View original HTML file with complete header information
kailāsaśikharāsīnaṃ bhairavaṃ vigatāmayam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506419 (0.0):
kailāsaśikharāsīnaṃ $ bhairavaṃ vigatāmayam &
kailāsaśikharāsīnaṃ bhairavaṃ vigatāmayam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506419 (0.0):
kailāsaśikharāsīnaṃ $ bhairavaṃ vigatāmayam &
caṇḍanandimahākāla gaṇeśavṛṣabhṛṅgibhiḥ // SvaT_1.1 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506426 (0.0):
kailāsaśikharāsīnaṃ $ bhairavaṃ vigatāmayam & / caṇḍanandimahākāla % gaṇeśavṛṣabhṛṅgibhiḥ // SvaT_1.1 //
kumārendrayamāditya brahmaviṣṇupuraḥsaraiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506432 (0.0):
caṇḍanandimahākāla % gaṇeśavṛṣabhṛṅgibhiḥ // SvaT_1.1 // / kumārendrayamāditya $ brahmaviṣṇupuraḥsaraiḥ &
stūyamānaṃ maheśānaṃ gaṇamātṛniṣevitam // SvaT_1.2 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506437 (0.0):
kumārendrayamāditya $ brahmaviṣṇupuraḥsaraiḥ & / stūyamānaṃ maheśānaṃ % gaṇamātṛniṣevitam // SvaT_1.2 //
sṛṣṭisaṃhārakartāraṃ vilayasthitakārakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506444 (0.0):
stūyamānaṃ maheśānaṃ % gaṇamātṛniṣevitam // SvaT_1.2 // / sṛṣṭisaṃhārakartāraṃ $ vilayasthitakārakam &
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4474258 (0.024):
iha īśvarādvayadarśanasya brahmavādibhyaḥ ayam eva viśeṣaḥ | / yat=20 / sṛṣṭisaṃhārakartāraṃ vilayasthitikārakam |
anugrahakaraṃ devaṃ praṇatārtivināśanam // SvaT_1.3 //
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4474262 (0.0):
sṛṣṭisaṃhārakartāraṃ vilayasthitikārakam | / anugrahakaraṃ devaṃ praṇatārtivināśanam [13] || iti
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506451 (0.0):
sṛṣṭisaṃhārakartāraṃ $ vilayasthitakārakam & / anugrahakaraṃ devaṃ % praṇatārtivināśanam // SvaT_1.3 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555774 (0.055):
trailokyasāraṃ viśveśaṃ praṇatārtivināśanam // Vdha_3,351.64 // / yatas te 'nugrahas tena kṛto devena viṣṇunā /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27553356 (0.058):
sa dṛṣṭvā devadeveśam praṇatārtivināśanam /
muditaṃ bhairavaṃ dṛṣṭvā devī vacanamabravīt /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506458 (0.0):
anugrahakaraṃ devaṃ % praṇatārtivināśanam // SvaT_1.3 // / muditaṃ bhairavaṃ dṛṣṭvā $ devī vacanamabravīt &
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18816187 (0.033):
īṣaddhasitayā vācā devī vacanamabravīt // RKV_20.75 // / śrīdevyuvāca:
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16177077 (0.052):
uvāca vacanaṃ devī HV_App.I,30.377a / uvāca vacanaṃ devī *HV_3.104*90:4a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886756 (0.057):
kṛtāñjalipuṭaṃ devaṃ dṛṣṭvā devīdamabravīt // RKV_180.8 // / devyuvāca:
śrīdevyuvāca / yattvayā kathitaṃ mahyaṃ svacchandaṃ parameśvara // SvaT_1.4 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506467 (0.0):
muditaṃ bhairavaṃ dṛṣṭvā $ devī vacanamabravīt & / śrīdevyuvāca
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516407 (0.0):
śrīdevī uvāca / yattvayā kathitaṃ nātha $ yogajñānādikaṃ layam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441237 (0.0):
śrīdevī uvāca / yattvayā kathitaṃ nātha yogajñānādikaṃ layam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18816187 (0.022):
īṣaddhasitayā vācā devī vacanamabravīt // RKV_20.75 // / śrīdevyuvāca:
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16177080 (0.039):
uvāca vacanaṃ devī HV_App.I,30.377a / uvāca vacanaṃ devī *HV_3.104*90:4a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13751678 (0.039):
uvāca vacanaṃ kruddho HV_112.51*1407:2a / uvāca vacanaṃ devī HV_3.104*90:4a / uvāca vacanaṃ dhīmān HV_109.46c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24999170 (0.046):
uvāca vacanaṃ devī HV_App.I,30.377a / uvāca vacanaṃ dhīmān HV_App.I,42B.2920a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274308 (0.060):
yattvayā kathitaṃ mahyaṃ SvaT_1.4c / yat tvayā darśitaṃ mama KubjT_2.88d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15738027 (0.060):
yattvayā kathitaṃ mahyaṃ SvaT_1.4c / yattvayā paricoditam SvaT_1.11d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10851386 (0.061):
stutā ca narmadādevī tato vacanam abravīt / / narmadovāca:
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886756 (0.063):
kṛtāñjalipuṭaṃ devaṃ dṛṣṭvā devīdamabravīt // RKV_180.8 // / devyuvāca:
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10782702 (0.064):
iti tāsāṃ vacaḥ śrutvā devī vacanam abravīt // RKS_20.29 //
śatakoṭipravistīrṇaṃ bhedānantyavisarpitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506472 (0.0):
yattvayā kathitaṃ mahyaṃ % svacchandaṃ parameśvara // SvaT_1.4 // / śatakoṭipravistīrṇaṃ $ bhedānantyavisarpitam &
catuṣpīṭhaṃ mahātantra catuṣṭayaphalodayam // SvaT_1.5 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506478 (0.0):
śatakoṭipravistīrṇaṃ $ bhedānantyavisarpitam & / catuṣpīṭhaṃ mahātantra % catuṣṭayaphalodayam // SvaT_1.5 //
na śaknuvanti manujā alpavīryaparākramāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506487 (0.0):
catuṣpīṭhaṃ mahātantra % catuṣṭayaphalodayam // SvaT_1.5 // / na śaknuvanti manujā $ alpavīryaparākramāḥ &
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10797096 (0.024):
alpāyuṣaś caiva martyā alpavīryaparākramāḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540797 (0.057):
alpāyuṣastvime martyā $ alpavīryālpabuddhayaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468235 (0.057):
alpāyuṣastvime martyā alpavīryālpabuddhayaḥ /
alpāyuṣo 'lpavittāśca alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506492 (0.0):
na śaknuvanti manujā $ alpavīryaparākramāḥ & / alpāyuṣo 'lpavittāśca % alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171568 (0.018):
alpasattvālpavittāśca Stk_1.2c / alpasattvāśca śaṃkara SvaT_1.6d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10797095 (0.035):
alpāyuṣaś caiva martyā alpavīryaparākramāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701108 (0.037):
alpavīryaparākramāḥ SvaT_1.6b / alpasattvāśca śaṃkara SvaT_1.6d / alpāyuṣo 'lpavittāśca SvaT_1.6c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19883034 (0.037):
03,186.032a alpāyuṣaḥ svalpabalā alpatejaḥparākramāḥ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384331 (0.046):
tatraivamalpabalatā tatrāpyalpatvamāyuṣaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1158808 (0.046):
tatraivamalpabalatā tatrāpyalpatvamāyuṣaḥ // SBca_9.159 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16595727 (0.046):
tatraivamalpabalatā % tatrāpyalpatvamāyuṣaḥ // Bca_9.159 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6340253 (0.046):
tatraivamalpabalatā tatrāpyalpatvamāyuṣaḥ // Bca_9.159 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540797 (0.052):
alpāyuṣastvime martyā $ alpavīryālpabuddhayaḥ &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468235 (0.052):
alpāyuṣastvime martyā alpavīryālpabuddhayaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953794 (0.053):
alpasattvālpavittāśca Stk_1.2c / alpāyuṣastvime martyā Stk_1.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171584 (0.061):
alpāyuṣo 'lpavittāśca SvaT_1.6c / alpīyāṃsaṃ samāvṛtya SRtp_256a
tadarthaṃ saṃgrahaṃ tasya svalpaśāstrārthavistaram /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506501 (0.0):
alpāyuṣo 'lpavittāśca % alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 // / tadarthaṃ saṃgrahaṃ tasya $ svalpaśāstrārthavistaram &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323907 (0.054):
svalpaśāstrārthavistaram SvaT_1.7b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756132 (0.054):
svarlokaḥ parikīrtitaḥ SvaT_10.514b / svalpaśāstrārthavistaram SvaT_1.7b
bhuktimuktipradātāraṃ kathayasva prasādataḥ // SvaT_1.7 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506507 (0.0):
tadarthaṃ saṃgrahaṃ tasya $ svalpaśāstrārthavistaram & / bhuktimuktipradātāraṃ % kathayasva prasādataḥ // SvaT_1.7 //
kīdṛśaṃ vai guruṃ vidyāt sādhakaṃ ca maheśvara /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506514 (0.0):
bhuktimuktipradātāraṃ % kathayasva prasādataḥ // SvaT_1.7 // / kīdṛśaṃ vai guruṃ vidyāt $ sādhakaṃ ca maheśvara &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15708094 (0.055):
kiṃśukābhaṃ tathā pāśaṃ SvaT_2.127c / kīdṛśaṃ vai guruṃ vidyāt SvaT_1.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191900 (0.057):
kīṭalūtās tu bhūtāś ca KubjT_9.41a / kīdṛśaṃ vai guruṃ vidyāt SvaT_1.8a
bhayābhayapradātāraṃ śiṣyaṃ bhūmiṃ ca kīdṛśīm // SvaT_1.8 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506520 (0.0):
kīdṛśaṃ vai guruṃ vidyāt $ sādhakaṃ ca maheśvara & / bhayābhayapradātāraṃ % śiṣyaṃ bhūmiṃ ca kīdṛśīm // SvaT_1.8 //
mantrāṃścaiva samāsena kālaṃ caiva samāsataḥ / / yajanaṃ havanaṃ caiva adhivāsaṃ rajāṃsi ca // SvaT_1.9 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506529 (0.0):
bhayābhayapradātāraṃ % śiṣyaṃ bhūmiṃ ca kīdṛśīm // SvaT_1.8 // / mantrāṃścaiva samāsena $ kālaṃ caiva samāsataḥ &
pañcagavyaṃ caruṃ caiva dantakāṣṭhaṃ ca maṇḍalam / / dīkṣā cādhvābhiṣekau ca samayānsādhanāni ca // SvaT_1.10 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506538 (0.0):
yajanaṃ havanaṃ caiva % adhivāsaṃ rajāṃsi ca // SvaT_1.9 // / pañcagavyaṃ caruṃ caiva $ dantakāṣṭhaṃ ca maṇḍalam &
kalimāsādya sidhyanti tathā brūhi maheśvara / / śrībhairava uvāca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506548 (0.0):
dīkṣā cādhvābhiṣekau ca % samayānsādhanāni ca // SvaT_1.10 // / kalimāsādya sidhyanti $ tathā brūhi maheśvara &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223803 (0.033):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā $ māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahāprājñe $ vastucodyavikalpini &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460667 (0.033):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahāprājñe vastucodyavikalpini /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812293 (0.037):
jīvanmuktiriyaṃ nātha % kīdṛśī vaktumarhasi // Ras_1.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu parvatanandini &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11785667 (0.037):
jīvanmuktiriyaṃ nātha kīdṛśī vaktumarhasi // Ras_1.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu parvatanandini /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219625 (0.043):
atītaś caiva pādaś ca % ṣaṭ prakārāḥ kathaṃ sthitāḥ // KubjT_1.43 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ mahānandavidhāyini &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249084 (0.043):
yasmād utpattisaṃsthānam % etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu mālini sarvathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456496 (0.043):
atītaś caiva pādaś ca ṣaṭ prakārāḥ kathaṃ sthitāḥ // KubjT_1.43 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge mahānandavidhāyini /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485940 (0.043):
yasmād utpattisaṃsthānam etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu mālini sarvathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372262 (0.057):
śrutvā mandasmitaṃ devo jagādetthaṃ paraṃ vacaḥ // Āk_1,23.4 // / śrībhairavaḥ / / sādhu sādhu mahābhāge lokānāṃ jananī yataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351473 (0.062):
sevāṃ rasāyanaphalaṃ kramādbrūhi maheśvara // Āk_1,13.2 // / śrībhairavaḥ / / devi śṛṇu pravakṣyāmi gandhakasya rasāyanam /
sādhu sādhu mahābhāge yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506554 (0.0):
kalimāsādya sidhyanti $ tathā brūhi maheśvara & / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge % yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219626 (5.960):
atītaś caiva pādaś ca % ṣaṭ prakārāḥ kathaṃ sthitāḥ // KubjT_1.43 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ mahānandavidhāyini &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249086 (5.960):
yasmād utpattisaṃsthānam % etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu mālini sarvathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456498 (5.960):
atītaś caiva pādaś ca ṣaṭ prakārāḥ kathaṃ sthitāḥ // KubjT_1.43 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge mahānandavidhāyini /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485942 (5.960):
yasmād utpattisaṃsthānam etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu mālini sarvathā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812294 (5.960):
jīvanmuktiriyaṃ nātha % kīdṛśī vaktumarhasi // Ras_1.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu parvatanandini &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11785668 (5.960):
jīvanmuktiriyaṃ nātha kīdṛśī vaktumarhasi // Ras_1.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu parvatanandini /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372263 (0.018):
śrutvā mandasmitaṃ devo jagādetthaṃ paraṃ vacaḥ // Āk_1,23.4 // / śrībhairavaḥ / / sādhu sādhu mahābhāge lokānāṃ jananī yataḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223804 (0.027):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā $ māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahāprājñe $ vastucodyavikalpini &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460668 (0.027):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahāprājñe vastucodyavikalpini /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251356 (0.040):
śrībhairava uvāca / sādhu bhadre punaḥ sādhu $ mahāvastuprabodhake &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488207 (0.040):
śrībhairava uvāca / sādhu bhadre punaḥ sādhu mahāvastuprabodhake /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316113 (0.053):
sādhu sādhu mahābhāge SvaT_1.11c / sādhu sādhu mahābhāge KubjT_1.44a
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325010 (0.055):
īśvara uvāca / / sādhu sādhu mahābhāge sarvalokopakāriṇi /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27906258 (0.057):
sādhu pṛṣṭaṃ mahābhāge Ras_1.33a / sādhu sādhu mahābhāge Ras_1.7a
anugrahāya martyānāṃ sāmprataṃ kathayāmi te / / ādau tāvatparīkṣeta ācāryaṃ śubhalakṣaṇam // SvaT_1.12 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506564 (0.0):
sādhu sādhu mahābhāge % yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 // / anugrahāya martyānāṃ $ sāmprataṃ kathayāmi te &
āryadeśasamutpannaṃ sarvāvayavabhūṣitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506570 (0.0):
ādau tāvatparīkṣeta % ācāryaṃ śubhalakṣaṇam // SvaT_1.12 // / āryadeśasamutpannaṃ $ sarvāvayavabhūṣitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703079 (0.058):
ārjavaṃ hrīrmanasvitā SvaT_10.63b / āryadeśasamutpannaṃ SvaT_1.13a
śivaśāstravidhānajñaṃ jñānajñeyaviśāradam // SvaT_1.13 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506578 (0.0):
āryadeśasamutpannaṃ $ sarvāvayavabhūṣitam & / śivaśāstravidhānajñaṃ % jñānajñeyaviśāradam // SvaT_1.13 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23934679 (0.047):
vedavedārthatattvajñaṃ % sarvaśāstraviśāradam // NsP_7.4 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16999666 (0.047):
vedavedārthatattvajñaṃ sarvaśāstraviśāradam // NsP_7.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300122 (0.048):
śivaśāstraratā ye tu SvaT_10.74c / śivaśāstravidhānajñaṃ SvaT_1.13c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15713305 (0.054):
jñānajñeyaparijñānāt SvaT_4.418a / jñānajñeyaviśāradam SvaT_1.13d / jñānadṛgvedapāragaḥ SvaT_10.638d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208394 (0.057):
jñānajñeyaviśāradam SvaT_1.13d / jñānadīpena deva tvāṃ BhStc_113c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10307826 (0.061):
12,118.007a kulīnaṃ śikṣitaṃ prājñaṃ jñānavijñānakovidam / 12,118.007c sarvaśāstrārthatattvajñaṃ sahiṣṇuṃ deśajaṃ tathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20699535 (0.064):
13,080.045d@009B_0006 pāraṃparyaviśeṣajñaṃ sarvaśāstrārthakovidam
devakarmarataṃ śāntaṃ satyavādidṛḍhavratam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506587 (0.0):
śivaśāstravidhānajñaṃ % jñānajñeyaviśāradam // SvaT_1.13 // / devakarmarataṃ śāntaṃ $ satyavādidṛḍhavratam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15720971 (0.053):
dedīpyamānamatyugraṃ SvaT_10.1013c / devakarmarataṃ śāntaṃ SvaT_1.14a
sattvavadvīryasampannaṃ dayādākṣiṇyasaṃyutam // SvaT_1.14 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506595 (0.0):
devakarmarataṃ śāntaṃ $ satyavādidṛḍhavratam & / sattvavadvīryasampannaṃ % dayādākṣiṇyasaṃyutam // SvaT_1.14 //
tyāginaṃ dambhanirmuktaṃ śivaśāstreṣu bhāvitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506600 (0.0):
sattvavadvīryasampannaṃ % dayādākṣiṇyasaṃyutam // SvaT_1.14 // / tyāginaṃ dambhanirmuktaṃ $ śivaśāstreṣu bhāvitam &
īdṛśaṃ tu guruṃ prāpya siddhimuktī na dūrataḥ // SvaT_1.15 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506609 (0.0):
tyāginaṃ dambhanirmuktaṃ $ śivaśāstreṣu bhāvitam & / īdṛśaṃ tu guruṃ prāpya % siddhimuktī na dūrataḥ // SvaT_1.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317601 (0.061):
siddhimuktiphalapradaḥ SvaT_7.56d / siddhimuktī na dūrataḥ SvaT_1.15d
krodhanaścapalaḥ kṣudro dayādākṣiṇyavarjitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506616 (0.0):
īdṛśaṃ tu guruṃ prāpya % siddhimuktī na dūrataḥ // SvaT_1.15 // / krodhanaścapalaḥ kṣudro $ dayādākṣiṇyavarjitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709249 (0.057):
kroṅkārāṅkuśayogādānayati surāsurān kṣipram SvaT_13.24/a / krodhanaścapalaḥ kṣudro SvaT_1.16a / krodhano mārutāhvayaḥ SvaT_10.640d
kekaro danturaḥ kāṇaḥ pāpiṣṭhaḥ śāstravarjitaḥ // SvaT_1.16 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506623 (0.0):
krodhanaścapalaḥ kṣudro $ dayādākṣiṇyavarjitaḥ & / kekaro danturaḥ kāṇaḥ % pāpiṣṭhaḥ śāstravarjitaḥ // SvaT_1.16 //
atidīrghastathā hrasvaḥ kṛśaḥ sthūlaḥ kṣayānvitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506629 (0.0):
kekaro danturaḥ kāṇaḥ % pāpiṣṭhaḥ śāstravarjitaḥ // SvaT_1.16 // / atidīrghastathā hrasvaḥ $ kṛśaḥ sthūlaḥ kṣayānvitaḥ &
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13579508 (0.056):
(AVParis_27,2.2) nātidīrgho nātihrasvo nātisthūlaḥ kṛśas tathā |
tārkiko dambhasaṃyuktaḥ satyaśaucavivarjitaḥ // SvaT_1.17 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506636 (0.0):
atidīrghastathā hrasvaḥ $ kṛśaḥ sthūlaḥ kṣayānvitaḥ & / tārkiko dambhasaṃyuktaḥ % satyaśaucavivarjitaḥ // SvaT_1.17 //
anyaśāstrarato yastu nāsau muktiphalapradaḥ /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8791390 (0.0):
AbhT_13.307a/. svacchandaśāstre saṃkṣepāduktaṃ ca śrīmaheśinā / / AbhT_13.307b/. anyaśāstrarato yastu nāsau siddhiphalapradaḥ // 307
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169400 (0.0):
anyad vai hṛdayaṃ vakṣye KubjT_23.95c / anyaśāstrarato yastu SvaT_1.18a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506645 (0.0):
tārkiko dambhasaṃyuktaḥ % satyaśaucavivarjitaḥ // SvaT_1.17 // / anyaśāstrarato yastu $ nāsau muktiphalapradaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700260 (0.0):
anyathā siddhibhāgbhavet SvaT_7.88b / anyaśāstrarato yastu SvaT_1.18a
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 2 (abhmal2u.htm.txt) 15157823 (0.011):
uktaṃ svatantraśāstreṣu nāsau siddhiphalapradaḥ / anyaśāstrarato yaḥ syāt tacchāstranirato 'pi vā // 2.319 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529095 (0.026):
siddharūpaḥ susiddhaśca $ bhuktimuktiphalapradaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786311 (0.026):
siddharūpaḥ susiddhaśca bhuktimuktiphalapradaḥ / / yastvaṃśakaviśuddhaḥ syād bhairavo 'tra varānane // SvaT_8.24 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11520515 (0.035):
sarvamuktipradaścaivasarvakāmaphalapradaḥ // ŚivP_1,25.69cd/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238789 (0.035):
nāsau muktiphalapradaḥ SvaT_1.18b / nāsau muhyet kadācana SvaT_4.315b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893032 (0.039):
bhuktimuktiphalapradaḥ BrP_28.18d / bhuktimuktiphalapradaḥ BrP_28.65b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893041 (0.039):
bhuktimuktiphalapradaḥ BrP_68.77f / bhuktimuktiphalapradaḥ BrP_69.1d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16951404 (0.047):
sadā māṃsarucir naraḥ BrP_215.128b / sadā muktiphalapradaḥ BrP_216.73b
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21078509 (0.051):
vārāha iti sa prokto bhukti mukti phala pradaḥ // Hbhv_5.328 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054890 (0.053):
smṛti mātreṇa teṣāṃ vai bhukti mukti phala pradaḥ // Hbhv_1.158 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607172 (0.053):
smṛti mātreṇa teṣāṃ vai bhukti mukti phala pradaḥ ||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262502 (0.054):
bhuktimuktiphalapradaḥ SvaT_8.24b / bhuktimuktiphalapradā VT_45d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15733529 (0.054):
bhuktimuktiphalapradaḥ SvaT_8.24b / bhuktimuktiphalapradāḥ SvaT_6.28d
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8796716 (0.057):
AbhT_15.255a/. yāmalo@yaṃ mahānyāsaḥ siddhimuktiphalapradaḥ /
śiṣyo dayānvito dhīro dambhamāyāvivarjitaḥ // SvaT_1.18 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506652 (0.0):
anyaśāstrarato yastu $ nāsau muktiphalapradaḥ & / śiṣyo dayānvito dhīro % dambhamāyāvivarjitaḥ // SvaT_1.18 //
devāgnigurubhaktaśca śāstrabhakto dṛḍhavrataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506662 (0.0):
śiṣyo dayānvito dhīro % dambhamāyāvivarjitaḥ // SvaT_1.18 // / devāgnigurubhaktaśca $ śāstrabhakto dṛḍhavrataḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228922 (0.046):
devāgnigurubhaktaśca SvaT_1.19a / devāgniguruviprāṇāṃ SUp_7.68a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15721082 (0.046):
devasyābhimukhī nityam SvaT_10.607a / devāgnigurubhaktaśca SvaT_1.19a
guruśuśrūṣaṇaparaḥ suśāntendriyasaṃyutaḥ // SvaT_1.19 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506669 (0.0):
devāgnigurubhaktaśca $ śāstrabhakto dṛḍhavrataḥ & / guruśuśrūṣaṇaparaḥ % suśāntendriyasaṃyutaḥ // SvaT_1.19 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318908 (0.056):
suśāntaṃ niṣkalaṃ devaṃ SvaT_2.98c / suśāntendriyasaṃyutaḥ SvaT_1.19d
īdṛśo vai bhavecchiṣ.yaḥ so 'trānugrahabhājanam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178711 (0.0):
īdṛśaṃ tu guruṃ prāpya SvaT_1.15c / īdṛśo vai bhavecchiṣ.yaḥ SvaT_1.20a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506677 (0.0):
guruśuśrūṣaṇaparaḥ % suśāntendriyasaṃyutaḥ // SvaT_1.19 // / īdṛśo vai bhavecchiṣ.yaḥ $ so 'trānugrahabhājanam &
māyānvitaḥ śaṭhaḥ krūro niḥsatyaḥ kalahapriyaḥ // SvaT_1.20 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506685 (0.0):
īdṛśo vai bhavecchiṣ.yaḥ $ so 'trānugrahabhājanam & / māyānvitaḥ śaṭhaḥ krūro % niḥsatyaḥ kalahapriyaḥ // SvaT_1.20 //
kāmī ca lobhasampannaḥ śivabhaktivivarjitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506691 (0.0):
māyānvitaḥ śaṭhaḥ krūro % niḥsatyaḥ kalahapriyaḥ // SvaT_1.20 // / kāmī ca lobhasampannaḥ $ śivabhaktivivarjitaḥ &
dūṣako guruśāstrāṇāṃ dīkṣito 'pi na muktibhāk // SvaT_1.21 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506699 (0.0):
kāmī ca lobhasampannaḥ $ śivabhaktivivarjitaḥ & / dūṣako guruśāstrāṇāṃ % dīkṣito 'pi na muktibhāk // SvaT_1.21 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15720738 (0.061):
dīkṣitā ye varānante SvaT_4.539d / dīkṣito 'pi na muktibhāk SvaT_1.21d
santāpaṃ krodhane vindyāc capale capalāḥ śriyaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506705 (0.0):
dūṣako guruśāstrāṇāṃ % dīkṣito 'pi na muktibhāk // SvaT_1.21 // / santāpaṃ krodhane vindyāc $ capale capalāḥ śriyaḥ &
mantrasiddhiṃ haret kṣudra ācāryastu varānane // SvaT_1.22 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506712 (0.0):
santāpaṃ krodhane vindyāc $ capale capalāḥ śriyaḥ & / mantrasiddhiṃ haret kṣudra % ācāryastu varānane // SvaT_1.22 //
dayāhīnena daurbhāgyam adakṣe dasyupīḍanam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506719 (0.0):
mantrasiddhiṃ haret kṣudra % ācāryastu varānane // SvaT_1.22 // / dayāhīnena daurbhāgyam $ adakṣe dasyupīḍanam &
kekareṇa bhavedvyādhir danturaḥ kalikārakaḥ // SvaT_1.23 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506726 (0.0):
dayāhīnena daurbhāgyam $ adakṣe dasyupīḍanam & / kekareṇa bhavedvyādhir % danturaḥ kalikārakaḥ // SvaT_1.23 //
kāṇo vidveṣajananaḥ khalvāṭaścārthanāśanaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506732 (0.0):
kekareṇa bhavedvyādhir % danturaḥ kalikārakaḥ // SvaT_1.23 // / kāṇo vidveṣajananaḥ $ khalvāṭaścārthanāśanaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189680 (0.062):
kāṇayogo bhaveddhi saḥ SvaT_7.192b / kāṇo vidveṣajananaḥ SvaT_1.24a
śāstrahīne na siddhiḥ syād dīkṣādau vīravandite // SvaT_1.24 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506742 (0.0):
kāṇo vidveṣajananaḥ $ khalvāṭaścārthanāśanaḥ & / śāstrahīne na siddhiḥ syād % dīkṣādau vīravandite // SvaT_1.24 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227625 (0.028):
dīkṣājñānena yogena SvaT_11.122a / dīkṣādau vīravandite SvaT_1.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298752 (0.063):
śāstrabhakto dṛḍhavrataḥ SvaT_1.19b / śāstrahīne na siddhiḥ syād SvaT_1.24c
dīrghe rājabhayaṃ jñeyaṃ hrasvaḥ putravināśanaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506749 (0.0):
śāstrahīne na siddhiḥ syād % dīkṣādau vīravandite // SvaT_1.24 // / dīrghe rājabhayaṃ jñeyaṃ $ hrasvaḥ putravināśanaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227946 (0.047):
dīrghikābhiśca śobhitam SvaT_10.801d / dīrghe rājabhayaṃ jñeyaṃ SvaT_1.25a
kṛśaḥ kṣayakaro jñeyaḥ sthūla utpātakārakaḥ // SvaT_1.25 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506756 (0.0):
dīrghe rājabhayaṃ jñeyaṃ $ hrasvaḥ putravināśanaḥ & / kṛśaḥ kṣayakaro jñeyaḥ % sthūla utpātakārakaḥ // SvaT_1.25 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194182 (0.027):
kṛśaḥ kṣayakaro jñeyaḥ SvaT_1.25c / kṛśaḥ sthūlaḥ kṣayānvitaḥ SvaT_1.17b
kṣayānvitena mṛtyuḥ syāt tārkike vadhabandhanam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506764 (0.0):
kṛśaḥ kṣayakaro jñeyaḥ % sthūla utpātakārakaḥ // SvaT_1.25 // / kṣayānvitena mṛtyuḥ syāt $ tārkike vadhabandhanam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709349 (0.064):
kṣayātma bhuvanākṛti SvaT_10.667b / kṣayānvitena mṛtyuḥ syāt SvaT_1.26a
dāmbhikaḥ pāpajanako veditavyo varānane // SvaT_1.26 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506769 (0.0):
kṣayānvitena mṛtyuḥ syāt $ tārkike vadhabandhanam & / dāmbhikaḥ pāpajanako % veditavyo varānane // SvaT_1.26 //
mantāstasya na siddhyanti yaḥ satyādivivarjitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506776 (0.0):
dāmbhikaḥ pāpajanako % veditavyo varānane // SvaT_1.26 // / mantāstasya na siddhyanti $ yaḥ satyādivivarjitaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277318 (0.062):
yaḥ satyādivivarjitaḥ SvaT_1.27b / yaḥ sa daṃṣṭrādyabhedyaḥ syāt SvaT_12.95a
sarve te na śubhā devi iha loke paratra ca // SvaT_1.27 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506785 (0.0):
mantāstasya na siddhyanti $ yaḥ satyādivivarjitaḥ & / sarve te na śubhā devi % iha loke paratra ca // SvaT_1.27 //
sitaraktapītakṛṣṇāṃ bhūmiṃ plavaviśodhitām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506792 (0.0):
sarve te na śubhā devi % iha loke paratra ca // SvaT_1.27 // / sitaraktapītakṛṣṇāṃ $ bhūmiṃ plavaviśodhitām &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317089 (0.045):
sitaraktapītakṛṣṇā SvaT_12.123a / sitaraktapītakṛṣṇāṃ VT_95c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15753187 (0.046):
sitaraktapītakṛṣṇā SvaT_12.123a / sitaraktapītakṛṣṇāṃ SvaT_1.28a
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7387660 (0.062):
catuḥpattraṃ tu tatrābjaṃ $ sarvavarṇitakarṇikām & / sitaraktapītakṛṣṇāṃ % pūrvādidalasaṃsthitām // VT_95 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7093385 (0.062):
catuḥpattraṃ tu tatrābjaṃ sarvavarṇitakarṇikām / / sitaraktapītakṛṣṇāṃ pūrvādidalasaṃsthitām // VT_95 //
viśalyāṃ lakṣaṇairyuktāṃ sarvakāmārthasādhikām // SvaT_1.28 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506800 (0.0):
sitaraktapītakṛṣṇāṃ $ bhūmiṃ plavaviśodhitām & / viśalyāṃ lakṣaṇairyuktāṃ % sarvakāmārthasādhikām // SvaT_1.28 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310323 (0.053):
sarvakāmārthasādhikām SvaT_1.28d / sarvakāmikam eva ca VT_351d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15750696 (0.053):
sarvakāmārthasādhikām SvaT_1.28d / sarvakāmaiḥ sametāni SvaT_10.99c
sugandhigandhasaṃyuktāṃ puṣpaprakaralālitām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506806 (0.0):
viśalyāṃ lakṣaṇairyuktāṃ % sarvakāmārthasādhikām // SvaT_1.28 // / sugandhigandhasaṃyuktāṃ $ puṣpaprakaralālitām &
sudhūpāmodabahalāṃ vitānopariśobhitam // SvaT_1.29 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506813 (0.0):
sugandhigandhasaṃyuktāṃ $ puṣpaprakaralālitām & / sudhūpāmodabahalāṃ % vitānopariśobhitam // SvaT_1.29 //
ācāryastu śucirbhūtvā candanāgurucarcitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506821 (0.0):
sudhūpāmodabahalāṃ % vitānopariśobhitam // SvaT_1.29 // / ācāryastu śucirbhūtvā $ candanāgurucarcitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511593 (0.042):
sudhūpitaḥ sutāmbūlaś $ candanāgurucarcitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768820 (0.042):
sudhūpitaḥ sutāmbūlaś candanāgurucarcitaḥ /
sudhūpitaḥ prasannātmā khaṭikākarasaṃyutaḥ // SvaT_1.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506829 (0.0):
ācāryastu śucirbhūtvā $ candanāgurucarcitaḥ & / sudhūpitaḥ prasannātmā % khaṭikākarasaṃyutaḥ // SvaT_1.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511594 (0.040):
sudhūpitaḥ sutāmbūlaś $ candanāgurucarcitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768821 (0.040):
sudhūpitaḥ sutāmbūlaś candanāgurucarcitaḥ /
prāṅmukhodaṅmukho vāpi ekacittaḥ samāhitaḥ / / mātṛkāṃ prastarettatra ādikṣāntāmanukramāt // SvaT_1.31 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506838 (0.0):
sudhūpitaḥ prasannātmā % khaṭikākarasaṃyutaḥ // SvaT_1.30 // / prāṅmukhodaṅmukho vāpi $ ekacittaḥ samāhitaḥ &
ādiḥ ṣoḍaśabhedena sākṣādvai bhairavaḥ smṛtaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506844 (0.0):
mātṛkāṃ prastarettatra % ādikṣāntāmanukramāt // SvaT_1.31 // / ādiḥ ṣoḍaśabhedena $ sākṣādvai bhairavaḥ smṛtaḥ &
kavargaścaṭavargau ca tapayāḥ śastathaiva ca // SvaT_1.32 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506850 (0.0):
ādiḥ ṣoḍaśabhedena $ sākṣādvai bhairavaḥ smṛtaḥ & / kavargaścaṭavargau ca % tapayāḥ śastathaiva ca // SvaT_1.32 //
saṃhāreṇa samopetau yonirvai bhairavī smṛtā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506857 (0.0):
kavargaścaṭavargau ca % tapayāḥ śastathaiva ca // SvaT_1.32 // / saṃhāreṇa samopetau $ yonirvai bhairavī smṛtā &
mātṛkābhairavaṃ devam avargeṇa prapūjayet // SvaT_1.33 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506863 (0.0):
saṃhāreṇa samopetau $ yonirvai bhairavī smṛtā & / mātṛkābhairavaṃ devam % avargeṇa prapūjayet // SvaT_1.33 //
bhairavī kādinā pūjyā mātṛvargaiḥ prapūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506869 (0.0):
mātṛkābhairavaṃ devam % avargeṇa prapūjayet // SvaT_1.33 // / bhairavī kādinā pūjyā $ mātṛvargaiḥ prapūjayet &
avarge tu mahālakṣmīḥ kavarge kamalodbhavā // SvaT_1.34 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506876 (0.0):
bhairavī kādinā pūjyā $ mātṛvargaiḥ prapūjayet & / avarge tu mahālakṣmīḥ % kavarge kamalodbhavā // SvaT_1.34 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171672 (0.043):
avargeṇa prapūjayet SvaT_1.33d / avarge tu mahālakṣmīḥ SvaT_1.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204207 (0.057):
cavarge ca kramīśvarī KubjT_21.47d / cavarge tu maheśānī SvaT_1.35a
cavarge tu maheśānī ṭavarge tu kumārikā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506881 (0.0):
avarge tu mahālakṣmīḥ % kavarge kamalodbhavā // SvaT_1.34 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204208 (0.021):
cavarge ca kramīśvarī KubjT_21.47d / cavarge tu maheśānī SvaT_1.35a
nārāyaṇī tavarge tu vārāhī tu pavargikā // SvaT_1.35 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506887 (0.0):
cavarge tu maheśānī $ ṭavarge tu kumārikā & / nārāyaṇī tavarge tu % vārāhī tu pavargikā // SvaT_1.35 //
aindrī caiva yavargasthā cāmuṇḍā tu śavargikā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506894 (0.0):
nārāyaṇī tavarge tu % vārāhī tu pavargikā // SvaT_1.35 // / aindrī caiva yavargasthā $ cāmuṇḍā tu śavargikā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185015 (0.046):
aindrī caiva tu āgneyī KubjT_24.136c / aindrī caiva yavargasthā SvaT_1.36a
etāḥ sapta mahāmātṛḥ saptalokavyavasthitāḥ // SvaT_1.36 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506899 (0.0):
aindrī caiva yavargasthā $ cāmuṇḍā tu śavargikā & / etāḥ sapta mahāmātṛḥ % saptalokavyavasthitāḥ // SvaT_1.36 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2545442 (0.020):
saptasapta parāvarān Mn_1.105b / sapta sapta parāvarān Mn_3.38b
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644024 (0.030):
438.022. asminneva ca ratnadvīpe 'manuṣyāḥ prativasanti/ / 438.022. te muṣyāṇāṃ saptāhaṃ marṣayanti/ / 438.023. saptāahasyātyayāt tādṛśaṃ vāyumutsṛjanti yena vahanamapahriyate
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778100 (0.035):
cetiye nirāhāro prītisukhena saptamaṃ saptāhaṃ vītināmesi // evaṃ bhagavāṃ / saptasaptāhaṃ ekūnapaṃcāśad divasāṃ nirāhāro //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29007954 (0.035):
sapta vai deśalāñchakāḥ LiP_1,46.41b / sapta vai śālmalidvīpe LiP_1,53.5a
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9519937 (0.037):
4,26: sapta.sṛptā.saṅkhyā.sapta.āditya.raśmi1p.iti.vadanti/ / 4,27: ``sapta.yuñjanti.ratham.eka.cakram.eko.aśvo.vahati.saptanāmā/
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5945552 (0.040):
3.14cv ṣaṭ kūrcāḥ sapta sevanyo 3.14cv ṣaṭ kūrcāḥ sapta sevinyo
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9532257 (0.040):
nābhākasya.praśastibhir.yaḥ.sindhūnām.upodaye.saptasvasā.sa.madhyamo.nabhantām.anyake.same/''.
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2588918 (0.041):
2 | aciramanuttarāṃ sambodhimabhisamboddhukāmenācaritavyāḥ saptadharmāḥ | / ke sapta | prathamaṃbodhisattvenopagantavyāni kalpāṇa mitrāṇi |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8652308 (0.041):
kintu pṛthivīsthoccatvāyogaḥ / yadā tu / bhūrbhuvassvarmaharjanaspassatyamiti saptalokavivakṣā / tadendrasadanasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21622391 (0.045):
338.007. sapta eḍakarajāṃsi ekaṃ gorajaḥ/ / 338.007. sapta gorajāṃsi ekā yūkā/ / 338.007. sapta yūkā ekā likṣā/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18651288 (0.046):
ekamekaṃ ca saptasapta puruṣā saptasaptehi niṣṭhānehi parṇakulakena ca
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19509578 (0.047):
prakṣeptavyamāsīt tatsaptārdhadhā vibhajya saptārdhebhya iti kuta
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19509570 (0.047):
saptārdhebhyaḥ tatsaptadhā saptārdhadhā yadanyatsaptārdhebhyaḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9538810 (0.050):
12,36: teṣām.eṣā.bhavati/ / 12,37: ``sapta.ṛsayaḥ.pratihitāḥ.śarīre.sapta.rakṣanti.sadamapramādam/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066747 (0.054):
saptasapta parāvarān Mn_1.105b / sapta sapta parāvarān Mn_3.38b / saptasveteṣvacyutaśced Ang_1.504c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308022 (0.054):
saptalokanivāsibhiḥ SvaT_11.278d / saptalokavyavasthitāḥ SvaT_1.36d / saptalokasamanvitam KubjT_14.19d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548471 (0.056):
caturarṇavāntavijetā dhārmiko dharmarājaḥ saptaratnasamanvāgataḥ/ / 087.027. tasyemānyevamrūpāṇi sapta ratnāni bhaviṣyanti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652886 (0.056):
caturaṅgairvijetā dhārmiko dharmarājaḥ saptaratnasamanvāgataḥ/ / 467.013. tasyemānyevamrūpāṇi saptaratnāni bhavanti, tadyathā cakraratnaṃ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15749876 (0.056):
saptalokanivāsibhiḥ SvaT_11.278d / saptalokavyavasthitāḥ SvaT_1.36d / saptalokaṃ sabrahmāṇḍaṃ SvaT_9.43c
sarvān kāmānavāpnoti devyevaṃ bhairavo 'bravīt /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506905 (0.0):
etāḥ sapta mahāmātṛḥ % saptalokavyavasthitāḥ // SvaT_1.36 // / sarvān kāmānavāpnoti $ devyevaṃ bhairavo 'bravīt &
ante 'sya uddharenmantrān yathākramaniyogataḥ // SvaT_1.37 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506911 (0.0):
sarvān kāmānavāpnoti $ devyevaṃ bhairavo 'bravīt & / ante 'sya uddharenmantrān % yathākramaniyogataḥ // SvaT_1.37 //
trayodaśaṃ binduyutam anantāsanamuttamam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506917 (0.0):
ante 'sya uddharenmantrān % yathākramaniyogataḥ // SvaT_1.37 // / trayodaśaṃ binduyutam $ anantāsanamuttamam &
anena yojayetsarvaṃ somasūryāgnimadhyagam // SvaT_1.38 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320391 (0.0):
soma sūryāgni devatāḥ GorS(2)_84b / somasūryāgnimadhyagam SvaT_1.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320398 (0.0):
somasūryāgnimadhyagam SvaT_1.38d / somasūryāgnimadhyagaḥ SvaT_7.148b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506925 (0.0):
trayodaśaṃ binduyutam $ anantāsanamuttamam & / anena yojayetsarvaṃ % somasūryāgnimadhyagam // SvaT_1.38 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754595 (0.0):
somasūryapathāntarā SvaT_3.21d / somasūryāgnimadhyagam SvaT_1.38d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754604 (0.028):
somasūryāgnimadhyagaḥ SvaT_7.148b / somasūryātmakaṃ yasmāj SvaT_7.158a
brahmaviṣṇumaheśānaṃ śavāntaṃ parikalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506931 (0.0):
anena yojayetsarvaṃ % somasūryāgnimadhyagam // SvaT_1.38 // / brahmaviṣṇumaheśānaṃ $ śavāntaṃ parikalpayet &
mūrtiṃ haṃsākṣareṇaiva bindubhinnena kalpayet // SvaT_1.39 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506939 (0.0):
brahmaviṣṇumaheśānaṃ $ śavāntaṃ parikalpayet & / mūrtiṃ haṃsākṣareṇaiva % bindubhinnena kalpayet // SvaT_1.39 //
ardhacandrakṛtāṭopāṃ svasvanāṃ tuhinaprabhām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506946 (0.0):
mūrtiṃ haṃsākṣareṇaiva % bindubhinnena kalpayet // SvaT_1.39 // / ardhacandrakṛtāṭopāṃ $ svasvanāṃ tuhinaprabhām &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324109 (0.043):
svasthāneṣu nirodhayet SvaT_7.317b / svasvanāṃ tuhinaprabhām SvaT_1.40b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700948 (0.062):
ardhacandrakṛtāṭopāṃ SvaT_1.40a / ardhacandravidhānataḥ SvaT_5.25b
tadūrdhve sakalaṃ devaṃ svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_1.40 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506953 (0.0):
ardhacandrakṛtāṭopāṃ $ svasvanāṃ tuhinaprabhām & / tadūrdhve sakalaṃ devaṃ % svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_1.40 //
oṃkāramuccaretpūrvam aghorebhyo anantaram / / tha ghorebhyo samālikhya tato 'nyattu samālikhet // SvaT_1.41 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506965 (0.0):
tadūrdhve sakalaṃ devaṃ % svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_1.40 // / oṃkāramuccaretpūrvam $ aghorebhyo anantaram &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714030 (0.044):
tato niyatikālau ca SvaT_11.294c / tato 'nyattu samālikhet SvaT_1.41d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185423 (0.056):
oṃkāramuccaretpūrvam SvaT_1.41a / oṃkāramuccaretpūrvaṃ SvaT_1.63a
ghoraghoratarebhyaśca sarvataḥ śarva uccaret / / sarvebhyaḥ padamanyacca namaste rudra eva ca // SvaT_1.42 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506976 (0.0):
tha ghorebhyo samālikhya % tato 'nyattu samālikhet // SvaT_1.41 // / ghoraghoratarebhyaśca $ sarvataḥ śarva uccaret &
rūpebhyaśca samālikhya namaskārāvasānakam / / mantrarājaḥ samākhyātaḥ aghoraḥ surapūjitaḥ // SvaT_1.43 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506987 (0.0):
sarvebhyaḥ padamanyacca % namaste rudra eva ca // SvaT_1.42 // / rūpebhyaśca samālikhya $ namaskārāvasānakam &
sakṛduccārito devi nāśayet sarvakilbiṣam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506993 (0.0):
mantrarājaḥ samākhyātaḥ % aghoraḥ surapūjitaḥ // SvaT_1.43 // / sakṛduccārito devi $ nāśayet sarvakilbiṣam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305934 (0.063):
sakṛd uccāritā vidyā KubjT_5.33c / sakṛduccārito devi SvaT_1.44a / sakṛn na tvā natvā katham iva stāṃ saṃnidadhate Saul_15c
janmakoṭīsahasraistu bhramadbhiḥ samupārjitam // SvaT_1.44 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507000 (0.0):
sakṛduccārito devi $ nāśayet sarvakilbiṣam & / janmakoṭīsahasraistu % bhramadbhiḥ samupārjitam // SvaT_1.44 //
smaraṇānnāśayeddevi tamaḥ sūryodaye yathā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507005 (0.0):
janmakoṭīsahasraistu % bhramadbhiḥ samupārjitam // SvaT_1.44 // / smaraṇānnāśayeddevi $ tamaḥ sūryodaye yathā &
yakārādivakārāntāḥ saṃhāreṇa samāyutāḥ // SvaT_1.45 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507013 (0.0):
smaraṇānnāśayeddevi $ tamaḥ sūryodaye yathā & / yakārādivakārāntāḥ % saṃhāreṇa samāyutāḥ // SvaT_1.45 //
bindumastakasambhinnā bhairavasya mukhāni ca / / brahmabhaṅgyā niyojyāni mūrdhādicaraṇāvadhi // SvaT_1.46 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507026 (0.0):
yakārādivakārāntāḥ % saṃhāreṇa samāyutāḥ // SvaT_1.45 // / bindumastakasambhinnā $ bhairavasya mukhāni ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272338 (0.010):
mūrdhādicaraṇaṃ yāvat SvaT_2.85c / mūrdhādicaraṇāvadhi SvaT_1.46d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15737320 (0.010):
mūrdhādicaraṇāvadhi SvaT_2.47d / mūrdhādyaṅguṣṭhakāvadhi SvaT_3.165b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765403 (0.030):
mukhāni kalpayetpaścān mūrdhādicaraṇāvadhi // SvaT_2.47 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508165 (0.049):
mukhāni kalpayetpaścān % mūrdhādicaraṇāvadhi // SvaT_2.47 //
punaścordhvaṃ mukhaṃ kalpyaṃ prāgdakṣiṇamathottaram /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507034 (0.0):
brahmabhaṅgyā niyojyāni % mūrdhādicaraṇāvadhi // SvaT_1.46 // / punaścordhvaṃ mukhaṃ kalpyaṃ $ prāgdakṣiṇamathottaram &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15728520 (0.048):
punaścaiva sṛjejjagat SvaT_11.299d / punaścordhvaṃ mukhaṃ kalpyaṃ SvaT_1.47a
aparaṃ kalpayitvā tu kalābhedena vinyaset // SvaT_1.47 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507040 (0.0):
punaścordhvaṃ mukhaṃ kalpyaṃ $ prāgdakṣiṇamathottaram & / aparaṃ kalpayitvā tu % kalābhedena vinyaset // SvaT_1.47 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188763 (0.063):
kalābhedaṃ yathāpūrvaṃ SvaT_2.49a / kalābhedena vinyaset SvaT_1.47d
pūrvaṃ ca dakṣiṇaṃ caiva uttaraṃ paścimaṃ tathā / / ūrdhvamūrdhnā tu saṃyuktaṃ kṣakāraṃ tvīśarūpiṇam // SvaT_1.48 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507045 (0.0):
aparaṃ kalpayitvā tu % kalābhedena vinyaset // SvaT_1.47 // / pūrvaṃ ca dakṣiṇaṃ caiva $ uttaraṃ paścimaṃ tathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507053 (0.0):
pūrvaṃ ca dakṣiṇaṃ caiva $ uttaraṃ paścimaṃ tathā & / ūrdhvamūrdhnā tu saṃyuktaṃ % kṣakāraṃ tvīśarūpiṇam // SvaT_1.48 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20739466 (0.020):
13,127.046a bhagavan kena te vaktraṃ candravat priyadarśanam / 13,127.046c pūrvaṃ tathaiva śrīkāntam uttaraṃ paścimaṃ tathā / 13,127.047a dakṣiṇaṃ ca mukhaṃ raudraṃ kenordhvaṃ kapilā jaṭāḥ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196223 (0.039):
kṣakāraṃ kālam ārūḍham KubjT_9.56a / kṣakāraṃ tvīśarūpiṇam SvaT_1.48d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709314 (0.049):
kśīrāktatilahomena SvaT_2.282a / kṣakāraṃ tvīśarūpiṇam SvaT_1.48d
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11279291 (0.056):
svadiṅniyamo na pūrvamuttaraṃ dakṣiṇaṃ paścimaṃ vā kadācidbhavati,
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508172 (0.064):
vaktrāṇi kalpayetpaścād $ ūrdhvaṃ pūrvaṃ ca dakṣiṇam & / uttaraṃ paścimaṃ caiva % yathāvatpravibhāgaśaḥ // SvaT_2.48 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765410 (0.064):
vaktrāṇi kalpayetpaścād ūrdhvaṃ pūrvaṃ ca dakṣiṇam / / uttaraṃ paścimaṃ caiva yathāvatpravibhāgaśaḥ // SvaT_2.48 //
evaṃ vaktraṃ caturdhā tu vaktreṣveva niyojayet / / pañcamaṃ yadbhavedvaktraṃ kṣakāreṇaiva nirdiśet // SvaT_1.49 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507064 (0.0):
ūrdhvamūrdhnā tu saṃyuktaṃ % kṣakāraṃ tvīśarūpiṇam // SvaT_1.48 // / evaṃ vaktraṃ caturdhā tu $ vaktreṣveva niyojayet &
hṛdi grīvāṃsapṛṣṭhe tu nābhau ca jaṭhare tathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326374 (0.0):
hṛdi gūḍhaṃ parāparam KubjT_25.126b / hṛdi grīvāṃsapṛṣṭhe tu SvaT_1.50a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507072 (0.0):
pañcamaṃ yadbhavedvaktraṃ % kṣakāreṇaiva nirdiśet // SvaT_1.49 // / hṛdi grīvāṃsapṛṣṭhe tu $ nābhau ca jaṭhare tathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15757052 (0.0):
hṛdā saṃkalpya vāgīśīṃ SvaT_4.107c / hṛdi grīvāṃsapṛṣṭhe tu SvaT_1.50a
pṛṣṭhe corasi vinyased aghoreṇa yathākramam // SvaT_1.50 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507078 (0.0):
hṛdi grīvāṃsapṛṣṭhe tu $ nābhau ca jaṭhare tathā & / pṛṣṭhe corasi vinyased % aghoreṇa yathākramam // SvaT_1.50 //
guhye tathā gude caiva tathorvorjānunorapi / / jaṅghayośca sphijoḥ kaṭyāṃ pārśvayorubhayorapi // SvaT_1.51 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507089 (0.0):
pṛṣṭhe corasi vinyased % aghoreṇa yathākramam // SvaT_1.50 // / guhye tathā gude caiva $ tathorvorjānunorapi &
vinyaseccaiva vāmena śarīre tu yathākramam / / pādau hastau tathā nāsāṃ śiraścaiva bhujāvatha // SvaT_1.52 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507100 (0.0):
jaṅghayośca sphijoḥ kaṭyāṃ % pārśvayorubhayorapi // SvaT_1.51 // / vinyaseccaiva vāmena $ śarīre tu yathākramam &
sadyena kalpayeddevi sarvametadyathākramam / / tāsāṃ nāmāni vakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_1.53 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507110 (0.0):
pādau hastau tathā nāsāṃ % śiraścaiva bhujāvatha // SvaT_1.52 // / sadyena kalpayeddevi $ sarvametadyathākramam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509171 (0.036):
tṛtīye caiva lokeśān $ sāstrānsaṃparikalpayet & / nāmāni teṣāṃ vakṣyāmi % yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_2.123 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766407 (0.036):
tṛtīye caiva lokeśān sāstrānsaṃparikalpayet / / nāmāni teṣāṃ vakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_2.123 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15749590 (0.064):
sadyaḥ sūtakaśuddhaye SvaT_2.217b / sadyena kalpayeddevi SvaT_1.53a
tārā sutārā taraṇī tārayantī sutāraṇī /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507117 (0.0):
tāsāṃ nāmāni vakṣyāmi % yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_1.53 // / tārā sutārā taraṇī $ tārayantī sutāraṇī &
īśānasya kalā pañca nirañjanapadānugā // SvaT_1.54 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507123 (0.0):
tārā sutārā taraṇī $ tārayantī sutāraṇī & / īśānasya kalā pañca % nirañjanapadānugā // SvaT_1.54 //
nivṛttiśca pratiṣṭhā ca vidyā śāntistathaiva ca / / puruṣasya kalā hyetāś catasraḥ parikīrtitāḥ // SvaT_1.55 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507131 (0.0):
īśānasya kalā pañca % nirañjanapadānugā // SvaT_1.54 // / nivṛttiśca pratiṣṭhā ca $ vidyā śāntistathaiva ca &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553290 (0.063):
tārakācalitākāraṃ % bindumevaṃ vilakṣayet // SvaT_12.156 // / nivṛttiśca pratiṣṭhā ca $ vidyā śāntistathaiva ca &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810487 (0.063):
tārakācalitākāraṃ bindumevaṃ vilakṣayet // SvaT_12.156 // / nivṛttiśca pratiṣṭhā ca vidyā śāntistathaiva ca /
tamā mohā kṣudhā nidrā mṛtyurmāyā bhayā jarā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507139 (0.0):
puruṣasya kalā hyetāś % catasraḥ parikīrtitāḥ // SvaT_1.55 // / tamā mohā kṣudhā nidrā $ mṛtyurmāyā bhayā jarā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216255 (0.035):
tamācāryaṃ vinirdiśet SvaT_3.34b / tamā mohā kṣudhā nidrā SvaT_1.56a
aghorasya kalā hyetā aṣṭau vai varavarṇini // SvaT_1.56 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507145 (0.0):
tamā mohā kṣudhā nidrā $ mṛtyurmāyā bhayā jarā & / aghorasya kalā hyetā % aṣṭau vai varavarṇini // SvaT_1.56 //
rajā rakṣā ratiḥ pālyā kāmyā tṛṣṇā matiḥ kriyā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507154 (0.0):
aghorasya kalā hyetā % aṣṭau vai varavarṇini // SvaT_1.56 // / rajā rakṣā ratiḥ pālyā $ kāmyā tṛṣṇā matiḥ kriyā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15740096 (0.037):
rajaḥsattvotkaṭā jñeyā SvaT_11.169a / rajā rakṣā ratiḥ pālyā SvaT_1.57a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702744 (0.056):
rajā rakṣā ratiḥ pālyā kānti stṛṣṇā matiḥ kriyā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281419 (0.057):
rajaḥ sūryeṇa saṃyutam GorS(2)_76b / rajā rakṣā ratiḥ pālyā SvaT_1.57a
ṛddhirmāyā ca rātriśca bhrāmiṇī mohanī tathā // SvaT_1.57 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507161 (0.0):
rajā rakṣā ratiḥ pālyā $ kāmyā tṛṣṇā matiḥ kriyā & / ṛddhirmāyā ca rātriśca % bhrāmiṇī mohanī tathā // SvaT_1.57 //
manonmanī kalā hyetā vāmadeve trayodaśa / / siddhirṛddhirdyutirlakṣmīr medhā kāntiḥ sudhā sthitiḥ // SvaT_1.58 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507173 (0.0):
ṛddhirmāyā ca rātriśca % bhrāmiṇī mohanī tathā // SvaT_1.57 // / manonmanī kalā hyetā $ vāmadeve trayodaśa &
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8832503 (0.023):
AbhT_33.6a/. siddhirvṛddhirdyutirlakṣmīrmedhā kāntiḥ sudhā dhṛtiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766689 (0.025):
puṣṭirṛddhiḥ sthitirmedhā kāntirlakṣmīrdyutirdhṛtiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702729 (0.030):
oṃ hāṃ sadyojātāyaiva kalā hyaṣṭau prakīrtitāḥ // GarP_1,21.2 // / siddhirṛddhirdhṛtirlakṣmīrmedhā kāntiḥ svadhā sthitiḥ (8) /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273145 (0.042):
medo vasāṃ vijānīyāt SvaT_15.16a / medhā kāntiḥ sudhā sthitiḥ SvaT_1.58d
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23685651 (0.057):
20.50cd: siddhir ṛddhir dyutir lakṣmī meghā kāntiḥ svadhā dhṛtiḥ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317612 (0.063):
siddhirṛddhirdyutirlakṣmīr SvaT_1.58c / siddhir bhavati kāmadā VT_119d
sadyojātakalāstvevam aṣṭau samparikīrtitāḥ / / punaśca sādhako devi sarvāṅgeṣu yathākramam // SvaT_1.59 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507185 (0.0):
siddhirṛddhirdyutirlakṣmīr % medhā kāntiḥ sudhā sthitiḥ // SvaT_1.58 // / sadyojātakalāstvevam $ aṣṭau samparikīrtitāḥ &
navatattvaṃ tritattvaṃ ca dhruveṇa parikalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507191 (0.0):
punaśca sādhako devi % sarvāṅgeṣu yathākramam // SvaT_1.59 // / navatattvaṃ tritattvaṃ ca $ dhruveṇa parikalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235700 (0.049):
navatattvaṃ tritattvakam SvaT_2.164d / navatattvaṃ tritattvakam SvaT_3.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235713 (0.049):
navatattvaṃ tritattvaṃ ca SvaT_1.60a / navatattvaṃ tritattvaṃ ca SvaT_2.49c
vidyāṅgāni punarnyasya teṣāṃ mantrān śṛṇu priye // SvaT_1.60 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507198 (0.0):
navatattvaṃ tritattvaṃ ca $ dhruveṇa parikalpayet & / vidyāṅgāni punarnyasya % teṣāṃ mantrān śṛṇu priye // SvaT_1.60 //
aghorebhyo samālikhya tha ghorebhyo dvitīyakam / / ghoraghoratarebhyaśca tṛtīyaṃ parikalpayet // SvaT_1.61 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507209 (0.0):
vidyāṅgāni punarnyasya % teṣāṃ mantrān śṛṇu priye // SvaT_1.60 // / aghorebhyo samālikhya $ tha ghorebhyo dvitīyakam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224296 (0.005):
tha ghorebhyo dvitīyakam SvaT_1.61b / tha ghorebhyo samālikhya SvaT_1.41c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15719045 (0.048):
tha ghorebhyo dvitīyakam SvaT_1.61b / tha ghorebhyo samālikhya SvaT_1.41c / 'thāgnikāryaparāyaṇaḥ SvaT_9.41d
sarvataḥ śarva sarvebhyo caturthaṃ parikalpayet / / namaste rudrarūpebhyaḥ pañcamaṃ ca vidhānataḥ // SvaT_1.62 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507212 (0.0):
ghoraghoratarebhyaśca % tṛtīyaṃ parikalpayet // SvaT_1.61 // / sarvataḥ śarva sarvebhyo $ caturthaṃ parikalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507220 (0.0):
sarvataḥ śarva sarvebhyo $ caturthaṃ parikalpayet & / namaste rudrarūpebhyaḥ % pañcamaṃ ca vidhānataḥ // SvaT_1.62 //
oṃkāramuccaretpūrvaṃ juṃ saśca tadanantaram /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507225 (0.0):
namaste rudrarūpebhyaḥ % pañcamaṃ ca vidhānataḥ // SvaT_1.62 // / oṃkāramuccaretpūrvaṃ $ juṃ saśca tadanantaram &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185423 (0.056):
oṃkāramuccaretpūrvam SvaT_1.41a / oṃkāramuccaretpūrvaṃ SvaT_1.63a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15706128 (0.060):
oṃkārabindunādānāṃ SvaT_3.28c / oṃkāramuccaretpūrvam SvaT_1.41a / oṃkāramuccaretpūrvaṃ SvaT_1.63a
netratrayaṃ prakalpeta vidyādehasya bhāmini // SvaT_1.63 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507232 (0.0):
oṃkāramuccaretpūrvaṃ $ juṃ saśca tadanantaram & / netratrayaṃ prakalpeta % vidyādehasya bhāmini // SvaT_1.63 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15743541 (0.057):
vidyādīkṣā bhavetsā tu SvaT_4.484a / vidyādehasya bhāmini SvaT_1.63d / vidyādehasvarūpeṇa SvaT_4.488a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290817 (0.061):
vidyādehaguṇojjvalā KubjT_18.32d / vidyādehasya bhāmini SvaT_1.63d / vidyādehasvarūpeṇa SvaT_4.488a
vidyāṅgāni vijānīyāt nāmāni ca nibodha me /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507239 (0.0):
netratrayaṃ prakalpeta % vidyādehasya bhāmini // SvaT_1.63 // / vidyāṅgāni vijānīyāt $ nāmāni ca nibodha me &
sarvātmā tu brahmaśiro jvālinī piṅgalaṃ tathā // SvaT_1.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507246 (0.0):
vidyāṅgāni vijānīyāt $ nāmāni ca nibodha me & / sarvātmā tu brahmaśiro % jvālinī piṅgalaṃ tathā // SvaT_1.64 //
durbhedyaṃ pāśupatyaṃ ca jyotīrūpaṃ tathaiva ca / / kriyā jñānaṃ tathaivecchā tāsāṃ mantrānnibodha me // SvaT_1.65 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507255 (0.0):
sarvātmā tu brahmaśiro % jvālinī piṅgalaṃ tathā // SvaT_1.64 // / durbhedyaṃ pāśupatyaṃ ca $ jyotīrūpaṃ tathaiva ca &
caturthasvarasaṃyuktaṃ hāntaṃ binduvibhūṣitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507262 (0.0):
kriyā jñānaṃ tathaivecchā % tāsāṃ mantrānnibodha me // SvaT_1.65 // / caturthasvarasaṃyuktaṃ $ hāntaṃ binduvibhūṣitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15711261 (0.063):
caturṇāṃ lokapālānāṃ SvaT_10.326a / caturthasvarasaṃyuktaṃ SvaT_1.66a / caturthaṃ parikalpayet SvaT_1.62b
kriyāśaktiḥ samākhyātā sarvasṛṣṭiprakāśikā // SvaT_1.66 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507268 (0.0):
caturthasvarasaṃyuktaṃ $ hāntaṃ binduvibhūṣitam & / kriyāśaktiḥ samākhyātā % sarvasṛṣṭiprakāśikā // SvaT_1.66 //
śakārasya tṛtīyaṃ tu ṣaṣṭhayuktaṃ sabindukam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507274 (0.0):
kriyāśaktiḥ samākhyātā % sarvasṛṣṭiprakāśikā // SvaT_1.66 // / śakārasya tṛtīyaṃ tu $ ṣaṣṭhayuktaṃ sabindukam &
jñānaśaktiḥ smṛtā hyeṣā prabodhajananī śubhā // SvaT_1.67 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507280 (0.0):
śakārasya tṛtīyaṃ tu $ ṣaṣṭhayuktaṃ sabindukam & / jñānaśaktiḥ smṛtā hyeṣā % prabodhajananī śubhā // SvaT_1.67 //
kṣādiṃ dvisvarasambhinnaṃ tripañcena tu mūrchitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507289 (0.0):
jñānaśaktiḥ smṛtā hyeṣā % prabodhajananī śubhā // SvaT_1.67 // / kṣādiṃ dvisvarasambhinnaṃ $ tripañcena tu mūrchitam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196402 (0.041):
kṣādiryāntasamopeto SvaT_1.84c / kṣādiṃ dvisvarasambhinnaṃ SvaT_1.68a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284922 (0.045):
lāti yasmād yamātītaṃ KubjT_25.0*2c / lādistrisvarasambhinno SvaT_1.74c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15741423 (0.063):
lāñchayettu varānane SvaT_5.31b / lādistrisvarasambhinno SvaT_1.74c
icchāśaktiḥ samākhyātā bhairavasyāmitātmikā // SvaT_1.68 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507295 (0.0):
kṣādiṃ dvisvarasambhinnaṃ $ tripañcena tu mūrchitam & / icchāśaktiḥ samākhyātā % bhairavasyāmitātmikā // SvaT_1.68 //
haṃsākhyo bindusaṃyuktaḥ ṣaṣṭhasvaravibheditaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507303 (0.0):
icchāśaktiḥ samākhyātā % bhairavasyāmitātmikā // SvaT_1.68 // / haṃsākhyo bindusaṃyuktaḥ $ ṣaṣṭhasvaravibheditaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756536 (0.049):
haṃsākṣarasamuccāraḥ SvaT_5.58a / haṃsākhyo bindusaṃyuktaḥ SvaT_1.69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325308 (0.051):
haṃsākhye prāṇadhāriṇi KubjT_24.123b / haṃsākhyo bindusaṃyuktaḥ SvaT_1.69a
bālendunādaśaktyantaḥ svacchando niṣkalaḥ smṛtaḥ // SvaT_1.69 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507312 (0.0):
haṃsākhyo bindusaṃyuktaḥ $ ṣaṣṭhasvaravibheditaḥ & / bālendunādaśaktyantaḥ % svacchando niṣkalaḥ smṛtaḥ // SvaT_1.69 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258371 (0.044):
bālādityasavarṇāni SvaT_10.697c / bālendunādaśaktyantaḥ SvaT_1.69c
asyoccaraṇamātreṇa ye yuktāḥ sarvapātakaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507318 (0.0):
bālendunādaśaktyantaḥ % svacchando niṣkalaḥ smṛtaḥ // SvaT_1.69 // / asyoccaraṇamātreṇa $ ye yuktāḥ sarvapātakaiḥ &
śuddhasphaṭikasaṃkāśāḥ padaṃ gacchantyanāmayam // SvaT_1.70 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507324 (0.0):
asyoccaraṇamātreṇa $ ye yuktāḥ sarvapātakaiḥ & / śuddhasphaṭikasaṃkāśāḥ % padaṃ gacchantyanāmayam // SvaT_1.70 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244311 (0.054):
padaṃ gacchantyanāmayam SvaT_1.70d / padaṃ ca tadanantaram KubjT_5.78d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15726658 (0.057):
padaviṃśatirākhyātā SvaT_4.172c / padaṃ gacchantyanāmayam SvaT_1.70d / padaṃ paramamavyayam SvaT_11.90b
sāntaṃ dīrghasvaraiḥ ṣaḍbhir bhinnajātivibheditam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316339 (0.0):
sāntarbahiścarmapaṭāvanaddham Dka_54b / sāntaṃ dīrghasvaraiḥ ṣaḍbhir SvaT_1.71a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507332 (0.0):
śuddhasphaṭikasaṃkāśāḥ % padaṃ gacchantyanāmayam // SvaT_1.70 // / sāntaṃ dīrghasvaraiḥ ṣaḍbhir $ bhinnajātivibheditam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15752954 (0.0):
sādhyairviśvairmarudgaṇaiḥ SvaT_10.476d / sāntaṃ dīrghasvaraiḥ ṣaḍbhir SvaT_1.71a
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23673792 (0.046):
3.60cd: jīvo dīrghasvaraiḥ ṣaḍbhiḥ pṛthag jātivibheditaḥ
hṛcchiraśca śikhā varma locanāstraṃ prakalpayet // SvaT_1.71 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507340 (0.0):
sāntaṃ dīrghasvaraiḥ ṣaḍbhir $ bhinnajātivibheditam & / hṛcchiraśca śikhā varma % locanāstraṃ prakalpayet // SvaT_1.71 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508978 (0.050):
agnīśarakṣovāyavya % caturdikṣu ca taṃ nyaset // SvaT_2.108 // / hṛcchiraśca śikhā varma $ astraṃ ca pravibhāgaśaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766216 (0.050):
agnīśarakṣovāyavya caturdikṣu ca taṃ nyaset // SvaT_2.108 // / hṛcchiraśca śikhā varma astraṃ ca pravibhāgaśaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757048 (0.050):
ṣaḍaṅgāni tu vījānāṃ mūlasya dvādaśāṅgakaṃ //AP_25.011cd/ / hṛcchiraś ca śikhā varma cāstranetrāntayodaraṃ /AP_25.012ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754620 (0.051):
hṛc chiraś ca śikhāvarma % netrāṇy astraṃ ca pūjayet // BrP_28.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025947 (0.051):
hṛc chiraś ca śikhāvarma netrāṇy astraṃ ca pūjayet // BrP_28.35 //
oṃkāro dīpanasteṣām ante jātiṃ prakalpayet / / namaḥ svāhā tathā vauṣaṭ huṃ vaṣaṭ phaṭ krameṇa tu // SvaT_1.72 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325836 (0.0):
huṃphaḍantena paṭalaṃ Stk_2.3c / huṃ vaṣaṭ phaṭ krameṇa tu SvaT_1.72d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507354 (0.0):
hṛcchiraśca śikhā varma % locanāstraṃ prakalpayet // SvaT_1.71 // / oṃkāro dīpanasteṣām $ ante jātiṃ prakalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756819 (0.0):
huṃphaṭkāravidarbhitam SvaT_9.65d / huṃ vaṣaṭ phaṭ krameṇa tu SvaT_1.72d
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8827664 (5.960):
AbhT_30.43b/. namaḥ svāhā tathā vauṣaṭ huṃ vaṣaṭ phaṭ ca jātayaḥ // 43
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23686887 (5.960):
23.17ab: anuktāsanayogeṣu sarvatraiva prakalpayet / 23.17cd: namaḥ svāhā tathā vauṣaṭ huṃ vaṣaṭ phaṭ ca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15920484 (5.960):
hṛdayādicaturthyante jātīḥ saṃyojya vinyaset // NarP_1,66.149 // / namaḥ svāhā vaṣaṭ huṃ vauṣaṭ phaṭ jātaya īritāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346132 (0.045):
ṣaḍaṅgāni nyasetpaścād $ yathāsthānaṃ ca śobhanam & / namaḥ svāhā vaṣaḍḍhuṃ ca % vauṣaṭphaṭkārakaiḥ saha // LiP_1,85.74 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239898 (0.045):
ṣaḍaṅgāni nyasetpaścād yathāsthānaṃ ca śobhanam / / namaḥ svāhā vaṣaḍḍhuṃ ca vauṣaṭphaṭkārakaiḥ saha // LiP_1,85.74 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709348 (0.056):
oṃ aḥ bhūrbhuvaḥ svaḥ jvālini śikhāyai vaṣaṭ / / oṃ huṃ kavacāya huṃ /
eṣa bhairavarājastu sarvakāmārthasādhakaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507363 (0.0):
namaḥ svāhā tathā vauṣaṭ % huṃ vaṣaṭ phaṭ krameṇa tu // SvaT_1.72 // / eṣa bhairavarājastu $ sarvakāmārthasādhakaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15705944 (0.021):
eṣa te prākṛto yoga SvaT_12.104c / eṣa bhairavarājastu SvaT_1.73a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184772 (0.022):
eṣa bandhas tu mudrāyāḥ KubjT_6.47a / eṣa bhairavarājastu SvaT_1.73a
hara īma akāraśca ṅādirosvarasaṃyutaḥ // SvaT_1.73 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507369 (0.0):
eṣa bhairavarājastu $ sarvakāmārthasādhakaḥ & / hara īma akāraśca % ṅādirosvarasaṃyutaḥ // SvaT_1.73 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756367 (0.023):
hatvā vai raśmibhistamaḥ SvaT_10.367d / hara īma akāraśca SvaT_1.73c / hararādisamāyuktaḥ SvaT_1.82c
yānta ekārasaṃyuktaḥ ṣādirlāntavibheditaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507376 (0.0):
hara īma akāraśca % ṅādirosvarasaṃyutaḥ // SvaT_1.73 // / yānta ekārasaṃyuktaḥ $ ṣādirlāntavibheditaḥ &
lādistrisvarasambhinno haṃso bindusamāyuktaḥ // SvaT_1.74 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507384 (0.0):
yānta ekārasaṃyuktaḥ $ ṣādirlāntavibheditaḥ & / lādistrisvarasambhinno % haṃso bindusamāyuktaḥ // SvaT_1.74 //
ṣaṣṭhasvarasamopetaḥ phaṭkārāntavikalpitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507390 (0.0):
lādistrisvarasambhinno % haṃso bindusamāyuktaḥ // SvaT_1.74 // / ṣaṣṭhasvarasamopetaḥ $ phaṭkārāntavikalpitaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305176 (0.051):
ṣaṣṭhasvarasamāyogād SvaT_6.16c / ṣaṣṭhasvarasamopetaḥ SvaT_1.75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257472 (0.060):
phaṭkārādyantarodhitam SvaT_9.63b / phaṭkārāntavikalpitaḥ SvaT_1.75b
aghoreśvarīti vikhyātā svacchandotsaṅgagāminī // SvaT_1.75 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507396 (0.0):
ṣaṣṭhasvarasamopetaḥ $ phaṭkārāntavikalpitaḥ & / aghoreśvarīti vikhyātā % svacchandotsaṅgagāminī // SvaT_1.75 //
bhairavāṅgasamopetā vaktrapañcakasaṃyutā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507402 (0.0):
aghoreśvarīti vikhyātā % svacchandotsaṅgagāminī // SvaT_1.75 // / bhairavāṅgasamopetā $ vaktrapañcakasaṃyutā &
hānto yādiryakārānto rādiḥ ṣaṣṭhakalānvitaḥ // SvaT_1.76 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507410 (0.0):
bhairavāṅgasamopetā $ vaktrapañcakasaṃyutā & / hānto yādiryakārānto % rādiḥ ṣaṣṭhakalānvitaḥ // SvaT_1.76 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282531 (0.040):
rātryante viśvasambhavaḥ SvaT_11.291b / rādiḥ ṣaṣṭhakalānvitaḥ SvaT_1.76d
bindunādasamāyogāt kapāleśaḥ prakīrtitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507410 (1.788):
hānto yādiryakārānto % rādiḥ ṣaṣṭhakalānvitaḥ // SvaT_1.76 // / bindunādasamāyogāt $ kapāleśaḥ prakīrtitaḥ &
sānto binduradho hyagniḥ ṣaṣṭhayuktastu kīrtitaḥ // SvaT_1.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507425 (0.0):
bindunādasamāyogāt $ kapāleśaḥ prakīrtitaḥ & / sānto binduradho hyagniḥ % ṣaṣṭhayuktastu kīrtitaḥ // SvaT_1.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15748966 (0.044):
ṣaṣṭyabdodayamatraiva SvaT_7.130c / ṣaṣṭhayuktastu kīrtitaḥ SvaT_1.77d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305138 (0.060):
ṣaṣṭhamena tu yogena KubjT_16.100a / ṣaṣṭhayuktastu kīrtitaḥ SvaT_1.77d
śikhivāhanasaṃjñastu jñātavyo 'sau varānane / / saṃhāraḥ ṣaṣṭhasaṃyuktaḥ ṣaḍantena samanvitaḥ // SvaT_1.78 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507436 (0.0):
sānto binduradho hyagniḥ % ṣaṣṭhayuktastu kīrtitaḥ // SvaT_1.77 // / śikhivāhanasaṃjñastu $ jñātavyo 'sau varānane &
krodharājaḥ samākhyātaḥ / / tathānyaṃ kathayāmi te / / ñādiḥ ṣaṣṭhasvaropetas tripadena samāyutaḥ // SvaT_1.79 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507438 (0.0):
saṃhāraḥ ṣaṣṭhasaṃyuktaḥ % ṣaḍantena samanvitaḥ // SvaT_1.78 // / krodharājaḥ samākhyātaḥ $ &
bindumastakasambhinno vikarālo varānane / / sāntaḥ śādyena saṃyuktaḥ ṣaṣṭhasvarayuto 'pyadhaḥ // SvaT_1.80 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507462 (0.0):
bindumastakasambhinno $ vikarālo varānane & / sāntaḥ śādyena saṃyuktaḥ % ṣaṣṭhasvarayuto 'pyadhaḥ // SvaT_1.80 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15748983 (0.045):
ṣaṣṭhaścordhvavaho jñeyaḥ SvaT_6.10a / ṣaṣṭhasvarayuto 'pyadhaḥ SvaT_1.80d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305163 (0.047):
ṣaṣṭhasvarayutaṃ devi KubjT_9.56c / ṣaṣṭhasvarayuto 'pyadhaḥ SvaT_1.80d
caturdaśasvarākrānto bindunādāntabhūṣitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507469 (0.0):
sāntaḥ śādyena saṃyuktaḥ % ṣaṣṭhasvarayuto 'pyadhaḥ // SvaT_1.80 // / caturdaśasvarākrānto $ bindunādāntabhūṣitaḥ &
manmathaḥ kathito hyeṣa surasiddhanamaskṛtaḥ // SvaT_1.81 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507475 (0.0):
caturdaśasvarākrānto $ bindunādāntabhūṣitaḥ & / manmathaḥ kathito hyeṣa % surasiddhanamaskṛtaḥ // SvaT_1.81 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318767 (0.048):
surasiddhanamaskṛtam SvaT_10.130b / surasiddhanamaskṛtaḥ SvaT_1.81d
yenedaṃ tu nijaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507483 (0.0):
manmathaḥ kathito hyeṣa % surasiddhanamaskṛtaḥ // SvaT_1.81 // / yenedaṃ tu nijaṃ sarvaṃ $ jagatsthāvarajaṅgamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15739362 (0.035):
yenedaṃ tu nijaṃ sarvaṃ SvaT_1.82a / yenedaṃ raṃjitaṃ jagat SvaT_10.932d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866784 (0.036):
daivādhīnaṃ jagatsarvamidaṃ sthāvarajaṅgamam / / yathāpreritametena tathaiva kuruteṃ dvija // NarP_1,41.107 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26780243 (0.043):
trailokyaṃ nāśayāmy ekaḥ % sarvaṃ sthāvarajaṅgamam // BrP_56.42 // / ahaṃ tridharmā viśvātmā $ sarvalokasukhāvahaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11051559 (0.043):
trailokyaṃ nāśayāmy ekaḥ sarvaṃ sthāvarajaṅgamam // BrP_56.42 // / ahaṃ tridharmā viśvātmā sarvalokasukhāvahaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862080 (0.043):
rdavādhīnamidaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15913301 (0.044):
pratyāharajjagatsarvamuñcaiḥ sthāvarajaṅgamam // NarP_1,62.30 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16227922 (0.045):
jagat sṛṣṭvā yo 'tti sarvātiguhyam HV_App.I,29.995 / jagat sthāvarajaṅgamam HV_App.I,42B.50b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547080 (0.045):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ % jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe $ vyoma saṃkṣobhya līlayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804282 (0.045):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe vyoma saṃkṣobhya līlayā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400538 (0.045):
pañcabrahmātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279369 (0.046):
yenedaṃ tu nijaṃ sarvaṃ SvaT_1.82a / yenedaṃ pustakaṃ devyāḥ KubjT_25.221c
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783750 (0.048):
tvayā pavitritaṃ sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamaṃ /AP_79.020ab/ / khaṇḍitaṃ yanmayā deva vrataṃ vaikalpayogataḥ //AP_79.020cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300603 (0.050):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194375 (0.050):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10932888 (0.051):
carācaraṃ hi sthāvarajaṅgamaṃ mṛtyupasecanamihādyātvena pratīyate,
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23699252 (0.051):
purā tvekārṇavaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181640 (0.051):
paśya mūcchānvatanātha jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_2,7.31 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13421099 (0.052):
vilināvayavaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_2,55.13 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915222 (0.052):
pañcabhūtātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_1,63.85 //
hararādisamāyuktaḥ ūkārādhaḥ sabindukaḥ // SvaT_1.82 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507487 (1.192):
yenedaṃ tu nijaṃ sarvaṃ $ jagatsthāvarajaṅgamam & / hararādisamāyuktaḥ % ūkārādhaḥ sabindukaḥ // SvaT_1.82 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15704747 (0.049):
uṣṇīṣaṃ mukuṭādyāṃśca SvaT_4.470a / ūkārādhaḥ sabindukaḥ SvaT_1.82d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181409 (0.052):
ū u bhūṣaṇa m īkṣagau KubjT_24.32d / ūkārādhaḥ sabindukaḥ SvaT_1.82d
meghanādeśvaro hyeṣa bhairavaḥ samprakīrtitaḥ / / kṣasāntarbindusaṃyuktaḥ pañcamena vibheditaḥ // SvaT_1.83 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507502 (0.0):
hararādisamāyuktaḥ % ūkārādhaḥ sabindukaḥ // SvaT_1.82 // / meghanādeśvaro hyeṣa $ bhairavaḥ samprakīrtitaḥ &
someśvaraḥ samākhyāto janmamṛtyuvināśanaḥ / / kṣādiryāntasamopeto hāntenādhoniyojitaḥ // SvaT_1.84 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507513 (0.0):
kṣasāntarbindusaṃyuktaḥ % pañcamena vibheditaḥ // SvaT_1.83 // / someśvaraḥ samākhyāto $ janmamṛtyuvināśanaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709359 (0.041):
kṣasāntarbindusaṃyuktaḥ SvaT_1.83c / kṣādiryāntasamopeto SvaT_1.84c / kṣādiṃ dvisvarasambhinnaṃ SvaT_1.68a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196399 (0.043):
kṣa ha sa āditaḥ kṛtvā KubjT_22.8c / kṣādiryāntasamopeto SvaT_1.84c / kṣādiṃ dvisvarasambhinnaṃ SvaT_1.68a
bhānto vādirlakārānto rādyo 'dho rudrayojitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507520 (0.0):
kṣādiryāntasamopeto % hāntenādhoniyojitaḥ // SvaT_1.84 // / bhānto vādirlakārānto $ rādyo 'dho rudrayojitaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261851 (0.012):
bhānuvatyā ca śrībalā KubjT_2.94d / bhānto vādirlakārānto SvaT_1.85a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15733242 (0.043):
bhāgārdhena kaṭiṃ corū SvaT_2.3c / bhānto vādirlakārānto SvaT_1.85a
bindvardhendusamāyukto nādaśaktisamanvitaḥ // SvaT_1.85 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507528 (0.0):
bhānto vādirlakārānto $ rādyo 'dho rudrayojitaḥ & / bindvardhendusamāyukto % nādaśaktisamanvitaḥ // SvaT_1.85 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256401 (0.031):
kriyā ca śukrasahitā $ bindu ardhendusaṃyutā & / nādaśaktiśikhākrāntā % prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493251 (0.031):
kriyā ca śukrasahitā bindu ardhendusaṃyutā / / nādaśaktiśikhākrāntā prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 //
vidyārājaḥ samākhyāto mahāpātakanāśanaḥ / / bhairavāṣṭakametaddhi parivāraḥ prakīrtitaḥ // SvaT_1.86 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507539 (0.0):
bindvardhendusamāyukto % nādaśaktisamanvitaḥ // SvaT_1.85 // / vidyārājaḥ samākhyāto $ mahāpātakanāśanaḥ &
lokapālāṃstathoddhṛtya svanāmapraṇavādikān /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507546 (0.0):
bhairavāṣṭakametaddhi % parivāraḥ prakīrtitaḥ // SvaT_1.86 // / lokapālāṃstathoddhṛtya $ svanāmapraṇavādikān &
namaskārāvamānāṃśca sāstrānsamparikalpayet // SvaT_1.87 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507551 (0.0):
lokapālāṃstathoddhṛtya $ svanāmapraṇavādikān & / namaskārāvamānāṃśca % sāstrānsamparikalpayet // SvaT_1.87 //
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507558 (0.0):
namaskārāvamānāṃśca % sāstrānsamparikalpayet // SvaT_1.87 // / iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522956 (0.019):
mantrasiddhena vā devi $ kṛtā vai sukṛtā bhavet // SvaT_5.88 // / iti svacchandatantre tattvadīkṣāprakāśanaṃ nāma pañcamaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27780171 (0.025):
mantrasiddhena vā devi kṛtā vai sukṛtā bhavet // SvaT_5.88 // / iti svacchandatantre tattvadīkṣāprakāśanaṃ nāma pañcamaḥ paṭalaḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21269006 (0.034):
iti śrīsudarśanācāryakṛte gṛhyatātparyadarśane tṛtīyaḥ khaṇḍaḥ // / samāptaśca prathamaḥ paṭalaḥ / atha dvitīyaḥ paṭalaḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21274724 (0.040):
iti śrīsudarśanācāryakṛte gṛhyatātparyapadarśane ṣaṣṭhaḥ khaṇḍaḥ // / // dvitīyaḥ paṭalaśca samāptaḥ //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458732 (0.047):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ājñāparyāyakaumāryādhikāro nāma dvitīyaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21308919 (0.054):
iti śrīsudarśanācāryaviracite gṛhyatātparyadarśane viṃśaḥ khaṇḍaḥ // / samāptassaptamaśca paṭalaḥ // / athāṣṭamaḥ paṭalaḥ //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21285622 (0.055):
tṛtīyaśca paṭalaḥ samāptaḥ // / atha caturthaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456760 (0.056):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate candradvīpāvatāro nāma prathamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462168 (0.061):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantranirṇayagahvaramālinyuddhāro nāma / caturthaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511544 (0.063):
iti śrīsvacchandatantre dvitīyaḥ paṭalaḥ / tṛtīyaḥ paṭalaḥ
dvitīyaḥ paṭalaḥ / athārcanaṃ pravakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507565 (0.0):
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ / dvitīyaḥ paṭalaḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21269006 (0.012):
iti śrīsudarśanācāryakṛte gṛhyatātparyadarśane tṛtīyaḥ khaṇḍaḥ // / samāptaśca prathamaḥ paṭalaḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21274725 (0.018):
iti śrīsudarśanācāryakṛte gṛhyatātparyapadarśane ṣaṣṭhaḥ khaṇḍaḥ // / // dvitīyaḥ paṭalaśca samāptaḥ // / atha tṛtīyaḥ paṭalaḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21285625 (0.031):
iti śrīsudarśanācāryakṛte gṛhyatātparyadarśane navamaḥ khaṇḍaḥ // / tṛtīyaśca paṭalaḥ samāptaḥ // / atha caturthaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541221 (0.038):
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ snānaṃ pāpaharaṃ śubham &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468658 (0.038):
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi snānaṃ pāpaharaṃ śubham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511550 (0.044):
iti śrīsvacchandatantre dvitīyaḥ paṭalaḥ / tṛtīyaḥ paṭalaḥ / adhivāsaṃ pravakṣyāmi $ yathāvadanupūrvaśaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768777 (0.044):
iti śrīsvacchandatantre dvitīyaḥ paṭalaḥ / tṛtīyaḥ paṭalaḥ / adhivāsaṃ pravakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529346 (0.055):
iti svacchandatantre 'ṃśakādhikāro 'ṣṭamaḥ paṭalaḥ samāptaḥ / %% navamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ rahasyamidamuttamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786563 (0.055):
iti svacchandatantre 'ṃśakādhikāro 'ṣṭamaḥ paṭalaḥ samāptaḥ / %% navamaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi rahasyamidamuttamam /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21259087 (0.056):
atha prathamaḥ paṭalaḥ / prathamaḥ khaṇḍaḥ / 1. sāmānyaparibhāṣāḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25276355 (0.058):
dīkṣā pūjā nāma caturtha paṭalaḥ / pañcamaḥ paṭalaḥ / adhunā dīkṣitasya mantra vidhiṃ darśayati
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21291475 (0.061):
iti gṛhyasūtrāvṛttāvanākulāyāṃ upākarmotsarjanapaṭalaḥ // / atha pañcamaḥ paṭalaḥ / dvādaśaḥ khaṇḍaḥ /
śaucaṃ kṛtvā tataḥ snānaṃ kartavyaṃ tu mṛdambhasā // SvaT_2.1 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507574 (0.0):
athārcanaṃ pravakṣyāmi $ yathāvadanupūrvaśaḥ & / śaucaṃ kṛtvā tataḥ snānaṃ % kartavyaṃ tu mṛdambhasā // SvaT_2.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187906 (0.041):
kartavyaṃ tu mṛdambhasā SvaT_2.1d / kartavyaṃ tu yathākramam Stk_8.20d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15706937 (0.059):
kartavyaṃ tu kṛśodari SvaT_2.3b / kartavyaṃ tu mṛdambhasā SvaT_2.1d
śucisthānānmṛdaṃ pūrvaṃ gṛhītvāstreṇa śodhitām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507581 (0.0):
śaucaṃ kṛtvā tataḥ snānaṃ % kartavyaṃ tu mṛdambhasā // SvaT_2.1 // / śucisthānānmṛdaṃ pūrvaṃ $ gṛhītvāstreṇa śodhitām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15747836 (0.050):
śuklo dāsaḥ sudāsaśca SvaT_10.1053c / śucisthānānmṛdaṃ pūrvaṃ SvaT_2.2a
prakṣālya jalatīraṃ tu sthāpayettāṃ varānane // SvaT_2.2 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507587 (0.0):
śucisthānānmṛdaṃ pūrvaṃ $ gṛhītvāstreṇa śodhitām & / prakṣālya jalatīraṃ tu % sthāpayettāṃ varānane // SvaT_2.2 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729986 (0.062):
prakṣālya jalatīraṃ tu SvaT_2.2c / prakṣipejjātavedasi SvaT_4.427b
bhāgadvayaṃ tato 'streṇa kartavyaṃ tu kṛśodari /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507594 (0.0):
prakṣālya jalatīraṃ tu % sthāpayettāṃ varānane // SvaT_2.2 // / bhāgadvayaṃ tato 'streṇa $ kartavyaṃ tu kṛśodari &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15733221 (0.029):
bhasmoddhūlitavigrahāḥ SvaT_4.541b / bhāgadvayaṃ tato 'streṇa SvaT_2.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261775 (0.051):
bhāgatrayaṃ tataḥ kṛtvā Stk_3.3a / bhāgadvayaṃ tato 'streṇa SvaT_2.3a
bhāgārdhena kaṭiṃ corū jaṅghe pādau tathaiva ca // SvaT_2.3 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507601 (0.0):
bhāgadvayaṃ tato 'streṇa $ kartavyaṃ tu kṛśodari & / bhāgārdhena kaṭiṃ corū % jaṅghe pādau tathaiva ca // SvaT_2.3 //
kṣālayeta yathānyāyaṃ trirantaritayogataḥ / / avaśiṣṭaṃ tu bhāgārdhaṃ gṛhītvāstrābhimantritam // SvaT_2.4 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507615 (0.0):
bhāgārdhena kaṭiṃ corū % jaṅghe pādau tathaiva ca // SvaT_2.3 // / kṣālayeta yathānyāyaṃ $ trirantaritayogataḥ &
saptavārānvarārohe arkadīptaṃ tu kārayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507622 (0.0):
avaśiṣṭaṃ tu bhāgārdhaṃ % gṛhītvāstrābhimantritam // SvaT_2.4 // / saptavārānvarārohe $ arkadīptaṃ tu kārayet &
śiraḥprabhṛti pādāntam āguṣṭhya snānamācaret // SvaT_2.5 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507631 (0.0):
saptavārānvarārohe $ arkadīptaṃ tu kārayet & / śiraḥprabhṛti pādāntam % āguṣṭhya snānamācaret // SvaT_2.5 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19245446 (0.052):
tadgraheṇa tu yogena $ brahmasūtraṃ vilambayet & / śiraḥprabhṛti pādāntaṃ % pañcaratnavibhūṣitam // KubjT_18.41 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482302 (0.052):
tadgraheṇa tu yogena brahmasūtraṃ vilambayet / / śiraḥprabhṛti pādāntaṃ pañcaratnavibhūṣitam // KubjT_18.41 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299163 (0.061):
śiraḥ pradarśayedyā tu SvaT_15.24c / śiraḥprabhṛti pādāntam SvaT_2.5c
uttīryodakamadhyāttu upaspṛśya yathākramam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507637 (0.0):
śiraḥprabhṛti pādāntam % āguṣṭhya snānamācaret // SvaT_2.5 // / uttīryodakamadhyāttu $ upaspṛśya yathākramam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179812 (0.039):
uttīryodakamadhyāttu SvaT_2.6a / uttīryodakamadhyāttu SvaT_2.13a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507725 (0.044):
prāṇāyāmābhiṣekau tu % kartavyau bhairaveṇa ca // SvaT_2.12 // / uttīryodakamadhyāttu $ tadvāsaḥ parivartayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15704075 (0.046):
uttānau tu samāhitaḥ SvaT_14.18b / uttīryodakamadhyāttu SvaT_2.6a
saṃdhyāyā vandanaṃ kuryāc chāstradṛṣṭena karmaṇā // SvaT_2.6 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507644 (0.0):
uttīryodakamadhyāttu $ upaspṛśya yathākramam & / saṃdhyāyā vandanaṃ kuryāc % chāstradṛṣṭena karmaṇā // SvaT_2.6 //
malasnānaṃ bhavedevaṃ vidhisnānaṃ pracakṣmahe /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507650 (0.0):
saṃdhyāyā vandanaṃ kuryāc % chāstradṛṣṭena karmaṇā // SvaT_2.6 // / malasnānaṃ bhavedevaṃ $ vidhisnānaṃ pracakṣmahe &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4778368 (0.047):
śirastaḥ pādaparyantaṃ hrūṃ phaḍantaśarātmanā(2) //AP_72.015cd/ / tena kṛtvā malasnānaṃ vidhisnānaṃ samācaret /AP_72.016ab/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268103 (0.049):
malasnānaṃ prakartavyaṃ SvaT_2.17c / malasnānaṃ bhavedevaṃ SvaT_2.7a
bhāgārdhaṃ yatsthitaṃ pūrvaṃ tato bhāgatrayaṃ kuru // SvaT_2.7 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507659 (0.0):
malasnānaṃ bhavedevaṃ $ vidhisnānaṃ pracakṣmahe & / bhāgārdhaṃ yatsthitaṃ pūrvaṃ % tato bhāgatrayaṃ kuru // SvaT_2.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261807 (0.024):
bhāgaṃ binduṃ suvistaram ToT_8.11b / bhāgārdhaṃ yatsthitaṃ pūrvaṃ SvaT_2.7c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15733231 (0.024):
bhāgamekaṃ tyajettu saḥ SvaT_4.236b / bhāgārdhaṃ yatsthitaṃ pūrvaṃ SvaT_2.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210848 (0.028):
tato bhavati godānaṃ SvaT_10.396c / tato bhāgatrayaṃ kuru SvaT_2.7d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714053 (0.028):
tato bhāgatrayaṃ kuru SvaT_2.7d / tato maṇḍalakaṃ madhye SvaT_3.90c
vāmahastasya pūrve ca dakṣiṇe cottare kramāt /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507666 (0.0):
bhāgārdhaṃ yatsthitaṃ pūrvaṃ % tato bhāgatrayaṃ kuru // SvaT_2.7 // / vāmahastasya pūrve ca $ dakṣiṇe cottare kramāt &
pūrvabhāgaṃ tato 'streṇa saptavārāṃstu mantrayet // SvaT_2.8 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507674 (0.0):
vāmahastasya pūrve ca $ dakṣiṇe cottare kramāt & / pūrvabhāgaṃ tato 'streṇa % saptavārāṃstu mantrayet // SvaT_2.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308076 (0.046):
saptavārāstramantreṇa SvaT_2.202a / saptavārāṃstu mantrayet SvaT_2.8d
dakṣiṇasthaṃ tathā vaktrair abhimantrya varānane / / uttaraṃ cābhimantryaivaṃ devenāṅgayutena ca // SvaT_2.9 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507685 (0.0):
pūrvabhāgaṃ tato 'streṇa % saptavārāṃstu mantrayet // SvaT_2.8 // / dakṣiṇasthaṃ tathā vaktrair $ abhimantrya varānane &
pūrvabhāgaṃ gṛhītvā tu daśadikṣu vinikṣipet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507693 (0.0):
uttaraṃ cābhimantryaivaṃ % devenāṅgayutena ca // SvaT_2.9 // / pūrvabhāgaṃ gṛhītvā tu $ daśadikṣu vinikṣipet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251497 (0.041):
pūrvabhāgaṃ gṛhītvā tu SvaT_2.10a / pūrvabhāgaṃ tato 'streṇa SvaT_2.8c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729349 (0.045):
pūrvabījena saṃyutam SvaT_12.139b / pūrvabhāgaṃ gṛhītvā tu SvaT_2.10a
uttareṇa tu bhāgena jalaṃ caivābhimantrayet // SvaT_2.10 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507699 (0.0):
pūrvabhāgaṃ gṛhītvā tu $ daśadikṣu vinikṣipet & / uttareṇa tu bhāgena % jalaṃ caivābhimantrayet // SvaT_2.10 //
bāhumātrapramāṇena bhairaveśamanusmaran / / ātmānaṃ guṇṭhayitvā tu dakṣabhāgena suvrate // SvaT_2.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507710 (0.0):
uttareṇa tu bhāgena % jalaṃ caivābhimantrayet // SvaT_2.10 // / bāhumātrapramāṇena $ bhairaveśamanusmaran &
snāyādrājopacāreṇa sugandhāmalakādibhiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507717 (0.0):
ātmānaṃ guṇṭhayitvā tu % dakṣabhāgena suvrate // SvaT_2.11 // / snāyādrājopacāreṇa $ sugandhāmalakādibhiḥ &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4778340 (0.056):
snātvā rajopacāreṇa sugandhāmalakādibhiḥ //AP_72.013cd/
prāṇāyāmābhiṣekau tu kartavyau bhairaveṇa ca // SvaT_2.12 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507723 (0.0):
snāyādrājopacāreṇa $ sugandhāmalakādibhiḥ & / prāṇāyāmābhiṣekau tu % kartavyau bhairaveṇa ca // SvaT_2.12 //
uttīryodakamadhyāttu tadvāsaḥ parivartayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507729 (0.0):
prāṇāyāmābhiṣekau tu % kartavyau bhairaveṇa ca // SvaT_2.12 // / uttīryodakamadhyāttu $ tadvāsaḥ parivartayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179812 (0.037):
uttīryodakamadhyāttu SvaT_2.6a / uttīryodakamadhyāttu SvaT_2.13a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15704075 (0.037):
uttānau tu samāhitaḥ SvaT_14.18b / uttīryodakamadhyāttu SvaT_2.6a
upaspṛśya kṛtanyāso mūlamantramanusmaran // SvaT_2.13 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507736 (0.0):
uttīryodakamadhyāttu $ tadvāsaḥ parivartayet & / upaspṛśya kṛtanyāso % mūlamantramanusmaran // SvaT_2.13 //
tīrthaṃ saṃgṛhya deveśi ātmano 'gre nidhāpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507741 (0.0):
upaspṛśya kṛtanyāso % mūlamantramanusmaran // SvaT_2.13 // / tīrthaṃ saṃgṛhya deveśi $ ātmano 'gre nidhāpayet &
tatrastho vandayetsaṃdhyāṃ mārjanādiranukramāt // SvaT_2.14 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507749 (0.0):
tīrthaṃ saṃgṛhya deveśi $ ātmano 'gre nidhāpayet & / tatrastho vandayetsaṃdhyāṃ % mārjanādiranukramāt // SvaT_2.14 //
aghamarṣaḥ prakartavya upasthānaṃ divākare / / japaṃ kṛtvā nivedyaivaṃ praṇamya ca varānane // SvaT_2.15 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507759 (0.0):
tatrastho vandayetsaṃdhyāṃ % mārjanādiranukramāt // SvaT_2.14 // / aghamarṣaḥ prakartavya $ upasthānaṃ divākare &
mantrāṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā devānāmṛṣibhiḥ saha /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507766 (0.0):
japaṃ kṛtvā nivedyaivaṃ % praṇamya ca varānane // SvaT_2.15 // / mantrāṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā $ devānāmṛṣibhiḥ saha &
sarveṣāṃ bhūtasaṃghānāṃ tatastīrthaṃ tu saṃharet // SvaT_2.16 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507772 (0.0):
mantrāṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā $ devānāmṛṣibhiḥ saha & / sarveṣāṃ bhūtasaṃghānāṃ % tatastīrthaṃ tu saṃharet // SvaT_2.16 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210184 (0.054):
tatastīrthaṃ tu saṃharet SvaT_2.16d / tatas tu karmaṇānena VT_214a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15713803 (0.054):
tatastarpaṇamārabhet SvaT_4.48d / tatastīrthaṃ tu saṃharet SvaT_2.16d
mūlamantramanusmṛtya bhasmasnānamataḥ param / / malasnānaṃ prakartavyaṃ bhāvitenāntarātmanā // SvaT_2.17 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507783 (0.0):
sarveṣāṃ bhūtasaṃghānāṃ % tatastīrthaṃ tu saṃharet // SvaT_2.16 // / mūlamantramanusmṛtya $ bhasmasnānamataḥ param &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268103 (0.049):
malasnānaṃ prakartavyaṃ SvaT_2.17c / malasnānaṃ bhavedevaṃ SvaT_2.7a
parivṛttya tato vāsaḥ saṃdhyāṃ prāgiva vandayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507790 (0.0):
malasnānaṃ prakartavyaṃ % bhāvitenāntarātmanā // SvaT_2.17 // / parivṛttya tato vāsaḥ $ saṃdhyāṃ prāgiva vandayet &
vidhisnānaṃ tataḥ kuryād bhairaveśamanusmaran // SvaT_2.18 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507797 (0.0):
parivṛttya tato vāsaḥ $ saṃdhyāṃ prāgiva vandayet & / vidhisnānaṃ tataḥ kuryād % bhairaveśamanusmaran // SvaT_2.18 //
śiro vaktraṃ ca hṛdguhyaṃ pādāntaṃ ca vibhāgaśaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507804 (0.0):
vidhisnānaṃ tataḥ kuryād % bhairaveśamanusmaran // SvaT_2.18 // / śiro vaktraṃ ca hṛdguhyaṃ $ pādāntaṃ ca vibhāgaśaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299238 (0.038):
śirolalāṭe hṛdbāhvor SUp_5.22c / śiro vaktraṃ ca hṛdguhyaṃ SvaT_2.19a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15746849 (0.044):
śiro gorocanaprabham SvaT_2.109d / śiro vaktraṃ ca hṛdguhyaṃ SvaT_2.19a
bhairaveṇāṅgayuktena samuddhūlyaṃ yathākramam // SvaT_2.19 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507811 (0.0):
śiro vaktraṃ ca hṛdguhyaṃ $ pādāntaṃ ca vibhāgaśaḥ & / bhairaveṇāṅgayuktena % samuddhūlyaṃ yathākramam // SvaT_2.19 //
abhiṣekaṃ prakurvīta paraṃ tattvamanusmaran / / saṃdhyāyā vandanaṃ kuryād yathāpūrvaṃ varānane // SvaT_2.20 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507821 (0.0):
bhairaveṇāṅgayuktena % samuddhūlyaṃ yathākramam // SvaT_2.19 // / abhiṣekaṃ prakurvīta $ paraṃ tattvamanusmaran &
tato yāgagṛhaṃ gatvā hastau pādau ca kṣālayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507829 (0.0):
saṃdhyāyā vandanaṃ kuryād % yathāpūrvaṃ varānane // SvaT_2.20 // / tato yāgagṛhaṃ gatvā $ hastau pādau ca kṣālayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210940 (0.029):
tato yajanamārabhet SvaT_2.159d / tato yāgagṛhaṃ gatvā SvaT_2.21a
śikhāṃ baddhvā śikhāṃ smṛtvā upaspṛśya vidhānataḥ // SvaT_2.21 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507836 (0.0):
tato yāgagṛhaṃ gatvā $ hastau pādau ca kṣālayet & / śikhāṃ baddhvā śikhāṃ smṛtvā % upaspṛśya vidhānataḥ // SvaT_2.21 //
sakalīkṛtadehastu puṣpamādāya suvrate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507842 (0.0):
śikhāṃ baddhvā śikhāṃ smṛtvā % upaspṛśya vidhānataḥ // SvaT_2.21 // / sakalīkṛtadehastu $ puṣpamādāya suvrate &
diṅmātṛbhyo namaskṛtya dvāraṃ saṃprokṣya yatnataḥ // SvaT_2.22 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507849 (0.0):
sakalīkṛtadehastu $ puṣpamādāya suvrate & / diṅmātṛbhyo namaskṛtya % dvāraṃ saṃprokṣya yatnataḥ // SvaT_2.22 //
śivāmbhasāstramantreṇa vighnaproccāṭanaṃ bhavet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507856 (0.0):
diṅmātṛbhyo namaskṛtya % dvāraṃ saṃprokṣya yatnataḥ // SvaT_2.22 // / śivāmbhasāstramantreṇa $ vighnaproccāṭanaṃ bhavet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512752 (0.045):
pañcagavyena liptvādau $ gandhatoyena copari & / śivāmbhasāstramantreṇa % samprokṣya tvavaguṇṭhayet // SvaT_3.91 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769978 (0.045):
pañcagavyena liptvādau gandhatoyena copari / / śivāmbhasāstramantreṇa samprokṣya tvavaguṇṭhayet // SvaT_3.91 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300696 (0.045):
śivāmbhasā mārjayitvā SvaT_2.230c / śivāmbhasāstramantreṇa SvaT_2.23a
dvāraśākhordhvato devaṃ gaṇeśaṃ ca śriyaṃ tathā // SvaT_2.23 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507864 (0.0):
śivāmbhasāstramantreṇa $ vighnaproccāṭanaṃ bhavet & / dvāraśākhordhvato devaṃ % gaṇeśaṃ ca śriyaṃ tathā // SvaT_2.23 //
saṃpūjya gandhapuṣpādyair dhūpādibhiranukramāt /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507872 (0.0):
dvāraśākhordhvato devaṃ % gaṇeśaṃ ca śriyaṃ tathā // SvaT_2.23 // / saṃpūjya gandhapuṣpādyair $ dhūpādibhiranukramāt &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314294 (0.029):
saṃpūjya kusumādibhiḥ SvaT_10.348b / saṃpūjya gandhapuṣpādyair SvaT_2.24a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27394323 (0.034):
gandhadhūpādibhiḥ kramāt NsP_7.47d / gandhapuṣpādibhir nityam NsP_63.3c
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25776557 (0.037):
kumbhāgre nikṣipetpakvaṃ nārikelaphalaṃ śubham // BndP_3,43.18 // / abhyarcya gandhapuṣpādyairdhūpadīpādi darśayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141346 (0.038):
sudhūpagandhapuṣpādyairarcayet pūrvavat kramāt // Vis_3.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15752177 (0.039):
saṃpūjya gandhapuṣpādyair SvaT_2.24a / saṃpūjya parameśānaṃ SvaT_4.51a
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3164084 (0.046):
svanāmnā parivārāṇāṃ praṇavādinamontakam / / arghyapādyādibhirvāpi gandhādyairvā munīśvara // Vis_20.203 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729066 (0.046):
pūjayetpraṇavena tu SvaT_2.222d / pūjayedgandhapuṣpādyair SvaT_4.61a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13528878 (0.050):
puṣpagandhānulepanaiḥ__Vdha_002.075 / puṣpadhūpādibhis tataḥ__Vdha_079.096
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709895 (0.051):
gandhapuṣpādinābhyarcya SvaT_4.465c / gandhapuṣpādibhiḥ pūjā SvaT_2.208a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14214471 (0.051):
liṅgaṃ ghṛtena saṃsnāpya puṣpagandhādibhistathā / / naivedyadhūpadīpaiśca saṃpūjya vṛṣabhaṃ śubham // NarP_2,43.33 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250434 (0.052):
puṣpādibhiḥ samabhyarcya SvaT_4.207c / puṣpādibhiḥ sudhūpādyair SvaT_2.191a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510078 (0.052):
āmantraṇapadenaiva % brahmāṇaṃ sthāpya pūjayet // SvaT_2.190 // / puṣpādibhiḥ sudhūpādyair $ dhruveṇa tu yathākramam &
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6730050 (0.053):
ādirādau pūjito 'tra devairbrahmādibhiryataḥ // GarP_1,86.12 // / pādyādyairgandhapuṣpādyairata ādigadādharaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198340 (0.054):
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ SvaT_3.89c / gandhapuṣpādidhūpakaiḥ SvaT_2.224d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3873519 (0.056):
mallikājātipuṣpādyair $ gandhadhūpādhivāsitaiḥ & / pañcendriyasukhairnityaṃ % samaiḥ satpuruṣairiva // MatsP_130.21 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8913016 (0.056):
mallikājātipuṣpādyair gandhadhūpādhivāsitaiḥ / / pañcendriyasukhairnityaṃ samaiḥ satpuruṣairiva // MatsP_130.21 //
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13116260 (0.056):
krameṇa ity evaṃ cakrasthityā vā paṅktisthityā vā āsīta tato / gandhadhūpapuṣpādibhiḥ krameṇa pūjayet tataḥ pātraṃ sadāśivarūpaṃ dhyātvā
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15728911 (0.057):
puṣpādibhiḥ samabhyarcya SvaT_4.207c / puṣpādibhiḥ sudhūpādyair SvaT_2.191a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198374 (0.057):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjāṃ SvaT_2.205a / gandhapuṣpādibhiḥ pūjya SvaT_3.70a
arghyapādyopahāraiśca tato dvārasya cottare // SvaT_2.24 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507878 (0.0):
saṃpūjya gandhapuṣpādyair $ dhūpādibhiranukramāt & / arghyapādyopahāraiśca % tato dvārasya cottare // SvaT_2.24 //
nandigaṅge samabhyarcya mahākālaṃ ca dakṣiṇe / / kālindīṃ caiva saṃpūjya yathānukramayogataḥ // SvaT_2.25 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507887 (0.0):
arghyapādyopahāraiśca % tato dvārasya cottare // SvaT_2.24 // / nandigaṅge samabhyarcya $ mahākālaṃ ca dakṣiṇe &
bhairavāstraṃ samuccārya puṣpaṃ saṃgṛhya bhāvitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507893 (0.0):
kālindīṃ caiva saṃpūjya % yathānukramayogataḥ // SvaT_2.25 // / bhairavāstraṃ samuccārya $ puṣpaṃ saṃgṛhya bhāvitaḥ &
saptābhimantritaṃ kṛtvā jvaladagniśikhākulam // SvaT_2.26 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507901 (0.0):
bhairavāstraṃ samuccārya $ puṣpaṃ saṃgṛhya bhāvitaḥ & / saptābhimantritaṃ kṛtvā % jvaladagniśikhākulam // SvaT_2.26 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15713581 (0.030):
jvalatpitṛvanaṃ ramyaṃ SvaT_4.14c / jvaladagniśikhākulam SvaT_2.26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209163 (0.045):
jvalatyeva na saṃśayaḥ Stk_21.5d / jvaladagniśikhākulam SvaT_2.26d
nārācāstraprayogeṇa praviśedgṛhamadhyataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507906 (0.0):
saptābhimantritaṃ kṛtvā % jvaladagniśikhākulam // SvaT_2.26 // / nārācāstraprayogeṇa $ praviśedgṛhamadhyataḥ &
nivāritaṃ tena sarvaṃ vighnajālamanantakam // SvaT_2.27 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507913 (0.0):
nārācāstraprayogeṇa $ praviśedgṛhamadhyataḥ & / nivāritaṃ tena sarvaṃ % vighnajālamanantakam // SvaT_2.27 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289961 (0.045):
vigraho bhāskarasya tu SvaT_10.498d / vighnajālamanantakam SvaT_2.27d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15743196 (0.051):
vigraho bhāskarasya tu SvaT_10.498d / vighnajālamanantakam SvaT_2.27d / vighnaproccāṭanaṃ bhavet SvaT_2.23b
tato rakṣārthamantraṃ ca daśadikṣu vinikṣipet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507920 (0.0):
nivāritaṃ tena sarvaṃ % vighnajālamanantakam // SvaT_2.27 // / tato rakṣārthamantraṃ ca $ daśadikṣu vinikṣipet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210949 (0.041):
tato rakṣārthamantraṃ ca SvaT_2.28a / tato rudrendrasūryendu SvaT_11.250a
madhye sampūjya brahmāṇaṃ gandhaiḥ puṣpairanukramāt // SvaT_2.28 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507926 (0.0):
tato rakṣārthamantraṃ ca $ daśadikṣu vinikṣipet & / madhye sampūjya brahmāṇaṃ % gandhaiḥ puṣpairanukramāt // SvaT_2.28 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15514353 (0.060):
namaskāreṇa sampūjya % gandhairdhūpairanukramāt // SvaT_3.209 // / pūrvādīśānaparyantam $ adhaścordhvaṃ samantataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27771578 (0.060):
namaskāreṇa sampūjya gandhairdhūpairanukramāt // SvaT_3.209 // / pūrvādīśānaparyantam adhaścordhvaṃ samantataḥ /
dakṣiṇāyāṃ tato mūrtau praṇavāsanasaṃsthitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507933 (0.0):
madhye sampūjya brahmāṇaṃ % gandhaiḥ puṣpairanukramāt // SvaT_2.28 // / dakṣiṇāyāṃ tato mūrtau $ praṇavāsanasaṃsthitaḥ &
upaviśyāsanaṃ baddhvā svabhyastaṃ vai puraḥsthitam // SvaT_2.29 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323485 (0.0):
svabhāvenaiva saṃtiṣṭhad SvaT_7.257c / svabhyastaṃ vai puraḥsthitam SvaT_2.29d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507942 (0.0):
dakṣiṇāyāṃ tato mūrtau $ praṇavāsanasaṃsthitaḥ & / upaviśyāsanaṃ baddhvā % svabhyastaṃ vai puraḥsthitam // SvaT_2.29 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15755975 (0.017):
svabhyastaṃ vai puraḥsthitam SvaT_2.29d / svamaṇḍalasya sā divyair SvaT_10.880c
gandhadigdhau karau kṛtvā astreṇa pariśodhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507948 (0.0):
upaviśyāsanaṃ baddhvā % svabhyastaṃ vai puraḥsthitam // SvaT_2.29 // / gandhadigdhau karau kṛtvā $ astreṇa pariśodhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513291 (0.0):
viśeṣaphalasiddhyarthaṃ $ mumukṣoḥ sādhakasya vā & / gandhadigdhau karau kṛtvā % astreṇa pariśodhayet // SvaT_3.132 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770516 (0.0):
viśeṣaphalasiddhyarthaṃ mumukṣoḥ sādhakasya vā / / gandhadigdhau karau kṛtvā astreṇa pariśodhayet // SvaT_3.132 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709829 (0.047):
gandhatoyena copari SvaT_3.91b / gandhadigdhau karau kṛtvā SvaT_2.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198284 (0.049):
gandhadigdhau karau kṛtvā SvaT_2.30a / gandhadigdhau karau kṛtvā SvaT_3.132c
kavacenāvaguṇṭhyaitau plāvayedamṛtena tu // SvaT_2.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507954 (0.0):
gandhadigdhau karau kṛtvā $ astreṇa pariśodhayet & / kavacenāvaguṇṭhyaitau % plāvayedamṛtena tu // SvaT_2.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513295 (0.0):
gandhadigdhau karau kṛtvā % astreṇa pariśodhayet // SvaT_3.132 // / kavacenāvaguṇṭhyaitau $ plāvayedamṛtena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770520 (0.0):
gandhadigdhau karau kṛtvā astreṇa pariśodhayet // SvaT_3.132 // / kavacenāvaguṇṭhyaitau plāvayedamṛtena tu /
parāṃ śaktiṃ tu saṃkṣobhya tato 'nantaṃ prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507961 (0.0):
kavacenāvaguṇṭhyaitau % plāvayedamṛtena tu // SvaT_2.30 // / parāṃ śaktiṃ tu saṃkṣobhya $ tato 'nantaṃ prakalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15727245 (0.015):
parāṃ vṛttimanudhyāyan SvaT_3.40c / parāṃ śaktiṃ tu saṃkṣobhya SvaT_2.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245797 (0.017):
parāṃ vyāptimakhaṇḍitām SRtp_318b / parāṃ śaktiṃ tu saṃkṣobhya SvaT_2.31a
mūrtiṃ nyasyānuvaktrāṇi svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_2.31 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507966 (0.0):
parāṃ śaktiṃ tu saṃkṣobhya $ tato 'nantaṃ prakalpayet & / mūrtiṃ nyasyānuvaktrāṇi % svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_2.31 //
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ vinyasedaṅgapañcakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507970 (0.0):
mūrtiṃ nyasyānuvaktrāṇi % svacchandaṃ parikalpayet // SvaT_2.31 // / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ $ vinyasedaṅgapañcakam &
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697714 (0.026):
pāṇyoḥ ṣaḍaṅgabījāni nyasya kāye tato nyaset / / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ vinyasedvījapañcakam // GarP_1,11.11 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779664 (0.036):
vāyumaṇḍalasaṃsthau ca pañca bhūtāni vinyaset // GarP_1,197.13 // / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntamanulomavilomataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15982572 (0.038):
īśānādyā ṛcaḥ samyagaṅgulīṣu yathākramāt // NarP_1,91.56 // / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ nyaseddeśikasattamaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165308 (0.045):
aṅguṣṭhāgrapramāṇakaḥ SvaT_10.757b / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ SvaT_2.32a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4885691 (0.046):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ vinyasyāṅgāni sarvataḥ /AP_303.017ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6749139 (0.060):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ nyasya vai pṛjayecchivām // GarP_1,133.7 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4834735 (0.063):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ nyasyāṅgāni japecchivāṃ(3) /AP_185.008ab/
bhairavānapi saṃkalpya paraṃ tattvamanusmaret // SvaT_2.32 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507979 (0.0):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ $ vinyasedaṅgapañcakam & / bhairavānapi saṃkalpya % paraṃ tattvamanusmaret // SvaT_2.32 //
prāṇāyāmatrayaṃ kāryaṃ dehasaṃśuddhikāraṇam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507984 (0.0):
bhairavānapi saṃkalpya % paraṃ tattvamanusmaret // SvaT_2.32 // / prāṇāyāmatrayaṃ kāryaṃ $ dehasaṃśuddhikāraṇam &
aśuddhaḥ svamarudrecyaḥ śuddhenāpūrayettanum // SvaT_2.33 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507993 (0.0):
prāṇāyāmatrayaṃ kāryaṃ $ dehasaṃśuddhikāraṇam & / aśuddhaḥ svamarudrecyaḥ % śuddhenāpūrayettanum // SvaT_2.33 //
kumbhakaṃ recakaṃ kṛtvā vyomnyātmānaṃ nidhāpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507999 (0.0):
aśuddhaḥ svamarudrecyaḥ % śuddhenāpūrayettanum // SvaT_2.33 // / kumbhakaṃ recakaṃ kṛtvā $ vyomnyātmānaṃ nidhāpayet &
khadyotakanibhaṃ sūkṣmaṃ karaṇaistu vivarjitam // SvaT_2.34 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508005 (0.0):
kumbhakaṃ recakaṃ kṛtvā $ vyomnyātmānaṃ nidhāpayet & / khadyotakanibhaṃ sūkṣmaṃ % karaṇaistu vivarjitam // SvaT_2.34 //
kāryeṇaiva vihīnaṃ ca māyāpradhvastagocaram / / śivīkāryastathātmaiva yathā bhavati tacchṛṇu // SvaT_2.35 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508016 (0.0):
khadyotakanibhaṃ sūkṣmaṃ % karaṇaistu vivarjitam // SvaT_2.34 // / kāryeṇaiva vihīnaṃ ca $ māyāpradhvastagocaram &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270271 (0.049):
māyāpuryāṃ tu kampinīm KubjT_22.44d / māyāpradhvastagocaram SvaT_2.35b
paraṃ bhāvaṃ tu saṃgṛhya tataḥ śoṣyā tanuḥ priye /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508024 (0.0):
śivīkāryastathātmaiva % yathā bhavati tacchṛṇu // SvaT_2.35 // / paraṃ bhāvaṃ tu saṃgṛhya $ tataḥ śoṣyā tanuḥ priye &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245419 (0.017):
paraṃ brahma tato vrajet SvaT_10.533b / paraṃ bhāvaṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.36a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15727117 (0.017):
paraṃ bhāvaṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.36a / paraṃ vairāgyamāśritaḥ SvaT_11.114b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210498 (0.047):
tataḥ śoṣyā tanuḥ priye SvaT_2.36b / tataḥ sa teṣāmeko 'pi SRtp_287c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15713903 (0.047):
tataḥ śoṣyā tanuḥ priye SvaT_2.36b / tataḥ sadāśivo devaḥ SvaT_11.301a
saṃhāreṇa yabhinnena rudrabījayutena ca // SvaT_2.36 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508029 (0.0):
paraṃ bhāvaṃ tu saṃgṛhya $ tataḥ śoṣyā tanuḥ priye & / saṃhāreṇa yabhinnena % rudrabījayutena ca // SvaT_2.36 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15740677 (0.062):
rudratve saṃharet sarvaṃ SvaT_11.67a / rudrabījayutena ca SvaT_2.36d
tenaiva dahanaṃ kāryam ūrdhvādho 'gniyutena ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508036 (0.0):
saṃhāreṇa yabhinnena % rudrabījayutena ca // SvaT_2.36 // / tenaiva dahanaṃ kāryam $ ūrdhvādho 'gniyutena ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181797 (0.035):
ūrdhvādho 'gniyutena ca SvaT_2.37b / ūrdhvādho vikireddhānyāny SvaT_3.66a
adho viṣṇusamāyukto vāyuvarṇaḥ sabindukaḥ // SvaT_2.37 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508044 (0.0):
tenaiva dahanaṃ kāryam $ ūrdhvādho 'gniyutena ca & / adho viṣṇusamāyukto % vāyuvarṇaḥ sabindukaḥ // SvaT_2.37 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289291 (0.046):
vāyuvadvicarellokān SvaT_7.320a / vāyuvarṇaḥ sabindukaḥ SvaT_2.37d
utpūyanakaro hyeṣa plāvane vāruṇaḥ smṛtaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508050 (0.0):
adho viṣṇusamāyukto % vāyuvarṇaḥ sabindukaḥ // SvaT_2.37 // / utpūyanakaro hyeṣa $ plāvane vāruṇaḥ smṛtaḥ &
bindumastakasaṃbhinnaḥ śaktinyāsastato bhavet // SvaT_2.38 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508057 (0.0):
utpūyanakaro hyeṣa $ plāvane vāruṇaḥ smṛtaḥ & / bindumastakasaṃbhinnaḥ % śaktinyāsastato bhavet // SvaT_2.38 //
ānayettaṃ yathānītaṃ plāvayedamṛtena tu / / malapradhvastacaitanyaṃ kalāvidyāsamāśritam // SvaT_2.39 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508062 (0.0):
bindumastakasaṃbhinnaḥ % śaktinyāsastato bhavet // SvaT_2.38 // / ānayettaṃ yathānītaṃ $ plāvayedamṛtena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508069 (0.0):
ānayettaṃ yathānītaṃ $ plāvayedamṛtena tu & / malapradhvastacaitanyaṃ % kalāvidyāsamāśritam // SvaT_2.39 //
rāgeṇa rañjitātmāna kālena kalitaṃ tathā / / niyatyā yamitaṃ bhūyaḥ puṃbhāvenopabṛṃhitam // SvaT_2.40 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508080 (0.0):
malapradhvastacaitanyaṃ % kalāvidyāsamāśritam // SvaT_2.39 // / rāgeṇa rañjitātmāna $ kālena kalitaṃ tathā &
pradhānāśayasaṃpannaṃ guṇatrayasamanvitam / / buddhitattvasamāsīnam ahaṅkārasamāvṛtam // SvaT_2.41 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508091 (0.0):
niyatyā yamitaṃ bhūyaḥ % puṃbhāvenopabṛṃhitam // SvaT_2.40 // / pradhānāśayasaṃpannaṃ $ guṇatrayasamanvitam &
manasā buddhikarmākṣais tanmātraiḥ sthūlabhūtakaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508098 (0.0):
buddhitattvasamāsīnam % ahaṅkārasamāvṛtam // SvaT_2.41 // / manasā buddhikarmākṣais $ tanmātraiḥ sthūlabhūtakaiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15735059 (0.057):
manasā tu manastyaktvā SvaT_4.387c / manasā buddhikarmākṣais SvaT_2.42a
praṇavena tu sarvaṃ tac charīrotpattikāraṇam // SvaT_2.42 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508104 (0.0):
manasā buddhikarmākṣais $ tanmātraiḥ sthūlabhūtakaiḥ & / praṇavena tu sarvaṃ tac % charīrotpattikāraṇam // SvaT_2.42 //
nyasetkrameṇa deveśi triṃśadekaṃ ca saṃkhyayā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508111 (0.0):
praṇavena tu sarvaṃ tac % charīrotpattikāraṇam // SvaT_2.42 // / nyasetkrameṇa deveśi $ triṃśadekaṃ ca saṃkhyayā &
ṣaṭtattvī tvātmasaṃbaddhā jñātavyātra varānane // SvaT_2.43 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508119 (0.0):
nyasetkrameṇa deveśi $ triṃśadekaṃ ca saṃkhyayā & / ṣaṭtattvī tvātmasaṃbaddhā % jñātavyātra varānane // SvaT_2.43 //
pradhānāvaniparyantaṃ śarīraṃ ca vinirmitam / / caturviṃśatitattvāni caitanyarahitāni tu // SvaT_2.44 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508129 (0.0):
ṣaṭtattvī tvātmasaṃbaddhā % jñātavyātra varānane // SvaT_2.43 // / pradhānāvaniparyantaṃ $ śarīraṃ ca vinirmitam &
draṣṭavyāni varārohe puruṣādhiṣṭhitāni tu / / sacetanāni sarvāṇi jñātavyāni sadaiva hi // SvaT_2.45 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508140 (0.0):
caturviṃśatitattvāni % caitanyarahitāni tu // SvaT_2.44 // / draṣṭavyāni varārohe $ puruṣādhiṣṭhitāni tu &
pañcaviṃśakametacca prākṛtaṃ samudāhṛtam / / tato mūrtiṃ nyaseddevi mūlamantrasulakṣitam // SvaT_2.46 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508152 (0.0):
sacetanāni sarvāṇi % jñātavyāni sadaiva hi // SvaT_2.45 // / pañcaviṃśakametacca $ prākṛtaṃ samudāhṛtam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210917 (0.057):
tato mūrtiṃ nyaseddevi SvaT_2.46c / tato mūrtiṃ prakalpayet SvaT_2.83b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272495 (0.060):
mūlamantrasamopetam SvaT_9.94c / mūlamantrasulakṣitam SvaT_2.46d
sakalaṃ bhairavaṃ nyasya dvātriṃśārṇaṃ sulocane /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508158 (0.0):
tato mūrtiṃ nyaseddevi % mūlamantrasulakṣitam // SvaT_2.46 // / sakalaṃ bhairavaṃ nyasya $ dvātriṃśārṇaṃ sulocane &
mukhāni kalpayetpaścān mūrdhādicaraṇāvadhi // SvaT_2.47 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508167 (0.0):
sakalaṃ bhairavaṃ nyasya $ dvātriṃśārṇaṃ sulocane & / mukhāni kalpayetpaścān % mūrdhādicaraṇāvadhi // SvaT_2.47 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507024 (0.030):
brahmabhaṅgyā niyojyāni % mūrdhādicaraṇāvadhi // SvaT_1.46 // / punaścordhvaṃ mukhaṃ kalpyaṃ $ prāgdakṣiṇamathottaram &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764262 (0.030):
brahmabhaṅgyā niyojyāni mūrdhādicaraṇāvadhi // SvaT_1.46 // / punaścordhvaṃ mukhaṃ kalpyaṃ prāgdakṣiṇamathottaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272337 (0.037):
mūrdhādicaraṇaṃ yāvat SvaT_2.85c / mūrdhādicaraṇāvadhi SvaT_1.46d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15737319 (0.037):
mūrdhādicaraṇāvadhi SvaT_2.47d / mūrdhādyaṅguṣṭhakāvadhi SvaT_3.165b
vaktrāṇi kalpayetpaścād ūrdhvaṃ pūrvaṃ ca dakṣiṇam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508173 (0.0):
mukhāni kalpayetpaścān % mūrdhādicaraṇāvadhi // SvaT_2.47 // / vaktrāṇi kalpayetpaścād $ ūrdhvaṃ pūrvaṃ ca dakṣiṇam &
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11279291 (0.057):
svadiṅniyamo na pūrvamuttaraṃ dakṣiṇaṃ paścimaṃ vā kadācidbhavati,
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507044 (0.064):
aparaṃ kalpayitvā tu % kalābhedena vinyaset // SvaT_1.47 // / pūrvaṃ ca dakṣiṇaṃ caiva $ uttaraṃ paścimaṃ tathā & / ūrdhvamūrdhnā tu saṃyuktaṃ % kṣakāraṃ tvīśarūpiṇam // SvaT_1.48 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764282 (0.064):
aparaṃ kalpayitvā tu kalābhedena vinyaset // SvaT_1.47 // / pūrvaṃ ca dakṣiṇaṃ caiva uttaraṃ paścimaṃ tathā / / ūrdhvamūrdhnā tu saṃyuktaṃ kṣakāraṃ tvīśarūpiṇam // SvaT_1.48 //
uttaraṃ paścimaṃ caiva yathāvatpravibhāgaśaḥ // SvaT_2.48 // / kalābhedaṃ yathāpūrvaṃ śodhyādhvānaṃ prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508183 (0.0):
vaktrāṇi kalpayetpaścād $ ūrdhvaṃ pūrvaṃ ca dakṣiṇam & / uttaraṃ paścimaṃ caiva % yathāvatpravibhāgaśaḥ // SvaT_2.48 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508678 (0.049):
mūrdhādicaraṇaṃ yāvat % praṇavādinamontataḥ // SvaT_2.85 // / aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ $ śodhyādhvānaṃ prakalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765915 (0.049):
mūrdhādicaraṇaṃ yāvat praṇavādinamontataḥ // SvaT_2.85 // / aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ śodhyādhvānaṃ prakalpayet /
navatattvaṃ tritattvaṃ ca vidyāṅgā locanatrayam // SvaT_2.49 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508192 (0.0):
kalābhedaṃ yathāpūrvaṃ $ śodhyādhvānaṃ prakalpayet & / navatattvaṃ tritattvaṃ ca % vidyāṅgā locanatrayam // SvaT_2.49 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508681 (0.0):
aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ $ śodhyādhvānaṃ prakalpayet & / navatattvaṃ tritattvaṃ ca % navakaṃ bhairavābhidham // SvaT_2.86 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765918 (0.0):
aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ śodhyādhvānaṃ prakalpayet / / navatattvaṃ tritattvaṃ ca navakaṃ bhairavābhidham // SvaT_2.86 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15743449 (0.054):
vidyāṅgāni vijānīyāt SvaT_1.64a / vidyāṅgā locanatrayam SvaT_2.49d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290634 (0.057):
vidyāṅgābharaṇopetāṃ KubjT_17.27c / vidyāṅgā locanatrayam SvaT_2.49d
vargātītena kṣurikām ūrdhvādho 'gnipradīpitām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508200 (0.0):
navatattvaṃ tritattvaṃ ca % vidyāṅgā locanatrayam // SvaT_2.49 // / vargātītena kṣurikām $ ūrdhvādho 'gnipradīpitām &
ṣoḍaśāntarhatā sā tu rakṣikā vighnanāśikā // SvaT_2.50 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508207 (0.0):
vargātītena kṣurikām $ ūrdhvādho 'gnipradīpitām & / ṣoḍaśāntarhatā sā tu % rakṣikā vighnanāśikā // SvaT_2.50 //"
navakaṃ kalpayetpūrvaṃ mūrdhni vaktre ca kaṇṭhake /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508213 (0.0):
ṣoḍaśāntarhatā sā tu % rakṣikā vighnanāśikā // SvaT_2.50 // / navakaṃ kalpayetpūrvaṃ $ mūrdhni vaktre ca kaṇṭhake &"
hṛdaye nābhideśe ca guhya ūrvośca jānutaḥ // SvaT_2.51 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508219 (0.0):
navakaṃ kalpayetpūrvaṃ $ mūrdhni vaktre ca kaṇṭhake & / hṛdaye nābhideśe ca % guhya ūrvośca jānutaḥ // SvaT_2.51 //
pādāntaṃ caiva vinyasya svadhyānaguṇasaṃyutam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508227 (0.0):
hṛdaye nābhideśe ca % guhya ūrvośca jānutaḥ // SvaT_2.51 // / pādāntaṃ caiva vinyasya $ svadhyānaguṇasaṃyutam &
kriyājñāne tathecchā ca dakṣe vāme ca madhyataḥ // SvaT_2.52 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508233 (0.0):
pādāntaṃ caiva vinyasya $ svadhyānaguṇasaṃyutam & / kriyājñāne tathecchā ca % dakṣe vāme ca madhyataḥ // SvaT_2.52 //
vidyārājaḥ smṛto hyeṣa bhairavo mantranāyakaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508240 (0.0):
kriyājñāne tathecchā ca % dakṣe vāme ca madhyataḥ // SvaT_2.52 // / vidyārājaḥ smṛto hyeṣa $ bhairavo mantranāyakaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291048 (0.049):
vidyārājaḥ samākhyāto SvaT_1.86a / vidyārājaḥ smṛto hyeṣa SvaT_2.53a
niṣkalaṃ tu tathāvāhya aṅgānyevaṃ yathākramam // SvaT_2.53 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508247 (0.0):
vidyārājaḥ smṛto hyeṣa $ bhairavo mantranāyakaḥ & / niṣkalaṃ tu tathāvāhya % aṅgānyevaṃ yathākramam // SvaT_2.53 //
gandhairdhūpaistathā puṣpair vividhairbhakṣyabhojanaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508253 (0.0):
niṣkalaṃ tu tathāvāhya % aṅgānyevaṃ yathākramam // SvaT_2.53 // / gandhairdhūpaistathā puṣpair $ vividhairbhakṣyabhojanaiḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198567 (0.032):
gandhair dhūpair manoramaiḥ KubjT_22.58b / gandhairdhūpaistathā puṣpair SvaT_2.54a
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27954774 (0.040):
ātodyāni tu sarvāṇi kṛtvā vastrottarāṇi tu / / gandhairmālyaiśca dhūpaiśca bhakṣyairbhojyaiśca pūjayet // BhN_3.72* //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22837859 (0.042):
gandhair dhūpair manoramaiḥ KubjT_22.58b / gandhaiś ca vividhaiḥ puṣpair KubjT_24.106a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19736580 (0.042):
02,017.001d*0185_07 likhitā caiva kuḍyeṣu putrair bahubhir āvṛtā / 02,017.001d*0185_08 gandhapuṣpais tathā dhūpair bhakṣyair bhojyaiḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15710027 (0.044):
gandhairdhūpairanukramāt SvaT_3.209d / gandhairdhūpaistathā puṣpair SvaT_2.54a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198551 (0.047):
gandhairdhūpairanukramāt SvaT_3.209d / gandhair dhūpair manoramaiḥ KubjT_22.58b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198577 (0.047):
gandhaiḥ puṣpairanukramāt SvaT_2.28d / gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair SvaT_2.102a
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27954826 (0.048):
ātodyāni tu sarvāṇi vāsobhiravaguṇṭhayet / / gandhairmālyaiśca dhūpaiśca bhakṣyabhojaiśca pūjayet // BhN_3.76 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002446 (0.048):
evaṃ pāpaharāṃ gandhaiḥ puṣpairdhūpaiśca dīpakaiḥ / / naivedyairvividhaiścaiva kumārībhojanaistathā // NarP_1,118.14 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15998631 (0.051):
tatrāstīrya kuśānvipraṛṣīnsapta samarcayet // NarP_1,114.36 // / gandhaiśca vividhaiḥ puṣpairdhūpairdīpaiḥ suśobhaneḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3840454 (0.051):
evaṃ sampūjya govindam $ umāpativināyakau & / gandhairmālyaistathā dhūpair % bhakṣyairnānāvidhairapi // MatsP_69.27 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8879963 (0.051):
evaṃ sampūjya govindam umāpativināyakau / / gandhairmālyaistathā dhūpair bhakṣyairnānāvidhairapi // MatsP_69.27 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15710036 (0.059):
gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair SvaT_2.102a / gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair SvaT_3.47c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19712186 (0.062):
01,204.004a strībhir mālyaiś ca gandhaiś ca bhakṣair bhojyaiś ca puṣkalaiḥ / 01,204.004c pānaiś ca vividhair hṛdyaiḥ parāṃ prītim avāpatuḥ
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3621185 (0.063):
bhakṣair vā yadi vā bhojyair vastrair mālyais tathaiva ca / / saṃpreṣyamānair gandhaiś ca sarvaṃ saṃgrahaṇaṃ smṛtam // Nar_12.66 //
pūjayeddevadeveśaṃ manasaiva prakalpitaiḥ // SvaT_2.54 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā tato hṛdyāgamācaret /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508258 (0.0):
gandhairdhūpaistathā puṣpair $ vividhairbhakṣyabhojanaiḥ & / pūjayeddevadeveśaṃ % manasaiva prakalpitaiḥ // SvaT_2.54 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508265 (0.0):
pūjayeddevadeveśaṃ % manasaiva prakalpitaiḥ // SvaT_2.54 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ tato hṛdyāgamācaret &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175702 (0.052):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.55a / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.199a
nābhau kandaṃ samāropya nālaṃ tu dvādaśāṅgulam // SvaT_2.55 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238468 (0.0):
nālakṣaṇe yathā liṅge SUp_7.3a / nālaṃ tu dvādaśāṅgulam SvaT_2.55d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508274 (0.0):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ tato hṛdyāgamācaret & / nābhau kandaṃ samāropya % nālaṃ tu dvādaśāṅgulam // SvaT_2.55 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724620 (0.0):
nāryaśca vividhā divyā SvaT_10.866c / nālaṃ tu dvādaśāṅgulam SvaT_2.55d
hṛdantaṃ kalpayedyāvat tatra padmaṃ vicintayet / / aṣṭapatraṃ mahādīptaṃ kesarālaṃ sakarṇikam // SvaT_2.56 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508286 (0.0):
nābhau kandaṃ samāropya % nālaṃ tu dvādaśāṅgulam // SvaT_2.55 // / hṛdantaṃ kalpayedyāvat $ tatra padmaṃ vicintayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172523 (0.064):
aṣṭapatraṃ mahādīptaṃ SvaT_2.56c / aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_5.31d
kandaṃ śaktimayaṃ tatra nāle vai kaṇṭakāstu ye /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508295 (0.0):
aṣṭapatraṃ mahādīptaṃ % kesarālaṃ sakarṇikam // SvaT_2.56 // / kandaṃ śaktimayaṃ tatra $ nāle vai kaṇṭakāstu ye &
bhuvanāni ca tānyeva rudrāṇāṃ varavarṇini // SvaT_2.57 // / māyātmako bhavedgranthir aśuddhādhvavyavasthitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508306 (0.0):
kandaṃ śaktimayaṃ tatra $ nāle vai kaṇṭakāstu ye & / bhuvanāni ca tānyeva % rudrāṇāṃ varavarṇini // SvaT_2.57 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15736492 (0.046):
māyā tu koṭidhāvyāpya SvaT_10.671a / māyātmako bhavedgranthir SvaT_2.58a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270171 (0.059):
māyātmako bhavedgranthir SvaT_2.58a / māyātrailokyarūpeti KubjT_5.22a
vidyāpadmaṃ mahādīptaṃ karṇikābījarājitam // SvaT_2.58 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508313 (0.0):
māyātmako bhavedgranthir $ aśuddhādhvavyavasthitaḥ & / vidyāpadmaṃ mahādīptaṃ % karṇikābījarājitam // SvaT_2.58 //
puṣkarāṇi ca deveśi tatra vidyeśvarāḥ smṛtāḥ / / evaṃ dhyātvā mahāpadmaṃ sarvadevamayaṃ śubham // SvaT_2.59 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508316 (0.0):
vidyāpadmaṃ mahādīptaṃ % karṇikābījarājitam // SvaT_2.58 // / puṣkarāṇi ca deveśi $ tatra vidyeśvarāḥ smṛtāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508326 (0.0):
puṣkarāṇi ca deveśi $ tatra vidyeśvarāḥ smṛtāḥ & / evaṃ dhyātvā mahāpadmaṃ % sarvadevamayaṃ śubham // SvaT_2.59 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311029 (0.050):
sarvadevamayaṃ śubham SvaT_2.59d / sarvadevamayo devi KubjT_9.35c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15750936 (0.050):
sarvadevamayaṃ śubham SvaT_2.59d / sarvadevarataḥ śānto SvaT_8.5a
śaktinyāso bhavetpūrvaṃ kandaṃ tu tadanantaram /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508333 (0.0):
evaṃ dhyātvā mahāpadmaṃ % sarvadevamayaṃ śubham // SvaT_2.59 // / śaktinyāso bhavetpūrvaṃ $ kandaṃ tu tadanantaram &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296130 (0.057):
śaktinyāsaṃ nyasetpūrvaṃ SvaT_3.136c / śaktinyāso bhavetpūrvaṃ SvaT_2.60a
aṅkuraṃ nālavinyāsam anantaṃ parikalpayet // SvaT_2.60 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508340 (0.0):
śaktinyāso bhavetpūrvaṃ $ kandaṃ tu tadanantaram & / aṅkuraṃ nālavinyāsam % anantaṃ parikalpayet // SvaT_2.60 //
tejomayaṃ mahāśubhraṃ sphuratkiraṇabhāsvaram /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508347 (0.0):
aṅkuraṃ nālavinyāsam % anantaṃ parikalpayet // SvaT_2.60 // / tejomayaṃ mahāśubhraṃ $ sphuratkiraṇabhāsvaram &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220755 (0.060):
tejomaṇḍalasaṃsthitāḥ SvaT_10.925b / tejomayaṃ mahāśubhraṃ SvaT_2.61a
dharmaṃ jñānaṃ ca vairāgyam aiśvaryaṃ ca kramānnyaset // SvaT_2.61 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508353 (0.0):
tejomayaṃ mahāśubhraṃ $ sphuratkiraṇabhāsvaram & / dharmaṃ jñānaṃ ca vairāgyam % aiśvaryaṃ ca kramānnyaset // SvaT_2.61 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509671 (0.062):
anantaṃ caiva vinyasya % dharmaṃ jñānaṃ tathaiva ca // SvaT_2.161 // / vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam $ āgneyyādikrameṇa tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766906 (0.062):
anantaṃ caiva vinyasya dharmaṃ jñānaṃ tathaiva ca // SvaT_2.161 // / vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam āgneyyādikrameṇa tu /
sitaraktapītakṛṣṇā āgneyyādīśadiggatāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508361 (0.0):
dharmaṃ jñānaṃ ca vairāgyam % aiśvaryaṃ ca kramānnyaset // SvaT_2.61 // / sitaraktapītakṛṣṇā $ āgneyyādīśadiggatāḥ &
pādakāḥ siṃharūpāste trinetrā bhīmavikramāḥ // SvaT_2.62 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508369 (0.0):
sitaraktapītakṛṣṇā $ āgneyyādīśadiggatāḥ & / pādakāḥ siṃharūpāste % trinetrā bhīmavikramāḥ // SvaT_2.62 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222611 (0.046):
trinetrā guravaḥ sarve SvaT_10.1063a / trinetrā bhīmavikramāḥ SvaT_2.62d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15538232 (0.049):
aṣṭau te harayaḥproktās % trinetrā bhūrivikramāḥ // SvaT_10.594 // / siṃharūpāḥsutejaskāḥ $ saṭāvikaṭabhāsvarāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27795444 (0.049):
aṣṭau te harayaḥproktās trinetrā bhūrivikramāḥ // SvaT_10.594 // / siṃharūpāḥsutejaskāḥ saṭāvikaṭabhāsvarāḥ /
śivaśaktimayā mantrā nyastavyā vīravindate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508374 (0.0):
pādakāḥ siṃharūpāste % trinetrā bhīmavikramāḥ // SvaT_2.62 // / śivaśaktimayā mantrā $ nyastavyā vīravindate &
adharmājñānāvairāgyam anaiśvaryaṃ ca prāgdiśaḥ // SvaT_2.63 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508381 (0.0):
śivaśaktimayā mantrā $ nyastavyā vīravindate & / adharmājñānāvairāgyam % anaiśvaryaṃ ca prāgdiśaḥ // SvaT_2.63 //
uttarāntaṃ niveśyaṃ tu gātrakāḥ sitavarṇakāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508389 (0.0):
adharmājñānāvairāgyam % anaiśvaryaṃ ca prāgdiśaḥ // SvaT_2.63 // / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu $ gātrakāḥ sitavarṇakāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179668 (0.054):
uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.64a / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.171a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703986 (0.054):
uttarāddakṣiṇāyāṃ tu SvaT_7.164c / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.64a
saṃdhānakīlakāścaiva atasīpuṣpasaṃnibhāḥ // SvaT_2.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508394 (0.0):
uttarāntaṃ niveśyaṃ tu $ gātrakāḥ sitavarṇakāḥ & / saṃdhānakīlakāścaiva % atasīpuṣpasaṃnibhāḥ // SvaT_2.64 //
vedā yugāśca te caiva jñātavyāḥ kramaśaḥ priye / / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca raktaṃ śuklaṃ vicintayet // SvaT_2.65 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508407 (0.0):
saṃdhānakīlakāścaiva % atasīpuṣpasaṃnibhāḥ // SvaT_2.64 // / vedā yugāśca te caiva $ jñātavyāḥ kramaśaḥ priye &
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4510397 (0.0):
* yathoktaṃ śrīsvacchande māyāmasūrakavinyāse / / * adhaśchādanamūrdhvaṃ ca raktaṃ śuklaṃ vicintayet /
madhye tamo vijānīyād guṇāstvete vyavasthitāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508413 (0.0):
adhaśchādanamūrdhvaṃ ca % raktaṃ śuklaṃ vicintayet // SvaT_2.65 // / madhye tamo vijānīyād $ guṇāstvete vyavasthitāḥ &
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4510400 (0.0):
* adhaśchādanamūrdhvaṃ ca raktaṃ śuklaṃ vicintayet / / * madhye tamo vijānīyādguṇās tv ete vyavasthitāḥ || VSpkC_1.19:2
sitaṃ padmaṃ vijānīyāt kesarāṇi vicintayet // SvaT_2.66 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508419 (0.0):
madhye tamo vijānīyād $ guṇāstvete vyavasthitāḥ & / sitaṃ padmaṃ vijānīyāt % kesarāṇi vicintayet // SvaT_2.66 //
sitaraktaprapītāni mūlamadhyāgradeśataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508426 (0.0):
sitaṃ padmaṃ vijānīyāt % kesarāṇi vicintayet // SvaT_2.66 // / sitaraktaprapītāni $ mūlamadhyāgradeśataḥ &
karṇikā hemasaṃkāśā bījāni haritāni tu // SvaT_2.67 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508432 (0.0):
sitaraktaprapītāni $ mūlamadhyāgradeśataḥ & / karṇikā hemasaṃkāśā % bījāni haritāni tu // SvaT_2.67 //
vāmāṃ pūrvadale nyasya jyeṣṭhāṃ vahnidalāśritām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508441 (0.0):
karṇikā hemasaṃkāśā % bījāni haritāni tu // SvaT_2.67 // / vāmāṃ pūrvadale nyasya $ jyeṣṭhāṃ vahnidalāśritām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15742834 (0.013):
vāmādyairvibhupūrvaiśca SvaT_10.1202c / vāmāṃ pūrvadale nyasya SvaT_2.68a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289043 (0.019):
vāmāvyāptaṃ jagat kṛtsnaṃ KubjT_6.107c / vāmāṃ pūrvadale nyasya SvaT_2.68a
raudrīṃ dakṣiṇapatre tu kālīṃ nairṛtagocare // SvaT_2.68 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508449 (0.0):
vāmāṃ pūrvadale nyasya $ jyeṣṭhāṃ vahnidalāśritām & / raudrīṃ dakṣiṇapatre tu % kālīṃ nairṛtagocare // SvaT_2.68 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190998 (0.064):
kālī vikaraṇī tathā SvaT_10.1145b / kālīṃ nairṛtagocare SvaT_2.68d
kalavikaraṇīṃ devīṃ vinyasyedvāruṇe dale /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508456 (0.0):
raudrīṃ dakṣiṇapatre tu % kālīṃ nairṛtagocare // SvaT_2.68 // / kalavikaraṇīṃ devīṃ $ vinyasyedvāruṇe dale &
balavikaraṇīṃ devīṃ vāyavyadalamāśritām // SvaT_2.69 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508461 (0.0):
kalavikaraṇīṃ devīṃ $ vinyasyedvāruṇe dale &
balapramathanīṃ devīm uttare viniyojayet / / sarvabhūtadamanīṃ ca aiśānyāṃ viniyojayet // SvaT_2.70 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508473 (0.0):
balavikaraṇīṃ devīṃ % vāyavyadalamāśritām // SvaT_2.69 // / balapramathanīṃ devīm $ uttare viniyojayet &
madhye manonmanīṃ devīṃ karṇikāyāṃ niveśayet / / śakracāpanibhaṃ devi dhyātavyaṃ śaktimaṇḍalam // SvaT_2.71 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508485 (0.0):
sarvabhūtadamanīṃ ca % aiśānyāṃ viniyojayet // SvaT_2.70 // / madhye manonmanīṃ devīṃ $ karṇikāyāṃ niveśayet &
madhye sūryasahasrābhāṃ cintayettu manonmanīm /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508492 (0.0):
śakracāpanibhaṃ devi % dhyātavyaṃ śaktimaṇḍalam // SvaT_2.71 // / madhye sūryasahasrābhāṃ $ cintayettu manonmanīm &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266232 (0.044):
madhye sūtraṃ nidhāpya tat SvaT_5.24d / madhye sūryasahasrābhāṃ SvaT_2.72a
sūryādhvamaṇḍalaṃ patre somaṃ saṃyojya kesare // SvaT_2.72 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508500 (0.0):
madhye sūryasahasrābhāṃ $ cintayettu manonmanīm & / sūryādhvamaṇḍalaṃ patre % somaṃ saṃyojya kesare // SvaT_2.72 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754367 (0.047):
sūryasya sa bhavetpunaḥ SvaT_7.40b / sūryādhvamaṇḍalaṃ patre SvaT_2.72c
vahnimaṇḍalakaṃ devi karṇikāyāṃ niveśayet / / brahmā viṣṇurharaścaiva maṇḍaleṣvadhipāḥ smṛtāḥ // SvaT_2.73 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508512 (0.0):
sūryādhvamaṇḍalaṃ patre % somaṃ saṃyojya kesare // SvaT_2.72 // / vahnimaṇḍalakaṃ devi $ karṇikāyāṃ niveśayet &
brahmā caturmukho raktaś caturbāhuvibhūṣitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508519 (0.0):
brahmā viṣṇurharaścaiva % maṇḍaleṣvadhipāḥ smṛtāḥ // SvaT_2.73 // / brahmā caturmukho raktaś $ caturbāhuvibhūṣitaḥ &
kṛṣṇājinottarīyaśca rājīvāsanasaṃsthitaḥ // SvaT_2.74 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508526 (0.0):
brahmā caturmukho raktaś $ caturbāhuvibhūṣitaḥ & / kṛṣṇājinottarīyaśca % rājīvāsanasaṃsthitaḥ // SvaT_2.74 //
kamaṇḍaludharo devi daṇḍahastastathaiva ca / / akṣamālādharo devaḥ padmahastaḥ sulocanaḥ // SvaT_2.75 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508539 (0.0):
kṛṣṇājinottarīyaśca % rājīvāsanasaṃsthitaḥ // SvaT_2.74 // / kamaṇḍaludharo devi $ daṇḍahastastathaiva ca &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15726814 (0.051):
padmaṣaṇḍairmanorame SvaT_9.39b / padmahastaḥ sulocanaḥ SvaT_2.75d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244706 (0.058):
padmasthā padmamadhyasthā KubjT_17.77c / padmahastaḥ sulocanaḥ SvaT_2.75d
dhyātvā patreṣu taṃ nyasyet sarvakilviṣanāśanam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508545 (0.0):
akṣamālādharo devaḥ % padmahastaḥ sulocanaḥ // SvaT_2.75 // / dhyātvā patreṣu taṃ nyasyet $ sarvakilviṣanāśanam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15722458 (0.055):
dhyātvā devaṃ sujājvalam SvaT_4.59b / dhyātvā patreṣu taṃ nyasyet SvaT_2.76a
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ śaṅkhacakragadādharam // SvaT_2.76 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508554 (0.0):
dhyātvā patreṣu taṃ nyasyet $ sarvakilviṣanāśanam & / atasīpuṣpasaṃkāśaṃ % śaṅkhacakragadādharam // SvaT_2.76 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163756 (0.022):
triṇetraṃ bhīmasaṃkāśaṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_20.180 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296796 (0.028):
śaṅkhagokṣīrasaṃnibhaḥ SvaT_10.782b / śaṅkhacakragadādharam SvaT_2.76d
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067841 (0.030):
śaṅkha cakra gadā padmadharaṃ pītāmbarāvṛtam |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109496 (0.031):
navameghapratīkāśaṃ__Vdha_067.035 / śaṅkhacakragadādharam__Vdha_067.035
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642970 (0.031):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ $ pītāmbaradharaṃ haram // HV_App.I,37.35 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128526 (0.031):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītāmbaradharaṃ haram // HV_App.I,37.35 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147226 (0.036):
pītavastradharaṃ vāpi raktāmbaradharaṃ tu vā / / śaṅkhacakragadāhastaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29001510 (0.038):
śaṅkhacakragadādharam LiP_1,46.9d / śaṅkhacakragadādharaḥ LiP_1,20.3b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16940296 (0.042):
śaṅkhacakragadādharam BrP_44.14d / śaṅkhacakragadādharam BrP_45.65b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16940306 (0.042):
śaṅkhacakragadādharam BrP_50.44b / śaṅkhacakragadādharam BrP_53.32d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16940316 (0.042):
śaṅkhacakragadādharam BrP_126.23d / śaṅkhacakragadādharam BrP_226.8b
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149307 (0.043):
śaṅkhapuṣpadalaprakhyaṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_11.158 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429500 (0.043):
śaṅkhacakragadādharam NsP_7.43b / śaṅkhacakragadādharam NsP_7.53b
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429513 (0.043):
śaṅkhacakragadādharam NsP_7.53b / śaṅkhacakragadādharam NsP_17.3b
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429520 (0.043):
śaṅkhacakragadādharam NsP_55.3b / śaṅkhacakragadādharam NsP_55.5b
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429530 (0.043):
śaṅkhacakragadādharam NsP_55.5b / śaṅkhacakragadādharam NsP_65.2d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441206 (0.043):
śaṅkhacakragadādharam HV_32.25b / śaṅkhacakragadādharam HV_38.3b
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157662 (0.044):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītāmbaravibhūṣitam // Vis_16.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163169 (0.044):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītāmbaravibhūṣitam // Vis_20.138 //
pītāmbaradharaṃ devaṃ vanamālāvibhūṣitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508560 (0.0):
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ % śaṅkhacakragadādharam // SvaT_2.76 // / pītāmbaradharaṃ devaṃ $ vanamālāvibhūṣitam &
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13528183 (0.015):
pītāmbaradharaṃ devaṃ__Vdha_028.*(18).084 / pītāmbaradharaṃ viṣṇuṃ__Vdha_079.121
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248973 (0.021):
pītaṃ hālāhalaṃ viṣam ToT_1.6b / pītāmbaradharaṃ devaṃ SvaT_2.77a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16327584 (0.026):
pītaḥ purā yo 'mṛtasarvadeho HV_App.I,29F.583 / pītāmbaradharaṃ caiva *HV_45.41*567:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13808760 (0.026):
pītāmbaradharaṃ caiva HV_45.41*567:1a / pītāmbaradharaṃ viṣṇuṃ HV_70.26c
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159647 (0.027):
śaṅkhacakradharaṃ devaṃ pītāmbaradharaṃ harim /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15728250 (0.029):
pītaṃ vanditameva ca SvaT_15.18d / pītāmbaradharaṃ devaṃ SvaT_2.77a
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147224 (0.038):
pītavastradharaṃ vāpi raktāmbaradharaṃ tu vā / / śaṅkhacakragadāhastaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.9 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1085451 (0.040):
muktābhir upaśobhitam__Vdha_028.*(18).083 / pītāmbaradharaṃ devaṃ__Vdha_028.*(18).084
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10847351 (0.041):
praviṣṭaḥ kaṇṭharājas tu hṛdi kṛtvā janārdanam // RKS_104.53 // / pītāmbaradharaṃ devaṃ mahāmukuṭadhāriṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863132 (0.042):
nāsāvinyastamuktā bhavardhamānatanucchavim // NarP_1,38.41 // / pītāṃbaradharaṃ devaṃ vanamālāvibhūṣimat /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18850833 (0.045):
praviṣṭaḥ kaṇvarājāsau hṛdi dhyātvā janārdanam / / pītāmbaradharaṃ devaṃ jaṭāmukuṭadhāriṇam // RKV_85.59 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4397998 (0.054):
sahasraśubhanāmānam arkacandrekṣaṇadyutim | *HV_70.26ab*791 | / pītāmbaradharaṃ viṣṇuṃ sūpaviṣṭaṃ dadarśa ha // HV_70.26 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642971 (0.055):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ $ pītāmbaradharaṃ haram // HV_App.I,37.35 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128527 (0.055):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītāmbaradharaṃ haram // HV_App.I,37.35 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9597421 (0.058):
[45.13] kirīṭādisamastaiś ca bhūṣaṇair api bhūṣitam / / [45.14] raktāmbaradharaṃ devaṃ daśātālena mānataḥ //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20656248 (0.059):
13,014.116c aṣṭādaśabhujaṃ sthāṇuṃ sarvābharaṇabhūṣitam / 13,014.117a śuklāmbaradharaṃ devaṃ śuklamālyānulepanam
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12714954 (0.064):
śaṅkhacakradharaṃ saumyaṃ pītāṃbaradharaṃ harim /
sphuranmukuṭamāṇikyaṃ kiṅkiṇījālamaṇḍitam // SvaT_2.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508567 (0.0):
pītāmbaradharaṃ devaṃ $ vanamālāvibhūṣitam & / sphuranmukuṭamāṇikyaṃ % kiṅkiṇījālamaṇḍitam // SvaT_2.77 //
divyakuṇḍaladhartāraṃ garuḍāsanasaṃsthitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508573 (0.0):
sphuranmukuṭamāṇikyaṃ % kiṅkiṇījālamaṇḍitam // SvaT_2.77 // / divyakuṇḍaladhartāraṃ $ garuḍāsanasaṃsthitam &
dhyātvā viṣṇuṃ mahātmānaṃ kesareṣu niveśayet // SvaT_2.78 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508579 (0.0):
divyakuṇḍaladhartāraṃ $ garuḍāsanasaṃsthitam & / dhyātvā viṣṇuṃ mahātmānaṃ % kesareṣu niveśayet // SvaT_2.78 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232710 (0.061):
dhyātvāvāhya tu sthāpayet SvaT_4.166d / dhyātvā viṣṇuṃ mahātmānaṃ SvaT_2.78c
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187149 (0.061):
evaṃ dhyātvā mahāviṣṇuṃ garuḍopari saṃsthitam /
śaṅkhakundendudhavalaṃ śūlahastaṃ trilocanam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508586 (0.0):
dhyātvā viṣṇuṃ mahātmānaṃ % kesareṣu niveśayet // SvaT_2.78 // / śaṅkhakundendudhavalaṃ $ śūlahastaṃ trilocanam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296758 (0.034):
śaṅkhakāhalaniḥsvanaiḥ SvaT_10.169d / śaṅkhakundendudhavalaṃ SvaT_2.79a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15745802 (0.056):
śaṅkhakundendudhavalā SvaT_10.1024a / śaṅkhagokṣiradhavalaṃ SvaT_10.874c
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12715348 (0.061):
saṭākandharasaṃyuktaṃ tīkṣṇadaṃṣṭraṃ bhayānakam / / śaṅkhakundendudhavalaṃ sarvābharaṇabhūṣetam // BhS_13.61 //
daśabāhuṃ viśālākṣaṃ nāgayajñopavītinam // SvaT_2.79 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508594 (0.0):
śaṅkhakundendudhavalaṃ $ śūlahastaṃ trilocanam & / daśabāhuṃ viśālākṣaṃ % nāgayajñopavītinam // SvaT_2.79 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15719839 (0.033):
daśabāhuṃ trilocanam SvaT_9.7b / daśabāhuṃ viśālākṣaṃ SvaT_2.79c
siṃhacarmaparīdhānaṃ śaśāṅkakṛtabhūṣaṇam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508600 (0.0):
daśabāhuṃ viśālākṣaṃ % nāgayajñopavītinam // SvaT_2.79 // / siṃhacarmaparīdhānaṃ $ śaśāṅkakṛtabhūṣaṇam &
nīlakaṇṭhaṃ vṛṣārūḍhaṃ rudraṃ dhyātvā varānane // SvaT_2.80 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508607 (0.0):
siṃhacarmaparīdhānaṃ $ śaśāṅkakṛtabhūṣaṇam & / nīlakaṇṭhaṃ vṛṣārūḍhaṃ % rudraṃ dhyātvā varānane // SvaT_2.80 //
niveśayetkarṇikāyāṃ mahāpātakanāśanam / / mahāpretaṃ nyasetpaścāt prahasantaṃ sacetanam // SvaT_2.81 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508618 (0.0):
nīlakaṇṭhaṃ vṛṣārūḍhaṃ % rudraṃ dhyātvā varānane // SvaT_2.80 // / niveśayetkarṇikāyāṃ $ mahāpātakanāśanam &
raktavarṇaṃ sutejaskaṃ netratrayavibhūṣitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508625 (0.0):
mahāpretaṃ nyasetpaścāt % prahasantaṃ sacetanam // SvaT_2.81 // / raktavarṇaṃ sutejaskaṃ $ netratrayavibhūṣitam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281078 (0.052):
raktavarṇaṃ sutejaskaṃ SvaT_2.82a / raktavāsoparicchadam VT_284d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15739916 (0.052):
raktamālyānulepanaḥ SvaT_10.861d / raktavarṇaṃ sutejaskaṃ SvaT_2.82a
praṇavena nyasetsarvam āsanaṃ bhairavasya tu // SvaT_2.82 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508631 (0.0):
raktavarṇaṃ sutejaskaṃ $ netratrayavibhūṣitam & / praṇavena nyasetsarvam % āsanaṃ bhairavasya tu // SvaT_2.82 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703168 (0.057):
āsanaṃ praṇavena tu SvaT_4.493b / āsanaṃ bhairavasya tu SvaT_2.82d
gandhaiḥ puṣpaiḥ samabhyarcya tato mūrtiṃ prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508637 (0.0):
praṇavena nyasetsarvam % āsanaṃ bhairavasya tu // SvaT_2.82 // / gandhaiḥ puṣpaiḥ samabhyarcya $ tato mūrtiṃ prakalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198584 (0.021):
gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair SvaT_3.47c / gandhaiḥ puṣpaiḥ samabhyarcya SvaT_2.83a
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11419195 (0.060):
evaṃ bāhyamaṇḍalebhyaḥ mūlamantreṇa sarvadevāhvānanaṃ kṛtvā, sarvapuṣpaiḥ / sarvagandhairabhyarcya, guguḷudhūpaṃ, trimadhūreṇa ca baliṃ dattvā,
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198570 (0.060):
gandhaiḥ puṣpairanukramāt SvaT_2.28d / gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair SvaT_2.102a
kadambakusumākārāṃ tuṣārakiraṇatviṣam // SvaT_2.83 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508644 (0.0):
gandhaiḥ puṣpaiḥ samabhyarcya $ tato mūrtiṃ prakalpayet & / kadambakusumākārāṃ % tuṣārakiraṇatviṣam // SvaT_2.83 //
mūrtyūrdhve bhairavaṃ devaṃ sakalaṃ parikalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508650 (0.0):
kadambakusumākārāṃ % tuṣārakiraṇatviṣam // SvaT_2.83 // / mūrtyūrdhve bhairavaṃ devaṃ $ sakalaṃ parikalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272298 (0.049):
mūrtyādi pūrvannyasyed SvaT_4.44a / mūrtyūrdhve bhairavaṃ devaṃ SvaT_2.84a
dvātriṃśadvarṇakacitaṃ sphurattaḍidivojjvalam // SvaT_2.84 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508657 (0.0):
mūrtyūrdhve bhairavaṃ devaṃ $ sakalaṃ parikalpayet & / dvātriṃśadvarṇakacitaṃ % sphurattaḍidivojjvalam // SvaT_2.84 //
vaktrāṇi kalpayeddevi svadhyānena maheśvari /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508663 (0.0):
dvātriṃśadvarṇakacitaṃ % sphurattaḍidivojjvalam // SvaT_2.84 // / vaktrāṇi kalpayeddevi $ svadhyānena maheśvari &
mūrdhādicaraṇaṃ yāvat praṇavādinamontataḥ // SvaT_2.85 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508673 (0.0):
vaktrāṇi kalpayeddevi $ svadhyānena maheśvari & / mūrdhādicaraṇaṃ yāvat % praṇavādinamontataḥ // SvaT_2.85 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272326 (0.061):
mūrdhādicaraṇaṃ yāvat SvaT_2.85c / mūrdhādicaraṇāvadhi SvaT_1.46d
aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ śodhyādhvānaṃ prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508679 (0.0):
mūrdhādicaraṇaṃ yāvat % praṇavādinamontataḥ // SvaT_2.85 // / aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ $ śodhyādhvānaṃ prakalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508184 (0.049):
uttaraṃ paścimaṃ caiva % yathāvatpravibhāgaśaḥ // SvaT_2.48 // / kalābhedaṃ yathāpūrvaṃ $ śodhyādhvānaṃ prakalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765422 (0.049):
uttaraṃ paścimaṃ caiva yathāvatpravibhāgaśaḥ // SvaT_2.48 // / kalābhedaṃ yathāpūrvaṃ śodhyādhvānaṃ prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511314 (0.063):
mūrtibhūtaṃ prakalpyaivam $ aṣṭātriṃśatkalāyutam & / śodhyādhvānaṃ tu vinyasyed % dīkṣākāle varānane // SvaT_2.273 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768541 (0.063):
mūrtibhūtaṃ prakalpyaivam aṣṭātriṃśatkalāyutam / / śodhyādhvānaṃ tu vinyasyed dīkṣākāle varānane // SvaT_2.273 //
navatattvaṃ tritattvaṃ ca navakaṃ bhairavābhidham // SvaT_2.86 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508186 (0.0):
kalābhedaṃ yathāpūrvaṃ $ śodhyādhvānaṃ prakalpayet & / navatattvaṃ tritattvaṃ ca % vidyāṅgā locanatrayam // SvaT_2.49 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508686 (0.0):
aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ $ śodhyādhvānaṃ prakalpayet & / navatattvaṃ tritattvaṃ ca % navakaṃ bhairavābhidham // SvaT_2.86 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765424 (0.0):
kalābhedaṃ yathāpūrvaṃ śodhyādhvānaṃ prakalpayet / / navatattvaṃ tritattvaṃ ca vidyāṅgā locanatrayam // SvaT_2.49 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15723498 (0.040):
navakaṃ bhairavābhidham SvaT_2.86d / navatattvaṃ tritattvakam SvaT_2.164d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509709 (0.051):
mūrtiṃ brahmakalājālaṃ % navatattvaṃ tritattvakam // SvaT_2.164 // / bhairavāṣṭakavidyāṅga $ locanaṃ kṣurikāṃ tathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766944 (0.051):
mūrtiṃ brahmakalājālaṃ navatattvaṃ tritattvakam // SvaT_2.164 // / bhairavāṣṭakavidyāṅga locanaṃ kṣurikāṃ tathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235699 (0.061):
navatattvaṃ tritattvakam SvaT_2.164d / navatattvaṃ tritattvakam SvaT_3.13b
vidyāṅgā locanaṃ caiva kṣurikāṃ ca prakalpayet / / śaktitrayaṃ tato nyasyed dakṣadigvāmagocare // SvaT_2.87 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508700 (0.0):
navatattvaṃ tritattvaṃ ca % navakaṃ bhairavābhidham // SvaT_2.86 // / vidyāṅgā locanaṃ caiva $ kṣurikāṃ ca prakalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15719054 (0.041):
'thāgnikāryaparāyaṇaḥ SvaT_9.41d / dakṣadigvāmagocare SvaT_2.87d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224367 (0.042):
dakṣajaṅghāsamāyuktā KubjT_24.44c / dakṣadigvāmagocare SvaT_2.87d
madhyapradeśe deveśi tato rūpamanusmaret /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508706 (0.0):
śaktitrayaṃ tato nyasyed % dakṣadigvāmagocare // SvaT_2.87 // / madhyapradeśe deveśi $ tato rūpamanusmaret &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265888 (0.059):
madhyapīṭhaṃ viśodhayet SvaT_5.41d / madhyapradeśe deveśi SvaT_2.88a / madhyaprāgyāmyasaumyakam SvaT_2.210b
tripañcanayanaṃ devaṃ jaṭāmukuṭamaṇḍitam // SvaT_2.88 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508714 (0.0):
madhyapradeśe deveśi $ tato rūpamanusmaret & / tripañcanayanaṃ devaṃ % jaṭāmukuṭamaṇḍitam // SvaT_2.88 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15363722 (0.062):
koṭibhāskarasaṃkāśaṃ $ jaṭāmukuṭamaṇḍitam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257482 (0.062):
koṭibhāskarasaṃkāśaṃ jaṭāmukuṭamaṇḍitam /
candrakoṭipratīkāśāṃ candrārdhakṛtaśekharam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508721 (0.0):
tripañcanayanaṃ devaṃ % jaṭāmukuṭamaṇḍitam // SvaT_2.88 // / candrakoṭipratīkāśāṃ $ candrārdhakṛtaśekharam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203498 (0.038):
candrakoṭinibhāni ca SvaT_10.698b / candrakoṭipratīkāśāṃ SvaT_2.89a / candrakoṭiśataprakhyaiḥ SvaT_10.1210c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16223379 (0.064):
candrārdhakiraṇair ghanaḥ HV_67.38d / candrārdhakṛtaśekharam **HV_App.I,18.307**32:2b
pañcavaktraṃ viśālākṣaṃ sarpagonāsamaṇḍitam // SvaT_2.89 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508727 (0.0):
candrakoṭipratīkāśāṃ $ candrārdhakṛtaśekharam & / pañcavaktraṃ viśālākṣaṃ % sarpagonāsamaṇḍitam // SvaT_2.89 //
vṛścikairagnivarṇābhair hāreṇa tu virājitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508735 (0.0):
pañcavaktraṃ viśālākṣaṃ % sarpagonāsamaṇḍitam // SvaT_2.89 // / vṛścikairagnivarṇābhair $ hāreṇa tu virājitam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294301 (0.045):
vṛścike kramate punaḥ SvaT_7.116d / vṛścikairagnivarṇābhair SvaT_2.90a
kapālamālābharaṇaṃ khaḍgakheṭakadhāriṇam // SvaT_2.90 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508742 (0.0):
vṛścikairagnivarṇābhair $ hāreṇa tu virājitam & / kapālamālābharaṇaṃ % khaḍgakheṭakadhāriṇam // SvaT_2.90 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529441 (0.0):
pañcavaktraṃ śavārūḍhaṃ $ daśabāhuṃ trilocanam & / kapālamālābharaṇaṃ % khaḍgakheṭakadhāriṇam // SvaT_9.7 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786658 (0.0):
pañcavaktraṃ śavārūḍhaṃ daśabāhuṃ trilocanam / / kapālamālābharaṇaṃ khaḍgakheṭakadhāriṇam // SvaT_9.7 //
pāśāṅkuśadharaṃ devaṃ śarahastaṃ pinākinam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508749 (0.0):
kapālamālābharaṇaṃ % khaḍgakheṭakadhāriṇam // SvaT_2.90 // / pāśāṅkuśadharaṃ devaṃ $ śarahastaṃ pinākinam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529444 (0.0):
kapālamālābharaṇaṃ % khaḍgakheṭakadhāriṇam // SvaT_9.7 // / pāśāṅkuśadharaṃ devaṃ $ śaraśārṅgāvatānitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786661 (0.0):
kapālamālābharaṇaṃ khaḍgakheṭakadhāriṇam // SvaT_9.7 // / pāśāṅkuśadharaṃ devaṃ śaraśārṅgāvatānitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248013 (0.014):
pāśāṅkuśadharastathā SvaT_10.26d / pāśāṅkuśadharaṃ devaṃ SvaT_2.91a
varadābhayahastaṃ ca muṇḍakhaṭvāṅgadhāriṇam // SvaT_2.91 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508756 (0.0):
pāśāṅkuśadharaṃ devaṃ $ śarahastaṃ pinākinam & / varadābhayahastaṃ ca % muṇḍakhaṭvāṅgadhāriṇam // SvaT_2.91 //
vīṇāḍamaruhastaṃ ca ghaṇṭāhastaṃ triśūlinam / / vajradaṇḍakṛtāṭopaṃ paraśvāyudhahastakam // SvaT_2.92 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508762 (0.0):
varadābhayahastaṃ ca % muṇḍakhaṭvāṅgadhāriṇam // SvaT_2.91 // / vīṇāḍamaruhastaṃ ca $ ghaṇṭāhastaṃ triśūlinam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508769 (0.048):
vīṇāḍamaruhastaṃ ca $ ghaṇṭāhastaṃ triśūlinam & / vajradaṇḍakṛtāṭopaṃ % paraśvāyudhahastakam // SvaT_2.92 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15727061 (0.055):
paraśca manasā gamya SvaT_4.358c / paraśvāyudhahastakam SvaT_2.92d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293880 (0.056):
vīṇāḍamaruhastaṃ ca SvaT_2.92a / vīṇāḍamaruhastaṃ ca SvaT_12.136c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15744614 (0.056):
vījatastu sadā śrīmāṃś SvaT_10.602a / vīṇāḍamaruhastaṃ ca SvaT_2.92a / vīṇāḍamaruhastaṃ ca SvaT_12.136c
mudgareṇa vicitreṇa vartulena virājitam / / siṃhacarmaparīdhānaṃ gajacarmottarīyakam // SvaT_2.93 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508779 (0.0):
vajradaṇḍakṛtāṭopaṃ % paraśvāyudhahastakam // SvaT_2.92 // / mudgareṇa vicitreṇa $ vartulena virājitam &
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409427 (0.038):
aṣṭādaśabhujaṃ devaṃ gajacarmottarīyakam // LiP_2,26.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317928 (0.044):
siṃhacarmaparīdhānaṃ SvaT_2.80a / siṃhacarmaparīdhānaṃ SvaT_2.93c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20745947 (0.054):
13,134.057d@015_0194 paryaṅka iva babhrāja upaviṣṭo mahādyutiḥ / 13,134.057d@015_0195 vyāghracarmaparīdhāno gajacarmottaracchadaḥ
aṣṭādaśabhujaṃ devaṃ nīlakaṇṭhaṃ sutejasam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508786 (0.0):
siṃhacarmaparīdhānaṃ % gajacarmottarīyakam // SvaT_2.93 // / aṣṭādaśabhujaṃ devaṃ $ nīlakaṇṭhaṃ sutejasam &
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409424 (0.042):
aṣṭādaśabhujaṃ devaṃ gajacarmottarīyakam // LiP_2,26.15 //
ūrdhvavaktraṃ maheśāni sphaṭikābhaṃ vicintayet // SvaT_2.94 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508792 (0.0):
aṣṭādaśabhujaṃ devaṃ $ nīlakaṇṭhaṃ sutejasam & / ūrdhvavaktraṃ maheśāni % sphaṭikābhaṃ vicintayet // SvaT_2.94 //
āpītaṃ pūrvavaktraṃ tu nīlotpaladalaprabham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508800 (0.0):
ūrdhvavaktraṃ maheśāni % sphaṭikābhaṃ vicintayet // SvaT_2.94 // / āpītaṃ pūrvavaktraṃ tu $ nīlotpaladalaprabham &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176529 (0.056):
āpādānmūrdhaparyantaṃ SvaT_4.242a / āpītaṃ pūrvavaktraṃ tu SvaT_2.95a
dakṣiṇaṃ tu vijānīyād vāmaṃ caiva vicintayet // SvaT_2.95 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508805 (0.0):
āpītaṃ pūrvavaktraṃ tu $ nīlotpaladalaprabham & / dakṣiṇaṃ tu vijānīyād % vāmaṃ caiva vicintayet // SvaT_2.95 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224512 (0.047):
dakṣiṇaṃ tasya cintayet SvaT_12.129b / dakṣiṇaṃ tu vijānīyād SvaT_2.95c
dāḍimīkusumaprakhyaṃ kuṅkumodakasaṃnibham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508812 (0.0):
dakṣiṇaṃ tu vijānīyād % vāmaṃ caiva vicintayet // SvaT_2.95 // / dāḍimīkusumaprakhyaṃ $ kuṅkumodakasaṃnibham &
candrārbudapratīkāśaṃ paścimaṃ tu vicintayet // SvaT_2.96 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508819 (0.0):
dāḍimīkusumaprakhyaṃ $ kuṅkumodakasaṃnibham & / candrārbudapratīkāśaṃ % paścimaṃ tu vicintayet // SvaT_2.96 //
svacchandabhairavaṃ devaṃ sarvakāmaphalapradam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508825 (0.0):
candrārbudapratīkāśaṃ % paścimaṃ tu vicintayet // SvaT_2.96 // / svacchandabhairavaṃ devaṃ $ sarvakāmaphalapradam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26757505 (0.047):
stuvīdhvaṃ varadaṃ devaṃ % sarvakāmaphalapradam // BrP_31.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781205 (0.047):
sarvapāpaharaṃ devaṃ % sarvakāmaphalapradam // BrP_57.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26901436 (0.047):
sarvapāpaharaṃ devaṃ % sarvakāmaphalapradam // BrP_227.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11028834 (0.047):
stuvīdhvaṃ varadaṃ devaṃ sarvakāmaphalapradam // BrP_31.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052520 (0.047):
sarvapāpaharaṃ devaṃ sarvakāmaphalapradam // BrP_57.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11172734 (0.047):
sarvapāpaharaṃ devaṃ sarvakāmaphalapradam // BrP_227.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26857437 (0.060):
trailokyādhipatiṃ devaṃ $ sarvakāmaphalapradam & / ye dhyāyanti sadā kṛṣṇaṃ % muktās te nātra saṃśayaḥ // BrP_177.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128746 (0.060):
trailokyādhipatiṃ devaṃ sarvakāmaphalapradam / / ye dhyāyanti sadā kṛṣṇaṃ muktās te nātra saṃśayaḥ // BrP_177.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955173 (0.063):
sarvakāmapradaṃ tu tat BrP_101.20d / sarvakāmapradaṃ devaṃ BrP_66.14c
dhyāyate yastu yuktātmā kṣipraṃ sidhyati mānavaḥ // SvaT_2.97 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508833 (0.0):
svacchandabhairavaṃ devaṃ $ sarvakāmaphalapradam & / dhyāyate yastu yuktātmā % kṣipraṃ sidhyati mānavaḥ // SvaT_2.97 //
tataḥ paramabījena paraṃ paramakāraṇam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508840 (0.0):
dhyāyate yastu yuktātmā % kṣipraṃ sidhyati mānavaḥ // SvaT_2.97 // / tataḥ paramabījena $ paraṃ paramakāraṇam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245391 (0.060):
paraṃ paramakāraṇam SvaT_2.98b / paraṃ paramakāraṇam SvaT_4.397b
suśāntaṃ niṣkalaṃ devaṃ sarvavyāpinirañjanam // SvaT_2.98 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508847 (0.0):
tataḥ paramabījena $ paraṃ paramakāraṇam & / suśāntaṃ niṣkalaṃ devaṃ % sarvavyāpinirañjanam // SvaT_2.98 //
āvāhayetsuhṛṣṭātmā tava devi vadāmyaham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508855 (0.0):
suśāntaṃ niṣkalaṃ devaṃ % sarvavyāpinirañjanam // SvaT_2.98 // / āvāhayetsuhṛṣṭātmā $ tava devi vadāmyaham &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703095 (0.044):
āvāhane nirodhe ca SvaT_14.20c / āvāhayetsuhṛṣṭātmā SvaT_2.99a
hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya nādāntāntasamāśritam // SvaT_2.99 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508864 (0.0):
āvāhayetsuhṛṣṭātmā $ tava devi vadāmyaham & / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya % nādāntāntasamāśritam // SvaT_2.99 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4779419 (0.003):
niveśayedrecakānte(8) phaḍantenātha tena ca /AP_74.013ab/ / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhyabrahmarandhre vibhidya ca //AP_74.013cd/
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25396178 (0.011):
guṇitaireva soddhātairaniruddhairathāpi vā // ŚivP_7.1,32.46cd/ / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhyabrahmarandhrasamanvitām // ŚivP_7.1,32.47ab/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325917 (0.012):
hṛtkaṇṭhatālujihvauṣṭhau KubjT_4.66c / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya SvaT_2.99c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756849 (0.012):
hṛcchiraśca śikhāṃ tathā SvaT_9.21d / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya SvaT_2.99c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512189 (0.023):
mūlamantramanusmṛtya $ hṛtkaṇṭhatālumadhyagam & / bhrūmadhyaṃ śabdakūṭaṃ tat % turyasthānaṃ vibhedayet // SvaT_3.50 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769415 (0.023):
mūlamantramanusmṛtya hṛtkaṇṭhatālumadhyagam / / bhrūmadhyaṃ śabdakūṭaṃ tat turyasthānaṃ vibhedayet // SvaT_3.50 //
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496866 (0.025):
udāno hṛtkaṇṭhatālumūrddhabhrūmadhyavṛttiḥ vyānastvavṛttiriti //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724118 (0.054):
nādāntastu tadā bhavet SvaT_5.59b / nādāntāntasamāśritam SvaT_2.99d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237291 (0.057):
nādāntaṃ sanniveśitam KubjT_11.78b / nādāntāntasamāśritam SvaT_2.99d
niṣkampaṃ kāraṇātītam āvāhya parameśvaram / / saṃsthāpya vidhivaddevam aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset // SvaT_2.100 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508877 (0.0):
hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya % nādāntāntasamāśritam // SvaT_2.99 // / niṣkampaṃ kāraṇātītam $ āvāhya parameśvaram &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165136 (0.058):
aṅgaṣaṭkasamanvitam SvaT_9.47b / aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset SvaT_2.100d
pādyamācamanaṃ cārghaṃ svāgataṃ tadanantaram /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508883 (0.0):
saṃsthāpya vidhivaddevam % aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset // SvaT_2.100 // / pādyamācamanaṃ cārghaṃ $ svāgataṃ tadanantaram &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247531 (0.041):
pādau hastau tathā nāsāṃ SvaT_1.52c / pādyamācamanaṃ cārghaṃ SvaT_2.101a / pādyāsanapradānena SUp_6.197c
saṃnidhānaṃ ca deveśi niṣṭhurayā nirodhayet // SvaT_2.101 // / gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair dhūpayitvā tamarcayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508894 (0.0):
pādyamācamanaṃ cārghaṃ $ svāgataṃ tadanantaram & / saṃnidhānaṃ ca deveśi % niṣṭhurayā nirodhayet // SvaT_2.101 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198580 (0.036):
gandhaiḥ puṣpairanukramāt SvaT_2.28d / gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair SvaT_2.102a / gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair SvaT_3.47c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16001455 (0.040):
sthāpya liṅgaṃ tato gandhaiḥ puṣpairdhūpaiśca dīpakaiḥ / / naivedyairarcayedbhaktyā dadhyakṣataphalādibhiḥ // NarP_1,117.46 //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003605 (0.046):
caināṃ prajñāpāramitāṃ satkuryāt gurukuryāt mānayet pūjayet arcayet / apacāyet / puṣpairdhūpairgandhairmālyairvilepanaiścūrṇairvastraiśchatrairdhvajairghaṇṭābhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003787 (0.046):
satkuryādgurukuryānmānayetpūjayedarcayedapacāyetpuṣpairdhūpairgandhairmālyairvilepanaiś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003970 (0.046):
prajñāpāramitāṃ satkuryādgurukuryānmānayet pūjayedarcayedapacāyet / puṣpairdhūpairgandhairmālyairvilepanaiścūrṇairvastraiśchatrairdhvajairghaṇṭābhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004152 (0.046):
satkuryādgurukuryānmānayetpūjayedarcayedapacāyet / puṣpairdhūpairgandhairmālyairvilepanaiścūrṇairvastraiśchatrairdhvajairghaṇṭābhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004337 (0.046):
satkuryādgurukuryānmānayetpūjayedarcayedapacāyetpuṣpairdhūpairgandhairmālyair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004841 (0.046):
prajñāpāramitāṃ satkuryādgurukuryānmānayetpūjayedarcayedapacāyet / puṣpairdhūpairgandhairmālyairvilepanaiścūrṇairvastraiśchatrairdhvajairghaṇṭābhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005021 (0.046):
satkuryādgurukuryānmānayetpūjayedarcayedapacāyet / puṣpairdhūpairgandhairmālyairvilepanaiścūṇairvastraiśchatrairdhvajairghaṇṭābhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4008242 (0.046):
satkuryādgurukuryānmānayetpūjayedarcayedapacāyetpuṣpairdhūpairgandhairmālyairvile
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009732 (0.046):
satkuryādgurukuryānmānayetpūjayedarcayedapacāyetpuṣpairdhūpairgandhairmālyairvilepanaiścūrṇairvastraiśchatrairdhvajairghaṇṭābhiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155157 (0.047):
satkuryād gurukurād mānayet pūjayet puṣpair dhūpair mālyair gandhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155410 (0.047):
satkuryād gurukuryād mānayet pūjayet puṣpair dhūpair mālyair gandhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155434 (0.047):
ca manasikuryāt tāṃ ca satkuryād gurukuryād mānayet pūjayet puṣpair / dhūpair mālyair gandhair vilepanaiś cūrṇaiś cīvaraiś chattrair dhvajaiḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15710025 (0.061):
gandhairdhūpairanukramāt SvaT_3.209d / gandhairdhūpaistathā puṣpair SvaT_2.54a / gandhaiḥ puṣpairanukramāt SvaT_2.28d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198561 (0.062):
gandhair dhūpair manoramaiḥ KubjT_22.58b / gandhairdhūpaistathā puṣpair SvaT_2.54a / gandhaiś ca vividhaiḥ puṣpair KubjT_24.106a
mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.102 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508900 (0.0):
gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair $ dhūpayitvā tamarcayet & / mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.102 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509330 (0.0):
paścādarghaḥ pradātavyaḥ $ surayā susugandhayā & / mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.136 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509760 (0.0):
pūjā suvipulā kāryā $ gandhadhūpasragādibhiḥ & / mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.168 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766566 (0.0):
paścādarghaḥ pradātavyaḥ surayā susugandhayā / / mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.136 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766995 (0.0):
pūjā suvipulā kāryā gandhadhūpasragādibhiḥ / / mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.168 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222521 (0.062):
tridhā traikālyakarmaṇi SvaT_2.102d / tridhā traikālyakarmaṇi SvaT_2.136d
tataḥ snānādikaṃ karma kṛtvā caiva varānane /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508906 (0.0):
mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.102 // / tataḥ snānādikaṃ karma $ kṛtvā caiva varānane &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210627 (0.019):
tataḥ stavena divyena KubjT_1.70c / tataḥ snānādikaṃ karma SvaT_2.103a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16788506 (0.033):
kṛtvā snānādikarma ca BrP_169.36b / kṛtvā snānādikaṃ sarvaṃ BrP_28.29c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15713956 (0.049):
tataḥ somastu lakṣeṇa SvaT_10.501a / tataḥ snānādikaṃ karma SvaT_2.103a
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7603632 (0.061):
śravaṇaṃ kuryuḥ | tataḥ sarve snānādikaṃ kṛtvā sva sva sevāyāṃ sāvadhānā
paridhāpya suvastrāṇi netrapaṭṭodbhavāni ca // SvaT_2.103 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508913 (0.0):
tataḥ snānādikaṃ karma $ kṛtvā caiva varānane & / paridhāpya suvastrāṇi % netrapaṭṭodbhavāni ca // SvaT_2.103 //
vilipyāgurukarpūrair mukuṭādyairvibhūṣayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508920 (0.0):
paridhāpya suvastrāṇi % netrapaṭṭodbhavāni ca // SvaT_2.103 // / vilipyāgurukarpūrair $ mukuṭādyairvibhūṣayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292353 (0.057):
vilipya candanādibhiḥ KubjT_25.0*18d / vilipyāgurukarpūrair SvaT_2.104a
puṣpairnānāvidhaiḥ śubhrair arcayedbhūṣayetpunaḥ // SvaT_2.104 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508927 (0.0):
vilipyāgurukarpūrair $ mukuṭādyairvibhūṣayet & / puṣpairnānāvidhaiḥ śubhrair % arcayedbhūṣayetpunaḥ // SvaT_2.104 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13570484 (0.059):
(AVParis_4,2.15) [puṣpaiś ca vividhaiḥ śubhraiḥ phalaiś cāpy arcayed / budhaḥ] tasmāt sarvāṇi satataṃ dānāni tu mahīpatiḥ | dattvā śraddhānvito
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13575073 (0.059):
(AVParis_19b,2.2) puṣpaiś ca vividhaiḥ śubhraiḥ phalaiś ca api arcayed / budhaḥ | tato baliṃ hared rātrau caturdikṣu vidhānavit ||
arghaṃ dattvā maheśāni punarmudrāṃ pradarśayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508933 (0.0):
puṣpairnānāvidhaiḥ śubhrair % arcayedbhūṣayetpunaḥ // SvaT_2.104 // / arghaṃ dattvā maheśāni $ punarmudrāṃ pradarśayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171109 (0.047):
arghahasto digīśvarān SvaT_3.88d / arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a / arghaṃ dattvā yathākramam KubjT_24.110b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700909 (0.059):
arghahasto digīśvarān SvaT_3.88d / arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a / arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c
praṇamya bhairavaṃ devaṃ svacchandaṃ viśvanāyakam // SvaT_2.105 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508939 (0.0):
arghaṃ dattvā maheśāni $ punarmudrāṃ pradarśayet & / praṇamya bhairavaṃ devaṃ % svacchandaṃ viśvanāyakam // SvaT_2.105 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322974 (0.048):
svacchandaṃ pūjayettataḥ SvaT_6.88b / svacchandaṃ viśvanāyakam SvaT_2.105d
tato hyābharaṇaṃ bāhye viniveśyaṃ varānane / / aiśānyāṃ pūrvato yāmyāṃ uttarāpyāvasānakam // SvaT_2.106 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508951 (0.0):
praṇamya bhairavaṃ devaṃ % svacchandaṃ viśvanāyakam // SvaT_2.105 // / tato hyābharaṇaṃ bāhye $ viniveśyaṃ varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15706011 (0.053):
aiśānyāṃ tu varānane SvaT_10.1019d / aiśānyāṃ pūrvato yāmyāṃ SvaT_2.106c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509763 (0.062):
mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.168 // / tata āvaraṇaṃ bāhye $ viniveśyaṃ varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766998 (0.062):
mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.168 // / tata āvaraṇaṃ bāhye viniveśyaṃ varānane /
vinyasetpañca vaktrāṇi pañcavaktrayutāni ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508957 (0.0):
aiśānyāṃ pūrvato yāmyāṃ % uttarāpyāvasānakam // SvaT_2.106 // / vinyasetpañca vaktrāṇi $ pañcavaktrayutāni ca &
bāhubhirdaśabhiścaiva śaśāṅkamukuṭaiḥ saha // SvaT_2.107 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508963 (0.0):
vinyasetpañca vaktrāṇi $ pañcavaktrayutāni ca & / bāhubhirdaśabhiścaiva % śaśāṅkamukuṭaiḥ saha // SvaT_2.107 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298140 (0.046):
śaśāṅkamukuṭaiḥ saha SvaT_2.107d / śaśāṅkaśatasaprabbhaḥ SvaT_10.1237d
dhyātavyāni svarūpāṇi varābhayakarāṇi tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508968 (0.0):
bāhubhirdaśabhiścaiva % śaśāṅkamukuṭaiḥ saha // SvaT_2.107 // / dhyātavyāni svarūpāṇi $ varābhayakarāṇi tu &
agnīśarakṣovāyavya caturdikṣu ca taṃ nyaset // SvaT_2.108 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508975 (0.0):
dhyātavyāni svarūpāṇi $ varābhayakarāṇi tu & / agnīśarakṣovāyavya % caturdikṣu ca taṃ nyaset // SvaT_2.108 //
hṛcchiraśca śikhā varma astraṃ ca pravibhāgaśaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508981 (0.0):
agnīśarakṣovāyavya % caturdikṣu ca taṃ nyaset // SvaT_2.108 // / hṛcchiraśca śikhā varma $ astraṃ ca pravibhāgaśaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325896 (0.040):
hṛccakre viniyojayet VT_364b / hṛcchiraśca śikhā varma SvaT_1.71c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756835 (0.040):
hṛccakre tu samākhyātāḥ SvaT_7.20c / hṛcchiraśca śikhā varma SvaT_1.71c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754620 (0.048):
hṛc chiraś ca śikhāvarma % netrāṇy astraṃ ca pūjayet // BrP_28.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025947 (0.048):
hṛc chiraś ca śikhāvarma netrāṇy astraṃ ca pūjayet // BrP_28.35 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507336 (0.050):
hṛcchiraśca śikhā varma % locanāstraṃ prakalpayet // SvaT_1.71 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764574 (0.050):
hṛcchiraśca śikhā varma locanāstraṃ prakalpayet // SvaT_1.71 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757047 (0.050):
ṣaḍaṅgāni tu vījānāṃ mūlasya dvādaśāṅgakaṃ //AP_25.011cd/ / hṛcchiraś ca śikhā varma cāstranetrāntayodaraṃ /AP_25.012ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4837908 (0.053):
utpanno 'smi svayaṃ viṣṇurvījaṃ dvādaśakaṃ nyaset /AP_201.011ab/ / hṛcchirastu śikhā caiva kavacaṃ cāstrameva ca //AP_201.011cd/
hṛdayaṃ raktavarṇābhaṃ śiro gorocanaprabham // SvaT_2.109 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508990 (0.0):
hṛcchiraśca śikhā varma $ astraṃ ca pravibhāgaśaḥ & / hṛdayaṃ raktavarṇābhaṃ % śiro gorocanaprabham // SvaT_2.109 //
taḍidvalayasaṃkāśāṃ śikhāṃ devīṃ vicintayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508996 (0.0):
hṛdayaṃ raktavarṇābhaṃ % śiro gorocanaprabham // SvaT_2.109 // / taḍidvalayasaṃkāśāṃ $ śikhāṃ devīṃ vicintayet &
ādhūmraṃ kavacaṃ vidyāt kapiśaṃ cāstrameva ca // SvaT_2.110 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509002 (0.0):
taḍidvalayasaṃkāśāṃ $ śikhāṃ devīṃ vicintayet & / ādhūmraṃ kavacaṃ vidyāt % kapiśaṃ cāstrameva ca // SvaT_2.110 //
jyotīrūpapratīkāśaṃ netraṃ madhye ca saṃsthitam / / pañcavaktrāḥ smṛtāḥ sarve daśabāhvindubhūṣitāḥ // SvaT_2.111 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509015 (0.0):
ādhūmraṃ kavacaṃ vidyāt % kapiśaṃ cāstrameva ca // SvaT_2.110 // / jyotīrūpapratīkāśaṃ $ netraṃ madhye ca saṃsthitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546192 (0.022):
tasya vāme tu digbhāge $ śāntyatītā vyavasthitā & / pañcavaktrāḥ smṛtāḥ sarvā % daśabāhvinduśekharāḥ // SvaT_10.1218 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803394 (0.022):
tasya vāme tu digbhāge śāntyatītā vyavasthitā / / pañcavaktrāḥ smṛtāḥ sarvā daśabāhvinduśekharāḥ // SvaT_10.1218 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226058 (0.035):
daśabāhuṃ viśālākṣaṃ SvaT_2.79c / daśabāhvindubhūṣitāḥ SvaT_2.111d
nānābharaṇasaṃyuktā nānāsraggandhalepanāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509021 (0.0):
pañcavaktrāḥ smṛtāḥ sarve % daśabāhvindubhūṣitāḥ // SvaT_2.111 // / nānābharaṇasaṃyuktā $ nānāsraggandhalepanāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724219 (0.042):
nānānārīsahasraistu SvaT_10.1136c / nānābbharaṇabhūṣitāḥ SvaT_10.1136b / nānābharaṇacitrāṅgaś SvaT_10.877c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237572 (0.054):
nānāprekṣaṇakāni ca SUp_6.186b / nānābbharaṇabhūṣitāḥ SvaT_10.1136b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724227 (0.055):
nānābharaṇacitrāṅgaś SvaT_10.877c / nānābharaṇasaṃyuktā SvaT_2.112a / nānābhuvanapaṅktyoghaiḥ SvaT_10.102a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237728 (0.063):
nānālaṃkārabhūṣitaḥ SvaT_10.775d / nānālaṃkārabhūṣitāḥ SvaT_10.1017d / nānāvarṇavicitrāśca SvaT_10.1136a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340851 (0.064):
nānāveṣadharāścānyā % nānābhūṣaṇabhūṣitāḥ // LiP_1,80.39 // / nānāprabhāvasaṃyuktā $ nānābhogaratipriyāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234617 (0.064):
nānāveṣadharāścānyā nānābhūṣaṇabhūṣitāḥ // LiP_1,80.39 // / nānāprabhāvasaṃyuktā nānābhogaratipriyāḥ /
nānāvastraparīdhānā mukuṭairujjvalaiḥ śubhaiḥ // SvaT_2.112 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509028 (0.0):
nānābharaṇasaṃyuktā $ nānāsraggandhalepanāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271195 (0.032):
mukuṭai ratnamaṇḍitaiḥ SvaT_10.107b / mukuṭairujjvalaiḥ śubhaiḥ SvaT_2.112d
ratnamālāvanaddhāśca hārakeyūrabhūṣitāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509033 (0.0):
nānāvastraparīdhānā % mukuṭairujjvalaiḥ śubhaiḥ // SvaT_2.112 // / ratnamālāvanaddhāśca $ hārakeyūrabhūṣitāḥ &
dviraṣṭavarṣakākārāḥ surūpāḥ sthirayauvanāḥ // SvaT_2.113 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509042 (0.0):
ratnamālāvanaddhāśca $ hārakeyūrabhūṣitāḥ & / dviraṣṭavarṣakākārāḥ % surūpāḥ sthirayauvanāḥ // SvaT_2.113 //
bhairavādyāḥ smṛtā mantrāḥ pīṭheśāḥ pīṭhamardakāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509049 (0.0):
dviraṣṭavarṣakākārāḥ % surūpāḥ sthirayauvanāḥ // SvaT_2.113 // / bhairavādyāḥ smṛtā mantrāḥ $ pīṭheśāḥ pīṭhamardakāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264010 (0.049):
bhairavāṅgāni vinyaset SvaT_3.133d / bhairavādyāḥ smṛtā mantrāḥ SvaT_2.114a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15734190 (0.058):
bhairavādyāḥ smṛtā mantrāḥ SvaT_2.114a / bhairavānapi saṃkalpya SvaT_2.32c
yā sā pūrvaṃ mayā khyātā aghorī śaktiruttamā // SvaT_2.114 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509057 (0.0):
bhairavādyāḥ smṛtā mantrāḥ $ pīṭheśāḥ pīṭhamardakāḥ & / yā sā pūrvaṃ mayā khyātā % aghorī śaktiruttamā // SvaT_2.114 //
bhairavaṃ pūjayitvā tu tasyotsaṅge tu tāṃ nyaset /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509063 (0.0):
yā sā pūrvaṃ mayā khyātā % aghorī śaktiruttamā // SvaT_2.114 // / bhairavaṃ pūjayitvā tu $ tasyotsaṅge tu tāṃ nyaset &
yādṛśaṃ bhairavaṃ rūpaṃ bhairavyāstādṛgeva hi // SvaT_2.115 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509069 (0.0):
bhairavaṃ pūjayitvā tu $ tasyotsaṅge tu tāṃ nyaset & / yādṛśaṃ bhairavaṃ rūpaṃ % bhairavyāstādṛgeva hi // SvaT_2.115 //
īṣatkarālavadanāṃ gambhīravipulasvanām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509075 (0.0):
yādṛśaṃ bhairavaṃ rūpaṃ % bhairavyāstādṛgeva hi // SvaT_2.115 // / īṣatkarālavadanāṃ $ gambhīravipulasvanām &
prasannāsyāṃ sadā dhyāyed bhairavīṃ vismitekṣaṇām // SvaT_2.116 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509083 (0.0):
īṣatkarālavadanāṃ $ gambhīravipulasvanām & / prasannāsyāṃ sadā dhyāyed % bhairavīṃ vismitekṣaṇām // SvaT_2.116 //
dvitīyāvaraṇe devi vinyasedbhairavāṣṭakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509088 (0.0):
prasannāsyāṃ sadā dhyāyed % bhairavīṃ vismitekṣaṇām // SvaT_2.116 // / dvitīyāvaraṇe devi $ vinyasedbhairavāṣṭakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15743923 (0.056):
vinyasedaṅgapañcakam SvaT_2.32b / vinyasedbhairavāṣṭakam SvaT_2.117b
kapālīśaṃ tu pūrvāyām āgneyyāṃ śikhivāhanam // SvaT_2.117 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509095 (0.0):
dvitīyāvaraṇe devi $ vinyasedbhairavāṣṭakam & / kapālīśaṃ tu pūrvāyām % āgneyyāṃ śikhivāhanam // SvaT_2.117 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196249 (0.056):
sthānaṃ caṇḍeśam aiśānyāṃ $ puṣpā3rāmaṃ tatho9ttaram & / koṣṭhā3gāraṃ ca vāyavyāṃ % vāruṇyāṃ varuṇā3layam // 2.18 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187148 (0.058):
kapālīśasya garbhe tu SvaT_9.60a / kapālīśaṃ tu pūrvāyām SvaT_2.117c
dakṣiṇe krodharājaṃ tu vikarālaṃ tu nairṛte /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509102 (0.0):
kapālīśaṃ tu pūrvāyām % āgneyyāṃ śikhivāhanam // SvaT_2.117 // / dakṣiṇe krodharājaṃ tu $ vikarālaṃ tu nairṛte &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224632 (1.192):
dakṣiṇe krodharājaṃ tu SvaT_2.118a / dakṣiṇe kṣīratumbīṃ tu SUp_6.78c
manmathaṃ paścime bhāge meghanādeśvaraṃ tathā // SvaT_2.118 // / vāyavye devi vinyasya somarājaṃ tathottare /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509112 (0.0):
dakṣiṇe krodharājaṃ tu $ vikarālaṃ tu nairṛte & / manmathaṃ paścime bhāge % meghanādeśvaraṃ tathā // SvaT_2.118 //
vidyārājaṃ tathaiśānyāṃ vinyasettu subhāvitaḥ // SvaT_2.119 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509120 (0.0):
vāyavye devi vinyasya $ somarājaṃ tathottare & / vidyārājaṃ tathaiśānyāṃ % vinyasettu subhāvitaḥ // SvaT_2.119 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291810 (0.049):
vinyasettu subhāvitaḥ SvaT_2.119d / vinyasetpañca vaktrāṇi SvaT_2.107a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15743908 (0.053):
vinyasetkāraṇeśvare SvaT_4.205b / vinyasettu subhāvitaḥ SvaT_2.119d
pañcavaktrāstrinetrāśca daśabāhvinduśekharāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509123 (0.0):
vidyārājaṃ tathaiśānyāṃ % vinyasettu subhāvitaḥ // SvaT_2.119 // / pañcavaktrāstrinetrāśca $ daśabāhvinduśekharāḥ &
kapālamālābharaṇāḥ sphuranmāṇikyamaṇḍitāḥ // SvaT_2.120 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509133 (0.0):
pañcavaktrāstrinetrāśca $ daśabāhvinduśekharāḥ & / kapālamālābharaṇāḥ % sphuranmāṇikyamaṇḍitāḥ // SvaT_2.120 //
pūrvaṃ pītaṃ smṛtaṃ devi raktamāgreyagocare /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509141 (0.0):
kapālamālābharaṇāḥ % sphuranmāṇikyamaṇḍitāḥ // SvaT_2.120 // / pūrvaṃ pītaṃ smṛtaṃ devi $ raktamāgreyagocare &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251783 (0.049):
pūrvaṃ paścāttathaiśordhvaṃ SvaT_3.194c / pūrvaṃ pītaṃ smṛtaṃ devi SvaT_2.121a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729487 (0.053):
pūrvaṃ pītaṃ smṛtaṃ devi SvaT_2.121a / pūrvaṃ brahma prasādhyaṃ tu SvaT_5.28a
dakṣiṇe nīlameghābhaṃ nairṛtyāṃ jvalanaprabham // SvaT_2.121 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509149 (0.0):
pūrvaṃ pītaṃ smṛtaṃ devi $ raktamāgreyagocare & / dakṣiṇe nīlameghābhaṃ % nairṛtyāṃ jvalanaprabham // SvaT_2.121 //
śyāmaṃ cāparadigbhāge dhūmraṃ vāyavyagocare /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509155 (0.0):
dakṣiṇe nīlameghābhaṃ % nairṛtyāṃ jvalanaprabham // SvaT_2.121 // / śyāmaṃ cāparadigbhāge $ dhūmraṃ vāyavyagocare &
candrabimbaprabhaṃ saumye īśāne sphaṭikaprabham // SvaT_2.122 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509163 (0.0):
śyāmaṃ cāparadigbhāge $ dhūmraṃ vāyavyagocare & / candrabimbaprabhaṃ saumye % īśāne sphaṭikaprabham // SvaT_2.122 //
tṛtīye caiva lokeśān sāstrānsaṃparikalpayet / / nāmāni teṣāṃ vakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_2.123 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509172 (0.0):
candrabimbaprabhaṃ saumye % īśāne sphaṭikaprabham // SvaT_2.122 // / tṛtīye caiva lokeśān $ sāstrānsaṃparikalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507109 (0.036):
sadyena kalpayeddevi $ sarvametadyathākramam & / tāsāṃ nāmāni vakṣyāmi % yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_1.53 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764347 (0.036):
sadyena kalpayeddevi sarvametadyathākramam / / tāsāṃ nāmāni vakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_1.53 //
indrāgniyamanirṛti varuṇāśca samīraṇaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509179 (0.0):
nāmāni teṣāṃ vakṣyāmi % yathāvadanupūrvaśaḥ // SvaT_2.123 // / indrāgniyamanirṛti $ varuṇāśca samīraṇaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178396 (0.057):
indraḥ pāṇāvabhidhyātaḥ SvaT_12.91a / indrāgniyamanirṛti SvaT_2.124a
somarājaḥ kuberaśca īśānaḥ parameśvaraḥ // SvaT_2.124 // / bhairavāṣṭakarūpeṇa dhyātavyāstu varānane /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509189 (0.0):
indrāgniyamanirṛti $ varuṇāśca samīraṇaḥ & / somarājaḥ kuberaśca % īśānaḥ parameśvaraḥ // SvaT_2.124 //
vajraṃ śaktistathā daṇḍaḥ khaḍgaḥ pāśastathaiva ca // SvaT_2.125 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509196 (0.0):
bhairavāṣṭakarūpeṇa $ dhyātavyāstu varānane & / vajraṃ śaktistathā daṇḍaḥ % khaḍgaḥ pāśastathaiva ca // SvaT_2.125 //
dhvajo gadā triśūlaṃ ca lokapālayudhāni vai /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509201 (0.0):
vajraṃ śaktistathā daṇḍaḥ % khaḍgaḥ pāśastathaiva ca // SvaT_2.125 // / dhvajo gadā triśūlaṃ ca $ lokapālayudhāni vai &
vajraṃ cānekavarṇāḍhyaṃ śaktiṃ hemasamaprabhām // SvaT_2.126 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509211 (0.0):
dhvajo gadā triśūlaṃ ca $ lokapālayudhāni vai & / vajraṃ cānekavarṇāḍhyaṃ % śaktiṃ hemasamaprabhām // SvaT_2.126 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15745657 (0.045):
śaktiṃ vai viśati prāṇe SvaT_7.68a / śaktiṃ hemasamaprabhām SvaT_2.126d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296494 (0.060):
śaktiṃ hemasamaprabhām SvaT_2.126d / śaktiḥ karmanibandhanā MrgT_1,4.10d
daṇḍaṃ bhinnāñjanābhaṃ ca khaḍgaṃ nīlotpalaprabham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509217 (0.0):
vajraṃ cānekavarṇāḍhyaṃ % śaktiṃ hemasamaprabhām // SvaT_2.126 // / daṇḍaṃ bhinnāñjanābhaṃ ca $ khaḍgaṃ nīlotpalaprabham &
kiṃśukābhaṃ tathā pāśaṃ dhvajaṃ śuklaṃ vicintayet // SvaT_2.127 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509223 (0.0):
daṇḍaṃ bhinnāñjanābhaṃ ca $ khaḍgaṃ nīlotpalaprabham & / kiṃśukābhaṃ tathā pāśaṃ % dhvajaṃ śuklaṃ vicintayet // SvaT_2.127 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233249 (0.063):
dhvajaṃ rājyābhiṣecanam SvaT_4.5d / dhvajaṃ śuklaṃ vicintayet SvaT_2.127d / dhvajaṃ sūnākaraṃ vāpi KubjT_5.66a
gadāṃ tu vidrumābhāṃ vai śūlaṃ vidyutsamaprabham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509233 (0.0):
kiṃśukābhaṃ tathā pāśaṃ % dhvajaṃ śuklaṃ vicintayet // SvaT_2.127 // / gadāṃ tu vidrumābhāṃ vai $ śūlaṃ vidyutsamaprabham &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198242 (1.192):
gadāhastāyudhāṃ naumi KubjT_22.45c / gadāṃ tu vidrumābhāṃ vai SvaT_2.128a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709811 (1.192):
gadākheṭakadhāri ca SvaT_9.34d / gadāṃ tu vidrumābhāṃ vai SvaT_2.128a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302273 (0.057):
śūlaṃ vidyutsamaprabham SvaT_2.128b / śūlaṃ visphoṭikā duḥkham SvaT_7.193a
saṃpūjyāvaraṇaṃ sarvaṃ saṃdhānaṃ mantranāyake // SvaT_2.128 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509239 (0.0):
gadāṃ tu vidrumābhāṃ vai $ śūlaṃ vidyutsamaprabham & / saṃpūjyāvaraṇaṃ sarvaṃ % saṃdhānaṃ mantranāyake // SvaT_2.128 //
astrāṇi lokapālāśca bhairavāṣṭakameva ca / / pañca brahmānyathāṅgāni etānyāvaraṇāni tu // SvaT_2.129 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509250 (0.0):
saṃpūjyāvaraṇaṃ sarvaṃ % saṃdhānaṃ mantranāyake // SvaT_2.128 // / astrāṇi lokapālāśca $ bhairavāṣṭakameva ca &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511788 (0.024):
astrāṇi lokapālāṃśca % bhairavāṣṭakameva ca // SvaT_3.18 // / pañcabrahmāṇyathāṅgāni $ etānyāvaraṇāni hi &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769015 (0.024):
astrāṇi lokapālāṃśca bhairavāṣṭakameva ca // SvaT_3.18 // / pañcabrahmāṇyathāṅgāni etānyāvaraṇāni hi /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242970 (0.064):
pañcabrahmāṇyathāṅgāni SvaT_3.19a / pañca brahmānyathāṅgāni SvaT_2.129c
krameṇoccārayetsarvaṃ yāvattadgarbhamaiśvaram /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509256 (0.0):
pañca brahmānyathāṅgāni % etānyāvaraṇāni tu // SvaT_2.129 // / krameṇoccārayetsarvaṃ $ yāvattadgarbhamaiśvaram &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511791 (0.034):
krameṇoccārayet sarvān % yāvattadgarbhamaiśvaram // SvaT_3.19 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769018 (0.034):
krameṇoccārayet sarvān yāvattadgarbhamaiśvaram // SvaT_3.19 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709048 (0.052):
krameṇa prāśayeccarum SvaT_3.211d / krameṇoccārayetsarvaṃ SvaT_2.130a / krameṇoccārayet sarvān SvaT_3.19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195439 (0.053):
krameṇaiva surārcite KubjT_5.109d / krameṇoccārayetsarvaṃ SvaT_2.130a / krameṇoccārayet sarvān SvaT_3.19c
mūlamantreṇa kartavyaṃ nāḍīsaṃdhānameva ca // SvaT_2.130 // / parāntaṃ yāvadābhāvya naivedyāni nivedayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509270 (0.0):
krameṇoccārayetsarvaṃ $ yāvattadgarbhamaiśvaram & / mūlamantreṇa kartavyaṃ % nāḍīsaṃdhānameva ca // SvaT_2.130 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15727146 (0.059):
parātīto nirañjanaḥ SvaT_11.14d / parāntaṃ yāvadābhāvya SvaT_2.131a
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23712755 (0.062):
jalakumbhān sanaivedyān brāhmaṇāya nivedayet / / sopavītān sahānnādyāṃstaccittaistatparāyaṇaiḥ // VamP_17.54 //
ghārikā vaṭakāṃścaiva śaṣkulīrmodakāṃstathā // SvaT_2.131 // / khaṇḍalaḍḍuśarāvāṇi bhakṣyāṇi vividhāni ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509276 (0.032):
parāntaṃ yāvadābhāvya $ naivedyāni nivedayet & / ghārikā vaṭakāṃścaiva % śaṣkulīrmodakāṃstathā // SvaT_2.131 //
śālyodanaṃ mudgasūpam ājyāktaṃ saṃprakalpayet // SvaT_2.132 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509284 (0.0):
khaṇḍalaḍḍuśarāvāṇi $ bhakṣyāṇi vividhāni ca & / śālyodanaṃ mudgasūpam % ājyāktaṃ saṃprakalpayet // SvaT_2.132 //
kauśalyāṃ maṇḍakāpūpāṃs tathā kṣaudraśirāṃsi ca / / ghṛtāktāṃścillakāṃścaiva lavaṇānparikalpayet // SvaT_2.133 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509295 (0.0):
śālyodanaṃ mudgasūpam % ājyāktaṃ saṃprakalpayet // SvaT_2.132 // / kauśalyāṃ maṇḍakāpūpāṃs $ tathā kṣaudraśirāṃsi ca &
avadaṃśānyanekāni kaṭūni madhurāṇi ca / / rasālāṃ ca dadhi kṣīram āsavaṃ vividhaṃ tathā // SvaT_2.134 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509305 (0.0):
ghṛtāktāṃścillakāṃścaiva % lavaṇānparikalpayet // SvaT_2.133 // / avadaṃśānyanekāni $ kaṭūni madhurāṇi ca &
matsyamāṃsānyanekāni lehyapeyāni yāni ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509311 (0.0):
rasālāṃ ca dadhi kṣīram % āsavaṃ vividhaṃ tathā // SvaT_2.134 // / matsyamāṃsānyanekāni $ lehyapeyāni yāni ca &
agramāpūrayecchaṃbhor vittaśāṭhyavivarjitaḥ // SvaT_2.135 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509318 (0.0):
matsyamāṃsānyanekāni $ lehyapeyāni yāni ca & / agramāpūrayecchaṃbhor % vittaśāṭhyavivarjitaḥ // SvaT_2.135 //
paścādarghaḥ pradātavyaḥ surayā susugandhayā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509324 (0.0):
agramāpūrayecchaṃbhor % vittaśāṭhyavivarjitaḥ // SvaT_2.135 // / paścādarghaḥ pradātavyaḥ $ surayā susugandhayā &
mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.136 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508899 (0.0):
gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair $ dhūpayitvā tamarcayet & / mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.102 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509331 (0.0):
paścādarghaḥ pradātavyaḥ $ surayā susugandhayā & / mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.136 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509759 (0.0):
pūjā suvipulā kāryā $ gandhadhūpasragādibhiḥ & / mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.168 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766137 (0.0):
gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair dhūpayitvā tamarcayet / / mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.102 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766994 (0.0):
pūjā suvipulā kāryā gandhadhūpasragādibhiḥ / / mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.168 //
praṇipātaṃ tataḥ kṛtvā japaṃ paścātsamācaret /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509337 (0.0):
mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.136 // / praṇipātaṃ tataḥ kṛtvā $ japaṃ paścātsamācaret &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253446 (0.035):
praṇipatya punaḥ punaḥ KubjT_22.61b / praṇipātaṃ japaṃ kṛtvā SvaT_3.97a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15730274 (0.036):
praṇipatya punaḥ punaḥ SvaT_3.128d / praṇipātaṃ japaṃ kṛtvā SvaT_3.97a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15712676 (0.063):
japaṃ kṛtvā nivedyaivaṃ SvaT_2.15c / japaṃ paścātsamācaret SvaT_2.137b
akṣamālāṃ tu saṃgṛhya gandhaiḥ puṣpaiḥ samarcitām // SvaT_2.137 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509345 (0.0):
praṇipātaṃ tataḥ kṛtvā $ japaṃ paścātsamācaret & / akṣamālāṃ tu saṃgṛhya % gandhaiḥ puṣpaiḥ samarcitām // SvaT_2.137 //
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174133 (0.047):
satkriyeran gurukriyeran mānayeran pūjayeran puṣpair mālyair gandhair
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11419197 (0.054):
evaṃ bāhyamaṇḍalebhyaḥ mūlamantreṇa sarvadevāhvānanaṃ kṛtvā, sarvapuṣpaiḥ / sarvagandhairabhyarcya, guguḷudhūpaṃ, trimadhūreṇa ca baliṃ dattvā,
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13810587 (0.055):
puṣpaiś ca vividhaiḥ śubhaiḥ HV_96.19b / puṣpaiḥ śāradikais tathā HV_59.58d / puṣpaiḥ saṃtānakasya ca HV_107.3b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416431 (0.056):
vastrairābharaṇairdivyairlokapālakamantrakaiḥ / / gandhapuṣpaiḥ sudhūpaiśca brāhmaṇānarcayetkramāt // LiP_2,43.6 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198585 (0.060):
gandhaiḥ puṣpaiḥ samabhyarcya SvaT_2.83a / gandhaiḥ puṣpaiḥ samarcitām SvaT_2.137d
vāṅnirudvaḥ sucittātmā rājīvāsanasaṃsthitaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288290 (0.0):
vāṅniruddhaḥ prasannātmā SvaT_9.40c / vāṅnirudvaḥ sucittātmā SvaT_2.138a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509353 (0.0):
akṣamālāṃ tu saṃgṛhya % gandhaiḥ puṣpaiḥ samarcitām // SvaT_2.137 // / vāṅnirudvaḥ sucittātmā $ rājīvāsanasaṃsthitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15742654 (0.0):
vāṅnirudvaḥ sucittātmā SvaT_2.138a / vāṅmayāpūrako bhavet SvaT_4.275b
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3356977 (0.053):
yadyadi vāṅnābhaviṣyaddharmādi na vyajñāpayiṣyadvāgabhāve 'dhyayanābhāve
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23925186 (0.060):
kasya hetoḥ? ime dharmā anabhisaṃskāralakṣaṇāḥ / tat kāyānabhisaṃskāraṃ, / tallakṣaṇe 'pi vāganabisaṃskārañca cittānabhisaṃskāram / tat
mūlamantraṃ samuccārya nāde līnaṃ vicintayet // SvaT_2.138 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509358 (0.0):
vāṅnirudvaḥ sucittātmā $ rājīvāsanasaṃsthitaḥ & / mūlamantraṃ samuccārya % nāde līnaṃ vicintayet // SvaT_2.138 //
unmīlyākṣāṇi saṃcintya tatastu japamārabhet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509367 (0.0):
mūlamantraṃ samuccārya % nāde līnaṃ vicintayet // SvaT_2.138 // / unmīlyākṣāṇi saṃcintya $ tatastu japamārabhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15704462 (0.047):
unmīlanakṛduttamam SvaT_10.681d / unmīlyākṣāṇi saṃcintya SvaT_2.139a
akṣarākṣarasantānaṃ na drutaṃ na vilambitam // SvaT_2.139 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509373 (0.0):
unmīlyākṣāṇi saṃcintya $ tatastu japamārabhet & / akṣarākṣarasantānaṃ % na drutaṃ na vilambitam // SvaT_2.139 //
japaḥ prāṇasamaḥ kāryaḥ dinastho muktikāṅkṣibhiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509382 (0.0):
akṣarākṣarasantānaṃ % na drutaṃ na vilambitam // SvaT_2.139 // / japaḥ prāṇasamaḥ kāryaḥ $ dinastho muktikāṅkṣibhiḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206527 (0.052):
japaḥ prāṇasamas tava KubjT_6.21d / japaḥ prāṇasamaḥ kāryaḥ SvaT_2.140a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15712682 (0.057):
japaṃ paścātsamācaret SvaT_2.137b / japaḥ prāṇasamaḥ kāryaḥ SvaT_2.140a
saṃhāraḥ sa tu vijñeyaḥ śivadhāmaphalapradaḥ // SvaT_2.140 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509390 (0.0):
japaḥ prāṇasamaḥ kāryaḥ $ dinastho muktikāṅkṣibhiḥ & / saṃhāraḥ sa tu vijñeyaḥ % śivadhāmaphalapradaḥ // SvaT_2.140 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15747030 (0.046):
śivadhāmaphalapradaḥ SvaT_4.481b / śivanāmāṅkitaṃ vahniṃ SvaT_2.225c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299635 (0.048):
śivadharmyekataḥ sthitaḥ SvaT_4.83b / śivadhāmaphalapradaḥ SvaT_2.140d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520912 (0.064):
sa guruḥ śivatulyastu $ śivadhāmaphalapradaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778132 (0.064):
sa guruḥ śivatulyastu śivadhāmaphalapradaḥ /
vyomni prāpto yadā nādaḥ punareva nivartate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509396 (0.0):
saṃhāraḥ sa tu vijñeyaḥ % śivadhāmaphalapradaḥ // SvaT_2.140 // / vyomni prāpto yadā nādaḥ $ punareva nivartate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15745401 (0.021):
vyomātīte hyatīndriye SvaT_10.1279b / vyomni prāpto yadā nādaḥ SvaT_2.141a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295761 (0.031):
vyomnaś cādhas trigarbhaṃ syāt SUp_4.18c / vyomni prāpto yadā nādaḥ SvaT_2.141a
śarvarī sā tu vijñeyā hṛdabjaṃ yāvadāgataḥ // SvaT_2.141 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509405 (0.0):
vyomni prāpto yadā nādaḥ $ punareva nivartate & / śarvarī sā tu vijñeyā % hṛdabjaṃ yāvadāgataḥ // SvaT_2.141 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326100 (0.054):
hṛdantaṃ kalpayedyāvat SvaT_2.56a / hṛdabjaṃ yāvadāgataḥ SvaT_2.141d
sṛṣṭireṣā samākhyātā sarvasiddhiphalodayā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509411 (0.0):
śarvarī sā tu vijñeyā % hṛdabjaṃ yāvadāgataḥ // SvaT_2.141 // / sṛṣṭireṣā samākhyātā $ sarvasiddhiphalodayā &
ātmano bhairavaṃ rūpaṃ sadā bhāvyaṃ varānane // SvaT_2.142 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509418 (0.0):
sṛṣṭireṣā samākhyātā $ sarvasiddhiphalodayā & / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ % sadā bhāvyaṃ varānane // SvaT_2.142 //
tasya vighnā vinaśyanti japaśca saphalo bhavet / / japtvā nivedayeddevi bhairavāya varānane // SvaT_2.143 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509429 (0.0):
ātmano bhairavaṃ rūpaṃ % sadā bhāvyaṃ varānane // SvaT_2.142 // / tasya vighnā vinaśyanti $ japaśca saphalo bhavet &
pūrakeṇa prayogeṇa tristhaṃ ca tritayānvitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509435 (0.0):
japtvā nivedayeddevi % bhairavāya varānane // SvaT_2.143 // / pūrakeṇa prayogeṇa $ tristhaṃ ca tritayānvitam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223303 (0.038):
tristhaṃ ca tritayānvitam SvaT_2.144b / tristhaṃ saṃpūjya devaṃ tu SvaT_4.503c
trisiddhisiddhidaṃ devi sarahasyamudāhṛtam // SvaT_2.144 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509444 (0.0):
pūrakeṇa prayogeṇa $ tristhaṃ ca tritayānvitam & / trisiddhisiddhidaṃ devi % sarahasyamudāhṛtam // SvaT_2.144 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223293 (0.014):
trisaṃsthe tu samāsena VT_259a / trisiddhisiddhidaṃ devi SvaT_2.144c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15718789 (0.014):
triṣvevaṃ saṃsthito rudraḥ SvaT_11.282c / trisiddhisiddhidaṃ devi SvaT_2.144c
śāntike mānaso japya upāṃśuḥ pauṣṭike smṛtaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509450 (0.008):
trisiddhisiddhidaṃ devi % sarahasyamudāhṛtam // SvaT_2.144 // / śāntike mānaso japya $ upāṃśuḥ pauṣṭike smṛtaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298341 (0.060):
śāntike mānaso japya SvaT_2.145a / śāntike saumya uttaraḥ SvaT_7.161d
saśabdaścābhicāre 'sau prāgudagdakṣiṇāmukhaḥ // SvaT_2.145 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509457 (0.0):
śāntike mānaso japya $ upāṃśuḥ pauṣṭike smṛtaḥ & / saśabdaścābhicāre 'sau % prāgudagdakṣiṇāmukhaḥ // SvaT_2.145 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255753 (0.026):
prāguktaṃ parikalpayet Stk_6.4b / prāgudagdakṣiṇāmukhaḥ SvaT_2.145d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15731099 (0.026):
prāgivādhvāvalokanam SvaT_4.171b / prāgudagdakṣiṇāmukhaḥ SvaT_2.145d
ātmā na śṛṇute yaṃ tu mānaso 'sau prakīrtitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509466 (0.0):
saśabdaścābhicāre 'sau % prāgudagdakṣiṇāmukhaḥ // SvaT_2.145 // / ātmā na śṛṇute yaṃ tu $ mānaso 'sau prakīrtitaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175652 (1.192):
ātmānamīśvaraṃ dhyātvā SvaT_4.113a / ātmā na śṛṇute yaṃ tu SvaT_2.146a
ātmanā śrūyate yastu tamupāṃśuṃ vijānate // SvaT_2.146 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509472 (0.0):
ātmā na śṛṇute yaṃ tu $ mānaso 'sau prakīrtitaḥ & / ātmanā śrūyate yastu % tamupāṃśuṃ vijānate // SvaT_2.146 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9368119 (0.062):
Q: ātmanā śrūyate yas tu sa upāṃśur iti smṛtaḥ / [SvaTa 2.146]
pare śṛṇvanti yaṃ devi saśabdaḥ sa udāhṛtaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509479 (0.0):
ātmanā śrūyate yastu % tamupāṃśuṃ vijānate // SvaT_2.146 // / pare śṛṇvanti yaṃ devi $ saśabdaḥ sa udāhṛtaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15727417 (0.018):
pare tattve niyojayet SvaT_5.16d / pare śṛṇvanti yaṃ devi SvaT_2.147a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246209 (0.022):
pare yonau tu bhāvanā KubjT_6.67d / pare śṛṇvanti yaṃ devi SvaT_2.147a
aṣṭottaraśatenaiva akṣamālā samerukā // SvaT_2.147 // / rudrākṣaśaṅkhapadmākṣa putrajīvakamauktikaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509489 (0.0):
pare śṛṇvanti yaṃ devi $ saśabdaḥ sa udāhṛtaḥ & / aṣṭottaraśatenaiva % akṣamālā samerukā // SvaT_2.147 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282974 (0.045):
rudrā ete prakīrtitāḥ SvaT_10.1126d / rudrākṣaśaṅkhapadmākṣa SvaT_2.148a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15740781 (0.060):
rudrākṣaśaṅkhapadmākṣa SvaT_2.148a / rudrāṅkuśamataḥ param SvaT_10.1134b
sphāṭikī maṇiratnotthā sauvarṇī vaidrumī tathā // SvaT_2.148 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509497 (0.0):
sphāṭikī maṇiratnotthā % sauvarṇī vaidrumī tathā // SvaT_2.148 // / daśākṣamālā deveśi $ gṛhasthānāṃ prakīrtitāḥ &
daśākṣamālā deveśi gṛhasthānāṃ prakīrtitāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509502 (0.0):
sphāṭikī maṇiratnotthā % sauvarṇī vaidrumī tathā // SvaT_2.148 // / daśākṣamālā deveśi $ gṛhasthānāṃ prakīrtitāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226285 (0.048):
daśākṣamālā deveśi SvaT_2.149a / daśākṣaraṃ samākhyātaṃ kathitaṃ vīranāyike KubjT_5.6/b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15719945 (0.058):
daśa sapta ca lakṣāṇi SvaT_11.215a / daśākṣamālā deveśi SvaT_2.149a
sūtraṃ dhyātvā parāṃ śaktim adhvabhāgāṃstato maṇīn // SvaT_2.149 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509511 (0.0):
daśākṣamālā deveśi $ gṛhasthānāṃ prakīrtitāḥ & / sūtraṃ dhyātvā parāṃ śaktim % adhvabhāgāṃstato maṇīn // SvaT_2.149 //
vyaktisthānaṃ śivasyādhvā tatastaddharmiṇīṃ smaret /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509520 (0.0):
sūtraṃ dhyātvā parāṃ śaktim % adhvabhāgāṃstato maṇīn // SvaT_2.149 // / vyaktisthānaṃ śivasyādhvā $ tatastaddharmiṇīṃ smaret &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15745024 (0.016):
vyaktāvyaktāni caiva hi SvaT_12.21b / vyaktisthānaṃ śivasyādhvā SvaT_2.150a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294916 (0.023):
vyaktimetyanivāritā MrgT_4.23b / vyaktisthānaṃ śivasyādhvā SvaT_2.150a
saptaviṃśatibhiḥ kuryād dviguṇairvā caturguṇaiḥ // SvaT_2.150 // / samaistu saṃhatairekaṃ śivatattvātmakaṃ mukhe /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509525 (0.0):
vyaktisthānaṃ śivasyādhvā $ tatastaddharmiṇīṃ smaret & / saptaviṃśatibhiḥ kuryād % dviguṇairvā caturguṇaiḥ // SvaT_2.150 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509532 (0.0):
saptaviṃśatibhiḥ kuryād % dviguṇairvā caturguṇaiḥ // SvaT_2.150 // / samaistu saṃhatairekaṃ $ śivatattvātmakaṃ mukhe &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15750491 (0.044):
samudrāḥ sapta kīrtitāḥ SvaT_10.286b / samaistu saṃhatairekaṃ SvaT_2.151a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309566 (0.056):
sa me tulyo bhaviṣyati KubjT_2.30d / samaistu saṃhatairekaṃ SvaT_2.151a
na taṃ vilaṅghayedvidvān sṛṣṭisaṃhārakāraṇam // SvaT_2.151 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509539 (0.0):
samaistu saṃhatairekaṃ $ śivatattvātmakaṃ mukhe & / na taṃ vilaṅghayedvidvān % sṛṣṭisaṃhārakāraṇam // SvaT_2.151 //
vīrasthānaratānāṃ hi vīrāṇāṃ varavarṇini / / mahāśaṅkhākṣasūtraṃ tu sarvakāmaphalapradam // SvaT_2.152 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509546 (0.0):
na taṃ vilaṅghayedvidvān % sṛṣṭisaṃhārakāraṇam // SvaT_2.151 // / vīrasthānaratānāṃ hi $ vīrāṇāṃ varavarṇini &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509554 (0.0):
vīrasthānaratānāṃ hi $ vīrāṇāṃ varavarṇini & / mahāśaṅkhākṣasūtraṃ tu % sarvakāmaphalapradam // SvaT_2.152 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15744672 (0.0):
vīraśca prabbhavastathā SvaT_10.1115b / vīrasthānaratānāṃ hi SvaT_2.152a / vīrāṇāṃ varavarṇini SvaT_2.152b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310222 (0.005):
sarvakāmaphalapradam SvaT_2.97b / sarvakāmaphalapradam SvaT_2.152d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310229 (0.005):
sarvakāmaphalapradam SvaT_2.152d / sarvakāmaphalapradam SvaT_10.230b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15750639 (0.021):
sarvakāmaprado homas SvaT_2.280a / sarvakāmaphalapradam SvaT_2.97b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009560 (0.026):
sarvakāmapradāni tu LiP_1,92.98b / sarvakāmaphalapradam LiP_1,31.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269254 (0.031):
mahāśaṅkhākṣasūtraṃ tu SvaT_2.152c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15736130 (0.031):
mahāvaitaraṇī tathā SvaT_10.48d / mahāśaṅkhākṣasūtraṃ tu SvaT_2.152c
Rgvidhana (rgvidh_u.htm.txt) 15139824 (0.054):
RgV_3.40.(217a): sahasra.śīrṣā.iti.sūktam.sarva.kāma.phala.pradam./
gṛhasthena na kartavyam udvegajananaṃ param /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509560 (0.0):
mahāśaṅkhākṣasūtraṃ tu % sarvakāmaphalapradam // SvaT_2.152 // / gṛhasthena na kartavyam $ udvegajananaṃ param &
tasmāttu sphāṭikī mālā japtavyā sādhakottamaiḥ // SvaT_2.153 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509568 (0.0):
gṛhasthena na kartavyam $ udvegajananaṃ param & / tasmāttu sphāṭikī mālā % japtavyā sādhakottamaiḥ // SvaT_2.153 //
sādhayedvividhānkāmān adhamānmadhyamottamān /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509574 (0.0):
tasmāttu sphāṭikī mālā % japtavyā sādhakottamaiḥ // SvaT_2.153 // / sādhayedvividhānkāmān $ adhamānmadhyamottamān &
evaṃ hṛdambujāvastho yaṣṭavyo bhairavo vibhuḥ // SvaT_2.154 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509580 (0.0):
sādhayedvividhānkāmān $ adhamānmadhyamottamān & / evaṃ hṛdambujāvastho % yaṣṭavyo bhairavo vibhuḥ // SvaT_2.154 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15738508 (0.039):
yaścaivaṃ tu vidhiṃ yajet SvaT_3.35d / yaṣṭavyo bhairavo vibhuḥ SvaT_2.154d / yastvaṃśakaviśuddhaḥ syād SvaT_8.24c
sabāhyābhyantaraṃ kṛtvā paścādyajanamārabhet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509589 (0.0):
evaṃ hṛdambujāvastho % yaṣṭavyo bhairavo vibhuḥ // SvaT_2.154 // / sabāhyābhyantaraṃ kṛtvā $ paścādyajanamārabhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15750011 (0.025):
sa priye 'ṣṭādaśaḥ prabhuḥ SvaT_4.329d / sabāhyābhyantaraṃ kṛtvā SvaT_2.155a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308295 (0.038):
sabāhyantaraṃ kṛtvā Stk_2.15c / sabāhyābhyantaraṃ kṛtvā SvaT_2.155a
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957906 (0.062):
sabāhyantaraṃ kṛtvā Stk_2.15c / sabāhyābhyantaraṃ punaḥ Stk_8.40b
tatrārghapātramādau vai sauvarṇaṃ rājataṃ tathā // SvaT_2.155 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509595 (0.0):
sabāhyābhyantaraṃ kṛtvā $ paścādyajanamārabhet & / tatrārghapātramādau vai % sauvarṇaṃ rājataṃ tathā // SvaT_2.155 //
śāṅkhaṃ śāmbūkaṃ śauktaṃ vā tāmraṃ mṛṇmayameva vā / / padmapatrapalāśotthaṃ gṛhītvā kṣālya vāriṇā // SvaT_2.156 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509608 (0.0):
tatrārghapātramādau vai % sauvarṇaṃ rājataṃ tathā // SvaT_2.155 // / śāṅkhaṃ śāmbūkaṃ śauktaṃ vā $ tāmraṃ mṛṇmayameva vā &
astrajaptena deveśi pralipyāgurucandanaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509614 (0.0):
padmapatrapalāśotthaṃ % gṛhītvā kṣālya vāriṇā // SvaT_2.156 // / astrajaptena deveśi $ pralipyāgurucandanaiḥ &
mṛṣṭadhūpena saṃdhūpya vāriṇāpūrayettataḥ // SvaT_2.157 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509621 (0.0):
astrajaptena deveśi $ pralipyāgurucandanaiḥ & / mṛṣṭadhūpena saṃdhūpya % vāriṇāpūrayettataḥ // SvaT_2.157 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4779343 (0.055):
pavitrāṅgaḥ prajaptena vastrapūtena vāriṇā /AP_74.007ab/ / pūrayedambudhau tāṃstān gayatryā hṛdayena vā //AP_74.007cd/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287793 (0.060):
vastrapūtena cāmbhasā SvaT_3.73b / vastrapūtena śuddhena SvaT_2.158a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28995174 (0.061):
vastrapūtena toyena LiP_1,78.1a / vastrapūtena vāriṇā LiP_1,78.12d
vastrapūtena śuddhena tāḍayedastramuccaran /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509627 (0.0):
mṛṣṭadhūpena saṃdhūpya % vāriṇāpūrayettataḥ // SvaT_2.157 // / vastrapūtena śuddhena $ tāḍayedastramuccaran &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287796 (0.044):
vastrapūtena cāmbhasā SvaT_3.73b / vastrapūtena śuddhena SvaT_2.158a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15742493 (0.062):
vastrapūtena śuddhena SvaT_2.158a / vastraṃ samprokṣya cāstreṇa SvaT_3.125a
varmāvaguṇṭhitaṃ kṛtvā yāgaṃ tatraiva vinyaset // SvaT_2.158 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509633 (0.0):
vastrapūtena śuddhena $ tāḍayedastramuccaran & / varmāvaguṇṭhitaṃ kṛtvā % yāgaṃ tatraiva vinyaset // SvaT_2.158 //
pūrvoktena vidhānena prokṣyastena samāsataḥ / / yāgārtho dravyasaṃghātaḥ tato yajanamārabhet // SvaT_2.159 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509637 (0.0):
varmāvaguṇṭhitaṃ kṛtvā % yāgaṃ tatraiva vinyaset // SvaT_2.158 // / pūrvoktena vidhānena $ prokṣyastena samāsataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509646 (0.0):
pūrvoktena vidhānena $ prokṣyastena samāsataḥ & / yāgārtho dravyasaṃghātaḥ % tato yajanamārabhet // SvaT_2.159 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252170 (0.064):
pūrvoktena vidhānena SvaT_2.159a / pūrvoktena vidhānena SvaT_3.94a
śaktiṃ nyasya tataścādau vyomākārāṃ sujājvalām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509654 (0.0):
yāgārtho dravyasaṃghātaḥ % tato yajanamārabhet // SvaT_2.159 // / śaktiṃ nyasya tataścādau $ vyomākārāṃ sujājvalām &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296464 (0.059):
śaktiṃ tattvaṃ ca bhuvanaṃ SvaT_10.345c / śaktiṃ nyasya tataścādau SvaT_2.160a
sakalavyāpikāṃ sūkṣmāṃ śivādhārāṃ tu sarvagām // SvaT_2.160 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509662 (0.0):
śaktiṃ nyasya tataścādau $ vyomākārāṃ sujājvalām & / sakalavyāpikāṃ sūkṣmāṃ % śivādhārāṃ tu sarvagām // SvaT_2.160 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15747332 (0.051):
śivādyavīcimadhyagāḥ SvaT_10.248b / śivādhārāṃ tu sarvagām SvaT_2.160d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300625 (0.063):
śivādhārāṃ tu sarvagām SvaT_2.160d / śivānandaṃ tatoddhṛtya KubjT_18.22c
oṃkāradīpitāṃ devīṃ namaskārāvasānikām / / anantaṃ caiva vinyasya dharmaṃ jñānaṃ tathaiva ca // SvaT_2.161 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509671 (0.0):
sakalavyāpikāṃ sūkṣmāṃ % śivādhārāṃ tu sarvagām // SvaT_2.160 // / oṃkāradīpitāṃ devīṃ $ namaskārāvasānikām &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508350 (0.062):
dharmaṃ jñānaṃ ca vairāgyam % aiśvaryaṃ ca kramānnyaset // SvaT_2.61 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765587 (0.062):
dharmaṃ jñānaṃ ca vairāgyam aiśvaryaṃ ca kramānnyaset // SvaT_2.61 //
vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam āgneyyādikrameṇa tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509677 (0.0):
anantaṃ caiva vinyasya % dharmaṃ jñānaṃ tathaiva ca // SvaT_2.161 // / vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam $ āgneyyādikrameṇa tu &
adharmaṃ ca tathājñānam avairāgyamanaiśvaram // SvaT_2.162 // / saṃdhānakīlakāṃścaiva adhaśchādanamūrdhvagam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509688 (0.0):
vairāgyaṃ ca tathaiśvaryam $ āgneyyādikrameṇa tu & / adharmaṃ ca tathājñānam % avairāgyamanaiśvaram // SvaT_2.162 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548834 (0.024):
dharmo jñānaṃ ca vairāgyam $ aiśvaryaṃ ca caturthakam & / adharmaṃ ca tathājñānam % avairāgyamanaiśvaram // SvaT_11.137 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806036 (0.024):
dharmo jñānaṃ ca vairāgyam aiśvaryaṃ ca caturthakam / / adharmaṃ ca tathājñānam avairāgyamanaiśvaram // SvaT_11.137 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551742 (0.047):
dharmo jñānaṃ ca vairāgyam % aiśvaryaṃ ca catuṣṭayam // SvaT_12.41 // / adharmaśca tathājñānam $ avairāgyamanaiśvaram &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808942 (0.047):
dharmo jñānaṃ ca vairāgyam aiśvaryaṃ ca catuṣṭayam // SvaT_12.41 // / adharmaśca tathājñānam avairāgyamanaiśvaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167310 (0.059):
adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca SvaT_2.65c
padmaṃ sakesaraṃ devi karṇikāṃ puṣkarāṇi ca // SvaT_2.163 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509696 (0.0):
saṃdhānakīlakāṃścaiva $ adhaśchādanamūrdhvagam & / padmaṃ sakesaraṃ devi % karṇikāṃ puṣkarāṇi ca // SvaT_2.163 //
maṇḍalatritayaṃ devāñ śaktīścāpi śivāntakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509701 (0.0):
padmaṃ sakesaraṃ devi % karṇikāṃ puṣkarāṇi ca // SvaT_2.163 // / maṇḍalatritayaṃ devāñ $ śaktīścāpi śivāntakam &
mūrtiṃ brahmakalājālaṃ navatattvaṃ tritattvakam // SvaT_2.164 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509711 (0.0):
maṇḍalatritayaṃ devāñ $ śaktīścāpi śivāntakam & / mūrtiṃ brahmakalājālaṃ % navatattvaṃ tritattvakam // SvaT_2.164 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235699 (0.043):
navatattvaṃ tritattvakam SvaT_2.164d / navatattvaṃ tritattvakam SvaT_3.13b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15723500 (0.044):
navakaṃ bhairavābhidham SvaT_2.86d / navatattvaṃ tritattvakam SvaT_2.164d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508682 (0.051):
navatattvaṃ tritattvaṃ ca % navakaṃ bhairavābhidham // SvaT_2.86 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765919 (0.051):
navatattvaṃ tritattvaṃ ca navakaṃ bhairavābhidham // SvaT_2.86 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511712 (0.053):
mūrtibrahmakalāvyūhaṃ $ navatattvaṃ tritattvakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768939 (0.053):
mūrtibrahmakalāvyūhaṃ navatattvaṃ tritattvakam /
bhairavāṣṭakavidyāṅga locanaṃ kṣurikāṃ tathā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509717 (0.0):
mūrtiṃ brahmakalājālaṃ % navatattvaṃ tritattvakam // SvaT_2.164 // / bhairavāṣṭakavidyāṅga $ locanaṃ kṣurikāṃ tathā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264082 (0.045):
bhairavāṣṭakalokeśān SvaT_2.277c / bhairavāṣṭakavidyāṅga SvaT_2.165a
śaktitrayaṃ paraṃ devam aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_2.165 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509725 (0.0):
bhairavāṣṭakavidyāṅga $ locanaṃ kṣurikāṃ tathā & / śaktitrayaṃ paraṃ devam % aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_2.165 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511732 (0.0):
śaktitrayaṃ paraṃ devam % aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_3.14 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768959 (0.0):
śaktitrayaṃ paraṃ devam aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_3.14 //
vinyasya bhāvayeddevi satataṃ vidhipūrvakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509731 (0.0):
śaktitrayaṃ paraṃ devam % aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_2.165 // / vinyasya bhāvayeddevi $ satataṃ vidhipūrvakam &
nirvartya tu yathānyāyaṃ prahṛṣṭenāntarātmanā // SvaT_2.166 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509737 (0.0):
vinyasya bhāvayeddevi $ satataṃ vidhipūrvakam & / nirvartya tu yathānyāyaṃ % prahṛṣṭenāntarātmanā // SvaT_2.166 //
svāgataṃ cārdhyapādyaṃ ca sannidhānaṃ tathaiva ca / / rodhaṃ niṣṭhurayā kuryān mūlamantramanusmaran // SvaT_2.167 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509745 (0.0):
nirvartya tu yathānyāyaṃ % prahṛṣṭenāntarātmanā // SvaT_2.166 // / svāgataṃ cārdhyapādyaṃ ca $ sannidhānaṃ tathaiva ca &
pūjā suvipulā kāryā gandhadhūpasragādibhiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509754 (0.0):
rodhaṃ niṣṭhurayā kuryān % mūlamantramanusmaran // SvaT_2.167 // / pūjā suvipulā kāryā $ gandhadhūpasragādibhiḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250963 (0.051):
pūjā suvipulā kāryā SvaT_2.168a / pūjāstutiparāyaṇāḥ SvaT_10.266b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729108 (0.060):
pūjā śāstoditā yathā SvaT_4.519d / pūjā suvipulā kāryā SvaT_2.168a
mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.168 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508899 (0.0):
gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair $ dhūpayitvā tamarcayet & / mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.102 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509330 (0.0):
paścādarghaḥ pradātavyaḥ $ surayā susugandhayā & / mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.136 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509760 (0.0):
pūjā suvipulā kāryā $ gandhadhūpasragādibhiḥ & / mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.168 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766137 (0.0):
gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair dhūpayitvā tamarcayet / / mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.102 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766566 (0.0):
paścādarghaḥ pradātavyaḥ surayā susugandhayā / / mudrāṃ pradarśayetpaścāt tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.136 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222521 (0.062):
tridhā traikālyakarmaṇi SvaT_2.102d / tridhā traikālyakarmaṇi SvaT_2.136d
tata āvaraṇaṃ bāhye viniveśyaṃ varānane / / īśapūrvayāmyasaumya varuṇāntaṃ prakalpayet // SvaT_2.169 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509772 (0.0):
mudrāṃ pradarśayetpaścāt % tridhā traikālyakarmaṇi // SvaT_2.168 // / tata āvaraṇaṃ bāhye $ viniveśyaṃ varānane &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286622 (0.059):
varuṇā dvāram āsritā KubjT_25.110d / varuṇāntaṃ prakalpayet SvaT_2.169d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508942 (0.062):
praṇamya bhairavaṃ devaṃ % svacchandaṃ viśvanāyakam // SvaT_2.105 // / tato hyābharaṇaṃ bāhye $ viniveśyaṃ varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766180 (0.062):
praṇamya bhairavaṃ devaṃ svacchandaṃ viśvanāyakam // SvaT_2.105 // / tato hyābharaṇaṃ bāhye viniveśyaṃ varānane /
vaktrāṇāṃ pañcakaṃ devi svadhyānaguṇasaṃyutam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509780 (0.0):
īśapūrvayāmyasaumya % varuṇāntaṃ prakalpayet // SvaT_2.169 // / vaktrāṇāṃ pañcakaṃ devi $ svadhyānaguṇasaṃyutam &
āgneyaiśānarakṣaḥsu sāmīraindradiśorapi // SvaT_2.170 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509786 (0.0):
vaktrāṇāṃ pañcakaṃ devi $ svadhyānaguṇasaṃyutam & / āgneyaiśānarakṣaḥsu % sāmīraindradiśorapi // SvaT_2.170 //
uttarāntaṃ niveśyaṃ tu aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509792 (0.0):
āgneyaiśānarakṣaḥsu % sāmīraindradiśorapi // SvaT_2.170 // / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu $ aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179668 (0.057):
uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.64a / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.171a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703986 (0.057):
uttarāddakṣiṇāyāṃ tu SvaT_7.164c / uttarāntaṃ niveśyaṃ tu SvaT_2.64a
netraṃ tu karṇikāyāṃ vai pūrvasyāṃ diśi saṃsthitam // SvaT_2.171 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509801 (0.0):
uttarāntaṃ niveśyaṃ tu $ aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā & / netraṃ tu karṇikāyāṃ vai % pūrvasyāṃ diśi saṃsthitam // SvaT_2.171 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729467 (0.038):
pūrvasaubhyāgrabhāgābhyāṃ SvaT_2.192a / pūrvasyāṃ diśi saṃsthitam SvaT_2.171d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251741 (0.044):
pūrvasthāne tu yā vācā KubjT_2.36a / pūrvasyāṃ diśi saṃsthitam SvaT_2.171d
svamantreṇa tu sarveṣām ardhyaṃ pādyaṃ samāhitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509808 (0.0):
netraṃ tu karṇikāyāṃ vai % pūrvasyāṃ diśi saṃsthitam // SvaT_2.171 // / svamantreṇa tu sarveṣām $ ardhyaṃ pādyaṃ samāhitaḥ &
mantrasaṃkarapuṣpāṇi na kuryātsādhakaḥ sadā // SvaT_2.172 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233453 (0.0):
na kuryāt kṣudrakarmāṇi Dka_72c / na kuryātsādhakaḥ sadā SvaT_2.172d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509815 (0.0):
svamantreṇa tu sarveṣām $ ardhyaṃ pādyaṃ samāhitaḥ & / mantrasaṃkarapuṣpāṇi % na kuryātsādhakaḥ sadā // SvaT_2.172 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15722828 (0.0):
na kālo na kalā cāro SvaT_4.240a / na kuryātsādhakaḥ sadā SvaT_2.172d
na bāhuṃ pṛṣṭhato vāpi mantrāṇāṃ parikalpayet / / paripāṭyā tu dātavyaṃ na mantrāṃllaṅghayetkvacit // SvaT_2.173 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509829 (0.0):
mantrasaṃkarapuṣpāṇi % na kuryātsādhakaḥ sadā // SvaT_2.172 // / na bāhuṃ pṛṣṭhato vāpi $ mantrāṇāṃ parikalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234941 (0.012):
na mantrādiprakalpanā SvaT_3.28b / na mantrāṃllaṅghayetkvacit SvaT_2.173d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15723298 (0.046):
na mantrāṃllaṅghayetkvacit SvaT_2.173d / namaścānte prakalpayet SvaT_2.221d
svamudrāmantrasaṃyuktān yugapatparikalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509835 (0.0):
paripāṭyā tu dātavyaṃ % na mantrāṃllaṅghayetkvacit // SvaT_2.173 // / svamudrāmantrasaṃyuktān $ yugapatparikalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756003 (0.056):
svamudrāmantrasaṃyuktān SvaT_2.174a / svayamuccarate haṃsaḥ SvaT_7.59c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323529 (0.059):
svamāṃsotkartanaṃ bandhaṃ SvaT_4.27a / svamudrāmantrasaṃyuktān SvaT_2.174a
ardhyaṃ pādyaṃ ca dhūpaṃ ca nityaṃ tāvatsamācaret // SvaT_2.174 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509842 (0.0):
svamudrāmantrasaṃyuktān $ yugapatparikalpayet & / ardhyaṃ pādyaṃ ca dhūpaṃ ca % nityaṃ tāvatsamācaret // SvaT_2.174 //
sarveṣāmeva mantrāṇāṃ vidhireṣa prakīrtitaḥ / / bhairavāṣṭakalokeśān sāstrānsaṃparikalpayet // SvaT_2.175 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509848 (0.0):
ardhyaṃ pādyaṃ ca dhūpaṃ ca % nityaṃ tāvatsamācaret // SvaT_2.174 // / sarveṣāmeva mantrāṇāṃ $ vidhireṣa prakīrtitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509855 (0.0):
sarveṣāmeva mantrāṇāṃ $ vidhireṣa prakīrtitaḥ & / bhairavāṣṭakalokeśān % sāstrānsaṃparikalpayet // SvaT_2.175 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264076 (0.044):
bhairavāṣṭakalokeśān SvaT_2.175c / bhairavāṣṭakalokeśān SvaT_2.277c
bāhye śmaśānavinyāsaṃ praṇavādinamontagam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509861 (0.0):
bhairavāṣṭakalokeśān % sāstrānsaṃparikalpayet // SvaT_2.175 // / bāhye śmaśānavinyāsaṃ $ praṇavādinamontagam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253184 (0.035):
praṇavādinamontagam SvaT_2.176b / praṇavādinamontagām SvaT_2.193b
pūrvādīśānaparyantaṃ kalpayeta vidhānataḥ // SvaT_2.176 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509869 (0.0):
bāhye śmaśānavinyāsaṃ $ praṇavādinamontagam & / pūrvādīśānaparyantaṃ % kalpayeta vidhānataḥ // SvaT_2.176 //
āmardakaṃ ca pūrvaṃ vai śmaśānādhipatiṃ vibhum /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509875 (0.0):
pūrvādīśānaparyantaṃ % kalpayeta vidhānataḥ // SvaT_2.176 // / āmardakaṃ ca pūrvaṃ vai $ śmaśānādhipatiṃ vibhum &
śmaśānaiḥ sakabandhaiśca saśūlodbandhabhīṣaṇaiḥ // SvaT_2.177 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509883 (0.0):
āmardakaṃ ca pūrvaṃ vai $ śmaśānādhipatiṃ vibhum & / śmaśānaiḥ sakabandhaiśca % saśūlodbandhabhīṣaṇaiḥ // SvaT_2.177 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313253 (0.039):
saśūlāṃ hetukānvitām KubjT_22.30b / saśūlodbandhabhīṣaṇaiḥ SvaT_2.177d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15751757 (0.039):
sa śivaḥ parigīyate SvaT_11.52d / saśūlodbandhabhīṣaṇaiḥ SvaT_2.177d
citibhiḥ prajvalantībhiḥ śivārāvaiḥ subhīṣaṇaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509888 (0.0):
śmaśānaiḥ sakabandhaiśca % saśūlodbandhabhīṣaṇaiḥ // SvaT_2.177 // / citibhiḥ prajvalantībhiḥ $ śivārāvaiḥ subhīṣaṇaiḥ &
agnikaṃ dakṣiṇe bhāge kālākhyaṃ paścime tathā // SvaT_2.178 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509895 (0.0):
citibhiḥ prajvalantībhiḥ $ śivārāvaiḥ subhīṣaṇaiḥ & / agnikaṃ dakṣiṇe bhāge % kālākhyaṃ paścime tathā // SvaT_2.178 //
ekapādaṃ tathā saumye āgneyyāṃ tripurāntakam / / nairṛtyāmagnijihvaṃ tu vāyavyāṃ tu karālinam // SvaT_2.179 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509910 (0.0):
agnikaṃ dakṣiṇe bhāge % kālākhyaṃ paścime tathā // SvaT_2.178 // / ekapādaṃ tathā saumye $ āgneyyāṃ tripurāntakam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289182 (0.032):
vāyavyā caiva kauberī KubjT_24.137a / vāyavyāṃ tu karālinam SvaT_2.179d / vāyavyāṃ tu purī vāyor SvaT_10.135a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15742904 (0.033):
vāyavyaṃ maṇḍalaṃ priye SvaT_10.904d / vāyavyāṃ tu karālinam SvaT_2.179d / vāyavyāṃ tu purī vāyor SvaT_10.135a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241990 (0.062):
nairṛtyāmagnijihvaṃ tu SvaT_2.179c / nairṛtyā yāvadaiśvaram SvaT_3.67b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15725913 (0.064):
nairṛto vikaṭonāma SvaT_10.651a / nairṛtyāmagnijihvaṃ tu SvaT_2.179c
aiśānyāṃ bhīmavaktraṃ tu śmaśāneśāḥ prakīrtitāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509916 (0.0):
nairṛtyāmagnijihvaṃ tu % vāyavyāṃ tu karālinam // SvaT_2.179 // / aiśānyāṃ bhīmavaktraṃ tu $ śmaśāneśāḥ prakīrtitāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185144 (0.053):
aiśānyāṃ pūrvato yāmyāṃ SvaT_2.106c / aiśānyāṃ bhīmavaktraṃ tu SvaT_2.180a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15706018 (0.057):
aiśānyāṃ bhīmavaktraṃ tu SvaT_2.180a / aiśānyāṃ viniyojayet SvaT_2.70d
tarpayenmatsyamāṃsādyair āsavairvividhaistathā // SvaT_2.180 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509923 (0.0):
aiśānyāṃ bhīmavaktraṃ tu $ śmaśāneśāḥ prakīrtitāḥ & / tarpayenmatsyamāṃsādyair % āsavairvividhaistathā // SvaT_2.180 //
gandhaṃ puṣpaṃ tathā dhūpaṃ sarveṣāṃ tu pradāpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509928 (0.0):
tarpayenmatsyamāṃsādyair % āsavairvividhaistathā // SvaT_2.180 // / gandhaṃ puṣpaṃ tathā dhūpaṃ $ sarveṣāṃ tu pradāpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198508 (0.054):
gandhaṃ tu gandhatanmātraṃ SvaT_12.33a / gandhaṃ puṣpaṃ tathā dhūpaṃ SvaT_2.181a / gandhaṃ puṣpaṃ phalaṃ dhūpaṃ Dka_82c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709999 (0.063):
gandhaṃ tu gandhatanmātraṃ SvaT_12.33a / gandhaṃ puṣpaṃ tathā dhūpaṃ SvaT_2.181a / gandhaḥ santoṣajanano SvaT_15.10a
praṇipātaṃ tataḥ kṛtvā japtvā mantraṃ subhāvitaḥ // SvaT_2.181 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509937 (0.0):
gandhaṃ puṣpaṃ tathā dhūpaṃ $ sarveṣāṃ tu pradāpayet & / praṇipātaṃ tataḥ kṛtvā % japtvā mantraṃ subhāvitaḥ // SvaT_2.181 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206757 (0.034):
japtvā nivedayeddevi SvaT_2.143c / japtvā mantraṃ subhāvitaḥ SvaT_2.181d
recakena prayogena nivedya vidhipūrvakam / / huḍḍuṅkāranamaskārān kṛtvā caiva tato vrajet // SvaT_2.182 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509941 (0.0):
praṇipātaṃ tataḥ kṛtvā % japtvā mantraṃ subhāvitaḥ // SvaT_2.181 // / recakena prayogena $ nivedya vidhipūrvakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509948 (0.0):
recakena prayogena $ nivedya vidhipūrvakam & / huḍḍuṅkāranamaskārān % kṛtvā caiva tato vrajet // SvaT_2.182 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490347 (0.064):
Manu3.216a[206ṃa]/ nyupya) piṇḍāṃs tatas tāṃs tu prayato vidhipūrvakam | / Manu3.216c[206ṃc]/ teṣu darbheṣu taṃ hastaṃ nirmṛjyāt) lepabhāginām ||
agnikuṇḍasamīpaṃ tu arghahastaḥ subhāvitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509954 (0.0):
huḍḍuṅkāranamaskārān % kṛtvā caiva tato vrajet // SvaT_2.182 // / agnikuṇḍasamīpaṃ tu $ arghahastaḥ subhāvitaḥ &
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509964 (0.0):
agnikuṇḍasamīpaṃ tu $ arghahastaḥ subhāvitaḥ & / kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512123 (0.019):
tato 'rghapātramādāya % kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva $ praṇavena tu pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769349 (0.019):
tato 'rghapātramādāya kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva praṇavena tu pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510158 (0.041):
tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi $ praṇavenaiva pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767390 (0.041):
tato 'gnipātramādāya śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi praṇavenaiva pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510679 (0.051):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau $ śivāmbho 'streṇa prokṣayet & / kavacenāvaguṇṭhyaitau % śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767906 (0.051):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau śivāmbho 'streṇa prokṣayet / / kavacenāvaguṇṭhyaitau śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15731692 (0.053):
prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.183d / prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.238d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257319 (0.060):
prokṣayettau śivāmbhasā SvaT_2.229d / prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.183d / prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.238d
kavacenāvaguṇṭhyaitad astradarbheṇa collikhet / / uddhṛtya prokṣayetpaścād astramantreṇa bhāmini // SvaT_2.184 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509975 (0.0):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad $ astradarbheṇa collikhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512123 (0.028):
tato 'rghapātramādāya % kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva $ praṇavena tu pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769349 (0.028):
tato 'rghapātramādāya kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva praṇavena tu pūjayet /
pūraṇaṃ tena kartavyaṃ samīkaraṇameva ca / / secanaṃ kuṭṭanaṃ caiva lepanaṃ tena kārayet // SvaT_2.185 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509983 (0.0):
uddhṛtya prokṣayetpaścād % astramantreṇa bhāmini // SvaT_2.184 // / pūraṇaṃ tena kartavyaṃ $ samīkaraṇameva ca &
prokṣaṇaṃ śoṣaṇaṃ caiva tathāstreṇaiva kārayet / / pūjanaṃ gandhapuṣpādyaiḥ asinā cābhimantraṇam // SvaT_2.186 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509994 (0.0):
secanaṃ kuṭṭanaṃ caiva % lepanaṃ tena kārayet // SvaT_2.185 // / prokṣaṇaṃ śoṣaṇaṃ caiva $ tathāstreṇaiva kārayet &
vajrīkaraṇamastreṇa rekhāḥ pūrvāparāstrayaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510000 (0.0):
pūjanaṃ gandhapuṣpādyaiḥ % asinā cābhimantraṇam // SvaT_2.186 // / vajrīkaraṇamastreṇa $ rekhāḥ pūrvāparāstrayaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510024 (0.058):
vajrīkaraṇamastreṇa $ rekhāstisrastu pūrvagāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767257 (0.058):
vajrīkaraṇamastreṇa rekhāstisrastu pūrvagāḥ /
yāmyasaumyamukhī caikā vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510006 (0.0):
vajrīkaraṇamastreṇa $ rekhāḥ pūrvāparāstrayaḥ & / yāmyasaumyamukhī caikā % vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510032 (0.058):
yāmyasaumyamukhā tvekā % vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187*1 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767265 (0.058):
yāmyasaumyamukhā tvekā vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187*1 //
%% Quoted, with attribution to the Svatantra, ad /Mrg/KP/ 6:2 4 in the
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510013 (0.0):
yāmyasaumyamukhī caikā % vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187 // / %% Quoted, with attribution to the Svatantra, ad \Mrg\KP\ 6:2 4 in the
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22310594 (0.017):
The Doctrine of the `Soul' according to the Digambara Jainas
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22311033 (0.017):
The Doctrine of the `Soul' according to the Vātsīyaputrīyas
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557985 (0.017):
Sanskrit grammar. Each word appears in the phonetic form which it
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087339 (0.018):
that here too it is attributed to humans with deśikaiḥ.]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26637807 (0.024):
appears as {Śataratnasa\ṇgraha} 14 (p.22) and / is attributed to the \Mrg. In both those places the
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10705893 (0.024):
appears as {Śataratnasa/ṇgraha} 14 (p.22) and / is attributed to the /Mrg. In both those places the
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17308374 (0.024):
[422] The order of the Tib. Fol. should be 275, 277, 276 and 278 according / to the S. Mss.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556579 (0.026):
This might be formalized according to the TEI guidelines (I am
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10706069 (0.029):
in the [{Śiva-}]{yogasāra} (p.49) and / attributed to a {Yogasa/ṇgraha}.}
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558048 (0.030):
All indexes are sorted according to the Devan-agar-i alphabet
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156640 (0.031):
So, give back to the world community of scholars by notifying us of any
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002129 (0.032):
Jīvaka prescribes a very rare substance called gośīrṣacandana in order to / stop the hemorrhage at the foot of the Buddha
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12157614 (0.033):
[*419] Present stem in older form: kṛṇu.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493035 (0.033):
corresponding, withsome variants, to the text edited by prof. N. Dutt,
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187681 (0.033):
i..e. the form which the / termination of a word would take at the end of a line or out of context
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188212 (0.035):
according to the sandhi rules of Sanskrit grammar. Each word appears in / the phonetic form which it
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292770 (0.035):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143614 (0.036):
[*42] The word ap, water"
form: / vajrīkaraṇamastreṇa rekhāstisrastu pūrvagāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510027 (0.0):
%% Quoted, with attribution to the Svatantra, ad \Mrg\KP\ 6:2 4 in the / form: / vajrīkaraṇamastreṇa $ rekhāstisrastu pūrvagāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283554 (0.053):
rekhāstisrastu pūrvagāḥ SvaT_2.187*1b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15741034 (0.053):
rekhāṅguligataṃ taṃ tu SvaT_8.22a / rekhāstisrastu pūrvagāḥ SvaT_2.187*1b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509997 (0.058):
pūjanaṃ gandhapuṣpādyaiḥ % asinā cābhimantraṇam // SvaT_2.186 // / vajrīkaraṇamastreṇa $ rekhāḥ pūrvāparāstrayaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767232 (0.058):
pūjanaṃ gandhapuṣpādyaiḥ asinā cābhimantraṇam // SvaT_2.186 // / vajrīkaraṇamastreṇa rekhāḥ pūrvāparāstrayaḥ /
yāmyasaumyamukhā tvekā vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187*1 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510035 (0.0):
vajrīkaraṇamastreṇa $ rekhāstisrastu pūrvagāḥ & / yāmyasaumyamukhā tvekā % vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187*1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277760 (0.055):
yāmyasaumyamukhā tvekā SvaT_2.187*1c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15738809 (0.055):
yāmeṣvevaṃ caratyasau SvaT_7.38b / yāmyasaumyamukhā tvekā SvaT_2.187*1c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510004 (0.058):
vajrīkaraṇamastreṇa $ rekhāḥ pūrvāparāstrayaḥ & / yāmyasaumyamukhī caikā % vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767239 (0.058):
vajrīkaraṇamastreṇa rekhāḥ pūrvāparāstrayaḥ / / yāmyasaumyamukhī caikā vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187 //
asinaivāgnikuṇḍaṃ tad darbhaiḥ pūrvāgrasaṃstaraiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510041 (0.0):
yāmyasaumyamukhā tvekā % vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187*1 // / asinaivāgnikuṇḍaṃ tad $ darbhaiḥ pūrvāgrasaṃstaraiḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225610 (0.063):
darbhaiḥ pūrvāgrasaṃstaraiḥ SvaT_2.188b / darbholmukaṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.237a
sabāhyābhyantaraṃ chādyaṃ gṛhahetvarthamīśvari // SvaT_2.188 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510051 (0.0):
asinaivāgnikuṇḍaṃ tad $ darbhaiḥ pūrvāgrasaṃstaraiḥ & / sabāhyābhyantaraṃ chādyaṃ % gṛhahetvarthamīśvari // SvaT_2.188 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15710634 (0.055):
gṛhastho vāśramī vātha SvaT_4.91a / gṛhahetvarthamīśvari SvaT_2.188d
kuṇḍasya dakṣiṇe bhāge śuṣkagomayamāsanam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510057 (0.0):
sabāhyābhyantaraṃ chādyaṃ % gṛhahetvarthamīśvari // SvaT_2.188 // / kuṇḍasya dakṣiṇe bhāge $ śuṣkagomayamāsanam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192211 (0.060):
kuṇḍasthāḥ pūjitā ye tu SvaT_3.154c / kuṇḍasya cottare bhāge SvaT_2.259a / kuṇḍasya dakṣiṇe bhāge SvaT_2.189a
darbheṇa viṣṭaraṃ puṣpaṃ praṇavena prakalpayet // SvaT_2.189 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510062 (0.0):
kuṇḍasya dakṣiṇe bhāge $ śuṣkagomayamāsanam & / darbheṇa viṣṭaraṃ puṣpaṃ % praṇavena prakalpayet // SvaT_2.189 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225589 (0.054):
darbheṇa dhruvamantreṇa SvaT_2.201a / darbheṇa viṣṭaraṃ puṣpaṃ SvaT_2.189c
svanāmapadasaṃyuktaṃ svadhyānena namontagam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323266 (0.0):
svanāmapadavinyāsān SvaT_3.89a / svanāmapadasaṃyuktaṃ SvaT_2.190a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510070 (0.0):
darbheṇa viṣṭaraṃ puṣpaṃ % praṇavena prakalpayet // SvaT_2.189 // / svanāmapadasaṃyuktaṃ $ svadhyānena namontagam &
āmantraṇapadenaiva brahmāṇaṃ sthāpya pūjayet // SvaT_2.190 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510076 (0.0):
svanāmapadasaṃyuktaṃ $ svadhyānena namontagam & / āmantraṇapadenaiva % brahmāṇaṃ sthāpya pūjayet // SvaT_2.190 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511135 (0.045):
praṇavādi samāvāhya % viṣṇunāma tato namaḥ // SvaT_2.260 // / āmantraṇapadenaiva $ viṣṇuṃ saṃsthāpya pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768362 (0.045):
praṇavādi samāvāhya viṣṇunāma tato namaḥ // SvaT_2.260 // / āmantraṇapadenaiva viṣṇuṃ saṃsthāpya pūjayet /
puṣpādibhiḥ sudhūpādyair dhruveṇa tu yathākramam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510084 (0.0):
āmantraṇapadenaiva % brahmāṇaṃ sthāpya pūjayet // SvaT_2.190 // / puṣpādibhiḥ sudhūpādyair $ dhruveṇa tu yathākramam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250836 (0.042):
pūjayedgandhapuṣpādyair SvaT_4.61a / pūjayedgaṃdhapuṣpādyair SvaT_2.195c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729067 (0.045):
pūjayetpraṇavena tu SvaT_2.222d / pūjayedgandhapuṣpādyair SvaT_4.61a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314291 (0.050):
saṃpūjya kusumādibhiḥ SvaT_10.348b / saṃpūjya gandhapuṣpādyair SvaT_2.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250435 (0.051):
puṣpādibhiḥ samabhyarcya SvaT_4.207c / puṣpādibhiḥ sudhūpādyair SvaT_2.191a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250790 (0.052):
pūjayetpuṣpagandhādyaiḥ SvaT_4.167a / pūjayetpūrvavidhinā SvaT_9.48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250444 (0.055):
puṣpādyaiḥ pūjayitvā taṃ SvaT_4.509c / puṣpādyaiḥ praṇavena tu SvaT_4.43b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516647 (0.056):
svanāmnoccārayedviṣṇuṃ % dhyātvāvāhya tu sthāpayet // SvaT_4.166 // / pūjayetpuṣpagandhādyaiḥ $ tarpaṇāhutitrayam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773870 (0.056):
svanāmnoccārayedviṣṇuṃ dhyātvāvāhya tu sthāpayet // SvaT_4.166 // / pūjayetpuṣpagandhādyaiḥ tarpaṇāhutitrayam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729054 (0.057):
pūjayet parameśvaram SvaT_13.3b / pūjayetpuṣpagandhādyaiḥ SvaT_4.167a
catuṣpathaṃ kuṇḍamadhye darbhābhyāṃ praṇavena tu // SvaT_2.191 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510090 (0.0):
puṣpādibhiḥ sudhūpādyair $ dhruveṇa tu yathākramam & / catuṣpathaṃ kuṇḍamadhye % darbhābhyāṃ praṇavena tu // SvaT_2.191 //
pūrvasaubhyāgrabhāgābhyāṃ viṣṭaraṃ tasya copari /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251733 (0.0):
pūrvasiddheṣu liṅgeṣu KubjT_18.86c / pūrvasaubhyāgrabhāgābhyāṃ SvaT_2.192a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510097 (0.0):
catuṣpathaṃ kuṇḍamadhye % darbhābhyāṃ praṇavena tu // SvaT_2.191 // / pūrvasaubhyāgrabhāgābhyāṃ $ viṣṭaraṃ tasya copari &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729462 (0.0):
pūrvasaṃskṛtapātre tu SvaT_3.58c / pūrvasaubhyāgrabhāgābhyāṃ SvaT_2.192a
puṣpaṃ tasyopariṣṭāttu hṛdayenaiva pūjayet // SvaT_2.192 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510103 (0.0):
pūrvasaubhyāgrabhāgābhyāṃ $ viṣṭaraṃ tasya copari & / puṣpaṃ tasyopariṣṭāttu % hṛdayenaiva pūjayet // SvaT_2.192 //
vāgīśīṃ ca samāhūya praṇavādinamontagām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510108 (0.0):
puṣpaṃ tasyopariṣṭāttu % hṛdayenaiva pūjayet // SvaT_2.192 // / vāgīśīṃ ca samāhūya $ praṇavādinamontagām &
nīlotpaladalaśyāmām ṛtumaccārulocanām // SvaT_2.193 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510115 (0.0):
vāgīśīṃ ca samāhūya $ praṇavādinamontagām & / nīlotpaladalaśyāmām % ṛtumaccārulocanām // SvaT_2.193 //
Nagarjuna: Pindikrama (transmitted as the first krama of Nagarjuna's (nagpindu.htm.txt) 14387381 (0.056):
mantrād dveṣaraterjātā sṛjed devīṃ tu māmakīm | / nīlotpaladalaśyāmāṃ cāruvaktrāṃ manoramām | Pik_
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181956 (0.063):
ṛtudvayena kālaḥ syād SvaT_11.206c / ṛtumaccārulocanām SvaT_2.193d
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇāṃ sarvāvayavabhūṣitām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510123 (0.0):
nīlotpaladalaśyāmām % ṛtumaccārulocanām // SvaT_2.193 // / sarvalakṣaṇasaṃpūrṇāṃ $ sarvāvayavabhūṣitām &
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150623 (0.037):
taptajāmbūnadamayīṃ caturhastasamanvitām / / sarvāvayavasaṃpūrṇāṃ sarvābharaṇabhūṣitām // Vis_11.255 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311576 (0.056):
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇāṃ SvaT_2.194a / sarvalakṣaṇasaṃyutām SvaT_3.68d
dhyātvā caivaṃvidhāṃ devīṃ sthāpayetkuṇḍamadhyataḥ // SvaT_2.194 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510128 (0.0):
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇāṃ $ sarvāvayavabhūṣitām & / dhyātvā caivaṃvidhāṃ devīṃ % sthāpayetkuṇḍamadhyataḥ // SvaT_2.194 //
ṛtukāla ivottānāṃ śirasaiśānasaṃsthitām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510135 (0.0):
dhyātvā caivaṃvidhāṃ devīṃ % sthāpayetkuṇḍamadhyataḥ // SvaT_2.194 // / ṛtukāla ivottānāṃ $ śirasaiśānasaṃsthitām &
pūjayedgaṃdhapuṣpādyair bhavamantramanusmaran // SvaT_2.195 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510142 (0.0):
ṛtukāla ivottānāṃ $ śirasaiśānasaṃsthitām & / pūjayedgaṃdhapuṣpādyair % bhavamantramanusmaran // SvaT_2.195 //
tato mudrāṃ darśayeta saṃnidhānāya mantravit /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510148 (0.0):
pūjayedgaṃdhapuṣpādyair % bhavamantramanusmaran // SvaT_2.195 // / tato mudrāṃ darśayeta $ saṃnidhānāya mantravit &
tato 'gnipātramādāya śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510158 (0.0):
tato mudrāṃ darśayeta $ saṃnidhānāya mantravit & / tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510679 (0.018):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau $ śivāmbho 'streṇa prokṣayet & / kavacenāvaguṇṭhyaitau % śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767906 (0.018):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau śivāmbho 'streṇa prokṣayet / / kavacenāvaguṇṭhyaitau śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513737 (0.022):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya % pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770962 (0.022):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya kavacenāvaguṇṭhayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300722 (0.024):
śivāmbhaḥ śivahastaṃ ca SvaT_4.39c / śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_2.196d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15747406 (0.036):
śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_3.71b / śivāmbho 'streṇa samprokṣya SvaT_3.164a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509962 (0.041):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad $ astradarbheṇa collikhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767197 (0.041):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad astradarbheṇa collikhet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512251 (0.052):
pañcagavyāya pātraṃ tu % śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769477 (0.052):
pañcagavyāya pātraṃ tu śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512123 (0.061):
tato 'rghapātramādāya % kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva $ praṇavena tu pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769349 (0.061):
tato 'rghapātramādāya kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva praṇavena tu pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510736 (0.064):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767963 (0.064):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
kavacenāvaguṇṭhyāpi praṇavenaiva pūjayet / / araṇyādisamudbhūtaṃ lokāgnyantaṃ vidhānataḥ // SvaT_2.197 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510169 (0.0):
tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi $ praṇavenaiva pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512125 (0.013):
tato 'rghapātramādāya % kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva $ praṇavena tu pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769351 (0.013):
tato 'rghapātramādāya kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva praṇavena tu pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509962 (0.042):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad $ astradarbheṇa collikhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767197 (0.042):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad astradarbheṇa collikhet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515228 (0.050):
vastraṃ saṃprokṣya toyena % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_4.60 // / pūjayedgandhapuṣpādyair $ bhairaveṇābhimantrayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772451 (0.050):
vastraṃ saṃprokṣya toyena kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_4.60 // / pūjayedgandhapuṣpādyair bhairaveṇābhimantrayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510737 (0.053):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767964 (0.053):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510680 (0.053):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau $ śivāmbho 'streṇa prokṣayet & / kavacenāvaguṇṭhyaitau % śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767907 (0.053):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau śivāmbho 'streṇa prokṣayet / / kavacenāvaguṇṭhyaitau śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512251 (0.058):
pañcagavyāya pātraṃ tu % śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca $ kavacenāvaguṇṭhayet & / darbhāsanaṃ dhruveṇaiva % maṇḍalaṃ tu prakalpayet // SvaT_3.55 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769477 (0.058):
pañcagavyāya pātraṃ tu śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca kavacenāvaguṇṭhayet / / darbhāsanaṃ dhruveṇaiva maṇḍalaṃ tu prakalpayet // SvaT_3.55 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513291 (0.060):
gandhadigdhau karau kṛtvā % astreṇa pariśodhayet // SvaT_3.132 // / kavacenāvaguṇṭhyaitau $ plāvayedamṛtena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770516 (0.060):
gandhadigdhau karau kṛtvā astreṇa pariśodhayet // SvaT_3.132 // / kavacenāvaguṇṭhyaitau plāvayedamṛtena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512515 (0.062):
prokṣya cāstreṇa saṃgṛhya % kavacenāvaguṇṭhitam // SvaT_3.74 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769741 (0.062):
prokṣya cāstreṇa saṃgṛhya kavacenāvaguṇṭhitam // SvaT_3.74 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285372 (0.063):
lokākṣaḥ sūrya eva ca SvaT_10.1053d / lokāgnyantaṃ vidhānataḥ SvaT_2.197d
agniṃ tu śukravaddhyātvā caitanyaṃ praṇavena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510178 (0.0):
araṇyādisamudbhūtaṃ % lokāgnyantaṃ vidhānataḥ // SvaT_2.197 // / agniṃ tu śukravaddhyātvā $ caitanyaṃ praṇavena tu &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164667 (1.192):
agniṃ tu proddharetpaścāt SvaT_2.258c / agniṃ tu śukravaddhyātvā SvaT_2.198a
ṣaḍaṅgenaiva saṃpūjya amṛtatvaṃ dhruveṇa tu // SvaT_2.198 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510186 (0.0):
agniṃ tu śukravaddhyātvā $ caitanyaṃ praṇavena tu & / ṣaḍaṅgenaiva saṃpūjya % amṛtatvaṃ dhruveṇa tu // SvaT_2.198 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170584 (0.049):
amṛtatvaṃ dhruveṇa tu SvaT_2.198d / amṛtatvaṃ śivena tu SvaT_2.239b
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā agniṃ dhyātvā tu bījavat /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510193 (0.0):
ṣaḍaṅgenaiva saṃpūjya % amṛtatvaṃ dhruveṇa tu // SvaT_2.198 // / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ agniṃ dhyātvā tu bījavat &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164672 (0.033):
agniṃ tu śukravaddhyātvā SvaT_2.198a / agniṃ dhyātvā tu bījavat SvaT_2.199b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175703 (0.044):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.55a / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.199a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15702670 (0.060):
ātmānaṃ ca varānane SvaT_11.94b / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.55a / ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.199a
dhruveṇa kuṇḍabāhye tu tridhābhrāmyāvatārayet // SvaT_2.199 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510201 (0.0):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā $ agniṃ dhyātvā tu bījavat & / dhruveṇa kuṇḍabāhye tu % tridhābhrāmyāvatārayet // SvaT_2.199 //
yonau tu bījavatkṣiptvā bhairaveṇa śivāmbhasā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280760 (0.0):
yonīnām uttamā priye KubjT_6.108d / yonau tu bījavatkṣiptvā SvaT_2.200a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510210 (0.0):
dhruveṇa kuṇḍabāhye tu % tridhābhrāmyāvatārayet // SvaT_2.199 // / yonau tu bījavatkṣiptvā $ bhairaveṇa śivāmbhasā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15739832 (0.0):
yoniṃ pracchādayedbudhaḥ SvaT_2.200d / yonau tu bījavatkṣiptvā SvaT_2.200a
astramuccārya saṃprokṣya yoniṃ pracchādayedbudhaḥ // SvaT_2.200 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510217 (0.0):
yonau tu bījavatkṣiptvā $ bhairaveṇa śivāmbhasā & / astramuccārya saṃprokṣya % yoniṃ pracchādayedbudhaḥ // SvaT_2.200 //
darbheṇa dhruvamantreṇa akṣavāṭaṃ tato nyaset /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510223 (0.0):
astramuccārya saṃprokṣya % yoniṃ pracchādayedbudhaḥ // SvaT_2.200 // / darbheṇa dhruvamantreṇa $ akṣavāṭaṃ tato nyaset &
astreṇaiva caturdikṣu darbhaireva prakalpayet // SvaT_2.201 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510229 (0.0):
darbheṇa dhruvamantreṇa $ akṣavāṭaṃ tato nyaset & / astreṇaiva caturdikṣu % darbhaireva prakalpayet // SvaT_2.201 //
saptavārāstramantreṇa darbheṇaiva tu kaṅkaṇam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510237 (0.0):
astreṇaiva caturdikṣu % darbhaireva prakalpayet // SvaT_2.201 // / saptavārāstramantreṇa $ darbheṇaiva tu kaṅkaṇam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15749903 (0.039):
saptavārābhimantritam SvaT_3.54b / saptavārāstramantreṇa SvaT_2.202a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308071 (0.058):
saptavārāvadhi priye KubjT_20.43b / saptavārāstramantreṇa SvaT_2.202a
dakṣahaste tu badhnīyād astramantramanusmaran // SvaT_2.202 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510245 (0.0):
saptavārāstramantreṇa $ darbheṇaiva tu kaṅkaṇam & / dakṣahaste tu badhnīyād % astramantramanusmaran // SvaT_2.202 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510275 (0.041):
%% badhnīyāddakṣiṇe haste mantramastramanusmaran |
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224443 (0.062):
dakṣahaste tu badhnīyād SvaT_2.202c / dakṣahaste samānayet ToT_3.47b
rakṣārthamagnigarbhasya garbhādhānamato bhavet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510251 (0.0):
dakṣahaste tu badhnīyād % astramantramanusmaran // SvaT_2.202 // / rakṣārthamagnigarbhasya $ garbhādhānamato bhavet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281282 (0.054):
rakṣāyāśca vidhānavīt SvaT_9.42b / rakṣārthamagnigarbhasya SvaT_2.203a
%% QUOTED in the /MrgV/ ad /KP/ 6:9ab thus: / %% yaduktaṃ śrīmatsvatantre
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510262 (0.0):
rakṣārthamagnigarbhasya $ garbhādhānamato bhavet & / %% QUOTED in the \MrgV\ ad \KP\ 6:9ab thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767721 (0.0):
evaṃ mantradvayenaiva jātakarma kṛtaṃ bhavet // SvaT_2.216 // / %% QUOTED in the /MrgV/ ad /KP/ 6:12c 13b thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767600 (0.025):
mukhahṛtpādadeśāṃstu homāttacca tritattvakam / / %% QUOTED in the /MrgV/ ad /KP/ 6:11c 12b thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510366 (0.060):
mukhahṛtpādadeśāṃstu $ homāttacca tritattvakam & / %% QUOTED in the \MrgV\ ad \KP\ 6:11c 12b thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510491 (0.061):
evaṃ mantradvayenaiva % jātakarma kṛtaṃ bhavet // SvaT_2.216 // / %% QUOTED in the \MrgV\ ad \KP\ 6:12c 13b thus:
%% saptavārāstrajaptena darbeṇaivāstrakaṅkaṇam |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510269 (0.0):
%% yaduktaṃ śrīmatsvatantre / %% saptavārāstrajaptena darbeṇaivāstrakaṅkaṇam |
%% badhnīyāddakṣiṇe haste mantramastramanusmaran |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510274 (0.0):
%% saptavārāstrajaptena darbeṇaivāstrakaṅkaṇam | / %% badhnīyāddakṣiṇe haste mantramastramanusmaran |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510241 (0.049):
dakṣahaste tu badhnīyād % astramantramanusmaran // SvaT_2.202 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767473 (0.049):
dakṣahaste tu badhnīyād astramantramanusmaran // SvaT_2.202 //
%% rakṣārthamastragarbhasya iti / aparāsyatrirāhutyā pūjanaṃ hṛdayena tu // SvaT_2.203 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510285 (0.0):
%% badhnīyāddakṣiṇe haste mantramastramanusmaran | / %% rakṣārthamastragarbhasya iti
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510244 (0.041):
dakṣahaste tu badhnīyād % astramantramanusmaran // SvaT_2.202 // / rakṣārthamagnigarbhasya $ garbhādhānamato bhavet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767476 (0.041):
dakṣahaste tu badhnīyād astramantramanusmaran // SvaT_2.202 // / rakṣārthamagnigarbhasya garbhādhānamato bhavet /
hṛdā trirāhutiṃ dattvā garbhādhānaṃ kṛtaṃ bhavet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510293 (0.0):
aparāsyatrirāhutyā % pūjanaṃ hṛdayena tu // SvaT_2.203 // / hṛdā trirāhutiṃ dattvā $ garbhādhānaṃ kṛtaṃ bhavet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326291 (0.014):
hṛdayordhve tu kaṇṭhādho SvaT_7.32c / hṛdā trirāhutiṃ dattvā SvaT_2.204a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15757012 (0.040):
hṛdā trirāhutiṃ dattvā SvaT_2.204a / hṛdādīnāṃ ca sarveṣāṃ SvaT_3.159a
hṛdā vai jalabinduṃ tu darbhāgreṇātra pātayet // SvaT_2.204 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510301 (0.0):
hṛdā trirāhutiṃ dattvā $ garbhādhānaṃ kṛtaṃ bhavet & / hṛdā vai jalabinduṃ tu % darbhāgreṇātra pātayet // SvaT_2.204 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225559 (0.005):
darbhāgreṇa prakalpayet SvaT_2.206d / darbhāgreṇātra pātayet SvaT_2.204d
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13408715 (0.061):
darbhānulekhanamūlamadyamāgreṇa tritvena srakśākti sruvamapi śaṃbhuṃ
gandhapuṣpādibhiḥ pūjāṃ śikhayā kārayet tataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510308 (0.0):
hṛdā vai jalabinduṃ tu % darbhāgreṇātra pātayet // SvaT_2.204 // / gandhapuṣpādibhiḥ pūjāṃ $ śikhayā kārayet tataḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198374 (0.045):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjā SvaT_2.208a / gandhapuṣpādibhiḥ pūjāṃ SvaT_2.205a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298844 (0.053):
śikhayā kārayet tataḥ SvaT_2.205b / śikhayā ca trirāhutim SvaT_2.205d
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21361304 (0.062):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjāmaghoreṇa prakalpayet /
trirāhutiṃ cottareṇa śikhayā ca trirāhutim // SvaT_2.205 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510316 (0.0):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjāṃ $ śikhayā kārayet tataḥ & / trirāhutiṃ cottareṇa % śikhayā ca trirāhutim // SvaT_2.205 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222935 (0.024):
trirāhutiṃ cottareṇa SvaT_2.205c / trirāhutiṃ tu pūrveṇa SvaT_2.216a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222944 (0.043):
trirāhutiṃ dakṣiṇena SvaT_2.214c / trirāhutiṃ dhruveṇaiva SvaT_4.99c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298844 (0.050):
śikhayā kārayet tataḥ SvaT_2.205b / śikhayā ca trirāhutim SvaT_2.205d
puṃsaḥ kalpanamevaṃ hi na strī garbhe tu janyate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510322 (0.0):
trirāhutiṃ cottareṇa % śikhayā ca trirāhutim // SvaT_2.205 // / puṃsaḥ kalpanamevaṃ hi $ na strī garbhe tu janyate &
sīmantaṃ dakṣiṇāsyena darbhāgreṇa prakalpayet // SvaT_2.206 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510329 (0.0):
puṃsaḥ kalpanamevaṃ hi $ na strī garbhe tu janyate & / sīmantaṃ dakṣiṇāsyena % darbhāgreṇa prakalpayet // SvaT_2.206 //
grīvāmaṃsau kaṭiṃ caiva bāhū jaṅghe prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510336 (0.0):
sīmantaṃ dakṣiṇāsyena % darbhāgreṇa prakalpayet // SvaT_2.206 // / grīvāmaṃsau kaṭiṃ caiva $ bāhū jaṅghe prakalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15710955 (0.058):
grāhyaṃ hūmādi yojayet SvaT_3.179b / grīvāmaṃsau kaṭiṃ caiva SvaT_2.207a
pratyaṅgāni ca saṃkalpya sīmantonnayanaṃ bhavet // SvaT_2.207 // / gandhapuṣpādibhiḥ pūjā śirasā cāhutitrayāt /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510347 (0.0):
grīvāmaṃsau kaṭiṃ caiva $ bāhū jaṅghe prakalpayet & / pratyaṅgāni ca saṃkalpya % sīmantonnayanaṃ bhavet // SvaT_2.207 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709896 (0.027):
gandhapuṣpādinābhyarcya SvaT_4.465c / gandhapuṣpādibhiḥ pūjā SvaT_2.208a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198372 (0.031):
gandhapuṣpādibhiḥ kramāt VT_111d / gandhapuṣpādibhiḥ pūjā SvaT_2.208a
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21371169 (0.063):
vṛkṣaṃ pradakṣiṇaṃ kṛtvā gandhapuṣpākṣatādibhiḥ // Āk_1,22.5 // / pūjādravyaiḥ samabhyarcya baliṃ dadhyodanaiḥ kiret /
pūrvamadhyāparānvahnau trīnbhāgānparikalpayet // SvaT_2.208 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510355 (0.0):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjā $ śirasā cāhutitrayāt & / pūrvamadhyāparānvahnau % trīnbhāgānparikalpayet // SvaT_2.208 //
mukhahṛtpādadeśāṃstu homāttacca tritattvakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271469 (0.0):
mukhahīnā na sidhyanti KubjT_8.85c / mukhahṛtpādadeśāṃstu SvaT_2.209a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510364 (0.0):
pūrvamadhyāparānvahnau % trīnbhāgānparikalpayet // SvaT_2.208 // / mukhahṛtpādadeśāṃstu $ homāttacca tritattvakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15736936 (0.0):
mukharandhre vahedyadā SvaT_7.189d / mukhahṛtpādadeśāṃstu SvaT_2.209a
%% QUOTED in the /MrgV/ ad /KP/ 6:11c 12b thus: / %% yathoktaṃ śrīmatsvatantre
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510373 (0.0):
mukhahṛtpādadeśāṃstu $ homāttacca tritattvakam & / %% QUOTED in the \MrgV\ ad \KP\ 6:11c 12b thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767489 (0.025):
rakṣārthamagnigarbhasya garbhādhānamato bhavet / / %% QUOTED in the /MrgV/ ad /KP/ 6:9ab thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767721 (0.025):
evaṃ mantradvayenaiva jātakarma kṛtaṃ bhavet // SvaT_2.216 // / %% QUOTED in the /MrgV/ ad /KP/ 6:12c 13b thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510253 (0.060):
rakṣārthamagnigarbhasya $ garbhādhānamato bhavet & / %% QUOTED in the \MrgV\ ad \KP\ 6:9ab thus:
%% pūrvamadhyāpare vahnes trīnbhāgānsamprakalpayet |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510380 (0.0):
%% yathoktaṃ śrīmatsvatantre / %% pūrvamadhyāpare vahnes trīnbhāgānsamprakalpayet |
%% mukhahṛtpādadeśe tu tritattvāhutibhiḥ kramāt |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510389 (0.0):
%% pūrvamadhyāpare vahnes trīnbhāgānsamprakalpayet | / %% mukhahṛtpādadeśe tu tritattvāhutibhiḥ kramāt |
śirāṃsi pañcāhutyaiva ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ // SvaT_2.209 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510397 (0.0):
%% mukhahṛtpādadeśe tu tritattvāhutibhiḥ kramāt | / śirāṃsi pañcāhutyaiva % ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ // SvaT_2.209 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181820 (0.045):
ūrdhvāmnāye mayoditam ToT_5.3d / ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ SvaT_2.209d / ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ SvaT_2.225a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15704904 (0.049):
ūrdhvāntaṃ saṃvyavasthitāḥ SvaT_10.1197b / ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ SvaT_2.209d / ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ SvaT_2.225a
pañcavaktraṃ tu saṃkalpya madhyaprāgyāmyasaumyakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510404 (0.0):
śirāṃsi pañcāhutyaiva % ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ // SvaT_2.209 // / pañcavaktraṃ tu saṃkalpya $ madhyaprāgyāmyasaumyakam &
aparaṃ cāpyāhutibhiḥ pūrvāsyena trisaṃkhyayā // SvaT_2.210 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510410 (0.0):
pañcavaktraṃ tu saṃkalpya $ madhyaprāgyāmyasaumyakam & / aparaṃ cāpyāhutibhiḥ % pūrvāsyena trisaṃkhyayā // SvaT_2.210 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251974 (0.051):
pūrvāśirā gṛhī kāryo SvaT_3.203c / pūrvāsyena trisaṃkhyayā SvaT_2.210d
vaktrāṇāṃ niṣkṛtiṃ tadvad āhutīnāṃ trisaṃkhyayā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510417 (0.0):
aparaṃ cāpyāhutibhiḥ % pūrvāsyena trisaṃkhyayā // SvaT_2.210 // / vaktrāṇāṃ niṣkṛtiṃ tadvad $ āhutīnāṃ trisaṃkhyayā &
netraṃ netreṇa saṃkalpya mukheṣvevaṃ trayaṃ trayam // SvaT_2.211 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510424 (0.0):
vaktrāṇāṃ niṣkṛtiṃ tadvad $ āhutīnāṃ trisaṃkhyayā & / netraṃ netreṇa saṃkalpya % mukheṣvevaṃ trayaṃ trayam // SvaT_2.211 //
āhutitritayenaiva tilaiḥ sarvaṃ tu kārayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510429 (0.0):
netraṃ netreṇa saṃkalpya % mukheṣvevaṃ trayaṃ trayam // SvaT_2.211 // / āhutitritayenaiva $ tilaiḥ sarvaṃ tu kārayet &
tataḥ kalāsamūhaṃ ca pañca cātha catuṣṭayam // SvaT_2.212 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510438 (0.0):
āhutitritayenaiva $ tilaiḥ sarvaṃ tu kārayet & / tataḥ kalāsamūhaṃ ca % pañca cātha catuṣṭayam // SvaT_2.212 //
aṣṭāṅgāni tathā trīṇi daśa cāṣṭāvanukramāt /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510442 (0.0):
tataḥ kalāsamūhaṃ ca % pañca cātha catuṣṭayam // SvaT_2.212 // / aṣṭāṅgāni tathā trīṇi $ daśa cāṣṭāvanukramāt &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172664 (0.060):
aṣṭāṅgaṃ mānasena tu KubjT_24.113b / aṣṭāṅgāni tathā trīṇi SvaT_2.213a
śeṣāsyaiḥ saṃprakalpyaivaṃ kalāmūrtistato bhavet // SvaT_2.213 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510450 (0.0):
aṣṭāṅgāni tathā trīṇi $ daśa cāṣṭāvanukramāt & / śeṣāsyaiḥ saṃprakalpyaivaṃ % kalāmūrtistato bhavet // SvaT_2.213 //
aṅgāni vinyasetpaścāt hṛdādyāni yathākramam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510457 (0.0):
śeṣāsyaiḥ saṃprakalpyaivaṃ % kalāmūrtistato bhavet // SvaT_2.213 // / aṅgāni vinyasetpaścāt $ hṛdādyāni yathākramam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165170 (0.063):
aṅgāni vinyasetpaścāt SvaT_2.214a / aṅgāni saṃpravakṣyāmi SvaT_10.389a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698636 (0.064):
aṅgānāṃ pañcakaṃ tathā SvaT_2.171b / aṅgāni vinyasetpaścāt SvaT_2.214a / aṅgāni saṃpravakṣyāmi SvaT_10.389a
trirāhutiṃ dakṣiṇena śirasā cāhutitrayam // SvaT_2.214 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510464 (0.0):
aṅgāni vinyasetpaścāt $ hṛdādyāni yathākramam & / trirāhutiṃ dakṣiṇena % śirasā cāhutitrayam // SvaT_2.214 //
sīmantonnayanaṃ hyevaṃ jātakarma tvathocyate / / astreṇa vījayedagnim astreṇaiva tu pūjayet // SvaT_2.215 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510476 (0.0):
trirāhutiṃ dakṣiṇena % śirasā cāhutitrayam // SvaT_2.214 // / sīmantonnayanaṃ hyevaṃ $ jātakarma tvathocyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510503 (0.020):
%% yaduktaṃ tatraiva / %% astreṇa vījayedvahnim astreṇaiva tu pūjayet |
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318015 (0.053):
sīmanto jātakarma ca SvaT_10.386d / sīmantonnayanaṃ bhavet SvaT_2.207d / sīmantonnayanaṃ hyevaṃ SvaT_2.215a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173380 (0.057):
astreṇa vījayedagnim SvaT_2.215c / astreṇājyaṃ kuśodakam SvaT_3.57d
trirāhutiṃ tu pūrveṇa astreṇaivāhutitrayam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510483 (0.0):
astreṇa vījayedagnim % astreṇaiva tu pūjayet // SvaT_2.215 // / trirāhutiṃ tu pūrveṇa $ astreṇaivāhutitrayam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222936 (0.046):
trirāhutiṃ cottareṇa SvaT_2.205c / trirāhutiṃ tu pūrveṇa SvaT_2.216a
evaṃ mantradvayenaiva jātakarma kṛtaṃ bhavet // SvaT_2.216 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510488 (0.0):
trirāhutiṃ tu pūrveṇa $ astreṇaivāhutitrayam & / evaṃ mantradvayenaiva % jātakarma kṛtaṃ bhavet // SvaT_2.216 //
%% QUOTED in the /MrgV/ ad /KP/ 6:12c 13b thus: / %% yaduktaṃ tatraiva
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510496 (0.0):
evaṃ mantradvayenaiva % jātakarma kṛtaṃ bhavet // SvaT_2.216 // / %% QUOTED in the \MrgV\ ad \KP\ 6:12c 13b thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767487 (0.0):
rakṣārthamagnigarbhasya garbhādhānamato bhavet / / %% QUOTED in the /MrgV/ ad /KP/ 6:9ab thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767598 (0.025):
mukhahṛtpādadeśāṃstu homāttacca tritattvakam / / %% QUOTED in the /MrgV/ ad /KP/ 6:11c 12b thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510254 (0.028):
rakṣārthamagnigarbhasya $ garbhādhānamato bhavet & / %% QUOTED in the \MrgV\ ad \KP\ 6:9ab thus:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510367 (0.052):
mukhahṛtpādadeśāṃstu $ homāttacca tritattvakam & / %% QUOTED in the \MrgV\ ad \KP\ 6:11c 12b thus:
%% astreṇa vījayedvahnim astreṇaiva tu pūjayet |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510503 (0.0):
%% QUOTED in the \MrgV\ ad \KP\ 6:12c 13b thus: / %% yaduktaṃ tatraiva / %% astreṇa vījayedvahnim astreṇaiva tu pūjayet |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510474 (0.020):
sīmantonnayanaṃ hyevaṃ $ jātakarma tvathocyate & / astreṇa vījayedagnim % astreṇaiva tu pūjayet // SvaT_2.215 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767702 (0.020):
sīmantonnayanaṃ hyevaṃ jātakarma tvathocyate / / astreṇa vījayedagnim astreṇaiva tu pūjayet // SvaT_2.215 //
%% trirāhutiprayogeṇa jātakarma kṛtaṃ bhavet |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510509 (0.0):
%% astreṇa vījayedvahnim astreṇaiva tu pūjayet | / %% trirāhutiprayogeṇa jātakarma kṛtaṃ bhavet |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510851 (0.039):
evaṃ saumyasya vaktrasya $ saṃdhānaṃ tu kṛtaṃ bhavet & / trirāhutiprayogeṇa % dakṣiṇasyāpyayaṃ vidhiḥ // SvaT_2.241 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27768078 (0.039):
evaṃ saumyasya vaktrasya saṃdhānaṃ tu kṛtaṃ bhavet / / trirāhutiprayogeṇa dakṣiṇasyāpyayaṃ vidhiḥ // SvaT_2.241 //
astreṇa prokṣayetkuṇḍaṃ sadyaḥ sūtakaśuddhaye /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510516 (0.0):
%% trirāhutiprayogeṇa jātakarma kṛtaṃ bhavet | / astreṇa prokṣayetkuṇḍaṃ $ sadyaḥ sūtakaśuddhaye &
vaktrāṇyuddhāṭayetpaścād vaktreṇaivāhutitrayāt /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510519 (0.0):
astreṇa prokṣayetkuṇḍaṃ $ sadyaḥ sūtakaśuddhaye & / vaktrāṇyuddhāṭayetpaścād % vaktreṇaivāhutitrayāt \
vaktrāṇi śodhyānyasinā āhutitrayayogataḥ // SvaT_2.217 //
vaktrābhighāro vaktraistu vaktre vaktre trayaṃ trayam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510537 (0.0):
vaktrābhighāro vaktraistu $ vaktre vaktre trayaṃ trayam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285834 (0.030):
vaktrābhighāro vaktraistu SvaT_2.218a / vaktreṇaivāhutitrayāt SvaT_2.217d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15741785 (0.050):
vaktrāṇyuddhāṭayetpaścād SvaT_2.217c / vaktrābhighāro vaktraistu SvaT_2.218a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285847 (0.056):
vaktre tu dakṣiṇe tasya SvaT_10.859a / vaktre vaktre trayaṃ trayam SvaT_2.218b
prokṣayetkuṇḍapārśvāni sāstreṇaiva śivāmbhasā // SvaT_2.218 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510545 (0.0):
vaktrābhighāro vaktraistu $ vaktre vaktre trayaṃ trayam & / prokṣayetkuṇḍapārśvāni % sāstreṇaiva śivāmbhasā // SvaT_2.218 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257344 (0.050):
prokṣyastena samāsataḥ SvaT_2.159b / prokṣyāstreṇa śivāmbhasā SvaT_3.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257304 (0.051):
prokṣayetkuṇḍapārśvāni SvaT_2.218c / prokṣayettaṃ śivāmbhasā SvaT_3.123b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316968 (0.062):
sāstrānsaṃparikalpayet SvaT_2.175d / sāstreṇaiva śivāmbhasā SvaT_2.218d
darbhānāstīrya pūrvāgrān dakṣiṇottarasaṃsthitān /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510552 (0.0):
prokṣayetkuṇḍapārśvāni % sāstreṇaiva śivāmbhasā // SvaT_2.218 // / darbhānāstīrya pūrvāgrān $ dakṣiṇottarasaṃsthitān &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225570 (0.042):
darbhāṇāṃ pṛṣṭhataḥ pūjyau SvaT_2.231c / darbhānāstīrya pūrvāgrān SvaT_2.219a
saumyāgrānpūrvavāruṇyoḥ paridhīnviṣṭarāṃstathā // SvaT_2.219 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510553 (0.0):
darbhānāstīrya pūrvāgrān $ dakṣiṇottarasaṃsthitān & / saumyāgrānpūrvavāruṇyoḥ % paridhīnviṣṭarāṃstathā // SvaT_2.219 //
astramantreṇa te sarve brahmāṇaṃ pūrvaviṣṭare /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510563 (0.0):
saumyāgrānpūrvavāruṇyoḥ % paridhīnviṣṭarāṃstathā // SvaT_2.219 // / astramantreṇa te sarve $ brahmāṇaṃ pūrvaviṣṭare &
rudra ca dakṣiṇe sthāpya viṣṇuṃ paścimaviṣṭare // SvaT_2.220 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510571 (0.0):
astramantreṇa te sarve $ brahmāṇaṃ pūrvaviṣṭare & / rudra ca dakṣiṇe sthāpya % viṣṇuṃ paścimaviṣṭare // SvaT_2.220 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293496 (0.051):
viṣṇuṃ paścimaviṣṭare SvaT_2.220d / viṣṇuṃ saṃsthāpya pūjayet SvaT_2.261b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15744488 (0.063):
viṣṇustatra vyavasthitaḥ SvaT_4.344b / viṣṇuṃ paścimaviṣṭare SvaT_2.220d / viṣṇuṃ saṃsthāpya pūjayet SvaT_2.261b
sadāśivaṃ cottare 'tha svanāmapadacihnitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510577 (0.0):
rudra ca dakṣiṇe sthāpya % viṣṇuṃ paścimaviṣṭare // SvaT_2.220 // / sadāśivaṃ cottare 'tha $ svanāmapadacihnitam &
ādau dhruvaṃ smareddevi namaścānte prakalpayet // SvaT_2.221 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510585 (0.0):
sadāśivaṃ cottare 'tha $ svanāmapadacihnitam & / ādau dhruvaṃ smareddevi % namaścānte prakalpayet // SvaT_2.221 //
gandhapuṣpādibhiḥ pūjyāḥ svarūpaṃ teṣvanusmaret /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510591 (0.0):
ādau dhruvaṃ smareddevi % namaścānte prakalpayet // SvaT_2.221 // / gandhapuṣpādibhiḥ pūjyāḥ $ svarūpaṃ teṣvanusmaret &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198394 (0.037):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjya SvaT_3.183a / gandhapuṣpādibhiḥ pūjyāḥ SvaT_2.222a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709922 (0.063):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjyāḥ SvaT_2.222a / gandhapuṣpairanukramāt SvaT_3.92d
mekhalopari lokeśān pūjayetpraṇavena tu // SvaT_2.222 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510597 (0.0):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjyāḥ $ svarūpaṃ teṣvanusmaret & / mekhalopari lokeśān % pūjayetpraṇavena tu // SvaT_2.222 //
rakṣārthaṃ jātabālasya brahmādyāḥ pūjitāstu ye /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510606 (0.0):
mekhalopari lokeśān % pūjayetpraṇavena tu // SvaT_2.222 // / rakṣārthaṃ jātabālasya $ brahmādyāḥ pūjitāstu ye &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281288 (0.010):
rakṣārthamagnigarbhasya SvaT_2.203a / rakṣārthaṃ jātabālasya SvaT_2.223a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260336 (0.026):
brahmādyāḥ kāraṇāśca te SvaT_4.98d / brahmādyāḥ pūjitāstu ye SvaT_2.223b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15740028 (0.039):
rakṣārthaṃ jātabālasya SvaT_2.223a / rakṣāṃ kuryādasiṃ smaran SvaT_3.204d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15732792 (0.049):
brahmādyāḥ pūjitāstu ye SvaT_2.223b / brahmā muniniṣevitaḥ SvaT_10.535d
tataḥ kaṅkaṇakaṃ muktvā dakṣahastavyavasthitam // SvaT_2.223 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510614 (0.0):
rakṣārthaṃ jātabālasya $ brahmādyāḥ pūjitāstu ye & / tataḥ kaṅkaṇakaṃ muktvā % dakṣahastavyavasthitam // SvaT_2.223 //
puṣpaṃ saṃgṛhya devena śivāgnernāma kalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510621 (0.0):
tataḥ kaṅkaṇakaṃ muktvā % dakṣahastavyavasthitam // SvaT_2.223 // / puṣpaṃ saṃgṛhya devena $ śivāgnernāma kalpayet &
kavacenopacāraṃ tu gandhapuṣpādidhūpakaiḥ // SvaT_2.224 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510628 (0.0):
puṣpaṃ saṃgṛhya devena $ śivāgnernāma kalpayet & / kavacenopacāraṃ tu % gandhapuṣpādidhūpakaiḥ // SvaT_2.224 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198350 (0.005):
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ SvaT_3.89c / gandhapuṣpādidhūpakaiḥ SvaT_2.224d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513744 (0.038):
pūjayitvā vidhānena % gandhapuṣpādidhūpakaiḥ // SvaT_3.164 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770969 (0.038):
pūjayitvā vidhānena gandhapuṣpādidhūpakaiḥ // SvaT_3.164 //
ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ kavacena trayaṃ punaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510634 (0.0):
kavacenopacāraṃ tu % gandhapuṣpādidhūpakaiḥ // SvaT_2.224 // / ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ $ kavacena trayaṃ punaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181822 (0.060):
ūrdhvāsyena tribhistribhiḥ SvaT_2.209d / ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ SvaT_2.225a
śivanāmāṅkitaṃ vahniṃ janayitvā surāṃstataḥ // SvaT_2.225 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510642 (0.0):
ūrdhvāsyenāhutīstisraḥ $ kavacena trayaṃ punaḥ & / śivanāmāṅkitaṃ vahniṃ % janayitvā surāṃstataḥ // SvaT_2.225 //
visarjayettu svasthānaṃ sāvitrīṃ praṇavena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510649 (0.0):
śivanāmāṅkitaṃ vahniṃ % janayitvā surāṃstataḥ // SvaT_2.225 // / visarjayettu svasthānaṃ $ sāvitrīṃ praṇavena tu &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293639 (0.030):
visarjayettato viṣṇuṃ SvaT_4.168a / visarjayettu svasthānaṃ SvaT_2.226a
puṣpādibhiḥ samabhyarcya homaireva tribhistribhiḥ // SvaT_2.226 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510657 (0.0):
visarjayettu svasthānaṃ $ sāvitrīṃ praṇavena tu & / puṣpādibhiḥ samabhyarcya % homaireva tribhistribhiḥ // SvaT_2.226 //
dhāmnaivedhmāstu hotavyā hastamātrapramāṇataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510664 (0.0):
puṣpādibhiḥ samabhyarcya % homaireva tribhistribhiḥ // SvaT_2.226 // / dhāmnaivedhmāstu hotavyā $ hastamātrapramāṇataḥ &
caturviṃśatisaṃkhyātāḥ śivāgnestarpaṇāya tu // SvaT_2.227 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510670 (0.0):
dhāmnaivedhmāstu hotavyā $ hastamātrapramāṇataḥ & / caturviṃśatisaṃkhyātāḥ % śivāgnestarpaṇāya tu // SvaT_2.227 //
srukstruvau saṃpratāpyāgnau śivāmbho 'streṇa prokṣayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510680 (0.0):
caturviṃśatisaṃkhyātāḥ % śivāgnestarpaṇāya tu // SvaT_2.227 // / srukstruvau saṃpratāpyāgnau $ śivāmbho 'streṇa prokṣayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15755532 (0.012):
sraṣṭā ca sarvabhūtānāṃ SvaT_10.537c / srukstruvau saṃpratāpyāgnau SvaT_2.228a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322679 (0.017):
sraṣṭāraḥ siddhasadbhāvāḥ KubjT_24.68a / srukstruvau saṃpratāpyāgnau SvaT_2.228a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510158 (0.018):
tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi $ praṇavenaiva pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767390 (0.018):
tato 'gnipātramādāya śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi praṇavenaiva pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513737 (0.024):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya % pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770962 (0.024):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya kavacenāvaguṇṭhayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300721 (0.048):
śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_2.196d / śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_2.228b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510737 (0.050):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 // / śivāgnau tāpyamastreṇa $ udvāsyaṃ kavacena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767964 (0.050):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 // / śivāgnau tāpyamastreṇa udvāsyaṃ kavacena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509962 (0.051):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad $ astradarbheṇa collikhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767197 (0.051):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad astradarbheṇa collikhet /
kavacenāvaguṇṭhyaitau śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300554 (0.0):
śivāgnau tāpyamastreṇa SvaT_2.233a / śivāgnau bhrāmayettridhā SvaT_2.228d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510686 (0.0):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau $ śivāmbho 'streṇa prokṣayet & / kavacenāvaguṇṭhyaitau % śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510158 (0.018):
tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi $ praṇavenaiva pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767390 (0.018):
tato 'gnipātramādāya śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi praṇavenaiva pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513737 (0.024):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya % pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770962 (0.024):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510738 (0.033):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 // / śivāgnau tāpyamastreṇa $ udvāsyaṃ kavacena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767965 (0.033):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 // / śivāgnau tāpyamastreṇa udvāsyaṃ kavacena tu /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300721 (0.048):
śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_2.196d / śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_2.228b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509962 (0.051):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad $ astradarbheṇa collikhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767197 (0.051):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad astradarbheṇa collikhet /
astreṇa mārjayedadbhir darbhāgreṇātha saṃspṛśet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510692 (0.0):
kavacenāvaguṇṭhyaitau % śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 // / astreṇa mārjayedadbhir $ darbhāgreṇātha saṃspṛśet &
punaragnau paribhrāmya prokṣayettau śivāmbhasā // SvaT_2.229 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510705 (0.0):
astreṇa mārjayedadbhir $ darbhāgreṇātha saṃspṛśet & / punaragnau paribhrāmya % prokṣayettau śivāmbhasā // SvaT_2.229 //
darbhamadhyena saṃspṛśya bhūyo 'gnau bhrāmya tāpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510706 (0.0):
punaragnau paribhrāmya % prokṣayettau śivāmbhasā // SvaT_2.229 //
śivāmbhasā mārjayitvā darbhamūlena saṃspṛśet // SvaT_2.230 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510713 (0.0):
darbhamadhyena saṃspṛśya $ bhūyo 'gnau bhrāmya tāpayet & / śivāmbhasā mārjayitvā % darbhamūlena saṃspṛśet // SvaT_2.230 //
sruksruvābhyāṃ tato mūlaṃ sthāpayettāvadhomukhau /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510719 (0.0):
śivāmbhasā mārjayitvā % darbhamūlena saṃspṛśet // SvaT_2.230 // / sruksruvābhyāṃ tato mūlaṃ $ sthāpayettāvadhomukhau &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322682 (0.051):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau SvaT_2.228a / sruksruvābhyāṃ tato mūlaṃ SvaT_2.231a
darbhāṇāṃ pṛṣṭhataḥ pūjyau dakṣiṇe 'gneḥ sadā budhaiḥ // SvaT_2.231 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510726 (0.0):
sruksruvābhyāṃ tato mūlaṃ $ sthāpayettāvadhomukhau & / darbhāṇāṃ pṛṣṭhataḥ pūjyau % dakṣiṇe 'gneḥ sadā budhaiḥ // SvaT_2.231 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15719196 (0.049):
dakṣiṇe krodharājaṃ tu SvaT_2.118a / dakṣiṇe 'gneḥ sadā budhaiḥ SvaT_2.231d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224643 (0.061):
dakṣiṇe 'gneḥ sadā budhaiḥ SvaT_2.231d / dakṣiṇe caiva jālākhyaṃ KubjT_24.69a
ājyasaṃskaraṇaṃ kuryād ājyādhiśrayaṇādikam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510733 (0.0):
darbhāṇāṃ pṛṣṭhataḥ pūjyau % dakṣiṇe 'gneḥ sadā budhaiḥ // SvaT_2.231 // / ājyasaṃskaraṇaṃ kuryād $ ājyādhiśrayaṇādikam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175153 (0.056):
ājyasaṃskaraṇaṃ kuryād SvaT_2.232a / ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa SvaT_2.232c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175170 (0.060):
ājyādhiśrayaṇādikam SvaT_2.232b / ājyābhāve prakalpayet SUp_4.60b
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510740 (0.0):
ājyasaṃskaraṇaṃ kuryād $ ājyādhiśrayaṇādikam & / ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510680 (0.033):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau $ śivāmbho 'streṇa prokṣayet & / kavacenāvaguṇṭhyaitau % śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767907 (0.033):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau śivāmbho 'streṇa prokṣayet / / kavacenāvaguṇṭhyaitau śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513737 (0.034):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya % pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770962 (0.034):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512901 (0.048):
darbheṇāstrasvarūpeṇa % kalpayenmaṇḍalaṃ priye // SvaT_3.102 // / prokṣya caiva śivāmbhobhiḥ $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770126 (0.048):
darbheṇāstrasvarūpeṇa kalpayenmaṇḍalaṃ priye // SvaT_3.102 // / prokṣya caiva śivāmbhobhiḥ kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510158 (0.052):
tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi $ praṇavenaiva pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767390 (0.052):
tato 'gnipātramādāya śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi praṇavenaiva pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513194 (0.052):
śivaṃ nyāsāṅgasahitaṃ % pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_3.124 // / vastraṃ samprokṣya cāstreṇa $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770419 (0.052):
śivaṃ nyāsāṅgasahitaṃ pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_3.124 // / vastraṃ samprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512251 (0.063):
pañcagavyāya pātraṃ tu % śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca $ kavacenāvaguṇṭhayet & / darbhāsanaṃ dhruveṇaiva % maṇḍalaṃ tu prakalpayet // SvaT_3.55 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769477 (0.063):
pañcagavyāya pātraṃ tu śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca kavacenāvaguṇṭhayet / / darbhāsanaṃ dhruveṇaiva maṇḍalaṃ tu prakalpayet // SvaT_3.55 //
śivāgnau tāpyamastreṇa udvāsyaṃ kavacena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510746 (1.192):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 // / śivāgnau tāpyamastreṇa $ udvāsyaṃ kavacena tu &
kuṇḍasya parito devi tridhā bhrāmya tu sthāpayet // SvaT_2.233 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510753 (0.0):
śivāgnau tāpyamastreṇa $ udvāsyaṃ kavacena tu & / kuṇḍasya parito devi % tridhā bhrāmya tu sthāpayet // SvaT_2.233 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15718538 (0.047):
tridhāntaḥkaraṇaṃ smṛtam SvaT_11.133b / tridhā bhrāmya tu sthāpayet SvaT_2.233d
yonisaṃsthaṃ cājyapātraṃ udplavaṃ saṃplavaṃ tataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510761 (0.0):
kuṇḍasya parito devi % tridhā bhrāmya tu sthāpayet // SvaT_2.233 // / yonisaṃsthaṃ cājyapātraṃ $ udplavaṃ saṃplavaṃ tataḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280699 (0.047):
yonirvai bhairavī smṛtā SvaT_1.33b / yonisaṃsthaṃ cājyapātraṃ SvaT_2.234a
darbhāgradvayamādāya prādeśaṃ madhyagranthitam // SvaT_2.234 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510768 (0.0):
yonisaṃsthaṃ cājyapātraṃ $ udplavaṃ saṃplavaṃ tataḥ & / darbhāgradvayamādāya % prādeśaṃ madhyagranthitam // SvaT_2.234 //
pavaitrametadvihitam utplavaṃ tena saṃplavam / / aṅguṣṭhānāmikābhyāṃ tu gṛhītvaitatpavitrakam // SvaT_2.235 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510779 (0.0):
darbhāgradvayamādāya % prādeśaṃ madhyagranthitam // SvaT_2.234 // / pavaitrametadvihitam $ utplavaṃ tena saṃplavam &
parāṅmukhaṃ tu trīnvārān saṃmukhaṃ trīṃstathaiva ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510784 (0.0):
aṅguṣṭhānāmikābhyāṃ tu % gṛhītvaitatpavitrakam // SvaT_2.235 // / parāṅmukhaṃ tu trīnvārān $ saṃmukhaṃ trīṃstathaiva ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245511 (0.051):
parāṅmukhaṃ tu taṃ kṛtvā tv SvaT_14.10c / parāṅmukhaṃ tu trīnvārān SvaT_2.236a
astreṇaiva tu mantreṇa avadyotaḥ śivāgninā // SvaT_2.236 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510792 (0.0):
parāṅmukhaṃ tu trīnvārān $ saṃmukhaṃ trīṃstathaiva ca & / astreṇaiva tu mantreṇa % avadyotaḥ śivāgninā // SvaT_2.236 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520877 (0.053):
darbholmukaṃ śivāgnau tu $ kānīyasyādi lāñchayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778097 (0.053):
darbholmukaṃ śivāgnau tu kānīyasyādi lāñchayet /
darbholmukaṃ tu saṃgṛhya ājyapātraṃ nirīkṣayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510799 (0.0):
astreṇaiva tu mantreṇa % avadyotaḥ śivāgninā // SvaT_2.236 // / darbholmukaṃ tu saṃgṛhya $ ājyapātraṃ nirīkṣayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225620 (0.051):
darbhaiḥ pūrvāgrasaṃstaraiḥ SvaT_2.188b / darbholmukaṃ tu saṃgṛhya SvaT_2.237a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15520876 (0.051):
hṛdādyaiḥ pañcabhiścāṅgair % dakṣiṇaṃ lāñchayetkaram // SvaT_4.478 // / darbholmukaṃ śivāgnau tu $ kānīyasyādi lāñchayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778096 (0.051):
hṛdādyaiḥ pañcabhiścāṅgair dakṣiṇaṃ lāñchayetkaram // SvaT_4.478 // / darbholmukaṃ śivāgnau tu kānīyasyādi lāñchayet /
nīrājanaṃ tataḥ kuryāt paryagnikaraṇaṃ tataḥ // SvaT_2.237 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510805 (0.0):
darbholmukaṃ tu saṃgṛhya $ ājyapātraṃ nirīkṣayet & / nīrājanaṃ tataḥ kuryāt % paryagnikaraṇaṃ tataḥ // SvaT_2.237 //
dhāmnāstramantramuccārya tamagnāvulmukaṃ kṣipet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510812 (0.0):
nīrājanaṃ tataḥ kuryāt % paryagnikaraṇaṃ tataḥ // SvaT_2.237 // / dhāmnāstramantramuccārya $ tamagnāvulmukaṃ kṣipet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232082 (0.015):
dhāmnā vai juhuyācchatam SvaT_4.210d / dhāmnāstramantramuccārya SvaT_2.238a
dhāmnaiva vidhinā mantrī prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.238 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510819 (0.0):
dhāmnāstramantramuccārya $ tamagnāvulmukaṃ kṣipet & / dhāmnaiva vidhinā mantrī % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.238 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15731692 (0.057):
prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.183d / prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.238d / prokṣya cāstreṇa tāḍayet SvaT_4.174d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257318 (0.060):
prokṣayettau śivāmbhasā SvaT_2.229d / prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.183d / prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.238d
abhimantrya ṣaḍaṅgena amṛtatvaṃ śivena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510824 (0.0):
dhāmnaiva vidhinā mantrī % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.238 // / abhimantrya ṣaḍaṅgena $ amṛtatvaṃ śivena tu &
sakṛduccārayogena pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_2.239 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510831 (0.0):
abhimantrya ṣaḍaṅgena $ amṛtatvaṃ śivena tu & / sakṛduccārayogena % pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_2.239 //
vaktrasaṃdhānakaṃ vaktrair āhutitritayena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510838 (0.0):
sakṛduccārayogena % pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_2.239 // / vaktrasaṃdhānakaṃ vaktrair $ āhutitritayena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15741740 (0.035):
vaktramudghāṭayettataḥ SvaT_6.36d / vaktrasaṃdhānakaṃ vaktrair SvaT_2.240a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285779 (0.060):
vaktramūrdhni bhayaṃ vindyān KubjT_19.52c / vaktrasaṃdhānakaṃ vaktrair SvaT_2.240a
aparāsyena tadvaktra saṃdhānaṃ tu samācaret // SvaT_2.240 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510847 (0.0):
vaktrasaṃdhānakaṃ vaktrair $ āhutitritayena tu & / aparāsyena tadvaktra % saṃdhānaṃ tu samācaret // SvaT_2.240 //
evaṃ saumyasya vaktrasya saṃdhānaṃ tu kṛtaṃ bhavet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510850 (0.0):
aparāsyena tadvaktra % saṃdhānaṃ tu samācaret // SvaT_2.240 // / evaṃ saumyasya vaktrasya $ saṃdhānaṃ tu kṛtaṃ bhavet &
trirāhutiprayogeṇa dakṣiṇasyāpyayaṃ vidhiḥ // SvaT_2.241 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510857 (0.0):
evaṃ saumyasya vaktrasya $ saṃdhānaṃ tu kṛtaṃ bhavet & / trirāhutiprayogeṇa % dakṣiṇasyāpyayaṃ vidhiḥ // SvaT_2.241 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510507 (0.039):
%% trirāhutiprayogeṇa jātakarma kṛtaṃ bhavet |
pūrvavaktre 'pyathaivaṃ syād ūrdhvavaktraṃ śivānvitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510864 (0.0):
trirāhutiprayogeṇa % dakṣiṇasyāpyayaṃ vidhiḥ // SvaT_2.241 // / pūrvavaktre 'pyathaivaṃ syād $ ūrdhvavaktraṃ śivānvitam &
trirāhutiprayogeṇa vaktrasaṃdhiḥ prakīrtitaḥ // SvaT_2.242 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510871 (0.0):
pūrvavaktre 'pyathaivaṃ syād $ ūrdhvavaktraṃ śivānvitam & / trirāhutiprayogeṇa % vaktrasaṃdhiḥ prakīrtitaḥ // SvaT_2.242 //
mukhyamūrdhvaṃ smṛtaṃ vaktraṃ guṇatvamitareṣu tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510879 (0.0):
trirāhutiprayogeṇa % vaktrasaṃdhiḥ prakīrtitaḥ // SvaT_2.242 // / mukhyamūrdhvaṃ smṛtaṃ vaktraṃ $ guṇatvamitareṣu tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15736961 (0.035):
mukheṣvevaṃ trayaṃ trayam SvaT_2.211d / mukhyamūrdhvaṃ smṛtaṃ vaktraṃ SvaT_2.243a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271572 (0.051):
mukhyamarthaṃ virodhataḥ SRtp_223b / mukhyamūrdhvaṃ smṛtaṃ vaktraṃ SvaT_2.243a
muktikāmasya dīkṣāyām ūrdhvavaktrasya mukhyatā // SvaT_2.243 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510887 (0.0):
mukhyamūrdhvaṃ smṛtaṃ vaktraṃ $ guṇatvamitareṣu tu & / muktikāmasya dīkṣāyām % ūrdhvavaktrasya mukhyatā // SvaT_2.243 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181619 (0.054):
ūrdhvavaktrakapālaṃ tu KubjT_4.95a / ūrdhvavaktrasya mukhyatā SvaT_2.243d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15704807 (0.055):
ūrdhvamūrdhnā tu saṃyuktaṃ SvaT_1.48c / ūrdhvavaktrasya mukhyatā SvaT_2.243d
pādalepāñjanādyā vai siddhīstu vividhāśca yāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510896 (0.0):
muktikāmasya dīkṣāyām % ūrdhvavaktrasya mukhyatā // SvaT_2.243 // / pādalepāñjanādyā vai $ siddhīstu vividhāśca yāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247375 (1.192):
pādaleparasāyanam VT_193b / pādalepāñjanādyā vai SvaT_2.244a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15727766 (1.192):
pādayordūrasaṃcāraṃ SvaT_12.91c / pādalepāñjanādyā vai SvaT_2.244a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15753446 (0.049):
siddhiḥ ṣāṇmāsikī bhavet SvaT_12.138b / siddhīstu vividhāśca yāḥ SvaT_2.244b
sadāśivāntagāḥ sarvāḥ pūrvavaktre tu homayet // SvaT_2.244 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510907 (0.0):
pādalepāñjanādyā vai $ siddhīstu vividhāśca yāḥ & / sadāśivāntagāḥ sarvāḥ % pūrvavaktre tu homayet // SvaT_2.244 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729387 (0.055):
pūrvarūpaṃ dhruveṇa tu SvaT_3.12d / pūrvavaktre tu homayet SvaT_2.244d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251603 (0.055):
pūrvavaktre tu homayet SvaT_2.244d / pūrvavaktre 'pyathaivaṃ syād SvaT_2.242a
māraṇoccāṭanādau tu vidveṣe stambhane tathā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510913 (0.0):
sadāśivāntagāḥ sarvāḥ % pūrvavaktre tu homayet // SvaT_2.244 // / māraṇoccāṭanādau tu $ vidveṣe stambhane tathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15736594 (0.043):
māraṇaṃ ca varārohe SvaT_2.283a / māraṇoccāṭanādau tu SvaT_2.245a
dakṣiṇe caiva vaktre tu homātsiddhiḥ parā bhavet // SvaT_2.245 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510919 (0.0):
māraṇoccāṭanādau tu $ vidveṣe stambhane tathā & / dakṣiṇe caiva vaktre tu % homātsiddhiḥ parā bhavet // SvaT_2.245 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15757248 (0.055):
homāttacca tritattvakam SvaT_2.209b / homātsiddhiḥ parā bhavet SvaT_2.245d / homitaṃ siddhijananaṃ SvaT_15.21a
śāntikaṃ pauṣṭikaṃ caiva saubhāgyākarṣaṇāni ca / / saubhāgyārohasiddhiṃ tu uttare homayetsadā // SvaT_2.246 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510930 (0.0):
dakṣiṇe caiva vaktre tu % homātsiddhiḥ parā bhavet // SvaT_2.245 // / śāntikaṃ pauṣṭikaṃ caiva $ saubhāgyākarṣaṇāni ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320603 (0.012):
saubhāgyākarṣaṇāni ca SvaT_2.246b / saubhāgyārohasiddhiṃ tu SvaT_2.246c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179741 (0.062):
uttare saṃvyavasthitā SvaT_7.96b / uttare homayetsadā SvaT_2.246d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15704039 (0.063):
uttare saṃvyavasthitā SvaT_7.96b / uttare homayetsadā SvaT_2.246d / uttarottarayogena SvaT_10.668c
paścime nityakarmāṇi viniyogaḥ prakīrtitaḥ / / ājyabhāgo hi hotavya ūrdhvavaktre tu paścime // SvaT_2.247 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510942 (0.0):
saubhāgyārohasiddhiṃ tu % uttare homayetsadā // SvaT_2.246 // / paścime nityakarmāṇi $ viniyogaḥ prakīrtitaḥ &
ājyapātrasya madhye tu darbho vai bhairaveṇa tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510952 (0.0):
ājyabhāgo hi hotavya % ūrdhvavaktre tu paścime // SvaT_2.247 // / ājyapātrasya madhye tu $ darbho vai bhairaveṇa tu &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225624 (0.063):
darbholmukaṃ śivāgnau tu SvaT_4.479a / darbho vai bhairaveṇa tu SvaT_2.248b
nyasitavyo varārohe tato vai vartmakalpanā // SvaT_2.248 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510958 (0.0):
ājyapātrasya madhye tu $ darbho vai bhairaveṇa tu & / nyasitavyo varārohe % tato vai vartmakalpanā // SvaT_2.248 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211064 (0.052):
tato vai jñānaśūlena SvaT_4.369c / tato vai vartmakalpanā SvaT_2.248d
uccārya bhairavaṃ pātre saṃpātaṃ pātya vartmanā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510965 (0.0):
nyasitavyo varārohe % tato vai vartmakalpanā // SvaT_2.248 // / uccārya bhairavaṃ pātre $ saṃpātaṃ pātya vartmanā &
nāḍītrayeṇa yugapat pātre bhāgatrayaṃ nyaset // SvaT_2.249 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510972 (0.0):
uccārya bhairavaṃ pātre $ saṃpātaṃ pātya vartmanā & / nāḍītrayeṇa yugapat % pātre bhāgatrayaṃ nyaset // SvaT_2.249 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15727735 (0.035):
pātrāṇāṃ tritayaṃ kalpyaṃ SvaT_3.48c / pātre bhāgatrayaṃ nyaset SvaT_2.249d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247304 (0.061):
pātrīṃ ca dhārayen mūrdhnā SUp_6.162a / pātre bhāgatrayaṃ nyaset SvaT_2.249d
suṣumnāṃ madhyamārgasthāṃ dakṣe piṅgāṃ prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510980 (0.0):
nāḍītrayeṇa yugapat % pātre bhāgatrayaṃ nyaset // SvaT_2.249 // / suṣumnāṃ madhyamārgasthāṃ $ dakṣe piṅgāṃ prakalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754090 (0.038):
suṣumnā madhyamā nāḍī SvaT_3.166a / suṣumnāṃ madhyamārgasthāṃ SvaT_2.250a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319092 (0.044):
suṣumnāyāḥ prajāyate ToT_8.7b / suṣumnāṃ madhyamārgasthāṃ SvaT_2.250a
iḍābhāge tu yattejo vāme saumyaṃ prakalpayet // SvaT_2.250 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510987 (0.0):
suṣumnāṃ madhyamārgasthāṃ $ dakṣe piṅgāṃ prakalpayet & / iḍābhāge tu yattejo % vāme saumyaṃ prakalpayet // SvaT_2.250 //
evaṃ tribhāgaṃ saṃkalpya sruvamāpūrya homayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510994 (0.0):
iḍābhāge tu yattejo % vāme saumyaṃ prakalpayet // SvaT_2.250 // / evaṃ tribhāgaṃ saṃkalpya $ sruvamāpūrya homayet &
bhairaveṇaiva mantreṇā gnaye svāhāntameva ca // SvaT_2.251 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511000 (0.0):
evaṃ tribhāgaṃ saṃkalpya $ sruvamāpūrya homayet & / bhairaveṇaiva mantreṇā % gnaye svāhāntameva ca // SvaT_2.251 //
agnibhāgāttu saṃgṛhya sruveṇājyāhutiṃ kṣipet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511008 (0.0):
bhairaveṇaiva mantreṇā % gnaye svāhāntameva ca // SvaT_2.251 // / agnibhāgāttu saṃgṛhya $ sruveṇājyāhutiṃ kṣipet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15755597 (0.034):
sruveṇājyāhutiṃ kṣipet SvaT_2.253b / svakarmaparirañjitāḥ SvaT_10.336b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322751 (0.046):
sruveṇa juhuyāt priye SvaT_3.109b / sruveṇājyāhutiṃ kṣipet SvaT_2.252b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164586 (0.064):
agnināsāvinirgatam SvaT_2.275d / agnibhāgāttu saṃgṛhya SvaT_2.252a
somabhāgastu somāya svāhetyante samuccaran // SvaT_2.252 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511016 (0.0):
agnibhāgāttu saṃgṛhya $ sruveṇājyāhutiṃ kṣipet & / somabhāgastu somāya % svāhetyante samuccaran // SvaT_2.252 //
dhāmādipraṇavādyaṃ ca sruveṇājyāhutiṃ kṣipet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511024 (0.0):
somabhāgastu somāya % svāhetyante samuccaran // SvaT_2.252 // / dhāmādipraṇavādyaṃ ca $ sruveṇājyāhutiṃ kṣipet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231965 (0.037):
dhāmāṅgāni ca bāhye tu SvaT_3.60a / dhāmādipraṇavādyaṃ ca SvaT_2.253a
agnīṣometi saṃjñe dve svāhānte dhāma cāditaḥ // SvaT_2.253 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511031 (0.0):
dhāmādipraṇavādyaṃ ca $ sruveṇājyāhutiṃ kṣipet & / agnīṣometi saṃjñe dve % svāhānte dhāma cāditaḥ // SvaT_2.253 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324497 (0.054):
svāhāntaṃ vaśakarmaṇi SvaT_6.96b / svāhānte dhāma cāditaḥ SvaT_2.253d
praṇavādyājyamadhyāttu sruvamāpūrya homayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511040 (0.0):
agnīṣometi saṃjñe dve % svāhānte dhāma cāditaḥ // SvaT_2.253 // / praṇavādyājyamadhyāttu $ sruvamāpūrya homayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253239 (1.788):
praṇavādyaṃ namaskāram KubjT_8.35a / praṇavādyājyamadhyāttu SvaT_2.254a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15730145 (1.788):
praṇavādistato varṇo SvaT_9.29c / praṇavādyājyamadhyāttu SvaT_2.254a
śuklapakṣe vidhirhyeṣa kṛṣṇapakṣe 'nyathā bhavet // SvaT_2.254 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511048 (0.0):
praṇavādyājyamadhyāttu $ sruvamāpūrya homayet & / śuklapakṣe vidhirhyeṣa % kṛṣṇapakṣe 'nyathā bhavet // SvaT_2.254 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301462 (0.051):
śuklapakṣe vidhirhyeṣa SvaT_2.254c / śuklapakṣodayo bhavet SvaT_7.75d
somabhāge bhavetsūryo hy agnisaṃjñā tu pūrvavat /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511055 (0.0):
śuklapakṣe vidhirhyeṣa % kṛṣṇapakṣe 'nyathā bhavet // SvaT_2.254 // / somabhāge bhavetsūryo hy $ agnisaṃjñā tu pūrvavat &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320310 (0.035):
somabhāgastu somāya SvaT_2.252c / somabhāge bhavetsūryo hy SvaT_2.255a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754563 (0.045):
somabhāge bhavetsūryo hy SvaT_2.255a / somamaṇḍalamucyate SvaT_10.913b
agneḥ sūryasya madhyādvai āhutiṃ pratipādayet // SvaT_2.255 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511063 (0.0):
somabhāge bhavetsūryo hy $ agnisaṃjñā tu pūrvavat & / agneḥ sūryasya madhyādvai % āhutiṃ pratipādayet // SvaT_2.255 //
yataḥ sūryasya madhye vai amāvasyāṃ viśecchaśī /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511069 (0.0):
agneḥ sūryasya madhyādvai % āhutiṃ pratipādayet // SvaT_2.255 //
prāśanārthamato homo vaktrāṇāṃ bhairaveṇa tu // SvaT_2.256 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511076 (0.0):
yataḥ sūryasya madhye vai $ amāvasyāṃ viśecchaśī & / prāśanārthamato homo % vaktrāṇāṃ bhairaveṇa tu // SvaT_2.256 //
cūḍādyā ye tu saṃskārā agnerbālāntasaṃsthitāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511084 (0.0):
prāśanārthamato homo % vaktrāṇāṃ bhairaveṇa tu // SvaT_2.256 // / cūḍādyā ye tu saṃskārā $ agnerbālāntasaṃsthitāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205068 (0.010):
cullīṃ samprokṣya cāstreṇa SvaT_3.105c / cūḍādyā ye tu saṃskārā SvaT_2.257a
prāpaṇārthāya sarveṣāṃ pūrṇāmekāṃ pradāpayet // SvaT_2.257 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511091 (0.0):
cūḍādyā ye tu saṃskārā $ agnerbālāntasaṃsthitāḥ & / prāpaṇārthāya sarveṣāṃ % pūrṇāmekāṃ pradāpayet // SvaT_2.257 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251291 (0.057):
pūrṇādrau kulakanyakāḥ KubjT_2.78b / pūrṇāmekāṃ pradāpayet SvaT_2.257d / pūrṇāmekāṃ prapātayet SvaT_2.278b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729233 (0.059):
pūrṇaṃ caiva samuddhāraṃ SvaT_10.421a / pūrṇāmekāṃ pradāpayet SvaT_2.257d
bhairavaṃ tu samuccārya śivāgniḥ sarvasiddhidaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511099 (0.0):
prāpaṇārthāya sarveṣāṃ % pūrṇāmekāṃ pradāpayet // SvaT_2.257 // / bhairavaṃ tu samuccārya $ śivāgniḥ sarvasiddhidaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300515 (0.055):
śivāgniḥ kāraṇaṃ param SvaT_10.858b / śivāgniḥ sarvasiddhidaḥ SvaT_2.258b
agniṃ tu proddharetpaścāt pātre saṃsthāpya rakṣayet // SvaT_2.258 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511108 (0.0):
bhairavaṃ tu samuccārya $ śivāgniḥ sarvasiddhidaḥ & / agniṃ tu proddharetpaścāt % pātre saṃsthāpya rakṣayet // SvaT_2.258 //
kuṇḍasya cottare bhāge viṣṭarasya ca bāhyataḥ / / praṇītaṃ kalpayettatra camasaṃ vāripūritam // SvaT_2.259 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511118 (0.0):
agniṃ tu proddharetpaścāt % pātre saṃsthāpya rakṣayet // SvaT_2.258 // / kuṇḍasya cottare bhāge $ viṣṭarasya ca bāhyataḥ &
puṣpākṣatatilairyuktaṃ pavitraṃ tatra vinyaset /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511125 (0.0):
praṇītaṃ kalpayettatra % camasaṃ vāripūritam // SvaT_2.259 // / puṣpākṣatatilairyuktaṃ $ pavitraṃ tatra vinyaset &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250399 (0.042):
puṣpaṃ saṃgṛhya bhāvitaḥ SvaT_2.26b / puṣpākṣatatilairyuktaṃ SvaT_2.260a
praṇavādi samāvāhya viṣṇunāma tato namaḥ // SvaT_2.260 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511132 (0.0):
puṣpākṣatatilairyuktaṃ $ pavitraṃ tatra vinyaset & / praṇavādi samāvāhya % viṣṇunāma tato namaḥ // SvaT_2.260 //
āmantraṇapadenaiva viṣṇuṃ saṃsthāpya pūjayet / / svāgatāsanapādyārghaiḥ tato vijñāpayettu tam // SvaT_2.261 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511145 (0.0):
praṇavādi samāvāhya % viṣṇunāma tato namaḥ // SvaT_2.260 // / āmantraṇapadenaiva $ viṣṇuṃ saṃsthāpya pūjayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324155 (0.037):
svāgataṃ tadanantaram SvaT_2.101b / svāgatāsanapādyārghaiḥ SvaT_2.261c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756228 (0.037):
svāgatāsanapādyārghaiḥ SvaT_2.261c / svātmanyātmā vyavasthitaḥ SvaT_4.390b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510073 (0.045):
āmantraṇapadenaiva % brahmāṇaṃ sthāpya pūjayet // SvaT_2.190 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767306 (0.045):
āmantraṇapadenaiva brahmāṇaṃ sthāpya pūjayet // SvaT_2.190 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15743300 (0.048):
vijñānenordhvatāṃ vrajet SvaT_4.261b / vijñāpayeta paśvarthaṃ SvaT_4.52a / vijñāpya parameśānaṃ SvaT_4.499a
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415652 (0.063):
BhP_10.84.007/1 tān ānarcur yathā sarve saha rāmo 'cyuto 'rcayat / BhP_10.84.007/3 svāgatāsana pādyārghya mālya dhūpānulepanaiḥ
paśvarthaṃ yajña ārabdha ātmārthaṃ vātha sādhakaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511154 (0.0):
svāgatāsanapādyārghaiḥ % tato vijñāpayettu tam // SvaT_2.261 // / paśvarthaṃ yajña ārabdha $ ātmārthaṃ vātha sādhakaiḥ &
bhagavaṃstvatprasādena yāge niśchidratāstu naḥ // SvaT_2.262 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511161 (0.0):
paśvarthaṃ yajña ārabdha $ ātmārthaṃ vātha sādhakaiḥ & / bhagavaṃstvatprasādena % yāge niśchidratāstu naḥ // SvaT_2.262 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277517 (0.029):
yāgārtho dravyasaṃghātaḥ SvaT_2.159c / yāge niśchidratāstu naḥ SvaT_2.262d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15738751 (0.060):
yāge niśchidratāstu naḥ SvaT_2.262d / yācakāścāpi jāyante SvaT_10.245a
tato 'gnau yajanaṃ kṛtvā bhairavaṃ tu prapūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511169 (0.0):
bhagavaṃstvatprasādena % yāge niśchidratāstu naḥ // SvaT_2.262 // / tato 'gnau yajanaṃ kṛtvā $ bhairavaṃ tu prapūjayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210690 (0.029):
tato ' gnipūjanaṃ kṛtvā KubjT_8.36a / tato 'gnau yajanaṃ kṛtvā SvaT_2.263a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15713980 (0.059):
tato 'gnipātramādāya SvaT_2.196c / tato 'gnau yajanaṃ kṛtvā SvaT_2.263a
sthaṇḍiloktavidhānena anantādīnprakalpayet // SvaT_2.263 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511176 (0.0):
tato 'gnau yajanaṃ kṛtvā $ bhairavaṃ tu prapūjayet & / sthaṇḍiloktavidhānena % anantādīnprakalpayet // SvaT_2.263 //
dhyātvā vaktrāṇi pañcādau yena yatkarma vāñchitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511183 (0.0):
sthaṇḍiloktavidhānena % anantādīnprakalpayet // SvaT_2.263 // / dhyātvā vaktrāṇi pañcādau $ yena yatkarma vāñchitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15722463 (0.042):
dhyātvā patreṣu taṃ nyasyet SvaT_2.76a / dhyātvā vaktrāṇi pañcādau SvaT_2.264a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232699 (0.054):
dhyātvāmṛtamayīṃ devīṃ GorS(1)_64c / dhyātvā vaktrāṇi pañcādau SvaT_2.264a
tanmukhyavaktraṃ saṃkalpya mukhaṃ kuṇḍapramāṇataḥ // SvaT_2.264 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511191 (0.0):
dhyātvā vaktrāṇi pañcādau $ yena yatkarma vāñchitam & / tanmukhyavaktraṃ saṃkalpya % mukhaṃ kuṇḍapramāṇataḥ // SvaT_2.264 //
bhāvayennava jihvāsatu vaktrevaktre pratiṣṭhitāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511198 (0.0):
tanmukhyavaktraṃ saṃkalpya % mukhaṃ kuṇḍapramāṇataḥ // SvaT_2.264 // / bhāvayennava jihvāsatu $ vaktrevaktre pratiṣṭhitāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262022 (0.040):
bhāvayennava jihvāsatu SvaT_2.265a / bhāvayen nādiphāntaṃ tu KubjT_6.62a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15733337 (0.052):
bhāvayettrividhān pāśān SvaT_3.181a / bhāvayennava jihvāsatu SvaT_2.265a
prāgādyaṣṭau madhya ekā kāmyārthe diggatāstu yāḥ // SvaT_2.265 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190034 (0.0):
kāmyā tṛṣṇā matiḥ kriyā SvaT_1.57b / kāmyārthe diggatāstu yāḥ SvaT_2.265d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511208 (0.0):
bhāvayennava jihvāsatu $ vaktrevaktre pratiṣṭhitāḥ & / prāgādyaṣṭau madhya ekā % kāmyārthe diggatāstu yāḥ // SvaT_2.265 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255725 (0.060):
prāgādyaṣṭau madhya ekā SvaT_2.265c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15731089 (0.060):
prāk paścimāyātā hyete SvaT_10.200c / prāgādyaṣṭau madhya ekā SvaT_2.265c
rājyārthā dāhajananī mṛtyudā śatrukārikā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511217 (0.0):
prāgādyaṣṭau madhya ekā % kāmyārthe diggatāstu yāḥ // SvaT_2.265 // / rājyārthā dāhajananī $ mṛtyudā śatrukārikā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15740487 (0.048):
rājyaṃ kṛtvā tu sāmantaḥ SvaT_12.61c / rājyārthā dāhajananī SvaT_2.266a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282441 (0.051):
rājyābhiṣekam āpannaṃ KubjT_25.18c / rājyārthā dāhajananī SvaT_2.266a
vaśīkartryuccāṭanī syād arthadā muktidāyikā // SvaT_2.266 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511224 (0.0):
rājyārthā dāhajananī $ mṛtyudā śatrukārikā & / vaśīkartryuccāṭanī syād % arthadā muktidāyikā // SvaT_2.266 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171209 (0.025):
arjite [ārjite] sati bhoktavyo SvaT_4.120a / arthadā muktidāyikā SvaT_2.266d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15700935 (0.029):
arthadā muktidāyikā SvaT_2.266d / arthaṃ cāhutitrayam SvaT_4.65d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271340 (0.046):
muktidāśca na saṃśayaḥ SvaT_6.49d / muktidā siddhidā sadā ToT_3.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271347 (0.058):
muktidā siddhidā hy evaṃ VT_116c / muktibījaṃ tadākhyātaṃ Dka_15c
sarvasiddhipradā madhye tasmānmadhye tu homayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511230 (0.0):
vaśīkartryuccāṭanī syād % arthadā muktidāyikā // SvaT_2.266 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311893 (0.031):
sarvasiddhipradā madhye SvaT_2.267a / sarvasiddhipradāyakam VT_67d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15751238 (0.031):
sarvasiddhikarī smṛtā SvaT_7.300d / sarvasiddhipradā madhye SvaT_2.267a
pūṇā tu bhairaveṇaiva jihvānāṃ kalpanāya ca // SvaT_2.267 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511237 (0.0):
sarvasiddhipradā madhye $ tasmānmadhye tu homayet & / pūṇā tu bhairaveṇaiva % jihvānāṃ kalpanāya ca // SvaT_2.267 //
punaḥ pūrṇāhutiṃ caiva bhairaveṇa pradāpayet / / jvālāgraṃ tu hṛdāgṛhya vahnicaitanyakalpitam // SvaT_2.268 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511248 (0.0):
pūṇā tu bhairaveṇaiva % jihvānāṃ kalpanāya ca // SvaT_2.267 // / punaḥ pūrṇāhutiṃ caiva $ bhairaveṇa pradāpayet &
ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya yogapīṭhaṃ tu kalpayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175599 (0.0):
ātmasthā satataṃ nityaṃ KubjT_25.164a / ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya SvaT_2.269a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511258 (0.0):
jvālāgraṃ tu hṛdāgṛhya % vahnicaitanyakalpitam // SvaT_2.268 // / ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya $ yogapīṭhaṃ tu kalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15702628 (0.0):
ātmasthaṃ pūrvavatkuru SvaT_4.176d / ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya SvaT_2.269a
madhyajihvānusāreṇa agninābhau tu kandakam // SvaT_2.269 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511265 (0.0):
ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya $ yogapīṭhaṃ tu kalpayet & / madhyajihvānusāreṇa % agninābhau tu kandakam // SvaT_2.269 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698326 (0.020):
agnijvalitatejasaḥ SvaT_10.164d / agninābhau tu kandakam SvaT_2.269d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164579 (0.027):
agnidvīpaṃ mahāvanam KubjT_21.14b / agninābhau tu kandakam SvaT_2.269d
nālaṃ hṛdavadhi dhyātvā padmaṃ tatra vicintayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238473 (0.0):
nālaṃ tu dvādaśāṅgulam SvaT_2.55d / nālaṃ hṛdavadhi dhyātvā SvaT_2.270a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511273 (0.0):
madhyajihvānusāreṇa % agninābhau tu kandakam // SvaT_2.269 // / nālaṃ hṛdavadhi dhyātvā $ padmaṃ tatra vicintayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724628 (0.048):
nālaṃ hṛdavadhi dhyātvā SvaT_2.270a / nālikā yūpa eva ca SvaT_10.20b
patrāṣṭakasamopetaṃ sitavarṇaṃ sutejasam // SvaT_2.270 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511281 (0.0):
nālaṃ hṛdavadhi dhyātvā $ padmaṃ tatra vicintayet & / patrāṣṭakasamopetaṃ % sitavarṇaṃ sutejasam // SvaT_2.270 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317105 (0.029):
sitaraktaṃ tu pītagam KubjT_19.76b / sitavarṇaṃ sutejasam SvaT_2.270d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15753201 (0.032):
sitaraktaprapītāni SvaT_2.67a / sitavarṇaṃ sutejasam SvaT_2.270d
anantaṃ kalpayettatra dharmādicaraṇāntikam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511287 (0.0):
patrāṣṭakasamopetaṃ % sitavarṇaṃ sutejasam // SvaT_2.270 // / anantaṃ kalpayettatra $ dharmādicaraṇāntikam &
oṃkāreṇa śivāntaṃ ca agnimūrtiṃ prakalpayet // SvaT_2.271 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511293 (0.0):
anantaṃ kalpayettatra $ dharmādicaraṇāntikam & / oṃkāreṇa śivāntaṃ ca % agnimūrtiṃ prakalpayet // SvaT_2.271 //
śikhā hṛdi sthitā yā tu dhruveṇotkīlayetpunaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511302 (0.0):
oṃkāreṇa śivāntaṃ ca % agnimūrtiṃ prakalpayet // SvaT_2.271 // / śikhā hṛdi sthitā yā tu $ dhruveṇotkīlayetpunaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298962 (1.192):
śikhāsvacchandadeveśaṃ KubjT_8.32c / śikhā hṛdi sthitā yā tu SvaT_2.272a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15746739 (1.192):
śikhābandhaṃ varānane SvaT_3.204b / śikhā hṛdi sthitā yā tu SvaT_2.272a
recakeṇa kṣipedvahnau sā mūrtirbhairavātmikā // SvaT_2.272 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511308 (0.0):
śikhā hṛdi sthitā yā tu $ dhruveṇotkīlayetpunaḥ & / recakeṇa kṣipedvahnau % sā mūrtirbhairavātmikā // SvaT_2.272 //
mūrtibhūtaṃ prakalpyaivam aṣṭātriṃśatkalāyutam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511315 (0.0):
recakeṇa kṣipedvahnau % sā mūrtirbhairavātmikā // SvaT_2.272 // / mūrtibhūtaṃ prakalpyaivam $ aṣṭātriṃśatkalāyutam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508676 (0.063):
aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ $ śodhyādhvānaṃ prakalpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765913 (0.063):
aṣṭātriṃśatkalābhedaṃ śodhyādhvānaṃ prakalpayet /
śodhyādhvānaṃ tu vinyasyed dīkṣākāle varānane // SvaT_2.273 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511323 (0.0):
mūrtibhūtaṃ prakalpyaivam $ aṣṭātriṃśatkalāyutam & / śodhyādhvānaṃ tu vinyasyed % dīkṣākāle varānane // SvaT_2.273 //
bhairavaṃ pūjayitvā tu śāstradṛṣṭena karmaṇā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511329 (0.0):
śodhyādhvānaṃ tu vinyasyed % dīkṣākāle varānane // SvaT_2.273 // / bhairavaṃ pūjayitvā tu $ śāstradṛṣṭena karmaṇā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263953 (0.056):
bhairavaṃ pūjayitvā tu SvaT_2.115a / bhairavaṃ pūjayitvā tu SvaT_2.274a
vaktrasaṃdhiśca vaktrabhyāṃ śivavaktrāgnivaktrayoḥ // SvaT_2.274 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511337 (0.0):
bhairavaṃ pūjayitvā tu $ śāstradṛṣṭena karmaṇā & / vaktrasaṃdhiśca vaktrabhyāṃ % śivavaktrāgnivaktrayoḥ // SvaT_2.274 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15747086 (0.045):
śivarūpo yataḥ smṛtaḥ SvaT_3.160d / śivavaktrāgnivaktrayoḥ SvaT_2.274d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299997 (0.055):
śivaloke sukhī bhavet SUp_6.231d / śivavaktrāgnivaktrayoḥ SvaT_2.274d
saṃdhāya caivaṃ jihvābhyāṃ nāḍīsaṃdhirato bhavet / / mūlamantraṃ samuccārya agnināsāvinirgatam // SvaT_2.275 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511341 (0.0):
vaktrasaṃdhiśca vaktrabhyāṃ % śivavaktrāgnivaktrayoḥ // SvaT_2.274 // / saṃdhāya caivaṃ jihvābhyāṃ $ nāḍīsaṃdhirato bhavet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511348 (0.0):
saṃdhāya caivaṃ jihvābhyāṃ $ nāḍīsaṃdhirato bhavet & / mūlamantraṃ samuccārya % agnināsāvinirgatam // SvaT_2.275 //
sthaṇḍilasthaśivālīnam ekārthaṃ caiva saṃdhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511354 (0.0):
mūlamantraṃ samuccārya % agnināsāvinirgatam // SvaT_2.275 // / sthaṇḍilasthaśivālīnam $ ekārthaṃ caiva saṃdhayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321174 (0.029):
strīsahasrasamākīrṇaṃ SvaT_10.128c / sthaṇḍilasthaśivālīnam SvaT_2.276a
śuddhājyenāhutiśatam aṣṭotkṛṣṭaṃ varānane // SvaT_2.276 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511362 (0.0):
sthaṇḍilasthaśivālīnam $ ekārthaṃ caiva saṃdhayet & / śuddhājyenāhutiśatam % aṣṭotkṛṣṭaṃ varānane // SvaT_2.276 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301741 (0.060):
śuddhājyenāhutiśatam SvaT_2.276c / śuddhātmā tu tato bhavet SvaT_5.83d
bhairavasya tu hotavyaṃ vaktrāṅgānāṃ daśāṃśakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511370 (0.0):
śuddhājyenāhutiśatam % aṣṭotkṛṣṭaṃ varānane // SvaT_2.276 // / bhairavasya tu hotavyaṃ $ vaktrāṅgānāṃ daśāṃśakam &
bhairavāṣṭakalokeśān daśamāṃśena homayet // SvaT_2.277 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511378 (0.0):
bhairavasya tu hotavyaṃ $ vaktrāṅgānāṃ daśāṃśakam & / bhairavāṣṭakalokeśān % daśamāṃśena homayet // SvaT_2.277 //
mūlamantraṃ samuccārya pūrṇāmekāṃ prapātayet / / bhairavāpyāyanārthāya tathā pūrṇāṃ prapātayet // SvaT_2.278 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511388 (0.0):
bhairavāṣṭakalokeśān % daśamāṃśena homayet // SvaT_2.277 // / mūlamantraṃ samuccārya $ pūrṇāmekāṃ prapātayet &
punarnyūnātiriktārthaṃ niśchidrakaraṇāya ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511395 (0.0):
bhairavāpyāyanārthāya % tathā pūrṇāṃ prapātayet // SvaT_2.278 // / punarnyūnātiriktārthaṃ $ niśchidrakaraṇāya ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249453 (0.048):
punarnyūnātiriktārthaṃ SvaT_2.279a / punarbadhnāti ceśvaraḥ SvaT_12.51b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15728425 (0.064):
punardhāmnā tu dāpayet SvaT_4.133d / punarnyūnātiriktārthaṃ SvaT_2.279a
paścāddhomaḥ prakartavyo yathecchaṃ tu varānane // SvaT_2.279 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511401 (0.0):
punarnyūnātiriktārthaṃ $ niśchidrakaraṇāya ca & / paścāddhomaḥ prakartavyo % yathecchaṃ tu varānane // SvaT_2.279 //
sarvakāmaprado homas tilaiḥ śasto ghṛtānvitaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511410 (0.0):
paścāddhomaḥ prakartavyo % yathecchaṃ tu varānane // SvaT_2.279 // / sarvakāmaprado homas $ tilaiḥ śasto ghṛtānvitaiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15750635 (0.029):
sarvakāmaguṇodayam SvaT_10.1245b / sarvakāmaprado homas SvaT_2.280a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219798 (0.045):
tilaiḥ śasto ghṛtānvitaiḥ SvaT_2.280b / tilaiḥ sarvaṃ tu kārayet SvaT_2.212b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310198 (0.052):
sarvakāmapradaṃ devi VT_128a / sarvakāmaprado homas SvaT_2.280a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15717502 (0.058):
tilairvātha ghṛtena vā SvaT_4.448b / tilaiḥ śasto ghṛtānvitaiḥ SvaT_2.280b
dhānyairdhanārthasiddhyarthaṃ ghṛtaguggulahomataḥ // SvaT_2.280 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511418 (0.0):
sarvakāmaprado homas $ tilaiḥ śasto ghṛtānvitaiḥ & / dhānyairdhanārthasiddhyarthaṃ % ghṛtaguggulahomataḥ // SvaT_2.280 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231921 (0.044):
dhānyairdhanārthasiddhyarthaṃ SvaT_2.280c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15722081 (0.044):
dhātrī yasminbhagavatī SvaT_10.762a / dhānyairdhanārthasiddhyarthaṃ SvaT_2.280c
jāyate vipulā siddhir adhamā madhyamottamā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511425 (0.0):
dhānyairdhanārthasiddhyarthaṃ % ghṛtaguggulahomataḥ // SvaT_2.280 // / jāyate vipulā siddhir $ adhamā madhyamottamā &
śvetāravindairājyāktaiḥ bilvaiśca śriyamāpnuyāt // SvaT_2.281 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511432 (0.0):
jāyate vipulā siddhir $ adhamā madhyamottamā & / śvetāravindairājyāktaiḥ % bilvaiśca śriyamāpnuyāt // SvaT_2.281 //
kśīrāktatilahomena śāntikarma varānane /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511439 (0.0):
śvetāravindairājyāktaiḥ % bilvaiśca śriyamāpnuyāt // SvaT_2.281 // / kśīrāktatilahomena $ śāntikarma varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709308 (0.036):
kliśyanti māyayā bhrāntā SvaT_12.121a / kśīrāktatilahomena SvaT_2.282a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196211 (0.057):
kvānyatra śravaṇākāśe MrgT_1,12.23c / kśīrāktatilahomena SvaT_2.282a
sitaraktapītakṛṣṇaiḥ śamanākṛṣṭipauṣṭikam // SvaT_2.282 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511448 (0.0):
kśīrāktatilahomena $ śāntikarma varānane & / sitaraktapītakṛṣṇaiḥ % śamanākṛṣṭipauṣṭikam // SvaT_2.282 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317093 (0.043):
sitaraktapītakṛṣṇāṃ SvaT_1.28a / sitaraktapītakṛṣṇaiḥ SvaT_2.282c
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8830119 (0.063):
AbhT_31.81a/. sitaraktapītakṛṣṇaistatpādān vahnitaḥ kramāt /
māraṇaṃ ca varārohe krameṇa parikalpayet / / kundapuṣpaiḥ sutārthāya aśokaiḥ priyasaṃgamaḥ // SvaT_2.283 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511460 (0.0):
sitaraktapītakṛṣṇaiḥ % śamanākṛṣṭipauṣṭikam // SvaT_2.282 // / māraṇaṃ ca varārohe $ krameṇa parikalpayet &
jātikuṭmalakaiḥ kanyā gāndharvī bakulodbhavaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511467 (0.0):
kundapuṣpaiḥ sutārthāya % aśokaiḥ priyasaṃgamaḥ // SvaT_2.283 // / jātikuṭmalakaiḥ kanyā $ gāndharvī bakulodbhavaiḥ &
nāgaistu nāgakanyā vai siddhārthaiḥ siddhakanyakā // SvaT_2.284 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511475 (0.0):
jātikuṭmalakaiḥ kanyā $ gāndharvī bakulodbhavaiḥ & / nāgaistu nāgakanyā vai % siddhārthaiḥ siddhakanyakā // SvaT_2.284 //
caṇyakaiścāpyapsaraso narendraḥ phalguṣeṇa tu / / ghṛtāktena varārohe samantrī sapurohitaḥ // SvaT_2.285 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511487 (0.0):
nāgaistu nāgakanyā vai % siddhārthaiḥ siddhakanyakā // SvaT_2.284 // / caṇyakaiścāpyapsaraso $ narendraḥ phalguṣeṇa tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15750283 (0.045):
sa mantraḥ siddhyate tasya SvaT_8.15a / samantrī sapurohitaḥ SvaT_2.285d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308783 (0.047):
samantrī sapurogamaḥ KubjT_25.56d / samantrī sapurohitaḥ SvaT_2.285d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201693 (0.052):
ghṛtāktāṃścillakāṃścaiva SvaT_2.133c / ghṛtāktena varārohe SvaT_2.285c
rājñī putrasamopetā vaśaṃ yāti varānane /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511494 (0.0):
ghṛtāktena varārohe % samantrī sapurohitaḥ // SvaT_2.285 // / rājñī putrasamopetā $ vaśaṃ yāti varānane &
yakṣiṇī vaśamāyāti puṣpaiścaiva kadambajaiḥ // SvaT_2.286 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511500 (0.0):
rājñī putrasamopetā $ vaśaṃ yāti varānane & / yakṣiṇī vaśamāyāti % puṣpaiścaiva kadambajaiḥ // SvaT_2.286 //
vidyādharī kuyyakaiśca sādhayennātra saṃśayaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511506 (0.0):
yakṣiṇī vaśamāyāti % puṣpaiścaiva kadambajaiḥ // SvaT_2.286 // / vidyādharī kuyyakaiśca $ sādhayennātra saṃśayaḥ &
mṛgīṃ baddhvā tilairhomaḥ padmabilvairadhiṣṭhitam // SvaT_2.287 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511514 (0.0):
vidyādharī kuyyakaiśca $ sādhayennātra saṃśayaḥ & / mṛgīṃ baddhvā tilairhomaḥ % padmabilvairadhiṣṭhitam // SvaT_2.287 //
bhakṣyairgrāsapramāṇaistu dhanyaiḥ prasṛtisaṃmitaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511522 (0.0):
mṛgīṃ baddhvā tilairhomaḥ % padmabilvairadhiṣṭhitam // SvaT_2.287 // / bhakṣyairgrāsapramāṇaistu $ dhanyaiḥ prasṛtisaṃmitaiḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260821 (0.059):
bhakṣye pāne pradātavyo SvaT_6.71c / bhakṣyairgrāsapramāṇaistu SvaT_2.288a
evaṃ homānusāreṇa sādhako vidhisaṃsthitaḥ // SvaT_2.288 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511528 (0.0):
bhakṣyairgrāsapramāṇaistu $ dhanyaiḥ prasṛtisaṃmitaiḥ & / evaṃ homānusāreṇa % sādhako vidhisaṃsthitaḥ // SvaT_2.288 //
pūjāhomarato nityaṃ yānyānkāmānsamīhate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511536 (0.0):
evaṃ homānusāreṇa % sādhako vidhisaṃsthitaḥ // SvaT_2.288 // / pūjāhomarato nityaṃ $ yānyānkāmānsamīhate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250993 (0.033):
pūjāhomajapena ca SvaT_7.141b / pūjāhomarato nityaṃ SvaT_2.289a
tāṃstānsa sādhayatyeva bhairavasya vaco yathā // SvaT_2.289 // / iti śrīsvacchandatantre dvitīyaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511546 (0.0):
pūjāhomarato nityaṃ $ yānyānkāmānsamīhate & / tāṃstānsa sādhayatyeva % bhairavasya vaco yathā // SvaT_2.289 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521798 (0.019):
avivekena deveśi % siddhirmuktirdhruvaṃ bhavet // SvaT_4.546 // / svacchandatantre caturthaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554474 (0.024):
veditavyaṃ prayatnena % sādhitavyaṃ mahātmanā // SvaT_14.28 // / iti svacchandatantre caturdaśaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811670 (0.024):
veditavyaṃ prayatnena sādhitavyaṃ mahātmanā // SvaT_14.28 // / iti svacchandatantre caturdaśaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553444 (0.026):
evaṃ jñātvā ca dhyātvā ca % siddhyate mucyate 'pi ca // SvaT_12.168 // / iti svacchandatantre dvādaśaḥ paṭalaḥ / śrīdevyuvāca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810641 (0.026):
evaṃ jñātvā ca dhyātvā ca siddhyate mucyate 'pi ca // SvaT_12.168 // / iti svacchandatantre dvādaśaḥ paṭalaḥ / śrīdevyuvāca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811313 (0.028):
apasavyaṃ bhrāmayitvā punastasya visarjanam // SvaT_13.45 // / iti svacchandatantre trayodaśaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779014 (0.029):
avivekena deveśi siddhirmuktirdhruvaṃ bhavet // SvaT_4.546 // / svacchandatantre caturthaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528766 (0.035):
sarvametatsamākhyātam $ aṃśakāṃśca nibodha me // SvaT_7.331 // / iti svacchandatantre saptamaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785981 (0.035):
sarvametatsamākhyātam aṃśakāṃśca nibodha me // SvaT_7.331 // / iti svacchandatantre saptamaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15514420 (0.041):
bhairavadhyānayogena % samādhau jāgradeva vā // SvaT_3.214 // / svacchandatantre 'dhivāsapaṭalastṛtīyaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551211 (0.043):
yadvacchivasamāyogāt % tadvacchakterjagatsthitiḥ // SvaT_11.319 // / iti svacchandatantre ekādaśaḥ paṭalaḥ samāptaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808412 (0.043):
yadvacchivasamāyogāt tadvacchakterjagatsthitiḥ // SvaT_11.319 // / iti svacchandatantre ekādaśaḥ paṭalaḥ samāptaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530808 (0.043):
svacchandeneti sarvaṃ hi % parameśvareṇa pravartitam] // SvaT_9.110 // / iti svacchandatantre navamaḥ paṭalaḥ samāptaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27788024 (0.043):
svacchandeneti sarvaṃ hi parameśvareṇa pravartitam] // SvaT_9.110 // / iti svacchandatantre navamaḥ paṭalaḥ samāptaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804222 (0.044):
evaṃ jñātvā varārohe mucyate mocayatyapi // SvaT_10.1280 // / iti svacchandatantre daśamaḥ paṭalaḥ samāptaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27771643 (0.050):
bhairavadhyānayogena samādhau jāgradeva vā // SvaT_3.214 // / svacchandatantre 'dhivāsapaṭalastṛtīyaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554117 (0.051):
iti svacchandatantre trayodaśaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21274723 (0.059):
// dvitīyaḥ paṭalaśca samāptaḥ // / atha tṛtīyaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507554 (0.063):
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ
tṛtīyaḥ paṭalaḥ / adhivāsaṃ pravakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511552 (0.0):
iti śrīsvacchandatantre dvitīyaḥ paṭalaḥ / tṛtīyaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15514422 (0.017):
svacchandatantre 'dhivāsapaṭalastṛtīyaḥ / caturthaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507561 (0.044):
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ / dvitīyaḥ paṭalaḥ / athārcanaṃ pravakṣyāmi $ yathāvadanupūrvaśaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764799 (0.044):
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ / dvitīyaḥ paṭalaḥ / athārcanaṃ pravakṣyāmi yathāvadanupūrvaśaḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21274723 (0.055):
// dvitīyaḥ paṭalaśca samāptaḥ // / atha tṛtīyaḥ paṭalaḥ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541220 (0.056):
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ snānaṃ pāpaharaṃ śubham &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468657 (0.056):
antaḥkaraṇavinyāsapaṭalaḥ / iti dvitīyaḥ paṭalaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi snānaṃ pāpaharaṃ śubham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521798 (0.058):
svacchandatantre caturthaḥ paṭalaḥ / pañcamaḥ paṭalaḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21269005 (0.059):
samāptaśca prathamaḥ paṭalaḥ / atha dvitīyaḥ paṭalaḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21285622 (0.063):
tṛtīyaśca paṭalaḥ samāptaḥ // / atha caturthaḥ paṭalaḥ
vāriṇā suviśuddhātmā kṛtakṛtyaḥ prasannadhīḥ // SvaT_3.1 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511560 (0.0):
adhivāsaṃ pravakṣyāmi $ yathāvadanupūrvaśaḥ & / vāriṇā suviśuddhātmā % kṛtakṛtyaḥ prasannadhīḥ // SvaT_3.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193653 (0.032):
kṛtakṛtyaḥ prasannadhīḥ SvaT_3.1d / kṛtakṛtyaḥ prasannātmā SvaT_7.247a
bhasmoddhūlitadehastu mudrālaṅkārabhūṣitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511567 (0.0):
vāriṇā suviśuddhātmā % kṛtakṛtyaḥ prasannadhīḥ // SvaT_3.1 // / bhasmoddhūlitadehastu $ mudrālaṅkārabhūṣitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529586 (0.0):
madhyapadmapramāṇena % dvāraṃ kalpyeta pūrvavat // SvaT_9.17 // / bhasmoddhūlitadehastu $ mudrālaṅkārabhūṣitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786803 (0.0):
madhyapadmapramāṇena dvāraṃ kalpyeta pūrvavat // SvaT_9.17 // / bhasmoddhūlitadehastu mudrālaṅkārabhūṣitaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261758 (0.050):
bhasmoddhūlitadehastu SvaT_3.2a / bhasmoddhūlitadehastu SvaT_9.18a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15733207 (0.059):
bhasmībhūtaṃ tataḥ śāntaṃ SvaT_3.135c / bhasmoddhūlitadehastu SvaT_3.2a
jihmajenopavītena savāsā vā digambaraḥ // SvaT_3.2 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511573 (0.0):
bhasmoddhūlitadehastu $ mudrālaṅkārabhūṣitaḥ & / jihmajenopavītena % savāsā vā digambaraḥ // SvaT_3.2 //
sugandhigandhaliptāṅgaḥ puṣpasragdāmabhūṣitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511581 (0.0):
jihmajenopavītena % savāsā vā digambaraḥ // SvaT_3.2 // / sugandhigandhaliptāṅgaḥ $ puṣpasragdāmabhūṣitaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318207 (0.021):
sugandhāmalakādibhiḥ Stk_3.5d / sugandhigandhaliptāṅgaḥ SvaT_3.3a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15753666 (0.039):
sugandhāmalakādibhiḥ SvaT_2.12b / sugandhigandhaliptāṅgaḥ SvaT_3.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250329 (0.047):
puṣpavastravibhūṣaṇaiḥ SvaT_10.566d / puṣpasragdāmabhūṣitaḥ SvaT_3.3b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25060435 (0.054):
divyasraganulepanaḥ HV_App.I,42B.221b / divyasragdāmakalilā HV_App.I,20.465a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15545412 (0.055):
divyavastraparīdhānā % divyamālyānulepanā // SvaT_10.1158 // / divyasragdāmamālābhir $ muktāhārairvibhūṣitā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27802613 (0.055):
divyavastraparīdhānā divyamālyānulepanā // SvaT_10.1158 // / divyasragdāmamālābhir muktāhārairvibhūṣitā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 556201 (0.057):
divyāmbarapatākāḍhyā $ divyābharaṇabhūṣitā // HV_App.I,20.464 // / divyasragdāmakalilā $ divyagandhādhivāsitā / HV_App.I,20.465 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22041758 (0.057):
divyāmbarapatākāḍhyā divyābharaṇabhūṣitā // HV_App.I,20.464 // / divyasragdāmakalilā divyagandhādhivāsitā / HV_App.I,20.465 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16277374 (0.059):
divyasraganulepanā *HV_108.11cd*1213b / divyasragdāmakalilā HV_App.I,20.465a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13790715 (0.059):
divyasraganulepanā HV_108.11cd*1213b / divyasragdāmadhārīṇi HV_81.58a
divyābharaṇasampannaḥ suprasannaḥ subhāvitaḥ // SvaT_3.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318598 (0.0):
suprasanna varapradāḥ SvaT_10.568d / suprasannaḥ subhāvitaḥ SvaT_3.3d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511589 (0.0):
sugandhigandhaliptāṅgaḥ $ puṣpasragdāmabhūṣitaḥ & / divyābharaṇasampannaḥ % suprasannaḥ subhāvitaḥ // SvaT_3.3 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227371 (0.064):
divyābharaṇaśobhitāḥ SvaT_10.771d / divyābharaṇasampannaḥ SvaT_3.3c
sudhūpitaḥ sutāmbūlaś candanāgurucarcitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511596 (0.0):
divyābharaṇasampannaḥ % suprasannaḥ subhāvitaḥ // SvaT_3.3 // / sudhūpitaḥ sutāmbūlaś $ candanāgurucarcitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506821 (0.040):
ācāryastu śucirbhūtvā $ candanāgurucarcitaḥ & / sudhūpitaḥ prasannātmā % khaṭikākarasaṃyutaḥ // SvaT_1.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764059 (0.040):
ācāryastu śucirbhūtvā candanāgurucarcitaḥ / / sudhūpitaḥ prasannātmā khaṭikākarasaṃyutaḥ // SvaT_1.30 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318447 (0.047):
sudhūpitaḥ prasannātmā SvaT_1.30c / sudhūpitaḥ sutāmbūlaś SvaT_3.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203461 (0.064):
candanāgurucarcitaḥ SvaT_1.30b / candanāgurucarcitaḥ SvaT_3.4b
mahadvārapradeśe tu sthitvā prāgiva bhāvitaḥ // SvaT_3.4 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511604 (0.0):
sudhūpitaḥ sutāmbūlaś $ candanāgurucarcitaḥ & / mahadvārapradeśe tu % sthitvā prāgiva bhāvitaḥ // SvaT_3.4 //
dvārādhyakṣān pūjayitvā puṣpaprakṣepaṇaṃ tataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511609 (0.0):
mahadvārapradeśe tu % sthitvā prāgiva bhāvitaḥ // SvaT_3.4 // / dvārādhyakṣān pūjayitvā $ puṣpaprakṣepaṇaṃ tataḥ &
humphaṭkāraprayogeṇa tālāśabdaṃ vidhāya ca // SvaT_3.5 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511615 (0.0):
dvārādhyakṣān pūjayitvā $ puṣpaprakṣepaṇaṃ tataḥ & / humphaṭkāraprayogeṇa % tālāśabdaṃ vidhāya ca // SvaT_3.5 //
pārṣṇyadhohastasaṃyogād vighnaproccāṭanāya vai /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511623 (0.0):
humphaṭkāraprayogeṇa % tālāśabdaṃ vidhāya ca // SvaT_3.5 // / pārṣṇyadhohastasaṃyogād $ vighnaproccāṭanāya vai &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247784 (0.048):
pārṣṇyadhohastasaṃyogād SvaT_3.6a / pārṣṇyā bhūmigatān hanyāt SvaT_3.6c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15727891 (0.060):
pārśveṣu bhrāmayedrekhāṃ SvaT_5.29c / pārṣṇyadhohastasaṃyogād SvaT_3.6a
pārṣṇyā bhūmigatān hanyāt tālayā cāntarikṣagān // SvaT_3.6 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511630 (0.0):
pārṣṇyadhohastasaṃyogād $ vighnaproccāṭanāya vai & / pārṣṇyā bhūmigatān hanyāt % tālayā cāntarikṣagān // SvaT_3.6 //
mantrairdivyān viśodhyaivaṃ yāgaharmyaṃ viśettataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511637 (0.0):
pārṣṇyā bhūmigatān hanyāt % tālayā cāntarikṣagān // SvaT_3.6 // / mantrairdivyān viśodhyaivaṃ $ yāgaharmyaṃ viśettataḥ &
rakṣāṃ pūrvavadastreṇa paritaḥ parikalpayet // SvaT_3.7 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511643 (0.0):
mantrairdivyān viśodhyaivaṃ $ yāgaharmyaṃ viśettataḥ & / rakṣāṃ pūrvavadastreṇa % paritaḥ parikalpayet // SvaT_3.7 //
varmaṇā māyārūpeṇāc chādyaiva tu makhālayam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511650 (0.0):
rakṣāṃ pūrvavadastreṇa % paritaḥ parikalpayet // SvaT_3.7 // / varmaṇā māyārūpeṇāc $ chādyaiva tu makhālayam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15712281 (0.016):
charditaṃ vikṛtīkṛtam SvaT_15.19b / chādyaiva tu makhālayam SvaT_3.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205465 (0.058):
chādayantī samastāṃ tu KubjT_7.16a / chādyaiva tu makhālayam SvaT_3.8b
tato dakṣiṇadigbhāge upaviśya varānane // SvaT_3.8 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511656 (0.0):
varmaṇā māyārūpeṇāc $ chādyaiva tu makhālayam & / tato dakṣiṇadigbhāge % upaviśya varānane // SvaT_3.8 //
karanyāsaṃ yathāpūrvaṃ dahanotpūyane tathā / / plāvanāpyāyane caiva sakalīkaraṇaṃ tathā // SvaT_3.9 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511665 (0.0):
tato dakṣiṇadigbhāge % upaviśya varānane // SvaT_3.8 // / karanyāsaṃ yathāpūrvaṃ $ dahanotpūyane tathā &
pūrvavanmānasaṃ yāgam antardehe samācaret /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511670 (0.0):
plāvanāpyāyane caiva % sakalīkaraṇaṃ tathā // SvaT_3.9 // / pūrvavanmānasaṃ yāgam $ antardehe samācaret &
śaktyādhāramanantaṃ ca dharmādicaraṇāvadhi // SvaT_3.10 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511679 (0.0):
pūrvavanmānasaṃ yāgam $ antardehe samācaret & / śaktyādhāramanantaṃ ca % dharmādicaraṇāvadhi // SvaT_3.10 //
gātrakāṇi tvadharmādyas tathā sandhānakīlakān /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511686 (0.0):
śaktyādhāramanantaṃ ca % dharmādicaraṇāvadhi // SvaT_3.10 // / gātrakāṇi tvadharmādyas $ tathā sandhānakīlakān &
adhaśchādanamūrdhvaṃ ca padmakesarakarṇikāḥ // SvaT_3.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511693 (0.0):
gātrakāṇi tvadharmādyas $ tathā sandhānakīlakān & / adhaśchādanamūrdhvaṃ ca % padmakesarakarṇikāḥ // SvaT_3.11 //
puṣkarāṇi ca śaktīśca maṇḍalān maṇḍalādhipān / / śivāntamāsanaṃ dadyāt pūrvarūpaṃ dhruveṇa tu // SvaT_3.12 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511706 (0.0):
adhaśchādanamūrdhvaṃ ca % padmakesarakarṇikāḥ // SvaT_3.11 // / puṣkarāṇi ca śaktīśca $ maṇḍalān maṇḍalādhipān &
mūrtibrahmakalāvyūhaṃ navatattvaṃ tritattvakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511715 (0.0):
śivāntamāsanaṃ dadyāt % pūrvarūpaṃ dhruveṇa tu // SvaT_3.12 // / mūrtibrahmakalāvyūhaṃ $ navatattvaṃ tritattvakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15737220 (0.015):
mūrtayastasya dhīmataḥ SvaT_10.1031b / mūrtibrahmakalāvyūhaṃ SvaT_3.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272222 (0.033):
mūrtinaivedyadīpānāṃ SUp_3.7c / mūrtibrahmakalāvyūhaṃ SvaT_3.13a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509707 (0.053):
mūrtiṃ brahmakalājālaṃ % navatattvaṃ tritattvakam // SvaT_2.164 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766942 (0.053):
mūrtiṃ brahmakalājālaṃ navatattvaṃ tritattvakam // SvaT_2.164 //
dvātriṃśadakṣaraṃ devaṃ bhairavāṣṭakameva ca // SvaT_3.13 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511721 (0.0):
mūrtibrahmakalāvyūhaṃ $ navatattvaṃ tritattvakam & / dvātriṃśadakṣaraṃ devaṃ % bhairavāṣṭakameva ca // SvaT_3.13 //
vidyāṅgāni tathā devīṃ kṣurikāṃ locanatrayam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511727 (0.0):
dvātriṃśadakṣaraṃ devaṃ % bhairavāṣṭakameva ca // SvaT_3.13 // / vidyāṅgāni tathā devīṃ $ kṣurikāṃ locanatrayam &
śaktitrayaṃ paraṃ devam aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_3.14 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509723 (0.0):
śaktitrayaṃ paraṃ devam % aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_2.165 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511734 (0.0):
vidyāṅgāni tathā devīṃ $ kṣurikāṃ locanatrayam & / śaktitrayaṃ paraṃ devam % aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_3.14 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766958 (0.0):
śaktitrayaṃ paraṃ devam aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_2.165 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296083 (0.042):
śaktitrayaṃ paraṃ devam SvaT_2.165c / śaktitrayaṃ paraṃ devam SvaT_3.14c
mudrāmantrāṃśca dravyāṇi yathāsthānaṃ prakalpayet / / saṃkalpya ca yathānyāyaṃ yathāyogaṃ prakalpayet // SvaT_3.15 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511745 (0.0):
śaktitrayaṃ paraṃ devam % aṅgaṣaṭkasamanvitam // SvaT_3.14 // / mudrāmantrāṃśca dravyāṇi $ yathāsthānaṃ prakalpayet &
sadyojātaṃ ca vāmaṃ ca aghoraṃ ca yaduktavān / / puruṣeśau ca devasya dalasthāṃścopakalpayet // SvaT_3.16 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511757 (0.0):
saṃkalpya ca yathānyāyaṃ % yathāyogaṃ prakalpayet // SvaT_3.15 // / sadyojātaṃ ca vāmaṃ ca $ aghoraṃ ca yaduktavān &
hṛdayādīṃstataḥ pañca diśāsu vidiśāsu ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511763 (0.0):
puruṣeśau ca devasya % dalasthāṃścopakalpayet // SvaT_3.16 // / hṛdayādīṃstataḥ pañca $ diśāsu vidiśāsu ca &
pūrvato yāvadīśāntaṃ bhairavāvaraṇaṃ bahiḥ // SvaT_3.17 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511770 (0.0):
hṛdayādīṃstataḥ pañca $ diśāsu vidiśāsu ca & / pūrvato yāvadīśāntaṃ % bhairavāvaraṇaṃ bahiḥ // SvaT_3.17 //
lokapālāṃstadastrāṇi pūrvādīśāntakāvadhi /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511777 (0.0):
pūrvato yāvadīśāntaṃ % bhairavāvaraṇaṃ bahiḥ // SvaT_3.17 // / lokapālāṃstadastrāṇi $ pūrvādīśāntakāvadhi &
astrāṇi lokapālāṃśca bhairavāṣṭakameva ca // SvaT_3.18 // / pañcabrahmāṇyathāṅgāni etānyāvaraṇāni hi /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511786 (0.0):
lokapālāṃstadastrāṇi $ pūrvādīśāntakāvadhi &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509242 (0.024):
saṃpūjyāvaraṇaṃ sarvaṃ % saṃdhānaṃ mantranāyake // SvaT_2.128 // / astrāṇi lokapālāśca $ bhairavāṣṭakameva ca & / pañca brahmānyathāṅgāni % etānyāvaraṇāni tu // SvaT_2.129 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766478 (0.024):
saṃpūjyāvaraṇaṃ sarvaṃ saṃdhānaṃ mantranāyake // SvaT_2.128 // / astrāṇi lokapālāśca bhairavāṣṭakameva ca / / pañca brahmānyathāṅgāni etānyāvaraṇāni tu // SvaT_2.129 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509249 (0.052):
pañca brahmānyathāṅgāni % etānyāvaraṇāni tu // SvaT_2.129 // / krameṇoccārayetsarvaṃ $ yāvattadgarbhamaiśvaram &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766485 (0.052):
pañca brahmānyathāṅgāni etānyāvaraṇāni tu // SvaT_2.129 // / krameṇoccārayetsarvaṃ yāvattadgarbhamaiśvaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242968 (0.053):
pañcabrahmāṅgasahitaḥ SvaT_10.1193a / pañcabrahmāṇyathāṅgāni SvaT_3.19a
krameṇoccārayet sarvān yāvattadgarbhamaiśvaram // SvaT_3.19 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511795 (0.0):
pañcabrahmāṇyathāṅgāni $ etānyāvaraṇāni hi & / krameṇoccārayet sarvān % yāvattadgarbhamaiśvaram // SvaT_3.19 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509254 (0.034):
pañca brahmānyathāṅgāni % etānyāvaraṇāni tu // SvaT_2.129 // / krameṇoccārayetsarvaṃ $ yāvattadgarbhamaiśvaram &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766490 (0.034):
pañca brahmānyathāṅgāni etānyāvaraṇāni tu // SvaT_2.129 // / krameṇoccārayetsarvaṃ yāvattadgarbhamaiśvaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278011 (0.043):
yāvattadgarbhamaiśvaram SvaT_2.130b / yāvattadgarbhamaiśvaram SvaT_3.19d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15738891 (0.056):
yāvattadgarbhamaiśvaram SvaT_3.19d / yāvatte śivaraśmayaḥ SvaT_4.197b
mantrasandhānametaddhi paramīkaraṇaṃ śṛṇu / / uccārayettato devaṃ hrasvadīrghaplutānvitam // SvaT_3.20 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511806 (0.0):
krameṇoccārayet sarvān % yāvattadgarbhamaiśvaram // SvaT_3.19 // / mantrasandhānametaddhi $ paramīkaraṇaṃ śṛṇu &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326961 (0.030):
hrasvadīrghaprayogataḥ SvaT_4.168d / hrasvadīrghaplutānvitam SvaT_3.20d
tāvaduccārayenmantraṃ yāvannirvāṇagocaram /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511813 (0.0):
uccārayettato devaṃ % hrasvadīrghaplutānvitam // SvaT_3.20 // / tāvaduccārayenmantraṃ $ yāvannirvāṇagocaram &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219291 (0.058):
tāvad āviṣṭadehas tu KubjT_6.38a / tāvaduccārayenmantraṃ SvaT_3.21a / tāvad eva ca vistīrṇā SUp_4.13c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15735234 (0.061):
mantramārādhayettu yaḥ SvaT_7.132d / mantramuccārayettāvad SvaT_4.319c
adhaḥśakteryāvadūrdhvaṃ somasūryapathāntarā // SvaT_3.21 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511821 (0.0):
tāvaduccārayenmantraṃ $ yāvannirvāṇagocaram & / adhaḥśakteryāvadūrdhvaṃ % somasūryapathāntarā // SvaT_3.21 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320366 (0.051):
somasaṃsthāḥ samākhyātāḥ SvaT_10.404a / somasūryapathāntarā SvaT_3.21d
piṅgalāmadhyamārgeṇa varṇoccārakrameṇa tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511828 (0.0):
adhaḥśakteryāvadūrdhvaṃ % somasūryapathāntarā // SvaT_3.21 // / piṅgalāmadhyamārgeṇa $ varṇoccārakrameṇa tu &
devatāpañcakaṃ śaktiṃ vyāpinīṃ samanonmane // SvaT_3.22 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511837 (0.0):
piṅgalāmadhyamārgeṇa $ varṇoccārakrameṇa tu & / devatāpañcakaṃ śaktiṃ % vyāpinīṃ samanonmane // SvaT_3.22 //
bhedayitvā kramāt sarvaṃ yāvadvai nidhanāntikam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511843 (0.0):
devatāpañcakaṃ śaktiṃ % vyāpinīṃ samanonmane // SvaT_3.22 // / bhedayitvā kramāt sarvaṃ $ yāvadvai nidhanāntikam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15734000 (0.047):
bhedanāt praṇavasya tu SvaT_6.4b / bhedayitvā kramāt sarvaṃ SvaT_3.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263695 (0.053):
bhedayitvā kramāt sarvaṃ SvaT_3.23a / bhedayitvā tu aṣṭāṅgaṃ KubjT_23.134c
nistaraṅgaṃ niradhvākhyaṃ sakalavyāpi conmanam // SvaT_3.23 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511850 (0.0):
bhedayitvā kramāt sarvaṃ $ yāvadvai nidhanāntikam & / nistaraṅgaṃ niradhvākhyaṃ % sakalavyāpi conmanam // SvaT_3.23 //
tadadhyāsyānulomyena hṛtpadme viniveśayet / / sarveṣvāvaraṇeṣvevaṃ devi tadvyāpakaṃ nyaset // SvaT_3.24 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511855 (0.0):
nistaraṅgaṃ niradhvākhyaṃ % sakalavyāpi conmanam // SvaT_3.23 // / tadadhyāsyānulomyena $ hṛtpadme viniveśayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511862 (0.0):
tadadhyāsyānulomyena $ hṛtpadme viniveśayet & / sarveṣvāvaraṇeṣvevaṃ % devi tadvyāpakaṃ nyaset // SvaT_3.24 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15721131 (0.045):
devāsuraniketanam SvaT_6.30d / devi tadvyāpakaṃ nyaset SvaT_3.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229024 (0.046):
devikoṭṭe mahākṣetre KubjT_24.77c / devi tadvyāpakaṃ nyaset SvaT_3.24d
tena cādhiṣṭhitāḥ sarve sarvakāmaphalapradāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511868 (0.0):
sarveṣvāvaraṇeṣvevaṃ % devi tadvyāpakaṃ nyaset // SvaT_3.24 // / tena cādhiṣṭhitāḥ sarve $ sarvakāmaphalapradāḥ &
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16466512 (0.052):
sarvakāmaphalapradāḥ HV_11.38d / sarvakāmaphalair vakṣair **HV_App.I,42.211**13:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861160 (0.052):
sarvakāmapradāyinaḥ HV_29.27d / sarvakāmaphalapradāḥ HV_11.38d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955432 (0.056):
sarvakāmaphalapradāḥ BrP_43.84b / sarvakāmaphalaṃ labhet BrP_28.45d
yathā svarūpasaṃsthāna varṇā ye kathitā mayā // SvaT_3.25 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511875 (0.0):
tena cādhiṣṭhitāḥ sarve $ sarvakāmaphalapradāḥ & / yathā svarūpasaṃsthāna % varṇā ye kathitā mayā // SvaT_3.25 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286866 (0.038):
varṇā mantrāśca ye smṛtāḥ SvaT_7.245d / varṇā ye kathitā mayā SvaT_3.25d
tathā te viniyoktavyā mānase mānasena tu / / karṇikāyāṃ tu saṃsthāpya dvidhāvasthaṃ ca bhairavam // SvaT_3.26 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511886 (0.0):
yathā svarūpasaṃsthāna % varṇā ye kathitā mayā // SvaT_3.25 // / tathā te viniyoktavyā $ mānase mānasena tu &
śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ sarvamantrairalaṃkṛtam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511892 (0.0):
karṇikāyāṃ tu saṃsthāpya % dvidhāvasthaṃ ca bhairavam // SvaT_3.26 // / śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ $ sarvamantrairalaṃkṛtam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15747898 (0.064):
śuddhasphaṭikasaṃkāśaś SvaT_10.547c / śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ SvaT_3.27a / śuddhasphaṭikasaṃkāśaḥ SvaT_10.785a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301704 (0.064):
śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ VT_143a / śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ SvaT_3.27a
tatrāpi parito jñeyam anirdeśyamanāmayam // SvaT_3.27 // / yatra nāsti dvidhābhāvo na mantrādiprakalpanā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511905 (0.0):
śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ $ sarvamantrairalaṃkṛtam & / tatrāpi parito jñeyam % anirdeśyamanāmayam // SvaT_3.27 //
oṃkārabindunādānāṃ vilayaṃ taṃ vinirdiśet // SvaT_3.28 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511910 (0.0):
yatra nāsti dvidhābhāvo $ na mantrādiprakalpanā & / oṃkārabindunādānāṃ % vilayaṃ taṃ vinirdiśet // SvaT_3.28 //
tatsthānaṃ durlabhaṃ matvā sambhavenna kadācana /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511916 (0.0):
oṃkārabindunādānāṃ % vilayaṃ taṃ vinirdiśet // SvaT_3.28 // / tatsthānaṃ durlabhaṃ matvā $ sambhavenna kadācana &
yasya nāgraṃ ca mūlaṃ ca diśo vidiśastathā // SvaT_3.29 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511924 (0.0):
tatsthānaṃ durlabhaṃ matvā $ sambhavenna kadācana & / yasya nāgraṃ ca mūlaṃ ca % diśo vidiśastathā // SvaT_3.29 //
na śabdo nāpi cākāśaṃ dhyātvā tattu vimucyate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511930 (0.0):
yasya nāgraṃ ca mūlaṃ ca % diśo vidiśastathā // SvaT_3.29 // / na śabdo nāpi cākāśaṃ $ dhyātvā tattu vimucyate &
prathamaṃ mānasaṃ yāgaṃ paścāddravyasamanvitam // SvaT_3.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511938 (0.0):
na śabdo nāpi cākāśaṃ $ dhyātvā tattu vimucyate & / prathamaṃ mānasaṃ yāgaṃ % paścāddravyasamanvitam // SvaT_3.30 //
ya evaṃ satataṃ kuryād daiśiko yāgatatparaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511944 (0.0):
prathamaṃ mānasaṃ yāgaṃ % paścāddravyasamanvitam // SvaT_3.30 // / ya evaṃ satataṃ kuryād $ daiśiko yāgatatparaḥ &
svahaste sthaṇḍile liṅge maṇḍale caruke tathā // SvaT_3.31 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511951 (0.0):
ya evaṃ satataṃ kuryād $ daiśiko yāgatatparaḥ & / svahaste sthaṇḍile liṅge % maṇḍale caruke tathā // SvaT_3.31 //
jale cāgnau ca sampūjya samyag dīkṣāphalaṃ labhet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511958 (0.0):
svahaste sthaṇḍile liṅge % maṇḍale caruke tathā // SvaT_3.31 // / jale cāgnau ca sampūjya $ samyag dīkṣāphalaṃ labhet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207138 (0.064):
jalībhūte punarmantrī SvaT_5.63a / jale cāgnau ca sampūjya SvaT_3.32a / jale marutsvathāgnau vā SvaT_10.754c
akṛtvā mānasaṃ yāgaṃ yo 'nyaṃ yāgaṃ samārabhet // SvaT_3.32 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511966 (0.0):
jale cāgnau ca sampūjya $ samyag dīkṣāphalaṃ labhet & / akṛtvā mānasaṃ yāgaṃ % yo 'nyaṃ yāgaṃ samārabhet // SvaT_3.32 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15739838 (0.036):
yonau tu bījavatkṣiptvā SvaT_2.200a / yo 'nyaṃ yāgaṃ samārabhet SvaT_3.32d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280781 (0.039):
yonyaś catvāri yāḥ priye KubjT_14.9b / yo 'nyaṃ yāgaṃ samārabhet SvaT_3.32d
aśivaḥ sa tu vijñeyo na mokṣāya vidhīyate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511972 (0.0):
akṛtvā mānasaṃ yāgaṃ % yo 'nyaṃ yāgaṃ samārabhet // SvaT_3.32 // / aśivaḥ sa tu vijñeyo $ na mokṣāya vidhīyate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172142 (0.020):
aśitaṃ līḍhapītaṃ ca SvaT_7.308c / aśivaḥ sa tu vijñeyo SvaT_3.33a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701276 (0.064):
aśivaḥ sa tu vijñeyo SvaT_3.33a / aśuddhaṃ dīrghameva ca SvaT_4.153d
ātmayāge kṛte caiva dehaśuddhiḥ prajāyate // SvaT_3.33 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511979 (0.0):
aśivaḥ sa tu vijñeyo $ na mokṣāya vidhīyate & / ātmayāge kṛte caiva % dehaśuddhiḥ prajāyate // SvaT_3.33 //
adhiṣṭhitaṃ śivenaiva tamācāryaṃ vinirdiśet / / ātmanirdahanaṃ caiva mānasaṃ ca yaduktavān // SvaT_3.34 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511989 (0.0):
ātmayāge kṛte caiva % dehaśuddhiḥ prajāyate // SvaT_3.33 // / adhiṣṭhitaṃ śivenaiva $ tamācāryaṃ vinirdiśet &
viditvā samyagācāryaḥ pāśahā sa śivaḥ smṛtaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15511999 (0.0):
ātmanirdahanaṃ caiva % mānasaṃ ca yaduktavān // SvaT_3.34 // / viditvā samyagācāryaḥ $ pāśahā sa śivaḥ smṛtaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247983 (0.047):
pāśahasto mahābalaḥ SvaT_10.632b / pāśahā sa śivaḥ smṛtaḥ SvaT_3.35b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15727981 (0.047):
pāśahā sa śivaḥ smṛtaḥ SvaT_3.35b / pāśāṅkuravināśanam SvaT_4.59d
yatra yatra sthito deśe yaścaivaṃ tu vidhiṃ yajet // SvaT_3.35 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512005 (0.0):
viditvā samyagācāryaḥ $ pāśahā sa śivaḥ smṛtaḥ & / yatra yatra sthito deśe % yaścaivaṃ tu vidhiṃ yajet // SvaT_3.35 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15738502 (0.029):
yaśca nāsti sa tatraiva tv SvaT_12.164c / yaścaivaṃ tu vidhiṃ yajet SvaT_3.35d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276422 (0.035):
yaścaivaṃ tu vidhiṃ yajet SvaT_3.35d / yaś chattraṃ dhārayed grīṣme SUp_6.216a
brahmahāpi sa mucyeta kiṃ punaḥ śivatatparaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512011 (0.0):
yatra yatra sthito deśe % yaścaivaṃ tu vidhiṃ yajet // SvaT_3.35 // / brahmahāpi sa mucyeta $ kiṃ punaḥ śivatatparaḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260119 (0.008):
brahmahāpi śivo bhavet SvaT_4.410d / brahmahāpi sa mucyeta SvaT_3.36a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15732677 (0.043):
brahmahāpi sa mucyeta SvaT_3.36a / brahmā caturmukho raktaś SvaT_2.74a
sarvāvasthāgataścaiva viṣayairanurañjitaḥ // SvaT_3.36 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512018 (0.0):
brahmahāpi sa mucyeta $ kiṃ punaḥ śivatatparaḥ & / sarvāvasthāgataścaiva % viṣayairanurañjitaḥ // SvaT_3.36 //
sakṛt sampūjya mucyeta kiṃ punaryo dine dine /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512026 (0.0):
sarvāvasthāgataścaiva % viṣayairanurañjitaḥ // SvaT_3.36 // / sakṛt sampūjya mucyeta $ kiṃ punaryo dine dine &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15749259 (0.038):
sakṛjjaptvā tu mantravit SvaT_13.42d / sakṛt sampūjya mucyeta SvaT_3.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305885 (0.045):
sakṛt kṛtvā prayatnataḥ SUp_7.99b / sakṛt sampūjya mucyeta SvaT_3.37a / sakṛtsaṃsmaraṇād evam KubjT_12.52a
etattantroktavidhinā yaduktaṃ vidhipūrvakam // SvaT_3.37 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512033 (0.0):
sakṛt sampūjya mucyeta $ kiṃ punaryo dine dine & / etattantroktavidhinā % yaduktaṃ vidhipūrvakam // SvaT_3.37 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275809 (0.036):
yaduktaṃ vidhipūrvakam SvaT_3.37d / yaduktaṃ śāstravedibhiḥ ToT_6.39b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15738370 (0.036):
yaduktaṃ tu mayā purā SvaT_10.379d / yaduktaṃ vidhipūrvakam SvaT_3.37d
ijyādi cānyatantre 'pi tadvaitat kāmikaṃ bhavet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512038 (0.0):
etattantroktavidhinā % yaduktaṃ vidhipūrvakam // SvaT_3.37 // / ijyādi cānyatantre 'pi $ tadvaitat kāmikaṃ bhavet &
nānāsiddhiguṇairyuktaṃ nānākāmaphalapradam // SvaT_3.38 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512047 (0.0):
ijyādi cānyatantre 'pi $ tadvaitat kāmikaṃ bhavet & / nānāsiddhiguṇairyuktaṃ % nānākāmaphalapradam // SvaT_3.38 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237777 (0.025):
nānāsiddhiguṇairyuktaṃ SvaT_3.38c / nānāsiddhiphalapradaiḥ SvaT_4.268b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237499 (0.049):
nānākāmapradairvṛkṣaiḥ SvaT_10.804c / nānākāmaphalapradam SvaT_3.38d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509552 (0.061):
mahāśaṅkhākṣasūtraṃ tu % sarvakāmaphalapradam // SvaT_2.152 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766787 (0.061):
mahāśaṅkhākṣasūtraṃ tu sarvakāmaphalapradam // SvaT_2.152 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310229 (0.063):
sarvakāmaphalapradam SvaT_2.97b / sarvakāmaphalapradam SvaT_2.152d
yogasiddhiśca jāyeta muktiṃ ca labhate dhruvam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512054 (0.0):
nānāsiddhiguṇairyuktaṃ % nānākāmaphalapradam // SvaT_3.38 // / yogasiddhiśca jāyeta $ muktiṃ ca labhate dhruvam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279797 (0.064):
yogasiddhimavāpnuyāt SvaT_4.274b / yogasiddhiśca jāyeta SvaT_3.39a
sadāśivo 'pi jānāti devāścaivāsurādayaḥ // SvaT_3.39 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512059 (0.0):
yogasiddhiśca jāyeta $ muktiṃ ca labhate dhruvam & / sadāśivo 'pi jānāti % devāścaivāsurādayaḥ // SvaT_3.39 //
evaṃ tu mānasaṃ yāgaṃ kṛtvā bāhyaṃ samācaret /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512066 (0.0):
sadāśivo 'pi jānāti % devāścaivāsurādayaḥ // SvaT_3.39 // / evaṃ tu mānasaṃ yāgaṃ $ kṛtvā bāhyaṃ samācaret &
parāṃ vṛttimanudhyāyan dravyāṇyādau vilokayet // SvaT_3.40 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512072 (0.0):
evaṃ tu mānasaṃ yāgaṃ $ kṛtvā bāhyaṃ samācaret & / parāṃ vṛttimanudhyāyan % dravyāṇyādau vilokayet // SvaT_3.40 //
sitacandanakarpūraṃ sudhūpaṃ sitavāsasī /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512079 (0.0):
parāṃ vṛttimanudhyāyan % dravyāṇyādau vilokayet // SvaT_3.40 // / sitacandanakarpūraṃ $ sudhūpaṃ sitavāsasī &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317036 (0.041):
sitagandhāmbarānvitaḥ KubjT_10.26b / sitacandanakarpūraṃ SvaT_3.41a / sitacandananaivedyair KubjT_23.67a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15753147 (0.041):
sikthena muṭayetpaścāt SvaT_9.58a / sitacandanakarpūraṃ SvaT_3.41a
puṣpāṇi divyagandhīni tilavrīhighṛtādikam // SvaT_3.41 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512085 (0.0):
sitacandanakarpūraṃ $ sudhūpaṃ sitavāsasī & / puṣpāṇi divyagandhīni % tilavrīhighṛtādikam // SvaT_3.41 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219750 (0.058):
tilavrīhighṛtādikam SvaT_3.41d / tilasaṃkhyāṃs tilān hutvā hy SUp_4.44a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15717482 (0.058):
tiryaṅnārakisattvānāṃ SvaT_10.537a / tilavrīhighṛtādikam SvaT_3.41d
cūtapallavadarbhāṃstu siddhārthān khaṭikāṃ tathā / / karaṇīṃ kartarīṃ caiva pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.42 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512098 (0.0):
cūtapallavadarbhāṃstu $ siddhārthān khaṭikāṃ tathā & / karaṇīṃ kartarīṃ caiva % pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.42 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513732 (0.054):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya % pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770957 (0.054):
triguṇaṃ triguṇīkṛtya pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.163 // / śivāmbho 'streṇa samprokṣya kavacenāvaguṇṭhayet /
vārdhānīṃ śivakumbhaṃ ca tathedhmān paridhīnapi / / samidho dantakāṣṭhaṃ ca carusthālīṃ srucaṃ sruvam // SvaT_3.43 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512111 (0.0):
karaṇīṃ kartarīṃ caiva % pāśabandhanasūtrakam // SvaT_3.42 // / vārdhānīṃ śivakumbhaṃ ca $ tathedhmān paridhīnapi &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204048 (0.030):
caruṇā phalamūlairvā MrgT_3.15a / carusthālīṃ srucaṃ sruvam SvaT_3.43d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15711880 (0.030):
carukaḥ sārvakāmikaḥ SvaT_15.10d / carusthālīṃ srucaṃ sruvam SvaT_3.43d
taṇḍulāṃśca tathā kṣīram evamādīnyanekaśaḥ / / tato 'rghapātramādāya kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512123 (0.0):
samidho dantakāṣṭhaṃ ca % carusthālīṃ srucaṃ sruvam // SvaT_3.43 // / taṇḍulāṃśca tathā kṣīram $ evamādīnyanekaśaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509964 (0.019):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad $ astradarbheṇa collikhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767199 (0.019):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad astradarbheṇa collikhet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512251 (0.046):
pañcagavyāya pātraṃ tu % śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769477 (0.046):
pañcagavyāya pātraṃ tu śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510157 (0.062):
tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi $ praṇavenaiva pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767389 (0.062):
tato 'gnipātramādāya śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi praṇavenaiva pūjayet /
kavacenāvaguṇṭhyaiva praṇavena tu pūjayet / / udakādibhiraṣṭāṅgaḥ pūrayettu varānane // SvaT_3.45 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512127 (0.0):
tato 'rghapātramādāya % kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva $ praṇavena tu pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512134 (0.0):
kavacenāvaguṇṭhyaiva $ praṇavena tu pūjayet & / udakādibhiraṣṭāṅgaḥ % pūrayettu varānane // SvaT_3.45 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510161 (0.013):
tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi $ praṇavenaiva pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767393 (0.013):
tato 'gnipātramādāya śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi praṇavenaiva pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509964 (0.020):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ % prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad $ astradarbheṇa collikhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767199 (0.020):
kuṇḍaṃ tu lakṣaṇopetaṃ prokṣayedastravāriṇā // SvaT_2.183 // / kavacenāvaguṇṭhyaitad astradarbheṇa collikhet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179963 (0.054):
udakādibhiraṣṭāṅgaḥ SvaT_3.45c / udakādiśivāntakam SvaT_10.668b
udakaṃ kṣīrakusumaṃ kuśasarṣapataṇḍulāḥ / / praṇavenāsanaṃ sarvaṃ tato mūrtiṃ nyaset priye // SvaT_3.46 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512141 (0.0):
udakādibhiraṣṭāṅgaḥ % pūrayettu varānane // SvaT_3.45 // / udakaṃ kṣīrakusumaṃ $ kuśasarṣapataṇḍulāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512148 (0.0):
udakaṃ kṣīrakusumaṃ $ kuśasarṣapataṇḍulāḥ & / praṇavenāsanaṃ sarvaṃ % tato mūrtiṃ nyaset priye // SvaT_3.46 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210917 (0.016):
tato mudrāṃ visarjayet GorS(2)_60 (=HYP 3.15)d / tato mūrtiṃ nyaset priye SvaT_3.46d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714081 (0.033):
tato mudrāṃ darśayeta SvaT_2.196a / tato mūrtiṃ nyaset priye SvaT_3.46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193358 (0.048):
kuśalo harimardaśca SvaT_10.305a / kuśasarṣapataṇḍulāḥ SvaT_3.46b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253365 (0.064):
praṇavenāsanaṃ nyaset SvaT_3.77d / praṇavenāsanaṃ sarvaṃ SvaT_3.46c
bhairavāvaraṇairyuktāṃ pūjayettāṃ yathākramam / / gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair mantrasandhānapūrvakam // SvaT_3.47 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512153 (0.0):
praṇavenāsanaṃ sarvaṃ % tato mūrtiṃ nyaset priye // SvaT_3.46 // / bhairavāvaraṇairyuktāṃ $ pūjayettāṃ yathākramam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512160 (0.0):
bhairavāvaraṇairyuktāṃ $ pūjayettāṃ yathākramam & / gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair % mantrasandhānapūrvakam // SvaT_3.47 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508248 (0.060):
niṣkalaṃ tu tathāvāhya % aṅgānyevaṃ yathākramam // SvaT_2.53 // / gandhairdhūpaistathā puṣpair $ vividhairbhakṣyabhojanaiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765486 (0.060):
niṣkalaṃ tu tathāvāhya aṅgānyevaṃ yathākramam // SvaT_2.53 // / gandhairdhūpaistathā puṣpair vividhairbhakṣyabhojanaiḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155156 (0.062):
satkuryād gurukurād mānayet pūjayet puṣpair dhūpair mālyair gandhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155409 (0.062):
satkuryād gurukuryād mānayet pūjayet puṣpair dhūpair mālyair gandhair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155433 (0.062):
ca manasikuryāt tāṃ ca satkuryād gurukuryād mānayet pūjayet puṣpair / dhūpair mālyair gandhair vilepanaiś cūrṇaiś cīvaraiś chattrair dhvajaiḥ
mantavyaṃ paramaṃ tattvaṃ tataścaivāmṛtībhavet / / pātrāṇāṃ tritayaṃ kalpyaṃ nirodhārthe vidhau tathā // SvaT_3.48 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512171 (0.0):
gandhaiḥ puṣpaistathā dhūpair % mantrasandhānapūrvakam // SvaT_3.47 // / mantavyaṃ paramaṃ tattvaṃ $ tataścaivāmṛtībhavet &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429474 (0.061):
priyo me 'si jagatpate | *HV_104.16a*1137:1 |* / punaś ca paramaṃ tattvaṃ | *HV_104.16a*1137:2 |* / [k: M1 3 ins.: :k]
paśvarghe ca prakalpyaivaṃ śivahastaṃ prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512178 (0.0):
pātrāṇāṃ tritayaṃ kalpyaṃ % nirodhārthe vidhau tathā // SvaT_3.48 // / paśvarghe ca prakalpyaivaṃ $ śivahastaṃ prakalpayet &
mantrasandhānakaṃ prāgvan nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.49 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512184 (0.0):
paśvarghe ca prakalpyaivaṃ $ śivahastaṃ prakalpayet & / mantrasandhānakaṃ prāgvan % nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.49 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512809 (0.041):
mantrasandhānakaṃ pūrvaṃ % nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.95 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770034 (0.041):
mantrasandhānakaṃ pūrvaṃ nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.95 //
mūlamantramanusmṛtya hṛtkaṇṭhatālumadhyagam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512191 (0.0):
mantrasandhānakaṃ prāgvan % nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.49 // / mūlamantramanusmṛtya $ hṛtkaṇṭhatālumadhyagam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508858 (0.023):
āvāhayetsuhṛṣṭātmā $ tava devi vadāmyaham & / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya % nādāntāntasamāśritam // SvaT_2.99 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766096 (0.023):
āvāhayetsuhṛṣṭātmā tava devi vadāmyaham / / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya nādāntāntasamāśritam // SvaT_2.99 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4779418 (0.024):
niveśayedrecakānte(8) phaḍantenātha tena ca /AP_74.013ab/ / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhyabrahmarandhre vibhidya ca //AP_74.013cd/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325921 (0.033):
hṛtkaṇṭhatālujihvauṣṭhau KubjT_4.66c / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya SvaT_2.99c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756849 (0.033):
hṛcchiraśca śikhāṃ tathā SvaT_9.21d / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhya SvaT_2.99c
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25396177 (0.034):
guṇitaireva soddhātairaniruddhairathāpi vā // ŚivP_7.1,32.46cd/ / hṛtkaṇṭhatālubhrūmadhyabrahmarandhrasamanvitām // ŚivP_7.1,32.47ab/
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756857 (0.037):
hṛtkaṇṭhatālumadhyagam SvaT_3.50b / hṛtpadmasaṃdhimadhye tu SvaT_7.83c
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496866 (0.044):
udāno hṛtkaṇṭhatālumūrddhabhrūmadhyavṛttiḥ vyānastvavṛttiriti //
bhrūmadhyaṃ śabdakūṭaṃ tat turyasthānaṃ vibhedayet // SvaT_3.50 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512198 (0.0):
mūlamantramanusmṛtya $ hṛtkaṇṭhatālumadhyagam & / bhrūmadhyaṃ śabdakūṭaṃ tat % turyasthānaṃ vibhedayet // SvaT_3.50 //
vāmadakṣiṇamadhye tu viṣuvatsthena bhedayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512205 (0.0):
bhrūmadhyaṃ śabdakūṭaṃ tat % turyasthānaṃ vibhedayet // SvaT_3.50 // / vāmadakṣiṇamadhye tu $ viṣuvatsthena bhedayet &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542852 (0.041):
uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ $ vāmadakṣiṇasaṃsthitam & / madhye tu viṣuvatproktaṃ % puṭadvayaviniḥsṛtam // Stk_11.5 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470289 (0.041):
uttaraṃ dakṣiṇaṃ jñeyaṃ vāmadakṣiṇasaṃsthitam / / madhye tu viṣuvatproktaṃ puṭadvayaviniḥsṛtam // Stk_11.5 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288689 (0.049):
vāmadakṣiṇataḥ sthite SvaT_10.1231d / vāmadakṣiṇamadhye tu SvaT_3.51a
dvādaśāntaṃ paraṃ nītvā karastho mantravigrahaḥ // SvaT_3.51 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512213 (0.0):
vāmadakṣiṇamadhye tu $ viṣuvatsthena bhedayet & / dvādaśāntaṃ paraṃ nītvā % karastho mantravigrahaḥ // SvaT_3.51 //
tasyāpyanena nyāyena vilomena viśeddhṛdi / / ātmano recakenaiva pūrakeṇa viśeddhṛdi // SvaT_3.52 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512223 (0.0):
dvādaśāntaṃ paraṃ nītvā % karastho mantravigrahaḥ // SvaT_3.51 // / tasyāpyanena nyāyena $ vilomena viśeddhṛdi &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283603 (0.014):
recakena prayogena SvaT_2.182a / recakena viśeddhṛdi SvaT_3.169d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513814 (0.026):
huṃkāroccārayogena % recakena viśeddhṛdi // SvaT_3.169 // / nāḍīrandhreṇa gatvā tu $ caitanyaṃ bhāvayecchiṣoḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27771039 (0.026):
huṃkāroccārayogena recakena viśeddhṛdi // SvaT_3.169 // / nāḍīrandhreṇa gatvā tu caitanyaṃ bhāvayecchiṣoḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251167 (0.038):
pūrakeṇa prayogeṇa SvaT_2.144a / pūrakeṇa viśeddhṛdi SvaT_3.52d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729195 (0.039):
pūrakeṇa viśeddhṛdi SvaT_3.52d / pūrakeṇa viśeddhṛdi SvaT_4.72d / pūrakeṇa hṛdi nyasya SvaT_4.528a
nāḍīsandhānametaddhi śivena parikīrtitam / / vyāpakaṃ tu śivaṃ dhyāyen mantramūrtimadhiṣṭhitam // SvaT_3.53 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512228 (0.0):
ātmano recakenaiva % pūrakeṇa viśeddhṛdi // SvaT_3.52 // / nāḍīsandhānametaddhi $ śivena parikīrtitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512235 (0.0):
nāḍīsandhānametaddhi $ śivena parikīrtitam & / vyāpakaṃ tu śivaṃ dhyāyen % mantramūrtimadhiṣṭhitam // SvaT_3.53 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266842 (0.055):
mantramūrtimadhiṣṭhitam SvaT_3.53d / mantramūrtiṃ sadāśivam Stk_1.11d
darbhaṃ saṃgṛhya cāstreṇa saptavārābhimantritam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512241 (0.0):
vyāpakaṃ tu śivaṃ dhyāyen % mantramūrtimadhiṣṭhitam // SvaT_3.53 // / darbhaṃ saṃgṛhya cāstreṇa $ saptavārābhimantritam &
pañcagavyāya pātraṃ tu śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512249 (0.0):
darbhaṃ saṃgṛhya cāstreṇa $ saptavārābhimantritam & / pañcagavyāya pātraṃ tu % śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302872 (0.012):
śodhayettaṃ śivādhvare SvaT_10.1236d / śodhayettu śivāmbhasā SvaT_3.54d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15748283 (0.020):
śodhayettu śivāmbhasā SvaT_3.54d / śodhayedanupūrvaśaḥ SvaT_10.347b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316968 (0.047):
sāstrānsaṃparikalpayet SvaT_2.175d / sāstreṇaiva śivāmbhasā SvaT_2.218d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512273 (0.053):
pṛthakpātrasthitānyeva % prokṣyāstreṇa śivāmbhasā // SvaT_3.56 // / gomayaṃ tu hṛdāmantrya $ gomūtraṃ śirasā dadhi &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769499 (0.053):
pṛthakpātrasthitānyeva prokṣyāstreṇa śivāmbhasā // SvaT_3.56 // / gomayaṃ tu hṛdāmantrya gomūtraṃ śirasā dadhi /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257315 (0.056):
prokṣayettaṃ śivāmbhasā SvaT_3.123b / prokṣayettaṃ śivāmbhasā SvaT_4.533b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257345 (0.060):
prokṣyastena samāsataḥ SvaT_2.159b / prokṣyāstreṇa śivāmbhasā SvaT_3.56d
astreṇa kṣālayettacca kavacenāvaguṇṭhayet / / darbhāsanaṃ dhruveṇaiva maṇḍalaṃ tu prakalpayet // SvaT_3.55 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512259 (0.0):
pañcagavyāya pātraṃ tu % śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512121 (0.046):
tato 'rghapātramādāya % kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva $ praṇavena tu pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769347 (0.046):
tato 'rghapātramādāya kṣālayedastravāriṇā // SvaT_3.44 // / kavacenāvaguṇṭhyaiva praṇavena tu pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510158 (0.048):
tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi $ praṇavenaiva pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767390 (0.048):
tato 'gnipātramādāya śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi praṇavenaiva pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512875 (0.061):
tataścaruṃ ca śrapayet % sthālīṃ saṃgṛhya nirvraṇām // SvaT_3.100 // / śivāmbhasā tu prakṣālya $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770100 (0.061):
tataścaruṃ ca śrapayet sthālīṃ saṃgṛhya nirvraṇām // SvaT_3.100 // / śivāmbhasā tu prakṣālya kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510679 (0.062):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau $ śivāmbho 'streṇa prokṣayet & / kavacenāvaguṇṭhyaitau % śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767906 (0.062):
srukstruvau saṃpratāpyāgnau śivāmbho 'streṇa prokṣayet / / kavacenāvaguṇṭhyaitau śivāgnau bhrāmayettridhā // SvaT_2.228 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510737 (0.063):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767964 (0.063):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257315 (0.064):
prokṣayettau śivāmbhasā SvaT_2.229d / prokṣayedastravāriṇā SvaT_2.183d
tasyopari nyaset pātraṃ gomayādīni cāharet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512266 (0.0):
darbhāsanaṃ dhruveṇaiva % maṇḍalaṃ tu prakalpayet // SvaT_3.55 // / tasyopari nyaset pātraṃ $ gomayādīni cāharet &
pṛthakpātrasthitānyeva prokṣyāstreṇa śivāmbhasā // SvaT_3.56 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512273 (0.0):
tasyopari nyaset pātraṃ $ gomayādīni cāharet & / pṛthakpātrasthitānyeva % prokṣyāstreṇa śivāmbhasā // SvaT_3.56 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257345 (0.042):
prokṣyastena samāsataḥ SvaT_2.159b / prokṣyāstreṇa śivāmbhasā SvaT_3.56d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512248 (0.053):
pañcagavyāya pātraṃ tu % śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769474 (0.053):
pañcagavyāya pātraṃ tu śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516742 (0.063):
tataḥ śivāmbhasā śiṣyaṃ % prokṣya cāstreṇa tāḍayet // SvaT_4.174 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773965 (0.063):
tataḥ śivāmbhasā śiṣyaṃ prokṣya cāstreṇa tāḍayet // SvaT_4.174 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316968 (0.063):
sāstrānsaṃparikalpayet SvaT_2.175d / sāstreṇaiva śivāmbhasā SvaT_2.218d
gomayaṃ tu hṛdāmantrya gomūtraṃ śirasā dadhi /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512282 (0.0):
pṛthakpātrasthitānyeva % prokṣyāstreṇa śivāmbhasā // SvaT_3.56 // / gomayaṃ tu hṛdāmantrya $ gomūtraṃ śirasā dadhi &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200943 (0.053):
gobrāhmaṇa śaraṇyatā SvaT_10.65b / gomayaṃ tu hṛdāmantrya SvaT_3.57a
śikhayā varmaṇā kṣīram astreṇājyaṃ kuśodakam // SvaT_3.57 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512290 (0.0):
gomayaṃ tu hṛdāmantrya $ gomūtraṃ śirasā dadhi & / śikhayā varmaṇā kṣīram % astreṇājyaṃ kuśodakam // SvaT_3.57 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173385 (0.035):
astreṇa vījayedagnim SvaT_2.215c / astreṇājyaṃ kuśodakam SvaT_3.57d
dhāmnā ca mantrayet paścād gomayādīni yojayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512296 (0.0):
śikhayā varmaṇā kṣīram % astreṇājyaṃ kuśodakam // SvaT_3.57 // / dhāmnā ca mantrayet paścād $ gomayādīni yojayet &
pūrvasaṃskṛtapātre tu svamantrairgomayādikam // SvaT_3.58 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512305 (0.0):
dhāmnā ca mantrayet paścād $ gomayādīni yojayet & / pūrvasaṃskṛtapātre tu % svamantrairgomayādikam // SvaT_3.58 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15755990 (0.008):
svamantrairgomayādikam SvaT_3.58d / svamānena ca saṃharet SvaT_11.301b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323508 (0.019):
svamantreṇa tu sarveṣām SvaT_2.172a / svamantrairgomayādikam SvaT_3.58d
saṃyojya mantrayetpaścāt taireva hṛdayādibhiḥ / / praṇavena tu saṃkalpya anantaṃ mūrtivigraham // SvaT_3.59 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512316 (0.0):
pūrvasaṃskṛtapātre tu % svamantrairgomayādikam // SvaT_3.58 // / saṃyojya mantrayetpaścāt $ taireva hṛdayādibhiḥ &
dhāmāṅgāni ca bāhye tu sampūjyāvaraṇasthitim /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512324 (0.0):
praṇavena tu saṃkalpya % anantaṃ mūrtivigraham // SvaT_3.59 // / dhāmāṅgāni ca bāhye tu $ sampūjyāvaraṇasthitim &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231962 (0.056):
dhāmāṅgāni ca bāhye tu SvaT_3.60a / dhāmādipraṇavādyaṃ ca SvaT_2.253a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15722112 (0.064):
dhāmamantramanusmaran SvaT_4.524b / dhāmāṅgāni ca bāhye tu SvaT_3.60a
mantrasandhānakaṃ kṛtvā amṛtīkaraṇaṃ tathā // SvaT_3.60 // / śivāmṛtaṃ tatsaṃcintya sampūjya sthāpayettataḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512334 (0.0):
dhāmāṅgāni ca bāhye tu $ sampūjyāvaraṇasthitim & / mantrasandhānakaṃ kṛtvā % amṛtīkaraṇaṃ tathā // SvaT_3.60 //
astrābhimantritaṃ darbhaṃ gṛhītvollekhanaṃ kuru // SvaT_3.61 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512341 (0.0):
śivāmṛtaṃ tatsaṃcintya $ sampūjya sthāpayettataḥ & / astrābhimantritaṃ darbhaṃ % gṛhītvollekhanaṃ kuru // SvaT_3.61 //
yāvadbhūmau samantāttu saumyāsyo dakṣiṇe sthitaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512349 (0.0):
astrābhimantritaṃ darbhaṃ % gṛhītvollekhanaṃ kuru // SvaT_3.61 // / yāvadbhūmau samantāttu $ saumyāsyo dakṣiṇe sthitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754755 (0.049):
saumyānanakṛtāñjalim SvaT_3.122d / saumyāsyo dakṣiṇe sthitaḥ SvaT_3.62b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320694 (0.050):
saumyāsyāṃ vajradhāriṇīm KubjT_22.23b / saumyāsyo dakṣiṇe sthitaḥ SvaT_3.62b
tataścaivoddharecchalyam ājalāntaṃ vyavasthitam // SvaT_3.62 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512357 (0.0):
yāvadbhūmau samantāttu $ saumyāsyo dakṣiṇe sthitaḥ & / tataścaivoddharecchalyam % ājalāntaṃ vyavasthitam // SvaT_3.62 //
recitaṃ bhāvayecchuddhaṃ mauktikādyaiḥ prapūrayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512363 (0.0):
tataścaivoddharecchalyam % ājalāntaṃ vyavasthitam // SvaT_3.62 // / recitaṃ bhāvayecchuddhaṃ $ mauktikādyaiḥ prapūrayet &
samīkaraṇamastreṇa kavacena tu secanam // SvaT_3.63 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512370 (0.0):
recitaṃ bhāvayecchuddhaṃ $ mauktikādyaiḥ prapūrayet & / samīkaraṇamastreṇa % kavacena tu secanam // SvaT_3.63 //
ākoṭanamathāstreṇa tato mārjanalepane /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512376 (0.0):
samīkaraṇamastreṇa % kavacena tu secanam // SvaT_3.63 // / ākoṭanamathāstreṇa $ tato mārjanalepane &
astreṇa pañcagavyena gandhatoyena copari // SvaT_3.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512381 (0.0):
ākoṭanamathāstreṇa $ tato mārjanalepane & / astreṇa pañcagavyena % gandhatoyena copari // SvaT_3.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512749 (0.048):
pañcagavyena liptvādau $ gandhatoyena copari & / śivāmbhasāstramantreṇa % samprokṣya tvavaguṇṭhayet // SvaT_3.91 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769975 (0.048):
pañcagavyena liptvādau gandhatoyena copari / / śivāmbhasāstramantreṇa samprokṣya tvavaguṇṭhayet // SvaT_3.91 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198272 (0.053):
gandhatoyena copari SvaT_3.91b / gandhatoyena deśikaḥ VT_40b
śivāmbhasāstrayuktena vikirāṇyabhimantrayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512388 (0.0):
astreṇa pañcagavyena % gandhatoyena copari // SvaT_3.64 // / śivāmbhasāstrayuktena $ vikirāṇyabhimantrayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300700 (0.042):
śivāmbhasāstramantreṇa SvaT_3.91c / śivāmbhasāstrayuktena SvaT_3.65a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512750 (0.046):
pañcagavyena liptvādau $ gandhatoyena copari & / śivāmbhasāstramantreṇa % samprokṣya tvavaguṇṭhayet // SvaT_3.91 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769976 (0.046):
pañcagavyena liptvādau gandhatoyena copari / / śivāmbhasāstramantreṇa samprokṣya tvavaguṇṭhayet // SvaT_3.91 //
saptakṛtvo 'stramantreṇa sthitvā mantre tu prāgdiśaḥ // SvaT_3.65 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512397 (0.0):
śivāmbhasāstrayuktena $ vikirāṇyabhimantrayet & / saptakṛtvo 'stramantreṇa % sthitvā mantre tu prāgdiśaḥ // SvaT_3.65 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321789 (1.192):
sthitvā prāgiva bhāvitaḥ SvaT_3.4d / sthitvā mantre tu prāgdiśaḥ SvaT_3.65d
ūrdhvādho vikireddhānyāny astrabhūtāni cintayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512403 (0.0):
saptakṛtvo 'stramantreṇa % sthitvā mantre tu prāgdiśaḥ // SvaT_3.65 // / ūrdhvādho vikireddhānyāny $ astrabhūtāni cintayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181803 (0.045):
ūrdhvādho 'gniyutena ca SvaT_2.37b / ūrdhvādho vikireddhānyāny SvaT_3.66a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15704897 (0.050):
ūrdhvādho vikireddhānyāny SvaT_3.66a / ūrdhvāntaṃ saṃvyavasthitāḥ SvaT_10.1197b
cāmareṇa suśubhreṇa astramantreṇa saṃharet // SvaT_3.66 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512411 (0.0):
ūrdhvādho vikireddhānyāny $ astrabhūtāni cintayet & / cāmareṇa suśubhreṇa % astramantreṇa saṃharet // SvaT_3.66 //
aiśānyabhimukhānyeva nairṛtyā yāvadaiśvaram / / pañcagavyena samprokṣya gandhāmbhobhiḥ śivāmbhasā // SvaT_3.67 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512423 (0.0):
cāmareṇa suśubhreṇa % astramantreṇa saṃharet // SvaT_3.66 // / aiśānyabhimukhānyeva $ nairṛtyā yāvadaiśvaram &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15710012 (0.038):
gandhāttu pṛthivī jātā SvaT_11.79a / gandhāmbhobhiḥ śivāmbhasā SvaT_3.67d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198532 (0.059):
gandhādivyañjakatvācca MrgT_1,12.12c / gandhāmbhobhiḥ śivāmbhasā SvaT_3.67d
dhruveṇa śriyamāvāhya padmahastāṃ sulocanām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512430 (0.0):
pañcagavyena samprokṣya % gandhāmbhobhiḥ śivāmbhasā // SvaT_3.67 // / dhruveṇa śriyamāvāhya $ padmahastāṃ sulocanām &
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160363 (0.061):
sarvalakṣaṇasaṃyuktāṃ padmāsanasamanvitām // Vis_18.48 // / padmahastāṃ śriyaṃ devīṃ padmanābhapriyāṃ śubhām /
śuklapuṣpāṇi muñcantīṃ sarvalakṣaṇasaṃyutām // SvaT_3.68 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512437 (0.0):
dhruveṇa śriyamāvāhya $ padmahastāṃ sulocanām & / śuklapuṣpāṇi muñcantīṃ % sarvalakṣaṇasaṃyutām // SvaT_3.68 //
nīlotpaladalaśyāmāṃ yāgaharmyāvalokinīm /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512443 (0.0):
śuklapuṣpāṇi muñcantīṃ % sarvalakṣaṇasaṃyutām // SvaT_3.68 // / nīlotpaladalaśyāmāṃ $ yāgaharmyāvalokinīm &
brahmasthānopaviṣṭāṃ tu dvārābhimukhabhadradām // SvaT_3.69 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512451 (0.0):
nīlotpaladalaśyāmāṃ $ yāgaharmyāvalokinīm & / brahmasthānopaviṣṭāṃ tu % dvārābhimukhabhadradām // SvaT_3.69 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1230482 (0.059):
dvārādhyakṣān pūjayitvā SvaT_3.5a / dvārābhimukhabhadradām SvaT_3.69d / dvārāṣṭakavibhāgena SvaT_5.35a
gandhapuṣpādibhiḥ pūjya śivakumbhaṃ prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512458 (0.0):
brahmasthānopaviṣṭāṃ tu % dvārābhimukhabhadradām // SvaT_3.69 // / gandhapuṣpādibhiḥ pūjya $ śivakumbhaṃ prakalpayet &
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23677030 (0.029):
8.108ab: ātmamūrtyādipūjyāntaṃ kumbhe vinyasya mantravit / 8.108cd: gandhapuṣpādibhiḥ pūjya vārdhānyāṃ pūjayed imam
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198389 (0.030):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjāṃ SvaT_2.205a / gandhapuṣpādibhiḥ pūjya SvaT_3.70a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513997 (0.042):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjya $ sūtre pāśāṃśtu tarpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27771222 (0.042):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjya sūtre pāśāṃśtu tarpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709918 (0.048):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjya SvaT_3.167c / gandhapuṣpādibhiḥ pūjya SvaT_3.183a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250625 (0.052):
pūjanaṃ gandhapuṣpādyaiḥ SvaT_2.186c / pūjanaṃ tat prakīrtirtam KubjT_19.108b
aiśānīṃ diśamāśritya pañcagavyena maṇḍalam // SvaT_3.70 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512464 (0.0):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjya $ śivakumbhaṃ prakalpayet & / aiśānīṃ diśamāśritya % pañcagavyena maṇḍalam // SvaT_3.70 //
gandhodakena saṃlipya śivāmbho 'streṇa prokṣayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512471 (0.0):
aiśānīṃ diśamāśritya % pañcagavyena maṇḍalam // SvaT_3.70 // / gandhodakena saṃlipya $ śivāmbho 'streṇa prokṣayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300717 (0.060):
śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_2.196d / śivāmbho 'streṇa prokṣayet SvaT_2.228b
anantādyāsanaṃ dattvā dhruveṇāmaṇḍalāvadhi // SvaT_3.71 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512477 (0.0):
gandhodakena saṃlipya $ śivāmbho 'streṇa prokṣayet & / anantādyāsanaṃ dattvā % dhruveṇāmaṇḍalāvadhi // SvaT_3.71 //
sarvadoṣavinirmuktaṃ kumbhaṃ candanalepitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512484 (0.0):
anantādyāsanaṃ dattvā % dhruveṇāmaṇḍalāvadhi // SvaT_3.71 // / sarvadoṣavinirmuktaṃ $ kumbhaṃ candanalepitam &
svastikādyaiścārcayitvā yavasiddhārthadūrvabhiḥ // SvaT_3.72 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512491 (0.0):
sarvadoṣavinirmuktaṃ $ kumbhaṃ candanalepitam & / svastikādyaiścārcayitvā % yavasiddhārthadūrvabhiḥ // SvaT_3.72 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15708261 (0.063):
kumbhavaccārcayitvā tām SvaT_3.78c / kumbhaṃ candanalepitam SvaT_3.72b
sitasūtreṇa saṃveṣṭya vastrapūtena cāmbhasā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512497 (0.0):
svastikādyaiścārcayitvā % yavasiddhārthadūrvabhiḥ // SvaT_3.72 // / sitasūtreṇa saṃveṣṭya $ vastrapūtena cāmbhasā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317121 (0.059):
sitavastreṇa bhūṣayet SvaT_3.76d / sitasūtreṇa saṃveṣṭya SvaT_3.73a
sampūrya sarvataśchannaṃ cūtāśvatthādipallavaiḥ // SvaT_3.73 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512504 (0.0):
sitasūtreṇa saṃveṣṭya $ vastrapūtena cāmbhasā & / sampūrya sarvataśchannaṃ % cūtāśvatthādipallavaiḥ // SvaT_3.73 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15712125 (0.047):
cūtapallavasaṃyutaiḥ SvaT_4.457b / cūtāśvatthādipallavaiḥ SvaT_3.73d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205087 (0.061):
cūtāśvatthādipallavaiḥ SvaT_3.73d / cūrṇamānena bhakṣayet SUp_6.49d
ratnagarbhauṣadhīyuktaṃ sahadevādibhirgaṇaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512512 (0.0):
sampūrya sarvataśchannaṃ % cūtāśvatthādipallavaiḥ // SvaT_3.73 // / ratnagarbhauṣadhīyuktaṃ $ sahadevādibhirgaṇaiḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281528 (0.054):
ratnagarbhāmbupūritaiḥ SvaT_4.456b / ratnagarbhauṣadhīyuktaṃ SvaT_3.74a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15740135 (0.063):
ratnagarbhauṣadhīyuktaṃ SvaT_3.74a / ratnapadmavicitrite SvaT_10.1010d
prokṣya cāstreṇa saṃgṛhya kavacenāvaguṇṭhitam // SvaT_3.74 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512518 (0.0):
ratnagarbhauṣadhīyuktaṃ $ sahadevādibhirgaṇaiḥ & / prokṣya cāstreṇa saṃgṛhya % kavacenāvaguṇṭhitam // SvaT_3.74 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510158 (0.062):
tato 'gnipātramādāya % śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi $ praṇavenaiva pūjayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767390 (0.062):
tato 'gnipātramādāya śivāmbho 'streṇa prokṣayet // SvaT_2.196 // / kavacenāvaguṇṭhyāpi praṇavenaiva pūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513192 (0.062):
śivaṃ nyāsāṅgasahitaṃ % pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_3.124 // / vastraṃ samprokṣya cāstreṇa $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770417 (0.062):
śivaṃ nyāsāṅgasahitaṃ pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_3.124 // / vastraṃ samprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257331 (0.064):
prokṣya cāstreṇa tāḍayet SvaT_4.174d / prokṣya cāstreṇa saṃgṛhya SvaT_3.74c
āsanasyopari nyasyen mūlamantramanusmaran / / kalādhvabhairavādīni nyasyārghādīn prakalpayet // SvaT_3.75 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512523 (0.0):
prokṣya cāstreṇa saṃgṛhya % kavacenāvaguṇṭhitam // SvaT_3.74 // / āsanasyopari nyasyen $ mūlamantramanusmaran &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512531 (0.0):
āsanasyopari nyasyen $ mūlamantramanusmaran & / kalādhvabhairavādīni % nyasyārghādīn prakalpayet // SvaT_3.75 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242332 (0.041):
nyasyāntaḥkaraṇaṃ bhavet SvaT_3.140d / nyasyārghādīn prakalpayet SvaT_3.75d
mudrāṃ baddhvā hṛdādīni pūjyānyagnidalādiṣu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512539 (0.0):
kalādhvabhairavādīni % nyasyārghādīn prakalpayet // SvaT_3.75 // / mudrāṃ baddhvā hṛdādīni $ pūjyānyagnidalādiṣu &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271911 (0.047):
mudrāṃ baddhvā praṇamyādau SvaT_4.51c / mudrāṃ baddhvā hṛdādīni SvaT_3.76a
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ sitavastreṇa bhūṣayet // SvaT_3.76 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512548 (0.0):
mudrāṃ baddhvā hṛdādīni $ pūjyānyagnidalādiṣu & / gandhapuṣpapavitrādyaiḥ % sitavastreṇa bhūṣayet // SvaT_3.76 //
vāmabhāge tu kumbhasya pañcagavyena maṇḍalam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512555 (0.0):
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ % sitavastreṇa bhūṣayet // SvaT_3.76 // / vāmabhāge tu kumbhasya $ pañcagavyena maṇḍalam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15742771 (0.054):
vāmanāsāpuṭenaiva SvaT_7.193c / vāmabhāge tu kumbhasya SvaT_3.77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288831 (0.060):
vāmaprasāritakarā KubjT_2.5c / vāmabhāge tu kumbhasya SvaT_3.77a
śivāmbhasā tu samprokṣya praṇavenāsanaṃ nyaset // SvaT_3.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512562 (0.0):
vāmabhāge tu kumbhasya $ pañcagavyena maṇḍalam & / śivāmbhasā tu samprokṣya % praṇavenāsanaṃ nyaset // SvaT_3.77 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253366 (0.034):
praṇavenāsanaṃ dattvā SvaT_5.37a / praṇavenāsanaṃ nyaset SvaT_3.77d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513146 (0.059):
dvāre maṇḍalakaṃ kṛtvā % darbhaṃ tasyopari nyaset // SvaT_3.121 // / praṇavenāsanaṃ kalpyaṃ $ śiṣyaṃ tasminniveśayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770371 (0.059):
dvāre maṇḍalakaṃ kṛtvā darbhaṃ tasyopari nyaset // SvaT_3.121 // / praṇavenāsanaṃ kalpyaṃ śiṣyaṃ tasminniveśayet /
samprokṣya ca śivāmbhobhir vārdhānīṃ maṅgalānvitām /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512568 (0.0):
śivāmbhasā tu samprokṣya % praṇavenāsanaṃ nyaset // SvaT_3.77 // / samprokṣya ca śivāmbhobhir $ vārdhānīṃ maṅgalānvitām &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309808 (0.060):
samprokṣya ca śivāmbhobhir SvaT_3.78a / samprokṣya tvavaguṇṭhayet SvaT_3.91d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289595 (0.060):
vārdhānīṃ maṅgalānvitām SvaT_3.78b / vārdhānīṃ śivakumbhaṃ ca SvaT_3.43a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15750543 (0.063):
samprasārya pradeśinīm SvaT_14.8b / samprokṣya ca śivāmbhobhir SvaT_3.78a / samprokṣya tvavaguṇṭhayet SvaT_3.91d
kumbhavaccārcayitvā tām āsanasyopari nyaset // SvaT_3.78 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512575 (0.0):
samprokṣya ca śivāmbhobhir $ vārdhānīṃ maṅgalānvitām & / kumbhavaccārcayitvā tām % āsanasyopari nyaset // SvaT_3.78 //
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ pūjayitvā tu vārdhanīm /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512582 (0.0):
kumbhavaccārcayitvā tām % āsanasyopari nyaset // SvaT_3.78 // / gandhapuṣpapavitrādyaiḥ $ pūjayitvā tu vārdhanīm &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198339 (0.034):
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ SvaT_3.79a / gandhapuṣpapavitrādyaiḥ SvaT_3.89c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198331 (0.038):
gandhapuṣpapavitrakaiḥ SvaT_3.82d / gandhapuṣpapavitrādyaiḥ SvaT_3.76c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512726 (0.052):
svanāmapadavinyāsān $ oṃkārādinamontagān & / gandhapuṣpapavitrādyaiḥ % pūjayettān prayatnataḥ // SvaT_3.89 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769952 (0.052):
svanāmapadavinyāsān oṃkārādinamontagān / / gandhapuṣpapavitrādyaiḥ pūjayettān prayatnataḥ // SvaT_3.89 //
uccāryāstraṃ krameṇāgre dravyāṇāṃ vārdhanīṃ nayet // SvaT_3.79 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512590 (0.0):
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ $ pūjayitvā tu vārdhanīm & / uccāryāstraṃ krameṇāgre % dravyāṇāṃ vārdhanīṃ nayet // SvaT_3.79 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15721308 (0.031):
dravyaścaiva tvamedhyakaḥ SvaT_10.41d / dravyāṇāṃ vārdhanīṃ nayet SvaT_3.79d
acchinnāmanulomena jaladhārāṃ tu pātayan /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512596 (0.0):
uccāryāstraṃ krameṇāgre % dravyāṇāṃ vārdhanīṃ nayet // SvaT_3.79 // / acchinnāmanulomena $ jaladhārāṃ tu pātayan &
tatsthānāttu samuddhṛtya yāvatkoṇaṃ tu śāṅkaram // SvaT_3.80 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512604 (0.0):
acchinnāmanulomena $ jaladhārāṃ tu pātayan & / tatsthānāttu samuddhṛtya % yāvatkoṇaṃ tu śāṅkaram // SvaT_3.80 //
ācāryaḥ kalaśaṃ paścād bhairaveṇa samuddharet / / nayedvārdhānimārgeṇa tasmin saṃsthāpayetpunaḥ // SvaT_3.81 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512615 (0.0):
tatsthānāttu samuddhṛtya % yāvatkoṇaṃ tu śāṅkaram // SvaT_3.80 // / ācāryaḥ kalaśaṃ paścād $ bhairaveṇa samuddharet &
vārdhānīṃ sthāpayetpaścād astramantramanusmaran /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512621 (0.0):
nayedvārdhānimārgeṇa % tasmin saṃsthāpayetpunaḥ // SvaT_3.81 // / vārdhānīṃ sthāpayetpaścād $ astramantramanusmaran &
viśeṣapūjāmubhayor gandhapuṣpapavitrakaiḥ // SvaT_3.82 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512628 (0.0):
vārdhānīṃ sthāpayetpaścād $ astramantramanusmaran & / viśeṣapūjāmubhayor % gandhapuṣpapavitrakaiḥ // SvaT_3.82 //
mantrasandhānakaṃ kuryān nāḍīsandhimathobhayoḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512634 (0.0):
viśeṣapūjāmubhayor % gandhapuṣpapavitrakaiḥ // SvaT_3.82 // / mantrasandhānakaṃ kuryān $ nāḍīsandhimathobhayoḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236900 (0.059):
nāḍīsandhimathobhayoḥ SvaT_3.83b / nāḍīsaṃdhānakaṃ triṣṭhaṃ SvaT_4.46a
vikirān saṃhitān pūrvaṃ vārdhānyāḥ kalpayedadhaḥ // SvaT_3.83 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512641 (0.0):
mantrasandhānakaṃ kuryān $ nāḍīsandhimathobhayoḥ & / vikirān saṃhitān pūrvaṃ % vārdhānyāḥ kalpayedadhaḥ // SvaT_3.83 //
akṣatāstrāṇyanekāni śarakuntāsimudgarāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512649 (0.0):
vikirān saṃhitān pūrvaṃ % vārdhānyāḥ kalpayedadhaḥ // SvaT_3.83 // / akṣatāstrāṇyanekāni $ śarakuntāsimudgarāḥ &
cakrapaṭṭisavajrādi triśūlāntānyanekaśaḥ // SvaT_3.84 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512657 (0.0):
akṣatāstrāṇyanekāni $ śarakuntāsimudgarāḥ & / cakrapaṭṭisavajrādi % triśūlāntānyanekaśaḥ // SvaT_3.84 //
yogauko vyāpya sarvaṃ tu tiryagūrdhvamadhaḥ sthitāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512665 (0.0):
cakrapaṭṭisavajrādi % triśūlāntānyanekaśaḥ // SvaT_3.84 // / yogauko vyāpya sarvaṃ tu $ tiryagūrdhvamadhaḥ sthitāḥ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219702 (0.037):
tiryagūrdhvamadhaḥ sthitāḥ SvaT_3.85b / tiryagūrdhvamadhaḥsthitāḥ SvaT_4.300d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280227 (0.061):
yogauko vyāpya sarvaṃ tu SvaT_3.85a / yo 'gnir jvalati cāpena KubjT_9.21c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20713102 (0.064):
13,098.022d@010_0419 parisaṃkhyānatattvajñas tadā satyarataḥ sadā / 13,098.022d@010_0420 ūrdhvaṃ nādho na tiryak ca na kiṃ cid abhikāmayet
vārdhānyastrasya sarve te raśmibhūtā vyavasthitāḥ // SvaT_3.85 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512671 (0.0):
yogauko vyāpya sarvaṃ tu $ tiryagūrdhvamadhaḥ sthitāḥ & / vārdhānyastrasya sarve te % raśmibhūtā vyavasthitāḥ // SvaT_3.85 //
śiṣyasya dakṣiṇe haste vārdhānyastraṃ tu saṃhitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512677 (0.0):
vārdhānyastrasya sarve te % raśmibhūtā vyavasthitāḥ // SvaT_3.85 // / śiṣyasya dakṣiṇe haste $ vārdhānyastraṃ tu saṃhitam &
tenaitaṃ yajñarakṣārthaṃ yāgādau kalaśaṃ nyaset // SvaT_3.86 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512688 (0.0):
śiṣyasya dakṣiṇe haste $ vārdhānyastraṃ tu saṃhitam & / tenaitaṃ yajñarakṣārthaṃ % yāgādau kalaśaṃ nyaset // SvaT_3.86 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277508 (0.009):
yāgaṃ nirvartayāmyaham SvaT_3.87d / yāgādau kalaśaṃ nyaset SvaT_3.86d
naivedyaṃ vividhaṃ dattvā nutvā vijñāpayedvibhum /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512694 (0.0):
tenaitaṃ yajñarakṣārthaṃ % yāgādau kalaśaṃ nyaset // SvaT_3.86 // / naivedyaṃ vividhaṃ dattvā $ nutvā vijñāpayedvibhum &
bhagavaṃstvatprasādena yāgaṃ nirvartayāmyaham // SvaT_3.87 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512700 (0.0):
naivedyaṃ vividhaṃ dattvā $ nutvā vijñāpayedvibhum & / bhagavaṃstvatprasādena % yāgaṃ nirvartayāmyaham // SvaT_3.87 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15517420 (0.064):
puṣpādibhiraśeṣaistu % tato vijñāpayecchivam // SvaT_4.222 // / bhagavaṃstvatprasādena $ adhvaṣṭakavyavasthitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27774643 (0.064):
puṣpādibhiraśeṣaistu tato vijñāpayecchivam // SvaT_4.222 // / bhagavaṃstvatprasādena adhvaṣṭakavyavasthitam /
sannidhānaṃ sadā tubhyam avighnārthaṃ sadā bhava /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512707 (0.0):
bhagavaṃstvatprasādena % yāgaṃ nirvartayāmyaham // SvaT_3.87 // / sannidhānaṃ sadā tubhyam $ avighnārthaṃ sadā bhava &
anujñātotthito yāyād arghahasto digīśvarān // SvaT_3.88 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512714 (0.0):
sannidhānaṃ sadā tubhyam $ avighnārthaṃ sadā bhava & / anujñātotthito yāyād % arghahasto digīśvarān // SvaT_3.88 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171102 (0.064):
arghahastaḥ subhāvitaḥ SvaT_2.183b / arghahasto digīśvarān SvaT_3.88d / arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a
svanāmapadavinyāsān oṃkārādinamontagān /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512722 (0.0):
anujñātotthito yāyād % arghahasto digīśvarān // SvaT_3.88 // / svanāmapadavinyāsān $ oṃkārādinamontagān &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323260 (0.064):
svanāmapadavinyāsān SvaT_3.89a / svanāmapadasaṃyuktaṃ SvaT_2.190a
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ pūjayettān prayatnataḥ // SvaT_3.89 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512729 (0.0):
svanāmapadavinyāsān $ oṃkārādinamontagān & / gandhapuṣpapavitrādyaiḥ % pūjayettān prayatnataḥ // SvaT_3.89 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512578 (0.052):
kumbhavaccārcayitvā tām % āsanasyopari nyaset // SvaT_3.78 // / gandhapuṣpapavitrādyaiḥ $ pūjayitvā tu vārdhanīm &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769804 (0.052):
kumbhavaccārcayitvā tām āsanasyopari nyaset // SvaT_3.78 // / gandhapuṣpapavitrādyaiḥ pūjayitvā tu vārdhanīm /
indrādyanantaparyantāṃl lokapālān prapūjayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512736 (0.0):
gandhapuṣpapavitrādyaiḥ % pūjayettān prayatnataḥ // SvaT_3.89 // / indrādyanantaparyantāṃl $ lokapālān prapūjayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178404 (0.060):
indrāṇī paryupasthitā SvaT_10.1024d / indrādyanantaparyantāṃl SvaT_3.90a
tato maṇḍalakaṃ madhye yāgabhūmau prakalpayet // SvaT_3.90 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512743 (0.0):
indrādyanantaparyantāṃl $ lokapālān prapūjayet & / tato maṇḍalakaṃ madhye % yāgabhūmau prakalpayet // SvaT_3.90 //
pañcagavyena liptvādau gandhatoyena copari /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512749 (0.0):
tato maṇḍalakaṃ madhye % yāgabhūmau prakalpayet // SvaT_3.90 // / pañcagavyena liptvādau $ gandhatoyena copari &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512380 (0.062):
astreṇa pañcagavyena % gandhatoyena copari // SvaT_3.64 // / śivāmbhasāstrayuktena $ vikirāṇyabhimantrayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769606 (0.062):
astreṇa pañcagavyena gandhatoyena copari // SvaT_3.64 // / śivāmbhasāstrayuktena vikirāṇyabhimantrayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242629 (0.062):
pañcagavyena maṇḍalam SvaT_3.77b / pañcagavyena liptvādau SvaT_3.91a / pañcagavyena samprokṣya SvaT_3.67c
śivāmbhasāstramantreṇa samprokṣya tvavaguṇṭhayet // SvaT_3.91 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512757 (0.0):
pañcagavyena liptvādau $ gandhatoyena copari & / śivāmbhasāstramantreṇa % samprokṣya tvavaguṇṭhayet // SvaT_3.91 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507851 (0.045):
diṅmātṛbhyo namaskṛtya % dvāraṃ saṃprokṣya yatnataḥ // SvaT_2.22 // / śivāmbhasāstramantreṇa $ vighnaproccāṭanaṃ bhavet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765088 (0.045):
diṅmātṛbhyo namaskṛtya dvāraṃ saṃprokṣya yatnataḥ // SvaT_2.22 // / śivāmbhasāstramantreṇa vighnaproccāṭanaṃ bhavet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512381 (0.046):
astreṇa pañcagavyena % gandhatoyena copari // SvaT_3.64 // / śivāmbhasāstrayuktena $ vikirāṇyabhimantrayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769607 (0.046):
astreṇa pañcagavyena gandhatoyena copari // SvaT_3.64 // / śivāmbhasāstrayuktena vikirāṇyabhimantrayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300692 (0.059):
śivāmbhasā mārjayitvā SvaT_2.230c / śivāmbhasāstramantreṇa SvaT_2.23a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515364 (0.063):
viśleṣakaraṇaṃ kṛtvā % caitanyasya vidhānataḥ // SvaT_4.70 // / chedayedastramantreṇa $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772587 (0.063):
viśleṣakaraṇaṃ kṛtvā caitanyasya vidhānataḥ // SvaT_4.70 // / chedayedastramantreṇa kavacenāvaguṇṭhayet /
brahmasthānasya pūrveṇa gurūn pūjya vināyakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512764 (0.0):
śivāmbhasāstramantreṇa % samprokṣya tvavaguṇṭhayet // SvaT_3.91 // / brahmasthānasya pūrveṇa $ gurūn pūjya vināyakam &
vāyavye pūjayeddevi gandhapuṣpairanukramāt // SvaT_3.92 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512771 (0.0):
brahmasthānasya pūrveṇa $ gurūn pūjya vināyakam & / vāyavye pūjayeddevi % gandhapuṣpairanukramāt // SvaT_3.92 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198405 (0.059):
gandhapuṣpādi yojayet VT_117b / gandhapuṣpairanukramāt SvaT_3.92d / gandhapuṣpairanukramāt SvaT_3.104d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709926 (0.059):
gandhapuṣpādibhiḥ pūjyāḥ SvaT_2.222a / gandhapuṣpairanukramāt SvaT_3.92d
athaitāṃstu namaskṛtya ājñāṃ dattāṃ vibhāvayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512777 (1.788):
vāyavye pūjayeddevi % gandhapuṣpairanukramāt // SvaT_3.92 // / athaitāṃstu namaskṛtya $ ājñāṃ dattāṃ vibhāvayet &
tatastu madhyadeśasthaṃ yogapīṭhaṃ prakalpayet // SvaT_3.93 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512787 (0.0):
athaitāṃstu namaskṛtya $ ājñāṃ dattāṃ vibhāvayet & / tatastu madhyadeśasthaṃ % yogapīṭhaṃ prakalpayet // SvaT_3.93 //
pūrvoktena vidhānena bhairaveśaṃ varānane / / pūjayitvā pavitrādyais trirāvaraṇasaṃyutam // SvaT_3.94 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512798 (0.0):
tatastu madhyadeśasthaṃ % yogapīṭhaṃ prakalpayet // SvaT_3.93 // / pūrvoktena vidhānena $ bhairaveśaṃ varānane &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729029 (0.061):
pūjayitvā pavitrādyais SvaT_3.94c / pūjayitvā varānane SvaT_3.200b
svadhyānaguṇasaṃyuktaṃ mudrālaṅkārabhūṣitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323207 (0.0):
svadhyānaguṇasaṃyuktaṃ SvaT_3.95a / svadhyānaguṇasaṃyutam SvaT_2.52b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512806 (0.0):
pūjayitvā pavitrādyais % trirāvaraṇasaṃyutam // SvaT_3.94 // / svadhyānaguṇasaṃyuktaṃ $ mudrālaṅkārabhūṣitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15755771 (0.042):
svadhā ca parikīrtitaḥ SvaT_10.1060d / svadhyānaguṇasaṃyuktaṃ SvaT_3.95a
mantrasandhānakaṃ pūrvaṃ nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.95 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512812 (0.0):
svadhyānaguṇasaṃyuktaṃ $ mudrālaṅkārabhūṣitam & / mantrasandhānakaṃ pūrvaṃ % nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.95 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512181 (0.041):
mantrasandhānakaṃ prāgvan % nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.49 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769407 (0.041):
mantrasandhānakaṃ prāgvan nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.49 //
paramīkaraṇaṃ kuryād vyāpakena pareṇa tu / / naivedyān vividhākārān dattvā mudrāṃ pradarśayet // SvaT_3.96 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512824 (0.0):
mantrasandhānakaṃ pūrvaṃ % nāḍīsandhānameva ca // SvaT_3.95 // / paramīkaraṇaṃ kuryād $ vyāpakena pareṇa tu &
praṇipātaṃ japaṃ kṛtvā nivedya vidhipūrvakam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512830 (0.0):
naivedyān vividhākārān % dattvā mudrāṃ pradarśayet // SvaT_3.96 // / praṇipātaṃ japaṃ kṛtvā $ nivedya vidhipūrvakam &
paścādbaliḥ pradātavyo mātṛṇāṃ bhūtasaṃhate // SvaT_3.97 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512836 (0.0):
praṇipātaṃ japaṃ kṛtvā $ nivedya vidhipūrvakam & / paścādbaliḥ pradātavyo % mātṛṇāṃ bhūtasaṃhate // SvaT_3.97 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269652 (0.023):
mātṛkāṃ prastarettatra SvaT_1.31c / mātṛṇāṃ bhūtasaṃhate SvaT_3.97d / mātṛnandā purī smṛtā SvaT_10.140d
bhūteśvarāṇāṃ deveśi kṣetrapālasya sarvataḥ / / tataḥ snāyādathoddhūlya athavācamya suvrate // SvaT_3.98 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512849 (0.0):
paścādbaliḥ pradātavyo % mātṛṇāṃ bhūtasaṃhate // SvaT_3.97 // / bhūteśvarāṇāṃ deveśi $ kṣetrapālasya sarvataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699179 (0.041):
athavā guṭikāṃ kṛtvā SvaT_9.91c / athavācamya suvrate SvaT_3.98d / atha vātra mahādevi SvaT_10.344c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166667 (0.048):
athavā guṭikāṃ kṛtvā SvaT_9.91c / athavācamya suvrate SvaT_3.98d
tato 'gnikuṇḍaṃ gatvā tu pūrvavacchodhanaṃ tathā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512854 (0.0):
tataḥ snāyādathoddhūlya % athavācamya suvrate // SvaT_3.98 // / tato 'gnikuṇḍaṃ gatvā tu $ pūrvavacchodhanaṃ tathā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210675 (0.047):
tato 'gnikuṇḍaṃ gatvā tu SvaT_3.99a / tato 'gnipātramādāya SvaT_2.196c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15713970 (0.051):
tataḥ svātantryaśaktikaḥ SvaT_4.445d / tato 'gnikuṇḍaṃ gatvā tu SvaT_3.99a
bhairavaṃ pūjayettatra vidhidṛṣṭena karmaṇā // SvaT_3.99 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512861 (0.0):
tato 'gnikuṇḍaṃ gatvā tu $ pūrvavacchodhanaṃ tathā & / bhairavaṃ pūjayettatra % vidhidṛṣṭena karmaṇā // SvaT_3.99 //
agneḥ santarpaṇaṃ kuryāt sahasreṇa śatena vā / / tataścaruṃ ca śrapayet sthālīṃ saṃgṛhya nirvraṇām // SvaT_3.100 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512873 (0.0):
bhairavaṃ pūjayettatra % vidhidṛṣṭena karmaṇā // SvaT_3.99 // / agneḥ santarpaṇaṃ kuryāt $ sahasreṇa śatena vā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321468 (0.058):
sthālīmājyopaliptāṃ tu SvaT_3.110a / sthālīṃ saṃgṛhya nirvraṇām SvaT_3.100d
śivāmbhasā tu prakṣālya kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512879 (0.0):
tataścaruṃ ca śrapayet % sthālīṃ saṃgṛhya nirvraṇām // SvaT_3.100 // / śivāmbhasā tu prakṣālya $ kavacenāvaguṇṭhayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300673 (0.035):
śivāmbhasā tu prakṣālya SvaT_3.101a / śivāmbhasā tu samprokṣya SvaT_3.77c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15747353 (0.046):
śivāmṛtaṃ tatsaṃcintya SvaT_3.61a / śivāmbhasā tu prakṣālya SvaT_3.101a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512249 (0.061):
pañcagavyāya pātraṃ tu % śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769475 (0.061):
pañcagavyāya pātraṃ tu śodhayettu śivāmbhasā // SvaT_3.54 // / astreṇa kṣālayettacca kavacenāvaguṇṭhayet /
candanādyairvilimpettāṃ mṛṣṭadhūpena dhūpayet // SvaT_3.101 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512885 (0.0):
śivāmbhasā tu prakṣālya $ kavacenāvaguṇṭhayet & / candanādyairvilimpettāṃ % mṛṣṭadhūpena dhūpayet // SvaT_3.101 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15737562 (0.057):
mṛdbhasmagomayaiḥ piṇḍair SvaT_4.466a / mṛṣṭadhūpena dhūpayet SvaT_3.101d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273021 (0.059):
mṛṣṭadhūpena dhūpayet SvaT_3.101d / mṛṣṭadhūpena saṃdhūpya SvaT_2.157c
sūtreṇa veṣṭayet kaṇṭhe varmabhūtena suvrate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512892 (0.0):
candanādyairvilimpettāṃ % mṛṣṭadhūpena dhūpayet // SvaT_3.101 // / sūtreṇa veṣṭayet kaṇṭhe $ varmabhūtena suvrate &
darbheṇāstrasvarūpeṇa kalpayenmaṇḍalaṃ priye // SvaT_3.102 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512898 (0.0):
sūtreṇa veṣṭayet kaṇṭhe $ varmabhūtena suvrate & / darbheṇāstrasvarūpeṇa % kalpayenmaṇḍalaṃ priye // SvaT_3.102 //
prokṣya caiva śivāmbhobhiḥ kavacenāvaguṇṭhayet / / āsanaṃ tatra vinyasyed anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512904 (0.0):
darbheṇāstrasvarūpeṇa % kalpayenmaṇḍalaṃ priye // SvaT_3.102 // / prokṣya caiva śivāmbhobhiḥ $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512911 (0.0):
prokṣya caiva śivāmbhobhiḥ $ kavacenāvaguṇṭhayet & / āsanaṃ tatra vinyasyed % anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309809 (0.035):
samprokṣya ca śivāmbhobhir SvaT_3.78a / samprokṣya tvavaguṇṭhayet SvaT_3.91d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168103 (0.045):
anantādiśikhaṇḍyantās SvaT_7.45c / anantādiśivāntakam SvaT_3.103d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510737 (0.048):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 // / śivāgnau tāpyamastreṇa $ udvāsyaṃ kavacena tu &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767964 (0.048):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 // / śivāgnau tāpyamastreṇa udvāsyaṃ kavacena tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513736 (0.058):
śivāmbho 'streṇa samprokṣya $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770961 (0.058):
śivāmbho 'streṇa samprokṣya kavacenāvaguṇṭhayet /
mūrtibhūtāṃ nyasetsthālīṃ tatrasthaṃ bhairavaṃ yajet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512917 (0.0):
āsanaṃ tatra vinyasyed % anantādiśivāntakam // SvaT_3.103 // / mūrtibhūtāṃ nyasetsthālīṃ $ tatrasthaṃ bhairavaṃ yajet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272252 (0.037):
mūrtibhūtaṃ śiśuṃ nyaset SvaT_4.464d / mūrtibhūtāṃ nyasetsthālīṃ SvaT_3.104a
trirāvaraṇasaṃyuktaṃ gandhapuṣpairanukramāt // SvaT_3.104 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512926 (0.0):
mūrtibhūtāṃ nyasetsthālīṃ $ tatrasthaṃ bhairavaṃ yajet & / trirāvaraṇasaṃyuktaṃ % gandhapuṣpairanukramāt // SvaT_3.104 //
mānasena prayogeṇa bhāvapuṣpairvarānane /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512931 (0.0):
trirāvaraṇasaṃyuktaṃ % gandhapuṣpairanukramāt // SvaT_3.104 // / mānasena prayogeṇa $ bhāvapuṣpairvarānane &
cullīṃ samprokṣya cāstreṇa kuṇḍavaccārcayettataḥ // SvaT_3.105 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512939 (0.0):
mānasena prayogeṇa $ bhāvapuṣpairvarānane & / cullīṃ samprokṣya cāstreṇa % kuṇḍavaccārcayettataḥ // SvaT_3.105 //
tatra sthālīṃ samāropya paścādagniṃ nyasedadhaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512945 (0.0):
cullīṃ samprokṣya cāstreṇa % kuṇḍavaccārcayettataḥ // SvaT_3.105 // / tatra sthālīṃ samāropya $ paścādagniṃ nyasedadhaḥ &
kṣīraṃ prokṣya śivāmbhobhis taṇḍulāṃśca samāsataḥ // SvaT_3.106 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512952 (0.0):
tatra sthālīṃ samāropya $ paścādagniṃ nyasedadhaḥ & / kṣīraṃ prokṣya śivāmbhobhis % taṇḍulāṃśca samāsataḥ // SvaT_3.106 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257340 (0.041):
prokṣya caiva śivāmbhobhiḥ SvaT_3.103a / prokṣyastena samāsataḥ SvaT_2.159b
mantreṇāṣṭaśatenaiva prakṣipya pācayecchanaiḥ / / mūlamantreṇa deveśi ekacittaḥ samāhitaḥ // SvaT_3.107 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512962 (0.0):
kṣīraṃ prokṣya śivāmbhobhis % taṇḍulāṃśca samāsataḥ // SvaT_3.106 // / mantreṇāṣṭaśatenaiva $ prakṣipya pācayecchanaiḥ &
cālanodghāṭanādīni astramantreṇa kārayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512968 (0.0):
mūlamantreṇa deveśi % ekacittaḥ samāhitaḥ // SvaT_3.107 // / cālanodghāṭanādīni $ astramantreṇa kārayet &
taptābhidhāraṃ susvinne aṅgaiścaiva prakalpayet // SvaT_3.108 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512975 (0.0):
cālanodghāṭanādīni $ astramantreṇa kārayet & / taptābhidhāraṃ susvinne % aṅgaiścaiva prakalpayet // SvaT_3.108 //
tribhistribhirghṛtenaiva sruveṇa juhuyāt priye /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512981 (0.0):
taptābhidhāraṃ susvinne % aṅgaiścaiva prakalpayet // SvaT_3.108 // / tribhistribhirghṛtenaiva $ sruveṇa juhuyāt priye &
bhūmau maṇḍalakaṃ kṛtvā praṇavenāvatārayet // SvaT_3.109 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512987 (0.0):
tribhistribhirghṛtenaiva $ sruveṇa juhuyāt priye & / bhūmau maṇḍalakaṃ kṛtvā % praṇavenāvatārayet // SvaT_3.109 //
sthālīmājyopaliptāṃ tu śītāghāraṃ ca homayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512994 (0.0):
bhūmau maṇḍalakaṃ kṛtvā % praṇavenāvatārayet // SvaT_3.109 // / sthālīmājyopaliptāṃ tu $ śītāghāraṃ ca homayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15755026 (0.058):
sthāpayetsurasundari SvaT_9.74d / sthālīmājyopaliptāṃ tu SvaT_3.110a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321466 (0.061):
sthālīmājyopaliptāṃ tu SvaT_3.110a / sthālīṃ saṃgṛhya nirvraṇām SvaT_3.100d
bhairaveṇa ṣaḍaṅgena vaṣaḍjātiyutena ca // SvaT_3.110 // / maṇḍalaṃ kuṇḍasāmīpye kṛtvā darbhāsanaṃ nyaset /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513004 (0.0):
sthālīmājyopaliptāṃ tu $ śītāghāraṃ ca homayet & / bhairaveṇa ṣaḍaṅgena % vaṣaḍjātiyutena ca // SvaT_3.110 //
sthālyāṃ tasyopari nyasya sampātaṃ mantrasaṃhitām // SvaT_3.111 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513010 (0.0):
maṇḍalaṃ kuṇḍasāmīpye $ kṛtvā darbhāsanaṃ nyaset & / sthālyāṃ tasyopari nyasya % sampātaṃ mantrasaṃhitām // SvaT_3.111 //
%% Dwivedi prints sthā(lyāṃ līṃ) tasyopari
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513018 (0.0):
sthālyāṃ tasyopari nyasya % sampātaṃ mantrasaṃhitām // SvaT_3.111 // / %% Dwivedi prints sthā(lyāṃ līṃ) tasyopari
japannekaikayāhutyā pātayed bhairaveṇa tu /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513023 (0.0):
%% Dwivedi prints sthā(lyāṃ līṃ) tasyopari / japannekaikayāhutyā $ pātayed bhairaveṇa tu &
aṣṭotkṛṣṭaśatenaiva parāmṛtamanusmaran // SvaT_3.112 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513031 (0.0):
japannekaikayāhutyā $ pātayed bhairaveṇa tu & / aṣṭotkṛṣṭaśatenaiva % parāmṛtamanusmaran // SvaT_3.112 //
rajasyādau tato devi kartaryāṃ karaṇau tathā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513035 (0.0):
aṣṭotkṛṣṭaśatenaiva % parāmṛtamanusmaran // SvaT_3.112 // / rajasyādau tato devi $ kartaryāṃ karaṇau tathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15740077 (0.042):
rajasaścopariṣṭāttu SvaT_10.1053a / rajasyādau tato devi SvaT_3.113a
khaṭikātilājyasampātaṃ mūlamantreṇa kārayet // SvaT_3.113 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513043 (0.0):
rajasyādau tato devi $ kartaryāṃ karaṇau tathā & / khaṭikātilājyasampātaṃ % mūlamantreṇa kārayet // SvaT_3.113 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197253 (0.064):
khaṭikātilājyasampātaṃ SvaT_3.113c / khaṭikāṃ chatrapāduke SvaT_4.498b
tribhāgaṃ kalpayitvā taṃ caruṃ sthālyāṃ tu saṃsthitam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513050 (0.0):
khaṭikātilājyasampātaṃ % mūlamantreṇa kārayet // SvaT_3.113 // / tribhāgaṃ kalpayitvā taṃ $ caruṃ sthālyāṃ tu saṃsthitam &
śivāgnisādhakebhyaśca śivāyāgraṃ nivedayet // SvaT_3.114 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513057 (0.0):
tribhāgaṃ kalpayitvā taṃ $ caruṃ sthālyāṃ tu saṃsthitam & / śivāgnisādhakebhyaśca % śivāyāgraṃ nivedayet // SvaT_3.114 //
dvitīyaṃ homayedagnau sādhakebhyastṛtīyakam / / caruṃ pātre tu saṃgṛhya pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_3.115 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513071 (0.0):
śivāgnisādhakebhyaśca % śivāyāgraṃ nivedayet // SvaT_3.114 // / dvitīyaṃ homayedagnau $ sādhakebhyastṛtīyakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515232 (0.044):
vastraṃ saṃprokṣya toyena % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_4.60 // / pūjayedgandhapuṣpādyair $ bhairaveṇābhimantrayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772455 (0.044):
vastraṃ saṃprokṣya toyena kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_4.60 // / pūjayedgandhapuṣpādyair bhairaveṇābhimantrayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250869 (0.060):
pūjayedbhairaveṇa tu SvaT_2.239d / pūjayedbhairaveṇa tu SvaT_3.115d
puṣpadhūpādibhirnītvā dhāmnaitaṃ vinivedayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513077 (0.0):
caruṃ pātre tu saṃgṛhya % pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_3.115 // / puṣpadhūpādibhirnītvā $ dhāmnaitaṃ vinivedayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15728772 (0.014):
puṣpadantastathaiva ca SvaT_10.471b / puṣpadhūpādibhirnītvā SvaT_3.116a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250240 (0.016):
puṣpadhānyāvarohaṇam KubjT_17.42d / puṣpadhūpādibhirnītvā SvaT_3.116a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515232 (0.055):
vastraṃ saṃprokṣya toyena % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_4.60 // / pūjayedgandhapuṣpādyair $ bhairaveṇābhimantrayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772455 (0.055):
vastraṃ saṃprokṣya toyena kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_4.60 // / pūjayedgandhapuṣpādyair bhairaveṇābhimantrayet /
hṛdādyāvaraṇasthānāṃ daśamāṃśaṃ nivedayet // SvaT_3.116 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513085 (0.0):
puṣpadhūpādibhirnītvā $ dhāmnaitaṃ vinivedayet & / hṛdādyāvaraṇasthānāṃ % daśamāṃśaṃ nivedayet // SvaT_3.116 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15719893 (0.059):
daśabhistairnikharvaṃ tu SvaT_11.261c / daśamāṃśaṃ nivedayet SvaT_3.116d
kalaśe 'pyevamevaṃ tu agnau homyaścaruḥ srucā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513092 (0.0):
hṛdādyāvaraṇasthānāṃ % daśamāṃśaṃ nivedayet // SvaT_3.116 // / kalaśe 'pyevamevaṃ tu $ agnau homyaścaruḥ srucā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164761 (0.052):
agnau homo gururdānaṃ SvaT_10.65c / agnau homyaścaruḥ srucā SvaT_3.117b
bhairavasya śataṃ homyam aṅgānāṃ tu daśāṃśakam // SvaT_3.117 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513100 (0.0):
kalaśe 'pyevamevaṃ tu $ agnau homyaścaruḥ srucā & / bhairavasya śataṃ homyam % aṅgānāṃ tu daśāṃśakam // SvaT_3.117 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698628 (0.048):
aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset SvaT_2.100d / aṅgānāṃ tu daśāṃśakam SvaT_3.117d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165149 (0.062):
aṅgasaṅkocanānayanaṃ KubjT_17.47c / aṅgānāṃ tu daśāṃśakam SvaT_3.117d
sādhakebhyastu yaccheṣaṃ pidhāya sthāpayet priye /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513107 (0.0):
bhairavasya śataṃ homyam % aṅgānāṃ tu daśāṃśakam // SvaT_3.117 // / sādhakebhyastu yaccheṣaṃ $ pidhāya sthāpayet priye &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315841 (0.064):
sādhakebhyastu yaccheṣaṃ SvaT_3.118a / sādhakebhyastṛtīyakam SvaT_3.115b
vināyake śataṃ homyaṃ bhūparigrahaṇe tathā // SvaT_3.118 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513113 (0.0):
sādhakebhyastu yaccheṣaṃ $ pidhāya sthāpayet priye & / vināyake śataṃ homyaṃ % bhūparigrahaṇe tathā // SvaT_3.118 //
adhivāse tathaiveha aṣṭottaraśataṃ hutiḥ / / prāyaścittanimittaṃ tu anulomavilomake // SvaT_3.119 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513123 (0.0):
vināyake śataṃ homyaṃ % bhūparigrahaṇe tathā // SvaT_3.118 // / adhivāse tathaiveha $ aṣṭottaraśataṃ hutiḥ &
nyūnātirikte deveśi aṣṭottaraśataṃ hutiḥ / / bhairavaṃ pūjayitvātha prārthyānujñāṃ varānane // SvaT_3.120 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513135 (0.0):
prāyaścittanimittaṃ tu % anulomavilomake // SvaT_3.119 // / nyūnātirikte deveśi $ aṣṭottaraśataṃ hutiḥ &
śiśoḥ karma prakartavyaṃ yathā bhavati tacchṛṇu / / dvāre maṇḍalakaṃ kṛtvā darbhaṃ tasyopari nyaset // SvaT_3.121 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513147 (0.0):
bhairavaṃ pūjayitvātha % prārthyānujñāṃ varānane // SvaT_3.120 // / śiśoḥ karma prakartavyaṃ $ yathā bhavati tacchṛṇu &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301069 (0.052):
śiśorapi vidhiṃ kṛtvā SvaT_10.1273c / śiśoḥ karma prakartavyaṃ SvaT_3.121a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512559 (0.059):
śivāmbhasā tu samprokṣya % praṇavenāsanaṃ nyaset // SvaT_3.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769785 (0.059):
śivāmbhasā tu samprokṣya praṇavenāsanaṃ nyaset // SvaT_3.77 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225531 (0.063):
darbhamūlena saṃspṛśet SvaT_2.230d / darbhaṃ tasyopari nyaset SvaT_3.121d / darbhaṃ vimocayitvā ca SvaT_4.451c
praṇavenāsanaṃ kalpyaṃ śiṣyaṃ tasminniveśayet / / samapādaṃ stabdhakāyaṃ saumyānanakṛtāñjalim // SvaT_3.122 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513153 (0.0):
dvāre maṇḍalakaṃ kṛtvā % darbhaṃ tasyopari nyaset // SvaT_3.121 // / praṇavenāsanaṃ kalpyaṃ $ śiṣyaṃ tasminniveśayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513161 (0.0):
praṇavenāsanaṃ kalpyaṃ $ śiṣyaṃ tasminniveśayet & / samapādaṃ stabdhakāyaṃ % saumyānanakṛtāñjalim // SvaT_3.122 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754752 (0.050):
saumyāgrānpūrvavāruṇyoḥ SvaT_2.219c / saumyānanakṛtāñjalim SvaT_3.122d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320669 (0.052):
saumyādibhagnanāsāntāḥ KubjT_16.7a / saumyānanakṛtāñjalim SvaT_3.122d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253366 (0.062):
praṇavenāsanaṃ nyaset SvaT_3.77d / praṇavenāsanaṃ sarvaṃ SvaT_3.46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253346 (0.063):
praṇavenāvatārayet SvaT_3.109d / praṇavenāsanaṃ kalpyaṃ SvaT_3.122a
guruḥ pūrvamukho 'streṇa prokṣayettaṃ śivāmbhasā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513169 (0.0):
samapādaṃ stabdhakāyaṃ % saumyānanakṛtāñjalim // SvaT_3.122 // / guruḥ pūrvamukho 'streṇa $ prokṣayettaṃ śivāmbhasā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15710533 (0.046):
guruṃ saṃpūjayecchiṣyo SvaT_4.534c / guruḥ pūrvamukho 'streṇa SvaT_3.123a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516743 (0.055):
tataḥ śivāmbhasā śiṣyaṃ % prokṣya cāstreṇa tāḍayet // SvaT_4.174 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773966 (0.055):
tataḥ śivāmbhasā śiṣyaṃ prokṣya cāstreṇa tāḍayet // SvaT_4.174 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200148 (0.059):
guruḥ pūrvamukho 'streṇa SvaT_3.123a / guruḥ pūrvānanaḥ sthitvā SvaT_3.131a
bhasmanā tāḍayenmūrdhni astramantreṇa cālabhet // SvaT_3.123 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513174 (0.0):
guruḥ pūrvamukho 'streṇa $ prokṣayettaṃ śivāmbhasā & / bhasmanā tāḍayenmūrdhni % astramantreṇa cālabhet // SvaT_3.123 //
nābhyūrdhvaṃ trīṃstathā vārān nabhyadhastrīn prakalpayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513181 (0.0):
bhasmanā tāḍayenmūrdhni % astramantreṇa cālabhet // SvaT_3.123 // / nābhyūrdhvaṃ trīṃstathā vārān $ nabhyadhastrīn prakalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238132 (0.054):
nābhyudaranitamboru KubjT_12.31c / nābhyūrdhvaṃ trīṃstathā vārān SvaT_3.124a
śivaṃ nyāsāṅgasahitaṃ pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_3.124 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513189 (0.0):
nābhyūrdhvaṃ trīṃstathā vārān $ nabhyadhastrīn prakalpayet & / śivaṃ nyāsāṅgasahitaṃ % pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_3.124 //
vastraṃ samprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet / / pūjayedbhairaveṇaiva mukhaṃ pracchādayettathā // SvaT_3.125 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513200 (0.0):
śivaṃ nyāsāṅgasahitaṃ % pūjayedbhairaveṇa tu // SvaT_3.124 // / vastraṃ samprokṣya cāstreṇa $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515228 (0.042):
utthāpya ca tato nītvā $ maṇḍalaṃ tu praveśayet & / vastraṃ saṃprokṣya toyena % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_4.60 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772451 (0.042):
utthāpya ca tato nītvā maṇḍalaṃ tu praveśayet / / vastraṃ saṃprokṣya toyena kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_4.60 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15513738 (0.045):
śivāmbho 'streṇa samprokṣya $ kavacenāvaguṇṭhayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27770963 (0.045):
śivāmbho 'streṇa samprokṣya kavacenāvaguṇṭhayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15742495 (0.048):
vastrapūtena śuddhena SvaT_2.158a / vastraṃ samprokṣya cāstreṇa SvaT_3.125a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510737 (0.052):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa % kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767964 (0.052):
ājyaṃ saṃprokṣya cāstreṇa kavacenāvaguṇṭhayet // SvaT_2.232 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287828 (0.056):
vastraṃ samprokṣya cāstreṇa SvaT_3.125a / vastraṃ saṃprokṣya toyena SvaT_4.60c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15512515 (0.062):
prokṣya cāstreṇa saṃgṛhya % kavacenāvaguṇṭhitam // SvaT_3.74 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27769741 (0.062):
prokṣya cāstre