View original HTML file with complete header information
Āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭottaraśatakastotra
Āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭottaraśatakastotra
oṃ namaḥ śrīmadāryatārāyai / śrīmatpotalake ramye nānādhātuvirājite /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3684968 (0.0):
(Ārya)tārāṣṭottaraśatanāmastotram / om namaḥ śrī āryatārāyai /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897939 (0.021):
himavacchikhare ramye $ nānādhātuvibhūṣite & / nānādrumalatākīrṇe % nānāścaryasamanvite // BrP_223.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11169241 (0.021):
himavacchikhare ramye nānādhātuvibhūṣite / / nānādrumalatākīrṇe nānāścaryasamanvite // BrP_223.4 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812228 (0.050):
kailāsaśikhare ramye $ nānāratnavibhūṣite & / nānādrumalatākīrṇe % guptasambandhavarjite // Ras_1.2 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11785602 (0.050):
kailāsaśikhare ramye nānāratnavibhūṣite / / nānādrumalatākīrṇe guptasambandhavarjite // Ras_1.2 //
Tarasragdharastotra (tarasdhu.htm.txt) 5491650 (0.050):
Āryatārāsragdharāstotra / oṃ namo bhagavatyai āryatārāyai.
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7386388 (0.053):
kailāsaśikhare ramye $ nānāratnopaśobhite & / nānādrumalatākīrṇe % siddhacāraṇasevite // VT_1 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092112 (0.053):
kailāsaśikhare ramye nānāratnopaśobhite / / nānādrumalatākīrṇe siddhacāraṇasevite // VT_1 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8494677 (0.060):
jāṃbūnadamaye divye nānādhātu vicitrite // BndP_1,25.25 // / nānādrumalatākīrṇe nānāpuṣpaphalopage /
nānādrumalatākīrṇe nānāpakṣinikūjite // Tbh_1
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3684971 (0.0):
śrīmatpotalake ramye nānādhātuvirājite / / nānādrumalatākīrṇe nānāpakṣinikūjite // BuSto_7.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752720 (0.017):
svāśrame sumahāpuṇye $ nānāpuṣpopaśobhite & / nānādrumalatākīrṇe % nānāmṛgagaṇair yute // BrP_26.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024049 (0.017):
svāśrame sumahāpuṇye nānāpuṣpopaśobhite / / nānādrumalatākīrṇe nānāmṛgagaṇair yute // BrP_26.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859217 (0.017):
nānādrumalatākīrṇaṃ % nānāpakṣirutaṃ śivam // BrP_178.107 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130527 (0.017):
nānādrumalatākīrṇaṃ nānāpakṣirutaṃ śivam // BrP_178.107 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26753043 (0.018):
merupṛṣṭhe tu vistīrṇe $ nānāratnavibhūṣite & / nānādrumalatākīrṇe % nānāpuṣpopaśobhite // BrP_26.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897941 (0.018):
himavacchikhare ramye $ nānādhātuvibhūṣite & / nānādrumalatākīrṇe % nānāścaryasamanvite // BrP_223.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024372 (0.018):
merupṛṣṭhe tu vistīrṇe nānāratnavibhūṣite / / nānādrumalatākīrṇe nānāpuṣpopaśobhite // BrP_26.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11169243 (0.018):
himavacchikhare ramye nānādhātuvibhūṣite / / nānādrumalatākīrṇe nānāścaryasamanvite // BrP_223.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26857883 (0.021):
kandamūlaphalaiḥ pūrṇe % samitpuṣpakuśānvitaiḥ // BrP_178.7 // / nānādrumalatākīrṇe $ nānāpuṣpopaśobhite &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857316 (0.021):
nānādrumalatākīrṇe BrP_26.3c / nānādrumalatākīrṇe BrP_26.28c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129192 (0.021):
kandamūlaphalaiḥ pūrṇe samitpuṣpakuśānvitaiḥ // BrP_178.7 // / nānādrumalatākīrṇe nānāpuṣpopaśobhite /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27895507 (0.024):
nānādrumalatākīrṇe Ras_1.2c / nānāpuṣpadrumānvite Ras_2.41d
% Mahabharata: Sauptikaparvan (mbh_10_u.htm.txt) 15632372 (0.027):
10,001.019a<>nānāmṛgagaṇair juṣṭaṃ nānāpakṣisamākulam / 10,001.019c<>nānādrumalatācchannaṃ nānāvyālaniṣevitam
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8494681 (0.029):
jāṃbūnadamaye divye nānādhātu vicitrite // BndP_1,25.25 // / nānādrumalatākīrṇe nānāpuṣpaphalopage /
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7386390 (0.036):
kailāsaśikhare ramye $ nānāratnopaśobhite & / nānādrumalatākīrṇe % siddhacāraṇasevite // VT_1 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092114 (0.036):
kailāsaśikhare ramye nānāratnopaśobhite / / nānādrumalatākīrṇe siddhacāraṇasevite // VT_1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26792009 (0.036):
himavatparvate śreṣṭhe $ nānāratnavicitrite & / nānāvṛkṣalatākīrṇe % nānādvijaniṣevite // BrP_72.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11063323 (0.036):
himavatparvate śreṣṭhe nānāratnavicitrite / / nānāvṛkṣalatākīrṇe nānādvijaniṣevite // BrP_72.1 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812230 (0.047):
kailāsaśikhare ramye $ nānāratnavibhūṣite & / nānādrumalatākīrṇe % guptasambandhavarjite // Ras_1.2 //
nānānirjharajhaṃkāre nānāmṛgasamākule /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3684981 (0.0):
nānādrumalatākīrṇe nānāpakṣinikūjite // BuSto_7.1 // / nānānirjharabhāṅkārairnānāmṛgasamākule /
nānākusumajātībhiḥ samantād adhivāsite // Tbh_2
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3684985 (0.0):
nānānirjharabhāṅkārairnānāmṛgasamākule / / nānākusumajātībhiḥ samantādadhivāsite // BuSto_7.2 //
nānāhṛdayaphalopete ṣaṭpadodgītanisvane /
kinnarair madhurair gītair mattavāraṇasaṃkule // Tbh_3
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3684994 (0.038):
nānāhṛdyaphalopetaṣaṭpadodgītaniḥsvanaiḥ / / kinnarairmadhurodgītairmattaravāraṇasaṃkulaiḥ // BuSto_7.3 //
siddhavidyādhāragaṇaiḥ gandharvaiś ca ninādite / / munibhir vītarāgaiś ca satataṃ saṃniṣevite // Tbh_4
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685009 (0.0):
siddhavidyādharagaṇairgandharvaiśca ninādite / / munibhirvītarāgaiśca satataṃ suniṣevite // BuSto_7.4 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797500 (0.059):
brahmādidevagandharvairmunibhiḥ siddhacāraṇaiḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940622 (0.059):
brahmādidevagandharvair $ munibhiḥ siddhacāraṇaiḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005610 (0.059):
brahmādidevagandharvair munibhiḥ siddhacāraṇaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341192 (0.064):
devairdaityais tathā siddhair % gandharvaiḥ siddhacāraṇaiḥ // LiP_1,81.3 / munibhiś ca mahābhāgair $ anuṣṭhitamanuttamam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234958 (0.064):
devairdaityais tathā siddhair gandharvaiḥ siddhacāraṇaiḥ // LiP_1,81.3 // / munibhiś ca mahābhāgair anuṣṭhitamanuttamam /
bodhisatvagaṇaiś cānyaiḥ daśabhūmīśvarair api /
āyatārādibhir devīvidyārājñīsahasrakaiḥ // Tbh_5
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685025 (0.062):
āryatārādibhirdevairvidyārājñīsahasrakaiḥ // BuSto_7.5 // / krodharājagaṇaiścānyairhayagrīvādibhirvṛte /
krodharājagaṇaiś cānyaiḥ hayagrīvādibhir vṛte /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685032 (0.0):
āryatārādibhirdevairvidyārājñīsahasrakaiḥ // BuSto_7.5 // / krodharājagaṇaiścānyairhayagrīvādibhirvṛte /
sarvasatvahitodyukto bhagavān avalokitaḥ // Tbh_6
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685033 (0.062):
krodharājagaṇaiścānyairhayagrīvādibhirvṛte / / sarvasattvahite yukto bhagavānavalokitaḥ // BuSto_7.6 //
vijahāra tataḥ śrīmān padmagarbhāsane sthitaḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685047 (0.0):
vyājahāra tataḥ śrīmān padmagarbhāsane sthitaḥ /
Tarabhattarikanamastottarasatakastotra (tarb108u.htm.txt) 26484825 (0.063):
evam ukte jagannāthaḥ sa śrīmān avalokitaḥ // Tbh_10bis / uvāca madhurāṃ vāṇīṃ vajrapāṇiṃ prabodhinam /
mahatā tapasā yukto maitryā ca kṛpayānvitaḥ // Tbh_7
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685053 (0.0):
vyājahāra tataḥ śrīmān padmagarbhāsane sthitaḥ / / mahatā tapasā yukto maitryā ca kṛpayānvitaḥ // BuSto_7.7 //
dharmaṃ dideśa tasyāṃ sa mahatyāṃ devaparṣadi /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685057 (0.032):
mahatā tapasā yukto maitryā ca kṛpayānvitaḥ // BuSto_7.7 // / dharmaṃ dideśa tasyāṃ ca mahatyāṃ devaparṣadi /
tatropaviṣṭam āgamya vajrapāṇir mahābalaḥ // Tbh_8
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685061 (0.050):
dharmaṃ dideśa tasyāṃ ca mahatyāṃ devaparṣadi / / tatrāpaviddhamāgamya vajrapāṇirmahābalaḥ // BuSto_7.8 //
paramakṛpayā yuktaḥ papracchety avalokitam / / taskaroragasiṃhāgnigajavyāghrāmbusaṃkaṭe // Tbh_9
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685073 (0.0):
parayā kṛpayā yuktaḥ papraccha cāvalokitam / / taskaroragasiṃhogragajavyāghrādisaṃkule // BuSto_7.9 //
sīdanty amī mune satvā magnāḥ saṃsārasāgare /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685085 (0.016):
sīdantyamī mune sattvā magnāḥ saṃsārasāgare /
baddhāḥ saṃsārakaiḥ pāśai rāgadveṣatamopahaiḥ // Tbh_10
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685089 (0.0):
sīdantyamī mune sattvā magnāḥ saṃsārasāgare / / baddhāḥ sāṃsārikaiḥ pāśai rāgadveṣatamomayaiḥ // BuSto_7.10 //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9843178 (0.058):
duḥkhāni pratyanubhavati sma / na ca rāgaparidāhena vā dveṣaparidāhena vā / mohaparidāhena vā paridahyate sma / na ca kāmavitarkaṃ vā vyāpādavitarkaṃ
mucyante yena saṃsārāt tan me brūhi mahāmune /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685100 (0.028):
mucyante yena sattvāste tanme brūhi mahāmune / / evamukto jagannāthaḥ sa śrīmānavalokitaḥ // BuSto_7.11 //
evam ukte jagannāthaḥ sa śrīmān avalokitaḥ // Tbh_10bis
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685104 (0.024):
mucyante yena sattvāste tanme brūhi mahāmune / / evamukto jagannāthaḥ sa śrīmānavalokitaḥ // BuSto_7.11 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685258 (0.047):
maitrīmālambya sattvānāṃ tatkīrtaya mahāmune // BuSto_7.22 // / evamukte jagannāthaḥ prahasannavalokitaḥ /
Tarabhattarikanamastottarasatakastotra (tarb108u.htm.txt) 26484760 (0.063):
sarvasatvahitodyukto bhagavān avalokitaḥ // Tbh_6 / vijahāra tataḥ śrīmān padmagarbhāsane sthitaḥ /
uvāca madhurāṃ vāṇīṃ vajrapāṇiṃ prabodhinam / / śṛṇu guhyakarājendra amitābhasya tāyinaḥ // Tbh_11
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685115 (0.0):
evamukto jagannāthaḥ sa śrīmānavalokitaḥ // BuSto_7.11 // / uvāca madhurāṃ vāṇīṃ vajrapāṇiṃ prabodhinīm /
praṇidhānavaśotpannā mamājñā lokamātaraḥ /
mahākaruṇayopetā jagaduddharaṇoddhṛtāḥ // Tbh_12
uditādityasaṃkāśāḥ pūrṇenduvadanaprabhāḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685137 (0.035):
uditādityasaṃkāśāṃ purṇenduvadanaprabhām /
bhāsayanti drumāṃs tārāḥ sadevāsuramānuṣān // Tbh_13
kampayanti trayo lokān trāsyantī yakṣarākṣasān /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685153 (0.036):
kampayantīṃ ca trīn lokān trāsayantīṃ yakṣarākṣasān /
nīlotpalakarā devī mā bhair mā bhair iti bruvan // Tbh_14
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28307879 (0.057):
vaṇijo viklavībhūtān idaṃ vacanam abravīt | / mā bhair mā bhair vaṇijo bhavanto dhīratāṃ vrajata || 2 ||
jagatsaṃrakṣaṇārthāya aham utpāditā jinaiḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685167 (0.045):
jagatsaṃrakṣaṇārthayāhamutpāditā jinaiḥ /
kāntāre śastrasaṃparke nānābhayasamākule // Tbh_15
Tarabhattarikanamastottarasatakastotra (tarb108u.htm.txt) 26485329 (0.039):
saṃgrāme saṃkaṭe durge nānābhayasamākule / / smaraṇād eva nāmāni sarvapāpāny apohati // Tbh_48
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685174 (0.043):
jagatsaṃrakṣaṇārthayāhamutpāditā jinaiḥ / / kāntāre śastrasaṃpāte nānābhayasamākule // BuSto_7.16 //
smaraṇād eva nāmāni satvān rakṣāmy ahaṃ sadā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685181 (0.018):
kāntāre śastrasaṃpāte nānābhayasamākule // BuSto_7.16 // / smaraṇādeva nāmāni sattvān rakṣāmyahaṃ sadā /
tārayiṣyāmy ahaṃ nātha nānābhayamahārṇavāt // Tbh_16
tena tāreti maṃ loke gāyanti munipuṃgavāḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685195 (0.0):
tena tāreti māṃ loke gāyanti munipuṃgavāḥ /
kṛtāñjalipuṭā bhūtvā tataḥ sādarasādhvasāḥ // Tbh_17
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760333 (0.002):
kṛtāñjalipuṭā dīnā HV_107.57*1179:10a / kṛtāñjalipuṭā bhūtvā HV_5.46c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16198964 (0.011):
kṛtāñjalipuṭā dīnā *HV_107.57*1179:10a / kṛtāñjalipuṭā bhūtvā HV_App.I,33.10a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25012410 (0.013):
kṛtāñjalipuṭaḥ sthitaḥ HV_App.I,30.358b / kṛtāñjalipuṭā bhūtvā HV_App.I,33.10a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25012421 (0.013):
kṛtāñjalipuṭā bhūtvā HV_App.I,33.10a / kṛtāñjalipuṭās tathā HV_App.I,29D.81b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787664 (0.017):
kṛtāñjalipuṭā natvā BrP_124.113c / kṛtāñjalipuṭā bhūtvā BrP_4.74c
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685197 (0.022):
tena tāreti māṃ loke gāyanti munipuṃgavāḥ / / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā tataḥ sādarasādhvasaḥ // BuSto_7.18 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16198995 (0.024):
kṛtāñjalipuṭāḥ sarve HV_92.29c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā **HV_App.I,42B.2610**174:1a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20540501 (0.032):
12,202.033d@017C_0083 brahmāṇaṃ purataḥ kṛtvā kṛtāñjalipuṭās tadā / 12,202.033d@017C_0084 tatas tadantare tasmin kṣīrodārṇavaśīkaraiḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22058737 (0.046):
adhomukhyas tatas tasthuḥ kṛtāñjalipuṭās tadā // HV_App.I,29.156 //
jvalatīryantarīkṣestha idaṃ vacanam abravīt / / nāmāṣṭaśatakaṃ brūhi yat purā kīrtitaṃ jinaiḥ // Tbh_18
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685211 (0.0):
jvalayatyantarikṣe tāmidaṃ vacanamabravīt / / nāmāṣṭaśatakaṃ brūhi yatpurā kīrtitaṃ janaiḥ // BuSto_7.19 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19976997 (0.036):
04,039.021b*0746_004 prāñjaliś cābhivādyātha idaṃ vacanam abravīt / 04,039.021c ahaṃ bhūmiṃjayo nāma nāmnāham api cottaraḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13687174 (0.044):
an-ūnam a-vyastam a-saktam a-drutaṃ % dhṛtau sthito rāja-suto 'bravīd / vacaḥ // 9.72 // / ihā7sti nā7stī7ti ya eṣa saṃśayaḥ $ parasya vākyair na mamā7tra niścayaḥ &
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22094921 (0.047):
saṃdadhe cāpam āyamya idaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,30.397 // / yady ahaṃ rukmiṇīputraḥ keśavasyātmajo hy aham / HV_App.I,30.398 /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17953357 (0.050):
jātakautūhalo rauhīmidaṃ vacanamabravīt // MarkP_74.19 // / kā tvaṃ brūhi mṛgī vākyaṃ kathaṃ mānuṣavadvadet /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776969 (0.050):
tato 'vaghuṣyata tadā HV_53.10a / tato vacanam abravīt HV_89.34d
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10663098 (0.052):
'gnim abruvaṃs tvayā mukhenedaṃ cayāmeti so 'bravīt kiṃ me tataḥ syād iti / yat kāmayasa ity abruvan so 'bravīn maddevatyāsūkthāni praṇayān iti
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354912 (0.054):
garuḍa uvāca / / sarvepāmanukampārthaṃ brūhi me madhusūdana /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15490515 (0.055):
05,157.005f@009_0048 tataḥ prājñatamaḥ kaś ciḍ ḍiṇḍiko nāma mūṣikaḥ / 05,157.005f@009_0049 abravīd vacanaṃ rājan mūṣikāṇāṃ mahāgaṇam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16896602 (0.056):
madhucchandā jagādedaṃ BrP_171.27c / madhucchandā vaco 'bravīt BrP_138.12b
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264885 (0.057):
2.013.020c pratibudhya tato rājā idaṃ vacanam abravīt / 2.013.021a na caiva saṃprasuto 'ham ānayed āśu rāghavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20641230 (0.058):
13,008.028d@001_0055 lokajyeṣṭhe viśvarūpe sunābhe / 13,008.028d@001_0056 tat tvaṃ vākyaṃ brūhi yat tvaṃ maharṣe
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7843141 (0.058):
sā prajāpatimabravīt ā vai ma idamadiṣateti sa hovāca
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648176 (0.059):
triśaṅku^mātaṅga^adhipatir idaṃ vacanam abravīt/ / u15.9ab/.purā deva^asurar nāgair yakṣa^rākṣasa^kinnaraiḥ/
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10731543 (0.059):
prajāpatimabruvaṃstvāmihopadadhāmahā / iti tatheti sa vai nābravītkim me tato bhaviṣyatīti yadu ha kiṃ ca
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1025845 (0.060):
yatte kaścidabravīttacṛṇavāmeti / abravīnma udaṅkaḥ śaulvāyanaḥ prāṇo vai brahmeti yathā
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23732662 (0.061):
samāyātā sucārvaṅgī kena sārthena māṃ vada // VamP_38.40 // / sābravīdaḍhjano nāma suhyakendraḥ pitā mama /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11765614 (0.061):
5.019.005c rākṣasaṃ pṛṣṭhataḥ kṛtvā bhūyo vacanam abravīt / 5.019.006a nāham aupayikī bhāryā parabhāryā satī tava
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639276 (0.062):
422.012. yāvatakaṃ kulaśulkaṃ manyase tāvatakamanupradāsyāmi/ / 422.013. idaṃ ca vacanaṃ punaḥ śrutvā triśaṅkormātaṅgarājasya brāhmaṇaḥ
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9317084 (0.062):
upahatādhyāśayatvāttu sa rājā tatteṣāṃ vacanamapratigṛhṇannuvāca kaṣṭaṃ
dāśabhūmīśvarair nāthair bodhisatvair maharddhikaiḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685221 (0.011):
daśabhūmīśvarairnāthairbodhisattvairmaharddhikaiḥ /
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ māṅgalyaṃ kīrtivardhanam // Tbh_19
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685226 (0.0):
daśabhūmīśvarairnāthairbodhisattvairmaharddhikaiḥ / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ māṅgalyaṃ kīrtivarddhanam // BuSto_7.20 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18908661 (0.050):
svargadaṃ putradaṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ kīrtivardhanam // RKV_229.25 // / sarvapāpaharaṃ pārtha duḥkhaduḥsvapnanāśanam /
dhanahānyakaraṃ caiva ārogyapuṣṭivardhanam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685232 (0.064):
dhanadhānyakaraṃ caiva ārogyaṃ puṣṭivardhanam /
maitrīm ālambya satvānāṃ tat kīrtaya mahāmune // Tbh_20
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685253 (0.059):
maitrīmālambya sattvānāṃ tatkīrtaya mahāmune // BuSto_7.22 //
evam ukte 'tha bhagavān prahasann avalokitaḥ / / vyavalokya diśaḥ sarvā maitryā sphuraṇayā dṛśā // Tbh_21
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685262 (0.033):
maitrīmālambya sattvānāṃ tatkīrtaya mahāmune // BuSto_7.22 // / evamukte jagannāthaḥ prahasannavalokitaḥ / / vyavalokya diśaḥ sarvā maitrīspharaṇayā dṛśā // BuSto_7.23 //
dakṣiṇakaram uddhṛtya puṇyalakṣaṇamaṇḍitam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685273 (0.0):
dakṣiṇaṃ karamuddhṛtya puṇyalakṣaṇamaṇḍitam /
tam uvāca mahāprājñaḥ sādhu sādhu mahātapaḥ // Tbh_22
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685279 (0.0):
dakṣiṇaṃ karamuddhṛtya puṇyalakṣaṇamaṇḍitam / / tamuvāca mahāprājñaḥ sādhu sādhu mahātapa // BuSto_7.24 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351682 (0.038):
śrībhagavānuvāca / / sādhusādhu mahāprājña yastvaṃ bhakto 'si me priyaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942709 (0.044):
nārada uvāca / sādhu sādhu mahāprājña sarva tantraviśārada /
Ahoratravratakatha (Prose version) (ahovk2_u.htm.txt) 9080213 (0.045):
Avk_P_16. rājovāca / / sādhu sādhu mahāprājña vratabandhaṃ mayā śrutam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826029 (0.048):
brahmarākṣasa uvāca / sādhu sādhu mahāprājña yatpṛṣṭaṃ tadvadāmi te /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18904749 (0.061):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / sādhusādhu mahāprājña yasya te matirīdṛśī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856120 (0.064):
sanaka uvāca / sādhu sādhu mahāprājña matiste vimalorjitā /
nāmāni śṛṇu mahābhāga sarvasatvaikavatsalaḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685285 (0.020):
tamuvāca mahāprājñaḥ sādhu sādhu mahātapa // BuSto_7.24 // / nāmāni śṛṇu mahābhāga sarvasattvaikavatsare /
yāni saṃkīrtya manujāḥ samyak te syur dhaneśvarāḥ // Tbh_23
sarvavyādhivinirmuktāḥ sarvaiśvaryaguṇānvitāḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685304 (0.0):
yāni saṃkīrtya manujā sampadā syurdhaneśvarāḥ // BuSto_7.25 // / sarvavyādhivinirmuktāḥ sarvaiśvaryaguṇānvitāḥ /
akālamṛtyunirdagdhāś cyutā yānti sukhāvatīm // Tbh_24
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685309 (0.0):
sarvavyādhivinirmuktāḥ sarvaiśvaryaguṇānvitāḥ / / akālamṛtyunirdagdhāścyutā yānti sukhāvatīm // BuSto_7.26 //
tāny ahaṃ saṃpravakṣyāmi devasaṃghāḥ śṛṇudhva me
anumodeta saddharme bhaviṣyadhvaṃ sunirvṛtāḥ // Tbh_25
oṃ locane sulocane tāre tārotsave sarvasatvānukampini /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685326 (1.788):
anumodadhvametadvā bhaviṣyadhvaṃ sunirvṛtāḥ // BuSto_7.27 // / om locane sulocane tāre tārodbhave sarvasattvānukampini sarvasattvatāriṇi
sarvasatvottāriṇi sahasrabhuje sahasranetre // Tbh_26
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685339 (0.045):
om locane sulocane tāre tārodbhave sarvasattvānukampini sarvasattvatāriṇi / sahasrabhuje sahasranetre / om namo bhagavate avalokaya avalokaya māṃ
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 402564 (0.061):
5 bhagavaṃ syām aham anāgate 'dhvani sarvasatvapariṇāyake / / sarvasatvavyādhīnām apahartā samyaksaṃbuddha iti tato 'sya bhagavāṃ pāṇinā"
oṃ namo bhagavate 'valokya āvalokyā / / sarvasatvānāṃ cāhaṃ phuṭ svāhā // Tbh_27
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256791 (0.029):
mama sarvasatvānāṃ ca svāhā / śāntiṃkari svāhā / puṣṭiṃkari svāhā /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19046936 (0.035):
mama sarvasatvānāṃ ca svāhā. / ogṛhṇa tvam ānanda nāgarājñān nāmāni. tadyathā.
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710521 (0.046):
yena mayā sarvasatvānāṃ vivādôtsārayitavyaḥ | / so 'haṃ svayam eva vivadāmi |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555585 (0.057):
BhP_05.18.030/1 oṃ namo bhagavate akūpārāya / sarva-sattva-guṇa-viśeṣaṇāyānu-palakṣita-sthānāya namo varṣmaṇe namo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2699462 (0.060):
oṃ namo bhagavate akūpārāya / sarva sattva guṇa viśeṣaṇāyānu palakṣita sthānāya namo varṣmaṇe namo
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685339 (0.062):
sahasrabhuje sahasranetre / om namo bhagavate avalokaya avalokaya māṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338320 (0.063):
mahima jñānaṃ tasyāha oṃ namo bhagavate uttamaślokāya [BhP 5.19.3] ity / ādi |
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664773 (0.063):
oṃ namaḥ sarvatathāgatebhyaḥ sarvāśāparipūrakebhyaḥ sarvathā bhaktine / svāhā / ratnatrayasya mantraṃ evaṃ pratyekaṃ japet saptasaptāṣṭaśataṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154155 (0.064):
5.2.66.1 sugandhinyai svāhā / 5.2.66.2 sarva modāyai svāhā / 5.2.66.3 sarvātmakāyai svāhā
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7927006 (0.064):
śrīdevatākarṣaṇyai svāhā / sarvapāpanāśanyai svāhā / / sarvālakṣmīpraśamanyai svāhā / sarvatathāgatābhiṣiktāyai svāhā /
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731161 (0.064):
sarvapiśācebhyaḥ svāhā | sarvāpasmārebhyaḥ svāhā | sarvakubhāṇḍebhyaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6618172 (0.064):
prakāśayitavyā | sarvasattvānāṃ ca saṃśrāvayitavyā | amātsaryo 'haṃ
oṃ śuddhe viśuddhe śodhanaviśodhani / / sugatātmaje maitrīhṛdaye nirmale śyāme śyāmarūpiṇi // Tbh_28
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685361 (0.0):
sarvasattvāṃśca huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā / om śuddhe viśuddhe sugatātmaje / maitrīhṛdaye nirmale śyāme śyāmarūpi mahāprājñe prabalavarabhūṣite /
mahāprājñe pravare pravarabhūṣite parājite /
mahāraudri viśvarūpi mahāyaśa // Tbh_29
kalpāgnimahātejā lokadhātrīmahāyaśā /
sarasvatī viśālākṣī prajñāśrībuddhivardhanī // Tbh_30
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685388 (0.029):
om kalyāṇī mahātejā lokadhātrī mahāyaśāḥ / / sarasvatī viśālākṣī prajñā śrīrbuddhivardhinī // BuSto_7.29 //
oṃ dhṛtidā puṣṭidā svāhā oṃkārā kāmarūpiṇī /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685398 (0.0):
sarasvatī viśālākṣī prajñā śrīrbuddhivardhinī // BuSto_7.29 // / dhṛtidā puṣṭidā svāhā omkārā kāmarūpiṇī /
sarvasatvahitodyuktā saṃgrāme tāraṇī jayā // Tbh_31
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685402 (0.014):
dhṛtidā puṣṭidā svāhā omkārā kāmarūpiṇī / / sarvasattvahitodyuktā saṃgrāmottāriṇī jayā // BuSto_7.30 //
prajñāpāramitādevī āryātārā manoramā / / dundubhisakhinī pūrṇavidyārājñī priyaṃvadā // Tbh_32
candrānanā mahāgaurī ajitā pītavāsasā / / mahāmāyā mahāśvetā mahābalaparākramā // Tbh_33
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685430 (0.0):
dundubhī śaṅkhinī pūrṇā vidyārājñī priyamvadā // BuSto_7.31 // / candrānanā mahāgaurī ajitā pītavāsasā /
mahāraudrī mahācaṇḍī duṣṭasatvanisūdanī / / praśāntā śāntarūpā ca vijayā jvalanaprabhā // Tbh_34
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685440 (0.0):
mahāmāyā mahāśvetā mahābalaparākramā // BuSto_7.32 // / mahāraudrī mahācaṇḍī duṣṭasattvaniṣūdinī /
vidyunmālī dhvajī khaḍgī cakrī cāpayutāyudhā /
jambhanī stambhanī kālī kālarātrī niśācarī // Tbh_35
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685454 (0.044):
vidyunmārī dhvajī khaṅgī cakrī cāpodyatāyudhā / / jambhano stambhanī kālī kālarātrirniśācarī // BuSto_7.34 //
rakṣaṇī mohinī śāntā kāntā vibhāvinī śubhā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685455 (0.061):
jambhano stambhanī kālī kālarātrirniśācarī // BuSto_7.34 // / rakṣaṇī mohanī śāntā kāntārī drāvaṇī śubhā /
brāhmaṇī vedamātā ca guhā ca guhavāsinī // Tbh_36 / māṅgalyā śaṅkarī saumyā jātavedā manojavā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685471 (0.034):
brahmāṇī vedamātā ca guhyā ca guhyavāsinī // BuSto_7.35 // / māṅgalyā śāṅkarī saumyā jātavedā manojavā /
kāpālinī mahābhāgā saṃdhyā satyāparājitā // Tbh_37
sārthavāhā kṛpadṛṣṭī naṣṭamārgapradarśanī /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685484 (0.049):
sārthavāhakṛpādṛṣṭirnaṣṭamārgapradarśinī / / varadā śāsanī śāstrī surūpā 'mṛtavikramā // BuSto_7.37 //
varadā śāsanī śāstrī strīrūpāmitavikramā // Tbh_38
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685487 (0.017):
sārthavāhakṛpādṛṣṭirnaṣṭamārgapradarśinī / / varadā śāsanī śāstrī surūpā 'mṛtavikramā // BuSto_7.37 //
śavalī yoginī siddhā cāṇḍālī cāmṛtā dhruvā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685497 (0.061):
śarvarī yoginī siddhā caṇḍārī(lī)amṛtā dhruvā /
dhanyā puṇyā mahābhāgā subhāgā priyadarśanī // Tbh_39
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685502 (0.034):
śarvarī yoginī siddhā caṇḍārī(lī)amṛtā dhruvā / / dhanyā puṇyā mahābhāgā śubhagā priyadarśanā // BuSto_7.38 //
kṛtāntatrāsanī bhīmā ugrā ugramahātapā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685514 (0.0):
dhanyā puṇyā mahābhāgā śubhagā priyadarśanā // BuSto_7.38 // / kṛtāntatrāsinī bhīmā ugrā ugramahātapā /
jagadekahitodyuktā śaraṇya bhaktivatsalā // Tbh_40
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685521 (0.063):
jagaddhite sadodyuktā śaraṇyā bhaktavatsalā // BuSto_7.39 // / vāgīśvarī śivā sūkṣmā nityā sarvakramānugā /
vāgīśvarī śivā sūkṣmā nityā sarvārthamātṛkā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685526 (0.029):
jagaddhite sadodyuktā śaraṇyā bhaktavatsalā // BuSto_7.39 // / vāgīśvarī śivā sūkṣmā nityā sarvakramānugā /
sarvārthasādhanī bhadrā goptrī dhātrī dhanaṃjayā // Tbh_41
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685535 (0.0):
vāgīśvarī śivā sūkṣmā nityā sarvakramānugā / / sarvārthasādhanī bhadrā goptrī dhātrī dhanapradā // BuSto_7.40 //
abhayā gautamī puṇyā śrīmallokeśvarātmajā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685544 (1.192):
sarvārthasādhanī bhadrā goptrī dhātrī dhanapradā // BuSto_7.40 // / abhayā gautamī puṇyā śrīmallokeśvarātmajā // BuSto_7.iti // BuSto_7.(108)
tārā nāmaguṇānantā sarvāśāparipūraṇī // Tbh_42
nāmāṣṭottaraśatakaṃ tat kīrtitaṃ hitena vaḥ / / rahasyam adbhutaṃ guhyaṃ devānām api durlabham / 43
saubhāgyaṃ bhāgyakaraṇaṃ sarvakīlbiṣanāśanam /
sarvavyādhipraśamanaṃ sarvasatvasukhāvaham // Tbh_44
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685583 (0.013):
saubhāgyabhogakaraṇaṃ sarvakilviṣanāśanam / / sarvavyādhipraśamanaṃ sarvasattvasukhāvaham // BuSto_7.43 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15861615 (0.037):
akālamṛtyuśamanaṃ sarvavyādhivināśanam / / sarvaduḥkhopaśamanaṃ haripododaka smṛtam // NarP_1,37.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26805109 (0.053):
sarvapāpapraśamanaṃ % sarvavyādhivināśanam // BrP_95.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11076420 (0.053):
sarvapāpapraśamanaṃ sarvavyādhivināśanam // BrP_95.1 //
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032024 (0.057):
sarvakarmakṣayaṃkarāṇi sarvākālamṛtyuduḥsvapnasarvavyādhipraśamanakarāṇī / sarvayuddhajayaṃkarāṇi āyurvarṇabalavīryasthāmakarāṇi
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26848244 (0.057):
bhuktimuktipradaṃ nṝṇāṃ % sarvapāpapraṇāśanam // BrP_163.1 // / sarvarogapraśamanaṃ $ sarvasiddhipradāyakam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11119556 (0.057):
bhuktimuktipradaṃ nṝṇāṃ sarvapāpapraṇāśanam // BrP_163.1 // / sarvarogapraśamanaṃ sarvasiddhipradāyakam /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17102170 (0.058):
śīghram ujvālitaṃ dharmaṃ sarvasatvasukhāvahaṃ //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26848949 (0.058):
ciccikātīrtham ity uktaṃ $ sarvarogavināśanam & / sarvacintāpraharaṇaṃ % sarvaśāntikaraṃ nṛṇām // BrP_164.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11120261 (0.058):
ciccikātīrtham ity uktaṃ sarvarogavināśanam / / sarvacintāpraharaṇaṃ sarvaśāntikaraṃ nṛṇām // BrP_164.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820638 (0.063):
śrotavyaṃ munibhirnityaṃ duṣṭagrahanivāraṇam / / sarvarogapraśamanamāyurvardhdanakāraṇam // NarP_1,6.4 //
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404822 (0.064):
sarvavyādhipraśamanāya sarvapāpālakṣmiduḥsvapnapratinivāraṇāya
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360760 (0.064):
sarvavighnapraśamanaṃ % sarvavyādhivināśanam // LiP_1,96.118 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254521 (0.064):
sarvavighnapraśamanaṃ sarvavyādhivināśanam // LiP_1,96.118 //
trikāraṃ yaḥ paṭhed dhīmān śuciḥ snānasamāhitaḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685593 (0.047):
trikālaṃ yaḥ paṭheddhīmān śucisthāne samāhitaḥ / / so 'cireṇaiva kālena rājyaśriyamavāpnuyāt // BuSto_7.44 //
acireṇaiva kālena rājyaśriyam avāpnuyāt // Tbh_45
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685597 (1.192):
trikālaṃ yaḥ paṭheddhīmān śucisthāne samāhitaḥ / / so 'cireṇaiva kālena rājyaśriyamavāpnuyāt // BuSto_7.44 //
duḥkhitaḥ syāt sukhī nityadaridro dhanavān bhavet /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685607 (0.021):
duḥkhī syāttu sukhī nityaṃ daridro dhanavān bhavet /
jaḍo bhaven mahāprājño medhāvī ca na saṃśayaḥ // Tbh_46
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685615 (0.0):
duḥkhī syāttu sukhī nityaṃ daridro dhanavān bhavet / / putro bhavenmahāprājño medhāvī ca na saṃśayaḥ // BuSto_7.45 //
bandhanān mucyate baddho vyavahāre jayo bhavet /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685621 (0.045):
putro bhavenmahāprājño medhāvī ca na saṃśayaḥ // BuSto_7.45 // / bandhanānmucyate baddho vyavahāre jayoa bhavet /
śatravo mitratāṃ yānti śṛṅgiṇaś cātha daṃṣṭriṇaḥ // Tbh_47
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685625 (0.023):
bandhanānmucyate baddho vyavahāre jayoa bhavet / / śatravo mitratāṃ yānti śṛṅgiṇaḥ śunakā api // BuSto_7.46 //
saṃgrāme saṃkaṭe durge nānābhayasamākule /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685633 (0.042):
śatravo mitratāṃ yānti śṛṅgiṇaḥ śunakā api // BuSto_7.46 // / saṃgrāme saṃkaṭe durge nānābhayasamucchrite /
Tarabhattarikanamastottarasatakastotra (tarb108u.htm.txt) 26484896 (0.062):
kāntāre śastrasaṃparke nānābhayasamākule // Tbh_15 / smaraṇād eva nāmāni satvān rakṣāmy ahaṃ sadā /
smaraṇād eva nāmāni sarvapāpāny apohati // Tbh_48
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685174 (0.029):
kāntāre śastrasaṃpāte nānābhayasamākule // BuSto_7.16 // / smaraṇādeva nāmāni sattvān rakṣāmyahaṃ sadā /
Tarabhattarikanamastottarasatakastotra (tarb108u.htm.txt) 26484896 (0.039):
kāntāre śastrasaṃparke nānābhayasamākule // Tbh_15 / smaraṇād eva nāmāni satvān rakṣāmy ahaṃ sadā /
nākālamṛtyur bhavati prāpnoti vipulāṃ śriyam /
mānuśyaṃ saphalaṃ janma yasya kasya mahātmanaḥ // Tbh_49
yaś cedaṃ prātar utthāya mānavaḥ kīrtayiṣyati / / sa dīrghakālam āyuṣmān śriyaṃ ca labhate naraḥ // Tbh_50
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685665 (0.0):
mānuṣye saphalaṃ janma tasyaikasya mahātmanaḥ // BuSto_7.48 // / yaścedaṃ prātarutthāya mānavaḥ kīrtayiṣyati /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10769824 (0.038):
narmadā kīrtayed yas tu prātar utthāya mānavaḥ // RKS_3.77 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4920349 (0.058):
yaś caitat paṭhate nityaṃ prātarutthāya mānavaḥ //AP_*5.044cd/
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23934585 (0.063):
yaś caitac chṛṇuyān nityaṃ $ prātar utthāya mānavaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16999572 (0.063):
yaś caitac chṛṇuyān nityaṃ prātar utthāya mānavaḥ /
devā nāgās tathā yakṣā gandharvāḥ kaṭapūtanāḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685670 (0.039):
sa dīrghakālamāyuṣmān śriyaṃ ca labhate naraḥ // BuSto_7.49 // / devā nāgāstathā yakṣā gandharvā kaṭhapūtanāḥ /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25315493 (0.053):
tārkṣāḥ suparṇāḥ kaṭapūtanāś ca // / gandharvayakṣā grahajātayaś ca //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007597 (0.061):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā evaṃ jānīyāt iha devā vā nāgā vā yakṣā vā / gandharvā vā asurā vā garuḍā vā kinnarā vā mahoragā va manuṣyā vā amanuṣyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007565 (0.063):
mahaujaskā devā nāgā yakṣā gandharvā asurā garuḍāḥ kinnarā mahoragā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18656056 (0.063):
devamanuṣyā asurā garuḍā gandharvā yakṣā rākṣasā piśācā kumbhāṇḍā ye vā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563883 (0.064):
devā nāgāśca yakṣāśca gandharvāśca mahoragāḥ // Saddhp_2.26 //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007839 (0.064):
maṃsyante / yathā yathā khalu punaḥ kauśika te mahaujaskā mahaujaskā devā / nāgā yakṣā gandharvā asurā garuḍāḥ kinnarā mahoragā manuṣyā amanuṣyā vā
piśācarākṣasā bhūtā mātaro raudratejasaḥ // Tbh_51
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685674 (0.034):
devā nāgāstathā yakṣā gandharvā kaṭhapūtanāḥ / / piśācā rākṣasā bhūtā mātaro raudratejasāḥ // BuSto_7.50 //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039951 (0.059):
kinnarā mahoragā yakṣā rākṣasāḥ pretāḥ piśācā bhūtāḥ kumbhāṇḍāḥ pūtanāḥ / kaṭapūtanāḥ skandā unmādāś cchāyā apasmārā ostārakāḥ śṛṇvantu me ojāhārā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19048766 (0.059):
mahoragā yakṣā rākṣasāḥ pretāḥ piśācā bhūtāḥ kumbhāṇḍāḥ pūtanāḥ / kaṭapūtanāḥ skandā unmādāś chāyā apasmārā ostārakā ojohārā garbhāhārā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049104 (0.059):
asurā marutā garuḍā gandharvāḥ kinnarā mahoragā yakṣā rākṣasāḥ pretāḥ / piśācā bhūtāḥ kumbhāṇḍāḥ pūtanāḥ kaṭapūtanāḥ skandā unmādāś chāyā apasmārā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304511 (0.062):
garuḍā gandharvāḥ kinnarā mahoragāḥ pretāḥ piśācāḥ kumbhāṇḍāḥ kaṭapūtanā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304559 (0.062):
gandharvāḥ kinnarā mahoragāḥ pretāḥ piśācāḥ kumbhāṇḍāḥ kaṭapūtanā api mayā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520565 (0.062):
gandharvāḥ kinnarāḥ mahoragāḥ pretāḥ piśācāḥ kumbhāṇḍāḥ kaṭapūtanā api māṃ
kṣayāpasmārakārakaś caiva kṣatakākhorḍakādayaḥ /
ḍākinyās tārakā pretāḥ skandā mārā mahāgrahāḥ // Tbh_52
chāyām api na laṅghante kiṃ punas tasya vigrahaḥ / / duṣṭasatvā na vādhante vyādhayo nākramanti ca // Tbh_53
devāsuram api saṃgrāmam anubhavanti maharddhikāḥ / / sarvaiśvaryaguṇair yuktaḥ putrapautraiś ca vardhate // Tbh_54
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043936 (0.004):
devāsuram api saṃgrāmam anubhavanti maharddhikāḥ. / te 'py anayā mahāmāyūryā vidyārājñyā svāter bhikṣor mama sarvasatvānāṃ ca
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19045042 (0.004):
dyutimatyo varṇavatyo yaśasvinaḥ, devāsuram api saṃgrāmam anubhavanti / maharddhikāḥ. tā 'py anayā mahāmāyūryā vidyārājñyā svāter bhikṣor mama
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19045172 (0.004):
mahāpiśācyaḥ ṛddhimatyo dyutimatyo varṇavatyo yaśasvinaḥ, devāsuram api / saṃgrāmam anubhavanti maharddhikāḥ. tā 'py anayā mahāmāyūryā vidyārājñyā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19045302 (0.004):
varṇavatyo yaśasvinaḥ, devāsuram api saṃgrāmam anubhavanti maharddhikāḥ.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19045413 (0.004):
ṛddhimatyo dyutimatyo varṇavatyo yaśasvinaḥ, devāsuram api saṃgrāmam / anubhavanti maharddhikāḥ. tā 'py anayā mahāmāyūryā vidyārājñyā svāter
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19045569 (0.004):
mahārākṣasyaḥ, ṛddhimatyo dyutimatyo varṇavatyo yaśasvinaḥ, devāsuram api / saṃgrāmam anubhavanti maharddhikāḥ. tā 'py anayā mahāmāyūryā vidyārājñyā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19045697 (0.004):
ity etā daśa mahārākṣasyaḥ ṛddhimatyo dyutimatyo varṇavatyo yaśasvinaḥ, / devāsuram api saṃgrāmam anubhavanti maharddhikāḥ. tā 'py anayā mahāmāyūryā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19046385 (0.004):
yaśasvinaḥ, devāsuram api saṃgrāmam anubhavanti maharddhikāḥ.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043179 (0.030):
ṛddhimanto dyutimanto varṇavanto yaśasvinaḥ, / devāsuram api saṃgrāmam anubhavanti maharddhikāḥ.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19045832 (0.031):
yaśasvinaḥ, devāsuram api saṃgrāmam anubhavanti maharddhikāḥ. tā 'py anayā
jātismaro bhaved dhīmān kulīnaḥ priyadarśanaḥ // Tbh_55
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685727 (0.0):
sarvaiśvaryaguṇairyukto vaṃśavṛddhiśca jāyate // BuSto_7.53 // / jātismaro bhaved dhīmān kulīnaḥ priyadarśanaḥ /
prītimāṃś ca mahāvāgmī sarvaśāstraviśāradaḥ // Tbh_56
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685733 (5.960):
jātismaro bhaved dhīmān kulīnaḥ priyadarśanaḥ / / prītimāṃśca mahāvāgmī sarvaśāstraviśāradaḥ // BuSto_7.54 //
kalyāṇamitrasaṃsevī bodhicittavibhūṣitaḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685739 (0.0):
prītimāṃśca mahāvāgmī sarvaśāstraviśāradaḥ // BuSto_7.54 // / kalyāṇamitrasaṃsevī bodhicittavibhūṣitaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28699895 (0.044):
sarvabodhisaṃmukhībhāveṣu sarvakalyāṇamitrabhavaneṣu
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428773 (0.051):
ityuktam / sarvaprakāracittasvavidheyīkaraṇam, / kalyāṇamitrādisarvajananamanam, rāgādyabhibhavaḥ,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28625349 (0.062):
kalyāṇamitrairiti svacittaṃ saṃtoṣayan, kalyāṇamitrārakṣito 'smi na bhūyo