View original HTML file with complete header information
// namaḥ sarvajñāya // / evaṃ mayā śrutaṃ / ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404667 (0.0):
[0] evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369967 (0.0):
oṃ namaḥ sarvajñāya || / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān* śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275632 (0.0):
// om namaḥ sarvajñāya // / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936433 (0.0):
om namaḥ sarvajñāya // / 1. evam mayā śrutam, ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma (As
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127822 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharatisma jetavane
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607228 (0.0):
om namaḥ sarvajñāya / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1436476 (0.0):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati / iti sūtraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566054 (0.0):
142.003. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578271 (0.0):
180.001. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613432 (0.0):
307.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615791 (0.0):
314.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587890 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahāvyūhe kūṭāgāre sārdhaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097563 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830507 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasminsamaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012407 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma. jetavane
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068076 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma /
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15614926 (0.0):
NagSū I.1 evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216047 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036196 (0.0):
(PvSPL 1a) / namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590484 (0.0):
| namaḥ sarvajñāya || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
// namaḥ sarvajñāya // / evaṃ mayā śrutaṃ / ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404667 (0.0):
[0] evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369967 (0.0):
oṃ namaḥ sarvajñāya || / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān* śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275632 (0.0):
// om namaḥ sarvajñāya // / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936433 (0.0):
om namaḥ sarvajñāya // / 1. evam mayā śrutam, ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma (As
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127822 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharatisma jetavane
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607228 (0.0):
om namaḥ sarvajñāya / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1436476 (0.0):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati / iti sūtraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566054 (0.0):
142.003. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578271 (0.0):
180.001. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613432 (0.0):
307.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615791 (0.0):
314.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587890 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahāvyūhe kūṭāgāre sārdhaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097563 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830507 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasminsamaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012407 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma. jetavane
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068076 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma /
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15614926 (0.0):
NagSū I.1 evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216047 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036196 (0.0):
(PvSPL 1a) / namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590484 (0.0):
| namaḥ sarvajñāya || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
sma jetavane 'nāthapiṃḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369977 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān* śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936443 (0.0):
31) jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578279 (0.0):
180.001. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613440 (0.0):
307.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097571 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961845 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499128 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679868 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān / śrāvastyāṃ viharati sma / / jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500394 (5.960):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairanekairbrahmaśakralokapālairdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragairūpāsakopāsikābhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994772 (5.960):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ,
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714641 (5.960):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938357 (5.960):
vanaṣaṇḍe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741525 (5.960):
veṇuvane kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741962 (5.960):
veṇuvane viharati kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ gacchāma saṃjayim āmantretvā śāstāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18797823 (5.960):
___bhagavāṃ uruvilvākāśyapasya āśramāto mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśatair maharṣiṇām āśramapadaṃ dharmāraṇyaṃ gato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798868 (5.960):
___atha khalu bhagavāṃ magadheṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena / sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ yena magadhānāṃ rājagṛhaṃ nagaraṃ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236804 (5.960):
kalandakanivāse mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735941 (5.960):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣusahasraiḥ saṃbahulaiśca
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549486 (5.960):
kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ, aprameyāsaṃkhyaiśca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669585 (0.012):
gṛdhrakūṭe parvate mahatābhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ pañcabhiśca bodhisattvasahasraiḥ,
ardhatrayodaśabhir / bhikṣuśatair abhijñānābhijñātaiḥ sthavirair mahāśrāvakaiḥ sarvair
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500396 (0.0):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairanekairbrahmaśakralokapālairdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragairūpāsakopāsikābhiḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369977 (0.0):
anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir / bhikṣusahasraiḥ | tadyathā āyuṣmatā cājñātakauṇḍinyena āyuṣmatā ca
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936446 (0.0):
31) jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994774 (0.0):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578280 (0.0):
'nāthapiṇḍadadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613441 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714644 (0.0):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir / bhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca bodhisatvair mahāsatvaiḥ / tena khalu punaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097574 (0.0):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938358 (0.0):
vanaṣaṇḍe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741528 (0.0):
veṇuvane kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir / bhikṣuśataiḥ // atha khalv āyuṣmān upaseno kalyasyaiva nivāsayitvā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741962 (0.0):
veṇuvane viharati kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ gacchāma saṃjayim āmantretvā śāstāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18797826 (0.0):
___bhagavāṃ uruvilvākāśyapasya āśramāto mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśatair maharṣiṇām āśramapadaṃ dharmāraṇyaṃ gato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798869 (0.0):
___atha khalu bhagavāṃ magadheṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena / sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ yena magadhānāṃ rājagṛhaṃ nagaraṃ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236807 (0.0):
kalandakanivāse mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir / bhikṣuśataiḥ //
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961848 (0.0):
jetavane anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ | tatra bhagavānāmantrayate sma -
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669587 (0.0):
gṛdhrakūṭe parvate mahatābhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ pañcabhiśca bodhisattvasahasraiḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735941 (0.0):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣusahasraiḥ saṃbahulaiśca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499139 (0.0):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairabhijñātābhijñātaiḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549488 (0.0):
kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ, aprameyāsaṃkhyaiśca
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679869 (0.0):
jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ / atha khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye
arhadbhiḥ / / tadyathā sthavireṇa ca śāriputreṇa mahāmaudgalyāyanena ca mahākāśyapena / ca mahākapphiṇena ca mahākātyāyanena ca mahākauṣṭhilena
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499150 (0.0):
sthavirairmahāśrāvakaiḥ sarvairarhadbhiḥ | tadyathā - sthavireṇa ca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938364 (0.049):
tadyathā / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / ayuṣmatā ca gayākāśyapena / āyuṣmatā ca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524307 (0.052):
ca, nadīkāśyapena ca, bhadrakāśyapena ca, kumārakāśyapena / ca, mahākāśyapena ca, śāriputreṇa ca, mahāmaudgalyāyanena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830556 (0.054):
gayākāśyapena / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / āyuṣmatā ca mahākātyāyanena / āyuṣmatā ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635823 (0.058):
āyuṣmatā ca śāriputreṇa āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena āyuṣmatā ca / mahākātyāyanena āyuṣmatā cāniruddhena āyuṣmatā ca revatena āyuṣmatā ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559434 (0.058):
āyuṣmatā ca gayākāśyapena, āyuṣmatā ca śāriputreṇa, āyuṣmatā ca / mahāmaudgalyāyanena, āyuṣmatā ca mahākātyāyanena, āyuṣmatā ca aniruddhena,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405588 (0.061):
nadīkāśyapena ca, gayākāśyapena ca, kumārakāśyapena ca, mahākāśyapena ca, / śāriputreṇa ca, mahāmaudgalyāyanena ca, mahākauṣṭhilyena ca, mahākaphilena
ca revatena ca śuddhipaṃthakena ca naṃdena cānaṃdena ca rāhulena ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499149 (0.053):
śāriputreṇa, mahāmaudgalyāyanena ca mahākāśyapena ca mahākapphiṇena ca / mahākātyāyanena ca mahākauṣṭhilena ca revatena ca śuddhipanthakena ca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524325 (0.057):
ca, svāgatena ca, amogharājena ca, pārāyaṇikena ca, panthena / ca, cūlapanthena ca, nandena ca, rāhulena ca, āyuṣmatā
gavāṃpatinā ca bharadvājena ca kālodayinā ca vakkulena cāniruddhena
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499166 (0.0):
nandena ca ānandena ca rāhulena ca gavāṃpatinā ca bharadvājena ca / kālodayinā ca vakkulena ca aniruddhena ca | etaiścānyaiśca
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305835 (0.050):
'nekasiṃhāsanavyūhakūṭāgāravimāneṣu dharmaṃ deśayanti sma sārdhaṃ / mahāśrāvakair bodhisattvair mahāsattvair bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087428 (0.053):
trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ | atha
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138024 (0.055):
bhikṣubhiḥ saṃbahulaiśca bodhisattvamahāsattvaiḥ / atha
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251065 (0.057):
evaṃ pramukhair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ saṃbahulaiś ca / mahāśrāvakaiḥ sarvair arhadbhir kṣīṇāsravair ucchinnabhavasaṃyojanaiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499185 (0.060):
anikṣiptadhureṇa ca bodhisattvena | etaiścānyaiśca / saṃbahulairbodhisattvairmahāsattvaiḥ | śakreṇa ca devānāmindreṇa, brahmaṇā
bodhisattvair / mahāsattvaiḥ / tadyathā maṃjuśriyā ca kumārabhūtenājitena ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499172 (0.021):
saṃbahulairmahāśrāvakaiḥ | saṃbahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ |
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820865 (0.025):
(nāma) bodhisattvena mahāsattvena / maṃjuśriyā ca kumārabhūtena
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926071 (0.025):
mahāsattvena sarvatīrthamaṅgaladhāriṇā ca bodhisattvena mahāsattvena / maṃjuśriyā ca kumārabhūtena ca bodhisattvena mahāsattvena
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086756 (0.045):
bodhisatvena mahāsatvena, 8. maṃjuśriyā ca kumārabhūtena bodhisatvena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591908 (0.048):
muhūrtaṃ tāvat kulaputra āgamayasva yāvanmadīyena bodhisattvena mañjuśriyā / kumārabhūtena sārdhaṃ kaṃcideva dharmaviniścayaṃ kṛtvā paścāt svakaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635948 (0.051):
/ tadyathā, mañjuśriyā ca kumārabhūtena bodhisattvena mahāsattvena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559559 (0.051):
| tadyathā mañjuśriyā ca kumārabhūtena bodhisattvena mahāsattvena,
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305835 (0.052):
'nekasiṃhāsanavyūhakūṭāgāravimāneṣu dharmaṃ deśayanti sma sārdhaṃ / mahāśrāvakair bodhisattvair mahāsattvair bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762695 (0.056):
ca, suvarṇacūḍena ca, maṇicūḍena ca, maitreyeṇa ca, mañjuśriyā ca / kumārabhūtena bodhisatvena mahāsatvena, evaṃpramukhair dvātriṃśatā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748398 (0.060):
mahāsthāmaprāptena ca | maṃjuśriyā ca kumārabhūtena | mārabalapramardinā
bodhisattvena gaṃdhahastinā ca bodhisattvena nityodyuktena ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499180 (5.960):
tadyathā mañjuśriyā ca kumārabhūtena, ajitena ca bodhisattvena, / gandhahastinā ca bodhisattvena, nityodyuktena ca bodhisattvena,
bodhisattvenānikṣiptadhureṇa / ca bodhisattvena / etaiś cānyaiś ca saṃbahulair bodhisattvair
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499186 (0.0):
gandhahastinā ca bodhisattvena, nityodyuktena ca bodhisattvena, / anikṣiptadhureṇa ca bodhisattvena | etaiścānyaiśca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499165 (0.060):
saṃbahulairmahāśrāvakaiḥ | saṃbahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ |
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275689 (0.062):
sahacittotpādadharmacakrapravartanena ca bodhisattvena mahāsattvena / anikṣiptadhureṇa ca bodhisattvena mahāsattvena maitreyeṇa ca bodhisattvena
mahāsattvaiḥ / śakreṇa ca devānām iṃdreṇa brahmaṇā ca sahāṃpatinā /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499194 (0.0):
anikṣiptadhureṇa ca bodhisattvena | etaiścānyaiśca / saṃbahulairbodhisattvairmahāsattvaiḥ | śakreṇa ca devānāmindreṇa, brahmaṇā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616334 (0.044):
caturbhiśca mahārājaiḥ, śakreṇa devānāmindreṇa, brahmaṇā ca sahāpatinā/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624834 (0.044):
mahā^rājaiḥ śakreṇa devānām indreṇa brahmaṇā ca sahāpatinā/ mayā ca^etarhi
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669674 (0.049):
bhadrapālapūrvaṃgamaiśca ṣoḍaśabhiḥsatpuruṣaiḥ bramhaṇā ca sahāṃpatinā / śakreṇa ca devānāmindreṇa caturbhiśca lokapālaiḥ susīmena ca devaputreṇa
etaiś cānyaiś ca saṃbahulair devaputranayutaśatasahasraiḥ //1//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499200 (0.0):
saṃbahulairbodhisattvairmahāsattvaiḥ | śakreṇa ca devānāmindreṇa, brahmaṇā / ca sahāṃpatinā | etaiśvānyaiśca saṃbahulairdevaputranayutaśatasahasraiḥ ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036462 (0.031):
evaṃpramukhair anekair bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ // atha khalu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748429 (0.041):
bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889046 (0.053):
bodhisattvakoṭīniyuta / 00513 śatasahasraiḥ sārdham/ / 00514 atha khalu bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898718 (0.053):
'nekadevaputrakoṭīniyutaśatasahasrair bodhimaṇḍa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721247 (0.053):
parivṛtaḥ puraskṛto 'nekadevaputrakoṭīniyutaśatasahasrair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232683 (0.053):
devaputrā anekaiḥ śuddhāvāsakāyikair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264370 (0.053):
atapā akaniṣṭhāḥ, anekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sardhāṃ yena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061573 (0.053):
'nekadevaputrakoṭīniyutaśatasahasrair bodhimaṇḍadrumamūlam upasaṃkrāmeyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984982 (0.053):
devendrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985003 (0.053):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985024 (0.053):
sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985045 (0.053):
devaputrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985085 (0.053):
'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985149 (0.053):
te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141874 (0.054):
bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ / anekaiśca śuddhāvāsikairdevaputra / koṭiniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛta īśvaramaheśvarabrahmakāyikān
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994337 (0.054):
devaputrakoṭiniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛta īśvaro
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646501 (0.057):
yāvadanekairmārakoṭīnayutaśatasahasrairmārakāyikairdevaputrasiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984961 (0.061):
'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasāhasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711644 (0.062):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva
tatra khalu bhagavān āyuṣmaṃtaṃ śāriputram āmaṃtrayati sma / asti
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499207 (0.017):
ca sahāṃpatinā | etaiśvānyaiśca saṃbahulairdevaputranayutaśatasahasraiḥ || / Sukhs_1 || / tatra khalu bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputramāmantrayati sma - asti śāriputra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898518 (0.039):
tūṣnīṃ syāṃ. athāyuṣmāṃ chāriputras tūṣṇīm abhūt. tatra bhagavān / āyuṣmaṃtam udāyinam āmaṃtrayate sma. kaṃ punas tvam udāyinn anyatamaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046167 (0.039):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputramāmantrayate sma kutaste
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618018 (0.039):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ śāriputram āmantrayate sma: evam etac
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564322 (0.039):
tataḥ parṣado 'pakrāntāḥ | bhagavāṃśca tūṣṇīṃbhāvenādhivāsayati sma || / atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputramāmantrayate sma nippalāvā me
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748429 (0.040):
bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898316 (0.043):
udāyisūtram ity ucyate. katham iti. śrāvastyāṃ nidānaṃ. tatrāyuṣmāṃ / chāriputro bhikṣūn āmaṃtrayate sma. ihāyuṣmaṃto bhikṣuḥ śīlasaṃpannaś ca
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929530 (0.045):
pratiṣṭhāpayati sma / tato bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat- nanu"
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765096 (0.045):
Vkn .3.2 samanvāhṛtaś ca bhagavatā vimalakīrtir licchaviḥ / atha bhagavān / āyuṣmantaṃ śāriputram āmantrayate sma: gaccha tvaṃ śāriputra vimalakīrter
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913628 (0.047):
ca niṣaṇṇām cintāṃ karoti sma / / atha bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputramavocat- nanu tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999185 (0.050):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimāmantrayate sma sādhu sādhu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25831572 (0.050):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimāmantrayate sma gaccha subhūte,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644577 (0.050):
tatra khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayate sma: sādhu sādhu
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991002 (0.050):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayate sma: sādhu sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036462 (0.051):
evaṃpramukhair anekair bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ // atha khalu / bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṅkam ābhujya
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23914580 (0.052):
atha bhagavāṃl- licchavervimalakīrterīdṛśaṃ cittasaṅkalpaṃ buddhvā, / āyuṣmantaṃ śāriputramāmantrayate sma- śāriputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031219 (0.053):
atha khalu bhagavān punarapyāyuṣmantaṃ subhūtimāmantrayate sma
śāriputra paścime digbhāga ito buddhakṣetraṃ koṭiśatasahasraṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499216 (0.0):
tatra khalu bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputramāmantrayati sma - asti śāriputra / paścime digbhāge ito buddhakṣetraṃ koṭiśatasahasraṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601606 (0.044):
buddhaśatasahasramapi, buddhakoṭīmapi, buddhakoṭīśatamapi, / buddhakoṭīsahasramapi, buddhakoṭiśatasahasramapi,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28638383 (0.044):
buddhakoṭīsahasraṃ buddhakoṭīśatasahasraṃ buddhakoṭyayutaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601596 (0.054):
tathāgataṃ paśyāmi / dvāvapi, daśāpi, buddhaśatamapi, buddhasahasramapi, / buddhaśatasahasramapi, buddhakoṭīmapi, buddhakoṭīśatamapi,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413884 (0.056):
koṭīśatasahasrabuddhakṣetrāṇāṃ ye kecitkālaparvatā vā ratnaparvatā vā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636534 (0.056):
asti kulaputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693934 (0.056):
bhagavān āha / asti kulaputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi, ito / buddhakṣetrakoṭīśatasahasragaṅgānadīvālukāsamān buddhakṣetrān atikramya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413870 (0.064):
prāmuñcadyadidaṃ koṭīniyutaśatasahasratamaṃ buddhakṣetraṃ mahatāvabhāsena
buddhakṣetrāṇām / atikramya sukhāvatī nāma lokadhātuḥ / tatrāmitāyurnāma tathāgato
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582810 (0.0):
paścimāyāṃ diśi bhikṣavo 'mitāyuśca nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499227 (0.0):
paścime digbhāge ito buddhakṣetraṃ koṭiśatasahasraṃ / buddhākṣetrāṇāmatikramya sukhāvatī nāma lokadhātuḥ | tatra amitāyurnāma
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533240 (0.013):
upapattaye kuśalamūlāni pariṇāmayitavyāni, yatra bhagavān / amitāyus tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ.
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611049 (0.013):
sukhāvatyāṃ lokadhātāvupapatsyate yasyāṃ sa bhagavānamitāyustathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho bodhisattvagaṇaparivṛtastiṣṭhati dhriyate yāpayati |
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648878 (0.030):
paścimāyāṃ diśi koṭīśatasahasrabuddhakṣetrāṇāṃ atikramya indrasuvirājitā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825579 (0.035):
lokadhātunāmatikramya yathā sukhāvatīlokadhātustathā teṣāṃ buddhakṣetraṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649548 (0.040):
amitāyurnāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ, pariśuddhe
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7110450 (0.047):
athāmitābhastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'valokiteśvarametadavocat -
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532407 (0.050):
cāyuṣmatānandeneyaṃ vāk, atha tāvad eva / so 'mitābhas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ svapāṇitalāt
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413858 (0.050):
āyuṣmatānandeneyaṃ (Sukhv, Vaidya 248) vāk, atha tāvadeva so / 'mitābhastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ svapāṇitalāttathārūpaṃ raśmiṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409324 (0.050):
koṭīniyutaśatasahasratame ca buddhakṣetre sukhāvatyāṃ lokadhātāvamitābho / nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'parimāṇairbodhisattvaiḥ parivṛtaḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532335 (0.053):
pragṛhya, praṇipata. eṣāsau dig, yatra sa bhagavān / amitābhas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414714 (0.053):
bhagavānamitābhastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ || Sukhv_41 ||
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532567 (0.056):
ca bhagavān amitābhas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411919 (0.058):
ca lokadhātāvupapattaye praṇidhāsyanti, teṣāṃ so 'mitābhastathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho maraṇakālasamaye pratyupasthite 'nekabhikṣugaṇaparivṛtaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499630 (0.059):
tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyurnāmocyate?
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499645 (0.059):
manuṣyāṇāmaparimitamāyuḥpramāṇam | tena kāraṇena sa tathāgato / 'mitāyurnāmocyate | tasya ca śāriputra tathāgatasya daśa kalpā anuttarāṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687920 (0.059):
tat kiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyur nāmocyate /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687935 (0.059):
aparimitam āyuḥpramāṇaṃ / tena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyur nāmocyate /
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530536 (0.063):
upapattaye praṇidhāsyanti, teṣāṃ so 'mitābhas / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho maraṇakālasamaye pratyupasthite
'rhan samyaksaṃbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati dharmaṃ ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6609657 (0.0):
adyāpyamba tāta sa bhagavāṃścandrasūryavimalaprabhāsaśrīstathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati dharmaṃ deśayati, yasya
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833015 (0.0):
candrāvatikṣetro nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha etarhi tiṣṭhati
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499234 (0.0):
buddhākṣetrāṇāmatikramya sukhāvatī nāma lokadhātuḥ | tatra amitāyurnāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711308 (5.960):
kvacinnirghoṣamaśrauṣīt amuṣmiṃllokadhātāvamuko nāma tathāgata etarhi / tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ ca deśayati evaṃnāmnābhiṣekeṇa īdṛśyāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527939 (5.960):
utāho 'nabhisaṃbuddho, 'tha pratyutpanno 'bhisaṃbuddha, / etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ ca deśayati. bhagavān
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527962 (5.960):
api tv eṣa sa tathāgato 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddha, etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409287 (5.960):
atha pratyutpanno 'bhisaṃbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati dharmaṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409308 (0.007):
anāgataḥ | api tveva sa tathāgato 'rhan samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddha / etarhiṃ tiṣṭhati dhriyate yāpayati dharmaṃ ca deśayati paścimāyāṃ diśi ito
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053028 (0.023):
(PvsP1 1: 8) atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054286 (0.023):
atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054713 (0.023):
śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055157 (0.023):
lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055605 (0.023):
śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate / yāpayati, sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053444 (0.024):
nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679559 (0.024):
lokadhātustatra śākyamunirnāma tathāgatastiṣṭhati dhriyate yāpayati / sa / etarhi caturṇāṃ parṣadāṃ pūrvayogamārabhya dharmaṃ deśayati / tena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679330 (0.027):
saṃpuṣpite lokadhātau vimalatejaguṇarājo nāma tathāgatastiṣṭhati dhriyate / yāpayati dharmaṃ ca deśayati / mayā sa bhagavān pūrvaṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413788 (0.027):
praṇipata | eṣā sā dig yatra sa bhagavānamitābhastathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhastiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ ca deśayati virajo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648892 (0.028):
nāma lokadhātuḥ, tatrendraghoṣeśvararājo nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhastiṣṭhati dhriyate yāpayati pariśuddhānāṃ sattvānāṃ dharmaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750299 (0.028):
adhastāddiśi padmā nāma lokadhātus tatra padmaśrīr nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati | tatra padmottaro nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910972 (0.028):
09608 yāvad adho digbhāge sahāyāṃ lokadhātau śākyamunir nāma tathāgato / 'rhan / 09609 samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati tena jihvendriyaṃ
deśayati / tat kiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sā lokadhātuḥ / sukhāvatīty ucyate / tatra khalu punaḥ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499246 (0.0):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ / ca deśayati tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sā lokadhātuḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499264 (0.027):
nāsti sattvānāṃ kāyaduḥkhaṃ na cittaduḥkham | apramāṇānyeva sukhakāraṇāni / | tena kāraṇena sā lokadhātuḥ sukhāvatītyucyate || Sukhs_2 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687566 (0.033):
tena kāraṇena sā lokadhātuḥ sukhāvatīty ucyate //2// / punar aparaṃ śāriputra sukhāvatī lokadhātuḥ saptabhir vedikābhiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499297 (0.036):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 || / punaraparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499832 (0.050):
kariṣyati ca | sa kālaṃ kṛtvā tasyaivāmitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre / sukhāvatyāṃ lokadhātāvupapatsyate | tasmāttarhi śāriputra idamarthavaśaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688114 (0.050):
sa kālaṃ krtvā tasyaivāmitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sukhāvatyāṃ / lokadhātāv upapatsyate / tasmāt tarhi śāriputra idam arthavaśam
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529821 (0.052):
na khalu punar ānanda sukhāvatyāṃ lokadhātau sattvā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411172 (0.052):
devāḥ paranirmitavaśavartinaḥ | na khalu punarānanda sukhāvatyāṃ / lokadhātau sattvā audārikayūṣaphāṇitākārāhāramāharanti | api tu khalu
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527939 (0.058):
etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ ca deśayati. bhagavān / āha : na khalu punar ānanda sa tathāgato 'tīto, nānāgataḥ.
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409287 (0.058):
atha pratyutpanno 'bhisaṃbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati dharmaṃ / ca deśayati? bhagavānāha - na, khalu punarānanda sa tathāgato 'tīto na
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531782 (0.058):
sarvaśas caiṣām evaṃ cittam nāsti. / tatra khalu punar ānanda sukhāvatyāṃ lokadhātau ye
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413239 (0.058):
cittaṃ nāsti | tatra khalu punarānanda sukhāvatyāṃ lokadhātau ye sattvāḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687597 (0.060):
samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //3// / punar aparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529780 (0.062):
tasyāṃ khalu punar ānanda sukhāvatyāṃ lokadhātau ye
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411130 (0.062):
tasyāṃ khalu punarānanda sukhāvatyāṃ lokadhātau ye sattvāḥ pratyājātāḥ
nāsti sattvānāṃ kāyaduḥkhaṃ na cittaduḥkhaṃ apramāṇāny eva sukhakāraṇāni /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499257 (0.0):
sukhāvatītyucyate? tatra khalu punaḥ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau / nāsti sattvānāṃ kāyaduḥkhaṃ na cittaduḥkham | apramāṇānyeva sukhakāraṇāni
tena kāraṇena sā lokadhātuḥ sukhāvatīty ucyate //2// / punar aparaṃ śāriputra sukhāvatī lokadhātuḥ saptabhir vedikābhiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499268 (0.0):
nāsti sattvānāṃ kāyaduḥkhaṃ na cittaduḥkham | apramāṇānyeva sukhakāraṇāni / | tena kāraṇena sā lokadhātuḥ sukhāvatītyucyate || Sukhs_2 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499242 (0.033):
ca deśayati tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sā lokadhātuḥ / sukhāvatītyucyate? tatra khalu punaḥ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687544 (0.033):
deśayati / tat kiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sā lokadhātuḥ / sukhāvatīty ucyate / tatra khalu punaḥ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau
saptabhis tālapaṃktibhiḥ kiṃkiṇījālaiś ca samalaṃkṛtā samaṃtato
'nuparikṣiptā / citrā darśanīyā caturṇāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499282 (0.0):
saptabhistālapaṅktibhiḥ kiṅkiṇījālaiśca samalaṃkṛtā samantato / 'nupatikṣiptā citrā darśanīyā caturṇāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499335 (0.014):
darśanīyāni caturṇāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687635 (0.014):
darśanīyāni caturṇāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687647 (0.018):
sphaṭikasya / tāsāṃ ca puṣkariṇīnāṃ samaṃtād ratnavṛkṣā jātāś citrā / darśanīyā saptānāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499347 (0.023):
sphaṭikasya | tāsāṃ ca puṣkariṇīnāṃ samantādratnavṛkṣā jātāścitrā / darśanīyāḥ saptānāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410087 (0.030):
dvayo ratnayoḥ suvarṇasya rūpyasya ca | santi trayāṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya ca | santi caturṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528731 (0.035):
rūpyasya ca. santi trayāṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya ca. santi caturṇāṃ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631964 (0.035):
citrā darśanīyā saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767882 (0.035):
___indratapanāyāṃ punar ānanda rājadhānyāṃ valayā nāma yaṣṭī abhūṣi citrā / darśanīyā saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18768337 (0.035):
// tasyāṃ rājadhānyāṃ valayā nāma yaṣṭī abhūṣi citrā darśanīyā saptānāṃ / varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614268 (0.039):
upārdhasya / caturaśīti kūṭāgārasahasrāṇi kārayesi citrāṇi darśanīyāni / saptānāṃ ratnānāṃ tadyathā suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18616057 (0.039):
[_Mvu_1.63_] darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631700 (0.039):
trīṇi dvārāṇi abhūṣi citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781596 (0.039):
kūṭāgārāṇi abhinirminiṣyāmaś citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ / suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāgalvasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410094 (0.045):
vaiḍūryasya sphaṭikasya ca | santi pañcānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya ca | santi ṣaṇṇāṃ ratnānāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631465 (0.060):
saptahi tālapaṃktihi parikṣiptā abhūṣi citrāhi darśanīyāhi saptāṇāṃ / ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499291 (0.0):
'nupatikṣiptā citrā darśanīyā caturṇāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya | evaṃrūpaiḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499336 (0.0):
darśanīyāni caturṇāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499410 (0.0):
citranirbhāsāni citranidarśanāni śakaṭacakrapramāṇapariṇāhāni | evaṃrūpaiḥ / śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499474 (0.0):
lokadhātumāgacchanti divāvihārāya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499555 (0.0):
pakṣisaṃghāstenāmitāyuṣā tathāgatena nirmitā dharmaśabdaṃ niścārayanti | / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499620 (0.0):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410088 (0.0):
dvayo ratnayoḥ suvarṇasya rūpyasya ca | santi trayāṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya ca | santi caturṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687636 (0.0):
darśanīyāni caturṇāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687708 (0.0):
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687769 (0.0):
tām eva lokadhātum āgacchaṃti divāvihārāya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687849 (0.0):
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687911 (0.0):
saṃtiṣṭhati saṃghānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687988 (0.0):
pramāṇam ākhyātuṃ śuddhānām arhatāṃ / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410095 (0.013):
rūpyasya vaiḍūryasya ca | santi caturṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya ca | santi pañcānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410104 (0.015):
vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya ca | santi ṣaṇṇāṃ ratnānāṃ / suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528761 (0.017):
lohitamuktāyāś ca. santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musālagalvasya lohitamuktāyā,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578345 (0.017):
yojanāni pariṇāhena saptānāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmargabhasya musāragalvasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499348 (0.017):
darśanīyāḥ saptānāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamuktasyāśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya ratnasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410115 (0.017):
lohitamuktāyāśca | santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya musāragalvasya lohitamuktāyā aśmagarbhasya ca saptamasya |
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687649 (0.017):
darśanīyā saptānāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamuktasyāśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya
samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //3// / punar aparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499304 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687713 (0.0):
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ / tadbuddhakṣetraṃ //4//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687774 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687854 (0.0):
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //6//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687992 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //9//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499416 (1.788):
śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499480 (1.788):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499561 (1.788):
evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499621 (1.788):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ / tadbuddhakṣetram || Sukhs_7 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687912 (1.788):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499706 (0.036):
samalaḥkṛtaḥ tadbuddhakṣetram || Sukhs_9 || / punaraparaṃ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499245 (0.060):
sukhāvatītyucyate? tatra khalu punaḥ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687548 (0.060):
sukhāvatīty ucyate / tatra khalu punaḥ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau
tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya lohita- / muktasyāśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya ratnasya / aṣṭāṃgopetavāri-
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499317 (0.0):
punaraparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ / - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamuktasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499357 (0.0):
darśanīyāḥ saptānāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamuktasyāśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya ratnasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687657 (0.0):
darśanīyā saptānāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamuktasyāśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28626968 (0.016):
mahānagaramavalokayāmāsa vicitradarśanīyaṃ saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpasya vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāragalvasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578609 (0.016):
bhagavatāṃ stūpān kārayiṣyati saptaratnamayān | tadyathā suvarṇasya / rūpyasya vaidūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāragalvasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579806 (0.017):
saptaratnānāṃ varṣaṃ pravarṣanti, suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāragalvasya/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28599821 (0.017):
dharaṇitalamabhinirbhidya abhyudgatāḥ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāaragalvasya saptamasya ratnasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578346 (0.017):
yojanāni pariṇāhena saptānāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmargabhasya musāragalvasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410121 (0.020):
lohitamuktāyāśca | santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya musāragalvasya lohitamuktāyā aśmagarbhasya ca saptamasya |
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528754 (0.029):
suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya / lohitamuktāyāś ca. santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410108 (0.029):
suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya / lohitamuktāyāśca | santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781539 (0.033):
saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya / musāgalvasya lohitakāyā / tatra ca vayaṃ bhagavaṃ mārge vāmadakṣiṇato
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528766 (0.042):
lohitamuktāyāś ca. santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musālagalvasya lohitamuktāyā,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578353 (0.042):
yojanāni pariṇāhena saptānāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmargabhasya musāragalvasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687637 (0.043):
darśanīyāni caturṇāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya / tāsāṃ ca puṣkariṇīnāṃ samaṃtād ratnavṛkṣā jātāś citrā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767504 (0.044):
parikṣiptā abhūṣi citrāhi darśanīyāhi saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāye vaiḍūryasya sphaṭikasya musāgalvasya lohitikāye /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767724 (0.044):
citrāṇi darśanīyani saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāye / vaiḍūryasya sphaṭikasya musāgalvasya lohitikāye ca // tāni khalu punar
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631469 (0.044):
ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya / musāragalvasya lohitikāyāḥ // sauvarṇasya tālaskandhasya rūpyamayaṃ patraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631606 (0.044):
parikṣiptā abhūṣi citrāhi darśaṇīyāhi saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyā //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631702 (0.044):
trīṇi dvārāṇi abhūṣi citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ //
paripūrṇāḥ samatīrthakāḥ kākapeyā(1) suvarṇavālukāsaṃstṛtāḥ /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499324 (0.0):
aṣṭāṅgopetavāriparipūrṇāḥ samatīrthakāḥ kākapeyā suvarṇavālukāsaṃstṛtāḥ |
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5192601 (0.061):
divyāḥ puṣkiriṇīr māpayaṃti sma / śītāḥ svādūdakā viprasannā anāvilāḥ / / aṣṭāṃgopetavāriparipūrṇāḥ samantāt saptaratnālaṃkārālaṃkṛtāḥ / antarikṣe
tāsu ca puṣkariṇīṣu samaṃtāc caturdiśaṃ catvāri sopānāni citrāṇi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499331 (0.0):
aṣṭāṅgopetavāriparipūrṇāḥ samatīrthakāḥ kākapeyā suvarṇavālukāsaṃstṛtāḥ | / tāsu ca puṣkariṇīṣu samantāccaturdiśaṃ catvāri sopānāni citrāṇi
darśanīyāni caturṇāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499283 (0.0):
'nupatikṣiptā citrā darśanīyā caturṇāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya | evaṃrūpaiḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499337 (0.0):
tāsu ca puṣkariṇīṣu samantāccaturdiśaṃ catvāri sopānāni citrāṇi / darśanīyāni caturṇāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410088 (0.0):
dvayo ratnayoḥ suvarṇasya rūpyasya ca | santi trayāṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya ca | santi caturṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687584 (0.0):
citrā darśanīyā caturṇāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya / evaṃrūpaiḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410095 (0.013):
rūpyasya vaiḍūryasya ca | santi caturṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya ca | santi pañcānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410104 (0.015):
vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya ca | santi ṣaṇṇāṃ ratnānāṃ / suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528761 (0.017):
lohitamuktāyāś ca. santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musālagalvasya lohitamuktāyā,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578344 (0.017):
yojanāni pariṇāhena saptānāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmargabhasya musāragalvasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499349 (0.017):
darśanīyāḥ saptānāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410115 (0.017):
lohitamuktāyāśca | santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614269 (0.021):
upārdhasya / caturaśīti kūṭāgārasahasrāṇi kārayesi citrāṇi darśanīyāni / saptānāṃ ratnānāṃ tadyathā suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631701 (0.021):
trīṇi dvārāṇi abhūṣi citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781597 (0.021):
kūṭāgārāṇi abhinirminiṣyāmaś citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ / suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāgalvasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528736 (0.026):
rūpyasya ca. santi trayāṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya ca. santi caturṇāṃ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631468 (0.026):
ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18616058 (0.032):
kūṭāgārasahasrāṇi kāritāni citrāṇi / [_Mvu_1.63_] darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631815 (0.034):
dvādaśapauruṣā udvedhena citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ // te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781534 (0.034):
abhinirminiṣyāmaḥ acchā samā saikatā sukhopanītā citrāṇi darśanīyāni / saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya
sphaṭikasya / tāsāṃ ca puṣkariṇīnāṃ samaṃtād ratnavṛkṣā jātāś citrā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499344 (0.009):
darśanīyāni caturṇāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya | tāsāṃ ca puṣkariṇīnāṃ samantādratnavṛkṣā jātāścitrā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499306 (0.043):
punaraparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ / - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamuktasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687606 (0.043):
punar aparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya lohita-
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18639896 (0.054):
darśanīyāhi saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyāḥ vaiḍūryasya / sphaṭikasya musāgalvasya lohitikāyā // tāsāṃ khalu punar mahāmaudgalyāyana
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767885 (0.054):
darśanīyā saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya / sphaṭikasya musāgalvasya lohitikāyā dvādaśa yojanāni udvedhena catvāri
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781538 (0.054):
saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya / musāgalvasya lohitakāyā / tatra ca vayaṃ bhagavaṃ mārge vāmadakṣiṇato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781598 (0.054):
kūṭāgārāṇi abhinirminiṣyāmaś citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ / suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāgalvasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767504 (0.055):
parikṣiptā abhūṣi citrāhi darśanīyāhi saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāye vaiḍūryasya sphaṭikasya musāgalvasya lohitikāye /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767724 (0.055):
citrāṇi darśanīyani saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāye / vaiḍūryasya sphaṭikasya musāgalvasya lohitikāye ca // tāni khalu punar
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410095 (0.056):
vaiḍūryasya sphaṭikasya ca | santi pañcānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya ca | santi ṣaṇṇāṃ ratnānāṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410104 (0.056):
vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya ca | santi ṣaṇṇāṃ ratnānāṃ / suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410115 (0.056):
lohitamuktāyāśca | santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya musāragalvasya lohitamuktāyā aśmagarbhasya ca saptamasya |
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528761 (0.058):
lohitamuktāyāś ca. santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musālagalvasya lohitamuktāyā,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614242 (0.058):
saptaratnamayaṃ ca prāsādaṃ kārayesi suvarṇasya rūpyasya muktāyā / vaiḍūryasya sphāṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ caturaśītihi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631469 (0.059):
ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631702 (0.059):
trīṇi dvārāṇi abhūṣi citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631606 (0.059):
parikṣiptā abhūṣi citrāhi darśaṇīyāhi saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyā //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631819 (0.059):
dvādaśapauruṣā udvedhena citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ // te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631967 (0.059):
citrā darśanīyā saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya / sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyā dvādaśayojanāni udvedhena catvāri
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767361 (0.059):
darśanīyāhi saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya / sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāye / sauvarṇasya tālaskaṃdhasya
darśanīyā saptānāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528761 (0.0):
lohitamuktāyāś ca. santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musālagalvasya lohitamuktāyā,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578346 (0.0):
yojanāni pariṇāhena saptānāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmargabhasya musāragalvasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499349 (0.0):
sphaṭikasya | tāsāṃ ca puṣkariṇīnāṃ samantādratnavṛkṣā jātāścitrā / darśanīyāḥ saptānāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410115 (0.0):
lohitamuktāyāśca | santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410095 (0.016):
rūpyasya vaiḍūryasya ca | santi caturṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya ca | santi pañcānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499282 (0.017):
'nupatikṣiptā citrā darśanīyā caturṇāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya / rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya | evaṃrūpaiḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499336 (0.017):
darśanīyāni caturṇāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410087 (0.017):
rūpyasya vaiḍūryasya ca | santi caturṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya ca | santi pañcānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687583 (0.017):
'nuparikṣiptā / citrā darśanīyā caturṇāṃ ratnānāṃ / tadyathā suvarṇasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614268 (0.018):
upārdhasya / caturaśīti kūṭāgārasahasrāṇi kārayesi citrāṇi darśanīyāni / saptānāṃ ratnānāṃ tadyathā suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18616057 (0.018):
[_Mvu_1.63_] darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631701 (0.018):
trīṇi dvārāṇi abhūṣi citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781597 (0.018):
kūṭāgārāṇi abhinirminiṣyāmaś citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ / suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāgalvasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410104 (0.018):
vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya ca | santi ṣaṇṇāṃ ratnānāṃ / suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28626963 (0.021):
mahānagaramavalokayāmāsa vicitradarśanīyaṃ saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpasya vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāragalvasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631965 (0.027):
citrā darśanīyā saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767883 (0.027):
___indratapanāyāṃ punar ānanda rājadhānyāṃ valayā nāma yaṣṭī abhūṣi citrā / darśanīyā saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18768337 (0.027):
// tasyāṃ rājadhānyāṃ valayā nāma yaṣṭī abhūṣi citrā darśanīyā saptānāṃ / varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631468 (0.027):
ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28599820 (0.034):
dharaṇitalamabhinirbhidya abhyudgatāḥ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāaragalvasya saptamasya ratnasya
sphaṭikasya lohitamuktasyāśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499313 (0.0):
punaraparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ / - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamuktasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499358 (0.0):
darśanīyāḥ saptānāṃ ratnānām - tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamuktasyāśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya ratnasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687613 (0.0):
punar aparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ / tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya lohita-
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579806 (0.017):
saptaratnānāṃ varṣaṃ pravarṣanti, suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāragalvasya/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28599826 (0.017):
dharaṇitalamabhinirbhidya abhyudgatāḥ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāaragalvasya saptamasya ratnasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578353 (0.017):
yojanāni pariṇāhena saptānāṃ ratnānām | tadyathā suvarṇasya rūpyasya / vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmargabhasya musāragalvasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6588980 (0.020):
saptaratnamayī, tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya / musāragalvasyāśmagarbhasya lohitamukteḥ karketanasya | tasmiṃśca stūpe
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578608 (0.024):
bhagavatāṃ stūpān kārayiṣyati saptaratnamayān | tadyathā suvarṇasya / rūpyasya vaidūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāragalvasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28626968 (0.037):
mahānagaramavalokayāmāsa vicitradarśanīyaṃ saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpasya vaiḍūryasya sphaṭikasya lohitamukteraśmagarbhasya musāragalvasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781539 (0.040):
saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya / musāgalvasya lohitakāyā / tatra ca vayaṃ bhagavaṃ mārge vāmadakṣiṇato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631469 (0.044):
ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya / musāragalvasya lohitikāyāḥ // sauvarṇasya tālaskandhasya rūpyamayaṃ patraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631606 (0.044):
parikṣiptā abhūṣi citrāhi darśaṇīyāhi saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyā //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631702 (0.044):
trīṇi dvārāṇi abhūṣi citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631819 (0.044):
dvādaśapauruṣā udvedhena citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya / rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ // te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631967 (0.044):
citrā darśanīyā saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya / sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyā dvādaśayojanāni udvedhena catvāri
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767361 (0.044):
darśanīyāhi saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya / sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāye / sauvarṇasya tālaskaṃdhasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18768340 (0.044):
varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya / musāragalvasya lohitikāye / dvādaśa yojanāni udvedhena catvāri yojanāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781598 (0.045):
suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāgalvasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528752 (0.056):
suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya / lohitamuktāyāś ca. santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410106 (0.056):
suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya / lohitamuktāyāśca | santi saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
ratnasya / tāsu ca puṣkariṇīṣu saṃti padmāni jātāni nīlāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499364 (0.021):
sphaṭikasya lohitamuktasyāśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya ratnasya / | tāsu ca puṣkariṇīṣu santi padmāni jātāni nīlāni nīlavarṇāni
nīlavarṇāni nīlanirbhāsāni nīlanidarśanāni / pītāni
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547673 (0.0):
adhyātma[ma]rūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati nīlāni nīlavarṇāni / nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni / tadyathā umakāpuṣpaṃ saṃpannaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804406 (0.0):
bahirdhārūpāṇi paśyati, nīlāni nīlavarṇāni nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804413 (0.0):
bahirdhārūpāṇi paśyati, nīlāni nīlavarṇāni nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni, / pītāni pītavarṇāni pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, lohitāni (PSP_6 8:59)
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896971 (0.0):
rūpāṇī paśyati nīlāni nīlavarṇāni nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499377 (0.0):
| tāsu ca puṣkariṇīṣu santi padmāni jātāni nīlāni nīlavarṇāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064063 (0.008):
tānyutpalapadmakumudapuṇḍarīkāni śakaṭacakrapramāṇapariṇāhāni sugandhāni / nīlāni nīlavarṇāni nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni, pītāni pītavarṇāni
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251979 (0.008):
adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati nīlāni nīlavarṇāni / nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni, tadyathomāpuṣpaṃ saṃpannaṃ vā bāraṇaseyaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036316 (0.008):
paśyatīti. katham. adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati nīlāni / nīlavarṇāni nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni. tadyathā umakāpuṣpaṃ saṃpannaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064070 (0.014):
nīlāni nīlavarṇāni nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni, pītāni pītavarṇāni / pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, lohitāni lohitavarṇāni lohitanidarśanāni
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252002 (0.017):
arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati nīlāni nīlavarṇāni nīlanidarśanāni
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030818 (0.028):
adhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati nīlāni nīlavarṇāni / nīlanirbhāsāni tadyathā umakāpuṣpaṃ[sampannaṃ] vārāṇaseyaṃ vā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252019 (0.039):
adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati pītāni pītavarṇāni / pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, tadyathā karṇikārapuṣpaṃ saṃpannaṃ vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036351 (0.039):
bahirdhā rūpāṇi paśyati pītāni pītavarṇāni pītanidarśanāni pītanirbhāsāni.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252041 (0.040):
evādhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati pītāni pītavarṇāni / pītanidarśanāni pītanirbhāsānīdaṃ caturtham abhibhvāyatanam;
pītavarṇāni pītanirbhāsāni pītanidarśanāni / lohitāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064075 (0.0):
nīlāni nīlavarṇāni nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni, pītāni pītavarṇāni
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252019 (0.0):
adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati pītāni pītavarṇāni / pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, tadyathā karṇikārapuṣpaṃ saṃpannaṃ vā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252044 (0.0):
evādhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati pītāni pītavarṇāni / pītanidarśanāni pītanirbhāsānīdaṃ caturtham abhibhvāyatanam;
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804413 (0.0):
bahirdhārūpāṇi paśyati, nīlāni nīlavarṇāni nīlanidarśanāni nīlanirbhāsāni, / pītāni pītavarṇāni pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, lohitāni (PSP_6 8:59)
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499379 (0.0):
nīlanirbhāsāni nīlanidarśanāni | pītāni pītavarṇāni pītanirbhāsāni
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036351 (0.0):
bahirdhā rūpāṇi paśyati pītāni pītavarṇāni pītanidarśanāni pītanirbhāsāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804421 (0.027):
pītāni pītavarṇāni pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, lohitāni (PSP_6 8:59)
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252058 (0.039):
adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati lohitāni lohitavarṇāni / lohitanidarśanāni lohitanirbhāsāni, tadyathā bandhujīvakapuṣpaṃ saṃpannaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036370 (0.039):
lohitavarṇāni lohitanidarśanāni lohitanirbhāsāni. tadyathā baṃdhūkapuṣpaṃ
lohitavarṇāni lohitanirbhāsāni lohitanidarśanāni / avadātāny
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064075 (0.0):
pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, lohitāni lohitavarṇāni lohitanidarśanāni
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252059 (0.0):
adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati lohitāni lohitavarṇāni / lohitanidarśanāni lohitanirbhāsāni, tadyathā bandhujīvakapuṣpaṃ saṃpannaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252084 (0.0):
lohitanirbhāsam, evam evādhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati / lohitāni lohitavarṇāni lohitanidarśanāni lohitanirbhāsānīdaṃ pañcamam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499379 (0.0):
nīlanirbhāsāni nīlanidarśanāni | pītāni pītavarṇāni pītanirbhāsāni / pītanidarśanāni | lohitāni lohitavarṇāni lohitanirbhāsāni
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036371 (0.0):
ṣaṣṭham abhibhvāyatanaṃ. adhyātmam arūpasaṃjñī rūpāṇi paśyati lohitāni / lohitavarṇāni lohitanidarśanāni lohitanirbhāsāni. tadyathā baṃdhūkapuṣpaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064082 (0.007):
pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, lohitāni lohitavarṇāni lohitanidarśanāni / lohitanirbhāsāni, avadātāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804428 (0.007):
lohitavarṇāni lohitanidarśanāni lohitanirbhāsāni, avadātāny avadātavarṇāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804421 (0.007):
pītāni pītavarṇāni pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, lohitāni (PSP_6 8:59) / lohitavarṇāni lohitanidarśanāni lohitanirbhāsāni, avadātāny avadātavarṇāny
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252099 (0.026):
adhyātmam arūpasaṃjnī bahirdhā rūpāṇi paśyaty avadātāny avadātavarṇāny / avadātanidarśanāny avadātanirbhāsāni, tadyathośanastārakayā varṇo 'vadāto
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547787 (0.029):
vadātānyavadātavarṇānyavadātanidarśanānyavadātanirbhāsāni tāni khalu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036394 (0.038):
avadātavarṇāni avadātanidarśanāni avadātanirbhāsāni. tadyathā uśanastārakā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547760 (0.038):
paśyatyavadātānyavadātavarṇānyavadātanidarśanānyavadātanirbhāsāni /
avadātavarṇāny avadātanirbhāsāny avadātanidarśanāni / citrāni
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547762 (0.0):
paśyatyavadātānyavadātavarṇānyavadātanidarśanānyavadātanirbhāsāni /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547788 (0.0):
bahirdhā rūpāṇi paśyatya / vadātānyavadātavarṇānyavadātanidarśanānyavadātanirbhāsāni tāni khalu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064082 (0.0):
pītanidarśanāni pītanirbhāsāni, lohitāni lohitavarṇāni lohitanidarśanāni / lohitanirbhāsāni, avadātāni / avadātavarṇānyavadātanidarśanānyavadātanirbhāsāni / sarvāś ca tāḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252101 (0.0):
adhyātmam arūpasaṃjnī bahirdhā rūpāṇi paśyaty avadātāny avadātavarṇāny / avadātanidarśanāny avadātanirbhāsāni, tadyathośanastārakayā varṇo 'vadāto
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252123 (0.0):
arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyaty avadātāny avadātavarṇāny / avadātanidarśanāny avadātanirbhāsānīdaṃ ṣaṣṭham abhibhvāyatanam;
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804429 (0.0):
lohitavarṇāni lohitanidarśanāni lohitanirbhāsāni, avadātāny avadātavarṇāny
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036394 (0.0):
abhibhvāyatanaṃ. adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati avadātāny / avadātavarṇāni avadātanidarśanāni avadātanirbhāsāni. tadyathā uśanastārakā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499393 (0.039):
avadātanirbhāsāni avadātanidarśanāni | citrāṇi citravarṇāni
citravarṇāni citranirbhāsāni citranidarśanāni śakaṭacakra-
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499401 (0.0):
avadātanirbhāsāni avadātanidarśanāni | citrāṇi citravarṇāni / citranirbhāsāni citranidarśanāni śakaṭacakrapramāṇapariṇāhāni | evaṃrūpaiḥ
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499291 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499410 (0.0):
citranirbhāsāni citranidarśanāni śakaṭacakrapramāṇapariṇāhāni | evaṃrūpaiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499474 (0.0):
lokadhātumāgacchanti divāvihārāya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499555 (0.0):
pakṣisaṃghāstenāmitāyuṣā tathāgatena nirmitā dharmaśabdaṃ niścārayanti | / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499620 (0.0):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687592 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687769 (0.0):
tām eva lokadhātum āgacchaṃti divāvihārāya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687849 (0.0):
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687911 (0.0):
saṃtiṣṭhati saṃghānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687988 (0.0):
pramāṇam ākhyātuṃ śuddhānām arhatāṃ / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499698 (0.019):
śuddhānāmarhatām | evaḥrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
samalaṃkṛtaṃ / tadbuddhakṣetraṃ //4// / punar aparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre nityapravāditāni divyāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499422 (0.0):
śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687596 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //3//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687775 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687856 (0.0):
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //6//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687992 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //9//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499295 (1.788):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499481 (1.788):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499561 (1.788):
evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499621 (1.788):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ / tadbuddhakṣetram || Sukhs_7 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687912 (1.788):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499706 (0.032):
samalaḥkṛtaḥ tadbuddhakṣetram || Sukhs_9 || / punaraparaṃ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819657 (0.061):
pañcakāmaguṇāḥ syur iti. evaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo buddhakṣetraṃ / pariśodhayati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata
tūryāṇi suvarṇavarṇā ca mahāpṛthivī ramaṇīyā / tatra ca buddhakṣetre
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499430 (0.0):
punaraparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre nityapravāditāni divyāni tūryāṇi / | suvarṇavarṇā ca mahāpṛthivī ramaṇīyā | tatra ca buddhakṣetre triṣkṛtvo
triṣkṛtvo rātrau triṣkṛtvo divasasya puṣpavarṣaṃ pravarṣati divyānāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499436 (0.0):
| suvarṇavarṇā ca mahāpṛthivī ramaṇīyā | tatra ca buddhakṣetre triṣkṛtvo / rātrau triṣkṛtvo divasasya puṣpavarṣaṃ pravarṣati divyānāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559910 (0.048):
punarbhagavato māndāravamahāmāndāravāṇāṃ mañjūṣakamahāmañjūṣakāṇāṃ / divyānāṃ puṣpāṇāṃ mahatpuṣpavarṣamabhiprāvarṣat, bhagavantaṃ tāśca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561802 (0.048):
māndāravamahāmāndāravāṇāṃ mañjūṣakamahāmañjūṣakāṇāṃ ca divyānāṃ puṣpāṇāṃ / mahatpuṣpavarṣamabhiprāvarṣat | taṃ bhagavantaṃ saparṣadamabhyavākirat,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600206 (0.059):
tāvadevoparivaihāyasādantarīkṣānmāndāravamahāmāndāravāṇāṃ puṣpāṇāṃ / puṣpavarṣamabhipravṛṣṭam | teṣu ca lokadhātukoṭīnayutaśatasahasreṣu yāni
māṃdāravapuṣpāṇāṃ / tatra ye sattvā upapannās ta ekena purobhaktena
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499446 (0.0):
māndāravapuṣpāṇām | tatra ye sattvā upapannāste ekena purobhaktena
koṭiśatasahasraṃ buddhānāṃ vaṃdaṃty anyāṃl lokadhātūn gatvā / ekaikaṃ ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499448 (0.0):
māndāravapuṣpāṇām | tatra ye sattvā upapannāste ekena purobhaktena / koṭiśatasahasraṃ buddhānāṃ vandanti anyāṃllokadhātūn gatvā | ekaikaṃ ca
tathāgataṃ koṭiśatasahasrābhiḥ puṣpavṛṣṭibhir abhyavakīrya punar api
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499463 (0.0):
koṭiśatasahasraṃ buddhānāṃ vandanti anyāṃllokadhātūn gatvā | ekaikaṃ ca / tathāgataṃ koṭiśatasahasrābhiḥ puṣpavṛṣṭibhirabhyavakīrya punarapi tāmeva
tām eva lokadhātum āgacchaṃti divāvihārāya / evaṃrūpaiḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499470 (0.0):
tathāgataṃ koṭiśatasahasrābhiḥ puṣpavṛṣṭibhirabhyavakīrya punarapi tāmeva / lokadhātumāgacchanti divāvihārāya | evaṃrūpaiḥ śāriputra
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499294 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499413 (0.0):
citranirbhāsāni citranidarśanāni śakaṭacakrapramāṇapariṇāhāni | evaṃrūpaiḥ / śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499477 (0.0):
lokadhātumāgacchanti divāvihārāya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499558 (0.0):
pakṣisaṃghāstenāmitāyuṣā tathāgatena nirmitā dharmaśabdaṃ niścārayanti | / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499621 (0.0):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687595 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687711 (0.0):
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687852 (0.0):
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687912 (0.0):
saṃtiṣṭhati saṃghānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687991 (0.0):
pramāṇam ākhyātuṃ śuddhānām arhatāṃ / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499698 (0.019):
śuddhānāmarhatām | evaḥrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
punar aparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre saṃti haṃsāḥ kraiṃcā mayūrāś ca
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687596 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //3// / punar aparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687714 (0.0):
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ / tadbuddhakṣetraṃ //4// / punar aparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre nityapravāditāni divyāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687855 (0.0):
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //6// / punar aparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre tāsāṃ ca tālapaṃktīnāṃ teṣāṃ ca
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687992 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //9// / punar aparaṃ śāriputra ye 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499295 (0.032):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 || / punaraparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499417 (0.032):
śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4 / punaraparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre nityapravāditāni divyāni tūryāṇi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499482 (0.032):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 || / punaraparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre santi haṃsāḥ krauñcā mayūrāśca |
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499561 (0.032):
evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram / || Sukhs_6 || / punaraparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre tāsāṃ ca tālapaṅktīnāṃ teṣāṃ ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499706 (0.032):
samalaḥkṛtaḥ tadbuddhakṣetram || Sukhs_9 || / punaraparaṃ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819657 (0.061):
pañcakāmaguṇāḥ syur iti. evaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo buddhakṣetraṃ / pariśodhayati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata
te triṣkṛtvo rātrau triṣkṛtvo divasasya saṃnipatya saṃgītiṃ kurvaṃti
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499493 (0.024):
punaraparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre santi haṃsāḥ krauñcā mayūrāśca | / te triṣkṛtvo rātro triṣkṛtvo divasasya saṃnipatya saṃgītiṃ kurvanti sma,
sma svakasvakāni ca rutāni pravyāharaṃti / teṣāṃ pravyāharatām
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499498 (0.034):
te triṣkṛtvo rātro triṣkṛtvo divasasya saṃnipatya saṃgītiṃ kurvanti sma, / svakasvakāni ca rutāni pravyāharanti | teṣāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18754982 (0.045):
āśramāto mṛgapakṣigaṇā svakasvakāni rutāni muṃcantāni diśodiśaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747836 (0.048):
śākyā śākyayinyaś ca svakasvakāni yugyayānāni yojāpayanti / nyagrodhārāmaṃ
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23028739 (0.054):
Vin_5.34 / śvo ham āyuṣmantaḥ kaṭhinam āstariṣyāmi yuṣmābhiḥ svakasvakāni / cīvarāṇy uddhartavyāniīti sāmagryām ārocanam* /
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123122 (0.058):
vayaṃ punar apy ādāya svakasvakāni niveśanāni prakrāmema, yan nu vayaṃ
iṃdriyabalabodhyaṃgaśabdo niścarati / tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ taṃ śabdaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499509 (0.0):
pravyāharatāmindriyabalabodhyaṅgaśabdo niścarati | tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ / taṃ śabdaṃ śrutvā buddhamanasikāra utpadyate, dharmamanasikāra utpadyate,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499601 (0.0):
tālapaṅktīnāṃ teṣāṃ ca kiṅkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo / niścarati | tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ taṃ śabdaṃ śrutvā buddhānusmṛtiḥ kāye
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687892 (0.0):
vāteritānāṃ valgur manojñaḥ śabdo niścarati / tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ / taṃ śabdaṃ śrutvā buddhānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati dharmānusmṛtiḥ kāye
śrutvā buddhamanasikāra utpadyate dharmamanasikāra utpadyate
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499517 (0.0):
pravyāharatāmindriyabalabodhyaṅgaśabdo niścarati | tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ / taṃ śabdaṃ śrutvā buddhamanasikāra utpadyate, dharmamanasikāra utpadyate,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499601 (0.043):
tālapaṅktīnāṃ teṣāṃ ca kiṅkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo / niścarati | tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ taṃ śabdaṃ śrutvā buddhānusmṛtiḥ kāye
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687892 (0.043):
vāteritānāṃ valgur manojñaḥ śabdo niścarati / tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ / taṃ śabdaṃ śrutvā buddhānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati dharmānusmṛtiḥ kāye
saṃghamanasikāra / utpadyate // tat kiṃ manyase śāriputra tiryagyonigatās te
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499523 (0.0):
taṃ śabdaṃ śrutvā buddhamanasikāra utpadyate, dharmamanasikāra utpadyate,
sattvāḥ / na punar evaṃ draṣṭavyaṃ / tat kasmād dhetoḥ / nāmāpi śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499529 (0.0):
saṃghamanasikāra utpadyate | tatkiṃ manyase śāriputra tiryagyonigatāste / sattvāḥ? na punarevaṃ draṣṭvyam | tatkasmāddhetoḥ? nāmāpi śāriputra tatra
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781123 (0.060):
tathāgatasya saddharmaḥ parigṛhīta iti / na khalu punas ta evaṃ draṣṭavyam / / tat kasmād dhetoḥ / ahaṃ sa tena kālena tena samayena somacchatro nāma
tatra buddhakṣetre nirayāṇāṃ nāsti tiryagyonīnāṃ yamalokasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499545 (0.0):
buddhakṣetre nirayāṇāṃ nāsti, tiryagyonīnāṃ yamalokasya nāsti | te punaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499536 (0.024):
sattvāḥ? na punarevaṃ draṣṭvyam | tatkasmāddhetoḥ? nāmāpi śāriputra tatra / buddhakṣetre nirayāṇāṃ nāsti, tiryagyonīnāṃ yamalokasya nāsti | te punaḥ
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499291 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499410 (0.0):
citranirbhāsāni citranidarśanāni śakaṭacakrapramāṇapariṇāhāni | evaṃrūpaiḥ / śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499474 (0.0):
lokadhātumāgacchanti divāvihārāya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499555 (0.0):
pakṣisaṃghāstenāmitāyuṣā tathāgatena nirmitā dharmaśabdaṃ niścārayanti |
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499620 (0.0):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687592 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687708 (0.0):
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687769 (0.0):
tām eva lokadhātum āgacchaṃti divāvihārāya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687911 (0.0):
saṃtiṣṭhati saṃghānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687988 (0.0):
pramāṇam ākhyātuṃ śuddhānām arhatāṃ / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499698 (0.019):
śuddhānāmarhatām | evaḥrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //6// / punar aparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre tāsāṃ ca tālapaṃktīnāṃ teṣāṃ ca
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687596 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //3//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687715 (0.0):
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ / tadbuddhakṣetraṃ //4//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687775 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687992 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //9//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499295 (1.788):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499418 (1.788):
śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499481 (1.788):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499562 (1.788):
evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499621 (1.788):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ / tadbuddhakṣetram || Sukhs_7 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687912 (1.788):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499706 (0.032):
samalaḥkṛtaḥ tadbuddhakṣetram || Sukhs_9 || / punaraparaṃ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902973 (0.056):
05109 [iti buddharatnāvavādaḥ//] / 05110 punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895328 (0.060):
[ity upāyasahagato mitropamaḥ//] / 02305 punar aparaṃ śāriputra buddhakāyaṃ niṣpādayitukāmena bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819657 (0.061):
pañcakāmaguṇāḥ syur iti. evaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo buddhakṣetraṃ / pariśodhayati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata
kiṃkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgur manojñaḥ śabdo niścarati /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499573 (0.0):
kiṅkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo niścarati - tadyathāpi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499598 (0.0):
tālapaṅktīnāṃ teṣāṃ ca kiṅkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687889 (0.0):
śāriputra tāsāṃ ca tālapaṃktīnāṃ teṣāṃ ca kiṃkiṇījālānāṃ / vāteritānāṃ valgur manojñaḥ śabdo niścarati / tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499587 (0.028):
saṃpravāditasya valgurmanojñaḥ śabdo niścarati, evameva śāriputra tāsāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063921 (0.054):
kiṅkiṇījālasya vāteneritasya valgurmanojño rañjanīyaḥ śabdo niścarati / / tadyathāpi nāma pañcāṅgikasya tūryasya sametya saṃgītyāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631543 (0.059):
vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo niścarati valgu manojñaḥ āsecanako apratikūlo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631867 (0.059):
hemajālānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo niścarati valgu manojñaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631881 (0.059):
mahāmaudgalyāyana teṣāṃ hemajālānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo / niścarati valgu manojñaḥ āsecanako apratikūlo śravaṇāya // dīpavatī khalu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767426 (0.059):
teṣāṃ khalu punar ānanda tālaskaṃdhānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ / ghoṣo niścarati valgu manojñaḥ asecanakaḥ apratikūlaḥ śravaṇāya /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767458 (0.059):
[_Mvu_3.227_]___vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo niścarati valgu / manojño asecanako apratikūlo śravaṇāye // tena khalu punar ānanda samayena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18768228 (0.059):
// teṣāṃ khalu punar ānanda tālaskandhānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ / valgu manojñaḥ ghoṣo niścarati // ye punar ānanda
tadyathāpi nāma śāriputra koṭiśatasahasrāṃgikasya divyasya tūryasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499579 (0.0):
kiṅkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo niścarati - tadyathāpi / nāma śāriputra koṭiśatasahasrāṅgikasya divyasya tūryasya cāryaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563155 (0.050):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāvino hi śāriputra tathāgatā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24848577 (0.057):
kleśopakleśebhyaśca cittamudvejayitavyaṃ tataḥ śatasahasrakoṭiguṇena
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23691389 (0.060):
tathāgato koṭiśatasahasraparivāraḥ śrāvakerna cātra kaścid bodhisattvo
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741389 (0.063):
anantakoṭiniyutaśatasahasradurllabhataram aśeṣakleśopakleśaprahāṇād
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533283 (0.064):
pariniṣpannānām avaivarttikānāṃ bahubuddhakoṭī- / śatasahasrāvaropitaiḥ kuśalamūlaiḥ. kaḥ punar vādas, tataḥ
cāryaiḥ(2) saṃpravāditasya valgur manojñaḥ śabdo niścarati evam eva
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499587 (0.0):
nāma śāriputra koṭiśatasahasrāṅgikasya divyasya tūryasya cāryaiḥ / saṃpravāditasya valgurmanojñaḥ śabdo niścarati, evameva śāriputra tāsāṃ ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499573 (0.028):
kiṅkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo niścarati - tadyathāpi / nāma śāriputra koṭiśatasahasrāṅgikasya divyasya tūryasya cāryaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063934 (0.063):
kuśalairgandharvaiḥ saṃpravāditasya valgurmanojño rañjanīyo nirghoṣo / niścarati, evameva tasya kiṅkiṇījālasya vāteritasya valgurmanojño
śāriputra tāsāṃ ca tālapaṃktīnāṃ teṣāṃ ca kiṃkiṇījālānāṃ / vāteritānāṃ valgur manojñaḥ śabdo niścarati / tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499572 (0.0):
kiṅkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo niścarati - tadyathāpi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499600 (0.0):
tālapaṅktīnāṃ teṣāṃ ca kiṅkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687864 (0.0):
punar aparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre tāsāṃ ca tālapaṃktīnāṃ teṣāṃ ca / kiṃkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgur manojñaḥ śabdo niścarati /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499508 (0.044):
pravyāharatāmindriyabalabodhyaṅgaśabdo niścarati | tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ / taṃ śabdaṃ śrutvā buddhamanasikāra utpadyate, dharmamanasikāra utpadyate,
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687801 (0.044):
iṃdriyabalabodhyaṃgaśabdo niścarati / tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ taṃ śabdaṃ / śrutvā buddhamanasikāra utpadyate dharmamanasikāra utpadyate
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631543 (0.059):
vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo niścarati valgu manojñaḥ āsecanako apratikūlo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631867 (0.059):
hemajālānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo niścarati valgu manojñaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631881 (0.059):
mahāmaudgalyāyana teṣāṃ hemajālānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo / niścarati valgu manojñaḥ āsecanako apratikūlo śravaṇāya // dīpavatī khalu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767426 (0.059):
teṣāṃ khalu punar ānanda tālaskaṃdhānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ / ghoṣo niścarati valgu manojñaḥ asecanakaḥ apratikūlaḥ śravaṇāya /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767458 (0.059):
[_Mvu_3.227_]___vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo niścarati valgu / manojño asecanako apratikūlo śravaṇāye // tena khalu punar ānanda samayena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18768228 (0.059):
// teṣāṃ khalu punar ānanda tālaskandhānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ / valgu manojñaḥ ghoṣo niścarati // ye punar ānanda
taṃ śabdaṃ śrutvā buddhānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati dharmānusmṛtiḥ kāye
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499509 (0.0):
pravyāharatāmindriyabalabodhyaṅgaśabdo niścarati | tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ / taṃ śabdaṃ śrutvā buddhamanasikāra utpadyate, dharmamanasikāra utpadyate,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499612 (0.0):
tālapaṅktīnāṃ teṣāṃ ca kiṅkiṇījālānāṃ vāteritānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo / niścarati | tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ taṃ śabdaṃ śrutvā buddhānusmṛtiḥ kāye
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687802 (0.0):
iṃdriyabalabodhyaṃgaśabdo niścarati / tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ taṃ śabdaṃ / śrutvā buddhamanasikāra utpadyate dharmamanasikāra utpadyate
saṃtiṣṭhati saṃghānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati / evaṃrūpaiḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499615 (0.0):
niścarati | tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ taṃ śabdaṃ śrutvā buddhānusmṛtiḥ kāye / saṃtiṣṭhati, dharmānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati, saṃghānusmṛtiḥ kāye
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499293 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499412 (0.0):
citranirbhāsāni citranidarśanāni śakaṭacakrapramāṇapariṇāhāni | evaṃrūpaiḥ / śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499476 (0.0):
lokadhātumāgacchanti divāvihārāya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499557 (0.0):
pakṣisaṃghāstenāmitāyuṣā tathāgatena nirmitā dharmaśabdaṃ niścārayanti | / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499623 (0.0):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687593 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687709 (0.0):
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687770 (0.0):
tām eva lokadhātum āgacchaṃti divāvihārāya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687850 (0.0):
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687989 (0.0):
pramāṇam ākhyātuṃ śuddhānām arhatāṃ / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499698 (0.019):
śuddhānāmarhatām | evaḥrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
tat kiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyur nāmocyate /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499632 (0.0):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ / tadbuddhakṣetram || Sukhs_7 || / tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyurnāmocyate?
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499647 (0.0):
manuṣyāṇāmaparimitamāyuḥpramāṇam | tena kāraṇena sa tathāgato / 'mitāyurnāmocyate | tasya ca śāriputra tathāgatasya daśa kalpā anuttarāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499660 (5.960):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya || Sukhs_8 || / tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho nāmocyate?
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1870441 (0.030):
samāpadyemāṃ svavidyottamamabhāṣat oṃ vajraratna sūkṣmajñānasamaya hūṃ // / atha khalvamitāyustathāgataḥ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1871675 (0.030):
sarvatathāgatavajraratnānuttarapūjāspharaṇasamaye hūṃ // / atha khalvamitāyustathāgataḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687948 (0.042):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya //8// / tat kiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409928 (0.052):
tarhi ānanda aparimitameva tasya bhagavat āyuḥpramāṇamaparyantam | tena sa / tathāgato 'mitāyurityucyate | yathā cānanda iha lokadhātau
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499224 (0.059):
buddhākṣetrāṇāmatikramya sukhāvatī nāma lokadhātuḥ | tatra amitāyurnāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687527 (0.059):
atikramya sukhāvatī nāma lokadhātuḥ / tatrāmitāyurnāma tathāgato
tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasya teṣāṃ ca manuṣyāṇām(3) / aparimitam āyuḥpramāṇaṃ / tena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyur nāmocyate /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499631 (0.0):
tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyurnāmocyate?
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499648 (0.0):
tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyurnāmocyate? / tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasya teṣāṃ ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499667 (0.0):
tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho nāmocyate? / tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasyābhā apratihatā sarvabuddhakṣetreṣu
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687956 (0.0):
nāmocyate / tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasyābhāpratihatā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409928 (0.052):
tarhi ānanda aparimitameva tasya bhagavat āyuḥpramāṇamaparyantam | tena sa / tathāgato 'mitāyurityucyate | yathā cānanda iha lokadhātau
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049827 (0.052):
5. // api tu khalu punaḥ subhūte ya tathāgatasya kṣāntipāramitā
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1870440 (0.053):
atha khalvamitāyustathāgataḥ / sarvatathāgatavajradharmasūkṣmajñānasamayamaṇḍalādhiṣṭhānaṃ nāma samādhiṃ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1871675 (0.053):
atha khalvamitāyustathāgataḥ / sarvatathāgatavajradharmānuttarapūjāvidhivistaraspharaṇakarmasamayavajrādhiṣṭhānanāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499224 (0.059):
buddhākṣetrāṇāmatikramya sukhāvatī nāma lokadhātuḥ | tatra amitāyurnāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687527 (0.059):
atikramya sukhāvatī nāma lokadhātuḥ / tatrāmitāyurnāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499680 (0.060):
| tena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho nāmocyate | tasya ca śāriputra
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687969 (0.060):
sarvabuddhakṣetreṣu / tena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho nāmocyate // / tasya ca śāriputra tathāgatasyāprameyaḥ śrāvakasaṃgho yeṣāṃ na sukaraṃ
tasya ca śāriputra tathāgatasya daśa kalpā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya //8//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499655 (0.0):
'mitāyurnāmocyate | tasya ca śāriputra tathāgatasya daśa kalpā anuttarāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937305 (0.052):
paripūrayaṃti / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante / tat / kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937212 (0.054):
9 bodhisatvanyāmam avakrāmati / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099185 (0.054):
I 52) avocat: kathaṃ bhagavaṃ māyopamaṃ cittam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate? bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte samanupaśyasi tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654584 (0.055):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ, yaḥ / śāriputra bodhisattvo mahāsattva evaṃ carati sa carati prajñāpāramitāyām.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795788 (0.056):
sarve ihaiva prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhāḥ sacet punar āyuṣman śāriputra asyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130714 (0.056):
śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ. / sacet punar āyuṣman śāriputra asyāṃ prajñāpāramitāyāṃ bhāṣyamāṇāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979943 (0.056):
prajñāpāramitāyāñ caritvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ. / sacet punar āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045602 (0.057):
dharmadeśanā niścariṣyati. tatra buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya. tasya khalu punas tathāgatasya arhata samyaksaṃbuddhasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731019 (0.058):
yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti idaṃ śāriputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071469 (0.058):
nivartate yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti. idaṃ / śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya pariśuddhaṃ dharmacakṣuḥ.
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407240 (0.060):
14. sacenme bhagavannanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya tasmin
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089997 (0.060):
samyaksaṃbuddhasyāntikādanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | / sacetpunaḥ subhūte kaściddharmastathāgatenābhisaṃbuddho 'bhaviṣyat, na māṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192652 (0.062):
tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir / abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca. / sacet kauśika kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā dakṣiṇāyāṃ diśy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192732 (0.062):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca. / sacet kauśika kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā paścimāyāṃ diśy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192813 (0.062):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca. / sacet kauśika kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā uttarasyāṃ diśy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192893 (0.062):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca. / sacet kauśika kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā uttarapūrvasyāṃ diśy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192973 (0.062):
tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir / abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca. / sacet kauśika kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā pūrvadakṣiṇasyāṃ diśy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193056 (0.062):
anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante / sacet kauśika kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā dakṣiṇapaścimāyāṃ diśy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193136 (0.062):
tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarā samyaksaṃbodhir / abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate 'bhisaṃbhotsyante ca. / sacet kauśika kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā paścimottarasyāṃ diśy
tat kiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499659 (0.017):
'mitāyurnāmocyate | tasya ca śāriputra tathāgatasya daśa kalpā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya || Sukhs_8 || / tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho nāmocyate?
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499627 (0.035):
tadbuddhakṣetram || Sukhs_7 || / tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyurnāmocyate?
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687917 (0.042):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7// / tat kiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyur nāmocyate /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937212 (0.044):
9 bodhisatvanyāmam avakrāmati / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099185 (0.045):
I 52) avocat: kathaṃ bhagavaṃ māyopamaṃ cittam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate? bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte samanupaśyasi tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654585 (0.046):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ, yaḥ / śāriputra bodhisattvo mahāsattva evaṃ carati sa carati prajñāpāramitāyām.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795789 (0.048):
sarve ihaiva prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhāḥ sacet punar āyuṣman śāriputra asyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130715 (0.048):
śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ. / sacet punar āyuṣman śāriputra asyāṃ prajñāpāramitāyāṃ bhāṣyamāṇāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979943 (0.048):
prajñāpāramitāyāñ caritvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ. / sacet punar āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653693 (0.049):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim. / bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte yac cittaṃ niruddham api nu tat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040409 (0.050):
āha no hīdamāyuṣman subhūte / subhūtirāha kiṃ punarāyuṣman śāriputra / rūpamabhisaṃbudhyate anuttarāṃ samyaksaṃbodhim? āha no hīdamāyuṣman
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937140 (0.051):
5 hetoḥ eṣo hi bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ nayo yena nayenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643895 (0.052):
tathā hy āyuṣman subhūte nākāśasyaivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya iti. evam evāyuṣman subhūte bodhisattvasya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937305 (0.052):
paripūrayaṃti / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante / tat / kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040214 (0.053):
ākāśasyaivaṃ bhavati ahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye iti / / evaṃ ca āyuṣman subhūte ime dharmā abhisaṃboddhavyāḥ / tatkasya hetoḥ?
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407240 (0.054):
14. sacenme bhagavannanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya tasmin
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938160 (0.056):
3 bhaviṣyati / sarvākārajñatāyā abhāvāt ko hy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat* nānabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095482 (0.056):
yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. subhūtir āha: kiṃ punar / bhagavan sarvadharmāṇām utpādāya vyākṛyate bodhisattvo mahāsattvo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089997 (0.056):
samyaksaṃbuddhasyāntikādanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | / sacetpunaḥ subhūte kaściddharmastathāgatenābhisaṃbuddho 'bhaviṣyat, na māṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650367 (0.057):
nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte svalakṣaṇaśūnyā
nāmocyate / tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasyābhāpratihatā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499635 (0.0):
tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyurnāmocyate? / tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasya teṣāṃ ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499670 (0.0):
tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho nāmocyate? / tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasyābhā apratihatā sarvabuddhakṣetreṣu
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687925 (0.0):
tat kiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyur nāmocyate / / tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasya teṣāṃ ca manuṣyāṇām(3)
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049827 (0.052):
5. // api tu khalu punaḥ subhūte ya tathāgatasya kṣāntipāramitā
sarvabuddhakṣetreṣu / tena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho nāmocyate //
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499664 (0.0):
tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho nāmocyate?
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499681 (0.0):
tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasyābhā apratihatā sarvabuddhakṣetreṣu
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528153 (0.040):
paryāyeṇa sa tathāgato 'mitābha ity ucyate ; amitaprabho,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409503 (0.040):
prabhāyāḥ pramāṇamudgrahītum | tadanenānanda paryāyeṇa sa tathāgato / 'mitābha ityucyate, amitaprabho 'mitaprabhāso 'samāptaprabho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499647 (0.060):
'mitāyurnāmocyate | tasya ca śāriputra tathāgatasya daśa kalpā anuttarāṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687937 (0.060):
aparimitam āyuḥpramāṇaṃ / tena kāraṇena sa tathāgato 'mitāyur nāmocyate / / tasya ca śāriputra tathāgatasya daśa kalpā anuttarāṃ
tasya ca śāriputra tathāgatasyāprameyaḥ śrāvakasaṃgho yeṣāṃ na sukaraṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499688 (0.0):
| tena kāraṇena sa tathāgato 'mitābho nāmocyate | tasya ca śāriputra
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409657 (0.035):
tasya khalu punarānanda amitābhasya tathāgatasyāprameyaḥ śrāvakasaṃgho / yasya na sukaraṃ pramāṇamudgrahītum - iyatyaḥ śrāvakakoṭyaḥ,iyanti
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528306 (0.050):
tasya khalu punar ānandāmitābhasya tathāgatasyāprameyaḥ / śrāvakasaṃgho, yasya na sukaraṃ pramāṇam udgṛhītum ;
pramāṇam ākhyātuṃ śuddhānām arhatāṃ / evaṃrūpaiḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499690 (0.048):
tathāgatasyāprameyaḥ śrāvakasaṃgho yeṣāṃ na sukaraḥ pramāṇamākhyātuḥ / śuddhānāmarhatām | evaḥrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //9//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499294 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499413 (0.0):
citranirbhāsāni citranidarśanāni śakaṭacakrapramāṇapariṇāhāni | evaṃrūpaiḥ / śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499477 (0.0):
lokadhātumāgacchanti divāvihārāya | evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499558 (0.0):
pakṣisaṃghāstenāmitāyuṣā tathāgatena nirmitā dharmaśabdaṃ niścārayanti | / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499621 (0.0):
saṃtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687595 (0.0):
rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687711 (0.0):
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687772 (0.0):
tām eva lokadhātum āgacchaṃti divāvihārāya / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687852 (0.0):
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687912 (0.0):
saṃtiṣṭhati saṃghānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati / evaṃrūpaiḥ śāriputra / buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //7//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499698 (0.019):
śuddhānāmarhatām | evaḥrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
punar aparaṃ śāriputra ye 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499715 (0.0):
samalaḥkṛtaḥ tadbuddhakṣetram || Sukhs_9 || / punaraparaṃ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687596 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //3// / punar aparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687714 (0.0):
pramāṇapariṇāhāni / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ / tadbuddhakṣetraṃ //4// / punar aparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre nityapravāditāni divyāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687774 (0.0):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //5// / punar aparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre saṃti haṃsāḥ kraiṃcā mayūrāś ca
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687855 (0.0):
dharmaśabdaṃ niścārayaṃti / evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ / samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetraṃ //6// / punar aparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre tāsāṃ ca tālapaṃktīnāṃ teṣāṃ ca
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688046 (1.192):
śāriputra kuśalamūlenāmitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499761 (0.009):
bhavati | nāvaramātrakeṇa śāriputra kuśalamūlena amitāyuṣastathāgatasya / buddhakṣetre sattvā upapadyante | yaḥ kaścicchāriputra kulaputro vā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499827 (0.024):
kariṣyati ca | sa kālaṃ kṛtvā tasyaivāmitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688109 (0.027):
sa kālaṃ krtvā tasyaivāmitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sukhāvatyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500246 (0.029):
kuladuhitaro vā tasya bhagavato 'mitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688516 (0.029):
ye kecic chāriputra kulaputrā vā kuladuhitaro vā tasya / bhagavato 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre cittapraṇidhānaṃ kariṣyaṃti
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499295 (0.036):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_3 || / punaraparaṃ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau saptaratnamayyaḥ puṣkariṇyaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499417 (0.036):
śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_4 / punaraparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre nityapravāditāni divyāni tūryāṇi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499481 (0.036):
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram || Sukhs_5 || / punaraparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre santi haṃsāḥ krauñcā mayūrāśca |
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499561 (0.036):
evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṃkṛtaṃ tadbuddhakṣetram / || Sukhs_6 || / punaraparaṃ śāriputra tatra buddhakṣetre tāsāṃ ca tālapaṅktīnāṃ teṣāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655949 (0.058):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sattvā aparimitāyuṣo bhaviṣyanti. evaṃ caran subhūte
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26128047 (0.060):
parikṣīṇāyuṣaḥ punaraiva varṣaśatāyuṣo bhaviṣyanti, itaścutvā / aparimitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre upapadyante, aparimitāyuṣaśca
upapannāḥ śuddhā bodhisattvā avinivartanīyā ekajātipratibaddhās
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499719 (0.017):
punaraparaṃ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā / upapannāḥ śuddhā bodhisattvā avinivartanīyā ekajātipratibaddhāsteṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728259 (0.055):
āryasatyānāṃ lābhino na ca tāni pratividhyanti te punar bodhisattvā / mahāsattvā ekajātipratibaddhā veditavyāḥ ity akavīcikaḥ santi śāriputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068706 (0.058):
caturṇām āryasatyānāṃ lābhino na ca tāni pratividhyanti, te punar / bodhisattvā mahāsattvā ekajātipratibaddhā veditavyāḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056500 (0.063):
ekajātipratibaddhānām api bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāmekajātipratibaddhadharmatāmanumodate, kiyatsa bhagavan
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621426 (0.064):
ye kecit, kulaputra, pūrvasyāṃ diśi ekasmin lokadhātau ekajātipratibaddhā / bodhisattvāḥ, sarve te mamāhāraṃ paribhujya bodhimaṇḍe niṣadya sasainyaṃ
teṣāṃ śāriputra bodhisattvānāṃ na sukaraṃ pramāṇam ākhyātum
anyatrāprameyāsaṃkhyeyā / iti saṃkhyāṃ gacchaṃti // tatra khalu punaḥ śāriputra
buddhakṣetre sattvaiḥ praṇidhānaṃ kartavyaṃ / tat kasmād dhetoḥ / yatra hi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499743 (0.0):
tatra khalu punaḥ śāriputra buddhakṣetre sattvaiḥ praṇidhānaṃ kartavyam |
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499846 (0.058):
buddhakṣetre cittapraṇidhānaṃ kartavyam || Sukhs_10 ||
nāma / tathārūpaiḥ satpuruṣaiḥ saha samavadhānaṃ bhavati / nāvaramātrakeṇa
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499753 (0.0):
tatra khalu punaḥ śāriputra buddhakṣetre sattvaiḥ praṇidhānaṃ kartavyam | / tatkasmāddhetoḥ? yatra hi nāma tathārūpaiḥ satpuruṣaiḥ saha samavadhānaṃ
śāriputra kuśalamūlenāmitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499761 (0.0):
tatkasmāddhetoḥ? yatra hi nāma tathārūpaiḥ satpuruṣaiḥ saha samavadhānaṃ / bhavati | nāvaramātrakeṇa śāriputra kuśalamūlena amitāyuṣastathāgatasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499714 (1.192):
punaraparaṃ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688000 (1.192):
punar aparaṃ śāriputra ye 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499827 (0.036):
kariṣyati ca | sa kālaṃ kṛtvā tasyaivāmitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688109 (0.036):
sa kālaṃ krtvā tasyaivāmitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sukhāvatyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500246 (0.040):
kuladuhitaro vā tasya bhagavato 'mitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688516 (0.040):
bhagavato 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre cittapraṇidhānaṃ kariṣyaṃti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655949 (0.058):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sattvā aparimitāyuṣo bhaviṣyanti. evaṃ caran subhūte
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26128047 (0.059):
aparimitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre upapadyante, aparimitāyuṣaśca
upapadyaṃte / / yaḥ kaścic chāriputra kulaputro vā kuladuhitā vā tasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499770 (0.0):
buddhakṣetre sattvā upapadyante | yaḥ kaścicchāriputra kulaputro vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264567 (0.013):
tiṣṭhatu nirmitapratiṣṭhāpitā dakṣiṇā yaḥ kaścit subhūte kulaputro vā / kuladuhitā vā tathāgataṃ maitratayā manasikariṣyati, sarvo 'sau tasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264588 (0.013):
maitraṃ vā manasikāro yaḥ kaścit subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā ākāśe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264615 (0.013):
manasikāras, tiṣṭhatv ākāśe puṣpāṇi yaḥ kaścit subhūte kulaputro vā / kuladuhitā vā namo buddhānām iti manasikariṣyati, sarvo 'sāv anupūrveṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652424 (0.017):
tat kiṃ manyase? subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316807 (0.018):
iha śāriputra kulaputro vā kuladuhitā vânuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730635 (0.018):
bhavanti + ity ārabhya + āha | iha śāriputra kula putro vā kula duhitā vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928012 (0.018):
bodhisatvāḥ satyavādino bhavantīty ārabhyāha | iha śāriputra kulaputro vā / kuladuhitā vānnuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādyārabdhavīryo
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500738 (0.018):
punaraparaṃ subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937599 (0.018):
subhūte / yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā prajñāpāramitayā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088126 (0.018):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090399 (0.018):
tatkiṃ manyase subhūte yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā imaṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142312 (0.021):
śīlasaugandhikameva karoti / yaḥ kaścit bhagavan kulaputro vā kuladuhitā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994778 (0.021):
śīlasamādhiprajñāpuṇyasaṃbhāragandhena / śīlasaugandhikam eva karoti / yaḥ / kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāśako
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245197 (0.021):
evam ukte śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: yo hi kaścid / bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255212 (0.021):
bhagavan prajñāpāramitā. yaḥ kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274371 (0.021):
subhūtir āha: yo hi kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620276 (0.021):
śāriputra āha: yaḥ kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155110 (0.021):
śakra āha: yo hi kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā, imāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164050 (0.021):
tenābhiprakiranti sma, evañ ca vācam abhāṣanta, yo hi kaścid bhagavan / kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati (ŚsP_II 4_64)
bhagavato 'mitāyuṣas tathāgatasya nāmadheyaṃ śroṣyati śrutvā ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499776 (0.0):
buddhakṣetre sattvā upapadyante | yaḥ kaścicchāriputra kulaputro vā / kuladuhitā vā tasya bhagavato 'mitāyuṣastathāgatasya nāmadheyaṃ śroṣyati,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500244 (0.018):
teṣāṃ ca buddhānāṃ bhagavatām | ye kecicchāriputra kulaputrā vā / kuladuhitaro vā tasya bhagavato 'mitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688514 (0.018):
ye kecic chāriputra kulaputrā vā kuladuhitaro vā tasya / bhagavato 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre cittapraṇidhānaṃ kariṣyaṃti
manasikariṣyati / ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā catūrātraṃ vā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499787 (0.0):
śrutvā ca manasikariṣyati, ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438879 (0.013):
tadvarṇavidhidṛṣṭena svaṃ tu śaucaṃ svayoniṣu // KūrmP_2,23.41 // / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ syādekarātraṃ krameṇa hi /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1075819 (0.013):
ekarātraṃ dvirātraṃ vā__Vdha_004.005 / trirātram athavāparam__Vdha_004.005
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428350 (0.014):
pañcarātraṃ trirātraṃ vāpyekarātramathāpi vā // ŚivP_7.2,36.14cd/
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731610 (0.020):
upavasati_ekarātraṃ trirātraṃ ṣaḍrātraṃ dvādaśarātraṃ vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1836026 (0.020):
snāto'hatavasanaḥ surabhirvratavān karmaṇya upavasatyekarātraṃ / trirātraṃ ṣaḍrātraṃ dvādaśarātraṃ vā || KauśS_13,2{94}.9 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1817025 (0.021):
mṛgāre ṣaḍrātraṃ syāt trirātraṃ syādviṣāsahiḥ.
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839709 (0.024):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.24
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839748 (0.024):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.28
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808838 (0.025):
ṣaḍ ete paṅktidūṣakāḥ YS182v_3.33d / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347920 (0.026):
śvetāyā dadhi cocyate YS99v_71d / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16717135 (0.028):
adhaḥ.śayyā.haviṣya.bhakṣatā.pratyūhanam.ca.karmaṇām.vaitāna.varjam.eka.rātram.trirātram.nava.rātram.vā.avā.saṃcayanād.vratāni
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21254673 (0.032):
sarvarātraḥ / saṃkhyātarātraḥ / (saṃkhyāpūrvaṃ rātraṃ klībam) / dvirātram / / trirātram //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438723 (0.037):
āpradānāt trirātraṃ syād daśarātramataḥ param // KūrmP_2,23.30 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4101931 (0.039):
krodhād ajñānato vāpi % tasya vakṣyāmi niṣkṛtim // YS99v_2 // / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā $ yathāsaṃkhyaṃ samācaret &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3294630 (0.039):
krodhād ajñānato vāpi tasya vakṣyāmi niṣkṛtim // YS99v_2 // / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā yathāsaṃkhyaṃ samācaret /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489850 (0.040):
dāni labhasi bhikṣūrhi sārdhaṃ dvirātraṃ vā trirātramvā sahagāraśayyāṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20751161 (0.041):
13,134.057d@015_1072 trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātram athāpi vā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12772496 (0.041):
trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātramathāpi vā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141416 (0.041):
trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātramathāpi vā // Vis_3.69 //
paṃcarātraṃ vā ṣaḍrātraṃ vā saptarātraṃ vāvikṣiptacitto manasikariṣyati
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499794 (1.192):
śrutvā ca manasikariṣyati, ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā / catūrātraṃ vā pañcarātraṃ vā ṣaḍrātraṃ vā saptarātraṃ vāvikṣiptacitto
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1817025 (0.021):
mṛgāre ṣaḍrātraṃ syāt trirātraṃ syādviṣāsahiḥ.
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808838 (0.025):
ṣaḍ ete paṅktidūṣakāḥ YS182v_3.33d / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347920 (0.026):
śvetāyā dadhi cocyate YS99v_71d / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4101931 (0.039):
krodhād ajñānato vāpi % tasya vakṣyāmi niṣkṛtim // YS99v_2 // / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā $ yathāsaṃkhyaṃ samācaret &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3294630 (0.039):
krodhād ajñānato vāpi tasya vakṣyāmi niṣkṛtim // YS99v_2 // / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā yathāsaṃkhyaṃ samācaret /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438878 (0.042):
tadvarṇavidhidṛṣṭena svaṃ tu śaucaṃ svayoniṣu // KūrmP_2,23.41 // / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ syādekarātraṃ krameṇa hi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20751162 (0.042):
13,134.057d@015_1072 trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātram athāpi vā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12772497 (0.042):
trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātramathāpi vā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141418 (0.042):
garbhagehe tu saṃsthāpya kavāṭaṃ bandhayet punaḥ / / trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātramathāpi vā // Vis_3.69 //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731610 (0.043):
upavasati_ekarātraṃ trirātraṃ ṣaḍrātraṃ dvādaśarātraṃ vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1836026 (0.043):
snāto'hatavasanaḥ surabhirvratavān karmaṇya upavasatyekarātraṃ / trirātraṃ ṣaḍrātraṃ dvādaśarātraṃ vā || KauśS_13,2{94}.9 ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064304 (0.043):
ṣaḍbhāgaṃ tatra mūlyasya K_687c / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438722 (0.044):
āpradānāt trirātraṃ syād daśarātramataḥ param // KūrmP_2,23.30 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834313 (0.045):
krodhādajñānato vāpiṃ tasya vakṣyāmi niṣkṛtim // NarP_1,14.2 // / trirātraṃ vātha ṣaḍrātraṃ yathāsaṃkhyaṃ samācaret /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6033977 (0.049):
tri rātraṃ pañca rātraṃ vā saptāhaṃ vā ghṛtānvitam |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4797580 (0.053):
nibadhya(13) saptarātraṃ vā pañcarātraṃ trirātrakaṃ //AP_96.121cd/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21330724 (0.053):
navaṃ saptarātraṃ vā pañcarātraṃ trirātrakam // Āk_1,3.97 //
yadā sa kulaputro vā kuladuhitā vā kālaṃ kariṣyati tasya kālaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499805 (0.0):
manasikariṣyati, yadā sa kulaputro vā kuladuhitā vā kālaṃ kariṣyati, tasya
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500739 (0.031):
punaraparaṃ subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002938 (0.031):
sataḥ eṣāṃ śarīrāṇāṃ pūjā bhaviṣyati / tasmāttarhi kauśika yaḥ / kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003457 (0.031):
pratisartavyā / tasmāttarhi kauśika yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011900 (0.031):
punaraparaṃ kauśika yo hi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā yāvanto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012789 (0.031):
(Vaidya 62) punaraparaṃ kauśika yo hi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā va
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014170 (0.031):
prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ kṛtvā dadyādupanāmayet / yaś ca tebhyaḥ / kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714802 (0.031):
yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7110397 (0.031):
tasya maṇḍalacatuṣkoṇeṣu catvāraḥ pūrṇakumbhāḥ nānāmaṇiratnasaṃcitāḥ / yaḥ / kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā icchati maṇḍalaṃ praveṣṭum, tena
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196545 (0.031):
'dhiṣṭhāmaḥ / yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280222 (0.031):
punar aparaṃ vajrapāṇe vajradhara yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247886 (0.031):
tasmāt tarhi kauśika yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255411 (0.031):
bhagavān āha: evam etat kauśikaivam etat. yaḥ kaścit kulaputro vā / kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ satkariṣyati gurukariṣyati mānayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256075 (0.031):
punar aparaṃ kauśika yaḥ. kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā jāmbudvīpakān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259023 (0.031):
jāmbudvīpakāḥ sattvāḥ sakṛdāgāmy anāgāmy arhattve vinītā yaḥ kaścit / kulaputro vā kuladuhitā vā cāturdvīpakān sarvasattvān arhattve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259411 (0.031):
punar aparaṃ kauśika yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā ye daśasu dikṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620307 (0.031):
bhagavān āha: evam etac chāriputra evam etat, yathā vadasi yaḥ kaścit / kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ likhiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631643 (0.031):
yaḥ kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652423 (0.031):
tat kiṃ manyase? subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252715 (0.031):
yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
kurvataḥ so 'mitāyus tathāgataḥ śrāvakasaṃghaparivṛto
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499812 (0.0):
manasikariṣyati, yadā sa kulaputro vā kuladuhitā vā kālaṃ kariṣyati, tasya / kālaṃ kurvataḥ so 'mitāyustathāgataḥ śrāvakasaṃghaparivṛto
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11454684 (0.042):
pracariṣyati / tatrāha svayamevaṃ veditavyaḥ / / sarvabodhisattvagaṇaparivṛtaḥ śrāvakasaṅghapuraskṛtaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831395 (0.047):
evāsane nyaṣīdadbodhisattvagaṇapuraskṛtaḥ śrāvakasaṃghapuraskṛtaḥ /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601165 (0.052):
māṃ dharmaṃ nirdeśayantaṃ drakṣyati bodhisattvagaṇaparivṛtaṃ / bodhisattvagaṇapuraskṛtaṃ śrāvakasaṃghamadhyagatam | idaṃ ca me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070475 (0.056):
deśayāmi bhikṣusaṃghaparivṛto bodhisattvagaṇapuraskṛtaḥ, ebhireva
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5194046 (0.059):
bhagavanto 'dya tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ sannipatya bodhisattvagaṇaparivṛtāḥ / śrāvakasaṃghapuraskṛtā imāṃ vajradharmasamatāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332776 (0.061):
ca buddhakṣetreṣu sarvamārabhavanāni jihvīkṛtya sabodhisattvagaṇaparivṛtāḥ / saśrāvakasaṅghapuraskṛtāśca ta śuddhāvāsabhavanaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193987 (0.063):
etarhi tiṣṭhanti dhriyanti yāpayaṃty anyonyāsu lokadhātuṣu te sarve / bodhisattvagaṇaparivṛtāḥ śrāvakasaṃghapuraskṛtāḥ tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ
bodhisattvagaṇapuraskṛtaḥ / purataḥ sthāsyati so 'viparyastacittaḥ kālaṃ kariṣyati ca(4) /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499821 (0.0):
kālaṃ kurvataḥ so 'mitāyustathāgataḥ śrāvakasaṃghaparivṛto / bodhisattvaguṇapuraskṛtaḥ purataḥ sthāsyati | so 'viparyastacittaḥ kālaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831396 (0.013):
evāsane nyaṣīdadbodhisattvagaṇapuraskṛtaḥ śrāvakasaṃghapuraskṛtaḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11454686 (0.017):
pracariṣyati / tatrāha svayamevaṃ veditavyaḥ / / sarvabodhisattvagaṇaparivṛtaḥ śrāvakasaṅghapuraskṛtaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070476 (0.023):
deśayāmi bhikṣusaṃghaparivṛto bodhisattvagaṇapuraskṛtaḥ, ebhireva
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601166 (0.029):
māṃ dharmaṃ nirdeśayantaṃ drakṣyati bodhisattvagaṇaparivṛtaṃ / bodhisattvagaṇapuraskṛtaṃ śrāvakasaṃghamadhyagatam | idaṃ ca me
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28715277 (0.044):
bodhisattvaparṣanmaṇḍalasamudragataṃ bodhisattvagaṇaparivṛtaṃ / bodhisattvasaṃghapuraskṛtaṃ sarvaparṣamaṇḍalānusṛtābhyudgatakāyaṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526057 (0.045):
teṣāṃ ced ahaṃ maraṇakālasamaye pratyupasthite bhikṣusaṃgha- / parivṛtaḥ puraskṛto na puratas tiṣṭheyam, yad
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407354 (0.045):
pratyupasthite bhikṣusaṃghaparivṛtaḥ puraskṛto na puratastiṣṭheyaṃ yadidaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193988 (0.046):
etarhi tiṣṭhanti dhriyanti yāpayaṃty anyonyāsu lokadhātuṣu te sarve / bodhisattvagaṇaparivṛtāḥ śrāvakasaṃghapuraskṛtāḥ tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5194047 (0.046):
bhagavanto 'dya tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ sannipatya bodhisattvagaṇaparivṛtāḥ / śrāvakasaṃghapuraskṛtā imāṃ vajradharmasamatāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530547 (0.049):
'nekabhikṣugaṇaparivṛtaḥ puraskṛtaḥ sthāsyati. tatas
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411930 (0.049):
samyaksaṃbuddho maraṇakālasamaye pratyupasthite 'nekabhikṣugaṇaparivṛtaḥ / puraskṛtaḥ sthāsyati | tataste taṃ bhagavantaṃ dṛṣṭvā prasannacittāścyutāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060908 (0.051):
samyaksaṃbuddhaṃ paśyanti sma bhikṣusaṃghaparivṛtaṃ / bodhisattvagaṇapuraskṛtaṃ (Vaidya 230) dharmaṃ deśayantaṃ sāgaropamāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253891 (0.051):
bhikṣusaṃghaparivṛtaṃ bodhisattvagaṇapuraskṛtaṃ dharmaṃ deśayantaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170153 (0.051):
samalaṃkṛtasuvarṇavarṇena kāyena bhikṣusaṃghaparivṛtaṃ / bodhisattvagaṇapuraskṛtaṃ dharmaṃ deśayataṃ tasya ca tathāgatasyāntikād
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621288 (0.052):
yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyata iti | atha bhagavān bhikṣugaṇaparivṛto / bhikṣusaṃghapuraskṛto yena siṃhasya senāpater niveśanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628792 (0.052):
yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyata iti | atha bhagavān bhikṣugaṇaparivṛto / bhikṣusaṃghapuraskṛto yena nāvikagrāmakas tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639136 (0.052):
bhikṣugaṇaparivṛto bhikṣusaṃghapuraskṛto yena tasya gṛhapater niveśanaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639821 (0.052):
pātracīvaram ādāya bhikṣugaṇaparivṛto bhikṣusaṃghapuraskṛto yena tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640407 (0.052):
atha bhagavān bhikṣugaṇaparivṛto bhikṣusaṃghapuraskṛto yena nāvikās
sa kālaṃ krtvā tasyaivāmitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sukhāvatyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499831 (0.0):
bodhisattvaguṇapuraskṛtaḥ purataḥ sthāsyati | so 'viparyastacittaḥ kālaṃ / kariṣyati ca | sa kālaṃ kṛtvā tasyaivāmitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499712 (0.027):
punaraparaṃ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687998 (0.027):
punar aparaṃ śāriputra ye 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047008 (0.029):
akṣobhyasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya buddhakṣetre abhiratyāṃ / lokadhātāvupapatsyate / tatra copapannā akṣobhyasya tathāgatāsyārhataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656719 (0.029):
samyaksaṃbuddhasya buddhakṣetre upapatsyate abhiratyāṃ lokadhātau, sa
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499759 (0.032):
bhavati | nāvaramātrakeṇa śāriputra kuśalamūlena amitāyuṣastathāgatasya / buddhakṣetre sattvā upapadyante | yaḥ kaścicchāriputra kulaputro vā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688044 (0.036):
śāriputra kuśalamūlenāmitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500246 (0.037):
kuladuhitaro vā tasya bhagavato 'mitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688516 (0.037):
bhagavato 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre cittapraṇidhānaṃ kariṣyaṃti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038261 (0.049):
akṣobḥyasya tathāgatasyārhatas samyaksambuddhasya buddhakṣetra / upapatsyante abhiratyāṃ lokadhātau ṣaṣṭiś ca devaputrasahasrāś cāsyāṃ
lokadhātāv upapatsyate / tasmāt tarhi śāriputra idam arthavaśam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499834 (0.0):
kariṣyati ca | sa kālaṃ kṛtvā tasyaivāmitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre / sukhāvatyāṃ lokadhātāvupapatsyate | tasmāttarhi śāriputra idamarthavaśaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656719 (0.040):
samyaksaṃbuddhasya buddhakṣetre upapatsyate abhiratyāṃ lokadhātau, sa
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499245 (0.050):
sukhāvatītyucyate? tatra khalu punaḥ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687548 (0.050):
sukhāvatīty ucyate / tatra khalu punaḥ śāriputra sukhāvatyāṃ lokadhātau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047009 (0.050):
akṣobhyasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya buddhakṣetre abhiratyāṃ / lokadhātāvupapatsyate / tatra copapannā akṣobhyasya tathāgatāsyārhataḥ
saṃpaśyamāna / evaṃ vadāmi satkṛtya kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tatra buddhakṣetre
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499845 (0.0):
sukhāvatyāṃ lokadhātāvupapatsyate | tasmāttarhi śāriputra idamarthavaśaṃ / saṃpaśyamāna eva vadāmi - satkṛtya kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tatra
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360264 (0.016):
tathāgatasya saddharmakośaṃ dhārayataḥ | tasmāt tarhi mañjuśrīḥ śrāddhena / kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tatra buddhakṣetropapattaye praṇidhānaṃ
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540055 (0.033):
ñ1.11 evaṃ bahukaro 'yaṃ mā\ill*hṛdayaṃ tasmāt tarhi śrāddhena kulaputreṇa / vā kuladuhitrā vā satkṛtyāyaṃ hṛdayaṃ sādhayitavya{ṇa}m / ananyamanasā
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404941 (0.033):
tasmāttarhi śrāddhena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā satkṛtyāyaṃ hṛdayaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500272 (0.037):
kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiśca tatra buddhakṣetre
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688541 (0.037):
tasmāt tarhi śāriputra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś ca tatra / buddhakṣetre
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617649 (0.044):
bhagavan kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā ayaṃ saddharmapuṇḍarīko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042495 (0.045):
samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyeti, naitadbuddhabhāṣitamiti / tena / kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā evaṃ jñātavyamevaṃ samanvāhartavyamevaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560433 (0.050):
khalu punaḥ śāradvatīputra ārocayāmi te, prativedayāmi te / na tena / kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā bodhisattvayānīyena vā śrāvakayānīyena vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017606 (0.051):
punaraparaṃ bodhisattvayānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102449 (0.051):
kuśalamūlāny avaropitāni bhaviṣyanti. veditavyam ānanda tena kulaputreṇa / vā kuladuhitrā vā, na mayā śrāvakāṇām antike kusalamūlāny avaropitāni, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9825710 (0.054):
bodhisattvaśikṣā, āścaryān adbhutān bhagavan kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā / bodhisattvadharmān anuprāptukāmenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027043 (0.054):
likhitā bhavet, tathāpi likhitavyaiva khalu punaḥ subhūte bhavati tena / kulaputreṇa kuladuhitrā vā iyaṃ prajñāpāramitā / tatkasya hetoḥ? evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245453 (0.054):
tat kasya hetoḥ? sarvajñajñānasya hi kauśika tena kulaputreṇa vā / (PSP_2 3:58) kuladuhitrā vā pūjā kṛtā bhavet. yaḥ kaścit kauśika kulaputro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262928 (0.055):
samyaksaṃbodhaye. evaṃ mahāyānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tāni / kuśalamūlāni pariṇāmayitavyāny anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262968 (0.055):
pariṇāmayāmy anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. evaṃ mahāyānikena kulaputreṇa / vā kuladuhitrā vā tāni kuśalamūlāni pariṇāmayitavyāny anuttarāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262870 (0.055):
subhūtir aha: iha mahāyānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262889 (0.055):
subhūtir āha: iha mahāyānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155358 (0.055):
bhaviṣyati. tasmāt tarhi kauśika śrāddhena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā / tathāgataṃ pūjayitukāmena iyam eva prajñāpāramitā likhitvodgrahītavyā
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2910395 (0.056):
sarvaprapañcopaśamaṃ tattvamityucyate / tena na mahāmate kulaputreṇa vā / kuladuhitrā vā yathārutārthābhiniveśakuśalena bhavitavyam /
cittapraṇidhānaṃ kartavyaṃ //10// / tadyathāpi nāma śāriputra aham etarhi tāṃ parikīrtayāmi evam eva
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499854 (0.0):
saṃpaśyamāna eva vadāmi - satkṛtya kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tatra / buddhakṣetre cittapraṇidhānaṃ kartavyam || Sukhs_10 ||
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499859 (0.0):
tadyathāpi nāma śāriputra ahametarhi tāṃ parikīrtayāmi, evameva śāriputra / pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499866 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499874 (0.038):
mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma / tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499924 (0.047):
'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688206 (0.047):
tathāgato 'naṃtavīryo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499977 (0.053):
tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499966 (0.057):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato / 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688245 (0.057):
evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma / tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688434 (0.059):
sumerukalpo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputropariṣṭhāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500030 (0.063):
tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ / prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500085 (0.064):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688359 (0.064):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ
tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681198 (0.0):
buddhakṣetrāṇāṃ peyālaṃ, vararaśmikośo nāma tathāgataḥ, svarajñakośo nāma / tathāgataḥ, haritālakīrtiḥ, samantagarbhaḥ, brahmakusumaḥ,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332707 (0.0):
lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ, / anantāvabhāsarājendro nāma tathāgataḥ, jyotiraśmirājendro nāma tathāgataḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499869 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499916 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500026 (0.0):
evamuttarāyāṃ diśi mahārciḥskandho nāma tathāgato vaiśvānaranirghoṣo nāma / tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500136 (0.0):
evamupariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo nāma / tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688250 (0.0):
evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma / tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688302 (0.0):
nāma tathāgato duṃdubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato / duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499966 (0.040):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato / 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500148 (0.042):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sālendrarājo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688399 (0.042):
evam upariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo / nāma tathāgata iṃdraketudhvajarājo nāma tathāgato gaṃdhottamo nama
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688422 (0.042):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sāleṃdrarājo nāma / tathāgato ratnotpalaśrīr nāma tathāgataḥ sarvārthadarśo nāma tathāgataḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332691 (0.042):
tathāgataḥ, samudgatarājo nāma tathāgataḥ, śālendrarājo nāma tathāgataḥ,
maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681198 (0.0):
buddhakṣetrāṇāṃ peyālaṃ, vararaśmikośo nāma tathāgataḥ, svarajñakośo nāma / tathāgataḥ, haritālakīrtiḥ, samantagarbhaḥ, brahmakusumaḥ,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332707 (0.0):
lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ, / anantāvabhāsarājendro nāma tathāgataḥ, jyotiraśmirājendro nāma tathāgataḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499876 (0.0):
mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499916 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499979 (0.0):
'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma / tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500026 (0.0):
tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma / tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500136 (0.0):
evamupariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo nāma / tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688258 (0.0):
tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato / mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688302 (0.0):
duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688209 (0.008):
tathāgato 'naṃtavīryo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499926 (0.010):
'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688437 (0.017):
sumerukalpo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputropariṣṭhāyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688364 (0.018):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ / śāriputrādhastāyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500090 (0.024):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500162 (0.029):
nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra upariṣṭhāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500035 (0.030):
tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ / prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499857 (0.038):
tadyathāpi nāma śāriputra ahametarhi tāṃ parikīrtayāmi, evameva śāriputra / pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688315 (0.039):
nāma tathāgataḥ prabhākaro nāma tathāgata evaṃpramukhā(5) / śāriputrottarāyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499963 (0.041):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688242 (0.041):
evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma / tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688220 (0.0):
tathāgato 'naṃtavīryo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688448 (0.0):
sumerukalpo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputropariṣṭhāyāṃ diśi / gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688269 (5.960):
śāriputra paścimāyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753057 (0.006):
punar aparaṃ śāradvatīputra yāvantaḥ pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889179 (0.011):
00611 vabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ/ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890617 (0.011):
01415 yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899844 (0.011):
03920 r bhikṣubhiḥ/ sacec chāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711776 (0.011):
trisāhasramahāsāhasro lokadhāur avabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ pūrvasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713197 (0.011):
yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714856 (0.011):
yena te uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253147 (0.011):
punar aparaṃ bhagavan ye pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054977 (0.011):
uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena (PvsP1 1: 17)
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499886 (0.011):
tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722331 (0.011):
śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ sacec chāriputra pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748658 (0.013):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur mahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt* pūrvasyāṃ / ca diśi gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātavo mahatāvabhāsena sphuṭā abhūvan*
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688316 (0.014):
śāriputrottarāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748592 (0.016):
lokadhātuṃ mahatāvabhāsena spharitvā pūrvasyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamān
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688366 (0.016):
śāriputrādhastāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891451 (0.017):
01511 śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā}} yena te paścimāyāṃ / diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca padmaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893122 (0.017):
gṛhītvā}} yena te dakṣiṇapaścimāyāṃ / 01620 diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688226 (0.0):
diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688275 (0.0):
bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688332 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688455 (0.0):
gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi / jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499893 (0.047):
buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā / nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499944 (0.047):
jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha / yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499997 (0.047):
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | / pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
aciṃtyaguṇa- / parikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //11//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499903 (0.0):
nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499953 (0.0):
jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha / yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500006 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | / pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500116 (0.0):
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688233 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha / yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688283 (0.0):
nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688339 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688389 (0.0):
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ //15//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688461 (0.0):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam / aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500061 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_14 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500188 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 ||
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi caṃdrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499907 (0.026):
sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam || Sukhs_11 || / evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma
nāma tathāgato mahārciskaṃdho nāma tathāgato merupradīpo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688411 (0.0):
tathāgato gaṃdhaprabhāso nāma tathāgato mahārciskaṃdho nāma tathāgato
tathāgato 'naṃtavīryo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499926 (0.0):
tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato / 'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688156 (0.008):
maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499979 (0.010):
tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499874 (0.010):
mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma / tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688257 (0.020):
mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata / evaṃpramukhāḥ / śāriputra paścimāyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688436 (0.023):
sumerukalpo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputropariṣṭhāyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688364 (0.024):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ / śāriputrādhastāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500089 (0.031):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500035 (0.033):
prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500161 (0.036):
nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra upariṣṭhāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499857 (0.047):
tadyathāpi nāma śāriputra ahametarhi tāṃ parikīrtayāmi, evameva śāriputra / pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688138 (0.047):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688313 (0.056):
nāma tathāgataḥ prabhākaro nāma tathāgata evaṃpramukhā(5) / śāriputrottarāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688166 (0.0):
maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi / gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688324 (0.0):
śāriputrottarāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688439 (0.0):
sumerukalpo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputropariṣṭhāyāṃ diśi / gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688267 (5.960):
evaṃpramukhāḥ / śāriputra paścimāyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892705 (0.011):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713613 (0.011):
yena te dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715272 (0.011):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722379 (0.011):
chāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499935 (0.012):
'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499884 (0.013):
tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753057 (0.013):
punar aparaṃ śāradvatīputra yāvantaḥ pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891451 (0.016):
01511 śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā}} yena te paścimāyāṃ / diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca padmaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893122 (0.016):
gṛhītvā}} yena te dakṣiṇapaścimāyāṃ / 01620 diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900131 (0.016):
api nopaiti/ sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714023 (0.016):
yena te paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715688 (0.016):
yena te dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722617 (0.016):
api nopaiti sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053695 (0.017):
11) yena te dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055421 (0.017):
19) yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499988 (0.018):
tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688173 (0.0):
gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688273 (0.0):
bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688330 (0.0):
diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688453 (0.022):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam / aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499891 (0.036):
buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499942 (0.036):
gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi / jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499995 (0.036):
paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti |
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500101 (0.036):
adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti |
pratīyatha / yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499901 (0.0):
buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā / nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499952 (0.0):
jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha / yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500005 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | / pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500116 (0.0):
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688181 (0.0):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688282 (0.0):
bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā / nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688337 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688388 (0.0):
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ //15//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688461 (0.0):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam / aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500061 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_14 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500188 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 ||
dharmaparyāyaṃ / evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499963 (0.0):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688182 (0.013):
parikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //11//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688284 (0.026):
sarvabuddhaparigrahaṃ / nāma dharmaparyāyaṃ //13//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500029 (0.032):
tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma / tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688309 (0.032):
nāma tathāgato duṃdubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato / duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688339 (0.035):
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ //14//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688389 (0.035):
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ //15//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499910 (0.038):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499870 (0.040):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato / mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688151 (0.040):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500077 (0.040):
tathāgato yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nāma tathāgato dharmadharo
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688349 (0.040):
evam adhastāyāṃ diśi siṃho nāma tathāgato yaśo nāma tathāgato / yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nama tathāgato dharmadharo
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499974 (0.041):
'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma / tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499903 (0.044):
sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam || Sukhs_11 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500010 (0.044):
pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyam || Sukhs_13 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500116 (0.044):
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyam || Sukhs_15 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688460 (0.044):
aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500061 (0.047):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_14 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500188 (0.047):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500021 (0.051):
evamuttarāyāṃ diśi mahārciḥskandho nāma tathāgato vaiśvānaranirghoṣo nāma / tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma
tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499967 (5.960):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500030 (0.032):
tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ / prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688309 (0.032):
duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho / nāma tathāgataḥ prabhākaro nāma tathāgata evaṃpramukhā(5)
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499910 (0.038):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499870 (0.040):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688151 (0.040):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500077 (0.040):
tathāgato yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nāma tathāgato dharmadharo
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688349 (0.040):
evam adhastāyāṃ diśi siṃho nāma tathāgato yaśo nāma tathāgato / yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nama tathāgato dharmadharo
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499974 (0.041):
'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma / tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500148 (0.048):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sālendrarājo nāma tathāgato / ratnotpalaśrīrnāma tathāgataḥ sarvārthadarśī nāma tathāgataḥ sumerukalpo
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688422 (0.048):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sāleṃdrarājo nāma / tathāgato ratnotpalaśrīr nāma tathāgataḥ sarvārthadarśo nāma tathāgataḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500085 (0.059):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688359 (0.059):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ
mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681198 (0.0):
buddhakṣetrāṇāṃ peyālaṃ, vararaśmikośo nāma tathāgataḥ, svarajñakośo nāma / tathāgataḥ, haritālakīrtiḥ, samantagarbhaḥ, brahmakusumaḥ,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332707 (0.0):
lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ, / anantāvabhāsarājendro nāma tathāgataḥ, jyotiraśmirājendro nāma tathāgataḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499872 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato / mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499916 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500029 (0.0):
tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma / tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500136 (0.0):
evamupariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo nāma / tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688153 (0.0):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688302 (0.0):
duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499976 (0.015):
'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma / tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688309 (0.039):
nāma tathāgataḥ prabhākaro nāma tathāgata evaṃpramukhā(5)
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499966 (0.041):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato / 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500149 (0.048):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sālendrarājo nāma tathāgato / ratnotpalaśrīrnāma tathāgataḥ sarvārthadarśī nāma tathāgataḥ sumerukalpo
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688423 (0.048):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sāleṃdrarājo nāma / tathāgato ratnotpalaśrīr nāma tathāgataḥ sarvārthadarśo nāma tathāgataḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500086 (0.062):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688360 (0.062):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ / śāriputrādhastāyāṃ
evaṃpramukhāḥ / śāriputra paścimāyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688213 (0.007):
tathāgato 'naṃtavīryo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688161 (0.008):
tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato / maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688439 (0.010):
sumerukalpo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputropariṣṭhāyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891451 (0.011):
01511 śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā}} yena te paścimāyāṃ / diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca padmaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893123 (0.011):
gṛhītvā}} yena te dakṣiṇapaścimāyāṃ / 01620 diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900131 (0.011):
api nopaiti/ sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714023 (0.011):
yena te paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715688 (0.011):
yena te dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722617 (0.011):
api nopaiti sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899940 (0.011):
03922 cec chāriputra paścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722426 (0.011):
sacec chāriputra paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499981 (0.011):
tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253147 (0.012):
punar aparaṃ bhagavan ye pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753058 (0.013):
punar aparaṃ śāradvatīputra yāvantaḥ pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688316 (0.014):
nāma tathāgataḥ prabhākaro nāma tathāgata evaṃpramukhā(5) / śāriputrottarāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054117 (0.018):
13) yena te paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055879 (0.018):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062806 (0.018):
sa cec chāriputra paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688366 (0.019):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ / śāriputrādhastāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892705 (0.021):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}}
bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688170 (0.0):
gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688222 (0.0):
diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499886 (0.021):
tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā / buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499937 (0.021):
gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499990 (0.021):
paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti |
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500101 (0.021):
adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti |
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688328 (0.022):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553350 (0.040):
'pi iha lokadhātau svakasvakāni ca buddhakṣetrāṇi gatvā imaṃ
nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688176 (0.0):
gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi / jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688227 (0.0):
diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688333 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688456 (0.006):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam / aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499895 (0.047):
buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā / nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499946 (0.047):
jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha / yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499999 (0.047):
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | / pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
sarvabuddhaparigrahaṃ / nāma dharmaparyāyaṃ //13//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499902 (0.0):
nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ / sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam || Sukhs_11 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499953 (0.0):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500007 (0.0):
pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500116 (0.0):
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688182 (0.0):
aciṃtyaguṇa- / parikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //11//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688233 (0.0):
yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688339 (0.0):
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688389 (0.0):
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ //15//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688461 (0.0):
aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500061 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500188 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 ||
evam uttarāyāṃ diśi mahārciskaṃdho nāma tathāgato vaiśvānaranirghoṣo
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500015 (1.192):
pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyam || Sukhs_13 || / evamuttarāyāṃ diśi mahārciḥskandho nāma tathāgato vaiśvānaranirghoṣo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688233 (0.059):
yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ / evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499954 (0.064):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_12 || / evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato
nāma tathāgato duṃdubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500021 (0.0):
evamuttarāyāṃ diśi mahārciḥskandho nāma tathāgato vaiśvānaranirghoṣo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500124 (0.029):
evamupariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo nāma / tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1875190 (0.038):
'tikramya, bhasmacchatrā nāma lokadhātustatra bhasmeśvaranirghoṣo nāma / tathāgata utpannaḥ / atha tasmānmahādevakāyādidamudānaṃ niḥ sṛtavān /
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500029 (0.040):
tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma / tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511725 (0.043):
asaṃkhyeyeṣu kalpeṣvatīteṣu pramāṇeṣu yadāsīt tena kālena tena samayena / bhagavān vajradharasāgaranirghoṣo nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674948 (0.052):
dharmacakranirmāṇasamantapratibhāsanirghoṣo nāma tathāgata ārāgitaḥ / iti / hi kulaputra etāṃstathāgatān pramukhān kṛtvā tasyāmeva ratnaprabhāyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499910 (0.057):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499866 (0.058):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato / mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688147 (0.058):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688248 (0.058):
tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato / mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata
duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681198 (0.0):
buddhakṣetrāṇāṃ peyālaṃ, vararaśmikośo nāma tathāgataḥ, svarajñakośo nāma / tathāgataḥ, haritālakīrtiḥ, samantagarbhaḥ, brahmakusumaḥ,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332707 (0.0):
lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ, / anantāvabhāsarājendro nāma tathāgataḥ, jyotiraśmirājendro nāma tathāgataḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499870 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato / mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499916 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500026 (0.0):
evamuttarāyāṃ diśi mahārciḥskandho nāma tathāgato vaiśvānaranirghoṣo nāma / tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500136 (0.0):
evamupariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo nāma / tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688151 (0.0):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688250 (0.0):
evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma / tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714935 (0.036):
sarvāvasāniko lokadhātur bodhimaṇḍalākārasurucirā nāma tatra / padmottaraśrīr nāma tathāgataḥ 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499963 (0.036):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680805 (0.044):
saṃpuṣpito nāma lokadhātuḥ, tatra vimalaguṇatejarājo nāma tathāgataḥ / sa / ca punastathāgato bodhisattvagaṇaparivārastathāgatasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681165 (0.048):
tatropaśāntamatirnāma buddhakṣetrastatra ratnagirirnāma tathāgataḥ
nāma tathāgataḥ prabhākaro nāma tathāgata evaṃpramukhā(5)
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500032 (1.788):
tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ / prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499910 (0.027):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499966 (0.032):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688248 (0.032):
evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma / tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499975 (0.041):
'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma / tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688153 (0.042):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499872 (0.042):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato / mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500077 (0.044):
tathāgato yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nāma tathāgato dharmadharo
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688349 (0.044):
evam adhastāyāṃ diśi siṃho nāma tathāgato yaśo nāma tathāgato / yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nama tathāgato dharmadharo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680805 (0.050):
saṃpuṣpito nāma lokadhātuḥ, tatra vimalaguṇatejarājo nāma tathāgataḥ / sa / ca punastathāgato bodhisattvagaṇaparivārastathāgatasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688190 (0.062):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi caṃdrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho / nāma tathāgato mahārciskaṃdho nāma tathāgato merupradīpo nāma
śāriputrottarāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688166 (0.0):
maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688218 (0.0):
tathāgato 'naṃtavīryo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688439 (0.0):
sumerukalpo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputropariṣṭhāyāṃ diśi / gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688267 (5.960):
mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata / evaṃpramukhāḥ / śāriputra paścimāyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499884 (0.013):
mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma / tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500038 (0.015):
prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499935 (0.020):
'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499988 (0.020):
tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500099 (0.020):
adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753057 (0.021):
punar aparaṃ śāradvatīputra yāvantaḥ pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253147 (0.021):
punar aparaṃ bhagavan ye pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754541 (0.022):
daśasu dikṣv ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500165 (0.024):
nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra upariṣṭhāyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748658 (0.027):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur mahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt* pūrvasyāṃ / ca diśi gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātavo mahatāvabhāsena sphuṭā abhūvan*
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891451 (0.028):
01511 śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā}} yena te paścimāyāṃ / diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca padmaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893122 (0.028):
gṛhītvā}} yena te dakṣiṇapaścimāyāṃ / 01620 diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900131 (0.028):
api nopaiti/ sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714023 (0.028):
yena te paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715688 (0.028):
yena te dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722617 (0.028):
api nopaiti sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688173 (0.0):
gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688224 (0.0):
diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688273 (0.0):
bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688380 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688453 (0.022):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam / aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499891 (0.036):
buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499942 (0.036):
gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi / jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499995 (0.036):
paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti |
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500101 (0.036):
adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti |
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499901 (0.0):
buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā / nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499952 (0.0):
jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha / yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500005 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | / pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500116 (0.0):
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688181 (0.0):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688232 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha / yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688282 (0.0):
bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā / nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688388 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688461 (0.0):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam / aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500061 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_14 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500188 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 ||
dharmaparyāyaṃ //14// / evam adhastāyāṃ diśi siṃho nāma tathāgato yaśo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688389 (0.030):
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ //15//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688233 (0.035):
yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688182 (0.040):
parikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //11//
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680805 (0.048):
saṃpuṣpito nāma lokadhātuḥ, tatra vimalaguṇatejarājo nāma tathāgataḥ / sa / ca punastathāgato bodhisattvagaṇaparivārastathāgatasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688283 (0.051):
sarvabuddhaparigrahaṃ / nāma dharmaparyāyaṃ //13//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500077 (0.053):
tathāgato yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nāma tathāgato dharmadharo
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499901 (0.053):
sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam || Sukhs_11 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499952 (0.053):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500005 (0.053):
pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyam || Sukhs_13 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500116 (0.053):
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyam || Sukhs_15 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688460 (0.053):
aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688190 (0.053):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi caṃdrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho / nāma tathāgato mahārciskaṃdho nāma tathāgato merupradīpo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499916 (0.054):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499869 (0.056):
mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688150 (0.056):
tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato / maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688250 (0.056):
tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato / mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688302 (0.056):
duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500026 (0.056):
tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma / tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500061 (0.063):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_14 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500188 (0.063):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 ||
yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nama tathāgato dharmadharo
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500081 (0.0):
tathāgato yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nāma tathāgato dharmadharo
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688407 (0.027):
nāma tathāgata iṃdraketudhvajarājo nāma tathāgato gaṃdhottamo nama / tathāgato gaṃdhaprabhāso nāma tathāgato mahārciskaṃdho nāma tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680805 (0.038):
saṃpuṣpito nāma lokadhātuḥ, tatra vimalaguṇatejarājo nāma tathāgataḥ / sa / ca punastathāgato bodhisattvagaṇaparivārastathāgatasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499963 (0.040):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato / 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688242 (0.040):
evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma / tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500029 (0.044):
tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma / tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688309 (0.044):
nāma tathāgataḥ prabhākaro nāma tathāgata evaṃpramukhā(5)
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499869 (0.044):
mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688150 (0.044):
tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato / maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688250 (0.044):
tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato / mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688302 (0.044):
duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499916 (0.044):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688190 (0.053):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi caṃdrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho / nāma tathāgato mahārciskaṃdho nāma tathāgato merupradīpo nāma
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500088 (0.0):
tathāgato yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nāma tathāgato dharmadharo
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500031 (0.030):
tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ / prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499871 (0.042):
mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma / tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499975 (0.042):
'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma / tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688152 (0.042):
tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato / maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688245 (0.058):
evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma / tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499966 (0.058):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato / 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688253 (0.062):
mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata / evaṃpramukhāḥ / śāriputra paścimāyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499860 (0.064):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688141 (0.064):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
śāriputrādhastāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500091 (0.0):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688166 (0.0):
maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688218 (0.0):
tathāgato 'naṃtavīryo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688439 (0.0):
sumerukalpo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputropariṣṭhāyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688267 (5.960):
mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata / evaṃpramukhāḥ / śāriputra paścimāyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500099 (0.012):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499884 (0.013):
mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma / tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499935 (0.020):
'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499988 (0.020):
tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253147 (0.021):
punar aparaṃ bhagavan ye pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753057 (0.022):
punar aparaṃ śāradvatīputra yāvantaḥ pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754541 (0.022):
daśasu dikṣv ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500038 (0.024):
prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500165 (0.024):
nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra upariṣṭhāyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688316 (0.029):
śāriputrottarāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722712 (0.030):
chāriputra adhastād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889331 (0.030):
00709 daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712705 (0.030):
ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā (PSP1: 12) lokadhātavaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754516 (0.030):
sacec chāradvatīputra pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904511 (0.030):
mahāsattvasyāntarāyo bhūd iti/ ye'pi te śāriputra adhastād diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688173 (0.0):
gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688224 (0.0):
diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688273 (0.0):
bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688330 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688453 (0.022):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam / aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499891 (0.036):
buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499942 (0.036):
gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi / jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499995 (0.036):
paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti |
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500101 (0.036):
adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti |
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499901 (0.0):
buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā / nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499952 (0.0):
jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha / yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500005 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | / pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500116 (0.0):
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688181 (0.0):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688232 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha / yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688282 (0.0):
bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā / nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688337 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688461 (0.0):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam / aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500061 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_14 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500188 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 ||
dharmaparyāyaṃ //15// / evam upariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500122 (0.026):
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyam || Sukhs_15 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688339 (0.030):
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ //14//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688233 (0.035):
yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688182 (0.038):
parikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //11//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688283 (0.043):
sarvabuddhaparigrahaṃ / nāma dharmaparyāyaṃ //13//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499901 (0.045):
sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam || Sukhs_11 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499952 (0.045):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500005 (0.045):
pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyam || Sukhs_13 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688460 (0.045):
aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500061 (0.056):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_14 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500188 (0.056):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 ||
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332691 (0.056):
bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabharājastathāgataḥ samantāvabhāsaśrīrnāma / tathāgataḥ, samudgatarājo nāma tathāgataḥ, śālendrarājo nāma tathāgataḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500148 (0.059):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sālendrarājo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688422 (0.059):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sāleṃdrarājo nāma / tathāgato ratnotpalaśrīr nāma tathāgataḥ sarvārthadarśo nāma tathāgataḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332706 (0.059):
lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ, / anantāvabhāsarājendro nāma tathāgataḥ, jyotiraśmirājendro nāma tathāgataḥ,
nāma tathāgata iṃdraketudhvajarājo nāma tathāgato gaṃdhottamo nama
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332692 (0.0):
tathāgataḥ, samudgatarājo nāma tathāgataḥ, śālendrarājo nāma tathāgataḥ,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332711 (0.0):
lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ, / anantāvabhāsarājendro nāma tathāgataḥ, jyotiraśmirājendro nāma tathāgataḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500148 (0.0):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sālendrarājo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688422 (5.960):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sāleṃdrarājo nāma / tathāgato ratnotpalaśrīr nāma tathāgataḥ sarvārthadarśo nāma tathāgataḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771221 (0.036):
merudhvajā nāma lokadhātuḥ / tatra merupradīparājo nāma tathāgato 'rhan
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648965 (0.040):
tatrācintyamatiguṇarājo nāma tathāgato bhaviṣyatyarhan samyaksaṃbuddho /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675896 (0.040):
sahetukṛṣṇavidhvaṃsanarājo nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499870 (0.042):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato / mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688151 (0.042):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28659403 (0.043):
tasyānantaraṃ tatraiva bodhimaṇḍe ratnaraśmipradīpadhvajarājo nāma / tathāgata ārāgitaḥ, tasya me sahadarśanena samantavṛkṣaprabhamegho nāma
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28659433 (0.043):
bodhimaṇḍe dharmameghanirghoṣarājo nāma tathāgata ārāgitaḥ / tasya me
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499974 (0.046):
'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma / tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499963 (0.047):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato / 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688242 (0.047):
evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma / tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18768148 (0.049):
nakṣatrarājaṃ tathāgataṃ vyākārṣīt* // nakṣatrarājas tathāgata ānanda / śatapuṣpaṃ tathāgataṃ vyākārṣīt* // śatapuṣpas tathāgata ānanda virajaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500137 (0.050):
evamupariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo nāma / tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680805 (0.053):
saṃpuṣpito nāma lokadhātuḥ, tatra vimalaguṇatejarājo nāma tathāgataḥ / sa / ca punastathāgato bodhisattvagaṇaparivārastathāgatasya
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688250 (0.061):
tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato / mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688302 (0.061):
duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500026 (0.061):
tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma / tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ
tathāgato gaṃdhaprabhāso nāma tathāgato mahārciskaṃdho nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688195 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi caṃdrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho / nāma tathāgato mahārciskaṃdho nāma tathāgato merupradīpo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688351 (0.027):
evam adhastāyāṃ diśi siṃho nāma tathāgato yaśo nāma tathāgato / yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nama tathāgato dharmadharo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680805 (0.048):
saṃpuṣpito nāma lokadhātuḥ, tatra vimalaguṇatejarājo nāma tathāgataḥ / sa / ca punastathāgato bodhisattvagaṇaparivārastathāgatasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499916 (0.053):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho nāma / tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499963 (0.056):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato / 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688250 (0.056):
evaṃ paścimāyāṃ diśy amitāyur nāma tathāgato 'mitaskaṃdho nāma / tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500132 (0.058):
evamupariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo nāma / tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500148 (0.058):
gandhaprabhāso nāma tathāgato mahārciskandho nāma tathāgato / ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sālendrarājo nāma tathāgato
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332707 (0.058):
lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ, / anantāvabhāsarājendro nāma tathāgataḥ, jyotiraśmirājendro nāma tathāgataḥ,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332691 (0.058):
tathāgataḥ, samudgatarājo nāma tathāgataḥ, śālendrarājo nāma tathāgataḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499869 (0.058):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato / mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688150 (0.058):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500140 (0.059):
tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato / gandhaprabhāso nāma tathāgato mahārciskandho nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500026 (0.059):
tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688302 (0.062):
duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681198 (0.062):
buddhakṣetrāṇāṃ peyālaṃ, vararaśmikośo nāma tathāgataḥ, svarajñakośo nāma / tathāgataḥ, haritālakīrtiḥ, samantagarbhaḥ, brahmakusumaḥ,
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sāleṃdrarājo nāma
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332692 (0.0):
tathāgataḥ, samudgatarājo nāma tathāgataḥ, śālendrarājo nāma tathāgataḥ,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332708 (0.0):
lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ, / anantāvabhāsarājendro nāma tathāgataḥ, jyotiraśmirājendro nāma tathāgataḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500148 (0.0):
tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato / gandhaprabhāso nāma tathāgato mahārciskandho nāma tathāgato
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28662879 (0.020):
gandhārcimeghaśrīrājo nāma tathāgata ārāgitaḥ / tasyānantaraṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650040 (0.025):
kulaputra tasmin buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ / / supratiṣṭhitaguṇamaṇikūṭarājo nāma tathāgato bhaviṣyasi / yathā sthāmante
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681198 (0.026):
buddhakṣetrāṇāṃ peyālaṃ, vararaśmikośo nāma tathāgataḥ, svarajñakośo nāma / tathāgataḥ, haritālakīrtiḥ, samantagarbhaḥ, brahmakusumaḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500132 (0.026):
evamupariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo nāma / tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499870 (0.026):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato / mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500026 (0.026):
tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma / tathāgataḥ ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688151 (0.026):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688249 (0.026):
tathāgato 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato / mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688302 (0.026):
duṣpradharṣo nāma tathāgata ādityasaṃbhavo nāma tathāgato jaleniprabho
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771221 (0.036):
merudhvajā nāma lokadhātuḥ / tatra merupradīparājo nāma tathāgato 'rhan
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688397 (0.036):
evam upariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo / nāma tathāgata iṃdraketudhvajarājo nāma tathāgato gaṃdhottamo nama
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648965 (0.040):
tatrācintyamatiguṇarājo nāma tathāgato bhaviṣyatyarhan samyaksaṃbuddho /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675896 (0.040):
sahetukṛṣṇavidhvaṃsanarājo nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28659403 (0.043):
tasyānantaraṃ tatraiva bodhimaṇḍe ratnaraśmipradīpadhvajarājo nāma / tathāgata ārāgitaḥ, tasya me sahadarśanena samantavṛkṣaprabhamegho nāma
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28659433 (0.043):
bodhimaṇḍe dharmameghanirghoṣarājo nāma tathāgata ārāgitaḥ / tasya me
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499974 (0.046):
'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma / tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499963 (0.047):
evaṃ paścimāyāṃ diśi amitāyurnāma tathāgato 'mitaskandho nāma tathāgato / 'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato mahāratnaketurnāma
tathāgato ratnotpalaśrīr nāma tathāgataḥ sarvārthadarśo nāma tathāgataḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332692 (0.0):
tathāgataḥ, samudgatarājo nāma tathāgataḥ, śālendrarājo nāma tathāgataḥ,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332709 (0.0):
lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ, / anantāvabhāsarājendro nāma tathāgataḥ, jyotiraśmirājendro nāma tathāgataḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500154 (0.0):
ratnakusumasaṃpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sālendrarājo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688399 (5.960):
evam upariṣṭhāyāṃ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo / nāma tathāgata iṃdraketudhvajarājo nāma tathāgato gaṃdhottamo nama
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658412 (0.019):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, śālendrarājo nāma tathāgato bhavisyasi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681300 (0.021):
vigatasaṃtāpobhavavaiśravaṇasālarājo nāma tathāgataḥ / mayā sa tathāgataḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28662879 (0.027):
dharmamalaśrīkūṭo nāma tathāgata ārāgitaḥ / tasyānantaraṃ / gandhārcimeghaśrīrājo nāma tathāgata ārāgitaḥ / tasyānantaraṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406165 (0.030):
muktacchtrapravātasadṛśo nāma, tiṣyo nāma, dharmamativinanditarājo nāma, / siṃhasāgarajūūṭavinanditarājo nāma, sāgaramerucandro nāma,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650042 (0.031):
kulaputra tasmin buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ / / supratiṣṭhitaguṇamaṇikūṭarājo nāma tathāgato bhaviṣyasi / yathā sthāmante
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653406 (0.031):
siṃhagandhānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, / prabhāsavirajaḥsamucchrayagandheśvararājo nāma tathāgato bhaviṣyasi arhan
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771221 (0.034):
merudhvajā nāma lokadhātuḥ / tatra merupradīparājo nāma tathāgato 'rhan
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28606906 (0.036):
66) ābhāsamāgacchati / paścimāyāṃ diśi sarvagandhaprabhāsavatyāṃ / lokadhātau merupradīparājo nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680805 (0.037):
saṃpuṣpito nāma lokadhātuḥ, tatra vimalaguṇatejarājo nāma tathāgataḥ / sa / ca punastathāgato bodhisattvagaṇaparivārastathāgatasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648965 (0.040):
tatrācintyamatiguṇarājo nāma tathāgato bhaviṣyatyarhan samyaksaṃbuddho /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675896 (0.040):
satpuruṣo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyati, / sahetukṛṣṇavidhvaṃsanarājo nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714935 (0.042):
sarvāvasāniko lokadhātur bodhimaṇḍalākārasurucirā nāma tatra / padmottaraśrīr nāma tathāgataḥ 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499870 (0.042):
pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato / mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688151 (0.042):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma / tathāgato mahāmerur nāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28659403 (0.043):
tasyānantaraṃ tatraiva bodhimaṇḍe ratnaraśmipradīpadhvajarājo nāma / tathāgata ārāgitaḥ, tasya me sahadarśanena samantavṛkṣaprabhamegho nāma
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28659433 (0.043):
bodhimaṇḍe dharmameghanirghoṣarājo nāma tathāgata ārāgitaḥ / tasya me
sumerukalpo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputropariṣṭhāyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500163 (0.0):
ratnotpalaśrīrnāma tathāgataḥ sarvārthadarśī nāma tathāgataḥ sumerukalpo / nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra upariṣṭhāyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688157 (0.017):
maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688365 (0.018):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ / śāriputrādhastāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688258 (0.021):
mahāratnaketur nāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgata / evaṃpramukhāḥ / śāriputra paścimāyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688209 (0.022):
tathāgato 'naṃtavīryo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499875 (0.023):
mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato mañjudhvajo nāma / tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500090 (0.024):
nāma tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499979 (0.027):
tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra / paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499926 (0.030):
'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500035 (0.042):
prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688315 (0.053):
nāma tathāgataḥ prabhākaro nāma tathāgata evaṃpramukhā(5) / śāriputrottarāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499857 (0.059):
tadyathāpi nāma śāriputra ahametarhi tāṃ parikīrtayāmi, evameva śāriputra / pūrvasyāṃ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma tathāgato
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688138 (0.059):
śāriputra pūrvasyāṃ diśy akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249455 (0.062):
punar aparaṃ śāriputra ye 'pi te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688168 (0.0):
maṃjudhvajo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi / gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688220 (0.0):
tathāgato 'naṃtavīryo nāma tathāgata evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688269 (5.960):
śāriputra paścimāyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499886 (0.013):
tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688366 (0.016):
śāriputrādhastāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499937 (0.020):
'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499990 (0.020):
paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500101 (0.020):
adhastāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253147 (0.021):
punar aparaṃ bhagavan ye pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753057 (0.022):
punar aparaṃ śāradvatīputra yāvantaḥ pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754541 (0.022):
daśasu dikṣv ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500165 (0.022):
nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra upariṣṭhāyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500038 (0.024):
prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688316 (0.024):
śāriputrottarāyāṃ / diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889179 (0.028):
00611 vabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ/ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890617 (0.028):
01415 yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899844 (0.028):
03920 r bhikṣubhiḥ/ sacec chāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711776 (0.028):
trisāhasramahāsāhasro lokadhāur avabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ pūrvasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713197 (0.028):
yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714856 (0.028):
yena te uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688174 (0.0):
gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi / jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688226 (0.0):
diśi gaṃgānadīvālukopamā buddhā bhagavaṃtaḥ svakasvakāni / buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688275 (0.0):
bhagavaṃtaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688332 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499893 (0.047):
buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā / nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499944 (0.047):
jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha / yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499997 (0.047):
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | / pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyaṃ //16//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499901 (0.0):
nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499952 (0.0):
jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | pratīyatha / yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500005 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṃchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti | / pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500116 (0.0):
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688181 (0.0):
jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam / aciṃtyaguṇa-
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688232 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha / yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688282 (0.0):
nirveṭhanaṃ kurvaṃti / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688337 (0.0):
buddhakṣetrāṇi jihveṃdriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvaṃti / / pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688388 (0.0):
pratīyatha yūyam idam aciṃtyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma / dharmaparyāyaṃ //15//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500190 (0.034):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500061 (0.036):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_14 ||
tat kiṃ manyase śāriputra kena kāraṇenāyaṃ dharmaparyāyaḥ / sarvabuddhaparigraho
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500199 (0.0):
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṃ sarvabuddhaparigrahaṃ nāma dharmaparyāyam / || Sukhs_16 || / tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇenāyaṃ dharmaparyāyaḥ
nāmocyate / ye kecic chāriputra kulaputrā vā kuladuhitaro
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500205 (0.0):
tatkiṃ manyase śāriputra kena kāraṇenāyaṃ dharmaparyāyaḥ / sarvabuddhaparigraho nāmocyate? ye kecicchāriputra kulaputra vā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688509 (0.0):
bhagavatāṃ / ye kecic chāriputra kulaputrā vā kuladuhitaro vā tasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500239 (0.013):
teṣāṃ ca buddhānāṃ bhagavatām | ye kecicchāriputra kulaputrā vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113509 (0.013):
tiṣṭhatu tathāgatanirmitapratiṣṭhāpitā dakṣiṇā. ye 'pi kecit subhūte / kulaputrā vā kuladuhitaro vā tathā tathāgataṃ maitrāvatā manasikāreṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113532 (0.013):
duḥkhasyāntaṃ kariṣyanti. tiṣṭhatu maitrāvān manasikāraḥ, ye pi kecit / subhūte kulaputrā vā kuladuhitaro vā ākāśe puṣpaṃ kṣepsyanti tathāgataṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113559 (0.013):
ākāśe puṣpaṃ, ye kecit subhūte kulaputrā vā kuladuhitaro vā buddhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620465 (0.017):
iti saṃbodhābhyāsīkaraṇaguṇaḥ / ye 'pi te śāriputra kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca imāṃ gambhīrāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200497 (0.023):
upadiśantaḥ kauśika te kulaputrāḥ kuladuhitaro vā na / prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200614 (0.023):
kauśika te kulaputrāḥ kuladuhitaro vā na prajñāpāramitāprativarṇikām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200676 (0.023):
bhaviṣyati. evam upadiśantaḥ kauśika te kulaputrā vā kuladuhitaro vā na / prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200795 (0.023):
kulaputrā vā kuladuhitaro vā na prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200856 (0.023):
(ŚsP_II 4_217) kauśika te kulaputrā vā kuladuhitaro vā na / prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200977 (0.023):
upadiśantaḥ kauśika te kulaputrā vā kuladuhitaro vā na / prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6201284 (0.023):
evam upadiśantaḥ kauśika te kulaputrā vā kuladuhitaro vā na / prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6201469 (0.023):
evam upadiśantaḥ kauśika te kulaputrāḥ kuladuhitaro vā na / prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6201535 (0.023):
kulaputrāḥ kuladuhitaro vā na prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6202345 (0.023):
kauśika te kulaputrā vā kuladuhitaro vā na prajñāpāramitāprativarṇikām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6203305 (0.023):
(ŚsP_II 4_227) bhaviṣyati. evam upadiśantaḥ kauśika te kulaputrā vā / kuladuhitaro vā na prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6203561 (0.023):
vā bhaviṣyati. evam upadiśantaḥ kauśika te kulaputrā vā kuladuhitaro vā na / prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6204203 (0.023):
nityo vā anityo vā bhaviṣyati. evam upadiśantaḥ kauśika te kulaputrā vā / kuladuhitaro vā na prajñāpāramitāprativarṇikām upadekṣyanti.
vāsya dharmaparyāyasya nāmadheyaṃ śroṣyaṃti teṣāṃ ca buddhānāṃ bhagavatāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500209 (0.026):
sarvabuddhaparigraho nāmocyate? ye kecicchāriputra kulaputra vā / kuladuhitaro vā asya dharmaparyāyasya nāmadheyaṃ śroṣyanti, teṣāṃ va
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500217 (0.056):
kuladuhitaro vā asya dharmaparyāyasya nāmadheyaṃ śroṣyanti, teṣāṃ va / buddhānāṃ bhagavatāṃ nāmadheyaṃ dhārayiṣyanti, sarve te buddhaparigṛhītā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602572 (0.064):
yaḥ khalu punarajita asya dharmaparyāyasya śravāṇārthaṃ kulaputro vā
nāmadheyaṃ dhārayiṣyaṃti sarve te buddhaparigṛhītā bhaviṣyaṃty
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500221 (0.009):
kuladuhitaro vā asya dharmaparyāyasya nāmadheyaṃ śroṣyanti, teṣāṃ va / buddhānāṃ bhagavatāṃ nāmadheyaṃ dhārayiṣyanti, sarve te buddhaparigṛhītā
avinivartanīyāś / ca bhaviṣyaṃty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau(6) / tasmāt tarhi śāriputra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500228 (0.005):
buddhānāṃ bhagavatāṃ nāmadheyaṃ dhārayiṣyanti, sarve te buddhaparigṛhītā / bhaviṣyanti, avinivartanīyāśca bhaviṣyanti anuttarāyāṃ samyaksambodhau |
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688526 (0.028):
kṛtaṃ vā kurvaṃti vā sarve te 'vinivartanīyā bhaviṣyaṃty anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau(6) tatra ca buddhakṣetra upapatsyaṃty upapannā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055799 (0.034):
'lpatamāste bodhisattvā mahāsattvāḥ, ye 'vinivartanīyā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodheḥ / tasmāttarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena ya ete
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753505 (0.051):
'vaivartikā (LPG 16r) bhaveyur anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tena / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* // / punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvena mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500256 (0.054):
cittapraṇidhānaṃ kariṣyanti, kṛtaṃ vā kurvanti vā, sarve te 'vinivartanīyā / bhaviṣyantyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | tatra ca buddhakṣetra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055748 (0.055):
alpakāste bodhisattvā mahāsattvāḥ sattvanikāye saṃvidyante, ye / 'vinivartanīyā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodheḥ / atha khalu bahutarakāste
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041005 (0.055):
kathaṃ śikṣitavyam? bhagavānāha anuttarāyāṃ subhūte samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055768 (0.057):
sattvanikāye saṃvidyante, ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthitāḥ / / tebhyo 'pi subhūte alpebhyo 'lpatarakāste sattvāḥ, ye tathatvāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163743 (0.058):
rūpāvacarāś ca devāḥ saṃmukhībhūtā niḥsaṃśayam atra bodhisattvā mahāsattvā / vyākariṣyante, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau ya nv ahaṃ yena bhagavāṃs
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061706 (0.058):
avinivartanīyā bhaveyur anuttarāyāḥ samyaksaṃbodhir iti prajñāpāramitāyāṃ / śikṣitavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249518 (0.058):
(PSP_2 3:75) mahāsattvā vyākariṣyante 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898862 (0.059):
03404 ś cittāni vimucyeyur iti/ asaṃkhyeyā aprameyāḥ sattvā avinivartanīyā / 03405 bhaveyur anuttarāyāḥ samyaksaṃbodher iti {prajñāpāramitāyāṃ / śikṣitavyam}/ punar aparaṃ {śāriputra bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635405 (0.060):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthitāḥ. kathañ ca subhūte bodhisattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721384 (0.060):
vimucyeyur iti asaṃkhyeyā aprameyāḥ sattvā avinivartanīyā bhaveyur / anuttarāyāḥ samyaksaṃbodher iti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621848 (0.061):
codyogam āpatsyante. tat kasya hetoḥ? evaṃ hy etac chāriputra bhavati, ye / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau sattvān pratiṣṭhāpayanti saṃdarśayanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052997 (0.062):
kathamasyedānīṃ bhagavan dharmasya vyākaraṇaṃ bhavatyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau? bhagavānāha kiṃ punaḥ subhūte samanupaśyasi tvaṃ taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250143 (0.062):
sacet punar asyaivaṃ bhavatīha prajñāpāramitāyāṃ vyākariṣyaty anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cyuto bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāḥ. sacet
śraddadhādhvaṃ pratīyatha mākāṃkṣayatha mama ca teṣāṃ ca buddhānāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500234 (0.0):
bhaviṣyanti, avinivartanīyāśca bhaviṣyanti anuttarāyāṃ samyaksambodhau | / tasmāttarhi śāriputra śraddadhādhvaṃ pratīyatha mā kāṅkṣayatha mama ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061168 (0.058):
padāṅguṣṭhenotkṣipya punareva nikṣipeyuḥ / na ca teṣāṃ buddhānāṃ / bhagavatāmevaṃ syāt utkṣipto vāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660365 (0.064):
tāvataḥ sattvān ahaṃ vinayeyaṃ / ye ca teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / śrāvakaśikṣāyāṃ skhaleyurdṛṣṭiprapāte vā prapateyurbuddhānāṃ bhagavatāṃ
bhagavatāṃ / ye kecic chāriputra kulaputrā vā kuladuhitaro vā tasya
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500242 (0.0):
tasmāttarhi śāriputra śraddadhādhvaṃ pratīyatha mā kāṅkṣayatha mama ca / teṣāṃ ca buddhānāṃ bhagavatām | ye kecicchāriputra kulaputrā vā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688478 (0.0):
nāmocyate / ye kecic chāriputra kulaputrā vā kuladuhitaro
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113511 (0.013):
tiṣṭhatu tathāgatanirmitapratiṣṭhāpitā dakṣiṇā. ye 'pi kecit subhūte / kulaputrā vā kuladuhitaro vā tathā tathāgataṃ maitrāvatā manasikāreṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113532 (0.013):
duḥkhasyāntaṃ kariṣyanti. tiṣṭhatu maitrāvān manasikāraḥ, ye pi kecit / subhūte kulaputrā vā kuladuhitaro vā ākāśe puṣpaṃ kṣepsyanti tathāgataṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113559 (0.013):
ākāśe puṣpaṃ, ye kecit subhūte kulaputrā vā kuladuhitaro vā buddhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620466 (0.017):
iti saṃbodhābhyāsīkaraṇaguṇaḥ / ye 'pi te śāriputra kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca imāṃ gambhīrāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500205 (0.020):
sarvabuddhaparigraho nāmocyate? ye kecicchāriputra kulaputra vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620885 (0.021):
khalu punaḥ śāriputra kulaputrā vā kuladuhitaraś ca tena kuśalamūlena na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621284 (0.021):
ca te kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca bhaviṣyanti. te khalu punaḥ śāriputra / kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca kuśalamūlopastabdhāś ca bahujanasya ca te 'tha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621578 (0.021):
te khalu punaḥ śāriputra kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca udārādhimuktikā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027553 (0.025):
saddharmasyāntardhānakālasamaye samanvāhṛtāste śāriputra tathāgatena / kulaputrāḥ kuladuhitaraśca / tasmin kāle ya imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620841 (0.025):
bhaviṣyati, samanvāhṛtās te śāriputra mayā kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca, ya
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929845 (0.026):
sāsmāddharmaparyāyānnirdiṣṭā / ato devendra, ye kecit kulaputrā vā / kuladuhitaro vemaṃ dharmaparyāyamudgrahīṣyanti, antaśaḥ pustake
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621360 (0.030):
te khalu punaḥ śāriputra bodhisattvāḥ kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca saṃhatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621391 (0.030):
te khalu punaḥ śāriputra bodhisattvāḥ kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621831 (0.030):
bhagavān āha: ye śāriputra bodhisattvāḥ kulaputrāḥ kuladuhitaraś cāsāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620959 (0.032):
varṇitās te praśastās te kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca. / śāriputra āha: vaistārikī punar iyaṃ bhagavan gambhīrā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620922 (0.034):
kasya hetor? dṛṣṭā hi te śāriputra kulaputrāḥ (PSP_4:30) kuladuhitaraś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621785 (0.035):
imāḥ ṣaṭ pāramitā upapatsyante. tat kasya hetoḥ? tathā hi śāriputra te / kulaputrāḥ kuladuhitaraś cāsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānām udyogam āpannāḥ.
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316483 (0.035):
ye te subhūte kulaputrā vā kuladuhitaro vā imān evaṃrūpān sūtrântān
bhagavato 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre cittapraṇidhānaṃ kariṣyaṃti
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500249 (0.0):
teṣāṃ ca buddhānāṃ bhagavatām | ye kecicchāriputra kulaputrā vā / kuladuhitaro vā tasya bhagavato 'mitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499772 (0.018):
buddhakṣetre sattvā upapadyante | yaḥ kaścicchāriputra kulaputro vā / kuladuhitā vā tasya bhagavato 'mitāyuṣastathāgatasya nāmadheyaṃ śroṣyati,
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688057 (0.018):
yaḥ kaścic chāriputra kulaputro vā kuladuhitā vā tasya / bhagavato 'mitāyuṣas tathāgatasya nāmadheyaṃ śroṣyati śrutvā ca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499712 (0.029):
punaraparaṃ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687998 (0.029):
punar aparaṃ śāriputra ye 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499827 (0.030):
kariṣyati ca | sa kālaṃ kṛtvā tasyaivāmitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688109 (0.037):
sa kālaṃ krtvā tasyaivāmitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sukhāvatyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499759 (0.039):
bhavati | nāvaramātrakeṇa śāriputra kuśalamūlena amitāyuṣastathāgatasya / buddhakṣetre sattvā upapadyante | yaḥ kaścicchāriputra kulaputro vā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688044 (0.040):
śāriputra kuśalamūlenāmitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvā
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127973 (0.059):
tasmāttarhi mañjuśrīdirghāyuṣkatvaṃ prārthayitukāmaḥ kulaputrā vā / kuladuhitaro vā tasyāparimitāyuṣastathāgatasya nāmāṣṭottaraśataṃ śroṣyanti
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531107 (0.061):
tasya khalu punar ānanda bhagavato 'mitāyuṣas tathāgatasyārhataḥ
kṛtaṃ vā kurvaṃti vā sarve te 'vinivartanīyā bhaviṣyaṃty anuttarāyāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500257 (0.015):
cittapraṇidhānaṃ kariṣyanti, kṛtaṃ vā kurvanti vā, sarve te 'vinivartanīyā / bhaviṣyantyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | tatra ca buddhakṣetra
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688495 (0.028):
nāmadheyaṃ dhārayiṣyaṃti sarve te buddhaparigṛhītā bhaviṣyaṃty / avinivartanīyāś / ca bhaviṣyaṃty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau(6) / tasmāt tarhi śāriputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019869 (0.049):
lokadhātuṣu sattvāḥ, te sarve 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthitā / bhaveyuḥ, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310812 (0.051):
nipatiṣyati te sarve 'vaivartikā bhaviṣyanty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | / kaḥ punar vādo ya imāṃ mahāpratisarāṃ dhāraṇīṃ śrāddhaḥ kulaputro vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020089 (0.052):
te sarve 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthitā bhaveyuḥ / te sarve / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019262 (0.053):
sarvasattvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthitāḥ, anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820183 (0.054):
dharmeṣu saṃskṛteṣu vāsaṃskṛteṣu vā dharmeṣu yāvat sarve niyatā / bhaviṣyanty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / iti buddhakṣetraviśuddhiniveśanakarma
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212349 (0.055):
sarva avaivartikā bhaveyur anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tebhyaś ca / bodhisattvebhyo mahāsattvebhyaḥ kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212425 (0.055):
sarva avaivartikā bhaveyur anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tebhyaś ca / bodhisattvebhyo mahāsattvebhyaḥ kaścid eva kulaputro vā kuladuhhitā vā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753539 (0.055):
mahāsatvā sarve avaivartikā bhaveyur anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28605409 (0.055):
saṃprakāśayati pravedayati, praveśayati, nayati, anugamayati, yaṃ śrutvā / sarve te 'vinivartanīyā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / (Gv 61) sa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717375 (0.055):
hi kulaputra buddhākṣetraparamāṇurajaḥsamairupāyaiḥ sattvā avaivartikā / bhavantyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / ye khalu punaḥ kulaputra sattvā mama
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648203 (0.056):
'pyanāgṛhītamānasāḥ / sarvasattvāścāvaivartikā bhaveyuranuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / sarvasattvāścopapādukāḥ syuḥ / na tatra mātṛgrāmasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212200 (0.056):
punar aparaṃ kauśika yāvanto jāmbūdvīpakāḥ sattvās te sarva avaivartikā / bhaveyur anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tebhyaś ca bodhisattvebhyo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212503 (0.056):
lokadhātau sattvās te sarva avaivartikā bhaveyur anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau tebhyo mahāsattvebhyaḥ kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212578 (0.056):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva avaivartikā bhaveyur / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tebhyo bodhisattvebhyo mahāsattvebhyaḥ, kaścid
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500225 (0.056):
bhaviṣyanti, avinivartanīyāśca bhaviṣyanti anuttarāyāṃ samyaksambodhau | / tasmāttarhi śāriputra śraddadhādhvaṃ pratīyatha mā kāṅkṣayatha mama ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020045 (0.056):
gaṅgānadīvālukopameṣu trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu sarvasattvā / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthitāḥ, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669852 (0.057):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau sattvāḥ paripācayitavyāḥ, kathaṃ / sarvabuddhakṣetrāṇi pariśodhitavyāni, kathaṃ sarvatathāgatā ārādhayitavyā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656005 (0.057):
samādhikṣāntidhāraṇīṃ ca pratilabheyuḥ, te tatraivāvaivartikā / bhaveyuranuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / aprameyaśca me śrāvakasaṅgho bhaved
samyaksaṃbodhau(6) tatra ca buddhakṣetra upapatsyaṃty upapannā / vopapadyaṃti vā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500260 (0.023):
cittapraṇidhānaṃ kariṣyanti, kṛtaṃ vā kurvanti vā, sarve te 'vinivartanīyā / bhaviṣyantyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | tatra ca buddhakṣetra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649170 (0.039):
pratyutpannairapi buddhairbhagavadbhirete kulaputrā vyākṛtā anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / ye tatra buddhakṣetre prathamataramanuttarāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658502 (0.055):
bhagavannanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ / asmin buddhakṣetre
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530635 (0.057):
smṛtyā cyutās, tatraiva buddhakṣetre pratyājaniṣyanti. / ye punar ānanda sattvās taṃ tathāgataṃ daśacittotpādāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9763538 (0.057):
āśayakṣetraṃ bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasyāśaṭhā / amāyāvinaḥ satvā buddhakṣetra upapadyante /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658258 (0.059):
peyālaṃ, sahasro māṇavakānāṃ trayaḥ koṭyo māṇavakānāṃ yairasmin / buddhakṣetre 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau (KpSū 193) praṇidhānaṃ kṛtaṃ;
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820184 (0.060):
dharmeṣu saṃskṛteṣu vāsaṃskṛteṣu vā dharmeṣu yāvat sarve niyatā / bhaviṣyanty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / iti buddhakṣetraviśuddhiniveśanakarma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653061 (0.064):
tataścyavitvā mama buddhakṣetra upapadyeran, tatra cānaivartikā bhaveyuḥ / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / ye ca sattvāḥ pretabhavaneṣūpapannāḥ mama
tasmāt tarhi śāriputra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś ca tatra
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500271 (0.0):
upapatsyanti, upapannā vā upapadyanti vā | tasmāttarhi śāriputra śrāddhaiḥ / kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiśca tatra buddhakṣetre
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454431 (5.960):
pratibhāti pratibhāsyati vā, tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhirvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317637 (5.960):
pratibhānaṃ pratibhāti pratibhāsyati vā | / tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731471 (5.960):
pratibhāsyati vā | tatra śrāddhaiḥ kula putraiḥ kula duhitṛbhir vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928790 (5.960):
pratibhānaṃ pratibhāti pratibhāsyati vā | tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ / kuladuhitṛbhir vā buddhasaṃjñotpādayitavyā śāstṛsaṃjñāṃ kṛtvā | sa dharmaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255751 (0.046):
sarvaśrāvakapratyekabuddhās. tasmāt tarhi kauśika mahāyānikaiḥ kulaputrair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178845 (0.046):
bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā śrāvakayānikaiś ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093937 (0.046):
veditavyaḥ. sa ca punaḥ bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027774 (0.046):
paurvakāstathāgatā arhanta samyaksaṃbuddhāḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiśca / bodhisattvayānikaiḥ pudgalaiḥ / śīleṣu ca te paripūrṇakāriṇo bhaviṣyanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643475 (0.046):
hetoḥ? tathā hi bhagavaṃs tair bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ / kuladuhitṛbhir vā prajñāpāramitopāyakauśalyavirahitair yadyad eva dānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648749 (0.046):
iti. tatra tair bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā tāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255711 (0.052):
hetos? tathā hi śrāvakapratyekabuddhayānikaiḥ kulaputrair vā / kuladuhitṛbhir vā iyam eva prajñāpāramitā satkartavyā gurukartavyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178796 (0.052):
kauśika kulaputrair vā kuladuhitṛbhir vā pratyekabudhayānikair api / kulaputrair vā kuladuhitṛbhir vā iyam eva prajñāpāramitā satkartavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616534 (0.052):
prasādo nāsti prema nāsty adhimuktis taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś ca na / buddhā vā bodhisattvā vā pratyekabuddhā vā śrāvakā vā paripraśnīkṛtāḥ,
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499842 (0.057):
saṃpaśyamāna eva vadāmi - satkṛtya kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tatra / buddhakṣetre cittapraṇidhānaṃ kartavyam || Sukhs_10 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688124 (0.057):
evaṃ vadāmi satkṛtya kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tatra buddhakṣetre
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035481 (0.060):
pretayamalokaviṣayebhyo bhaviṣyanti / tasmāttarhi taiḥ kulaputraiḥ / kuladuhitṛbhirvā sarvāpāyairātmānaṃ parimoktukāmena satkṛtya ayaṃ
buddhakṣetre / cittapraṇidhir utpādayitavyaḥ //17// / tadyathāpi nāma śāriputrāham etarhi teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500282 (0.0):
kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiśca tatra buddhakṣetre
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499844 (0.037):
saṃpaśyamāna eva vadāmi - satkṛtya kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tatra / buddhakṣetre cittapraṇidhānaṃ kartavyam || Sukhs_10 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688126 (0.037):
evaṃ vadāmi satkṛtya kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tatra buddhakṣetre / cittapraṇidhānaṃ kartavyaṃ //10//
evamaciṃtyaguṇān / parikīrtayāmi evam eva śāriputra mamāpi te buddhā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500287 (0.040):
tadyathāpi nāma śāriputra ahametarhi teṣāṃ buddhānāṃ / bhagavatāmevamacintyaguṇān parikīrtayāmi, evameva śāriputra mamāpi te
bhagavaṃta evamaciṃtyaguṇān parikīrtayaṃti / suduṣkaraṃ bhagavatā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500295 (0.030):
buddhā bhagavanta evamacintyaguṇān parikīrtayanti | suduṣkaraṃ bhagavatāṃ / śākyamuninā śākyādhirājena kṛtam | sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ
śākyamuninā / śākyādhirājena kṛtaṃ / sahāyāṃ lokadhātāv anuttarāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597589 (0.0):
niṣkrāntāḥ, mayaite ajita sarve bodhisattvā mahāsattvā asyāṃ sahāyāṃ / lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya samādāpitāḥ samuttejitāḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500306 (0.0):
buddhā bhagavanta evamacintyaguṇān parikīrtayanti | suduṣkaraṃ bhagavatāṃ / śākyamuninā śākyādhirājena kṛtam | sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500333 (0.0):
tanmamāpi śāriputra paramaduṣkaraṃ yanmayā sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582888 (0.011):
samyaksaṃbuddhaḥ ṣoḍaśamo madhye khalvasyāṃ sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674443 (0.030):
ratnaprabhāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649541 (0.032):
sukhāvatyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate,
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688599 (0.035):
tan mamāpi śāriputra paramaduṣkaraṃ yan mayā sahāyāṃ lokadhātāv / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675794 (0.044):
dakṣiṇāyāṃ diśāyāṃ (KpSū 356) sarvaghoṣāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ saṃkaramardārcirnāma tathāgato
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095357 (0.050):
tatra caiva virajadhvajalokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate / suvarṇaśataraśmiprabhāsagarbho nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675820 (0.050):
purimāyāṃ diśāyāmajayavatyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ, varṣaśatāyuṣkāyāṃ prajāyāṃ buddhakāryaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11413172 (0.052):
kāśyapena krakutsandena śikhināviśvabhuvā bhagavatā konākamuninā / / mayāpyotarhi śākyamuninā prakāśitavāṃ prakāśiṣyante ca //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598468 (0.062):
sadevamānuṣāsuro loka evaṃ saṃjānīte sāṃprataṃ bhagavatā śākyamuninā / tathāgatena śākyakulādabhiniṣkramya gayāhvaye mahānagare
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500312 (0.0):
śākyamuninā śākyādhirājena kṛtam | sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500338 (0.0):
tanmamāpi śāriputra paramaduṣkaraṃ yanmayā sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688604 (0.0):
tan mamāpi śāriputra paramaduṣkaraṃ yan mayā sahāyāṃ lokadhātāv / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597589 (0.020):
niṣkrāntāḥ, mayaite ajita sarve bodhisattvā mahāsattvā asyāṃ sahāyāṃ / lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya samādāpitāḥ samuttejitāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582888 (0.021):
samyaksaṃbuddhaḥ ṣoḍaśamo madhye khalvasyāṃ sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260162 (0.031):
buddhadharmeṣu yāvat sarvadharmeṣu śikṣate, tasmād bodhisattvo mahāsattvo / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalokadhātor nirayān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649542 (0.034):
sukhāvatyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674443 (0.035):
ratnaprabhāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095357 (0.040):
tatra caiva virajadhvajalokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate / suvarṇaśataraśmiprabhāsagarbho nāma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675794 (0.042):
dakṣiṇāyāṃ diśāyāṃ (KpSū 356) sarvaghoṣāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ saṃkaramardārcirnāma tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675820 (0.042):
purimāyāṃ diśāyāmajayavatyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ, varṣaśatāyuṣkāyāṃ prajāyāṃ buddhakāryaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656415 (0.047):
'ntarhite saptame dviase tvaṃ gandhahaste tatra lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, suvarṇapuṣpo nāma bhaviṣyasi tathāgato
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213382 (0.053):
tasmād bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisambudhyate, / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaiḥ sarvalokadhātuṣu naraka
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863420 (0.055):
tadanyeṣāṃ sattvānāṃ bodhivimuktisāmānyopagamanapariharṣaṇārtham / / punaranuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya brahmādhyeṣaṇāṃ pratīkṣate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635760 (0.056):
bodhisattvā mahāsattvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya / sarvasattvānāṃ sarvadharmāśleṣāya dharman deśayanti.
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2897358 (0.056):
lakṣaṇavinivṛttadṛṣṭayaḥ kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya / sarvasattvānāṃ sarvaguṇasaṃpattīḥ paripūrayema //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044232 (0.057):
jānanti sarvadharmāḥ śūnyā iti. tasmād bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvadharmavyavasthānaṃ kṛtvā sattvānān
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754669 (0.058):
sarvaśrāvakapratyekabuddhānām evaṃ bhavaty asmābhir anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvasatvā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722917 (0.058):
nu sarvaśrāvakapratyekabuddhānām evaṃ bhavati asmābhir anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvasattvanirupadhiśeṣanirvāṇadhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063357 (0.058):
sarvaśrāvakapratyekabuddhānām evaṃ bhavati, asmābhir anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvasattvā nirupadhiśeṣanirvāṇadhātau
kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāya āyuṣkaṣāye kleśakaṣāye //18//
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500321 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ / kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāya āyuṣkaṣāye kleśakaṣāye || Sukhs_18 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500346 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ / sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye kleśakaṣāya āyuṣkaṣāye kalpakaṣāye || Sukhs_19 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688612 (0.0):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo / deśitaḥ sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye kleśakaṣāya āyuṣkaṣāye kalpakaṣāye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641494 (0.017):
buddhakṣetra upapannaḥ, āyuḥkaṣāye kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6565046 (0.020):
kalpakaṣāye (Vaidya 29) votpadyante sattvakaṣāye vā kleśakaṣāye vā / dṛṣṭikaṣāye vā āyuṣkaṣāye votpadyante | evaṃrūpeṣu śāriputra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11924879 (0.059):
kalpakaṣāyaḥ sattvakaṣāyaś ca. teṣu. kleśadṛṣṭikaṣāyau pṛthag uktau.
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217166 (0.063):
91. pañca kaṣāyāḥ / tadyathā kleśakaṣāyaḥ, dṛṣṭikaṣāyaḥ, sattvakaṣāyaḥ,
tan mamāpi śāriputra paramaduṣkaraṃ yan mayā sahāyāṃ lokadhātāv
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500330 (0.0):
kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāya āyuṣkaṣāye kleśakaṣāye || Sukhs_18 || / tanmamāpi śāriputra paramaduṣkaraṃ yanmayā sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674445 (0.062):
ratnaprabhāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate / / tasyāmeva lokadhātau dvitīyaḥ sarvajagaddhitapraṇidhānacandro nāma
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500310 (0.0):
śākyamuninā śākyādhirājena kṛtam | sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500338 (0.0):
tanmamāpi śāriputra paramaduṣkaraṃ yanmayā sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688578 (0.0):
śākyādhirājena kṛtaṃ / sahāyāṃ lokadhātāv anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597589 (0.035):
niṣkrāntāḥ, mayaite ajita sarve bodhisattvā mahāsattvā asyāṃ sahāyāṃ / lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya samādāpitāḥ samuttejitāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674445 (0.036):
ratnaprabhāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260162 (0.036):
buddhadharmeṣu yāvat sarvadharmeṣu śikṣate, tasmād bodhisattvo mahāsattvo / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalokadhātor nirayān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582887 (0.042):
samyaksaṃbuddhaḥ ṣoḍaśamo madhye khalvasyāṃ sahāyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635760 (0.047):
bodhisattvā mahāsattvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya / sarvasattvānāṃ sarvadharmāśleṣāya dharman deśayanti.
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2897358 (0.047):
lakṣaṇavinivṛttadṛṣṭayaḥ kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya / sarvasattvānāṃ sarvaguṇasaṃpattīḥ paripūrayema //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635586 (0.049):
subhūte bodhisattvā mahāsattvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya / sattvānāṃ sarvadharmāṇām aśleṣāya dharman deśayanti. evaṃ hi subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754671 (0.051):
sarvaśrāvakapratyekabuddhānām evaṃ bhavaty asmābhir anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvasatvā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649541 (0.052):
sukhāvatyāṃ lokadhātāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyate,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097132 (0.052):
me na vikopayitavyaḥ, yat mayaite sattvāḥ parinirvāpayitavyāḥ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya tad aham atraiva vyāpadye tad aham atraiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635453 (0.053):
bhavanti? iha subhūte bodhisattvā mahāsattvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhya sarvasattvān duṣkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213382 (0.053):
tasmād bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisambudhyate, / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaiḥ sarvalokadhātuṣu naraka
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063359 (0.054):
sarvaśrāvakapratyekabuddhānām evaṃ bhavati, asmābhir anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvasattvā nirupadhiśeṣanirvāṇadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242975 (0.054):
yan mayaite sattvāḥ parinirvāpayitavyā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhya tad aham atra vyāpadye tad aham atra kṣubhyāmi na mayātra
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821625 (0.055):
yadete sattvā ihagatvānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhyante
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863420 (0.055):
tadanyeṣāṃ sattvānāṃ bodhivimuktisāmānyopagamanapariharṣaṇārtham / / punaranuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya brahmādhyeṣaṇāṃ pratīkṣate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819791 (0.057):
pratiṣṭhāpayeyaṃ, tasya mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya, / sarvasattvā evaṃ caturbhir dhyānair avirahitā bhāveyuś catasṛbhir
deśitaḥ sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye kleśakaṣāya āyuṣkaṣāye kalpakaṣāye
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500320 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ / kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāya āyuṣkaṣāye kleśakaṣāye || Sukhs_18 ||
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500348 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ / sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye kleśakaṣāya āyuṣkaṣāye kalpakaṣāye || Sukhs_19 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688588 (0.0):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvalokavipratyayanīyo dharmo deśitaḥ / kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāya āyuṣkaṣāye kleśakaṣāye //18//
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641494 (0.017):
buddhakṣetra upapannaḥ, āyuḥkaṣāye kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6565046 (0.017):
kalpakaṣāye (Vaidya 29) votpadyante sattvakaṣāye vā kleśakaṣāye vā / dṛṣṭikaṣāye vā āyuṣkaṣāye votpadyante | evaṃrūpeṣu śāriputra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11924879 (0.055):
kalpakaṣāyaḥ sattvakaṣāyaś ca. teṣu. kleśadṛṣṭikaṣāyau pṛthag uktau.
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217166 (0.063):
91. pañca kaṣāyāḥ / tadyathā kleśakaṣāyaḥ, dṛṣṭikaṣāyaḥ, sattvakaṣāyaḥ,
idam avocad bhagavān āttamanāḥ /(7) āyuṣmāñ śāriputras te ca bhikṣavas
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500355 (0.026):
sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye kleśakaṣāya āyuṣkaṣāye kalpakaṣāye || Sukhs_19 || / idamavocadbhagavānāttamanāḥ | āyuṣmān śāriputraste ca bhikṣavaste ca
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21849187 (0.041):
idam avocad bhagavān āttamanā āyuṣmān ānandas te ca bhikṣavas te ca / bodhisattvā mahāsattvāḥ sā ca sarvāvatī parṣat