View original HTML file with complete header information
Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā II 4 / [K. 171a1, N. 326b5, T. 266a1, P. A 156a6, Ch. 557b13] / atha khalu śakro devāṇām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241775 (0.0):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241960 (0.0):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan / yāvad anayā gambhīrayā prajñāpāramitāyā parigṛhītayā sarvāḥ pāramitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244258 (0.0):
evam ukte śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149066 (0.010):
atha śakro devānām indraḥ punar bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001847 (0.012):
(Vaidya 26) atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat āścaryaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002297 (0.014):
śakro devānāmindro bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yatheyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001796 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat aham api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006489 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat na tāvadime
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009471 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kiṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009627 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat yo bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011281 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat iyam api bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011328 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kathaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014571 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat yathā yathā bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020728 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kimiyaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023976 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat ājñāpayatu bhagavān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025578 (0.015):
nādhimucyeta? atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053080 (0.015):
saṃnipatitaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt / atha khalu śakro devānāmindro / bhagavantametadavocat gambhīreyaṃ bhagavan prajñāpāramitā / durddaśā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059020 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat gambhīrā bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059128 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kaccidahaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237480 (0.015):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: gambhīraprajño
Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā II 4 / [K. 171a1, N. 326b5, T. 266a1, P. A 156a6, Ch. 557b13] / atha khalu śakro devāṇām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241775 (0.0):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241960 (0.0):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan / yāvad anayā gambhīrayā prajñāpāramitāyā parigṛhītayā sarvāḥ pāramitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244258 (0.0):
evam ukte śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149066 (0.010):
atha śakro devānām indraḥ punar bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001847 (0.012):
(Vaidya 26) atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat āścaryaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002297 (0.014):
śakro devānāmindro bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yatheyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001796 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat aham api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006489 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat na tāvadime
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009471 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kiṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009627 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat yo bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011281 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat iyam api bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011328 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kathaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014571 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat yathā yathā bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020728 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kimiyaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023976 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat ājñāpayatu bhagavān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025578 (0.015):
nādhimucyeta? atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053080 (0.015):
saṃnipatitaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt / atha khalu śakro devānāmindro / bhagavantametadavocat gambhīreyaṃ bhagavan prajñāpāramitā / durddaśā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059020 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat gambhīrā bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059128 (0.015):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kaccidahaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237480 (0.015):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: gambhīraprajño
yāvac ceyaṃ bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitām udgṛhṇanto dhārayanto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241781 (0.0):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan / yāvad amī bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitām udgṛhṇantaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264321 (0.022):
udīrayāmāsuḥ: āścaryaṃ bhagavan yathāpi nāma bodhisattvā mahāsattvāḥ / prajñāpāramitayā parigṛhītā upāyakauśalyena ca teṣāṃ paurvakāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264386 (0.022):
śabdam akārṣuḥ, ghoṣam udīrayāmāsuh: āścaryaṃ bhagavan yathāpi nāma / bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitayā parigṛhītā, upāyakauśalena ca
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010545 (0.033):
prajñāpāramitāṃ parisampadayanti? bhagavānāha subhūte, bodhisattvā / mahāsattvā dānaṃ datvā parityajanti tadā māyābuddhireva ṭeṣāṃ dāne
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028188 (0.036):
lapsyante imāṃ prajñāpāramitām / kecidbodhisattvā amārgayamāṇā / aparyeṣamāṇā agaveṣayanto'pi lapsyante / tatkasya hetoḥ? tathā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270626 (0.041):
nimittataś ca nāmataś ca grahītvā prajñāpāramitāṃ riñciṣyanti / dūrīkariṣyanti. te prajñāpāramitāṃ manyamānā riñciṣyanti dūrīkariṣyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031150 (0.042):
antarāyakarā utpatsyante / atha ca subhūte ya imāṃ / prajñāpāramitāmudgrahītavyāṃ maṃsyante dhārayitavyāṃ vācayitavyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038101 (0.042):
prajñāpāramitāmājñāsyanti // / subhūtirāha kiṃ bhagavan evaṃgatikā eva te bodhisattvā mahāsattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658936 (0.045):
caranti, alpakās te bhagavan bodhisattvā mahāsattvā ya evaṃ / visarjayiṣyanti, yathāvinivartanīyā bodhisattvā mahāsattvāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028209 (0.046):
kuśalamūlacchandena enāṃ prajñāpāramitāmamārgayanto'pi aparyeṣamāṇā api / agaveṣayanto'pi lapsyante / yānyapi ca tato'nyānyapi sūtrāṇi enāmeva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1638094 (0.046):
(PSP_4:107) / subhūtir āha: kiṃgatikās te bhagavan bodhisattvā mahāsattvā bhaviṣyanti,
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162171 (0.048):
atha khalu nirālambā bhaginī bhagavantametadavocat - na te bhagavan / bodhisattvā mahāsattvāḥ pṛthagjanadharmān śrāvakadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236807 (0.050):
mahāsattvānāṃ saṃparigrahā upadiṣṭā yāvad bodhisattvā mahāsattvāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031048 (0.050):
prajñāpāramitāṃ nodgrahītavyāṃ maṃsyante, na dhārayitavyāṃ na vācayitavyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031110 (0.050):
teṣāmudārodāreṣu dharmeṣu cittaṃ prakramiṣyati, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ / nodgrahītavyāṃ maṃsyante, na dhārayitavyāṃ na vācayitavyāṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101100 (0.051):
avyākṛtakā bodhisattvā (AdSPG I 65) mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027292 (0.051):
evamukte āyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat ye'pi te bhagavan / bodhisattvā mahāsattvā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107692 (0.051):
prajñāpāramitāyāṃ sthito dhyānapāramitāṃ parigṛhṇāti? bhagavān āha: iha / subhūte hodhisattvo mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ sthitas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254698 (0.052):
śakra āha: mahāpāramiteyaṃ bhagavan yad uta prajñāpāramitā. atra hi / bhagavan bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6177068 (0.052):
śakra āha: mahāpāramiteyaṃ bhagavan yad uta prajñāpāramitā, atra bhagavan / bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ sarvasattvānāṃ
vācayantaḥ paryavāpnuvanto yoniśaś ca manasikurvanta iha dhārmikān guṇān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241787 (0.0):
yāvad amī bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitām udgṛhṇantaḥ / paryavāpnuvanto dhārayanto vācayanto yoniśaś ca manasikurvantaḥ, imān
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24851755 (0.037):
punarākruśyeta vā roṣyeta vā tāḍayeta vā bhaṇḍayeta vā paribhāṣyeta vā / / tasyaivaṃ yoniśo manasikurvataḥ sattvasaṃjñā cāntardhīyate /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031150 (0.047):
antarāyakarā utpatsyante / atha ca subhūte ya imāṃ / prajñāpāramitāmudgrahītavyāṃ maṃsyante dhārayitavyāṃ vācayitavyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028209 (0.049):
kuśalamūlacchandena enāṃ prajñāpāramitāmamārgayanto'pi aparyeṣamāṇā api / agaveṣayanto'pi lapsyante / yānyapi ca tato'nyānyapi sūtrāṇi enāmeva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270626 (0.052):
nimittataś ca nāmataś ca grahītvā prajñāpāramitāṃ riñciṣyanti / dūrīkariṣyanti. te prajñāpāramitāṃ manyamānā riñciṣyanti dūrīkariṣyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001908 (0.054):
pravartitāyāṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā dṛṣṭadhārmikān guṇān / parigṛhṇāti / tān kauśik sarvān śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031048 (0.058):
prajñāpāramitāṃ nodgrahītavyāṃ maṃsyante, na dhārayitavyāṃ na vācayitavyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031110 (0.058):
teṣāmudārodāreṣu dharmeṣu cittaṃ prakramiṣyati, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ / nodgrahītavyāṃ maṃsyante, na dhārayitavyāṃ na vācayitavyāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176432 (0.063):
prajñāpāramitāṃ satkurvatā gurukurvatā mānayatā pūjayata / sarvabuddhadharmāṇāṃ hetur upacito bhavati sarvasaṃpattayaś ca parigṛhītā
parigṛhṇanti sattvāṃś ca paripācayanti, buddhakṣetraṃ pariśodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241796 (0.0):
dṛṣṭadhārmikān guṇān parigṛhṇanti, sattvāṃś ca paripācayanti buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905781 (0.020):
06501 tatra sthitvā sattvān paripācayanti buddhakṣetraṃ ca pariśodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728182 (0.020):
sthitvā sattvān paripācayanti buddhakṣetraṃ ca pariśodhayanti buddhāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799470 (0.023):
buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati, sattvāṃś ca paripācya buddhakṣetraṃ ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116469 (0.024):
abhāvasvabhāveṣu dharmeṣu paricayaṃ karoti, buddhakṣetraṃ ca [f. 256b] / pariśodhayati. sattvāṃś ca paripācayati. tac ca buddhakṣetraṃ tāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650254 (0.024):
buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati, sattvāṃś ca paripācayati, buddhakṣetreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267982 (0.024):
buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati, sattvāṃś ca paripācayati, tac ca / buddhakṣetraṃ tāṃś ca sattvān abhāvasvabhāvān jānāti. sa khalu punaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068630 (0.031):
sthitvā sattvān paripācayanti, buddhakṣetraṃ ca pariśodhayanti, buddhāṃś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041080 (0.035):
buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati sattvāṃś ca paripācayati. sarvākārajñatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909957 (0.035):
09008 imān guṇān paripūrayan sattvāṃś ca paripācayati buddhakṣetraṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732289 (0.035):
śrāvakapratyekabuddhānāṃ saṃvidyante sa imān guṇān paripūrayan sattvāṃś ca / paripācayati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati sarvākārajñatāṃ cānuprāpnoti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270057 (0.035):
kṣāntipāramitāyāṃ caran sarvasattvāṃś ca paripācayati, buddhakṣetraṃ ca / pariśodhayati, na ca kṣāntiphalam upajīvati yat kṣāntiphalaṃ saṃsāre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796946 (0.035):
prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalyena sattvāṃś ca paripācayati / buddhakṣetraṃ pariśodhayati sarvākārajñatāyāṃ caran sarvākārajñatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797099 (0.035):
abhisaṃbhotsyate, sattvāṃś ca paripācayati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati, / sarvākārajñatāyāṃ caran sarvākārajñatāṃ paripūrayaty anuttarāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072853 (0.035):
bhavanti na te sarve śrāvakapratyekabuddhānāṃ saṃvidyante, sa imān guṇān / paripūrayan sattvāṃś ca paripācayati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894239 (0.035):
bodhisattvāniyāmamavakrāmati buddhakṣetraṃ pariśodhayati sattvān / paripācayati sarvākārajñatāmanuprāpnoti dharmacakraṃ pravartayati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 748684 (0.037):
buddhakṣetraṃ saṃkrāmati, buddhāṃś ca bhagavataḥ paryupāste, sattvāṃś ca / paripācayati, buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati na tair buddhair bhagavadbhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763363 (0.037):
buddhakṣetraṃ saṃkrāmati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati sattvāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270430 (0.037):
carati, sa dhyānapāramitāyāṃ caran sattvāṃś ca paripācayati, buddhakṣetraṃ / ca pariśodhayati, na dhyānaphalam upajīvati yad dhyānaphalaṃ saṃsāre
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15088440 (0.037):
178) sattvāṃś ca paripācayati, buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati, na tair
buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ saṃkrāmanti, buddhān bhagavataḥ paryupāsīnāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241801 (0.0):
dṛṣṭadhārmikān guṇān parigṛhṇanti, sattvāṃś ca paripācayanti buddhakṣetraṃ / ca pariśodhayanti, buddhakṣetrāc ca buddhakṣetraṃ saṃkrāmanti buddhān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106934 (0.011):
pratiṣṭhāya buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ saṃkrāmati. buddhān bhagavataḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050831 (0.011):
vikrīḍan buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ saṃkrāmati buddhān bhagavataḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106447 (0.019):
vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ, buddhakṣetrād / buddhakṣetraṃ saṃkrāmati buddhān bhagavataḥ paryupāsīnaḥ kuśalamūlānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027438 (0.019):
buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati tac ca buddhakṣetraṃ nopalabhate. sa tena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099076 (0.022):
jātu buddhair bhagavadbhir virahitā bhaviṣyanti. buddhakṣetrād [f. 228a] / buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyanti. tāṃś ca buddhān bhagavataḥ paryupāsiṣyante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905603 (0.029):
06308 na rūpadhātau nārūpyadhātāv upapadyante/ api tu buddhakṣetreṇa / buddhakṣetraṃ / 06309 saṃkrāmanti tathāgatān arhataḥ samyaksaṃbuddhān satkurvanto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728004 (0.029):
upapadyante api tu buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkrāmanti tathāgatān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068456 (0.029):
kāmadhātau na rūpadhātau nārūpyadhātāv upapadyante, api tu buddhakṣetreṇa / buddhakṣetraṃ saṃkrāmanti, tathāgatān arhataḥ samyaksaṃbuddhān satkurvanto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955088 (0.030):
22320 krīḍamāno buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ saṃkrāmati buddhadarśanāya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776601 (0.030):
abhijñāvikrīḍanā yābhir abhijñābhivikrīḍamāno buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ / saṃkrāmati buddhadarśanāya na ca buddhasaṃjño bhavati iyaṃ bodhisattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113007 (0.030):
abhijñābhir vikrīḍamāno buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ saṃkrāmati / buddhadarśanāya na ca buddhasaṃjño bhavati, iyaṃ bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027745 (0.031):
samādhipāramitāyāṃ sthitvā buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkrāmati. / buddhān bhagavataḥ paryupāsinaḥ. sa tān buddhān bhagavata. paryupāste
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6926662 (0.031):
13813 pāduko bhavati, buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkrāmati, buddhāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 748679 (0.031):
kukṣāv upapadyate, satatasamitam aupapāduko bhavati, buddhakṣetreṇa / buddhakṣetraṃ saṃkrāmati, buddhāṃś ca bhagavataḥ paryupāste, sattvāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257888 (0.031):
vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ, buddhakṣetreṇa / buddhakṣetraṃ saṃkrāmati, buddhāṃś ca bhagavataḥ paryupāste paripṛcchati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797671 (0.031):
'tra dhyānapāramitāyāṃ sthitvā buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkrāmati, / buddhān bhagavataḥ paryupāsamānaḥ sa tān buddhān bhagavataḥ paryupāste
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9829328 (0.031):
buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkrāmati buddhān bhagavataḥ paryupāste teṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15088432 (0.031):
kukṣāv upapadyate, satatasamitam aupapāduko bhavati, buddhakṣetreṇa / buddhakṣetraṃ saṃkrāmati, buddhāṃś ca bhagavataḥ paryupāste, (PvsP1 1:
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029093 (0.033):
samādhimukhaśateṣu sthitvā catasraḥ pratisaṃvida pratilabhya buddhakṣetrād / buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyati. buddhān bhagavataḥ prayupāsina sattvāṃś ca
yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣanti tān buddhān bhagavataḥ satkartuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267094 (0.020):
bhagavadbhir, yaiś ca pūjāviśeṣair ākāṅkṣet tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tasya te pūjāviśeṣāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302273 (0.022):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302505 (0.022):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tānīmāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306937 (0.022):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ, tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307381 (0.022):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi (ŚsP_II 3_56)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241807 (0.024):
bhagavataḥ paryupāsanāya, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣeyus tān buddhān / bhagavataḥ pūjayituṃ taiḥ pūjayeyus. tac caiṣāṃ tathaiva ṛdhyate. yaṃ ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751457 (0.028):
// yaiś ca kuśalamūlair yair ākārair ākāṃkṣed buddhān bhagavataḥ satkartuṃ / gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni me kuśalamūlāni ta ākārāḥ samṛddhyeyur
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303606 (0.028):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304272 (0.028):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākānkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi (ŚsP_II 3_44)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236731 (0.029):
aparihāṇadharmā buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyanti yaiś ca / kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti buddhān bhagavataḥ satkartuṃ gurukartuṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303178 (0.049):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656049 (0.049):
buddhakṣetre sarvasattvāḥ kuśalamūlasamanvāgatā bhaviṣyanti, yaiḥ / kuśalamūlaiḥ samanvāgatā buddhān bhagavata upasthāsyanti. evaṃ caran
gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tān yeṣāṃ kuśalamūlāni samṛdhyanti yac ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751460 (1.192):
// yaiś ca kuśalamūlair yair ākārair ākāṃkṣed buddhān bhagavataḥ satkartuṃ / gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni me kuśalamūlāni ta ākārāḥ samṛddhyeyur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267096 (1.192):
bhagavadbhir, yaiś ca pūjāviśeṣair ākāṅkṣet tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tasya te pūjāviśeṣāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302281 (1.192):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302514 (1.192):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tānīmāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304274 (1.192):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākānkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi (ŚsP_II 3_44)
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307383 (1.192):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi (ŚsP_II 3_56)
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23305835 (0.026):
(ŚsP_II 3_50) bhagavataḥ satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303835 (0.038):
saṃkramiṣyanti, yaiś ca kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti. tān buddhān bhagavataḥ / satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236736 (0.045):
kuśalamūlair ākāṅkṣiṣyanti buddhān bhagavataḥ satkartuṃ gurukartuṃ / mānayituṃ pūjayituṃ tāny asya kuśalamūlāni samṛddhiṃ yāsyanti. yaṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895421 (0.048):
02316 r ākāṅkṣati tathāgatān arhataḥ samyaksaṃbuddhān satkartuṃ gurūkartuṃ / mānayituṃ / 02317 pūjayituṃ tāni tāni me kuśalamūlāni samṛdhyantām iti bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717960 (0.048):
ākāṅkṣati tathāgatān arhataḥ samyaksaṃbuddhān satkartuṃ gurūkartuṃ / mānayituṃ pūjayituṃ tāni tāni me kuśalamūlāni samṛdhyantām iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016028 (0.051):
teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ pāramitāpratisaṃyuktāni kuśalamūlāni, yaś ca / teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ śīlaskandhaḥ samādhiskandhaḥ prajñāskandho
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016364 (0.051):
buddhānāṃ bhagavatāṃ pāramitāpratisaṃyuktāni kuśalamūlāni, yaś ca teṣāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ śīlaskandhaḥ samādhiskandhaḥ prajñāskandho
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016701 (0.051):
ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāni kuśalamūlāni, yaś ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015142 (0.051):
pṛthagjanaistatra dharmakuśalamūlānyavaropitāni, teṣāṃ ca buddhānāṃ / bhagavatāṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ bhikṣūṇāṃ bhikṣuṇīnāṃ upāsakānāmupāsikānām,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303186 (0.052):
satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni / samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304281 (0.052):
kuśalamūlāni samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306945 (0.052):
satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ, tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni / samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti,
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532828 (0.052):
sukhāvatyāṃ lokadhātāv upapattaye kuśalamūlāny / avaropayanti, buddhānāṃ bhagavatām asaṅgajñānam avakalpayanty
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414302 (0.052):
sukhāvatyāṃ lokadhātāvupapattaye kuśalamūlānyavaropayanti, buddhānāṃ / bhagavatāmasaṅgajñānamevākalpayanti abhiśraddadhati adhimucyante,te
teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śṛṇvati sa tāvan na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302517 (0.006):
satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tānīmāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni / samṛdhyante, yaś ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302285 (0.025):
satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni / samṛdhyanti. yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797086 (0.028):
tenaiva carddhyabhisaṃskāreṇa gatvā teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād / dharmaṃ śṛṇoti, sa na jātu vipraṇasyati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812207 (0.028):
paryupāste, yaṃ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śṛṇoti, sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027228 (0.042):
carddhyabhisaṃskāreṇa gatvā teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ / śṛṇoti. so ca yathā śruto na jātu vipranaśyati. yāvad anuttarāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039489 (0.046):
satatasamitaṃ saṃkrāmati. buddhāṃ bhagavataḥ paryupāsinah: yañ ca teśāṃ / buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śṛṇoti. tasya jātivyativṛttasya api
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303190 (0.050):
satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni / samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303617 (0.050):
samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303839 (0.050):
satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni / samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304062 (0.050):
samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti. / sa na kadācid ācchetsyate, yāvat sarvākārajñatām anuprāpsyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304285 (0.050):
kuśalamūlāni samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23305394 (0.050):
samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti. / sa na kadācid ācchetsyate, yāvat sarvākārajñatām anuprāpsyanti. sadā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23305839 (0.050):
tathārūpāṇi kuśalamūlāni samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām / antikād dharmaṃ śroṣyanti, sa na kadācid ācchetsyate, yāvat
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307394 (0.050):
kuśalamūlāni samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād / dharmaṃ śroṣyanti, sa na kadācid ācchetsyate, yāvat sarvākārajñatām
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306946 (0.050):
satkartuṃ gurukartuṃ mānayituṃ pūjayituṃ, tāni tathārūpāṇi kuśalamūlāni / samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117910 (0.051):
upāyakauśalavirahitatvāt, so 'nenopāyo na śruto bhavati teṣāṃ buddhānāṃ / bhagavatām antikāt, tāni ca kuśalamūlāni na avaropitāni. (AdSPG I 174)
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23305170 (0.055):
samṛtsyanti, yañ ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śroṣyanti.
vipramuṣyati, yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā bhavanti,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866051 (0.003):
samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707365 (0.005):
mahāsatvaś ca imaṃ pratisaṃśikṣati / na tāvad ahaṃ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhiṣyāmi yāvan na māraṃ pāpīmaṃ sārdhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943603 (0.008):
18917 pāramitayā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti/ tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944076 (0.011):
bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti/ evaṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802570 (0.013):
udgṛhya dhārayanti, na ca jātu vipraṇāśayanti yāvan nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108880 (0.014):
utpādayati. sarvakuśalaparyeṣṭyāṃ yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? tathā hi tasyaivaṃ bhavati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908671 (0.014):
08017 na nivartate yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797093 (0.017):
dharmaṃ śṛṇoti, sa na jātu vipraṇasyati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate, sattvāṃś ca paripācayati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027005 (0.017):
dṛṣṭvā buddhānusmṛtiṃ pratilapsyate. tasya sā buddhānusmṛtir nocchetsyate / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. evaṃ yāvat samantād
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783152 (0.017):
triparivartaṃ dvādaśākāraṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā nābhyajñāsiṣaṃ na / tāvad ahaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho pratijānehaṃ nāpi tāva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944016 (0.020):
bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti/ evam uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910553 (0.020):
09407 mitāyāṃ caranto 'nuttarāṃ samyaksambodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbhotsyante / 09408 ca abhisambudhyante ca/ tasmāt tarhi bhagavan sarvadharmāṇāṃ pāraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904614 (0.021):
05612 r bhagavadbhir virahito bhavati yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddha iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943898 (0.021):
bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti/evaṃ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943957 (0.021):
bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti/ evam uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944135 (0.021):
bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti/ evaṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944195 (0.021):
bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti/ evaṃ paścimottarasyām diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944255 (0.021):
bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti/ evam adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944314 (0.021):
bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti/}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943837 (0.021):
19010 ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā / iti/ evaṃ dakṣiṇa
kulasaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti, jananīsaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241833 (0.029):
dharmas tāvad eva na pramuṣyate yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhāḥ. iti kulasaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti jananīsaṃpadaṃ ca
janmasaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti parivārasaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241833 (0.044):
abhisaṃbuddhāḥ. iti kulasaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti jananīsaṃpadaṃ ca
lakṣaṇasaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti, prabhāsaṃpadaṃ parigṛhṇanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241833 (0.044):
abhisaṃbuddhāḥ. iti kulasaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti jananīsaṃpadaṃ ca / parivārasaṃpadaṃ ca lakṣaṇasaṃpadaṃ ca prabhāsaṃpadaṃ ca cakṣuḥsaṃpadaṃ ca
cakṣuḥsaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti svarasaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti
samādhisaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti dhāraṇīsaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241849 (0.030):
svarasaṃpadaṃ ca samādhisaṃpadaṃ ca dhāraṇīsaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti.
upāyakauśalyena cātmānaṃ buddhavigraham abhinirmāya lokadhātor lokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241852 (0.025):
svarasaṃpadaṃ ca samādhisaṃpadaṃ ca dhāraṇīsaṃpadaṃ ca parigṛhṇanti. / upāyakauśalyena (PSP_2 3:41) ātmānaṃ buddhavigrahaṃ nirmāya lokadhātor
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905665 (0.064):
06402 lokadhātor lokadhātuṃ saṃkrāmanti te tatropasaṃkramya yatra na / buddhaśabdo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728067 (0.064):
mahāsattvāḥ ṣaṇṇām abhijñānāṃ lābhinaḥ ye lokadhātor lokadhātuṃ / saṃkrāmanti te tatropasaṃkramya yatra na buddhaśabdo na dharmaśabdo na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068518 (0.064):
lokadhātor lokadhātuṃ saṃkrāmanti, te tatropasaṃkramya yatra na / buddhaśabdo na dharmaśabdo na saṃghaśabdas tatrāvasthitāḥ buddhaśabdaṃ ca
saṃkrāmanti, yatra buddhānāṃ bhagavatām anutpādaḥ prādurbhāvo nāsti, te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241860 (0.035):
upāyakauśalyena (PSP_2 3:41) ātmānaṃ buddhavigrahaṃ nirmāya lokadhātor / lokadhātuṃ saṃkrāmanti, yatra buddhānāṃ bhagavatām utpādo nāsti te tatra
tatra gatvā dānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, śīlapāramitāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241870 (0.0):
lokadhātuṃ saṃkrāmanti, yatra buddhānāṃ bhagavatām utpādo nāsti te tatra / gatvā dānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ śīlapāramitāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148875 (0.048):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.052):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241881 (0.052):
gatvā dānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ śīlapāramitāyāḥ / kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148921 (0.053):
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151281 (0.057):
ātmanā ca dānapāramitāyāṃ vartiṣyate, parāṃś ca dānapāramitāyāṃ / samādāpayiṣyati, dānapāramitāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649327 (0.058):
ātmanā ca dānapāramitāyāṃ carati, parāṃś ca dānapāramitāyāṃ samādāpayati / dānapāramitāyāś ca varṇaṃ bhāṣate, ye cānye dānapāramitāyāṃ caranti teṣāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148909 (0.059):
bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, sarvadharmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, svalakṣaṇaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148862 (0.061):
adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148892 (0.062):
bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243211 (0.063):
śīlapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpayiṣyati, śīlapāramitāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate,
bhāṣante, kṣāntipāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, vīryapāramitāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241870 (5.960):
gatvā dānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ śīlapāramitāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241881 (0.032):
gatvā dānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ śīlapāramitāyāḥ / kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148875 (0.046):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.052):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148921 (0.054):
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151323 (0.056):
ātmanā ca kṣāntipāramitāyāṃ vartiṣyate, parāṃś ca kṣāntipāramitāyāṃ / samādāpayiṣyati, kṣāntipāramitāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243211 (0.058):
śīlapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpayiṣyati, śīlapāramitāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148909 (0.060):
bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, sarvadharmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, svalakṣaṇaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148892 (0.061):
bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149035 (0.064):
varṇaṃ bhāsante, mahāmaitryā varṇaṃ bhāṣante, mahākaruṇāyā varṇaṃ / bhāṣante, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120403 (0.064):
lakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na dānapāramitāyā lakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006272 (0.064):
varṇaṃ bhāṣate, na nāmadheyaṃ parikīrtayati / na śīlapāramitāyāḥ, na / kṣāntipāramitāyāḥ, na vīryapāramitāyāḥ / na bhagavan dhyānapāramitāyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756924 (0.064):
na prajñāpāramitāyāḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | na dānapāramitāyā na / śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6962113 (0.064):
āgacchati na kvacid gacchati na kvacit tiṣṭhati/ evaṃ na śīlapāramitāyāḥ / na kṣāntipāramitāyāḥ na vīryapāramitāyāḥ na dhyānapāramitāyāḥ na subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234804 (0.064):
dānapāramitāyāḥ śabdo bhaviṣyatīti, evaṃ na śīlapāramitāyā na / kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235446 (0.064):
na sūkṣmaḥ. na dānapāramitāyāḥ svabhāvo gambhīro na sūkṣmaḥ, na / śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249945 (0.064):
dānapāramitāyā nāmadheyaṃ parikīrtayati na śīlapāramitāyā na / kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyā yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623185 (0.064):
svabhāvaḥ saṃvidyate, na dhyānapāramitāyā na vīryapāramitāyā na / kṣāntipāramitāyā na śīlapāramitāyā na dānapāramitāyāḥ svabhāvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634253 (0.064):
śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15120627 (0.064):
evaṃ na śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na
bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241883 (0.017):
gatvā dānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ śīlapāramitāyāḥ / kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148922 (0.035):
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.037):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148901 (0.042):
bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241869 (0.042):
gatvā dānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ śīlapāramitāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148875 (0.045):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148892 (0.047):
bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148910 (0.048):
bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, sarvadharmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, svalakṣaṇaśūnyatāyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006283 (0.050):
kṣāntipāramitāyāḥ, na vīryapāramitāyāḥ / na bhagavan dhyānapāramitāyā / varṇaṃ bhāṣate, na nāmadheyaṃ parikīrtayati / api tu prajñāpāramitāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148935 (0.056):
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, / abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151365 (0.061):
ātmanā ca dhyānapāramitāyāṃ vartiṣyate, parāṃś ca dhyānapāramitāyāṃ / samādāpayiṣyati, dhyānapāramitāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151344 (0.064):
ātmanā ca vīryapāramitāyāṃ vartiṣyate, parāṃś ca vīryapāramitāyāṃ / samādāpayiṣyati, vīryapāramitāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241886 (0.0):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148910 (0.019):
bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148922 (0.022):
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148892 (0.028):
bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.031):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151452 (0.035):
cādhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, adhyātmabahirdhāśūnyatāyāś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151426 (0.046):
ātmanā ca bahirdhāśūnyatāṃ bhāvayiṣyati, parāṃś ca bahirdhāśūnyatāyāṃ / samādāpayiṣyati, bahirdhāśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148935 (0.048):
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, / abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151405 (0.049):
ātmanā cādhyātmaśūnyatāṃ bhāvayiṣyati, parāṃś cādhyātmaśūnyatāyāṃ / samādāpayiṣyati, adhyātmaśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243340 (0.055):
(PSP_2 3:48) bahirdhāśūnyatāyāṃ pratiṣṭhāpayiṣyati, bahirdhāśūnyatāyāś ca / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye bahirdhāśūnyatāṃ bhāvayanti teṣām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969720 (0.061):
adhyātmaśūnyatāyā anutpādo na tad adhyātmaśūnyatā/ yo bahirdhāśūnyatāyā / adhyātmabahirdhāśūnyatāyāḥ śūnyatāśūnyatāyā mahāśūnyatāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791086 (0.061):
anutpādo na tad adhyātmaśūnyatā yo bahirdhāśūnyatāyā / adhyātmabahirdhāśūnyatāyāḥ śūnyatāśūnyatāyā mahāśūnyatāyāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127248 (0.062):
dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā āratā āramitā, adhyātmaśūnyatāyā / bahirdhāśūnyatāyā adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15275074 (0.062):
cchorikā vā. nādhyātmaśūnyatāyā dāyikā vā cchorikā vā, na / bahirdhāśūnyatāyā nādhyātmabahirdhāśūnyatāyā dāyikā vā cchorikā vā, yāvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235472 (0.063):
svabhāvo gambhīro na sūkṣmaḥ, na bahirdhāśūnyatāyā / nādhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvan nābhāvasvabhāvaśūnyatāyāḥ svabhāvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791825 (0.064):
prajñāpāramitāyā āratā āramitā adhyātmaśūnyatāyā bahirdhāśūnyatāyā / adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā āratā āramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653043 (0.064):
vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati adhyātmaśūnyatāyā bahirdhāśūnyatāyā / adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā na vṛddhir na
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241886 (0.0):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148905 (0.013):
bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148922 (0.015):
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148913 (0.021):
bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, sarvadharmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, svalakṣaṇaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148893 (0.023):
bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.027):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151452 (0.036):
cādhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, adhyātmabahirdhāśūnyatāyāś ca / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye 'dhyātmabahirdhāśūnyatāṃ bhāvayiṣyanti teṣām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148935 (0.042):
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, / abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151427 (0.046):
ātmanā ca bahirdhāśūnyatāṃ bhāvayiṣyati, parāṃś ca bahirdhāśūnyatāyāṃ / samādāpayiṣyati, bahirdhāśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151405 (0.049):
ātmanā cādhyātmaśūnyatāṃ bhāvayiṣyati, parāṃś cādhyātmaśūnyatāyāṃ / samādāpayiṣyati, adhyātmaśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151473 (0.049):
bhāvayiṣyati, parāṃś ca śūnyatāśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, / śūnyatāśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye śūnyatāśūnyatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243340 (0.055):
(PSP_2 3:48) bahirdhāśūnyatāyāṃ pratiṣṭhāpayiṣyati, bahirdhāśūnyatāyāś ca / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye bahirdhāśūnyatāṃ bhāvayanti teṣām api
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127248 (0.062):
dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā āratā āramitā, adhyātmaśūnyatāyā / bahirdhāśūnyatāyā adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā
bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148914 (0.018):
bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241884 (0.021):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.023):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148924 (0.023):
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149035 (0.027):
varṇaṃ bhāsante, mahāmaitryā varṇaṃ bhāṣante, mahākaruṇāyā varṇaṃ / bhāṣante, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148935 (0.040):
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, / abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148851 (0.045):
bhāṣante, kṣāntipāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, vīryapāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148843 (0.048):
tatra gatvā dānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, śīlapāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante, kṣāntipāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, vīryapāramitāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151522 (0.049):
bhāvayiṣyati, parāṃś ca paramārthaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, / paramārthaśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye paramārthaśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148858 (0.049):
bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151474 (0.051):
bhāvayiṣyati, parāṃś ca śūnyatāśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, / śūnyatāśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye śūnyatāśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149015 (0.058):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, samādhīnaṃ varṇaṃ / bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149024 (0.063):
bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ / bhāṣante, caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ
bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148914 (0.025):
bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148924 (0.026):
bhāṣante, sarvadharmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, svalakṣaṇaśūnyatāyā / (ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241881 (0.029):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148862 (0.029):
bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. / adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.036):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151564 (0.042):
ātmanā cāsaṃskṛtaśūnyatāṃ bhāvayiṣyati, parāṃś cāsaṃskṛtaśūnyatāyāṃ / samādāpayiṣyati, asaṃskṛtaśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151544 (0.045):
saṃskṛtaśūnyatāṃ bhāvayiṣyati, parāṃś ca saṃskṛtaśūnyatāyāṃ / samādāpayiṣyati, saṃskṛtaśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148935 (0.048):
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, / abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149035 (0.057):
varṇaṃ bhāsante, mahāmaitryā varṇaṃ bhāṣante, mahākaruṇāyā varṇaṃ / bhāṣante, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170320 (0.062):
śūnyatāśūnyatāyā mahāśūnyatāyāḥ paramārthaśūnyatāyāḥ saṃskṛtaśūnyatāyā / asaṃskṛtaśūnyatāyā atyantaśūnyatāyā anavarāgraśūnyatāyā
bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148874 (0.023):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148922 (0.026):
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241881 (0.028):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148862 (0.028):
bhāṣante, kṣāntipāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, vīryapāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.033):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148935 (0.038):
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151611 (0.040):
ātmanā cānavarāgraśūnyatāṃ bhāvayiṣyati, parāṃś cānavarāgraśūnyatāyāṃ / samādāpayiṣyati, anavarāgraśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149035 (0.047):
varṇaṃ bhāsante, mahāmaitryā varṇaṃ bhāṣante, mahākaruṇāyā varṇaṃ / bhāṣante, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148913 (0.058):
bhāṣante, sarvadharmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, svalakṣaṇaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151564 (0.058):
ātmanā cāsaṃskṛtaśūnyatāṃ bhāvayiṣyati, parāṃś cāsaṃskṛtaśūnyatāyāṃ / samādāpayiṣyati, asaṃskṛtaśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148875 (0.013):
adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241881 (0.019):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148862 (0.019):
bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. / adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148884 (0.025):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.033):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148935 (0.041):
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148924 (0.051):
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149035 (0.052):
varṇaṃ bhāsante, mahāmaitryā varṇaṃ bhāṣante, mahākaruṇāyā varṇaṃ / bhāṣante, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151655 (0.056):
prakṛtiśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, prakṛtiśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151611 (0.057):
ātmanā cānavarāgraśūnyatāṃ bhāvayiṣyati, parāṃś cānavarāgraśūnyatāyāṃ / samādāpayiṣyati, anavarāgraśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151633 (0.061):
cānavakāraśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, anavakāraśūnyatāyāś ca varṇaṃ
bhāṣante, sarvadharmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, svalakṣaṇaśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148878 (0.019):
adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148891 (0.025):
bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241881 (0.035):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148862 (0.035):
bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. / adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148935 (0.039):
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.046):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151708 (0.047):
ca svalakṣaṇaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, svalakṣaṇaśūnyatāyāś ca varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151682 (0.060):
sarvadharmaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, sarvadharmaśūnyatāyāś ca varṇaṃ / bhāṣiṣyate, ye cānye sarvadharmaśūnyatāṃ bhāvayiṣyanti teṣām api varṇavādī
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148875 (0.015):
adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, / adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148863 (0.022):
bhāṣante, kṣāntipāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, vīryapāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241882 (0.023):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148893 (0.026):
bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.030):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148900 (0.051):
bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151751 (0.055):
cābhāvaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, abhāvaśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243395 (0.056):
cābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ pratiṣṭhāpayiṣyati, abhāvasvabhāvaśūnyatāyāś ca / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye 'bhāvasvabhāvaśūnyatāṃ bhāvayanti teṣām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151800 (0.056):
cābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, abhāvasvabhāvaśūnyatāyāś ca / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye 'bhāvasvabhāvaśūnyatāṃ bhāvayiṣyanti teṣām api
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241894 (0.024):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243395 (0.054):
cābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ pratiṣṭhāpayiṣyati, abhāvasvabhāvaśūnyatāyāś ca / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye 'bhāvasvabhāvaśūnyatāṃ bhāvayanti teṣām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151800 (0.054):
cābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, abhāvasvabhāvaśūnyatāyāś ca / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye 'bhāvasvabhāvaśūnyatāṃ bhāvayiṣyanti teṣām api
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148909 (0.054):
bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151773 (0.055):
svabhāvaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, svabhāvaśūnyatāyāś ca varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148882 (0.058):
bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148873 (0.059):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148892 (0.060):
bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149032 (0.061):
varṇaṃ bhāsante, mahāmaitryā varṇaṃ bhāṣante, mahākaruṇāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241881 (0.063):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148858 (0.063):
bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. / adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / caturṇāṃ dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām apramāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149026 (0.016):
bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ / bhāṣante, caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241899 (0.020):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148893 (0.038):
bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148910 (0.039):
bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148975 (0.040):
samyakprahāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām ṛddhipādānāṃ varṇaṃ bhāṣante, / pañcānām indriyāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānāṃ balānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148873 (0.040):
adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, / adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243395 (0.041):
cābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ pratiṣṭhāpayiṣyati, abhāvasvabhāvaśūnyatāyāś ca / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye 'bhāvasvabhāvaśūnyatāṃ bhāvayanti teṣām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151800 (0.041):
cābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, abhāvasvabhāvaśūnyatāyāś ca / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye 'bhāvasvabhāvaśūnyatāṃ bhāvayiṣyanti teṣām api
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148995 (0.042):
bhāṣante, caturṇām āryasatyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148882 (0.047):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149016 (0.047):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, samādhīnaṃ varṇaṃ / bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148865 (0.048):
bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. / adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151773 (0.049):
svabhāvaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, svabhāvaśūnyatāyāś ca varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241882 (0.056):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148963 (0.058):
bhāṣante, caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇāṃ / samyakprahāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām ṛddhipādānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6151751 (0.059):
cābhāvaśūnyatāyāṃ samādāpayiṣyati, abhāvaśūnyatāyāś ca varṇaṃ bhāṣiṣyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243809 (0.064):
pratisaṃvitsu samādāpayiṣyati daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ / vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye
catasṛṇām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānām abhijñānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148976 (0.018):
pañcānām indriyāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānāṃ balānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241901 (0.025):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149016 (0.032):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, samādhīnaṃ varṇaṃ / bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148995 (0.034):
bhāṣante, caturṇām āryasatyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149027 (0.040):
bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ / bhāṣante, caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ
bhāṣante, caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241907 (0.026):
dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante. / smṛtyupasthānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. evaṃ samyakprahāṇānām ṛddhipādānām
samyakprahāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām ṛddhipādānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241908 (0.025):
dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante. / smṛtyupasthānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. evaṃ samyakprahāṇānām ṛddhipādānām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148941 (0.058):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / caturṇāṃ dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām apramāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149025 (0.063):
bhāṣante, caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ
pañcānām indriyāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānāṃ balānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148953 (0.018):
catasṛṇām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānām abhijñānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149016 (0.035):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, samādhīnaṃ varṇaṃ / bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149024 (0.038):
bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148943 (0.040):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / caturṇāṃ dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām apramāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241896 (0.052):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148995 (0.061):
bhāṣante, caturṇām āryasatyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ varṇaṃ / bhāṣante, navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante,
saptānāṃ bodhyaṅgānāṃ varṇaṃ bhāṣante, āryāṣṭāṅgasya mārgasya varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241920 (0.030):
indriyāṇāṃ balānāṃ bodhyaṅgānām āryāṣṭāṅgikasya mārgasya varṇaṃ bhāṣante.
bhāṣante, caturṇām āryasatyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241923 (5.960):
indriyāṇāṃ balānāṃ bodhyaṅgānām āryāṣṭāṅgikasya mārgasya varṇaṃ bhāṣante. / caturṇām āryasatyānām abhijñānāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ vaiśāradyānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148952 (0.034):
catasṛṇām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānām abhijñānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149016 (0.034):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, samādhīnaṃ varṇaṃ / bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148943 (0.042):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / caturṇāṃ dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām apramāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241896 (0.042):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149024 (0.044):
bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ / bhāṣante, caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243690 (0.047):
pratiṣṭhāpayiṣyati, caturṇāṃ āryasatyānāṃ ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148971 (0.061):
samyakprahāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām ṛddhipādānāṃ varṇaṃ bhāṣante, / pañcānām indriyāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānāṃ balānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
bhāṣante, navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243772 (0.026):
navānupūrvavihārasamāpattau samādāpayiṣyati, navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ / ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye navānupūrvavihārasamāpattīḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6152377 (0.053):
navānupūrvavihārasamāpattiṣu samādāpayiṣyati, anupūrvavihārasamāpattināṃ / varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye 'nupūrvavihārasamāpattīḥ samāpatsyante, teṣām
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, samādhīnaṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22974103 (0.026):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām aham āyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931739 (0.026):
bahavo na pṛthak, tasmād yaḥ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935257 (0.026):
bahavo na pṛthak, tasmād yaḥ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ vyayo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6206393 (0.026):
hetoḥ? śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni svabhāvena śūnyāni yaḥ / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ svabhāvaḥ so 'bhāyo yo 'bhāvaḥ sā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962527 (0.026):
'nupūrvavihārasamāpattīnām anutpādo na tā anupūrvavihārasamāpattayaḥ, yaḥ / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām anutpādo na tāni
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965005 (0.026):
chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965973 (0.026):
anupūrvavihārasamāpattayaḥ, yaḥ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24902533 (0.026):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ na pūrvānta upalabhyate nāparānta
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24912161 (0.026):
svabhāvaḥ, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ nāsti sāṃyogikaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23316177 (0.026):
vṛddhaye na hānaye śikṣate, na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317012 (0.026):
hānaye śikṣate, yo na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ vṛddhaye na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317862 (0.026):
nāntardhanāya, sa na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigrahāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23318636 (0.026):
nāntardhānāya, na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigrahāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23320229 (0.026):
na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigrahāya śikṣate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325654 (0.026):
na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23344269 (0.026):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ na pūrvānta upalabhyate, nāparānta
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23350195 (0.026):
tathā hi kauśika śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ nānto na madhyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164470 (0.026):
parikīrtayati, na tathā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6172118 (0.026):
nānupūrvavihārasamāpattīnāṃ dātrī, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ dātrī, nābhijñānāṃ dātrī, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167934 (0.027):
prādurbhāvo bhavati, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ loke
bhāṣante, dhāraṇīmukhānāṃ varṇaṃ bhāṣante, daśānāṃ tathāgatabalānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148952 (0.032):
catasṛṇām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānām abhijñānāṃ varṇaṃ / bhāṣante, caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148995 (0.034):
bhāṣante, caturṇām āryasatyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ varṇaṃ / bhāṣante, navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148975 (0.035):
samyakprahāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām ṛddhipādānāṃ varṇaṃ bhāṣante, / pañcānām indriyāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānāṃ balānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6152403 (0.040):
samāpatsyate, parāṃś ca daśatathāgatabaleṣu samādāpayiṣyati, daśānāṃ / tathāgatabalānāṃ varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye cānye daśatathāgatabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241896 (0.044):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148943 (0.047):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / caturṇāṃ dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām apramāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148875 (0.058):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
bhāṣante, caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148946 (0.016):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / caturṇāṃ dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām apramāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243810 (0.020):
pratisaṃvitsu samādāpayiṣyati daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ / vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241896 (0.037):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148975 (0.038):
samyakprahāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām ṛddhipādānāṃ varṇaṃ bhāṣante, / pañcānām indriyāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānāṃ balānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148953 (0.040):
caturṇāṃ dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām apramāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante, / catasṛṇām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante, pañcānām abhijñānāṃ varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148995 (0.044):
bhāṣante, caturṇām āryasatyānāṃ varṇaṃ bhāṣante, aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ varṇaṃ / bhāṣante, navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241904 (0.061):
dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante. / smṛtyupasthānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. evaṃ samyakprahāṇānām ṛddhipādānām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148962 (0.063):
bhāṣante, caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇāṃ / samyakprahāṇānāṃ varṇaṃ bhāṣante, caturṇām ṛddhipādānāṃ varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148875 (0.063):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120489 (0.064):
vimokṣāṇāṃ na anupūrvasamāpattīnāṃ lakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na daśabalānāṃ na / caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ ca catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ na aṣṭādaśānām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15120829 (0.064):
evaṃ na caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ na catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ na ṣaṇṇām
varṇaṃ bhāsante, mahāmaitryā varṇaṃ bhāṣante, mahākaruṇāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148875 (0.027):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, śūnyatāśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241895 (0.047):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. / dhyānānāṃ varṇaṃ bhāṣante. apramāṇānām ārūpyasamāpattīnāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148892 (0.047):
bhāṣante, mahāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, paramārthaśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, saṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, asaṃskṛtaśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148909 (0.052):
bhāṣante, atyantaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, anavarāgraśūnyatāyā varṇaṃ / bhāṣante, anavakāraśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, prakṛtiśūnyatāyā varṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148921 (0.058):
(ŚsP_II 4_2) varṇaṃ bhāṣante, anupalambhaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148930 (0.061):
abhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāsante, svabhāvaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241881 (0.063):
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante. evaṃ bahirdhāśūnyatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148858 (0.063):
bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante. / adhyātmaśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante, bahirdhāśūnyatāyā varṇaṃ bhāṣante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148847 (0.064):
bhāṣante, kṣāntipāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, vīryapāramitāyā varṇaṃ / bhāṣante, dhyānapāramitāyā varṇaṃ bhāṣante, prajñāpāramitāyā varṇaṃ
bhāṣante, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ varṇaṃ bhāṣante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241937 (0.011):
pratisaṃvidāṃ yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243842 (0.037):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu samādāpayiṣyati, aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ / buddhadharmāṇāṃ ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye 'ṣṭādaśāveṇikān
upāyakauśalyena ca sattvebhyo dharmaṃ deśayanti triṣu ca yāneṣu sattvān
vinayanti, śrāvakayāne pratyekabuddhayāne mahāyāne.
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311275 (0.020):
| kutrāyuṣmān kṛtapraṇidhāna (Śbh_Sh 354) iti | śrāvakayāne, / pratyekabuddhayāne mahāyāne [|] (Śbh_Sh 355) sa yatra yatra kṛtapraṇidhāno
madhyantavibhagatika.html 19103091 (0.024):
yadutpāditabodhicittasya satsvapi bodhicittavyāvṛttipratyayeṣu / śrāvakayāne pratyekabuddhayāne vā cittam asya na krāmatyevam asya tad
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24825451 (0.025):
mahāyānādvicchandayitvā śrāvakayāne vā pratyekabuddhayāne vā bhāvanāmayād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26936943 (0.026):
samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ | śīghraṃ tvaṃ śrāvakayāne / pratyekabuddhayāne vā cittam utpādaya | tena tvaṃ saṃsārān niryāsyasi |
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13874435 (0.026):
śīghraṃ tvaṃ śrāvakayāne pratyekabuddhayāne vā cittam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24834933 (0.031):
tatra paripācyāḥ pudgalāḥ samāsataścatvāraḥ / śrāvakagotraḥ śrāvakayāne / / pratyekabuddhagotraḥ pratyekabuddhayāne / buddhagotro mahāyāne
madhyantavibhagatika.html 19097039 (0.032):
anuparatasyāsravaparāvṛttilakṣaṇasya dyotanād akṣayatvaṃ / / na tvevaṃ śrāvakayāne / / śrāvakasambhāraphalaṃ hi kṣayatvam ākhyātaṃ nirupadhiśeṣanirvṛtānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799576 (0.034):
niveśayati vinayati pratiṣṭhāpayati śrāvakayāne pratyekabuddhayāne
madhyantavibhagatika.html 19096595 (0.039):
manasikārapratipattir nānyatheti / mahāyāna iti na śrāvakayāne / / tatra hi svārthā eva dānādayo deśitā na svaparārthā yathā mahāyāne
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765734 (0.046):
kaścit satvaḥ śrāvakayāne pratyekabuddhayāne vā samādāpitapūrvo 'nyatra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675605 (0.049):
parāmāpattyā (KpSū 354) codayanti, na ca parasya bhayaṃ darśayanti, na / śrāvakapratyekabuddhayāne sattvāṃ samādāpayanti / ityarthaṃ teṣāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7678985 (0.050):
pratyekabuddhayāne kaiścicchrāvakayāne cittamutpāditaṃ / sarve
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183943 (0.056):
śrāvakayāne kṛtapraṇidhānaḥ, asti pratyekabuddhayāne, asti mahāyāne / / tatra yo 'yaṃ pudgalaḥ śrāvakayāne kṛtapraṇidhānaḥ sa syāc chrāvakagotraḥ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639973 (0.059):
bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakapratyekabuddhayāne saṃprasthitān sattvān / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpayati vinayati niveśayati
atha śakro devānām indraḥ punar bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174880 (5.960):
punar api śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: tat khalu punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095607 (0.002):
atha śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: gaṃbhīrā bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101566 (0.002):
kutaḥ punas tatra sthitvā dharman deśayiṣyati. nedaṃ sthānaṃ vidyate. atha / śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: gaṃbhīreyaṃ bhagavaṃ.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308891 (0.002):
atha śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan subhūtiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164107 (0.002):
atha śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: na te bhagavan kulaputro
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929686 (0.002):
atha bhagavantaṃ śakro devānāmindra etadavocat- purā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006489 (,0.003):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat na tāvadime"
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053120 (0.003):
śūnyatvādduranubodheyaṃ prajñāpāramitā / evamukte śakro devānāmindro / bhagavantametadavocat na te bhagavan sattvā avarakeṇa kuśalamūlena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249836 (0.003):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: na te bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167656 (0.003):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: na me bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001848 (0.004):
(Vaidya 26) atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat āścaryaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023441 (0.004):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan / yāvadyadevaṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ sasaṅgatā ca asaṅgatā ca khyātāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005206 (0.004):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat mahāvidyeyaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009432 (0.004):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat mahāpāramiteyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009585 (0.004):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat mahāguṇasamanvāgateyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007584 (0.005):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kathaṃ punarbhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011328 (0.005):
praṇaṃkṣīttāṃ prajñāpāramitā prativarṇikāṃ śrutvā // / atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kathaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237519 (0.005):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616884 (0.005):
evam ukte śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149291 (0.016):
kauśikaivam etat, prajñāpāramitayā kauśika parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ / pāramitāḥ parigṛhītā bhavanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241968 (0.035):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan / yāvad anayā gambhīrayā prajñāpāramitāyā parigṛhītayā sarvāḥ pāramitāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026694 (0.056):
subhūtirbhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yāvatsuparigṛhītāśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242045 (0.056):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: prajñāpāramitayā / parigṛhītayā sarvāḥ pāramitāḥ parigṛhitā bhavanti. evaṃ sarve bodhipakṣyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022915 (0.059):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan / yāvadiyaṃ prajñāpāramitā svākhyātā sunirdiṣṭā supariniṣṭhitā, yatra hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240696 (0.064):
atha khalu te devaputrā bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan yāvad / iyaṃ prajñāpāramitā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ sarvākārajñatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244259 (0.064):
evam ukte śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan / yāvad iyaṃ prajñāpāramitā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ paridamanāya
bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149294 (0.005):
kauśikaivam etat, prajñāpāramitayā kauśika parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ / pāramitāḥ parigṛhītā bhavanti. / adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149149 (0.020):
sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā / bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149110 (0.027):
parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, saṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149133 (0.030):
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104667 (0.064):
upādāya. tat kasya hetoḥ? prakṛtir asyaiṣā, iyam ucyate adhyātmaśūnyatā. / tatra katamā bahirdhāśūnyatā? ye bahirdhā dharmās tadyathā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149118 (0.064):
bhavanti, anavarāgraśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, anavakāraśūnyatāḥ / parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149149 (0.009):
bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149137 (0.015):
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149303 (0.019):
pāramitāḥ parigṛhītā bhavanti. / adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149110 (0.019):
asaṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, atyantaśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149118 (0.041):
bhavanti, anavarāgraśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, anavakāraśūnyatāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931216 (0.048):
15409 ca adhyātmaśūnyatayā nopalabhyante/ bahirdhāśūnyatayā / {nopalabhyante}/ adhyātma / 15410 bahirdhāśūnyatayā {nopalabhyante}/ yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104668 (0.048):
upādāya. tat kasya hetoḥ? prakṛtir asyaiṣā, iyam ucyate adhyātmaśūnyatā. / tatra katamā bahirdhāśūnyatā? ye bahirdhā dharmās tadyathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753098 (0.051):
adhyātmaśūnyatayā nopalabhyante bahirdhāśūnyatayā nopalabhyante / adhyātmabahirdhāśūnyatayā nopalabhyante yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15092738 (0.051):
cādhyātmaśūnyatayā nopalabhyante, bahirdhāśūnyatayā nopalabhyante, / adhyātmabahirdhāśūnyatayā nopalabhyante, yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766573 (0.054):
bahirdhāśūnyatayā śūnyā adhyātmabahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777998 (0.054):
śūnyā adhyātmabahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatayā śūnyā yāvat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104705 (0.054):
ucyate bahirdhāśūnyatā. / tatra katamā adhyātmabahirdhāśūnyatā? ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni ṣaḍ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034984 (0.054):
sattvānupalabdhitaḥ adhyātmaśūnyatā veditavyā. bahirdhāśūnyatā veditavyā / adhyātmabahirdhāśūnyatā veditavyā śūnyatāśūnyatā veditavyā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806921 (0.054):
bahirdhāśūnyatā veditavyā, adhyātmabahirdhāśūnyatā veditavyā yāvad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6189985 (0.055):
adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhā aūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23298645 (0.055):
vikalpayiṣyanti, nānimittaṃ bahirdhāśūnyateti vikalpayiṣyanti, / nādhyātmabahirdhāśūnyatām ānimittam iti vikalpayiṣyanti, nānimittam
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23298838 (0.055):
vikalpayiṣyanti, nāpraṇihitaṃ bahirdhāśūnyateti vikalpayiṣyanti, / nādhyātmabahirdhāśūnyatām apraṇihitam iti vikalpayiṣyanti, nāpraṇihitam
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23299030 (0.055):
vikalpayiṣyanti, nānutpādaṃ bahirdhāśūnyateti vikalpayiṣyanti, / nādhyātmabahirdhāśūnyatām (ŚsP_II 3_23) anutpāda iti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23299610 (0.055):
viviktaṃ bahirdhāśūnyateti vikalpayiṣyanti, nādhyātmabahirdhāśūnyatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633067 (0.055):
vīryapāramitā kṣāntipāramitā śīlapāramitā dānapāramitā parigṛhītā, yair / adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149149 (0.014):
sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā / bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149127 (0.018):
asaṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, atyantaśūnyatāḥ parigṛhītā / bhavanti, anavarāgraśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, anavakāraśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149136 (0.020):
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149446 (0.043):
parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149076 (0.044):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā / bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149216 (0.044):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149412 (0.047):
ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ parigṛhītā bhavanti,
parigṛhītā bhavanti, saṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149149 (0.021):
sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā / bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149132 (0.023):
bhavanti, anavarāgraśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, anavakāraśūnyatāḥ / parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149080 (0.032):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā / bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
asaṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, atyantaśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149150 (0.017):
sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā / bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149090 (0.019):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149137 (0.023):
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149080 (0.027):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā / bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
bhavanti, anavarāgraśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, anavakāraśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149329 (0.034):
bhavati, atyantaśūnyatā parigṛhītā bhavati, anavarāgraśūnyatā parigṛhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149091 (0.035):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149098 (0.038):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149148 (0.041):
bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149080 (0.053):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā / bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149150 (0.037):
bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, svabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149102 (0.041):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149076 (0.056):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā / bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149230 (0.060):
parigṛhītani bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964444 (0.061):
'navakāraśūnyatāyā anutpādo na sānavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatāyuṣmañ
sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149093 (0.015):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149102 (0.023):
parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149110 (0.023):
parigṛhītā bhavanti, saṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149080 (0.030):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā / bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149351 (0.039):
bhavati, sarvadharmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, svalakṣaṇaśūnyatā / parigṛhītā bhavati, anupalambhaśūnyatā parigṛhītā bhavati, abhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149150 (0.040):
parigṛhītā bhavanti, svabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / abhāvasvabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149293 (0.040):
pāramitāḥ parigṛhītā bhavanti. / adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149430 (0.059):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149092 (0.009):
adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149102 (0.017):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149110 (0.017):
parigṛhītā bhavanti, saṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / asaṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, atyantaśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149079 (0.020):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā / bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149293 (0.042):
pāramitāḥ parigṛhītā bhavanti. / adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149119 (0.048):
bhavanti, anavarāgraśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, anavakāraśūnyatāḥ / parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149351 (0.058):
bhavati, sarvadharmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, svalakṣaṇaśūnyatā / parigṛhītā bhavati, anupalambhaśūnyatā parigṛhītā bhavati, abhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768913 (0.063):
eṣā iyam ucyate svalakṣaṇaśūnyatā tatra katamā anupalambhaśūnyatā ye
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105177 (0.063):
svalakṣaṇaśūnyatā. / tatra katamā anupalambhaśūnyatā? ye dharmā atītānāgatapratyutpannās te
parigṛhītā bhavanti, svabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149090 (0.012):
adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149097 (0.016):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149110 (0.021):
parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, saṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149076 (0.028):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā / bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149124 (0.037):
bhavanti, anavarāgraśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, anavakāraśūnyatāḥ
abhāvasvabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti. / smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149375 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā parigṛhītā bhavati. / smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122191 (0.034):
yāni ca catvāri smṛtyupasthānāni yāni ca samyakprahāṇāni ye ca ṛddhipādā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149110 (0.035):
parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149092 (0.039):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā / bhavanti. / adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149129 (0.040):
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237382 (0.042):
cānirjātāni na tāni smṛtyupasthānāni, evaṃ samyakprahāṇāny ṛddhipādāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894740 (0.042):
01913 catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayitavyāni catvāri samyakprahāṇāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717291 (0.042):
mahāsattvena catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayitavyāni catvāri / samyakprahāṇāni catvāri ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23005657 (0.043):
na khalu punar iha dharmadeśanāyāṃ smṛtyupasthānāni prajñapitāni, na / samyakprahāṇāni prajñapitāni, na ṛddhipādāḥ prajñapitāḥ, nendriyāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272550 (0.043):
hetur jñātavyaḥ phalaṃ jñātavyam. catvāri smṛtyupasthānāni bhāvayitavyāni, / catvāri samyakprahāṇāni jñātavyāni, catvāra ṛddhipādāḥ jñātavyāḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906662 (0.044):
samyakprahāṇāni smṛtyupasthāneṣu na saṃvidyante nopalabhyante, / smṛtyupasthānāni samyakprahāṇāny ṛddhipādeṣu na saṃvidyante nopalabhyante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308520 (0.045):
smṛtyupasthānāni kauśikāniryātāni yāni cāniryātāni na tāni / smṛtyupasthānāni, samyakprahāṇāni kauśikāniryātāni yāni cāniryātāni na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963562 (0.046):
24324 {{yāni ca catvāri smṛtyupasthānāni yāni ca catvāri samyakprahāṇāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785049 (0.046):
manaḥsaṃsparśajā vedanā yāni ca catvāri smṛtyupasthānāni yāni ca catvāri / samyakprahāṇāni ye ca catvāra ṛddhipādāḥ yāni ca pañcendriyāṇi yāni ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978360 (0.047):
smṛtyupasthānāni pariśodhayitavyāni, samyakprahāṇāni pariśodhayitavyāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239576 (0.048):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri smṛtyupasthānāni / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgāḥ sarvaśūnyatā āryasatyāny
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119705 (0.048):
jnātavya phalaṃ jñātavyaṃ. catvāri smṛtyupasthānāni jñātavyāni catvāri / samyakprahāṇāni catvāri ṛddhipādā pañcendriyāṇi pañcabalāni
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894564 (0.049):
sarvadharmāṇāmabhāvasvabhāvatāmadhimucya catvāri smṛtyupasthānāni catvāri / samyakprahāṇāni yāvatsarvākārajñatāṃ bhāvayati / so 'bhāvasvabhāvān
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561499 (0.050):
vikṣepaṃ na prajñāṃ na dauṣprajñyaṃ saṃyojayati na visaṃyojayati / na / smṛtyupasthānāni na samyakprahāṇāni na ṛddhipādāpramāṇāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155519 (0.050):
ato niryātāni catvāri smṛtyupasthānāni, ato niryātāni catvāri / samyakprahāṇāni, ato niryātāś catvāry ṛddhipādāḥ, ato niryātāni
(ŚsP_II 4_3) bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149384 (0.0):
smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni
parigṛhītāni bhavanti, balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149389 (0.0):
bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149226 (0.023):
parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni / parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149442 (0.028):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni / parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149404 (0.053):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavanti, āryasatyāni parigṛhītāni bhavanti, / dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149190 (0.054):
parigṛhītāni bhavanti, dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni / parigṛhītāni bhavanti, ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149374 (0.056):
smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni / bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti,
parigṛhītāni bhavanti, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavati, āryasatyāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149400 (0.0):
bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti, / balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni parigṛhītāni bhavanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616605 (0.037):
ṛddhipādāḥ? katham indriyāṇi? kathaṃ balāni? kathaṃ bodhyaṅgāni? katham / āryāṣṭāṅgo mārgo bhāvayitavyaḥ? katham apramāṇadhyānārūpyasamāpattayo
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24026359 (0.040):
yadapyuktamaṣṭāṅga āryamārgo na syāditi /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24936409 (0.041):
kṛtā, yad ucyate āryāṣṭāṅgo mārga ity advayasyāsaṃmoṣasya dharmasyaiṣā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24029611 (0.042):
āryamārgo nāṣṭāṅgaḥ syāt /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962482 (0.044):
bodhyaṅgānām anutpādo na tāni bodhyaṅgāni, ya āryāṣṭāṅgasyānutpādo na sa / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, ya āryasatyānām anutpādo na tāny āryasatyāni, yo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22967633 (0.044):
bodhyaṅgānāṃ vyayo na tāni bodhyaṅgāni, ya āryāṣṭāṅgasya vyayo na sa / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, ya āryasatyānāṃ vyayo na tāny āryasatyāni, yo dhyānānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978381 (0.044):
pariśodhayitavyāni, bodhyaṅgāni pariśodhayitavyāni, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925491 (0.044):
yāny anabhisaṃskṛtāni na tāni bodhyaṅgāni, yo 'nabhisaṃskṛto na sa / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, yāny anabhisaṃskṛtāni na tāny āryasatyāni, yāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813205 (0.046):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ so 'pi na tasya yathā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119998 (0.047):
catvāri smṛtyupasthānāni yo ca yāvad āryāṣṭāṅgo mārgo ye ca yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118828 (0.048):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgo bhāvayitavyā iti prapañcaḥ.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196898 (0.049):
sarvakleśaprahāṇāya vimuktisākṣātkriyāyai / tenocyata āryāṣṭāṅgo mārgaḥ // / II 12 b (6) i Ms.91b3M, Sh.327 13, P.147a5, D.119b6, N.126b4, Co.124a2,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122206 (0.050):
yāni cendriyāni yāni ca balāni yāni ca bodhyaṅgāni yaś cāryāṣṭāṅgo mārgo
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24909682 (0.050):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hi yac ca nāma yaś cāryāṣṭāṅgo / mārga ubhayam etan na saṃvidyate nopalabhyate, tasmān namadheyamātram etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167404 (0.051):
sarvākārajñatāpratiṣṭhita āryāṣṭāṅgo mārgo virohati,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15117814 (0.051):
āryāṣṭāṅgo mārgo 'bhāvo na bhāvas tasmān mahāyānaṃ sadevamānuṣāsuraṃ lokam
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4538590 (0.051):
viśuddhinairyāṇiko mārga āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, tadūrdhvaṃ tena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108988 (0.051):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ. katama āryāṣṭāṅgo mārgaḥ? yad uta samyagdṛṣṭiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167259 (0.052):
virohanti, indriyāṇi virohanti, balāni virohanti, bodhyaṅgāni virohanti, / āryāṣṭāṅgo mārgo virohati, āryasatyāni virohanti, dhyānāni virohanti,
parigṛhītāni bhavanti, dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149406 (0.0):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavanti, āryasatyāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149443 (0.044):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni / parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149388 (0.053):
bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti, / balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149374 (0.054):
smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni / bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149169 (0.054):
(ŚsP_II 4_3) bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi / parigṛhītāni bhavanti, balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149223 (0.057):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni
parigṛhītāni bhavanti, ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149413 (0.0):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavanti, āryasatyāni parigṛhītāni bhavanti, / dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149432 (0.040):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149446 (0.047):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni / parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149093 (0.047):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149145 (0.056):
bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, svabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149223 (0.058):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633086 (0.059):
abhāvasvabhāvaśūnyatā saptatriṃśad bodhipakṣyā dharmā āryasatyāny / apramāṇāni dhyānārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītāḥ, yair aṣṭa vimokṣā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149385 (0.061):
bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti, / balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149102 (0.063):
parigṛhītā bhavanti, saṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149374 (0.064):
smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni / bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti,
parigṛhītā bhavanti, anupūrvavihārasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149422 (0.0):
dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti, / ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ parigṛhītā bhavanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633096 (0.042):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ śūnyatānimittāpraṇihitāni parigṛhītāni, yair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626773 (0.049):
vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ, ato nirjātāḥ sarvasamādhayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633546 (0.050):
navabhir anupūrvavihārasamāpattibhir aparigṛhītāḥ, / śūnyatānimittāpraṇihitair aparigṛhītāḥ, sarvasamādhidhāraṇīmukhābhijñābhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267933 (0.050):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ ṣaḍabhijñāḥ pratibādhitā bhavanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633286 (0.051):
aparigṛhītā, navabhir anupūrvavihārasamāpattibhir aparigṛhītāḥ, / śūnyatānimitāpraṇihitavimokṣamukhair aparigṛhītā, daśabhis tathāgatabalaiś
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167281 (0.051):
virohanti, navānupūrvavihārasamāpattayo virohanti, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni virohanti, abhijñā virohanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308628 (0.052):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ kauśikāniryātā yāś cāniryātā na tā / anupūrvavihārasamāpattayaḥ, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23005705 (0.052):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ prajñapitāḥ, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni prajñapitāni, nābhijñāḥ prajñapitāḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149432 (0.053):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263088 (0.053):
aparyāpannāni kāmarūpārūpyadhātum, aṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayo 'paryāpannāḥ kāmarūpārūpyadhātuṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965969 (0.055):
na te vimokṣāḥ, yo 'nupūrvavihārasamāpattīnāṃ (ŚsP II 2 41) vyayo na tā / anupūrvavihārasamāpattayaḥ, yaḥ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22967674 (0.055):
te vimokṣāḥ, yo 'nupūrvavihārasamāpattīnāṃ vyayo na tā / anupūrvavihārasamāpattayaḥ, yaḥ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970515 (0.055):
anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa ya imā ucyante / 'nupūrvavihārasamāpattaya ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, tathā hi nānyāny
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149093 (0.055):
parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272596 (0.056):
aṣṭavimokṣanavānupūrvavihārasamāpattayo jñātavyāḥ, sarvapāramitāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962523 (0.056):
'nupūrvavihārasamāpattīnām anutpādo na tā anupūrvavihārasamāpattayaḥ, yaḥ / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām anutpādo na tāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24911432 (0.057):
atyantatayā navānupūrvavihārasamāpattayo na saṃvidyante nopalabhyante kuta
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179783 (0.059):
prajñāyante, aṣṭau vimokṣāḥ prajñāyante, navānupūrvavihārasamāpattayaḥ / prajñāyante, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni prajñāyante, abhijñāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184460 (0.059):
prajñāyante, vimokṣāḥ prajñāyante, anupūrvavihārasamāpattayaḥ prajñāyante, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni prajñāyante, abhijñāḥ prajñāyante,
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149426 (0.0):
anupūrvavihārasamāpattayaḥ (ŚsP_II 4_4) parigṛhītā bhavanti, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149436 (0.0):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24911444 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na saṃvidyante nopalabhyante kuta
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925527 (0.014):
anabhisaṃskṛtāni na tāni śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928221 (0.014):
samaye śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni nopaiti nopādatte
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928761 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupasyati, abhijñā na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931714 (0.014):
yo bhagavann śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām anutpādo na tāni / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300673 (0.014):
navānupūrvavihārasamāpattaya iti vikalpayiṣyanti. / na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni śūnyānīti vikalpayiṣyanti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300689 (0.014):
śūnyatāṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny ānimittānīti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300705 (0.014):
nānimittaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny apraṇihitānīti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300721 (0.014):
nāpraṇihitaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny anutpāda iti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300737 (0.014):
nānutpādaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny anirodha iti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300753 (0.014):
nānirodhaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni śāntānīti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300769 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni viviktānīti vikalpayiṣyanti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23311736 (0.014):
hetoḥ? tathā hi sa śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupaśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312383 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupaśyati, kena kāraṇena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23321631 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigraho nāsti, na hi / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338148 (0.014):
na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni prajñāpāramitā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154608 (0.014):
nānupūrvavihārasamāpattīr upalabhate, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny upalabhate, nābhijñā upalabhate, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6206406 (0.014):
prajñāpāramitā yā prajñāpāramitā tatra na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni nityānīti vā anityānīti
parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149436 (0.0):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149412 (0.040):
dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti, / ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149446 (0.040):
parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni / parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149093 (0.044):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149145 (0.055):
bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, svabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149128 (0.059):
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149445 (0.0):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149174 (0.023):
(ŚsP_II 4_3) bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi / parigṛhītāni bhavanti, balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149388 (0.023):
bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti, / balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni parigṛhītāni bhavanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785082 (0.048):
cāpramāṇāni yāni ca dhyānāni yāś cārūpyasamāpattayo yāni (PSP1: 244) ca / tathāgatabalāni yāni ca vaiśāradyāni yāś ca catasraḥ pratisaṃvido yāni ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149190 (0.057):
parigṛhītāni bhavanti, dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149404 (0.057):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavanti, āryasatyāni parigṛhītāni bhavanti, / dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267953 (0.058):
sarvadhāraṇīmukhāni daśabodhisattvabhūmayaḥ pratibādhitā bhavanti. / daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500579 (0.059):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ / sarvadhāraṇīmukhāni / daśatathāgatabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247717 (0.059):
sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248493 (0.059):
sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256204 (0.059):
abhāvasvabhāvaśūnyatā sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa / tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260954 (0.059):
ṣaḍabhijñās tathā sarvasamādhayas tathā sarvadhāraṇīmukhāni tathā daśa / tathāgatabalāni tathā vaiśāradyāni tathā pratisaṃvidaḥ tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266990 (0.059):
śūnyatānimittāpraṇihitāny abhijñāḥ sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni / daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267641 (0.059):
sarvapāramitāḥ sarvaśūnyatāḥ sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa / tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302231 (0.059):
sarvadhāraṇīmukhāni, daśatathāgatabalāni, catvāri vaiśāradyāni, catasraḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157498 (0.059):
pañcābhijñāḥ sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183577 (0.059):
sarvadhāraṇīmukhāni daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190061 (0.059):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukāni sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni / daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797238 (0.062):
dhāraṇīmukhāni vā tathāgatabalāni vā vaiśāradyāni vā pratisaṃvido / vāveṇikān vā buddhadharmān na parāmṛśati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253422 (0.062):
nirjātāni dvātriṃśad mahāpuruṣalakṣaṇāny, ato nirjātāni daśa / tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā
parigṛhītani bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149450 (0.0):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni / parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098170 (0.059):
bodhisattvena mahāsattvena sarvaṣaṭpāramitāḥ parigṛhītā bhavanti / sarvaṣaṭpāramitāḥ samudānitā bhavanti sarvaṣaṭpāramitāḥ anugatā bhavanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149123 (0.060):
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
parigṛhītā bhavati, mahākaruṇā parigṛhītā bhavanti, āveṇikabuddhadharmāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149459 (0.0):
parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī / parigṛhītā bhavati, mahākaruṇā parigṛhītā bhavati, āveṇikabuddhadharmāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113471 (0.048):
bhavanti, yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti, / sarvākārajñatājñānaṃ ca sarvavāsanānusaṃdhikleśaprahāṇaṃ bhavati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050714 (0.049):
prajñāpāramitopāyakauśalyaparigṛhītaḥ sarvasattvamaitrīmahākaruṇāvihāreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955537 (0.050):
bhavanti yāvad aṣṭādaśāveṇikā / 22510 buddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti sarvākārajñatājñānañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777049 (0.050):
mahāsattvasya daśa pāramitāḥ paripūrṇā bhavanti yāvad aṣṭādaśāveṇikā / buddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti sarvākārajñatājñānañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266181 (0.053):
nāṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ pratyarpitā bhavanti. na srotaāpattiphalṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978430 (0.055):
pariśodhayitavyaḥ, mahāmaitrī pariśodhayitavyā, mahākaruṇā / pariśodhayitavyā, āveṇikabuddhadharmāḥ pariśodhayitavyāḥ, sarvajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777066 (0.059):
sarvavāsanānusandhikleśaprahāṇaṃ bhavati mahākaruṇā ca sarvabuddhadharmāḥ / paripūrṇā bhavanti evaṃ hi subhūte bodhisattvo mahāsattvo daśamyāḥ punar
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113488 (0.059):
mahākaruṇā ca sarvabuddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti, evaṃ hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633109 (0.059):
daśa balāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvida āveṇikā / buddhadharmāḥ parigṛhītāḥ, yaiḥ samādhidhāraṇīmukhāni pañcābhijñāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894951 (0.063):
bhāvayitavyāḥ/ / 02104 mahāmaitrī {bhāvayitavyā}/ mahākaruṇā {bhāvayitavyā}/ mahāmuditā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410273 (0.064):
asaṃpramoṣadharmatā vāsanāsamuddhātaḥ mahākaruṇā āveṇikā buddhadharmāḥ / sarvākārajñatā ityevamādayo guṇā yathā sūtrāntareṣu nirdiṣṭāḥ //
parigṛhītā bhavanti, srotraāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149465 (0.028):
parigṛhītā bhavati, mahākaruṇā parigṛhītā bhavati, āveṇikabuddhadharmāḥ / parigṛhītā bhavanti, srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267963 (0.032):
'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ pratibādhitā bhavanti. yāvat sarvajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266188 (0.061):
nāṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ pratyarpitā bhavanti. na srotaāpattiphalṃ / pratyarpitaṃ bhavati. na sakṛdāgāmiphalaṃ pratyarpitaṃ bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631447 (0.061):
'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā na parigrahītavyā nābhiniveṣṭavyā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815172 (0.064):
nābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā yojayanti na / viyojayanti. tat kasya hetoḥ? tathā hi buddhadharmāṇāṃ svabhāvo nāsti yo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280020 (0.064):
nyāmamavakrāmati | strota āpattiphalamvā, sakṛdāgāmiphalaṃ vā / [a]nāgāmiphalamvā sākṣātkaroti | no tvagraphalamarhatvaṃ(ttvaṃ)
sakṛdāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, anāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242024 (0.0):
skandhadhātava āyatanāni pratītyasamutpādāṅgāni ca parigṛhītāni bhavanti. / srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati. evaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149474 (0.0):
parigṛhītā bhavanti, srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, / sakṛdāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, anāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020857 (0.042):
na saṃskārāḥ / na vijñānaṃ paridīpitaṃ bhavati / na srotaāpattiphalaṃ / paridīpitaṃ bhavati / na sakṛdāgāmiphalaṃ paridīpitaṃ bhavati / na
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24059327 (0.043):
na hi tatra laukikamārgaphalamev prahāṇaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ vā / bhavatyanāgāmiphalaṃ vā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12009820 (0.045):
yadyat phalaṃ prathamaṃ bhavati srotaāpattiphalaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ / anāgāmiphalaṃ vā. na tasmāt parihīyate. yat tu paścāt sakṛdāgāmiphalam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248541 (0.045):
dharmaniyāmatā loke prajñāyate. pañca cakṣūṃṣi srotaāpattiphalaṃ / sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam (PSP_2 3:71) arhattvaṃ pratyekabuddhatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274798 (0.045):
nityānityasukhaduṣkhaśāntāśāntaśubhāśubhaḥ, srotaāpattiphalaṃ (PSP_5:165) / sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaphalaṃ pratyekabodhir yāvat kathaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035684 (0.047):
paramārthasatyena. nanu bhagavaṃ. sarvabālapṛthagjanānāṃ srotaāpattiphalaṃ / bhaviṣyati. sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arahattvaṃ. [f. 283b]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649062 (0.047):
srotaāpattiphalaṃ parigṛhṇāti na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035711 (0.048):
phalavyavasthānaṃ bhaviṣyati. srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vā / anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā samyaksaṃbodhir vā. yaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048501 (0.048):
srotaāpattiphalaṃ vā anuprāpnuyāt sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048598 (0.048):
kriyā yayā kriyayā yāvat srotaāpattiphalaṃ vā anuprāpnuyāt. / sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhiṃ vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242138 (0.050):
srotaāpattiphalaṃ vā sākṣātkariṣyati sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164797 (0.051):
avakrāmati, srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ vā / sākṣātkaroti / no tv agraphalam arhattvam sākṣātkaroti / tadā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807624 (0.051):
akṛṣṇaśuklo vipākaḥ, srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ / vārhattvaṃ vā pratyekabodhir vā yāvat samyaksaṃbodhir vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817454 (0.051):
vā daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā vā srotaāpattiphalaṃ / vā sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ vārhattvaṃ vā pratyekabodhir vā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816570 (0.059):
avakrāmayati, srotaāpattiphalaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvam / anuprāpayati, pratyekāṃ bodhim anuprāpayaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039476 (0.061):
sakṛdāgāmiphalaṃ na anāgāmiphalaṃ na arhattvaphalamanujāto na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12009834 (0.064):
anāgāmiphalaṃ arhattvaphalaṃ vā. tataḥ parihīyate. evaṃ ca kṛtveti. yasya
arhattvaṃ parigṛhītaṃ bhavati, pratyekabodhiḥ parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149481 (0.0):
parigṛhītā bhavanti, srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, / sakṛdāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, anāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308773 (0.055):
kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā pratyekabodhiḥ, mārgākārajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351383 (0.055):
sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā / mārgākārajñatā vā sarvākārajñatā vā. trayāṇāṃ ca yānānāṃ vyavasthānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351626 (0.055):
sakṛdagāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā / mārgākārajñatā vā sarvākārajñatā vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807761 (0.057):
srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ vārhattvaṃ vā / pratyekabodhir vā samyaksaṃbodhir vā yat subhūte bālapṛthagjanānāṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035718 (0.057):
anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā samyaksaṃbodhir vā. yaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648201 (0.058):
arhattvaṃ pratyekabodhir yāvat sarvākārajñatānuprāpyate.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035621 (0.060):
srotaāpattiphalaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaṃ pratyekabodhiḥ / yāvad anuttarā samyaksaṃbodhiḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043701 (0.060):
vā. anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā. pratyekabodhir vā. yāvad anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23301714 (0.060):
viviktaṃ pratyekabodhir iti vikalpayiṣyanti, / na mārgākārajñatāṃ śūnyeti vikalpayiṣyanti, na śūnyatāṃ mārgākārajñateti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272499 (0.060):
nānāgāmiphalaṃ nārhattvaṃ na pratyekabodhir nānuttarā samyaksaṃbodhiḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15036922 (0.061):
sakṛdāgāmiphalaṃ. anāgāmiphalam arhattvaṃ. pratyekabodhir / bodhisattvadharmā buddhadharmāḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242028 (0.062):
srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati. evaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam / arhattvaṃ pratyekabodhiḥ sarvākārajñatā parigṛhitā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812786 (0.062):
sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaṃ pratyekabodhiḥ, sarvākārajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274804 (0.062):
sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaphalaṃ pratyekabodhir yāvat kathaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111507 (0.062):
prajñāptaṃ yāvad arhattvaṃ prajñaptaṃ pratyekabodhiḥ prajñaptā. yaḥ punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035880 (0.062):
anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā anuttarā samyaksaṃbodhir
mārgākārajñatā parigṛhītā bhavati, sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242093 (0.0):
pratityasamutpādāṅgāni yāvat sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249497 (0.0):
aparigṛhītaṃ bhavati yāvat sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149490 (0.0):
arhattvaṃ parigṛhītaṃ bhavati, pratyekabodhiḥ parigṛhītā bhavati, / mārgākārajñatā parigṛhītā bhavati, sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633123 (0.004):
parigṛhītāḥ, yair yāvat sarvākārajñatā parigṛhītā te nāntarāpy adhvani
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646040 (0.004):
vedanā na saṃjñā na saṃskārā, na vijñānaṃ parigṛhītam, evaṃ yāvat / sarvākārajñatā na parigṛhītā. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte yo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109271 (0.009):
aparigṛhītam bhavati. kathaṃ yāvat sarvākārajñatā aparigṛhītā bhavati?
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895683 (0.026):
prajñāpāramitā parigṛhītatvāt, sarvākārajñatā manasikārāvirahitatvācca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715086 (0.033):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978440 (0.037):
pariśodhayitavyā, āveṇikabuddhadharmāḥ pariśodhayitavyāḥ, sarvajñatā / pariśodhayitavyā, mārgākārajñatā pariśodhayitavyā, sarvākārajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351384 (0.037):
sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā / mārgākārajñatā vā sarvākārajñatā vā. trayāṇāṃ ca yānānāṃ vyavasthānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351627 (0.037):
sakṛdagāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā / mārgākārajñatā vā sarvākārajñatā vā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970912 (0.044):
paryāyeṇa yeyam ucyate mārgākārajñatety advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, tathā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240716 (0.049):
upalabhyate manasikārā vā sarvākārajñatā vā. / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet subhūte
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23301715 (0.059):
viviktaṃ pratyekabodhir iti vikalpayiṣyanti, / na mārgākārajñatāṃ śūnyeti vikalpayiṣyanti, na śūnyatāṃ mārgākārajñateti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272410 (0.060):
anena subhūte paryāyeṇa bodhisattvena mahāsattvena sarvamārgākārajñatā / paripūrayitavyā, sarvamārgākārajñatāṃ paripūrya sattvānām āśayo jñātavyaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308774 (0.063):
kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā pratyekabodhiḥ, mārgākārajñatā / kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā mārgākārajñatā, sarvākārajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180992 (0.064):
prajñāyate, pratyekabodhiṃ prajñāyate, mārgākārajñatā prajñāyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184507 (0.064):
anāgāmiphalaṃ prajñāyate, arhattvaṃ prajñāyate, pratyekabodhiṃ prajñāyate, / mārgākārajñatā prajñāyate, sarvākārajñatā prajñāyate, srotaāpannāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185099 (0.064):
prajñāyate, arhattvaṃ prajñāyate, pratyekabodhiṃ prajñāyate, / mārgākārajñatā prajñāyate, sarvākārajñatā prajñāyate, srotaāpannāḥ
evam ukte bhagavāñ chakraṃ devānām indram etad avocat: evam etat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160424 (0.0):
atha bhagavāñ chakraṃ devānāṃ indram etad avocat: evam etat kauśikaivam
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308909 (5.960):
(ŚsP_II 3_62) / evam ukte bhagavāñ chakraṃ devānām indram etad avocat: rūpaṃ kauśika
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098857 (0.015):
mahāsattvānāṃ tāṃś cittotpādān anumodeta? evam ukte bhagavāṃc chakraṃ / devānām indram etad avocat: syāt kauśika cāturmahādvīpake lokadhātau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001880 (0.015):
sarvāḥ ṣaṭ pāramitā udgṛhītā bhavanti? evamukte bhagavān śakraṃ / devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam etat / prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002784 (0.015):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet? evamukte bhagavān śakraṃ / devānāmindrametadavocat tena hi kauśika tvāmevātra pratiprakṣyāmi /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003121 (0.015):
śraddhāsyanti? evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat tatkiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005255 (0.015):
evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007629 (0.015):
deśayitumupadeṣṭumuddeṣṭuṃ svādhyātumiti? evamukte bhagavān śakraṃ / devānāmindrametadavocat sacetkauśika kulaputro vā kuladuhitā vā tatra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011292 (0.015):
prajñāpāramitā upadeṣṭavyāḥ? evamukte bhagavān śakraṃ / devānāmindrametadavocat iyam api kauśika prajñāpāramitā upadeṣṭavyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011342 (0.015):
prajñāpāramitāprativarṇikopadiśyata iti? evamukte bhagavān śakraṃ / devānāmindrametadavocat bhaviṣyanti kauśika anāgate 'dhvani eke
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025653 (0.015):
evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat sādhu sādhu kauśika /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053094 (0.015):
duranubodhā bateyaṃ bhagavan prajñāpāramitā / evamukte bhagavān śakraṃ / devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam etat / gambhīreyaṃ kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053149 (0.015):
likhiṣyanti / evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056517 (0.015):
kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? evamukte bhagavān / śakraṃ devānāmindrametadavocat syātkhalu punaḥ kauśika śakyeta sumeroḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059150 (0.015):
vyākurvan vyākaromi? evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241462 (0.015):
evam ukte bhagavāñ śakraṃ devānām indram etad avocat: evam etat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242039 (0.015):
arhattvaṃ pratyekabodhiḥ sarvākārajñatā parigṛhitā bhavati. / evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: prajñāpāramitayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245262 (0.015):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: tena hi kauśika tvām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248420 (0.015):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: evam etat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250560 (0.015):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: na punaḥ kauśika
kauśikaivam etat, prajñāpāramitayā kauśika parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053152 (0.021):
likhiṣyanti / evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat / evametatkauśika, evam etat / na te kauśika sattvā avarakeṇa kuśalamūlena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053097 (0.027):
devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam etat / gambhīreyaṃ kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009365 (0.028):
evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam / etat / ye 'pi te kauśika abhūvannatīte 'dhvani tathāgatā arhantaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001881 (0.029):
sarvāḥ ṣaṭ pāramitā udgṛhītā bhavanti? evamukte bhagavān śakraṃ / devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam etat / prajñāpāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149072 (0.030):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005257 (0.044):
evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam / etat / mahāvidyeyaṃ kauśika yaduta prajñāpāramitā / apramāṇeyaṃ kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248422 (0.044):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: evam etat / kauśikaivam etat, mahāvidyeyaṃ kauśika yad uta prajñāpāramitā, anuttareyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011293 (0.044):
prajñāpāramitā upadeṣṭavyāḥ? evamukte bhagavān śakraṃ / devānāmindrametadavocat iyam api kauśika prajñāpāramitā upadeṣṭavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250836 (0.046):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: teṣāṃ punaḥ kauśika / kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇāṃ vā imāṃ prajñāpāramitāṃ svādhyāyatāṃ bahūni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056771 (0.049):
evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam / etat / yeṣāṃ kauśika tathāgato 'parityaktaḥ, dharmo 'parityaktaḥ, saṃgho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252411 (0.050):
atha khalv āyuṣmān śāriputraḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: / prajñāpāramitā kauśika agrāhyā anidarśanā apratighā ekalakṣaṇā yad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171883 (0.050):
atha khalv āyuṣmāñ chāradvatīputraḥ śakraṃ devānām indram etad avocat: / iyaṃ kauśika prajñāpāramitā agrāhyā arūpiṇī anidarśanā apratighā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004865 (0.051):
atha khalu bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam / etat / bahutaraṃ sa kauśika kulaputra vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007630 (0.052):
devānāmindrametadavocat sacetkauśika kulaputro vā kuladuhitā vā tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251643 (0.053):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: sacet kauśika / (PSP_2 3:85) kulaputro vā kuladuhitā vā udāram avabhāsaṃ jñāsyati niṣṭhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250563 (0.054):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: na punaḥ kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249916 (0.054):
evam ukte bhagavān sakraṃ devānām indram etad avocat: evam etat / (PSP_2 3:77) kauśikaivam etat, yathā vadasi sarvajñatā ca prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241967 (0.055):
yāvad anayā gambhīrayā prajñāpāramitāyā parigṛhītayā sarvāḥ pāramitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265582 (0.059):
sarvākārajñatāmahānagaram anuprāptaye? yadā punaḥ kauśika pañcapāramitāḥ / prajñāpāramitāparigṛhītā bhavanti tadā pañcapāramitāḥ sacakṣuskā bhavanti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444366 (0.059):
sarvākārajñatānagarānupraveśāya / yadā punaḥ kauśika pañca pāramitāḥ / prajñāpāramitāparigṛhītā bhavanti, tadā etāḥ pañca pāramitāḥ sacakṣuṣkā
pāramitāḥ parigṛhītā bhavanti. / adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149077 (0.005):
yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149089 (0.019):
adhyātmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, bahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149365 (0.020):
bhavati, sarvadharmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, svalakṣaṇaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633067 (0.027):
vīryapāramitā kṣāntipāramitā śīlapāramitā dānapāramitā parigṛhītā, yair / adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034987 (0.027):
sattvānupalabdhitaḥ adhyātmaśūnyatā veditavyā. bahirdhāśūnyatā veditavyā / adhyātmabahirdhāśūnyatā veditavyā śūnyatāśūnyatā veditavyā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806924 (0.027):
etat, yathā vadasi sattvānupalabdhenādhyātmaśūnyatā veditavyā, / bahirdhāśūnyatā veditavyā, adhyātmabahirdhāśūnyatā veditavyā yāvad
madhyantavibhagatika.html 19075624 (0.028):
dehaḥ śarīram ityatas tacchūnyatā'dhyātmabahirdhāśūnyatety ucyate /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978306 (0.029):
adhyātmaśūnyatā pariśodhayitavyā, bahirdhāśūnyatā pariśodhayitavyā, / adhyātmabahirdhāśūnyatā pariśodhayitavyā, śūnyatāśūnyatā pariśodhayitavyā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971095 (0.031):
25721 {{na bahirdhāśūnyatā nādhyātmabahirdhāśūnyatā na śūnyatāśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792453 (0.031):
upaparīkṣate na bahirdhāśūnyatā nādhyātmabahirdhāśūnyatā na śūnyatāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246154 (0.031):
śrutaṃ nādhyātmaśūnyatā na bahirdhāśūnyatā nādhyātmabahirdhāśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815137 (0.031):
nādhyātmaśūnyatā na bahirdhāśūnyatā nādhyātmabahirdhāśūnyatā na yāvad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126652 (0.031):
bahirdhāśūnyatāyā anutpādo na sā bahirdhāśūnyatā, yo / 'dhyātmabahirdhāśūnyatāyā anutpādo na sā adhyātmabahirdhāśūnyatā, yo yāvad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126892 (0.031):
vyayo na sā bahirdhāśūnyatā, yo 'dhyātmabahirdhāśūnyatāyā vyayo na sā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962299 (0.031):
sādhyātmaśūnyatā, yo bahirdhāśūnyatāyā anutpādo na sā bahirdhāśūnyatā, yo / 'dhyātmabahirdhāśūnyatāyā anutpādo na sādhyātmabahirdhāśūnyatā, yaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965750 (0.031):
na sā bahirdhāśūnyatā, yo 'dhyātmabahirdhāśūnyatāyā vyayo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945380 (0.032):
19205 {{adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243187 (0.032):
bhagavān āha: adhyātmaśūnyatā subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ samatā, / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā, rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963629 (0.032):
24404 cādhyātmaśūnyatā yā ca bahirdhāśūnyatā yā cādhyātmabahirdhāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966311 (0.032):
25110 tathā hi yac ca nāma yā cādhyātma{śūnyatā} yā ca bahirdhā{śūnyatā} / yā cādhyātmabahirdhā{śūnyatā}
adhyātmabahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati, śūnyatāśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149356 (0.012):
bhavati, anavakāraśūnyatā parigṛhītā bhavati, prakṛtiśūnyatā parigṛhītā / bhavati, sarvadharmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, svalakṣaṇaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149365 (0.016):
parigṛhītā bhavati, anupalambhaśūnyatā parigṛhītā bhavati, abhāvaśūnyatā / parigṛhītā bhavati, svabhāvaśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149343 (0.021):
bhavati, atyantaśūnyatā parigṛhītā bhavati, anavarāgraśūnyatā parigṛhitā / bhavati, anavakāraśūnyatā parigṛhītā bhavati, prakṛtiśūnyatā parigṛhītā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633067 (0.027):
vīryapāramitā kṣāntipāramitā śīlapāramitā dānapāramitā parigṛhītā, yair / adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034987 (0.027):
sattvānupalabdhitaḥ adhyātmaśūnyatā veditavyā. bahirdhāśūnyatā veditavyā / adhyātmabahirdhāśūnyatā veditavyā śūnyatāśūnyatā veditavyā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806924 (0.027):
etat, yathā vadasi sattvānupalabdhenādhyātmaśūnyatā veditavyā, / bahirdhāśūnyatā veditavyā, adhyātmabahirdhāśūnyatā veditavyā yāvad
madhyantavibhagatika.html 19075624 (0.028):
dehaḥ śarīram ityatas tacchūnyatā'dhyātmabahirdhāśūnyatety ucyate /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978306 (0.029):
adhyātmaśūnyatā pariśodhayitavyā, bahirdhāśūnyatā pariśodhayitavyā, / adhyātmabahirdhāśūnyatā pariśodhayitavyā, śūnyatāśūnyatā pariśodhayitavyā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945380 (0.032):
19205 {{adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243187 (0.032):
bhagavān āha: adhyātmaśūnyatā subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ samatā, / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā, rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963629 (0.032):
24404 cādhyātmaśūnyatā yā ca bahirdhāśūnyatā yā cādhyātmabahirdhāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966311 (0.032):
25110 tathā hi yac ca nāma yā cādhyātma{śūnyatā} yā ca bahirdhā{śūnyatā} / yā cādhyātmabahirdhā{śūnyatā}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785117 (0.032):
yaś cārūpyadhātur yā cādhyātmaśūnyatā yā ca bahirdhāśūnyatā yā / cādhyātmabahirdhāśūnyatā yā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ye ca samādhayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787772 (0.032):
cādhyātmaśūnyatā yā ca bahirdhāśūnyatā yā cādhyātmabahirdhāśūnyatā yā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272895 (0.032):
yā ca prajñāpāramitā yā cādhyātmaśūnyatā yā ca bahirdhāśūnyatā yā / cādhyātmabahirdhāśūnyatā yā ca yāvad abhāvasvabhāva śūnyatā yac ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122251 (0.032):
yaś cārūpyadhātur yā cādhyātmaśūnyatāyā ca bahirdhāśūnyatā yā / cādhyātmabahirdhāśūnyatā yā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ye ca samādhayo
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24887866 (0.032):
cādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatā yā cādhyātmabahirdhāśūnyatāviviktatā yā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334069 (0.032):
kauśika yā cādhyātmaśūnyatā yā ca bahirdhāśūnyatā yā / cādhyātmabahirdhāśūnyatā yā ca śūnyatāśūnyatā yā ca mahāśūnyatā yā ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964246 (0.032):
yo 'dhyātmabahirdhāśūnyatāyā anutpādo na sādhyātmabahirdhāśūnyatā, / śūnyatāśūnyatāyuṣmañ chāradvatīputra śūnyā śūnyatāśūnyatayā, yā ca śūnyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246153 (0.034):
śrutaṃ nādhyātmaśūnyatā na bahirdhāśūnyatā nādhyātmabahirdhāśūnyatā na
bhavati, mahāśūnyatā parigṛhītā bhavati, paramārthaśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149365 (0.024):
parigṛhītā bhavati, anupalambhaśūnyatā parigṛhītā bhavati, abhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149353 (0.029):
bhavati, sarvadharmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, svalakṣaṇaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149344 (0.031):
bhavati, atyantaśūnyatā parigṛhītā bhavati, anavarāgraśūnyatā parigṛhitā / bhavati, anavakāraśūnyatā parigṛhītā bhavati, prakṛtiśūnyatā parigṛhītā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034997 (0.045):
adhyātmabahirdhāśūnyatā veditavyā śūnyatāśūnyatā veditavyā mahāśūnyatā / veditavyā paramārthaśūnyatā veditavyā. saṃskṛtaśūnyatā veditavyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978316 (0.048):
mahāśūnyatā pariśodhayitavyā, paramārthaśūnyatā pariśodhayitavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334082 (0.055):
cādhyātmabahirdhāśūnyatā yā ca śūnyatāśūnyatā yā ca mahāśūnyatā yā ca / paramārthaśūnyatā yā ca saṃskṛtaśūnyatā yā cāsaṃskṛtaśūnyatā yā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252549 (0.057):
dhetoḥ? prakṛtir asyaiṣā. iyam ucyate mahāśūnyatā. / tatra katamā paramārthaśūnyatā? paramārtha ucyate nirvāṇam. tatra nirvāṇaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559627 (0.057):
4 kasmād dhetoḥ prakṛtir āsām eṣā iyaṃ mahāśūnyatā tatra katamā / paramārthaśūnyatā paramārtha ucyate nirvāṇaṃ tatra nirvāṇa nirvāṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768575 (0.057):
upādāya tat kasya hetoḥ prakṛtir asyā eṣā iyam ucyate mahāśūnyatā tatra / katamā paramārthaśūnyatā paramārtha ucyate nirvāṇam tac ca nirvāṇena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104826 (0.057):
hetoḥ? prakṛtir āsām eṣā, iyam ucyate mahāśūnyatā. / tatra katamā paramārthaśūnyatā? paramārtha ucyate nirvāṇaṃ, tac ca
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23005595 (0.057):
mahāśūnyatā prajñapitā, na paramārthaśūnyatā prajñapitā, na / saṃskṛtaśūnyatā prajñapitā, nāsaṃskṛtaśūnyatā prajñapitā, nātyantaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252569 (0.059):
asyaiṣā. iyam ucyate paramārthaśūnyatā. / tatra katamā saṃskṛtaśūnyatā? saṃskṛtam ucyate kāmadhātū, rūpadhātur,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559647 (0.059):
5 tat kasmād dhetoḥ prakṛtir asyaiṣā iyam ucyate paramārthaśūnyatā / tatra katamā saṃskṛtaśūnyatā saṃskṛtaṃ ucyate kāmadhātu rūpadhātu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768594 (0.059):
ucyate paramārthaśūnyatā tatra katamā saṃskṛtaśūnyatā saṃskṛta ucyate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104845 (0.059):
asyaiṣā, iyam ucyate paramārthaśūnyatā. / tatra katamā saṃskṛtaśūnyatā? saṃskṛta ucyate kāmadhātū rūpadhātur
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906577 (0.060):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāsūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāsvalakṣāṇaśūnyatānupalambhaśūnyatāsvabhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23353679 (0.061):
svadhiṣṭhitā bhaviṣyati, paramārthaśūnyatāśūnyataiva svadhiṣṭhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24888441 (0.061):
yā ca paramārthaśūnyatāśūnyatā yā ca paramārthaśūnyatāviviktatā yā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254461 (0.062):
adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā / saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905987 (0.062):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatā
bhavati, saṃskṛtaśūnyatā parigṛhītā bhavati, asaṃskṛtaśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149365 (0.027):
parigṛhītā bhavati, anupalambhaśūnyatā parigṛhītā bhavati, abhāvaśūnyatā / parigṛhītā bhavati, svabhāvaśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149353 (0.030):
bhavati, anavakāraśūnyatā parigṛhītā bhavati, prakṛtiśūnyatā parigṛhītā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039978 (0.036):
śūnyatāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252341 (0.036):
paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā,
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215956 (0.036):
adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, / saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945391 (0.036):
śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā / asaṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351295 (0.036):
śūnyatāśūnyatā vā mahāśūnyatā vā paramārthaśūnyatā vā saṃskṛtaśūnyatā vā / asaṃskṛtaśūnyatā vā atyantaśūnyatā vā anavarāgraśūnyatā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179057 (0.036):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6189995 (0.036):
śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, / asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991821 (0.036):
paramārthaśūnyatā ca saṃskṛtaśūnyatā cāsaṃskṛtaśūnyatā cātyantaśūnyatā
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28798415 (0.036):
paramārthaśūnyatā / saṃskṛtaśūnyatā / asaṃskṛtaśūnyatā / atyantaśūnyatā /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149297 (0.037):
adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768639 (0.056):
kasya hetoḥ prakṛtir asyaiṣā iyam ucyate saṃskṛtaśūnyatā tatra katamā / asaṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛta ucyate yasya notpādo na nirodho na sthitir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104890 (0.056):
hetoḥ? prakṛtir asyaiṣā, iyam ucyate saṃskṛtaśūnyatā. / tatra katamā asaṃskṛtaśūnyatā? asaṃskṛta ucyate yasya notpādo na nirodho
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559672 (0.060):
'kūṭasthāvināśatām upādāya iyam ucyate saṃskṛtaśūnyatā tatra katamā hy / asaṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛitam
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500517 (0.062):
paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyanta śūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351538 (0.062):
śūnyatāśūnyatā vā mahāśūnyatā vā paramārthaśūnyatā vā saṃskṛtaśūnyatā vā / asaṃskṛtaśūnyatā vā atyantaśūnyatā vā anavarāgraśūnyatā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160300 (0.062):
mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179422 (0.062):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252601 (0.063):
śūnyaḥ; tat kasmād dhetoḥ? prakṛtir asyaiṣā. iyam ucyate saṃskṛtaśūnyatā. / tatra katamāsaṃskṛtaśūnyatā? asaṃskṛtam ucyate yasya dharmasya notpādo, na
bhavati, atyantaśūnyatā parigṛhītā bhavati, anavarāgraśūnyatā parigṛhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186466 (0.012):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, / aryantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149356 (0.022):
bhavati, sarvadharmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, svalakṣaṇaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149365 (0.026):
parigṛhītā bhavati, anupalambhaśūnyatā parigṛhītā bhavati, abhāvaśūnyatā / parigṛhītā bhavati, svabhāvaśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252663 (0.027):
'kūṭasthāvināśitām upādāya; tat kasmād dhetoḥ? prakṛtir asyaiṣā. iyam / ucyate 'navarāgraśūnyatā. / tatra katamānavakāraśūnyatā? yatra na kasyacid dharmasyāvakāro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920464 (0.028):
śūnyatāśūnyatayā atyantaśūnyatāṃ samanupaśyati/ na śūnyatāśūnyatayā / anavarāgraśūnyatāṃ samanupaśyati/ na śūnyatāśūnyatayā anavakāraśūnyatāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035661 (0.029):
nāmasatyaṃ rūpasatyam anutpāda anirodhaḥ asaṃkleśaḥ avyavadānaṃ, iyam / atyantaśūnyatā. anavarāgraśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149112 (0.034):
asaṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, atyantaśūnyatāḥ parigṛhītā / bhavanti, anavarāgraśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, anavakāraśūnyatāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970029 (0.034):
saṃskṛtaśūnyatā/ yo bhagavan atyantaśūnyatāyā vyayo na sā atyantaśūnyatā/ / yo bhagavan anavarāgraśūnyatāyā vyayo na sā anavarāgraśūnyatā/ yo bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149297 (0.036):
adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968967 (0.036):
nopādadāti nādhitiṣṭhati nābhiniviśate na prajñapayaty anavarāgraśūnyatā / eṣā iti/ yasmin samaye bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24889182 (0.037):
cānavarāgraśūnyatāśūnyatā yā cānavarāgraśūnyatāviviktatā yā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035010 (0.037):
veditavyā paramārthaśūnyatā veditavyā. saṃskṛtaśūnyatā veditavyā / asaṃskṛtaśūnyatā veditavyā atyantaśūnyatā veditavyā. anavarāgraśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978329 (0.038):
atyantaśūnyatā pariśodhayitavyā, anavarāgraśūnyatā pariśodhayitavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334095 (0.040):
cātyantaśūnyatā yā cānavarāgraśūnyatā yā cānavakāraśūnyatā yā ca
madhyantavibhagatika.html 19075816 (0.041):
tasya śūnyatā anavarāgraśūnyatā / / kim arthaṃ punas tasya śūnyatā deśyata ity ata āha anavarāgrasya hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24911215 (0.041):
na saṃvidyate nopalabhyate kuto 'syābhinirvṛttir bhaviṣyati. atyantatayā / anavarāgraśūnyatā na saṃvidyate nopalabhyate kuto 'syābhinirvṛttir
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308409 (0.041):
asaṃskṛtaśūnyatā kauśikāniryātā yā cāniryātā na sāsaṃskṛtaśūnyatā, / atyantaśūnyatā kauśikāniryātā yā cāniryātā na sātyantaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23005604 (0.041):
saṃskṛtaśūnyatā prajñapitā, nāsaṃskṛtaśūnyatā prajñapitā, nātyantaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768726 (0.042):
prakṛtir eṣām eṣā iyam ucyate anavarāgraśūnyatā tatra katamā / anavakāraśūnyatā yasya dharmasya na kaścid avakāraḥ avakāraṃ nāma (PSP1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104977 (0.042):
ucyate anavarāgraśūnyatā. / tatra katamā anavakāraśūnyatā? yasya dharmasya na kaścid avakāraḥ, avakāro
bhavati, anavakāraśūnyatā parigṛhītā bhavati, prakṛtiśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186471 (0.018):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, / aryantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149365 (0.023):
parigṛhītā bhavati, anupalambhaśūnyatā parigṛhītā bhavati, abhāvaśūnyatā / parigṛhītā bhavati, svabhāvaśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149308 (0.025):
adhyātmabahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati, śūnyatāśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149318 (0.030):
adhyātmabahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati, śūnyatāśūnyatā parigṛhītā / bhavati, mahāśūnyatā parigṛhītā bhavati, paramārthaśūnyatā parigṛhītā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252664 (0.030):
ucyate 'navarāgraśūnyatā. / tatra katamānavakāraśūnyatā? yatra na kasyacid dharmasyāvakāro
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149297 (0.037):
adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500528 (0.037):
anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252352 (0.037):
anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā,
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215967 (0.037):
anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, lakṣaṇaśūnyatā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104576 (0.037):
atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā / sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302167 (0.037):
atyantaśūnyatā, anavarāgrasūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302399 (0.037):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhasūṃyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306609 (0.037):
(ŚsP_II 3_53) atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, / prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307051 (0.037):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351307 (0.037):
anavakāraśūnyatā vā prakṛtiśūnyatā vā sarvadharmaśūnyatā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160311 (0.037):
atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā / sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179433 (0.037):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185292 (0.037):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhavaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187057 (0.037):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhāśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190006 (0.037):
asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, / prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
bhavati, sarvadharmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, svalakṣaṇaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149318 (0.021):
adhyātmabahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati, śūnyatāśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149326 (0.034):
bhavati, mahāśūnyatā parigṛhītā bhavati, paramārthaśūnyatā parigṛhītā / bhavati, saṃskṛtaśūnyatā parigṛhītā bhavati, asaṃskṛtaśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978340 (0.040):
sarvadharmaśūnyatā pariśodhayitavyā, svalakṣaṇaśūnyatā pariśodhayitavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149297 (0.042):
pāramitāḥ parigṛhītā bhavanti. / adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035021 (0.042):
svalakṣaṇaśūnyatā veditavyā sarvadharmaśūnyatā veditavyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334106 (0.045):
prakṛtiśūnyatā yā ca sarvadharmaśūnyatā yā ca svalakṣaṇaśūnyatā yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792489 (0.048):
sarvadharmaśūnyatā na svalakṣaṇaśūnyatā nānupalambhaśūnyatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039994 (0.048):
sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā na prakṛtiśūnyā bhavet? tad vināśitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24889980 (0.048):
yā ca svalakṣaṇaśūnyatāśūnyatā yā ca svalakṣaṇaśūnyatāviviktatā yā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768867 (0.049):
kasya hetoḥ prakṛtir eṣām eṣā iyam ucyate sarvadharmaśūnyatā tatra katamā / svalakṣaṇaśūnyatā rūpaṇalakṣaṇaṃ rūpam anubhavalakṣaṇā vedanā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105129 (0.049):
ucyate sarvadharmaśūnyatā. / tatra katamā svalakṣaṇaśūnyatā? rūpeṇālakṣaṇaṃ rūpam, anubhavalakṣaṇā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149365 (0.054):
parigṛhītā bhavati, svabhāvaśūnyatā parigṛhītā bhavati, / abhāvasvabhāvaśūnyatā parigṛhītā bhavati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337572 (0.055):
svalakṣaṇaśūnyatātathatāyāḥ prajñāpāramitā, na svalakṣaṇaśūnyatādharmatā
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 989251 (0.058):
yā khalu sarvadharmalakṣaṇaśūnyatā, yā ca tasyāḥ / svasāmānyakakṣaṇavyavasthā, sā upalabdhilakṣaṇaprāptāpi satī yogibhiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149132 (0.058):
sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308460 (0.059):
sarvadharmaśūnyatā kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā sarvadharmaśūnyatā, / svalakṣaṇaśūnyatā kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā svalakṣaṇaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964500 (0.059):
anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ sarvadharmaśūnyatāyā anutpādo na / sā sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatāyuṣmañ chāradvatīputra śūnyā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252755 (0.063):
prakṛtir asyaiṣā. iyam ucyate svalakṣaṇaśūnyatā. / tatra katamā sarvadharmaśūnyatā? sarvadharmā ucyante pañca skandhā,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559817 (0.063):
sarvadharmaśūnyatā tatra katamā svalakṣaṇaśūnyatā rūpyalakṣaṇaṃ rūpam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962387 (0.064):
anutpādo na sā sarvadharmaśūnyatā, yaḥ svalakṣaṇaśūnyatāyā anutpādo na sā
parigṛhītā bhavati, anupalambhaśūnyatā parigṛhītā bhavati, abhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149313 (0.012):
adhyātmabahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati, śūnyatāśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149297 (0.020):
adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149326 (0.022):
bhavati, mahāśūnyatā parigṛhītā bhavati, paramārthaśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978343 (0.030):
sarvadharmaśūnyatā pariśodhayitavyā, svalakṣaṇaśūnyatā pariśodhayitavyā, / anupalambhaśūnyatā pariśodhayitavyā, abhāvaśūnyatā pariśodhayitavyā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792492 (0.037):
sarvadharmaśūnyatā na svalakṣaṇaśūnyatā nānupalambhaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308471 (0.037):
svalakṣaṇaśūnyatā kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā svalakṣaṇaśūnyatā, / anupalambhaśūnyatā kauśikāniryātā yā cāniryātā na sānupalambhaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964531 (0.037):
anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ svalakṣaṇaśūnyatāyā anutpādo na / sā svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatāyuṣmañ chāradvatīputra
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703406 (0.037):
anādyagraśūnyatā (ana)pakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā / sarvadharmaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180310 (0.037):
sarvadharmaśūnyatā prajñāyate, svalakṣaṇaśūnyatā prajñāyate, / anupalambhaśūnyatā prajñāyate, abhāvaśūnyatā prajñāyate, svabhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180893 (0.037):
svalakṣaṇaśūnyatā prajñāyate, anupalambhaśūnyatā prajñāyate, abhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185000 (0.037):
sarvadharmaśūnyatā (ŚsP_II 4_150) prajñāyate, svalakṣaṇaśūnyatā / prajñāyate, anupalambhaśūnyatā prajñāyate, abhāvaśūnyatā prajñāyate,
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500536 (0.039):
svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252360 (0.039):
svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303507 (0.039):
(ŚsP_II 3_41) sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23305062 (0.039):
(ŚsP_II 3_47) sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, / abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307059 (0.039):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179076 (0.039):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6189423 (0.039):
(ŚsP_II 4_168) sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, / abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190014 (0.039):
prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, / abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991841 (0.039):
sarvadharmaśūnyatā ca svalakṣaṇaśūnyatā cānupalambhaśūnyatā cābhāvaśūnyatā
parigṛhītā bhavati, svabhāvaśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149310 (0.016):
adhyātmabahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati, śūnyatāśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149339 (0.023):
bhavati, anavakāraśūnyatā parigṛhītā bhavati, prakṛtiśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149326 (0.026):
bhavati, mahāśūnyatā parigṛhītā bhavati, paramārthaśūnyatā parigṛhītā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149297 (0.028):
adhyātmaśūnyatā parigṛhītā bhavati, bahirdhāśūnyatā parigṛhītā bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806926 (0.030):
bahirdhāśūnyatā veditavyā, adhyātmabahirdhāśūnyatā veditavyā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā veditavyā, skandhaśūnyatā veditavyā, dhātuśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22982673 (0.033):
śūnyatāśūnyatābhāvatayā manasikārābhāvatā veditavyā, / śūnyatāśūnyatāsvabhāvatayā manasikārāsvabhāvatā veditavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22983260 (0.034):
svabhāvaśūnyatābhāvatayā manasikārābhāvatā veditavyā, / svabhāvaśūnyatāsvabhāvatayā manasikārāsvabhāvatā veditavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22983307 (0.034):
veditavyā, abhāvasvabhāvaśūnyatābhāvatayā manasikārābhāvatā veditavyā, / abhāvasvabhāvaśūnyatāsvabhāvatayā manasikārāsvabhāvatā veditavyā,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035034 (0.035):
anupalaṃbhaśūnyatā veditavyā: abhāvaśūnyatā veditavyā svabhāvaśūnyatā / veditavyā: abhāvasvabhāvaśūnyatā veditavyā. skandhaśūnyatā veditavyā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643555 (0.036):
adhyātmaśūnyatā bhāvayitavyā, yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvayitavyā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978353 (0.037):
svabhāvaśūnyatā pariśodhayitavyā, abhāvasvabhāvaśūnyatā pariśodhayitavyā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337718 (0.038):
nābhāvasvabhāvaśūnyatādharmatā prajñāpāramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128056 (0.038):
abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā, yā ca śūnyatā na sā / abhāvasvabhāvaśūnyatā notpādaḥ, anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa yo
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24890724 (0.038):
cābhāvasvabhāvaśūnyatāśūnyatā yā cābhāvasvabhāvaśūnyatāviviktatā yā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24890733 (0.039):
cābhāvasvabhāvaśūnyatāśūnyatā yā cābhāvasvabhāvaśūnyatāviviktatā yā / cābhāvasvabhāvaśūnyatāsvabhāvatā yaś ca bodhisattvo yaś ca pūrvānto yaś
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703415 (0.039):
sarvadharmaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā iti | ayamucyate saṃkṣiptena prajñāpāramiteti ||
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252816 (0.040):
'bhāvaśūnyatā. / tatra katamā svabhāvaśūnyatā? yaḥ sāṃyogikasya svabhāvābhāva iyam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768955 (0.041):
eṣā iyam ucyate anupalambhaśūnyatā tatra katamā abhāvasvabhāvaśūnyatā / nāsti sāṃyojikasya dharmasya svabhāvaḥ pratītyasamutpannatvāt saṃyogaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105218 (0.041):
anupalambhaśūnyatā. / tatra katamā abhāvasvabhāvaśūnyatā? nāsti sāṃyogikasya dharmasya svabhāvaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334120 (0.041):
cānupalambhaśūnyatā yā cābhāvaśūnyatā yā ca svabhāvaśūnyatā yā / cābhāvasvabhāvaśūnyatā yaś ca bodhisattvo yā ca prajñāpāramitā yā ca
abhāvasvabhāvaśūnyatā parigṛhītā bhavati. / smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149161 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti. / smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806926 (0.030):
bahirdhāśūnyatā veditavyā, adhyātmabahirdhāśūnyatā veditavyā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatā veditavyā, skandhaśūnyatā veditavyā, dhātuśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22982673 (0.033):
śūnyatāśūnyatābhāvatayā manasikārābhāvatā veditavyā, / śūnyatāśūnyatāsvabhāvatayā manasikārāsvabhāvatā veditavyā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122191 (0.034):
yāni ca catvāri smṛtyupasthānāni yāni ca samyakprahāṇāni ye ca ṛddhipādā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643555 (0.036):
adhyātmaśūnyatā bhāvayitavyā, yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvayitavyā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035034 (0.036):
anupalaṃbhaśūnyatā veditavyā: abhāvaśūnyatā veditavyā svabhāvaśūnyatā / veditavyā: abhāvasvabhāvaśūnyatā veditavyā. skandhaśūnyatā veditavyā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978360 (0.037):
svabhāvaśūnyatā pariśodhayitavyā, abhāvasvabhāvaśūnyatā pariśodhayitavyā.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128056 (0.038):
abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā, yā ca śūnyatā na sā / abhāvasvabhāvaśūnyatā notpādaḥ, anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa yo
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24890724 (0.038):
cābhāvasvabhāvaśūnyatāśūnyatā yā cābhāvasvabhāvaśūnyatāviviktatā yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633922 (0.039):
dānapāramitayāparigṛhīto, adhyātmaśūnyatayā yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatayāparigṛhītaḥ, smṛtyupasthānair aparigṛhītaḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252816 (0.040):
'bhāvaśūnyatā. / tatra katamā svabhāvaśūnyatā? yaḥ sāṃyogikasya svabhāvābhāva iyam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768955 (0.041):
eṣā iyam ucyate anupalambhaśūnyatā tatra katamā abhāvasvabhāvaśūnyatā / nāsti sāṃyojikasya dharmasya svabhāvaḥ pratītyasamutpannatvāt saṃyogaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105218 (0.041):
anupalambhaśūnyatā. / tatra katamā abhāvasvabhāvaśūnyatā? nāsti sāṃyogikasya dharmasya svabhāvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256744 (0.041):
adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260872 (0.041):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ, tathā āryasatyāni tathā adhyātmaśūnyatā / yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā tathā śūnyatānimittāpraṇihitāni tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629992 (0.041):
adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā lokaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971523 (0.041):
svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā / abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā parabhāvaśūnyatā śūnyā parabhāvaśūnyatayā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792875 (0.041):
anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā / svabhāvaśūnyatā parabhāvaśūnyatā śūnyā parabhāvaśūnyatayā yā cāyuṣman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261132 (0.042):
adhyātmaśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyataivam upadiṣṭā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237382 (0.042):
cānirjātāni na tāni smṛtyupasthānāni, evaṃ samyakprahāṇāny ṛddhipādāḥ
bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149174 (0.0):
smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni / (ŚsP_II 4_3) bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149442 (0.028):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni / parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149226 (0.035):
parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni / parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23005661 (0.047):
samyakprahāṇāni prajñapitāni, na ṛddhipādāḥ prajñapitāḥ, nendriyāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124450 (0.049):
smṛtyupasthānāni smṛtyupasthāneṣu na saṃvidyante nopalabhyante, evaṃ / samyakprahāṇāni ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978363 (0.049):
smṛtyupasthānāni pariśodhayitavyāni, samyakprahāṇāni pariśodhayitavyāni, / ṛddhipādāḥ pariśodhayitavyāḥ, indriyāṇi pariśodhayitavyāni, balāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149190 (0.054):
parigṛhītāni bhavanti, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavati, āryasatyāni / parigṛhītāni bhavanti, dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149404 (0.054):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavanti, āryasatyāni parigṛhītāni bhavanti, / dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190915 (0.060):
smṛtyupasthānāni prajñāyante, samyakprahāṇāni prajñāyante, ṛddhipādāḥ / (ŚsP_II 4_174) prajñāyante, indriyāṇi prajñāyante, balāni prajñāyante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160589 (0.061):
smṛtyupasthānāni prajñāpāramitāniryātāni, samyakprahāṇāni / prajñāpāramitāniryātāni, ṛddhipādāḥ prajñāpāramitāniryātāḥ, indriyāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963567 (0.062):
24324 {{yāni ca catvāri smṛtyupasthānāni yāni ca catvāri samyakprahāṇāni / ye ca catvāra ṛddhipādāḥ yāni ca pañcendriyāṇi yāni ca pañca balāni yāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785054 (0.062):
samyakprahāṇāni ye ca catvāra ṛddhipādāḥ yāni ca pañcendriyāṇi yāni ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965455 (0.062):
24910 smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni evaṃ samyakprahāṇāni ṛddhipādāḥ {{indriyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786926 (0.062):
abhāvasvabhāvaśūnyatayā śūnyā smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni / evaṃ samyakprahāṇāni ṛddhipādāḥ indriyāni balāni bodhyaṅgāni mārgā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894744 (0.064):
01913 catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayitavyāni catvāri samyakprahāṇāni / 01914 catvāri ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717295 (0.064):
samyakprahāṇāni catvāri ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124921 (0.064):
samyakprahāṇāni ṛddhipādāḥ pañcendriyāni pañca balāni sapta bodhyaṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956502 (0.064):
smṛtyupasthānāni {{smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni}} samyakprahāṇāni / {{samyakprahāṇair śūnyāni}} ṛddhipādā {{ṛddhipādaiḥ śūnyāḥ}}
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312831 (0.064):
smṛtyupasthānāni smṛtyupasthānaiḥ śūnyāni, samyakprahāṇāni samyakprahāṇaiḥ / śūnyāni, ṛddhipādā ṛddhipādaiḥ śūnyāḥ, indriyāṇīndriyaiḥ śūnyāni, balāni
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991872 (0.064):
samyakprahāṇāni samyakprahāṇaiḥ śūnyāni, ṛddhipādā ṛddhipādaiḥ śūnyāḥ,
balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149177 (0.0):
(ŚsP_II 4_3) bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi / parigṛhītāni bhavanti, balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149226 (0.023):
parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni / parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149442 (0.028):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni / parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122202 (0.050):
yāni cendriyāni yāni ca balāni yāni ca bodhyaṅgāni yaś cāryāṣṭāṅgo mārgo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149190 (0.053):
parigṛhītāni bhavanti, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavati, āryasatyāni / parigṛhītāni bhavanti, dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978376 (0.059):
pariśodhayitavyāni, bodhyaṅgāni pariśodhayitavyāni, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavanti, āryasatyāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149190 (0.0):
parigṛhītāni bhavanti, balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni / parigṛhītāni bhavanti, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavati, āryasatyāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925491 (0.047):
yāny anabhisaṃskṛtāni na tāni bodhyaṅgāni, yo 'nabhisaṃskṛto na sa / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, yāny anabhisaṃskṛtāni na tāny āryasatyāni, yāny
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118828 (0.048):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgo bhāvayitavyā iti prapañcaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616605 (0.048):
ṛddhipādāḥ? katham indriyāṇi? kathaṃ balāni? kathaṃ bodhyaṅgāni? katham / āryāṣṭāṅgo mārgo bhāvayitavyaḥ? katham apramāṇadhyānārūpyasamāpattayo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167259 (0.052):
virohanti, indriyāṇi virohanti, balāni virohanti, bodhyaṅgāni virohanti, / āryāṣṭāṅgo mārgo virohati, āryasatyāni virohanti, dhyānāni virohanti,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978381 (0.053):
pariśodhayitavyāni, bodhyaṅgāni pariśodhayitavyāni, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122206 (0.053):
yāni cendriyāni yāni ca balāni yāni ca bodhyaṅgāni yaś cāryāṣṭāṅgo mārgo / yāni cāpramāṇāni yāni ca dhyānāni yāś cārūpyasamāpattayo yāni ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24026359 (0.055):
yadapyuktamaṣṭāṅga āryamārgo na syāditi /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626747 (0.055):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, ato nirjātāni trīṇi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119998 (0.057):
catvāri smṛtyupasthānāni yo ca yāvad āryāṣṭāṅgo mārgo ye ca yāvat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179762 (0.057):
prajñāyante, indriyāṇi prajñāyante, balāni prajñāyante, bodhyaṅgāni / prajñāyante, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ prajñāyate, āryasatyāni prajñāyante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190927 (0.059):
bodhyaṅgāni prajñāyante, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ prajñāyate, āryasatyāni
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24029611 (0.060):
āryamārgo nāṣṭāṅgaḥ syāt /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24936409 (0.060):
kṛtā, yad ucyate āryāṣṭāṅgo mārga ity advayasyāsaṃmoṣasya dharmasyaiṣā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962482 (0.060):
bodhyaṅgānām anutpādo na tāni bodhyaṅgāni, ya āryāṣṭāṅgasyānutpādo na sa / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, ya āryasatyānām anutpādo na tāny āryasatyāni, yo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22967633 (0.060):
bodhyaṅgānāṃ vyayo na tāni bodhyaṅgāni, ya āryāṣṭāṅgasya vyayo na sa / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, ya āryasatyānāṃ vyayo na tāny āryasatyāni, yo dhyānānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813205 (0.062):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ so 'pi na tasya yathā na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167404 (0.062):
sarvākārajñatāpratiṣṭhita āryāṣṭāṅgo mārgo virohati, / sarvākārajñatāpratiṣṭhitāni catvāry āryasatyāni virohanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803696 (0.062):
sapta bodhyaṅgāni, āryāṣṭāṅgo mārgaś, catvāry apramāṇāni, trayaḥ
dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149196 (0.0):
parigṛhītāni bhavanti, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavati, āryasatyāni / parigṛhītāni bhavanti, dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149445 (0.044):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni / parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149174 (0.053):
(ŚsP_II 4_3) bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi / parigṛhītāni bhavanti, balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149374 (0.054):
smṛtyupasthānāni parigṛhītāni bhavanti, samyakprahāṇāni parigṛhītāni / bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149383 (0.054):
bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti, / balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149223 (0.057):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni
ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149203 (0.0):
parigṛhītāni bhavanti, dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni / parigṛhītāni bhavanti, ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149216 (0.040):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149446 (0.047):
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni / parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149093 (0.047):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149145 (0.056):
bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, svabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633086 (0.059):
abhāvasvabhāvaśūnyatā saptatriṃśad bodhipakṣyā dharmā āryasatyāny / apramāṇāni dhyānārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītāḥ, yair aṣṭa vimokṣā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149102 (0.063):
parigṛhītā bhavanti, saṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
anupūrvavihārasamāpattayaḥ (ŚsP_II 4_4) parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149205 (1.788):
parigṛhītāni bhavanti, ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ / parigṛhītā bhavanti, anupūrvavihārasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184742 (0.036):
āryasatyāny aṣṭau vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ (ŚsP_II 4_149)
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24912778 (0.042):
(ŚsP_II 1_109) navānupūrvavihārasamāpattayo 'nityā na ca kasyacid
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903788 (0.046):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ saṃvidyante na (ŚsP_II 1_72) bodhisattvaḥ.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22977774 (0.047):
nobhayam antareṇopalabhyate, anupūrvavihārasamāpattaya āyuṣmañ (ŚsP II 2
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626773 (0.049):
vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ, ato nirjātāḥ sarvasamādhayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267933 (0.050):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ ṣaḍabhijñāḥ pratibādhitā bhavanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6199023 (0.051):
anupūrvavihārasamāpattīr duḥkhā iti gaveṣiṣyante, anupūrvavihārasamāpattīr / (ŚsP_II 4_209) anātmāna iti gaveṣiṣyante, anupūrvavihārasamāpattīr aśubhā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931676 (0.051):
yo bhagavann anupūrvavihārasamāpattīnām anutpādo na tā / anupūrvavihārasamāpattaya iti hy anupūrvavihārasamāpattayaś cānutpādaś
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935194 (0.051):
anupūrvavihārasamāpattayaḥ, iti hy anupūrvavihārasamāpattayaś ca vyayaś
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970505 (0.051):
evānupūrvavihārasamāpattayo 'nupūrvavihārasamāpattaya evānutpādaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24911432 (0.052):
atyantatayā navānupūrvavihārasamāpattayo na saṃvidyante nopalabhyante kuta
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906941 (0.053):
saṃvidyante nopalabhyante. / anupūrvavihārasamāpattayo 'nupūrvavihārasamāpattiṣu na saṃvidyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263088 (0.053):
aparyāpannāni kāmarūpārūpyadhātum, aṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayo 'paryāpannāḥ kāmarūpārūpyadhātuṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338107 (0.053):
nānupūrvavihārasamāpattayaḥ prajñāpāramitā / nānyatrānupūrvavihārasamāpattibhyaḥ prajñāpāramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965961 (0.054):
na te vimokṣāḥ, yo 'nupūrvavihārasamāpattīnāṃ (ŚsP II 2 41) vyayo na tā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23005054 (0.054):
śūkṣmāṇi, nārūpyasamāpattayo gambhīrā na śūkṣmāḥ, na vimokṣā gambhīrā na / śūkṣmāḥ, nānupūrvavihārasamāpattayo gambhīrā na śūkṣmāḥ, na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970515 (0.055):
anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa ya imā ucyante / 'nupūrvavihārasamāpattaya ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, tathā hi nānyāny
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965968 (0.055):
na te vimokṣāḥ, yo 'nupūrvavihārasamāpattīnāṃ (ŚsP II 2 41) vyayo na tā / anupūrvavihārasamāpattayaḥ, yaḥ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22967673 (0.055):
te vimokṣāḥ, yo 'nupūrvavihārasamāpattīnāṃ vyayo na tā / anupūrvavihārasamāpattayaḥ, yaḥ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149213 (0.0):
parigṛhītā bhavanti, anupūrvavihārasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24911444 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na saṃvidyante nopalabhyante kuta
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925527 (0.014):
anabhisaṃskṛtāni na tāni śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928221 (0.014):
samaye śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni nopaiti nopādatte
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928761 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupasyati, abhijñā na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931714 (0.014):
yo bhagavann śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām anutpādo na tāni / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300673 (0.014):
na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni śūnyānīti vikalpayiṣyanti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300689 (0.014):
śūnyatāṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny ānimittānīti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300705 (0.014):
nānimittaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny apraṇihitānīti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300721 (0.014):
nāpraṇihitaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny anutpāda iti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300737 (0.014):
nānutpādaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny anirodha iti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300753 (0.014):
nānirodhaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni śāntānīti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300769 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni viviktānīti vikalpayiṣyanti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23311736 (0.014):
hetoḥ? tathā hi sa śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupaśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312383 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupaśyati, kena kāraṇena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23321631 (0.014):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigraho nāsti, na hi / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338148 (0.014):
na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni prajñāpāramitā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154608 (0.014):
nānupūrvavihārasamāpattīr upalabhate, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny upalabhate, nābhijñā upalabhate, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6206406 (0.014):
prajñāpāramitā yā prajñāpāramitā tatra na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni nityānīti vā anityānīti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6206415 (0.014):
vopalabhyate. śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny eva tatra na
parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149223 (0.0):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149198 (0.040):
parigṛhītāni bhavanti, ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149093 (0.044):
bhavanti, adhyātmabahirdhāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, śūnyatāśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149411 (0.050):
dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti, / ārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītā bhavanti, vimokṣāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149145 (0.055):
bhavanti, anupalambhaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, abhāvaśūnyatāḥ / parigṛhītā bhavanti, svabhāvaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149128 (0.059):
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
parigṛhītāni bhavanti, tathāgatabalāni parigṛhītāni bhavanti, vaiśāradyāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149226 (0.0):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149174 (0.023):
(ŚsP_II 4_3) bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi / parigṛhītāni bhavanti, balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149388 (0.023):
bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti, / balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149190 (0.044):
parigṛhītāni bhavanti, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavati, āryasatyāni / parigṛhītāni bhavanti, dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149404 (0.044):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavanti, āryasatyāni parigṛhītāni bhavanti, / dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti,
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500579 (0.059):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ / sarvadhāraṇīmukhāni / daśatathāgatabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247717 (0.059):
sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248493 (0.059):
sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256204 (0.059):
abhāvasvabhāvaśūnyatā sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa / tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260954 (0.059):
ṣaḍabhijñās tathā sarvasamādhayas tathā sarvadhāraṇīmukhāni tathā daśa / tathāgatabalāni tathā vaiśāradyāni tathā pratisaṃvidaḥ tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266990 (0.059):
śūnyatānimittāpraṇihitāny abhijñāḥ sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni / daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267641 (0.059):
sarvapāramitāḥ sarvaśūnyatāḥ sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa / tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302231 (0.059):
sarvadhāraṇīmukhāni, daśatathāgatabalāni, catvāri vaiśāradyāni, catasraḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157498 (0.059):
pañcābhijñāḥ sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183577 (0.059):
sarvadhāraṇīmukhāni daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190061 (0.059):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukāni sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni / daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido
parigṛhītāni bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149237 (0.0):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149214 (0.040):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni parigṛhītāni bhavanti, abhijñāḥ / parigṛhītā bhavanti, samādhayaḥ parigṛhītā bhavanti, dhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149093 (0.043):
parigṛhītā bhavanti, mahāśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, paramārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149198 (0.047):
parigṛhītāni bhavanti, āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavati, āryasatyāni / parigṛhītāni bhavanti, dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149411 (0.047):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ parigṛhīto bhavanti, āryasatyāni parigṛhītāni bhavanti, / dhyānāni parigṛhītāni bhavanti, apramāṇāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149171 (0.056):
parigṛhītāni bhavanti, balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149385 (0.056):
bhavanti, ṛddhipādāḥ parigṛhītā bhavanti, indriyāṇi parigṛhītāni bhavanti, / balāni parigṛhītāni bhavanti, bodhyaṅgāni parigṛhītāni bhavanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149110 (0.060):
asaṃskṛtaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, atyantaśūnyatāḥ parigṛhītā / bhavanti, anavarāgraśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, anavakāraśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149128 (0.060):
parigṛhitā bhavanti, prakṛtiśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, / sarvadharmaśūnyatāḥ parigṛhītā bhavanti, svalakṣaṇaśūnyatāḥ parigṛhītā
parigṛhītā bhavati, mahākaruṇā parigṛhītā bhavati, āveṇikabuddhadharmāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149243 (0.0):
parigṛhītani bhavanti, pratisaṃvidaḥ parigṛhītā bhavanti, mahāmaitrī / parigṛhītā bhavati, mahākaruṇā parigṛhītā bhavanti, āveṇikabuddhadharmāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978430 (0.034):
pariśodhayitavyaḥ, mahāmaitrī pariśodhayitavyā, mahākaruṇā / pariśodhayitavyā, āveṇikabuddhadharmāḥ pariśodhayitavyāḥ, sarvajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965202 (0.043):
chāradvatīputra paryāyeṇa yo mahākaruṇāyā anutpādo na sā mahākaruṇā, / āveṇikabuddhadharmā āyuṣmañ chāradvatīputra śūnyā āveṇikabuddhadharmaiḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179810 (0.047):
prajñāyante, mahāmaitrī prajñāyate, mahākaruṇā prajñāyate, / āveṇikabuddhadharmāḥ prajñāyante, srotaāpattiphalaṃ prajñāyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180391 (0.047):
pratisaṃvidaḥ prajñāyante, mahāmaitrī prajñāyate, mahākaruṇā prajñāyate, / āveṇikabuddhadharmāḥ prajñāyante, srotaāpattiphalaṃ prajñāyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184487 (0.047):
mahāmaitrī prajñāyate, mahākaruṇā prajñāyate, āveṇikabuddhadharmāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185079 (0.047):
prajñāyante, mahāmaitrī prajñāyate, mahākaruṇā prajñāyate, / āveṇikabuddhadharmāḥ prajñāyante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274769 (0.048):
āryasatyāpramāṇadhyānārūpyavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā / mahākaruṇā sarvākārajñatā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050714 (0.049):
prajñāpāramitopāyakauśalyaparigṛhītaḥ sarvasattvamaitrīmahākaruṇāvihāreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955537 (0.049):
bhavanti yāvad aṣṭādaśāveṇikā / 22510 buddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti sarvākārajñatājñānañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777049 (0.049):
mahāsattvasya daśa pāramitāḥ paripūrṇā bhavanti yāvad aṣṭādaśāveṇikā / buddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti sarvākārajñatājñānañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813293 (0.050):
śūnyatānimittāpraṇihitābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā / na mahākaruṇā na dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāny aśītyanuvyañjanāni na hi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113471 (0.054):
bhavanti, yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti, / sarvākārajñatājñānaṃ ca sarvavāsanānusaṃdhikleśaprahāṇaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633110 (0.056):
daśa balāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvida āveṇikā / buddhadharmāḥ parigṛhītāḥ, yaiḥ samādhidhāraṇīmukhāni pañcābhijñāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992055 (0.059):
mahākaruṇāśūnyatā cāveṇikabuddhadharmaśūnyatā ca bodhisattvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794898 (0.059):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ pariśodhayitavyāḥ yāvat sarvākārajñatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129831 (0.059):
catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ pariśodhayitavyāḥ, / yāvat sarvākārajñatā pariśodhayitavyā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101887 (0.061):
mahākaruṇāvihārī bhavati. āveṇikabuddhadharmān eva nopalabhate kaḥ punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795696 (0.061):
pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā mahākaruṇā ayam ucyate āyuṣman
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130620 (0.061):
catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / mahākaruṇā. ayam ucyate āyuṣman śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya
parigṛhītā bhavanti, srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242023 (0.0):
skandhadhātava āyatanāni pratītyasamutpādāṅgāni ca parigṛhītāni bhavanti. / srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati. evaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149252 (0.014):
parigṛhītā bhavati, mahākaruṇā parigṛhītā bhavanti, āveṇikabuddhadharmāḥ / parigṛhītā bhavanti, srotraāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649062 (0.032):
parigṛhṇāti, yāvan na nirodhasamāpattiphalaṃ parigṛhṇāti, na / srotaāpattiphalaṃ parigṛhṇāti na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149243 (0.039):
parigṛhītā bhavati, mahākaruṇā parigṛhītā bhavanti, āveṇikabuddhadharmāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020848 (0.043):
na saṃskārāḥ / na vijñānaṃ paridīpitaṃ bhavati / na srotaāpattiphalaṃ / paridīpitaṃ bhavati / na sakṛdāgāmiphalaṃ paridīpitaṃ bhavati / na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235620 (0.048):
srotaāpattiphalaṃ prajñaptaṃ na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ nārhattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960492 (0.049):
{tenocyate ākāśasamaṃ tad yānam iti}/ tad {yathāpi nāma subhūte} ākāśe na / 23520 srotaāpattiphalaṃ na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ nārhattvaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960512 (0.049):
23521 na buddhatvam/ evam eva {{subhūte tasmin mahāyāne na / srotaāpattiphalaṃ na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ nārhattvaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729740 (0.049):
nāṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān manyate na srotaāpattiphalaṃ na / sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ manyate nārhattvaṃ manyate na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782014 (0.049):
ākāśasamaṃ tad yānam iti tad yathāpi nāma subhūte ākāśe na / srotaāpattiphalaṃ na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ nārhattvaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782034 (0.049):
pratyekabuddhatvaṃ na buddhatvam evam eva subhūte tasmin mahāyāne na / srotaāpattiphalaṃ na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ nārhattvaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236327 (0.049):
buddhadharmān sarvasamādhīn sarvadhāraṇīmukhāni, evaṃ na srotaāpattiphalaṃ / na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ nārhattvaṃ na pratyekabuddhatvaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272489 (0.049):
sasaṅgāsaṅgeti saṃjānīte. na srotaāpattiphalaṃ na sakṛdāgāmiphalaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658748 (0.049):
bhūtakoṭiṃ pratisaṃvidhyen, na srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vā / nāgāmiphalaṃ vārhattvaṃ vā pratyekāṃ vā bodhim anuprāpnuyāt? kathaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118940 (0.049):
tadyathāpi nāma subhūte ākāśe na srotaāpattiphalaṃ na sakṛdāgāmiphalaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118960 (0.049):
subhūte tatra mahāyāne na srotaāpattiphalaṃ na sakṛdāgāmiphalaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248539 (0.050):
dharmaniyāmatā loke prajñāyate. pañca cakṣūṃṣi srotaāpattiphalaṃ / sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam (PSP_2 3:71) arhattvaṃ pratyekabuddhatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274798 (0.050):
nityānityasukhaduṣkhaśāntāśāntaśubhāśubhaḥ, srotaāpattiphalaṃ (PSP_5:165) / sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaphalaṃ pratyekabodhir yāvat kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270661 (0.050):
darśanabhāvanāprahātavye 'smin mārge carati, na srotaāpattiphalam / anuprāpnoti, na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ nārhattvam anuprāpnoti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270753 (0.050):
srotaāpattiphalam anuprāpnoti, na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ
sakṛdāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, anāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242024 (0.0):
skandhadhātava āyatanāni pratītyasamutpādāṅgāni ca parigṛhītāni bhavanti. / srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati. evaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149258 (0.0):
parigṛhītā bhavanti, srotraāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, / sakṛdāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, anāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020857 (0.042):
na saṃskārāḥ / na vijñānaṃ paridīpitaṃ bhavati / na srotaāpattiphalaṃ / paridīpitaṃ bhavati / na sakṛdāgāmiphalaṃ paridīpitaṃ bhavati / na
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24059327 (0.043):
na hi tatra laukikamārgaphalamev prahāṇaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ vā / bhavatyanāgāmiphalaṃ vā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12009820 (0.045):
yadyat phalaṃ prathamaṃ bhavati srotaāpattiphalaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ / anāgāmiphalaṃ vā. na tasmāt parihīyate. yat tu paścāt sakṛdāgāmiphalam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248541 (0.045):
dharmaniyāmatā loke prajñāyate. pañca cakṣūṃṣi srotaāpattiphalaṃ / sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam (PSP_2 3:71) arhattvaṃ pratyekabuddhatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274798 (0.045):
nityānityasukhaduṣkhaśāntāśāntaśubhāśubhaḥ, srotaāpattiphalaṃ (PSP_5:165) / sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaphalaṃ pratyekabodhir yāvat kathaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035684 (0.047):
paramārthasatyena. nanu bhagavaṃ. sarvabālapṛthagjanānāṃ srotaāpattiphalaṃ / bhaviṣyati. sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arahattvaṃ. [f. 283b]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649062 (0.047):
srotaāpattiphalaṃ parigṛhṇāti na sakṛdāgāmiphalaṃ nānāgāmiphalaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035711 (0.048):
phalavyavasthānaṃ bhaviṣyati. srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vā / anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā samyaksaṃbodhir vā. yaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048501 (0.048):
srotaāpattiphalaṃ vā anuprāpnuyāt sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048598 (0.048):
kriyā yayā kriyayā yāvat srotaāpattiphalaṃ vā anuprāpnuyāt. / sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhiṃ vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242138 (0.050):
srotaāpattiphalaṃ vā sākṣātkariṣyati sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15164797 (0.051):
avakrāmati, srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ vā / sākṣātkaroti / no tv agraphalam arhattvam sākṣātkaroti / tadā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807624 (0.051):
akṛṣṇaśuklo vipākaḥ, srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ / vārhattvaṃ vā pratyekabodhir vā yāvat samyaksaṃbodhir vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817454 (0.051):
vā daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā vā srotaāpattiphalaṃ / vā sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ vārhattvaṃ vā pratyekabodhir vā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816570 (0.059):
avakrāmayati, srotaāpattiphalaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvam / anuprāpayati, pratyekāṃ bodhim anuprāpayaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039476 (0.061):
sakṛdāgāmiphalaṃ na anāgāmiphalaṃ na arhattvaphalamanujāto na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12009834 (0.064):
anāgāmiphalaṃ arhattvaphalaṃ vā. tataḥ parihīyate. evaṃ ca kṛtveti. yasya
arhattvaṃ parigṛhītaṃ bhavati, pratyekabodhiḥ parigṛhītā bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149265 (0.0):
parigṛhītā bhavanti, srotraāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, / sakṛdāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati, anāgāmiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308773 (0.055):
kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā pratyekabodhiḥ, mārgākārajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351383 (0.055):
sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā / mārgākārajñatā vā sarvākārajñatā vā. trayāṇāṃ ca yānānāṃ vyavasthānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351626 (0.055):
sakṛdagāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā / mārgākārajñatā vā sarvākārajñatā vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807761 (0.057):
srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ vārhattvaṃ vā / pratyekabodhir vā samyaksaṃbodhir vā yat subhūte bālapṛthagjanānāṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035718 (0.057):
anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā samyaksaṃbodhir vā. yaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648201 (0.058):
arhattvaṃ pratyekabodhir yāvat sarvākārajñatānuprāpyate.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035621 (0.060):
srotaāpattiphalaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaṃ pratyekabodhiḥ / yāvad anuttarā samyaksaṃbodhiḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043701 (0.060):
vā. anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā. pratyekabodhir vā. yāvad anuttarā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23301714 (0.060):
viviktaṃ pratyekabodhir iti vikalpayiṣyanti, / na mārgākārajñatāṃ śūnyeti vikalpayiṣyanti, na śūnyatāṃ mārgākārajñateti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272499 (0.060):
nānāgāmiphalaṃ nārhattvaṃ na pratyekabodhir nānuttarā samyaksaṃbodhiḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15036922 (0.061):
sakṛdāgāmiphalaṃ. anāgāmiphalam arhattvaṃ. pratyekabodhir / bodhisattvadharmā buddhadharmāḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242028 (0.062):
srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati. evaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam / arhattvaṃ pratyekabodhiḥ sarvākārajñatā parigṛhitā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812786 (0.062):
sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaṃ pratyekabodhiḥ, sarvākārajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274804 (0.062):
sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaphalaṃ pratyekabodhir yāvat kathaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111507 (0.062):
prajñāptaṃ yāvad arhattvaṃ prajñaptaṃ pratyekabodhiḥ prajñaptā. yaḥ punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035880 (0.062):
anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā anuttarā samyaksaṃbodhir
mārgākārajñatā parigṛhītā bhavati, sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242094 (0.0):
pratityasamutpādāṅgāni yāvat sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249496 (0.0):
aparigṛhītaṃ bhavati yāvat sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149275 (0.0):
arhattvaṃ parigṛhītaṃ bhavati, pratyekabodhiḥ parigṛhītā bhavati, / mārgākārajñatā parigṛhītā bhavati, sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633123 (0.004):
parigṛhītāḥ, yair yāvat sarvākārajñatā parigṛhītā te nāntarāpy adhvani
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646039 (0.004):
vedanā na saṃjñā na saṃskārā, na vijñānaṃ parigṛhītam, evaṃ yāvat / sarvākārajñatā na parigṛhītā. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte yo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109271 (0.009):
aparigṛhītam bhavati. kathaṃ yāvat sarvākārajñatā aparigṛhītā bhavati?
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895683 (0.026):
prajñāpāramitā parigṛhītatvāt, sarvākārajñatā manasikārāvirahitatvācca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715086 (0.033):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978440 (0.037):
pariśodhayitavyā, āveṇikabuddhadharmāḥ pariśodhayitavyāḥ, sarvajñatā / pariśodhayitavyā, mārgākārajñatā pariśodhayitavyā, sarvākārajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351384 (0.037):
sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā / mārgākārajñatā vā sarvākārajñatā vā. trayāṇāṃ ca yānānāṃ vyavasthānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351627 (0.037):
sakṛdagāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vā pratyekabodhir vā / mārgākārajñatā vā sarvākārajñatā vā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970912 (0.044):
paryāyeṇa yeyam ucyate mārgākārajñatety advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, tathā hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173681 (0.055):
bhagavan sarvākārajñatā. / [K. 196b21, N. 388a1, T. 310b5. P. 263a1, Ch. 698b24] / saced bhagavan prajñāpāramitā nimittam abhaviṣyan nānimittaṃ naiva tasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23301715 (0.059):
viviktaṃ pratyekabodhir iti vikalpayiṣyanti, / na mārgākārajñatāṃ śūnyeti vikalpayiṣyanti, na śūnyatāṃ mārgākārajñateti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272410 (0.060):
anena subhūte paryāyeṇa bodhisattvena mahāsattvena sarvamārgākārajñatā / paripūrayitavyā, sarvamārgākārajñatāṃ paripūrya sattvānām āśayo jñātavyaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167647 (0.061):
sarvajñatāyāḥ pariṇāyikā, mārgākārajñatāyāḥ pariṇāyikā, sarvākārajñatāyāḥ / pariṇāyikā. / [K. 190b11, N. 374b2, T. 299b11, P. 240a1, Ch. 690a24] / atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: na me bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308774 (0.063):
kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā pratyekabodhiḥ, mārgākārajñatā / kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā mārgākārajñatā, sarvākārajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180992 (0.064):
prajñāyate, pratyekabodhiṃ prajñāyate, mārgākārajñatā prajñāyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184507 (0.064):
anāgāmiphalaṃ prajñāyate, arhattvaṃ prajñāyate, pratyekabodhiṃ prajñāyate, / mārgākārajñatā prajñāyate, sarvākārajñatā prajñāyate, srotaāpannāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185099 (0.064):
prajñāyate, arhattvaṃ prajñāyate, pratyekabodhiṃ prajñāyate, / mārgākārajñatā prajñāyate, sarvākārajñatā prajñāyate, srotaāpannāḥ
[K. 171b14, N. 328b2, T. 267a12, P. 160a1, Ch. 559c16] / punar aparaṃ kauśika prajñāpāramitayā parigṛhītayā dhārayitayā vācitayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242104 (0.025):
pratityasamutpādāṅgāni yāvat sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati. / (PSP_2 3:42) / punar aparaṃ kauśika prajñāpāramitayā udgṛhītayā dhāritayā vācitayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154741 (0.028):
(ŚsP_II 4_26) / [K. 177a6, N. 341a8, T. 277a4, P. 182b1, Ch. 570a21] / punar aparaṃ kauśika yatremāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā dhārayiṣyate
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167706 (0.029):
vācitāḥ pravartitāḥ prajñāpāramitayā bhagavann udgṛhītayā dhāritayā / vācitayā paryavāptayā pravartitayā yoniśaś ca manasikṛtayā daśānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167994 (0.029):
prajñāpāramitayā bhagavann udgṛhītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā / pravartitayā yoniśaś ca manasikṛtayā kṣatriyamahāśālakulānāṃ loke
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168143 (0.029):
prajñāpāramitayā bhagavann udgṛhītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā / pravartitayā yoniśaś ca manasikṛtayā srotaāpannā loke prajñāyante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168171 (0.029):
prajñāyante, prajñāpāramitayā bhagavann udgṛhītayā dhāritayā vācitayā / paryavāptayā pravartitayā yoniśaś ca manasikṛtayā tathāgatānām arhatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200039 (0.034):
kauśika prajñāpāramitāprativarṇikā. / [K. 221b3, N. 447a4, T. 361a1, P. 38b1, Ch. 787c4] / punar aparaṃ kauśika te kulaputrāḥ kuladuhitaraś caivaṃ prajñāpāramitām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193383 (0.040):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca. / [K. 213b4, N. 436b5, T. 347a8, P. 9a1, Ch. 737b2] / punar aparaṃ kauśika yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161378 (0.041):
manasikartavyā mārṣa prajñāpāramitā, etayā mārṣa prajñāpāramitayodgṛhītayā / dhārayitayā vācayitayā paryavāptayā yoniśaś ca manasikṛtayā buddhanetryā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169990 (0.045):
[K. 193a9, N. 380a4, T. 303b13, P. 248a2, Ch. 694a22] / punar aparaṃ kauśika sacet kulaputro vā kuladuhitā vā caukṣasamācāro
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192499 (0.045):
ādhārayed dhārayed vācayed yoniśaś ca manasikuryāt. / [K. 212b10, N. 434a1, T. 345b5, P. 4b8, Ch, 737a5] / punar aparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā svayaṃ prajñāpāramitām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162749 (0.045):
[K. 185a18, N. 361b8, T. 290b10, P. 217b4, Ch. 582c20] / punar aparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178495 (0.045):
kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. / [K. 202a11, N. 398b2, T. 319b11, P. 281b6, Ch. 709a18] / punar aparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248150 (0.047):
divyāḥ kāyā vivardhante asurāḥ kāyāḥ parihīyante, prajñāpāramitāyā mārṣā / udgṛhītayā dhārtitayā vācitayā paryavāptayā na buddhanetrī samucchidyate
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168885 (0.047):
(ŚsP_II 4_84) / [K. 192a4, N. 377b5, T. 3O2a3, P. 244a4, Ch. 692b26] / punar aparaṃ kauśika yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250504 (0.047):
prajñāpāramitayā bhagavann udgrahītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250548 (0.047):
pratyekabuddhāḥ prajñāyante, bodhisattvāḥ prajñāyante, prajñāpāramitayā / bhagavann udgrahītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā yoniśaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250441 (0.048):
paryavāpnuvan yoniśaś ca manasikurvan prajñāpāramitayā bhagavann / udgrahītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā yoniśaś ca manasikṛtayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6204272 (0.048):
(ŚsP_II 4_231) / [K. 226b13, N. 457b8, T. 369a12, P. 55a5, Ch. 796a6] / punar aparaṃ kauśika te kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca teṣāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005558 (0.055):
bodhisattvānāmupāyakauśalyaṃ prajñāpāramitānirjātaṃ veditavyam // / punaraparaṃ kauśika imāṃ prajñāpāramitāmudgṛhṇaṃtāṃ dhārayatāṃ vācayatāṃ
paryavāptayā yoniśaś ca manasikṛtayā yāṅ guṇān sa kulaputro vā kuladuhitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242108 (0.011):
punar aparaṃ kauśika prajñāpāramitayā udgṛhītayā dhāritayā vācitayā / paryavāptayā likhitayā yoniśo manasikṛtayā yān guṇān sa kulaputro vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167707 (0.011):
vācitāḥ pravartitāḥ prajñāpāramitayā bhagavann udgṛhītayā dhāritayā / vācitayā paryavāptayā pravartitayā yoniśaś ca manasikṛtayā daśānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167995 (0.011):
prajñāpāramitayā bhagavann udgṛhītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā / pravartitayā yoniśaś ca manasikṛtayā kṣatriyamahāśālakulānāṃ loke
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168143 (0.011):
prajñāpāramitayā bhagavann udgṛhītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā / pravartitayā yoniśaś ca manasikṛtayā srotaāpannā loke prajñāyante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168171 (0.011):
prajñāyante, prajñāpāramitayā bhagavann udgṛhītayā dhāritayā vācitayā / paryavāptayā pravartitayā yoniśaś ca manasikṛtayā tathāgatānām arhatāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002446 (0.034):
tatkasya hetoḥ? atra hi kauśika (Vaidya 28) vidyāyāṃ śikṣamāṇaḥ kulaputro / vā kuladuhitā vā nātmavyābādhāya cetayate, na paravyābādhāya cetayate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244847 (0.034):
prajñāpāramitā. atra hi kauśika śikṣamāṇaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā / nātmavyābādhāya cetayate, na paravyābādhāya cetayate, nobhayavyābādhāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154204 (0.034):
vidyāyāṃ śikṣamāṇeḥ kulaputro vā kuladuhitā vā nātmavyābādhāya cetayate na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250442 (0.035):
udgrahītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā yoniśaś ca manasikṛtayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250505 (0.035):
prajñāpāramitayā bhagavann udgrahītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā / yoniśaś ca manasikṛtayā gṛhapatimahāśālakulāni prajñāyante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250549 (0.035):
bhagavann udgrahītayā dhāritayā vācitayā paryavāptayā yoniśaś ca / manasikṛtayā tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loke prajñāyante.
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6603357 (0.036):
punaraparaṃ satatasamitābhiyukta sa kulaputro vā kuladuhitā vā imaṃ / dharmaparyāyaṃ saṃprakāśayamānaḥ pareṣāṃ ca saṃśrāvayamānastairdvādaśabhiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6604667 (0.036):
punaraparaṃ satatasamitābhiyukta sa kulaputro vā kuladuhitā vā imaṃ / dharmaparyāyaṃ dhārayamāṇo deśayamānaḥ prakāśayamāno
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001860 (0.037):
pravartayan sa kulaputro vā kuladuhitā vā imān yato dṛṣṭadhārmikān guṇān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001903 (0.037):
pravartitāyāṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā dṛṣṭadhārmikān guṇān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006885 (0.037):
saṃtrāsamāpatsyate / imān api sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / dṛṣṭadhārmikān guṇān parigṛhṇāti, ya imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006942 (0.037):
pratyanuyogavyākaraṇasamartho bhaviṣyati / imān api sa kauśika kulaputro / vā kuladuhitā vā dṛṣṭadhārmikān guṇān parigṛhṇāti, yaḥ kulaputro vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4008119 (0.037):
imān api sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā dṛṣṭadhārmikān guṇān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251041 (0.037):
saṃtrāsam āpadyate vā. imān api sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / dṛṣṭadhārmikān guṇān pratigrahīṣyati ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251568 (0.037):
pūrvakarmavipākaṃ, imān api kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / dṛṣṭadhārmikān guṇān parigṛhṇāti.
vā dṛṣṭidhārmikān parigṛhṇāti, tāṃc chṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473407 (0.019):
śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te yanmayādhigatam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242120 (0.019):
kuladuhitā vā pratilabhate dṛṣṭa eva dharme tān śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann iti śakro devānām indro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271447 (0.019):
subhūte saṅgakoṭīḥ sūkṣmatarā nirdekṣyāmi tāḥ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617005 (0.019):
pratibhānam utpannam. tena hi kauśika śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te. iti catvāraḥ prayoktākāraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649662 (0.019):
tāni liṅgāni tāni nimittāni deśayiṣyāmi, tāni śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'ham, evaṃ bhagavann ity āyuṣmāṃ subhūtir bhagavataḥ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2896914 (0.019):
tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2900760 (0.019):
bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903021 (0.019):
manomayakāyagatiprabhedanayalakṣaṇaṃ mahāmate upadekṣyāmi / tacchṛṇu, / sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904459 (0.019):
sarvatārkikatīrthakarāṇām / bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca / suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904711 (0.019):
manuṣyāṇāṃ ca / tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2906041 (0.019):
sādhu mahāmate / tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2907352 (0.019):
mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2913725 (0.019):
syāditi / bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2915000 (0.019):
sarvadharmāḥ kṣaṇikāḥ? bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca / suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2916180 (0.019):
hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602156 (0.019):
śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru | bhāṣiṣye 'haṃ te ||
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28035092 (0.019):
bhavanti | tān śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru | bhāṣiṣye 'haṃ te |
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17087057 (0.019):
paripraṣṭavyaṃ manyase. 2. tena hi tvaṃ sarvaśūra śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te.
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405988 (0.019):
paripraṣṭavyaṃ manyase | tena hyānanda śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / | bhāṣiṣye 'haṃ te | evaṃ bhagavan ityāyuṣmānānando bhagavataḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550229 (0.019):
prajñāpāramitāṃ paripṛcchasi / tena hi tvaṃ suvikrāntavikrāmin śṛṇu, sādhu / ca suṣṭhu ca manasikuru, bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
bhāṣiṣye 'haṃ, evaṃ bhagavann iti śakro devānām indro bhagavataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001923 (0.009):
bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti śakro devānāmindro bhagavataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242127 (0.020):
kuladuhitā vā pratilabhate dṛṣṭa eva dharme tān śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann iti śakro devānām indro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271449 (0.020):
subhūte saṅgakoṭīḥ sūkṣmatarā nirdekṣyāmi tāḥ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649664 (0.020):
tāni liṅgāni tāni nimittāni deśayiṣyāmi, tāni śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru bhāṣiṣye 'ham, evaṃ bhagavann ity āyuṣmāṃ subhūtir bhagavataḥ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2896916 (0.020):
tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / / sādhu bhagavan iti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2900762 (0.020):
bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903023 (0.020):
sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904461 (0.020):
suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904713 (0.020):
manuṣyāṇāṃ ca / tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2906043 (0.020):
sādhu mahāmate / tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2907354 (0.020):
mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu / bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ pratyaśrauṣīt /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2909823 (0.020):
tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912167 (0.020):
mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu / bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ pratyaśrauṣīt //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2913727 (0.020):
syāditi / bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca / manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2916182 (0.020):
hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu / bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ pratyaśrauṣīt //
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405990 (0.020):
paripraṣṭavyaṃ manyase | tena hyānanda śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru / | bhāṣiṣye 'haṃ te | evaṃ bhagavan ityāyuṣmānānando bhagavataḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550232 (0.020):
ca suṣṭhu ca manasikuru, bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801855 (0.035):
bhagavān āha: tena hi subhūte śṛṇu sādhu ca suṣṭhuś ca manasikuru bhāṣiṣye / 'haṃ te, evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir bhagavataḥ pratyaśrauṣīd,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18763134 (0.035):
samyaksaṃbuddhasyāṣṭāv āścaryādbhutāṃ dharmān udāhara // atha khalu śakro / devānām indro bhagavato aṣṭāv āścaryādbhutāṃ dharmāṃ bhāṣe // yadā khalu
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473407 (0.036):
śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te yanmayādhigatam /
pratyaśroṣīt, bhagavāṃs tam etad avocat: yo hi kaścit kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001926 (0.009):
bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti śakro devānāmindro bhagavataḥ / pratyaśrauṣīt / bhagavānetadavocat tatra kauśika ye mama dharmaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242131 (0.037):
manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann iti śakro devānām indro / bhagavataḥt pratyaśroṣīt bhagavān etad avocat: yaḥ kaścit
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649671 (0.044):
manasikuru bhāṣiṣye 'ham, evaṃ bhagavann ity āyuṣmāṃ subhūtir bhagavataḥ / pratyaśroṣīt. / bhagavān etad avocat: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550242 (0.045):
suvikrāntavikrāmī bodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ pratyaśrauṣīt //// / bhagavānetadavocat - yattvaṃ suvikrāntavikrāmin evaṃ vadasi -
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942429 (0.047):
eva bhadanteti brahmā sahāpatir bhagavataḥ pratyaśrauṣīd bhagavāṃs / tasyaitad avocat /
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013382 (0.050):
ca manasi kuru. bhāṣiṣye. evaṃ bhagavann iti śuko māṇavakas taudeyaputro / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt. bhagavān idam avocat. karmasvakān ahaṃ māṇava
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17087069 (0.053):
[SaSū(C) 12] evaṃ bhagavann iti sarvaśūro bodhisatvo mahāsatvo bhagavataḥ / pratyaśrauṣīd. / [SaSū(C) 13-14] bhagavān asyaitad avocat: asti sarvaśūra saṃghāṭo nāma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023088 (0.054):
subhūtirbhagavataḥ pratyaśrauṣīt // / bhagavānetadavocat iha subhūte śrāddhaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271456 (0.054):
manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt. / bhagavān etad avocat: iha subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801863 (0.054):
'haṃ te, evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir bhagavataḥ pratyaśrauṣīd, / bhagavān etad avocat: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087606 (0.054):
pragrahītavyam | evaṃ bhagavan ityāyuṣyān subhūtirbhagavataḥ pratyaśrauṣīt / bhagavānasyaitadavocat - iha subhūte bodhisattvayānasaṃprasthitenaiva
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359611 (0.055):
suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye | evaṃ bhagavan, iti mañjuśrīḥ kumārabhūto / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt | bhagavāṃs tasyaitad avocat - / asti mañjuśrīḥ pūrvasmin digbhāge ito buddhakṣetrād
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250358 (0.056):
evam astu bhadanta bhagavann ity āyuṣmān śāradvatīputro bhagavataḥ / pratyaśroṣīt. / bhagavāṃs tasyaitad avocat: śāradvatīputra prajñāpāramitā prajñāpāramitety
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641572 (0.061):
śāntimatir bodhisattvo bhagavataḥ pratyaśroṣīt // / bhagavāṃs tān idam avocat / bhūtapūrvaṃ kulaputraikagaṅgānadīvālikāsameṣu"
anyatīrthikacarakaparivrājako māro vā mārakāyikā vā devatā adhimānikā vā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18794442 (0.061):
___atha khalu anyatīrthikacarakaparivrājakā traidaṇḍikam
pudgalā imāṃ prajñāpāramitāṃ vigrahītukāmā bhaviṣyanti vivecayitukamā
bhaviṣyanti vivaditukāmā bhaviṣyanti virodhayitukāmā bhaviṣyanti teṣāṃ
vigrahītukāmānāṃ vivecayitukamānāṃ vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001942 (1.788):
vigrahītavyaṃ maṃsyante, vivaditavyaṃ maṃsyante, virodhayitavyaṃ / maṃsyante, teṣāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242169 (0.020):
vigrahītukāmo bhaviṣyati, virodhayitukāmo bhaviṣyati, teṣāṃ / vivecayitukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ vigrahītukāmānāṃ virodhayitukāmānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242184 (0.027):
utpannotpannā vigrahā vivādā virodhāḥ kṣipraṃ punar evāntardhāsyanti, / teṣāṃ vivecayitukāmānāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001957 (0.036):
punarevāntardhāsyanti, na sthāsyanti / teṣāṃ vigrahītukāmānāṃ / vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānāṃ na te 'bhiprāyāḥ paripūriṃ gamiṣyanti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005893 (0.036):
parivrājakānāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149578 (0.040):
evāntardhānāt pralayaṃ yāsyanti, teṣāṃ vigrahītukāmānāṃ vivecayitukāmānāṃ / vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānāṃ te 'bhiprāyā na paripūrayiṣyanti. tat
utpannotpannā vigrahavivecanavivādavirodhāḥ kṣipram eva punar
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001942 (0.020):
maṃsyante, teṣāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ / virodhayitukāmānāmutpannotpannā vigrahā vivādā virodhāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242169 (0.020):
vivecayitukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ vigrahītukāmānāṃ virodhayitukāmānām / utpannotpannā vigrahā vivādā virodhāḥ kṣipraṃ punar evāntardhāsyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149987 (0.047):
yoniśaś ca manasikariṣyati, tatra kauśika ya utpannotpannā / vigrahavivādavirodhā bhaviṣyanti, te prajñāpāramitāyās tejasā
evāntardhānāt pralayaṃ yāsyanti, teṣāṃ vigrahītukāmānāṃ vivecayitukāmānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242167 (0.0):
vigrahītukāmo bhaviṣyati, virodhayitukāmo bhaviṣyati, teṣāṃ / vivecayitukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ vigrahītukāmānāṃ virodhayitukāmānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242183 (0.0):
utpannotpannā vigrahā vivādā virodhāḥ kṣipraṃ punar evāntardhāsyanti, / teṣāṃ vivecayitukāmānāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001940 (0.011):
vigrahītavyaṃ maṃsyante, vivaditavyaṃ maṃsyante, virodhayitavyaṃ / maṃsyante, teṣāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001956 (0.011):
punarevāntardhāsyanti, na sthāsyanti / teṣāṃ vigrahītukāmānāṃ / vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānāṃ na te 'bhiprāyāḥ paripūriṃ gamiṣyanti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005893 (0.011):
parivrājakānāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149552 (0.049):
bhaviṣyanti vivaditukāmā bhaviṣyanti virodhayitukāmā bhaviṣyanti teṣāṃ / vigrahītukāmānāṃ vivecayitukamānāṃ vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānām
vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānāṃ te 'bhiprāyā na paripūrayiṣyanti. tat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001960 (1.788):
punarevāntardhāsyanti, na sthāsyanti / teṣāṃ vigrahītukāmānāṃ / vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānāṃ na te 'bhiprāyāḥ paripūriṃ gamiṣyanti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242186 (1.788):
utpannotpannā vigrahā vivādā virodhāḥ kṣipraṃ punar evāntardhāsyanti, / teṣāṃ vivecayitukāmānāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242166 (0.018):
vigrahītukāmo bhaviṣyati, virodhayitukāmo bhaviṣyati, teṣāṃ / vivecayitukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ vigrahītukāmānāṃ virodhayitukāmānām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001940 (0.018):
maṃsyante, teṣāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ / virodhayitukāmānāmutpannotpannā vigrahā vivādā virodhāḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005894 (0.018):
parivrājakānāṃ vigrahītukāmānāṃ vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149557 (0.040):
vigrahītukāmānāṃ vivecayitukamānāṃ vivaditukāmānāṃ virodhayitukāmānām
kasya hetoḥ? tathā hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena dīrgharātraṃ / dānapāramitāyāṃ caratā śīlapāramitāyāṃ caratā kṣāntipāramitāyāṃ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242198 (0.0):
virodhayitukāmānāṃ na te 'bhiprāyāḥ paripūriṃ gamiṣyanti. tat kasya hetos? / tathā hi kauśika bodhisattvena mahāsattvena dīrgharātraṃ dānapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265166 (0.0):
hi subhūte bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāṃ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648087 (0.0):
bodhisattvair mahāsattvair bodhisattvayāne sthātavyaṃ? kathaṃ / dānapāramitāyāṃ caratā śīlapāramitāyāṃ caratā kṣāntipāramitāyāṃ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252929 (0.0):
supratisaṃviditena bodhisattvena mahāsattvena bhavitavyaṃ, dānapāramitāyāṃ / caratā śīlapāramitāyāṃ caratā kṣāntipāramitāyāṃ caratā vīryapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895277 (0.008):
02218 dānapāramitāyāṃ caratā prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ evaṃ śīla
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717816 (0.008):
aparaṃ śāriputra bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāṃ caratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058045 (0.008):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam, evaṃ śīlapāramitāyāñ caratā / kṣāntipāramitāyāñ caratā vīryapāramitāyāñ caratā dhyānapāramitāyāñ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895267 (0.024):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvena mahāsattvena / 02218 dānapāramitāyāṃ caratā prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ evaṃ śīla
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058038 (0.024):
punar aparam śāriputra bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāṃ caratā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049653 (0.026):
nirmitaḥ. na hi bhagavann abhūtena śakyaṃ dānapāramitāyāṃ caratā / śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049679 (0.026):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. na hy abhūtena śakyaṃ / dānapāramitāyāṃ caratā. śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924121 (0.026):
13012 punar aparaṃ bhagavan {bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ / caratā} na dānapāramitāyāṃ {sthātavyam}/ tat kasya hetoḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924280 (0.026):
13014 tad anenāpi bhagavan paryāyeṇa {bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā} / 13015 na dānapāramitāyāṃ {sthātavyaṃ} {{na śīlapāramitāyāṃ sthātavyaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746162 (0.026):
na sthātavyam punar aparaṃ bhagavan bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā na dānapāramitāyāṃ sthātavyam tat kasya hetoḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 746321 (0.026):
paryāyeṇa bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā na / dānapāramitāyāṃ sthātavyaṃ na śīlapāramitāyāṃ sthātavyaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085951 (0.026):
punar aparaṃ bhagavan bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā / na dānapāramitāyāṃ sthātavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi dānapāramitaiva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15086021 (0.026):
prajñāpāramitā. tad anenāpi bhagavan paryāyeṇa bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā na dānapāramitāyāṃ sthātavyaṃ, na śīlapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654630 (0.029):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: iha subhūte / bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāñ caratā jighatsitān sattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102554 (0.029):
bodhisattvena mahāsattvena bhavitavyaṃ, dānapāramitāyāṃ caratā,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043093 (0.033):
khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāṃ caritavyaṃ, yathā
vīryapāramitāyāṃ caratā dhyānapāramitāyāṃ caratā prajñāpāramitāyāṃ caratā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265172 (0.0):
hi subhūte bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāṃ caratā / śīlapāramitāyāṃ caratā kṣāntipāramitāyāṃ caratā vīryapāramitāyāṃ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648094 (0.0):
dānapāramitāyāṃ caratā śīlapāramitāyāṃ caratā kṣāntipāramitāyāṃ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252936 (0.0):
supratisaṃviditena bodhisattvena mahāsattvena bhavitavyaṃ, dānapāramitāyāṃ / caratā śīlapāramitāyāṃ caratā kṣāntipāramitāyāṃ caratā vīryapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895283 (0.006):
02218 dānapāramitāyāṃ caratā prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ evaṃ śīla / 02219 pāramitāyāñ caratā kṣāntipāramitāyāñ caratā vīryapāramitāyāñ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717822 (0.006):
aparaṃ śāriputra bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāṃ caratā / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam evaṃ śīlapāramitāyāñ caratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058045 (0.008):
punar aparam śāriputra bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāṃ caratā / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam, evaṃ śīlapāramitāyāñ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242207 (0.021):
caratā, evaṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caratā. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924281 (0.062):
prajñāpāramitāyāṃ caratā} / 13015 na dānapāramitāyāṃ {sthātavyaṃ} {{na śīlapāramitāyāṃ sthātavyaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15086022 (0.062):
prajñāpāramitā. tad anenāpi bhagavan paryāyeṇa bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā na dānapāramitāyāṃ sthātavyaṃ, na śīlapāramitāyāṃ
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kalahabhaṇḍanavigrahavivādān āpadyante,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242209 (0.007):
dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caratā. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242271 (0.054):
vīryapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096884 (0.057):
bhaviṣyati sarvākārajñatāyāḥ. tat kasya hetoḥ? naite / kalahabhaṇḍanavigrahavivādā sarvākārajñatāyā mārgaḥ narakamārga eṣa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096993 (0.064):
pāpakā utpannāḥ kalahabhaṇḍanavigrahavivādān kurvataḥ. saced asya
tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate sattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149672 (1.788):
āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149688 (1.788):
dīrgharātraṃ vikṣepam āpadyate, tān bodhisattvena / mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvā dhyānapāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149702 (1.788):
pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante, tān / bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242296 (0.050):
sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān mahāprajñāpāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149652 (0.051):
mahāsattvenādhyātmikabāhyān (ŚsP_II 4_5) dharmān parityajyate sattvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242249 (0.053):
dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān kṣāntau pratiṣṭhāpayati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242232 (0.058):
sattvadauḥśīlyam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān śīle pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242266 (0.058):
mahāsattva ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242281 (0.058):
vikṣiptacittam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān dhyāne pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ
dānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauḥśīlyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149664 (0.0):
mahāsattvenādhyātmikabāhyān (ŚsP_II 4_5) dharmān parityajyate sattvāḥ / kṣāntipāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149696 (0.0):
mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvā dhyānapāramitāyāṃ / pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante, tān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149678 (0.008):
āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān / parityajyate sattvā vīryapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149709 (0.050):
prajñānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte kauśika sattvāḥ saṃsāre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242225 (0.060):
dharmāḥ sarve sarvadā parityaktā. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ / sattvadauḥśīlyam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān
āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149671 (0.0):
kṣāntipāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam / āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149702 (5.960):
pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante, tān / bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149686 (1.788):
parityajyate sattvā vīryapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā / dīrgharātraṃ vikṣepam āpadyate, tān bodhisattvena / mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvā dhyānapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242249 (0.039):
dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān kṣāntau pratiṣṭhāpayati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242296 (0.039):
sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān mahāprajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242232 (0.047):
sattvadauḥśīlyam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242264 (0.047):
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam āpadyante tān bodhisattvo / mahāsattva ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242281 (0.047):
vikṣiptacittam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān dhyāne pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ
parityajyate sattvāḥ śīlapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149678 (1.192):
āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān / parityajyate sattvā vīryapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149694 (0.008):
mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvā dhyānapāramitāyāṃ / pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante, tān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149662 (0.022):
mahāsattvenādhyātmikabāhyān (ŚsP_II 4_5) dharmān parityajyate sattvāḥ / kṣāntipāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149709 (0.056):
prajñānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte kauśika sattvāḥ saṃsāre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242266 (0.057):
mahāsattva ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān / vīryapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242233 (0.063):
sattvadauḥśīlyam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān śīle pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā
dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsā āpadyante, tān bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242245 (0.008):
dharmān parityajya tān sattvān śīle pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā / dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva
mahāsattvenādhyātmikabāhyān (ŚsP_II 4_5) dharmān parityajyate sattvāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149702 (0.023):
pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante, tān / bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149687 (0.047):
dīrgharātraṃ vikṣepam āpadyate, tān bodhisattvena / mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvā dhyānapāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149617 (0.051):
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kalahabhaṇḍanavigrahavivādān āpadyante, / tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242246 (0.053):
dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān kṣāntau pratiṣṭhāpayati.
kṣāntipāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149628 (0.0):
tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate sattvā / dānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauḥśīlyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149696 (0.0):
mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvā dhyānapāramitāyāṃ / pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante, tān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149641 (0.022):
āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān / parityajyate sattvāḥ śīlapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242258 (0.042):
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam āpadyante tān bodhisattvo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149709 (0.050):
prajñānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte kauśika sattvāḥ saṃsāre
āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149635 (0.0):
dānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauḥśīlyam / āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149702 (5.960):
pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante, tān / bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149619 (1.788):
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kalahabhaṇḍanavigrahavivādān āpadyante, / tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242249 (0.039):
dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān kṣāntau pratiṣṭhāpayati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242296 (0.039):
sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān mahāprajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242264 (0.046):
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam āpadyante tān bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242232 (0.047):
sattvadauḥśīlyam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān śīle pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242281 (0.047):
vikṣiptacittam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān dhyāne pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ
parityajyate sattvā vīryapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149642 (1.192):
āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān / parityajyate sattvāḥ śīlapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149626 (0.008):
tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242266 (0.037):
mahāsattva ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān / vīryapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149709 (0.053):
prajñānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte kauśika sattvāḥ saṃsāre
dīrgharātraṃ vikṣepam āpadyate, tān bodhisattvena / mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvā dhyānapāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149622 (1.788):
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kalahabhaṇḍanavigrahavivādān āpadyante, / tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate sattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149637 (1.788):
dānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauḥśīlyam / āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149653 (0.047):
dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsā āpadyante, tān bodhisattvena / mahāsattvenādhyātmikabāhyān (ŚsP_II 4_5) dharmān parityajyate sattvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242248 (0.053):
dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān kṣāntau pratiṣṭhāpayati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242296 (0.053):
sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān mahāprajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242230 (0.056):
sattvadauḥśīlyam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān śīle pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242262 (0.056):
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam āpadyante tān bodhisattvo / mahāsattva ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242279 (0.056):
vikṣiptacittam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān dhyāne pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ
pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante, tān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149629 (0.0):
tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate sattvā / dānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauḥśīlyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149665 (0.0):
mahāsattvenādhyātmikabāhyān (ŚsP_II 4_5) dharmān parityajyate sattvāḥ / kṣāntipāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149642 (0.008):
parityajyate sattvāḥ śīlapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242291 (0.040):
dharmān parityajya tān sattvān dhyāne pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ / sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954816 (0.057):
tatra {kathaṃ bodhisattvena mahāsattvena} sarvasattvā nāvamantavyāḥ/ yad
bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate satttvāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149634 (5.960):
dānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauḥśīlyam / āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149618 (1.788):
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kalahabhaṇḍanavigrahavivādān āpadyante, / tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān parityajyate sattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149670 (1.788):
kṣāntipāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam / āpadyante, tān bodhisattvena mahāsattvenādhyātmikabāhyān dharmān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149653 (0.023):
dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsā āpadyante, tān bodhisattvena / mahāsattvenādhyātmikabāhyān (ŚsP_II 4_5) dharmān parityajyate sattvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242248 (0.039):
dīrgharātraṃ krodhavyāpādavihiṃsām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān kṣāntau pratiṣṭhāpayati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242296 (0.039):
sattvā dīrgharātraṃ dauṣprajñām āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva / ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān mahāprajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242230 (0.047):
sattvadauḥśīlyam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān śīle pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242262 (0.047):
yeṣāṃ kṛtaśaḥ sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam āpadyante tān bodhisattvo / mahāsattva ādhyātmikabāhyān dharmān parityajya tān sattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242279 (0.047):
vikṣiptacittam āpadyante tān bodhisattvo mahāsattva ādhyātmikabāhyān / dharmān parityajya tān sattvān dhyāne pratiṣṭhāpayati. yeṣāṃ kṛtaśaḥ
prajñānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte kauśika sattvāḥ saṃsāre
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149625 (0.050):
dānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ dauḥśīlyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149661 (0.050):
mahāsattvenādhyātmikabāhyān (ŚsP_II 4_5) dharmān parityajyate sattvāḥ / kṣāntipāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā dīrgharātraṃ kausīdyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149677 (0.053):
parityajyate sattvā vīryapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149641 (0.056):
parityajyate sattvāḥ śīlapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, yeṣāṃ kṛte sattvā
saṃsāranti yad utānuśayaparyutthāne na tān bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261122 (0.064):
utpatsyante, utpadyamānāny eva tāni prahāsyanti, tasmād upāyakauśalyaṃ / parigṛhītukāmena bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyam.
mahāsattvenopāyakauśalena, teṣāṃ sattvānām anuśayaparyutthānaṃ vigṛhyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261123 (0.030):
utpatsyante, utpadyamānāny eva tāni prahāsyanti, tasmād upāyakauśalyaṃ / parigṛhītukāmena bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyam.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104393 (0.033):
'nuttarasyāḥ samyaksaṃbodhe. upāyakauśalena caivaṃ prajñāpāramitāyāṃ / caratā bodhisattvena mahāsattvenākāśākṣayābhinirhāreṇa prajñāpāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111236 (0.034):
utpadyamānāny eva prahāsyante. tasmād upāyakauśalaṃ parigṛhītukāmena / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyaṃ. yasmin samaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255175 (0.044):
upāyakauśalyena. evaṃ prajñāpāramitāyāṃ caratā bodhisattvena mahāsattven
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500440 (0.046):
prajñāpāramitāyāmupāyakauśalya samanvāgatena bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029850 (0.053):
punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena upāyakuśalena tebhyaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038446 (0.055):
madhye nābhaviṣyat. na bodhisattvo mahāsattva upāyakauśalena sattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108306 (0.056):
bodhisattvena mahāsattvena na paripūritā yo 'nenopāyakauśalena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108326 (0.056):
dhyānapāramitā prajñāpāramitā yā tena bodhisattvena mahāsattvena na / paripūritā yo 'nenopāyakauśalena samanvāgataḥ. āha: āścaryam etad bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1645993 (0.060):
niryātukāmena bhavitavyam. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyām upāyakauśalye ca sthātavyam. tasyaivaṃ śikṣamāṇasyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955574 (0.063):
22513 tatra katamā {bodhisattvasya} mahāsattvasya daśabhūmayaḥ/ yad / {bodhisattvo} mahāsattva upāyakauśalyena
sattvāś caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpitāś caturṣv apramāṇeṣu samādāpitāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618876 (0.036):
arthacaryayā samānārthatayā daśakuśaleṣu karmapatheṣu samādāpayanti, / caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149791 (0.037):
daśasu tathāgatabaleṣu samādāpitāḥ caturṣu vaiśāradyeṣu pratiṣṭhāpitāḥ, / catasṛṣu pratisaṃvitsu pratiṣṭhāpitāḥ, mahāmaitryāṃ pratiṣṭhāpitāḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094720 (0.038):
karmapatheṣu pratiṣṭhāpayet, caturṣu dhyāneṣu caturṣu apramāṇeṣu catasriṣv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188687 (0.039):
sattvās tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu (ŚsP_II 4_165) / dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102027 (0.039):
(PvsP1 2: 49) sthitvā sattvān daśakuśaleṣu karmapatheṣu pratiṣṭhāpayati, / caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191640 (0.041):
na tv eva jāmbūdvīpakān manuṣyān daśakuśaleṣu karmapatheṣu pratiṣṭhāpya / caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191684 (0.041):
karmapatheṣu pratiṣṭhāpya, caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191708 (0.041):
mahāsāhasre lokadhātau sarvasattvān daśasu kuśaleṣu karmapatheṣu / pratiṣṭhāpya, caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242329 (0.041):
(PSP_2 3:43) upāyakauśalyena teṣāṃ sattvānāṃ vinīya tān sattvāṃś caturṣu / dhyāneṣu pratiṣṭhāpayati. caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256854 (0.041):
kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayet. caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186331 (0.041):
sattvās tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu / pratiṣṭhāpayec caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186918 (0.041):
tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec / caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190455 (0.041):
kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec / caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816532 (0.042):
prajñāyāṃ pratiṣṭhāpayati, caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183380 (0.042):
lokadhātau sattvās tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu / dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec caturṣv apramāṇeṣu pratiṣṭhāpayec catasṛṣv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183969 (0.042):
caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec caturṣv apramāṇeṣu pratiṣṭhāpayec catasṛṣv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185151 (0.042):
kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec caturṣv apramāṇeṣu / pratiṣṭhāpayec catasṛṣv ārūpyasamāpttiṣu pratiṣṭhāpayet pañcasv abhijñāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185741 (0.042):
tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec / caturṣv apramāṇeṣu pratiṣṭhāpayec catasṛṣv ārūpyasamāpttiṣu pratiṣṭhāpayet
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182791 (0.043):
kulaputro vā kuladhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec caturṣv / apramāṇeṣu pratiṣṭhāpayec catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pratiṣṭhāpayet
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6189274 (0.050):
sattvās tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu / pratiṣṭhāpayec caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv
catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu samādāpitā pañcasv abhijñāsu samādāpitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618881 (0.008):
caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu / samādāpayanti. ātmanā caiteṣu dharmeṣu pratiṣṭhitā bhavanti. ātmanā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256857 (0.017):
kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayet. caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv / ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase?
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182791 (0.017):
kulaputro vā kuladhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec caturṣv / apramāṇeṣu pratiṣṭhāpayec catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pratiṣṭhāpayet
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186334 (0.017):
pratiṣṭhāpayec caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186921 (0.017):
tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec / caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188690 (0.017):
dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190455 (0.017):
kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayec / caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242329 (0.017):
dhyāneṣu pratiṣṭhāpayati. caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102028 (0.017):
caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191643 (0.019):
caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu / (ŚsP_II 4_177) pañcasv abhijñāsu pratiṣṭhāpya, na tv eva cāturdvīpake
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808474 (0.020):
pāramitāsu carati caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv / ārūpyasamāpattiṣu saptatriṃśatsu bodhipakṣyeṣu dharmeṣu bodhimārge ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617211 (0.021):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyate. evaṃ caturṣv apramāṇeṣu caturṣu dhyāneṣu / catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu śūnyatānimittāpraṇihiteṣv
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010800 (0.021):
caturṣvapramāṇeṣu, evaṃ catasṛṣvārūpyasamāpattiṣu, pañcasvabhijñāsu, / yāvatsamastāsu dhyānāpramāṇārūpyasamāpattyabhijñāsu pratiṣṭhāpayet /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15036329 (0.023):
ṣaṭsu pāramitāsu carati. caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv / ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu saptatriṃśatibodhipakṣyeṣu dharmeṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191669 (0.023):
dhyāneṣu caturḥv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191690 (0.023):
karmapatheṣu pratiṣṭhāpya, caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv / ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu pratiṣṭhāpya, na tv eva dvisāhasre
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191714 (0.023):
pratiṣṭhāpya, caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv / ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu pratiṣṭhāpya, na tv eva trisāhasre
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191737 (0.023):
pratiṣṭhāpya, caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv / ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu pratiṣṭhāpya, tatrāyaṃ yoniśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246658 (0.023):
saptatriṃśadbodhipakṣyeṣu dharmeṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv / ārūpyasamāpattiṣu ṣaṭsu abhijñāsu daśatathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042608 (0.024):
prathamacittotpādam upādāya ṣaṭsu pāramitāsu caraṃś caturṣu dhyāneṣu / caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu. caturṣu smṛtyupasthāneṣu
caturṣu smṛtyupasthāneṣu amādāpitāś caturṣu samyakprahāṇeṣu samādāpitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943166 (0.015):
18723 caturṣu dhyāneṣu {{caturṣv apramāṇāneṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu / caturṣu smṛtyupashāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764905 (0.015):
dhyāneṣu caturṣv apramāṇāneṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu caturṣu / smṛtyupashāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu pañcasv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801641 (0.025):
niveśayati vinayati pratiṣṭhāpayati, evaṃ caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu / samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu pañcasv indriyeṣu pañcasu baleṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816544 (0.025):
ārūpyasamāpattiṣu caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157603 (0.025):
svabhāvaśūnyatāyām abhāvasvabhāvaśūnyatāyām. / caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938960 (0.030):
17415 {śāriputra} āha/ nanv āyuṣman subhūte asmṛtyupasthāneṣv api / smṛtyupasthānāny a / 17416 saktāni/ evam {{asamyakprahāṇeṣv api asamyakprahāṇāny asaktāny
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117038 (0.032):
saṃjñānāsaṃjñāyatane carati. caturṣu smṛtyupasthāneṣu carati. caturṣu / samyakprahāṇeṣu caturṣu ṛddhipādeṣu paṃcasv indriyeṣu. paṃcasu baleṣu.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242334 (0.033):
pratiṣṭhāpayati, caturṣu smṛtyupasthāneṣu pratiṣṭhāpayati. evaṃ / samyakprahāneṣv ṛddhipādeṣv indriyeṣu baleṣu vaiśāradyeṣv āryāṣṭāṅgeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031095 (0.033):
pratiṣṭhāpayati. caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816157 (0.033):
caturṣv apramāṇeṣv ārūpyasamāpattiṣu caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu / samyakprahāṇeṣv ṛddhipādeṣu pañcendriyeṣu pañcasu baleṣu saptasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17268553 (0.035):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamāpattau carati, caturṣu smṛtyupasthāneṣu / carati, caturṣu samyakprahāneṣu carati, caturṣv ṛddhipādeṣu carati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042614 (0.035):
caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu. caturṣu smṛtyupasthāneṣu / caturṣu samyakprahāṇeṣu. caturṣv iddhipādeṣu pañcasv indriyeṣu pañcasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934496 (0.037):
15919 cayiṣyati/ smṛtyupasthāneṣu niyojayiṣyati samyakprahāṇeṣu
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937456 (0.041):
6 ekadivasam api yogam āpadyeta caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāvad aṣṭādaśaṣv / āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / tat kasya hetoḥ / asthānaṃ subhūte anavakāśaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658667 (0.047):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ caraṃś caturṣu smṛtyupasthāneṣu caran / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣu mārgeṣu caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253784 (0.047):
evaṃ ānanda bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu carañ caturṣu / smṛtyupasthāneṣu caran samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣu carann
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002915 (0.048):
na smṛtyupasthāneṣu sthito na samyakprahāṇeṣu sthito na ṛddhipādeṣu sthito
caturṣv ṛddhipādeṣu samāpitāḥ pañcasv indriyeṣu samādāpitāḥ pañcasu baleṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117040 (0.025):
saṃjñānāsaṃjñāyatane carati. caturṣu smṛtyupasthāneṣu carati. caturṣu / samyakprahāṇeṣu caturṣu ṛddhipādeṣu paṃcasv indriyeṣu. paṃcasu baleṣu.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816160 (0.026):
caturṣv apramāṇeṣv ārūpyasamāpattiṣu caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu / samyakprahāṇeṣv ṛddhipādeṣu pañcendriyeṣu pañcasu baleṣu saptasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943169 (0.028):
caturṣu smṛtyupashāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764908 (0.028):
smṛtyupashāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu pañcasv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801644 (0.028):
niveśayati vinayati pratiṣṭhāpayati, evaṃ caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu / samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu pañcasv indriyeṣu pañcasu baleṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816547 (0.028):
ārūpyasamāpattiṣu caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv / ṛddhipādeṣu pañcasv indriyeṣu pañcasu baleṣu saptabodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṅgeṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157606 (0.028):
caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17268560 (0.038):
carati, caturṣu samyakprahāneṣu carati, caturṣv ṛddhipādeṣu carati, / pañcasv indriyeṣu carati, pañcasu baleṣu carati, saptasu bodhyaṅgeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632551 (0.039):
nābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ śikṣitaḥ, na smṛtyupasthāneṣu śikṣitaḥ, na / samyakprahāṇeṣu narddhipādeṣu nendriyeṣu na baleṣu na bodhyaṅgeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808076 (0.039):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamāpattau vā, smṛtyupasthāneṣu vā / samyakprahāṇeṣu vā ṛddhipādeṣu vā indriyeṣu vā baleṣu vā bodhyaṅgeṣu vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934498 (0.043):
15919 cayiṣyati/ smṛtyupasthāneṣu niyojayiṣyati samyakprahāṇeṣu / ṛddhipādeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756365 (0.043):
manasikārebhyo vivecayiṣyati smṛtyupasthāneṣu niyojayiṣyati / samyakprahāṇeṣu ṛddhipādeṣu indriyeṣu baleṣu bodhyaṅgeṣu mārgeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095010 (0.043):
smṛtyupasthāneṣu niyojayiṣyati samyakprahāṇeṣu ṛddhipādeṣu indriyeṣu
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002919 (0.049):
na smṛtyupasthāneṣu sthito na samyakprahāṇeṣu sthito na ṛddhipādeṣu sthito
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755937 (0.049):
vā samanupaśyati | na samyakprahāṇeṣu na riddhipādeṣu nendriyeṣu na baleṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234661 (0.052):
sattvān parinirvāpayiṣyāmīti, evam api na sthātavyam. caturṣv ṛddhipādeṣv / indriyeṣu sthitvā tathārūpaṃ samādhiṃ samāpatsye yathārūpeṇa samādhinā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176656 (0.060):
jñānaṃ, yac caturṣv ṛddhipādeṣu jñānaṃ, yat pañcasv indriyeṣu jñānaṃ, yat
samādāpitāḥ saptasu bodhyaṅgeṣu samādāpitāḥ āryāṣṭāṅge mārge samādāpitāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943174 (0.027):
pañcasv indriyeṣu pañcasu baleṣu saptasu bodhyaṅgeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764913 (0.027):
smṛtyupashāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu pañcasv / indriyeṣu pañcasu baleṣu saptasu bodhyaṅgeṣu saptatriṃśadbodhipakṣeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238202 (0.031):
smṛtyupasthāneṣu samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṅge ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157616 (0.031):
pañceṣv indriyeṣu pañcasu baleṣu saptasu bodhyaṅgeṣu āryāṣṭāṅge mārge
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031106 (0.031):
iddhipādeṣu pañcasv indriyeṣu pañcasu baleṣu saptasu bodhyaṅgeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042627 (0.031):
caturṣu samyakprahāṇeṣu. caturṣv iddhipādeṣu pañcasv indriyeṣu pañcasu / baleṣu saptasu bodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṃge mārge caturdaśasu śūnyatāsu triṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801649 (0.031):
samyakprahāṇeṣu caturṣv ṛddhipādeṣu pañcasv indriyeṣu pañcasu baleṣu / saptasu bodhyaṅgeṣu āryāṣṭāṅgikamārge triṣu vimokṣamukheṣv aṣṭasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816169 (0.031):
samyakprahāṇeṣv ṛddhipādeṣu pañcendriyeṣu pañcasu baleṣu saptasu / bodhyaṅgeṣu āryāṣṭāṅge mārge sarvaśūnyatāsu śūnyatānimittāpraṇihiteṣv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157782 (0.031):
śikṣamāṇāḥ, indriyeṣu śikṣamāṇāḥ, baleṣu śikṣamāṇāḥ, bodhyaṅgeṣu / śikṣamāṇāḥ, āryāṣṭāṅge mārge śikṣamāṇāḥ, āryasatyeṣu śikṣamāṇāḥ, dhyāneṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17268570 (0.034):
pañcasv indriyeṣu carati, pañcasu baleṣu carati, saptasu bodhyaṅgeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237608 (0.036):
ṛddhipādendriyeṣu baleṣu bodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṅge mārge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238095 (0.036):
samyakprahāṇeṣv ṛddhipādeṣv indriyeṣu baleṣu bodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṅge mārge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271811 (0.041):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṅge mārge na carati
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162662 (0.043):
indriyeṣu carati, baleṣu carati, bodhyaṅgeṣu carati, āryāṣṭāṅge marge
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002933 (0.048):
nendriyeṣu sthito na baleṣu sthito na bodhyaṅgeṣu sthito nāryāṣṭāṅge marge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816552 (0.048):
ṛddhipādeṣu pañcasv indriyeṣu pañcasu baleṣu saptabodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṅgeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116412 (0.055):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ, caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāvad āryāṣṭāṅge mārge,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035994 (0.055):
upekṣāyāṃ vā yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamāpattau vā smṛtyupasthāneṣu / vā. yāvad āryāṣṭāṅge mārge. yāvat sarvākārajñatāyāṃ vā, so 'nabhiniviṣṭo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037641 (0.055):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatane śikṣitavyaṃ? kathaṃ caturṣu smṛtyupasthāneṣu / yāvad āryāṣṭāṅge mārge śikṣitavyaṃ? kathaṃ (AdSPG II 68)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039141 (0.055):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattiṣu yadi vā smṛtyupasthāneṣu yadi vā yāvad / āryāṣṭāṅge mārge (AdSPG II 75) yadi vā śūnyatāyāṃ yadi vā ānimitte yadi vā
caturṣv āryasatyeṣu samādāpitāḥ, navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238202 (0.030):
smṛtyupasthāneṣu samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣv āryāṣṭāṅge ca / mārge caturṣv āryasatyeṣu śūnyatānimittāpraṇihiteṣu bodhisattvaniyāmam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814345 (0.033):
sarvaśūnyatāsu dhyāneṣv apramāṇārūpyasamāpattiṣu vimokṣamukheṣu navasv / anupūrvavihārasamāpattiṣv āryasatyeṣv abhijñāsu śūnyatānimittāpraṇihiteṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157617 (0.034):
pañceṣv indriyeṣu pañcasu baleṣu saptasu bodhyaṅgeṣu āryāṣṭāṅge mārge / caturṣv āryasatyeṣu caturṣu dhyāneṣu caturṣv apramāṇeṣu catasṛṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801661 (0.044):
saptasu bodhyaṅgeṣu āryāṣṭāṅgikamārge triṣu vimokṣamukheṣv aṣṭasu / vimokṣeṣu navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639155 (0.044):
āryasatyeṣv apramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣu nābhiniviśeta, aṣṭavimokṣeṣu / navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu śūnyatānimittāpraṇihiteṣu nābhiniviśeta,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213227 (0.044):
ārūpyasamāpattiṣu, aṣṭāsu vimokṣeṣu, navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806800 (0.046):
śūnyatānimittāpraṇihiteṣu vimokṣamukheṣv aṣṭasu vimokṣeṣu navasv / anupūrvavihārasamāpattiṣu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617220 (0.046):
catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu śūnyatānimittāpraṇihiteṣv / aṣṭāsu vimokṣeṣu navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu dhāraṇīmukheṣu na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157631 (0.046):
ārūpyasamāpattiṣu aṣṭāsu vimokṣeṣu navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu triṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816182 (0.047):
aṣṭasu vimokṣamukheṣu navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260138 (0.053):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣv āryasatyeṣu cāṣṭasu vimokṣeṣu / navānupūrvavihārasamāpattiṣu ṣaṭsv abhijñāsu daśasu tathāgatabaleṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803174 (0.058):
kāṃścid aṣṭaṣu vimokṣeṣu, kāṃcin navasu anupūrvavihārasamāpattiṣu, kāṃścic / caturṣv āryasatyeṣu, kāṃścid daśeṣu bodhisattvabhūmiṣu samādāpayati,
pratiṣṭhāpitāḥ sarvasamādhiṣu samādāpitāḥ sarvadhāraṇīmukheṣu samādāpitāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234981 (0.033):
sarvaśūnyatāsu na sarvasamādhiṣu na sarvadhāraṇīmukheṣu sthitaḥ, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260074 (0.033):
nābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ na sarvasamādhiṣu na sarvadhāraṇīmukheṣu na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261443 (0.033):
śūnyatānimittāpraṇihiteṣv adhimuktibahulo bhaviṣyati. abhijñāsu / sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣv adhimuktibahulo bhaviṣyati. daśasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816190 (0.033):
aṣṭasu vimokṣamukheṣu navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu pañcasv abhijñāsu / sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśasu tathāgatabaleṣu daśasu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157643 (0.033):
vimokṣamukheṣu pañcasv abhijñāsu sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238029 (0.035):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣu satyeṣv abhijñāsu sarvaśūnyatāsu / sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśatathāgatabaleṣu vaiśāradyeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240009 (0.035):
sarvaśūnyatāsu sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśabalavaiśāradyeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258481 (0.035):
skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādāṅgeṣu sarvapāramitāsu sarvaśūnyatāsu / sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu saptatriṃśadbodhipakṣyeṣu dharmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270902 (0.035):
navānupūrvavihārasamāpattiṣv abhijñāsu sarvaśūnyatāsu sarvasamādhiṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271797 (0.035):
carati prajñāpāramitāyām. evaṃ sarvapāramitāsu sarvaśūnyatāsu / sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu smṛtyupasthāneṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273808 (0.035):
sarvaśūnyatāsu sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu saptatriṃśadbodhipakṣeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130874 (0.035):
sarvaśūnyatāsu sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259890 (0.037):
navānupūrvavihārasamāpattiṣv abhijñāsv avavaditavyo 'nuśāsitavyaḥ, / sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259955 (0.037):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣv āryasatyeṣu śūnyatānimittāpraṇihiteṣv / abhijñāsu samādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśasu tathāgatabaleṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238909 (0.038):
saptatriṃśadbodhipakṣadharmāpramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣu sarvaśūnyatāyāṃ / sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246650 (0.038):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238119 (0.038):
śikṣate advaidhīkāreṇa. sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu śikṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234169 (0.045):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣu satyābhijñāsu samādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176724 (0.050):
jñānaṃ, yat sarvasamādhiṣu jñānaṃ, yat sarvadhāraṇīmukheṣu jñānaṃ, yad / daśasu tathāgatabaleṣu jñānaṃ, yac (ŚsP_II 4_116) caturṣu vaiśāradyeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031317 (0.050):
bodhipakṣyeṣu dharmeṣu dhāraṇīmukheṣu samādhimukheṣu ca daśasu / tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu mahāmaitryāṃ
daśasu tathāgatabaleṣu samādāpitāḥ caturṣu vaiśāradyeṣu pratiṣṭhāpitāḥ,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755960 (0.016):
na daśasu tathāgatabaleṣu na caturṣu vaiśāradyeṣu na catasṛṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037662 (0.018):
anupūrvasamāpattiṣu śikṣitavyaṃ? kathaṃ daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258509 (0.019):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattiṣu śūnyatānimittāpraṇihiteṣu ṣaṭsv abhijñāsu / daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260148 (0.019):
navānupūrvavihārasamāpattiṣu ṣaṭsv abhijñāsu daśasu tathāgatabaleṣu / caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243119 (0.019):
śūnyatānimittāpraṇihiteṣu pañcasv abhijñāsu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu / vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259891 (0.020):
sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259956 (0.020):
abhijñāsu samādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśasu tathāgatabaleṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816191 (0.020):
sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśasu tathāgatabaleṣu daśasu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157645 (0.020):
vimokṣamukheṣu pañcasv abhijñāsu sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣu daśasu / tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu mahāmaitryāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031120 (0.022):
anupūrvasamāpattiṣu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034874 (0.022):
vimokṣeṣu navasv anupūrvasamāpattiṣu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu / vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddha dharmeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041415 (0.022):
samāpattiṣu. daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042643 (0.022):
vimokṣamukheṣu aṣṭasu vimokṣeṣu navasv anupūrvasamāpattiṣu, daśasu / tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu mahāmaitryāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801667 (0.022):
vimokṣeṣu navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu / vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806808 (0.022):
anupūrvavihārasamāpattiṣu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261451 (0.024):
sarvasamādhiṣu sarvadhāraṇīmukheṣv adhimuktibahulo bhaviṣyati. daśasu / tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814893 (0.025):
bodhipakṣyeṣu dharmeṣu daśasu tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267949 (0.025):
vimokṣeṣu navānupūrvavihārasamāpattiṣu dhāraṇīmukheṣu daśasu / tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037083 (0.026):
śikṣate. yāvad āryāṣṭāṃge mārge śikṣate. daśasu tathāgatabaleṣu śikṣate. / caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu mahāmaitryāṃ mahākaruṇāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809242 (0.026):
abhijñāsu śikṣate, daśasu tathāgatabaleṣu śikṣate, caturṣu vaiśāradyeṣu
catasṛṣu pratisaṃvitsu pratiṣṭhāpitāḥ, mahāmaitryāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, / mahākaruṇāyāṃ pratiṣṭhāpitāḥ, aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102955 (0.014):
tathāgatabaleṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / pratiṣṭhāpayitavyāḥ srotaāpattiphale sakṛdāgāmiphale anāgāmiphale arhattve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242364 (0.020):
pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu pratiṣṭhāpayati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037093 (0.021):
caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu mahāmaitryāṃ mahākaruṇāyām / aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu śikṣate.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041424 (0.021):
pratisaṃvitsu mahāmaitryāṃ mahākaruṇāyām aṣṭādaśasv āveṇikeṣu / buddhadharmeṣu caraṃś caturdaśasu śūnyatāsu caraṃ bodhimārgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042653 (0.021):
tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu mahāmaitryāṃ / mahākaruṇāyām aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu caran bodhimārgaṃ [f.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811973 (0.021):
pratisaṃvitsu yadi vā mahākaruṇāyāṃ yadi vāṣṭādaśasv āveṇikeṣu / buddhadharmeṣu mā etān dharmān dvayato manasikuru mādvayataḥ. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814358 (0.021):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / mahākaruṇāyāṃ dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇeṣv aśītyanuvyañjaneṣu pañcasv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766299 (0.022):
dharmeṣu daśasu tathāgatabaleṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu aṣṭādaśasv / āveṇikeṣu buddhadharmeṣu pratiṣṭhāpayitavyāḥ srotaāpattiphale
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944589 (0.028):
19025 catasṛṣu pratisaṃvitsu aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / pratiṣṭhāpayitavyāḥ srota
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039250 (0.032):
pratisaṃvitsu yadi vā mahāmaitryāṃ yadi vā mahākaruṇāyāṃ yadi vā / aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu, mā caitān dharmān dvayato
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157654 (0.032):
tathāgatabaleṣu caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu mahāmaitryāṃ / mahākaruṇāyāṃ aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu, anyeṣu vā parimāṇeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117080 (0.033):
vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu mahāmaitryā mahākaruṇāyām aṣṭādaśasv / āveṇikeṣu buddhadharmeṣu carati. buddhakṣetrapariśuddhaye carati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032515 (0.033):
kāṃcin mahāmaitryāṃ mahākaruṇāyāṃ kāṃścid aṣṭādaśasv āveṇikeṣu / buddhadharmeṣu kāṃścid dvātṛṃśamahāpuruṣalaksaṇapariniṣpattau kāṃścid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764923 (0.034):
dharmeṣu pratiṣṭhāpayati yāvad aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102039 (0.034):
pratiṣṭhāpayati, saptatriṃśad bodhipakṣeṣu dharmeṣu pratiṣṭhāpayati, yāvad / aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu pratiṣṭhāpayati, te ca sattvā na jātu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246673 (0.037):
catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu mahāmaitryāṃ / mahākaruṇāyām anyeṣu cāparimāṇeṣu buddhadharmeṣv asmābhir apy asyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270849 (0.037):
catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu mahāmaitryāṃ / mahākaruṇāyāṃ ca, na ca tāvat sarvākārajñatām anuprāpnoti, yāvad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162711 (0.039):
carati, pratisaṃvitsu carati, mahākaruṇāyāṃ carati, aṣṭādaśasv āveṇikeṣu / buddhadharmeṣu carati. na ca śrāvakabhūmau patati na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149733 (0.044):
sattvāś caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpitāś caturṣv apramāṇeṣu samādāpitāś / catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu samādāpitā pañcasv abhijñāsu samādāpitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260151 (0.045):
caturṣu vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu / buddhadharmeṣu yāvat sarvadharmeṣu śikṣate, tasmād bodhisattvo mahāsattvo
samādāpitāḥ, srotaāpattiphale pratiṣṭhāpitāḥ, sakṛdāgāmiphale
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766302 (0.015):
dharmeṣu daśasu tathāgatabaleṣu catasṛṣu pratisaṃvitsu aṣṭādaśasv / āveṇikeṣu buddhadharmeṣu pratiṣṭhāpayitavyāḥ srotaāpattiphale
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102958 (0.015):
tathāgatabaleṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / pratiṣṭhāpayitavyāḥ srotaāpattiphale sakṛdāgāmiphale anāgāmiphale arhattve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242367 (0.022):
pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu pratiṣṭhāpayati. / srotaāpattiphale sakṛdāgāmiphale 'nāgāmiphale 'rhattve pratiṣṭhāpayati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798164 (0.029):
srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayitavyā ye sakṛdāgāmiphale ye 'nāgāmiphale ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272648 (0.031):
sattvāḥ srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayitavyāḥ tān srotaāpattiphale
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119758 (0.032):
jñātavyā mahākaruṇā jñātavyā. yaiś ca mārgair ye sattvā srotaāpattiphale / pratiṣṭhāpayitavyās tāṃ srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayati. yāvad ye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155063 (0.032):
pratiṣṭhāpayiṣyante pratiṣṭhāpyante ca, srotaāpattiphale pratiṣṭhāpitāḥ / pratiṣṭhāpayiṣyante pratiṣṭhāpyante ca, sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpitāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028219 (0.034):
tān srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayati. ye sakṛdāgāmiphale
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801688 (0.034):
srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayati, ye sakṛdāgāmiphale sthāsyanti tān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120756 (0.037):
apravartya na śakyaṃ sattvāṃ srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayituṃ na / sakṛdāgāmiphale na anāgāmiphale na arhattve na pratyekabodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648802 (0.037):
sattvān srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayiṣyāmaḥ, sakṛdāgāmiphale (PSP_4:154)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273952 (0.038):
dharmacakram apravartya na śakyāḥ sattvāḥ srotaāpattiphale / pratiṣṭhāpayituṃ, na sakṛdāgāmiphale nānāgāmiphale nārhattve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028226 (0.038):
pratiṣṭhāpayitavyās tān sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayati. ye 'nāgāmiphale
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272655 (0.038):
pratiṣṭhāpayati, ye sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayitavyāḥ tān / sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayati, ye anāgāmiphale pratiṣṭhāpayitavyāḥ tān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17256898 (0.038):
tatrāntaśa ekasattvam api śaraṇagamanaśikṣāpadeṣu na pratiṣṭhāpayeyaṃ / srotaāpattiphale vā sakṛdāgāmiphale vā anāgāmiphale vā arhattvaphale vā na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102906 (0.039):
iyantaḥ sattvāḥ srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayitavyā iyanto na / pratiṣṭhāpayitavyāḥ, evaṃ sakṛdāgāmiphale anāgāmiphale iyantaḥ sattvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059098 (0.040):
pratiṣṭhāpayitukāmena, sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayitukāmena, anāgāmiphale / pratiṣṭhāpayitukāmena, arhattve pratiṣṭhāpayitukāmena, pratyekabodhau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060583 (0.040):
adṛṣṭasatyān srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, sakṛdāgāmiphale / pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, anāgāmiphale pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, arhattve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043927 (0.043):
āpadyadhvaṃ. uttari vā āryānāsraveṣu dharmeṣu pratiṣṭhāpayataḥ. / srotaāpattiphale sakṛdāgāmiphale anāgāmiphale arhattve pratyekabodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261385 (0.043):
prajñāyāṃ vimuktau vimuktijñānadarśane ca pratiṣṭhāpayet, (PSP_5:108) / srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayet, sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayet,
pratiṣṭhāpitāḥ, anāgāmiphale pratiṣṭhāpitāḥ, arhattve pratiṣṭhāpitāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155069 (0.034):
pratiṣṭhāpayiṣyante pratiṣṭhāpyante ca, srotaāpattiphale pratiṣṭhāpitāḥ / pratiṣṭhāpayiṣyante pratiṣṭhāpyante ca, sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpitāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028229 (0.038):
tān srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayati. ye sakṛdāgāmiphale
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272658 (0.038):
sattvāḥ srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayitavyāḥ tān srotaāpattiphale / pratiṣṭhāpayati, ye sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayitavyāḥ tān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102906 (0.039):
iyantaḥ sattvāḥ srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayitavyā iyanto na / pratiṣṭhāpayitavyāḥ, evaṃ sakṛdāgāmiphale anāgāmiphale iyantaḥ sattvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059103 (0.040):
pratiṣṭhāpayitukāmena, sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayitukāmena, anāgāmiphale / pratiṣṭhāpayitukāmena, arhattve pratiṣṭhāpayitukāmena, pratyekabodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798164 (0.041):
srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayitavyā ye sakṛdāgāmiphale ye 'nāgāmiphale ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273952 (0.044):
dharmacakram apravartya na śakyāḥ sattvāḥ srotaāpattiphale / pratiṣṭhāpayituṃ, na sakṛdāgāmiphale nānāgāmiphale nārhattve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801695 (0.045):
sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayati, ye 'nāgāmiphale sthāsyanti tān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648808 (0.045):
'nāgāmiphale 'rhattve pratiṣṭhāpayiṣyāmaḥ, pratyekāyāṃ bodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801688 (0.045):
srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayati, ye sakṛdāgāmiphale sthāsyanti tān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060590 (0.047):
adṛṣṭasatyān srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, sakṛdāgāmiphale / pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, anāgāmiphale pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, arhattve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261272 (0.048):
sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayed anāgāmiphale pratiṣṭhāpayed arhattve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261392 (0.048):
srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayet, sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayet, / anāgāmiphale pratiṣṭhāpayet, arhattve pratiṣṭhāpayet, pratyekabodhau
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179191 (0.048):
srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayet sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayed / anāgāmiphale pratiṣṭhāpayed arhattve pratiṣṭhāpayet, yaś caikaṃ sattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618951 (0.050):
anāgāmiphale arhattve, pratyekāyāṃ bodhau pratiṣṭhāpayanti na cātmanā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120766 (0.050):
sakṛdāgāmiphale na anāgāmiphale na arhattve na pratyekabodhau / pratiṣṭhāpayituṃ, nāpi śakyaṃ sattvān dānamaye puṇyakriyāvastuni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273962 (0.050):
pratiṣṭhāpayituṃ, na sakṛdāgāmiphale nānāgāmiphale nārhattve / pratiṣṭhāpayituṃ, na pratyekabodhau pratiṣṭhāpayituṃ, nānuttarāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119769 (0.052):
'rhattve pratiṣṭhāpayitavyās tān arhattve pratiṣṭhāpayati. ye / pratyekabodhau pratiṣṭhāpayitavyās tāṃ pratyekabodhau pratiṣṭhāpayati. ye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028236 (0.052):
pratiṣṭhāpayitavyās tān arhattve pratiṣṭhāpayati. ye pratyekabodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801709 (0.052):
anāgāmiphale pratiṣṭhāpayati, ye 'rhattve sthāsyanti tān arhattve / pratiṣṭhāpayati, ye pratyekabodhau sthāsyanti tān pratyekabodhau
pratyekabodhau pratiṣṭhāpitāḥ, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpitāḥ.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155070 (0.038):
pratiṣṭhāpayiṣyante pratiṣṭhāpyante ca, arhattve pratiṣṭhāpitāḥ / pratiṣṭhāpayiṣyante pratiṣṭhāpyante ca, pratyekabodhau pratiṣṭhāpitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 720342 (0.042):
anāgāmiphale arhattve pratiṣṭhāpayiṣyāmīti pratyekabodhau / pratiṣṭhāpayiṣyāmīti anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 720430 (0.042):
sakṛdāgāmiphale anāgāmiphale arhattve pratiṣṭhāpayiṣyāmīti pratyekabodhau / pratiṣṭhāpayiṣyāmīti anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 720699 (0.042):
sakṛdāgāmiphale anāgāmiphale arhattve pratiṣṭhāpayiṣyāmīti pratyekabodhau / pratiṣṭhāpayiṣyāmīti anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060594 (0.042):
pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, anāgāmiphale pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, arhattve / pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, pratyekabodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, anuttarāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060691 (0.042):
sakṛdāgāmiphale anāgāmiphale arhattve pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, pratyekabodhau / pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060788 (0.042):
arhattve pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, pratyekabodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060984 (0.042):
anāgāmiphale arhattve pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, pratyekabodhau / pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061081 (0.042):
arhattve pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, pratyekabodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061372 (0.042):
anāgāmiphale arhattve pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, pratyekabodhau / pratiṣṭhāpayiṣyāmīti, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayiṣyāmīti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798180 (0.050):
'rhattve ye pratyekabodhau ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pratiṣṭhāpayitavyās tān anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpayati, evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618951 (0.050):
anāgāmiphale arhattve, pratyekāyāṃ bodhau pratiṣṭhāpayanti na cātmanā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059103 (0.050):
pratiṣṭhāpayitukāmena, arhattve pratiṣṭhāpayitukāmena, pratyekabodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120766 (0.050):
sakṛdāgāmiphale na anāgāmiphale na arhattve na pratyekabodhau / pratiṣṭhāpayituṃ, nāpi śakyaṃ sattvān dānamaye puṇyakriyāvastuni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273967 (0.050):
pratiṣṭhāpayituṃ, na sakṛdāgāmiphale nānāgāmiphale nārhattve / pratiṣṭhāpayituṃ, na pratyekabodhau pratiṣṭhāpayituṃ, nānuttarāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119769 (0.052):
'rhattve pratiṣṭhāpayitavyās tān arhattve pratiṣṭhāpayati. ye / pratyekabodhau pratiṣṭhāpayitavyās tāṃ pratyekabodhau pratiṣṭhāpayati. ye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028236 (0.052):
pratiṣṭhāpayitavyās tān arhattve pratiṣṭhāpayati. ye pratyekabodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801709 (0.052):
anāgāmiphale pratiṣṭhāpayati, ye 'rhattve sthāsyanti tān arhattve / pratiṣṭhāpayati, ye pratyekabodhau sthāsyanti tān pratyekabodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897805 (0.052):
arhattve {pratiṣṭhāpayiṣyāmīti} / 03214 pratyekabodhau {pratiṣṭhāpayiṣyāmīti} anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111380 (0.053):
pratiṣṭhāpayed yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet pratyekabodhau
ime te kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya bodhisattvacārikāṃ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242385 (0.015):
pratyekabodhau pratiṣṭhāpayati. anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pratiṣṭhāpayati. ime te kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953690 (0.034):
21905 mahākaruṇāyā āmukhībhāvaḥ/ yad {bodhisattvasya} mahāsattvasya / bodhisattvacārikāṃ carata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775206 (0.039):
katamo bodhisattvasya mahāsattvasya mahākaruṇāyā āmukhībhāvaḥ yad / bodhisattvasya mahāsattvasya bodhisattvacārikāṃ carata evam bhavati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111603 (0.039):
tatra katamo bodhisattvasya mahāsattvasya mahākaruṇāyā āmukhībhāvaḥ? yad / bodhisattvasya mahāsattvasya bodhisattvacārikāṃ carata evaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262008 (0.040):
saced evaṃ pariṇāmayati pariṇāmitaṃ bhavaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / evaṃ hi bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ, evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173129 (0.044):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya bodhisattvacārikāṃ carataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727460 (0.044):
bhagavadbhir vyākriyeta anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tat kasya hetoḥ tathā / hi bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067915 (0.044):
bhagavadbhir vyākriyeta anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. tat kasya hetoḥ? / tathā hi bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019049 (0.047):
tathaiva pariṇāmayatyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / iyatā subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya agrā anumodanā bhavati / asya subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250890 (0.047):
prajñāpāramitā bodhisattvasya mahāsattvasya pariṇāyikānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau, śrāvakabhūmeś ca pratyekabuddhabhūmeś ca nopanāyikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246968 (0.052):
pratyekabuddhabhūmiś ca pratikāṅkṣitavyā, vyākriyante ca te 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau. / yasya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato buddhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036599 (0.053):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? evaṃ hyetatsubhūte bhavati / yato 'sya bodhisattvasya mahāsattvasya asti śraddhā, asti kṣāntiḥ, asti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935410 (0.053):
{vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate/}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935477 (0.053):
vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935524 (0.053):
padaṃ na vidyate nopalabhyate/ evam eva subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935907 (0.053):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato / bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate}}/ {tad yathāpi nāma subhūte}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935998 (0.053):
16206 {vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936271 (0.053):
16217 yāvad vyavadāna{padārtho na vidyate nopalabhyate}/ evam eva {subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936295 (0.053):
{subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato / bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936430 (0.053):
nopalabhyate}/ evam eva {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvapadārtho na vidyate nopalabhyate}/
dṛṣṭadhārmikā na guṇānuśaṃsā bhaviṣyanti, saṃparāye cānuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242394 (0.007):
bodhisattvacārikāṃ carato dṛṣṭā dhārmikā guṇānuśaṃsā bhaviṣyanti. / saṃparāye cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. dharmacakraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245070 (0.009):
prajñāpāramitāṃ likhitvā dhārayiṣyati vācayiṣyati tasyeme dṛṣṭadhārmikā / guṇānuśaṃsā bhaviṣyanti. tadyathāpi nāma kauśika ye kecid bodhimaṇḍagatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154966 (0.009):
prajñāpāramitāṃ likhitvā dhārayiṣyati tasyeme dṛṣṭadhārmikā guṇānuśaṃsā / bhaviṣyanti. tad yathāpi nāma kauśika ye kecid bodhimaṇḍe gatā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611266 (0.029):
tasyema evaṃrūpā dṛṣṭadhārmikā guṇānuśaṃsā bhaviṣyanti, (Vaidya 243) ye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056927 (0.057):
cittotpādā (Vaidya 217) vivardhamānā anuttarāyāḥ samyaksaṃbodherāhārakā / bhaviṣyanti / te 'pyanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya dharmacakraṃ pravartya / sattvānyathāpratiṣṭhāne pratiṣṭhāpyānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115656 (0.0):
pratiṣṭhāpayiṣyati, sattvān triṣu yāneṣu pratiṣṭhāpya anupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāsyati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029157 (5.960):
samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ samyakasaṃbodhim abhisaṃbuddho 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya dharmacakraṃ pravartya aparimāṇāṃ sattvāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242397 (0.003):
bodhisattvacārikāṃ carato dṛṣṭā dhārmikā guṇānuśaṃsā bhaviṣyanti. / saṃparāye cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. dharmacakraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242405 (0.004):
saṃparāye cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. dharmacakraṃ / pravartya sattvān yathāpraṇidhāne pratiṣṭhāpya nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586447 (0.012):
parimocayati / yāvadanuttarāyāṃ samyakambodhau pratiṣṭhāpyānupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāpayati / akuśalairdhamaiḥ parimokṣyate / āryāṣṭāṅge
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7676030 (0.017):
kṛtvānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyati / tasya ca parinirvṛtasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799110 (0.020):
samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya dharmacakraṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6562050 (0.021):
yāme tathāgato 'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyatīti ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999626 (0.022):
dakṣiṇīya iti na sthātavyam / arhannihaiva anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāsyatīti na sthātavyam / pratyekabuddho dakṣiṇīya iti na
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9842228 (0.022):
manuṣyaloka upapattavyamabhiniṣkramya cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya dharmacakraṃ pravartayitavyam / yasyā mātuḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067892 (0.023):
pariśodhayiṣyāmīti, ahaṃ sattvān paripācayiṣyāmīti, aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya dharmacakraṃ pravartayiṣyāmīti. tat kasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027090 (0.024):
pariśodhya sarvākārajñatāyāṃ caran sarvākārajñatāṃ paripūrya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya dharmacakraṃ pravartayiṣyati. evaṃ khalu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9868538 (0.024):
mārṣāḥ kumāraḥ pravrajitaḥ / so 'yamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya / dharmacakraṃ pravartayiṣyati / asaṃkhyeyāñjātidharmāṇaḥ sattvān jātyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032038 (0.026):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhaṣṭād upariṣṭād anuvidikṣu yāvad / anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyati.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021955 (0.027):
jvalanatapanavarṣaṇavidyotanaprātihāryāṇi kṛtvā nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāsyatīti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757689 (0.027):
vyākaraṇasya // ahaṃ buddhakṣetraṃ pariśodhayiṣyāmi | aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya dharmacakraṃ pravartayiṣye | // tat kasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031075 (0.028):
vivecya anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pratiṣṭhāpayati. sa tataḥ samādheś ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674587 (0.028):
'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ / sa ca kulaputra mahākāruṇiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796960 (0.028):
paripūrayaty anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya dharmacakraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797113 (0.028):
sarvākārajñatāyāṃ caran sarvākārajñatāṃ paripūrayaty anuttarāṃ ca / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya dharmacakraṃ pravartayiṣyati. evaṃ khalu
parinirvāsyati. / ime kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya sāṃparāyikā guṇānuśaṃsā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242412 (0.0):
pravartya sattvān yathāpraṇidhāne pratiṣṭhāpya nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāpayiṣyanti. ime kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya sāmparāyikā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115657 (0.040):
pratiṣṭhāpayiṣyati, sattvān triṣu yāneṣu pratiṣṭhāpya anupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāsyati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031583 (0.049):
anupūrveṇa tribhir yānair anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyanti. / saced bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sarvo janakāyor vādhyaṃ yāceta, tatra
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28036015 (0.053):
ime kumāra daśānuśaṃsāḥ prajñācaritasya bodhisattvasya mahāsattvasya || / tatredamucyate / sarvasvaṃ tyajate dhīraḥ śuddhiṃ tena na manyate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234602 (0.056):
(PSP_2 3:10) ihaivānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāyīti na sthātavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955499 (0.057):
bodhisattvasya mahāsattvasya} sarvaguṇa / 22506 paripūrisampat/ yā {bodhisattvasya} mahāsattvasya sattvaparipākena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955513 (0.057):
22507 śuddhir iyam {bodhisattvasya mahāsattvasya sarvaguṇaparipūrisampat/}
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990908 (0.059):
na saṃvidyate nopalabhyate. iyaṃ kausika bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā yad evaṃ sarvadharmāś ca pratyavekṣate na kvacid dharmeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999691 (0.061):
buddhakṛtyaṃ kṛtvā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau buddhaparinirvāṇena / parinirvāsyati ityevamapyanena na sthātavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999743 (0.061):
buddhakṛtyaṃ kṛtvā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau buddhaparinirvāṇena / parinirvāsyati ityevamapyanena na sthātavyam, tatkathaṃ punaranena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6562051 (0.061):
yāme tathāgato 'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyatīti || / atha khalvajita sa bhagavāṃścandrasūryapradīpastathāgato 'rhan
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985493 (0.062):
hi dharmebhyo viśiṣṭatamā dharmā adhyālambitavyaḥ. / tatra katamā kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitā?
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674588 (0.062):
'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ / sa ca kulaputra mahākāruṇiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946537 (0.063):
19506 {subhūtir āha/ katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā}/ / 19507 {bhagavān āha/ iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
bhaviṣyanti. / [K. 172al0, N. 329b3, T. 268a5, P. 161b5, Ch. 560bl7] / punar aparaṃ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā yasmin pṛthivīpradeśe imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249016 (5.960):
punar aparaṃ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā ebhiḥ sāṃparāyikair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251710 (5.960):
punar aparaṃ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā caukṣasamudācāro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257314 (5.960):
punar aparaṃ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā asaṃkhyeyān aparimāṇān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006967 (0.013):
yatra khalu punaḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4008033 (0.013):
parivṛtaḥ puraskṛto dharmaṃ deśayatīti / yaś ca khalu punaḥ kauśika / kulaputro vā kuladuhitā vā imānevaṃrūpān svapnān drakṣyati, sa sukhameva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252045 (0.013):
sa khalu punaḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā imān evaṃrūpān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257269 (0.013):
khalu punaḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171274 (0.013):
[K. 194b2, N. 382b8, T. 306a9, P. 252b8, Ch. 695a25] / sa khalu punaḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā imān eva rūpān bhadrakā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178755 (0.013):
gurukṛtya mānayitvā pūjayitvopaniśrāya viharāmi, kim aṅga punaḥ kauśika / kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmeneyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192564 (0.013):
prajñāpāramitopadeṣṭavyā sārthā savyañjanā. evam upadiśan punaḥ kauśika / kulaputro vā kuladuhitā vā aprameyāsaṃkhyeyāparimāmānena puṇyaskandhena
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192612 (0.013):
vādyair yaś ca khalu punaḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vemāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192692 (0.013):
vividhaiś ca vādyair yaś ca khalu punaḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006906 (0.015):
punaraparaṃ kauśika sa kulaputro vā kuladuhitā vā priyo bhaviṣyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200041 (0.015):
kauśika prajñāpāramitāprativarṇikā. / [K. 221b3, N. 447a4, T. 361a1, P. 38b1, Ch. 787c4] / punar aparaṃ kauśika te kulaputrāḥ kuladuhitaraś caivaṃ prajñāpāramitām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200334 (0.015):
punar aparaṃ kauśika te kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca teṣāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6201611 (0.015):
punar aparaṃ kauśika te kulaputraḥ kuladuhitaraś ca teṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251323 (0.017):
punar aparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162751 (0.017):
[K. 185a18, N. 361b8, T. 290b10, P. 217b4, Ch. 582c20] / punar aparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003808 (0.026):
dīpamālābhiḥ, bahuvidhābhiś ca pūjābhiḥ pūjayet, ayameva tataḥ sa kauśika / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003896 (0.026):
bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ sa kauśika kulaputro vā / kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati ya imāṃ
prajñāpāramitām udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati / (ŚsP_II 4_6) yoniśaś ca manasikariṣyati, na tatra pṛthivīpradeśe māro vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164061 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati (ŚsP_II 4_64) / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśas manasikariśyati. na tasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191914 (0.0):
dvayacaritayā buddhyā nādvayacaritayā paramārthaśūnyatāṃ (ŚsP_II 4_178) / yoniśo manasikariṣyati, na dvayacaritayā buddhyā nādvayacaritayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192272 (0.0):
manasikariṣyati, na dvayacaritayā buddhyā nādvayacaritayā dhāraṇīmukhāni / (ŚsP_II 4_179) yoniśo manasikariṣyati, na dvayacaritayā buddhyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246894 (0.007):
prasaviṣyati, ya imāṃ prajñāpāramitām udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati / paryavāpsyati pravartayiṣyati yoniśo manasikariṣyati, avirahitaś
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162935 (0.007):
(ŚsP_II 4_59) kuladuhitā vā bhaviṣyati ya imāṃ prajñāpāramitām udgṛhīṣyati / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001786 (0.010):
kuladuhiturvā rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmaḥ, ya imāṃ / prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001810 (0.010):
saṃvidhāsyāmi, ya imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati / vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002156 (0.010):
ca rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti, ya imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati deśayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002282 (0.010):
kuladuhitā vā dṛṣṭadhārmikaṃ guṇaṃ parigṛhṇāti, ya imāṃ / prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002512 (0.010):
bhaviṣyati, ya imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati / paryavāpsyati pravartayiṣyati deśayiṣyati upadekṣyati uddekṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006540 (0.010):
sādhu kauśika / na khalu punaḥ kauśika kevalaṃ yaḥ / prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006804 (0.010):
kulaputro vā kuladuhitā vā dṛṣṭadhārmikaṃ guṇaṃ parigṛhṇāti, ya imāṃ / prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006893 (0.010):
dṛṣṭadhārmikān guṇān parigṛhṇāti, ya imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242810 (0.010):
kulaputrasya vā kuladuhitur vā rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti ya imāṃ / prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246788 (0.010):
prasaviṣyati, ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati / vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati parebhyaś ca vistareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249010 (0.010):
ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati / paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249032 (0.010):
(PSP_2 3:73) guṇaiḥ samanvāgato bhaviṣyati. ya imāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249828 (0.010):
vayaṃ kulaputraṃ vā kuladuhitaraṃ vā maṃsyāmahe ya imāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250809 (0.010):
saṃvidhāsyāmi ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati / vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati, avirahitaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251051 (0.010):
dṛṣṭadhārmikān guṇān pratigrahīṣyati ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati
mārakāyikā vā devatā anyatīrthikā vā parivrājakā ādhimānika vā pudgalāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242445 (0.035):
paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti, na tatra pṛthivīpradeśe mārā / vā mārakāyikā vā devatā anyatīrthikā vā parivrājakā vā ābhimānikā vā
śakṣyanty asyāḥ prajñāpāramitāyā vigrahāya vā vivādāya vā virodhāya / vāntardhānāya vā parākramitum uttare ca teṣāṃ guṇānuśaṃsā bhaviṣyanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242454 (0.057):
pudgalāḥ śakṣyanti cittavikṣepaṃ kartuṃ asyāṃ prajñāpāramitāyāṃ vigrahāya / vivādāya virodhāya. uttare ca teṣāṃ guṇānuśaṃsā bhaviṣyanti yad utāsyāḥ
yadāsyāḥ prajñāpāramitāyāḥ śravaṇagrahaṇabhāvanābhir anupūrveṇa tribhir
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17093773 (0.064):
saṃghāṭasūtrasya dharmaparyāyasya sahaśravaṇamātreṇaivam aprameyā / guṇānuśaṃsā bhaviṣyanti.
yānair niryāya duḥkhasyāntaṃ kariṣyanti, tad yathāpi nāma kauśika maghinām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242472 (0.0):
prajñāpāramitāyāḥ śravaṇenānupūrveṇa tribhir yānair niryāya duḥkhasyāntaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178448 (0.054):
adhigamya duḥkhasyāntaṃ kariṣyanti. / bhagavān āha: evam etat kauśikaivam etat, yo hi kaścit kauśika kulaputro
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113548 (0.054):
duḥkhasyāntaṃ kariṣyanti. tiṣṭhatu subhūte maitrāvān manasikāraḥ tiṣṭhatv
auṣadhīḥ sarvaviṣapraśamaṇī tatrāśīviṣeṇa vā jantunā vā
kṣudhābhibhūtenāhārānveṣiṇā kiṃcid eva prāṇijātaṃ dṛṣṭaṃ bhavet. sa tat
prāṇakajātaṃ khāditukāmatayānugacchet. atha tat prāṇakajātaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242491 (0.033):
bhavet, sa taṃ prāṇakajātaṃ punaḥ khāditukāmaḥ prāṇakajātam anudhāvet.
maraṇabhayabhītaṃ yena sā maghī nām' auṣadhis tenopasaṃkrāman tataḥ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242506 (0.061):
atha khalu sa prāṇajātaḥ yena sā maghi nām' auṣadhi tenopasaṃkrāmed atha / sa āśīviṣas tasyā auṣadhyā gandhena pratyudāvartate. tat (PSP_2 3:44)
āśīviṣas tasyā auṣadhyā gandhenaiva pratyudāvartitavyaṃ manyeta. tat kasya / hetoḥ? tathā hi tasyā auṣadhyā bhaiṣajyaguṇo yaṃ tasyāśīviṣasya tad viṣam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242518 (0.023):
kasya hetoḥ? tathā hi tasyā auṣadhyā bhaiṣajyaguṇaḥ yat tasyāśīviṣasya tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242508 (0.055):
atha khalu sa prāṇajātaḥ yena sā maghi nām' auṣadhi tenopasaṃkrāmed atha / sa āśīviṣas tasyā auṣadhyā gandhena pratyudāvartate. tat (PSP_2 3:44)
abhibhavaty eva balavatī hi kauśika sā maghī auṣadhiḥ. / evam eva kauśika yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500740 (0.0):
punaraparaṃ subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002939 (0.0):
sataḥ eṣāṃ śarīrāṇāṃ pūjā bhaviṣyati / tasmāttarhi kauśika yaḥ / kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003457 (0.0):
pratisartavyā / tasmāttarhi kauśika yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011900 (0.0):
punaraparaṃ kauśika yo hi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā yāvanto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012789 (0.0):
(Vaidya 62) punaraparaṃ kauśika yo hi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā va
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014171 (0.0):
prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ kṛtvā dadyādupanāmayet / yaś ca tebhyaḥ / kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014278 (0.0):
'vinivartanīyā bhaveyuranuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / tebhyo 'pi kaścideva / kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ kṛtvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014317 (0.0):
samyaksaṃbodheḥ / tebhyo 'pi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ / prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ kṛtvā (Vaidya 67) dadyādupanāmayet,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014359 (0.0):
tebhyo 'pi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014450 (0.0):
bhaveyuranuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / tebhyo 'pi kaścideva kulaputro vā / kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ kṛtvā dadyādupanāmayet,
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714802 (0.0):
yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7110397 (0.0):
tasya maṇḍalacatuṣkoṇeṣu catvāraḥ pūrṇakumbhāḥ nānāmaṇiratnasaṃcitāḥ / yaḥ / kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā icchati maṇḍalaṃ praveṣṭum, tena
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196545 (0.0):
'dhiṣṭhāmaḥ / yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280222 (0.0):
punar aparaṃ vajrapāṇe vajradhara yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242528 (0.0):
kasya hetoḥ? tathā hi tasyā auṣadhyā bhaiṣajyaguṇaḥ yat tasyāśīviṣasya tad / viṣam abhibhavati. evaṃ balavatī hi sā kauśika auṣadhī evam eva kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244627 (0.0):
atha khalu bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: yo hi kaścit / kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitām udgṛhṇan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245461 (0.0):
(PSP_2 3:58) kuladuhitrā vā pūjā kṛtā bhavet. yaḥ kaścit kauśika kulaputro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247250 (0.0):
tiṣṭhatu kauśika dvisāhasro lokadhātur nānāratnamayastūpaparipūrṇo yaḥ. / kaścit kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā tathāgatasya parinirvṛtasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247887 (0.0):
tasmāt tarhi kauśika yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249784 (0.0):
evaṃ ca vācam abhāṣanta: yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ / prajñāpāramitām udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś
prajñāpāramitām udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyanti paryavāpsyati / yoniśaś ca manasikariṣyati, tatra kauśika ya utpannotpannā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249788 (0.0):
evaṃ ca vācam abhāṣanta: yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ / prajñāpāramitām udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162760 (0.0):
punar aparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām / udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162803 (0.0):
bhagavān āha: yo hi kaścit kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ / prajñāpāramitām udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168894 (0.0):
punar aparaṃ kauśika yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ / prajñāpāramitāṃ udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174183 (0.0):
punar aparaṃ bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām / udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258270 (0.004):
yaḥ kulaputraḥ prajñāpāramitām udgṛhīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244687 (0.004):
prasaviṣyati, ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitām udgṛhīṣyati dhārayiṣyati / vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162936 (0.004):
(ŚsP_II 4_59) kuladuhitā vā bhaviṣyati ya imāṃ prajñāpāramitām udgṛhīṣyati / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001611 (0.004):
devaputrānāmantrayate sma yo hi kaściddevaputrāḥ kulaputro vā kuladuhitā / vā imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002184 (0.004):
punaraparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ / prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002638 (0.004):
kauśika yatra kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati deśayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006954 (0.004):
vā kuladuhitā vā dṛṣṭadhārmikān guṇān parigṛhṇāti, yaḥ kulaputro vā / kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242539 (0.004):
yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati / dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati. tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242783 (0.004):
rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti yatra kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ / prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244804 (0.004):
punar aparaṃ kauśika sacet kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248865 (0.004):
punar aparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251085 (0.004):
punar aparaṃ kauśika yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ / prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253286 (0.004):
punar aparaṃ bhagavan yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256920 (0.004):
punar aparaṃ kauśika yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ / prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273124 (0.004):
kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati
vigrahavivādavirodhā bhaviṣyanti, te prajñāpāramitāyās tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242548 (1.192):
kauśika ye utpannotpannā vigrahā vivādā virodhā bhaviṣyanti te / prajñāpāramitāyās tejasā prajñāpāramitāyā balena kṣipram evāntardhāsyanty
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149563 (0.047):
utpannotpannā vigrahavivecanavivādavirodhāḥ kṣipram eva punar
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002107 (0.054):
kauśika yāni tānyutpannotpannānyadhikaraṇāni vigrahā vivādā virodhā / bhaviṣyanti, te prajñāpāramitāyāstejasā balena sthāmataḥ
prajñāpāramitāyā balena kṣipram evāntardhāsyanti, upaśamiṣyanti, yato yata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242551 (0.0):
kauśika ye utpannotpannā vigrahā vivādā virodhā bhaviṣyanti te / prajñāpāramitāyās tejasā prajñāpāramitāyā balena kṣipram evāntardhāsyanty
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002107 (0.054):
bhaviṣyanti, te prajñāpāramitāyāstejasā balena sthāmataḥ / prajñāpāramitābalādhānena kṣipraṃ tata evoparaṃsyanti upaśamiṣyanti
evotpatsyante tatra tatraivāntardhāsyanti, na vivardhayiṣyante. tat kasya / hetoḥ? tathā hi kauśika prajñāpāramitā sarveṣāṃ pāpakānāṃ dharmāṇām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160791 (0.043):
kasya hetoḥ? yāvat kileyaṃ kauśika prajñāpāramitā jāṃbūdvīpe sthāsyati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150582 (0.053):
eteṣāṃ kauśika sarvesāṃ mārakāyikānāṃ dharmāṇām iyaṃ / prajñāpāramitopaśamayitrī na vivardhikā, yāvanta kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242555 (0.053):
prajñāpāramitāyās tejasā prajñāpāramitāyā balena kṣipram evāntardhāsyanty / upaśamiṣyanti yato yata evotpatsyante tatra tatraivāntardhāsyanti na / vivardhiṣyanty upaśamiṣyanti.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565063 (0.055):
q /// tathāgatasya arahata samyaksaṃbuddhasya loke prādurbhāvaṃ bhaviṣyati / r /// kauśika prajñāpāramitā tat kasya heto yadā / s /// saṃgrāmayiṣyāma tadā tvaṃ kauśika imāṃ prajñāpāramitāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002117 (0.055):
prajñāpāramitābalādhānena kṣipraṃ tata evoparaṃsyanti upaśamiṣyanti / antardhāsyanti na vivardhiṣyante / yato yata evotpatsyante, tatra tatraiva
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23344682 (0.056):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānām. tat kasya hetoḥ? tathā hi kauśika / saṃskārāṇāḥ pramāṇaṃ nopalabhyate, tad yathāpi nāma kauśikākāśasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23350034 (0.057):
kauśikānantapāramiteyaṃ bodhisattvānāni mahāsattvānām. tat kasya hetoḥ? / tathā hi kauśika balānāṃ nānto na (ŚsP_II 3_211) madhyam upalabhyate,
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937666 (0.062):
3 api kusalamūlam anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayet* tat kasya / hetoḥ prajñāpāramitā pūrvaṃgatā hi subhūte sarvapariṇamanāt tasmāt tarhi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23344421 (0.063):
upalabhyate, mahāmaitrīmahadgatatayā kauśika mahāpāramiteyaṃ / bodhisattvānāṃ mahāsattvānam. tat kasya hetoḥ? tathā hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23346254 (0.063):
nāmarūpāpramāṇatayā kauśikāpramāṇapāramiteyaṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānam. tat kasya hetoḥ? tathā hi kauśika nāmarūpasya pramāṇaṃ
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150101 (0.028):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150215 (0.028):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150185 (0.028):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150201 (0.028):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150238 (0.037):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150050 (0.040):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242569 (0.046):
upaśamayitrī na vivardhikā, katameṣāṃ dharmāṇām? yad uta rāgasya doṣasya
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150054 (0.029):
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī / na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150235 (0.032):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150063 (0.035):
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī / na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.035):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150096 (0.037):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150220 (0.039):
dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150088 (0.040):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasyopaśamayitri na vivardhikā, nīvaraṇānām / upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150044 (0.045):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150250 (0.046):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150181 (0.049):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.051):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150211 (0.051):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150195 (0.053):
nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na / vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150103 (0.054):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150202 (0.054):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150169 (0.055):
upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
vivardhikā, vijñānasyopaśamayitrī na vivardhikā, nāmarūpasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.028):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150063 (0.031):
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī / na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150248 (0.033):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.037):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150258 (0.039):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.045):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150211 (0.047):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.049):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150202 (0.052):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150195 (0.054):
nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na / vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150220 (0.055):
dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.055):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150179 (0.055):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.056):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.058):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, balagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150255 (0.039):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150248 (0.043):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150021 (0.046):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150211 (0.047):
na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150203 (0.048):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.049):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.050):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.053):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.054):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150195 (0.056):
nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na / vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150220 (0.056):
dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na / vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.058):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150439 (0.058):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, balagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150240 (0.026):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.029):
dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na / vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150030 (0.029):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150223 (0.032):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150250 (0.036):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.040):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150199 (0.040):
nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na / vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150101 (0.040):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150207 (0.040):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.045):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.048):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150088 (0.052):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasyopaśamayitri na vivardhikā, nīvaraṇānām / upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150077 (0.056):
svakaparidevaduḥkhadaurmaṇasyopāyāsānām upaśamayitrī na vivardhikā, yāvat
na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150034 (0.031):
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānasyopaśamayitrī na vivardhikā, nāmarūpasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150027 (0.035):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150248 (0.039):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150258 (0.041):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150211 (0.042):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.043):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150203 (0.045):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.046):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150195 (0.046):
nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na / vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.046):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150181 (0.048):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150171 (0.049):
jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na / vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.050):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150096 (0.055):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.057):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, balagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150483 (0.060):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
vivardhikā, jāter upaśamayitrī na vivardhikā, jarāmaraṇasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150024 (0.036):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150034 (0.037):
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānasyopaśamayitrī na vivardhikā, nāmarūpasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150235 (0.044):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150220 (0.051):
dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150250 (0.052):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150260 (0.054):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150181 (0.058):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150211 (0.058):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150096 (0.058):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150203 (0.060):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150166 (0.061):
jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na / vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150469 (0.062):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.063):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
svakaparidevaduḥkhadaurmaṇasyopāyāsānām upaśamayitrī na vivardhikā, yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242598 (0.048):
nāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyānām / upaśamayitrī na vivardhikā sarvaduḥkhaskandhasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.052):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150199 (0.054):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150101 (0.054):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150216 (0.054):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150050 (0.056):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150223 (0.063):
dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na / vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150239 (0.063):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150019 (0.064):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
kevalasya mahato duḥkhaskandhasyopaśamayitri na vivardhikā, nīvaraṇānām
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215001 (0.003):
śokaparidevaduḥkhaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya niodho bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215118 (0.020):
vijñānaṃ bhavati nāmarūpe / pūrvavad yāyad evam asya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250798 (0.021):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsāḥ. evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24014143 (0.021):
jātau satyāṃ jarāmaraṇaṃ yathā niriṣṭaṃ sūtre / / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo ghavatī"ti /"
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800084 (0.024):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsā nirodhyante / evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavadi //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887430 (0.025):
atha ca punarasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya niḥsaraṇaṃ na
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576713 (0.039):
saṃskārapratyayaṃ ca nāmarūpam, yāvadevamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | evamavidyāndhāstiṣṭhanti sattvāḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301559 (0.040):
saṃskārapratyayamvijñānaṃ, vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ | vistareṇa / yāvadevamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatyayamucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189454 (0.040):
nāmarūpam / vistareṇa yāvat / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6314515 (0.047):
asya trividhaḥ duḥkhatānupakṣasya kevalasyāsya duḥkhaskandhasya samudayo
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24013775 (0.055):
yadutā vidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ yāvadevamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati"ti /"
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887441 (0.055):
saṃprajānāti jarāvyādhimaraṇādikasya / aho batāsya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasyāntaḥkriyā na prajñāyate sarvasya jarāvyādhimaraṇādikasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.057):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150199 (0.057):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150215 (0.057):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576845 (0.058):
nirodhayanti | avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, yāvadevamasya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | evaṃ cāsya cittaṃ na kuśale
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953974 (0.058):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297294 (0.058):
evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / yad utāsmin
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684967 (0.058):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690725 (0.058):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.055):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150199 (0.058):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150215 (0.058):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150187 (0.0):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150209 (0.0):
nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na / vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150216 (0.0):
na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.026):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150022 (0.028):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.033):
dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na / vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150029 (0.037):
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānasyopaśamayitrī na vivardhikā, nāmarūpasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150051 (0.040):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150176 (0.052):
vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.053):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150063 (0.055):
na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150166 (0.056):
upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150132 (0.060):
upaśamayitrī na vivardhikā, puruṣadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150260 (0.062):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150164 (0.027):
vivardhikā, mānavadṛṣṭer upaśamayitrīna vivardhikā, kārakadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150187 (0.029):
vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150385 (0.032):
sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150171 (0.033):
jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150140 (0.040):
upaśamayitrī na vivardhikā, puruṣadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / pudgaladṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, manujadṛṣṭer upaśamayitri na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150132 (0.042):
vivardhikā, jantudṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, poṣadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, puruṣadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150228 (0.051):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150024 (0.054):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150183 (0.022):
jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na / vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150166 (0.025):
vivardhikā, mānavadṛṣṭer upaśamayitrīna vivardhikā, kārakadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150139 (0.034):
upaśamayitrī na vivardhikā, puruṣadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.053):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
vivardhikā, jantudṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, poṣadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150160 (0.026):
vivardhikā, mānavadṛṣṭer upaśamayitrīna vivardhikā, kārakadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150183 (0.030):
jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na / vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150168 (0.032):
upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150103 (0.044):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.058):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150203 (0.061):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
upaśamayitrī na vivardhikā, puruṣadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150183 (0.023):
vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150164 (0.026):
vivardhikā, mānavadṛṣṭer upaśamayitrīna vivardhikā, kārakadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150171 (0.028):
jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150103 (0.042):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150111 (0.045):
vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā, / sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na
pudgaladṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, manujadṛṣṭer upaśamayitri na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150166 (0.026):
upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150180 (0.028):
jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na / vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150187 (0.029):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150116 (0.034):
vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā, / sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150103 (0.040):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
vivardhikā, mānavadṛṣṭer upaśamayitrīna vivardhikā, kārakadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150183 (0.039):
vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150124 (0.056):
sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150102 (0.060):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242621 (0.061):
poṣadṛṣṭeḥ puruṣadṛṣṭeḥ pudgaladṛṣṭer manujadṛṣṭer mānavadṛṣṭeḥ / kārakadṛṣṭer vedakadṛṣṭer jānakadṛṣṭeḥ paśyakadṛṣṭer ucchedadṛṣṭeḥ
upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150181 (0.025):
vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150136 (0.028):
sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na / vivardhikā, jantudṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, poṣadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150117 (0.031):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150115 (0.025):
vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150137 (0.026):
vivardhikā, jantudṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, poṣadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, puruṣadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150127 (0.026):
sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150104 (0.027):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150181 (0.036):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
vivardhikā, ucchedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, śāśvatadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150139 (0.028):
vivardhikā, jantudṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, poṣadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, puruṣadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150103 (0.033):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150117 (0.035):
vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā, / sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150124 (0.037):
sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na / vivardhikā, jantudṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, poṣadṛṣṭer
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150055 (0.049):
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī / na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150154 (0.052):
vivardhikā, mānavadṛṣṭer upaśamayitrīna vivardhikā, kārakadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150115 (0.022):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150140 (0.023):
sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150103 (0.024):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150207 (0.024):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150215 (0.024):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150151 (0.025):
vivardhikā, mānavadṛṣṭer upaśamayitrīna vivardhikā, kārakadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150160 (0.028):
vivardhikā, mānavadṛṣṭer upaśamayitrīna vivardhikā, kārakadṛṣṭer / upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150019 (0.037):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150228 (0.063):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150102 (0.0):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150216 (0.0):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150242 (0.026):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150019 (0.028):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150050 (0.040):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150101 (0.0):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150248 (0.026):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150021 (0.028):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150050 (0.040):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150059 (0.045):
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī / na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150034 (0.054):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150260 (0.056):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150088 (0.057):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasyopaśamayitri na vivardhikā, nīvaraṇānām / upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.058):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.058):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.058):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.060):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.060):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, balagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150112 (0.061):
vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā, / sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150573 (0.064):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150101 (0.0):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.0):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.026):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150020 (0.028):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150051 (0.040):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150063 (0.045):
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī / na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150029 (0.052):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.055):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150112 (0.055):
vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā, / sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150171 (0.055):
upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150088 (0.055):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasyopaśamayitri na vivardhikā, nīvaraṇānām / upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150255 (0.061):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150120 (0.063):
sattvadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, jīvadṛṣṭer upaśamayitrī na / vivardhikā, jantudṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, poṣadṛṣṭer
na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150101 (0.027):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.027):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150021 (0.041):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150055 (0.042):
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī / na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.043):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150047 (0.047):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150029 (0.047):
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.048):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150263 (0.048):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150255 (0.049):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.050):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.050):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150575 (0.051):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.051):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.052):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.053):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150483 (0.056):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150103 (0.0):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150187 (0.0):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150242 (0.026):
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā, / tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150026 (0.028):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150047 (0.040):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150055 (0.045):
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150258 (0.047):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150063 (0.051):
na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na / vivardhikā, jāter upaśamayitrī na vivardhikā, jarāmaraṇasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150034 (0.054):
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānasyopaśamayitrī na vivardhikā, nāmarūpasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150077 (0.059):
svakaparidevaduḥkhadaurmaṇasyopāyāsānām upaśamayitrī na vivardhikā, yāvat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150164 (0.063):
jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150050 (0.029):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150103 (0.033):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150255 (0.043):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.049):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150199 (0.052):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150207 (0.052):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150030 (0.053):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150258 (0.029):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150055 (0.032):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150025 (0.032):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150034 (0.037):
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānasyopaśamayitrī na vivardhikā, nāmarūpasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150063 (0.044):
na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na / vivardhikā, jāter upaśamayitrī na vivardhikā, jarāmaraṇasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150166 (0.045):
upaśamayitrī na vivardhikā, vedakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / jānakadṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, paśyakadṛṣṭer upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.048):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150103 (0.056):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.057):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150207 (0.061):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150199 (0.061):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150215 (0.062):
na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā, / dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.062):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150564 (0.016):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.017):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.019):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.019):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.019):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.022):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.023):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.024):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.024):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150051 (0.026):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150101 (0.026):
upaśamayitrī na vivardhikā, āvaraṇānām upasamayitri na vivardhikā, / anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150216 (0.026):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.026):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150204 (0.026):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.027):
mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.029):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150575 (0.030):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150034 (0.033):
vivardhikā, vijñānasyopaśamayitrī na vivardhikā, nāmarūpasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150019 (0.037):
upaśamayitrī na vivardhikā yad uta rāgadveṣamohāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā. / avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150391 (0.053):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.026):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.029):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.030):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.032):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.036):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150377 (0.036):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.036):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150043 (0.039):
vivardhikā, ṣaḍāyatanasyopaśamayitrī na vivardhikā, sparśasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150330 (0.039):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.039):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150029 (0.039):
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānasyopaśamayitrī na vivardhikā, nāmarūpasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.041):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.041):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150054 (0.042):
na vivardhikā, vedanāyā upasamayītri na vivardhikā, tṛṣṇāyā upaśamayitrī / na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242738 (0.043):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150572 (0.043):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.025):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.027):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.029):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150230 (0.029):
vivardhikā, sukhasaṃjñāyā upaśamayitri na vivardhikā, ātmasaṃjñāyā / upaśamayitrī na vivardhikā, śubhasaṃjñāyā upaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.030):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.030):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.031):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150377 (0.032):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.034):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150575 (0.035):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.035):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150030 (0.035):
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242738 (0.035):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.040):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150417 (0.041):
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. / smṛtyupasthānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150330 (0.042):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150384 (0.043):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150055 (0.044):
na vivardhikā, upādānasyopaśamayitrī na vivardhikā, bhavasyopaśamayitrī na
vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150244 (0.022):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.024):
kṣāntipāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vīryapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.025):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.028):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150030 (0.028):
avidyāyā upaśamayitrī na vivardhikā, saṃskārāṇām upaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānasyopaśamayitrī na vivardhikā, nāmarūpasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.028):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.030):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150377 (0.030):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.031):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.032):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150575 (0.037):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242738 (0.037):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.038):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.045):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150330 (0.049):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
dānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150296 (0.024):
vīryapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
śīlapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150296 (0.025):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
kṣāntipāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
vīryapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150469 (0.018):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150270 (0.024):
vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. / dānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150471 (0.018):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150275 (0.025):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.027):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150252 (0.027):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.027):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.031):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.031):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.034):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150504 (0.035):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.035):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150441 (0.035):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242738 (0.041):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150572 (0.041):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / adhyātmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150250 (0.019):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.019):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.020):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.021):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150403 (0.022):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150410 (0.022):
svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.025):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150258 (0.026):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.027):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.030):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.030):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.032):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.033):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.033):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150573 (0.040):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150394 (0.042):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā,
bahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150376 (0.020):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.021):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150403 (0.022):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150410 (0.022):
svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150330 (0.024):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150369 (0.056):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.010):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150406 (0.013):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150416 (0.013):
abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150369 (0.016):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242693 (0.024):
dhyānapāramitāgrāhasya prajñāpāramitāgrāhasyādhyātmaśūnyatāgrāhasya / bahirdhāśūnyatāgrāhasyādhyātmabahirdhaśūnyatāgrāhasya yāvad
madhyantavibhagatika.html 19075624 (0.056):
dehaḥ śarīram ityatas tacchūnyatā'dhyātmabahirdhāśūnyatety ucyate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763259 (0.057):
upādāya adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971484 (0.058):
notpādaḥ/ anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa yo adhyātmaśūnyatāyā anutpādo na / sā adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792836 (0.058):
paryāyeṇa yo adhyātmaśūnyatāyā anutpādo na sā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128032 (0.058):
anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa yo 'dhyātmaśūnyatāyā anutpādo na sā / adhyātmaśūnyatā, evaṃ bahirdhāśūnyatā bahirdhāśūnyatayā śūnyā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785117 (0.060):
yaś cārūpyadhātur yā cādhyātmaśūnyatā yā ca bahirdhāśūnyatā yā / cādhyātmabahirdhāśūnyatā yā ca yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā ye ca samādhayo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6172264 (0.060):
adhyātmabahirdhāśūnyatayā dātrī, na śūnyatāśūnyatāyā dātrī, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629989 (0.062):
adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā lokaḥ
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.004):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150409 (0.013):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150416 (0.013):
svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150369 (0.016):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150394 (0.021):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150357 (0.022):
atyantaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150494 (0.022):
anupūrvavihārasamāpattigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na
mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.004):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150403 (0.019):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150410 (0.019):
abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150394 (0.021):
sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā, / svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150357 (0.022):
asaṃskṛtaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / atyantaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150494 (0.022):
anupūrvavihārasamāpattigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150368 (0.022):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150564 (0.033):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.036):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150381 (0.005):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150396 (0.012):
sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā, / svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150408 (0.013):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150416 (0.013):
svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150494 (0.017):
anupūrvavihārasamāpattigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150369 (0.027):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150356 (0.059):
asaṃskṛtaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / atyantaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
saṃskṛtaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.021):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.022):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150391 (0.022):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150410 (0.022):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150369 (0.027):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
atyantaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150332 (0.018):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150376 (0.021):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150410 (0.022):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.016):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.018):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150403 (0.018):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150410 (0.018):
svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150306 (0.023):
prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / adhyātmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150313 (0.023):
bahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
madhyantavibhagatika.html 19075816 (0.058):
tasya śūnyatā anavarāgraśūnyatā / / kim arthaṃ punas tasya śūnyatā deśyata ity ata āha anavarāgrasya hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334095 (0.062):
cātyantaśūnyatā yā cānavarāgraśūnyatā yā cānavakāraśūnyatā yā ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035007 (0.063):
asaṃskṛtaśūnyatā veditavyā atyantaśūnyatā veditavyā. anavarāgraśūnyatā
anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.016):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.018):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150416 (0.018):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150306 (0.023):
prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / adhyātmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150313 (0.023):
bahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.004):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.004):
mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150564 (0.012):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150408 (0.014):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150416 (0.014):
svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.017):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150549 (0.018):
na vivardhikā, āveṇikabuddhadharmagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150494 (0.018):
anupūrvavihārasamāpattigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150443 (0.028):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.030):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.030):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150575 (0.033):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.033):
vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.033):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.008):
mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.011):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150416 (0.019):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150108 (0.032):
vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.040):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.042):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.042):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150548 (0.043):
na vivardhikā, āveṇikabuddhadharmagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.046):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.046):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150255 (0.047):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.047):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150439 (0.047):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, balagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.048):
vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150494 (0.051):
anupūrvavihārasamāpattigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150308 (0.055):
adhyātmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / bahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150344 (0.012):
mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.019):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150416 (0.019):
svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150494 (0.022):
anupūrvavihārasamāpattigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150364 (0.025):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6156305 (0.060):
bhāvitā, na sarvadharmaśūnyatā śrutā na bhāvitā, na svalakṣaṇaśūnyatā / (ŚsP_II 4_32) śrutā na bhāvitā, nānupalambhaśūnyatā śrutā na bhāvitā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22983127 (0.062):
svalakṣaṇaśūnyatābhāvatayā manasikārābhāvatā veditavyā, (ŚsP II 2 106) / svalakṣaṇaśūnyatāsvabhāvatayā manasikārāsvabhāvatā veditavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303502 (0.063):
(ŚsP_II 3_41) sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23305057 (0.063):
(ŚsP_II 3_47) sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183523 (0.063):
(ŚsP_II 4_144) sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6189418 (0.063):
(ŚsP_II 4_168) sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150328 (0.019):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150416 (0.019):
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.020):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150364 (0.025):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150527 (0.045):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242699 (0.052):
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasya smṛtyupastānagrāhasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150242 (0.062):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.013):
mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150330 (0.013):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.014):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150369 (0.018):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150527 (0.045):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242699 (0.052):
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasya smṛtyupastānagrāhasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150242 (0.062):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
svabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.013):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150330 (0.013):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.014):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150354 (0.042):
asaṃskṛtaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / atyantaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.015):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.016):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.017):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150394 (0.019):
sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā, / svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242697 (0.031):
bahirdhāśūnyatāgrāhasyādhyātmabahirdhaśūnyatāgrāhasya yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasya smṛtyupastānagrāhasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150369 (0.036):
anavarāgraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anavakāraśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
smṛtyupasthānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.058):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150555 (0.058):
sarvajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.059):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150260 (0.060):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.061):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.063):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.064):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150528 (0.064):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
samyakprahāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.058):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150555 (0.058):
sarvajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.059):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150260 (0.060):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.061):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.063):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.064):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150528 (0.064):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150253 (0.020):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.021):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.025):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.025):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.026):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.027):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.028):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150377 (0.028):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150530 (0.029):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.033):
dhāraṇīmukhagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.033):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150575 (0.038):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242738 (0.039):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150330 (0.040):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.049):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
vivardhikā, balagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150253 (0.019):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.019):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150522 (0.023):
dhāraṇīmukhagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.024):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150530 (0.026):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.026):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.028):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.028):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150377 (0.031):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.033):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.036):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150575 (0.042):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150548 (0.053):
na vivardhikā, āveṇikabuddhadharmagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150555 (0.057):
sarvajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
bodhyaṅgagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150555 (0.053):
sarvajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.056):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.056):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.057):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150244 (0.061):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150473 (0.063):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150417 (0.064):
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. / smṛtyupasthānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
āryāṣṭāṅgamārgagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150556 (0.021):
sarvajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24891989 (0.042):
cāryaṣṭāṅgamārgaśūnyatā yā cāryāṣṭāṅgamārgaviviktatā yā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23353819 (0.042):
bodhyaṅgaśūnyataiva svadhiṣṭhitā bhaviṣyati, āryāṣṭāṅgamārgaśūnyataiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814512 (0.043):
catasra (PSP_6 8:104) ārūpyasamāpattīś catvāri smṛtyupasthānāni yāvad / āryāṣṭāṅgamārgaśūnyatānimittāpraṇihitāni trīṇi vimokṣamukhāni yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242740 (0.044):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121029 (0.045):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgāryāṣṭāṅgamārgavibhāvanābhāvanā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24891916 (0.047):
āryāṣṭāṅgamārgaśūnyatāyām āryāṣṭāṅgamārgaviviktatāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274446 (0.047):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgāryāṣṭāṅgamārgabhāvanāvibhāvanā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23331940 (0.048):
nānyatrāryāṣṭāṅgamārgadharmatāyāḥ saṃyukto na visaṃyuktaḥ, yaḥ kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337952 (0.048):
nānyatrāryāṣṭāṅgamārgadharmatāyāḥ prajñāpāramitā,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28700958 (0.050):
cātyantanipatanavihāriṇaḥ / ye te āryāṣṭāṅgamārgabhāvanāvihāriṇaśca, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24891959 (0.051):
āryāṣṭāṅgamārgaśūnyatānyā āryāṣṭāṅgamārgaviviktatānyā / āryāṣṭāṅgamārgāsvabhāvatānyo bodhisattvo 'nyaḥ pūrvānto 'nyo 'parānto
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22983586 (0.052):
bodhyaṅgānabhisaṃbodhanatayā manasikārānabhisaṃbodhanatā veditavyā. / āryāṣṭāṅgamārgāsattayāyuṣmañ chāradvatīputra manasikārāsattā veditavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22983632 (0.052):
āryāṣṭāṅgamārgaviviktatayā manasikāraviviktatā veditavyā, / āryāṣṭāṅgamārgānabhisaṃbodhanatayā manasikārānabhisaṃbodhanatā veditavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22983623 (0.052):
āryāṣṭāṅgamārgaśūnyatayā manasikāraśūnyatā veditavyā, / āryāṣṭāṅgamārgaviviktatayā manasikāraviviktatā veditavyā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23347768 (0.055):
bodhyaṅgāparimāṇatā bodhyaṅgāparimāṇatayā prajñāpāramitāparimāṇatā, / āryāṣṭāṅgamārgāpramāṇatayā kauśikāpramāṇapāramiteyaṃ bodhisattvānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150564 (0.056):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24891819 (0.056):
āryāṣṭāṅgamārgāsvabhāvatayā pūrvāntato bodhisattvo nopaiti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150377 (0.057):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24891950 (0.057):
madhyam upalabhyate. na cānyā āryāṣṭāṅgamārgāsattānyā / āryāṣṭāṅgamārgaśūnyatānyā āryāṣṭāṅgamārgaviviktatānyā
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.018):
kṣāntipāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vīryapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150248 (0.019):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.019):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.026):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.028):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.030):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150255 (0.032):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.035):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.036):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.037):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150330 (0.039):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.040):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150493 (0.057):
anupūrvavihārasamāpattigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150530 (0.022):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.023):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.026):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.026):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.028):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.030):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.030):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150258 (0.031):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.032):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.035):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.038):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.038):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150417 (0.064):
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. / smṛtyupasthānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.052):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.053):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.056):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.058):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150244 (0.061):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.061):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150528 (0.062):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150441 (0.063):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150391 (0.063):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150297 (0.064):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anupūrvavihārasamāpattigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.017):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.018):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.019):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.021):
adhyātmabahirdhāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150416 (0.022):
anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā, / abhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150394 (0.022):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150248 (0.023):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150530 (0.024):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.027):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.030):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.031):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.032):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150575 (0.032):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.037):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150470 (0.058):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24893027 (0.064):
cānupūrvavihārasamāpattiśūnyatā yā cānupūrvavihārasamāpattiviviktatā yā
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24911443 (0.017):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na saṃvidyante nopalabhyante kuta
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925527 (0.017):
anabhisaṃskṛtāni na tāni śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928221 (0.017):
samaye śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni nopaiti nopādatte
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928763 (0.017):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupasyati, abhijñā na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931720 (0.017):
yo bhagavann śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānām anutpādo na tāni / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300673 (0.017):
na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni śūnyānīti vikalpayiṣyanti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300689 (0.017):
śūnyatāṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny ānimittānīti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300705 (0.017):
nānimittaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny apraṇihitānīti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300722 (0.017):
nāpraṇihitaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny anutpāda iti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300737 (0.017):
nānutpādaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny anirodha iti vikalpayiṣyanti,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300753 (0.017):
nānirodhaṃ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni śāntānīti vikalpayiṣyanti, na śāntaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300769 (0.017):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānīti vikalpayiṣyanti, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni viviktānīti vikalpayiṣyanti, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23311736 (0.017):
hetoḥ? tathā hi sa śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupaśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23312383 (0.017):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni na samanupaśyati, kena kāraṇena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23321635 (0.017):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhānāṃ parigraho nāsti, na hi / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338148 (0.017):
nānyatrānupūrvavihārasamāpattidharmatāyāḥ prajñāpāramitā, / na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni prajñāpāramitā nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154608 (0.017):
nānupūrvavihārasamāpattīr upalabhate, na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny upalabhate, nābhijñā upalabhate, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6206406 (0.017):
prajñāpāramitā yā prajñāpāramitā tatra na / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni nityānīti vā anityānīti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6206415 (0.017):
vopalabhyate. śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny eva tatra na
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22960988 (0.017):
na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni nityānīty upaparīkṣate
vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.019):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.019):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.024):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150253 (0.024):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150530 (0.025):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.027):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.033):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.033):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.034):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.038):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150575 (0.039):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242738 (0.040):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150417 (0.042):
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. / smṛtyupasthānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.042):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150391 (0.064):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
dhāraṇīmukhagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150445 (0.023):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150548 (0.044):
na vivardhikā, āveṇikabuddhadharmagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.045):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.050):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.052):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.057):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.058):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150297 (0.059):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150471 (0.060):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150391 (0.064):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150445 (0.023):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.028):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.034):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150297 (0.034):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150262 (0.035):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.036):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.037):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150417 (0.039):
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. / smṛtyupasthānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.039):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242738 (0.039):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150572 (0.039):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150244 (0.040):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150548 (0.044):
mahāmaitrīgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, mahākaruṇāgrāhasyopaśamayitrī / na vivardhikā, āveṇikabuddhadharmagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.022):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.024):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150250 (0.024):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.025):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.026):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, balagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.027):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.029):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.030):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.031):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.031):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150564 (0.032):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150494 (0.036):
anupūrvavihārasamāpattigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150417 (0.037):
abhāvasvabhāvaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. / smṛtyupasthānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150400 (0.045):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / anupalambhaśūnyatāgrāhasyopayśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150548 (0.047):
na vivardhikā, āveṇikabuddhadharmagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150101 (0.053):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na / vivardhikā, anātmadṛṣṭer upaśamayitrī (ŚsP_II 4_7) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.056):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150208 (0.056):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150215 (0.056):
na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā, / dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150199 (0.061):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
mahāmaitrīgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, mahākaruṇāgrāhasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.037):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.041):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150563 (0.045):
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150444 (0.052):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, balagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.056):
vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.057):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.057):
vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
na vivardhikā, āveṇikabuddhadharmagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.018):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150571 (0.035):
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.038):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.038):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.038):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.042):
dhāraṇīmukhagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242740 (0.048):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge / dharmajñānakṣāntiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242730 (0.049):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmagrāhasya / sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.049):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150528 (0.050):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150394 (0.061):
svalakṣaṇaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
sarvajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150459 (0.021):
āryāṣṭāṅgamārgagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242740 (0.033):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.035):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.039):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150439 (0.046):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.047):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.048):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.049):
vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150260 (0.049):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vijñānagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.049):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.052):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150528 (0.053):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.012):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150250 (0.016):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.026):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.028):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.028):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150439 (0.028):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, balagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150474 (0.030):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, apramāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313745 (0.037):
sarvajñatāśūnyatāṃ samanupaśyati, na mārgākārajñatāśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250526 (0.038):
evam eva sarvajñatā, mārgākārajñatā, sarvākārajñatā, ṣaṭ pāramitāḥ,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876603 (0.038):
sarvajñatā mārgajñatā sarvākārajñatā ceti / tatrādau sarvajñatākārāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24907875 (0.038):
sarvajñatā mārgākārajñatā ca sarvākārajñatāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160387 (0.038):
mahākaruṇā aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ sarvajñatā mārgākārajñatā / sarvākārajñatā idaṃ tad buddhānāṃ bhagavatāṃ śāsanaṃ yatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338547 (0.039):
mārgākārajñatātathatāyāḥ prajñāpāramitā, na mārgākārajñatādharmatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153900 (0.039):
sa sarvajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa / mārgākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23005286 (0.040):
na sarvajñatā gambhīrā na śūkṣmā, na mārgākārajñatā gambhīrā na śūkṣmā, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308783 (0.041):
kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā mārgākārajñatā, sarvākārajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965293 (0.041):
anutpādo (ŚsP II 2 39) na sā mārgākārajñatā, sarvākārajñatāyuṣmañ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755810 (0.041):
pratyekabodhir na pratyekabuddhaḥ na tatra mārgākārajñatā na bodhisatvaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965274 (0.041):
chāradvatīputra śūnyā mārgākārajñatayā, yā ca śūnyā na sā mārgākārajñatā / notpādaḥ anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yo mārgākārajñatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332851 (0.042):
sarvajñatādharmatāyāḥ saṃyukto na visaṃyuktaḥ, yaḥ kauśika tathāgataḥ sa / na mārgākārajñatātathatāyāṃ saṃyukto na visaṃyuktaḥ, na
sarvākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242739 (0.0):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmagrāhasya / sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002134 (0.018):
hetoḥ? prajñāpāramitā hi rāgādīnāṃ yāvannirvāṇagrāhasyopaśamayitrī, na / vivardhiketi / catvāraś ca tasya mahārājānaḥ (Vaidya 27) śakraś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150550 (0.035):
na vivardhikā, āveṇikabuddhadharmagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.035):
saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150441 (0.039):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150521 (0.039):
tathāgatabalagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.039):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150504 (0.040):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150297 (0.041):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150471 (0.042):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150252 (0.043):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150245 (0.044):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.044):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313757 (0.045):
mārgākārajñatāśūnyatāṃ samanupaśyati, na sarvākārajñatāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150330 (0.046):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247866 (0.049):
prajñāpāramitānirjātā hi kauśika mārgākārajñatā sarvajñatā sarvākārajñatā, / prajñāpāramitānirjātaṃ hi (PSP_2 3:68) kauśika śrāvakayānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640287 (0.049):
ekaivaiṣā tathatādvayādvaidhīkārā. adhyātmaśūnyataiva sarvākārajñatā / sarvākārajñataivādhyātmaśūnyatā, evaṃ yāvad abhāvasvabhāvaśūnyataiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640301 (0.049):
sarvākārajñataivādhyātmaśūnyatā, evaṃ yāvad abhāvasvabhāvaśūnyataiva / sarvākārajñatā sarvākārajñataivābhāvasvabhāvaśūnyatā. tat kasya hetoḥ? yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239501 (0.049):
sarvākārajñatātathatāyāḥ prajñāpāramitā. na sarvākārajñatādharmatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338596 (0.049):
sarvākārajñatādharmatā prajñāpāramitā nānyatra sarvākārajñatādharmatāyāḥ
nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. / [K. 172b20, N. 331b1, T. 269b4, P. 165a3, Ch. 561c7]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242739 (0.012):
sarvākārajñatāgrāhasya nirvāṇagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā. iti mārge
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002134 (0.012):
hetoḥ? prajñāpāramitā hi rāgādīnāṃ yāvannirvāṇagrāhasyopaśamayitrī, na / vivardhiketi / catvāraś ca tasya mahārājānaḥ (Vaidya 27) śakraś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150248 (0.030):
tṛṣṇāvicaritām upaśamayitrī na vivardhikā, rūpagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150485 (0.032):
ārūpyasamāpattigrāhayopaśamayitrī na vivardhikā, / vimokṣagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150380 (0.033):
prakṛtiśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / sarvadharmaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī (ŚsP_II 4_8) na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150265 (0.035):
vivardhikā, vedanāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / saṃjñāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, saṃskāragrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150529 (0.037):
vaiśāradyagrāhasyopasamayitrī na vivardhikā, / pratisaṃvidgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150442 (0.038):
ṛddhipādagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, indriyagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150507 (0.039):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni, abhijñāgrāhasyopaśamayitrī na / vivardhikā, samādhigrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150300 (0.039):
dhyānapāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / prajñāpāramitāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150331 (0.040):
śūnyatāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mahāśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150472 (0.041):
āryasatyagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, dhyānagrāhasyopaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150338 (0.041):
paramārthaśūnyatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150210 (0.051):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150548 (0.053):
na vivardhikā, āveṇikabuddhadharmagrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150555 (0.064):
sarvajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā, / mārgākārajñatāgrāhasyopaśamayitrī na vivardhikā,
eteṣāṃ kauśika sarvesāṃ mārakāyikānāṃ dharmāṇām iyaṃ / prajñāpāramitopaśamayitrī na vivardhikā, yāvanta kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020377 (0.030):
sarvakleśajñeyāvaraṇavāsanānusaṃdhiprahīṇatāmupādāya anutpādikā bhagavan / sarvadharmāṇāṃ prajñāpāramitā / anirodhikā bhagavan sarvadharmāṇāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903288 (0.035):
samatā sarvadharmeṣu sarvadharmāsambhedanatayā / prajñāpāramitāsambhedanateti sarvadharmāṇāmasambhedo abhedaḥ / bhedakānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114658 (0.050):
sarvadharmāṇāṃ (AdSPG I 152) cārikā, dātrī sarvapratibhānānāṃ / sarvālokānānām anacchedyeyaṃ subhūte prajñāpāramitā asaṃhāryā mārair vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160791 (0.051):
kasya hetoḥ? yāvat kileyaṃ kauśika prajñāpāramitā jāṃbūdvīpe sthāsyati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150004 (0.053):
evotpatsyante tatra tatraivāntardhāsyanti, na vivardhayiṣyante. tat kasya / hetoḥ? tathā hi kauśika prajñāpāramitā sarveṣāṃ pāpakānāṃ dharmāṇām
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937666 (0.053):
3 api kusalamūlam anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayet* tat kasya / hetoḥ prajñāpāramitā pūrvaṃgatā hi subhūte sarvapariṇamanāt tasmāt tarhi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005195 (0.055):
yodhayiṣyāma iti, devaistrāyastriṃśaiḥ sārdhaṃ saṃgrāmayiṣyāma iti, tadā / tvaṃ kauśika imāṃ prajñāpāramitāṃ samanvāhareḥ, svādhyāyeḥ, evaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872629 (0.057):
utpannā niruddhā ca / netyāha / anutpādiketyādi / anutpādikā / sarvadharmāṇāmiti vaiyavadānikānām / anirodhikā sarvadharmāṇāmiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946853 (0.057):
19605 {tatra katamā} śūnyatāśūnyatā/ yā sarvadharmāṇāṃ śūnyatā tayā / śūyatayā śūnyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007481 (0.058):
maṃsyanta iti / na te kauśika evaṃ draṣṭavyam / api tu khalu punaḥ kauśika / yāvantastrisāhasramahāsāhasre lokadhātau kāmāvacarā rūpāvacarāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943116 (0.058):
18718 mānuṣyakāḥ pariṣkārā dattvā bhavanti/ tat kasya hetoḥ/ dharmataiṣā / subhūte / 18719 dharmāṇāṃ māyādharmatām upādāya/ evaṃ hi subhūte {bodhisattvo}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943759 (0.058):
prajñāpāramitāyāṃ pratiṣṭhāpito bhavati/ tat kasya hetoḥ/ dharmataiṣā / subhūte dharmāṇāṃ māyādharmatām upādāya/ evaṃ hi subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944662 (0.058):
19105 pratiṣṭhāpito bhavati/ tat kasya hetoḥ/ dharmataiṣā subhūte / dharmāṇāṃ yad imāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150186 (0.058):
upaśamayitrī na vivardhikā, astidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, / nāstidṛṣṭer upaśamayitrī na vivardhikā, sarvadṛṣṭigatānām upaśamayitrī na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623114 (0.058):
asaṃkleśā avyavadānā hi subhūte prajñāpāramitā, (PSP_4:41) avikṣepā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266711 (0.059):
buddhabalāsamanvāgatatayā prajñāpāramitā balāsamanvāgatatā vedjtavyā. / anenāpi bhagavan paryāyeṇa mahāpāramiteyaṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150101 (0.059):
anuśayānām upaśamayitrī na vivardhikā, paryutthānānām upaśamayitrī na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150199 (0.060):
vivardhikā, mātsaryasyopaśamayitrī na vivardhikā, dauśīlyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150207 (0.060):
na vivardhikā, vyāpādasyopaśamayitrī na vivardhikā, kauśīdyasyopaśamayitrī / na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150215 (0.060):
na vivardhikā, vikṣepasyopaśamayitrī na vivardhikā, / dauṣprajñasyopaśamayitrī na vivardhikā, nityasaṃjñāyā upaśamayitrī na
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau catvāro mahārājānaḥ śakraś ca devānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098880 (0.0):
cittotpādānāṃ puṇyasya pramāṇaṃ. syāt kauśika trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau palāgrapramāṇena parimāṇāṃ. na tv eva teṣām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098901 (0.0):
punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahāsamudreṣu yaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010227 (0.0):
etena paryāyeṇa ye 'pi te kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010249 (0.0):
kuśaleṣu karmapatheṣu samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tiṣṭhantu khalu punaḥ / kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ, etena kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010639 (0.0):
khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ, etena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011046 (0.0):
dhyānāpramāṇārūpyasamāpattyabhijñāsu pratiṣṭhāpya puṇyābhisaṃskāraḥ, ye / 'pi te kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011068 (0.0):
pratiṣṭhāpayet / tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sarvasattvān dhyānāpramāṇārūpyasamāpattyabhijñāsu pratiṣṭhāpya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011702 (0.0):
srotaāpattiphale pratiṣṭhāpya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011721 (0.0):
tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012154 (0.0):
puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012173 (0.0):
sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayet / tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvān sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012598 (0.0):
pratiṣṭhāpya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012617 (0.0):
anāgāmiphale pratiṣṭhāpayet / tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānanāgāmiphale pratiṣṭhāpya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013077 (0.0):
lokadhātau sarvasattvānarhattve pratiṣṭhāpya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ / kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013096 (0.0):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānarhattve pratiṣṭhāpya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013614 (0.0):
pratiṣṭhāpya puṇyābhisaṃskāraḥ, ye 'pi kecitkauśika trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013633 (0.0):
pratyekabuddhatve pratiṣṭhāpayet / tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvān pratyekabuddhatve
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014045 (0.0):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāmanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068857 (0.0):
upariṣṭācca antarīkṣānmahāpuṣpavarṣaḥ prāvarṣat / śakraś ca / devānāmindraścatvāraś ca mahārājāno dharmodgataṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9838516 (0.0):
atha khalu bhikṣavaścatvāro mahārājānaḥ śakraśca devānāmindraḥ suyāmaśca
indro brahmānaś ca sahāpatiḥ ābhāsvarā devāḥ śubhakṛtsnā devā bṛhatphalā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733418 (0.018):
devā apramāṇābhā devā ābhāsvarā devāḥ parīttaśubhā devā apramāṇaśubhā / devāḥ śubhakṛtsnā devā anabhrakā devāḥ puṇyaprasavā devā bṛhatphalā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154911 (0.018):
devā apramāṇaśubhā devāḥ śubhakṛtsnā devā bṛhā devāḥ parīttabṛhā devā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985384 (0.021):
nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā / ābhāsvarā devāḥ śubhakṛtsnā devā bṛhatphalā devāḥ śuddhāvāsakāyikā devās
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354104 (0.022):
brahmapurohitā devā mahābrahmā devā ābhāsvarā devāḥ śubhakṛtsnā devā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753682 (0.024):
āttamanaskā bhavanti brahmakāyikā devā ābhāsvarā śubhakṛtsnā bṛhatphalā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712540 (0.024):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ śubhakṛtsnā (PSP1:
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154834 (0.027):
devāḥ śubhā devāḥ parīttaśubhā devā apramāṇaśubhā devāḥ śubhakṛtsnā devā / bṛhā devāḥ parīttabṛhā devā apramāṇabṛhā devā bṛhatphalā devā abṛhā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169645 (0.027):
devāḥ subhā devāḥ parīttaśubhā devā apramāṇaśubhā devāḥ śubhakṛtsnā devā / bṛhā devāḥ parīttabṛhā devā apramāṇabṛhā devā bṛhatphalā devā abṛhā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307628 (0.031):
devā apramāṇaśubhā devāḥ śubhākṛtsnā devā bṛhā devāḥ parīttabṛhā devā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062028 (0.033):
devā apramāṇaśubhā devā ābhāsvarā devāḥ śubhakṛtsnā devā anabhrakā devāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052614 (0.036):
devāḥ śubhakṛtsnā ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073998 (0.037):
parīttaśubhā devā apramāṇaśubhā devāḥ śubhakṛtsnā devā anabhrakā devāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169521 (0.037):
devāḥ śubhā devāḥ parīttaśubhā devā apramāṇaśubhā devāḥ śubhakṛtsnā devāḥ, / bṛhā devāḥ parīttabṛhā devā apramāṇabṛhā devā bṛhatphalā devā, anuttarāyai
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169717 (0.037):
apramāṇaśubhā devāḥ śubhakṛtsnā devāḥ, bṛhā devāḥ parīttabṛhā devā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707286 (0.040):
śubhakṛtsnā devā bṛhatphalā devā avṛhā devā atapā devā sudarśanā devā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889951 (0.044):
01020 ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ / śubha / 01101 kṛtvā ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002143 (0.045):
vivardhiketi / catvāraś ca tasya mahārājānaḥ (Vaidya 27) śakraś ca / devānāmindro brahmā ca sahāpatiḥ sarve ca buddhā bhagavanto bodhisattvāś
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24943193 (0.047):
atha brahmā sahāpatiḥ śakraś ca devānām indraś catvāraś ca mahārājāna
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001786 (0.049):
na bhikṣavo brahmā sabhāṃpatiḥ na śakro devānām indraḥ nāpi catvāro
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9838516 (0.050):
atha khalu bhikṣavaścatvāro mahārājānaḥ śakraśca devānāmindraḥ suyāmaśca
devāḥ śuddhāvāso devāḥ, te sarve tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249808 (1.788):
lapsyante. vayam api bhagavaṃ tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmaḥ, śāstāram iti bhagavaṃs taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250795 (1.788):
evam ukte śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: ahaṃ bhagavaṃs / tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033052 (1.788):
sarvabhayopadravopasargopāyāsebhyaḥ / tasya ca kulaputrasya kuladuhiturvā / satatasamitaṃ samanvāhartavyam / atha bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164078 (1.788):
māro vā mārakāyikā vā devatā avatāraprakṣiṇo 'vatāraṃ lapsyante, vayam api / bhagavaṃs tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā satatasamitaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168531 (1.788):
śakra āha: aham api bhagavan tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmi, ya imāṃ prajñāpāramitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251546 (0.031):
cāturmahārājakāyikā devā yāvad akaniṣṭhā devās te 'pi tasya kulaputrasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001706 (0.034):
punardevaputrāstasya kulaputrasya vā kuladuhiturvā imāṃ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310700 (0.034):
avikalpayataḥ kariṣyati / vayaṃ brahmāddayo devās tasya kulaputrasya / kuladuhitur vā bhṛtyavat paripālayiṣyāmaḥ / yaś ca rājaiva rājaputro vā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24864670 (0.036):
vināśa utpadyate nirudhyate ceti na yujyate / na ca punaḥ kulaputrasya vā / kuladuhiturvā sarvakālāstitāñca dravyasatāṃ svabhāvapariniṣpatiñca
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25308401 (0.041):
kulaputrasya kuladuhitur vā sarvadā sarvārthaṃ niṣpādayiṣyāmi /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985387 (0.045):
nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā / ābhāsvarā devāḥ śubhakṛtsnā devā bṛhatphalā devāḥ śuddhāvāsakāyikā devās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733431 (0.045):
devāḥ śubhakṛtsnā devā anabhrakā devāḥ puṇyaprasavā devā bṛhatphalā devā / asaṃjñisattvā devāḥ śuddhāvāsā devā aspṛhā devā atapā devāḥ sadṛśā devāḥ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031948 (0.045):
mahaiśvaryasamṛddho bhaviṣyati / ye ca tasya kulaputrasya ca kuladuhiturvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251520 (0.047):
namaskṛtya pūjayitvā punar eva prakramitavyaṃ maṃsyante. tasya khalu punaḥ / kulaputrasya vā kuladuhitur vā ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264644 (0.049):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yo bhagavaṃs tasya / kulaputrasya vā kuladuhitur vā sa ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154910 (0.050):
devā apramāṇaśubhā devāḥ śubhakṛtsnā devā bṛhā devāḥ parīttabṛhā devā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264023 (0.052):
subhūte tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā ayaṃ kuśalamulapariṇāmo 'gra
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050775 (0.052):
dhārāpātaṃ kariṣyati, yāvat tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā abhiprāyo
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307649 (0.053):
apramāṇabṛhā devā bṛhatphalā devā abṛhā devā atapā devāḥ sudṛśā devāḥ / sudarśanā devā akaniṣṭhā devās te sarve divyāni māndāravāni puṣpāṇy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171352 (0.053):
evam eva kauśika tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā na / bakavatyāhāragṛddhir bhaviṣyati. tat kasya hetoḥ? tathā hi tasyā mānuṣyāḥ
satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti, yaḥ kulaputro vā
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308617 (0.0):
mahāsattvasya sarvaśokavigamo bhaviṣyati | sarvadevatāś cāsya / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249812 (0.0):
lapsyante. vayam api bhagavaṃ tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmaḥ, śāstāram iti bhagavaṃs taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250800 (0.0):
tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154942 (0.0):
sudarśanā devā akaniṣṭhā devās teṣāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṝṇāṃ ca / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti, ye imāṃ prajñāpāramitāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164082 (0.0):
bhagavaṃs tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā satatasamitaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168536 (0.0):
śakra āha: aham api bhagavan tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmi, ya imāṃ prajñāpāramitām
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14254662 (0.006):
mahāsatvasya sarvaśokavigamo bhaviṣyati / sarvadevatāś cāsya satatasamitaṃ / rakṣāvaraṇaguptiṃ vidhāsyanti / imāni cānena catvāry
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626879 (0.006):
samyaksaṃbuddhāḥ satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaṃ guptiṃ saṃvidhāsyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241203 (0.008):
etad avocat: vayaṃ bhagavaṃs teṣāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṝṇāṃ ca / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmaḥ ya imāṃ prajñāpāramitām
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354332 (0.008):
te sarve bhagavantam etad avocan: vayaṃ bhagavan teṣāṃ kulaputrāṇāṃ / kuladuhitṝṇāṃ ca satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmo ya imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242779 (0.013):
akaniṣṭhā devaputrās te satatasamitaṃ tasya bodhisattvasya mahāsattvasya / rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti yatra kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14313276 (0.016):
caturaśītivajrakulakoṭiniyutaśatasahasrāṇi vidyādevatā nityaṃ / satatasamitaṃ tasya rakṣāvaraṇaguptiṃ kariṣyanti / caturaśītivajradūtī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245043 (0.019):
kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇāṃ vā rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242806 (0.020):
kulaputrasya vā kuladuhitur vā rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti ya imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251551 (0.020):
vā kuladuhitur vā rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti. nāpy asya kaścid
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002152 (0.023):
devānāmindro brahmā ca sahāpatiḥ sarve ca buddhā bhagavanto bodhisattvāś / ca rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti, ya imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007854 (0.026):
abhīkṣṇamupasaṃkramitavyaṃ maṃsyante, tathā tathā sa kulaputro vā / kuladuhitā vā prasādabahulo bhaviṣyati / imam api sa kauśika kulaputro vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009993 (0.029):
punaraparaṃ kauśika yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā ye jambūdvīpe
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033052 (0.030):
sarvabhayopadravopasargopāyāsebhyaḥ / tasya ca kulaputrasya kuladuhiturvā / satatasamitaṃ samanvāhartavyam / atha bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001782 (0.030):
kuladuhiturvā rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmaḥ, ya imāṃ
kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti, yoniśaś ca manasikariṣyanti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102404 (0.0):
śroṣyanti śrutvā ca udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti. vācayiṣyanti / paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti, bodhisattvayānikāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242434 (0.0):
imāṃ prajñāpāpāramitām udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti / paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti, na tatra pṛthivīpradeśe mārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248897 (0.0):
bhaviṣyanti ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249854 (0.0):
ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti / paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti. pūrvajinakṛtādhikārās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249871 (0.0):
bhagavan kulaputrā vā kuladuhitaro vā bhaviṣyanti ya imāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250596 (0.0):
śīlaskandhena samanvāgatā bhaviṣyanti ya imāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250622 (0.0):
vimuktijñānadarśanaskandhena samanvāgatā bhaviṣyanti ya imāṃ / prajñāpāramitām udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253458 (0.0):
prajñāpāramitām udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti / yoniśaś ca manasikariṣyanti tatra teṣāṃ sattvānāṃ manuṣyā vā amanuṣyā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616355 (0.0):
prajñāpāramitāśrotrāvabhāsam āgamiṣyati. kaḥ punar vādo ya udgrahīṣyanti / dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616378 (0.0):
prajñāpāramitāṃ śrutvā udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti / paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti, udgṛhya dhārayitvā vācayitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616468 (0.0):
udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca / manasikariṣyanti, yathā avinivartanīyā bodhisattvā mahāsattvās tathā te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618188 (0.0):
bhaviṣyanti, ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śrutvā udgrahīṣyanti / dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618220 (0.0):
satīm udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca / manasikariṣyanti. ity avinivartanīyaprayogaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621034 (0.0):
śrutvā ca likhiṣyanti udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti / paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti tathatvāya ca pratipatsyante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621062 (0.0):
samaye uttare digbhāge śrutvā likhiṣyanti udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti tathatvāya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621097 (0.0):
ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śrutvā likhiṣyanti udgrahīṣyanti / dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622206 (0.0):
punar aparaṃ subhūte parasparam uccagghayamānā likhiṣyanti udgrahīṣyanti / dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622223 (0.0):
punar aparaṃ subhūte vikṣiptacittā udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti, idam api subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622241 (0.0):
punar aparaṃ subhūte anyonyavyañ