_84b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204752 (0.0):
cidacidvyaktilakṣitaḥ MrgT_1,2.12b / cidacintyā vibhoḥ śaktir SRtp_195a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204768 (0.0):
cidānandāyate tanuḥ GorS(2)_1d / cidābhātyavivekataḥ SRtp_84b / cidghanaikasvarūpiṇaḥ SRtp_137d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361463 (0.040):
tathānāhitasaṃskāra- % viśeṣaikasvarūpiṇī // SRtp_194 // / cidacintyā vibhoḥ śaktir $ aśeṣārthakriyāvidhau &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086338 (0.040):
tathānāhitasaṃskāra- viśeṣaikasvarūpiṇī // SRtp_194 // / cidacintyā vibhoḥ śaktir aśeṣārthakriyāvidhau /
cidghanaikasvarūpiṇaḥ SRtp_137d / cidviśeṣasya vāryate SRtp_251b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204771 (0.0):
cidābhātyavivekataḥ SRtp_84b / cidghanaikasvarūpiṇaḥ SRtp_137d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360652 (0.045):
śivasyānupamākhaṇḍa- % cidghanaikasvarūpiṇaḥ // SRtp_137 // / yastvenaṃ manyate mohāj $ jaḍadhīrjaḍamīśvaram &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085528 (0.045):
śivasyānupamākhaṇḍa- cidghanaikasvarūpiṇaḥ // SRtp_137 // / yastvenaṃ manyate mohāj jaḍadhīrjaḍamīśvaram /
cinotyapacinoti ca SRtp_196d / cintanīyā mahākāśa- SRtp_117a
cintāmaṇiśca vividhān SRtp_194a / cinmahodadhigāmbhīryam SRtp_15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204944 (0.031):
cintitavyaṃ tu yogibhiḥ SvaT_5.62b / cinmahodadhigāmbhīryam SRtp_15a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358978 (0.057):
ānandavipralabdhānām % ānandopahitā citiḥ // SRtp_14 // / cinmahodadhigāmbhīryam $ avasīyeta sūribhiḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083857 (0.057):
ānandavipralabdhānām ānandopahitā citiḥ // SRtp_14 // / cinmahodadhigāmbhīryam avasīyeta sūribhiḥ /
cirasthāpitaviśvo hi SRtp_308c / cetanatvādavṛttitvāt SRtp_49a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205100 (0.038):
cūrṇalepāñjanādīni KubjT_9.42a / cetanatvādavṛttitvāt SRtp_49a
caitanyabhāvādityagre SRtp_143a / cchidyate malakambukaḥ SRtp_175d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205147 (0.050):
caitanyatritayaṃ cātra KubjT_12.56a / caitanyabhāvādityagre SRtp_143a
chaktirapyavikāriṇī SRtp_283b / chaṅkāpāśairvimūḍhadhīḥ SRtp_212b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205389 (0.021):
chaṅkarasya tu mandiram SvaT_10.589d / chaṅkāpāśairvimūḍhadhīḥ SRtp_212b
chabdavedhena saṃvidām SRtp_259b / chāntireṣā nigadyate SRtp_113b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205427 (0.061):
chandaḥ sāmāni coṅkāro SvaT_11.290a / chabdavedhena saṃvidām SRtp_259b / charīrotpattikāraṇam SvaT_2.42d
chivaṃ paramakāraṇam SRtp_263d / chubhaṃ vā yadi vāśubham SRtp_152b
chreya āptividhāyakaḥ SRtp_10d / jaḍadhīrjaḍamīśvaram SRtp_138b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206075 (1.788):
jaṭharo hemakūṭastu SvaT_10.208c / jaḍadhīrjaḍamīśvaram SRtp_138b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205745 (0.059):
chreya āptividhāyakaḥ SRtp_10d / jakārajatharesthitā VT_299d
jaḍaṃ vā dṛśyate yathā SRtp_197b / jaḍena jaḍimāvahaḥ SRtp_137b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206076 (0.0):
jaṭharo hemakūṭastu SvaT_10.208c / jaḍadhīrjaḍamīśvaram SRtp_138b / jaḍaṃ vā dṛśyate yathā SRtp_197b
jananī mohinī māyā SRtp_157a / janmādīnanu jāteti SRtp_245a
jalatejo 'nilākāśa- SRtp_100c / jalādikṣitiparyantaṃ SRtp_41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207047 (0.022):
jalakallolagambhīraṃ KubjT_11.55a / jalatejo 'nilākāśa SRtp_100c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359308 (0.058):
tathā hi māyā yā teṣāṃ % kṣobhitānantatejasā // SRtp_40 // / jalādikṣitiparyantaṃ $ tattvajātamasūta sā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084187 (0.058):
tathā hi māyā yā teṣāṃ kṣobhitānantatejasā // SRtp_40 // / jalādikṣitiparyantaṃ tattvajātamasūta sā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207113 (0.063):
jalaṃ saṃśodhya hastau ca ToT_4.3a / jalādikṣitiparyantaṃ SRtp_41a
jāyate 'dhvā kutaḥ śuddhaḥ SRtp_140c / jāyate 'dhvā yataḥ śuddho SRtp_22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207458 (0.0):
jāyate 'daṃ sudurlabham KubjT_13.91b / jāyate 'dhvā kutaḥ śuddhaḥ SRtp_140c
jāyate bindusaṃkṣobhād SRtp_47a / jāyate malaruddhānām SRtp_259c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207504 (0.0):
jāyate parameśvari ToT_6.27b / jāyate bindusaṃkṣobhād SRtp_47a / jāyate malaruddhānām SRtp_259c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359381 (0.062):
sa tu śabdaścaturdhā vāg- % vaikharyādivibhedataḥ // SRtp_46 // / jāyate bindusaṃkṣobhād $ anantasyārthadarśane &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084260 (0.062):
sa tu śabdaścaturdhā vāg- vaikharyādivibhedataḥ // SRtp_46 // / jāyate bindusaṃkṣobhād anantasyārthadarśane /
jāyamānena nāmādi- SRtp_227a / jāyetānyacca bhagavān SRtp_303a
jñānamajñānarūpaivam SRtp_192a / jñānamātranivartakaiḥ SRtp_232d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208467 (0.0):
jñānamaṇḍalapūritam KubjT_20.68b / jñānamātranivartakaiḥ SRtp_232d / jñānamātraṃ tathaiveyam SRtp_204c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208452 (0.030):
jñānabhraṃśāvasāne tu KubjT_2.62c / jñānamajñānarūpaivam SRtp_192a
jñānamātraṃ tathaiveyam SRtp_204c / jñānaśaktyā vijānāti SRtp_128c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208467 (1.192):
jñānamaṇḍalapūritam KubjT_20.68b / jñānamātranivartakaiḥ SRtp_232d / jñānamātraṃ tathaiveyam SRtp_204c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208630 (0.036):
jñānaśaktyā punaścaiva SvaT_11.58a / jñānaśaktyā vijānāti SRtp_128c
jñānaṃ parāmṛtopāya- SRtp_171c / jñānānivṛttiṃ gamayet SRtp_238a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208781 (0.0):
jñānāni ca varānane SvaT_11.195d / jñānānivṛttiṃ gamayet SRtp_238a / jñānāni siddhayo mokṣā SRtp_8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208689 (0.016):
jñānaṃ paramadurlabham SvaT_8.34b / jñānaṃ parāmṛtopāya SRtp_171c
jñānāni siddhayo mokṣā SRtp_8a / jyotirgaṇānāmākāśam SRtp_58a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208783 (1.192):
jñānānivṛttiṃ gamayet SRtp_238a / jñānāni siddhayo mokṣā SRtp_8a
ñādayo 'tra ghakārāntā SRtp_106a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209470 (1.788):
ña haste saṃsthitaḥ śarmā KubjT_24.12c / ñādayo 'tra ghakārāntā SRtp_106a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360204 (0.032):
māyādibhuvanānāṃ ca % vijñeyāḥ saptaviṃśatiḥ // SRtp_105 // / ñādayo 'tra ghakārāntā $ varṇāḥ sapta vilomataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085081 (0.032):
māyādibhuvanānāṃ ca vijñeyāḥ saptaviṃśatiḥ // SRtp_105 // / ñādayo 'tra ghakārāntā varṇāḥ sapta vilomataḥ /
takrāvasthā nirūpyate SRtp_36d / tacca śabdānuvedhena SRtp_172a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209817 (0.050):
tac ca varṇavivarjitam KubjT_4.16d / tacca śabdānuvedhena SRtp_172a / tacca śivatattvasthasya SvaT_11.305c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4240803 (0.050):
śabdasaṃskārapūrvakam SRtp_209d / śabdānuvedhena sadā SRtp_170a / śambhoḥ sā samavāyinī SRtp_304d
tacchivapraṇidhānena SRtp_238c / tatastadavadhārayet SRtp_16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209868 (0.060):
tacchāyāṃ niścalāṃ kṛtvā KubjT_2.30a / tacchivapraṇidhānena SRtp_238c
tataḥ sa teṣāmeko 'pi SRtp_287c / tataḥ sṛṣṭiṃ prakurute SRtp_61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210610 (0.029):
tataḥ suṣumṇābhuvanaṃ SvaT_10.1229c / tataḥ sṛṣṭiṃ prakurute SRtp_61c / tataḥ so 'pi mayā devi KubjT_24.147c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210501 (0.054):
tataḥ śoṣyā tanuḥ priye SvaT_2.36b / tataḥ sa teṣāmeko 'pi SRtp_287c / tataḥ satya[ma]dhiḥsthānaṃ MrgT_1,13.117c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182172 (0.057):
eka eva śivastadvac SRtp_283a / eka eva śivo naika SRtp_144a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237233 (0.057):
eka eva śivastadvac SRtp_283a / eka eva śivo naika- SRtp_144a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4241021 (0.060):
sakalāṇūpabhogyatvāt SRtp_42c / sa ca tasyāstatastathā SRtp_298b / sa tayā jaḍamākramya SRtp_264a
tato nidarśanaṃ sādhu SRtp_39a / tato 'bhūd viṣayābhoga- SRtp_171a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210859 (0.035):
tato bhinnārthamastu nuḥ MrgT_1,11.12d / tato 'bhūd viṣayābhoga SRtp_171a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210777 (0.052):
tato nādo nirodhaś ca KubjT_11.9c / tato nidarśanaṃ sādhu SRtp_39a / tato niyatikālau ca SvaT_11.294c
tatkāryaṃ sā kriyāśaktir SRtp_275c / tattadvṛttiviśeṣataḥ SRtp_310b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211386 (0.037):
tattadrūpo bhavedātmā SvaT_4.380a / tattadvṛttiviśeṣataḥ SRtp_310b
tattvajātamasūta sā SRtp_41b / tattvatāttvikabhāvānām SRtp_38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211459 (0.039):
tattvajaptaṃ yathoditam VT_21d / tattvajātamasūta sā SRtp_41b / tattvajñānaṃ ca mānaṃ ca ToT_4.46a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211470 (0.040):
tattvataḥ kathaya prabho Stk_19.1d / tattvatāttvikabhāvānām SRtp_38c / tattvatrayavibhāgena SvaT_11.48c
tattvameṣāmasūtāṅga- SRtp_30c / tattvamaiśaṃ samāśritāḥ SRtp_27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211555 (0.0):
tattvamekaṃ hi sarvatra SvaT_4.424c / tattvameṣāmasūtāṅga SRtp_30c / tattvamaiśaṃ samāśritāḥ SRtp_27b
tattvātmā syāt sadāśivaḥ SRtp_130b / tattvādīnāmato bindoḥ SRtp_161c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211706 (0.029):
tattvāṅgī tāvat paśyati KubjT_2.85b / tattvātmā syāt sadāśivaḥ SRtp_130b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211715 (0.046):
tattvātsiddhiḥ pravartate VT_234d / tattvādīnāmato bindoḥ SRtp_161c / tattvādau bhuvanāditaḥ KubjT_15.80d
tattvādhvā bhuvanādhvā ca SRtp_87c / tattveṣu teṣu vijñāna- SRtp_131a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211746 (0.018):
tattvādhvānaṃ kalādhvānaṃ SvaT_5.86c / tattvādhvā bhuvanādhvā ca SRtp_87c
tatpralīnāṇusaṃghasya SRtp_96c / tatpralīnāṇusaṃghasya SRtp_103a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212080 (0.0):
tatprayogaṃ samācaret Stk_2.5b / tatpralīnāṇusaṃghasya SRtp_96c / tatpralīnāṇusaṃghasya SRtp_103a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360166 (0.061):
dhyātavyā galapadmāntar- % bahulālokaśālinī // SRtp_102 // / tatpralīnāṇusaṃghasya $ saṃkalpo 'rthaprasiddhaye &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085043 (0.061):
dhyātavyā galapadmāntar- bahulālokaśālinī // SRtp_102 // / tatpralīnāṇusaṃghasya saṃkalpo 'rthaprasiddhaye /
tatpralīnāṇusaṃghasya SRtp_108c / tatpralīnāṇusaṃghasya SRtp_112c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212080 (0.0):
tatprayogaṃ samācaret Stk_2.5b / tatpralīnāṇusaṃghasya SRtp_96c / tatpralīnāṇusaṃghasya SRtp_103a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360166 (0.061):
dhyātavyā galapadmāntar- % bahulālokaśālinī // SRtp_102 // / tatpralīnāṇusaṃghasya $ saṃkalpo 'rthaprasiddhaye &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085043 (0.061):
dhyātavyā galapadmāntar- bahulālokaśālinī // SRtp_102 // / tatpralīnāṇusaṃghasya saṃkalpo 'rthaprasiddhaye /
tatra cit svābhisambandha- SRtp_244a / tatra bhoktṛtayā bhogaiḥ SRtp_173c
tatra vidyābhujaḥ pūrve SRtp_24c / tatra śakto bhavedādyo SRtp_266a
tatra sannidhimātreṇa SRtp_122a / tatra sā tu parā kalā SRtp_94d
tatra sā vaikharī śrotra- SRtp_73a / tatra sthūlā guṇātmikā SRtp_155d
tatrākṣubdhe bhavedbhogo SRtp_179c / tatrāṇavaḥ pureṣvāsan SRtp_29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212786 (0.043):
tatrājñāṃ mocayet punaḥ KubjT_2.35d / tatrāṇavaḥ pureṣvāsan SRtp_29a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359154 (0.058):
tathā purāṇi tatraiṣām % anantaḥ parameśvaraḥ // SRtp_28 // / tatrāṇavaḥ pureṣvāsan $ nāpyanye tadvibhūtayaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084033 (0.058):
tathā purāṇi tatraiṣām anantaḥ parameśvaraḥ // SRtp_28 // / tatrāṇavaḥ pureṣvāsan nāpyanye tadvibhūtayaḥ /
tatsattā sādhyate kasya SRtp_202a / tatsamparkiasukhaikāgra- SRtp_286a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213046 (0.0):
tatsameṣvevameva syāt MrgT_3.120c / tatsamparkiasukhaikāgra SRtp_286a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213002 (0.037):
tat sañjātaṃ kulākulam KubjT_2.104d / tatsattā sādhyate kasya SRtp_202a / tatsatyānṛtayonitvād MrgT_1,8.4c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362817 (0.045):
samāliṅgya mahāmāyām % apare vṛttiśālinīm // SRtp_285 // / tatsamparkiasukhaikāgra- $ buddhayo bhogalampaṭāḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087692 (0.045):
samāliṅgya mahāmāyām apare vṛttiśālinīm // SRtp_285 // / tatsamparkiasukhaikāgra- buddhayo bhogalampaṭāḥ /
tatsambandhācchivo 'śeṣa- SRtp_278c / tathā caiṣa tatastathā SRtp_33b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213051 (0.0):
tatsamparkiasukhaikāgra SRtp_286a / tatsambandhācchivo 'śeṣa SRtp_278c
tathānāhitasaṃskāra- SRtp_194c / tathānyaiḥ pratipādyate SRtp_14b
tathā parīkṣitā samyag SRtp_237a / tathā pare paravyoma SRtp_286c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213562 (0.0):
tathāpanayanaṃ bhukta MrgT_1,11.24a / tathā parīkṣitā samyag SRtp_237a / tathā pare paravyoma SRtp_286c
tathā purāṇi tatraiṣām SRtp_28c / tathā vidyeśvaro 'nanto SRtp_61a / tathā samāsamātmīya- SRtp_314a
tathā hi tāṃ samāśritya SRtp_201a / tathā hi dehe 'haṃbuddhir SRtp_249a / tathā hi bhedo bhāvānāṃ SRtp_208a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213798 (0.0):
tathā hi tvadrūpaṃ sakalam aruṇābhaṃ trinayanaṃ Saul_23c / tathā hi dehe 'haṃbuddhir SRtp_249a / tathā hi bhedo bhāvānāṃ SRtp_208a
tathā hi māyā yā teṣāṃ SRtp_40c / tathā hi vimalodāra- SRtp_284a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213804 (0.0):
tathā hi dehe 'haṃbuddhir SRtp_249a / tathā hi bhedo bhāvānāṃ SRtp_208a / tathā hi māyā yā teṣāṃ SRtp_40c
tathā hi sarvo nirdhūta- SRtp_65c / tathaikadeśato binduḥ SRtp_178a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213804 (0.0):
tathā hi māyā yā teṣāṃ SRtp_40c / tathā hi vimalodāra SRtp_284a / tathā hi sarvo nirdhūta SRtp_65c
tathaiva ca citiḥ śaktis SRtp_52c / tathaiva prakṛtisteṣāṃ SRtp_155a / tathaivāyaṃ maheśvaraḥ SRtp_48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213864 (0.049):
tathaivābhyāsayogena ToT_7.21c / tathaivāyaṃ maheśvaraḥ SRtp_48d / tathaivāvyaktamiṣyate SRtp_179b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204568 (0.058):
citiṃ sadasadākāra SRtp_203a / citiḥ śaktiḥ prakāśatvād SRtp_196a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237756 (0.058):
citiṃ sadasadākāra- SRtp_203a / citiḥ śaktiḥ prakāśatvād SRtp_196a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4238157 (0.059):
tadupādhivaśād bhavet SRtp_53b / tadetadrūpiṇī śaktiḥ SRtp_193a / tadeva yadi tatkuryāt SRtp_56a
tathaivāvyaktamiṣyate SRtp_179b / tadatra kathitaṃ sarva- SRtp_16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213864 (0.034):
tathaivābhyāsayogena ToT_7.21c / tathaivāyaṃ maheśvaraḥ SRtp_48d / tathaivāvyaktamiṣyate SRtp_179b
tadadhiṣṭhāyako jñeyaḥ SRtp_114a / tadaprakāśarūpaṃ vā SRtp_197a
tadavaśyaṃ jaḍātmakam SRtp_136b / tadaharjātabālavat SRtp_260d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362354 (0.010):
nirvikalpārthasaṃvittis % tadaharjātabālavat // SRtp_260 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087230 (0.010):
nirvikalpārthasaṃvittis tadaharjātabālavat // SRtp_260 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214252 (0.018):
tad astraṃ koṅkaṇeśānyā KubjT_7.18c / tadaharjātabālavat SRtp_260d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214225 (0.062):
tad alpam api yajñāṅgaṃ SUp_6.283a / tadavaśyaṃ jaḍātmakam SRtp_136b / tadavasthāntare sthitā KubjT_25.202d
tadā sūkṣmā viśuddheva SRtp_84a / tadupādhivaśād bhavet SRtp_53b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214715 (0.040):
tadupaśamanimittaṃ vakṣyamāṇakriyāto MrgT_1,13.198c / tadupādhivaśād bhavet SRtp_53b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237495 (0.048):
kāryātmikā sā māyeyaṃ SRtp_158c / kāryopādhivaśācchakti- SRtp_298c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214648 (0.049):
tadā siddhiṃ vilakṣayet KubjT_23.124b / tadā sūkṣmā viśuddheva SRtp_84a / tadāsau kramikaḥ proktaḥ KubjT_13.58c
tadetadrūpiṇī śaktiḥ SRtp_193a / tadeva yadi tatkuryāt SRtp_56a / tadeva viṣayagrahaḥ SRtp_296b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4238117 (0.059):
tathaikadeśato binduḥ SRtp_178a / tathaiva ca citiḥ śaktis SRtp_52c / tathaiva prakṛtisteṣāṃ SRtp_155a
tadaiva hi vimukto 'sau SRtp_317a / tadgocarā parā mūrtir SRtp_272c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215034 (0.047):
tadgṛhītvārdhapātrakam SvaT_4.55d / tadgocarā parā mūrtir SRtp_272c / tadgrahaś ca tathā pūjā KubjT_24.171a
tadvajjaḍaṃ ca caitanyam SRtp_246a / tadvadeva matā śaktis SRtp_288c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215367 (0.022):
tadvadīśvara ātmanām SvaT_11.97d / tadvadeva matā śaktis SRtp_288c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215329 (0.024):
tadvac chiṣyo 'pi kālena KubjT_13.64c / tadvajjaḍaṃ ca caitanyam SRtp_246a
tadvadyogaṃ ca ko vetti SRtp_19c / tadvaicitryavidhāyinaḥ SRtp_142b
tanubhogādi jāyate SRtp_148d / tanubhogendriyasthāna- SRtp_275a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215582 (0.0):
tanubhedaścoragaśca SvaT_10.47c / tanubhogādi jāyate SRtp_148d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215590 (0.0):
tanubhogendriyasthāna SRtp_275a / tanubhogendriyādikam SRtp_135b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362615 (0.044):
bhogasthānaniviṣṭānāṃ % nirmalānāṃ śivātmanām // SRtp_274 // / tanubhogendriyasthāna- $ vijñānādi karoti yat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087490 (0.044):
bhogasthānaniviṣṭānāṃ nirmalānāṃ śivātmanām // SRtp_274 // / tanubhogendriyasthāna- vijñānādi karoti yat /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360823 (0.053):
na tatra māyopādānaṃ % tanubhogādi jāyate // SRtp_148 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085698 (0.053):
na tatra māyopādānaṃ tanubhogādi jāyate // SRtp_148 //
tanubhogendriyādikam SRtp_135b / tanubhogendriyādibhiḥ SRtp_26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215591 (0.0):
tanubhogādi jāyate SRtp_148d / tanubhogendriyasthāna SRtp_275a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362615 (0.034):
bhogasthānaniviṣṭānāṃ % nirmalānāṃ śivātmanām // SRtp_274 // / tanubhogendriyasthāna- $ vijñānādi karoti yat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087490 (0.034):
bhogasthānaniviṣṭānāṃ nirmalānāṃ śivātmanām // SRtp_274 // / tanubhogendriyasthāna- vijñānādi karoti yat /
tannāmādiviśeṣavat SRtp_228d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215778 (0.0):
tannāmādiviśeṣavat SRtp_228d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361904 (0.0):
agṛhītārthabhedasya % tannāmādiviśeṣavat // SRtp_228 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086780 (0.0):
agṛhītārthabhedasya tannāmādiviśeṣavat // SRtp_228 //
tanmāyeyaṃ yathā kalā SRtp_34d / tamambaramanaśvaram SRtp_57b
tamasācchādyamānā hi SRtp_258c / tamasārīn manīṣayā SRtp_19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216210 (0.0):
tamaścchannatayārtheṣu MrgT_1,10.3c / tamasācchādyamānā hi SRtp_258c / tamasārīn manīṣayā SRtp_19b
tamāsevya mayāpyeṣā SRtp_21a / tayaitayābhisambandha- SRtp_187c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216409 (1.788):
tayā saha yajetkratūn SvaT_10.397d / tayaitayābhisambandha SRtp_187c / tayaitayābhisambandhād SRtp_181c
tayaitayābhisambandhād SRtp_181c / tayorapyavikāriṇoḥ SRtp_52d / tayorāgamavedibhiḥ SRtp_165d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216415 (0.0):
tayā saha yajetkratūn SvaT_10.397d / tayaitayābhisambandha SRtp_187c / tayaitayābhisambandhād SRtp_181c
tayorbandho niyāmakaḥ SRtp_252d / tayorbhedo 'dhunocyate SRtp_288d
tayoḥ prasaratoḥ sāmye SRtp_130a / tasmādvivartate saṃvid SRtp_241c
tasmānna baddho bandho 'nyo SRtp_206a / tasmānnaiṣā vikāriṇī SRtp_197d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1217168 (0.025):
tasmān na nindayelliṅgaṃ KubjT_13.35a / tasmānna baddho bandho 'nyo SRtp_206a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361599 (0.029):
vicārāllūnamūlatvād % aheturbandhamokṣayoḥ // SRtp_205 // / tasmānna baddho bandho 'nyo $ bandhakaśca vicārataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086474 (0.029):
vicārāllūnamūlatvād aheturbandhamokṣayoḥ // SRtp_205 // / tasmānna baddho bandho 'nyo bandhakaśca vicārataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220993 (0.057):
tena bandhastayormataḥ SRtp_251d / tena bandho 'sti bandhaśca SRtp_253c / te na budhyanti śaṅkaram Stk_15.4d
tasmin mukulitevāste SRtp_266c / tasya śaktiṃ parāpekṣaṃ SRtp_292a
tasyāṃ patitamātrāyāṃ SRtp_316a / tasyāḥ syāt sadvitīyatā SRtp_214d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218220 (0.048):
tasyāḥ phalasamūhottho SvaT_10.191a / tasyāḥ syāt sadvitīyatā SRtp_214d
tābhyāmevopadeśābhyāṃ SRtp_198a / tābhyāṃ na virahastasya SRtp_129c / tāmāhuramṛtāhvayām SRtp_78b
tāmetāmadvayāmeke SRtp_202c / tāmeva vāṇīṃ sūkṣmākhyām SRtp_80c
timirādiryathārogya- SRtp_239c / tirodadhāti bhagavān SRtp_264c
tulyaivākalpanārthajā SRtp_208d / te ca na staḥ śivaṃ vinā SRtp_129d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220575 (0.042):
te gopitā mayā devi KubjT_4.8a / te ca na staḥ śivaṃ vinā SRtp_129d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220285 (0.043):
tulye saty api kartavye SUp_7.126a / tulyaivākalpanārthajā SRtp_208d
tena bandhastayormataḥ SRtp_251d / tena bandho 'sti bandhaśca SRtp_253c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220993 (0.0):
tena pradīpakalpena MrgT_1,10.5a / tena bandhastayormataḥ SRtp_251d / tena bandho 'sti bandhaśca SRtp_253c
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10195556 (0.058):
<3.19/2> jālam+ +dhare dhārayet prāṇam !mahā+ +bandhaḥ nigadyate !!3.19! / <3.20/1> mahā+ +bandhaḥ paraḥ bandhaḥ !jarā+ +maraṇa+ +nāśanaḥ !
tena vidyeti gīyate SRtp_109b / tena śaktiḥ parāpekṣaṃ SRtp_294c
tenaike samadhiṣṭhitāḥ SRtp_284d / tebhyo 'dhikāḥ pare 'nye tu SRtp_51a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359433 (0.036):
dṛśyante pudgalāḥ kecid % alpajñānakriyānvitāḥ // SRtp_50 // / tebhyo 'dhikāḥ pare 'nye tu $ sarvajñā balaśālinaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084312 (0.036):
dṛśyante pudgalāḥ kecid alpajñānakriyānvitāḥ // SRtp_50 // / tebhyo 'dhikāḥ pare 'nye tu sarvajñā balaśālinaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221373 (0.054):
tebhyo daśaguṇaśrīkān MrgT_1,13.148c / tebhyo 'dhikāḥ pare 'nye tu SRtp_51a
teṣāṃ purāṇi viyāyāṃ SRtp_25c / teṣu kālānalādīnām SRtp_91c
taistairbhāvairvivartate SRtp_233b / tau hi cinmātrarūpiṇau SRtp_283d
tyaktvaikamekaṃ samprāpya SRtp_88c / tyāgopādānakāraṇam SRtp_56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221951 (0.032):
tyaktvā svacchandatāṃ vrajet SvaT_7.328b / tyaktvaikamekaṃ samprāpya SRtp_88c
trayaṃ dīkṣāpratiṣthayoḥ SRtp_7b / trayoviṃśatirāmnātāḥ SRtp_100a
trāṇāt saṃsārasāgarāt SRtp_269b / trikoṇā svastikāṅkitā SRtp_107d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222363 (0.028):
trikoṇānyaparāṇi ca SvaT_10.692d / trikoṇā svastikāṅkitā SRtp_107d
tridhā vijñānakevalāḥ SRtp_23d / tribhiśca tattvairuddiṣṭo SRtp_32a
trividhaḥ pañcasūcyate SRtp_265b / trividhopādhisambhedāl SRtp_181a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223051 (0.039):
trividhāyāstu siddhervai SvaT_4.84c / trividhopādhisambhedāl SRtp_181a
trīṇi ratnāni ko vetti SRtp_18c / trīṇi siddhāntasāgarāt SRtp_2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223472 (0.034):
trīṇi mūlāni sūtrāṇi MrgT_3.48c / trīṇi ratnāni ko vetti SRtp_18c / trīṇi vā ekam eva vā KubjT_24.164b
dadhnaśca takravat tatra SRtp_36c / daśadigbāhumaṇḍalaḥ SRtp_281d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225868 (0.0):
daśadigbandhanaṃ caret ToT_4.23d / daśadigbāhumaṇḍalaḥ SRtp_281d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362719 (0.038):
īśānamūrdhā puṃvaktro % daśadigbāhumaṇḍalaḥ // SRtp_281 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087594 (0.038):
īśānamūrdhā puṃvaktro daśadigbāhumaṇḍalaḥ // SRtp_281 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225312 (0.059):
dadhīciḥ kṣetrapālas tu KubjT_21.55a / dadhnaśca takravat tatra SRtp_36c
daśāṣṭau bhuvanāni ca SRtp_109d / dātarīśe yathāgamam SRtp_146b
dānādānādikarmabhiḥ SRtp_191b / duḥkhānuṣaṅgānmāyeya- SRtp_42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226518 (0.028):
dānavāśca śiveritāḥ MrgT_3.39d / dānādānādikarmabhiḥ SRtp_191b
dṛkkriyecchāviśālākṣo SRtp_281a / dṛkśaktivat kriyāśaktir SRtp_127a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228335 (0.0):
dṛkkriyāprāṇarociṣā MrgT_4.11d / dṛkkriyecchāviśālākṣo SRtp_281a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360513 (0.030):
kecidācakṣate binduḥ % samavaiti śive tataḥ // SRtp_126 // / dṛkśaktivat kriyāśaktir $ iyaṃ kuṇḍalinī parā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085389 (0.030):
kecidācakṣate binduḥ samavaiti śive tataḥ // SRtp_126 // / dṛkśaktivat kriyāśaktir iyaṃ kuṇḍalinī parā /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362707 (0.041):
pañcasrotomukhaḥ śāntaḥ % prabhuḥ śaktiśirāḥ śivaḥ // SRtp_280 // / dṛkkriyecchāviśālākṣo $ vijñānendukalānvitaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087582 (0.041):
pañcasrotomukhaḥ śāntaḥ prabhuḥ śaktiśirāḥ śivaḥ // SRtp_280 // / dṛkkriyecchāviśālākṣo vijñānendukalānvitaḥ /
dṛśyante pudgalāḥ kecid SRtp_50c / devaḥ sakalaniṣkalaḥ SRtp_268d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228902 (0.0):
devaṃ syāt sukṛtaṃ param BhStc_67b / devaḥ sakalaniṣkalaḥ SRtp_268d / devaḥ sadāśivastatra SRtp_118a
devaḥ sadāśivastatra SRtp_118a / deśakālanarānyatve SRtp_240a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228903 (0.0):
devaḥ sakalaniṣkalaḥ SRtp_268d / devaḥ sadāśivastatra SRtp_118a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229392 (1.192):
deśakatve niyojayet SvaT_4.454d / deśakālanarānyatve SRtp_240a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362042 (1.192):
timirādiryathārogya- % śāstroktenaiva karmaṇā // SRtp_239 // / deśakālanarānyatve $ 'pyanyathānavabhāsitaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086918 (1.192):
timirādiryathārogya- śāstroktenaiva karmaṇā // SRtp_239 // / deśakālanarānyatve 'pyanyathānavabhāsitaḥ /
deśakālādyapekṣākṣair SRtp_210a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229403 (0.0):
deśakālaśarīrataḥ SvaT_4.114d / deśakālādyapekṣākṣair SRtp_210a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361668 (0.0):
yad viśeṣaṇavijñānaṃ % śabdasaṃskārapūrvakam // SRtp_209 // / deśakālādyapekṣākṣair $ udapādi na tatpunaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086543 (0.0):
yad viśeṣaṇavijñānaṃ śabdasaṃskārapūrvakam // SRtp_209 // / deśakālādyapekṣākṣair udapādi na tatpunaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229393 (0.053):
deśakālanarānyatve SRtp_240a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362042 (0.053):
timirādiryathārogya- % śāstroktenaiva karmaṇā // SRtp_239 // / deśakālanarānyatve $ 'pyanyathānavabhāsitaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086918 (0.053):
timirādiryathārogya- śāstroktenaiva karmaṇā // SRtp_239 // / deśakālanarānyatve 'pyanyathānavabhāsitaḥ /
deśādinā sa siddho 'dhvā SRtp_153c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229431 (0.0):
deśaṃ bhṛtyā[ḥ] puraṃ grāmaṃ KubjT_25.56c / deśādinā sa siddho 'dhvā SRtp_153c
dehendriyādayaḥ śuddhāḥ SRtp_277c / dravatāśuṣkatāhetur SRtp_313c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229707 (0.030):
dehenānena sādhake SvaT_7.328d / dehendriyādayaḥ śuddhāḥ SRtp_277c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229819 (0.037):
dravaṇī drāvaṇī kṣobhā KubjT_21.65a / dravatāśuṣkatāhetur SRtp_313c
dvidhā sā sannidhāvekā SRtp_121c / dve śaktī samavāyinyau SRtp_127c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231298 (0.024):
dve vidye cāpyataḥ param SvaT_10.1173b / dve śaktī samavāyinyau SRtp_127c / dveṣadoṣād vimucyatām CakBhst_45d
dveṣarāgādyabhāvataḥ SRtp_112d / dvaitabhāvastato 'nyatra SRtp_219c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231307 (0.041):
dveṣadoṣād vimucyatām CakBhst_45d / dveṣarāgādyabhāvataḥ SRtp_112d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360320 (0.050):
tatpralīnāṇusaṃghasya % dveṣarāgādyabhāvataḥ // SRtp_112 // / saṃkalpasya praśāntatvāc $ chāntireṣā nigadyate &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085196 (0.050):
tatpralīnāṇusaṃghasya dveṣarāgādyabhāvataḥ // SRtp_112 // / saṃkalpasya praśāntatvāc chāntireṣā nigadyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231321 (0.058):
dvaitatyānna pradeśagam MrgT_1,3.2f / dvaitabhāvastato 'nyatra SRtp_219c
dhanyā hi śivayoginaḥ SRtp_318d / dhanyairāghrāyate sadā SRtp_13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231486 (0.0):
dhanyā dhāvanti dhūrjaṭim BhStc_68d / dhanyā hi śivayoginaḥ SRtp_318d / dhanyairāghrāyate sadā SRtp_13d
dharmādharmatuṣakṣayaḥ SRtp_176b / dharmāvāha maheśvaraḥ SRtp_35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231715 (0.025):
dharmādharmagalatsneha CakBhst_41c / dharmādharmatuṣakṣayaḥ SRtp_176b
dharmidṛṣṭāntahetavaḥ SRtp_215b / dhāraṇīyatayā dhiyā SRtp_4d
dhyātavyā galapadmāntar- SRtp_102c / dhyātavyā tālupadmāntar- SRtp_108a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232516 (1.192):
dhyātavyaḥ siddhimicchatā SvaT_12.98d / dhyātavyā galapadmāntar SRtp_102c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232524 (0.029):
dhyātavyā tattvabījena SvaT_12.102c / dhyātavyā tālupadmāntar SRtp_108a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360243 (0.057):
sā tu sphuradanekārcis % trikoṇā svastikāṅkitā // SRtp_107 // / dhyātavyā tālupadmāntar- $ nīlāñjanasamadyutiḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085120 (0.057):
sā tu sphuradanekārcis trikoṇā svastikāṅkitā // SRtp_107 // / dhyātavyā tālupadmāntar- nīlāñjanasamadyutiḥ /
dhyātavyā sā parā śaktir SRtp_112a / dhyātavyodyadanekārcir SRtp_96a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232549 (0.063):
dhyātavyāstu varānane SvaT_2.125b / dhyātavyodyadanekārcir SRtp_96a / dhyātavyo bindurīśvaraḥ SvaT_12.157d
dhyeyaṃ ca yogamārgeṇa SRtp_9c / na karmaṇāṇorvaicitryam SRtp_54c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233329 (0.0):
na kampadhunane tasya KubjT_10.96a / na karmaṇāṇorvaicitryam SRtp_54c
na cāyaṃ bhāvanāsaṃjñaḥ SRtp_59c / na jāyate na mriyate SRtp_195c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233969 (5.960):
na jānāti parātmānaṃ KubjT_6.78c / na jāyate na mriyate SRtp_195c
na jñānaṃ syāt phalapradam SRtp_129b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233989 (1.192):
na jñānaṃ parameśvari SvaT_5.82d / na jñānaṃ syāt phalapradam SRtp_129b
na tatra māyopādānaṃ SRtp_148c / na tasya yuktiḥ śāstraṃ vā SRtp_138c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166201 (0.0):
ato 'dhvānaḥ kalādayaḥ SRtp_89b / ato na māyopādānaṃ SRtp_48c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234106 (0.033):
na tasya darśanaṃ devi KubjT_25.101a / na tasya yuktiḥ śāstraṃ vā SRtp_138c / na tasya rūpaṃ varṇo vā SvaT_12.107c
na tāni punaranyasya SRtp_250c / na tānutpādayatyarthān SRtp_204a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234130 (0.0):
na taṃ vilaṅghayedvidvān SvaT_2.151c / na tāni punaranyasya SRtp_250c / na tānutpādayatyarthān SRtp_204a
na tābhyāṃ sadṛśaḥ kaścic SRtp_10c / na tu cinmātravedinaḥ SRtp_257d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234168 (1.192):
na tu cinmātravedinaḥ SRtp_257d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362312 (1.192):
ato vimuktāḥ sarvajñā % na tu cinmātravedinaḥ // SRtp_257 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087188 (1.192):
ato vimuktāḥ sarvajñā na tu cinmātravedinaḥ // SRtp_257 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234138 (0.062):
na tāpayati vaikṛṣṭyād MrgT_1,13.112a / na tābhyāṃ sadṛśaḥ kaścic SRtp_10c / na tāṃ laṅghayituṃ śaktā SvaT_12.120c
na tu nirviṣayaṃ jñānaṃ SRtp_296a / na tu vṛttestatastathā SRtp_63d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234178 (0.0):
na tu cinmātravedinaḥ SRtp_257d / na tu nirviṣayaṃ jñānaṃ SRtp_296a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362954 (0.030):
kāryaputrādirūpāṇām % anyathaivopalambhanāt // SRtp_295 // / na tu nirviṣayaṃ jñānaṃ $ tadeva viṣayagrahaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087829 (0.030):
kāryaputrādirūpāṇām anyathaivopalambhanāt // SRtp_295 // / na tu nirviṣayaṃ jñānaṃ tadeva viṣayagrahaḥ /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359598 (0.044):
pariṇāmasya kartāyaṃ % na tu vṛttestatastathā // SRtp_63 // / idamevaṃ mayā kṣubdham $ iṣṭaṃ sampādayed dhruvam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084477 (0.044):
pariṇāmasya kartāyaṃ na tu vṛttestatastathā // SRtp_63 // / idamevaṃ mayā kṣubdham iṣṭaṃ sampādayed dhruvam /
na tu vyāpakamātrāṇāṃ SRtp_162a / na tu śaktiḥ parāpekṣā SRtp_299a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234189 (0.0):
na tu vṛttestatastathā SRtp_63d / na tu vyāpakamātrāṇāṃ SRtp_162a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362991 (0.0):
kāryopādhivaśācchakti- % saṃjñā syādapi cidghane // SRtp_298 // / na tu śaktiḥ parāpekṣā $ vastuto 'stīti kecana &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087866 (0.0):
kāryopādhivaśācchakti- saṃjñā syādapi cidghane // SRtp_298 // / na tu śaktiḥ parāpekṣā vastuto 'stīti kecana /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361060 (0.046):
tattvādīnāmato bindoḥ % kāryamadhvā viśeṣataḥ // SRtp_161 // / na tu vyāpakamātrāṇāṃ $ śuddhyā śuddhirmatādhvasu &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085935 (0.046):
tattvādīnāmato bindoḥ kāryamadhvā viśeṣataḥ // SRtp_161 // / na tu vyāpakamātrāṇāṃ śuddhyā śuddhirmatādhvasu /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362912 (0.046):
ākāradvayasaṃvittir % aśeṣasyāpi vastunaḥ // SRtp_292 // / parāpekṣānapekṣābhyām $ asti śaktiḥ śivāśrayā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087787 (0.046):
ākāradvayasaṃvittir aśeṣasyāpi vastunaḥ // SRtp_292 // / parāpekṣānapekṣābhyām asti śaktiḥ śivāśrayā /
na tu hetvādikaṃ param SRtp_294b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234195 (0.0):
na tu śaktiḥ parāpekṣā SRtp_299a / na tu hetvādikaṃ param SRtp_294b
na te muktā bhavanti ca SRtp_258d / na te viśvasya kartāraḥ SRtp_262a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234229 (0.0):
na te muktā bhavanti ca SRtp_258d / na te viśvasya kartāraḥ SRtp_262a
na teṣāmasito mārgaḥ SRtp_160c / na dadhno nāpi dugdhasya SRtp_37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234231 (0.0):
na te viśvasya kartāraḥ SRtp_262a / na teṣāmasito mārgaḥ SRtp_160c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234299 (0.039):
nadatyasau sadā yasmāt SvaT_11.8a / na dadhno nāpi dugdhasya SRtp_37a
nadījanapadodyāna- SRtp_319c / na niṣedhati kiñcana SRtp_209b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234556 (0.036):
na nindedbhairavaṃ devaṃ SvaT_5.44a / na niṣedhati kiñcana SRtp_209b / na niṣeveta bhartsayet MrgT_3.78b
na pratyakṣo 'kṣadhīryataḥ SRtp_208b / na buddheḥ pariṇāmo vā SRtp_60c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234725 (1.192):
na prakriyāparaṃ jñānaṃ SvaT_11.199c / na pratyakṣo 'kṣadhīryataḥ SRtp_208b
namastathāvidhāyāsmad- SRtp_320c / namaḥ śivāya śaktyai ca SRtp_1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235092 (0.047):
namaskṛtya maheśānam MrgT_4.18a / namastathāvidhāyāsmad SRtp_320c / namas te jñānabhairavi KubjT_24.131d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235148 (0.064):
namaḥ prasannasadvṛtta BhStc_57a / namaḥ śivāya śaktyai ca SRtp_1a / namaḥ śiśuniśākānta CakBhst_2a
na māyā neśvaro nāṇur SRtp_39c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235226 (0.0):
na māyā neśvaro nāṇur SRtp_39c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359289 (0.0):
na māyā neśvaro nāṇur % na śaktiḥ śuddhavartmanaḥ // SRtp_39 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084168 (0.0):
na māyā neśvaro nāṇur na śaktiḥ śuddhavartmanaḥ // SRtp_39 //
narasya jñānakarmaṇoḥ SRtp_250b / narasyevoḍurāṭ paśoḥ SRtp_233d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235542 (0.051):
naras tadbhāvabhāvitaḥ SUp_1.23b / narasya jñānakarmaṇoḥ SRtp_250b / narasya rocanāṃ gṛhya SvaT_6.83c
na loṣṭe sāpi kasyacit SRtp_249b / na vṛttipariṇāmābhyāṃ SRtp_69c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236079 (0.032):
na viṣaṃ kramate tasya SvaT_9.108c / na vṛttipariṇāmābhyāṃ SRtp_69c / na vedmi ko 'tra māṃ stauti KubjT_2.6c
na śaktiḥ śuddhavartmanaḥ SRtp_39d / na śrānto na vikāravān SRtp_79b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236121 (0.0):
na vrajed antareṇa tu SUp_7.68b / na śaktiḥ śuddhavartmanaḥ SRtp_39d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236236 (0.0):
naśyante nātra sandehas KubjT_23.170a / na śrānto na vikāravān SRtp_79b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359294 (0.044):
na māyā neśvaro nāṇur % na śaktiḥ śuddhavartmanaḥ // SRtp_39 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084173 (0.044):
na māyā neśvaro nāṇur na śaktiḥ śuddhavartmanaḥ // SRtp_39 //
na śrotramupasarpati SRtp_75b / naśvarāṇāmayaṃ dharmo SRtp_297a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236243 (0.0):
na śrānto na vikāravān SRtp_79b / na śrotramupasarpati SRtp_75b
naṣṭeti vividheti ca SRtp_237d / naṣṭeti vividheti ca SRtp_245b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236274 (0.0):
naṣṭāsu vidyate kācid SvaT_10.246c / naṣṭeti vividheti ca SRtp_237d / naṣṭeti vividheti ca SRtp_245b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236243 (0.044):
na śrotramupasarpati SRtp_75b / naśvarāṇāmayaṃ dharmo SRtp_297a / naṣṭaduḥkhaikakaṇṭakaḥ MrgT_1,13.108b
na sarvasya parāpekṣaṃ SRtp_295a / na siddhaḥ sādhyate dharmo SRtp_216a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236348 (0.0):
na sā śakyā gṛhasthena SUp_5.19c / na siddhaḥ sādhyate dharmo SRtp_216a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361742 (0.0):
aprasiddhasya dharmasya % siddhyai vyāptyupabṛṃhitāḥ // SRtp_215 // / na siddhaḥ sādhyate dharmo $ nāsiddhairapi taistathā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086617 (0.0):
aprasiddhasya dharmasya siddhyai vyāptyupabṛṃhitāḥ // SRtp_215 // / na siddhaḥ sādhyate dharmo nāsiddhairapi taistathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236309 (1.788):
na sarvajño mṛṣā vadet MrgT_1,9.10d / na sarvasya parāpekṣaṃ SRtp_295a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362941 (0.021):
tena śaktiḥ parāpekṣaṃ % rūpamīśasya yujyate // SRtp_294 // / na sarvasya parāpekṣaṃ $ rūpamātramasau bhavet &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087816 (0.021):
tena śaktiḥ parāpekṣaṃ rūpamīśasya yujyate // SRtp_294 // / na sarvasya parāpekṣaṃ rūpamātramasau bhavet /
na so 'sti pratyayo 'ṇūnāṃ SRtp_84c / na hi kartṛbahutvasya SRtp_262c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236374 (0.0):
na so 'sti kasyacijjātu MrgT_1,7.20c / na so 'sti pratyayo 'ṇūnāṃ SRtp_84c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236437 (0.0):
na hi kartṛbahutvasya SRtp_262c / na hi kastūrikāmodaḥ SRtp_13a
na hi kastūrikāmodaḥ SRtp_13a / na hi cit pariṇāmiṇī SRtp_199d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236446 (0.0):
na hi kartṛbahutvasya SRtp_262c / na hi kastūrikāmodaḥ SRtp_13a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4241167 (0.057):
samudyogeṣu lakṣyate SRtp_83b / sampṛktā cidaṇoryena SRtp_53c
na hi cit pariṇāmena SRtp_142c / na hi dṛṣṭāntamātreṇa SRtp_231a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236451 (0.0):
na hi kastūrikāmodaḥ SRtp_13a / na hi cit pariṇāmiṇī SRtp_199d / na hi cit pariṇāmena SRtp_142c
na hi paśyanti pudgalāḥ SRtp_81d / na hi saṃvidviśeṣāṇāṃ SRtp_248a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236468 (0.034):
na hi muktirbhavettasya SvaT_12.79a / na hi saṃvidviśeṣāṇāṃ SRtp_248a
na hyatra śemuṣī śuddhā SRtp_17c / na hyeṣa bhagavān śaktyā SRtp_305c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236484 (0.0):
na homo na ca bhojanam KubjT_9.24b / na hyatra śemuṣī śuddhā SRtp_17c
nātmā nāsti ca devatā SRtp_138d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236997 (0.0):
nātmā nāsti ca devatā SRtp_138d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236483 (0.044):
na hyeṣa bhagavān śaktyā SRtp_305c / nākartā bhinnacidyogī MrgT_1,6.7c
nādabindvarṇakāraṇam SRtp_22d / nādādīnapi tenaiṣa SRtp_133a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237161 (0.048):
nādabindusamāyuktaṃ KubjT_24.65a / nādabindvarṇakāraṇam SRtp_22d / nādabindvātmakaṃ kāryam SvaT_10.1264a
nānāyoniṣvaniścitā SRtp_168d / nānumānāgamau tatra SRtp_211a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361684 (0.060):
arthasāmarthajaṃ jñānaṃ % smṛtisaṅkalpavanmatam // SRtp_210 // / nānumānāgamau tatra $ pramāṇaṃ tadabhāvataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086559 (0.060):
arthasāmarthajaṃ jñānaṃ smṛtisaṅkalpavanmatam // SRtp_210 // / nānumānāgamau tatra pramāṇaṃ tadabhāvataḥ /
nānyathā jñānakoṭibhiḥ SRtp_239b / nānyena vyāpyate śivaḥ SRtp_119b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237890 (0.0):
nānyena tu sunirmitā KubjT_25.160d / nānyena vyāpyate śivaḥ SRtp_119b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237841 (0.048):
nānyathā kubjike vacaḥ KubjT_25.184d / nānyathā jñānakoṭibhiḥ SRtp_239b / nānyathā tu kathaṃcana SvaT_10.368d
nāpi jānāti kiñcana SRtp_306b / nāpi bhinnoktahetubhiḥ SRtp_304b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237918 (0.0):
nāpavitraṃ hi tasyāsti SvaT_7.249a / nāpi jānāti kiñcana SRtp_306b
nāpi saṃvitsamā rajjor SRtp_232a / nāpyanye tadvibhūtayaḥ SRtp_29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237923 (0.0):
nāpi bhinnoktahetubhiḥ SRtp_304b / nāpi saṃvitsamā rajjor SRtp_232a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361945 (0.030):
rajjūdāharaṇaṃ śiṣya- % sammohāyaiva kevalam // SRtp_231 // / nāpi saṃvitsamā rajjor $ viśeṣānupalabdhitaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086821 (0.030):
rajjūdāharaṇaṃ śiṣya- sammohāyaiva kevalam // SRtp_231 // / nāpi saṃvitsamā rajjor viśeṣānupalabdhitaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237949 (0.039):
nāpyanye tadvibhūtayaḥ SRtp_29b / nāpy asau pīḍyate bhayaiḥ VT_186d
nāmnā te 'pi sadāśivāḥ SRtp_31b / nāsiddhairapi taistathā SRtp_216b
nāsūyā paricārake SRtp_3d / nāstameti na codeti SRtp_79a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238803 (0.0):
nāsau lipyati pāpena KubjT_9.62c / nāstameti na codeti SRtp_79a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359796 (0.0):
kevalaḥ paramānando % ghoro nityoditaḥ prabhuḥ // SRtp_78 // / nāstameti na codeti $ na śrānto na vikāravān &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084674 (0.0):
kevalaḥ paramānando ghoro nityoditaḥ prabhuḥ // SRtp_78 // / nāstameti na codeti na śrānto na vikāravān /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2239117 (0.064):
videhamukto nodeti nāstam eti na śāmyati /"
nāsmatpratyakṣagocarāḥ SRtp_60b / nityanaimittikaṃ tathā SRtp_7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239147 (0.030):
nityatvavyāpakatvādi MrgT_1,13.4a / nityanaimittikaṃ tathā SRtp_7d / nityanaimittikenaiṣa SRtp_317c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238905 (0.033):
nāsnātaḥ kṛtamaithunaḥ MrgT_3.30d / nāsmatpratyakṣagocarāḥ SRtp_60b
nityanaimittikenaiṣa SRtp_317c / nityamuktādvayānanta- SRtp_206c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239148 (0.0):
nityatvavyāpakatvādi MrgT_1,13.4a / nityanaimittikaṃ tathā SRtp_7d / nityanaimittikenaiṣa SRtp_317c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239175 (0.0):
nityamāste nabhastale SvaT_10.483d / nityamuktādvayānanta SRtp_206c
nityamuktoditācintya- SRtp_263a / nityā kuṇḍalinī tu yā SRtp_157d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239178 (0.0):
nityamāste nabhastale SvaT_10.483d / nityamuktādvayānanta SRtp_206c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239324 (0.050):
nityaṃ sā sevyate yuktair VT_354c / nityā kuṇḍalinī tu yā SRtp_157d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362400 (0.051):
na hi kartṛbahutvasya % gamakaṃ vidyate kvacit // SRtp_262 // / nityamuktoditācintya- $ prabhāvā śaktisaṃjñitā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087276 (0.051):
na hi kartṛbahutvasya gamakaṃ vidyate kvacit // SRtp_262 // / nityamuktoditācintya- prabhāvā śaktisaṃjñitā /
nityaiṣāśeṣakāryāṇāṃ SRtp_200a / nityoditānavacchinna- SRtp_293c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239368 (0.0):
nitye cāvyayapaṅkaje ToT_2.14b / nityaiṣāśeṣakāryāṇāṃ SRtp_200a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361523 (0.036):
samavāyena tādātmyān % na hi cit pariṇāmiṇī // SRtp_199 // / nityaiṣāśeṣakāryāṇāṃ $ kāraṇatvād yatheśvaraḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086398 (0.036):
samavāyena tādātmyān na hi cit pariṇāmiṇī // SRtp_199 // / nityaiṣāśeṣakāryāṇāṃ kāraṇatvād yatheśvaraḥ /
nityoditānavacchinnā SRtp_183a / nityopādānakāraṇaḥ SRtp_32d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239369 (0.0):
nityaiṣāśeṣakāryāṇāṃ SRtp_200a / nityoditānavacchinna SRtp_293c / nityoditānavacchinnā SRtp_183a
nidhaye yogaratnānām SRtp_321a / nindyate paśuśāstravat SRtp_12d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358952 (0.037):
kāmakāritayānyaistu % nindyate paśuśāstravat // SRtp_12 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083831 (0.037):
kāmakāritayānyaistu nindyate paśuśāstravat // SRtp_12 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239466 (0.038):
nindanāc chuddhir iṣyate KubjT_5.68b / nindyate paśuśāstravat SRtp_12d
nibadhyante mayā tataḥ SRtp_3b / nirāvaraṇavirdvandva- SRtp_183c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361324 (0.060):
nityoditānavacchinnā $ nirvikalpasvarūpiṇī & / nirāvaraṇavirdvandva- % nirupādānavaibhavā // SRtp_183 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086199 (0.060):
nityoditānavacchinnā nirvikalpasvarūpiṇī / / nirāvaraṇavirdvandva- nirupādānavaibhavā // SRtp_183 //
nirupādānavaibhavā SRtp_183d / nirupādhiḥ kathaṃ śivaḥ SRtp_301b
nirgacchantyaviśaṅkitāḥ SRtp_80b / nirdhūtaghanasaṃvṛtiḥ SRtp_316b
nirmalānāmasaṃkṣobhād SRtp_260a / nirmalānāṃ śivātmanām SRtp_274d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240320 (0.0):
nirmalā aṭate priye KubjT_25.135b / nirmalānāmasaṃkṣobhād SRtp_260a / nirmalānāṃ śivātmanām SRtp_274d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362611 (0.064):
bhogasthānaniviṣṭānāṃ % nirmalānāṃ śivātmanām // SRtp_274 // / tanubhogendriyasthāna- $ vijñānādi karoti yat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087486 (0.064):
bhogasthānaniviṣṭānāṃ nirmalānāṃ śivātmanām // SRtp_274 // / tanubhogendriyasthāna- vijñānādi karoti yat /
nirmalīkṛtacetasā SRtp_321d / nirvikalpakabodhe 'pi SRtp_68c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240463 (0.050):
nirvikalpamakalmaṣam SvaT_10.69d / nirvikalpasvarūpiṇī SRtp_183b / nirvikalpārthasaṃvittis SRtp_260c
nirvikalpasvarūpiṇī SRtp_183b / nirvikalpārthasaṃvittis SRtp_260c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240463 (0.0):
nirvikalpamakalmaṣam SvaT_10.69d / nirvikalpasvarūpiṇī SRtp_183b / nirvikalpārthasaṃvittis SRtp_260c
nirvikāre 'pi śūlini SRtp_310d / nivāritavipākayoḥ SRtp_315b
nivāryamāṇamaṅgaiḥ svair SRtp_222c / nivṛttirabhidhīyate SRtp_97b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240561 (0.055):
nivāritaṃ tena sarvaṃ SvaT_2.27c / nivāryamāṇamaṅgaiḥ svair SRtp_222c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240605 (0.063):
nivṛttiś ca pratiṣṭhā ca KubjT_15.24a / nivṛttiśca pratiṣṭhā ca SRtp_86c
nivṛttiśca pratiṣṭhā ca SRtp_86c / nivṛttau pārthivaṃ tattvaṃ SRtp_91a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359979 (0.030):
sākārakāraṇāmātma- % binduśaktiśivāśrayām // SRtp_90 // / nivṛttikalā:--- / nivṛttau pārthivaṃ tattvaṃ $ purāṇyaṣṭottaraṃ śatam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084857 (0.030):
sākārakāraṇāmātma- binduśaktiśivāśrayām // SRtp_90 // / nivṛttikalā:--- / nivṛttau pārthivaṃ tattvaṃ purāṇyaṣṭottaraṃ śatam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240657 (0.038):
nivṛtto viṣayajñānāt Dka_12a / nivṛttau pārthivaṃ tattvaṃ SRtp_91a / nivṛttyabhyantare pṛthvī SvaT_4.102a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240605 (0.063):
nivṛttiś ca pratiṣṭhā ca KubjT_15.24a / nivṛttiśca pratiṣṭhā ca SRtp_86c
nivṛttyādikalāśrayāt SRtp_85d / nivṛttyādivibhedataḥ SRtp_89d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240667 (0.0):
nivṛttyabhyantare pṛthvī SvaT_4.102a / nivṛttyādikalāśrayāt SRtp_85d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240682 (0.0):
nivṛttyādikalāśrayāt SRtp_85d / nivṛttyādikaleśvarāḥ MrgT_1,13.161b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359979 (0.028):
sākārakāraṇāmātma- % binduśaktiśivāśrayām // SRtp_90 // / nivṛttikalā:--- / nivṛttau pārthivaṃ tattvaṃ $ purāṇyaṣṭottaraṃ śatam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084857 (0.028):
sākārakāraṇāmātma- binduśaktiśivāśrayām // SRtp_90 // / nivṛttikalā:--- / nivṛttau pārthivaṃ tattvaṃ purāṇyaṣṭottaraṃ śatam /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359904 (0.039):
saiṣā caturvidhā vṛttir % nivṛttyādikalāśrayāt // SRtp_85 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084782 (0.039):
saiṣā caturvidhā vṛttir nivṛttyādikalāśrayāt // SRtp_85 //
nivṛttyādyā viśuddhaye SRtp_161b / niṣkalaḥ śivasaṃjñitaḥ SRtp_266b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240678 (0.0):
nivṛttyādivibhedataḥ SRtp_89d / nivṛttyādyā viśuddhaye SRtp_161b
niṣṭhā kāṣṭhā parā sūkṣmā SRtp_186a / niṣpādane kalādīnāṃ SRtp_43c
nīlāñjanasamadyutiḥ SRtp_108b / nīlotpaladalāṅkitā SRtp_102b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241516 (0.063):
nīlāñjanasamadyutiḥ SvaT_10.739b / nīlāñjanasamadyutiḥ SRtp_108b / nīlāñjanasamaprakhyā KubjT_2.4a
nutiṃ kurvanti saṃvidaḥ SRtp_225d / naikatra sthātumarhataḥ SRtp_216d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241913 (0.0):
naikatra tadapekṣātaḥ MrgT_1,2.19a / naikatra sthātumarhataḥ SRtp_216d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361753 (0.001):
siddhyasiddhī ca sambhūya % naikatra sthātumarhataḥ // SRtp_216 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086628 (0.001):
siddhyasiddhī ca sambhūya naikatra sthātumarhataḥ // SRtp_216 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241657 (0.051):
'nughrahāmy akhilaṃ sarvam KubjT_3.96c / nutiṃ kurvanti saṃvidaḥ SRtp_225d
naivamapyavināśi yat SRtp_296d / naivaṃ vidyeśvaro māyām SRtp_69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242063 (0.0):
naiva siddhyate sarvadā Stk_16.7d / naivaṃ vidyeśvaro māyām SRtp_69a / naivaṃ heturadṛṣṭāyāṃ SRtp_224c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242044 (0.049):
naiva pāpaṃ ca suvrate SvaT_7.246d / naivamapyavināśi yat SRtp_296d / naiva lipyati tad doṣais SUp_5.42c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359659 (0.052):
nirvikalpakabodhe 'pi % bindumīśo 'dhitiṣṭhati // SRtp_68 // / naivaṃ vidyeśvaro māyām $ eṣā hi pariṇāminī & / na vṛttipariṇāmābhyāṃ % kartṛbhedo 'vadhāryate // SRtp_69 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084538 (0.052):
nirvikalpakabodhe 'pi bindumīśo 'dhitiṣṭhati // SRtp_68 // / naivaṃ vidyeśvaro māyām eṣā hi pariṇāminī / / na vṛttipariṇāmābhyāṃ kartṛbhedo 'vadhāryate // SRtp_69 //
naivaṃ heturadṛṣṭāyāṃ SRtp_224c / pañca karmendriyāṇi ca SRtp_98d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242065 (0.0):
naivaṃ vidyeśvaro māyām SRtp_69a / naivaṃ heturadṛṣṭāyāṃ SRtp_224c
pañcadhā bhidyate bhūyaḥ SRtp_86a / pañca pañcasu vartate SRtp_95b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242843 (0.032):
pañca pañca tathā pañca KubjT_23.55c / pañca pañcasu vartate SRtp_95b
pañca buddhīndriyāṇyāsan SRtp_99a / pañcamantratanuḥ śrīmān SRtp_268c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242955 (0.027):
pañca buddhīndriyāṇi tu SvaT_10.924b / pañca buddhīndriyāṇyāsan SRtp_99a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243041 (0.040):
pañcamantratanurdevaḥ MrgT_1,13.197c / pañcamantratanuḥ śrīmān SRtp_268c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360111 (0.057):
bhūtāni pañca tanmātrāḥ % pañca karmendriyāṇi ca // SRtp_98 // / pañca buddhīndriyāṇyāsan $ mano'haṅkārabuddhayaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084988 (0.057):
bhūtāni pañca tanmātrāḥ pañca karmendriyāṇi ca // SRtp_98 // / pañca buddhīndriyāṇyāsan mano'haṅkārabuddhayaḥ /
pañcamī tu parā kalā SRtp_114d / pañca ṣaḍbindulāñchitā SRtp_111b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243501 (0.0):
pañca ślokān paṭhet tu yaḥ KubjT_1.21b / pañca ṣaḍbindulāñchitā SRtp_111b
pañcasrotomukhaḥ śāntaḥ SRtp_280c / pañcādhiṣṭheyagocarā SRtp_270d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243581 (0.0):
pañcādhipāstu tiṣṭhanti SvaT_10.922a / pañcādhiṣṭheyagocarā SRtp_270d / pañcānāṃ bindusaṃjñitaḥ SRtp_272b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243536 (1.192):
pañcasroto 'bhilakṣitam MrgT_1,1.23d / pañcasrotomukhaḥ śāntaḥ SRtp_280c
pañcānāṃ bindusaṃjñitaḥ SRtp_272b / paṭasyeva kuṭī tataḥ SRtp_68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243583 (0.0):
pañcādhiṣṭheyagocarā SRtp_270d / pañcānāṃ bindusaṃjñitaḥ SRtp_272b
patikṛtyādhikāriṇaḥ SRtp_29d / patikṛtyādhikāreṣu SRtp_279c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243979 (0.0):
patākādhvajasaṃkulaiḥ SvaT_10.575b / patikṛtyādhikāriṇaḥ SRtp_29d / patikṛtyādhikāreṣu SRtp_279c
patyurājñānuvartinaḥ SRtp_287b / patyurāviṣkarotyuccaiḥ SRtp_267c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244086 (0.0):
patyā skandhāntareritam MrgT_1,11.27d / patyurājñānuvartinaḥ SRtp_287b / patyurāviṣkarotyuccaiḥ SRtp_267c
padamāsādyate pumbhir SRtp_89a / padāni viṃśatirmantrau SRtp_106c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244416 (0.052):
padādhvaivaṃ samākhyātaḥ SvaT_4.253c / padāni viṃśatirmantrau SRtp_106c / padāntam anuvartinī KubjT_19.40b
padānyekādaśātrāsan SRtp_110c / padārthajātaṃ saṃsarga- SRtp_221a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244435 (0.0):
padānte vyakta m āśritaḥ KubjT_11.82b / padānyekādaśātrāsan SRtp_110c
padairatra pratiṣṭhitā SRtp_94b / payaḥ karaṇadoṣataḥ SRtp_235d
paramātmavidhānataḥ SRtp_121d / paramātmaiva vāgātmā SRtp_82a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245088 (1.192):
paramātmā sakāro 'yaṃ KubjT_17.105c / paramātmaiva vāgātmā SRtp_82a / paramātraṃ prakāśeta SRtp_257a
paramātraṃ prakāśeta SRtp_257a / paramānandasantatim SRtp_267d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245093 (0.0):
paramātmaiva vāgātmā SRtp_82a / paramātraṃ prakāśeta SRtp_257a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245119 (0.030):
paramānandalakṣaṇam KubjT_12.66d / paramānandasantatim SRtp_267d / paramānandasampadā BhStc_2b
paramaiśvaryarūpā ca SRtp_290c / parasaṃvitsvarūpāyāḥ SRtp_256c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245285 (0.060):
paraśvāyudhahastakam SvaT_2.92d / parasaṃvitsvarūpāyāḥ SRtp_256c / parasāmarthyaharaṇaṃ KubjT_17.47a
parasparavirodhena SRtp_315a / parādhīnamasaṃśayam SRtp_44b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245550 (0.037):
parādehaṃ parādhvaram KubjT_18.40b / parādhīnamasaṃśayam SRtp_44b / parānandapadaṃ divyaṃ KubjT_23.166c
parānapekṣaṃ rūpaṃ yad SRtp_291c / parānapekṣānanyātma- SRtp_185a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245577 (0.0):
parānandasamāyuktaṃ KubjT_16.61c / parānapekṣaṃ rūpaṃ yad SRtp_291c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361342 (0.032):
śāntoditaprapañcādi- % binduvyāptipaṭīyasī // SRtp_184 // / parānapekṣānanyātma- $ prakāśyā sarvatomukhī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086217 (0.032):
śāntoditaprapañcādi- binduvyāptipaṭīyasī // SRtp_184 // / parānapekṣānanyātma- prakāśyā sarvatomukhī /
parāpekṣānapekṣābhyām SRtp_293a / parāṃ vyāptimakhaṇḍitām SRtp_318b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245699 (0.051):
parāparo rudaty āśu KubjT_25.15a / parāpekṣānapekṣābhyām SRtp_293a / parābhibhavatāṃ vrajet SvaT_7.198b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245793 (0.060):
parāṃ vṛttimanudhyāyan SvaT_3.40c / parāṃ vyāptimakhaṇḍitām SRtp_318b / parāṃ śaktiṃ tu saṃkṣobhya SvaT_2.31a
pariṇāmavatī ca yat SRtp_43b / pariṇāmavatī ca yat SRtp_158d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245855 (0.0):
pariṇāmayatyetāśca MrgT_1,7.12a / pariṇāmavatī ca yat SRtp_43b / pariṇāmavatī ca yat SRtp_158d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245863 (0.026):
pariṇāmasya kartāyaṃ SRtp_63c / pariṇāmāt tatastathā SRtp_49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245876 (0.062):
pariṇāmāparimlānaṃ SRtp_199a / pariṇāmi ca yadvastu SRtp_136a / pariṇāmitayā tathā SRtp_34b
pariṇāmasya kartāyaṃ SRtp_63c / pariṇāmāt tatastathā SRtp_49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245864 (0.0):
pariṇāmasay vaiśiṣṭyād MrgT_1,6.6a / pariṇāmasya kartāyaṃ SRtp_63c / pariṇāmāt tatastathā SRtp_49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245873 (0.019):
pariṇāmasya kartāyaṃ SRtp_63c / pariṇāmāt tatastathā SRtp_49b / pariṇāmānnivartate MrgT_1,7.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245854 (0.044):
pariṇāmavatī ca yat SRtp_43b / pariṇāmavatī ca yat SRtp_158d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245886 (0.053):
pariṇāmiṣvayaṃ dharmo SRtp_65a / pariṇāmī pradhānavat SRtp_135d / pariṇāmodayairapi SRtp_42d
pariṇāmāparimlānaṃ SRtp_199a / pariṇāmi ca yadvastu SRtp_136a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245881 (0.0):
pariṇāmāt tatastathā SRtp_49b / pariṇāmānnivartate MrgT_1,7.16d / pariṇāmāparimlānaṃ SRtp_199a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245854 (0.055):
pariṇāmavatī ca yat SRtp_43b / pariṇāmavatī ca yat SRtp_158d / pariṇāmasay vaiśiṣṭyād MrgT_1,6.6a
pariṇāmitayā tathā SRtp_34b / pariṇāmitayā svayam SRtp_124d / pariṇāmiṣvayaṃ dharmo SRtp_65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245886 (0.0):
pariṇāmāparimlānaṃ SRtp_199a / pariṇāmi ca yadvastu SRtp_136a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360626 (0.059):
bindurākhyāyate yuktyā % pariṇāmī pradhānavat // SRtp_135 // / pariṇāmi ca yadvastu $ tadavaśyaṃ jaḍātmakam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085502 (0.059):
bindurākhyāyate yuktyā pariṇāmī pradhānavat // SRtp_135 // / pariṇāmi ca yadvastu tadavaśyaṃ jaḍātmakam /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359611 (0.060):
iti jānāti yaḥ śaktaḥ % sa kartā pariṇāminām // SRtp_64 // / pariṇāmiṣvayaṃ dharmo $ vṛttimatsvanyathā bhavet &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084490 (0.060):
iti jānāti yaḥ śaktaḥ sa kartā pariṇāminām // SRtp_64 // / pariṇāmiṣvayaṃ dharmo vṛttimatsvanyathā bhavet /
pariṇāmī pradhānavat SRtp_135d / pariṇāmodayairapi SRtp_42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245893 (0.0):
pariṇāmitayā svayam SRtp_124d / pariṇāmiṣvayaṃ dharmo SRtp_65a / pariṇāmī pradhānavat SRtp_135d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360626 (0.034):
bindurākhyāyate yuktyā % pariṇāmī pradhānavat // SRtp_135 // / pariṇāmi ca yadvastu $ tadavaśyaṃ jaḍātmakam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085502 (0.034):
bindurākhyāyate yuktyā pariṇāmī pradhānavat // SRtp_135 // / pariṇāmi ca yadvastu tadavaśyaṃ jaḍātmakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245854 (0.061):
pariṇāmavatī ca yat SRtp_43b / pariṇāmavatī ca yat SRtp_158d / pariṇāmasay vaiśiṣṭyād MrgT_1,6.6a
pariṇāmo nirākṛtaḥ SRtp_198b / pariṇāmo hi dṛśyate SRtp_198d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245893 (0.0):
pariṇāmī pradhānavat SRtp_135d / pariṇāmodayairapi SRtp_42d / pariṇāmo nirākṛtaḥ SRtp_198b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245902 (0.0):
pariṇāmo 'stu kā kṣatiḥ MrgT_1,12.25b / pariṇāmo hi dṛśyate SRtp_198d / pariṇāmo hi vastūnāṃ SRtp_35c
pariṇāmo hi vastūnāṃ SRtp_35c / pariśeṣeṇa labhyate SRtp_40b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245902 (0.0):
pariṇāmo 'stu kā kṣatiḥ MrgT_1,12.25b / pariṇāmo hi dṛśyate SRtp_198d / pariṇāmo hi vastūnāṃ SRtp_35c
parīkṣā kriyate tatra SRtp_21c / pare sadāśivasamāḥ SRtp_29c
paśupūrvāḥ sadāśivāḥ SRtp_24b / paśūn vartayate nityaṃ SRtp_168c
paścāttakraṃ tathā māyā SRtp_38a / paśyantī madhyamotpāda- SRtp_83a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247013 (0.0):
paśyanti viṣayojjhitāḥ KubjT_10.150b / paśyantī madhyamotpāda SRtp_83a / paśyantī sūkṣmasaṃjñitā SRtp_72d
paśyantī sūkṣmasaṃjñitā SRtp_72d / paśyet śaktyā tayā vinā SRtp_302b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247015 (0.0):
paśyantī madhyamotpāda SRtp_83a / paśyantī sūkṣmasaṃjñitā SRtp_72d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359702 (0.059):
vaikharī madhyamābhikhyā % paśyantī sūkṣmasaṃjñitā // SRtp_72 //
pārthivo 'pi bhavetkumbho SRtp_33c / pāśatvena vyavasthitā SRtp_168b
pītaiṣā caturaśrā ca SRtp_95c / puṇyāpuṇyākhyakarmaṇām SRtp_314b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249160 (0.042):
puṇyaṃ śivasamāśrayāt SUp_6.42b / puṇyāpuṇyākhyakarmaṇām SRtp_314b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363209 (0.055):
dravatāśuṣkatāhetur % avikāro 'pi bhāskaraḥ // SRtp_313 // / tathā samāsamātmīya- $ puṇyāpuṇyākhyakarmaṇām &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088084 (0.055):
dravatāśuṣkatāhetur avikāro 'pi bhāskaraḥ // SRtp_313 // / tathā samāsamātmīya- puṇyāpuṇyākhyakarmaṇām /
pudgalaścetano nityo SRtp_51c / pudgalādhiṣṭhitā ca yat SRtp_154d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249298 (0.024):
putrīputrāṣṭakopetā KubjT_2.46a / pudgalaścetano nityo SRtp_51c / pudgalātmā nakiñcanaḥ KubjT_25.27b
purabhogādiśobhitam SRtp_30d / purāṇi daśa pañca ca SRtp_115b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249850 (0.023):
purāṇāṃ tu samūhakam SvaT_10.686b / purāṇi daśa pañca ca SRtp_115b / purāṇi daśa sapta ca SvaT_4.184b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249761 (0.033):
purato vajrapāṣāṇe ToT_3.49a / purabhogādiśobhitam SRtp_30d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359178 (0.038):
tattvameṣāmasūtāṅga- % purabhogādiśobhitam // SRtp_30 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084057 (0.038):
tattvameṣāmasūtāṅga- purabhogādiśobhitam // SRtp_30 //
purāṇyaṣṭottaraṃ śatam SRtp_91b / purādīni svalīlayā SRtp_319d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249868 (0.0):
purāṇodbaddhamekhalā KubjT_16.47b / purāṇyaṣṭottaraṃ śatam SRtp_91b
puruṣastvadhidevatā SRtp_114b / puruṣaṃ gamayedeva SRtp_44a
puruṣe ṣoḍaśakale SRtp_78a / puruṣaiḥ pratihanyate SRtp_13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250069 (0.026):
puruṣeśau ca devasya SvaT_3.16c / puruṣe ṣoḍaśakale SRtp_78a / puruṣaiśca mahākāyair SvaT_10.105c
puruṣo vā kathaṃ buddhiṃ SRtp_302a / puṃsāmapratighodāra- SRtp_5a
puṃsopabhujyate tena SRtp_252c / pūrvapakṣāstataḥ pare SRtp_11b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251447 (0.026):
pūrvannāḍisaṃdhānaṃ tad SvaT_4.65c / pūrvapakṣāstataḥ pare SRtp_11b
pūrvamevamasāvapi SRtp_309d / pūrvaṃ kṣīraṃ tato dadhi SRtp_37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251747 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi saṃsthitam SvaT_2.171d / pūrvaṃ kṣīraṃ tato dadhi SRtp_37d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359266 (0.021):
sadavasthaṃ hi vastvekaṃ % pūrvaṃ kṣīraṃ tato dadhi // SRtp_37 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084145 (0.021):
sadavasthaṃ hi vastvekaṃ pūrvaṃ kṣīraṃ tato dadhi // SRtp_37 //
pūrvāvasthāparicyuteḥ SRtp_35d / pūrvāvasthe hi te mate SRtp_37b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251966 (0.0):
pūrvārakātsamārabhya SvaT_9.24c / pūrvāvasthāparicyuteḥ SRtp_35d / pūrvāvasthe hi te mate SRtp_37b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359237 (0.047):
pariṇāmo hi vastūnāṃ % pūrvāvasthāparicyuteḥ // SRtp_35 // / avasthāntarasamprāptiḥ $ kṣīrasya dadhibhāvavat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084116 (0.047):
pariṇāmo hi vastūnāṃ pūrvāvasthāparicyuteḥ // SRtp_35 // / avasthāntarasamprāptiḥ kṣīrasya dadhibhāvavat /
pṛthakkāraṃ pratanvatī SRtp_170d / pṛthageveśiturmataḥ SRtp_253d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252281 (0.064):
pṛcchito 'haṃ yathā yathā KubjT_3.97b / pṛthakkāraṃ pratanvatī SRtp_170d / pṛthakjīvā mṛtā yānti SUp_6.188c
'pyanyathānavabhāsitaḥ SRtp_240b / prakāśyā sarvatomukhī SRtp_185b
prakṛtiḥ puruṣasya sā SRtp_156b / pratijñā bhajyate teṣām SRtp_220a
pratibhāso 'pi dṛśyate SRtp_207b / pratiṣṭhā nāma sā kalā SRtp_103d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253591 (0.028):
pratiṣṭhā tadanantaram SvaT_4.154d / pratiṣṭhā nāma sā kalā SRtp_103d / pratiṣṭhā nāma sā jñeyā Stk_13.4c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360099 (0.038):
brahmātra kāraṇaṃ mantraḥ % sadyojāto 'dhidevatā // SRtp_97 // / pratiṣṭhākalā:--- / pratiṣṭhāyāṃ tu catvāri $ kalāyāmavanīṃ vinā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084976 (0.038):
brahmātra kāraṇaṃ mantraḥ sadyojāto 'dhidevatā // SRtp_97 // / pratiṣṭhākalā:--- / pratiṣṭhāyāṃ tu catvāri kalāyāmavanīṃ vinā /
pratiṣṭhāyāṃ tu catvāri SRtp_98a / pratiṣṭhā sanivṛttikā SRtp_271b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253603 (0.017):
pratiṣṭhāyā bhavedvyāptiś SvaT_4.157a / pratiṣṭhāyāṃ tu catvāri SRtp_98a / pratiṣṭhā śabdapūrvikā KubjT_14.37b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360099 (0.034):
brahmātra kāraṇaṃ mantraḥ % sadyojāto 'dhidevatā // SRtp_97 // / pratiṣṭhākalā:--- / pratiṣṭhāyāṃ tu catvāri $ kalāyāmavanīṃ vinā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084976 (0.034):
brahmātra kāraṇaṃ mantraḥ sadyojāto 'dhidevatā // SRtp_97 // / pratiṣṭhākalā:--- / pratiṣṭhāyāṃ tu catvāri kalāyāmavanīṃ vinā /
pratiṣṭhito yatastena SRtp_103c / pratisargapadakramāt SRtp_93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253627 (1.192):
pratiṣṭhāṃ śirasā guruḥ Stk_8.8b / pratiṣṭhito yatastena SRtp_103c / pratisargapadakramāt SRtp_93d
pratyakṣa eva tāvarthe SRtp_211c / pratyakṣamapi gṛhṇāti SRtp_226a
pratyakṣasaṃjñaṃ vijñānam SRtp_228a / pratyakṣairapi yoginām SRtp_145b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253686 (0.048):
pratyakṣamapi tattattvaṃ SvaT_6.9a / pratyakṣasaṃjñaṃ vijñānam SRtp_228a / pratyakṣaṃ guravaṃ tyaktvā KubjT_3.87a
pratyayāvavivekataḥ SRtp_236d / pratyayodayahetunā SRtp_169d
pratyācaṣṭe kathaṃ sudhīḥ SRtp_145d / pratyātmaniyatā etā SRtp_81a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253809 (0.042):
pratyaṃśaṃ saṃhitāṇubhiḥ MrgT_3.5d / pratyācaṣṭe kathaṃ sudhīḥ SRtp_145d / pratyātmaniyataṃ bhoga MrgT_1,12.33a
prapañcavilayāya ca SRtp_308b / prapañcaḥ kiñca māyeyaḥ SRtp_241a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254184 (0.044):
prapañcaṃ siñcantī punar api rasaāmnāyamahasā Saul_10b / prapañcaḥ kiñca māyeyaḥ SRtp_241a / prapañcātītagocaram SvaT_11.123b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254173 (0.062):
pradhānāḥ sapta koṭyastu SvaT_10.1148c / prapañcavilayāya ca SRtp_308b / prapañcaṃ siñcantī punar api rasaāmnāyamahasā Saul_10b
prabhavāḥ karyayonayaḥ SRtp_276d / prabhā bhānorivāmalā SRtp_305b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254270 (0.025):
prabhavaḥ samayaḥ kṣudro SvaT_10.1183c / prabhavāḥ karyayonayaḥ SRtp_276d / prabhākāreṇa suprabhaḥ KubjT_25.182b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254297 (0.062):
prabhā prasūtiḥ śāntābhā KubjT_2.94c / prabhā bhānorivāmalā SRtp_305b
prabhāvā śaktisaṃjñitā SRtp_263b / prabhuśaktisamākrāntas SRtp_310a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254403 (5.960):
prabhuśaktisamākṛṣṭā SvaT_7.22a / prabhuśaktisamākrāntas SRtp_310a / prabhuḥ śaktiśirāḥ śivaḥ SRtp_280d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363160 (0.034):
mṛdavasthāntarāpattyā % pūrvamevamasāvapi // SRtp_309 // / prabhuśaktisamākrāntas $ tattadvṛttiviśeṣataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088035 (0.034):
mṛdavasthāntarāpattyā pūrvamevamasāvapi // SRtp_309 // / prabhuśaktisamākrāntas tattadvṛttiviśeṣataḥ /
prabhuḥ śaktiśirāḥ śivaḥ SRtp_280d / pramāṇamanumā bhavet SRtp_217b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254406 (0.0):
prabhuśaktisamākrāntas SRtp_310a / prabhuḥ śaktiśirāḥ śivaḥ SRtp_280d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254430 (0.017):
pramāṇaparivarjitam SvaT_4.348d / pramāṇamanumā bhavet SRtp_217b / pramāṇaṃ kathayāmi te SvaT_10.97d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362703 (0.034):
pañcasrotomukhaḥ śāntaḥ % prabhuḥ śaktiśirāḥ śivaḥ // SRtp_280 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087578 (0.034):
pañcasrotomukhaḥ śāntaḥ prabhuḥ śaktiśirāḥ śivaḥ // SRtp_280 //
pramāṇaṃ tadabhāvataḥ SRtp_211b / pramāṇaireva sādhitaḥ SRtp_241b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254504 (0.0):
pramāṇena samantataḥ SvaT_10.829d / pramāṇaireva sādhitaḥ SRtp_241b / pramāṇairvyāvahārikaiḥ SRtp_214b
pramāṇairvyāvahārikaiḥ SRtp_214b / prayukto bhedamākhyāti SRtp_218c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254504 (0.0):
pramāṇena samantataḥ SvaT_10.829d / pramāṇaireva sādhitaḥ SRtp_241b / pramāṇairvyāvahārikaiḥ SRtp_214b
prayoktṝṇāmiyaṃ prāyaḥ SRtp_74a / prayogaḥ svāṅgasiddhaye SRtp_218d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254733 (0.048):
prayogaṃ sarvatantrāṇām VT_332c / prayogaḥ svāṅgasiddhaye SRtp_218d
prayojyatvāccharīrādi- SRtp_152c / prayojyaḥ paśubhāvena SRtp_151a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254761 (0.0):
prayogo viṣuvatkāle Stk_21.10c / prayojyatvāccharīrādi SRtp_152c
pralapanto dayālubhiḥ SRtp_213b / pravṛttaśceti deśikaiḥ SRtp_265d
pravṛttimānayaṃ devaḥ SRtp_282c / pravṛttirupabhogāya SRtp_146c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255033 (0.0):
pravṛttijanakaṃ rajaḥ SvaT_11.65b / pravṛttimānayaṃ devaḥ SRtp_282c / pravṛttirupabhogāya SRtp_146c
pravṛttiḥ sarvabhūtānāṃ SRtp_56c / praśāntamalakāluṣyam SRtp_316c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255034 (0.0):
pravṛttimānayaṃ devaḥ SRtp_282c / pravṛttirupabhogāya SRtp_146c / pravṛttiḥ sarvabhūtānāṃ SRtp_56c
prasanne parameśvare SRtp_30b / prasiddhānadhvanaḥ śuddhān SRtp_145c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255345 (0.0):
prasiddhā eva bhūyasā MrgT_1,10.20d / prasiddhānadhvanaḥ śuddhān SRtp_145c / prasiddhāḥ pṛthagevālaṃ SRtp_215a
prasiddhāḥ pṛthagevālaṃ SRtp_215a / prasiddhoktaviśeṣaṇam SRtp_39b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255348 (0.0):
prasiddhānadhvanaḥ śuddhān SRtp_145c / prasiddhāḥ pṛthagevālaṃ SRtp_215a
prācyādiṣu daśasvāsann SRtp_92a / prāṇavṛttinibandhanā SRtp_74b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255935 (0.0):
prāṇa vidyā mahā vidyā GorS(2)_46c / prāṇavṛttinibandhanā SRtp_74b / prāṇavṛttimatikramya SRtp_75c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4241569 (0.053):
svarūpā mūrdhapaṅkaje SRtp_117b / svavṛttibhedasambhedair SRtp_59a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22438106 (0.054):
prāṇavṛttinibandhanā BVaky_1.165d / prāṇavṛttim atikramya BVaky_1.166c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14740512 (0.055):
prāṇavṛttinibandhanā Vp_1.165d / prāṇavṛttim atikramya Vp_1.166c
prāṇavṛttimatikramya SRtp_75c / prāpnuvanti mahādhīrā SRtp_318c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255937 (0.0):
prāṇavṛttinibandhanā SRtp_74b / prāṇavṛttimatikramya SRtp_75c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22438107 (0.062):
prāṇavṛttinibandhanā BVaky_1.165d / prāṇavṛttim atikramya BVaky_1.166c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14740513 (0.062):
prāṇavṛttinibandhanā Vp_1.165d / prāṇavṛttim atikramya Vp_1.166c
prāpyate cittabhedena SRtp_147c / prītilālasacetasaḥ SRtp_171b
bandhakaśca vicārataḥ SRtp_206b / bandhamokṣakaraḥ śivaḥ SRtp_314d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257827 (0.0):
bandhane parimāṇaṃ ca SvaT_3.187c / bandhamokṣakaraḥ śivaḥ SRtp_314d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28973764 (0.031):
bandhamokṣakaraḥ śivaḥ LiP_1,87.18d / bandhamokṣakaro yasmād LiP_1,35.25a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363217 (0.047):
aṇūnāmavikāro 'pi % bandhamokṣakaraḥ śivaḥ // SRtp_314 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088092 (0.047):
aṇūnāmavikāro 'pi bandhamokṣakaraḥ śivaḥ // SRtp_314 //
bandhamokṣau na vastutaḥ SRtp_212d / bandhavartī vimūḍhātmā SRtp_254a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257858 (0.045):
bandhayogavinirmuktaṃ SUp_4.10c / bandhavartī vimūḍhātmā SRtp_254a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257844 (0.048):
bandhamokṣāvubhāvapi MrgT_1,2.16d / bandhamokṣau na vastutaḥ SRtp_212d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361704 (0.051):
mucyate tebhya evāyaṃ % bandhamokṣau na vastutaḥ // SRtp_212 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086579 (0.051):
mucyate tebhya evāyaṃ bandhamokṣau na vastutaḥ // SRtp_212 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362228 (0.051):
tena bandho 'sti bandhaśca % pṛthageveśiturmataḥ // SRtp_253 // / bandhavartī vimūḍhātmā $ mokṣastadbandhamocanam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087104 (0.051):
tena bandho 'sti bandhaśca pṛthageveśiturmataḥ // SRtp_253 // / bandhavartī vimūḍhātmā mokṣastadbandhamocanam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257825 (0.055):
bandhane parimāṇaṃ ca SvaT_3.187c / bandhamokṣakaraḥ śivaḥ SRtp_314d
bahudhā yadavasthānaṃ SRtp_53a / bahurūpo 'dhidevatā SRtp_107b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258269 (0.024):
bahurūpeṇa suvrate SvaT_6.51b / bahurūpo 'dhidevatā SRtp_107b / bahulālokaśālinī SRtp_102d
bahulālokaśālinī SRtp_102d / bālamūkādivijñāna- SRtp_208c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258270 (0.0):
bahurūpeṇa suvrate SvaT_6.51b / bahurūpo 'dhidevatā SRtp_107b / bahulālokaśālinī SRtp_102d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258354 (0.031):
bālabāliśavṛddhastrī SvaT_4.87c / bālamūkādivijñāna SRtp_208c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360163 (0.064):
dhyātavyā galapadmāntar- % bahulālokaśālinī // SRtp_102 // / tatpralīnāṇusaṃghasya $ saṃkalpo 'rthaprasiddhaye &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085040 (0.064):
dhyātavyā galapadmāntar- bahulālokaśālinī // SRtp_102 // / tatpralīnāṇusaṃghasya saṃkalpo 'rthaprasiddhaye /
bālo 'haṃ kṛśa ityataḥ SRtp_246d / bindave śāśvatāya ca SRtp_1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258537 (0.018):
bindatastālugranthiṃ tu SvaT_4.372c / bindave śāśvatāya ca SRtp_1b / bindāvānandarūpiṇi SRtp_179d
bindāvānandarūpiṇi SRtp_179d / bindugarbhabharālasā SRtp_267b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258539 (0.0):
bindatastālugranthiṃ tu SvaT_4.372c / bindave śāśvatāya ca SRtp_1b / bindāvānandarūpiṇi SRtp_179d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258553 (0.017):
bindukā bindugarbhā ca KubjT_14.75a / bindugarbhabharālasā SRtp_267b
bindunā vyāpyate yo 'sau SRtp_125c / bindumīśo 'dhitiṣṭhati SRtp_68d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359656 (0.044):
nirvikalpakabodhe 'pi % bindumīśo 'dhitiṣṭhati // SRtp_68 // / naivaṃ vidyeśvaro māyām $ eṣā hi pariṇāminī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084535 (0.044):
nirvikalpakabodhe 'pi bindumīśo 'dhitiṣṭhati // SRtp_68 // / naivaṃ vidyeśvaro māyām eṣā hi pariṇāminī /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258688 (0.055):
bindunā mūrdhni bhūṣitaḥ Stk_16.2d / bindunā vyāpyate yo 'sau SRtp_125c / bindunā śaktisaṃyogād SvaT_5.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258767 (0.059):
bindum indū rajo raviḥ GorS(2)_74b / bindumīśo 'dhitiṣṭhati SRtp_68d / bindumūrdhnā tu pīḍitam VT_338d
binduranyo na māyordhvam SRtp_140a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258810 (0.0):
binduranyo na māyordhvam SRtp_140a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360687 (0.0):
kriyayā hetubhūtatvāt % kriyāśaktiścideva yat // SRtp_139 // / binduranyo na māyordhvam $ acidastīti cetanam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085562 (0.0):
kriyayā hetubhūtatvāt kriyāśaktiścideva yat // SRtp_139 // / binduranyo na māyordhvam acidastīti cetanam /
bindurākhyāyate yuktyā SRtp_135c / bindurātmani nādādīn SRtp_123a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258819 (0.0):
binduranyo na māyordhvam SRtp_140a / bindurākhyāyate yuktyā SRtp_135c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360462 (0.048):
yathārko dinaceṣṭānāṃ % sannidherupakārakaḥ // SRtp_122 // / bindurātmani nādādīn $ adhvanaḥ ṣaḍapi kramāt &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085338 (0.048):
yathārko dinaceṣṭānāṃ sannidherupakārakaḥ // SRtp_122 // / bindurātmani nādādīn adhvanaḥ ṣaḍapi kramāt /
bindurādau nirūpyate SRtp_21d / bindurāpūrayannādair SRtp_188c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258826 (0.0):
bindurātmani nādādīn SRtp_123a / bindurādau nirūpyate SRtp_21d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258854 (0.057):
bindureva vikalpākhyāṃ SRtp_58c / bindurevaṃ samākhyāto SRtp_71c / bindurnādastathā śaktiḥ SvaT_4.195c
bindureva pravartate SRtp_308d / bindureva vikalpākhyāṃ SRtp_58c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258855 (0.0):
bindurūpās tu te sarve KubjT_19.58a / bindureva pravartate SRtp_308d / bindureva vikalpākhyāṃ SRtp_58c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258825 (0.036):
bindurādau nirūpyate SRtp_21d / bindurāpūrayannādair SRtp_188c
bindurevaṃ samākhyāto SRtp_71c / bindurnādādasāvapi SRtp_172d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258855 (0.0):
bindureva pravartate SRtp_308d / bindureva vikalpākhyāṃ SRtp_58c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258863 (0.037):
bindurevaṃ samākhyāto SRtp_71c / bindurnādastathā śaktiḥ SvaT_4.195c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258821 (0.057):
bindurātmani nādādīn SRtp_123a / bindurādau nirūpyate SRtp_21d / bindurāpūrayannādair SRtp_188c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237267 (0.064):
nādādīnapi tenaiṣa SRtp_133a / nādādbinduḥ samutpannaḥ SvaT_11.9a / nādāntajyotirākṛtim SvaT_7.293d
binduvyāptipaṭīyasī SRtp_184d / binduśaktiśivākhyāni SRtp_2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258881 (0.0):
bindur vyome tathaiva ca KubjT_19.87d / binduvyāptipaṭīyasī SRtp_184d / binduśaktiśivākhyāni SRtp_2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258888 (0.050):
binduśaktiśivākhyāni SRtp_2a / binduśaktiśivāśrayā SRtp_21b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358819 (0.056):
gurave ca gaṇeśāya % kārtikeyāya dhīmate // SRtp_1 // / binduśaktiśivākhyāni $ trīṇi siddhāntasāgarāt &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083698 (0.056):
gurave ca gaṇeśāya kārtikeyāya dhīmate // SRtp_1 // / binduśaktiśivākhyāni trīṇi siddhāntasāgarāt /
binduśaktiśivāśrayā SRtp_21b / binduśaktiśivāśrayām SRtp_90d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258889 (0.0):
binduvyāptipaṭīyasī SRtp_184d / binduśaktiśivākhyāni SRtp_2a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359975 (0.028):
sākārakāraṇāmātma- % binduśaktiśivāśrayām // SRtp_90 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084853 (0.028):
sākārakāraṇāmātma- binduśaktiśivāśrayām // SRtp_90 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358819 (0.055):
gurave ca gaṇeśāya % kārtikeyāya dhīmate // SRtp_1 // / binduśaktiśivākhyāni $ trīṇi siddhāntasāgarāt &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083698 (0.055):
gurave ca gaṇeśāya kārtikeyāya dhīmate // SRtp_1 // / binduśaktiśivākhyāni trīṇi siddhāntasāgarāt /
bindusaṃjñā śiveritā SRtp_271d / binduḥ pralīnakāryo 'sau SRtp_307c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258989 (0.0):
binduṃ yastu na paśyettu SvaT_7.283a / binduḥ pralīnakāryo 'sau SRtp_307c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258931 (0.018):
bindusaraḥ prabhṛtyeva SvaT_10.254a / bindusaṃjñā śiveritā SRtp_271d
binduḥ śaktyā śivenaiṣā SRtp_119a / binduḥ śāntiḥ kalā vidyā SRtp_271a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258997 (0.0):
binduḥ pralīnakāryo 'sau SRtp_307c / binduḥ śaktyā śivenaiṣā SRtp_119a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360413 (0.033):
vyāpako bhuvanādīnām % abhivyāptaḥ sa bindunā // SRtp_118 // / binduḥ śaktyā śivenaiṣā $ nānyena vyāpyate śivaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085289 (0.033):
vyāpako bhuvanādīnām abhivyāptaḥ sa bindunā // SRtp_118 // / binduḥ śaktyā śivenaiṣā nānyena vyāpyate śivaḥ /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362562 (0.047):
sā bhāti binduśāntyādi- % pañcādhiṣṭheyagocarā // SRtp_270 // / binduḥ śāntiḥ kalā vidyā $ pratiṣṭhā sanivṛttikā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087437 (0.047):
sā bhāti binduśāntyādi- pañcādhiṣṭheyagocarā // SRtp_270 // / binduḥ śāntiḥ kalā vidyā pratiṣṭhā sanivṛttikā /
bindoranāhatādeṣa SRtp_173a / bindorviveke sahasā SRtp_175c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259020 (0.0):
bindūpari ca yacchāntaḥ SvaT_6.15c / bindoranāhatādeṣa SRtp_173a / bindorviveke sahasā SRtp_175c
bindostadbandhamokṣajā SRtp_260b / bindoḥ kṣobhāya vartate SRtp_177b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259028 (0.0):
bindorviveke sahasā SRtp_175c / bindostadbandhamokṣajā SRtp_260b
bindvādyāḥ śivaśāsane SRtp_5d / buddhayo bhogalampaṭāḥ SRtp_286b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259287 (0.025):
bukapuṣpakaṇākhyaṃ ca KubjT_25.226a / buddhayo bhogalampaṭāḥ SRtp_286b / buddhikarmendriyairguṇaiḥ SvaT_7.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259070 (0.026):
bindvādīnāṃ ca sambhavaiḥ KubjT_4.60d / bindvādyāḥ śivaśāsane SRtp_5d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358867 (0.056):
ratnānīṣṭavidhānācca % bindvādyāḥ śivaśāsane // SRtp_5 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083746 (0.056):
ratnānīṣṭavidhānācca bindvādyāḥ śivaśāsane // SRtp_5 //
buddhitattvāvivekataḥ SRtp_244b / buddhirna sarvā sarveṣāṃ SRtp_251c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259347 (0.026):
buddhiraṣṭavidhā caiva SvaT_11.128a / buddhirna sarvā sarveṣāṃ SRtp_251c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259322 (0.034):
buddhitattvādahaṅkāraḥ SvaT_11.75a / buddhitattvāvivekataḥ SRtp_244b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259287 (0.063):
buddhayo bhogalampaṭāḥ SRtp_286b / buddhikarmendriyairguṇaiḥ SvaT_7.6b
buddhyavyakteṣvahaṅkṛtau SRtp_100d / buddhyādibhogyajananī SRtp_156a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259441 (0.0):
buddhyahāṃkṛdguṇo nahi SvaT_12.74d / buddhyādibhogyajananī SRtp_156a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259423 (0.023):
buddhau bhāvādayaḥ sthitāḥ MrgT_1,13.197b / buddhyavyakteṣvahaṅkṛtau SRtp_100d / buddhyahaṅkāramīśvare Stk_17.6d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360981 (0.054):
mahāmāyā bhavet tredhā % tatra sthūlā guṇātmikā // SRtp_155 // / buddhyādibhogyajananī $ prakṛtiḥ puruṣasya sā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085856 (0.054):
mahāmāyā bhavet tredhā tatra sthūlā guṇātmikā // SRtp_155 // / buddhyādibhogyajananī prakṛtiḥ puruṣasya sā /
buddhyārūḍhaṃ sukhaṃ duḥkhaṃ SRtp_252a / baindavaṃ tattvamucyate SRtp_48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259445 (0.0):
buddhyādibhogyajananī SRtp_156a / buddhyārūḍhaṃ sukhaṃ duḥkhaṃ SRtp_252a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362204 (0.059):
buddhirna sarvā sarveṣāṃ % tena bandhastayormataḥ // SRtp_251 // / buddhyārūḍhaṃ sukhaṃ duḥkhaṃ $ kiñcit kenacideva yat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087080 (0.059):
buddhirna sarvā sarveṣāṃ tena bandhastayormataḥ // SRtp_251 // / buddhyārūḍhaṃ sukhaṃ duḥkhaṃ kiñcit kenacideva yat /
bodhaśakterabodhasya SRtp_198c / brahma kuṇḍalinī dhruvam SRtp_70d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259582 (0.053):
bodharūpeṇa yojayet SvaT_4.437b / bodhaśakterabodhasya SRtp_198c / bodhābodhavatīti ca KubjT_25.174b
brahmātra kāraṇaṃ mantraḥ SRtp_97c / bhagnakarmamahārgalāḥ SRtp_23b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260253 (0.033):
brahmā tatrādhipatyena SvaT_11.68c / brahmātra kāraṇaṃ mantraḥ SRtp_97c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4240241 (0.040):
rudrāṇāṃ śatasaṃkhyānāṃ SRtp_92c / rudro 'tra kāraṇaṃ mantro SRtp_107a
bhadrakālyāśca bhuvane SRtp_93a / bhavabhītamimaṃ janam SRtp_320b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261327 (0.046):
bhavabhītamimaṃ janam SRtp_320b / bhavabhogamahārṇavāt SUp_4.28d
bhājāṃ bhogādhikārayoḥ SRtp_57d / bhāva evaṃ ca sādhyate SRtp_230d
bhāvaḥ syād ghaṭakuḍyavat SRtp_52b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262074 (1.192):
bhāvaḥ syād ghaṭakuḍyavat SRtp_52b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359453 (0.064):
vikāritve jaḍānitya- $ bhāvaḥ syād ghaṭakuḍyavat & / tathaiva ca citiḥ śaktis % tayorapyavikāriṇoḥ // SRtp_52 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084332 (0.064):
vikāritve jaḍānitya- bhāvaḥ syād ghaṭakuḍyavat / / tathaiva ca citiḥ śaktis tayorapyavikāriṇoḥ // SRtp_52 //
bhittvā yaṃ bodhakhaḍgena SRtp_80a / bhuvanādivibhedataḥ SRtp_141b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262833 (0.0):
bhuvanādi vinirmame MrgT_1,13.1b / bhuvanādivibhedataḥ SRtp_141b / bhuvanādīnabhivyāpya SRtp_95a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262242 (0.026):
bhittvā mokṣo na saṃśayaḥ SvaT_6.5b / bhittvā yaṃ bodhakhaḍgena SRtp_80a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359812 (0.050):
sarvabhūtāntaracaraḥ % śabdabrahmātmako raviḥ // SRtp_79 // / bhittvā yaṃ bodhakhaḍgena $ nirgacchantyaviśaṅkitāḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084690 (0.050):
sarvabhūtāntaracaraḥ śabdabrahmātmako raviḥ // SRtp_79 // / bhittvā yaṃ bodhakhaḍgena nirgacchantyaviśaṅkitāḥ /
bhuvanādīnabhivyāpya SRtp_95a / bhuvanādīnyabhivyāpya SRtp_111a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262841 (0.0):
bhuvanādivibhedataḥ SRtp_141b / bhuvanādīnabhivyāpya SRtp_95a
bhuvanāni vicitrāṇi SRtp_131c / bhuvanaiḥ saha bhoktṛbhiḥ SRtp_31d
bhūtāni pañca tanmātrāḥ SRtp_98c / bhūto bhāvi ca tat tadā SRtp_261b
bhūyobhūyaḥ samīksate SRtp_234d / bhedayorabhyupaiti cet SRtp_230b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263738 (0.0):
bhedayoge 'py abhedine BhStc_11b / bhedayorabhyupaiti cet SRtp_230b / bhedavādaviśāradāḥ SRtp_62d
bhedavādaviśāradāḥ SRtp_62d / bhedasaṃśoṣacūrṇānām SRtp_311c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263745 (0.0):
bhedayorabhyupaiti cet SRtp_230b / bhedavādaviśāradāḥ SRtp_62d
bhedaṃ parebhyo vyāvṛtti- SRtp_226c / bhedaḥ kāryaviśeṣataḥ SRtp_143d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263764 (0.0):
bhedaṃ cātra vadāmi te KubjT_18.27d / bhedaṃ parebhyo vyāvṛtti SRtp_226c / bhedaḥ kāryaviśeṣataḥ SRtp_143d
bhedaḥ siddhyedathānanya- SRtp_230c / bhogamokṣau prayacchati SRtp_169b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263766 (0.0):
bhedaḥ kāryaviśeṣataḥ SRtp_143d / bhedaḥ siddhyedathānanya SRtp_230c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264284 (0.041):
bhogamokṣaphalapradā ToT_6.42d / bhogamokṣau prayacchati SRtp_169b / bhogaviplutacittasya MrgT_4.56c
bhogasthānaniviṣṭānāṃ SRtp_274c / bhogasthānāni pañcaiṣāṃ SRtp_271c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264304 (0.035):
bhogasāmyāvimokṣau ca MrgT_1,2.14c / bhogasthānaniviṣṭānāṃ SRtp_274c / bhogasthānaṃ pracakṣate MrgT_1,13.2d
bhogānapyaparimlānān SRtp_132a / bhrāntipradhānasantāna- SRtp_247c
bhrūmadhyakamalodare SRtp_112b / makuṭotpādakarmaṇi SRtp_44d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264839 (0.027):
bhrūbhaṅgalalitekṣaṇaiḥ SvaT_10.7d / bhrūmadhyakamalodare SRtp_112b
matireṣāmayuktaiva SRtp_300a / madhyamā savikalpake SRtp_82d
madhyāḥ praśāntakaluṣā SRtp_26c / mananatrāṇadharmiṇī SRtp_269d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266254 (0.041):
mananatrāṇadharmiṇaḥ KubjT_4.16b / mananatrāṇadharmiṇī SRtp_269d / mananaṃ cāvalokanam SvaT_7.211d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362519 (0.056):
mantrarūpā hi tacchaktir % mananatrāṇadharmiṇī // SRtp_269 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087395 (0.056):
mantrarūpā hi tacchaktir mananatrāṇadharmiṇī // SRtp_269 //
mananāt sarvabhāvānāṃ SRtp_269a / mano'haṅkārabuddhayaḥ SRtp_99b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266260 (0.030):
mananaṃ cāvalokanam SvaT_7.211d / mananāt sarvabhāvānāṃ SRtp_269a / manaśca kathitaṃ hyetad SvaT_12.32a
mantavyaṃ copapattibhiḥ SRtp_9b / mantrayonirmahāmāyā SRtp_166c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266884 (0.0):
mantrayogātmikā divyāṃ SvaT_10.705a / mantrayonirmahāmāyā SRtp_166c / mantrayoniḥ parā māyā SRtp_157c
mantrayoniḥ parā māyā SRtp_157c / mantrarūpā hi tacchaktir SRtp_269c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266884 (0.0):
mantrayogātmikā divyāṃ SvaT_10.705a / mantrayonirmahāmāyā SRtp_166c / mantrayoniḥ parā māyā SRtp_157c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266924 (0.026):
mantrarūpāśca vijñeyā SvaT_6.43a / mantrarūpā hi tacchaktir SRtp_269c
mantrastatpuruṣāhvayaḥ SRtp_113d / mantrādhvā vyāpakasteṣāṃ SRtp_88a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267254 (0.022):
mantrādhvānaṃ nibodha me SvaT_4.253d / mantrādhvā vyāpakasteṣāṃ SRtp_88a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267037 (0.028):
mantrasiṃhāsanasthena SvaT_8.29a / mantrastatpuruṣāhvayaḥ SRtp_113d / mantrasthaṃ heyalakṣaṇam SvaT_4.432d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360332 (0.051):
īśvaraḥ kāraṇaṃ tatra % mantrastatpuruṣāhvayaḥ // SRtp_113 // / tadadhiṣṭhāyako jñeyaḥ $ puruṣastvadhidevatā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085208 (0.051):
īśvaraḥ kāraṇaṃ tatra mantrastatpuruṣāhvayaḥ // SRtp_113 // / tadadhiṣṭhāyako jñeyaḥ puruṣastvadhidevatā /
mantrāvajātahṛdayau SRtp_94c / mantrā vidyāśca nāmataḥ SRtp_24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267303 (0.053):
mantrārādhanaśīlaś ca KubjT_22.64c / mantrāvajātahṛdayau SRtp_94c / mantrāvasāne vinyastaṃ SvaT_6.76a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267311 (0.059):
mantrāvasāne vinyastaṃ SvaT_6.76a / mantrā vidyāśca nāmataḥ SRtp_24d / mantrāveśasya cihnedaṃ KubjT_10.87c
mantrau vaktratanucchadau SRtp_110d / mayaivamanukurvatā SRtp_322d
marīcinicayātmikā SRtp_182d / marīcinicayena ca SRtp_5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267951 (0.0):
marīci jala sannibham GorS(1)_87b / marīcinicayātmikā SRtp_182d / marīcinicayena ca SRtp_5b
malaḥ karma ca māyā ca SRtp_174a / maloparuddhadṛkśakter SRtp_233c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268146 (0.020):
malo jñeyastu kālikā SvaT_10.376b / maloparuddhadṛkśakter SRtp_233c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268117 (0.058):
malasyāṇoranugraham MrgT_1,7.15b / malaḥ karma ca māyā ca SRtp_174a / malaḥ karma nimittaṃ tu SvaT_3.176a
mahāmāyānuṣaṅgiṇam SRtp_176d / mahāmāyā bhavet tredhā SRtp_155c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268929 (0.0):
mahāmāyā balotkaṭāḥ KubjT_21.44b / mahāmāyā bhavet tredhā SRtp_155c / mahāmāyāmayāstathā SRtp_277b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268911 (0.052):
mahāmāyāñjanātītaṃ SvaT_10.708a / mahāmāyānuṣaṅgiṇam SRtp_176d / mahāmāyāntakāvadhim KubjT_19.33d
mahāmāyāmayāstathā SRtp_277b / mahāmāyā samākrāntā SRtp_274a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268930 (0.0):
mahāmāyā balotkaṭāḥ KubjT_21.44b / mahāmāyā bhavet tredhā SRtp_155c / mahāmāyāmayāstathā SRtp_277b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268943 (0.053):
mahāmāyāvimohitāḥ SvaT_6.9b / mahāmāyā samākrāntā SRtp_274a
mahāmāyeti deśikaiḥ SRtp_71b / mahimā parameṣṭhinaḥ SRtp_186d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268943 (0.060):
mahāmāyāvimohitāḥ SvaT_6.9b / mahāmāyā samākrāntā SRtp_274a / mahāmāyāṃ tataḥ param ToT_9.36d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269392 (0.063):
mahimā prāptireva ca SvaT_11.149d / mahimā vyāptirūpiṇī SRtp_290d / mahimeśānadevasya KubjT_15.25a
mahimā vyāptirūpiṇī SRtp_290d / maheśvaro mahāneṣa SRtp_291a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362885 (1.192):
paramaiśvaryarūpā ca % mahimā vyāptirūpiṇī // SRtp_290 // / maheśvaro mahāneṣa $ sarvārthavyāpakastayoḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087760 (1.192):
paramaiśvaryarūpā ca mahimā vyāptirūpiṇī // SRtp_290 // / maheśvaro mahāneṣa sarvārthavyāpakastayoḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269393 (0.032):
mahimā prāptireva ca SvaT_11.149d / mahimā vyāptirūpiṇī SRtp_290d / mahimeśānadevasya KubjT_15.25a
māyā jaḍāntaravyāptā SRtp_43a / māyātattvāni tatra tu SRtp_105b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270091 (0.0):
māyāṅkuśanirodhās te VT_346c / māyā jaḍāntaravyāptā SRtp_43a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359334 (0.042):
sakalāṇūpabhogyatvāt % pariṇāmodayairapi // SRtp_42 // / māyā jaḍāntaravyāptā $ pariṇāmavatī ca yat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084213 (0.042):
sakalāṇūpabhogyatvāt pariṇāmodayairapi // SRtp_42 // / māyā jaḍāntaravyāptā pariṇāmavatī ca yat /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270136 (0.053):
māyātattvādhikāriṇaḥ SvaT_10.1137d / māyātattvāni tatra tu SRtp_105b / māyātattvāvadhi jñeyaṃ SvaT_4.211c
māyāto dvividhā matā SRtp_175b / māyādibhuvanānāṃ ca SRtp_105c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270168 (0.014):
māyā tu koṭidhāvyāpya SvaT_10.671a / māyāto dvividhā matā SRtp_175b / māyātmako bhavedgranthir SvaT_2.58a
māyādyarthāvalokane SRtp_53d / māyāpuruṣaviveke tu SRtp_176a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270194 (0.0):
māyā devī i jihvā tu KubjT_24.30a / māyādyarthāvalokane SRtp_53d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270264 (0.0):
māyāpuruṣaviveke tu SRtp_176a / māyāpuryāṃ tu kampinīm KubjT_22.44d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361233 (1.788):
bindorviveke sahasā % cchidyate malakambukaḥ // SRtp_175 // / māyāpuruṣaviveke tu $ dharmādharmatuṣakṣayaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086108 (1.788):
bindorviveke sahasā cchidyate malakambukaḥ // SRtp_175 // / māyāpuruṣaviveke tu dharmādharmatuṣakṣayaḥ /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359473 (0.027):
sampṛktā cidaṇoryena % māyādyarthāvalokane // SRtp_53 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084352 (0.027):
sampṛktā cidaṇoryena māyādyarthāvalokane // SRtp_53 //
māyāmadhvasvanaśvarīm SRtp_164d / māyāmākramya tejasā SRtp_61b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270290 (0.041):
māyāmayamalāndhasya BhStc_88a / māyāmākramya tejasā SRtp_61b / māyā mātsaryadharmaśca SvaT_10.1101c
māyāmārgatayā tathā SRtp_41d / māyāmāhurvipaścitaḥ SRtp_154b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270301 (0.0):
māyā mātsaryadharmaśca SvaT_10.1101c / māyāmārgatayā tathā SRtp_41d / māyāmāhurvipaścitaḥ SRtp_154b
māyāyāḥ kṣobhako yena SRtp_153a / māyāyāḥ sā ca vidvadbhir SRtp_48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270336 (0.0):
māyāyāṃ vartate cānte MrgT_1,8.5c / māyāyāḥ kṣobhako yena SRtp_153a / māyāyāḥ sā ca vidvadbhir SRtp_48a
māyūrāṇḍarasopamā SRtp_76d / māyeyo 'pi tathā tu syād SRtp_144c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270460 (0.0):
mā yudhyaivaṃ vimohitāḥ KubjT_20.76d / māyūrāṇḍarasopamā SRtp_76d
māyaiva kāraṇaṃ śuddhā- SRtp_174c / māyopādānakāraṇaḥ SRtp_33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270465 (0.0):
māyeyo 'pi tathā tu syād SRtp_144c / māyaiva kāraṇaṃ śuddhā SRtp_174c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270477 (0.0):
māyaiva sā ṣaḍadhvasya KubjT_11.77a / māyopādānakāraṇaḥ SRtp_33d / māyordhvamapi sambhavāt SRtp_60d
māyordhvamapi sambhavāt SRtp_60d / mālāvibhramakāriṇī SRtp_203d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270479 (0.0):
māyopādānakāraṇaḥ SRtp_33d / māyordhvamapi sambhavāt SRtp_60d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359559 (0.064):
na buddheḥ pariṇāmo vā % māyordhvamapi sambhavāt // SRtp_60 // / tathā vidyeśvaro 'nanto $ māyāmākramya tejasā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084438 (0.064):
na buddheḥ pariṇāmo vā māyordhvamapi sambhavāt // SRtp_60 // / tathā vidyeśvaro 'nanto māyāmākramya tejasā /
māṃsalā hṛdayāmbuje SRtp_96b / mithyāpariṇatiryayā SRtp_242b
muktāṇūnāmanāratam SRtp_257b / mukhyamapyapahāyārthaṃ SRtp_225c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271567 (5.960):
mukhyadhyeyasya dhūrjaṭeḥ BhStc_19b / mukhyamapyapahāyārthaṃ SRtp_225c / mukhyamarthaṃ virodhataḥ SRtp_223b
mukhyamarthaṃ virodhataḥ SRtp_223b / mucyate tebhya evāyaṃ SRtp_212c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271567 (1.788):
mukhyamapyapahāyārthaṃ SRtp_225c / mukhyamarthaṃ virodhataḥ SRtp_223b
mūrdhani bhrājate prabhuḥ SRtp_280b / mūrdhānamadhvanaḥ prāptāḥ SRtp_30a
mṛdavasthāntarāpattyā SRtp_309c / mokṣastadbandhamocanam SRtp_254b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273411 (0.026):
mokṣasiddhirdvayojjhitā SvaT_7.120d / mokṣastadbandhamocanam SRtp_254b
mokṣākhyāṇorvicārataḥ SRtp_8d / mokṣāya ca nigadyate SRtp_146d
mokṣo vātha catuṣṭayāt SRtp_147d / mohayedavivecitā SRtp_170b
yatsiddhau jagataḥ siddhir SRtp_201c / yathā kṣīraṃ jaḍatve 'sya SRtp_136c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274644 (0.031):
yatsākṣādyatpadāntarāt MrgT_1,10.2b / yatsiddhau jagataḥ siddhir SRtp_201c
yathā taimiriko hetu- SRtp_234a / yathāpūrvaṃ guṇādhikāḥ SRtp_28b
yathā madhūcchiṣṭamṛdor SRtp_313a / yathā masūrastvaṅguṣṭhān SRtp_304a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274885 (0.0):
yathā bhairava m abravīt KubjT_25.170d / yathā madhūcchiṣṭamṛdor SRtp_313a / yathā masūrastvaṅguṣṭhān SRtp_304a
yathā mṛtkalaśādīnāṃ SRtp_150c / yathā mṛtkalaśādīni SRtp_124a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274898 (0.0):
yathā mudrā khagādhipe KubjT_6.58b / yathā mṛtkalaśādīnāṃ SRtp_150c / yathā mṛtkalaśādīni SRtp_124a
yathā rajjurahicchidra- SRtp_203c / yathārko dinaceṣṭānāṃ SRtp_122c
yathārthasthitiṃ gṛḥnāti SRtp_261c / yathā vāñjanasaṃyukte SRtp_236a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275062 (1.192):
yathāvasthāṃ vadāmi te KubjT_18.33b / yathā vāñjanasaṃyukte SRtp_236a / yathā vā pittasanduṣṭa SRtp_235a
yathā vā pittasanduṣṭa- SRtp_235a / yathāsvaṃ hetubhiḥ śāstraiḥ SRtp_145a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275062 (1.192):
yathāvasthāṃ vadāmi te KubjT_18.33b / yathā vāñjanasaṃyukte SRtp_236a / yathā vā pittasanduṣṭa SRtp_235a
yathaikā savituḥ śaktir SRtp_191a / yathoktakramabhāvinām SRtp_311b
yathodadhiruparyeva SRtp_177c / yadasiddhau na kiñcana SRtp_201d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275307 (0.0):
yad avaśyaṃ parādhīnais SUp_7.121a / yadasiddhau na kiñcana SRtp_201d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361548 (0.007):
yatsiddhau jagataḥ siddhir % yadasiddhau na kiñcana // SRtp_201 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086423 (0.007):
yatsiddhau jagataḥ siddhir yadasiddhau na kiñcana // SRtp_201 //
yadāghrātaḥ śivecchayā SRtp_317b / yadāvṛttiraśeṣeṇa SRtp_83c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275348 (0.027):
yadā guhyaṃ spṛśeddevi SvaT_15.29c / yadāghrātaḥ śivecchayā SRtp_317b
yadupādhervicitrā ca SRtp_54a / yadyadutpadyate vastu SRtp_34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275910 (0.0):
yadyadutpadyate vastu SRtp_34c / yadyadvayeyaṃ saṃvittiḥ SRtp_214a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275917 (0.029):
yadyadutpadyate vastu SRtp_34c / yadyadvayeyaṃ saṃvittiḥ SRtp_214a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275820 (0.057):
yaduttare śṛṅgavataḥ MrgT_1,13.70c / yadupādhervicitrā ca SRtp_54a / yadūcurupasaṃhṛtya MrgT_3.40a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359477 (0.061):
sampṛktā cidaṇoryena % māyādyarthāvalokane // SRtp_53 // / yadupādhervicitrā ca $ sa bindurbahuvṛttikaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084356 (0.061):
sampṛktā cidaṇoryena māyādyarthāvalokane // SRtp_53 // / yadupādhervicitrā ca sa bindurbahuvṛttikaḥ /
yadyadvayeyaṃ saṃvittiḥ SRtp_214a / yadyadvayeyaṃ saṃvittiḥ SRtp_221c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275917 (0.0):
yadyadutpadyate vastu SRtp_34c / yadyadvayeyaṃ saṃvittiḥ SRtp_214a
yad yasyāḥ kāryamāmnāya- SRtp_192c / yad viśeṣaṇavijñānaṃ SRtp_209c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275962 (0.031):
yadyasmiṃstu paraṃ vetti SvaT_7.232a / yad yasyāḥ kāryamāmnāya SRtp_192c
yayā vyāpakaśuddhyaiva SRtp_166a / yayā sarve 'pi pudgalāḥ SRtp_167b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276267 (0.014):
yayā vibhajya cātmānaṃ KubjT_11.77c / yayā vyāpakaśuddhyaiva SRtp_166a / yayā sarvamadhiṣṭhitam SvaT_10.1204b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276275 (0.045):
yayā sarvamadhiṣṭhitam SvaT_10.1204b / yayā sarve 'pi pudgalāḥ SRtp_167b / yayā sāsya nivartikā MrgT_1,13.166d
yastvenaṃ manyate mohāj SRtp_138a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276545 (1.192):
yastvetānbhajate bhāvān SvaT_10.67c / yastvenaṃ manyate mohāj SRtp_138a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360655 (1.192):
śivasyānupamākhaṇḍa- % cidghanaikasvarūpiṇaḥ // SRtp_137 // / yastvenaṃ manyate mohāj $ jaḍadhīrjaḍamīśvaram &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085531 (1.192):
śivasyānupamākhaṇḍa- cidghanaikasvarūpiṇaḥ // SRtp_137 // / yastvenaṃ manyate mohāj jaḍadhīrjaḍamīśvaram /
yasyāṃ dṛṣṭasvarūpāyām SRtp_77c / yaḥ kāle nānyathodayaḥ SRtp_297b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277061 (0.0):
yaḥ kāle nānyathodayaḥ SRtp_297b / yaḥ kuryād bhasmanā snānaṃ SUp_5.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276902 (0.058):
yasyāṃ jāto na jāyate SvaT_10.1132d / yasyāṃ dṛṣṭasvarūpāyām SRtp_77c
yaḥ śabdānugamādṛte SRtp_84d / yā taysa vimalā śaktiḥ SRtp_273a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277247 (0.025):
yaḥ phalāni nivedayet SUp_6.19b / yaḥ śabdānugamādṛte SRtp_84d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277572 (0.032):
yājyo 'bhūdvahnikalpānām MrgT_1,13.103a / yā taysa vimalā śaktiḥ SRtp_273a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362589 (0.038):
tadgocarā parā mūrtir % aparā kāryagocarā // SRtp_272 // / yā taysa vimalā śaktiḥ $ śivasya samavāyinī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087464 (0.038):
tadgocarā parā mūrtir aparā kāryagocarā // SRtp_272 // / yā taysa vimalā śaktiḥ śivasya samavāyinī /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359876 (0.060):
na so 'sti pratyayo 'ṇūnāṃ % yaḥ śabdānugamādṛte // SRtp_84 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084754 (0.060):
na so 'sti pratyayo 'ṇūnāṃ yaḥ śabdānugamādṛte // SRtp_84 //
yāni yasyendriyāṇāsan SRtp_250a / yā parigrahavartinī SRtp_166d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277659 (0.028):
yāni jñānāni suvrate SvaT_11.173d / yāni yasyendriyāṇāsan SRtp_250a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362180 (0.054):
aṇoreva na sarveṣām % ato bandhastayormataḥ // SRtp_249 // / yāni yasyendriyāṇāsan $ narasya jñānakarmaṇoḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087055 (0.054):
aṇoreva na sarveṣām ato bandhastayormataḥ // SRtp_249 // / yāni yasyendriyāṇāsan narasya jñānakarmaṇoḥ /
yābhirvyāptāstridhāṇavaḥ SRtp_72b / yābhivyāpto 'dhvapañcakam SRtp_87b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277731 (0.0):
yā bhaktiḥ sā bhavec chaktiḥ KubjT_13.61a / yābhirvyāptāstridhāṇavaḥ SRtp_72b
yuktipratyakṣabādhitā SRtp_300b / yukto 'nantaḥ kulālavat SRtp_152d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278713 (0.030):
yukto dhyānaparāyaṇaḥ SvaT_7.290b / yukto 'nantaḥ kulālavat SRtp_152d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278705 (0.042):
yuktito 'pyavasīyate MrgT_1,12.9d / yuktipratyakṣabādhitā SRtp_300b / yukto dhyānaparāyaṇaḥ SvaT_7.290b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360938 (0.042):
prayojyatvāccharīrādi- % yukto 'nantaḥ kulālavat // SRtp_152 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085813 (0.042):
prayojyatvāccharīrādi- yukto 'nantaḥ kulālavat // SRtp_152 //
yūpa ityevamādayaḥ SRtp_224b / yena yad vyāpyate vastu SRtp_124c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279222 (0.037):
yena yatra gajaḥ spṛṣṭas KubjT_20.72a / yena yad vyāpyate vastu SRtp_124c
yeṣāṃ māyā mate 'nityā SRtp_160a / yogāśca vividhāḥ karma SRtp_7c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085907 (0.046):
viśuddhasyādhvanaḥ siddhir anivāryāvatiṣṭhate // SRtp_159 // / yeṣāṃ māyā mate 'nityā kalāvidyādikāraṇam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279562 (0.054):
yeṣāṃ bodhena saṃjātaṃ Dka_3a / yeṣāṃ māyā mate 'nityā SRtp_160a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361032 (0.060):
viśuddhasyādhvanaḥ siddhir % anivāryāvatiṣṭhate // SRtp_159 // / yeṣāṃ māyā mate 'nityā $ kalāvidyādikāraṇam &
yo yadā vartate bhāvo SRtp_261a / rajjūdāharaṇaṃ śiṣya- SRtp_231c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280859 (0.022):
yo yatrāntavyavasthitaḥ KubjT_20.64b / yo yadā vartate bhāvo SRtp_261a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362358 (0.028):
nirvikalpārthasaṃvittis % tadaharjātabālavat // SRtp_260 // / yo yadā vartate bhāvo $ bhūto bhāvi ca tat tadā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087234 (0.028):
nirvikalpārthasaṃvittis tadaharjātabālavat // SRtp_260 // / yo yadā vartate bhāvo bhūto bhāvi ca tat tadā /
rañjanātsarvatattveṣu SRtp_4a / ratnatrayaparīkṣārthaḥ SRtp_322e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281557 (0.0):
ratnajā rudrasevitā MrgT_1,13.54d / ratnatrayaparīkṣārthaḥ SRtp_322e / ratnatrayaparīkṣeyaṃ SRtp_322a
ratnatrayaparīkṣeyaṃ SRtp_322a / ratnatrayaṃ samāśritya SRtp_6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281558 (5.960):
ratnajā rudrasevitā MrgT_1,13.54d / ratnatrayaparīkṣārthaḥ SRtp_322e / ratnatrayaparīkṣeyaṃ SRtp_322a
ratnāni vāṅmayaiḥ sūtrair SRtp_3a / ratnānīṣṭavidhānācca SRtp_5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281648 (0.0):
ratnānāṃ pañcakaṃ devi KubjT_25.212c / ratnāni vāṅmayaiḥ sūtrair SRtp_3a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358834 (0.044):
samuddhṛtya satāṃ dhartuṃ % hṛtkaṇṭhaśravaṇe sadā // SRtp_2 // / ratnāni vāṅmayaiḥ sūtrair $ nibadhyante mayā tataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083713 (0.044):
samuddhṛtya satāṃ dhartuṃ hṛtkaṇṭhaśravaṇe sadā // SRtp_2 // / ratnāni vāṅmayaiḥ sūtrair nibadhyante mayā tataḥ /
rasanaḥ svādu tarkayan SRtp_235b / rahitā sarvabandhanaiḥ SRtp_185d
rāgādebhyo 'dhikārayoḥ SRtp_4b / rāgo niyatisaṃyutaḥ SRtp_104d
rāmakaṇṭhakṛtāloka- SRtp_321c / rudrāṇāṃ śatasaṃkhyānāṃ SRtp_92c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282540 (0.031):
rādyo 'dho rudrayojitaḥ SvaT_1.85b / rāmakaṇṭhakṛtāloka SRtp_321c
rudro 'tra kāraṇaṃ mantro SRtp_107a / rūpamātramasau bhavet SRtp_295b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283265 (0.0):
rūpam anyad varārohe KubjT_19.43a / rūpamātramasau bhavet SRtp_295b / rūpamāhurvipaścitaḥ SRtp_292b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283184 (0.031):
rudroṅkārāntamityetad SvaT_10.1185c / rudro 'tra kāraṇaṃ mantro SRtp_107a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360229 (0.036):
padāni viṃśatirmantrau % śikhāghorau vyavasthitau // SRtp_106 // / rudro 'tra kāraṇaṃ mantro $ bahurūpo 'dhidevatā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085106 (0.036):
padāni viṃśatirmantrau śikhāghorau vyavasthitau // SRtp_106 // / rudro 'tra kāraṇaṃ mantro bahurūpo 'dhidevatā /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4239659 (0.040):
brahma kuṇḍalinī dhruvam SRtp_70d / brahmātra kāraṇaṃ mantraḥ SRtp_97c
rūpamāhurvipaścitaḥ SRtp_292b / rūpamīśasya yujyate SRtp_294d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283268 (0.0):
rūpamātramasau bhavet SRtp_295b / rūpamāhurvipaścitaḥ SRtp_292b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283277 (0.058):
rūpamityādikaṃ kiñcid Dka_16c / rūpamīśasya yujyate SRtp_294d / rūpamunmīlati svakam MrgT_4.62b
rūpaṃ yenopajāyate SRtp_226d / rūpiṇīvānubhūyate SRtp_242d
lakṣayet tasya śāstrataḥ SRtp_17b / layabhogādhikāravān SRtp_182b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284597 (5.960):
laya oṃkāramūrdhani Stk_13.6b / layabhogādhikāravān SRtp_182b / layabhogādhikārikā KubjT_15.71d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284608 (0.015):
layabhogādhikārikā KubjT_15.71d / layabhogādhikāriṇām SRtp_287d / layabhogādhikāriṇī SRtp_181b
layabhogādhikāriṇām SRtp_287d / layabhogādhikāriṇī SRtp_181b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284608 (0.0):
laya oṃkāramūrdhani Stk_13.6b / layabhogādhikāravān SRtp_182b / layabhogādhikārikā KubjT_15.71d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362839 (0.057):
tataḥ sa teṣāmeko 'pi % layabhogādhikāriṇām // SRtp_287 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087714 (0.057):
tataḥ sa teṣāmeko 'pi layabhogādhikāriṇām // SRtp_287 //
layabhogādhikāreṣu SRtp_283c / layo 'tikrāntabindukaḥ SRtp_180b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284608 (0.0):
layabhogādhikāravān SRtp_182b / layabhogādhikārikā KubjT_15.71d
laharī yadi notkṣipet SRtp_15d / lābhasthitinibandhanam SRtp_121b
lokābhyāmavadhāritam SRtp_192d / vakṣyate śaktinirṇaye SRtp_143b
varṇādhvā ca padātmakaḥ SRtp_87d / varṇā visargapūrvā ye SRtp_115c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286884 (1.788):
varṇāvarṇair vyavasthitam KubjT_25.36d / varṇā visargapūrvā ye SRtp_115c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286822 (0.024):
varṇātmakāni tānyatra SvaT_4.252c / varṇādhvā ca padātmakaḥ SRtp_87d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359931 (0.053):
tattvādhvā bhuvanādhvā ca % varṇādhvā ca padātmakaḥ // SRtp_87 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084809 (0.053):
tattvādhvā bhuvanādhvā ca varṇādhvā ca padātmakaḥ // SRtp_87 //
varṇāḥ sapta vilomataḥ SRtp_106b / varṇyate parameṣṭhinā SRtp_6d
vartate tattvasaṃhatiḥ SRtp_6b / vartate madhyamāhvayā SRtp_75d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286997 (1.192):
vartate parameśvara ToT_7.31b / vartate madhyamāhvayā SRtp_75d / vartate yatra līyate SRtp_22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286984 (0.024):
varṇyate parameṣṭhinā SRtp_6d / vartate cāntagā parā KubjT_25.161d / vartate tattvasaṃhatiḥ SRtp_6b
vartate yatra līyate SRtp_22b / vartamānā paśuṣveva SRtp_168a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287025 (0.0):
vartamānasya yat phalam KubjT_10.89b / vartamānā paśuṣveva SRtp_168a / vartamānā hi dṛśyante SRtp_223c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286997 (1.192):
vartate parameśvara ToT_7.31b / vartate madhyamāhvayā SRtp_75d / vartate yatra līyate SRtp_22b
vartamānā hi dṛśyante SRtp_223c / vaśādekaiva pañcadhā SRtp_270b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287025 (0.0):
vartamānasya yat phalam KubjT_10.89b / vartamānā paśuṣveva SRtp_168a / vartamānā hi dṛśyante SRtp_223c
vastuto 'stīti kecana SRtp_299b / vastuni syāt tamaḥkṛtam SRtp_258b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287754 (1.192):
vastunā bādhyate tu saḥ KubjT_18.108b / vastuni syāt tamaḥkṛtam SRtp_258b
vastuno nirvikalpakam SRtp_226b / vastumātrātilālasā SRtp_186b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287760 (0.0):
vastuni syāt tamaḥkṛtam SRtp_258b / vastuno nirvikalpakam SRtp_226b
vastu loko vijānāti SRtp_66a / vāgevātmeti ca śruteḥ SRtp_82b
vācyamantrātmako mataḥ SRtp_104b / vāmadevo hyadhiṣṭhātā SRtp_104a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288448 (0.045):
vācya eṣāṃ tvam eveti BhStc_40a / vācyamantrātmako mataḥ SRtp_104b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360178 (0.050):
pratiṣṭhito yatastena % pratiṣṭhā nāma sā kalā // SRtp_103 // / vāmadevo hyadhiṣṭhātā $ vācyamantrātmako mataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085055 (0.050):
pratiṣṭhito yatastena pratiṣṭhā nāma sā kalā // SRtp_103 // / vāmadevo hyadhiṣṭhātā vācyamantrātmako mataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288752 (0.062):
vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ Stk_22.13d / vāmadevo hyadhiṣṭhātā SRtp_104a / vāmadehaṃ tridhā coktvā ToT_4.26a
vāmādīni yathottaram SRtp_25d / vikaroti tathākhilam SRtp_178d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289817 (0.0):
vikarālo varānane SvaT_1.80b / vikaroti tathākhilam SRtp_178d / vikaroti yathā lolaiḥ SRtp_189c
vikaroti yathā lolaiḥ SRtp_189c / vikaroti vicitrābhir SRtp_188a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289820 (0.0):
vikarālo varānane SvaT_1.80b / vikaroti tathākhilam SRtp_178d / vikaroti yathā lolaiḥ SRtp_189c
vikarotyanileraṇāt SRtp_177d / vikalpamavalokayan SRtp_65d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289827 (0.0):
vikaroti yathā lolaiḥ SRtp_189c / vikaroti vicitrābhir SRtp_188a / vikarotyanileraṇāt SRtp_177d
vikalpaviṣayāvapi SRtp_211d / vikalpo bindusaṃkṣobhāc SRtp_259a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289828 (1.192):
vikarotyanileraṇāt SRtp_177d / vikalpamavalokayan SRtp_65d / vikalpaviṣayāvapi SRtp_211d
vikārarahito mataḥ SRtp_51d / vikārānavikāriṇī SRtp_244d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289850 (0.054):
vikasanti samantataḥ SvaT_4.364d / vikārarahito mataḥ SRtp_51d / vikāraṃ mānasaṃ yogī GorS(1)_54c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359445 (0.057):
pudgalaścetano nityo % vikārarahito mataḥ // SRtp_51 // / vikāritve jaḍānitya- $ bhāvaḥ syād ghaṭakuḍyavat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084324 (0.057):
pudgalaścetano nityo vikārarahito mataḥ // SRtp_51 // / vikāritve jaḍānitya- bhāvaḥ syād ghaṭakuḍyavat /
vikāritvādyathā kumbhas SRtp_33a / vikāritve jaḍānitya- SRtp_52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289879 (0.0):
vikāritvācca jātucit MrgT_1,6.4d / vikāritvādyathā kumbhas SRtp_33a / vikāritve jaḍānitya SRtp_52a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359448 (0.046):
pudgalaścetano nityo % vikārarahito mataḥ // SRtp_51 // / vikāritve jaḍānitya- $ bhāvaḥ syād ghaṭakuḍyavat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084327 (0.046):
pudgalaścetano nityo vikārarahito mataḥ // SRtp_51 // / vikāritve jaḍānitya- bhāvaḥ syād ghaṭakuḍyavat /
vikāsātmīyaśaktayaḥ SRtp_27d / vicārāllūnamūlatvād SRtp_205c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290077 (0.0):
vicārād yāti vistāraṃ SUp_1.17c / vicārāllūnamūlatvād SRtp_205c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289893 (0.051):
vikāsaś cordhvanāḍis tu KubjT_12.58c / vikāsātmīyaśaktayaḥ SRtp_27d
vicitrapariṇāmataḥ SRtp_38b / vicitraiḥ pariṇāmaistair SRtp_123c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290080 (5.960):
vicārāllūnamūlatvād SRtp_205c / vicitrapariṇāmataḥ SRtp_38b
vijānāti karoti ca SRtp_120b / vijñānakevalāstredhā SRtp_141c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290199 (0.038):
vijñānakevalāny aṣṭau KubjT_15.4c / vijñānakevalāstredhā SRtp_141c / vijñānapadavīṃ labhet KubjT_14.17d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360709 (0.064):
vijñānakevalāstredhā % kathaṃ kasmācca te punaḥ // SRtp_141 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085584 (0.064):
vijñānakevalāstredhā kathaṃ kasmācca te punaḥ // SRtp_141 //
vijñānaṃ śivasaṃjñitam SRtp_291d / vijñānādi karoti yat SRtp_275b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290243 (0.0):
vijñānāṅkuraśobhitam KubjT_16.90b / vijñānādi karoti yat SRtp_275b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362895 (0.055):
parānapekṣaṃ rūpaṃ yad % vijñānaṃ śivasaṃjñitam // SRtp_291 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087770 (0.055):
parānapekṣaṃ rūpaṃ yad vijñānaṃ śivasaṃjñitam // SRtp_291 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290231 (0.055):
vijñānaṃ kevalaṃ sthitam Stk_2.4d / vijñānaṃ śivasaṃjñitam SRtp_291d / vijñānaṃ śravaṇaṃ dūrān SvaT_7.211c
vijñānendukalānvitaḥ SRtp_281b / vijñeyāḥ saptaviṃśatiḥ SRtp_105d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290278 (0.021):
vijñānenordhvatāṃ vrajet SvaT_4.261b / vijñānendukalānvitaḥ SRtp_281b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290392 (0.044):
vijñeyāḥ praṇavādikāḥ ToT_3.42b / vijñeyāḥ saptaviṃśatiḥ SRtp_105d / vijñeyo vaṭayakṣavat SRtp_207d
vijñeyo vaṭayakṣavat SRtp_207d / vidadhad vividhānalpa- SRtp_135a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290395 (0.0):
vijñeyāḥ saptaviṃśatiḥ SRtp_105d / vijñeyo vaṭayakṣavat SRtp_207d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290503 (0.0):
vitrastamṛgalocanaiḥ SvaT_10.541d / vidadhad vividhānalpa SRtp_135a / vidadhāti śivaḥ śakter SRtp_132c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361623 (0.060):
vyavahārastu bhedātmā % vijñeyo vaṭayakṣavat // SRtp_207 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086498 (0.060):
vyavahārastu bhedātmā vijñeyo vaṭayakṣavat // SRtp_207 //
vidadhāti śivaḥ śakter SRtp_132c / vidadhāti śiveritaḥ SRtp_123d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290512 (0.0):
vidadhad vividhānalpa SRtp_135a / vidadhāti śivaḥ śakter SRtp_132c
vidadhātyakhilaṃ citiḥ SRtp_122b / viduṣāmapi nīloṣṇa- SRtp_236c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290514 (0.0):
vidadhāti śiveritaḥ SRtp_123d / vidadhātyakhilaṃ citiḥ SRtp_122b
viddhavijñānapūrvakam SRtp_66d / vidyā kalā ca kālaśca SRtp_105a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290585 (0.023):
vidyante viṣayī tataḥ SvaT_11.105b / vidyā kalā ca kālaśca SRtp_105a
vidyājñānātiriktayoḥ SRtp_130d / vidyāyāṃ sapta puruṣo SRtp_104c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290671 (0.059):
vidyā caiva dvitīyakam KubjT_13.69d / vidyājñānātiriktayoḥ SRtp_130d / vidyā jñeyā tu yonisthā KubjT_25.42c
vidyāvidyādhipatayaḥ SRtp_24a / vidyāvidyeśvarātmanām SRtp_158b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291110 (0.0):
vidyā labdhā tathā śṛṇu KubjT_23.69d / vidyāvidyādhipatayaḥ SRtp_24a / vidyāvidyeśvarātmanām SRtp_158b
vidyāśaktiḥ parā nādo SRtp_71a / vidyāśarīro bhagavān SRtp_47c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291133 (0.0):
vidyā vyaktāṇucicchaktir MrgT_1,11.14a / vidyāśaktiḥ parā nādo SRtp_71a / vidyāśarīro bhagavān SRtp_47c
vidyā śāntiśca pañcamī SRtp_86d / vidyeśāḥ śivatejasaḥ SRtp_26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291137 (0.0):
vidyāśarīro bhagavān SRtp_47c / vidyā śāntiśca pañcamī SRtp_86d
vidyeśvaraniyojyāste SRtp_25a / vidhātā kamalasyoṣṇa- SRtp_312a
vināśotpattimattvābhyāṃ SRtp_34a / vipulāpi pragalbhate SRtp_17d
vibhinnā śaktiriṣyate SRtp_303d / vibhūterīśvarasya yat SRtp_293d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292029 (0.049):
vibhinnasya sahasradhā KubjT_16.18b / vibhinnā śaktiriṣyate SRtp_303d / vibhūtinidhiravyayā SvaT_10.1143b
vimukte cāṇave male SRtp_254d / vimucyerannṛte bindos SRtp_142a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362240 (0.040):
galite sarvathā bandhe % vimukte cāṇave male // SRtp_254 // / sarvārthadyotikā śaktiḥ $ śivasyaiva vijṛmbhate &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087116 (0.040):
galite sarvathā bandhe vimukte cāṇave male // SRtp_254 // / sarvārthadyotikā śaktiḥ śivasyaiva vijṛmbhate /
virodhenātha paryāyān SRtp_296c / vilīnā cittasaṃśrayā SRtp_83d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292360 (0.041):
vilīnā cittasaṃśrayā SRtp_83d / vilīno bindudeve tu KubjT_4.62a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359860 (0.050):
yadāvṛttiraśeṣeṇa % vilīnā cittasaṃśrayā // SRtp_83 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084738 (0.050):
yadāvṛttiraśeṣeṇa vilīnā cittasaṃśrayā // SRtp_83 //
vivartabhidurodayā SRtp_184b / vivartabhedo yujyerann SRtp_248c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292463 (0.0):
vivarṇāṃ paśyate chāyāṃ KubjT_23.17c / vivartabhidurodayā SRtp_184b / vivartabhedo yujyerann SRtp_248c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292360 (0.064):
vilīnā cittasaṃśrayā SRtp_83d / vilīno bindudeve tu KubjT_4.62a
vivartamānā jāteti SRtp_237c / vivartamānā tairbhāvair SRtp_232c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292469 (0.0):
vivartabhidurodayā SRtp_184b / vivartabhedo yujyerann SRtp_248c / vivartamānā jāteti SRtp_237c
vivartaḥ khalu cicchakter SRtp_242a / vivartaḥ syāt kathaṃ citeḥ SRtp_240d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292477 (0.0):
vivartamānā jāteti SRtp_237c / vivartamānā tairbhāvair SRtp_232c / vivartaḥ khalu cicchakter SRtp_242a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362066 (0.041):
tasmādvivartate saṃvid % aṇūnāmeva bandhanāt // SRtp_241 // / vivartaḥ khalu cicchakter $ mithyāpariṇatiryayā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362052 (0.057):
abādhitaḥ pramāṇaiśca % vivartaḥ syāt kathaṃ citeḥ // SRtp_240 // / prapañcaḥ kiñca māyeyaḥ $ pramāṇaireva sādhitaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086928 (0.057):
abādhitaḥ pramāṇaiśca vivartaḥ syāt kathaṃ citeḥ // SRtp_240 // / prapañcaḥ kiñca māyeyaḥ pramāṇaireva sādhitaḥ /
vivartollāsaśālinīm SRtp_203b / vividhopādhisambandha- SRtp_184a
viśiṣṭaṃ kathayet katham SRtp_221b / viśiṣṭe paramodāra- SRtp_146a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292647 (0.041):
viśiṣṭenopahāreṇa MrgT_3.91c / viśiṣṭe paramodāra SRtp_146a / viśiṣṭairjaḍavastubhiḥ SRtp_248b
viśiṣṭairjaḍavastubhiḥ SRtp_248b / viśiṣṭaiva vivartāya SRtp_251a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292654 (0.0):
viśiṣṭe paramodāra SRtp_146a / viśiṣṭairjaḍavastubhiḥ SRtp_248b
viśuddhatvādataḥ siddhaḥ SRtp_149a / viśuddhamanumīyate SRtp_174b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292676 (0.058):
viśuddhatvaṃ yathā yathā KubjT_10.99d / viśuddhatvādataḥ siddhaḥ SRtp_149a / viśuddhabhāvo bhavate hy akāle KubjT_10.94d
viśuddhasyādhvanaḥ siddhir SRtp_159c / viśuddhaḥ śivakartṛkaḥ SRtp_32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292726 (0.0):
viśuddhaṃ pāśajālakam SvaT_4.140d / viśuddhaḥ śivakartṛkaḥ SRtp_32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292696 (0.042):
viśuddhamālinī hy eṣā KubjT_19.40c / viśuddhasyādhvanaḥ siddhir SRtp_159c / viśuddhaṃ kathitaṃ mayā KubjT_11.99b
viśuddhaḥ śivaśāsane SRtp_153d / viśuddhiritarāśrayā SRtp_166b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292727 (0.0):
viśuddhaḥ śivakartṛkaḥ SRtp_32b / viśuddhaḥ śivaśāsane SRtp_153d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292765 (0.061):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ KubjT_10.47c / viśuddhiritarāśrayā SRtp_166b / viśuddhir bodhajananī KubjT_11.17a
viśeṣasmṛtipūrvakam SRtp_227b / viśeṣasyaiva sannidhau SRtp_187b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292862 (0.0):
viśeṣasthāpanaṃ kṛtvā SvaT_4.160a / viśeṣasmṛtipūrvakam SRtp_227b / viśeṣasyaiva sannidhau SRtp_187b
viśeṣānupalabdhitaḥ SRtp_232b / viśeṣānnityarūpayā SRtp_187d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292877 (0.0):
viśeṣaḥ ko 'paraḥ prabho VT_119b / viśeṣānupalabdhitaḥ SRtp_232b / viśeṣānnityarūpayā SRtp_187d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292862 (0.057):
viśeṣasmṛtipūrvakam SRtp_227b / viśeṣasyaiva sannidhau SRtp_187b / viśeṣaḥ kair manorathaiḥ BhStc_72b
viśeṣaikasvarūpiṇī SRtp_194d / viṣayaṃ sā tu darśayet SRtp_256b
viṣṇuḥ kāraṇamucyate SRtp_101d / vistaro 'traiva vakṣyate SRtp_49d
viṃśatistatra saṃkhyayā SRtp_101b / vīrabhadrasya copari SRtp_92d
vṛttayo bandhanātmikāḥ SRtp_81b / vṛttibhiḥ sthagayanniva SRtp_188b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294193 (1.192):
vṛttityāgāmṛtakalā CakBhst_25a / vṛttibhiḥ sthagayanniva SRtp_188b / vṛttimatsvanyathā bhavet SRtp_65b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294155 (0.061):
vṛttapadmākṛtīni tu MrgT_4.37b / vṛttayo bandhanātmikāḥ SRtp_81b
vṛttimatsvanyathā bhavet SRtp_65b / vṛttireva matā bindoḥ SRtp_68a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294193 (1.192):
vṛttityāgāmṛtakalā CakBhst_25a / vṛttibhiḥ sthagayanniva SRtp_188b / vṛttimatsvanyathā bhavet SRtp_65b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294206 (0.051):
vṛttirājā varārohe KubjT_6.29c / vṛttireva matā bindoḥ SRtp_68a / vṛttisaṃjñāprabhedena SvaT_7.23c
vedāntaiśca kulāmnāyais SRtp_14a / vaikharī madhyamābhikhyā SRtp_72c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294640 (0.040):
vaikṛṣṭye 'pyupalabhyate MrgT_1,12.27b / vaikharī madhyamābhikhyā SRtp_72c / vaikharīyaṃ mahāvidyā ToT_6.41c
vaikharī śrotraje bodhe SRtp_82c / vaikharyādivibhedataḥ SRtp_46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294658 (0.0):
vaikharīṃ na prakāśayet ToT_6.57d / vaikharyādivibhedataḥ SRtp_46d / vaicitryamapi bhogasya SRtp_55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294648 (0.020):
vaikharīyaṃ mahāvidyā ToT_6.41c / vaikharī śrotraje bodhe SRtp_82c
vaicitryamapi bhogasya SRtp_55a / vaicitryaṃ candanādayaḥ SRtp_55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294663 (0.0):
vaikharyādivibhedataḥ SRtp_46d / vaicitryamapi bhogasya SRtp_55a
vyabhicāravivarjitam SRtp_227d / vyavahārastu bhedātmā SRtp_207c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295018 (0.055):
vyartho 'lamanayā dhiyā MrgT_1,7.4d / vyavahārastu bhedātmā SRtp_207c
vyāpako bhuvanādīnām SRtp_118c / vyāptatvānnādabinduvat SRtp_126b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295440 (0.030):
vyāpī sarvagato bhavet SvaT_4.276b / vyāptatvānnādabinduvat SRtp_126b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295245 (0.041):
vyāpakena pareṇa tu SvaT_3.96b / vyāpako bhuvanādīnām SRtp_118c
vyāptigrahaṇasambandhe SRtp_229c / vyāptirāptapadārthātma- SRtp_121a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295516 (0.022):
vyāptimālokya cādhvasthāṃ SvaT_4.195a / vyāptirāptapadārthātma SRtp_121a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295473 (0.029):
vyāptāsāvīśvareṇa tu SvaT_10.672b / vyāptigrahaṇasambandhe SRtp_229c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360438 (0.062):
anyasyānyatra sadbhāvaḥ % sarvadāvyabhicāriṇī // SRtp_120 // / vyāptirāptapadārthātma- $ lābhasthitinibandhanam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085314 (0.062):
anyasyānyatra sadbhāvaḥ sarvadāvyabhicāriṇī // SRtp_120 // / vyāptirāptapadārthātma- lābhasthitinibandhanam /
vyāptiṃ tasyābhidhāsyāmi SRtp_90a / vyāptau sādhyaṃ na sādhayet SRtp_224d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295559 (0.027):
vyāptṛ sarvendriyāṇi tu SvaT_11.81d / vyāptau sādhyaṃ na sādhayet SRtp_224d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361854 (0.052):
naivaṃ heturadṛṣṭāyāṃ % vyāptau sādhyaṃ na sādhayet // SRtp_224 // / ato hetubalākrāntāḥ $ śrutayo dvaitamātmanām &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086729 (0.052):
naivaṃ heturadṛṣṭāyāṃ vyāptau sādhyaṃ na sādhayet // SRtp_224 // / ato hetubalākrāntāḥ śrutayo dvaitamātmanām /
vyāpnoti kāryamātmīyaṃ SRtp_179a / vyomānāhatamityapi SRtp_71d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295566 (0.059):
vyāptyātmānaṃ niyojayet SvaT_5.12b / vyāpnoti kāryamātmīyaṃ SRtp_179a
śaktayo 'nye viśerate SRtp_285b / śaktipātapavitritaiḥ SRtp_12b
śaktipātoditātmabhiḥ SRtp_9d / śaktimānāhitodyogaḥ SRtp_265c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296213 (0.0):
śaktimātre hi pārvati ToT_4.46b / śaktimānāhitodyogaḥ SRtp_265c / śaktimāniti cenmatam SRtp_144b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296148 (0.045):
śaktipātaḥ sunirmalaḥ KubjT_3.89b / śaktipātoditātmabhiḥ SRtp_9d / śaktipūjā tataḥ param ToT_5.39b
śaktimāniti cenmatam SRtp_144b / śaktirapratighodāra- SRtp_182c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296215 (0.0):
śaktimānāhitodyogaḥ SRtp_265c / śaktimāniti cenmatam SRtp_144b
śaktirāśayataḥ śambhoḥ SRtp_298a / śaktirekā hi śūlinaḥ SRtp_276b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296310 (0.0):
śaktirūpāṇi saṃhṛtau MrgT_1,9.13b / śaktirekā hi śūlinaḥ SRtp_276b / śaktireva kriyātmikā SRtp_133d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296274 (0.037):
śaktir ādyā manonmanī KubjT_25.89d / śaktirāśayataḥ śambhoḥ SRtp_298a / śaktirūpadharairmantrair SvaT_10.595c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362978 (0.038):
avināśi ca tannityam % iṣṭamasmād vibhidyate // SRtp_297 // / śaktirāśayataḥ śambhoḥ $ sa ca tasyāstatastathā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087853 (0.038):
avināśi ca tannityam iṣṭamasmād vibhidyate // SRtp_297 // / śaktirāśayataḥ śambhoḥ sa ca tasyāstatastathā /
śaktireva kriyātmikā SRtp_133d / śaktireṣā mahīyasī SRtp_255d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296312 (0.0):
śaktirekā hi śūlinaḥ SRtp_276b / śaktireva kriyātmikā SRtp_133d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320041 (0.0):
sendriyāṇi yathākramam SvaT_11.286b / seyaṃ kriyātmikā śaktir SRtp_167c / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ SRtp_278a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4241478 (0.023):
sṛjatyavati hanti ca SRtp_264b / seyaṃ kriyātmikā śaktir SRtp_167c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237607 (0.051):
kriyā kuṇḍalinī parā SRtp_128b / kriyākhyā śaktiraiśvarī SRtp_266d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360599 (0.064):
ato nāyaṃ pṛthak śakteḥ % śaktireva kriyātmikā // SRtp_133 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085475 (0.064):
ato nāyaṃ pṛthak śakteḥ śaktireva kriyātmikā // SRtp_133 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362667 (0.064):
dehendriyādayaḥ śuddhāḥ % subhagāḥ svadhikārakāḥ // SRtp_277 // / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ $ śivasyāvyabhicāriṇī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087542 (0.064):
dehendriyādayaḥ śuddhāḥ subhagāḥ svadhikārakāḥ // SRtp_277 // / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ śivasyāvyabhicāriṇī /
śakterasati bandhane SRtp_256d / śaktervyāpnoti cākhilam SRtp_178b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296539 (0.023):
śakte yaṃ tu samākhyātaṃ KubjT_13.5a / śakterasati bandhane SRtp_256d / śaktermadhyordhvabhāge tu SvaT_7.69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296549 (0.039):
śaktermadhyordhvabhāge tu SvaT_7.69a / śaktervyāpnoti cākhilam SRtp_178b
śabdatattvamaghoṣā vāg SRtp_70c / śabdabrahmātmako raviḥ SRtp_79d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297354 (0.028):
śabalāṃ deśikottamaḥ VT_29b / śabdatattvamaghoṣā vāg SRtp_70c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297384 (0.061):
śabdapratyakṣatāṃ kṛtvā ToT_3.5c / śabdabrahmātmako raviḥ SRtp_79d / śabdamātraṃ hi devatā MrgT_1,1.7d
śabdarāśiśca bindūttho SRtp_172c / śabdarāśerabhūdasau SRtp_172b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361190 (0.028):
tacca śabdānuvedhena $ śabdarāśerabhūdasau & / śabdarāśiśca bindūttho % bindurnādādasāvapi // SRtp_172 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086065 (0.028):
tacca śabdānuvedhena śabdarāśerabhūdasau / / śabdarāśiśca bindūttho bindurnādādasāvapi // SRtp_172 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297406 (0.029):
śabdarāśiprakāśinī ToT_3.30b / śabdarāśiśca bindūttho SRtp_172c / śabdarāśis tu ṣoḍaśaiḥ KubjT_5.80d
śabdasaṃskārapūrvakam SRtp_209d / śabdānuvedhena sadā SRtp_170a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297442 (0.027):
śabdasaṃvedanaṃ tasya SvaT_7.108c / śabdasaṃskārapūrvakam SRtp_209d / śabdasiddhipradāyakān SvaT_6.47b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237939 (0.050):
takrāvasthā nirūpyate SRtp_36d / tacca śabdānuvedhena SRtp_172a / tacchivapraṇidhānena SRtp_238c
śambhoḥ sā samavāyinī SRtp_304d / śarīrādi tathā nāsau SRtp_197c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297951 (5.960):
śarīrāṇyadhvani sṛjet SvaT_4.113d / śarīrādi tathā nāsau SRtp_197c / śarīrādisamanvitam SRtp_43d
śarīrādisamanvitam SRtp_43d / śarīreṇendriyeṇa ca SRtp_153b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297954 (0.0):
śarīrādi tathā nāsau SRtp_197c / śarīrādisamanvitam SRtp_43d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359342 (0.062):
niṣpādane kalādīnāṃ % śarīrādisamanvitam // SRtp_43 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084221 (0.062):
niṣpādane kalādīnāṃ śarīrādisamanvitam // SRtp_43 //
śarīrendriyagocaraiḥ SRtp_173d / śarīrendriyasaṃyuktaṃ SRtp_159a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298007 (0.0):
śarīre nāḍayaḥ sthitāḥ ToT_2.12b / śarīrendriyagocaraiḥ SRtp_173d / śarīrendriyasaṃyuktaṃ SRtp_159a
śāntoditaprapañcādi- SRtp_184c / śāntau tu trīṇi tattvāni SRtp_109c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298434 (0.0):
śānto 'bhayastvaśiśiraḥ SvaT_10.291c / śāntau tu trīṇi tattvāni SRtp_109c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298423 (0.027):
śānto dāntaḥ suhṛṣṭātmā tv SvaT_10.60c / śāntoditaprapañcādi SRtp_184c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360264 (0.061):
śāntikalā:--- / śāntau tu trīṇi tattvāni % daśāṣṭau bhuvanāni ca // SRtp_109 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085141 (0.061):
śāntikalā:--- / śāntau tu trīṇi tattvāni daśāṣṭau bhuvanāni ca // SRtp_109 //
śāntyatītā ca pañcādhva- SRtp_116c / śāntyatītāḥ kalā etā SRtp_87a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298459 (0.0):
śāntyatītākrameṇaiva SvaT_3.183c / śāntyatītā ca pañcādhva SRtp_116c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298505 (0.022):
śāntyatītāṃ samāvāhya SvaT_4.194c / śāntyatītāḥ kalā etā SRtp_87a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298434 (0.048):
śāntau tu trīṇi tattvāni SRtp_109c / śāntyatītasya suvrate SvaT_10.1217d
śāśvataṃ śivamāśritā SRtp_199b / śāstroktenaiva karmaṇā SRtp_239d
śikhāghorau vyavasthitau SRtp_106d / śiro vāmaśca mantrau dvau SRtp_101c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299242 (0.026):
śiro vaktraṃ ca hṛdguhyaṃ SvaT_2.19a / śiro vāmaśca mantrau dvau SRtp_101c
śiva evāptimān yataḥ SRtp_10b / śivatattvātmakaṃ tatra SRtp_115a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299485 (0.034):
śivatattvaṃ samabhyaset MrgT_4.53b / śivatattvātmakaṃ tatra SRtp_115a / śivatattvātmakaṃ mukhe SvaT_2.151b
śivaśaktisamīritaḥ SRtp_307d / śivaśaktyorviśuddhyaiva SRtp_163a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300104 (0.020):
śivaśaktyor abhedataḥ KubjT_12.64d / śivaśaktyorviśuddhyaiva SRtp_163a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300081 (0.020):
śivaśaktisamāviṣṭās SvaT_11.56c / śivaśaktisamīritaḥ SRtp_307d / śivaśakteḥ kulākulam KubjT_11.33d
śivaśāstroditena ca SRtp_238d / śivasya śaktirākrāntā SRtp_167a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300231 (0.0):
śivasya rathayātrāṃ tu SUp_6.185a / śivasya śaktirākrāntā SRtp_167a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300136 (0.052):
śivaśāstreṣu bhāvitam SvaT_1.15b / śivaśāstroditena ca SRtp_238d / śivaśeṣā mahīyasī SUp_6.171b
śivasya samavāyinī SRtp_180d / śivasya samavāyinī SRtp_273b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300231 (0.0):
śivasya rathayātrāṃ tu SUp_6.185a / śivasya śaktirākrāntā SRtp_167a
śivasyānāhitāpūrva- SRtp_187a / śivasyānupamākhaṇḍa- SRtp_137c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300241 (0.0):
śivasyānantarūpiṇī VT_131b / śivasyānāhitāpūrva SRtp_187a / śivasyānupamākhaṇḍa SRtp_137c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300248 (0.0):
śivasyānāhitāpūrva SRtp_187a / śivasyānupamākhaṇḍa SRtp_137c / śivasyāyatane yāvat SUp_2.20c
śivasyāvyabhicāriṇī SRtp_278b / śivasyaiva vijṛmbhate SRtp_255b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300248 (0.045):
śivasyānāhitāpūrva SRtp_187a / śivasyānupamākhaṇḍa SRtp_137c / śivasyāyatane yāvat SUp_2.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300266 (0.048):
śivasyaikā mahāśaktiḥ SvaT_11.271a / śivasyaiva vijṛmbhate SRtp_255b / śivasyordhve śivo jñeyo SvaT_4.197c
śivaḥ sadāśivo 'dhīśo SRtp_182a / śivānāmasamaiśvarya- SRtp_57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300450 (0.047):
śivaḥ śivāya bhūtānāṃ SUp_7.2a / śivaḥ sadāśivo 'dhīśo SRtp_182a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237172 (0.063):
īśvarāṇāṃ śivānāṃ ca SRtp_277a / īśvarī sarvadoditā SRtp_167d
śivānye tvaśivā matāḥ SRtp_11d / śivārkakarasamparka- SRtp_27c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300656 (1.192):
śivāntaṃ surasundari SvaT_5.41b / śivānye tvaśivā matāḥ SRtp_11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300840 (0.026):
śivārāvaiḥ subhīṣaṇaiḥ SvaT_2.178b / śivārkakarasamparka SRtp_27c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358938 (0.036):
āptastu śiva evaikaḥ % śivānye tvaśivā matāḥ // SRtp_11 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083817 (0.036):
āptastu śiva evaikaḥ śivānye tvaśivā matāḥ // SRtp_11 //
śivāstreśānaśabditāḥ SRtp_116b / śive jñānakriyātmike SRtp_127d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300906 (0.0):
śivecchāvidhicoditāḥ SvaT_10.1189d / śive jñānakriyātmike SRtp_127d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360522 (0.053):
dve śaktī samavāyinyau % śive jñānakriyātmike // SRtp_127 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085398 (0.053):
dve śaktī samavāyinyau śive jñānakriyātmike // SRtp_127 //
śivena nibhṛtātmīya- SRtp_285a / śivena balaśālinā SRtp_274b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300910 (0.0):
śive jñānakriyātmike SRtp_127d / śivena nibhṛtātmīya SRtp_285a
śuddhayormalakarmaṇoḥ SRtp_174d / śuddhādhvā copabhuktaye SRtp_149b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301635 (0.059):
śuddhamuccārayedhrasvam SvaT_4.153c / śuddhayormalakarmaṇoḥ SRtp_174d
śuddhiśca tādṛśī jñeyā SRtp_165c / śuddhe 'dhvani śivaḥ kartā SRtp_289a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301821 (0.019):
śuddhe 'tha pārthive tattve SvaT_5.62a / śuddhe 'dhvani śivaḥ kartā SRtp_289a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362855 (0.032):
tadvadeva matā śaktis % tayorbhedo 'dhunocyate // SRtp_288 // / śuddhe 'dhvani śivaḥ kartā $ kāraṇaṃ śaktirāśritā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087730 (0.032):
tadvadeva matā śaktis tayorbhedo 'dhunocyate // SRtp_288 // / śuddhe 'dhvani śivaḥ kartā kāraṇaṃ śaktirāśritā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301806 (0.054):
śuddhir buddhir matiḥ kāntir KubjT_21.79c / śuddhiśca tādṛśī jñeyā SRtp_165c / śuddhis trisahasrād devi KubjT_5.48c
śuddhyā śuddhirmatādhvasu SRtp_162b / śeyādhiṣṭheyakāryādau SRtp_294a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301844 (0.022):
śuddhyarthe kathitaṃ sphuṭam KubjT_6.19d / śuddhyā śuddhirmatādhvasu SRtp_162b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362925 (0.026):
nityoditānavacchinna- % vibhūterīśvarasya yat // SRtp_293 // / śeyādhiṣṭheyakāryādau $ na tu hetvādikaṃ param &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087800 (0.026):
nityoditānavacchinna- vibhūterīśvarasya yat // SRtp_293 // / śeyādhiṣṭheyakāryādau na tu hetvādikaṃ param /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302591 (0.048):
śṛṇu sundari sādaram ToT_9.39b / śeyādhiṣṭheyakāryādau SRtp_294a
śaivī śaktiḥ patatyaṇoḥ SRtp_315d / śrīrāmakaṇṭhasadvṛttiṃ SRtp_322c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303505 (1.192):
śrīrāmakaṇṭhasadvṛttiṃ SRtp_322c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302789 (0.035):
śaivāḥ syurvratavarjitāḥ MrgT_3.11d / śaivī śaktiḥ patatyaṇoḥ SRtp_315d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363228 (0.044):
karmaṇoḥ sannipātena % śaivī śaktiḥ patatyaṇoḥ // SRtp_315 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088103 (0.044):
karmaṇoḥ sannipātena śaivī śaktiḥ patatyaṇoḥ // SRtp_315 //
śrutayo dvaitamātmanām SRtp_225b / śrotavyametadāptoktyā SRtp_9a
ṣaṭkoṇoditamalpānta- SRtp_111c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304086 (0.0):
ṣaṭkulānāṃ tv asau nāthas KubjT_14.53a / ṣaṭkoṇoditamalpānta SRtp_111c
ṣaṭpañcāśat purāṇi ca SRtp_100b / ṣaḍvidho 'dhvā kalādikaḥ SRtp_125d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304812 (0.020):
ṣaḍvidhedhvani nāto 'nyaḥ SvaT_4.429a / ṣaḍvidho 'dhvā kalādikaḥ SRtp_125d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360497 (0.026):
bindunā vyāpyate yo 'sau % ṣaḍvidho 'dhvā kalādikaḥ // SRtp_125 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085373 (0.026):
bindunā vyāpyate yo 'sau ṣaḍvidho 'dhvā kalādikaḥ // SRtp_125 //
ṣoḍaśa svarasaṃjñitāḥ SRtp_115d / ṣoḍhā bhavedayaṃ tattva- SRtp_141a
sa kartā pariṇāminām SRtp_64d / sakalaḥ sarvapāvanaḥ SRtp_282d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305631 (0.041):
sakalaḥ paripaṭhyate Stk_23.10b / sakalaḥ sarvapāvanaḥ SRtp_282d / sakalākalavarjitam SvaT_7.230d
sakalāṇūpabhogyatvāt SRtp_42c / sa ca tasyāstatastathā SRtp_298b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305644 (0.023):
sakalākhye mahāmāye KubjT_24.118a / sakalāṇūpabhogyatvāt SRtp_42c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237949 (0.060):
tatastadavadhārayet SRtp_16d / tataḥ sa teṣāmeko 'pi SRtp_287c / tataḥ sṛṣṭiṃ prakurute SRtp_61c
sa tayā jaḍamākramya SRtp_264a / sa tayā ramate nityaṃ SRtp_268a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306458 (0.0):
sa ta madhyasthitaḥ kaṇṭhaḥ KubjT_4.90a / sa tayā jaḍamākramya SRtp_264a / sa tayā ramate nityaṃ SRtp_268a
sa tayoreva kiṅkṛtaḥ SRtp_253b / sati bāhye tadajñānaṃ SRtp_258a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306459 (0.0):
sa tayā jaḍamākramya SRtp_264a / sa tayā ramate nityaṃ SRtp_268a / sa tayoreva kiṅkṛtaḥ SRtp_253b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362316 (0.039):
ato vimuktāḥ sarvajñā % na tu cinmātravedinaḥ // SRtp_257 // / sati bāhye tadajñānaṃ $ vastuni syāt tamaḥkṛtam &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087192 (0.039):
ato vimuktāḥ sarvajñā na tu cinmātravedinaḥ // SRtp_257 // / sati bāhye tadajñānaṃ vastuni syāt tamaḥkṛtam /
sa tu śabdaścaturdhā vāg- SRtp_46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306522 (0.0):
sa tu śabdaścaturdhā vāg SRtp_46c
sattve kāraṇaśūnyatvād SRtp_200c / sadavasthaṃ hi vastvekaṃ SRtp_37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306874 (0.025):
sadarthāprabhaviṣṇutā MrgT_1,11.3b / sadavasthaṃ hi vastvekaṃ SRtp_37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306643 (0.047):
sattve kārakaśabdo 'pi MrgT_1,9.14c / sattve kāraṇaśūnyatvād SRtp_200c
sadāśivapadaṃ mahat SRtp_148b / sadāśivapadaṃ yogāc SRtp_147a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307008 (0.0):
sadāśivapadaṃ gatvā Stk_11.19a / sadāśivapadaṃ mahat SRtp_148b / sadāśivapadaṃ yogāc SRtp_147a
sadāśivamadhiṣṭhātṛ- SRtp_31a / sadāśivamaheśvarān SRtp_279d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307023 (0.0):
sadāśivamathāvāhya SvaT_4.204a / sadāśivamadhiṣṭhātṛ SRtp_31a / sadāśivamaheśvarān SRtp_279d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307007 (0.043):
sadāśivapadaṃ mahat SRtp_148b / sadāśivapadaṃ yogāc SRtp_147a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307032 (0.049):
sadāśivaśivau tathā SvaT_5.11d / sadāśivasamāvṛtaḥ SRtp_279b
sadāśivasamāvṛtaḥ SRtp_279b / sadāśivāditattvaugho SRtp_32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307053 (0.024):
sadāśivaḥ sa vijñeyaḥ SvaT_12.149c / sadāśivāditattvaugho SRtp_32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307023 (0.028):
sadāśivamathāvāhya SvaT_4.204a / sadāśivamadhiṣṭhātṛ SRtp_31a / sadāśivamaheśvarān SRtp_279d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307032 (0.043):
sadāśivaśivau tathā SvaT_5.11d / sadāśivasamāvṛtaḥ SRtp_279b
sadā śuddhiprasaṅgataḥ SRtp_163b / sadopahitabhāvena SRtp_301a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307076 (0.026):
sadāśivo 'ṣṭabhedena SvaT_12.147a / sadā śuddhiprasaṅgataḥ SRtp_163b / sadā saṃnidhikāriṇī ToT_6.20d
sadyojāto 'dhidevatā SRtp_97d / santo 'nye śāśvatī satī SRtp_201b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307463 (0.025):
santāpaṃ krodhane vindyāc SvaT_1.22a / santo 'nye śāśvatī satī SRtp_201b
sannidherupakārakaḥ SRtp_122d / sapakṣapakṣayorbhede SRtp_217a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307650 (0.0):
san māṇikya suśobhanam GorS(1)_79b / sapakṣapakṣayorbhede SRtp_217a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361756 (0.040):
siddhyasiddhī ca sambhūya % naikatra sthātumarhataḥ // SRtp_216 // / sapakṣapakṣayorbhede $ pramāṇamanumā bhavet &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086631 (0.040):
siddhyasiddhī ca sambhūya naikatra sthātumarhataḥ // SRtp_216 // / sapakṣapakṣayorbhede pramāṇamanumā bhavet /
sa parasparasambaddhaś SRtp_243a / sa punāti dṛśā vācā SRtp_319a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307729 (0.0):
sa punar dvividho binduḥ GorS(2)_72a / sa punāti dṛśā vācā SRtp_319a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307662 (0.038):
sapatnīkaḥ sanandanaḥ SvaT_10.488b / sa parasparasambaddhaś SRtp_243a / saparāśaragālavaḥ SvaT_10.1076d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363289 (0.043):
prāpnuvanti mahādhīrā % dhanyā hi śivayoginaḥ // SRtp_318 // / sa punāti dṛśā vācā $ caraṇena kareṇa ca &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088164 (0.043):
prāpnuvanti mahādhīrā dhanyā hi śivayoginaḥ // SRtp_318 // / sa punāti dṛśā vācā caraṇena kareṇa ca /
sa bindurbahuvṛttikaḥ SRtp_54b / sa binduḥ paranādākhyaḥ SRtp_22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308377 (0.0):
sabāhyābhyantare sthitaḥ Stk_23.4d / sa bindurbahuvṛttikaḥ SRtp_54b / sa bindur yasya taṃ vande BhStc_61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308388 (0.0):
sa binduḥ paranādākhyaḥ SRtp_22c
sa bindoravatīryāṇu- SRtp_279a / sabījābījalakṣaṇam SRtp_19d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308392 (0.0):
sa binduḥ paranādākhyaḥ SRtp_22c / sa bindoravatīryāṇu SRtp_279a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308401 (0.029):
sabījā kīrtitā priye SvaT_4.88d / sabījābījalakṣaṇam SRtp_19d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362680 (0.040):
tatsambandhācchivo 'śeṣa- % kāryāṇāṃ heturucyate // SRtp_278 // / sa bindoravatīryāṇu- $ sadāśivasamāvṛtaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087555 (0.040):
tatsambandhācchivo 'śeṣa- kāryāṇāṃ heturucyate // SRtp_278 // / sa bindoravatīryāṇu- sadāśivasamāvṛtaḥ /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359036 (0.057):
tadvadyogaṃ ca ko vetti % sabījābījalakṣaṇam // SRtp_19 // / siddhāntaḥ sevitaḥ sadbhir $ api kāmān prayacchati &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3083915 (0.057):
tadvadyogaṃ ca ko vetti sabījābījalakṣaṇam // SRtp_19 // / siddhāntaḥ sevitaḥ sadbhir api kāmān prayacchati /
samavāyaḥ kathaṃ śive SRtp_136d / samavāyena tādātmyān SRtp_199c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308997 (0.0):
samavāyastu yo bhavet SvaT_10.16b / samavāyaḥ kathaṃ śive SRtp_136d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360639 (0.049):
yathā kṣīraṃ jaḍatve 'sya % samavāyaḥ kathaṃ śive // SRtp_136 // / sa hi tādātmyasambandho $ jaḍena jaḍimāvahaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085515 (0.049):
yathā kṣīraṃ jaḍatve 'sya samavāyaḥ kathaṃ śive // SRtp_136 // / sa hi tādātmyasambandho jaḍena jaḍimāvahaḥ /
samavetā śive bindur SRtp_134a / samavaiti śive tataḥ SRtp_126d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309002 (0.0):
samavāyaḥ kathaṃ śive SRtp_136d / samavāyena tādātmyān SRtp_199c
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360509 (0.061):
kecidācakṣate binduḥ % samavaiti śive tataḥ // SRtp_126 // / dṛkśaktivat kriyāśaktir $ iyaṃ kuṇḍalinī parā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085385 (0.061):
kecidācakṣate binduḥ samavaiti śive tataḥ // SRtp_126 // / dṛkśaktivat kriyāśaktir iyaṃ kuṇḍalinī parā /
samāliṅgya mahāmāyām SRtp_285c / samāśrayaḥ sa vijñeyaḥ SRtp_289c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309269 (1.192):
samāvṛto rudraśataiḥ SvaT_10.657c / samāśrayaḥ sa vijñeyaḥ SRtp_289c / samāśrityādhvamūrdhani SRtp_286d
samāśrityādhvamūrdhani SRtp_286d / samuddhṛtya satāṃ dhartuṃ SRtp_2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309272 (0.0):
samāśrayaḥ sa vijñeyaḥ SRtp_289c / samāśrityādhvamūrdhani SRtp_286d
samudyuktaḥ sadāśivaḥ SRtp_268b / samudyogeṣu lakṣyate SRtp_83b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309450 (1.192):
samudbhūtasthūlastanabharam uraś cāru hasitaṃ Saul_102a / samudyuktaḥ sadāśivaḥ SRtp_268b / samudyogeṣu lakṣyate SRtp_83b
sampṛktā cidaṇoryena SRtp_53c / sampreṣayannaśeṣādhva- SRtp_280a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309733 (0.027):
sampūrya sarvataśchannaṃ SvaT_3.73c / sampṛktā cidaṇoryena SRtp_53c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236443 (0.057):
na hi kastūrikāmodaḥ SRtp_13a / na hi cit pariṇāmiṇī SRtp_199d / na hi cit pariṇāmena SRtp_142c
sammohāyaiva kevalam SRtp_231d / saridvānabhisambandhād SRtp_189a
sargāya sthitaye sraṣṭṛ- SRtp_308a / sarvajñānakriyārūpā SRtp_276a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310621 (0.0):
sarvajñā devapūjitā SvaT_10.851b / sarvajñānakriyārūpā SRtp_276a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362627 (0.019):
tatkāryaṃ sā kriyāśaktir % asāvapi tathocyate // SRtp_275 // / sarvajñānakriyārūpā $ śaktirekā hi śūlinaḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087502 (0.019):
tatkāryaṃ sā kriyāśaktir asāvapi tathocyate // SRtp_275 // / sarvajñānakriyārūpā śaktirekā hi śūlinaḥ /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363138 (0.064):
binduḥ pralīnakāryo 'sau % śivaśaktisamīritaḥ // SRtp_307 // / sargāya sthitaye sraṣṭṛ- $ prapañcavilayāya ca &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088013 (0.064):
binduḥ pralīnakāryo 'sau śivaśaktisamīritaḥ // SRtp_307 // / sargāya sthitaye sraṣṭṛ- prapañcavilayāya ca /
sarvajñā balaśālinaḥ SRtp_51b / sarvataḥ saṃhṛtikramāt SRtp_76b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310656 (0.036):
sarvajñāneṣu cottamam Stk_5.6d / sarvajñā balaśālinaḥ SRtp_51b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310824 (0.050):
sarvataḥ sarvadā sthitāḥ SvaT_10.1147b / sarvataḥ saṃhṛtikramāt SRtp_76b / sarvatīrthanamaskṛtaḥ KubjT_9.59b
sarvathaivāmṛtaprāpteḥ SRtp_170c / sarvadāvyabhicāriṇī SRtp_120d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310953 (0.032):
sarvathaiva sadā smaret SvaT_7.245b / sarvathaivāmṛtaprāpteḥ SRtp_170c / sarvadastu guruḥ smṛtaḥ SvaT_15.2b
sarvanyāyavirodhinī SRtp_205b / sarvabhūtāntaracaraḥ SRtp_79c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311253 (0.019):
sarvabhūtahito yataḥ MrgT_1,4.14b / sarvabhūtāntaracaraḥ SRtp_79c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311112 (0.035):
sarvanāḍīḥ pravāhayan SvaT_7.23b / sarvanyāyavirodhinī SRtp_205b / sarvaparvasu yatnena hy SUp_7.75a
sarvamākramya ca tayā SRtp_120a / sarvaṃ cediha vijñātam SRtp_67a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312022 (1.192):
sarvaṃ cediha vijñātam SRtp_67a / sarvaṃ jānāti tattvataḥ KubjT_4.20b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359634 (0.047):
anantenāpi śabdānu- % viddhavijñānapūrvakam // SRtp_66 // / sarvaṃ cediha vijñātam $ iṣyetaiṣa karoti ca &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084513 (0.047):
anantenāpi śabdānu- viddhavijñānapūrvakam // SRtp_66 // / sarvaṃ cediha vijñātam iṣyetaiṣa karoti ca /
sarvaṃ śabdena jāyate SRtp_85b / sarvādhvaprakṛtiḥ parā SRtp_163d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312105 (0.057):
sarvaṃ śaktimayaṃ tatra SvaT_4.306c / sarvaṃ śabdena jāyate SRtp_85b / sarvaṃ śivamayaṃ yataḥ SvaT_4.313d
sarvān sādhakacittasthān SRtp_20c / sarvārthadyotikā śaktiḥ SRtp_255a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312400 (0.0):
sarvān padarthān saṃtyajya MrgT_4.53a / sarvān sādhakacittasthān SRtp_20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312510 (0.0):
sarvārthadṛkkriyārūpam MrgT_4.62c / sarvārthadyotikā śaktiḥ SRtp_255a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362243 (0.047):
galite sarvathā bandhe % vimukte cāṇave male // SRtp_254 // / sarvārthadyotikā śaktiḥ $ śivasyaiva vijṛmbhate &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087119 (0.047):
galite sarvathā bandhe vimukte cāṇave male // SRtp_254 // / sarvārthadyotikā śaktiḥ śivasyaiva vijṛmbhate /
sarvārthavyāpakastayoḥ SRtp_291b / sarvāvaraṇanirmuktā SRtp_255c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312561 (0.038):
sarvāvayavasampannaṃ KubjT_3.43c / sarvāvaraṇanirmuktā SRtp_255c / sarvāvasthagatiṃ jñātvā KubjT_5.97c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312510 (0.043):
sarvārthadyotikā śaktiḥ SRtp_255a / sarvārthapratipādakam KubjT_15.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312521 (0.044):
sarvārthapratipādikāḥ KubjT_14.86d / sarvārthavyāpakastayoḥ SRtp_291b / sarvārthāvahitāḥ sadā MrgT_1,13.123b
sarvāśuddhādhvakāraṇam SRtp_157b / sarvāstikabahiṣkṛtaḥ SRtp_139b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312611 (0.031):
sarvāśī ca mahābhakṣā KubjT_21.102a / sarvāśuddhādhvakāraṇam SRtp_157b
sarveṣāmaviveko 'yam SRtp_247a / sa varjanīyo vidvadbhiḥ SRtp_139a
savārthadyotako yena SRtp_109a / savikalpakabuddhiṣu SRtp_58d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313032 (0.0):
savāsā vā digambaraḥ SvaT_3.2d / savikalpakabuddhiṣu SRtp_58d / savikalpakabodhavān SRtp_61d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313023 (0.031):
sa vaśyo bhavati kṣipraṃ SvaT_6.85a / savārthadyotako yena SRtp_109a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313042 (0.033):
savikalpakabuddhiṣu SRtp_58d / savikalpakabodhavān SRtp_61d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359530 (0.056):
bindureva vikalpākhyāṃ % savikalpakabuddhiṣu // SRtp_58 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084409 (0.056):
bindureva vikalpākhyāṃ savikalpakabuddhiṣu // SRtp_58 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360257 (0.062):
tatpralīnāṇusaṃghasya % saṃkalpo 'śeṣagocaraḥ // SRtp_108 // / savārthadyotako yena $ tena vidyeti gīyate &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085134 (0.062):
tatpralīnāṇusaṃghasya saṃkalpo 'śeṣagocaraḥ // SRtp_108 // / savārthadyotako yena tena vidyeti gīyate /
savikalpakabodhavān SRtp_61d / savikalpakamanyathā SRtp_66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313042 (0.0):
savāsā vā digambaraḥ SvaT_3.2d / savikalpakabuddhiṣu SRtp_58d / savikalpakabodhavān SRtp_61d
savikalpakavijñānaṃ SRtp_46a / savikalpamasandigdhaṃ SRtp_227c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313049 (0.0):
savikalpakabodhavān SRtp_61d / savikalpakamanyathā SRtp_66b
savikalpaṃ vijānāmīty SRtp_67c / savikalpā hi dṛśyate SRtp_70b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313055 (0.0):
savikalpakavijñānaṃ SRtp_46a / savikalpamasandigdhaṃ SRtp_227c
sasukheti saduḥkheti SRtp_245c / sahasrakiraṇadyutiḥ SRtp_111d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313378 (0.051):
sa sidhyaty acirāt priye KubjT_17.57d / sasukheti saduḥkheti SRtp_245c
sahasreṇāpi tarkayan SRtp_234b / sa hi tādātmyasambandho SRtp_137a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313779 (0.0):
sahitaḥ sarvabāndhavaiḥ SUp_2.31b / sa hi tādātmyasambandho SRtp_137a / sa hi devaḥ samāvṛtya SRtp_119c
sa hi devaḥ samāvṛtya SRtp_119c / saṃkalpasya praśāntatvāc SRtp_113a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313780 (1.192):
sa hi tādātmyasambandho SRtp_137a / sa hi devaḥ samāvṛtya SRtp_119c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313820 (0.051):
saṃkate bahupātake VT_326d / saṃkalpasya praśāntatvāc SRtp_113a / saṃkalpaṃ ca vikalpaṃ ca Dka_65c
saṃkalpo 'rthaprasiddhaye SRtp_103b / saṃkalpo vinivartate SRtp_96d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313844 (0.0):
saṃkalpo bījamabhyeti MrgT_1,12.10c / saṃkalpo 'rthaprasiddhaye SRtp_103b / saṃkalpo vinivartate SRtp_96d
saṃkalpo 'śeṣagocaraḥ SRtp_108d / saṃkṣepeṇa prakāśitaḥ SRtp_322f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313845 (5.960):
saṃkalpo 'rthaprasiddhaye SRtp_103b / saṃkalpo vinivartate SRtp_96d
saṃkhyayā saptakoṭayaḥ SRtp_25b / saṃjñā syādapi cidghane SRtp_298d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362988 (0.048):
kāryopādhivaśācchakti- % saṃjñā syādapi cidghane // SRtp_298 // / na tu śaktiḥ parāpekṣā $ vastuto 'stīti kecana &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087863 (0.048):
kāryopādhivaśācchakti- saṃjñā syādapi cidghane // SRtp_298 // / na tu śaktiḥ parāpekṣā vastuto 'stīti kecana /
saṃvidāśrayate śaśvac- SRtp_263c / saṃvidevāsti kevalam SRtp_206d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314586 (0.007):
saṃvitsaurabhanirbharaiḥ CakBhst_21b / saṃvidāśrayate śaśvac SRtp_263c / saṃvidityatha manyase MrgT_1,12.24d
saṃskārāḥ smṛtiliṅgā hi SRtp_60a / saṃskāro 'dhyakṣabhāvataḥ SRtp_59d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359548 (0.027):
na cāyaṃ bhāvanāsaṃjñaḥ % saṃskāro 'dhyakṣabhāvataḥ // SRtp_59 // / saṃskārāḥ smṛtiliṅgā hi $ nāsmatpratyakṣagocarāḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084427 (0.027):
na cāyaṃ bhāvanāsaṃjñaḥ saṃskāro 'dhyakṣabhāvataḥ // SRtp_59 // / saṃskārāḥ smṛtiliṅgā hi nāsmatpratyakṣagocarāḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314835 (0.056):
saṃskārāśca samāsataḥ SvaT_10.411d / saṃskārāḥ smṛtiliṅgā hi SRtp_60a / saṃskāreṣvannavarjanam MrgT_3.14d
sākārakāraṇāmātma- SRtp_90c / sā tasya vikṛtistena SRtp_126a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315518 (0.020):
sā tasya karaṇaṃ smṛtam SvaT_10.1260b / sā tasya vikṛtistena SRtp_126a / sā tasya vikṛtiḥ proktā SRtp_125a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315281 (0.039):
sākaṃ śivapure bhogaiḥ SUp_6.27a / sākārakāraṇāmātma SRtp_90c
sā tasya vikṛtiḥ proktā SRtp_125a / sā tu śuklārdhacandrābhā SRtp_102a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315547 (0.0):
sā tu śaktiṃ vinirdiśet SvaT_15.24b / sā tu śuklārdhacandrābhā SRtp_102a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315518 (0.009):
sā tasya karaṇaṃ smṛtam SvaT_10.1260b / sā tasya vikṛtistena SRtp_126a / sā tasya vikṛtiḥ proktā SRtp_125a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360151 (0.017):
śiro vāmaśca mantrau dvau % viṣṇuḥ kāraṇamucyate // SRtp_101 // / sā tu śuklārdhacandrābhā $ nīlotpaladalāṅkitā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085028 (0.017):
śiro vāmaśca mantrau dvau viṣṇuḥ kāraṇamucyate // SRtp_101 // / sā tu śuklārdhacandrābhā nīlotpaladalāṅkitā /
sā tu saṃvidaśeṣārtha- SRtp_290a / sā tu saṃvedavijñātā SRtp_233a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315555 (0.0):
sā tu śuklārdhacandrābhā SRtp_102a / sā tu saṃvidaśeṣārtha SRtp_290a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362872 (0.039):
samāśrayaḥ sa vijñeyaḥ % svaniṣṭhaghanacinmayaḥ // SRtp_289 // / sā tu saṃvidaśeṣārtha- $ grahaṇe lampaṭodayā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087747 (0.039):
samāśrayaḥ sa vijñeyaḥ svaniṣṭhaghanacinmayaḥ // SRtp_289 // / sā tu saṃvidaśeṣārtha- grahaṇe lampaṭodayā /
sā tu sphuradanekārcis SRtp_107c / sādākhyā tanurucyate SRtp_273d
sādharmyaṃ tadabhāvataḥ SRtp_217d / sādhārāṅkādhidevatām SRtp_90b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316021 (0.037):
sādhāraṇebhyo yonibhyaḥ MrgT_1,13.1c / sādhārāṅkādhidevatām SRtp_90b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361766 (0.059):
aikye hi na tayorhetu- % sādharmyaṃ tadabhāvataḥ // SRtp_217 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086641 (0.059):
aikye hi na tayorhetu- sādharmyaṃ tadabhāvataḥ // SRtp_217 //
sādhyasiddhirbhavedataḥ SRtp_231b / sādhyeta taireva dṛḍhaṃ SRtp_214c
sāpekṣeṇaiva tena yat SRtp_55b / sā bhāti binduśāntyādi- SRtp_270c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316428 (0.0):
sā bandha evamuktānām SvaT_10.827a / sā bhāti binduśāntyādi SRtp_270c / sā bhogasādhanopāya SRtp_169c
sā bhogasādhanopāya- SRtp_169c / sāmānye siddhasādhanāt SRtp_229d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316431 (0.0):
sā bhāti binduśāntyādi SRtp_270c / sā bhogasādhanopāya SRtp_169c
sā vidhātrī padārthānāṃ SRtp_209a / siddhānta eva siddhāntaḥ SRtp_11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317435 (0.017):
siddhā nāmnā purī smṛtā SvaT_10.150b / siddhānta eva siddhāntaḥ SRtp_11a / siddhāntaḥ sevitaḥ sadbhir SRtp_20a
siddhāntaḥ sevitaḥ sadbhir SRtp_20a / siddhāntaḥ sevyate sadbhiḥ SRtp_12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317441 (0.0):
siddhā nāmnā purī smṛtā SvaT_10.150b / siddhānta eva siddhāntaḥ SRtp_11a / siddhāntaḥ sevitaḥ sadbhir SRtp_20a
siddhāntāgamadāyibhiḥ SRtp_213d / siddhāntena vinā svayam SRtp_18d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317447 (0.0):
siddhāntaḥ sevyate sadbhiḥ SRtp_12a / siddhāntāgamadāyibhiḥ SRtp_213d
siddhyasiddhī ca sambhūya SRtp_216c / siddhyet siddhāvapi dhruvam SRtp_219d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317824 (1.192):
siddhyecca na kadācana Stk_23.21d / siddhyet siddhāvapi dhruvam SRtp_219d / siddhyai vyāptyupabṛṃhitāḥ SRtp_215d
siddhyai vyāptyupabṛṃhitāḥ SRtp_215d / subhagāḥ svadhikārakāḥ SRtp_277d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317826 (0.0):
siddhyet siddhāvapi dhruvam SRtp_219d / siddhyai vyāptyupabṛṃhitāḥ SRtp_215d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361739 (0.059):
aprasiddhasya dharmasya % siddhyai vyāptyupabṛṃhitāḥ // SRtp_215 // / na siddhaḥ sādhyate dharmo $ nāsiddhairapi taistathā &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086614 (0.059):
aprasiddhasya dharmasya siddhyai vyāptyupabṛṃhitāḥ // SRtp_215 // / na siddhaḥ sādhyate dharmo nāsiddhairapi taistathā /
suvarṇamiva karmāraṃ SRtp_44c / sūkṣmā kalāditattvānām SRtp_156c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319375 (0.0):
sūkṣmaṃ liṅgaṃ tanūpari SvaT_12.139d / sūkṣmā kalāditattvānām SRtp_156c
sūkṣmā vāganapāyinī SRtp_77b / sṛjatyavati hanti ca SRtp_264b
seyaṃ kriyātmikā śaktir SRtp_167c / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ SRtp_278a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296312 (0.0):
śaktirekā hi śūlinaḥ SRtp_276b / śaktireva kriyātmikā SRtp_133d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320043 (0.0):
sendriyāṇi yathākramam SvaT_11.286b / seyaṃ kriyātmikā śaktir SRtp_167c / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ SRtp_278a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4240771 (0.0):
śaktirekā hi śūlinaḥ SRtp_276b / śaktireva kriyātmikā SRtp_133d / śaktireṣā mahīyasī SRtp_255d
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3645444 (0.044):
iti / jaḍānāṃ tāvat na jñānātmikā śaktirasti , kriyātmikāpi
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4237606 (0.051):
kriyayā hetubhūtatvāt SRtp_139c / kriyā kuṇḍalinī parā SRtp_128b / kriyākhyā śaktiraiśvarī SRtp_266d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360600 (0.054):
ato nāyaṃ pṛthak śakteḥ % śaktireva kriyātmikā // SRtp_133 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085476 (0.054):
ato nāyaṃ pṛthak śakteḥ śaktireva kriyātmikā // SRtp_133 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362667 (0.055):
dehendriyādayaḥ śuddhāḥ % subhagāḥ svadhikārakāḥ // SRtp_277 // / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ $ śivasyāvyabhicāriṇī &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087542 (0.055):
dehendriyādayaḥ śuddhāḥ subhagāḥ svadhikārakāḥ // SRtp_277 // / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ śivasyāvyabhicāriṇī /
seyaṃ bhrāntiranālambā SRtp_205a / saiva mūrtiḥ kriyābhedāt SRtp_273c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320044 (0.0):
seyaṃ kriyātmikā śaktir SRtp_167c / seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ SRtp_278a / seyaṃ bhrāntiranālambā SRtp_205a
saivonmiṣantī samprāpta- SRtp_267a / saiṣā caturvidhā vṛttir SRtp_85c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320135 (0.0):
saivātra darbhabhūtā tu SvaT_3.149c / saivonmiṣantī samprāpta SRtp_267a / saiṣā caturvidhā vṛttir SRtp_85c
saiṣā vikalpavijñāna- SRtp_45a / saiṣā śivāśrayā śaktir SRtp_190a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320139 (0.0):
saivonmiṣantī samprāpta SRtp_267a / saiṣā caturvidhā vṛttir SRtp_85c / saiṣā vikalpavijñāna SRtp_45a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4236983 (0.026):
asāvapi tathocyate SRtp_275d / asti śaktiḥ śivāśrayā SRtp_293b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173170 (0.060):
asti cen na sa tattvavit KubjT_25.171d / asti śaktiḥ śivāśrayā SRtp_293b
so 'yamātmani tattvaugham SRtp_134c / sthāneṣu vidhṛte vāyau SRtp_73c
sthūlā sūkṣmā paretyasau SRtp_155b / sphītāni nava jātāni SRtp_26a
smāritārthaviśeṣataḥ SRtp_220d / smṛtisaṅkalpavanmatam SRtp_210d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361680 (0.059):
arthasāmarthajaṃ jñānaṃ % smṛtisaṅkalpavanmatam // SRtp_210 // / nānumānāgamau tatra $ pramāṇaṃ tadabhāvataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086555 (0.059):
arthasāmarthajaṃ jñānaṃ smṛtisaṅkalpavanmatam // SRtp_210 // / nānumānāgamau tatra pramāṇaṃ tadabhāvataḥ /
syādavasthāviśeṣataḥ SRtp_307b / syādeṣa kalpitāneka- SRtp_143c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322600 (0.0):
smṛtyā nutyā ca dadate BhStc_30c / syādavasthāviśeṣataḥ SRtp_307b / syādeṣa kalpitāneka SRtp_143c
srotasāṃ jyāyasi prabhoḥ SRtp_16b / svaniṣṭhaghanacinmayaḥ SRtp_289d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323317 (1.192):
svanāmnoccārayedviṣṇuṃ SvaT_4.166c / svaniṣṭhaghanacinmayaḥ SRtp_289d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362869 (1.192):
samāśrayaḥ sa vijñeyaḥ % svaniṣṭhaghanacinmayaḥ // SRtp_289 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087744 (1.192):
samāśrayaḥ sa vijñeyaḥ svaniṣṭhaghanacinmayaḥ // SRtp_289 //
svaparāmarśavīryeṇa SRtp_169a / svabhāvalalitāḥ priyāḥ SRtp_131d
svayamprakāśā paśyantī SRtp_76c / svarūpajyotirevāntaḥ SRtp_77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323711 (0.057):
svarāḥ sparśā yathāvṛttyā KubjT_4.79c / svarūpajyotirevāntaḥ SRtp_77a / svarūpadharmaṃ vakṣyāmi SvaT_12.32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323577 (0.059):
svayameva svamātmānaṃ SvaT_10.363a / svayamprakāśā paśyantī SRtp_76c
svarūpā mūrdhapaṅkaje SRtp_117b / svavṛttibhedasambhedair SRtp_59a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323928 (0.0):
svavāme vinyasettataḥ ToT_9.42d / svavṛttibhedasambhedair SRtp_59a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323751 (0.032):
svarūpākṣaramālikā KubjT_19.29b / svarūpā mūrdhapaṅkaje SRtp_117b / svarūpālokanaṃ hi yat SvaT_4.434b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9359535 (0.040):
bindureva vikalpākhyāṃ % savikalpakabuddhiṣu // SRtp_58 // / svavṛttibhedasambhedair $ ullikhan labhate citim &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3084414 (0.040):
bindureva vikalpākhyāṃ savikalpakabuddhiṣu // SRtp_58 // / svavṛttibhedasambhedair ullikhan labhate citim /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpiu.htm.txt) 4239447 (0.053):
prācyādiṣu daśasvāsann SRtp_92a / prāṇavṛttinibandhanā SRtp_74b
svaśaktyānanyabhūtayā SRtp_119d / svasaṃvedyā cidavyayā SRtp_261d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323954 (5.960):
svaśaktyādhāraparyante SvaT_4.210a / svaśaktyānanyabhūtayā SRtp_119d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323999 (1.788):
svasaṃvedyaṃ virājate Dka_20d / svasaṃvedyā cidavyayā SRtp_261d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360425 (0.017):
sa hi devaḥ samāvṛtya % svaśaktyānanyabhūtayā // SRtp_119 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085301 (0.017):
sa hi devaḥ samāvṛtya svaśaktyānanyabhūtayā // SRtp_119 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362383 (0.039):
yathārthasthitiṃ gṛḥnāti % svasaṃvedyā cidavyayā // SRtp_261 // / na te viśvasya kartāraḥ $ kartāsya śiva eva yat &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087259 (0.039):
yathārthasthitiṃ gṛḥnāti svasaṃvedyā cidavyayā // SRtp_261 // / na te viśvasya kartāraḥ kartāsya śiva eva yat /
svātmani pravilīyante SRtp_284c / svātmano 'tyantabhinnayā SRtp_305d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324181 (0.0):
svātantryādapyacittvataḥ MrgT_1,2.15d / svātmani pravilīyante SRtp_284c / svātmano 'tyantabhinnayā SRtp_305d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363110 (0.036):
na hyeṣa bhagavān śaktyā % svātmano 'tyantabhinnayā // SRtp_305 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087985 (0.036):
na hyeṣa bhagavān śaktyā svātmano 'tyantabhinnayā // SRtp_305 //
svātmānaṃ darśayatyaṇoḥ SRtp_245d / svābhāvikī ca tanmūlā SRtp_305a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324205 (0.052):
svātmāgnau homayet prājñaḥ SUp_4.65a / svātmānaṃ darśayatyaṇoḥ SRtp_245d
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9362116 (0.060):
sasukheti saduḥkheti % svātmānaṃ darśayatyaṇoḥ // SRtp_245 //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3086991 (0.060):
sasukheti saduḥkheti svātmānaṃ darśayatyaṇoḥ // SRtp_245 //
svena syādabhidhitsitā SRtp_221d / svotthairnibaddhyate tasmāc SRtp_212a
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9361695 (0.046):
pratyakṣa eva tāvarthe % vikalpaviṣayāvapi // SRtp_211 // / svotthairnibaddhyate tasmāc $ chaṅkāpāśairvimūḍhadhīḥ &
hādiṭāntā vilomataḥ SRtp_99d / hṛtkaṇṭhaśravaṇe sadā SRtp_2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325926 (0.029):
hṛtkaṇṭhatālumadhyagam SvaT_3.50b / hṛtkaṇṭhaśravaṇe sadā SRtp_2d
hetubhiḥ sādhyate kintu SRtp_13c / heturdevo maheśvaraḥ SRtp_306d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326542 (0.0):
hetuniṣṭhāni vākyāni SvaT_11.175c / hetubhiḥ sādhyate kintu SRtp_13c / heturdevo maheśvaraḥ SRtp_306d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188054 (0.049):
kartāsya śiva eva yat SRtp_262b / kartā heturmaheśvaraḥ SRtp_151b
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9363122 (0.060):
anāhitaviśeṣo 'pi % heturdevo maheśvaraḥ // SRtp_306 // / kāryabhedo 'pi kāryasya $ syādavasthāviśeṣataḥ &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087997 (0.060):
anāhitaviśeṣo 'pi heturdevo maheśvaraḥ // SRtp_306 // / kāryabhedo 'pi kāryasya syādavasthāviśeṣataḥ /