View original HTML file with complete header information
akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.49c / akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.75c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163919 (0.0):
akariṣyat sudhīs tadā BhStc_40d / akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.49c
akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.49c / akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.75c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163919 (0.0):
akariṣyat sudhīs tadā BhStc_40d / akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.49c
akartā puruṣaḥ smṛtaḥ SvaT_12.76d / akarmapathavartinām SvaT_10.58b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163921 (0.0):
akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.49c / akartā nirguṇaścāhaṃ SvaT_12.75c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163931 (0.0):
akartṛbhāvādbhoktuśca MrgT_1,2.15c / akarmapathavartinām SvaT_10.58b / akalkavānsattvavānyo SvaT_10.71a
akalkavānsattvavānyo SvaT_10.71a / akalko jñānaśīlatā SvaT_10.64d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163939 (0.0):
akarmapathavartinām SvaT_10.58b / akalkavānsattvavānyo SvaT_10.71a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15531588 (0.004):
adambhitvamamāyitvam % akalko jñānaśīlatā // SvaT_10.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27788804 (0.004):
adambhitvamamāyitvam akalko jñānaśīlatā // SvaT_10.64 //
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5783169 (0.051):
tenoktaṃ vāmaśīlatvād |yadeyaṃ pratyavasthitā | / niṣpratyāśas tadā prāṇān |ahaṃ rakṣitavān iti ||20.399|
akalyaśca na kalyate SvaT_11.310b / akasmāddhūsaracchaviḥ SvaT_7.264b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163942 (0.0):
akalko jñānaśīlatā SvaT_10.64d / akalyaśca na kalyate SvaT_11.310b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163956 (0.0):
akasmāj jāyate sthūlaḥ KubjT_23.37c / akasmāddhūsaracchaviḥ SvaT_7.264b / akasmādvai bhavetkṛśaḥ SvaT_7.275d
akasmādvai bhavetkṛśaḥ SvaT_7.275d / akāmasya kriyā nāsti SvaT_11.316a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163957 (0.0):
akasmāj jāyate sthūlaḥ KubjT_23.37c / akasmāddhūsaracchaviḥ SvaT_7.264b / akasmādvai bhavetkṛśaḥ SvaT_7.275d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163964 (0.0):
akasmāddhūsaracchaviḥ SvaT_7.264b / akasmādvai bhavetkṛśaḥ SvaT_7.275d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528004 (0.062):
sthūlo 'kasmācca jāyeta % akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 // / atikruddho 'tibhītaśca $ varṣamekaṃ sa jīvati &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785222 (0.062):
sthūlo 'kasmācca jāyeta akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 // / atikruddho 'tibhītaśca varṣamekaṃ sa jīvati /
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ SvaT_11.3c / akāmānnikṣipetpuṣpaṃ SvaT_4.62a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163979 (0.0):
akāmāt kāmato 'pi vā KubjT_5.68d / akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ SvaT_11.3c
akāra ātmatattvasya SvaT_5.14c / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164005 (0.0):
akāracaturo madhye KubjT_9.52a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163987 (0.047):
akāyo nirguṇo hyātmā Dka_52c / akāra ātmatattvasya SvaT_5.14c / akāracaturo madhye KubjT_9.52a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523248 (0.054):
bindunādasamāyuktaḥ % praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca $ makāraśca tṛtīyakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780466 (0.054):
bindunādasamāyuktaḥ praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca makāraśca tṛtīyakaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403443 (0.054):
akāraścāpyukāraśca makāro nāda ityapi // ŚivP_7.2,6.26cd/ / akāraṃ bahvṛcaṃ prāhurukāro yajurucyate // ŚivP_7.2,6.27ab/
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302762 (0.057):
akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a
akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c / akāraśca ukāraśca SvaT_6.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164005 (0.0):
akāracaturo madhye KubjT_9.52a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523248 (0.052):
bindunādasamāyuktaḥ % praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca $ makāraśca tṛtīyakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780466 (0.052):
bindunādasamāyuktaḥ praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca makāraśca tṛtīyakaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403443 (0.054):
akāraścāpyukāraśca makāro nāda ityapi // ŚivP_7.2,6.26cd/ / akāraṃ bahvṛcaṃ prāhurukāro yajurucyate // ŚivP_7.2,6.27ab/
CUMULATIVE PADA INDEX of metric Sanskrit portions (saivjvbu.htm.txt) 27302762 (0.057):
akāramātraṃ sarvadā JñS_11.6d / akāraś ca ukāraś ca GNP_38a / akāraś ca ukāraś ca JñS_18.11a
akāraśca hakāraśca SvaT_4.349c / akāreṇa yadā yukta SvaT_4.258a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164005 (0.0):
akāracaturo madhye KubjT_9.52a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.430c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164056 (0.0):
akārāntena sampuṭam KubjT_22.8d / akāreṇa yadā yukta SvaT_4.258a / akārokāramakārāntam SvaT_5.61c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523248 (0.052):
bindunādasamāyuktaḥ % praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca $ makāraśca tṛtīyakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780466 (0.052):
bindunādasamāyuktaḥ praṇavaḥ paripaṭhyate // SvaT_6.22 // / akāraśca ukāraśca makāraśca tṛtīyakaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403443 (0.063):
akāraścāpyukāraśca makāro nāda ityapi // ŚivP_7.2,6.26cd/ / akāraṃ bahvṛcaṃ prāhurukāro yajurucyate // ŚivP_7.2,6.27ab/
akārokāramakārāntam SvaT_5.61c / akāro brahmavācakaḥ SvaT_4.263b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164065 (0.0):
akāreṇa yadā yukta SvaT_4.258a / akārokāramakārāntam SvaT_5.61c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28913574 (0.045):
akārāyātmarūpiṇe LiP_1,18.1b / akārokāramakāraṃ LiP_1,1.20a / akārokāramakārā LiP_1,85.45a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522596 (0.055):
akārokāramakārāntam % evaṃ śuddhyati nānyathā // SvaT_5.61 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779813 (0.055):
akārokāramakārāntam evaṃ śuddhyati nānyathā // SvaT_5.61 //
akārpaṇyaṃ cāspṛhā cety SvaT_10.411a / akumārī ca vijñeyān SvaT_11.156c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164066 (0.0):
akāro brahmavācakaḥ SvaT_4.263b / akārpaṇyaṃ cāspṛhā cety SvaT_10.411a
akṛtaṃ ca kṛtaṃ caiva SvaT_10.982c / akṛtārtho narastāvad SvaT_6.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164155 (0.0):
akuleśvararūpeṇa KubjT_19.13c / akṛtaṃ ca kṛtaṃ caiva SvaT_10.982c / akṛtārtho narastāvad SvaT_6.33a
akṛtvā mānasaṃ yāgaṃ SvaT_3.32c / akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164200 (0.0):
akrodhādyāś ca niyamāḥ SUp_7.101c / akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a
akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_11.144c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164204 (0.0):
akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164212 (0.0):
akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_11.144c / akrodho guruśuśrūṣā SUp_7.100c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28913618 (0.038):
akrūraṃ hiṃsayāmāsa LiP_1,66.73a / akrodho guruśuśrūṣā LiP_1,89.25a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544555 (0.038):
ahiṃsā satyamasteyaṃ % brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucaṃ santoṣa ārjavam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801760 (0.038):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352167 (0.042):
vratāni pañca bhikṣūṇām % ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucamāhāralāghavam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245932 (0.042):
vratāni pañca bhikṣūṇām ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucamāhāralāghavam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548920 (0.057):
akrodho guruśuśrūṣā % śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806122 (0.057):
akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203000 (0.060):
ahiṃsā satyam asteyaṃ $ brahma-caryam akalkatā & / akrodho guru-śuśrūṣā % śaucaṃ saṃtoṣam ārjavam // 7.100 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708404 (0.060):
ahiṃsā satyam asteyaṃ brahmacaryam akalkatā / / akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ saṃtoṣam ārjavam // 7.100 //
akrodho 'steyamārjavam SvaT_12.44b / akleśāttu sukhāvaham SvaT_6.97d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164220 (0.0):
akrodho 'steyamārjavam SvaT_12.44b / akleśāttu sukhāvaham SvaT_6.97d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164213 (0.013):
akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_11.144c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544555 (0.039):
ahiṃsā satyamasteyaṃ % brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucaṃ santoṣa ārjavam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548922 (0.039):
akrodho guruśuśrūṣā % śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801760 (0.039):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamakalkatā // SvaT_10.1090 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806124 (0.039):
akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524234 (0.051):
kriyākālāṃśayuktasya % akleśāttu sukhāvaham // SvaT_6.97 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781453 (0.051):
kriyākālāṃśayuktasya akleśāttu sukhāvaham // SvaT_6.97 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203002 (0.052):
ahiṃsā satyam asteyaṃ $ brahma-caryam akalkatā & / akrodho guru-śuśrūṣā % śaucaṃ saṃtoṣam ārjavam // 7.100 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708406 (0.052):
ahiṃsā satyam asteyaṃ brahmacaryam akalkatā / / akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ saṃtoṣam ārjavam // 7.100 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352167 (0.057):
vratāni pañca bhikṣūṇām % ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucamāhāralāghavam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245932 (0.057):
vratāni pañca bhikṣūṇām ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucamāhāralāghavam /
akṣatāstrāṇyanekāni SvaT_3.84a / akṣapuṣpairvarārohe SvaT_9.72c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164229 (0.0):
akleśāttu sukhāvaham SvaT_6.97d / akṣatāstrāṇyanekāni SvaT_3.84a
akṣapuṣpaistu veṣṭitām SvaT_6.77d / akṣamālādi kalpayet SvaT_4.497d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164239 (0.0):
akṣatāstrāṇyanekāni SvaT_3.84a / akṣapuṣpairvarārohe SvaT_9.72c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521133 (0.033):
sādhakasyādhikārārtham % akṣamālādi kalpayet // SvaT_4.497 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778353 (0.033):
sādhakasyādhikārārtham akṣamālādi kalpayet // SvaT_4.497 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523960 (0.042):
śatroḥ pratikṛtiṃ kṛtvā % akṣapuṣpaistu veṣṭitām // SvaT_6.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781179 (0.042):
śatroḥ pratikṛtiṃ kṛtvā akṣapuṣpaistu veṣṭitām // SvaT_6.77 //
akṣamālādharo devaḥ SvaT_2.75c / akṣamālā samerukā SvaT_2.147d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164248 (0.0):
akṣapuṣpaistu veṣṭitām SvaT_6.77d / akṣamālādi kalpayet SvaT_4.497d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521132 (0.053):
sādhakasyādhikārārtham % akṣamālādi kalpayet // SvaT_4.497 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778352 (0.053):
sādhakasyādhikārārtham akṣamālādi kalpayet // SvaT_4.497 //
akṣamālāṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.137c / akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164250 (0.0):
akṣamālā samerukā SvaT_2.147d / akṣamālāṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.137c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164283 (5.960):
akṣayo hy ajayo yogī KubjT_25.63c / akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c / akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164292 (0.035):
akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b / akṣarākṣarayojitam VT_361b
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21097493 (0.040):
yaḥ kuryāt tulasṚ kāṣṭhair akṣa mālāṃ su rūpiñṚm | / kañṭha mālāṃ ca yatnena kṛtaṃ tasyākṣayaṃ bhavet // Hbhv_9.199 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826079 (0.042):
akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b / akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a
akṣarākṣarasantānaṃ SvaT_2.139c / akṣarāntaritaṃ likhet SvaT_9.82b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164295 (0.018):
akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c / akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b / akṣarākṣarayojitam VT_361b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164281 (0.037):
akṣayo hy ajayo yogī KubjT_25.63c / akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c / akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164333 (0.041):
akṣarāntaritaṃ kṛtvā KubjT_23.155a / akṣarāntaritaṃ likhet SvaT_9.82b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826080 (0.046):
akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b / akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a
akṣareṣu kuto mokṣa SvaT_7.238a / akṣavāṭaṃ tato nyaset SvaT_2.201b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164387 (0.0):
akṣarau tau stanātmakau KubjT_4.100b / akṣavāṭaṃ tato nyaset SvaT_2.201b
akṣasūtraṃ manaḥśilām SvaT_4.12d / akṣasūtrādikaṃ dattvā SvaT_4.471c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164414 (0.013):
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ KubjT_23.84c / akṣasūtraṃ manaḥśilām SvaT_4.12d / akṣasūtraṃ śivātmakam KubjT_5.113d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164429 (0.017):
akṣasūtraṃ surādhipe KubjT_5.128b / akṣasūtrādikaṃ dattvā SvaT_4.471c
akṣobhyā tatra tiṣṭhati SvaT_10.822b / akṣobhyā sāpyasau gaṅgā SvaT_10.485a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164457 (5.960):
akṣobhyaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.6d / akṣobhyā tatra tiṣṭhati SvaT_10.822b / akṣobhyā sāpyasau gaṅgā SvaT_10.485a
agadānghṛtasaṃyuktān SvaT_9.108a / agamyaṃ sarvavādinām SvaT_10.702d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164477 (0.0):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ KubjT_25.182c / agadānghṛtasaṃyuktān SvaT_9.108a / agamyaṃ sarvavādinām SvaT_10.702d
agastyaśikharaṃ tatra SvaT_10.262a / agastyasahitāḥ sarve SvaT_10.267a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164494 (0.0):
agastiś ca mahā ṛṣiḥ KubjT_21.25d / agastyaśikharaṃ tatra SvaT_10.262a / agastyasahitāḥ sarve SvaT_10.267a
agastyasya prabhāveṇa tv SvaT_10.265a / agastyo vasubhaumaśca SvaT_10.1079c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164500 (0.0):
agastyasahitāḥ sarve SvaT_10.267a / agastyasya prabhāveṇa tv SvaT_10.265a
agnāvevaṃ prapūjayet SvaT_4.529d / agnikanyāśca mātaraḥ SvaT_10.467b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164512 (0.0):
agṛhītārthabhedasya SRtp_228c / agnāvevaṃ prapūjayet SvaT_4.529d / agnikanyāśca mātaraḥ SvaT_10.467b
agnikaṃ dakṣiṇe bhāge SvaT_2.178c / agnikāryavidhāneṣu SvaT_10.868a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164516 (0.0):
agnikanyāśca mātaraḥ SvaT_10.467b / agnikaṃ dakṣiṇe bhāge SvaT_2.178c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164524 (0.018):
agnikāryaprayogo 'yaṃ VT_385c / agnikāryavidhāneṣu SvaT_10.868a / agnikāryavidhiṃ kramāt Stk_6.1b
agnikāryaṃ yathāpūrvaṃ SvaT_4.31a / agnikuṇḍasamīpaṃ tu SvaT_2.183a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164552 (0.0):
agnikāryādikāryaṃ ca Dka_62c / agnikuṇḍasamīpaṃ tu SvaT_2.183a / agnikuṇḍasamīpe tu SvaT_4.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164544 (0.043):
agnikāryaṃ yathāpūrvaṃ SvaT_4.31a / agnikāryādikāryaṃ ca Dka_62c
agnikuṇḍasamīpe tu SvaT_4.64c / agnijvalitatejasaḥ SvaT_10.164d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164554 (5.960):
agnikuṇḍasamīpaṃ tu SvaT_2.183a / agnikuṇḍasamīpe tu SvaT_4.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164569 (0.024):
agnijāyā mahāvidyā ToT_6.19c / agnijvalitatejasaḥ SvaT_10.164d / agnidvīpaṃ mahāvanam KubjT_21.14b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15532807 (0.057):
vināyakā mahādīptā % agnijvalitatejasaḥ // SvaT_10.164 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27790024 (0.059):
vināyakā mahādīptā agnijvalitatejasaḥ // SvaT_10.164 //
agninābhau tu kandakam SvaT_2.269d / agnināsāvinirgatam SvaT_2.275d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164584 (0.0):
agnidvīpaṃ mahāvanam KubjT_21.14b / agninābhau tu kandakam SvaT_2.269d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511264 (0.020):
madhyajihvānusāreṇa % agninābhau tu kandakam // SvaT_2.269 // / nālaṃ hṛdavadhi dhyātvā $ padmaṃ tatra vicintayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768491 (0.020):
madhyajihvānusāreṇa agninābhau tu kandakam // SvaT_2.269 // / nālaṃ hṛdavadhi dhyātvā padmaṃ tatra vicintayet /
agnibhāgāttu saṃgṛhya SvaT_2.252a / agnimūrtiṃ prakalpayet SvaT_2.271d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164592 (0.0):
agnināsāvinirgatam SvaT_2.275d / agnibhāgāttu saṃgṛhya SvaT_2.252a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210921 (0.064):
tato mūrtiṃ nyaseddevi SvaT_2.46c / tato mūrtiṃ prakalpayet SvaT_2.83b / tato mokṣaṃ vrajetpaśuḥ SvaT_10.705b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511002 (0.064):
bhairaveṇaiva mantreṇā % gnaye svāhāntameva ca // SvaT_2.251 // / agnibhāgāttu saṃgṛhya $ sruveṇājyāhutiṃ kṣipet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768229 (0.064):
bhairaveṇaiva mantreṇā gnaye svāhāntameva ca // SvaT_2.251 // / agnibhāgāttu saṃgṛhya sruveṇājyāhutiṃ kṣipet /
agnirājasupūjitāḥ SvaT_10.627d / agnirudrāḥ smṛtā hyate SvaT_10.981a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164601 (0.0):
agnimūrtiṃ prakalpayet SvaT_2.271d / agnirājasupūjitāḥ SvaT_10.627d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15543202 (0.050):
sahasraiḥ pañcadaśabhiḥ % parivāro 'bhidhīyate // SvaT_10.780 // / agnirudrāḥ smṛtā hyate $ tejasā kṛṣṇavarṇakāḥ &
agnirudrohutāśī ca SvaT_10.626a / agnivajjvalate yogī SvaT_12.130c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164606 (0.0):
agnirudrāḥ smṛtā hyate SvaT_10.981a / agnirudrohutāśī ca SvaT_10.626a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164616 (0.0):
agnirūpeṇa rudreṇa SUp_5.2a / agnivajjvalate yogī SvaT_12.130c
agnivaddehamadhyataḥ SvaT_4.401b / agniṣṭomātyagniṣṭomau SvaT_10.403a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164633 (0.017):
agnivaddehamadhyataḥ SvaT_4.401b / agnivāyukubereṇa KubjT_9.71c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164624 (0.018):
agnivat sarvavarṇeṣu KubjT_19.102c / agnivaddehamadhyataḥ SvaT_4.401b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164616 (0.036):
agnivajjvalate yogī SvaT_12.130c / agnivat sarvavarṇeṣu KubjT_19.102c
agniṣṭhasya tu tattejo SvaT_4.48a / agniṣṭhaṃ bhairavaṃ yajet SvaT_4.45d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164642 (0.0):
agnivāyukubereṇa KubjT_9.71c / agniṣṭomātyagniṣṭomau SvaT_10.403a / agniṣṭhasya tu tattejo SvaT_4.48a
agniṣṭhaṃ vai pūrakeṇa SvaT_3.200c / agnisaṃjñā tu pūrvavat SvaT_2.255b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164649 (0.0):
agniṣṭhasya tu tattejo SvaT_4.48a / agniṣṭhaṃ bhairavaṃ yajet SvaT_4.45d / agniṣṭhaṃ vai pūrakeṇa SvaT_3.200c
agnihotraṃ kratūnvāpi SvaT_10.515c / agniṃ tu proddharetpaścāt SvaT_2.258c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164662 (0.0):
agnihotravivarjitāḥ KubjT_8.85d / agnihotraṃ kratūnvāpi SvaT_10.515c / agniṃ tu proddharetpaścāt SvaT_2.258c
agniṃ tu śukravaddhyātvā SvaT_2.198a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164668 (0.0):
agniṃ tu proddharetpaścāt SvaT_2.258c / agniṃ tu śukravaddhyātvā SvaT_2.198a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510172 (1.192):
araṇyādisamudbhūtaṃ % lokāgnyantaṃ vidhānataḥ // SvaT_2.197 // / agniṃ tu śukravaddhyātvā $ caitanyaṃ praṇavena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767404 (1.192):
araṇyādisamudbhūtaṃ lokāgnyantaṃ vidhānataḥ // SvaT_2.197 // / agniṃ tu śukravaddhyātvā caitanyaṃ praṇavena tu /
agniṃ dhyātvā tu bījavat SvaT_2.199b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164672 (0.0):
agniṃ tu śukravaddhyātvā SvaT_2.198a / agniṃ dhyātvā tu bījavat SvaT_2.199b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510192 (0.033):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ agniṃ dhyātvā tu bījavat &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767424 (0.033):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā agniṃ dhyātvā tu bījavat /
agniḥ prācetaso nāma SvaT_10.428a / agnīdhratastu jātā vai SvaT_10.279c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164695 (0.0):
agniṃ srotasi saṃyojya Stk_21.5a / agniḥ prācetaso nāma SvaT_10.428a / agnīdhratastu jātā vai SvaT_10.279c
agnīdhraśca samākhyāto SvaT_10.288a / agnīdhraścāgnibāhuśca SvaT_10.275c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164702 (0.0):
agnīdhratastu jātā vai SvaT_10.279c / agnīdhraśca samākhyāto SvaT_10.288a
agnīśarakṣovāyavya SvaT_2.108c / agnīṣometi saṃjñe dve SvaT_2.253c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164704 (0.0):
agnīdhraśca samākhyāto SvaT_10.288a / agnīdhraścāgnibāhuśca SvaT_10.275c / agnīśarakṣovāyavya SvaT_2.108c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164712 (0.0):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ Stk_12.3a / agnīṣometi saṃjñe dve SvaT_2.253c / agnerbalaṃsamākramya SvaT_10.627a
agnerbalaṃsamākramya SvaT_10.627a / agnerbālāntasaṃsthitāḥ SvaT_2.257b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164721 (0.0):
agnīṣometi saṃjñe dve SvaT_2.253c / agnerbalaṃsamākramya SvaT_10.627a
agnestu bhuvanaṃ tatra SvaT_10.855c / agneḥ santarpaṇaṃ kuryāt SvaT_3.100a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164729 (0.0):
agnerbālāntasaṃsthitāḥ SvaT_2.257b / agnestu bhuvanaṃ tatra SvaT_10.855c
agneḥ sūryasya madhyādvai SvaT_2.255c / agnau tu pūjite deve SvaT_4.100a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164734 (0.0):
agneḥ santarpaṇaṃ kuryāt SvaT_3.100a / agneḥ sūryasya madhyādvai SvaT_2.255c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164743 (0.0):
agnau ca vividhāṃ siddhiṃ SUp_7.73c / agnau tu pūjite deve SvaT_4.100a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515748 (0.020):
trirāhutiṃ dhruveṇaiva % adhvaśuddhirato bhavet // SvaT_4.99 // / agnau tu pūjite deve $ adhvanyāse kṛte sati &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772971 (0.020):
trirāhutiṃ dhruveṇaiva adhvaśuddhirato bhavet // SvaT_4.99 // / agnau tu pūjite deve adhvanyāse kṛte sati /
agnau homaṃ tu kārayet SvaT_8.16b / agnau homo gururdānaṃ SvaT_10.65c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164758 (0.0):
agnau vahnir ivārpitaḥ GorS(1)_100b / agnau homaṃ tu kārayet SvaT_8.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164742 (0.051):
agnau tu pūjite deve SvaT_4.100a / agnau vahnir ivārpitaḥ GorS(1)_100b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515747 (0.051):
trirāhutiṃ dhruveṇaiva % adhvaśuddhirato bhavet // SvaT_4.99 // / agnau tu pūjite deve $ adhvanyāse kṛte sati &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772970 (0.051):
trirāhutiṃ dhruveṇaiva adhvaśuddhirato bhavet // SvaT_4.99 // / agnau tu pūjite deve adhvanyāse kṛte sati /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409514 (0.055):
bhāvayetpūjayeccāpi vahnau homaṃ ca kārayet // LiP_2,26.21 // / homaśca pūrvavatsarvo mantrabhedaśca kīrtitaḥ /
agnau homyaścaruḥ srucā SvaT_3.117b / agnyaṃśaḥ paruṣastīvra SvaT_8.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164768 (0.0):
agnau homo gururdānaṃ SvaT_10.65c / agnau homyaścaruḥ srucā SvaT_3.117b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513090 (0.052):
hṛdādyāvaraṇasthānāṃ % daśamāṃśaṃ nivedayet // SvaT_3.116 // / kalaśe 'pyevamevaṃ tu $ agnau homyaścaruḥ srucā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770315 (0.052):
hṛdādyāvaraṇasthānāṃ daśamāṃśaṃ nivedayet // SvaT_3.116 // / kalaśe 'pyevamevaṃ tu agnau homyaścaruḥ srucā /
agnyāgāre sāvadhānau SvaT_4.502a / agrato dakṣiṇaṃ hastaṃ SvaT_4.422c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164770 (0.0):
agnyaṃśaḥ paruṣastīvra SvaT_8.9c / agnyāgāre sāvadhānau SvaT_4.502a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164784 (0.060):
agrataḥ Pṛṣṭhato vāpi KubjT_23.24a / agrato dakṣiṇaṃ hastaṃ SvaT_4.422c / agrato nikhaneta tu VT_271d
agraprasārito hastaḥ SvaT_14.10a / agramāpūrayecchaṃbhor SvaT_2.135c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164803 (0.0):
agradeśe tu koṭisthaṃ KubjT_13.43a / agraprasārito hastaḥ SvaT_14.10a / agramāpūrayecchaṃbhor SvaT_2.135c
agraṃ saṃprārthya gṛhṇīyāt SvaT_4.522c / agrāhyo nityamavyayaḥ SvaT_6.12d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164806 (0.0):
agramāpūrayecchaṃbhor SvaT_2.135c / agraṃ saṃprārthya gṛhṇīyāt SvaT_4.522c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164818 (0.023):
agrārṣasavitur vyoma SUp_4.18a / agrāhyo nityamavyayaḥ SvaT_6.12d / agre granthārthagarbhiṇī CakBhst_23d
agre nikuñcayet kiñcit SvaT_14.9c / aghamarṣaḥ prakartavya SvaT_2.15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164836 (0.012):
agrotpannā tu agraṇī KubjT_25.165b / aghamarṣaḥ prakartavya SvaT_2.15a / aghopyamegho vajrāṅgo SvaT_10.441c
aghopyamegho vajrāṅgo SvaT_10.441c / aghorasya kalā hyetā SvaT_1.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164838 (0.0):
agrotpannā tu agraṇī KubjT_25.165b / aghamarṣaḥ prakartavya SvaT_2.15a / aghopyamegho vajrāṅgo SvaT_10.441c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164857 (0.039):
aghoras tvaṃ maheśāni KubjT_8.87a / aghorasya kalā hyetā SvaT_1.56c / aghorasya mahātape KubjT_9.15b
aghoraṃ ca yaduktavān SvaT_3.16b / aghoraṃ tatra yojayet SvaT_9.94d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164888 (0.0):
aghoraṃ ca makārajam Stk_22.8d / aghoraṃ ca yaduktavān SvaT_3.16b / aghoraṃ tatra yojayet SvaT_9.94d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164906 (0.050):
aghoraṃ yatra saṃsthitam KubjT_8.74b / aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d
aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d / aghoraḥ sāmavedastu SvaT_11.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164920 (0.012):
aghoraḥ sarvatomukhaḥ KubjT_9.23b / aghoraḥ sāmavedastu SvaT_11.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164888 (0.031):
aghoraṃ ca yaduktavān SvaT_3.16b / aghoraṃ tatra yojayet SvaT_9.94d / aghoraṃ nāma nāmataḥ KubjT_9.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164904 (0.050):
aghoraṃ yatra saṃsthitam KubjT_8.74b / aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953535 (0.056):
aghoraḥ sāmavedaḥ syād Stk_22.14a / aghoro rudradaivatya Stk_22.15c
aghoraḥ surapūjitaḥ SvaT_1.43d / aghorī śaktiruttamā SvaT_2.114d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164924 (0.030):
aghoraḥ sāmavedaḥ syād Stk_22.14a / aghoraḥ surapūjitaḥ SvaT_1.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164935 (0.037):
aghorīśa iti smṛtaḥ KubjT_9.88b / aghorī śaktiruttamā SvaT_2.114d
aghoreṇa yathākramam SvaT_1.50d / aghorebhyo anantaram SvaT_1.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164964 (0.0):
aghoreṇa susaṃskṛtam KubjT_9.75d / aghorebhyo anantaram SvaT_1.41b / aghorebhyo samālikhya SvaT_1.61a
aghorebhyo samālikhya SvaT_1.61a / aghoreśvarīti vikhyātā SvaT_1.75c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164970 (0.0):
aghoreṇa susaṃskṛtam KubjT_9.75d / aghorebhyo anantaram SvaT_1.41b / aghorebhyo samālikhya SvaT_1.61a
aghoro ghoranāśanaḥ SvaT_11.282b / aghoro rudra ityuktas SvaT_11.41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164975 (0.0):
aghorebhyo samālikhya SvaT_1.61a / aghoreśvarīti vikhyātā SvaT_1.75c / aghoro ghoranāśanaḥ SvaT_11.282b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547574 (0.060):
sadyojātastu vai brahmā % vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 // / aghoro rudra ityuktas $ tathā puruṣa īśvaraḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804776 (0.060):
sadyojātastu vai brahmā vāmo viṣṇuḥ prakīrtitaḥ // SvaT_11.40 // / aghoro rudra ityuktas tathā puruṣa īśvaraḥ /
agho vasanti vai divyāḥ SvaT_10.442c / aṅkitāni svamānataḥ SvaT_10.316b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165004 (1.192):
aṅkitaṃ mastakaṃ mama KubjT_1.14b / aṅkitāni svamānataḥ SvaT_10.316b / aṅkuraṃ nālavinyāsam SvaT_2.60c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164995 (0.016):
aghoryāṣṭakasaṃyutam KubjT_18.35b / agho vasanti vai divyāḥ SvaT_10.442c
aṅkuraṃ nālavinyāsam SvaT_2.60c / aṅkuśaḥ kathito hyeṣa SvaT_14.6c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165006 (0.0):
aṅkitāni svamānataḥ SvaT_10.316b / aṅkuraṃ nālavinyāsam SvaT_2.60c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165042 (1.788):
aṅkuśaṃ sādhyaguhye tu VT_176a / aṅkuśaḥ kathito hyeṣa SvaT_14.6c
aṅkuśena niruddhyeta SvaT_9.89a / aṅkuśena samākṛṣya SvaT_4.71c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165046 (0.0):
aṅkuśaḥ kathito hyeṣa SvaT_14.6c / aṅkuśena niruddhyeta SvaT_9.89a
aṅgatve kīrtitāni tu SvaT_10.392d / aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca SvaT_10.258a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165075 (0.0):
aṅkusena tu rakṣitam KubjT_9.52d / aṅgatve kīrtitāni tu SvaT_10.392d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535654 (0.023):
caryāvratāni bodhyāni % aṅgatve kīrtitāni tu // SvaT_10.392 // / ebhistu sahitaṃ hyekaṃ $ navamaṃ vratabandhanam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27792868 (0.023):
caryāvratāni bodhyāni aṅgatve kīrtitāni tu // SvaT_10.392 // / ebhistu sahitaṃ hyekaṃ navamaṃ vratabandhanam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15533976 (0.040):
dakṣasāgaramadhyasthāny % upadvīpāni ṣaṭ priye // SvaT_10.257 // / aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca $ malayaṃ śaṅkhasaṃjñakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27791190 (0.040):
dakṣasāgaramadhyasthāny upadvīpāni ṣaṭ priye // SvaT_10.257 // / aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca malayaṃ śaṅkhasaṃjñakam /
aṅgabhakṣaṇamudvāhaṃ SvaT_7.270c / aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165113 (1.192):
aṅgarakṣā na kartavyā KubjT_3.65a / aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165099 (0.038):
aṅgapratyaṅgakeṣvapi KubjT_25.125b / aṅgabhakṣaṇamudvāhaṃ SvaT_7.270c / aṅgamaṅgagatā devī KubjT_25.140a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165120 (0.050):
aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165132 (0.050):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_3.14d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_3.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165124 (0.0):
aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165134 (0.0):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_3.14d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.23d
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165124 (0.0):
aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165134 (0.0):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_3.14d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.23d
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.47b / aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset SvaT_2.100d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165122 (0.0):
aṅgavaktraiḥ samanvitam SvaT_13.2d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_2.165d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165131 (0.0):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_3.14d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_5.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165139 (0.0):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.23d / aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.47b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508875 (0.058):
saṃsthāpya vidhivaddevam % aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset // SvaT_2.100 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766113 (0.058):
saṃsthāpya vidhivaddevam aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset // SvaT_2.100 //
aṅgānāṃ tu daśāṃśakam SvaT_3.117d / aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā SvaT_2.171b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165153 (0.0):
aṅgasaṅkocanānayanaṃ KubjT_17.47c / aṅgānāṃ tu daśāṃśakam SvaT_3.117d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513097 (0.048):
bhairavasya śataṃ homyam % aṅgānāṃ tu daśāṃśakam // SvaT_3.117 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770322 (0.048):
bhairavasya śataṃ homyam aṅgānāṃ tu daśāṃśakam // SvaT_3.117 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15741752 (0.048):
vaktrasaṃdhiḥ prakīrtitaḥ SvaT_2.242d / vaktrāṅgānāṃ daśāṃśakam SvaT_2.277b
aṅgāni vinyasetpaścāt SvaT_2.214a / aṅgāni saṃpravakṣyāmi SvaT_10.389a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165173 (0.0):
aṅgāni karaṇāni ca SRtp_132b / aṅgāni vinyasetpaścāt SvaT_2.214a / aṅgāni saṃpravakṣyāmi SvaT_10.389a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510451 (0.063):
śeṣāsyaiḥ saṃprakalpyaivaṃ % kalāmūrtistato bhavet // SvaT_2.213 // / aṅgāni vinyasetpaścāt $ hṛdādyāni yathākramam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767679 (0.063):
śeṣāsyaiḥ saṃprakalpyaivaṃ kalāmūrtistato bhavet // SvaT_2.213 // / aṅgāni vinyasetpaścāt hṛdādyāni yathākramam /
aṅgānyevaṃ yathākramam SvaT_2.53d / aṅgāriṣṭāni me śṛṇu SvaT_7.263d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165188 (0.0):
aṅgāradvīpavāsinyo KubjT_21.110c / aṅgāriṣṭāni me śṛṇu SvaT_7.263d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165174 (5.960):
aṅgāni vinyasetpaścāt SvaT_2.214a / aṅgāni saṃpravakṣyāmi SvaT_10.389a / aṅgānyevaṃ yathākramam SvaT_2.53d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527828 (0.031):
bahirliṅgāni tānyatra % aṅgāriṣṭāni me śṛṇu // SvaT_7.263 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785046 (0.031):
bahirliṅgāni tānyatra aṅgāriṣṭāni me śṛṇu // SvaT_7.263 //
aṅgāriṣṭāni yāni ca SvaT_7.284b / aṅguladvayamānaṃ tu SvaT_4.345c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165189 (0.0):
aṅgāradvīpavāsinyo KubjT_21.110c / aṅgāriṣṭāni me śṛṇu SvaT_7.263d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165203 (0.034):
aṅgī yogo 'ṣṭamaḥ svayam MrgT_4.3d / aṅguladvayamānaṃ tu SvaT_4.345c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527828 (0.037):
bahirliṅgāni tānyatra % aṅgāriṣṭāni me śṛṇu // SvaT_7.263 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785046 (0.037):
bahirliṅgāni tānyatra aṅgāriṣṭāni me śṛṇu // SvaT_7.263 //
aṅgulāni ṣaḍeva hi SvaT_7.95d / aṅgulībhiralaṃkṛtaiḥ SvaT_10.600b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165212 (0.0):
aṅgulaṃ tattrisaṃguṇaiḥ MrgT_1,13.7b / aṅgulāni ṣaḍeva hi SvaT_7.95d / aṅgulībhiralaṃkṛtaiḥ SvaT_10.600b
aṅgule aṅgule hyatra SvaT_7.91a / aṅgule tu sapañcāṃśe SvaT_7.135c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165232 (0.0):
aṅgulīvyāpakanyāsau ToT_3.73a / aṅgule aṅgule hyatra SvaT_7.91a / aṅgule tu sapañcāṃśe SvaT_7.135c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15707697 (0.061):
kāraṇāni ṣaḍeva tu SvaT_4.323d / kāraṇānyaṅgule 'ṅgule SvaT_4.323b
aṅgulena vihīne tu SvaT_7.33a / aṅgulaiḥ ṣaḍbhirekaiko SvaT_7.90c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165239 (0.0):
aṅgule tu sapañcāṃśe SvaT_7.135c / aṅgulena vihīne tu SvaT_7.33a
aṅgulyaḥ sandhayaścaiva SvaT_10.838c / aṅguṣṭhajānuhṛdaye SvaT_7.310c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165240 (0.0):
aṅgulaiḥ ṣaḍbhirekaiko SvaT_7.90c / aṅgulyaḥ sandhayaścaiva SvaT_10.838c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165276 (0.021):
aṅgulyekena deveśi ToT_7.11a / aṅguṣṭhajānuhṛdaye SvaT_7.310c / aṅguṣṭhatalamūle ca SUp_5.45a
aṅguṣṭhamātrasahitā SvaT_10.1045a / aṅguṣṭhaṃ ca kaniṣṭhikām SvaT_14.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165283 (0.033):
aṅguṣṭhatalamūle ca SUp_5.45a / aṅguṣṭhamātrasahitā SvaT_10.1045a / aṅguṣṭhaś caughabhūtā tu KubjT_6.104c
aṅguṣṭhāgrapramāṇakaḥ SvaT_10.757b / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ SvaT_2.32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165309 (0.0):
aṅguṣṭhaṃ cāpyapaścimam Stk_1.17d / aṅguṣṭhāgrapramāṇakaḥ SvaT_10.757b / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ SvaT_2.32a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914088 (0.040):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ LiP_1,85.62c / aṅguṣṭhena karanyāsaṃ LiP_1,85.79c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507969 (0.046):
mūrtiṃ nyasyānuvaktrāṇi % svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_2.31 // / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ $ vinyasedaṅgapañcakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765206 (0.046):
mūrtiṃ nyasyānuvaktrāṇi svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_2.31 // / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ vinyasedaṅgapañcakam /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24169626 (0.063):
cāṅguṣṭhaparimitatvokteḥ 'aṅguṣṭhāgrapramāṇakaḥ'; iti / kvacidaṅguṣṭhāgrapramāṇakatvoktervirodha iti codyaṃ parihṛtaṃ bhavati /
aṅguṣṭhānāmikābhyāṃ tu SvaT_2.235c / aṅguṣṭhānnirmitā mayā SvaT_10.165b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165320 (0.0):
aṅguṣṭhādi maheśāni ToT_3.4a / aṅguṣṭhānāmikābhyāṃ tu SvaT_2.235c / aṅguṣṭhānnirmitā mayā SvaT_10.165b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165308 (0.048):
aṅguṣṭhāgrapramāṇakaḥ SvaT_10.757b / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ SvaT_2.32a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914088 (0.056):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ LiP_1,85.62c / aṅguṣṭhena karanyāsaṃ LiP_1,85.79c
aṅguṣṭhābhyāṃ śrutī netre SvaT_12.152c / aṅguṣṭhena samāhitaḥ SvaT_14.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165324 (0.0):
aṅguṣṭhānnirmitā mayā SvaT_10.165b / aṅguṣṭhābhyāṃ śrutī netre SvaT_12.152c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165334 (0.010):
aṅguṣṭhena kṛtā rekhā KubjT_2.29a / aṅguṣṭhena samāhitaḥ SvaT_14.13b / aṅguṣṭhenākramedādyāṃ SvaT_14.19c
aṅguṣṭhenākramedādyāṃ SvaT_14.19c / aṅguṣṭhenākrameddevi SvaT_14.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165345 (0.0):
aṅguṣṭhena kṛtā rekhā KubjT_2.29a / aṅguṣṭhena samāhitaḥ SvaT_14.13b / aṅguṣṭhenākramedādyāṃ SvaT_14.19c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554162 (0.045):
khaṭvāṅgaṃ kīrtitaṃ hyetat % khaḍgamudrāṃ nibodha me // SvaT_14.3 // / aṅguṣṭhenākrameddevi $ sakaniṣṭhāmanāmikām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811359 (0.045):
khaṭvāṅgaṃ kīrtitaṃ hyetat khaḍgamudrāṃ nibodha me // SvaT_14.3 // / aṅguṣṭhenākrameddevi sakaniṣṭhāmanāmikām /
aṅguṣṭhenākrameddevi SvaT_14.4a / aṅguṣṭhenākramed budhaḥ SvaT_13.44d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165346 (0.0):
aṅguṣṭhenākramedādyāṃ SvaT_14.19c / aṅguṣṭhenākrameddevi SvaT_14.2c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554162 (0.034):
khaṭvāṅgaṃ kīrtitaṃ hyetat % khaḍgamudrāṃ nibodha me // SvaT_14.3 // / aṅguṣṭhenākrameddevi $ sakaniṣṭhāmanāmikām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811359 (0.034):
khaṭvāṅgaṃ kīrtitaṃ hyetat khaḍgamudrāṃ nibodha me // SvaT_14.3 // / aṅguṣṭhenākrameddevi sakaniṣṭhāmanāmikām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554093 (0.056):
tarjanyagre tu tatkṛtvā % aṅguṣṭhenākramed budhaḥ // SvaT_13.44 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811290 (0.056):
tarjanyagre tu tatkṛtvā aṅguṣṭhenākramed budhaḥ // SvaT_13.44 //
aṅgaiścaiva prakalpayet SvaT_3.108d / acalā sā tanuḥ sūkṣmā SvaT_10.822a
acālyaḥ sarvabhūtānāṃ SvaT_12.85c / acintyā cāprameyā ca SvaT_10.728c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165422 (0.023):
acintyamahimā yathā SRtp_194b / acintyā cāprameyā ca SvaT_10.728c / acintyā mantraśaktirvai SvaT_4.151a
acintyā mantraśaktirvai SvaT_4.151a / acetāḥ śīryate tanuḥ SvaT_12.106d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165424 (0.0):
acintyamahimā yathā SRtp_194b / acintyā cāprameyā ca SvaT_10.728c / acintyā mantraśaktirvai SvaT_4.151a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165441 (0.0):
acireṇaiva kālena Stk_12.5c / acetāḥ śīryate tanuḥ SvaT_12.106d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516429 (0.044):
phalaṃ tu vividhākāraṃ % niṣpādyeta sudīkṣayā // SvaT_4.150 // / acintyā mantraśaktirvai $ parameśamukhodbhavā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773652 (0.044):
phalaṃ tu vividhākāraṃ niṣpādyeta sudīkṣayā // SvaT_4.150 // / acintyā mantraśaktirvai parameśamukhodbhavā /
acchinnāmanulomena SvaT_3.80a / ajaghanyo jaghanyakaḥ SvaT_10.494d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165441 (0.0):
acetāḥ śīryate tanuḥ SvaT_12.106d / acchinnāmanulomena SvaT_3.80a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165455 (0.042):
a cha sandhigataṃ punaḥ KubjT_7.62d / ajaghanyo jaghanyakaḥ SvaT_10.494d / ajacakreśvarī rekhā KubjT_18.44a
ajayyaṃ sarvadehinām SvaT_12.31d / ajavīthī ca dakṣiṇe SvaT_10.339d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165485 (0.0):
ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a / ajavīthī ca dakṣiṇe SvaT_10.339d / ajaśca bhuvaneśaśca SvaT_10.491c
ajaśca bhuvaneśaśca SvaT_10.491c / ajinaṃ tryāyuṣaṃ tathā SvaT_10.389d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165485 (0.0):
ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a / ajavīthī ca dakṣiṇe SvaT_10.339d / ajaśca bhuvaneśaśca SvaT_10.491c
ajeśo 'nanta eva ca SvaT_10.1040d / ajñātaṃ paśugocare SvaT_10.708b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165558 (0.0):
ajeśādyais tu ṣoḍaśa KubjT_24.158d / ajeśo 'nanta eva ca SvaT_10.1040d / ajñātaṃ paśugocare SvaT_10.708b
ajñānatimiraṃ hatvā SvaT_10.604a / ajñānatimirādhānām SvaT_10.681c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165591 (0.0):
ajñānatimirasyaikam BhStc_24a / ajñānatimiraṃ hatvā SvaT_10.604a / ajñānatimirādhānām SvaT_10.681c
ajñānapaṭanirmuktaḥ SvaT_3.128a / ajñānapaṭalāpahāḥ SvaT_10.508b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165603 (0.0):
ajñānapaṅkanirmagnaṃ SUp_7.41a / ajñānapaṭanirmuktaḥ SvaT_3.128a / ajñānapaṭalāpahāḥ SvaT_10.508b
ajñānabhāvamāpannaḥ SvaT_12.60a / ajñānaṃ caivamaṣṭadhā SvaT_11.155b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165606 (0.0):
ajñānapaṭalāpahāḥ SvaT_10.508b / ajñānabhāvamāpannaḥ SvaT_12.60a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165620 (0.012):
ajñānamalarūpeṇa KubjT_6.78a / ajñānaṃ caivamaṣṭadhā SvaT_11.155b / ajñānaṃ dūrato gatam SvaT_10.265b
ajñānaṃ dūrato gatam SvaT_10.265b / ajñānena nibaddhāni tv SvaT_11.177a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165624 (0.0):
ajñānamalarūpeṇa KubjT_6.78a / ajñānaṃ caivamaṣṭadhā SvaT_11.155b / ajñānaṃ dūrato gatam SvaT_10.265b
añjalau bhairaveṇa tu SvaT_3.143d / aṭṭahāso dārukaśca SvaT_10.1056c
aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a / aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165752 (0.0):
aṇimādiguṇāvāptiḥ BhStc_55a / aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165774 (0.0):
aṇimādiguṇair yukto KubjT_25.63a / aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521021 (0.0):
pūrṇāhutiprayogena % aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778240 (0.0):
pūrṇāhutiprayogena aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914326 (0.041):
aṇimādiguṇairyutaḥ LiP_1,76.37d / aṇimādiguṇairvṛtāḥ LiP_1,103.33d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753910 (0.047):
aṭṭaśūlā janapadāḥ BrP_231.11a / aṇimādiguṇair yutam BrP_176.34b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914315 (0.058):
aṇimādiguṇānvitaiḥ LiP_1,51.15d / aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d
aṇimādiphalaṃ labhet SvaT_4.504b / aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam SvaT_10.1073d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165798 (0.0):
aṇimādiprasādhane Stk_19.12b / aṇimādiphalaṃ labhet SvaT_4.504b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544342 (0.018):
yatrakāmāvasāyitvam % aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam // SvaT_10.1073 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801547 (0.018):
yatrakāmāvasāyitvam aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam // SvaT_10.1073 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165773 (0.026):
aṇimādiguṇair yukto KubjT_25.63a / aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521019 (0.026):
pūrṇāhutiprayogena % aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778238 (0.026):
pūrṇāhutiprayogena aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753909 (0.054):
aṭṭaśūlā janapadāḥ BrP_231.11a / aṇimādiguṇair yutam BrP_176.34b
aṇimā laghimā caiva SvaT_10.1072c / aṇimā laghimā caiva SvaT_11.149c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165803 (0.0):
aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam SvaT_10.1073d / aṇimā laghimā caiva SvaT_10.1072c
aṇīyo dṛśyate rajaḥ SvaT_10.15b / aṇutarpaṇameva ca SvaT_4.66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165808 (0.0):
aṇimā laghimā caiva SvaT_10.1072c / aṇimā laghimā caiva SvaT_11.149c / aṇīyo dṛśyate rajaḥ SvaT_10.15b
aṇḍaṃ vai vīrabhadrasya SvaT_10.761a / aṇḍānāṃ tu sahasrakam SvaT_10.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165854 (0.0):
aṇoreva na sarveṣām SRtp_249c / aṇḍaṃ vai vīrabhadrasya SvaT_10.761a / aṇḍānāṃ tu sahasrakam SvaT_10.3d
aṇḍānyatrohakaiḥ saha SvaT_10.6b / aṇḍaiḥ śikharamaṇḍitaiḥ SvaT_10.580d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165863 (0.0):
aṇḍānāṃ tu sahasrakam SvaT_10.3d / aṇḍānyatrohakaiḥ saha SvaT_10.6b
ata ātmaguṇānaṣṭau SvaT_10.409c / ata ūrdhvaṃ tu deveśi SvaT_10.965c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165865 (0.0):
aṇḍaiḥ śikharamaṇḍitaiḥ SvaT_10.580d / ata ātmaguṇānaṣṭau SvaT_10.409c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165880 (0.0):
ata uccāṭanaṃ kuryāc VT_165a / ata ūrdhvaṃ tu deveśi SvaT_10.965c / ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b
ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.344a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165883 (0.0):
ata ūrdhvaṃ tu deveśi SvaT_10.965c / ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165892 (0.0):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.344a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.828a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.949c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914480 (0.049):
ata ūrdhvaṃ punaścāpi LiP_1,89.16a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,88.2a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,89.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15541221 (0.055):
śrīpuraṃ tu samākhyātaṃ % yathāvacca varānane // SvaT_10.827 // / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi $ bhuvanaṃ ca nibodha me &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798428 (0.055):
śrīpuraṃ tu samākhyātaṃ yathāvacca varānane // SvaT_10.827 // / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi bhuvanaṃ ca nibodha me /
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.828a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.949c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165889 (0.0):
ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.344a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914480 (0.049):
ata ūrdhvaṃ punaścāpi LiP_1,89.16a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,88.2a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,89.1a
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.1005c / ata ūrdhvaṃ mahādevi SvaT_10.1043c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165885 (0.0):
ata ūrdhvaṃ nibodha me SvaT_10.89b / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.344a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165898 (0.0):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.828a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.949c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.1005c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914480 (0.049):
ata ūrdhvaṃ punaścāpi LiP_1,89.16a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,88.2a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,89.1a
ata ūrdhvaṃ vīrabhadro SvaT_10.1042c / ata ūrdhvaṃ samākhyātaṃ SvaT_10.982a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165902 (0.0):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi SvaT_10.1005c / ata ūrdhvaṃ mahādevi SvaT_10.1043c / ata ūrdhvaṃ vīrabhadro SvaT_10.1042c
ata ūrdhvaṃ sthitā śaktiḥ SvaT_10.1241a / ata ūrdhvaṃ hariharau SvaT_10.1113a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165905 (0.0):
ata ūrdhvaṃ vīrabhadro SvaT_10.1042c / ata ūrdhvaṃ samākhyātaṃ SvaT_10.982a / ata ūrdhvaṃ sthitā śaktiḥ SvaT_10.1241a
ataśca puṣkarākhye ca SvaT_10.321c / atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165944 (0.0):
atalaṃ vitalaṃ caiva ToT_2.8a / ataśca puṣkarākhye ca SvaT_10.321c / atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165951 (0.012):
atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ SvaT_2.76c / atasīpuṣpasaṃnibhaḥ SvaT_10.740b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146252 (0.047):
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ *HV_62.10ab*721A:22a / atasīpuṣpasaṃkāśaḥ **HV_App.I,18.775**81:2
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753962 (0.060):
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ BrP_50.51c / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ BrP_178.123a
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ SvaT_2.76c / atasīpuṣpasaṃnibhaḥ SvaT_10.740b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165952 (0.0):
ataśca puṣkarākhye ca SvaT_10.321c / atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146254 (0.010):
ataś cintya vadhaṃ kuru *HV_108.92*1251:2b / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ *HV_62.10ab*721A:22a / atasīpuṣpasaṃkāśaḥ **HV_App.I,18.775**81:2
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753963 (0.023):
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ BrP_50.51c / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ BrP_178.123a
atasīpuṣpasaṃnibhāḥ SvaT_2.64d / atastantrāvatārārthaṃ SvaT_8.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165956 (0.0):
atasīpuṣpasannibhaḥ SvaT_10.159d / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ SvaT_2.76c
ataḥ parataraṃ devi SvaT_10.788c / ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166009 (0.0):
ataḥ parataraṃ devi SvaT_10.788c / ataḥ parataraṃ nāsti Stk_20.8e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165999 (0.044):
ataḥ kiṃ bahunoktena KubjT_8.80c / ataḥ parataraṃ devi SvaT_10.788c / ataḥ parataraṃ nāsti Stk_20.8e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183805 (0.055):
ebhiḥ sārdhaṃ ramet tu saḥ KubjT_11.102d / ebhyaḥ parataraṃ cāpi SvaT_10.921a / ebhyaḥ parataraṃ cāpi SvaT_10.928a
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166019 (0.0):
ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi VT_207a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166031 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.942a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166024 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi VT_224c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166031 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.942a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.946a
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.946a / ataḥ paraṃ bhavenmāyā SvaT_10.1138c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166031 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi VT_224c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166051 (0.0):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_21.1a / ataḥ paraṃ bhavenmāyā SvaT_10.1138c
ataḥ paraṃ varārohe SvaT_10.31a / ataḥ pāśāṃstu dīpayet SvaT_3.184b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166057 (0.0):
ataḥ paraṃ bhavenmāyā SvaT_10.1138c / ataḥ paraṃ varārohe SvaT_10.31a
ataḥ puruṣatattve tu SvaT_10.1069a / atāntrikāṇāmanyeṣāṃ SvaT_10.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166059 (0.0):
ataḥ pāśāṃstu dīpayet SvaT_3.184b / ataḥ puruṣatattve tu SvaT_10.1069a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166081 (1.192):
ataḥ sā kuṇḍalī devī ToT_8.21c / atāntrikāṇāmanyeṣāṃ SvaT_10.74a / atārakaṃ ca deveśi SvaT_11.154a
atārakaṃ ca deveśi SvaT_11.154a / atāraṇamathāpi ca SvaT_11.153d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166083 (0.0):
ataḥ sā kuṇḍalī devī ToT_8.21c / atāntrikāṇāmanyeṣāṃ SvaT_10.74a / atārakaṃ ca deveśi SvaT_11.154a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549017 (0.047):
evameṣa samākhyāto $ daśadhādharmasaṃgrahaḥ & / atāramasutāraṃ ca % atāraṇamathāpi ca // SvaT_11.153 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806219 (0.047):
evameṣa samākhyāto daśadhādharmasaṃgrahaḥ / / atāramasutāraṃ ca atāraṇamathāpi ca // SvaT_11.153 //
atāramasutāraṃ ca SvaT_11.153c / atikāntena rūpeṇa SvaT_10.774c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166090 (0.0):
atārakaṃ ca deveśi SvaT_11.154a / atāraṇamathāpi ca SvaT_11.153d / atāramasutāraṃ ca SvaT_11.153c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549016 (0.047):
evameṣa samākhyāto $ daśadhādharmasaṃgrahaḥ & / atāramasutāraṃ ca % atāraṇamathāpi ca // SvaT_11.153 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806218 (0.047):
evameṣa samākhyāto daśadhādharmasaṃgrahaḥ / / atāramasutāraṃ ca atāraṇamathāpi ca // SvaT_11.153 //
atikāntena rūpeṇa SvaT_10.777c / atikruddho 'tibhītaśca SvaT_7.276a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166095 (0.0):
atāramasutāraṃ ca SvaT_11.153c / atikāntena rūpeṇa SvaT_10.774c / atikāntena rūpeṇa SvaT_10.777c
atiguhyaṃ samākhyātaṃ SvaT_10.873a / atidīrghastathā hrasvaḥ SvaT_1.17a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166095 (1.788):
atikāntena rūpeṇa SvaT_10.777c / atikruddho 'tibhītaśca SvaT_7.276a / atiguhyaṃ samākhyātaṃ SvaT_10.873a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166104 (0.013):
atighaṇṭātighorā ca KubjT_21.29c / atidīrghastathā hrasvaḥ SvaT_1.17a / atinidrākaraścānyo SvaT_7.312c
atinidrākaraścānyo SvaT_7.312c / atibhūtiśca sthāṇukaḥ SvaT_10.1058d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166105 (0.0):
atighaṇṭātighorā ca KubjT_21.29c / atidīrghastathā hrasvaḥ SvaT_1.17a / atinidrākaraścānyo SvaT_7.312c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166115 (0.0):
atibhaktirasāveśa CakBhst_5a / atibhūtiśca sthāṇukaḥ SvaT_10.1058d / atimārgamiti smṛtam SvaT_11.182d
atimārgamiti smṛtam SvaT_11.182d / atimārgaṃ prakīrtitam SvaT_11.182b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166121 (0.0):
atibhaktirasāveśa CakBhst_5a / atibhūtiśca sthāṇukaḥ SvaT_10.1058d / atimārgamiti smṛtam SvaT_11.182d
atimārgāntagocare SvaT_11.189d / atiśubhreṇa dehena SvaT_10.780a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166122 (0.0):
atimārgamiti smṛtam SvaT_11.182d / atimārgaṃ prakīrtitam SvaT_11.182b / atimārgāntagocare SvaT_11.189d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166141 (0.013):
ativegavatī mahā KubjT_21.90d / atiśubhreṇa dehena SvaT_10.780a / atisūkṣmaṃ paraṃ śivam SvaT_6.4d
atisūkṣmaṃ paraṃ śivam SvaT_6.4d / atītanāgatārabdha SvaT_4.149a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166143 (0.0):
ativegavatī mahā KubjT_21.90d / atiśubhreṇa dehena SvaT_10.780a / atisūkṣmaṃ paraṃ śivam SvaT_6.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166150 (0.048):
atisūkṣmaṃ paraṃ śivam SvaT_6.4d / atisnehena deveśi ToT_6.57a
atītaṃ buddhibhāvānām SvaT_11.182a / atītaḥ suprabuddhastu SvaT_4.239c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166165 (0.0):
atītaṃ kāraṇeśvaram KubjT_19.92b / atītaṃ buddhibhāvānām SvaT_11.182a / atītaḥ suprabuddhastu SvaT_4.239c
atītānāgataṃ caiva SvaT_7.329c / atīva śobhanaṃ tacca SvaT_10.237a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166189 (0.016):
atīndriyam anābhāṣaṃ KubjT_19.92c / atīva śobhanaṃ tacca SvaT_10.237a / ato ṛṣikulaṃ bhavet SvaT_10.1132b
ato ṛṣikulaṃ bhavet SvaT_10.1132b / ato dharmisvabhāvo hi SvaT_4.436a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166192 (0.0):
atīndriyam anābhāṣaṃ KubjT_19.92c / atīva śobhanaṃ tacca SvaT_10.237a / ato ṛṣikulaṃ bhavet SvaT_10.1132b
ato 'nteṣṭiṃ tu hutvā vai SvaT_10.412c / atobuddhiguṇānviduḥ SvaT_10.1095b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166222 (0.0):
ato bandhastayormataḥ SRtp_249d / atobuddhiguṇānviduḥ SvaT_10.1095b / ato bhagavatī pṛthvī SvaT_10.121c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166209 (0.047):
ato nāyaṃ pṛthak śakteḥ SRtp_133c / ato 'nteṣṭiṃ tu hutvā vai SvaT_10.412c
ato bhagavatī pṛthvī SvaT_10.121c / ato rūpamavasthānaṃ SvaT_10.1163a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166223 (1.192):
atobuddhiguṇānviduḥ SvaT_10.1095b / ato bhagavatī pṛthvī SvaT_10.121c
ato vijñānadīkṣāṃ tu SvaT_5.52c / atnacūrṇasamujjvalaiḥ SvaT_10.577b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166289 (0.033):
ato hetubalākrāntāḥ SRtp_225a / atnacūrṇasamujjvalaiḥ SvaT_10.577b / atyadbhutam akāraṇam KubjT_23.84b
atyadbhutamavasthitā SvaT_10.487b / atyantatamasāviṣṭāḥ SvaT_11.170a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166301 (0.0):
atyadbhutam anāmayam KubjT_1.44d / atyadbhutamavasthitā SvaT_10.487b / atyantatamasāviṣṭāḥ SvaT_11.170a
atyarthamupabṛṃhitaḥ SvaT_7.143d / atra cāṅgārakaḥ sarpir SvaT_10.490c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166336 (0.055):
atra ca trīṇi tattvāni SRtp_114c / atra cāṅgārakaḥ sarpir SvaT_10.490c / atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_11.16a
atra te puṇyakarmāṇaḥ SvaT_10.754a / atra pāśopari hyātmā SvaT_4.433a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166365 (0.0):
atra devi sphuṭaṃ tubhyaṃ KubjT_8.62c / atra pāśopari hyātmā SvaT_4.433a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166350 (0.025):
atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.55a / atra te puṇyakarmāṇaḥ SvaT_10.754a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520263 (0.039):
kāraṇaiḥ ṣaḍbhirākrāntaṃ % mantrasthaṃ heyalakṣaṇam // SvaT_4.432 // / atra pāśopari hyātmā $ vyomavadbindu[ccitsu]nirmalaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777482 (0.039):
kāraṇaiḥ ṣaḍbhirākrāntaṃ mantrasthaṃ heyalakṣaṇam // SvaT_4.432 // / atra pāśopari hyātmā vyomavadbindu[ccitsu]nirmalaḥ /
atra rājā mahendro vai SvaT_10.514c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166405 (1.192):
atra yo viśate kaścit KubjT_2.30c / atra rājā mahendro vai SvaT_10.514c
atra homo japo dhyānaṃ SvaT_7.34a / atrākāśe pravakṣyāmi SvaT_10.886c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166451 (0.0):
atra sthito na kenāpi KubjT_18.108a / atra homo japo dhyānaṃ SvaT_7.34a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524670 (0.025):
dvitīya ūrdhve vijñeyo % madhyāhnastālumadhyataḥ // SvaT_7.33 // / atra homo japo dhyānaṃ $ kṛtaṃ vai mokṣadaṃ bhavet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781889 (0.025):
dvitīya ūrdhve vijñeyo madhyāhnastālumadhyataḥ // SvaT_7.33 // / atra homo japo dhyānaṃ kṛtaṃ vai mokṣadaṃ bhavet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212339 (0.032):
tatra pūjā japo dhyānaṃ SvaT_7.81c / tatra pūjā japo homo SvaT_7.166a
atrāvalokanaṃ kṛtvā SvaT_4.125a / atrāsaubhagavānrudro SvaT_10.590a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166483 (0.0):
atrāpi yāgam evoktaṃ VT_119a / atrāvalokanaṃ kṛtvā SvaT_4.125a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15538172 (0.031):
sarvasaṃpatkaraṃ śrīmac % chaṅkarasya tu mandiram // SvaT_10.589 // / atrāsaubhagavānrudro $ brahmaviṣṇvindrapūjitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27795384 (0.031):
sarvasaṃpatkaraṃ śrīmac chaṅkarasya tu mandiram // SvaT_10.589 // / atrāsaubhagavānrudro brahmaviṣṇvindrapūjitaḥ /
atriścaiva vasiṣṭhaśca SvaT_10.506a / atraiva tvāpyatattve tvaṃ SvaT_10.853a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166490 (0.0):
atrāsaubhagavānrudro SvaT_10.590a / atriścaiva vasiṣṭhaśca SvaT_10.506a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15541540 (0.057):
sārasvataṃ tu bhuvanaṃ % kīrtitaṃ paramā tanuḥ // SvaT_10.852 // / atraiva tvāpyatattve tvaṃ $ śṛṇu vai bhuvanottamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798747 (0.057):
sārasvataṃ tu bhuvanaṃ kīrtitaṃ paramā tanuḥ // SvaT_10.852 // / atraiva tvāpyatattve tvaṃ śṛṇu vai bhuvanottamam /
atraiva bhuvanaṃ śṛṇu SvaT_10.935d / atraivādhyātmāhorātre tv SvaT_7.89c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166493 (1.192):
atraiva tvāpyatattve tvaṃ SvaT_10.853a / atraiva bhuvanaṃ śṛṇu SvaT_10.935d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166503 (0.014):
atraiva siddhasantāne KubjT_3.98a / atraivādhyātmāhorātre tv SvaT_7.89c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1217321 (0.058):
tasminvai karṇikāmadhye SvaT_9.79a / tasminvai bhuvanaṃ śṛṇu SvaT_10.1116d
atha kālāgnirudrādhaḥ SvaT_10.2c / atha dīkṣādhvaśuddhyarthaṃ SvaT_4.79c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166526 (0.0):
atrodyānaṃ mahāvanam KubjT_20.9b / atha kālāgnirudrādhaḥ SvaT_10.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166590 (0.0):
atha teṣāṃ bharadvājo MrgT_1,1.21a / atha dīkṣādhvaśuddhyarthaṃ SvaT_4.79c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515472 (0.060):
caryādhyānaviśuddhātmā $ labhate padamaiśvaram & / atha dīkṣādhvaśuddhyarthaṃ % bhuktimuktiphalārthinām // SvaT_4.79 //
atha dhyāne hyakuśalo SvaT_9.99a / atha paṅke nimajjanam SvaT_4.19d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166606 (0.0):
atha dehādisāpekṣaṃ MrgT_1,10.17a / atha dhyāne hyakuśalo SvaT_9.99a / atha paṅke nimajjanam SvaT_4.19d
atha raktāśvamārasya SvaT_13.39c / atha rakṣāvidhāneṣu SvaT_9.49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166634 (0.0):
atha maithunam āgate KubjT_9.65b / atha raktāśvamārasya SvaT_13.39c / atha rakṣāvidhāneṣu SvaT_9.49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166606 (0.042):
atha dhyāne hyakuśalo SvaT_9.99a / atha paṅke nimajjanam SvaT_4.19d / atha pārśve tathā carme ToT_8.4a
atharvāñjanavacchyāmaḥ SvaT_10.530a / atharvā suśivastathā SvaT_10.1051b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166647 (0.0):
atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.14b / atharvāñjanavacchyāmaḥ SvaT_10.530a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537369 (0.043):
sragdāmadhārakaścitram % ālābhūṣaṇabhūṣitaḥ // SvaT_10.529 // / atharvāñjanavacchyāmaḥ $ sthito dakṣiṇatastathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794582 (0.043):
sragdāmadhārakaścitram ālābhūṣaṇabhūṣitaḥ // SvaT_10.529 // / atharvāñjanavacchyāmaḥ sthito dakṣiṇatastathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166633 (0.064):
atha raktāśvamārasya SvaT_13.39c / atha rakṣāvidhāneṣu SvaT_9.49c
athavā guṭikāṃ kṛtvā SvaT_9.91c / athavācamya suvrate SvaT_3.98d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166669 (0.0):
athavā kuṅkumena tu KubjT_24.160d / athavā guṭikāṃ kṛtvā SvaT_9.91c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512848 (0.041):
tataḥ snāyādathoddhūlya % athavācamya suvrate // SvaT_3.98 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770073 (0.041):
tataḥ snāyādathoddhūlya athavācamya suvrate // SvaT_3.98 //
atha vātra mahādevi SvaT_10.344c / athavā paratattvasthaḥ SvaT_7.226c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166704 (1.192):
athavā padmasūtreṇa VT_287c / athavā paratattvasthaḥ SvaT_7.226c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166686 (0.020):
atha vātabharākrānto KubjT_25.20a / atha vātra mahādevi SvaT_10.344c / athavādaśalakṣāṇi VT_305c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527345 (0.048):
evaṃ tasyāmṛtadhyānāt $ kālamṛtyujayo bhavet & / athavā paratattvasthaḥ % sarvakālairna bādhyate // SvaT_7.226 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784562 (0.048):
evaṃ tasyāmṛtadhyānāt kālamṛtyujayo bhavet / / athavā paratattvasthaḥ sarvakālairna bādhyate // SvaT_7.226 //
athavā mārayetkṣipraṃ SvaT_6.85c / athavā sa japādevam SvaT_7.143c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166730 (0.0):
athavā rājataṃ sūtram KubjT_24.157a / athavā sa japādevam SvaT_7.143c / atha vā hastapādayoḥ SvaT_4.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166715 (0.020):
athavā bhasmamaṇḍale VT_114d / athavā mārayetkṣipraṃ SvaT_6.85c / athavāmnāyam ādhāraṃ KubjT_19.118a
atha vā hastapādayoḥ SvaT_4.20d / atha vijñānarūpeṇa SvaT_4.515a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166733 (0.0):
athavā sa japādevam SvaT_7.143c / atha vā hastapādayoḥ SvaT_4.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166741 (0.047):
athavā hṛdi maṇḍale VT_115b / atha vijñānarūpeṇa SvaT_4.515a / atha viśvanimittasya MrgT_1,6.1a
athātaḥ sampravakṣyāmi SvaT_13.8a / athānyatsparśavijñānaṃ SvaT_7.196c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166874 (0.0):
athānyat sampravakṣyāmi KubjT_25.172a / athānyatsparśavijñānaṃ SvaT_7.196c
athābdodaya ucyate SvaT_7.89d / athābhiṣeka ācārye SvaT_4.455a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166904 (0.0):
athāparā parā khyātā KubjT_22.17a / athābdodaya ucyate SvaT_7.89d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166914 (0.0):
athābhicārakaṃ kuryāt VT_155a / athābhiṣeka ācārye SvaT_4.455a / athārcanaṃ pravakṣyāmi SvaT_2.1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525425 (0.005):
atraivādhyātmāhorātre tv % athābdodaya ucyate // SvaT_7.89 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782644 (0.005):
atraivādhyātmāhorātre tv athābdodaya ucyate // SvaT_7.89 //
athārcanaṃ pravakṣyāmi SvaT_2.1a / athā hinā mahādevi SvaT_9.94a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166916 (0.0):
athābhiṣeka ācārye SvaT_4.455a / athārcanaṃ pravakṣyāmi SvaT_2.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166944 (0.029):
athāstvevaṃ ghaṭe nyāyaḥ MrgT_1,1.12a / athā hinā mahādevi SvaT_9.94a / athendriyaśarīrārthaiś MrgT_1,8.1a
athaikavīramāśritya SvaT_9.47a / athaitāṃstu namaskṛtya SvaT_3.93a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166968 (0.0):
athaikaviniyogitve MrgT_1,11.12a / athaikavīramāśritya SvaT_9.47a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529961 (0.053):
sādhayennātra saṃdeho % bhairavasya vaco yathā // SvaT_9.46 // / athaikavīramāśritya $ aṅgaṣaṭkasamanvitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787177 (0.053):
sādhayennātra saṃdeho bhairavasya vaco yathā // SvaT_9.46 // / athaikavīramāśritya aṅgaṣaṭkasamanvitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512772 (0.062):
vāyavye pūjayeddevi % gandhapuṣpairanukramāt // SvaT_3.92 // / athaitāṃstu namaskṛtya $ ājñāṃ dattāṃ vibhāvayet &
athopari mahāvidyā SvaT_10.1142c / athopariṣṭātkālāgniḥ SvaT_10.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166989 (0.0):
athoktārthaprasiddhyarthaṃ MrgT_1,13.1a / athopari mahāvidyā SvaT_10.1142c
athopariṣṭāttattvāni SvaT_10.668a / athopariṣṭāddeveśi SvaT_10.1088c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166994 (0.0):
athopari mahāvidyā SvaT_10.1142c / athopariṣṭātkālāgniḥ SvaT_10.11a / athopariṣṭāttattvāni SvaT_10.668a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15716957 (0.055):
tasyopariṣṭātpātālān SvaT_10.95c / tasyopariṣṭāddeveśi SvaT_10.30a / tasyordhve tu sabhā divyā SvaT_10.124c
athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu SvaT_10.1046c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167006 (1.192):
athopalabhya dehādi MrgT_1,3.1a / athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu SvaT_10.1046c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544028 (0.050):
athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu % tasmiṃścaiva vyavasthitam // SvaT_10.1046 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801234 (0.050):
athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu tasmiṃścaiva vyavasthitam // SvaT_10.1046 //
athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ SvaT_10.1074a / athordhve niyatirjñeyā SvaT_10.1106a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167017 (0.0):
athordhvaṃ guṇatattvaṃ tu SvaT_10.1046c / athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ SvaT_10.1074a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544738 (0.046):
pauruṣeye tu śodhyāste % tato mucyeta pudgalaḥ // SvaT_10.1105 // / athordhve niyatirjñeyā $ tasyāṃ rudrānnibodha me &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801943 (0.046):
pauruṣeye tu śodhyāste tato mucyeta pudgalaḥ // SvaT_10.1105 // / athordhve niyatirjñeyā tasyāṃ rudrānnibodha me /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544346 (0.048):
yatrakāmāvasāyitvam % aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam // SvaT_10.1073 // / athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ $ paṅktitrayamataḥ śṛṇu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801551 (0.048):
yatrakāmāvasāyitvam aṇimādyaṣṭakaṃ smṛtam // SvaT_10.1073 // / athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ paṅktitrayamataḥ śṛṇu /
athordhve bhuvanaṃ devyāḥ SvaT_10.711a / athordhve vāyvāvaraṇaṃ SvaT_10.873c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167026 (0.0):
athordhvaṃ guruśiṣyāṇāṃ SvaT_10.1074a / athordhve niyatirjñeyā SvaT_10.1106a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539739 (0.048):
ekādaśānāṃ rudrāṇāṃ % yugāntāgnisamatviṣām // SvaT_10.710 // / athordhve bhuvanaṃ devyāḥ $ kathayāmi varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796951 (0.048):
ekādaśānāṃ rudrāṇāṃ yugāntāgnisamatviṣām // SvaT_10.710 // / athordhve bhuvanaṃ devyāḥ kathayāmi varānane /
adakṣe dasyupīḍanam SvaT_1.23b / adattaṃ parameśvari SvaT_5.47d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167034 (0.0):
athordhve vāyvāvaraṇaṃ SvaT_10.873c / adakṣe dasyupīḍanam SvaT_1.23b
adambhitvamamāyitvam SvaT_10.64c / adīkṣitānāṃ purato SvaT_5.51a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167037 (0.0):
adakṣe dasyupīḍanam SvaT_1.23b / adattaṃ parameśvari SvaT_5.47d / adambhitvamamāyitvam SvaT_10.64c
adṛṣṭavigrahāyātaṃ SvaT_8.27c / adyaprabhṛti kartavyety SvaT_4.472c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167095 (0.061):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a / adyaprabhṛti kartavyety SvaT_4.472c
adrohī cānasūyaśca SvaT_10.61a / advaitapariniṣṭhitāḥ SvaT_10.525b
adha ūrdhvamanantastu SvaT_10.1131c / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167183 (0.0):
advaitāgnau juhomy antaḥ CakBhst_40c / adha ūrdhvamanantastu SvaT_10.1131c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524529 (0.004):
traya ete 'vibhāgena % saṃcarante samantataḥ // SvaT_7.22 // / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt $ sarvanāḍīḥ pravāhayan &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781748 (0.004):
traya ete 'vibhāgena saṃcarante samantataḥ // SvaT_7.22 // / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt sarvanāḍīḥ pravāhayan /
adha ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ SvaT_11.34d / adhamaṃ madhyamottamam SvaT_9.46b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167185 (0.0):
adha ūrdhvamanantastu SvaT_10.1131c / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167198 (0.011):
adhamaṃ bhūcaraṃ karma KubjT_18.127c / adhamaṃ madhyamottamam SvaT_9.46b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524528 (0.032):
traya ete 'vibhāgena % saṃcarante samantataḥ // SvaT_7.22 // / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt $ sarvanāḍīḥ pravāhayan &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781747 (0.032):
traya ete 'vibhāgena saṃcarante samantataḥ // SvaT_7.22 // / adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt sarvanāḍīḥ pravāhayan /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167223 (0.050):
adhamā madhyamottamāḥ SvaT_15.35d / adhamāṃ madhyamottamam SvaT_6.53d
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12716508 (0.050):
daśatālasya tṣaṃśena uttamaṃ madhyamādhamam / / madhyamādadhamaṃ hīnaṃ mukhe vārdhāṅgulakṣayam // BhS_15.29 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153796 (0.056):
droṇadvayena naivedyaṃ bhavenmadhyamamadhyamam // Vis_14.18 // / madhyamādhamamityuktaṃ droṇadvayasamadvayam (?) /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12724203 (0.062):
droṇatrayaṃ bhavedyatra kṛtaṃ madhyamamadhyamam / / madhyamādhamamityuktaṃ droṇadvayakṛtaṃ haviḥ // BhS_19.48 //
adhamānmadhyamottamān SvaT_2.154b / adhamānyatha madhyāni hy SvaT_13.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167211 (0.0):
adhamaṃ bhūcaraṃ karma KubjT_18.127c / adhamaṃ madhyamottamam SvaT_9.46b / adhamād uttamaṃ jñānaṃ KubjT_10.144a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167224 (0.045):
adhamā madhyamottamāḥ SvaT_15.35d / adhamāṃ madhyamottamam SvaT_6.53d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553531 (0.057):
yāni kānīha karmāṇi % catuṣpīṭhasthitāni ca // SvaT_13.6 // / adhamānyatha madhyāni hy $ uttamāni varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810728 (0.057):
yāni kānīha karmāṇi catuṣpīṭhasthitāni ca // SvaT_13.6 // / adhamānyatha madhyāni hy uttamāni varānane /
adhamā madhyamottamā SvaT_2.281b / adhamā madhyamottamā SvaT_7.120b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167215 (0.0):
adhamānyatha madhyāni hy SvaT_13.7a / adhamā madhyamottamā SvaT_2.281b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167222 (0.0):
adhamā madhyamottamā SvaT_2.281b / adhamā madhyamottamā SvaT_7.120b
adhamā madhyamottamāḥ SvaT_15.35d / adhamāṃ madhyamottamam SvaT_6.53d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167225 (0.0):
adhamā madhyamottamā SvaT_2.281b / adhamā madhyamottamā SvaT_7.120b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699328 (0.050):
adhamaṃ madhyamottamam SvaT_9.46b / adhamānmadhyamottamān SvaT_2.154b
adharmakṣayakāriṇī SvaT_4.143d / adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167247 (0.0):
adharottarabhāgena SUp_6.149c / adharmakṣayakāriṇī SvaT_4.143d / adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a
adharmaśca tathājñānam SvaT_10.1096a / adharmaśca tathājñānam SvaT_12.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167261 (0.0):
adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a / adharmaśca tathājñānam SvaT_10.1096a
adharmaścāsvatantratā SvaT_10.1101d / adharmaṃ ca tathājñānam SvaT_2.162c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167263 (0.0):
adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a / adharmaśca tathājñānam SvaT_10.1096a / adharmaśca tathājñānam SvaT_12.42a
adharmaṃ ca tathājñānam SvaT_11.137c / adharmājñānāvairāgyam SvaT_2.63c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167267 (0.0):
adharmaścāsvatantratā SvaT_10.1101d / adharmaṃ ca tathājñānam SvaT_2.162c / adharmaṃ ca tathājñānam SvaT_11.137c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167251 (0.059):
adharmatābuddhimattvaṃ SvaT_12.72a / adharmaśca tathājñānam SvaT_10.1096a / adharmaśca tathājñānam SvaT_12.42a
adharmādyāḥ prakīrtitāḥ SvaT_11.144b / adharmādyeṣu yāni syus SvaT_11.174a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167276 (0.0):
adharmājñānāvairāgyam SvaT_2.63c / adharmādyāḥ prakīrtitāḥ SvaT_11.144b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549241 (0.035):
dharmādyeṣu nibaddhāni % yāni jñānāni suvrate // SvaT_11.173 // / adharmādyeṣu yāni syus $ tāni te kathayāmyaham &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806443 (0.035):
dharmādyeṣu nibaddhāni yāni jñānāni suvrate // SvaT_11.173 // / adharmādyeṣu yāni syus tāni te kathayāmyaham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15717126 (0.064):
tāmasāścāpyadharmādyāś SvaT_11.142c / tāmasāḥ parikīrtitāḥ SvaT_11.168d
adharmeṇa nimittataḥ SvaT_11.177b / adhaścāreṇa jāto 'sau SvaT_7.240c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167283 (0.0):
adharmādyeṣu yāni syus SvaT_11.174a / adharmeṇa nimittataḥ SvaT_11.177b
adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a / adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167291 (0.0):
adhaścāreṇa jāto 'sau SvaT_7.240c / adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527517 (0.030):
sṛṣṭisaṃhāranirmuktaḥ % kriyākālavivarjitaḥ // SvaT_7.239 // / adhaścāre bhavetsṛṣṭir $ ūrdhve saṃhāra ucyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784735 (0.030):
sṛṣṭisaṃhāranirmuktaḥ kriyākālavivarjitaḥ // SvaT_7.239 // / adhaścāre bhavetsṛṣṭir ūrdhve saṃhāra ucyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167185 (0.053):
adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a / adha ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ SvaT_11.34d / adha oṃkārasaṃyuktaṃ VT_75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167314 (0.062):
adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_2.65c / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_3.11c
adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b / adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167318 (0.0):
adhaś cordhvena bhāvini KubjT_5.132b / adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167302 (0.023):
adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(2)_39 (=1|26)b / adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b / adhaś cordhvena bhāvini KubjT_5.132b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167291 (0.036):
adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a / adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b / adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(1)_26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167185 (0.050):
adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a / adha ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ SvaT_11.34d / adha oṃkārasaṃyuktaṃ VT_75a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547425 (0.059):
evaṃvidhānyadho 'dho vai $ ūrdhvordhvaṃ ca samantataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804627 (0.059):
evaṃvidhānyadho 'dho vai ūrdhvordhvaṃ ca samantataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509688 (0.059):
saṃdhānakīlakāṃścaiva $ adhaśchādanamūrdhvagam & / padmaṃ sakesaraṃ devi % karṇikāṃ puṣkarāṇi ca // SvaT_2.163 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766923 (0.059):
saṃdhānakīlakāṃścaiva adhaśchādanamūrdhvagam / / padmaṃ sakesaraṃ devi karṇikāṃ puṣkarāṇi ca // SvaT_2.163 //
adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_2.65c / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_3.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167320 (0.0):
adhaś cordhvena bhāvini KubjT_5.132b / adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167290 (0.062):
adhaścāre bhavetsṛṣṭir SvaT_7.240a / adhaścaiva sadāśivāt SvaT_10.1190b / adhaś cordhvaṃ ca dhāvati GorS(1)_26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167185 (0.062):
adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a / adha ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ SvaT_11.34d / adha oṃkārasaṃyuktaṃ VT_75a
adhastāccakravāṭasya SvaT_10.211a / adhastātte vrajantyatra SvaT_11.63a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167322 (0.0):
adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_2.65c / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_3.11c / adhastāccakravāṭasya SvaT_10.211a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167329 (0.049):
adhastācchiṣyamātmānaṃ Stk_22.3c / adhastātte vrajantyatra SvaT_11.63a / adhastāt pīḍayed bhṛśam KubjT_23.167b
adhastāṃ prathamāṃ tuṭim SvaT_7.77d / adhastu dhūmravarcasaḥ SvaT_10.892d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167369 (0.0):
adhastāṣṭādaśasaṃyutam VT_131d / adhastāṃ prathamāṃ tuṭim SvaT_7.77d / adhastu dhūmravarcasaḥ SvaT_10.892d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525259 (0.039):
prāṇahaṃso yadā prāptas tv % adhastāṃ prathamāṃ tuṭim // SvaT_7.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782478 (0.039):
prāṇahaṃso yadā prāptas tv adhastāṃ prathamāṃ tuṭim // SvaT_7.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15542059 (0.058):
pītāḥ śuklāśca vijñeyāḥ % adhastu dhūmravarcasaḥ // SvaT_10.892 // / śatarudrāḥ samākhyātās $ trinetrāḥ śūlapāṇayaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27799266 (0.058):
pītāḥ śuklāśca vijñeyāḥ adhastu dhūmravarcasaḥ // SvaT_10.892 // / śatarudrāḥ samākhyātās trinetrāḥ śūlapāṇayaḥ /
adhaḥkāraṇapañcakam SvaT_10.1260d / adhaḥ kālāgnirudro 'nyaḥ SvaT_10.657a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167378 (0.0):
adhastu dhūmravarcasaḥ SvaT_10.892d / adhaḥkāraṇapañcakam SvaT_10.1260d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539045 (0.038):
mahāvīryabalopetas % tiṣṭhate 'nantavikramaḥ // SvaT_10.656 // / adhaḥ kālāgnirudro 'nyaḥ $ sthitastvatra dvitīyakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796257 (0.038):
mahāvīryabalopetas tiṣṭhate 'nantavikramaḥ // SvaT_10.656 // / adhaḥ kālāgnirudro 'nyaḥ sthitastvatra dvitīyakaḥ /
adhaḥpuṭe tu vijñeyā SvaT_10.1125a / adhaḥ pravahaṇe siddhir SvaT_7.57a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167381 (0.0):
adhaḥ kālāgnirudro 'nyaḥ SvaT_10.657a / adhaḥpuṭe tu vijñeyā SvaT_10.1125a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167390 (0.027):
adhaḥ pūrṇāsamanvitam MrgT_3.25d / adhaḥ pravahaṇe siddhir SvaT_7.57a / adhaḥ prāṇaṃ samānīya KubjT_23.170c
adhaḥśakteryāvadūrdhvaṃ SvaT_3.21c / adhaḥśaktyā vinirgataya SvaT_10.1235a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167406 (0.0):
adhaḥśaktinikuñcanāt KubjT_11.42b / adhaḥśakteryāvadūrdhvaṃ SvaT_3.21c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546418 (0.060):
nāḍyādhārastu nādo vai % bhittvā sarvamidaṃ jagat // SvaT_10.1234 // / adhaḥśaktyā vinirgataya $ yāvadbrahmāṇamūrdhvataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803620 (0.060):
nāḍyādhārastu nādo vai bhittvā sarvamidaṃ jagat // SvaT_10.1234 // / adhaḥśaktyā vinirgataya yāvadbrahmāṇamūrdhvataḥ /
adhikārakṣaye rudrā SvaT_10.570c / adhikārakṣaye śāntā SvaT_10.1213a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167433 (0.0):
adhikaṃ parikīrtitam ToT_7.9d / adhikārakṣaye rudrā SvaT_10.570c / adhikārakṣaye śāntā SvaT_10.1213a
adhikārapadaṃ gatā SvaT_11.267b / adhikārastathā bhogo SvaT_4.187a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167447 (0.031):
adhikārapadasthena KubjT_19.104a / adhikārapadaṃ gatā SvaT_11.267b / adhikārapadaṃ teṣāṃ KubjT_14.74c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167466 (0.042):
adhikārastadāśrayaḥ MrgT_1,13.190d / adhikārasthathā bhogo SvaT_4.163c
adhikārasthathā bhogo SvaT_4.163c / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.349d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167473 (0.019):
adhikārastadāśrayaḥ MrgT_1,13.190d / adhikārasthathā bhogo SvaT_4.163c
adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.1268b / adhikāraṃ tu deśake SvaT_4.475b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167478 (0.0):
adhikāraṃ kariṣyanti KubjT_2.48a / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.349d / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.1268b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316032 (0.061):
sādhikāramidaṃ yataḥ MrgT_1,5.9d / sādhikāraṃ samarpitam SvaT_8.36d
adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167496 (0.0):
adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d / adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167477 (0.034):
adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.349d / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.1268b / adhikāraṃ tu deśake SvaT_4.475b
adhikāraṃ prakurute SvaT_10.130c / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.1171a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167495 (5.960):
adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d / adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167508 (0.020):
adhikāraṃ prakurute SvaT_10.1171a / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.60b
adhikāraṃ prakurvanti SvaT_10.1212c / adhikāraṃ prakurvanti SvaT_11.250c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167508 (0.0):
adhikāraṃ prakurute SvaT_10.130c / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.1171a / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167494 (0.008):
adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.11c / adhikāraṃ prakurute SvaT_10.130c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827171 (0.051):
adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.60b / adhikāraṃ prakurvanti KubjT_14.76c
adhikāraḥ śivājñayā SvaT_4.472d / adhikāro vivarjyatām SvaT_4.229d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167517 (0.027):
adhikāraṃ prabhutvatā KubjT_3.123d / adhikāraḥ śivājñayā SvaT_4.472d
adhipatistu mahādeva SvaT_10.914a / adhivāsaṃ pravakṣyāmi SvaT_3.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167573 (0.0):
adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā Stk_7.2a / adhivāsaṃ pravakṣyāmi SvaT_3.1a / adhivāsaṃ rajāṃsi ca SvaT_1.9d
adhivāsaṃ rajāṃsi ca SvaT_1.9d / adhivāse tathaiveha SvaT_3.119a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167576 (0.0):
adhivāsaṃ tataḥ kṛtvā Stk_7.2a / adhivāsaṃ pravakṣyāmi SvaT_3.1a / adhivāsaṃ rajāṃsi ca SvaT_1.9d
adhiṣṭhātā vyavasthitaḥ SvaT_11.37d / adhiṣṭhāya tvadhastataḥ SvaT_11.17b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167577 (0.0):
adhivāsaṃ rajāṃsi ca SvaT_1.9d / adhivāse tathaiveha SvaT_3.119a / adhiṣṭhātā vyavasthitaḥ SvaT_11.37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167587 (0.0):
adhiṣṭhātṛtayā bhedam SRtp_288a / adhiṣṭhāya tvadhastataḥ SvaT_11.17b
adhiṣṭhitaṃ śivenaiva SvaT_3.34a / adhunā kathayāmi te SvaT_4.230d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167587 (0.0):
adhiṣṭhāya tvadhastataḥ SvaT_11.17b / adhiṣṭhitaṃ śivenaiva SvaT_3.34a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167614 (0.0):
adhīyītājñayā guroḥ SUp_7.25d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.230d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.322d
adhunā kathayāmi te SvaT_4.322d / adhunā kathayāmi te SvaT_7.26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167614 (0.0):
adhīyītājñayā guroḥ SUp_7.25d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.230d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.322d
adhunā kathayāmi te SvaT_11.113b / adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167615 (0.0):
adhīyītājñayā guroḥ SUp_7.25d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.230d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.322d
adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c / adhunā pakṣamāsāṃśca SvaT_7.49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167615 (0.0):
adhunā kathayāmi te SvaT_7.26d / adhunā kathayāmi te SvaT_11.113b / adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167626 (0.011):
adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b / adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c / adhunā kathayiṣyāmi KubjT_11.5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167608 (0.013):
adhunā kathayāmi te SvaT_4.230d / adhunā kathayāmi te SvaT_4.322d
adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.12c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.285a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167643 (0.0):
adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.12c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.285a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167625 (0.051):
adhunā kathayiṣyāmi KubjT_14.58a / adhunā pakṣamāsāṃśca SvaT_7.49c
adhogranthau vyavasthitaḥ SvaT_10.1130b / adho binduśikhānvitam SvaT_7.221d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167675 (0.0):
adho nābher nigadyate GorS(2)_78b / adho binduśikhānvitam SvaT_7.221d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167657 (0.036):
adho gāmi śiro jalam GorS(2)_79 (=HYP 3.71)b / adhogranthau vyavasthitaḥ SvaT_10.1130b / adhonāḍīnikuñcanāt KubjT_12.59d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527281 (0.055):
tanmadhye cintayeddhaṃsam % adho binduśikhānvitam // SvaT_7.221 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784498 (0.055):
tanmadhye cintayeddhaṃsam adho binduśikhānvitam // SvaT_7.221 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167185 (0.061):
adha ūrdhvaṃ vahedyasmāt SvaT_7.23a / adha ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ SvaT_11.34d / adha oṃkārasaṃyuktaṃ VT_75a
adho brahmabilaṃ devi SvaT_11.28a / adhobhāge praropitaḥ SvaT_10.123d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167684 (0.0):
adho binduśikhānvitam SvaT_7.221d / adho brahmabilaṃ devi SvaT_11.28a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547394 (0.063):
bindvardhendunirodhī ca % nādo nāḍī tvataḥ param // SvaT_11.27 // / adho brahmabilaṃ devi $ śaktitattvaṃ tataḥ param &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804596 (0.063):
bindvardhendunirodhī ca nādo nāḍī tvataḥ param // SvaT_11.27 // / adho brahmabilaṃ devi śaktitattvaṃ tataḥ param /
adhobhāge pravartike SvaT_4.243d / adhobhāge 'sya yojayet SvaT_8.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167684 (0.0):
adho brahmabilaṃ devi SvaT_11.28a / adhobhāge praropitaḥ SvaT_10.123d / adhobhāge pravartike SvaT_4.243d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167692 (0.021):
adhobhāge sthitaḥ skandaḥ SUp_2.5a / adhobhāge 'sya yojayet SvaT_8.20d / adhomadhyordhvabhāgeṣu SvaT_10.80c
adhomadhyordhvabhāgeṣu SvaT_10.80c / adhomukhena hṛtpṛṣṭhe SvaT_3.143a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167696 (0.0):
adhobhāge sthitaḥ skandaḥ SUp_2.5a / adhobhāge 'sya yojayet SvaT_8.20d / adhomadhyordhvabhāgeṣu SvaT_10.80c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167711 (0.057):
adhomukhāṃ viliptāṅgāṃ VT_272a / adhomukhena hṛtpṛṣṭhe SvaT_3.143a / adhomukhordhvapādāntaṃ KubjT_22.12c
adhordhvaprāṇasaṃcare SvaT_7.93b / adhordhvaṃ saṃvyavasthitam SvaT_11.29d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167749 (0.011):
adhordhvaṃ nīyate jīvaḥ KubjT_14.35a / adhordhvaṃ saṃvyavasthitam SvaT_11.29d / adho viṣṇusamāyukto SvaT_2.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167727 (0.040):
adho meḍhrāt pratiṣṭhitam GorS(2)_20 (=1|13)d / adhordhvaprāṇasaṃcare SvaT_7.93b / adhordhvaromamadhye tu KubjT_17.73a
adho viṣṇusamāyukto SvaT_2.37c / adho vai yātyadharmeṇa SvaT_4.250c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167754 (0.0):
adhordhvaṃ nīyate jīvaḥ KubjT_14.35a / adhordhvaṃ saṃvyavasthitam SvaT_11.29d / adho viṣṇusamāyukto SvaT_2.37c
adhyātmagaticāreṇa SvaT_5.53a / adhyātmaśabdarūpātmā SvaT_7.107c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167768 (0.0):
adhyardhāni sahasrāṇi MrgT_1,13.87c / adhyātmagaticāreṇa SvaT_5.53a / adhyātmaśabdarūpātmā SvaT_7.107c
adhyātmaṃ tu varānane SvaT_7.167b / adhyātmaṃ tu saradhipe SvaT_7.55b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167779 (0.0):
adhyātmaṃ kurute bāhyaṃ KubjT_25.123a / adhyātmaṃ tu varānane SvaT_7.167b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729400 (0.060):
pūrvavacca pramāṇenna SvaT_10.931a / pūrvavacca varānane SvaT_7.64d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242239 (0.063):
nyasitavyā varānane SvaT_5.8b / nyasitavyo varārohe SvaT_2.248c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15725983 (0.063):
nyagrodhaśca supārśve tu SvaT_10.196a / nyasitavyā varānane SvaT_5.8b / nyasitavyo varārohe SvaT_2.248c
adhvanyāse kṛte sati SvaT_4.100b / adhvabhāgāṃstato maṇīn SvaT_2.149d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167830 (0.0):
adhvanaḥ ṣaḍapi kramāt SRtp_123b / adhvanyāse kṛte sati SvaT_4.100b
adhvamadhye tu ye pāśā SvaT_10.357c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167833 (0.0):
adhvabhāgāṃstato maṇīn SvaT_2.149d / adhvamadhye tu ye pāśā SvaT_10.357c
adhvavāgīśikalpanā SvaT_4.507d / adhvaśuddhirato bhavet SvaT_4.99d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167845 (0.0):
adhvaryuḥ parameśvaraḥ KubjT_3.26d / adhvavāgīśikalpanā SvaT_4.507d / adhvaśuddhirato bhavet SvaT_4.99d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211728 (0.064):
tattvādhvadharmanirmukhtaḥ SvaT_7.242a / tattvādhvapuramadhyasthā KubjT_15.76a
adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet SvaT_4.103d / adhvaṣṭakavyavasthitam SvaT_4.223b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167856 (0.0):
adhvaśuddhirato bhavet SvaT_4.99d / adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet SvaT_4.103d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515799 (0.046):
mantrau dvāveva vijñeyau % adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet // SvaT_4.103 // / puṣpagandhādinā pūjya $ saṃnidhāvāhutitrayam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773022 (0.046):
mantrau dvāveva vijñeyau adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet // SvaT_4.103 // / puṣpagandhādinā pūjya saṃnidhāvāhutitrayam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323488 (0.063):
svabhyastaṃ vai puraḥsthitam SvaT_2.29d / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamaṇḍalasya sā divyair SvaT_10.880c
adhvaṣṭkaṃ yathā prāṇe SvaT_4.241c / adhvasaṃdhiḥ prakīrtitaḥ SvaT_4.93b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167859 (0.0):
adhvaṣaṭkaṃ vibhāvayet SvaT_4.103d / adhvaṣṭakavyavasthitam SvaT_4.223b / adhvaṣṭkaṃ yathā prāṇe SvaT_4.241c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192631 (0.049):
kumbhaḥ saṃjīvanekṣukau SvaT_10.89d / kumbhitaścaiva yaḥ prāṇo SvaT_4.368a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187155 (0.050):
kapālīśohyajobadhno SvaT_10.624a / kapāleśaḥ prakīrtitaḥ SvaT_1.77b
adhvasṛṣṭiṃ mahādeva SvaT_11.2a / adhvā cātrāraṇiryathā SvaT_10.370b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167867 (0.0):
adhvaṣṭkaṃ yathā prāṇe SvaT_4.241c / adhvasaṃdhiḥ prakīrtitaḥ SvaT_4.93b / adhvasṛṣṭiṃ mahādeva SvaT_11.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699726 (0.054):
adhvāyaṃ tu mayā jñātas SvaT_11.1a / adhvāyaṃ tu mahādeva SvaT_10.1a / adhvāvalokanaṃ paścād SvaT_4.95a
adhvātītaṃ nirāmayam SvaT_11.122d / adhvānaṃ yugapannyaset SvaT_4.508b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167878 (0.0):
adhvā cātrāraṇiryathā SvaT_10.370b / adhvātītaṃ nirāmayam SvaT_11.122d
adhvānaṃ yugapannyaset SvaT_4.509b / adhvānaṃ vyāpya sarvaṃ tu SvaT_4.311a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167883 (0.0):
adhvātītaṃ nirāmayam SvaT_11.122d / adhvānaṃ yugapannyaset SvaT_4.508b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518617 (0.062):
sthāvaraṃ jaṅgamaṃ caiva % cetanācetanasthitam // SvaT_4.310 // / adhvānaṃ vyāpya sarvaṃ tu $ sāmarasyena saṃsthitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775839 (0.062):
sthāvaraṃ jaṅgamaṃ caiva cetanācetanasthitam // SvaT_4.310 // / adhvānaṃ vyāpya sarvaṃ tu sāmarasyena saṃsthitaḥ /
adhvānaṃ saṃdhayedagnau SvaT_4.92a / adhvānaṃ saṃpravakṣyāmi SvaT_10.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167891 (0.0):
adhvānaṃ vyāpya sarvaṃ tu SvaT_4.311a / adhvānaṃ saṃdhayedagnau SvaT_4.92a
adhvāntasthāṃ parāṃ śāntām SvaT_4.217a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167897 (0.0):
adhvānaṃ saṃdhayedagnau SvaT_4.92a / adhvānaṃ saṃpravakṣyāmi SvaT_10.2a / adhvāntasthāṃ parāṃ śāntām SvaT_4.217a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15517338 (0.0):
tattvatrayaviśuddhyante % śikhācchedaṃ tu kalpayet // SvaT_4.216 // / adhvāntasthāṃ parāṃ śāntām $ anaupamyāmanāmayām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774561 (0.0):
tattvatrayaviśuddhyante śikhācchedaṃ tu kalpayet // SvaT_4.216 // / adhvāntasthāṃ parāṃ śāntām anaupamyāmanāmayām /
adhvā bandhasya kāraṇam SvaT_10.358d / adhvāyamadha ūrdhvagaḥ SvaT_10.1234b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167906 (0.0):
adhvāntasthāṃ parāṃ śāntām SvaT_4.217a / adhvā bandhasya kāraṇam SvaT_10.358d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546406 (0.055):
grathitastu tayā sarvas tv $ adhvāyamadha ūrdhvagaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803608 (0.055):
grathitastu tayā sarvas tv adhvāyamadha ūrdhvagaḥ /
adhvāyamupavarṇitaḥ SvaT_10.618b / adhvāyaṃ tu mayā jñātas SvaT_11.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167915 (0.0):
adhvāyamadha ūrdhvagaḥ SvaT_10.1234b / adhvāyamupavarṇitaḥ SvaT_10.618b
adhvāyaṃ tu mahādeva SvaT_10.1a / adhvāvalokanaṃ paścād SvaT_4.95a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167916 (5.960):
adhvāyamupavarṇitaḥ SvaT_10.618b / adhvāyaṃ tu mayā jñātas SvaT_11.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167925 (0.028):
adhvā yuktyaviśeṣataḥ SRtp_144d / adhvāvalokanaṃ paścād SvaT_4.95a / adhvaitatprāpyate ṣoḍhā SRtp_6c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167861 (0.054):
adhvasaṃdhiḥ prakīrtitaḥ SvaT_4.93b / adhvasṛṣṭiṃ mahādeva SvaT_11.2a / adhvā cātrāraṇiryathā SvaT_10.370b
adhvopasthāpanaṃ bhavet SvaT_4.99b / anaṅgaścāṅgārodgāraḥ SvaT_10.40a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167952 (0.0):
anagnijvalane hitam Stk_21.4d / anaṅgaścāṅgārodgāraḥ SvaT_10.40a
anaṇimālaghimā SvaT_11.157a / anantamāsanaṃ kalpyaṃ SvaT_3.133c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167991 (0.0):
anantamaṇḍalaṃ sandhau KubjT_16.77a / anantamāsanaṃ kalpyaṃ SvaT_3.133c / anantamāsanaṃ prāgvac SvaT_4.43c
anantamāsanaṃ prāgvac SvaT_4.43c / anantavibhavāstatra SvaT_10.261a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167993 (0.0):
anantamāsanaṃ kalpyaṃ SvaT_3.133c / anantamāsanaṃ prāgvac SvaT_4.43c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168002 (0.0):
anantarūpiṇī durgā ToT_8.18c / anantavibhavāstatra SvaT_10.261a / anantaśca caturthakaḥ SvaT_10.1175b
anantaśca caturthakaḥ SvaT_10.1175b / anantaśca suṣumneśas tv SvaT_11.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168009 (0.0):
anantarūpiṇī durgā ToT_8.18c / anantavibhavāstatra SvaT_10.261a / anantaśca caturthakaḥ SvaT_10.1175b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547269 (0.048):
vyāpakaḥ śaktimūrdhastho % biladvāramanāśritaḥ // SvaT_11.17 // / anantaśca suṣumneśas tv $ anāthaścordhvagastathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804471 (0.048):
vyāpakaḥ śaktimūrdhastho biladvāramanāśritaḥ // SvaT_11.17 // / anantaśca suṣumneśas tv anāthaścordhvagastathā /
anantaścaiva deveśi SvaT_11.21c / anantaścaiva sūkṣmaśca SvaT_10.1161c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168014 (0.0):
anantaśca suṣumneśas tv SvaT_11.18a / anantaścaiva deveśi SvaT_11.21c
anantastritanuḥ sūkṣmaḥ SvaT_10.1103c / anantaṃ kalpayettatra SvaT_2.271a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168022 (0.027):
anantastrikalo goptā MrgT_1,13.153a / anantastritanuḥ sūkṣmaḥ SvaT_10.1103c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168032 (0.032):
anantasyārthadarśane SRtp_47b / anantaṃ kalpayettatra SvaT_2.271a / anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b
anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b / anantaṃ caiva kālāgniṃ SvaT_10.346c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168034 (0.0):
anantaṃ kalpayettatra SvaT_2.271a / anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168044 (0.0):
anantaṃ cāntagaṃ kuryāt Stk_5.2a / anantaṃ caiva kālāgniṃ SvaT_10.346c / anantaṃ caiva vinyasya SvaT_2.161c
anantaṃ caiva vinyasya SvaT_2.161c / anantaṃ parikalpayet SvaT_2.60d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168044 (0.0):
anantaṃ cāntagaṃ kuryāt Stk_5.2a / anantaṃ caiva kālāgniṃ SvaT_10.346c / anantaṃ caiva vinyasya SvaT_2.161c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168052 (0.012):
anantaṃ caiva kālāgniṃ SvaT_10.346c / anantaṃ caiva vinyasya SvaT_2.161c / anantaṃ tad vijānīyāt KubjT_8.19a
anantaṃ pāramakṣobhyaṃ SvaT_10.708c / anantaṃ mūrtivigraham SvaT_3.59d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168058 (0.0):
anantaṃ tad vijānīyāt KubjT_8.19a / anantaṃ parikalpayet SvaT_2.60d / anantaṃ pāramakṣobhyaṃ SvaT_10.708c
anantaṃ viśvaśaktibhiḥ SvaT_7.252b / anantaḥ parameśvaraḥ SvaT_10.5d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168082 (0.025):
anantaḥ kṣobhako mataḥ SRtp_47d / anantaḥ parameśvaraḥ SvaT_10.5d / anantaḥ parameśvaraḥ SRtp_28d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168175 (0.064):
ananto bhuvanavrātas tv SvaT_10.684c / ananto rudra eva ca SvaT_11.19d / ananto vyomarūpiṇam SvaT_10.1262b
anantaḥ ṣaṣṭha ucyate SvaT_10.1126b / anantā eva yonayaḥ SvaT_11.171d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168087 (0.0):
anantaḥ parameśvaraḥ SvaT_10.5d / anantaḥ parameśvaraḥ SRtp_28d / anantaḥ ṣaṣṭha ucyate SvaT_10.1126b
anantādiśikhaṇḍyantās SvaT_7.45c / anantādiśivāntakam SvaT_3.103d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168111 (0.0):
anantāṇḍasya ṣaḍ bahiḥ SRtp_91d / anantādiśikhaṇḍyantās SvaT_7.45c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512909 (0.045):
āsanaṃ tatra vinyasyed % anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770134 (0.045):
āsanaṃ tatra vinyasyed anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 //
anantādiśivāntakaḥ SvaT_4.459b / anantādiśivāntake SvaT_4.95d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168106 (0.0):
anantādiśikhaṇḍyantās SvaT_7.45c / anantādiśivāntakam SvaT_3.103d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168113 (0.0):
anantādiśivāntakaḥ SvaT_4.459b / anantādiśivāntake SvaT_4.95d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512909 (0.064):
āsanaṃ tatra vinyasyed % anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 // / mūrtibhūtāṃ nyasetsthālīṃ $ tatrasthaṃ bhairavaṃ yajet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770134 (0.064):
āsanaṃ tatra vinyasyed anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 // / mūrtibhūtāṃ nyasetsthālīṃ tatrasthaṃ bhairavaṃ yajet /
anantādīnprakalpayet SvaT_2.263d / anantādyāsanaṃ dattvā SvaT_3.71c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168120 (0.0):
anantādiśivāntake SvaT_4.95d / anantādīnprakalpayet SvaT_2.263d
anantānantasambhavam SvaT_10.1247b / anantānāthanāśritam SvaT_10.1246b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168131 (0.0):
anantādyāḥ śivāntādhvā KubjT_25.0*11a / anantānantasambhavam SvaT_10.1247b / anantānāthanāśritam SvaT_10.1246b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168138 (0.0):
anantānantasambhavam SvaT_10.1247b / anantānāthanāśritam SvaT_10.1246b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168120 (0.051):
anantādīnprakalpayet SvaT_2.263d / anantādyāsanaṃ dattvā SvaT_3.71c / anantādyāḥ śivāntādhvā KubjT_25.0*11a
anantā nāma kīrtitā SvaT_10.996d / anantāsanamuttamam SvaT_1.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168149 (0.0):
anantānāṃ vidhāyine BhStc_63b / anantāsanamuttamam SvaT_1.38b / anantāḥ śāstrakoṭayaḥ SvaT_4.340d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168140 (0.051):
anantānāthanāśritā KubjT_5.143b / anantā nāma kīrtitā SvaT_10.996d
anantāḥ śāstrakoṭayaḥ SvaT_4.340d / anantena supūjitāḥ SvaT_10.642b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168152 (0.0):
anantāsanamuttamam SvaT_1.38b / anantāḥ śāstrakoṭayaḥ SvaT_4.340d
ananteśo jagatpatiḥ SvaT_10.1127b / ananto bhuvanavrātas tv SvaT_10.684c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168174 (0.0):
anantenāpi śabdānu SRtp_66c / ananteśo jagatpatiḥ SvaT_10.1127b / ananto bhuvanavrātas tv SvaT_10.684c
ananto rudra eva ca SvaT_11.19d / ananto vyomarūpiṇam SvaT_10.1262b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168178 (0.0):
ananto bhuvanavrātas tv SvaT_10.684c / ananto rudra eva ca SvaT_11.19d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546767 (0.046):
sa vai prerayate bhūyas tv % anāthaṃ tu jagatpatim // SvaT_10.1261 // / anāthaścāpyananteśam $ ananto vyomarūpiṇam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803969 (0.046):
sa vai prerayate bhūyas tv anāthaṃ tu jagatpatim // SvaT_10.1261 // / anāthaścāpyananteśam ananto vyomarūpiṇam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547291 (0.055):
anātho viṣṇurityuktas tv % ananto rudra eva ca // SvaT_11.19 // / vyomarūpīśvaraḥ prokto $ vyāpī caiva sadāśivaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804493 (0.055):
anātho viṣṇurityuktas tv ananto rudra eva ca // SvaT_11.19 // / vyomarūpīśvaraḥ prokto vyāpī caiva sadāśivaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699802 (0.064):
anantaṃ viśvaśaktibhiḥ SvaT_7.252b / anantaḥ parameśvaraḥ SvaT_10.5d / anantaḥ ṣaṣṭha ucyate SvaT_10.1126b
anambhā asalilā ca SvaT_11.155c / analārṇamadhaścordhve SvaT_9.62c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168227 (0.034):
analasya pradīpanam GorS(2)_101b / analārṇamadhaścordhve SvaT_9.62c
anavasthā manasyatha SvaT_11.135b / anahaṃkāravānsamaḥ SvaT_10.60d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168244 (0.0):
anavasthā manasyatha SvaT_11.135b / anahaṃkāravānsamaḥ SvaT_10.60d
anaṃśako 'pi yo mantro SvaT_8.15c / anāthaścāpyananteśam SvaT_10.1262a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168246 (1.192):
anavasthā manasyatha SvaT_11.135b / anahaṃkāravānsamaḥ SvaT_10.60d / anaṃśako 'pi yo mantro SvaT_8.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168258 (0.021):
anāgāmi ca tajjñeyaṃ MrgT_1,3.4a / anāthaścāpyananteśam SvaT_10.1262a / anāthaścordhvagastathā SvaT_11.18b
anāthaścordhvagastathā SvaT_11.18b / anāthaṃ tu jagatpatim SvaT_10.1261d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168264 (0.0):
anāgāmi ca tajjñeyaṃ MrgT_1,3.4a / anāthaścāpyananteśam SvaT_10.1262a / anāthaścordhvagastathā SvaT_11.18b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546764 (0.016):
sa vai prerayate bhūyas tv % anāthaṃ tu jagatpatim // SvaT_10.1261 // / anāthaścāpyananteśam $ ananto vyomarūpiṇam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803966 (0.016):
sa vai prerayate bhūyas tv anāthaṃ tu jagatpatim // SvaT_10.1261 // / anāthaścāpyananteśam ananto vyomarūpiṇam /
anātho 'nantarūpeṇa SvaT_11.22a / anātho viṣṇurityuktas tv SvaT_11.19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168272 (0.0):
anāthaṃ tu jagatpatim SvaT_10.1261d / anātho 'nantarūpeṇa SvaT_11.22a
anādinidhanāśritaḥ SvaT_7.255d / anādibodho bhava ca SvaT_4.445c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168296 (5.960):
anādi nibiḍaṃ mahat MrgT_1,7.8b / anādibodho bhava ca SvaT_4.445c / anādibodho hyatulaḥ SvaT_7.256a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527727 (0.013):
svatantro 'luptasāmarthyas tv % anādinidhanāśritaḥ // SvaT_7.255 // / anādibodho hyatulaḥ $ kālavelāvivarjitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784945 (0.013):
svatantro 'luptasāmarthyas tv anādinidhanāśritaḥ // SvaT_7.255 // / anādibodho hyatulaḥ kālavelāvivarjitaḥ /
anādibodho hyatulaḥ SvaT_7.256a / anādibhavavarjitam SvaT_11.194d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168298 (0.0):
anādibodho bhava ca SvaT_4.445c / anādibodho hyatulaḥ SvaT_7.256a
anāmayamarūpakam SvaT_9.21b / anāme kuñcayitvā tu SvaT_14.18c
anāśritakalā devī SvaT_10.1255a / anāśritasya devasya SvaT_10.1261a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168370 (0.0):
anārogyaṃ prajāyate SUp_5.16b / anāśritakalā devī SvaT_10.1255a / anāśritasya devasya SvaT_10.1261a
anāśritasya devasya SvaT_11.307c / anāśritaḥ svayaṃ brahmā SvaT_11.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168376 (0.0):
anāśritakalā devī SvaT_10.1255a / anāśritasya devasya SvaT_10.1261a / anāśritasya devasya SvaT_11.307c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228870 (0.053):
devaścāyamanāśritaḥ SvaT_10.1247d / devaścaiva maheśvaraḥ SvaT_10.1055b / devasya dakṣiṇe bhāge Stk_16.9a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15721064 (0.053):
devaścāyamanāśritaḥ SvaT_10.1247d / devaścaiva maheśvaraḥ SvaT_10.1055b / devasyābhimukhaṃ kṛtvā SvaT_3.126c
anāśrito madhyagastu SvaT_10.1254c / anāśrito mahādevi SvaT_11.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168381 (0.0):
anāśritaḥ svayaṃ brahmā SvaT_11.19a / anāśrito madhyagastu SvaT_10.1254c
anāsvādastvagandhaśca SvaT_11.135a / anityā eva gatayaḥ SvaT_10.666a
anirdeśyamanāmayam SvaT_3.27d / anivāritasandeham SvaT_12.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168442 (0.0):
anirdiṣṭamasaṃjñaṃ ca Stk_8.29c / anirdeśyamanāmayam SvaT_3.27d / anivāritasandeham SvaT_12.31c
anivāryāṃ surāsuraiḥ SvaT_12.113b / anukteṣu pradarśayet SvaT_14.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168466 (0.0):
anuktaṃ yadbhavetkiṃcit Stk_7.11a / anukteṣu pradarśayet SvaT_14.21b / anukrameṇa dātavyaḥ SvaT_4.539a
anukrameṇa dātavyaḥ SvaT_4.539a / anugṛhṇāti bhāskaraḥ SvaT_11.97b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168468 (0.0):
anuktaṃ yadbhavetkiṃcit Stk_7.11a / anukteṣu pradarśayet SvaT_14.21b / anukrameṇa dātavyaḥ SvaT_4.539a
anugrahakaraṃ devaṃ SvaT_1.3c / anugrahaṃ prakurvanti SvaT_11.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168487 (0.0):
anugṛhṇāti vai śivaḥ Stk_13.22b / anugrahakaraṃ devaṃ SvaT_1.3c / anugrahaṃ prakurvanti SvaT_11.56a
anugrahāya martyānāṃ SvaT_1.12a / anugrahārthaṃ lokānāṃ SvaT_10.992c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168490 (0.0):
anugrahakaraṃ devaṃ SvaT_1.3c / anugrahaṃ prakurvanti SvaT_11.56a / anugrahāya martyānāṃ SvaT_1.12a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150710 (0.054):
anugrahāya bhūtānāṃ HV_App.I,41.1530a / anugrahāya lokānāṃ HV_12.23c / anugrahārtha bhuvi mānuṣāṇām HV_App.I,29D.457
anujñātastu devena SvaT_6.89c / anujñātotthito yāyād SvaT_3.88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168516 (0.0):
anujñātaścaredbhaikṣaṃ MrgT_3.72a / anujñātastu devena SvaT_6.89c / anujñātotthito yāyād SvaT_3.88c
anuddhṛte kathaṃ yogaḥ SvaT_10.418a / anudhyātāḥ śivena tu SvaT_11.61b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168544 (0.0):
anutpādādasarvagam MrgT_1,12.33d / anuddhṛte kathaṃ yogaḥ SvaT_10.418a / anudhyātāḥ śivena tu SvaT_11.61b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535952 (0.063):
tasminyuktasya kartavyaṃ % nacānyasminkadācana // SvaT_10.417 // / anuddhṛte kathaṃ yogaḥ $ yāvat karma na bhujyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793166 (0.063):
tasminyuktasya kartavyaṃ nacānyasminkadācana // SvaT_10.417 // / anuddhṛte kathaṃ yogaḥ yāvat karma na bhujyate /
anudhyānācchivecchayā SvaT_10.614d / anubhāvo bavettatra SvaT_4.384c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168546 (0.0):
anudhyātāḥ śivena tu SvaT_11.61b / anudhyānācchivecchayā SvaT_10.614d
anulomagataṃ devaṃ SvaT_6.95a / anulomavilomake SvaT_3.119d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168569 (0.0):
anumānaṃ ca sādhayet SRtp_222b / anulomagataṃ devaṃ SvaT_6.95a / anulomavilomake SvaT_3.119d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524196 (0.047):
prayogāṇāṃ karotyeṣa % mantrarājeśvareśvaraḥ // SvaT_6.94 // / anulomagataṃ devaṃ $ vauṣatkārāntasaṃsthitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781415 (0.047):
prayogāṇāṃ karotyeṣa mantrarājeśvareśvaraḥ // SvaT_6.94 // / anulomagataṃ devaṃ vauṣatkārāntasaṃsthitam /
anulomavilomataḥ SvaT_4.496b / anuṣṭupchandasā baddhaṃ SvaT_8.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168569 (0.0):
anulomagataṃ devaṃ SvaT_6.95a / anulomavilomake SvaT_3.119d / anulomavilomataḥ SvaT_4.496b
anekaguṇasaṃpanno SvaT_10.196c / anekarudrakoṭībhir SvaT_10.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168628 (0.014):
anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekaguṇasaṃpanno SvaT_10.196c / anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530947 (0.063):
adhikāraṃ prakurute % tadājñānuvidhāyakaḥ // SvaT_10.11 // / anekarudrakoṭībhir $ upetastiṣṭhati priye &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27788164 (0.063):
adhikāraṃ prakurute tadājñānuvidhāyakaḥ // SvaT_10.11 // / anekarudrakoṭībhir upetastiṣṭhati priye /
anena parimāṇena SvaT_10.21c / anena parimāṇena SvaT_11.265a / anena parimāṇena SvaT_11.308a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168769 (5.960):
anena nyāsamātreṇa KubjT_22.10a / anena parimāṇena SvaT_10.21c / anena parimāṇena SvaT_11.265a
anena yojayetsarvaṃ SvaT_1.38c / anenābdastu pūrvavat SvaT_11.208b
anenaiva ca yogena SvaT_4.260a / anenaiva tu kālena SvaT_4.442a / anenaiva tu dehena SvaT_12.137c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168824 (0.0):
anenāyaṃ dhanyo bhavati na ca te hānir iyatā Saul_57c / anenaiva ca yogena SvaT_4.260a / anenaiva tu kālena SvaT_4.442a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251635 (0.062):
pūrvavat kramayogena SvaT_7.40c / pūrvavatkramayogena SvaT_7.79a / pūrvavat praviśedgṛham SvaT_4.1d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729412 (0.062):
pūrvavacchodhanaṃ tathā SvaT_3.99b / pūrvavat kramayogena SvaT_7.40c / pūrvavatkramayogena SvaT_7.79a
anenaiva varārohe SvaT_10.387c / anenaiva vidhānena SvaT_4.539c / anaiśvaryasya bhāvo 'yam SvaT_12.63a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168850 (5.960):
anenaivākṣasūtreṇa KubjT_5.110c / anaiśvaryasya bhāvo 'yam SvaT_12.63a / anaiśvaryaṃ ca deveśi SvaT_11.158c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168837 (0.044):
anenaiva mṛdā meṣaṃ VT_289c / anenaiva varārohe SvaT_10.387c / anenaiva vidhānena SvaT_4.539c / anenaiva śarīreṇa SRtp_318a
anaiśvaryaṃ ca deveśi SvaT_11.158c / anaiśvaryaṃ ca prāgdiśaḥ SvaT_2.63d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168856 (0.0):
anenaivākṣasūtreṇa KubjT_5.110c / anaiśvaryasya bhāvo 'yam SvaT_12.63a / anaiśvaryaṃ ca deveśi SvaT_11.158c
anaiśvaryaṃ hi paiśāce SvaT_11.159c / anaiśvaryādibhiścaite SvaT_11.158e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168861 (0.0):
anaiśvaryaṃ ca deveśi SvaT_11.158c / anaiśvaryaṃ ca prāgdiśaḥ SvaT_2.63d / anaiśvaryaṃ hi paiśāce SvaT_11.159c
anoghāvṛṣṭireva ca SvaT_11.155d / anaupamyaguṇānvitāḥ SvaT_10.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168868 (0.0):
anaiśvaryaṃ hi paiśāce SvaT_11.159c / anaiśvaryādibhiścaite SvaT_11.158e / anoghāvṛṣṭireva ca SvaT_11.155d
anaupamyamanāmayam SvaT_10.364d / anaupamyāmanāmayām SvaT_4.217b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168871 (0.0):
anoghāvṛṣṭireva ca SvaT_11.155d / anaupamyaguṇānvitāḥ SvaT_10.7b / anaupamyamanāmayam SvaT_10.364d
antarātmā sa vijñeyo SvaT_11.86a / antare samavasthitam SvaT_10.756d
antardehe samācaret SvaT_3.10b / antarbhuvanasaṃghātai SvaT_10.764c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168964 (0.0):
antarbhāvaḥ kuruṣvabdhau MrgT_1,13.87a / antarbhuvanasaṃghātai SvaT_10.764c / antarbhuvanasaṃghātair SvaT_10.743c
antarbhuvanasaṃghātair SvaT_10.743c / antarbhūtā avīcau tu SvaT_10.85c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168971 (0.0):
antarbhuvanasaṃghātai SvaT_10.764c / antarbhuvanasaṃghātair SvaT_10.743c
antarbhūtānvicintayet SvaT_10.92b / antarbhūtāḥ prakīrtitāḥ SvaT_10.1180d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168979 (0.0):
antarbhūtā avīcau tu SvaT_10.85c / antarbhūtānvicintayet SvaT_10.92b
antarbhūtāḥ sthitāścānye SvaT_10.1065c / antaryāgaṃ yathāpūrvam SvaT_7.292c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168981 (0.0):
antarbhūtānvicintayet SvaT_10.92b / antarbhūtāḥ prakīrtitāḥ SvaT_10.1180d / antarbhūtāḥ sthitāścānye SvaT_10.1065c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168995 (0.0):
antarmālā mahāmālā ToT_9.32c / antaryāgaṃ yathāpūrvam SvaT_7.292c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544242 (0.052):
śatadvayaṃ saptakaṃ ca $ bhuvanānāṃ varānane & / antarbhūtāḥ sthitāścānye % ye te noktā varānane // SvaT_10.1065 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801447 (0.052):
śatadvayaṃ saptakaṃ ca bhuvanānāṃ varānane / / antarbhūtāḥ sthitāścānye ye te noktā varānane // SvaT_10.1065 //
antarvedyāṃ supuṇyāyāṃ SvaT_9.38c / antaḥkaraṇamātmasthaṃ SvaT_10.932c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168996 (0.0):
antaryāgaṃ yathāpūrvam SvaT_7.292c / antarvedyāṃ supuṇyāyāṃ SvaT_9.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169015 (0.0):
antasthā sarvabhūtānāṃ KubjT_25.161c / antaḥkaraṇamātmasthaṃ SvaT_10.932c / antaḥkaraṇavinyāsaṃ SvaT_4.227c
antaḥkaraṇavinyāsaṃ SvaT_4.227c / antaḥsthaḥ kālarūpeṇa SvaT_7.146a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169015 (0.0):
antaḥkaraṇamātmasthaṃ SvaT_10.932c / antaḥkaraṇavinyāsaṃ SvaT_4.227c
ante cāpi punastathā SvaT_11.224b / ante jātiṃ prakalpayet SvaT_1.72b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169058 (0.0):
ante ca saṃsthitā hy ekā KubjT_25.162a / ante cāpi punastathā SvaT_11.224b / ante jātiṃ prakalpayet SvaT_1.72b
ante 'sya uddharenmantrān SvaT_1.37c / antyajāñchūdraviṭ kṣatra SvaT_10.384c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169087 (0.0):
anteṣṭhī ca pratiṣṭhā ca KubjT_21.74a / ante 'sya uddharenmantrān SvaT_1.37c / antyajāñchūdraviṭ kṣatra SvaT_10.384c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535560 (0.054):
paśūnāṃ caiva goyoniṃ $ manuṣyāṃśca viśodhayet & / antyajāñchūdraviṭ kṣatra % brāhmaṇāṃśca viśodhayet // SvaT_10.384 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27792774 (0.054):
paśūnāṃ caiva goyoniṃ manuṣyāṃśca viśodhayet / / antyajāñchūdraviṭ kṣatra brāhmaṇāṃśca viśodhayet // SvaT_10.384 //
antyajān brāhmaṇāvadhi SvaT_10.385d / antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam SvaT_11.262d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169102 (0.0):
antyajā parameśvarī KubjT_25.162b / antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam SvaT_11.262d / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā SvaT_11.263a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550427 (0.0):
sāgarairdaśabhirmadhyam % antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam // SvaT_11.262 // / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā $ parārdhaṃ parikīrtitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807628 (0.0):
sāgarairdaśabhirmadhyam antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam // SvaT_11.262 // / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā parārdhaṃ parikīrtitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169093 (0.061):
antyajānāṃ dvijānāṃ ca KubjT_25.154c / antyajān brāhmaṇāvadhi SvaT_10.385d / antyajā parameśvarī KubjT_25.162b
antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā SvaT_11.263a / andhakāro divākṛtiḥ SvaT_10.310d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169104 (0.0):
antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam SvaT_11.262d / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā SvaT_11.263a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169118 (0.0):
antramālā karālikā KubjT_21.55d / andhakāro divākṛtiḥ SvaT_10.310d / andhakūpe ca patanam SvaT_4.19c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550429 (0.0):
sāgarairdaśabhirmadhyam % antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam // SvaT_11.262 // / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā $ parārdhaṃ parikīrtitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807630 (0.0):
sāgarairdaśabhirmadhyam antyaṃ tairdaśabhiḥ smṛtam // SvaT_11.262 // / antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā parārdhaṃ parikīrtitam /
andhakūpe ca patanam SvaT_4.19c / andhatāmisramityāhur SvaT_11.139a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169122 (0.0):
antramālā karālikā KubjT_21.55d / andhakāro divākṛtiḥ SvaT_10.310d / andhakūpe ca patanam SvaT_4.19c
andhatvaṃ śrotrarogaṃ ca SvaT_7.308a / annapānapraveśane SvaT_12.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169125 (0.0):
andhatāmisramityāhur SvaT_11.139a / andhatvaṃ śrotrarogaṃ ca SvaT_7.308a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169143 (0.052):
andhaś ca jāyamānaḥ syād SUp_4.48c / annapānapraveśane SvaT_12.7b
annaprāśanacūḍakam SvaT_10.387b / annaṃ sādhanamityuktaṃ SvaT_15.11a
anyakalpotthitāni ca SvaT_6.94b / anyatantrasamutthāśca SvaT_15.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169219 (0.0):
anyajanmāvabodhanam KubjT_17.43b / anyatantrasamutthāśca SvaT_15.36a / anyatantroktalakṣaṇāḥ SvaT_10.1105b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169185 (0.028):
annārthaṃ homayet kṣīraṃ SUp_4.61a / anyakalpotthitāni ca SvaT_6.94b / anyakalpopacāreṣu KubjT_7.6a
anyatantroktalakṣaṇāḥ SvaT_10.1105b / anyattantraprasiddhiṃ tu SvaT_4.159a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169223 (0.0):
anyatantrasamutthāśca SvaT_15.36a / anyatantroktalakṣaṇāḥ SvaT_10.1105b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169241 (0.021):
anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a / anyattantraprasiddhiṃ tu SvaT_4.159a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544726 (0.053):
uktānuktāśca ye cātra $ anyatantroktalakṣaṇāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801931 (0.053):
uktānuktāśca ye cātra anyatantroktalakṣaṇāḥ /
anyatra paripaṭhyate SvaT_10.728d / anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ SvaT_10.1034b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169270 (0.029):
anyatra prasthitaḥ kvacit SUp_6.193b / anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ SvaT_10.1034b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169261 (0.031):
anyatra caiva sarpet tu SUp_7.36c / anyatra paripaṭhyate SvaT_10.728d / anyatra prasthitaḥ kvacit SUp_6.193b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15543876 (0.042):
sarvātmanā tu te tasminn $ anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801083 (0.042):
sarvātmanā tu te tasminn anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ /
anyathā tu pṛthak pṛthak SvaT_4.305b / anyathā na bhaveddevi SvaT_4.440a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169301 (0.026):
anyathā tilaghātakī KubjT_10.71b / anyathā tu pṛthak pṛthak SvaT_4.305b / anyathā tu pṛthakpṛthak Stk_8.28b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729754 (0.047):
pṛthakpātrasthitānyeva SvaT_3.56c / pṛthagbhedena teṣāṃ tu SvaT_5.18c / pṛthagvṛttiprabhedena SvaT_7.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258098 (0.056):
bahiṣkaraṇakaṃ devi SvaT_11.132c / bahiṣkoṇe pṛthak pṛthak KubjT_7.99b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240498 (0.060):
nirviṣastu prajāyeta SvaT_9.104c / nirviṣastu bhaveddevi SvaT_9.105c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182926 (0.060):
ekaikasya punardevi SvaT_11.214c / ekaikasya pṛthak pṛthak Stk_14.4d
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029119 (0.063):
pratinityaṃ pṛthak pṛthak Ang_1.698b / pratipūrṣaṃ pṛthak pṛthak Ang_1.698d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036861 (0.064):
bhavedevaṃ na cānyathā Ang_1.1095b / bhaved eṣāṃ pṛthak pṛthak Nar_13.37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252303 (0.064):
Pṛthakpūjākrame sthitā KubjT_25.204b / pṛthakpṛthaktathaiteṣām MrgT_3.22c / pṛthak pṛthak mahādeva ToT_1.2c
anyathā naiva jānanti SvaT_10.364a / anyathā naiva mucyante SvaT_6.39c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169342 (0.036):
anyathā naiva mucyante SvaT_6.39c / anyathā naiva mucyante Stk_8.22a / anyathā naiva yojayet SvaT_5.72d
anyathā naiva yojayet SvaT_5.72d / anyathā pravahedyadā SvaT_7.171b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169350 (0.0):
anyathā nopapadyate SRtp_228b / anyathā pravahedyadā SvaT_7.171b / anyathā prāksvarūpeṇa SvaT_4.414c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169342 (0.036):
anyathā naiva mucyante SvaT_6.39c / anyathā naiva mucyante Stk_8.22a / anyathā naiva yojayet SvaT_5.72d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724379 (0.064):
nānyathā te vadāmyaham SvaT_13.34b / nānyathā prāksvarūpeṇa SvaT_3.146a
anyathā prāksvarūpeṇa SvaT_4.414c / anyathā siddhibhāgbhavet SvaT_7.88b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169350 (0.0):
anyathā nopapadyate SRtp_228b / anyathā pravahedyadā SvaT_7.171b / anyathā prāksvarūpeṇa SvaT_4.414c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724379 (0.064):
nānyathā te vadāmyaham SvaT_13.34b / nānyathā prāksvarūpeṇa SvaT_3.146a
anyaśāstrarato yastu SvaT_1.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169400 (0.0):
anyad vai hṛdayaṃ vakṣye KubjT_23.95c / anyaśāstrarato yastu SvaT_1.18a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506639 (0.0):
tārkiko dambhasaṃyuktaḥ % satyaśaucavivarjitaḥ // SvaT_1.17 // / anyaśāstrarato yastu $ nāsau muktiphalapradaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763877 (0.0):
tārkiko dambhasaṃyuktaḥ satyaśaucavivarjitaḥ // SvaT_1.17 // / anyaśāstrarato yastu nāsau muktiphalapradaḥ /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8791390 (0.028):
AbhT_13.307a/. svacchandaśāstre saṃkṣepāduktaṃ ca śrīmaheśinā / / AbhT_13.307b/. anyaśāstrarato yastu nāsau siddhiphalapradaḥ // 307
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 2 (abhmal2u.htm.txt) 15157823 (0.036):
uktaṃ svatantraśāstreṣu nāsau siddhiphalapradaḥ / anyaśāstrarato yaḥ syāt tacchāstranirato 'pi vā // 2.319 //
anyaśāstravidaśca ye SvaT_12.120b / anyasyāmaśubhaṃ viddhi SvaT_3.195a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169405 (0.0):
anyaśāstrarato yastu SvaT_1.18a / anyaśāstravidaśca ye SvaT_12.120b
anyāni ca varānane SvaT_5.48b / anyānyapi tvayuktāni SvaT_12.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169443 (0.0):
anyāni tu smṛtā ye vai KubjT_5.123c / anyānyapi tvayuktāni SvaT_12.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169433 (0.013):
anyā caiva mahābalā KubjT_25.173d / anyāni ca varānane SvaT_5.48b / anyāni tu smṛtā ye vai KubjT_5.123c
anyānyapi viśeṣataḥ SvaT_12.26b / anyāśca siddhīrvividhā SvaT_15.35c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169444 (0.0):
anyāni tu smṛtā ye vai KubjT_5.123c / anyānyapi tvayuktāni SvaT_12.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169456 (0.057):
anyā vṛttā prakartavyā SUp_4.15a / anyāśca siddhīrvividhā SvaT_15.35c / anyāsakto na bhuñjāno SUp_7.16a
anye tu guṇarūpakāḥ SvaT_12.155d / anyeṣāmapi jantūnāṃ SvaT_10.367a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169475 (0.051):
anye tu kathayantyatra SRtp_164c / anye tu guṇarūpakāḥ SvaT_12.155d
anye saptasvarūpeṇa SvaT_11.165c / anyaiśca parivāritam SvaT_10.743d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169504 (0.0):
anyeṣāṃ varṇajātīnām KubjT_5.55c / anye saptasvarūpeṇa SvaT_11.165c
anyonyābhibhavāste ca SvaT_11.169c / anveṣṭavyaḥ prayatnataḥ SvaT_12.164d
apakāraśatairyuktaṃ SvaT_6.86a / apabhraṣṭānunāsikā SvaT_12.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169568 (5.960):
apanīya samucchiṣṭaṃ SUp_6.220a / apabhraṣṭānunāsikā SvaT_12.10b / apabhraṃśo 'nunāsikyaḥ SvaT_12.20c
apabhraṃśo 'nunāsikyaḥ SvaT_12.20c / aparasthāṃ sucihnitām SvaT_5.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169583 (0.0):
apamṛtyur na tiṣṭhati KubjT_9.41b / aparasthāṃ sucihnitām SvaT_5.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169569 (5.960):
apanīya samucchiṣṭaṃ SUp_6.220a / apabhraṣṭānunāsikā SvaT_12.10b / apabhraṃśo 'nunāsikyaḥ SvaT_12.20c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522177 (0.043):
pūrvāhne grāhayecchāyām $ aparasthāṃ sucihnitām & / aparasthena sūryeṇa % prākchāyāṃ lāñchayet priye // SvaT_5.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779394 (0.043):
pūrvāhne grāhayecchāyām aparasthāṃ sucihnitām / / aparasthena sūryeṇa prākchāyāṃ lāñchayet priye // SvaT_5.30 //
aparasthena sūryeṇa SvaT_5.30c / aparaṃ kalpayitvā tu SvaT_1.47c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169587 (0.0):
aparasthāṃ sucihnitām SvaT_5.30b / aparasthena sūryeṇa SvaT_5.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169599 (0.0):
aparaṃ kalanātmakam KubjT_23.7d / aparaṃ kalpayitvā tu SvaT_1.47c / aparaṃ cādhvamadhyagam SvaT_4.403b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522178 (0.049):
pūrvāhne grāhayecchāyām $ aparasthāṃ sucihnitām & / aparasthena sūryeṇa % prākchāyāṃ lāñchayet priye // SvaT_5.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779395 (0.049):
pūrvāhne grāhayecchāyām aparasthāṃ sucihnitām / / aparasthena sūryeṇa prākchāyāṃ lāñchayet priye // SvaT_5.30 //
aparaṃ cādhvamadhyagam SvaT_4.403b / aparaṃ cāpyāhutibhiḥ SvaT_2.210c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169606 (0.0):
aparaṃ kalpayitvā tu SvaT_1.47c / aparaṃ cādhvamadhyagam SvaT_4.403b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519871 (0.054):
tattvatrayaṃ paraṃ khyātam $ aparaṃ cādhvamadhyagam & / bhedanaṃ tu padārthānāṃ % tyāgānubhavayojanam // SvaT_4.403 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777090 (0.054):
tattvatrayaṃ paraṃ khyātam aparaṃ cādhvamadhyagam / / bhedanaṃ tu padārthānāṃ tyāgānubhavayojanam // SvaT_4.403 //
aparaḥ śaktimūrdhastho SvaT_4.330c / aparaḥ ṣoḍaśo yāvat SvaT_4.329a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169629 (0.0):
aparaṃ pāśavaṃ sarvaṃ KubjT_18.113c / aparaḥ śaktimūrdhastho SvaT_4.330c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295229 (0.060):
vyāpakaḥ prabhurakhyayaḥ SvaT_12.162b / vyāpakaḥ śaktimūrdhastho SvaT_11.17c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518880 (0.062):
prāṇa evaṃ tridhā kālaṃ $ kṛtvā caiva tyajetpunaḥ & / aparaḥ śaktimūrdhastho % vyāpinyāṃ ca dvitīyakaḥ // SvaT_4.330 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776102 (0.062):
prāṇa evaṃ tridhā kālaṃ kṛtvā caiva tyajetpunaḥ / / aparaḥ śaktimūrdhastho vyāpinyāṃ ca dvitīyakaḥ // SvaT_4.330 //
aparā brahmaṇo 'ṇḍaṃ vai SvaT_10.920c / aparārdhaṃ niśā bhavet SvaT_7.91d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169642 (0.0):
aparā kāryagocarā SRtp_272d / aparā brahmaṇo 'ṇḍaṃ vai SvaT_10.920c
aparā sā tanuḥ sthūlā SvaT_4.407a / aparāsyatrirāhutyā SvaT_2.203c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169655 (0.0):
aparā varṇarūpiṇī KubjT_6.6b / aparā sā tanuḥ sthūlā SvaT_4.407a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777140 (0.058):
tritatvaṃ yatparaṃ proktaṃ tena cāpūritā tanuḥ // SvaT_4.406 // / aparā sā tanuḥ sthūlā ṣaṭviṃśattattvakalpitā /
aparāsyena tadvaktra SvaT_2.240c / apareṇa nagāstatra SvaT_10.272a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169657 (0.0):
aparāsyatrirāhutyā SvaT_2.203c / aparāsyena tadvaktra SvaT_2.240c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169679 (0.0):
apareṇa tu mārgeṇa KubjT_18.119c / apareṇa nagāstatra SvaT_10.272a / apareṇa mahīdharau SvaT_10.209d
apareṇa mahīdharau SvaT_10.209d / apareṇa samanvitaḥ SvaT_6.25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169680 (0.0):
apareṇa tu mārgeṇa KubjT_18.119c / apareṇa nagāstatra SvaT_10.272a / apareṇa mahīdharau SvaT_10.209d
apavargaphalapradāḥ SvaT_5.45b / apasavyaṃ bhrāmayitvā SvaT_13.45e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169712 (0.0):
apavitraṃ bhavet toyaṃ SUp_5.14a / apasavyaṃ bhrāmayitvā SvaT_13.45e / apasavyena pūryeta SvaT_7.294c
apasavyena pūryeta SvaT_7.294c / apānastu kariṣyati SvaT_7.308b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169712 (0.0):
apavitraṃ bhavet toyaṃ SUp_5.14a / apasavyaṃ bhrāmayitvā SvaT_13.45e / apasavyena pūryeta SvaT_7.294c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169753 (0.056):
apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastu kariṣyati SvaT_7.308b / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d
apānena vinirgatāḥ SvaT_6.68d / apāṃ nidherbhagavato SvaT_10.792a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169789 (0.0):
apām asaṃbhave homaṃ SUp_4.63c / apāṃ nidherbhagavato SvaT_10.792a / apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ SvaT_10.799a
apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ SvaT_10.799a / api jñānaśatairapi SvaT_10.705d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169792 (0.0):
apāṃ nidherbhagavato SvaT_10.792a / apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ SvaT_10.799a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15540855 (0.035):
rasatanmātra atraiva % kṛtvā samyaktu dhāraṇām // SvaT_10.798 // / apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ $ vāruṇī sā parā tanuḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798063 (0.035):
rasatanmātra atraiva kṛtvā samyaktu dhāraṇām // SvaT_10.798 // / apāṃ yoniṃ parāṃ prāptāḥ vāruṇī sā parā tanuḥ /
apunarbhavakāraṇam SvaT_11.185b / aptattvaṃ caiva tadadha SvaT_11.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169892 (1.192):
apaiti svādhvasaṃhṛtau MrgT_1,4.8d / aptattvaṃ caiva tadadha SvaT_11.24c / aptattvāttu samārabhya SvaT_11.280c
aptattvāttu samārabhya SvaT_11.280c / aptattvādāvanukramāt SvaT_10.674d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169902 (0.0):
aptattvaṃ caiva tadadha SvaT_11.24c / aptattvāttu samārabhya SvaT_11.280c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539280 (0.053):
bhuvanāni pravakṣyāmi % aptattvādāvanukramāt // SvaT_10.674 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796492 (0.053):
bhuvanāni pravakṣyāmi aptattvādāvanukramāt // SvaT_10.674 //
aptattve tu sthito viṣṇū SvaT_11.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169905 (0.0):
aptattvāttu samārabhya SvaT_11.280c / aptattvādāvanukramāt SvaT_10.674d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547535 (0.0):
tattve tu pārthive brahmā % adhiṣṭhātā vyavasthitaḥ // SvaT_11.37 // / aptattve tu sthito viṣṇū $ rudrastejasi saṃsthitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804736 (0.062):
tattve tu pārthive brahmā adhiṣṭhātā vyavasthitaḥ // SvaT_11.37 // / aptattve tu sthito viṣṇū rudrastejasi saṃsthitaḥ /
aprakāśaḥ svadehastho SvaT_6.10c / apratarkyamanaupamam SvaT_11.287b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169915 (0.031):
apy ekaṃ divasaṃ bhaktyā SUp_4.24c / aprakāśaḥ svadehastho SvaT_6.10c
aprameyaguṇānvitaiḥ SvaT_10.1209b / aprameyamasaṃkhyeyam SvaT_10.702c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169934 (0.0):
aprabuddhapramattena KubjT_2.16a / aprameyaguṇānvitaiḥ SvaT_10.1209b / aprameyamasaṃkhyeyam SvaT_10.702c
aprameyaṃ tato jñeyaṃ SvaT_10.674a / apramodo 'pramuditam SvaT_11.154c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169935 (0.0):
aprameyaguṇānvitaiḥ SvaT_10.1209b / aprameyamasaṃkhyeyam SvaT_10.702c / aprameyaṃ tato jñeyaṃ SvaT_10.674a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169953 (0.0):
aprameyās tu yāḥ smṛtāḥ KubjT_6.85b / apramodo 'pramuditam SvaT_11.154c / apravāse pradātavyaṃ SvaT_6.62a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549024 (0.060):
apramodo 'pramuditam % aramyakamathāpi ca // SvaT_11.154 // / asadāpramuditaṃ tad $ ajñānaṃ caivamaṣṭadhā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806226 (0.060):
apramodo 'pramuditam aramyakamathāpi ca // SvaT_11.154 // / asadāpramuditaṃ tad ajñānaṃ caivamaṣṭadhā /
apravāse pradātavyaṃ SvaT_6.62a / aprāptiraprākāmyaṃ cā SvaT_11.157c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169953 (0.0):
aprameyās tu yāḥ smṛtāḥ KubjT_6.85b / apramodo 'pramuditam SvaT_11.154c / apravāse pradātavyaṃ SvaT_6.62a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169984 (0.032):
aprāptiraprākāmyaṃ cā SvaT_11.157c / apreṣite na gantavyaṃ KubjT_10.109a
abudhaśca budhaścaiva SvaT_11.83c / abudhastiṣṭhate tatra SvaT_11.95c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170006 (0.0):
abādhitaḥ pramāṇaiśca SRtp_240c / abudhaśca budhaścaiva SvaT_11.83c / abudhastiṣṭhate tatra SvaT_11.95c
abudhastu tadā bhavet SvaT_4.238b / abudhastu samākhyātaḥ SvaT_11.96a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170014 (0.0):
abādhitaḥ pramāṇaiśca SRtp_240c / abudhaśca budhaścaiva SvaT_11.83c / abudhastiṣṭhate tatra SvaT_11.95c
abudhaṃ ca punardevi SvaT_11.91a / abudhānāṃ parā smṛtā SvaT_10.827b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170022 (0.0):
abudhastu samākhyātaḥ SvaT_11.96a / abudhaṃ ca punardevi SvaT_11.91a
abdadvayaṃ sa jīvettu SvaT_7.176c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170028 (0.0):
abudhaṃ ca punardevi SvaT_11.91a / abudhānāṃ parā smṛtā SvaT_10.827b / abdadvayaṃ sa jīvettu SvaT_7.176c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526630 (0.047):
ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam $ ahorātreṇa suvrate & / abdadvayaṃ sa jīvettu % ahorātradvayena tu // SvaT_7.176 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783848 (0.047):
ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam ahorātreṇa suvrate / / abdadvayaṃ sa jīvettu ahorātradvayena tu // SvaT_7.176 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270831 (0.060):
māsamekaṃ sa jīvettu SvaT_7.188c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15736685 (0.060):
māsamekaṃ sa jīvati SvaT_7.279b / māsamekaṃ sa jīvettu SvaT_7.188c
abdaṃ māsaṃ tathā pakṣaṃ SvaT_7.204a / abdaṃ vai pūrvavat smṛtam SvaT_11.252b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170049 (0.0):
abda m ekena deveśi KubjT_25.56a / abdaṃ māsaṃ tathā pakṣaṃ SvaT_7.204a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550271 (0.014):
dinamānaṃ ca yatproktaṃ % rātrisaṃkhyā ca tāvatī // SvaT_11.251 // / ahorātreṇa cānena $ abdaṃ vai pūrvavat smṛtam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807472 (0.014):
dinamānaṃ ca yatproktaṃ rātrisaṃkhyā ca tāvatī // SvaT_11.251 // / ahorātreṇa cānena abdaṃ vai pūrvavat smṛtam /
abdānāṃ tu śate pūrṇe SvaT_11.252c / abbindumiva puṣkare SvaT_12.109d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550274 (0.023):
ahorātreṇa cānena $ abdaṃ vai pūrvavat smṛtam & / abdānāṃ tu śate pūrṇe % mahākalpaḥ sa ucyate // SvaT_11.252 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807475 (0.023):
ahorātreṇa cānena abdaṃ vai pūrvavat smṛtam / / abdānāṃ tu śate pūrṇe mahākalpaḥ sa ucyate // SvaT_11.252 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170067 (0.024):
abdān api ca lakṣakam SUp_4.43b / abdānāṃ tu śate pūrṇe SvaT_11.252c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286288 (0.025):
vatsaraḥ ṣaṅguṇena tu SvaT_7.127d / vatsarāṇāṃ śate pūrṇe SvaT_11.273c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15742308 (0.063):
varṣaṃ sarvaguṇottamam SvaT_10.216d / varṣāṇāṃ ca śate pūrṇe SvaT_11.265c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15741922 (0.063):
vatsaraḥ ṣaṅguṇena tu SvaT_7.127d / vatsarāṇāṃ śate pūrṇe SvaT_11.273c / vatsarārdhādvarārohe SvaT_9.36a
abhayaṃ sarvasattvebhyo SvaT_12.46a / abhayaḥ parikīrtitaḥ SvaT_14.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170107 (1.192):
abhakṣyasya tu bhakṣaṇe KubjT_5.46b / abhayaṃ sarvasattvebhyo SvaT_12.46a / abhayaḥ parikīrtitaḥ SvaT_14.10d
abhāvaṃ bhāvanātītaṃ SvaT_11.191c / abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170124 (0.0):
abhāvapadam āśritaḥ KubjT_19.13b / abhāvaṃ bhāvanātītaṃ SvaT_11.191c / abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170135 (0.0):
abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b / abhāvaṃ bhāvayettasmin SvaT_4.169a
abhāvaṃ bhāvayettasmin SvaT_4.169a / abhāvaṃ bhāvayetsadā SvaT_4.277b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170135 (0.0):
abhāvaṃ bhāvanātītaṃ SvaT_11.191c / abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b
abhāvaṃ bhāvayetsadā SvaT_12.166b / abhāvaṃ bhāvyaṃ bhāvena SvaT_4.278a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170140 (0.0):
abhāvaṃ bhāvanātītaṃ SvaT_11.191c / abhāvaṃ bhāvayettadā SvaT_4.141b / abhāvaṃ bhāvayettasmin SvaT_4.169a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518180 (0.051):
sarvendriyamanotītas tv % alakṣyo 'bhāva ucyate // SvaT_4.277 // / abhāvaṃ bhāvyaṃ bhāvena $ bhāvaṃ kṛtvā nirāśrayam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775402 (0.051):
sarvendriyamanotītas tv alakṣyo 'bhāva ucyate // SvaT_4.277 // / abhāvaṃ bhāvyaṃ bhāvena bhāvaṃ kṛtvā nirāśrayam /
abhāvaṃ labhate padam SvaT_4.278d / abhāvaḥ sa vidhīyate SvaT_4.268d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170147 (0.0):
abhāvaṃ bhāvyaṃ bhāvena SvaT_4.278a / abhāvaṃ labhate padam SvaT_4.278d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518040 (0.021):
sūkṣmo 'tyantaṃ paro bhāvas tv % abhāvaḥ sa vidhīyate // SvaT_4.268 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775262 (0.021):
sūkṣmo 'tyantaṃ paro bhāvas tv abhāvaḥ sa vidhīyate // SvaT_4.268 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518190 (0.062):
sarvopādhivinirmuktam % abhāvaṃ labhate padam // SvaT_4.278 // / eṣa te kāraṇatyāgaḥ $ kālatyāgaṃ nibodha me &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775412 (0.062):
sarvopādhivinirmuktam abhāvaṃ labhate padam // SvaT_4.278 // / eṣa te kāraṇatyāgaḥ kālatyāgaṃ nibodha me /
abhāvaḥ sa samuddiṣṭo SvaT_4.293a / abhāve parame pade SvaT_11.191b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170150 (0.0):
abhāvaḥ sa vidhīyate SvaT_4.268d / abhāvaḥ sa samuddiṣṭo SvaT_4.293a
abhicāraprasiddhidaḥ SvaT_7.161b / abhinnena kuto mokṣaṃ SvaT_4.376c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170198 (0.015):
abhinnā śikhivāhinī KubjT_24.48b / abhinnena kuto mokṣaṃ SvaT_4.376c / abhimantrya imair bījair VT_194c
abhimantrya varānane SvaT_2.9b / abhimantrya ṣaḍaṅgena SvaT_2.239a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170212 (0.0):
abhimantrya yathākramam Stk_4.1d / abhimantrya varānane SvaT_2.9b / abhimantrya ṣaḍaṅgena SvaT_2.239a
abhimānaṃ tathoccārya SvaT_5.54a / abhimānaṃ tu kārayet SvaT_4.423d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170227 (0.0):
abhimantrya svavidyayā KubjT_10.56b / abhimānaṃ tathoccārya SvaT_5.54a / abhimānaṃ tu kārayet SvaT_4.423d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522492 (0.064):
śiṣyātmānaṃ gṛhītvā tam % ātmaprāṇe niyojayet // SvaT_5.53 // / abhimānaṃ tathoccārya $ kuryādvai pūrvavattadā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779709 (0.064):
śiṣyātmānaṃ gṛhītvā tam ātmaprāṇe niyojayet // SvaT_5.53 // / abhimānaṃ tathoccārya kuryādvai pūrvavattadā /
abhimukhakhaḍgani pātitaśūraśiraḥ śoṣitaṃ samādāya SvaT_13.9/a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170234 (0.0):
abhimānaṃ tu kārayet SvaT_4.423d / abhimukhakhaḍgani pātitaśūraśiraḥ śoṣitaṃ samādāya SvaT_13.9/a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553556 (0.0):
yaṃ jñātvā devadeveśi % vicarantīha sādhakāḥ // SvaT_13.8 // / abhimukhakhaḍgani pātitaśūraśiraḥ śoṣitaṃ samādāya /*
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810750 (0.0):
yaṃ jñātvā devadeveśi vicarantīha sādhakāḥ // SvaT_13.8 // / abhimukhakhaḍgani pātitaśūraśiraḥ śoṣitaṃ samādāya /*
abhilāṣo malo 'tra tu SvaT_4.105d / abhiṣiktastvadājñayā SvaT_4.474b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170263 (0.0):
abhivyāptāṃ ca bindunā SRtp_165b / abhiṣiktastvadājñayā SvaT_4.474b / abhiṣiktā mahābalāḥ SvaT_10.277b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515824 (0.042):
bhogahetuśca karma syād % abhilāṣo malo 'tra tu // SvaT_4.105 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773047 (0.042):
bhogahetuśca karma syād abhilāṣo malo 'tra tu // SvaT_4.105 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170246 (0.047):
abhilāṣo na kartavya Dka_73c / abhilāṣo malo 'tra tu SvaT_4.105d
abhiṣiktā mahābalāḥ SvaT_10.277b / abhiṣikto 'nyavāsastu SvaT_4.468c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170272 (0.0):
abhiṣiktastvadājñayā SvaT_4.474b / abhiṣiktā mahābalāḥ SvaT_10.277b
abhiṣikto mayācāryas SvaT_4.478a / abhiṣicya praveśyainaṃ SvaT_4.496c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170276 (0.0):
abhiṣikto 'nyavāsastu SvaT_4.468c / abhiṣikto mayācāryas SvaT_4.478a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170284 (0.043):
abhiṣicya janā yasmin SUp_6.129c / abhiṣicya praveśyainaṃ SvaT_4.496c / abhiṣicya svabījais tu VT_47c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520861 (0.049):
arghapūjādikaṃ kṛtvā % praṇamya khyāpayetprabhoḥ // SvaT_4.477 // / abhiṣikto mayācāryas $ tadarthaṃ mantratarpaṇam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778081 (0.049):
arghapūjādikaṃ kṛtvā praṇamya khyāpayetprabhoḥ // SvaT_4.477 // / abhiṣikto mayācāryas tadarthaṃ mantratarpaṇam /
abhiṣiñcettu sādhakam SvaT_4.489d / abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170317 (5.960):
abhiṣekaṃ purā kṛtvā Stk_3.7a / abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a / abhiṣekaṃ pradāpayet SvaT_4.467b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170292 (0.048):
abhiṣicya svabījais tu VT_47c / abhiṣiñcettu sādhakam SvaT_4.489d / abhiṣekaguṇānvitaḥ KubjT_13.44b
abhiṣekaṃ pradāpayet SvaT_4.467b / abhiṣekaṃ samācaret SvaT_4.462b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170317 (5.960):
abhiṣekaṃ purā kṛtvā Stk_3.7a / abhiṣekaṃ prakurvīta SvaT_2.20a / abhiṣekaṃ pradāpayet SvaT_4.467b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170325 (0.054):
abhiṣekaṃ varānane KubjT_10.61b / abhiṣekaṃ samācaret SvaT_4.462b
abhīpsitaṃ phalaṃ tatra SvaT_7.48c / abhyāsādacirāllabhet SvaT_6.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170414 (0.061):
abhyasyanto 'nyathā yadi KubjT_23.98d / abhyāsādacirāllabhet SvaT_6.16d / abhyāsārthaṃ hi pārvati ToT_9.35b
amante satataṃ priye SvaT_10.321b / amareśaśatātyaye SvaT_11.283b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170475 (1.192):
amarīśāsanasthitam KubjT_18.15b / amareśaśatātyaye SvaT_11.283b
amareśaścaturthakaḥ SvaT_10.1082b / amareśaṃ prabhāsaṃ ca SvaT_10.853c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170481 (0.0):
amareśaśatātyaye SvaT_11.283b / amareśaścaturthakaḥ SvaT_10.1082b
amātraḥ paramo 'vyayaḥ SvaT_4.355d / amātsaryamamānitvaṃ SvaT_10.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170509 (0.0):
amā caiva tṛtīyakā Stk_11.6d / amātraḥ paramo 'vyayaḥ SvaT_4.355d / amātsaryamamānitvaṃ SvaT_10.61c
amāvasyā tu sā jñeyā SvaT_7.68c / amāvasyāṃ viśecchaśī SvaT_2.256b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170523 (0.0):
amā nāma parā sūkṣmā KubjT_25.128c / amāvasyā tu sā jñeyā SvaT_7.68c
amāṃ kalāṃ tu candrasya SvaT_10.999a / amukasya vaśaṃ yātu SvaT_9.70a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170525 (0.0):
amāvasyāṃ viśecchaśī SvaT_2.256b / amāṃ kalāṃ tu candrasya SvaT_10.999a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170551 (1.192):
amī hṛllekhābhis tisṛbhir avasāneṣu ghaṭitā Saul_32c / amukasya vaśaṃ yātu SvaT_9.70a / amuko 'tra varārohe SvaT_9.69c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15543425 (0.025):
avamānācca dakṣasya % svāṃ tanuṃ tvajahāḥ purā // SvaT_10.998 // / amāṃ kalāṃ tu candrasya $ punarāpūrya saṃsthitā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27800632 (0.025):
avamānācca dakṣasya svāṃ tanuṃ tvajahāḥ purā // SvaT_10.998 // / amāṃ kalāṃ tu candrasya punarāpūrya saṃsthitā /
amuko 'tra varārohe SvaT_9.69c / amunoktakrameṇaiva SvaT_7.119c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170554 (0.0):
amukasya vaśaṃ yātu SvaT_9.70a / amuko 'tra varārohe SvaT_9.69c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170568 (0.0):
amuñcantau dṛṣṭvā tava nvarasāsvādataralāv Saul_50c / amunoktakrameṇaiva SvaT_7.119c / amunoktena suvrate SvaT_7.125b
amunoktena suvrate SvaT_7.125b / amunokte varārohe SvaT_7.142a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170570 (0.0):
amuñcantau dṛṣṭvā tava nvarasāsvādataralāv Saul_50c / amunoktakrameṇaiva SvaT_7.119c / amunoktena suvrate SvaT_7.125b
amṛtatvaṃ dhruveṇa tu SvaT_2.198d / amṛtatvaṃ śivena tu SvaT_2.239b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170588 (5.960):
amṛtatvaṃ dhruveṇa tu SvaT_2.198d / amṛtatvaṃ śivena tu SvaT_2.239b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510184 (0.049):
ṣaḍaṅgenaiva saṃpūjya % amṛtatvaṃ dhruveṇa tu // SvaT_2.198 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ agniṃ dhyātvā tu bījavat &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767416 (0.049):
ṣaḍaṅgenaiva saṃpūjya amṛtatvaṃ dhruveṇa tu // SvaT_2.198 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā agniṃ dhyātvā tu bījavat /
amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ SvaT_7.217d / amṛtaṃ pāratauṣadhīḥ SvaT_4.12b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170614 (0.0):
amṛtaṃ dadhi saṅkāśaṃ GorS(2)_97 (=1|44)a / amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ SvaT_7.217d / amṛtaṃ pāratauṣadhīḥ SvaT_4.12b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527224 (0.047):
evaṃ mṛtyujayaḥ khyātaḥ % amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ // SvaT_7.217 // / nāḍibhinnālarandhrasthaṃ $ hṛtpadmaṃ ṣoḍaśacchadam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784442 (0.047):
evaṃ mṛtyujayaḥ khyātaḥ amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ // SvaT_7.217 // / nāḍibhinnālarandhrasthaṃ hṛtpadmaṃ ṣoḍaśacchadam /
amṛtaṃ mṛtyunāśanam SvaT_7.223b / amṛtaṃ sravate candro SvaT_7.71c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170616 (0.0):
amṛtaṃ dhyāyato jayaḥ SvaT_7.217d / amṛtaṃ pāratauṣadhīḥ SvaT_4.12b / amṛtaṃ mṛtyunāśanam SvaT_7.223b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170633 (0.054):
amṛtaṃ sādhakottamaḥ Stk_12.2d / amṛtaṃ sravate candro SvaT_7.71c / amṛtākhyā parā yonir KubjT_6.65c
amṛtānpūrvavat kuru SvaT_4.514b / amṛtāpūritaṃ dehaṃ SvaT_7.224c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170673 (0.0):
amṛtāntargataṃ jñātvā VT_149a / amṛtānpūrvavat kuru SvaT_4.514b / amṛtāpūritaṃ dehaṃ SvaT_7.224c
amṛtārthī varānane SvaT_7.71b / amṛtīkaraṇaṃ tathā SvaT_3.60d
amṛteśasamo bhavet SvaT_7.225b / amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ SvaT_10.496a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170707 (0.0):
amṛtena tu siñcanti VT_365a / amṛteśasamo bhavet SvaT_7.225b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170730 (0.0):
amṛtodbhavā parṇajīvī KubjT_21.48c / amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ SvaT_10.496a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536928 (0.014):
kāśyapeyānvidustvetān % teṣāṃ tejonidheratha // SvaT_10.495 // / amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ $ sarvadevasamanvitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794143 (0.014):
kāśyapeyānvidustvetān teṣāṃ tejonidheratha // SvaT_10.495 // / amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ sarvadevasamanvitaḥ /
amṛto nāma vai tatra SvaT_10.962a / amṛtopamāni svādūni SvaT_10.319a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170736 (0.0):
amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ SvaT_10.496a / amṛto nāma vai tatra SvaT_10.962a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15534735 (0.061):
madirodaṃ vahantyetāḥ % puṇyāḥ puṇyajalodvahāḥ // SvaT_10.318 // / amṛtopamāni svādūni $ phalānyatra varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27791950 (0.061):
madirodaṃ vahantyetāḥ puṇyāḥ puṇyajalodvahāḥ // SvaT_10.318 // / amṛtopamāni svādūni phalānyatra varānane /
amokṣe mokṣalipsayā SvaT_10.1141d / amokṣe mokṣalipsayā SvaT_12.121b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170754 (0.0):
amedhyāṅgārabhasmāni SUp_7.51c / amokṣe mokṣalipsayā SvaT_10.1141d / amokṣe mokṣalipsayā SvaT_12.121b
amoghavīryāḥ sarvajñāḥ SvaT_10.1147a / amoghe vināyakā ghorā SvaT_10.444a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170779 (0.0):
amoghā śakti vikhyātā KubjT_10.28c / amoghe vināyakā ghorā SvaT_10.444a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170761 (0.045):
amoghavaśyatāṃ nayet VT_269d / amoghavīryāḥ sarvajñāḥ SvaT_10.1147a / amoghājñāprasādataḥ KubjT_2.114d
amoghe saṃpratiṣṭhitāḥ SvaT_10.434b / ambareṣo 'ṅgārarāśiḥ SvaT_10.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170779 (0.0):
amoghe vināyakā ghorā SvaT_10.444a / amoghe saṃpratiṣṭhitāḥ SvaT_10.434b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170794 (0.0):
ambakoṭiṃ śive loke SUp_6.30a / ambareṣo 'ṅgārarāśiḥ SvaT_10.36a / ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c
ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c / ambuhartā ca nārīśaḥ SvaT_10.1050c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170796 (0.0):
ambareṣo 'ṅgārarāśiḥ SvaT_10.36a / ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170839 (0.061):
ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_24.51c / ambuhartā ca nārīśaḥ SvaT_10.1050c / ambhasā vāruṇaṃ snānam SUp_5.32c
ambhā ca salilā odhā SvaT_11.147c / ammayaṃ tu ghanaṃ cāpi SvaT_10.756a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170856 (0.0):
ambhodhiparimaṇḍalam KubjT_15.2d / ammayaṃ tu ghanaṃ cāpi SvaT_10.756a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15540309 (0.058):
bhuvanasyāsya deveśi hy % uparyāvaraṇaṃ mahat // SvaT_10.755 // / ammayaṃ tu ghanaṃ cāpi $ śakracāpamiva sthitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27797518 (0.058):
bhuvanasyāsya deveśi hy uparyāvaraṇaṃ mahat // SvaT_10.755 // / ammayaṃ tu ghanaṃ cāpi śakracāpamiva sthitam /
ayatnādeva sarvadā SvaT_7.58d / ayanadvayaparyanta SvaT_7.121a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170863 (0.0):
ammayaṃ tu ghanaṃ cāpi SvaT_10.756a / ayatnādeva sarvadā SvaT_7.58d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525872 (0.051):
ayanadvayamākhyātaṃ % mokṣasiddhirdvayojjhitā // SvaT_7.120 // / ayanadvayaparyanta $ unmanyante sadā sthitaḥ &
ayanadvayamākhyātaṃ SvaT_7.120c / ayanaṃ ca tribhistribhiḥ SvaT_11.206d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170873 (0.0):
ayanadvayaparyanta SvaT_7.121a / ayanadvayamākhyātaṃ SvaT_7.120c
ayanaṃ vatsaraścaiva SvaT_4.284a / ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ SvaT_4.323a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170873 (0.0):
ayanadvayamākhyātaṃ SvaT_7.120c / ayanaṃ ca tribhistribhiḥ SvaT_11.206d / ayanaṃ vatsaraścaiva SvaT_4.284a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170882 (0.015):
ayanaṃ ca tribhistribhiḥ SvaT_11.206d / ayanaṃ vatsaraścaiva SvaT_4.284a / ayane viṣuve caiva VT_254a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518775 (0.046):
praśāntaṃ viṣuvaccaivam % adhunā kathayāmi te // SvaT_4.322 // / ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ $ kāraṇānyaṅgule 'ṅgule &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775997 (0.046):
praśāntaṃ viṣuvaccaivam adhunā kathayāmi te // SvaT_4.322 // / ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ kāraṇānyaṅgule 'ṅgule /
ayaṃ śabda udāhṛtaḥ SvaT_7.306b / ayaḥpaṭṭastathaiva ca SvaT_10.90b / ayuktasyāpi ca prāṇe SvaT_7.186c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170912 (0.0):
ayaṃ brahmā mahendro 'yaṃ BhStc_34a / ayaṃ śabda udāhṛtaḥ SvaT_7.306b / ayaḥpaṭṭastathaiva ca SvaT_10.90b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313202 (0.036):
sa śabdastāluke devi SvaT_5.75a / saśabdaḥ sa udāhṛtaḥ SvaT_2.147b / saśabdoccārayogena KubjT_6.19c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15751748 (0.036):
sa śabdastāluke devi SvaT_5.75a / saśabdaḥ sa udāhṛtaḥ SvaT_2.147b / sa śivaḥ parigīyate SvaT_11.52d
ayukto vāpi suvrate SvaT_7.263b / ayutaṃ taddhi kīrtitam SvaT_11.259d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170923 (0.0):
ayuktaṃ śāstravādinām KubjT_25.156b / ayukto vāpi suvrate SvaT_7.263b / ayutaṃ taddhi kīrtitam SvaT_11.259d
ayutānāṃ sahasrakam SvaT_10.4b / ayutāyutasaṃkhyayā SvaT_10.423d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170939 (0.0):
ayutaṃ pūrvasevāyāṃ KubjT_23.156a / ayutānāṃ sahasrakam SvaT_10.4b / ayutāyutasaṃkhyayā SvaT_10.423d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536029 (0.035):
daśa vāyupathā madhye tv % ayutāyutasaṃkhyayā // SvaT_10.423 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793244 (0.035):
daśa vāyupathā madhye tv ayutāyutasaṃkhyayā // SvaT_10.423 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170923 (0.051):
ayukto vāpi suvrate SvaT_7.263b / ayutaṃ taddhi kīrtitam SvaT_11.259d / ayutaṃ dve ca vijñeyāḥ VT_239a
ayutāyuṣo janāstatra SvaT_10.230c / ayogī yāni jānāti SvaT_7.263a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170941 (0.0):
ayutāyutasaṃkhyayā SvaT_10.423d / ayutāyuṣo janāstatra SvaT_10.230c
arakasthā niveśayet SvaT_9.54b / araṇyādisamudbhūtaṃ SvaT_2.197c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170975 (0.0):
ayorukmapuṭādūrdhvam MrgT_1,13.25a / arakasthā niveśayet SvaT_9.54b / araṇyādisamudbhūtaṃ SvaT_2.197c
arandhraṃ nirvraṇaṃ samam SvaT_9.57b / aramyakamathāpi ca SvaT_11.154d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170980 (0.0):
araṇyādisamudbhūtaṃ SvaT_2.197c / arandhraṃ nirvraṇaṃ samam SvaT_9.57b
arirjñeyaścaturthake SvaT_8.23b / ariṣṭacihnitaṃ jñātvā SvaT_9.59a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171011 (0.0):
arālaiḥ svābhāvyād alikalabhasaśrībhir alakaiḥ Saul_45a / arirjñeyaścaturthake SvaT_8.23b / ariṣṭacihnitaṃ jñātvā SvaT_9.59a
arisādhyau parityajya SvaT_8.23c / aruṇaścaiva sārathiḥ SvaT_10.497d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171036 (0.0):
ariṣṭāni anekāni KubjT_5.133a / arisādhyau parityajya SvaT_8.23c / aruṇaścaiva sārathiḥ SvaT_10.497d
aruṇā ghoṣā devī ca SvaT_9.25c / aruṇādityasaṃnibham SvaT_10.930d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171046 (0.0):
aruṇaścaiva sārathiḥ SvaT_10.497d / aruṇā ghoṣadevī ca KubjT_21.67c
arūpaṃ śabdatanmātraṃ SvaT_12.97c / arūpā rūpanirmuktaḥ SvaT_11.313c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171061 (0.0):
arundhatīṃ dhruvaṃ caiva KubjT_23.20a / arūpaṃ śabdatanmātraṃ SvaT_12.97c / arūpā rūpanirmuktaḥ SvaT_11.313c
arkadīptaṃ tu kārayet SvaT_2.5b / arkabhābhyāṃ kuṇḍalābhyām SvaT_10.862a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171073 (0.0):
arūpāṃ rūpasampannāṃ KubjT_16.52c / arkadīptaṃ tu kārayet SvaT_2.5b
arghatrayaprakalpanam SvaT_4.39d / arghapūjādikaṃ kṛtvā SvaT_4.477c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171095 (0.0):
argalāny upadeśena KubjT_23.114c / arghatrayaprakalpanam SvaT_4.39d / arghapātraṃ niyojayet KubjT_23.135b
arghahastaḥ subhāvitaḥ SvaT_2.183b / arghahasto digīśvarān SvaT_3.88d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171104 (0.0):
arghapūjādikaṃ kṛtvā SvaT_4.477c / arghahastaḥ subhāvitaḥ SvaT_2.183b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512714 (0.064):
anujñātotthito yāyād % arghahasto digīśvarān // SvaT_3.88 // / svanāmapadavinyāsān $ oṃkārādinamontagān &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769940 (0.064):
anujñātotthito yāyād arghahasto digīśvarān // SvaT_3.88 // / svanāmapadavinyāsān oṃkārādinamontagān /
arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a / arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171109 (0.0):
arghahasto digīśvarān SvaT_3.88d / arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171139 (0.052):
arghyapātrādisaṃśrayam SUp_3.4d / arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c / arghyasthāpanameva ca ToT_3.74b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508928 (0.059):
puṣpairnānāvidhaiḥ śubhrair % arcayedbhūṣayetpunaḥ // SvaT_2.104 // / arghaṃ dattvā maheśāni $ punarmudrāṃ pradarśayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766166 (0.059):
puṣpairnānāvidhaiḥ śubhrair arcayedbhūṣayetpunaḥ // SvaT_2.104 // / arghaṃ dattvā maheśāni punarmudrāṃ pradarśayet /
arcayanti harātmajam SvaT_10.443d / arcayedbhūṣayetpunaḥ SvaT_2.104d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171179 (0.045):
arcanaṃ havanaṃ dhyānaṃ KubjT_8.70c / arcayanti harātmajam SvaT_10.443d / arcayitvā niveśayet SUp_6.172d
arjane bhogatallaye SvaT_4.510b / arjite [ārjite] sati bhoktavyo SvaT_4.120a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171204 (0.0):
arjitaṃ yat purā dhanam KubjT_5.133d / arjite [ārjite] sati bhoktavyo SvaT_4.120a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516016 (0.028):
tadabhāvānna bhogaḥ syāt % tadarthaṃ mārjanaṃ smṛtam // SvaT_4.119 // / arjite [ārjite] sati bhoktavyo $ bhogo duḥkhasukhātmakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773239 (0.028):
tadabhāvānna bhogaḥ syāt tadarthaṃ mārjanaṃ smṛtam // SvaT_4.119 // / arjite [ārjite] sati bhoktavyo bhogo duḥkhasukhātmakaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171194 (0.063):
arjane bhogatallaye SvaT_4.510b / arjitaṃ yat purā dhanam KubjT_5.133d
arthadā muktidāyikā SvaT_2.266d / arthaṃ cāhutitrayam SvaT_4.65d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171209 (0.0):
arjite [ārjite] sati bhoktavyo SvaT_4.120a / arthadā muktidāyikā SvaT_2.266d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171223 (0.0):
arthasāmarthajaṃ jñānaṃ SRtp_210c / arthaṃ cāhutitrayam SvaT_4.65d / arthipratyarthibhāvena SvaT_4.340a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511223 (0.029):
vaśīkartryuccāṭanī syād % arthadā muktidāyikā // SvaT_2.266 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768450 (0.029):
vaśīkartryuccāṭanī syād arthadā muktidāyikā // SvaT_2.266 //
arthipratyarthibhāvena SvaT_4.340a / ardhacandrakṛtāṭopāṃ SvaT_1.40a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171225 (0.0):
arthaṃ cāhutitrayam SvaT_4.65d / arthipratyarthibhāvena SvaT_4.340a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171234 (0.011):
ardhakoṭyā adhaḥsthāne KubjT_11.78a / ardhacandrakṛtāṭopāṃ SvaT_1.40a / ardhacandra purākāraṃ KubjT_11.54c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506940 (0.062):
mūrtiṃ haṃsākṣareṇaiva % bindubhinnena kalpayet // SvaT_1.39 // / ardhacandrakṛtāṭopāṃ $ svasvanāṃ tuhinaprabhām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764178 (0.062):
mūrtiṃ haṃsākṣareṇaiva bindubhinnena kalpayet // SvaT_1.39 // / ardhacandrakṛtāṭopāṃ svasvanāṃ tuhinaprabhām /
ardhacandravidhānataḥ SvaT_5.25b / ardhacandrastadūrdhve tu SvaT_10.1219c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171256 (0.0):
ardhacandraśca binduśca ToT_9.2c / ardhacandrastadūrdhve tu SvaT_10.1219c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171246 (0.047):
ardhacandram anukramāt KubjT_11.9d / ardhacandravidhānataḥ SvaT_5.25b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546205 (0.048):
ardhacandrastadūrdhve tu % tadūrdhve tu nirodhikā // SvaT_10.1219 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803407 (0.048):
ardhacandrastadūrdhve tu tadūrdhve tu nirodhikā // SvaT_10.1219 //
ardhacandraṃ tu bhittvā vai SvaT_4.378a / ardhacandraṃ nirodhikām SvaT_5.70d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171265 (0.0):
ardhacandrastadūrdhve tu SvaT_10.1219c / ardhacandraṃ tu bhittvā vai SvaT_4.378a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519523 (0.043):
bhidyataścārdhacandrasya % lalāṭe jhimijhimāyate // SvaT_4.377 // / ardhacandraṃ tu bhittvā vai $ bhedayettu nirodhinīm &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776742 (0.043):
bhidyataścārdhacandrasya lalāṭe jhimijhimāyate // SvaT_4.377 // / ardhacandraṃ tu bhittvā vai bhedayettu nirodhinīm /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550982 (0.047):
bindutattve layaṃ yāti % pañcamantramahātanuḥ // SvaT_11.302 // / binduṃ caivārdhacandraṃ tu $ bhittvā caiva nirodhikām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808183 (0.047):
bindutattve layaṃ yāti pañcamantramahātanuḥ // SvaT_11.302 // / binduṃ caivārdhacandraṃ tu bhittvā caiva nirodhikām /
ardhacandraṃ vibhedayet SvaT_4.377b / ardhacandrākṛtīni ca SvaT_10.688b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171272 (0.0):
ardhacandraṃ tu bhittvā vai SvaT_4.378a / ardhacandraṃ nirodhikām SvaT_5.70d / ardhacandraṃ vibhedayet SvaT_4.377b
ardhacandrānnirodhinyām SvaT_5.58c / ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171282 (0.0):
ardhacandrānvitaṃ kṛtvā KubjT_5.40a / ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171272 (1.192):
ardhacandraṃ vibhedayet SvaT_4.377b / ardhacandrākṛtīni ca SvaT_10.688b / ardhacandrānnirodhinyām SvaT_5.58c
ardhacandro nirodhikā SvaT_5.78b / ardhacandro nirodhī ca SvaT_4.255c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171289 (0.0):
ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a / ardhacandro nirodhikā SvaT_5.78b
ardhacandro nirodhī ca SvaT_4.431a / ardhanārīśvaraścaiva SvaT_10.1084a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171295 (0.0):
ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a / ardhacandro nirodhikā SvaT_5.78b / ardhacandro nirodhī ca SvaT_4.255c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240041 (0.060):
nirodhī cārdhapādastu SvaT_4.353c / nirodhī caikaviṃśamam KubjT_19.12b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15725158 (0.060):
nirodhī cārdhapādastu SvaT_4.353c / nirodhī nāda ūrdhvargaḥ SvaT_7.233b
ardhanārīśvarastathā SvaT_10.1059d / ardhamātraḥ smṛto binduḥ SvaT_10.1222a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171295 (0.0):
ardhacandro nirodhī ca SvaT_4.431a / ardhanārīśvaraścaiva SvaT_10.1084a / ardhanārīśvarastathā SvaT_10.1059d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171311 (1.192):
ardhanāryo hy umākānto KubjT_10.125a / ardhamātraḥ smṛto binduḥ SvaT_10.1222a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258919 (0.029):
binduścaivārdhacandraśca SvaT_7.233a / binduścaivārdhamātrastu SvaT_4.352a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546239 (0.046):
rundhanī rodhanī raudrī % jñānabodhā tamopahā // SvaT_10.1221 // / ardhamātraḥ smṛto binduḥ $ svarūpaśca catuṣkalaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803441 (0.046):
rundhanī rodhanī raudrī jñānabodhā tamopahā // SvaT_10.1221 // / ardhamātraḥ smṛto binduḥ svarūpaśca catuṣkalaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519169 (0.064):
trimātrastu makāro vai % tālumadhyagataścaret // SvaT_4.351 // / binduścaivārdhamātrastu $ mātrārdhaṃ hi sa ucyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776391 (0.064):
trimātrastu makāro vai tālumadhyagataścaret // SvaT_4.351 // / binduścaivārdhamātrastu mātrārdhaṃ hi sa ucyate /
ardhamāsaṃ sa jīvati SvaT_7.281d / ardharātre caturthakam SvaT_7.169b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171332 (0.0):
ardhamātrā parā sūkṣmā Stk_23.9a / ardhamāsaṃ sa jīvati SvaT_7.281d
ardharātro 'marāvatyām SvaT_10.337c / ardhahasto vrajedagnim SvaT_4.226c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171350 (0.0):
ardhasaptākṣarā devī KubjT_18.25c / ardhahasto vrajedagnim SvaT_4.226c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171333 (0.043):
ardhamāsaṃ sa jīvati SvaT_7.281d / ardharātre caturthakam SvaT_7.169b / ardharātre tathā punaḥ KubjT_18.88d
ardhahomādi pūrvavat SvaT_4.161b / ardhaṃ dakṣiṇato vahet SvaT_7.165b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171359 (0.0):
ardhahasto vrajedagnim SvaT_4.226c / ardhahomādi pūrvavat SvaT_4.161b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526475 (0.026):
uttarāddakṣiṇāyāṃ tu % saṃkrāmansa varānane // SvaT_7.164 // / yāvadardhaṃ vahettatra $ ardhaṃ dakṣiṇato vahet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783693 (0.026):
uttarāddakṣiṇāyāṃ tu saṃkrāmansa varānane // SvaT_7.164 // / yāvadardhaṃ vahettatra ardhaṃ dakṣiṇato vahet /
ardhaṃ savyāpasavyataḥ SvaT_4.523d / ardhāmācamanaṃ datvā SvaT_4.530c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171367 (0.0):
ardhaṃ dakṣiṇato vahet SvaT_7.165b / ardhaṃ savyāpasavyataḥ SvaT_4.523d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521485 (0.058):
nirodhārdhaṃ tato gṛhya % ardhaṃ savyāpasavyataḥ // SvaT_4.523 // / datvā visarjayeddevaṃ $ dhāmamantramanusmaran &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778704 (0.058):
nirodhārdhaṃ tato gṛhya ardhaṃ savyāpasavyataḥ // SvaT_4.523 // / datvā visarjayeddevaṃ dhāmamantramanusmaran /
ardhena sā bhagavatī SvaT_10.819c / ardhyaṃ pādyaṃ ca dhūpaṃ ca SvaT_2.174c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171406 (5.960):
ardhenduśikharākāraṃ KubjT_14.63a / ardhyaṃ pādyaṃ ca dhūpaṃ ca SvaT_2.174c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171368 (1.788):
ardhāmācamanaṃ datvā SvaT_4.530c / ardhena sā bhagavatī SvaT_10.819c
ardhyaṃ pādyaṃ samāhitaḥ SvaT_2.172b / arpayedviṣṇave sadā SvaT_4.167d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171407 (0.0):
ardhenduśikharākāraṃ KubjT_14.63a / ardhyaṃ pādyaṃ ca dhūpaṃ ca SvaT_2.174c / ardhyaṃ pādyaṃ samāhitaḥ SvaT_2.172b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171417 (0.0):
arpaṇaṃ khagamārgayoḥ KubjT_6.70d / arpayedviṣṇave sadā SvaT_4.167d / arbudatrayameva ca SvaT_11.227d
arbudatrayameva ca SvaT_11.227d / arbudānyatha vṛndāni SvaT_10.4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171423 (0.0):
arpayedviṣṇave sadā SvaT_4.167d / arbudatrayameva ca SvaT_11.227d
arbudairdaśabhirvṛndaṃ SvaT_11.261a / aryanto 'pi hi suvrate SvaT_8.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171431 (0.0):
arbudānyatha vṛndāni SvaT_10.4c / arbudairdaśabhirvṛndaṃ SvaT_11.261a
aryamā indravaruṇau SvaT_10.494a / arśāsi stambha eva ca SvaT_7.194b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171432 (0.0):
arbudairdaśabhirvṛndaṃ SvaT_11.261a / aryanto 'pi hi suvrate SvaT_8.15b / aryamā indravaruṇau SvaT_10.494a
alakṣyo 'bhāva ucyate SvaT_4.277d / alambusā kuhūścaiva SvaT_7.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171471 (0.021):
alambuṣā kuhūścaiva Stk_10.4c / alambusā kuhūścaiva SvaT_7.16a / alaṃkṛtaśubhānanaḥ SvaT_10.862b
alaṃkṛtaśubhānanaḥ SvaT_10.862b / alipuñjanibhaiḥ keśair SvaT_10.554c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171473 (0.0):
alambusā kuhūścaiva SvaT_7.16a / alaṃkṛtaśubhānanaḥ SvaT_10.862b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171497 (0.012):
alipātraṃ saphalguṣam KubjT_19.117b / alipuñjanibhaiḥ keśair SvaT_10.554c
aluptaśaktivibhavaṃ SvaT_11.124c / aluptaśaktivibhavā SvaT_10.1137c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171520 (0.0):
aliṃ jugupsayed yas tu KubjT_5.64c / aluptaśaktivibhavaṃ SvaT_11.124c
alepako viśuddhātmā SvaT_12.133a / aloko dahanastathā SvaT_10.43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171524 (0.0):
aluptaśaktivibhavā SvaT_10.1137c / alepako viśuddhātmā SvaT_12.133a
alpavīryaparākramāḥ SvaT_1.6b / alpasattvāśca śaṃkara SvaT_1.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171558 (0.022):
alpam apy akṣayaṃ tadvat SUp_6.42a / alpavīryaparākramāḥ SvaT_1.6b / alpavīryālpabuddhayaḥ Stk_1.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171570 (0.022):
alpasattvālpavittāśca Stk_1.2c / alpasattvāśca śaṃkara SvaT_1.6d / alpāgame gurau tadvat SUp_7.3c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506492 (0.039):
alpāyuṣo 'lpavittāśca % alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763730 (0.039):
alpāyuṣo 'lpavittāśca alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
alpāyuṣo 'lpavittāśca SvaT_1.6c / avagūhya ca sarvāṅgair SvaT_10.564c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171584 (0.019):
alpāyuṣastvime martyā Stk_1.2a / alpāyuṣo 'lpavittāśca SvaT_1.6c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953794 (0.032):
alpasattvālpavittāśca Stk_1.2c / alpāyuṣastvime martyā Stk_1.2a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506490 (0.037):
alpāyuṣo 'lpavittāśca % alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763728 (0.037):
alpāyuṣo 'lpavittāśca alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
avatāritā tu sā devī SvaT_10.848a / avatāritā vadhārtāya SvaT_10.725c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171624 (0.0):
avatāraṃ daśamameva hi ToT_10.12b / avatāritā tu sā devī SvaT_10.848a / avatāritā vadhārtāya SvaT_10.725c
avatārya mahādeva SvaT_10.179a / avatīryātmajanmānaṃ SvaT_10.973a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171631 (0.0):
avatāritā vadhārtāya SvaT_10.725c / avatārya mahādeva SvaT_10.179a
avadaṃśānyanekāni SvaT_2.134a / avadyotaḥ śivāgninā SvaT_2.236d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171634 (0.0):
avatārya mahādeva SvaT_10.179a / avatīryātmajanmānaṃ SvaT_10.973a / avadaṃśānyanekāni SvaT_2.134a
avadhyastridaśairapi SvaT_6.57b / avamānācca dakṣasya SvaT_10.998c
avargeṇa prapūjayet SvaT_1.33d / avarge tu mahālakṣmīḥ SvaT_1.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171673 (0.0):
avayave mātṛrūpā tu KubjT_6.86c / avargeṇa prapūjayet SvaT_1.33d / avarge tu mahālakṣmīḥ SvaT_1.34c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506871 (0.043):
bhairavī kādinā pūjyā $ mātṛvargaiḥ prapūjayet & / avarge tu mahālakṣmīḥ % kavarge kamalodbhavā // SvaT_1.34 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764109 (0.043):
bhairavī kādinā pūjyā mātṛvargaiḥ prapūjayet / / avarge tu mahālakṣmīḥ kavarge kamalodbhavā // SvaT_1.34 //
avalambya bhaktimātraṃ SvaT_4.520c / avaśitvaṃ tathā caivā SvaT_11.158a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171713 (0.048):
avalambyonmanāsrucam CakBhst_41b / avaśitvaṃ tathā caivā SvaT_11.158a / avaśiṣṭaṃ jale kṣipet VT_49d
avaśiṣṭaṃ tu bhāgārdhaṃ SvaT_2.4c / avākśirāḥ trirāvartaḥ SvaT_10.52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171720 (0.031):
avaśiṣṭaṃ jale kṣipet VT_49d / avaśiṣṭaṃ tu bhāgārdhaṃ SvaT_2.4c
avighnārthaṃ sadā bhava SvaT_3.88b / avicchinnastvasau bhavet SvaT_5.78d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171830 (0.043):
avikāro 'pi śaktimān SRtp_312d / avighnārthaṃ sadā bhava SvaT_3.88b
aviditvā paraṃ tattvaṃ SvaT_4.391c / avibhāgena sarvataḥ SvaT_4.402d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171868 (0.052):
aviditvā na mucyeta Stk_20.3c / aviditvā paraṃ tattvaṃ SvaT_4.391c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519864 (0.057):
śiva eko bhaveddevi % avibhāgena sarvataḥ // SvaT_4.402 // / tattvatrayaṃ paraṃ khyātam $ aparaṃ cādhvamadhyagam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777083 (0.057):
śiva eko bhaveddevi avibhāgena sarvataḥ // SvaT_4.402 // / tattvatrayaṃ paraṃ khyātam aparaṃ cādhvamadhyagam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171911 (0.062):
avibhāgena varṇānāṃ SRtp_76a / avibhāgena sarvataḥ SvaT_4.402d / avimuktaṃ tu naiṣṭhikam SUp_6.192b
avimuktaṃ mahālayam SvaT_10.887b / avivekī bhavettasmād SvaT_4.546a
avivekena deveśi SvaT_4.546c / avīciścaiva vikhyātaḥ SvaT_10.79c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171972 (0.012):
aviśrāntaḥ punaḥ punaḥ KubjT_25.127b / avīciścaiva vikhyātaḥ SvaT_10.79c / avīciṃ śodhayetpriye SvaT_10.81d
avīciṃ śodhayetpriye SvaT_10.81d / avīciḥ kriminicayo SvaT_10.83c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171980 (0.0):
aviśrāntaḥ punaḥ punaḥ KubjT_25.127b / avīciścaiva vikhyātaḥ SvaT_10.79c / avīciṃ śodhayetpriye SvaT_10.81d
avīcī rauravaścaiva SvaT_10.33a / avīcau kṛminarakān SvaT_10.91c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171984 (0.0):
avīciṃ śodhayetpriye SvaT_10.81d / avīciḥ kriminicayo SvaT_10.83c / avīcī rauravaścaiva SvaT_10.33a
avairāgyamanīśitā SvaT_10.1096b / avairāgyamanaiśvaram SvaT_2.162d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172005 (0.0):
avaiti viṣayaṃ param MrgT_1,10.10d / avairāgyamanīśitā SvaT_10.1096b / avairāgyamanaiśvaram SvaT_2.162d
avairāgyamanaiśvaram SvaT_11.137d / avairāgyamanaiśvaram SvaT_12.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172005 (0.0):
avairāgyamanīśitā SvaT_10.1096b / avairāgyamanaiśvaram SvaT_2.162d / avairāgyamanaiśvaram SvaT_11.137d
avairāgyaṃ ca rākṣase SvaT_11.159d / avairāgyādanaiśvaryaṃ SvaT_11.178a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172010 (0.0):
avairāgyamanīśitā SvaT_10.1096b / avairāgyamanaiśvaram SvaT_2.162d / avairāgyamanaiśvaram SvaT_11.137d
avairāgye na khidyate SvaT_12.61b / avyaktadhvanirakṣaraḥ SvaT_10.1235d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172014 (0.0):
avairāgyādanaiśvaryaṃ SvaT_11.178a / avairāgye na khidyate SvaT_12.61b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172022 (0.012):
avyaktaguṇacetasā KubjT_2.35b / avyaktadhvanirakṣaraḥ SvaT_10.1235d / avyaktamapi varṇāśca SRtp_99c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546428 (0.064):
nāḍyā brahmabile līnas tv % avyaktadhvanirakṣaraḥ // SvaT_10.1235 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803630 (0.064):
nāḍyā brahmabile līnas tv avyaktadhvanirakṣaraḥ // SvaT_10.1235 //
avyaktaṃ triguṇaṃ vakṣye SvaT_12.63c / avyaktāddaśabhirbhāgair SvaT_10.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172039 (0.035):
avyaktaṃ paramaṃ sūkṣmaṃ Stk_13.15c / avyaktāddaśabhirbhāgair SvaT_10.13c / avyaktāvyaktarūpiṇam KubjT_11.83d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172032 (0.035):
avyaktam puruṣas tathā VT_243b / avyaktaṃ triguṇaṃ vakṣye SvaT_12.63c
avyakte ca dinaṃ proktaṃ SvaT_11.292a / avyāpāraḥ parārtheṣu SvaT_10.66c
avyucchedādvyavasthitaḥ SvaT_10.684d / aśanirvāyusaṃkṣobhāt SvaT_10.436c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172103 (0.0):
aśaktiḥ kārakāpāye MrgT_1,11.3a / aśanirvāyusaṃkṣobhāt SvaT_10.436c / aśaniśca sutaptaśca SvaT_10.88a
aśaniśca sutaptaśca SvaT_10.88a / aśanī vṛṣṭimudgarau SvaT_10.45d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172110 (0.0):
aśanirvāyusaṃkṣobhāt SvaT_10.436c / aśaniśca sutaptaśca SvaT_10.88a
aśitaṃ līḍhapītaṃ ca SvaT_7.308c / aśivaḥ sa tu vijñeyo SvaT_3.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172141 (0.0):
aśarīre mahābhāge KubjT_24.127c / aśitaṃ līḍhapītaṃ ca SvaT_7.308c / aśivaḥ sa tu vijñeyo SvaT_3.33a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511968 (0.020):
akṛtvā mānasaṃ yāgaṃ % yo 'nyaṃ yāgaṃ samārabhet // SvaT_3.32 // / aśivaḥ sa tu vijñeyo $ na mokṣāya vidhīyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769195 (0.020):
akṛtvā mānasaṃ yāgaṃ yo 'nyaṃ yāgaṃ samārabhet // SvaT_3.32 // / aśivaḥ sa tu vijñeyo na mokṣāya vidhīyate /
aśuddhaṃ dīrghameva ca SvaT_4.153d / aśuddhaḥ svamarudrecyaḥ SvaT_2.33c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172176 (0.0):
aśuddhaṃ śodhayet sarvaṃ KubjT_10.21a / aśuddhaḥ svamarudrecyaḥ SvaT_2.33c
aśuddhādhvavyavasthitaḥ SvaT_2.58b / aśubhānyapyaśeṣataḥ SvaT_7.206d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172178 (0.0):
aśuddhaḥ svamarudrecyaḥ SvaT_2.33c / aśuddhādhvavyavasthitaḥ SvaT_2.58b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172202 (0.0):
aśubhaṃ tu rajaḥ sākṣāt KubjT_14.29a / aśubhānyapyaśeṣataḥ SvaT_7.206d / aśubhā hyevamākhyātā SvaT_4.28a
aśubhā hyevamākhyātā SvaT_4.28a / aśubhāṃśavināśanam SvaT_4.86b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172208 (0.0):
aśubhaṃ tu rajaḥ sākṣāt KubjT_14.29a / aśubhānyapyaśeṣataḥ SvaT_7.206d / aśubhā hyevamākhyātā SvaT_4.28a
aśubhāṃśca nibodha me SvaT_4.18d / aśubhāṃśca varānane SvaT_4.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172214 (0.0):
aśubhāṃśavināśanam SvaT_4.86b / aśubhāṃśca nibodha me SvaT_4.18d
aśubheṣu tu homayet SvaT_4.28d / aśūnyaṃ śūnyamityuktaṃ SvaT_4.292c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172226 (0.0):
aśubhe vā śubhe vātha KubjT_10.25a / aśubheṣu tu homayet SvaT_4.28d
aśeṣabhuvanādhāra SvaT_11.279c / aśeṣabhogasampannaṃ SvaT_10.1245a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172269 (0.0):
aśeṣaphaladāyikām KubjT_22.46d / aśeṣabhuvanādhāra SvaT_11.279c / aśeṣabhogasampannaṃ SvaT_10.1245a
aśokapallavākāraiḥ SvaT_10.556c / aśokastabakacchaviḥ SvaT_10.765d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172343 (0.0):
aśeṣāvaraṇonmukta CakBhst_10a / aśokapallavākāraiḥ SvaT_10.556c / aśokastabakacchaviḥ SvaT_10.765d
aśokastavakānāṃ ca SvaT_10.856a / aśokastavakābhāni SvaT_10.699a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172349 (0.0):
aśokapallavākāraiḥ SvaT_10.556c / aśokastabakacchaviḥ SvaT_10.765d / aśokastavakānāṃ ca SvaT_10.856a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539582 (0.043):
madhyāhnārkasavarṇāni % sūryakoṭinibhāni ca // SvaT_10.698 // / aśokastavakābhāni $ haritālanibhāni ca &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796794 (0.043):
madhyāhnārkasavarṇāni sūryakoṭinibhāni ca // SvaT_10.698 // / aśokastavakābhāni haritālanibhāni ca /
aśokaiḥ priyasaṃgamaḥ SvaT_2.283d / aśoko 'tha varāhaśca SvaT_10.271c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172358 (0.0):
aśokastavakābhāni SvaT_10.699a / aśokaiḥ priyasaṃgamaḥ SvaT_2.283d
aśoko hariparvataḥ SvaT_10.218b / aśaucaṃ ca tataḥ param SvaT_11.151d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172362 (0.0):
aśoko 'tha varāhaśca SvaT_10.271c / aśoko hariparvataḥ SvaT_10.218b
aśvamārasya mūlaṃ tu SvaT_9.102a / aśvamedhaṃ tataḥ paścāj SvaT_10.407c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172407 (0.0):
aśvamedhasahasrāṇi ToT_6.35c / aśvamedhaṃ tataḥ paścāj SvaT_10.407c / aśvamedhāyutasya ca SvaT_12.126d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172399 (0.046):
aśvatthe tadabhāvataḥ SUp_4.64b / aśvamārasya mūlaṃ tu SvaT_9.102a / aśvamedhasahasrāṇi ToT_6.35c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206806 (0.059):
jambudvīpe varānane SvaT_10.288b / jambulāsikamūlaṃ tu SvaT_9.105a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714494 (0.064):
tatpadaṃ kimapi sthitam SvaT_4.293d / tatpadmaraja ucyate SvaT_10.16d / tatparaṃ tu paraṃ tattvaṃ SvaT_4.348c
aśvamedhāyutasya ca SvaT_12.126d / aśvavaktraiḥ śubhānanaiḥ SvaT_10.750d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172414 (0.0):
aśvamedhaṃ tataḥ paścāj SvaT_10.407c / aśvamedhāyutasya ca SvaT_12.126d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15540240 (0.036):
gajavaktraiḥ siṃhavaktrair % aśvavaktraiḥ śubhānanaiḥ // SvaT_10.750 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27797451 (0.036):
gajavaktraiḥ siṃhavaktrair aśvavaktraiḥ śubhānanaiḥ // SvaT_10.750 //
aśvāsyo gopalādaśca SvaT_10.43a / aśvinau tatra deveśi SvaT_10.162c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172425 (0.0):
aśvārūḍhāṃ mahābalām VT_105b / aśvāsyo gopalādaśca SvaT_10.43a / aśvinau tatra deveśi SvaT_10.162c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754851 (0.059):
stambhaiḥsopānabaddhaiśca SvaT_10.580a / stāḍyo viśleṣya eva ca SvaT_10.348d / stālūrdhve tu vyavasthitāḥ SvaT_10.1179b
aṣṭakāḥ pārvaṇī śrāddhaṃ SvaT_10.399a / aṣṭacatvāriṃśadguṇaṃ SvaT_11.162c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172435 (0.053):
aṣṭakaṃ purato 'nyathā KubjT_17.91d / aṣṭakāḥ pārvaṇī śrāddhaṃ SvaT_10.399a / aṣṭakoṭiguṇāśrayam KubjT_2.41b
aṣṭadhā parikīrtitam SvaT_11.158d / aṣṭadhā sa tu deveśi SvaT_11.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172501 (0.0):
aṣṭadhā tu prapūrakam KubjT_15.32d / aṣṭadhā parikīrtitam SvaT_11.158d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547107 (0.047):
tasmānnādaḥ samutpannaḥ % pūrvaṃ vai kathitastava // SvaT_11.5 // / aṣṭadhā sa tu deveśi $ vyaktaḥ śabdaprabhedataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804309 (0.047):
tasmānnādaḥ samutpannaḥ pūrvaṃ vai kathitastava // SvaT_11.5 // / aṣṭadhā sa tu deveśi vyaktaḥ śabdaprabhedataḥ /
aṣṭapatraṃ mahādīptaṃ SvaT_2.56c / aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_5.31d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172529 (0.0):
aṣṭapatra sakarṇikam Stk_7.3d / aṣṭapatraṃ mahādīptaṃ SvaT_2.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172538 (0.0):
aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_5.31d / aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_9.15d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530381 (0.026):
tasminsamālikhetpadmam % aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787597 (0.026):
tasminsamālikhetpadmam aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20835548 (0.031):
14,096.015d@004_1655 sthaṇḍile padmakaṃ kṛtvā cāṣṭapatraṃ sakarṇikam / 14,096.015d@004_1656 aṣṭākṣaravidhānena hy atha vā dvādaśākṣaraiḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522197 (0.039):
tataḥ samālikhet padmam % aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_5.31 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779414 (0.039):
tataḥ samālikhet padmam aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_5.31 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12736685 (0.048):
madhye nanapade padmaṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144951 (0.052):
ekahastocchritāṃ vediṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_9.15 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593751 (0.055):
[23.18] sthaṇḍile padmakaṃ kṛtvā sāṣṭapatraṃ sakarṇikam // [MB.h 14,
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508282 (0.064):
aṣṭapatraṃ mahādīptaṃ % kesarālaṃ sakarṇikam // SvaT_2.56 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765520 (0.064):
aṣṭapatraṃ mahādīptaṃ kesarālaṃ sakarṇikam // SvaT_2.56 //
aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_9.15d / aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_9.78d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172531 (0.0):
aṣṭapatra sakarṇikam Stk_7.3d / aṣṭapatraṃ mahādīptaṃ SvaT_2.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172538 (0.0):
aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_9.15d / aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_9.78d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530381 (0.012):
tasminsamālikhetpadmam % aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787597 (0.012):
tasminsamālikhetpadmam aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20835548 (0.031):
14,096.015d@004_1655 sthaṇḍile padmakaṃ kṛtvā cāṣṭapatraṃ sakarṇikam / 14,096.015d@004_1656 aṣṭākṣaravidhānena hy atha vā dvādaśākṣaraiḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522197 (0.031):
tataḥ samālikhet padmam % aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_5.31 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779414 (0.031):
tataḥ samālikhet padmam aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_5.31 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12736685 (0.048):
madhye nanapade padmaṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144951 (0.052):
ekahastocchritāṃ vediṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_9.15 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593751 (0.055):
[23.18] sthaṇḍile padmakaṃ kṛtvā sāṣṭapatraṃ sakarṇikam // [MB.h 14,
aṣṭapatre kuśeśaye SvaT_9.47d / aṣṭaparvādhikaṃ budhaḥ SvaT_5.19d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172546 (0.0):
aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_9.78d / aṣṭapatre kuśeśaye SvaT_9.47d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522041 (0.045):
navahastaṃ likhedveśma % aṣṭaparvādhikaṃ budhaḥ // SvaT_5.19 // / saptabhāgīkṛtaṃ tattu $ dakṣiṇottarabhājitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779259 (0.045):
navahastaṃ likhedveśma aṣṭaparvādhikaṃ budhaḥ // SvaT_5.19 // / saptabhāgīkṛtaṃ tattu dakṣiṇottarabhājitam /
aṣṭamaṃ parikīrtitam SvaT_10.1135b / aṣṭamaṃ parikīrtitam SvaT_11.150d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172561 (5.960):
aṣṭamam uddhṛtam bījaṃ KubjT_7.58c / aṣṭamaṃ parikīrtitam SvaT_10.1135b / aṣṭamaṃ parikīrtitam SvaT_11.150d
aṣṭamāṃśaḥ kṣaṇaḥ smṛtaḥ SvaT_11.201b / aṣṭamī ca kumārī syād SvaT_11.148c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172583 (0.0):
aṣṭa māsān sa jīvati KubjT_23.37b / aṣṭamāṃśaḥ kṣaṇaḥ smṛtaḥ SvaT_11.201b
aṣṭame vṛṣarājastu SvaT_10.488a / aṣṭavargavibhinnā ca SvaT_10.1144a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172632 (0.0):
aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ SUp_6.13c / aṣṭavargavibhinnā ca SvaT_10.1144a / aṣṭavidyeśvarairyukto SvaT_10.1152a
aṣṭavidyeśvarairyukto SvaT_10.1152a / aṣṭasaṃkhyopalakṣitam SvaT_5.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172638 (0.0):
aṣṭavargavibhinnā ca SvaT_10.1144a / aṣṭavidyeśvarairyukto SvaT_10.1152a
aṣṭāṅgapatanaṃ kṛtvā SvaT_4.518a / aṣṭāṅgāni tathā trīṇi SvaT_2.213a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172667 (1.192):
aṣṭāṅgaṃ mānasena tu KubjT_24.113b / aṣṭāṅgāni tathā trīṇi SvaT_2.213a
aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ SvaT_2.86a / aṣṭātriṃśatkalāyutam SvaT_2.273b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172676 (0.0):
aṣṭāṅgāni tathā trīṇi SvaT_2.213a / aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ SvaT_2.86a
aṣṭātriṃśatkalāvadhi SvaT_3.138d / aṣṭātriṃśattamaṃ taṃ tu SvaT_10.408c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172682 (0.0):
aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ SvaT_2.86a / aṣṭātriṃśatkalāyutam SvaT_2.273b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513373 (0.058):
mantranyāso yathāpūrvam % aṣṭātriṃśatkalāvadhi // SvaT_3.138 // / kalādhvānaṃ nyaset paścāc $ chāntyatītādyanukramāt &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770598 (0.058):
mantranyāso yathāpūrvam aṣṭātriṃśatkalāvadhi // SvaT_3.138 // / kalādhvānaṃ nyaset paścāc chāntyatītādyanukramāt /
aṣṭādaśaguṇānvitam SvaT_7.231d / aṣṭādaśabhujaṃ devaṃ SvaT_2.94a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172684 (0.0):
aṣṭātriṃśatkalāvadhi SvaT_3.138d / aṣṭātriṃśattamaṃ taṃ tu SvaT_10.408c / aṣṭādaśaguṇānvitam SvaT_7.231d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527417 (0.056):
pañcapañcakatattvastham % aṣṭādaśaguṇānvitam // SvaT_7.231 // / yadyasmiṃstu paraṃ vetti $ tadā mucyeta bandhanāt &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784634 (0.056):
pañcapañcakatattvastham aṣṭādaśaguṇānvitam // SvaT_7.231 // / yadyasmiṃstu paraṃ vetti tadā mucyeta bandhanāt /
aṣṭānavatikoṭayaḥ SvaT_10.617d / aṣṭānāṃ devayonīnām SvaT_10.935c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172718 (0.0):
aṣṭādhikaṃ mahātape KubjT_24.158b / aṣṭānavatikoṭayaḥ SvaT_10.617d / aṣṭānāṃ devayonīnām SvaT_10.935c
aṣṭānāṃ paramāṇūnāṃ SvaT_10.16a / aṣṭābhirvyāpya tiṣṭhati SvaT_10.1036b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172722 (0.0):
aṣṭānavatikoṭayaḥ SvaT_10.617d / aṣṭānāṃ devayonīnām SvaT_10.935c / aṣṭānāṃ paramāṇūnāṃ SvaT_10.16a
aṣṭāraṃ cakrakaṃ priye SvaT_11.186d / aṣṭāvātmaguṇāḥ smṛtāḥ SvaT_10.411b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172751 (0.008):
aṣṭāvaṣṭau padānyeka SRtp_101a / aṣṭāvātmaguṇāḥ smṛtāḥ SvaT_10.411b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535870 (0.047):
akārpaṇyaṃ cāspṛhā cety $ aṣṭāvātmaguṇāḥ smṛtāḥ & / catvāriṃśadathāṣṭau tu % saṃskārāśca samāsataḥ // SvaT_10.411 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793084 (0.047):
akārpaṇyaṃ cāspṛhā cety aṣṭāvātmaguṇāḥ smṛtāḥ / / catvāriṃśadathāṣṭau tu saṃskārāśca samāsataḥ // SvaT_10.411 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172729 (0.059):
aṣṭābhiś ca mahākālair KubjT_24.159a / aṣṭāraṃ cakrakaṃ priye SvaT_11.186d / aṣṭāre paṅkaje kramāt KubjT_10.131b
aṣṭāviṃśatiḥ padāni SvaT_4.103a / aṣṭāvete samākhyātā SvaT_11.138a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172775 (0.017):
aṣṭāvekaikayāhutīḥ Stk_8.10d / aṣṭāvete samākhyātā SvaT_11.138a
aṣṭāvevāhutīrdattvā SvaT_4.489c / aṣṭāṃśaśca nirodhikā SvaT_10.1222d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172775 (0.0):
aṣṭāvekaikayāhutīḥ Stk_8.10d / aṣṭāvete samākhyātā SvaT_11.138a / aṣṭāvevāhutīrdattvā SvaT_4.489c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172786 (0.0):
aṣṭāśraṃ vedimadhyataḥ SUp_2.4b / aṣṭāṃśaśca nirodhikā SvaT_10.1222d / aṣṭotkṛṣṭaśatenaiva SvaT_3.112c
aṣṭotkṛṣṭaśatenaiva SvaT_3.112c / aṣṭotkṛṣṭaṃ varānane SvaT_2.276d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172793 (0.0):
aṣṭāṃśaśca nirodhikā SvaT_10.1222d / aṣṭotkṛṣṭaśatenaiva SvaT_3.112c
aṣṭottaraśataṃ dhāmnā SvaT_4.29a / aṣṭottaraśataṃ dhāmnā SvaT_4.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172805 (1.788):
aṣṭottaraśataṃ japtvā KubjT_23.157a / aṣṭottaraśataṃ dhāmnā SvaT_4.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172822 (0.040):
aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ ToT_4.39d / aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.119b / aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.120b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172792 (0.060):
aṣṭotkṛṣṭaśatenaiva SvaT_3.112c / aṣṭotkṛṣṭaṃ varānane SvaT_2.276d / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232026 (0.063):
dhāmnā cāṅkuśarūpeṇa SvaT_3.171c / dhāmnā cāṣṭaśataṃ paścāt SvaT_4.67a / dhāmnā cāhutayastisro SvaT_4.128c
aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.119b / aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.120b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172827 (5.960):
aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ ToT_4.39d / aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.119b / aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.120b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172805 (0.042):
aṣṭottaraśataṃ japtvā KubjT_23.157a / aṣṭottaraśataṃ dhāmnā SvaT_4.29a
aṣṭottaraśataṃ hutvā SvaT_3.196c / aṣṭottaraśataṃ hutvā SvaT_4.530a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172824 (0.0):
aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ ToT_4.39d / aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.119b / aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.120b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172832 (0.0):
aṣṭottaraśataṃ hutvā SvaT_3.196c / aṣṭottaraśataṃ hutvā SvaT_4.530a
aṣṭottaraśatenaiva SvaT_2.147c / aṣṭottaraśatenaiva SvaT_4.461a / aṣṭau te ca gaṇeśvarāḥ SvaT_7.44d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172833 (0.013):
aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.119b / aṣṭottaraśataṃ hutiḥ SvaT_3.120b / aṣṭottaraśataṃ hutvā SvaT_3.196c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172801 (0.059):
aṣṭottaraśataṃ japtvā KubjT_23.157a / aṣṭottaraśataṃ dhāmnā SvaT_4.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172846 (0.060):
aṣṭau tāṃś ca prapūjayet KubjT_10.127d / aṣṭau te ca gaṇeśvarāḥ SvaT_7.44d
aṣṭau te harayaḥproktās SvaT_10.594c / aṣṭau devān prapūjayet SvaT_5.40b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172859 (0.0):
aṣṭau te mānasāḥ putrā KubjT_2.42a / aṣṭau te harayaḥproktās SvaT_10.594c
aṣṭau putrā niveśitāḥ SvaT_10.282d / aṣṭau yavā varārohe SvaT_10.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172895 (0.0):
aṣṭau mūrtīśvarāḥ kāryāḥ SUp_2.25c / aṣṭau yavā varārohe SvaT_10.18c / aṣṭau lakṣāṇi suvrate SvaT_11.217b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172867 (0.012):
aṣṭau dvādaśa ṣoḍaśa KubjT_23.152d / aṣṭau putrā niveśitāḥ SvaT_10.282d
aṣṭau lakṣāṇi suvrate SvaT_11.217b / aṣṭau vai varavarṇini SvaT_1.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172899 (0.0):
aṣṭau yavā varārohe SvaT_10.18c / aṣṭau lakṣāṇi suvrate SvaT_11.217b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172908 (1.788):
aṣṭau vasumahābalāḥ KubjT_20.65d / aṣṭau vai varavarṇini SvaT_1.56d / aṣṭau śabdāḥ prakīrtitāḥ SvaT_11.7b
aṣṭau śabdāḥ prakīrtitāḥ SvaT_11.7b / aṣṭau samparikīrtitāḥ SvaT_1.59b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172916 (0.0):
aṣṭau vai varavarṇini SvaT_1.56d / aṣṭau śabdāḥ prakīrtitāḥ SvaT_11.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302915 (0.060):
śodhyādhvānaṃ prakalpayet SvaT_2.86b / śodhyāstvaṣṭau prakīrtitāḥ SvaT_10.387d
aṣṭau sṛṣṭiriyaṃ smṛtā SvaT_10.1033d / asaṅkhyeyāśca saṃgrāmāḥ SvaT_10.826c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172917 (0.0):
aṣṭau śabdāḥ prakīrtitāḥ SvaT_11.7b / aṣṭau samparikīrtitāḥ SvaT_1.59b / aṣṭau sṛṣṭiriyaṃ smṛtā SvaT_10.1033d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172929 (0.062):
asaṅkhyātā varānane KubjT_5.100b / asaṅkhyeyāśca saṃgrāmāḥ SvaT_10.826c / asajjaghanyaṃ sacchreṣṭham MrgT_1,2.18c
asatkarmaratānāṃ ca SvaT_10.54a / asadāpramuditaṃ tad SvaT_11.155a
asadyuktivicārajñāḥ SvaT_10.1141a / asantoṣo 'nārjavaṃ ca SvaT_11.152a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172965 (0.0):
asadbhūtamidaṃ sarvaṃ Dka_22c / asadyuktivicārajñāḥ SvaT_10.1141a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15545181 (0.043):
gurudevāgniśāstrasya % ye na bhaktā narādhamāḥ // SvaT_10.1140 // / asadyuktivicārajñāḥ $ śuṣkatarkāvalaṃbinaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27802383 (0.043):
gurudevāgniśāstrasya ye na bhaktā narādhamāḥ // SvaT_10.1140 // / asadyuktivicārajñāḥ śuṣkatarkāvalaṃbinaḥ /
asaṃkhyaśikharāṇi ca SvaT_10.692b / asaṃkhyātā vyavasthitāḥ SvaT_11.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172983 (0.0):
asamiddhe sadhūme ca SUp_4.48a / asaṃkhyaśikharāṇi ca SvaT_10.692b / asaṃkhyātā vyavasthitāḥ SvaT_11.30d
asaṃkhyātāḥ sahasrāṇi SvaT_10.645c / asaṃkhyātāḥ sahasrāṇi SvaT_10.915a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172984 (0.0):
asaṃkhyaśikharāṇi ca SvaT_10.692b / asaṃkhyātā vyavasthitāḥ SvaT_11.30d
asaṃkhyā ye 'pi suvrate SvaT_10.412b / asaṃkhyeyānyanekaśaḥ SvaT_11.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172989 (0.0):
asaṃkhyātāḥ sahasrāṇi SvaT_10.645c / asaṃkhyātāḥ sahasrāṇi SvaT_10.915a / asaṃkhyā ye 'pi suvrate SvaT_10.412b
asādhyaṃ sādhayatyāśu SvaT_9.75c / asādhyaṃ sādhayeddevi SvaT_13.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173010 (0.0):
asādhāraṇam evoktaṃ SUp_5.15c / asādhyaṃ sādhayatyāśu SvaT_9.75c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553518 (0.053):
jitendriyaikacittastu % brahmacarye vyavasthitaḥ // SvaT_13.5 // / asādhyaṃ sādhayeddevi $ nātra kāryā vicāraṇā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810715 (0.053):
jitendriyaikacittastu brahmacarye vyavasthitaḥ // SvaT_13.5 // / asādhyaṃ sādhayeddevi nātra kāryā vicāraṇā /
asitāñjanaśailābhyāṃ SvaT_10.714c / asinā cābhimantraṇam SvaT_2.186d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173074 (0.0):
asiddhānāṃ niyuñjayet KubjT_8.35b / asinā cābhimantraṇam SvaT_2.186d / asinaivāgnikuṇḍaṃ tad SvaT_2.188a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173049 (0.040):
asitāṅgo maheśānas KubjT_16.32c / asitāñjanaśailābhyāṃ SvaT_10.714c
asinaivāgnikuṇḍaṃ tad SvaT_2.188a / asiparvata eva ca SvaT_10.84b / asiṣṭhādyāṃśakāstathā SvaT_10.1075b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173074 (0.0):
asiddhānāṃ niyuñjayet KubjT_8.35b / asinā cābhimantraṇam SvaT_2.186d / asinaivāgnikuṇḍaṃ tad SvaT_2.188a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173086 (0.0):
asipattragataṃ hṛdi KubjT_8.95b / asiparvata eva ca SvaT_10.84b / asiṣṭhādyāṃśakāstathā SvaT_10.1075b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544359 (0.049):
maskarī pūraṇaḥ kṛtsnaḥ % kapilaḥ kāśa evaca // SvaT_10.1074 // / sanatkumāragautamav $ asiṣṭhādyāṃśakāstathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801564 (0.049):
maskarī pūraṇaḥ kṛtsnaḥ kapilaḥ kāśa evaca // SvaT_10.1074 // / sanatkumāragautamav asiṣṭhādyāṃśakāstathā /
asistālo drumaścaiva SvaT_10.35a / asutāramasupāram SvaT_11.156a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173088 (0.0):
asiṣṭhādyāṃśakāstathā SvaT_10.1075b / asistālo drumaścaiva SvaT_10.35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173099 (0.0):
asīti jñānaśālinām BhStc_31b / asutāramasupāram SvaT_11.156a / asunetramataḥ param SvaT_11.156b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549036 (0.0):
anambhā asalilā ca % anoghāvṛṣṭireva ca // SvaT_11.155 // / asutāramasupāram $ asunetramataḥ param &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806238 (0.0):
anambhā asalilā ca anoghāvṛṣṭireva ca // SvaT_11.155 // / asutāramasupāram asunetramataḥ param /
asunetramataḥ param SvaT_11.156b / asurāṇāṃ vadhārthāya SvaT_10.165a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173109 (0.0):
asutāramasupāram SvaT_11.156a / asunetramataḥ param SvaT_11.156b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549035 (0.047):
anambhā asalilā ca % anoghāvṛṣṭireva ca // SvaT_11.155 // / asutāramasupāram $ asunetramataḥ param &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806237 (0.047):
anambhā asalilā ca anoghāvṛṣṭireva ca // SvaT_11.155 // / asutāramasupāram asunetramataḥ param /
asurāṇāṃ vadhārthāya SvaT_10.1027a / asurendracakravartinamasurendraguruṃ vā tamānayatyanilavegāt SvaT_13.10/b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173109 (0.0):
asunetramataḥ param SvaT_11.156b / asurāṇāṃ vadhārthāya SvaT_10.165a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173118 (0.0):
asurāṇāṃ vadhārthāya SvaT_10.1027a / asurendracakravartinamasurendraguruṃ vā tamānayatyanilavegāt SvaT_13.10/b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553586 (0.0):
pretānale sutaptaṃ vidhāya niśi yatkṛte śataṃ japati /* / asurendracakravartinamasurendraguruṃ vā tamānayatyanilavegāt // SvaT_13.10
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197450 (0.033):
khadirānale vidhūme 'suragurumapyānayatyanilavegāt SvaT_13.17/a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553695 (0.056):
khadirānale vidhūme 'suragurumapyānayatyanilavegāt /*
asṛkpūyahradaścaiva SvaT_10.38a / astameti yamasya ca SvaT_10.337d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173149 (0.0):
asau nāsāvaṃśas tuhinagirivaṃśadhvajapaṭi Saul_61a / astameti yamasya ca SvaT_10.337d / astādristha ivāṃśumān SvaT_10.784d
astādristha ivāṃśumān SvaT_10.784d / astrajaptena deveśi SvaT_2.157a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173153 (0.0):
astameti yamasya ca SvaT_10.337d / astādristha ivāṃśumān SvaT_10.784d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173196 (0.018):
asteyaṃ ca pradakṣiṇam SUp_1.27d / astrajaptena deveśi SvaT_2.157a / astrajaptena bhāgena Stk_3.4a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15540670 (0.037):
raktāmbaradharaḥ śrīmān % astādristha ivāṃśumān // SvaT_10.784 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27797878 (0.037):
raktāmbaradharaḥ śrīmān astādristha ivāṃśumān // SvaT_10.784 //
astradarbheṇa collikhet SvaT_2.184b / astraprākāracintanam SvaT_3.205b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173210 (0.0):
astra dikṣvatha vinyasya Stk_7.8c / astraprākāracintanam SvaT_3.205b / astraprākāramāropya SvaT_4.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173200 (0.017):
astrajaptena bhāgena Stk_3.4a / astradarbheṇa collikhet SvaT_2.184b
astraprākāramāropya SvaT_4.38c / astrabhūtāni cintayet SvaT_3.66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173213 (0.0):
astraprākāracintanam SvaT_3.205b / astraprākāramāropya SvaT_4.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173238 (0.0):
astrabījena ṣaṇmukha Stk_4.2b / astrabhūtāni cintayet SvaT_3.66b / astramantramanusmaran SvaT_2.202d
astramantramanusmaran SvaT_2.202d / astramantramanusmaran SvaT_3.82b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173247 (0.0):
astrabhūtāni cintayet SvaT_3.66b / astramantramanusmaran SvaT_2.202d
astramantraṃ phaḍantagam SvaT_4.70b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173253 (0.0):
astramantramanusmaran SvaT_2.202d / astramantramanusmaran SvaT_3.82b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515354 (0.042):
oṃkārādi śivaṃ japtvā $ astramantraṃ phaḍantagam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772577 (0.042):
oṃkārādi śivaṃ japtvā astramantraṃ phaḍantagam /
astramantreṇa kārayet SvaT_3.108b / astramantreṇa cālabhet SvaT_3.123d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173263 (0.0):
astramantraṃ samuccaret ToT_3.26d / astramantreṇa kārayet SvaT_3.108b / astramantreṇa cālabhet SvaT_3.123d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173276 (0.0):
astramantreṇa kārayet SvaT_3.108b / astramantreṇa cālabhet SvaT_3.123d / astramantreṇa te sarve SvaT_2.220a
astramantreṇa te sarve SvaT_2.220a / astramantreṇa bhāmini SvaT_2.184d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173276 (0.0):
astramantreṇa kārayet SvaT_3.108b / astramantreṇa cālabhet SvaT_3.123d
astramantreṇa saṃchedya SvaT_4.176a / astramantreṇa saṃharet SvaT_3.66d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173281 (0.0):
astramantreṇa kārayet SvaT_3.108b / astramantreṇa cālabhet SvaT_3.123d
astramuccārya saṃprokṣya SvaT_2.200c / astraṃ ca pravibhāgaśaḥ SvaT_2.109b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173284 (0.0):
astramantreṇa saṃharet SvaT_3.66d / astramuccārya saṃprokṣya SvaT_2.200c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173341 (0.063):
astrāṇi lokapālāśca SvaT_2.129a / astrāṇi lokapālāṃśca SvaT_3.18c
astrāṇi lokapālāśca SvaT_2.129a / astrāṇi lokapālāṃśca SvaT_3.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173343 (0.0):
astraṃ māheśvaraṃ japan MrgT_3.101b / astrāṇi lokapālāśca SvaT_2.129a / astrāṇi lokapālāṃśca SvaT_3.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285333 (0.048):
lokapālāṃstathoddhṛtya SvaT_1.87a / lokapālāṃstadastrāṇi SvaT_3.18a / lokapālāṃstu saṃpūjya SvaT_4.30c
astrābhimantritaṃ darbhaṃ SvaT_3.61c / astreṇa kṣālayettacca SvaT_3.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173359 (0.0):
astrāntaṃ yāvadāvadhim KubjT_8.14b / astrābhimantritaṃ darbhaṃ SvaT_3.61c / astreṇa kṣālayettacca SvaT_3.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173367 (0.031):
astreṇa pañcagavyena SvaT_3.64c / astreṇa pariśodhayet SvaT_2.30b / astreṇa pariśodhayet SvaT_3.132d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173375 (0.061):
astreṇa prokṣayecchiṣyaṃ SvaT_4.69a / astreṇa prokṣayetkuṇḍaṃ SvaT_2.217a / astreṇa mārjayedadbhir SvaT_2.229a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173396 (0.061):
astreṇaiva tu pūjayet SvaT_2.215d / astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c / astreṇaiva prabodhayet VT_42b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701808 (0.061):
astreṇaiva tu pūjayet SvaT_2.215d / astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c / astreṇaivāhutitrayam SvaT_2.216b
astreṇa pañcagavyena SvaT_3.64c / astreṇa pariśodhayet SvaT_2.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173365 (0.0):
astrābhimantritaṃ darbhaṃ SvaT_3.61c / astreṇa kṣālayettacca SvaT_3.55a / astreṇa pañcagavyena SvaT_3.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173375 (0.064):
astreṇa prokṣayetkuṇḍaṃ SvaT_2.217a / astreṇa mārjayedadbhir SvaT_2.229a / astreṇa vījayedagnim SvaT_2.215c
astreṇa pariśodhayet SvaT_3.132d / astreṇa prokṣayecchiṣyaṃ SvaT_4.69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173364 (0.0):
astrābhimantritaṃ darbhaṃ SvaT_3.61c / astreṇa kṣālayettacca SvaT_3.55a / astreṇa pañcagavyena SvaT_3.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173372 (0.0):
astreṇa pariśodhayet SvaT_3.132d / astreṇa prokṣayecchiṣyaṃ SvaT_4.69a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516745 (0.048):
tataḥ śivāmbhasā śiṣyaṃ % prokṣya cāstreṇa tāḍayet // SvaT_4.174 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773968 (0.048):
tataḥ śivāmbhasā śiṣyaṃ prokṣya cāstreṇa tāḍayet // SvaT_4.174 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515881 (0.049):
oṃkāreṇāhutistisro % vāgīśīsaṃnidhāpane // SvaT_4.109 // / śiṣyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa $ tāḍayedastramuccaran &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773104 (0.049):
oṃkāreṇāhutistisro vāgīśīsaṃnidhāpane // SvaT_4.109 // / śiṣyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa tāḍayedastramuccaran /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301207 (0.053):
śiṣyaṃ bhūmiṃ ca kīdṛśīm SvaT_1.8d / śiṣyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa SvaT_4.110a / śiṣyaṃ saṃyojayāmyaham SvaT_4.225d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15731692 (0.054):
prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.238d / prokṣya cāstreṇa tāḍayet SvaT_4.174d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173396 (0.054):
astreṇaiva caturdikṣu SvaT_2.201c / astreṇaiva tu pūjayet SvaT_2.215d / astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701808 (0.058):
astreṇaiva tu pūjayet SvaT_2.215d / astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c / astreṇaivāhutitrayam SvaT_2.216b
astreṇa prokṣayetkuṇḍaṃ SvaT_2.217a / astreṇa mārjayedadbhir SvaT_2.229a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173377 (0.0):
astreṇa pariśodhayet SvaT_2.30b / astreṇa pariśodhayet SvaT_3.132d / astreṇa prokṣayecchiṣyaṃ SvaT_4.69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301207 (0.050):
śiṣyaṃ bhūmiṃ ca kīdṛśīm SvaT_1.8d / śiṣyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa SvaT_4.110a / śiṣyaṃ saṃyojayāmyaham SvaT_4.225d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173396 (0.060):
astreṇaiva tu pūjayet SvaT_2.215d / astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c / astreṇaiva prabodhayet VT_42b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701808 (0.060):
astreṇaiva tu pūjayet SvaT_2.215d / astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c / astreṇaivāhutitrayam SvaT_2.216b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173357 (0.061):
astrābhimantritaṃ darbhaṃ SvaT_3.61c / astreṇa kṣālayettacca SvaT_3.55a / astreṇa pañcagavyena SvaT_3.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300721 (0.063):
śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_2.196d / śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_2.228b
astreṇa vījayedagnim SvaT_2.215c / astreṇājyaṃ kuśodakam SvaT_3.57d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173385 (0.0):
astreṇa mārjayedadbhir SvaT_2.229a / astreṇa vījayedagnim SvaT_2.215c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512288 (0.035):
śikhayā varmaṇā kṣīram % astreṇājyaṃ kuśodakam // SvaT_3.57 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769514 (0.035):
śikhayā varmaṇā kṣīram astreṇājyaṃ kuśodakam // SvaT_3.57 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173392 (0.057):
astreṇaiva caturdikṣu SvaT_2.201c / astreṇaiva tu pūjayet SvaT_2.215d / astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510471 (0.057):
sīmantonnayanaṃ hyevaṃ $ jātakarma tvathocyate & / astreṇa vījayedagnim % astreṇaiva tu pūjayet // SvaT_2.215 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767699 (0.057):
sīmantonnayanaṃ hyevaṃ jātakarma tvathocyate / / astreṇa vījayedagnim astreṇaiva tu pūjayet // SvaT_2.215 //
astreṇaiva caturdikṣu SvaT_2.201c / astreṇaiva tu pūjayet SvaT_2.215d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173396 (0.0):
astreṇājyaṃ kuśodakam SvaT_3.57d / astreṇaiva caturdikṣu SvaT_2.201c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173367 (0.054):
astreṇa pariśodhayet SvaT_3.132d / astreṇa prokṣayecchiṣyaṃ SvaT_4.69a / astreṇa prokṣayetkuṇḍaṃ SvaT_2.217a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173379 (0.057):
astreṇa mārjayedadbhir SvaT_2.229a / astreṇa vījayedagnim SvaT_2.215c / astreṇājyaṃ kuśodakam SvaT_3.57d
astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c / astreṇaivāhutitrayam SvaT_2.216b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173396 (0.0):
astreṇaiva caturdikṣu SvaT_2.201c / astreṇaiva tu pūjayet SvaT_2.215d / astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173404 (0.047):
astreṇaiva tu mantreṇa SvaT_2.236c / astreṇaiva prabodhayet VT_42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173371 (0.058):
astreṇa pariśodhayet SvaT_3.132d / astreṇa prokṣayecchiṣyaṃ SvaT_4.69a / astreṇa prokṣayetkuṇḍaṃ SvaT_2.217a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173354 (0.061):
astrābhimantritaṃ darbhaṃ SvaT_3.61c / astreṇa kṣālayettacca SvaT_3.55a / astreṇa pañcagavyena SvaT_3.64c
asthibhaṅgaḥ krakacachedaḥ SvaT_10.86a / asthibhaṅgaḥ pūtimāṃsaḥ SvaT_10.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173426 (0.0):
asthibhaṅgapriyā nityaṃ KubjT_15.74a / asthibhaṅgaḥ krakacachedaḥ SvaT_10.86a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15531847 (0.051):
antarbhūtā avīcau tu % kumbhīpākasya śrūyatām // SvaT_10.85 // / asthibhaṅgaḥ krakacachedaḥ $ kūpaścāpi kaṭaṅkaṭaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27789064 (0.051):
antarbhūtā avīcau tu kumbhīpākasya śrūyatām // SvaT_10.85 // / asthibhaṅgaḥ krakacachedaḥ kūpaścāpi kaṭaṅkaṭaḥ /
asminnabdodaye bhūyo SvaT_7.122c / asminnevamahorātre SvaT_7.64c / asmiṃstantre yathāsthitam SvaT_14.1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173465 (0.014):
asmin taṃ tu cidākāśe KubjT_19.94c / asminnabdodaye bhūyo SvaT_7.122c / asminnevamahorātre SvaT_7.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173475 (0.032):
asmiṃs tantre ca suvrate VT_130b / asmiṃstantre yathāsthitam SvaT_14.1b / asmiṃstu ye yathā rudrā SvaT_10.1129a
asmiṃstu ye yathā rudrā SvaT_10.1129a / asya dharmaṃ pravakṣyāmi SvaT_12.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173477 (0.0):
asmiṃstantre yathāsthitam SvaT_14.1b / asmiṃstu ye yathā rudrā SvaT_10.1129a
asya bāhye ahaṃkāraḥ SvaT_10.888c / asya bāhye tamo ghoraṃ SvaT_10.340c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173510 (0.0):
asya pūjāvidhānena KubjT_16.37c / asya bāhye ahaṃkāraḥ SvaT_10.888c / asya bāhye tamo ghoraṃ SvaT_10.340c
asya madhye varārohe SvaT_10.335c / asya mantraḥ purākhyāto SvaT_9.11a
asyoccaraṇamātreṇa SvaT_1.70a / asyopari tathā cāṣṭau SvaT_10.1031a
ahaṅkārasamāvṛtam SvaT_2.41d / ahaṅkārastu vai tridhā SvaT_11.127d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173641 (0.0):
ahaṅkāravaśānugām KubjT_13.36b / ahaṅkārasamāvṛtam SvaT_2.41d / ahaṅkārastu vai tridhā SvaT_11.127d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919259 (0.029):
ahaṅkārastato 'bhavat LiP_1,70.29b / ahaṅkārastridhā tataḥ LiP_1,17.30b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548722 (0.047):
ekādaśendriyavadhā % ahaṅkārastu vai tridhā // SvaT_11.127 // / buddhiraṣṭavidhā caiva $ pañcadhā tu viparyayaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805924 (0.047):
ekādaśendriyavadhā ahaṅkārastu vai tridhā // SvaT_11.127 // / buddhiraṣṭavidhā caiva pañcadhā tu viparyayaḥ /
ahaṅkārastridhā prokto SvaT_11.136c / ahaṅkāreṇa mohitaḥ SvaT_12.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173641 (0.0):
ahaṅkārastu vai tridhā SvaT_11.127d / ahaṅkārastridhā prokto SvaT_11.136c
ahaṅkāro nibadhnāti SvaT_12.40a / ahani dvādaśa proktā SvaT_7.168a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173657 (0.0):
ahaṅkāreṣu tāmasaḥ MrgT_1,12.6d / ahaṅkāro nibadhnāti SvaT_12.40a / ahani dvādaśa proktā SvaT_7.168a
ahameva paraṃ tattvaṃ SvaT_4.424a / ahameva paro haṃsaḥ SvaT_4.399c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173687 (0.034):
ahameko na me kaścin Dka_49a / ahameva paraṃ tattvaṃ SvaT_4.424a / ahameva paraṃ brahma Dka_50a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714498 (0.055):
tatpadmaraja ucyate SvaT_10.16d / tatparaṃ tu paraṃ tattvaṃ SvaT_4.348c
ahaṃ kartā ca bhoktā ca SvaT_12.82a / ahaṃkārastvanukramāt SvaT_11.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173721 (5.960):
ahaṃ kartā ca bhoktā ca SvaT_12.82a / ahaṃkāraturaṅgas te CakBhst_38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173707 (0.041):
aharhemāṇḍajanmanaḥ MrgT_1,13.182b / ahaṃ kartā ca bhoktā ca SvaT_12.82a / ahaṃkāraturaṅgas te CakBhst_38c
ahaṃkāraṃ ca trividhaṃ SvaT_10.1096c / ahaṃkāraṃ tathāpyevaṃ SvaT_4.191a / ahaṃkāraḥ tadūrdhvaṃ tu SvaT_10.669a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173723 (0.0):
ahaṃkārastvanukramāt SvaT_11.25d / ahaṃkāraṃ ca trividhaṃ SvaT_10.1096c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173732 (0.0):
ahaṃkāraḥ tadūrdhvaṃ tu SvaT_10.669a / ahaṃkāraḥ pravartate SvaT_10.932b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539199 (0.023):
uttarottarayogena % daśadhā saṃsthitāni tu // SvaT_10.668 // / ahaṃkāraḥ tadūrdhvaṃ tu $ buddhistu śatadhāsthitā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796411 (0.023):
uttarottarayogena daśadhā saṃsthitāni tu // SvaT_10.668 // / ahaṃkāraḥ tadūrdhvaṃ tu buddhistu śatadhāsthitā /
ahaṃkāraḥ pravartate SvaT_10.932b / ahaṃkārādathordhvaṃ tu SvaT_10.934c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173734 (0.0):
ahaṃkāraṃ ca trividhaṃ SvaT_10.1096c / ahaṃkāraṃ tathāpyevaṃ SvaT_4.191a / ahaṃkāraḥ tadūrdhvaṃ tu SvaT_10.669a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539198 (0.048):
uttarottarayogena % daśadhā saṃsthitāni tu // SvaT_10.668 // / ahaṃkāraḥ tadūrdhvaṃ tu $ buddhistu śatadhāsthitā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796410 (0.048):
uttarottarayogena daśadhā saṃsthitāni tu // SvaT_10.668 // / ahaṃkāraḥ tadūrdhvaṃ tu buddhistu śatadhāsthitā /
ahaṃkārādadhaḥ priye SvaT_10.895d / ahaṃkāreśvaraḥ prabhuḥ SvaT_10.890d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173743 (0.0):
ahaṃkārādathordhvaṃ tu SvaT_10.934c / ahaṃkārādadhaḥ priye SvaT_10.895d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15542099 (0.035):
ākāśāvaraṇādūrdhvam % ahaṃkārādadhaḥ priye // SvaT_10.895 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27799306 (0.035):
ākāśāvaraṇādūrdhvam ahaṃkārādadhaḥ priye // SvaT_10.895 //
ahaṃkāro 'dhidaivatam SvaT_15.29d / ahaṃkāro dhīrmanaśca SvaT_7.235a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173750 (0.0):
ahaṃkārādadhaḥ priye SvaT_10.895d / ahaṃkāreśvaraḥ prabhuḥ SvaT_10.890d / ahaṃkāro 'dhidaivatam SvaT_15.29d
ahaṃkāro bhavedyoddhā SvaT_12.143a / ahaṃkṛtāni yānyeva SvaT_12.164a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173755 (0.0):
ahaṃkāro 'dhidaivatam SvaT_15.29d / ahaṃkāro dhīrmanaśca SvaT_7.235a / ahaṃkāro bhavedyoddhā SvaT_12.143a
ahaṃ jāto mahākule SvaT_12.36d / ahaṃ dātā ca bhoktā ca SvaT_12.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173759 (0.0):
ahaṃkāro bhavedyoddhā SvaT_12.143a / ahaṃkṛtāni yānyeva SvaT_12.164a / ahaṃ jāto mahākule SvaT_12.36d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551675 (0.0):
ahaṃ vidvānahaṃ bhogī tv % ahaṃ jāto mahākule // SvaT_12.36 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808875 (0.0):
ahaṃ vidvānahaṃ bhogī tv ahaṃ jāto mahākule // SvaT_12.36 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173767 (0.017):
ahaṃ te na vicāraṇāt KubjT_2.18d / ahaṃ dātā ca bhoktā ca SvaT_12.37a / ahaṃ devo maheśvaraḥ KubjT_8.68b
ahaṃ pāpī durācāro SvaT_12.38c / ahaṃ yoddhā ca saṃgrāme SvaT_12.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173784 (1.192):
ahaṃ pāpī durācāro SvaT_12.38c / ahaṃ brahmā tathā viṣṇur KubjT_8.68a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173774 (0.018):
ahaṃ devo maheśvaraḥ KubjT_8.68b / ahaṃ pāpī durācāro SvaT_12.38c
ahaṃ vidvānahaṃ bhogī tv SvaT_12.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173788 (0.0):
ahaṃ yoddhā ca saṃgrāme SvaT_12.37c / ahaṃ vidvānahaṃ bhogī tv SvaT_12.36c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551667 (0.038):
ahaṃ vidvānahaṃ bhogī tv % ahaṃ jāto mahākule // SvaT_12.36 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808867 (0.038):
ahaṃ vidvānahaṃ bhogī tv ahaṃ jāto mahākule // SvaT_12.36 //
ahikañcukavat priye SvaT_6.31d / ahiṃsā satyamasteyaṃ SvaT_10.1090c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173830 (0.0):
ahiṃsādyā yamāḥ pañca SUp_7.101a / ahiṃsā satyamasteyaṃ SvaT_10.1090c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972609 (0.015):
ahiṃsā satyam akrodham Mn_11.222[221M]c / ahiṃsā satyam asteyaṃ Mn_10.63a / ahiṃsā satyam asteyaṃ Yj_1.122a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2519286 (0.021):
ahiṃsām eva tāṃ vidyād Mn_5.44c / ahiṃsā satyam akrodham Mn_11.222[221M]c / ahiṃsā satyam asteyaṃ Mn_10.63a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523358 (0.022):
tasya boddhādvimucyante % ahikañcukavat priye // SvaT_6.31 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780577 (0.022):
tasya boddhādvimucyante ahikañcukavat priye // SvaT_6.31 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173806 (0.030):
ahaḥ sūte savyaṃ tava nayanam arkātmakatayā Saul_48a / ahikañcukavat priye SvaT_6.31d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919448 (0.031):
ahiṃsāyāpralobhāya LiP_1,21.33a / ahiṃsā satyamasteyaṃ LiP_1,83.52a / ahiṃsā sanmatiḥ kṣamā LiP_1,16.29d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548925 (0.049):
akrodho guruśuśrūṣā % śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ $ brahmacaryamakalkatā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806127 (0.049):
akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamakalkatā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344191 (0.061):
somalokamanuprāpya % somena saha modate // LiP_1,83.51 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ $ brahmacaryaṃ kṣamā dayā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7237957 (0.061):
somalokamanuprāpya somena saha modate // LiP_1,83.51 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryaṃ kṣamā dayā /
ahiṃsā satyamasteyaṃ SvaT_11.145a / ahīnāṃ nicayaścaiva SvaT_10.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173833 (0.0):
ahiṃsādyā yamāḥ pañca SUp_7.101a / ahiṃsā satyamasteyaṃ SvaT_10.1090c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972608 (0.016):
ahiṃsā satyam akrodham Mn_11.222[221M]c / ahiṃsā satyam asteyaṃ Mn_10.63a / ahiṃsā satyam asteyaṃ Yj_1.122a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2519286 (0.037):
ahiṃsā satyam akrodham Mn_11.222[221M]c / ahiṃsā satyam asteyaṃ Mn_10.63a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919448 (0.048):
ahiṃsāyāpralobhāya LiP_1,21.33a / ahiṃsā satyamasteyaṃ LiP_1,83.52a / ahiṃsā sanmatiḥ kṣamā LiP_1,16.29d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548925 (0.052):
akrodho guruśuśrūṣā % śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ $ brahmacaryamakalkatā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806127 (0.052):
akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamakalkatā /
ahorātragatiṃ prāṇe SvaT_7.26c / ahorātradvayena tu SvaT_7.176d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173882 (0.0):
aho mahad idaṃ karma BhStc_48a / ahorātragatiṃ prāṇe SvaT_7.26c / ahorātradvayena tu SvaT_7.176d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526635 (0.061):
abdadvayaṃ sa jīvettu % ahorātradvayena tu // SvaT_7.176 // / tryabdaṃ tu tribhirevātra $ caturbhiścaturabdakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783853 (0.061):
abdadvayaṃ sa jīvettu ahorātradvayena tu // SvaT_7.176 // / tryabdaṃ tu tribhirevātra caturbhiścaturabdakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173890 (0.064):
ahorātravibhāgataḥ SvaT_7.21b / ahorātravibhāgena SvaT_4.280c
ahorātravibhāgataḥ SvaT_7.21b / ahorātravibhāgena SvaT_4.280c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173896 (0.0):
ahorātragatiṃ prāṇe SvaT_7.26c / ahorātradvayena tu SvaT_7.176d / ahorātrapracāreṇa Stk_18.3a
ahorātravibhāgo 'yam SvaT_7.49a / ahorātravivarjitaḥ SvaT_7.256d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173900 (0.0):
ahorātrapracāreṇa Stk_18.3a / ahorātravibhāgataḥ SvaT_7.21b / ahorātravibhāgena SvaT_4.280c
ahorātraśataiścaiva SvaT_11.204a / ahorātrastu mānuṣaḥ SvaT_11.203d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173905 (0.0):
ahorātravibhāgo 'yam SvaT_7.49a / ahorātravivarjitaḥ SvaT_7.256d / ahorātraśataiścaiva SvaT_11.204a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549632 (0.0):
muhūrtastu punastriṃśad % ahorātrastu mānuṣaḥ // SvaT_11.203 // / ahorātraśataiścaiva $ tribhiḥ ṣaṣṭyadhikaiḥ priye &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806834 (0.0):
muhūrtastu punastriṃśad ahorātrastu mānuṣaḥ // SvaT_11.203 // / ahorātraśataiścaiva tribhiḥ ṣaṣṭyadhikaiḥ priye /
ahorātrastu yaḥ proktaḥ SvaT_7.61a / ahorātrastu yaḥ prokto SvaT_7.125c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173914 (0.0):
ahorātraśataiścaiva SvaT_11.204a / ahorātrastu mānuṣaḥ SvaT_11.203d / ahorātrastu yaḥ proktaḥ SvaT_7.61a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525030 (0.030):
candrasūryoparāgaṃ tu % kathayāmi tataḥ param // SvaT_7.60 // / ahorātrastu yaḥ proktaḥ $ prāṇe 'sminsurasundari &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782249 (0.030):
candrasūryoparāgaṃ tu kathayāmi tataḥ param // SvaT_7.60 // / ahorātrastu yaḥ proktaḥ prāṇe 'sminsurasundari /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173921 (0.038):
ahorātrastu yaḥ prokto SvaT_7.125c / ahorātrastvato 'ṣṭabhiḥ SvaT_7.29b
ahorātrastvato 'ṣṭabhiḥ SvaT_7.29b / ahorātrastvayaṃ proktaḥ SvaT_11.298a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173924 (0.0):
ahorātrastu mānuṣaḥ SvaT_11.203d / ahorātrastu yaḥ proktaḥ SvaT_7.61a
ahorātraṃ bhramantyete SvaT_10.500c / ahorātrāyaneṣu ca SvaT_12.148b / ahorātrāstu ṣaṣṭyabde SvaT_7.138c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173947 (0.0):
ahorātrāyanāni ca Stk_11.3b / ahorātrāyaneṣu ca SvaT_12.148b / ahorātrāstu ṣaṣṭyabde SvaT_7.138c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305076 (0.0):
ṣaṣṭyabdāstu varānane SvaT_7.131b / ṣaṣṭyabde te tvahorātrāḥ SvaT_7.134a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173925 (1.192):
ahorātrastvayaṃ proktaḥ SvaT_11.298a / ahorātraṃ bhramantyete SvaT_10.500c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305085 (0.028):
ṣaṣṭyabde te tvahorātrāḥ SvaT_7.134a / ṣaṣṭyabde 'tha varānane SvaT_7.140d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526045 (0.039):
dvādaśābde tvahorātraṃ % pañcadhā bhedayecca tam // SvaT_7.133 // / ṣaṣṭyabde te tvahorātrāḥ $ pañcaiva parikīrtitāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783264 (0.039):
dvādaśābde tvahorātraṃ pañcadhā bhedayecca tam // SvaT_7.133 // / ṣaṣṭyabde te tvahorātrāḥ pañcaiva parikīrtitāḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1230253 (0.051):
dvādaśābde tvahorātraṃ SvaT_7.133c / dvādaśābde tvahorātrāḥ SvaT_7.129a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526097 (0.057):
śaktyadho yāvaddhṛtpadmaṃ $ triṃśadabdodayo bhavet & / ṣaṣṭyabde ye tvahorātrāḥ % saṅkhyāṃ teṣu vadāmyaham // SvaT_7.137 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783316 (0.057):
śaktyadho yāvaddhṛtpadmaṃ triṃśadabdodayo bhavet / / ṣaṣṭyabde ye tvahorātrāḥ saṅkhyāṃ teṣu vadāmyaham // SvaT_7.137 //
ahorātreṇa cānena SvaT_11.252a / ahorātreṇa bāhyena SvaT_7.55a / ahorātreṇa muktidam SvaT_7.169d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173955 (0.0):
ahorātrāyaneṣu ca SvaT_12.148b / ahorātrāstu ṣaṣṭyabde SvaT_7.138c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305076 (0.046):
ṣaṣṭyabdāstu varānane SvaT_7.131b / ṣaṣṭyabde te tvahorātrāḥ SvaT_7.134a
ahorātreṇa suvrate SvaT_7.31d / ahorātreṇa suvrate SvaT_7.176b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173970 (0.0):
ahorātreṇa lakṣaikaṃ KubjT_18.120a / ahorātreṇa suvrate SvaT_7.31d / ahorātreṇa suvrate SvaT_7.176b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524639 (0.044):
prāṇe vai udayantyete % ahorātreṇa suvrate // SvaT_7.31 // / ahorātrodayastyaiva $ vibhāgaṃ kathayāmi te &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781858 (0.044):
prāṇe vai udayantyete ahorātreṇa suvrate // SvaT_7.31 // / ahorātrodayastyaiva vibhāgaṃ kathayāmi te /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173954 (0.062):
ahorātreṇa bāhyena SvaT_7.55a / ahorātreṇa muktidam SvaT_7.169d / ahorātreṇa yogīndro Stk_11.10c
ahorātrodayastyaiva SvaT_7.32a / ahni tiṣṭhanti te sarve SvaT_11.290c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173972 (0.0):
ahorātreṇa suvrate SvaT_7.31d / ahorātreṇa suvrate SvaT_7.176b / ahorātrodayastyaiva SvaT_7.32a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524640 (0.0):
prāṇe vai udayantyete % ahorātreṇa suvrate // SvaT_7.31 // / ahorātrodayastyaiva $ vibhāgaṃ kathayāmi te &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781859 (0.0):
prāṇe vai udayantyete ahorātreṇa suvrate // SvaT_7.31 // / ahorātrodayastyaiva vibhāgaṃ kathayāmi te /
aṃśakaṃ ṣaḍvidhaṃ devi SvaT_8.1a / aṃśakāpādanaṃ devi SvaT_8.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174032 (0.0):
aṃ pūrveṇa samāyuktam KubjT_5.39c / aṃśakaṃ ṣaḍvidhaṃ devi SvaT_8.1a
aṃśakāpādanaṃ dvidhā SvaT_8.2b / aṃśakāṃśca nibodha me SvaT_7.331b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174038 (0.0):
aṃśakaṃ ṣaḍvidhaṃ devi SvaT_8.1a / aṃśakāpādanaṃ devi SvaT_8.14a
aṃśena mānuṣaṃ lokaṃ SvaT_10.1026c / aṃśenaiva varārohe SvaT_10.975a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174044 (0.0):
aṃśakāṃśca nibodha me SvaT_7.331b / aṃśena mānuṣaṃ lokaṃ SvaT_10.1026c
ākarṣagrahaṇe tathā SvaT_4.161d / ākāraṃ vibhavaṃ caiva SvaT_10.675a
ākāśagaṅgā prathitā SvaT_10.475a / ākāśagamanaṃ tathā SvaT_4.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174136 (0.0):
ākārodare pūjitā VT_294b / ākāśagaṅgā prathitā SvaT_10.475a / ākāśagamanaṃ tathā SvaT_4.8b
ākāśadhāraṇā mūrdhni SvaT_7.300c / ākāśadhāraṇāyukto SvaT_10.886a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174143 (0.0):
ākāśagaṅgā prathitā SvaT_10.475a / ākāśagamanaṃ tathā SvaT_4.8b / ākāśadhāraṇā mūrdhni SvaT_7.300c
ākāśavāyumārūḍhā SvaT_12.123c / ākāśasya yathā nordhvaṃ SvaT_11.35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174169 (0.025):
ākāśasthamatha śṛṇu Stk_19.6d / ākāśasya yathā nordhvaṃ SvaT_11.35a / ākāśaṃ dhārayetsadā Stk_2.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174155 (0.034):
ākāśamūrtimantreṇa SUp_5.35c / ākāśavāyumārūḍhā SvaT_12.123c / ākāśastu bhavedīśaḥ Stk_22.13a
ākāśaṃ sūrya eva ca SvaT_10.1033b / ākāśāvaraṇādūrdhvam SvaT_10.895c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174207 (0.014):
ākāśādiprasiddhyarthaṃ KubjT_8.77c / ākāśāvaraṇādūrdhvam SvaT_10.895c / ākāśe caiva suśroṇi KubjT_25.105c
ākāśe tu yathākāśaṃ SvaT_10.885a / ākāśe tu sadāśivaḥ SvaT_11.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174218 (0.0):
ākāśādiprasiddhyarthaṃ KubjT_8.77c / ākāśāvaraṇādūrdhvam SvaT_10.895c / ākāśe caiva suśroṇi KubjT_25.105c
ākāśe līyamānaṃ tam SvaT_5.65c / ākāśo kusumaṃ kutaḥ SvaT_7.238b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174233 (0.0):
ākāśe ravimaṇḍalam KubjT_23.29b / ākāśe līyamānaṃ tam SvaT_5.65c / ākāśo kusumaṃ kutaḥ SvaT_7.238b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174216 (0.057):
ākāśe tu yathākāśaṃ SvaT_10.885a / ākāśe tu sadāśivaḥ SvaT_11.38d
ākuñcayati vai kūrmaḥ SvaT_7.314c / ākoṭanamathāstreṇa SvaT_3.64a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174235 (0.0):
ākāśo kusumaṃ kutaḥ SvaT_7.238b / ākuñcayati vai kūrmaḥ SvaT_7.314c
ākramya bhūmilikhitaṃ sādhyābhimukho 'rdharātrakāle tu SvaT_13.18/b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174280 (0.0):
ākramya pañcamaṃ tatra KubjT_6.73c / ākramya bhūmilikhitaṃ sādhyābhimukho 'rdharātrakāle tu SvaT_13.18/b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553718 (0.0):
gandhodvartitavāmahastena tu tattvabījayuktena /* / ākramya bhūmilikhitaṃ sādhyābhimukho 'rdharātrakāle tu // SvaT_13.18 //*
ākrāmetsarvalokāṃśca SvaT_12.141c / ākhyātaṃ tava suvrate SvaT_10.882d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174327 (5.960):
ākhkhille usi ānnidi KubjT_10.6b / ākhyātaṃ tava suvrate SvaT_10.882d / āgaccha surasundari SvaT_10.180b
āgaccha surasundari SvaT_10.180b / āgatya mama mūrdhānaṃ SvaT_10.180c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174328 (5.960):
ākhyātaṃ tava suvrate SvaT_10.882d / āgaccha surasundari SvaT_10.180b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174380 (1.192):
āgatya khecarīcakrāt KubjT_2.41c / āgatya mama mūrdhānaṃ SvaT_10.180c / āgantukāśca bodhavyāḥ SvaT_10.1102a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15533012 (0.040):
lokānāṃ tu hitārthāya $ āgaccha surasundari & / āgatya mama mūrdhānaṃ % merumūrdhni punargatā // SvaT_10.180 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27790229 (0.040):
lokānāṃ tu hitārthāya āgaccha surasundari / / āgatya mama mūrdhānaṃ merumūrdhni punargatā // SvaT_10.180 //
āgantukāśca bodhavyāḥ SvaT_10.1102a / āgamena tu labhyate SvaT_4.340b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174381 (1.192):
āgatya mama mūrdhānaṃ SvaT_10.180c / āgantukāśca bodhavyāḥ SvaT_10.1102a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519006 (0.046):
arthipratyarthibhāvena $ āgamena tu labhyate & / āgamo jñānamiyuktam % anantāḥ śāstrakoṭayaḥ // SvaT_4.340 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776228 (0.046):
arthipratyarthibhāvena āgamena tu labhyate / / āgamo jñānamiyuktam anantāḥ śāstrakoṭayaḥ // SvaT_4.340 //
āgamo jñānamiyuktam SvaT_4.340c / āgastyaḥ sphāṭikaprabhaḥ SvaT_10.262d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174448 (0.0):
āgamo vidhir eva ca KubjT_4.35b / āgastyaḥ sphāṭikaprabhaḥ SvaT_10.262d / āguṣṭhya snānamācaret SvaT_2.5d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519007 (0.044):
arthipratyarthibhāvena $ āgamena tu labhyate & / āgamo jñānamiyuktam % anantāḥ śāstrakoṭayaḥ // SvaT_4.340 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776229 (0.044):
arthipratyarthibhāvena āgamena tu labhyate / / āgamo jñānamiyuktam anantāḥ śāstrakoṭayaḥ // SvaT_4.340 //
āguṣṭhya snānamācaret SvaT_2.5d / āgneyaṃ cāgnihotraṃ ca SvaT_10.400c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174450 (0.0):
āgastyaḥ sphāṭikaprabhaḥ SvaT_10.262d / āguṣṭhya snānamācaret SvaT_2.5d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174468 (0.023):
āgneyabhāgāt paritaḥ SUp_4.7a / āgneyaṃ cāgnihotraṃ ca SvaT_10.400c / āgneyaṃ tadanantaram SvaT_11.24d
āgneyaṃ tadanantaram SvaT_11.24d / āgneyaṃ bhuvanaṃ mahat SvaT_10.871b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174470 (0.0):
āgneyaṃ cāgnihotraṃ ca SvaT_10.400c / āgneyaṃ tadanantaram SvaT_11.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174479 (0.0):
āgneyaṃ paṅkavarjitam SUp_5.13d / āgneyaṃ bhuvanaṃ mahat SvaT_10.871b / āgneyaṃ raktavarṇābhaṃ SvaT_9.32a
āgneyaṃ raktavarṇābhaṃ SvaT_9.32a / āgneyā dhūmajā meghāḥ SvaT_10.455a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174484 (0.0):
āgneyaṃ bhuvanaṃ mahat SvaT_10.871b / āgneyaṃ raktavarṇābhaṃ SvaT_9.32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174512 (0.024):
āgneyādiṣu koṣṭheṣu VT_56a / āgneyā dhūmajā meghāḥ SvaT_10.455a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536418 (0.029):
divyagandhānuliptāste % divyasragdhāmabhūṣitāḥ // SvaT_10.454 // / āgneyā dhūmajā meghāḥ $ śītadurdinadāḥ smṛtāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793633 (0.029):
divyagandhānuliptāste divyasragdhāmabhūṣitāḥ // SvaT_10.454 // / āgneyā dhūmajā meghāḥ śītadurdinadāḥ smṛtāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529761 (0.040):
kapālamālābharaṇaṃ % prahasattu vicintayet // SvaT_9.31 // / āgneyaṃ raktavarṇābhaṃ $ śaktihastaṃ sadā smaret &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786978 (0.040):
kapālamālābharaṇaṃ prahasattu vicintayet // SvaT_9.31 // / āgneyaṃ raktavarṇābhaṃ śaktihastaṃ sadā smaret /
āgneyāstu gaṇeśvarāḥ SvaT_10.864d / āgneyī nābhimadhyataḥ SvaT_7.299d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174529 (0.011):
āgneyī cāṣṭamaṃ priye KubjT_5.15d / āgneyī nābhimadhyataḥ SvaT_7.299d / āgneyīṃ diśam āśritā KubjT_24.72b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174521 (0.025):
āgneyāmṛtakāraṇam VT_254b / āgneyāstu gaṇeśvarāḥ SvaT_10.864d / āgneyī cāṣṭamaṃ priye KubjT_5.15d
āgneyīṃ dhāraṇāṃ dhyātvā SvaT_3.134c / āgneyaiśānarakṣaḥsu SvaT_2.170c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174541 (0.0):
āgneyīṃ diśam āśritā KubjT_24.72b / āgneyīṃ dhāraṇāṃ dhyātvā SvaT_3.134c / āgneyaiśānarakṣaḥsu SvaT_2.170c
āgneyyādikrameṇa tu SvaT_2.162b / āgneyyādīśadiggatāḥ SvaT_2.62b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174550 (0.0):
āgneyaiśānarakṣaḥsu SvaT_2.170c / āgneyyādikrameṇa tu SvaT_2.162b
āgneyyāmagnisaṃkāśo SvaT_10.649a / āgneyyāṃ tripurāntakam SvaT_2.179b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174576 (0.009):
āgneyyāṃ tu yadā bhinnāṃ KubjT_19.82c / āgneyyāṃ tripurāntakam SvaT_2.179b / āgneyyāṃ diśi deveśi SvaT_10.1019a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174560 (0.019):
āgneyyāntāḥ prapūjyātha ToT_5.27a / āgneyyāmagnisaṃkāśo SvaT_10.649a
āgneyyāṃ diśi deveśi SvaT_10.1019a / āgneyyāṃ śikhivāhanam SvaT_2.117d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174576 (5.960):
āgneyyāṃ tu yadā bhinnāṃ KubjT_19.82c / āgneyyāṃ tripurāntakam SvaT_2.179b / āgneyyāṃ diśi deveśi SvaT_10.1019a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15743057 (0.029):
vāruṇyāṃ diśi deveśi SvaT_10.1023c / vāruṇyāṃ saumyayamyāyam SvaT_4.461c
ācamya ca varānane SvaT_3.211b / ācamya dantakāṣṭhaṃ tu SvaT_3.193c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174605 (0.0):
ācacakṣva prayatnena KubjT_16.16c / ācamya ca varānane SvaT_3.211b / ācamya dantakāṣṭhaṃ tu SvaT_3.193c
ācamya sakalīkṛtya SvaT_4.534a / ācaretsarvavarṇatvaṃ SvaT_7.254a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174632 (0.0):
ācaretsa gururyataḥ MrgT_3.65b / ācaretsarvavarṇatvaṃ SvaT_7.254a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527704 (0.013):
nātmano bhāvayejjātiṃ % na kulaṃ na ca bāndhavān // SvaT_7.253 // / ācaretsarvavarṇatvaṃ $ na ca varṇeṣu vartayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784922 (0.013):
nātmano bhāvayejjātiṃ na kulaṃ na ca bāndhavān // SvaT_7.253 // / ācaretsarvavarṇatvaṃ na ca varṇeṣu vartayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174603 (0.050):
ācamya ca varānane SvaT_3.211b / ācamya dantakāṣṭhaṃ tu SvaT_3.193c
ācaretsvecchayā guruḥ SvaT_4.220b / ācārapathadarśakam SvaT_5.45d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174635 (0.0):
ācaretsarvavarṇatvaṃ SvaT_7.254a / ācaretsvecchayā guruḥ SvaT_4.220b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174644 (0.045):
ācāmet payasā tataḥ ToT_3.41d / ācārapathadarśakam SvaT_5.45d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522383 (0.054):
smārtaṃ dharmaṃ na nindettu % ācārapathadarśakam // SvaT_5.45 // / brahmādidevatā yāśca $ mātaraścumbako giriḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779600 (0.054):
smārtaṃ dharmaṃ na nindettu ācārapathadarśakam // SvaT_5.45 // / brahmādidevatā yāśca mātaraścumbako giriḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15517384 (0.058):
snānamuddhūlanaṃ vātha $ ācaretsvecchayā guruḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774607 (0.058):
snānamuddhūlanaṃ vātha ācaretsvecchayā guruḥ /
ācāraṃ tu śivātmakam SvaT_4.408d / ācāryatanumāsthāya SvaT_10.369c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174667 (1.192):
ācāro 'pi vidhīyate MrgT_3.22d / ācāryatanumāsthāya SvaT_10.369c / ācāryatanuvigrahaḥ SvaT_10.375d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519946 (0.018):
evamācarate yastu % ācāraṃ tu śivātmakam // SvaT_4.408 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777165 (0.018):
evamācarate yastu ācāraṃ tu śivātmakam // SvaT_4.408 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174658 (0.043):
ācāraṃ kathyamānaṃ tu Dka_61c / ācāraṃ tu śivātmakam SvaT_4.408d
ācāryatanuvigrahaḥ SvaT_10.375d / ācāryatve niyuktā ye SvaT_4.414a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174676 (0.0):
ācāryatanumāsthāya SvaT_10.369c / ācāryatanuvigrahaḥ SvaT_10.375d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520012 (0.042):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ % śūdrā vai vīravandite // SvaT_4.413 // / ācāryatve niyuktā ye $ te sarve tu śivāḥ smṛtāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777231 (0.042):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā vai vīravandite // SvaT_4.413 // / ācāryatve niyuktā ye te sarve tu śivāḥ smṛtāḥ /
ācāryapadasaṃsthena SvaT_4.474c / ācāryastu varānane SvaT_1.22d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174680 (0.0):
ācāryatve niyuktā ye SvaT_4.414a / ācāryapadasaṃsthena SvaT_4.474c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174693 (5.960):
ācāryastu mahītale Stk_23.26b / ācāryastu varānane SvaT_1.22d / ācāryastu varānane SvaT_10.1273b
ācāryastu varānane SvaT_10.1273b / ācāryastu śucirbhūtvā SvaT_1.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174699 (0.0):
ācāryastu mahītale Stk_23.26b / ācāryastu varānane SvaT_1.22d / ācāryastu varānane SvaT_10.1273b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15702323 (0.046):
ācāryaḥ paśunā saha SvaT_4.64d / ācāryaḥ prayato bhūtvā SvaT_10.1272a / ācāryaḥ saha bindunā SvaT_4.376b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174740 (0.057):
ācāryaḥ prayato bhūtvā SvaT_10.1272a / ācāryaḥ saha bindunā SvaT_4.376b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264197 (0.060):
bhairaveśaṃ varānane SvaT_3.94b / bhairavo 'tra varānane SvaT_8.24d
ācāryastena cocyate SvaT_4.409b / ācāryasya ca mantrasya SvaT_4.412c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174706 (0.0):
ācāryastu varānane SvaT_10.1273b / ācāryastu śucirbhūtvā SvaT_1.30a
ācāryasya yadṛcchayā SvaT_4.506d / ācāryaṃ śubhalakṣaṇam SvaT_1.12d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174707 (0.0):
ācāryastena cocyate SvaT_4.409b / ācāryasya ca mantrasya SvaT_4.412c / ācāryasya yadṛcchayā SvaT_4.506d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174719 (0.0):
ācāryaṃ pūjayed bhaktyā VT_50a / ācāryaṃ śubhalakṣaṇam SvaT_1.12d / ācāryaḥ karaṇaṃ proktaḥ SvaT_3.160c
ācāryaḥ karaṇaṃ proktaḥ SvaT_3.160c / ācāryaḥ kalaśaṃ paścād SvaT_3.81a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174728 (0.0):
ācāryaṃ śubhalakṣaṇam SvaT_1.12d / ācāryaḥ karaṇaṃ proktaḥ SvaT_3.160c
ācāryaḥ paśunā saha SvaT_4.64d / ācāryaḥ prayato bhūtvā SvaT_10.1272a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174731 (0.0):
ācāryaḥ kalaśaṃ paścād SvaT_3.81a / ācāryaḥ paśunā saha SvaT_4.64d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174741 (0.0):
ācāryaḥ pāśahā bhavet Stk_9.5f / ācāryaḥ prayato bhūtvā SvaT_10.1272a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174697 (0.046):
ācāryastu śucirbhūtvā SvaT_1.30a / ācāryastena cocyate SvaT_4.409b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546896 (0.059):
śikhāṃ cchitvā samarpyaitāṃ % śiśuṃ saṃsnāpayedguruḥ // SvaT_10.1271 // / ācāryaḥ prayato bhūtvā $ sakalīkaraṇādikam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804098 (0.059):
śikhāṃ cchitvā samarpyaitāṃ śiśuṃ saṃsnāpayedguruḥ // SvaT_10.1271 // / ācāryaḥ prayato bhūtvā sakalīkaraṇādikam /
ācāryaḥ saha bindunā SvaT_4.376b / ācāryaḥ susamāhitaḥ SvaT_4.468b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174743 (0.0):
ācāryaḥ prayato bhūtvā SvaT_10.1272a / ācāryaḥ saha bindunā SvaT_4.376b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174756 (0.014):
ācāryaḥ saha bindunā SvaT_4.376b / ācāryaḥ saha śiṣyeṇa Stk_22.4c
ācāryaḥ svajānānāṃ ca SvaT_4.417c / ācāryaistatparāyaṇaiḥ SvaT_10.763d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174767 (0.013):
ācāryāḥ sūtakeva hi KubjT_3.93b / ācāryaistatparāyaṇaiḥ SvaT_10.763d / ācāryaistairaśeṣādhva SRtp_164a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174758 (0.027):
ācāryaḥ susamāhitaḥ Stk_7.5b / ācāryaḥ svajānānāṃ ca SvaT_4.417c
ācāryaiḥ saha saṃvādaṃ SvaT_4.7c / ācāryo juhuyāt paścāt SvaT_3.195c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174780 (0.0):
ācāryaistairaśeṣādhva SRtp_164a / ācāryaiḥ saha saṃvādaṃ SvaT_4.7c / ācāryo juhuyāt paścāt SvaT_3.195c
ācāryoṭhārdhahastastu SvaT_4.50c / ājalāntaṃ vyavasthitam SvaT_3.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174782 (0.0):
ācāryo juhuyāt paścāt SvaT_3.195c / ācāryoṭhārdhahastastu SvaT_4.50c
ājñā me dīyatāṃ nātha SvaT_4.225c / ājñāṃ dattāṃ vibhāvayet SvaT_3.93b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175000 (0.015):
ājñāmātreṇa santuṣṭo KubjT_3.110a / ājñā me dīyatāṃ nātha SvaT_4.225c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175121 (0.042):
ājñāhīne parokṣatvaṃ KubjT_3.83a / ājñāṃ dattāṃ vibhāvayet SvaT_3.93b
ājyapātrasya madhye tu SvaT_2.248a / ājyapātraṃ nirīkṣayet SvaT_2.237b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175146 (0.0):
ājñeyaṃ sakalā devī KubjT_16.104c / ājyapātrasya madhye tu SvaT_2.248a
ājyabhāgo hi hotavya SvaT_2.247c / ājyasaṃskaraṇaṃ kuryād SvaT_2.232a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175154 (0.0):
ājyapātraṃ nirīkṣayet SvaT_2.237b / ājyabhāgo hi hotavya SvaT_2.247c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510732 (0.056):
ājyasaṃskaraṇaṃ kuryād $ ājyādhiśrayaṇādikam & / ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767959 (0.056):
ājyasaṃskaraṇaṃ kuryād ājyādhiśrayaṇādikam / / ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa SvaT_2.232c / ājyāktaṃ saṃprakalpayet SvaT_2.132d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175161 (0.0):
ājyasaṃskaraṇaṃ kuryād SvaT_2.232a / ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa SvaT_2.232c
ājyādhiśrayaṇādikam SvaT_2.232b / ātapatreṇa mahatā SvaT_10.783a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175171 (0.044):
ājyāktā yāvatī bhavet SUp_4.44b / ājyādhiśrayaṇādikam SvaT_2.232b
ātmajñānakriyānvitaḥ SvaT_4.388b / ātmatattvagatiṃ yānti SvaT_4.392c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175217 (0.0):
ātmacāragatiṃ jñātvā KubjT_5.110a / ātmajñānakriyānvitaḥ SvaT_4.388b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175226 (0.0):
ātmatattvagataṃ piṇḍaṃ KubjT_18.109c / ātmatattvagatiṃ yānti SvaT_4.392c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519722 (0.025):
ta ātmopāsakāḥ śaive $ na gacchanti paraṃ śivam & / ātmatattvagatiṃ yānti % ātmatattvānurañjitāḥ // SvaT_4.392 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776941 (0.025):
ta ātmopāsakāḥ śaive na gacchanti paraṃ śivam / / ātmatattvagatiṃ yānti ātmatattvānurañjitāḥ // SvaT_4.392 //
ātmatattvavibhāgena SvaT_4.210c / ātmatattvaṃ tatastyājyaṃ SvaT_4.393c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175240 (0.0):
ātmatattvam iti khyātaṃ VT_60a / ātmatattvavibhāgena SvaT_4.210c / ātmatattvaṃ tatastyājyaṃ SvaT_4.393c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175226 (0.047):
ātmatattvagataṃ piṇḍaṃ KubjT_18.109c / ātmatattvagatiṃ yānti SvaT_4.392c
ātmatattvānurañjitāḥ SvaT_4.392d / ātmatattve tu vai brahmā SvaT_11.49a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175259 (0.0):
ātmatattvaṃ vicintayet KubjT_9.21b / ātmatattvānurañjitāḥ SvaT_4.392d / ātmatattve tu vai brahmā SvaT_11.49a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547680 (0.0):
tattvatrayavibhāgena % punarvakṣyāmi suvrate // SvaT_11.48 // / ātmatattve tu vai brahmā $ māyānte ca vyavasthitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804881 (0.0):
tattvatrayavibhāgena punarvakṣyāmi suvrate // SvaT_11.48 // / ātmatattve tu vai brahmā māyānte ca vyavasthitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519724 (0.058):
ātmatattvagatiṃ yānti % ātmatattvānurañjitāḥ // SvaT_4.392 // / tasmādātmā parityājyo $ yadīcchecchivamātmanaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776943 (0.058):
ātmatattvagatiṃ yānti ātmatattvānurañjitāḥ // SvaT_4.392 // / tasmādātmā parityājyo yadīcchecchivamātmanaḥ /
ātmatattve tu homayet SvaT_4.211b / ātmatyāgaḥ prakartavyo SvaT_4.506a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175263 (0.0):
ātmatattvānurañjitāḥ SvaT_4.392d / ātmatattve tu vai brahmā SvaT_11.49a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175273 (0.0):
ātmatulyas tvayā kila KubjT_1.24b / ātmatyāgaḥ prakartavyo SvaT_4.506a / ātmadīkṣā samāptau tu SvaT_4.514c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547680 (0.0):
tattvatrayavibhāgena % punarvakṣyāmi suvrate // SvaT_11.48 // / ātmatattve tu vai brahmā $ māyānte ca vyavasthitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804881 (0.0):
tattvatrayavibhāgena punarvakṣyāmi suvrate // SvaT_11.48 // / ātmatattve tu vai brahmā māyānte ca vyavasthitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521242 (0.040):
evaṃ dīkṣāṃ tu nirvartya % sarvadaiva varānane // SvaT_4.505 // / ātmatyāgaḥ prakartavyo $ yathā bhavati tacchruṇu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778462 (0.040):
evaṃ dīkṣāṃ tu nirvartya sarvadaiva varānane // SvaT_4.505 // / ātmatyāgaḥ prakartavyo yathā bhavati tacchruṇu /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290745 (0.046):
vidyātattve tu yaḥ kṛtaḥ SvaT_4.214d / vidyātattve tu homayet SvaT_4.213b
ātmadīkṣā samāptau tu SvaT_4.514c / ātmadravyāpahāraṇam SvaT_4.24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175282 (0.0):
ātmatyāgaḥ prakartavyo SvaT_4.506a / ātmadīkṣā samāptau tu SvaT_4.514c
ātmanaḥ sammukhaṃ kṛtvā SvaT_14.5c / ātmanā ca dhanena ca SvaT_13.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175318 (0.038):
ātmanā ca dhanena ca Stk_16.12d / ātmanā ca dhanenaiva KubjT_3.50a / ātmanā dvādaśaṃ devi SvaT_10.82a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175303 (0.046):
ātmanaḥ sampravartate KubjT_12.44d / ātmanaḥ sammukhaṃ kṛtvā SvaT_14.5c / ātmanaḥ sādhyabījaṃ ca VT_163a
ātmanā dvādaśaṃ devi SvaT_10.82a / ātmanā pūjayan devaṃ SvaT_4.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175326 (0.0):
ātmanā ca dhanena ca Stk_16.12d / ātmanā ca dhanenaiva KubjT_3.50a / ātmanā dvādaśaṃ devi SvaT_10.82a
ātmanā badhyatehyātmā SvaT_10.360c / ātmanāmākṣaraṃ tadvad SvaT_8.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175330 (0.0):
ātmanā pūjayan devaṃ SvaT_4.16a / ātmanā badhyatehyātmā SvaT_10.360c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175340 (0.0):
ātmanāma samālikhet KubjT_9.52b / ātmanāmākṣaraṃ tadvad SvaT_8.20c
ātmanā śrūyate yastu SvaT_2.146c / ātmanā saha yogataḥ SvaT_5.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175350 (0.0):
ātmanāmākṣaraṃ tadvad SvaT_8.20c / ātmanā śrūyate yastu SvaT_2.146c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522611 (0.034):
śuddhe 'tha pārthive tattve $ cintitavyaṃ tu yogibhiḥ & / jalībhūtaṃ tadevaitad % ātmanā saha yogataḥ // SvaT_5.62 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779828 (0.034):
śuddhe 'tha pārthive tattve cintitavyaṃ tu yogibhiḥ / / jalībhūtaṃ tadevaitad ātmanā saha yogataḥ // SvaT_5.62 //
ātmanirdahanaṃ caiva SvaT_3.34c / ātmano 'gre nidhāpayet SvaT_2.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175356 (0.0):
ātmanā saha yogataḥ SvaT_5.62d / ātmanirdahanaṃ caiva SvaT_3.34c
ātmano niṣkaloccāraṃ SvaT_4.46c / ātmano 'bhibhavaṃ saṃkhya SvaT_4.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175359 (0.0):
ātmano 'gre nidhāpayet SvaT_2.14b / ātmano niṣkaloccāraṃ SvaT_4.46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175369 (0.0):
ātmano 'py ardhakoṭyante KubjT_11.80c / ātmano 'bhibhavaṃ saṃkhya SvaT_4.24a / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ SvaT_2.142c
ātmano bhairavaṃ rūpaṃ SvaT_2.142c / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ SvaT_6.91a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175380 (0.0):
ātmano 'bhibhavaṃ saṃkhya SvaT_4.24a / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ SvaT_2.142c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530594 (0.056):
mūlamantrasamopetam % aghoraṃ tatra yojayet // SvaT_9.94 // / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ $ kṛtvā caiva sudāruṇam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787810 (0.056):
mūlamantrasamopetam aghoraṃ tatra yojayet // SvaT_9.94 // / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ kṛtvā caiva sudāruṇam /
ātmano bhairavaṃ rūpaṃ SvaT_9.95a / ātmano recakaṃ kṛtvā SvaT_4.524c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175381 (0.0):
ātmano 'bhibhavaṃ saṃkhya SvaT_4.24a / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ SvaT_2.142c / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ SvaT_6.91a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175389 (0.0):
ātmano bhairavaṃ rūpaṃ SvaT_9.95a / ātmano recakaṃ kṛtvā SvaT_4.524c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530594 (0.062):
mūlamantrasamopetam % aghoraṃ tatra yojayet // SvaT_9.94 // / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ $ kṛtvā caiva sudāruṇam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787810 (0.062):
mūlamantrasamopetam aghoraṃ tatra yojayet // SvaT_9.94 // / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ kṛtvā caiva sudāruṇam /
ātmano recakenaiva SvaT_3.52c / ātmano revakenaiva SvaT_4.175c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175389 (0.0):
ātmano bhairavaṃ rūpaṃ SvaT_9.95a / ātmano recakaṃ kṛtvā SvaT_4.524c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283605 (0.057):
recakena viśeddhṛdi SvaT_3.169d / recakenātmano gatvā SvaT_4.110c / recanāt kāminī devī ToT_9.19c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15741068 (0.057):
recakena viśeddhṛdi SvaT_3.169d / recakenātmano gatvā SvaT_4.110c / recanātpūraṇādrodhāt SvaT_7.295c
ātmano hyaśiracchāyāṃ SvaT_7.268a / ātmanyekaḥ samaraso SvaT_4.297a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175406 (0.0):
ātmano hanane kṛte KubjT_23.110b / ātmano hyaśiracchāyāṃ SvaT_7.268a / ātmanyekaḥ samaraso SvaT_4.297a
ātmanyeva ca tuṣṭatā SvaT_10.66b / ātmaprāṇe niyojayet SvaT_5.53d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175413 (0.0):
ātmanyekaḥ samaraso SvaT_4.297a / ātmanyeva ca tuṣṭatā SvaT_10.66b
ātmabījasamanvitam SvaT_6.67b / ātmabījena poṣayet SvaT_6.59b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175432 (0.015):
ātmabījaṃ śivātmakam KubjT_4.98b / ātmabījena poṣayet SvaT_6.59b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175423 (0.017):
ātmabimbapurasthaṃ tu KubjT_12.26c / ātmabījasamanvitam SvaT_6.67b
ātmabodhe sthitonmanāḥ SvaT_4.436d / ātmayāge kṛte caiva SvaT_3.33c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175460 (1.192):
ātmamātryaṣṭakaṃ proktam KubjT_15.14c / ātmayāge kṛte caiva SvaT_3.33c / ātmarakṣāstraprākāra SvaT_4.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175442 (1.788):
ātma bodha karaṃ puṃsāṃ GorS(1)_1c / ātmabodhe sthitonmanāḥ SvaT_4.436d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520319 (0.044):
unmanāśca manogrāhyaḥ % ātmabodhe sthitonmanāḥ // SvaT_4.436 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777538 (0.044):
unmanāśca manogrāhyaḥ ātmabodhe sthitonmanāḥ // SvaT_4.436 //
ātmarakṣāstraprākāra SvaT_4.37c / ātmalālendriyairyuktaṃ SvaT_6.66a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175464 (0.0):
ātmayāge kṛte caiva SvaT_3.33c / ātmarakṣāstraprākāra SvaT_4.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175473 (0.0):
ātmarakṣāstraprākāra SvaT_4.37c / ātmalagnasvarūpeṇa KubjT_11.85a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523812 (0.059):
mohanā caiva kāntārī % mayūraśikhayā yutā // SvaT_6.65 // / ātmalālendriyairyuktaṃ $ vaśīkaraṇamuttamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781031 (0.059):
mohanā caiva kāntārī mayūraśikhayā yutā // SvaT_6.65 // / ātmalālendriyairyuktaṃ vaśīkaraṇamuttamam /
ātmavargasya karmaṇaḥ SvaT_11.93b / ātmavargasya bhūtaye SvaT_10.667d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175491 (0.0):
ātmavanto mahotsāha KubjT_12.46c / ātmavargasya karmaṇaḥ SvaT_11.93b / ātmavargasya bhūtaye SvaT_10.667d
ātmavarṇātsamārabhya SvaT_8.21a / ātmavittatra pūrvavat SvaT_5.81b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175493 (0.0):
ātmavargasya bhūtaye SvaT_10.667d / ātmavarṇātsamārabhya SvaT_8.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175502 (0.046):
ātma varṇena bhedena GorS(1)_91a / ātmavittatra pūrvavat SvaT_5.81b / ātmavittānusāreṇa KubjT_25.219a
ātmavidyāśivavyāptim SvaT_4.233c / ātmavyāpī tataścordhvaṃ SvaT_5.67c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175517 (0.0):
ātmavido na manyante KubjT_23.109a / ātmavidyāśivavyāptim SvaT_4.233c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175527 (0.0):
ātmavidyāśivais tattvair ToT_3.41c / ātmavyāpī tataścordhvaṃ SvaT_5.67c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522677 (0.043):
samanāyāṃ tato hyātmā $ tattvavyāpī sa ucyate & / ātmavyāpī tataścordhvaṃ % sarvavyāpī tataḥ punaḥ // SvaT_5.67 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779894 (0.043):
samanāyāṃ tato hyātmā tattvavyāpī sa ucyate / / ātmavyāpī tataścordhvaṃ sarvavyāpī tataḥ punaḥ // SvaT_5.67 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15517558 (0.058):
ātmavidyāśivavyāptim % evaṃ jñātvā tu yojayet // SvaT_4.233 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774781 (0.058):
ātmavidyāśivavyāptim evaṃ jñātvā tu yojayet // SvaT_4.233 //
ātmavyāptirbhavedeṣā SvaT_4.390c / ātmavyāptirbhavedeṣā SvaT_4.434c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175534 (0.0):
ātmavyāpī tataścordhvaṃ SvaT_5.67c / ātmavyāptirbhavedeṣā SvaT_4.390c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520289 (0.043):
pāśāvalokanaṃ tyaktvā $ svarūpālokanaṃ hi yat & / ātmavyāptirbhavedeṣā % śivavyāptistato 'nyathā // SvaT_4.434 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777508 (0.043):
pāśāvalokanaṃ tyaktvā svarūpālokanaṃ hi yat / / ātmavyāptirbhavedeṣā śivavyāptistato 'nyathā // SvaT_4.434 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519690 (0.058):
parāparavinirmuktaḥ $ svātmanyātmā vyavasthitaḥ & / ātmavyāptirbhavedeṣā % śivavyāptirataḥ param // SvaT_4.390 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776909 (0.058):
parāparavinirmuktaḥ svātmanyātmā vyavasthitaḥ / / ātmavyāptirbhavedeṣā śivavyāptirataḥ param // SvaT_4.390 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300034 (0.059):
śivavyāptirbhavedeṣā SvaT_4.435c / śivavyāptistato 'nyathā SvaT_4.434d
ātmaśakticarāḥ sadā SvaT_7.11d / ātmasavye 'tha digbhāge SvaT_3.147a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175540 (0.0):
ātmavyāptirbhavedeṣā SvaT_4.434c / ātmaśakticarāḥ sadā SvaT_7.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175567 (0.0):
ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ KubjT_12.7b / ātmasavye 'tha digbhāge SvaT_3.147a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513495 (0.0):
nītvā kuṇḍasamīpaṃ taṃ % śiṣyahastāviyogataḥ // SvaT_3.146 // / ātmasavye 'tha digbhāge $ maṇḍalaṃ praṇavena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770720 (0.0):
nītvā kuṇḍasamīpaṃ taṃ śiṣyahastāviyogataḥ // SvaT_3.146 // / ātmasavye 'tha digbhāge maṇḍalaṃ praṇavena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515283 (0.016):
agnikuṇḍasamīpe tu % ācāryaḥ paśunā saha // SvaT_4.64 // / ātmasavyetha digbhāge $ maṇḍalaṃ praṇavena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772506 (0.016):
agnikuṇḍasamīpe tu ācāryaḥ paśunā saha // SvaT_4.64 // / ātmasavyetha digbhāge maṇḍalaṃ praṇavena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524392 (0.049):
mārutāpūritāḥ sarvā % ātmaśakticarāḥ sadā // SvaT_7.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781611 (0.049):
mārutāpūritāḥ sarvā ātmaśakticarāḥ sadā // SvaT_7.11 //
ātmasavyetha digbhāge SvaT_4.65a / ātmasthaṃ pūrakeṇaiva SvaT_4.166a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175567 (0.0):
ātmasavye 'tha digbhāge SvaT_3.147a / ātmasavyetha digbhāge SvaT_4.65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175577 (0.0):
ātmasākṣātkarī mudrā ToT_2.24a / ātmasthaṃ pūrakeṇaiva SvaT_4.166a / ātmasthaṃ pūrayedddhṛdi SvaT_4.134d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516632 (0.009):
sadāśivatanau sthitvā % viśleṣādīni kārayet // SvaT_4.165 // / ātmasthaṃ pūrakeṇaiva $ tatsthaṃ recakavṛttitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773855 (0.009):
sadāśivatanau sthitvā viśleṣādīni kārayet // SvaT_4.165 // / ātmasthaṃ pūrakeṇaiva tatsthaṃ recakavṛttitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515283 (0.027):
agnikuṇḍasamīpe tu % ācāryaḥ paśunā saha // SvaT_4.64 // / ātmasavyetha digbhāge $ maṇḍalaṃ praṇavena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772506 (0.027):
agnikuṇḍasamīpe tu ācāryaḥ paśunā saha // SvaT_4.64 // / ātmasavyetha digbhāge maṇḍalaṃ praṇavena tu /
ātmasthaṃ pūrayedddhṛdi SvaT_4.134d / ātmasthaṃ pūrvavatkuru SvaT_4.176d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175585 (0.0):
ātmasthaṃ pūrakeṇaiva SvaT_4.166a / ātmasthaṃ pūrayedddhṛdi SvaT_4.134d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516214 (0.030):
mudrayā prāgvidhānena % ātmasthaṃ pūrayedddhṛdi // SvaT_4.134 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773437 (0.030):
mudrayā prāgvidhānena ātmasthaṃ pūrayedddhṛdi // SvaT_4.134 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516632 (0.036):
sadāśivatanau sthitvā % viśleṣādīni kārayet // SvaT_4.165 // / ātmasthaṃ pūrakeṇaiva $ tatsthaṃ recakavṛttitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773855 (0.036):
sadāśivatanau sthitvā viśleṣādīni kārayet // SvaT_4.165 // / ātmasthaṃ pūrakeṇaiva tatsthaṃ recakavṛttitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516773 (0.047):
dvādaśāntāttu saṃgṛhya % ātmasthaṃ pūrvavatkuru // SvaT_4.176 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773996 (0.047):
dvādaśāntāttu saṃgṛhya ātmasthaṃ pūrvavatkuru // SvaT_4.176 //
ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya SvaT_2.269a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175599 (0.0):
ātmasthā satataṃ nityaṃ KubjT_25.164a / ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya SvaT_2.269a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511252 (0.0):
jvālāgraṃ tu hṛdāgṛhya % vahnicaitanyakalpitam // SvaT_2.268 // / ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya $ yogapīṭhaṃ tu kalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768479 (0.0):
jvālāgraṃ tu hṛdāgṛhya vahnicaitanyakalpitam // SvaT_2.268 // / ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya yogapīṭhaṃ tu kalpayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175585 (0.058):
ātmasthaṃ pūrvavatkuru SvaT_4.176d / ātmasthā satataṃ nityaṃ KubjT_25.164a
ātmā caivāntarātmā ca SvaT_11.82c / ātmā tatra vyavasthitaḥ SvaT_10.1108b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175613 (0.0):
ātmā kuṇḍalinī smṛtā KubjT_6.108b / ātmā caivāntarātmā ca SvaT_11.82c / ātmā tatra vyavasthitaḥ SvaT_10.1108b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756232 (0.039):
svāgatāsanapādyārghaiḥ SvaT_2.261c / svātmanyātmā vyavasthitaḥ SvaT_4.390b
ātmā tadgatimāpnuyāt SvaT_4.374b / ātmānamīśvaraṃ dhyātvā SvaT_4.113a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175618 (0.0):
ātmā tatra vyavasthitaḥ SvaT_10.1108b / ātmā tadgatimāpnuyāt SvaT_4.374b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175647 (0.0):
ātmānamanupaśyati SRtp_316d / ātmānamīśvaraṃ dhyātvā SvaT_4.113a / ātmā na śṛṇute yaṃ tu SvaT_2.146a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175725 (0.061):
ātmānaṃ sa punaryathā SvaT_10.361d / ātmānaṃ sarvagaṃ dhyātvā GorS(1)_87c
ātmā na śṛṇute yaṃ tu SvaT_2.146a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175654 (0.0):
ātmānamīśvaraṃ dhyātvā SvaT_4.113a / ātmā na śṛṇute yaṃ tu SvaT_2.146a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509460 (1.192):
saśabdaścābhicāre 'sau % prāgudagdakṣiṇāmukhaḥ // SvaT_2.145 // / ātmā na śṛṇute yaṃ tu $ mānaso 'sau prakīrtitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766696 (1.192):
saśabdaścābhicāre 'sau prāgudagdakṣiṇāmukhaḥ // SvaT_2.145 // / ātmā na śṛṇute yaṃ tu mānaso 'sau prakīrtitaḥ /
ātmānaṃ guṇṭhayitvā tu SvaT_2.11c / ātmānaṃ ca tathaivaivaṃ SvaT_7.245a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175662 (0.0):
ātmā na śṛṇute yaṃ tu SvaT_2.146a / ātmānaṃ guṇṭhayitvā tu SvaT_2.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175715 (0.017):
ātmānaṃ yojayettattve SvaT_4.513c / ātmānaṃ vikrayitvā tu KubjT_12.18c / ātmānaṃ veṣṭayeddṛḍham SvaT_10.361b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175723 (0.041):
ātmānaṃ veṣṭayeddṛḍham SvaT_10.361b / ātmānaṃ sa punaryathā SvaT_10.361d / ātmānaṃ sarvagaṃ dhyātvā GorS(1)_87c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175765 (0.051):
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā SvaT_7.172a / ātmā vai nirmalīkṛtaḥ SvaT_10.377b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15702682 (0.057):
ātmānaṃ veṣṭayeddṛḍham SvaT_10.361b / ātmānaṃ sa punaryathā SvaT_10.361d / ātmāntaḥkaraṇe yadvat SvaT_3.141a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15725982 (0.061):
nyagrodhaśca supārśve tu SvaT_10.196a / nyasitavyā varānane SvaT_5.8b / nyasitavyo varārohe SvaT_2.248c
ātmānaṃ ca manaḥ prāṇe SvaT_4.318c / ātmānaṃ ca varānane SvaT_11.94b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175665 (0.0):
ātmānaṃ guṇṭhayitvā tu SvaT_2.11c / ātmānaṃ ca tathaivaivaṃ SvaT_7.245a / ātmānaṃ ca manaḥ prāṇe SvaT_4.318c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175703 (0.060):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.55a / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.199a / ātmānaṃ madhyato nyaset KubjT_23.133d
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.55a / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.199a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175704 (0.0):
ātmānaṃ pūjayen nityaṃ KubjT_19.102a / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.55a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510188 (0.044):
ṣaḍaṅgenaiva saṃpūjya % amṛtatvaṃ dhruveṇa tu // SvaT_2.198 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ agniṃ dhyātvā tu bījavat &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767420 (0.044):
ṣaḍaṅgenaiva saṃpūjya amṛtatvaṃ dhruveṇa tu // SvaT_2.198 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā agniṃ dhyātvā tu bījavat /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508260 (0.052):
pūjayeddevadeveśaṃ % manasaiva prakalpitaiḥ // SvaT_2.54 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ tato hṛdyāgamācaret &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765498 (0.052):
pūjayeddevadeveśaṃ manasaiva prakalpitaiḥ // SvaT_2.54 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā tato hṛdyāgamācaret /
ātmānaṃ yojayettattve SvaT_4.513c / ātmānaṃ veṣṭayeddṛḍham SvaT_10.361b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175721 (5.960):
ātmānaṃ vikrayitvā tu KubjT_12.18c / ātmānaṃ veṣṭayeddṛḍham SvaT_10.361b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175712 (0.013):
ātmānaṃ madhyato nyaset KubjT_23.133d / ātmānaṃ yojayettattve SvaT_4.513c
ātmānaṃ sa punaryathā SvaT_10.361d / ātmāntaḥkaraṇe yadvat SvaT_3.141a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175723 (0.0):
ātmānaṃ vikrayitvā tu KubjT_12.18c / ātmānaṃ veṣṭayeddṛḍham SvaT_10.361b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175736 (0.031):
ātmānaṃ haṃsam ity āhur KubjT_25.181a / ātmāntaḥkaraṇe yadvat SvaT_3.141a / ātmābhiṣekamācaret ToT_3.43d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513405 (0.043):
dhāmnāvāhya tathāṅgāni % nyasyāntaḥkaraṇaṃ bhavet // SvaT_3.140 // / ātmāntaḥkaraṇe yadvat $ tadvatpūjāṃ samārabhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770630 (0.043):
dhāmnāvāhya tathāṅgāni nyasyāntaḥkaraṇaṃ bhavet // SvaT_3.140 // / ātmāntaḥkaraṇe yadvat tadvatpūjāṃ samārabhet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175658 (0.057):
ātmā na śṛṇute yaṃ tu SvaT_2.146a / ātmānaṃ guṇṭhayitvā tu SvaT_2.11c / ātmānaṃ ca tathaivaivaṃ SvaT_7.245a
ātmā mantrairviśodhayet SvaT_10.975d / ātmārthaṃ vātha sādhakaiḥ SvaT_2.262b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175760 (0.0):
ātmārāmo bhavedyogī Dka_74a / ātmārthaṃ vātha sādhakaiḥ SvaT_2.262b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175748 (0.017):
ātmā manaś ca mantraś ca KubjT_5.92a / ātmā mantrairviśodhayet SvaT_10.975d / ātmārāmo bhavedyogī Dka_74a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15715440 (0.058):
tadātmā tu sa ucyate SvaT_11.85b / tadādi sādhakaistasmāt SvaT_7.123c / tadādiḥ saṃsthitaḥ kālaḥ SvaT_4.282c
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā SvaT_7.172a / ātmā vai nirmalīkṛtaḥ SvaT_10.377b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175763 (0.0):
ātmārthaṃ vātha sādhakaiḥ SvaT_2.262b / ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā SvaT_7.172a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175771 (0.0):
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā SvaT_7.172a / ātmā vai nirmalīkṛtaḥ SvaT_10.377b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175797 (0.014):
ātmā samarasatvena SvaT_4.442c / ātmā saṃsaratihyatra SvaT_10.354c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526567 (0.023):
iṣṭaṃ caivāpyaniṣṭaṃ ca % tadā saṃsūcayettu saḥ // SvaT_7.171 // / ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā $ tasmādyogī nirūpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783785 (0.023):
iṣṭaṃ caivāpyaniṣṭaṃ ca tadā saṃsūcayettu saḥ // SvaT_7.171 // / ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā tasmādyogī nirūpayet /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16764300 (0.046):
ātmārthaṃ kalpitaṃ tu yat BrP_163.16b / ātmārthaṃ ca parārthaṃ ca BrP_130.32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175655 (0.051):
ātmā na śṛṇute yaṃ tu SvaT_2.146a / ātmānaṃ guṇṭhayitvā tu SvaT_2.11c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28920253 (0.051):
ātmārāmeṇa krīḍārthaṃ LiP_1,20.7c / ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā LiP_1,10.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289490 (0.060):
vāriṇā suviśuddhātmā SvaT_3.1c / vāritāsi punaḥ punaḥ KubjT_23.128d
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988895 (0.062):
prāṇān evāsya prayajati, ātmā vai prāṇānām ekādaśas, ātmā vapā paśos, yad
ātmā vai vahnivajñeyo SvaT_10.371a / ātmā vai haṃsa ityuktaḥ SvaT_7.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175778 (0.0):
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā SvaT_7.172a / ātmā vai nirmalīkṛtaḥ SvaT_10.377b / ātmā vai vahnivajñeyo SvaT_10.371a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535378 (0.025):
vāgīśī yonisaṃsthānā % dhūmo jñeyo malādivat // SvaT_10.370 // / ātmā vai vahnivajñeyo $ bodhakastu paraḥ śivaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27792592 (0.025):
vāgīśī yonisaṃsthānā dhūmo jñeyo malādivat // SvaT_10.370 // / ātmā vai vahnivajñeyo bodhakastu paraḥ śivaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524616 (0.040):
śivo dharmeṇa haṃsastu % sūryā haṃsaḥ prabhānvitaḥ // SvaT_7.29 // / ātmā vai haṃsa ityuktaḥ $ prāṇo haṃsasamanvitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781835 (0.040):
śivo dharmeṇa haṃsastu sūryā haṃsaḥ prabhānvitaḥ // SvaT_7.29 // / ātmā vai haṃsa ityuktaḥ prāṇo haṃsasamanvitaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919607 (0.058):
tādṛśeti// uktarūpetyarthaḥ/ taṃ prati puruṣaṃ prati// tasyeti// / vahnyādivastunaḥ/ / 1.nmeya ṭa.ṭha. 2. sādhyadharmasyetyadhikam ṭha.
ātmā vai hemavajjñeyo SvaT_10.376a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175783 (1.192):
ātmā vai haṃsa ityuktaḥ SvaT_7.30a / ātmā vai hemavajjñeyo SvaT_10.376a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535449 (1.192):
tajjñaścaiva śivo jñeya % ācāryatanuvigrahaḥ // SvaT_10.375 // / ātmā vai hemavajjñeyo $ malo jñeyastu kālikā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27792663 (1.192):
tajjñaścaiva śivo jñeya ācāryatanuvigrahaḥ // SvaT_10.375 // / ātmā vai hemavajjñeyo malo jñeyastu kālikā /
ātmā samarasatvena SvaT_4.442c / ātmā saṃsaratihyatra SvaT_10.354c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175797 (0.0):
ātmā sañcarate tasmin KubjT_25.129a / ātmā samarasatvena SvaT_4.442c / ātmā saṃsaratihyatra SvaT_10.354c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175766 (0.044):
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā SvaT_7.172a / ātmā vai nirmalīkṛtaḥ SvaT_10.377b
ātmīye devyaharmukhe SvaT_11.301d / ātmendriyeṇa saṃyuktaṃ SvaT_6.60c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175811 (0.014):
ātmī nāma dvitīyakā KubjT_15.6b / ātmīye devyaharmukhe SvaT_11.301d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175819 (0.045):
ātmendriyārthanaikṛṣṭye MrgT_1,12.9a / ātmendriyeṇa saṃyuktaṃ SvaT_6.60c / ātmaiva sau paśyati sarvabhūtān KubjT_10.94b
ātmopakārakāṇyeva SvaT_11.82a / ātmordhvarandhramārgeṇa SvaT_7.222c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175832 (0.0):
ātmaiva sau paśyati sarvabhūtān KubjT_10.94b / ātmopakārakāṇyeva SvaT_11.82a / ātmordhvarandhramārgeṇa SvaT_7.222c
ādarśaṃ ca tathaiveha SvaT_10.1135a / ādikṣāntāmanukramāt SvaT_1.31d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175897 (1.192):
ādikṣāntaś ca deveśi KubjT_4.57a / ādikṣāntāmanukramāt SvaT_1.31d / ādityagrahaṇaṃ caiva SvaT_7.72c
ādityagrahaṇaṃ caiva SvaT_7.72c / ādityavacchivo jñeyaḥ SvaT_11.318c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175898 (0.0):
ādikṣāntaś ca deveśi KubjT_4.57a / ādikṣāntāmanukramāt SvaT_1.31d / ādityagrahaṇaṃ caiva SvaT_7.72c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175913 (0.0):
ādityacakramadhyasthaṃ VT_369a / ādityavacchivo jñeyaḥ SvaT_11.318c
ādityavarṇaṃ rukmābham SvaT_12.109c / ādityaśatasannibhe SvaT_10.1010b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175922 (0.0):
ādityavacchivo jñeyaḥ SvaT_11.318c / ādityavarṇaṃ rukmābham SvaT_12.109c
ādityaśca smṛto brahmā SvaT_11.39a / ādityasya maṇeryadvat SvaT_11.317a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175929 (0.0):
ādityaśatasannibhe SvaT_10.1010b / ādityaśca smṛto brahmā SvaT_11.39a
ādityaṃ cakṣuṣi dhyāyej SvaT_12.95c / ādityādighruvāntaśca SvaT_10.514a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175939 (0.0):
ādityasya maṇeryadvat SvaT_11.317a / ādityaṃ cakṣuṣi dhyāyej SvaT_12.95c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537161 (0.059):
ṛṣisaptakanirdeśād % ādhruvāntaṃ ca saptamaḥ // SvaT_10.513 // / ādityādighruvāntaśca $ svarlokaḥ parikīrtitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794376 (0.059):
ṛṣisaptakanirdeśād ādhruvāntaṃ ca saptamaḥ // SvaT_10.513 // / ādityādighruvāntaśca svarlokaḥ parikīrtitaḥ /
ādityānāṃ purīkhyātā SvaT_10.138c / ādityāṃśca nibodha me SvaT_10.493d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175940 (0.0):
ādityādighruvāntaśca SvaT_10.514a / ādityānāṃ purīkhyātā SvaT_10.138c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175949 (0.0):
ādityābhimukho bhūtvā KubjT_8.100a / ādityāṃśca nibodha me SvaT_10.493d / ādityena vinā loke SvaT_7.84a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536897 (0.042):
vasavaḥ kathitāhyete % ādityāṃśca nibodha me // SvaT_10.493 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15542006 (0.055):
asya bāhye ahaṃkāraḥ % tatra rudrānnibodha me // SvaT_10.888 // / chagalāṇḍaṃ duraṇḍaṃ ca $ mākoṭaṃ maṇḍaleśvaram &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27799213 (0.055):
asya bāhye ahaṃkāraḥ tatra rudrānnibodha me // SvaT_10.888 // / chagalāṇḍaṃ duraṇḍaṃ ca mākoṭaṃ maṇḍaleśvaram /
ādityena vinā loke SvaT_7.84a / ādityoparisaṃsthitaḥ SvaT_10.501b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175956 (0.0):
ādityāṃśca nibodha me SvaT_10.493d / ādityena vinā loke SvaT_7.84a
ādimadhyāntasaṃyutam SvaT_9.73d / ādirantaśca kīrtyate SvaT_11.211d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176012 (0.0):
ādiyonipurasthaṃ tu KubjT_16.37a / ādirantaśca kīrtyate SvaT_11.211d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530321 (0.026):
somarājena deveśi % ādimadhyāntasaṃyutam // SvaT_9.73 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787537 (0.026):
somarājena deveśi ādimadhyāntasaṃyutam // SvaT_9.73 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175986 (0.041):
ādimadhyāntarahitā SRtp_185c / ādimadhyāntasaṃyutam SvaT_9.73d
ādirūpaṃ na saṃtyajet SvaT_4.287d / ādiḥ ṣoḍaśabhedena SvaT_1.32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176014 (0.0):
ādirantaśca kīrtyate SvaT_11.211d / ādirūpaṃ na saṃtyajet SvaT_4.287d
ādau tāvatparīkṣeta SvaT_1.12c / ādau tu gandhatanmātraṃ SvaT_10.896c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176051 (0.0):
ādau ṛṣyādikaṃ nyāsaṃ ToT_3.72c / ādau tāvatparīkṣeta SvaT_1.12c / ādau tu gandhatanmātraṃ SvaT_10.896c
ādau tryakṣaravinyāsaṃ SvaT_9.81c / ādau dhruvaṃ smareddevi SvaT_2.221c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176055 (0.0):
ādau tu gandhatanmātraṃ SvaT_10.896c / ādau tryakṣaravinyāsaṃ SvaT_9.81c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176069 (1.192):
ādau dvātriṃśakaṃ bījaṃ VT_124a / ādau dhruvaṃ smareddevi SvaT_2.221c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249619 (0.035):
punastenāhutitrayāt SvaT_4.118b / punastryakṣaravinyāsaṃ SvaT_9.82c
ādau śaktiṃ nyaseddevi SvaT_4.107a / ādau sahasraṃ sarveṣām SvaT_11.224a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176086 (1.192):
ādau liṅgaṃ prapūjayet ToT_5.40d / ādau śaktiṃ nyaseddevi SvaT_4.107a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515841 (0.046):
tadviśuddhyai ca dīkṣā ca % kriyate sā yathāvidhi // SvaT_4.106 // / ādau śaktiṃ nyaseddevi $ kalātattvasamanvitām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773064 (0.046):
tadviśuddhyai ca dīkṣā ca kriyate sā yathāvidhi // SvaT_4.106 // / ādau śaktiṃ nyaseddevi kalātattvasamanvitām /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210916 (0.064):
tato mūrtiṃ nyaset priye SvaT_3.46d / tato mūrtiṃ nyaseddevi SvaT_2.46c
ādye vāyupathe meghān SvaT_10.424a / ādye vāyupathehyevaṃ SvaT_10.466a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176185 (1.192):
ādyā śaktir maheśasya KubjT_6.4c / ādye vāyupathe meghān SvaT_10.424a / ādye vāyupathehyevaṃ SvaT_10.466a
ādhānādyāvadantyeṣṭiṃ SvaT_4.75c / ādhānāntyeṣṭitaḥ param SvaT_4.76d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176194 (0.0):
ādye vāyupathehyevaṃ SvaT_10.466a / ādhānādyāvadantyeṣṭiṃ SvaT_4.75c
ādhāra udaraṃ smṛtam SvaT_15.15b / ādhārarūpaṃ naimittaṃ SvaT_3.176c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176198 (0.0):
ādhānāntyeṣṭitaḥ param SvaT_4.76d / ādhāra udaraṃ smṛtam SvaT_15.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176215 (0.061):
ādhāradehaviṣayābhyudayāya vakṣye MrgT_1,12.34d / ādhārarūpaṃ naimittaṃ SvaT_3.176c / ādhāraśaktim ādau tu KubjT_14.19a
ādhāraṃ yatra saṃsthitā SvaT_10.762d / ādhāro bhuvanānāṃ sā SvaT_10.1241c
ādhūmraṃ kavacaṃ vidyāt SvaT_2.110c / ādheyagraha ādhāraṃ SvaT_3.182c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176326 (0.0):
ādhipatyādhikārikāḥ KubjT_2.74d / ādhūmraṃ kavacaṃ vidyāt SvaT_2.110c / ādheyagraha ādhāraṃ SvaT_3.182c
ādheyaḥ paramo hyātmā SvaT_7.230a / ādhyātmikamaghorataḥ SvaT_11.44b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176343 (0.024):
ādheyo dhyāyate sadā VT_244b / ādhyātmikamaghorataḥ SvaT_11.44b / ādhyātmikaṃ punardevi SvaT_7.5a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15527393 (0.061):
samanāvadhiparyantaḥ % kalaṅkādhāra ucyate // SvaT_7.229 // / ādheyaḥ paramo hyātmā $ tatparāpyunmanā smṛtā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784610 (0.061):
samanāvadhiparyantaḥ kalaṅkādhāra ucyate // SvaT_7.229 // / ādheyaḥ paramo hyātmā tatparāpyunmanā smṛtā /
ādhyātmikaṃ punardevi SvaT_7.5a / ādhyātmikāhorātreṇa SvaT_7.50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176350 (0.0):
ādheyo dhyāyate sadā VT_244b / ādhyātmikamaghorataḥ SvaT_11.44b / ādhyātmikaṃ punardevi SvaT_7.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237446 (0.056):
nādho nirīkṣate bhūyaḥ SvaT_4.250a / nādhoyānti punardevi SvaT_10.610a
ādhruvāntaṃ ca saptamaḥ SvaT_10.513d / ānandakṛdupasthaśca SvaT_12.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176357 (0.0):
ādhyātmikaṃ punardevi SvaT_7.5a / ādhyātmikāhorātreṇa SvaT_7.50a / ādhruvāntaṃ ca saptamaḥ SvaT_10.513d
ānandapadamāgatāḥ SvaT_10.525d / ānandapadasaṃprāptā SvaT_10.525c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176369 (0.0):
ānandadvīpavāsinyo KubjT_21.105c / ānandapadamāgatāḥ SvaT_10.525d / ānandapadasaṃprāptā SvaT_10.525c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537313 (0.013):
ānandapadasaṃprāptā % ānandapadamāgatāḥ // SvaT_10.525 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794526 (0.013):
ānandapadasaṃprāptā ānandapadamāgatāḥ // SvaT_10.525 //
ānandaprabhṛterdevi SvaT_7.132c / ānandaḥ satataṃ devi SvaT_10.168a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176384 (0.036):
ānandapraṇayānvitam KubjT_10.65d / ānandaprabhṛterdevi SvaT_7.132c / ānandamavyayam [..] MrgT_4.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176409 (0.055):
ānandaḥ kaścid īkṣyate BhStc_61b / ānandaḥ satataṃ devi SvaT_10.168a / ānandā ca sunandā ca KubjT_21.85a
ānandādyāstu te jñeyāḥ SvaT_7.131a / ānandā navame kalpe SvaT_10.995a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176418 (0.017):
ānandā ca sunandā ca KubjT_21.85a / ānandādyāstu te jñeyāḥ SvaT_7.131a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526004 (0.051):
ṣaṣṭyabdodayamatraiva % punaśca kathayāmi te // SvaT_7.130 // / ānandādyāstu te jñeyāḥ $ ṣaṣṭyabdāstu varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783223 (0.051):
ṣaṣṭyabdodayamatraiva punaśca kathayāmi te // SvaT_7.130 // / ānandādyāstu te jñeyāḥ ṣaṣṭyabdāstu varānane /
ānayati mahāpuruṣaṃ kṣitipatimapi divasaśatabhāgāt SvaT_13.26/a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176441 (0.0):
ānandopahitā citiḥ SRtp_14d / ānayati mahāpuruṣaṃ kṣitipatimapi divasaśatabhāgāt SvaT_13.26/a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553838 (0.0):
sampīḍitakarasampuṭavihvalavaktraṃ karāntare dhyātvā // SvaT_13.25 //* / ānayati mahāpuruṣaṃ kṣitipatimapi divasaśatabhāgāt /*
ānayati śacīmahalyāmathavā divasasya śatabhāgāt SvaT_13.13/b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176450 (0.0):
ānayati mahāpuruṣaṃ kṣitipatimapi divasaśatabhāgāt SvaT_13.26/a / ānayati śacīmahalyāmathavā divasasya śatabhāgāt SvaT_13.13/b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553634 (0.0):
khadirānale sutaptāṃ rātryardhe sammukho japaśatena /* / ānayati śacīmahalyāmathavā divasasya śatabhāgāt // SvaT_13.13 //*
ānayettaṃ yathānītaṃ SvaT_2.39a / ānītaṃ sāritaṃ jñeyaṃ SvaT_15.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176451 (0.0):
ānayati śacīmahalyāmathavā divasasya śatabhāgāt SvaT_13.13/b / ānayettaṃ yathānītaṃ SvaT_2.39a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176477 (0.021):
ānayed ātmano 'ntikam VT_211b / ānītaṃ sāritaṃ jñeyaṃ SvaT_15.23c
ānupūrvyeṇa sarvāṇi SvaT_13.42c / āpastejasi līyante SvaT_11.284c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176478 (0.0):
ānītaṃ sāritaṃ jñeyaṃ SvaT_15.23c / ānupūrvyeṇa sarvāṇi SvaT_13.42c
āpādānmūrdhaparyantaṃ SvaT_4.242a / āpītaṃ pūrvavaktraṃ tu SvaT_2.95a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176532 (0.0):
āpādatalamūrdhnāntaṃ KubjT_25.124c / āpādānmūrdhaparyantaṃ SvaT_4.242a / āpītaṃ pūrvavaktraṃ tu SvaT_2.95a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508794 (0.056):
ūrdhvavaktraṃ maheśāni % sphaṭikābhaṃ vicintayet // SvaT_2.94 // / āpītaṃ pūrvavaktraṃ tu $ nīlotpaladalaprabham &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766032 (0.056):
ūrdhvavaktraṃ maheśāni sphaṭikābhaṃ vicintayet // SvaT_2.94 // / āpītaṃ pūrvavaktraṃ tu nīlotpaladalaprabham /
āpīya vadanairmukham SvaT_10.564d / āpo jātā rasāt punaḥ SvaT_11.78d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176534 (0.0):
āpītaṃ pūrvavaktraṃ tu SvaT_2.95a / āpīya vadanairmukham SvaT_10.564d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176582 (0.020):
āpe teje tathānile KubjT_25.105b / āpo jātā rasāt punaḥ SvaT_11.78d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548071 (0.064):
rūpāttejaḥ samutpannam % āpo jātā rasāt punaḥ // SvaT_11.78 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805271 (0.064):
rūpāttejaḥ samutpannam āpo jātā rasāt punaḥ // SvaT_11.78 //
āptoryāmastu saptamaḥ SvaT_10.403d / āpyamāvaraṇaṃ priye SvaT_10.758b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176607 (0.0):
āptopadeśagamyo 'sau Stk_23.2c / āptoryāmastu saptamaḥ SvaT_10.403d / āpyamāvaraṇaṃ priye SvaT_10.758b
āpyāyane tathā puṣṭau SvaT_7.161c / āpyāyayañjagatsarvaṃ SvaT_10.501c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176641 (0.0):
āpyāyanti jagat sarvaṃ KubjT_15.16c / āpyāyayañjagatsarvaṃ SvaT_10.501c / āpyāyayati cāvyayaḥ SvaT_10.425d
āpyāyayati cāvyayaḥ SvaT_10.425d / ābaddhamaṇiparyaṅkaś SvaT_10.1251c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176642 (1.788):
āpyāyayañjagatsarvaṃ SvaT_10.501c / āpyāyayati cāvyayaḥ SvaT_10.425d
ābhāsaṃ varatālaṃ ca SvaT_10.96a / ābhāsādyāvatsauvarṇaṃ SvaT_10.97c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176693 (0.0):
ābhāsaṃ paratālākhyaṃ MrgT_1,13.27c / ābhāsaṃ varatālaṃ ca SvaT_10.96a / ābhāsādyāvatsauvarṇaṃ SvaT_10.97c
ābhiḥ kalābhiḥ saṃyukto SvaT_12.157c / ābhyantareṇa recyeta SvaT_7.296c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176694 (1.192):
ābhāsādyāvatsauvarṇaṃ SvaT_10.97c / ābhiḥ kalābhiḥ saṃyukto SvaT_12.157c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176706 (0.022):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac SUp_6.227c / ābhyantareṇa recyeta SvaT_7.296c / ābhyo 'pyanyāḥ punaḥ punaḥ SvaT_7.9d
ābhyo 'pyanyāḥ punaḥ punaḥ SvaT_7.9d / āmagokṣīrasaṃpiṣṭaṃ SvaT_9.101a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176706 (0.0):
ābhūtassaṃplavaṃ yāvac SUp_6.227c / ābhyantareṇa recyeta SvaT_7.296c / ābhyo 'pyanyāḥ punaḥ punaḥ SvaT_7.9d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530677 (0.030):
gokarṇikāsitaṃ mūlaṃ % somāhvāmūlasaṃyutam // SvaT_9.100 // / āmagokṣīrasaṃpiṣṭaṃ $ bhakṣayennirviṣo bhavet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787893 (0.030):
gokarṇikāsitaṃ mūlaṃ somāhvāmūlasaṃyutam // SvaT_9.100 // / āmagokṣīrasaṃpiṣṭaṃ bhakṣayennirviṣo bhavet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176715 (0.033):
ābhyo viviktamātmānaṃ SRtp_81c / āmagokṣīrasaṃpiṣṭaṃ SvaT_9.101a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15524366 (0.059):
punarvinirgatāścānyā % ābhyo 'pyanyāḥ punaḥ punaḥ // SvaT_7.9 // / yāvatyo romakoṭyastu $ tāvatyo nāḍayaḥ smṛtāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27781585 (0.059):
punarvinirgatāścānyā ābhyo 'pyanyāḥ punaḥ punaḥ // SvaT_7.9 // / yāvatyo romakoṭyastu tāvatyo nāḍayaḥ smṛtāḥ /
āmantraṇapadenaiva SvaT_2.190c / āmantraṇapadenaiva SvaT_2.261a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176726 (0.0):
āmaṇibandhanāt pūrvaṃ VT_79c / āmantraṇapadenaiva SvaT_2.190c / āmantraṇapadenaiva SvaT_2.261a
āmantraṇavibhaktyā tu SvaT_4.139a / āmamāṃsasya bhakṣaṇam SvaT_4.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176734 (0.0):
āmantraṇapadenaiva SvaT_2.190c / āmantraṇapadenaiva SvaT_2.261a / āmantraṇavibhaktyā tu SvaT_4.139a
āmardakaṃ ca pūrvaṃ vai SvaT_2.177a / āmeghādbhāskarātsomān SvaT_10.513a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176736 (0.0):
āmamāṃsasya bhakṣaṇam SvaT_4.3d / āmardakaṃ ca pūrvaṃ vai SvaT_2.177a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176757 (0.049):
āmahāpralayaṃ yāvat SUp_6.93c / āmeghādbhāskarātsomān SvaT_10.513a
āyurjñeyaṃ tu mānuṣam SvaT_11.205b / āyurvai sarvadehinām SvaT_7.119d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176838 (0.0):
āyudhaiḥ sahitāṃ devīṃ KubjT_22.20c / āyurjñeyaṃ tu mānuṣam SvaT_11.205b
āyuṣā balavīryeṇa SvaT_7.215c / āragvadhasya mūlaṃ tu SvaT_9.103a
ārādhitā vidhānena SvaT_10.1160a / ārādhya ca pinākinam SvaT_10.847d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176903 (0.0):
ārādhayantaṃ deveśaṃ KubjT_1.70a / ārādhitā vidhānena SvaT_10.1160a / ārādhya ca pinākinam SvaT_10.847d
ārādhya parameśvaram SvaT_10.725b / ārjavaṃ hrīrmanasvitā SvaT_10.63b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176903 (0.0):
ārādhitā vidhānena SvaT_10.1160a / ārādhya ca pinākinam SvaT_10.847d / ārādhya parameśvaram SvaT_10.725b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176931 (0.036):
āropyātmani tadvṛtti SRtp_244c / ārjavaṃ hrīrmanasvitā SvaT_10.63b
āryadeśasamutpannaṃ SvaT_1.13a / ālābhūṣaṇabhūṣitaḥ SvaT_10.529d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506566 (0.058):
ādau tāvatparīkṣeta % ācāryaṃ śubhalakṣaṇam // SvaT_1.12 // / āryadeśasamutpannaṃ $ sarvāvayavabhūṣitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763804 (0.058):
ādau tāvatparīkṣeta ācāryaṃ śubhalakṣaṇam // SvaT_1.12 // / āryadeśasamutpannaṃ sarvāvayavabhūṣitam /
āvahastu tato vāyur SvaT_10.463c / āvāhane nirodhe ca SvaT_14.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177017 (0.024):
āvalī pādam antimam KubjT_14.51d / āvahastu tato vāyur SvaT_10.463c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177030 (0.038):
āvāhanaṣaḍaṅgakam ToT_3.65b / āvāhane nirodhe ca SvaT_14.20c / āvāhayettato devaṃ Stk_5.4a
āvāhayetsuhṛṣṭātmā SvaT_2.99a / āvāhya parameśvaram SvaT_2.100b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177049 (0.0):
āvāhayettato devaṃ Stk_5.4a / āvāhayetsuhṛṣṭātmā SvaT_2.99a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508849 (0.044):
suśāntaṃ niṣkalaṃ devaṃ % sarvavyāpinirañjanam // SvaT_2.98 // / āvāhayetsuhṛṣṭātmā $ tava devi vadāmyaham &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766087 (0.044):
suśāntaṃ niṣkalaṃ devaṃ sarvavyāpinirañjanam // SvaT_2.98 // / āvāhayetsuhṛṣṭātmā tava devi vadāmyaham /
āvāhya sthāpya pūjayet SvaT_4.179b / āvāhya sthāpya saṃpūjyā SvaT_4.155c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177049 (0.0):
āvāhayetsuhṛṣṭātmā SvaT_2.99a / āvāhya parameśvaram SvaT_2.100b / āvāhya sthāpya pūjayet SvaT_4.179b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516809 (0.045):
praṇavādi tato rudram $ āvāhya sthāpya pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774032 (0.045):
praṇavādi tato rudram āvāhya sthāpya pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516643 (0.050):
svanāmnoccārayedviṣṇuṃ % dhyātvāvāhya tu sthāpayet // SvaT_4.166 // / pūjayetpuṣpagandhādyaiḥ $ tarpaṇāhutitrayam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773866 (0.050):
svanāmnoccārayedviṣṇuṃ dhyātvāvāhya tu sthāpayet // SvaT_4.166 // / pūjayetpuṣpagandhādyaiḥ tarpaṇāhutitrayam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260154 (0.056):
brahmāṇaṃ buddhisaṃsthaṃ tu SvaT_12.99c / brahmāṇaṃ sthāpya pūjayet SvaT_2.190d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15722466 (0.061):
dhyātvā vaktrāṇi pañcādau SvaT_2.264a / dhyātvāvāhya tu sthāpayet SvaT_4.166d
āvṛtastairmahātejā SvaT_10.750a / āvṛtaṃ cakravartinām SvaT_10.1007b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177067 (0.0):
āviṣṭas tu sadā guroḥ KubjT_12.20d / āvṛtastairmahātejā SvaT_10.750a / āvṛtaṃ cakravartinām SvaT_10.1007b
āvṛtaṃ tena tatsarvaṃ SvaT_10.758c / āvṛtaṃ bhūtasaṃghātair SvaT_10.763c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177072 (0.0):
āvṛtastairmahātejā SvaT_10.750a / āvṛtaṃ cakravartinām SvaT_10.1007b / āvṛtaṃ tena tatsarvaṃ SvaT_10.758c
āvṛtaḥ sarva eva tu SvaT_10.1017b / āvṛtā candralekheva SvaT_10.720c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177088 (0.0):
āvṛtaḥ sa kuleśvaraḥ KubjT_16.79b / āvṛtaḥ sarva eva tu SvaT_10.1017b / āvṛtā candralekheva SvaT_10.720c
āvṛtyāṇḍaṃ sthitāhyete SvaT_10.661a / āśu dhruvapadaṃ śivam SvaT_4.224d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177125 (0.015):
āśīviṣeva duṣprekṣyaḥ KubjT_2.7c / āśu dhruvapadaṃ śivam SvaT_4.224d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177096 (0.053):
āvṛtā madhyasaṃsthitā KubjT_15.79b / āvṛtyāṇḍaṃ sthitāhyete SvaT_10.661a / āveśantī jagattrayam KubjT_17.19d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15517447 (0.053):
tvacchaktyaiva tu gantavyam % āśu dhruvapadaṃ śivam // SvaT_4.224 // / idānīṃ yojane karma $ tavājñānuvidhāyinaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774670 (0.053):
tvacchaktyaiva tu gantavyam āśu dhruvapadaṃ śivam // SvaT_4.224 // / idānīṃ yojane karma tavājñānuvidhāyinaḥ /
āśramaikatamasthitaḥ SvaT_4.86d / āṣāḍhiṃ ḍiṇḍimuṇḍiṃ ca SvaT_10.854a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724669 (0.045):
nāsāgryatryaṅgulordhve tu SvaT_7.34c / nāsādhastāttathopari SvaT_7.196d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306184 (0.061):
sacaturviṃśati jñeyaṃ SvaT_4.199a / sa ca nāḍīpathe sthitaḥ KubjT_11.14d / sa ca madhyagataṃ vaktraṃ KubjT_4.87a
āsanasyopari nyaset SvaT_3.78d / āsanasyopari nyasyen SvaT_3.75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177202 (0.0):
āsanasthaṃ bhṛgor devi KubjT_18.20c / āsanasyopari nyaset SvaT_3.78d / āsanasyopari nyasyen SvaT_3.75a
āsanaṃ tatra vinyasyed SvaT_3.103c / āsanaṃ tasya devasya SvaT_10.752c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177214 (0.0):
āsanasyopari nyaset SvaT_3.78d / āsanasyopari nyasyen SvaT_3.75a
āsanaṃ tasya saṃvṛtam SvaT_10.593b / āsanaṃ praṇavena tu SvaT_4.493b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177214 (0.0):
āsanaṃ tatra vinyasyed SvaT_3.103c / āsanaṃ tasya devasya SvaT_10.752c / āsanaṃ tasya saṃvṛtam SvaT_10.593b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177221 (0.038):
āsanaṃ tasya devasya SvaT_10.752c / āsanaṃ tasya saṃvṛtam SvaT_10.593b / āsanaṃ trijagatpate CakBhst_11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253367 (0.042):
praṇavenāsanaṃ dattvā SvaT_4.497a / praṇavenāsanaṃ dattvā SvaT_5.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253352 (0.052):
praṇavenāsanaṃ kalpyaṃ SvaT_3.122a / praṇavenāsanaṃ dattvā SvaT_3.147c
āsanaṃ bhairavasya tu SvaT_2.82d / āsanaṃ lakṣapatrāḍhyaṃ SvaT_10.1202a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177243 (0.0):
āsanaṃ mandarasya tu KubjT_6.70b / āsanaṃ lakṣapatrāḍhyaṃ SvaT_10.1202a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15545972 (0.030):
koṭayaḥ saptamantrāṇām % āsane tasya saṃsthitāḥ // SvaT_10.1201 // / āsanaṃ lakṣapatrāḍhyaṃ $ candrakoṭyayutaprabham &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803174 (0.030):
koṭayaḥ saptamantrāṇām āsane tasya saṃsthitāḥ // SvaT_10.1201 // / āsanaṃ lakṣapatrāḍhyaṃ candrakoṭyayutaprabham /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177232 (0.040):
āsanaṃ prāṇa saṃyāmaḥ GorS(2)_7 (=1|4)a / āsanaṃ bhairavasya tu SvaT_2.82d / āsanaṃ mandarasya tu KubjT_6.70b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508628 (0.057):
praṇavena nyasetsarvam % āsanaṃ bhairavasya tu // SvaT_2.82 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765865 (0.057):
praṇavena nyasetsarvam āsanaṃ bhairavasya tu // SvaT_2.82 //
āsanaṃvivṛtaṃtaistu SvaT_10.596a / āsanaṃ svastikaṃ baddhvā SvaT_7.290c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177244 (0.0):
āsanaṃ lakṣapatrāḍhyaṃ SvaT_10.1202a / āsanaṃvivṛtaṃtaistu SvaT_10.596a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177253 (0.049):
āsanaṃ śayanaṃ pānaṃ SUp_7.90c / āsanaṃ svastikaṃ baddhvā SvaT_7.290c
āsane tasya saṃsthitāḥ SvaT_10.1201d / āsane parame divye SvaT_10.839a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177281 (0.0):
āsanena samāyuktaḥ GorS(1)_67a / āsane parame divye SvaT_10.839a / āsane parame divye SvaT_10.1010c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15541355 (0.064):
aṅgulyaḥ sandhayaścaiva % lakṣaṇāni varānane // SvaT_10.838 // / āsane parame divye $ vṛtā bhūtagaṇeśvaraiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798562 (0.064):
aṅgulyaḥ sandhayaścaiva lakṣaṇāni varānane // SvaT_10.838 // / āsane parame divye vṛtā bhūtagaṇeśvaraiḥ /
āsane parame divye SvaT_10.1010c / āsane suprabhe devī SvaT_10.716a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177281 (0.0):
āsanena samāyuktaḥ GorS(1)_67a / āsane parame divye SvaT_10.839a / āsane parame divye SvaT_10.1010c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177295 (0.016):
āsane śayane tathā KubjT_25.140d / āsane suprabhe devī SvaT_10.716a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539799 (0.040):
sarvavajramaye divye % divyaratnavibhūṣite // SvaT_10.715 // / āsane suprabhe devī $ jātyañjanasamaprabhā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27797011 (0.040):
sarvavajramaye divye divyaratnavibhūṣite // SvaT_10.715 // / āsane suprabhe devī jātyañjanasamaprabhā /
āsavaṃ vividhaṃ tathā SvaT_2.134d / āsavairvividhaistathā SvaT_2.180d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177319 (0.0):
āsavadvīpaṃ vikhyātaṃ KubjT_21.13a / āsavaṃ vividhaṃ tathā SvaT_2.134d / āsavairvividhaistathā SvaT_2.180d
āsīnairudravṛndaiśca SvaT_10.582c / āste paramayā lakṣmyā SvaT_10.1030c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177336 (0.0):
āsīno gurum āsīnam SUp_7.31c / āste paramayā lakṣmyā SvaT_10.1030c / āste bhagavatī sākṣāt SvaT_10.152a
āste bhagavatī sākṣāt SvaT_10.152a / āste bhogairanuttamaiḥ SvaT_10.157d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177342 (0.0):
āste paramayā lakṣmyā SvaT_10.1030c / āste bhagavatī sākṣāt SvaT_10.152a
āhāro deśa eva ca SvaT_4.124b / āhutitrayayogataḥ SvaT_2.217f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177386 (5.960):
āhitāgniḥ sa ucyate KubjT_9.22d / āhutitrayayogataḥ SvaT_2.217f
āhutitritayaṃ dhāmnā SvaT_4.129a / āhutitritayaṃ hutvā SvaT_4.206c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177393 (0.0):
āhutitrayayogataḥ SvaT_2.217f / āhutitritayaṃ dhāmnā SvaT_4.129a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177401 (0.017):
āhutitritayaṃ hutvā SvaT_4.206c / āhutitritayena tu SvaT_2.240b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177411 (0.041):
āhutitritayena tu SvaT_3.155d / āhutitritayena tu SvaT_4.76b / āhutitritayena tu SvaT_4.187d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515982 (0.063):
garbheṣu garbhaniṣpatti % bhairaveṇāhutitrayam // SvaT_4.117 // / hutvā tu jananaṃ kāryaṃ $ punastenāhutitrayāt &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773205 (0.063):
garbheṣu garbhaniṣpatti bhairaveṇāhutitrayam // SvaT_4.117 // / hutvā tu jananaṃ kāryaṃ punastenāhutitrayāt /
āhutitritayena tu SvaT_2.240b / āhutitritayena tu SvaT_3.155d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177403 (0.0):
āhutitrayayogataḥ SvaT_2.217f / āhutitritayaṃ dhāmnā SvaT_4.129a / āhutitritayaṃ hutvā SvaT_4.206c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177413 (0.0):
āhutitritayena tu SvaT_3.155d / āhutitritayena tu SvaT_4.76b
āhutitritayena tu SvaT_4.76b / āhutitritayena tu SvaT_4.187d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177403 (0.0):
āhutitrayayogataḥ SvaT_2.217f / āhutitritayaṃ dhāmnā SvaT_4.129a / āhutitritayaṃ hutvā SvaT_4.206c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177411 (0.0):
āhutitritayena tu SvaT_3.155d / āhutitritayena tu SvaT_4.76b / āhutitritayena tu SvaT_4.187d
āhutitritayenaiva SvaT_2.212a / āhutiṃ pratipādayet SvaT_2.255d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177417 (0.0):
āhutitritayena tu SvaT_4.76b / āhutitritayena tu SvaT_4.187d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177406 (0.012):
āhutitritayaṃ hutvā SvaT_4.206c / āhutitritayena tu SvaT_2.240b
āhutīnāṃ trayaṃ trayam SvaT_3.183d / āhutīnāṃ trayaṃ homyaṃ SvaT_4.511a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177427 (0.0):
āhutitritayenaiva SvaT_2.212a / āhutiṃ pratipādayet SvaT_2.255d / āhutīnāṃ trayaṃ trayam SvaT_3.183d
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23678211 (0.045):
9.66cd: dadyād ekaikaśo dhyātvā āhutīnāṃ trayaṃ trayam / 9.67ab: tataḥ pūrṇāhutiṃ dadyāt parayā vauṣaḍantayā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177434 (0.049):
āhutīnāṃ na saṃśayaḥ VT_184b / āhutīnāṃ śataṃ homyaṃ SvaT_4.121c / āhutīḥ pratipādayet SvaT_3.158d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208038 (0.060):
juhuyādāhutitrayam SvaT_4.116b / juhuyādāhutitrayam SvaT_4.170d
āhutīnāṃ trisaṃkhyayā SvaT_2.211b / āhutīnāṃ śataṃ homyaṃ SvaT_4.121c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177427 (0.0):
āhutīnāṃ trayaṃ trayam SvaT_3.183d / āhutīnāṃ trayaṃ homyaṃ SvaT_4.511a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177437 (5.960):
āhutīnāṃ na saṃśayaḥ VT_184b / āhutīnāṃ śataṃ homyaṃ SvaT_4.121c / āhutīḥ pratipādayet SvaT_3.158d
āhutīḥ pratipādayet SvaT_3.158d / āhutīḥ pratipādayet SvaT_4.447d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177440 (0.0):
āhutīnāṃ śataṃ homyaṃ SvaT_4.121c / āhutīḥ pratipādayet SvaT_3.158d
āhnikaṃ na vilumpettu SvaT_5.50c / āhlādodvegajanakaḥ SvaT_7.311c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177463 (0.0):
āhnikacchedasañjāte KubjT_5.45c / āhnikaṃ na vilumpettu SvaT_5.50c
ikṣuyantraḥ girerlatā SvaT_10.52d / icchayā paramātmanaḥ SvaT_11.268b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177498 (0.0):
icchayā krīḍate bhogaiḥ SUp_6.180a / icchayā paramātmanaḥ SvaT_11.268b / icchayā parameśvari SvaT_12.144d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177484 (0.023):
ikṣuparṇāni caikaikaṃ SUp_6.26c / ikṣuyantraḥ girerlatā SvaT_10.52d / icchayā krīḍate tāvad SUp_4.27c
icchayā parameśvari SvaT_12.144d / icchayā ramate śatam SvaT_12.93b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177497 (0.0):
icchayā krīḍate bhogaiḥ SUp_6.180a / icchayā paramātmanaḥ SvaT_11.268b / icchayā parameśvari SvaT_12.144d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177505 (0.028):
icchayā paramātmanaḥ SvaT_11.268b / icchayā parameśvari SvaT_12.144d / icchayā bhuvanatrayam KubjT_2.86b
icchā cājñā prakīrtitā SvaT_15.22b / icchājñānakriyāviddhaḥ SvaT_7.148a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177520 (0.0):
icchākāryamanicchāpi SRtp_191c / icchā cājñā prakīrtitā SvaT_15.22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177535 (0.0):
icchājñānakriyādyā yat SRtp_276c / icchājñānakriyāviddhaḥ SvaT_7.148a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526240 (0.049):
kāraṇaiḥ ṣaḍbhirākrāntaḥ % śaktitritayasaṃyutaḥ // SvaT_7.147 // / icchājñānakriyāviddhaḥ $ somasūryāgnimadhyagaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783458 (0.049):
kāraṇaiḥ ṣaḍbhirākrāntaḥ śaktitritayasaṃyutaḥ // SvaT_7.147 // / icchājñānakriyāviddhaḥ somasūryāgnimadhyagaḥ /
icchārūpadharaḥ śrīmān SvaT_10.1207a / icchārūpasvarūpataḥ SvaT_11.13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177569 (0.0):
icchāyuktaṃ padaṃ bhavet KubjT_24.39d / icchārūpadharaḥ śrīmān SvaT_10.1207a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177583 (5.960):
icchārūpadharāṃ devīṃ KubjT_16.53a / icchārūpasvarūpataḥ SvaT_11.13d / icchāśaktir visargākhyā KubjT_17.106a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546037 (0.045):
sa evāpararūpeṇa % pañcamantramahātanuḥ // SvaT_10.1206 // / icchārūpadharaḥ śrīmān $ devadevaḥ sadāśivaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803239 (0.045):
sa evāpararūpeṇa pañcamantramahātanuḥ // SvaT_10.1206 // / icchārūpadharaḥ śrīmān devadevaḥ sadāśivaḥ /
icchāśaktiḥ parādevi SvaT_10.1204a / icchāśaktiḥ paro rudraḥ SvaT_11.52c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177609 (0.0):
icchāśaktisamāyuktam KubjT_11.40c / icchāśaktiḥ parādevi SvaT_10.1204a / icchāśaktiḥ paro rudraḥ SvaT_11.52c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547728 (0.038):
jñānaśaktiḥ smṛto brahmā $ kriyāśaktirjanārdanaḥ & / icchāśaktiḥ paro rudraḥ % sa śivaḥ parigīyate // SvaT_11.52 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804928 (0.047):
jñānaśaktiḥ smṛto brahmā kriyāśaktirjanārdanaḥ / / icchāśaktiḥ paro rudraḥ sa śivaḥ parigīyate // SvaT_11.52 //
icchāśaktiḥ samākhyātā SvaT_1.68c / icchāśaktyabhidhānāyāḥ SvaT_10.1180c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177614 (0.0):
icchāśaktisamāyuktam KubjT_11.40c / icchāśaktiḥ parādevi SvaT_10.1204a
icchāśaktyā tvadhiṣṭhitaḥ SvaT_4.358d / icchāśaktyā samāviṣṭaḥ SvaT_11.58c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177621 (0.0):
icchāśaktyabhidhānāyāḥ SvaT_10.1180c / icchāśaktyā tvadhiṣṭhitaḥ SvaT_4.358d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519266 (0.033):
paraśca manasā gamya % icchāśaktyā tvadhiṣṭhitaḥ // SvaT_4.358 // / yatra yatra bhavedicchā $ jñānaṃ tatra pravartate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776486 (0.033):
paraśca manasā gamya icchāśaktyā tvadhiṣṭhitaḥ // SvaT_4.358 // / yatra yatra bhavedicchā jñānaṃ tatra pravartate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300091 (0.064):
śivaśaktyātvadhiṣṭhitaḥ SvaT_10.511d / śivaśaktyā tvadhiṣṭhitaḥ SvaT_10.1236b
ijyādi cānyatantre 'pi SvaT_3.38a / iḍā ca candriṇī gaurī SvaT_10.1087c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177644 (0.0):
iḍayā pūrayettoyaṃ ToT_3.47c / iḍā ca candriṇī gaurī SvaT_10.1087c / iḍā ca piṅgalā caiva ToT_2.12c
iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_7.15a / iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_10.1231c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177659 (0.0):
iḍā ca piṅgalā caiva ToT_8.5a / iḍā ca piṅgalā caiva VT_260c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177645 (0.014):
iḍayā pūrayettoyaṃ ToT_3.47c / iḍā ca candriṇī gaurī SvaT_10.1087c / iḍā ca piṅgalā caiva ToT_2.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177669 (0.021):
iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_10.1231c / iḍā ca piṅgalā caiva GorS(1)_18a / iḍā ca piṅgalā caiva GorS(2)_27 (=1|18)a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954065 (0.045):
āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ Stk_10.9b / iḍā ca piṅgalā caiva Stk_10.3c / iḍā ca piṅgalā caiva Stk_11.6c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177697 (0.050):
iḍā piṅgalā suṣumṇā ca GorS(1)_23c / iḍā piṅgalā suṣumṇā ca GorS(2)_32 (=1|23)a
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst_iu.htm.txt) 9355556 (0.050):
iḍā ca piṅgalā caiva GorS(2)_27 (=1|18)a / iḍā-piṅgalā-suṣumṇā ca GorS(1)_23c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543691 (0.054):
iḍā ca piṅgalā caiva VT_260c / iḍā tu vāmajā proktā VT_146a
iḍā caiva tu vāmena SvaT_7.149a / iḍābhāge tu yattejo SvaT_2.250c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177706 (0.0):
iḍābhāge tu yattejo SvaT_2.250c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177673 (0.012):
iḍā ca piṅgalā caiva Stk_11.6c / iḍā caiva tu vāmena SvaT_7.149a
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9543691 (0.047):
iḍā ca piṅgalā caiva VT_260c / iḍā tu vāmajā proktā VT_146a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526255 (0.051):
dakṣanāsāpuṭe caiva % nāḍī vai piṅgalā smṛtā // SvaT_7.148 // / iḍā caiva tu vāmena $ suṣumnā madhyataḥ sthitā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783473 (0.051):
dakṣanāsāpuṭe caiva nāḍī vai piṅgalā smṛtā // SvaT_7.148 // / iḍā caiva tu vāmena suṣumnā madhyataḥ sthitā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177657 (0.055):
iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_7.15a / iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_10.1231c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954067 (0.060):
iḍā ca piṅgalā caiva Stk_11.6c / iḍā vāme prakīrtitā Stk_11.7b
iḍāsuṣumnāmārgeṇa SvaT_7.205a / iḍāsthaḥ śleṣmaṇā vyādhiṃ SvaT_7.195a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177742 (0.0):
iḍā śāntikapuṣṭyarthe VT_147a / iḍāsuṣumnāmārgeṇa SvaT_7.205a / iḍāsthaḥ śleṣmaṇā vyādhiṃ SvaT_7.195a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526892 (0.048):
mūtrakṛcchraṃ pramehaśca % pāṇḍurogaśca jāyate // SvaT_7.194 // / iḍāsthaḥ śleṣmaṇā vyādhiṃ $ prakopayati suvrate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27784109 (0.048):
mūtrakṛcchraṃ pramehaśca pāṇḍurogaśca jāyate // SvaT_7.194 // / iḍāsthaḥ śleṣmaṇā vyādhiṃ prakopayati suvrate /
itarāṇyevameva hi SvaT_5.26b / itaścetaśca bahudhā SvaT_7.198c
iti prāṇasya bhuvanam SvaT_10.882c / iti śāstrasya niścayaḥ SvaT_9.70d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177946 (0.0):
iti śāntigṛhaṃ kṛtvā SUp_4.24a / iti śāstrasya niścayaḥ SvaT_9.70d / iti śāstrasya niścayaḥ SvaT_9.108d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177956 (0.029):
iti śāstrasya niścayaḥ KubjT_25.33d / iti śāstrasya niścayaḥ Stk_2.9d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954081 (0.055):
iti khalu pudgalacāro nāḍīsadhānamaṇḍalaṃ mukhyam Stk_10.28/b / iti śāstrasya niścayaḥ Stk_2.9d / iti śāstrasya niścayaḥ Stk_16.11d
iti śāstrasya niścayaḥ SvaT_9.108d / itīndriyavadhāḥ khyātā SvaT_11.135c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177948 (0.0):
iti śāntigṛhaṃ kṛtvā SUp_4.24a / iti śāstrasya niścayaḥ SvaT_9.70d / iti śāstrasya niścayaḥ SvaT_9.108d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177956 (0.029):
iti śāstrasya niścayaḥ KubjT_25.33d / iti śāstrasya niścayaḥ Stk_2.9d / iti śāstrasya niścayaḥ Stk_16.11d
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954081 (0.055):
iti khalu pudgalacāro nāḍīsadhānamaṇḍalaṃ mukhyam Stk_10.28/b / iti śāstrasya niścayaḥ Stk_2.9d / iti śāstrasya niścayaḥ Stk_16.11d
ityadhvā caiṣa vai proktaḥ SvaT_10.1279c / ityahaṅkāracittānāṃ SvaT_12.39c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178030 (0.035):
ityapi sthitamevāyaṃ MrgT_1,12.26c / ityahaṅkāracittānāṃ SvaT_12.39c / ityākhyātaṃ tu bhuvanaṃ SvaT_10.731a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178016 (0.038):
ityadvaitaprasiddhaye SRtp_218b / ityadhvā caiṣa vai proktaḥ SvaT_10.1279c
ityākhyātaṃ tu bhuvanaṃ SvaT_10.731a / ityādijagadudbhavaḥ SvaT_10.1264b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178032 (0.0):
ityahaṅkāracittānāṃ SvaT_12.39c / ityākhyātaṃ tu bhuvanaṃ SvaT_10.731a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178064 (0.0):
ityātivāhikamidaṃ vapurasya jantoś MrgT_1,12.34a / ityādijagadudbhavaḥ SvaT_10.1264b / ityādityagatāgatam SvaT_10.339b
ityādityagatāgatam SvaT_10.339b / ityetaccādhvamaṇḍalam SvaT_4.200b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178066 (0.0):
ityādijagadudbhavaḥ SvaT_10.1264b / ityādityagatāgatam SvaT_10.339b
ityetatsuramaṇḍalam SvaT_12.17b / ityevamādibhiścānyaiḥ SvaT_10.786a
ityevaṃ parikīrtitam SvaT_10.258d / ityevaṃ bhairavo 'bravīt SvaT_9.59d / ityevaṃ bhairavo 'bravīt SvaT_9.92b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178145 (0.0):
ityevaṃ pañca homayet Stk_8.9d / ityevaṃ parikīrtitam SvaT_10.258d / ityevaṃ bhairavo 'bravīt SvaT_9.59d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264198 (0.060):
bhairaveśaṃ varānane SvaT_3.94b / bhairavo 'tra varānane SvaT_8.24d / bhairavo mantranāyakaḥ SvaT_2.53b
ityevaṃvādināṃ teṣāṃ SvaT_10.680c / ityeṣa tāntriko nyāyaḥ SvaT_10.73c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178159 (0.0):
ityevaṃ yaugapadyena MrgT_1,7.23a / ityevaṃvādināṃ teṣāṃ SvaT_10.680c / ityeṣa tāntriko nyāyaḥ SvaT_10.73c
ityeṣṭau tanavastvetāḥ SvaT_10.920a / idaṃ caturyugaṃ prāpya SvaT_10.1003a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178160 (0.0):
ityeṣa tāntriko nyāyaḥ SvaT_10.73c / ityeṣṭau tanavastvetāḥ SvaT_10.920a
idaṃ tattvamidaṃ neti SvaT_10.1139c / idaṃ tu paramaṃ devyā SvaT_10.852a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178186 (0.0):
idaṃ tattvam idaṃ tattvam KubjT_12.16a / idaṃ tattvamidaṃ neti SvaT_10.1139c / idaṃ tu paramaṃ devyā SvaT_10.852a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714498 (0.050):
tatpadmaraja ucyate SvaT_10.16d / tatparaṃ tu paraṃ tattvaṃ SvaT_4.348c
idānīṃ noparoddhavyaṃ SvaT_4.209a / idānīṃ yojane karma SvaT_4.225a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178241 (0.0):
idānīṃ mātarāṇāṃ ca KubjT_15.1c / idānīṃ yojane karma SvaT_4.225a / idānīṃ śiṣyadehe tu SvaT_4.53c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178219 (0.017):
idānīṃ dada me śīghraṃ KubjT_2.15c / idānīṃ noparoddhavyaṃ SvaT_4.209a / idānīṃ parameśāni ToT_9.36a
idānīṃ śiṣyadehe tu SvaT_4.53c / indunācchuritaṃ kṛtvā SvaT_9.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178246 (0.0):
idānīṃ yojane karma SvaT_4.225a / idānīṃ śiṣyadehe tu SvaT_4.53c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178283 (0.016):
idānīṃ saṃsphuṭaṃ sarvam KubjT_1.42a / indunācchuritaṃ kṛtvā SvaT_9.56c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530090 (0.055):
ūrdhve caiva tu saṃrodhya $ kroṃkāreṇa varānane & / indunācchuritaṃ kṛtvā % puṣpadhūpaiḥ prapūjayet // SvaT_9.56 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787306 (0.055):
ūrdhve caiva tu saṃrodhya kroṃkāreṇa varānane / / indunācchuritaṃ kṛtvā puṣpadhūpaiḥ prapūjayet // SvaT_9.56 //
indūrdhve lakṣamātreṇa SvaT_10.502c / indragopakavarṇāni SvaT_10.696c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178299 (0.0):
indunārkasya sannidhau SRtp_189b / indūrdhve lakṣamātreṇa SvaT_10.502c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537011 (0.062):
candrarūpeṇa tapati $ kriyāśaktiḥ śivasya tu & / indūrdhve lakṣamātreṇa % sthitaṃ nakṣatramaṇḍalam // SvaT_10.502 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794226 (0.062):
candrarūpeṇa tapati kriyāśaktiḥ śivasya tu / / indūrdhve lakṣamātreṇa sthitaṃ nakṣatramaṇḍalam // SvaT_10.502 //
indragopakasaṃkāśaḥ SvaT_10.784a / indragopakasaṃnibhaḥ SvaT_7.304d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178303 (0.0):
indūrdhve lakṣamātreṇa SvaT_10.502c / indragopakavarṇāni SvaT_10.696c / indragopakasaṃkāśaḥ SvaT_10.784a
indracāpasamaprabham SvaT_9.30d / indrajālaṃ tu budhyate SvaT_11.114d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178305 (0.0):
indragopakasaṃkāśaḥ SvaT_10.784a / indragopakasaṃnibhaḥ SvaT_7.304d / indracāpasamaprabham SvaT_9.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178312 (0.0):
indrajālapravartakam KubjT_17.40b / indrajālaṃ tu budhyate SvaT_11.114d / indrajidvṛṣakaḥ śivaḥ SvaT_10.1082d
indrajidvṛṣakaḥ śivaḥ SvaT_10.1082d / indradvīpaṃ kaśeruṃ ca SvaT_10.252c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178316 (0.0):
indrajālaṃ tu budhyate SvaT_11.114d / indrajidvṛṣakaḥ śivaḥ SvaT_10.1082d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178325 (0.052):
indradvīpaṃ kaśeruṃ ca SvaT_10.252c / indradvīpaḥ kaśeruśca MrgT_1,13.94c / indranīlanibhaṃ divyaṃ SvaT_10.742c
indranīlanibhaṃ divyaṃ SvaT_10.742c / indranīlanibhaḥ kiñcit SvaT_10.740c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178335 (0.0):
indradvīpaḥ kaśeruśca MrgT_1,13.94c / indranīlanibhaṃ divyaṃ SvaT_10.742c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178351 (0.061):
indranīlamayaṃ divyaṃ SvaT_10.711c / indranīlasamadyutiḥ SvaT_10.526b
indranīlanibhāni ca SvaT_10.696d / indranīlanibhairnālair SvaT_10.552c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178343 (0.0):
indranīlanibhaṃ divyaṃ SvaT_10.742c / indranīlanibhaḥ kiñcit SvaT_10.740c / indranīlanibhāni ca SvaT_10.696d
indranīlamayaṃ divyaṃ SvaT_10.711c / indranīlasamadyutiḥ SvaT_10.526b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178359 (0.0):
indranīlapradānena SUp_6.98a / indranīlamayaṃ divyaṃ SvaT_10.711c / indranīlasamadyutiḥ SvaT_10.526b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178328 (0.061):
indradvīpaḥ kaśeruśca MrgT_1,13.94c / indranīlanibhaṃ divyaṃ SvaT_10.742c / indranīlanibhaḥ kiñcit SvaT_10.740c
indranīlasamaprabhā SvaT_10.538d / indranīlasamākāro SvaT_10.544a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178362 (0.0):
indranīlamayaṃ divyaṃ SvaT_10.711c / indranīlasamadyutiḥ SvaT_10.526b / indranīlasamaprabhā SvaT_10.538d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244638 (0.058):
padmarāgasamadyutiḥ SvaT_10.861b / padmarāgasamaprabham SvaT_10.902b
indrasya parirakṣakāḥ SvaT_10.458b / indrasyabalamākramya SvaT_10.625a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178383 (0.0):
indraścandro bṛhaspatiḥ Stk_22.5b / indrasya parirakṣakāḥ SvaT_10.458b / indrasyabalamākramya SvaT_10.625a
indraḥ pāṇāvabhidhyātaḥ SvaT_12.91a / indrāgniyamanirṛti SvaT_2.124a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178399 (0.0):
indraṃ yāti narottamaḥ KubjT_9.43d / indraḥ pāṇāvabhidhyātaḥ SvaT_12.91a / indrāgniyamanirṛti SvaT_2.124a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509175 (0.057):
nāmāni teṣāṃ vakṣyāmi % yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_2.123 // / indrāgniyamanirṛti $ varuṇāśca samīraṇaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766411 (0.057):
nāmāni teṣāṃ vakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_2.123 // / indrāgniyamanirṛti varuṇāśca samīraṇaḥ /
indrāṇī paryupasthitā SvaT_10.1024d / indrādyanantaparyantāṃl SvaT_3.90a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178407 (0.0):
indrāgniyamanirṛti SvaT_2.124a / indrāṇī paryupasthitā SvaT_10.1024d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512732 (0.060):
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ % pūjayettān prayatnataḥ // SvaT_3.89 // / indrādyanantaparyantāṃl $ lokapālān prapūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769958 (0.060):
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ pūjayettān prayatnataḥ // SvaT_3.89 // / indrādyanantaparyantāṃl lokapālān prapūjayet /
indrāścaiva caturdaśa SvaT_11.232b / indriyāṇāṃ ca nigrahaḥ SvaT_12.45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178414 (0.0):
indrādyanantaparyantāṃl SvaT_3.90a / indrāścaiva caturdaśa SvaT_11.232b
indriyāṇi nibodha me SvaT_10.1093b / indriyāṇi śarāstasya SvaT_12.143c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178421 (0.0):
indrāścaiva caturdaśa SvaT_11.232b / indriyāṇāṃ ca nigrahaḥ SvaT_12.45b / indriyāṇi nibodha me SvaT_10.1093b
indriyārthāstathaiva ca SvaT_7.235b / indriyārtheṣu ca sthitaḥ SvaT_4.314b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178422 (0.0):
indriyāṇi nibodha me SvaT_10.1093b / indriyāṇi śarāstasya SvaT_12.143c / indriyārthāstathaiva ca SvaT_7.235b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178430 (0.055):
indriyārtheṣu ca sthitaḥ SvaT_4.314b / indriyeṣv indriyārtheṣu CakBhst_15a
indreṇa ca supūjitāḥ SvaT_10.625d / indhikādivṛto devaḥ SvaT_10.1228c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178450 (0.0):
indhanāni yathā vahnis GorS(1)_66a / indhikādivṛto devaḥ SvaT_10.1228c
indhikā dīpikā caiva SvaT_10.1226a / iyaṃ nairvāṇakī dīkṣā SvaT_4.453c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178450 (0.0):
indhikādivṛto devaḥ SvaT_10.1228c / indhikā dīpikā caiva SvaT_10.1226a
iyaṃ saṃkhyā caturyuge SvaT_11.214b / iyaṃ saṃkhyā samākhyātā SvaT_10.523a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178491 (0.0):
iyaṃ nairvāṇakī dīkṣā SvaT_4.453c / iyaṃ vidyā samākhyātā KubjT_5.72c / iyaṃ saṃkhyā caturyuge SvaT_11.214b
iyaṃ sā gaditā gatiḥ SvaT_10.823d / ilāvṛtamudāhṛtam SvaT_10.210d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178491 (0.0):
iyaṃ saṃkhyā caturyuge SvaT_11.214b / iyaṃ saṃkhyā samākhyātā SvaT_10.523a / iyaṃ sā gaditā gatiḥ SvaT_10.823d
iṣṭaṃ caivāpyaniṣṭaṃ ca SvaT_7.171c / iṣṭāni kurute nityaṃ SvaT_8.10c
iṣṭāpūrtaratā devi SvaT_10.170c / iṣṭāpūrtavidhau rataḥ SvaT_4.85b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178550 (0.0):
iṣṭān lokān rorucāno vihṛtya MrgT_4.65b / iṣṭāpūrtaratā devi SvaT_10.170c / iṣṭāpūrtavidhau rataḥ SvaT_4.85b
iṣṭāpūrtaṃ tīrthasevā SvaT_12.45c / iha janmani kāmadam SvaT_7.115b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178552 (0.0):
iṣṭāpūrtavidhau rataḥ SvaT_4.85b / iṣṭāpūrtaṃ tīrthasevā SvaT_12.45c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178581 (0.0):
i sūkṣma dakṣacakṣugaḥ KubjT_24.19d / iha janmani kāmadam SvaT_7.115b
iha janmani nāpnoti SvaT_7.100c / iha loke paratra ca SvaT_1.27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178584 (0.0):
i sūkṣma dakṣacakṣugaḥ KubjT_24.19d / iha janmani kāmadam SvaT_7.115b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178600 (0.0):
ihaloke daridraḥ syān ToT_5.12a / iha loke paratra ca SvaT_1.27d
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27388617 (0.025):
iha loke paratra ca NsP_12.5b / iha loke paratra ca NsP_13.47b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16172313 (0.027):
iha lokaṃ ca saṃsṛjet HV_App.I,41.687b / iha loke paratra ca HV_App.I,43.134b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13749938 (0.035):
iha dharmārthakāmānāṃ HV_117.50a / iha loke paratra ca HV_113.82ab*1542:3b / iha saṃpatito bhuvi HV_100.80b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802518 (0.043):
iha loke paratra ca YS182v_2.7d / iha loke paratra ca YS78v_12d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24996142 (0.058):
iha loke paratra ca HV_App.I,43.134b / ihaloke manuṣyendra HV_App.I,41.1614a
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13017169 (0.060):
vacanakāriṇāṃ samo vipākaḥ iha loke paraloke ca. katham iha loke samaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860725 (0.063):
na kulajyeṣṭhāpacāyakā nārthakarā na kṛtyakarā na iha loke na paraloke
iha loke parasmiṃśca SvaT_7.247c / īkāraveṣṭitaṃ kṛtvā SvaT_9.54a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178601 (0.0):
iha loke paratra ca SvaT_1.27d / iha loke parasmiṃśca SvaT_7.247c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178631 (0.044):
ihaiva tu kulāgame KubjT_24.169d / īkāraveṣṭitaṃ kṛtvā SvaT_9.54a / īkāraścārthadāyakam ToT_6.15b
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22916729 (0.061):
he pārtha naiva iha loke nāmutra parasmin vā loke vināśas tasya vidyate
īkārākhyena veṣṭayet SvaT_9.55b / īkṣate ca mahattejaḥ SvaT_12.159a
ītijvaravināśanam SvaT_12.129d / ītibhiśca vivarjitaḥ SvaT_12.87b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178687 (0.0):
ītayo vividhāś ca ye KubjT_23.169d / ītijvaravināśanam SvaT_12.129d
ītibhiśca vivarjitāḥ SvaT_10.324d / ītibhiḥ parivarjite SvaT_7.288d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178688 (0.0):
ītijvaravināśanam SvaT_12.129d / ītibhiśca vivarjitaḥ SvaT_12.87b / ītibhiśca vivarjitāḥ SvaT_10.324d
īdṛśaṃ tu guruṃ prāpya SvaT_1.15c / īdṛśo vai bhavecchiṣ.yaḥ SvaT_1.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178714 (0.0):
īdṛśaṃ jñāninaṃ dṛṣṭvā Dka_82a / īdṛśaṃ tu guruṃ prāpya SvaT_1.15c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506672 (0.0):
guruśuśrūṣaṇaparaḥ % suśāntendriyasaṃyutaḥ // SvaT_1.19 // / īdṛśo vai bhavecchiṣ.yaḥ $ so 'trānugrahabhājanam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763910 (0.0):
guruśuśrūṣaṇaparaḥ suśāntendriyasaṃyutaḥ // SvaT_1.19 // / īdṛśo vai bhavecchiṣ.yaḥ so 'trānugrahabhājanam /
īpsitā martyaloke tu SvaT_12.138c / īpsitāṃ labhate siddhiṃ SvaT_12.135a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178723 (0.0):
īdṛśo vai bhavecchiṣ.yaḥ SvaT_1.20a / īpsitā martyaloke tu SvaT_12.138c
īritaḥ sampravartate SvaT_5.75b / īrśyā dambho viṣādaśca SvaT_12.71a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178728 (0.0):
īpsitā martyaloke tu SvaT_12.138c / īpsitāṃ labhate siddhiṃ SvaT_12.135a / īritaḥ sampravartate SvaT_5.75b
īrṣyayā rāgatṛṣṇābhir SvaT_10.324c / īśapūrvayāmyasaumya SvaT_2.169c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178768 (0.0):
īśadghūrmiḥ pravartate KubjT_10.96b / īśapūrvayāmyasaumya SvaT_2.169c / īśamāyāsamāviṣṭasy SvaT_10.667c
īśamāyāsamāviṣṭasy SvaT_10.667c / īśamāvāhya pūjayet SvaT_4.189d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178775 (0.0):
īśadghūrmiḥ pravartate KubjT_10.96b / īśapūrvayāmyasaumya SvaT_2.169c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774173 (0.060):
svanāmnā praṇavādyena īśamāvāhya pūjayet // SvaT_4.189 // / saṃpūjya hutvā saṃtarpya buddhyahaṃkṛtidyaṃśakam /
īśaśaktitrayaṃ mūrdhni SvaT_10.1180a / īśaśaktyātvadhiṣṭhitāḥ SvaT_10.640b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178785 (0.0):
īśamāvāhya pūjayet SvaT_4.189d / īśaśaktitrayaṃ mūrdhni SvaT_10.1180a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15545686 (0.040):
punarūrdhve dhruvaṃ jñeyaṃ % nirañjanapadaṃ śubham // SvaT_10.1179 // / īśaśaktitrayaṃ mūrdhni $ kathitaṃ cānupūrvaśaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27802887 (0.040):
punarūrdhve dhruvaṃ jñeyaṃ nirañjanapadaṃ śubham // SvaT_10.1179 // / īśaśaktitrayaṃ mūrdhni kathitaṃ cānupūrvaśaḥ /
īśasya dakṣiṇebhāge SvaT_10.160c / īśānadiśa ārabhya SvaT_5.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178786 (0.0):
īśaśaktyātvadhiṣṭhitāḥ SvaT_10.640b / īśasya dakṣiṇebhāge SvaT_10.160c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178813 (0.049):
īśānatītya śāntāntaṃ MrgT_1,13.163c / īśānadiśa ārabhya SvaT_5.41c / īśānabindusaṃyuktaṃ ToT_3.25a
īśānaśca suraśreṣṭhaḥ SvaT_11.43a / īśānaścāpyumābhartā SvaT_10.1040c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178832 (0.0):
īśānamūrdhā puṃvaktro SRtp_281c / īśānaśca suraśreṣṭhaḥ SvaT_11.43a / īśānaścāpyumābhartā SvaT_10.1040c
īśānaścaiva bhīmaśca SvaT_10.1032a / īśānastu varārohe SvaT_11.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178835 (0.0):
īśānaśca suraśreṣṭhaḥ SvaT_11.43a / īśānaścāpyumābhartā SvaT_10.1040c
īśānasya kalā pañca SvaT_1.54c / īśānaḥ parameśvaraḥ SvaT_2.124d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178843 (0.039):
īśānastu śikhātmajaḥ Stk_22.9b / īśānasya kalā pañca SvaT_1.54c / īśānasya japellakṣaṃ MrgT_3.114a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178855 (0.054):
īśānaṃ vahnisaṃyuktaṃ ToT_3.12a / īśānaḥ parameśvaraḥ SvaT_2.124d / īśānaḥ śivadaivatyo Stk_22.16a
īśānaḥ saṃvyavasthitaḥ SvaT_10.905d / īśānāttu vinirgatam SvaT_11.45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178866 (0.0):
īśānaṃ vahnisaṃyuktaṃ ToT_3.12a / īśānaḥ parameśvaraḥ SvaT_2.124d / īśānaḥ śivadaivatyo Stk_22.16a
īśānānumatā devāś SvaT_10.639c / īśāne cāvyaye tvaje SvaT_5.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178887 (0.014):
īśānī samudāhṛtā KubjT_24.137b / īśāne cāvyaye tvaje SvaT_5.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178874 (0.047):
īśānādyāstu sadyāntaṃ Stk_2.10c / īśānānumatā devāś SvaT_10.639c / īśānāntapadaṃ labhet VT_396b
īśāne sphaṭikaprabham SvaT_2.122d / īśecchāpreritaḥ priye SvaT_10.906b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178920 (0.018):
īśāvidyādyapekṣitvāt MrgT_1,8.3a / īśecchāpreritaḥ priye SvaT_10.906b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178899 (0.054):
īśāne sthāvarabhayaṃ KubjT_19.84c / īśāne sphaṭikaprabham SvaT_2.122d / īśāno mantrarāḍenām SRtp_117c
īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_6.24b / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_11.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178952 (0.0):
īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt Stk_10.22/a / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_6.24b / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_11.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178961 (0.029):
īśvaras tu sadāśivaḥ KubjT_25.43d / īśvarasya tathordhve tu SvaT_10.1190a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703797 (0.049):
īśvaraḥ kurute sṛṣṭiṃ SvaT_11.300c / īśvaraḥ parameśvaraḥ SvaT_12.80b / īśvaraḥ śiva eva ca SvaT_4.304d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830680 (0.050):
īśvaraś ca sadāsivaḥ KubjT_24.119d / īśvaras tu sadāśivaḥ KubjT_25.43d / īśvaraḥ sa paro nityam KubjT_8.88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178997 (0.058):
īśvaraḥ prabhureva saḥ Stk_13.19d / īśvaraḥ śiva eva ca SvaT_4.304d
īśvarasya tathordhve tu SvaT_10.1190a / īśvaraṃ sā vinirdiśet SvaT_15.25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178963 (0.013):
īśvaras tu sadāśivaḥ KubjT_25.43d / īśvarasya tathordhve tu SvaT_10.1190a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178972 (0.021):
īśvaraṃ jñānapāragam SUp_1.1d / īśvaraṃ sā vinirdiśet SvaT_15.25b / īśvaraṃ sṛṣṭikartāraṃ SvaT_12.52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178949 (0.063):
īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_6.24b / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_11.27b
īśvaraṃ sṛṣṭikartāraṃ SvaT_12.52a / īśvaraḥ kurute sṛṣṭiṃ SvaT_11.300c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178973 (0.0):
īśvaraṃ jñānapāragam SUp_1.1d / īśvaraṃ sā vinirdiśet SvaT_15.25b / īśvaraṃ sṛṣṭikartāraṃ SvaT_12.52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178983 (0.0):
īśvaraṃ sā vinirdiśet SvaT_15.25b / īśvaraṃ sṛṣṭikartāraṃ SvaT_12.52a / īśvaraḥ kāraṇaṃ tatra SRtp_113c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15552244 (0.043):
tiṣṭhetprakṛtinirmuktaḥ % sṛṣṭisaṃhāravarjitaḥ // SvaT_12.79 // / yāvatkarotyasau sṛṣṭim $ īśvaraḥ parameśvaraḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27809443 (0.043):
tiṣṭhetprakṛtinirmuktaḥ sṛṣṭisaṃhāravarjitaḥ // SvaT_12.79 // / yāvatkarotyasau sṛṣṭim īśvaraḥ parameśvaraḥ /
īśvaraḥ parameśvaraḥ SvaT_12.80b / īśvaraḥ śiva eva ca SvaT_4.304d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178984 (0.0):
īśvaraḥ kāraṇaṃ tatra SRtp_113c / īśvaraḥ kurute sṛṣṭiṃ SvaT_11.300c / īśvaraḥ parameśvaraḥ SvaT_12.80b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178997 (0.033):
īśvaraḥ prabhureva saḥ Stk_13.19d / īśvaraḥ śiva eva ca SvaT_4.304d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178952 (0.049):
īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_6.24b / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_11.27b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703776 (0.049):
īśecchāpreritaḥ priye SvaT_10.906b / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_6.24b / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_11.27b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15552244 (0.050):
tiṣṭhetprakṛtinirmuktaḥ % sṛṣṭisaṃhāravarjitaḥ // SvaT_12.79 // / yāvatkarotyasau sṛṣṭim $ īśvaraḥ parameśvaraḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27809443 (0.050):
tiṣṭhetprakṛtinirmuktaḥ sṛṣṭisaṃhāravarjitaḥ // SvaT_12.79 // / yāvatkarotyasau sṛṣṭim īśvaraḥ parameśvaraḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714910 (0.057):
tatrāste sa nagādhipaḥ SvaT_10.773b / tatreśvarastu bhagavān SvaT_10.1170c / tatreśvaraḥ sthito devi SvaT_4.346a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830680 (0.060):
īśvaras tu sadāśivaḥ KubjT_25.43d / īśvaraḥ sa paro nityam KubjT_8.88c
īśvarādhiṣṭhitaṃ devi SvaT_11.187a / īśvarānugatāḥ sarve SvaT_10.1168c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179023 (0.0):
īśvarādhiṣṭhitaṃ karma SUp_7.113a / īśvarādhiṣṭhitaṃ devi SvaT_11.187a
īśvare ca dhruve sthitāḥ SvaT_11.184d / īśvarecchākaroddhṛte SvaT_11.96d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179044 (0.0):
īśvarī sarvadoditā SRtp_167d / īśvare ca dhruve sthitāḥ SvaT_11.184d / īśvarecchākaroddhṛte SvaT_11.96d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549373 (0.062):
sṛṣṭirna vidyate teṣāṃ % īśvare ca dhruve sthitāḥ // SvaT_11.184 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806575 (0.062):
sṛṣṭirna vidyate teṣāṃ īśvare ca dhruve sthitāḥ // SvaT_11.184 //
īśvareṇa nimittena SvaT_10.356c / īśvareṇa śivecchayā SvaT_8.32d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179052 (0.0):
īśvarecchākaroddhṛte SvaT_11.96d / īśvareṇa nimittena SvaT_10.356c
īśvareṇa samo bhavet SvaT_12.141d / īśvarobalavānaham SvaT_12.82b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179053 (0.0):
īśvareṇa śivecchayā SvaT_8.32d / īśvareṇa samo bhavet SvaT_12.141d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179074 (5.960):
īśvaro 'tha sadāśivaḥ KubjT_6.8b / īśvarobalavānaham SvaT_12.82b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714910 (0.055):
tatrāste sa nagādhipaḥ SvaT_10.773b / tatreśvarastu bhagavān SvaT_10.1170c / tatreśvaraḥ sthito devi SvaT_4.346a
īśvaro bindudevastu SvaT_5.74a / īśvaro vāyutattve tu SvaT_11.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179079 (0.0):
īśvarobalavānaham SvaT_12.82b / īśvaro bindudevastu SvaT_5.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178956 (0.037):
īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_11.27b / īśvaraś ca sadāśivaḥ KubjT_25.0*9b / īśvaraś ca sadāsivaḥ KubjT_24.119d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714910 (0.048):
tatrāste sa nagādhipaḥ SvaT_10.773b / tatreśvarastu bhagavān SvaT_10.1170c / tatreśvaraḥ sthito devi SvaT_4.346a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273051 (0.063):
meghanādī sunādī ca SvaT_10.633a / meghanādeśvaraṃ tathā SvaT_2.118d / meghanādeśvaro hyeṣa SvaT_1.83a
īṣatkarālavadanāṃ SvaT_2.116a / īṣatprasārite vaktre SvaT_5.79a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179097 (0.0):
īṣacchidrapidhānayā SUp_4.7d / īṣatkarālavadanā KubjT_2.4c / īṣatkarālavadanāṃ SvaT_2.116a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522824 (0.054):
tasyātīto bhavennādaḥ % avicchinnastvasau bhavet // SvaT_5.78 // / īṣatprasārite vaktre $ devadevaḥ sadāśivaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780042 (0.054):
tasyātīto bhavennādaḥ avicchinnastvasau bhavet // SvaT_5.78 // / īṣatprasārite vaktre devadevaḥ sadāśivaḥ /
īṣatprasārya vaktraṃ tu SvaT_4.366a / īṣadudghāṭite vaktre SvaT_6.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179100 (0.0):
īṣatprasārite vaktre SvaT_5.79a / īṣatprasārya vaktraṃ tu SvaT_4.366a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523427 (0.041):
bindusthaṃ tritayaṃ kṛtvā % vaktramudghāṭayettataḥ // SvaT_6.36 // / īṣadudghāṭite vaktre $ tadā nādaṃ vijānata &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780646 (0.041):
bindusthaṃ tritayaṃ kṛtvā vaktramudghāṭayettataḥ // SvaT_6.36 // / īṣadudghāṭite vaktre tadā nādaṃ vijānata /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179118 (0.047):
īṣadāropaṇaṃ citau KubjT_13.81d / īṣadudghāṭite vaktre SvaT_6.37a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519357 (0.053):
jihvā tu tāluke yojyā % kiṃcidūrdhvaṃ na saṃspṛśet // SvaT_4.365 // / īṣatprasārya vaktraṃ tu $ kiṃcidoṣṭhau na saṃspṛśet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776577 (0.053):
jihvā tu tāluke yojyā kiṃcidūrdhvaṃ na saṃspṛśet // SvaT_4.365 // / īṣatprasārya vaktraṃ tu kiṃcidoṣṭhau na saṃspṛśet /
ukāracaraṇena tu SvaT_4.258b / ukārastu dvimātro vai SvaT_4.351a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179154 (0.0):
u amarīśas tu dakṣiṇe KubjT_24.19b / ukāracaraṇena tu SvaT_4.258b / ukārastu dvimātro vai SvaT_4.351a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15519152 (0.0):
ekamātraḥ sa vijñeyo % hṛdayātsaṃpravartate // SvaT_4.350 // / ukārastu dvimātro vai $ kaṇṭhasthāne samuccaret &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27776374 (0.0):
ekamātraḥ sa vijñeyo hṛdayātsaṃpravartate // SvaT_4.350 // / ukārastu dvimātro vai kaṇṭhasthāne samuccaret /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222801 (0.057):
trimātrastu makāro vai SvaT_4.351c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15718675 (0.057):
trimāṇaṃ varṇa ucyate SvaT_5.73d / trimātrastu makāro vai SvaT_4.351c
ukāro viṣṇuvācakaḥ SvaT_4.263d / uktaḥ mokṣakaraḥ paraḥ SvaT_12.104d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179200 (0.015):
uktaṃ tu brahmaṇā hy evaṃ KubjT_3.26a / uktaḥ mokṣakaraḥ paraḥ SvaT_12.104d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15552576 (0.038):
eṣa te prākṛto yoga % uktaḥ mokṣakaraḥ paraḥ // SvaT_12.104 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27809775 (0.038):
eṣa te prākṛto yoga uktaḥ mokṣakaraḥ paraḥ // SvaT_12.104 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179162 (0.043):
ukārākṣarasambhavā Stk_13.4d / ukāro viṣṇuvācakaḥ SvaT_4.263d
uktānuktaṃ varānane SvaT_9.23b / uktānuktāni gṛhṇāti SvaT_12.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179224 (0.0):
uktānuktaṃ vadāmi te KubjT_17.4d / uktānuktaṃ varānane SvaT_9.23b / uktānuktāni karmāṇi Stk_16.10c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179233 (5.960):
uktānuktāni karmāṇi Stk_16.10c / uktānuktāni gṛhṇāti SvaT_12.21c / uktānuktāśca ye cātra SvaT_10.1105a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179214 (0.063):
uktānuktaṃ tu deveśi KubjT_19.50c / uktānuktaṃ vadāmi te KubjT_17.4d
uktānuktāśca ye cātra SvaT_10.1105a / ukthaḥ ṣoḍaśikā tathā SvaT_10.403b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179236 (0.0):
uktānuktāni gṛhṇāti SvaT_12.21c / uktānuktāśca ye cātra SvaT_10.1105a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544723 (0.057):
vidyeśvarātmakānpāśān % dīkṣākāle viśodhayet // SvaT_10.1104 // / uktānuktāśca ye cātra $ anyatantroktalakṣaṇāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801928 (0.057):
vidyeśvarātmakānpāśān dīkṣākāle viśodhayet // SvaT_10.1104 // / uktānuktāśca ye cātra anyatantroktalakṣaṇāḥ /
ugreśasamadhiṣṭhitam SvaT_10.916d / ugreśena pracoditāt SvaT_10.918b / uccarettaṃ varānane SvaT_6.34b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179274 (0.021):
ugraḥ pracaṇḍadṛk ceśo MrgT_1,13.147a / ugreśasamadhiṣṭhitam SvaT_10.916d / ugreśena pracoditāt SvaT_10.918b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15725982 (0.048):
nyagrodhaśca supārśve tu SvaT_10.196a / nyasitavyā varānane SvaT_5.8b / nyasitavyo varārohe SvaT_2.248c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15744696 (0.048):
vīryavantaḥ śubhāstathā SvaT_10.164b / vīvṛtā ca vivṛndā ca SvaT_10.300c / vṛkāsyaśca tathaiva ca SvaT_10.42d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535771 (0.051):
ebhiḥ saha vijānīyāt % saṃskāraikonatriṃśakam // SvaT_10.402 // / agniṣṭomātyagniṣṭomau $ ukthaḥ ṣoḍaśikā tathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27792985 (0.051):
ebhiḥ saha vijānīyāt saṃskāraikonatriṃśakam // SvaT_10.402 // / agniṣṭomātyagniṣṭomau ukthaḥ ṣoḍaśikā tathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219990 (0.056):
tisro 'vasthāśca tadgatāḥ SvaT_11.67d / tīkṣṇatuṇḍastathaiva ca SvaT_10.36b / tīkṣṇāsiśca tathaiva ca SvaT_10.87b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754852 (0.063):
stambhaiḥsopānabaddhaiśca SvaT_10.580a / stāḍyo viśleṣya eva ca SvaT_10.348d / stālūrdhve tu vyavasthitāḥ SvaT_10.1179b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15711006 (0.063):
ghanākāreṇasaṃsthitaḥ SvaT_10.619b / ghārikā vaṭakāṃścaiva SvaT_2.131c / ghiraṇyākṣastathaiva ca SvaT_10.405d
uccāṭanaṃ pravakṣyāmi SvaT_6.72a / uccārayettato devaṃ SvaT_3.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179338 (0.053):
uccārayanti tad bhaktyā SUp_1.9c / uccārayettato devaṃ SvaT_3.20c / uccārayettu praṇavaṃ Stk_11.11c
uccārastrividho devi SvaT_6.34c / uccāraṃ ca tato jñātvā SvaT_6.34a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179355 (0.0):
uccāravaśavartinī KubjT_6.36d / uccārastrividho devi SvaT_6.34c / uccāraṃ ca tato jñātvā SvaT_6.34a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523392 (0.049):
praṇavena samāyuktaṃ % kṛtārtha iti nirdiśet // SvaT_6.33 // / uccāraṃ ca tato jñātvā $ uccarettaṃ varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780611 (0.049):
praṇavena samāyuktaṃ kṛtārtha iti nirdiśet // SvaT_6.33 // / uccāraṃ ca tato jñātvā uccarettaṃ varānane /
uccārālambanādṛte SvaT_7.237b / uccārya bhairavaṃ pātre SvaT_2.249a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179413 (0.026):
uccārya narakaṃ vrajet SUp_7.37d / uccārya bhairavaṃ pātre SvaT_2.249a / uccārya vāmaśaktiṃ tu KubjT_6.67a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179390 (0.045):
uccārāntāvasāne tu KubjT_5.87c / uccārālambanādṛte SvaT_7.237b
uccāryaṃ ca paraṃ tathā SvaT_7.292d / uccāryāstraṃ krameṇāgre SvaT_3.79c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179429 (0.015):
uccāryā sānunāsikā KubjT_5.87b / uccāryāstraṃ krameṇāgre SvaT_3.79c
ucchritenātapatreṇa SvaT_10.719a / ucchritenātapatreṇa SvaT_10.772a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179461 (0.0):
ucchuṣmāḥ śambarāścaṇḍā MrgT_1,13.158c / ucchritenātapatreṇa SvaT_10.719a / ucchritenātapatreṇa SvaT_10.772a
uttamaṃ parikīrtitam SvaT_8.19d / uttamāni varānane SvaT_13.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179559 (0.010):
uttamādhamamadhyasya KubjT_10.56c / uttamāni varānane SvaT_13.7b / uttamāmbhasikā caiva SvaT_10.1070c
uttamāmbhasikā caiva SvaT_10.1070c / uttamāmbhasikā tathā SvaT_11.148d / uttamāmbhasikā tathā SvaT_11.156d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179565 (0.0):
uttamādhamamadhyasya KubjT_10.56c / uttamāni varānane SvaT_13.7b / uttamāmbhasikā caiva SvaT_10.1070c
uttamā siddhirucyate SvaT_10.825b / uttaraddakṣiṇaṃ yadā SvaT_7.162b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179566 (0.0):
uttamāmbhasikā tathā SvaT_11.148d / uttamāmbhasikā tathā SvaT_11.156d / uttamā siddhirucyate SvaT_10.825b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179592 (0.0):
uttamo madhyamaś ceti KubjT_11.111c / uttaraddakṣiṇaṃ yadā SvaT_7.162b
uttarayaṇamatraitad SvaT_7.99a / uttaraṃ cābhimantryaivaṃ SvaT_2.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179593 (1.192):
uttamo madhyamaś ceti KubjT_11.111c / uttaraddakṣiṇaṃ yadā SvaT_7.162b / uttarayaṇamatraitad SvaT_7.99a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179614 (0.012):
uttaraṃ gopitaṃ rūpaṃ KubjT_19.70c / uttaraṃ cābhimantryaivaṃ SvaT_2.9c / uttaraṃ cāyanaṃ dinam SvaT_11.207d
uttaraṃ cāyanaṃ dinam SvaT_11.207d / uttaraṃ tūttarāyaṇe SvaT_7.164b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179622 (0.0):
uttaraṃ gopitaṃ rūpaṃ KubjT_19.70c / uttaraṃ cābhimantryaivaṃ SvaT_2.9c / uttaraṃ cāyanaṃ dinam SvaT_11.207d
uttaraṃ dhavalaṃ jñeyaṃ SvaT_9.34c / uttaraṃ paścimaṃ caiva SvaT_2.48c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179635 (0.0):
uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ Stk_11.5a / uttaraṃ dhavalaṃ jñeyaṃ SvaT_9.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179642 (0.0):
uttaraṃ dhavalaṃ jñeyaṃ SvaT_9.34c / uttaraṃ paścimaṃ caiva SvaT_2.48c / uttaraṃ paścimaṃ tathā SvaT_1.48b
uttaraṃ paścimaṃ tathā SvaT_1.48b / uttarāddakṣiṇāyāṃ tu SvaT_7.164c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179640 (5.960):
uttaraṃ dhavalaṃ jñeyaṃ SvaT_9.34c / uttaraṃ paścimaṃ caiva SvaT_2.48c / uttaraṃ paścimaṃ tathā SvaT_1.48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179656 (0.031):
uttaraṃ hṛdayaṃ hy eṣāṃ VT_7a / uttarāddakṣiṇāyāṃ tu SvaT_7.164c / uttarānandam īśānāḥ KubjT_2.62a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3907979 (0.062):
ko 'yamātodyadhārī gaṇastasya dāsyāmi hastādidaṃ krīḍanam || MatsP_154.565 / dakṣiṇātpaścimaṃ paścimāduttaramuttarātpūrvamabhyetya sakhyā yutā prekṣatī
uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.64a / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.171a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179672 (0.0):
uttarānandam īśānāḥ KubjT_2.62a / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.64a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508383 (0.054):
adharmājñānāvairāgyam % anaiśvaryaṃ ca prāgdiśaḥ // SvaT_2.63 // / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu $ gātrakāḥ sitavarṇakāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765620 (0.054):
adharmājñānāvairāgyam anaiśvaryaṃ ca prāgdiśaḥ // SvaT_2.63 // / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu gātrakāḥ sitavarṇakāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509789 (0.057):
āgneyaiśānarakṣaḥsu % sāmīraindradiśorapi // SvaT_2.170 // / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu $ aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767024 (0.057):
āgneyaiśānarakṣaḥsu sāmīraindradiśorapi // SvaT_2.170 // / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā /
uttarāpyāvasānakam SvaT_2.106d / uttarāyaṇaje kāle SvaT_7.186a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179673 (0.0):
uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.171a / uttarāpyāvasānakam SvaT_2.106d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179683 (0.0):
uttarābhimukho bhūtvā KubjT_23.18a / uttarāyaṇaje kāle SvaT_7.186a / uttarāyaṇasaṃjñitaḥ SvaT_7.158d
uttarāyaṇasaṃjñitaḥ SvaT_7.158d / uttare cāpi merustu SvaT_10.200a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179684 (1.192):
uttarāyaṇaje kāle SvaT_7.186a / uttarāyaṇasaṃjñitaḥ SvaT_7.158d
uttareṇa tu bhāgena SvaT_2.10c / uttareṇa prakīrtitam SvaT_10.337b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179719 (0.0):
uttare caiva catvāri KubjT_24.112a / uttareṇa tu bhāgena SvaT_2.10c / uttareṇa prakīrtitam SvaT_10.337b
uttareṇa yajurvedaḥ SvaT_10.527c / uttareṇa vyavasthitau SvaT_10.210b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179722 (0.0):
uttareṇa tu bhāgena SvaT_2.10c / uttareṇa prakīrtitam SvaT_10.337b / uttareṇa yajurvedaḥ SvaT_10.527c
uttareṇāpi somasya SvaT_10.135c / uttaretvamarāvatyā SvaT_10.163a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179728 (0.0):
uttareṇa prakīrtitam SvaT_10.337b / uttareṇa yajurvedaḥ SvaT_10.527c / uttareṇa vyavasthitau SvaT_10.210b
uttare lavaṇodadheḥ SvaT_10.239d / uttare viniyojayet SvaT_2.70b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179729 (0.0):
uttareṇāpi somasya SvaT_10.135c / uttaretvamarāvatyā SvaT_10.163a / uttare lavaṇodadheḥ SvaT_10.239d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179739 (0.0):
uttare vāpi tālikīm SUp_6.84d / uttare viniyojayet SvaT_2.70b / uttare saṃvyavasthitā SvaT_7.96b
uttare saṃvyavasthitā SvaT_7.96b / uttare homayetsadā SvaT_2.246d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179742 (0.0):
uttare vāpi tālikīm SUp_6.84d / uttare viniyojayet SvaT_2.70b / uttare saṃvyavasthitā SvaT_7.96b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510929 (0.062):
saubhāgyārohasiddhiṃ tu % uttare homayetsadā // SvaT_2.246 // / paścime nityakarmāṇi $ viniyogaḥ prakīrtitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768156 (0.062):
saubhāgyārohasiddhiṃ tu uttare homayetsadā // SvaT_2.246 // / paścime nityakarmāṇi viniyogaḥ prakīrtitaḥ /
uttarottarayogena SvaT_10.668c / uttarottaravṛddhyā ca SvaT_10.611c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179755 (0.0):
uttare homayetsadā SvaT_2.246d / uttarottarayogena VT_122a
uttavāraṇimūlaṃ tu SvaT_6.60a / uttānakarayogataḥ SvaT_4.423b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179762 (0.0):
uttarottarayogena SvaT_10.668c / uttarottaravṛddhyā ca SvaT_10.611c / uttavāraṇimūlaṃ tu SvaT_6.60a
uttānamañjaliṃ kṛtvā SvaT_14.1c / uttānaṃ tu samāhitaḥ SvaT_14.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179765 (0.0):
uttānakarayogataḥ SvaT_4.423b / uttānamañjaliṃ kṛtvā SvaT_14.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179774 (1.192):
uttānam ūrdhvavaktragam KubjT_4.96d / uttānaṃ tu samāhitaḥ SvaT_14.14d / uttānāgramukhaṃ samam SvaT_4.420d
uttānāgramukhaṃ samam SvaT_4.420d / uttānau tu samāhitaḥ SvaT_14.18b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179779 (0.0):
uttānaṃ tu samāhitaḥ SvaT_14.14d / uttānāgramukhaṃ samam SvaT_4.420d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520099 (0.055):
nābhisthāne sruco mūlam % uttānāgramukhaṃ samam // SvaT_4.420 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777318 (0.055):
nābhisthāne sruco mūlam uttānāgramukhaṃ samam // SvaT_4.420 //
uttīryodakamadhyāttu SvaT_2.6a / uttīryodakamadhyāttu SvaT_2.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179813 (0.0):
uttīrṇamāyāmbudhayo SRtp_23a / uttīryodakamadhyāttu SvaT_2.6a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507725 (0.002):
prāṇāyāmābhiṣekau tu % kartavyau bhairaveṇa ca // SvaT_2.12 // / uttīryodakamadhyāttu $ tadvāsaḥ parivartayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764963 (0.037):
prāṇāyāmābhiṣekau tu kartavyau bhairaveṇa ca // SvaT_2.12 // / uttīryodakamadhyāttu tadvāsaḥ parivartayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507633 (0.039):
śiraḥprabhṛti pādāntam % āguṣṭhya snānamācaret // SvaT_2.5 // / uttīryodakamadhyāttu $ upaspṛśya yathākramam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764871 (0.039):
śiraḥprabhṛti pādāntam āguṣṭhya snānamācaret // SvaT_2.5 // / uttīryodakamadhyāttu upaspṛśya yathākramam /
utthāpya ca tataḥ śiṣyaṃ SvaT_3.156a / utthāpya ca tato nītvā SvaT_4.60a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179825 (0.0):
utthāpane prayuñjīta Stk_21.13a / utthāpya ca tataḥ śiṣyaṃ SvaT_3.156a / utthāpya ca tato nītvā SvaT_4.60a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513625 (0.025):
ekaikasyātra mantrasya % āhutitritayena tu // SvaT_3.155 // / utthāpya ca tataḥ śiṣyaṃ $ tadarthaṃ mantratarpaṇam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770850 (0.025):
ekaikasyātra mantrasya āhutitritayena tu // SvaT_3.155 // / utthāpya ca tataḥ śiṣyaṃ tadarthaṃ mantratarpaṇam /
utthāpya dattvā puṣpaṃ tu SvaT_3.143c / utthāpya pañcagavyādīn SvaT_3.191c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179835 (0.0):
utthāpya ca tato nītvā SvaT_4.60a / utthāpya dattvā puṣpaṃ tu SvaT_3.143c
utthāpya sādhakaṃ brūyāt SvaT_4.504c / utthāpya hastān saṃgṛhya SvaT_3.129c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179843 (0.0):
utthāpya pañcagavyādīn SvaT_3.191c / utthāpya sādhakaṃ brūyāt SvaT_4.504c
utthāpya hastau saṃgṛhya SvaT_4.473a / utpattisthitisaṃhārāṃs SvaT_10.1204c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179845 (0.0):
utthāpya hastān saṃgṛhya SvaT_3.129c / utthāpya hastau saṃgṛhya SvaT_4.473a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179890 (0.043):
utpattisthitikartāraṃ KubjT_9.85c / utpattisthitisaṃhārāṃs SvaT_10.1204c / utpadyate naśyati vā SRtp_196c
utpadyante layaṃ yānti SvaT_4.248c / utpannaḥ prabhurīśvaraḥ SvaT_11.53d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179905 (0.0):
utpadyante hy anekadhā KubjT_25.106b / utpannaḥ prabhurīśvaraḥ SvaT_11.53d / utpannā kṛṣṇapiṅgalā SvaT_10.1003d
utpannā kṛṣṇapiṅgalā SvaT_10.1003d / utpāṭaṃ caiva kāṇaṃ ca SvaT_7.189a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179907 (0.0):
utpannaḥ prabhurīśvaraḥ SvaT_11.53d / utpannā kṛṣṇapiṅgalā SvaT_10.1003d
utpāditāstu śarveṇa SvaT_10.771a / utpūyanakaro hyeṣa SvaT_2.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179932 (1.192):
utpādayatu sarvasmāt MrgT_1,9.15c / utpāditāstu śarveṇa SvaT_10.771a / utpūyanakaro hyeṣa SvaT_2.38a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15540494 (0.060):
triṃśatkoṭyastu tāsāṃ vai % divyābharaṇabhūṣitāḥ // SvaT_10.770 // / utpāditāstu śarveṇa $ tadarthaṃ hitamicchatā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27797702 (0.060):
triṃśatkoṭyastu tāsāṃ vai divyābharaṇabhūṣitāḥ // SvaT_10.770 // / utpāditāstu śarveṇa tadarthaṃ hitamicchatā /
utplavaṃ tena saṃplavam SvaT_2.235b / utphullakiṃśukacchāyaṃ SvaT_10.856c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179937 (0.0):
utpūyanakaro hyeṣa SvaT_2.38a / utplavaṃ tena saṃplavam SvaT_2.235b
utsarge pardite caiva SvaT_12.13a / udakaṃ kṣīrakusumaṃ SvaT_3.46a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179953 (0.041):
utsṛjya pravicārataḥ SUp_7.116b / udakaṃ kṣīrakusumaṃ SvaT_3.46a / udakaṃ pāṇinā gṛhya SUp_5.36a
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036263 (0.060):
taḍāgato vā udapānādvā tato 'nyebhyo vā udakādhārebhya udakaṃ parivahet, / tasya tadudakaṃ parivahato veditavyametatsubhūte svastinā (Vaidya 144)
udakādibhiraṣṭāṅgaḥ SvaT_3.45c / udakādiśivāntakam SvaT_10.668b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179970 (0.0):
udakaṃ pāṇinā gṛhya SUp_5.36a / udakādibhiraṣṭāṅgaḥ SvaT_3.45c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512130 (0.054):
kavacenāvaguṇṭhyaiva $ praṇavena tu pūjayet & / udakādibhiraṣṭāṅgaḥ % pūrayettu varānane // SvaT_3.45 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769356 (0.054):
kavacenāvaguṇṭhyaiva praṇavena tu pūjayet / / udakādibhiraṣṭāṅgaḥ pūrayettu varānane // SvaT_3.45 //
udakena ca peṣayet SvaT_9.103b / udakena tu peṣayet SvaT_9.102b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179973 (0.0):
udakādiśivāntakam SvaT_10.668b / udakena ca peṣayet SvaT_9.103b
udaksaṃkrāntayaḥ pañca SvaT_7.160a / udaṅmukhaṃ tūpaviṣṭaḥ SvaT_4.39a
udayanti yathākramam SvaT_7.64b / udayastasya dṛśyate SvaT_10.338d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180022 (0.013):
udayanti śubhāvasthāḥ KubjT_12.23a / udayastasya dṛśyate SvaT_10.338d / udayastha ivādityo SvaT_10.718c
udayastha ivādityo SvaT_10.718c / udayaḥ kesaraścaiva SvaT_10.316c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180026 (0.0):
udayanti śubhāvasthāḥ KubjT_12.23a / udayastasya dṛśyate SvaT_10.338d / udayastha ivādityo SvaT_10.718c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180033 (0.032):
udayaḥ kesaraścaiva SvaT_10.316c / udayādityasaprabhā SvaT_10.985b
udayādityasaprabhā SvaT_10.985b / udayādityasaṃnibhaḥ SvaT_10.765b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180035 (0.0):
udayastha ivādityo SvaT_10.718c / udayaḥ kesaraścaiva SvaT_10.316c / udayādityasaprabhā SvaT_10.985b
udayo 'bhijito bhavet SvaT_7.48b / udānasya viceṣṭitam SvaT_7.309b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180037 (0.0):
udayādityasaṃnibhaḥ SvaT_10.765b / udayo 'bhijito bhavet SvaT_7.48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180071 (0.024):
udānapreritena tu KubjT_6.61d / udānasya viceṣṭitam SvaT_7.309b / udānaḥ kaṇṭha madhyagaḥ GorS(2)_34d
udāno vyāna eva ca SvaT_7.17b / uditādityasaprabhe SvaT_10.811d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180111 (0.0):
udāno vyānau ca vāyavaḥ GorS(2)_33 (=1|24)b / uditādityasaprabhe SvaT_10.811d / uditārkasamaprabham SvaT_10.857b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180071 (0.036):
udānapreritena tu KubjT_6.61d / udānasya viceṣṭitam SvaT_7.309b / udānaḥ kaṇṭha madhyagaḥ GorS(2)_34d
uditārkasamaprabham SvaT_10.857b / udghātadvayaśodhitaḥ SvaT_5.65b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180114 (0.0):
uditādityasaprabhe SvaT_10.811d / uditārkasamaprabham SvaT_10.857b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180155 (0.0):
udghāṭya paramaṃ sthānam KubjT_8.74a / udghātadvayaśodhitaḥ SvaT_5.65b / udghātastu tṛtīyakaḥ SvaT_5.58d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15541590 (0.057):
bhuvanasyāsya madhye tu $ uditārkasamaprabham &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27798797 (0.057):
bhuvanasyāsya madhye tu uditārkasamaprabham /
udghātastu tṛtīyakaḥ SvaT_5.58d / udghātaḥ prathamaḥ smṛtaḥ SvaT_5.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180166 (0.0):
udghātadvayaśodhitaḥ SvaT_5.65b / udghātastu tṛtīyakaḥ SvaT_5.58d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180176 (0.059):
udghātaḥ sa tu deveśi SvaT_5.57c / udghātaḥ sa tu deveśi SvaT_5.59c
udghātaḥ sa tu kīrtitaḥ SvaT_5.77b / udghātaḥ sa tu deveśi SvaT_5.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180168 (0.0):
udghātadvayaśodhitaḥ SvaT_5.65b / udghātastu tṛtīyakaḥ SvaT_5.58d / udghātaḥ prathamaḥ smṛtaḥ SvaT_5.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180181 (0.0):
udghātaḥ sa tu kīrtitaḥ SvaT_5.77b / udghātaḥ sa tu deveśi SvaT_5.57c
udghātaḥ sa tu deveśi SvaT_5.59c / udghātaḥ sa tu deveśi SvaT_5.60c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180181 (0.0):
udghātaḥ sa tu kīrtitaḥ SvaT_5.77b / udghātaḥ sa tu deveśi SvaT_5.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180157 (0.059):
udghātadvayaśodhitaḥ SvaT_5.65b / udghātastu tṛtīyakaḥ SvaT_5.58d / udghātaḥ prathamaḥ smṛtaḥ SvaT_5.56d
udghātena tu cintayet SvaT_5.65d / udghātaikena yogavit SvaT_5.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180202 (0.0):
udghātāṣṭaśatenaiva Stk_21.21e / udghātena tu cintayet SvaT_5.65d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522686 (0.063):
tattvāntasaṃsthito hyātmā $ udghātaikena yogavit & / yojayetparame tattve % unmanātītasarvage // SvaT_5.68 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779903 (0.063):
tattvāntasaṃsthito hyātmā udghātaikena yogavit / / yojayetparame tattve unmanātītasarvage // SvaT_5.68 //
udghātaikena yojayet SvaT_5.66b / udghātaiśca tato 'dhvānaṃ SvaT_5.54c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180205 (0.0):
udghātena tu cintayet SvaT_5.65d / udghātaikena yogavit SvaT_5.68b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522687 (0.031):
tattvāntasaṃsthito hyātmā $ udghātaikena yogavit & / yojayetparame tattve % unmanātītasarvage // SvaT_5.68 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779904 (0.031):
tattvāntasaṃsthito hyātmā udghātaikena yogavit / / yojayetparame tattve unmanātītasarvage // SvaT_5.68 //
uddhārakaraṇātmastha SvaT_4.189a / uddhārāyāhutīstisraḥ SvaT_4.133c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180261 (0.0):
uddhartuṃ bhavato 'nyasya BhStc_46c / uddhārakaraṇātmastha SvaT_4.189a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516937 (0.019):
viśleṣaṃ pāśachedaṃ tu % kuryādastreṇa daiśikaḥ // SvaT_4.188 // / uddhārakaraṇātmastha $ tatsthīkārānbhavena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774160 (0.019):
viśleṣaṃ pāśachedaṃ tu kuryādastreṇa daiśikaḥ // SvaT_4.188 // / uddhārakaraṇātmastha tatsthīkārānbhavena tu /
uddhāre cātmatattvasthe SvaT_4.513a / uddhṛtastu yathā vahnir SvaT_10.366a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180265 (0.0):
uddhārāyāhutīstisraḥ SvaT_4.133c / uddhāre cātmatattvasthe SvaT_4.513a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180280 (0.017):
uddhūtodaṃ mṛdaṃ dadhi SUp_7.88b / uddhṛtastu yathā vahnir SvaT_10.366a / uddhṛtaṃ tu navākṣaram KubjT_24.49b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521337 (0.045):
viśleṣapāśacchedādye % dhāmnaiva yugapaddhutiḥ // SvaT_4.512 // / uddhāre cātmatattvasthe $ pūrṇāhutiṃ tu pātayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778556 (0.045):
viśleṣapāśacchedādye dhāmnaiva yugapaddhutiḥ // SvaT_4.512 // / uddhāre cātmatattvasthe pūrṇāhutiṃ tu pātayet /
uddhṛtaṃ vastramādāya SvaT_13.38c / uddhṛtāyāṃ tu mucyate SvaT_13.38b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554012 (0.053):
bhavatyunmattakaḥ sādhya $ uddhṛtāyāṃ tu mucyate & / uddhṛtaṃ vastramādāya % kṣīreṇa pariśodhayet // SvaT_13.38 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811209 (0.053):
bhavatyunmattakaḥ sādhya uddhṛtāyāṃ tu mucyate / / uddhṛtaṃ vastramādāya kṣīreṇa pariśodhayet // SvaT_13.38 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180312 (0.056):
uddhṛtaṃ mantram uttamam KubjT_4.98d / uddhṛtaṃ vastramādāya SvaT_13.38c / uddhṛtaṃ ṣaṭkanirṇayam KubjT_23.97d
uddhṛtya prokṣayetpaścād SvaT_2.184c / udplavaṃ saṃplavaṃ tataḥ SvaT_2.234b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180348 (0.0):
uddhṛtya vimalīkṛtam BhStc_10b / udplavaṃ saṃplavaṃ tataḥ SvaT_2.234b / udbaddhastrītanuvāmāṅghreḥ pāṃsulīṃ samādāya SvaT_13.14/a
udbaddhastrītanuvāmāṅghreḥ pāṃsulīṃ samādāya SvaT_13.14/a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180357 (0.0):
udplavaṃ saṃplavaṃ tataḥ SvaT_2.234b / udbaddhastrītanuvāmāṅghreḥ pāṃsulīṃ samādāya SvaT_13.14/a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553642 (0.0):
ānayati śacīmahalyāmathavā divasasya śatabhāgāt // SvaT_13.13 //* / udbaddhastrītanuvāmāṅghreḥ pāṃsulīṃ samādāya /*
udbodhito yathā vahnir SvaT_10.371c / udbhavaṃ bhāvayitvā tu SvaT_10.1127c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180358 (0.0):
udbaddhastrītanuvāmāṅghreḥ pāṃsulīṃ samādāya SvaT_13.14/a / udbodhito yathā vahnir SvaT_10.371c
udbhijjaśca samākhyāto SvaT_10.303a / udbhrāntapatrasahitān SvaT_6.75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180388 (0.0):
udbhave śuddham ity ukto KubjT_4.69a / udbhijjaśca samākhyāto SvaT_10.303a
udyadbhāskarasannibham SvaT_12.158d / udyānairvividhaiścāpi SvaT_10.804a
udvahantī śaśiprabham SvaT_10.836b / udvāsyaṃ kavacena tu SvaT_2.233b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180457 (0.0):
udvartano 'bhayo hy eṣa VT_285a / udvahantī śaśiprabham SvaT_10.836b / udvāsyaṃ kavacena tu SvaT_2.233b
udvāhaṃ ca tathā svapne SvaT_4.27c / udvegajananaṃ param SvaT_2.153b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180461 (0.0):
udvāsyaṃ kavacena tu SvaT_2.233b / udvāhaṃ ca tathā svapne SvaT_4.27c
unnataiśca payodharaiḥ SvaT_10.559b / unmattakāsidhāraṃ ca SvaT_10.391c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180477 (0.0):
udvejayati marmāṇi Stk_10.11c / unnataiśca payodharaiḥ SvaT_10.559b / unmattakāsidhāraṃ ca SvaT_10.391c
unmatto jāyate sādyo SvaT_9.77a / unmanastvaṃ tadā bhavet SvaT_4.239d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180481 (0.0):
unmattakāsidhāraṃ ca SvaT_10.391c / unmatto jāyate sādyo SvaT_9.77a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15517649 (0.020):
atītaḥ suprabuddhastu % unmanastvaṃ tadā bhavet // SvaT_4.239 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774872 (0.020):
atītaḥ suprabuddhastu unmanastvaṃ tadā bhavet // SvaT_4.239 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180514 (0.023):
unmanatve sadā līno KubjT_6.16c / unmanastvaṃ tadā bhavet SvaT_4.239d
unmanā ca tato 'tītā SvaT_4.256c / unmanā ca tathā devi SvaT_6.26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180533 (0.0):
unmanaḥ samanaś caiva KubjT_11.78c / unmanā ca tato 'tītā SvaT_4.256c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180551 (0.047):
unmanātītasarvage SvaT_5.68d / unmanātīto deveśi SvaT_11.15c / unmanā tvaparo bhāvaḥ SvaT_4.269a
unmanā ca paraścaiva SvaT_5.71c / unmanā ca paraṃ tattvaṃ SvaT_6.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180538 (0.0):
unmanā ca tato 'tītā SvaT_4.256c / unmanā ca tathā devi SvaT_6.26c / unmanā ca paraścaiva SvaT_5.71c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180550 (0.063):
unmanātītasarvage SvaT_5.68d / unmanātīto deveśi SvaT_11.15c / unmanā tvaparo bhāvaḥ SvaT_4.269a
unmanātītasarvage SvaT_5.9d / unmanātītasarvage SvaT_5.68d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180548 (0.0):
unmanā ca paraṃ tattvaṃ SvaT_6.38c / unmanātītasarvage SvaT_5.9d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779128 (0.033):
yojya ātmā pare tattve unmanātītasarvage // SvaT_5.9 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779911 (0.033):
yojayetparame tattve unmanātītasarvage // SvaT_5.68 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15523505 (0.047):
śūnyātītā tu samanā $ śuddhātmā tūnmanā tathā & / sarvātītaṃ paraṃ tattvaṃ % sarvaṃ vyāpya vyavasthitam // SvaT_6.42 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780724 (0.047):
śūnyātītā tu samanā śuddhātmā tūnmanā tathā / / sarvātītaṃ paraṃ tattvaṃ sarvaṃ vyāpya vyavasthitam // SvaT_6.42 //
unmanātīto deveśi SvaT_11.15c / unmanā tvaparo bhāvaḥ SvaT_4.269a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180556 (0.0):
unmanā ca paraṃ tattvaṃ SvaT_6.38c / unmanātītasarvage SvaT_5.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180532 (0.047):
unmanaḥ samanaś caiva KubjT_11.78c / unmanā ca tato 'tītā SvaT_4.256c / unmanā ca tathā devi SvaT_6.26c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15704363 (0.052):
unmanastvaṃ tadā bhavet SvaT_4.239d / unmanā ca tato 'tītā SvaT_4.256c / unmanā ca tathā devi SvaT_6.26c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547232 (0.057):
vyomarūpasvarūpeṇa $ samanonmana eva ca & / unmanātīto deveśi % śivo jñeyaḥ śivāgame // SvaT_11.15 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804434 (0.057):
vyomarūpasvarūpeṇa samanonmana eva ca / / unmanātīto deveśi śivo jñeyaḥ śivāgame // SvaT_11.15 //
unmanāntaḥ paro bhavet SvaT_4.335b / unmanāpadamārohan SvaT_5.83c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180569 (0.0):
unmanādicatuṣkasya KubjT_11.88c / unmanāntaḥ paro bhavet SvaT_4.335b / unmanāpadamārohan SvaT_5.83c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15751266 (0.057):
sarvasya jagataḥ śubhā SvaT_10.839d / sarvahomeśvaraḥ paraḥ SvaT_10.867d / sarvaṃ kālaṃ tyajetprāṇe SvaT_4.281c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300828 (0.058):
śivārādhanasaktā ye SvaT_10.107c / śivārāvastataḥ paraḥ SvaT_10.50d
unmanā parato devi SvaT_4.332a / unmanāyāṃ tathā ṣaṣṭhaṃ SvaT_4.290c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180577 (0.0):
unmanāpadamārohan SvaT_5.83c / unmanā parato devi SvaT_4.332a
unmanāśca manogrāhyaḥ SvaT_4.436c / unmanāsamanāsthānaṃ SvaT_11.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180587 (0.0):
unmanāyāḥ prakīrtitam KubjT_25.82d / unmanāśca manogrāhyaḥ SvaT_4.436c / unmanāsamanāsthānaṃ SvaT_11.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308570 (0.063):
samanātmā ca niṣkalaḥ SvaT_6.26b / samanātmā tathonmanā SvaT_7.233d / samanā tvadhvamūrdhani SvaT_10.1265d
unmanā sā tu vijñeyā SvaT_4.394a / unmanyantaṃ varānane SvaT_11.23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180590 (0.0):
unmanāśca manogrāhyaḥ SvaT_4.436c / unmanāsamanāsthānaṃ SvaT_11.16a / unmanā sā tu vijñeyā SvaT_4.394a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180598 (0.019):
unmaneṣv atha ghoreṣu VT_295c / unmanyantaṃ varānane SvaT_11.23d / unmanyantāni yāni tu SvaT_7.327d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242239 (0.061):
nyasitavyā varānane SvaT_5.8b / nyasitavyo varārohe SvaT_2.248c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15725983 (0.061):
nyagrodhaśca supārśve tu SvaT_10.196a / nyasitavyā varānane SvaT_5.8b / nyasitavyo varārohe SvaT_2.248c
unmanyantāni yāni tu SvaT_7.327d / unmanyante niyojayet SvaT_5.84b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180605 (0.0):
unmaneṣv atha ghoreṣu VT_295c / unmanyantaṃ varānane SvaT_11.23d / unmanyantāni yāni tu SvaT_7.327d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180612 (0.0):
unmanyantāni yāni tu SvaT_7.327d / unmanyante niyojayet SvaT_5.84b / unmanyante pare yojyo SvaT_4.287a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528718 (0.037):
bhittvā krameṇa sarvaṇi % unmanyantāni yāni tu // SvaT_7.327 // / pūrvoktalakṣṇairdevi $ tyaktvā svacchandatāṃ vrajet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785935 (0.037):
bhittvā krameṇa sarvaṇi unmanyantāni yāni tu // SvaT_7.327 // / pūrvoktalakṣṇairdevi tyaktvā svacchandatāṃ vrajet /
unmanyante pare yojyo SvaT_4.287a / unmanyante sadā sthitaḥ SvaT_7.121b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180617 (0.0):
unmanyantāni yāni tu SvaT_7.327d / unmanyante niyojayet SvaT_5.84b / unmanyante pare yojyo SvaT_4.287a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525386 (0.051):
pakṣadvayaṃ parityajya % pūvoktakaraṇena tu // SvaT_7.86 // / unmanyante sthito nityaṃ $ paravṛttyavalambakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782605 (0.051):
pakṣadvayaṃ parityajya pūvoktakaraṇena tu // SvaT_7.86 // / unmanyante sthito nityaṃ paravṛttyavalambakaḥ /
unmanyante sthito nityaṃ SvaT_7.87a / unmanyā tu paraṃ sūkṣmam SvaT_4.277a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180623 (0.0):
unmanyante pare yojyo SvaT_4.287a / unmanyante sadā sthitaḥ SvaT_7.121b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525386 (0.047):
pakṣadvayaṃ parityajya % pūvoktakaraṇena tu // SvaT_7.86 // / unmanyante sthito nityaṃ $ paravṛttyavalambakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782605 (0.047):
pakṣadvayaṃ parityajya pūvoktakaraṇena tu // SvaT_7.86 // / unmanyante sthito nityaṃ paravṛttyavalambakaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518164 (0.059):
samanadhyānayogena % yogī sarvajñatāṃ vrajet // SvaT_4.276 // / unmanyā tu paraṃ sūkṣmam $ abhāvaṃ bhāvayetsadā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775386 (0.059):
samanadhyānayogena yogī sarvajñatāṃ vrajet // SvaT_4.276 // / unmanyā tu paraṃ sūkṣmam abhāvaṃ bhāvayetsadā /
unmanyā mūrdhni saṃsthitaḥ SvaT_11.314d / unmānaṃ yugapatsthitam SvaT_4.394d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180631 (0.0):
unmanyā tu paraṃ sūkṣmam SvaT_4.277a / unmanyā mūrdhni saṃsthitaḥ SvaT_11.314d
unmīlanakṛduttamam SvaT_10.681d / unmīlyākṣāṇi saṃcintya SvaT_2.139a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180634 (1.192):
unmānaṃ yugapatsthitam SvaT_4.394d / unmīlanakṛduttamam SvaT_10.681d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509361 (0.047):
mūlamantraṃ samuccārya % nāde līnaṃ vicintayet // SvaT_2.138 // / unmīlyākṣāṇi saṃcintya $ tatastu japamārabhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766597 (0.047):
mūlamantraṃ samuccārya nāde līnaṃ vicintayet // SvaT_2.138 // / unmīlyākṣāṇi saṃcintya tatastu japamārabhet /
upagītā ca gandharvair SvaT_10.817c / upacāraṃ tataḥ kṛtvā SvaT_10.1267a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180666 (0.0):
upakṣetropasandohe KubjT_20.24a / upagītā ca gandharvair SvaT_10.817c / upacāraṃ tataḥ kṛtvā SvaT_10.1267a
upadvīpāni ṣaṭ priye SvaT_10.257d / upariṣṭātkapālotthāḥ SvaT_10.465a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180756 (0.036):
upari tvayi yā sthitiḥ BhStc_110b / upariṣṭātkapālotthāḥ SvaT_10.465a / upariṣṭātprasādena Stk_4.4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180719 (0.060):
upadvāravivarjitam KubjT_18.106b / upadvīpāni ṣaṭ priye SvaT_10.257d
upariṣṭāddvitīyābjaṃ SvaT_7.220c / upariṣṭādbhavenmāyā SvaT_10.1122c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180767 (0.0):
upariṣṭātprasādena Stk_4.4c / upariṣṭāddvitīyābjaṃ SvaT_7.220c
upariṣṭādyojanaśatād SvaT_10.457c / upariṣṭādvyavasthitaḥ SvaT_10.91b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180771 (0.0):
upariṣṭādbhavenmāyā SvaT_10.1122c / upariṣṭādyojanaśatād SvaT_10.457c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180780 (5.960):
upariṣṭādyojanaśatād SvaT_10.457c / upariṣṭād vilakṣayet KubjT_10.122d
upariṣṭādvyavasthitā SvaT_10.1047d / uparyaṇḍasya saṃsthitaḥ SvaT_10.658d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180780 (5.960):
upariṣṭād vilakṣayet KubjT_10.122d / upariṣṭādvyavasthitaḥ SvaT_10.91b / upariṣṭādvyavasthitā SvaT_10.1047d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180800 (5.960):
uparodhaprasaṅgena KubjT_13.63a / uparyaṇḍasya saṃsthitaḥ SvaT_10.658d / uparyāvaraṇaṃ mahat SvaT_10.755d
uparyāvaraṇaṃ mahat SvaT_10.755d / uparyuparitaḥ kramāt SvaT_4.373d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180806 (0.0):
uparyaṇḍasya saṃsthitaḥ SvaT_10.658d / uparyāvaraṇaṃ mahat SvaT_10.755d
upalipya śivāmbhobhir SvaT_4.34a / upavāsaṃ japaṃ tīrthaṃ SvaT_12.53c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180839 (0.0):
upavāsaparaḥ kṣamī SUp_6.181b / upavāsaṃ japaṃ tīrthaṃ SvaT_12.53c / upavāso japo maunam SvaT_12.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180824 (0.043):
upalabhyeta nānyathā KubjT_3.78d / upalipya śivāmbhobhir SvaT_4.34a
upavāso japo maunam SvaT_12.44a / upaviśya karanyāsaṃ SvaT_4.58a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180846 (0.0):
upavāsaṃ japaṃ tīrthaṃ SvaT_12.53c / upavāso japo maunam SvaT_12.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180855 (0.064):
upaviśya dvitīye tu SvaT_3.193a / upaviśya varānane SvaT_3.8d / upaviśyāsanaṃ baddhvā SvaT_2.29c
upaviśya tato yāgaṃ SvaT_4.522a / upaviśya dvitīye tu SvaT_3.193a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180855 (0.0):
upavāso japo maunam SvaT_12.44a / upaviśya karanyāsaṃ SvaT_4.58a / upaviśya tato yāgaṃ SvaT_4.522a
upaviśya varānane SvaT_3.8d / upaviśyāsanaṃ baddhvā SvaT_2.29c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180861 (0.0):
upaviśya dvitīye tu SvaT_3.193a / upaviśya varānane SvaT_3.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180845 (0.064):
upavāso japo maunam SvaT_12.44a / upaviśya karanyāsaṃ SvaT_4.58a / upaviśya tato yāgaṃ SvaT_4.522a
upaviṣṭaḥ svayaṃ prabhuḥ SvaT_10.863d / upaviṣṭātra sā nityaṃ SvaT_10.813c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180880 (0.0):
upaviṣṭasya pārśve tu KubjT_3.74a / upaviṣṭaḥ svayaṃ prabhuḥ SvaT_10.863d
upaviṣṭo mahātejā SvaT_10.1011a / upavītaṃ śiśordadet SvaT_4.75b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180887 (0.0):
upaviṣṭātra sā nityaṃ SvaT_10.813c / upaviṣṭo mahātejā SvaT_10.1011a
upaveśya kare darbhaṃ SvaT_3.148a / upaveśya tataḥ kṛtvā SvaT_3.131c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180902 (0.0):
upavīty ucyate tadā SUp_5.51b / upaveśya kare darbhaṃ SvaT_3.148a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513509 (0.054):
praṇavenāsanaṃ dattvā % tasyopari śiśuṃ nyaset // SvaT_3.147 // / upaveśya kare darbhaṃ $ bhairaveṇa samarpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770734 (0.054):
praṇavenāsanaṃ dattvā tasyopari śiśuṃ nyaset // SvaT_3.147 // / upaveśya kare darbhaṃ bhairaveṇa samarpayet /
upaśobhāṃ ca tanmānāṃ SvaT_5.34a / upaskarān mahādevi SvaT_5.49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180928 (0.0):
upasaṃhṛtakāmāya BhStc_51a / upaskarān mahādevi SvaT_5.49c / upasthaśceti pañcamam SvaT_11.80b
upasthaśceti pañcamam SvaT_11.80b / upasthaśceti pañcamaḥ SvaT_10.923b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180935 (0.0):
upasaṃhṛtakāmāya BhStc_51a / upaskarān mahādevi SvaT_5.49c / upasthaśceti pañcamam SvaT_11.80b
upasthaṃ ca tathā viduḥ SvaT_11.131d / upasthaḥ karmasaṃjñakam SvaT_10.1093d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180939 (0.0):
upasthaśceti pañcamam SvaT_11.80b / upasthaśceti pañcamaḥ SvaT_10.923b / upasthaṃ ca tathā viduḥ SvaT_11.131d
upasthānaṃ tataḥ kuryād SvaT_10.347c / upasthānaṃ divākare SvaT_2.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180952 (0.0):
upasthaḥ karmasaṃjñakam SvaT_10.1093d / upasthānaṃ tataḥ kuryād SvaT_10.347c
upasthāpanamantro 'yaṃ SvaT_4.101c / upaspṛśya kṛtanyāso SvaT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180952 (0.0):
upasthānaṃ tu kārayet Stk_3.6d / upasthānaṃ divākare SvaT_2.15b / upasthāpanamantro 'yaṃ SvaT_4.101c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180963 (1.192):
upasthāya tataḥ sūryaṃ SUp_5.52c / upaspṛśya kṛtanyāso SvaT_2.13c / upaspṛśya yathākramam SvaT_2.6b
upaspṛśya yathākramam SvaT_2.6b / upaspṛśya vidhānataḥ SvaT_2.21d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180968 (0.0):
upasthāya tataḥ sūryaṃ SUp_5.52c / upaspṛśya kṛtanyāso SvaT_2.13c / upaspṛśya yathākramam SvaT_2.6b
upādānaṃ tu tatproktaṃ SvaT_11.4c / upādhyāyaśca kīrtitaḥ SvaT_10.1079d
upāyaḥ kathitastava SvaT_5.85d / upāsate tu tāṃ devīṃ SvaT_10.991c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181062 (5.960):
upāyāḥ saphalāstadvac MrgT_1,2.11c / upāsate tu tāṃ devīṃ SvaT_10.991c / upāsate mahātmānaṃ SvaT_10.879a
upāsate mahātmānaṃ SvaT_10.879a / upāsate sadā bhaktyā SvaT_10.797c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181066 (0.0):
upāyāḥ saphalāstadvac MrgT_1,2.11c / upāsate tu tāṃ devīṃ SvaT_10.991c / upāsate mahātmānaṃ SvaT_10.879a
upāsīnastu tāṃ devīṃ SvaT_10.773a / upāsīnāstu tāṃ devīṃ SvaT_10.723c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181076 (0.0):
upāsate sadā bhaktyā SvaT_10.797c / upāsīnastu tāṃ devīṃ SvaT_10.773a
upāste parameśvaram SvaT_10.1022b / upāste parameśvaram SvaT_10.1025d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181079 (0.0):
upāsīnastu tāṃ devīṃ SvaT_10.773a / upāsīnāstu tāṃ devīṃ SvaT_10.723c / upāste parameśvaram SvaT_10.1022b
upāsyamāno divyābhir SvaT_10.775a / upāsyaitāni ghorāṇi SvaT_12.54a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181091 (0.0):
upāsya guravaṃ priye KubjT_20.24d / upāsyamāno divyābhir SvaT_10.775a / upāsyaitāni ghorāṇi SvaT_12.54a
upāṃśuḥ pauṣṭike smṛtaḥ SvaT_2.145b / upāṃśūccarayogena SvaT_4.213a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181096 (0.0):
upāsyamāno divyābhir SvaT_10.775a / upāsyaitāni ghorāṇi SvaT_12.54a / upāṃśuḥ pauṣṭike smṛtaḥ SvaT_2.145b
upetastiṣṭhati priye SvaT_10.12b / uptaṃ śubhāśubhaṃ karma SvaT_11.110c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181127 (0.0):
uptaṃ bhavati satphalam SUp_6.41d / uptaṃ śubhāśubhaṃ karma SvaT_11.110c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10348633 (0.057):
12,195.022a śubhāśubhaṃ karma kṛtaṃ yad asya; tad eva pratyādadate svadehe
upvītāñjanaṃ caiva SvaT_4.12a / ubhayātma manaḥ proktaṃ SvaT_11.81c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181128 (0.0):
uptaṃ śubhāśubhaṃ karma SvaT_11.110c / upvītāñjanaṃ caiva SvaT_4.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181141 (0.0):
ubhayasya parityāgād KubjT_6.14a / ubhayātma manaḥ proktaṃ SvaT_11.81c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548108 (0.061):
ubhayātma manaḥ proktaṃ % vyāptṛ sarvendriyāṇi tu // SvaT_11.81 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805308 (0.061):
ubhayātma manaḥ proktaṃ vyāptṛ sarvendriyāṇi tu // SvaT_11.81 //
ubhayārthaphalepsayā SvaT_5.52b / ubhayorapi saṅghṛṣya SvaT_14.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181144 (0.0):
ubhayātma manaḥ proktaṃ SvaT_11.81c / ubhayārthaphalepsayā SvaT_5.52b
ubhe ṣaṣṭhena saṃyute SvaT_6.20d / ubhau jighrati nāsāgre SvaT_12.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181192 (0.0):
ubhābhyāṃ melakaṃ tv iha KubjT_2.119d / ubhe ṣaṣṭhena saṃyute SvaT_6.20d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551584 (0.045):
surabhirdivyagandhaśca % durgandhaścāpyanekadhā // SvaT_12.29 // / ubhau jighrati nāsāgre $ viṣayo gandhasaṃjñitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808784 (0.045):
surabhirdivyagandhaśca durgandhaścāpyanekadhā // SvaT_12.29 // / ubhau jighrati nāsāgre viṣayo gandhasaṃjñitaḥ /
umā tu lalitekṣaṇā SvaT_10.607b / umā tvameyā viśvasya SvaT_10.984c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181224 (0.0):
umākhye hṛdgate gauri KubjT_24.122c / umā tu lalitekṣaṇā SvaT_10.607b
umāpatirjagannāthaḥ SvaT_10.1008c / umaiva saptadhā bhūtvā SvaT_10.1029c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181260 (1.192):
umāskandagaṇādhipān MrgT_4.18b / umaiva saptadhā bhūtvā SvaT_10.1029c / urasā tu mahāhāram SvaT_10.836a
urasā tu mahāhāram SvaT_10.836a / uraḥsthena virājate SvaT_10.862d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181268 (0.0):
umaiva saptadhā bhūtvā SvaT_10.1029c / urasā tu mahāhāram SvaT_10.836a
urodoṣā bhavanti ca SvaT_7.193b / urdhve caiva mṛto bhavet SvaT_7.240d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181276 (0.0):
uraḥsthena virājate SvaT_10.862d / urodoṣā bhavanti ca SvaT_7.193b
ulūkaḥ paraśurdaṇḍaḥ SvaT_10.42a / uṣṭragrīvo mahākāyo SvaT_10.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181279 (0.0):
urdhve caiva mṛto bhavet SvaT_7.240d / ulūkaḥ paraśurdaṇḍaḥ SvaT_10.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181375 (0.0):
uśīrasya tadardhakam SUp_4.37d / uṣṭragrīvo mahākāyo SvaT_10.37c
uṣṇaṃ ca picchilaṃ loṣṭaṃ SvaT_12.23a / uṣṇādaḥ piṅgalastathā SvaT_8.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181381 (0.0):
uṣṭragrīvo mahākāyo SvaT_10.37c / uṣṇaṃ ca picchilaṃ loṣṭaṃ SvaT_12.23a
uṣṇīṣarahitaṃ datvā SvaT_4.498c / uṣṇīṣaṃ mukuṭādyāṃśca SvaT_4.470a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181393 (0.0):
uṣṇīṣam astu te rudra CakBhst_26c / uṣṇīṣarahitaṃ datvā SvaT_4.498c / uṣṇīṣaṃ mukuṭādyāṃśca SvaT_4.470a
ūkārādhaḥ sabindukaḥ SvaT_1.82d / ūkāro vācakaḥ smṛtaḥ SvaT_5.5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181414 (0.0):
ū u bhūṣaṇa m īkṣagau KubjT_24.32d / ūkārādhaḥ sabindukaḥ SvaT_1.82d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764726 (0.049):
hararādisamāyuktaḥ ūkārādhaḥ sabindukaḥ // SvaT_1.82 //
ūbījena samanvitām SvaT_12.84d / ūrukau darśayeddevi SvaT_15.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181469 (0.0):
ū paścimaṃ samuddhṛtya KubjT_23.96a / ūbījena samanvitām SvaT_12.84d / ūrukau darśayeddevi SvaT_15.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288336 (0.058):
vāṅmayāpūrako bhavet SvaT_4.275b / vācakaḥ parikīrtitaḥ SvaT_5.14d
ūrdhvakāya ṛjugrīvaḥ SvaT_4.420a / ūrdhvakāyamudaṅmukham SvaT_3.130d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181492 (0.0):
ūrṇātantusamākārā VT_355a / ūrdhvakāya ṛjugrīvaḥ SvaT_4.420a / ūrdhvakāyamudaṅmukham SvaT_3.130d
ūrdhvakeśovirūpākṣo SvaT_10.630c / ūrdhvagā tu kalā tasya SvaT_10.1229a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181512 (0.0):
ūrdhvakeśīṃ gadāyudhām KubjT_22.29b / ūrdhvakeśovirūpākṣo SvaT_10.630c / ūrdhvagā tu kalā tasya SvaT_10.1229a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546334 (0.056):
indhikādivṛto devaḥ % śūlapāṇirjaṭādharaḥ // SvaT_10.1228 // / ūrdhvagā tu kalā tasya $ nityamutsaṅgagāminī &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803536 (0.056):
indhikādivṛto devaḥ śūlapāṇirjaṭādharaḥ // SvaT_10.1228 // / ūrdhvagā tu kalā tasya nityamutsaṅgagāminī /
ūrdhvagā tu samākhyātā SvaT_10.1226c / ūrdhvagāminyasau smṛtā SvaT_5.80b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181519 (0.0):
ūrdhvakeśovirūpākṣo SvaT_10.630c / ūrdhvagā tu kalā tasya SvaT_10.1229a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546297 (0.016):
indhikā dīpikā caiva $ rocikā mocikā tathā & / ūrdhvagā tu samākhyātā % kalātveṣā tu pañcamī // SvaT_10.1226 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803499 (0.016):
indhikā dīpikā caiva rocikā mocikā tathā / / ūrdhvagā tu samākhyātā kalātveṣā tu pañcamī // SvaT_10.1226 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546334 (0.036):
indhikādivṛto devaḥ % śūlapāṇirjaṭādharaḥ // SvaT_10.1228 // / ūrdhvagā tu kalā tasya $ nityamutsaṅgagāminī &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803536 (0.036):
indhikādivṛto devaḥ śūlapāṇirjaṭādharaḥ // SvaT_10.1228 // / ūrdhvagā tu kalā tasya nityamutsaṅgagāminī /
ūrdhvageśaḥ sthitaḥ prabhuḥ SvaT_10.1227b / ūrdhvamāyāpuṭasthāstu SvaT_10.1126c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181529 (0.0):
ūrdhvagāmī sadātmakaḥ VT_245b / ūrdhvageśaḥ sthitaḥ prabhuḥ SvaT_10.1227b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181586 (0.0):
ūrdhvam ākṛṣya cāpānaṃ GorS(1)_52a / ūrdhvamāyāpuṭasthāstu SvaT_10.1126c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544992 (0.046):
vidyeśaśca śaivaścaiva $ anantaḥ ṣaṣṭha ucyate & / ūrdhvamāyāpuṭasthāstu % rudrā ete prakīrtitāḥ // SvaT_10.1126 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27802196 (0.046):
vidyeśaśca śaivaścaiva anantaḥ ṣaṣṭha ucyate / / ūrdhvamāyāpuṭasthāstu rudrā ete prakīrtitāḥ // SvaT_10.1126 //
ūrdhvamunmanaso yacca SvaT_11.311c / ūrdhvamūrdhnā tu saṃyuktaṃ SvaT_1.48c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181592 (0.0):
ūrdhvamāyāpuṭasthāstu SvaT_10.1126c / ūrdhvamunmanaso yacca SvaT_11.311c
ūrdhvavaktrasya mukhyatā SvaT_2.243d / ūrdhvavaktraṃ maheśāni SvaT_2.94c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181625 (0.0):
ūrdhvavaktrakapālaṃ tu KubjT_4.95a / ūrdhvavaktrasya mukhyatā SvaT_2.243d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510886 (0.055):
muktikāmasya dīkṣāyām % ūrdhvavaktrasya mukhyatā // SvaT_2.243 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768113 (0.055):
muktikāmasya dīkṣāyām ūrdhvavaktrasya mukhyatā // SvaT_2.243 //
ūrdhvavaktraṃ śivānvitam SvaT_2.242b / ūrdhvavaktre tu paścime SvaT_2.247d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181629 (0.0):
ūrdhvavaktrasya mukhyatā SvaT_2.243d / ūrdhvavaktraṃ maheśāni SvaT_2.94c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181639 (0.0):
ūrdhvavaktrāditaḥ kramāt KubjT_7.43b / ūrdhvavaktre tu paścime SvaT_2.247d
ūrdhvaśabdena cāśuddhaṃ SvaT_10.414a / ūrdhvaśabdena tajñeyaṃ SvaT_10.417a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181652 (0.0):
ūrdhvaśaktinipātena KubjT_11.42a / ūrdhvaśabdena cāśuddhaṃ SvaT_10.414a / ūrdhvaśabdena tajñeyaṃ SvaT_10.417a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535905 (0.062):
tilairghṛtena vātāṃśca % ūrdhve tu viniyojayet // SvaT_10.413 // / ūrdhvaśabdena cāśuddhaṃ $ yatkarma parikīrtitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793119 (0.062):
tilairghṛtena vātāṃśca ūrdhve tu viniyojayet // SvaT_10.413 // / ūrdhvaśabdena cāśuddhaṃ yatkarma parikīrtitam /
ūrdhvaśūnyamadhaḥśūnyaṃ SvaT_4.289a / ūrdhvasroto bhavanti te SvaT_4.369b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181661 (0.0):
ūrdhvaśabdena tajñeyaṃ SvaT_10.417a / ūrdhvaśūnyamadhaḥśūnyaṃ SvaT_4.289a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15518326 (0.029):
kālatyāgo bhavedevaṃ % śūnyabhāvastvathocyate // SvaT_4.288 // / ūrdhvaśūnyamadhaḥśūnyaṃ $ madhyaśūnyaṃ tṛtīyakam &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106323 (0.036):
06,040.078d@003A_0073 ātmānaṃ khamayaṃ kṛtvā na kiṃ cid api cintayet || / 06,040.078d@003A_0074 ūrdhvaśūnyam adhaḥśūnyaṃ madhyeśūnyaṃ nirāmayam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106975 (0.036):
06,040.078d@003B_0073 ātmānaṃ khamayaṃ kṛtvā na kiṃ cid api cintayet || / 06,040.078d@003B_0074 ūrdhvaśūnyam adhaḥśūnyaṃ madhyeśūnyaṃ nirāmayam |
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954292 (0.045):
ūrdhvaśūnyamadhaḥ śūnyaṃ Stk_20.7c / ūrdhvasroto bhavetpadmaṃ Stk_11.16c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27775548 (0.046):
kālatyāgo bhavedevaṃ śūnyabhāvastvathocyate // SvaT_4.288 // / ūrdhvaśūnyamadhaḥśūnyaṃ madhyaśūnyaṃ tṛtīyakam /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544249 (0.057):
upariṣṭānnirālambā $ tadvajjīvo 'tra saṃsthitaḥ & / ūrdhvaśūnyamadhaḥ śūnyaṃ % śūnyaṃ dehāntarasthitam // Stk_20.7 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471685 (0.057):
upariṣṭānnirālambā tadvajjīvo 'tra saṃsthitaḥ / / ūrdhvaśūnyamadhaḥ śūnyaṃ śūnyaṃ dehāntarasthitam // Stk_20.7 //
ūrdhvaṃ kālāgnirīkṣate SvaT_11.233d / ūrdhvaṃ gacchanti te sarve SvaT_11.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181699 (0.0):
ūrdhvaṃ kalāyā vidyādhaḥ MrgT_1,13.178a / ūrdhvaṃ kālāgnirīkṣate SvaT_11.233d
ūrdhvaṃ pūrvaṃ ca dakṣiṇam SvaT_2.48b / ūrdhvaṃ prayāti sā dīptā SvaT_11.235a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181706 (0.0):
ūrdhvaṃ gacchanti te sarve SvaT_11.61c / ūrdhvaṃ pūrvaṃ ca dakṣiṇam SvaT_2.48b
ūrdhvaṃ binduḥ pravartate SvaT_6.15b / ūrdhvaṃ vai brahmaṇo 'ṇḍasya SvaT_10.710a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181759 (0.0):
ūrdhvaṃ vāme paśutvatā KubjT_16.28b / ūrdhvaṃ vai brahmaṇo 'ṇḍasya SvaT_10.710a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181724 (0.021):
ūrdhvaṃ bindukabhūṣitam VT_75b / ūrdhvaṃ binduḥ pravartate SvaT_6.15b / ūrdhvaṃ meḍhrād adho nābher GorS(1)_35a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15539725 (0.037):
vakṣye jñānāmṛtamidaṃ % śṛṇuṣvaikamanāḥ priye // SvaT_10.709 // / ūrdhvaṃ vai brahmaṇo 'ṇḍasya $ puraikādaśakaṃ sthitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27796937 (0.037):
vakṣye jñānāmṛtamidaṃ śṛṇuṣvaikamanāḥ priye // SvaT_10.709 // / ūrdhvaṃ vai brahmaṇo 'ṇḍasya puraikādaśakaṃ sthitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181707 (0.056):
ūrdhvaṃ prayāti sā dīptā SvaT_11.235a / ūrdhvaṃ pravartate reto'py GorS(1)_65c
ūrdhvaṃ sadāśivo devaḥ SvaT_11.48a / ūrdhvaṃ sahasradhā jñeyaṃ SvaT_10.669c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181765 (0.0):
ūrdhvaṃ vai brahmaṇo 'ṇḍasya SvaT_10.710a / ūrdhvaṃ sadāśivo devaḥ SvaT_11.48a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547666 (0.046):
vidyā tathaiśvaraṃ tattvaṃ % vyāptaṃ caiveśvareṇa tu // SvaT_11.47 // / ūrdhvaṃ sadāśivo devaḥ $ sarvaṃ vyāpya vyavasthitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804867 (0.046):
vidyā tathaiśvaraṃ tattvaṃ vyāptaṃ caiveśvareṇa tu // SvaT_11.47 // / ūrdhvaṃ sadāśivo devaḥ sarvaṃ vyāpya vyavasthitaḥ /
ūrdhvādhaḥ kathayāmi te SvaT_10.122d / ūrdhvādhaḥ pāśasaṃsthitaḥ SvaT_9.67b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181780 (0.0):
ūrdhvādau pūrvapaścimam KubjT_10.115d / ūrdhvādhaḥ kathayāmi te SvaT_10.122d / ūrdhvādhaḥ pāśasaṃsthitaḥ SvaT_9.67b
ūrdhvādho 'gnipradīpitām SvaT_2.50b / ūrdhvādho 'gniyutena ca SvaT_2.37b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181798 (0.0):
ūrdhvādhaḥ saṃsthitāv etau GorS(2)_41 (=1|29)c / ūrdhvādho 'gnipradīpitām SvaT_2.50b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508035 (0.035):
tenaiva dahanaṃ kāryam $ ūrdhvādho 'gniyutena ca & / adho viṣṇusamāyukto % vāyuvarṇaḥ sabindukaḥ // SvaT_2.37 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765273 (0.035):
tenaiva dahanaṃ kāryam ūrdhvādho 'gniyutena ca / / adho viṣṇusamāyukto vāyuvarṇaḥ sabindukaḥ // SvaT_2.37 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181780 (0.040):
ūrdhvādhaḥ kathayāmi te SvaT_10.122d / ūrdhvādhaḥ pāśasaṃsthitaḥ SvaT_9.67b
ūrdhvādho vikireddhānyāny SvaT_3.66a / ūrdhvāntaṃ saṃvyavasthitāḥ SvaT_10.1197b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181803 (0.0):
ūrdhvādho 'gnipradīpitām SvaT_2.50b / ūrdhvādho 'gniyutena ca SvaT_2.37b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512399 (0.045):
saptakṛtvo 'stramantreṇa % sthitvā mantre tu prāgdiśaḥ // SvaT_3.65 // / ūrdhvādho vikireddhānyāny $ astrabhūtāni cintayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769625 (0.045):
saptakṛtvo 'stramantreṇa sthitvā mantre tu prāgdiśaḥ // SvaT_3.65 // / ūrdhvādho vikireddhānyāny astrabhūtāni cintayet /
ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ SvaT_2.209d / ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ SvaT_2.225a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181824 (0.0):
ūrdhvāmnāye mayoditam ToT_5.3d / ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ SvaT_2.209d / ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ SvaT_2.225a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510396 (0.045):
śirāṃsi pañcāhutyaiva % ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ // SvaT_2.209 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767624 (0.045):
śirāṃsi pañcāhutyaiva ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ // SvaT_2.209 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510629 (0.060):
kavacenopacāraṃ tu % gandhapuṣpādidhūpakaiḥ // SvaT_2.224 // / ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ $ kavacena trayaṃ punaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767856 (0.060):
kavacenopacāraṃ tu gandhapuṣpādidhūpakaiḥ // SvaT_2.224 // / ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ kavacena trayaṃ punaḥ /
ūrdhve caiva tu saṃrodhya SvaT_9.56a / ūrdhve tu viniyojayet SvaT_10.413d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181834 (0.0):
ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ SvaT_2.225a / ūrdhve caiva tu saṃrodhya SvaT_9.56a
ūrdhvena spṛśataścordhvaṃ SvaT_7.197a / ūrdhve saṃhāra ucyate SvaT_7.240b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181836 (0.0):
ūrdhve tu viniyojayet SvaT_10.413d / ūrdhvena spṛśataścordhvaṃ SvaT_7.197a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181852 (0.0):
ūrdhve vā yadi vā tiryak KubjT_6.10a / ūrdhve saṃhāra ucyate SvaT_7.240b / ūrdhvordhvaṃ ca samantataḥ SvaT_11.30b
ūrdhvordhvaṃ ca samantataḥ SvaT_11.30b / ṛkṣayogādayaśca ye SvaT_7.155d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181854 (0.0):
ūrdhve saṃhāra ucyate SvaT_7.240b / ūrdhvordhvaṃ ca samantataḥ SvaT_11.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181881 (0.0):
ṛ ṝ ḷ ḹ nivṛttyādyā KubjT_17.94c / ṛkṣayogādayaśca ye SvaT_7.155d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526351 (0.044):
rāśayaśca grahāḥ sarve % ṛkṣayogādayaśca ye // SvaT_7.155 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783569 (0.044):
rāśayaśca grahāḥ sarve ṛkṣayogādayaśca ye // SvaT_7.155 //
ṛkṣavānaradarśanam SvaT_4.21b / ṛkṣāṇi rāśayaścaiva SvaT_7.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181886 (0.0):
ṛkṣayogādayaśca ye SvaT_7.155d / ṛkṣavānaradarśanam SvaT_4.21b
ṛgvedomūrtimāṃstasminn SvaT_10.526a / ṛjvīṃ kṛtvā pradeśinīm SvaT_14.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181919 (0.025):
ṛjugrīvāśirovakṣā MrgT_4.18c / ṛjvīṃ kṛtvā pradeśinīm SvaT_14.2d / ṛṇaṃ ca kāso vijñeyo Stk_11.4c
ṛṇaṃ caiva bhavetkāso SvaT_7.66a / ṛtarddhirnāma mārutaḥ SvaT_10.424d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181931 (0.0):
ṛjvīṃ kṛtvā pradeśinīm SvaT_14.2d / ṛṇaṃ ca kāso vijñeyo Stk_11.4c
ṛtavāksamadṛṣṭiśca SvaT_12.67a / ṛtukāla ivottānāṃ SvaT_2.195a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181941 (0.0):
ṛtarddhirnāma mārutaḥ SvaT_10.424d / ṛtavāksamadṛṣṭiśca SvaT_12.67a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15552070 (0.054):
prītirdānaṃ dhṛtirmedhā % tapaḥ śaucaṃ damastathā // SvaT_12.66 // / ṛtavāksamadṛṣṭiśca $ divyabuddhiprabodhanam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27809270 (0.054):
prītirdānaṃ dhṛtirmedhā tapaḥ śaucaṃ damastathā // SvaT_12.66 // / ṛtavāksamadṛṣṭiśca divyabuddhiprabodhanam /
ṛtukālamitādvṛkṣāt SvaT_11.319a / ṛtudvayena kālaḥ syād SvaT_11.206c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181946 (0.0):
ṛtukāla ivottānāṃ SvaT_2.195a / ṛtukālamitādvṛkṣāt SvaT_11.319a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181954 (0.0):
ṛtudvayaviśuddhena KubjT_25.144a / ṛtudvayena kālaḥ syād SvaT_11.206c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551196 (0.042):
ādityavacchivo jñeyaḥ % śaktirmaṇiriva sthitā // SvaT_11.318 // / ṛtukālamitādvṛkṣāt $ kālo 'ṅkuraniyojakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808397 (0.042):
ādityavacchivo jñeyaḥ śaktirmaṇiriva sthitā // SvaT_11.318 // / ṛtukālamitādvṛkṣāt kālo 'ṅkuraniyojakaḥ /
ṛtumaccārulocanām SvaT_2.193d / ṛtumekaṃ sa jīvati SvaT_7.278b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181962 (0.0):
ṛtudvayena kālaḥ syād SvaT_11.206c / ṛtumaccārulocanām SvaT_2.193d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510115 (0.063):
nīlotpaladalaśyāmām % ṛtumaccārulocanām // SvaT_2.193 // / sarvalakṣaṇasaṃpūrṇāṃ $ sarvāvayavabhūṣitām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767347 (0.063):
nīlotpaladalaśyāmām ṛtumaccārulocanām // SvaT_2.193 // / sarvalakṣaṇasaṃpūrṇāṃ sarvāvayavabhūṣitām /
ṛturdviguṇa eva saḥ SvaT_11.206b / ṛtuṣaṭkasamīritam SvaT_7.105d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181976 (0.0):
ṛturatnā suśītalā KubjT_15.15b / ṛturdviguṇa eva saḥ SvaT_11.206b / ṛtuṣaṭkasamīritam SvaT_7.105d
ṛddhirmāyā ca rātriśca SvaT_1.57c / ṛddhivṛddhyādibhiḥ pūtair SvaT_4.456c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181996 (0.014):
ṛddhir vṛddhir dhṛtiḥ kāntir KubjT_21.97a / ṛddhivṛddhyādibhiḥ pūtair SvaT_4.456c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181985 (0.063):
ṛddhāī jānunī sahāṃ KubjT_18.37Ab / ṛddhirmāyā ca rātriśca SvaT_1.57c
ṛṣabhaścaiva gokarṇo SvaT_10.1055a / ṛṣayaścaiva siddhāśca SvaT_10.517c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182014 (0.0):
ṛbhuḥ sanatkumāraśca MrgT_1,13.117a / ṛṣabhaścaiva gokarṇo SvaT_10.1055a / ṛṣayaścaiva siddhāśca SvaT_10.517c
ṛṣayaḥ pañcaviṃśatiḥ SvaT_10.1085d / ṛṣayaḥ saṃprakīrtitāḥ SvaT_10.506d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182019 (0.0):
ṛṣabhaścaiva gokarṇo SvaT_10.1055a / ṛṣayaścaiva siddhāśca SvaT_10.517c / ṛṣayaḥ pañcaviṃśatiḥ SvaT_10.1085d
ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ SvaT_11.169b / ṛṣayo 'tha vināyakāḥ SvaT_10.214d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182024 (0.0):
ṛṣayaḥ pañcaviṃśatiḥ SvaT_10.1085d / ṛṣayaḥ saṃprakīrtitāḥ SvaT_10.506d / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ SvaT_11.169b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16178749 (0.017):
ṛṣayaḥ saṃpracakṣate HV_40.19d / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,24.176b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752369 (0.017):
ṛṣayaḥ saṃpracakṣate HV_40.19d / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_1.33*31:2b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25000148 (0.018):
ṛṣayaḥ sarva eva ca HV_App.I,3.10b / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ HV_App.I,24.176b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567648 (0.035):
ete cānye ca bahavo $ ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,24.176 / / munayaḥ saṃśitātmāno $ ye cānye nānukīrtitāḥ / HV_App.I,24.177 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22053203 (0.035):
ete cānye ca bahavo ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,24.176 / / munayaḥ saṃśitātmāno ye cānye nānukīrtitāḥ / HV_App.I,24.177 /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1590179 (0.035):
ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ SkP_4.24b / ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ SkP_5.5d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14842975 (0.044):
ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ MatsP_113.57b / ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ MatsP_104.20d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154094 (0.048):
tamevaṃvādinaṃ kruddhā $ ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ & / ūcuḥ sarve susaṃrabdhā % ilāputraṃ mahāmatim // SkP_8.12 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164174 (0.048):
tamevaṃvādinaṃ kruddhā ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / / ūcuḥ sarve susaṃrabdhā ilāputraṃ mahāmatim // SkP_8.12 //
ṛṣidevaiḥ sagandharvair SvaT_10.515a / ṛṣibhirmānuṣādyaiśca SvaT_11.278c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182027 (0.0):
ṛṣayo 'tha vināyakāḥ SvaT_10.214d / ṛṣidevaiḥ sagandharvair SvaT_10.515a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182039 (0.021):
ṛṣibāṇenduvarṣāntaṃ ToT_7.36a / ṛṣibhirmānuṣādyaiśca SvaT_11.278c / ṛṣibhiś ca tathā sarvair KubjT_9.73a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537176 (0.044):
atra rājā mahendro vai % tiṣṭhate surapūjitaḥ // SvaT_10.514 // / ṛṣidevaiḥ sagandharvair $ vṛtaścāpsarasāṃ gaṇaiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794391 (0.044):
atra rājā mahendro vai tiṣṭhate surapūjitaḥ // SvaT_10.514 // / ṛṣidevaiḥ sagandharvair vṛtaścāpsarasāṃ gaṇaiḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15426268 (0.046):
05,016.023*0110_03 tato devaiḥ sagandharvaiḥ sarṣisaṃghaiḥ sapāvakaiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16178917 (0.051):
ṛṣibhir jvalanaprakhyais HV_App.I,43.19a / ṛṣibhir devagandharvaiś HV_113.50a / ṛṣibhir devagandharvais HV_113.17a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752426 (0.051):
ṛṣināgāḥ suparṇāś ca HV_31.58*471:2a / ṛṣibhir devagandharvaiś HV_113.50a / ṛṣibhir devagandharvais HV_113.17a
ṛṣibhiḥ parivāritā SvaT_10.126d / ṛṣibhyo manujeṣvapi SvaT_8.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182051 (0.0):
ṛṣibhiś ca mahābhāgair VT_3a / ṛṣibhiḥ parivāritā SvaT_10.126d / ṛṣibhyo manujeṣvapi SvaT_8.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182039 (0.053):
ṛṣibhirmānuṣādyaiśca SvaT_11.278c / ṛṣibhiś ca tathā sarvair KubjT_9.73a
ṛṣiyogeśvarākulaḥ SvaT_10.520d / ṛṣisaptakanirdeśād SvaT_10.513c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182054 (0.0):
ṛṣibhiḥ parivāritā SvaT_10.126d / ṛṣibhyo manujeṣvapi SvaT_8.38d / ṛṣiyogeśvarākulaḥ SvaT_10.520d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537253 (0.039):
tapolokaḥ samākhyāta % ṛṣiyogeśvarākulaḥ // SvaT_10.520 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794468 (0.039):
tapolokaḥ samākhyāta ṛṣiyogeśvarākulaḥ // SvaT_10.520 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182066 (0.050):
ṛṣiśṛṅgaṃ tṛtīyakam KubjT_18.96d / ṛṣisaptakanirdeśād SvaT_10.513c / ṛṣisaṃkhyasahasrakam ToT_7.15b
ṛṣīṇāṃ guruśiṣyayoḥ SvaT_10.1086d / ṛṣīṇāṃ caiva sarveṣāṃ SvaT_10.850c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182082 (0.0):
ṛṣisiddhāḥ saguhyakāḥ KubjT_3.21d / ṛṣīṇāṃ guruśiṣyayoḥ SvaT_10.1086d / ṛṣīṇāṃ caiva sarveṣāṃ SvaT_10.850c
eka eva varānane SvaT_10.898d / eka eva varānane SvaT_10.900d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182165 (0.0):
e o madhye samuddhṛtya KubjT_5.34c / eka eva varānane SvaT_10.898d / eka eva varānane SvaT_10.900d
eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.902d / eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.909b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182185 (0.0):
eka eva śivo naika SRtp_144a / eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.902d / eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.909b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182164 (0.063):
eka eva varānane SvaT_10.898d / eka eva varānane SvaT_10.900d
eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.912b / eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.914b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182186 (0.0):
eka eva śivo naika SRtp_144a / eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.902d / eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.909b
ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_1.31b / ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_3.107d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182210 (5.960):
ekacittaḥ samāhitaḥ VT_376b / ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_1.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182186 (0.044):
eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.912b / eka evāvatiṣṭhate SvaT_10.914b / ekacittaḥ prasannātmā VT_225c
ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_3.212b / ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_12.165d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182210 (5.960):
ekacittaḥ samāhitaḥ VT_376b / ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_1.31b
ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_13.4b / ekacaitanyabhāvanā SvaT_4.132b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182201 (5.960):
ekacittaḥ samāhitaḥ VT_376b / ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_1.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182210 (5.960):
ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_3.107d / ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_3.212b / ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_12.165d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182221 (0.064):
ekacitto vyavasthitaḥ KubjT_24.62d / ekacaitanyabhāvanā SvaT_4.132b / ekacchattrām avāpnuyāt SUp_6.216d
ekatra yugapattejas SvaT_10.810a / ekatvaṃ bhāvayitvā tu SvaT_4.154a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182257 (0.0):
ekatroccāraṇāddevi ToT_6.16a / ekatvaṃ bhāvayitvā tu SvaT_4.154a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182234 (0.040):
ekatra carubhojanam KubjT_25.154d / ekatra yugapattejas SvaT_10.810a / ekatra samatāṃ yānti Stk_8.28a
ekadvitricatuṣpañca SvaT_7.301a / ekadhā pañcadhā vibhuḥ SvaT_10.879d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182278 (0.0):
ekadeśe 'pi yo dharmaḥ MrgT_1,9.11a / ekadvitricatuṣpañca SvaT_7.301a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528354 (0.033):
ākāśadhāraṇā mūrdhni % sarvasiddhikarī smṛtā // SvaT_7.300 // / ekadvitricatuṣpañca $ saṃkhyoddhātaiḥ prasiddhyati &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785572 (0.033):
ākāśadhāraṇā mūrdhni sarvasiddhikarī smṛtā // SvaT_7.300 // / ekadvitricatuṣpañca saṃkhyoddhātaiḥ prasiddhyati /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8756956 (0.057):
AbhT_3.266b/. ekadvitricatuṣpañcaṣaṭsaptāṣṭanavottaraiḥ // 266
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891885 (0.057):
[150] ekadvitricatuṣpañcapaṭsaptāṣṭavyatikramāt /
ekanavatikoṭistu SvaT_11.253c / ekanetraikarudrau ca SvaT_10.1162a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182290 (0.0):
ekadhā pañcadhā vibhuḥ SvaT_10.879d / ekanavatikoṭistu SvaT_11.253c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17220385 (0.034):
ekanetraikarudrau ca MrgT_1,4.3c / ekapiṅgekṣaṇeśānā- MrgT_1,13.151c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15545449 (0.041):
anantaścaiva sūkṣmaśca % tathā caiva śivottamaḥ // SvaT_10.1161 // / ekanetraikarudrau ca $ trinetraśca prakīrtitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27802650 (0.041):
anantaścaiva sūkṣmaśca tathā caiva śivottamaḥ // SvaT_10.1161 // / ekanetraikarudrau ca trinetraśca prakīrtitaḥ /
ekapaṅktibhujaḥ sarve SvaT_4.541c / ekapādaṃ tathā saumye SvaT_2.179a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182300 (0.0):
ekapakṣaḥ samākhyātaḥ KubjT_13.67a / ekapaṅktibhujaḥ sarve SvaT_4.541c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182309 (1.192):
ekapādaṃ tathāparam KubjT_21.9d / ekapādaṃ tathā saumye SvaT_2.179a / ekapādo 'tha jahnuśca SvaT_10.519a
ekapādo 'tha jahnuśca SvaT_10.519a / ekapiṅgekṣaṇeśānau SvaT_10.1044c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182313 (0.0):
ekapādaṃ tathā saumye SvaT_2.179a / ekapādo 'tha jahnuśca SvaT_10.519a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182322 (0.0):
ekapādo 'tha jahnuśca SvaT_10.519a / ekapiṅgekṣaṇeśānā MrgT_1,13.151c
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14iu.htm.txt) 17220387 (0.059):
ekanetraikarudrau ca MrgT_1,4.3c / ekapiṅgekṣaṇeśānā- MrgT_1,13.151c
ekamātraḥ sa vijñeyo SvaT_4.350c / ekameva tu gṛhṇīyād SvaT_12.155c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182344 (0.0):
ekamātrastathaiva ca Stk_23.8d / ekamātraḥ sa vijñeyo SvaT_4.350c
ekarudrastathāparaḥ SvaT_10.1104b / ekalakṣaṇamākāśaṃ SvaT_12.8a
ekaviṃśatirudrāstu SvaT_10.1061c / ekavīraḥ pracaṇḍadhṛt SvaT_10.1040b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182434 (0.012):
ekavīravidhānaṃ tu KubjT_4.111*a / ekavīraḥ pracaṇḍadhṛt SvaT_10.1040b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182424 (0.040):
ekaviṃśakulopetaḥ SUp_5.25a / ekaviṃśatirudrāstu SvaT_10.1061c / ekavīravidhānaṃ tu KubjT_4.111*a
ekasmin maṇḍale viṣṭaḥ SvaT_3.192c / ekasminsurasundari SvaT_7.131d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182479 (0.0):
ekas tiṣṭhati pañcadhā KubjT_9.21d / ekasmin maṇḍale viṣṭaḥ SvaT_3.192c / ekasminsurasundari SvaT_7.131d
ekahastaṃ dvihastaṃ vā SvaT_9.14a / ekaṃ daśaguṇaṃ pūrvaṃ SvaT_11.258c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182487 (0.0):
ekasmin maṇḍale viṣṭaḥ SvaT_3.192c / ekasminsurasundari SvaT_7.131d / ekahastaṃ dvihastaṃ vā SvaT_9.14a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954333 (0.039):
ekameva tridhā sthitam Stk_13.13b / ekahastaṃ dvihastaṃ vā Stk_7.4a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529522 (0.046):
tatra maṇḍalamālikhya % pūrvoktairvarṇakaiḥ śubhaiḥ // SvaT_9.13 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastāṣṭahastakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786739 (0.046):
tatra maṇḍalamālikhya pūrvoktairvarṇakaiḥ śubhaiḥ // SvaT_9.13 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā caturhastāṣṭahastakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139290 (0.046):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā trihastaṃ vā śacīpate // Vis_2.11 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4828216 (0.050):
svayameko 'pi vā lakṣe sarvaṃ daśaguṇaṃ hi tat //AP_167.034cd/ / caturhastaṃ dvihastaṃ vā tārkṣañcātrādhikaṃ yajet /AP_167.035ab/
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541582 (0.055):
madhye padmaṃ pratiṣṭhāpyam % aṣṭapatra sakarṇikam // Stk_7.3 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastamathāpi vā &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469019 (0.055):
madhye padmaṃ pratiṣṭhāpyam aṣṭapatra sakarṇikam // Stk_7.3 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā caturhastamathāpi vā /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580060 (0.056):
(AVParis_30b,1.3) tais tatheti uktaḥ kuṇḍam ekahastaṃ dvihastaṃ / caturhastam aṣṭahastaṃ vā [samastahastaṃ vā dīrghaṃ vā] daśahastaṃ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182419 (0.058):
caturhastaṃ dvihastaṃ vā ekahastocchrayaṃ mane // Vis_35.21 //
ekākī kālavarjitaḥ SvaT_6.11b / ekākī cāhamevaiṣa SvaT_11.116c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182544 (0.0):
ekākini viśuddhātme KubjT_24.114c / ekākī kālavarjitaḥ SvaT_6.11b / ekākī cāhamevaiṣa SvaT_11.116c
ekākṣaḥ piṅgalo haṃsaḥ SvaT_10.1176a / ekādaśa tu tatkramāt SvaT_11.135d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182612 (0.0):
ekādaśa tathāpy evaṃ KubjT_4.78a / ekādaśa tu tatkramāt SvaT_11.135d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182584 (0.043):
ekākṣarīvihīno yo ToT_6.44c / ekākṣaḥ piṅgalo haṃsaḥ SvaT_10.1176a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15545635 (0.054):
suśuddhāvaraṇaṃ cordhve % tatra rudratrayaṃ viduḥ // SvaT_10.1175 // / ekākṣaḥ piṅgalo haṃsaḥ $ kathitaṃ tu samāsataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27802836 (0.054):
suśuddhāvaraṇaṃ cordhve tatra rudratrayaṃ viduḥ // SvaT_10.1175 // / ekākṣaḥ piṅgalo haṃsaḥ kathitaṃ tu samāsataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548813 (0.058):
itīndriyavadhāḥ khyātā % ekādaśa tu tatkramāt // SvaT_11.135 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806015 (0.058):
itīndriyavadhāḥ khyātā ekādaśa tu tatkramāt // SvaT_11.135 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15713842 (0.061):
tatastvanṛṇatāṃ yāti SvaT_4.537a / tatastvekādaśaitāni SvaT_13.41c / tataḥ kaṅkaṇakaṃ muktvā SvaT_2.223c
ekādaśa tu vai koṭyas SvaT_10.461c / ekādaśa smṛtā rudrāḥ SvaT_10.492a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182617 (0.0):
ekādaśa tathāpy evaṃ KubjT_4.78a / ekādaśa tu tatkramāt SvaT_11.135d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182638 (0.020):
ekā daśasahasrā tu MrgT_1,13.44c / ekādaśa smṛtā rudrāḥ SvaT_10.492a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487879 (0.041):
gaṇitaṃ yojanāgrāttu koṭyastvekādaśa smṛtāḥ // BndP_1,21.15 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3868031 (0.048):
gaṇitaṃ yojanānāṃ tu % koṭyastvekādaśa smṛtāḥ // MatsP_124.17 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8907532 (0.048):
gaṇitaṃ yojanānāṃ tu koṭyastvekādaśa smṛtāḥ // MatsP_124.17 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536503 (0.049):
ekādaśa tu vai koṭyas % teṣāṃ tu samudāhṛtāḥ // SvaT_10.461 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793718 (0.049):
ekādaśa tu vai koṭyas teṣāṃ tu samudāhṛtāḥ // SvaT_10.461 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536876 (0.062):
ajaśca bhuvaneśaśca % mṛtyuḥ kāpālikastathā // SvaT_10.491 // / ekādaśa smṛtā rudrāḥ $ sarvakāmaphalodayāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794090 (0.062):
ajaśca bhuvaneśaśca mṛtyuḥ kāpālikastathā // SvaT_10.491 // / ekādaśa smṛtā rudrāḥ sarvakāmaphalodayāḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23736495 (0.062):
ete rudrā iti khyātāḥ koṭya ekādaśaiva tu // VamP_41.5 //
ekādaśāṅgule caiva SvaT_4.346c / ekādaśānāṃ rudrāṇāṃ SvaT_10.143a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182654 (0.0):
ekādaśākṣarā śikhā KubjT_7.31c / ekādaśāṅgule caiva SvaT_4.346c / ekādaśānāṃ rudrāṇāṃ SvaT_10.143a
ekādaśānāṃ rudrāṇāṃ SvaT_10.710c / ekādaśāntarvijñeyāḥ SvaT_10.88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182660 (0.0):
ekādaśāṅgule caiva SvaT_4.346c / ekādaśānāṃ rudrāṇāṃ SvaT_10.143a
ekādaśendriyavadhā SvaT_11.127c / ekādaśe varārohā SvaT_10.995c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182668 (0.0):
ekādaśāntarvijñeyāḥ SvaT_10.88c / ekādaśendriyavadhā SvaT_11.127c
ekādaśaiva rudrāṃśca SvaT_10.1177c / ekādaśo mahākāyai SvaT_10.659a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182671 (0.0):
ekādaśendriyavadhā SvaT_11.127c / ekādaśe varārohā SvaT_10.995c / ekādaśaiva rudrāṃśca SvaT_10.1177c
ekānaṃśāparā mūrtiḥ SvaT_10.1002c / ekāntaritayogataḥ SvaT_5.32d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182686 (0.013):
ekād ekona kartavyaṃ KubjT_5.56c / ekānaṃśāparā mūrtiḥ SvaT_10.1002c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27800684 (0.061):
dakṣādhvare punarjātā bhadrakālīti nāmataḥ / / ekānaṃśāparā mūrtiḥ satīśānādviniḥsṛtā // SvaT_10.1002 //
ekānte ca ratirdhyānam SvaT_10.66a / ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam SvaT_7.176a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182719 (0.0):
ekānte vihitaṃ sarvaṃ KubjT_10.145a / ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam SvaT_7.176a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526624 (0.049):
pravāhe viṣuvaddevi % jñātvā kālaṃ samādiśet // SvaT_7.175 // / ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam $ ahorātreṇa suvrate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783842 (0.049):
pravāhe viṣuvaddevi jñātvā kālaṃ samādiśet // SvaT_7.175 // / ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam ahorātreṇa suvrate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182708 (0.063):
ekāntikaṃ sukhaṃ yatra Dka_11a / ekānte ca ratirdhyānam SvaT_10.66a / ekānte vihitaṃ sarvaṃ KubjT_10.145a
ekāmekāṃ vahetsadā SvaT_7.170d / ekārthaṃ caiva saṃdhayet SvaT_2.276b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182722 (0.0):
ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam SvaT_7.176a / ekāmekāṃ vahetsadā SvaT_7.170d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526553 (0.048):
śatāni nava vai haṃsa % ekāmekāṃ vahetsadā // SvaT_7.170 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783771 (0.048):
śatāni nava vai haṃsa ekāmekāṃ vahetsadā // SvaT_7.170 //
ekā viṣṇupure sthitā SvaT_10.176b / ekāśītipadānyatra SvaT_4.199c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182781 (0.0):
ekāśītipadā devī SRtp_93c / ekāśītipadānyatra SvaT_4.199c / ekāśītipadānyeva SvaT_4.252a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182764 (0.058):
ekāvaraṇametattu Stk_5.6a / ekā viṣṇupure sthitā SvaT_10.176b
ekāśītipadānyeva SvaT_4.252a / ekikasyāḥ kalāyāśca SvaT_4.98a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182779 (0.0):
ekāśītipadānyatra SvaT_4.199c / ekāśītipadānyeva SvaT_4.252a
ekīkṛtya tu peṣayet SvaT_13.31b / ekībhūtā bhavanti tāḥ SvaT_4.301b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182832 (0.0):
ekikasyāḥ kalāyāśca SvaT_4.98a / ekīkṛtya tu peṣayet SvaT_13.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182852 (0.0):
ekībhūtaṃ tayā saha KubjT_4.18b / ekībhūtā bhavanti tāḥ SvaT_4.301b / ekībhūtā vyavasthitāḥ SvaT_4.302b
ekībhūtā vyavasthitāḥ SvaT_4.302b / ekena varṇiteneha SvaT_11.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182858 (0.0):
ekībhūtaṃ tayā saha KubjT_4.18b / ekībhūtā bhavanti tāḥ SvaT_4.301b / ekībhūtā vyavasthitāḥ SvaT_4.302b
ekenoccārayettattvaṃ SvaT_4.361a / ekaikakalaśe paścāt SvaT_4.491c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182874 (0.0):
ekenāṃśena vīrāṇāṃ KubjT_9.33a / ekenoccārayettattvaṃ SvaT_4.361a / ekaikakalaśe paścāt SvaT_4.491c
ekaikakalaśo vyāpyo hy SvaT_4.459a / ekaikatra ca pātāle SvaT_10.113c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182879 (0.0):
ekaikakalaśe paścāt SvaT_4.491c / ekaikakalaśo vyāpyo hy SvaT_4.459a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520617 (0.059):
nivṛttyādyāḥ kalāḥ pañca % teṣu caivātra vinyaset // SvaT_4.458 // / ekaikakalaśo vyāpyo hy $ anantādiśivāntakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777836 (0.059):
nivṛttyādyāḥ kalāḥ pañca teṣu caivātra vinyaset // SvaT_4.458 // / ekaikakalaśo vyāpyo hy anantādiśivāntakaḥ /
ekaikamadhipaṃcaiva SvaT_10.647a / ekaikasya tu dvīpasya SvaT_10.251a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182914 (0.0):
ekaikasya krameṇa tu KubjT_24.111b / ekaikasya tu dvīpasya SvaT_10.251a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182921 (0.057):
ekaikasya parīvāraḥ SvaT_10.1186a / ekaikasya parīvāro SvaT_10.1149a / ekaikasya punardevi SvaT_11.214c
ekaikasya parīvāraḥ SvaT_10.978c / ekaikasya parīvāraḥ SvaT_10.1186a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182922 (0.0):
ekaikasya krameṇa tu KubjT_24.111b / ekaikasya tu dvīpasya SvaT_10.251a / ekaikasya parīvāraḥ SvaT_10.978c
ekaikasya parīvāro SvaT_10.1149a / ekaikasya punardevi SvaT_11.214c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182921 (0.0):
ekaikasya tu dvīpasya SvaT_10.251a / ekaikasya parīvāraḥ SvaT_10.978c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182931 (0.0):
ekaikasya parīvāraḥ SvaT_10.1186a / ekaikasya parīvāro SvaT_10.1149a / ekaikasya punardevi SvaT_11.214c
ekaikasya vinirdiṣṭā SvaT_10.1111c / ekaikasya sahasraṃ tu SvaT_10.644c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182940 (0.0):
ekaikasya pṛthak pṛthak Stk_14.4d / ekaikasya vinirdiṣṭā SvaT_10.1111c / ekaikasya śataṃ homyam Stk_8.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182924 (0.040):
ekaikasya parīvāraḥ SvaT_10.1186a / ekaikasya parīvāro SvaT_10.1149a / ekaikasya punardevi SvaT_11.214c
ekaikasyātra mantrasya SvaT_3.155c / ekaikasyāntaraṃ jñeyaṃ SvaT_10.98c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182949 (0.0):
ekaikasya sahasraṃ tu SvaT_10.644c / ekaikasyātra mantrasya SvaT_3.155c
ekaikasyocchrayaḥ smṛtaḥ SvaT_10.93b / ekaikaṃ kalaśaṃ tataḥ SvaT_4.492d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182959 (0.0):
ekaikasyāntaraṃ jñeyaṃ SvaT_10.98c / ekaikasyocchrayaḥ smṛtaḥ SvaT_10.93b
ekaikaṃ kalaśaṃ priye SvaT_4.460d / ekaikaṃ tu purottamam SvaT_10.98b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182960 (0.0):
ekaikasyocchrayaḥ smṛtaḥ SvaT_10.93b / ekaikaṃ kalaśaṃ tataḥ SvaT_4.492d / ekaikaṃ kalaśaṃ priye SvaT_4.460d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182989 (0.0):
ekaikaṃ tu catuṣṭayam KubjT_14.39b / ekaikaṃ tu purottamam SvaT_10.98b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520642 (0.058):
bhairaveṇābhimantreta % ekaikaṃ kalaśaṃ priye // SvaT_4.460 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27777862 (0.061):
bhairaveṇābhimantreta ekaikaṃ kalaśaṃ priye // SvaT_4.460 // / aṣṭottaraśatenaiva paratattvamanusmaran /
ekaikaṃ tu yathākramam SvaT_5.55d / ekaikaṃ tu vijāyate SvaT_10.406d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182996 (0.0):
ekaikaṃ tu purottamam SvaT_10.98b / ekaikaṃ tu yathākramam SvaT_5.55d
ekaikaṃ tu śatena ca SvaT_10.659d / ekaikaṃ parito devi SvaT_10.1208a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183000 (0.0):
ekaikaṃ tu vijāyate SvaT_10.406d / ekaikaṃ tu śatena ca SvaT_10.659d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183010 (0.043):
ekaikaṃ pañcaviṃśakam KubjT_16.68b / ekaikaṃ parito devi SvaT_10.1208a / ekaikaṃ bhuvanaṃ paśyet KubjT_10.95a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535816 (0.056):
śatena tu ghṛtaṃ cātra % ekaikaṃ tu vijāyate // SvaT_10.406 // / ete sarve sahasreṇa $ śuddhyante saptatriṃśakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793030 (0.056):
śatena tu ghṛtaṃ cātra ekaikaṃ tu vijāyate // SvaT_10.406 // / ete sarve sahasreṇa śuddhyante saptatriṃśakaḥ /
ekaiko bhairavaḥ sthitaḥ SvaT_4.280b / ekaiva sā smṛtā jātir SvaT_4.543a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183055 (0.013):
ekaikāyāḥ samarpayet KubjT_23.141b / ekaiko bhairavaḥ sthitaḥ SvaT_4.280b / ekaiva khalu cicchaktiḥ SRtp_180c
ekonaṣaṣṭirbhuvanaṃ SvaT_10.1185a / eta eva viparyastā SvaT_11.144a / eta eva susaṃkīrṇā SvaT_11.166a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183137 (0.029):
eta eva trayo vedā SUp_2.6c / eta eva viparyastā SvaT_11.144a / eta eva susaṃkīrṇā SvaT_11.166a
etaj jñānaṃ samākhyātaṃ SvaT_11.147a / etattantroktavidhinā SvaT_3.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183223 (0.040):
etat tat paramārthataḥ KubjT_13.86d / etattantroktavidhinā SvaT_3.37c / etat te kathitaṃ devi KubjT_10.155a
etatte daśadhā kāryaṃ SvaT_11.131a / etatpraśāntaviṣuvat SvaT_4.326a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183274 (1.192):
etat puryāṣṭakaṃ devyā KubjT_18.35a / etatpraśāntaviṣuvat SvaT_4.326a / etatriguṇamavyaktaṃ SvaT_12.73c
etatriguṇamavyaktaṃ SvaT_12.73c / etatṣaṣṭhaṃ samākhyātaṃ SvaT_4.331c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183275 (1.192):
etat puryāṣṭakaṃ devyā KubjT_18.35a / etatpraśāntaviṣuvat SvaT_4.326a / etatriguṇamavyaktaṃ SvaT_12.73c
etatsamyagviditvā tu SvaT_12.74a / etadeva hi pāṇḍityaṃ SvaT_10.73a
etaddivyena mānena SvaT_11.220c / etaddevi samākhyātaṃ SvaT_11.257c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183402 (0.0):
etad guhyaṃ samākhyātaṃ VT_362a / etaddivyena mānena SvaT_11.220c / etaddevi samākhyātaṃ SvaT_11.257c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183228 (0.028):
etattantroktavidhinā SvaT_3.37c / etat te kathitaṃ devi KubjT_10.155a / etat te kathitaṃ devi KubjT_23.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178097 (0.031):
ityetaccādhvamaṇḍalam SvaT_4.200b / ityetat kathitaṃ devi ToT_4.46c / ity etat kathitaṃ devi VT_215a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186586 (0.031):
kathitaṃ tu suvistaram KubjT_15.1b / kathitaṃ te varānane SvaT_7.234b / kathitaṃ devi te kramāt VT_66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213068 (0.048):
tat sarvaṃ kathayāmy aham KubjT_6.113b / tatsarvaṃ kathitaṃ devi SvaT_11.200a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832135 (0.055):
etat tat paramārthataḥ KubjT_13.86d / etat te kathitaṃ devi KubjT_10.155a / etat te kathitaṃ devi KubjT_23.78a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714968 (0.063):
tatsamāsena vakṣyāmi SvaT_10.59a / tatsarvaṃ kathitaṃ devi SvaT_11.200a
etaddhi kathitaṃ devi SvaT_6.97a / etanmānaṃ kaleḥ proktaṃ SvaT_11.218c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183498 (0.0):
etan maṇḍalam ākhyātaṃ KubjT_25.0*26a / etanmānaṃ kaleḥ proktaṃ SvaT_11.218c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183402 (0.015):
etaddivyena mānena SvaT_11.220c / etaddevi samākhyātaṃ SvaT_11.257c / etad devi samākhyātaṃ KubjT_4.50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183228 (0.028):
etattantroktavidhinā SvaT_3.37c / etat te kathitaṃ devi KubjT_10.155a / etat te kathitaṃ devi KubjT_23.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178097 (0.031):
ityetaccādhvamaṇḍalam SvaT_4.200b / ityetat kathitaṃ devi ToT_4.46c / ity etat kathitaṃ devi VT_215a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186586 (0.031):
kathitaṃ tu suvistaram KubjT_15.1b / kathitaṃ te varānane SvaT_7.234b / kathitaṃ devi te kramāt VT_66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213068 (0.048):
tat sarvaṃ kathayāmy aham KubjT_6.113b / tatsarvaṃ kathitaṃ devi SvaT_11.200a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832135 (0.055):
etat tat paramārthataḥ KubjT_13.86d / etat te kathitaṃ devi KubjT_10.155a / etat te kathitaṃ devi KubjT_23.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269826 (0.060):
mānamitthaṃ prakīrtitam SvaT_11.255b / mānametatprakīrtitam SvaT_7.135d / mānametadyuge yuge SvaT_11.219b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714968 (0.063):
tatsamāsena vakṣyāmi SvaT_10.59a / tatsarvaṃ kathitaṃ devi SvaT_11.200a
etanmānaṃ samākhyātaṃ SvaT_7.171a / etallaukikamānena SvaT_11.258a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183498 (0.0):
etan maṇḍalam ākhyātaṃ KubjT_25.0*26a / etanmānaṃ kaleḥ proktaṃ SvaT_11.218c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183521 (1.192):
etan mokṣa kavāṭa bheda janakaṃ siddhāsanaṃ procyate GorS(2)_11 (=1|8)d / etallaukikamānena SvaT_11.258a / etasmātkāraṇāddevi SvaT_6.13a
etasmātkāraṇāddevi SvaT_6.13a / etasmiñśuddhimāpane SvaT_4.200c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183521 (1.192):
etan mokṣa kavāṭa bheda janakaṃ siddhāsanaṃ procyate GorS(2)_11 (=1|8)d / etallaukikamānena SvaT_11.258a / etasmātkāraṇāddevi SvaT_6.13a
etā eva mahānadyo SvaT_10.295a / etāni pañca khyātāni SvaT_11.77c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183559 (0.0):
etā nāḍyaḥ pareśāni ToT_8.7a / etāni pañca khyātāni SvaT_11.77c / etāni vai vijānāti SvaT_12.24a
etāni vai vijānāti SvaT_12.24a / etāni surayonīnāṃ SvaT_10.972c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183565 (0.0):
etā nāḍyaḥ pareśāni ToT_8.7a / etāni pañca khyātāni SvaT_11.77c / etāni vai vijānāti SvaT_12.24a
etānyāvaraṇāni tu SvaT_2.129d / etānyāvaraṇāni hi SvaT_3.19b / etābhiḥ kurute śarvo SvaT_10.1032c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183573 (0.0):
etāni vai vijānāti SvaT_12.24a / etāni surayonīnāṃ SvaT_10.972c / etānyāvaraṇāni tu SvaT_2.129d
etā mudrā mahādevi SvaT_14.20a / etāścaiva vyavasthitāḥ SvaT_10.1254b / etāsāmuttare devi SvaT_10.136c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183573 (0.0):
etānyāvaraṇāni hi SvaT_3.19b / etābhiḥ kurute śarvo SvaT_10.1032c / etā mudrā mahādevi SvaT_14.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183592 (0.012):
etāvasthāḥ samākhyātā KubjT_25.183c / etāścaiva vyavasthitāḥ SvaT_10.1254b / etāsāmuttare devi SvaT_10.136c
etāḥ prāṇavahāḥ proktāḥ SvaT_7.16c / etāḥ sapta mahāmātṛḥ SvaT_1.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183611 (1.192):
etāḥ pratyakṣamātarāḥ KubjT_25.174d / etāḥ prāṇavahāḥ proktāḥ SvaT_7.16c / etāḥ sapta mahāmātṛḥ SvaT_1.36c
ete cāṣṭau guṇāḥ aṣṭau SvaT_7.236a / ete 'tighorā narakās SvaT_10.53c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183621 (5.960):
ete cānye ca bahavo Stk_22.6c / ete cāṣṭau guṇāḥ aṣṭau SvaT_7.236a / ete 'tighorā narakās SvaT_10.53c
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848079 (0.054):
dvātriṃśaddhātryaḥ saṃsthāpitā abhuvan aṣṭāvaṅgadhātryaḥ, aṣṭau / kṣīradhātryaḥ, aṣṭau maladhātryaḥ, aṣṭa