View original HTML file with complete header information
// śrīḥ // / śukasaptatiḥ // / vinodinī' saṃskṛta-hindī-vyākhyopetā //
// śrīḥ // / śukasaptatiḥ // / vinodinī' saṃskṛta-hindī-vyākhyopetā //
START Suk 1: / praṇamya śāradāṃ devīṃ divyavijñānaśālinīm /
vacmi cetovinādārthamuddhāraṃ kīrasammateḥ // Suk_1.1 (=1) //
asti candrapuraṃ nāma nagaram / / tatra vikramaseno nāma rājā babhūva /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21480772 (0.0):
asty atra dharā tala uttarā pathe madhu puraṃ nāma nagaram | tatra / madhusenā nāma rājā babhūva | tasya kadācid viṣaya sukham anubhavatas
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18787719 (5.960):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ / tatra nārīkelo nāma rājā rājyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18788175 (5.960):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ tatra uggato nāma rājā so teṣāṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358732 (5.960):
prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram / / tatra śatrumardano nāma rājā /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362879 (0.022):
prabhāvatyāha-kathametata? śukaḥ-asti lohapurī nāma nagaram / / tasmiṃśca rājaḍo nāma pāmaraḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354090 (0.032):
yadi kāciccharīre te buddhiḥ sarṣapacauravat // Suk_18.1 (=115) // / asti śubhasthānaṃ nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356341 (0.034):
śvetāmbareṇa ruddhena yathā pūrvaṃ kṛtaṃ tathā // Suk_25.1 (=169) // / asti candrapurī nāma nagarī / / tatra siddhaseno nāma kṣapaṇako janapūjitaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633958 (0.035):
gaccha kulaputra, ihaiva dakṣiṇāpathe nandihāraṃ nāma nagaram / tatra / jayottamo nāma śreṣṭhī prativasati / tamupasaṃkramya paripṛccha kathaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28638146 (0.037):
gaccha kulaputra, ihaiva dakṣiṇāpathe śubhapāraṃgamaṃ nāma nagaram / tatra / veṣṭhilo nāma gṛhapatiścandanapīṭhaṃ tathāgatacaityaṃ pūjayati /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28696929 (0.037):
gaccha kulaputra, iyamihaiva dakṣiṇāpathe sumanāmukhaṃ nāma nagaram / / tatra śrīsaṃbhavo nāma dārakaḥ prativasati, śrīmatiśca nāma dārikā /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8118267 (0.041):
tuṣṭā tavāhamuttiṣṭha śṛṇu cedaṃ bravīmi te / / asti vīrapuraṃ nāma nagaraṃ tuhinācale // SoKss_9,2.169 //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828891 (0.042):
/ upanando nāma rājā / jinarṣabho nāma rājā / brahmaseno nāma rājā /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634874 (0.044):
gaccha kulaputra, ihaiva dakṣiṇāpathe śroṇāparānteṣu janapadeṣu / kaliṅgavanaṃ nāma nagaram / tatra siṃhavijṛmbhitā nāma bhikṣuṇī
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348296 (0.044):
sa prāha-kathametat?' śuka āha-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615386 (0.047):
312.022. puṣkalāvataṃ tena kālena tena samayenotpalāvataṃ nāma nagaraṃ / rājadhānī babhūva/ / 312.023. syādbhikṣavo yuṣmākaṃ kāṅkṣā vimatirvā anyaḥ sa tena kālena tena
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5466931 (0.048):
śauvahānādyartham . śauvahānam nāma nagaram . śauvādaṃṣṭraḥ maṇiḥ iti .
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107267 (0.049):
Kṛkī rājā Bārāṇasī rājadhānī 6 / Śuddhodano nāma pitā maharṣer
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469610 (0.051):
vyasane na ca nāma nirmanā na ca nāmonnamase praśaṃsayā /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9842325 (0.052):
bodhisattvaparicārakā devatāḥ utkhalī ca nāma samutkhalī ca nāma / dhvajavatī ca nāma prabhāvatī ca nāma / tā api bodhisattvaṃ mātuḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7834304 (0.052):
ādīptakaśca nāma mārṣā dahanavāsakaśca nāma; meḍikaśca nāma; śṛṃgārikaśca / nāma / śmaśānikaśca nāma; durbuddhikaśca nāma / bhāragurukaśca nāma;
tasminnagare haridatto nāma śreṣṭhī tasya bhāryā śṛṅgarasundarīnāmnī /
tatputro madanāvinodanāmā babhūva /
tasya patnī prabhāvatī / / sā somadattaśreṣṭhinaḥ kanyā / / madanavinodastu atīvaviṣayāsaktaḥ kuputraḥ pituḥ śikṣāṃ na śṛṇoti /
tasya dyūtamṛgayāveśyāmadyādiṣu atīva āsaktiḥ /
kumārgacāriṇaṃ taṃ kuputraṃ dṛṣṭvā tatpitā haridattaḥ sapatnīkaḥ atīva
duḥkhitaḥ sañjātaḥ / / taṃ haridattaṃ kuputraduḥkhena pīḍitaṃ dṛṣṭvā tasya sakhā trivikramanāmā
dvijaḥ svagṛhato nītinipuṇaṃ śukaṃ sārikāṃ ca gṛhītvā tadgṛhe gatvā
prāha-sakhe haridatta! enaṃ śukaṃ sapatnīkaṃ putravattvaṃ paripālaya /
etatsaṃrakṣaṇena tava duḥkhaṃ dūrībhaviṣyati' / / haridattastu taṃ śukaṃ gṛhītvā putrāya samarpayāmāsa /
madanavinodena śayanamandire svarṇapañjarasthaḥ sthāpitaḥ paripoṣitaśca /
athaikadā rahasi śuko madanaṃ prāha-
he sakhe! / pitroste duḥkhinorduḥkhātpatatyaśrucayo bhuvi /
tena pāpena te vatsa patanaṃ devaśarmavat // Suk_1.2 (=2) //
sa prāha-kathametat?' śuka āha-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358731 (0.0):
prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362878 (0.0):
prabhāvatyāha-kathametata? śukaḥ-asti lohapurī nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354924 (0.036):
tacchrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ prāha-dāmbhilāgrāme soḍhāko nāma karṣukaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348166 (0.036):
vacmi cetovinādārthamuddhāraṃ kīrasammateḥ // Suk_1.1 (=1) // / asti candrapuraṃ nāma nagaram / / tatra vikramaseno nāma rājā babhūva /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352201 (0.036):
prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti rājapuraṃ nāma sthānam / / tatra devasākhyaḥ kauṭumbikaḥ, tatkalatre śṛṅgāravatī subhagā ca /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364356 (0.037):
prabhāvatī prāha-kathametat? śukaḥ asti kūṭapurābhidho grāmaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8118267 (0.038):
tuṣṭā tavāhamuttiṣṭha śṛṇu cedaṃ bravīmi te / / asti vīrapuraṃ nāma nagaraṃ tuhinācale // SoKss_9,2.169 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5377928 (0.045):
saudhātakiḥ , vaiyāsikaḥ śukaḥ , vāruḍakiḥ , naiṣādakiḥ , cāṇḍālakiḥ , / baimbakiḥ . tat tarhi vaktavyam . na vaktavyam . prakṛtyantarāṇi etāni .
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18787719 (0.045):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ / tatra nārīkelo nāma rājā rājyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18788175 (0.045):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ tatra uggato nāma rājā so teṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28638146 (0.046):
gaccha kulaputra, ihaiva dakṣiṇāpathe śubhapāraṃgamaṃ nāma nagaram / tatra / veṣṭhilo nāma gṛhapatiścandanapīṭhaṃ tathāgatacaityaṃ pūjayati /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10173130 (0.050):
ko 'yaṃ kathamayaṃ matsyajaṭhare praviveśitaḥ / / ityevaṃ kaunupāviṣṭāṃ nanvīṃ prāhātha nāradaḥ // ViP_5,27.9 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625667 (0.054):
canḍāla^dārikā pravrājiteti/ śrutvā ca punar avadhyāyanti/ kathaṃ hi nāma
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8280967 (0.054):
prātarnirvartitāhāraḥ kramādgacchandinair aham / / prāpto 'calapuraṃ nāma nagaraṃ dayitāsakhaḥ // SoKss_13,1.149 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361101 (0.055):
śukaḥ-asti camatkārapuraṃ nāma nagaram / / tacca caturvedacaturvarṇacaturāśramasamākulam /"
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5466931 (0.055):
śauvahānādyartham . śauvahānam nāma nagaram . śauvādaṃṣṭraḥ maṇiḥ iti .
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349596 (0.057):
prabhāvatī pṛcchati-kathametat" / / śukaḥ-asti somaprabhaṃ nāma dvijasthānam /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365428 (0.057):
tato madanastadvacanaṃ śrutvāha-kiṃ tava śukenopakṛtan / / kathamīdṛgguṇo 'sau jātaḥ / / sā prāha--svāmin! satyasya vāco vaktā śrotā ca na labhyate /
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5905815 (0.058):
2 /// .. gacchamāne _ nilulussāsaṅ kaleti ─ vidū ─ kathaṃ kathaṃ / nilussāsaṃ + /// .. n nāma _ mā tāva mā tāva _ dāsīputta _ akitañña _ yaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824718 (0.058):
nārada uvāca / śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
tatra satyaśarmā brāhmaṇaḥ / / tadbhāryā dharmaśīlānāmnī putrastu devaśarmā /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28638146 (0.044):
gaccha kulaputra, ihaiva dakṣiṇāpathe śubhapāraṃgamaṃ nāma nagaram / tatra / veṣṭhilo nāma gṛhapatiścandanapīṭhaṃ tathāgatacaityaṃ pūjayati /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18787719 (0.044):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ / tatra nārīkelo nāma rājā rājyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18788175 (0.044):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ tatra uggato nāma rājā so teṣāṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358731 (0.044):
prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram / / tatra śatrumardano nāma rājā /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348166 (0.044):
asti candrapuraṃ nāma nagaram / / tatra vikramaseno nāma rājā babhūva /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8118267 (0.045):
asti vīrapuraṃ nāma nagaraṃ tuhinācale // SoKss_9,2.169 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5466931 (0.045):
śauvahānādyartham . śauvahānam nāma nagaram . śauvādaṃṣṭraḥ maṇiḥ iti .
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362878 (0.046):
prabhāvatyāha-kathametata? śukaḥ-asti lohapurī nāma nagaram / / tasmiṃśca rājaḍo nāma pāmaraḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8280967 (0.051):
prātarnirvartitāhāraḥ kramādgacchandinair aham / / prāpto 'calapuraṃ nāma nagaraṃ dayitāsakhaḥ // SoKss_13,1.149 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534747 (0.054):
'smītyavagantumarhasi//9// / 044.007. atha sa brāhmaṇo 'bhiprasannaḥ/ / 044.007. tato 'sya bhagavatā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633958 (0.054):
gaccha kulaputra, ihaiva dakṣiṇāpathe nandihāraṃ nāma nagaram / tatra / jayottamo nāma śreṣṭhī prativasati / tamupasaṃkramya paripṛccha kathaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21584806 (0.057):
199.020. nūnaṃ bata bhadraśilāyāṃ mahānupadravo bhaviṣyatīti// / 199.021. atha raudrakṣo brāhmaṇo bhadraśilāyāṃ rājadhānyāmanuprāptaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658514 (0.057):
486.023. tatra hirukeṇānyatamasmin pradeśe hirukaṃ nāma nagaraṃ māpitam/ / 486.024. tasya hirukaṃ hirukamiti saṃjñā saṃvṛttā/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28696929 (0.059):
gaccha kulaputra, iyamihaiva dakṣiṇāpathe sumanāmukhaṃ nāma nagaram / / tatra śrīsaṃbhavo nāma dārakaḥ prativasati, śrīmatiśca nāma dārikā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10803307 (0.062):
pāṇigraheṇa yā bhāryā suśīlā dharmacāriṇī // RKS_43.35 //
sa ca adhītavidyaḥ pitṛpracchannavṛttyā deśāntaraṃ gatvā bhāgīrathītīre
tapaḥ kṛtavān / / ekadā sa tapasvī gaṅgātīre japārthamupaviṣṭaḥ /
tasminkāle kayācit balākayā uḍḍīyamānayā tadaṅgopari purīṣotsargaḥ kṛtaḥ /
sa ca tapasvī krodhākulitanetraḥ yāvadūrdhvaṃ paśyati tāvattatkrodhāgninā
bhasmībhūtāṃ balākāṃ bhūmau patitāṃ dṛṣṭvā [balākāṃ dagdhvā]
nārāyaṇadvijagṛhe bhikṣārthaṃ yayau /
svabhartṛśuśrūṣāparayā tatpatnyā kopābhiviṣṭo nirbhartsitaḥ
satpakṣihāyamuktaśca- nāhaṃ balākeva tvatkopasthānam' /
sa ca pracchannapātakajñānādbhīto vismitaśca, preṣitaśca tayā
dharmavyādhapārśva vāraṇasīṃ nagarīṃ yayau / / tatra raktāktahastaṃ yamapratibhaṃ māṃsavikrayaṃ vidadhānaṃ taṃ dṛṣṭvā
dṛśāmantaḥsthitaḥ / / vyādhena svāgatapraśnapūrvakaṃ svagṛhaṃ nītvā nijapitarau sabhaktikaṃ
bhojayitvā paścāttasya bhojanaṃ dattam / / tadanantaraṃ sa ca vyādhaṃ jñānakāraṇaṃ papraccha-kathaṃ satī jñānavatī,
kathaṃ ca tvaṃ jñānavān' / / tena vyādhenoktam- / nijānvayapraṇītaṃ yaḥ samyagdharmaṃ niṣevate /
uttamādhamamadhyeṣu vikāreṣu parāṅmukhaḥ // Suk_1.3 (=3) //
sa gṛhī sa muniḥ sādhuḥ sa ca yogī sa dhārmikaḥ /
pitṛśuśrūṣako nityaṃ jantuḥ sādhāraṇaśca yaḥ // Suk_1.4 (=4) //
ahaṃ sāpi ca evaṃ jñāninau tvaṃ ca nijapitarau parityajya bhramanmādṛśāṃ
na sambhāṣaṇārhaḥ / / paramatithiṃ matvā jalpitaḥ /
evamuktaḥ sa brāhmaṇo vinayaparaṃ vyādhaṃ papraccha /
tenoktam- / na pūjayanti ye pūjyānmānyānna mānayanti ye /
jīvanti nindyamānāste mṛtāḥ svargaṃ na yānti ca // Suk_1.5 (=5) //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16807870 (0.056):
jīvanti lokān anusaṃviśanti BrP_129.37b / jīvanto 'pi mṛtā iva BrP_137.4d
vyādhena bodhitastena sa yayau gṛhamātmanaḥ /
abhavatkīrtimāṃlloke parataḥ kīrtibhājanam // Suk_1.6 (=6) //
tasmādvaṇigdharmaṃ svakulodbhavaṃ smara pitrośca vinayaparo bhava' /
evamuktaḥ sa madanaḥ pitarau namaskṛtya tadanujñāto
bhāryāñcāpṛcchyapravahaṇamadhirūḍhaṃvān gato deśāntaram /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5770538 (0.061):
vṛddhāṃ duḥkhitakām asvāṃ |tyaktvā deśāntaraṃ gataḥ ||18.212|
paścāttatpatnī katiciddināni śokayuktā nirvāhya svairiṇībhiḥ sakhībhiḥ
pratibodhitā puruṣāntarābhilāṣukābhavat / / yatastābhirevamuktam-
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7727333 (0.062):
aparañca yaduktaṃ sarvaṃ tadarthāntarañcettadā bhavaduktamapyarthāntaraṃ
tāvatpitā tathā bandhuryāvajjīvati mānavaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360561 (0.027):
tāvadvandhuḥ pitā tāvadyāvajjīvati mānavaḥ /
mṛto mṛta iti jñātvā kṣaṇātsneho nivartate // Suk_1.7 (=7) //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360569 (0.021):
tāvadvandhuḥ pitā tāvadyāvajjīvati mānavaḥ / / mṛte mṛta iti jñātvā kṣaṇāt sneho nivartate // GarP_2,34.70 //
atastvaṃ svapatimaprāpyamāṇā nijaśarīrasya katiciddinasthāyiyauvanasya
puruṣāntararamaṇād gṛhāṇa phalam / / tatastāsāṃ vacanena puruṣāntarasya guṇacandrasaṃjñasya ramaṇāya śṛṅgāraṃ
vidhāya yāvatpracalitā tāvatsārikayā mā gacchetyādivacanairnirbhartsitā /
tato yāvatsā tāṃ sārikāṃ galamoṭanapūrvaṃ vināśayati tāvaduḍḍīya yayau /
tataḥ kṣaṇaṃ sthitvā sveṣṭadevatāṃ hṛdi smṛtvā tāmbūlaṃ pragṛhya
yāvaccalitā tāvat śukaḥ prāha-siddhirastu /
kva gantavyam', ityādivākyaiḥ pṛṣṭā / / sā ca śukavacanaṃ śakunamiti kṛtvā prahasya tamāha-he śukarāja!
narāntarāsvādaṃ vijñātuṃ pracalitāsmi' /
śuka uvāca- yuktamidaṃ karttavyameva paraṃ duṣkaraṃ ninditaṃ ca
kulastrīṇām / / kiñca, tadā gamyatā yadi viparīte samāyāte sati tava buddhirasti /
yadi nāsti tadā parābhavapadaṃ bhaviṣyasi /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2291770 (0.062):
bhāvaḥ | nanu tarhi bhāvābhāvabuddhiḥ katham astīty | atrāha naivāstīti |"
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1570572 (0.062):
cinmātrarūpatvadarśanād iti bhāvaḥ | nanu tarhi bhāvābhāvabuddhiḥ katham / astīty | atrāha naivāstīti | asti nāstīti dṛśau bhāvābhāvabuddhī | kvacit
kautukānveṣiṇo nityaṃ durjanā vyasanāgame /
māsopavāsinī yadvadvaṇikputrakacagrahe // Suk_1.8 (=8) //
papraccha sā tadā sārdhaṃ puṃścalībhiḥ kṛtādarā /
sasambhramā jagādedaṃ kimidaṃ bhāṣitaṃ śukaḥ // Suk_1.9 (=9) //
yadi te kautukaṃ subhru parārthaṃ gaccha sundari /
sthirībhūya tvayā paścāt śrāvyeyaṃ mahatī kathā // Suk_1.10 (=10) //
evaṃ śukoktaṃ śrutvā yadā sā kautukākulacetasā nijagṛha āsīnāsti tadā
śukaḥ kathāṃ prāha- asti candrāvatī puro /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359151 (0.047):
tacchrutvā prabhāvatyāha-sukhopabhogaḥ saṃsāre kora! kathāṃ kathaya" / / śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350069 (0.056):
prabhāvatīpṛṣṭaḥ śukaḥ kathāṃ prāha-asti ujjayinī nāma nagarī /
tasyāṃ bhīmanāmā nṛpaḥ / / tatra sudhano nāma mohanaśreṣṭhisutaḥ tannagaravāsino haridattasya
kalatraṃ lakṣmīṃ rantumīhate / / tadvatsā na manyate /
tato māsopavāsinīṃ pūrṇābhidhānāṃ gatvā pūrṇadhanāvarjitāṃ kṛtvā haridatte
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10234013 (0.055):
67.36cd/ medhāvinām ca sūkṣmāś cipiṭāḥ para^karma^niratānām// / 67.37ab/ sthūlābhir dhana^rahitā bahir^natābhiś ca śastra^niryāṇāḥ/
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14267817 (0.059):
sa kīlaśramam antyam āśrito $ nivasann āvasathe purād bahiḥ & / samupāsyata putrabhogyayā % snūṣayevāvikṛtendriyaḥ śriyā // Ragh_8.14 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15379215 (0.059):
sa kīlaśramam antyam āśrito nivasann āvasathe purād bahiḥ / / samupāsyata putrabhogyayā snūṣayevāvikṛtendriyaḥ śriyā // Ragh_8.14 //
nagarādbahirgate tadgṛhe dūtītvena preṣayāmāsa /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16102883 (0.060):
dṛṣṭe locanavat+manāk+mukulitam+ca+agre gate vaktravat+ / nyagbhūtam+bahis+āsthitam+pulakavat+saṃsparśam+ātanvati /
sāpi cāṭūktibhirlakṣmīṃ prasādayāmāsa / / prasannayā ca tayetyuktam- yattvaṃ yācase tatkaromi /
pūrṇayoktam- tarhi manmataṃ naraṃ bhaja /
tayoktam- kulastrīṇāṃ naitadyujyate paraṃ yattavāgre pratipannaṃ
tatkaromi' / / uktañca- / chijjau sīsaṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352580 (0.0):
tattvaṃ me pratipannā bhaginī pratipannaṃ ca nirvāhyate / / uktañaca- / chijjau sīsuṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106201 (0.018):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098791 (0.021):
vijjāvahūṇaṃ ahiaṃ daṭhṭhūṇa paimmi paṇaavissaṃbhaṃ / / khoṇī lacchī a kahaṃ vilaṃbiaṃ sahau juvarāe // ViPrud_3.2.7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094267 (0.021):
piasahi kahehi ahiā khoṇī lacchī sarassaī majjhā /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133714 (0.027):
sahi savvaṃ evva edaṃ asuhaṇivedaṇaṃ / tā devadāṇaṃ paṇāmeṇa / dujādijaṇapaḍiggaheṇa a antarīadu / ṇa hu dāṭhiṇo ṇaulassa vā daṃsaṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.028):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.029):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101351 (0.029):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777342 (0.029):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.030):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139792 (0.032):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.032):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116618 (0.032):
bahuvaḷḷaho khu rāā sahi tassa siriṃmi ṇibhbharāsattī / / ṇūṇā sirie vi tumaṃ appāṇaṃ kiṃ ṇu ḷahuvasi // ViPrud_8.126 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158175 (0.059):
kundalatā - aī, kīsa bhuaṃ bhaṃguresi, jaa sūrārāhaṇaṃ bhaṇāmi | [ayi,
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760225 (0.064):
ciṭṭha | jāba tue ubagadāe ladā saṇāho bia aaṃ kesara rukkhao paḍibhādi |
paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇaṃ jaṃ hou taṃ hou // Suk_1.11 (=11) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352587 (5.960):
chijjau sīsuṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī / / paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇa jaṃ hou taṃ hou // Suk_11.7 (=89) //
[śīrṣa chidyatām atha bhavatu bandhanaṃ calatu savathā lakṣmīḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352594 (0.023):
paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇa jaṃ hou taṃ hou // Suk_11.7 (=89) // / [chidyatāṃ śīrṣamatha bhavatu bandhanaṃ calatu sarvathā lakṣmīḥ /
pratipannapālane supuruṣāṇāṃ yad bhavatu tad bhavatu] // Suk_1.11* (=11*)
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352602 (0.0):
[chidyatāṃ śīrṣamatha bhavatu bandhanaṃ calatu sarvathā lakṣmīḥ / / pratipannapālane supuruṣāṇāṃ yad bhavatu tad bhavatu] // Suk_11.7* (=89*)
diḍhalohasiṃkhalāṇaṃ assāṇa vivihapāsabandhāṇaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140511 (5.960):
{Pkt_110}tado deva doṇṇaṃ bi tāṇaṃ aṇṇoṇṇasiṃhaṇādagajjidapisuṇaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072503 (0.016):
vacanasya yathā tāṇaṃ guṇaggahaṇāṇaṃ tāṇukkaṃṭhāṇaṃ tassa pemmassa / / tāṇaṃ bhaṇiāṇaṃ suṃdara erisiaṃ jāamavasāṇam // 102 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133714 (0.024):
sahi savvaṃ evva edaṃ asuhaṇivedaṇaṃ / tā devadāṇaṃ paṇāmeṇa / dujādijaṇapaḍiggaheṇa a antarīadu / ṇa hu dāṭhiṇo ṇaulassa vā daṃsaṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133582 (0.026):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101351 (0.026):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777342 (0.027):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726839 (0.028):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu | / avisesaṇṇa kahaṃ bia gado si saṇa bāḍḍiaṃ daṭṭhuṃ ||SRs_1.131||
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242144 (0.028):
sāaraviiṇṇajovbaṇahatthālambaṃ samuṇṇamantehim / / abbhuṭṭhāṇaṃ via mammahasya diṇṇaṃ tuha thaṇohim //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153463 (0.028):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.029):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451787 (0.029):
ahiṇava-rāa-kkhittā mahuariā vāmaeṇa kāmeṇa / / uttamai patthantīdaṭṭhuṃ pia-daṃsaṇaṃ daiaṃ // HPri_3.9 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.029):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
tāṇaṃ cia ahiaraaro vāābandho supurisassa // Suk_1.12 (=12) //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072503 (0.016):
vacanasya yathā tāṇaṃ guṇaggahaṇāṇaṃ tāṇukkaṃṭhāṇaṃ tassa pemmassa /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140510 (0.021):
{Pkt_110}tado deva doṇṇaṃ bi tāṇaṃ aṇṇoṇṇasiṃhaṇādagajjidapisuṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133714 (0.024):
sahi savvaṃ evva edaṃ asuhaṇivedaṇaṃ / tā devadāṇaṃ paṇāmeṇa / dujādijaṇapaḍiggaheṇa a antarīadu / ṇa hu dāṭhiṇo ṇaulassa vā daṃsaṇaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365601 (0.025):
juttaṃ savvaṃ jaṇavaaṇaṃ viaṇaviḍambaṇā ṇihilā // Suk_70.11 (=332) //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133582 (0.026):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101351 (0.026):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777342 (0.027):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726839 (0.028):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu | / avisesaṇṇa kahaṃ bia gado si saṇa bāḍḍiaṃ daṭṭhuṃ ||SRs_1.131||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354812 (0.028):
pāṭayitumeva śaktirnakhoruddhartumannapiṭam // Suk_21.10 (=127) // / dujjaṇajaṇaṇaṃ sagge kāaccāo vi hoi vibuhāṇaṃ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242144 (0.028):
sāaraviiṇṇajovbaṇahatthālambaṃ samuṇṇamantehim / / abbhuṭṭhāṇaṃ via mammahasya diṇṇaṃ tuha thaṇohim //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153463 (0.028):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.029):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451787 (0.029):
ahiṇava-rāa-kkhittā mahuariā vāmaeṇa kāmeṇa / / uttamai patthantīdaṭṭhuṃ pia-daṃsaṇaṃ daiaṃ // HPri_3.9 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.029):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362514 (0.034):
te ccia mahilāṇa piā sesā sāmīciavarāā // Suk_57.8 (=260) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364174 (0.035):
ṇāhi ṇāhi pṛchaha attha dharei ṇāda bhilukalattu karei // Suk_62.2 (=304)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.037):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.038):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362407 (0.039):
duhia payārehiṃ gaia dhaṇa kiṃ gajjahi khalameha // Suk_57.5 (=257) //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.040):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
[dṛḍhalohaśṛṅkhalānāṃ bhavatu vivadhapāśabandhanam /
tābhyāmapi adhikataro vācābandhaḥ supuruṣasya] // Suk_1.12* (=12*) //
adyāpi nojjhati haraḥ kila kālakūṭaṃ, kūrmo bibharti dharaṇīṃ khalu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818441 (0.055):
MSS_0971 1 adyāpi rojjhati haraḥ kila kālakūṭaṃ kūrmo bibharti dharaṇīṃ
cātmapṛṣṭhe / / ambhonidhirvahati duḥsahavāḍavāgnimaṅgīkṛtaṃ sukṛtinaḥ paripālayanti //
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511771 (1.192):
pṛṣṭabhāge / / ambhonidhir vahati duḥsahavaḍavāgnim aṅgīkṛtaṃ sukṛtinaḥ paripālayanti //
Suk_1.13 (=13) // / tacchrutvā hṛṣṭā pūrṇā / / tatastāṃ lakṣmīṃ pratividhāya guṇamohanārthe pradoṣe svagṛhe nināya /
tataḥ sa mohanaḥ kathitavelopari nāgataḥ kiñcitkāryādivaiyagryeṇa /
tato lakṣmyā sakāmayoktam- yatkamapi naraṃ samānaya' /
tataḥ pūrṇayā mūḍhayā tatpatireva samānītaḥ /
svabhartari samāyāte sā kathaṃ bhavatviti kathaṃ gṛhaṃ yātviti tvaṃ
sakhyastava vā kathayantu / / tā āhuḥ- na jānīmaḥ /
tvameva kathaya' / / śuka āha- yadi na yāsi tadā kathayāmi' /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356002 (0.040):
śukaḥ-yadyadya na yāsi tadā kathayāmi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356754 (0.047):
tayoktam--nāhaṃ jāne tvameva kathaya / / yadi na yāsi tadā kathayāmi' /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349098 (0.064):
tayoktam- tvameva kathaya' / / śukaḥ-yadi prabhāvati! adya na yāsi tadā kathayāmi
tayoktam-- na yāsyāmi' / / śukaḥ-sā āgacchanneva svapatiriti jñātvā taṃ kacagrahaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356004 (0.015):
śukaḥ-yadyadya na yāsi tadā kathayāmi / / sā āha-na yāsyāmi /
pragṛhyaivamuvāca-he śaṭha! sarvadā tvamiti mamāgre jalpasi yanme tvāṃ
vinā nānyā vallabhā asti / / adhunā tu mayā parīkṣito jñātaśceti kopaṃ cakre' /
sa ca tāṃ kaṣṭena sukomalavacanairanunīya svagṛhaṃ ninye /
kathāṃ śrutvā śukenoktāṃ bhayavismayakāriṇīm /
puṃścalīvṛndasaṃyuktā suptā rātrau vaṇikpriyā // Suk_1.14 (=14) //
iti śukasaptatau prathamā kathā // / START Suk 2:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349269 (0.015):
iti śukasaptatau dvitīyā kathā // / START Suk 3:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349559 (0.019):
iti śukasaptatau tṛtīyā kathā // / START Suk 4 :
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350659 (0.032):
iti śukasaptatau pañcamī kathā // / START Suk 6:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352289 (0.032):
iti śukasaptatau daśamī kathā // / START Suk 11:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352174 (0.033):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351596 (0.034):
iti śukasaptatau saptamī kathā // / START Suk 8:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.034):
iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā // / START Suk 7:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351793 (0.040):
iti śukasaptatau aṣṭamī kathā // / START Suk 9:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350043 (0.046):
iti śukasaptatau caturtho kathā // / START Suk 5:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352822 (0.047):
iti śukasaptatau ekādaśī kathā // / START Suk 12:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.048):
iti śukasaptatau saptadaśī kathā // / START Suk 18:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.049):
iti śukasaptatau trayodaśī kathā // / START Suk 14:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354166 (0.051):
iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā // / START Suk 19:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.052):
iti śukasaptatau caturdaśī kathā // / START Suk 15:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363539 (0.052):
iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 61:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359114 (0.053):
iti śukasaptatau ekacatvāriṃśattamo kathā // / START Suk 42:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.055):
iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā // / START Suk 52:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353838 (0.056):
iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā // / START Suk 17:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357001 (0.060):
iti śukasaptatau triṃśattamī kathā // / START Suk 31:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358103 (0.060):
iti śukasaptatau saptatriṃśattamo kathā // / START Suk 38:
sā tathaiva samaṃ tābhirdvitīyo 'hni niśāmukhe / / śukamāpṛcchya calitā śukastāmidamabravīt // Suk_2.1 (=15) //
yatheṣṭaṃ gaccha suśroṇi yadi jānāsi duḥkṛte / / pratyuttaraṃ samāyāte yaśodevīva saṅkaṭe // Suk_2.2 (=16) //
tataḥ prabhāvato pṛcchati- kā yaśodevī / / kadā kasminsaṅkaṭe tayā ka upāyaḥ kṛta' iti /
śukaḥ- yadā kathayāmi tadā mayi suratavighātena tava kopaḥ prāṇaniṣūdanaḥ
syāt' / / sā āha- suhṛdāṃ sādhvasādhvapi śrotavyameva' ityanujñātaḥ śukaḥ āha- asti
nandanaṃ nāma nagaram / / tatra nandano nāma rājā /
tatputro rājaśekharaḥ / / tadvadhūḥ śaśiprabhā /
tāṃ dhanasenasuto vīranāmā dṛṣṭvā sakāmaḥ san jvarapīḍito 'bhūt /
bhojanādi na vidhatte / / sa ca mātrā yaśodevyā pṛṣṭaḥ sansagadgadaṃ kāraṇamāha- sā ca rājakanyā
durlabhā / / sa kathaṃ jīvatu' iti praśnaḥ / / tayoktam- tvameva kathaya' /
śukaḥ-yadi prabhāvati! adya na yāsi tadā kathayāmi, ityukte sā āha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356000 (0.047):
śukaḥ-yadyadya na yāsi tadā kathayāmi / / sā āha-na yāsyāmi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348933 (0.064):
tvameva kathaya' / / śuka āha- yadi na yāsi tadā kathayāmi' /"
kathayeti' / / atha śukaḥ-sā yaśodevī ekāṃ śunīṃ bhojanādyairāvarjayitvā ābharaṇāni
paridhāyātmanā sārdhaṃ gṛhītvā śaśiprabhāpārśve gatvā tāṃ vijane sagadgadā
jagāda-ahaṃ ca tvaṃ ca iyaṃ ca pūrvabhave bhaginyo 'bhūvan /
mayā niḥśaṅkayā tvayā tu saśaṅkayā paranarābhilāṣaḥ pūritaḥ /
anayā tu naiva / / ato 'syāḥ śīlaprabhāvātkevalaṃ jātismaraṇameva na bhogāḥ śunikā ca sañjātā
sambhogavighnājjātismaraṇaṃ ca na te vartate /
mama punarbhogānnirvighnānnirvighnajātismaraṇaṃ ca /
ato 'hamanukampayā imāṃ śunakīṃ tvāṃ ca dṛṣṭvā kathayitumāgatā /
atastvayārthināṃ kāṅkṣitaṃ dātavyameva / / yo dānaṃ kuryātsa bhavetsarvasampadāṃ sthānam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833523 (0.035):
pratigrahaṃ gṛhītvā tu vāṇijyaṃ yastu kārayet / / tasya dānaṃ na dātavyaṃ vṛthā bhavati tasya tat // RKV_50.11 //
uktañca-- / kathayanti na yācante bhikṣāhārā gṛhe gṛhe /
arthibhyo dīyatāṃ nityamadātuḥ phalamīdṛśam // Suk_2.3 (=17) //
tataḥ śaśiprabhā sakaṇṭhagrāhaṃ ruditvā prāha-- māmapi kalyāṇi!
puruṣāntareṇa yojaya' / / tato yaśodevī tāṃ svasthīkṛtya bhartṛviditāṃ svagṛhaṃ nītvā svaputreṇa
yojayāmāsa / / sa ca rājaśekharo dravyādidānatoṣitaḥ sakhīyamiti kṛtvā na nivārayāmāsa /
rājaputraṃ rājaputrīṃ pratāryaivaṃ ca bhāmini /
yaśodevyā mahadbuddhya nijakāryamanuṣṭhitam // Suk_2.4 (=18) //
buddhirasti yadaiṣā te vraja subhru parāntikam /
bhaja nidrāṃ viśālākṣi mānyathā svaṃ viḍambaya // Suk_2.5 (=19) //
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvitīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350043 (0.0):
sa parābhavamāpnoti govindo brāhmaṇo yathā // Suk_4.8 (=29) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau caturtho kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351793 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.0):
vividhalālanaiḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.0):
sa ca mugdho devīṃ namaskṛtya tāṃ bahu mānayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.0):
mano 'nukūlatāṃ kurvanna sa nindyaḥ sadā satām // Suk_17.4 (=114) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357001 (0.0):
gadite dhūrtarājena tābhyāṃ muktaśca tatkṣaṇāt // Suk_30.2 (=176) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357156 (0.0):
sarārṣṭa saprajaṃ hanti rājānaṃ mantriniścayaḥ // Suk_31.3 (=179) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti vacanamuttāritam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359335 (0.0):
anyo 'pi buddhimāṃlloke mucyate mahato bhayāt // Suk_42.4 (=211) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361072 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
START Suk 3: / athānyadine prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350051 (0.004):
iti śukasaptatau caturtho kathā // / START Suk 5: / punaranyadine sā gamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349564 (0.009):
iti śukasaptatau tṛtīyā kathā // / START Suk 4 :
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356206 (0.029):
iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā // / START Suk 24: / athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350660 (0.030):
iti śukasaptatau pañcamī kathā // / START Suk 6:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351596 (0.036):
iti śukasaptatau saptamī kathā // / START Suk 8:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357520 (0.038):
iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā // / START Suk 34: / athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351794 (0.041):
iti śukasaptatau aṣṭamī kathā // / START Suk 9: / athāparedyuḥ savismayā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma-śuka! kiṃ vijñātaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348996 (0.042):
puṃścalīvṛndasaṃyuktā suptā rātrau vaṇikpriyā // Suk_1.14 (=14) // / iti śukasaptatau prathamā kathā // / START Suk 2:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360170 (0.046):
dinamativāhya prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi gatā vetsi yadi kartuṃ tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364531 (0.049):
anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi na kartavyo vilambaḥ puṇyakarmaṇi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351179 (0.051):
iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā // / START Suk 7:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352823 (0.051):
iti śukasaptatau ekādaśī kathā // / START Suk 12: / athānyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354463 (0.052):
iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā // / START Suk 21: / anyasmindine prabhāvatyā puṣṭaḥ śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365174 (0.060):
anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ prāha- / kuru jāraṃ viśālākṣi vijāraṃ kuruṣe yadi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356324 (0.063):
anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363917 (0.064):
iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 62:
śukaḥ- / gaccha deva kimāścaryaṃ yatra te ramate manaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360170 (0.029):
dinamativāhya prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi gatā vetsi yadi kartuṃ tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364533 (0.040):
anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi na kartavyo vilambaḥ puṇyakarmaṇi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365174 (0.041):
anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356324 (0.050):
anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354336 (0.053):
anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha- gaccha devi mano yatra ramate te narāntare /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358500 (0.055):
anyedyuḥ sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma / / śukaḥ- / gaccha tvaṃ gantukāmānāṃ gamanaṃ ca śubhaṃ bhuvi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349566 (0.059):
athānyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ-māṃ kṛtāvajñaṃ kṛtvā mā gaccha /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361721 (0.060):
athāparedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ provāca-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359931 (0.060):
athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / yāhi devi gṛhaṃ muktvā yadi vetsi tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352934 (0.062):
athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śuka āha- / vraja devi sukhaṃ bhuṅkṣva ardhabhukte patau yathā /
nṛpavadyadi jānāsi paritrāṇaṃ tvamātmanaḥ // Suk_3.1 (=20) //
prabhāvatī pṛcchati-kathametat / / śukaḥ kathayati-asti viśālā nagarī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353887 (0.0):
soḍhuṃ śaktāstathā vaktuṃ guṇāḍhyo brāhmaṇo yathā // Suk_17.2 (=112) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat / / śukaḥ kathayati-asti viśālā purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349593 (0.028):
patito brāhmaṇo 'narthe viṣakanyāvivāhane // Suk_4.1 (=22) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat" / / śukaḥ-asti somaprabhaṃ nāma dvijasthānam /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361740 (0.030):
cetkartumuttaraṃ vetsi carmakārakalatravat // Suk_53.1 (=247) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat? śukaḥ-carmaṇvatīnadītīre carmakūṭa iti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363565 (0.058):
yathā tejukayā pūrvaṃ kṛtaṃ ciramākāṅkṣitam // Suk_61.1 (=295) // / prabhāvatyāha-kathametat? śukaḥ kathayati-asti khorasamabhidhāno grāmaḥ /
tatra sudarśano rājā / / tatra ca vimalo nāma vaṇik / / tasya ca patnīdvayaṃ subhagaṃ rūpasampannaṃ dṛṣṭvā kuṭilanāmā
dhūrtastadbhāryādvayagrahaṇecchayā ambikāṃ devīmārādhya vimalarūpaṃ yayāce
labdhvā ca tatprakṛtiṃ vimale bahirgate tadgṛhaṃ gatvā prabhutvaṃ cakāra /
prasādadhanadānairvaśīkṛto 'khilo 'pi parijanavargaḥ /
tadbhāryādvayaṃ bahumānadānādinā santoṣya svecchayā bhuṅkte /
vimalo 'yaṃ dhanādyanityatāṃ śrutvā dātā babhūveti parijano 'navarataṃ
cintayati / / atha satyavimalo 'pi dvāramāgataḥ kuṭilājñayā dvārapālena niṣiddhaḥ /
tato bahiḥsthaḥ phutkaroti vañcito 'haṃ dhūrtarājena' /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349399 (0.057):
purataḥ phūccakre / / rājanvañcito 'smi dhūrtarājena' /"
tasya caivaṃ krandato gotrajā janāḥ kautukācca militāḥ /
tatkṣaṇāt haṭṭāni muktvā vaṇiksārtho militvā ārakṣikamantrimukhyānāṃ
purataḥ phūccakre / / rājanvañcito 'smi dhūrtarājena' /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349377 (0.057):
tato bahiḥsthaḥ phutkaroti vañcito 'haṃ dhūrtarājena' /"
tato rājñā tadavalokanāya prahitāḥ puruṣāḥ /
tenāpi te dravyādidānena sānukūlāḥ kṛtāḥ /
taṃ dhanadāyakaṃ gṛhe dṛṣṭvā jano vadati-svāminvimalo gṛhe vidyate /
ayaṃ ca dhūrtarāṭ dvārasthaḥ' / / tato nṛpeṇa dvāvapyekatra kṛtau /
tato dvayormadhyānna ko 'pi dhūrtetarayorvyaktiṃ jānāti /
jātaḥ kolāhalo 'khilalokavyavahāranāśakaro rājñaścapavādaḥ /
yato rājñāṃ duṣṭanigrahaḥ śiṣṭapālanaṃ ca svargāya /
uktañca- / prajāpīḍanasantāpātsamudbhūto hutāśanaḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446816 (0.0):
adharmād api ṣaḍ bhāgo jāyate yo na rakṣati ||Panc_1.375|| / prajā pīḍana santāpāt samudbhūto hutāśanaḥ |
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285554 (0.017):
prajāpīḍanasaṃtāpāt samudbhūto hutāśanaḥ / / rājñaḥ kulaṃ śriyaṃ prāṇāṃś cādagdhvā na nivartate // Yj_1.341 //
rājñaḥ kulaṃ śriyaṃ prāṇānnādagdhvā vinivartate // Suk_3.2 (=21) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446819 (0.0):
prajā pīḍana santāpāt samudbhūto hutāśanaḥ | / rājñaḥ śriyaṃ kulaṃ prāṇān nādagdhvā vinivartate ||Panc_1.376||
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285557 (0.0):
prajāpīḍanasaṃtāpāt samudbhūto hutāśanaḥ / / rājñaḥ kulaṃ śriyaṃ prāṇāṃś cādagdhvā na nivartate // Yj_1.341 //
tato rājā ekānte tayornirṇayamacintayat / / tatkathaya kathaṃ niścayaḥ syāditi praśnaḥ /
śukaḥ-sa rājā labdhopāyastadvimalabhāryādvayaṃ pṛthakpṛthaksaṃsthāpya
pṛṣṭavān-kiṃ yuvayoḥ pāṇigrahaṇe bhartrā vibhūṣaṇaṃ pradattaṃ dhanaṃ ca /
paścātkiṃ jalpitaṃ prathamasaṅgena ca kā vārttā bhartrā sahābhūt /
kā mātā kaśca pitā / / kiṃ kulam / / kā jātiḥ' / / ityevaṃ pṛṣṭābhyāṃ yathālabdhaṃ yathāvṛttaṃ yathāproktaṃ yathāsuptaṃ
sarvaṃ tābhyāṃ kathitam / / paścātu tau puruṣau pṛṣṭau parasparaṃ visaṃvadantau /
tato bhāryādvayasya rukmiṇīsundarīnāmadheyasya yaḥ saṃvādaṃ vadati sa
satyaḥ / / itarastu dhūrto rājñā nirvāsitaḥ /
satyastu rājñā sabhāryaḥ saskṛtaḥ svagṛhaṃ gataḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18689588 (0.043):
araḍaṃ kālāmam upasaṃkrānto tato pi pravṛtti āgatā // yaṃ vaiśālito / rājagṛhaṃ gato tato pi pravṛtti āgatā // yaṃ rājagṛhe udakaṃ rāmaputram
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18682050 (0.045):
tato evaṃ pratinivartitvā punaḥ gṛhaṃ gato // rājā śuddhodano amātyānāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655004 (0.053):
473.019. āyuṣmān rudrāyaṇaḥ pūrvāhne nivāsya pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ / piṇṭāya prāvikṣat/ / 473.020. sa mahājanakāyena dṛṣṭaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652320 (0.054):
465.021. te taṃ prābhṛtamādāya yena rājagṛhaṃ tena prakrāntāḥ/ / 465.022. anupūrveṇa rājagṛhamanuprāptāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581764 (0.059):
saṃsiddhayānapātrāṇni rājagṛhamanuprāptāni/ / 190.009. rājagṛhe ca parva pratyupasthitamiti na kiṃcit krayeṇāpi
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17213058 (0.063):
_ _ _ _ _ ^ sīdati 3 tataḥ sa citrakaro 'śvārūḍho harṣeṇa kaṭakābhyāṃ sva / 2 laṃkṛtatanur gṛhaṃ gata + + /// .. tā tatas tena bhartrā procyate dehi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575626 (0.063):
171.021. sa taṃ punargṛhītvā punaśchatranāḍikāyāṃ prakṣipya prakrāntaḥ/ / 171.021. anupūrveṇa rājagṛhamanuprāptaḥ/ / 171.022. sa vīthyāṃ prasāryāvasthitaḥ/
iti mahārājabuddhiḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361207 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362045 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
iti śukasaptatau tṛtīyā kathā // / START Suk 4 :
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349269 (0.005):
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvitīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350660 (0.016):
iti kīroktiṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau pañcamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351596 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348996 (0.019):
puṃścalīvṛndasaṃyuktā suptā rātrau vaṇikpriyā // Suk_1.14 (=14) // / iti śukasaptatau prathamā kathā // / START Suk 2:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352176 (0.021):
iti kathā śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau navamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352289 (0.023):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau daśamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351794 (0.023):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352824 (0.028):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.029):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350044 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau caturtho kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.033):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354166 (0.033):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.034):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363539 (0.035):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359114 (0.040):
iti kathāṃ śrutvo prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekacatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.040):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353838 (0.041):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357001 (0.044):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354460 (0.044):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā //
athānyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ-māṃ kṛtāvajñaṃ kṛtvā mā gaccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365174 (0.016):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364443 (0.022):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354335 (0.027):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356324 (0.027):
iti śukasaptatau caturviśatitamī kathā // / START Suk 25: / anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364530 (0.028):
iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 66: / anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364665 (0.029):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356539 (0.029):
iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā // / START Suk 27: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356681 (0.029):
iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā // / START Suk 28: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363429 (0.029):
iti śukasaptatau ekonapaṣṭitamī kathā // / START Suk 60: / anyadā sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ prapaccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364334 (0.029):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363922 (0.029):
iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 62: / anyadā sā prabhāvatī śukamāpṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354170 (0.033):
iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā // / START Suk 19: / anyadā prabhāvatī calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360830 (0.035):
iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā // / START Suk 50: / anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357004 (0.051):
iti śukasaptatau triṃśattamī kathā // / START Suk 31: / anyadā ca prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ provāca-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351601 (0.055):
START Suk 8: / athāparedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352932 (0.058):
START Suk 13: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359929 (0.058):
START Suk 46: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349277 (0.059):
athānyadine prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362052 (0.060):
iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā // / START Suk 55: / anyadā yāminīsamaye prabhāvatī gamanāya śukamāpṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352825 (0.060):
iti śukasaptatau ekādaśī kathā // / START Suk 12: / athānyadā sā calitā /
yato bālakādapi hitaṃ vākyaṃ grāhyam / / kṛtāvajñaḥ purā devi vṛddhavākyaparāṅmukhaḥ /
patito brāhmaṇo 'narthe viṣakanyāvivāhane // Suk_4.1 (=22) //
prabhāvatī pṛcchati-kathametat / / śukaḥ-asti somaprabhaṃ nāma dvijasthānam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361741 (0.016):
cetkartumuttaraṃ vetsi carmakārakalatravat // Suk_53.1 (=247) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat? śukaḥ-carmaṇvatīnadītīre carmakūṭa iti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349292 (0.028):
nṛpavadyadi jānāsi paritrāṇaṃ tvamātmanaḥ // Suk_3.1 (=20) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat / / śukaḥ kathayati-asti viśālā nagarī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353884 (0.031):
soḍhuṃ śaktāstathā vaktuṃ guṇāḍhyo brāhmaṇo yathā // Suk_17.2 (=112) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat / / śukaḥ kathayati-asti viśālā purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358727 (0.047):
saṅkaṭe khalu vetsi tvaṃ kiñcidvaktuṃ dvijo yathā // Suk_41.1 (=194) // / prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364355 (0.047):
kṛtaṃ devikayā yadvatsakhījāravimuktaye // Suk_64.1 (=308) // / prabhāvatī prāha-kathametat? śukaḥ asti kūṭapurābhidho grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352201 (0.047):
yadi te 'sti sakhī yāhi śṛṅgārīva sahāyinī // Suk_10.1 (=81) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti rājapuraṃ nāma sthānam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357304 (0.048):
viṣame mālinī yadvadrambhikā patisannidhau // Suk_33.1 (=181) // / prabhāvatī-kathametat'? śuko 'bravīt-asti śaṅkhapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348292 (0.057):
sa prāha-kathametat?' śuka āha-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352333 (0.058):
yathā rambhikayā pūrvaṃ brāhmaṇārthe 'dbhutaṃ kṛtam // Suk_11.3 (=85) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti dābhilākhyo grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361870 (0.058):
dūtena bhāṣitaṃ yadvadviṣame nṛpateḥ puraḥ // Suk_54.1 (=248) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ-asti śakrāvatī nāma purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362077 (0.058):
yadi vetsyuttaraṃ kartuṃ śrīdharo brāhmaṇo yathā // Suk_55.1 (=250) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuko brūte-carmakūṭe grāme dvijaḥ śrīdharo nāma
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355127 (0.061):
kuṭṭinīcaritaṃ śrutvā tadvicāryaṃ tvarānvitāḥ // Suk_23.6 (=136) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śuko 'bravīt-asti padmāvatī purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359735 (0.063):
vañcitā vetsi cetkartuṃ kiñcidviṣṇuḥ purā yathā // Suk_45.1 (=221) // / prabhāvatyāha--kathametat' / / śukaḥ prāha-asti vilāsapuraṃ nāma nagaram /"
tatra vidvāndhārmikaḥ somaśarmā nāma vipraḥ / / tatputrī rūpaudāryaguṇopetā viṣakanyeti vijñātābhūt /
tena tāṃ bhayena ko 'pi na vivāhayati / / tataḥ somaśarmā varārthaṃ bhuvaṃ paryaṭan samprāpto dvijasthānaṃ
janasthāna nāma / / tatra govindanāmā brāhmaṇo jaḍo nirdhanaśca /
tasmai kanyā pradattā / / tena suhṛdāṃ nivārayatāmapi kṛtāvajñenoḍhā sarvarūpalāvaṇyaguṇopetā mohinī
viṣakanyā / / sā vidagdhā govindastu mūrkhaḥ laghuvayāśca /
tataśca sā ātmano rūpalāvaṇyayauvanaṃ śuśoca /
avidagdhaḥ patiḥ strīṇāṃ, prauḍhānāṃ nāyako 'guṇī /
guṇināṃ tyāgināṃ stoko vibhavaśceti duḥkhakṛt // Suk_4.2 (=23) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12860861 (1.192):
MSS_3336 2 guṇināṃ tyāgināṃ stoko vibhavaśceti duḥkhakṛt //
pāusasamaapavāso jovvaṇadiahe tahā a dāliddaṃ /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947184 (0.022):
Devasomā - bhaavaṃ! ṇaṃ tahā bhaṇidavvaṃ / aghante mokkhamaggaṃ aṇṇahā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388747 (0.036):
'jaṇahiaavidāraṇae dhārāsalilallulie ṇa ramai tahā / / tava diṭvī ciurabhare viāṇa jaha vairikhaggāmmi' //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364174 (0.041):
ṇāhi ṇāhi pṛchaha attha dharei ṇāda bhilukalattu karei // Suk_62.2 (=304)
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362514 (0.047):
te ccia mahilāṇa piā sesā sāmīciavarāā // Suk_57.8 (=260) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354812 (0.052):
pāṭayitumeva śaktirnakhoruddhartumannapiṭam // Suk_21.10 (=127) // / dujjaṇajaṇaṇaṃ sagge kāaccāo vi hoi vibuhāṇaṃ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446126 (0.052):
vīrāṇaṃ rama{i} ghusiṇāruṇammi ṇa tahā piā-thaṇucchaṅge /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348837 (0.055):
tāṇaṃ cia ahiaraaro vāābandho supurisassa // Suk_1.12 (=12) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365601 (0.056):
juttaṃ savvaṃ jaṇavaaṇaṃ viaṇaviḍambaṇā ṇihilā // Suk_70.11 (=332) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355682 (0.057):
tāṇa ṇamo vesāṇaṃ appā vi ṇa vallaho jāṇa // Suk_23.28 (=158) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352435 (0.064):
teṇa paḍibohieṇa e kiṃ kīrai ṇa kkhu alleṇa // Suk_11.6 (=88) //
paḍhamasiṇehavioo tiṇi vi garuāidukkhāiṃ // Suk_4.3 (=24) //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143196 (0.0):
paḍivālaṇaasamatthao tammai juvaīsatthao || 14 || / iha paḍhamaṃ mahumāso jaṇassa hiaāi kuṇai mauāiṃ |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 333697 (0.0):
(P_7,1.52 54) KA_III,258.24 260.11 Ro_V,51.16 54.14 {31/68} iha / kārayāñcakāra , harayāñcakāra , cikīrṣāñcakāra , jihīrṣāñcakāra , / hrasvandyāpaḥ nuṭ iti nuṭ prasajyeta .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5455963 (0.0):
nirdeśaḥ . atha vā astu asya grahaṇam kaḥ doṣaḥ . iha kārayāñcakāra , / harayāñcakāra , cikīrṣāñcakāra , jihīrṣāñcakāra , hrasvandyāpaḥ nuṭ iti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5490880 (0.0):
kartavyam . na bhābhūpūkamigamipyāyivepisanumām iti . iha api tarhi na
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4682156 (0.0):
253 Dhp5 / na hi vereṇa verāṇi śāmantīha kadācanaṃ |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388574 (0.0):
'alasasiromaṇi dhuttāṇaṃ aggimo putti dhaṇasamiddhimao / / iha bhaṇieṇa ṇaaṅgī papphullaviloaṇā jāā' //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1755446 (0.0):
ity upakramya, nepathye biraeha keli ākaḍḍhaṇa pāḍaṇijjaṃ goura duvāraṃ, / boḍheha bibiha ppaharaṇa saṇṇāha daha sahassāi | (vracayata
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361799 (0.0):
rūhaṃ cucuhuñcūkaraūṃhūṃ āaucalihaṃ nāvahaṃ madraṃ / / uvāipāu caliyau phiriyā khaṃligāvaha // Suk_53.2 (=247,1) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362402 (0.0):
jai sasaṇehī to muai aha jīvai ṇiṇṇeha / / duhia payārehiṃ gaia dhaṇa kiṃ gajjahi khalameha // Suk_57.5 (=257) //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9537918 (0.0):
12,17: sarvāṇi.prajñānāny.avasy.annavan/ / 12,17: bhājanavatī.te.pusann.iha.dattir.astu/
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354811 (5.960):
pāṭayitumeva śaktirnakhoruddhartumannapiṭam // Suk_21.10 (=127) // / dujjaṇajaṇaṇaṃ sagge kāaccāo vi hoi vibuhāṇaṃ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358828 (5.960):
ghalliu bambhaṇi vīsāsu paiṃ bhuñjasu sukaasu hāiṃ // Suk_41.2 (=195) //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641093 (0.000):
429.018. mahāpanthakaḥ kathayati bhikṣo, vayaṃ prajñātā brāhmaṇāḥ/ / 429.019. na śakṣyām ihaiva pravrajitum/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21263836 (0.000):
jñāpakārthantu, etat jñāpayati vivāhādiṣviha saṃkīrtteṣveva samyāḥ, na / tairatidiṣṭeṣu iti / / tena sīmantādatidiṣṭe puṃsavane paridhaya eva /
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683216 (0.000):
rāgaṃ ca doṣaṃ ca prahāya mohaṃ vimuttacitto akhilo akaṃcho | / anupādiyāno iha vā hure vā sa bhāgavā śāmannassa hoti ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18958204 (0.002):
(AVŚ_11,1.10c) trayo varā yatamāṃs tvaṃ vṛṇīṣe tās te samṛddhīr iha / rādhayāmi ||10|| {1}
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073769 (0.002):
(GBr_2,1.8e) tad yathā ha vā idam aspaṣṭāvasāne nehāvasāsyasi / nehāvasāsyasīti nonudyanta evaṃ haivaite 'muṣmāṃl lokān nonudyante
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354695 (0.012):
paccakkhammi vi diṭṭhe juttājuttaṃ viutaṇāhi // Suk_21.7 (=124) // / [mā bhava sukhagrāhī mā pratyehi yanna dṛṣṭaṃ pratyakṣam /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947184 (0.034):
Devasomā - bhaavaṃ! ṇaṃ tahā bhaṇidavvaṃ / aghante mokkhamaggaṃ aṇṇahā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388747 (0.036):
'jaṇahiaavidāraṇae dhārāsalilallulie ṇa ramai tahā / / tava diṭvī ciurabhare viāṇa jaha vairikhaggāmmi' //
[pravṛṭsamayapravāso yauvanadivase tathā ca dāridryam /
prathamasnehaviyogastrīṇyapi gurukāṇi duḥkhāni] // Suk_4.24* (=24*) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349724 (0.047):
mā mā bhaṇantyāṃ surataṃ trīṇyapi gurukāṇi duḥkhāni] // Suk_4.4* (=25*) //
appatthāve paḍhiaṃ kaṇṭhavihūṇaṃ ca gāiaṃ gīaṃ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7427390 (0.011):
mayūrakarṇa / / khārījaṅgha / / śalāvala / / patañjala / / kaṇṭheraṇi /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228129 (0.015):
yamajihvaḥ śatāśvaś ca kaṇṭhanaḥ kaṇṭhapūjanaḥ // LiP_1,72.79 // / dviśikhas triśikhaścaiva tathā pañcaśikho dvijāḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18754666 (0.016):
pānakāni pāyetvā ālambitvā ca cuṃbayitvā ca kaṇṭhasamālagnato ca kṛtvā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089810 (0.022):
tadbhavaiḥ kuharutaiḥ suranāryaḥ smāritāḥ suratakaṇṭharutānām // 550 // / yathā vā karajuagahiajasoātthaṇamuhaviṇivesiāharapuḍassa /
mā mā bhaṇanti suraaṃ tiṇi vi garuāi dukkhāiṃ // Suk_4.4 (=25) //
[aprastāve paṭhitaṃ kaṇṭhavihīnaṃ ca gāyanaṃ gītam /
mā mā bhaṇantyāṃ surataṃ trīṇyapi gurukāṇi duḥkhāni] // Suk_4.4* (=25*) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349698 (0.047):
prathamasnehaviyogastrīṇyapi gurukāṇi duḥkhāni] // Suk_4.24* (=24*) // / appatthāve paḍhiaṃ kaṇṭhavihūṇaṃ ca gāiaṃ gīaṃ /
sānyadā govindaṃ patimityabravīt-mama piturgehātsamāgatāyā bahūni dināni
sañjātāni / / tato 'haṃ tvayaiva saha gamiṣye nānyathā' /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452946 (0.060):
hiraṇyaka āha yady evaṃ tad aham api tvayā saha gamiṣyāmi | mamāpi mahad
tataḥ śakaṭaṃ mārgayitvā sabhāryakaḥ sa calitaḥ /
yāvatprayāti tāvatpathi eko yuvā vāggmī surūpaḥ śūraśca viṣṇunāmā brāhmaṇo
militaḥ / / tasya brāhmaṇasya tasyāścānyonmanurāgaḥ sañjātaḥ /
uktañca- prītiḥ syāddarśanādyaiḥ prathamamatha manaḥsaṅgasaṅkalpabhāvo,
nidrāchedastanutvaṃ vapuṣi kaluṣatā cendriyāṇāṃ nivṛttiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352188 (0.057):
nayana prītiḥ prathamaṃ cintā saṅgas tathā saṅkalpaḥ | / nidrā cchedas tanutā viṣaya nivṛttis trapā nāśaḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555281 (0.057):
nayana prītiḥ prathamaṃ cintā saṅgas tato'tha saṅkalpaḥ | / nidrā cchedas tanutā viṣaya nivṛttis trapānāpa |
hrīnāśonmādamūrcchāmaraṇamiti jagadyātyavasthā deśaitāḥ,
lagnairyatpuṣpabāṇaiḥ sa jayati madanaḥ sannirastānyadhanvī // Suk_4.5
sa pathiko dampatyoḥ pūgapatroccayaṃ dadāti /
ityevaṃ grāmyabrāhmaṇorohaviṣṇorviśvastaḥ ātmano nirodhasaṅgabhayāduttīrya
ta gantrīvāhamārohayati / / viṣṇunā ca patyau vṛkṣāntaragate sā mohino bhuktā ātmavaśīkṛtā /
tayā cātmīyaṃ nāma gotraṃ kulakramaṃ cājñāpitaḥ /
patyuśca samāgatasya tvaṃ coro 'sīti' gantryārohaṇaṃ kuvato niṣedhaḥ
kṛtaḥ / / viṣṇurapi tāṃ kṛhītvā govindaṃ dharṣitavān / / tatastayoḥ keśākeśi saṃvṛttam /
govindastu viṣṇunā viṣakanyāprabhāveṇa nirjitaḥ /
tatastāṃ gṛhītvā viṣṇuḥ svagṛhaṃ praticalitaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23957730 (0.053):
tava putro bhaviṣyāmi $ subhage balibandhanaḥ & / ity uktvā tāṃ gato viṣṇuḥ % svagṛhaṃ sā samāyayau // NsP_45.6 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17022718 (0.053):
tava putro bhaviṣyāmi subhage balibandhanaḥ / / ity uktvā tāṃ gato viṣṇuḥ svagṛhaṃ sā samāyayau // NsP_45.6 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643278 (0.064):
436.015. asya sakāśāt kārṣāpaṇān gṛhītvā karma kuru/ / 436.016. sa tasya gṛhaṃ gataḥ/
govindaḥ pṛṣṭhastho mārgāsanne grāme gatvā phūtkṛtavān-yadanena caureṇa
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19597424 (0.060):
01,025.003c niṣādī mama bhāryeyaṃ nirgacchatu mayā saha / 01,025.003d@016_0009 tato 'haṃ nirgamiṣyāmi na nirgaccheyam anyathā
mama bhāryā gṛhītā / / trāyatāṃ tām / / mama śaraṇaṃ bho janāḥ' /
atha grāmādhipena viṣṇurmohinīyuto dhṛtaḥ /
pṛṣṭenottaraṃ dattaṃ viṣṇunā yatheyaṃ mayā pariṇītā /
madīyāṃ ca bhāryāmeṣa pathiko mārge dṛṣṭvā grahilo babhūva /
govindenāpi pṛṣṭena idamevottaritam / / tato mantrī tayorekamevottaraṃ śratvā jātyādikaṃ pṛṣṭavān /
trayamapi tu saṃvadati tataḥ kathaṃ niścayaḥ /
iti śukapraśnaḥ / / tatastayā pṛṣṭaḥ śuka āha-mantriṇoktam, kiyanti dināni saṅgamasya
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360618 (0.048):
sa kathaṃ chinattu tatsandehamiti praśnaḥ / / śukaḥ-tato mantriṇā tadvaḍavāyugaṃ saparyāṇaṃ kārayitvā bāhyālyāmativāhya
yuṣmākaṃ prayāṇe / / tairuktam-kalye bhojanāntaraṃ saṃvṛttaḥ samāgamaḥ' /
tato mantriṇā brāhmaṇau pṛthakpṛthakpṛṣṭau-kimanayā kalye bhojanavelāyāṃ
bhuktam' / / yacca tayā bhuktaṃ tadgovindo jānāti itarastu na /
tataḥ sa viḍambitaḥ sacivena / / gonindaḥ śikṣitaḥ /
dhigimāṃ brāhmaṇīṃ paratreha ca duḥkhadāṃ muñca śīghram /
uktañca- / vaidyaṃ pānarataṃ naṭaṃ kupaṭhitaṃ mūrkhaṃ parivrājakaṃ yodhaṃ kāpuruṣaṃ
viṭaṃ vivayasaṃ svādhyāyahīnaṃ dvijam / / rājyaṃ bālanarendramantrirahitaṃ mitraṃ chalānveṣi ca bhāryāṃ
yauvanagarvitāṃ pararatāṃ muñcanti ye paṇḍitāḥ // Suk_4.6 (=27) //
tathāpi kāminīlubdho dhikkṛtaḥ sādhubhistadā / / tāmevādāya calitastatkṛte nihataḥ pathi // Suk_4.7 (=28) //
taddevi yaḥ karotyevamavajñāṃ vṛddhaśikṣitaḥ /
sa parābhavamāpnoti govindo brāhmaṇo yathā // Suk_4.8 (=29) //
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau caturtho kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349268 (0.0):
bhaja nidrāṃ viśālākṣi mānyathā svaṃ viḍambaya // Suk_2.5 (=19) // / iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351793 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
mano 'nukūlatāṃ kurvanna sa nindyaḥ sadā satām // Suk_17.4 (=114) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356806 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357001 (0.0):
gadite dhūrtarājena tābhyāṃ muktaśca tatkṣaṇāt // Suk_30.2 (=176) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357157 (0.0):
sarārṣṭa saprajaṃ hanti rājānaṃ mantriniścayaḥ // Suk_31.3 (=179) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357629 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359335 (0.0):
anyo 'pi buddhimāṃlloke mucyate mahato bhayāt // Suk_42.4 (=211) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361073 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
START Suk 5: / punaranyadine sā gamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349276 (0.004):
iti śukasaptatau dvitīyā kathā // / START Suk 3: / athānyadine prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356202 (0.042):
iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā // / START Suk 24: / athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357520 (0.042):
iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā // / START Suk 34: / athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358499 (0.047):
anyedyuḥ sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma / / śukaḥ- / gaccha tvaṃ gantukāmānāṃ gamanaṃ ca śubhaṃ bhuvi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363026 (0.047):
atha dinānte sā śukaṃ gamanāya pṛcchati sma / / śukaḥ- / gaccha devi svakāryañca kuru cintitamadbhutam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349559 (0.050):
iti śukasaptatau tṛtīyā kathā // / START Suk 4 : / athānyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354463 (0.051):
iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā // / START Suk 21: / anyasmindine prabhāvatyā puṣṭaḥ śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359115 (0.060):
iti śukasaptatau ekacatvāriṃśattamo kathā // / START Suk 42: / arepadyuḥ prabhāvatī gacchāmī"ti śukaṃ pratyāha /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350660 (0.061):
iti śukasaptatau pañcamī kathā // / START Suk 6: / athāparasmindivase prabhāvatī śukaṃ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356807 (0.061):
iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā // / START Suk 29: / anyedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356325 (0.061):
anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati / / śukaḥ prāha- / kuru yadrocate kartuṃ yadi vetsi pratīṅgitam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351596 (0.061):
iti śukasaptatau saptamī kathā // / START Suk 8: / athāparedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353847 (0.061):
anyadā sā hasantī narāntaragamanāya śukaṃ pṛcchati / / śuka āha-yadeva manaso 'bhīṣṭaṃ tadeva kāryam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.062):
iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā // / START Suk 52:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357158 (0.063):
iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā // / START Suk 32: / athānyedyuḥ prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha gamanāya /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357278 (0.063):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā / START Suk 33: / athānyedyuḥ prabhāvatī gamanāyotsukā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357948 (0.063):
iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā // / START Suk 37: / athāpare 'hni prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359553 (0.063):
iti śukasaptatau tricatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 44: / athānyedyardināvasāne prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359924 (0.063):
iti śukasaptatau pañcacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 46: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360334 (0.063):
iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 48: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati-gacchāmi narāntaramiti /
śukaḥ- / gaccha devi vijānāsi yadi kartuṃ tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364533 (0.023):
anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi na kartavyo vilambaḥ puṇyakarmaṇi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363027 (0.039):
atha dinānte sā śukaṃ gamanāya pṛcchati sma / / śukaḥ- / gaccha devi svakāryañca kuru cintitamadbhutam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360171 (0.040):
dinamativāhya prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi gatā vetsi yadi kartuṃ tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358499 (0.047):
anyedyuḥ sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma / / śukaḥ- / gaccha tvaṃ gantukāmānāṃ gamanaṃ ca śubhaṃ bhuvi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356325 (0.052):
anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati / / śukaḥ prāha- / kuru yadrocate kartuṃ yadi vetsi pratīṅgitam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362197 (0.053):
athāparedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ-- / yādi devi gatā vetsi yadi kartuṃ tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360837 (0.057):
anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha / / śukaḥ- / gaccha devi na te doṣo gamane ko 'pi dṛśyate /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356209 (0.064):
athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha / / śuko 'pyāha-- / yāhi devi vijānāsi yadi jārasamanvitā /
sabhāyāṃ nṛpateryadvadviṣame bālapaṇḍitā // Suk_5.1 (=30) //
prabhāvatīpṛṣṭaḥ śukaḥ kathāṃ prāha-asti ujjayinī nāma nagarī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354902 (0.039):
START Suk 22: / punaḥ prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356914 (0.056):
START Suk 30: / anyedyuḥ prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ prāha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348723 (0.056):
evaṃ śukoktaṃ śrutvā yadā sā kautukākulacetasā nijagṛha āsīnāsti tadā / śukaḥ kathāṃ prāha- asti candrāvatī puro /
tatra vikramādityo rājā / / tasya rājño kāmalīlā nāma uttamakule jātā /
sā ca rājño 'tīva vallabhā / / ekadā nṛpastayā sārdhaṃ bhojanaṃ kurvanbhṛṣṭamatsyāṃstasyai dāpayāmāsa /
sā āha-svāmin! nāhametānpuruṣānavalokayitumapi samarthā kiṃ punaḥ
sparśanam / / iti śṛtvā matsyā aṭṭahāsena tathā jahasuryathā nāgarikaloke śrutam /
rājā ca tanmatsyahāsyakāraṇaṃ mantrijyotirvicchākunikakovidānpṛcachati /
yadā na ko 'pi jānāti tadā sarvadvijāgresaraṃ purohitaṃ prāha-yathā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10359285 (0.055):
12,210.012d*0606_01 bhedavastu tv abhedena jānāti sa yadā pumān
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10835426 (0.061):
ekākyapaśyadātmānaṃ na cāśvaṃ na padātikān / / na ko 'pi cātra jānāti nāhaṃ vedmi diśo daśa // RKS_89.26 //
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25718743 (0.062):
saṃvāśyo na bhavati / yadā saṃvāśyo na bhavati tadā na bhavati na
tvayaiva matsyahāsyakāraṇaṃ kathanīyamanyathātvaṃ deśānnirvāsaṃ prāpnoṣi /
purodhā apyetadvacaḥ śrutvā dinapañcakaṃ vyavadhāne yācayitvā saviṣādo
gṛhamagamat / / sa purohitaḥ taduttaramajānanpurastādrājñā nirvāsyate /
sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / uttaramapyāha śukaḥ-sa brāhmaṇo viṣādāpannaḥ putryā bālapaṇḍitayā babhāṣe,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359280 (0.002):
tataḥ sā kathaṃ bhavatu? iti praśnaḥ / / uttaraṃ śukaḥ prāha-sā vyāghramāgacchamānaṃ dṛṣṭvā ghārṣṭyāt putrau
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352243 (0.006):
tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ? uttaramāha śukaḥ-tataḥ śṛṅgāradevyā sā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358806 (0.023):
sa ca maṇḍalopaviṣṭo mantrādikamajānam kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śuka uttaraṃ prāha-sa māntrika ācāryavistāraṃ kṛtvā mantramityuccārayāmāsa
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361157 (0.037):
tataḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ-tataḥ sarveṣu dvijepu naṣṭeṣu sa śakaṭasthaḥ udbhrāntaṃ bhrātaraṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363521 (0.037):
sthalamayīṃ veti niścetumaśaktaḥ kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ tataḥ sa pūgīphalaṃ puraḥ kṣiptvā sthalaṃ jñātvā gṛhaṃ yayau /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352872 (0.051):
tadanantaraṃ sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ // / śukaḥ prāha-yadā ca tayā sa āgacchan jñānastadā upapatiruktaḥ-ca] tvaṃ"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358035 (0.051):
tanmithunaṃ ratasthaṃ dṛṣṭaṃ kathaṃ bhavatu? uttarañca kimiti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yāvatsa hālikastāṃ bhuktvotthitaḥ tāvat śūrapatiṃ dadarśa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364495 (0.058):
anyaśrāvakairdṛṣṭaḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā sarvaśrāvakā āgatyopaviṣṭāḥ tadāṭṭahāsaṃ jahāsa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353252 (0.062):
tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā ca patirgṛhadvāramāyayau tadā tayottaraṃ
tāta! kathamudvignacitta iva lakṣyase / / kathaya viṣādasya kāraṇam /
vidvadbhirvipadyapyuccaiḥ sthātavyam / / uktañca- / sampadi yasya na harṣo vipadi viṣādo raṇe ca bhīrutvam /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13467864 (0.0):
prakṛti-siddham idaṃ hi mahātmanām // Hit_1.32 // / sampadi yasya na harṣo vipadi viṣādo raṇe ca bhīrutvam |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434890 (0.0):
yasya na vipadi viṣādaḥ sampadi harṣo raṇe na bhīrutvam |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21457912 (0.0):
sat puruṣā bhavanti te vyasane na vyākulatvam upayānti | uktaṃ ca / sampadi yasya na harṣo vipadi viṣādo raṇe na bhīrutvaṃ | taṃ
taṃ bhuvanatrayatilakaṃ jananī janayati sutaṃ viralam // Suk_5.2 (=31) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434899 (0.037):
taṃ bhuvana traya tilakaṃ janayati jananī sutaṃ viralam ||Panc_1.114||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21457921 (0.037):
bhuvana traya tilakaṃ janayati jananī sutaṃ viralaṃ ||Panc_2.177||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13467871 (0.042):
taṃ bhuvana-traya-tilakaṃ janayati jananī sutaṃ viralam // Hit_1.33 //
tato brāhmaṇo 'viralaṃ vṛttāntamācaṣṭe anena kāraṇena rājā māṃ
nāgarānnirvāsayati / / na sauhṛdaṃ na viśvāso na sneho na ca bandhutā /
kenāpi saha saṃsāre kuto rājñā chalārthinā // Suk_5.3 (=32) //
uktañca- / kāke śaucaṃ dyūtakāre ca satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu kāmopaśāntiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12980279 (0.0):
MSS_9326 1 kāke śaucaṃ dyūtakāreṣu satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu / kāmopaśāntiḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436417 (0.0):
kāke śaucaṃ dyūta kāreṣu satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu kāmopaśāntiḥ |
klībe dhairyaṃ madyape tattvacintā rājā mitraṃ kena dṛṣṭaṃ śrutaṃ vā //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12980287 (0.0):
MSS_9326 1 kāke śaucaṃ dyūtakāreṣu satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu / kāmopaśāntiḥ / / MSS_9326 2 klībe dhairyaṃ madyape tattvacintā rājā mitraṃ kena dṛṣṭaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436424 (0.0):
kāke śaucaṃ dyūta kāreṣu satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu kāmopaśāntiḥ | / klībe dhairyaṃ madyape tattva cintā rājā mitraṃ kena dṛṣṭaṃ śrutaṃ vā
Suk_5.4 (=33) // / kiñca- nadīnāṃ nakhināñcaiva śṛṅgiṇāṃ śastrapāṇinām /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740095 (0.0):
anupraviśya medhāvī kṣipramātmavaśaṃ nayet // GarP_1,109.13 // / nadīnāṃ ca nakhīnāṃ ca śṛṅgiṇāṃ śastrapāṇinām /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13467580 (0.024):
coktam- / nadīnāṃ śastra-pāṇīnāṃ nakhināṃ śṛṅgiṇāṃ tathā |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20784949 (0.037):
13,150.009d@020_0239 nadīnāṃ nakhināṃ caiva śṛṅgiṇāṃ śastrapāṇinām / 13,150.009d@020_0240 viśvāso naiva kartavyaḥ strīṇāṃ veśyājanasya ca
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12932133 (0.052):
MSS_6963 1 unmattānāṃ bhuja gānāṃ śṛ giṇāṃ śastrapāṇinām / / MSS_6963 2 viśvāso naiva kartavyaḥ strīṣu rājakuleṣu ca //
viśvāso naiva kartavyaḥ śtrīṣu rājakuleṣu ca // Suk_5.5 (=34) //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20784950 (1.192):
13,150.009d@020_0239 nadīnāṃ nakhināṃ caiva śṛṅgiṇāṃ śastrapāṇinām / 13,150.009d@020_0240 viśvāso naiva kartavyaḥ strīṇāṃ veśyājanasya ca
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740096 (0.039):
nadīnāṃ ca nakhīnāṃ ca śṛṅgiṇāṃ śastrapāṇinām / / viśvāso naiva gantavyaḥ striṣu rājakuleṣu ca // GarP_1,109.14 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12932134 (0.058):
MSS_6963 1 unmattānāṃ bhuja gānāṃ śṛ giṇāṃ śastrapāṇinām / / MSS_6963 2 viśvāso naiva kartavyaḥ strīṣu rājakuleṣu ca //
bhoginaḥ kañcukāsaktāḥ krūrāḥ kuṭilagaminaḥ /
duḥkhopasarpaṇīyāśca rājāno bhujagā iva // Suk_5.6 (=35) // / hasannapi nṛpo hanti mānayannapi durjanaḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460774 (0.035):
spṛśann api gajo hanti jighrann api bhujaṅgamaḥ | / hasann api nṛpo hanti mānayann api durjanaḥ ||Panc_3.82||
spṛśannapi gajo hanti jighrannapi bhujaṅgamaḥ // Suk_5.7 (=36) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460769 (0.032):
tat sarveṣāṃ nāśo bhaviṣyati | uktaṃ ca / spṛśann api gajo hanti jighrann api bhujaṅgamaḥ |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13478794 (0.047):
mayā gaja-yūtha-nātha-samīpe sthitvā vaktavyam | yataḥ- / spṛśann api gajo hanti jighrann api bhujaṅgamaḥ |
eṣa rājā ā bālyātsevito 'pi mayi viparīto babhūva /
tasmānmayā jīvitumicchatā dvijaiḥ saha paradeśaṃ gantavyam /
uktañca- / tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19630359 (0.0):
01,075.015d*0768_01 tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19651887 (0.0):
01,107.031c ekena kuru vai kṣemaṃ lokasya ca kulasya ca / 01,107.032a tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19772893 (0.0):
02,055.010a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 02,055.010c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439067 (0.0):
05,037.016a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 05,037.016c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15476730 (0.0):
05,126.048a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 05,126.048c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489400 (0.0):
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyātha {ed. 1984: grāmasyārthe} kulaṃ tyajet* / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet* //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609538 (0.0):
291.017. sa kathayati nanu devena śrutam / 291.018. tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656117 (0.0):
478.031. anyatrāpyuktam / 478.032. tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739907 (0.0):
tyajedakaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470973 (0.0):
apariccheda-kartṝṇāṃ vipadaḥ syuḥ pade pade // Hit_1.142 // / tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet |
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598818 (0.0):
api coktam | / [ tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447245 (0.0):
kāryam | yadi niśāmukhaṃ prāpya gantuṃ śaknoṣi tad deśa tyāgaḥ kāryaḥ | / tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460797 (0.0):
kim anyat ? uktaṃ ca manunā vyāsena ca / tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489391 (0.016):
sa kathayati / nanu devena śrutam* / / tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyātha {ed. 1984: grāmasyārthe} kulaṃ tyajet*
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22636103 (0.029):
01,075.015d*0768_01 tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,075.015d*0768_02 grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22657631 (0.029):
01,107.032a tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,107.032c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Sabhaparvan (mbh_02_u.htm.txt) 27355517 (0.029):
02,055.010a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 02,055.010c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4341792 (0.049):
ardhena kurute kāryam iti paurātanī śrutiḥ || *HV_9.96*195:9 | / tyajed ekaṃ kulasyārthaṃ grāmasyārthaṃ kulaṃ tyajet | *HV_9.96*195:10
grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet // Suk_5.8 (=37) //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19630363 (0.0):
01,075.015d*0768_01 tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,075.015d*0768_02 grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19651892 (0.0):
01,107.032a tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,107.032c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19772897 (0.0):
02,055.010a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 02,055.010c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439070 (0.0):
05,037.016a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 05,037.016c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15476734 (0.0):
05,126.048a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 05,126.048c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489403 (0.0):
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyātha {ed. 1984: grāmasyārthe} kulaṃ tyajet* / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet* //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609542 (0.0):
291.018. tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet/ / 291.019. grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet//6//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656119 (0.0):
478.032. tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet/ / 478.033. grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet//51// iti/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739911 (0.0):
tyajedakaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet // GarP_1,109.2 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470977 (0.0):
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet | / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet // Hit_1.143 //
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598822 (0.0):
[ tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet | / grāmaṃ janapadasyārthe svātmārthe pṛthivīṃ tyajet ||118|| ]
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447249 (0.0):
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet | / grāmaṃ janapadasyārthe svātmārthe pṛthivīṃ tyajet ||Panc_1.386||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460802 (0.0):
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet | / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet ||Panc_3.83||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18648600 (0.017):
tyajed ekaṃ kulasyārthaṃ grāmārthaṃ tu kulaṃ tyajet* / / grāmaṃ janapadasyārthaṃ ātmārthaṃ pṛthivīṃ tyaje //
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22636104 (0.022):
01,075.015d*0768_01 tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,075.015d*0768_02 grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22657632 (0.022):
01,107.032a tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,107.032c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Sabhaparvan (mbh_02_u.htm.txt) 27355518 (0.022):
02,055.010a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 02,055.010c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20018729 (0.042):
05,037.016a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 05,037.016c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
tataḥ sā bālikā tātavacanaṃ śrutvā prāha-tāta! tvayā yuktamuktam /
paraṃ svāmirahitānāṃ na kvāpi pūjā /
yata uktam- / apradhānaḥ pradhānaḥ syādyadi seveta pārthivam /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433380 (0.030):
apradhānaḥ pradhānaḥ syāt sevate yadi pārthivam | / pradhāno 'py apradhānaḥ syād yadi sevā vivarjitaḥ ||Panc_1.35||
pradhāno 'pyapradhānaḥ syādyadi sevāvivarjitaḥ // Suk_5.9 (=38) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433386 (5.960):
apradhānaḥ pradhānaḥ syāt sevate yadi pārthivam | / pradhāno 'py apradhānaḥ syād yadi sevā vivarjitaḥ ||Panc_1.35||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839422 (0.040):
MSS_2164 2 pradhāno'pyapradhānaḥ syād yadi sevāvivarjitaḥ //
āsannameva nṛpatirbhajate manuṣyaṃ vidyāvihīnamakulīnamasaṃstutaṃ vā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903265 (0.0):
MSS_5542 1 āsannameva nṛpatir bhajate manuṣyaṃ / vidyāvihīnamakulīnamasaṃstutaṃ vā /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474124 (0.0):
āsannam eva nṛpatir bhajate manuṣyaṃ vidyā-vihīnam akulīnam asaṃstutaṃ vā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433393 (0.0):
yata uktaṃ ca / āsannam eva nṛpatir bhajate manuṣyaṃ / vidyā vihīnam akulīnam asaṃskṛtaṃ vā |
prāyeṇa bhūmipatayaḥ pramadā latāśca yaḥ pārśvato bhavati taṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903271 (0.0):
vidyāvihīnamakulīnamasaṃstutaṃ vā / / MSS_5542 2 prāyeṇa bhūmipatayaḥ pramadā latāśca yaḥ pārśvato vasati taṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433401 (0.005):
prāyeṇa bhūmi patayaḥ pramadā latāś ca / yat pārśvato bhavati tat pariveṣṭayanti ||Panc_1.36||
pariveṣṭayanti // Suk_5.10 (=39) // / ārohanti śanairmṛtyā dhunvantamapi pārthivam /
kopaprasādavastūnāṃ vicinvanti samīpagāḥ // Suk_5.11 (=40) //
vidyāvatāṃ mahecchānāṃ śilpavikramaśālinām /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433423 (0.0):
ārohanti śanaiḥ paścād dhunvantam api pārthivam ||Panc_1.37|| / vidyāvatāṃ mahecchānāṃ śilpa vikrama śālinām |
sevāvṛttividāñcaiva nāśrayaḥ pārthivaṃ vinā // Suk_5.12 (=41) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433430 (0.044):
vidyāvatāṃ mahecchānāṃ śilpa vikrama śālinām | / sevā vṛtti vidāṃ caiva nāśrayaḥ pārthivaṃ vinā ||Panc_1.38||
ye jātyādimahotsāhā nopagacchanti pārthivam /
teṣāmāmaraṇaṃ bhikṣā prāyāścittaṃ vinirmitam // Suk_5.13 (=42) //
rogairgrahairnṛpargraisto yo na vetti jaḍakriyaḥ /
madhyamantramupāyaṃ ca so 'vaśyaṃ tāta na sthiraḥ // Suk_5.14 (=43) //
uktañca- / sarpānvyāghrān gajānsiṃhāndṛṣṭvopāyairvaśīkṛtān /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433461 (0.0):
pramādālasya jāḍyāni khyāpitāni nijāni taiḥ ||Panc_1.40|| / sarpān vyāghrān gajān siṃhān dṛṣṭvopāyair vaśīkṛtān |
rājeti kiyatī mātrā dhīmatāmapramādinām // Suk_5.15 (=44) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433467 (0.0):
sarpān vyāghrān gajān siṃhān dṛṣṭvopāyair vaśīkṛtān | / rājeti kiyatī mātrā dhīmatām apramādinām ||Panc_1.41||
rājānameva saṃśritya vidvānyāti paronnatim /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433469 (0.040):
rājeti kiyatī mātrā dhīmatām apramādinām ||Panc_1.41|| / rājānam eva saṃśritya vidvān yāti parāṃ gatim |
vinā malayamanyatra candanaṃ na vivardhate // Suk_5.16 (=45) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433477 (0.059):
rājānam eva saṃśritya vidvān yāti parāṃ gatim | / vinā malayam anyatra candanaṃ na prarohati ||Panc_1.42||
dhavalānyātapatrāṇi vājinaśca manoramāḥ / / sadā mattāśca mātaṅgāḥ prasanne sati bhūpatau // Suk_5.17 (=46) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433489 (0.0):
vinā malayam anyatra candanaṃ na prarohati ||Panc_1.42|| / dhavalāny ātapatrāṇi vājinaś ca manoramāḥ | / sadā mattāś ca mātaṅgāḥ prasanne sati bhūpatau ||Panc_1.43||
tasmāttāt, tvaṃ rājñā mānyaḥ prasādapātrañca /
tataḥ sandehe 'sminmā viṣādībhava / / rājagrahe samāyāte viṣame kāryasaṃśaye /
sandigdhamanasāṃ rājñāṃ pradhānāḥ saṃśayacchidaḥ // Suk_5.18 (=47) //
tato he tāta! sthirībhava / / matsyahasanottaraṃ rājñaḥ purato mayābhidheyamiti /
snāhi bhuṅkṣva / / tataḥ sa evaṃ kṛtvā rājño 'grato gatvā sarvaṃ nivedayāmāsa /
nṛpo 'pi tuṣṭastāmājuhāva / / sā āśīrvādaṃ dattvā rājānamabravīt-rājanmā mudhā viprānviḍambaya /
kiṃ tvayā evaṃvidhaṃ matsyānāṃ hāsyaṃ dṛṣṭaṃ śrutaṃ vā /
kathaṃ māmabalājana pṛcchanna vilajjase /
yataḥ- itaro 'pi na sāmānyo nṛpatirdivyarūpabhṛt /
tvaṃ punarvikramādityo yathārtho 'si parantapa // Suk_5.19 (=48) //
uktañca- / indrātprabhutvaṃ jvalanātpratāpaṃ krodhaṃ yamādvaiśravaṇācca vittam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12913336 (0.019):
MSS_6028 1 indrāt prabhutvaṃ jvalanāt pratāpaṃ krodho yamād vaiśravaṇāc ca
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1104605 (0.045):
caranti pṛthivīm imām__Vdha_063.003 / indrāt prabhutvaṃ jvalanāt pratāpaṃ__Vdha_063.004
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13495331 (0.045):
indrāgnirūpāṇi ca vīryavatsu__Vdha_103.020 / indrāt prabhutvaṃ jvalanāt pratāpaṃ__Vdha_063.004
sattvasthite rāmajanārdanābhyāmādāya rājñaḥ kriyate śarīram // Suk_5.20
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12913344 (0.0):
MSS_6028 2 parākramaṃ rāmajanārdanābhyām ādāya rājñaḥ kriyate śarīram //
tathā ca bhārate- / mā vṛkodara pādena ekādaśacamūpatim /
pañcanāmapi yo bharttā nāsāprakṛtimānavī <1> <1. `māninā' iti pā-> //
Suk_5.21 (=50) // / svāminkathaṃ na tvaṃ svayameva vicārayasi /
yatastvameva sarvasaṃśayacchettā / / athānyebhyaścet śrotuṃ kautukaṃ tarhi śṛṇu /
iyaṃ rājñī na spṛśati hyasmānmatsyānmahāsatī /
puruṣākhyānato rājan hasitāḥ śapharā dhruvam // Suk_5.22 (=51) //
paribhāvyastvayā rājan ślokārtho 'yaṃ sadā hṛdi /
mūḍhadhīranyathā deva yadi pṛcchasi māṃ punaḥ // Suk_5.23 (=52) //
rājanrājapatnyāḥ sūryamapaśyantyāstatkathamasatītvaśaṅkā syāt /
ślokārthe prastutārthe ca matsyānāṃ hasanaṃ budhāḥ /
sanṛpā na vijānanti api sarvārthakovidāḥ // Suk_5.24 (=53) //
tataḥ sado mūḍhaṃ dṛṣṭvā bālapaṇḍitā utthāya yayau /
śuko 'pyāha-ahaṃ prātaḥ kathayiṣye / / iti kīroktiṃ śrutvā prabhāvatī suptā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361207 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362045 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
iti śukasaptatau pañcamī kathā // / START Suk 6:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351596 (0.015):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349559 (0.016):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau tṛtīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349269 (0.018):
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvitīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352289 (0.022):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau daśamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352174 (0.024):
iti kathā śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau navamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351794 (0.025):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352823 (0.030):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.030):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.032):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348995 (0.032):
puṃścalīvṛndasaṃyuktā suptā rātrau vaṇikpriyā // Suk_1.14 (=14) // / iti śukasaptatau prathamā kathā // / START Suk 2:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354166 (0.035):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.035):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363539 (0.036):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363917 (0.036):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362184 (0.037):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364520 (0.037):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350044 (0.039):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau caturtho kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353679 (0.040):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcadaśī katā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357001 (0.044):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
athāparasmindivase prabhāvatī śukaṃ prāha-
śuka! sa matsyahāsyavyatikaro rājñā jñāto na veti /
śuka āha- nṛpaḥ ślokārthamajānanna nidrāṃ lebhe /
uktañca- / nidrā bhadre kutasteṣāṃ ye ṛṇavyādhipīḍitāḥ /
avidheyakalatrāśca ye cānye kṛtavairiṇaḥ // Suk_6.1 (=54) //
rājā nidrābhāve kaṣṭena niśāṃ nītvā prātarbālapaṇḍitāmākārya prāha-bālike!
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351196 (0.034):
śukaḥ prāha-prātaḥ punarbālapaṇḍitāmākārayitvā rājā prāha-ki
ślokārtho na jñāto mayā / / tasmānmatsyahāsyakāraṇe nivedaya /
sā āha-rājanmāṃ mā pṛccha / / paścāttāpo 'tra bhavitā bhāryāyā vaṇijo yathā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351154 (0.032):
tatastvamapi rājendra! māṃ mā pṛccha / / tava paścāttāpo bhaviṣyati /
āgraheṇa kṛtaḥ patyau maṇḍakāgamanaṃ prati // Suk_6.2 (=55) //
rājā-kathametat / / śukaḥ-astyatra jayantī nāma nagarī /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8224902 (0.063):
asti kāmandikā nāma yā mahānagarī bhuvi /
tatra vaṇikasutaḥ sumatirnāma tasya priyā padminī nāma /
tasya ca vaṇijaḥ puṇyakṣayāddhanaṃ kṣīṇam / / sa ca janaiḥ parityaktaḥ /
yato jano dhanamitraḥ / / uktañca- / yasyārthāstasya mitrāṇi yasyārthāstasya bāndhavāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10253520 (0.0):
12,008.018c vyucchidyante kriyāḥ sarvā grīṣme kusarito yathā / 12,008.019a yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741458 (0.0):
kiṃ punastu mahīpālaḥ putravatpālayanprajāḥ // GarP_1,111.16 // / yasyārthāstasya mitrāṇi yasyārthāstasya bāndhavāḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470536 (0.0):
aparaṃ ca- / yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ |
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2479168 (0.0):
cintitaṃ ca mayā ! yathā | / [ yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21432487 (0.0):
yasyāryas tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ | / yasyārthāḥ sa pumāṃ loke yasyārthāḥ sa ca paṇḍitaḥ ||Panc_1.3||
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27059981 (0.027):
6.070.033c pāpam ārabhate kartuṃ tathā doṣaḥ pravartate / 6.070.034a yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavaḥ
yasyārthāḥ sa pumāṃlloke yasyārthāḥ sa ca paṇḍitaḥ // Suk_6.3 (=56) //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10253526 (0.0):
12,008.019a yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741460 (0.0):
yasyārthāstasya mitrāṇi yasyārthāstasya bāndhavāḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470543 (0.0):
yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ |
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2479174 (0.0):
[ yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ |
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27059989 (0.0):
6.070.034a yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavaḥ / 6.070.034c yasyārthāḥ sa pumāṃl loke yasyārthāḥ sa ca paṇḍitaḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21432494 (0.0):
yasyāryas tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ | / yasyārthāḥ sa pumāṃ loke yasyārthāḥ sa ca paṇḍitaḥ ||Panc_1.3||
tathā ca bhārate- / jīvanto 'pi mṛtāḥ pañca śrūyante kila bhārata /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443570 (0.0):
tatrāpi sevayā vṛttir aho duḥkha paramparā ||Panc_1.288|| / jīvanto 'pi mṛtāḥ pañca śrūyante kila bhārate |
daridro vyādhito mūrkhaḥ pravāsī nityasevakaḥ // Suk_6.4 (=57) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443576 (1.788):
jīvanto 'pi mṛtāḥ pañca śrūyante kila bhārate | / daridro vyādhito mūrkhaḥ pravāsī nitya sevakaḥ ||Panc_1.289||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12854855 (0.051):
MSS_2991 1 arthiko vyādhito mūrkhaḥ pravāsī parasevakaḥ /
iha loke hi dhanināṃ paro 'pi svajanāyate / / svajano 'pi draridrāṇāṃ tatkṣaṇāddurjanāyate // Suk_6.5 (=58) //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21432518 (0.0):
na tat sthairyaṃ hi dhanināṃ yācakair yan na gīyate ||Panc_1.4|| / iha loke hi dhanināṃ paro 'pi svajanāyate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12916454 (0.032):
MSS_6195 1 iha loke hi dhanināṃ paro'pi svajanāyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794869 (0.039):
tatkāle sannihatajanastu yadi na vyaṅgyaboddhā tadā tasyānumānamapi
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10425841 (0.042):
12,309.086a iha loke hi dhaninaḥ paro 'pi svajanāyate / 12,309.086c svajanas tu daridrāṇāṃ jīvatām eva naśyati
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623342 (0.057):
tatheti prativijñapya sajanaḥ prābhya naṃdataḥ // Rm_19.206{5} // / tataḥ sa nṛpatir bhūyo raivataṃ taṃ mahāmatiṃ /
so 'pi ca tṛṇakāṣṭhādikamānīya purīmadhye vikrīṇāti /
anyadā anena tṛṇakāṣṭhādikaṃ kimapi vane na prāptam /
dṛḍhakāṣṭhamayo 'pi vighnavināyakaḥ prāptaḥ /
tataścintitam-kimasau mama vidhāsyati? uktañca- / bubhukṣitaḥ kiṃ na karoti pāpaṃ kṣīṇā narā niṣkaruṇā bhavanti /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13485796 (0.0):
bubhukṣitaḥ kiṃ na karoti pāpaṃ / kṣīṇā narā niṣkaruṇā bhavanti // Hit_4.60 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21470740 (0.0):
bubhukṣitaḥ kiṃ na karoti pāpaṃ / kṣīṇā narā niṣkaruṇā bhavanti |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21469978 (0.034):
vānara āha bho duṣṭa ! gamyatām | adhunā nāham āgamiṣyāmi | uktaṃ ca / bubhukṣitaḥ kiṃ na karoti pāpaṃ / kṣīṇā janā niṣkaruṇā bhavanti |
prāṇārthamete hi samācaranti mataṃ satāṃ yanna mataṃ tadeṣām // Suk_6.6
yāvatsa tasya vināyakasya pāṭanāyottiṣṭhati tāvattuṣṭaḥ san jagāda-ahaṃ
tava pratidinaṃ pañca pañca maṇḍakāndāsye khaṇḍaghṛtayutān /
mamālaye prātaryāyāḥ / / paraṃ kasyāpi idaṃ rahasyaṃ na kathanīyam /
kathite tu madvaco vitathaṃ bhaviṣyati /
so 'pi ca tathe'ti pratipādya nityaṃ maṇḍakapañcakaṃ bhāryāyā arpayati /
taddaivaṃ maṇḍakapañcakaṃ ghṛtakhaṇḍayuktamādāya tadbhāryā nijakuṭumbaṃ
tṛptīkaroti / / nityaṃ ca tānmaṇḍakān gotriṇāṃ gṛhe vāhayāmāsa /
nijasakhyā mandodaryāstṛptyarthaṃ nityaṃ prāhiṇot /
anyadā sā sakhī tāṃ papraccha / / padminyapi maṇḍakāgamanamidaṃ na jānāti /
tatastasyāḥ purā sā sakhī kapaṭādbrūte-sakhi! yadi tvaṃ mama purato guhyaṃ
na kathayasi tatkaḥ snehaḥ / / uktañca- / dadāti pratigṛhṇāni guhyamākhyāti pṛcchati /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452688 (0.026):
dadāti pratigṛhṇāti guhyam ākhyāti pṛcchati | / bhuṅkte bhojāyate caiva ṣaḍ vidhaṃ prīti lakṣaṇam ||Panc_2.50||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21469657 (0.048):
dadāti pratigṛhṇāti guhyam ākhyāti pṛcchati | / bhuṅkte bhojayate caiva ṣaḍ vidhaṃ prīti lakṣaṇam ||Panc_4.13||
bhuṅkte bhojayate caiva ṣaḍvidhaṃ prītilakṣaṇam // Suk_6.7 (=60) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12915550 (0.053):
MSS_6144 1 iṣṭaṃ dadāti gṛhṇāti kāryamākhyāti pṛcchati / / MSS_6144 2 bhuṅkte bhojayate caiva ṣaḍvidhaṃ mitralakṣaṇam //
tataḥ padminyāha-madīyaḥ patiridaṃ guhyaṃ mamāgre kathamapi na brate mayā
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10837519 (0.054):
bhānumaty uvāca: / na vrīḍāmi tavāgre 'haṃ jvalantī dāhakenaca // RKS_91.19 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18837738 (0.054):
bhānumatyuvāca: / na lajjāmi tavāgre 'haṃ jalpantī tāta karhicit /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8116147 (0.062):
anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā / / kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti // SoKss_9,2.53 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005574 (0.064):
agre / vyañjayiṣyate | yad vā sa rahasyam iti tad aṅgasyaiva viśeṣaṇaṃ jñeyam |
śataśaḥ pṛṣṭo 'pi / / tayoktam-tarhi tvadīyaṃ jīvitaṃ rūpaṃ yauvanaṃ savamapi nirarthakameva
yadidaṃ nājñāyi / / tataḥ padminī patiṃ pṛcchati-kathaṃ maṇḍakaprāptiḥ? patirāha-vidheḥ
prasādāt / / uktañca- / dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142703 (0.0):
(1.5) Sūtradhāraḥ | ārye | dūrasthitenety alam udvegena | paśya | / dvīpād anyasmād api madhyād api jalanidher diśo 'py antāt |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898027 (0.0):
bījaṃ yathā ratnāvalyām / dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168461 (0.0):
dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt / / ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhirabhimatamabhimukhībhūtaḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762143 (0.059):
dvīpād anyasmād api madhyād api jala nidher diśo' py antāt |
ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhirabhimatamabhimukhobhūtaḥ // Suk_6.8 (=61) //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142707 (0.0):
dvīpād anyasmād api madhyād api jalanidher diśo 'py antāt | / ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhir abhimatam abhimukhībhūtaḥ || 6 || (1.6)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762151 (0.0):
dvīpād anyasmād api madhyād api jala nidher diśo' py antāt | / ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhir abhimatam abhimukhī bhūtaḥ ||SRs_3.344||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168465 (0.0):
dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt / / ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhirabhimatamabhimukhībhūtaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898031 (0.018):
dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt / / ānīya bhktaṭiti ghaṭayati vidhirabhimatamabhimukhībhūtaḥ //
kiñca- / kṣutkṣāmasya karaṇḍapiṇḍitatanormlāndriyasya kṣudhā kṛtvākhurvivaraṃ
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24417400 (0.0):
bhagnāśasya karaṇḍa-piṇḍita-tanor mlānendriyasya kṣudhā / kṛtvākhur vivaraṃ svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17374211 (0.0):
bhagnāśasya karaṇḍa piṇḍita tanor mlānendriyasya kṣudhā kṛtvākhur vivaraṃ / svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24295733 (0.0):
bhagnāśasya karaṇḍapiṇḍitatanor mlānendriyasya kṣudhā $ kṛtvākhur vivaraṃ / svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10906444 (0.0):
bhagnāśasya karaṇḍapiṇḍitatanor mlānendriyasya kṣudhā kṛtvākhur vivaraṃ / svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ /
svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ / / tṛptastatpiśitena satvaramasau tenaiva yātaḥ pathā svasthāstiṣṭhata
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24417408 (0.0):
kṛtvākhur vivaraṃ svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26099276 (0.0):
bhagnāśasya karaṇḍa piṇḍita tanor mlānendriyasya kṣudhā $ kṛtvākhur / vivaraṃ svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14462562 (0.0):
VidSrk_40.2 *(1334)a kṛtvākhur vivaraṃ svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17374224 (0.0):
bhagnāśasya karaṇḍa piṇḍita tanor mlānendriyasya kṣudhā kṛtvākhur vivaraṃ / svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27466866 (0.0):
kṛttaṃ kena śiro 'sya tāta kathayety ākrandataḥ śaiśavāt VidSrk_5.26b / kṛtvākhur vivaraṃ svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ VidSrk_40.2b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24295740 (0.0):
bhagnāśasya karaṇḍapiṇḍitatanor mlānendriyasya kṣudhā $ kṛtvākhur vivaraṃ / svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10906451 (0.0):
bhagnāśasya karaṇḍapiṇḍitatanor mlānendriyasya kṣudhā kṛtvākhur vivaraṃ / svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24295747 (0.016):
svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ & / tṛptas tatpiśitena satvaram asau tenaiva yātaḥ pathā % svasthās tiṣṭhata
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10906458 (0.016):
svayaṃ nipatito naktaṃ mukhe bhoginaḥ / / tṛptas tatpiśitena satvaram asau tenaiva yātaḥ pathā svasthās tiṣṭhata
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14486095 (0.021):
VidSrk_40.2 *(1334)b tṛptas tat piśitena satvaram asau tenaiva yātaḥ pathā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475266 (0.057):
tṛptas tatpiśitena satvaram asau tenaiva yātaḥ pathā VidSrk_40.2c *(1334c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16120261 (0.062):
kṛtvā+ākhus+vivaram+svayam+nipatitas+naktam+mukhe bhoginas+ /
daivameva hi nṛṇāṃ vṛddhau kṣaye kāraṇam // Suk_6.9 (=62) //
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24417416 (0.049):
lokāḥ paśyata daivam eva hi nṛṇāṃ vṛddhau kṣaye kāraṇam || BharSt_1.85 ||
yadā na kathayati tadānaśanaṃ cakre /
patirāha-asminkathite mahatī hāniḥ paścāttāpaśca bhaviṣyati /
evaṃ bodhitāpi sā yāvannāgrahaṃ muñcati tadā tena daivopahatacittena
kathitam / / uktañca- / yasmai devāḥ prayacchanti puruṣāya parābhavam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19785165 (0.0):
02,072.008 dhṛtarāṣṭra uvāca / 02,072.008a yasmai devāḥ prayacchanti puruṣāya parābhavam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15436346 (0.0):
05,034.077c parasya nāmarmasu te patanti; tān paṇḍito nāvasṛjet pareṣu / 05,034.078a yasmai devāḥ prayacchanti puruṣāya parābhavam
buddhiṃ tasyāpakarṣanti na sa vetyātmano hitam // Suk_6.10 (=63) //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19785166 (0.021):
02,072.008a yasmai devāḥ prayacchanti puruṣāya parābhavam / 02,072.008c buddhiṃ tasyāpakarṣanti so 'pācīnāni paśyati
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15436347 (0.021):
05,034.078a yasmai devāḥ prayacchanti puruṣāya parābhavam / 05,034.078c buddhiṃ tasyāpakarṣanti so 'pācīnāni paśyati
tena ca rājanvikramārkabuddhimuktena guhyaṃ kīrtitam /
yato hīnapuṇyo buddhyā mucyate / / uktañca- / rāmo hemamṛgaṃ na vetti nahuṣo yāne yunakti dvijān viprādeva
savatsadhenuharaṇe jātā matiścārjune /
dyūte bhrātṛcatuṣṭayaṃ ca mahiṣīṃ dharmātmajo dattavān prāyaḥ satpuruṣo
'pyanarthasamaye buddhyā parityajyate // Suk_6.11 (=64) // / sā ca patimukhāt śrutvā sakhīpurī jagāda /
tayā cātmapatiḥ kuṭhārahastaḥ preṣito vināyakapārśve /
so 'pi padminīpatiśca prātastatra jagāma / / vināyako 'pi dvāvapi mayūrabandhairbandhayāmāsa /
so 'pi ca padminīpatiruktaḥ re tvadīya evāyamanarthaḥ /
tatastvayyeva daṇḍo yujyate / / tataḥ sakhīpatiryayāce /
tānpañca maṇḍakāntasmai sa pradadau / / tau dvāvapi svaṃ svaṃ gṛhaṃ jagmatuḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352140 (0.063):
atha dvijasutāpuṣpahāsāvapi bhītahṛṣṭau svaṃ svaṃ gṛhaṃ jagmatuḥ / / tena ca rājñā tasyā mañjūṣāsthito naro dṛṣṭo vināśitaḥ /
tataḥ patyā dāpitāḥ / / paścāttāpaṃ ca kurute / / tatastvamapi rājendra! māṃ mā pṛccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350723 (0.048):
tasmānmatsyahāsyakāraṇe nivedaya / / sā āha-rājanmāṃ mā pṛccha / / paścāttāpo 'tra bhavitā bhāryāyā vaṇijo yathā /
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2614505 (0.050):
15,006.011c gāndhārī caiva kuntī ca nirviśeṣe mate mama / 15,006.012a sa māṃ tvaṃ yadi rājendra parityajya gamiṣyasi
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644907 (0.053):
śrutād bhavati rājendra $ yat tvaṃ mām anupṛcchasi // HV_App.I,40.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130463 (0.053):
śrutād bhavati rājendra yat tvaṃ mām anupṛcchasi // HV_App.I,40.6 //
tava paścāttāpo bhaviṣyati / / idaṃ ślokaṃ svayameva vicintaya /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350724 (0.032):
sā āha-rājanmāṃ mā pṛccha / / paścāttāpo 'tra bhavitā bhāryāyā vaṇijo yathā /
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā /
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.0):
evamuktvā bālapaṇḍitā gṛhaṃ jagāma / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351793 (0.0):
ityuktvā sā gṛhaṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.0):
vividhalālanaiḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.0):
sa ca mugdho devīṃ namaskṛtya tāṃ bahu mānayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.0):
tena ca tathā kṛtam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356806 (0.0):
sa ca tāṃ śāntayitvā gṛhaṃ nināya / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti vacanamuttāritam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
sa ca yathāgataṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359335 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
tadā pātre svasthībhūte śatrughnarājñā satkṛto brāhmaṇo mṛgāvatīnagaraṃ / yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361072 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362045 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362183 (0.0):
tato bhāmini! yadyevamuttaraṃ jānāsi tadā gaccha / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā //
START Suk 7: / anyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha-kīra! punastanmatsyahāsyakāraṇaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354463 (0.016):
iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā // / START Suk 21: / anyasmindine prabhāvatyā puṣṭaḥ śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356206 (0.023):
iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā // / START Suk 24: / athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357520 (0.033):
iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā // / START Suk 34: / athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364251 (0.049):
iti śukasaptatau dviṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 63: / anyasminpradoṣe prabhāvatī yāmīti śukaṃ pratyāha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349273 (0.051):
iti śukasaptatau dvitīyā kathā // / START Suk 3: / athānyadine prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351596 (0.052):
iti śukasaptatau saptamī kathā // / START Suk 8: / athāparedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350046 (0.063):
iti śukasaptatau caturtho kathā // / START Suk 5: / punaranyadine sā gamanāya śukaṃ pṛcchati /
rājñā jñātaṃ śṛtaṃ na vā / / śukaḥ prāha-prātaḥ punarbālapaṇḍitāmākārayitvā rājā prāha-ki
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350708 (0.034):
rājā nidrābhāve kaṣṭena niśāṃ nītvā prātarbālapaṇḍitāmākārya prāha-bālike!
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351826 (0.056):
tato rājā prātardvijasutāmāhuya bālapaṇḍitāṃ prāha-tvayā ityuktaṃ yattvaṃ
tanmatsyahāsyakāraṇam? brūhi śīghraṃ bālike! sā cāha-
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21194396 (0.051):
udayanoktaṃ 1 prayogāntaramāśaṅkya nirāha / nāpīti //tadbrūhyāvedahaṃ / brahmasmīti""ahameva svayamidaṃ vadāmi"ityādau"
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10297702 (0.052):
12,096.006a atha yaḥ kṣatriyo rājā kṣatriyaṃ pratyupāvrajet / 12,096.006c kathaṃ sa pratiyoddhavyas tan me brūhi pitāmaha
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17946641 (0.060):
śubhāśubhaṃ manuṣyāṇāṃ vyajyate ca tataḥ katham / / yathāmukhaṃ yathāpādantasya tad brūhyaśeṣataḥ // MarkP_58.3 //
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25606575 (0.062):
kāraṇaṃ cātrovāca / / na vājīviṣṭaṃ na jīviṣyāmītīmānkulmāṣānakhādam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354912 (0.063):
garuḍa uvāca / / sarvepāmanukampārthaṃ brūhi me madhusūdana /
devāgraho na kartavyaḥ paścāttāpo bhaviṣyati / / sthagikāsaktacittasya viprasyābhūtpurā yathā // Suk_7.1 (=65) //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28003624 (0.053):
jarjaramokṣyasyānte siddhermokṣastu nālikāyāstu / / kartavyastviha satataṃ nāṭyajñaiḥ prāśnikairvidhinā // BhN_27.41 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7516465 (0.056):
iṣyate tu hāstiśīrṣyā iti / / tat katham ? kartavyo 'tra yatnaḥ / / aṇiñantād vā paraḥ pratyayaḥ ṣyaṅāśrayitavyaḥ, tatra yasya+iti lopasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5263735 (0.056):
vācikaṣaḍikau na saṃvadete . kartavyaḥ atra yatnaḥ . katham brahmabandhvā / brahmabandhvai. ubhayataḥ āśraye na antādivat iti . katham vetasvān . na
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10297702 (0.058):
12,096.006a atha yaḥ kṣatriyo rājā kṣatriyaṃ pratyupāvrajet / 12,096.006c kathaṃ sa pratiyoddhavyas tan me brūhi pitāmaha
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21194395 (0.060):
udayanoktaṃ 1 prayogāntaramāśaṅkya nirāha / nāpīti //tadbrūhyāvedahaṃ / brahmasmīti""ahameva svayamidaṃ vadāmi"ityādau"
asti dharaṇītale vatsonanāma paṭṭanam /
tatra vīrākhyo rājā tatra ca keśavo nāma brāhmaṇaḥ /
tena kadāciditi cintitaṃ yadahaṃ pitṛdhanaṃ na bhokṣye /
uktañca- / uttamāḥ svaguṇaiḥ khyātā madhyamāśca piturguṇaiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12922297 (0.0):
MSS_6479 1 uttamāḥ svaguṇaiḥ khyātā madhyamāśca piturguṇaiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12922324 (0.061):
MSS_6481 1 uttamā ātmanaḥ khyātāḥ pituḥ khyātāśca madhyamāḥ /
adhamā mātulaiḥ khyātā śvaśuraiścādhamādhamāḥ // Suk_7.2 (=66) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12922469 (0.041):
MSS_6491 2 adhamā mātulaiḥ khyātāḥ śvaśuraiścādhamādhamāḥ //
kiñca- piara viḍhattai davvḍai caḍḍiri ko ṇa karei /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351376 (0.017):
khidyante 'tīva manasi api prāṇapradāyinaḥ // Suk_7.5 (=69) // / kiñca- / ahihūo vi a vivaā karei suaṇo parassa upaāraṃ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358828 (0.019):
ghalliu bambhaṇi vīsāsu paiṃ bhuñjasu sukaasu hāiṃ // Suk_41.2 (=195) // / [ahaṃ jīvanaṃ jānāmi kim tat piṣyate vihīyate /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349683 (0.019):
paḍhamasiṇehavioo tiṇi vi garuāidukkhāiṃ // Suk_4.3 (=24) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352397 (0.028):
anuktamapyūhati paṇḍito janaḥ pareṅgitajñānaphalā hi buddhayaḥ // Suk_11.4 / kiñca ṇaabbhantaragholantīe haaramaṇarāadiṭṭhīe /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358984 (0.032):
[poppalīviṭapaghanakamraruddhāmbaram] // Suk_41.9* (=202*) // / kiñca- / rattakaṇavīre kaṇavīriaṃ phaliaṃ /
saiṃ biḍhavai saiṃ bhojaai viralā jaṇaṇi jaṇei // Suk_7.3 (=67) //
[pitrarjitaṃ dravyaṃ bhoginaṃ kaṃ na karoti /
svayamarjayati svayaṃ bhuṅkte viralā jananī janayati] // Suk_7.3* (=67*)
ityavadhārya sa medinyāṃ babhrāma devatīrthaśmaśānanagareṣu dhanārtham /
anyadā sa nirjane pradeśe prasiddhe śivacatvare karālāyāḥ śmaśāne ca
paribhramya pariśrāntaḥ kapilakamaṭhamapaśyat / / tatra ca paryaṅkasanasthaṃ tāpasaṃ dadarśa sa ca viprastasyāgre
kṛtāñjalipuṭastasthau / / tāpaso dhyānaṃ śanairmuktvā evamuktavān-
kiṃ kasmai dīyate loke trāyate ko bhavārṇavāt / / asādhyaṃ sādhyate kasya kāle 'sminnatitheraho // Suk_7.4 (=68) //
tataḥ sa brāhmaṇa ūrdhvabāhurjagāda-tavāhamatithirdhanārthī /
tāpaso 'pi taṃ vipramalpayācaka dṛṣṭvā manasi duḥkhībabhūva /
uktañca- / stokārthaprārthanāndīnāndṛṣṭvodārānhi yācakān /
khidyante 'tīva manasi api prāṇapradāyinaḥ // Suk_7.5 (=69) //
kiñca- / ahihūo vi a vivaā karei suaṇo parassa upaāraṃ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101359 (0.006):
tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā / / taddha paḍiūlaṃ devvaṃ pasādaaṃtīe vilaṃbidaṃ / / kiṃ karemi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351260 (0.017):
adhamā mātulaiḥ khyātā śvaśuraiścādhamādhamāḥ // Suk_7.2 (=66) // / kiñca- piara viḍhattai davvḍai caḍḍiri ko ṇa karei /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101319 (0.022):
vakkasīladullalie ! lūṇakaṇṇāsiaṃ tumaṃ bandhiūṇa kārāgharabhāaṇaṃ karemi
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364174 (0.023):
ṇāhi ṇāhi pṛchaha attha dharei ṇāda bhilukalattu karei // Suk_62.2 (=304)
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949993 (0.023):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242144 (0.025):
sāaraviiṇṇajovbaṇahatthālambaṃ samuṇṇamantehim / / abbhuṭṭhāṇaṃ via mammahasya diṇṇaṃ tuha thaṇohim //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600356 (0.025):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726839 (0.025):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu | / avisesaṇṇa kahaṃ bia gado si saṇa bāḍḍiaṃ daṭṭhuṃ ||SRs_1.131||
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.025):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097143 (0.026):
naṭī asaṃgīdasārassa mahaṇṇavo uvvellijjadi / / avahāṇajāṇapattaṃ ārūhadu ajjo /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141865 (0.026):
pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti / bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149289 (0.026):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.026):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.026):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104481 (0.026):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.026):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159993 (0.026):
hattheṇa gahīdahatthāsi saṃbuttā | tado saṃbhamena ghusmantīe tuha haḍheṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.026):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153463 (0.027):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947185 (0.027):
Devasomā - bhaavaṃ! ṇaṃ tahā bhaṇidavvaṃ / aghante mokkhamaggaṃ aṇṇahā
oṇei aṇṇadādhaṃ candaṇataruo sakhaṇḍo vi // Suk_7.6 (=70) //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949994 (0.005):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446495 (0.006):
via gaa-vaī khala-khalāamāṇa-loha-siṅkhalābandha-paḍikkhalanta-calaṇo / suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205253 (0.006):
gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo / suṇṇadukkharapisuṇidahiaasaṃdāvo rosavasuttambhidadiṭṭhī
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776611 (0.020):
{parikramyāvalokya} ammo iaṃ cintāsuññahiaā ṇīhārapaḍihadacandaḷehā via
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950120 (0.020):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947186 (0.032):
Devasomā - bhaavaṃ! ṇaṃ tahā bhaṇidavvaṃ / aghante mokkhamaggaṃ aṇṇahā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158393 (0.044):
? puruṣaḥ santaṃ pāvaṃ santaṃ pāvaṃ, candauttassa jaṇavade ṇa ṇisaṃsā
[abhibhūto 'pi vipadā karoti sujanaḥ parasya upakāram /
apanayatyanyatāpaṃ candanatarukaḥ sahasrakaṇḍo 'pi] // Suk_7.6* (=70*) //
tato yogīndro yadā tvametatsparśanaṃ kariṣyasi tadā hemnaḥ pañcaśatāni
nityaṃ dāsyatī'tyuktvā viprāya paryaṅkīkṛtaṃ sindūramarpayāmāsa /
uktaśca-etattvayānyasmai na dātavyaṃ na kathanīyañca /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12595597 (0.032):
tad anyad dīyatāṃ tasmai yad yad vastu samīchitaṃ / / idaṃ tu sarvathānyasmai dātavyaṃ naiva yatnataḥ // Rm_10.128{28} //
anyathā mama samīpe vyāvṛtya sameṣyati / / tadarpitaṃ yadā sa dvijaḥ prātaḥ spṛśati tadā suvarṇaśatapañcakaṃ dadāti /
sa ca ratnāvatīṃ purīṃ gataḥ / / tatra sthagikāṃ nāma veśyāṃ nityaṃ kāmayate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147875 (0.029):
śāstātha samyaksaṃbyddho viaśvī nāma tā purīm /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 574939 (0.058):
tasmād eṣa taruśreṣṭhaḥ $ sarveṣāṃ śreṣṭhatāṃ gataḥ // HV_App.I,29.363 // / [k: T1 3 G1.3 5 M4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 576463 (0.058):
tvaṃ tu bhārāvataraṇaṃ $ kartuṃ deva mahīṃ gataḥ / HV_App.I,29.548 / / [k: T1 3 G1.3 5 M4 subst. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22060495 (0.058):
tasmād eṣa taruśreṣṭhaḥ sarveṣāṃ śreṣṭhatāṃ gataḥ // HV_App.I,29.363 // / [k: T1 3 G1.3 5 M4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22062016 (0.058):
tvaṃ tu bhārāvataraṇaṃ kartuṃ deva mahīṃ gataḥ / HV_App.I,29.548 / / [k: T1 3 G1.3 5 M4 subst. :k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16401044 (0.060):
yo 'yaṃ saptarṣitāṃ gataḥ HV_App.I,6B.93b / yo 'yaṃ sa bhavatāṃ loko HV_App.I,42.619a
sā ca taddravyāgamanaṃ na jānāti / / kuṭṭinī pṛcchati-hale! eṣa vipraḥ kimapi vyavasāyādikaṃ na vidhatte /
paraṃ dravyaṃ kuto 'smākaṃ vitarati kasmādvilasatīti /
tato veśyā taṃ pṛcchati / / sa vipraḥ sarvathā na kathayati /
tato veśyayā svakalayā bhaktyā cārādhitaḥ /
tataḥ pṛṣṭaḥ sankathayāmāsa yatsindūrāddravyāgamaḥ /
tayā ca suptasya sindūraṃ gṛhītam / / tato dravyābhāve kuṭṭinyā gṛhānniṣkāsitaḥ /
uktañca- / viśvāsapratipannānāṃ vañcane kā vidagdhatā /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13485563 (1.192):
vihasya meghavarṇaḥ prāha-deva ! / viśvāsa-pratipannānāṃ vañcane kā vidagdhatā |
Vararuci: Satagatha (bsa060_u.htm.txt) 22582205 (1.192):
puṣpamālānuṣaṅgeṇa sūtraṃ śirasi dhāryate // 84 // / viśvāsapratipannānāṃ vañcane kā vidagdhatā /
aṅkamāruhya suptaṃ hi hantuṃ kiṃ nāma pauruṣam // Suk_7.7 (=71) //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13485567 (0.0):
viśvāsa-pratipannānāṃ vañcane kā vidagdhatā | / aṅkam āruhya suptaṃ hi hatvā kiṃ nāma pauruṣam // Hit_4.57 //
Vararuci: Satagatha (bsa060_u.htm.txt) 22582206 (0.035):
viśvāsapratipannānāṃ vañcane kā vidagdhatā / / aṅkamāruhya suptasya hantuḥ kiṃ nāma pauruṣam // 85 //
sa viprastatsindūramapaśyanphūtkurvanrājadvāraṃ yayau, muṣito 'hamiti
vadan / / tato vivādaḥ sañjātaḥ / / kuṭṭinyāha-
dhūrto 'sau matsutālubdho dhanahīno bhavatyasau /
manobhavagrahagrasto asamañjasamīdṛśam // Suk_7.8 (=72) //
janairguṇairasambhāvyaṃ rājñā kathaṃ sambhāvyate /
paraṃ satyamidaṃ jātaṃ sindūraṃ dhanadaṃ yataḥ // Suk_7.9 (=73) //
sa ca janairvaideśiko 'yamiti jñātvā nirvāsitaḥ / / tacca sindūraṃ yogīndrameva yayau /
tato rājanvikramāditya! sthagikāprītinibandhanāttenākhyāte ca sindūre
sthagikā naiva viprasya babhūva na ca sindūram /
evaṃ tavāpi rājan! ratiḥ prītiśca na bhaviṣyati /
evamuktvā bālapaṇḍitā gṛhaṃ jagāma / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
ityuktvā sā gṛhaṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
sa ca tāṃ śāntayitvā gṛhaṃ nināya / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
sa ca yathāgataṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
tadā pātre svasthībhūte śatrughnarājñā satkṛto brāhmaṇo mṛgāvatīnagaraṃ / yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361207 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362045 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362183 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā //
iti śukasaptatau saptamī kathā // / START Suk 8:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350660 (0.015):
iti kīroktiṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau pañcamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351175 (0.015):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351796 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352290 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau daśamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349559 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau tṛtīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352174 (0.020):
iti kathā śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau navamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349269 (0.022):
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvitīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363539 (0.026):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.029):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.030):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352823 (0.030):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363917 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.034):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348996 (0.034):
puṃścalīvṛndasaṃyuktā suptā rātrau vaṇikpriyā // Suk_1.14 (=14) // / iti śukasaptatau prathamā kathā // / START Suk 2:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354166 (0.038):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353679 (0.038):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcadaśī katā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357001 (0.039):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354460 (0.039):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355001 (0.039):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356200 (0.039):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā //
athāparedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śuka uttaraṃ dadau-devi! bālapaṇḍitā dvitīye 'hni saṃyāte rājānaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361720 (0.0):
iti śukasaptatī dvipañcāśattamo kathā // / START Suk 53: / athāparedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362195 (0.0):
iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā // / START Suk 56: / athāparedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352933 (0.019):
START Suk 13: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359930 (0.019):
iti śukasaptatau pañcacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 46: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360338 (0.020):
iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 48: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati-gacchāmi narāntaramiti /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357160 (0.022):
iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā // / START Suk 32: / athānyedyuḥ prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha gamanāya /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357280 (0.022):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā / START Suk 33: / athānyedyuḥ prabhāvatī gamanāyotsukā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351796 (0.036):
iti śukasaptatau aṣṭamī kathā // / START Suk 9: / athāparedyuḥ savismayā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma-śuka! kiṃ vijñātaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358496 (0.043):
iti śukasaptatau ekonacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 40: / anyedyuḥ sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356811 (0.046):
iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā // / START Suk 29: / anyedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349564 (0.055):
START Suk 4 : / athānyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365060 (0.058):
START Suk 68: / athānyedyuḥ śukaṃ prāha prabhāvatī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358105 (0.058):
iti śukasaptatau saptatriṃśattamo kathā // / START Suk 38: / aparedyuryāminīsamaye prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364665 (0.059):
anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma / / śukaḥ- / atha cedyāsi kāmārtā yāhi bhīru gatā satī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360671 (0.061):
iti śukasaptatau aṣṭacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 49: / athāparedyuḥ dinakṛtyaṃ sā vidhāya śukamāpṛcchate /
prāha-deva! nāgrahaḥ kartuṃ yujyate /
rājñā naivāgrahaḥ kāryaḥ śubhe vāśubhakarmaṇi /
tadaṅgāni hi bhūtāni rājñāṃ hi mahatī tanuḥ // Suk_8.10 (=74) //
ākhyāte ca tava mayā viṇikputryā yathābhavat /
na bahirna gṛhaṃ rājaṃstathā te 'pi bhaviṣyati // Suk_8.11 (=75) //
rājā pṛcchati-kathametat? bālapaṇḍitā prāha-asti pṛthvītale tripuraṃ nāma
sthānam / / tasmintrivikramo nāma rāja / / tatra sundarābhidhāno vaṇik /
tadbhāryā subhagā nāmātīva kulaṭā /
sā ca bhartrā gṛhānniryāntī prayatnena niyantritā / / tāñca niyantraṇātpūrvameko vaṇigyakṣagṛhe sthitaḥ sakāmāmabhajat /
yadā ca bahirnirgacchanto patinā nivāritā tadā sakhīṃ prāha-sakhi! adya
tvayā sa mānavo yakṣāyatana ākāraṇīyaḥ yathāhaṃ tatra gatvā taṃ rame /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1677980 (0.057):
punarvarṣasahasre pūrṇe taṃ gatvā tathovāca / so 'pi 'bhagavan na rame / 'ham'; ityuvāca / tato muninā 'yadi viraktastvam, ehi brahmacaryaṃ cara';
tvayā ca mayi gatāyāṃ paścādasmadgṛhaṃ jvālanīyaṃ yathā gṛhakāryāsakto
jano māṃ gātaṃ na jānāti / / atrāntare 'haṃ taṃ svecchayā bhuktvā samupāgacchāmi /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10835427 (0.049):
ekākyapaśyadātmānaṃ na cāśvaṃ na padātikān / / na ko 'pi cātra jānāti nāhaṃ vedmi diśo daśa // RKS_89.26 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23261076 (0.054):
svayameva sukhaṃ bhuktvāramaṃścareyathecchayā // SvayambhuP_8.56 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703263 (0.058):
tatra bhuktvā mahābhogān icchayā sārvakāmikān / / jñānayogaṃ samāsādya pralaye muktim āpnuyāt // 5.26 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407820 (0.061):
ātmamāyayā3 / māyāśabdaḥ prajñāvacanaḥ / svecchayety arthaḥ4 / / nāhaṃ dharmaprayojyaḥ saṃsārī5 / vaśyaprakṛtitvād dehopādānāny
tataḥ sakhīvacanātsa pumāṃstatrāyātaḥ /
sāpyāgatā / / tadā ca gatāyāṃ tasyāṃ sā sakhī tadgṛhaṃ prajvālitavatī /
sa pumānprajvalane kutūhalī yakṣāyatanaṃ muktvā tatrāvalokanāya gataḥ /
sā ca tatra sthitāsamāptātmaprayojanā yāvatā gṛhamāgatā tāvatā gṛhaṃ
dagdham / / na gṛhaṃ na bahirbhūpa vaṇigvadhvā yathābhavat /
tathā tava mahārāja bhaviṣyati suniścayam // Suk_8.12 (=76) //
atha cet jñātena ślokārthena prayojanaṃ tadā kalye svayameva jñāpayiṣyāmi
ityuktvā sā gṛhaṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
evamuktvā bālapaṇḍitā gṛhaṃ jagāma / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
sa ca tāṃ śāntayitvā gṛhaṃ nināya / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
sa ca yathāgataṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
tadā pātre svasthībhūte śatrughnarājñā satkṛto brāhmaṇo mṛgāvatīnagaraṃ / yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361207 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362045 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362183 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā //
iti śukasaptatau aṣṭamī kathā // / START Suk 9:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352175 (0.009):
iti kathā śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau navamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352290 (0.014):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau daśamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.015):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352823 (0.016):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353333 (0.016):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351598 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354069 (0.021):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354166 (0.021):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349559 (0.023):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau tṛtīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.025):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350660 (0.025):
iti kīroktiṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau pañcamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349269 (0.026):
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvitīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363539 (0.030):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353838 (0.033):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359114 (0.040):
iti kathāṃ śrutvo prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekacatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.040):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348995 (0.040):
puṃścalīvṛndasaṃyuktā suptā rātrau vaṇikpriyā // Suk_1.14 (=14) // / iti śukasaptatau prathamā kathā // / START Suk 2:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356806 (0.041):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350043 (0.041):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau caturtho kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357001 (0.043):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
athāparedyuḥ savismayā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma-śuka! kiṃ vijñātaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351598 (0.036):
iti śukasaptatau saptamī kathā // / START Suk 8: / athāparedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361716 (0.036):
iti śukasaptatī dvipañcāśattamo kathā // / START Suk 53: / athāparedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362191 (0.036):
iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā // / START Suk 56: / athāparedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360671 (0.041):
iti śukasaptatau aṣṭacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 49: / athāparedyuḥ dinakṛtyaṃ sā vidhāya śukamāpṛcchate /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358257 (0.054):
apare 'hni sandhyāsamaye puruṣāntaragamanāya prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / sma-he śuka! ahaṃ gamiṣyāmi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358105 (0.057):
iti śukasaptatau saptatriṃśattamo kathā // / START Suk 38: / aparedyuryāminīsamaye prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364665 (0.063):
anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma / / śukaḥ- / atha cedyāsi kāmārtā yāhi bhīru gatā satī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357159 (0.063):
iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā // / START Suk 32: / athānyedyuḥ prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha gamanāya /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357279 (0.063):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā / START Suk 33: / athānyedyuḥ prabhāvatī gamanāyotsukā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359925 (0.063):
iti śukasaptatau pañcacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 46: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360335 (0.063):
iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 48: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati-gacchāmi narāntaramiti /
vikramārkeṇa matsyahasanakāraṇam? śukaḥ prāha-devi! na kimapi rājñā svayaṃ
jñātam / / tato rājā prātardvijasutāmāhuya bālapaṇḍitāṃ prāha-tvayā ityuktaṃ yattvaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351198 (0.056):
śukaḥ prāha-prātaḥ punarbālapaṇḍitāmākārayitvā rājā prāha-ki
svayameva jñāsyasi / / mayā tu kimapi na jñātam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351912 (0.029):
tvayā jñātaṃ na vā? rājā prāha-mayā kimapi na jñātam / / bālapaṇḍitā prāha-tarhi kathamidaṃ daṇḍaṃ kurvanpāpabhāk na bhavasi?
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361531 (0.055):
sā āha- putri! yanmayā na jñātaṃ tattvaṃ kathaṃ jñāsyasi? sā āha-
bālapaṇḍitā prāha-yadi rājannevamapi mayā kathyamānaṃ na vetsi, tataḥ śṛṇu
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351914 (0.013):
tvayā jñātaṃ na vā? rājā prāha-mayā kimapi na jñātam / / bālapaṇḍitā prāha-tarhi kathamidaṃ daṇḍaṃ kurvanpāpabhāk na bhavasi?
puṣpahāso nāma mantrī sarvamantriṇāmagraṇīrnirdeṣo guptaḥ /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6469916 (0.035):
yastvayamāryaketurnāma mitravarmamantrī sa
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8164924 (0.058):
tac chrutvā dīptanayano nāma mantrī jagāda tam / / arakṣyo rakṣyate cauro 'py upakārīti sajjanaiḥ // SoKss_10,6.82 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4438551 (0.061):
taṃ nivāritavān mantrī kumbhāṇḍo nāma tasya ha | *HV_109.74*1285:2 | / [k: K Ñ2.3 V B D T4 G4.5 cont. (Ś1 Ñ1 ins. after 74): :k]
kimiti niyantrito 'sti / / rājā prāha-anvartho 'yaṃ puṣpahāsaḥ /
yataḥ yadāso madīyāyāṃ saṃsadi hasati tadāsyāsyātpuṣpaprakaro nipatati /
iyañca kathāpararājyamaṇḍaleṣu khyātābhūt /
tatastaiḥ preṣitāḥ svīyapumāṃsaḥ kutūhalānveṣaṇāya / / teṣu samāyāteṣu tena na hasitaṃ puṣpaprakaro 'pi nābhūt /
iti kāraṇātguptibandhaḥ / / bālapaṇḍitā prāha-kenāpi kāraṇena mantriṇā na hasitam, rājan! tatkāraṇaṃ
tvayā jñātaṃ na vā? rājā prāha-mayā kimapi na jñātam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351839 (0.013):
mayā tu kimapi na jñātam / / bālapaṇḍitā prāha-yadi rājannevamapi mayā kathyamānaṃ na vetsi, tataḥ śṛṇu
bālapaṇḍitā prāha-tarhi kathamidaṃ daṇḍaṃ kurvanpāpabhāk na bhavasi?
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351839 (0.013):
mayā tu kimapi na jñātam / / bālapaṇḍitā prāha-yadi rājannevamapi mayā kathyamānaṃ na vetsi, tataḥ śṛṇu
uktañca- / dharmeṇa rāṣṭraṃ vindena dharmeṇaivānupālayet /
dharmāccharaṇyatāṃ yāti rājā sarvabhayāpahaḥ // Suk_9.1 (=77) //
yathā āgrahānmāṃ matsyahāsyakāraṇaṃ pṛcchasi tathā tamapi pṛccha
sa evātmīyahāsyasya matsyahāsyasya ca kāraṇaṃ vaktā /
rājāpi tadvacanātpuṣpahāsaṃ mantriṇaṃ vastradānapūrvaṃ mantripade
pratiṣṭhāpya matsyahāsyakāraṇaṃ papraccha / / mantryāha-yadyapi gṛhaduścaritamakathyam /
arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740108 (0.0):
arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853698 (0.0):
MSS_2920 1 arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354008 (0.0):
uktañca- arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470651 (0.022):
artha-nāśaṃ manas-tāpaṃ gṛhe duścaritāni ca |
vañcanaṃ cāpamānaṃ ca matimānna prakāśayet // Suk_9.2 (=78) //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470654 (0.0):
artha-nāśaṃ manas-tāpaṃ gṛhe duścaritāni ca | / vañcanaṃ cāpamānaṃ ca matimān na prakāśayet // Hit_1.127 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354012 (0.0):
uktañca- arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca / / vañcanaṃ cāpamānaṃ ca matimānna prakāśayet // Suk_17.3 (=113) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853702 (0.016):
MSS_2920 1 arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca / / MSS_2920 2 vañcanaṃ cāpamānaṃ ca matimān na prakāśayet //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740110 (0.035):
arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca / / vañcanaṃ cāpa mānaṃ ca matimānna prikāśayet // GarP_1,109.15 //
tathāpi tu rājājñā mahatī / / prabhuḥ prītisnigdhāṃ dṛśamapi na pāpeṣu visṛjet kutaḥ ślāghyāmājñāṃ
praṇayarasasāndreṇa manasā / / atītyādityāgniprabhṛti bhuvi dharmendriyamayaṃ nṛpākhyaṃ hi jyotiḥ
prasabhamidamaindraṃ vijayate // Suk_9.3 (=79) // / tato rājan! me kalatraṃ narāntararataṃ jātaṃ tacca mayā jñātam, tena ca
duḥkhena na hasitam / / rājāpīdamākarṇya puṣpahastakai rājñīmāhṛtya sammukhamavalokayāmāsa /
sā ca tena prahāreṇa kapaṭamūrcchāṃ nāṭayati sma / / puṣpahāso 'pi tāmavalokya sahāso babhūva puṣpotkaraśca samajani /
rājāpi tāmāśvāsya kṛtakopo dvijātmajāsyaṃ vilokya mantriṇamavādīt
kathamasmadduḥkhe sahāso 'si? mantryapi sabhayamañjaliṃ
baddhvābhāṣata-rājan! poṭakajanaistvadīyā rājñī rātrau nāḍikābhirāhatāpi
na mūrcchitā, adhunā mūrcchiteti hāsyakāraṇam /
rājāpi sakopo mantrinnidaṃ tvayā dṛṣṭaṃ śrutaṃ ve'ti papraccha /
mantryāha-svāmindṛṣṭamevedam / / yadi svāmī na pratyeti tadā kañcukamuttāryāvalokayatu /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24554830 (0.052):
[742] na ca taddeśe sanni ; na ca taddeśasṃnni N. / [743] bhāvaḥ svāmī / [744] tat kathaṃ saṃbaṃ / na hi yo yatra na asti taddeśam ātmanā vyāpnoti iti
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11390118 (0.064):
ghṛtāhutīnāmaṣṭasahasraṃ juhuyāt / prabhāte deśasvāmī rājā bhavati / mantrāpayati mantritavyam / sadbhāvamupadarśayate / upadeṣṭavyaṃ
evaṃ kṛte rājā sarvamajñāsīt / / mantriṇo dvijasutāyāśca mukhamavalokya kimidamityavādīt /
mantryāha-svāmin! yadidaṃ dvijaputryā gūḍhārthaṃ matsyahāsyakāraṇaṃ
niveditaṃ tanmayā prakaṭīkṛtam / / ityevamukto rājā āsthānaṃ vyasarjayat /
atha dvijasutāpuṣpahāsāvapi bhītahṛṣṭau svaṃ svaṃ gṛhaṃ jagmatuḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351140 (0.063):
tau dvāvapi svaṃ svaṃ gṛhaṃ jagmatuḥ / / tataḥ patyā dāpitāḥ /
tena ca rājñā tasyā mañjūṣāsthito naro dṛṣṭo vināśitaḥ /
sā ca nijavāsādvisarjitā / / śukaḥ prabhāvatīmāha- / tathā tvamapi kalyāṇi mā kuruṣva vṛthāgraham /
yadāgrahaparo loke vilakṣo vikramārkavat // Suk_9.4 (=80) //
iti kathā śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau navamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351794 (0.009):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352289 (0.009):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau daśamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.015):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352823 (0.015):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.018):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.019):
mano 'nukūlatāṃ kurvanna sa nindyaḥ sadā satām // Suk_17.4 (=114) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356806 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359333 (0.020):
anyo 'pi buddhimāṃlloke mucyate mahato bhayāt // Suk_42.4 (=211) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361071 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.020):
kastaṃ dharṣayituṃ śakto nareṣu kamalānane // Suk_51.2 (=239) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
START Suk 10: / anyadā saśṛṅgārā prabhāvatī śukamāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358698 (0.022):
iti śukasaptatau catvāriṃśattamī kathā // / START Suk 41: / anyadā vaṇigvadhūḥ prāha-kīra! yadi tvaṃ manyase tadā gacchāmi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353334 (0.023):
iti śukasaptatau caturdaśī kathā // / START Suk 15: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354070 (0.025):
iti śukasaptatau saptadaśī kathā // / START Suk 18: / anyadā sā calitā śukenoktā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352824 (0.026):
iti śukasaptatau ekādaśī kathā // / START Suk 12: / athānyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354168 (0.028):
iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā // / START Suk 19: / anyadā prabhāvatī calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354331 (0.031):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363427 (0.031):
iti śukasaptatau ekonapaṣṭitamī kathā // / START Suk 60: / anyadā sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ prapaccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364331 (0.031):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364439 (0.031):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365169 (0.031):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356319 (0.031):
iti śukasaptatau caturviśatitamī kathā // / START Suk 25: / anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356536 (0.031):
iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā // / START Suk 27: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356677 (0.031):
iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā // / START Suk 28: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363922 (0.032):
START Suk 62: / anyadā sā prabhāvatī śukamāpṛcchati / / śakuḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360828 (0.032):
iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā // / START Suk 50: / anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362845 (0.032):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58: / anyadā pradoṣe calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364659 (0.032):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355002 (0.032):
iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā // / START Suk 23: / anyadā sakhyastāṃ puruṣāntarābhisaraṇāyaivamūcuḥ-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356423 (0.032):
iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā // / START Suk 26: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361074 (0.032):
iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā // / START Suk 51: / anyadā sā bālā śukaṃ papraccha /
kiṃ kartavyaṃ mayā kīra tvaṃ vadādya priyamvada /
yadi te 'sti sakhī yāhi śṛṅgārīva sahāyinī // Suk_10.1 (=81) //
prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti rājapuraṃ nāma sthānam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352334 (1.192):
yathā rambhikayā pūrvaṃ brāhmaṇārthe 'dbhutaṃ kṛtam // Suk_11.3 (=85) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti dābhilākhyo grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361871 (1.192):
dūtena bhāṣitaṃ yadvadviṣame nṛpateḥ puraḥ // Suk_54.1 (=248) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ-asti śakrāvatī nāma purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362077 (0.028):
yadi vetsyuttaraṃ kartuṃ śrīdharo brāhmaṇo yathā // Suk_55.1 (=250) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuko brūte-carmakūṭe grāme dvijaḥ śrīdharo nāma
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348294 (0.036):
sa prāha-kathametat?' śuka āha-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358518 (0.046):
subiddhiriva cedvaktuṃ vijānāsi kṛtākṛtām // Suk_40.1 (=193) // / prabhāvatyāha-kathametat? śukaḥ-nagarābhighe pattane subuddhi-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362877 (0.046):
prabhāvatyāha-kathametata? śukaḥ-asti lohapurī nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349597 (0.047):
patito brāhmaṇo 'narthe viṣakanyāvivāhane // Suk_4.1 (=22) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat" / / śukaḥ-asti somaprabhaṃ nāma dvijasthānam /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353713 (0.050):
manastu mugdhikā yadvadaśakyānkhedayatyalam // Suk_16.1 (=110) // / tacdhrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / so 'bravīt-asti vidiśā nāma purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359735 (0.050):
vañcitā vetsi cetkartuṃ kiñcidviṣṇuḥ purā yathā // Suk_45.1 (=221) // / prabhāvatyāha--kathametat' / / śukaḥ prāha-asti vilāsapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355127 (0.052):
kuṭṭinīcaritaṃ śrutvā tadvicāryaṃ tvarānvitāḥ // Suk_23.6 (=136) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śuko 'bravīt-asti padmāvatī purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364355 (0.054):
kṛtaṃ devikayā yadvatsakhījāravimuktaye // Suk_64.1 (=308) // / prabhāvatī prāha-kathametat? śukaḥ asti kūṭapurābhidho grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358729 (0.054):
saṅkaṭe khalu vetsi tvaṃ kiñcidvaktuṃ dvijo yathā // Suk_41.1 (=194) // / prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2460298 (0.058):
eke tu pratijñānyūnaṃ nāmanigrasthānaṃ nāstīti bravate/dūṣayati etattu na
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357304 (0.059):
viṣame mālinī yadvadrambhikā patisannidhau // Suk_33.1 (=181) // / prabhāvatī-kathametat'? śuko 'bravīt-asti śaṅkhapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354485 (0.061):
buddhirasti yadā yeṣāṃ mandodaryāḥ sahāyinī // Suk_21.1 (=118) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukraḥ-asti pratiṣṭhānaṃ nāma nagaram /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951712 (0.064):
21108 āsravā aparikṣīṇā iti naitat sthānaṃ vidyate/ atra ca me kaścic / chramaṇo
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363043 (0.064):
rukmiṇīvadvijānāsi patiṃ vañcitumuddhatam // Suk_59.1 (=279) // / prabhāvatyāha-kathametat? śukaḥ-asti saṅgamo nāma grāmaḥ /
tatra devasākhyaḥ kauṭumbikaḥ, tatkalatre śṛṅgāravatī subhagā ca /
Panini: Astadhyayi (panini_u.htm.txt) 19051405 (0.061):
1.01.040 Ktvā-tosuN-KasuNāḥ / 1.01.041 avayībhāvas=ca / 1.01.042 Śi sarvanāma-sthānam
parasparaparitrāṇakṛtabandhaparāyaṇe / / parapuruṣalampaṭe prasiddhe ratakarmaṇi // Suk_10.2 (=82) //
anyadā yāvatsubhagā upapatinā saha gṛhāntarvidyeta tāvadbahiḥ sthānāt
patirjhiṇṭahasto gṛhadvāri samāyayau /
tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ? uttaramāha śukaḥ-tataḥ śṛṅgāradevyā sā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359280 (0.003):
tataḥ sā kathaṃ bhavatu? iti praśnaḥ / / uttaraṃ śukaḥ prāha-sā vyāghramāgacchamānaṃ dṛṣṭvā ghārṣṭyāt putrau
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350163 (0.006):
sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / uttaramapyāha śukaḥ-sa brāhmaṇo viṣādāpannaḥ putryā bālapaṇḍitayā babhāṣe,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358806 (0.024):
sa ca maṇḍalopaviṣṭo mantrādikamajānam kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śuka uttaraṃ prāha-sa māntrika ācāryavistāraṃ kṛtvā mantramityuccārayāmāsa
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361159 (0.027):
tataḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ-tataḥ sarveṣu dvijepu naṣṭeṣu sa śakaṭasthaḥ udbhrāntaṃ bhrātaraṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363521 (0.037):
sthalamayīṃ veti niścetumaśaktaḥ kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ tataḥ sa pūgīphalaṃ puraḥ kṣiptvā sthalaṃ jñātvā gṛhaṃ yayau /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352872 (0.049):
tadanantaraṃ sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ // / śukaḥ prāha-yadā ca tayā sa āgacchan jñānastadā upapatiruktaḥ-ca] tvaṃ"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358035 (0.050):
tanmithunaṃ ratasthaṃ dṛṣṭaṃ kathaṃ bhavatu? uttarañca kimiti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yāvatsa hālikastāṃ bhuktvotthitaḥ tāvat śūrapatiṃ dadarśa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353252 (0.051):
tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā ca patirgṛhadvāramāyayau tadā tayottaraṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364496 (0.052):
anyaśrāvakairdṛṣṭaḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā sarvaśrāvakā āgatyopaviṣṭāḥ tadāṭṭahāsaṃ jahāsa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360274 (0.062):
kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ- tadā taṃ bhūtaṃ jñātvā kālavedī kṛtāñjalirbhūtvā tatkarṇamāśrityeti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363138 (0.064):
tata ātmoyapratijñāṃ kathaṃ nirvāhayatviti praśnaḥ / / śukaḥ-tataḥ sā kadācittaṃ hṛdayasthaṃ naraṃ gṛhapārśve gacchantaṃ dṛṣṭvā
nagnīkṛtya gṛhādbahirniṣkāsitā / / patirapi kimidami'ti bruvāṇo 'tyādarāt śṛṅgāradevyā uktaḥ-yattvayā etāni
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6453922 (0.042):
katamo 'sau
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.045):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.045):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.047):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.049):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451904 (0.053):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23736760 (0.053):
tenājñānena bhavatonādṛtyānuvirodhitāḥ / / yo 'haṃ sa bhagavān viṣṇurviṣṇuryaḥ so 'hamavyayaḥ // VamP_41.27 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27625337 (0.054):
ityukta ūce mādriputraṃ vihāya kuntīputro na mayotthāpanīyaḥ | / cccxxxiii.sa evamukto nitarāṃ prīyamāṇa utthāpayāmāsa ca tān samastān |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252634 (0.054):
candrasyaivādhikyamiti mayā vāyakhyāyate, tenātra yatkiñcidāhuḥ tanna
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579559 (0.054):
[133] kṣaṇaṃ vibhāvya punar uvāca / sātiśrīr bhavatātyāji śrīvakṣā na bhavāṃs tayā |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12630626 (0.055):
sarvāṇy etāni yatnāni tvayā vyarthīkṛtāni hi / / tad atra kiṃ tvayā patnyā pāpiṣṭhayā vrajādhunā // Rm_23.140{40} //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5140315 (0.056):
tayaiva devyā śaibyayāham anujñātaḥ samudvakṣyāmīty athaināṃ ratham āropya
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824161 (0.057):
14,093.087c āśayā parayā prāpto na cāhaṃ kāñcanīkṛtaḥ / 14,093.088a tato mayoktaṃ tad vākyaṃ prahasya dvijasattamāḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633725 (0.057):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446040 (0.057):
sthāsyati tarhi varam, yadi vā daurjanyena tvayā saṃgamaṅgīkariṣyati, tadā / sa bhavadīyairitthaṃ vācyaḥ // Dkc_1,4.18 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6456765 (0.057):
saṃkrāmayeyam' iti / / sa tadaiva devyaiveyam
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146922 (0.058):
(2.165) Rājā | dhiṅ mūrkha | kṛtaṃ paritoṣeṇa | ābhijātyā nigūḍho na / lakṣittas tvayā devyāḥ kopānubandhaḥ | tathā hi |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7949991 (0.058):
jijñāsārthamathābhyāṃ me prātiśākhyamapaṭhyata / / tathaiva tanmayā sarvaṃ paṭhitaṃ paśyatostayoḥ // SoKss_1,2.38 //
jhiṇṭāni devyā upavanādānītāni tata iyaṃ grahilā sañjātā /
tato yathāsthānaṃ gatvā muñca yathā praguṇā syāt /
tataḥ sa mūḍho yāvadevaṃ kartuṃ bahirjagāma tāvattayā
gṛhādupapatirniṣkāsitaḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.0):
tena ca tathā kṛtam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.0):
iti nirbhartsito lajjitaśca suptaḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.0):
tayā ca na kiñciduktaṃ lajjayā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361207 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362045 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
iti śukasaptatau daśamī kathā // / START Suk 11:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352175 (0.009):
iti kathā śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau navamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351794 (0.014):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352823 (0.015):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351596 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350659 (0.022):
iti kīroktiṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau pañcamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349558 (0.023):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau tṛtīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349268 (0.023):
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvitīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354166 (0.024):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.024):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.025):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353679 (0.028):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcadaśī katā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.029):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363913 (0.030):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362184 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364520 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363539 (0.032):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348995 (0.032):
puṃścalīvṛndasaṃyuktā suptā rātrau vaṇikpriyā // Suk_1.14 (=14) // / iti śukasaptatau prathamā kathā // / START Suk 2:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353838 (0.034):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365050 (0.038):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaṣaṣṭitamī kathā //
pradoṣasamaye 'nyasminkāminī kāmamohitā /
vinayena śukaṃ prāha gacchāmi yadi manyase // Suk_11.1 (=83) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358707 (0.053):
anyadā vaṇigvadhūḥ prāha-kīra! yadi tvaṃ manyase tadā gacchāmi / / śukaḥ prāha--
śukaḥ prāha- / avaśyameva gantavyaṃ tvayetthaṃ mama niścayaḥ /
mano 'bhīṣṭe payo nimne gacchatkaḥ prativārayet // Suk_11.2 (=84) //
gatayāpi tvayā tatra kartavyaṃ kiñcidadbhutam / / yathā rambhikayā pūrvaṃ brāhmaṇārthe 'dbhutaṃ kṛtam // Suk_11.3 (=85) //
prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti dābhilākhyo grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361871 (0.0):
dūtena bhāṣitaṃ yadvadviṣame nṛpateḥ puraḥ // Suk_54.1 (=248) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ-asti śakrāvatī nāma purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352199 (1.788):
yadi te 'sti sakhī yāhi śṛṅgārīva sahāyinī // Suk_10.1 (=81) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti rājapuraṃ nāma sthānam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354919 (0.023):
yadi vetsyuttaraṃ kicidyathā māḍhukayā kṛtam // Suk_22.1 (=130) // / tacchrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ prāha-dāmbhilāgrāme soḍhāko nāma karṣukaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362077 (0.028):
yadi vetsyuttaraṃ kartuṃ śrīdharo brāhmaṇo yathā // Suk_55.1 (=250) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuko brūte-carmakūṭe grāme dvijaḥ śrīdharo nāma
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364358 (0.032):
prabhāvatī prāha-kathametat? śukaḥ asti kūṭapurābhidho grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355127 (0.044):
kuṭṭinīcaritaṃ śrutvā tadvicāryaṃ tvarānvitāḥ // Suk_23.6 (=136) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śuko 'bravīt-asti padmāvatī purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358518 (0.046):
subiddhiriva cedvaktuṃ vijānāsi kṛtākṛtām // Suk_40.1 (=193) // / prabhāvatyāha-kathametat? śukaḥ-nagarābhighe pattane subuddhi-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359735 (0.049):
vañcitā vetsi cetkartuṃ kiñcidviṣṇuḥ purā yathā // Suk_45.1 (=221) // / prabhāvatyāha--kathametat' / / śukaḥ prāha-asti vilāsapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353713 (0.050):
manastu mugdhikā yadvadaśakyānkhedayatyalam // Suk_16.1 (=110) // / tacdhrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / so 'bravīt-asti vidiśā nāma purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363043 (0.054):
rukmiṇīvadvijānāsi patiṃ vañcitumuddhatam // Suk_59.1 (=279) // / prabhāvatyāha-kathametat? śukaḥ-asti saṅgamo nāma grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349592 (0.058):
patito brāhmaṇo 'narthe viṣakanyāvivāhane // Suk_4.1 (=22) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat" / / śukaḥ-asti somaprabhaṃ nāma dvijasthānam /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362873 (0.059):
duḥśīlāpativadvetsi kartuṃ gaṇapateḥ puraḥ // Suk_58.1 (=276) // / prabhāvatyāha-kathametata? śukaḥ-asti lohapurī nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363565 (0.063):
yathā tejukayā pūrvaṃ kṛtaṃ ciramākāṅkṣitam // Suk_61.1 (=295) // / prabhāvatyāha-kathametat? śukaḥ kathayati-asti khorasamabhidhāno grāmaḥ /
tatra vilocano grāmaṇīḥ / / tadbhāryā rambhikābhidhā paranapriyā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357317 (0.058):
tasya rambhikā nāma bhāryā bahuratipriyā subhagā surūpā bahubhartṛkā ca /
tāṃ ca tadbhartṛbhayānna ko 'pi kāmayate / / tataḥ sā jalavyājāt ghaṭamādāya vāpīṃ yayau /
dṛṣṭvā ca tatra surūpaṃ pathikaṃ bhaṭṭaputraṃ krīḍārthaṃ dṛṣṭisaṃjñayā
babhāṇa / / so 'pi kāminīdṛṣṭisañcāracaturo viveda tadākūtam /
uktañca- / udīrito 'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāśca nāgāśca vahanti noditāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927953 (0.0):
MSS_6767 1 udīrito'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāśca nāgāśca vahanti coditāḥ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473958 (0.0):
karaṭako brūte- / udīrito 'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāś ca nāgāś ca vahanti coditāḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740701 (0.022):
udīritorthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāśca nāgāśca vahanti darśitam //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433539 (0.056):
udīrito 'rthaḥ paśunāpi gṛhate / hayāś ca nāgāś ca vahanti coditāḥ |
anuktamapyūhati paṇḍito janaḥ pareṅgitajñānaphalā hi buddhayaḥ // Suk_11.4
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740693 (0.0):
netravakravikārābhyāṃ lakṣyate 'ntargataṃ manaḥ // GarP_1,109.52 // / anuktamapyūhati paṇḍito janaḥ pareṅgitajñānaphalā hi buddhayaḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473967 (0.0):
udīrito 'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāś ca nāgāś ca vahanti coditāḥ | / anuktam apy ūhati paṇḍito janaḥ pareṅgita-jñāna-phalā hi buddhayaḥ //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433547 (0.0):
hayāś ca nāgāś ca vahanti coditāḥ | / anuktam apy ūhati paṇḍito janaḥ
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13946443 (0.050):
yatrocyate | / anuktamapyūhati paṇḍito jana iti | / sā tu prāyeṇa pramāṇameva |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927955 (0.051):
MSS_6767 1 udīrito'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāśca nāgāśca vahanti coditāḥ / MSS_6767 2 anuktamapyūhati paṇḍito janaḥ pare gitajñāna phalā hi buddhayaḥ
kiñca ṇaabbhantaragholantīe haaramaṇarāadiṭṭhīe /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351258 (0.028):
adhamā mātulaiḥ khyātā śvaśuraiścādhamādhamāḥ // Suk_7.2 (=66) // / kiñca- piara viḍhattai davvḍai caḍḍiri ko ṇa karei /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451783 (0.029):
ahiṇava-rāa-kkhittā mahuariā vāmaeṇa kāmeṇa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351372 (0.043):
khidyante 'tīva manasi api prāṇapradāyinaḥ // Suk_7.5 (=69) // / kiñca- / ahihūo vi a vivaā karei suaṇo parassa upaāraṃ /
puṇaruttapecchirīe bālaa kiṃ kiṃ ṇa bhaṇio si // Suk_11.5 (=87) //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450162 (0.018):
mā panthaṃ rundhīo abehi bālaa ahosi ahirīo / / amhea ṇiricchāo suṇṇa-gharaṃ rakkhidabbaṃ ṇo //[*20]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101493 (0.022):
teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658193 (0.028):
mā panthaṃ rundhīo avehi bālaa ahosi ahirīo / / amhea ṇiricchāo suṇṇadharaṃ rakkhidavvaṃ ṇo //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451784 (0.029):
ahiṇava-rāa-kkhittā mahuariā vāmaeṇa kāmeṇa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355682 (0.030):
tāṇa ṇamo vesāṇaṃ appā vi ṇa vallaho jāṇa // Suk_23.28 (=158) //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.030):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153463 (0.031):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.031):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.032):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352435 (0.033):
teṇa paḍibohieṇa e kiṃ kīrai ṇa kkhu alleṇa // Suk_11.6 (=88) //
[nābhyantaraṃ ghūrṇayantyā hṛdayamanorāma dṛṣṭyā / / punurutprekṣamāṇayā bālaka kiṃ kiṃ na bhaṇito 'si] // Suk_11.5* (=87*) //
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133692 (0.030):
abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149407 (0.035):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132614 (0.042):
{Pkt_28}bhaṭṭiṇi sohaṇaṃ bhaṇādi suvaaṇā / sibiṇaanto jaṇo kiṃ ṇa khu
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157233 (0.049):
ṇa / maggesi, jo kkhu suraṃ puābaissadi | [alaṃ para-puruṣe gṛdhyantībhir
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451152 (0.051):
Manoramā - (sva-gatam |) ciraadi kkhu mahā-rāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159630 (0.052):
dea, imāṇaṃ pemma-komalāṇaṃ akkharāṇaṃ mā kkhu ṇaṃ ahirūbaṃ jāṇāhi | jaṃ / esā ṇa hodi | [deva, eṣā prema-komalānām akṣarāṇāṃ mā khalv etām abhirūpāṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739278 (0.055):
ehai so bi pauttho ahaṃ a kuppejja so bi aṇuṇejja | / ia ciṃteṃtī bahuā daṭṭhūṇa piaṃ ṇa kiṃ pi sammarai ||SRs_2.129|| [*11]
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777823 (0.056):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe / mama aggado ṇa rodidi tti (BhSv_4.0:62)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210320 (0.056):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101107 (0.057):
irisamahagghāi bhūsaṇāi kudo coriāi / / kahaṃ ṇa viṇṇādaṃ tue dāsīeuttīe saalā diso jeūṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145982 (0.057):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144503 (0.058):
dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia / itthījaṇaṃ paharanto ṇa lajjasi | savvadhā mama mandabhāiṇīe imiṇā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142968 (0.058):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205240 (0.059):
bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355476 (0.059):
itthiajaṇasāmaṇṇaṃ hiaaṃ jaṃ jassa taṃ tassa // Suk_23.23 (=153) //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446478 (0.059):
bandhaṇa-hadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇava-ggaho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447780 (0.060):
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa / vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948404 (0.060):
Śākyabhikṣuḥ - (ātmagatam) aho suhovaṇado abbhudao / ettao doso - mahājaṇo / pekkhissadi / (prakāśam) bhodi / mā mā evaṃ / ṇa {vaḍḍhadi : vaddhai KaA}
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757156 (0.060):
mālavikā (sāvaṣṭambham) jo ṇa bhāadi so mae bhaṭṭiṇī daṃsaṇe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149482 (0.061):
dujjaṇīkida mhi jeṇa jāṇanteṇa vi ṇa me ṇivedidaṃ |
teṇa paḍibohieṇa e kiṃ kīrai ṇa kkhu alleṇa // Suk_11.6 (=88) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355682 (0.015):
tāṇa ṇamo vesāṇaṃ appā vi ṇa vallaho jāṇa // Suk_23.28 (=158) //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158247 (0.019):
rādhikā (mādhavam avalokya, sānandam ātmagatam) bho bhaavaṃ, / āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 901984 (0.022):
yathā tatraiva draupadī visumaridaṃ edaṃ vāvāraṃ ṇādhassa pasādeṇa / puṇo vi sikkhissaṃ" /"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452964 (0.023):
pia-sahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211520 (0.023):
piasahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448990 (0.024):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145982 (0.025):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210320 (0.027):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101492 (0.028):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao / / teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144503 (0.029):
dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia / itthījaṇaṃ paharanto ṇa lajjasi | savvadhā mama mandabhāiṇīe imiṇā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450134 (0.029):
daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145561 (0.030):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.030):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144448 (0.031):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322373 (0.031):
sāmā sāmaṇṇāpaāvaiṇo rehañcia ṇa hvoi' //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947822 (0.033):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146392 (0.033):
{Pkt_166}mahārāa kiṃṇimittaṃ uṇa ṇāhabhīmaseṇeṇa so durāāro bhaṇido / / pañcāṇaṃ bi amhāṇaṃ majjhe jeṇa de roadi teṇa saha de saṃgāmo hodu tti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071376 (0.033):
ollollakaraaraakhkhaehi tuha loaṇesu maha diṇṇam / / rattaṃsuaṃ paāo koveṇa puṇo ime ṇa akkamiā // 70 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451262 (0.033):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352409 (0.033):
puṇaruttapecchirīe bālaa kiṃ kiṃ ṇa bhaṇio si // Suk_11.5 (=87) // / [nābhyantaraṃ ghūrṇayantyā hṛdayamanorāma dṛṣṭyā /
[akṣibhyāṃ cirabhaṇitaṃ hṛdayasthaṃ yo jano na lakṣayati /
tena pratibodhitena ca kiṃ kriyate nu khalu ajñena] // Suk_11.6* (=88*) //
tataḥ sa tadantikamāgatya jagāda-bhadre kiṃ vidheyam? sāha-tvayā mama
pṛṣṭhalagnena asmadgṛhaṃ samāgantavyaṃ mama patyuśca namaskāro vidheyaḥ /
sarvamanyadahaṃ kariṣye / / tvayā tathaiveti vācyam /
evamuktvā sā gṛhaṃ praviṣṭā / / so 'pi gṛhaṃ praviṣṭastatpatyaragre tasthau /
patirapi vismitaḥ / / tataḥ sā kumbhaṃ muktvā patyuḥ sakāśamāgatyāvravīt- nātha! upalakṣasva
enam / / sa āha-ne vedmīti / / tataḥ sā prāha-ayaṃ mātṛmvasuḥ suto yo mayā śiśutve muktaḥ /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7809829 (0.064):
sa candrasya suto mama ViP_1,12.95*33:4b / sa ca bhāguraye 'bravīt ViP_6,8.42d
sa dhavalo nāma mama milanārthaṃ samāgamat /
tato mayā āliṅgya sarvāpi svajanavārtā pṛṣṭā /
sa ca brāhmaṇa evamiti' jalpati / / tataḥ patinā sānujñātā taṃ mahānasaṃ nītvā
bhojanācchādanasaṃskāraistoṣayāmāsa / / patirapi tuṣṭaḥ prāha-bhadra! tvayā nijabāndhavasya mahatī bhaktiḥ
kāryetyuktvā suptaḥ / / tadā ca rambhikā brāhmaṇakhaṭṭavāyāmupāvaśat /
tatastenoktam-tvayā patyugre ityuktaṃ yanmadīyo bhrātā samāgataḥ /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27074897 (0.028):
6.107.035a na tvaṃ subhru samādheyā patiśuśrūvaṇaṃ prati
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.035):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.036):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395517 (0.044):
16. śreyaścabhunttubhaikṣamapīha / 17. patigghān / hi yataḥ kāraṇāt1 / yasmād (iha loke deśe) gurūn bhīṣmādīn
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24177442 (0.045):
bhagavān 'me sapatnīṃ'; madanyāṃ matpatipāṇigṛhītīṃ 'parādhama'; parāṇuda / / mama patiṃ 'kevalaṃ'; mayyevāsaktaṃ kuru / 'ahamuttarābhyaḥ';
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615211 (0.052):
ṇiddhasaraṃ parugrantī savibbhamaṃ haṇā i thaṇāvaṭṭham // / atra patimaraṇāmaṇḍanojjvalaveṣāyāḥ taruṇeṣu pārśvamupagateṣu satsu sadyaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446041 (0.052):
sthāsyati tarhi varam, yadi vā daurjanyena tvayā saṃgamaṅgīkariṣyati, tadā / sa bhavadīyairitthaṃ vācyaḥ // Dkc_1,4.18 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.053):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
tattvaṃ me pratipannā bhaginī pratipannaṃ ca nirvāhyate /
uktañaca- / chijjau sīsuṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348801 (0.0):
chijjau sīsaṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106201 (0.018):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098791 (0.021):
vijjāvahūṇaṃ ahiaṃ daṭhṭhūṇa paimmi paṇaavissaṃbhaṃ / / khoṇī lacchī a kahaṃ vilaṃbiaṃ sahau juvarāe // ViPrud_3.2.7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094267 (0.021):
piasahi kahehi ahiā khoṇī lacchī sarassaī majjhā /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133714 (0.027):
sahi savvaṃ evva edaṃ asuhaṇivedaṇaṃ / tā devadāṇaṃ paṇāmeṇa / dujādijaṇapaḍiggaheṇa a antarīadu / ṇa hu dāṭhiṇo ṇaulassa vā daṃsaṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.028):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.029):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101351 (0.029):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777342 (0.029):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.030):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19133555 (0.031):
jaha kassa vi jammasae vi koi mā vallaho hou // VjivC_2.60 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139792 (0.032):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.032):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116618 (0.032):
bahuvaḷḷaho khu rāā sahi tassa siriṃmi ṇibhbharāsattī / / ṇūṇā sirie vi tumaṃ appāṇaṃ kiṃ ṇu ḷahuvasi // ViPrud_8.126 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158175 (0.059):
kundalatā - aī, kīsa bhuaṃ bhaṃguresi, jaa sūrārāhaṇaṃ bhaṇāmi | [ayi,
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760225 (0.064):
ciṭṭha | jāba tue ubagadāe ladā saṇāho bia aaṃ kesara rukkhao paḍibhādi |
paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇa jaṃ hou taṃ hou // Suk_11.7 (=89) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348801 (0.0):
chijjau sīsaṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī / / paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇaṃ jaṃ hou taṃ hou // Suk_1.11 (=11) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348810 (0.019):
paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇaṃ jaṃ hou taṃ hou // Suk_1.11 (=11) // / [śīrṣa chidyatām atha bhavatu bandhanaṃ calatu savathā lakṣmīḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093587 (0.023):
ajaha taha va hodu ajjā ṇaraṇāha karehi rakkhaṇaṃ sasiṇo / / jaṃ tāe kaḍakhukkā āṇattā taṃ masīkāduṃ // ViPrud_2.54 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407134 (0.024):
'aṅge pulaaṃ aharaṃ savepiaṃ jaṃpiaṃ sasikkāraṃ / / savvaṃ sisireṇa kaaṃ jaṃ kāavvaṃ piaameṇa' //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088954 (0.025):
udāharaṇam-- kā visamā devvagaī kiṃ laddhaṃ jaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokhkhaṃ sukalattaṃ kiṃ dukkhaṃ jaṃ khalo loo // 529 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600886 (0.028):
mama muddhattaṇaṃ, jaṃ goindassa paḍimaṃ jebba goindaṃ maṇṇemi |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19133555 (0.041):
jaha kassa vi jammasae vi koi mā vallaho hou // VjivC_2.60 //
[chidyatāṃ śīrṣamatha bhavatu bandhanaṃ calatu sarvathā lakṣmīḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348817 (0.027):
paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇaṃ jaṃ hou taṃ hou // Suk_1.11 (=11) // / [śīrṣa chidyatām atha bhavatu bandhanaṃ calatu savathā lakṣmīḥ /
pratipannapālane supuruṣāṇāṃ yad bhavatu tad bhavatu] // Suk_11.7* (=89*)
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348824 (0.0):
[śīrṣa chidyatām atha bhavatu bandhanaṃ calatu savathā lakṣmīḥ / / pratipannapālane supuruṣāṇāṃ yad bhavatu tad bhavatu] // Suk_1.11* (=11*)
lajjijjai jeṇa maṇo mailijjai ṇiakulakkamo jeṇa /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093508 (0.036):
appaggahaṇabhayeṇa vva savihagae maṇohare daie // ViPrud_2.52 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106775 (0.038):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18120539 (0.041):
pecchai imaṃ ṇarindo pavisai maaṇo a galai māṇo a / / ghuṇṇai maṇo a suṇṇaṃ kiṃ edaṃ uvaha sahiāo // ViPrud_8.244 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139793 (0.042):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.042):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757214 (0.045):
yathā mālatī mādhave, mālatī pia sahi sabbadā sumaridabbahmi | esā bi / māhaba sahatthaṇimmāṇamaṇoharā baula mālā māladī ṇibbisesaṃ pia sahīe
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106732 (0.046):
sahi eso ruddaṇio ṇaaṇāṇa atakkiossao jāo / / maaṇo va muttimaṃto caṃdo via mukkalañchaṇo puṇṇo // ViPrud_4.111 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154067 (0.046):
lalitā - sahi rāhe, mā visīda | pabbada-parikkamobakkamo eso | [sakhi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211012 (0.049):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145265 (0.051):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101487 (0.053):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao / / teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144448 (0.053):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147283 (0.054):
jai sā asāmaṇṇarūvasohā tādisī tae ṇimmidā tā kīsa uṇa īdisaṃ / avatthantaraṃ pāvidā | iaṃ ca raaṇamālā jīvidaṇirāsāe tāe kassa vi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780519 (0.058):
ahavā aññāsaṇapariggaheṇa appo via siṇeho paḍibhādi (BhSv_5.6:36)
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220609 (0.058):
yathā osuru sumṭhi āhaṃ muhu cumbau jeṇa / / amiarasaghoṇṭāṇaṃ paḍijñāṇiu teṇa //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352431 (0.062):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei / / teṇa paḍibohieṇa e kiṃ kīrai ṇa kkhu alleṇa // Suk_11.6 (=88) //
kaṇṭhaṭṭhie vi jīe mā sundari taṃ kuṇijjāsu // Suk_11.8 (=90) //
[lajjate yena mano malinayati nijakulakramo yena /
kaṇṭhasthite 'pi jīve mā sundari taṃ kariṣyasi] // Suk_11.8* (=90*) //
rambhikā prāha-mā evaṃ vada / / yato 'tidurlabhā rāmā pitṛmātṛparāyaṇā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025881 (0.064):
pitṛmātṛparāś caiva Yj_1.221c / pitṛmātṛpradarśitāḥ Mn_10.40b
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23848713 (0.064):
pitṛmātṛparāś caiva Yj_1.221c / pitṛmātṛsutatyāgas Yj_3.237c
pitṛmātṛmayairbhūtvā bhoktavyā kāminī raiḥ // Suk_11.9 (=91) //
uktañca- / kāmārtāṃ svayamāyātāṃ yo na bhuṅkte nitambinīm /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987808 (0.0):
MSS_9640 1 kāmārtāṃ svayamāyātāṃ yo na bhuṅkte nitambinīm /
so 'vaśyaṃ narakaṃ yāti tanniḥśvāsahato naraḥ // Suk_11.10 (=92) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987812 (0.0):
MSS_9640 1 kāmārtāṃ svayamāyātāṃ yo na bhuṅkte nitambinīm / / MSS_9640 2 so'vaśyaṃ narakaṃ yāti tanniḥśvāsahato naraḥ //
so kiṃ va māṇai para mahila jo ṇavi jaṃpi emva /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695071 (0.007):
jātikṣayabhūmir muja vinmujaḥ, malatmajaḥ, visāgraḥ, daśāvate veśataḥ / teraṇa, veśalagra, śamuśavataḥ, vimati vimati yopahira regamata
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5832269 (0.010):
anāturāḥ | ajarāḥ | stha | amaviṣṇavaḥ | su pīvasaḥ | atṛṣitāḥ | / atṛṣṇa jaḥ // RV_10,94.11 //
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414572 (0.014):
(2.5.578) suto mātṛṣvasuścaivaṃ vaimātreyo vimātṛjaḥ / (2.5.579) atha bāndhakineyaḥ syādbandhulaścāsatīsutaḥ
.... .... .... // Suk_11.11 (=93) // / [sa kimeva manyate paramahilāṃ yo viparītaṃ jalpatyevam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358828 (0.024):
ghalliu bambhaṇi vīsāsu paiṃ bhuñjasu sukaasu hāiṃ // Suk_41.2 (=195) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354695 (0.032):
paccakkhammi vi diṭṭhe juttājuttaṃ viutaṇāhi // Suk_21.7 (=124) // / [mā bhava sukhagrāhī mā pratyehi yanna dṛṣṭaṃ pratyakṣam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349684 (0.033):
paḍhamasiṇehavioo tiṇi vi garuāidukkhāiṃ // Suk_4.3 (=24) // / [pravṛṭsamayapravāso yauvanadivase tathā ca dāridryam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361798 (0.033):
rūhaṃ cucuhuñcūkaraūṃhūṃ āaucalihaṃ nāvahaṃ madraṃ / / uvāipāu caliyau phiriyā khaṃligāvaha // Suk_53.2 (=247,1) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354811 (0.033):
pāṭayitumeva śaktirnakhoruddhartumannapiṭam // Suk_21.10 (=127) // / dujjaṇajaṇaṇaṃ sagge kāaccāo vi hoi vibuhāṇaṃ /
.... .... ....] // Suk_11.11* (=93*) // / jo ṇavi māṇai... so kiṃ va māṇai thī avarāi /
... ... ... mā kari ṇeha amhahaṃ bhaṅgu // Suk_11.12 (=94) //
[yo viparītaṃ manyate...sa kimiva manyate striyamaparām /
... ... ...] // Suk_11.12* (=94*) // / śrūyate rukmiṇī pūrvaṃ kṛṣṇeva madanāturā /
gṛhītā bhrātṛjāyāpi kaḥ kāmamatilaṅghayet // Suk_11.13 (=95) //
virañcirapi kāmārtaṃ svasutāmabhilāṣukaḥ /
dṛśyate 'dyāpi viyati hāriṇīṃ tanumāśritaḥ // Suk_11.14 (=96) //
vivāhe pārvatī dṛṣṭvā harasya haravallabhām /
caskanda retastasyāpi bālakhilyāstadudbhavāḥ // Suk_11.15 (=97) //
tayaivaṃ bodhito mūrkhaḥ sa yāvadramate na tām /
phūtkṛtaṃ muṣitāsmīti trāyatāṃ trāyatāmaho // Suk_11.16 (=98) //
tayā ca phūtkṛte kimidamiti kurvāṇo bāndhavaiḥ saha dhāvito bhartā /
sa ca kathaṃ mucyate? iti praśnaḥ / / uttaram-evaṃ ca sa brāhmaṇaḥ sabhayaḥ sannataḥ pādayoḥ patito
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362119 (0.055):
dhanaṃ vinā sa vipraḥ kathaṃ mucyate / / tatkathayeti praśnaḥ / / uttaram /
jagāda-svāmini! prāṇān rakṣa / / tavehitaṃ kariṣyāmi /
evaṃ sthite sā dugdhasahitaṃ bhaktamaḍhaṇḍholayat antike jvalinamajvālayat
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18699877 (0.042):
bhaktaṃ saṃpadyati na mama taṃ saṃpadyati atha devasya paścimakaṃ divasaṃ
āgataṃ ca patiṃ jagāda-asya viṣūcikā upapannā / / tato mayā phūtkṛtam /
evamuktvā dugdhabhaktaṃ pradaśitam / / patirapi mūrkho dṛṣṭvā yayau /
tataḥ sā patyau supte yadṛcchayā surataṃ cakāra /
so 'pi ca māndyavyājānmāsamekaṃ sthitaḥ paścājjagāma /
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.009):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354166 (0.013):
mumoca / / iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.013):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352174 (0.015):
iti kathā śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau navamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352289 (0.015):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau daśamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351794 (0.016):
ityuktvā sā gṛhaṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.018):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349558 (0.028):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau tṛtīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353838 (0.029):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350659 (0.030):
iti kīroktiṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau pañcamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.030):
evamuktvā bālapaṇḍitā gṛhaṃ jagāma / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349268 (0.031):
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvitīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.034):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363539 (0.034):
śukaḥ tataḥ sa pūgīphalaṃ puraḥ kṣiptvā sthalaṃ jñātvā gṛhaṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363913 (0.037):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353679 (0.040):
evaṃ cet śriyādevīvatkartuṃ jānāsi tadā vraja / / iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcadaśī katā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354460 (0.041):
prātiveśmikayoktam evamastviti śrutvā patistuṣṭo bhūtvālakṣita eva jagāma / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360157 (0.041):
vipro 'pi pūrṇamanoratho jagāma / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭcatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.041):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.041):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
START Suk 12: / athānyadā sā calitā / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356426 (0.023):
iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā // / START Suk 26: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354171 (0.023):
iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā // / START Suk 19:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351794 (0.026):
iti śukasaptatau aṣṭamī kathā // / START Suk 9:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352176 (0.026):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364528 (0.028):
iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 66: / anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364661 (0.028):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353336 (0.032):
iti śukasaptatau caturdaśī kathā // / START Suk 15:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354071 (0.035):
iti śukasaptatau saptadaśī kathā // / START Suk 18:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362847 (0.037):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58: / anyadā pradoṣe calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353071 (0.042):
iti śukasaptatau trayodaśī kathā // / START Suk 14:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352290 (0.045):
iti śukasaptatau daśamī kathā // / START Suk 11:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349561 (0.046):
iti śukasaptatau tṛtīyā kathā // / START Suk 4 : / athānyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350660 (0.050):
iti śukasaptatau pañcamī kathā // / START Suk 6: / athāparasmindivase prabhāvatī śukaṃ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351596 (0.050):
iti śukasaptatau saptamī kathā // / START Suk 8: / athāparedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349269 (0.051):
iti śukasaptatau dvitīyā kathā // / START Suk 3: / athānyadine prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353686 (0.053):
iti śukasaptatau pañcadaśī katā // / START Suk 16: / anyadā sā calitā śukaṃ prāha-śukāhaṃ narāntaraṃ gamiṣyāmi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363917 (0.058):
iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 62:
viparīte samāyāte yadi vetsi tvamutaram / / yathā śobhikayā proktaṃ vavvūle carite sati // Suk_12.1 (=99) //
astyatra nalauḍāgrāme kulālo mahādhanaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419924 (0.054):
(2.8.1407) kumbhakāraḥ kulālaḥ syāt palagaṇḍas tu lepakaḥ
tasya bhāryā śobhikā nāma paraṃ kulaṭā naralampaṭā ca /
sā patyau bahirgate upapatisahitā gṛhāntaḥ krīḍati /
tasyāścaivaṃ sthitāyā bhartā gṛhaṃ samāgamat / / tadanantaraṃ sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353253 (0.024):
tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā ca patirgṛhadvāramāyayau tadā tayottaraṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364496 (0.024):
anyaśrāvakairdṛṣṭaḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā sarvaśrāvakā āgatyopaviṣṭāḥ tadāṭṭahāsaṃ jahāsa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358806 (0.033):
sa ca maṇḍalopaviṣṭo mantrādikamajānam kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śuka uttaraṃ prāha-sa māntrika ācāryavistāraṃ kṛtvā mantramityuccārayāmāsa
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359280 (0.033):
tataḥ sā kathaṃ bhavatu? iti praśnaḥ / / uttaraṃ śukaḥ prāha-sā vyāghramāgacchamānaṃ dṛṣṭvā ghārṣṭyāt putrau
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361157 (0.033):
tataḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ-tataḥ sarveṣu dvijepu naṣṭeṣu sa śakaṭasthaḥ udbhrāntaṃ bhrātaraṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363521 (0.033):
sthalamayīṃ veti niścetumaśaktaḥ kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ tataḥ sa pūgīphalaṃ puraḥ kṣiptvā sthalaṃ jñātvā gṛhaṃ yayau /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358036 (0.035):
tanmithunaṃ ratasthaṃ dṛṣṭaṃ kathaṃ bhavatu? uttarañca kimiti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yāvatsa hālikastāṃ bhuktvotthitaḥ tāvat śūrapatiṃ dadarśa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352242 (0.049):
tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ? uttaramāha śukaḥ-tataḥ śṛṅgāradevyā sā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350162 (0.051):
sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / uttaramapyāha śukaḥ-sa brāhmaṇo viṣādāpannaḥ putryā bālapaṇḍitayā babhāṣe,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364942 (0.051):
tato vānaraḥ kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ-vānaraḥ prāha-bho makara! tarhi tvaṃ māṃ tatra vṛthā nayasi yato
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357899 (0.054):
tadvacaḥ kathaṃ vṛthā bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-anyadā nāyinī jagāda-yadādya tvāṃ saṃsadisthaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360274 (0.058):
kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ- tadā taṃ bhūtaṃ jñātvā kālavedī kṛtāñjalirbhūtvā tatkarṇamāśrityeti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361459 (0.062):
sa ca rājā nītisāraḥ kathaṃ syāditi praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā sa mantrī ratnacatuṣṭayaṃ tanmadhye sthitaṃ na janāti
śukaḥ prāha-yadā ca tayā sa āgacchan jñānastadā upapatiruktaḥ-ca] tvaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353253 (0.0):
tatkāle ca patirdeśāntarādājagāma / / tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā ca patirgṛhadvāramāyayau tadā tayottaraṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364496 (0.0):
anyaśrāvakairdṛṣṭaḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā sarvaśrāvakā āgatyopaviṣṭāḥ tadāṭṭahāsaṃ jahāsa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361460 (0.028):
sa ca rājā nītisāraḥ kathaṃ syāditi praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā sa mantrī ratnacatuṣṭayaṃ tanmadhye sthitaṃ na janāti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361156 (0.034):
tataḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ-tataḥ sarveṣu dvijepu naṣṭeṣu sa śakaṭasthaḥ udbhrāntaṃ bhrātaraṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363521 (0.034):
sthalamayīṃ veti niścetumaśaktaḥ kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ tataḥ sa pūgīphalaṃ puraḥ kṣiptvā sthalaṃ jñātvā gṛhaṃ yayau /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358806 (0.037):
sa ca maṇḍalopaviṣṭo mantrādikamajānam kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śuka uttaraṃ prāha-sa māntrika ācāryavistāraṃ kṛtvā mantramityuccārayāmāsa
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359280 (0.037):
tataḥ sā kathaṃ bhavatu? iti praśnaḥ / / uttaraṃ śukaḥ prāha-sā vyāghramāgacchamānaṃ dṛṣṭvā ghārṣṭyāt putrau
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358036 (0.042):
tanmithunaṃ ratasthaṃ dṛṣṭaṃ kathaṃ bhavatu? uttarañca kimiti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yāvatsa hālikastāṃ bhuktvotthitaḥ tāvat śūrapatiṃ dadarśa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357899 (0.047):
tadvacaḥ kathaṃ vṛthā bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-anyadā nāyinī jagāda-yadādya tvāṃ saṃsadisthaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364942 (0.048):
tato vānaraḥ kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ-vānaraḥ prāha-bho makara! tarhi tvaṃ māṃ tatra vṛthā nayasi yato
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360274 (0.052):
sa ca dvijo na mantraṃ na tantraṃ vijānāti / / kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ- tadā taṃ bhūtaṃ jñātvā kālavedī kṛtāñjalirbhūtvā tatkarṇamāśrityeti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352241 (0.052):
tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ? uttaramāha śukaḥ-tataḥ śṛṅgāradevyā sā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350162 (0.063):
sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / uttaramapyāha śukaḥ-sa brāhmaṇo viṣādāpannaḥ putryā bālapaṇḍitayā babhāṣe,
vavvūlavṛkṣam' / / evaṃ ca sa tayo proktastathā cakāra / / tasya ca vṛkṣe caṭataḥ paridhānavastraṃ vilagnaṃ nagno 'pi vṛkṣamārūḍhaḥ /
tasmiṃśca vṛkṣamārūḍhe patiḥ prāha-kamidamiti / / sā āha-ayaṃ śatrubhirabhibhūto 'dovastramapi tyaktvā vavvūlamadhirūḍhaḥ /
tataḥ samāgatya tasyāḥ patinā vṛkṣānmandaṃ mandamuttārya sa svagṛhaṃ
preṣitaḥ / / tayā dhūrtayā ca sahahastatālaṃ hasitam /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18281136 (0.054):
śūra nandanaḥ saha dharmiṇyā saha sva gṛham āgatavāṃś ca, na punar
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356531 (0.0):
tena ca tathā kṛtam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti nirbhartsito lajjitaśca suptaḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356998 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357157 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357631 (0.0):
tayā ca na kiñciduktaṃ lajjayā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357947 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358244 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359332 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360333 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360827 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361073 (0.0):
duṣṭabuddhernigrahaṃ vidhāya mantrī dharmabuddhimānandayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361207 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
START Suk 13: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359930 (5.960):
iti śukasaptatau pañcacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 46:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360338 (1.192):
iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 48:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351602 (0.019):
START Suk 8: / athāparedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354329 (0.031):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356911 (0.031):
iti śukasaptatau ekonatriṃśattamī kathā // / START Suk 30:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357279 (0.031):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā / START Suk 33:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357517 (0.031):
iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā // / START Suk 34:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357631 (0.031):
iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā // / START Suk 35:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357778 (0.031):
iti śukasaptatau pañcatriṃśattamī kathā // / START Suk 36:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357947 (0.031):
iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā // / START Suk 37:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358244 (0.031):
iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā // / START Suk 39:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358496 (0.031):
iti śukasaptatau ekonacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 40:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359552 (0.031):
iti śukasaptatau tricatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 44:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359709 (0.031):
iti śukasaptatau catuścatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 45:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360162 (0.031):
iti śukasaptatau ṣaṭcatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 47:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360668 (0.031):
iti śukasaptatau aṣṭacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 49:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360827 (0.031):
iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā // / START Suk 50:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362303 (0.031):
itiśukasaptatau ṣaṭpañcāśattamī kathā // / START Suk 57:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362844 (0.031):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363017 (0.031):
iti śukasaptatau aṣṭapañcāśattamī kathā // / START Suk 59:
śuka āha- / vraja devi sukhaṃ bhuṅkṣva ardhabhukte patau yathā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360170 (0.035):
dinamativāhya prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi gatā vetsi yadi kartuṃ tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359931 (0.041):
athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / yāhi devi gṛhaṃ muktvā yadi vetsi tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365174 (0.061):
anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ prāha- / kuru jāraṃ viśālākṣi vijāraṃ kuruṣe yadi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349277 (0.062):
athānyadine prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha deva kimāścaryaṃ yatra te ramate manaḥ /
kṛtaṃ rājikayā cittamuttaraṃ dhūlisaṃyutam // Suk_13.1 (=100) //
asti nāgapuraṃ nāma sthānam / / yatraiko vaṇika /
tatpatnī rājikānāmnī surūpā paraṃ duścāriṇo /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353895 (0.055):
tasya patnī pāhinī nāma surūpā ativallabhā / / tatputraḥ pitrā sarvāmapi kramādvidyāṃ grāhitaḥ /
vaṇiksutaśca tāṃ narāntarāsaktāṃ na jānāti /
tataśca ekadā sa bhojanāya yadopaviṣṭastadā upapatiḥ kṛtasaṃketo mārge
gacchan tayā dṛṣṭaḥ / / taṃ ta dṛṣṭvā gṛhe 'dya dhṛtaṃ nāsti ityuktvā dravyaṃ tatsakāśādādāya
ghṛtānayanadambhena veśmato nirgatya ca sā bahirjāreṇa saha ciraṃ sthitā /
patistu gṛhe kṣudhārtaḥ kruddhaśca /
tataḥ sā kathaṃ gṛhaṃ gantumarhati-iti praśnaḥ /
uttaram-tataḥ sā hastau pādau mukhaṃ ca dhūlidhūsaraṃ vidhāya sadrammā
dhūliṃ gṛhītvā gṛhamāgatā / / patiḥ kruddho raktekṣaṇaḥ kimidamityāha /
sā ca saniḥśvāsaṃ rudatī dhūlipuñjaṃ darśayitvā idamuvāca-yatkṛte tvaṃ
kruddhaḥ sa te dravyo 'tra dhūlyāṃ patitaḥ /
enāmutkṣipya gṛhāṇa tvam / / evamuktaḥ sa vilakṣaḥ tadaṅgāni vastrāñcalena sammārjya sāntvayāmāsa
vividhalālanaiḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352924 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
sa ca mugdho devīṃ namaskṛtya tāṃ bahu mānayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354326 (0.0):
taṃ ca prātarnijakāntāsahitaṃ dṛṣṭvā ārakṣakā vilakṣībabhūvuḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357274 (0.0):
tataḥ sā śvaśrūrdrammamanavalokamānā vikalībhūtā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357628 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357944 (0.0):
iti vacanamuttāritam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358241 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360330 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360824 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.0):
duṣṭabuddhernigrahaṃ vidhāya mantrī dharmabuddhimānandayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361207 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
iti śukasaptatau trayodaśī kathā // / START Suk 14:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352823 (0.009):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.010):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352174 (0.015):
iti kathā śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau navamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351794 (0.015):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.017):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354166 (0.019):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352289 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau daśamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.029):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349558 (0.029):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau tṛtīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353838 (0.030):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350659 (0.030):
iti kīroktiṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau pañcamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349268 (0.032):
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvitīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.033):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363539 (0.033):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.039):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359114 (0.040):
iti kathāṃ śrutvo prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekacatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356806 (0.041):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350043 (0.043):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau caturtho kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353679 (0.045):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcadaśī katā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.045):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
sā nitambini anyedyuścalitā / / śukenoktam- yuktameva viśālākṣi paraṃ rantuṃ yadṛcchayā /
yadyāyāte patau vetsi dhanaśrīriva bhāṣitum // Suk_14.1 (=101) //
prabhāvatyāha-kimetat / / śukaḥ prāha-asti padmāvatī purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359735 (0.033):
vañcitā vetsi cetkartuṃ kiñcidviṣṇuḥ purā yathā // Suk_45.1 (=221) // / prabhāvatyāha--kathametat' / / śukaḥ prāha-asti vilāsapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358725 (0.040):
saṅkaṭe khalu vetsi tvaṃ kiñcidvaktuṃ dvijo yathā // Suk_41.1 (=194) // / prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364354 (0.040):
kṛtaṃ devikayā yadvatsakhījāravimuktaye // Suk_64.1 (=308) // / prabhāvatī prāha-kathametat? śukaḥ asti kūṭapurābhidho grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355129 (0.042):
kuṭṭinīcaritaṃ śrutvā tadvicāryaṃ tvarānvitāḥ // Suk_23.6 (=136) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śuko 'bravīt-asti padmāvatī purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354920 (0.043):
yadi vetsyuttaraṃ kicidyathā māḍhukayā kṛtam // Suk_22.1 (=130) // / tacchrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ prāha-dāmbhilāgrāme soḍhāko nāma karṣukaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357304 (0.052):
viṣame mālinī yadvadrambhikā patisannidhau // Suk_33.1 (=181) // / prabhāvatī-kathametat'? śuko 'bravīt-asti śaṅkhapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357545 (0.055):
kumāryai pāraḍī dattvā yathoktaṃ śambhunā purā // Suk_34.1 (=183) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ prāha--purā kasmiṃścinnagare śambhunāmā vipro 'bhūt
tatra dhanavālo nāma vaṇik / / tasya bhāryā prāṇebhyo 'pi priyā dhanaśrornāma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353721 (0.038):
so 'bravīt-asti vidiśā nāma purī / / tasyāṃ janavallabho nāma vaṇik / / tasya bhāryā mugdhikā nāma capalā svairiṇī /
tacca mithunaṃ parasparaṃ snehanirbharaṃ krīḍati / / anyadā tu vaṇigdravyasāramādāya tāmāpṛcchya deśāntaraṃ jagāma /
sā ca tasmingate saṃsthiteva gṛhasthitā / / na snāti na ca sā bhuṅkte na jalpati sakhīsamam /
nirastāśeṣasaṃskārā svadehe 'pi parāṅmukhī // Suk_14.2 (=102) //
malayānilamārūḍhaḥ kokilālāpaḍiṇḍimaḥ /
mallikāmodadūtaśca madhupāravamaṅgalaḥ // Suk_14.3 (=103) // / anyadā tu samāyāto vasantaḥ kālarāṭ kṣitau /
mano 'pi vikriyāṃ yasminyāti saṃyamināṃ kila // Suk_14.4 (=104) //
tasminvasantotsave gṛhopari sthitā nagarīrāmaṇīyakamālokya yauvanaṃ rūpaṃ
ca nininda / / sakhī ca tadiṅgitajñā jagāda-bhāmini! rūpaṃ vayaśca mā vyarthaṃ vidhehi /
yataḥ- vādyate śṛṇu rambhoru kokilārāvaḍiṇḍimaḥ /
madanasya nṛpasyeva vasantena dharātale // Suk_14.5 (=105) //
muñcantu māninaḥ sarve mānaṃ sevantu vallabhāḥ /
gatvaraṃ yauvanaṃ loke jīvitaṃ ca tathā calam // Suk_14.6 (=106) //
tatastvamapi kuru vayaḥsāphalyamityukte dhanaśrīrjagāda-nāhaṃ vilambituṃ
sahāmi / / yattvayā bhavati tat śīghraṃ vidhehi /
tatastayā sā narāntareṇa yojitā / / yadā ca sā tenātmāsaktā jñātā tadā tadīyaśiroveṇī chinnā /
tatkāle ca patirdeśāntarādājagāma /
tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā ca patirgṛhadvāramāyayau tadā tayottaraṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352873 (0.0):
tadanantaraṃ sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ // / śukaḥ prāha-yadā ca tayā sa āgacchan jñānastadā upapatiruktaḥ-ca] tvaṃ"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364496 (0.0):
anyaśrāvakairdṛṣṭaḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā sarvaśrāvakā āgatyopaviṣṭāḥ tadāṭṭahāsaṃ jahāsa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361460 (0.028):
sa ca rājā nītisāraḥ kathaṃ syāditi praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yadā sa mantrī ratnacatuṣṭayaṃ tanmadhye sthitaṃ na janāti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358806 (0.029):
sa ca maṇḍalopaviṣṭo mantrādikamajānam kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śuka uttaraṃ prāha-sa māntrika ācāryavistāraṃ kṛtvā mantramityuccārayāmāsa
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359280 (0.029):
tataḥ sā kathaṃ bhavatu? iti praśnaḥ / / uttaraṃ śukaḥ prāha-sā vyāghramāgacchamānaṃ dṛṣṭvā ghārṣṭyāt putrau
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361156 (0.030):
tataḥ sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ-tataḥ sarveṣu dvijepu naṣṭeṣu sa śakaṭasthaḥ udbhrāntaṃ bhrātaraṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363521 (0.030):
sthalamayīṃ veti niścetumaśaktaḥ kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ tataḥ sa pūgīphalaṃ puraḥ kṣiptvā sthalaṃ jñātvā gṛhaṃ yayau /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364942 (0.033):
tato vānaraḥ kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ-vānaraḥ prāha-bho makara! tarhi tvaṃ māṃ tatra vṛthā nayasi yato
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358036 (0.035):
tanmithunaṃ ratasthaṃ dṛṣṭaṃ kathaṃ bhavatu? uttarañca kimiti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-yāvatsa hālikastāṃ bhuktvotthitaḥ tāvat śūrapatiṃ dadarśa /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357899 (0.039):
tadvacaḥ kathaṃ vṛthā bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ prāha-anyadā nāyinī jagāda-yadādya tvāṃ saṃsadisthaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361783 (0.049):
tataḥ sa upapatiḥ sā ca kathaṃ bhavetām iti praśnaḥ / / tatpṛṣṭaḥ śukaḥ prāha- / yadā ca tayā patirjñātaḥ samāgacchantadā-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352241 (0.051):
tadā sā kathaṃ bhavatviti praśnaḥ? uttaramāha śukaḥ-tataḥ śṛṅgāradevyā sā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360274 (0.052):
sa ca dvijo na mantraṃ na tantraṃ vijānāti / / kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / śukaḥ- tadā taṃ bhūtaṃ jñātvā kālavedī kṛtāñjalirbhūtvā tatkarṇamāśrityeti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350162 (0.062):
sa kathaṃ bhavatviti praśnaḥ / / uttaramapyāha śukaḥ-sa brāhmaṇo viṣādāpannaḥ putryā bālapaṇḍitayā babhāṣe,
vicintyokm-nātha! tvayā tādavadgṛhadvāri sthīyatāṃ yāvatsarvaṃ sajjaṃ
vidhīyate / / tena caivaṃ pratipanne sā madhye gatvā bhaṭṭārikāṃ pūjayitvā purato veṇīṃ
sthāpayāmāsa / / evaṃ kṛtvā bahirnirgatya caraṇamaṇḍakaiḥ patiṃ gṛhantardevīpurato nītvā
jagāda-nātha! pūjaya gṛhādhidevatām / / tena pūjayatā veṇīṃ dṛṣṭvā uktam-kimidamiti /
tayoktam-mayopayācitamāsīt / / yadā me patiḥ sameṣyati tadā svāminyahaṃ tavāgre veṇīṃ chetsyāmi /
tadadhunā mayā kṛtam / / sa ca mugdho devīṃ namaskṛtya tāṃ bahu mānayāmāsa /
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.0):
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351793 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352924 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.0):
vividhalālanaiḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356806 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357628 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357944 (0.0):
iti vacanamuttāritam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358241 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359333 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360330 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360824 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361072 (0.0):
duṣṭabuddhernigrahaṃ vidhāya mantrī dharmabuddhimānandayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362045 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362183 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā //
START Suk 15: / anyadā sā calitā / / hasannāha śuko yāhi yadi kartuṃ tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354170 (0.022):
iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā // / START Suk 19: / anyadā prabhāvatī calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352176 (0.023):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10: / anyadā saśṛṅgārā prabhāvatī śukamāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354071 (0.025):
iti śukasaptatau saptadaśī kathā // / START Suk 18: / anyadā sā calitā śukenoktā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352826 (0.032):
iti śukasaptatau ekādaśī kathā // / START Suk 12: / athānyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356426 (0.036):
iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā // / START Suk 26: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362847 (0.039):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58: / anyadā pradoṣe calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363540 (0.045):
iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 61: / anyadā sā śukaṃ pacchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353839 (0.047):
iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā // / START Suk 17: / anyadā sā hasantī narāntaragamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364527 (0.050):
iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 66: / anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364660 (0.050):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357002 (0.057):
iti śukasaptatau triṃśattamī kathā // / START Suk 31: / anyadā ca prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ provāca-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355002 (0.057):
iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā // / START Suk 23: / anyadā sakhyastāṃ puruṣāntarābhisaraṇāyaivamūcuḥ-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356535 (0.057):
iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā // / START Suk 27: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356676 (0.057):
iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā // / START Suk 28: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361074 (0.057):
iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā // / START Suk 51: / anyadā sā bālā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354330 (0.057):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360828 (0.057):
iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā // / START Suk 50: / anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364330 (0.057):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364438 (0.057):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365168 (0.057):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
vetsi yathā śriyādevyā nūpure 'pahṛte kṛtam // Suk_15.1 (=107) //
asti śālipuraṃ nāma nagaram / / tatra śāligo vaṇik /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354091 (0.036):
yadi kāciccharīre te buddhiḥ sarṣapacauravat // Suk_18.1 (=115) // / asti śubhasthānaṃ nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356340 (0.044):
śvetāmbareṇa ruddhena yathā pūrvaṃ kṛtaṃ tathā // Suk_25.1 (=169) // / asti candrapurī nāma nagarī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348164 (0.053):
vacmi cetovinādārthamuddhāraṃ kīrasammateḥ // Suk_1.1 (=1) // / asti candrapuraṃ nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359947 (0.061):
yathā karagarānāthaḥ kṛtavānbhūtanigrahe // Suk_46.1 (=222) // / asti devi vatsomaṃ nāma nagaram /
tatpatnī jayikā / / tayoḥ suto guṇākaro nāmābhūt /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365196 (0.062):
asti sthānaṃ kalāsthānaṃ nāma / / tatraiko vaṇiksutaḥ tasya bhāryā ca vejikā nāmātivallabhā /
tadbhāryā śriyādevī / / sā cāpareṇa subuddhināmnā vaṇijā saha ramate /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098101 (0.045):
jalavāhanasya jalāmbujagarbhā nāma bhāryābhūt / na khalu punarevaṃ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8078499 (0.047):
tasyānvartho 'rthalobhākhyaḥ pratīhāro 'rthavānabhūt / / tasya mānaparā nāma bhāryābhūd rūpaśālinī // SoKss_7,9.69 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640280 (0.048):
427.004. tasyāpatyaṃ jātaṃ jātaṃ kālaṃ karoti/ / 427.004. athāpareṇa samayena tasya patnī āpannasattvā/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28644274 (0.051):
samayena dharmamaticandrā nāma rājabhāryā abhūt? na khalvevaṃ draṣṭavyam /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6615092 (0.052):
śubhavyūhasya vimaladattā nāma bhāryābhūt | tasya khalu punaḥ kulaputrā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688623 (0.053):
tatkiṃ manyase kulaputra anyā sā tena kālena tena samayena / padmaśrīgarbhasaṃbhavā nāma rājabhāryā abhūt tejodhipateḥ kumārasya mātā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525518 (0.053):
015.026. tenāvaśyaṃ nirbandhaṃ jñātvā abhihitā yadā saṃvṛttā ṛtumatī tadā / mamārocayiṣyasīti/ / 015.026. sā apareṇa samayena kalyā saṃvṛttā ṛtumatī/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21542307 (0.054):
068.030. tato maghasya sārthavāhasya kṣemaṇīyataraṃ cābhūdyāpanīyataraṃ / ca/ / 068.031. saṃjñnā anena pratilabdhā/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28679624 (0.058):
ratnārcinetraprabhasya rājñaḥ suharṣitaprabheśvarā nāma bhāryābhūt / / tadyathāpi nāma kulaputra asyāṃ bhāgavatyāṃ cāturdvīpikāyāmiha jambudvīpe
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805618 (0.060):
khalu yuṣmākaṃ bhikṣavo 'nyatamaḥ sa tena kālena tena samayena bhavadatto / nāma gṛthapatir abhūd iti? na khalv evaṃ draṣṭavyam, api tv eṣa evāsāv
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16335247 (0.062):
paurukutsy abhavad bhāryā HV_App.I,6B.34a / pauruṣādena karmaṇā HV_59.26d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061490 (0.062):
tasya satyavrato nāma kumāro 'bhūnmahābalaḥ / / bhāryā satyadhanā nāma hariścandramajījanat // KūrmP_1,20.2 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483648 (0.062):
tenoktaṃ-ahaṃ tāvaj-jalāśayāntaraṃ gacchāmi | ity uktvā sa hradāntaraṃ / gataḥ | apareṇa pratyutpannamati-nāmnā mastyenābhihitam-bhaviṣyad-arthe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642683 (0.064):
434.019. tena teṣāṃ niveśaḥ kṛtaḥ/ / 434.020. apareṇa samayena tasya patnī kālagatā/ / 434.020. so 'pi brāhmaṇo vṛddhāvasthāyāṃ jātaḥ/
tato lokāpavāde 'pi saṃjāte 'nuraktastadīyaḥ patirna kimapi karṇe karoti /
uktañca- rattā picchanti guṇā dosā picchanti je virattatti /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 949267 (0.052):
(3.5.947) strībhāvādāvani ktiṇ ṇvul ṇac ṇvuc kyab yujiñṅ ni śāḥ / (3.5.948) uṇādiṣu nirūrīśca ṅyāṣūḍantaṃ calaṃ sthiram
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106166 (0.054):
akulavahuāṇaṃ ṇa jujjai majjāālaṃghaṇaṃ khu visame vi / / ruddaṇariṃdaguṇā uṇa hiaaharā kiṃ ṇu kādavvaṃ // ViPrud_4.89 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206125 (0.056):
tryūṣaṇaṃ sakaṇāmūlaṃ kathitaṃ caturūṣaṇam / / vyoṣasyeva guṇāḥ proktā adhikāścaturūṣaṇe // 67
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14535825 (0.056):
eta eva vātaguṇā bhavanti sa tv evaṃguṇair evaṃdravyair evamprabhāvaiśca
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096786 (0.057):
sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 649531 (0.062):
sparśaḥ prāṇaś ca ceṣṭā ca $ pavanaṃ saṃśritā guṇāḥ / HV_App.I,41.126 / / [k: D6 T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22135089 (0.062):
sparśaḥ prāṇaś ca ceṣṭā ca pavanaṃ saṃśritā guṇāḥ / HV_App.I,41.126 / / [k: D6 T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
majjhatthā uṇa purisā dosā vi guṇā vi picchanti // Suk_15.2 (=108) //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096787 (0.022):
sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106166 (0.036):
akulavahuāṇaṃ ṇa jujjai majjāālaṃghaṇaṃ khu visame vi / / ruddaṇariṃdaguṇā uṇa hiaaharā kiṃ ṇu kādavvaṃ // ViPrud_4.89 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7584128 (0.045):
kr̥paṇakr̥pīṭakrapūrādayo 'pi kraper eva draṣṭavyāḥ / / uṇādayo bahulam (*3,3.1) iti vā kr̥pereva latvābhāvaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 949267 (0.052):
(3.5.947) strībhāvādāvani ktiṇ ṇvul ṇac ṇvuc kyab yujiñṅ ni śāḥ / (3.5.948) uṇādiṣu nirūrīśca ṅyāṣūḍantaṃ calaṃ sthiram
[raktāḥ pṛcchanti guṇān doṣān pṛcchanti ye viraktāḥ /
madhyasthāḥ punaḥ puruṣā doṣānapi guṇānapi pṛcchanti] // Suk_15.2* (=108*)
kiñca- mahilārattā purisā cheā vi ṇa saṃbharanti appāṇaṃ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093806 (0.061):
eso saccaṃ rāo sāmā khu tumaṃ samāamo doṇṇaṃ / / kiṃ uṇa ṇa padosakahā dīsaḥ edaṃ khu accariaṃ // ViPrud_2.58 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447932 (0.063):
ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206631 (0.063):
ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
iare uṇa taruṇīṇaṃ purisā salilaṃ va hatthagaaṃ // Suk_15.3 (=109) //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447932 (0.027):
vidūṣakaḥ - (sa-krodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206631 (0.027):
vidūṣakaḥ - (sakrodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1753286 (0.042):
paphulla kodūhala ttaṇaṃ | parasurāma daṃsaṇeṇa uṇa sasajjha sattaṇaṃ / bhagga dhana ddaṇḍa caṇḍa caritassa purado rāmacaṃdassa | (yujyate
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116618 (0.044):
bahuvaḷḷaho khu rāā sahi tassa siriṃmi ṇibhbharāsattī / / ṇūṇā sirie vi tumaṃ appāṇaṃ kiṃ ṇu ḷahuvasi // ViPrud_8.126 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142664 (0.046):
ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353390 (0.047):
uktañca- rattā picchanti guṇā dosā picchanti je virattatti / / majjhatthā uṇa purisā dosā vi guṇā vi picchanti // Suk_15.2 (=108) //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096787 (0.048):
sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100608 (0.050):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 902400 (0.052):
saśṛṅgārahāsyena yathā śākuntale rājānaṃ prati śakuntalā asaṃtuṭṭho uṇa / kiṃ karissadi / / rājā / idamaṃ / / (iti vyavasitaḥśakuntalāvaktraṃ ḍhaukate ) sabhayahāsyena yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9180825 (0.052):
saśṛṅgārahāsyena yathā śākuntale rājānaṃ prati śakuntalā asaṃtuṭṭho uṇa / kiṃ karissadi / / rājā / idamaṃ / / (iti vyavasitaḥśakuntalāvaktraṃ ḍhaukate) /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140874 (0.053):
kumālavisaseṇeṇa bi mammabhedaehiṃ parusavisamehiṃ sudivahakidappaṇaehiṃ / ṇibbhacchido gaṇḍīvī bāṇehiṃ ṇa uṇa duṭṭhavaaṇehiṃ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093806 (0.056):
eso saccaṃ rāo sāmā khu tumaṃ samāamo doṇṇaṃ / / kiṃ uṇa ṇa padosakahā dīsaḥ edaṃ khu accariaṃ // ViPrud_2.58 //
[mahilāraktāḥ puruṣāśchekā api na sambharanti ātmanām /
itare punastaruṇīnāṃ puruṣāḥ salilameva hastagatam] // Suk_15.3* (=109*)
anyadā sā śvaśureṇa narāntarasahitā suptā dṛṣṭā /
tataścaraṇānnūpuraṃ śvaśureṇa cottāritaṃ tayā ca jñātam /
tataḥ sā taṃ jāraṃ prasthāpya bhartāraṃ tatrānīya tena saha suptā /
nidrāntare ca patirutthāpitaḥ kathitañca-tvadoyena pitrā
nūpuramasmatpādādavartāya gṛhītam / / evaṃvidhaṃ ca pātakaṃ kvāpi na dṛṣṭaṃ yadvadhūpādāt śvaśuro nūpuraṃ
gṛhṇāti / / tenoktam-prātaḥ pituḥ sakāśātsvayamarpayiṣyāmi /
tena ca guṇākareṇa pitara nirbhartsya tatsakāśānnūpuraṃ yācitam /
pitrā coktam-yadiyaṃ parapuruṣeṇa saha suptā dṛṣṭā ato mayā nūpuraṃ
gṛhītam / / tayoktam-tvatputreṇa saha suptāhamāsam /
ityarthe divyaṃ karomi / / atraiva grāme uttarasyāṃ diśi yakṣo 'sti /
tasya jaṅghāntarānnirgamiṣyāmi / / yaḥ kaścitsatyo bhavati sa jaṅghayorantarānniṣkrāmyatīti prasiddham /
evaṃ śvaśureṇa cāṅgīkṛte sā kulaṭā sati dine jārasya gṛhe gatvā
tamuvāca-bho kānta! prātarahaṃ divyārthaṃ yakṣasya
jaṅghāntarānnirgamiṣyāmi / / tvayā tatra samāgatya vātūlatvamāśritya mama kaṇṭhagraho vidheyaḥ /
tena ca tathokte sā svagṛhamājagāma / / atha prāpaḥ samastamahājanaṃ malayitvā puṣpākṣatādikamādaya yakṣāyatane
gatvā samīpasarasi snānaṃ kṛtvā yakṣapūjārthaṃ samāgacchantyāstasyāḥ
pūrvasaṅketito jāro grahilībhūtastatkaṇṭhe nijabāhudvayaṃ yojayāmāsa /
tata āḥ kimetadityabhidhāya sā punaḥ snānārthaṃ yayau /
so 'pi grahilo lokaiḥ kaṇṭhe gṛhītvā tasmātpradeśāddūrīkṛtaḥ /
sāpi snānaṃ kṛtvā yakṣasamīpamāgatya puṣpagandhādyairabhyarcya
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16005925 (0.059):
mūrtiṃ nirmāya sauvarṇīṃ janārdanasamāhvayām / / abhyarcya gandhapuṣpādyaistadagre bhojayeddvijān // NarP_1,121.62 //
sarvalokānāṃ śṛṇvatāmuvāca-bho bhagavanyakṣa! nijabhartāramenaṃ ca
grahilaṃ vinā yadyanyapuruṣaḥ spṛśati kadācana māṃ tadā tava jaghābhyāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2608799 (0.060):
he upādhyāya ! atra loke tvāmahaṃ kadācana na atārpsam / / asya vaiyākaraṇasya vaktṛtve kaṣṭatvaṃ duḥ śravatvamapi guṇa
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbhavu.htm.txt) 18126627 (0.062):
bhuvy uṣitāt prastoṣyamāṇān matto mama sakāśāt tvam api matto
sakāśānmama niṣkramaṇaṃ mā bhavatvityabhidhāya sarvalokasamakṣameva
jaṅghayormadhye praviśya niṣkrāntā / / yakṣo 'pi tadbuddhi manasi ślāghamāna eva sthitaḥ /
sāpi satīti samastalokaiḥ pūjitā svabhavanaṃ jagāma /
evaṃ cet śriyādevīvatkartuṃ jānāsi tadā vraja /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390257 (0.062):
BhP_10.48.036/3 saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787950 (0.062):
saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau // BhP_10.48.036 //
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcadaśī katā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363913 (0.033):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352820 (0.040):
so 'pi ca māndyavyājānmāsamekaṃ sthitaḥ paścājjagāma / / iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361836 (0.042):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365050 (0.043):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362184 (0.045):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364520 (0.045):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351593 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351792 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353068 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353330 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.046):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
START Suk 16: / anyadā sā calitā śukaṃ prāha-śukāhaṃ narāntaraṃ gamiṣyāmi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356425 (0.030):
START Suk 26: / anyadā sā calitā / / śukaḥ prāha--
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364529 (0.042):
START Suk 66: / anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364662 (0.042):
START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352827 (0.053):
START Suk 12: / athānyadā sā calitā / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354070 (0.059):
iti śukasaptatau saptadaśī kathā // / START Suk 18: / anyadā sā calitā śukenoktā /
śukaḥ prāha- satyameva tvayābhāṇi kartavyaṃ yanmano 'nugam /
manastu mugdhikā yadvadaśakyānkhedayatyalam // Suk_16.1 (=110) //
tacdhrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / so 'bravīt-asti vidiśā nāma purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356830 (0.044):
samaṃ jāreṇa samprāptā sundarīva yathā gṛhe // Suk_29.1 (=174) // / kathametat'? so 'bravīt--asti sīhūlo nāma grāmaḥ /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356224 (0.048):
sajjanīva purā vaktuṃ bharturagre kacagrahe // Suk_24.1 (=168) // / prabhāvatyāha-kimetat / / kīro 'bravīt-asti candrapuraṃ nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352333 (0.050):
yathā rambhikayā pūrvaṃ brāhmaṇārthe 'dbhutaṃ kṛtam // Suk_11.3 (=85) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti dābhilākhyo grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361870 (0.050):
dūtena bhāṣitaṃ yadvadviṣame nṛpateḥ puraḥ // Suk_54.1 (=248) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ-asti śakrāvatī nāma purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352198 (0.050):
yadi te 'sti sakhī yāhi śṛṅgārīva sahāyinī // Suk_10.1 (=81) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti rājapuraṃ nāma sthānam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354918 (0.052):
yadi vetsyuttaraṃ kicidyathā māḍhukayā kṛtam // Suk_22.1 (=130) // / tacchrutvā prabhāvatyāha-kathametat /
tasyāṃ janavallabho nāma vaṇik / / tasya bhāryā mugdhikā nāma capalā svairiṇī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365197 (0.025):
tatraiko vaṇiksutaḥ tasya bhāryā ca vejikā nāmātivallabhā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353099 (0.038):
śukaḥ prāha-asti padmāvatī purī / / tatra dhanavālo nāma vaṇik /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099793 (0.056):
samayenāhaṃ sarvanīvaraṇaniṣkambhin sugandhamukho nāma vaṇikputro 'bhūvam
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8203442 (0.058):
% v v v | v % D correct / sā tasyenduyaśā nāma māravalliva mohinī / / vaṇikputrasya dṛṣṭvaiva viveśa hṛdi kanyakā // SoKss_12,5.286 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12363064 (0.058):
rājñas tasya yuvāpaśyadindukesariṇā sutām // SoKss_12,5.285 // / sā tasyenduyaśā nāma māravalliva mohinī / / vaṇikputrasya dṛṣṭvaiva viveśa hṛdi kanyakā // SoKss_12,5.286 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354928 (0.063):
śukaḥ prāha-dāmbhilāgrāme soḍhāko nāma karṣukaḥ / / tadbhāryā māḍhuka nāma /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649768 (0.064):
nāma māṇivikā / duhitā +asāditā bhāryā^arthāya/ so +ahaṃ tatra saṃrakta^citta ṛddhyā
yadā ca tayātiśayena vidūṣito 'yaṃ tadā bandhūnāṃ kathayāmāsa yadiyaṃ
bahiḥśāyinī / / yadā ca tairevamuktā tadā tayāpyuktam-ayameva bahiḥśāyī sadaiva /
māṃ mudhāpavādayati / / tatastairmilitvā nirbandhaḥ kṛtaḥ yaḥ ko 'pi adyaprabhṛti bahiḥśāyī so
'parādho / / evaṃ nirbandhe kṛte 'pi sā suptaṃ patiṃ vihāya bahirgatā /
tasyāṃ ca bahirgatāyāṃ sa patirdvāraṃ datvā suptaḥ /
yadā cabahiḥ krīḍāṃ kṛtvā samāgatāyāḥ sa patirdvāraṃ nodghāṭayati tadā sā
kūpe dṛṣadaṃ kṣiptvā dvāradeśa eva sthitā /
patirapi kūpe patitā bhaviṣyatīti jñātvā dvāramudghāṭyabahirnirgataḥ /
tadā sā dvāraṃ pidhāya madhye sthitā / / so 'pi ca bahiḥ sthito hā priye' evaṃ vadanmahatā śabdena goditumārabdhaḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2412084 (0.055):
nyūna tuḥ ( sū. 41 ) // alpena hi nyagrodhavījenārabdho / nyagrodhatarurmahān tato 'timahatā vā nārikelabījenārabdho
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19860392 (0.061):
03,146.060a kadalīṣaṇḍamadhyastho nidrāvaśagatas tadā / 03,146.060b*0709_01 tena śabdena mahatā vyābudhyata mahākapiḥ
sāpi vigopakabhayādbahirnirgatya patiṃ madhye nināya /
tatastanmithuna parasparaṃ nirbandhaṃ cakāra /
yadadyaprabhṛti mayā tvayā visaṃvādo na vidheyaḥ /
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351793 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356806 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.0):
tayā ca na kiñciduktaṃ lajjayā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361836 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362046 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
START Suk 17: / anyadā sā hasantī narāntaragamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354069 (0.025):
iti śukasaptatau saptadaśī kathā // / START Suk 18: / anyadā sā calitā śukenoktā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354167 (0.039):
iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā // / START Suk 19: / anyadā prabhāvatī calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352176 (0.041):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10: / anyadā saśṛṅgārā prabhāvatī śukamāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353333 (0.047):
iti śukasaptatau caturdaśī kathā // / START Suk 15: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350050 (0.061):
punaranyadine sā gamanāya śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356324 (0.062):
anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363540 (0.063):
iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 61: / anyadā sā śukaṃ pacchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356542 (0.064):
anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma / / śukaḥ prāha-
śuka āha-yadeva manaso 'bhīṣṭaṃ tadeva kāryam / / uktañca- dṛṣṭipūtaṃ nyasetpādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825653 (0.0):
kālameva pratīkṣeta nideśaṃ bhṛtako yathā /AP_161.006ab/ / dṛṣṭipūtaṃ nyasetpādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pivet //AP_161.006cd/
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18421926 (0.0):
BhP_11.18.016/1 dṛṣṭi-pūtaṃ nyaset pādaṃ vastra-pūtaṃ pibej jalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2829467 (0.0):
tyaktaṃ na daṇḍa pātrābhyām anyat kiñcid anāpadi // BhP_11.18.015 // / dṛṣṭi pūtaṃ nyaset pādaṃ vastra pūtaṃ pibej jalam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442057 (0.0):
prāṇihaṃsānivṛttaśca maunī syāt sarvanispṛhaḥ // KūrmP_2,28.17 // / dṛṣṭipūtaṃ nyaset pādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351926 (0.0):
cakṣuḥpūtaṃ carenmārgaṃ $ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet & / satyapūtaṃ vadedvākyaṃ % manaḥpūtaṃ samācaret // LiP_1,89.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245691 (0.0):
cakṣuḥpūtaṃ carenmārgaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet / / satyapūtaṃ vadedvākyaṃ manaḥpūtaṃ samācaret // LiP_1,89.7 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498372 (0.0):
Manu6.46a/ dṛṣṭipūtaṃ nyaset pādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18585646 (0.0):
kālam eva pratīkṣeta nirveśaṃ bhṛtako yathā // Mn_6.45 // / dṛṣṭipūtaṃ nyaset pādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17935091 (0.0):
cakṣuḥ pūtaṃ nyasetpādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23879096 (0.0):
apūtajalasaṃgrahī // PSBh_1.9:77 / * dṛṣṭipūtaṃ nyaset pādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet / satyapūtāṃ vaded vācaṃ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28995161 (0.027):
vastrapūtaṃ jalaṃ pibet LiP_1,89.7b / vastrapūtaṃ samācaret LiP_1,78.7b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404256 (0.041):
dṛṣṭipūtaṃ nyaset pādam // Vi_96.14 // / vastrapūtaṃ jalam ādadyāt // Vi_96.15 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211921 (0.042):
Viṣṇu 96.14 dṛṣṭi-pūtaṃ nyaset\ pādam // / Viṣṇu 96.15 vastra-pūtaṃ jalam ādadyāt\ //
satyapūtaṃ vadedvākyaṃ manaḥpūtaṃ samācaret // Suk_17.1 (=111) //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351931 (0.0):
cakṣuḥpūtaṃ carenmārgaṃ $ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet & / satyapūtaṃ vadedvākyaṃ % manaḥpūtaṃ samācaret // LiP_1,89.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245696 (0.0):
cakṣuḥpūtaṃ carenmārgaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet / / satyapūtaṃ vadedvākyaṃ manaḥpūtaṃ samācaret // LiP_1,89.7 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2829468 (0.027):
dṛṣṭi pūtaṃ nyaset pādaṃ vastra pūtaṃ pibej jalam / / satya pūtāṃ vaded vācaṃ manaḥ pūtaṃ samācaret // BhP_11.18.016 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442058 (0.027):
dṛṣṭipūtaṃ nyaset pādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet / / satyapūtāṃ vaded vāṇīṃ manaḥ pūtaṃ samācaret // KūrmP_2,28.18 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18585647 (0.027):
dṛṣṭipūtaṃ nyaset pādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet / / satyapūtāṃ vaded vācaṃ manaḥpūtaṃ samācaret // Mn_6.46 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17935092 (0.027):
cakṣuḥ pūtaṃ nyasetpādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet / / satyapūtāṃ vadedvāṇīṃ buddhipūtañca cintayet // MarkP_41.4 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23879097 (0.027):
* dṛṣṭipūtaṃ nyaset pādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pibet / satyapūtāṃ vaded vācaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825654 (0.042):
dṛṣṭipūtaṃ nyasetpādaṃ vastrapūtaṃ jalaṃ pivet //AP_161.006cd/ / satyapūtāṃ vadedvācaṃ manaḥpūtaṃ samācaret /AP_161.007ab/
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18421927 (0.058):
BhP_11.18.016/1 dṛṣṭi-pūtaṃ nyaset pādaṃ vastra-pūtaṃ pibej jalam / BhP_11.18.016/3 satya-pūtāṃ vaded vācaṃ manaḥ-pūtaṃ samācaret
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404264 (0.062):
satyapūtaṃ vadet // Vi_96.16 // / manaḥpūtam ācaret // Vi_96.17 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211929 (0.062):
Viṣṇu 96.16 satya-pūtaṃ vadet\ // / Viṣṇu 96.17 manaḥ-pūtam ācaret\ //
mano 'nukūlaṃ kurvantu tanvi te duḥkhamāgatam /
soḍhuṃ śaktāstathā vaktuṃ guṇāḍhyo brāhmaṇo yathā // Suk_17.2 (=112) //
prabhāvatī pṛcchati-kathametat / / śukaḥ kathayati-asti viśālā purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349295 (0.0):
nṛpavadyadi jānāsi paritrāṇaṃ tvamātmanaḥ // Suk_3.1 (=20) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat / / śukaḥ kathayati-asti viśālā nagarī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349593 (0.031):
patito brāhmaṇo 'narthe viṣakanyāvivāhane // Suk_4.1 (=22) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat" / / śukaḥ-asti somaprabhaṃ nāma dvijasthānam /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361740 (0.035):
cetkartumuttaraṃ vetsi carmakārakalatravat // Suk_53.1 (=247) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat? śukaḥ-carmaṇvatīnadītīre carmakūṭa iti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363565 (0.058):
yathā tejukayā pūrvaṃ kṛtaṃ ciramākāṅkṣitam // Suk_61.1 (=295) // / prabhāvatyāha-kathametat? śukaḥ kathayati-asti khorasamabhidhāno grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362076 (0.058):
yadi vetsyuttaraṃ kartuṃ śrīdharo brāhmaṇo yathā // Suk_55.1 (=250) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuko brūte-carmakūṭe grāme dvijaḥ śrīdharo nāma
tatra yāyajūko brāhmaṇaḥ / / tasya patnī pāhinī nāma surūpā ativallabhā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352957 (0.055):
yatraiko vaṇika / / tatpatnī rājikānāmnī surūpā paraṃ duścāriṇo /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357318 (0.062):
tasya rambhikā nāma bhāryā bahuratipriyā subhagā surūpā bahubhartṛkā ca /
tatputraḥ pitrā sarvāmapi kramādvidyāṃ grāhitaḥ /
anyadā sa pitarau muktvā deśāntaraṃ gataḥ /
guṇāḍhya iti viśruto babhūva / / jayantyāṃ ca nagaryāṃ buddhijīvanaṃ vyacintayat /
tataḥ ṣaṇḍaṃ yavakāśādibhiḥ pupoṣa /
so 'pi ṣaṇḍastamanu paribhramati / / anyadā sabandhanaṃ ṣaṇḍaṃ vidhāya vaṇijārakaveṣadhārī madanāyā veśyāyāḥ
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5614489 (0.054):
KAZ12.5.39/ preta.vyañjano vā gūḍhair nihriyeta // / KAZ12.5.40/ strī.veṣa.dhārī vā pretam anugacchet //
kṭuṭinīṃ jagāda-asmadīyā balīvardāḥ savastukā prātareṣyanti /
adyāhaṃ tṛṇānayanārthamāgataḥ /
tadyatra asmadīyasya balīvardasya sthānaṃ bhavati tatrāhaṃ svapimi /
ityukte sā kuṭṭinī balīvadadhanaiṣiṇī taṃ sthāpayāmāsa /
so 'pi taṃ ṣaṇḍaṃ baddhvā vilāsinīpārśve yayau / / tayā ca snāpito bhojitaśca guṇāḍhyo rajanyāṃ śṛṅgāritaḥ tatsakāśe sthitaḥ
so 'pi ca prabhātāyāṃ niśi prathamamevotthāya svarṇaśṛṅkhalā gṛhītvā
jagāma / / gate ca tasminnekā ceṭī utthitā ṣaṇḍamadṛṣṭvā kuṭṭinīṃ pratyāha āue
tatastaṃ vilāsinīpārśvādgataṃ jñātvā maunaṃ vidhāya sthitā /
uktañca- arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740108 (0.0):
viśvāso naiva gantavyaḥ striṣu rājakuleṣu ca // GarP_1,109.14 // / arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853698 (0.0):
MSS_2920 1 arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351977 (1.192):
arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca / / vañcanaṃ cāpamānaṃ ca matimānna prakāśayet // Suk_9.2 (=78) //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470651 (0.022):
artha-nāśaṃ manas-tāpaṃ gṛhe duścaritāni ca |
vañcanaṃ cāpamānaṃ ca matimānna prakāśayet // Suk_17.3 (=113) //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470654 (0.0):
artha-nāśaṃ manas-tāpaṃ gṛhe duścaritāni ca | / vañcanaṃ cāpamānaṃ ca matimān na prakāśayet // Hit_1.127 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351981 (0.0):
arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca / / vañcanaṃ cāpamānaṃ ca matimānna prakāśayet // Suk_9.2 (=78) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853702 (0.016):
MSS_2920 1 arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca / / MSS_2920 2 vañcanaṃ cāpamānaṃ ca matimān na prakāśayet //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740110 (0.035):
arthanāśaṃ manastāpaṃ gṛhe duścaritāni ca / / vañcanaṃ cāpa mānaṃ ca matimānna prikāśayet // GarP_1,109.15 //
anyadā guṇāḍhyo dyūtanirjitaḥ khaṭikāhasto veśyayā dhṛtaḥ /
tenopāyaścinnitaḥ-śambalo śambalīti jagāda / / tatastayā rājabhayānmuktaḥ /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21852811 (0.028):
parihāsastu tasya narmmabhāṣitamākarṇya jagāda-dhūrtte! rājaputra! / nipuṇeyam, na tvayānyena vā lolāpi pratārayituṃ śakyate /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27613848 (0.030):
tadā'dhikastriśaṅkujo bhaviṣyatu tvadityatha | / kṣamāpitaśca vāsavo jagāda rājasūyataḥ | / triśaṅkujādhiko bhavānavāpsyati svakāṃ tanum | 21.81 |
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9673598 (0.055):
vānarasaṃghamupadruta dṝṣṭvā nāganṛpeṇa vivarjītadeśam / / rājabhayāttu vimokṣita te me vānararāja ahaṃ yada āsīt // 160 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10240882 (0.059):
85.02ab/ bhāradvāja^mataṃ dṛṣṭvā yac ca śrīdravyavardhanaḥ/ / 85.02cd/ āvantikaḥ prāha nṛpo mahārāja^adhirājakaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578061 (0.061):
178.025. gaccha kṣamayeti/ / 178.025. tenāsau nirgatya kṣamita uktaśca mahārāja, praviśa svahastena
tatastasyāṃ calitāyāṃ pṛṣṭhalagna eva śambalīti vadan gacchati /
tatastayā vijane nītvā hastātprasādya svarṇābharaṇaṃ dattam /
soḍhuṃ tyaktuṃ ca yaḥ śakto manasā kṛtamanyathā /
mano 'nukūlatāṃ kurvanna sa nindyaḥ sadā satām // Suk_17.4 (=114) //
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349268 (0.0):
bhaja nidrāṃ viśālākṣi mānyathā svaṃ viḍambaya // Suk_2.5 (=19) // / iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350043 (0.0):
sa parābhavamāpnoti govindo brāhmaṇo yathā // Suk_4.8 (=29) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351794 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356806 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356996 (0.0):
gadite dhūrtarājena tābhyāṃ muktaśca tatkṣaṇāt // Suk_30.2 (=176) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357152 (0.0):
sarārṣṭa saprajaṃ hanti rājānaṃ mantriniścayaḥ // Suk_31.3 (=179) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.0):
anyo 'pi buddhimāṃlloke mucyate mahato bhayāt // Suk_42.4 (=211) // / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
START Suk 18: / anyadā sā calitā śukenoktā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353335 (0.027):
iti śukasaptatau caturdaśī kathā // / START Suk 15: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352825 (0.035):
iti śukasaptatau ekādaśī kathā // / START Suk 12: / athānyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356424 (0.036):
iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā // / START Suk 26: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354169 (0.053):
iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā // / START Suk 19: / anyadā prabhāvatī calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364527 (0.053):
iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 66: / anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364660 (0.053):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362847 (0.053):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58: / anyadā pradoṣe calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352176 (0.054):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10: / anyadā saśṛṅgārā prabhāvatī śukamāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353684 (0.063):
iti śukasaptatau pañcadaśī katā // / START Suk 16: / anyadā sā calitā śukaṃ prāha-śukāhaṃ narāntaraṃ gamiṣyāmi /
gaccha devi na te deṣo gacchantyāḥ paraveśmani /
yadi kāciccharīre te buddhiḥ sarṣapacauravat // Suk_18.1 (=115) //
asti śubhasthānaṃ nāma nagaram / / tatra daridro nāma vaṇik /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348164 (0.032):
vacmi cetovinādārthamuddhāraṃ kīrasammateḥ // Suk_1.1 (=1) // / asti candrapuraṃ nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353350 (0.036):
vetsi yathā śriyādevyā nūpure 'pahṛte kṛtam // Suk_15.1 (=107) // / asti śālipuraṃ nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357182 (0.054):
rājinīva vijānāsi vaktuṃ dhūliviparyaye // Suk_32.1 (=180) // / asti śāntipuraṃ nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359947 (0.057):
yathā karagarānāthaḥ kṛtavānbhūtanigrahe // Suk_46.1 (=222) // / asti devi vatsomaṃ nāma nagaram /
tasya gṛhe cauraḥ praviṣṭaḥ / / so 'pi ca tatrānyatkimapyalabhamānaḥ sarṣapān gṛhītvā nirgato rājapuruṣaiḥ
prāptaḥ / / sarṣapān gale baddhvā bhrāmito rājakulātsa kathaṃ mucyate /
uttaram-yo yaḥ pṛcchati tasya tasyāgre vadati-aho sarṣapāṇāṃ madhye na
kiñcit / / tato rājñā sabhāyāmākārya pṛṣṭaḥ-tava vaco 'bhiprāyaṃ na jāne /
prāha- balervarṣadine lokaḥ sarṣapānpañcarakṣakān /
haste badhnāti tannūnamapramāṇamataḥ param // Suk_18.2 (=116) //
yato 'hametāvadbhirapi gale baddhairbaddhaḥ rājāpi tadākarṇya hasaṃstaṃ
mumoca / / iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352823 (0.013):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekādaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353332 (0.017):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353070 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354068 (0.020):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351793 (0.021):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352174 (0.022):
iti kathā śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau navamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352289 (0.024):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau daśamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353838 (0.030):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349558 (0.033):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau tṛtīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363539 (0.034):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350659 (0.035):
iti kīroktiṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau pañcamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359114 (0.036):
iti kathāṃ śrutvo prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekacatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349268 (0.036):
iti śukakathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvitīyā kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351174 (0.037):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351595 (0.038):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361211 (0.038):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.040):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.040):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.040):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356806 (0.040):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
START Suk 19: / anyadā prabhāvatī calitā / / śukaḥ prāha- kuru yadrocate bhīru yadi kartuṃ tvamīśvarā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364529 (0.0):
iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 66: / anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364662 (0.0):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353336 (0.022):
iti śukasaptatau caturdaśī kathā // / START Suk 15: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352827 (0.023):
iti śukasaptatau ekādaśī kathā // / START Suk 12: / athānyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354071 (0.025):
iti śukasaptatau saptadaśī kathā // / START Suk 18: / anyadā sā calitā śukenoktā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352176 (0.028):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10: / anyadā saśṛṅgārā prabhāvatī śukamāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349562 (0.033):
iti śukasaptatau tṛtīyā kathā // / START Suk 4 : / athānyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353839 (0.039):
iti śukasaptatau ṣoḍaśī kathā // / START Suk 17: / anyadā sā hasantī narāntaragamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356426 (0.041):
iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā // / START Suk 26: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363540 (0.043):
iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 61: / anyadā sā śukaṃ pacchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363920 (0.044):
iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 62: / anyadā sā prabhāvatī śukamāpṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360831 (0.051):
iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā // / START Suk 50: / anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362848 (0.051):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58: / anyadā pradoṣe calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354332 (0.054):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356320 (0.054):
iti śukasaptatau caturviśatitamī kathā // / START Suk 25: / anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364332 (0.054):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364440 (0.054):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365170 (0.054):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356329 (0.055):
śukaḥ prāha- / kuru yadrocate kartuṃ yadi vetsi pratīṅgitam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356536 (0.061):
iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā // / START Suk 27: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
yathā santikayā bhartā svacchandā ca vimocitā // Suk_19.1 (=117) // / asti karahaḍābhidhaṃ puram /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8013339 (0.053):
gaṅgopakaṇṭhe kusumapuraṃ nāmāsti yat puram / / harasvāmīti ko 'py āsīt tīrthārthī tatra tāpasaḥ // SoKss_5,1.206 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27597908 (0.061):
yāmaḥ puraṃ karivīrākhyameva mahālakṣmyāḥ kṣetrasandarśanāya | / śrutvā vākyaṃ tasya yuddhe jitasya bhītyā yuktasyā'tmanā tadyuto'gāt |
tatra rājā guṇapriyo nāma yathārthaḥ / / tatra ca soḍhoko nāma śreṣṭhiḥ /
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828891 (0.044):
/ upanando nāma rājā / jinarṣabho nāma rājā / brahmaseno nāma rājā /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18787719 (0.059):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ / tatra nārīkelo nāma rājā rājyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18788175 (0.059):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ tatra uggato nāma rājā so teṣāṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358731 (0.059):
prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram / / tatra śatrumardano nāma rājā /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348166 (0.059):
asti candrapuraṃ nāma nagaram / / tatra vikramaseno nāma rājā babhūva /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8013339 (0.060):
gaṅgopakaṇṭhe kusumapuraṃ nāmāsti yat puram / / harasvāmīti ko 'py āsīt tīrthārthī tatra tāpasaḥ // SoKss_5,1.206 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28694568 (0.063):
madhyamarājadhānyabhūt / tasyāṃ mahātejaḥparākramo nāma rājā / abhūccakravartī / tasyāṃ khalu punardhvajāgravatyāṃ rājadhānyāṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406164 (0.063):
siṃhasāgarajūūṭavinanditarājo nāma, sāgaramerucandro nāma, / bramhasvaranādābhinandito nāma, kusumasaṃbhavo nāma prāptaseno nāma,
tadbhāryā santikā nāma pativratā / / tatraiva cānyo vaṇik /
tadbhāryā svacchandā nāma puṃścalī / / sā ca soḍhākaṃ nityamicchati paraṃ so 'bhivāñchāṃ na vidhatte /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7569772 (0.046):
iha na bhavati, hananīyitum icchati jihananīyiṣati //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10402851 (0.049):
12,288.017c pāpaṃ ca yo necchati tasya hantus; tasmai devāḥ spṛhayante / sadaiva
anyadā ca manorathābhidhaṃ yakṣaṃ namaskartuṃ jagāma saḥ /
tataḥ svacchandā pṛṣṭhalagnā tatra praviṣṭā / / sa ca hāvabhāvādyairanukūlito bhuktaḥ /
yuktamuktañca- / sanmārge tāvadāste prabhavati puruṣastāvadevendriyāṇāṃ lajjāṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181742 (0.0):
unmādakaraṇaṃ nṝṇāṃ duścaravratanāśanam // NarP_2,7.37 // / sanmārge tāvadāste prabhavati puruṣastāvadevendriyāṇāṃ lajjāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26109000 (0.0):
san mārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad evendriyāṇāṃ $ lajjāṃ tāvad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14480677 (0.0):
VidSrk_49.39 *(1676)d san mārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383946 (0.0):
san mārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad evendriyāṇāṃ lajjāṃ tāvad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27502652 (0.0):
sanmārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad evendriyāṇāṃ VidSrk_49.40a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24304845 (0.0):
nayanapatham eṣyanti suhṛdaḥ // VidSrk_49.39 *(1676) // / sanmārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad evendriyāṇāṃ $ lajjāṃ tāvad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10915551 (0.0):
nayanapatham eṣyanti suhṛdaḥ // VidSrk_49.39 *(1676) // / sanmārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad evendriyāṇāṃ lajjāṃ tāvad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16129822 (0.025):
nayanapatham+eṣyanti suhṛdas+ // VidSrk_49.39 *(1676) // / sanmārge tāvat+āste prabhavati
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419635 (0.041):
san-mārge tāvad āste prabhavati ca naras tāvad evendriyāṇāṃ
tāvadvidhatte vinayamapi samālambate tāvadeva / / bhrūcāpākṛṣṭamuktāḥ śravaṇapathajuṣo nīlapakṣmāṇa ete yāvallīlāvatīnāṃ na
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419638 (0.0):
san-mārge tāvad āste prabhavati ca naras tāvad evendriyāṇāṃ / lajjāṃ tāvad vidhatte vinayam api samālambate tāvad eva |
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419650 (0.0):
lajjāṃ tāvad vidhatte vinayam api samālambate tāvad eva | / bhrū-cāpākṛṣṭa-muktāḥ śravaṇa-patha-gatā nīla-pakṣmāṇa ete
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181744 (0.0):
sanmārge tāvadāste prabhavati puruṣastāvadevendriyāṇāṃ lajjāṃ / tāvadvidhatte vinayamapi samālaṃbate tāvadeva /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181758 (0.0):
bhrūcāpākṣepayuktāḥ śravaṇapathagatā nīlapakṣmāṇa ete yāvallīlāvatīnāṃ na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26109004 (0.0):
san mārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad evendriyāṇāṃ $ lajjāṃ tāvad / vidhatte vinayam api samālambate tāvad eva &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14464877 (0.0):
VidSrk_49.40 *(1677)a lajjāṃ tāvad vidhatte vinayam api samālambate tāvad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383950 (0.0):
san mārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad evendriyāṇāṃ lajjāṃ tāvad / vidhatte vinayam api samālambate tāvad eva /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489599 (0.0):
bhruvoḥ kācil līlā pariṇatir apūrvā nayanayoḥ VidSrk_15.1a *(334a) / bhrūcāpākṛṣṭamuktāḥ śravaṇapathagatā nīlapakṣmāṇa ete VidSrk_49.40c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27496146 (0.0):
lajjāmugdhavilocanasmitasudhānirdhautabimbādharaṃ VidSrk_19.43c *(601c) / lajjāṃ tāvad vidhatte vinayam api samālambate tāvad eva VidSrk_49.40b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24304850 (0.0):
sanmārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad evendriyāṇāṃ $ lajjāṃ tāvad / vidhatte vinayam api samālambate tāvad eva &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24304861 (0.0):
vidhatte vinayam api samālambate tāvad eva & / bhrūcāpākṛṣṭamuktāḥ śravaṇapathagatā nīlapakṣmāṇa ete % yāval līlāvatīnāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10915556 (0.0):
sanmārge tāvad āste prabhavati puruṣas tāvad evendriyāṇāṃ lajjāṃ tāvad / vidhatte vinayam api samālambate tāvad eva /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10915567 (0.0):
vidhatte vinayam api samālambate tāvad eva / / bhrūcāpākṛṣṭamuktāḥ śravaṇapathagatā nīlapakṣmāṇa ete yāval līlāvatīnāṃ na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16129830 (0.0):
puruṣas+tāvat+eva+indriyāṇām+lajjām+tāvat+vidhatte vinayam+api samālambate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26109015 (0.047):
bhrū cāpākṛṣṭa muktāḥ śravaṇa patha gatā nīla pakṣmāṇa ete % yāval
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383961 (0.047):
bhrū cāpākṛṣṭa muktāḥ śravaṇa patha gatā nīla pakṣmāṇa ete yāval
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14488393 (0.057):
VidSrk_49.40 *(1677)b bhrū cāpākṛṣṭa muktāḥ śravaṇa patha gatā / nīla pakṣmāṇa ete
hṛdi dhṛtimuṣo dṛṣṭibāṇāḥ patanti // Suk_19.2 (=118) //
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419655 (0.0):
yāval līlāvatīnāṃ hṛdi na dhṛtimuṣo dṛṣṭi-bāṇāḥ patanti || BharSt_2.74 ||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181763 (0.0):
bhrūcāpākṣepayuktāḥ śravaṇapathagatā nīlapakṣmāṇa ete yāvallīlāvatīnāṃ na / hṛdi dhṛtimuṣo dṛṣṭibāṇāḥ patanti // NarP_2,7.38 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14472701 (0.0):
VidSrk_49.40 *(1677)c yāval līlāvatīnāṃ na hṛdi dhṛti muṣo dṛṣṭi bāṇāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383966 (0.0):
bhrū cāpākṛṣṭa muktāḥ śravaṇa patha gatā nīla pakṣmāṇa ete yāval / līlāvatīnāṃ na hṛdi dhṛti muṣo dṛṣṭi bāṇāḥ patanti // VidSrk_49.40 *(1677)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27494306 (0.0):
yāval līlāvatīnāṃ na hṛdi dhṛtimuṣo dṛṣṭibāṇāḥ patanti VidSrk_49.40d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24304866 (0.0):
bhrūcāpākṛṣṭamuktāḥ śravaṇapathagatā nīlapakṣmāṇa ete % yāval līlāvatīnāṃ / na hṛdi dhṛtimuṣo dṛṣṭibāṇāḥ patanti // VidSrk_49.40 *(1677) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10915572 (0.0):
bhrūcāpākṛṣṭamuktāḥ śravaṇapathagatā nīlapakṣmāṇa ete yāval līlāvatīnāṃ na / hṛdi dhṛtimuṣo dṛṣṭibāṇāḥ patanti // VidSrk_49.40 *(1677) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26109016 (0.045):
bhrū cāpākṛṣṭa muktāḥ śravaṇa patha gatā nīla pakṣmāṇa ete % yāval / līlāvatīnāṃ na hṛdi dhṛti muṣo dṛṣṭi bāṇāḥ patanti // VidSrk_49.40 *(1677)
tacca mithunaṃ dṛṣṭvā rājapuruṣaḥ tadbandhanāya yakṣagṛhaṃ veṣṭitam /
santikā ca śuddhiṃ jñātvā rātrau mahatā tūryaśabdena yakṣagṛhaṃ gatā /
teṣāmārakṣakāṇāṃ purata uktam-ahamadyadinavratā yakṣaṃ dṛṣṭvā bhojanaṃ
vijane vidhāsye / / māṃ ca kiñciddhanaṃ gṛhītvā madhye praveśayatu /
tairapi tathaiva kṛtam / / tatastayā svacchandā svaveṣāṃ kārayitvā bahirniṣkāsitā /
svayaṃ madhye sthitā / / taṃ ca prātarnijakāntāsahitaṃ dṛṣṭvā ārakṣakā vilakṣībabhūvuḥ /
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352924 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
vividhalālanaiḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
sa ca mugdho devīṃ namaskṛtya tāṃ bahu mānayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354460 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355001 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356199 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356421 (0.0):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356907 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357000 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357157 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357277 (0.0):
tataḥ sā śvaśrūrdrammamanavalokamānā vikalībhūtā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357517 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357631 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355003 (0.0):
iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā // / START Suk 23: / anyadā sakhyastāṃ puruṣāntarābhisaraṇāyaivamūcuḥ-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356324 (0.0):
iti śukasaptatau caturviśatitamī kathā // / START Suk 25: / anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356423 (0.0):
iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā // / START Suk 26: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356538 (0.0):
iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā // / START Suk 27: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356682 (0.0):
iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā // / START Suk 28: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357003 (0.0):
iti śukasaptatau triṃśattamī kathā // / START Suk 31: / anyadā ca prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ provāca-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360830 (0.0):
iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā // / START Suk 50: / anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361078 (0.0):
iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā // / START Suk 51: / anyadā sā bālā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362845 (0.0):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58: / anyadā pradoṣe calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363429 (0.0):
iti śukasaptatau ekonapaṣṭitamī kathā // / START Suk 60: / anyadā sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ prapaccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364333 (0.0):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364442 (0.0):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364661 (0.0):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365174 (0.0):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363921 (1.192):
iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 62: / anyadā sā prabhāvatī śukamāpṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349566 (0.027):
iti śukasaptatau tṛtīyā kathā // / START Suk 4 : / athānyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357528 (0.030):
athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352178 (0.031):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10: / anyadā saśṛṅgārā prabhāvatī śukamāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356200 (0.036):
iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā // / START Suk 24: / athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357158 (0.036):
iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā // / START Suk 32: / athānyedyuḥ prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha gamanāya /
śukaḥ prāha- gaccha devi mano yatra ramate te narāntare /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357642 (0.0):
apare 'hni sā śṛṅgārānvitā śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha- / gaccha devi na te doṣo yadi tatra gatā satī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360837 (0.013):
anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha / / śukaḥ- / gaccha devi na te doṣo gamane ko 'pi dṛśyate /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357530 (0.024):
athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356682 (0.032):
anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha--
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363434 (0.036):
anyadā sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ prapaccha / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365174 (0.044):
anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ prāha- / kuru jāraṃ viśālākṣi vijāraṃ kuruṣe yadi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349277 (0.053):
athānyadine prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha deva kimāścaryaṃ yatra te ramate manaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364533 (0.055):
anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi na kartavyo vilambaḥ puṇyakarmaṇi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356209 (0.060):
athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha / / śuko 'pyāha-- / yāhi devi vijānāsi yadi jārasamanvitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356324 (0.060):
anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364258 (0.062):
anyasminpradoṣe prabhāvatī yāmīti śukaṃ pratyāha / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357289 (0.064):
athānyedyuḥ prabhāvatī gamanāyotsukā śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha- / ko doṣo gamyatāṃ devi yadi kartuṃ tvamīśvarā /
kelikāvadyadā vetsi pativañcanamadbhutam // Suk_20.1 (=119) //
asti sābhramatyā nadyāstaṭe śaṅkhapuraṃ nāma sthānam /
tatra ca karṣukaḥ sūrākhyo dhanī / / tasya kelikā bhāryā paraṃ kuṭilā kulaṭā ca /
sānyasminnadītīre siddheśvarapurasthaṃ brāhmaṇaṃ kāmayate /
tadāsaktā ca rātrau prātiveśikādūtikāsāhāyyānnadīṃ tīrtvā tadantikaṃ
prāpnoti / / anyadā bhartrā jñātam / / sa ca tatra gatastaccaritragaveṣaṇāya /
yāvatsā nadītīre tatra samāgatā tayā ca tāvaddṛṣṭaḥ /
tatastaraṇaghaṭaṃ pānīyabhṛtaṃ vidhāya prātiveśmikāgṛhamadhye bhaṭṭārikāṃ
maṇḍayitvā tena payasā snāpayitvā pratyuvāca prathamasaṃketitāṃ
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.003):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18381703 (0.008):
tacchūnyaṃ kutaḥ siddhamityata uktam svayambhātamiti // / svayaṃbhātatvaṃ ca na svakarmakaprakāśatvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387681 (0.009):
tadasadbhāve 'sya sadbhāvāt tatsadbhāve cāsyāmadbhāvāt / / yaduktam 'ativyātperathāvyātperna cāsau lakṣyate tayā' iti /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5027860 (0.009):
*{6/137: E2: 5,296; E6: 2,168}* / *{6/138: E1,6; E2: yat tūktam}*
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1389866 (0.010):
16. anviṣvā / 17. pattaiścā / 18. pasiṣṭa ... saṃskārayatvaṃ^ / tathā ca tatroktam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577310 (0.011):
asmādeva vacanātṣe ḍaśaśrāddhānyapakraṣṭavyānītyapyuktaṃ bhavati / / kathamanyathā ṣīḍaśaśrāddhānāmapakarṣābhāve
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961679 (0.011):
parāmarśaviṣayābhāvatvābhāvāddoṣatvameva na syāditi bhāvaḥ/ uktamiti//
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13659849 (0.011):
aṣṭābhir lokadarmais tvaṃ yad evaṃ nopalipyase // / tataḥ prahṛṣṭo vikasatprasāda<ḥ>
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020723 (0.011):
naiḥśreyasikam eva ca Mn_12.88b / noktav ānṛṇiko yadi K_298b / noktaṃ viprakṛtiṃ nayet Yj_2.9d
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7586872 (0.011):
nanu catra api pratyayalakṣaṇena subasti, ahardadāti, aharbhuṅkte iti ? / na+etad asti / / uktam etat ahnor avidhau lumatā lupte pratyayalakṣaṇaṃ na bhavati iti /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398632 (0.011):
kāryakāraṇabhāvo brahmaṇy aupādhiko na pāramārthika3 / ity uktaṃ bhavatīti / tad idaṃ śradhāmātreṇa4 brahmopāsanam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10557600 (0.011):
yattvatra śrīdattenoktam abhinnāyāṃ tithau pūrvadinapūrvārdhe puṇyaṃ,
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14592632 (0.012):
yathāvasaram ihaiva pratipādayiṣyate | ata eva ca kaiścinnaiyāyikāir / nāśīnīty upalabhyānīty etad arthaṃ^3kumārilenoktaṃ vyākhyātam iti |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439512 (0.013):
anyathā temūkataiva syāditi / / tadidamuktaṃ sarvaṃ cāmimittaṃ pratipādayasi ceti vyāhatam /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648793 (0.013):
u15.49cd/.na^asti kṛṣi^samāvṛttiḥ svayam uktaṃ svayambhuvā// / u15.50ab/.nākṛṣer dharmam āpnoti nākṛṣeḥ sukham āpnuyāt/
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501195 (0.014):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7548053 (0.014):
māṅyoge luṅlaṅlr̥ṅkṣu yad uktaṃ tan na bhavati /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12756337 (0.014):
rudrasūktaṃ dhruvasūktaṃ durgāsūktaṃ tataḥ param // BhS_32.133 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456762 (0.014):
uktaṃ ca / supūrā syāt kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562511 (0.014):
131.010. durmukho nāma ṛṣiḥ/ / 131.010. sa kupitaḥ/ / 131.011. tenoktam bakānāṃ pakṣāṇi śīryantām/
snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581301 (0.032):
188.030. tāt, mahātmā tvam, kiṃ māṃ vyaṃsayiṣyasi? api tu ahameva / mandabhāgyaḥ/ / 188.031. mayā pañcānāṃ kārṣāpaṇaśatānāmarthāya bhṛtikayā karma prārabdhaṃ
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19532697 (0.033):
antyāḥ pañcamībhiḥ madhyamarītīnāṃ pañcānāmādyāḥ anyāśvārdhyāḥ) śvatāḥ
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2880208 (0.061):
anyeṣāṃ adravāṇāṃ ṣoḍaśeti dravyamātravyaṃjakānām // tataḥ, ṣoḍaśānāṃ atra / palānāṃ māgadhakena prasthena abhidhānaṃ iti pratipattavyam // yatra dvau"
yadi tvadvacanapramāṇaṃ tadā mama patiściraṃ jīvatu /
prātiveśmikayoktam evamastviti śrutvā patistuṣṭo bhūtvālakṣita eva jagāma
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
evamuktvā bālapaṇḍitā gṛhaṃ jagāma / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
ityuktvā sā gṛhaṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352924 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355000 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356199 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356421 (0.0):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356907 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357000 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357156 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357277 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357517 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357631 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
START Suk 21: / anyasmindine prabhāvatyā puṣṭaḥ śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356203 (0.030):
iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā // / START Suk 24: / athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357520 (0.030):
iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā // / START Suk 34: / athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357278 (0.034):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā / START Suk 33: / athānyedyuḥ prabhāvatī gamanāyotsukā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357948 (0.034):
iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā // / START Suk 37: / athāpare 'hni prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359553 (0.034):
iti śukasaptatau tricatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 44: / athānyedyardināvasāne prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359924 (0.034):
iti śukasaptatau pañcacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 46: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360334 (0.034):
iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 48: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati-gacchāmi narāntaramiti /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360669 (0.034):
iti śukasaptatau aṣṭacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 49: / athāparedyuḥ dinakṛtyaṃ sā vidhāya śukamāpṛcchate /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363018 (0.034):
iti śukasaptatau aṣṭapañcāśattamī kathā // / START Suk 59: / atha dinānte sā śukaṃ gamanāya pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357158 (0.034):
iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā // / START Suk 32: / athānyedyuḥ prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha gamanāya /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350046 (0.051):
iti śukasaptatau caturtho kathā // / START Suk 5: / punaranyadine sā gamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354330 (0.051):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360828 (0.051):
iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā // / START Suk 50: / anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362845 (0.051):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58: / anyadā pradoṣe calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364330 (0.051):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364438 (0.051):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364658 (0.051):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365168 (0.051):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355002 (0.051):
iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā // / START Suk 23: / anyadā sakhyastāṃ puruṣāntarābhisaraṇāyaivamūcuḥ-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356422 (0.051):
iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā // / START Suk 26: / anyadā sā calitā /
vraja devi na doṣo 'sti vrajatāṃ sarvakarmasu /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359346 (0.035):
śukaḥ prāha- / vraja devi na te 'yuktaṃ vrajanaṃ gajagāmini /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357643 (0.052):
śukaḥ prāha- / gaccha devi na te doṣo yadi tatra gatā satī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356429 (0.061):
śukaḥ prāha-- / yāhi devi na te doṣo yadi jānāsi bhāṣitum /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364260 (0.061):
śukaḥ prāha- / yāhi devi na doṣo 'tra manoduḥkhe samāgate /
buddhirasti yadā yeṣāṃ mandodaryāḥ sahāyinī // Suk_21.1 (=118) //
prabhāvatyāha-kathametat / / śukraḥ-asti pratiṣṭhānaṃ nāma nagaram /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12298639 (0.057):
pṛthvīrūpakathāṃ deva śṛṇvimāṃ kasthayāmi te // SoKss_9,1.116 // / asti nāmnā pratiṣṭhānaṃ nagaraṃ dakṣiṇāpathe /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352197 (0.061):
yadi te 'sti sakhī yāhi śṛṅgārīva sahāyinī // Suk_10.1 (=81) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti rājapuraṃ nāma sthānam /
tatra hemaprabho nāma rājā / / śrutaśīlo mantrī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358732 (0.034):
prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram / / tatra śatrumardano nāma rājā /"
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21480770 (0.056):
asty atra dharā tala uttarā pathe madhu puraṃ nāma nagaram | tatra / madhusenā nāma rājā babhūva | tasya kadācid viṣaya sukham anubhavatas
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348166 (0.061):
asti candrapuraṃ nāma nagaram / / tatra vikramaseno nāma rājā babhūva /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18787719 (0.061):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ / tatra nārīkelo nāma rājā rājyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18788175 (0.061):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ tatra uggato nāma rājā so teṣāṃ
śreṣṭhī yaśodharaḥ / / mohinī bhāryā / / tayostanayā mandodarī /
sa śrīvatsāya vaṇije kāntipurīsamāgatāya dattā /
tanmithunamatīva snehalampaṭam / / sā ca prātiveśmikayā pitṛbhāryayā kuṭṭinyā daṃṣṭrākarālayā yojitamanyaṃ
rājaputramupabhuṅke / / sā'pannasattvā bhūtā garbhasaṃbhavātsaṃjāte dohade rājavallabhaṃ mayūraṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20638729 (0.055):
13,004.029d*0026_02 bhuktavatyau mahārāja tato garbham upeṣyataḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18610336 (0.062):
anvāhiṇḍantā anyamanyaṃ ākramantā paṭisubhanti // te tathābhūtā adhimātrā
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505871 (0.062):
styasravasamagryaṃ tu putraṃ sa tu mahāyaśāḥ /
mārayitvā bhakṣitavatī / / rājā tu tasminmayūre samāgate bhuṅkte iti sthitiḥ /
tasmindivase tu bhojanavelāyāṃ na labdhaḥ /
ḍiṇḍimaghoṣaṇe kṛte kuṭṭinyā paṭahaḥ spṛṣṭaḥ /
tayā ca jñātaṃ yatkayācidāpannasattvayā mayūro dohadādbhakṣitaḥ /
tataḥ sā garbhavatī pṛṣṭā tayā kuṭṭino gṛhamāgatā sammānitā /
uktañca- / mādhuryaṃ pramadājane sulalitaṃ dākṣiṇyamārye jane, śauryaṃ śatruṣu
mārdavaṃ gurujane dharmiṣṭhatā sādhuṣu /
marmajñeṣvanuvartanaṃ bahuvidhaṃ mānaṃ jane garvite, śāṭhyaṃ pāpajane
narasya kathitāḥ paryantamaṣṭau guṇāḥ // Suk_21.2 (=119) //
tayā ca sarvo 'pi mayūravṛttānto niveditaḥ / / sā cakuṭṭinī viśvāsaghātikā /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5759664 (0.051):
mayā kaliṅgasenāyai |tayā gatvā rumaṇvate | / tenāpi bhūmipataye |vṛttānto 'yaṃ niveditaḥ ||11.61| / tenoktaṃ kim ihākhyeyaṃ |taruṇo nanu dārakaḥ |
uktañca- / na viśvasedaviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19672003 (0.0):
01,128.018d@081_0125 na viśvased aviśvaste viśvaste nātiviśvaset
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20784960 (0.0):
13,150.009d@020_0241 na viśvased aviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10317482 (0.0):
12,136.138a na viśvased aviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10318794 (0.0):
12,137.025a na viśvased aviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439889 (0.0):
05,038.009a na viśvased aviśvaste viśvaste nātiviśvaset
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452510 (0.0):
nāśayec ca śanaiḥ paścāt plavaṃ salila pūravat ||Panc_2.43|| / na viśvased aviśvaste viśvaste'pi na viśvaset |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21469873 (0.0):
cintayāmāsa aho ! labdhās tāvat prāṇāḥ | athavā sādhv idam ucyate / na viśvased aviśvaste viśvaste'pi na viśvaset |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20752591 (1.192):
13,134.057d@015_1323 tasmād bhṛtyeṣu nṛpatiḥ saṃprahāsaṃ vivarjayet / 13,134.057d@015_1324 na viśvased aviśvaste viśvaste ca na viśvaset
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10318136 (1.192):
12,136.185c samāhitaś cared yuktyā kṛtārthaś ca na viśvaset / 12,136.185d*0318_01 na viśvased aviśvaste viśvaste nātiviśvaset
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320387 (1.192):
12,138.043a na viśvased aviśvaste viśvaste nāpi viśvaset
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20503818 (0.013):
12,137.025a na viśvased aviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset / 12,137.025b*0323_01 viśvāsād bhayam utpannam api mūlaṃ nikṛntati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20503159 (0.013):
12,136.185c samāhitaś cared yuktyā kṛtārthaś ca na viśvaset / 12,136.185d*0318_01 na viśvased aviśvaste viśvaste nātiviśvaset
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26340675 (0.013):
13,134.057d@015_1324 na viśvased aviśvaste viśvaste ca na viśvaset
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20502508 (0.037):
12,136.138a na viśvased aviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset / 12,136.138c viśvāsād bhayam utpannaṃ mūlāny api nikṛntati
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26373043 (0.051):
13,150.009d@020_0241 na viśvased aviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset / 13,150.009d@020_0242 viśvāsād bhayam utpannaṃ mūlāny api nikṛntati
viśvāsād bhayamutpannaṃ mūlādapi nikṛntati // Suk_21.3 (=120) //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19672006 (0.0):
01,128.018d@081_0124 aśaṅkyād bhayam utpannam api mūlaṃ nikṛntati / 01,128.018d@081_0125 na viśvased aviśvaste viśvaste nātiviśvaset
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20784964 (0.0):
13,150.009d@020_0241 na viśvased aviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset / 13,150.009d@020_0242 viśvāsād bhayam utpannaṃ mūlāny api nikṛntati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10317486 (0.0):
12,136.138a na viśvased aviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset / 12,136.138c viśvāsād bhayam utpannaṃ mūlāny api nikṛntati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10318797 (0.0):
12,137.025a na viśvased aviśvaste viśvaste 'pi na viśvaset / 12,137.025b*0323_01 viśvāsād bhayam utpannam api mūlaṃ nikṛntati
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439892 (0.0):
05,038.009a na viśvased aviśvaste viśvaste nātiviśvaset / 05,038.009c viśvāsād bhayam utpannaṃ mūlāny api nikṛntati
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452512 (0.0):
na viśvased aviśvaste viśvaste'pi na viśvaset | / viśvāsād bhayam utpannaṃ mūlāny api nikṛntati ||Panc_2.44||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21469876 (0.0):
na viśvased aviśvaste viśvaste'pi na viśvaset | / viśvāsād bhayam utpannaṃ mūlāny api nikṛntati ||Panc_4.14||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 524661 (0.026):
na viśvased aviśvas te $ viśvas te nāpi viśvaset / HV_App.I,5.95 / / viśvāsād bhayaṃ utpannaṃ $ mūlāny api nikṛntati // HV_App.I,5.96 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22010228 (0.026):
na viśvased aviśvas te viśvas te nāpi viśvaset / HV_App.I,5.95 / / viśvāsād bhayaṃ utpannaṃ mūlāny api nikṛntati // HV_App.I,5.96 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6743741 (0.038):
na viśvasedaviśvastaṃ viśvastaṃ viśvastaṃ nātiviśvaset / / viśvāsādbhayamutpannaṃ mūlādapi nikṛntati // GarP_1,114.47 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20752601 (0.042):
13,134.057d@015_1325 sagotreṣu viśeṣeṇa sarvopāyair na viśvaset / 13,134.057d@015_1326 viśvāsād bhayam utpannaṃ hanyād vṛkṣam ivāśaniḥ
dāreṣu gopyaṃ puruṣasya kiñcidgopyaṃ vayasyeṣu suteṣu kiñcit /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434741 (0.0):
dariṣu kiñcit svajaneṣu kiñcid / gopyaṃ vayasyeṣu suteṣu kiñcit |
yuktaṃ na yuktaṃ manasā vicintya vadedvipaścinmahato 'nurodhāt // Suk_21.4
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434747 (0.0):
gopyaṃ vayasyeṣu suteṣu kiñcit | / yuktaṃ na vā yuktam idaṃ vicintya
kiñca- / sopacārāṇi vākyāni śatrūṇāmiha lakṣayet /
avicāritagītārthāṃ mṛgā yānti parābhavam // Suk_21.5 (=122) //
kirāte 'pyuktam- / vrajanti te mūḍhadhiyaḥ parābhavaṃ bhavanti māyāviṣu ye na māyinaḥ /
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18437485 (0.0):
BhKir_1.29 // / vrajanti te mūḍhadhiyaḥ parābhavaṃ bhavanti māyāviṣu ye na māyinaḥ /
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7326283 (0.059):
vrajanti te mūḍhadhiyas+parābhavam+bhavanti māyāviṣu ye na māyinas+ /
praviśya hi ghnanti śaṭhāstathāvidhānasaṃvṛtāṅgānniśitāiveṣavaḥ //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18437487 (1.192):
vrajanti te mūḍhadhiyaḥ parābhavaṃ bhavanti māyāviṣu ye na māyinaḥ / / praviśya hi ghnanti śaṭhās tathāvidhān asaṃvṛtāṅgān niśitā iveṣavaḥ //
Suk_21.6 (=123) // / kuṭṭinyā tatsarvaṃ jñātvā mantriṇe niveditam /
mantriṇāpi rājñe / / rājā prāha- / mā hohi suhaggāhi mā pattihi jaṃ ṇa diṭṭhapaccakkhaṃ /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159468 (0.042):
mādhavī - dea, kaṭorappā esā bhaṭṭi-dāriā suṭṭhu tābaṃ soḍhuṃ pāredi jaṃ / tumha paccakkhaṃ ccea caṃdabhāāmaṃdire jalaṃtaṃ jalana-kuṃḍaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145093 (0.044):
laddhappaccaadāe parokkhaṃ pi taṃ ṇomāliaṃ paccakkhaṃ via kusumidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447350 (0.061):
cau-vveda-pañca-veda-chaṭṭha-veda-bamhaṇa-sahassa-pajjāule rāaule paḍhamaṃ
paccakkhammi vi diṭṭhe juttājuttaṃ viutaṇāhi // Suk_21.7 (=124) //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159471 (5.960):
tumha paccakkhaṃ ccea caṃdabhāāmaṃdire jalaṃtaṃ jalana-kuṃḍaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349684 (0.010):
paḍhamasiṇehavioo tiṇi vi garuāidukkhāiṃ // Suk_4.3 (=24) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358828 (0.011):
ghalliu bambhaṇi vīsāsu paiṃ bhuñjasu sukaasu hāiṃ // Suk_41.2 (=195) //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141531 (0.012):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141158 (0.012):
aṅgarāassa ṇipaḍiā sarapaddhaī bhīmaseṇe bapphapajjāulā diṭṭhī
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361799 (0.012):
rūhaṃ cucuhuñcūkaraūṃhūṃ āaucalihaṃ nāvahaṃ madraṃ / / uvāipāu caliyau phiriyā khaṃligāvaha // Suk_53.2 (=247,1) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354812 (0.012):
pāṭayitumeva śaktirnakhoruddhartumannapiṭam // Suk_21.10 (=127) // / dujjaṇajaṇaṇaṃ sagge kāaccāo vi hoi vibuhāṇaṃ /
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5905881 (0.016):
palinatatālaphalavannīkāhi _ bhujjitāhi _ kusalavā tam acchaliyaṃ /// / 4 /// .. _ paccaggakakkhatudantaponatittakena _ poṭṭīkalasaṃni /// + + +
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145093 (0.021):
laddhappaccaadāe parokkhaṃ pi taṃ ṇomāliaṃ paccakkhaṃ via kusumidaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101486 (0.023):
sasaṃbhamaṃ ṇiggao / / tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135607 (0.025):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747461 (0.026):
paccakkha maṃtu kāraa ja{i} cumbasi maha ime hada kapole |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144050 (0.044):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
[mā bhava sukhagrāhī mā pratyehi yanna dṛṣṭaṃ pratyakṣam /
pratyakṣe 'pi dṛṣṭe yuktāyuktaṃ vijānīhi] // Suk_21.7* (=124*) //
tadvaṇijo nagarapradhānasya vadhvā naitanniṣpadyate /
yāvadātmanā na dṛṣṭaṃ tāvadasau na viḍambyaḥ /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23918898 (0.019):
prajñāyate, gate 'pi gamananna prajñāyate, yatkāraṇād yaddṛṣṭam, tat / punarapi draṣṭavyannāsti / / kaccitte
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6988000 (0.031):
saccidānanda ghanatvena dṛṣṭaṃ, samādhy anantaraṃ kiṃ vā punaḥ sapady / eva no vyadarśi na dṛṣṭam | atas tvan mūrter māyāmayatvaṃ deśa viśeṣa
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5875737 (0.037):
brahmaṇyeva pradhānaṃ hi brahmacchando na tatra tu // / 'autsargikaṃ tāvadyadaprasiddhārthānuvādakatvaṃ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26525901 (0.038):
parimāṇam, yāvān prakṛter vyūho bhavati tāvān vikāra iti/ dṛṣṭaṃ ca / prativikāraṃ parimāṇam/ asti cedaṃ parimāṇam prativyaktaṃ tadekaprakṛtīnāṃ
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12538604 (0.039):
dṛṣṭim / yā tava dṛṣṭis tac caitanyam iti mayoktam / yayā tvaṃ vidyamānayā / na kiṃcid dṛṣṭam iti pratiṣedhasi, sā dṛṣṭis tac caitanyam / tarhi
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24534631 (0.041):
tatreti tayoḥ sāhdarmyavaidharmyavator anumānayoḥ sādharmyavat [221]tāvad / uhārann anupalabbhim āha yad itiyādinā | yad upalabdhdilakṣaṇaprāptaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4960823 (0.043):
saṃdihyate kiṃ camasāpi saṃmārṣṭavyā uta neti. / kiṃ tāvat prāptam? camasādy api sarvaṃ saṃmārjyam iti. kutaḥ? saṃyogato
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221143 (0.044):
BP1.2.029a/ bhūmau (niveśayet tāvad yāvad artho (viniścitaḥ/ / BP1.2.029b/ (śrutaṃ ca (likhitaṃ ca^eva (śodhitaṃ ca (vicāritam//
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5863709 (0.047):
upāsanāsaṃskāravadupāsanāpūrvamapi cetaḥsahakārīti cetdṛṣṭaṃ ca khalu / naiyogikaṃ phalamaihikamapi, yathā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608337 (0.048):
288.001. etadāścaryaṃ bhadramukha mayā dṛṣṭamiti/ / 288.002. atha halakasya lubdhakasyaitadabhavat śobhano 'yaṃ mayā amoghaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940002 (0.048):
MSS_7392 1 ekaṃ citramatīva dṛṣṭamiha yannālokitaṃ na śrutaṃ kiṃ kasmai
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21967543 (0.053):
udañcadbhiyastaralitaniveśā vasumattī yadagre / yacchravāsairgiriguḍakalīlāmudavahati //"
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068224 (0.054):
sa vā anasa eva gṛhṇīyāt | ano ha vā agre paśceva vā idaṃ yacālaṃ sa / yadevāgre / tatkaravāṇiti tasmādanasa eva gṛhṇīyāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11999530 (0.059):
rūpārūpyāvacaraduḥkhādi tu na tāvad dṛṣṭam. evaṃ yāvat. mārge dharmajñāna
tacca kuṭṭinyā agre mantriṇā niveditam / / kuṭṭinī ca mantriṇaṃ peṭāyāṃ nikṣipya tadgṛhe nyāsavyājena mumoca /
svayaṃ ca tatra gatvā tāmabhāṣata- mugdhe! yanmayūrabhakṣaṇaṃ kṛtaṃ
tattvaṃ me ślāghyā / / uktañca- / eṇaḥ kuraṅgo harimastittirirlāva eva ca /
mayūracarmikūrmāśca śreṣṭhā māṃsagaṇeṣvapi // Suk_21.8 (=125) //
punarapi samagro vṛttāntaḥ puṣṭaḥ / / kathyamānaśca peṭāhananakṛtasaṃjñena mantriṇā śrutaḥ /
tatkathaṃ sā śreṣṭhivadhūstatpitā śvaśuraśca mucyantām /
uktañca- / na nīcajanasaṃsargānnaro bhadrāṇi paśyati /
darśayatyeva vikṛrtiṃ supriye 'pi khalo yataḥ // Suk_21.9 (=126) //
nāśayitumeva nīcaḥ parakāryaṃ vetti na prasādhayitum /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448613 (0.0):
anyac ca / ghātayitum eva nīcaḥ para kāryaṃ vetti na prasādhayitum |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447450 (0.037):
jano virūpa karaṇe samartho bhavati nopakartum | uktaṃ ca / ghātayitum eva nīcaḥ para kāryaṃ vetti na prasādayitum |
pāṭayitumeva śaktirnakhoruddhartumannapiṭam // Suk_21.10 (=127) //
dujjaṇajaṇaṇaṃ sagge kāaccāo vi hoi vibuhāṇaṃ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349684 (0.0):
paḍhamasiṇehavioo tiṇi vi garuāidukkhāiṃ // Suk_4.3 (=24) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358828 (0.0):
ghalliu bambhaṇi vīsāsu paiṃ bhuñjasu sukaasu hāiṃ // Suk_41.2 (=195) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361799 (0.0):
rūhaṃ cucuhuñcūkaraūṃhūṃ āaucalihaṃ nāvahaṃ madraṃ / / uvāipāu caliyau phiriyā khaṃligāvaha // Suk_53.2 (=247,1) //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097094 (0.0):
amhāṇaṃ īrimaṇariṃdacariāṇuūlo ṇaṭṭāḍaṃbaro hoi ṇa ve tti sajjhaseṇa vevai
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354695 (0.012):
paccakkhammi vi diṭṭhe juttājuttaṃ viutaṇāhi // Suk_21.7 (=124) // / [mā bhava sukhagrāhī mā pratyehi yanna dṛṣṭaṃ pratyakṣam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365601 (0.014):
juttaṃ savvaṃ jaṇavaaṇaṃ viaṇaviḍambaṇā ṇihilā // Suk_70.11 (=332) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362407 (0.020):
duhia payārehiṃ gaia dhaṇa kiṃ gajjahi khalameha // Suk_57.5 (=257) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362514 (0.021):
te ccia mahilāṇa piā sesā sāmīciavarāā // Suk_57.8 (=260) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365593 (0.022):
sahasaiva na vaktavyamacintyo vidhinirṇayaḥ // Suk_70.10 (=331) // / vihivihiaṃ laddha piasaṃgo jīviaṃ dhaṇaṃ dhaṇṇaṃ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348837 (0.028):
tāṇaṃ cia ahiaraaro vāābandho supurisassa // Suk_1.12 (=12) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364174 (0.031):
ṇāhi ṇāhi pṛchaha attha dharei ṇāda bhilukalattu karei // Suk_62.2 (=304)
pecchaha tilehi pattaṃ khalasaṃge pīḍaṇaṃ jatto // Suk_21.11 (=128) //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097095 (0.0):
amhāṇaṃ īrimaṇariṃdacariāṇuūlo ṇaṭṭāḍaṃbaro hoi ṇa ve tti sajjhaseṇa vevai
[durjanajanānāṃ saṃge kāyatyāgo 'pi bhavati vibudhānām /
prekṣasva tilānāmapi khalasaṅge pīḍanaṃ yataḥ] // Suk_21.11* (=128*) //
yāvatsā kuṭṭinī peṭāṃ hastena hanti tāvatsā vaṇikputrī savitarkamavādīt-
vibhātā rajanī tāvadyāvadevaṃ kṛtaṃ mayā /
prabuddhaṃ ca tadā mātarnāgre kiñcidvidṛśyate // Suk_21.12 (=129) //
mārtamayā evaṃvidhaḥ svapno dṛṣṭa / / yaḥ kaścidarthapramāṇo me bhavati sa kathyatām /
evaṃ śrutvā mantrī dvāramāhatya bahirnirgataḥ /
tataḥ sammānitā vaṇigvadhūḥ sā tu kuṭṭinīti nirvāsitā /
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau ekaviṃśatītamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
ityuktvā sā gṛhaṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352924 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
vividhalālanaiḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
sa ca mugdho devīṃ namaskṛtya tāṃ bahu mānayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356531 (0.0):
tena ca tathā kṛtam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357630 (0.0):
tayā ca na kiñciduktaṃ lajjayā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357946 (0.0):
iti vacanamuttāritam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358243 (0.0):
sa ca yathāgataṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360332 (0.0):
yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360826 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.0):
duṣṭabuddhernigrahaṃ vidhāya mantrī dharmabuddhimānandayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361207 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362048 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
START Suk 22: / punaḥ prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356916 (0.027):
iti śukasaptatau ekonatriṃśattamī kathā // / START Suk 30: / anyedyuḥ prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ prāha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357006 (0.032):
iti śukasaptatau triṃśattamī kathā // / START Suk 31: / anyadā ca prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ provāca-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359117 (0.033):
iti śukasaptatau ekacatvāriṃśattamo kathā // / START Suk 42: / arepadyuḥ prabhāvatī gacchāmī"ti śukaṃ pratyāha /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350068 (0.039):
sabhāyāṃ nṛpateryadvadviṣame bālapaṇḍitā // Suk_5.1 (=30) // / prabhāvatīpṛṣṭaḥ śukaḥ kathāṃ prāha-asti ujjayinī nāma nagarī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357545 (0.050):
kumāryai pāraḍī dattvā yathoktaṃ śambhunā purā // Suk_34.1 (=183) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ prāha--purā kasmiṃścinnagare śambhunāmā vipro 'bhūt
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359735 (0.050):
vañcitā vetsi cetkartuṃ kiñcidviṣṇuḥ purā yathā // Suk_45.1 (=221) // / prabhāvatyāha--kathametat' / / śukaḥ prāha-asti vilāsapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365063 (0.053):
athānyedyuḥ śukaṃ prāha prabhāvatī / / śukaḥ- / yāhi devi sukhaṃ bhuṅkṣva yadi te 'sti sahāyinī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354331 (0.054):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363427 (0.054):
iti śukasaptatau ekonapaṣṭitamī kathā // / START Suk 60: / anyadā sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ prapaccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364331 (0.054):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364439 (0.054):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365169 (0.054):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356319 (0.054):
iti śukasaptatau caturviśatitamī kathā // / START Suk 25: / anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356536 (0.054):
iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā // / START Suk 27: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356677 (0.054):
iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā // / START Suk 28: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362189 (0.055):
iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā // / START Suk 56: / athāparedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358725 (0.056):
saṅkaṭe khalu vetsi tvaṃ kiñcidvaktuṃ dvijo yathā // Suk_41.1 (=194) // / prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364354 (0.056):
kṛtaṃ devikayā yadvatsakhījāravimuktaye // Suk_64.1 (=308) // / prabhāvatī prāha-kathametat? śukaḥ asti kūṭapurābhidho grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358493 (0.059):
iti śukasaptatau ekonacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 40: / anyedyuḥ sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
yāhi devi punaryāhi madīyaṃ matamīdṛśam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364260 (0.046):
anyasminpradoṣe prabhāvatī yāmīti śukaṃ pratyāha / / śukaḥ prāha- / yāhi devi na doṣo 'tra manoduḥkhe samāgate /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356429 (0.054):
śukaḥ prāha-- / yāhi devi na te doṣo yadi jānāsi bhāṣitum /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357530 (0.056):
athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha- / yāhi devi gatā vetsi bhaṅguraṃ yadi bhāṣitum /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356917 (0.058):
anyedyuḥ prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ prāha / / gaccha devi viruddhaṃ te gamanaṃ na mataṃ mama /
yadi vetsyuttaraṃ kicidyathā māḍhukayā kṛtam // Suk_22.1 (=130) //
tacchrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ prāha-dāmbhilāgrāme soḍhāko nāma karṣukaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359735 (0.019):
vañcitā vetsi cetkartuṃ kiñcidviṣṇuḥ purā yathā // Suk_45.1 (=221) // / prabhāvatyāha--kathametat' / / śukaḥ prāha-asti vilāsapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352332 (0.023):
yathā rambhikayā pūrvaṃ brāhmaṇārthe 'dbhutaṃ kṛtam // Suk_11.3 (=85) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti dābhilākhyo grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358727 (0.028):
saṅkaṭe khalu vetsi tvaṃ kiñcidvaktuṃ dvijo yathā // Suk_41.1 (=194) // / prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364355 (0.028):
kṛtaṃ devikayā yadvatsakhījāravimuktaye // Suk_64.1 (=308) // / prabhāvatī prāha-kathametat? śukaḥ asti kūṭapurābhidho grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357545 (0.034):
kumāryai pāraḍī dattvā yathoktaṃ śambhunā purā // Suk_34.1 (=183) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ prāha--purā kasmiṃścinnagare śambhunāmā vipro 'bhūt
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348292 (0.036):
sa prāha-kathametat?' śuka āha-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355127 (0.036):
kuṭṭinīcaritaṃ śrutvā tadvicāryaṃ tvarānvitāḥ // Suk_23.6 (=136) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śuko 'bravīt-asti padmāvatī purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362078 (0.036):
prabhāvatyāha-kathametat? śuko brūte-carmakūṭe grāme dvijaḥ śrīdharo nāma
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353093 (0.043):
yadyāyāte patau vetsi dhanaśrīriva bhāṣitum // Suk_14.1 (=101) // / prabhāvatyāha-kimetat / / śukaḥ prāha-asti padmāvatī purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357304 (0.048):
viṣame mālinī yadvadrambhikā patisannidhau // Suk_33.1 (=181) // / prabhāvatī-kathametat'? śuko 'bravīt-asti śaṅkhapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353713 (0.052):
manastu mugdhikā yadvadaśakyānkhedayatyalam // Suk_16.1 (=110) // / tacdhrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / so 'bravīt-asti vidiśā nāma purī /
tadbhāryā māḍhuka nāma / / tāṃ ca bhaktahāriṇīṃ pathi gacchantīm eko bahiḥ sūrapālākhyo naro bhuṅkte
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353722 (0.063):
tasyāṃ janavallabho nāma vaṇik / / tasya bhāryā mugdhikā nāma capalā svairiṇī /
sā kadācinmārge bhaktaṃ muktvā tena saha sthitā /
tato mūledavena dhūrtena tasminbhakte uṣṭrikā kṛtā /
tayā ca evaṃ jātaṃ bhaktamanutpāṭayitvā nīnam / / yāvacca bhartrā uṣṭikā dṛṣṭā tāvatkimiditi sā pṛṣṭā /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646639 (0.035):
u12.10ab/.ete dvādaśa^cittās tu yathā dṛṣṭā maharṣibhiḥ/ / u12.10cd/.sarva^bhūtātmabhūtāś ca yathājñeyāsta dehināṃ//
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18699877 (0.036):
bhaktaṃ saṃpadyati na mama taṃ saṃpadyati atha devasya paścimakaṃ divasaṃ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23733620 (0.046):
tatrāgatātha rājñāhaṃ dṛṣṭā vaidarbhakeṇa hi / / surathena sa kāmārto māmeva śaraṇaṃ gataḥ // VamP_39.35 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18700124 (0.049):
mā utkaṇṭhāhi bhaktaṃ upasthāhi bhaktaṃ pratijāgrāhi sarvaṃ bhaviṣyati / / ahaṃ āsanaprajñaptī kariṣyaṃ maṇḍalamālaṃ taṃ māpayiṣyaṃ śobhanaṃ
tatastayā tatkālottaraṃ kṛtvoktam-nātha! adya rātrau svapne uṣṭrikayā
bhakṣito dṛṣṭastvam / / tato mayā vighnāpahārāya viparītamidaṃ kṛtam /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1437804 (0.058):
babhūva gātraṃ mama darśanakṣamaṃ tadā na dṛṣṭo 'si mayālpabhāgyayā //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21591294 (0.058):
220.005. babhūva gātraṃ mama darśanakṣamaṃ tadā na dṛṣṭo 'si / mayālpabhāgyayā//5//
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12347915 (0.064):
tatrāśrame mayā dṛṣṭo bhagavānambikāpatiḥ // SoKss_10,10.161 // / tadagre prāpya vīṇāṃ ca gāyanty ahamavādayam /
viśrabdhaṃ bhakṣaya yathā vighno naśyati / / iti śrutvā ratātmanā tenoṣṭrikāpi bhakṣitā /
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352924 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354460 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356199 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356421 (0.0):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.0):
tena ca tathā kṛtam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti nirbhartsito lajjitaśca suptaḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356907 (0.0):
patyau ca āgate sā jagāda-yadulmukenāpi bhūtaṃ naṣṭam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357000 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357156 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357277 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357517 (0.0):
rambhikāvacanāttena nirgatāḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357631 (0.0):
tayā ca na kiñciduktaṃ lajjayā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
START Suk 23: / anyadā sakhyastāṃ puruṣāntarābhisaraṇāyaivamūcuḥ-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354331 (0.0):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356422 (0.0):
iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā // / START Suk 26: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356536 (0.0):
iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā // / START Suk 27: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356677 (0.0):
iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā // / START Suk 28: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357003 (0.0):
iti śukasaptatau triṃśattamī kathā // / START Suk 31: / anyadā ca prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ provāca-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360828 (0.0):
iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā // / START Suk 50: / anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361074 (0.0):
iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā // / START Suk 51: / anyadā sā bālā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362845 (0.0):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58: / anyadā pradoṣe calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364331 (0.0):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364439 (0.0):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364658 (0.0):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365169 (0.0):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352177 (0.032):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10: / anyadā saśṛṅgārā prabhāvatī śukamāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356200 (0.036):
iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā // / START Suk 24: / athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357158 (0.036):
iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā // / START Suk 32: / athānyedyuḥ prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha gamanāya /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357278 (0.036):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā / START Suk 33: / athānyedyuḥ prabhāvatī gamanāyotsukā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357518 (0.036):
iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā // / START Suk 34: / athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357948 (0.036):
iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā // / START Suk 37: / athāpare 'hni prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359553 (0.036):
iti śukasaptatau tricatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 44: / athānyedyardināvasāne prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359924 (0.036):
iti śukasaptatau pañcacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 46: / athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
yatra svedalavairalaṃ vilulitairvyālupyate candanaṃ sacchedairmaṇitaiśca
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22876509 (0.0):
sarvāśāvijigīṣupuṣpadhanuṣo bāṇaśriyaṃ dhāsyati // ST_1.42a // / yatra svedalavair alaṃ vlulitair vyālupyate candanaṃ
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_su.htm.txt) 2325522 (0.0):
yatra sveda-kaṇāvalupta-mahimā hāro'py uroja-sthale ST_1.91ac / yatra sveda-lavair alaṃ vlulitair vyālupyate candanaṃ ST_1.42ba
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13882284 (0.0):
sarvāśā-vijigīṣu-puṣpa-dhanuṣo bāṇa-śriyaṃ dhāsyati // ST_1.42a // / yatra sveda-lavair alaṃ vlulitair vyālupyate candanaṃ $ svacchandair
yatra raṇitaṃ na śrūyate nūpuram / / yatrāyāntyacireṇa sarvaviṣayāḥ kāmaṃ tadekāgrataḥ sakhyastatsurataṃ
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22876520 (1.192):
svacchandair maṇitaiś ca yatra raṇitaṃ nihnūyate nūpuram / / yatrāyānty acireṇa sarvaviṣayāḥ kāmaṃ tadekāgratāṃ
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13882295 (1.192):
maṇitaiś ca yatra raṇitaṃ nihnūyate nūpuram & / yatrāyānty acireṇa sarva-viṣayāḥ kāmaṃ tad-ekāgratāṃ % sakhyas tat-surataṃ
bhaṇāmi rataye śeṣā ca lokasthitiḥ // Suk_23.1 (=131) //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22876524 (0.017):
yatrāyānty acireṇa sarvaviṣayāḥ kāmaṃ tadekāgratāṃ / sakhyas tatsurataṃ bhaṇāmi rataye śeṣā tu lokasthitiḥ // ST_1.42b //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_su.htm.txt) 2326866 (0.017):
sakhīṃ svajani nirbharam ST_1.54d / sakhyas tat-surataṃ bhaṇāmi rataye śeṣā tu loka-sthitiḥ ST_1.42bd
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13882299 (0.017):
yatrāyānty acireṇa sarva-viṣayāḥ kāmaṃ tad-ekāgratāṃ % sakhyas tat-surataṃ / bhaṇāmi rataye śeṣā tu loka-sthitiḥ // ST_1.42b //
tathā ca- saṃsaatulaṇa jahiṃ caḍai tassuṇa jīviu dhaṇu /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365601 (0.019):
juttaṃ savvaṃ jaṇavaaṇaṃ viaṇaviḍambaṇā ṇihilā // Suk_70.11 (=332) //
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13157174 (0.025):
itas+avatīryatām+prāsthāt+asvāsthyam+idam+ujjhyatām & / jahi+iṣubhis+daśagrīvam+daśadigvedhaśodhitaiḥ // Rc_1.36 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143712 (0.030):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ / ṇivvattaissadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143732 (0.030):
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364174 (0.031):
ṇāhi ṇāhi pṛchaha attha dharei ṇāda bhilukalattu karei // Suk_62.2 (=304)
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16657968 (0.034):
avasara rouṃ cia ṇimmiāiṃ mā puṃsa me haacchīiṃ / / daṃsaṃṇamettumbhattehiṃ jahi hiaaṃ tuha ṇa ṇāam //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18945430 (0.035):
(AVŚ_8,4.22a) ulūkayātuṃ śuśulūkayātuṃ jahi śvayātum uta kokayātum |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2320466 (0.035):
RV_07.104.22.1{09} ulūkayātuṃ śuśulūkayātuṃ jahi śvayātumuta kokayātum
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6847172 (0.035):
RV_7,104.22a ulūkayātuṃ śuśulūkayātuṃ jahi śvayātum uta kokayātum |
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4745541 (0.035):
namaste astu bhagavan śataraśme tamonuda jahi me deva daurbhagyaṃ
āi parā jahi lahijjai taṃ ji bhaṇijjii pemmu // Suk_23.2 (=132) //
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13157174 (0.025):
itas+avatīryatām+prāsthāt+asvāsthyam+idam+ujjhyatām & / jahi+iṣubhis+daśagrīvam+daśadigvedhaśodhitaiḥ // Rc_1.36 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18945430 (0.035):
(AVŚ_8,4.22a) ulūkayātuṃ śuśulūkayātuṃ jahi śvayātum uta kokayātum |
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2320466 (0.035):
RV_07.104.22.1{09} ulūkayātuṃ śuśulūkayātuṃ jahi śvayātumuta kokayātum
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6847172 (0.035):
RV_7,104.22a ulūkayātuṃ śuśulūkayātuṃ jahi śvayātum uta kokayātum |
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4745541 (0.035):
namaste astu bhagavan śataraśme tamonuda jahi me deva daurbhagyaṃ
[saṃśayatulāyāṃ na yaḥ ārohati tasya na jīvitaṃ dhanyam /
āgate parā yā labhyate tadeva bhaṇyate prema] // Suk_23.2* (=132*) //
ārogyaṃ paramānandaḥ sukhamutsāha eva ca / / aiśvaryaṃ priyasambhogaṃ vinā sarvaṃ nirarthakam // Suk_23.3 (=133) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897048 (0.023):
MSS_5228 1 ārogyaṃ paramānandaḥ sukhamutsāha eva ca /
uktañca- / ātmānamālokya ca śobhamānamādarśabimbe stimitāyatākṣī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108472 (0.0):
sarid vihaṅgair iva līyamānair % āmucyamānābharaṇā cakāse // Ks_7.21 // / ātmānam ālokya ca śobhamānam $ ādarśabimbe stimitāyatākṣī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069532 (0.0):
sarid vihaṅgair iva līyamānair āmucyamānābharaṇā cakāse // Ks_7.21 // / ātmānam ālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885058 (0.0):
MSS_4645 1 ātmānamālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806660 (0.051):
ādade vacasām ante Ks_6.87c / ādarśabimbe stimitāyatākṣī Ks_7.22b
haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Suk_23.4
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108480 (0.0):
ātmānam ālokya ca śobhamānam $ ādarśabimbe stimitāyatākṣī & / haropayāne tvaritā babhūva % strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069540 (0.0):
ātmānam ālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī / / haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885066 (0.0):
MSS_4645 1 ātmānamālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī / / MSS_4645 2 haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816652 (0.057):
stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt Ks_5.11b / strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ Ks_7.22d
śukaḥ prāha- / sulabhāḥ puruṣā rājansatataṃ priyavādinaḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15435405 (0.0):
05,034.004 vidura uvāca / 05,034.004*0186_01 sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439041 (0.0):
vidvān / 05,037.014a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879978 (0.0):
pratyuvāca mahāprājño % mārīco rākṣaseśvaram // Ram_3,35.1 // / sulabhāḥ puruṣā rājan $ satataṃ priyavādinaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357401 (0.0):
pratyuvāca mahāprājño mārīco rākṣaseśvaram // Ram_3,35.1 // / sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063079 (0.0):
3.035.001c pratyuvāca mahāprājño mārīco rākṣaseśvaram / 3.035.002a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028531 (0.0):
6.010.015c na gṛhṇanty akṛtātmānaḥ kālasya vaśam āgatāḥ / 6.010.016a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21457444 (0.0):
athavā sādhv idam ucyate / sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priya vādinaḥ |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365445 (5.960):
uktañca-- / sulabhā puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458121 (0.042):
6.010.016a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ // Suk_23.5 (=135) //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19773607 (0.0):
02,057.017a labhyaḥ khalu prātipīya naro 'nupriyavāg iha / 02,057.017c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439046 (0.0):
05,037.014a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / 05,037.014c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028535 (0.0):
6.010.016a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / 6.010.016c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063084 (0.000):
3.035.002a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / 3.035.002c apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879983 (0.010):
sulabhāḥ puruṣā rājan $ satataṃ priyavādinaḥ & / apriyasya ca pathyasya % vaktā śrotā ca durlabhaḥ // Ram_3,35.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357406 (0.010):
sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / / apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ // Ram_3,35.2 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15435409 (0.016):
05,034.004*0186_01 sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / 05,034.004*0186_02 apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21457448 (0.016):
sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priya vādinaḥ | / apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ ||Panc_2.166||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365449 (0.042):
sulabhā puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ / / apriyasya tu patyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ // Suk_70.4 (=325) //
% Mahabharata: Sabhaparvan (mbh_02_u.htm.txt) 27356228 (0.049):
02,057.017c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28458124 (0.049):
6.010.016c apriyasya tu pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
tataḥ kiṃ bahunoktena tvaṃ caitāḥ kṛtyakovidāḥ /
kuṭṭinīcaritaṃ śrutvā tadvicāryaṃ tvarānvitāḥ // Suk_23.6 (=136) //
prabhāvatyāha-kathametat / / śuko 'bravīt-asti padmāvatī purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359735 (0.017):
vañcitā vetsi cetkartuṃ kiñcidviṣṇuḥ purā yathā // Suk_45.1 (=221) // / prabhāvatyāha--kathametat' / / śukaḥ prāha-asti vilāsapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357304 (0.019):
viṣame mālinī yadvadrambhikā patisannidhau // Suk_33.1 (=181) // / prabhāvatī-kathametat'? śuko 'bravīt-asti śaṅkhapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358725 (0.035):
saṅkaṭe khalu vetsi tvaṃ kiñcidvaktuṃ dvijo yathā // Suk_41.1 (=194) // / prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364354 (0.035):
kṛtaṃ devikayā yadvatsakhījāravimuktaye // Suk_64.1 (=308) // / prabhāvatī prāha-kathametat? śukaḥ asti kūṭapurābhidho grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354920 (0.036):
yadi vetsyuttaraṃ kicidyathā māḍhukayā kṛtam // Suk_22.1 (=130) // / tacchrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ prāha-dāmbhilāgrāme soḍhāko nāma karṣukaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353094 (0.042):
yadyāyāte patau vetsi dhanaśrīriva bhāṣitum // Suk_14.1 (=101) // / prabhāvatyāha-kimetat / / śukaḥ prāha-asti padmāvatī purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352333 (0.044):
yathā rambhikayā pūrvaṃ brāhmaṇārthe 'dbhutaṃ kṛtam // Suk_11.3 (=85) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti dābhilākhyo grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357545 (0.046):
kumāryai pāraḍī dattvā yathoktaṃ śambhunā purā // Suk_34.1 (=183) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ prāha--purā kasmiṃścinnagare śambhunāmā vipro 'bhūt
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363565 (0.049):
yathā tejukayā pūrvaṃ kṛtaṃ ciramākāṅkṣitam // Suk_61.1 (=295) // / prabhāvatyāha-kathametat? śukaḥ kathayati-asti khorasamabhidhāno grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352198 (0.052):
yadi te 'sti sakhī yāhi śṛṅgārīva sahāyinī // Suk_10.1 (=81) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuka āha-asti rājapuraṃ nāma sthānam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363043 (0.054):
rukmiṇīvadvijānāsi patiṃ vañcitumuddhatam // Suk_59.1 (=279) // / prabhāvatyāha-kathametat? śukaḥ-asti saṅgamo nāma grāmaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361870 (0.057):
dūtena bhāṣitaṃ yadvadviṣame nṛpateḥ puraḥ // Suk_54.1 (=248) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śukaḥ-asti śakrāvatī nāma purī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362873 (0.059):
duḥśīlāpativadvetsi kartuṃ gaṇapateḥ puraḥ // Suk_58.1 (=276) // / prabhāvatyāha-kathametata? śukaḥ-asti lohapurī nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357972 (0.061):
lāṅgalīva vijānāsi yadi kartuṃ tvamuttaram // Suk_37.1 (=189) // / prabhāvatyāha-kathametat / / śuko 'pyāhṛ-saṅgamākhye grāme śūraḥ kauṭumbikaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362077 (0.061):
yadi vetsyuttaraṃ kartuṃ śrīdharo brāhmaṇo yathā // Suk_55.1 (=250) // / prabhāvatyāha-kathametat? śuko brūte-carmakūṭe grāme dvijaḥ śrīdharo nāma
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349593 (0.061):
patito brāhmaṇo 'narthe viṣakanyāvivāhane // Suk_4.1 (=22) // / prabhāvatī pṛcchati-kathametat" / / śukaḥ-asti somaprabhaṃ nāma dvijasthānam /"
yatra maṇikuṭṭimamārgeṣu śobhate ravivistaraḥ /
śeṣaphaṇamaṇirāgo vasudhāmivopāgataḥ // Suk_23.7 (=137) //
tatra śudarśano nāma rājā / / śaśinā hariṇā caiva balinā kuśabhūbhujā /
kuśaśakticchalatyāgasampadyasya na khaṇḍyate // Suk_23.8 (=138) //
kiṃ tasya varṇyate rājñaḥ prajāpālanaśalinaḥ / / yasmiṃlloke na dṛṣṭā hi doṣā ravikarairiva // Suk_23.9 (=139) //
tasya śṛṅgārasundarī nāma bhāryā / / tasya nṛpatestayā saha krīḍato groṣmakālo 'vātarat /
yatra sūraḥ kharo ghasro yatra dīrgho 'tiduḥsahaḥ / / kharaśca pavano bhīru grīṣme sarvamidaṃ kharam // Suk_23.10 (=140) //
candanaṃ śucivastraṃ ca pānīyaṃ śuci śītalam /
sevyamāno 'pi madhuraḥ śucirjayati nānyathā // Suk_23.11 (=141) //
madhyāhne candanaṃ yeṣāṃ sāyaṃ majjanasevanam /
rātrau vyajanavātaśca teṣāṃ grīṣmo 'pi kiṅkaraḥ // Suk_23.12 (=142) //
evaṃvidhe grīṣme ca candranāmā vaṇik prabhāvatībhāryāsameto
gṛhoparibhūmikāyāmāruḍhaḥ / / karairyukto 'pi nirālambaḥ ādityaḥ paścimābhyonidhitaṭaṃ gataḥ /
uktañca- / pratikūlatāmupagate hi vidhau viphalatvameti bahu sādhanatā /
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3388906 (0.0):
pratikūlamupagate hi vidhau viphalatvameti bahusādhanatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 914714 (0.0):
krameṇodāharaṇam / pratikūlatāmupagate hi vidhau viphalatvameti bahusādhanatā /"
avalambanāya dinabharturabhūnna patiṣyataḥ karasahasramapi // Suk_23.13
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3388912 (0.0):
pratikūlamupagate hi vidhau viphalatvameti bahusādhanatā / / avalambanāya dinabharturabhūnna patiṣyataḥ karasahasramapi // MSpv_9.6 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 914719 (0.030):
pratikūlatāmupagate hi vidhau viphalatvameti bahusādhanatā / / avalambanāya dinabhartturabhūnna patiṣyataḥ karasahastramapi" //"
tatrasthaḥ sa tathā bhānū rāgaśeṣo gatāṃśukaḥ /
bhātīva vidrumaghaṭaḥ srastaḥ saṃdhyāvadhūkarāt // Suk_23.14 (=144) //
atrāntare viśālākṣi candro hantuṃ tamoripum /
udayādriśiraḥ sthātumudyatoṃ'śubhaṭairvṛtaḥ // Suk_23.15 (=145) //
prācīmukhe vibhātīndurudayādriśiraḥsthitaḥ /
dīpastribhuvanasyeva pracchannasya tamisrayā // Suk_23.16 (=146) // / udayācalamāruḍho bhāti candro niśāmukhe /
yāminīvanitotsaṅga śulkaḥ kṛṣṇaśiraḥsthitaḥ // Suk_23.17 (=147) //
evaṃvidhe niśāmukhe sa vaṇik vikrīḍitayā tayā sārdhaṃ krīḍitaḥ /
asya rāmanāmā sutaḥ saṃjātaḥ / / tasmai pitrā vidyāścāśeṣā grāhitāḥ /
tasya mātānyadā candraṃ prāha-mama eka eva putraḥ /
tato 'hamatiśayena duḥkhārtā / / candraḥ prāha-eko 'pi tvadīyaḥ sutaḥ ślāghyaḥ /
uktañca- / caturo madhurastyāgī gambhīraśca kalālayaḥ /
guṇagrāhī tathā caivaṃ eko 'pīdṛgvaraḥ sutaḥ // Suk_23.18 (=148) //
kiṃ jātairbahubhiḥ putraiḥ śokasantāpakārakaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14189282 (0.022):
sadyaḥ pratyayakārīdaṃ mahāpātakanāśanam // NarP_2,17.9 // / kiṃ jātairbahubhiḥ putraiḥ śokasaṃtāpakārakaiḥ /
varamekaḥ kulālambī yatra viśrūyate kulam // Suk_23.19 (=149) //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466527 (0.043):
ko dhanyo bahubhiḥ putraiḥ kuśūlāpūraṇāḍhakaiḥ | / varam ekaḥ kulālambī yatra viśrūyate pitā // Hit_0.21 //
ityuktvā dhūrtamāyāṃ kuṭṭinīmākāryedamabravīt--tava kanakasahasraṃ dāsye /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19785423 (0.050):
02,072.026c sarathān sadhanuṣkāṃś cāpy anujñāsiṣam apy aham / 02,072.027a athābravīn mahāprājño viduraḥ sarvadharmavit
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16826710 (0.056):
tām abravam ahaṃ tadā BrP_135.15d / tām abravīt tataś coṣā BrP_89.6c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614770 (0.060):
pakṣī sahasrakṛtvo nayanaṃ gṛhītvā utpāṭayatu, punarmuñca (tu), na / tvevāhaṃ vārayeyam/ / 310.028. ityuktvā tāvantaḥ pakṣiṇaḥ saṃnipatitāḥ/
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28079547 (0.061):
yaddha śaśvadavakṣyadindrasya śatrurvardhasveti śaśvadu ha sa / evendramahaniṣyat / atha yadabravīdvardhasveti | tasmādu ha smeṣumātrameva tiryaṅvardhata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10003433 (0.062):
'ntarikṣe rudro divi sa indro 'manyata, ayaṃ vāvedaṃ bhaviṣyatīti so / 'bravīt, ahaṃ viśvābhyā āśābhyā iti tato vā ajayan, taj jityā evaitat,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3576844 (0.062):
indro 'manyatāyaṃ vāvedaṃ bhaviṣyatīti so 'bravīd ahaṃ viśvābhyā āśābhyā / iti tato vā ajayaṃs taj jityā evaitad etenaiva yājayet saṃgrāme jayati
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22507953 (0.062):
so'bravīttaṃ vā anvicāma taṃ sambharāma na vā ahaṃ taṃ hiṃsiṣyāmīti taṃ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779649 (0.062):
<12333.21/1> pitā-maha-pitā cai7va !aham evā7tra kāraṇam ! / <12333.21/2> ity evam uktvā vacanaṃ !deva-devo vṛṣā-kapiḥ !!12333.21!
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 604815 (0.062):
ākāśe dikṣu sarvāsu $ yotsyāmy aham āriṃdama / HV_App.I,29F.697 / / ity uktvātha rathaṃ cakre $ māyayā māyināṃ varaḥ // HV_App.I,29F.698 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22090365 (0.062):
ākāśe dikṣu sarvāsu yotsyāmy aham āriṃdama / HV_App.I,29F.697 / / ity uktvātha rathaṃ cakre māyayā māyināṃ varaḥ // HV_App.I,29F.698 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12259912 (0.064):
kapiṃ niścayadattastaṃ pratyāgatya tato 'bravīt // SoKss_7,3.95 // / kathaṃ tvaṃ markaṭībhūto mānuṣo 'py ucyatāmiti /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10000917 (0.064):
'bravīt, mā sūrkṣyata, etābhir vā aham etā atyāhvayiṣyāmītarābhir itarās,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3574349 (0.064):
kuravo brāhmaṇeṣv anvaichaṃs tāḥ kumāravatyāśvadakṣiṇā avindan so 'bravīn / mā sūrkṣyataitābhir vā aham etā atyāhvayiṣyāmītarābhir itarā yāni khalu vā
mama putraṃ strīmāyāvañcanadakṣaṃ kuru /
tatheti tayā pratijñāte putraṃ samākṣikaṃ tasyai dattvā yadyasmatputraḥ
kvāpi veśyāyāḥ kapaṭena jito bhavati tadāhaṃ dviguṇaṃ kanakaṃ grahīṣye /
tayoktam evamastviti / / lekhayitvā putraṃ tadgṛhe preṣayāmāsa /
sa ca tatrastho veśyājanodbhavānvikārān gṛhṇāti /
vaiśikīṃ kṛtrimāṃ vāṇīṃ vyalīkān śapathāṃstathā / / kauṭilyaṃ kṛtrimaṃ bhāvaṃ kṛtrimaṃ ruditaṃ tathā // Suk_23.20 (=150) //
hāsyaṃ ca kṛtrimaṃ duḥkhaṃ sukhaṃ caivamapārthakam / / yācanaṃ vinayopetaṃ snehabhāvo nirīhatā // Suk_23.21 (=151) //
samatvaṃ sukhaduḥkheṣu dharmādharmasamakriyā /
bhujaṅgapurataścaiva kauṭilyakramadarśanam // Suk_23.22 (=152) //
aharaṃ karaṃ kavolaṃ thaṇajualaṃ ṇāhimaṇḍalaṃ ramaṇaṃ /
itthiajaṇasāmaṇṇaṃ hiaaṃ jaṃ jassa taṃ tassa // Suk_23.23 (=153) //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205240 (0.038):
bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446478 (0.039):
bandhaṇa-hadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇava-ggaho
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899902 (0.058):
nivvudaṃ me hiaam, taha vi ettiaṃ cintaṇijjam ityata ārabhya"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352428 (0.059):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159630 (0.059):
dea, imāṇaṃ pemma-komalāṇaṃ akkharāṇaṃ mā kkhu ṇaṃ ahirūbaṃ jāṇāhi | jaṃ / esā ṇa hodi | [deva, eṣā prema-komalānām akṣarāṇāṃ mā khalv etām abhirūpāṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106987 (0.060):
alaṃghiamahilāsamaaṃ taha bhaṇiaṃ maaṇaduvviṇīdāe /
[adharaḥ karaḥ kapolaḥ stanayugalaṃ nābhimaṇḍalaṃ ramaṇam /
strījanasāmānyaṃ hṛdayaṃ yad yasyā tat tasyāḥ] // Suk_23.23* (=153*) //
ityevamādi samagraṃ veśyānugaṃ caritaṃ śikṣitam /
tataḥ sa putraḥ pratijñāpūrvaṃ vaṇije samarpitaḥ /
piturvākyena ca suvarṇadvīpe vāṇijyāya preṣitaḥ /
tatra ca kalāvatī veśyā / / tayā saha varṣamekaṃ sthitaḥ /
tāṃ vaiśikāni kurvantīṃ sa prāha-viśeṣaṃ vada /
eva mamānujāpi vadati / / tato bahubhirapi vaiśikairna tatsarvasvaṃ gṛhītuṃ śaknoti /
tatastayā sarvamapi māturniveditam / / mātāpi prāha-niścitameṣa veśyāsutaḥ /
nedṛśairgṛhyate / / prapañcenaiva grāhyaḥ / / tato yadāyaṃ svadeśaṃ gantukāmastvāmutkalāpayati tadā tvayā
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1523941 (0.061):
08,066.021b*1108_02 nihanmi śatruṃ tava muñca māṃ tvam / 08,066.021b*1109_01 tvayā na saṃdhānavatāhaṃ muktas
vācyam--ahamapi tatra yāsyāmi / / yadi na nayasi tadā mariṣyāmītyuktvā kūpe jhampā deyā /
tato 'sau prītastvāṃ prati sarvaṃ dāsyati' / / tayoktam--mātarmāṃ vinā taddravyeṇa kim /
ūktañca-- / atikleśena ye hyarthā dharmasyātikrameṇa ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740321 (0.050):
kadaryasya dhanaṃ yāti tvagnitaskararājasu // GarP_1,109.27 // / atikleśena ye 'pyarthā dharmasyātikrameṇa ca /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15441288 (0.055):
05,039.061a atikleśena ye 'rthāḥ syur dharmasyātikrameṇa ca
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810346 (0.055):
MSS_0535 1 atikleśena ye'rthāḥ syur dharmasyātikrameṇa ca /
śatrūṇāṃ praṇipātena mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ // Suk_23.24 (=154) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810354 (0.052):
MSS_0535 2 arervā praṇipātena mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740322 (0.055):
atikleśena ye 'pyarthā dharmasyātikrameṇa ca / / arervā praṇipātena mā bhūtaste kadācana // GarP_1,109.28 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15441294 (0.059):
05,039.061a atikleśena ye 'rthāḥ syur dharmasyātikrameṇa ca / 05,039.061c arer vā praṇipātena mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ
mātā āha-bhīru! mā maivaṃ vada / / mṛtyudo 'rthaḥ prāṇadaśca /
uktañca- / nāsāhasaṃ samālambya naro bhadrāṇi paśyati /
sāhasī sarvakāryeṣu lakṣmībhājanamuttamam // Suk_23.25 (=155) //
nābhittvā paramarmāṇi nākṛtvā karma duṣkaram /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19672173 (0.058):
01,128.018d@081_0155 nācchitvā paramarmāṇi nākṛtvā karma dāruṇam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10257460 (0.058):
12,015.014a nācchittvā paramarmāṇi nākṛtvā karma dāruṇam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320461 (0.058):
12,138.050a nācchittvā paramarmāṇi nākṛtvā karma dāruṇam
nāhatvā matsyaghātīva prāpnoti mahatīṃ śriyam // Suk_23.26 (=156) //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19672178 (0.0):
01,128.018d@081_0155 nācchitvā paramarmāṇi nākṛtvā karma dāruṇam / 01,128.018d@081_0156 nāhatvā matsyaghātīva prāpnoti mahatīṃ śriyam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10257466 (0.0):
12,015.014a nācchittvā paramarmāṇi nākṛtvā karma dāruṇam / 12,015.014c nāhatvā matsyaghātīva prāpnoti mahatīṃ śriyam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320475 (0.036):
12,138.050c nāhatvā matsyaghātīva prāpnoti paramāṃ śriyam
kālaḥ samaviṣamakaraḥ paribhavasanmānakārakaḥ kālaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12990923 (0.0):
MSS_9790 1 kālaḥ samaviṣamakaraḥ paribhavasanmānakārakaḥ kālaḥ /
kālaḥ karoti puruṣaṃ dātāraṃ yācitārañca // Suk_23.27 (=157) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12990925 (0.051):
MSS_9790 1 kālaḥ samaviṣamakaraḥ paribhavasanmānakārakaḥ kālaḥ / / MSS_9790 2 kālaḥ karoti puruṣaṃ dātāraṃ yācitāraṃ ca //
ahaṃ ca tatrādho jālaṃ viracayiṣye / / iti kuṭṭinīvacanamākaṇyaṃ tayā tathā kṛtat /
tathā ca kṛte tena sarvasva dattam / / koṭisaṃkhyaṃ ca dravyaṃ gṛhītvā mānarahito niṣkāsitaḥ /
uktañca- / vesā vi ramanti jaṇaṃ piaṃ pi vañcanti atthaloheṇa /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947400 (0.045):
Devasomā - ahmāaṃ pi ettha bhikkhā ruddabhāo bhavissadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143812 (0.048):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739282 (0.049):
ia ciṃteṃtī bahuā daṭṭhūṇa piaṃ ṇa kiṃ pi sammarai ||SRs_2.129|| [*11]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147095 (0.050):
(3.8) Kāñcanamālā | jadhā | susaṃgade | ṇa kkhu sāariaṃ vajjia / piavaassassa kiṃ pi assatthadāe kāraṇaṃ | tā cintehi ettha paḍiāraṃ ti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143789 (0.056):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147869 (0.060):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado / bhāiṇeo vijaavammā piaṃ kiṃ pi ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780479 (0.062):
virahapayyussuassa ayyauttassa vissamatthāṇabhūdā iaṃ pi ṇāma padumāvadī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207761 (0.063):
vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa | / atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha |
tāṇa ṇamo vesāṇaṃ appā vi ṇa vallaho jāṇa // Suk_23.28 (=158) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352435 (0.015):
teṇa paḍibohieṇa e kiṃ kīrai ṇa kkhu alleṇa // Suk_11.6 (=88) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352409 (0.030):
puṇaruttapecchirīe bālaa kiṃ kiṃ ṇa bhaṇio si // Suk_11.5 (=87) // / [nābhyantaraṃ ghūrṇayantyā hṛdayamanorāma dṛṣṭyā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323536 (0.036):
'muṇḍasire boraphalaṃ borovari boraaṃ thiraṃ dharasi / / viggucchāai appā ṇāliacheā chalijjanti' /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447782 (0.058):
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa / vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143427 (0.063):
gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha / ajjautteṇa saṃṇihideṇa hodavvaṃ ti |
[veśyā api ramante janaṃ priyamapi vañcayanti arthalobhena /
tābhyo namo veśyābhyaḥ ātmāpi na vallabho yāsām] // Suk_23.28* (=158*) //
sa ca tathā dhanamānaparibhavaṃ prāpitaḥ parapotamāruhya svagṛhamāgamat /
ekākinaṃ sutaṃ dhanaparijanavarjitaṃ dṛṣṭvā pitā sabāṣpaṃ
dhanakṣayakāraṇaṃ pṛcchati / / so 'pi svayaṃ lajjan gṛhamantrimukhena niveditavān /
pitroktam-vatsa mā viṣādaṃ vidhehi /
vipadaḥ sampado 'pi puṃsaḥ sampadyante / / uktañca- / cintāmimāṃ vahasi kiṃ gajayūthanātha yūthādviyogavinimīlitanetrayugm /
piṇḍaṃ gṛhāṇa piṣa vāri yathopanītaṃ daivādbhavanti vipadaḥ kila sampado
vā // Suk_23.29 (=159) // / kimanena dhanenāpi satvareṇa manasvinām / / gatena jāyate khedo darṣaścaivāgatena ca // Suk_23.30 (=160) //
evaṃ sutaṃ samāśvāsya dhūrtamāyāmākārya idamabravīt--śṛṇu yadatra kautukaṃ
saṃvṛttam / / tvayyadhyuṣito 'pi suto gatasarvasvaḥ samāyayau /
sā'ha--strībhiḥ ko na khaṇḍitaḥ / / uktañca- / ko 'rthānprāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ strībhiḥ kasya
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477449 (0.0):
anyac ca- / ko 'rthān prāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436384 (0.0):
avalokya cintayāmāsa aho sādhu cedam ucyate / ko 'rthān prāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ
na khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāma rājñāṃ priyaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740159 (0.0):
kor'thaṃ prāpya na garvito bhuvi naraḥ kasyāpadonāgatāḥ strībhiḥ kasya na / khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāma rājñāṃ priyaḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477454 (0.0):
ko 'rthān prāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ / strībhiḥ kasya na khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko vāsti rājñāṃ priyā |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436391 (0.0):
ko 'rthān prāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ / strībhiḥ kasya na khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāmā rājñāṃ priyaḥ |
kaḥ kālasya na gocarāntaragataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ ko vā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740162 (0.0):
khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāma rājñāṃ priyaḥ / / kaḥ kālasya na gocarāntaragataḥ kor'tho gato gauravaṃ ko vā
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477464 (0.0):
kaḥ kālasya bhujāntaraṃ na ca gataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ / ko vā durjana-vāgurāsu patitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān // Hit_2.153 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436400 (0.0):
strībhiḥ kasya na khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāmā rājñāṃ priyaḥ | / kaḥ kālasya na gocarāntara gataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ
durjanavāgurāsu patitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān // Suk_23.31 (=161) //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477468 (0.0):
kaḥ kālasya bhujāntaraṃ na ca gataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ / ko vā durjana-vāgurāsu patitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān // Hit_2.153 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436404 (0.0):
kaḥ kālasya na gocarāntara gataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ / ko vā durjana vāgurāsu patitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān ||Panc_1.157||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740172 (0.033):
kaḥ kālasya na gocarāntaragataḥ kor'tho gato gauravaṃ ko vā / durjanavāgurānipatitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān // GarP_1,109.18 //
ramaṇasihiṇantarāle bahalaare romarāitarugahaṇe /
hariharaṇaragobindā biḍambiā maaṇacoreṇa // Suk_23.32 (=162) //
[ramaṇaśikhino 'ntarāle bahulatare rolarājitarugahane /
hariharanaragovindāḥ viḍambitā madanacoreṇa] // Suk_23.32* (=162*) //
tattvaṃ punaḥ potaṃ bhṛtaṃ kṛtvā māṃ putrānvitāṃ tatra preṣaya /
uktañca- / kṛte pratikṛtaṃ kuryā hiṃsite pratihiṃsitam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744855 (0.045):
punaḥ punaḥ pravardhante tasmāccheṣaṃ na kārayet // GarP_1,115.46 // / kṛte pratikṛtaṃ kuryāddhiṃsite pratihiṃsitam /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21480247 (0.045):
nātra praveśitaḥ | uktaṃ ca / kṛte pratikṛtaṃ kuryād dhiṃsite pratihiṃsitam |
tvayā luñcāpitāḥ pakṣā mayā luñcāpitaṃ śiraḥ // Suk_23.33 (=163) //
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.036):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.039):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 542357 (0.041):
iṣupātena nagaraṃ $ kṛtaṃ sūrpārakaṃ tvayā // HV_App.I,18.317 // / [k: K Ñ V B D T2 4 G1 M4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22027915 (0.041):
iṣupātena nagaraṃ kṛtaṃ sūrpārakaṃ tvayā // HV_App.I,18.317 // / [k: K Ñ V B D T2 4 G1 M4 ins. :k]
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446041 (0.041):
sthāsyati tarhi varam, yadi vā daurjanyena tvayā saṃgamaṅgīkariṣyati, tadā / sa bhavadīyairitthaṃ vācyaḥ // Dkc_1,4.18 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633726 (0.044):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
mayāpyuktam-yadi tvadīyaputraḥ kvāpi striyā vañcyate tadā mama dūṣaṇam /
uktañca- / diggajakūrmakulācalaphaṇipatividhṛtāpi calati vasudheyam /
pratipannamamalamanasāṃ na calati puṃsāṃ yugānte 'pi // Suk_23.34 (=164)
acalā calanti palae majjāaṃ sāarā vilaṅghanti /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148212 (0.001):
paṇamaha calaṇe indassa indaālammi laddhaṇāmassa | / taha ajjasambarassa vimāāsupaḍiṭṭhiajasassa || 70 || (4.7)
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355938 (0.007):
dhīrā jāṇa pamāṇaṃ jimiavve taha vi jaṃpiavve a /
karuā vi taha vikāle paḍivaṇṇa sādha siḍhilenti // Suk_23.35 (=165) //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148210 (0.022):
paṇamaha calaṇe indassa indaālammi laddhaṇāmassa | / taha ajjasambarassa vimāāsupaḍiṭṭhiajasassa || 70 || (4.7)
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355938 (0.025):
dhīrā jāṇa pamāṇaṃ jimiavve taha vi jaṃpiavve a /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106642 (0.029):
jaha jaha hasai miacchī jovvaṇalacchīe sikhkhiā mahuraṃ / / taha taha kusumesusarā viasaṃti piassa āsā a // ViPrud_4.108 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106846 (0.029):
taha ṇiuṇo taha mahuro taha suhao taha a sommasabbhāo /
[acalāścalanti pralaye maryādāṃ sāgarā vilaṅghante /
gurukā api tathā vikāle pratipannasādhanaṃ na śithilayanti] // Suk_23.35*
dhīrā jāṇa pamāṇaṃ jimiavve taha vi jaṃpiavve a /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148212 (0.006):
paṇamaha calaṇe indassa indaālammi laddhaṇāmassa | / taha ajjasambarassa vimāāsupaḍiṭṭhiajasassa || 70 || (4.7)
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355910 (0.007):
acalā calanti palae majjāaṃ sāarā vilaṅghanti / / karuā vi taha vikāle paḍivaṇṇa sādha siḍhilenti // Suk_23.35 (=165) //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106645 (0.013):
jaha jaha hasai miacchī jovvaṇalacchīe sikhkhiā mahuraṃ / / taha taha kusumesusarā viasaṃti piassa āsā a // ViPrud_4.108 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106848 (0.013):
taha ṇiuṇo taha mahuro taha suhao taha a sommasabbhāo /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097143 (0.014):
naṭī asaṃgīdasārassa mahaṇṇavo uvvellijjadi / / avahāṇajāṇapattaṃ ārūhadu ajjo /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732301 (0.016):
vyājenātmābhilāṣoktir yatrāyaṃ vyapadeśakaḥ ||SRs_1.415|| 226cd / ahiṇa vamahulolubo tumaṃ / taha paricuṃbia cūda mañjariṃ |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741219 (0.017):
kuviāo pasannāo oraṇṇamuhīo vihasamāṇāo / / jaha gahio taha hiaaṃ haranti ucchintamahilāo //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442306 (0.017):
kubiāo pasaṇnāo oraṇṇa-muhīo vihasamāṇāo / / jaha gahiā taha hiaaṃ haranti ucchinta-mahilāo //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104481 (0.018):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600356 (0.021):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133715 (0.021):
sahi savvaṃ evva edaṃ asuhaṇivedaṇaṃ / tā devadāṇaṃ paṇāmeṇa / dujādijaṇapaḍiggaheṇa a antarīadu / ṇa hu dāṭhiṇo ṇaulassa vā daṃsaṇaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.022):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147515 (0.022):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa | / savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157355 (0.022):
dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14144163 (0.022):
{Pkt_154}jāda teṇa evva sudasadakadanteṇa viodaleṇa samaṃ samalaṃ maggesi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243132 (0.044):
atahaṭṭhie vi tahasaṇṭhie vva hiaammi jā ṇivesei /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206373 (0.058):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447944 (0.059):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206643 (0.059):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
ai jimiajaṃpiāiṃ pacchā vacche apacchāiṃ // Suk_23.36 (=166) //
[dhīrā jānanti pramāṇaṃ jemanasya tathāpi kathanasya ca / / api bhuktaṃ jalpitaṃ paścād vatse na tapyanti] // Suk_23.36* (=166*) //
tataḥ śreṣṭhī taṃ putraṃ preṣayāmāsāśu tayā samaṃ suvarṇadvīpe /
tatastasminsarvo 'pi paurajanaḥ prīto babhūva /
sā ca kalāvatī sānukūlā taṃ vinayenājuhāva / / tathā ca sa tayāvarjito yathāsau ātmāyattaḥ kṛtaḥ /
dravyaṃ ca sarvaṃ gṛhītam / / tataḥ sā dhūrtamāyā kuṭṭinī kiṃ karotu-iti praśnaḥ /
sā prāha-śuka! na jāne / / tvaṃ vada /
śukaḥ-yadyadya na yāsi tadā kathayāmi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348934 (0.015):
tvameva kathaya' / / śuka āha- yadi na yāsi tadā kathayāmi' /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349098 (0.047):
śukaḥ-yadi prabhāvati! adya na yāsi tadā kathayāmi, ityukte sā āha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356752 (0.061):
tayoktam--nāhaṃ jāne tvameva kathaya / / yadi na yāsi tadā kathayāmi' /"
sā āha-na yāsyāmi / / śukaḥ-yadā tasya sarvaṃ gṛhītam tasminsamaye kaiściddinaiścāgre 'pi
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348935 (0.031):
śuka āha- yadi na yāsi tadā kathayāmi' / / tayoktam-- "na yāsyāmi' /"
cāṇḍālarūpadhāriṇī dhūrtamāyā nityaṃ nityaṃ gaveṣamāṇaiva kiñcit /
anyadā sa kalāvatyā sahitaḥ khaṭvāyāmupaviṣṭastayā dṛṣṭaḥ /
tā dvāri dṛṣṭvā sahasotthāya nāśayitumudyataḥ pūrvameva saṃketitam /
tamuttiṣṭhantamanu kalāvatyapyutthitā / / uktañca-kimidamiti / / rāmastāmuvāca-bhadre! iyaṃ mama jananī /
ahaṃ ca hṛtārthako bahudinebhyo na tayā dṛṣṭaḥ /
dhūrtamāyāpi taṃ saṃketasthaṃ dvārasthaiva saśaṅkā hastasaṃjñayā ājuhāva /
jāgadeti cirāllabdho veśyāgṛhagato bhavān /
mlecchībhūtā iyaṃ veśyā sarvasvaṃ me tvayā hṛtam // Suk_23.37 (=167) //
yāvadevaṃ gṛhāṅgaṇagatā śapati tāvatsa vaṇik cāṇḍālarūpī samāgatya
tatpādayoḥ patitaḥ / / etacca dṛṣṭvā kalāvatī kuṭṭinīsahitā tām gṛhamadhye nītvā pṛcchati
sma--amba! ko 'yam? kiṃ jātīyaḥ? tvaṃ kā? tayoktam--padmāvatīpurīnāthasya
rājñaḥ sudarśanasya mātaṅgī gāyinī aham / / ayaṃ ca madīyaṃ dravyaṃ hṛtvā ihāgataḥ /
tacca tvayā'ptam / / tanmayā jñātam paramadhunā sa samāgacchatu /
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16596910 (0.029):
pratinivartitum aśakto 'ntarlīnārdhakāyo vihasyābravīt | / pūrvam eva mayā jñātam iti | / [1,3 Drei selbstverschuldete Unfälle]
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653885 (0.041):
tvayā dunṛtyam/ / 470.008. api tu mayā tava nṛtyantyā vināśalakṣaṇaṃ dṛṣṭam saptame divase
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174014 (0.046):
prajānāti / pratikramamāṇaḥ pratikramāmī"ti samyag eva prajānāti / "atra / mayābhikramitavyaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16386611 (0.048):
yat tvayā dhāryate kiṃcit *HV_42.13*542:3a / yat tvayā nānudhāryate *HV_42.13*542:6b
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17951993 (0.048):
ṛṣiruvāca / jñātametanmayā pūrvaṃ yat kṛtante narādhipa /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23574164 (0.049):
ity* upāyaś* ca mokṣaś* ca |mayā saṃdarśitas* tava | / yadi jñātaṃ* yadi (rucir* Cruci )|yathāvat pratipadyatām ||12.66|
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19622234 (0.050):
01,067.024c*0615_02 evam etan mayā jñātaṃ / 01,067.025a tvayādya rājānvayayā mām anādṛtya yatkṛtaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779826 (0.051):
<12334.8/3> tasmāc chrutaṃ mayā ce7daṃ !kathitaṃ ca tavā7n-agha !!12334.8!
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4373114 (0.051):
na hi tad vidyate bhūtaṃ yat tvayā nānudhāryate || *HV_42.13*542:6 | / tvam eva kuruṣe deva nārāyaṇa yuge yuge | *HV_42.13*542:7 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830681 (0.052):
yat tvayā dhāryate kiṃcit HV_42.13*542:3a / yat tvayā nānudhāryate HV_42.13*542:6b
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585931 (0.053):
mayaivāvagataṃ sarvaṃ tdṛdi vatte 'dyavarttate /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.053):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16372624 (0.054):
mayā pūḥpravarā vibho HV_86.41b / mayā prāṇabhṛtā nṛpa HV_App.I,31.2342b
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.055):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105621 (0.056):
kṣāntipāramitāyāṃ sthitasyaivaṃ bhavati: dātavyam eva mayaitebhya / sattvebhya na mayā dānaṃ na dātavyaṃ. sa teṣāṃ sattvānām annam
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10147266 (0.057):
naredrakasmātsumupaiṣi cīntāmahyamuktaṃ na mayātra kiñcit /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7949992 (0.058):
jijñāsārthamathābhyāṃ me prātiśākhyamapaṭhyata / / tathaiva tanmayā sarvaṃ paṭhitaṃ paśyatostayoḥ // SoKss_1,2.38 //
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_su.htm.txt) 23496907 (0.059):
tvayā sarpa iti jñātaṃ BKSS_14.69c / tvayāhaṃ sopapattinā BKSS_1.73b
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.060):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
tataḥ kuṭṭinī kalāvatāsahitā tatpadāyorlagnā uvāca--gṛhāṇedaṃ dravyam /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9878613 (0.057):
daśadiksarvabuddhakṣetraspharaṇī vineyasattvasaṃcodanī adrutā anupahatā / avilambitā sahitā yuktā kālavādinī samayānatikramaṇī
dhūrtamāyā prāha--nāhaṃ gṛhakoṇe grahīṣye /
rājaviditaṃ grahīṣyāmi / / tato veśyāmātāpi atiśayena bhītā mātaṅgīṃ pratijagāda-imāṃ matsutāṃ rakṣa
pāramparyāgataṃ dravyaṃ gṛhāṇa sarvasvam, paraṃ māṃ maivaṃ viḍambaya /
dhūrtamāyā prāha-grahīṣye / / tataḥ sā veśyayā kuṭṭinyā saha hastapādau gṛhītvā sammānitā /
dhūrtamāyāpi nijaṃ tadīyaṃ dravyaṃ sarvasvaṃ ca gṛhītvā rāmeṇa saha
potamāruhya svagṛhamāgatya bhahotsavamakārayat /
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
evamuktvā bālapaṇḍitā gṛhaṃ jagāma / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
ityuktvā sā gṛhaṃ yayau / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352924 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
vividhalālanaiḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
sa ca mugdho devīṃ namaskṛtya tāṃ bahu mānayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354329 (0.0):
taṃ ca prātarnijakāntāsahitaṃ dṛṣṭvā ārakṣakā vilakṣībabhūvuḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354460 (0.0):
prātiveśmikayoktam evamastviti śrutvā patistuṣṭo bhūtvālakṣita eva jagāma / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355000 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356421 (0.0):
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.0):
tena ca tathā kṛtam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
sa ca tāṃ śāntayitvā gṛhaṃ nināya / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356907 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357000 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357156 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357277 (0.0):
tataḥ sā śvaśrūrdrammamanavalokamānā vikalībhūtā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357517 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357631 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
START Suk 24: / athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357158 (0.0):
iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā // / START Suk 32: / athānyedyuḥ prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha gamanāya /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357278 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā / START Suk 33: / athānyedyuḥ prabhāvatī gamanāyotsukā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357520 (0.0):
iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā // / START Suk 34: / athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357948 (0.0):
iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā // / START Suk 37: / athāpare 'hni prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359553 (0.0):
iti śukasaptatau tricatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 44: / athānyedyardināvasāne prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359930 (0.0):
iti śukasaptatau pañcacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 46:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360334 (0.0):
iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 48:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360669 (0.0):
iti śukasaptatau aṣṭacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 49:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363018 (0.0):
iti śukasaptatau aṣṭapañcāśattamī kathā // / START Suk 59:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365286 (0.021):
iti śukasaptatau ekonasaptatitamī kathā // / START Suk 70:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362188 (0.023):
iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā // / START Suk 56:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351180 (0.023):
iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā // / START Suk 7: / anyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha-kīra! punastanmatsyahāsyakāraṇaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359115 (0.027):
iti śukasaptatau ekacatvāriṃśattamo kathā // / START Suk 42: / arepadyuḥ prabhāvatī gacchāmī"ti śukaṃ pratyāha /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349275 (0.029):
iti śukasaptatau dvitīyā kathā // / START Suk 3: / athānyadine prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354464 (0.030):
iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā // / START Suk 21: / anyasmindine prabhāvatyā puṣṭaḥ śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356910 (0.033):
iti śukasaptatau ekonatriṃśattamī kathā // / START Suk 30: / anyedyuḥ prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ prāha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358492 (0.033):
iti śukasaptatau ekonacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 40: / anyedyuḥ sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359709 (0.033):
iti śukasaptatau catuścatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 45: / anyedyuḥ sā kāminī sandhyāyāṃ śukaṃ papraccha-gamiṣyāmī'ti /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359336 (0.033):
iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā // / START Suk 43: / anyedyuḥ śukamāpṛcchati sma kāminī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356317 (0.033):
iti śukasaptatau caturviśatitamī kathā // / START Suk 25:
śuko 'pyāha-- / yāhi devi vijānāsi yadi jārasamanvitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365062 (0.025):
athānyedyuḥ śukaṃ prāha prabhāvatī / / śukaḥ- / yāhi devi sukhaṃ bhuṅkṣva yadi te 'sti sahāyinī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357529 (0.032):
athānyasmindine gamanārthaṃ prabhāvatī śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha- / yāhi devi gatā vetsi bhaṅguraṃ yadi bhāṣitum /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359931 (0.032):
athānyedyuḥ prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / yāhi devi gṛhaṃ muktvā yadi vetsi tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360837 (0.049):
anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha / / śukaḥ- / gaccha devi na te doṣo gamane ko 'pi dṛśyate /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354337 (0.060):
anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha- gaccha devi mano yatra ramate te narāntare /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357641 (0.060):
apare 'hni sā śṛṅgārānvitā śukaṃ papraccha / / śukaḥ prāha- / gaccha devi na te doṣo yadi tatra gatā satī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350053 (0.064):
punaranyadine sā gamanāya śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi vijānāsi yadi kartuṃ tvamuttaram /
sajjanīva purā vaktuṃ bharturagre kacagrahe // Suk_24.1 (=168) //
prabhāvatyāha-kimetat / / kīro 'bravīt-asti candrapuraṃ nāma nagaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353713 (0.048):
manastu mugdhikā yadvadaśakyānkhedayatyalam // Suk_16.1 (=110) // / tacdhrutvā prabhāvatyāha-kathametat / / so 'bravīt-asti vidiśā nāma purī /
tatrābhūdvardhakiḥ sūrapālākhyaḥ śrīmān / / tasya sajjanī nāma bhāryā atyantaṃ parapuruṣalampaṭā /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18787719 (0.051):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ / tatra nārīkelo nāma rājā rājyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18788175 (0.051):
___kaliṃgeṣu dantapuraṃ nāma nagaraṃ tatra uggato nāma rājā so teṣāṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358731 (0.051):
prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram / / tatra śatrumardano nāma rājā /"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348166 (0.051):
asti candrapuraṃ nāma nagaram / / tatra vikramaseno nāma rājā babhūva /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620010 (0.059):
patnī patnavikā nāma putraḥ kuvaliyābhidhaḥ / / pāṭalokhyā snuṣā ceti vabhūvus tasya saṃmatāḥ // Rm_18.143{44} //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615386 (0.061):
312.022. puṣkalāvataṃ tena kālena tena samayenotpalāvataṃ nāma nagaraṃ / rājadhānī babhūva/ / 312.023. syādbhikṣavo yuṣmākaṃ kāṅkṣā vimatirvā anyaḥ sa tena kālena tena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28638146 (0.062):
gaccha kulaputra, ihaiva dakṣiṇāpathe śubhapāraṃgamaṃ nāma nagaram / tatra / veṣṭhilo nāma gṛhapatiścandanapīṭhaṃ tathāgatacaityaṃ pūjayati /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12663292 (0.062):
tataḥ so 'nāthabhṛtputraḥ supriyākhyo 'bhimoditaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750516 (0.062):
aśvakākhyo 'bhavatputro hyaśvakānmūla(nmṛccha) ko 'bhavat /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362878 (0.064):
prabhāvatyāha-kathametata? śukaḥ-asti lohapurī nāma nagaram / / tasmiṃśca rājaḍo nāma pāmaraḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13181724 (0.064):
sa mauñjidatta ityākhyas % tanayastu tato 'dhikaḥ // Ang_1.330 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4717409 (0.064):
sa mauñjidatta ityākhyas tanayastu tato 'dhikaḥ // Ang_1.330 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664596 (0.064):
tatpurādhipatī rājā viśvabhadrābhidho mahān / / tasya bhāryā priyādevī ratnamālābhidhā satī // Rm_37.15{15} //
tāṃ ca tadgṛhasthāṃ devako nāma ramate /
iti lokādetadākarṇya vardhakiḥ kapaṭena gṛhānnirgatya
prātaḥsandhyāyāmācchannaḥ samāgatya talpasyādhobhāge sthitaḥ /
sā ca jāreṇa saha tatrārūḍhā patyā keśeṣu gṛhītā kathaṃ mucyate /
uttaram-sā patyā dhṛtā satī dvitīyapatimukhamālokya prāha-mayā tava
kathitaṃ yadrathakāro mama patirgṛhena vidyate /
sa cāgatastava tadaiva aucityaṃ vidhāsyati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563269 (0.053):
kaścidanyadvīpo nājñāpitah? āgato 'smi pūrvān/ / 133.013. asti deva uttarakurur nāma dvīpaḥ/
yadyapi pūrvaṃ patyā tvadīyaṃ dravyamapahṛtaṃ tathāpi kṣantavyam /
rathakṛti samāgate tava gṛhaṃ gamiṣyāmi yuvayoḥ saṃgatiṃ vā kariṣye /
nātra saṃśayaḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351170 (0.0):
iti kathayitvā bālapaṇḍitā utthāya svagṛhaṃ gatā / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṣṭhī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351591 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351789 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā // / iti śukasaptatau aṣṭamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352923 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353066 (0.0):
vividhalālanaiḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayodaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353328 (0.0):
sa ca mugdho devīṃ namaskṛtya tāṃ bahu mānayāmāsa / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau caturdaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354064 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptadaśī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356530 (0.0):
tena ca tathā kṛtam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356671 (0.0):
iti nirbhartsito lajjitaśca suptaḥ / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356802 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭāviṃśatitamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357627 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357943 (0.0):
iti vacanamuttāritam / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358240 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359331 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360823 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361069 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361207 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekapañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361835 (0.0):
anyathā śayana kuru / / iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362045 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
iti śukasaptatau caturviśatitamī kathā // / START Suk 25:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356536 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356677 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362052 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥpañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354331 (1.192):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363427 (1.192):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonapaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364331 (1.192):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364439 (1.192):
iti katāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365169 (1.192):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357003 (0.015):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364244 (0.018):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dviṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361836 (0.019):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tripañcāśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363913 (0.021):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362188 (0.022):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcapañcāśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364520 (0.023):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349561 (0.029):
iti śukasaptatau tṛtīyā kathā // / START Suk 4 : / athānyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365050 (0.030):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaṣaṣṭitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352178 (0.031):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10: / anyadā saśṛṅgārā prabhāvatī śukamāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352924 (0.032):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvādaśokathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356909 (0.032):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357278 (0.032):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā
anyadā prabhāvatī śukaṃ gamanāya pṛcchati / / śukaḥ prāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356542 (0.0):
iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā // / START Suk 27: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354336 (1.192):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356682 (1.192):
iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā // / START Suk 28: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363432 (1.192):
iti śukasaptatau ekonapaṣṭitamī kathā // / START Suk 60: / anyadā sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ prapaccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363921 (1.192):
iti śukasaptatau ekaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 62: / anyadā sā prabhāvatī śukamāpṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364333 (1.192):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364443 (1.192):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365175 (1.192):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361722 (0.010):
athāparedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ provāca-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349566 (0.027):
iti śukasaptatau tṛtīyā kathā // / START Suk 4 : / athānyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357956 (0.035):
athāpare 'hni prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma / / śuko 'pyāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358499 (0.035):
START Suk 40: / anyedyuḥ sā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362196 (0.043):
athāparedyuḥ prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ--
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363542 (0.049):
iti śukasaptatau ṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 61: / anyadā sā śukaṃ pacchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363026 (0.050):
atha dinānte sā śukaṃ gamanāya pṛcchati sma / / śukaḥ- / gaccha devi svakāryañca kuru cintitamadbhutam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364530 (0.050):
iti śukasaptatau pañcaṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 66: / anyadā sā prabhāvatī calitā śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349277 (0.050):
athānyadine prabhāvatī śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha deva kimāścaryaṃ yatra te ramate manaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361076 (0.051):
iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā // / START Suk 51: / anyadā sā bālā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350052 (0.052):
punaranyadine sā gamanāya śukaṃ pṛcchati / / śukaḥ- / gaccha devi vijānāsi yadi kartuṃ tvamuttaram /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364662 (0.053):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
kuru yadrocate kartuṃ yadi vetsi pratīṅgitam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354176 (0.055):
śukaḥ prāha- kuru yadrocate bhīru yadi kartuṃ tvamīśvarā /
śvetāmbareṇa ruddhena yathā pūrvaṃ kṛtaṃ tathā // Suk_25.1 (=169) //
asti candrapurī nāma nagarī / / tatra siddhaseno nāma kṣapaṇako janapūjitaḥ /
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107003 (0.023):
mūrdhābhiṣikto mātābhūd Bandhuvatī nāma Bandhumāvatī nāma nagarī rājadhānī
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107050 (0.023):
Supradīpo nāma rājā kṣatriyo mūrdhābhiṣiktaḥ mātābhūd Uttarā nāma Anopamā / nāma nagarī rājadhānī babhūva pūrvavat Krakasundasya samyaksaṃbuddhasya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107029 (0.023):
mūrdhābhiṣikta mātābhūt Prabhāvatī nāma / Aruṇāvatī nāma nagarī rājadhānī
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356699 (0.031):
jārasaṃyuktayā pūrvaṃ yathā devikayā kṛtam // Suk_28.1 (=173) // / asti kuhāḍākhyo mahāgrāmaḥ tatra jarasākhyo kauṭumbiko mahāmūrkhaḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348165 (0.034):
vacmi cetovinādārthamuddhāraṃ kīrasammateḥ // Suk_1.1 (=1) // / asti candrapuraṃ nāma nagaram / / tatra vikramaseno nāma rājā babhūva /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362878 (0.035):
prabhāvatyāha-kathametata? śukaḥ-asti lohapurī nāma nagaram / / tasmiṃśca rājaḍo nāma pāmaraḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358730 (0.035):
prabhāvatī prāha-kathametat'? śukaḥ-asti pañcapuraṃ nāma nagaram / / tatra śatrumardano nāma rājā /"
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107152 (0.040):
Śuddhodano nāma rājā kṣatriyo mūrdhābhiṣiktaḥ mātā Mahāmāyā nāma nagarī / Kapilavastur nāma rājadhānī ṛddhā ca sphītā ca kṣemā ca subhikṣā ca
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353350 (0.044):
vetsi yathā śriyādevyā nūpure 'pahṛte kṛtam // Suk_15.1 (=107) // / asti śālipuraṃ nāma nagaram /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8224902 (0.047):
asti kāmandikā nāma yā mahānagarī bhuvi /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6463401 (0.047):
tatastenānuyukto nimbavatavṛttamākhyātavān asti saurāṣṭreṣu valabhī nāma / nagarī / / tasyāṃ guhaguptanāmno guhyakendratulyavibhavasya nāvikapaterduhitā"
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7910598 (0.047):
' asti saurāṣṭreṣu valabhī nāma nagarī | / tasyāṃ gṛhaguptanāmno guhyakendratulyavibhavasya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107134 (0.054):
Viśākhā nāma tena khalu samayena Kṛkī nāma rājābhūt Kṛkiṇaḥ khalu rājño / Bārāṇasī nāma nagarī rājadhānī babhūva pūrvavat asmākam apy etarhi pitā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107078 (0.054):
khalu samayena Kṣemo (MAV 48) nāma rājābhūt Kṣemasya khalu rājñaḥ / Kṣemāvatī nāma nagarī rājadhānī babhūva pūrvavat Kanakamuneḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9842327 (0.056):
bodhisattvaparicārakā devatāḥ utkhalī ca nāma samutkhalī ca nāma / dhvajavatī ca nāma prabhāvatī ca nāma / tā api bodhisattvaṃ mātuḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469610 (0.058):
vyasane na ca nāma nirmanā na ca nāmonnamase praśaṃsayā /
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524833 (0.059):
nāma, śūrakūṭo nāma, ratnajaho nāma, mahāguṇadharabuddhiprāptābhijño
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7834303 (0.060):
ādīptakaśca nāma mārṣā dahanavāsakaśca nāma; meḍikaśca nāma; śṛṃgārikaśca / nāma / śmaśānikaśca nāma; durbuddhikaśca nāma / bhāragurukaśca nāma;
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17099581 (0.060):
ādīptakaś ca nāma mārṣā, 10. dahanavāsakaś ca nāma, 11. meḍikaś ca nāma, / 12. śṛṃgārikaś ca nāma, 13. śmaśānikaś ca nāma, 14. durbuddhikaś ca nāma,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406070 (0.060):
nāma, anupalipto nāma, vimalaprabho nāma, nāgābhibhūrnāma, sūryodano nāma, / girirājaghoṣo nāma, merukūṭo nāma, suvarṇaprabho nāma, jyotiṣprabho nāma,
tasminneva nagare 'nyaḥ sitapaṭo guṇināṃ mukhyaḥ samāgataḥ /
tena ca guṇinā sarvo 'pi jana āvarjitaḥ śrāvakā apyātmāyattāḥ kṛtāḥ /
sa kṣapaṇako 'pi tasya pūjāṃ kriyamāṇāmasahamānaḥ svayaṃ tadīyopāśraye
veśyāṃ preṣayitvā asau veśyālubdho na suśīla iti śvetāmbarasya
lokapravādamakarot / / taddarśanāya janamākārayāmāsa /
brūte ca--kṣapaṇakā eva brahmacāriṇaḥ śvetāmbarāstu viplutāḥ /
so 'pi śvetāmbaro dīpāgninā upādhiṃ prajvālya prabhātaprāptāyāṃ rajanyāṃ
nagnobhūya veśyāyā dattahasto nirgataḥ /
tato lokāpavādaḥ saṃvṛttaḥ / / yadasau kṣapaṇako na sitavastraḥ /
iti śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354329 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354460 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau viṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355000 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356199 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356534 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356675 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356907 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357000 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau triṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357156 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357277 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357517 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau trayastriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357631 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau catustriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357778 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau pañcatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357947 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ṣaṭtriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358244 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau aṣṭatriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358491 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau ekonacatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359335 (0.0):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau dvicatvāriṃśattamo kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359552 (0.0):
iti kathāṃ śratvā prabhāvatī suptā / / iti śukasaptatau tricatvāriṃśattamī kathā //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359708 (0.0):
iti śukasaptatau catuścatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 45:
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359923 (0.0):
iti śukasaptatau pañcacatvāriṃśattamī kathā // / START Suk 46:
START Suk 26: / anyadā sā calitā / / śukaḥ prāha--
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354331 (0.0):
iti śukasaptatau ekonaviṃśatitamī kathā // / START Suk 20: / anyadā prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355002 (0.0):
iti śukasaptatau dvāviṃśatitamī kathā // / START Suk 23: / anyadā sakhyastāṃ puruṣāntarābhisaraṇāyaivamūcuḥ-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356536 (0.0):
iti śukasaptatau ṣaḍviṃśatitamī kathā // / START Suk 27: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356677 (0.0):
iti śukasaptatau saptaviṃśatitamī kathā // / START Suk 28: / anyadā prabhāvatī gamanāya śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357002 (0.0):
iti śukasaptatau triṃśattamī kathā // / START Suk 31: / anyadā ca prabhāvatyā pṛṣṭaḥ śukaḥ provāca-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360828 (0.0):
iti śukasaptatau ekonapañcāśattamī kathā // / START Suk 50: / anyadā pradoṣe prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24361074 (0.0):
iti śukasaptatau pañcāśattamī kathā // / START Suk 51: / anyadā sā bālā śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362847 (0.0):
iti śukasaptatau saptapañcāśattamī kathā // / START Suk 58: / anyadā pradoṣe calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364331 (0.0):
iti śukasaptatau triṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 64: / anyadā prabhāvatī śukamāpṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364439 (0.0):
iti śukasaptatau catuḥṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 65: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24364660 (0.0):
iti śukasaptatau ṣaṭṣaṣṭitamī kathā // / START Suk 67: / anyadā calitā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati sma /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365169 (0.0):
iti śukasaptatau aṣṭaṣṭitamī kathā // / START Suk 69: / anyadā prabhāvatī śukaṃ pṛcchati /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352827 (0.023):
iti śukasaptatau ekādaśī kathā // / START Suk 12: / athānyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353686 (0.030):
START Suk 16: / anyadā sā calitā śukaṃ prāha-śukāhaṃ narāntaraṃ gamiṣyāmi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352177 (0.032):
iti śukasaptatau navamī kathā // / START Suk 10: / anyadā saśṛṅgārā prabhāvatī śukamāha-
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353337 (0.036):
iti śukasaptatau caturdaśī kathā // / START Suk 15: / anyadā sā calitā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354071 (0.036):
iti śukasaptatau saptadaśī kathā // / START Suk 18: / anyadā sā calitā śukenoktā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356200 (0.036):
iti śukasaptatau trayoviṃśatitamī kathā // / START Suk 24: / athānyasmindine prabhāvatī śukaṃ papraccha /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357158 (0.036):
iti śukasaptatau ekatriṃśattamī kathā // / START Suk 32: / athānyedyuḥ prabhāvatī calitā śukaṃ papraccha gamanāya /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357278 (0.036):
iti kathāṃ śrutvā prabhāvatī suptā iti śukasaptatau dvātriṃśattamī kathā / START Suk 33: / athānyedyuḥ prabhāvatī gamanāyotsukā śukaṃ papraccha /