View original HTML file with complete header information
bhagavandevadeveśa lokanātha jagatpate / / mantratantraṃ tvayā proktaṃ vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540794 (0.0):
For a six-pada verse: / bhagavandevadeveśa $ lokanātha jagatpate & / mantratantraṃ tvayā proktaṃ % vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27814888 (0.041):
śrīdevyuvāca / bhagavan devadeveśa $ lokanātha jagatpate & / mantranyāsaṃ samācakṣva % rasakarmopakārakam // Ras_3.1 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11788264 (0.041):
śrīdevyuvāca / bhagavan devadeveśa lokanātha jagatpate / / mantranyāsaṃ samācakṣva rasakarmopakārakam // Ras_3.1 //
bhagavandevadeveśa lokanātha jagatpate / / mantratantraṃ tvayā proktaṃ vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540794 (0.0):
For a six-pada verse: / bhagavandevadeveśa $ lokanātha jagatpate & / mantratantraṃ tvayā proktaṃ % vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27814888 (0.041):
śrīdevyuvāca / bhagavan devadeveśa $ lokanātha jagatpate & / mantranyāsaṃ samācakṣva % rasakarmopakārakam // Ras_3.1 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11788264 (0.041):
śrīdevyuvāca / bhagavan devadeveśa lokanātha jagatpate / / mantranyāsaṃ samācakṣva rasakarmopakārakam // Ras_3.1 //
alpāyuṣastvime martyā alpavīryālpabuddhayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540802 (0.0):
mantratantraṃ tvayā proktaṃ % vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 // / alpāyuṣastvime martyā $ alpavīryālpabuddhayaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171583 (0.020):
alpāyuṣastvime martyā Stk_1.2a / alpāyuṣo 'lpavittāśca SvaT_1.6c
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10797095 (0.024):
hīne yuge tathā prāpte bauddhasthe caiva keśave // RKS_35.20 // / alpāyuṣaś caiva martyā alpavīryaparākramāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953794 (0.050):
alpasattvālpavittāśca Stk_1.2c / alpāyuṣastvime martyā Stk_1.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506485 (0.052):
na śaknuvanti manujā $ alpavīryaparākramāḥ & / alpāyuṣo 'lpavittāśca % alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763723 (0.052):
na śaknuvanti manujā alpavīryaparākramāḥ / / alpāyuṣo 'lpavittāśca alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492659 (0.064):
alpāyuṣas tato martyā__Vdha_066.073 / alpāyuṣo narā vedaḥ__Vdha_104.041
alpasattvālpavittāśca lobhamohāsamanvitāḥ // Stk_1.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540809 (0.0):
alpāyuṣastvime martyā $ alpavīryālpabuddhayaḥ & / alpasattvālpavittāśca % lobhamohāsamanvitāḥ // Stk_1.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171560 (0.060):
alpavīryālpabuddhayaḥ Stk_1.2b / alpasattvālpavittāśca Stk_1.2c
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca padārthānīkasaṃkulam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540816 (0.0):
alpasattvālpavittāśca % lobhamohāsamanvitāḥ // Stk_1.2 // / alpagranthaṃ mahārthaṃ ca $ padārthānīkasaṃkulam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171539 (0.053):
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca Stk_1.3a / alpajñānakriyānvitāḥ SRtp_50d
vaktumarhasi devaiṣāṃ prasādārthaṃ mama prabho // Stk_1.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540824 (0.0):
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca $ padārthānīkasaṃkulam & / vaktumarhasi devaiṣāṃ % prasādārthaṃ mama prabho // Stk_1.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255281 (0.028):
prasādāya mahādevi KubjT_2.9a / prasādārthaṃ mama prabho Stk_1.3d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956209 (0.041):
pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ Stk_18.1b / prasādārthaṃ mama prabho Stk_1.3d
athātaḥ sampravakṣyāmi śāstraṃ paramadurlabham / / nāmnā tu vātulāttantrād dadhno ghṛtamivoddhṛtam // Stk_1.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540837 (0.0):
vaktumarhasi devaiṣāṃ % prasādārthaṃ mama prabho // Stk_1.3 // / athātaḥ sampravakṣyāmi $ śāstraṃ paramadurlabham &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298757 (0.053):
śāstrahīne na siddhiḥ syād SvaT_1.24c / śāstraṃ paramadurlabham Stk_1.4b
nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ sarvabhūteṣvavasthitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237251 (0.0):
nādākṣī nādarūpā ca KubjT_21.109a / nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ Stk_1.5a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540845 (0.0):
nāmnā tu vātulāttantrād % dadhno ghṛtamivoddhṛtam // Stk_1.4 // / nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ $ sarvabhūteṣvavasthitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955641 (0.0):
nādabinduritīritam Stk_13.11b / nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ Stk_1.5a
muktidaṃ paramaṃ kiṃ ca divyasiddhipradāyakam // Stk_1.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540852 (0.0):
nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ $ sarvabhūteṣvavasthitam & / muktidaṃ paramaṃ kiṃ ca % divyasiddhipradāyakam // Stk_1.5 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227115 (0.064):
divyasiddhipradāyakam SvaT_12.132b / divyasiddhipradāyakam Stk_1.5d
tadviditvā mahāsena deśikaḥ pāśahā bhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540857 (0.0):
muktidaṃ paramaṃ kiṃ ca % divyasiddhipradāyakam // Stk_1.5 // / tadviditvā mahāsena $ deśikaḥ pāśahā bhavet &
āgopālāṅganā bālā mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540865 (0.0):
tadviditvā mahāsena $ deśikaḥ pāśahā bhavet & / āgopālāṅganā bālā % mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 //
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707113 (1.192):
nādātmanaḥ śabdasyodayādisaṃvedanāt| proktaṃ ca śrīmatkālottare / āgopālāṅganā bālā mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ|
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26639065 (0.050):
āgopālāṅganā bālā mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ| / \quote{āgopālāṅganā\devdot nityaṃ bruvanti tam
antarjalagatāḥ sattvāste api nityaṃ bruvanti tam /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707123 (0.0):
/quote{āgopālāṅganā/devdot nityaṃ bruvanti tam / antarjalagatāḥ sattvāste 'pi nityaṃ bruvanti tam|| iti
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540871 (0.0):
āgopālāṅganā bālā % mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 // / antarjalagatāḥ sattvāste $ api nityaṃ bruvanti tam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168921 (0.045):
antare samavasthitam SvaT_10.756d / antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953671 (0.060):
antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a / antasthaṃ taṃ vijānīyād Stk_19.9c
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbhavu.htm.txt) 18128031 (0.062):
Q: antarjalacarāḥ satvās te 'pi nityaṃ bruvanti tam
sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā karma kuryādyathepsitam // Stk_1.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540879 (0.0):
antarjalagatāḥ sattvāste $ api nityaṃ bruvanti tam & / sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā % karma kuryādyathepsitam // Stk_1.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321935 (0.064):
sthūlaṃ saṃsādhayet sarvaṃ KubjT_19.33c / sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā Stk_1.7c
sthūlaṃ śabda iti proktaṃ sūkṣmaṃ cintāmayaṃ bhavet /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707254 (0.0):
rūpāṇyasyāḥ / sthūlaṃ śabda iti proktaṃ sūkṣmaṃ cintāmayaṃ bhavet|
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540887 (0.0):
sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā % karma kuryādyathepsitam // Stk_1.7 // / sthūlaṃ śabda iti proktaṃ $ sūkṣmaṃ cintāmayaṃ bhavet &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760250 (0.031):
sukṣmāṃ jyotirmayaṃ rūpaṃ hārdaṃ cintāmayaṃ bhavet /AP_29.026ab/ / cintayā rahitaṃ yattu tat paraṃ prakīrtitam //AP_29.026cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958318 (0.041):
sthūlaṃ śabda iti proktaṃ Stk_1.8a / sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā Stk_1.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321930 (0.058):
sthūlaṃ śabda iti proktaṃ Stk_1.8a / sthūlaṃ saṃsādhayet sarvaṃ KubjT_19.33c
cintayā rahitaṃ yattu tatparaṃ parikīrtitam // Stk_1.8 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760252 (0.0):
sukṣmāṃ jyotirmayaṃ rūpaṃ hārdaṃ cintāmayaṃ bhavet /AP_29.026ab/ / cintayā rahitaṃ yattu tat paraṃ prakīrtitam //AP_29.026cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540895 (0.0):
sthūlaṃ śabda iti proktaṃ $ sūkṣmaṃ cintāmayaṃ bhavet & / cintayā rahitaṃ yattu % tatparaṃ parikīrtitam // Stk_1.8 //
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707262 (0.002):
/quote{sthūlaṃ/devdot parikīrtitam / cintayā rahitaṃ yacca tatparaṃ parikīrtitam|| iti|
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275267 (0.045):
yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.7b / yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211908 (0.053):
tatparaṃ tu paraṃ tattvaṃ SvaT_4.348c / tatparaṃ parikīrtitam Stk_1.8d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955042 (0.058):
tattve tattve niyoktavyā Stk_8.40c / tatparaṃ parikīrtitam Stk_1.8d / tatparaṃ śāntamavyayam Stk_8.7b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760282 (0.061):
sthūlaṃ vairājamākhyātaṃ sūkṣmaṃ vai liṅgitaṃ bhavet //AP_29.028cd/ / cintayā rahitaṃ rūpamaiśvaraṃ parikīrtitam /AP_29.029ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956834 (0.064):
yathāsthāneṣvanukramāt Stk_2.12d / yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.7b / yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.9b
sāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ mātrādvādaśake sthitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316343 (0.0):
sāntaṃ dīrghasvaraiḥ ṣaḍbhir SvaT_1.71a / sāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ Stk_1.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540902 (0.0):
cintayā rahitaṃ yattu % tatparaṃ parikīrtitam // Stk_1.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958186 (0.0):
sādhakānāṃ hitāya vai Stk_1.15b / sāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ Stk_1.9a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702819 (1.192):
śāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ mātrādvādaśake sthitam // GarP_1,22.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275266 (0.052):
yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.7b / yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.9b
brahmāṇi hrasvāḥ proktāni dīrghā hyaṅgāni ṣaṇmukha // Stk_1.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540908 (0.0):
sāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ $ mātrādvādaśake sthitam & / brahmāṇi hrasvāḥ proktāni % dīrghā hyaṅgāni ṣaṇmukha // Stk_1.9 //
anusvāro bhavennetraṃ sarveṣāṃ copari sthitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540914 (0.0):
brahmāṇi hrasvāḥ proktāni % dīrghā hyaṅgāni ṣaṇmukha // Stk_1.9 // / anusvāro bhavennetraṃ $ sarveṣāṃ copari sthitaḥ &
savisargaṃ bhavedastram anusvāravivarjitam // Stk_1.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540922 (0.0):
anusvāro bhavennetraṃ $ sarveṣāṃ copari sthitaḥ & / savisargaṃ bhavedastram % anusvāravivarjitam // Stk_1.10 //
ṣaṣṭhaṃ trayodaśāntaṃ ca pañcame viniyojayet / / śivaṃ tattu vijānīyān mantramūrtiṃ sadāśivam // Stk_1.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540934 (0.0):
savisargaṃ bhavedastram % anusvāravivarjitam // Stk_1.10 // / ṣaṣṭhaṃ trayodaśāntaṃ ca $ pañcame viniyojayet &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956576 (0.061):
mantratantraṃ tvayā proktaṃ Stk_1.1c / mantramūrtiṃ sadāśivam Stk_1.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266844 (0.063):
mantramūrtimadhiṣṭhitam SvaT_3.53d / mantramūrtiṃ sadāśivam Stk_1.11d / mantram etat surārcitam KubjT_20.40b
ṣaṣṭhamasya dvitīyaṃ tu caturthādyena saṃyutam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540940 (0.0):
śivaṃ tattu vijānīyān % mantramūrtiṃ sadāśivam // Stk_1.11 // / ṣaṣṭhamasya dvitīyaṃ tu $ caturthādyena saṃyutam &
dvitīyātpañcamāccaiva ādimaṃ yojayetpunaḥ // Stk_1.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540945 (0.0):
ṣaṣṭhamasya dvitīyaṃ tu $ caturthādyena saṃyutam & / dvitīyātpañcamāccaiva % ādimaṃ yojayetpunaḥ // Stk_1.12 //
hanti vighnāñśivāstreṇa śikhayā muktidaṃ smṛtam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540954 (0.0):
dvitīyātpañcamāccaiva % ādimaṃ yojayetpunaḥ // Stk_1.12 // / hanti vighnāñśivāstreṇa $ śikhayā muktidaṃ smṛtam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324726 (0.023):
hananty uccārayogataḥ KubjT_17.66d / hanti vighnāñśivāstreṇa Stk_1.13a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958392 (0.030):
hakāro hrīṃ tathaiva ca Stk_21.4b / hanti vighnāñśivāstreṇa Stk_1.13a
etatpāśupataṃ divyaṃ sarvapāśanikṛntanam // Stk_1.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540960 (0.0):
hanti vighnāñśivāstreṇa $ śikhayā muktidaṃ smṛtam & / etatpāśupataṃ divyaṃ % sarvapāśanikṛntanam // Stk_1.13 //
brahmāṇi ca śivaṃ sāṅgaṃ netraṃ pāśupataṃ ca yat /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540965 (0.0):
etatpāśupataṃ divyaṃ % sarvapāśanikṛntanam // Stk_1.13 // / brahmāṇi ca śivaṃ sāṅgaṃ $ netraṃ pāśupataṃ ca yat &
samāsātkathitaḥ sarvo mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ // Stk_1.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540974 (0.0):
brahmāṇi ca śivaṃ sāṅgaṃ $ netraṃ pāśupataṃ ca yat & / samāsātkathitaḥ sarvo % mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ // Stk_1.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956600 (0.053):
mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ Stk_1.14d / mayā proktaḥ samāsataḥ Stk_11.19f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267519 (0.063):
mantro jñeyas tu suvrate KubjT_4.61d / mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ Stk_1.14d
asya mudrāṃ pravakṣyāmi sādhakānāṃ hitāya vai / / hastābhyāṃ saṃspṛśetpādād ūrdhvaṃ yāvattu mastakam // Stk_1.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540980 (0.0):
samāsātkathitaḥ sarvo % mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ // Stk_1.14 // / asya mudrāṃ pravakṣyāmi $ sādhakānāṃ hitāya vai &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540988 (0.0):
asya mudrāṃ pravakṣyāmi $ sādhakānāṃ hitāya vai & / hastābhyāṃ saṃspṛśetpādād % ūrdhvaṃ yāvattu mastakam // Stk_1.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181742 (0.061):
ūrdhvaṃ yāvattu mastakam Stk_1.15d / ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vāpi SUp_2.5c
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702848 (0.063):
hastābhyāṃ saṃspṛśetpādāvūrdhvaṃ pādānmastakam // GarP_1,22.3 //
eṣā mudrā mahāmudrā sarvakāmārthasādhikā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540993 (0.0):
hastābhyāṃ saṃspṛśetpādād % ūrdhvaṃ yāvattu mastakam // Stk_1.15 // / eṣā mudrā mahāmudrā $ sarvakāmārthasādhikā &
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11426204 (0.047):
sarvatra yojitā hyete saphalā sarvārthasādhikā // Mmk_45.98 // / ete mudrā mahāmudrā maṅgalyā maghanāśanā /
karanyāsaṃ purā kṛtvā mudrābandhaṃ tu kārayet // Stk_1.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541000 (0.0):
eṣā mudrā mahāmudrā $ sarvakāmārthasādhikā & / karanyāsaṃ purā kṛtvā % mudrābandhaṃ tu kārayet // Stk_1.16 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271809 (0.043):
mudrābandhaṃ tu kārayet KubjT_6.36b / mudrābandhaṃ tu kārayet Stk_1.16d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956671 (0.054):
muñcedvāyuṃ tataścordhvaṃ Stk_11.14a / mudrābandhaṃ tu kārayet Stk_1.16d
talikāṃ hastapṛṣṭhaṃ ca astrabījena śodhayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541007 (0.0):
karanyāsaṃ purā kṛtvā % mudrābandhaṃ tu kārayet // Stk_1.16 // / talikāṃ hastapṛṣṭhaṃ ca $ astrabījena śodhayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216610 (0.061):
talānte vasituṃ hara KubjT_24.147b / talikāṃ hastapṛṣṭhaṃ ca Stk_1.17a / tallakṣaṇaṃ svarūpoktis MrgT_3.51a
kaniṣṭhāmāditaḥ kṛtvā aṅguṣṭhaṃ cāpyapaścimam // Stk_1.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541013 (0.0):
talikāṃ hastapṛṣṭhaṃ ca $ astrabījena śodhayet & / kaniṣṭhāmāditaḥ kṛtvā % aṅguṣṭhaṃ cāpyapaścimam // Stk_1.17 //
brahmāṇi vinyasettatra tathaivāṅgāni yatnataḥ / / prāsādaṃ vinyasetpaścād vyāpinaṃ sarvatomukham // Stk_1.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541023 (0.0):
kaniṣṭhāmāditaḥ kṛtvā % aṅguṣṭhaṃ cāpyapaścimam // Stk_1.17 // / brahmāṇi vinyasettatra $ tathaivāṅgāni yatnataḥ &
prathamaḥ paṭalaḥ / antaḥkaraṇavinyāso bhūtaśuddhistathaiva ca / / bhūtaśuddhiṃ purā kṛtvā tato 'ntaḥkaraṇaṃ kuru // Stk_2.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541028 (0.0):
prāsādaṃ vinyasetpaścād % vyāpinaṃ sarvatomukham // Stk_1.18 // / prathamaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541035 (0.0):
antaḥkaraṇavinyāso $ bhūtaśuddhistathaiva ca & / bhūtaśuddhiṃ purā kṛtvā % tato 'ntaḥkaraṇaṃ kuru // Stk_2.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541218 (0.058):
sabāhyantaraṃ kṛtvā % paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 // / antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468655 (0.058):
sabāhyantaraṃ kṛtvā paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 // / antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ
hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ pārthivīṃ dhārayetkramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541042 (0.0):
bhūtaśuddhiṃ purā kṛtvā % tato 'ntaḥkaraṇaṃ kuru // Stk_2.1 // / hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ $ pārthivīṃ dhārayetkramāt &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958517 (0.031):
hṛdā vai śaktigarbhe tu Stk_6.2c / hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ Stk_2.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326458 (0.047):
hṛdgude nābhikaṇṭhe ca SvaT_7.303c / hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ Stk_2.2a
śiro 'psu tejasi śikhāṃ kavacaṃ vāyunā saha // Stk_2.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541049 (0.0):
hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ $ pārthivīṃ dhārayetkramāt & / śiro 'psu tejasi śikhāṃ % kavacaṃ vāyunā saha // Stk_2.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957621 (0.049):
śikhāṃ kavacameva ca Stk_2.12b / śiro 'psu tejasi śikhāṃ Stk_2.2c
astraṃ ca śivasaṃyuktam ākāśaṃ dhārayetsadā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541055 (0.0):
śiro 'psu tejasi śikhāṃ % kavacaṃ vāyunā saha // Stk_2.2 // / astraṃ ca śivasaṃyuktam $ ākāśaṃ dhārayetsadā &
huṃphaḍantena paṭalaṃ bhittvā cordhvaṃ viśeṣataḥ // Stk_2.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541062 (0.0):
astraṃ ca śivasaṃyuktam $ ākāśaṃ dhārayetsadā & / huṃphaḍantena paṭalaṃ % bhittvā cordhvaṃ viśeṣataḥ // Stk_2.3 //
pañcodghātāśca catvāras trayo dvāveka eva ca /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541069 (0.0):
huṃphaḍantena paṭalaṃ % bhittvā cordhvaṃ viśeṣataḥ // Stk_2.3 // / pañcodghātāśca catvāras $ trayo dvāveka eva ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243836 (0.057):
pañcodghātāśca catvāras Stk_2.4a / pañcodghātāṃstato dattvā SvaT_5.61a
dvādaśānte nirālambaṃ vijñānaṃ kevalaṃ sthitam // Stk_2.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541074 (0.0):
pañcodghātāśca catvāras $ trayo dvāveka eva ca & / dvādaśānte nirālambaṃ % vijñānaṃ kevalaṃ sthitam // Stk_2.4 //
dīkṣāyāṃ tu yathā vatsa tatprayogaṃ samācaret /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541080 (0.0):
dvādaśānte nirālambaṃ % vijñānaṃ kevalaṃ sthitam // Stk_2.4 // / dīkṣāyāṃ tu yathā vatsa $ tatprayogaṃ samācaret &
prakriyāntasthamamṛtaṃ sravantaṃ cintayettataḥ // Stk_2.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541088 (0.0):
dīkṣāyāṃ tu yathā vatsa $ tatprayogaṃ samācaret & / prakriyāntasthamamṛtaṃ % sravantaṃ cintayettataḥ // Stk_2.5 //
omityanena kamalaṃ yogapīṭhaṃ tadā bhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541094 (0.0):
prakriyāntasthamamṛtaṃ % sravantaṃ cintayettataḥ // Stk_2.5 // / omityanena kamalaṃ $ yogapīṭhaṃ tadā bhavet &
sūryamaṇḍalasaṃkāśam akāraṃ hyātmasambhavam // Stk_2.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541103 (0.0):
omityanena kamalaṃ $ yogapīṭhaṃ tadā bhavet & / sūryamaṇḍalasaṃkāśam % akāraṃ hyātmasambhavam // Stk_2.6 //
vidyātattvamukāraṃ tu śivatattvaṃ makārajam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541111 (0.0):
sūryamaṇḍalasaṃkāśam % akāraṃ hyātmasambhavam // Stk_2.6 // / vidyātattvamukāraṃ tu $ śivatattvaṃ makārajam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290697 (0.038):
vidyātattvamataścordhvaṃ SvaT_10.1116c / vidyātattvamukāraṃ tu Stk_2.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957289 (0.060):
viditvā vyāpinaṃ jīvaṃ Stk_20.6a / vidyātattvamukāraṃ tu Stk_2.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299468 (0.061):
śivatattvaṃ makārajam Stk_2.7b / śivatattvaṃ varānane SvaT_10.674b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258295 (0.064):
lakāre ṣaḍvidhā sṛṣṭir % maṇḍalaṃ tena kīrtitam // KubjT_25.0*5 // / makāraṃ śivatattvaṃ ca $ vidyātattvaṃ ḍakāragam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495143 (0.064):
lakāre ṣaḍvidhā sṛṣṭir maṇḍalaṃ tena kīrtitam // KubjT_25.0*5 // / makāraṃ śivatattvaṃ ca vidyātattvaṃ ḍakāragam /
puryaṣṭakaṃ ca tanmātraṃ turyātītaṃ sadāśivam // Stk_2.7 // / cintayetparamaṃ dhāma suṣumnābhinnamastakam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541120 (0.0):
vidyātattvamukāraṃ tu $ śivatattvaṃ makārajam & / puryaṣṭakaṃ ca tanmātraṃ % turyātītaṃ sadāśivam // Stk_2.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204873 (0.061):
cintayetparamaṃ tattvaṃ SvaT_7.227a / cintayetparamaṃ dhāma Stk_2.8a
tenāplāvitamātmānaṃ paripūrṇaṃ vicintayet // Stk_2.8 // / yo 'bhasedīdṛśaṃ martyaḥ samādhiṃ mṛtyunāśanam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541133 (0.0):
cintayetparamaṃ dhāma $ suṣumnābhinnamastakam & / tenāplāvitamātmānaṃ % paripūrṇaṃ vicintayet // Stk_2.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280819 (0.034):
yo 'bdamekaṃ tu cintayet SvaT_12.135b / yo 'bhasedīdṛśaṃ martyaḥ Stk_2.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957042 (0.050):
yonibījaṃ tu hṛdaye Stk_8.15c / yo 'bhasedīdṛśaṃ martyaḥ Stk_2.9a
na tasya jāyate mṛtyur iti śāstrasya niścayaḥ // Stk_2.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541138 (0.0):
yo 'bhasedīdṛśaṃ martyaḥ $ samādhiṃ mṛtyunāśanam & / na tasya jāyate mṛtyur % iti śāstrasya niścayaḥ // Stk_2.9 //
paścādguroḥ sādhakānāṃ mūrtestu grahaṇaṃ bhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541146 (0.0):
na tasya jāyate mṛtyur % iti śāstrasya niścayaḥ // Stk_2.9 // / paścādguroḥ sādhakānāṃ $ mūrtestu grahaṇaṃ bhavet &
īśānādyāstu sadyāntaṃ mūrdhna ārabhya vinyaset // Stk_2.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541154 (0.0):
paścādguroḥ sādhakānāṃ $ mūrtestu grahaṇaṃ bhavet & / īśānādyāstu sadyāntaṃ % mūrdhna ārabhya vinyaset // Stk_2.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956707 (0.062):
mūrdhna ārabhya vinyaset Stk_2.10d / mūrdhni tasya bhavedyāsau Stk_13.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272376 (0.064):
mūrdhna ārabhya mantravit Stk_4.2d / mūrdhna ārabhya vinyaset Stk_2.10d / mūrdhnaḥ pādatalaṃ yāvat KubjT_9.32a
netraṃ dattvā tadāvāhyo devadevaḥ sadāśivaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541160 (0.0):
īśānādyāstu sadyāntaṃ % mūrdhna ārabhya vinyaset // Stk_2.10 // / netraṃ dattvā tadāvāhyo $ devadevaḥ sadāśivaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955834 (0.048):
netragātraprakopanaḥ Stk_10.11b / netraṃ dattvā tadāvāhyo Stk_2.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241841 (0.050):
netraṃ trayodaśaiḥ proktam KubjT_7.32a / netraṃ dattvā tadāvāhyo Stk_2.11a
sarvajñaṃ ca tadātmānaṃ cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541166 (0.0):
netraṃ dattvā tadāvāhyo $ devadevaḥ sadāśivaḥ & / sarvajñaṃ ca tadātmānaṃ % cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954831 (0.045):
cintayā rahitaṃ yattu Stk_1.8c / cintayettu vicakṣaṇaḥ Stk_2.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204863 (0.061):
cintayettu vicakṣaṇaḥ Stk_2.11d / cintayettu vicakṣaṇaḥ Stk_2.14d
hṛdayaṃ ca śiraścaiva śikhāṃ kavacameva ca / / nyasedastraṃ ca mantrajño yathāsthāneṣvanukramāt // Stk_2.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541178 (0.0):
sarvajñaṃ ca tadātmānaṃ % cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.11 // / hṛdayaṃ ca śiraścaiva $ śikhāṃ kavacameva ca &
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707702 (0.027):
oṃ kṣaḥ astrāya nama iti astraṃ cānena pūjayet / / hṛdayaṃ ca śiraścaiva śikhāṃ ca kavacaṃ tathā // GarP_1,34.38 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697464 (0.044):
śrāṃ śrīṃ śrūṃ śraiṃ śrauṃ śraḥ kramāddhṛdayaṃ ca śiraḥ śikhām / / kavacaṃ netramastraṃ ca āsanaṃ mūrtimarcayet // GarP_1,10.1 //
hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu nābhau homaṃ prakalpayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541185 (0.0):
nyasedastraṃ ca mantrajño % yathāsthāneṣvanukramāt // Stk_2.12 // / hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu $ nābhau homaṃ prakalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326277 (0.043):
hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu Stk_2.13a / hṛdaye sarvajantuṣu KubjT_24.6d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958501 (0.059):
hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin Stk_10.18/b / hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu Stk_2.13a
lalāṭe tvīśvaraṃ dhyāyed varadaṃ sarvatomukham // Stk_2.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541193 (0.0):
hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu $ nābhau homaṃ prakalpayet & / lalāṭe tvīśvaraṃ dhyāyed % varadaṃ sarvatomukham // Stk_2.13 //
yathārcane tathāgnau ca dhyāne snāne tathaiva ca / / yathā deve tathā dehe cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541202 (0.0):
lalāṭe tvīśvaraṃ dhyāyed % varadaṃ sarvatomukham // Stk_2.13 // / yathārcane tathāgnau ca $ dhyāne snāne tathaiva ca &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954831 (0.057):
cintayā rahitaṃ yattu Stk_1.8c / cintayettu vicakṣaṇaḥ Stk_2.11d
kṛtvāntaḥkaraṇaṃ hyevaṃ paścādbāhyaṃ tu ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541209 (0.0):
yathā deve tathā dehe % cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.14 // / kṛtvāntaḥkaraṇaṃ hyevaṃ $ paścādbāhyaṃ tu ṣaṇmukha &
sabāhyantaraṃ kṛtvā paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541216 (0.0):
kṛtvāntaḥkaraṇaṃ hyevaṃ $ paścādbāhyaṃ tu ṣaṇmukha & / sabāhyantaraṃ kṛtvā % paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246823 (0.060):
paścādyajanamārabhet SvaT_2.155b / paścādyajanamārabhet Stk_2.15d
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi snānaṃ pāpaharaṃ śubham /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541227 (0.0):
sabāhyantaraṃ kṛtvā % paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 // / antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507559 (0.038):
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ / dvitīyaḥ paṭalaḥ / athārcanaṃ pravakṣyāmi $ yathāvadanupūrvaśaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764797 (0.038):
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ / dvitīyaḥ paṭalaḥ / athārcanaṃ pravakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511547 (0.056):
iti śrīsvacchandatantre dvitīyaḥ paṭalaḥ / tṛtīyaḥ paṭalaḥ / adhivāsaṃ pravakṣyāmi $ yathāvadanupūrvaśaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768774 (0.056):
iti śrīsvacchandatantre dvitīyaḥ paṭalaḥ / tṛtīyaḥ paṭalaḥ / adhivāsaṃ pravakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541346 (0.057):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi $ tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468783 (0.057):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541025 (0.058):
prāsādaṃ vinyasetpaścād % vyāpinaṃ sarvatomukham // Stk_1.18 // / prathamaḥ paṭalaḥ / antaḥkaraṇavinyāso $ bhūtaśuddhistathaiva ca &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468462 (0.058):
prāsādaṃ vinyasetpaścād vyāpinaṃ sarvatomukham // Stk_1.18 // / prathamaḥ paṭalaḥ / antaḥkaraṇavinyāso bhūtaśuddhistathaiva ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529346 (0.060):
iti svacchandatantre 'ṃśakādhikāro 'ṣṭamaḥ paṭalaḥ samāptaḥ / %% navamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ rahasyamidamuttamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786563 (0.060):
iti svacchandatantre 'ṃśakādhikāro 'ṣṭamaḥ paṭalaḥ samāptaḥ / %% navamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi rahasyamidamuttamam /
sakṛjjaptena saṃgṛhya mṛdā astreṇa mantravit // Stk_3.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541235 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ snānaṃ pāpaharaṃ śubham & / sakṛjjaptena saṃgṛhya % mṛdā astreṇa mantravit // Stk_3.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272959 (0.047):
mṛdavasthāntarāpattyā SRtp_309c / mṛdā astreṇa mantravit Stk_3.1d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956723 (0.056):
mṛtasyāpi na muñcati Stk_10.13f / mṛdā astreṇa mantravit Stk_3.1d
malasnānaṃ purā kṛtvā sakṛjjaptvā tu saṃhitām /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541245 (0.0):
sakṛjjaptena saṃgṛhya % mṛdā astreṇa mantravit // Stk_3.1 // / malasnānaṃ purā kṛtvā $ sakṛjjaptvā tu saṃhitām &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268098 (0.058):
malasnānaṃ purā kṛtvā Stk_3.2a / malasnānaṃ prakartavyaṃ SvaT_2.17c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956609 (0.063):
malasnānaṃ purā kṛtvā Stk_3.2a / mahāpātakanāśanam Stk_21.2b
tāmeva mṛttikāṃ paścād abhimantrya sakṛtsakṛt // Stk_3.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541249 (0.0):
malasnānaṃ purā kṛtvā $ sakṛjjaptvā tu saṃhitām & / tāmeva mṛttikāṃ paścād % abhimantrya sakṛtsakṛt // Stk_3.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170216 (0.063):
abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d / abhimantrya svavidyayā KubjT_10.56b
bhāgatrayaṃ tataḥ kṛtvā ekamastreṇa mantrayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541256 (0.0):
tāmeva mṛttikāṃ paścād % abhimantrya sakṛtsakṛt // Stk_3.2 // / bhāgatrayaṃ tataḥ kṛtvā $ ekamastreṇa mantrayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261773 (0.036):
bhāgatrayaṃ tataḥ kṛtvā Stk_3.3a / bhāgadvayaṃ tato 'streṇa SvaT_2.3a
dvitīyaṃ brahmabhirvatsa śivajaptaṃ tṛtīyakam // Stk_3.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541263 (0.0):
bhāgatrayaṃ tataḥ kṛtvā $ ekamastreṇa mantrayet & / dvitīyaṃ brahmabhirvatsa % śivajaptaṃ tṛtīyakam // Stk_3.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299321 (0.047):
śivajaptaṃ tṛtīyakam Stk_3.3d / śivajaptena tīrthaṃ tu Stk_3.4c
astrajaptena bhāgena diśāṃ bandhaṃ tu kārayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541269 (0.0):
dvitīyaṃ brahmabhirvatsa % śivajaptaṃ tṛtīyakam // Stk_3.3 // / astrajaptena bhāgena $ diśāṃ bandhaṃ tu kārayet &
śivajaptena tīrthaṃ tu brahmajaptena vigraham // Stk_3.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541278 (0.0):
astrajaptena bhāgena $ diśāṃ bandhaṃ tu kārayet & / śivajaptena tīrthaṃ tu % brahmajaptena vigraham // Stk_3.4 //
kuṇṭhayitvā tataḥ snāyāc chivatīrthasya madhyataḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541283 (1.192):
śivajaptena tīrthaṃ tu % brahmajaptena vigraham // Stk_3.4 // / kuṇṭhayitvā tataḥ snāyāc $ chivatīrthasya madhyataḥ &
cakravatyupacāreṇa sugandhāmalakādibhiḥ // Stk_3.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541289 (0.0):
kuṇṭhayitvā tataḥ snāyāc $ chivatīrthasya madhyataḥ & / cakravatyupacāreṇa % sugandhāmalakādibhiḥ // Stk_3.5 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15753661 (0.054):
sugatiśca supālanaḥ SvaT_10.1056b / sugandhāmalakādibhiḥ SvaT_2.12b
upaspṛśya vidhānena saṃdhyāṃ vandeta sādhakaḥ / / mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdvatsa upasthānaṃ tu kārayet // Stk_3.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541302 (0.0):
cakravatyupacāreṇa % sugandhāmalakādibhiḥ // Stk_3.5 // / upaspṛśya vidhānena $ saṃdhyāṃ vandeta sādhakaḥ &
abhiṣekaṃ purā kṛtvā tataḥ saṃdhyāṃ samācaret /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541308 (0.0):
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdvatsa % upasthānaṃ tu kārayet // Stk_3.6 // / abhiṣekaṃ purā kṛtvā $ tataḥ saṃdhyāṃ samācaret &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170310 (0.048):
abhiṣekaṃ purā kṛtvā Stk_3.7a / abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a
astraṃ na yojayeddehe kṣipettadbahireva ca // Stk_3.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541316 (0.0):
abhiṣekaṃ purā kṛtvā $ tataḥ saṃdhyāṃ samācaret & / astraṃ na yojayeddehe % kṣipettadbahireva ca // Stk_3.7 //
śarīraṃ śoṣayedvatsa tenātmani na yojayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541321 (0.0):
astraṃ na yojayeddehe % kṣipettadbahireva ca // Stk_3.7 // / śarīraṃ śoṣayedvatsa $ tenātmani na yojayet &
vighneṣu pāśajāleṣu sadā yojyaṃ vicakṣaṇaiḥ // Stk_3.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541329 (0.0):
śarīraṃ śoṣayedvatsa $ tenātmani na yojayet & / vighneṣu pāśajāleṣu % sadā yojyaṃ vicakṣaṇaiḥ // Stk_3.8 //
hṛdayena tato vidvān pitṛdevāṃśca tarpayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541335 (0.0):
vighneṣu pāśajāleṣu % sadā yojyaṃ vicakṣaṇaiḥ // Stk_3.8 // / hṛdayena tato vidvān $ pitṛdevāṃśca tarpayet &
saṃhāraṃ tasya tīrthasya prāsādenaiva kārayet // Stk_3.9 // / vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541345 (0.0):
hṛdayena tato vidvān $ pitṛdevāṃśca tarpayet & / saṃhāraṃ tasya tīrthasya % prāsādenaiva kārayet // Stk_3.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541404 (0.043):
upariṣṭātprasādena % snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468841 (0.043):
upariṣṭātprasādena snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ
bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541350 (0.0):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi $ tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541221 (0.057):
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ snānaṃ pāpaharaṃ śubham &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468658 (0.057):
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi snānaṃ pāpaharaṃ śubham /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541403 (0.061):
upariṣṭātprasādena % snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468840 (0.061):
upariṣṭātprasādena snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdbhasma abhimantrya yathākramam // Stk_4.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541358 (0.0):
bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi $ tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana & / mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdbhasma % abhimantrya yathākramam // Stk_4.1 //
jalasnānaṃ purā kṛtvā astrabījena ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541366 (0.0):
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdbhasma % abhimantrya yathākramam // Stk_4.1 // / jalasnānaṃ purā kṛtvā $ astrabījena ṣaṇmukha &
vidhisnānaṃ tataḥ kuryān mūrdhna ārabhya mantravit // Stk_4.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541374 (0.0):
jalasnānaṃ purā kṛtvā $ astrabījena ṣaṇmukha &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272374 (0.034):
mūrdhāntaṃ yāvaduccaret SvaT_4.354b / mūrdhna ārabhya mantravit Stk_4.2d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956701 (0.047):
mūrdhanyākrāna oṃkāre Stk_13.7c / mūrdhna ārabhya mantravit Stk_4.2d
īśānena śiraḥ snāyān mukhaṃ tatpuruṣeṇa tu /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541376 (0.059):
vidhisnānaṃ tataḥ kuryān % mūrdhna ārabhya mantravit // Stk_4.2 // / īśānena śiraḥ snāyān $ mukhaṃ tatpuruṣeṇa tu &
hṛdayaṃ bahurūpeṇa guhyaṃ vai guhyakena tu // Stk_4.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541388 (0.0):
īśānena śiraḥ snāyān $ mukhaṃ tatpuruṣeṇa tu & / hṛdayaṃ bahurūpeṇa % guhyaṃ vai guhyakena tu // Stk_4.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200441 (0.022):
guhyaṃ ca śuṣyate śīghraṃ KubjT_23.36a / guhyaṃ vai guhyakena tu Stk_4.3d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954733 (0.028):
guruvaktrāttu labhyeta Stk_23.3c / guhyaṃ vai guhyakena tu Stk_4.3d
sarvāṅgāṇi tvajātena abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541394 (0.0):
hṛdayaṃ bahurūpeṇa % guhyaṃ vai guhyakena tu // Stk_4.3 // / sarvāṅgāṇi tvajātena $ abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312214 (0.005):
sarvāṅgaṃ tanusaṃśayaḥ ToT_6.7d / sarvāṅgāṇi tvajātena Stk_4.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958035 (0.005):
sarvaṃ nigaditaṃ prabho Stk_14.1b / sarvāṅgāṇi tvajātena Stk_4.4a
upariṣṭātprasādena snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541401 (0.0):
sarvāṅgāṇi tvajātena $ abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ & / upariṣṭātprasādena % snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958333 (0.064):
snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha Stk_4.4d / snānaṃ pāpaharaṃ śubham Stk_3.1b
bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ / yajanaṃ saṃpravakṣyāmi yathāvidhyanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541410 (0.0):
upariṣṭātprasādena % snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541345 (0.043):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi $ tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468782 (0.043):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541483 (0.060):
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ agnikāryavidhiṃ kramāt &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468920 (0.060):
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi agnikāryavidhiṃ kramāt /
bījāṅkuraṃ purā śaktyā paścādānantamāsanam // Stk_5.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541418 (0.0):
yajanaṃ saṃpravakṣyāmi $ yathāvidhyanupūrvaśaḥ & / bījāṅkuraṃ purā śaktyā % paścādānantamāsanam // Stk_5.1 //
anantaṃ cāntagaṃ kuryāt krameṇaiva ṣaḍānana / / hṛdayaṃ karṇikā padmaṃ dharmaṃ jñānādimeva ca // Stk_5.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541429 (0.0):
bījāṅkuraṃ purā śaktyā % paścādānantamāsanam // Stk_5.1 // / anantaṃ cāntagaṃ kuryāt $ krameṇaiva ṣaḍānana &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168038 (0.054):
anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b / anantaṃ cāntagaṃ kuryāt Stk_5.2a / anantaṃ caiva kālāgniṃ SvaT_10.346c
vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam īśāntaṃ vahnito nyaset /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541435 (0.0):
hṛdayaṃ karṇikā padmaṃ % dharmaṃ jñānādimeva ca // Stk_5.2 // / vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam $ īśāntaṃ vahnito nyaset &
śaktibhiḥ kesaravyūhaṃ hṛdayena ca kalpayet // Stk_5.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541441 (0.0):
vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam $ īśāntaṃ vahnito nyaset & / śaktibhiḥ kesaravyūhaṃ % hṛdayena ca kalpayet // Stk_5.3 //
āvāhayettato devaṃ hṛdayena tu ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541448 (0.0):
śaktibhiḥ kesaravyūhaṃ % hṛdayena ca kalpayet // Stk_5.3 // / āvāhayettato devaṃ $ hṛdayena tu ṣaṇmukha &
sthāpanaṃ pādyamarghyaṃ ca tathācamanameva ca // Stk_5.4 // / snapanaṃ pūjanaṃ caiva hṛdayena tu kārayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541458 (0.0):
āvāhayettato devaṃ $ hṛdayena tu ṣaṇmukha & / sthāpanaṃ pādyamarghyaṃ ca % tathācamanameva ca // Stk_5.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321380 (0.053):
sthāpanaṃ pādyamarghyaṃ ca Stk_5.4c / sthāpanaṃ pūjanaṃ caiva SvaT_10.1267c
uktānuktaṃ ca yatkiñcit tatsarvaṃ hṛdayena tu // Stk_5.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541466 (0.0):
snapanaṃ pūjanaṃ caiva $ hṛdayena tu kārayet & / uktānuktaṃ ca yatkiñcit % tatsarvaṃ hṛdayena tu // Stk_5.5 //
ekāvaraṇametattu sarvakāmārthasādhanam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541473 (0.0):
uktānuktaṃ ca yatkiñcit % tatsarvaṃ hṛdayena tu // Stk_5.5 // / ekāvaraṇametattu $ sarvakāmārthasādhanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009581 (0.025):
sarvakāmārthasādhanam LiP_1,77.81d / sarvakāmārthasiddhaye LiP_1,81.45d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856348 (0.056):
dharmārthakāmamokṣāṇāṃ $ sādhanaṃ yac carācare &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127659 (0.056):
dharmārthakāmamokṣāṇāṃ sādhanaṃ yac carācare /
sarvatantreṣu sāmānyaṃ sarvajñāneṣu cottamam // Stk_5.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541480 (0.0):
ekāvaraṇametattu $ sarvakāmārthasādhanam & / sarvatantreṣu sāmānyaṃ % sarvajñāneṣu cottamam // Stk_5.6 //
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi agnikāryavidhiṃ kramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541490 (0.0):
sarvatantreṣu sāmānyaṃ % sarvajñāneṣu cottamam // Stk_5.6 // / yajanaprakaraṇam
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541542 (0.044):
agnikāryaprakaraṇam / iti ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ maṇḍalaṃ sārvakāmikam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468979 (0.044):
agnikāryaprakaraṇam / iti ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi maṇḍalaṃ sārvakāmikam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702899 (0.053):
agnikāryavidhiṃ vakṣye astreṇollekhanaṃ caret // GarP_1,22.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541405 (0.060):
bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ / yajanaṃ saṃpravakṣyāmi $ yathāvidhyanupūrvaśaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468842 (0.060):
bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ / yajanaṃ saṃpravakṣyāmi yathāvidhyanupūrvaśaḥ /
astreṇollekhanaṃ kuryād varmaṇābhyukṣaṇaṃ tataḥ // Stk_6.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541497 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ agnikāryavidhiṃ kramāt & / astreṇollekhanaṃ kuryād % varmaṇābhyukṣaṇaṃ tataḥ // Stk_6.1 //
śaktinyāsaṃ tato darbhair hṛdayenaiva kārayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541503 (0.0):
astreṇollekhanaṃ kuryād % varmaṇābhyukṣaṇaṃ tataḥ // Stk_6.1 // / śaktinyāsaṃ tato darbhair $ hṛdayenaiva kārayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296125 (0.019):
śaktinyāsastato bhavet SvaT_2.38d / śaktinyāsaṃ tato darbhair Stk_6.2a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957492 (0.031):
śaktidehaṃ nirañjanam Stk_13.15d / śaktinyāsaṃ tato darbhair Stk_6.2a
hṛdā vai śaktigarbhe tu prakṣipejjātavedasam // Stk_6.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541511 (0.0):
śaktinyāsaṃ tato darbhair $ hṛdayenaiva kārayet & / hṛdā vai śaktigarbhe tu % prakṣipejjātavedasam // Stk_6.2 //
garbhādhānādikaṃ kṛtvā niṣkṛtiṃ cāpyapaścimām / / hṛdayenaiva mantrajñaḥ sarvakarmāṇi kārayet // Stk_6.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541516 (0.0):
hṛdā vai śaktigarbhe tu % prakṣipejjātavedasam // Stk_6.2 // / garbhādhānādikaṃ kṛtvā $ niṣkṛtiṃ cāpyapaścimām &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541523 (0.0):
garbhādhānādikaṃ kṛtvā $ niṣkṛtiṃ cāpyapaścimām & / hṛdayenaiva mantrajñaḥ % sarvakarmāṇi kārayet // Stk_6.3 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702918 (0.046):
tdṛdi vā śaktigarte ca prakṣipejjātavedasam // GarP_1,22.8 // / garbhādhānādikaṃ kṛtvā niṣkṛtiṃ cārasya paścimām /
paścātpadmavidhānaṃ tu prāguktaṃ parikalpayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541530 (0.0):
hṛdayenaiva mantrajñaḥ % sarvakarmāṇi kārayet // Stk_6.3 // / paścātpadmavidhānaṃ tu $ prāguktaṃ parikalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246751 (0.031):
paścātpadmavidhānaṃ tu Stk_6.4a / paścātsantarpayeddhoma SvaT_3.197a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955975 (0.031):
paśorgrahaṇamokṣaṃ tu Stk_8.24c / paścātpadmavidhānaṃ tu Stk_6.4a
śivādisarvamantrāṃśca homayedanupūrvaśaḥ // Stk_6.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541536 (0.0):
paścātpadmavidhānaṃ tu $ prāguktaṃ parikalpayet & / śivādisarvamantrāṃśca % homayedanupūrvaśaḥ // Stk_6.4 //
agnikāryaprakaraṇam / iti ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi maṇḍalaṃ sārvakāmikam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541546 (0.0):
śivādisarvamantrāṃśca % homayedanupūrvaśaḥ // Stk_6.4 // / agnikāryaprakaraṇam
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541485 (0.044):
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ agnikāryavidhiṃ kramāt &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468922 (0.044):
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi agnikāryavidhiṃ kramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544280 (0.057):
vyāptiprakaraṇam / iti viṃśaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ aṣṭadhā pratyayo yathā &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471716 (0.057):
vyāptiprakaraṇam / iti viṃśaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi aṣṭadhā pratyayo yathā /
bhūmiśodhanaṃ kṛtvā śāstradṛṣṭena karmaṇā // Stk_7.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541553 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ maṇḍalaṃ sārvakāmikam & / bhūmiśodhanaṃ kṛtvā % śāstradṛṣṭena karmaṇā // Stk_7.1 //
adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā nakṣatre guruṇānvite /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541559 (0.0):
bhūmiśodhanaṃ kṛtvā % śāstradṛṣṭena karmaṇā // Stk_7.1 // / adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā $ nakṣatre guruṇānvite &
ālikhenmaṇḍalaṃ prājñaḥ sarvasiddhipradaṃ śubham // Stk_7.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541567 (0.0):
adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā $ nakṣatre guruṇānvite & / ālikhenmaṇḍalaṃ prājñaḥ % sarvasiddhipradaṃ śubham // Stk_7.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311886 (0.041):
sarvasiddhikarī smṛtā SvaT_7.300d / sarvasiddhipradaṃ śubham Stk_7.2d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958025 (0.047):
sarvavyāpī na saṃśayaḥ Stk_20.4d / sarvasiddhipradaṃ śubham Stk_7.2d
sūtreṇa sumitaṃ kṛtvā caturaśraṃ samantataḥ / / madhye padmaṃ pratiṣṭhāpyam aṣṭapatra sakarṇikam // Stk_7.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541578 (0.0):
ālikhenmaṇḍalaṃ prājñaḥ % sarvasiddhipradaṃ śubham // Stk_7.2 // / sūtreṇa sumitaṃ kṛtvā $ caturaśraṃ samantataḥ &
ekahastaṃ dvihastaṃ vā caturhastamathāpi vā /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580064 (0.0):
(AVParis_30b,1.3) tais tatheti uktaḥ kuṇḍam ekahastaṃ dvihastaṃ / caturhastam aṣṭahastaṃ vā [samastahastaṃ vā dīrghaṃ vā] daśahastaṃ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541585 (0.0):
madhye padmaṃ pratiṣṭhāpyam % aṣṭapatra sakarṇikam // Stk_7.3 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastamathāpi vā &
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139291 (0.017):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā trihastaṃ vā śacīpate // Vis_2.11 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310455 (0.017):
dvihastaṃ caturhastaṃ vāṣṭahastaṃ tathottamam //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706876 (0.021):
dvihastaṃ vātrihastaṃ vā caturhastamathāpivā // BhS_6.28 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182420 (0.021):
kṛtvā tu pūrvavat samyak vediṃ kuryāttu madhyataḥ / / caturhastaṃ dvihastaṃ vā ekahastocchrayaṃ mane // Vis_35.21 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529524 (0.022):
tatra maṇḍalamālikhya % pūrvoktairvarṇakaiḥ śubhaiḥ // SvaT_9.13 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastāṣṭahastakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786741 (0.022):
tatra maṇḍalamālikhya pūrvoktairvarṇakaiḥ śubhaiḥ // SvaT_9.13 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā caturhastāṣṭahastakam /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310518 (0.026):
dvihastaṃ caturhastaṃ tu kṛtvā kuṇḍaṃ dhanurākṛtim //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954333 (0.026):
ekameva tridhā sthitam Stk_13.13b / ekahastaṃ dvihastaṃ vā Stk_7.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182487 (0.030):
ekasminsurasundari SvaT_7.131d / ekahastaṃ dvihastaṃ vā SvaT_9.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203023 (0.039):
caturhastamathāpi vā Stk_7.4b / caturhastaṃ caturdvāram VT_26c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15705169 (0.056):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā SvaT_9.14a / ekaṃ daśaguṇaṃ pūrvaṃ SvaT_11.258c
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580083 (0.063):
dvihastaṃ vā prakurvīta caturhastam athāpi vā ||
svatantravihitaṃ prājño likhedāvaraṇatrayam // Stk_7.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541592 (0.0):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastamathāpi vā & / svatantravihitaṃ prājño % likhedāvaraṇatrayam // Stk_7.4 //
vāhayetpaścimadvāram ācāryaḥ susamāhitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541599 (0.0):
svatantravihitaṃ prājño % likhedāvaraṇatrayam // Stk_7.4 // / vāhayetpaścimadvāram $ ācāryaḥ susamāhitaḥ &
āgneyyāṃ kārayetkuṇḍaṃ hastamātrapramāṇataḥ // Stk_7.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541605 (0.0):
vāhayetpaścimadvāram $ ācāryaḥ susamāhitaḥ & / āgneyyāṃ kārayetkuṇḍaṃ % hastamātrapramāṇataḥ // Stk_7.5 //
yajñakarmavidhiṃ kuryāt susamiddhe hutāśane /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541612 (0.0):
āgneyyāṃ kārayetkuṇḍaṃ % hastamātrapramāṇataḥ // Stk_7.5 // / yajñakarmavidhiṃ kuryāt $ susamiddhe hutāśane &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273938 (0.040):
yajjñānācaraṇaṃ pṛṣṭaṃ Dka_84c / yajñakarmavidhiṃ kuryāt Stk_7.6a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956762 (0.047):
yajjñātvāmṛtamaśnute Stk_23.26f / yajñakarmavidhiṃ kuryāt Stk_7.6a
pūrvādārabhya vaktrādīn vinyasedanupūrvaśaḥ // Stk_7.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541620 (0.0):
yajñakarmavidhiṃ kuryāt $ susamiddhe hutāśane & / pūrvādārabhya vaktrādīn % vinyasedanupūrvaśaḥ // Stk_7.6 //
pavitrāṇi purā nyasya śivāṅgāni nyasettataḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541627 (0.0):
pūrvādārabhya vaktrādīn % vinyasedanupūrvaśaḥ // Stk_7.6 // / pavitrāṇi purā nyasya $ śivāṅgāni nyasettataḥ &
āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya aiśānyāṃ tu śirastathā // Stk_7.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541633 (0.0):
pavitrāṇi purā nyasya $ śivāṅgāni nyasettataḥ & / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya % aiśānyāṃ tu śirastathā // Stk_7.7 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230803 (0.043):
svakīyāṅgasamudbhūtam % ekavīrāṅgapañcakam // KubjT_8.26 // / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya $ śiras tv īśānagocare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467669 (0.043):
svakīyāṅgasamudbhūtam ekavīrāṅgapañcakam // KubjT_8.26 // / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya śiras tv īśānagocare /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185132 (0.046):
aiśānyāṃ tu varānane SvaT_10.1019d / aiśānyāṃ tu śirastathā Stk_7.7d / aiśānyāṃ diśi bhūṣitā KubjT_24.78b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174584 (0.046):
āgneyyāṃ śikhivāhanam SvaT_2.117d / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya KubjT_8.27a
nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā kavacaṃ vāyugocare /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541641 (0.0):
āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya % aiśānyāṃ tu śirastathā // Stk_7.7 // / nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā $ kavacaṃ vāyugocare &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955842 (0.039):
netraṃ pāśupataṃ ca yat Stk_1.14b / nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā Stk_7.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242002 (0.056):
nairṛtyāṃ jvalanaprabham SvaT_2.121d / nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā Stk_7.8a
astra dikṣvatha vinyasya karṇikāyāṃ sadāśivam // Stk_7.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541648 (0.0):
nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā $ kavacaṃ vāyugocare & / astra dikṣvatha vinyasya % karṇikāyāṃ sadāśivam // Stk_7.8 //
garbhanyāsavidhiḥ prokto dvitīyāvaraṇe śṛṇu /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541654 (0.0):
astra dikṣvatha vinyasya % karṇikāyāṃ sadāśivam // Stk_7.8 // / garbhanyāsavidhiḥ prokto $ dvitīyāvaraṇe śṛṇu &
hṛdā pūrvaṃ samārabhya lokapālānprapūjayet // Stk_7.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541659 (0.0):
garbhanyāsavidhiḥ prokto $ dvitīyāvaraṇe śṛṇu & / hṛdā pūrvaṃ samārabhya % lokapālānprapūjayet // Stk_7.9 //
[tṛtīyāvaraṇe 'strāṇi svamantreṇa prapūjayet|]
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541665 (0.0):
hṛdā pūrvaṃ samārabhya % lokapālānprapūjayet // Stk_7.9 // / [tṛtīyāvaraṇe 'strāṇi svamantreṇa prapūjayet|]
saṃkṣepeṇa mayā skanda vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541672 (0.0):
[tṛtīyāvaraṇe 'strāṇi svamantreṇa prapūjayet|] / saṃkṣepeṇa mayā skanda $ vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 //
anuktaṃ yadbhavetkiṃcit tatsarvaṃ mūlamāśrayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541679 (0.0):
saṃkṣepeṇa mayā skanda $ vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 // / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit $ tatsarvaṃ mūlamāśrayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203419 (0.048):
yad anuktaṃ bhavet kiṃcit % tad atra parikīrtitam // 7.133 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708813 (0.048):
yad anuktaṃ bhavet kiṃcit tad atra parikīrtitam // 7.133 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953645 (0.050):
anirdiṣṭamasaṃjñaṃ ca Stk_8.29c / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit Stk_7.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168461 (0.054):
aniṣiddhaṃ ca bhojanam SUp_2.28d / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit Stk_7.11a
evaṃ vidhividhānajño dīkṣākarma samācaret // Stk_7.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541686 (0.0):
anuktaṃ yadbhavetkiṃcit $ tatsarvaṃ mūlamāśrayet & / evaṃ vidhividhānajño % dīkṣākarma samācaret // Stk_7.11 //
maṇḍalavidhānaprakaraṇam / iti sapatamaḥ paṭalaḥ / atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi pañcatattvavyavasthitām /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541696 (0.0):
evaṃ vidhividhānajño % dīkṣākarma samācaret // Stk_7.11 // / maṇḍalavidhānaprakaraṇam
pṛthivyāpastathā tejo vāyurākāśameva ca // Stk_8.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541702 (0.0):
atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi $ pañcatattvavyavasthitām & / pṛthivyāpastathā tejo % vāyurākāśameva ca // Stk_8.1 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548738 (0.015):
nāmānyeṣāṃ vibhāgena % kathayāmi yathākramam // SvaT_11.128 // / pṛthivyāpastathā tejo $ vāyurākāśameva ca // SvaT_11.129 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805940 (0.015):
nāmānyeṣāṃ vibhāgena kathayāmi yathākramam // SvaT_11.128 // / pṛthivyāpastathā tejo vāyurākāśameva ca // SvaT_11.129 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385190 (0.030):
upasaṃharate cānte % saṃhartā ca svayaṃ prabhuḥ // ViP_1,2.66 // / pṛthivy āpas tathā tejo $ vāyur ākāśam eva ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091851 (0.030):
upasaṃharate cānte saṃhartā ca svayaṃ prabhuḥ // ViP_1,2.66 // / pṛthivy āpas tathā tejo vāyur ākāśam eva ca /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142707 (0.033):
pṛthivy āpas tathā tejo__Vdha_102.074 / vāyur ākāśam eva ca__Vdha_102.074
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24816006 (0.035):
{indriyalakṣaṇam} / 1.1.13: pṛthivī āpaḥ tejaḥ vāyuḥ ākāśam iti bhūtāni
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779501 (0.037):
kaśyapāya sumitreṇa viṣahṛdyena gāruḍaḥ // GarP_1,197.1 // / pṛthivyāpastathā tejo vāyurākāśamevaca /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10770153 (0.040):
namaste 'stu sureśāna śūlapāṇe namo 'stu te // RKS_4.22 // / pṛthivyāpaś ca tejaś ca vāyur ākāśam eva ca /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779147 (0.040):
gabhastimāṃś ca tvaṃ kālo mṛtyur dhātā prakāśakaḥ / / pṛthivyāpas tathā tejo vāyurākāśam eva ca // RKS_14.26 //
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620128 (0.040):
pañcātmakam iti kasmāt pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam ity asmin pañcātmake
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620136 (0.042):
śarīre kā pṛthivī kā āpaḥ kiṃ tejaḥ ko vāyuḥ kim ākāśam / tatra pañcātmake
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23176988 (0.042):
nāsti mahābhūteṣvantarbhūtāstrayo lokā iti pṛthivyāpastejovāyurākāśamiti / etāni pañcamahābhūtāni pralayakāle sṛṣṭikrameṇaivāvibhāgaṃ yānti
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2367274 (0.044):
NyS_1,1.13: pṛthivyāpastejo vāyurākāśamiti bhūtāni //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488221 (0.044):
NyS_1,1.13: pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam iti bhūtāni ||
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7389652 (0.044):
śrotratvakcakṣuṣā jihvā % nāsikā ca tathāparā // VT_241 // / pṛthvy āpas tathā tejo $ vāyur ākāśam eva ca &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7095375 (0.044):
śrotratvakcakṣuṣā jihvā nāsikā ca tathāparā // VT_241 // / pṛthvy āpas tathā tejo vāyur ākāśam eva ca /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618646 (0.046):
tāni tvām āhur īśānaṃ $ bhūtānīti jagatpate / HV_App.I,31.1145 / / pṛthivī vāyur ākāśam $ āpo jyotiś ca pañcamam // HV_App.I,31.1146 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104199 (0.046):
tāni tvām āhur īśānaṃ bhūtānīti jagatpate / HV_App.I,31.1145 / / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam // HV_App.I,31.1146 //
Kanada: Vaisesikasutra (vaisessu.htm.txt) 4688669 (0.046):
sādharmyavaidharmyābhyāṃ tattvajñānānniḥśreyasam | KVs_1,1.4 | / pṛthivyāpastejo vāyurākāśaṃ kālo digātmā mana iti dravyāṇi | KVs_1,1.5 |
pañcaitāni ca tattvāni yairvyāptamakhilaṃ jagat /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541708 (0.0):
pṛthivyāpastathā tejo % vāyurākāśameva ca // Stk_8.1 // / pañcaitāni ca tattvāni $ yairvyāptamakhilaṃ jagat &
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25393206 (0.0):
yāmāhuḥ paramaṃ vyoma paraprakṛtiyogataḥ // ŚivP_7.1,29.24ab/ / etāni pañcatattvāni yairvyāptamakhilaṃ jagat // ŚivP_7.1,29.24cd/
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785020 (0.002):
AbhT_11.19b/. pañcaitāni tu tattvāni yairvyāptamakhilaṃ jagat // 19
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28989021 (0.059):
yairvyāptamakhilaṃ jagat LiP_1,70.345d / yairvyāptā pṛthivī kṛtsnā LiP_1,67.26c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330981 (0.064):
ābhyāṃ devīsahasrāṇi % yairvyāptamakhilaṃ jagat // LiP_1,70.345 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224747 (0.064):
ābhyāṃ devīsahasrāṇi yairvyāptamakhilaṃ jagat // LiP_1,70.345 //
sarvatattvāni tatraiva draṣṭavyāni tu sādhakaiḥ // Stk_8.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541713 (0.0):
pañcaitāni ca tattvāni $ yairvyāptamakhilaṃ jagat & / sarvatattvāni tatraiva % draṣṭavyāni tu sādhakaiḥ // Stk_8.2 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785018 (0.061):
AbhT_11.19b/. pañcaitāni tu tattvāni yairvyāptamakhilaṃ jagat // 19
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229868 (0.062):
draṣṭavyā guruvad yathā KubjT_3.130b / draṣṭavyāni tu sādhakaiḥ Stk_8.2d / draṣṭavyāni varārohe SvaT_2.45a
brahmāṇḍe tu nivṛttirvai śatarudrāvadhistathā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541721 (0.0):
sarvatattvāni tatraiva % draṣṭavyāni tu sādhakaiḥ // Stk_8.2 // / brahmāṇḍe tu nivṛttirvai $ śatarudrāvadhistathā &
tadūrdhvaṃ tu pratiṣṭhā syād yāvadavyaktagocaram // Stk_8.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541729 (0.0):
brahmāṇḍe tu nivṛttirvai $ śatarudrāvadhistathā & / tadūrdhvaṃ tu pratiṣṭhā syād % yāvadavyaktagocaram // Stk_8.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278209 (0.045):
yāvadardhaṃ vahettatra SvaT_7.165a / yāvadavyaktagocaram Stk_8.3d / yāvad aṣṭaśataṃ bhavet VT_269b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956908 (0.052):
yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ Stk_10.26/a / yāvadavyaktagocaram Stk_8.3d / yāvadābhūtasamplavam Stk_16.16d
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25393170 (0.063):
pratiṣṭhayā tadūrdhvaṃ tu yāvadavyaktagocaram // ŚivP_7.1,29.22cd/
tato vidyā niyuktā sā yāvadvidyeśvarāntikam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541735 (0.0):
tadūrdhvaṃ tu pratiṣṭhā syād % yāvadavyaktagocaram // Stk_8.3 // / tato vidyā niyuktā sā $ yāvadvidyeśvarāntikam &
śāntistadūrdhvamadhvānte śaktireva śive pade // Stk_8.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541745 (0.0):
tato vidyā niyuktā sā $ yāvadvidyeśvarāntikam & / śāntistadūrdhvamadhvānte % śaktireva śive pade // Stk_8.4 //
ajñātvaitāni tattvāni yo dīkṣāṃ kartumicchati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541752 (0.0):
śāntistadūrdhvamadhvānte % śaktireva śive pade // Stk_8.4 // / ajñātvaitāni tattvāni $ yo dīkṣāṃ kartumicchati &
vṛthā pariśramastasya naiva tatphalamāpnuyāt // Stk_8.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541758 (0.0):
ajñātvaitāni tattvāni $ yo dīkṣāṃ kartumicchati & / vṛthā pariśramastasya % naiva tatphalamāpnuyāt // Stk_8.5 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242028 (0.058):
naiva tatphalamāpnuyāt Stk_8.5d / naiva paśyati durgatim KubjT_22.50d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955847 (0.058):
naiva tatphalamāpnuyāt Stk_8.5d / naiva siddhyate sarvadā Stk_16.7d
nivṛttiḥ pṛthivī jñeyā pratiṣṭhā āpa ucyate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541763 (0.0):
vṛthā pariśramastasya % naiva tatphalamāpnuyāt // Stk_8.5 // / nivṛttiḥ pṛthivī jñeyā $ pratiṣṭhā āpa ucyate &
vidyāṃ tejo vijānīyād vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ // Stk_8.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541771 (0.0):
nivṛttiḥ pṛthivī jñeyā $ pratiṣṭhā āpa ucyate & / vidyāṃ tejo vijānīyād % vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ // Stk_8.6 //
śāntyatītā bhavedvyoma tatparaṃ śāntamavyayam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541779 (0.0):
vidyāṃ tejo vijānīyād % vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ // Stk_8.6 // / śāntyatītā bhavedvyoma $ tatparaṃ śāntamavyayam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957598 (0.0):
śāntiṃ vai kavacena tu Stk_8.8d / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma Stk_8.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298483 (0.035):
śāntyatītādyanukramāt SvaT_3.178d / śāntyatītā bhavedvyoma Stk_8.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469235 (0.042):
śivo vidyāṃ tu śikhayā śāntiṃ vai kavacena tu // Stk_8.8 // / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma prāsādena tu homayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298447 (0.052):
śāntyatītaṃ ghaṭaṃ paścād SvaT_4.495a / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma Stk_8.9a
taṃ viditvā mahāsena śvapacānapi dīkṣayet // Stk_8.7 // / nivṛttiṃ hṛdayenaiva pratiṣṭhāṃ śirasā guruḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541789 (0.0):
śāntyatītā bhavedvyoma $ tatparaṃ śāntamavyayam & / taṃ viditvā mahāsena % śvapacānapi dīkṣayet // Stk_8.7 //
śivo vidyāṃ tu śikhayā śāntiṃ vai kavacena tu // Stk_8.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541798 (0.0):
nivṛttiṃ hṛdayenaiva $ pratiṣṭhāṃ śirasā guruḥ & / śivo vidyāṃ tu śikhayā % śāntiṃ vai kavacena tu // Stk_8.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957590 (0.0):
śāntistadūrdhvamadhvānte Stk_8.4c / śāntiṃ vai kavacena tu Stk_8.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298409 (0.037):
śāntiṃ paścāttu gṛhṇīyāt SvaT_4.495c / śāntiṃ vai kavacena tu Stk_8.8d
śāntyatītaṃ paraṃ vyoma prāsādena tu homayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957595 (0.0):
śāntiṃ vai kavacena tu Stk_8.8d / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma Stk_8.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541805 (1.788):
śivo vidyāṃ tu śikhayā % śāntiṃ vai kavacena tu // Stk_8.8 // / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma $ prāsādena tu homayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298448 (0.013):
śāntyatītaṃ ghaṭaṃ paścād SvaT_4.495a / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma Stk_8.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469210 (0.042):
vidyāṃ tejo vijānīyād vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ // Stk_8.6 // / śāntyatītā bhavedvyoma tatparaṃ śāntamavyayam /
ekaikasya śataṃ homyam ityevaṃ pañca homayet // Stk_8.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541811 (0.0):
śāntyatītaṃ paraṃ vyoma $ prāsādena tu homayet & / ekaikasya śataṃ homyam % ityevaṃ pañca homayet // Stk_8.9 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182938 (0.053):
ekaikasya vinirdiṣṭā SvaT_10.1111c / ekaikasya śataṃ homyam Stk_8.9c
pañcapūrṇāhutīrdadyāt prāsādena tu ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541817 (0.0):
ekaikasya śataṃ homyam % ityevaṃ pañca homayet // Stk_8.9 // / pañcapūrṇāhutīrdadyāt $ prāsādena tu ṣaṇmukha &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242868 (0.030):
pañca pañcāhutīrhutvā SvaT_10.413a / pañcapūrṇāhutīrdadyāt Stk_8.10a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955880 (0.044):
pañcadhā bindudīpitaḥ Stk_21.9b / pañcapūrṇāhutīrdadyāt Stk_8.10a / pañcamantramahātanum Stk_22.2b
prāyaścittaviśuddhyartham aṣṭāvekaikayāhutīḥ // Stk_8.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541824 (1.192):
pañcapūrṇāhutīrdadyāt $ prāsādena tu ṣaṇmukha & / prāyaścittaviśuddhyartham % aṣṭāvekaikayāhutīḥ // Stk_8.10 //
astrabījena mantrajño homayedanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541830 (0.0):
prāyaścittaviśuddhyartham % aṣṭāvekaikayāhutīḥ // Stk_8.10 // / astrabījena mantrajño $ homayedanupūrvaśaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173227 (0.034):
astrabījena cābhyukṣya VT_40a / astrabījena mantrajño Stk_8.11a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953841 (0.038):
astra dikṣvatha vinyasya Stk_7.8c / astrabījena mantrajño Stk_8.11a
evaṃ samāpyate dīkṣā jananādivivarjitā // Stk_8.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541835 (0.0):
astrabījena mantrajño $ homayedanupūrvaśaḥ & / evaṃ samāpyate dīkṣā % jananādivivarjitā // Stk_8.11 //
hutenaiva tu mucyante sādhakā janmabandhanāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541841 (0.0):
evaṃ samāpyate dīkṣā % jananādivivarjitā // Stk_8.11 // / hutenaiva tu mucyante $ sādhakā janmabandhanāt &
iyamiṣṭirna prakāśyā gopanīyā prayatnataḥ // Stk_8.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541848 (0.007):
hutenaiva tu mucyante $ sādhakā janmabandhanāt & / iyamiṣṭirna prakāśyā % gopanīyā prayatnataḥ // Stk_8.12 //
rahasyaṃ sarvatantrāṇām eṣa saṃskāra uttamaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541853 (0.0):
iyamiṣṭirna prakāśyā % gopanīyā prayatnataḥ // Stk_8.12 // / rahasyaṃ sarvatantrāṇām $ eṣa saṃskāra uttamaḥ &
yoninyāsādikaṃ karmod- dhāraṇaṃ cāpyapaścimam // Stk_8.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541861 (0.0):
rahasyaṃ sarvatantrāṇām $ eṣa saṃskāra uttamaḥ & / yoninyāsādikaṃ karmod- % dhāraṇaṃ cāpyapaścimam // Stk_8.13 //
śodhanānukramaṃ deva kathayasva yathāvidhi / / daśa sapta ca ye śodhyāḥ pṛṣṭāścātra tvayā guha // Stk_8.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541868 (0.0):
yoninyāsādikaṃ karmod- % dhāraṇaṃ cāpyapaścimam // Stk_8.13 // / śodhanānukramaṃ deva $ kathayasva yathāvidhi &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541875 (0.0):
daśa sapta ca ye śodhyāḥ % pṛṣṭāścātra tvayā guha // Stk_8.14 //
yasya yadbījamuktaṃ tu tadvakṣyāmyanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541883 (0.0):
daśa sapta ca ye śodhyāḥ % pṛṣṭāścātra tvayā guha // Stk_8.14 // / yasya yadbījamuktaṃ tu $ tadvakṣyāmyanupūrvaśaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276787 (0.042):
yasya yatkarma coddiṣṭaṃ Stk_12.4c / yasya yadbījamuktaṃ tu Stk_8.15a
yonibījaṃ tu hṛdaye kalpayecca yathākramam // Stk_8.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541889 (0.0):
yasya yadbījamuktaṃ tu $ tadvakṣyāmyanupūrvaśaḥ & / yonibījaṃ tu hṛdaye % kalpayecca yathākramam // Stk_8.15 //
arcanaṃ prokṣaṇaṃ caiva tāḍanaṃ ca tathā param / / saṃdhānaṃ caiva saṃyogaṃ nikṣepaṃ tadanantaram // Stk_8.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541898 (0.0):
yonibījaṃ tu hṛdaye % kalpayecca yathākramam // Stk_8.15 // / arcanaṃ prokṣaṇaṃ caiva $ tāḍanaṃ ca tathā param &
arcanaṃ ca tataḥ kuryād garbhādhānaṃ tathaiva ca / / jananaṃ cādhikāraṃ ca bhogaṃ caiva layaṃ tathā // Stk_8.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541907 (0.0):
saṃdhānaṃ caiva saṃyogaṃ % nikṣepaṃ tadanantaram // Stk_8.16 // / arcanaṃ ca tataḥ kuryād $ garbhādhānaṃ tathaiva ca &
svatattve cāhutiśataṃ hṛdayena tu ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541915 (0.0):
jananaṃ cādhikāraṃ ca % bhogaṃ caiva layaṃ tathā // Stk_8.17 // / svatattve cāhutiśataṃ $ hṛdayena tu ṣaṇmukha &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323069 (0.059):
svata eva prasādataḥ KubjT_17.2b / svatattve cāhutiśataṃ Stk_8.18a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958356 (0.062):
sravantaṃ manasā smaret Stk_8.23b / svatattve cāhutiśataṃ Stk_8.18a
pāśacchedaṃ tathāstreṇa dadyātpūrṇāhutiṃ tataḥ // Stk_8.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541922 (0.0):
svatattve cāhutiśataṃ $ hṛdayena tu ṣaṇmukha & / pāśacchedaṃ tathāstreṇa % dadyātpūrṇāhutiṃ tataḥ // Stk_8.18 //
hṛdayenātra tūddhāraḥ kartavyaścāpyanukramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541928 (0.0):
pāśacchedaṃ tathāstreṇa % dadyātpūrṇāhutiṃ tataḥ // Stk_8.18 // / hṛdayenātra tūddhāraḥ $ kartavyaścāpyanukramāt &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958482 (0.032):
hṛdayenātra tūddhāraḥ Stk_8.19a / hṛdayenaiva kārayet Stk_6.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326226 (0.037):
hṛdayena tu ṣaṇmukha Stk_8.18b / hṛdayenātra tūddhāraḥ Stk_8.19a
uddhāre prokṣaṇe caiva tāḍane ca tathaiva ca // Stk_8.19 // / humphaṭkārasamāyuktaṃ kartavyaṃ cānupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541936 (0.0):
hṛdayenātra tūddhāraḥ $ kartavyaścāpyanukramāt & / uddhāre prokṣaṇe caiva % tāḍane ca tathaiva ca // Stk_8.19 //
saṃdhānaṃ caiva tattvānāṃ kartavyaṃ tu yathākramam // Stk_8.20 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541943 (0.0):
humphaṭkārasamāyuktaṃ $ kartavyaṃ cānupūrvaśaḥ & / saṃdhānaṃ caiva tattvānāṃ % kartavyaṃ tu yathākramam // Stk_8.20 //
tattve tattve tvidaṃ karma eṣa eva vidhikramaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541948 (0.0):
saṃdhānaṃ caiva tattvānāṃ % kartavyaṃ tu yathākramam // Stk_8.20 // / tattve tattve tvidaṃ karma $ eṣa eva vidhikramaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211814 (0.044):
tattve tattve tv anekadhā KubjT_6.94d / tattve tattve tvidaṃ karma Stk_8.21a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955033 (0.062):
tattvaṃ tattvena saṃdhayet Stk_8.42d / tattve tattve tvidaṃ karma Stk_8.21a
ebhistu śodhitairvatsa vidhiṃ prāpnoti puṣkalam // Stk_8.21 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541955 (0.0):
tattve tattve tvidaṃ karma $ eṣa eva vidhikramaḥ & / ebhistu śodhitairvatsa % vidhiṃ prāpnoti puṣkalam // Stk_8.21 //
anyathā naiva mucyante vidhihīnāḥ ṣaḍānana / / pūrṇāhutipradānaṃ ca kartavyaṃ dhāraṇāyutam // Stk_8.22 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541966 (0.0):
ebhistu śodhitairvatsa % vidhiṃ prāpnoti puṣkalam // Stk_8.21 // / anyathā naiva mucyante $ vidhihīnāḥ ṣaḍānana &
amṛtaṃ yatparaṃ vatsa sravantaṃ manasā smaret /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541972 (0.0):
pūrṇāhutipradānaṃ ca % kartavyaṃ dhāraṇāyutam // Stk_8.22 // / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa $ sravantaṃ manasā smaret &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170619 (0.062):
amṛtaṃ mṛtyunāśanam SvaT_7.223b / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953737 (0.062):
amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a / amṛtaṃ sarvatomukham Stk_12.5b
dīkṣāprakaraṇe hyetad yojyaṃ sarvatra sarvadā // Stk_8.23 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541979 (0.0):
amṛtaṃ yatparaṃ vatsa $ sravantaṃ manasā smaret & / dīkṣāprakaraṇe hyetad % yojyaṃ sarvatra sarvadā // Stk_8.23 //
liṅgoddhāravidhāne ca nityasaṃskārakarmasu /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541984 (0.0):
dīkṣāprakaraṇe hyetad % yojyaṃ sarvatra sarvadā // Stk_8.23 // / liṅgoddhāravidhāne ca $ nityasaṃskārakarmasu &
paśorgrahaṇamokṣaṃ tu yattvayoktaṃ purānagha // Stk_8.24 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541995 (0.0):
liṅgoddhāravidhāne ca $ nityasaṃskārakarmasu & / paśorgrahaṇamokṣaṃ tu % yattvayoktaṃ purānagha // Stk_8.24 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274336 (0.031):
yattvayoktaṃ purānagha Stk_8.24d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956785 (0.031):
yattaddhṛdi sadā padmam Stk_11.15c / yattvayoktaṃ purānagha Stk_8.24d
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27015214 (0.044):
<12335.2/2> sa tathā naḥ śruto brahman !kathyamānas tvayānagha !!12335.2! / <12335.3/1> yac ca tat kathitaṃ pūrvaṃ !tvayā hayaśiro mahat !
pāśā ābhyantarā bāhyāḥ kamsinsthāne kathaṃ sthitāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542000 (0.0):
paśorgrahaṇamokṣaṃ tu % yattvayoktaṃ purānagha // Stk_8.24 // / pāśā ābhyantarā bāhyāḥ $ kamsinsthāne kathaṃ sthitāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513877 (0.057):
dvitīyaḥ sūtradehastu $ pāśā yatra sthitāstvime & / bandyāścedyāstathā dāhyāḥ % sūtrasthāne na vigrahe // SvaT_3.174 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27771102 (0.057):
dvitīyaḥ sūtradehastu pāśā yatra sthitāstvime / / bandyāścedyāstathā dāhyāḥ sūtrasthāne na vigrahe // SvaT_3.174 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21513640 (0.058):
Manu10.31a/ pratikūlaṃ vartamānā) bāhyā bāhyatarān punaḥ | / Manu10.31c/ hīnā hīnān prasūyante) varṇān pañcadaśa eva tu ||
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853012 (0.061):
ādhyātmikā vā bāhyā veti santānabhedena yasmādādhyātmikāḥ svāsāntānikāḥ bāhyās tato 'nye / audārikā vāsūkṣmā veti prakārabhedena
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19705067 (0.063):
01,192.007d@103_0065 dānamānārcitāḥ sarve bāhyāś cābhyantarāś ca ye / 01,192.007d@103_0066 pratiruddhān imāñ jñātvā rājabhir bhīmavikramaiḥ
kasminsthāne tu vicchedyāḥ sadya utkramaṇaṃ katham // Stk_8.25 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542006 (0.0):
pāśā ābhyantarā bāhyāḥ $ kamsinsthāne kathaṃ sthitāḥ & / kasminsthāne tu vicchedyāḥ % sadya utkramaṇaṃ katham // Stk_8.25 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19595716 (0.046):
01,020.001@013_0005 tathā hi gatvā te tasya pucche vālā iva sthitāḥ / 01,020.001@013_0006 etasminn antare te tu sapatnyau paṇite tadā
paśūnāṃ caiva nirdeśaṃ kathayasva maheśvara / / ādimasya dvitīyena gṛhītvātmānamātmanā // Stk_8.26 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542016 (0.0):
kasminsthāne tu vicchedyāḥ % sadya utkramaṇaṃ katham // Stk_8.25 // / paśūnāṃ caiva nirdeśaṃ $ kathayasva maheśvara &
muṣṭinā yāvatsthānaṃ tan nayettaṃ suvicakṣaṇaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542023 (0.0):
ādimasya dvitīyena % gṛhītvātmānamātmanā // Stk_8.26 // / muṣṭinā yāvatsthānaṃ tan $ nayettaṃ suvicakṣaṇaḥ &
viṣuvatsamprayogeṇa brahmādyāste śivāntakāḥ // Stk_8.27 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542030 (0.0):
muṣṭinā yāvatsthānaṃ tan $ nayettaṃ suvicakṣaṇaḥ & / viṣuvatsamprayogeṇa % brahmādyāste śivāntakāḥ // Stk_8.27 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260321 (0.053):
brahmādyā maghavāntakāḥ SvaT_11.167d / brahmādyāste śivāntakāḥ Stk_8.27d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956457 (0.058):
brahmādyāñśrāvayedvatsa Stk_8.41a / brahmādyāste śivāntakāḥ Stk_8.27d
ekatra samatāṃ yānti anyathā tu pṛthakpṛthak /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542035 (0.0):
viṣuvatsamprayogeṇa % brahmādyāste śivāntakāḥ // Stk_8.27 // / ekatra samatāṃ yānti $ anyathā tu pṛthakpṛthak &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518535 (0.039):
ete 'tra samatāṃ yānti $ anyathā tu pṛthak pṛthak &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775757 (0.039):
ete 'tra samatāṃ yānti anyathā tu pṛthak pṛthak /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182237 (0.059):
ekatra yugapattejas SvaT_10.810a / ekatra samatāṃ yānti Stk_8.28a / ekatra samudāhṛtā KubjT_5.11b
dvādaśānte tu te cchedyāḥ śareṇāstreṇa saṃyutāḥ // Stk_8.28 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542042 (0.0):
ekatra samatāṃ yānti $ anyathā tu pṛthakpṛthak & / dvādaśānte tu te cchedyāḥ % śareṇāstreṇa saṃyutāḥ // Stk_8.28 //
tadā sāyujyatāṃ yānti samayaiḥ parivarjitāḥ / / anirdiṣṭamasaṃjñaṃ ca yatkṛtaṃ tadvṛthā bhavet // Stk_8.29 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542055 (0.0):
dvādaśānte tu te cchedyāḥ % śareṇāstreṇa saṃyutāḥ // Stk_8.28 // / tadā sāyujyatāṃ yānti $ samayaiḥ parivarjitāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274196 (0.043):
yatkṛtaṃ tadvṛthā bhavet Stk_8.29d / yatkṛtaṃ muktidaṃ bhavet SvaT_7.166b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956770 (0.057):
yatkṛtaṃ tadvṛthā bhavet Stk_8.29d / yattattvaṃ parikīrtitam Stk_19.6b
tamuddiśya kṛtaṃ karma mokṣadaṃ tanna saṃśayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542061 (0.0):
anirdiṣṭamasaṃjñaṃ ca % yatkṛtaṃ tadvṛthā bhavet // Stk_8.29 // / tamuddiśya kṛtaṃ karma $ mokṣadaṃ tanna saṃśayaḥ &
sūryasya grahaṇe vatsa viṣuvadyogasaṃyutam // Stk_8.30 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542069 (0.0):
tamuddiśya kṛtaṃ karma $ mokṣadaṃ tanna saṃśayaḥ & / sūryasya grahaṇe vatsa % viṣuvadyogasaṃyutam // Stk_8.30 //
āyāmānte yadā cchinnaṃ tadā cotkramate dhruvam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542075 (0.0):
sūryasya grahaṇe vatsa % viṣuvadyogasaṃyutam // Stk_8.30 // / āyāmānte yadā cchinnaṃ $ tadā cotkramate dhruvam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954029 (0.039):
āyāmaḥ kriyate tasya Stk_11.19c / āyāmānte yadā cchinnaṃ Stk_8.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176795 (0.048):
āyāmād vistareṇa ca SUp_3.6d / āyāmānte yadā cchinnaṃ Stk_8.31a
manasi grathitāḥ pāśāḥ sūtre maṇigaṇā iva // Stk_8.31 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542083 (0.0):
āyāmānte yadā cchinnaṃ $ tadā cotkramate dhruvam & / manasi grathitāḥ pāśāḥ % sūtre maṇigaṇā iva // Stk_8.31 //
hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ manastantuvitānitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542089 (0.0):
manasi grathitāḥ pāśāḥ % sūtre maṇigaṇā iva // Stk_8.31 // / hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ $ manastantuvitānitam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325989 (0.033):
hṛtpadmādūrdhvaparyantaṃ SvaT_7.90a / hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ Stk_8.32a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958438 (0.033):
huṃphaḍantena paṭalaṃ Stk_2.3c / hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ Stk_8.32a
taddṛṣṭvā chedanaṃ kuryān manovṛttyā manaścchidā // Stk_8.32 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542097 (0.0):
hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ $ manastantuvitānitam & / taddṛṣṭvā chedanaṃ kuryān % manovṛttyā manaścchidā // Stk_8.32 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266617 (0.022):
manovijñānavaikalyāt SvaT_4.215a / manovṛttyā manaścchidā Stk_8.32d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956564 (0.046):
mano binduṃ śive tyaktvā Stk_17.6e / manovṛttyā manaścchidā Stk_8.32d
manasā manasi cchinne jīvaḥ kevalatāṃ vrajet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542103 (0.0):
taddṛṣṭvā chedanaṃ kuryān % manovṛttyā manaścchidā // Stk_8.32 // / manasā manasi cchinne $ jīvaḥ kevalatāṃ vrajet &
vistaraṃ tyaja deveśa saṃkṣepātkathayasva me // Stk_8.33 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542111 (0.0):
manasā manasi cchinne $ jīvaḥ kevalatāṃ vrajet & / vistaraṃ tyaja deveśa % saṃkṣepātkathayasva me // Stk_8.33 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958103 (0.042):
saṃkṣepāt kathayasva me Stk_14.1d / saṃkṣepānna tu vistarāt Stk_9.1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313958 (0.047):
saṃkṣepātkathayasva me Stk_8.33d / saṃkṣepāt kathayasva me Stk_14.1d
yena vijñātamātreṇa paśūnmocayate kṣaṇāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542117 (0.0):
vistaraṃ tyaja deveśa % saṃkṣepātkathayasva me // Stk_8.33 // / yena vijñātamātreṇa $ paśūnmocayate kṣaṇāt &
vijñātamātreṇa] conj; vijñānamātreṇa Bhatt
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542122 (0.0):
yena vijñātamātreṇa $ paśūnmocayate kṣaṇāt &
śṛṇu ṣaṇmukha tattvena yena mokṣo dhruvaṃ bhavet // Stk_8.34 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542131 (0.0):
vijñātamātreṇa] conj; vijñānamātreṇa Bhatt / śṛṇu ṣaṇmukha tattvena % yena mokṣo dhruvaṃ bhavet // Stk_8.34 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279204 (0.034):
yena mṛtyuṃjayo bhavet ToT_9.13b / yena mokṣo dhruvaṃ bhavet Stk_8.34d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956958 (0.042):
yena kālaḥ prabudhyate Stk_18.1d / yena mokṣo dhruvaṃ bhavet Stk_8.34d
prayogeṇātisūkṣmeṇa yogadṛṣṭena mantravit /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542137 (0.0):
śṛṇu ṣaṇmukha tattvena % yena mokṣo dhruvaṃ bhavet // Stk_8.34 // / prayogeṇātisūkṣmeṇa $ yogadṛṣṭena mantravit &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279669 (0.060):
yogadṛṣṭena mantravit Stk_8.35b / yogadhāritvajanma ca SvaT_4.186d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956986 (0.060):
yogadṛṣṭena mantravit Stk_8.35b / yogapīṭhaṃ tadā bhavet Stk_2.6b
divyena yogamārgeṇa śaktiṃ yaḥ prerayettu tām // Stk_8.35 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542145 (0.0):
prayogeṇātisūkṣmeṇa $ yogadṛṣṭena mantravit & / divyena yogamārgeṇa % śaktiṃ yaḥ prerayettu tām // Stk_8.35 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296481 (0.057):
śaktiṃ bhitvā tato devi SvaT_4.384a / śaktiṃ yaḥ prerayettu tām Stk_8.35d
taṃ viditvā mahāsena jīvaṃ prāṇamayaṃ budhaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542150 (0.0):
divyena yogamārgeṇa % śaktiṃ yaḥ prerayettu tām // Stk_8.35 // / taṃ viditvā mahāsena $ jīvaṃ prāṇamayaṃ budhaḥ &
viṣuvatsamprayogeṇa yojayecchāśvate pade // Stk_8.36 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542156 (0.0):
taṃ viditvā mahāsena $ jīvaṃ prāṇamayaṃ budhaḥ & / viṣuvatsamprayogeṇa % yojayecchāśvate pade // Stk_8.36 //
yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya ko na mucyeta bandhanāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542163 (0.0):
viṣuvatsamprayogeṇa % yojayecchāśvate pade // Stk_8.36 // / yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya $ ko na mucyeta bandhanāt &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279820 (0.016):
yogaṃ caiva varānane SvaT_7.18d / yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya Stk_8.37a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957001 (0.027):
yogayukto na saṃśayaḥ Stk_15.1d / yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya Stk_8.37a
pṛthivyādyabjanāḍīrvai śabdādiguṇavāyubhiḥ // Stk_8.37 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542174 (0.0):
yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya $ ko na mucyeta bandhanāt & / pṛthivyādyabjanāḍīrvai % śabdādiguṇavāyubhiḥ // Stk_8.37 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297540 (0.021):
śabdādiguṇabhūyiṣṭho KubjT_25.71c / śabdādiguṇavāyubhiḥ Stk_8.37d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957562 (0.038):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca Stk_17.4c / śabdādiguṇavāyubhiḥ Stk_8.37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252409 (0.051):
pṛthivyādīni bhūtāni KubjT_10.76c / pṛthivyādyabjanāḍīrvai Stk_8.37c
ātmādhidevatā mantrāñ jñātvā muktastu mocayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542180 (0.0):
pṛthivyādyabjanāḍīrvai % śabdādiguṇavāyubhiḥ // Stk_8.37 // / ātmādhidevatā mantrāñ $ jñātvā muktastu mocayet &
nāḍīvivarasambandhā ūrdhvanālā hyadhomukhāḥ // Stk_8.38 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542187 (0.0):
ātmādhidevatā mantrāñ $ jñātvā muktastu mocayet & / nāḍīvivarasambandhā % ūrdhvanālā hyadhomukhāḥ // Stk_8.38 //
granthidvayayutāḥ sarve humphaḍantena yojitāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542193 (0.0):
nāḍīvivarasambandhā % ūrdhvanālā hyadhomukhāḥ // Stk_8.38 // / granthidvayayutāḥ sarve $ humphaḍantena yojitāḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954768 (0.061):
golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute Stk_10.21/b / granthidvayayutāḥ sarve Stk_8.39a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201185 (0.062):
granthijanyaṃ kalākāla MrgT_1,10.1a / granthidvayayutāḥ sarve Stk_8.39a
tataścordhvatvamāyānti udghātaiḥ pūrvavadguha // Stk_8.39 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542200 (0.0):
granthidvayayutāḥ sarve $ humphaḍantena yojitāḥ & / tataścordhvatvamāyānti % udghātaiḥ pūrvavadguha // Stk_8.39 //
kṣmādyānālokya manasā sabāhyābhyantaraṃ punaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542209 (0.0):
tataścordhvatvamāyānti % udghātaiḥ pūrvavadguha // Stk_8.39 // / kṣmādyānālokya manasā $ sabāhyābhyantaraṃ punaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197143 (0.020):
kṣaudrājyadadhisaṃyutam KubjT_8.42d / kṣmādyānālokya manasā Stk_8.40a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954670 (0.026):
kṣipraṃ nāśayati jvaram Stk_21.21f / kṣmādyānālokya manasā Stk_8.40a
tattve tattve niyoktavyā viyuktā nirahaṃkṛtā // Stk_8.40 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542214 (0.0):
kṣmādyānālokya manasā $ sabāhyābhyantaraṃ punaḥ & / tattve tattve niyoktavyā % viyuktā nirahaṃkṛtā // Stk_8.40 //
brahmādyāñśrāvayedvatsa na punarjanmatāṃ vrajet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542223 (0.0):
tattve tattve niyoktavyā % viyuktā nirahaṃkṛtā // Stk_8.40 // / brahmādyāñśrāvayedvatsa $ na punarjanmatāṃ vrajet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260302 (0.011):
brahmādyā kulasambhavā KubjT_14.54b / brahmādyāñśrāvayedvatsa Stk_8.41a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956453 (0.011):
brahmāṇḍe tu nivṛttirvai Stk_8.3a / brahmādyāñśrāvayedvatsa Stk_8.41a
tejaśceto dvirabhyasya āyāmo bhāskarasya tu // Stk_8.41 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542230 (0.0):
brahmādyāñśrāvayedvatsa $ na punarjanmatāṃ vrajet & / tejaśceto dvirabhyasya % āyāmo bhāskarasya tu // Stk_8.41 //
tāḍayitvā purā vatsa grahaṇaṃ pūrvavadbhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542236 (0.0):
tejaśceto dvirabhyasya % āyāmo bhāskarasya tu // Stk_8.41 // / tāḍayitvā purā vatsa $ grahaṇaṃ pūrvavadbhavet &
bhittvārgalāṃ nyasedyoniṃ tattvaṃ tattvena saṃdhayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542241 (0.0):
tāḍayitvā purā vatsa $ grahaṇaṃ pūrvavadbhavet & / bhittvārgalāṃ nyasedyoniṃ % tattvaṃ tattvena saṃdhayet \
śaktibhiḥ sampuṭīkṛtya vauṣaḍantena nikṣipet // Stk_8.42 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294823 (0.058):
vauṣaṭkārastathā svāhā SvaT_10.1060c / vauṣaḍantena nikṣipet Stk_8.42f / vauṣaḍjātiprayogeṇa SvaT_9.61c
dīkṣāprakaraṇam aṣṭamam / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi saṃkṣepānna tu vistarāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542258 (0.0):
dīkṣāprakaraṇam aṣṭamam / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi $ saṃkṣepānna tu vistarāt &
hitāya sādhakendrāṇāṃ parameśena bhāṣitam // Stk_9.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542265 (0.0):
abhiṣekaṃ pravakṣyāmi $ saṃkṣepānna tu vistarāt & / hitāya sādhakendrāṇāṃ % parameśena bhāṣitam // Stk_9.1 //
mṛṇmayaṃ kalaśaṃ hyekaṃ candanena vilepitam / / brahmapatrapuṭaṃ vātha padmapatramathāpi vā // Stk_9.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542270 (0.0):
hitāya sādhakendrāṇāṃ % parameśena bhāṣitam // Stk_9.1 // / mṛṇmayaṃ kalaśaṃ hyekaṃ $ candanena vilepitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542277 (0.0):
mṛṇmayaṃ kalaśaṃ hyekaṃ $ candanena vilepitam & / brahmapatrapuṭaṃ vātha % padmapatramathāpi vā // Stk_9.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244576 (0.050):
padmapatrapalāśotthaṃ SvaT_2.156c / padmapatramathāpi vā Stk_9.2d / padma patram ivāmbhasā GorS(2)_89d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955933 (0.064):
padārthānīkasaṃkulam Stk_1.3b / padmapatramathāpi vā Stk_9.2d / paramākṣaranirṇayaḥ Stk_23.18d
sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā sarvagandhopaśobhitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542285 (0.0):
brahmapatrapuṭaṃ vātha % padmapatramathāpi vā // Stk_9.2 // / sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā $ sarvagandhopaśobhitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958057 (0.004):
sarveṣāṃ copari sthitaḥ Stk_1.10b / sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā Stk_9.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312971 (0.031):
sarvopāyasamanvitam KubjT_3.36d / sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā Stk_9.3a
śatamaṣṭottaraṃ japtvā prāsādaṃ sarvatomukham // Stk_9.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542292 (0.0):
sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā $ sarvagandhopaśobhitam & / śatamaṣṭottaraṃ japtvā % prāsādaṃ sarvatomukham // Stk_9.3 //
yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam abhiṣekaṃ tu kārayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542300 (0.0):
śatamaṣṭottaraṃ japtvā % prāsādaṃ sarvatomukham // Stk_9.3 // / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam $ abhiṣekaṃ tu kārayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277471 (1.192):
yāgaharmyāvalokinīm SvaT_3.69b / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam Stk_9.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543652 (1.192):
avijñāya tvidaṃ samyaṅ % naiva siddhyate sarvadā // Stk_16.7 // / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktaṃ $ mantrasyārghyaṃ ca dāpayet &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956885 (1.192):
yā kalā rekhinī tatra Stk_13.10a / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam Stk_9.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471089 (1.192):
avijñāya tvidaṃ samyaṅ naiva siddhyate sarvadā // Stk_16.7 // / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktaṃ mantrasyārghyaṃ ca dāpayet /
śubhanakṣatradivase muhūrte karaṇānvite // Stk_9.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542306 (0.0):
yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam $ abhiṣekaṃ tu kārayet & / śubhanakṣatradivase % muhūrte karaṇānvite // Stk_9.4 //
bahumaṅgalanirghoṣaiḥ śaṅkhavāditraniḥsvanaiḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542313 (0.0):
śubhanakṣatradivase % muhūrte karaṇānvite // Stk_9.4 // / bahumaṅgalanirghoṣaiḥ $ śaṅkhavāditraniḥsvanaiḥ &
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10411112 (0.042):
12,304.020c nālaṃ cālayituṃ śakyas tathā yuktasya lakṣaṇam / 12,304.021a śaṅkhadundubhinirghoṣair vividhair gītavāditaiḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213097 (0.043):
bherīśaṅkhādinirghoṣairgītavāditraniḥsvanaiḥ // NarP_2,41.54 //
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23678496 (0.049):
10.6cd: śaṅkhabheryādinirghoṣair vedamaṅgalanisvanaiḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23972741 (0.060):
śaṅkhadundubhinirghoṣair $ vedaghoṣaiś ca maṅgalaiḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17037727 (0.060):
śaṅkhadundubhinirghoṣair vedaghoṣaiś ca maṅgalaiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4609782 (0.060):
vīṇāveṇumṛdaṅgādinānāvāditraniḥsvanaiḥ / / maṅgalyairvedaghoṣaiśca saha viprajaneritaiḥ // BndP_2,55.13 //
brahmaghoṣaiśca vividhair nṛttagītasamanvitaiḥ / / anujñāto 'bhiṣiktaśca ācāryaḥ pāśahā bhavet // Stk_9.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542315 (0.0):
bahumaṅgalanirghoṣaiḥ $ śaṅkhavāditraniḥsvanaiḥ & / brahmaghoṣaiśca vividhair % nṛttagītasamanvitaiḥ \
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213098 (0.044):
bherīśaṅkhādinirghoṣairgītavāditraniḥsvanaiḥ // NarP_2,41.54 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10411112 (0.047):
12,304.021a śaṅkhadundubhinirghoṣair vividhair gītavāditaiḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953946 (0.048):
ācāryaḥ pāśahā bhavet Stk_9.5f / ācāryaḥ saha śiṣyeṇa Stk_22.4c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15532875 (0.050):
dvandvabhīnandiśabdaiśca % śaṅkhakāhalaniḥsvanaiḥ // SvaT_10.169 // / gītanṛttaistathākīrṇaṃ $ devānāṃ mandiraṃ sadā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27790092 (0.050):
dvandvabhīnandiśabdaiśca śaṅkhakāhalaniḥsvanaiḥ // SvaT_10.169 // / gītanṛttaistathākīrṇaṃ devānāṃ mandiraṃ sadā /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381058 (0.058):
BhP_08.21.007/3 nṛtyavāditragītaiśca śaṅkhadundubhiniḥsvanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2741113 (0.058):
nṛtyavāditragītaiśca śaṅkhadundubhiniḥsvanaiḥ // BhP_08.21.007 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174734 (0.062):
ācāryaḥ paśunā saha SvaT_4.64d / ācāryaḥ pāśahā bhavet Stk_9.5f
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1519625 (0.063):
08,064.002a nānadyamānaṃ ninadair manojñair; vāditragītastutibhiś ca / nṛttaiḥ
abhiṣekaprakaraṇaṃ navamam / nāḍīcakraṃ paraṃ sūkṣmaṃ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542334 (0.0):
abhiṣekaprakaraṇaṃ navamam / nāḍīcakraṃ paraṃ sūkṣmaṃ $ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ &
nābheradhastādyatkandam aṅkurāstatra nirgatāḥ // Stk_10.1 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842903 (0.0):
nābheradhastādyat kandamaṅkurāstatra nirgatāḥ //AP_214.001cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542341 (0.0):
nāḍīcakraṃ paraṃ sūkṣmaṃ $ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ & / nābheradhastādyatkandam % aṅkurāstatra nirgatāḥ // Stk_10.1 //
dvāsaptatisahasrāṇi nābhimadhye vyavasthitāḥ / / tiryagūrdhvamadhaścaiva vyāptaṃ nābheḥ samantataḥ // Stk_10.2 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842931 (0.0):
dvāsaptatisahasrāṇi nābhimadhye vyavasthitāḥ /AP_214.002ab/ / tiryagūrdhvamadhaś caiva vyāptantābhiḥ samantataḥ //AP_214.002cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542352 (0.0):
nābheradhastādyatkandam % aṅkurāstatra nirgatāḥ // Stk_10.1 // / dvāsaptatisahasrāṇi $ nābhimadhye vyavasthitāḥ &
cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ pradhānā daśa tāsu yāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542360 (0.0):
tiryagūrdhvamadhaścaiva % vyāptaṃ nābheḥ samantataḥ // Stk_10.2 // / cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ $ pradhānā daśa tāsu yāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524352 (0.031):
cakravat saṃsthitāstatra % pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.8 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781571 (0.031):
cakravat saṃsthitāstatra pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201960 (0.050):
cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ Stk_10.3a / cakravat saṃsthitāstatra SvaT_7.8c
iḍā ca piṅgalā caiva suṣumnā ca tṛtīyakā // Stk_10.3 // / gāndhārī hastijihvā ca pūṣā caiva yaśāstathā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542369 (0.0):
cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ $ pradhānā daśa tāsu yāḥ & / iḍā ca piṅgalā caiva % suṣumnā ca tṛtīyakā // Stk_10.3 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524440 (0.012):
nāḍīnāṃ caiva vāyūnāṃ % saṃjñāvṛttīrnibodha me // SvaT_7.14 // / iḍā ca piṅgalā caiva $ suṣumnā ca tṛtīyakā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781659 (0.012):
nāḍīnāṃ caiva vāyūnāṃ saṃjñāvṛttīrnibodha me // SvaT_7.14 // / iḍā ca piṅgalā caiva suṣumnā ca tṛtīyakā /
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046193 (0.039):
prādhānyāt prāṇa-vāhinyo % bhūyas tatra daśa smṛtāḥ // GorS(1)_17 // / iḍā ca piṅgalā caiva $ suṣumṇā ca tṛtīyakā & / gāndhārī hasti-jihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(1)_18 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718342 (0.039):
prādhānyāt prāṇa-vāhinyo bhūyas tatra daśa smṛtāḥ // GorS(1)_17 // / iḍā ca piṅgalā caiva suṣumṇā ca tṛtīyakā / / gāndhārī hasti-jihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(1)_18 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622266 (0.039):
pradhānaṃ prāṇa-vāhinyo % bhūyas tatra daśa smṛtāḥ // GorS(2)_26 (=1|17) / iḍā ca piṅgalā caiva $ suṣumṇā ca tṛtīyakā & / gāndhārī hasti-jihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(2)_27 (=1|18) //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899207 (0.039):
pradhānaṃ prāṇa-vāhinyo bhūyas tatra daśa smṛtāḥ // GorS(2)_26 (=1|17) // / iḍā ca piṅgalā caiva suṣumṇā ca tṛtīyakā / / gāndhārī hasti-jihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(2)_27 (=1|18) //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542868 (0.041):
iḍā ca piṅgalā caiva % amā caiva tṛtīyakā // Stk_11.6 // / suṣumnā madhyame hyaṅge $ iḍā vāme prakīrtitā &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470305 (0.041):
iḍā ca piṅgalā caiva amā caiva tṛtīyakā // Stk_11.6 // / suṣumnā madhyame hyaṅge iḍā vāme prakīrtitā /
alambuṣā kuhūścaiva śaṅkhinī daśamī smṛtā // Stk_10.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542375 (0.0):
gāndhārī hastijihvā ca $ pūṣā caiva yaśāstathā & / alambuṣā kuhūścaiva % śaṅkhinī daśamī smṛtā // Stk_10.4 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046202 (0.045):
gāndhārī hasti-jihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(1)_18 // / alambuṣā kuhūś caiva $ śaṅkhinī daśamī smṛtā &
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718351 (0.045):
gāndhārī hasti-jihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(1)_18 // / alambuṣā kuhūś caiva śaṅkhinī daśamī smṛtā /
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622275 (0.045):
gāndhārī hasti-jihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(2)_27 (=1|18) // / alambuṣā kuhūś caiva $ śaṅkhinī daśamī smṛtā &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899216 (0.045):
gāndhārī hasti-jihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(2)_27 (=1|18) // / alambuṣā kuhūś caiva śaṅkhinī daśamī smṛtā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524443 (0.053):
gāndhārī hastijihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // SvaT_7.15 // / alambusā kuhūścaiva $ śaṃkhinī daśamī smṛtā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781662 (0.053):
gāndhārī hastijihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // SvaT_7.15 // / alambusā kuhūścaiva śaṃkhinī daśamī smṛtā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12908030 (0.058):
MSS_5764 2 gāndhārī hastijihvā ca pūṣā caiva nigadyate // / MSS_5765 1 alambuṣā kuhūścaiva śaṅkhinī daśamī matā /
daśa prāṇavahā hyetā nāḍayaḥ parikīrtitāḥ / / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca // Stk_10.5 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842962 (0.0):
alambuṣā huhuś caiva śaṅkhinī daśamī smṛtā //AP_214.004cd/ / daśa prāṇavahā hy etā nāḍayaḥ parikīrtitāḥ /AP_214.005ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542387 (0.0):
alambuṣā kuhūścaiva % śaṅkhinī daśamī smṛtā // Stk_10.4 // / daśa prāṇavahā hyetā $ nāḍayaḥ parikīrtitāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524459 (0.010):
etāḥ prāṇavahāḥ proktāḥ % pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.16 // / prāṇo 'pānaḥ samānaśca $ udāno vyāna eva ca &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781678 (0.010):
etāḥ prāṇavahāḥ proktāḥ pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.16 // / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284586 (0.017):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca % udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178616 (0.017):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4155073 (0.018):
eṣā hy antaṃ āyattaiṣā hi na | / prāṇo 'pāno vyāna udānaḥ samāno 'na ity etat sarvaṃ prāṇa eva |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26767221 (0.018):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ % tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca $ udāno vyāna eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11038545 (0.018):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20796933 (0.019):
14,020.014c prāṇo 'pānaḥ samānaś ca vyānaś codāna eva ca / 14,020.015a tata eva pravartante tam eva praviśanti ca
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429670 (0.022):
prāṇasya vijayādeva jīyaṃte deha 1vāyavaḥ // ŚivP_7.2,37.35ab/ / prāṇo 'pānaḥ samānaśca hyudāno vyāna eva ca // ŚivP_7.2,37.35cd/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10396066 (0.026):
12,274.060d@028_0294 prāṇaḥ sattvaṃ rajaś caiva tamaś cāpramadas tathā / 12,274.060d@028_0295 prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349239 (0.026):
prāṇo vyānastvapānaś ca % udānaś ca samānakaḥ // LiP_1,86.82 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7243004 (0.026):
prāṇo vyānastvapānaś ca udānaś ca samānakaḥ // LiP_1,86.82 //
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945543 (0.028):
ucyante | / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3269877 (0.028):
evaṃ hi śrūyate 'yaḥ prāṇaḥ sa vāyuḥ sa eṣa vāyuḥ pañcavidhaḥ prāṇo 'pāno / vyāna udānaḥ samānaḥ' iti /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566242 (0.028):
indriyāṇi mano buddhis $ tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 // / vyānodānaḥ samānaś ca $ prāṇo 'pānaś ca pañcamaḥ / HV_App.I,24.13 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051800 (0.028):
indriyāṇi mano buddhis tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 // / vyānodānaḥ samānaś ca prāṇo 'pānaś ca pañcamaḥ / HV_App.I,24.13 /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063571 (0.029):
pañca vāyavaḥ || Tats_10 || / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1020560 (0.030):
yaḥ kaśca śabdo vāgeva saiṣā hyantamāyattaiṣā hi na prāṇo'pāno vyāna / udānaḥ / samāno'na ityetatsarvam prāṇa evaitanmanyo vā ayamātmā vāṅmayo manomayaḥ
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanaṃjayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542392 (0.0):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca % udāno vyāna eva ca // Stk_10.5 // / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro $ devadatto dhanaṃjayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284590 (0.016):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca % udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 // / nāgaḥ kūrmastu kṛkalo $ devadatto dhanaṃjayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178620 (0.016):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 // / nāgaḥ kūrmastu kṛkalo devadatto dhanaṃjayaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4782239 (0.021):
svāhāntenāhutīḥ pañca datvādīpyodarānalaṃ /AP_77.021ab/ / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ //AP_77.021cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842967 (0.021):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca //AP_214.005cd/ / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ /AP_214.006ab/
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622345 (0.021):
prāṇo'pānaḥ samānaś ca $ udāno vyānau ca vāyavaḥ & / nāgaḥ kūrmo'tha kṛkaro % devadatto dhanañjayaḥ // GorS(2)_33 (=1|24) //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899286 (0.021):
prāṇo'pānaḥ samānaś ca udāno vyānau ca vāyavaḥ / / nāgaḥ kūrmo'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ // GorS(2)_33 (=1|24) //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524462 (0.021):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca $ udāno vyāna eva ca & / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro % devadatto dhanañjayaḥ // SvaT_7.17 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781681 (0.021):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca / / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ // SvaT_7.17 //
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14818013 (0.027):
<5.61/1> prāṇo 'pānaḥ samānaś codānavyānau ca vāyavaḥ ! / <5.61/2> nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro devadatto dhanaṃjayaḥ !!5.61!
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955601 (0.034):
nākhyeyaṃ kathayāmi tat Stk_23.1d / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro Stk_10.6a
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429674 (0.035):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca hyudāno vyāna eva ca // ŚivP_7.2,37.35cd/ / nāgaḥ kūrmaśca kṛkalo devadatto dhanaṃjayaḥ // ŚivP_7.2,37.36ab/
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194864 (0.037):
prāṇabhedabhavā bhavā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.38 // / nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357870 (0.038):
prāṇāpānau samānaśca udāno vyāna eva ca / / nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ // GarP_2,32.45 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236626 (0.043):
nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro GorS(1)_24c / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro SvaT_7.17c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046271 (0.044):
prāṇāpānau samānaś ca hy $ udāno vyāna eva ca & / nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro % devadatto dhanañjayaḥ // GorS(1)_24 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718420 (0.044):
prāṇāpānau samānaś ca hy udāno vyāna eva ca / / nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ // GorS(1)_24 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528504 (0.046):
āhlādodvegajanakaḥ % śoṣaṇastrāsanastathā // SvaT_7.311 // / nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro $ devadattaśca pañcamaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785721 (0.046):
āhlādodvegajanakaḥ śoṣaṇastrāsanastathā // SvaT_7.311 // / nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro devadattaśca pañcamaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21368003 (0.049):
prāṇāpānau tathā vyānodānau caiva samānakaḥ // Āk_1,20.65 // / nāgaḥ kūrmaśca kṛkalo devadatto dhanañjayaḥ /
prāṇastu prathamo vāyur navānāmapi sa prabhuḥ // Stk_10.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542399 (0.0):
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro $ devadatto dhanaṃjayaḥ & / prāṇastu prathamo vāyur % navānāmapi sa prabhuḥ // Stk_10.6 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842971 (0.027):
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ /AP_214.006ab/ / prāṇastu prathamo vāyurdaśānāmapi sa prabhuḥ //AP_214.006cd/
prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo visargaḥ pūraṇaṃ prati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542406 (0.0):
prāṇastu prathamo vāyur % navānāmapi sa prabhuḥ // Stk_10.6 // / prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo $ visargaḥ pūraṇaṃ prati &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256135 (0.029):
prāṇaḥ prāgudito vāyur MrgT_4.4a / prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo Stk_10.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956235 (0.037):
prāṇastu prathamo vāyur Stk_10.6c / prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo Stk_10.7a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524556 (0.054):
prāṇāpānamayaḥ prāṇo $ visargāpūraṇaṃ prati &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781775 (0.054):
prāṇāpānamayaḥ prāṇo visargāpūraṇaṃ prati /
nityamāpūrayatyeṣa prāṇināmurasi sthitaḥ // Stk_10.7 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842982 (0.0):
prāṇaḥ prāṇayate prāṇaṃ visargāt pūraṇaṃ prati /AP_214.007ab/ / nityamāpūrayatyeṣa prāṇināmurasi sthitaḥ //AP_214.007cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542413 (0.0):
prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo $ visargaḥ pūraṇaṃ prati & / nityamāpūrayatyeṣa % prāṇināmurasi sthitaḥ // Stk_10.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956253 (0.058):
prāṇāyāmo bhavedeṣa Stk_11.12c / prāṇināmurasi sthitaḥ Stk_10.7d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524560 (0.059):
prāṇāpānamayaḥ prāṇo $ visargāpūraṇaṃ prati & / nityamāpūrayanneva % prāṇināmurasi sthitaḥ // SvaT_7.25 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781779 (0.059):
prāṇāpānamayaḥ prāṇo visargāpūraṇaṃ prati / / nityamāpūrayanneva prāṇināmurasi sthitaḥ // SvaT_7.25 //
niśvāsocchvāsakāsaistu prāṇo jīvasamāśritaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842993 (0.0):
nityamāpūrayatyeṣa prāṇināmurasi sthitaḥ //AP_214.007cd/ / niḥśvāsocchvāsakāsaistu prāṇo jīvasamāśritaḥ /AP_214.008ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542421 (0.0):
nityamāpūrayatyeṣa % prāṇināmurasi sthitaḥ // Stk_10.7 // / niśvāsocchvāsakāsaistu $ prāṇo jīvasamāśritaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240948 (0.048):
niśvāsocchvasane hitvā Stk_19.5a / niśvāsocchvāsakāsaistu Stk_10.8a
prayāṇaṃ kurute yasmāt tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842995 (0.0):
niḥśvāsocchvāsakāsaistu prāṇo jīvasamāśritaḥ /AP_214.008ab/ / prayāṇaṃ kurute yasmāttasmāt prāṇaḥ prakīrtitaḥ //AP_214.008cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542426 (0.0):
niśvāsocchvāsakāsaistu $ prāṇo jīvasamāśritaḥ & / prayāṇaṃ kurute yasmāt % tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953693 (0.045):
apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169758 (0.051):
apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d / apānaḥ karṣati prāṇaḥ GorS(1)_29a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524565 (0.056):
nityamāpūrayanneva % prāṇināmurasi sthitaḥ // SvaT_7.25 // / prāṇanaṃ kurute yasmāt $ tasmāt prāṇaḥ prakīrtitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781784 (0.056):
nityamāpūrayanneva prāṇināmurasi sthitaḥ // SvaT_7.25 // / prāṇanaṃ kurute yasmāt tasmāt prāṇaḥ prakīrtitaḥ /
apānayatyapānastu āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542432 (0.0):
prayāṇaṃ kurute yasmāt % tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu $ āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953693 (0.023):
anyathā naiva mucyante Stk_8.22a / apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169759 (0.036):
apānastu kariṣyati SvaT_7.308b / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d / apānaḥ karṣati prāṇaḥ GorS(1)_29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169750 (0.044):
apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastu kariṣyati SvaT_7.308b
mūtraśuklamalānvāyur apānastena kīrtitaḥ // Stk_10.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542440 (0.0):
apānayatyapānastu $ āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ & / mūtraśuklamalānvāyur % apānastena kīrtitaḥ // Stk_10.9 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272146 (0.053):
mūtraraktakaphasveda MrgT_1,12.30c / mūtraśuklamalānvāyur Stk_10.9c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956687 (0.053):
muhūrte karaṇānvite Stk_9.4d / mūtraśuklamalānvāyur Stk_10.9c
pītaṃ bhakṣitamāghrātaṃ raktapittakaphādikam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542449 (0.0):
mūtraśuklamalānvāyur % apānastena kīrtitaḥ // Stk_10.9 // / pītaṃ bhakṣitamāghrātaṃ $ raktapittakaphādikam &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843014 (0.024):
pītabhakṣitamāghrātaṃ raktapittakaphānilaṃ /AP_214.010ab/
read raktapittakaphānilam with the Nepalese MSS
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542449 (0.0):
pītaṃ bhakṣitamāghrātaṃ $ raktapittakaphādikam & / read raktapittakaphānilam with the Nepalese MSS
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542460 (0.0):
pītaṃ bhakṣitamāghrātaṃ $ raktapittakaphādikam & / read raktapittakaphānilam with the Nepalese MSS
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556439 (0.036):
below.) Proof--reading and insertion of variants was done
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651496 (0.036):
been edited and restored with the aid of the Tibetan translation by Prof.
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19293478 (0.036):
in JA 1957: 304 and 1959: 227 and the unpublished fragment
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215658 (0.037):
of these texts and the (apparently popular grammar) verses cited in works
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190525 (0.037):
There seems to be a great deal of variation in the order and numbering / of the verses between the editions and the commentators. The order of
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 530660 (0.039):
Utz Podzeit, extracted from the collation and edited by Peter Schreiner.
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22015720 (0.039):
Utz Podzeit, extracted from the collation and edited by Peter Schreiner;
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4388198 (0.039):
Podzeit, extracted from the collation and edited by Peter Schreiner; March
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977823 (0.040):
%% The text is evidently incomplete; all the MSS used by \Bhatt\ and
and unpublished Nepalese MSS of Saptaśatika and Dviśatika recensions,
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542460 (0.0):
read raktapittakaphānilam with the Nepalese MSS / and unpublished Nepalese MSS of Saptaśatika and Dviśatika recensions,
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542471 (0.0):
and unpublished Nepalese MSS of Saptaśatika and Dviśatika recensions,
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19293480 (0.031):
in JA 1957: 304 and 1959: 227 and the unpublished fragment
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109463 (0.039):
10. The Four Excursions / [On Seeing an Old Man]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556579 (0.039):
This might be formalized according to the TEI guidelines (I am
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150611 (0.044):
The complete verse is as follows (I have underlined the Sanskrit and / English that appears in the VMP text): agne mahāṅ asīty āha mahān hy eṣa
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556692 (0.044):
doubling where a blank is not possible (in abbreviations, / e..g."). Thus
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033161 (0.044):
course. There is no blank between the siglum and the variant.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187289 (0.045):
Thomi who has given his permission that his file be modified according to / the input conventions
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13674654 (0.046):
Text analysis adapted to BHELA conventions:
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142880 (0.047):
of the page: (rudram anyaṃ try ambakam iti marīciḥ). The words the / published text" indicate both the 1946 and 1984 editions."
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558128 (0.047):
change it or add to it would inform me about their views and / intentions and methods and results; those who use this text for
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557826 (0.047):
from the input format have been published for the Brahmapur-a.na:
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557174 (0.047):
buddha+carita). In case of sandhi, the + functions also as / sa.mdhi--marker, i..e. no additional sandhi--marker is added
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556439 (0.047):
below.) Proof--reading and insertion of variants was done
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651496 (0.048):
been edited and restored with the aid of the Tibetan translation by Prof.
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977860 (0.048):
%% Some quoted fragments not found in the printed editions are gathered / %% together by Bhatt in an appendix. Not included by Bhatt,
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150291 (0.048):
[*225] All accent marks disappear again from this point forward and resume / at 5.1.152.5 with the word agne.
according to Sanderson (lecture notes on Tantrasāra)
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542479 (0.0):
and unpublished Nepalese MSS of Saptaśatika and Dviśatika recensions, / according to Sanderson (lecture notes on Tantrasāra)
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24571581 (0.032):
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556579 (0.033):
This might be formalized according to the TEI guidelines (I am
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22310594 (0.036):
The Doctrine of the `Soul' according to the Digambara Jainas
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22311033 (0.036):
The Doctrine of the `Soul' according to the Vātsīyaputrīyas
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558050 (0.038):
All indexes are sorted according to the Devan-agar-i alphabet
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109463 (0.041):
10. The Four Excursions / [On Seeing an Old Man]
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188196 (0.046):
marked by * (and + ) / according to the sandhi rules of Sanskrit grammar. Each word appears in
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557969 (0.046):
characters marked by * or + according to the sandhi rules of
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187320 (0.048):
user of the electronic version is requested to consult the printed version
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187290 (0.049):
Thomi who has given his permission that his file be modified according to / the input conventions
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002129 (0.049):
Jīvaka prescribes a very rare substance called gośīrṣacandana in order to / stop the hemorrhage at the foot of the Buddha
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033241 (0.049):
{interpolations} / Interpolations are treated as variants without base text"
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957927 (0.050):
ALTERNATIVE DIVISION OF THE ABOVE TEXT / according to the Sāṃkhyasūtravivaraṇa comm.
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7082134 (0.050):
4. Those terms whose wordhead is subject to the Sandhi rules (for example,
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942025 (0.050):
two passages of a work called samānatantra, which may be traced to the a. / (x.5.64 and 6.2.7)... / ((101)). noter l'emploi de anuśaya- [snr.41b repentir] avec son sens
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789250 (0.051):
NOTE: {This verse does not seem to be in those editions that follow
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767249 (0.051):
%% Quoted, with attribution to the Svatantra, ad /Mrg/KP/ 6:2 4 in the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143549 (0.051):
[*40] An irregular accusative. / [*41] I was tempted to change this to indrānujam, a name for Viṣṇu,
samaṃ nayati gātreṣu samāno nāma mārutaḥ // Stk_10.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542485 (0.0):
according to Sanderson (lecture notes on Tantrasāra) / samaṃ nayati gātreṣu % samāno nāma mārutaḥ // Stk_10.10 //
spandatyadharaṃ vaktraṃ netragātraprakopanaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542492 (0.0):
samaṃ nayati gātreṣu % samāno nāma mārutaḥ // Stk_10.10 // / spandatyadharaṃ vaktraṃ $ netragātraprakopanaḥ &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843027 (0.055):
spandayatyadharaṃ vaktraṃ netrarāgaprakopanaṃ /AP_214.011ab/ / udvejayati marmāṇi udāno nāma mārutaḥ //AP_214.011cd/
udvejayati marmāṇi udāno nāma mārutaḥ // Stk_10.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542499 (0.0):
spandatyadharaṃ vaktraṃ $ netragātraprakopanaḥ & / udvejayati marmāṇi % udāno nāma mārutaḥ // Stk_10.11 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843033 (0.015):
spandayatyadharaṃ vaktraṃ netrarāgaprakopanaṃ /AP_214.011ab/ / udvejayati marmāṇi udāno nāma mārutaḥ //AP_214.011cd/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180095 (0.041):
udāno nāma mārutaḥ Stk_10.11d / udāno vyāna eva ca SvaT_7.17b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954213 (0.041):
udāno nāma mārutaḥ Stk_10.11d / udāno vyāna eva ca Stk_10.5d
vyāno vināmayatyaṅgaṃ vyāno vyādhiprakopanaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843037 (0.0):
udvejayati marmāṇi udāno nāma mārutaḥ //AP_214.011cd/ / vyāno vināmayatyaṅgaṃ vyāno vyādhiprakopanaḥ /AP_214.012ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542504 (0.0):
udvejayati marmāṇi % udāno nāma mārutaḥ // Stk_10.11 // / vyāno vināmayatyaṅgaṃ $ vyāno vyādhiprakopanaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295158 (1.192):
vyāno vinamanāttanoḥ MrgT_1,11.25d / vyāno vināmayatyaṅgaṃ Stk_10.12a / vyāno vyādhiprakopanaḥ Stk_10.12b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957437 (0.045):
vauṣaḍantena nikṣipet Stk_8.42f / vyāno vināmayatyaṅgaṃ Stk_10.12a / vyāno vyādhiprakopanaḥ Stk_10.12b
prītervināśakaraṇo vyāpanādvyāna ucyate // Stk_10.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542511 (0.0):
vyāno vināmayatyaṅgaṃ $ vyāno vyādhiprakopanaḥ & / prītervināśakaraṇo % vyāpanādvyāna ucyate // Stk_10.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954216 (0.062):
udāno vyāna eva ca Stk_10.5d / udgāre nāga ityuktaḥ Stk_10.13a
udgāre nāga ityuktaḥ kūrma unmīlane smṛtaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542517 (0.0):
prītervināśakaraṇo % vyāpanādvyāna ucyate // Stk_10.12 // / udgāre nāga ityuktaḥ $ kūrma unmīlane smṛtaḥ &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843048 (0.016):
pratidānaṃ tathā kaṇṭhādvyāpānādvyāna ucyate //AP_214.012cd/ / udgāre nāga ity uktaḥ kūrmaśconmīlane sthitaḥ /AP_214.013ab/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17758570 (0.023):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18519031 (0.023):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ | / kṛkaraḥ kṣut-karo jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe |
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14818054 (0.023):
<5.63/2> teṣām api ca pañcānāṃ sthānāni ca vadāmy aham !!5.63! / <5.64/1> udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10197883 (0.023):
<5.63/2> teṣām api ca pañcānām !sthānāni ca vadāmi aham !!5.63! / <5.64/1> udgāre nāgaḥ ākhyātaḥ !kūrmaḥ tu unmīlane smṛtaḥ !
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954217 (0.030):
udāno vyāna eva ca Stk_10.5d / udgāre nāga ityuktaḥ Stk_10.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284631 (0.030):
samaṃ nayati gātrāṇi $ samānaḥ pañca vāyavaḥ & / udgāre nāga ākhyātaḥ % kūrma unmīlane tu saḥ // LiP_1,8.65 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178661 (0.030):
samaṃ nayati gātrāṇi samānaḥ pañca vāyavaḥ / / udgāre nāga ākhyātaḥ kūrma unmīlane tu saḥ // LiP_1,8.65 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622370 (0.033):
udgāre nāgākhyātaḥ $ kūrma unmīlane smṛtaḥ &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899311 (0.033):
udgāre nāgākhyātaḥ kūrma unmīlane smṛtaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429715 (0.038):
samaṃ nayati sarvāṃgaṃ samānastena gīyate // ŚivP_7.2,37.38cd/ / udgāre nāga ākhyātaḥ kūrma unmīlane sthitaḥ // ŚivP_7.2,37.39ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954637 (0.055):
kūrma unmīlane smṛtaḥ Stk_10.13b / kṛkarastu kṣute caiva Stk_10.13c
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17758679 (0.057):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ |
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303655 (0.060):
udāno vyāna eva ca Vṛh_39d / udgāre nāga ity uktaḥ Vṛh_46a
kṛkarastu kṣute caiva devadatto vijṛmbhaṇe / / dhanaṃjayaḥ sthito ghoṣe mṛtasyāpi na muñcati // Stk_10.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542519 (0.0):
udgāre nāga ityuktaḥ $ kūrma unmīlane smṛtaḥ & / kṛkarastu kṣute caiva % devadatto vijṛmbhaṇe \
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17758571 (0.029):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ | / kṛkaraḥ kṣut karo jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18519031 (0.029):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ | / kṛkaraḥ kṣut-karo jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe |
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10197883 (0.029):
<5.64/1> udgāre nāgaḥ ākhyātaḥ !kūrmaḥ tu unmīlane smṛtaḥ ! / <5.64/2> kṛkaraḥ kṣut+ +tṛṣe @ jñeyaḥ !deva+ +dattaḥ vijṛmbhaṇe !
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14818054 (0.037):
<5.64/1> udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ ! / <5.64/2> kṛkaraḥ kṣuttṛṣe @ jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe !
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622374 (0.037):
udgāre nāgākhyātaḥ $ kūrma unmīlane smṛtaḥ & / kṛkaraḥ kṣuta-kṛj jñeyo % devadatto vijṛmbhaṇe // GorS(2)_35 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899315 (0.037):
udgāre nāgākhyātaḥ kūrma unmīlane smṛtaḥ / / kṛkaraḥ kṣuta-kṛj jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe // GorS(2)_35 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843057 (0.040):
kṛkaro bhakṣaṇe caiva devadatto vijṛmbhite //AP_214.013cd/ / dhanañjayaḥ sthito ghoṣe mṛtasyāpi na muñcati /AP_214.014ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954638 (0.055):
kūrma unmīlane smṛtaḥ Stk_10.13b / kṛkarastu kṣute caiva Stk_10.13c
ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178117 (0.0):
ityetadubhayaṃ vipra MrgT_1,10.7a / ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam Stk_10.14a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542535 (0.0):
ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam $
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954096 (0.0):
ityāha bhagavāñśivaḥ Stk_23.17d / ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam Stk_10.14a
niśvāsocchvāsakaiḥ śvasanapuramadhaḥ kampitāghūrṇitaiśca /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240954 (0.0):
niśvāsocchvāsakāsaistu Stk_10.8a / niśvāsocchvāsakaiḥ śvasanapuramadhaḥ kampitāghūrṇitaiśca Stk_10.14b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542542 (0.0):
ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam $ / niśvāsocchvāsakaiḥ śvasanapuramadhaḥ kampitāghūrṇitaiśca &
nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve ākrānto vāyurekaḥ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239274 (0.0):
nityaṃ dehaprasādhanam SUp_7.92b / nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve Stk_10.14c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542554 (0.0):
niśvāsocchvāsakaiḥ śvasanapuramadhaḥ kampitāghūrṇitaiśca & / nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve % ākrānto
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955712 (0.058):
nityasaṃskārakarmasu Stk_8.24b / nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve Stk_10.14c
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504255 (0.059):
na bhaved dagdhuḥ/ / % na bhaved dagdhuḥ/] p.721 / kasmāt? nityatvād ātmanaḥ; na jātu kaścin nityaṃ hiṃsitum arhati/ atha
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174285 (0.063):
ākramya bhūmilikhitaṃ sādhyābhimukho 'rdharātrakāle tu SvaT_13.18/b / ākrānto vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ Stk_10.14d
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28170366 (0.064):
sarvasaṅgrāhakaṃ na bhavatītyāha vakrateti/ / nityamitīti/ atra / nityatvaṃ prāgabhāvāpratiyogitvaṃ dhvaṃsāpratiyogitvaṃ vā,
sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ // Stk_10.14 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174290 (0.0):
ākrānto vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ Stk_10.14d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542561 (0.0):
nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve % ākrānto / vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ // Stk_10.14 //
nāḍīcakraṃ yathāvasthaṃ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ / / daśāraṃ cakramettattu vibhāgo jāyate yathā // Stk_10.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542573 (0.0):
vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ // Stk_10.14 // / nāḍīcakraṃ yathāvasthaṃ $ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493851 (0.037):
uttaraṃ sampravakṣyāmi yathāvad anupūrvaśaḥ / / guhyākhyā ca mahākhyā ca balākhyā maṇicandrikā // KubjT_24.81 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646138 (0.042):
u11.4cd/.vāstūnāṃ guṇadauṣau ca pravakṣyāmy anupūrvaśaḥ//
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11222447 (0.044):
BP1.5.005b/ prabhedam eṣāṃ (vakṣyāmi yathāvad anupūrvaśaḥ // / BP1.5.006a/ (jātināmādilikhitaṃ yena svaṃ pitryam eva ca /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484885 (0.045):
Manu2.89c/ tāni samyak pravakṣyāmi) yathāvad anupūrvaśaḥ || / Manu2.90a/ śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā nāsikā ca eva pañcamī |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705373 (0.053):
tatraivanavaratnāni vilyasedanupūrvaśaḥ / / gabhannyāsavidhiḥ / athavakṣyeviśeṣeṇa gabhannyāsavidhikramam // BhS_4.13 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27966620 (0.060):
sāttvikāṃstu punarbhāvānpravakṣyāmyanupūrvaśaḥ // BhN_7.93 // / atrāha:
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257001 (0.060):
uttaraṃ sampravakṣyāmi $ yathāvad anupūrvaśaḥ & / guhyākhyā ca mahākhyā ca % balākhyā maṇicandrikā // KubjT_24.81 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496042 (0.062):
Manu5.57c/ caturṇām api varṇānāṃ yathāvad anupūrvaśaḥ || / Manu5.58a/ dantajāte 'anujāte ca kṛta.cūḍe ca saṃsthite |
cakre bhramatyasau jīvo daśasthāneṣvanukramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542579 (0.0):
daśāraṃ cakramettattu % vibhāgo jāyate yathā // Stk_10.15 // / cakre bhramatyasau jīvo $ daśasthāneṣvanukramāt &
sa jīvo jīvalokasya budhyante naiva mohitāḥ // Stk_10.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542586 (0.0):
cakre bhramatyasau jīvo $ daśasthāneṣvanukramāt & / sa jīvo jīvalokasya % budhyante naiva mohitāḥ // Stk_10.16 //
jīvaḥ prayāti daśadhā tena cakraṃ prakīrtitam / / nāḍīcakramiti proktaṃ yena saṃkrāmati hyasau // Stk_10.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542597 (0.0):
sa jīvo jīvalokasya % budhyante naiva mohitāḥ // Stk_10.16 // / jīvaḥ prayāti daśadhā $ tena cakraṃ prakīrtitam &
hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326475 (0.0):
hṛdyordhvaghaṭa m antare KubjT_15.46b / hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ Stk_10.18/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542605 (0.0):
nāḍīcakramiti proktaṃ % yena saṃkrāmati hyasau // Stk_10.17 // / hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958521 (0.0):
hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ Stk_2.2a / hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ Stk_10.18/a
hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin // Stk_10.18 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326249 (0.0):
hṛdayenaiva mantrajñaḥ Stk_6.3c / hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin Stk_10.18/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542614 (0.0):
hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ /* / hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin // Stk_10.18 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958497 (0.060):
hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin Stk_10.18/b / hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu Stk_2.13a
WHAT metre is this?? Bad (because of transmission) āryā.
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542624 (0.0):
hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin // Stk_10.18 //* / WHAT metre is this?? Bad (because of transmission) āryā.
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797282 (0.035):
(Colebrooke's translation is available for Chapters 12 and 18 only. In
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508010 (0.043):
IST.viii.25N... The Stotriya of the Rathantara is RV vii.32.22ff.; that of / the VaamadevyaN iv.31.1-3; that of the BRhatN vi.46.1ff. (SBEN p.95.N n.
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215643 (0.043):
grammar. There is frequently no difference in spirit between the mnemonic
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033216 (0.043):
belong to the variant and is put inside the parentheses. The
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143370 (0.043):
of manuscripts which he calls L. Goudriaan is unable to translate these
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7082130 (0.044):
4. Those terms whose wordhead is subject to the Sandhi rules (for example,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008735 (0.045):
[Here there is a leaf missing, seemingly because of an error of the scribe
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033133 (0.046):
single capital letter (capital letters are used exclusively for / that purpose in the transliteration). Several sigla are separated
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396615 (0.050):
Shastri in 1983. The additions found in the Vṛ edition are probably / authentic, / as there is clear evidence Jiva Goswami made extensive corrections and
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979740 (0.052):
Ānanda is the foremost among the learned monks
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143343 (0.052):
[*34] I read this as dharā sā yā. In his English translation of the KJK,
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1032948 (0.052):
Annotations by the editor(s) of the edition which served as / source of the transliteration (e..g. conjectures, markers for
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557746 (0.053):
The input and processing of the transliterated text has been done
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144894 (0.054):
penultimate syllable of saptasu, rather than the last syllable as usual.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188168 (0.055):
metrical texts, this may / serve as basis for metrical analysis.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976569 (0.055):
Upāli is the foremost among those who master and know the Vinaya
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187921 (0.056):
of sa eva"). / There is one case of vowel sandhi across the pada separator (5.61/1) which"
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433259 (0.057):
[*NOTE: This appears to be evidence that 8 is the original source of the
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18541016 (0.058):
\Dutt; the MSS's reading should mean that the sādhaka speaks these words / as part of the mantra} /
uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180744 (0.0):
upayogād varānane KubjT_5.72d / uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ Stk_10.19/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542630 (0.0):
WHAT metre is this?? Bad (because of transmission) āryā. / uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954246 (0.039):
udvejayati marmāṇi Stk_10.11c / uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ Stk_10.19/a
śakticatuṣṭayapaṅkajamadhye puruṣo 'liriva sa līnaḥ // Stk_10.19 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296016 (0.0):
śaktigarbho maheśvaraḥ Stk_13.14d / śakticatuṣṭayapaṅkajamadhye puruṣo 'liriva sa līnaḥ Stk_10.19/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542639 (0.0):
uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ /* / śakticatuṣṭayapaṅkajamadhye puruṣo 'liriva sa līnaḥ // Stk_10.19 //*
āryā metre / śūnyamarutsaṃdaṃśakagṛhītakaraṇātmako hyubhayato 'pi /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302111 (0.0):
śūnyabhūteṣu lokeṣu SvaT_11.239c / śūnyamarutsaṃdaṃśakagṛhītakaraṇātmako hyubhayato 'pi Stk_10.20/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542647 (0.0):
śakticatuṣṭayapaṅkajamadhye puruṣo 'liriva sa līnaḥ // Stk_10.19 //* / āryā metre / śūnyamarutsaṃdaṃśakagṛhītakaraṇātmako hyubhayato 'pi /*
saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva // Stk_10.20 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314385 (0.0):
saṃyamī phalamūlabhuk MrgT_3.120b / saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva Stk_10.20/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542653 (0.0):
śūnyamarutsaṃdaṃśakagṛhītakaraṇātmako hyubhayato 'pi /* / saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva // Stk_10.20 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958136 (0.0):
saṃdhyāṃ vandeta sādhakaḥ Stk_3.6b / saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva Stk_10.20/b
bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264765 (0.0):
bhrāmitāhaṃ kriyādibhiḥ KubjT_11.1b / bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ Stk_10.21/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542662 (0.0):
saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva // Stk_10.20 //* / bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956516 (0.0):
bhogaṃ caiva layaṃ tathā Stk_8.17d / bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ Stk_10.21/a
golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute // Stk_10.21 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201056 (0.0):
golakandadhvajānvitam KubjT_14.28d / golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute Stk_10.21/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542669 (0.0):
bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ /* / golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute // Stk_10.21 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954761 (0.040):
gopanīyā prayatnataḥ Stk_8.12d / golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute Stk_10.21/b
īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178942 (0.0):
īśvarapreritaḥ kuryāc SRtp_152a / īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt Stk_10.22/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542676 (0.0):
golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute // Stk_10.21 //* / īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954169 (0.0):
īśāntaṃ vahnito nyaset Stk_5.3b / īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt Stk_10.22/a
sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt // Stk_10.22 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320728 (0.0):
saura eṣa prakīrtitaḥ SvaT_7.4d / sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt Stk_10.22/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542683 (0.0):
īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt /* / sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt // Stk_10.22 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958290 (0.035):
saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ Stk_10.27/a / sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt Stk_10.22/b
ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170889 (0.0):
ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ SvaT_4.323a / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ Stk_10.23/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542691 (0.0):
sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt // Stk_10.22 //* / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953748 (0.0):
amṛtaṃ sādhakottamaḥ Stk_12.2d / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ Stk_10.23/a
saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā // Stk_10.23 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542697 (0.0):
ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ /* / saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā // Stk_10.23 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313873 (0.010):
saṃkrāntipañcakaṃ prāṇo SvaT_7.189c / saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā Stk_10.23/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958087 (0.010):
sahasrodghātasaṃyutam Stk_21.5b / saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā Stk_10.23/b
sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320750 (0.0):
sauraścādhyātmikaḥ priye SvaT_7.2b / sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ Stk_10.24/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542703 (0.0):
saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā // Stk_10.23 //* / sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958294 (0.0):
sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt Stk_10.22/b / sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ Stk_10.24/a
dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne // Stk_10.24 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231498 (0.0):
dhanyaiḥ prasṛtisaṃmitaiḥ SvaT_2.288b / dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne Stk_10.24/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542710 (0.0):
sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ /* / dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne // Stk_10.24 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955516 (0.040):
dhanaṃjayaḥ sthito ghoṣe Stk_10.13e / dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne Stk_10.24/b
dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232890 (0.0):
dhyānātsiddhimavāpnoti SvaT_12.162a / dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt Stk_10.25/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542719 (0.0):
dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne // Stk_10.24 //* / dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955535 (1.192):
dhṛdayena tu bhāvayet Stk_19.5d / dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt Stk_10.25/a
tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre // Stk_10.25 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220674 (0.0):
tejasyūṣmaṇi saṃsthitam SvaT_12.5d / tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre Stk_10.25/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542727 (0.0):
dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt /* / tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre // Stk_10.25 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955245 (0.046):
tejaśceto dvirabhyasya Stk_8.41c / tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre Stk_10.25/b
jāyate] conj; saṃjāyate Bhatt unmetrical
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542734 (0.0):
tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre // Stk_10.25 //* / jāyate] conj; saṃjāyate Bhatt unmetrical
yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542741 (0.0):
jāyate] conj; saṃjāyate Bhatt unmetrical / yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277799 (5.960):
yāmye 'ṇḍasya mahākālo SvaT_10.650a / yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ Stk_10.26/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956901 (0.039):
yāti dehāntake śivam Stk_23.24b / yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ Stk_10.26/a
nairṛtye] conj; nairṛte Bhatt unmetrical
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542746 (0.0):
yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ /* / nairṛtye] conj; nairṛte Bhatt unmetrical
vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam // Stk_10.26 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289509 (0.0):
vārivāyū śikhikṣitī MrgT_4.42d / vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam Stk_10.26/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542755 (0.0):
nairṛtye] conj; nairṛte Bhatt unmetrical / vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam // Stk_10.26 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957245 (0.041):
vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ Stk_8.6d / vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam Stk_10.26/b
saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320717 (0.0):
saumye sūryodayaḥ smṛtaḥ SvaT_10.338b / saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ Stk_10.27/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542763 (0.0):
vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam // Stk_10.26 //* / saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958278 (0.0):
somagrahaṇamiṣyate Stk_11.9b / saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ Stk_10.27/a
yāṃ yāṃ diśamabhigacchati tadbhāvaṃ nikhilamāyāti // Stk_10.27 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278639 (0.0):
yāṃ yām avasthām āpnoti SUp_7.123c / yāṃ yāṃ diśamabhigacchati tadbhāvaṃ nikhilamāyāti Stk_10.27/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542772 (0.0):
saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ /* / yāṃ yāṃ diśamabhigacchati tadbhāvaṃ nikhilamāyāti // Stk_10.27 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956943 (0.046):
yāvadvyāptiṃ na vindati Stk_20.5d / yāṃ yāṃ diśamabhigacchati tadbhāvaṃ nikhilamāyāti Stk_10.27/b
patrāntarālayogācchūnyamivātmā tato bhāti /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244098 (0.0):
patrāgrato nyasellekhāṃ SvaT_5.27a / patrāntarālayogācchūnyamivātmā tato bhāti Stk_10.28/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542778 (0.0):
yāṃ yāṃ diśamabhigacchati tadbhāvaṃ nikhilamāyāti // Stk_10.27 //* / patrāntarālayogācchūnyamivātmā tato bhāti /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955921 (1.192):
patitā bindunā saha Stk_13.10b / patrāntarālayogācchūnyamivātmā tato bhāti Stk_10.28/a
iti khalu pudgalacāro nāḍīsadhānamaṇḍalaṃ mukhyam /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177782 (0.0):
iti khalu pudgalacāro nāḍīsadhānamaṇḍalaṃ mukhyam Stk_10.28/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542785 (0.0):
patrāntarālayogācchūnyamivātmā tato bhāti /* / iti khalu pudgalacāro nāḍīsadhānamaṇḍalaṃ mukhyam /*
kathitamiha siddhihetorboddhyavyaṃ yatnataḥ siddham // Stk_10.28 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186466 (0.0):
kathaṃ syāccittasaṃsthitiḥ MrgT_4.56d / kathitamiha siddhihetorboddhyavyaṃ yatnataḥ siddham Stk_10.28/c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542794 (0.0):
iti khalu pudgalacāro nāḍīsadhānamaṇḍalaṃ mukhyam /* / kathitamiha siddhihetorboddhyavyaṃ yatnataḥ siddham // Stk_10.28 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954535 (0.055):
kathitamiha siddhihetorboddhyavyaṃ yatnataḥ siddham Stk_10.28/c / kathito devadevena Stk_23.18c
nāḍīcakraprakaraṇaṃ daśamam / sa jīvo jīvalokasya jñāyate 'dhyātmago yathā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542805 (0.0):
kathitamiha siddhihetorboddhyavyaṃ yatnataḥ siddham // Stk_10.28 //* / nāḍīcakraprakaraṇaṃ daśamam
saṃśayo me mahādeva prasādībhava śūladhṛk // Stk_11.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542812 (0.0):
sa jīvo jīvalokasya $ jñāyate 'dhyātmago yathā & / saṃśayo me mahādeva % prasādībhava śūladhṛk // Stk_11.1 //
jīvasya puruṣākhyasya darśanaṃ śṛṇu ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542818 (0.0):
saṃśayo me mahādeva % prasādībhava śūladhṛk // Stk_11.1 // / jīvasya puruṣākhyasya $ darśanaṃ śṛṇu ṣaṇmukha &
kathayāmi na sandehaḥ putrasnehādviśeṣataḥ // Stk_11.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542826 (0.0):
jīvasya puruṣākhyasya $ darśanaṃ śṛṇu ṣaṇmukha & / kathayāmi na sandehaḥ % putrasnehādviśeṣataḥ // Stk_11.2 //
saṃkrāntiṃ viṣuvaṃ caiva ahorātrāyanāni ca / / adhimāsamṛṇaṃ cāpi ūnarātraṃ dhanaṃ tathā // Stk_11.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542834 (0.0):
kathayāmi na sandehaḥ % putrasnehādviśeṣataḥ // Stk_11.2 // / saṃkrāntiṃ viṣuvaṃ caiva $ ahorātrāyanāni ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181454 (0.041):
ūnarātraṃ kṣutaṃ jñeyam Stk_11.4a / ūnarātraṃ dhanaṃ tathā Stk_11.3d
ūnarātraṃ kṣutaṃ jñeyam adhimāso vijṛmbhikā / / ṛṇaṃ ca kāso vijñeyo niśvāso dhanamucyate // Stk_11.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181455 (0.0):
ūnatriṃśam udāhṛtam KubjT_5.29d / ūnarātraṃ kṣutaṃ jñeyam Stk_11.4a / ūnarātraṃ dhanaṃ tathā Stk_11.3d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542845 (0.0):
adhimāsamṛṇaṃ cāpi % ūnarātraṃ dhanaṃ tathā // Stk_11.3 // / ūnarātraṃ kṣutaṃ jñeyam $ adhimāso vijṛmbhikā &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954277 (0.048):
ulkāhasto yathā kaścid Stk_23.5a / ūnarātraṃ kṣutaṃ jñeyam Stk_11.4a / ūnarātraṃ dhanaṃ tathā Stk_11.3d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525095 (0.064):
ṛṇaṃ caiva bhavetkāso $ niḥśvāso dhana ucyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782314 (0.064):
ṛṇaṃ caiva bhavetkāso niḥśvāso dhana ucyate /
uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ vāmadakṣiṇasaṃsthitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542852 (0.0):
ṛṇaṃ ca kāso vijñeyo % niśvāso dhanamucyate // Stk_11.4 // / uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ $ vāmadakṣiṇasaṃsthitam &
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956180 (0.059):
nāsāgre dakṣiṇaṃ caiva jñeyaṃ tattu nikuñcitam / / vāmadakṣiṇapādābhyāṃ ghūrṇamānopasarpaṇaiḥ // BhN_4.87 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179629 (0.060):
uttaraṃ te prakāśitam KubjT_11.40d / uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ Stk_11.5a / uttaraṃ dhavalaṃ jñeyaṃ SvaT_9.34c
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843088 (0.061):
ṛṇañcātra bhavet kāso niśvāso dhanamucyate(2) //AP_214.016cd/ / uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ vāmaṃ dakṣiṇasañjñitaṃ /AP_214.017ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954198 (0.064):
uccārayettu praṇavaṃ Stk_11.11c / uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ Stk_11.5a
madhye tu viṣuvatproktaṃ puṭadvayaviniḥsṛtam // Stk_11.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542860 (0.0):
uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ $ vāmadakṣiṇasaṃsthitam & / madhye tu viṣuvatproktaṃ % puṭadvayaviniḥsṛtam // Stk_11.5 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843094 (0.012):
uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ vāmaṃ dakṣiṇasañjñitaṃ /AP_214.017ab/ / madhye tu viṣuvaṃ proktaṃ puṭadvayaviniḥsmṛtaṃ //AP_214.017cd/
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512201 (0.041):
bhrūmadhyaṃ śabdakūṭaṃ tat % turyasthānaṃ vibhedayet // SvaT_3.50 // / vāmadakṣiṇamadhye tu $ viṣuvatsthena bhedayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769427 (0.041):
bhrūmadhyaṃ śabdakūṭaṃ tat turyasthānaṃ vibhedayet // SvaT_3.50 // / vāmadakṣiṇamadhye tu viṣuvatsthena bhedayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526404 (0.052):
somasūryātma viṣuvat % puṭadvayaviniḥsṛtam // SvaT_7.159 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783622 (0.052):
somasūryātma viṣuvat puṭadvayaviniḥsṛtam // SvaT_7.159 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249089 (0.055):
puṭadvayaviniḥsṛtam SvaT_7.159d / puṭadvayaviniḥsṛtam Stk_11.5d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956038 (0.064):
pītaṃ bhakṣitamāghrātaṃ Stk_10.10a / puṭadvayaviniḥsṛtam Stk_11.5d / puṇyapāpairna lipyate Stk_23.25b
saṃkrāntiḥ punarasyaiva svasthānātsthāna eva ca / / iḍā ca piṅgalā caiva amā caiva tṛtīyakā // Stk_11.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542869 (0.0):
madhye tu viṣuvatproktaṃ % puṭadvayaviniḥsṛtam // Stk_11.5 // / saṃkrāntiḥ punarasyaiva $ svasthānātsthāna eva ca &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542363 (0.041):
cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ $ pradhānā daśa tāsu yāḥ & / iḍā ca piṅgalā caiva % suṣumnā ca tṛtīyakā // Stk_10.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469800 (0.041):
cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ pradhānā daśa tāsu yāḥ / / iḍā ca piṅgalā caiva suṣumnā ca tṛtīyakā // Stk_10.3 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524434 (0.042):
nāḍīnāṃ caiva vāyūnāṃ % saṃjñāvṛttīrnibodha me // SvaT_7.14 // / iḍā ca piṅgalā caiva $ suṣumnā ca tṛtīyakā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781653 (0.042):
nāḍīnāṃ caiva vāyūnāṃ saṃjñāvṛttīrnibodha me // SvaT_7.14 // / iḍā ca piṅgalā caiva suṣumnā ca tṛtīyakā /
suṣumnā madhyame hyaṅge iḍā vāme prakīrtitā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542877 (0.0):
iḍā ca piṅgalā caiva % amā caiva tṛtīyakā // Stk_11.6 // / suṣumnā madhyame hyaṅge $ iḍā vāme prakīrtitā &
piṅgalā dakṣiṇe hyaṅge eṣu saṃkrāntirucyate // Stk_11.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542881 (0.0):
suṣumnā madhyame hyaṅge $ iḍā vāme prakīrtitā & / piṅgalā dakṣiṇe hyaṅge % eṣu saṃkrāntirucyate // Stk_11.7 //
ūrdhvaṃ prāṇo hyahaḥ proktaḥ apāno rātrirucayte /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542889 (0.0):
piṅgalā dakṣiṇe hyaṅge % eṣu saṃkrāntirucyate // Stk_11.7 // / ūrdhvaṃ prāṇo hyahaḥ proktaḥ $ apāno rātrirucayte &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954306 (0.020):
ūrdhvasrotovyavasthitam Stk_11.17d / ūrdhvaṃ prāṇo hyahaḥ proktaḥ Stk_11.8a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843118 (0.033):
piṅgalā dakṣiṇe vipra ūrdhvaṃ prāṇo hy ahaḥ smṛtaṃ /AP_214.019ab/ / apāno rātrirevaṃ syādeko vāyurdaśātmakaḥ //AP_214.019cd/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181715 (0.035):
ūrdhvaṃ pravartate reto'py GorS(1)_65c / ūrdhvaṃ prāṇo hyahaḥ proktaḥ Stk_11.8a
8ab = Niśvāsa-uttarasūtra 5:17cd / vibhāgā daśa prāṇasya yo vettyevaṃ sa vedavit // Stk_11.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280911 (0.0):
yo vettyevamimāṃ vyāptiṃ Stk_20.4c / yo vettyevaṃ sa vedavit Stk_11.8d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542894 (0.0):
ūrdhvaṃ prāṇo hyahaḥ proktaḥ $ apāno rātrirucayte & / 8ab = Niśvāsa-uttarasūtra 5:17cd
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542901 (0.0):
vibhāgā daśa prāṇasya % yo vettyevaṃ sa vedavit // Stk_11.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957051 (0.058):
yo vettyevaṃ sa vedavit Stk_11.8d / raktapittakaphādikam Stk_10.10b
āyāmo dehamadhyasthaḥ somagrahaṇamiṣyate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542908 (0.0):
vibhāgā daśa prāṇasya % yo vettyevaṃ sa vedavit // Stk_11.8 // / āyāmo dehamadhyasthaḥ $ somagrahaṇamiṣyate &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843131 (1.192):
apāno rātrirevaṃ syādeko vāyurdaśātmakaḥ //AP_214.019cd/ / āyāmo dehamadhyasthaḥ somagrahaṇamiṣyate /AP_214.020ab/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176804 (0.051):
āyāme śaśinaḥ kramāt Stk_14.3b / āyāmo dehamadhyasthaḥ Stk_11.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954040 (0.056):
āyāmo dehamadhyasthaḥ Stk_11.9a / āyāmo bhāskarasya tu Stk_8.41d
dehātītaṃ tu taṃ vidyād ādityagrahaṇaṃ budhaḥ // Stk_11.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542916 (0.0):
āyāmo dehamadhyasthaḥ $ somagrahaṇamiṣyate & / dehātītaṃ tu taṃ vidyād % ādityagrahaṇaṃ budhaḥ // Stk_11.9 //
ayute dve sahasraṃ tu ṣaṭśatāni tathaiva ca /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542922 (0.0):
dehātītaṃ tu taṃ vidyād % ādityagrahaṇaṃ budhaḥ // Stk_11.9 // / ayute dve sahasraṃ tu $ ṣaṭśatāni tathaiva ca &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843198 (0.033):
ayute dve sahasraikaṃ ṣaṭśatāni tathaiva ca /AP_214.025ab/
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27741413 (0.041):
ayutadvayaṃ sahasraṃ ca ṣaṭ śatāni tathaiva ca | / ahorātreṇa yogīndro japasaṃkhyāṃ karoti ca || Pk_1.54 ||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170946 (0.046):
ayutāyuṣo janāstatra SvaT_10.230c / ayute dve sahasraṃ tu Stk_11.10a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953758 (0.056):
ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ Stk_10.23/a / ayute dve sahasraṃ tu Stk_11.10a
ahorātreṇa yogīndro japasaṃkhyāṃ karoti saḥ // Stk_11.10 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843202 (0.0):
ayute dve sahasraikaṃ ṣaṭśatāni tathaiva ca /AP_214.025ab/ / ahorātreṇa yogīndro japasaṅkhyāṃ karoti saḥ //AP_214.025cd/
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27741416 (0.0):
ayutadvayaṃ sahasraṃ ca ṣaṭ śatāni tathaiva ca | / ahorātreṇa yogīndro japasaṃkhyāṃ karoti ca || Pk_1.54 ||
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542929 (0.0):
ayute dve sahasraṃ tu $ ṣaṭśatāni tathaiva ca & / ahorātreṇa yogīndro % japasaṃkhyāṃ karoti saḥ // Stk_11.10 //
prāṇāyāmaṃ samāsena kathayāmi tavākhilam / / uccārayettu praṇavaṃ svareṇaikena yogavit // Stk_11.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542935 (0.0):
ahorātreṇa yogīndro % japasaṃkhyāṃ karoti saḥ // Stk_11.10 // / prāṇāyāmaṃ samāsena $ kathayāmi tavākhilam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542942 (0.0):
prāṇāyāmaṃ samāsena $ kathayāmi tavākhilam & / uccārayettu praṇavaṃ % svareṇaikena yogavit // Stk_11.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958375 (0.042):
svayaṃ devo maheśvaraḥ Stk_22.13b / svareṇaikena yogavit Stk_11.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323764 (0.046):
svarūpe cādhvanirmitam KubjT_11.77d / svareṇaikena yogavit Stk_11.11d
udaraṃ pūrayitvā tu vāyunā yāvadīpsitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542948 (0.0):
uccārayettu praṇavaṃ % svareṇaikena yogavit // Stk_11.11 // / udaraṃ pūrayitvā tu $ vāyunā yāvadīpsitam &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843144 (0.024):
udaraṃ pūrayettāvadvāyunā yāvadīpsitaṃ /AP_214.021ab/
prāṇāyāmo bhavedeṣa pūrako dehapūrakaḥ // Stk_11.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542954 (0.0):
udaraṃ pūrayitvā tu $ vāyunā yāvadīpsitam & / prāṇāyāmo bhavedeṣa % pūrako dehapūrakaḥ // Stk_11.12 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843146 (0.010):
udaraṃ pūrayettāvadvāyunā yāvadīpsitaṃ /AP_214.021ab/ / prāṇāyāmī bhavedeṣa pūrakā dehapūrakaḥ //AP_214.021cd/
pidhāya sarvadvārāṇi niśvāsocchvāsavarjitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542960 (0.0):
prāṇāyāmo bhavedeṣa % pūrako dehapūrakaḥ // Stk_11.12 // / pidhāya sarvadvārāṇi $ niśvāsocchvāsavarjitaḥ &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843154 (1.192):
prāṇāyāmī bhavedeṣa pūrakā dehapūrakaḥ //AP_214.021cd/ / pidhāya sarvadvārāṇi niśvāsocchvāsavarjitaḥ /AP_214.022ab/
sampūrṇakumbhavattiṣṭhet prāṇāyāmaḥ sa kumbhakaḥ // Stk_11.13 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843162 (0.0):
pidhāya sarvadvārāṇi niśvāsocchvāsavarjitaḥ /AP_214.022ab/ / sampūraṇakumbhavattiṣṭhet prāṇāyāmaḥ sa kumbhakaḥ //AP_214.022cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542968 (0.0):
pidhāya sarvadvārāṇi $ niśvāsocchvāsavarjitaḥ & / sampūrṇakumbhavattiṣṭhet % prāṇāyāmaḥ sa kumbhakaḥ // Stk_11.13 //
muñcedvāyuṃ tataścordhvaṃ śvāsenaikena yogavit /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542976 (0.0):
sampūrṇakumbhavattiṣṭhet % prāṇāyāmaḥ sa kumbhakaḥ // Stk_11.13 // / muñcedvāyuṃ tataścordhvaṃ $ śvāsenaikena yogavit &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843170 (0.032):
sampūraṇakumbhavattiṣṭhet prāṇāyāmaḥ sa kumbhakaḥ //AP_214.022cd/ / muñcedvāyuṃ tatastūrdhvaṃ śvāsenaikena mantravit /AP_214.023ab/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271671 (0.040):
muñcan prāṇam upaiti bodham atulaṃ śakti prabodhān naraḥ GorS(2)_52 (=HYP / muñcedvāyuṃ tataścordhvaṃ Stk_11.14a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956665 (0.056):
mucyate sa dhruvaṃ guha Stk_20.8b / muñcedvāyuṃ tataścordhvaṃ Stk_11.14a
niśvāsayogayuktastu yāvadūrdhvaṃ sa recayet // Stk_11.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542985 (0.0):
muñcedvāyuṃ tataścordhvaṃ $ śvāsenaikena yogavit & / niśvāsayogayuktastu % yāvadūrdhvaṃ sa recayet // Stk_11.14 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278271 (0.001):
yāvad uttiṣthate pretaḥ VT_191c / yāvadūrdhvaṃ sa recayet Stk_11.14d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956915 (0.022):
yāvadābhūtasamplavam Stk_16.16d / yāvadūrdhvaṃ sa recayet Stk_11.14d
recakastveṣa vikhyātaḥ prāṇasaṃśayakārakaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542992 (0.0):
niśvāsayogayuktastu % yāvadūrdhvaṃ sa recayet // Stk_11.14 // / recakastveṣa vikhyātaḥ $ prāṇasaṃśayakārakaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957090 (0.024):
recakastveṣa vikhyātaḥ Stk_11.15a / recakena tathā kṣiptaṃ Stk_11.17a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283570 (0.028):
rekheyaṃ vyomni nirvāṇā Stk_13.6c / recakastveṣa vikhyātaḥ Stk_11.15a
yattaddhṛdi sadā padmam adhomukhamavasthitam // Stk_11.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542999 (0.0):
recakastveṣa vikhyātaḥ $ prāṇasaṃśayakārakaḥ & / yattaddhṛdi sadā padmam % adhomukhamavasthitam // Stk_11.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274269 (0.049):
yattaddhṛdi sadā padmam Stk_11.15c / yattaddhṛdi sthitaṃ padmam SvaT_10.1108a
vikasatyetadūrdhvaṃ tu pūrakeṇa tu pūritam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543005 (0.0):
yattaddhṛdi sadā padmam % adhomukhamavasthitam // Stk_11.15 // / vikasatyetadūrdhvaṃ tu $ pūrakeṇa tu pūritam &
ūrdhvasroto bhavetpadmaṃ kumbhakena nirodhitam // Stk_11.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543011 (0.0):
vikasatyetadūrdhvaṃ tu $ pūrakeṇa tu pūritam & / ūrdhvasroto bhavetpadmaṃ % kumbhakena nirodhitam // Stk_11.16 //
recakena tathā kṣiptaṃ sadyaḥprāṇahareṇa tu /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543016 (0.0):
ūrdhvasroto bhavetpadmaṃ % kumbhakena nirodhitam // Stk_11.16 // / recakena tathā kṣiptaṃ $ sadyaḥprāṇahareṇa tu &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283591 (0.064):
recakena tato gatvā SvaT_4.69c / recakena tathā kṣiptaṃ Stk_11.17a / recakena tu saṃgṛhya SvaT_3.199c
cf. Kir 59:1 / muktvā hṛdayapadmaṃ tu ūrdhvasrotovyavasthitam // Stk_11.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543020 (0.0):
recakena tathā kṣiptaṃ $ sadyaḥprāṇahareṇa tu & / cf. Kir 59:1 / muktvā hṛdayapadmaṃ tu % ūrdhvasrotovyavasthitam // Stk_11.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543027 (0.0):
cf. Kir 59:1 / muktvā hṛdayapadmaṃ tu % ūrdhvasrotovyavasthitam // Stk_11.17 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181683 (0.050):
ūrdhvasroto bhavetpadmaṃ Stk_11.16c / ūrdhvasrotovyavasthitam Stk_11.17d
recito gacchati hyūrdhvaṃ granthiṃ bhittvā kṣaṇena tu /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543033 (0.0):
muktvā hṛdayapadmaṃ tu % ūrdhvasrotovyavasthitam // Stk_11.17 // / recito gacchati hyūrdhvaṃ $ granthiṃ bhittvā kṣaṇena tu &
bhittvā kapāladvāraṃ tu jīvo hyūrdhvaṃ tu recitaḥ // Stk_11.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543043 (0.0):
recito gacchati hyūrdhvaṃ $ granthiṃ bhittvā kṣaṇena tu & / bhittvā kapāladvāraṃ tu % jīvo hyūrdhvaṃ tu recitaḥ // Stk_11.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954941 (0.0):
jīvedvarṣadvayaṃ tu saḥ Stk_18.2d / jīvo hyūrdhvaṃ tu recitaḥ Stk_11.18d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208003 (0.014):
jīvo vai kevalastatra SvaT_4.388a / jīvo hyūrdhvaṃ tu recitaḥ Stk_11.18d
sadāśivapadaṃ gatvā na bhūyo janma cāpnuyāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543048 (0.0):
bhittvā kapāladvāraṃ tu % jīvo hyūrdhvaṃ tu recitaḥ // Stk_11.18 // / sadāśivapadaṃ gatvā $ na bhūyo janma cāpnuyāt &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307000 (0.061):
sadāśivapadaṃ gatvā Stk_11.19a / sadāśivapadaṃ mahat SRtp_148b
āyāmaḥ kriyate tasya nānyasya tu kadācana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543051 (0.0):
sadāśivapadaṃ gatvā $ na bhūyo janma cāpnuyāt & / āyāmaḥ kriyate tasya % nānyasya tu kadācana \
sa jīvo jīvalokasya mayā proktaḥ samāsataḥ // Stk_11.19 //
ityekādaśaḥ paṭalaḥ / candrāgniriva saṃyuktā ādyā kuṇḍalinī tu yā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543071 (0.0):
ityekādaśaḥ paṭalaḥ / candrāgniriva saṃyuktā $ ādyā kuṇḍalinī tu yā &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843223 (0.026):
candrāgniravisaṃyuktā ādyā kuṇḍalinī matā /AP_214.027ab/ / hṛtpradeśe tu sā jñeyā aṅkurākārasaṃsthitā //AP_214.027cd/
hṛtpradeśe tu sā jñeyā aṅkurākāravatsthitā // Stk_12.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543079 (0.0):
candrāgniriva saṃyuktā $ ādyā kuṇḍalinī tu yā & / hṛtpradeśe tu sā jñeyā % aṅkurākāravatsthitā // Stk_12.1 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843227 (0.031):
candrāgniravisaṃyuktā ādyā kuṇḍalinī matā /AP_214.027ab/ / hṛtpradeśe tu sā jñeyā aṅkurākārasaṃsthitā //AP_214.027cd/
sṛṣṭinyāsaṃ nyasettatra dvirabhyāsapaderitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543086 (0.0):
hṛtpradeśe tu sā jñeyā % aṅkurākāravatsthitā // Stk_12.1 // / sṛṣṭinyāsaṃ nyasettatra $ dvirabhyāsapaderitam &
sravantaṃ cintayettasminn amṛtaṃ sādhakottamaḥ // Stk_12.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543093 (0.0):
sṛṣṭinyāsaṃ nyasettatra $ dvirabhyāsapaderitam & / sravantaṃ cintayettasminn % amṛtaṃ sādhakottamaḥ // Stk_12.2 //
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543100 (0.0):
sravantaṃ cintayettasminn % amṛtaṃ sādhakottamaḥ // Stk_12.2 // / agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ $ jagatsthāvarajaṅgamam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300603 (5.960):
ūṣmapāḥ pitaro jñeyā $ devā vai somasaṃbhavāḥ & / agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194375 (5.960):
ūṣmapāḥ pitaro jñeyā devā vai somasaṃbhavāḥ / / agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400538 (0.033):
pañcabrahmātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915222 (0.034):
pañcabhūtātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_1,63.85 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498296 (0.038):
ūṣmapāḥ pitaro jñeyā devā vai somasaṃbhavāḥ / / agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṃ gamam // BndP_1,27.111 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817831 (0.039):
vāsudevātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 643126 (0.046):
rudram agnimayaṃ vidyād $ viṣṇuḥ somātmakaḥ smṛtaḥ / HV_App.I,37.53 / / agniṣomātmakaṃ caiva $ jagat sthāvarajaṃgamam // HV_App.I,37.54 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128682 (0.046):
rudram agnimayaṃ vidyād viṣṇuḥ somātmakaḥ smṛtaḥ / HV_App.I,37.53 / / agniṣomātmakaṃ caiva jagat sthāvarajaṃgamam // HV_App.I,37.54 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427849 (0.047):
na ca nārāyaṇād anyat triṣu lokeṣu vidyate | *HV_100.85*1123:3 | / nārāyaṇātmakam idaṃ jagat sthāvarajaṅgamam || *HV_100.85*1123:4 |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25735653 (0.051):
brahmādipipīlakāntaṃ jagatsthāvarajaṅgamam / / pañcabhūtātmakaṃ proktaṃ caturvāsanayānvitam // BndP_3,8.23 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28879423 (0.058):
vāsudevātmakaṃ yasmāt sarvaṃ sthāvarajaṅgamam // Paus_32.105 //
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15670866 (0.059):
09,037.046d*0237_06 tvanmayaṃ hi jagat sarvaṃ bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547080 (0.062):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ % jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe $ vyoma saṃkṣobhya līlayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804282 (0.062):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe vyoma saṃkṣobhya līlayā /
cintayedviparītaṃ tu siddhikāmaḥ samāhitaḥ // Stk_12.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543105 (0.0):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ $ jagatsthāvarajaṅgamam & / cintayedviparītaṃ tu % siddhikāmaḥ samāhitaḥ // Stk_12.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317534 (0.056):
siddhikāmaḥ samāhitaḥ VT_113b / siddhikāmaḥ samāhitaḥ Stk_12.3d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958198 (0.060):
sā śaktiḥ paramā sūkṣmā Stk_13.8a / siddhikāmaḥ samāhitaḥ Stk_12.3d / siddhiṃ yānti na saṃśayaḥ Stk_16.10d
svadehaṃ cintayedvidvān divyarūpamanaupamam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543113 (0.0):
cintayedviparītaṃ tu % siddhikāmaḥ samāhitaḥ // Stk_12.3 // / svadehaṃ cintayedvidvān $ divyarūpamanaupamam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323163 (0.035):
svadehasthāniva kramāt SvaT_3.186b / svadehaṃ cintayedvidvān Stk_12.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958366 (0.041):
svatantravihitaṃ prājño Stk_7.4c / svadehaṃ cintayedvidvān Stk_12.4a
yasya yatkarma coddiṣṭaṃ tatkarma paricintayet // Stk_12.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543119 (0.0):
svadehaṃ cintayedvidvān $ divyarūpamanaupamam & / yasya yatkarma coddiṣṭaṃ % tatkarma paricintayet // Stk_12.4 //
idaṃ ca yo 'bhyasedevam amṛtaṃ sarvatomukham / / acireṇaiva kālena sa siddhiphalabhāgbhavet // Stk_12.5 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313358 (0.0):
sa sādhayati sarvajño KubjT_19.100c / sa siddhiphalabhāg bhavet VT_309d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543132 (0.0):
yasya yatkarma coddiṣṭaṃ % tatkarma paricintayet // Stk_12.4 // / idaṃ ca yo 'bhyasedevam $ amṛtaṃ sarvatomukham &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958073 (0.0):
savisargaṃ bhavedastram Stk_1.10c / sa siddhiphalabhāgbhavet Stk_12.5d
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7390549 (0.047):
api pātakasaṃyuktaḥ % sa siddhiphalabhāg bhavet // VT_309 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7096272 (0.047):
api pātakasaṃyuktaḥ sa siddhiphalabhāg bhavet // VT_309 //
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9548886 (0.047):
savisarganayapadaṃ bījāntasthaṃ(?) VT_345c / sa siddhiphalabhāg bhavet VT_309d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22836945 (0.052):
kṣipraṃ bhavati siddhibhāk KubjT_22.61d / kṣīYate na kadācana KubjT_12.85d
sṛṣṭinyāsamavijñāya kathaṃ yuñjīta sādhakaḥ / / hanyānmuṣṭibhirākāśaṃ tuṣānkuṭṭayatīva saḥ // Stk_12.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543143 (0.0):
acireṇaiva kālena % sa siddhiphalabhāgbhavet // Stk_12.5 // / sṛṣṭinyāsamavijñāya $ kathaṃ yuñjīta sādhakaḥ &
iti dvādaśaḥ paṭalaḥ / athātaḥ sampravakṣyāmi sṛṣṭiṃ mantralipeḥ kramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543151 (0.0):
hanyānmuṣṭibhirākāśaṃ % tuṣānkuṭṭayatīva saḥ // Stk_12.6 // / iti dvādaśaḥ paṭalaḥ
yathā tu sakalo devo niṣkalena samanvitaḥ // Stk_13.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543157 (0.0):
athātaḥ sampravakṣyāmi $ sṛṣṭiṃ mantralipeḥ kramāt & / yathā tu sakalo devo % niṣkalena samanvitaḥ // Stk_13.1 //
kalāmutpādayāmāsa sarvamantrapravartikām / / oṃkāramūrdhni madhyastha oṃkāravyāpakastathā // Stk_13.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543168 (0.0):
yathā tu sakalo devo % niṣkalena samanvitaḥ // Stk_13.1 // / kalāmutpādayāmāsa $ sarvamantrapravartikām &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954449 (0.053):
oṃkāramāditaḥ kṛtvā Stk_21.19c / oṃkāramūrdhni madhyastha Stk_13.2c / oṃkāramūrdhni saṃyuktā Stk_13.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185429 (0.057):
oṃkāramuccaretpūrvaṃ SvaT_1.63a / oṃkāramūrdhni madhyastha Stk_13.2c / oṃkāramūrdhni saṃyuktā Stk_13.6a
oṃkāraprathamāṃ rekhāṃ sṛjati prabhuḥ(?) / / vidyā nāma kalā sā tu varṇe varṇe vyavasthitā // Stk_13.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543173 (0.0):
oṃkāramūrdhni madhyastha % oṃkāravyāpakastathā // Stk_13.2 // / oṃkāraprathamāṃ rekhāṃ $ sṛjati prabhuḥ(?) &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543181 (0.0):
oṃkāraprathamāṃ rekhāṃ $ sṛjati prabhuḥ(?) & / vidyā nāma kalā sā tu % varṇe varṇe vyavasthitā // Stk_13.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185410 (0.044):
oṃkārapūrvato mantraṃ VT_382a / oṃkāraprathamāṃ rekhāṃ Stk_13.3a / oṃkārabindunādānāṃ SvaT_3.28c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954436 (0.051):
omityanena kamalaṃ Stk_2.6a / oṃkāraprathamāṃ rekhāṃ Stk_13.3a / oṃkāramāditaḥ kṛtvā Stk_21.19c
oṃkārasya ukārābhā rekhā yā sampradṛśyate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543187 (0.0):
vidyā nāma kalā sā tu % varṇe varṇe vyavasthitā // Stk_13.3 // / oṃkārasya ukārābhā $ rekhā yā sampradṛśyate &
pratiṣṭhā nāma sā jñeyā ukārākṣarasambhavā // Stk_13.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543193 (0.0):
oṃkārasya ukārābhā $ rekhā yā sampradṛśyate & / pratiṣṭhā nāma sā jñeyā % ukārākṣarasambhavā // Stk_13.4 //
mūrdhni tasya bhavedyāsau sūkṣmarekhā nirañjanā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543199 (0.0):
pratiṣṭhā nāma sā jñeyā % ukārākṣarasambhavā // Stk_13.4 // / mūrdhni tasya bhavedyāsau $ sūkṣmarekhā nirañjanā &
makāro hyabhavattatra nivṛttirnāma sā kalā // Stk_13.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543205 (0.0):
mūrdhni tasya bhavedyāsau $ sūkṣmarekhā nirañjanā & / makāro hyabhavattatra % nivṛttirnāma sā kalā // Stk_13.5 //
oṃkāramūrdhni saṃyuktā laya oṃkāramūrdhani /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543212 (0.0):
makāro hyabhavattatra % nivṛttirnāma sā kalā // Stk_13.5 // / oṃkāramūrdhni saṃyuktā $ laya oṃkāramūrdhani &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185434 (0.054):
oṃkāramūrdhni madhyastha Stk_13.2c / oṃkāramūrdhni saṃyuktā Stk_13.6a / oṃkārayojitasyādau VT_385a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954449 (0.054):
oṃkāramūrdhni madhyastha Stk_13.2c / oṃkāramūrdhni saṃyuktā Stk_13.6a / oṃkāravyāpakastathā Stk_13.2d
rekheyaṃ vyomni nirvāṇā sā kalā śāntirucyate // Stk_13.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543219 (0.0):
oṃkāramūrdhni saṃyuktā $ laya oṃkāramūrdhani & / rekheyaṃ vyomni nirvāṇā % sā kalā śāntirucyate // Stk_13.6 //
saṃyogātsamprakāśeta niṣkale sakale sthitā / / mūrdhanyākrāna oṃkāre śabdastatra tu jāyate // Stk_13.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543229 (0.0):
rekheyaṃ vyomni nirvāṇā % sā kalā śāntirucyate // Stk_13.6 // / saṃyogātsamprakāśeta $ niṣkale sakale sthitā &
sā śaktiḥ paramā sūkṣmā bindunā sahitā matā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543236 (0.0):
mūrdhanyākrāna oṃkāre % śabdastatra tu jāyate // Stk_13.7 // / sā śaktiḥ paramā sūkṣmā $ bindunā sahitā matā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316926 (0.058):
sā śaktirbhidyate devi SvaT_11.271c / sā śaktiḥ paramā sūkṣmā Stk_13.8a / sā śāntistatpadaṃ ceti MrgT_1,13.170a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958193 (0.059):
sā rekhā madhyataḥ sthitā Stk_13.13d / sā śaktiḥ paramā sūkṣmā Stk_13.8a
dīpādiva mahattejo visphuliṅgaśikhānvitam // Stk_13.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543242 (0.0):
sā śaktiḥ paramā sūkṣmā $ bindunā sahitā matā & / dīpādiva mahattejo % visphuliṅgaśikhānvitam // Stk_13.8 //
nipatantī tridhā yāti śivavidyātmakairyathā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543249 (0.0):
dīpādiva mahattejo % visphuliṅgaśikhānvitam // Stk_13.8 // / nipatantī tridhā yāti $ śivavidyātmakairyathā &
śāntirvidyā pratiṣṭhā ca nivṛttiśceti tāḥ kalāḥ // Stk_13.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543255 (0.0):
nipatantī tridhā yāti $ śivavidyātmakairyathā & / śāntirvidyā pratiṣṭhā ca % nivṛttiśceti tāḥ kalāḥ // Stk_13.9 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272454 (0.047):
utkārī caiva mṛtyuś ca makārākṣarajāḥ kalāḥ || / nivṛttiś ca pratiṣṭhā ca vidyā śāntis tathaiva ca |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507126 (0.055):
nivṛttiśca pratiṣṭhā ca $ vidyā śāntistathaiva ca & / puruṣasya kalā hyetāś % catasraḥ parikīrtitāḥ // SvaT_1.55 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764364 (0.055):
nivṛttiśca pratiṣṭhā ca vidyā śāntistathaiva ca / / puruṣasya kalā hyetāś catasraḥ parikīrtitāḥ // SvaT_1.55 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553292 (0.055):
tārakācalitākāraṃ % bindumevaṃ vilakṣayet // SvaT_12.156 // / nivṛttiśca pratiṣṭhā ca $ vidyā śāntistathaiva ca & / ābhiḥ kalābhiḥ saṃyukto % dhyātavyo bindurīśvaraḥ // SvaT_12.157 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810489 (0.055):
tārakācalitākāraṃ bindumevaṃ vilakṣayet // SvaT_12.156 // / nivṛttiśca pratiṣṭhā ca vidyā śāntistathaiva ca / / ābhiḥ kalābhiḥ saṃyukto dhyātavyo bindurīśvaraḥ // SvaT_12.157 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21057590 (0.055):
utkārī caiva mṛtyuś ca makārākṣarajāḥ kalāḥ // Hbhv_2.71 // / nivṛttiś ca pratiṣṭhā ca vidyā śāntis tathaiva ca |
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955749 (0.055):
nivṛttirnāma sā kalā Stk_13.5d / nivṛttiśceti tāḥ kalāḥ Stk_13.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240590 (0.061):
nivṛttirnāma sā kalā Stk_13.5d / nivṛttiśca pratiṣṭhā ca SvaT_1.55a
yā kalā rekhinī tatra patitā bindunā saha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543260 (0.0):
śāntirvidyā pratiṣṭhā ca % nivṛttiśceti tāḥ kalāḥ // Stk_13.9 // / yā kalā rekhinī tatra $ patitā bindunā saha &
savidyeśaḥ śivaḥ prokto devadevaḥ sadāśivaḥ // Stk_13.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543269 (0.0):
yā kalā rekhinī tatra $ patitā bindunā saha & / savidyeśaḥ śivaḥ prokto % devadevaḥ sadāśivaḥ // Stk_13.10 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313085 (0.059):
savitrībhir vācāṃ śaśimaṇiśilābhaṅgarucibhir Saul_17a / savidyeśaḥ śivaḥ prokto Stk_13.10c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958062 (0.059):
sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā Stk_9.3a / savidyeśaḥ śivaḥ prokto Stk_13.10c
prathamaṃ tasya tadbījaṃ nādabinduritīritam / / na jahāti paraṃ sthānaṃ śāśvataṃ dhruvamavyayam // Stk_13.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543280 (0.0):
savidyeśaḥ śivaḥ prokto % devadevaḥ sadāśivaḥ // Stk_13.10 // / prathamaṃ tasya tadbījaṃ $ nādabinduritīritam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353800 (0.032):
sthānaṃ dhruvaṃ śāśvatamavyayaṃ tu % paraṃ hi gatvā na punarhi jāyate //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7247563 (0.032):
sthānaṃ dhruvaṃ śāśvatamavyayaṃ tu paraṃ hi gatvā na punarhi jāyate //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29018291 (0.045):
sthānaṃ tava mahāmune LiP_1,62.15d / sthānaṃ dhruvaṃ śāśvatamavyayaṃ tu LiP_1,90.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298682 (0.058):
śālyodanaṃ mudgasūpam SvaT_2.132c / śāśvataṃ dhruvamavyayam Stk_13.11d / śāśvataṃ śivamāśritā SRtp_199b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957601 (0.062):
śāntyatītā bhavedvyoma Stk_8.7a / śāśvataṃ dhruvamavyayam Stk_13.11d
binduṃ tadudare kṣiptvā mātṛvatparirakṣati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543287 (0.0):
na jahāti paraṃ sthānaṃ % śāśvataṃ dhruvamavyayam // Stk_13.11 // / binduṃ tadudare kṣiptvā $ mātṛvatparirakṣati &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258967 (0.038):
binduṃ caivārdhacandraṃ tu SvaT_11.303a / binduṃ tadudare kṣiptvā Stk_13.12a
tasyordhvaṃ vāmapārśve 'tha viṣṇubījaṃ pratiṣṭhitam // Stk_13.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543295 (0.0):
binduṃ tadudare kṣiptvā $ mātṛvatparirakṣati & / tasyordhvaṃ vāmapārśve 'tha % viṣṇubījaṃ pratiṣṭhitam // Stk_13.12 //
dakṣiṇaṃ brahmayonistham ekameva tridhā sthitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543303 (0.0):
tasyordhvaṃ vāmapārśve 'tha % viṣṇubījaṃ pratiṣṭhitam // Stk_13.12 // / dakṣiṇaṃ brahmayonistham $ ekameva tridhā sthitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955311 (0.031):
dakṣiṇasthaṃ hi yadbījaṃ Stk_13.16c / dakṣiṇaṃ brahmayonistham Stk_13.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224526 (0.049):
dakṣiṇaṃ brahmayonistham Stk_13.13a / dakṣiṇaṃ lāñchayetkaram SvaT_4.478d
pārśvabindudvayopetā sā rekhā madhyataḥ sthitā // Stk_13.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543311 (0.0):
dakṣiṇaṃ brahmayonistham $ ekameva tridhā sthitam & / pārśvabindudvayopetā % sā rekhā madhyataḥ sthitā // Stk_13.13 //
tatra devaḥ śivaḥ sūkṣmo gūḍhastiṣṭhati śaṃkaraḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543317 (0.0):
pārśvabindudvayopetā % sā rekhā madhyataḥ sthitā // Stk_13.13 // / tatra devaḥ śivaḥ sūkṣmo $ gūḍhastiṣṭhati śaṃkaraḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200510 (0.056):
gūḍhastiṣṭhati śaṃkaraḥ Stk_13.14b / gūḍhaḥ sūkṣmo nirañjanaḥ Stk_13.18b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212267 (0.062):
tatra devagaṇāḥ sarve KubjT_1.8a / tatra devaḥ śivaḥ sūkṣmo Stk_13.14a
tadbījaṃ paramaṃ devaṃ śaktigarbho maheśvaraḥ // Stk_13.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543325 (0.0):
tatra devaḥ śivaḥ sūkṣmo $ gūḍhastiṣṭhati śaṃkaraḥ & / tadbījaṃ paramaṃ devaṃ % śaktigarbho maheśvaraḥ // Stk_13.14 //
yataḥ pravartate sarvaṃ mantratantraṃ carācaram / / avyaktaṃ paramaṃ sūkṣmaṃ śaktidehaṃ nirañjanam // Stk_13.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543336 (0.0):
tadbījaṃ paramaṃ devaṃ % śaktigarbho maheśvaraḥ // Stk_13.14 // / yataḥ pravartate sarvaṃ $ mantratantraṃ carācaram &
śivaṃ tvanādinidhanaṃ yaṃ buddhvā nābhijāyate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543345 (0.0):
avyaktaṃ paramaṃ sūkṣmaṃ % śaktidehaṃ nirañjanam // Stk_13.15 // / śivaṃ tvanādinidhanaṃ $ yaṃ buddhvā nābhijāyate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300311 (0.041):
śivaṃ tvanādinidhanaṃ Stk_13.16a / śivaṃ dadyāt tṛtīyeṣu VT_81c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957672 (0.061):
śivaṃ tattu vijānīyān Stk_1.11c / śivaṃ tvanādinidhanaṃ Stk_13.16a
dakṣiṇasthaṃ hi yadbījaṃ jñānaśaktiḥ parā hi sā // Stk_13.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543351 (0.0):
śivaṃ tvanādinidhanaṃ $ yaṃ buddhvā nābhijāyate & / dakṣiṇasthaṃ hi yadbījaṃ % jñānaśaktiḥ parā hi sā // Stk_13.16 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224479 (0.054):
dakṣiṇasthaṃ tathā vaktrair SvaT_2.9a / dakṣiṇasthaṃ hi yadbījaṃ Stk_13.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215175 (0.062):
tadbījamaparaṃ brahmā Stk_13.17a / tadbījaṃ paramaṃ devaṃ Stk_13.14c
tadbījamaparaṃ brahmā yatra gūḍhaḥ sa tiṣṭhati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543357 (0.0):
dakṣiṇasthaṃ hi yadbījaṃ % jñānaśaktiḥ parā hi sā // Stk_13.16 // / tadbījamaparaṃ brahmā $ yatra gūḍhaḥ sa tiṣṭhati &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215175 (0.036):
tadbījamaparaṃ brahmā Stk_13.17a / tadbījaṃ paramaṃ devaṃ Stk_13.14c
vāmago 'tha paro binduḥ kriyāśaktiḥ parā hi sā // Stk_13.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543363 (0.0):
tadbījamaparaṃ brahmā $ yatra gūḍhaḥ sa tiṣṭhati & / vāmago 'tha paro binduḥ % kriyāśaktiḥ parā hi sā // Stk_13.17 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288625 (0.047):
vāmakarṇasya suvrate KubjT_24.50b / vāmago 'tha paro binduḥ Stk_13.17c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957201 (0.061):
vānaprastho 'tha bhaikṣukaḥ Stk_23.23b / vāmago 'tha paro binduḥ Stk_13.17c
tatra viṣṇuḥ svayaṃ bīje gūḍhaḥ sūkṣmo nirañjanaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543370 (0.0):
vāmago 'tha paro binduḥ % kriyāśaktiḥ parā hi sā // Stk_13.17 // / tatra viṣṇuḥ svayaṃ bīje $ gūḍhaḥ sūkṣmo nirañjanaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955055 (0.050):
tatra devaḥ śivaḥ sūkṣmo Stk_13.14a / tatra viṣṇuḥ svayaṃ bīje Stk_13.18a
eṣa devo 'pi sargastho visṛṣṭo yaḥ sa śambhunā // Stk_13.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543379 (0.0):
tatra viṣṇuḥ svayaṃ bīje $ gūḍhaḥ sūkṣmo nirañjanaḥ & / eṣa devo 'pi sargastho % visṛṣṭo yaḥ sa śambhunā // Stk_13.18 //
nigūḍhatvānna paśyanti yena sṛṣṭaṃ carācaram /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543386 (0.0):
eṣa devo 'pi sargastho % visṛṣṭo yaḥ sa śambhunā // Stk_13.18 // / nigūḍhatvānna paśyanti $ yena sṛṣṭaṃ carācaram &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238985 (0.060):
nigaḍo loharajjuśca SvaT_10.47a / nigūḍhatvānna paśyanti Stk_13.19a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955700 (0.064):
nigūḍhatvānna paśyanti Stk_13.19a / nityamāpūrayatyeṣa Stk_10.7c
visargājjāyate sṛṣṭir īśvaraḥ prabhureva saḥ // Stk_13.19 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543392 (0.0):
nigūḍhatvānna paśyanti $ yena sṛṣṭaṃ carācaram & / visargājjāyate sṛṣṭir % īśvaraḥ prabhureva saḥ // Stk_13.19 //
visṛṣṭaṃ yena tadbījaṃ visargastena cocyate / / tena cāpūritamidaṃ jagatsarvaṃ ca tanmayam // Stk_13.20 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543403 (0.0):
visargājjāyate sṛṣṭir % īśvaraḥ prabhureva saḥ // Stk_13.19 // / visṛṣṭaṃ yena tadbījaṃ $ visargastena cocyate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205834 (0.053):
jagatsarvaṃ ca tanmayam Stk_13.20d / jagatsaṃbhavahetuśca SvaT_12.1c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954869 (0.053):
jagatsarvaṃ ca tanmayam Stk_13.20d / jagatsthāvarajaṅgamam Stk_12.3b
śaktiraśmisamūhena śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543409 (0.0):
tena cāpūritamidaṃ % jagatsarvaṃ ca tanmayam // Stk_13.20 // / śaktiraśmisamūhena $ śataśo 'tha sahasraśaḥ &
sṛjati grasati hyeṣa saṃyojakaviyojakaḥ // Stk_13.21 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543415 (0.0):
śaktiraśmisamūhena $ śataśo 'tha sahasraśaḥ & / sṛjati grasati hyeṣa % saṃyojakaviyojakaḥ // Stk_13.21 //
jñānaśaktyā ca bhagavān anugṛhṇāti vai śivaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543421 (0.0):
sṛjati grasati hyeṣa % saṃyojakaviyojakaḥ // Stk_13.21 // / jñānaśaktyā ca bhagavān $ anugṛhṇāti vai śivaḥ &
visargācca bhavetsṛṣṭiḥ saṃhāro bindunā saha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543424 (0.0):
jñānaśaktyā ca bhagavān $ anugṛhṇāti vai śivaḥ & / visargācca bhavetsṛṣṭiḥ % saṃhāro bindunā saha \
nirvāṇaṃ tattvavijñānaṃ tantravistāragocaraḥ // Stk_13.22 //
mantrasṛṣṭiprakaraṇam / saṃhāraścaiva sṛṣṭiśca sarvaṃ nigaditaṃ prabho /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543441 (0.0):
mantrasṛṣṭiprakaraṇam / saṃhāraścaiva sṛṣṭiśca $ sarvaṃ nigaditaṃ prabho &
dīkṣitānāṃ gatibhraṃśaṃ saṃkṣepāt kathayasva me // Stk_14.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543449 (0.0):
saṃhāraścaiva sṛṣṭiśca $ sarvaṃ nigaditaṃ prabho & / dīkṣitānāṃ gatibhraṃśaṃ % saṃkṣepāt kathayasva me // Stk_14.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958103 (0.057):
saṃkṣepāt kathayasva me Stk_14.1d / saṃkṣepānna tu vistarāt Stk_9.1b
māyāvini śaṭhe krūre niḥsattve kalahapriye /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543455 (0.0):
dīkṣitānāṃ gatibhraṃśaṃ % saṃkṣepāt kathayasva me // Stk_14.1 // / māyāvini śaṭhe krūre $ niḥsattve kalahapriye &
gatibhraṃśakare yoge tattvaṃ tacchṛṇu ṣaṇmukha // Stk_14.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543463 (0.0):
māyāvini śaṭhe krūre $ niḥsattve kalahapriye & / gatibhraṃśakare yoge % tattvaṃ tacchṛṇu ṣaṇmukha // Stk_14.2 //
vidhāya mūrdhni kṣiptasya āyāme śaśinaḥ kramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543468 (0.0):
gatibhraṃśakare yoge % tattvaṃ tacchṛṇu ṣaṇmukha // Stk_14.2 // / vidhāya mūrdhni kṣiptasya $ āyāme śaśinaḥ kramāt &
pūrvavanmanasālokya gatiṃ tasya nivartayet // Stk_14.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543474 (0.0):
vidhāya mūrdhni kṣiptasya $ āyāme śaśinaḥ kramāt & / pūrvavanmanasālokya % gatiṃ tasya nivartayet // Stk_14.3 //
saṃhārasampuṭaṃ kūṭam ādāvante ṣaḍānana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543480 (0.0):
pūrvavanmanasālokya % gatiṃ tasya nivartayet // Stk_14.3 // / saṃhārasampuṭaṃ kūṭam $ ādāvante ṣaḍānana &
mātṛkāyāṃ śataṃ hutvā ekaikasya pṛthak pṛthak // Stk_14.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543487 (0.0):
saṃhārasampuṭaṃ kūṭam $ ādāvante ṣaḍānana & / mātṛkāyāṃ śataṃ hutvā % ekaikasya pṛthak pṛthak // Stk_14.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954343 (0.024):
ekaikasya pṛthak pṛthak Stk_14.4d / ekaikasya śataṃ homyam Stk_8.9c
gatibhraṃśaprakaraṇam / prāsādaṃ nādamutthāpya japedyaḥ satataṃ naraḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543498 (0.0):
mātṛkāyāṃ śataṃ hutvā % ekaikasya pṛthak pṛthak // Stk_14.4 // / gatibhraṃśaprakaraṇam
ṣaṇmāsātprāpnuyātsiddhiṃ yogayukto na saṃśayaḥ // Stk_15.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543508 (0.0):
prāsādaṃ nādamutthāpya $ japedyaḥ satataṃ naraḥ & / ṣaṇmāsātprāpnuyātsiddhiṃ % yogayukto na saṃśayaḥ // Stk_15.1 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843303 (0.024):
prāsādaṃ nādamutthāpya śatatantu japedyadi /AP_214.033ab/ / ṣaṇmāsātsiddhimāpnoti yogayukto na saṃśayaḥ //AP_214.033cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956997 (0.051):
yogapīṭhaṃ tadā bhavet Stk_2.6b / yogayukto na saṃśayaḥ Stk_15.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279741 (0.063):
yogayukto na saṃśayaḥ Stk_15.1d / yogayogīśanāyikā KubjT_6.88b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304913 (0.064):
ṣaṇmāsāt tu na saṃśayaḥ KubjT_19.77d / ṣaṇmāsātprāpnuyātsiddhiṃ Stk_15.1c
gamāgamasya japataḥ sarvapāpakṣayo bhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543513 (0.0):
ṣaṇmāsātprāpnuyātsiddhiṃ % yogayukto na saṃśayaḥ // Stk_15.1 // / gamāgamasya japataḥ $ sarvapāpakṣayo bhavet &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843309 (0.064):
gamāgamasya jñānena sarvapāpakṣayo bhavet /AP_214.034ab/
aṇimādiguṇaiśvaryaṃ ṣaṇmāsaistu na saṃśayaḥ // Stk_15.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305011 (0.0):
ṣaṇmāsena vinirdiśet SvaT_7.187d / ṣaṇmāsaistu na saṃśayaḥ Stk_15.2d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543525 (0.0):
gamāgamasya japataḥ $ sarvapāpakṣayo bhavet & / aṇimādiguṇaiśvaryaṃ % ṣaṇmāsaistu na saṃśayaḥ // Stk_15.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957772 (0.0):
ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt Stk_15.3d / ṣaṇmāsaistu na saṃśayaḥ Stk_15.2d
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843323 (0.044):
aṇimādiguṇaiśvaryaṃ ṣaḍbhirmāsair avāpnuyāt //AP_214.034cd/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198665 (0.056):
gamāgamaṃ viditvā tu Stk_15.3a / gamāgamaḥ kathaṃ tasya Stk_23.12c
gamāgamaṃ viditvā tu mucyate nātra saṃśayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543529 (0.0):
aṇimādiguṇaiśvaryaṃ % ṣaṇmāsaistu na saṃśayaḥ // Stk_15.2 // / gamāgamaṃ viditvā tu $ mucyate nātra saṃśayaḥ &
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10846592 (0.013):
darśe saṃcintayed yas tu mucyate nātra saṃśayaḥ // RKS_103.97 //
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27306951 (0.014):
mucyate nātra saṃśayaḥ MJ_12d / mucyate nātra saṃśayaḥ MJ_63d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16903868 (0.017):
mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_29.19d / mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_29.50b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26910530 (0.017):
sadā cābhyāsayogena % mucyate nātra saṃśayaḥ // BrP_235.27 // / na ca padmāsanād yogo $ na nāsāgranirīkṣaṇāt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181829 (0.017):
sadā cābhyāsayogena mucyate nātra saṃśayaḥ // BrP_235.27 // / na ca padmāsanād yogo na nāsāgranirīkṣaṇāt /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16380409 (0.021):
mucukundo mahāyaśāḥ HV_85.40b / mucyate nātra saṃśayaḥ **HV_App.I,44.59**14:10b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984248 (0.026):
mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,15.10b / mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,15.13b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984258 (0.026):
mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,77.54b / mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,86.121b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25125504 (0.027):
mucukundaḥ suto mama HV_App.I,18.155b / mucyate nātra saṃśayaḥ HV_App.I,44.59**14:10b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196072 (0.027):
brahmahatyādipāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,44.59**14:10 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198665 (0.056):
gamāgamaṃ viditvā tu Stk_15.3a / gamāgamaḥ kathaṃ tasya Stk_23.12c
tanmayastallayo bhūtvā ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt // Stk_15.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543540 (0.0):
gamāgamaṃ viditvā tu $ mucyate nātra saṃśayaḥ & / tanmayastallayo bhūtvā % ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt // Stk_15.3 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067088 (0.030):
tasyaiva paramā mūrtistanmayo 'haṃ na saṃśayaḥ / / nāvayordyite bhedo vedeṣvevaṃ viniścayaḥ // KūrmP_1,25.60 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304922 (0.041):
ṣaṇmāsāt tu na saṃśayaḥ KubjT_19.77d / ṣaṇmāsātprāpnuyātsiddhiṃ Stk_15.1c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957769 (0.050):
ṣaṇmāsājjāyate mṛtyur Stk_18.4a / ṣaṇmāsātprāpnuyātsiddhiṃ Stk_15.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215918 (0.061):
tanmayaśca prajāyate SvaT_4.332d / tanmayastallayo bhūtvā Stk_15.3c
sthūlaḥ sūkṣmaḥ paraścaiva prāsādaḥ kathito mayā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843331 (0.0):
aṇimādiguṇaiśvaryaṃ ṣaḍbhirmāsair avāpnuyāt //AP_214.034cd/ / sthūlaḥ sūkṣmaḥ paraśceti prāsādaḥ kathito mayā /AP_214.035ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543546 (0.0):
tanmayastallayo bhūtvā % ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt // Stk_15.3 // / sthūlaḥ sūkṣmaḥ paraścaiva $ prāsādaḥ kathito mayā &
prāsādaṃ ye na budhyanti te na budhyanti śaṅkaram // Stk_15.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543554 (0.0):
sthūlaḥ sūkṣmaḥ paraścaiva $ prāsādaḥ kathito mayā & / prāsādaṃ ye na budhyanti % te na budhyanti śaṅkaram // Stk_15.4 //
prāsādabhedaprakaraṇam / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi prāsādasya tu lakṣaṇam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543561 (0.0):
prāsādaṃ ye na budhyanti % te na budhyanti śaṅkaram // Stk_15.4 // / prāsādabhedaprakaraṇam
hrasvaṃ dīrghaṃ plutaṃ caiva lakṣayenmantravitsadā // Stk_16.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543569 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ prāsādasya tu lakṣaṇam & / hrasvaṃ dīrghaṃ plutaṃ caiva % lakṣayenmantravitsadā // Stk_16.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284202 (0.061):
lakṣayed upadeśataḥ KubjT_23.76b / lakṣayenmantravitsadā Stk_16.1d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957104 (0.061):
rephastasyordhvataḥ sthitaḥ Stk_21.6b / lakṣayenmantravitsadā Stk_16.1d
hrasvo dahati pāpāni dīrgho mokṣaprado bhavet /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843345 (0.0):
hrasvo dahati pāpāni dīrgho mokṣaprado bhavet /AP_214.036ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543576 (0.0):
hrasvaṃ dīrghaṃ plutaṃ caiva % lakṣayenmantravitsadā // Stk_16.1 // / hrasvo dahati pāpāni $ dīrgho mokṣaprado bhavet &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958563 (0.064):
hrasvo dahati pāpāni Stk_16.2a / hrūṃkāraṃ tadanantaram Stk_21.19d
āpyāyane plutaścaiva bindunā mūrdhni bhūṣitaḥ // Stk_16.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543582 (0.0):
hrasvo dahati pāpāni $ dīrgho mokṣaprado bhavet & / āpyāyane plutaścaiva % bindunā mūrdhni bhūṣitaḥ // Stk_16.2 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843348 (0.044):
hrasvo dahati pāpāni dīrgho mokṣaprado bhavet /AP_214.036ab/ / āpyāyane plutaśceti mūrdhni vinduvibhūṣitaḥ //AP_214.036cd/
sthūlabhedāstrayaḥ proktā vaśyoccāṭanamāraṇe /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543590 (0.0):
āpyāyane plutaścaiva % bindunā mūrdhni bhūṣitaḥ // Stk_16.2 // / sthūlabhedāstrayaḥ proktā $ vaśyoccāṭanamāraṇe &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958310 (0.056):
sthito dehe tu kāṣṭhavat Stk_19.5b / sthūlabhedāstrayaḥ proktā Stk_16.3a
plutena tu sadā vaśyaṃ kurute nātra saṃśayaḥ // Stk_16.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543599 (0.0):
sthūlabhedāstrayaḥ proktā $ vaśyoccāṭanamāraṇe & / plutena tu sadā vaśyaṃ % kurute nātra saṃśayaḥ // Stk_16.3 //
dīrghastūccāṭayetkṣipraṃ phaṭkāreṇa na saṃśayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543605 (0.0):
plutena tu sadā vaśyaṃ % kurute nātra saṃśayaḥ // Stk_16.3 // / dīrghastūccāṭayetkṣipraṃ $ phaṭkāreṇa na saṃśayaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227915 (0.037):
dīrgharoṣaḥ pūtivaktro SvaT_8.6c / dīrghastūccāṭayetkṣipraṃ Stk_16.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955402 (0.046):
dīpādiva mahattejo Stk_13.8c / dīrghastūccāṭayetkṣipraṃ Stk_16.4a
ādāvante ca hrasvasya phaṭkāro māraṇe smṛtaḥ // Stk_16.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543613 (0.0):
dīrghastūccāṭayetkṣipraṃ $ phaṭkāreṇa na saṃśayaḥ & / ādāvante ca hrasvasya % phaṭkāro māraṇe smṛtaḥ // Stk_16.4 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843356 (0.046):
āpyāyane plutaśceti mūrdhni vinduvibhūṣitaḥ //AP_214.036cd/ / ādāvante ca hrasvasya phaṭkāro māraṇe hitaḥ /AP_214.037ab/
ādāvante ca hṛdaya- yoga ākarṣaṇe smṛtaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543619 (0.0):
ādāvante ca hrasvasya % phaṭkāro māraṇe smṛtaḥ // Stk_16.4 // / ādāvante ca hṛdaya- $ yoga ākarṣaṇe smṛtaḥ &
ākarṣayeddhruvaṃ yukto yojanānāṃ śate sthitam // Stk_16.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543626 (0.0):
ādāvante ca hṛdaya- $ yoga ākarṣaṇe smṛtaḥ & / ākarṣayeddhruvaṃ yukto % yojanānāṃ śate sthitam // Stk_16.5 //
evamākarṣayetsādhyaṃ nāma vijñāya tattvataḥ / / sādhakasya bhavedbahvī nyūnā sādhyasya kīrtitā // Stk_16.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543637 (0.0):
ākarṣayeddhruvaṃ yukto % yojanānāṃ śate sthitam // Stk_16.5 // / evamākarṣayetsādhyaṃ $ nāma vijñāya tattvataḥ &
evaṃ viditvā medhāvī ākarṣaṃ kurute dhruvam / / avijñāya tvidaṃ samyaṅ naiva siddhyate sarvadā // Stk_16.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543650 (0.0):
sādhakasya bhavedbahvī % nyūnā sādhyasya kīrtitā // Stk_16.6 // / evaṃ viditvā medhāvī $ ākarṣaṃ kurute dhruvam &
yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktaṃ mantrasyārghyaṃ ca dāpayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543660 (0.0):
avijñāya tvidaṃ samyaṅ % naiva siddhyate sarvadā // Stk_16.7 // / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktaṃ $ mantrasyārghyaṃ ca dāpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277471 (1.192):
yāgaharmyāvalokinīm SvaT_3.69b / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam Stk_9.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542294 (1.192):
śatamaṣṭottaraṃ japtvā % prāsādaṃ sarvatomukham // Stk_9.3 // / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam $ abhiṣekaṃ tu kārayet &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956885 (1.192):
yā kalā rekhinī tatra Stk_13.10a / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam Stk_9.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469731 (1.192):
śatamaṣṭottaraṃ japtvā prāsādaṃ sarvatomukham // Stk_9.3 // / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam abhiṣekaṃ tu kārayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171145 (0.060):
arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c / arghyaṃ dattvā maheśāni ToT_3.69a
arghyaṃ dattvā tu mantrasya japaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ // Stk_16.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543666 (0.0):
yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktaṃ $ mantrasyārghyaṃ ca dāpayet & / arghyaṃ dattvā tu mantrasya % japaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ // Stk_16.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171145 (0.055):
arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c / arghyaṃ dattvā maheśāni ToT_3.69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206477 (0.056):
japaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ Stk_16.8d / japaṃ kṛtvā tu medhāvī VT_380a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954898 (0.057):
japasaṃkhyāṃ karoti saḥ Stk_11.10d / japaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ Stk_16.8d / japānte ghṛtahomastu Stk_16.9c
devasya dakṣiṇe bhāge pañcalakṣaṃ sthito japet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543672 (0.0):
arghyaṃ dattvā tu mantrasya % japaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ // Stk_16.8 // / devasya dakṣiṇe bhāge $ pañcalakṣaṃ sthito japet &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843368 (0.052):
devasya dakṣiṇāṃ mūrtiṃ pañcalakṣaṃ sthito japet /AP_214.038ab/ / japānte ghṛtahomastu daśasāhasriko bhavet //AP_214.038cd/
japānte ghṛtahomastu daśasāhasriko bhavet // Stk_16.9 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843375 (0.0):
devasya dakṣiṇāṃ mūrtiṃ pañcalakṣaṃ sthito japet /AP_214.038ab/ / japānte ghṛtahomastu daśasāhasriko bhavet //AP_214.038cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543681 (0.0):
devasya dakṣiṇe bhāge $ pañcalakṣaṃ sthito japet & / japānte ghṛtahomastu % daśasāhasriko bhavet // Stk_16.9 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206565 (0.042):
japādhyayana homādi SvaT_10.266a / japānte ghṛtahomastu Stk_16.9c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954902 (0.063):
japaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ Stk_16.8d / japānte ghṛtahomastu Stk_16.9c
evamāpyāyito mantraḥ karmayogyo bhavettataḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543685 (0.0):
japānte ghṛtahomastu % daśasāhasriko bhavet // Stk_16.9 // / evamāpyāyito mantraḥ $ karmayogyo bhavettataḥ &
uktānuktāni karmāṇi siddhiṃ yānti na saṃśayaḥ // Stk_16.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543694 (0.0):
evamāpyāyito mantraḥ $ karmayogyo bhavettataḥ & / uktānuktāni karmāṇi % siddhiṃ yānti na saṃśayaḥ // Stk_16.10 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317683 (0.050):
siddhiṃ prāpya śivo bhavet SvaT_12.133b / siddhiṃ yānti na saṃśayaḥ Stk_16.10d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958201 (0.054):
siddhikāmaḥ samāhitaḥ Stk_12.3d / siddhiṃ yānti na saṃśayaḥ Stk_16.10d
daśalakṣāṇi japato janāḥ svasthānavāsinaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543701 (0.0):
uktānuktāni karmāṇi % siddhiṃ yānti na saṃśayaḥ // Stk_16.10 // / daśalakṣāṇi japato $ janāḥ svasthānavāsinaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226200 (0.048):
daśalakṣaṃ japedyastu SvaT_13.4a / daśalakṣāṇi japato Stk_16.11a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955342 (0.052):
daśa prāṇavahā hyetā Stk_10.5a / daśalakṣāṇi japato Stk_16.11a / daśa sapta ca ye śodhyāḥ Stk_8.14c
vaśamāyānti te kṣipram iti śāstrasya niścayaḥ // Stk_16.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543708 (0.0):
daśalakṣāṇi japato $ janāḥ svasthānavāsinaḥ & / vaśamāyānti te kṣipram % iti śāstrasya niścayaḥ // Stk_16.11 //
tripañcalakṣaṃ japato daśagrāmanivāsinaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543714 (0.0):
vaśamāyānti te kṣipram % iti śāstrasya niścayaḥ // Stk_16.11 // / tripañcalakṣaṃ japato $ daśagrāmanivāsinaḥ &
te janā vaśamāyānti ātmanā ca dhanena ca // Stk_16.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543720 (0.0):
tripañcalakṣaṃ japato $ daśagrāmanivāsinaḥ & / te janā vaśamāyānti % ātmanā ca dhanena ca // Stk_16.12 //
evaṃ viṃśatibhirlakṣaiḥ prāsādasya ṣaḍānana / / deśadeśādhipānmantrī niyataṃ vaśamānayet // Stk_16.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543725 (0.0):
te janā vaśamāyānti % ātmanā ca dhanena ca // Stk_16.12 // / evaṃ viṃśatibhirlakṣaiḥ $ prāsādasya ṣaḍānana &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543734 (0.0):
evaṃ viṃśatibhirlakṣaiḥ $ prāsādasya ṣaḍānana & / deśadeśādhipānmantrī % niyataṃ vaśamānayet // Stk_16.13 //
lakṣāṇāṃ pañcaviṃśatyā viṣayaṃ vaśamānayet / / triṃśallakṣajapādasya vaśo vai maṇḍalī bhavet // Stk_16.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543746 (0.0):
deśadeśādhipānmantrī % niyataṃ vaśamānayet // Stk_16.13 // / lakṣāṇāṃ pañcaviṃśatyā $ viṣayaṃ vaśamānayet &
pañcatriṃśacca lakṣāṇi japanpṛthvīṃ vaśaṃ nayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543752 (0.0):
triṃśallakṣajapādasya % vaśo vai maṇḍalī bhavet // Stk_16.14 // / pañcatriṃśacca lakṣāṇi $ japanpṛthvīṃ vaśaṃ nayet &
catvāriṃśajjapāddevam īkṣate hāṭakeśvaram // Stk_16.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543758 (0.0):
pañcatriṃśacca lakṣāṇi $ japanpṛthvīṃ vaśaṃ nayet & / catvāriṃśajjapāddevam % īkṣate hāṭakeśvaram // Stk_16.15 //
lakṣāṇi japtvā pañcāśad- vidyādharasamo bhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543764 (0.0):
catvāriṃśajjapāddevam % īkṣate hāṭakeśvaram // Stk_16.15 // / lakṣāṇi japtvā pañcāśad- $ vidyādharasamo bhavet &
tatraiva modate mantrī yāvadābhūtasamplavam // Stk_16.16 // / prāsādalakṣaṇaprakaraṇaṃ ṣoḍaśam
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543773 (0.0):
lakṣāṇi japtvā pañcāśad- $ vidyādharasamo bhavet & / tatraiva modate mantrī % yāvadābhūtasamplavam // Stk_16.16 //
iti ṣoḍaśaḥ paṭalaḥ / adyāpi saṃśayo deva jñānavijñānayoḥ sphuṭam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543775 (0.0):
prāsādalakṣaṇaprakaraṇaṃ ṣoḍaśam / iti ṣoḍaśaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543782 (0.0):
prāsādalakṣaṇaprakaraṇaṃ ṣoḍaśam / iti ṣoḍaśaḥ paṭalaḥ / adyāpi saṃśayo deva $ jñānavijñānayoḥ sphuṭam &
kathaṃ vā jñāyate jñānaṃ kathaṃ vā jñeyamucyate // Stk_17.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186414 (0.0):
kathaṃ vā jñāyate jñānaṃ Stk_17.1c / kathaṃ vā jñeyamucyate Stk_17.1d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543788 (0.0):
adyāpi saṃśayo deva $ jñānavijñānayoḥ sphuṭam & / kathaṃ vā jñāyate jñānaṃ % kathaṃ vā jñeyamucyate // Stk_17.1 //
vijñāya pūrvamādhāraṃ paścādādheyameva ca / / ādhārādheyavitprājñaḥ samarthaḥ sarvakarmasu // Stk_17.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543792 (0.0):
kathaṃ vā jñāyate jñānaṃ % kathaṃ vā jñeyamucyate // Stk_17.1 // / vijñāya pūrvamādhāraṃ $ paścādādheyameva ca &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543801 (0.0):
vijñāya pūrvamādhāraṃ $ paścādādheyameva ca & / ādhārādheyavitprājñaḥ % samarthaḥ sarvakarmasu // Stk_17.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176300 (0.060):
ādhārādheyavitprājñaḥ Stk_17.2c / ādhārādheyasaṃsthitaḥ VT_253d
ādhāraḥ puramityuktam ādheyastvīśa ucyate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543807 (0.0):
ādhārādheyavitprājñaḥ % samarthaḥ sarvakarmasu // Stk_17.2 // / ādhāraḥ puramityuktam $ ādheyastvīśa ucyate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176269 (0.063):
ādhāraṃ sarvasṛṣṭes tu KubjT_11.59a / ādhāraḥ puramityuktam Stk_17.3a / ādhāraḥ prathamaṃ cakraṃ GorS(1)_10a
īśaṃ vijñāya medhāvī sadā yo nandati svayam // Stk_17.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543816 (0.0):
ādhāraḥ puramityuktam $ ādheyastvīśa ucyate & / īśaṃ vijñāya medhāvī % sadā yo nandati svayam // Stk_17.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957855 (0.043):
sadā yo nandati svayam Stk_17.3d / sadāśivapadaṃ gatvā Stk_11.19a
puryaṣṭakasamāyukto hyadha ūrdhvaṃ sa gacchati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543821 (0.0):
īśaṃ vijñāya medhāvī % sadā yo nandati svayam // Stk_17.3 // / puryaṣṭakasamāyukto $ hyadha ūrdhvaṃ sa gacchati &
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca pañcakam // Stk_17.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543829 (0.0):
puryaṣṭakasamāyukto $ hyadha ūrdhvaṃ sa gacchati & / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca % raso gandhaśca pañcakam // Stk_17.4 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10414194 (0.026):
12,308.098a śabdaḥ sparśo raso rūpaṃ gandhaḥ pañcendriyāṇi ca
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434803 (0.026):
śabdaḥ sparśaḥ rasaḥ rūpaṃ gandhaś ceti pañca bhūtaguṇāḥ // 17
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10409760 (0.030):
12,299.010c pañca kalpasahasrāṇi tāvad evāhar ucyate / 12,299.011a śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca pañcamaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356479 (0.031):
12,203.029a śabdaḥ sparśo 'tha rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390004 (0.031):
12,267.014a rūpaṃ gandho rasaḥ sparśaḥ śabdaś caivātha tadguṇāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340602 (0.031):
12,177.026d*0486_01 gandhaḥ sparśo raso rūpaṃ śabdaś cātra guṇāḥ smṛtāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895571 (0.032):
03,201.016b*1029_01 vāyur ākāśasaṃyuktaḥ sarvabhūteṣu vartate / 03,201.016c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14559992 (0.032):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // Car_5,1.27
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344150 (0.032):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // GarP_2,12.16 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292535 (0.032):
śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700663 (0.034):
mano dyaur antarikṣaṃ ca $ vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186213 (0.034):
mano dyaur antarikṣaṃ ca vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544575 (0.036):
raso gandhaśca rūpaṃ ca % sparśaḥ śabdastathaivaca // SvaT_10.1092 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548051 (0.036):
tanmātrāṇyatha bhūtādes % tebhyo bhūtānyajījanat // SvaT_11.76 // / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca $ raso gandhaśca pañcamaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801780 (0.036):
raso gandhaśca rūpaṃ ca sparśaḥ śabdastathaivaca // SvaT_10.1092 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805251 (0.036):
tanmātrāṇyatha bhūtādes tebhyo bhūtānyajījanat // SvaT_11.76 // / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca pañcamaḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674371 (0.036):
sūkṣmameṣāmeva rūpaṃ , gandho , raso , rūpaṃ , sparśaḥ , śabdaḥ , iti
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4772696 (0.037):
arthāḥ prajajñire pañca saṅkalpādiyutāstataḥ /AP_59.012ab/ / śabdaḥ sparśaś ca rūpañca raso gandha iti smṛtā //AP_59.012cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179641 (0.037):
catvāriṃśat pañcame tu bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ śabdaḥ sparśastathaiva ca /
buddhirmanastvahaṅkāraḥ puryaṣṭakamudāhṛtam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543835 (0.0):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca % raso gandhaśca pañcakam // Stk_17.4 // / buddhirmanastvahaṅkāraḥ $ puryaṣṭakamudāhṛtam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956395 (0.056):
bījāṅkuraṃ purā śaktyā Stk_5.1c / buddhirmanastvahaṅkāraḥ Stk_17.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259356 (0.061):
buddhirbodhanimittaṃ ced MrgT_1,11.9a / buddhirmanastvahaṅkāraḥ Stk_17.5a
Note that this definition of the puryaṣṭaka is not
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543844 (0.0):
buddhirmanastvahaṅkāraḥ $ puryaṣṭakamudāhṛtam & / Note that this definition of the puryaṣṭaka is not
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 976898 (0.014):
%% that is in the centre of the brahmamantras [viz. aghora]'.
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11262051 (0.017):
blank and it is apparent that discussion on the karikas 11 and 12 has been
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006619 (0.019):
and is reborn in the heaven of the four great kings
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001191 (0.020):
Devadatta perceives that the workmen and the mechanic too ran away, and
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187847 (0.024):
rather than -y*"
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3609056 (0.024):
%% which implies that this word split was made.
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433261 (0.024):
[*NOTE: This appears to be evidence that 8 is the original source of the
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22817348 (0.025):
[Chapter 2: Examination of the Mīmāṃsā definition of valid cognition:]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556394 (0.025):
The text of the Johnston edition was transliterated on the basis / of a cursory reading; the typed input was compared with the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143465 (0.025):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible / vareṣām since in the Telegu script ḷ is very similar to ś. Also the
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187917 (0.026):
sa**eva in case of saiva" instead / of "sa eva"). / There is one case of vowel sandhi across the pada separator (5.61/1) which"
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616567 (0.026):
which is the only extant MS that preserves, almost entirely, that part of / the appendix not found in the Pelliot/Stein MS. Because our reconstruction
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28546801 (0.026):
dakṣiṇapāda.aṅguṣṭhāgreṇa-aśmānam\adhitiṣṭhet) tejo.vatsava iti\on the / reading of the mantra, cf. Cal p.122n.4) valkalam ajinaṃ cīraṃvā paridhāya
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760057 (0.027):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15225144 (0.027):
%% Several interpretations of this example are presented in \msM, but it
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942994 (0.027):
au sujet des épreuves [1.10.18v-19v] : he should not effect the / corruption of the uncorrupted (na dūṣaṇam a:duṣṭasya... caret) as of water"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000534 (0.027):
Devadatta has in his feet the sign of the wheel imprinted with red hot
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187699 (0.027):
termination of a word would take at the end of a line or out of context / (vigraha). Note that in case
accepted by Ram without considerable distortion.
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543854 (0.0):
Note that this definition of the puryaṣṭaka is not / accepted by Ram without considerable distortion.
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619988 (0.033):
[This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620014 (0.033):
1 śiṣṭa K [This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620042 (0.033):
[This verse is not commented on by G;
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615856 (0.033):
reconstructed portions of our text, would of course be -kair ṛṣi-. However / the MS does not allow space for that many akṣaras, so we have adopted the
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10202193 (0.036):
Members of compound words are sometimes separated by^, / but not consistent.
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4623377 (0.037):
[verses 2,70.3 49 not available at present]
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19207103 (0.037):
4. [sa] at the beginning in the Vivaraṇa edn. sa without brackets at the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557969 (0.040):
The pausa format of the text is generated by changing all the / characters marked by * or + according to the sandhi rules of
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 971744 (0.041):
%% to enclose the praṇava just mentioned in verse 31 and that the / %% teacher would use it while explaining maṇḍalas.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187851 (0.041):
minus sign is something which is not contained in the copied text but is
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3971099 (0.042):
********(Other parts not available at present.)********
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13218157 (0.042):
included in ñolly's edition and translation is not to be part of the
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11262044 (0.042):
********************** Here in the Ms, a considerable portion is left
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10699850 (0.043):
Source unknown, but frequently cited, e.g., / by /Agh/ ad /Rat/ / 313--4 and in {Sarvaj/ñānottaravṛtti}, IFP T. 985,
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19207128 (0.043):
7. iti not used at the end as it is used in the case of the last sūtras of
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215562 (0.044):
Kārikā indicates. The iti" occuring in the line is clearly not intended"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558146 (0.044):
intentions and methods and results; those who use this text for / their research while preparing a publication should feel morally
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556686 (0.044):
doubling where a blank is not possible (in abbreviations,
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033164 (0.045):
course. There is no blank between the siglum and the variant. / If there are several variants for the same passage of the base
yāvadetairna nirmuktaḥ kathaṃ mucyeta bandhanāt // Stk_17.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543861 (0.0):
accepted by Ram without considerable distortion. / yāvadetairna nirmuktaḥ % kathaṃ mucyeta bandhanāt // Stk_17.5 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186396 (0.049):
kathaṃ muktirbhavedasmāt SvaT_11.120a / kathaṃ mucyeta bandhanāt Stk_17.5d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15715467 (0.054):
tadā muktaḥ sa ucyate SvaT_7.72b / tadā mucyeta bandhanāt SvaT_7.232b
brahmaṇi sparśaśabdau tu rasaṃ vai keśave tyajet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543868 (0.0):
yāvadetairna nirmuktaḥ % kathaṃ mucyeta bandhanāt // Stk_17.5 // / brahmaṇi sparśaśabdau tu $ rasaṃ vai keśave tyajet &
rūpagandhau tyajedrudre buddhyahaṅkāramīśvare /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543873 (0.0):
brahmaṇi sparśaśabdau tu $ rasaṃ vai keśave tyajet & / rūpagandhau tyajedrudre % buddhyahaṅkāramīśvare \
mano binduṃ śive tyaktvā ebhirmuktaḥ śivaṃ vrajet // Stk_17.6 //
vijñānaprakaraṇam / iti saptadaśaḥ paṭalaḥ / kālacakravidhānaṃ tu pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543895 (0.0):
vijñānaprakaraṇam / iti saptadaśaḥ paṭalaḥ / kālacakravidhānaṃ tu $ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543952 (0.062):
kālacakraprakaraṇam / iti aṣṭādaśaḥ paṭalaḥ / pūrvamevaṃ pratijñātaṃ $ śivabhedo 'ṣṭadhā sthitaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471389 (0.062):
kālacakraprakaraṇam / iti aṣṭādaśaḥ paṭalaḥ / pūrvamevaṃ pratijñātaṃ śivabhedo 'ṣṭadhā sthitaḥ /
kālacakramiti khyātaṃ yena kālaḥ prabudhyate // Stk_18.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543900 (0.0):
kālacakravidhānaṃ tu $ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ & / kālacakramiti khyātaṃ % yena kālaḥ prabudhyate // Stk_18.1 //
tryahorātrapracāreṇa trīṇyabdāni sa jīvati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543907 (0.0):
kālacakramiti khyātaṃ % yena kālaḥ prabudhyate // Stk_18.1 // / tryahorātrapracāreṇa $ trīṇyabdāni sa jīvati &
dvyahorātrapracāreṇa jīvedvarṣadvayaṃ tu saḥ // Stk_18.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543915 (0.0):
tryahorātrapracāreṇa $ trīṇyabdāni sa jīvati &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207976 (0.062):
jīved varṣatrayaṃ tu saḥ KubjT_23.17d / jīvedvarṣadvayaṃ tu saḥ Stk_18.2d
ahorātrapracāreṇa abdamekaṃ sa jīvati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543921 (0.0):
dvyahorātrapracāreṇa % jīvedvarṣadvayaṃ tu saḥ // Stk_18.2 // / ahorātrapracāreṇa $ abdamekaṃ sa jīvati &
aharekaṃ vrajedyasya rātrimekāṃ tathaiva ca // Stk_18.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543928 (0.0):
ahorātrapracāreṇa $ abdamekaṃ sa jīvati & / aharekaṃ vrajedyasya % rātrimekāṃ tathaiva ca // Stk_18.3 //
ṣaṇmāsājjāyate mṛtyur iti śāstrasya niścayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543934 (0.0):
aharekaṃ vrajedyasya % rātrimekāṃ tathaiva ca // Stk_18.3 // / ṣaṇmāsājjāyate mṛtyur $ iti śāstrasya niścayaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304896 (0.049):
ṣaṇmāsāc chudhyate devi KubjT_5.102a / ṣaṇmāsājjāyate mṛtyur Stk_18.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957760 (0.049):
ṣaḍvarṇarahitaṃ śivam Stk_19.4d / ṣaṇmāsājjāyate mṛtyur Stk_18.4a
dvitīyasyānucāreṇa ahorātraṃ sa jīvati // Stk_18.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543939 (0.0):
ṣaṇmāsājjāyate mṛtyur $ iti śāstrasya niścayaḥ & / dvitīyasyānucāreṇa % ahorātraṃ sa jīvati // Stk_18.4 //
yathā cādyā tathā vāmā madhyamā ca tathaiva ca / / kālacakraṃ samākhyātaṃ putrasnehādviśeṣataḥ // Stk_18.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543948 (0.0):
dvitīyasyānucāreṇa % ahorātraṃ sa jīvati // Stk_18.4 // / yathā cādyā tathā vāmā $ madhyamā ca tathaiva ca &
kālacakraprakaraṇam / iti aṣṭādaśaḥ paṭalaḥ / pūrvamevaṃ pratijñātaṃ śivabhedo 'ṣṭadhā sthitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543960 (0.0):
kālacakraṃ samākhyātaṃ % putrasnehādviśeṣataḥ // Stk_18.5 // / kālacakraprakaraṇam
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543888 (0.062):
vijñānaprakaraṇam / iti saptadaśaḥ paṭalaḥ / kālacakravidhānaṃ tu $ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471325 (0.062):
vijñānaprakaraṇam / iti saptadaśaḥ paṭalaḥ / kālacakravidhānaṃ tu pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ /
kathaṃ bhidyeta deveśa tattvataḥ kathaya prabho // Stk_19.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543967 (0.0):
pūrvamevaṃ pratijñātaṃ $ śivabhedo 'ṣṭadhā sthitaḥ & / kathaṃ bhidyeta deveśa % tattvataḥ kathaya prabho // Stk_19.1 //
sakalaṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ kalāḍhyaṃ khamalaṅkṛtam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543974 (0.0):
kathaṃ bhidyeta deveśa % tattvataḥ kathaya prabho // Stk_19.1 // / sakalaṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ $ kalāḍhyaṃ khamalaṅkṛtam &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4890590 (0.033):
īśvara uvāca / sakalaṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ kalāḍhyaṃ svamalaṅkṛtam /AP_316.001ab/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305607 (0.060):
sakalaṃ niṣkalaṃ rūpaṃ SvaT_4.528c / sakalaṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ Stk_19.2a
kṣapaṇaṃ ca tathāntasthaṃ kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ viduḥ // Stk_19.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543981 (0.0):
sakalaṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ $ kalāḍhyaṃ khamalaṅkṛtam & / kṣapaṇaṃ ca tathāntasthaṃ % kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ viduḥ // Stk_19.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185973 (0.037):
kaṇṭhoṣṭhāliṅganānvitā KubjT_17.54b / kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ viduḥ Stk_19.2d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954475 (0.048):
kaṇṭhe viṣṇuḥ samāśritaḥ Stk_23.10d / kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ viduḥ Stk_19.2d
This verse is NisMula 6:6 (f.21verso, line 2) [reading smṛtam for viduḥ]
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543991 (0.0):
kṣapaṇaṃ ca tathāntasthaṃ % kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ viduḥ // Stk_19.2 // / This verse is NisMula 6:6 (f.21verso, line 2) [reading smṛtam for viduḥ]
prāsādaṃ ṣaṣṭhasaṃyuktaṃ ṣaḍantena samanvitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543998 (0.0):
This verse is NisMula 6:6 (f.21verso, line 2) [reading smṛtam for viduḥ] / prāsādaṃ ṣaṣṭhasaṃyuktaṃ $ ṣaḍantena samanvitam &
3b = NisMula 6:7b / sakalaṃ sarvabhūtasthaṃ śivatattvaṃ prakīrtitam // Stk_19.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544007 (0.0):
prāsādaṃ ṣaṣṭhasaṃyuktaṃ $ ṣaḍantena samanvitam & / 3b = NisMula 6:7b / sakalaṃ sarvabhūtasthaṃ % śivatattvaṃ prakīrtitam // Stk_19.3 //
3cd = NisMula 6:7cd [with @dehasthaṃ for @bhūtasthaṃ]
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544014 (0.0):
sakalaṃ sarvabhūtasthaṃ % śivatattvaṃ prakīrtitam // Stk_19.3 // / 3cd = NisMula 6:7cd [with @dehasthaṃ for @bhūtasthaṃ]
niṣkrāmati svayaṃ devo dehaṃ tyaktvā samārutaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544021 (0.0):
3cd = NisMula 6:7cd [with @dehasthaṃ for @bhūtasthaṃ] / niṣkrāmati svayaṃ devo $ dehaṃ tyaktvā samārutaḥ &
niṣkalaṃ taṃ vijānīyāt ṣaḍvarṇarahitaṃ śivam // Stk_19.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544028 (0.0):
niṣkrāmati svayaṃ devo $ dehaṃ tyaktvā samārutaḥ & / niṣkalaṃ taṃ vijānīyāt % ṣaḍvarṇarahitaṃ śivam // Stk_19.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957752 (0.042):
ṣaḍantena samanvitam Stk_19.3b / ṣaḍvarṇarahitaṃ śivam Stk_19.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304758 (0.048):
ṣaḍvaktrā bṛhadodarā KubjT_19.25b / ṣaḍvarṇarahitaṃ śivam Stk_19.4d
4abcd = NisMula 6:8 / niśvāsocchvasane hitvā sthito dehe tu kāṣṭhavat /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544036 (0.0):
niṣkalaṃ taṃ vijānīyāt % ṣaḍvarṇarahitaṃ śivam // Stk_19.4 // / 4abcd = NisMula 6:8 / niśvāsocchvasane hitvā $ sthito dehe tu kāṣṭhavat &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321731 (0.060):
sthito dakṣiṇatastathā SvaT_10.530b / sthito dehe tu kāṣṭhavat Stk_19.5b
śūnyaṃ taṃ tu vijānīyād dhṛdayena tu bhāvayet // Stk_19.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544045 (0.0):
niśvāsocchvasane hitvā $ sthito dehe tu kāṣṭhavat & / śūnyaṃ taṃ tu vijānīyād % dhṛdayena tu bhāvayet // Stk_19.5 //
5abcd = NisMula 6:9 / cumbākāreṇa vaktreṇa yattattvaṃ parikīrtitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544050 (0.0):
śūnyaṃ taṃ tu vijānīyād % dhṛdayena tu bhāvayet // Stk_19.5 // / 5abcd = NisMula 6:9 / cumbākāreṇa vaktreṇa $ yattattvaṃ parikīrtitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954849 (0.040):
cintayedviparītaṃ tu Stk_12.3c / cumbākāreṇa vaktreṇa Stk_19.6a
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8832112 (0.059):
AbhT_32.47b/. cumbākāreṇa vaktreṇa yattattvaṃ śrūyate param // 47
kalāḍhyaṃ taṃ vijānīyād ākāśasthamatha śṛṇu // Stk_19.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544059 (0.0):
cumbākāreṇa vaktreṇa $ yattattvaṃ parikīrtitam & / kalāḍhyaṃ taṃ vijānīyād % ākāśasthamatha śṛṇu // Stk_19.6 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174165 (0.059):
ākāśasthamatha śṛṇu Stk_19.6d / ākāśasya yathā nordhvaṃ SvaT_11.35a
aiśa treatment of ṛ in śṛṇu [making the previous syllable long]
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544069 (0.0):
kalāḍhyaṃ taṃ vijānīyād % ākāśasthamatha śṛṇu // Stk_19.6 // / aiśa treatment of ṛ in śṛṇu [making the previous syllable long]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143512 (0.046):
tomorrow" follows the word adya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557745 (0.047):
The input and processing of the transliterated text has been done
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190525 (0.047):
There seems to be a great deal of variation in the order and numbering / of the verses between the editions and the commentators. The order of
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623887 (0.048):
The beings in the region of the Ābhāsvara Devas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978142 (0.048):
The story of the physician / (a previous birth of Ānanda)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977838 (0.049):
%% the two extra transcripts consulted by Mme Brunner end in the / %% middle of the commentary on \CP\ 130. Only some of them add a colophon.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557866 (0.049):
parentheses) developed for the processing of our input:
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13216460 (0.049):
The prefix sam" in the title of the work favors joining. Metre favors"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975111 (0.050):
Story of the beggar (concerning a previous birth of King Bhadrika)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943065 (0.051):
au sujet du prince héritier : this awakening of one one not awake is"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009327 (0.051):
The story of the leader of the monkeys / (concerning a previous life of Devadatta)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009065 (0.052):
(concerning a previous life of the Buddha and Devadatta)
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484756 (0.052):
The story of the wife of the guild-leader / (concerning a previous life of Muktikā)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558108 (0.052):
I would appreciate if those who in using this electronic text
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556670 (0.052):
distinguished by a following blank (or numerals or other signs of / punctuation including parentheses, quotation marks etc.) or by
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12155653 (0.053):
5.6.7.5 8, note the variation between IS and VC in the order of
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020650 (0.054):
The story of the old sheep / (concerning a previous life of Devadatta)
6acd = NisMula 6:10acd / ūrdhvanādasya kṣīṇasya yadantaṃ parikīrtitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544075 (0.0):
aiśa treatment of ṛ in śṛṇu [making the previous syllable long] / 6acd = NisMula 6:10acd / ūrdhvanādasya kṣīṇasya $ yadantaṃ parikīrtitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544101 (0.021):
8abcd = NisMula 6:12 / adhonādasya kṣīṇasya $ yadantaṃ parikīrtitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471538 (0.021):
8abcd = NisMula 6:12 / adhonādasya kṣīṇasya yadantaṃ parikīrtitam /
tatrasthaṃ taṃ vijānīyād ākāśena tvalaṅkṛtam // Stk_19.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544083 (0.0):
ūrdhvanādasya kṣīṇasya $ yadantaṃ parikīrtitam & / tatrasthaṃ taṃ vijānīyād % ākāśena tvalaṅkṛtam // Stk_19.7 //
7abcd = NisMula 6:11 / vyāvṛtenaiva vaktreṇa brūyadevaṃ jagadgurum / / duḥkhakṣapaṇamityuktaṃ tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam // Stk_19.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544086 (0.0):
tatrasthaṃ taṃ vijānīyād % ākāśena tvalaṅkṛtam // Stk_19.7 // / 7abcd = NisMula 6:11 / vyāvṛtenaiva vaktreṇa $ brūyadevaṃ jagadgurum &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544096 (0.0):
vyāvṛtenaiva vaktreṇa $ brūyadevaṃ jagadgurum & / duḥkhakṣapaṇamityuktaṃ % tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam // Stk_19.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211321 (0.032):
tatkṣantavyaṃ sadā deva SvaT_4.519a / tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam Stk_19.8d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955012 (0.037):
tatkāla eva mukto 'sau Stk_22.18c / tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam Stk_19.8d
adhonādasya kṣīṇasya yadantaṃ parikīrtitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544102 (0.0):
duḥkhakṣapaṇamityuktaṃ % tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam // Stk_19.8 // / 8abcd = NisMula 6:12 / adhonādasya kṣīṇasya $ yadantaṃ parikīrtitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544075 (0.021):
6acd = NisMula 6:10acd / ūrdhvanādasya kṣīṇasya $ yadantaṃ parikīrtitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471512 (0.021):
6acd = NisMula 6:10acd / ūrdhvanādasya kṣīṇasya yadantaṃ parikīrtitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953623 (0.046):
adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā Stk_7.2a / adhonādasya kṣīṇasya Stk_19.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167664 (0.054):
adhonāḍīnikuñcanāt KubjT_12.59d / adhonādasya kṣīṇasya Stk_19.9a
antasthaṃ taṃ vijānīyād anuccāryaṃ prakīrtitam // Stk_19.9 // / 9abcd = NisMula 6:13
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544106 (0.0):
adhonādasya kṣīṇasya $ yadantaṃ parikīrtitam & / antasthaṃ taṃ vijānīyād % anuccāryaṃ prakīrtitam // Stk_19.9 //
saptavargāṣṭamaṃ koṭiḥ saptamasya dvitīyakam / / vargātītaṃ ṣaḍantaṃ ca saptamāttricaturthakam // Stk_19.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544116 (0.0):
saptavargāṣṭamaṃ koṭiḥ $ saptamasya dvitīyakam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544123 (0.0):
vargātītaṃ ṣaḍantaṃ ca % saptamāttricaturthakam // Stk_19.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957893 (0.062):
saptamasya dvitīyakam Stk_19.10b / saptamāttricaturthakam Stk_19.10d
10 = NisMula 6:14 / ādimaṃ tu punaryojyaṃ ṣaṣṭhaṃ vai prathamasya tu /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544130 (0.0):
vargātītaṃ ṣaḍantaṃ ca % saptamāttricaturthakam // Stk_19.10 // / 10 = NisMula 6:14 / ādimaṃ tu punaryojyaṃ $ ṣaṣṭhaṃ vai prathamasya tu &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953983 (0.050):
ādimasya dvitīyena Stk_8.26c / ādimaṃ tu punaryojyaṃ Stk_19.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175996 (0.060):
ādimaṃ ca tṛtīyaṃ ca KubjT_25.210a / ādimaṃ tu punaryojyaṃ Stk_19.11a
khaśekharasamāyuktaṃ kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ smṛtam // Stk_19.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544139 (0.0):
ādimaṃ tu punaryojyaṃ $ ṣaṣṭhaṃ vai prathamasya tu & / khaśekharasamāyuktaṃ % kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ smṛtam // Stk_19.11 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185975 (0.031):
kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ viduḥ Stk_19.2d / kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ smṛtam Stk_19.11d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954481 (0.048):
kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ smṛtam Stk_19.11d / kathayasva maheśvara Stk_8.26b
11 = NisMula 6:15 / ete bhedāḥ samākhyātā aṇimādiprasādhane /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544144 (0.009):
khaśekharasamāyuktaṃ % kaṇṭhoṣṭhyaṃ cāṣṭamaṃ smṛtam // Stk_19.11 // / 11 = NisMula 6:15 / ete bhedāḥ samākhyātā $ aṇimādiprasādhane &
anuccāryamasandigdhaṃ mokṣa ityabhidhīyate // Stk_19.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544150 (0.0):
ete bhedāḥ samākhyātā $ aṇimādiprasādhane & / anuccāryamasandigdhaṃ % mokṣa ityabhidhīyate // Stk_19.12 //
śivabhedāṣṭakapratipādanaprakaraṇam / ityekonaviṃśaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544158 (0.0):
anuccāryamasandigdhaṃ % mokṣa ityabhidhīyate // Stk_19.12 // / śivabhedāṣṭakapratipādanaprakaraṇam
kathaṃ vyāpī adhaścordhvaṃ tiryak caiva kathaṃ bhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544164 (0.0):
śivabhedāṣṭakapratipādanaprakaraṇam / ityekonaviṃśaḥ paṭalaḥ / kathaṃ vyāpī adhaścordhvaṃ $ tiryak caiva kathaṃ bhavet &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955212 (0.045):
tiryak caiva kathaṃ bhavet Stk_20.1b / tiryagūrdhvamadhaścaiva Stk_10.2c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20713102 (0.063):
13,098.022d@010_0419 parisaṃkhyānatattvajñas tadā satyarataḥ sadā / 13,098.022d@010_0420 ūrdhvaṃ nādho na tiryak ca na kiṃ cid abhikāmayet
etanme brūhi tattvena kāruṇyāttvaṃ maheśvara // Stk_20.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544171 (0.0):
kathaṃ vyāpī adhaścordhvaṃ $ tiryak caiva kathaṃ bhavet & / etanme brūhi tattvena % kāruṇyāttvaṃ maheśvara // Stk_20.1 //
yāvaddehe sthito jantor adhastāvadvyavasthitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544179 (0.0):
etanme brūhi tattvena % kāruṇyāttvaṃ maheśvara // Stk_20.1 // / yāvaddehe sthito jantor $ adhastāvadvyavasthitaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278307 (0.037):
yāvaddevaṃ na vindati SvaT_12.51d / yāvaddehe sthito jantor Stk_20.2a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956926 (0.037):
yāvadetairna nirmuktaḥ Stk_17.5c / yāvaddehe sthito jantor Stk_20.2a
nirgato vyāpayettiryag- antasthaḥ sarvataḥ sthitaḥ // Stk_20.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544186 (0.0):
yāvaddehe sthito jantor $ adhastāvadvyavasthitaḥ & / nirgato vyāpayettiryag- % antasthaḥ sarvataḥ sthitaḥ // Stk_20.2 //
trimārgāvasthito devaḥ sarvadeheṣu vartate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544192 (0.0):
nirgato vyāpayettiryag- % antasthaḥ sarvataḥ sthitaḥ // Stk_20.2 // / trimārgāvasthito devaḥ $ sarvadeheṣu vartate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222811 (0.026):
trimārgavihitaṃ śāntaṃ KubjT_8.56a / trimārgāvasthito devaḥ Stk_20.3a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955283 (0.041):
trimātraśca dvimātraśca Stk_23.8c / trimārgāvasthito devaḥ Stk_20.3a
aviditvā na mucyeta yadyapyetallayo bhavet // Stk_20.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544199 (0.0):
trimārgāvasthito devaḥ $ sarvadeheṣu vartate & / aviditvā na mucyeta % yadyapyetallayo bhavet // Stk_20.3 //
tattrimārgaṃ tryadhiṣṭhānaṃ sarvadeheṣu vartate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544205 (0.0):
aviditvā na mucyeta % yadyapyetallayo bhavet // Stk_20.3 // / tattrimārgaṃ tryadhiṣṭhānaṃ $ sarvadeheṣu vartate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211441 (0.030):
tattrāṇādvyañjanāccāpi MrgT_1,3.11a / tattrimārgaṃ tryadhiṣṭhānaṃ Stk_20.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955017 (0.033):
tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam Stk_19.8d / tattrimārgaṃ tryadhiṣṭhānaṃ Stk_20.4a
yo vettyevamimāṃ vyāptiṃ sarvavyāpī na saṃśayaḥ // Stk_20.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544213 (0.0):
tattrimārgaṃ tryadhiṣṭhānaṃ $ sarvadeheṣu vartate & / yo vettyevamimāṃ vyāptiṃ % sarvavyāpī na saṃśayaḥ // Stk_20.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311751 (0.004):
sarvavyāpī tataḥ punaḥ SvaT_5.67d / sarvavyāpī na saṃśayaḥ Stk_20.4d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958021 (0.004):
sarvamantrapravartikām Stk_13.2b / sarvavyāpī na saṃśayaḥ Stk_20.4d
na tasya garbhasambhūtir yathā devaḥ prabhāṣate / / tāvadbhramati saṃsāre yāvadvyāptiṃ na vindati // Stk_20.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544226 (0.0):
yo vettyevamimāṃ vyāptiṃ % sarvavyāpī na saṃśayaḥ // Stk_20.4 // / na tasya garbhasambhūtir $ yathā devaḥ prabhāṣate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234086 (0.061):
na tasya garbhasambhūtir Stk_20.5a / na tasya jāyate mṛtyur SvaT_9.93c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955562 (0.061):
na tasya garbhasambhūtir Stk_20.5a / na tasya jāyate mṛtyur Stk_2.9c
viditvā vyāpinaṃ jīvaṃ mucyate nātra saṃśayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544233 (0.0):
tāvadbhramati saṃsāre % yāvadvyāptiṃ na vindati // Stk_20.5 // / viditvā vyāpinaṃ jīvaṃ $ mucyate nātra saṃśayaḥ &
yathā tṛṇajalūkā nu tṛṇāgraṃ yāvadāgatā // Stk_20.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544240 (0.0):
viditvā vyāpinaṃ jīvaṃ $ mucyate nātra saṃśayaḥ & / yathā tṛṇajalūkā nu % tṛṇāgraṃ yāvadāgatā // Stk_20.6 //
upariṣṭānnirālambā tadvajjīvo 'tra saṃsthitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544246 (0.0):
yathā tṛṇajalūkā nu % tṛṇāgraṃ yāvadāgatā // Stk_20.6 // / upariṣṭānnirālambā $ tadvajjīvo 'tra saṃsthitaḥ &
ūrdhvaśūnyamadhaḥ śūnyaṃ śūnyaṃ dehāntarasthitam // Stk_20.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302149 (0.0):
śūnyaṃ taṃ tu vijānīyād Stk_19.5c / śūnyaṃ dehāntarasthitam Stk_20.7d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544255 (0.0):
upariṣṭānnirālambā $ tadvajjīvo 'tra saṃsthitaḥ & / ūrdhvaśūnyamadhaḥ śūnyaṃ % śūnyaṃ dehāntarasthitam // Stk_20.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181658 (0.025):
ūrdhvaśabdena tajñeyaṃ SvaT_10.417a / ūrdhvaśūnyamadhaḥśūnyaṃ SvaT_4.289a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518327 (0.031):
kālatyāgo bhavedevaṃ % śūnyabhāvastvathocyate // SvaT_4.288 // / ūrdhvaśūnyamadhaḥśūnyaṃ $ madhyaśūnyaṃ tṛtīyakam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957717 (0.055):
śūnyaṃ dehāntarasthitam Stk_20.7d / śṛṇu ṣaṇmukha tattvataḥ Stk_23.14b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843385 (0.060):
ūrdhve śūnyamadhaḥ śūnyaṃ madhye śūnyaṃ nirāmayaṃ //AP_214.039cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106323 (0.062):
06,040.078d@003A_0074 ūrdhvaśūnyam adhaḥśūnyaṃ madhyeśūnyaṃ nirāmayam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106975 (0.062):
06,040.078d@003B_0074 ūrdhvaśūnyam adhaḥśūnyaṃ madhyeśūnyaṃ nirāmayam |
triśūnyaṃ yo vijānāti mucyate sa dhruvaṃ guha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544262 (0.0):
ūrdhvaśūnyamadhaḥ śūnyaṃ % śūnyaṃ dehāntarasthitam // Stk_20.7 // / triśūnyaṃ yo vijānāti $ mucyate sa dhruvaṃ guha &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843392 (0.025):
ūrdhve śūnyamadhaḥ śūnyaṃ madhye śūnyaṃ nirāmayaṃ //AP_214.039cd/ / triśūnyaṃ yo vijānāti mucyate 'sau dhruvaṃ dvijaḥ /AP_214.040ab/
vyāptiścāsya mayā proktā saṃkṣepānna tu vistarāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544267 (0.0):
triśūnyaṃ yo vijānāti $ mucyate sa dhruvaṃ guha & / vyāptiścāsya mayā proktā % saṃkṣepānna tu vistarāt \
ataḥ parataraṃ nāsti vyāpakaṃ vyāpakasya tu // Stk_20.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295207 (0.039):
vyāpakaṃ vinyaset sudhīḥ ToT_3.63d / vyāpakaṃ vyāpakasya tu Stk_20.8f / vyāpakaṃ vyomarūpaṃ ca SvaT_10.1246a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957445 (0.047):
vyāno vyādhiprakopanaḥ Stk_10.12b / vyāpakaṃ vyāpakasya tu Stk_20.8f / vyāpanādvyāna ucyate Stk_10.12d
vyāptiprakaraṇam / iti viṃśaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi aṣṭadhā pratyayo yathā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544283 (0.0):
vyāptiprakaraṇam / iti viṃśaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ aṣṭadhā pratyayo yathā &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541541 (0.057):
agnikāryaprakaraṇam / iti ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ maṇḍalaṃ sārvakāmikam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468978 (0.057):
agnikāryaprakaraṇam / iti ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi maṇḍalaṃ sārvakāmikam /
anagnijvalanaṃ caiva vṛkṣasyālabhanaṃ tathā // Stk_21.1 // / pāśānāṃ stobhanaṃ caiva mahāpātakanāśanam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544294 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ aṣṭadhā pratyayo yathā & / anagnijvalanaṃ caiva % vṛkṣasyālabhanaṃ tathā // Stk_21.1 //
viṣasaṃharaṇaṃ caiva nirbījakaraṇaṃ tathā // Stk_21.2 // / grahajvaravināśaśca pratyayo 'ṣṭavidhaḥ smṛtaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544304 (0.0):
pāśānāṃ stobhanaṃ caiva $ mahāpātakanāśanam & / viṣasaṃharaṇaṃ caiva % nirbījakaraṇaṃ tathā // Stk_21.2 //
evaṃ jñātvā tu vidhivat khyātiḥ sarvatra jāyate // Stk_21.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544311 (0.0):
grahajvaravināśaśca $ pratyayo 'ṣṭavidhaḥ smṛtaḥ & / evaṃ jñātvā tu vidhivat % khyātiḥ sarvatra jāyate // Stk_21.3 //
praṇavenāgnimadhyastho hakāro hrīṃ tathaiva ca /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544318 (0.0):
evaṃ jñātvā tu vidhivat % khyātiḥ sarvatra jāyate // Stk_21.3 // / praṇavenāgnimadhyastho $ hakāro hrīṃ tathaiva ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253330 (0.031):
praṇavena samāvāhya SvaT_4.173c / praṇavenāgnimadhyastho Stk_21.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956145 (0.048):
praṇavādi tato huṃ phaṭ Stk_21.21a / praṇavenāgnimadhyastho Stk_21.4a
ādiroṃ ca namaścānte anagnijvalane hitam // Stk_21.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544324 (0.0):
praṇavenāgnimadhyastho $ hakāro hrīṃ tathaiva ca & / ādiroṃ ca namaścānte % anagnijvalane hitam // Stk_21.4 //
agniṃ srotasi saṃyojya sahasrodghātasaṃyutam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544330 (0.0):
ādiroṃ ca namaścānte % anagnijvalane hitam // Stk_21.4 // / agniṃ srotasi saṃyojya $ sahasrodghātasaṃyutam &
pañcākṣaraprayogeṇa jvalatyeva na saṃśayaḥ // Stk_21.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544336 (0.0):
agniṃ srotasi saṃyojya $ sahasrodghātasaṃyutam & / pañcākṣaraprayogeṇa % jvalatyeva na saṃśayaḥ // Stk_21.5 //
oṃkāraḥ sarvato 'dhastād rephastasyordhvataḥ sthitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544342 (0.0):
pañcākṣaraprayogeṇa % jvalatyeva na saṃśayaḥ // Stk_21.5 // / oṃkāraḥ sarvato 'dhastād $ rephastasyordhvataḥ sthitaḥ &
pūrvavatsamprayukto 'yaṃ prayogo bhuvi durlabhaḥ // Stk_21.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544349 (0.0):
oṃkāraḥ sarvato 'dhastād $ rephastasyordhvataḥ sthitaḥ & / pūrvavatsamprayukto 'yaṃ % prayogo bhuvi durlabhaḥ // Stk_21.6 //
śataiḥ saptabhirudghātair ālabdho mriyate drumaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544355 (0.0):
pūrvavatsamprayukto 'yaṃ % prayogo bhuvi durlabhaḥ // Stk_21.6 // / śataiḥ saptabhirudghātair $ ālabdho mriyate drumaḥ &
bhūyasścāpyāyanaṃ tasya vāruṇe srotasi sthitam // Stk_21.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544361 (0.0):
śataiḥ saptabhirudghātair $ ālabdho mriyate drumaḥ & / bhūyasścāpyāyanaṃ tasya % vāruṇe srotasi sthitam // Stk_21.7 //
sa jīvati punarvṛkṣo yathāpūrvaṃ tathaiva saḥ / / tādṛgeva punaścāsau kiṃ tu rephavivarjitaḥ // Stk_21.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544372 (0.0):
bhūyasścāpyāyanaṃ tasya % vāruṇe srotasi sthitam // Stk_21.7 // / sa jīvati punarvṛkṣo $ yathāpūrvaṃ tathaiva saḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306285 (0.051):
sa jīvati punarvṛkṣo Stk_21.8a / sa jīvetpraharadvayam SvaT_7.183d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957827 (0.051):
sa jīvati punarvṛkṣo Stk_21.8a / sa jīvo jīvalokasya Stk_10.16c
āpyāyanavidhau hyeṣa pañcadhā bindudīpitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544378 (0.0):
tādṛgeva punaścāsau % kiṃ tu rephavivarjitaḥ // Stk_21.8 // / āpyāyanavidhau hyeṣa $ pañcadhā bindudīpitaḥ &
aukāramadhyasaṃyuktaḥ praṇavenāntadīpitaḥ // Stk_21.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544385 (0.0):
āpyāyanavidhau hyeṣa $ pañcadhā bindudīpitaḥ & / aukāramadhyasaṃyuktaḥ % praṇavenāntadīpitaḥ // Stk_21.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956146 (0.042):
praṇavenāgnimadhyastho Stk_21.4a / praṇavenāntadīpitaḥ Stk_21.9d
īkārādiḥ sa hau madhye vahnimadhyaṃ tataḥ param /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178649 (0.0):
īkārākhyena veṣṭayet SvaT_9.55b / īkārādiḥ sa hau madhye Stk_21.10a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544393 (0.0):
aukāramadhyasaṃyuktaḥ % praṇavenāntadīpitaḥ // Stk_21.9 // / īkārādiḥ sa hau madhye $ vahnimadhyaṃ tataḥ param &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954125 (0.0):
iṣṭena tu prasādena Stk_22.10c / īkārādiḥ sa hau madhye Stk_21.10a
prayogo viṣuvatkāle pāśānāṃ stobhakārakaḥ // Stk_21.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544400 (0.0):
īkārādiḥ sa hau madhye $ vahnimadhyaṃ tataḥ param & / prayogo viṣuvatkāle % pāśānāṃ stobhakārakaḥ // Stk_21.10 //
śataiḥ pañcabhirudghātaiḥ patatyeva na saṃśayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544405 (0.0):
prayogo viṣuvatkāle % pāśānāṃ stobhakārakaḥ // Stk_21.10 // / śataiḥ pañcabhirudghātaiḥ $ patatyeva na saṃśayaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297266 (0.062):
śataiḥ pañcabhirudghātair Stk_21.19a / śataiḥ pañcabhirudghātaiḥ Stk_21.11a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957541 (0.062):
śataśo 'tha sahasraśaḥ Stk_13.21b / śataiḥ pañcabhirudghātair Stk_21.19a / śataiḥ pañcabhirudghātaiḥ Stk_21.11a
punaścotthāpanaṃ tasya yathā bhavati tacchṛṇu // Stk_21.11 // / īkārādyantasaṃyuktaṃ hau ca madhye niyojitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544418 (0.0):
śataiḥ pañcabhirudghātaiḥ $ patatyeva na saṃśayaḥ & / punaścotthāpanaṃ tasya % yathā bhavati tacchṛṇu // Stk_21.11 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178651 (0.058):
īkārādiḥ sa hau madhye Stk_21.10a / īkārādyantasaṃyuktaṃ Stk_21.12a
prāṇānusvārasandīptaṃ namo 'ntaṃ praṇavaṃ punaḥ // Stk_21.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544427 (0.0):
īkārādyantasaṃyuktaṃ $ hau ca madhye niyojitam & / prāṇānusvārasandīptaṃ % namo 'ntaṃ praṇavaṃ punaḥ // Stk_21.12 //
utthāpane prayuñjīta sarvabhūteṣu tattvavit /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544433 (0.0):
prāṇānusvārasandīptaṃ % namo 'ntaṃ praṇavaṃ punaḥ // Stk_21.12 // / utthāpane prayuñjīta $ sarvabhūteṣu tattvavit &
tāvadbhireva codghātair yojanīyaḥ prayatnataḥ // Stk_21.13 // / labījaṃ jīvasaṃviṣṭaṃ hakārādyantasaṃsthitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544444 (0.0):
utthāpane prayuñjīta $ sarvabhūteṣu tattvavit & / tāvadbhireva codghātair % yojanīyaḥ prayatnataḥ // Stk_21.13 //
pūrvavanmadhyasaṃsthaṃ ca vāyubindusamanvitam // Stk_21.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544451 (0.0):
labījaṃ jīvasaṃviṣṭaṃ $ hakārādyantasaṃsthitam & / pūrvavanmadhyasaṃsthaṃ ca % vāyubindusamanvitam // Stk_21.14 //
yadasyārohaṇe proktaṃ gurutvaṃ jāyate yathā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544458 (0.0):
pūrvavanmadhyasaṃsthaṃ ca % vāyubindusamanvitam // Stk_21.14 // / yadasyārohaṇe proktaṃ $ gurutvaṃ jāyate yathā &
bhūya eva pravakṣyāmi laghutvaṃ jāyate yathā // Stk_21.15 // / oṃkāro haṃ yakāreṇa hyaukāro haṃ namastathā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544469 (0.0):
yadasyārohaṇe proktaṃ $ gurutvaṃ jāyate yathā & / bhūya eva pravakṣyāmi % laghutvaṃ jāyate yathā // Stk_21.15 //
tulāpuruṣayogo 'yam udghātairayutena tu // Stk_21.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544474 (0.0):
oṃkāro haṃ yakāreṇa $ hyaukāro haṃ namastathā & / tulāpuruṣayogo 'yam % udghātairayutena tu // Stk_21.16 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180209 (0.054):
udghātaikena yojayet SvaT_5.66b / udghātairayutena tu Stk_21.16d / udghātaiśca tato 'dhvānaṃ SvaT_5.54c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954232 (0.057):
udghātāṣṭaśatenaiva Stk_21.21e / udghātairayutena tu Stk_21.16d / udghātaiḥ pūrvavadguha Stk_8.39d
sa hakāro vakāreṇa yakāreṇa ca dīpitaḥ / / hyau madhye hlīṃ namaścānte vāruṇena tu buddhimat // Stk_21.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544480 (0.0):
tulāpuruṣayogo 'yam % udghātairayutena tu // Stk_21.16 // / sa hakāro vakāreṇa $ yakāreṇa ca dīpitaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544488 (0.0):
sa hakāro vakāreṇa $ yakāreṇa ca dīpitaḥ & / hyau madhye hlīṃ namaścānte % vāruṇena tu buddhimat // Stk_21.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958076 (0.063):
sa siddhiphalabhāgbhavet Stk_12.5d / sa hakāro vakāreṇa Stk_21.17a
udghātāṣṭaśatenaiva viṣaṃ saṃharati dhruvam / / yathāgnijvalane dṛṣṭo nirbījakaraṇe tathā // Stk_21.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544500 (0.0):
hyau madhye hlīṃ namaścānte % vāruṇena tu buddhimat // Stk_21.17 // / udghātāṣṭaśatenaiva $ viṣaṃ saṃharati dhruvam &
śataiḥ pañcabhirudghātair viśeṣo 'tra vidhīyate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544506 (0.0):
yathāgnijvalane dṛṣṭo % nirbījakaraṇe tathā // Stk_21.18 // / śataiḥ pañcabhirudghātair $ viśeṣo 'tra vidhīyate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297264 (0.062):
śataiḥ pañcabhirudghātair Stk_21.19a / śataiḥ pañcabhirudghātaiḥ Stk_21.11a
oṃkāramāditaḥ kṛtvā hrūṃkāraṃ tadanantaram // Stk_21.19 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544514 (0.0):
śataiḥ pañcabhirudghātair $ viśeṣo 'tra vidhīyate & / oṃkāramāditaḥ kṛtvā % hrūṃkāraṃ tadanantaram // Stk_21.19 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1327014 (1.192):
hrīṃ hūṃ svleṃ svāhāpataye KubjT_23.70a / hrūṃkāraṃ tadanantaram Stk_21.19d / hrauṃ hrūṃ ca phaṇṇamaścānte Stk_21.20a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958566 (0.055):
hrasvo dahati pāpāni Stk_16.2a / hrūṃkāraṃ tadanantaram Stk_21.19d / hrauṃ hrūṃ ca phaṇṇamaścānte Stk_21.20a
hrauṃ hrūṃ ca phaṇṇamaścānte grahāṇāṃ nāśane mataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1327015 (0.0):
hrīṃ hūṃ svleṃ svāhāpataye KubjT_23.70a / hrūṃkāraṃ tadanantaram Stk_21.19d / hrauṃ hrūṃ ca phaṇṇamaścānte Stk_21.20a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544520 (0.0):
oṃkāramāditaḥ kṛtvā % hrūṃkāraṃ tadanantaram // Stk_21.19 // / hrauṃ hrūṃ ca phaṇṇamaścānte $ grahāṇāṃ nāśane mataḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958566 (0.062):
hrasvo dahati pāpāni Stk_16.2a / hrūṃkāraṃ tadanantaram Stk_21.19d / hrauṃ hrūṃ ca phaṇṇamaścānte Stk_21.20a
prayoge vāruṇe mārge udghātāṣṭaśatena tu // Stk_21.20 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544527 (0.0):
hrauṃ hrūṃ ca phaṇṇamaścānte $ grahāṇāṃ nāśane mataḥ & / prayoge vāruṇe mārge % udghātāṣṭaśatena tu // Stk_21.20 //
praṇavādi tato huṃ phaṭ huṃ phaṭ huṃ phaṭ tathaiva ca /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544539 (0.0):
prayoge vāruṇe mārge % udghātāṣṭaśatena tu // Stk_21.20 // / praṇavādi tato huṃ phaṭ $ huṃ phaṭ huṃ phaṭ tathaiva ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253179 (1.788):
praṇavādi tato rudram SvaT_4.179a / praṇavādi tato huṃ phaṭ Stk_21.21a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956140 (1.788):
prajāpatistathādityaḥ Stk_22.5c / praṇavādi tato huṃ phaṭ Stk_21.21a
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25306342 (0.010):
oṃ huṃ hara hara sarvāvaraṇāni huṃ phaṭ / / oṃ huṃ phaṭ sarvāvaraṇāni sphoṭaya huṃ phaṭ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11343714 (0.011):
kumārarūpadhāriṇe / vikurva vikurva / samayamanusmara / tiṣṭha tiṣṭha / / hum hum phaṭ phaṭ svāhā //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152745 (0.012):
gṛhṇantu bhuñjantu pibantu cedaṃ idaṃ ca karmaṃ saphalaṃ bhavenme || / huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā punastathaiva ca | oṃ namo ratnatrayāya oṃ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257494 (0.015):
phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ phaḍevaṃ syād Stk_21.21c
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685350 (0.017):
sarvasattvāṃśca huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā / om śuddhe viśuddhe sugatātmaje
Vajravidarani-Dharani (vajvidhu.htm.txt) 3042183 (0.017):
aṃ dhara 2 dhiri 2 dhuru 2 huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā // / oṃ namaḥ samantabuddhānāṃ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4794979 (0.019):
5 huṃ phaṭ namaḥ, oṃ huṃ phaṭ dvāḥsthaśaktaye huṃ phaṭ nama iti kha.. / oṃ
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24136922 (0.021):
vada sarvarakṣāṃsi hi nāśaya 2 bhañjaya 2 sarvaduṣṭān mohaya 2 deva huṃ / phaṭ svāhā huṃ phaṭ svāhā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4795012 (0.022):
huṃ phaṭ vakrāya huṃ phaṭ nama iti ga.. / oṃ huṃ phaṭ vajrāya huṃ phaṭ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1884605 (0.024):
atha māyāvajra uvāca oṃ cchinda cchinda huṃ phaṭ // oṃ āviśāviśa huṃ phaṭ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1884653 (0.024):
oṃ bandha bandha huṃ phaṭ // / oṃ vaśībhava huṃ phaṭ //
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24134910 (0.024):
oṃ namo bhagavate rudrāya caṇḍeśvarāya huṃ huṃ huṃ phaṭ svāhā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4795004 (0.025):
krūṃ phaṭ namaḥ / oṃ krūṃ phaṭ dvāḥsthaśaktaye krūṃ phaṭ nama iti cha./ oṃ / huṃ phaṭ vakrāya huṃ phaṭ nama iti ga.. / oṃ huṃ phaṭ vajrāya huṃ phaṭ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698696 (0.025):
svāhā,oṃ mahācakrāya asurāntakṛt huṃ phaṭ oṃ huṃ sahasrāra huṃ phaṭ //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11455758 (0.028):
sarvabhayān sādayotsādaya trāsaya moṭaya chinda bhinda jvala jvala huṃ huṃ / phaṭ phaṭ svāhā /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152785 (0.057):
mahāgaṇapataye jīvitāntakarāya huṃ huṃ phaṭ 2 svāhā | tatra puṣpādi pūjā |
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325827 (0.061):
huṃ phaṭ huṃ phaṭ tathaiva ca Stk_21.21b / huṃphaḍantena paṭalaṃ Stk_2.3c
phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ phaḍevaṃ syād vāruṇena tu buddhimān /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257495 (0.0):
phaṭkāro māraṇe smṛtaḥ Stk_16.4d / phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ phaḍevaṃ syād Stk_21.21c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544542 (0.0):
praṇavādi tato huṃ phaṭ $ huṃ phaṭ huṃ phaṭ tathaiva ca &
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11343714 (0.023):
hum hum phaṭ phaṭ svāhā // / tataḥ avitathagrāmyadharmakumārībrāhmaṇakulakṣatriyakulaprasūtaṃ
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152745 (0.024):
gṛhṇantu bhuñjantu pibantu cedaṃ idaṃ ca karmaṃ saphalaṃ bhavenme || / huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā punastathaiva ca | oṃ namo ratnatrayāya oṃ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25306342 (0.027):
oṃ huṃ hara hara sarvāvaraṇāni huṃ phaṭ / / oṃ huṃ phaṭ sarvāvaraṇāni sphoṭaya huṃ phaṭ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685350 (0.032):
sarvasattvāṃśca huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā / om śuddhe viśuddhe sugatātmaje
Vajravidarani-Dharani (vajvidhu.htm.txt) 3042183 (0.032):
aṃ dhara 2 dhiri 2 dhuru 2 huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā // / oṃ namaḥ samantabuddhānāṃ /
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24136922 (0.033):
vada sarvarakṣāṃsi hi nāśaya 2 bhañjaya 2 sarvaduṣṭān mohaya 2 deva huṃ / phaṭ svāhā huṃ phaṭ svāhā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4892700 (0.033):
sarvakāraṇa phaṭ / sarvadeva phaṭ / hrīṃ phaṭ / śrīṃ phaṭ / hūṃ phaṭ /
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24134834 (0.035):
oṃ drīṃ drīṃ drīṃ phaṭ phaṭ phaṭ svāhā sarvagrahāṇāṃ trāsanaṃ kuru kuru
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4892650 (0.052):
narasiṃhāstrāya phaṭ / tvaṣṭrastrāya phaṭ / sarvāstrāya phaṭ / naḥ phaṭ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325828 (0.057):
huṃ phaṭ huṃ phaṭ tathaiva ca Stk_21.21b / huṃphaḍantena paṭalaṃ Stk_2.3c
udghātāṣṭaśatenaiva kṣipraṃ nāśayati jvaram // Stk_21.21 //
pratyayaprakaraṇam / ityekaviṃśaḥ paṭalaḥ / prāsādaḥ kīdṛśo jñeyo vyāptistasya ca kīdṛśī /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544560 (0.0):
pratyayaprakaraṇam / ityekaviṃśaḥ paṭalaḥ / prāsādaḥ kīdṛśo jñeyo $ vyāptistasya ca kīdṛśī &
śarīraṃ kīdṛśaṃ tasya kathayasva maheśvara // Stk_22.1 // / prāsādaṃ yo na jānāti pañcamantramahātanum /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544567 (0.0):
prāsādaḥ kīdṛśo jñeyo $ vyāptistasya ca kīdṛśī & / śarīraṃ kīdṛśaṃ tasya % kathayasva maheśvara // Stk_22.1 //
aṣṭatriṃśatkalopetaṃ nāsāvācārya ucyate // Stk_22.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544580 (0.0):
prāsādaṃ yo na jānāti $ pañcamantramahātanum & / aṣṭatriṃśatkalopetaṃ % nāsāvācārya ucyate // Stk_22.2 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843406 (0.034):
prāsādaṃ yo na jānāti pañcamantramahātanuṃ //AP_214.040cd/ / aṣṭatriṃśatkalāyuktaṃ na sa ācārya ucyate /AP_214.041ab/
prāsādaṃ samyagajñātvā yo dīkṣāṃ kurute guruḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544587 (0.0):
aṣṭatriṃśatkalopetaṃ % nāsāvācārya ucyate // Stk_22.2 // / prāsādaṃ samyagajñātvā $ yo dīkṣāṃ kurute guruḥ &
adhastācchiṣyamātmānaṃ nayatyatra na saṃśayaḥ // Stk_22.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544594 (0.0):
prāsādaṃ samyagajñātvā $ yo dīkṣāṃ kurute guruḥ & / adhastācchiṣyamātmānaṃ % nayatyatra na saṃśayaḥ // Stk_22.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235387 (0.047):
nayatyatra na saṃśayaḥ Stk_22.3d / na yatheṣṭaś ca saṃtiṣṭhet SUp_7.14c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955582 (0.048):
namo 'ntaṃ praṇavaṃ punaḥ Stk_21.12d / nayatyatra na saṃśayaḥ Stk_22.3d
prāsādābjaśikhāntastho yastu dīkṣāṃ karoti saḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544604 (0.0):
adhastācchiṣyamātmānaṃ % nayatyatra na saṃśayaḥ // Stk_22.3 // / prāsādābjaśikhāntastho $ yastu dīkṣāṃ karoti saḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257065 (2.384):
prāsādādyā mahāvidyā ToT_3.31a / prāsādābjaśikhāntastho Stk_22.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956322 (2.384):
prāsādātsambhavanti ye Stk_22.9d / prāsādābjaśikhāntastho Stk_22.4a
ācāryaḥ saha śiṣyeṇa śivasāyujyamāpnuyāt // Stk_22.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544611 (0.0):
prāsādābjaśikhāntastho $ yastu dīkṣāṃ karoti saḥ & / ācāryaḥ saha śiṣyeṇa % śivasāyujyamāpnuyāt // Stk_22.4 //
brahmā viṣṇuśca rudraśca indraścandro bṛhaspatiḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544618 (0.0):
ācāryaḥ saha śiṣyeṇa % śivasāyujyamāpnuyāt // Stk_22.4 // / brahmā viṣṇuśca rudraśca $ indraścandro bṛhaspatiḥ &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19655809 (0.056):
01,113.040b@066_0035 vidānāṃ pārago rudro viṣṇur indro bṛhaspatiḥ / 01,113.040b@066_0036 śakraḥ svāyaṃbhuvaś caiva manuḥ paramadharmavit
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260392 (0.057):
brahmā viṣṇuśca rudraśca Stk_22.5a / brahmā viṣṇuśca rudraśca Stk_23.9c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10310523 (0.059):
12,122.025d@013_0035 vedānāṃ pārago rudro viṣṇur indro bṛhaspatiḥ / 12,122.025d@013_0036 śukraḥ svāyaṃbhuvaś caiva manuḥ paramadharmavit
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861552 (0.061):
brahmā śakraś ca rudraś ca $ dharmaḥ śukro bṛhaspatiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11132864 (0.061):
brahmā śakraś ca rudraś ca dharmaḥ śukro bṛhaspatiḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5943338 (0.064):
1.32+1cv brahma varcasā bhaved iti / brahmā bṛhaspatir viṣṇuḥ somaḥ sūryas tathāśvinau |
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544922 (0.064):
brahmā viṣṇuśca rudraśca % īśvaraḥ śiva eva vā // Stk_23.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10472356 (0.064):
brahmā viṣṇuśca rudraśca īśvaraḥ śiva eva vā // Stk_23.9 //
prajāpatistathādityaḥ śukraḥ skando bhṛgustathā // Stk_22.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544622 (0.0):
brahmā viṣṇuśca rudraśca $ indraścandro bṛhaspatiḥ & / prajāpatistathādityaḥ % śukraḥ skando bhṛgustathā // Stk_22.5 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626491 (0.058):
355.028. eṣa saṃvatsaro vyākhyāto bhavati/ / 355.029. candra ādityaḥ śukro bṛhaspatiḥ śanaiścaro 'ṅgārako budhaśca ime
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635298 (0.063):
p.104.2/.candra ādityaḥ śukro bṛhaspatiḥ śanaiścaro +aṅgārako budhaś ca/
ye cānye prāṇino devāḥ sarve proktāḥ prasādajāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544631 (0.0):
prajāpatistathādityaḥ % śukraḥ skando bhṛgustathā // Stk_22.5 // / ye cānye prāṇino devāḥ $ sarve proktāḥ prasādajāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278971 (0.011):
ye cānye pāpakarmiṇaḥ SvaT_11.188d / ye cānye prāṇino devāḥ Stk_22.6a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956948 (0.028):
yāṃ yāṃ diśamabhigacchati tadbhāvaṃ nikhilamāyāti Stk_10.27/b / ye cānye prāṇino devāḥ Stk_22.6a
ete cānye ca bahavo munayaḥ saṃśitavratāḥ // Stk_22.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544637 (0.0):
ye cānye prāṇino devāḥ $ sarve proktāḥ prasādajāḥ & / ete cānye ca bahavo % munayaḥ saṃśitavratāḥ // Stk_22.6 //
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22268276 (0.031):
7.087.004c bharadvājaś ca tejasvī agniputraś ca suprabhaḥ / 7.087.005a ete cānye ca munayo bahavaḥ saṃśitavratāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567652 (0.032):
agniveśyaḥ śamīkaś ca $ pramucur mumucus tathā // HV_App.I,24.175 // / ete cānye ca bahavo $ ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,24.176 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22053207 (0.032):
agniveśyaḥ śamīkaś ca pramucur mumucus tathā // HV_App.I,24.175 // / ete cānye ca bahavo ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,24.176 /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779600 (0.037):
lomaśaś ca vihaṅgaś ca śaunako harir eva ca // RKS_15.13 // / ete cānye 'pi munayo bahavaḥ saṃśitavratāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776488 (0.043):
kāśyapo gālavaś caiva maitreyas tapasāṃ nidhiḥ // RKS_11.40 // / ete cānye 'pi bahavo ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10820474 (0.051):
ete cānye ca bahavo munayaḥ śaṃsitavratāḥ / / tataḥ pravartito yajño brāhmaṇair āptadakṣiṇaiḥ // RKS_66.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26857830 (0.055):
avāpa paramāṃ siddhim % ārādhya puruṣottamam // BrP_178.3 // / anye 'pi tatra saṃsiddhā $ munayaḥ saṃśitavratāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129139 (0.055):
avāpa paramāṃ siddhim ārādhya puruṣottamam // BrP_178.3 // / anye 'pi tatra saṃsiddhā munayaḥ saṃśitavratāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10781948 (0.055):
āpastambo 'tha maitreyaḥ saṃvartaścātrir eva ca // RKS_19.63 // / ete cānye 'pi bahava ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ /
dhyāyanti paramaṃ haṃsaṃ prāsādaṃ nāmarūpataḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544643 (0.0):
ete cānye ca bahavo % munayaḥ saṃśitavratāḥ // Stk_22.6 // / dhyāyanti paramaṃ haṃsaṃ $ prāsādaṃ nāmarūpataḥ &
vibhāgaṃ cāsya vakṣyāmi yaṃ dhyātvāmṛtamaśnute // Stk_22.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544650 (0.0):
dhyāyanti paramaṃ haṃsaṃ $ prāsādaṃ nāmarūpataḥ & / vibhāgaṃ cāsya vakṣyāmi % yaṃ dhyātvāmṛtamaśnute // Stk_22.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956871 (0.031):
yasya yadbījamuktaṃ tu Stk_8.15a / yaṃ dhyātvāmṛtamaśnute Stk_22.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277007 (0.043):
yaṃ jñātvā devadeveśi SvaT_13.8c / yaṃ dhyātvāmṛtamaśnute Stk_22.7d
sadyaḥ kalāṣṭasaṃyuktam akārākṣarajaṃ viduḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544658 (0.0):
vibhāgaṃ cāsya vakṣyāmi % yaṃ dhyātvāmṛtamaśnute // Stk_22.7 // / sadyaḥ kalāṣṭasaṃyuktam $ akārākṣarajaṃ viduḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307183 (0.055):
sadyastu pṛthivī jñeyo Stk_22.12a / sadyaḥ kalāṣṭasaṃyuktam Stk_22.8a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957874 (0.061):
sadyaḥ kalāṣṭasaṃyuktam Stk_22.8a / sadyaḥprāṇahareṇa tu Stk_11.17b
vidyādukārajaṃ vāmam aghoraṃ ca makārajam // Stk_22.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544666 (0.0):
sadyaḥ kalāṣṭasaṃyuktam $ akārākṣarajaṃ viduḥ & / vidyādukārajaṃ vāmam % aghoraṃ ca makārajam // Stk_22.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290806 (0.062):
vidyādīkṣā bhavetsā tu SvaT_4.484a / vidyādukārajaṃ vāmam Stk_22.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164881 (0.064):
aghoraṃ ca makārajam Stk_22.8d / aghoraṃ ca yaduktavān SvaT_3.16b
bindujaḥ puruṣo jñeya īśānastu śikhātmajaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544672 (0.0):
vidyādukārajaṃ vāmam % aghoraṃ ca makārajam // Stk_22.8 // / bindujaḥ puruṣo jñeya $ īśānastu śikhātmajaḥ &
evaṃ mantrāstu pañcaite prāsādātsambhavanti ye // Stk_22.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544679 (0.0):
bindujaḥ puruṣo jñeya $ īśānastu śikhātmajaḥ & / evaṃ mantrāstu pañcaite % prāsādātsambhavanti ye // Stk_22.9 //
daśakoṭiḥ sahasrāṇāṃ mantrāṇāmamitaujasām /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544686 (0.0):
evaṃ mantrāstu pañcaite % prāsādātsambhavanti ye // Stk_22.9 // / daśakoṭiḥ sahasrāṇāṃ $ mantrāṇāmamitaujasām &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225795 (0.061):
daśakoṭis tu pūjānāṃ KubjT_24.149a / daśakoṭiḥ sahasrāṇāṃ Stk_22.10a
iṣṭena tu prasādena sarva iṣṭā na saṃśayaḥ // Stk_22.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544693 (0.0):
daśakoṭiḥ sahasrāṇāṃ $ mantrāṇāmamitaujasām & / iṣṭena tu prasādena % sarva iṣṭā na saṃśayaḥ // Stk_22.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957946 (0.041):
sarva iṣṭā na saṃśayaḥ Stk_22.10d / sarvakarmāṇi kārayet Stk_6.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310148 (0.046):
sarva adhvahṛdi sthitā KubjT_25.149d / sarva iṣṭā na saṃśayaḥ Stk_22.10d
mārutā nava śaktyādyā ye mantrāḥ parikīrtitāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544702 (0.0):
iṣṭena tu prasādena % sarva iṣṭā na saṃśayaḥ // Stk_22.10 // / mārutā nava śaktyādyā $ ye mantrāḥ parikīrtitāḥ &
prāsādābjasamutpannāḥ sarve cāmoghaśaktayaḥ // Stk_22.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544708 (0.0):
mārutā nava śaktyādyā $ ye mantrāḥ parikīrtitāḥ & / prāsādābjasamutpannāḥ % sarve cāmoghaśaktayaḥ // Stk_22.11 //
sadyastu pṛthivī jñeyo vāmo hyāpaḥ prakīrtitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544715 (0.0):
prāsādābjasamutpannāḥ % sarve cāmoghaśaktayaḥ // Stk_22.11 // / sadyastu pṛthivī jñeyo $ vāmo hyāpaḥ prakīrtitaḥ &
aghorasteja ityukto vāyustatpuruṣaḥ smṛtaḥ // Stk_22.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544722 (0.0):
sadyastu pṛthivī jñeyo $ vāmo hyāpaḥ prakīrtitaḥ & / aghorasteja ityukto % vāyustatpuruṣaḥ smṛtaḥ // Stk_22.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957233 (0.042):
vāyurākāśameva ca Stk_8.1d / vāyustatpuruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.12d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289330 (0.049):
vāyuskandhopaviṣṭo 'sau KubjT_2.91a / vāyustatpuruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.12d / vāyusteṣāṃ samāśrayaḥ SvaT_10.465d
ākāśastu bhavedīśaḥ svayaṃ devo maheśvaraḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544728 (0.0):
aghorasteja ityukto % vāyustatpuruṣaḥ smṛtaḥ // Stk_22.12 // / ākāśastu bhavedīśaḥ $ svayaṃ devo maheśvaraḥ &
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442553 (0.048):
yadaṃśastatparo yastu sa devaḥ syānmaheśvaraḥ // KūrmP_2,29.24 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174158 (0.048):
ākāśavāyumārūḍhā SvaT_12.123c / ākāśastu bhavedīśaḥ Stk_22.13a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547566 (0.056):
yajamānastu deveśi $ svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ & / sadyojātastu vai brahmā % vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804768 (0.056):
yajamānastu deveśi svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ / / sadyojātastu vai brahmā vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953898 (0.056):
ākarṣaṃ kurute dhruvam Stk_16.7b / ākāśastu bhavedīśaḥ Stk_22.13a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401940 (0.058):
ātmajñānaṃ mahādevo yogaṃ gamayati svayam / / bhagavāṃścocyate devo devadevo maheśvaraḥ // LiP_2,18.24 //
sadyojātastu ṛgvedo vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ // Stk_22.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544737 (0.0):
ākāśastu bhavedīśaḥ $ svayaṃ devo maheśvaraḥ & / sadyojātastu ṛgvedo % vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ // Stk_22.13 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547592 (0.0):
īśānastu varārohe % svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ // SvaT_11.41 // / sadyojātastu ṛgvedo $ vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804794 (0.0):
īśānastu varārohe svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ // SvaT_11.41 // / sadyojātastu ṛgvedo vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288749 (0.054):
vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ SvaT_11.42b / vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ Stk_22.13d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547566 (0.061):
yajamānastu deveśi $ svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ & / sadyojātastu vai brahmā % vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804768 (0.061):
yajamānastu deveśi svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ / / sadyojātastu vai brahmā vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 //
aghoraḥ sāmavedaḥ syād atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544742 (0.0):
sadyojātastu ṛgvedo % vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ // Stk_22.13 // / aghoraḥ sāmavedaḥ syād $ atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547595 (0.005):
sadyojātastu ṛgvedo $ vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ & / aghoraḥ sāmavedastu % puruṣo 'tharva ucyate // SvaT_11.42 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804797 (0.005):
sadyojātastu ṛgvedo vāmadevo yajuḥ smṛtaḥ / / aghoraḥ sāmavedastu puruṣo 'tharva ucyate // SvaT_11.42 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164917 (0.064):
aghoraḥ sāmavedastu SvaT_11.42c / aghoraḥ sāmavedaḥ syād Stk_22.14a
pañcamastu paraḥ sūkṣmo vyomavyāpī sadāśivaḥ // Stk_22.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544750 (0.0):
aghoraḥ sāmavedaḥ syād $ atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ & / pañcamastu paraḥ sūkṣmo % vyomavyāpī sadāśivaḥ // Stk_22.14 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295706 (0.051):
vyomavyāpī śubhodayā KubjT_21.50d / vyomavyāpī sadāśivaḥ Stk_22.14d / vyoma saṃkṣobhya līlayā SvaT_11.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295423 (0.056):
vyāpinyāṃ pañcamaṃ proktaṃ SvaT_4.298a / vyāpī caiva sadāśivaḥ SvaT_11.20b / vyāpī vyomasvarūpiṇi SvaT_11.306b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957470 (0.059):
vyāvṛtenaiva vaktreṇa Stk_19.8a / vyomavyāpī sadāśivaḥ Stk_22.14d / śaktigarbho maheśvaraḥ Stk_13.14d
sadyojātastu vai brahmā vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544757 (0.0):
pañcamastu paraḥ sūkṣmo % vyomavyāpī sadāśivaḥ // Stk_22.14 // / sadyojātastu vai brahmā $ vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547573 (0.0):
yajamānastu deveśi $ svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ & / sadyojātastu vai brahmā % vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804775 (0.0):
yajamānastu deveśi svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ / / sadyojātastu vai brahmā vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307279 (0.029):
sadyojātastu ṛgvedo Stk_22.13c / sadyojātastu vai brahmā SvaT_11.40c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957886 (0.044):
sadyojātastu ṛgvedo Stk_22.13c / sadyojātastu vai brahmā Stk_22.15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289123 (0.062):
vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ SvaT_11.40d / vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ Stk_22.15b
aghoro rudradaivatya īśvaraḥ puruṣaḥ smṛtaḥ // Stk_22.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544764 (0.0):
sadyojātastu vai brahmā $ vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ & / aghoro rudradaivatya % īśvaraḥ puruṣaḥ smṛtaḥ // Stk_22.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178989 (0.045):
īśvaraḥ parameśvaraḥ SvaT_12.80b / īśvaraḥ puruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.15d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547573 (0.048):
sadyojātastu vai brahmā % vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 // / aghoro rudra ityuktas $ tathā puruṣa īśvaraḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804775 (0.048):
sadyojātastu vai brahmā vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 // / aghoro rudra ityuktas tathā puruṣa īśvaraḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954173 (0.062):
īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt Stk_10.22/a / īśvaraḥ puruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.15d / īśvaraḥ prabhureva saḥ Stk_13.19d
īśānaḥ śivadaivatyo hṛdayādāvavasthitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544770 (0.0):
aghoro rudradaivatya % īśvaraḥ puruṣaḥ smṛtaḥ // Stk_22.15 // / īśānaḥ śivadaivatyo $ hṛdayādāvavasthitaḥ &
ṣaṣṭhaṃ tu yatparaṃ tattvam asādṛśyaguṇaiḥ sthitam // Stk_22.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544778 (0.0):
īśānaḥ śivadaivatyo $ hṛdayādāvavasthitaḥ & / ṣaṣṭhaṃ tu yatparaṃ tattvam % asādṛśyaguṇaiḥ sthitam // Stk_22.16 //
tasya deho na vaktavyaḥ prākṛtairguṇasambhavaiḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544784 (0.0):
ṣaṣṭhaṃ tu yatparaṃ tattvam % asādṛśyaguṇaiḥ sthitam // Stk_22.16 // / tasya deho na vaktavyaḥ $ prākṛtairguṇasambhavaiḥ &
jñātvā paramaniḥśreṇīṃ pañcasaṃsthānagāminīm // Stk_22.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544792 (0.0):
tasya deho na vaktavyaḥ $ prākṛtairguṇasambhavaiḥ & / jñātvā paramaniḥśreṇīṃ % pañcasaṃsthānagāminīm // Stk_22.17 //
jñātameva sakṛdyena vistṛtaṃ tu tadeva tat / / tatkāla eva mukto 'sau yadā jñātaṃ hi tatpadam // Stk_22.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544804 (0.0):
jñātvā paramaniḥśreṇīṃ % pañcasaṃsthānagāminīm // Stk_22.17 // / jñātameva sakṛdyena $ vistṛtaṃ tu tadeva tat &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275366 (0.052):
yadā jñātaṃ hi tatpadam Stk_22.18d / yadā jyotir na dṛśyate KubjT_23.50b
prāsādanirṇayaprakaraṇam / iti dvāviṃśaḥ paṭalaḥ / śṛṇu ṣaṇmukha tattvena jñānāmṛtamanuttamam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544815 (0.0):
tatkāla eva mukto 'sau % yadā jñātaṃ hi tatpadam // Stk_22.18 // / prāsādanirṇayaprakaraṇam
yanna kasyacidākhyātaṃ nākhyeyaṃ kathayāmi tat // Stk_23.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544824 (0.0):
śṛṇu ṣaṇmukha tattvena $ jñānāmṛtamanuttamam & / yanna kasyacidākhyātaṃ % nākhyeyaṃ kathayāmi tat // Stk_23.1 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529352 (0.055):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ rahasyamidamuttamam & / yanna kasyacidākhyātaṃ % tatte vakṣyāmi suvrate // SvaT_9.1 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786569 (0.055):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi rahasyamidamuttamam / / yanna kasyacidākhyātaṃ tatte vakṣyāmi suvrate // SvaT_9.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236529 (0.056):
nākhyātā kasyacin mayā KubjT_8.16d / nākhyeyaṃ kathayāmi tat Stk_23.1d
dehasthaḥ sakalo jñeyo niṣkalo dehavarjitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544831 (0.0):
yanna kasyacidākhyātaṃ % nākhyeyaṃ kathayāmi tat // Stk_23.1 // / dehasthaḥ sakalo jñeyo $ niṣkalo dehavarjitaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955447 (0.025):
deśikaḥ pāśahā bhavet Stk_1.6b / dehasthaḥ sakalo jñeyo Stk_23.2a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843246 (0.033):
dehasthaḥ sakalo jñeyo niṣphalo dehavarjitaḥ(1) /AP_214.029ab/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229574 (0.033):
dehasthaṃ tu kathaṃ vidyād VT_139c / dehasthaḥ sakalo jñeyo Stk_23.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527504 (0.056):
tāvatsa sakalo jñeyo $ niṣkalo bhedavarjitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784722 (0.056):
tāvatsa sakalo jñeyo niṣkalo bhedavarjitaḥ /
āptopadeśagamyo 'sau sarvataḥ kimapi sthitaḥ // Stk_23.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544837 (0.0):
dehasthaḥ sakalo jñeyo $ niṣkalo dehavarjitaḥ & / āptopadeśagamyo 'sau % sarvataḥ kimapi sthitaḥ // Stk_23.2 //
haṃsa haṃseti yo brūyad dhaṃso devaḥ sadāśivaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544844 (0.0):
āptopadeśagamyo 'sau % sarvataḥ kimapi sthitaḥ // Stk_23.2 // / haṃsa haṃseti yo brūyad $ dhaṃso devaḥ sadāśivaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325250 (0.049):
haṃsasvarodvahe devi KubjT_24.133c / haṃsa haṃseti yo brūyad Stk_23.3a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843253 (0.051):
haṃsahaṃseti yo brūyāddhaṃso devaḥ sadāśivaḥ //AP_214.029cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958409 (0.056):
hastābhyāṃ saṃspṛśetpādād Stk_1.15c / haṃsa haṃseti yo brūyad Stk_23.3a
guruvaktrāttu labhyeta pratyakṣaṃ sarvatomukhaḥ // Stk_23.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544850 (0.0):
haṃsa haṃseti yo brūyad $ dhaṃso devaḥ sadāśivaḥ & / guruvaktrāttu labhyeta % pratyakṣaṃ sarvatomukhaḥ // Stk_23.3 //
tileṣu ca yathā tailaṃ puṣpe gandha iva sthitaḥ / / puruṣastu śarīre 'smin sabāhyābhyantare sthitaḥ // Stk_23.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544857 (0.0):
guruvaktrāttu labhyeta % pratyakṣaṃ sarvatomukhaḥ // Stk_23.3 // / tileṣu ca yathā tailaṃ $ puṣpe gandha iva sthitaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544864 (0.0):
tileṣu ca yathā tailaṃ $ puṣpe gandha iva sthitaḥ & / puruṣastu śarīre 'smin % sabāhyābhyantare sthitaḥ // Stk_23.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308371 (0.036):
sabāhyābhyantare sarvaṃ KubjT_14.9c / sabāhyābhyantare sthitaḥ Stk_23.4d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957912 (0.038):
sabāhyābhyantaraṃ punaḥ Stk_8.40b / sabāhyābhyantare sthitaḥ Stk_23.4d
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843258 (0.064):
haṃsahaṃseti yo brūyāddhaṃso devaḥ sadāśivaḥ //AP_214.029cd/ / tileṣu ca yathā tailaṃ puṣpe gandhaḥ samaśritaḥ /AP_214.030ab/
ulkāhasto yathā kaścid dravyamālokya tāṃ tyajet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544870 (0.0):
puruṣastu śarīre 'smin % sabāhyābhyantare sthitaḥ // Stk_23.4 // / ulkāhasto yathā kaścid $ dravyamālokya tāṃ tyajet &
jñānena jñeyamālokya tathā jñānaṃ parityajet // Stk_23.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544875 (0.0):
ulkāhasto yathā kaścid $ dravyamālokya tāṃ tyajet & / jñānena jñeyamālokya % tathā jñānaṃ parityajet // Stk_23.5 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25407025 (0.051):
tasmātkrameṇa saṃtyajya bāhyamābhyaṃtaraṃ tathā // ŚivP_7.2,11.52ab/ / jñānena jñeyamālokyājñānaṃ cāpi parityajet // ŚivP_7.2,11.52cd/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208857 (0.059):
jñānino 'haṃ samartho 'haṃ KubjT_12.15a / jñānena jñeyamālokya Stk_23.5c / jñānenaiva yathā mokṣas Dka_79a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518960 (0.064):
dīpahasto yathā kaścid % dravyamālokya cāharet // SvaT_4.336 // / evaṃ jñānena ca jñeyaṃ $ tasmin kuryāttu saṃsthitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776182 (0.064):
dīpahasto yathā kaścid dravyamālokya cāharet // SvaT_4.336 // / evaṃ jñānena ca jñeyaṃ tasmin kuryāttu saṃsthitam /
puṣpaṃ tu sakalaṃ vidyād gandhastasya tu niṣkalaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544884 (0.0):
jñānena jñeyamālokya % tathā jñānaṃ parityajet // Stk_23.5 // / puṣpaṃ tu sakalaṃ vidyād $ gandhastasya tu niṣkalaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956074 (0.038):
puryaṣṭakaṃ ca tanmātraṃ Stk_2.7c / puṣpaṃ tu sakalaṃ vidyād Stk_23.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250344 (0.051):
puṣpaṃ tasyopariṣṭāttu SvaT_2.192c / puṣpaṃ tu sakalaṃ vidyād Stk_23.6a
vṛkṣaṃ tu sakalaṃ vidyāc chāyā tasya tu niṣkalā // Stk_23.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544891 (0.0):
puṣpaṃ tu sakalaṃ vidyād $ gandhastasya tu niṣkalaḥ & / vṛkṣaṃ tu sakalaṃ vidyāc % chāyā tasya tu niṣkalā // Stk_23.6 //
sakale niṣkalo bhāvaḥ sarvatraiva vyavasthitaḥ / / upāyaḥ sakalastadvad upeyaścaiva niṣkalaḥ // Stk_23.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544904 (0.0):
vṛkṣaṃ tu sakalaṃ vidyāc % chāyā tasya tu niṣkalā // Stk_23.6 // / sakale niṣkalo bhāvaḥ $ sarvatraiva vyavasthitaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954268 (0.0):
upaspṛśya vidhānena Stk_3.6a / upāyaḥ sakalastadvad Stk_23.7c / upeyaścaiva niṣkalaḥ Stk_23.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305760 (0.030):
sakale niṣkale vāpi SvaT_4.145c / sakale niṣkalo bhāvaḥ Stk_23.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957811 (0.056):
sakalaḥ paripaṭhyate Stk_23.10b / sakale niṣkalo bhāvaḥ Stk_23.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955801 (0.061):
niṣkalena samanvitaḥ Stk_13.1d / niṣkale niṣkalastathā Stk_23.8b / niṣkale sakale sthitā Stk_13.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305768 (0.063):
sakale sakalātmikā VT_46b / sakale sakalo bhāvo Stk_23.8a / sakalo grahasaṃyukto SvaT_6.18a
sakale sakalo bhāvo niṣkale niṣkalastathā / / trimātraśca dvimātraśca ekamātrastathaiva ca // Stk_23.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544914 (0.0):
upāyaḥ sakalastadvad % upeyaścaiva niṣkalaḥ // Stk_23.7 // / sakale sakalo bhāvo $ niṣkale niṣkalastathā &
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5273944 (0.011):
ānupūrvyeṇa sanniviṣṭānām sañjñāḥ bhaviṣyanti iti . ādau mātrikaḥ tataḥ / dvimātraḥ tataḥ trimātraḥ iti . na punaḥ mātrikaḥ madhye vā ante vā syāt
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222797 (0.011):
trimāṇaṃ varṇa ucyate SvaT_5.73d / trimātraśca dvimātraśca Stk_23.8c
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 59201 (0.020):
tataḥ dvimātraḥ tataḥ trimātraḥ iti .
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957811 (0.022):
sakalaḥ paripaṭhyate Stk_23.10b / sakale niṣkalo bhāvaḥ Stk_23.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182342 (0.024):
ekamātrastathaiva ca Stk_23.8d / ekamātraḥ sa vijñeyo SvaT_4.350c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544892 (0.029):
vṛkṣaṃ tu sakalaṃ vidyāc % chāyā tasya tu niṣkalā // Stk_23.6 // / sakale niṣkalo bhāvaḥ $ sarvatraiva vyavasthitaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305761 (0.029):
sakale niṣkale vāpi SvaT_4.145c / sakale niṣkalo bhāvaḥ Stk_23.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305768 (0.054):
sakale sakalātmikā VT_46b / sakale sakalo bhāvo Stk_23.8a / sakalo grahasaṃyukto SvaT_6.18a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15749211 (0.061):
sakale japyamāne tu SvaT_6.18c / sakale niṣkale vāpi SvaT_4.145c / sakalo grahasaṃyukto SvaT_6.18a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955798 (0.062):
niṣkalena samanvitaḥ Stk_13.1d / niṣkale niṣkalastathā Stk_23.8b / niṣkale sakale sthitā Stk_13.7b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955278 (0.063):
trimātraśca dvimātraśca Stk_23.8c / trimārgāvasthito devaḥ Stk_20.3a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519169 (0.064):
trimātrastu makāro vai % tālumadhyagataścaret // SvaT_4.351 // / binduścaivārdhamātrastu $ mātrārdhaṃ hi sa ucyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776391 (0.064):
trimātrastu makāro vai tālumadhyagataścaret // SvaT_4.351 // / binduścaivārdhamātrastu mātrārdhaṃ hi sa ucyate /
ardhamātrā parā sūkṣmā tasyā ūrdhvaṃ parātparam / / brahmā viṣṇuśca rudraśca īśvaraḥ śiva eva vā // Stk_23.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544925 (0.0):
trimātraśca dvimātraśca % ekamātrastathaiva ca // Stk_23.8 // / ardhamātrā parā sūkṣmā $ tasyā ūrdhvaṃ parātparam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518529 (0.013):
setubandhaṃ ca taṃ mārgaṃ $ yatra gatvā na jāyate & / brahmā viṣṇuśca rudraśca % īśvaraḥ śiva eva ca // SvaT_4.304 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775751 (0.013):
setubandhaṃ ca taṃ mārgaṃ yatra gatvā na jāyate / / brahmā viṣṇuśca rudraśca īśvaraḥ śiva eva ca // SvaT_4.304 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259172 (0.027):
brahmā viṣṇus tathā rudra % īśvaras tu sadāśivaḥ // KubjT_25.43 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496020 (0.027):
brahmā viṣṇus tathā rudra īśvaras tu sadāśivaḥ // KubjT_25.43 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227391 (0.028):
kalate prāṇagā nityaṃ % daśasthāne hy anukramāt // KubjT_6.7 // / brahmā viṣṇus tathā rudra $ īśvaro 'tha sadāśivaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464258 (0.028):
kalate prāṇagā nityaṃ daśasthāne hy anukramāt // KubjT_6.7 // / brahmā viṣṇus tathā rudra īśvaro 'tha sadāśivaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797160 (0.028):
brahmā viṣṇuś ca rudro 'smād īśvaro 'tha sadāśivaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25771107 (0.028):
sūkṣmavijñānarūpāyaidṛ // BndP_3,39.29 // / brahmā viṣṇuśca rudraśca īśvaraśca sadāśivaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258335 (0.031):
lakāre aparāḥ pañca % tena maṇḍala kīrtitam // KubjT_25.0*8 // / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca $ īśvaraś ca sadāśivaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495183 (0.031):
lakāre aparāḥ pañca tena maṇḍala kīrtitam // KubjT_25.0*8 // / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca īśvaraś ca sadāśivaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4792069 (0.042):
pratitattvaṃ nyasenmūrtīḥ sṛṣṭyā pañca dharādikāḥ //AP_92.049cd/ / brahmā viṣṇus tathā rudra īśvaraś ca sadāśivaḥ /AP_92.050ab/
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23131325 (0.042):
hṛdambhoje mama sthāne pañcapretāsane budhaḥ // Dg_10.9 = DbhP_7,40.9 // / brahmā viṣṇuśca rudraśca īśvaraśca sadāśivaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547735 (0.044):
icchāśaktiḥ paro rudraḥ % sa śivaḥ parigīyate // SvaT_11.52 // / viṣṇuḥ sadāśivo devo $ brahmā caiveśvarastathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804935 (0.044):
icchāśaktiḥ paro rudraḥ sa śivaḥ parigīyate // SvaT_11.52 // / viṣṇuḥ sadāśivo devo brahmā caiveśvarastathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888090 (0.046):
brahmā viṣṇuś ca rudraś ca BrP_219.101c / brahmā viṣṇuḥ śivaś ceti BrP_130.10a
pañcadhā pañcadaivatyaḥ sakalaḥ paripaṭhyate / / brahmaṇo hṛdayaṃ sthānaṃ kaṇṭhe viṣṇuḥ samāśritaḥ // Stk_23.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544937 (0.0):
brahmā viṣṇuśca rudraśca % īśvaraḥ śiva eva vā // Stk_23.9 // / pañcadhā pañcadaivatyaḥ $ sakalaḥ paripaṭhyate &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843273 (0.023):
puruṣasya tathā dehe sa vāhyābhyantarāṃ sthitaḥ //AP_214.030cd/ / brahmaṇo hṛdaye sthānaṃ kaṇṭhe viṣṇuḥ samāśritaḥ /AP_214.031ab/
tālumadhye sthito rudro lalāṭastho maheśvaraḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544944 (0.0):
brahmaṇo hṛdayaṃ sthānaṃ % kaṇṭhe viṣṇuḥ samāśritaḥ // Stk_23.10 // / tālumadhye sthito rudro $ lalāṭastho maheśvaraḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219077 (0.039):
tālumadhye tyajettaṃ tu SvaT_4.264c / tālumadhye sthito rudro Stk_23.11a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843277 (0.046):
brahmaṇo hṛdaye sthānaṃ kaṇṭhe viṣṇuḥ samāśritaḥ /AP_214.031ab/ / tālumadhye(2) sthito rudro lalāṭe tu maheśvaraḥ //AP_214.031cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955198 (0.053):
tāmeva mṛttikāṃ paścād Stk_3.2c / tālumadhye sthito rudro Stk_23.11a
nāsāgre tu śivaṃ vidyāt tasyānte tu paraṃ padam // Stk_23.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544954 (0.0):
tālumadhye sthito rudro $ lalāṭastho maheśvaraḥ & / nāsāgre tu śivaṃ vidyāt % tasyānte tu paraṃ padam // Stk_23.11 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218043 (0.057):
tasyānte tu paraṃ padam Stk_23.11d / tasyānte tu parā sūkṣmā KubjT_5.94c
nāsāgre MSS i,ī,u,mu; nādānte Bhatt
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544960 (0.0):
nāsāgre tu śivaṃ vidyāt % tasyānte tu paraṃ padam // Stk_23.11 // / nāsāgre MSS i,ī,u,mu; nādānte Bhatt
parasmāttu paraṃ nāsti iti śāstrasya niścayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544969 (0.0):
nāsāgre MSS i,ī,u,mu; nādānte Bhatt / parasmāttu paraṃ nāsti $ iti śāstrasya niścayaḥ &
gamāgamaḥ kathaṃ tasya kena vā nīyate tu saḥ // Stk_23.12 // / saṃśayo me mahādeva kathayasva yathārthataḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544978 (0.0):
parasmāttu paraṃ nāsti $ iti śāstrasya niścayaḥ & / gamāgamaḥ kathaṃ tasya % kena vā nīyate tu saḥ // Stk_23.12 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314622 (0.046):
saṃśayocchittikārikā SvaT_12.100d / saṃśayo me mahādeva Stk_11.1c / saṃśayo me mahādeva Stk_23.13a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958146 (0.060):
saṃyojakaviyojakaḥ Stk_13.21d / saṃśayo me mahādeva Stk_11.1c / saṃśayo me mahādeva Stk_23.13a
śaktyā tu nīyate jīvas tasminprāpya nivartate // Stk_23.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544985 (0.0):
saṃśayo me mahādeva $ kathayasva yathārthataḥ & / śaktyā tu nīyate jīvas % tasminprāpya nivartate // Stk_23.13 //
asyāntaṃ te pravakṣyāmi śṛṇu ṣaṇmukha tattvataḥ / / dehātītaṃ tu tadvidyān nāsāgre dvādaśāṅgulam // Stk_23.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544990 (0.0):
śaktyā tu nīyate jīvas % tasminprāpya nivartate // Stk_23.13 // / asyāntaṃ te pravakṣyāmi $ śṛṇu ṣaṇmukha tattvataḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544999 (0.0):
asyāntaṃ te pravakṣyāmi $ śṛṇu ṣaṇmukha tattvataḥ & / dehātītaṃ tu tadvidyān % nāsāgre dvādaśāṅgulam // Stk_23.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955687 (0.0):
nāsāgre tu śivaṃ vidyāt Stk_23.11c / nāsāgre dvādaśāṅgulam Stk_23.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238652 (0.019):
nāsāgre dṛṣṭim ādāya GorS(1)_85c / nāsāgre dvādaśāṅgulam Stk_23.14d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957721 (0.058):
śūnyaṃ dehāntarasthitam Stk_20.7d / śṛṇu ṣaṇmukha tattvataḥ Stk_23.14b / śṛṇu ṣaṇmukha tattvena Stk_8.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302507 (0.059):
śṛṇu ṣaḍviṃśatiṃ purīḥ SvaT_10.136d / śṛṇu ṣaṇmukha tattvataḥ Stk_23.14b / śṛṇu ṣaṇmukha tattvena Stk_8.34c
tadantaṃ tadvijānīyāt tatrastho vyāpayetprabhuḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545006 (0.0):
dehātītaṃ tu tadvidyān % nāsāgre dvādaśāṅgulam // Stk_23.14 // / tadantaṃ tadvijānīyāt $ tatrastho vyāpayetprabhuḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955062 (0.049):
tatra viṣṇuḥ svayaṃ bīje Stk_13.18a / tatrasthaṃ taṃ vijānīyād Stk_19.7c / tatrastho vyāpayetprabhuḥ Stk_23.15b
mano 'pyanyatra nikṣiptaṃ cakṣuranyatra pātitam // Stk_23.15 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9376989 (0.0):
Q: mano'py anyatra nikṣiptaṃ cakṣur anyatra pātitam
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545013 (0.0):
tadantaṃ tadvijānīyāt $ tatrastho vyāpayetprabhuḥ & / mano 'pyanyatra nikṣiptaṃ % cakṣuranyatra pātitam // Stk_23.15 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524992 (0.0):
muktiścaiva bhavedūrdhve % paratattve tu suvrate // SvaT_7.57 // / mano 'pyanyatra nikṣiptaṃ $ cakṣuranyatra pātitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782211 (0.0):
muktiścaiva bhavedūrdhve paratattve tu suvrate // SvaT_7.57 // / mano 'pyanyatra nikṣiptaṃ cakṣuranyatra pātitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202092 (0.055):
cakṣuranyatra pātitam SvaT_7.58b / cakṣuranyatra pātitam Stk_23.15d
tathāpi yogināṃ yogo hyavicchinnaḥ pravartate / / etattatparamaṃ guhyam etattatparamākṣaram // Stk_23.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545023 (0.0):
mano 'pyanyatra nikṣiptaṃ % cakṣuranyatra pātitam // Stk_23.15 // / tathāpi yogināṃ yogo $ hyavicchinnaḥ pravartate &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954351 (0.0):
etattatparamaṃ guhyam Stk_23.16c / etattatparamākṣaram Stk_23.16d
nātaḥ parataraṃ kiñcin nātaḥ parataraṃ śivam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545030 (0.0):
etattatparamaṃ guhyam % etattatparamākṣaram // Stk_23.16 // / nātaḥ parataraṃ kiñcin $ nātaḥ parataraṃ śivam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236963 (0.021):
nātaḥ parataraṃ kiñcin Stk_23.17a / nātaḥ parataraṃ jñānam Stk_23.17c
nātaḥ parataraṃ jñānam ityāha bhagavāñśivaḥ // Stk_23.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545035 (0.0):
nātaḥ parataraṃ kiñcin $ nātaḥ parataraṃ śivam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236964 (0.040):
nātaḥ parataraṃ jñānam Stk_23.17c / nātaḥ parataraṃ śivam Stk_23.17b
śivajñānāmṛtaṃ prāpya saṃkṣepānna tu vistarāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545043 (0.0):
nātaḥ parataraṃ jñānam % ityāha bhagavāñśivaḥ // Stk_23.17 // / śivajñānāmṛtaṃ prāpya $ saṃkṣepānna tu vistarāt &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299388 (0.031):
śivajñānātmahastena SUp_7.41c / śivajñānāmṛtaṃ prāpya Stk_23.18a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957638 (0.031):
śivajaptena tīrthaṃ tu Stk_3.4c / śivajñānāmṛtaṃ prāpya Stk_23.18a
kathito devadevena paramākṣaranirṇayaḥ // Stk_23.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545049 (0.0):
śivajñānāmṛtaṃ prāpya $ saṃkṣepānna tu vistarāt & / kathito devadevena % paramākṣaranirṇayaḥ // Stk_23.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954353 (0.059):
etattatparamākṣaram Stk_23.16d / etatte śivasadbhāvaṃ Stk_23.19a
etatte śivasadbhāvaṃ śivavaktrādviniḥsṛtam / / guhyādguhyatamaṃ guhyaṃ gūhanīyaṃ prayatnataḥ // Stk_23.19 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545060 (0.0):
kathito devadevena % paramākṣaranirṇayaḥ // Stk_23.18 // / etatte śivasadbhāvaṃ $ śivavaktrādviniḥsṛtam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957656 (0.046):
śivabhedo 'ṣṭadhā sthitaḥ Stk_19.1b / śivavaktrādviniḥsṛtam Stk_23.19b / śivavidyātmakairyathā Stk_13.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300006 (0.050):
śivavaktrāgnivaktrayoḥ SvaT_2.274d / śivavaktrād viniḥsṛtam VT_395b / śivavaktrādviniḥsṛtam Stk_23.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200466 (0.055):
guhyādguhyatamaṃ guhyaṃ Stk_23.19c / guhyādguhyataraṃ param SvaT_8.26d
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7391676 (0.059):
aprakāśyam idaṃ guhyaṃ $ śivavaktrād viniḥsṛtam & / yas tv idaṃ dhyāyate nityaṃ % pūjayen manasā japet // VT_395 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7097400 (0.059):
aprakāśyam idaṃ guhyaṃ śivavaktrād viniḥsṛtam / / yas tv idaṃ dhyāyate nityaṃ pūjayen manasā japet // VT_395 //
nāśiṣyāya pradātavyaṃ nāputrāya kadācana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545065 (0.0):
guhyādguhyatamaṃ guhyaṃ % gūhanīyaṃ prayatnataḥ // Stk_23.19 // / nāśiṣyāya pradātavyaṃ $ nāputrāya kadācana &
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18492786 (0.041):
3 medhārogyābhivardhanaḥ // 66 // nāputrāya pradātavyo nāśiṣyāya / kathaṃcana / rājadviṣṭe na dātavyo ye cānye pāpacāriṇaḥ // 67 // dve
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238548 (0.062):
nāśiṣyāya pradātavyaṃ KubjT_10.60a / nāśiṣyāya pradātavyaṃ Stk_23.20a
gurudevāgnibhaktāya nityaṃ muktiratāya ca // Stk_23.20 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545074 (0.0):
nāśiṣyāya pradātavyaṃ $ nāputrāya kadācana & / gurudevāgnibhaktāya % nityaṃ muktiratāya ca // Stk_23.20 //
pradātavyamidaṃ śāstraṃ netarebhyaḥ pradāpayet / / dātāsya narakaṃ yāti siddhyecca na kadācana // Stk_23.21 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545086 (0.0):
gurudevāgnibhaktāya % nityaṃ muktiratāya ca // Stk_23.20 // / pradātavyamidaṃ śāstraṃ $ netarebhyaḥ pradāpayet &
śivāmṛtaṃ mayā khyātaṃ satyaṃ satyamidaṃ tava /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545092 (0.0):
dātāsya narakaṃ yāti % siddhyecca na kadācana // Stk_23.21 // / śivāmṛtaṃ mayā khyātaṃ $ satyaṃ satyamidaṃ tava &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300665 (0.046):
śivāmṛtaṃ tatsaṃcintya SvaT_3.61a / śivāmṛtaṃ mayā khyātaṃ Stk_23.22a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957687 (0.056):
śivādisarvamantrāṃśca Stk_6.4c / śivāmṛtaṃ mayā khyātaṃ Stk_23.22a
evaṃ jñātvā tu medhāvī vicarettu yathāsukham // Stk_23.22 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545101 (0.0):
śivāmṛtaṃ mayā khyātaṃ $ satyaṃ satyamidaṃ tava & / evaṃ jñātvā tu medhāvī % vicarettu yathāsukham // Stk_23.22 //
gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho 'tha bhaikṣukaḥ / / yatra yatra sthito jñānī paramākṣaravit sadā // Stk_23.23 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545104 (0.0):
evaṃ jñātvā tu medhāvī % vicarettu yathāsukham // Stk_23.22 // / gṛhastho brahmacārī ca $ vānaprastho 'tha bhaikṣukaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545111 (0.0):
gṛhastho brahmacārī ca $ vānaprastho 'tha bhaikṣukaḥ & / yatra yatra sthito jñānī % paramākṣaravit sadā // Stk_23.23 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10432081 (0.031):
12,321.001 yudhiṣṭhira uvāca / 12,321.001a gṛhastho brahmacārī vā vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26755867 (0.031):
śrotum icchāmahe brahman % paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BrP_30.2 // / gṛhastho brahmacārī ca $ vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11027191 (0.031):
śrotum icchāmahe brahman paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BrP_30.2 // / gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27002717 (0.031):
<12321.1/1> yudhiṣṭhira uvāca: gṛhastho brahmacārī vā !vānaprastho 'tha / bhikṣukaḥ !
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 628331 (0.042):
catvāra āśramāḥ pūrvam $ ṛṣibhir vihitā nṛpau / HV_App.I,31.2336 / / brahmacārī gṛhasthaś ca $ vānaprasthaś ca bhikṣukaḥ // HV_App.I,31.2337 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22113887 (0.042):
catvāra āśramāḥ pūrvam ṛṣibhir vihitā nṛpau / HV_App.I,31.2336 / / brahmacārī gṛhasthaś ca vānaprasthaś ca bhikṣukaḥ // HV_App.I,31.2337 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10376965 (0.044):
12,234.012c ṛṣis tat pūjayan vākyaṃ putrasyāmitatejasaḥ / 12,234.013a gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20733340 (0.045):
13,124.022d@013_0031 punāti sakalaṃ lokaṃ sahasrāṃśur ivoditaḥ / 13,124.022d@013_0032 brahmacārī gṛhastho 'pi vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10257430 (0.045):
12,015.011c prajās tatra na muhyanti netā cet sādhu paśyati / 12,015.012a brahmacārī gṛhasthaś ca vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174416 (0.053):
śaṅkha dikumbhaparyantamaṣṭamaṅgalakān(!)kramāt / / brahmacārī gṛhastho vā vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ // Vis_27.23 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6700535 (0.057):
brahmacārī gṛhasthaśca vānaprasthaśca bhikṣukaḥ // GarP_1,15.121 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ (740)śūdro varṇastathaiva ca /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200571 (0.062):
gṛhasthena na kartavyam SvaT_2.153a / gṛhastho brahmacārī ca Stk_23.23a / gṛhastho vā yatirvāsāv SvaT_4.86c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955942 (0.062):
paramākṣaravit sadā Stk_23.23d / parameśena bhāṣitam Stk_9.1d
viṣayī viṣayāsakto yāti dehāntake śivam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545118 (0.0):
yatra yatra sthito jñānī % paramākṣaravit sadā // Stk_23.23 // / viṣayī viṣayāsakto $ yāti dehāntake śivam &
jñānādevāsya śāstrasya sarvāvastho 'pi mānavaḥ // Stk_23.24 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545124 (0.0):
viṣayī viṣayāsakto $ yāti dehāntake śivam & / jñānādevāsya śāstrasya % sarvāvastho 'pi mānavaḥ // Stk_23.24 //
brahmahatyāśvamedhādyaiḥ puṇyapāpairna lipyate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545131 (0.0):
jñānādevāsya śāstrasya % sarvāvastho 'pi mānavaḥ // Stk_23.24 // / brahmahatyāśvamedhādyaiḥ $ puṇyapāpairna lipyate &
codako bodhakaścaiva mokṣadaśca paraḥ smṛtaḥ // Stk_23.25 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545139 (0.0):
brahmahatyāśvamedhādyaiḥ $ puṇyapāpairna lipyate & / codako bodhakaścaiva % mokṣadaśca paraḥ smṛtaḥ // Stk_23.25 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273328 (0.024):
mokṣatṛptyādisatphalam KubjT_16.91b / mokṣadaśca paraḥ smṛtaḥ Stk_23.25d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956734 (0.024):
mokṣa ityabhidhīyate Stk_19.12d / mokṣadaśca paraḥ smṛtaḥ Stk_23.25d
ityevaṃ trividho jñeya ācāryastu mahītale /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545143 (0.0):
codako bodhakaścaiva % mokṣadaśca paraḥ smṛtaḥ // Stk_23.25 // / ityevaṃ trividho jñeya $ ācāryastu mahītale &
codako darśayenmārgaṃ bodhakaḥ sthānamādiśet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28545147 (0.0):
ityevaṃ trividho jñeya $ ācāryastu mahītale & / codako darśayenmārgaṃ % bodhakaḥ sthānamādiśet \
mokṣadastu paraṃ tattvaṃ yajjñātvāmṛtamaśnute // Stk_23.26 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273924 (0.014):
yaj jñātvā tu sukhenaiva VT_238c / yajjñātvāmṛtamaśnute Stk_23.26f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273337 (0.032):
mokṣadas tu na saṃśayaḥ KubjT_6.21b / mokṣadastu paraṃ tattvaṃ Stk_23.26e
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956758 (0.042):
yajanaṃ saṃpravakṣyāmi Stk_5.1a / yajjñātvāmṛtamaśnute Stk_23.26f
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103291 (0.052):
06,035.012a jñeyaṃ yat tat pravakṣyāmi yaj jñātvāmṛtam aśnute / 06,035.012c anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2974423 (0.052):
yajjñātvāmṛtamaśnute / / anādimatparaṃ brahma na sattannāsaducyate' (13.12) ityevamādyāsu /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627264 (0.052):
jñeyaṃ yat tat pravakṣyāmi yaj jñātvāmṛtam aśnute / anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855306 (0.052):
jñeyaṃ yat tat pravakṣyāmi yaj jñātvāmṛtam aśnute | / anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate ||12||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934402 (0.052):
jñeyaṃ yat tat pravakṣyāmi yaj jñātvāmṛtam aśnute | / anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate ||BhG_13.12||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6984096 (0.052):
jñeyaṃ yat tat pravakṣyāmi yaj jñātvā'mṛtam aśnute | / anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934475 (0.052):
abhimukhīkaraṇāyāha yaj jñeyaṃ jñātvāmṛtam amṛtatvam aśnute, na punar
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956735 (0.056):
mokṣadaśca paraḥ smṛtaḥ Stk_23.25d / mokṣadastu paraṃ tattvaṃ Stk_23.26e
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6799888 (0.060):
ahaṃ brahma paraṃ tattvaṃ jñātvā tvakhilavidbhavet /
jñānāmṛtaprakaraṇam / iti trayoviṃśaḥ paṭalaḥ / brahmasūtraśāṅkarabhāṣyam
bhagavandevadeveśa lokanātha jagatpate / / mantratantraṃ tvayā proktaṃ vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540794 (0.0):
For a six-pada verse: / bhagavandevadeveśa $ lokanātha jagatpate & / mantratantraṃ tvayā proktaṃ % vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13262094 (0.033):
(atra pāde spaṣṭabrahmaliṅgayuktānāṃ vākyānāṃ vicāraḥ) / brahmasūtraśāṅkarabhāṣyam / bhāṣyaratnaprabhāvyākhyā śrīrāmānandayatipraṇītā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27814888 (0.041):
śrīdevyuvāca / bhagavan devadeveśa $ lokanātha jagatpate & / mantranyāsaṃ samācakṣva % rasakarmopakārakam // Ras_3.1 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11788264 (0.041):
śrīdevyuvāca / bhagavan devadeveśa lokanātha jagatpate / / mantranyāsaṃ samācakṣva rasakarmopakārakam // Ras_3.1 //
alpāyuṣastvime martyā alpavīryālpabuddhayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540802 (0.0):
mantratantraṃ tvayā proktaṃ % vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 // / alpāyuṣastvime martyā $ alpavīryālpabuddhayaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171583 (0.020):
alpāyuṣastvime martyā Stk_1.2a / alpāyuṣo 'lpavittāśca SvaT_1.6c
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10797095 (0.024):
hīne yuge tathā prāpte bauddhasthe caiva keśave // RKS_35.20 // / alpāyuṣaś caiva martyā alpavīryaparākramāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953794 (0.050):
alpasattvālpavittāśca Stk_1.2c / alpāyuṣastvime martyā Stk_1.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506485 (0.052):
na śaknuvanti manujā $ alpavīryaparākramāḥ & / alpāyuṣo 'lpavittāśca % alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763723 (0.052):
na śaknuvanti manujā alpavīryaparākramāḥ / / alpāyuṣo 'lpavittāśca alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492659 (0.064):
alpāyuṣas tato martyā__Vdha_066.073 / alpāyuṣo narā vedaḥ__Vdha_104.041
alpasattvālpavittāśca lobhamohāsamanvitāḥ // Stk_1.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540809 (0.0):
alpāyuṣastvime martyā $ alpavīryālpabuddhayaḥ & / alpasattvālpavittāśca % lobhamohāsamanvitāḥ // Stk_1.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171560 (0.060):
alpavīryālpabuddhayaḥ Stk_1.2b / alpasattvālpavittāśca Stk_1.2c
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca padārthānīkasaṃkulam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540816 (0.0):
alpasattvālpavittāśca % lobhamohāsamanvitāḥ // Stk_1.2 // / alpagranthaṃ mahārthaṃ ca $ padārthānīkasaṃkulam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171539 (0.053):
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca Stk_1.3a / alpajñānakriyānvitāḥ SRtp_50d
vaktumarhasi devaiṣāṃ prasādārthaṃ mama prabho // Stk_1.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540824 (0.0):
alpagranthaṃ mahārthaṃ ca $ padārthānīkasaṃkulam & / vaktumarhasi devaiṣāṃ % prasādārthaṃ mama prabho // Stk_1.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255281 (0.028):
prasādāya mahādevi KubjT_2.9a / prasādārthaṃ mama prabho Stk_1.3d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956209 (0.041):
pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ Stk_18.1b / prasādārthaṃ mama prabho Stk_1.3d
athātaḥ sampravakṣyāmi śāstraṃ paramadurlabham / / nāmnā tu vātulāttantrād dadhno ghṛtamivoddhṛtam // Stk_1.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540837 (0.0):
vaktumarhasi devaiṣāṃ % prasādārthaṃ mama prabho // Stk_1.3 // / athātaḥ sampravakṣyāmi $ śāstraṃ paramadurlabham &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298757 (0.053):
śāstrahīne na siddhiḥ syād SvaT_1.24c / śāstraṃ paramadurlabham Stk_1.4b
nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ sarvabhūteṣvavasthitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237251 (0.0):
nādākṣī nādarūpā ca KubjT_21.109a / nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ Stk_1.5a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540845 (0.0):
nāmnā tu vātulāttantrād % dadhno ghṛtamivoddhṛtam // Stk_1.4 // / nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ $ sarvabhūteṣvavasthitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955641 (0.0):
nādabinduritīritam Stk_13.11b / nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ Stk_1.5a
muktidaṃ paramaṃ kiṃ ca divyasiddhipradāyakam // Stk_1.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540852 (0.0):
nādākhyaṃ yatparaṃ bījaṃ $ sarvabhūteṣvavasthitam & / muktidaṃ paramaṃ kiṃ ca % divyasiddhipradāyakam // Stk_1.5 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227115 (0.064):
divyasiddhipradāyakam SvaT_12.132b / divyasiddhipradāyakam Stk_1.5d
tadviditvā mahāsena deśikaḥ pāśahā bhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540857 (0.0):
muktidaṃ paramaṃ kiṃ ca % divyasiddhipradāyakam // Stk_1.5 // / tadviditvā mahāsena $ deśikaḥ pāśahā bhavet &
āgopālāṅganā bālā mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540865 (0.0):
tadviditvā mahāsena $ deśikaḥ pāśahā bhavet & / āgopālāṅganā bālā % mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 //
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707113 (1.192):
nādātmanaḥ śabdasyodayādisaṃvedanāt| proktaṃ ca śrīmatkālottare / āgopālāṅganā bālā mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ|
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26639065 (0.050):
āgopālāṅganā bālā mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ| / \quote{āgopālāṅganā\devdot nityaṃ bruvanti tam
antarjalagatāḥ sattvāste api nityaṃ bruvanti tam /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707123 (0.0):
/quote{āgopālāṅganā/devdot nityaṃ bruvanti tam / antarjalagatāḥ sattvāste 'pi nityaṃ bruvanti tam|| iti
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540871 (0.0):
āgopālāṅganā bālā % mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 // / antarjalagatāḥ sattvāste $ api nityaṃ bruvanti tam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168921 (0.045):
antare samavasthitam SvaT_10.756d / antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953671 (0.060):
antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a / antasthaṃ taṃ vijānīyād Stk_19.9c
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbhavu.htm.txt) 18128031 (0.062):
Q: antarjalacarāḥ satvās te 'pi nityaṃ bruvanti tam
sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā karma kuryādyathepsitam // Stk_1.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540879 (0.0):
antarjalagatāḥ sattvāste $ api nityaṃ bruvanti tam & / sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā % karma kuryādyathepsitam // Stk_1.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321935 (0.064):
sthūlaṃ saṃsādhayet sarvaṃ KubjT_19.33c / sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā Stk_1.7c
sthūlaṃ śabda iti proktaṃ sūkṣmaṃ cintāmayaṃ bhavet /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707254 (0.0):
rūpāṇyasyāḥ / sthūlaṃ śabda iti proktaṃ sūkṣmaṃ cintāmayaṃ bhavet|
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540887 (0.0):
sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā % karma kuryādyathepsitam // Stk_1.7 // / sthūlaṃ śabda iti proktaṃ $ sūkṣmaṃ cintāmayaṃ bhavet &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760250 (0.031):
sukṣmāṃ jyotirmayaṃ rūpaṃ hārdaṃ cintāmayaṃ bhavet /AP_29.026ab/ / cintayā rahitaṃ yattu tat paraṃ prakīrtitam //AP_29.026cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958318 (0.041):
sthūlaṃ śabda iti proktaṃ Stk_1.8a / sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ jñātvā Stk_1.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321930 (0.058):
sthūlaṃ śabda iti proktaṃ Stk_1.8a / sthūlaṃ saṃsādhayet sarvaṃ KubjT_19.33c
cintayā rahitaṃ yattu tatparaṃ parikīrtitam // Stk_1.8 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760252 (0.0):
sukṣmāṃ jyotirmayaṃ rūpaṃ hārdaṃ cintāmayaṃ bhavet /AP_29.026ab/ / cintayā rahitaṃ yattu tat paraṃ prakīrtitam //AP_29.026cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540895 (0.0):
sthūlaṃ śabda iti proktaṃ $ sūkṣmaṃ cintāmayaṃ bhavet & / cintayā rahitaṃ yattu % tatparaṃ parikīrtitam // Stk_1.8 //
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707262 (0.002):
/quote{sthūlaṃ/devdot parikīrtitam / cintayā rahitaṃ yacca tatparaṃ parikīrtitam|| iti|
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275267 (0.045):
yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.7b / yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211908 (0.053):
tatparaṃ tu paraṃ tattvaṃ SvaT_4.348c / tatparaṃ parikīrtitam Stk_1.8d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955042 (0.058):
tattve tattve niyoktavyā Stk_8.40c / tatparaṃ parikīrtitam Stk_1.8d / tatparaṃ śāntamavyayam Stk_8.7b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760282 (0.061):
sthūlaṃ vairājamākhyātaṃ sūkṣmaṃ vai liṅgitaṃ bhavet //AP_29.028cd/ / cintayā rahitaṃ rūpamaiśvaraṃ parikīrtitam /AP_29.029ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956834 (0.064):
yathāsthāneṣvanukramāt Stk_2.12d / yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.7b / yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.9b
sāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ mātrādvādaśake sthitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316343 (0.0):
sāntaṃ dīrghasvaraiḥ ṣaḍbhir SvaT_1.71a / sāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ Stk_1.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540902 (0.0):
cintayā rahitaṃ yattu % tatparaṃ parikīrtitam // Stk_1.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958186 (0.0):
sādhakānāṃ hitāya vai Stk_1.15b / sāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ Stk_1.9a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702819 (1.192):
śāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ mātrādvādaśake sthitam // GarP_1,22.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275266 (0.052):
yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.7b / yadantaṃ parikīrtitam Stk_19.9b
brahmāṇi hrasvāḥ proktāni dīrghā hyaṅgāni ṣaṇmukha // Stk_1.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540908 (0.0):
sāntaṃ sarvagataṃ śūnyaṃ $ mātrādvādaśake sthitam & / brahmāṇi hrasvāḥ proktāni % dīrghā hyaṅgāni ṣaṇmukha // Stk_1.9 //
anusvāro bhavennetraṃ sarveṣāṃ copari sthitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540914 (0.0):
brahmāṇi hrasvāḥ proktāni % dīrghā hyaṅgāni ṣaṇmukha // Stk_1.9 // / anusvāro bhavennetraṃ $ sarveṣāṃ copari sthitaḥ &
savisargaṃ bhavedastram anusvāravivarjitam // Stk_1.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540922 (0.0):
anusvāro bhavennetraṃ $ sarveṣāṃ copari sthitaḥ & / savisargaṃ bhavedastram % anusvāravivarjitam // Stk_1.10 //
ṣaṣṭhaṃ trayodaśāntaṃ ca pañcame viniyojayet / / śivaṃ tattu vijānīyān mantramūrtiṃ sadāśivam // Stk_1.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540934 (0.0):
savisargaṃ bhavedastram % anusvāravivarjitam // Stk_1.10 // / ṣaṣṭhaṃ trayodaśāntaṃ ca $ pañcame viniyojayet &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956576 (0.061):
mantratantraṃ tvayā proktaṃ Stk_1.1c / mantramūrtiṃ sadāśivam Stk_1.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266844 (0.063):
mantramūrtimadhiṣṭhitam SvaT_3.53d / mantramūrtiṃ sadāśivam Stk_1.11d / mantram etat surārcitam KubjT_20.40b
ṣaṣṭhamasya dvitīyaṃ tu caturthādyena saṃyutam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540940 (0.0):
śivaṃ tattu vijānīyān % mantramūrtiṃ sadāśivam // Stk_1.11 // / ṣaṣṭhamasya dvitīyaṃ tu $ caturthādyena saṃyutam &
dvitīyātpañcamāccaiva ādimaṃ yojayetpunaḥ // Stk_1.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540945 (0.0):
ṣaṣṭhamasya dvitīyaṃ tu $ caturthādyena saṃyutam & / dvitīyātpañcamāccaiva % ādimaṃ yojayetpunaḥ // Stk_1.12 //
hanti vighnāñśivāstreṇa śikhayā muktidaṃ smṛtam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540954 (0.0):
dvitīyātpañcamāccaiva % ādimaṃ yojayetpunaḥ // Stk_1.12 // / hanti vighnāñśivāstreṇa $ śikhayā muktidaṃ smṛtam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324726 (0.023):
hananty uccārayogataḥ KubjT_17.66d / hanti vighnāñśivāstreṇa Stk_1.13a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958392 (0.030):
hakāro hrīṃ tathaiva ca Stk_21.4b / hanti vighnāñśivāstreṇa Stk_1.13a
etatpāśupataṃ divyaṃ sarvapāśanikṛntanam // Stk_1.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540960 (0.0):
hanti vighnāñśivāstreṇa $ śikhayā muktidaṃ smṛtam & / etatpāśupataṃ divyaṃ % sarvapāśanikṛntanam // Stk_1.13 //
brahmāṇi ca śivaṃ sāṅgaṃ netraṃ pāśupataṃ ca yat /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540965 (0.0):
etatpāśupataṃ divyaṃ % sarvapāśanikṛntanam // Stk_1.13 // / brahmāṇi ca śivaṃ sāṅgaṃ $ netraṃ pāśupataṃ ca yat &
samāsātkathitaḥ sarvo mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ // Stk_1.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540974 (0.0):
brahmāṇi ca śivaṃ sāṅgaṃ $ netraṃ pāśupataṃ ca yat & / samāsātkathitaḥ sarvo % mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ // Stk_1.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956600 (0.053):
mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ Stk_1.14d / mayā proktaḥ samāsataḥ Stk_11.19f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267519 (0.063):
mantro jñeyas tu suvrate KubjT_4.61d / mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ Stk_1.14d
asya mudrāṃ pravakṣyāmi sādhakānāṃ hitāya vai / / hastābhyāṃ saṃspṛśetpādād ūrdhvaṃ yāvattu mastakam // Stk_1.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540980 (0.0):
samāsātkathitaḥ sarvo % mantroddhārastvayaṃ śubhaḥ // Stk_1.14 // / asya mudrāṃ pravakṣyāmi $ sādhakānāṃ hitāya vai &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540988 (0.0):
asya mudrāṃ pravakṣyāmi $ sādhakānāṃ hitāya vai & / hastābhyāṃ saṃspṛśetpādād % ūrdhvaṃ yāvattu mastakam // Stk_1.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181742 (0.061):
ūrdhvaṃ yāvattu mastakam Stk_1.15d / ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vāpi SUp_2.5c
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702848 (0.063):
hastābhyāṃ saṃspṛśetpādāvūrdhvaṃ pādānmastakam // GarP_1,22.3 //
eṣā mudrā mahāmudrā sarvakāmārthasādhikā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540993 (0.0):
hastābhyāṃ saṃspṛśetpādād % ūrdhvaṃ yāvattu mastakam // Stk_1.15 // / eṣā mudrā mahāmudrā $ sarvakāmārthasādhikā &
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11426204 (0.047):
sarvatra yojitā hyete saphalā sarvārthasādhikā // Mmk_45.98 // / ete mudrā mahāmudrā maṅgalyā maghanāśanā /
karanyāsaṃ purā kṛtvā mudrābandhaṃ tu kārayet // Stk_1.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541000 (0.0):
eṣā mudrā mahāmudrā $ sarvakāmārthasādhikā & / karanyāsaṃ purā kṛtvā % mudrābandhaṃ tu kārayet // Stk_1.16 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271809 (0.043):
mudrābandhaṃ tu kārayet KubjT_6.36b / mudrābandhaṃ tu kārayet Stk_1.16d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956671 (0.054):
muñcedvāyuṃ tataścordhvaṃ Stk_11.14a / mudrābandhaṃ tu kārayet Stk_1.16d
talikāṃ hastapṛṣṭhaṃ ca astrabījena śodhayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541007 (0.0):
karanyāsaṃ purā kṛtvā % mudrābandhaṃ tu kārayet // Stk_1.16 // / talikāṃ hastapṛṣṭhaṃ ca $ astrabījena śodhayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216610 (0.061):
talānte vasituṃ hara KubjT_24.147b / talikāṃ hastapṛṣṭhaṃ ca Stk_1.17a / tallakṣaṇaṃ svarūpoktis MrgT_3.51a
kaniṣṭhāmāditaḥ kṛtvā aṅguṣṭhaṃ cāpyapaścimam // Stk_1.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541013 (0.0):
talikāṃ hastapṛṣṭhaṃ ca $ astrabījena śodhayet & / kaniṣṭhāmāditaḥ kṛtvā % aṅguṣṭhaṃ cāpyapaścimam // Stk_1.17 //
brahmāṇi vinyasettatra tathaivāṅgāni yatnataḥ / / prāsādaṃ vinyasetpaścād vyāpinaṃ sarvatomukham // Stk_1.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541023 (0.0):
kaniṣṭhāmāditaḥ kṛtvā % aṅguṣṭhaṃ cāpyapaścimam // Stk_1.17 // / brahmāṇi vinyasettatra $ tathaivāṅgāni yatnataḥ &
prathamaḥ paṭalaḥ / antaḥkaraṇavinyāso bhūtaśuddhistathaiva ca / / bhūtaśuddhiṃ purā kṛtvā tato 'ntaḥkaraṇaṃ kuru // Stk_2.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541028 (0.0):
prāsādaṃ vinyasetpaścād % vyāpinaṃ sarvatomukham // Stk_1.18 // / prathamaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541035 (0.0):
antaḥkaraṇavinyāso $ bhūtaśuddhistathaiva ca & / bhūtaśuddhiṃ purā kṛtvā % tato 'ntaḥkaraṇaṃ kuru // Stk_2.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541218 (0.058):
sabāhyantaraṃ kṛtvā % paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 // / antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468655 (0.058):
sabāhyantaraṃ kṛtvā paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 // / antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ
hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ pārthivīṃ dhārayetkramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541042 (0.0):
bhūtaśuddhiṃ purā kṛtvā % tato 'ntaḥkaraṇaṃ kuru // Stk_2.1 // / hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ $ pārthivīṃ dhārayetkramāt &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958517 (0.031):
hṛdā vai śaktigarbhe tu Stk_6.2c / hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ Stk_2.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326458 (0.047):
hṛdgude nābhikaṇṭhe ca SvaT_7.303c / hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ Stk_2.2a
śiro 'psu tejasi śikhāṃ kavacaṃ vāyunā saha // Stk_2.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541049 (0.0):
hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ $ pārthivīṃ dhārayetkramāt & / śiro 'psu tejasi śikhāṃ % kavacaṃ vāyunā saha // Stk_2.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957621 (0.049):
śikhāṃ kavacameva ca Stk_2.12b / śiro 'psu tejasi śikhāṃ Stk_2.2c
astraṃ ca śivasaṃyuktam ākāśaṃ dhārayetsadā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541055 (0.0):
śiro 'psu tejasi śikhāṃ % kavacaṃ vāyunā saha // Stk_2.2 // / astraṃ ca śivasaṃyuktam $ ākāśaṃ dhārayetsadā &
huṃphaḍantena paṭalaṃ bhittvā cordhvaṃ viśeṣataḥ // Stk_2.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541062 (0.0):
astraṃ ca śivasaṃyuktam $ ākāśaṃ dhārayetsadā & / huṃphaḍantena paṭalaṃ % bhittvā cordhvaṃ viśeṣataḥ // Stk_2.3 //
pañcodghātāśca catvāras trayo dvāveka eva ca /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541069 (0.0):
huṃphaḍantena paṭalaṃ % bhittvā cordhvaṃ viśeṣataḥ // Stk_2.3 // / pañcodghātāśca catvāras $ trayo dvāveka eva ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243836 (0.057):
pañcodghātāśca catvāras Stk_2.4a / pañcodghātāṃstato dattvā SvaT_5.61a
dvādaśānte nirālambaṃ vijñānaṃ kevalaṃ sthitam // Stk_2.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541074 (0.0):
pañcodghātāśca catvāras $ trayo dvāveka eva ca & / dvādaśānte nirālambaṃ % vijñānaṃ kevalaṃ sthitam // Stk_2.4 //
dīkṣāyāṃ tu yathā vatsa tatprayogaṃ samācaret /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541080 (0.0):
dvādaśānte nirālambaṃ % vijñānaṃ kevalaṃ sthitam // Stk_2.4 // / dīkṣāyāṃ tu yathā vatsa $ tatprayogaṃ samācaret &
prakriyāntasthamamṛtaṃ sravantaṃ cintayettataḥ // Stk_2.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541088 (0.0):
dīkṣāyāṃ tu yathā vatsa $ tatprayogaṃ samācaret & / prakriyāntasthamamṛtaṃ % sravantaṃ cintayettataḥ // Stk_2.5 //
omityanena kamalaṃ yogapīṭhaṃ tadā bhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541094 (0.0):
prakriyāntasthamamṛtaṃ % sravantaṃ cintayettataḥ // Stk_2.5 // / omityanena kamalaṃ $ yogapīṭhaṃ tadā bhavet &
sūryamaṇḍalasaṃkāśam akāraṃ hyātmasambhavam // Stk_2.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541103 (0.0):
omityanena kamalaṃ $ yogapīṭhaṃ tadā bhavet & / sūryamaṇḍalasaṃkāśam % akāraṃ hyātmasambhavam // Stk_2.6 //
vidyātattvamukāraṃ tu śivatattvaṃ makārajam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541111 (0.0):
sūryamaṇḍalasaṃkāśam % akāraṃ hyātmasambhavam // Stk_2.6 // / vidyātattvamukāraṃ tu $ śivatattvaṃ makārajam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290697 (0.038):
vidyātattvamataścordhvaṃ SvaT_10.1116c / vidyātattvamukāraṃ tu Stk_2.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957289 (0.060):
viditvā vyāpinaṃ jīvaṃ Stk_20.6a / vidyātattvamukāraṃ tu Stk_2.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299468 (0.061):
śivatattvaṃ makārajam Stk_2.7b / śivatattvaṃ varānane SvaT_10.674b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258295 (0.064):
lakāre ṣaḍvidhā sṛṣṭir % maṇḍalaṃ tena kīrtitam // KubjT_25.0*5 // / makāraṃ śivatattvaṃ ca $ vidyātattvaṃ ḍakāragam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495143 (0.064):
lakāre ṣaḍvidhā sṛṣṭir maṇḍalaṃ tena kīrtitam // KubjT_25.0*5 // / makāraṃ śivatattvaṃ ca vidyātattvaṃ ḍakāragam /
puryaṣṭakaṃ ca tanmātraṃ turyātītaṃ sadāśivam // Stk_2.7 // / cintayetparamaṃ dhāma suṣumnābhinnamastakam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541120 (0.0):
vidyātattvamukāraṃ tu $ śivatattvaṃ makārajam & / puryaṣṭakaṃ ca tanmātraṃ % turyātītaṃ sadāśivam // Stk_2.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204873 (0.061):
cintayetparamaṃ tattvaṃ SvaT_7.227a / cintayetparamaṃ dhāma Stk_2.8a
tenāplāvitamātmānaṃ paripūrṇaṃ vicintayet // Stk_2.8 // / yo 'bhasedīdṛśaṃ martyaḥ samādhiṃ mṛtyunāśanam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541133 (0.0):
cintayetparamaṃ dhāma $ suṣumnābhinnamastakam & / tenāplāvitamātmānaṃ % paripūrṇaṃ vicintayet // Stk_2.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280819 (0.034):
yo 'bdamekaṃ tu cintayet SvaT_12.135b / yo 'bhasedīdṛśaṃ martyaḥ Stk_2.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957042 (0.050):
yonibījaṃ tu hṛdaye Stk_8.15c / yo 'bhasedīdṛśaṃ martyaḥ Stk_2.9a
na tasya jāyate mṛtyur iti śāstrasya niścayaḥ // Stk_2.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541138 (0.0):
yo 'bhasedīdṛśaṃ martyaḥ $ samādhiṃ mṛtyunāśanam & / na tasya jāyate mṛtyur % iti śāstrasya niścayaḥ // Stk_2.9 //
paścādguroḥ sādhakānāṃ mūrtestu grahaṇaṃ bhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541146 (0.0):
na tasya jāyate mṛtyur % iti śāstrasya niścayaḥ // Stk_2.9 // / paścādguroḥ sādhakānāṃ $ mūrtestu grahaṇaṃ bhavet &
īśānādyāstu sadyāntaṃ mūrdhna ārabhya vinyaset // Stk_2.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541154 (0.0):
paścādguroḥ sādhakānāṃ $ mūrtestu grahaṇaṃ bhavet & / īśānādyāstu sadyāntaṃ % mūrdhna ārabhya vinyaset // Stk_2.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956707 (0.062):
mūrdhna ārabhya vinyaset Stk_2.10d / mūrdhni tasya bhavedyāsau Stk_13.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272376 (0.064):
mūrdhna ārabhya mantravit Stk_4.2d / mūrdhna ārabhya vinyaset Stk_2.10d / mūrdhnaḥ pādatalaṃ yāvat KubjT_9.32a
netraṃ dattvā tadāvāhyo devadevaḥ sadāśivaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541160 (0.0):
īśānādyāstu sadyāntaṃ % mūrdhna ārabhya vinyaset // Stk_2.10 // / netraṃ dattvā tadāvāhyo $ devadevaḥ sadāśivaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955834 (0.048):
netragātraprakopanaḥ Stk_10.11b / netraṃ dattvā tadāvāhyo Stk_2.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241841 (0.050):
netraṃ trayodaśaiḥ proktam KubjT_7.32a / netraṃ dattvā tadāvāhyo Stk_2.11a
sarvajñaṃ ca tadātmānaṃ cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541166 (0.0):
netraṃ dattvā tadāvāhyo $ devadevaḥ sadāśivaḥ & / sarvajñaṃ ca tadātmānaṃ % cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954831 (0.045):
cintayā rahitaṃ yattu Stk_1.8c / cintayettu vicakṣaṇaḥ Stk_2.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204863 (0.061):
cintayettu vicakṣaṇaḥ Stk_2.11d / cintayettu vicakṣaṇaḥ Stk_2.14d
hṛdayaṃ ca śiraścaiva śikhāṃ kavacameva ca / / nyasedastraṃ ca mantrajño yathāsthāneṣvanukramāt // Stk_2.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541178 (0.0):
sarvajñaṃ ca tadātmānaṃ % cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.11 // / hṛdayaṃ ca śiraścaiva $ śikhāṃ kavacameva ca &
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707702 (0.027):
oṃ kṣaḥ astrāya nama iti astraṃ cānena pūjayet / / hṛdayaṃ ca śiraścaiva śikhāṃ ca kavacaṃ tathā // GarP_1,34.38 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697464 (0.044):
śrāṃ śrīṃ śrūṃ śraiṃ śrauṃ śraḥ kramāddhṛdayaṃ ca śiraḥ śikhām / / kavacaṃ netramastraṃ ca āsanaṃ mūrtimarcayet // GarP_1,10.1 //
hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu nābhau homaṃ prakalpayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541185 (0.0):
nyasedastraṃ ca mantrajño % yathāsthāneṣvanukramāt // Stk_2.12 // / hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu $ nābhau homaṃ prakalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326277 (0.043):
hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu Stk_2.13a / hṛdaye sarvajantuṣu KubjT_24.6d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958501 (0.059):
hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin Stk_10.18/b / hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu Stk_2.13a
lalāṭe tvīśvaraṃ dhyāyed varadaṃ sarvatomukham // Stk_2.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541193 (0.0):
hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu $ nābhau homaṃ prakalpayet & / lalāṭe tvīśvaraṃ dhyāyed % varadaṃ sarvatomukham // Stk_2.13 //
yathārcane tathāgnau ca dhyāne snāne tathaiva ca / / yathā deve tathā dehe cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541202 (0.0):
lalāṭe tvīśvaraṃ dhyāyed % varadaṃ sarvatomukham // Stk_2.13 // / yathārcane tathāgnau ca $ dhyāne snāne tathaiva ca &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954831 (0.057):
cintayā rahitaṃ yattu Stk_1.8c / cintayettu vicakṣaṇaḥ Stk_2.11d
kṛtvāntaḥkaraṇaṃ hyevaṃ paścādbāhyaṃ tu ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541209 (0.0):
yathā deve tathā dehe % cintayettu vicakṣaṇaḥ // Stk_2.14 // / kṛtvāntaḥkaraṇaṃ hyevaṃ $ paścādbāhyaṃ tu ṣaṇmukha &
sabāhyantaraṃ kṛtvā paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541216 (0.0):
kṛtvāntaḥkaraṇaṃ hyevaṃ $ paścādbāhyaṃ tu ṣaṇmukha & / sabāhyantaraṃ kṛtvā % paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246823 (0.060):
paścādyajanamārabhet SvaT_2.155b / paścādyajanamārabhet Stk_2.15d
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi snānaṃ pāpaharaṃ śubham /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541227 (0.0):
sabāhyantaraṃ kṛtvā % paścādyajanamārabhet // Stk_2.15 // / antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507559 (0.038):
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ / dvitīyaḥ paṭalaḥ / athārcanaṃ pravakṣyāmi $ yathāvadanupūrvaśaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764797 (0.038):
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ / dvitīyaḥ paṭalaḥ / athārcanaṃ pravakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511547 (0.056):
iti śrīsvacchandatantre dvitīyaḥ paṭalaḥ / tṛtīyaḥ paṭalaḥ / adhivāsaṃ pravakṣyāmi $ yathāvadanupūrvaśaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768774 (0.056):
iti śrīsvacchandatantre dvitīyaḥ paṭalaḥ / tṛtīyaḥ paṭalaḥ / adhivāsaṃ pravakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541346 (0.057):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi $ tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468783 (0.057):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541025 (0.058):
prāsādaṃ vinyasetpaścād % vyāpinaṃ sarvatomukham // Stk_1.18 // / prathamaḥ paṭalaḥ / antaḥkaraṇavinyāso $ bhūtaśuddhistathaiva ca &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468462 (0.058):
prāsādaṃ vinyasetpaścād vyāpinaṃ sarvatomukham // Stk_1.18 // / prathamaḥ paṭalaḥ / antaḥkaraṇavinyāso bhūtaśuddhistathaiva ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529346 (0.060):
iti svacchandatantre 'ṃśakādhikāro 'ṣṭamaḥ paṭalaḥ samāptaḥ / %% navamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ rahasyamidamuttamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786563 (0.060):
iti svacchandatantre 'ṃśakādhikāro 'ṣṭamaḥ paṭalaḥ samāptaḥ / %% navamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi rahasyamidamuttamam /
sakṛjjaptena saṃgṛhya mṛdā astreṇa mantravit // Stk_3.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541235 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ snānaṃ pāpaharaṃ śubham & / sakṛjjaptena saṃgṛhya % mṛdā astreṇa mantravit // Stk_3.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272959 (0.047):
mṛdavasthāntarāpattyā SRtp_309c / mṛdā astreṇa mantravit Stk_3.1d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956723 (0.056):
mṛtasyāpi na muñcati Stk_10.13f / mṛdā astreṇa mantravit Stk_3.1d
malasnānaṃ purā kṛtvā sakṛjjaptvā tu saṃhitām /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541245 (0.0):
sakṛjjaptena saṃgṛhya % mṛdā astreṇa mantravit // Stk_3.1 // / malasnānaṃ purā kṛtvā $ sakṛjjaptvā tu saṃhitām &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268098 (0.058):
malasnānaṃ purā kṛtvā Stk_3.2a / malasnānaṃ prakartavyaṃ SvaT_2.17c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956609 (0.063):
malasnānaṃ purā kṛtvā Stk_3.2a / mahāpātakanāśanam Stk_21.2b
tāmeva mṛttikāṃ paścād abhimantrya sakṛtsakṛt // Stk_3.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541249 (0.0):
malasnānaṃ purā kṛtvā $ sakṛjjaptvā tu saṃhitām & / tāmeva mṛttikāṃ paścād % abhimantrya sakṛtsakṛt // Stk_3.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170216 (0.063):
abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d / abhimantrya svavidyayā KubjT_10.56b
bhāgatrayaṃ tataḥ kṛtvā ekamastreṇa mantrayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541256 (0.0):
tāmeva mṛttikāṃ paścād % abhimantrya sakṛtsakṛt // Stk_3.2 // / bhāgatrayaṃ tataḥ kṛtvā $ ekamastreṇa mantrayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261773 (0.036):
bhāgatrayaṃ tataḥ kṛtvā Stk_3.3a / bhāgadvayaṃ tato 'streṇa SvaT_2.3a
dvitīyaṃ brahmabhirvatsa śivajaptaṃ tṛtīyakam // Stk_3.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541263 (0.0):
bhāgatrayaṃ tataḥ kṛtvā $ ekamastreṇa mantrayet & / dvitīyaṃ brahmabhirvatsa % śivajaptaṃ tṛtīyakam // Stk_3.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299321 (0.047):
śivajaptaṃ tṛtīyakam Stk_3.3d / śivajaptena tīrthaṃ tu Stk_3.4c
astrajaptena bhāgena diśāṃ bandhaṃ tu kārayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541269 (0.0):
dvitīyaṃ brahmabhirvatsa % śivajaptaṃ tṛtīyakam // Stk_3.3 // / astrajaptena bhāgena $ diśāṃ bandhaṃ tu kārayet &
śivajaptena tīrthaṃ tu brahmajaptena vigraham // Stk_3.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541278 (0.0):
astrajaptena bhāgena $ diśāṃ bandhaṃ tu kārayet & / śivajaptena tīrthaṃ tu % brahmajaptena vigraham // Stk_3.4 //
kuṇṭhayitvā tataḥ snāyāc chivatīrthasya madhyataḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541283 (1.192):
śivajaptena tīrthaṃ tu % brahmajaptena vigraham // Stk_3.4 // / kuṇṭhayitvā tataḥ snāyāc $ chivatīrthasya madhyataḥ &
cakravatyupacāreṇa sugandhāmalakādibhiḥ // Stk_3.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541289 (0.0):
kuṇṭhayitvā tataḥ snāyāc $ chivatīrthasya madhyataḥ & / cakravatyupacāreṇa % sugandhāmalakādibhiḥ // Stk_3.5 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15753661 (0.054):
sugatiśca supālanaḥ SvaT_10.1056b / sugandhāmalakādibhiḥ SvaT_2.12b
upaspṛśya vidhānena saṃdhyāṃ vandeta sādhakaḥ / / mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdvatsa upasthānaṃ tu kārayet // Stk_3.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541302 (0.0):
cakravatyupacāreṇa % sugandhāmalakādibhiḥ // Stk_3.5 // / upaspṛśya vidhānena $ saṃdhyāṃ vandeta sādhakaḥ &
abhiṣekaṃ purā kṛtvā tataḥ saṃdhyāṃ samācaret /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541308 (0.0):
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdvatsa % upasthānaṃ tu kārayet // Stk_3.6 // / abhiṣekaṃ purā kṛtvā $ tataḥ saṃdhyāṃ samācaret &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170310 (0.048):
abhiṣekaṃ purā kṛtvā Stk_3.7a / abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a
astraṃ na yojayeddehe kṣipettadbahireva ca // Stk_3.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541316 (0.0):
abhiṣekaṃ purā kṛtvā $ tataḥ saṃdhyāṃ samācaret & / astraṃ na yojayeddehe % kṣipettadbahireva ca // Stk_3.7 //
śarīraṃ śoṣayedvatsa tenātmani na yojayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541321 (0.0):
astraṃ na yojayeddehe % kṣipettadbahireva ca // Stk_3.7 // / śarīraṃ śoṣayedvatsa $ tenātmani na yojayet &
vighneṣu pāśajāleṣu sadā yojyaṃ vicakṣaṇaiḥ // Stk_3.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541329 (0.0):
śarīraṃ śoṣayedvatsa $ tenātmani na yojayet & / vighneṣu pāśajāleṣu % sadā yojyaṃ vicakṣaṇaiḥ // Stk_3.8 //
hṛdayena tato vidvān pitṛdevāṃśca tarpayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541335 (0.0):
vighneṣu pāśajāleṣu % sadā yojyaṃ vicakṣaṇaiḥ // Stk_3.8 // / hṛdayena tato vidvān $ pitṛdevāṃśca tarpayet &
saṃhāraṃ tasya tīrthasya prāsādenaiva kārayet // Stk_3.9 // / vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541345 (0.0):
hṛdayena tato vidvān $ pitṛdevāṃśca tarpayet & / saṃhāraṃ tasya tīrthasya % prāsādenaiva kārayet // Stk_3.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541404 (0.043):
upariṣṭātprasādena % snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468841 (0.043):
upariṣṭātprasādena snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ
bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541350 (0.0):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi $ tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541221 (0.057):
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ snānaṃ pāpaharaṃ śubham &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468658 (0.057):
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi snānaṃ pāpaharaṃ śubham /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541403 (0.061):
upariṣṭātprasādena % snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468840 (0.061):
upariṣṭātprasādena snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdbhasma abhimantrya yathākramam // Stk_4.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541358 (0.0):
bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi $ tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana & / mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdbhasma % abhimantrya yathākramam // Stk_4.1 //
jalasnānaṃ purā kṛtvā astrabījena ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541366 (0.0):
mantraiḥ sarvaiḥ sakṛdbhasma % abhimantrya yathākramam // Stk_4.1 // / jalasnānaṃ purā kṛtvā $ astrabījena ṣaṇmukha &
vidhisnānaṃ tataḥ kuryān mūrdhna ārabhya mantravit // Stk_4.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541374 (0.0):
jalasnānaṃ purā kṛtvā $ astrabījena ṣaṇmukha &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272374 (0.034):
mūrdhāntaṃ yāvaduccaret SvaT_4.354b / mūrdhna ārabhya mantravit Stk_4.2d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956701 (0.047):
mūrdhanyākrāna oṃkāre Stk_13.7c / mūrdhna ārabhya mantravit Stk_4.2d
īśānena śiraḥ snāyān mukhaṃ tatpuruṣeṇa tu /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541376 (0.059):
vidhisnānaṃ tataḥ kuryān % mūrdhna ārabhya mantravit // Stk_4.2 // / īśānena śiraḥ snāyān $ mukhaṃ tatpuruṣeṇa tu &
hṛdayaṃ bahurūpeṇa guhyaṃ vai guhyakena tu // Stk_4.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541388 (0.0):
īśānena śiraḥ snāyān $ mukhaṃ tatpuruṣeṇa tu & / hṛdayaṃ bahurūpeṇa % guhyaṃ vai guhyakena tu // Stk_4.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200441 (0.022):
guhyaṃ ca śuṣyate śīghraṃ KubjT_23.36a / guhyaṃ vai guhyakena tu Stk_4.3d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954733 (0.028):
guruvaktrāttu labhyeta Stk_23.3c / guhyaṃ vai guhyakena tu Stk_4.3d
sarvāṅgāṇi tvajātena abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541394 (0.0):
hṛdayaṃ bahurūpeṇa % guhyaṃ vai guhyakena tu // Stk_4.3 // / sarvāṅgāṇi tvajātena $ abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312214 (0.005):
sarvāṅgaṃ tanusaṃśayaḥ ToT_6.7d / sarvāṅgāṇi tvajātena Stk_4.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958035 (0.005):
sarvaṃ nigaditaṃ prabho Stk_14.1b / sarvāṅgāṇi tvajātena Stk_4.4a
upariṣṭātprasādena snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541401 (0.0):
sarvāṅgāṇi tvajātena $ abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ & / upariṣṭātprasādena % snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958333 (0.064):
snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha Stk_4.4d / snānaṃ pāpaharaṃ śubham Stk_3.1b
bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ / yajanaṃ saṃpravakṣyāmi yathāvidhyanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541410 (0.0):
upariṣṭātprasādena % snānaṃ kurvīta ṣaṇmukha // Stk_4.4 // / bhasmasnānaprakaraṇam
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541345 (0.043):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi $ tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468782 (0.043):
vāruṇasnānaprakaraṇam iti tṛtīyaḥ paṭalaḥ / bhasmasnānaṃ pravakṣyāmi tadūrdhvaṃ ca ṣaḍānana /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541483 (0.060):
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ agnikāryavidhiṃ kramāt &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468920 (0.060):
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi agnikāryavidhiṃ kramāt /
bījāṅkuraṃ purā śaktyā paścādānantamāsanam // Stk_5.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541418 (0.0):
yajanaṃ saṃpravakṣyāmi $ yathāvidhyanupūrvaśaḥ & / bījāṅkuraṃ purā śaktyā % paścādānantamāsanam // Stk_5.1 //
anantaṃ cāntagaṃ kuryāt krameṇaiva ṣaḍānana / / hṛdayaṃ karṇikā padmaṃ dharmaṃ jñānādimeva ca // Stk_5.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541429 (0.0):
bījāṅkuraṃ purā śaktyā % paścādānantamāsanam // Stk_5.1 // / anantaṃ cāntagaṃ kuryāt $ krameṇaiva ṣaḍānana &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168038 (0.054):
anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b / anantaṃ cāntagaṃ kuryāt Stk_5.2a / anantaṃ caiva kālāgniṃ SvaT_10.346c
vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam īśāntaṃ vahnito nyaset /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541435 (0.0):
hṛdayaṃ karṇikā padmaṃ % dharmaṃ jñānādimeva ca // Stk_5.2 // / vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam $ īśāntaṃ vahnito nyaset &
śaktibhiḥ kesaravyūhaṃ hṛdayena ca kalpayet // Stk_5.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541441 (0.0):
vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam $ īśāntaṃ vahnito nyaset & / śaktibhiḥ kesaravyūhaṃ % hṛdayena ca kalpayet // Stk_5.3 //
āvāhayettato devaṃ hṛdayena tu ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541448 (0.0):
śaktibhiḥ kesaravyūhaṃ % hṛdayena ca kalpayet // Stk_5.3 // / āvāhayettato devaṃ $ hṛdayena tu ṣaṇmukha &
sthāpanaṃ pādyamarghyaṃ ca tathācamanameva ca // Stk_5.4 // / snapanaṃ pūjanaṃ caiva hṛdayena tu kārayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541458 (0.0):
āvāhayettato devaṃ $ hṛdayena tu ṣaṇmukha & / sthāpanaṃ pādyamarghyaṃ ca % tathācamanameva ca // Stk_5.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321380 (0.053):
sthāpanaṃ pādyamarghyaṃ ca Stk_5.4c / sthāpanaṃ pūjanaṃ caiva SvaT_10.1267c
uktānuktaṃ ca yatkiñcit tatsarvaṃ hṛdayena tu // Stk_5.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541466 (0.0):
snapanaṃ pūjanaṃ caiva $ hṛdayena tu kārayet & / uktānuktaṃ ca yatkiñcit % tatsarvaṃ hṛdayena tu // Stk_5.5 //
ekāvaraṇametattu sarvakāmārthasādhanam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541473 (0.0):
uktānuktaṃ ca yatkiñcit % tatsarvaṃ hṛdayena tu // Stk_5.5 // / ekāvaraṇametattu $ sarvakāmārthasādhanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009581 (0.025):
sarvakāmārthasādhanam LiP_1,77.81d / sarvakāmārthasiddhaye LiP_1,81.45d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856348 (0.056):
dharmārthakāmamokṣāṇāṃ $ sādhanaṃ yac carācare &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127659 (0.056):
dharmārthakāmamokṣāṇāṃ sādhanaṃ yac carācare /
sarvatantreṣu sāmānyaṃ sarvajñāneṣu cottamam // Stk_5.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541480 (0.0):
ekāvaraṇametattu $ sarvakāmārthasādhanam & / sarvatantreṣu sāmānyaṃ % sarvajñāneṣu cottamam // Stk_5.6 //
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi agnikāryavidhiṃ kramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541490 (0.0):
sarvatantreṣu sāmānyaṃ % sarvajñāneṣu cottamam // Stk_5.6 // / yajanaprakaraṇam
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541542 (0.044):
agnikāryaprakaraṇam / iti ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ maṇḍalaṃ sārvakāmikam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468979 (0.044):
agnikāryaprakaraṇam / iti ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi maṇḍalaṃ sārvakāmikam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702899 (0.053):
agnikāryavidhiṃ vakṣye astreṇollekhanaṃ caret // GarP_1,22.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541405 (0.060):
bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ / yajanaṃ saṃpravakṣyāmi $ yathāvidhyanupūrvaśaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468842 (0.060):
bhasmasnānaprakaraṇam / iti caturthaḥ paṭalaḥ / yajanaṃ saṃpravakṣyāmi yathāvidhyanupūrvaśaḥ /
astreṇollekhanaṃ kuryād varmaṇābhyukṣaṇaṃ tataḥ // Stk_6.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541497 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ agnikāryavidhiṃ kramāt & / astreṇollekhanaṃ kuryād % varmaṇābhyukṣaṇaṃ tataḥ // Stk_6.1 //
śaktinyāsaṃ tato darbhair hṛdayenaiva kārayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541503 (0.0):
astreṇollekhanaṃ kuryād % varmaṇābhyukṣaṇaṃ tataḥ // Stk_6.1 // / śaktinyāsaṃ tato darbhair $ hṛdayenaiva kārayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296125 (0.019):
śaktinyāsastato bhavet SvaT_2.38d / śaktinyāsaṃ tato darbhair Stk_6.2a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957492 (0.031):
śaktidehaṃ nirañjanam Stk_13.15d / śaktinyāsaṃ tato darbhair Stk_6.2a
hṛdā vai śaktigarbhe tu prakṣipejjātavedasam // Stk_6.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541511 (0.0):
śaktinyāsaṃ tato darbhair $ hṛdayenaiva kārayet & / hṛdā vai śaktigarbhe tu % prakṣipejjātavedasam // Stk_6.2 //
garbhādhānādikaṃ kṛtvā niṣkṛtiṃ cāpyapaścimām / / hṛdayenaiva mantrajñaḥ sarvakarmāṇi kārayet // Stk_6.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541516 (0.0):
hṛdā vai śaktigarbhe tu % prakṣipejjātavedasam // Stk_6.2 // / garbhādhānādikaṃ kṛtvā $ niṣkṛtiṃ cāpyapaścimām &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541523 (0.0):
garbhādhānādikaṃ kṛtvā $ niṣkṛtiṃ cāpyapaścimām & / hṛdayenaiva mantrajñaḥ % sarvakarmāṇi kārayet // Stk_6.3 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702918 (0.046):
tdṛdi vā śaktigarte ca prakṣipejjātavedasam // GarP_1,22.8 // / garbhādhānādikaṃ kṛtvā niṣkṛtiṃ cārasya paścimām /
paścātpadmavidhānaṃ tu prāguktaṃ parikalpayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541530 (0.0):
hṛdayenaiva mantrajñaḥ % sarvakarmāṇi kārayet // Stk_6.3 // / paścātpadmavidhānaṃ tu $ prāguktaṃ parikalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246751 (0.031):
paścātpadmavidhānaṃ tu Stk_6.4a / paścātsantarpayeddhoma SvaT_3.197a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955975 (0.031):
paśorgrahaṇamokṣaṃ tu Stk_8.24c / paścātpadmavidhānaṃ tu Stk_6.4a
śivādisarvamantrāṃśca homayedanupūrvaśaḥ // Stk_6.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541536 (0.0):
paścātpadmavidhānaṃ tu $ prāguktaṃ parikalpayet & / śivādisarvamantrāṃśca % homayedanupūrvaśaḥ // Stk_6.4 //
agnikāryaprakaraṇam / iti ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi maṇḍalaṃ sārvakāmikam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541546 (0.0):
śivādisarvamantrāṃśca % homayedanupūrvaśaḥ // Stk_6.4 // / agnikāryaprakaraṇam
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541485 (0.044):
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ agnikāryavidhiṃ kramāt &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468922 (0.044):
yajanaprakaraṇam / iti pañcamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi agnikāryavidhiṃ kramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544280 (0.057):
vyāptiprakaraṇam / iti viṃśaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ aṣṭadhā pratyayo yathā &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471716 (0.057):
vyāptiprakaraṇam / iti viṃśaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi aṣṭadhā pratyayo yathā /
bhūmiśodhanaṃ kṛtvā śāstradṛṣṭena karmaṇā // Stk_7.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541553 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ maṇḍalaṃ sārvakāmikam & / bhūmiśodhanaṃ kṛtvā % śāstradṛṣṭena karmaṇā // Stk_7.1 //
adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā nakṣatre guruṇānvite /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541559 (0.0):
bhūmiśodhanaṃ kṛtvā % śāstradṛṣṭena karmaṇā // Stk_7.1 // / adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā $ nakṣatre guruṇānvite &
ālikhenmaṇḍalaṃ prājñaḥ sarvasiddhipradaṃ śubham // Stk_7.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541567 (0.0):
adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā $ nakṣatre guruṇānvite & / ālikhenmaṇḍalaṃ prājñaḥ % sarvasiddhipradaṃ śubham // Stk_7.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311886 (0.041):
sarvasiddhikarī smṛtā SvaT_7.300d / sarvasiddhipradaṃ śubham Stk_7.2d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958025 (0.047):
sarvavyāpī na saṃśayaḥ Stk_20.4d / sarvasiddhipradaṃ śubham Stk_7.2d
sūtreṇa sumitaṃ kṛtvā caturaśraṃ samantataḥ / / madhye padmaṃ pratiṣṭhāpyam aṣṭapatra sakarṇikam // Stk_7.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541578 (0.0):
ālikhenmaṇḍalaṃ prājñaḥ % sarvasiddhipradaṃ śubham // Stk_7.2 // / sūtreṇa sumitaṃ kṛtvā $ caturaśraṃ samantataḥ &
ekahastaṃ dvihastaṃ vā caturhastamathāpi vā /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580064 (0.0):
(AVParis_30b,1.3) tais tatheti uktaḥ kuṇḍam ekahastaṃ dvihastaṃ / caturhastam aṣṭahastaṃ vā [samastahastaṃ vā dīrghaṃ vā] daśahastaṃ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541585 (0.0):
madhye padmaṃ pratiṣṭhāpyam % aṣṭapatra sakarṇikam // Stk_7.3 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastamathāpi vā &
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139291 (0.017):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā trihastaṃ vā śacīpate // Vis_2.11 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310455 (0.017):
dvihastaṃ caturhastaṃ vāṣṭahastaṃ tathottamam //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706876 (0.021):
dvihastaṃ vātrihastaṃ vā caturhastamathāpivā // BhS_6.28 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182420 (0.021):
kṛtvā tu pūrvavat samyak vediṃ kuryāttu madhyataḥ / / caturhastaṃ dvihastaṃ vā ekahastocchrayaṃ mane // Vis_35.21 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529524 (0.022):
tatra maṇḍalamālikhya % pūrvoktairvarṇakaiḥ śubhaiḥ // SvaT_9.13 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastāṣṭahastakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786741 (0.022):
tatra maṇḍalamālikhya pūrvoktairvarṇakaiḥ śubhaiḥ // SvaT_9.13 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā caturhastāṣṭahastakam /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310518 (0.026):
dvihastaṃ caturhastaṃ tu kṛtvā kuṇḍaṃ dhanurākṛtim //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954333 (0.026):
ekameva tridhā sthitam Stk_13.13b / ekahastaṃ dvihastaṃ vā Stk_7.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182487 (0.030):
ekasminsurasundari SvaT_7.131d / ekahastaṃ dvihastaṃ vā SvaT_9.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203023 (0.039):
caturhastamathāpi vā Stk_7.4b / caturhastaṃ caturdvāram VT_26c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15705169 (0.056):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā SvaT_9.14a / ekaṃ daśaguṇaṃ pūrvaṃ SvaT_11.258c
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580083 (0.063):
dvihastaṃ vā prakurvīta caturhastam athāpi vā ||
svatantravihitaṃ prājño likhedāvaraṇatrayam // Stk_7.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541592 (0.0):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastamathāpi vā & / svatantravihitaṃ prājño % likhedāvaraṇatrayam // Stk_7.4 //
vāhayetpaścimadvāram ācāryaḥ susamāhitaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541599 (0.0):
svatantravihitaṃ prājño % likhedāvaraṇatrayam // Stk_7.4 // / vāhayetpaścimadvāram $ ācāryaḥ susamāhitaḥ &
āgneyyāṃ kārayetkuṇḍaṃ hastamātrapramāṇataḥ // Stk_7.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541605 (0.0):
vāhayetpaścimadvāram $ ācāryaḥ susamāhitaḥ & / āgneyyāṃ kārayetkuṇḍaṃ % hastamātrapramāṇataḥ // Stk_7.5 //
yajñakarmavidhiṃ kuryāt susamiddhe hutāśane /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541612 (0.0):
āgneyyāṃ kārayetkuṇḍaṃ % hastamātrapramāṇataḥ // Stk_7.5 // / yajñakarmavidhiṃ kuryāt $ susamiddhe hutāśane &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273938 (0.040):
yajjñānācaraṇaṃ pṛṣṭaṃ Dka_84c / yajñakarmavidhiṃ kuryāt Stk_7.6a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956762 (0.047):
yajjñātvāmṛtamaśnute Stk_23.26f / yajñakarmavidhiṃ kuryāt Stk_7.6a
pūrvādārabhya vaktrādīn vinyasedanupūrvaśaḥ // Stk_7.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541620 (0.0):
yajñakarmavidhiṃ kuryāt $ susamiddhe hutāśane & / pūrvādārabhya vaktrādīn % vinyasedanupūrvaśaḥ // Stk_7.6 //
pavitrāṇi purā nyasya śivāṅgāni nyasettataḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541627 (0.0):
pūrvādārabhya vaktrādīn % vinyasedanupūrvaśaḥ // Stk_7.6 // / pavitrāṇi purā nyasya $ śivāṅgāni nyasettataḥ &
āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya aiśānyāṃ tu śirastathā // Stk_7.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541633 (0.0):
pavitrāṇi purā nyasya $ śivāṅgāni nyasettataḥ & / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya % aiśānyāṃ tu śirastathā // Stk_7.7 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230803 (0.043):
svakīyāṅgasamudbhūtam % ekavīrāṅgapañcakam // KubjT_8.26 // / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya $ śiras tv īśānagocare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467669 (0.043):
svakīyāṅgasamudbhūtam ekavīrāṅgapañcakam // KubjT_8.26 // / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya śiras tv īśānagocare /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185132 (0.046):
aiśānyāṃ tu varānane SvaT_10.1019d / aiśānyāṃ tu śirastathā Stk_7.7d / aiśānyāṃ diśi bhūṣitā KubjT_24.78b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174584 (0.046):
āgneyyāṃ śikhivāhanam SvaT_2.117d / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya KubjT_8.27a
nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā kavacaṃ vāyugocare /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541641 (0.0):
āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya % aiśānyāṃ tu śirastathā // Stk_7.7 // / nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā $ kavacaṃ vāyugocare &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955842 (0.039):
netraṃ pāśupataṃ ca yat Stk_1.14b / nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā Stk_7.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242002 (0.056):
nairṛtyāṃ jvalanaprabham SvaT_2.121d / nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā Stk_7.8a
astra dikṣvatha vinyasya karṇikāyāṃ sadāśivam // Stk_7.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541648 (0.0):
nairṛtyāṃ tu śikhā jñeyā $ kavacaṃ vāyugocare & / astra dikṣvatha vinyasya % karṇikāyāṃ sadāśivam // Stk_7.8 //
garbhanyāsavidhiḥ prokto dvitīyāvaraṇe śṛṇu /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541654 (0.0):
astra dikṣvatha vinyasya % karṇikāyāṃ sadāśivam // Stk_7.8 // / garbhanyāsavidhiḥ prokto $ dvitīyāvaraṇe śṛṇu &
hṛdā pūrvaṃ samārabhya lokapālānprapūjayet // Stk_7.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541659 (0.0):
garbhanyāsavidhiḥ prokto $ dvitīyāvaraṇe śṛṇu & / hṛdā pūrvaṃ samārabhya % lokapālānprapūjayet // Stk_7.9 //
[tṛtīyāvaraṇe 'strāṇi svamantreṇa prapūjayet|]
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541665 (0.0):
hṛdā pūrvaṃ samārabhya % lokapālānprapūjayet // Stk_7.9 // / [tṛtīyāvaraṇe 'strāṇi svamantreṇa prapūjayet|]
saṃkṣepeṇa mayā skanda vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541672 (0.0):
[tṛtīyāvaraṇe 'strāṇi svamantreṇa prapūjayet|] / saṃkṣepeṇa mayā skanda $ vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 //
anuktaṃ yadbhavetkiṃcit tatsarvaṃ mūlamāśrayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541679 (0.0):
saṃkṣepeṇa mayā skanda $ vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 // / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit $ tatsarvaṃ mūlamāśrayet &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203419 (0.048):
yad anuktaṃ bhavet kiṃcit % tad atra parikīrtitam // 7.133 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708813 (0.048):
yad anuktaṃ bhavet kiṃcit tad atra parikīrtitam // 7.133 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953645 (0.050):
anirdiṣṭamasaṃjñaṃ ca Stk_8.29c / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit Stk_7.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168461 (0.054):
aniṣiddhaṃ ca bhojanam SUp_2.28d / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit Stk_7.11a
evaṃ vidhividhānajño dīkṣākarma samācaret // Stk_7.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541686 (0.0):
anuktaṃ yadbhavetkiṃcit $ tatsarvaṃ mūlamāśrayet & / evaṃ vidhividhānajño % dīkṣākarma samācaret // Stk_7.11 //
maṇḍalavidhānaprakaraṇam / iti sapatamaḥ paṭalaḥ / atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi pañcatattvavyavasthitām /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541696 (0.0):
evaṃ vidhividhānajño % dīkṣākarma samācaret // Stk_7.11 // / maṇḍalavidhānaprakaraṇam
pṛthivyāpastathā tejo vāyurākāśameva ca // Stk_8.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541702 (0.0):
atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi $ pañcatattvavyavasthitām & / pṛthivyāpastathā tejo % vāyurākāśameva ca // Stk_8.1 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548738 (0.015):
nāmānyeṣāṃ vibhāgena % kathayāmi yathākramam // SvaT_11.128 // / pṛthivyāpastathā tejo $ vāyurākāśameva ca // SvaT_11.129 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805940 (0.015):
nāmānyeṣāṃ vibhāgena kathayāmi yathākramam // SvaT_11.128 // / pṛthivyāpastathā tejo vāyurākāśameva ca // SvaT_11.129 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385190 (0.030):
upasaṃharate cānte % saṃhartā ca svayaṃ prabhuḥ // ViP_1,2.66 // / pṛthivy āpas tathā tejo $ vāyur ākāśam eva ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091851 (0.030):
upasaṃharate cānte saṃhartā ca svayaṃ prabhuḥ // ViP_1,2.66 // / pṛthivy āpas tathā tejo vāyur ākāśam eva ca /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142707 (0.033):
pṛthivy āpas tathā tejo__Vdha_102.074 / vāyur ākāśam eva ca__Vdha_102.074
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24816006 (0.035):
{indriyalakṣaṇam} / 1.1.13: pṛthivī āpaḥ tejaḥ vāyuḥ ākāśam iti bhūtāni
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779501 (0.037):
kaśyapāya sumitreṇa viṣahṛdyena gāruḍaḥ // GarP_1,197.1 // / pṛthivyāpastathā tejo vāyurākāśamevaca /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10770153 (0.040):
namaste 'stu sureśāna śūlapāṇe namo 'stu te // RKS_4.22 // / pṛthivyāpaś ca tejaś ca vāyur ākāśam eva ca /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779147 (0.040):
gabhastimāṃś ca tvaṃ kālo mṛtyur dhātā prakāśakaḥ / / pṛthivyāpas tathā tejo vāyurākāśam eva ca // RKS_14.26 //
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620128 (0.040):
pañcātmakam iti kasmāt pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam ity asmin pañcātmake
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620136 (0.042):
śarīre kā pṛthivī kā āpaḥ kiṃ tejaḥ ko vāyuḥ kim ākāśam / tatra pañcātmake
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23176988 (0.042):
nāsti mahābhūteṣvantarbhūtāstrayo lokā iti pṛthivyāpastejovāyurākāśamiti / etāni pañcamahābhūtāni pralayakāle sṛṣṭikrameṇaivāvibhāgaṃ yānti
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2367274 (0.044):
NyS_1,1.13: pṛthivyāpastejo vāyurākāśamiti bhūtāni //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488221 (0.044):
NyS_1,1.13: pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam iti bhūtāni ||
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7389652 (0.044):
śrotratvakcakṣuṣā jihvā % nāsikā ca tathāparā // VT_241 // / pṛthvy āpas tathā tejo $ vāyur ākāśam eva ca &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7095375 (0.044):
śrotratvakcakṣuṣā jihvā nāsikā ca tathāparā // VT_241 // / pṛthvy āpas tathā tejo vāyur ākāśam eva ca /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618646 (0.046):
tāni tvām āhur īśānaṃ $ bhūtānīti jagatpate / HV_App.I,31.1145 / / pṛthivī vāyur ākāśam $ āpo jyotiś ca pañcamam // HV_App.I,31.1146 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104199 (0.046):
tāni tvām āhur īśānaṃ bhūtānīti jagatpate / HV_App.I,31.1145 / / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam // HV_App.I,31.1146 //
Kanada: Vaisesikasutra (vaisessu.htm.txt) 4688669 (0.046):
sādharmyavaidharmyābhyāṃ tattvajñānānniḥśreyasam | KVs_1,1.4 | / pṛthivyāpastejo vāyurākāśaṃ kālo digātmā mana iti dravyāṇi | KVs_1,1.5 |
pañcaitāni ca tattvāni yairvyāptamakhilaṃ jagat /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541708 (0.0):
pṛthivyāpastathā tejo % vāyurākāśameva ca // Stk_8.1 // / pañcaitāni ca tattvāni $ yairvyāptamakhilaṃ jagat &
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25393206 (0.0):
yāmāhuḥ paramaṃ vyoma paraprakṛtiyogataḥ // ŚivP_7.1,29.24ab/ / etāni pañcatattvāni yairvyāptamakhilaṃ jagat // ŚivP_7.1,29.24cd/
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785020 (0.002):
AbhT_11.19b/. pañcaitāni tu tattvāni yairvyāptamakhilaṃ jagat // 19
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28989021 (0.059):
yairvyāptamakhilaṃ jagat LiP_1,70.345d / yairvyāptā pṛthivī kṛtsnā LiP_1,67.26c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330981 (0.064):
ābhyāṃ devīsahasrāṇi % yairvyāptamakhilaṃ jagat // LiP_1,70.345 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224747 (0.064):
ābhyāṃ devīsahasrāṇi yairvyāptamakhilaṃ jagat // LiP_1,70.345 //
sarvatattvāni tatraiva draṣṭavyāni tu sādhakaiḥ // Stk_8.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541713 (0.0):
pañcaitāni ca tattvāni $ yairvyāptamakhilaṃ jagat & / sarvatattvāni tatraiva % draṣṭavyāni tu sādhakaiḥ // Stk_8.2 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785018 (0.061):
AbhT_11.19b/. pañcaitāni tu tattvāni yairvyāptamakhilaṃ jagat // 19
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229868 (0.062):
draṣṭavyā guruvad yathā KubjT_3.130b / draṣṭavyāni tu sādhakaiḥ Stk_8.2d / draṣṭavyāni varārohe SvaT_2.45a
brahmāṇḍe tu nivṛttirvai śatarudrāvadhistathā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541721 (0.0):
sarvatattvāni tatraiva % draṣṭavyāni tu sādhakaiḥ // Stk_8.2 // / brahmāṇḍe tu nivṛttirvai $ śatarudrāvadhistathā &
tadūrdhvaṃ tu pratiṣṭhā syād yāvadavyaktagocaram // Stk_8.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541729 (0.0):
brahmāṇḍe tu nivṛttirvai $ śatarudrāvadhistathā & / tadūrdhvaṃ tu pratiṣṭhā syād % yāvadavyaktagocaram // Stk_8.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278209 (0.045):
yāvadardhaṃ vahettatra SvaT_7.165a / yāvadavyaktagocaram Stk_8.3d / yāvad aṣṭaśataṃ bhavet VT_269b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956908 (0.052):
yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ Stk_10.26/a / yāvadavyaktagocaram Stk_8.3d / yāvadābhūtasamplavam Stk_16.16d
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25393170 (0.063):
pratiṣṭhayā tadūrdhvaṃ tu yāvadavyaktagocaram // ŚivP_7.1,29.22cd/
tato vidyā niyuktā sā yāvadvidyeśvarāntikam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541735 (0.0):
tadūrdhvaṃ tu pratiṣṭhā syād % yāvadavyaktagocaram // Stk_8.3 // / tato vidyā niyuktā sā $ yāvadvidyeśvarāntikam &
śāntistadūrdhvamadhvānte śaktireva śive pade // Stk_8.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541745 (0.0):
tato vidyā niyuktā sā $ yāvadvidyeśvarāntikam & / śāntistadūrdhvamadhvānte % śaktireva śive pade // Stk_8.4 //
ajñātvaitāni tattvāni yo dīkṣāṃ kartumicchati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541752 (0.0):
śāntistadūrdhvamadhvānte % śaktireva śive pade // Stk_8.4 // / ajñātvaitāni tattvāni $ yo dīkṣāṃ kartumicchati &
vṛthā pariśramastasya naiva tatphalamāpnuyāt // Stk_8.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541758 (0.0):
ajñātvaitāni tattvāni $ yo dīkṣāṃ kartumicchati & / vṛthā pariśramastasya % naiva tatphalamāpnuyāt // Stk_8.5 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242028 (0.058):
naiva tatphalamāpnuyāt Stk_8.5d / naiva paśyati durgatim KubjT_22.50d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955847 (0.058):
naiva tatphalamāpnuyāt Stk_8.5d / naiva siddhyate sarvadā Stk_16.7d
nivṛttiḥ pṛthivī jñeyā pratiṣṭhā āpa ucyate /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541763 (0.0):
vṛthā pariśramastasya % naiva tatphalamāpnuyāt // Stk_8.5 // / nivṛttiḥ pṛthivī jñeyā $ pratiṣṭhā āpa ucyate &
vidyāṃ tejo vijānīyād vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ // Stk_8.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541771 (0.0):
nivṛttiḥ pṛthivī jñeyā $ pratiṣṭhā āpa ucyate & / vidyāṃ tejo vijānīyād % vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ // Stk_8.6 //
śāntyatītā bhavedvyoma tatparaṃ śāntamavyayam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541779 (0.0):
vidyāṃ tejo vijānīyād % vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ // Stk_8.6 // / śāntyatītā bhavedvyoma $ tatparaṃ śāntamavyayam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957598 (0.0):
śāntiṃ vai kavacena tu Stk_8.8d / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma Stk_8.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298483 (0.035):
śāntyatītādyanukramāt SvaT_3.178d / śāntyatītā bhavedvyoma Stk_8.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469235 (0.042):
śivo vidyāṃ tu śikhayā śāntiṃ vai kavacena tu // Stk_8.8 // / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma prāsādena tu homayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298447 (0.052):
śāntyatītaṃ ghaṭaṃ paścād SvaT_4.495a / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma Stk_8.9a
taṃ viditvā mahāsena śvapacānapi dīkṣayet // Stk_8.7 // / nivṛttiṃ hṛdayenaiva pratiṣṭhāṃ śirasā guruḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541789 (0.0):
śāntyatītā bhavedvyoma $ tatparaṃ śāntamavyayam & / taṃ viditvā mahāsena % śvapacānapi dīkṣayet // Stk_8.7 //
śivo vidyāṃ tu śikhayā śāntiṃ vai kavacena tu // Stk_8.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541798 (0.0):
nivṛttiṃ hṛdayenaiva $ pratiṣṭhāṃ śirasā guruḥ & / śivo vidyāṃ tu śikhayā % śāntiṃ vai kavacena tu // Stk_8.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957590 (0.0):
śāntistadūrdhvamadhvānte Stk_8.4c / śāntiṃ vai kavacena tu Stk_8.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298409 (0.037):
śāntiṃ paścāttu gṛhṇīyāt SvaT_4.495c / śāntiṃ vai kavacena tu Stk_8.8d
śāntyatītaṃ paraṃ vyoma prāsādena tu homayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957595 (0.0):
śāntiṃ vai kavacena tu Stk_8.8d / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma Stk_8.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541805 (1.788):
śivo vidyāṃ tu śikhayā % śāntiṃ vai kavacena tu // Stk_8.8 // / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma $ prāsādena tu homayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298448 (0.013):
śāntyatītaṃ ghaṭaṃ paścād SvaT_4.495a / śāntyatītaṃ paraṃ vyoma Stk_8.9a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469210 (0.042):
vidyāṃ tejo vijānīyād vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ // Stk_8.6 // / śāntyatītā bhavedvyoma tatparaṃ śāntamavyayam /
ekaikasya śataṃ homyam ityevaṃ pañca homayet // Stk_8.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541811 (0.0):
śāntyatītaṃ paraṃ vyoma $ prāsādena tu homayet & / ekaikasya śataṃ homyam % ityevaṃ pañca homayet // Stk_8.9 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182938 (0.053):
ekaikasya vinirdiṣṭā SvaT_10.1111c / ekaikasya śataṃ homyam Stk_8.9c
pañcapūrṇāhutīrdadyāt prāsādena tu ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541817 (0.0):
ekaikasya śataṃ homyam % ityevaṃ pañca homayet // Stk_8.9 // / pañcapūrṇāhutīrdadyāt $ prāsādena tu ṣaṇmukha &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242868 (0.030):
pañca pañcāhutīrhutvā SvaT_10.413a / pañcapūrṇāhutīrdadyāt Stk_8.10a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955880 (0.044):
pañcadhā bindudīpitaḥ Stk_21.9b / pañcapūrṇāhutīrdadyāt Stk_8.10a / pañcamantramahātanum Stk_22.2b
prāyaścittaviśuddhyartham aṣṭāvekaikayāhutīḥ // Stk_8.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541824 (1.192):
pañcapūrṇāhutīrdadyāt $ prāsādena tu ṣaṇmukha & / prāyaścittaviśuddhyartham % aṣṭāvekaikayāhutīḥ // Stk_8.10 //
astrabījena mantrajño homayedanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541830 (0.0):
prāyaścittaviśuddhyartham % aṣṭāvekaikayāhutīḥ // Stk_8.10 // / astrabījena mantrajño $ homayedanupūrvaśaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173227 (0.034):
astrabījena cābhyukṣya VT_40a / astrabījena mantrajño Stk_8.11a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953841 (0.038):
astra dikṣvatha vinyasya Stk_7.8c / astrabījena mantrajño Stk_8.11a
evaṃ samāpyate dīkṣā jananādivivarjitā // Stk_8.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541835 (0.0):
astrabījena mantrajño $ homayedanupūrvaśaḥ & / evaṃ samāpyate dīkṣā % jananādivivarjitā // Stk_8.11 //
hutenaiva tu mucyante sādhakā janmabandhanāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541841 (0.0):
evaṃ samāpyate dīkṣā % jananādivivarjitā // Stk_8.11 // / hutenaiva tu mucyante $ sādhakā janmabandhanāt &
iyamiṣṭirna prakāśyā gopanīyā prayatnataḥ // Stk_8.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541848 (0.007):
hutenaiva tu mucyante $ sādhakā janmabandhanāt & / iyamiṣṭirna prakāśyā % gopanīyā prayatnataḥ // Stk_8.12 //
rahasyaṃ sarvatantrāṇām eṣa saṃskāra uttamaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541853 (0.0):
iyamiṣṭirna prakāśyā % gopanīyā prayatnataḥ // Stk_8.12 // / rahasyaṃ sarvatantrāṇām $ eṣa saṃskāra uttamaḥ &
yoninyāsādikaṃ karmod- dhāraṇaṃ cāpyapaścimam // Stk_8.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541861 (0.0):
rahasyaṃ sarvatantrāṇām $ eṣa saṃskāra uttamaḥ & / yoninyāsādikaṃ karmod- % dhāraṇaṃ cāpyapaścimam // Stk_8.13 //
śodhanānukramaṃ deva kathayasva yathāvidhi / / daśa sapta ca ye śodhyāḥ pṛṣṭāścātra tvayā guha // Stk_8.14 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541868 (0.0):
yoninyāsādikaṃ karmod- % dhāraṇaṃ cāpyapaścimam // Stk_8.13 // / śodhanānukramaṃ deva $ kathayasva yathāvidhi &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541875 (0.0):
daśa sapta ca ye śodhyāḥ % pṛṣṭāścātra tvayā guha // Stk_8.14 //
yasya yadbījamuktaṃ tu tadvakṣyāmyanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541883 (0.0):
daśa sapta ca ye śodhyāḥ % pṛṣṭāścātra tvayā guha // Stk_8.14 // / yasya yadbījamuktaṃ tu $ tadvakṣyāmyanupūrvaśaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276787 (0.042):
yasya yatkarma coddiṣṭaṃ Stk_12.4c / yasya yadbījamuktaṃ tu Stk_8.15a
yonibījaṃ tu hṛdaye kalpayecca yathākramam // Stk_8.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541889 (0.0):
yasya yadbījamuktaṃ tu $ tadvakṣyāmyanupūrvaśaḥ & / yonibījaṃ tu hṛdaye % kalpayecca yathākramam // Stk_8.15 //
arcanaṃ prokṣaṇaṃ caiva tāḍanaṃ ca tathā param / / saṃdhānaṃ caiva saṃyogaṃ nikṣepaṃ tadanantaram // Stk_8.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541898 (0.0):
yonibījaṃ tu hṛdaye % kalpayecca yathākramam // Stk_8.15 // / arcanaṃ prokṣaṇaṃ caiva $ tāḍanaṃ ca tathā param &
arcanaṃ ca tataḥ kuryād garbhādhānaṃ tathaiva ca / / jananaṃ cādhikāraṃ ca bhogaṃ caiva layaṃ tathā // Stk_8.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541907 (0.0):
saṃdhānaṃ caiva saṃyogaṃ % nikṣepaṃ tadanantaram // Stk_8.16 // / arcanaṃ ca tataḥ kuryād $ garbhādhānaṃ tathaiva ca &
svatattve cāhutiśataṃ hṛdayena tu ṣaṇmukha /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541915 (0.0):
jananaṃ cādhikāraṃ ca % bhogaṃ caiva layaṃ tathā // Stk_8.17 // / svatattve cāhutiśataṃ $ hṛdayena tu ṣaṇmukha &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323069 (0.059):
svata eva prasādataḥ KubjT_17.2b / svatattve cāhutiśataṃ Stk_8.18a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958356 (0.062):
sravantaṃ manasā smaret Stk_8.23b / svatattve cāhutiśataṃ Stk_8.18a
pāśacchedaṃ tathāstreṇa dadyātpūrṇāhutiṃ tataḥ // Stk_8.18 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541922 (0.0):
svatattve cāhutiśataṃ $ hṛdayena tu ṣaṇmukha & / pāśacchedaṃ tathāstreṇa % dadyātpūrṇāhutiṃ tataḥ // Stk_8.18 //
hṛdayenātra tūddhāraḥ kartavyaścāpyanukramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541928 (0.0):
pāśacchedaṃ tathāstreṇa % dadyātpūrṇāhutiṃ tataḥ // Stk_8.18 // / hṛdayenātra tūddhāraḥ $ kartavyaścāpyanukramāt &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958482 (0.032):
hṛdayenātra tūddhāraḥ Stk_8.19a / hṛdayenaiva kārayet Stk_6.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326226 (0.037):
hṛdayena tu ṣaṇmukha Stk_8.18b / hṛdayenātra tūddhāraḥ Stk_8.19a
uddhāre prokṣaṇe caiva tāḍane ca tathaiva ca // Stk_8.19 // / humphaṭkārasamāyuktaṃ kartavyaṃ cānupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541936 (0.0):
hṛdayenātra tūddhāraḥ $ kartavyaścāpyanukramāt & / uddhāre prokṣaṇe caiva % tāḍane ca tathaiva ca // Stk_8.19 //
saṃdhānaṃ caiva tattvānāṃ kartavyaṃ tu yathākramam // Stk_8.20 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541943 (0.0):
humphaṭkārasamāyuktaṃ $ kartavyaṃ cānupūrvaśaḥ & / saṃdhānaṃ caiva tattvānāṃ % kartavyaṃ tu yathākramam // Stk_8.20 //
tattve tattve tvidaṃ karma eṣa eva vidhikramaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541948 (0.0):
saṃdhānaṃ caiva tattvānāṃ % kartavyaṃ tu yathākramam // Stk_8.20 // / tattve tattve tvidaṃ karma $ eṣa eva vidhikramaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211814 (0.044):
tattve tattve tv anekadhā KubjT_6.94d / tattve tattve tvidaṃ karma Stk_8.21a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955033 (0.062):
tattvaṃ tattvena saṃdhayet Stk_8.42d / tattve tattve tvidaṃ karma Stk_8.21a
ebhistu śodhitairvatsa vidhiṃ prāpnoti puṣkalam // Stk_8.21 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541955 (0.0):
tattve tattve tvidaṃ karma $ eṣa eva vidhikramaḥ & / ebhistu śodhitairvatsa % vidhiṃ prāpnoti puṣkalam // Stk_8.21 //
anyathā naiva mucyante vidhihīnāḥ ṣaḍānana / / pūrṇāhutipradānaṃ ca kartavyaṃ dhāraṇāyutam // Stk_8.22 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541966 (0.0):
ebhistu śodhitairvatsa % vidhiṃ prāpnoti puṣkalam // Stk_8.21 // / anyathā naiva mucyante $ vidhihīnāḥ ṣaḍānana &
amṛtaṃ yatparaṃ vatsa sravantaṃ manasā smaret /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541972 (0.0):
pūrṇāhutipradānaṃ ca % kartavyaṃ dhāraṇāyutam // Stk_8.22 // / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa $ sravantaṃ manasā smaret &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170619 (0.062):
amṛtaṃ mṛtyunāśanam SvaT_7.223b / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953737 (0.062):
amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a / amṛtaṃ sarvatomukham Stk_12.5b
dīkṣāprakaraṇe hyetad yojyaṃ sarvatra sarvadā // Stk_8.23 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541979 (0.0):
amṛtaṃ yatparaṃ vatsa $ sravantaṃ manasā smaret & / dīkṣāprakaraṇe hyetad % yojyaṃ sarvatra sarvadā // Stk_8.23 //
liṅgoddhāravidhāne ca nityasaṃskārakarmasu /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541984 (0.0):
dīkṣāprakaraṇe hyetad % yojyaṃ sarvatra sarvadā // Stk_8.23 // / liṅgoddhāravidhāne ca $ nityasaṃskārakarmasu &
paśorgrahaṇamokṣaṃ tu yattvayoktaṃ purānagha // Stk_8.24 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541995 (0.0):
liṅgoddhāravidhāne ca $ nityasaṃskārakarmasu & / paśorgrahaṇamokṣaṃ tu % yattvayoktaṃ purānagha // Stk_8.24 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274336 (0.031):
yattvayoktaṃ purānagha Stk_8.24d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956785 (0.031):
yattaddhṛdi sadā padmam Stk_11.15c / yattvayoktaṃ purānagha Stk_8.24d
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27015214 (0.044):
<12335.2/2> sa tathā naḥ śruto brahman !kathyamānas tvayānagha !!12335.2! / <12335.3/1> yac ca tat kathitaṃ pūrvaṃ !tvayā hayaśiro mahat !
pāśā ābhyantarā bāhyāḥ kamsinsthāne kathaṃ sthitāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542000 (0.0):
paśorgrahaṇamokṣaṃ tu % yattvayoktaṃ purānagha // Stk_8.24 // / pāśā ābhyantarā bāhyāḥ $ kamsinsthāne kathaṃ sthitāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513877 (0.057):
dvitīyaḥ sūtradehastu $ pāśā yatra sthitāstvime & / bandyāścedyāstathā dāhyāḥ % sūtrasthāne na vigrahe // SvaT_3.174 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27771102 (0.057):
dvitīyaḥ sūtradehastu pāśā yatra sthitāstvime / / bandyāścedyāstathā dāhyāḥ sūtrasthāne na vigrahe // SvaT_3.174 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21513640 (0.058):
Manu10.31a/ pratikūlaṃ vartamānā) bāhyā bāhyatarān punaḥ | / Manu10.31c/ hīnā hīnān prasūyante) varṇān pañcadaśa eva tu ||
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853012 (0.061):
ādhyātmikā vā bāhyā veti santānabhedena yasmādādhyātmikāḥ svāsāntānikāḥ bāhyās tato 'nye / audārikā vāsūkṣmā veti prakārabhedena
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19705067 (0.063):
01,192.007d@103_0065 dānamānārcitāḥ sarve bāhyāś cābhyantarāś ca ye / 01,192.007d@103_0066 pratiruddhān imāñ jñātvā rājabhir bhīmavikramaiḥ
kasminsthāne tu vicchedyāḥ sadya utkramaṇaṃ katham // Stk_8.25 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542006 (0.0):
pāśā ābhyantarā bāhyāḥ $ kamsinsthāne kathaṃ sthitāḥ & / kasminsthāne tu vicchedyāḥ % sadya utkramaṇaṃ katham // Stk_8.25 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19595716 (0.046):
01,020.001@013_0005 tathā hi gatvā te tasya pucche vālā iva sthitāḥ / 01,020.001@013_0006 etasminn antare te tu sapatnyau paṇite tadā
paśūnāṃ caiva nirdeśaṃ kathayasva maheśvara / / ādimasya dvitīyena gṛhītvātmānamātmanā // Stk_8.26 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542016 (0.0):
kasminsthāne tu vicchedyāḥ % sadya utkramaṇaṃ katham // Stk_8.25 // / paśūnāṃ caiva nirdeśaṃ $ kathayasva maheśvara &
muṣṭinā yāvatsthānaṃ tan nayettaṃ suvicakṣaṇaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542023 (0.0):
ādimasya dvitīyena % gṛhītvātmānamātmanā // Stk_8.26 // / muṣṭinā yāvatsthānaṃ tan $ nayettaṃ suvicakṣaṇaḥ &
viṣuvatsamprayogeṇa brahmādyāste śivāntakāḥ // Stk_8.27 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542030 (0.0):
muṣṭinā yāvatsthānaṃ tan $ nayettaṃ suvicakṣaṇaḥ & / viṣuvatsamprayogeṇa % brahmādyāste śivāntakāḥ // Stk_8.27 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260321 (0.053):
brahmādyā maghavāntakāḥ SvaT_11.167d / brahmādyāste śivāntakāḥ Stk_8.27d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956457 (0.058):
brahmādyāñśrāvayedvatsa Stk_8.41a / brahmādyāste śivāntakāḥ Stk_8.27d
ekatra samatāṃ yānti anyathā tu pṛthakpṛthak /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542035 (0.0):
viṣuvatsamprayogeṇa % brahmādyāste śivāntakāḥ // Stk_8.27 // / ekatra samatāṃ yānti $ anyathā tu pṛthakpṛthak &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518535 (0.039):
ete 'tra samatāṃ yānti $ anyathā tu pṛthak pṛthak &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775757 (0.039):
ete 'tra samatāṃ yānti anyathā tu pṛthak pṛthak /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182237 (0.059):
ekatra yugapattejas SvaT_10.810a / ekatra samatāṃ yānti Stk_8.28a / ekatra samudāhṛtā KubjT_5.11b
dvādaśānte tu te cchedyāḥ śareṇāstreṇa saṃyutāḥ // Stk_8.28 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542042 (0.0):
ekatra samatāṃ yānti $ anyathā tu pṛthakpṛthak & / dvādaśānte tu te cchedyāḥ % śareṇāstreṇa saṃyutāḥ // Stk_8.28 //
tadā sāyujyatāṃ yānti samayaiḥ parivarjitāḥ / / anirdiṣṭamasaṃjñaṃ ca yatkṛtaṃ tadvṛthā bhavet // Stk_8.29 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542055 (0.0):
dvādaśānte tu te cchedyāḥ % śareṇāstreṇa saṃyutāḥ // Stk_8.28 // / tadā sāyujyatāṃ yānti $ samayaiḥ parivarjitāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274196 (0.043):
yatkṛtaṃ tadvṛthā bhavet Stk_8.29d / yatkṛtaṃ muktidaṃ bhavet SvaT_7.166b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956770 (0.057):
yatkṛtaṃ tadvṛthā bhavet Stk_8.29d / yattattvaṃ parikīrtitam Stk_19.6b
tamuddiśya kṛtaṃ karma mokṣadaṃ tanna saṃśayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542061 (0.0):
anirdiṣṭamasaṃjñaṃ ca % yatkṛtaṃ tadvṛthā bhavet // Stk_8.29 // / tamuddiśya kṛtaṃ karma $ mokṣadaṃ tanna saṃśayaḥ &
sūryasya grahaṇe vatsa viṣuvadyogasaṃyutam // Stk_8.30 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542069 (0.0):
tamuddiśya kṛtaṃ karma $ mokṣadaṃ tanna saṃśayaḥ & / sūryasya grahaṇe vatsa % viṣuvadyogasaṃyutam // Stk_8.30 //
āyāmānte yadā cchinnaṃ tadā cotkramate dhruvam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542075 (0.0):
sūryasya grahaṇe vatsa % viṣuvadyogasaṃyutam // Stk_8.30 // / āyāmānte yadā cchinnaṃ $ tadā cotkramate dhruvam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954029 (0.039):
āyāmaḥ kriyate tasya Stk_11.19c / āyāmānte yadā cchinnaṃ Stk_8.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176795 (0.048):
āyāmād vistareṇa ca SUp_3.6d / āyāmānte yadā cchinnaṃ Stk_8.31a
manasi grathitāḥ pāśāḥ sūtre maṇigaṇā iva // Stk_8.31 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542083 (0.0):
āyāmānte yadā cchinnaṃ $ tadā cotkramate dhruvam & / manasi grathitāḥ pāśāḥ % sūtre maṇigaṇā iva // Stk_8.31 //
hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ manastantuvitānitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542089 (0.0):
manasi grathitāḥ pāśāḥ % sūtre maṇigaṇā iva // Stk_8.31 // / hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ $ manastantuvitānitam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325989 (0.033):
hṛtpadmādūrdhvaparyantaṃ SvaT_7.90a / hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ Stk_8.32a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958438 (0.033):
huṃphaḍantena paṭalaṃ Stk_2.3c / hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ Stk_8.32a
taddṛṣṭvā chedanaṃ kuryān manovṛttyā manaścchidā // Stk_8.32 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542097 (0.0):
hṛtpadmādyāvattatpadmaṃ $ manastantuvitānitam & / taddṛṣṭvā chedanaṃ kuryān % manovṛttyā manaścchidā // Stk_8.32 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266617 (0.022):
manovijñānavaikalyāt SvaT_4.215a / manovṛttyā manaścchidā Stk_8.32d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956564 (0.046):
mano binduṃ śive tyaktvā Stk_17.6e / manovṛttyā manaścchidā Stk_8.32d
manasā manasi cchinne jīvaḥ kevalatāṃ vrajet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542103 (0.0):
taddṛṣṭvā chedanaṃ kuryān % manovṛttyā manaścchidā // Stk_8.32 // / manasā manasi cchinne $ jīvaḥ kevalatāṃ vrajet &
vistaraṃ tyaja deveśa saṃkṣepātkathayasva me // Stk_8.33 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542111 (0.0):
manasā manasi cchinne $ jīvaḥ kevalatāṃ vrajet & / vistaraṃ tyaja deveśa % saṃkṣepātkathayasva me // Stk_8.33 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958103 (0.042):
saṃkṣepāt kathayasva me Stk_14.1d / saṃkṣepānna tu vistarāt Stk_9.1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313958 (0.047):
saṃkṣepātkathayasva me Stk_8.33d / saṃkṣepāt kathayasva me Stk_14.1d
yena vijñātamātreṇa paśūnmocayate kṣaṇāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542117 (0.0):
vistaraṃ tyaja deveśa % saṃkṣepātkathayasva me // Stk_8.33 // / yena vijñātamātreṇa $ paśūnmocayate kṣaṇāt &
vijñātamātreṇa] conj; vijñānamātreṇa Bhatt
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542122 (0.0):
yena vijñātamātreṇa $ paśūnmocayate kṣaṇāt &
śṛṇu ṣaṇmukha tattvena yena mokṣo dhruvaṃ bhavet // Stk_8.34 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542131 (0.0):
vijñātamātreṇa] conj; vijñānamātreṇa Bhatt / śṛṇu ṣaṇmukha tattvena % yena mokṣo dhruvaṃ bhavet // Stk_8.34 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279204 (0.034):
yena mṛtyuṃjayo bhavet ToT_9.13b / yena mokṣo dhruvaṃ bhavet Stk_8.34d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956958 (0.042):
yena kālaḥ prabudhyate Stk_18.1d / yena mokṣo dhruvaṃ bhavet Stk_8.34d
prayogeṇātisūkṣmeṇa yogadṛṣṭena mantravit /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542137 (0.0):
śṛṇu ṣaṇmukha tattvena % yena mokṣo dhruvaṃ bhavet // Stk_8.34 // / prayogeṇātisūkṣmeṇa $ yogadṛṣṭena mantravit &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279669 (0.060):
yogadṛṣṭena mantravit Stk_8.35b / yogadhāritvajanma ca SvaT_4.186d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956986 (0.060):
yogadṛṣṭena mantravit Stk_8.35b / yogapīṭhaṃ tadā bhavet Stk_2.6b
divyena yogamārgeṇa śaktiṃ yaḥ prerayettu tām // Stk_8.35 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542145 (0.0):
prayogeṇātisūkṣmeṇa $ yogadṛṣṭena mantravit & / divyena yogamārgeṇa % śaktiṃ yaḥ prerayettu tām // Stk_8.35 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296481 (0.057):
śaktiṃ bhitvā tato devi SvaT_4.384a / śaktiṃ yaḥ prerayettu tām Stk_8.35d
taṃ viditvā mahāsena jīvaṃ prāṇamayaṃ budhaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542150 (0.0):
divyena yogamārgeṇa % śaktiṃ yaḥ prerayettu tām // Stk_8.35 // / taṃ viditvā mahāsena $ jīvaṃ prāṇamayaṃ budhaḥ &
viṣuvatsamprayogeṇa yojayecchāśvate pade // Stk_8.36 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542156 (0.0):
taṃ viditvā mahāsena $ jīvaṃ prāṇamayaṃ budhaḥ & / viṣuvatsamprayogeṇa % yojayecchāśvate pade // Stk_8.36 //
yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya ko na mucyeta bandhanāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542163 (0.0):
viṣuvatsamprayogeṇa % yojayecchāśvate pade // Stk_8.36 // / yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya $ ko na mucyeta bandhanāt &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279820 (0.016):
yogaṃ caiva varānane SvaT_7.18d / yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya Stk_8.37a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957001 (0.027):
yogayukto na saṃśayaḥ Stk_15.1d / yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya Stk_8.37a
pṛthivyādyabjanāḍīrvai śabdādiguṇavāyubhiḥ // Stk_8.37 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542174 (0.0):
yogaṃ tu viṣuvaṃ prāpya $ ko na mucyeta bandhanāt & / pṛthivyādyabjanāḍīrvai % śabdādiguṇavāyubhiḥ // Stk_8.37 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297540 (0.021):
śabdādiguṇabhūyiṣṭho KubjT_25.71c / śabdādiguṇavāyubhiḥ Stk_8.37d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957562 (0.038):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca Stk_17.4c / śabdādiguṇavāyubhiḥ Stk_8.37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252409 (0.051):
pṛthivyādīni bhūtāni KubjT_10.76c / pṛthivyādyabjanāḍīrvai Stk_8.37c
ātmādhidevatā mantrāñ jñātvā muktastu mocayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542180 (0.0):
pṛthivyādyabjanāḍīrvai % śabdādiguṇavāyubhiḥ // Stk_8.37 // / ātmādhidevatā mantrāñ $ jñātvā muktastu mocayet &
nāḍīvivarasambandhā ūrdhvanālā hyadhomukhāḥ // Stk_8.38 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542187 (0.0):
ātmādhidevatā mantrāñ $ jñātvā muktastu mocayet & / nāḍīvivarasambandhā % ūrdhvanālā hyadhomukhāḥ // Stk_8.38 //
granthidvayayutāḥ sarve humphaḍantena yojitāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542193 (0.0):
nāḍīvivarasambandhā % ūrdhvanālā hyadhomukhāḥ // Stk_8.38 // / granthidvayayutāḥ sarve $ humphaḍantena yojitāḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954768 (0.061):
golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute Stk_10.21/b / granthidvayayutāḥ sarve Stk_8.39a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201185 (0.062):
granthijanyaṃ kalākāla MrgT_1,10.1a / granthidvayayutāḥ sarve Stk_8.39a
tataścordhvatvamāyānti udghātaiḥ pūrvavadguha // Stk_8.39 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542200 (0.0):
granthidvayayutāḥ sarve $ humphaḍantena yojitāḥ & / tataścordhvatvamāyānti % udghātaiḥ pūrvavadguha // Stk_8.39 //
kṣmādyānālokya manasā sabāhyābhyantaraṃ punaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542209 (0.0):
tataścordhvatvamāyānti % udghātaiḥ pūrvavadguha // Stk_8.39 // / kṣmādyānālokya manasā $ sabāhyābhyantaraṃ punaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197143 (0.020):
kṣaudrājyadadhisaṃyutam KubjT_8.42d / kṣmādyānālokya manasā Stk_8.40a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954670 (0.026):
kṣipraṃ nāśayati jvaram Stk_21.21f / kṣmādyānālokya manasā Stk_8.40a
tattve tattve niyoktavyā viyuktā nirahaṃkṛtā // Stk_8.40 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542214 (0.0):
kṣmādyānālokya manasā $ sabāhyābhyantaraṃ punaḥ & / tattve tattve niyoktavyā % viyuktā nirahaṃkṛtā // Stk_8.40 //
brahmādyāñśrāvayedvatsa na punarjanmatāṃ vrajet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542223 (0.0):
tattve tattve niyoktavyā % viyuktā nirahaṃkṛtā // Stk_8.40 // / brahmādyāñśrāvayedvatsa $ na punarjanmatāṃ vrajet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260302 (0.011):
brahmādyā kulasambhavā KubjT_14.54b / brahmādyāñśrāvayedvatsa Stk_8.41a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956453 (0.011):
brahmāṇḍe tu nivṛttirvai Stk_8.3a / brahmādyāñśrāvayedvatsa Stk_8.41a
tejaśceto dvirabhyasya āyāmo bhāskarasya tu // Stk_8.41 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542230 (0.0):
brahmādyāñśrāvayedvatsa $ na punarjanmatāṃ vrajet & / tejaśceto dvirabhyasya % āyāmo bhāskarasya tu // Stk_8.41 //
tāḍayitvā purā vatsa grahaṇaṃ pūrvavadbhavet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542236 (0.0):
tejaśceto dvirabhyasya % āyāmo bhāskarasya tu // Stk_8.41 // / tāḍayitvā purā vatsa $ grahaṇaṃ pūrvavadbhavet &
bhittvārgalāṃ nyasedyoniṃ tattvaṃ tattvena saṃdhayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542241 (0.0):
tāḍayitvā purā vatsa $ grahaṇaṃ pūrvavadbhavet & / bhittvārgalāṃ nyasedyoniṃ % tattvaṃ tattvena saṃdhayet \
śaktibhiḥ sampuṭīkṛtya vauṣaḍantena nikṣipet // Stk_8.42 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294823 (0.058):
vauṣaṭkārastathā svāhā SvaT_10.1060c / vauṣaḍantena nikṣipet Stk_8.42f / vauṣaḍjātiprayogeṇa SvaT_9.61c
dīkṣāprakaraṇam aṣṭamam / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi saṃkṣepānna tu vistarāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542258 (0.0):
dīkṣāprakaraṇam aṣṭamam / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi $ saṃkṣepānna tu vistarāt &
hitāya sādhakendrāṇāṃ parameśena bhāṣitam // Stk_9.1 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542265 (0.0):
abhiṣekaṃ pravakṣyāmi $ saṃkṣepānna tu vistarāt & / hitāya sādhakendrāṇāṃ % parameśena bhāṣitam // Stk_9.1 //
mṛṇmayaṃ kalaśaṃ hyekaṃ candanena vilepitam / / brahmapatrapuṭaṃ vātha padmapatramathāpi vā // Stk_9.2 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542270 (0.0):
hitāya sādhakendrāṇāṃ % parameśena bhāṣitam // Stk_9.1 // / mṛṇmayaṃ kalaśaṃ hyekaṃ $ candanena vilepitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542277 (0.0):
mṛṇmayaṃ kalaśaṃ hyekaṃ $ candanena vilepitam & / brahmapatrapuṭaṃ vātha % padmapatramathāpi vā // Stk_9.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244576 (0.050):
padmapatrapalāśotthaṃ SvaT_2.156c / padmapatramathāpi vā Stk_9.2d / padma patram ivāmbhasā GorS(2)_89d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955933 (0.064):
padārthānīkasaṃkulam Stk_1.3b / padmapatramathāpi vā Stk_9.2d / paramākṣaranirṇayaḥ Stk_23.18d
sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā sarvagandhopaśobhitam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542285 (0.0):
brahmapatrapuṭaṃ vātha % padmapatramathāpi vā // Stk_9.2 // / sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā $ sarvagandhopaśobhitam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958057 (0.004):
sarveṣāṃ copari sthitaḥ Stk_1.10b / sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā Stk_9.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312971 (0.031):
sarvopāyasamanvitam KubjT_3.36d / sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā Stk_9.3a
śatamaṣṭottaraṃ japtvā prāsādaṃ sarvatomukham // Stk_9.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542292 (0.0):
sarvauṣadhiyutaṃ kṛtvā $ sarvagandhopaśobhitam & / śatamaṣṭottaraṃ japtvā % prāsādaṃ sarvatomukham // Stk_9.3 //
yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam abhiṣekaṃ tu kārayet /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542300 (0.0):
śatamaṣṭottaraṃ japtvā % prāsādaṃ sarvatomukham // Stk_9.3 // / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam $ abhiṣekaṃ tu kārayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277471 (1.192):
yāgaharmyāvalokinīm SvaT_3.69b / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam Stk_9.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543652 (1.192):
avijñāya tvidaṃ samyaṅ % naiva siddhyate sarvadā // Stk_16.7 // / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktaṃ $ mantrasyārghyaṃ ca dāpayet &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956885 (1.192):
yā kalā rekhinī tatra Stk_13.10a / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam Stk_9.4a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471089 (1.192):
avijñāya tvidaṃ samyaṅ naiva siddhyate sarvadā // Stk_16.7 // / yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktaṃ mantrasyārghyaṃ ca dāpayet /
śubhanakṣatradivase muhūrte karaṇānvite // Stk_9.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542306 (0.0):
yāgaṃ kṛtvā tu pūrvoktam $ abhiṣekaṃ tu kārayet & / śubhanakṣatradivase % muhūrte karaṇānvite // Stk_9.4 //
bahumaṅgalanirghoṣaiḥ śaṅkhavāditraniḥsvanaiḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542313 (0.0):
śubhanakṣatradivase % muhūrte karaṇānvite // Stk_9.4 // / bahumaṅgalanirghoṣaiḥ $ śaṅkhavāditraniḥsvanaiḥ &
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10411112 (0.042):
12,304.020c nālaṃ cālayituṃ śakyas tathā yuktasya lakṣaṇam / 12,304.021a śaṅkhadundubhinirghoṣair vividhair gītavāditaiḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213097 (0.043):
bherīśaṅkhādinirghoṣairgītavāditraniḥsvanaiḥ // NarP_2,41.54 //
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23678496 (0.049):
10.6cd: śaṅkhabheryādinirghoṣair vedamaṅgalanisvanaiḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23972741 (0.060):
śaṅkhadundubhinirghoṣair $ vedaghoṣaiś ca maṅgalaiḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17037727 (0.060):
śaṅkhadundubhinirghoṣair vedaghoṣaiś ca maṅgalaiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4609782 (0.060):
vīṇāveṇumṛdaṅgādinānāvāditraniḥsvanaiḥ / / maṅgalyairvedaghoṣaiśca saha viprajaneritaiḥ // BndP_2,55.13 //
brahmaghoṣaiśca vividhair nṛttagītasamanvitaiḥ / / anujñāto 'bhiṣiktaśca ācāryaḥ pāśahā bhavet // Stk_9.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542315 (0.0):
bahumaṅgalanirghoṣaiḥ $ śaṅkhavāditraniḥsvanaiḥ & / brahmaghoṣaiśca vividhair % nṛttagītasamanvitaiḥ \
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213098 (0.044):
bherīśaṅkhādinirghoṣairgītavāditraniḥsvanaiḥ // NarP_2,41.54 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10411112 (0.047):
12,304.021a śaṅkhadundubhinirghoṣair vividhair gītavāditaiḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953946 (0.048):
ācāryaḥ pāśahā bhavet Stk_9.5f / ācāryaḥ saha śiṣyeṇa Stk_22.4c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15532875 (0.050):
dvandvabhīnandiśabdaiśca % śaṅkhakāhalaniḥsvanaiḥ // SvaT_10.169 // / gītanṛttaistathākīrṇaṃ $ devānāṃ mandiraṃ sadā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27790092 (0.050):
dvandvabhīnandiśabdaiśca śaṅkhakāhalaniḥsvanaiḥ // SvaT_10.169 // / gītanṛttaistathākīrṇaṃ devānāṃ mandiraṃ sadā /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381058 (0.058):
BhP_08.21.007/3 nṛtyavāditragītaiśca śaṅkhadundubhiniḥsvanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2741113 (0.058):
nṛtyavāditragītaiśca śaṅkhadundubhiniḥsvanaiḥ // BhP_08.21.007 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174734 (0.062):
ācāryaḥ paśunā saha SvaT_4.64d / ācāryaḥ pāśahā bhavet Stk_9.5f
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1519625 (0.063):
08,064.002a nānadyamānaṃ ninadair manojñair; vāditragītastutibhiś ca / nṛttaiḥ
abhiṣekaprakaraṇaṃ navamam / nāḍīcakraṃ paraṃ sūkṣmaṃ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542334 (0.0):
abhiṣekaprakaraṇaṃ navamam / nāḍīcakraṃ paraṃ sūkṣmaṃ $ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ &
nābheradhastādyatkandam aṅkurāstatra nirgatāḥ // Stk_10.1 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842903 (0.0):
nābheradhastādyat kandamaṅkurāstatra nirgatāḥ //AP_214.001cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542341 (0.0):
nāḍīcakraṃ paraṃ sūkṣmaṃ $ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ & / nābheradhastādyatkandam % aṅkurāstatra nirgatāḥ // Stk_10.1 //
dvāsaptatisahasrāṇi nābhimadhye vyavasthitāḥ / / tiryagūrdhvamadhaścaiva vyāptaṃ nābheḥ samantataḥ // Stk_10.2 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842931 (0.0):
dvāsaptatisahasrāṇi nābhimadhye vyavasthitāḥ /AP_214.002ab/ / tiryagūrdhvamadhaś caiva vyāptantābhiḥ samantataḥ //AP_214.002cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542352 (0.0):
nābheradhastādyatkandam % aṅkurāstatra nirgatāḥ // Stk_10.1 // / dvāsaptatisahasrāṇi $ nābhimadhye vyavasthitāḥ &
cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ pradhānā daśa tāsu yāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542360 (0.0):
tiryagūrdhvamadhaścaiva % vyāptaṃ nābheḥ samantataḥ // Stk_10.2 // / cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ $ pradhānā daśa tāsu yāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524352 (0.031):
cakravat saṃsthitāstatra % pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.8 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781571 (0.031):
cakravat saṃsthitāstatra pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201960 (0.050):
cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ Stk_10.3a / cakravat saṃsthitāstatra SvaT_7.8c
iḍā ca piṅgalā caiva suṣumnā ca tṛtīyakā // Stk_10.3 // / gāndhārī hastijihvā ca pūṣā caiva yaśāstathā /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542369 (0.0):
cakravatsaṃsthitā nāḍyaḥ $ pradhānā daśa tāsu yāḥ & / iḍā ca piṅgalā caiva % suṣumnā ca tṛtīyakā // Stk_10.3 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524440 (0.012):
nāḍīnāṃ caiva vāyūnāṃ % saṃjñāvṛttīrnibodha me // SvaT_7.14 // / iḍā ca piṅgalā caiva $ suṣumnā ca tṛtīyakā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781659 (0.012):
nāḍīnāṃ caiva vāyūnāṃ saṃjñāvṛttīrnibodha me // SvaT_7.14 // / iḍā ca piṅgalā caiva suṣumnā ca tṛtīyakā /
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046193 (0.039):
prādhānyāt prāṇa-vāhinyo % bhūyas tatra daśa smṛtāḥ // GorS(1)_17 // / iḍā ca piṅgalā caiva $ suṣumṇā ca tṛtīyakā & / gāndhārī hasti-jihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(1)_18 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718342 (0.039):
prādhānyāt prāṇa-vāhinyo bhūyas tatra daśa smṛtāḥ // GorS(1)_17 // / iḍā ca piṅgalā caiva suṣumṇā ca tṛtīyakā / / gāndhārī hasti-jihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(1)_18 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622266 (0.039):
pradhānaṃ prāṇa-vāhinyo % bhūyas tatra daśa smṛtāḥ // GorS(2)_26 (=1|17) / iḍā ca piṅgalā caiva $ suṣumṇā ca tṛtīyakā & / gāndhārī hasti-jihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(2)_27 (=1|18) //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899207 (0.039):
pradhānaṃ prāṇa-vāhinyo bhūyas tatra daśa smṛtāḥ // GorS(2)_26 (=1|17) // / iḍā ca piṅgalā caiva suṣumṇā ca tṛtīyakā / / gāndhārī hasti-jihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(2)_27 (=1|18) //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542868 (0.041):
iḍā ca piṅgalā caiva % amā caiva tṛtīyakā // Stk_11.6 // / suṣumnā madhyame hyaṅge $ iḍā vāme prakīrtitā &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470305 (0.041):
iḍā ca piṅgalā caiva amā caiva tṛtīyakā // Stk_11.6 // / suṣumnā madhyame hyaṅge iḍā vāme prakīrtitā /
alambuṣā kuhūścaiva śaṅkhinī daśamī smṛtā // Stk_10.4 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542375 (0.0):
gāndhārī hastijihvā ca $ pūṣā caiva yaśāstathā & / alambuṣā kuhūścaiva % śaṅkhinī daśamī smṛtā // Stk_10.4 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046202 (0.045):
gāndhārī hasti-jihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(1)_18 // / alambuṣā kuhūś caiva $ śaṅkhinī daśamī smṛtā &
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718351 (0.045):
gāndhārī hasti-jihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(1)_18 // / alambuṣā kuhūś caiva śaṅkhinī daśamī smṛtā /
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622275 (0.045):
gāndhārī hasti-jihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(2)_27 (=1|18) // / alambuṣā kuhūś caiva $ śaṅkhinī daśamī smṛtā &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899216 (0.045):
gāndhārī hasti-jihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // GorS(2)_27 (=1|18) // / alambuṣā kuhūś caiva śaṅkhinī daśamī smṛtā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524443 (0.053):
gāndhārī hastijihvā ca % pūṣā caiva yaśasvinī // SvaT_7.15 // / alambusā kuhūścaiva $ śaṃkhinī daśamī smṛtā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781662 (0.053):
gāndhārī hastijihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī // SvaT_7.15 // / alambusā kuhūścaiva śaṃkhinī daśamī smṛtā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12908030 (0.058):
MSS_5764 2 gāndhārī hastijihvā ca pūṣā caiva nigadyate // / MSS_5765 1 alambuṣā kuhūścaiva śaṅkhinī daśamī matā /
daśa prāṇavahā hyetā nāḍayaḥ parikīrtitāḥ / / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca // Stk_10.5 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842962 (0.0):
alambuṣā huhuś caiva śaṅkhinī daśamī smṛtā //AP_214.004cd/ / daśa prāṇavahā hy etā nāḍayaḥ parikīrtitāḥ /AP_214.005ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542387 (0.0):
alambuṣā kuhūścaiva % śaṅkhinī daśamī smṛtā // Stk_10.4 // / daśa prāṇavahā hyetā $ nāḍayaḥ parikīrtitāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524459 (0.010):
etāḥ prāṇavahāḥ proktāḥ % pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.16 // / prāṇo 'pānaḥ samānaśca $ udāno vyāna eva ca &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781678 (0.010):
etāḥ prāṇavahāḥ proktāḥ pradhānā daśa nāḍayaḥ // SvaT_7.16 // / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284586 (0.017):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca % udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178616 (0.017):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4155073 (0.018):
eṣā hy antaṃ āyattaiṣā hi na | / prāṇo 'pāno vyāna udānaḥ samāno 'na ity etat sarvaṃ prāṇa eva |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26767221 (0.018):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ % tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca $ udāno vyāna eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11038545 (0.018):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20796933 (0.019):
14,020.014c prāṇo 'pānaḥ samānaś ca vyānaś codāna eva ca / 14,020.015a tata eva pravartante tam eva praviśanti ca
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429670 (0.022):
prāṇasya vijayādeva jīyaṃte deha 1vāyavaḥ // ŚivP_7.2,37.35ab/ / prāṇo 'pānaḥ samānaśca hyudāno vyāna eva ca // ŚivP_7.2,37.35cd/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10396066 (0.026):
12,274.060d@028_0294 prāṇaḥ sattvaṃ rajaś caiva tamaś cāpramadas tathā / 12,274.060d@028_0295 prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349239 (0.026):
prāṇo vyānastvapānaś ca % udānaś ca samānakaḥ // LiP_1,86.82 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7243004 (0.026):
prāṇo vyānastvapānaś ca udānaś ca samānakaḥ // LiP_1,86.82 //
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945543 (0.028):
ucyante | / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3269877 (0.028):
evaṃ hi śrūyate 'yaḥ prāṇaḥ sa vāyuḥ sa eṣa vāyuḥ pañcavidhaḥ prāṇo 'pāno / vyāna udānaḥ samānaḥ' iti /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566242 (0.028):
indriyāṇi mano buddhis $ tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 // / vyānodānaḥ samānaś ca $ prāṇo 'pānaś ca pañcamaḥ / HV_App.I,24.13 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051800 (0.028):
indriyāṇi mano buddhis tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 // / vyānodānaḥ samānaś ca prāṇo 'pānaś ca pañcamaḥ / HV_App.I,24.13 /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063571 (0.029):
pañca vāyavaḥ || Tats_10 || / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1020560 (0.030):
yaḥ kaśca śabdo vāgeva saiṣā hyantamāyattaiṣā hi na prāṇo'pāno vyāna / udānaḥ / samāno'na ityetatsarvam prāṇa evaitanmanyo vā ayamātmā vāṅmayo manomayaḥ
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanaṃjayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542392 (0.0):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca % udāno vyāna eva ca // Stk_10.5 // / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro $ devadatto dhanaṃjayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284590 (0.016):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca % udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 // / nāgaḥ kūrmastu kṛkalo $ devadatto dhanaṃjayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178620 (0.016):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca // LiP_1,8.61 // / nāgaḥ kūrmastu kṛkalo devadatto dhanaṃjayaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4782239 (0.021):
svāhāntenāhutīḥ pañca datvādīpyodarānalaṃ /AP_77.021ab/ / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ //AP_77.021cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842967 (0.021):
prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca //AP_214.005cd/ / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ /AP_214.006ab/
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622345 (0.021):
prāṇo'pānaḥ samānaś ca $ udāno vyānau ca vāyavaḥ & / nāgaḥ kūrmo'tha kṛkaro % devadatto dhanañjayaḥ // GorS(2)_33 (=1|24) //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899286 (0.021):
prāṇo'pānaḥ samānaś ca udāno vyānau ca vāyavaḥ / / nāgaḥ kūrmo'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ // GorS(2)_33 (=1|24) //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524462 (0.021):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca $ udāno vyāna eva ca & / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro % devadatto dhanañjayaḥ // SvaT_7.17 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781681 (0.021):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca / / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ // SvaT_7.17 //
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14818013 (0.027):
<5.61/1> prāṇo 'pānaḥ samānaś codānavyānau ca vāyavaḥ ! / <5.61/2> nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro devadatto dhanaṃjayaḥ !!5.61!
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955601 (0.034):
nākhyeyaṃ kathayāmi tat Stk_23.1d / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro Stk_10.6a
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429674 (0.035):
prāṇo 'pānaḥ samānaśca hyudāno vyāna eva ca // ŚivP_7.2,37.35cd/ / nāgaḥ kūrmaśca kṛkalo devadatto dhanaṃjayaḥ // ŚivP_7.2,37.36ab/
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194864 (0.037):
prāṇabhedabhavā bhavā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.38 // / nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357870 (0.038):
prāṇāpānau samānaśca udāno vyāna eva ca / / nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ // GarP_2,32.45 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236626 (0.043):
nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro GorS(1)_24c / nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro SvaT_7.17c
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046271 (0.044):
prāṇāpānau samānaś ca hy $ udāno vyāna eva ca & / nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro % devadatto dhanañjayaḥ // GorS(1)_24 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718420 (0.044):
prāṇāpānau samānaś ca hy udāno vyāna eva ca / / nāgaḥ kūrmaś ca kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ // GorS(1)_24 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528504 (0.046):
āhlādodvegajanakaḥ % śoṣaṇastrāsanastathā // SvaT_7.311 // / nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro $ devadattaśca pañcamaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785721 (0.046):
āhlādodvegajanakaḥ śoṣaṇastrāsanastathā // SvaT_7.311 // / nāgaḥ kūrmaśca kṛkaro devadattaśca pañcamaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21368003 (0.049):
prāṇāpānau tathā vyānodānau caiva samānakaḥ // Āk_1,20.65 // / nāgaḥ kūrmaśca kṛkalo devadatto dhanañjayaḥ /
prāṇastu prathamo vāyur navānāmapi sa prabhuḥ // Stk_10.6 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542399 (0.0):
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro $ devadatto dhanaṃjayaḥ & / prāṇastu prathamo vāyur % navānāmapi sa prabhuḥ // Stk_10.6 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842971 (0.027):
nāgaḥ kūrmo 'tha kṛkaro devadatto dhanañjayaḥ /AP_214.006ab/ / prāṇastu prathamo vāyurdaśānāmapi sa prabhuḥ //AP_214.006cd/
prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo visargaḥ pūraṇaṃ prati /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542406 (0.0):
prāṇastu prathamo vāyur % navānāmapi sa prabhuḥ // Stk_10.6 // / prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo $ visargaḥ pūraṇaṃ prati &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256135 (0.029):
prāṇaḥ prāgudito vāyur MrgT_4.4a / prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo Stk_10.7a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956235 (0.037):
prāṇastu prathamo vāyur Stk_10.6c / prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo Stk_10.7a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524556 (0.054):
prāṇāpānamayaḥ prāṇo $ visargāpūraṇaṃ prati &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781775 (0.054):
prāṇāpānamayaḥ prāṇo visargāpūraṇaṃ prati /
nityamāpūrayatyeṣa prāṇināmurasi sthitaḥ // Stk_10.7 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842982 (0.0):
prāṇaḥ prāṇayate prāṇaṃ visargāt pūraṇaṃ prati /AP_214.007ab/ / nityamāpūrayatyeṣa prāṇināmurasi sthitaḥ //AP_214.007cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542413 (0.0):
prāṇaḥ prāṇamayaḥ prāṇo $ visargaḥ pūraṇaṃ prati & / nityamāpūrayatyeṣa % prāṇināmurasi sthitaḥ // Stk_10.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956253 (0.058):
prāṇāyāmo bhavedeṣa Stk_11.12c / prāṇināmurasi sthitaḥ Stk_10.7d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524560 (0.059):
prāṇāpānamayaḥ prāṇo $ visargāpūraṇaṃ prati & / nityamāpūrayanneva % prāṇināmurasi sthitaḥ // SvaT_7.25 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781779 (0.059):
prāṇāpānamayaḥ prāṇo visargāpūraṇaṃ prati / / nityamāpūrayanneva prāṇināmurasi sthitaḥ // SvaT_7.25 //
niśvāsocchvāsakāsaistu prāṇo jīvasamāśritaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842993 (0.0):
nityamāpūrayatyeṣa prāṇināmurasi sthitaḥ //AP_214.007cd/ / niḥśvāsocchvāsakāsaistu prāṇo jīvasamāśritaḥ /AP_214.008ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542421 (0.0):
nityamāpūrayatyeṣa % prāṇināmurasi sthitaḥ // Stk_10.7 // / niśvāsocchvāsakāsaistu $ prāṇo jīvasamāśritaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240948 (0.048):
niśvāsocchvasane hitvā Stk_19.5a / niśvāsocchvāsakāsaistu Stk_10.8a
prayāṇaṃ kurute yasmāt tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842995 (0.0):
niḥśvāsocchvāsakāsaistu prāṇo jīvasamāśritaḥ /AP_214.008ab/ / prayāṇaṃ kurute yasmāttasmāt prāṇaḥ prakīrtitaḥ //AP_214.008cd/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542426 (0.0):
niśvāsocchvāsakāsaistu $ prāṇo jīvasamāśritaḥ & / prayāṇaṃ kurute yasmāt % tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953693 (0.045):
apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169758 (0.051):
apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d / apānaḥ karṣati prāṇaḥ GorS(1)_29a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524565 (0.056):
nityamāpūrayanneva % prāṇināmurasi sthitaḥ // SvaT_7.25 // / prāṇanaṃ kurute yasmāt $ tasmāt prāṇaḥ prakīrtitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781784 (0.056):
nityamāpūrayanneva prāṇināmurasi sthitaḥ // SvaT_7.25 // / prāṇanaṃ kurute yasmāt tasmāt prāṇaḥ prakīrtitaḥ /
apānayatyapānastu āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542432 (0.0):
prayāṇaṃ kurute yasmāt % tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu $ āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953693 (0.023):
anyathā naiva mucyante Stk_8.22a / apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169759 (0.036):
apānastu kariṣyati SvaT_7.308b / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d / apānaḥ karṣati prāṇaḥ GorS(1)_29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169750 (0.044):
apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastu kariṣyati SvaT_7.308b
mūtraśuklamalānvāyur apānastena kīrtitaḥ // Stk_10.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542440 (0.0):
apānayatyapānastu $ āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ & / mūtraśuklamalānvāyur % apānastena kīrtitaḥ // Stk_10.9 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272146 (0.053):
mūtraraktakaphasveda MrgT_1,12.30c / mūtraśuklamalānvāyur Stk_10.9c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956687 (0.053):
muhūrte karaṇānvite Stk_9.4d / mūtraśuklamalānvāyur Stk_10.9c
pītaṃ bhakṣitamāghrātaṃ raktapittakaphādikam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542449 (0.0):
mūtraśuklamalānvāyur % apānastena kīrtitaḥ // Stk_10.9 // / pītaṃ bhakṣitamāghrātaṃ $ raktapittakaphādikam &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843014 (0.024):
pītabhakṣitamāghrātaṃ raktapittakaphānilaṃ /AP_214.010ab/
read raktapittakaphānilam with the Nepalese MSS
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542449 (0.0):
pītaṃ bhakṣitamāghrātaṃ $ raktapittakaphādikam & / read raktapittakaphānilam with the Nepalese MSS
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542460 (0.0):
pītaṃ bhakṣitamāghrātaṃ $ raktapittakaphādikam & / read raktapittakaphānilam with the Nepalese MSS
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556439 (0.036):
below.) Proof--reading and insertion of variants was done
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651496 (0.036):
been edited and restored with the aid of the Tibetan translation by Prof.
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19293478 (0.036):
in JA 1957: 304 and 1959: 227 and the unpublished fragment
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215658 (0.037):
of these texts and the (apparently popular grammar) verses cited in works
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190525 (0.037):
There seems to be a great deal of variation in the order and numbering / of the verses between the editions and the commentators. The order of
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 530660 (0.039):
Utz Podzeit, extracted from the collation and edited by Peter Schreiner.
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22015720 (0.039):
Utz Podzeit, extracted from the collation and edited by Peter Schreiner;
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4388198 (0.039):
Podzeit, extracted from the collation and edited by Peter Schreiner; March
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977823 (0.040):
%% The text is evidently incomplete; all the MSS used by \Bhatt\ and
and unpublished Nepalese MSS of Saptaśatika and Dviśatika recensions,
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542460 (0.0):
read raktapittakaphānilam with the Nepalese MSS / and unpublished Nepalese MSS of Saptaśatika and Dviśatika recensions,
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542471 (0.0):
and unpublished Nepalese MSS of Saptaśatika and Dviśatika recensions,
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19293480 (0.031):
in JA 1957: 304 and 1959: 227 and the unpublished fragment
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109463 (0.039):
10. The Four Excursions / [On Seeing an Old Man]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556579 (0.039):
This might be formalized according to the TEI guidelines (I am
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150611 (0.044):
The complete verse is as follows (I have underlined the Sanskrit and / English that appears in the VMP text): agne mahāṅ asīty āha mahān hy eṣa
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556692 (0.044):
doubling where a blank is not possible (in abbreviations, / e..g."). Thus
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033161 (0.044):
course. There is no blank between the siglum and the variant.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187289 (0.045):
Thomi who has given his permission that his file be modified according to / the input conventions
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13674654 (0.046):
Text analysis adapted to BHELA conventions:
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142880 (0.047):
of the page: (rudram anyaṃ try ambakam iti marīciḥ). The words the / published text" indicate both the 1946 and 1984 editions."
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558128 (0.047):
change it or add to it would inform me about their views and / intentions and methods and results; those who use this text for
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557826 (0.047):
from the input format have been published for the Brahmapur-a.na:
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557174 (0.047):
buddha+carita). In case of sandhi, the + functions also as / sa.mdhi--marker, i..e. no additional sandhi--marker is added
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556439 (0.047):
below.) Proof--reading and insertion of variants was done
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651496 (0.048):
been edited and restored with the aid of the Tibetan translation by Prof.
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977860 (0.048):
%% Some quoted fragments not found in the printed editions are gathered / %% together by Bhatt in an appendix. Not included by Bhatt,
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150291 (0.048):
[*225] All accent marks disappear again from this point forward and resume / at 5.1.152.5 with the word agne.
according to Sanderson (lecture notes on Tantrasāra)
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542479 (0.0):
and unpublished Nepalese MSS of Saptaśatika and Dviśatika recensions, / according to Sanderson (lecture notes on Tantrasāra)
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24571581 (0.032):
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556579 (0.033):
This might be formalized according to the TEI guidelines (I am
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22310594 (0.036):
The Doctrine of the `Soul' according to the Digambara Jainas
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22311033 (0.036):
The Doctrine of the `Soul' according to the Vātsīyaputrīyas
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558050 (0.038):
All indexes are sorted according to the Devan-agar-i alphabet
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109463 (0.041):
10. The Four Excursions / [On Seeing an Old Man]
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188196 (0.046):
marked by * (and + ) / according to the sandhi rules of Sanskrit grammar. Each word appears in
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557969 (0.046):
characters marked by * or + according to the sandhi rules of
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187320 (0.048):
user of the electronic version is requested to consult the printed version
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187290 (0.049):
Thomi who has given his permission that his file be modified according to / the input conventions
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002129 (0.049):
Jīvaka prescribes a very rare substance called gośīrṣacandana in order to / stop the hemorrhage at the foot of the Buddha
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033241 (0.049):
{interpolations} / Interpolations are treated as variants without base text"
Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (23-) 25 sūtras, IN FOUR ALTERNATIVE VERSION. (tttvsamu.htm.txt) 10957927 (0.050):
ALTERNATIVE DIVISION OF THE ABOVE TEXT / according to the Sāṃkhyasūtravivaraṇa comm.
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7082134 (0.050):
4. Those terms whose wordhead is subject to the Sandhi rules (for example,
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942025 (0.050):
two passages of a work called samānatantra, which may be traced to the a. / (x.5.64 and 6.2.7)... / ((101)). noter l'emploi de anuśaya- [snr.41b repentir] avec son sens
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789250 (0.051):
NOTE: {This verse does not seem to be in those editions that follow
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767249 (0.051):
%% Quoted, with attribution to the Svatantra, ad /Mrg/KP/ 6:2 4 in the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143549 (0.051):
[*40] An irregular accusative. / [*41] I was tempted to change this to indrānujam, a name for Viṣṇu,
samaṃ nayati gātreṣu samāno nāma mārutaḥ // Stk_10.10 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542485 (0.0):
according to Sanderson (lecture notes on Tantrasāra) / samaṃ nayati gātreṣu % samāno nāma mārutaḥ // Stk_10.10 //
spandatyadharaṃ vaktraṃ netragātraprakopanaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542492 (0.0):
samaṃ nayati gātreṣu % samāno nāma mārutaḥ // Stk_10.10 // / spandatyadharaṃ vaktraṃ $ netragātraprakopanaḥ &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843027 (0.055):
spandayatyadharaṃ vaktraṃ netrarāgaprakopanaṃ /AP_214.011ab/ / udvejayati marmāṇi udāno nāma mārutaḥ //AP_214.011cd/
udvejayati marmāṇi udāno nāma mārutaḥ // Stk_10.11 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542499 (0.0):
spandatyadharaṃ vaktraṃ $ netragātraprakopanaḥ & / udvejayati marmāṇi % udāno nāma mārutaḥ // Stk_10.11 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843033 (0.015):
spandayatyadharaṃ vaktraṃ netrarāgaprakopanaṃ /AP_214.011ab/ / udvejayati marmāṇi udāno nāma mārutaḥ //AP_214.011cd/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180095 (0.041):
udāno nāma mārutaḥ Stk_10.11d / udāno vyāna eva ca SvaT_7.17b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954213 (0.041):
udāno nāma mārutaḥ Stk_10.11d / udāno vyāna eva ca Stk_10.5d
vyāno vināmayatyaṅgaṃ vyāno vyādhiprakopanaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843037 (0.0):
udvejayati marmāṇi udāno nāma mārutaḥ //AP_214.011cd/ / vyāno vināmayatyaṅgaṃ vyāno vyādhiprakopanaḥ /AP_214.012ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542504 (0.0):
udvejayati marmāṇi % udāno nāma mārutaḥ // Stk_10.11 // / vyāno vināmayatyaṅgaṃ $ vyāno vyādhiprakopanaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295158 (1.192):
vyāno vinamanāttanoḥ MrgT_1,11.25d / vyāno vināmayatyaṅgaṃ Stk_10.12a / vyāno vyādhiprakopanaḥ Stk_10.12b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957437 (0.045):
vauṣaḍantena nikṣipet Stk_8.42f / vyāno vināmayatyaṅgaṃ Stk_10.12a / vyāno vyādhiprakopanaḥ Stk_10.12b
prītervināśakaraṇo vyāpanādvyāna ucyate // Stk_10.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542511 (0.0):
vyāno vināmayatyaṅgaṃ $ vyāno vyādhiprakopanaḥ & / prītervināśakaraṇo % vyāpanādvyāna ucyate // Stk_10.12 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954216 (0.062):
udāno vyāna eva ca Stk_10.5d / udgāre nāga ityuktaḥ Stk_10.13a
udgāre nāga ityuktaḥ kūrma unmīlane smṛtaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542517 (0.0):
prītervināśakaraṇo % vyāpanādvyāna ucyate // Stk_10.12 // / udgāre nāga ityuktaḥ $ kūrma unmīlane smṛtaḥ &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843048 (0.016):
pratidānaṃ tathā kaṇṭhādvyāpānādvyāna ucyate //AP_214.012cd/ / udgāre nāga ity uktaḥ kūrmaśconmīlane sthitaḥ /AP_214.013ab/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17758570 (0.023):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18519031 (0.023):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ | / kṛkaraḥ kṣut-karo jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe |
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14818054 (0.023):
<5.63/2> teṣām api ca pañcānāṃ sthānāni ca vadāmy aham !!5.63! / <5.64/1> udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10197883 (0.023):
<5.63/2> teṣām api ca pañcānām !sthānāni ca vadāmi aham !!5.63! / <5.64/1> udgāre nāgaḥ ākhyātaḥ !kūrmaḥ tu unmīlane smṛtaḥ !
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954217 (0.030):
udāno vyāna eva ca Stk_10.5d / udgāre nāga ityuktaḥ Stk_10.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284631 (0.030):
samaṃ nayati gātrāṇi $ samānaḥ pañca vāyavaḥ & / udgāre nāga ākhyātaḥ % kūrma unmīlane tu saḥ // LiP_1,8.65 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178661 (0.030):
samaṃ nayati gātrāṇi samānaḥ pañca vāyavaḥ / / udgāre nāga ākhyātaḥ kūrma unmīlane tu saḥ // LiP_1,8.65 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622370 (0.033):
udgāre nāgākhyātaḥ $ kūrma unmīlane smṛtaḥ &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899311 (0.033):
udgāre nāgākhyātaḥ kūrma unmīlane smṛtaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429715 (0.038):
samaṃ nayati sarvāṃgaṃ samānastena gīyate // ŚivP_7.2,37.38cd/ / udgāre nāga ākhyātaḥ kūrma unmīlane sthitaḥ // ŚivP_7.2,37.39ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954637 (0.055):
kūrma unmīlane smṛtaḥ Stk_10.13b / kṛkarastu kṣute caiva Stk_10.13c
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17758679 (0.057):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ |
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27303655 (0.060):
udāno vyāna eva ca Vṛh_39d / udgāre nāga ity uktaḥ Vṛh_46a
kṛkarastu kṣute caiva devadatto vijṛmbhaṇe / / dhanaṃjayaḥ sthito ghoṣe mṛtasyāpi na muñcati // Stk_10.13 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542519 (0.0):
udgāre nāga ityuktaḥ $ kūrma unmīlane smṛtaḥ & / kṛkarastu kṣute caiva % devadatto vijṛmbhaṇe \
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17758571 (0.029):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ | / kṛkaraḥ kṣut karo jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18519031 (0.029):
udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ | / kṛkaraḥ kṣut-karo jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe |
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10197883 (0.029):
<5.64/1> udgāre nāgaḥ ākhyātaḥ !kūrmaḥ tu unmīlane smṛtaḥ ! / <5.64/2> kṛkaraḥ kṣut+ +tṛṣe @ jñeyaḥ !deva+ +dattaḥ vijṛmbhaṇe !
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14818054 (0.037):
<5.64/1> udgāre nāga ākhyātaḥ kūrmas tūnmīlane smṛtaḥ ! / <5.64/2> kṛkaraḥ kṣuttṛṣe @ jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe !
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622374 (0.037):
udgāre nāgākhyātaḥ $ kūrma unmīlane smṛtaḥ & / kṛkaraḥ kṣuta-kṛj jñeyo % devadatto vijṛmbhaṇe // GorS(2)_35 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899315 (0.037):
udgāre nāgākhyātaḥ kūrma unmīlane smṛtaḥ / / kṛkaraḥ kṣuta-kṛj jñeyo devadatto vijṛmbhaṇe // GorS(2)_35 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843057 (0.040):
kṛkaro bhakṣaṇe caiva devadatto vijṛmbhite //AP_214.013cd/ / dhanañjayaḥ sthito ghoṣe mṛtasyāpi na muñcati /AP_214.014ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954638 (0.055):
kūrma unmīlane smṛtaḥ Stk_10.13b / kṛkarastu kṣute caiva Stk_10.13c
ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178117 (0.0):
ityetadubhayaṃ vipra MrgT_1,10.7a / ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam Stk_10.14a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542535 (0.0):
ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam $
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954096 (0.0):
ityāha bhagavāñśivaḥ Stk_23.17d / ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam Stk_10.14a
niśvāsocchvāsakaiḥ śvasanapuramadhaḥ kampitāghūrṇitaiśca /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240954 (0.0):
niśvāsocchvāsakāsaistu Stk_10.8a / niśvāsocchvāsakaiḥ śvasanapuramadhaḥ kampitāghūrṇitaiśca Stk_10.14b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542542 (0.0):
ityetadvāyuvṛndaṃ hṛdi ca vinihitaṃ nābhicakrapratiṣṭhitam $ / niśvāsocchvāsakaiḥ śvasanapuramadhaḥ kampitāghūrṇitaiśca &
nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve ākrānto vāyurekaḥ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239274 (0.0):
nityaṃ dehaprasādhanam SUp_7.92b / nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve Stk_10.14c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542554 (0.0):
niśvāsocchvāsakaiḥ śvasanapuramadhaḥ kampitāghūrṇitaiśca & / nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve % ākrānto
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955712 (0.058):
nityasaṃskārakarmasu Stk_8.24b / nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve Stk_10.14c
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504255 (0.059):
na bhaved dagdhuḥ/ / % na bhaved dagdhuḥ/] p.721 / kasmāt? nityatvād ātmanaḥ; na jātu kaścin nityaṃ hiṃsitum arhati/ atha
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174285 (0.063):
ākramya bhūmilikhitaṃ sādhyābhimukho 'rdharātrakāle tu SvaT_13.18/b / ākrānto vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ Stk_10.14d
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28170366 (0.064):
sarvasaṅgrāhakaṃ na bhavatītyāha vakrateti/ / nityamitīti/ atra / nityatvaṃ prāgabhāvāpratiyogitvaṃ dhvaṃsāpratiyogitvaṃ vā,
sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ // Stk_10.14 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174290 (0.0):
ākrānto vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ Stk_10.14d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542561 (0.0):
nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve % ākrānto / vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ // Stk_10.14 //
nāḍīcakraṃ yathāvasthaṃ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ / / daśāraṃ cakramettattu vibhāgo jāyate yathā // Stk_10.15 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542573 (0.0):
vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ // Stk_10.14 // / nāḍīcakraṃ yathāvasthaṃ $ pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493851 (0.037):
uttaraṃ sampravakṣyāmi yathāvad anupūrvaśaḥ / / guhyākhyā ca mahākhyā ca balākhyā maṇicandrikā // KubjT_24.81 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646138 (0.042):
u11.4cd/.vāstūnāṃ guṇadauṣau ca pravakṣyāmy anupūrvaśaḥ//
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11222447 (0.044):
BP1.5.005b/ prabhedam eṣāṃ (vakṣyāmi yathāvad anupūrvaśaḥ // / BP1.5.006a/ (jātināmādilikhitaṃ yena svaṃ pitryam eva ca /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484885 (0.045):
Manu2.89c/ tāni samyak pravakṣyāmi) yathāvad anupūrvaśaḥ || / Manu2.90a/ śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā nāsikā ca eva pañcamī |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705373 (0.053):
tatraivanavaratnāni vilyasedanupūrvaśaḥ / / gabhannyāsavidhiḥ / athavakṣyeviśeṣeṇa gabhannyāsavidhikramam // BhS_4.13 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27966620 (0.060):
sāttvikāṃstu punarbhāvānpravakṣyāmyanupūrvaśaḥ // BhN_7.93 // / atrāha:
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257001 (0.060):
uttaraṃ sampravakṣyāmi $ yathāvad anupūrvaśaḥ & / guhyākhyā ca mahākhyā ca % balākhyā maṇicandrikā // KubjT_24.81 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496042 (0.062):
Manu5.57c/ caturṇām api varṇānāṃ yathāvad anupūrvaśaḥ || / Manu5.58a/ dantajāte 'anujāte ca kṛta.cūḍe ca saṃsthite |
cakre bhramatyasau jīvo daśasthāneṣvanukramāt /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542579 (0.0):
daśāraṃ cakramettattu % vibhāgo jāyate yathā // Stk_10.15 // / cakre bhramatyasau jīvo $ daśasthāneṣvanukramāt &
sa jīvo jīvalokasya budhyante naiva mohitāḥ // Stk_10.16 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542586 (0.0):
cakre bhramatyasau jīvo $ daśasthāneṣvanukramāt & / sa jīvo jīvalokasya % budhyante naiva mohitāḥ // Stk_10.16 //
jīvaḥ prayāti daśadhā tena cakraṃ prakīrtitam / / nāḍīcakramiti proktaṃ yena saṃkrāmati hyasau // Stk_10.17 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542597 (0.0):
sa jīvo jīvalokasya % budhyante naiva mohitāḥ // Stk_10.16 // / jīvaḥ prayāti daśadhā $ tena cakraṃ prakīrtitam &
hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326475 (0.0):
hṛdyordhvaghaṭa m antare KubjT_15.46b / hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ Stk_10.18/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542605 (0.0):
nāḍīcakramiti proktaṃ % yena saṃkrāmati hyasau // Stk_10.17 // / hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958521 (0.0):
hṛdbījaṃ pārthive yuktaṃ Stk_2.2a / hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ Stk_10.18/a
hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin // Stk_10.18 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326249 (0.0):
hṛdayenaiva mantrajñaḥ Stk_6.3c / hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin Stk_10.18/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542614 (0.0):
hṛdvyomamadhye paṅkajamaṣṭadalaṃ karṇikā ca tasyāntaḥ /* / hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin // Stk_10.18 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958497 (0.060):
hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin Stk_10.18/b / hṛdaye 'rcāvidhānaṃ tu Stk_2.13a
WHAT metre is this?? Bad (because of transmission) āryā.
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542624 (0.0):
hṛdaye paṅkajamarkendvagnihiraṇyadyotābhāḥ śaktayastasmin // Stk_10.18 //* / WHAT metre is this?? Bad (because of transmission) āryā.
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797282 (0.035):
(Colebrooke's translation is available for Chapters 12 and 18 only. In
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508010 (0.043):
IST.viii.25N... The Stotriya of the Rathantara is RV vii.32.22ff.; that of / the VaamadevyaN iv.31.1-3; that of the BRhatN vi.46.1ff. (SBEN p.95.N n.
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215643 (0.043):
grammar. There is frequently no difference in spirit between the mnemonic
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033216 (0.043):
belong to the variant and is put inside the parentheses. The
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143370 (0.043):
of manuscripts which he calls L. Goudriaan is unable to translate these
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7082130 (0.044):
4. Those terms whose wordhead is subject to the Sandhi rules (for example,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008735 (0.045):
[Here there is a leaf missing, seemingly because of an error of the scribe
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033133 (0.046):
single capital letter (capital letters are used exclusively for / that purpose in the transliteration). Several sigla are separated
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396615 (0.050):
Shastri in 1983. The additions found in the Vṛ edition are probably / authentic, / as there is clear evidence Jiva Goswami made extensive corrections and
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979740 (0.052):
Ānanda is the foremost among the learned monks
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143343 (0.052):
[*34] I read this as dharā sā yā. In his English translation of the KJK,
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1032948 (0.052):
Annotations by the editor(s) of the edition which served as / source of the transliteration (e..g. conjectures, markers for
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557746 (0.053):
The input and processing of the transliterated text has been done
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144894 (0.054):
penultimate syllable of saptasu, rather than the last syllable as usual.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188168 (0.055):
metrical texts, this may / serve as basis for metrical analysis.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976569 (0.055):
Upāli is the foremost among those who master and know the Vinaya
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187921 (0.056):
of sa eva"). / There is one case of vowel sandhi across the pada separator (5.61/1) which"
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433259 (0.057):
[*NOTE: This appears to be evidence that 8 is the original source of the
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18541016 (0.058):
\Dutt; the MSS's reading should mean that the sādhaka speaks these words / as part of the mantra} /
uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180744 (0.0):
upayogād varānane KubjT_5.72d / uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ Stk_10.19/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542630 (0.0):
WHAT metre is this?? Bad (because of transmission) āryā. / uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954246 (0.039):
udvejayati marmāṇi Stk_10.11c / uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ Stk_10.19/a
śakticatuṣṭayapaṅkajamadhye puruṣo 'liriva sa līnaḥ // Stk_10.19 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296016 (0.0):
śaktigarbho maheśvaraḥ Stk_13.14d / śakticatuṣṭayapaṅkajamadhye puruṣo 'liriva sa līnaḥ Stk_10.19/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542639 (0.0):
uparicarī khalu śaktistāsāṃ prāgbhāvinī śivasya tataḥ /* / śakticatuṣṭayapaṅkajamadhye puruṣo 'liriva sa līnaḥ // Stk_10.19 //*
āryā metre / śūnyamarutsaṃdaṃśakagṛhītakaraṇātmako hyubhayato 'pi /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302111 (0.0):
śūnyabhūteṣu lokeṣu SvaT_11.239c / śūnyamarutsaṃdaṃśakagṛhītakaraṇātmako hyubhayato 'pi Stk_10.20/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542647 (0.0):
śakticatuṣṭayapaṅkajamadhye puruṣo 'liriva sa līnaḥ // Stk_10.19 //* / āryā metre / śūnyamarutsaṃdaṃśakagṛhītakaraṇātmako hyubhayato 'pi /*
saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva // Stk_10.20 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314385 (0.0):
saṃyamī phalamūlabhuk MrgT_3.120b / saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva Stk_10.20/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542653 (0.0):
śūnyamarutsaṃdaṃśakagṛhītakaraṇātmako hyubhayato 'pi /* / saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva // Stk_10.20 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958136 (0.0):
saṃdhyāṃ vandeta sādhakaḥ Stk_3.6b / saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva Stk_10.20/b
bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264765 (0.0):
bhrāmitāhaṃ kriyādibhiḥ KubjT_11.1b / bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ Stk_10.21/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542662 (0.0):
saṃyāti yatra neyaḥ śuṣkadalaṃ māruteneva // Stk_10.20 //* / bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956516 (0.0):
bhogaṃ caiva layaṃ tathā Stk_8.17d / bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ Stk_10.21/a
golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute // Stk_10.21 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201056 (0.0):
golakandadhvajānvitam KubjT_14.28d / golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute Stk_10.21/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542669 (0.0):
bhrāmyati paṅkajamadhye kalācatuṣkātmapāśasaṃruddhaḥ /* / golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute // Stk_10.21 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954761 (0.040):
gopanīyā prayatnataḥ Stk_8.12d / golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute Stk_10.21/b
īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178942 (0.0):
īśvarapreritaḥ kuryāc SRtp_152a / īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt Stk_10.22/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542676 (0.0):
golakamiva helābhihatamutpatanaṃ nipātanaṃ kurute // Stk_10.21 //* / īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954169 (0.0):
īśāntaṃ vahnito nyaset Stk_5.3b / īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt Stk_10.22/a
sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt // Stk_10.22 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320728 (0.0):
saura eṣa prakīrtitaḥ SvaT_7.4d / sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt Stk_10.22/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542683 (0.0):
īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt /* / sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt // Stk_10.22 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958290 (0.035):
saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ Stk_10.27/a / sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt Stk_10.22/b
ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170889 (0.0):
ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ SvaT_4.323a / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ Stk_10.23/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542691 (0.0):
sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt // Stk_10.22 //* / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953748 (0.0):
amṛtaṃ sādhakottamaḥ Stk_12.2d / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ Stk_10.23/a
saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā // Stk_10.23 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542697 (0.0):
ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ /* / saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā // Stk_10.23 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313873 (0.010):
saṃkrāntipañcakaṃ prāṇo SvaT_7.189c / saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā Stk_10.23/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958087 (0.010):
sahasrodghātasaṃyutam Stk_21.5b / saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā Stk_10.23/b
sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320750 (0.0):
sauraścādhyātmikaḥ priye SvaT_7.2b / sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ Stk_10.24/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542703 (0.0):
saṃkrāntiritaścetaśca gacchatastena samākhyātā // Stk_10.23 //* / sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958294 (0.0):
sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt Stk_10.22/b / sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ Stk_10.24/a
dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne // Stk_10.24 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231498 (0.0):
dhanyaiḥ prasṛtisaṃmitaiḥ SvaT_2.288b / dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne Stk_10.24/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542710 (0.0):
sauraḥ savyo mārgaścāndramasaścetaraḥ samākhyātaḥ /* / dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne // Stk_10.24 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955516 (0.040):
dhanaṃjayaḥ sthito ghoṣe Stk_10.13e / dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne Stk_10.24/b
dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232890 (0.0):
dhyānātsiddhimavāpnoti SvaT_12.162a / dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt Stk_10.25/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542719 (0.0):
dhanyo 'bhiṣeka induḥ sauraḥ khalu vahnisaṃdhāne // Stk_10.24 //* / dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955535 (1.192):
dhṛdayena tu bhāvayet Stk_19.5d / dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt Stk_10.25/a
tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre // Stk_10.25 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220674 (0.0):
tejasyūṣmaṇi saṃsthitam SvaT_12.5d / tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre Stk_10.25/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542727 (0.0):
dhyānādyo viṣuvati ca prāgdalasaṃstho nṛpāvalepī syāt /* / tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre // Stk_10.25 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955245 (0.046):
tejaśceto dvirabhyasya Stk_8.41c / tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre Stk_10.25/b
jāyate] conj; saṃjāyate Bhatt unmetrical
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542734 (0.0):
tejasvī ca bubhukṣā pīḍā vā jāyate 'gnidikpatre // Stk_10.25 //* / jāyate] conj; saṃjāyate Bhatt unmetrical
yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542741 (0.0):
jāyate] conj; saṃjāyate Bhatt unmetrical / yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277799 (5.960):
yāmye 'ṇḍasya mahākālo SvaT_10.650a / yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ Stk_10.26/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956901 (0.039):
yāti dehāntake śivam Stk_23.24b / yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ Stk_10.26/a
nairṛtye] conj; nairṛte Bhatt unmetrical
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542746 (0.0):
yāmye yāmyo bhāvo nairṛtye nairṛto vinirdiṣṭaḥ /* / nairṛtye] conj; nairṛte Bhatt unmetrical
vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam // Stk_10.26 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289509 (0.0):
vārivāyū śikhikṣitī MrgT_4.42d / vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam Stk_10.26/b
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542755 (0.0):
nairṛtye] conj; nairṛte Bhatt unmetrical / vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam // Stk_10.26 //*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957245 (0.041):
vāyuḥ śāntiḥ prakīrtitaḥ Stk_8.6d / vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam Stk_10.26/b
saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320717 (0.0):
saumye sūryodayaḥ smṛtaḥ SvaT_10.338b / saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ Stk_10.27/a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542763 (0.0):
vāruṇapatre vāruṇo mārutpatre gato marudbhāvam // Stk_10.26 //* / saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ /*
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13958278 (0.0):
somagrahaṇamiṣyate Stk_11.9b / saumye saumyo bhāvastvaiśe tvaiśaḥ samākhyātaḥ Stk_10.27/a