View original HTML file with complete header information
akārādilakārāntā ToT_9.17a / akṣobhyaṃ paripūjayet ToT_1.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164447 (0.016):
akṣārūḍho 'kṣagamyo 'yaṃ KubjT_15.34c / akṣobhyaṃ paripūjayet ToT_1.4d / akṣobhyaṃ pūjayedadhaḥ ToT_4.35b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516587 (0.054):
mālākāreṇa talliṅgaṃ % saṃveṣṭya kuṇḍalī sadā // ToT_9.16 // / akārādilakārāntā $ kṣakāraṃ vaktrasaṃyutam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164046 (0.058):
akārādikṣakārāntā KubjT_22.7a / akārādilakārāntā ToT_9.17a
akārādilakārāntā ToT_9.17a / akṣobhyaṃ paripūjayet ToT_1.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164447 (0.016):
akṣārūḍho 'kṣagamyo 'yaṃ KubjT_15.34c / akṣobhyaṃ paripūjayet ToT_1.4d / akṣobhyaṃ pūjayedadhaḥ ToT_4.35b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516587 (0.054):
mālākāreṇa talliṅgaṃ % saṃveṣṭya kuṇḍalī sadā // ToT_9.16 // / akārādilakārāntā $ kṣakāraṃ vaktrasaṃyutam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164046 (0.058):
akārādikṣakārāntā KubjT_22.7a / akārādilakārāntā ToT_9.17a
akṣobhyaṃ pūjayedadhaḥ ToT_4.35b / akṣobhyaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164451 (0.0):
akṣārūḍho 'kṣagamyo 'yaṃ KubjT_15.34c / akṣobhyaṃ paripūjayet ToT_1.4d / akṣobhyaṃ pūjayedadhaḥ ToT_4.35b
agnijāyā mahāvidyā ToT_6.19c / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165087 (0.0):
aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca SvaT_10.258a / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.44a / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704743 (0.053):
vedādyaṃ śabdabījaṃ ca ToT_9.36c / vaikharīyaṃ mahāvidyā ToT_6.41c / vaikharīṃ na prakāśayet ToT_6.57d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514055 (0.060):
yonimudrāṃ tato baddhvā % kṣamasveti visarjayet // ToT_4.41 // / aṅganyāsaṃ maheśāni $ prāṇāyāmaṃ tataḥ param &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438885 (0.060):
yonimudrāṃ tato baddhvā kṣamasveti visarjayet // ToT_4.41 // / aṅganyāsaṃ maheśāni prāṇāyāmaṃ tataḥ param /
aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a / aṅganyāsaṃ maheśāni ToT_4.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165088 (0.0):
aṅgadvīpaṃ yavākhyaṃ ca SvaT_10.258a / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.44a / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256311 (0.041):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256319 (0.041):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702607 (0.045):
punardevīṃ prapūjyātha ToT_4.36c / punardhyātvā maheśāni ToT_5.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.051):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato jālandharo bandhaḥ GorS(2)_79 (=HYP 3.71)c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701394 (0.051):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514056 (0.051):
yonimudrāṃ tato baddhvā % kṣamasveti visarjayet // ToT_4.41 // / aṅganyāsaṃ maheśāni $ prāṇāyāmaṃ tataḥ param &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438886 (0.051):
yonimudrāṃ tato baddhvā kṣamasveti visarjayet // ToT_4.41 // / aṅganyāsaṃ maheśāni prāṇāyāmaṃ tataḥ param /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.052):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206490 (0.054):
japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c / japaṃ caiva samarpayet ToT_5.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.058):
ata eva maheśāni ToT_5.40c / ata eva maheśāni ToT_6.14c / ata eva maheśāni ToT_7.20c / ata eva sa pāpiṣṭhaḥ ToT_5.38a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513153 (0.059):
tato japenmahāmantraṃ % gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 // / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā $ ācamya parameśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437984 (0.059):
tato japenmahāmantraṃ gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 // / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ācamya parameśvari /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701185 (0.061):
janmāntarasahasreṇa ToT_6.17c / japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701330 (0.062):
tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d / tataścāvāhanaṃ kṛtvā ToT_4.33c / tataścāvāhanaṃ caret ToT_3.74d
aṅgapūjāṃ ca kālyādīn ToT_3.75c / aṅgulīvyāpakanyāsau ToT_3.73a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165091 (0.0):
aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a / aṅganyāsaṃ maheśāni ToT_4.42a / aṅgapūjāṃ ca kālyādīn ToT_3.75c
aṅgulyekena kiṃ mānaṃ ToT_7.10c / aṅgulyekena deveśi ToT_7.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165272 (0.0):
aṅgulyā tena coddiṣṭā KubjT_6.99a / aṅgulyekena kiṃ mānaṃ ToT_7.10c / aṅgulyekena deveśi ToT_7.11a
aṅguṣṭhādi maheśāni ToT_3.4a / ata eva mahākālo ToT_1.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165922 (0.0):
ata ūrdhvaṃ hariharau SvaT_10.1113a / ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165271 (0.058):
aṅgulyekena kiṃ mānaṃ ToT_7.10c / aṅgulyekena deveśi ToT_7.11a / aṅguṣṭhajānuhṛdaye SvaT_7.310c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700233 (0.064):
etatkāraṇaṃ saṃvyāpya ToT_9.18c / etattattvena deveśi ToT_9.27c / etat pādyaṃ maheśāni ToT_5.22a
ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165922 (0.0):
ata ūrdhvaṃ hariharau SvaT_10.1113a / ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.050):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702405 (0.057):
nyūnādhikaṃ maheśāni ToT_5.37a / pakṣāntare maheśāni ToT_5.13a
ata eva maheśāni ToT_5.40c / ata eva maheśāni ToT_6.14c / ata eva maheśāni ToT_7.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165923 (0.0):
ata ūrdhvaṃ hariharau SvaT_10.1113a / ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.039):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.049):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato jālandharo bandhaḥ GorS(2)_79 (=HYP 3.71)c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702405 (0.057):
nyūnādhikaṃ maheśāni ToT_5.37a / pakṣāntare maheśāni ToT_5.13a
ata eva sa pāpiṣṭhaḥ ToT_5.38a / atalaṃ parikīrtitam ToT_7.35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165923 (0.0):
ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165934 (5.960):
atadrūpāpi tadrūpa SRtp_242c / atalaṃ parikīrtitam ToT_7.35b / atalaṃ vitalaṃ caiva ToT_2.8a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515973 (0.058):
kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe % śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake // ToT_7.34 // / mūlādhārāt śataṃ caiva $ atalaṃ parikīrtitam & / sutalaṃ ca varṣaśataṃ % talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440802 (0.058):
kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake // ToT_7.34 // / mūlādhārāt śataṃ caiva atalaṃ parikīrtitam / / sutalaṃ ca varṣaśataṃ talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.060):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
atalaṃ vitalaṃ caiva ToT_2.8a / atastārā prakīrtitā ToT_6.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165934 (5.960):
atadrūpāpi tadrūpa SRtp_242c / atalaṃ parikīrtitam ToT_7.35b / atalaṃ vitalaṃ caiva ToT_2.8a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515973 (0.058):
kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe % śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake // ToT_7.34 // / mūlādhārāt śataṃ caiva $ atalaṃ parikīrtitam & / sutalaṃ ca varṣaśataṃ % talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440802 (0.058):
kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake // ToT_7.34 // / mūlādhārāt śataṃ caiva atalaṃ parikīrtitam / / sutalaṃ ca varṣaśataṃ talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 //
ataḥ sā kuṇḍalī devī ToT_8.21c / atisnehena deveśi ToT_6.57a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515483 (0.049):
māhātmyaṃ dhyānapūjāyāṃ % bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.56 // / atisnehena deveśi $ kiṃ mayā na prakāśitam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440312 (0.049):
māhātmyaṃ dhyānapūjāyāṃ bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.56 // / atisnehena deveśi kiṃ mayā na prakāśitam /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701458 (0.063):
tatra līnāni deveśi ToT_4.8c / tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
atroktamācaredatra ToT_4.45a / atha pārśve tathā carme ToT_8.4a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514092 (0.006):
saṃkṣepapūjanaṃ devi % mānasaṃ tattvavarjitam // ToT_4.44 // / atroktamācaredatra $ nānyat saṃcārayet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438922 (0.006):
saṃkṣepapūjanaṃ devi mānasaṃ tattvavarjitam // ToT_4.44 // / atroktamācaredatra nānyat saṃcārayet sudhīḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166507 (0.010):
atraivādhyātmāhorātre tv SvaT_7.89c / atroktamācaredatra ToT_4.45a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166610 (0.028):
atha paṅke nimajjanam SvaT_4.19d / atha pārśve tathā carme ToT_8.4a / atha pūrvasthito liṅge SUp_2.1a
atha vakṣye mahāvidyā- ToT_6.21a / athavā nijanāsāgre ToT_9.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166695 (0.0):
athavādaśalakṣāṇi VT_305c / athavā nijanāsāgre ToT_9.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166651 (0.017):
atharvā suśivastathā SvaT_10.1051b / atha vakṣye mahāvidyā ToT_6.21a / athavā kacchapasya tu VT_113d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516652 (0.020):
iti te kathitaṃ kānte % yato mṛtyuṃjayo bhavet // ToT_9.21 // / athavā nijanāsāgre $ dṛṣṭimāropya yatnataḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441481 (0.020):
iti te kathitaṃ kānte yato mṛtyuṃjayo bhavet // ToT_9.21 // / athavā nijanāsāgre dṛṣṭimāropya yatnataḥ /
athavā parameśāni ToT_9.25a / atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166773 (0.033):
atha śrutvā mahāhāsyaṃ KubjT_20.76a / atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a / atha sarvajñavākyena MrgT_1,9.1a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.053):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210202 (0.055):
tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215845 (0.060):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye pratimāṃ nyaset SUp_6.147d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701649 (0.060):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye vedikāṃ dhyāyen ToT_4.20a
athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166816 (0.0):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166868 (0.029):
athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a / athānyat sampravakṣyāmi ToT_2.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166773 (0.060):
atha śrutvā mahāhāsyaṃ KubjT_20.76a / atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a / atha sarvajñavākyena MrgT_1,9.1a
athānyat sampravakṣyāmi ToT_2.17c / adyetyādi samuccārya ToT_3.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166868 (0.015):
athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a / athānyat sampravakṣyāmi ToT_2.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166816 (0.017):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a
adhikaṃ parikīrtitam ToT_7.9d / anantarūpiṇī durgā ToT_8.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167996 (0.060):
anantamāsanaṃ prāgvac SvaT_4.43c / anantarūpiṇī durgā ToT_8.18c
anākulena deveśi ToT_10.2a / anāhate mahāpadme ToT_7.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168416 (5.960):
anāhatena saṃyuktā KubjT_10.43a / anāhate mahāpadme ToT_7.28c / anāhate mahāpadme ToT_9.30c
anāhate mahāpadme ToT_9.30c / anuccāryaṃ tadeva syād ToT_6.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168416 (5.960):
anāhatena saṃyuktā KubjT_10.43a / anāhate mahāpadme ToT_7.28c / anāhate mahāpadme ToT_9.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168776 (0.057):
anena manunā devi ToT_3.45c / anena manunā devi ToT_5.16a
anena manunā devi ToT_3.45c / anena manunā devi ToT_5.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168776 (5.960):
anena parimāṇena SvaT_11.308a / anena manunā devi ToT_3.45c / anena manunā devi ToT_5.16a
antarmālā mahāmālā ToT_9.32c / anyatsaṃcāraṇāddevi ToT_4.45c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263070 (0.051):
bhūtakātyāyanī devī ToT_9.38a / bhūtakātyāyanīṃ śṛṇu ToT_9.36b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703314 (0.051):
bhuvaneśvarī vāmanaḥ ToT_10.10a / bhūtakātyāyanī devī ToT_9.38a / bhūtakātyāyanīṃ śṛṇu ToT_9.36b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169273 (0.052):
anyatraikāṃśataḥ sthitāḥ SvaT_10.1034b / anyatsaṃcāraṇāddevi ToT_4.45c
anyathā mūtravat sarvaṃ ToT_5.40a / anyadevaṃ pūjayitvā ToT_5.44a
anyāsu sarvavidyāsu ToT_1.19c / apāno vāyukoṇe ca ToT_6.3c
abhiṣecanamātreṇa ToT_3.46c / abhyāsārthaṃ hi pārvati ToT_9.35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170417 (0.064):
abhyāsādacirāllabhet SvaT_6.16d / abhyāsārthaṃ hi pārvati ToT_9.35b
amaratvaṃ sa vindati ToT_9.19b / ayaṃ pañcākṣaro mantraḥ ToT_5.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170460 (0.034):
amaratvaṃ prayacchati KubjT_9.56d / amaratvaṃ sa vindati ToT_9.19b
ayodhyāpurī saṃsthitā ToT_7.34b / arghyasthāpanameva ca ToT_3.74b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171142 (0.015):
arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c / arghyasthāpanameva ca ToT_3.74b / arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c
arghyaṃ dattvā maheśāni ToT_3.69a / arghyaṃ saṃdhārya śirasi ToT_3.71a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171154 (0.0):
arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c / arghyaṃ dattvā maheśāni ToT_3.69a / arghyaṃ saṃdhārya śirasi ToT_3.71a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171142 (0.021):
arghyapādyopahāraiśca SvaT_2.24c / arghyasthāpanameva ca ToT_3.74b / arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702662 (0.031):
puṣpaṃ śirasi saṃdhārya ToT_5.18a / pūjayitvā maheśāni ToT_5.23a
ardhacandraśca binduśca ToT_9.2c / ardhanārīśvarāya ca ToT_5.6b / ardhamātrākṛtirnādo ToT_6.48c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171314 (0.021):
ardhamātraḥ smṛto binduḥ SvaT_10.1222a / ardhamātrākṛtirnādo ToT_6.48c
avatāraṃ daśamameva hi ToT_10.12b / avyayaṃ paramaṃ sūkṣmaṃ ToT_8.12a
aśeṣarogaśamanaṃ ToT_2.22c / aśvamedhasahasrāṇi ToT_6.35c
aṣṭamūrtis tato devi ToT_5.34a / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204468 (0.028):
cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_5.29d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.33d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.56b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172798 (0.033):
aṣṭotkṛṣṭaṃ varānane SvaT_2.276d / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b / aṣṭottaraśataṃ japtvā KubjT_23.157a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172813 (0.035):
aṣṭottaraśataṃ dhāmnā SvaT_4.41c / aṣṭottaraśataṃ mūla ToT_2.16a / aṣṭottaraśataṃ mūla ToT_3.6a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701385 (0.044):
tataḥ siddhirbhaved devi ToT_9.47a / tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701395 (0.045):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512515 (0.047):
śabdapratyakṣatāṃ kṛtvā % varṇamālāṃ vicintayet // ToT_3.5 // / aṣṭottaraśataṃ mūla- $ mantraṃ tu prajapet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437348 (0.047):
śabdapratyakṣatāṃ kṛtvā varṇamālāṃ vicintayet // ToT_3.5 // / aṣṭottaraśataṃ mūla- mantraṃ tu prajapet sudhīḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.052):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275592 (0.055):
yadi cānyat prapūjayet ToT_5.43b / yadi cāṣṭaśataṃ japet ToT_9.33d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703979 (0.056):
yadi kuryāt puraskriyām ToT_5.12d / yadi cānyat prapūjayet ToT_5.43b / yadi cāṣṭaśataṃ japet ToT_9.33d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701113 (0.062):
cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.33d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.56b / cintayecchattram uttamam ToT_4.20d
aṣṭottaraśataṃ mūla- ToT_2.16a / aṣṭottaraśataṃ mūla- ToT_3.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172816 (0.0):
aṣṭottaraśataṃ dhāmnā SvaT_4.41c / aṣṭottaraśataṃ mūla ToT_2.16a / aṣṭottaraśataṃ mūla ToT_3.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204468 (0.028):
cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_5.29d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.33d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.56b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172798 (0.043):
aṣṭotkṛṣṭaṃ varānane SvaT_2.276d / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b / aṣṭottaraśataṃ japtvā KubjT_23.157a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512515 (0.047):
śabdapratyakṣatāṃ kṛtvā % varṇamālāṃ vicintayet // ToT_3.5 // / aṣṭottaraśataṃ mūla- $ mantraṃ tu prajapet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437348 (0.047):
śabdapratyakṣatāṃ kṛtvā varṇamālāṃ vicintayet // ToT_3.5 // / aṣṭottaraśataṃ mūla- mantraṃ tu prajapet sudhīḥ /
aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ ToT_4.39d / aṣṭottarasahasraṃ vā ToT_5.27c / astrabījaṃ tadeva syād ToT_6.52c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172816 (0.0):
aṣṭottaraśataṃ mūla ToT_2.16a / aṣṭottaraśataṃ mūla ToT_3.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173217 (0.023):
astraprākāramāropya SvaT_4.38c / astrabījaṃ tadeva syād ToT_6.52c / astrabījena cābhyukṣya VT_40a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204465 (0.032):
cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_5.29d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.33d
astramantraṃ samuccaret ToT_3.26d / astrayugmaṃ vahnijāyā ToT_9.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173256 (0.015):
astramantraṃ phaḍantagam SvaT_4.70b / astramantraṃ samuccaret ToT_3.26d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512798 (0.034):
ādyabījaṃ dvitīyaṃ ca % astramantraṃ samuccaret // ToT_3.26 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173291 (0.035):
astram etat samuddiṣṭam VT_130a / astrayugmaṃ vahnijāyā ToT_9.37a
asmin jale ca saṃnidhiṃ ToT_3.37a / asya mantrasya māhātmyam ToT_5.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173524 (0.0):
asya madhye varārohe SvaT_10.335c / asya mantrasya māhātmyam ToT_5.3c / asya mantrasya māhātmyaṃ ToT_6.35a
asya mantrasya māhātmyaṃ ToT_6.35a / āgneyyāntāḥ prapūjyātha ToT_5.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173524 (0.0):
asya madhye varārohe SvaT_10.335c / asya mantrasya māhātmyam ToT_5.3c / asya mantrasya māhātmyaṃ ToT_6.35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174554 (0.021):
āgneyyādīśadiggatāḥ SvaT_2.62b / āgneyyāntāḥ prapūjyātha ToT_5.27a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514489 (0.063):
mūrtayo'ṣṭau śivasyaitāḥ % pūrvādikramayogataḥ // ToT_5.26 // / āgneyyāntāḥ prapūjyātha $ vidyāṃ liṅgiśivaṃ yajet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439319 (0.063):
mūrtayo'ṣṭau śivasyaitāḥ pūrvādikramayogataḥ // ToT_5.26 // / āgneyyāntāḥ prapūjyātha vidyāṃ liṅgiśivaṃ yajet /
ācamya parameśvari ToT_3.54b / ācāmet payasā tataḥ ToT_3.41d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174606 (0.043):
ācamya dantakāṣṭhaṃ tu SvaT_3.193c / ācamya parameśvari ToT_3.54b / ācamya śiṣyam āhūya VT_21a
ācchādya mīnamudrayā ToT_3.38d / ājānu nāsikāṃ nayet ToT_2.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174786 (0.027):
ācāryoṭhārdhahastastu SvaT_4.50c / ācchādya mīnamudrayā ToT_3.38d
ājñācakrācchivāntaṃ vai ToT_7.16a / ājñācakre ca japtavye ToT_9.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174827 (0.0):
ājñāguṇavidhāyinam KubjT_10.117d / ājñācakrācchivāntaṃ vai ToT_7.16a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515723 (0.054):
viśuddhādikamājñāntaṃ % mānaṃ rudrasahasrakam // ToT_7.15 // / ājñācakrācchivāntaṃ vai $ diksahasraṃ sureśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440552 (0.054):
viśuddhādikamājñāntaṃ mānaṃ rudrasahasrakam // ToT_7.15 // / ājñācakrācchivāntaṃ vai diksahasraṃ sureśvari /
ājñāprārthanamaṅgāni ToT_3.66a / ātmavidyāśivais tattvair ToT_3.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175521 (0.0):
ātmavidyāśivavyāptim SvaT_4.233c / ātmavidyāśivais tattvair ToT_3.41c
ātmasamarpaṇaṃ kṛtvā ToT_3.79a / ātmasākṣātkarī mudrā ToT_2.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175572 (0.020):
ātmasavyetha digbhāge SvaT_4.65a / ātmasākṣātkarī mudrā ToT_2.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175548 (0.025):
ātmaśaktiśivātmakam KubjT_12.56b / ātmasamarpaṇaṃ kṛtvā ToT_3.79a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512420 (0.037):
bahu kiṃ kathyate devi % mantracaitanyakāraṇam // ToT_2.23 // / ātmasākṣātkarī mudrā $ mahāmokṣapradāyinī &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437253 (0.037):
bahu kiṃ kathyate devi mantracaitanyakāraṇam // ToT_2.23 // / ātmasākṣātkarī mudrā mahāmokṣapradāyinī /
ātmānaṃ ca samarpayet ToT_4.40d / ātmānaṃ tāriṇīmayam ToT_4.17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175679 (0.030):
ātmānaṃ ca samarpitam KubjT_12.75b / ātmānaṃ tāriṇīmayam ToT_4.17d / ātmānaṃ tu viśodhayet VT_69d
ātmābhiṣekamācaret ToT_3.43d / ādau ṛṣyādikaṃ nyāsaṃ ToT_3.72c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176041 (0.0):
ādeśo dīyatāṃ prabho KubjT_1.16b / ādau ṛṣyādikaṃ nyāsaṃ ToT_3.72c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175739 (0.052):
ātmāntaḥkaraṇe yadvat SvaT_3.141a / ātmābhiṣekamācaret ToT_3.43d / ātmā manaś ca mantraś ca KubjT_5.92a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513802 (0.059):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā % ṛṣyādinyāsamācaret // ToT_4.22 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438633 (0.059):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ṛṣyādinyāsamācaret // ToT_4.22 //
ādau liṅgaṃ pūjayitvā ToT_5.43a / ādau liṅgaṃ prapūjayet ToT_5.40d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176081 (0.0):
ādau pīṭhāni catvāri KubjT_24.66c / ādau liṅgaṃ pūjayitvā ToT_5.43a / ādau liṅgaṃ prapūjayet ToT_5.40d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514693 (0.032):
śaivavaiṣṇavadaurgārka- % gāṇapatyaindradīkṣitaḥ // ToT_5.42 // / ādau liṅgaṃ pūjayitvā $ yadi cānyat prapūjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439523 (0.032):
śaivavaiṣṇavadaurgārka- gāṇapatyaindradīkṣitaḥ // ToT_5.42 // / ādau liṅgaṃ pūjayitvā yadi cānyat prapūjayet /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514660 (0.047):
anyathā mūtravat sarvaṃ $ gaṅgātoyaṃ bhaved yadi & / ata eva maheśāni % ādau liṅgaṃ prapūjayet // ToT_5.40 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439490 (0.047):
anyathā mūtravat sarvaṃ gaṅgātoyaṃ bhaved yadi / / ata eva maheśāni ādau liṅgaṃ prapūjayet // ToT_5.40 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176089 (0.053):
ādau śaktiṃ nyaseddevi SvaT_4.107a / ādau śivaṃ pūjayitvā ToT_5.39a / ādau ṣoḍaśa pīṭhāni KubjT_20.22a
ādau śivaṃ pūjayitvā ToT_5.39a / ādyabījaṃ dvitīyaṃ ca ToT_3.26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176079 (0.038):
ādau liṅgaṃ pūjayitvā ToT_5.43a / ādau liṅgaṃ prapūjayet ToT_5.40d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514693 (0.040):
śaivavaiṣṇavadaurgārka- % gāṇapatyaindradīkṣitaḥ // ToT_5.42 // / ādau liṅgaṃ pūjayitvā $ yadi cānyat prapūjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439523 (0.040):
śaivavaiṣṇavadaurgārka- gāṇapatyaindradīkṣitaḥ // ToT_5.42 // / ādau liṅgaṃ pūjayitvā yadi cānyat prapūjayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176089 (0.044):
ādau śaktiṃ nyaseddevi SvaT_4.107a / ādau śivaṃ pūjayitvā ToT_5.39a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514639 (0.045):
evaṃ pūjāṃ vidhāyādau % tataścānyaṃ prapūjayet // ToT_5.38 // / ādau śivaṃ pūjayitvā $ śaktipūjā tataḥ param &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439469 (0.045):
evaṃ pūjāṃ vidhāyādau tataścānyaṃ prapūjayet // ToT_5.38 // / ādau śivaṃ pūjayitvā śaktipūjā tataḥ param /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176124 (0.064):
ādyantena vilakṣayet KubjT_12.47d / ādyabījaṃ dvitīyaṃ ca ToT_3.26c / ādyabhedacatuṣṭayam KubjT_18.92b
ādyaṃ vahnisamāgatam ToT_3.23d / ānayettena mārgeṇa ToT_2.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176461 (5.960):
ānayettaṃ yathānītaṃ SvaT_2.39a / ānayettena mārgeṇa ToT_2.16c / ānayettena mārgeṇa ToT_2.22a
ānayettena mārgeṇa ToT_2.22a / ānayettena vartmanā ToT_3.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176461 (5.960):
ānayettaṃ yathānītaṃ SvaT_2.39a / ānayettena mārgeṇa ToT_2.16c / ānayettena mārgeṇa ToT_2.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176468 (0.053):
ānayettena vartmanā ToT_3.6d / ānayet sarvayatnena SUp_7.27c
ānayedaṅkuśākhyena ToT_3.37c / ārādhanam ihocyate ToT_3.32d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176469 (0.040):
ānayet sarvayatnena SUp_7.27c / ānayedaṅkuśākhyena ToT_3.37c / ānayed ātmano 'ntikam VT_211b
ālayaṃ ca kalevaram ToT_8.1b / āvāhanaṣaḍaṅgakam ToT_3.65b
āsanaṃ ca samabhyarcya ToT_3.59a / āsāṃ dhyānādikaṃ sarvaṃ ToT_10.12e
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702154 (0.048):
dhyātvā tu parimaṇḍale ToT_3.54d / dhyānapūjādikaṃ sarvaṃ ToT_6.24c
āṃ hrīṃ kroṃ vahnibījāntaṃ ToT_4.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177471 (0.0):
āhvānādivisarjanam CakBhst_13d / āṃ hrīṃ kroṃ vahnibījāntaṃ ToT_4.11c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513652 (0.063):
āṃ hrīṃ kroṃ vahnibījāntaṃ % hṛdi caikādaśaṃ japet // ToT_4.11 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438483 (0.063):
āṃ hrīṃ kroṃ vahnibījāntaṃ hṛdi caikādaśaṃ japet // ToT_4.11 //
iḍayā pūrayettoyaṃ ToT_3.47c / iḍā ca piṅgalā caiva ToT_2.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177648 (5.960):
iḍā ca candriṇī gaurī SvaT_10.1087c / iḍā ca piṅgalā caiva ToT_2.12c / iḍā ca piṅgalā caiva ToT_8.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177659 (5.960):
iḍā ca piṅgalā caiva ToT_2.12c / iḍā ca piṅgalā caiva ToT_8.5a / iḍā ca piṅgalā caiva VT_260c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177638 (0.013):
ijyādi cānyatantre 'pi SvaT_3.38a / iḍayā pūrayettoyaṃ ToT_3.47c / iḍā ca candriṇī gaurī SvaT_10.1087c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177696 (0.041):
iḍāpiṅgalayoḥ sadā ToT_8.16b / iḍā piṅgalā suṣumṇā ca GorS(1)_23c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703359 (0.050):
iḍā ca candriṇī gaurī SvaT_10.1087c / iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_7.15a / iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_10.1231c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177666 (0.052):
iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_10.1231c / iḍā ca piṅgalā caiva GorS(1)_18a / iḍā ca piṅgalā caiva GorS(2)_27 (=1|18)a
iḍā ca piṅgalā caiva ToT_8.5a / iḍāpiṅgalayoḥ sadā ToT_8.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177696 (0.0):
iḍāpiṅgalamadhyasthe KubjT_24.121a / iḍāpiṅgalayoḥ sadā ToT_8.16b / iḍā piṅgalā suṣumṇā ca GorS(1)_23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177651 (5.960):
iḍā ca candriṇī gaurī SvaT_10.1087c / iḍā ca piṅgalā caiva ToT_2.12c / iḍā ca piṅgalā caiva ToT_8.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177659 (0.020):
iḍā ca piṅgalā caiva ToT_8.5a / iḍā ca piṅgalā caiva VT_260c / iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_7.15a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703359 (0.050):
iḍā ca candriṇī gaurī SvaT_10.1087c / iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_7.15a / iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_10.1231c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177666 (0.052):
iḍā ca piṅgalā caiva SvaT_10.1231c / iḍā ca piṅgalā caiva GorS(1)_18a / iḍā ca piṅgalā caiva GorS(2)_27 (=1|18)a
iti cāṣṭavidhaṃ mantraṃ ToT_3.21a / iti te kathitaṃ kānte ToT_5.45a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177810 (0.0):
iti tathyaṃ mahādevi VT_321c / iti te kathitaṃ kānte ToT_5.45a / iti te kathitaṃ kānte ToT_7.38a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700417 (0.063):
kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.6d / kathitaṃ mantrarājasya ToT_6.21c / kathitaṃ me purā tava ToT_10.12f
iti te kathitaṃ kānte ToT_7.38a / iti te kathitaṃ kānte ToT_9.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177813 (0.0):
iti tathyaṃ mahādevi VT_321c / iti te kathitaṃ kānte ToT_5.45a / iti te kathitaṃ kānte ToT_7.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178096 (0.047):
ityetaccādhvamaṇḍalam SvaT_4.200b / ityetat kathitaṃ devi ToT_4.46c / ity etat kathitaṃ devi VT_215a
iti te kathitaṃ devi ToT_9.35c / iti te kathitaṃ devy ToT_10.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177816 (0.0):
iti tathyaṃ mahādevi VT_321c / iti te kathitaṃ kānte ToT_5.45a / iti te kathitaṃ kānte ToT_7.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178097 (0.036):
ityetaccādhvamaṇḍalam SvaT_4.200b / ityetat kathitaṃ devi ToT_4.46c / ity etat kathitaṃ devi VT_215a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700417 (0.052):
kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.6d / kathitaṃ mantrarājasya ToT_6.21c / kathitaṃ me purā tava ToT_10.12f
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703726 (0.063):
mālāṣaṭke sureśvari ToT_9.12b / māhātmyaṃ kathitaṃ mayā ToT_10.6b
iti te kathitaṃ sarvaṃ ToT_9.26c / iti me saṃśayo hṛdi ToT_9.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177816 (0.0):
iti te kathitaṃ kānte ToT_9.21c / iti te kathitaṃ devi ToT_9.35c / iti te kathitaṃ devy ToT_10.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177902 (0.050):
iti meruradho 'syānte MrgT_1,13.63a / iti me saṃśayo hṛdi ToT_9.14d / iti yadaṇunirodhi dhvāntabījādyadṛṣṭaṃ MrgT_1,13.198a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700417 (0.052):
kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.6d / kathitaṃ mantrarājasya ToT_6.21c / kathitaṃ me purā tava ToT_10.12f
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703726 (0.063):
mālāṣaṭke sureśvari ToT_9.12b / māhātmyaṃ kathitaṃ mayā ToT_10.6b
ityetat kathitaṃ devi ToT_4.46c / idaṃ bījatrayaṃ cādyaṃ ToT_3.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249466 (0.056):
punar bījatrayaṃ kūrcaṃ ToT_3.13a / punar bījatrayaṃ bhadre ToT_3.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178190 (0.060):
idaṃ tu paramaṃ devyā SvaT_10.852a / idaṃ bījatrayaṃ cādyaṃ ToT_3.11a
idānīṃ tāriṇīmantra- ToT_6.29c / idānīṃ parameśāni ToT_9.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178225 (0.014):
idānīṃ noparoddhavyaṃ SvaT_4.209a / idānīṃ parameśāni ToT_9.36a / idānīṃ pṛthivīmānaṃ ToT_7.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178210 (0.022):
idānīṃ khecarīṃ śṛṇu KubjT_15.83d / idānīṃ tāriṇīmantra ToT_6.29c
idānīṃ pṛthivīmānaṃ ToT_7.23c / idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178226 (0.0):
idānīṃ noparoddhavyaṃ SvaT_4.209a / idānīṃ parameśāni ToT_9.36a / idānīṃ pṛthivīmānaṃ ToT_7.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178274 (0.0):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517107 (0.040):
daśāvatāraṃ deveśa % brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 // / idānīṃ śrotumicchāmi $ kathayasva suvistarāt &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441935 (0.040):
daśāvatāraṃ deveśa brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 // / idānīṃ śrotumicchāmi kathayasva suvistarāt /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922112 (0.057):
idānīṃ dahanaṃ sarvaṃ LiP_1,71.6a / idānīṃ śrotumicchāmi LiP_1,29.1a / idānīṃ saṃhariṣyāmi LiP_1,96.26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303728 (0.057):
śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b / śrotum icchāmi sāmpratam ToT_5.1d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830566 (0.061):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi KubjT_22.1c / idānīṃ saṃsphuṭaṃ sarvam KubjT_1.42a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16769085 (0.061):
idānīṃ madbhayād dviṣaḥ BrP_112.19d / idānīṃ śrotum icchāmaḥ BrP_18.7a / idānīṃ saṃpravakṣyāmi BrP_220.127a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701462 (0.064):
tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c / tathā ca guṇasūcakam ToT_6.47d
idānīṃ śrotumicchāmi ToT_10.8a / iṣṭadevīṃ maheśāni ToT_3.54c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178273 (0.0):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303728 (0.019):
śrotumicchāmi vistarāt MrgT_1,13.38b / śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b / śrotum icchāmi sāmpratam ToT_5.1d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705136 (0.034):
śrutvā gopaya yatnena ToT_9.7c / śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701462 (0.035):
tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167635 (0.039):
adhunāśrotum icchāmi KubjT_8.2c / adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509882 (0.039):
tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_067.002 / tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_067.008
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509890 (0.039):
tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_092.004 / tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_096.002
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180679 (0.041):
etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_App.I,14.36a / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_11.14c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753061 (0.041):
etad icchāmi vedituṃ HV_11.2f / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_11.14c / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_15.8a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27401315 (0.041):
tāny ahaṃ śrotum icchāmi NsP_19.1c / tāny ahaṃ śrotum icchāmi NsP_65.4c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16358917 (0.045):
bhagavañ śrotum icchāmi HV_85.1a / bhagavañ śrotum icchāmi *HV_91.52cd*1058:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13820624 (0.045):
bhagavañ śrotum icchāmi HV_85.1a / bhagavañ śrotum icchāmi HV_91.52cd*1058:1a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16454047 (0.045):
śrotum icchāmy aśeṣeṇa HV_30.1c / śrotum icchāmy ahaṃ prabho HV_App.I,41.1065b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517107 (0.046):
daśāvatāraṃ deveśa % brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 // / idānīṃ śrotumicchāmi $ kathayasva suvistarāt &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441935 (0.047):
daśāvatāraṃ deveśa brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 // / idānīṃ śrotumicchāmi kathayasva suvistarāt /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700551 (0.060):
kāśyāditīrthaṃ deveśi ToT_6.36a / kimanyat śrotumicchasi ToT_4.46d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700750 (0.063):
krameṇa śṛṇu sādaram ToT_2.6b / krameṇa śrotum icchāmi ToT_8.1c / kriyate mūrtikalpanā ToT_6.50d
iha tiṣṭha tato dvaṃdvaṃ ToT_5.19c / ihaloke daridraḥ syān ToT_5.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178591 (0.0):
iha janmani nāpnoti SvaT_7.100c / iha tiṣṭha tato dvaṃdvaṃ ToT_5.19c
iha sanni tato ruddha- ToT_5.20a / ihāgaccha dvayaṃ vadet ToT_5.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178607 (0.0):
iha loke parasmiṃśca SvaT_7.247c / iha sanni tato ruddha ToT_5.20a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514400 (0.0):
iha tiṣṭha tato dvaṃdvaṃ % saṃnidhehi dvayam iha // ToT_5.19 // / iha sanni tato ruddha- $ svaśabdaṃ ca tato vadet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439230 (0.0):
iha tiṣṭha tato dvaṃdvaṃ saṃnidhehi dvayam iha // ToT_5.19 // / iha sanni tato ruddha- svaśabdaṃ ca tato vadet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178616 (0.035):
iha sapta padārthāḥ syur MrgT_1,2.16a / ihāgaccha dvayaṃ vadet ToT_5.19b
īkāraścārthadāyakam ToT_6.15b / īkāraṃ parameśāni ToT_6.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178637 (0.0):
īkāraveṣṭitaṃ kṛtvā SvaT_9.54a / īkāraścārthadāyakam ToT_6.15b
īśānabindusaṃyuktaṃ ToT_3.25a / īśānaṃ vahnisaṃyuktaṃ ToT_3.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178817 (0.043):
īśānadiśa ārabhya SvaT_5.41c / īśānabindusaṃyuktaṃ ToT_3.25a / īśānamūrdhā puṃvaktro SRtp_281c
ugro bhīmaḥ paśoḥ patiḥ ToT_5.23d / uḍḍīyānaṃ tadūrdhvake ToT_7.32d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179279 (0.017):
ugreśena pracoditāt SvaT_10.918b / ugro bhīmaḥ paśoḥ patiḥ ToT_5.23d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514448 (0.046):
śarvo bhavastathā rudra % ugro bhīmaḥ paśoḥ patiḥ // ToT_5.23 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439278 (0.046):
śarvo bhavastathā rudra ugro bhīmaḥ paśoḥ patiḥ // ToT_5.23 //
utthitā vāsukī yadā ToT_2.11b / udare ca tathā pāyau ToT_8.3a
udāno 'ṅkuśakoṇe ca ToT_6.4a / udyadādityasaṃkāśaṃ ToT_4.18a
upacāraiḥ prapūjayet ToT_4.22b / upacāraiḥ prapūjayet ToT_4.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180673 (5.960):
upacāraṃ tataḥ kṛtvā SvaT_10.1267a / upacāraiḥ prapūjayet ToT_4.22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249428 (0.060):
punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.76d
upaviśyāsane mantrī ToT_2.18a / upaviśyāsane mantrī ToT_3.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180868 (0.0):
upaviśyāsanaṃ baddhvā SvaT_2.29c / upaviśyāsane mantrī ToT_2.18a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512347 (0.048):
athānyat sampravakṣyāmi % yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.17 // / upaviśyāsane mantrī $ prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437180 (0.048):
athānyat sampravakṣyāmi yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.17 // / upaviśyāsane mantrī prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ /
ūrdhvamūlam adhaḥśākhaṃ ToT_2.1c / ūrdhvaretā mahāyogī ToT_9.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181598 (0.018):
ūrdhvamūrdhnā tu saṃyuktaṃ SvaT_1.48c / ūrdhvamūlam adhaḥśākhaṃ ToT_2.1c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516425 (0.048):
yāvat kāmādi saṃdīpyo % bhāvayogo na labhyate // ToT_9.5 // / ūrdhvaretā mahāyogī $ tadadhaḥ śaktiyogataḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441255 (0.048):
yāvat kāmādi saṃdīpyo bhāvayogo na labhyate // ToT_9.5 // / ūrdhvaretā mahāyogī tadadhaḥ śaktiyogataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181605 (0.062):
ūrdhvarandhrāṅkuratrayam KubjT_14.68b / ūrdhvaretā mahāyogī ToT_9.6a / ūrdhvaliṅgavirūpākṣa MrgT_1,13.129a
ūrdhvasrotā bhavanti hi ToT_2.11d / ūrdhvasrotā bhavanti hi ToT_2.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181675 (0.0):
ūrdhvasrotā nirupamā VT_355b / ūrdhvasrotā bhavanti hi ToT_2.11d / ūrdhvasrotā bhavanti hi ToT_2.15b
ūrdhvāmnāye mayoditam ToT_5.3d / ṛcaṃ ca trir japet sudhīḥ ToT_4.26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181898 (0.014):
ṛgvedomūrtimāṃstasminn SvaT_10.526a / ṛcaṃ ca trir japet sudhīḥ ToT_4.26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181814 (0.021):
ūrdhvāntaṃ saṃvyavasthitāḥ SvaT_10.1197b / ūrdhvāmnāye mayoditam ToT_5.3d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513857 (0.029):
tathā cānandagāyatrīm % ṛcaṃ ca trir japet sudhīḥ // ToT_4.26 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438688 (0.029):
tathā cānandagāyatrīm ṛcaṃ ca trir japet sudhīḥ // ToT_4.26 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514164 (0.061):
asya mantrasya māhātmyam % ūrdhvāmnāye mayoditam // ToT_5.3 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438994 (0.061):
asya mantrasya māhātmyam ūrdhvāmnāye mayoditam // ToT_5.3 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703813 (0.063):
mūlacakrācchiro'ntā ca ToT_9.13c / mūlamantraṃ trir japtvā tu ToT_3.40c
ṛjukāyaṃ pareśāni ToT_2.20c / ṛjukāyena deveśi ToT_2.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181909 (0.0):
ṛcchikā gṛdhratuṇḍī ca KubjT_21.32c / ṛjukāyaṃ pareśāni ToT_2.20c / ṛjukāyena deveśi ToT_2.19a
ṛṣibāṇenduvarṣāntaṃ ToT_7.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182033 (0.0):
ṛṣidevaiḥ sagandharvair SvaT_10.515a / ṛṣibāṇenduvarṣāntaṃ ToT_7.36a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515984 (0.0):
sutalaṃ ca varṣaśataṃ % talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 // / ṛṣibāṇenduvarṣāntaṃ $ saṃsthitaṃ ca mahātalam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440813 (0.0):
sutalaṃ ca varṣaśataṃ talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 // / ṛṣibāṇenduvarṣāntaṃ saṃsthitaṃ ca mahātalam /
ṛṣir yaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.19d / ṛṣisaṃkhyasahasrakam ToT_7.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182072 (0.017):
ṛṣisaptakanirdeśād SvaT_10.513c / ṛṣisaṃkhyasahasrakam ToT_7.15b / ṛṣisiddhāḥ saguhyakāḥ KubjT_3.21d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182058 (0.022):
ṛṣiyogeśvarākulaḥ SvaT_10.520d / ṛṣir yaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.19d / ṛṣiśṛṅgaṃ tṛtīyakam KubjT_18.96d
ṛṣyādikaṃ karāṅgaṃ ca ToT_3.62a / ṛṣyādinyāsamācaret ToT_4.22d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182115 (0.0):
ṛṣy ātreyo munitrayam SUp_7.135d / ṛṣyādikaṃ karāṅgaṃ ca ToT_3.62a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513257 (0.035):
pīṭhanyāsaṃ tataḥ kṛtvā % prāṇāyāmaṃ samācaret // ToT_3.61 // / ṛṣyādikaṃ karāṅgaṃ ca $ varṇanyāsaṃ samācaret &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438088 (0.035):
pīṭhanyāsaṃ tataḥ kṛtvā prāṇāyāmaṃ samācaret // ToT_3.61 // / ṛṣyādikaṃ karāṅgaṃ ca varṇanyāsaṃ samācaret /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513802 (0.045):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā % ṛṣyādinyāsamācaret // ToT_4.22 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438633 (0.045):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ṛṣyādinyāsamācaret // ToT_4.22 //
ekatroccāraṇāt satyaṃ ToT_9.4c / ekatroccāraṇāddevi ToT_6.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182253 (0.0):
ekatra saṃsthitānandaṃ KubjT_6.24c / ekatroccāraṇāt satyaṃ ToT_9.4c / ekatroccāraṇāddevi ToT_6.16a
ekavaktraṃ prapūjayet ToT_1.14b / ekākṣarī mahāvidyā ToT_3.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182576 (0.0):
ekākṣarā dvyakṣarāś ca KubjT_4.10a / ekākṣarī mahāvidyā ToT_3.24c / ekākṣarī mahāvidyā ToT_3.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182403 (0.060):
ekaliṅge tathā ṣaṇḍe KubjT_25.48c / ekavaktraṃ prapūjayet ToT_1.14b / ekavaktrā caturbhujā KubjT_17.18b
ekākṣarī mahāvidyā ToT_3.25c / ekākṣarī mahāvidyā ToT_6.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182577 (0.0):
ekākṣarā dvyakṣarāś ca KubjT_4.10a / ekākṣarī mahāvidyā ToT_3.24c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701490 (0.055):
tathā pañcākṣareṇa tu ToT_6.54d / tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d
ekākṣarīvihīno yo ToT_6.44c / ekoccāreṇa coccaret ToT_9.22d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182580 (0.0):
ekākṣarī mahāvidyā ToT_3.25c / ekākṣarī mahāvidyā ToT_6.44a / ekākṣarīvihīno yo ToT_6.44c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183093 (1.788):
ekoccārād vada prabho KubjT_3.39d / ekoccāreṇa coccaret ToT_9.22d
ekoccāreṇa deveśi ToT_6.40a / etatkāraṇaṃ saṃvyāpya ToT_9.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183094 (0.0):
ekoccārād vada prabho KubjT_3.39d / ekoccāreṇa coccaret ToT_9.22d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515270 (0.039):
sakṛjjapānmaheśāni % kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // ToT_6.39 // / ekoccāreṇa deveśi $ kiṃ punarbrahma kevalam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440099 (0.039):
sakṛjjapānmaheśāni kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // ToT_6.39 // / ekoccāreṇa deveśi kiṃ punarbrahma kevalam /
etattattvena deveśi ToT_9.27c / etat pādyaṃ maheśāni ToT_5.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.054):
ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701458 (0.056):
tatra līnāni deveśi ToT_4.8c / tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.058):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699662 (0.064):
aṅgulyekena deveśi ToT_7.11a / aṅguṣṭhādi maheśāni ToT_3.4a
etadanyanna kartavyaṃ ToT_5.35a / etadanyaṃ mahāyogaṃ ToT_9.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183339 (0.0):
etad antaram āsādya KubjT_14.33a / etadanyanna kartavyaṃ ToT_5.35a / etadanyaṃ mahāyogaṃ ToT_9.24c
etadrūpaṃ na saṃśayaḥ ToT_6.19b / etadrūpaṃ na saṃśayaḥ ToT_6.19d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183441 (0.0):
etad rūpapadair vyāptaṃ KubjT_19.4a / etadrūpaṃ na saṃśayaḥ ToT_6.19b / etadrūpaṃ na saṃśayaḥ ToT_6.19d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703237 (0.064):
brūhi me devadeveśa ToT_7.2a / bhavatyeva na saṃśayaḥ ToT_9.34d
etadrūpaṃ mahāmāyāṃ ToT_6.18c / etasmin samaye devi ToT_2.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183536 (0.0):
etasmin paṭhite devi KubjT_18.49c / etasmin samaye devi ToT_2.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183442 (1.192):
etadrūpaṃ na saṃśayaḥ ToT_6.19d / etadrūpaṃ mahāmāyāṃ ToT_6.18c
etasmin samaye devi ToT_3.68c / etasyāḥ sadṛśī vidyā ToT_3.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183541 (0.0):
etasmin paṭhite devi KubjT_18.49c / etasmin samaye devi ToT_2.15c
etasyāḥ sadṛśī vidyā ToT_6.25a / etā nāḍyaḥ pareśāni ToT_8.7a
etāsāṃ dakṣiṇe bhāge ToT_1.2a / etāsāṃ pūjanād devi ToT_10.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183601 (0.0):
etāsāmuttare devi SvaT_10.136c / etāsāṃ dakṣiṇe bhāge ToT_1.2a / etāsāṃ pūjanād devi ToT_10.12c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703376 (0.058):
bhedo nāsti sureśvari ToT_6.56d / bhairavyā dakṣiṇe bhāge ToT_1.11c
etāsu ramate yena ToT_1.10c / eva kṛte maheśāni ToT_9.46a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183601 (0.0):
etāsāṃ dakṣiṇe bhāge ToT_1.2a / etāsāṃ pūjanād devi ToT_10.12c / etāsu ramate yena ToT_1.10c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184068 (0.051):
evaṃ krameṇa deveśi ToT_2.12a / evaṃ krameṇa deveśi ToT_7.19c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701458 (0.054):
tatra līnāni deveśi ToT_4.8c / tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.064):
ata eva maheśāni ToT_5.40c / ata eva maheśāni ToT_6.14c / ata eva maheśāni ToT_7.20c / ata eva sa pāpiṣṭhaḥ ToT_5.38a
evaṃ krameṇa deveśi ToT_2.12a / evaṃ krameṇa deveśi ToT_7.19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184071 (0.0):
evaṃ koṭiśataṃ jñeyaṃ SvaT_10.620c / evaṃ krameṇa deveśi ToT_2.12a / evaṃ krameṇa deveśi ToT_7.19c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701458 (0.054):
tatra līnāni deveśi ToT_4.8c / tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.064):
ata eva maheśāni ToT_5.40c / ata eva maheśāni ToT_6.14c / ata eva maheśāni ToT_7.20c / ata eva sa pāpiṣṭhaḥ ToT_5.38a
evaṃ krameṇa deveśi ToT_7.26c / evaṃ krameṇa deveśi ToT_9.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184071 (0.0):
evaṃ koṭiśataṃ jñeyaṃ SvaT_10.620c / evaṃ krameṇa deveśi ToT_2.12a / evaṃ krameṇa deveśi ToT_7.19c
evaṃ tāṃ varadāṃ nityāṃ ToT_9.42a / evaṃ pūjā prakartavyā ToT_5.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184338 (0.017):
evaṃ pūjādikaṃ kṛtvā SvaT_4.32a / evaṃ pūjā prakartavyā ToT_5.30c / evaṃ pūjāṃ vidhāyādau ToT_5.38c
evaṃ pūjāṃ vidhāyādau ToT_5.38c / evaṃ bahuvidhākāraṃ ToT_5.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184339 (0.0):
evaṃ pūjādikaṃ kṛtvā SvaT_4.32a / evaṃ pūjā prakartavyā ToT_5.30c / evaṃ pūjāṃ vidhāyādau ToT_5.38c
evaṃ samāhitamanās ToT_3.63a / aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā ToT_3.70c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185157 (0.0):
aiśānyāṃ bhīmavaktraṃ tu SvaT_2.180a / aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā ToT_3.70c
aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā ToT_3.79c / aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā ToT_4.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185157 (0.0):
aiśānyāṃ bhīmavaktraṃ tu SvaT_2.180a / aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā ToT_3.70c
oṃkāraṃ ca samuccārya ToT_3.35c / oṃkārād raktapaṅkajam ToT_4.12b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185501 (0.057):
oṃkārādyā varānane SvaT_14.26d / oṃkārād raktapaṅkajam ToT_4.12b / oṃkāreṇa tu te guptā KubjT_4.9a
oṃ tārāyai vidmahe iti ToT_3.55a / oṃ dhyāyennityaṃ maheśaṃ rajatagirinibhaṃ cārucandrāvataṃsaṃ ToT_5.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185545 (0.0):
oṃkāro haṃ yakāreṇa Stk_21.16a / oṃ tārāyai vidmahe iti ToT_3.55a / oṃ dhyāyennityaṃ maheśaṃ rajatagirinibhaṃ cārucandrāvataṃsaṃ ToT_5.17c
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19202067 (0.0):
atha dhyānam | / dhyāyennityaṃ maheśaṃ rajatagirinibhaṃ cārucandrāvataṃsaṃ
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514341 (0.0):
oṃ dhyāyennityaṃ maheśaṃ rajatagirinibhaṃ cārucandrāvataṃsaṃ %
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439171 (0.0):
oṃ dhyāyennityaṃ maheśaṃ rajatagirinibhaṃ cārucandrāvataṃsaṃ
oṃ harāya namaskāraṃ ToT_5.14c / kakārasyordhvakoṇeṣu ToT_6.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185631 (0.0):
kakārasya imā devyaḥ KubjT_21.22c / kakārasyordhvakoṇeṣu ToT_6.3a / kakāraṃ toyarūpakam ToT_6.10b
kakāraṃ toyarūpakam ToT_6.10b / kakāraṃ dharmadaṃ devi ToT_6.15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185641 (0.0):
kakārasyordhvakoṇeṣu ToT_6.3a / kakāraṃ toyarūpakam ToT_6.10b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514924 (0.047):
ata eva maheśāni % māyāśaktirnigadyate // ToT_6.14 // / kakāraṃ dharmadaṃ devi $ īkāraścārthadāyakam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439754 (0.047):
ata eva maheśāni māyāśaktirnigadyate // ToT_6.14 // / kakāraṃ dharmadaṃ devi īkāraścārthadāyakam /
kakāraṃ parameśvari ToT_6.13b / kakāraṃ brahmarūpaṃ ca ToT_6.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185646 (0.0):
kakāraṃ toyarūpakam ToT_6.10b / kakāraṃ dharmadaṃ devi ToT_6.15a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703161 (0.040):
brahmanāḍī ca tanmadhye ToT_8.5c / brahmarūpaṃ kakāraṃ ca ToT_6.7c
kaṇṭhe cāṣṭapurī tathā ToT_7.33d / kaṇṭhe tu garalaṃ devi ToT_5.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185929 (0.0):
kaṇṭhīmudrāṅgulīyakaiḥ KubjT_3.99d / kaṇṭhe cāṣṭapurī tathā ToT_7.33d / kaṇṭhe tu garalaṃ devi ToT_5.7c
kaṇṭhe tu garalaṃ devi ToT_5.11c / kathayasva dayānidhe ToT_3.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185927 (0.0):
kaṇṭhe cāṣṭapurī tathā ToT_7.33d / kaṇṭhe tu garalaṃ devi ToT_5.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186036 (0.0):
kathayasva ṛṣīṇāṃ ca SvaT_8.38c / kathayasva dayānidhe ToT_3.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186068 (0.045):
kathayasva prasārataḥ SvaT_7.1d / kathayasva mayi prabho ToT_1.2d / kathayasva mayi prabho ToT_8.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186093 (0.056):
kathayasva vidhānataḥ KubjT_25.0*1d / kathayasva sadānanda ToT_8.20a / kathayasva suvistarāt ToT_10.8b
kathayasva dayānidhe ToT_7.10d / kathayasva dayānidhe ToT_10.1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186036 (0.0):
kathayasva ṛṣīṇāṃ ca SvaT_8.38c / kathayasva dayānidhe ToT_3.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186069 (0.020):
kathayasva prasārataḥ SvaT_7.1d / kathayasva mayi prabho ToT_1.2d / kathayasva mayi prabho ToT_8.10b
kathayasva mayi prabho ToT_1.2d / kathayasva mayi prabho ToT_8.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186071 (0.0):
kathayasva prasārataḥ SvaT_7.1d / kathayasva mayi prabho ToT_1.2d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701628 (0.037):
tadrūpaṃ pakṣirūpaṃ hi ToT_6.51c / tad vadasva mayi prabho ToT_8.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186034 (0.049):
kathayasva ṛṣīṇāṃ ca SvaT_8.38c / kathayasva dayānidhe ToT_3.1d / kathayasva dayānidhe ToT_7.10d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511816 (0.052):
pṛthak pṛthak mahādeva % kathayasva mayi prabho // ToT_1.2 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436649 (0.052):
pṛthak pṛthak mahādeva kathayasva mayi prabho // ToT_1.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215354 (0.061):
tadvad asya dine dine KubjT_19.119b / tad vadasva mayi prabho ToT_8.1d
kathayasva sadānanda ToT_8.20a / kathayasva suvistarāt ToT_10.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186097 (0.0):
kathayasva vidhānataḥ KubjT_25.0*1d / kathayasva sadānanda ToT_8.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186068 (0.034):
kathayasva prasārataḥ SvaT_7.1d / kathayasva mayi prabho ToT_1.2d / kathayasva mayi prabho ToT_8.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186034 (0.044):
kathayasva dayānidhe ToT_3.1d / kathayasva dayānidhe ToT_7.10d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701628 (0.060):
tadrūpaṃ pakṣirūpaṃ hi ToT_6.51c / tad vadasva mayi prabho ToT_8.1d
kathayiṣyāmi te 'naghe ToT_3.7d / kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.6d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704116 (0.017):
yāvat pūjāṃ samuccārya ToT_5.20c / yena dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186353 (0.027):
kathaṃ tu pallavo yoga KubjT_4.39c / kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279120 (0.050):
yena te nāmato brūmi KubjT_2.76a / yena dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186096 (0.054):
kathayasva sadānanda ToT_8.20a / kathayasva suvistarāt ToT_10.8b / kathayāmi ca mānataḥ SvaT_10.1174d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516436 (0.055):
brūhi me jagatāṃnātha % kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet // ToT_9.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441266 (0.055):
brūhi me jagatāṃnātha kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet // ToT_9.6 //
kathitaṃ mantrarājasya ToT_6.21c / kathitaṃ me purā tava ToT_10.12f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186605 (0.0):
kathitaṃ niravadyaṃ te KubjT_20.80a / kathitaṃ mantrarājasya ToT_6.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177815 (0.052):
iti te kathitaṃ devi ToT_9.35c / iti te kathitaṃ devy ToT_10.12a / iti te kathitaṃ sarvaṃ ToT_9.26c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702655 (0.054):
puruṣaṃ kajjalaprabham ToT_4.9b / puraiva kathitaṃ mayā ToT_9.21b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703726 (0.056):
mālāṣaṭke sureśvari ToT_9.12b / māhātmyaṃ kathitaṃ mayā ToT_10.6b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700014 (0.063):
iti cāṣṭavidhaṃ mantraṃ ToT_3.21a / iti te kathitaṃ kānte ToT_5.45a / iti te kathitaṃ kānte ToT_7.38a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703939 (0.063):
yat kiṃcid vāyuyogena ToT_8.21a / yattvayā kathitaṃ nātha ToT_9.5a
kadācidapi mohataḥ ToT_5.31d / kabandhapūjanāddevi ToT_1.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187232 (0.0):
kaphāsṛgāmamūtreṣu SvaT_12.4c / kabandhapūjanāddevi ToT_1.13a / kabandhaṃ pūjayecchivam ToT_1.12d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511934 (0.050):
chinnamastādakṣiṇāṃśe % kabandhaṃ pūjayecchivam // ToT_1.12 // / kabandhapūjanāddevi $ sarvasiddhīśvaro bhavet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436766 (0.050):
chinnamastādakṣiṇāṃśe kabandhaṃ pūjayecchivam // ToT_1.12 // / kabandhapūjanāddevi sarvasiddhīśvaro bhavet /
kabandhaṃ pūjayecchivam ToT_1.12d / kamalāyā dakṣiṇāṃśe ToT_1.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187235 (0.0):
kabandhapūjanāddevi ToT_1.13a / kabandhaṃ pūjayecchivam ToT_1.12d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511935 (0.018):
chinnamastādakṣiṇāṃśe % kabandhaṃ pūjayecchivam // ToT_1.12 // / kabandhapūjanāddevi $ sarvasiddhīśvaro bhavet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436767 (0.018):
chinnamastādakṣiṇāṃśe kabandhaṃ pūjayecchivam // ToT_1.12 // / kabandhapūjanāddevi sarvasiddhīśvaro bhavet /
karaśuddhistataḥ param ToT_3.72d / karaśuddhiṃ ca tālaṃ ca ToT_3.59c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187467 (0.0):
karavīrakubjakuṇḍaiś ca KubjT_24.106c / karaśuddhistataḥ param ToT_3.72d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513402 (0.063):
ādau ṛṣyādikaṃ nyāsaṃ % karaśuddhistataḥ param // ToT_3.72 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438233 (0.063):
ādau ṛṣyādikaṃ nyāsaṃ karaśuddhistataḥ param // ToT_3.72 //
karāṅganyāsamācaret ToT_4.23b / karoti kārayedvāpi ToT_5.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187498 (0.046):
karāgreṇa spaṣṭaṃ tuhinagiriṇā vatsalatayā Saul_67a / karāṅganyāsamācaret ToT_4.23b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187608 (0.053):
kare kaṇṭhe nidhāpayet SvaT_9.107b / karoti kārayedvāpi ToT_5.9c / karoti guruṇā sārdhaṃ KubjT_12.15c
karoti yadi pāmaraḥ ToT_5.10d / kartāro nātra saṃśayaḥ ToT_6.40d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515281 (0.044):
sṛṣṭisthitilayādīnāṃ % kartāro nātra saṃśayaḥ // ToT_6.40 // / saguṇaṃ nirguṇaṃ sākṣāt $ nirākāraṃ ca mūrtimat &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440110 (0.044):
sṛṣṭisthitilayādīnāṃ kartāro nātra saṃśayaḥ // ToT_6.40 // / saguṇaṃ nirguṇaṃ sākṣāt nirākāraṃ ca mūrtimat /
kalākeśaṃ maheśāni ToT_6.30a / kalābhāge jaṭājūṭaṃ ToT_6.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188536 (0.018):
kalākālavivarjitaḥ KubjT_4.59d / kalākeśaṃ maheśāni ToT_6.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188737 (0.032):
kalāprāntāni maṇḍalam MrgT_1,13.2b / kalābhāge jaṭājūṭaṃ ToT_6.5a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514791 (0.036):
bījaṃ tu kālikārūpaṃ % prakāraṃ śṛṇu pārvati // ToT_6.4 // / kalābhāge jaṭājūṭaṃ $ keśaṃ ca parameśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439621 (0.036):
bījaṃ tu kālikārūpaṃ prakāraṃ śṛṇu pārvati // ToT_6.4 // / kalābhāge jaṭājūṭaṃ keśaṃ ca parameśvari /
kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm ToT_6.39d / kalpakoṭisahasreṇa ToT_6.45a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515266 (0.019):
sakṛjjapānmaheśāni % kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // ToT_6.39 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440095 (0.019):
sakṛjjapānmaheśāni kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // ToT_6.39 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188912 (0.020):
kalāṃ nārghanti ṣoḍaśīm KubjT_24.166b / kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm ToT_6.39d
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20904491 (0.058):
asya tantrasya deveśi kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // MBhT_10.23
kākinīsahito haraḥ ToT_7.28d / kākīcañcuṃ mahāmudrāṃ ToT_10.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189629 (0.0):
kākinī śākinī tathā KubjT_23.91b / kākinīsahito haraḥ ToT_7.28d / kākīcañcuṃ mahāmudrāṃ ToT_10.1a
kākīcañcuṃ samabhyaset ToT_10.3b / kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe ToT_7.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189629 (0.0):
kākinīsahito haraḥ ToT_7.28d / kākīcañcuṃ mahāmudrāṃ ToT_10.1a / kākīcañcuṃ samabhyaset ToT_10.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189670 (0.017):
kāñcīnūpuraśabdena SvaT_10.589a / kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe ToT_7.34c
kāyavākśodhanaṃ kṛtvā ToT_4.5a / kāraṇādīn samāharet ToT_3.68d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190048 (0.025):
kāyakleśasahā narāḥ KubjT_13.30b / kāyavākśodhanaṃ kṛtvā ToT_4.5a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513570 (0.030):
bhūmyāsanaṃ ca saṃśodhya % vastre granthiṃ vidhāya ca // ToT_4.4 // / kāyavākśodhanaṃ kṛtvā $ tataḥ puṣpaviśodhanam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438401 (0.030):
bhūmyāsanaṃ ca saṃśodhya vastre granthiṃ vidhāya ca // ToT_4.4 // / kāyavākśodhanaṃ kṛtvā tataḥ puṣpaviśodhanam /
kālakūṭaṃ samutthitam ToT_1.5b / kālikā guhyakālikā ToT_3.18d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204301 (0.059):
cāmuṇḍākālikā parā ToT_3.19b / cāmuṇḍā kālikā smṛtā ToT_3.15d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701079 (0.059):
cānyat sarvaṃ samāpayet ToT_10.5d / cāmuṇḍākālikā parā ToT_3.19b / cāmuṇḍā kālikā smṛtā ToT_3.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190939 (0.064):
kālikākhye mahātantre KubjT_7.51c / kālikā guhyakālikā ToT_3.18d / kālikā ca kumārikā KubjT_1.27d
kālikādyā mahāvidyā ToT_3.32a / kālikāmantramuttamam ToT_3.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190960 (0.0):
kālikā nāma viśrutā KubjT_7.51b / kālikāmantramuttamam ToT_3.9b / kālikā mokṣadā nityā ToT_6.29e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190951 (0.016):
kālikā jihvayā yuktā KubjT_24.45c / kālikādyā mahāvidyā ToT_3.32a / kālikā nāma viśrutā KubjT_7.51b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204301 (0.058):
cāmuṇḍākālikā parā ToT_3.19b / cāmuṇḍā kālikā smṛtā ToT_3.15d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701079 (0.058):
cānyat sarvaṃ samāpayet ToT_10.5d / cāmuṇḍākālikā parā ToT_3.19b / cāmuṇḍā kālikā smṛtā ToT_3.15d
kālikā mokṣadā nityā ToT_6.29e / kālikāyāśca tārāyā ToT_3.32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190970 (0.0):
kālikāmantramuttamam ToT_3.9b / kālikā mokṣadā nityā ToT_6.29e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303580 (0.052):
śrutaṃ mahākālikāyā ToT_3.21c / śrutaṃ mahākālikāyā ToT_6.1a
kālikāyāśca bhairavam ToT_1.3b / kālikāyāḥ sudurlabham ToT_3.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190974 (0.0):
kālikā mokṣadā nityā ToT_6.29e / kālikāyāśca tārāyā ToT_3.32c / kālikāyāśca bhairavam ToT_1.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303580 (0.052):
śrutaṃ mahākālikāyā ToT_3.21c / śrutaṃ mahākālikāyā ToT_6.1a
kālikāyai tato vadet ToT_3.51b / kālyādīn paripūjayet ToT_3.66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190976 (0.0):
kālikāyāḥ sudurlabham ToT_3.8d / kālikāyai tato vadet ToT_3.51b
kā vā devī kathaṃbhūtā ToT_10.8c / kāśyāditīrthaṃ deveśi ToT_6.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191142 (0.016):
kāśyapeyānvidustvetān SvaT_10.495c / kāśyāditīrthaṃ deveśi ToT_6.36a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515214 (0.054):
aśvamedhasahasrāṇi % vājapeyaśatāni ca // ToT_6.35 // / kāśyāditīrthaṃ deveśi $ sārdhakoṭibhuvātmakam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440043 (0.054):
aśvamedhasahasrāṇi vājapeyaśatāni ca // ToT_6.35 // / kāśyāditīrthaṃ deveśi sārdhakoṭibhuvātmakam /
kimanyat śrotumicchasi ToT_4.46d / kimākāraṃ pratiṣṭhati ToT_7.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191408 (0.0):
kim aśaktaḥ karomīti BhStc_52a / kimākāraṃ pratiṣṭhati ToT_7.3b / kimākāreṇa saṃsthitāḥ ToT_7.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191365 (0.052):
kim anyat pṛcchase devi KubjT_6.113a / kimanyat śrotumicchasi ToT_4.46d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701461 (0.055):
tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700061 (0.060):
idānīṃ śrotumicchāmi ToT_10.8a / iṣṭadevīṃ maheśāni ToT_3.54c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514115 (0.061):
ityetat kathitaṃ devi % kimanyat śrotumicchasi // ToT_4.46 // / Toḍalatantra, Pañcamaḥ paṭalaḥ
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438945 (0.061):
ityetat kathitaṃ devi kimanyat śrotumicchasi // ToT_4.46 // / Toḍalatantra, Pañcamaḥ paṭalaḥ
kimākāreṇa saṃsthitāḥ ToT_7.4b / kimādhāre padmamadhye ToT_8.7e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191414 (0.0):
kim aśaktaḥ karomīti BhStc_52a / kimākāraṃ pratiṣṭhati ToT_7.3b / kimākāreṇa saṃsthitāḥ ToT_7.4b
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440956 (0.047):
kimādhāre padmamadhye saṃsthitāḥ parameśvara // ToT_8.7 //
kimādhāre sthitā nātha ToT_7.2c / kiyad bhuvaṃ tu brahmāṇḍaṃ ToT_7.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191416 (0.0):
kimādhāre padmamadhye ToT_8.7e / kimādhāre sthitā nātha ToT_7.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191465 (0.047):
kiyat tvam iti vetti kaḥ BhStc_74d / kiyad bhuvaṃ tu brahmāṇḍaṃ ToT_7.10a
kiṃcid api na recayet ToT_3.5b / kiṃcid vāyuṃ na recayet ToT_2.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191618 (0.033):
kiṃcid vastu tadantarā SUp_7.68d / kiṃcid vāyuṃ na recayet ToT_2.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191594 (0.033):
kiṃcic dīrghaṃ prakalpayet SUp_3.3d / kiṃcid api na recayet ToT_3.5b / kiṃcid aśnāti kasyacit SUp_6.39d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512374 (0.052):
prāṇamantreṇa deveśi % samīraṃ bahuyatnataḥ // ToT_2.19 // / pūrayet parameśāni $ kiṃcid vāyuṃ na recayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437207 (0.052):
prāṇamantreṇa deveśi samīraṃ bahuyatnataḥ // ToT_2.19 // / pūrayet parameśāni kiṃcid vāyuṃ na recayet /
kiṃ punarbrahma kevalam ToT_6.40b / kiṃ phalaṃ labhate naraḥ ToT_9.28b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191794 (0.054):
kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe KubjT_3.1c / kiṃ punarbrahma kevalam ToT_6.40b / kiṃ punar mānuṣādikam VT_158d
kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_2.25b / kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_6.35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191852 (0.0):
kiṃphaleti tvayocyatām BhStc_108d / kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_2.25b / kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_6.35b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515318 (0.046):
pañcavaktreṇa deveśi % kiṃ mayā kathyate'dhunā // ToT_6.43 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440147 (0.046):
pañcavaktreṇa deveśi kiṃ mayā kathyate'dhunā // ToT_6.43 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512434 (0.054):
śatavaktraṃ yadi bhavet % tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 // / pañcavaktreṇa deveśi $ kiṃ mayā kathyate'dhunā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437267 (0.054):
śatavaktraṃ yadi bhavet tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 // / pañcavaktreṇa deveśi kiṃ mayā kathyate'dhunā /
kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_6.43d / kiṃ mayā na prakāśitam ToT_6.57b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191851 (0.0):
kiṃphaleti tvayocyatām BhStc_108d / kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_2.25b / kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_6.35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191865 (0.0):
kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_6.43d / kiṃ mayā na prakāśitam ToT_6.57b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267878 (0.040):
mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b / mayā sārdhaṃ varānane SvaT_10.992b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515318 (0.046):
pañcavaktreṇa deveśi % kiṃ mayā kathyate'dhunā // ToT_6.43 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440147 (0.046):
pañcavaktreṇa deveśi kiṃ mayā kathyate'dhunā // ToT_6.43 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512434 (0.054):
śatavaktraṃ yadi bhavet % tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 // / pañcavaktreṇa deveśi $ kiṃ mayā kathyate'dhunā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437267 (0.054):
śatavaktraṃ yadi bhavet tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 // / pañcavaktreṇa deveśi kiṃ mayā kathyate'dhunā /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703514 (0.061):
mama hatyāṃ karoti saḥ ToT_5.9d / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_6.16d / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_8.12d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191867 (0.0):
kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_6.43d / kiṃ mayā na prakāśitam ToT_6.57b / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_6.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267879 (0.010):
mayā proktaḥ samāsataḥ Stk_11.19f / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703515 (0.011):
mama hatyāṃ karoti saḥ ToT_5.9d / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701551 (0.030):
tadā muktipradaṃ mahat ToT_6.14b / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214573 (0.036):
tadālābhe prakartavyaṃ KubjT_24.152a / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286933 (0.045):
varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.17d / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.43b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16907969 (0.046):
yat tad ratnaṃ maṇivaraṃ BrP_17.36a / yat tad vaktuṃ na śakyate BrP_144.27b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516803 (0.049):
antarmālā mahāmālā % pañcāśadvarṇarūpiṇī // ToT_9.32 // / māhātmyaṃ tasya deveśi $ kiṃ vaktuṃ śakyate mayā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441632 (0.049):
antarmālā mahāmālā pañcāśadvarṇarūpiṇī // ToT_9.32 // / māhātmyaṃ tasya deveśi kiṃ vaktuṃ śakyate mayā /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25835546 (0.060):
pṛthivyādisāmagrīṃ ca śālyaṅkura upajāyate, na hi tāvat tadeva taditi / śakyate vaktum | naiva yadeva bījaṃ sa eva aṅkuraḥ,
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7800288 (0.061):
vaktuṃ na śakyate śrotuṃ ViP_2,13.80c / vaktuṃ bhūpa na śakyate ViP_2,13.76b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512429 (0.062):
śatavaktraṃ yadi bhavet % tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437262 (0.062):
śatavaktraṃ yadi bhavet tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 //
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11695893 (0.063):
eveti, tad api manorathamātram evety āha na cāpīti. na śakyate vaktum / ity abhiprāyaḥ. kim iti na śakyate. ata āha liṅgam iti. yadā pūrvoktair
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15442064 (0.063):
05,041.010c yo na śakyo mayā vaktuṃ tam asmai vaktum arhasi
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27903826 (0.064):
śaktīnāṃ lakṣaṇaṃ katham Ras_6.1b / śakyate na mayā vaktuṃ Ras_10.3c
kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_9.33b / kuṇḍalinīṃ samutthāpya ToT_4.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191860 (0.0):
kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_6.43d / kiṃ mayā na prakāśitam ToT_6.57b / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_6.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191867 (0.0):
kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_6.16d / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_8.12d / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_9.33b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192132 (5.960):
kuṇḍalābhyāmalaṃkṛtaḥ SvaT_10.958b / kuṇḍalinīṃ samutthāpya ToT_4.30a / kuṇḍalinīṃ samutthāpya ToT_6.26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267879 (0.010):
mayā proktaḥ samāsataḥ Stk_11.19f / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703515 (0.011):
mama hatyāṃ karoti saḥ ToT_5.9d / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701549 (0.043):
tadā muktipradaṃ mahat ToT_6.14b / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516803 (0.049):
antarmālā mahāmālā % pañcāśadvarṇarūpiṇī // ToT_9.32 // / māhātmyaṃ tasya deveśi $ kiṃ vaktuṃ śakyate mayā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441632 (0.049):
antarmālā mahāmālā pañcāśadvarṇarūpiṇī // ToT_9.32 // / māhātmyaṃ tasya deveśi kiṃ vaktuṃ śakyate mayā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214573 (0.058):
tadālābhe prakartavyaṃ KubjT_24.152a / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286932 (0.061):
varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.17d / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.43b
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27903826 (0.064):
śaktīnāṃ lakṣaṇaṃ katham Ras_6.1b / śakyate na mayā vaktuṃ Ras_10.3c
kuṇḍalinīṃ samutthāpya ToT_6.26c / kuṇḍalī gaganaṃ caret ToT_7.23b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192140 (0.0):
kuṇḍalinyā tathā yogī GorS(2)_51c / kuṇḍalī gaganaṃ caret ToT_7.23b / kuṇḍalīcakragaṃ bhavet ToT_6.27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192132 (5.960):
kuṇḍalābhyāmalaṃkṛtaḥ SvaT_10.958b / kuṇḍalinīṃ samutthāpya ToT_4.30a / kuṇḍalinīṃ samutthāpya ToT_6.26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192147 (0.058):
kuṇḍalīcakragaṃ bhavet ToT_6.27d / kuṇḍalī ca kramaṃ caret ToT_2.13d / kuṇḍalī ca paraḥ śivaḥ KubjT_25.212b
kuṇḍalīcakragaṃ bhavet ToT_6.27d / kuṇḍalī ca kramaṃ caret ToT_2.13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192148 (0.0):
kuṇḍalī gaganaṃ caret ToT_7.23b / kuṇḍalīcakragaṃ bhavet ToT_6.27d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515094 (0.041):
tadaiva mantracaitanyaṃ % kuṇḍalīcakragaṃ bhavet // ToT_6.27 // / sahasrāre mahāpadme $ kuṇḍalyā sahitaṃ gurum &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439923 (0.041):
tadaiva mantracaitanyaṃ kuṇḍalīcakragaṃ bhavet // ToT_6.27 // / sahasrāre mahāpadme kuṇḍalyā sahitaṃ gurum /
kuṇḍalyācchādya saṃsthitā ToT_8.15d / kuṇḍalyā veṣṭitaṃ sadā ToT_8.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192188 (0.0):
kuṇḍalairdīptisaṃkāśair SvaT_10.963a / kuṇḍalyācchādya saṃsthitā ToT_8.15d / kuṇḍalyā veṣṭitaṃ sadā ToT_8.15b
kuṇḍalyā saha cātmānaṃ ToT_4.8a / kuṇḍalyā sahitaṃ gurum ToT_6.28b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192192 (0.0):
kuṇḍalyācchādya saṃsthitā ToT_8.15d / kuṇḍalyā veṣṭitaṃ sadā ToT_8.15b / kuṇḍalyā saha cātmānaṃ ToT_4.8a
kutra mūle mahāpīṭhe ToT_7.31a / kumbhakena japenmantraṃ ToT_9.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192259 (0.026):
kutra tiṣṭhati kasyaiṣā KubjT_3.25a / kutra mūle mahāpīṭhe ToT_7.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192580 (0.033):
kumbhakāreṇa mṛd yathā SRtp_45d / kumbhakena japenmantraṃ ToT_9.12a / kumbhakena nirodhitam Stk_11.16d
kumbhakena varārohe ToT_4.9c / kumbhakenāmṛtāmbudhim ToT_4.11b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192591 (0.042):
kumbhakena japenmantraṃ ToT_9.12a / kumbhakena nirodhitam Stk_11.16d / kumbhakena varārohe ToT_4.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234029 (0.062):
na tatra diḥkhitaḥ kaścin SvaT_10.8c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a / na tatra māyopādānaṃ SRtp_148c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513646 (0.062):
pūrakeṇa tu kūrcena % lalāṭe'mṛtasaṃcayam // ToT_4.10 // / cintayet parameśāni $ kumbhakenāmṛtāmbudhim &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438477 (0.062):
pūrakeṇa tu kūrcena lalāṭe'mṛtasaṃcayam // ToT_4.10 // / cintayet parameśāni kumbhakenāmṛtāmbudhim /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702174 (0.063):
nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a / na prakāśyaṃ kadācana ToT_9.7d
kumbhe puṣpaṃ samādāya ToT_4.25c / kuru śabdamatho vadet ToT_3.37b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192788 (0.019):
kuruvṛkṣaphalāśinaḥ SvaT_10.223b / kuru śabdamatho vadet ToT_3.37b
kuryād āntaramātṛkām ToT_3.60d / kuryānmantrī samāhitaḥ ToT_3.72b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192886 (0.017):
kuryādastreṇa daiśikaḥ SvaT_4.188d / kuryād āntaramātṛkām ToT_3.60d / kuryād āyatane śobhāṃ SUp_7.75c
kuṣṭharogaviśiṣṭo'pi ToT_2.25c / kuhūś ca śaṅkhinī caiva ToT_8.6a
kūrcabījaṃ tu sundari ToT_6.18d / kūrcabījādikā caiṣā ToT_3.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193542 (0.0):
kūpaścāpi kaṭaṅkaṭaḥ SvaT_10.86b / kūrcabījaṃ tu sundari ToT_6.18d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514972 (0.056):
etadrūpaṃ mahāmāyāṃ % kūrcabījaṃ tu sundari // ToT_6.18 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439802 (0.056):
etadrūpaṃ mahāmāyāṃ kūrcabījaṃ tu sundari // ToT_6.18 //
kūrcayuktena haṃsena ToT_4.7c / kūrcavidyā tathaiva ca ToT_6.49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193547 (0.0):
kūrcabījādikā caiṣā ToT_3.30a / kūrcayuktena haṃsena ToT_4.7c
kṛte phalaṃ maheśāni ToT_3.7c / kṛṣṇamūrtiḥ samudbhavā ToT_10.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194266 (0.018):
kṛṣṇamālyopahāraiśca SvaT_6.88c / kṛṣṇamūrtiḥ samudbhavā ToT_10.11d / kṛṣṇameghoparisthena SvaT_10.719c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193785 (0.056):
kṛte coḍḍamaheśāno KubjT_2.47a / kṛte phalaṃ maheśāni ToT_3.7c
kṛṣṇavarṇaṃ tadudakaṃ ToT_3.48c / kṛṣṇaśāpaṃ sureśvari ToT_4.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194298 (0.020):
kṛṣṇavarṇaṃ caturbhujam SvaT_12.114d / kṛṣṇavarṇaṃ tadudakaṃ ToT_3.48c / kṛṣṇavarṇaṃ sudāruṇam KubjT_7.106d
keśaṃ ca parameśvari ToT_6.5b / kesarasya tu madhye ca ToT_8.18a
koṭayaścaiva sundari ToT_8.2b / krameṇa yogapadmasya ToT_8.10c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195392 (1.192):
krameṇa prāśayeccarum SvaT_3.211d / krameṇa yogapadmasya ToT_8.10c / krameṇa yojayet sudhīḥ ToT_3.4b
krameṇa yojayet sudhīḥ ToT_3.4b / krameṇa śṛṇu sādaram ToT_2.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195395 (0.0):
krameṇa yogapadmasya ToT_8.10c / krameṇa yojayet sudhīḥ ToT_3.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195409 (0.0):
krameṇa śāmbhavas teṣāṃ KubjT_10.99c / krameṇa śṛṇu sādaram ToT_2.6b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705051 (0.055):
śṛṇuṣva susamāhitā ToT_5.17b / śṛṇu sundari sādaram ToT_9.39b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302464 (0.060):
śṛṇu pārvati vakṣyāmi ToT_5.2a / śṛṇu pārvati sādaram ToT_6.25d
krameṇa śrotum icchāmi ToT_8.1c / kriyate mūrtikalpanā ToT_6.50d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195410 (0.0):
krameṇa śṛṇu sādaram ToT_2.6b / krameṇa śrotum icchāmi ToT_8.1c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701462 (0.057):
tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c / tathā ca guṇasūcakam ToT_6.47d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700059 (0.063):
idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c / idānīṃ śrotumicchāmi ToT_10.8a / iṣṭadevīṃ maheśāni ToT_3.54c
kruddhā bhavati tāriṇī ToT_4.45d / kṣakāraṃ vaktrasaṃyutam ToT_9.17b
kṣamasveti visarjayet ToT_4.41d / kṣamasveti visarjayet ToT_5.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196316 (5.960):
kṣamasva devadeveśi SvaT_4.208c / kṣamasveti visarjayet ToT_4.41d
kṣālayeccaraṇadvayam ToT_3.39d / kṣālayed dehamadhyagam ToT_3.47d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196467 (0.017):
kṣālayedastravāriṇā SvaT_3.44d / kṣālayed dehamadhyagam ToT_3.47d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513078 (0.024):
iḍayā pūrayettoyaṃ % kṣālayed dehamadhyagam // ToT_3.47 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437909 (0.024):
iḍayā pūrayettoyaṃ kṣālayed dehamadhyagam // ToT_3.47 //
kṣitiṃ jalaṃ tathā cāgniṃ ToT_5.24c / kṣudrabrahmāṇḍamadhyataḥ ToT_7.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196693 (0.019):
kṣudrakarmopajīvinām KubjT_7.49d / kṣudrabrahmāṇḍamadhyataḥ ToT_7.2b
kṣudrarūpā janāḥ sarve ToT_7.4a / kṣobhādirahitaṃ yasmāt ToT_1.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197114 (0.026):
kṣobhaḥ kṣudhājayo nidrā KubjT_11.97a / kṣobhādirahitaṃ yasmāt ToT_1.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196705 (0.034):
kṣudraratnaiś ca vividhais SUp_6.91c / kṣudrarūpā janāḥ sarve ToT_7.4a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511859 (0.036):
sarve devāḥ sadārāśca % mahākṣobham avāpnuyuḥ // ToT_1.5 // / kṣobhādirahitaṃ yasmāt $ pītaṃ hālāhalaṃ viṣam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436692 (0.036):
sarve devāḥ sadārāśca mahākṣobham avāpnuyuḥ // ToT_1.5 // / kṣobhādirahitaṃ yasmāt pītaṃ hālāhalaṃ viṣam /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515544 (0.054):
mūlādhāre mahīcakre % saṃsthitā mānavādayaḥ // ToT_7.3 // / kṣudrarūpā janāḥ sarve $ kimākāreṇa saṃsthitāḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440373 (0.054):
mūlādhāre mahīcakre saṃsthitā mānavādayaḥ // ToT_7.3 // / kṣudrarūpā janāḥ sarve kimākāreṇa saṃsthitāḥ /
khaḍgādīn gurupaṅktiṃ ca ToT_3.67a / khaḍgādīn pūjayitvā tu ToT_3.76c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197359 (0.0):
khaḍgaḥ pāśastathaiva ca SvaT_2.125d / khaḍgādīn gurupaṅktiṃ ca ToT_3.67a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513327 (0.028):
brāhmyādīnasitāṅgādīn % mahākālaṃ prapūjayet // ToT_3.66 // / khaḍgādīn gurupaṅktiṃ ca $ punardevīṃ prapūjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438158 (0.028):
brāhmyādīnasitāṅgādīn mahākālaṃ prapūjayet // ToT_3.66 // / khaḍgādīn gurupaṅktiṃ ca punardevīṃ prapūjayet /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513452 (0.054):
mahākālaṃ pūjayitvā $ gurupaṅktiṃ yajettataḥ & / khaḍgādīn pūjayitvā tu % punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438283 (0.054):
mahākālaṃ pūjayitvā gurupaṅktiṃ yajettataḥ / / khaḍgādīn pūjayitvā tu punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
kharparaṃ dakṣiṇe kare ToT_9.40d / khecarī paramā kalā ToT_7.1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197715 (0.0):
khecarī tena sā smṛtā KubjT_6.82b / khecarī paramā kalā ToT_7.1b / khecarīṃ daśadhā japet ToT_4.26b
khecarīṃ daśadhā japet ToT_4.26b / khecaro jāyate'cirāt ToT_7.22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197718 (0.0):
khecarī paramā kalā ToT_7.1b / khecarīṃ daśadhā japet ToT_4.26b
gaganaś ca śivaṃ śive ToT_6.52b / gaganaṃ bindubhūṣitam ToT_3.11b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197787 (0.0):
gakāre devatāḥ sthitāḥ KubjT_21.27d / gaganaś ca śivaṃ śive ToT_6.52b / gaganaṃ bindubhūṣitam ToT_3.11b
gaganaṃ vāyubījaṃ ca ToT_3.44c / gaganādyā mahāvidyā ToT_3.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197791 (0.0):
gaganaś ca śivaṃ śive ToT_6.52b / gaganaṃ bindubhūṣitam ToT_3.11b
gaṅgātoyaṃ bhaved yadi ToT_5.40b / gaṅge ceti samuccaret ToT_3.35d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197854 (0.011):
gaṅgāhyetāḥ samākhyātā SvaT_10.551c / gaṅge ceti samuccaret ToT_3.35d / gaṅge cetyādinā devi ToT_3.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197817 (0.051):
gaṅgātoyasusaṃsiktāḥ SvaT_10.171c / gaṅgātoyaṃ bhaved yadi ToT_5.40b / gaṅgādīnāṃ nadīnāṃ ca SvaT_10.249c
gaṅge cetyādinā devi ToT_3.42c / gajāntakasahasrakam ToT_9.44d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197855 (0.0):
gaṅgāhyetāḥ samākhyātā SvaT_10.551c / gaṅge ceti samuccaret ToT_3.35d / gaṅge cetyādinā devi ToT_3.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197988 (0.0):
gajāṅganyāyato yatra KubjT_20.80c / gajāntakasahasrakam ToT_9.44d / gajāntakasahasrakam ToT_9.45d
gajāntakasahasrakam ToT_9.45d / gandhadhūpair alaṃkṛtam ToT_4.19d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197988 (0.0):
gajāṅganyāyato yatra KubjT_20.80c / gajāntakasahasrakam ToT_9.44d / gajāntakasahasrakam ToT_9.45d
gāṇapatyaindradīkṣitaḥ ToT_5.42d / gāndhārī hastijihvikā ToT_8.6b
gāyatrīṃ paramākṣarīm ToT_3.50d / gāyatrīṃ paramākṣarīm ToT_3.53d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199113 (0.0):
gāyatrī prāṇa dhāriṇī GorS(2)_46b / gāyatrīṃ paramākṣarīm ToT_3.50d / gāyatrīṃ paramākṣarīm ToT_3.53d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513151 (0.058):
tato japenmahāmantraṃ % gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437982 (0.058):
tato japenmahāmantraṃ gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513113 (0.061):
devatārghyaṃ tataḥ paścād % gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.50 // / praṇavaṃ ca samuddhṛtya $ kālikāyai tato vadet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437944 (0.061):
devatārghyaṃ tataḥ paścād gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.50 // / praṇavaṃ ca samuddhṛtya kālikāyai tato vadet /
gāyatrīṃ prapaṭhed dhīmān ToT_3.53a / gāṃ caiva bhūmisaṃsthaṃ ca ToT_6.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199114 (0.0):
gāyatrīṃ paramākṣarīm ToT_3.50d / gāyatrīṃ paramākṣarīm ToT_3.53d
gudacchidre maheśāni ToT_3.3a / gudachidre dakṣagulphaṃ ToT_10.4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199559 (0.0):
gudaguhyāntare granthiḥ KubjT_23.165a / gudacchidre maheśāni ToT_3.3a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512478 (0.062):
upaviśyāsane mantrī % prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ // ToT_3.2 // / gudacchidre maheśāni $ svaliṅgāgraṃ niveśayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437311 (0.062):
upaviśyāsane mantrī prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ // ToT_3.2 // / gudacchidre maheśāni svaliṅgāgraṃ niveśayet /
gudaṃ pādadvayaṃ tathā ToT_6.32b / gurudevaṃ namettataḥ ToT_4.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199746 (0.0):
gurudevam upāsayet KubjT_13.62b / gurudevaṃ namettataḥ ToT_4.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199754 (0.025):
gurudevaṃ namettataḥ ToT_4.2d / gurudevaṃ namet sudhīḥ ToT_3.59b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513538 (0.044):
mantreṇācamanaṃ kṛtvā % gurudevaṃ namettataḥ // ToT_4.2 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438369 (0.044):
mantreṇācamanaṃ kṛtvā gurudevaṃ namettataḥ // ToT_4.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199574 (0.052):
gudam ādhāram ity uktaṃ KubjT_11.34c / gudaṃ pādadvayaṃ tathā ToT_6.32b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514293 (0.053):
śṛṇu devi pravakṣyāmi % pārthivaṃ śivapūjanam // ToT_5.13 // / tatrādau parameśāni $ gurudevaṃ namet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439123 (0.053):
śṛṇu devi pravakṣyāmi pārthivaṃ śivapūjanam // ToT_5.13 // / tatrādau parameśāni gurudevaṃ namet sudhīḥ /
gurudevaṃ namet sudhīḥ ToT_3.59b / gurudevaṃ namet sudhīḥ ToT_5.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199755 (0.0):
gurudevam upāsayet KubjT_13.62b / gurudevaṃ namettataḥ ToT_4.2d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513538 (0.046):
mantreṇācamanaṃ kṛtvā % gurudevaṃ namettataḥ // ToT_4.2 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438369 (0.046):
mantreṇācamanaṃ kṛtvā gurudevaṃ namettataḥ // ToT_4.2 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514295 (0.050):
tatrādau parameśāni $ gurudevaṃ namet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439125 (0.050):
tatrādau parameśāni gurudevaṃ namet sudhīḥ /
gurupaṅktiṃ pūjayitvā ToT_4.35c / gurupaṅktiṃ yajettataḥ ToT_3.76b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199803 (0.0):
gurupaṅktisamanvitam KubjT_18.97d / gurupaṅktiṃ pūjayitvā ToT_4.35c / gurupaṅktiṃ prapūjayet KubjT_19.110b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513449 (0.030):
aṅgapūjāṃ ca kālyādīn % brāhmyādīṃścāṣṭabhairavān // ToT_3.75 // / mahākālaṃ pūjayitvā $ gurupaṅktiṃ yajettataḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438280 (0.030):
aṅgapūjāṃ ca kālyādīn brāhmyādīṃścāṣṭabhairavān // ToT_3.75 // / mahākālaṃ pūjayitvā gurupaṅktiṃ yajettataḥ /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513973 (0.047):
gurupaṅktiṃ pūjayitvā % daśamūleṣu pūjayet // ToT_4.35 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438803 (0.047):
gurupaṅktiṃ pūjayitvā daśamūleṣu pūjayet // ToT_4.35 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25291699 (0.059):
pūrvokta dīkṣā prakaraṇa kathitottara dig vibhāge itivad guru paṅktiṃ / pūjayet | guru paṅktim evāha śrī gurūn iti | śrī śabda pūrvān gurūn
gurusthāne likhed yantraṃ ToT_4.44a / gulphādijānusaṃdhiṣu ToT_7.12d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200353 (0.021):
gulphādārabhya nābhyantaṃ SvaT_4.156c / gulphādijānusaṃdhiṣu ToT_7.12d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515675 (0.058):
randhraṃ candrasahasrābdaṃ % gulphādijānusaṃdhiṣu // ToT_7.12 // / jānvādigudaparyantaṃ $ mānaṃ viṃśasahasrakam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440504 (0.058):
randhraṃ candrasahasrābdaṃ gulphādijānusaṃdhiṣu // ToT_7.12 // / jānvādigudaparyantaṃ mānaṃ viṃśasahasrakam /
guhyātiguhyagoptā tvaṃ ToT_5.28a / gṛhamadhye dinatrayam ToT_9.44b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200541 (0.018):
gṛhaprasādabhedaṃ ca SvaT_4.23c / gṛhamadhye dinatrayam ToT_9.44b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200460 (0.023):
guhyāṅghrau ratnapañcakam KubjT_17.83b / guhyātiguhyagoptā tvaṃ ToT_5.28a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514503 (0.028):
aṣṭottarasahasraṃ vā % śataṃ vā prajapettataḥ // ToT_5.27 // / guhyātiguhyagoptā tvaṃ $ gṛhāṇāsmatkṛtaṃ japam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439333 (0.028):
aṣṭottarasahasraṃ vā śataṃ vā prajapettataḥ // ToT_5.27 // / guhyātiguhyagoptā tvaṃ gṛhāṇāsmatkṛtaṃ japam /
gṛhāṇāsmatkṛtaṃ japam ToT_5.28b / godāvari sarasvati ToT_3.36b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200609 (0.019):
gṛhāṇāti nāparaṃ bhāvaṃ SvaT_4.389c / gṛhāṇāsmatkṛtaṃ japam ToT_5.28b
gauravarṇāṃ muktakeśīṃ ToT_9.39c / 'gnilakṣanāḍayaḥ sthitāḥ ToT_8.2d
grahasaṃkhyasahasrakam ToT_7.14d / grīvāyāṃ hārabhūṣitām ToT_9.41b
ghaṭaṃ saṃsthāpya yatnataḥ ToT_3.57b / ṅeyuktaṃ ca namaścaret ToT_5.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201878 (1.192):
ṅādirosvarasaṃyutaḥ SvaT_1.73d / ṅeyuktaṃ ca namaścaret ToT_5.21b / ṅeyutaṃ kuru yatnataḥ ToT_5.24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201495 (0.062):
ghaṭasthānaṃ suvistaram KubjT_15.38d / ghaṭaṃ saṃsthāpya yatnataḥ ToT_3.57b
ṅeyutaṃ kuru yatnataḥ ToT_5.24b / caṇḍeśvaryai namo namaḥ ToT_4.43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201880 (0.0):
ṅeyuktaṃ ca namaścaret ToT_5.21b / ṅeyutaṃ kuru yatnataḥ ToT_5.24b
caturdaśaṃ tu tanmadhye ToT_2.4a / caturdaśākṣarī vidyā ToT_3.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202613 (0.0):
caturdaśasvarākrānto SvaT_1.81a / caturdaśaṃ tu tanmadhye ToT_2.4a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512176 (0.044):
dvisaptatisahasrāṇi % prakāśaṃ vīravandite // ToT_2.3 // / caturdaśaṃ tu tanmadhye $ tanmadhye tritayaṃ śubham &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437008 (0.044):
dvisaptatisahasrāṇi prakāśaṃ vīravandite // ToT_2.3 // / caturdaśaṃ tu tanmadhye tanmadhye tritayaṃ śubham /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701520 (0.054):
tathaivābhyāsayogena ToT_7.21c / tathaivāṣṭākṣarī vidyā ToT_6.56a / tadadhaścintayenmantrī ToT_4.21a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701498 (0.057):
tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d / tathā vidyā ṣaḍakṣarī ToT_6.55b / tathā sarvāṅguliḥ śive ToT_6.7b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701490 (0.061):
tathā pañcākṣareṇa tu ToT_6.54d / tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d
caturdvārasamāyuktaṃ ToT_4.18c / caturbāhuṃ tathā dehaṃ ToT_6.6c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202674 (0.022):
caturdvādaśadhādhāraṃ KubjT_16.24a / caturdvārasamāyuktaṃ ToT_4.18c / caturdvārasamopetam SvaT_9.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202704 (0.064):
caturbāhuvibhūṣitaḥ SvaT_2.74b / caturbāhuṃ tathā dehaṃ ToT_6.6c / caturbhāgavibhājite SvaT_5.22b
caturvargaphalapradam ToT_9.4d / caturvarṣasahasrakam ToT_7.13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202920 (1.192):
caturvarṇā bhavedvidyā SvaT_12.122c / caturvarṣasahasrakam ToT_7.13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202879 (0.052):
caturvaktro mahābalaḥ SvaT_10.23d / caturvargaphalapradam ToT_9.4d / caturvargaphalodayam SvaT_14.26b
caturvāraṃ śruvo'ṣṭakam ToT_9.11d / caturviṃśatibījakam ToT_4.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202923 (0.0):
caturvarṣasahasrakam ToT_7.13d / caturvāraṃ śruvo'ṣṭakam ToT_9.11d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516504 (0.022):
ṣoḍaśe daśasaṃkhyaṃ tu % caturvāraṃ śruvo'ṣṭakam // ToT_9.11 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441334 (0.022):
ṣoḍaśe daśasaṃkhyaṃ tu caturvāraṃ śruvo'ṣṭakam // ToT_9.11 //
caturvedasuvistaram ToT_6.37d / catuṣpattre cāṣṭavāraṃ ToT_9.10c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515239 (0.043):
sadakṣiṇaṃ vrataṃ sarvaṃ % caturvedasuvistaram // ToT_6.37 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440068 (0.043):
sadakṣiṇaṃ vrataṃ sarvaṃ caturvedasuvistaram // ToT_6.37 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203016 (0.043):
caturvṛddheṣu parvasu MrgT_1,13.43d / caturvedasuvistaram ToT_6.37d
catuḥpattre sureśvari ToT_8.18b / candanaṃ ca lalāṭake ToT_4.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203451 (0.026):
catvāry evaṃ vyavasthitāḥ KubjT_14.10d / candanaṃ ca lalāṭake ToT_4.43d / candanaṃ tu lalāṭake ToT_3.71b
candanaṃ tu lalāṭake ToT_3.71b / candrabījajapādeva ToT_9.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203451 (0.0):
catvāry evaṃ vyavasthitāḥ KubjT_14.10d / candanaṃ ca lalāṭake ToT_4.43d / candanaṃ tu lalāṭake ToT_3.71b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203634 (0.0):
candrabimbaṃ tadā bhavet SvaT_7.70d / candrabījajapādeva ToT_9.3c
candrabījaṃ samuccārya ToT_3.23c / candrasūryāgnirūpaṃ ca ToT_6.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203635 (0.0):
candrabījajapādeva ToT_9.3c / candrabījaṃ samuccārya ToT_3.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203766 (0.0):
candrasūryāgninayanaṃ SvaT_9.4a / candrasūryāgnirūpaṃ ca ToT_6.8c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15711729 (0.062):
candrasūryāgninayanaṃ SvaT_9.4a / candrasūryodayo hyeṣa SvaT_7.41c
candrasūryātmakaṃ rephaṃ ToT_6.33a / candrādikaṃ yathā devi ToT_10.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203771 (0.0):
candrasūryāgninayanaṃ SvaT_9.4a / candrasūryāgnirūpaṃ ca ToT_6.8c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515177 (0.037):
sarvāṅgulīr nakhaṃ caiva % bhāvayet sādhakottamaḥ // ToT_6.32 // / candrasūryātmakaṃ rephaṃ $ vahnibījaṃ na cānyathā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440006 (0.037):
sarvāṅgulīr nakhaṃ caiva bhāvayet sādhakottamaḥ // ToT_6.32 // / candrasūryātmakaṃ rephaṃ vahnibījaṃ na cānyathā /
caraṇānniḥsṛte toye ToT_3.40a / caramārṇaṃ sarandhraṃ ca ToT_9.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203986 (0.022):
caranvai sarvajantuṣu SvaT_4.260d / caramārṇaṃ sarandhraṃ ca ToT_9.17c
cājñācakre sureśvari ToT_7.29d / cāṇḍālyucchiṣṭapūrvikām ToT_3.70d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204239 (5.960):
cāṇḍālāgnāvathāpi vā SvaT_13.32b / cāṇḍālyucchiṣṭapūrvikām ToT_3.70d
cāṇḍālyucchiṣṭapūrvikām ToT_3.79d / cātmānaṃ ca samarpayet ToT_3.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204239 (0.0):
cāṇḍālāgnāvathāpi vā SvaT_13.32b / cāṇḍālyucchiṣṭapūrvikām ToT_3.70d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513374 (0.061):
aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā % cāṇḍālyucchiṣṭapūrvikām // ToT_3.70 // / arghyaṃ saṃdhārya śirasi $ candanaṃ tu lalāṭake &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438205 (0.061):
aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā cāṇḍālyucchiṣṭapūrvikām // ToT_3.70 // / arghyaṃ saṃdhārya śirasi candanaṃ tu lalāṭake /
cānyat sarvaṃ samāpayet ToT_10.5d / cāmuṇḍākālikā parā ToT_3.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204301 (0.050):
cāmuṇḍākālikā parā ToT_3.19b / cāmuṇḍā kālikā smṛtā ToT_3.15d
cāmuṇḍā kālikā smṛtā ToT_3.15d / cāmṛtaṃ saptadhā japet ToT_4.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204302 (1.192):
cāmīkaramayī śubhrā SvaT_10.260a / cāmuṇḍākālikā parā ToT_3.19b / cāmuṇḍā kālikā smṛtā ToT_3.15d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700512 (0.058):
kālakūṭaṃ samutthitam ToT_1.5b / kālikā guhyakālikā ToT_3.18d / kālikādyā mahāvidyā ToT_3.32a
cārdhaṃ caiva dvisaptatiḥ ToT_7.25d / cāṣṭamūrtiṃ prapūjayet ToT_5.23b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204449 (0.011):
cāṣapakṣanibhaṃ priye SvaT_10.900b / cāṣṭamūrtiṃ prapūjayet ToT_5.23b / cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_3.69d
cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_3.69d / cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_3.78b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204462 (0.0):
cāṣapakṣanibhaṃ priye SvaT_10.900b / cāṣṭamūrtiṃ prapūjayet ToT_5.23b / cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_3.69d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514527 (0.033):
mukhavādyaṃ tataḥ kṛtvā % cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ // ToT_5.29 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439357 (0.033):
mukhavādyaṃ tataḥ kṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ // ToT_5.29 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513363 (0.053):
stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā % cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ // ToT_3.69 // / śivo'ham iti saṃcintya $ saṃhāreṇa visarjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438194 (0.053):
stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ // ToT_3.69 // / śivo'ham iti saṃcintya saṃhāreṇa visarjayet /
cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_4.40b / cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_5.29d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204464 (0.0):
cāṣṭamūrtiṃ prapūjayet ToT_5.23b / cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_3.69d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514527 (0.033):
mukhavādyaṃ tataḥ kṛtvā % cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ // ToT_5.29 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439357 (0.033):
mukhavādyaṃ tataḥ kṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ // ToT_5.29 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513363 (0.053):
stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā % cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ // ToT_3.69 // / śivo'ham iti saṃcintya $ saṃhāreṇa visarjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438194 (0.053):
stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ // ToT_3.69 // / śivo'ham iti saṃcintya saṃhāreṇa visarjayet /
cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.33d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.56b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204468 (0.0):
cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_4.40b / cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_5.29d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172798 (0.019):
aṣṭotkṛṣṭaṃ varānane SvaT_2.276d / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b / aṣṭottaraśataṃ japtvā KubjT_23.157a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699846 (0.028):
aṣṭamūrtis tato devi ToT_5.34a / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172816 (0.031):
aṣṭottaraśataṃ mūla ToT_2.16a / aṣṭottaraśataṃ mūla ToT_3.6a / aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ ToT_4.39d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699854 (0.032):
aṣṭottaraśataṃ mūla- ToT_2.16a / aṣṭottaraśataṃ mūla- ToT_3.6a / aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ ToT_4.39d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267074 (0.054):
mantraṃ jñānena saṃjapet ToT_2.16b / mantraṃ tu prajapet sudhīḥ ToT_3.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275591 (0.056):
yadi cānyat prapūjayet ToT_5.43b / yadi cāṣṭaśataṃ japet ToT_9.33d / yadi cāsti maheśvara VT_120d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703979 (0.057):
yadi cānyat prapūjayet ToT_5.43b / yadi cāṣṭaśataṃ japet ToT_9.33d / yadi caikākṣaraṃ bhavet ToT_5.37b
cintayecchattram uttamam ToT_4.20d / cintayet parameśāni ToT_4.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204856 (0.021):
cintayitvāpi kartavya BhStc_38a / cintayecchattram uttamam ToT_4.20d / cintayettu manonmanīm SvaT_2.72b
cirajīvī tathā bhavet ToT_10.7b / cirajīvī yathā bhavet ToT_9.35d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204968 (0.0):
cibuke kaṇṭhadeśe tu KubjT_15.57c / cirajīvī tathā bhavet ToT_10.7b / cirajīvī yathā bhavet ToT_9.35d
caitanyaṃ jāyate priye ToT_6.28d / chinnamastādakṣiṇāṃśe ToT_1.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205560 (1.192):
chinnabhinneṣu mantreṣu KubjT_23.88a / chinnamastādakṣiṇāṃśe ToT_1.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205174 (0.035):
caitanyaṃ kanakāgnivat SvaT_3.136b / caitanyaṃ jāyate priye ToT_6.28d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515107 (0.044):
bhāvayet sarvamantrāṇāṃ % caitanyaṃ jāyate priye // ToT_6.28 // / tadaiva prajapenmantraṃ $ siddhidaṃ nātra saṃśayaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439936 (0.044):
bhāvayet sarvamantrāṇāṃ caitanyaṃ jāyate priye // ToT_6.28 // / tadaiva prajapenmantraṃ siddhidaṃ nātra saṃśayaḥ /
chinnamastā nṛsiṃhikā ToT_10.9d / chinne sūtre bhavenmṛtyuḥ ToT_9.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205563 (0.0):
chinnamastādakṣiṇāṃśe ToT_1.12c / chinnamastā nṛsiṃhikā ToT_10.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205577 (0.0):
chinneṣv achinnam eva ca BhStc_6b / chinne sūtre bhavenmṛtyuḥ ToT_9.21a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516640 (0.062):
recake chinnamālāyāṃ % satyaṃ hi suravandite // ToT_9.20 // / chinne sūtre bhavenmṛtyuḥ $ puraiva kathitaṃ mayā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441469 (0.062):
recake chinnamālāyāṃ satyaṃ hi suravandite // ToT_9.20 // / chinne sūtre bhavenmṛtyuḥ puraiva kathitaṃ mayā /
chivarūpo na cānyathā ToT_6.12d / chivaḥ sākṣānna saṃśayaḥ ToT_6.46b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205616 (0.040):
chivaṃ paramakāraṇam SRtp_263d / chivaḥ sākṣānna saṃśayaḥ ToT_6.46b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205595 (0.052):
chivambhaḥ śivahastakam SvaT_4.30b / chivarūpo na cānyathā ToT_6.12d / chivalokam avāpnuyāt SUp_6.61b
churikāṃ cāmṛtaṃ caiva ToT_4.28a / jagatsaṃhārakārakam ToT_1.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205846 (5.960):
jagatsaṃbhavahetuśca SvaT_12.1c / jagatsaṃhārakārakam ToT_1.14d
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6780122 (0.060):
plāvayantaṃ jagatsarvaṃ sṛṣṭisaṃhārakārakam // GarP_1,197.46 //
jagatsaṃhārakārakaḥ ToT_1.22b / jagadānandarūpakam ToT_1.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205895 (0.0):
jagadānandakārakāḥ KubjT_2.94b / jagadānandarūpakam ToT_1.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205846 (5.960):
jagatsaṃbhavahetuśca SvaT_12.1c / jagatsaṃhārakārakam ToT_1.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319943 (0.040):
sṛṣṭisaṃhārakārakam KubjT_11.66d / sṛṣṭisaṃhārakārakaḥ SvaT_10.1200d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319950 (0.050):
sṛṣṭisaṃhārakārakaḥ SvaT_10.1200d / sṛṣṭisaṃhārakārakaḥ SvaT_10.1248d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512062 (0.052):
śrīśivasya hṛdambhoje % sthitā saṃhārarūpiṇī // ToT_1.21 // / ata eva mahākālo $ jagatsaṃhārakārakaḥ & / saṃhārarūpiṇī kālī % yadā vyaktasvarūpiṇī // ToT_1.22 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436894 (0.052):
śrīśivasya hṛdambhoje sthitā saṃhārarūpiṇī // ToT_1.21 // / ata eva mahākālo jagatsaṃhārakārakaḥ / / saṃhārarūpiṇī kālī yadā vyaktasvarūpiṇī // ToT_1.22 //
jagadānandarūpakam ToT_6.9b / janalokaṃ tapaścaiva ToT_2.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205894 (0.0):
jagadānandakārakāḥ KubjT_2.94b / jagadānandarūpakam ToT_1.15d / jagadānandarūpakam ToT_6.9b
janmakoṭisahasreṇa ToT_6.43a / janmāntarasahasreṇa ToT_6.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206237 (0.030):
janmakoṭisahasrāṇi SUp_6.95a / janmakoṭisahasreṇa ToT_6.43a / janmakoṭīsahasraistu SvaT_1.44c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514955 (0.061):
jihvākoṭisahasreṇa $ vaktrakoṭiśatena ca & / janmāntarasahasreṇa % varṇituṃ naiva śakyate // ToT_6.17 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439785 (0.061):
jihvākoṭisahasreṇa vaktrakoṭiśatena ca / / janmāntarasahasreṇa varṇituṃ naiva śakyate // ToT_6.17 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515310 (0.063):
brahmavidyāsvarūpeyaṃ % bhogamokṣaphalapradā // ToT_6.42 // / janmakoṭisahasreṇa $ varṇituṃ naiva śakyate &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440139 (0.063):
brahmavidyāsvarūpeyaṃ bhogamokṣaphalapradā // ToT_6.42 // / janmakoṭisahasreṇa varṇituṃ naiva śakyate /
japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c / japaṃ caiva samarpayet ToT_5.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206494 (0.0):
japaṃ kṛtvā nivedyaivaṃ SvaT_2.15c / japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513341 (0.041):
balidānaṃ tato homaṃ % prāṇāyāmaṃ tato japam // ToT_3.67 // / japaṃ samarpayeddhīmān $ prāṇāyāmaṃ tataścaret &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438172 (0.041):
balidānaṃ tato homaṃ prāṇāyāmaṃ tato japam // ToT_3.67 // / japaṃ samarpayeddhīmān prāṇāyāmaṃ tataścaret /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256331 (0.042):
prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b / prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.052):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701394 (0.052):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165085 (0.054):
aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a / aṅganyāsaṃ maheśāni ToT_4.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214956 (0.063):
tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
japaṃ samarpayeddhīmān ToT_3.68a / japād brahmapuraṃ vrajet ToT_9.30d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513342 (0.015):
balidānaṃ tato homaṃ % prāṇāyāmaṃ tato japam // ToT_3.67 // / japaṃ samarpayeddhīmān $ prāṇāyāmaṃ tataścaret &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438173 (0.015):
balidānaṃ tato homaṃ prāṇāyāmaṃ tato japam // ToT_3.67 // / japaṃ samarpayeddhīmān prāṇāyāmaṃ tataścaret /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206553 (0.017):
japākusumasaṃnibham SvaT_10.856d / japād brahmapuraṃ vrajet ToT_9.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206499 (0.042):
japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c / japaṃ caiva samarpayet ToT_5.29b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516773 (0.046):
anāhate mahāpadme % japād brahmapuraṃ vrajet // ToT_9.30 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441602 (0.046):
anāhate mahāpadme japād brahmapuraṃ vrajet // ToT_9.30 //
japānmṛtyumavāpnuyāt ToT_9.20b / jambudvīpaṃ madhyadeśe ToT_7.6a
jalaṃ saṃśodhya hastau ca ToT_4.3a / jalādutthāya deveśi ToT_3.41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207109 (0.064):
jalaṃ mantraṃ dayā dānaṃ SUp_5.44a / jalaṃ saṃśodhya hastau ca ToT_4.3a / jalādikṣitiparyantaṃ SRtp_41a
jānudvayaṃ karābhyāṃ ca ToT_2.18c / jānvādigudaparyantaṃ ToT_7.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207407 (0.023):
jānūrubhyāṃ tu pārśve tu KubjT_23.120c / jānvādigudaparyantaṃ ToT_7.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207361 (0.043):
jānukau kurpare yojya KubjT_6.74a / jānudvayaṃ karābhyāṃ ca ToT_2.18c / jānunā bhūmisaṃsthitaḥ KubjT_25.0*17b
jāyate parameśvari ToT_6.27b / jitvā mṛtyuṃ jarāṃ rogaṃ ToT_9.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207652 (0.0):
jito 'nilo bhavatyeva SvaT_7.318c / jitvā mṛtyuṃ jarāṃ rogaṃ ToT_9.24a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516676 (0.030):
sahasraṃ prajapenmantraṃ % pratyahaṃ yadi pārvati // ToT_9.23 // / jitvā mṛtyuṃ jarāṃ rogaṃ $ dīrghakālaṃ sa jīvati &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441505 (0.030):
sahasraṃ prajapenmantraṃ pratyahaṃ yadi pārvati // ToT_9.23 // / jitvā mṛtyuṃ jarāṃ rogaṃ dīrghakālaṃ sa jīvati /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515798 (0.061):
tathaivābhyāsayogena % yadi vāyuḥ samo bhavet // ToT_7.21 // / jitvā mṛtyuṃ maheśāni $ khecaro jāyate'cirāt &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440627 (0.061):
tathaivābhyāsayogena yadi vāyuḥ samo bhavet // ToT_7.21 // / jitvā mṛtyuṃ maheśāni khecaro jāyate'cirāt /
jitvā mṛtyuṃ maheśāni ToT_7.20a / jitvā mṛtyuṃ maheśāni ToT_7.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207658 (0.0):
jito 'nilo bhavatyeva SvaT_7.318c / jitvā mṛtyuṃ jarāṃ rogaṃ ToT_9.24a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516676 (0.031):
sahasraṃ prajapenmantraṃ % pratyahaṃ yadi pārvati // ToT_9.23 // / jitvā mṛtyuṃ jarāṃ rogaṃ $ dīrghakālaṃ sa jīvati &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441505 (0.031):
sahasraṃ prajapenmantraṃ pratyahaṃ yadi pārvati // ToT_9.23 // / jitvā mṛtyuṃ jarāṃ rogaṃ dīrghakālaṃ sa jīvati /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515775 (0.048):
evaṃ krameṇa deveśi % samatā yadi vā bhavet // ToT_7.19 // / jitvā mṛtyuṃ maheśāni $ śambhuvad viharet kṣitau &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440604 (0.048):
evaṃ krameṇa deveśi samatā yadi vā bhavet // ToT_7.19 // / jitvā mṛtyuṃ maheśāni śambhuvad viharet kṣitau /
jihvākoṭisahasreṇa ToT_6.17a / jihvāṃ paramayatnataḥ ToT_10.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207678 (0.040):
jihvā kṛṣṇā ca yasya vai SvaT_7.280d / jihvākoṭisahasreṇa ToT_6.17a
jīvanmukto bhavennaraḥ ToT_3.9d / jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207834 (0.0):
jīvanmuktastadā yogī Dka_44c / jīvanmukto bhavennaraḥ ToT_3.9d / jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207842 (0.0):
jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.75a / jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.34c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513432 (0.053):
pīṭhapūjāṃ punardhyānaṃ % tataścāvāhanaṃ caret // ToT_3.74 // / jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā $ pūjayet paradevatām &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438263 (0.053):
pīṭhapūjāṃ punardhyānaṃ tataścāvāhanaṃ caret // ToT_3.74 // / jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā pūjayet paradevatām /
jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.34c / jīvanyāsādikaṃ kṛtvā ToT_9.43a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207843 (0.0):
jīvanmukto bhavennaraḥ ToT_3.9d / jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.75a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516937 (0.0):
sāmānyārghyaṃ tato devi % svavāme vinyasettataḥ // ToT_9.42 // / jīvanyāsādikaṃ kṛtvā $ pūjayet parameśvarīm &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441765 (0.0):
sāmānyārghyaṃ tato devi svavāme vinyasettataḥ // ToT_9.42 // / jīvanyāsādikaṃ kṛtvā pūjayet parameśvarīm /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513432 (0.049):
pīṭhapūjāṃ punardhyānaṃ % tataścāvāhanaṃ caret // ToT_3.74 // / jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā $ pūjayet paradevatām &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438263 (0.049):
pīṭhapūjāṃ punardhyānaṃ tataścāvāhanaṃ caret // ToT_3.74 // / jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā pūjayet paradevatām /
jīvanyāso vidhīyate ToT_5.16b / jyotirmaṇḍalamuttamam ToT_4.18b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207846 (0.0):
jīvanyāsādikaṃ kṛtvā ToT_9.43a / jīvanyāso vidhīyate ToT_5.16b
jvalantī locanatraye ToT_7.33b / ḍākinīsahito brahmā ToT_7.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209648 (0.0):
ḍākinī rākṣasī lāmā KubjT_23.91a / ḍākinīsahito brahmā ToT_7.27a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515868 (0.046):
evaṃ krameṇa deveśi % dviguṇaṃ parikīrtitam // ToT_7.26 // / ḍākinīsahito brahmā $ mūlādhāre tu sundari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440697 (0.046):
evaṃ krameṇa deveśi dviguṇaṃ parikīrtitam // ToT_7.26 // / ḍākinīsahito brahmā mūlādhāre tu sundari /
ḍākinīsahito brahmā ToT_8.13c / ḍāmarākhye mayoditam ToT_9.47d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209648 (0.0):
ḍākinī rākṣasī lāmā KubjT_23.91a / ḍākinīsahito brahmā ToT_7.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209658 (0.023):
ḍādiyāntāḥ krameṇa tu KubjT_24.67b / ḍāmarākhye mayoditam ToT_9.47d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516999 (0.032):
tadvākyaṃ prārthanāvākyaṃ % ḍāmarākhye mayoditam // ToT_9.47 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441827 (0.032):
tadvākyaṃ prārthanāvākyaṃ ḍāmarākhye mayoditam // ToT_9.47 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515868 (0.050):
evaṃ krameṇa deveśi % dviguṇaṃ parikīrtitam // ToT_7.26 // / ḍākinīsahito brahmā $ mūlādhāre tu sundari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440697 (0.050):
evaṃ krameṇa deveśi dviguṇaṃ parikīrtitam // ToT_7.26 // / ḍākinīsahito brahmā mūlādhāre tu sundari /
ḍāmaroktavidhānataḥ ToT_9.25b / takāraśca prajāpatiḥ ToT_6.45d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209769 (0.027):
ta ūcurnanvayaṃ dharmaś MrgT_1,1.5a / takāraśca prajāpatiḥ ToT_6.45d / takāreṇa yonideśaṃ ToT_6.32a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516692 (0.058):
etadanyaṃ mahāyogaṃ % bhogārthī nahi labhyate // ToT_9.24 // / athavā parameśāni $ ḍāmaroktavidhānataḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441521 (0.058):
etadanyaṃ mahāyogaṃ bhogārthī nahi labhyate // ToT_9.24 // / athavā parameśāni ḍāmaroktavidhānataḥ /
takāreṇa yonideśaṃ ToT_6.32a / tajjalaṃ cābhimantritam ToT_3.45d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209770 (0.0):
ta ūcurnanvayaṃ dharmaś MrgT_1,1.5a / takāraśca prajāpatiḥ ToT_6.45d / takāreṇa yonideśaṃ ToT_6.32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209928 (0.019):
tajjayena jitaṃ sarvaṃ SvaT_10.72a / tajjalaṃ cābhimantritam ToT_3.45d / tajjalena saptavāram ToT_3.43c
tajjalena saptavāram ToT_3.43c / tajjalair dvāram abhyukṣya ToT_3.58a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209937 (0.0):
tajjayena jitaṃ sarvaṃ SvaT_10.72a / tajjalaṃ cābhimantritam ToT_3.45d / tajjalena saptavāram ToT_3.43c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513204 (0.039):
mantreṇācamanaṃ kāryaṃ % sāmānyārghyaṃ tato nyaset // ToT_3.57 // / tajjalair dvāram abhyukṣya $ dvārapūjāṃ samācaret &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438035 (0.039):
mantreṇācamanaṃ kāryaṃ sāmānyārghyaṃ tato nyaset // ToT_3.57 // / tajjalair dvāram abhyukṣya dvārapūjāṃ samācaret /
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.0):
tataś ca tāṃ samutkṣipya SUp_6.163a / tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702174 (0.011):
nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214961 (0.012):
tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249433 (0.023):
punar dakṣiṇato devi KubjT_24.111c / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.76d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702594 (0.023):
putradārādhanaṃ tasya ToT_5.11a / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267074 (0.024):
mantraṃ jñānena saṃjapet ToT_2.16b / mantraṃ tu prajapet sudhīḥ ToT_3.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234029 (0.028):
na tatra diḥkhitaḥ kaścin SvaT_10.8c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702667 (0.040):
puṣpaṃ śirasi saṃdhārya ToT_5.18a / pūjayitvā maheśāni ToT_5.23a / pūjayet kālikāṃ devīṃ ToT_9.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210714 (0.042):
tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c / tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701386 (0.042):
tataḥ siddhirbhaved devi ToT_9.47a / tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c / tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705545 (0.046):
sa siddho nātra saṃśayaḥ ToT_1.16d / sahasraṃ prajapenmantraṃ ToT_9.23c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702678 (0.053):
pūjayet kālikāṃ devīṃ ToT_9.8a / pūjayet paradevatām ToT_3.75b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704853 (0.057):
śatavaktraṃ yadi bhavet ToT_2.24c / śataṃ vā prajapettataḥ ToT_5.27d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513458 (0.061):
khaḍgādīn pūjayitvā tu % punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438290 (0.061):
khaḍgādīn pūjayitvā tu punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d / tataścāvāhanaṃ kṛtvā ToT_4.33c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210115 (0.0):
tataś cāmṛtadhārābhir VT_73a / tataścāvāhanaṃ kṛtvā ToT_4.33c / tataścāvāhanaṃ caret ToT_3.74d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210099 (0.027):
tataś cādeśayet taṃ tu KubjT_10.133a / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165082 (0.062):
aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.44a / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210070 (0.064):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c
tataścāvāhanaṃ caret ToT_3.74d / tataścaivaṃ karomyaham ToT_5.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210115 (0.0):
tataścāvāhanaṃ kṛtvā ToT_4.33c / tataścāvāhanaṃ caret ToT_3.74d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210135 (0.026):
tataścaiva vinikṣipet SvaT_3.194b / tataścaivaṃ karomyaham ToT_5.20d / tataścaivāmṛtībhavet SvaT_3.48b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701795 (0.047):
tiṣṭhanti parameśvari ToT_7.37d / tīrthamāvāhanaṃ caret ToT_3.42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256303 (0.056):
prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702944 (0.063):
prāṇāyāmaṃ punaḥ kṛtvā ToT_4.38a / prāṇāyāmaṃ samācaret ToT_3.61d
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210194 (0.0):
tatas tu karmaṇānena VT_214a / tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210203 (0.0):
tatastu japamārabhet SvaT_2.139b / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701554 (0.032):
tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d / tadaiva parameśāni ToT_8.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215845 (0.036):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701649 (0.036):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye vedikāṃ dhyāyen ToT_4.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.039):
ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513660 (0.039):
āṃ hrīṃ kroṃ vahnibījāntaṃ % hṛdi caikādaśaṃ japet // ToT_4.11 // / tatastu cintayed dhīmān $ oṃkārād raktapaṅkajam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438491 (0.039):
āṃ hrīṃ kroṃ vahnibījāntaṃ hṛdi caikādaśaṃ japet // ToT_4.11 // / tatastu cintayed dhīmān oṃkārād raktapaṅkajam /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702607 (0.040):
punardevīṃ prapūjyātha ToT_4.36c / punardhyātvā maheśāni ToT_5.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.042):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato jālandharo bandhaḥ GorS(2)_79 (=HYP 3.71)c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701394 (0.042):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701458 (0.044):
tatra līnāni deveśi ToT_4.8c / tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699716 (0.055):
athavā nijanāsāgre ToT_9.22a / athavā parameśāni ToT_9.25a / atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702095 (0.061):
dviguṇaḥ parameśāni ToT_7.26a / dvitīyaṃ parameśāni ToT_3.12c
tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c / tatastoyaṃ samādāya ToT_5.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210207 (0.0):
tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210247 (0.028):
tatas teṣāṃ mahādevi KubjT_12.80a / tatastoyaṃ samādāya ToT_5.29a / tatasttriṃśatsahasrāṇi MrgT_1,13.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255893 (0.038):
prāṇabījādikā caiṣā ToT_3.31c / prāṇamantreṇa deveśi ToT_2.19c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702889 (0.042):
prāṇabījādikā caiṣā ToT_3.31c / prāṇamantreṇa deveśi ToT_2.19c / prāṇānte'pi kadācana ToT_7.38d
tataḥ piṅgalayā devi ToT_3.48a / tataḥ pīṭhamanuṃ japet ToT_4.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210377 (0.0):
tataḥ pākamakhāḥ kramāt SvaT_10.398b / tataḥ piṅgalayā devi ToT_3.48a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513595 (0.031):
pīṭhaśaktīśca lakṣmyādyās % tataḥ pīṭhamanuṃ japet // ToT_4.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438426 (0.031):
pīṭhaśaktīśca lakṣmyādyās tataḥ pīṭhamanuṃ japet // ToT_4.6 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513082 (0.042):
iḍayā pūrayettoyaṃ % kṣālayed dehamadhyagam // ToT_3.47 // / tataḥ piṅgalayā devi $ tattoyaṃ tu virecayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437913 (0.042):
iḍayā pūrayettoyaṃ kṣālayed dehamadhyagam // ToT_3.47 // / tataḥ piṅgalayā devi tattoyaṃ tu virecayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210246 (0.062):
tatas teṣāṃ mahādevi KubjT_12.80a / tatastoyaṃ samādāya ToT_5.29a
tataḥ pīṭhaṃ vicintayet ToT_4.3d / tataḥ puṣpaviśodhanam ToT_4.5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210379 (0.0):
tataḥ pīṭhamanuṃ japet ToT_4.6d / tataḥ pīṭhaṃ vicintayet ToT_4.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210396 (0.035):
tataḥ puṣpaphalādikam KubjT_14.26d / tataḥ puṣpaviśodhanam ToT_4.5b / tataḥ pūjā pravartate VT_111b
tataḥ praṇamya vidhivat ToT_3.34a / tataḥ siddhirbhaved devi ToT_9.47a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210595 (5.960):
tataḥ siddhir na saṃśayaḥ VT_304d / tataḥ siddhirbhaved devi ToT_9.47a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516987 (0.035):
tataśca prajapenmantraṃ % pitṛbhūmau dinatrayam // ToT_9.46 // / tataḥ siddhirbhaved devi $ satyaṃ satyaṃ hi supriye &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441815 (0.035):
tataśca prajapenmantraṃ pitṛbhūmau dinatrayam // ToT_9.46 // / tataḥ siddhirbhaved devi satyaṃ satyaṃ hi supriye /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210404 (0.042):
tataḥ pūjā pravartate VT_111b / tataḥ praṇamya vidhivat ToT_3.34a / tataḥ pradakṣiṇaṃ kṛtvā SvaT_3.191a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704006 (0.053):
yadi vāyuḥ samo bhavet ToT_7.21d / yadi siddhirna jāyate ToT_9.46b
tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c / tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.0):
tato japec chikhānātham KubjT_8.34c / tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.042):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataś ca pralaye prāpte SUp_4.54a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701322 (0.042):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699842 (0.044):
aṣṭamūrtis tato devi ToT_5.34a / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214961 (0.052):
tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a / tadaiva prajapenmantraṃ ToT_6.29a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513148 (0.058):
tato japenmahāmantraṃ % gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437979 (0.058):
tato japenmahāmantraṃ gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702174 (0.064):
nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a / na prakāśyaṃ kadācana ToT_9.7d
tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210716 (0.0):
tato japec chikhānātham KubjT_8.34c / tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c / tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210740 (0.021):
tato dakṣiṇadigbhāge SvaT_3.8c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d / tato doṣaparamparā MrgT_1,2.21d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701554 (0.041):
tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d / tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702607 (0.042):
punardevīṃ prapūjyātha ToT_4.36c / punardhyātvā maheśāni ToT_5.18c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.042):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699842 (0.045):
aśvamedhasahasrāṇi ToT_6.35c / aṣṭamūrtis tato devi ToT_5.34a / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214961 (0.046):
tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.049):
ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a / ata eva maheśāni ToT_5.40c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.050):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataś ca pralaye prāpte SUp_4.54a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701322 (0.050):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165085 (0.051):
aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a / aṅganyāsaṃ maheśāni ToT_4.42a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701185 (0.052):
janmāntarasahasreṇa ToT_6.17c / japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206490 (0.055):
japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c / japaṃ caiva samarpayet ToT_5.29b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513175 (0.056):
dhīmahīti tataḥ paścāt % tato devi pracodayāt // ToT_3.55 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438006 (0.056):
dhīmahīti tataḥ paścāt tato devi pracodayāt // ToT_3.55 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165913 (0.057):
ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699671 (0.057):
ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a / ata eva maheśāni ToT_5.40c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513136 (0.060):
tanno ghore maheśāni % prajapettu pracodayāt // ToT_3.52 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437967 (0.060):
tanno ghore maheśāni prajapettu pracodayāt // ToT_3.52 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702174 (0.061):
nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a / na prakāśyaṃ kadācana ToT_9.7d
tato brahmamayaṃ dhyātvā ToT_4.32c / tato mantratrayaṃ japet ToT_4.27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210840 (0.0):
tato brahmabilaṃ jñeyaṃ SvaT_10.1237a / tato brahmamayaṃ dhyātvā ToT_4.32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210873 (0.0):
tato maṇḍalamālikhet SvaT_4.34d / tato mantratrayaṃ japet ToT_4.27d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513872 (0.034):
digjapānnāśayeddhīmān % tato mantratrayaṃ japet // ToT_4.27 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438703 (0.034):
digjapānnāśayeddhīmān tato mantratrayaṃ japet // ToT_4.27 //
tato vahnivadhūṃ nyaset ToT_3.20d / tato vāyuṃ pibet śanaiḥ ToT_10.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210994 (0.0):
tato vajratanur bhavet KubjT_23.148d / tato vahnivadhūṃ nyaset ToT_3.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211030 (0.003):
tato vāyuṃ nirodhayet GorS(2)_93d / tato vāyuṃ pibet śanaiḥ ToT_10.2d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517035 (0.025):
tālumūle nyaset paścāt % tato vāyuṃ pibet śanaiḥ // ToT_10.2 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441863 (0.025):
tālumūle nyaset paścāt tato vāyuṃ pibet śanaiḥ // ToT_10.2 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20904821 (0.041):
mūlamantraṃ samuccārya tato vahnivadhūṃ nyaset // MBhT_11.24
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512719 (0.050):
punaśca kālikābījaṃ % tato vahnivadhūṃ nyaset // ToT_3.20 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437551 (0.050):
punaśca kālikābījaṃ tato vahnivadhūṃ nyaset // ToT_3.20 //
tatkṣaṇāc cañcalāpāṅgi ToT_1.23c / tattoyaṃ tu virecayet ToT_3.48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211268 (0.028):
tatkramaṃ kubjinīmate KubjT_20.79d / tatkṣaṇāc cañcalāpāṅgi ToT_1.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211432 (0.042):
tatte vakṣyāmi suvrate SvaT_9.1d / tattoyaṃ tu virecayet ToT_3.48b / tattrāṇādvyañjanāccāpi MrgT_1,3.11a
tattvajñānaṃ ca mānaṃ ca ToT_4.46a / tattvanyāsaṃ samācaret ToT_3.63b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211526 (0.020):
tattvanāthoparisthaṃ tu KubjT_11.56a / tattvanyāsaṃ samācaret ToT_3.63b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211626 (0.048):
tattvasyoccāraṇaṃ bhavet SvaT_4.359d / tattvasvīkāramācaret ToT_4.38b / tattvahīnā na sidhyanti VT_235a
tattvasvīkāramācaret ToT_4.38b / tatphalaṃ koṭiguṇitaṃ ToT_5.43c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211625 (0.031):
tattvasyoccāraṇaṃ bhavet SvaT_4.359d / tattvasvīkāramācaret ToT_4.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212121 (0.043):
tat prārthaya hy aśaṅkitā KubjT_1.30d / tatphalaṃ koṭiguṇitaṃ ToT_5.43c / tatphalaṃ labhate mahat SvaT_7.142b
tatphalāt koṭibhāgaikaṃ ToT_9.34a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212135 (0.0):
tatphalaṃ śṛnu yatnataḥ SUp_6.177d / tatphalāt koṭibhāgaikaṃ ToT_9.34a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516813 (0.0):
sahasrāre sthirībhūya % yadi cāṣṭaśataṃ japet // ToT_9.33 // / tatphalāt koṭibhāgaikaṃ $ bhāgaṃ cānyena vidyate &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441642 (0.0):
sahasrāre sthirībhūya yadi cāṣṭaśataṃ japet // ToT_9.33 // / tatphalāt koṭibhāgaikaṃ bhāgaṃ cānyena vidyate /
tatra devīṃ cintayecca ToT_4.21c / tatra līnāni deveśi ToT_4.8c
tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700061 (0.035):
idānīṃ pṛthivīmānaṃ ToT_7.23c / idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705140 (0.042):
śrutvā gopaya yatnena ToT_9.7c / śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.044):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213104 (0.045):
tatsarvaṃ vinivedayet SvaT_4.536d / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c / tatsarvaṃ saphalaṃ me 'stu SvaT_4.521a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700282 (0.054):
etāsu ramate yena ToT_1.10c / eva kṛte maheśāni ToT_9.46a / evaṃ krameṇa deveśi ToT_2.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178268 (0.054):
idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c / idānīṃ śrotumicchāmi ToT_10.8a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700551 (0.055):
kāśyāditīrthaṃ deveśi ToT_6.36a / kimanyat śrotumicchasi ToT_4.46d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700234 (0.056):
etatkāraṇaṃ saṃvyāpya ToT_9.18c / etattattvena deveśi ToT_9.27c / etat pādyaṃ maheśāni ToT_5.22a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700750 (0.057):
krameṇa śṛṇu sādaram ToT_2.6b / krameṇa śrotum icchāmi ToT_8.1c / kriyate mūrtikalpanā ToT_6.50d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701552 (0.059):
tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d / tadaiva parameśāni ToT_8.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303731 (0.059):
śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b / śrotum icchāmi sāmpratam ToT_5.1d / śrotratvakcakṣuṣā jihvā VT_241c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210201 (0.059):
tatastu japamārabhet SvaT_2.139b / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215845 (0.060):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye pratimāṃ nyaset SUp_6.147d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701649 (0.060):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye vedikāṃ dhyāyen ToT_4.20a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699696 (0.063):
ataḥ sā kuṇḍalī devī ToT_8.21c / atisnehena deveśi ToT_6.57a / atroktamācaredatra ToT_4.45a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.063):
ata eva maheśāni ToT_5.40c / ata eva maheśāni ToT_6.14c / ata eva maheśāni ToT_7.20c / ata eva sa pāpiṣṭhaḥ ToT_5.38a
tathā ca guṇasūcakam ToT_6.47d / tathā ca tryakṣaraṃ mantraṃ ToT_6.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213323 (0.0):
tathā guhyahiraṇyadhṛt SvaT_10.404d / tathā ca guṇasūcakam ToT_6.47d / tathā ca tryakṣaraṃ mantraṃ ToT_6.24a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701539 (0.048):
tadā pañcasahasrābdaṃ ToT_9.26a / tadā mantraṃ ṣaḍakṣaram ToT_5.5d
tathā cānandagāyatrīm ToT_4.26c / tathā cāṣṭādaśākṣarīm ToT_9.23b
tathā navākṣarī parā ToT_6.56b / tathā nirīkṣaṇaṃ kāryaṃ ToT_4.16a
tathā pañcākṣaraṃ paśya ToT_6.54a / tathā pañcākṣareṇa tu ToT_6.54d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213553 (1.788):
tathānyaiḥ pratipādyate SRtp_14b / tathā pañcākṣaraṃ paśya ToT_6.54a / tathā pañcākṣareṇa tu ToT_6.54d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213672 (0.061):
tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d / tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d
tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d / tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213677 (0.0):
tathā vāyavyadigbhāge SvaT_10.228c / tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d / tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515469 (0.030):
śaktirūpaṃ nirākāraṃ % tathā pañcākṣareṇa tu // ToT_6.54 // / yathā pañcākṣarī vidyā $ tathā vidyā ṣaḍakṣarī &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440298 (0.030):
śaktirūpaṃ nirākāraṃ tathā pañcākṣareṇa tu // ToT_6.54 // / yathā pañcākṣarī vidyā tathā vidyā ṣaḍakṣarī /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701887 (0.032):
trailokyajananī nityā ToT_1.20e / tryakṣarī paramā vidyā ToT_3.15c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701520 (0.034):
tathaivābhyāsayogena ToT_7.21c / tathaivāṣṭākṣarī vidyā ToT_6.56a / tadadhaścintayenmantrī ToT_4.21a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512669 (0.041):
yathā ṣaḍakṣarī vidyā % tathā vidyā ca tryakṣarī // ToT_3.16 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437501 (0.041):
yathā ṣaḍakṣarī vidyā tathā vidyā ca tryakṣarī // ToT_3.16 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182576 (0.055):
ekākṣarī mahāvidyā ToT_3.25c / ekākṣarī mahāvidyā ToT_6.44a / ekākṣarīvihīno yo ToT_6.44c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703950 (0.055):
yathā vegavatī nadī ToT_10.6d / yathā ṣaḍakṣarī vidyā ToT_3.16c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700983 (0.061):
caturdaśaṃ tu tanmadhye ToT_2.4a / caturdaśākṣarī vidyā ToT_3.18a / caturdvārasamāyuktaṃ ToT_4.18c
tathā vidyā ṣaḍakṣarī ToT_6.55b / tathā sarvāṅguliḥ śive ToT_6.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213677 (0.0):
tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d / tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515469 (0.029):
śaktirūpaṃ nirākāraṃ % tathā pañcākṣareṇa tu // ToT_6.54 // / yathā pañcākṣarī vidyā $ tathā vidyā ṣaḍakṣarī &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440298 (0.029):
śaktirūpaṃ nirākāraṃ tathā pañcākṣareṇa tu // ToT_6.54 // / yathā pañcākṣarī vidyā tathā vidyā ṣaḍakṣarī /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703950 (0.032):
yathā vegavatī nadī ToT_10.6d / yathā ṣaḍakṣarī vidyā ToT_3.16c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701520 (0.036):
tathaivābhyāsayogena ToT_7.21c / tathaivāṣṭākṣarī vidyā ToT_6.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275118 (0.056):
yathā śodhyāni pārvati SvaT_5.2d / yathā ṣaḍakṣarī vidyā ToT_3.16c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700983 (0.057):
caturdaśaṃ tu tanmadhye ToT_2.4a / caturdaśākṣarī vidyā ToT_3.18a / caturdvārasamāyuktaṃ ToT_4.18c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701887 (0.058):
trailokyajananī nityā ToT_1.20e / tryakṣarī paramā vidyā ToT_3.15c
tathaiva nivaset sadā ToT_8.13d / tathaiva yonimudrayā ToT_7.21b / tathaiva ṣoḍaśī vidyā ToT_6.55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213848 (0.0):
tathaiva śirasā vṛtā SUp_6.171d / tathaiva ṣoḍaśī vidyā ToT_6.55c / tathaiva sarvasaṃdhiṣu ToT_8.4b
tathaiva sarvasaṃdhiṣu ToT_8.4b / tathaivābhyāsayogena ToT_7.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213848 (0.0):
tathaiva śirasā vṛtā SUp_6.171d / tathaiva ṣoḍaśī vidyā ToT_6.55c / tathaiva sarvasaṃdhiṣu ToT_8.4b
tathaivāṣṭākṣarī vidyā ToT_6.56a / tadadhaścintayenmantrī ToT_4.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213930 (0.0):
tadadṛṣṭāvaruddhaṃ vā MrgT_1,12.17c / tadadhaścintayenmantrī ToT_4.21a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513780 (0.030):
suvarṇasūtraracitaṃ % cintayecchattram uttamam // ToT_4.20 // / tadadhaścintayenmantrī $ ratnasiṃhāsanaṃ priye &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438611 (0.030):
suvarṇasūtraracitaṃ cintayecchattram uttamam // ToT_4.20 // / tadadhaścintayenmantrī ratnasiṃhāsanaṃ priye /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701491 (0.034):
tathā pañcākṣareṇa tu ToT_6.54d / tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701498 (0.036):
tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d / tathā vidyā ṣaḍakṣarī ToT_6.55b / tathā sarvāṅguliḥ śive ToT_6.7b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700983 (0.054):
caturdaśaṃ tu tanmadhye ToT_2.4a / caturdaśākṣarī vidyā ToT_3.18a / caturdvārasamāyuktaṃ ToT_4.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213677 (0.059):
tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d / tathā vidyā ṣaḍakṣarī ToT_6.55b
tadadhaḥ śaktiyogataḥ ToT_9.6b / tadā pañcasahasrābdaṃ ToT_9.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214445 (0.008):
tadānugrāhikocyate MrgT_1,7.12d / tadā pañcasahasrābdaṃ ToT_9.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213948 (0.009):
tadadhaḥ punareva saḥ SvaT_11.16d / tadadhaḥ śaktiyogataḥ ToT_9.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213928 (0.033):
tadadhaścintayenmantrī ToT_4.21a / tadadhaḥ pañcadhā nādaṃ KubjT_11.92c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516704 (0.043):
yajet kātyāyanīṃ devīṃ % bhūtapūrvāṃ prayatnataḥ // ToT_9.25 // / tadā pañcasahasrābdaṃ $ niścitaṃ tu sa jīvati &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441533 (0.043):
yajet kātyāyanīṃ devīṃ bhūtapūrvāṃ prayatnataḥ // ToT_9.25 // / tadā pañcasahasrābdaṃ niścitaṃ tu sa jīvati /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705198 (0.058):
ṣaḍguṇo ratikāle ca ToT_7.17c / ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ ToT_7.11c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513780 (0.059):
suvarṇasūtraracitaṃ % cintayecchattram uttamam // ToT_4.20 // / tadadhaścintayenmantrī $ ratnasiṃhāsanaṃ priye &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438611 (0.059):
suvarṇasūtraracitaṃ cintayecchattram uttamam // ToT_4.20 // / tadadhaścintayenmantrī ratnasiṃhāsanaṃ priye /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313646 (0.062):
sahasrābdaṃ prajāyate ToT_7.11b / sahasrābdaṃ sa jīvati ToT_7.19b
tadā mantraṃ ṣaḍakṣaram ToT_5.5d / tadā muktipradaṃ mahat ToT_6.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214505 (0.0):
tadā mantra m ihocyate KubjT_4.68b / tadā mantraṃ ṣaḍakṣaram ToT_5.5d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214515 (0.0):
tadā mantraṃ ṣaḍakṣaram ToT_5.5d / tadā muktaḥ sa ucyate SvaT_7.72b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514192 (0.037):
praṇavādi yadā devi % tadā mantraṃ ṣaḍakṣaram // ToT_5.5 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439022 (0.037):
praṇavādi yadā devi tadā mantraṃ ṣaḍakṣaram // ToT_5.5 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701469 (0.048):
tathā ca guṇasūcakam ToT_6.47d / tathā ca tryakṣaraṃ mantraṃ ToT_6.24a / tathā cānandagāyatrīm ToT_4.26c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514916 (0.053):
māyāyuktaṃ yadā devi $ tadā muktipradaṃ mahat &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439746 (0.053):
māyāyuktaṃ yadā devi tadā muktipradaṃ mahat /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702086 (0.062):
dvārapūjāṃ samācaret ToT_3.58b / dvāviṃśatyakṣaraṃ mantraṃ ToT_3.13c
tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d / tadaiva parameśāni ToT_8.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214573 (0.008):
tadālābhe prakartavyaṃ KubjT_24.152a / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512430 (0.016):
śatavaktraṃ yadi bhavet % tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437263 (0.016):
śatavaktraṃ yadi bhavet tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191865 (0.020):
kiṃ mayā na prakāśitam ToT_6.57b / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_6.16d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703514 (0.020):
mama hatyāṃ karoti saḥ ToT_5.9d / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214961 (0.026):
tadaiva tvaṃ tasmai diśasi nijasāyujyapadavīṃ Saul_22c / tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.032):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.041):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701394 (0.041):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700616 (0.043):
kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_8.12d / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_9.33b / kuṇḍalinīṃ samutthāpya ToT_4.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286933 (0.044):
varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.17d / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210202 (0.045):
tatastu japamārabhet SvaT_2.139b / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702606 (0.052):
punardevīṃ prapūjyātha ToT_4.36c / punardhyātvā maheśāni ToT_5.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.057):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataś ca pralaye prāpte SUp_4.54a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701322 (0.057):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704396 (0.058):
varṇāśritā suniścalā ToT_6.41d / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.17d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701459 (0.059):
tatra līnāni deveśi ToT_4.8c / tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267877 (0.061):
mayā proktaḥ samāsataḥ Stk_11.19f / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215845 (0.064):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye pratimāṃ nyaset SUp_6.147d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701649 (0.064):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye vedikāṃ dhyāyen ToT_4.20a
tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a / tadaiva prajapenmantraṃ ToT_6.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214963 (0.0):
tadaiva tvaṃ tasmai diśasi nijasāyujyapadavīṃ Saul_22c / tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210073 (0.012):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701323 (0.012):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702174 (0.022):
nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234029 (0.024):
na tatra diḥkhitaḥ kaścin SvaT_10.8c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267075 (0.026):
mantraṃ jñānena saṃjapet ToT_2.16b / mantraṃ tu prajapet sudhīḥ ToT_3.6b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703474 (0.026):
mantraṃ gṛhṇāti pārvati ToT_6.44d / mantraṃ jñānena saṃjapet ToT_2.16b / mantraṃ tu prajapet sudhīḥ ToT_3.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.046):
tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c / tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701394 (0.046):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253800 (0.051):
pratyahaṃ prajapenmantraṃ ToT_9.45c / pratyahaṃ yadi pārvati ToT_9.23d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701386 (0.052):
tataḥ siddhirbhaved devi ToT_9.47a / tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c / tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705545 (0.054):
sa siddho nātra saṃśayaḥ ToT_1.16d / sahasraṃ prajapenmantraṃ ToT_9.23c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516614 (0.059):
etatkāraṇaṃ saṃvyāpya % saṃsthitā kuṇḍalī yadā // ToT_9.18 // / tadaiva prajapenmantram $ amaratvaṃ sa vindati &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441443 (0.059):
etatkāraṇaṃ saṃvyāpya saṃsthitā kuṇḍalī yadā // ToT_9.18 // / tadaiva prajapenmantram amaratvaṃ sa vindati /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701188 (0.063):
japaṃ kṛtvā maheśāni ToT_4.37c / japaṃ caiva samarpayet ToT_5.29b
tadaiva mantracaitanyaṃ ToT_6.27c / tadaiva śivarūpakaḥ ToT_1.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214971 (0.0):
tadaiva prajapenmantraṃ ToT_6.29a / tadaiva mantracaitanyaṃ ToT_6.27c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705470 (0.057):
sarvapāpaharaṃ rephaṃ ToT_6.10c / sarvamantrasya caitanyaṃ ToT_6.25c / sarvavighnaharaṃ devi ToT_6.10a
tadaiva sahasā devi ToT_1.23a / tadaiva sahasā devi ToT_5.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214977 (0.0):
tadaiva śivarūpakaḥ ToT_1.25d / tadaiva sahasā devi ToT_1.23a
tadgarbhasthā ca yā śaktiḥ ToT_9.13e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214992 (0.0):
tadgatirjāyate yasmān Dka_21c / tadgarbhasthā ca yā śaktiḥ ToT_9.13e
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441366 (0.055):
tadgarbhasthā ca yā śaktiḥ sā devī kuṇḍarūpikā // ToT_9.13 //
tadbāhye tu jalāntakaḥ ToT_7.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215143 (0.0):
taddhyānaguṇam āśritaḥ KubjT_7.49b / tadbāhye tu jalāntakaḥ ToT_7.7d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515600 (0.0):
tadbāhye pāṭalādvīpaṃ % tadbāhye tu jalāntakaḥ // ToT_7.7 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440429 (0.0):
tadbāhye pāṭalādvīpaṃ tadbāhye tu jalāntakaḥ // ToT_7.7 //
tadbāhye dadhisāgaraḥ ToT_7.6d / tadbāhye pāṭalādvīpaṃ ToT_7.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215153 (0.0):
tadbāhye tu jalāntakaḥ ToT_7.7d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515584 (0.0):
śākadvīpaṃ maheśāni % tadbāhye dadhisāgaraḥ // ToT_7.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440413 (0.0):
śākadvīpaṃ maheśāni tadbāhye dadhisāgaraḥ // ToT_7.6 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515599 (0.036):
tadbāhye pāṭalādvīpaṃ % tadbāhye tu jalāntakaḥ // ToT_7.7 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440428 (0.036):
tadbāhye pāṭalādvīpaṃ tadbāhye tu jalāntakaḥ // ToT_7.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215165 (0.059):
tadbāhye lavaṇāmbudhiḥ ToT_7.26b / tadbāhye śālmalīdvīpaṃ ToT_7.7a
tadbāhye lavaṇāmbudhiḥ ToT_7.6b / tadbāhye lavaṇāmbudhiḥ ToT_7.26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215164 (0.0):
tadbāhye dadhisāgaraḥ ToT_7.6d / tadbāhye pāṭalādvīpaṃ ToT_7.7c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515578 (0.053):
jambudvīpaṃ madhyadeśe $ tadbāhye lavaṇāmbudhiḥ & / śākadvīpaṃ maheśāni % tadbāhye dadhisāgaraḥ // ToT_7.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440407 (0.053):
jambudvīpaṃ madhyadeśe tadbāhye lavaṇāmbudhiḥ / / śākadvīpaṃ maheśāni tadbāhye dadhisāgaraḥ // ToT_7.6 //
tadbāhye śālmalīdvīpaṃ ToT_7.7a / tadrūpaṃ kṣudrarūpakam ToT_2.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215166 (0.0):
tadbāhye lavaṇāmbudhiḥ ToT_7.6b / tadbāhye lavaṇāmbudhiḥ ToT_7.26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215271 (1.192):
tad rathaṃ bhrāmayed yatnād SUp_6.154a / tadrūpaṃ kṣudrarūpakam ToT_2.2d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512159 (1.192):
bṛhadbrahmāṇḍaṃ yadrūpaṃ % tadrūpaṃ kṣudrarūpakam // ToT_2.2 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436991 (1.192):
bṛhadbrahmāṇḍaṃ yadrūpaṃ tadrūpaṃ kṣudrarūpakam // ToT_2.2 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515586 (0.045):
śākadvīpaṃ maheśāni % tadbāhye dadhisāgaraḥ // ToT_7.6 // / tadbāhye śālmalīdvīpaṃ $ sāgaro dugdhatadbahiḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440415 (0.045):
śākadvīpaṃ maheśāni tadbāhye dadhisāgaraḥ // ToT_7.6 // / tadbāhye śālmalīdvīpaṃ sāgaro dugdhatadbahiḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215156 (0.054):
tadbāhye dadhisāgaraḥ ToT_7.6d / tadbāhye pāṭalādvīpaṃ ToT_7.7c
tadrūpaṃ pakṣirūpaṃ hi ToT_6.51c / tad vadasva mayi prabho ToT_8.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215280 (0.030):
tad rūpaṃ dharate tu saḥ KubjT_19.14b / tadrūpaṃ pakṣirūpaṃ hi ToT_6.51c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186067 (0.037):
kathayasva mayi prabho ToT_1.2d / kathayasva mayi prabho ToT_8.10b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700393 (0.050):
kathayasva dayānidhe ToT_10.1b / kathayasva mayi prabho ToT_1.2d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700400 (0.060):
kathayasva mayi prabho ToT_8.10b / kathayasva sadānanda ToT_8.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215354 (0.062):
tadvad asya dine dine KubjT_19.119b / tad vadasva mayi prabho ToT_8.1d / tadvad āyur aharniśam SUp_6.164d
tadvākyaṃ prārthanāvākyaṃ ToT_9.47c / tantrāṇāṃ sāramuttamam ToT_5.45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215689 (0.059):
tantraṃ svābhāvalakṣaṇam KubjT_10.51d / tantrāṇāṃ sāramuttamam ToT_5.45b
tanno ghore maheśāni ToT_3.52c / tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215818 (0.0):
tan netrāṅgasamudbhavam KubjT_10.50b / tanno ghore maheśāni ToT_3.52c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215844 (0.0):
tanmadhye cintyamātmānaṃ SvaT_7.219c / tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512182 (0.028):
caturdaśaṃ tu tanmadhye $ tanmadhye tritayaṃ śubham &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437014 (0.028):
caturdaśaṃ tu tanmadhye tanmadhye tritayaṃ śubham /
tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye vedikāṃ dhyāyen ToT_4.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215847 (0.0):
tanmadhye cintyamātmānaṃ SvaT_7.219c / tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215867 (0.0):
tan madhye procyate yoniḥ GorS(2)_18 (=1|11)c / tanmadhye vedikāṃ dhyāyen ToT_4.20a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513766 (0.030):
mandavāyusamāyuktaṃ % gandhadhūpair alaṃkṛtam // ToT_4.19 // / tanmadhye vedikāṃ dhyāyen $ nānāratnopaśobhitām &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438597 (0.030):
mandavāyusamāyuktaṃ gandhadhūpair alaṃkṛtam // ToT_4.19 // / tanmadhye vedikāṃ dhyāyen nānāratnopaśobhitām /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.036):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512183 (0.051):
caturdaśaṃ tu tanmadhye $ tanmadhye tritayaṃ śubham & / tanmadhye parameśāni % mahādhīrā ca muktidā // ToT_2.4 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437015 (0.051):
caturdaśaṃ tu tanmadhye tanmadhye tritayaṃ śubham / / tanmadhye parameśāni mahādhīrā ca muktidā // ToT_2.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210202 (0.052):
tatastu japamārabhet SvaT_2.139b / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701458 (0.060):
tatra līnāni deveśi ToT_4.8c / tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699716 (0.060):
athavā nijanāsāgre ToT_9.22a / athavā parameśāni ToT_9.25a / atha ṣaḍakṣarasyāsya ToT_6.23a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703156 (0.063):
bṛhadbrahmāṇḍaṃ yadrūpaṃ ToT_2.2c / brahmanāḍī ca tanmadhye ToT_8.5c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701554 (0.064):
tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d / tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
tanmadhye sāgarāḥ sarve ToT_8.11c / tanmantraṃ vada īśāna ToT_3.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215875 (1.192):
tanmadhyesarvatobhadraṃ SvaT_10.573c / tanmadhye sāgarāḥ sarve ToT_8.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215886 (0.017):
tanmano buddhipūrvakam SvaT_4.358b / tanmantraṃ vada īśāna ToT_3.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215866 (0.046):
tanmadhye vedikāṃ dhyāyen ToT_4.20a / tanmadhyesarvatobhadraṃ SvaT_10.573c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512752 (0.058):
yasyāḥ prasaṅgamātreṇa % bhavābdhau na nimajjati // ToT_3.22 // / tanmantraṃ vada īśāna $ yadi sneho'sti māṃ prati &
tameva dakṣiṇāmūrtiṃ ToT_1.15c / tayormadhye ca pātālās ToT_7.37c / tarpayet kuladevaṃ ca ToT_3.50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216569 (0.055):
tarpayec cānatān bhaktyā SUp_6.173c / tarpayet kuladevaṃ ca ToT_3.50a / tarpayed akṛtāmbhasā SUp_5.49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216576 (0.055):
tarpayed akṛtāmbhasā SUp_5.49b / tarpayediṣṭadevatām ToT_4.31d / tarpayenmatsyamāṃsādyair SvaT_2.180c
tarpayediṣṭadevatām ToT_4.31d / talātalaśataṃ priye ToT_7.35d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216569 (0.055):
tarpayec cānatān bhaktyā SUp_6.173c / tarpayet kuladevaṃ ca ToT_3.50a / tarpayed akṛtāmbhasā SUp_5.49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216576 (0.055):
tarpayed akṛtāmbhasā SUp_5.49b / tarpayediṣṭadevatām ToT_4.31d / tarpayenmatsyamāṃsādyair SvaT_2.180c
tasmād vahnirna cānyathā ToT_6.10d / tasmānmāyā prakīrtitā ToT_6.11d
tasmai dattvā svayaṃ nītvā ToT_4.38c / tasya kiṃcinnivedayet ToT_5.39d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702157 (0.060):
dhyānapūjādikaṃ sarvaṃ ToT_6.24c / dhyānamasyāḥ pravakṣyāmi ToT_9.39a
tasya dhyānaṃ pravakṣyāmi ToT_5.17a / tasya pūjāphalaṃ caiva ToT_5.44c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702157 (0.060):
dhyānapūjādikaṃ sarvaṃ ToT_6.24c / dhyānamasyāḥ pravakṣyāmi ToT_9.39a
tasya mṛtyurna cānyathā ToT_5.13b / tasya saṃdarśanārthāya ToT_2.10c
tasya siddhirna jāyate ToT_6.45b / tasyopari paraṃ binduṃ ToT_4.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218330 (0.0):
tasyopari nyaset pātraṃ SvaT_3.56a / tasyopari paraṃ binduṃ ToT_4.13c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704006 (0.053):
yadi vāyuḥ samo bhavet ToT_7.21d / yadi siddhirna jāyate ToT_9.46b
tasyopari punardhyāyet ToT_4.12c / tasyopari punar dhyāyed ToT_4.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218337 (0.0):
tasyopari paraṃ binduṃ ToT_4.13c / tasyopari punardhyāyet ToT_4.12c
tāni santi kalevare ToT_2.2b / tārā devī nīlarūpā ToT_10.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218915 (0.022):
tārā takāram ūrusthā KubjT_17.107c / tārā devī nīlarūpā ToT_10.9a
tārāyā dakṣiṇe bhāge ToT_1.4c / tārāyā mantrarājaṃ tu ToT_3.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218939 (0.0):
tārāmaṇḍalamadhyataḥ KubjT_12.25b / tārāyā dakṣiṇe bhāge ToT_1.4c / tārāyā mantrarājaṃ tu ToT_3.22a
tārāyā vada sāmpratam ToT_4.1b / tārāyāḥ pūjanaṃ mahat ToT_4.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218943 (0.0):
tārāyā mantrarājaṃ tu ToT_3.22a / tārāyā vada sāmpratam ToT_4.1b
tārāstrarahitā tryarṇā ToT_3.28a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218957 (0.0):
tārā sutārā taraṇī SvaT_1.54a / tārāstrarahitā tryarṇā ToT_3.28a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512817 (0.0):
vidyā caikajaṭā proktā % mahāmokṣapradāyinī // ToT_3.27 // / tārāstrarahitā tryarṇā $ mahānīlasarasvatī &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437648 (0.0):
vidyā caikajaṭā proktā mahāmokṣapradāyinī // ToT_3.27 // / tārāstrarahitā tryarṇā mahānīlasarasvatī /
tāriṇī kāmarūpiṇī ToT_6.53d / tāriṇī bhavavāridhau ToT_6.29f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218975 (0.0):
tārāṃ jyotsnāṃ ca kṛṣṇāṃ vai SvaT_7.266c / tāriṇī kāmarūpiṇī ToT_6.53d / tāriṇī bhavavāridhau ToT_6.29f
tāriṇī mūrtimat svayam ToT_6.51b / tāriṇī ramate sadā ToT_1.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218982 (0.0):
tāriṇī bhavavāridhau ToT_6.29f / tāriṇī mūrtimat svayam ToT_6.51b
tāriṇīṃ vātha sundarīm ToT_9.8b / tālatrayaṃ ca digbandhaḥ ToT_3.73c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218985 (0.0):
tāriṇī ramate sadā ToT_1.7b / tāriṇīṃ vātha sundarīm ToT_9.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219018 (1.192):
tālatrayasamanvitam SUp_6.155b / tālatrayaṃ ca digbandhaḥ ToT_3.73c / tālatrayaṃ choṭikābhir ToT_4.23c
tālatrayaṃ choṭikābhir ToT_4.23c / tālumūle nyaset paścāt ToT_10.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219020 (0.0):
tālatrayaṃ ca digbandhaḥ ToT_3.73c / tālatrayaṃ choṭikābhir ToT_4.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219090 (0.035):
tālumūle ca candramāḥ GorS(1)_57d / tālumūle nyaset paścāt ToT_10.2c
tilakaṃ kulavartmataḥ ToT_3.41b / tiṣṭhanti parameśvari ToT_7.37d
tīrthamāvāhanaṃ caret ToT_3.42d / tena rūpeṇa deveśi ToT_7.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210115 (0.047):
tataścāvāhanaṃ kṛtvā ToT_4.33c / tataścāvāhanaṃ caret ToT_3.74d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701334 (0.047):
tataścāvāhanaṃ kṛtvā ToT_4.33c / tataścāvāhanaṃ caret ToT_3.74d / tataścaivaṃ karomyaham ToT_5.20d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513015 (0.057):
gaṅge cetyādinā devi % tīrthamāvāhanaṃ caret // ToT_3.42 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437846 (0.057):
gaṅge cetyādinā devi tīrthamāvāhanaṃ caret // ToT_3.42 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220014 (0.060):
tīrtham āriṣam ucyate SUp_5.47b / tīrthamāvāhanaṃ caret ToT_3.42d
tena sārdhaṃ mahādevī ToT_1.8c / tena sārdhaṃ mahāmāyā ToT_1.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221115 (0.0):
tena sā mālinī smṛtā KubjT_6.84d / tena sārdhaṃ mahādevī ToT_1.8c / tena sārdhaṃ mahāmāyā ToT_1.7a
tenaiva pārthive liṅge ToT_8.22a / tenaiva vartate vāyur ToT_8.16a
teṣāṃ mānena deveśi ToT_7.25c / trayaṃ digbandhanaṃ tataḥ ToT_3.59d
trāsayuktā kuṇḍalinī ToT_2.14c / trikoṇe triḥ prapūjayet ToT_4.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222255 (0.051):
trāsanidvitayaṃ caiva KubjT_5.25a / trāsayuktā kuṇḍalinī ToT_2.14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222371 (0.054):
trikoṇāḥ parikīrtitāḥ SvaT_10.53d / trikoṇe triḥ prapūjayet ToT_4.25d
triguṇo bhojanādbahiḥ ToT_7.17d / tripuraścaraṇaṃ śṛṇu ToT_6.21d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222719 (0.0):
tripādyā bhojaneṣu ca SUp_6.268d / tripuraścaraṇaṃ śṛṇu ToT_6.21d / tripurā jāmadagnyaḥ syād ToT_10.10c
tripurā jāmadagnyaḥ syād ToT_10.10c / tripurāyā mahāmantraṃ ToT_9.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222725 (0.0):
tripuraścaraṇaṃ śṛṇu ToT_6.21d / tripurā jāmadagnyaḥ syād ToT_10.10c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310767 (0.060):
sarvatantraprapūjitaḥ ToT_1.11b / sarvatantreśvaro bhavet ToT_5.32b / sarvatantreṣu gopitam ToT_3.21b
trir nimajya japenmanum ToT_3.40b / trivāraṃ japamācaret ToT_3.45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222968 (0.0):
triraudraṃ tadgraho 'py ay am KubjT_18.58d / trir nimajya japenmanum ToT_3.40b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223007 (0.0):
trivarṇaśca tridaivataḥ SvaT_6.22b / trivāraṃ japamācaret ToT_3.45b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512981 (0.041):
caraṇānniḥsṛte toye $ trir nimajya japenmanum & / mūlamantraṃ trir japtvā tu % mudrayā kumbhasaṃjñayā // ToT_3.40 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437812 (0.041):
caraṇānniḥsṛte toye trir nimajya japenmanum / / mūlamantraṃ trir japtvā tu mudrayā kumbhasaṃjñayā // ToT_3.40 //
trivāraṃ jalamutkṣipet ToT_3.53b / trivāraṃ nikṣipet sudhīḥ ToT_3.43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223017 (0.0):
trivarṇaśca tridaivataḥ SvaT_6.22b / trivāraṃ japamācaret ToT_3.45b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513144 (0.062):
gāyatrīṃ prapaṭhed dhīmān $ trivāraṃ jalamutkṣipet & / tato japenmahāmantraṃ % gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437975 (0.062):
gāyatrīṃ prapaṭhed dhīmān trivāraṃ jalamutkṣipet / / tato japenmahāmantraṃ gāyatrīṃ paramākṣarīm // ToT_3.53 //
trividhaṃ vighnanāśanam ToT_4.4b / trividhaṃ vighnam utsārya ToT_3.58c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223039 (0.0):
trividhasyāpyayaṃ dharmo SvaT_12.40c / trividhaṃ vighnanāśanam ToT_4.4b
triṣu lokeṣu pūjitā ToT_3.18b / triṣu lokeṣu pūjitā ToT_3.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223204 (0.0):
triṣu pādāntareṣvasya MrgT_1,13.43c / triṣu lokeṣu pūjitā ToT_3.18b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16833164 (0.042):
triṣu lokeṣu viśrutaḥ BrP_31.34d / triṣu lokeṣu viśrutāḥ BrP_11.2d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786961 (0.046):
triṣu lokeṣu viśrutāḥ HV_21.11f / triṣu lokeṣu śobhane HV_9.12b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786936 (0.052):
triṣu lokeṣu durlabham HV_11.25d / triṣu lokeṣu bhāminī HV_8.1f
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16833127 (0.053):
triṣu lokeṣu kāmagā BrP_242.44b / triṣu lokeṣu kiṃcana BrP_226.17b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16266932 (0.054):
triṣu lokeṣu viśrutam HV_93.56d / triṣu lokeṣu viśrutaḥ HV_App.I,24.32b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786948 (0.054):
triṣu lokeṣu viśrutam HV_93.56d / triṣu lokeṣu viśrutāḥ HV_9.20*169Ab
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13799780 (0.054):
na hy alpavīryāya śuko HV_15.7a / na hy asya triṣu lokeṣu HV_107.76a / na hy ahaṃ prakṛtidveṣī HV_113.36c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16833135 (0.056):
triṣu lokeṣu bhāvinī BrP_6.2b / triṣu lokeṣu mūrtimān BrP_242.43b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16266942 (0.056):
triṣu lokeṣu viśrutā HV_App.I,20.1136b / triṣu lokeṣu viśrutāḥ *HV_9.20*169Ab
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16833152 (0.056):
triṣu lokeṣu vidyate BrP_83.21d / triṣu lokeṣu viśrutam BrP_79.6d
triṣu lokeṣu pūjitā ToT_6.44b / trailokyajananī nityā ToT_1.20e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223204 (0.0):
triṣu pādāntareṣvasya MrgT_1,13.43c / triṣu lokeṣu pūjitā ToT_3.18b / triṣu lokeṣu pūjitā ToT_3.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223569 (0.058):
trailokyajananī devi KubjT_24.120c / trailokyajananī nityā ToT_1.20e / trailokyajñānam uttamam KubjT_9.38d
tryakṣarī paramā vidyā ToT_3.15c / tryambakastena kathyate ToT_1.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223701 (0.022):
tryakṣaraṃ samanusmaret KubjT_8.74d / tryakṣarī paramā vidyā ToT_3.15c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701491 (0.032):
tathā pañcākṣareṇa tu ToT_6.54d / tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213672 (0.049):
tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d / tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701498 (0.058):
tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d / tathā vidyā ṣaḍakṣarī ToT_6.55b / tathā sarvāṅguliḥ śive ToT_6.7b
tvatprasādānmahādeva ToT_5.1a / tvatprasādānmaheśvara ToT_5.28d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223884 (0.0):
tvatprasādādihāstu tat SvaT_4.53b / tvatprasādānmahādeva ToT_5.1a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514515 (0.030):
siddhirbhavatu me deva % tvatprasādānmaheśvara // ToT_5.28 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439345 (0.030):
siddhirbhavatu me deva tvatprasādānmaheśvara // ToT_5.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16833868 (0.042):
tvatprasādāc ca deveśa BrP_56.4c / tvatprasādāc ca bhuktā hi BrP_80.43c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16833892 (0.043):
tvatprasādān mahābhāga BrP_80.79a / tvatprasādān maheśvara BrP_39.95d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223856 (0.051):
tvatprasādāt prasiddhyatu SvaT_4.54b / tvatprasādāt sudurlabham VT_4d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15718986 (0.051):
tvatprasādāt prasiddhyatu SvaT_4.54b / tvatprasādāt surādhipa SvaT_11.1b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16833876 (0.052):
tvatprasādāj jagatpate BrP_59.80d / tvatprasādāt sudurlabham BrP_51.21d
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7763944 (0.054):
tvatprasādān maheśvara ViP_5,34.31d / tvatprasādān muniśreṣṭha ViP_1,1.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949824 (0.055):
tvatprasādājjagadguro LiP_1,71.15d / tvatprasādājjagaddhātā LiP_1,36.7c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15718999 (0.056):
tvatprasādādihāstu tat SvaT_4.53b / tvatprasādānmaheśvara SvaT_7.1b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16267922 (0.061):
tvatprasādād bhavaty eṣā HV_App.I,36.22a / tvatprasādād yadṛcchayā *HV_62.29*723:1b
dakāraḥ pālakaḥ sadā ToT_1.18d / dakṣabhāge prapūjayet ToT_1.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224394 (0.0):
dakṣabhāgena suvrate SvaT_2.11d / dakṣabhāge prapūjayet ToT_1.3d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511831 (0.058):
mahākālaṃ dakṣiṇāyā % dakṣabhāge prapūjayet // ToT_1.3 // / mahākālena vai sārdhaṃ $ dakṣiṇā ramate sadā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436664 (0.058):
mahākālaṃ dakṣiṇāyā dakṣabhāge prapūjayet // ToT_1.3 // / mahākālena vai sārdhaṃ dakṣiṇā ramate sadā /
dakṣabhāge prapūjayet ToT_1.20b / dakṣahaste samānayet ToT_3.47b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224395 (0.0):
dakṣabhāgena suvrate SvaT_2.11d / dakṣabhāge prapūjayet ToT_1.3d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511831 (0.058):
mahākālaṃ dakṣiṇāyā % dakṣabhāge prapūjayet // ToT_1.3 // / mahākālena vai sārdhaṃ $ dakṣiṇā ramate sadā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436664 (0.058):
mahākālaṃ dakṣiṇāyā dakṣabhāge prapūjayet // ToT_1.3 // / mahākālena vai sārdhaṃ dakṣiṇā ramate sadā /
dakṣiṇākālikā siddha- ToT_3.18c / dakṣiṇāmūrtisaṃjñakam ToT_1.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224538 (0.045):
dakṣiṇaṃ viṣuvadbhavet SvaT_7.114d / dakṣiṇākālikā siddha ToT_3.18c
dakṣiṇā ramate sadā ToT_1.4b / dakṣiṇe tryambakaṃ yajet ToT_1.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224668 (0.044):
dakṣiṇe tu kare jñeyaṃ KubjT_4.95c / dakṣiṇe tryambakaṃ yajet ToT_1.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224601 (0.047):
dakṣiṇāyāṃ tato mūrtau SvaT_2.29a / dakṣiṇā ramate sadā ToT_1.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224729 (0.056):
dakṣiṇe puṭa ekasmin SvaT_7.191c / dakṣiṇe pūjayecchivam ToT_1.7d / dakṣiṇe 'py eva vai haste VT_170a
dakṣiṇe pūjayecchivam ToT_1.7d / dakṣiṇe brahmarūpakam ToT_1.17b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224730 (0.012):
dakṣiṇe puṭa ekasmin SvaT_7.191c / dakṣiṇe pūjayecchivam ToT_1.7d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511876 (0.064):
mahātripurasundaryā % dakṣiṇe pūjayecchivam // ToT_1.7 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436709 (0.064):
mahātripurasundaryā dakṣiṇe pūjayecchivam // ToT_1.7 //
dantairdantān samāpīḍya ToT_10.3a / darśayed bahuyatnataḥ ToT_3.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225685 (0.061):
darśayed bahuyatnataḥ ToT_3.38b / darśayed yonimudrāṃ tu VT_117c
daśadigbandhanaṃ caret ToT_4.23d / daśapattre viṃśatiṃ ca ToT_9.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225863 (0.018):
daśadikṣu samantataḥ SvaT_10.623b / daśadigbandhanaṃ caret ToT_4.23d / daśadigbāhumaṇḍalaḥ SRtp_281d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225985 (0.064):
daśapañcāvatārakam KubjT_11.17d / daśapattre viṃśatiṃ ca ToT_9.11a / daśapadagamatkṣayam MrgT_1,13.104b
daśamūleṣu pūjayet ToT_4.35d / daśavaktraṃ maheśvaram ToT_1.17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226218 (0.034):
daśalākṣaṇiko dharmaḥ SUp_7.102a / daśavaktraṃ maheśvaram ToT_1.17d / daśavarṣasahasrāṇi SUp_6.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226150 (0.061):
daśamāṃśena homayet SvaT_2.277d / daśamūleṣu pūjayet ToT_4.35d / daśa m ekaṃ tu suvrate KubjT_5.21b
daśāvatāraṃ deveśa ToT_10.7c / diksahasraṃ sureśvari ToT_7.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226660 (0.055):
dikṣu rekhāṣṭakaṃ dattvā SvaT_5.23c / diksahasraṃ sureśvari ToT_7.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226309 (0.061):
daśāraṃ cakramettattu Stk_10.15c / daśāvatāraṃ deveśa ToT_10.7c
digjapānnāśayeddhīmān ToT_4.27c / dinatrayaṃ pūjayitvā ToT_9.9a
divā lakṣaṃ japenmantraṃ ToT_6.22a / divyavīramate devi ToT_6.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227103 (0.0):
divyavastraiḥ sutāmbūlair SvaT_10.106c / divyavīramate devi ToT_6.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226840 (0.017):
divā preṣaṇatanniṣṭho KubjT_10.108a / divā lakṣaṃ japenmantraṃ ToT_6.22a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515012 (0.037):
kathitaṃ mantrarājasya % tripuraścaraṇaṃ śṛṇu // ToT_6.21 // / divā lakṣaṃ japenmantraṃ $ haviṣyāśī jitendriyaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439841 (0.037):
kathitaṃ mantrarājasya tripuraścaraṇaṃ śṛṇu // ToT_6.21 // / divā lakṣaṃ japenmantraṃ haviṣyāśī jitendriyaḥ /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704221 (0.046):
rākiṇīsahito viṣṇuḥ ToT_7.27c / rātrau lakṣaṃ japet sudhīḥ ToT_6.22d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282509 (0.062):
rātrau lakṣaṃ japet sudhīḥ ToT_6.22d / rātrau vai dvādaśa smṛtāḥ SvaT_7.168b
divyavīramatenaiva ToT_6.23c / dīrghakālaṃ sa jīvati ToT_9.24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227104 (1.192):
divyavastraiḥ sutāmbūlair SvaT_10.106c / divyavīramate devi ToT_6.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227889 (0.024):
dīyate yasya suvrate SvaT_6.67d / dīrghakālaṃ sa jīvati ToT_9.24b
dīrghamuktaṃ ṣaḍaṅgakam ToT_5.16d / duradṛṣṭavaśād devi ToT_5.9a
durgāyā dakṣiṇe deśe ToT_1.18a / durgā syāt kalkirūpiṇī ToT_10.11b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227997 (0.0):
durgam astaṃ stumo mṛḍam BhStc_35d / durgāyā dakṣiṇe deśe ToT_1.18a / durgā syāt kalkirūpiṇī ToT_10.11b
dṛṣṭimāropya yatnataḥ ToT_9.22b / devakanyāsuśobhitam ToT_4.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228623 (0.033):
deyaṃ nātipramādine MrgT_4.64d / devakanyāsuśobhitam ToT_4.19b
devatāprītaye paścāt ToT_3.35a / devatārghyaṃ tataḥ paścād ToT_3.50c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228685 (0.0):
devatārādhanopāyas MrgT_1,1.5c / devatārghyaṃ tataḥ paścād ToT_3.50c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228661 (0.017):
devatāpañcakaṃ śaktiṃ SvaT_3.22c / devatāprītaye paścāt ToT_3.35a / devatābījamaṇḍalam Dka_16b
devatā siddhikālikā ToT_3.14d / devadeva mahādeva ToT_3.1a
devān pitṝn ṛṣīṃścaiva ToT_4.31c / devīpūjāṃ samācaret ToT_5.42b
devyā haste japaphalaṃ ToT_3.77c / devyā haste samarpayet ToT_4.37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229343 (0.0):
devyās tejo mahādbhutam KubjT_2.51b / devyā haste japaphalaṃ ToT_3.77c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514003 (0.039):
japaṃ kṛtvā maheśāni % devyā haste samarpayet // ToT_4.37 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438833 (0.039):
japaṃ kṛtvā maheśāni devyā haste samarpayet // ToT_4.37 //
deharakṣaṇakāraṇam ToT_9.26d / dehāsanaparo bhavet ToT_10.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229661 (0.024):
dehā vividharūpakāḥ SvaT_4.116d / dehāsanaparo bhavet ToT_10.1d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517018 (0.050):
yena rūpeṇa deveśa % dehāsanaparo bhavet // ToT_10.1 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441846 (0.050):
yena rūpeṇa deveśa dehāsanaparo bhavet // ToT_10.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229542 (0.057):
dehamāpūrya saṃsthitaḥ SvaT_12.105d / deharakṣaṇakāraṇam ToT_9.26d / dehalyā muṣalaṃ tathā KubjT_25.112d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516714 (0.061):
iti te kathitaṃ sarvaṃ % deharakṣaṇakāraṇam // ToT_9.26 // / na bhogī bhogamāpnoti $ yogī yogo na labhyate &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441543 (0.061):
iti te kathitaṃ sarvaṃ deharakṣaṇakāraṇam // ToT_9.26 // / na bhogī bhogamāpnoti yogī yogo na labhyate /
drutasiddhipradā vidyā ToT_6.20a / dvaṃdvaṃ cāparakaṃ śṛṇu ToT_3.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229921 (0.020):
drutatāranibho rakta SvaT_7.304c / drutasiddhipradā vidyā ToT_6.20a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514989 (0.022):
agnijāyā mahāvidyā % etadrūpaṃ na saṃśayaḥ // ToT_6.19 // / drutasiddhipradā vidyā $ vahnijāyā parā manuḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439819 (0.022):
agnijāyā mahāvidyā etadrūpaṃ na saṃśayaḥ // ToT_6.19 // / drutasiddhipradā vidyā vahnijāyā parā manuḥ /
dvādaśe vedanetrakam ToT_9.11b / dvārapālāṃśca saṃpūjya ToT_4.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1230425 (0.017):
dvārapālādipūjanam SvaT_4.37d / dvārapālāṃśca saṃpūjya ToT_4.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1230316 (0.036):
dvādaśe ca sumaṅgalā SvaT_10.995d / dvādaśe vedanetrakam ToT_9.11b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513585 (0.061):
yantraṃ kṛtvā sādhakendraḥ % sāmānyārghyaṃ ca vinyaset // ToT_4.5 // / dvārapālāṃśca saṃpūjya $ pīṭhapūjāṃ samārabhet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438416 (0.061):
yantraṃ kṛtvā sādhakendraḥ sāmānyārghyaṃ ca vinyaset // ToT_4.5 // / dvārapālāṃśca saṃpūjya pīṭhapūjāṃ samārabhet /
dvārapūjāṃ samācaret ToT_3.58b / dvāviṃśatyakṣaraṃ mantraṃ ToT_3.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1230426 (0.0):
dvārapālādipūjanam SvaT_4.37d / dvārapālāṃśca saṃpūjya ToT_4.6a / dvārapūjāṃ samācaret ToT_3.58b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513585 (0.049):
yantraṃ kṛtvā sādhakendraḥ % sāmānyārghyaṃ ca vinyaset // ToT_4.5 // / dvārapālāṃśca saṃpūjya $ pīṭhapūjāṃ samārabhet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438416 (0.049):
yantraṃ kṛtvā sādhakendraḥ sāmānyārghyaṃ ca vinyaset // ToT_4.5 // / dvārapālāṃśca saṃpūjya pīṭhapūjāṃ samārabhet /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701539 (0.062):
tadā pañcasahasrābdaṃ ToT_9.26a / tadā mantraṃ ṣaḍakṣaram ToT_5.5d
dviguṇaṃ parikīrtitam ToT_7.26d / dviguṇaḥ parameśāni ToT_7.26a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.057):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210202 (0.061):
tatastu japamārabhet SvaT_2.139b / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
dvitīyaṃ parameśāni ToT_3.12c / dvitīyā bhairavī parā ToT_1.20d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701347 (0.057):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210202 (0.061):
tatastu japamārabhet SvaT_2.139b / tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
dviśataṃ vai rasātalam ToT_7.36d / dvisaptatisahasrāṇi ToT_2.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231055 (0.026):
dvividhājñādhikāro 'yaṃ KubjT_14.61a / dviśataṃ vai rasātalam ToT_7.36d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515996 (0.043):
śatadvayāntaṃ pātālaṃ % dviśataṃ vai rasātalam // ToT_7.36 // / mūlādhārācca deveśi $ dve'ṅgulī cāntike sthite &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440825 (0.043):
śatadvayāntaṃ pātālaṃ dviśataṃ vai rasātalam // ToT_7.36 // / mūlādhārācca deveśi dve'ṅgulī cāntike sthite /
dve'ṅgulī cāntike sthite ToT_7.37b / dhamane cāṣṭadhā proktaḥ ToT_7.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231272 (0.038):
dve koṭī satrikaṃ dalam MrgT_1,13.108d / dve'ṅgulī cāntike sthite ToT_7.37b
dharmārthakāmadā sadā ToT_9.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231801 (1.192):
dharmānuvartanādeva MrgT_1,7.11c / dharmārthakāmadā sadā ToT_9.38b
dhārayed vāmahastake ToT_10.5b / dhīmahīti tataḥ paścāt ToT_3.55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232278 (0.0):
dhīpure 'nugrahīśāno KubjT_14.49c / dhīmahīti tataḥ paścāt ToT_3.55c / dhīmahīti tato vadet ToT_3.52b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232218 (0.039):
dhārayet pāduke nityaṃ SUp_7.46a / dhārayed vāmahastake ToT_10.5b
dhīmahīti tato vadet ToT_3.52b / dhūmāvatī mahāvidyā ToT_1.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232279 (0.0):
dhīmahīti tataḥ paścāt ToT_3.55c / dhīmahīti tato vadet ToT_3.52b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232392 (0.023):
dhūmaḥ sāndraḥ sudāruṇaḥ MrgT_1,13.12d / dhūmāvatī mahāvidyā ToT_1.13c / dhūmāvatī varāhaṃ syāt ToT_10.9c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513171 (0.054):
oṃ tārāyai vidmahe iti $ mahogrāyai tato vadet & / dhīmahīti tataḥ paścāt % tato devi pracodayāt // ToT_3.55 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438002 (0.054):
oṃ tārāyai vidmahe iti mahogrāyai tato vadet / / dhīmahīti tataḥ paścāt tato devi pracodayāt // ToT_3.55 //
dhūmāvatī varāhaṃ syāt ToT_10.9c / dhenvādikaṃ tataḥ prāṇa- ToT_3.65c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232392 (0.0):
dhūmaḥ sāndraḥ sudāruṇaḥ MrgT_1,13.12d / dhūmāvatī mahāvidyā ToT_1.13c / dhūmāvatī varāhaṃ syāt ToT_10.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232491 (0.020):
dhenuketi saridvarāḥ SvaT_10.318b / dhenvādikaṃ tataḥ prāṇa ToT_3.65c
dhyātvā tu parimaṇḍale ToT_3.54d / dhyānapūjādikaṃ sarvaṃ ToT_6.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232770 (0.021):
dhyānapūjājape ratāḥ SvaT_10.546b / dhyānapūjādikaṃ sarvaṃ ToT_6.24c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699987 (0.048):
āsanaṃ ca samabhyarcya ToT_3.59a / āsāṃ dhyānādikaṃ sarvaṃ ToT_10.12e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232618 (0.063):
dhyātvā taṃ tu śivo bhavet SvaT_7.217b / dhyātvā tu parimaṇḍale ToT_3.54d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703995 (0.063):
yadi dīkṣāparo bhavet ToT_5.31b / yadi pūjādikaṃ caret ToT_5.36b / yadi pūjāparo bhavet ToT_5.11d
dhyānamasyāḥ pravakṣyāmi ToT_9.39a / dhyānaṃ mānasayāgaṃ ca ToT_3.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232847 (0.037):
dhyānaṃ bhasmeśamevāhuḥ SvaT_10.1133c / dhyānaṃ mānasayāgaṃ ca ToT_3.74a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513417 (0.053):
tālatrayaṃ ca digbandhaḥ % prāṇāyāmastataḥ param // ToT_3.73 // / dhyānaṃ mānasayāgaṃ ca $ arghyasthāpanameva ca &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438248 (0.053):
tālatrayaṃ ca digbandhaḥ prāṇāyāmastataḥ param // ToT_3.73 // / dhyānaṃ mānasayāgaṃ ca arghyasthāpanameva ca /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701694 (0.060):
tasmai dattvā svayaṃ nītvā ToT_4.38c / tasya kiṃcinnivedayet ToT_5.39d / tasya dhyānaṃ pravakṣyāmi ToT_5.17a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232782 (0.060):
dhyānamantrādiyuktasya SvaT_7.77a / dhyānamasyāḥ pravakṣyāmi ToT_9.39a / dhyānamāsthāya yojayet SvaT_7.87d
na kalau bhāvayet kvacit ToT_5.7d / nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233333 (0.033):
na kalau bhāvayet kvacit ToT_5.7d / na kalyaḥ kalyate kaścin SvaT_11.312a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514217 (0.047):
kaṇṭhe tu garalaṃ devi % na kalau bhāvayet kvacit // ToT_5.7 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439047 (0.047):
kaṇṭhe tu garalaṃ devi na kalau bhāvayet kvacit // ToT_5.7 //
na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a / na prakāśyaṃ kadācana ToT_9.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.011):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701322 (0.011):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234029 (0.021):
na tatra diḥkhitaḥ kaścin SvaT_10.8c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214961 (0.022):
tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267074 (0.025):
mantraṃ jñānena saṃjapet ToT_2.16b / mantraṃ tu prajapet sudhīḥ ToT_3.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234714 (0.028):
na peyāpeyameva ca SvaT_7.248d / na prakāśyaṃ kadācana ToT_9.7d / na prakriyāparaṃ jñānaṃ SvaT_11.199c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705545 (0.049):
sa siddho nātra saṃśayaḥ ToT_1.16d / sahasraṃ prajapenmantraṃ ToT_9.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253800 (0.055):
pratyahaṃ prajapenmantraṃ ToT_9.45c / pratyahaṃ yadi pārvati ToT_9.23d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512518 (0.057):
aṣṭottaraśataṃ mūla- $ mantraṃ tu prajapet sudhīḥ & / so 'haṃmantreṇa deveśi % ānayettena vartmanā // ToT_3.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437351 (0.057):
aṣṭottaraśataṃ mūla- mantraṃ tu prajapet sudhīḥ / / so 'haṃmantreṇa deveśi ānayettena vartmanā // ToT_3.6 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702791 (0.059):
prakuryād dṛḍhabandhanam ToT_2.18d / prajapettu pracodayāt ToT_3.52d / prajapet sādhakāgraṇīḥ ToT_4.38d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702848 (0.060):
pratiṣṭhāṃ mūlapūjanam ToT_3.65d / pratyahaṃ prajapenmantraṃ ToT_9.45c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210714 (0.061):
tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c / tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700662 (0.063):
kumbhakena japenmantraṃ ToT_9.12a / kumbhakena varārohe ToT_4.9c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701386 (0.064):
tataḥ siddhirbhaved devi ToT_9.47a / tato japenmahāmantraṃ ToT_3.53c / tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c
na bhogī bhogamāpnoti ToT_9.27a / namaskāraṃ samuccārya ToT_5.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235007 (5.960):
namaskārastadante tu SvaT_4.155a / namaskāraṃ samuccārya ToT_5.22c / namaskāraṃ samuddhṛtya ToT_5.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234894 (0.023):
na bhedaḥ paramārthataḥ KubjT_5.144d / na bhogī bhogamāpnoti ToT_9.27a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516718 (0.051):
iti te kathitaṃ sarvaṃ % deharakṣaṇakāraṇam // ToT_9.26 // / na bhogī bhogamāpnoti $ yogī yogo na labhyate &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441547 (0.051):
iti te kathitaṃ sarvaṃ deharakṣaṇakāraṇam // ToT_9.26 // / na bhogī bhogamāpnoti yogī yogo na labhyate /
namaskāraṃ samuddhṛtya ToT_5.4a / nardinī ca tathā nidrā ToT_8.6c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235007 (5.960):
namaskārastadante tu SvaT_4.155a / namaskāraṃ samuccārya ToT_5.22c / namaskāraṃ samuddhṛtya ToT_5.4a
narmadeti samuccārya ToT_3.36c / na vaktavyaṃ paśor agre ToT_7.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235677 (0.0):
navakeśvaradevasya KubjT_14.93a / na vaktavyaṃ paśor agre ToT_7.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235638 (0.056):
nardinī ca tathā nidrā ToT_8.6c / narmadāyāṃ tathaiva ca SvaT_9.38d / narmadeti samuccārya ToT_3.36c
navalakṣāḥ prakīrtitāḥ ToT_8.3d / navārṇasya ca vāsanām ToT_9.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236024 (0.0):
navābdhisrotasi dvīpā MrgT_1,13.93c / navārṇasya ca vāsanām ToT_9.1d / navārṇo merurucyate ToT_9.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235920 (0.020):
navalakṣakṛte jāpye KubjT_7.87c / navalakṣāḥ prakīrtitāḥ ToT_8.3d / navavarṇam idaṃ devi KubjT_24.51a
navārṇo merurucyate ToT_9.2d / nākāraḥ sṛṣṭikartā ca ToT_1.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236027 (0.0):
navārṇasya ca vāsanām ToT_9.1d / navārṇo merurucyate ToT_9.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236509 (0.017):
nākāṅkṣenna ca nindettu SvaT_7.243c / nākāraḥ sṛṣṭikartā ca ToT_1.18c
nāgapāśaṃ tadūrdhvake ToT_9.18b / nāḍīdvayena deveśi ToT_2.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236806 (0.060):
nāḍītrayeṇa yugapat SvaT_2.249c / nāḍīdvayena deveśi ToT_2.13a / nāḍīnāṃ caiva vāyūnāṃ SvaT_7.14c
nādaṃ ca vaktraṃ bhālaṃ ca ToT_6.30c / nādopari vicintayet ToT_8.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237215 (0.051):
nādasyānte tato jñātvā KubjT_5.93c / nādaṃ ca vaktraṃ bhālaṃ ca ToT_6.30c / nādaṃ ca śaktisaṃyuktaṃ SvaT_5.71a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237401 (0.060):
nādo nādānta eva ca SvaT_4.255d / nādopari vicintayet ToT_8.13b / nādordhvaṃ ca caredyadā SvaT_4.326d
nānāratnopaśobhitām ToT_4.20b / nānārūpaṃ pinākadhṛk ToT_1.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237671 (0.020):
nānāratnojjvalaiścitraiḥ SvaT_10.1168a / nānāratnopaśobhitām ToT_4.20b / nānāratnopaśobhite VT_1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237704 (0.021):
nānārūpavimānaiśca SvaT_10.29a / nānārūpaṃ pinākadhṛk ToT_1.2b / nānārūpākṛtīni ca SvaT_10.701d
nānāsukhavilāsena ToT_8.19a / nānyat saṃcārayet sudhīḥ ToT_4.45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237833 (0.023):
nānyat tatra bhavet kiñcic KubjT_25.165c / nānyat saṃcārayet sudhīḥ ToT_4.45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237784 (0.059):
nānāsiddhiphalapradaiḥ SvaT_4.268b / nānāsukhavilāsena ToT_8.19a / nānāsraggandhalepanāḥ SvaT_2.112b
nābhimūle maheśāni ToT_7.34a / nābhirandhre'thavā gulphaṃ ToT_10.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238006 (0.0):
nābhimadhye vyavasthitāḥ Stk_10.2b / nābhimūle maheśāni ToT_7.34a / nābhirandhre'thavā gulphaṃ ToT_10.5a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517066 (0.028):
gudachidre dakṣagulphaṃ % saṃdhau liṅgaṃ vinikṣipet // ToT_10.4 // / nābhirandhre'thavā gulphaṃ $ dhārayed vāmahastake &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441894 (0.028):
gudachidre dakṣagulphaṃ saṃdhau liṅgaṃ vinikṣipet // ToT_10.4 // / nābhirandhre'thavā gulphaṃ dhārayed vāmahastake /
nābhyādihṛdayāntaṃ ca ToT_7.14c / nāradaṃ paripūjayet ToT_1.18b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238372 (5.960):
nārakaṃ ratnapañcakam KubjT_18.63d / nāradaṃ paripūjayet ToT_1.18b / nāradaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238112 (0.024):
nābhyadhomeḍhrakande ca SvaT_7.7c / nābhyādihṛdayāntaṃ ca ToT_7.14c
nāradaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.19b / nāśameti na saṃśayaḥ ToT_5.11b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238372 (5.960):
nārakaṃ ratnapañcakam KubjT_18.63d / nāradaṃ paripūjayet ToT_1.18b / nāradaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238519 (0.048):
nāvyāpako na kṣaṇiko MrgT_1,6.7a / nāśameti na saṃśayaḥ ToT_5.11b
nāsāgre yā sthirā dṛṣṭir ToT_6.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238657 (1.192):
nāsāgre dvādaśāṅgulam Stk_23.14d / nāsāgre yā sthirā dṛṣṭir ToT_6.27a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515084 (1.192):
kuṇḍalinīṃ samutthāpya % haṃsena manunā sudhīḥ // ToT_6.26 // / nāsāgre yā sthirā dṛṣṭir $ jāyate parameśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439913 (1.192):
kuṇḍalinīṃ samutthāpya haṃsena manunā sudhīḥ // ToT_6.26 // / nāsāgre yā sthirā dṛṣṭir jāyate parameśvari /
nāsā netraṃ ca pārvati ToT_6.5d / nāsāyāṃ ca tato mukhe ToT_3.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238676 (0.042):
nāsādhastāttathopari SvaT_7.196d / nāsā netraṃ ca pārvati ToT_6.5d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514801 (0.058):
bindumastakabhālaṃ tu % nāsā netraṃ ca pārvati // ToT_6.5 // / śrotrayugmaṃ tathā vaktraṃ $ skandanād avyavasthitam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439631 (0.058):
bindumastakabhālaṃ tu nāsā netraṃ ca pārvati // ToT_6.5 // / śrotrayugmaṃ tathā vaktraṃ skandanād avyavasthitam /
nāsārandhrāt samānīya ToT_4.33a / nāsāṃ netraṃ ca pārvati ToT_6.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238712 (0.036):
nāsārandhaviśiṣṭaṃ tad MrgT_1,12.17a / nāsārandhrāt samānīya ToT_4.33a / nāsāvācārya ucyate Stk_22.2d
nāsikāyāṃ mukhe caiva ToT_3.4c / nāsti satyaṃ sureśvara ToT_7.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238885 (0.023):
nāsti varṇaḥ kriyā tathā SvaT_6.12b / nāsti satyaṃ sureśvara ToT_7.1d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705272 (0.056):
satyaṃ satyaṃ maheśāni ToT_5.41c / satyaṃ satyaṃ sureśvari ToT_5.38b
nijapucchena kāminī ToT_9.17d / nijabījatrayaṃ bhadre ToT_3.17a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239045 (0.0):
nijaguḥ kartṛkārakam MrgT_1,10.7d / nijapucchena kāminī ToT_9.17d / nijabījatrayaṃ bhadre ToT_3.17a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249466 (0.033):
punar bījatrayaṃ kūrcaṃ ToT_3.13a / punar bījatrayaṃ bhadre ToT_3.17c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512673 (0.050):
yathā ṣaḍakṣarī vidyā % tathā vidyā ca tryakṣarī // ToT_3.16 // / nijabījatrayaṃ bhadre $ śmaśānakālikā tataḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437505 (0.050):
yathā ṣaḍakṣarī vidyā tathā vidyā ca tryakṣarī // ToT_3.16 // / nijabījatrayaṃ bhadre śmaśānakālikā tataḥ /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516599 (0.064):
caramārṇaṃ sarandhraṃ ca % nijapucchena kāminī // ToT_9.17 // / bhedayitvā svapucchena $ nāgapāśaṃ tadūrdhvake &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441428 (0.064):
caramārṇaṃ sarandhraṃ ca nijapucchena kāminī // ToT_9.17 // / bhedayitvā svapucchena nāgapāśaṃ tadūrdhvake /
nijabījadvayaṃ kūrcaṃ ToT_3.15a / nijabījaṃ maheśāni ToT_3.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239052 (0.0):
nijapucchena kāminī ToT_9.17d / nijabījatrayaṃ bhadre ToT_3.17a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512644 (0.017):
praṇavādyā mahāvidyā % devatā siddhikālikā // ToT_3.14 // / nijabījadvayaṃ kūrcaṃ $ bījaikaṃ parameśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437476 (0.017):
praṇavādyā mahāvidyā devatā siddhikālikā // ToT_3.14 // / nijabījadvayaṃ kūrcaṃ bījaikaṃ parameśvari /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702616 (0.052):
punardhyānaṃ sanetrakam ToT_3.64d / punar bījatrayaṃ kūrcaṃ ToT_3.13a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512672 (0.055):
yathā ṣaḍakṣarī vidyā % tathā vidyā ca tryakṣarī // ToT_3.16 // / nijabījatrayaṃ bhadre $ śmaśānakālikā tataḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437504 (0.055):
yathā ṣaḍakṣarī vidyā tathā vidyā ca tryakṣarī // ToT_3.16 // / nijabījatrayaṃ bhadre śmaśānakālikā tataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249465 (0.057):
punar bījatrayaṃ kūrcaṃ ToT_3.13a / punar bījatrayaṃ bhadre ToT_3.17c
nityātantre śrutaṃ mayā ToT_9.1b / nitye cāvyayapaṅkaje ToT_2.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239357 (0.033):
nityāhnike samāpte tu SvaT_4.33c / nitye cāvyayapaṅkaje ToT_2.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239331 (0.049):
nityātantram aśeṣakam KubjT_10.40d / nityātantre śrutaṃ mayā ToT_9.1b / nityānandakarī dūtī KubjT_10.41a
nirākāraṃ ca mūrtimat ToT_6.41b / nirākāraṃ paraṃ jyotir ToT_6.47a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239757 (0.0):
nirahaṅkārī dṛḍhavrataḥ KubjT_12.22d / nirākāraṃ ca mūrtimat ToT_6.41b / nirākāraṃ paraṃ jyotir ToT_6.47a
nirmālyavāsinīṃ ṅe'ntāṃ ToT_4.43a / nirmālyaṃ dhārayet śīrṣe ToT_4.43c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240364 (0.0):
nirmālyanayanaṃ kuryād SvaT_4.532c / nirmālyavāsinīṃ ṅe'ntāṃ ToT_4.43a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514067 (0.033):
aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā % nirmālyena prapūjayet // ToT_4.42 // / nirmālyavāsinīṃ ṅe'ntāṃ $ caṇḍeśvaryai namo namaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438897 (0.033):
aiśānyāṃ maṇḍalaṃ kṛtvā nirmālyena prapūjayet // ToT_4.42 // / nirmālyavāsinīṃ ṅe'ntāṃ caṇḍeśvaryai namo namaḥ /
nirmālyena prapūjayet ToT_4.42d / nirvāṇamokṣadāyinī ToT_3.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240421 (0.0):
nirvāṇamiva yā śāntā SvaT_10.810c / nirvāṇamokṣadāyinī ToT_3.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240363 (0.056):
nirmālyavāsinīṃ ṅe'ntāṃ ToT_4.43a / nirmālyaṃ dhārayet śīrṣe ToT_4.43c
nirvāṇamokṣadāyinī ToT_6.16b / niścitaṃ tu sa jīvati ToT_9.26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240420 (0.0):
nirvāṇamiva yā śāntā SvaT_10.810c / nirvāṇamokṣadāyinī ToT_3.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240921 (0.037):
niścitaṃ tad varārohe KubjT_23.52a / niścitaṃ tu sa jīvati ToT_9.26b
niṣiddhācaraṇaṃ pāpaṃ ToT_5.10c / niṣiddhācaraṇāddevi ToT_5.35c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241012 (5.960):
niṣiddhas tu kulānvaye KubjT_3.53d / niṣiddhācaraṇaṃ pāpaṃ ToT_5.10c / niṣiddhācaraṇāddevi ToT_5.35c
niḥkṣipya ravisaṃkhyayā ToT_3.39b / nīlakaṇṭham upāsate ToT_5.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241405 (0.020):
nīrājanaṃ subhaktyātha KubjT_25.0*22c / nīlakaṇṭham upāsate ToT_5.8d / nīlakaṇṭhastavādikam ToT_5.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241291 (0.053):
nisphurāṇi yaśasvini KubjT_20.36b / niḥkṣipya ravisaṃkhyayā ToT_3.39b
nīlakaṇṭhastavādikam ToT_5.9b / nīlakaṇṭhasya yanmantraṃ ToT_5.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241410 (0.0):
nīrājanaṃ subhaktyātha KubjT_25.0*22c / nīlakaṇṭham upāsate ToT_5.8d / nīlakaṇṭhastavādikam ToT_5.9b
naivedyaṃ kiṃcit svīkṛtya ToT_3.71c / naivedyaṃ kiṃcit svīkṛtya ToT_3.79e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242094 (0.0):
naivedyam upakalpayet SUp_7.77b / naivedyaṃ kiṃcit svīkṛtya ToT_3.71c / naivedyaṃ kiṃcit svīkṛtya ToT_3.79e
nyūnādhikaṃ mahādevi ToT_5.36a / nyūnādhikaṃ maheśāni ToT_5.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242401 (0.0):
nyūnādhikanimittataḥ SvaT_10.421d / nyūnādhikaṃ mahādevi ToT_5.36a
pakṣāntare maheśāni ToT_5.13a / pañcatattvaṃ viśodhayet ToT_4.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242677 (0.055):
pañcatattvī yadā śodhyā SvaT_5.12c / pañcatattvena pārvati ToT_9.8d / pañcatattvena sundari ToT_9.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.057):
ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a
pañcatattvena pārvati ToT_9.8d / pañcatattvena sundari ToT_9.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242679 (0.0):
pañcatattvī yadā śodhyā SvaT_5.12c / pañcatattvena pārvati ToT_9.8d / pañcatattvena sundari ToT_9.43d
pañcanāḍyaḥ prakīrtitāḥ ToT_8.5d / pañcamīti prakīrtitā ToT_1.9b
pañcamudrāḥ pradarśayet ToT_4.33d / pañcalakṣāḥ prakīrtitāḥ ToT_8.3b
pañcavaktraṃ tameva hi ToT_1.12b / pañcavaktraṃ trinetraṃ ca ToT_1.8a / pañcavaktreṇa deveśi ToT_2.25a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243367 (5.960):
pañcavaktrāḥ smṛtāḥ sarve SvaT_2.111c / pañcavaktreṇa deveśi ToT_2.25a / pañcavaktreṇa deveśi ToT_6.43c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243315 (0.031):
pañcavaktrayutāni ca SvaT_2.107b / pañcavaktrastrilocanaḥ SvaT_10.1227d / pañcavaktraṃ tameva hi ToT_1.12b
pañcavaktreṇa deveśi ToT_6.43c / pañcākṣareṇa deveśi ToT_6.53c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243367 (5.960):
pañcavaktrāḥ smṛtāḥ sarve SvaT_2.111c / pañcavaktreṇa deveśi ToT_2.25a / pañcavaktreṇa deveśi ToT_6.43c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264907 (0.059):
makāre kāraṇāḥ pañca KubjT_25.0*8a / makāreṇa tu deveśi ToT_6.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243549 (0.059):
pañcākṣaram udāhṛtam KubjT_5.2d / pañcākṣareṇa deveśi ToT_6.53c / pañcāgniṃ jalaśāyitām SvaT_12.53d
pañcāmnāyaphalapradaḥ ToT_5.5b / pañcāśadvarṇabhūṣitā ToT_9.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243728 (5.960):
pañcāśadraivataḥ smṛtaḥ SvaT_10.437b / pañcāśadvarṇabhūṣitā ToT_9.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243617 (0.026):
pañcāmṛtais tathā cānyair KubjT_24.108c / pañcāmnāyaphalapradaḥ ToT_5.5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243735 (0.048):
pañcāśadvarṇarūpasthe KubjT_24.131a / pañcāśadvarṇarūpiṇī ToT_9.32d / pañcāśad vā vikalpanā KubjT_24.156b
pañcāśadvarṇarūpiṇī ToT_9.32d / pañcīkaraṇamācaret ToT_4.25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243728 (0.026):
pañcāśadvarṇabhūṣitā ToT_9.14b / pañcāśadvarṇarūpasthe KubjT_24.131a
paṭṭavastraparīdhānāṃ ToT_9.40a / pattramālāphalaṃ vada ToT_9.28d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244048 (0.034):
pattrapuṣpendhanaṃ samit SUp_7.26b / pattramālāphalaṃ vada ToT_9.28d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516745 (0.051):
pṛthak pṛthaṅ mahādeva % pattramālāphalaṃ vada // ToT_9.28 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441574 (0.051):
pṛthak pṛthaṅ mahādeva pattramālāphalaṃ vada // ToT_9.28 //
pattre cābhyāsamācaret ToT_9.10b / padmāsīnaṃ samantāt stutam amaragaṇair vyāghrakṛttiṃ vasānaṃ ToT_5.17e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244787 (0.0):
padmāsanopaviṣṭaṃ tu VT_96c / padmāsīnaṃ samantāt stutam amaragaṇair vyāghrakṛttiṃ vasānaṃ ToT_5.17e
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19202086 (0.0):
padmāsīnaṃ samantātstutamamaragaṇairvyāghrakṛttiṃ vasānaṃ viśvādyaṃ
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439189 (0.0):
ratnākalpojjvalāṅgaṃ paraśumṛgavarābhītihastaṃ prasannam / / padmāsīnaṃ samantāt stutam amaragaṇair vyāghrakṛttiṃ vasānaṃ viśvādyaṃ
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19202283 (0.061):
ata eva hi vedeṣu padmāsīna itīritaḥ // NBs_50.20 // / atha samantātstutamamaragaṇairityasya vivaraṇam |
paramāṇutribhāgaika- ToT_8.11a / paramātmani sādhakaḥ ToT_4.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245028 (0.039):
paramākṣaravit sadā Stk_23.23d / paramāṇutribhāgaika ToT_8.11a
parikhāto manoharam ToT_4.17b / parito bhāvayenmantrī ToT_4.17a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513727 (0.0):
maṇidvīpaṃ tu tanmadhye % suvarṇavālukāmayam // ToT_4.16 // / parito bhāvayenmantrī $ parikhāto manoharam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438558 (0.0):
maṇidvīpaṃ tu tanmadhye suvarṇavālukāmayam // ToT_4.16 // / parito bhāvayenmantrī parikhāto manoharam /
pavitrāhaṃ na cānyathā ToT_5.1b / paśupatiḥ śivaścaiva ToT_5.33c
pātālatalavāsinī ToT_2.5d / pātālaṃ kīdṛśaṃ prabho ToT_7.31d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247205 (0.018):
pātālasvargasaṃsthitān KubjT_13.19d / pātālaṃ kīdṛśaṃ prabho ToT_7.31d / pātālaṃ parikīrtitam SvaT_10.116b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247175 (0.034):
pātayed bhairaveṇa tu SvaT_3.112b / pātālatalavāsinī ToT_2.5d
pātālaṃ śṛṇu yatnataḥ ToT_2.7d / pādāṅgulivirājitām ToT_9.41d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247386 (0.0):
pādasthānāni pattrādyaiḥ SUp_7.48a / pādāṅgulivirājitām ToT_9.41d / pādāṅguṣṭhādigulphāntaṃ ToT_7.12a
pādāṅguṣṭhādigulphāntaṃ ToT_7.12a / pādau ca kṣālayettataḥ ToT_4.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247389 (0.0):
pādasthānāni pattrādyaiḥ SUp_7.48a / pādāṅgulivirājitām ToT_9.41d / pādāṅguṣṭhādigulphāntaṃ ToT_7.12a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515663 (0.049):
ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ % bhaved bhūtalavāsinaḥ // ToT_7.11 // / pādāṅguṣṭhādigulphāntaṃ $ priye randhrasahasrakam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440492 (0.049):
ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ bhaved bhūtalavāsinaḥ // ToT_7.11 // / pādāṅguṣṭhādigulphāntaṃ priye randhrasahasrakam /
pāpabhāg jāyate naraḥ ToT_5.35d / pāparūpaṃ vicintayet ToT_3.48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247569 (0.0):
pāpaghnaṃ śāṃkaraṃ rakṣā SUp_5.11c / pāpabhāg jāyate naraḥ ToT_5.35d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514599 (0.030):
niṣiddhācaraṇāddevi % pāpabhāg jāyate naraḥ // ToT_5.35 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439429 (0.030):
niṣiddhācaraṇāddevi pāpabhāg jāyate naraḥ // ToT_5.35 //
pārthivaṃ śivapūjanam ToT_5.13d / pāvamānaṃ ca trir japtvā ToT_4.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247707 (0.055):
pārthivaṃ tattvamucyate SvaT_10.620d / pārthivaṃ śivapūjanam ToT_5.13d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703813 (0.064):
mūlacakrācchiro'ntā ca ToT_9.13c / mūlamantraṃ trir japtvā tu ToT_3.40c
pitṛbhūmau dinatrayam ToT_9.46d / pitṛyajñaṃ tathaiva ca ToT_6.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248437 (0.0):
pitṛdevāṃśca tarpayet Stk_3.9b / pitṛbhūmau dinatrayam ToT_9.46d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516983 (0.030):
tataśca prajapenmantraṃ % pitṛbhūmau dinatrayam // ToT_9.46 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441811 (0.030):
tataśca prajapenmantraṃ pitṛbhūmau dinatrayam // ToT_9.46 //
pinākadhṛgiti coccārya ToT_5.19a / pīṭhanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248676 (5.960):
pīṭhanāthaṃ tu dvīpasthaṃ KubjT_12.38c / pīṭhanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.61c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705222 (0.062):
ṣoḍaśenopacāreṇa ToT_9.43c / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.24a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704366 (0.062):
varuṇaṃ bhūmibījakam ToT_3.44d / varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.23a
pīṭhapūjāṃ punardhyānaṃ ToT_3.74c / pīṭhapūjāṃ samārabhet ToT_4.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248694 (0.0):
pīṭhapīṭheśvarīyutam KubjT_11.53d / pīṭhapūjāṃ punardhyānaṃ ToT_3.74c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513588 (0.047):
dvārapālāṃśca saṃpūjya $ pīṭhapūjāṃ samārabhet & / pīṭhaśaktīśca lakṣmyādyās % tataḥ pīṭhamanuṃ japet // ToT_4.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438419 (0.047):
dvārapālāṃśca saṃpūjya pīṭhapūjāṃ samārabhet / / pīṭhaśaktīśca lakṣmyādyās tataḥ pīṭhamanuṃ japet // ToT_4.6 //
pīṭhaśaktīśca lakṣmyādyās ToT_4.6c / pīṭhe puṣpaṃ nidhāya ca ToT_4.33b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248751 (0.020):
pīṭhavyūhavaraṃ madhye KubjT_20.33a / pīṭhaśaktīśca lakṣmyādyās ToT_4.6c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513591 (0.031):
dvārapālāṃśca saṃpūjya $ pīṭhapūjāṃ samārabhet & / pīṭhaśaktīśca lakṣmyādyās % tataḥ pīṭhamanuṃ japet // ToT_4.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438422 (0.031):
dvārapālāṃśca saṃpūjya pīṭhapūjāṃ samārabhet / / pīṭhaśaktīśca lakṣmyādyās tataḥ pīṭhamanuṃ japet // ToT_4.6 //
pītaṃ hālāhalaṃ viṣam ToT_1.6b / pītvā pītvā japitvā ca ToT_4.39a
putradārādhanaṃ tasya ToT_5.11a / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249434 (0.0):
punar dakṣiṇato devi KubjT_24.111c / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701318 (0.023):
tajjalair dvāram abhyukṣya ToT_3.58a / tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513459 (0.047):
khaḍgādīn pūjayitvā tu % punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438290 (0.047):
khaḍgādīn pūjayitvā tu punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702670 (0.051):
pūjayitvā maheśāni ToT_5.23a / pūjayet kālikāṃ devīṃ ToT_9.8a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703417 (0.061):
maṇipūre sureśvari ToT_7.28b / mataṃgaṃ pūjayecchivam ToT_1.15b
punardevīṃ prapūjayet ToT_3.76d / punardevīṃ prapūjyātha ToT_4.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249435 (0.0):
punar dakṣiṇato devi KubjT_24.111c / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701318 (0.023):
tajjalair dvāram abhyukṣya ToT_3.58a / tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513459 (0.024):
khaḍgādīn pūjayitvā tu % punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438290 (0.024):
khaḍgādīn pūjayitvā tu punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702667 (0.051):
pūjayitvā maheśāni ToT_5.23a / pūjayet kālikāṃ devīṃ ToT_9.8a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702678 (0.058):
pūjayet kālikāṃ devīṃ ToT_9.8a / pūjayet paradevatām ToT_3.75b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700126 (0.060):
upacāraiḥ prapūjayet ToT_4.22b / upacāraiḥ prapūjayet ToT_4.34d / upaviśyāsane mantrī ToT_2.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180673 (0.064):
upacāraiḥ prapūjayet ToT_4.22b / upacāraiḥ prapūjayet ToT_4.34d / upadeśapragamyās tāḥ KubjT_15.56a
punardhyātvā maheśāni ToT_5.18c / punardhyānaṃ sanetrakam ToT_3.64d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249448 (0.0):
punardhāmnā tu dāpayet SvaT_4.133d / punardhyātvā maheśāni ToT_5.18c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701348 (0.040):
tatastu cintayed dhīmān ToT_4.12a / tatastu parameśāni ToT_9.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.042):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato jālandharo bandhaḥ GorS(2)_79 (=HYP 3.71)c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701394 (0.042):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165085 (0.045):
aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.54a / aṅganyāsaṃ maheśāni ToT_4.42a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701554 (0.052):
tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d / tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165920 (0.053):
ata eva mahākālo ToT_1.22a / ata eva maheśāni ToT_1.6c / ata eva maheśāni ToT_1.9a / ata eva maheśāni ToT_5.10a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513294 (0.054):
viśeṣārghyaṃ pīṭhapūjāṃ % punardhyānaṃ sanetrakam // ToT_3.64 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438125 (0.054):
viśeṣārghyaṃ pīṭhapūjāṃ punardhyānaṃ sanetrakam // ToT_3.64 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210202 (0.060):
tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
punar bījatrayaṃ kūrcaṃ ToT_3.13a / punar bījatrayaṃ bhadre ToT_3.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249467 (0.0):
punarbadhnāti ceśvaraḥ SvaT_12.51b / punar bījatrayaṃ kūrcaṃ ToT_3.13a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512613 (0.004):
dvitīyaṃ parameśāni % sambodhanapadaṃ tataḥ // ToT_3.12 // / punar bījatrayaṃ kūrcaṃ $ māyādvaṃdvaṃ ca ṭhadvayam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437446 (0.004):
dvitīyaṃ parameśāni sambodhanapadaṃ tataḥ // ToT_3.12 // / punar bījatrayaṃ kūrcaṃ māyādvaṃdvaṃ ca ṭhadvayam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239049 (0.033):
nijapucchena kāminī ToT_9.17d / nijabījatrayaṃ bhadre ToT_3.17a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512644 (0.051):
praṇavādyā mahāvidyā % devatā siddhikālikā // ToT_3.14 // / nijabījadvayaṃ kūrcaṃ $ bījaikaṃ parameśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437476 (0.051):
praṇavādyā mahāvidyā devatā siddhikālikā // ToT_3.14 // / nijabījadvayaṃ kūrcaṃ bījaikaṃ parameśvari /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700039 (0.056):
iti me saṃśayo hṛdi ToT_9.14d / ityetat kathitaṃ devi ToT_4.46c / idaṃ bījatrayaṃ cādyaṃ ToT_3.11a
punarmudrāṃ pradarśayet ToT_4.34b / punaśca kālikābījaṃ ToT_3.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249492 (0.021):
punarmārtyaṃ punaḥ svargyaṃ SvaT_12.47c / punarmudrāṃ pradarśayet ToT_4.34b / punarmudrāṃ pradarśayet SvaT_2.105b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249543 (0.022):
punaśca kathayāmi te SvaT_11.225b / punaśca kālikābījaṃ ToT_3.20c / punaśca śṛṇu suvrate SvaT_11.45d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703139 (0.027):
bījabhūṣitakartṛkām ToT_4.13b / bījaṃ tu kālikārūpaṃ ToT_6.4c
punaḥ prāsādamuddhṛtya ToT_5.6c / purato vajrapāṣāṇe ToT_3.49a
puraścaraṇam ucyate ToT_6.18b / puraścaraṇam uttamam ToT_6.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249775 (0.0):
puraś candreṇa recayet GorS(2)_98 (=1|45)d / puraścaraṇam ucyate ToT_6.18b / puraścaraṇam uttamam ToT_6.21b
puruṣatvaṃ na muñcati ToT_1.25f / puruṣaṃ kajjalaprabham ToT_4.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249981 (0.050):
puruṣasya yakāro vai SvaT_5.5c / puruṣaṃ kajjalaprabham ToT_4.9b
puraiva kathitaṃ mayā ToT_9.21b / puṣpaṃ śirasi saṃdhārya ToT_5.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186604 (0.054):
kathitaṃ mantrarājasya ToT_6.21c / kathitaṃ me purā tava ToT_10.12f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250115 (0.056):
purairhemārkasaprabhaiḥ SvaT_10.150d / puraiva kathitaṃ mayā ToT_9.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250384 (0.062):
puṣpaṃ mocāpayed iti KubjT_10.118b / puṣpaṃ śirasi saṃdhārya ToT_5.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171153 (0.064):
arghyaṃ dattvā maheśāni ToT_3.69a / arghyaṃ saṃdhārya śirasi ToT_3.71a / arcanaṃ ca tataḥ kuryād Stk_8.17a
pūjayitvā maheśāni ToT_5.23a / pūjayet kālikāṃ devīṃ ToT_9.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250742 (0.022):
pūjayec ca śivajñānaṃ SUp_7.78a / pūjayet kālikāṃ devīṃ ToT_9.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171152 (0.031):
arghyaṃ dattvā maheśāni ToT_3.69a / arghyaṃ saṃdhārya śirasi ToT_3.71a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701318 (0.040):
tajjalair dvāram abhyukṣya ToT_3.58a / tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513457 (0.049):
khaḍgādīn pūjayitvā tu % punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438288 (0.049):
khaḍgādīn pūjayitvā tu punardevīṃ prapūjayet // ToT_3.76 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249429 (0.051):
punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.76d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702594 (0.051):
putradārādhanaṃ tasya ToT_5.11a / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.76d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210069 (0.059):
tataś ca tāṃ samutkṣipya SUp_6.163a / tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516457 (0.059):
śrutvā gopaya yatnena % na prakāśyaṃ kadācana // ToT_9.7 // / pūjayet kālikāṃ devīṃ $ tāriṇīṃ vātha sundarīm &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441287 (0.059):
śrutvā gopaya yatnena na prakāśyaṃ kadācana // ToT_9.7 // / pūjayet kālikāṃ devīṃ tāriṇīṃ vātha sundarīm /
pūjayet paradevatām ToT_3.75b / pūjayet parameśāni ToT_1.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250760 (0.017):
pūjayettāṃ yathākramam SvaT_3.47b / pūjayet paradevatām ToT_3.75b / pūjayet paramāmnāyaṃ KubjT_25.196c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250769 (0.026):
pūjayet paradevatām ToT_3.75b / pūjayet paramāmnāyaṃ KubjT_25.196c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250780 (0.026):
pūjayet parameśāni ToT_1.16c / pūjayetparameśvaram SvaT_4.222b / pūjayet parameśvaram SvaT_13.3b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516457 (0.052):
śrutvā gopaya yatnena % na prakāśyaṃ kadācana // ToT_9.7 // / pūjayet kālikāṃ devīṃ $ tāriṇīṃ vātha sundarīm &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441287 (0.052):
śrutvā gopaya yatnena na prakāśyaṃ kadācana // ToT_9.7 // / pūjayet kālikāṃ devīṃ tāriṇīṃ vātha sundarīm /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701318 (0.053):
tajjalair dvāram abhyukṣya ToT_3.58a / tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249429 (0.061):
punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.76d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702594 (0.061):
putradārādhanaṃ tasya ToT_5.11a / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.76d
pūjayet parameśvarīm ToT_9.43b / pūjayet parayatnena ToT_1.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250781 (0.0):
pūjayet parameśāni ToT_1.16c / pūjayetparameśvaram SvaT_4.222b / pūjayet parameśvaram SvaT_13.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250769 (0.026):
pūjayet paramāmnāyaṃ KubjT_25.196c / pūjayet parameśāni ToT_1.16c / pūjayetparameśvaram SvaT_4.222b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250760 (0.057):
pūjayettāṃ yathākramam SvaT_3.47b / pūjayet paradevatām ToT_3.75b / pūjayet paramāmnāyaṃ KubjT_25.196c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701318 (0.058):
tajjalair dvāram abhyukṣya ToT_3.58a / tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249428 (0.058):
punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.76d
pūjayet sādhakāgraṇīḥ ToT_3.77b / pūjayet sādhakottamaḥ ToT_5.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250825 (0.0):
pūjayet sarvabhāvena KubjT_19.118c / pūjayet sādhakāgraṇīḥ ToT_3.77b / pūjayet sādhakottamaḥ ToT_5.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252958 (0.054):
prajapet sādhakāgraṇīḥ ToT_4.38d / prajapet sādhakāgraṇīḥ ToT_6.24b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514580 (0.056):
aṣṭamūrtis tato devi $ pūjayet sādhakottamaḥ & / tato japenmaheśāni % mukhavādyaṃ tataḥ param // ToT_5.34 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439410 (0.056):
aṣṭamūrtis tato devi pūjayet sādhakottamaḥ / / tato japenmaheśāni mukhavādyaṃ tataḥ param // ToT_5.34 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514470 (0.058):
sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā % pūjayet sādhakottamaḥ // ToT_5.25 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439300 (0.058):
sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā pūjayet sādhakottamaḥ // ToT_5.25 //
pūjayet sādhakottamaḥ ToT_5.34b / pūjayedannapūrṇāyā ToT_1.17a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250828 (0.0):
pūjayet sarvabhāvena KubjT_19.118c / pūjayet sādhakāgraṇīḥ ToT_3.77b / pūjayet sādhakottamaḥ ToT_5.25d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514470 (0.058):
sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā % pūjayet sādhakottamaḥ // ToT_5.25 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439300 (0.058):
sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā pūjayet sādhakottamaḥ // ToT_5.25 //
pūjādhyānaṃ samācaret ToT_4.32d / pūjāvidhirihocyate ToT_3.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250917 (0.019):
pūjādhyānasamādhisthaḥ KubjT_12.43c / pūjādhyānaṃ samācaret ToT_4.32d / pūjānte tu pavitrakam KubjT_24.161d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513187 (0.028):
sūtrākāreṇa deveśi % pūjāvidhirihocyate // ToT_3.56 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438018 (0.028):
sūtrākāreṇa deveśi pūjāvidhirihocyate // ToT_3.56 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250946 (0.030):
pūjāvidhānaṃ deveśi KubjT_6.48c / pūjāvidhirihocyate ToT_3.56d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703995 (0.052):
yadi dīkṣāparo bhavet ToT_5.31b / yadi pūjādikaṃ caret ToT_5.36b / yadi pūjāparo bhavet ToT_5.11d
pūjyāsu bhuvanatraye ToT_1.1d / pūrakeṇa tu kūrcena ToT_4.10c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251155 (0.017):
pūrakaḥ sa tadabhyāsāt MrgT_4.22a / pūrakeṇa tu kūrcena ToT_4.10c / pūrakeṇa tu pūritam Stk_11.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251172 (0.054):
pūrakeṇa viśeddhṛdi SvaT_4.72d / pūrakeṇa samānayet ToT_9.15d / pūrakeṇa sureśvari ToT_4.7d
pūrakeṇa samānayet ToT_9.15d / pūrakeṇa sureśvari ToT_4.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251173 (5.960):
pūrakeṇa viśeddhṛdi SvaT_4.72d / pūrakeṇa samānayet ToT_9.15d / pūrakeṇa sureśvari ToT_4.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251153 (0.032):
pūrakaḥ sa tadabhyāsāt MrgT_4.22a / pūrakeṇa tu kūrcena ToT_4.10c / pūrakeṇa tu pūritam Stk_11.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251204 (0.035):
pūrayettu varānane SvaT_3.45d / pūrayet parameśāni ToT_2.20a
pūrayet parameśāni ToT_2.20a / pūrayet parameśāni ToT_3.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251206 (0.0):
pūrayettu varānane SvaT_3.45d / pūrayet parameśāni ToT_2.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251173 (0.041):
pūrakeṇa samānayet ToT_9.15d / pūrakeṇa sureśvari ToT_4.7d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512503 (0.055):
nāsikāyāṃ mukhe caiva % samīraṃ bahuyatnataḥ // ToT_3.4 // / pūrayet parameśāni $ kiṃcid api na recayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437336 (0.055):
nāsikāyāṃ mukhe caiva samīraṃ bahuyatnataḥ // ToT_3.4 // / pūrayet parameśāni kiṃcid api na recayet /
pūrṇagirim adhobhāge ToT_7.32c / pūrṇāṃ śasyena deveśi ToT_6.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251250 (0.049):
pūrṇakadalamadhye tu KubjT_15.69a / pūrṇagirim adhobhāge ToT_7.32c
pūrvādikramayogataḥ ToT_5.26d / pūrvoktenaiva vidhinā ToT_2.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251873 (0.0):
pūrvādārabhya vaktrādīn Stk_7.6c / pūrvādikramayogataḥ ToT_5.26d
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897304 (0.057):
pūrvādikramayogataḥ Ras_2.59d / pūrvābhiṣavayogena Ras_11.27c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252175 (0.060):
pūrvoktena vidhānena SvaT_5.38a / pūrvoktenaiva vidhinā ToT_2.21a
pṛthak pṛthak mahādeva ToT_1.2c / pṛthak pṛthaṅ mahādeva ToT_9.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252315 (5.960):
Pṛthakpūjākrame sthitā KubjT_25.204b / pṛthakpṛthaktathaiteṣām MrgT_3.22c / pṛthak pṛthak mahādeva ToT_1.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169299 (0.048):
anyathā tu pṛthak pṛthak SvaT_4.305b / anyathā tu pṛthakpṛthak Stk_8.28b
pṛthivyāmavyayo deho ToT_9.34c / pṛthivyāṃ vartate devi ToT_7.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252433 (0.025):
pṛthivyāpastathā tejo Stk_8.1c / pṛthivyāmavyayo deho ToT_9.34c / pṛthivyāṃ yāni tīrthāni SUp_5.37a
pṛthvīcakrasya madhye tu ToT_8.14c / pṛthvīcakraṃ manoharam ToT_8.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252456 (0.0):
pṛthvī kaṭhinarūpeṇa SvaT_12.3a / pṛthvīcakrasya madhye tu ToT_8.14c
pṛṣṭhaṃ caiva kaṭidvayam ToT_6.31d / prakāraṃ śṛṇu pārvati ToT_6.4d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515159 (0.053):
makāreṇa tu deveśi % pṛṣṭhaṃ caiva kaṭidvayam // ToT_6.31 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439988 (0.053):
makāreṇa tu deveśi pṛṣṭhaṃ caiva kaṭidvayam // ToT_6.31 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252653 (0.056):
prakaṭārthaṃ vadāmi te KubjT_18.3d / prakāraṃ śṛṇu pārvati ToT_6.4d / prakāśakatayā siddhir MrgT_1,11.4a
prakāśaṃ vīravandite ToT_2.3d / prakuryājjñānacakṣuṣā ToT_4.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252735 (0.0):
prakīḍantīcchayā prabhoḥ SvaT_10.1211b / prakuryājjñānacakṣuṣā ToT_4.16b / prakuryād dṛḍhabandhanam ToT_2.18d
prakuryād dṛḍhabandhanam ToT_2.18d / prajapettu pracodayāt ToT_3.52d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252952 (0.0):
pracchanne vijane ramye SvaT_6.2c / prajapettu pracodayāt ToT_3.52d / prajapet sādhakāgraṇīḥ ToT_4.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252738 (1.192):
prakuryājjñānacakṣuṣā ToT_4.16b / prakuryād dṛḍhabandhanam ToT_2.18d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252959 (0.049):
prajapettu pracodayāt ToT_3.52d / prajapet sādhakāgraṇīḥ ToT_4.38d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513136 (0.054):
tanno ghore maheśāni % prajapettu pracodayāt // ToT_3.52 // / gāyatrīṃ prapaṭhed dhīmān $ trivāraṃ jalamutkṣipet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437967 (0.054):
tanno ghore maheśāni prajapettu pracodayāt // ToT_3.52 // / gāyatrīṃ prapaṭhed dhīmān trivāraṃ jalamutkṣipet /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702174 (0.059):
nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a / na prakāśyaṃ kadācana ToT_9.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.063):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataś ca pralaye prāpte SUp_4.54a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701322 (0.063):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
prajapet sādhakāgraṇīḥ ToT_4.38d / prajapet sādhakāgraṇīḥ ToT_6.24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252961 (0.0):
prajapettu pracodayāt ToT_3.52d / prajapet sādhakāgraṇīḥ ToT_4.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250819 (0.054):
pūjayet sādhakāgraṇīḥ ToT_3.77b / pūjayet sādhakottamaḥ ToT_5.25d
prajapedakṣamālāyāṃ ToT_9.13a / praṇavaṃ kāmabījaṃ tu ToT_6.52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252962 (0.0):
prajapettu pracodayāt ToT_3.52d / prajapet sādhakāgraṇīḥ ToT_4.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253142 (0.017):
praṇayena tu yogena KubjT_3.32a / praṇavaṃ kāmabījaṃ tu ToT_6.52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253152 (0.058):
praṇavaṃ ca adhomukham VT_73d / praṇavaṃ ca samuddhṛtya ToT_3.51a / praṇavaṃ pañcadhā jñātvā SvaT_6.5a
praṇavaṃ ca samuddhṛtya ToT_3.51a / praṇavādinamo'ntena ToT_5.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253198 (0.0):
praṇavādinamontataḥ SvaT_2.85d / praṇavādinamo'ntena ToT_5.26a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514475 (0.047):
sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā % pūjayet sādhakottamaḥ // ToT_5.25 // / praṇavādinamo'ntena $ vāmāvartena pūjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439305 (0.047):
sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā pūjayet sādhakottamaḥ // ToT_5.25 // / praṇavādinamo'ntena vāmāvartena pūjayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253206 (0.051):
praṇavādiphaḍantena SvaT_3.158c / praṇavādi yadā devi ToT_5.5c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15730125 (0.051):
praṇavādiphaḍantena SvaT_3.158c / praṇavādi samāvāhya SvaT_2.260c
praṇavādi yadā devi ToT_5.5c / praṇavādyā mahāvidyā ToT_3.14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253213 (0.0):
praṇavādiphaḍantena SvaT_3.158c / praṇavādi yadā devi ToT_5.5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253247 (0.0):
praṇavādyājyamadhyāttu SvaT_2.254a / praṇavādyā mahāvidyā ToT_3.14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253198 (0.027):
praṇavādinamontataḥ SvaT_2.85d / praṇavādinamo'ntena ToT_5.26a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514474 (0.059):
sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā % pūjayet sādhakottamaḥ // ToT_5.25 // / praṇavādinamo'ntena $ vāmāvartena pūjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439304 (0.059):
sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā pūjayet sādhakottamaḥ // ToT_5.25 // / praṇavādinamo'ntena vāmāvartena pūjayet /
praṇavādyā yadā vidyā ToT_3.27a / praṇavena ṣaḍaṅgaṃ ca ToT_9.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253248 (0.0):
praṇavādyājyamadhyāttu SvaT_2.254a / praṇavādyā mahāvidyā ToT_3.14c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512803 (0.024):
ādyabījaṃ dvitīyaṃ ca % astramantraṃ samuccaret // ToT_3.26 // / praṇavādyā yadā vidyā $ sogratārā prakīrtitā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437634 (0.024):
ādyabījaṃ dvitīyaṃ ca astramantraṃ samuccaret // ToT_3.26 // / praṇavādyā yadā vidyā sogratārā prakīrtitā /
pratipātre japenmantram ToT_4.39c / pratibimbaṃ prapaśyati ToT_4.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214960 (0.064):
tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a / tadaiva prajapenmantraṃ ToT_6.29a
prativaktre sureśvari ToT_1.8b / pratiṣṭhāṃ mūlapūjanam ToT_3.65d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253613 (0.062):
pratiṣṭhā sanivṛttikā SRtp_271b / pratiṣṭhāṃ mūlapūjanam ToT_3.65d
pratyahaṃ prajapenmantraṃ ToT_9.45c / pratyahaṃ yadi pārvati ToT_9.23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253801 (0.0):
pratyayo 'ṣṭavidhaḥ smṛtaḥ Stk_21.3b / pratyahaṃ prajapenmantraṃ ToT_9.45c / pratyahaṃ yadi pārvati ToT_9.23d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516672 (0.032):
sahasraṃ prajapenmantraṃ % pratyahaṃ yadi pārvati // ToT_9.23 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441501 (0.032):
sahasraṃ prajapenmantraṃ pratyahaṃ yadi pārvati // ToT_9.23 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214956 (0.051):
tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702174 (0.055):
nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a / na prakāśyaṃ kadācana ToT_9.7d
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20906316 (0.056):
japādyante yajed devīṃ ṣoḍaśair upacārakaiḥ // MBhT_13.21 / pratyahaṃ prajapen mantraṃ pratyahaṃ balidānakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.058):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataś ca pralaye prāpte SUp_4.54a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701322 (0.058):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267074 (0.061):
mantraṃ jñānena saṃjapet ToT_2.16b / mantraṃ tu prajapet sudhīḥ ToT_3.6b
pradarśya mūlamaṣṭadhā ToT_4.29d / pramāṇaṃ kathitaṃ sarvaṃ ToT_7.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254439 (0.0):
pramāṇaṃ kathayāmi te SvaT_10.97d / pramāṇaṃ kathitaṃ sarvaṃ ToT_7.22c / pramāṇaṃ cāsya devasya ToT_8.12c
pramāṇaṃ cāsya devasya ToT_8.12c / pramāṇaṃ vada śaṃkara ToT_8.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254440 (0.0):
pramāṇaṃ kathitaṃ sarvaṃ ToT_7.22c / pramāṇaṃ cāsya devasya ToT_8.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254468 (0.053):
pramāṇaṃ rūpamārgasya KubjT_19.3a / pramāṇaṃ vada śaṃkara ToT_8.10d / pramāṇaṃ varavarṇini SvaT_10.344b
praviśantī svaketanam ToT_9.19d / praviśennityamandiram ToT_2.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254927 (0.042):
praviśanti yato mokṣaṃ Dka_2c / praviśantī svaketanam ToT_9.19d / praviśedgṛhamadhyataḥ SvaT_2.27b
prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ ToT_2.18b / prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ ToT_3.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255823 (0.0):
prāṅmukho yasya nāmnā tu KubjT_8.98a / prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ ToT_2.18b / prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ ToT_3.2d
prāṇabījādikā caiṣā ToT_3.31c / prāṇamantreṇa deveśi ToT_2.19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255893 (0.0):
prāṇanaṃ kurute yasmāt SvaT_7.26a / prāṇabījādikā caiṣā ToT_3.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210205 (0.042):
tatastu parameśāni ToT_9.9c / tatastu prāṇamantreṇa ToT_2.13c
prāṇānte'pi kadācana ToT_7.38d / prāṇānte'pi paśoragre ToT_6.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256184 (0.0):
prāṇānusvārasandīptaṃ Stk_21.12c / prāṇānte'pi kadācana ToT_7.38d / prāṇānte'pi paśoragre ToT_6.57c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516019 (0.030):
na vaktavyaṃ paśor agre % prāṇānte'pi kadācana // ToT_7.38 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440848 (0.030):
na vaktavyaṃ paśor agre prāṇānte'pi kadācana // ToT_7.38 //
prāṇāyāmapuraḥsaram ToT_3.49d / prāṇāyāmastataḥ param ToT_3.73d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256324 (0.006):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.37a / prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256308 (0.031):
prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256316 (0.031):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256332 (0.034):
prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b / prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702942 (0.034):
prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d / prāṇāyāmaṃ punaḥ kṛtvā ToT_4.38a / prāṇāyāmaṃ samācaret ToT_3.61d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256300 (0.036):
prāṇāyāmasridhā smṛtaḥ SvaT_7.295d / prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d / prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256286 (0.040):
prāṇāyāmasamudbhavaḥ SUp_1.27b / prāṇāyāmastataḥ param ToT_3.73d / prāṇāyāmasya nirṇayaḥ GorS(1)_48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256269 (0.053):
prāṇāyāma parāyaṇaḥ GorS(2)_93b / prāṇāyāmapuraḥsaram ToT_3.49d
prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d / prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256304 (0.0):
prāṇāyāmasridhā smṛtaḥ SvaT_7.295d / prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d / prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702948 (0.026):
prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d / prāṇāyāmaṃ punaḥ kṛtvā ToT_4.38a / prāṇāyāmaṃ samācaret ToT_3.61d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256324 (0.028):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256312 (0.029):
prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256332 (0.031):
prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b / prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513474 (0.054):
devyā haste japaphalaṃ % samarpaṇamathācaret // ToT_3.77 // / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā $ cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438305 (0.054):
devyā haste japaphalaṃ samarpaṇamathācaret // ToT_3.77 // / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ /
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256314 (0.0):
prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d / prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256321 (0.0):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256332 (0.0):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.37a / prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702945 (0.002):
prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d / prāṇāyāmaṃ punaḥ kṛtvā ToT_4.38a / prāṇāyāmaṃ samācaret ToT_3.61d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513474 (0.024):
devyā haste japaphalaṃ % samarpaṇamathācaret // ToT_3.77 // / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā $ cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438305 (0.024):
devyā haste japaphalaṃ samarpaṇamathācaret // ToT_3.77 // / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ /
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256321 (0.0):
prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d / prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256332 (0.0):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.37a / prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702945 (0.026):
prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d / prāṇāyāmaṃ punaḥ kṛtvā ToT_4.38a / prāṇāyāmaṃ samācaret ToT_3.61d
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.37a / prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256309 (0.0):
prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d / prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256317 (0.0):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256325 (0.0):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256333 (0.0):
prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b / prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702907 (0.006):
prāṇāyāmapuraḥsaram ToT_3.49d / prāṇāyāmastataḥ param ToT_3.73d
prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d / prāṇāyāmaṃ punaḥ kṛtvā ToT_4.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256333 (0.0):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.37a / prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256313 (0.002):
prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d / prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256320 (0.002):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513475 (0.030):
devyā haste japaphalaṃ % samarpaṇamathācaret // ToT_3.77 // / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā $ cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438306 (0.030):
devyā haste japaphalaṃ samarpaṇamathācaret // ToT_3.77 // / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702910 (0.031):
prāṇāyāmapuraḥsaram ToT_3.49d / prāṇāyāmastataḥ param ToT_3.73d / prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513252 (0.044):
pīṭhanyāsaṃ tataḥ kṛtvā % prāṇāyāmaṃ samācaret // ToT_3.61 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438083 (0.044):
pīṭhanyāsaṃ tataḥ kṛtvā prāṇāyāmaṃ samācaret // ToT_3.61 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513337 (0.045):
balidānaṃ tato homaṃ % prāṇāyāmaṃ tato japam // ToT_3.67 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438168 (0.045):
balidānaṃ tato homaṃ prāṇāyāmaṃ tato japam // ToT_3.67 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702922 (0.051):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.56a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438886 (0.059):
yonimudrāṃ tato baddhvā kṣamasveti visarjayet // ToT_4.41 // / aṅganyāsaṃ maheśāni prāṇāyāmaṃ tataḥ param /
prāṇāyāmaṃ samācaret ToT_3.61d / prāṇāyāmena deveśi ToT_7.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256309 (0.020):
prāṇāyāmasridhā smṛtaḥ SvaT_7.295d / prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d / prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256324 (0.026):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.77a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256332 (0.029):
prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b / prāṇāyāmaṃ tato japam ToT_3.67d / prāṇāyāmaṃ punaḥ kṛtvā ToT_4.38a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513474 (0.036):
devyā haste japaphalaṃ % samarpaṇamathācaret // ToT_3.77 // / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā $ cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438305 (0.036):
devyā haste japaphalaṃ samarpaṇamathācaret // ToT_3.77 // / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702907 (0.038):
prāṇāyāmastataḥ param ToT_3.73d / prāṇāyāmaṃ ca sundari ToT_9.38d / prāṇāyāmaṃ tataścaret ToT_3.68b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702923 (0.048):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.78a / prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256380 (0.052):
prāṇāyāmī sukhī bhavet GorS(2)_97 (=1|44)d / prāṇāyāmena deveśi ToT_7.21a / prāṇāyāmena pātakam GorS(1)_54b
prāṇo vāyuḥ pratiṣṭhitaḥ ToT_6.3b / prātarutthāya mantrajñaḥ ToT_3.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256564 (0.022):
prāṇo haṃsasamanvitaḥ SvaT_7.30b / prātarutthāya mantrajñaḥ ToT_3.33a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512889 (0.035):
kālikāyāśca tārāyā % ārādhanam ihocyate // ToT_3.32 // / prātarutthāya mantrajñaḥ $ sahasrāre guruṃ yajet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437720 (0.035):
kālikāyāśca tārāyā ārādhanam ihocyate // ToT_3.32 // / prātarutthāya mantrajñaḥ sahasrāre guruṃ yajet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256544 (0.058):
prāṇo vā prāṇayogataḥ MrgT_1,11.23b / prāṇo vāyuḥ pratiṣṭhitaḥ ToT_6.3b / prāṇo vai carate tāsu SvaT_7.21a
prāsādākhyaṃ mahāmanum ToT_5.3b / prāsādākhyaṃ samuddhṛtya ToT_5.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257045 (0.0):
prāsādaḥ kīdṛśo jñeyo Stk_22.1a / prāsādākhyaṃ mahāmanum ToT_5.3b
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20901247 (0.064):
prajapet parameśāni prāsādākhyaṃ mahāmanum / / tataḥ siddho bhaven mantrī nānyathā mama bhāṣitam // MBhT_5.35
prāsādādīn mahāmantrān ToT_5.31a / prāsādādyā mahāvidyā ToT_3.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257058 (0.0):
prāsādātsambhavanti ye Stk_22.9d / prāsādādīn mahāmantrān ToT_5.31a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514540 (0.056):
evaṃ pūjā prakartavyā % śaktimantrān yajed yadi // ToT_5.30 // / prāsādādīn mahāmantrān $ yadi dīkṣāparo bhavet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439370 (0.056):
evaṃ pūjā prakartavyā śaktimantrān yajed yadi // ToT_5.30 // / prāsādādīn mahāmantrān yadi dīkṣāparo bhavet /
priye randhrasahasrakam ToT_7.12b / prītisaṃrakṣaṇīṃ tathā ToT_4.28b
plavantī cārdhamātrayā ToT_6.48b / phaṭkāreṇa vinikṣipet ToT_3.49b
phaladā nāsti yogini ToT_6.25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257514 (0.0):
phalatīha śubhāśubham SUp_7.113b / phaladā nāsti yogini ToT_6.25b
baddhayoniṃ mahāmudrāṃ ToT_3.1c / baddhayoniṃ samāsataḥ ToT_3.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257709 (0.0):
baddha padmāsano yogī GorS(2)_96 (=1|43)a / baddhayoniṃ mahāmudrāṃ ToT_3.1c / baddhayoniṃ samāsataḥ ToT_3.2b
balabhadrastu bhairavī ToT_10.10d / balidānaṃ tato homaṃ ToT_3.67c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257979 (0.0):
balikarma samārabhet SvaT_3.206b / balidānaṃ tato homaṃ ToT_3.67c
balidānaṃ maheśāni ToT_6.38c / baliṃ dadyādvicakṣaṇaḥ ToT_4.36d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257980 (5.960):
balikarma samārabhet SvaT_3.206b / balidānaṃ tato homaṃ ToT_3.67c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705489 (0.060):
sarvasiddhīśvaro bhavet ToT_1.13b / sarvaṃ dadyād vicakṣaṇaḥ ToT_5.22d / sarvāṅgadyotanaṃ tejo ToT_6.9a
bahu kiṃ kathyate devi ToT_2.23a / bahu kiṃ kathyate devi ToT_2.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258159 (0.0):
bahiḥ sthito bahiḥsaṃsthāt MrgT_3.62c / bahu kiṃ kathyate devi ToT_2.23a / bahu kiṃ kathyate devi ToT_2.23c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512406 (0.043):
aśeṣarogaśamanaṃ % yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.22 // / bahu kiṃ kathyate devi $ mahāvyādhivināśanam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437239 (0.043):
aśeṣarogaśamanaṃ yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.22 // / bahu kiṃ kathyate devi mahāvyādhivināśanam /
bahu kiṃ kathyate devi ToT_5.45c / bahucāmaraghaṇṭādi- ToT_4.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258159 (0.0):
bahiḥ sthito bahiḥsaṃsthāt MrgT_3.62c / bahu kiṃ kathyate devi ToT_2.23a / bahu kiṃ kathyate devi ToT_2.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258168 (0.040):
bahukṣīrayutā gāvo SUp_6.159c / bahucāmaraghaṇṭādi ToT_4.19a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512406 (0.043):
aśeṣarogaśamanaṃ % yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.22 // / bahu kiṃ kathyate devi $ mahāvyādhivināśanam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437239 (0.043):
aśeṣarogaśamanaṃ yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.22 // / bahu kiṃ kathyate devi mahāvyādhivināśanam /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513750 (0.063):
caturdvārasamāyuktaṃ % hemaprākārabhūṣitam // ToT_4.18 // / bahucāmaraghaṇṭādi- $ devakanyāsuśobhitam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438581 (0.063):
caturdvārasamāyuktaṃ hemaprākārabhūṣitam // ToT_4.18 // / bahucāmaraghaṇṭādi- devakanyāsuśobhitam /
bahuyonyuktavidhinā ToT_10.3c / bahuyonyuktavidhinā ToT_10.5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258224 (0.0):
bahuyajñaphalaṃ devi KubjT_24.165c / bahuyonyuktavidhinā ToT_10.3c
bāṇasaṃkhyajalāntakāḥ ToT_8.7d / bāhyamālā prakīrtitā ToT_9.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258312 (0.022):
bahvāśī ca virūpā ca KubjT_21.24c / bāṇasaṃkhyajalāntakāḥ ToT_8.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258427 (0.042):
bāhyataḥ kathito bhedo KubjT_25.110a / bāhyamālā prakīrtitā ToT_9.32b / bāhyākāśe sa eva hi KubjT_19.94d
bāhye tu mātṛkāṃ nyaset ToT_3.61b / binducakrāmṛtā devi ToT_6.48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258557 (0.017):
bindugarbhabharālasā SRtp_267b / binducakrāmṛtā devi ToT_6.48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258490 (0.018):
bāhye tu pravahanti vai SvaT_7.53b / bāhye tu mātṛkāṃ nyaset ToT_3.61b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515376 (0.059):
binduśabdena śūnyaṃ syāt % tathā ca guṇasūcakam // ToT_6.47 // / binducakrāmṛtā devi $ plavantī cārdhamātrayā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440205 (0.059):
binduśabdena śūnyaṃ syāt tathā ca guṇasūcakam // ToT_6.47 // / binducakrāmṛtā devi plavantī cārdhamātrayā /
bindunādakalāyuktaṃ ToT_5.3a / bindunirvāṇadaṃ nādaṃ ToT_6.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258607 (0.0):
bindunādakalākrāntam KubjT_18.31c / bindunādakalāyuktaṃ ToT_5.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258700 (0.019):
bindunā sahitā matā Stk_13.8b / bindunirvāṇadaṃ nādaṃ ToT_6.9c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514154 (0.050):
nakulīśaṃ samuddhṛtya % manusvaravibhūṣitam // ToT_5.2 // / bindunādakalāyuktaṃ $ prāsādākhyaṃ mahāmanum &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438984 (0.050):
nakulīśaṃ samuddhṛtya manusvaravibhūṣitam // ToT_5.2 // / bindunādakalāyuktaṃ prāsādākhyaṃ mahāmanum /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22855120 (0.054):
bindunādakalākrāntam KubjT_18.31c / bindunāda m alaṅkṛtam KubjT_5.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258623 (0.061):
bindunādayute dve tu KubjT_18.47c / bindunādasamanvitam SvaT_9.52d / bindunādasamākrāntaṃ KubjT_5.38c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15732131 (0.061):
bindunādasamanvitam SvaT_9.52d / bindunādasamāyuktaḥ SvaT_6.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258631 (0.062):
bindunādasamāyuktaḥ SvaT_6.22c / bindunādasamāyuktā KubjT_18.45c
bindumadhye paraṃ jyotir ToT_4.15a / bindumadhye maṇidvīpaṃ ToT_4.14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258728 (0.0):
bindumadhyagate devi KubjT_24.121c / bindumadhye paraṃ jyotir ToT_4.15a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513700 (0.054):
bindumadhye maṇidvīpaṃ % śatayojanavistṛtam // ToT_4.14 // / bindumadhye paraṃ jyotir $ budbudākāramaṇḍalam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438531 (0.054):
bindumadhye maṇidvīpaṃ śatayojanavistṛtam // ToT_4.14 // / bindumadhye paraṃ jyotir budbudākāramaṇḍalam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258738 (0.060):
bindumastakabhālaṃ tu ToT_6.5c / bindumastakamīritam ToT_6.30b
bindumastakabhālaṃ tu ToT_6.5c / bindumastakamīritam ToT_6.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258743 (0.0):
bindumastaka cākrāntaṃ KubjT_18.67c / bindumastakabhālaṃ tu ToT_6.5c
bindumānaṃ mahādeva ToT_8.10a / bindurūpaṃ paraṃ śivam ToT_6.26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258840 (0.0):
bindurūpaṃ jagannāthaṃ KubjT_11.87c / bindurūpaṃ paraṃ śivam ToT_6.26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258758 (0.034):
bindumastakasaṃbhinnaḥ SvaT_2.38c / bindumānaṃ mahādeva ToT_8.10a / bindum indū rajo raviḥ GorS(2)_74b
bindurūpaṃ paraṃ śivam ToT_8.12b / binduśaktiṃ niyojayet ToT_8.22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258839 (0.0):
bindurūpaṃ jagannāthaṃ KubjT_11.87c / bindurūpaṃ paraṃ śivam ToT_6.26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258900 (0.0):
bindu śaktis tathā nādaṃ KubjT_8.58a / binduśaktiṃ niyojayet ToT_8.22b / binduśaktiṃ samutthāpya ToT_8.22c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516333 (0.046):
tenaiva pārthive liṅge $ binduśaktiṃ niyojayet & / binduśaktiṃ samutthāpya % liṅgapūjā prakīrtitā // ToT_8.22 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441163 (0.046):
tenaiva pārthive liṅge binduśaktiṃ niyojayet / / binduśaktiṃ samutthāpya liṅgapūjā prakīrtitā // ToT_8.22 //
binduśaktiṃ samutthāpya ToT_8.22c / binduśabdena śūnyaṃ syāt ToT_6.47c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258905 (0.0):
binduśaktiṃ niyojayet ToT_8.22b / binduśaktiṃ samutthāpya ToT_8.22c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516334 (0.040):
tenaiva pārthive liṅge $ binduśaktiṃ niyojayet & / binduśaktiṃ samutthāpya % liṅgapūjā prakīrtitā // ToT_8.22 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441164 (0.040):
tenaiva pārthive liṅge binduśaktiṃ niyojayet / / binduśaktiṃ samutthāpya liṅgapūjā prakīrtitā // ToT_8.22 //
binduṃ cāvyayasaṃjñakam ToT_6.47b / bījakośe śivālaye ToT_9.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259138 (0.041):
bījakośakrimiryathā Dka_24d / bījakośe śivālaye ToT_9.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258957 (0.054):
binduhīnaṃ yadā paśyed KubjT_23.75a / binduṃ cāvyayasaṃjñakam ToT_6.47b / binduṃ caivārdhacandraṃ tu SvaT_11.303a
bījanyāsaṃ tato devi ToT_3.63c / bījabhūṣitakartṛkām ToT_4.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259149 (0.038):
bījanāḍīprayogataḥ VT_262b / bījanyāsaṃ tato devi ToT_3.63c / bījapañcakadevasya VT_218a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259183 (0.048):
bījapūreṣu tasyārdhaṃ SUp_6.14a / bījabhūṣitakartṛkām ToT_4.13b / bījamantrair anekadhā KubjT_4.1b
bījaṃ tu kālikārūpaṃ ToT_6.4c / bījaikaṃ parameśvari ToT_3.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259222 (0.022):
bījaṃ gāyatrisaṃjñakam VT_134b / bījaṃ tu kālikārūpaṃ ToT_6.4c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702630 (0.027):
punarmudrāṃ pradarśayet ToT_4.34b / punaśca kālikābījaṃ ToT_3.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249542 (0.052):
punaśca kathayāmi te SvaT_11.225b / punaśca kālikābījaṃ ToT_3.20c / punaśca śṛṇu suvrate SvaT_11.45d
budbudākāramaṇḍalam ToT_4.15b / bṛhadbrahmāṇḍaṃ yadrūpaṃ ToT_2.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259523 (0.041):
bṛhadgarbho balistathā MrgT_1,13.30b / bṛhadbrahmāṇḍaṃ yadrūpaṃ ToT_2.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259461 (0.061):
buddhvā vaikārikeṇa tu SvaT_11.103b / budbudākāramaṇḍalam ToT_4.15b
brahmanāḍī ca tanmadhye ToT_8.5c / brahmarūpaṃ kakāraṃ ca ToT_6.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259908 (0.0):
brahmarākṣasavetālān SvaT_6.56c / brahmarūpaṃ kakāraṃ ca ToT_6.7c / brahmalokaṃ pareśāni ToT_8.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259845 (0.025):
brahmadvāreti kīrtitam KubjT_13.24b / brahmanāḍī ca tanmadhye ToT_8.5c / brahmanāḍyā dvirabhyāsād KubjT_6.70a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185646 (0.040):
kakāraṃ parameśvari ToT_6.13b / kakāraṃ brahmarūpaṃ ca ToT_6.12a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700367 (0.053):
kakāraṃ parameśvari ToT_6.13b / kakāraṃ brahmarūpaṃ ca ToT_6.12a / kaṇṭhe cāṣṭapurī tathā ToT_7.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215845 (0.063):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye pratimāṃ nyaset SUp_6.147d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701649 (0.063):
tanmadhye tritayaṃ śubham ToT_2.4b / tanmadhye parameśāni ToT_2.4c / tanmadhye vedikāṃ dhyāyen ToT_4.20a
brahmalokaṃ pareśāni ToT_8.13a / brahmavidyāsvarūpeyaṃ ToT_6.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259911 (0.0):
brahmarūpaṃ kakāraṃ ca ToT_6.7c / brahmalokaṃ pareśāni ToT_8.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259940 (0.0):
brahmavidbhiḥ samākīrṇo SvaT_10.535c / brahmavidyāsvarūpeyaṃ ToT_6.42c / brahmaviṣṇupuraḥsarāḥ KubjT_3.21b
brahmaviṣṇuśivaḥ sākṣāt ToT_6.13a / brahmaviṣṇuśivātmakam ToT_6.54b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259978 (0.0):
brahmaviṣṇu r anukramāt KubjT_8.60b / brahmaviṣṇuśivaḥ sākṣāt ToT_6.13a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514898 (0.008):
rephaḥ saṃhārarūpatvāc % chivarūpo na cānyathā // ToT_6.12 // / brahmaviṣṇuśivaḥ sākṣāt $ kakāraṃ parameśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439728 (0.008):
rephaḥ saṃhārarūpatvāc chivarūpo na cānyathā // ToT_6.12 // / brahmaviṣṇuśivaḥ sākṣāt kakāraṃ parameśvari /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259939 (0.042):
brahmavidyāsvarūpeyaṃ ToT_6.42c / brahmaviṣṇupuraḥsarāḥ KubjT_3.21b
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20903391 (0.053):
pāradaṃ parameśāni brahmaviṣṇuśivātmakam // MBhT_8.7
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704698 (0.058):
viśvādyaṃ viśvabījaṃ nikhilabhayaharaṃ pañcavaktraṃ trinetram ToT_5.17f / viṣṇurūpaṃ sadāśivam ToT_1.16b / viṣṇuloke vased dhruvam ToT_9.31b
brahmaśāpaṃ śukraśāpaṃ ToT_4.27a / brahmahatyā bhaviṣyati ToT_5.37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260050 (0.018):
brahmaśaktyā tvadhiṣṭhitaḥ SvaT_10.489d / brahmaśāpaṃ śukraśāpaṃ ToT_4.27a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513861 (0.041):
tathā cānandagāyatrīm % ṛcaṃ ca trir japet sudhīḥ // ToT_4.26 // / brahmaśāpaṃ śukraśāpaṃ $ kṛṣṇaśāpaṃ sureśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438692 (0.041):
tathā cānandagāyatrīm ṛcaṃ ca trir japet sudhīḥ // ToT_4.26 // / brahmaśāpaṃ śukraśāpaṃ kṛṣṇaśāpaṃ sureśvari /
brahmāṇḍe yāni tīrthāni ToT_2.2a / brahmāṇḍe vartate tīrthaṃ ToT_2.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260224 (0.0):
brahmāṇḍe tu nivṛttirvai Stk_8.3a / brahmāṇḍe yāni tīrthāni ToT_2.2a / brahmāṇḍe vartate tīrthaṃ ToT_2.3a
brahmāṇḍo dahyate yataḥ ToT_8.21b / brāhmaṇaḥ sādhakottamaḥ ToT_5.21d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260464 (0.058):
brāhmaṇaṃ kṣatriyaṃ vaiśyaṃ KubjT_10.139a / brāhmaṇaḥ sādhakottamaḥ ToT_5.21d
brāhmaṇe vedapārage ToT_6.37b / brāhmyādīnasitāṅgādīn ToT_3.66c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260556 (0.0):
brāhmaiśvaryamavāpnuyāt SvaT_7.212d / brāhmyādīnasitāṅgādīn ToT_3.66c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513320 (0.048):
ājñāprārthanamaṅgāni $ kālyādīn paripūjayet & / brāhmyādīnasitāṅgādīn % mahākālaṃ prapūjayet // ToT_3.66 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438151 (0.048):
ājñāprārthanamaṅgāni kālyādīn paripūjayet / / brāhmyādīnasitāṅgādīn mahākālaṃ prapūjayet // ToT_3.66 //
brāhmyādīṃścāṣṭabhairavān ToT_3.75d / brūhi me jagatāṃ guro ToT_10.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260559 (0.0):
brāhmyādīnasitāṅgādīn ToT_3.66c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260616 (0.0):
brūhi nirdeśataḥ sarvaṃ KubjT_1.37c / brūhi me jagatāṃ guro ToT_10.7d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513444 (0.0):
aṅgapūjāṃ ca kālyādīn % brāhmyādīṃścāṣṭabhairavān // ToT_3.75 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438275 (0.0):
aṅgapūjāṃ ca kālyādīn brāhmyādīṃścāṣṭabhairavān // ToT_3.75 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517104 (0.021):
daśāvatāraṃ deveśa % brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441932 (0.021):
daśāvatāraṃ deveśa brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260626 (0.027):
brūhi me jagatāṃ guro ToT_10.7d / brūhi me jagatāṃ nātha ToT_1.1a
brūhi me jagatāṃ nātha ToT_1.1a / brūhi me jagatāṃnātha ToT_9.6c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260628 (0.0):
brūhi nirdeśataḥ sarvaṃ KubjT_1.37c / brūhi me jagatāṃ guro ToT_10.7d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517103 (0.030):
daśāvatāraṃ deveśa % brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441931 (0.030):
daśāvatāraṃ deveśa brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511794 (0.043):
śrīdevy uvāca / brūhi me jagatāṃ nātha $ sarvavidyāmaya prabho &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436627 (0.043):
śrīdevy uvāca / brūhi me jagatāṃ nātha sarvavidyāmaya prabho /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16820579 (0.058):
tan me brūhi jagatpate BrP_32.48d / tan me brūhi pativrate BrP_125.18d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16820587 (0.064):
tan me brūhi mahābhāga BrP_224.27c / tan me brūhi sureśvara BrP_30.5d
brūhi me devadeveśa ToT_7.2a / bhavatyeva na saṃśayaḥ ToT_9.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260630 (0.0):
brūhi me jagatāṃ guro ToT_10.7d / brūhi me jagatāṃ nātha ToT_1.1a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517102 (0.047):
daśāvatāraṃ deveśa % brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441930 (0.047):
daśāvatāraṃ deveśa brūhi me jagatāṃ guro // ToT_10.7 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515517 (0.051):
yogajñānaṃ vinā siddhir % nāsti satyaṃ sureśvara // ToT_7.1 // / brūhi me devadeveśa $ kṣudrabrahmāṇḍamadhyataḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440346 (0.051):
yogajñānaṃ vinā siddhir nāsti satyaṃ sureśvara // ToT_7.1 // / brūhi me devadeveśa kṣudrabrahmāṇḍamadhyataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183438 (0.064):
etadrūpaṃ na saṃśayaḥ ToT_6.19b / etadrūpaṃ na saṃśayaḥ ToT_6.19d
bhavābdhau na nimajjati ToT_3.22d / bhavet svargasya bhājanam ToT_9.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261562 (1.192):
bhavet sālambanā tasya BhStc_115c / bhavet svargasya bhājanam ToT_9.30b / bhavedṛṣisahasrakam ToT_7.14b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512748 (0.014):
yasyāḥ prasaṅgamātreṇa % bhavābdhau na nimajjati // ToT_3.22 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437580 (0.014):
yasyāḥ prasaṅgamātreṇa bhavābdhau na nimajjati // ToT_3.22 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261358 (0.052):
bhavān iva bhavān eva BhStc_83a / bhavābdhau na nimajjati ToT_3.22d
bhavedṛṣisahasrakam ToT_7.14b / bhaved bhūtalavāsinaḥ ToT_7.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261564 (0.0):
bhavet svargasya bhājanam ToT_9.30b / bhavedṛṣisahasrakam ToT_7.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261575 (0.038):
bhaved divyaṃ vapus tadā GorS(2)_75d / bhaved bhūtalavāsinaḥ ToT_7.11d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515659 (0.038):
ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ % bhaved bhūtalavāsinaḥ // ToT_7.11 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440488 (0.038):
ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ bhaved bhūtalavāsinaḥ // ToT_7.11 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704346 (0.040):
vada īśāna sarvajña ToT_3.8a / vada bhūtalavāsinaḥ ToT_7.10b
bhasma kuryād vicakṣaṇaḥ ToT_4.9d / bhasmanā saha recayet ToT_4.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261628 (0.062):
bhavyavṛkṣajalānvitam SUp_2.17b / bhasma kuryād vicakṣaṇaḥ ToT_4.9d / bhasmakūṭam iva sthitam VT_72d
bhāgaṃ cānyena vidyate ToT_9.34b / bhāgaṃ binduṃ sudurlabham ToT_4.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261799 (0.0):
bhāgam ekaṃ nyased bhūmau SUp_2.3a / bhāgaṃ cānyena vidyate ToT_9.34b / bhāgaṃ binduṃ sudurlabham ToT_4.14b
bhāgaṃ binduṃ suvistaram ToT_8.11b / bhāvayet sarvamantrāṇāṃ ToT_6.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261799 (0.0):
bhāgaṃ cānyena vidyate ToT_9.34b / bhāgaṃ binduṃ sudurlabham ToT_4.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262009 (1.192):
bhāvayettrividhān pāśān SvaT_3.181a / bhāvayet sarvamantrāṇāṃ ToT_6.28c / bhāvayet sādhakottamaḥ ToT_6.32d
bhāvayet sādhakottamaḥ ToT_6.32d / bhāvayet siddhihetave ToT_9.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262016 (0.0):
bhāvayet sarvamantrāṇāṃ ToT_6.28c / bhāvayet sādhakottamaḥ ToT_6.32d
bhāvayogo na labhyate ToT_9.5d / bhujagākārarūpiṇī ToT_2.5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262041 (0.035):
bhāvayen mastakopari KubjT_6.65d / bhāvayogo na labhyate ToT_9.5d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704156 (0.055):
yogasāre yathoktaistu ToT_4.22a / yogī yogo na labhyate ToT_9.27b
bhujacatuṣṭayaṃ dehaṃ ToT_6.31a / bhujyate yakṣarākṣasaiḥ ToT_5.44d
bhuvaneśvarī vāmanaḥ ToT_10.10a / bhūtakātyāyanī devī ToT_9.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263071 (0.0):
bhūcarīṇāṃ patir bhavet KubjT_19.48d / bhūtakātyāyanī devī ToT_9.38a / bhūtakātyāyanīṃ śṛṇu ToT_9.36b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517133 (0.049):
dhūmāvatī varāhaṃ syāt % chinnamastā nṛsiṃhikā // ToT_10.9 // / bhuvaneśvarī vāmanaḥ $ syānmātaṃgī rāmamūrtikā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441961 (0.049):
dhūmāvatī varāhaṃ syāt chinnamastā nṛsiṃhikā // ToT_10.9 // / bhuvaneśvarī vāmanaḥ syānmātaṃgī rāmamūrtikā /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699766 (0.051):
antarmālā mahāmālā ToT_9.32c / anyatsaṃcāraṇāddevi ToT_4.45c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705756 (0.063):
siddhirbhavatu me deva ToT_5.28c / sindhukāverisaṃyutam ToT_3.36d
bhūtakātyāyanīṃ śṛṇu ToT_9.36b / bhūtapūrvāṃ prayatnataḥ ToT_9.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263071 (0.0):
bhūcarīṇāṃ patir bhavet KubjT_19.48d / bhūtakātyāyanī devī ToT_9.38a / bhūtakātyāyanīṃ śṛṇu ToT_9.36b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699766 (0.051):
antarmālā mahāmālā ToT_9.32c / anyatsaṃcāraṇāddevi ToT_4.45c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516700 (0.058):
yajet kātyāyanīṃ devīṃ % bhūtapūrvāṃ prayatnataḥ // ToT_9.25 // / tadā pañcasahasrābdaṃ $ niścitaṃ tu sa jīvati &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441529 (0.058):
yajet kātyāyanīṃ devīṃ bhūtapūrvāṃ prayatnataḥ // ToT_9.25 // / tadā pañcasahasrābdaṃ niścitaṃ tu sa jīvati /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705756 (0.063):
siddhirbhavatu me deva ToT_5.28c / sindhukāverisaṃyutam ToT_3.36d
bhūtaśuddhim athācaret ToT_3.60b / bhūtaśuddhiṃ pravakṣyāmi ToT_4.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263142 (0.035):
bhūtavedasahasrau dvāv MrgT_1,13.85a / bhūtaśuddhim athācaret ToT_3.60b / bhūtaśuddhistathaiva ca Stk_2.1b
bhūtāpasaraṇaṃ tataḥ ToT_3.58d / bhūpatir jāyate 'cirāt ToT_9.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263338 (0.051):
bhūdhātrī cakralāñchanā SvaT_6.58d / bhūpatir jāyate 'cirāt ToT_9.3b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703620 (0.060):
mahāsaundaryamāpnuyāt ToT_9.3d / mahendro jāyate'cirāt ToT_9.29d
bhūmikāmī japen mantraṃ ToT_9.29a / bhūmibījajapādeva ToT_9.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263372 (0.0):
bhūmikādvayavinyāsād SUp_4.20c / bhūmikāmī japen mantraṃ ToT_9.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263379 (0.057):
bhūmiprādhānikagranthi MrgT_1,13.177a / bhūmibījajapādeva ToT_9.3a / bhūmibhāge manohare SUp_4.63d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516752 (0.064):
śrīśiva uvāca / bhūmikāmī japen mantraṃ $ mūlādhāre catuṣṭaye &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441581 (0.064):
śrīśiva uvāca / bhūmikāmī japen mantraṃ mūlādhāre catuṣṭaye /
bhūmiś candraḥ śivo māyā ToT_9.2a / bhūmyāsanaṃ ca saṃśodhya ToT_4.4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263413 (0.0):
bhūmiśodhanaṃ kṛtvā Stk_7.1c / bhūmiś candraḥ śivo māyā ToT_9.2a
bhūyaḥ kiṃ śrotumicchasi ToT_5.45d / bhūrlokaṃ ca bhuvarlokaṃ ToT_2.6c
bhedayitvā svapucchena ToT_9.18a / bhedo nāsti sureśvari ToT_6.49d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263829 (0.0):
bhedo jñeyaḥ sahasraśaḥ SvaT_7.13b / bhedo nāsti sureśvari ToT_6.49d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515398 (0.002):
māhātmyaṃ caiva pūjāyāṃ % bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.49 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440227 (0.002):
māhātmyaṃ caiva pūjāyāṃ bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.49 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515480 (0.048):
māhātmyaṃ dhyānapūjāyāṃ % bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.56 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440309 (0.048):
māhātmyaṃ dhyānapūjāyāṃ bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.56 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263710 (0.056):
bhedayitvā svapucchena ToT_9.18a / bhedayejjñānaśūlena SvaT_4.335c
bhedo nāsti sureśvari ToT_6.56d / bhairavyā dakṣiṇe bhāge ToT_1.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263829 (0.0):
bhedo jñeyaḥ sahasraśaḥ SvaT_7.13b / bhedo nāsti sureśvari ToT_6.49d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515398 (0.010):
māhātmyaṃ caiva pūjāyāṃ % bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.49 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440227 (0.010):
māhātmyaṃ caiva pūjāyāṃ bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.49 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264225 (0.053):
bhairavo 'haṃ mahāprabhuḥ KubjT_23.147d / bhairavyā dakṣiṇe bhāge ToT_1.11c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515480 (0.055):
māhātmyaṃ dhyānapūjāyāṃ % bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.56 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440309 (0.055):
māhātmyaṃ dhyānapūjāyāṃ bhedo nāsti sureśvari // ToT_6.56 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183597 (0.058):
etāsāṃ dakṣiṇe bhāge ToT_1.2a / etāsāṃ pūjanād devi ToT_10.12c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700272 (0.058):
etā nāḍyaḥ pareśāni ToT_8.7a / etāsāṃ dakṣiṇe bhāge ToT_1.2a / etāsāṃ pūjanād devi ToT_10.12c
bhogamokṣaphalapradā ToT_6.42d / bhogārthī nahi labhyate ToT_9.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264280 (0.0):
bhogamokṣajigīṣayā SUp_1.35d / bhogamokṣaphalapradā ToT_6.42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264467 (0.018):
bhogārthaṃ caivamātmanaḥ SvaT_10.416d / bhogārthī nahi labhyate ToT_9.24d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515306 (0.034):
brahmavidyāsvarūpeyaṃ % bhogamokṣaphalapradā // ToT_6.42 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440135 (0.034):
brahmavidyāsvarūpeyaṃ bhogamokṣaphalapradā // ToT_6.42 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516688 (0.052):
etadanyaṃ mahāyogaṃ % bhogārthī nahi labhyate // ToT_9.24 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441517 (0.052):
etadanyaṃ mahāyogaṃ bhogārthī nahi labhyate // ToT_9.24 //
bhogo yogāyate dhruvam ToT_9.27d / makāraṃ mokṣadāyakam ToT_6.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264894 (1.192):
makāraṃ bindudevatām VT_336d / makāraṃ mokṣadāyakam ToT_6.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264500 (0.058):
bhogo yogāyate dhruvam ToT_9.27d / bhogo 'rthaḥ sarvatattvānāṃ MrgT_1,10.16a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516728 (0.064):
etattattvena deveśi % bhogo yogāyate dhruvam // ToT_9.27 // / śrīdevī uvāca
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441557 (0.064):
etattattvena deveśi bhogo yogāyate dhruvam // ToT_9.27 // / śrīdevī uvāca
makāraṃ viṣṇurūpakam ToT_6.12b / makāreṇa tu deveśi ToT_6.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264897 (0.0):
makāraṃ mokṣadāyakam ToT_6.15d / makāraṃ viṣṇurūpakam ToT_6.12b
maṇidvīpaṃ tu tanmadhye ToT_4.16c / maṇipūre japādeva ToT_9.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265098 (0.0):
maṇipūraṃ yathā sthitam KubjT_12.30b / maṇipūre japādeva ToT_9.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265053 (0.030):
maṇidvādaśabhiḥ khilam KubjT_12.39d / maṇidvīpaṃ tu tanmadhye ToT_4.16c
maṇipūre sureśvari ToT_7.28b / mataṃgaṃ pūjayecchivam ToT_1.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265099 (0.0):
maṇipūraṃ yathā sthitam KubjT_12.30b / maṇipūre japādeva ToT_9.30a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702593 (0.061):
putradārādhanaṃ tasya ToT_5.11a / punardevīṃ prapūjayet ToT_3.67b
madyapūrṇasvarṇapātrāṃ ToT_9.41a / madhye kalpadrumaṃ dhyāyed ToT_4.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265735 (0.031):
madbhāvāc ca vimucyante SUp_1.13c / madyapūrṇasvarṇapātrāṃ ToT_9.41a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516907 (0.047):
vāmapāṇau raktapūrṇa- % kharparaṃ dakṣiṇe kare // ToT_9.40 // / madyapūrṇasvarṇapātrāṃ $ grīvāyāṃ hārabhūṣitām &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441735 (0.047):
vāmapāṇau raktapūrṇa- kharparaṃ dakṣiṇe kare // ToT_9.40 // / madyapūrṇasvarṇapātrāṃ grīvāyāṃ hārabhūṣitām /
manuṣyasya priyaṃvade ToT_7.22d / manusvaravibhūṣitam ToT_5.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266467 (0.0):
manusāhasrikī parā MrgT_1,13.44d / manusvaravibhūṣitam ToT_5.2d / manuḥ saptākṣaraḥ paraḥ ToT_9.37b
manuḥ saptākṣaraḥ paraḥ ToT_9.37b / mantracaitanyakāraṇam ToT_2.23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266471 (0.0):
manusvaravibhūṣitam ToT_5.2d / manuḥ saptākṣaraḥ paraḥ ToT_9.37b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266709 (0.020):
mantragrāmaṃ sujājvalam SvaT_3.142b / mantracaitanyakāraṇam ToT_2.23d / mantracaitanyabṛṃhaṇam KubjT_21.3b
mantradhyānaṃ samācaret ToT_4.37b / mantramārgeṇa deveśa ToT_3.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266810 (0.0):
mantramārādhayettu yaḥ SvaT_7.132d / mantramārgeṇa deveśa ToT_3.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266776 (0.021):
mantradhyānatapopāyaiś KubjT_3.79a / mantradhyānaṃ samācaret ToT_4.37b / mantranyāse kṛte devi KubjT_5.116c
mantramārgeṇa pārvati ToT_7.18d / mantrarājadvitīyakam ToT_3.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266811 (0.0):
mantramārādhayettu yaḥ SvaT_7.132d / mantramārgeṇa deveśa ToT_3.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266899 (0.053):
mantrarājam anusmaret KubjT_8.51d / mantrarājamimaṃ priye ToT_3.24b / mantrarājaḥ samākhyātaḥ SvaT_1.43c
mantrarājamimaṃ priye ToT_3.24b / mantraṃ gṛhṇāti pārvati ToT_6.44d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267065 (0.026):
mantrasyārghyaṃ ca dāpayet Stk_16.8b / mantraṃ gṛhṇāti pārvati ToT_6.44d / mantraṃ caiva tathātmānam KubjT_7.83a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266899 (0.053):
mantrarājam anusmaret KubjT_8.51d / mantrarājamimaṃ priye ToT_3.24b / mantrarājaḥ samākhyātaḥ SvaT_1.43c
mantraṃ jñānena saṃjapet ToT_2.16b / mantraṃ tu prajapet sudhīḥ ToT_3.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267077 (0.0):
mantraṃ gṛhṇāti pārvati ToT_6.44d / mantraṃ caiva tathātmānam KubjT_7.83a / mantraṃ jñānena saṃjapet ToT_2.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.024):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701322 (0.024):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702174 (0.025):
nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214962 (0.026):
tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234029 (0.040):
na tatra diḥkhitaḥ kaścin SvaT_10.8c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204464 (0.054):
cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_5.29d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.33d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512518 (0.059):
aṣṭottaraśataṃ mūla- $ mantraṃ tu prajapet sudhīḥ & / so 'haṃmantreṇa deveśi % ānayettena vartmanā // ToT_3.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437351 (0.059):
aṣṭottaraśataṃ mūla- mantraṃ tu prajapet sudhīḥ / / so 'haṃmantreṇa deveśi ānayettena vartmanā // ToT_3.6 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512325 (0.060):
etasmin samaye devi % varṇamālāṃ vicintayet // ToT_2.15 // / aṣṭottaraśataṃ mūla- $ mantraṃ jñānena saṃjapet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437158 (0.060):
etasmin samaye devi varṇamālāṃ vicintayet // ToT_2.15 // / aṣṭottaraśataṃ mūla- mantraṃ jñānena saṃjapet /
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20903875 (0.060):
pūjānte prajapen mantram aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ // MBhT_9.9
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253800 (0.061):
pratyahaṃ prajapenmantraṃ ToT_9.45c / pratyahaṃ yadi pārvati ToT_9.23d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514028 (0.064):
pratipātre japenmantram % aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ // ToT_4.39 // / stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā $ cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438858 (0.064):
pratipātre japenmantram aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ // ToT_4.39 // / stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ /
mantraṃ paramagopanam ToT_3.21d / mantraṃ paramagopanam ToT_5.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267093 (0.0):
mantraṃ tryakṣaram uttamam KubjT_8.76b / mantraṃ paramagopanam ToT_3.21d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512735 (0.058):
śrutaṃ mahākālikāyā % mantraṃ paramagopanam // ToT_3.21 // / tārāyā mantrarājaṃ tu $ śrotumicchāmi sāmpratam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437567 (0.058):
śrutaṃ mahākālikāyā mantraṃ paramagopanam // ToT_3.21 // / tārāyā mantrarājaṃ tu śrotumicchāmi sāmpratam /
mantraṃ paramagopanam ToT_6.1b / mantrāḥ siddhā bhavanti hi ToT_6.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267092 (0.0):
mantraṃ tryakṣaram uttamam KubjT_8.76b / mantraṃ paramagopanam ToT_3.21d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267372 (0.060):
mantrāḥ kālānurūpeṇa SvaT_7.106c / mantrāḥ siddhā bhavanti hi ToT_6.2d / mantrāḥ sthūleṣu saṃsthitāḥ MrgT_1,13.197f
mantreṇācamanaṃ kāryaṃ ToT_3.57c / mantreṇācamanaṃ kṛtvā ToT_4.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267455 (0.0):
mantreṇa saha jāyate SvaT_7.133b / mantreṇācamanaṃ kāryaṃ ToT_3.57c
mantreṇācamanaṃ kṛtvā ToT_4.3c / mandavāyusamāyuktaṃ ToT_4.19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267454 (0.0):
mantreṇācamanaṃ kāryaṃ ToT_3.57c / mantreṇācamanaṃ kṛtvā ToT_4.2c
mama hatyāṃ karoti saḥ ToT_5.9d / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191866 (0.0):
kiṃ mayā kathyate'dhunā ToT_6.43d / kiṃ mayā na prakāśitam ToT_6.57b / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_6.16d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701551 (0.020):
tadā muktipradaṃ mahat ToT_6.14b / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700616 (0.032):
kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_8.12d / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_9.33b / kuṇḍalinīṃ samutthāpya ToT_4.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267878 (0.036):
mayā proktaḥ samāsataḥ Stk_11.19f / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267751 (0.038):
mama vai mastakāccyutā SvaT_10.484b / mama hatyāṃ karoti saḥ ToT_5.9d / mama hāniḥ kujāmbike KubjT_2.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214573 (0.040):
tadālābhe prakartavyaṃ KubjT_24.152a / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514242 (0.043):
karoti kārayedvāpi % mama hatyāṃ karoti saḥ // ToT_5.9 // / ata eva maheśāni $ sa pāpiṣṭho na cānyathā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439072 (0.043):
karoti kārayedvāpi mama hatyāṃ karoti saḥ // ToT_5.9 // / ata eva maheśāni sa pāpiṣṭho na cānyathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286933 (0.043):
varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.17d / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.43b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516803 (0.052):
antarmālā mahāmālā % pañcāśadvarṇarūpiṇī // ToT_9.32 // / māhātmyaṃ tasya deveśi $ kiṃ vaktuṃ śakyate mayā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441632 (0.052):
antarmālā mahāmālā pañcāśadvarṇarūpiṇī // ToT_9.32 // / māhātmyaṃ tasya deveśi kiṃ vaktuṃ śakyate mayā /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704396 (0.057):
varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.17d / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.43b / vartate parameśvara ToT_7.31b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512430 (0.059):
śatavaktraṃ yadi bhavet % tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 // / pañcavaktreṇa deveśi $ kiṃ mayā kathyate'dhunā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437263 (0.059):
śatavaktraṃ yadi bhavet tadā vaktuṃ na śakyate // ToT_2.24 // / pañcavaktreṇa deveśi kiṃ mayā kathyate'dhunā /
mahākālaṃ dakṣiṇāyā ToT_1.3c / mahākālaṃ pūjayitvā ToT_3.76a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268347 (0.0):
mahākālaṃ tṛtīyakam KubjT_13.69b / mahākālaṃ dakṣiṇāyā ToT_1.3c / mahākālaṃ punaḥ paścād KubjT_18.15a
mahākālaṃ prapūjayet ToT_3.66d / mahākālīti cāṣṭadhā ToT_3.19d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268347 (0.0):
mahākālaṃ punaḥ paścād KubjT_18.15a / mahākālaṃ pūjayitvā ToT_3.76a / mahākālaṃ prapūjayet ToT_3.66d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268362 (0.059):
mahākālādibhir gaṇaiḥ VT_d / mahākālīti cāṣṭadhā ToT_3.19d / mahākālī tu kevalā KubjT_24.46b
mahākālena vai sārdhaṃ ToT_1.4a / mahākuṇḍalinī tatra ToT_7.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268385 (0.060):
mahākālīsvarūpeṇa KubjT_24.40c / mahākālena vai sārdhaṃ ToT_1.4a / mahākālaikavīraś ca KubjT_2.44c
mahākṣobham avāpnuyuḥ ToT_1.5d / mahātalaṃ ca pātālaṃ ToT_2.8c
mahātripurasundaryā ToT_1.7c / mahādeva iti kramāt ToT_5.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268559 (0.039):
mahādevasamudbhavāḥ SvaT_10.444b / mahādevasamo bhavet ToT_10.12d / mahādevastatheśāno SvaT_10.616a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268549 (0.047):
mahādivyo dadhīciś ca KubjT_21.17c / mahādeva iti kramāt ToT_5.33d / mahādevatrayaṃ sthitam SvaT_10.1118d
mahādevasamo bhavet ToT_10.12d / mahādevaṃ ca īśānaṃ ToT_5.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268560 (0.034):
mahādevasamudbhavāḥ SvaT_10.444b / mahādevasamo bhavet ToT_10.12d / mahādevastatheśāno SvaT_10.616a
mahādhīrā ca muktidā ToT_2.4d / mahādhīrā ca muktidā ToT_2.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268608 (0.0):
mahādhaṃṣṭraḥ karālīśaḥ KubjT_21.18a / mahādhīrā ca muktidā ToT_2.4d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512188 (0.043):
tanmadhye parameśāni % mahādhīrā ca muktidā // ToT_2.4 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437020 (0.043):
tanmadhye parameśāni mahādhīrā ca muktidā // ToT_2.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271344 (0.049):
muktidā siddhidā sadā ToT_3.32b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703753 (0.049):
muktaḥ koṭijanaiḥ saha ToT_4.39b / muktidā siddhidā sadā ToT_3.32b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512250 (0.064):
merumadhyasthitā nāḍī % mahādhīrā ca muktidā // ToT_2.9 // / satyaloke mahāviṣṇuṃ $ śivaṃ brahmāṇḍasaṃjñakam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437082 (0.064):
merumadhyasthitā nāḍī mahādhīrā ca muktidā // ToT_2.9 // / satyaloke mahāviṣṇuṃ śivaṃ brahmāṇḍasaṃjñakam /
mahādhīrā pratiṣṭhitā ToT_2.9b / mahānīlasarasvatī ToT_3.28b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268608 (0.0):
mahādhaṃṣṭraḥ karālīśaḥ KubjT_21.18a / mahādhīrā ca muktidā ToT_2.4d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512187 (0.058):
tanmadhye parameśāni % mahādhīrā ca muktidā // ToT_2.4 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437019 (0.058):
tanmadhye parameśāni mahādhīrā ca muktidā // ToT_2.4 //
mahāpūrvāṃś ca kālyādīn ToT_4.36a / mahāmāyāṃ tataḥ param ToT_9.36d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268783 (0.036):
mahāpūjāviśeṣaiś ca SUp_6.153a / mahāpūrvāṃś ca kālyādīn ToT_4.36a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513978 (0.052):
gurupaṅktiṃ pūjayitvā % daśamūleṣu pūjayet // ToT_4.35 // / mahāpūrvāṃś ca kālyādīn $ yajedvairocanādikān &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438808 (0.052):
gurupaṅktiṃ pūjayitvā daśamūleṣu pūjayet // ToT_4.35 // / mahāpūrvāṃś ca kālyādīn yajedvairocanādikān /
mahāmokṣapradaṃ devaṃ ToT_1.17c / mahāmokṣapradaṃ sadā ToT_6.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269000 (0.0):
mahāmerusamopetāṃ KubjT_22.43c / mahāmokṣapradaṃ devaṃ ToT_1.17c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269009 (5.960):
mahāmokṣapradaṃ devaṃ ToT_1.17c / mahāmokṣapradaṃ sadā ToT_6.9d / mahāmokṣapradā devī ToT_6.11c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514856 (0.050):
bindunirvāṇadaṃ nādaṃ % mahāmokṣapradaṃ sadā // ToT_6.9 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439686 (0.050):
bindunirvāṇadaṃ nādaṃ mahāmokṣapradaṃ sadā // ToT_6.9 //
mahāmokṣapradā devī ToT_6.11c / mahāmokṣapradāyinī ToT_2.24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269010 (0.0):
mahāmokṣapradaṃ devaṃ ToT_1.17c / mahāmokṣapradaṃ sadā ToT_6.9d / mahāmokṣapradā devī ToT_6.11c
mahāmokṣapradāyinī ToT_3.27d / mahāyogamayī devī ToT_7.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269010 (0.0):
mahāmokṣapradaṃ devaṃ ToT_1.17c / mahāmokṣapradaṃ sadā ToT_6.9d / mahāmokṣapradā devī ToT_6.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269038 (0.029):
mahāyānena sundari KubjT_7.84b / mahāyogamayī devī ToT_7.1a
mahārudreti vikhyātaṃ ToT_1.14c / mahālakṣmīr bhavet buddho ToT_10.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269118 (0.038):
mahārauravasaṃjñaṃ cāpy SvaT_10.82c / mahālakṣmīr bhavet buddho ToT_10.11a / mahāvaktrārjuno bhīmo KubjT_2.97a
mahāvidyāsu sarvāsu ToT_1.1c / mahāvyādhivināśanam ToT_2.23b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269234 (0.049):
mahāvaitaraṇī tathā SvaT_10.48d / mahāvyādhivināśanam ToT_2.23b / mahāvyūhasamanvite KubjT_24.129d
mahāsaundaryamāpnuyāt ToT_9.3d / mahendro jāyate'cirāt ToT_9.29d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703334 (0.060):
bhūtāpasaraṇaṃ tataḥ ToT_3.58d / bhūpatir jāyate 'cirāt ToT_9.3b
maheśvarāya namaskāraṃ ToT_5.15a / mahogrāyai tato vadet ToT_3.55b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269474 (0.045):
mahogrāyai tato vadet ToT_3.55b / mahocchuṣmavanāntagam KubjT_2.103b
mātaṃgīdakṣiṇāṃśe ca ToT_1.15a / mātṛkādhyānam uccārya ToT_3.61a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269630 (0.037):
mātuḥ pituḥ sahopāyair SUp_6.127a / mātṛkādhyānam uccārya ToT_3.61a / mātṛkāntaritaṃ nāma SvaT_9.86a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513243 (0.063):
mātṛkāyāḥ ṣaḍaṅgaṃ ca % kuryād āntaramātṛkām // ToT_3.60 // / mātṛkādhyānam uccārya $ bāhye tu mātṛkāṃ nyaset &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438074 (0.063):
mātṛkāyāḥ ṣaḍaṅgaṃ ca kuryād āntaramātṛkām // ToT_3.60 // / mātṛkādhyānam uccārya bāhye tu mātṛkāṃ nyaset /
mātṛkāyāḥ ṣaḍaṅgaṃ ca ToT_3.60c / mātrāyāṃ vyāna eva ca ToT_6.4b
mānasaṃ tattvavarjitam ToT_4.44d / mānasaiḥ pūjanaṃ caret ToT_3.64b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269909 (0.0):
mānasai rudrasambhavaiḥ SvaT_10.817d / mānasaiḥ pūjanaṃ caret ToT_3.64b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514087 (0.055):
saṃkṣepapūjanaṃ devi % mānasaṃ tattvavarjitam // ToT_4.44 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438917 (0.055):
saṃkṣepapūjanaṃ devi mānasaṃ tattvavarjitam // ToT_4.44 //
mānasaiḥ pūjanaṃ caret ToT_5.18b / mānaṃ rudrasahasrakam ToT_7.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269909 (0.0):
mānasaiḥ pūjanaṃ caret ToT_3.64b / mānasaiḥ pūjanaṃ caret ToT_5.18b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269950 (0.0):
mānaṃ manvantare smṛtam SvaT_11.220d / mānaṃ rudrasahasrakam ToT_7.15d / mānaṃ viṃśasahasrakam ToT_7.13b
mānaṃ viṃśasahasrakam ToT_7.13b / māyayā saṃdahet pāpaṃ ToT_4.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269952 (0.0):
mānaṃ rudrasahasrakam ToT_7.15d / mānaṃ viṃśasahasrakam ToT_7.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270060 (0.041):
māyayāmeyayā tava BhStc_54d / māyayā saṃdahet pāpaṃ ToT_4.9a / māyākamalanālena VT_203a
māyādyā paramā vidyā ToT_3.29c / māyādvaṃdvaṃ ca ṭhadvayam ToT_3.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270219 (0.0):
māyādyavaniparyantam SvaT_11.114c / māyādyā paramā vidyā ToT_3.29c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277546 (0.032):
yācako duḥkhadātā ca SvaT_12.59a / yā cādyā paramā vidyā ToT_1.20c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704083 (0.032):
yasyāḥ śravaṇamātreṇa ToT_6.2c / yā cādyā paramā vidyā ToT_1.20c
māyā pañcākṣarī parā ToT_6.50b / māyāyuktaṃ yadā devi ToT_6.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270345 (0.028):
māyāyāḥ sādhikārāyāḥ MrgT_1,7.23c / māyāyuktaṃ yadā devi ToT_6.14a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514911 (0.036):
anuccāryaṃ tadeva syād % vinā māyāyutaṃ śive // ToT_6.13 // / māyāyuktaṃ yadā devi $ tadā muktipradaṃ mahat &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439741 (0.036):
anuccāryaṃ tadeva syād vinā māyāyutaṃ śive // ToT_6.13 // / māyāyuktaṃ yadā devi tadā muktipradaṃ mahat /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270217 (0.062):
māyādyā paramā vidyā ToT_3.29c / māyādvaṃdvaṃ ca ṭhadvayam ToT_3.13b
māyāvatī mukhavṛtte ToT_7.33c / māyāśaktirnigadyate ToT_6.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270368 (0.022):
māyārūpeṇa bhairava KubjT_4.6b / māyāvatī mukhavṛtte ToT_7.33c / māyāvadhis tu kūpādau KubjT_19.3c
mārutaṃ kathaya prabho ToT_7.4d / mārutaṃ parikīrtitam ToT_7.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270548 (0.028):
mārīcaṃ nāma parvatam SUp_6.73b / mārutaṃ kathaya prabho ToT_7.4d / mārutaṃ kṛṣṇarūpeṇa SvaT_12.94c
mārtaṇḍasthitimānaṃ tu ToT_7.9c / mālākāreṇa talliṅgaṃ ToT_9.16c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515621 (0.037):
ṣaṇṇavatyaṅgulaṃ devi $ mārutaṃ parikīrtitam & / mārtaṇḍasthitimānaṃ tu % adhikaṃ parikīrtitam // ToT_7.9 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440450 (0.037):
ṣaṇṇavatyaṅgulaṃ devi mārutaṃ parikīrtitam / / mārtaṇḍasthitimānaṃ tu adhikaṃ parikīrtitam // ToT_7.9 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270629 (0.044):
mārjāramūṣikādyaiś ca SUp_5.9c / mārtaṇḍasthitimānaṃ tu ToT_7.9c
mālāmantraṃ ṣoḍaśīṃ vā ToT_9.23a / mālāmantraṃ samabhyaset ToT_9.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270662 (0.0):
mālā pañcāśikā proktā KubjT_5.112c / mālāmantraṃ ṣoḍaśīṃ vā ToT_9.23a / mālāmantraṃ samabhyaset ToT_9.9d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516477 (0.056):
tatastu parameśāni % mālāmantraṃ samabhyaset // ToT_9.9 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441307 (0.056):
tatastu parameśāni mālāmantraṃ samabhyaset // ToT_9.9 //
mālārūpā kathaṃ deva ToT_9.14c / mālāṣaṭke sureśvari ToT_9.12b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270665 (0.0):
mālāmantraṃ ṣoḍaśīṃ vā ToT_9.23a / mālāmantraṃ samabhyaset ToT_9.9d / mālārūpā kathaṃ deva ToT_9.14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270682 (0.061):
mālā śivā tathā durgā KubjT_2.58a / mālāṣaṭke sureśvari ToT_9.12b
māhātmyaṃ kathitaṃ mayā ToT_10.6b / māhātmyaṃ caiva pūjāyāṃ ToT_6.49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270945 (0.015):
māsaidvadaśabhiścaiva SvaT_7.51c / māhātmyaṃ kathitaṃ mayā ToT_10.6b / māhātmyaṃ gopitaṃ hy asyāḥ KubjT_10.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270952 (0.044):
māhātmyaṃ tatra tasya vai KubjT_10.48d / māhātmyaṃ tasya deveśi ToT_9.33a / māhātmyaṃ devadeveśi ToT_6.16c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700417 (0.056):
kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.6d / kathitaṃ mantrarājasya ToT_6.21c / kathitaṃ me purā tava ToT_10.12f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177815 (0.063):
iti te kathitaṃ devi ToT_9.35c / iti te kathitaṃ devy ToT_10.12a / iti te kathitaṃ sarvaṃ ToT_9.26c
māhātmyaṃ tasya deveśi ToT_9.33a / māhātmyaṃ devadeveśi ToT_6.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270952 (0.0):
māhātmyaṃ gopitaṃ hy asyāḥ KubjT_10.37c / māhātmyaṃ caiva pūjāyāṃ ToT_6.49c / māhātmyaṃ tatra tasya vai KubjT_10.48d
māhātmyaṃ dhyānapūjāyāṃ ToT_6.56c / māṃsaṃ mīnaṃ śodhayitvā ToT_4.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270952 (1.192):
māhātmyaṃ tasya deveśi ToT_9.33a / māhātmyaṃ devadeveśi ToT_6.16c / māhātmyaṃ dhyānapūjāyāṃ ToT_6.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270943 (0.057):
māhātmyaṃ gopitaṃ hy asyāḥ KubjT_10.37c / māhātmyaṃ caiva pūjāyāṃ ToT_6.49c / māhātmyaṃ tatra tasya vai KubjT_10.48d
muktaḥ koṭijanaiḥ saha ToT_4.39b / muktidā siddhidā sadā ToT_3.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271346 (5.960):
muktidāśca na saṃśayaḥ SvaT_6.49d / muktidā siddhidā sadā ToT_3.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271245 (0.020):
muktaṃ prakṛtibandhāttaṃ SvaT_12.51a / muktaḥ koṭijanaiḥ saha ToT_4.39b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512879 (0.036):
kālikādyā mahāvidyā $ muktidā siddhidā sadā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437710 (0.036):
kālikādyā mahāvidyā muktidā siddhidā sadā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268603 (0.049):
mahādhīrā ca muktidā ToT_2.4d / mahādhīrā ca muktidā ToT_2.9d
mukhavādyaṃ tataḥ kṛtvā ToT_5.29c / mukhavādyaṃ tataḥ param ToT_5.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271458 (0.0):
mukharandhre vahedyadā SvaT_7.189d / mukhavādyaṃ tataḥ kṛtvā ToT_5.29c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514586 (0.055):
tato japenmaheśāni % mukhavādyaṃ tataḥ param // ToT_5.34 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439416 (0.055):
tato japenmaheśāni mukhavādyaṃ tataḥ param // ToT_5.34 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256323 (0.061):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.37a / prāṇāyāmaṃ tataḥ param ToT_4.42b
mukhenācchādya saṃsthitā ToT_8.21d / mucyate sarvapātakaiḥ ToT_3.46d
mudrayā kumbhasaṃjñayā ToT_3.40d / mudrācatuṣṭayaṃ devi ToT_3.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271747 (0.021):
mudrā granthiś caturvidhā KubjT_11.21b / mudrācatuṣṭayaṃ devi ToT_3.38a / mudrācatuṣṭayopetaṃ KubjT_14.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271725 (0.041):
mudgareṇa vicitreṇa SvaT_2.93a / mudrayā kumbhasaṃjñayā ToT_3.40d / mudrayā cordhvadīpitam KubjT_8.54d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512986 (0.058):
mūlamantraṃ trir japtvā tu % mudrayā kumbhasaṃjñayā // ToT_3.40 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437817 (0.058):
mūlamantraṃ trir japtvā tu mudrayā kumbhasaṃjñayā // ToT_3.40 //
mudrā caitanyatantre ca ToT_10.6a / mudrādidarśanaṃ kāryam ToT_3.65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271780 (0.0):
mudrā tu sūcitā nātha KubjT_6.25a / mudrādidarśanaṃ kāryam ToT_3.65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271755 (0.015):
mudrācatuṣṭayopetaṃ KubjT_14.8c / mudrā caitanyatantre ca ToT_10.6a / mudrā caiva kriyātmikā SvaT_4.357d
mudrāśodhanamācaret ToT_4.30d / mūrtayo'ṣṭau śivasyaitāḥ ToT_5.26c
mūrdhādipādaparyantaṃ ToT_6.34c / mūrdhni saṃdhārayed yadi ToT_5.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272342 (0.020):
mūrdhādicaraṇāvadhi SvaT_2.47d / mūrdhādipādaparyantaṃ ToT_6.34c
mūlacakrācchiro'ntā ca ToT_9.13c / mūlamantraṃ trir japtvā tu ToT_3.40c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272505 (0.0):
mūlamantrasvasaṃjñayā SvaT_4.489b / mūlamantraṃ trir japtvā tu ToT_3.40c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272431 (0.037):
mūlakaṃ madhyataḥ sthāpya SUp_6.83a / mūlacakrācchiro'ntā ca ToT_9.13c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700158 (0.063):
ūrdhvāmnāye mayoditam ToT_5.3d / ṛcaṃ ca trir japet sudhīḥ ToT_4.26d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702544 (0.064):
pārthivaṃ śivapūjanam ToT_5.13d / pāvamānaṃ ca trir japtvā ToT_4.28c
mūlamantraṃ samuccārya ToT_3.39c / mūlamantraṃ samuccārya ToT_3.46a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272519 (0.0):
mūlamantrasvasaṃjñayā SvaT_4.489b / mūlamantraṃ trir japtvā tu ToT_3.40c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272528 (0.009):
mūlamantraṃ samuccārya ToT_3.46a / mūlamantraṃ samuccārya SvaT_2.138c / mūlamantraṃ samuccārya SvaT_2.275c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15737400 (0.044):
mūlamantraṃ samuccaran SvaT_4.204b / mūlamantraṃ samuccārya SvaT_2.138c / mūlamantraṃ samuccārya SvaT_2.275c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272602 (0.059):
mūlādhārācca deveśi ToT_7.37a / mūlādhārāt śataṃ caiva ToT_7.35a
mūlādhārācca deveśi ToT_7.37a / mūlādhārāt śataṃ caiva ToT_7.35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272606 (0.0):
mūlādyasambhavācchāktaṃ MrgT_1,3.8a / mūlādhārācca deveśi ToT_7.37a / mūlādhārāt śataṃ caiva ToT_7.35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272517 (0.059):
mūlamantraṃ samuccārya ToT_3.39c / mūlamantraṃ samuccārya ToT_3.46a
mūlādhārādadhobhāge ToT_7.31c / mūlādhārādiliṅgāntaṃ ToT_7.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272612 (0.0):
mūlādyasambhavācchāktaṃ MrgT_1,3.8a / mūlādhārācca deveśi ToT_7.37a / mūlādhārāt śataṃ caiva ToT_7.35a
mūlādhāre kāmarūpaṃ ToT_7.32a / mūlādhāre catuṣṭaye ToT_9.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272624 (0.0):
mūlādhārādadhobhāge ToT_7.31c / mūlādhārādiliṅgāntaṃ ToT_7.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272632 (0.042):
mūlādhāre tu sundari ToT_7.27b / mūlādhāre padmamadhye ToT_8.8c / mūlādhāre punaḥ sudhīḥ ToT_2.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272644 (0.054):
mūlādhāre mahīcakre ToT_7.25a / mūlādhāre varānane ToT_2.22b / mūlādhāre sthitā devi ToT_7.5a
mūlādhāre tu jantavaḥ ToT_7.8d / mūlādhāre tu sundari ToT_7.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272627 (0.0):
mūlādhārādiliṅgāntaṃ ToT_7.13c / mūlādhāre kāmarūpaṃ ToT_7.32a / mūlādhāre catuṣṭaye ToT_9.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272636 (0.041):
mūlādhāre tu sundari ToT_7.27b / mūlādhāre padmamadhye ToT_8.8c / mūlādhāre punaḥ sudhīḥ ToT_2.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272644 (0.042):
mūlādhāre mahīcakre ToT_7.3c / mūlādhāre mahīcakre ToT_7.25a / mūlādhāre varānane ToT_2.22b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515612 (0.060):
tena rūpeṇa deveśi % mūlādhāre tu jantavaḥ // ToT_7.8 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440441 (0.060):
tena rūpeṇa deveśi mūlādhāre tu jantavaḥ // ToT_7.8 //
mūlādhāre padmamadhye ToT_8.8c / mūlādhāre punaḥ sudhīḥ ToT_2.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272634 (0.0):
mūlādhāre kāmarūpaṃ ToT_7.32a / mūlādhāre catuṣṭaye ToT_9.29b / mūlādhāre tu jantavaḥ ToT_7.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272644 (0.051):
mūlādhāre punaḥ sudhīḥ ToT_2.16d / mūlādhāre mahīcakre ToT_7.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272617 (0.060):
mūlādhārādiliṅgāntaṃ ToT_7.13c / mūlādhāre kāmarūpaṃ ToT_7.32a / mūlādhāre catuṣṭaye ToT_9.29b
mūlādhāre mahīcakre ToT_7.3c / mūlādhāre mahīcakre ToT_7.25a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272643 (0.0):
mūlādhāre padmamadhye ToT_8.8c / mūlādhāre punaḥ sudhīḥ ToT_2.16d / mūlādhāre mahīcakre ToT_7.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272620 (0.064):
mūlādhāre catuṣṭaye ToT_9.29b / mūlādhāre tu jantavaḥ ToT_7.8d / mūlādhāre tu sundari ToT_7.27b
mūlādhāre varānane ToT_2.22b / mūlādhāre sthitā devi ToT_7.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272647 (0.0):
mūlādhāre padmamadhye ToT_8.8c / mūlādhāre punaḥ sudhīḥ ToT_2.16d / mūlādhāre mahīcakre ToT_7.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272624 (0.042):
mūlādhāre kāmarūpaṃ ToT_7.32a / mūlādhāre catuṣṭaye ToT_9.29b / mūlādhāre tu jantavaḥ ToT_7.8d
mūlena darbhayā bhūmau ToT_3.43a / mūlena saptadhā dhyānaṃ ToT_3.64a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272663 (0.0):
mūle caitrarathaṃ vanam MrgT_1,13.77b / mūlena darbhayā bhūmau ToT_3.43a / mūlena saptadhā dhyānaṃ ToT_3.64a
mṛtadehaṃ mahādeva ToT_1.24c / mṛtadehaḥ sadāśivaḥ ToT_1.24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272761 (0.0):
mṛtakotthāpanādikam KubjT_7.91b / mṛtadehaṃ mahādeva ToT_1.24c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512095 (0.029):
śavarūpo mahādeva $ mṛtadehaḥ sadāśivaḥ & / mṛtadehaṃ mahādeva % salilaṃ vā kathaṃ nahi // ToT_1.24 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436927 (0.029):
śavarūpo mahādeva mṛtadehaḥ sadāśivaḥ / / mṛtadehaṃ mahādeva salilaṃ vā kathaṃ nahi // ToT_1.24 //
mṛte śūkaratāṃ vrajet ToT_5.12b / mṛttikāmāharet sudhīḥ ToT_5.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272806 (0.060):
mṛtaḥ śivapuraṃ gacchet SUp_1.29c / mṛte śūkaratāṃ vrajet ToT_5.12b / mṛtkāṣṭhavaṃśakhaṇḍāni SUp_6.55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272824 (0.062):
mṛtkumbhapīṭikāṃ dadyād SUp_6.59a / mṛttikāmāharet sudhīḥ ToT_5.14d
merutulyasuvarṇaṃ tu ToT_6.37a / merumadhyasthitā nāḍī ToT_2.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273191 (1.192):
merutastāvadantarau MrgT_1,13.66d / merutulyasuvarṇaṃ tu ToT_6.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273203 (0.024):
meruprāsādam uttamam SUp_6.106b / merumadhyasthitā nāḍī ToT_2.9c
yajamānaṃ tathā somaṃ ToT_5.25a / yajet kātyāyanīṃ devīṃ ToT_9.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273894 (0.0):
yajec chivam anantaram SUp_5.52d / yajet kātyāyanīṃ devīṃ ToT_9.25c
yajettāṃ bahuyatnena ToT_9.44a / yajedvairocanādikān ToT_4.36b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273897 (0.0):
yajet kātyāyanīṃ devīṃ ToT_9.25c / yajettāṃ bahuyatnena ToT_9.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273913 (0.051):
yajed devaṃ catuṣkalam KubjT_8.33b / yajedvairocanādikān ToT_4.36b / yaj jñātvā tu sukhenaiva VT_238c
yato nirakṣaraṃ vastu ToT_6.42a / yato mṛtyuṃjayo bhavet ToT_9.21d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704120 (0.044):
yena dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.7b / yena mṛtyuṃjayo bhavet ToT_9.13b
yat kiṃcid upacāraṃ hi ToT_5.39c / yat kiṃcid vāyuyogena ToT_8.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274174 (0.0):
yat kiñcid vihitaṃ citte KubjT_8.100c / yat kiṃcid upacāraṃ hi ToT_5.39c / yat kiṃcid vāyuyogena ToT_8.21a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514648 (0.043):
yat kiṃcid upacāraṃ hi % tasya kiṃcinnivedayet // ToT_5.39 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439478 (0.043):
yat kiṃcid upacāraṃ hi tasya kiṃcinnivedayet // ToT_5.39 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516318 (0.045):
liṅgamadhye mahattejo % vahnirūpaṃ ca sundari // ToT_8.20 // / yat kiṃcid vāyuyogena $ brahmāṇḍo dahyate yataḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441148 (0.045):
liṅgamadhye mahattejo vahnirūpaṃ ca sundari // ToT_8.20 // / yat kiṃcid vāyuyogena brahmāṇḍo dahyate yataḥ /
yattvayā kathitaṃ nātha ToT_9.5a / yathā pañcākṣarī vidyā ToT_6.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274305 (0.020):
yatteṣāṃ paścimaṃ puṣpaṃ SvaT_13.43a / yattvayā kathitaṃ nātha ToT_9.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186604 (0.063):
kathitaṃ mantrarājasya ToT_6.21c / kathitaṃ me purā tava ToT_10.12f
yathā vegavatī nadī ToT_10.6d / yathā ṣaḍakṣarī vidyā ToT_3.16c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701498 (0.032):
tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d / tathā vidyā ṣaḍakṣarī ToT_6.55b / tathā sarvāṅguliḥ śive ToT_6.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213677 (0.049):
tathā vidyā ca vyakṣarī ToT_6.55d / tathā vidyā ṣaḍakṣarī ToT_6.55b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701490 (0.055):
tathā pañcākṣareṇa tu ToT_6.54d / tathā vidyā ca tryakṣarī ToT_3.16d
yathā hemagirirdevi ToT_10.6c / yatheyaṃ vaikharī vidyā ToT_6.49a
yathaiva budbude devi ToT_4.15c / yathoktadhyānayogataḥ ToT_4.21d
yadā vyaktasvarūpiṇī ToT_1.22d / yadi unmattam icchati ToT_5.8b
yadi kuryāt puraskriyām ToT_5.12d / yadi cānyat prapūjayet ToT_5.43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275592 (0.0):
yadi candraṃ vahec cakraṃ KubjT_8.67a / yadi cānyat prapūjayet ToT_5.43b / yadi cāṣṭaśataṃ japet ToT_9.33d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699842 (0.060):
aṣṭamūrtis tato devi ToT_5.34a / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b
yadi cāṣṭaśataṃ japet ToT_9.33d / yadi caikākṣaraṃ bhavet ToT_5.37b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275592 (0.0):
yadi candraṃ vahec cakraṃ KubjT_8.67a / yadi cānyat prapūjayet ToT_5.43b / yadi cāṣṭaśataṃ japet ToT_9.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275603 (0.0):
yadi ced rājyam ākaṅkṣet SUp_6.94a / yadi caikākṣaraṃ bhavet ToT_5.37b / yadi caikāṅgulaṃ hrasvaṃ ToT_7.19a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699843 (0.056):
aṣṭamūrtis tato devi ToT_5.34a / aṣṭottaraśataṃ japet ToT_2.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204468 (0.057):
cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ ToT_5.29d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.33d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701113 (0.060):
cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.33d / cāṣṭottaraśataṃ japet ToT_3.56b / cintayecchattram uttamam ToT_4.20d
yadi caikāṅgulaṃ hrasvaṃ ToT_7.19a / yadi dīkṣāparo bhavet ToT_5.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275606 (0.0):
yadi caikākṣaraṃ bhavet ToT_5.37b / yadi caikāṅgulaṃ hrasvaṃ ToT_7.19a
yadi pūjādikaṃ caret ToT_5.36b / yadi pūjāparo bhavet ToT_5.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275655 (0.0):
yadi netraṃ sraved ekaṃ KubjT_23.31a / yadi pūjādikaṃ caret ToT_5.36b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702701 (0.052):
pūjayedannapūrṇāyā ToT_1.17a / pūjādhyānaṃ samācaret ToT_4.32d / pūjāvidhirihocyate ToT_3.56d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702154 (0.063):
dhyātvā tu parimaṇḍale ToT_3.54d / dhyānapūjādikaṃ sarvaṃ ToT_6.24c
yadi vāyuḥ samo bhavet ToT_7.21d / yadi siddhirna jāyate ToT_9.46b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701708 (0.053):
tasya saṃdarśanārthāya ToT_2.10c / tasya siddhirna jāyate ToT_6.45b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701381 (0.053):
tataḥ praṇamya vidhivat ToT_3.34a / tataḥ siddhirbhaved devi ToT_9.47a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275664 (0.061):
yadi bhaktiḥ suniścalā KubjT_3.107d / yadi vāyuḥ samo bhavet ToT_7.21d / yadi śakto na rakṣaṇe KubjT_23.103b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210594 (0.062):
tataḥ siddhirbhaved devi ToT_9.47a / tataḥ siddhiḥ prajāyate SvaT_7.109d
yadi sneho'sti māṃ prati ToT_3.23b / yadi sneho'sti māṃ prati ToT_7.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275718 (0.0):
yadi siddhiṃ samīhate KubjT_4.49d / yadi sneho'sti māṃ prati ToT_3.23b / yadi sneho'sti māṃ prati ToT_7.24d
yadīcchedātmano mṛtyuṃ ToT_5.8a / yaduktaṃ śāstravedibhiḥ ToT_6.39b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275812 (0.026):
yaduktaṃ vidhipūrvakam SvaT_3.37d / yaduktaṃ śāstravedibhiḥ ToT_6.39b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275759 (0.047):
yadīcchetsiddhimātmanaḥ SvaT_12.102d / yadīcchedātmano mṛtyuṃ ToT_5.8a
yadaiva brahmamārgeṇa ToT_8.17a / yadrūpā mānavādayaḥ ToT_7.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275989 (0.024):
yady eṣāṃ 'nukramo na hi KubjT_3.118d / yadrūpā mānavādayaḥ ToT_7.8b
yantraṃ kṛtvā sādhakendraḥ ToT_4.5c / yanmālā parameśāni ToT_9.32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276146 (0.0):
yan mayā prāptamadbhutam SvaT_10.709b / yanmālā parameśāni ToT_9.32a / yanmālāyāṃ japenaiva ToT_9.28a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276041 (0.024):
yantrayen mṛduyantraṇāt KubjT_23.121b / yantraṃ kṛtvā sādhakendraḥ ToT_4.5c
yanmālāyāṃ japenaiva ToT_9.28a / yanmālāyāṃ japenmantram ToT_9.35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276155 (0.0):
yanmālā parameśāni ToT_9.32a / yanmālāyāṃ japenaiva ToT_9.28a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516828 (0.030):
pṛthivyāmavyayo deho % bhavatyeva na saṃśayaḥ // ToT_9.34 // / yanmālāyāṃ japenmantram $ abhyāsārthaṃ hi pārvati &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441657 (0.030):
pṛthivyāmavyayo deho bhavatyeva na saṃśayaḥ // ToT_9.34 // / yanmālāyāṃ japenmantram abhyāsārthaṃ hi pārvati /
yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi ToT_5.2b / yamuneti tataḥ paścād ToT_3.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276157 (5.960):
yanmālāyāṃ japenmantram ToT_9.35a / yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi ToT_5.2b
yasmin vyaktā mahākālī ToT_1.25a / yasyāḥ prasaṅgamātreṇa ToT_3.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276920 (0.0):
yasyāḥ kamalinī devī KubjT_7.13c / yasyāḥ prasaṅgamātreṇa ToT_3.9c
yasyāḥ prasaṅgamātreṇa ToT_3.22c / yasyāḥ prasaṅgamātreṇa ToT_4.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276920 (0.0):
yasyāḥ kamalinī devī KubjT_7.13c / yasyāḥ prasaṅgamātreṇa ToT_3.9c / yasyāḥ prasaṅgamātreṇa ToT_3.22c
yasyāḥ śravaṇamātreṇa ToT_6.2c / yā cādyā paramā vidyā ToT_1.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277549 (0.0):
yācako duḥkhadātā ca SvaT_12.59a / yā cādyā paramā vidyā ToT_1.20c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703671 (0.032):
māyayā saṃdahet pāpaṃ ToT_4.9a / māyādyā paramā vidyā ToT_3.29c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276919 (0.036):
yasyāḥ prasaṅgamātreṇa ToT_3.9c / yasyāḥ prasaṅgamātreṇa ToT_3.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270212 (0.052):
māyādyavaniparyantam SvaT_11.114c / māyādyā paramā vidyā ToT_3.29c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512033 (0.060):
śrīdevī uvāca / yā cādyā paramā vidyā % dvitīyā bhairavī parā \
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436865 (0.060):
śrīdevī uvāca / yā cādyā paramā vidyā dvitīyā bhairavī parā /
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20901438 (0.062):
tat tat sarvaṃ pravakṣyāmi sāvadhānāvadhāraya // MBhT_6.4 / yā cādyā paramā vidyā cāmuṇḍā kālikā parā /
yā cādyā paramā vidyā ToT_6.46c / yā cādyā parameśāni ToT_1.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277552 (0.0):
yācako duḥkhadātā ca SvaT_12.59a / yā cādyā paramā vidyā ToT_1.20c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703671 (0.032):
māyayā saṃdahet pāpaṃ ToT_4.9a / māyādyā paramā vidyā ToT_3.29c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515356 (0.044):
rephaḥ saṃhārarūpatvāc $ chivaḥ sākṣānna saṃśayaḥ & / yā cādyā paramā vidyā % sā māyā paramā kalā // ToT_6.46 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440185 (0.044):
rephaḥ saṃhārarūpatvāc chivaḥ sākṣānna saṃśayaḥ / / yā cādyā paramā vidyā sā māyā paramā kalā // ToT_6.46 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270212 (0.052):
māyādyavaniparyantam SvaT_11.114c / māyādyā paramā vidyā ToT_3.29c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512033 (0.059):
śrīdevī uvāca / yā cādyā paramā vidyā % dvitīyā bhairavī parā \
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436865 (0.059):
śrīdevī uvāca / yā cādyā paramā vidyā dvitīyā bhairavī parā /
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20901438 (0.062):
tat tat sarvaṃ pravakṣyāmi sāvadhānāvadhāraya // MBhT_6.4 / yā cādyā paramā vidyā cāmuṇḍā kālikā parā /
yā cādyā bhuvaneśvarī ToT_1.10b / yā yā śaktiḥ sthitā sadā ToT_7.24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277553 (0.0):
yā cādyā paramā vidyā ToT_6.46c / yā cādyā parameśāni ToT_1.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277836 (1.192):
yā yā dik tatra na kvāsi BhStc_56a / yā yā śaktiḥ sthitā sadā ToT_7.24b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515832 (0.042):
saptasvargasthito yo yo $ yā yā śaktiḥ sthitā sadā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440661 (0.042):
saptasvargasthito yo yo yā yā śaktiḥ sthitā sadā /
yāvat kāmādi saṃdīpyo ToT_9.5c / yāvat pūjāṃ samuccārya ToT_5.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277919 (0.0):
yāvat karma na bhujyate SvaT_10.418b / yāvat kāmādi saṃdīpyo ToT_9.5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278107 (0.042):
yāvat paśyati viśvāṅgī KubjT_2.85a / yāvat pūjāṃ samuccārya ToT_5.20c / yāvatprāptastu suvrate SvaT_7.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310767 (0.054):
sarvatantraprapūjitaḥ ToT_1.11b / sarvatantreśvaro bhavet ToT_5.32b / sarvatantreṣu gopitam ToT_3.21b
yena dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.7b / yena mṛtyuṃjayo bhavet ToT_9.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279122 (0.0):
yena te nāmato brūmi KubjT_2.76a / yena dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.7b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700412 (0.017):
kathayiṣyāmi te 'naghe ToT_3.7d / kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279198 (0.037):
ye namanti dine dine SUp_5.28b / yena mṛtyuṃjayo bhavet ToT_9.13b / yena mokṣo dhruvaṃ bhavet Stk_8.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186351 (0.042):
kathaṃ tu pallavo yoga KubjT_4.39c / kathaṃ dīrghāyuṣaṃ bhavet ToT_9.6d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703927 (0.044):
yato nirakṣaraṃ vastu ToT_6.42a / yato mṛtyuṃjayo bhavet ToT_9.21d / yat kiṃcid upacāraṃ hi ToT_5.39c
yena rūpeṇa deveśa ToT_10.1c / yogajñānaṃ vinā siddhir ToT_7.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279651 (0.0):
yogajñānapratiṣṭhitam SvaT_11.181d / yogajñānaṃ vinā siddhir ToT_7.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279253 (0.051):
ye narāḥ śivam āśritāḥ SUp_1.32d / yena rūpeṇa deveśa ToT_10.1c / yena lajjāpitā vayam KubjT_2.11b
yogajñānādikaṃ layam ToT_9.5b / yogapadmasya māhātmyaṃ ToT_8.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279654 (0.0):
yogajñānapratiṣṭhitam SvaT_11.181d / yogajñānaṃ vinā siddhir ToT_7.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279686 (0.020):
yogapaṭṭaṃ yathāsukham SvaT_7.291b / yogapadmasya māhātmyaṃ ToT_8.8a / yogapīṭhavyavasthitāḥ MrgT_3.80d
yogasāraṃ samāsataḥ ToT_2.1b / yogasāraṃ samāsataḥ ToT_7.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279778 (0.0):
yogaṣaṭkaṃ kulādhāraṃ KubjT_13.97a / yogasāraṃ samāsataḥ ToT_2.1b / yogasāraṃ samāsataḥ ToT_7.38b
yogasāre yathoktaistu ToT_4.22a / yogī yogo na labhyate ToT_9.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279782 (0.0):
yogasāraṃ samāsataḥ ToT_7.38b / yogasāre yathoktaistu ToT_4.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280112 (0.008):
yogī yogavicintakaḥ SvaT_6.14b / yogī yogo na labhyate ToT_9.27b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703294 (0.055):
bhāvayet siddhihetave ToT_9.42b / bhāvayogo na labhyate ToT_9.5d
yonimudrā mayoditā ToT_7.20d / yonimudrāsanaṃ priye ToT_2.17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280660 (0.0):
yonimudrām ataḥ śṛṇu KubjT_6.64b / yonimudrā mayoditā ToT_7.20d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515786 (0.050):
ata eva maheśāni % yonimudrā mayoditā // ToT_7.20 // / prāṇāyāmena deveśi $ tathaiva yonimudrayā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440615 (0.050):
ata eva maheśāni yonimudrā mayoditā // ToT_7.20 // / prāṇāyāmena deveśi tathaiva yonimudrayā /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512345 (0.059):
athānyat sampravakṣyāmi % yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.17 // / upaviśyāsane mantrī $ prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437178 (0.059):
athānyat sampravakṣyāmi yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.17 // / upaviśyāsane mantrī prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ /
yonimudrāsanaṃ priye ToT_2.22d / yonimudrāṃ tato baddhvā ToT_4.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280660 (0.0):
yonimudrā mayoditā ToT_7.20d / yonimudrā viśeṣataḥ KubjT_6.49b / yonimudrāsanaṃ priye ToT_2.17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280674 (0.034):
yonimudrā smṛtā bhadre KubjT_6.57a / yonimudrāṃ tato baddhvā ToT_4.41c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512345 (0.060):
athānyat sampravakṣyāmi % yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.17 // / upaviśyāsane mantrī $ prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437178 (0.060):
athānyat sampravakṣyāmi yonimudrāsanaṃ priye // ToT_2.17 // / upaviśyāsane mantrī prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ /
yonirūpaṃ na cānyathā ToT_6.8b / rakāraṃ kāmadaṃ kānte ToT_6.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280965 (0.000):
rakāramadhyagā devyo KubjT_21.95a / rakāraṃ kāmadaṃ kānte ToT_6.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280676 (0.052):
yonimudrāṃ tato baddhvā VT_85a / yonirūpaṃ na cānyathā ToT_6.8b
ratnasiṃhāsanaṃ priye ToT_4.21b / ratnākalpojjvalāṅgaṃ paraśumṛgavarābhītihastaṃ prasannam ToT_5.17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281615 (0.0):
ratnaśobhā mahāśobhā KubjT_21.99c / ratnasiṃhāsanaṃ priye ToT_4.21b / ratnākalpojjvalāṅgaṃ paraśumṛgavarābhītihastaṃ prasannam ToT_5.17d
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19202077 (0.0):
dhyāyennityaṃ maheśaṃ rajatagirinibhaṃ cārucandrāvataṃsaṃ / ratnākalpojjvalāṅgaṃ paraśumṛgavarābhītihastaṃ prasannam /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514350 (0.0):
oṃ dhyāyennityaṃ maheśaṃ rajatagirinibhaṃ cārucandrāvataṃsaṃ % / ratnākalpojjvalāṅgaṃ paraśumṛgavarābhītihastaṃ prasannam \
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439181 (0.054):
oṃ dhyāyennityaṃ maheśaṃ rajatagirinibhaṃ cārucandrāvataṃsaṃ / ratnākalpojjvalāṅgaṃ paraśumṛgavarābhītihastaṃ prasannam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15981916 (0.056):
cārucandrāvataṃsaṃ ca ratnākalpojjvalāṅgakam / / paraśvadhavarābhītimṛgahastaṃ śubhānanam // NarP_1,91.14 //
randhraṃ candrasahasrābdaṃ ToT_7.12c / ravisaṃyuktamaṇḍalāt ToT_3.37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281734 (0.021):
randhrasyordhvagataṃ priye KubjT_6.26d / randhraṃ candrasahasrābdaṃ ToT_7.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281833 (0.062):
ravibimbāntare devi SvaT_7.70c / ravisaṃyuktamaṇḍalāt ToT_3.37d
rasātalamataḥ param ToT_2.8d / rasātalācca satyāntaṃ ToT_2.9a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512238 (0.0):
mahātalaṃ ca pātālaṃ % rasātalamataḥ param // ToT_2.8 // / rasātalācca satyāntaṃ $ mahādhīrā pratiṣṭhitā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437070 (0.0):
mahātalaṃ ca pātālaṃ rasātalamataḥ param // ToT_2.8 // / rasātalācca satyāntaṃ mahādhīrā pratiṣṭhitā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281962 (0.018):
rasātalamataḥ param ToT_2.8d / rasātalamataḥ param SvaT_10.96d / rasātalācca satyāntaṃ ToT_2.9a
rākiṇīsahito viṣṇuḥ ToT_7.27c / rātrau lakṣaṃ japet sudhīḥ ToT_6.22d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515025 (0.022):
divyavīramate devi % rātrau lakṣaṃ japet sudhīḥ // ToT_6.22 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439854 (0.022):
divyavīramate devi rātrau lakṣaṃ japet sudhīḥ // ToT_6.22 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282509 (0.023):
rātrau mātṛgaṇānāṃ ca SUp_2.29c / rātrau lakṣaṃ japet sudhīḥ ToT_6.22d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701981 (0.046):
dinatrayaṃ pūjayitvā ToT_9.9a / divā lakṣaṃ japenmantraṃ ToT_6.22a
rudrarūpī svayaṃ bhūtvā ToT_4.41a / rudrasaṃkhyaṃ japenmantram ToT_3.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282784 (0.0):
rudramūrtibhireko 'sau SvaT_11.57a / rudrarūpī svayaṃ bhūtvā ToT_4.41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282916 (0.0):
rudraścaiva dine dine SvaT_11.272b / rudrasaṃkhyaṃ japenmantram ToT_3.38c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704934 (0.027):
śivarūpaṃ ca avyayam ToT_4.13d / śivarūpī svayaṃ bhūtvā ToT_5.42a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514044 (0.038):
viśeṣārghyaṃ pradātavyam % ātmānaṃ ca samarpayet // ToT_4.40 // / rudrarūpī svayaṃ bhūtvā $ saṃhāreṇa visarjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438874 (0.038):
viśeṣārghyaṃ pradātavyam ātmānaṃ ca samarpayet // ToT_4.40 // / rudrarūpī svayaṃ bhūtvā saṃhāreṇa visarjayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299793 (0.051):
śivarūpaṃ sadāśivam KubjT_19.47d / śivarūpī svayaṃ bhūtvā ToT_5.42a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514678 (0.056):
satyaṃ satyaṃ maheśāni % śivatulyo na saṃśayaḥ // ToT_5.41 // / śivarūpī svayaṃ bhūtvā $ devīpūjāṃ samācaret &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439508 (0.056):
satyaṃ satyaṃ maheśāni śivatulyo na saṃśayaḥ // ToT_5.41 // / śivarūpī svayaṃ bhūtvā devīpūjāṃ samācaret /
rudrasaṃkhyā vyavasthitā ToT_8.6d / rudrānnyūnaṃ sthitaṃ lakṣaṃ ToT_8.4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282918 (0.0):
rudrasaṃkhyaṃ japenmantram ToT_3.38c / rudrasaṃkhyā vyavasthitā ToT_8.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283073 (0.021):
rudrāntā yā vyavasthitāḥ KubjT_25.60d / rudrānnyūnaṃ sthitaṃ lakṣaṃ ToT_8.4c
recake chinnamālāyāṃ ToT_9.20c / recanāt kāminī devī ToT_9.19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283578 (0.041):
recakāpūrakeṇa tu SvaT_4.531b / recake chinnamālāyāṃ ToT_9.20c
rephaṃ paramadurlabham ToT_6.8d / rephaḥ saṃhārarūpatvāc ToT_6.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283690 (0.0):
rephaḥ samyag udāhṛtam KubjT_17.102b / rephaḥ saṃhārarūpatvāc ToT_6.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283672 (0.019):
rephaṃ dakṣakare sthitam KubjT_24.26b / rephaṃ paramadurlabham ToT_6.8d / rephaḥ samyag udāhṛtam KubjT_17.102b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512012 (0.048):
nākāraḥ sṛṣṭikartā ca % dakāraḥ pālakaḥ sadā // ToT_1.18 // / rephaḥ saṃhārarūpatvān $ nāradaḥ parikīrtitaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436844 (0.048):
nākāraḥ sṛṣṭikartā ca dakāraḥ pālakaḥ sadā // ToT_1.18 // / rephaḥ saṃhārarūpatvān nāradaḥ parikīrtitaḥ /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515346 (0.052):
sakāro viṣṇurūpaśca % takāraśca prajāpatiḥ // ToT_6.45 // / rephaḥ saṃhārarūpatvāc $ chivaḥ sākṣānna saṃśayaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440176 (0.052):
sakāro viṣṇurūpaśca takāraśca prajāpatiḥ // ToT_6.45 // / rephaḥ saṃhārarūpatvāc chivaḥ sākṣānna saṃśayaḥ /
rephaḥ saṃhārarūpatvāc ToT_6.46a / rephaḥ saṃhārarūpatvān ToT_1.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283690 (0.0):
rephaḥ samyag udāhṛtam KubjT_17.102b / rephaḥ saṃhārarūpatvāc ToT_6.12c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512012 (0.030):
nākāraḥ sṛṣṭikartā ca % dakāraḥ pālakaḥ sadā // ToT_1.18 // / rephaḥ saṃhārarūpatvān $ nāradaḥ parikīrtitaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436844 (0.030):
nākāraḥ sṛṣṭikartā ca dakāraḥ pālakaḥ sadā // ToT_1.18 // / rephaḥ saṃhārarūpatvān nāradaḥ parikīrtitaḥ /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515346 (0.044):
sakāro viṣṇurūpaśca % takāraśca prajāpatiḥ // ToT_6.45 // / rephaḥ saṃhārarūpatvāc $ chivaḥ sākṣānna saṃśayaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440176 (0.044):
sakāro viṣṇurūpaśca takāraśca prajāpatiḥ // ToT_6.45 // / rephaḥ saṃhārarūpatvāc chivaḥ sākṣānna saṃśayaḥ /
romaṃ ca bhūṣaṇādikam ToT_6.33d / lakāraṃ pārthivaṃ bījaṃ ToT_8.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284010 (0.043):
lakāram ātmatattvaṃ tu KubjT_25.0*6c / lakāraṃ pārthivaṃ bījaṃ ToT_8.14a
lalāṭe'mṛtasaṃcayam ToT_4.10d / laṃbījasya bindumadhye ToT_8.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284798 (0.0):
laharī yadi notkṣipet SRtp_15d / laṃbījasya bindumadhye ToT_8.9a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516148 (0.045):
mūlādhāre padmamadhye % laṃbījaṃ cātiśobhanam // ToT_8.8 // / laṃbījasya bindumadhye $ pṛthvīcakraṃ manoharam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440978 (0.045):
mūlādhāre padmamadhye laṃbījaṃ cātiśobhanam // ToT_8.8 // / laṃbījasya bindumadhye pṛthvīcakraṃ manoharam /
laṃbījaṃ cātiśobhanam ToT_8.8d / lākinīsahito rudro ToT_7.28a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284804 (0.0):
laṃbījasya bindumadhye ToT_8.9a / laṃbījaṃ cātiśobhanam ToT_8.8d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516147 (0.025):
mūlādhāre padmamadhye % laṃbījaṃ cātiśobhanam // ToT_8.8 // / laṃbījasya bindumadhye $ pṛthvīcakraṃ manoharam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440977 (0.025):
mūlādhāre padmamadhye laṃbījaṃ cātiśobhanam // ToT_8.8 // / laṃbījasya bindumadhye pṛthvīcakraṃ manoharam /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515880 (0.061):
rākiṇīsahito viṣṇuḥ % svādhiṣṭhāne vyavasthitaḥ // ToT_7.27 // / lākinīsahito rudro $ maṇipūre sureśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440709 (0.061):
rākiṇīsahito viṣṇuḥ svādhiṣṭhāne vyavasthitaḥ // ToT_7.27 // / lākinīsahito rudro maṇipūre sureśvari /
liṅgacchidraṃ samākṛṣya ToT_8.19c / liṅgacchidraṃ svavaktreṇa ToT_8.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285015 (0.0):
likhyākṣaraṃ yathoditam KubjT_24.64d / liṅgacchidraṃ samākṛṣya ToT_8.19c / liṅgacchidraṃ svavaktreṇa ToT_8.15c
liṅgapūjā prakīrtitā ToT_8.22d / liṅgamadhye mahattejo ToT_8.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285052 (0.020):
liṅgabhedī gurus tu saḥ KubjT_23.104b / liṅgamadhye mahattejo ToT_8.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285033 (0.022):
liṅgapaṅkamalaṃ tathā KubjT_25.226b / liṅgapūjā prakīrtitā ToT_8.22d / liṅgapūrṇaṃ mahāvanam KubjT_2.25d
liṅgaṃ nirmāya yatnataḥ ToT_5.15b / liṅgādinābhiparyantaṃ ToT_7.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285129 (0.024):
liṅgākāro vyavasthitaḥ KubjT_12.72b / liṅgādinābhiparyantaṃ ToT_7.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285099 (0.035):
liṅgasaṃsthāpane'pi vā KubjT_20.28d / liṅgaṃ nirmāya yatnataḥ ToT_5.15b / liṅgaṃ pārthivam arcayan SUp_3.12b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515694 (0.039):
mūlādhārādiliṅgāntaṃ % caturvarṣasahasrakam // ToT_7.13 // / liṅgādinābhiparyantaṃ $ bhavedṛṣisahasrakam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440523 (0.039):
mūlādhārādiliṅgāntaṃ caturvarṣasahasrakam // ToT_7.13 // / liṅgādinābhiparyantaṃ bhavedṛṣisahasrakam /
lomni kūpe sapādārdha- ToT_8.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285523 (0.0):
lomajvālāḥ sujājvalāḥ SvaT_10.24d / lomni kūpe sapādārdha ToT_8.2a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516046 (0.054):
śrīśiva uvāca / lomni kūpe sapādārdha- $ koṭayaścaiva sundari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440875 (0.054):
śrīśiva uvāca / lomni kūpe sapādārdha- koṭayaścaiva sundari /
vaktrakoṭiśatena ca ToT_6.17b / vagalā kūrmamūrtikā ToT_10.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285927 (0.0):
va kha pūrvadvayoddhṛtya KubjT_23.92c / vagalā kūrmamūrtikā ToT_10.9b / vagalāyā dakṣabhāge ToT_1.14a
vagalāyā dakṣabhāge ToT_1.14a / vada īśāna sarvajña ToT_3.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285929 (0.0):
vagalā kūrmamūrtikā ToT_10.9b / vagalāyā dakṣabhāge ToT_1.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286313 (0.062):
vatsarāste prakīrtitāḥ SvaT_7.128d / vada īśāna sarvajña ToT_3.8a / vadate nātha nāthas tvaṃ KubjT_1.31c
vada bhūtalavāsinaḥ ToT_7.10b / vada me parameśvara ToT_7.23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286365 (5.960):
vada mantraṃ surādhipa KubjT_23.91d / vada me parameśvara ToT_7.23d / vada me parameśvara ToT_10.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286348 (1.788):
vadanvighnairviruddhyate MrgT_3.49b / vada bhūtalavāsinaḥ ToT_7.10b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703255 (0.040):
bhavedṛṣisahasrakam ToT_7.14b / bhaved bhūtalavāsinaḥ ToT_7.11d
vada me parameśvara ToT_10.8d / vadhūbījena deveśi ToT_4.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286365 (0.0):
vada mantraṃ surādhipa KubjT_23.91d / vada me parameśvara ToT_7.23d / vada me parameśvara ToT_10.8d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517116 (0.048):
kā vā devī kathaṃbhūtā % vada me parameśvara // ToT_10.8 // / śrīśiva uvāca
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441944 (0.048):
kā vā devī kathaṃbhūtā vada me parameśvara // ToT_10.8 // / śrīśiva uvāca
varuṇaṃ bhūmibījakam ToT_3.44d / varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286731 (0.0):
varṇatrayamidaṃ proktaṃ SvaT_6.23c / varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.23a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513806 (0.037):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā % ṛṣyādinyāsamācaret // ToT_4.22 // / varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā $ karāṅganyāsamācaret &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438637 (0.037):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ṛṣyādinyāsamācaret // ToT_4.22 // / varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā karāṅganyāsamācaret /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305431 (0.057):
ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.24a / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ paścād KubjT_24.98a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705224 (0.057):
ṣoḍaśenopacāreṇa ToT_9.43c / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.24a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702560 (0.062):
pinākadhṛgiti coccārya ToT_5.19a / pīṭhanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.61c
varṇanyāsaṃ samācaret ToT_3.62b / varṇamālāṃ vicintayet ToT_2.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286733 (0.0):
varṇatrayamidaṃ proktaṃ SvaT_6.23c / varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286749 (0.0):
varṇamantrapadādhvānaṃ SvaT_5.87a / varṇamālāṃ vicintayet ToT_2.15d / varṇamālāṃ vicintayet ToT_3.5d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513806 (0.010):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā % ṛṣyādinyāsamācaret // ToT_4.22 // / varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā $ karāṅganyāsamācaret &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438637 (0.010):
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā ṛṣyādinyāsamācaret // ToT_4.22 // / varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā karāṅganyāsamācaret /
varṇamālāṃ vicintayet ToT_3.5d / varṇasaṃkhyā maheśāni ToT_5.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286750 (0.0):
varṇamantrapadādhvānaṃ SvaT_5.87a / varṇamālāṃ vicintayet ToT_2.15d / varṇamālāṃ vicintayet ToT_3.5d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286794 (0.028):
varṇalakṣajapānmantro MrgT_3.105a / varṇasaṃkhyā maheśāni ToT_5.37c / varṇasṛṣṭes tu kartāraṃ KubjT_11.88a
varṇāśritā suniścalā ToT_6.41d / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286934 (0.0):
varṇitaṃ sūtranirṇayam KubjT_23.90b / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.17d / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286895 (0.046):
varṇāśramasamanvitān Dka_48b / varṇāśritā suniścalā ToT_6.41d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515293 (0.059):
vaikharīyaṃ mahāvidyā % varṇāśritā suniścalā // ToT_6.41 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440122 (0.059):
vaikharīyaṃ mahāvidyā varṇāśritā suniścalā // ToT_6.41 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701549 (0.064):
tadā muktipradaṃ mahat ToT_6.14b / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.43b / vartate parameśvara ToT_7.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286934 (0.0):
varṇitaṃ sūtranirṇayam KubjT_23.90b / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.17d / varṇituṃ naiva śakyate ToT_6.43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191865 (0.043):
kiṃ mayā na prakāśitam ToT_6.57b / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_6.16d / kiṃ vaktuṃ śakyate mayā ToT_8.12d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703514 (0.043):
mama hatyāṃ karoti saḥ ToT_5.9d / mayā vaktuṃ na śakyate ToT_8.8b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701549 (0.044):
tadā muktipradaṃ mahat ToT_6.14b / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214573 (0.059):
tadālābhe prakartavyaṃ KubjT_24.152a / tadā vaktuṃ na śakyate ToT_2.24d
valayākārarūpeṇa ToT_7.5c / valayākārarūpeṇa ToT_8.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287387 (0.0):
varṣaistu mānavairdevi SvaT_11.219a / valayākārarūpeṇa ToT_7.5c
vastre granthiṃ vidhāya ca ToT_4.4d / vahnikāntāṃ samuccaret ToT_3.17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287897 (0.016):
vahedviṣuvataikataḥ SvaT_7.200d / vahnikāntāṃ samuccaret ToT_3.17d / vahnicaitanyakalpitam SvaT_2.268d
vahnijāyānvitā mantrā ToT_3.42a / vahnijāyā parā manuḥ ToT_6.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287912 (0.0):
vahnicaitanyakalpitam SvaT_2.268d / vahnijāyānvitā mantrā ToT_3.42a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513004 (0.058):
ātmavidyāśivais tattvair % ācāmet payasā tataḥ // ToT_3.41 // / vahnijāyānvitā mantrā $ vijñeyāḥ praṇavādikāḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437835 (0.058):
ātmavidyāśivais tattvair ācāmet payasā tataḥ // ToT_3.41 // / vahnijāyānvitā mantrā vijñeyāḥ praṇavādikāḥ /
vahnijāyāṃ sureśvari ToT_6.52d / vahninā veṣṭanaṃ kāryaṃ ToT_3.60a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287912 (0.0):
vahnijāyānvitā mantrā ToT_3.42a / vahnijāyā parā manuḥ ToT_6.20b / vahnijāyāṃ sureśvari ToT_6.52d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287930 (0.043):
vahnināmā caturthikā KubjT_15.6d / vahninā veṣṭanaṃ kāryaṃ ToT_3.60a / vahninā saṃnirodhitam VT_369b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513231 (0.058):
karaśuddhiṃ ca tālaṃ ca % trayaṃ digbandhanaṃ tataḥ // ToT_3.59 // / vahninā veṣṭanaṃ kāryaṃ $ bhūtaśuddhim athācaret &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438062 (0.058):
karaśuddhiṃ ca tālaṃ ca trayaṃ digbandhanaṃ tataḥ // ToT_3.59 // / vahninā veṣṭanaṃ kāryaṃ bhūtaśuddhim athācaret /
vahnibījaṃ na cānyathā ToT_6.33b / vahnibījaṃ binduyuktaṃ ToT_3.45a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287939 (0.0):
vahninā saṃnirodhitam VT_369b / vahnibījaṃ na cānyathā ToT_6.33b / vahnibījaṃ binduyuktaṃ ToT_3.45a
vahnirūpaṃ ca sundari ToT_8.20d / vāgīśatvapradāyinī ToT_3.28d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288150 (1.192):
vāgindriye tathā vahnir SvaT_12.90c / vāgīśatvapradāyinī ToT_3.28d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512830 (0.047):
vāgbhavādyā yadā vidyā % vāgīśatvapradāyinī // ToT_3.28 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437661 (0.047):
vāgbhavādyā yadā vidyā vāgīśatvapradāyinī // ToT_3.28 //
vāgbhavaśca haripriyām ToT_6.51d / vāgbhavaṃ praṇavaṃ devi ToT_6.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288242 (0.0):
vāgeśvarī tathā māyā KubjT_18.59a / vāgbhavaśca haripriyām ToT_6.51d / vāgbhavaṃ praṇavaṃ devi ToT_6.19a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515424 (0.034):
tadrūpaṃ pakṣirūpaṃ hi % vāgbhavaśca haripriyām // ToT_6.51 // / praṇavaṃ kāmabījaṃ tu $ gaganaś ca śivaṃ śive &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440253 (0.034):
tadrūpaṃ pakṣirūpaṃ hi vāgbhavaśca haripriyām // ToT_6.51 // / praṇavaṃ kāmabījaṃ tu gaganaś ca śivaṃ śive /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514976 (0.040):
etadrūpaṃ mahāmāyāṃ % kūrcabījaṃ tu sundari // ToT_6.18 // / vāgbhavaṃ praṇavaṃ devi $ etadrūpaṃ na saṃśayaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439806 (0.040):
etadrūpaṃ mahāmāyāṃ kūrcabījaṃ tu sundari // ToT_6.18 // / vāgbhavaṃ praṇavaṃ devi etadrūpaṃ na saṃśayaḥ /
vāgbhavādyā mahāvidyā ToT_3.14a / vāgbhavādyā yadā vidyā ToT_3.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288251 (0.0):
vāgbhavaṃ praṇavaṃ devi ToT_6.19a / vāgbhavādyā mahāvidyā ToT_3.14a
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437462 (0.057):
dvāviṃśatyakṣaraṃ mantraṃ vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.13 // / vāgbhavādyā mahāvidyā śrīkālī devatā smṛtā /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512629 (0.061):
dvāviṃśatyakṣaraṃ mantraṃ % vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.13 // / vāgbhavādyā mahāvidyā $ śrīkālī devatā smṛtā &
vācaś cittāyate nṛṇām ToT_4.1d / vājapeyaśatāni ca ToT_6.35d
vāñchāsiddhipradāyinī ToT_3.31d / vāntaṃ netravibhūṣitam ToT_5.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288609 (0.0):
vāntaṃ ghṛtaṃ tathā retaḥ SvaT_6.69a / vāntaṃ netravibhūṣitam ToT_5.4b / vāmakarṇavibhūṣitam ToT_3.25b
vāmakarṇavibhūṣitam ToT_3.25b / vāmadehaṃ tridhā coktvā ToT_4.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288612 (5.960):
vāntaṃ netravibhūṣitam ToT_5.4b / vāmakarṇavibhūṣitam ToT_3.25b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513847 (0.044):
kumbhe puṣpaṃ samādāya % trikoṇe triḥ prapūjayet // ToT_4.25 // / vāmadehaṃ tridhā coktvā $ khecarīṃ daśadhā japet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438678 (0.044):
kumbhe puṣpaṃ samādāya trikoṇe triḥ prapūjayet // ToT_4.25 // / vāmadehaṃ tridhā coktvā khecarīṃ daśadhā japet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288757 (0.051):
vāmadevo hyadhiṣṭhātā SRtp_104a / vāmadehaṃ tridhā coktvā ToT_4.26a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704517 (0.056):
vāmapāṇau raktapūrṇa- ToT_9.40c / vāmaśravaṇasaṃyuktaṃ ToT_3.11c / vāmahaste sureśvari ToT_3.44b
vāmanetrāgnisaṃyutam ToT_3.10b / vāmanetrendusaṃyuktaṃ ToT_3.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288791 (0.0):
vāmanāsikaraktena VT_272c / vāmanetrāgnisaṃyutam ToT_3.10b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512768 (0.051):
candrabījaṃ samuccārya % ādyaṃ vahnisamāgatam // ToT_3.23 // / vāmanetrendusaṃyuktaṃ $ mantrarājamimaṃ priye &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437600 (0.051):
candrabījaṃ samuccārya ādyaṃ vahnisamāgatam // ToT_3.23 // / vāmanetrendusaṃyuktaṃ mantrarājamimaṃ priye /
vāmanetrendusaṃyutam ToT_3.12b / vāmanetrendusaṃyutam ToT_3.26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288791 (0.0):
vāmanetrāgnisaṃyutam ToT_3.10b / vāmanetrendusaṃyuktaṃ ToT_3.24a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512768 (0.058):
candrabījaṃ samuccārya % ādyaṃ vahnisamāgatam // ToT_3.23 // / vāmanetrendusaṃyuktaṃ $ mantrarājamimaṃ priye &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437600 (0.058):
candrabījaṃ samuccārya ādyaṃ vahnisamāgatam // ToT_3.23 // / vāmanetrendusaṃyuktaṃ mantrarājamimaṃ priye /
vāmapāṇau raktapūrṇa- ToT_9.40c / vāmaśravaṇasaṃyuktaṃ ToT_3.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288809 (1.788):
vāmapāṇitale tīrtham SUp_5.48a / vāmapāṇau raktapūrṇa ToT_9.40c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288863 (0.045):
vāmaśaktyā niyantritāḥ SvaT_10.919d / vāmaśravaṇasaṃyuktaṃ ToT_3.11c / vāmastrivargavāmatvād MrgT_1,3.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288611 (0.056):
vāntaṃ netravibhūṣitam ToT_5.4b / vāmakarṇavibhūṣitam ToT_3.25b / vāmakarṇasya deveśi KubjT_24.54c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704486 (0.056):
vāntaṃ netravibhūṣitam ToT_5.4b / vāmakarṇavibhūṣitam ToT_3.25b / vāmadehaṃ tridhā coktvā ToT_4.26a
vāmahaste sureśvari ToT_3.44b / vāmāvartena pūjayet ToT_5.26b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288900 (0.042):
vāmahaste pradāpayet KubjT_4.94d / vāmahaste sureśvari ToT_3.44b
vāyuṃ cākāśameva ca ToT_5.24d / vāyuṃ lalāṭasaṃyutam ToT_5.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289341 (0.0):
vāyusteṣāṃ samāśrayaḥ SvaT_10.465d / vāyuṃ cākāśameva ca ToT_5.24d / vāyuṃ lalāṭasaṃyutam ToT_5.4d
vāyuṃ saṃdhārya yatnena ToT_9.22c / vārāṇasī bhruvormadhye ToT_7.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289343 (0.0):
vāyuṃ lalāṭasaṃyutam ToT_5.4d / vāyuṃ saṃdhārya yatnena ToT_9.22c
vāruṇaṃ trir japeddevi ToT_4.29a / vāruṇaṃ mukhavṛttaṃ ca ToT_5.4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289518 (0.019):
vāruṇaṃ tu dvitīyakam KubjT_20.15b / vāruṇaṃ trir japeddevi ToT_4.29a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513887 (0.049):
pāvamānaṃ ca trir japtvā % śoṣaṇādīn samācaret // ToT_4.28 // / vāruṇaṃ trir japeddevi $ cāmṛtaṃ saptadhā japet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438718 (0.049):
pāvamānaṃ ca trir japtvā śoṣaṇādīn samācaret // ToT_4.28 // / vāruṇaṃ trir japeddevi cāmṛtaṃ saptadhā japet /
vālukāyāḥ sahasraika- ToT_4.14a / vāsanāṃ vada māṃ prati ToT_6.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289726 (0.0):
vāsanāvartidāhinā BhStc_113b / vāsanāṃ vada māṃ prati ToT_6.1d / vāsanāṃ vada śaṃkara ToT_6.29d
vāsanāṃ vada śaṃkara ToT_6.29d / vāsanāṃ sarvasiddhidām ToT_6.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289731 (0.0):
vāsanāṃ vada māṃ prati ToT_6.1d / vāsanāṃ vada śaṃkara ToT_6.29d
vāsinīṃ ṅeyutāṃ devi ToT_3.52a / vāsukī yā mahāmāyā ToT_2.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289770 (0.0):
vāsukiḥ kambalastathā MrgT_1,13.30d / vāsukī yā mahāmāyā ToT_2.5a / vāsukī vyākulā sadā ToT_2.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289760 (0.052):
vāsāṃsi malināni ca SUp_7.50d / vāsinīṃ ṅeyutāṃ devi ToT_3.52a / vāsukiḥ kambalastathā MrgT_1,13.30d
vāsukī vyākulā sadā ToT_2.10d / vigrahaṃ me nagātmaje ToT_5.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289771 (0.0):
vāsukī yā mahāmāyā ToT_2.5a / vāsukī vyākulā sadā ToT_2.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289949 (0.020):
vikhyātaśca jvarastathā SvaT_10.491b / vigrahaṃ me nagātmaje ToT_5.7b
vicared bhairavo yathā ToT_4.44b / vijñeyāḥ praṇavādikāḥ ToT_3.42b
vidmahe iti saṃlikhya ToT_3.51c / vidyā caikajaṭā proktā ToT_3.27c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290663 (0.017):
vidyāṅgaiḥ sakalīkṛtya SvaT_4.492a / vidyā caikajaṭā proktā ToT_3.27c / vidyā caiva kalā tathā SvaT_11.26d
vidyātattve dhenumudrāṃ ToT_4.29c / vidyārājñī sudurlabhā ToT_3.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290753 (0.0):
vidyātattve tu homayet SvaT_4.213b / vidyātattve dhenumudrāṃ ToT_4.29c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291074 (0.0):
vidyārāje tu ye varṇā SvaT_5.18a / vidyārājñī sudurlabhā ToT_3.10d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512625 (0.049):
dvāviṃśatyakṣaraṃ mantraṃ % vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.13 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437458 (0.049):
dvāviṃśatyakṣaraṃ mantraṃ vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.13 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512584 (0.059):
siddhavidyā tv iyaṃ bhadre % vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.10 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437417 (0.059):
siddhavidyā tv iyaṃ bhadre vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.10 //
vidyārājñī sudurlabhā ToT_3.13d / vidyāṃ liṅgiśivaṃ yajet ToT_5.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291075 (0.0):
vidyārāje tu ye varṇā SvaT_5.18a / vidyārājñī sudurlabhā ToT_3.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291178 (0.027):
vidyāṃ tejo vijānīyād Stk_8.6c / vidyāṃ liṅgiśivaṃ yajet ToT_5.27b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512625 (0.042):
dvāviṃśatyakṣaraṃ mantraṃ % vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.13 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437458 (0.042):
dvāviṃśatyakṣaraṃ mantraṃ vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.13 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512584 (0.050):
siddhavidyā tv iyaṃ bhadre % vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.10 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437417 (0.050):
siddhavidyā tv iyaṃ bhadre vidyārājñī sudurlabhā // ToT_3.10 //
vidhavārūpadhāriṇī ToT_1.13d / vidhivallakṣajāpena ToT_6.18a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514964 (0.049):
janmāntarasahasreṇa % varṇituṃ naiva śakyate // ToT_6.17 // / vidhivallakṣajāpena $ puraścaraṇam ucyate &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439794 (0.049):
janmāntarasahasreṇa varṇituṃ naiva śakyate // ToT_6.17 // / vidhivallakṣajāpena puraścaraṇam ucyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291546 (0.056):
vidhivatparikīrtitā SvaT_10.734d / vidhivallakṣajāpena ToT_6.18a
vinā māyāyutaṃ śive ToT_6.13d / viparītaṃ prayatnataḥ ToT_2.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291668 (0.020):
vinā prasādādīśasya SvaT_10.703a / vinā māyāyutaṃ śive ToT_6.13d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514907 (0.034):
anuccāryaṃ tadeva syād % vinā māyāyutaṃ śive // ToT_6.13 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439737 (0.034):
anuccāryaṃ tadeva syād vinā māyāyutaṃ śive // ToT_6.13 //
vibhakte cākṣare caiva ToT_6.50c / virāṭ chanda udāhṛtam ToT_9.37d
viśuddhākhye japādeva ToT_9.31a / viśuddhākhye vasennityā ToT_7.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292737 (0.0):
viśuddhaḥ śivaśāsane SRtp_153d / viśuddhākhye japādeva ToT_9.31a / viśuddhākhye vasennityā ToT_7.29a
viśuddhādikamājñāntaṃ ToT_7.15c / viśeṣamiha yadbhavet ToT_4.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292741 (0.0):
viśuddhākhye vasennityā ToT_7.29a / viśuddhādikamājñāntaṃ ToT_7.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292843 (0.0):
viśeṣam aparaṃ śṛṇu VT_226b / viśeṣamiha yadbhavet ToT_4.7b
viśeṣārghyaṃ ca saṃsthāpya ToT_4.24c / viśeṣārghyaṃ pīṭhapūjāṃ ToT_3.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292888 (0.0):
viśeṣānnityarūpayā SRtp_187d / viśeṣārghyaṃ ca saṃsthāpya ToT_4.24c / viśeṣārghyaṃ pīṭhapūjāṃ ToT_3.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292897 (0.044):
viśeṣārghyaṃ pīṭhapūjāṃ ToT_3.64c / viśeṣārghyaṃ pradātavyam ToT_4.40c / viśeṣārghyaṃ pradāpayet ToT_3.78d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316588 (0.064):
sāmānyārghyaṃ tato devi ToT_9.42c / sāmānyārghyaṃ tato nyaset ToT_3.57d
viśeṣārghyaṃ pradātavyam ToT_4.40c / viśeṣārghyaṃ pradāpayet ToT_3.78d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292897 (0.0):
viśeṣārghyaṃ ca saṃsthāpya ToT_4.24c / viśeṣārghyaṃ pīṭhapūjāṃ ToT_3.64c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514039 (0.060):
viśeṣārghyaṃ pradātavyam % ātmānaṃ ca samarpayet // ToT_4.40 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438869 (0.060):
viśeṣārghyaṃ pradātavyam ātmānaṃ ca samarpayet // ToT_4.40 //
viśeṣārghye vinikṣipet ToT_4.32b / viśvarūpaḥ paraḥ śivaḥ ToT_7.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292897 (0.0):
viśeṣārghyaṃ pradātavyam ToT_4.40c / viśeṣārghyaṃ pradāpayet ToT_3.78d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293038 (0.017):
viśvarūpaparairdevair SvaT_10.967a / viśvarūpaḥ paraḥ śivaḥ ToT_7.30b / viśvarūpā parāparā KubjT_15.78b
viśvādyaṃ viśvabījaṃ nikhilabhayaharaṃ pañcavaktraṃ trinetram ToT_5.17f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293077 (0.0):
viśvātmā parivāritaḥ SvaT_10.967b / viśvādyaṃ viśvabījaṃ nikhilabhayaharaṃ pañcavaktraṃ trinetram ToT_5.17f
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514369 (0.0):
viśvabījaṃ nikhilabhayaharaṃ pañcavaktraṃ trinetram // ToT_5.17 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439199 (0.0):
padmāsīnaṃ samantāt stutam amaragaṇair vyāghrakṛttiṃ vasānaṃ viśvādyaṃ / viśvabījaṃ nikhilabhayaharaṃ pañcavaktraṃ trinetram // ToT_5.17 //
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19202093 (0.057):
padmāsīnaṃ samantātstutamamaragaṇairvyāghrakṛttiṃ vasānaṃ viśvādyaṃ / viśvavandyaṃ nikhilabhayaharaṃ pañcavaktraṃ trinetram// NBs_50.10 //
viṣṇurūpaṃ sadāśivam ToT_1.16b / viṣṇuloke vased dhruvam ToT_9.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293483 (0.020):
viṣṇurvai vaiṣṇave pure SvaT_10.616d / viṣṇuloke vased dhruvam ToT_9.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293469 (0.043):
viṣṇu rudrasamāśritaḥ KubjT_9.12b / viṣṇurūpaṃ sadāśivam ToT_1.16b / viṣṇurmadana evātha SvaT_10.1182a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259975 (0.058):
brahmaviṣṇuśivaḥ sākṣāt ToT_6.13a / brahmaviṣṇuśivātmakam ToT_6.54b
viharecca nijecchayā ToT_3.71d / viharecca nijecchayā ToT_3.79f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293762 (0.0):
visrambhacchalaghātitām SvaT_12.57d / viharecca nijecchayā ToT_3.71d / viharecca nijecchayā ToT_3.79f
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438334 (0.052):
naivedyaṃ kiṃcit svīkṛtya viharecca nijecchayā // ToT_3.79 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513387 (0.056):
naivedyaṃ kiṃcit svīkṛtya % viharecca nijecchayā // ToT_3.71 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438218 (0.056):
naivedyaṃ kiṃcit svīkṛtya viharecca nijecchayā // ToT_3.71 //
vihitaṃ ca mahāpuṇyaṃ ToT_6.39a / viṃśatyekena pārvati ToT_6.23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293817 (0.063):
viṃśatyekasahasrāṇi KubjT_18.118c / viṃśatyekena pārvati ToT_6.23d / viṃśatrikam udāhṛtam KubjT_5.26d
vṛkṣākāraṃ kalevaram ToT_2.1d / vedākṣivasurandhrāstu ToT_8.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294448 (0.0):
vedahūṃkāraniḥsvanāḥ SvaT_10.497b / vedākṣivasurandhrāstu ToT_8.7c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516116 (0.049):
śrīdevī uvāca / vedākṣivasurandhrāstu % bāṇasaṃkhyajalāntakāḥ \
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440946 (0.049):
śrīdevī uvāca / vedākṣivasurandhrāstu bāṇasaṃkhyajalāntakāḥ /
vedādyaṃ yojayeddevi ToT_5.21c / vedādyaṃ śabdabījaṃ ca ToT_9.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294462 (0.0):
vedāgamamayātmane BhStc_16b / vedādyaṃ yojayeddevi ToT_5.21c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516843 (0.058):
idānīṃ parameśāni $ bhūtakātyāyanīṃ śṛṇu & / vedādyaṃ śabdabījaṃ ca % mahāmāyāṃ tataḥ param // ToT_9.36 //
vaikharīyaṃ mahāvidyā ToT_6.41c / vaikharīṃ na prakāśayet ToT_6.57d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14699632 (0.053):
akṣobhyaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.6d / agnijāyā mahāvidyā ToT_6.19c / aṅganyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.44a
vyāpakaṃ tadanantaram ToT_3.62d / vyāpakaṃ tadanantaram ToT_4.24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295178 (0.0):
vyāpakastu śivaḥ sūkṣmaḥ SvaT_11.33a / vyāpakaṃ tadanantaram ToT_3.62d / vyāpakaṃ tadanantaram ToT_4.24b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295204 (0.049):
vyāpakaṃ vinyaset sudhīḥ ToT_3.63d / vyāpakaṃ vyāpakasya tu Stk_20.8f
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513267 (0.054):
ṣoḍhānyāsaṃ tato devi % vyāpakaṃ tadanantaram // ToT_3.62 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438098 (0.054):
ṣoḍhānyāsaṃ tato devi vyāpakaṃ tadanantaram // ToT_3.62 //
vyāpakaṃ vinyaset sudhīḥ ToT_3.63d / vyāpako viśvapālakaḥ ToT_6.48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295205 (0.033):
vyāpakaṃ yo na bhāvayet Dka_24b / vyāpakaṃ vinyaset sudhīḥ ToT_3.63d / vyāpakaṃ vyāpakasya tu Stk_20.8f
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513280 (0.042):
bījanyāsaṃ tato devi % vyāpakaṃ vinyaset sudhīḥ // ToT_3.63 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438111 (0.042):
bījanyāsaṃ tato devi vyāpakaṃ vinyaset sudhīḥ // ToT_3.63 //
śakāraṃ kāmarūpaṃ ca ToT_6.8a / śakāraṃ ca mahāmāyā ToT_6.34a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295948 (0.0):
śakārasya tṛtīyaṃ tu SvaT_1.67a / śakāraṃ kāmarūpaṃ ca ToT_6.8a / śakāraṃ ca mahāmāyā ToT_6.34a
śakāraṃ bindusaṃyuktaṃ ToT_5.16c / śaktidīkṣā na kartavyā ToT_5.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295948 (0.0):
śakāraṃ kāmarūpaṃ ca ToT_6.8a / śakāraṃ ca mahāmāyā ToT_6.34a / śakāraṃ bindusaṃyuktaṃ ToT_5.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296099 (0.0):
śaktitritayasaṃyutaḥ SvaT_7.147d / śaktidīkṣā na kartavyā ToT_5.31c
śaktidīkṣāparo yadi ToT_5.35b / śaktipūjā tataḥ param ToT_5.39b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296100 (0.0):
śaktitritayasaṃyutaḥ SvaT_7.147d / śaktidīkṣā na kartavyā ToT_5.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296153 (0.0):
śaktipūjā tataḥ param ToT_5.39b / śaktibījaṃ sudurlabham ToT_6.34d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514547 (0.064):
prāsādādīn mahāmantrān $ yadi dīkṣāparo bhavet & / śaktidīkṣā na kartavyā % kadācidapi mohataḥ // ToT_5.31 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439377 (0.064):
prāsādādīn mahāmantrān yadi dīkṣāparo bhavet / / śaktidīkṣā na kartavyā kadācidapi mohataḥ // ToT_5.31 //
śaktibījaṃ sudurlabham ToT_6.34d / śaktimantrān yajed yadi ToT_5.30d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296157 (0.0):
śaktipūjā tataḥ param ToT_5.39b / śaktibījaṃ sudurlabham ToT_6.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296200 (0.018):
śaktimadhyagato nādo SvaT_4.326c / śaktimantrān yajed yadi ToT_5.30d / śaktimantreśasaṃkhyayā MrgT_3.5b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515200 (0.055):
mūrdhādipādaparyantaṃ % śaktibījaṃ sudurlabham // ToT_6.34 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440029 (0.055):
mūrdhādipādaparyantaṃ śaktibījaṃ sudurlabham // ToT_6.34 //
śaktimātre hi pārvati ToT_4.46b / śaktirūpaprakāśinī ToT_6.34b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296284 (0.0):
śaktirūpadharairmantrair SvaT_10.595c / śaktirūpaprakāśinī ToT_6.34b / śaktirūpaṃ tu grāhayet SvaT_4.526d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296207 (0.063):
śaktimantreśasaṃkhyayā MrgT_3.5b / śaktimātre hi pārvati ToT_4.46b / śaktimānāhitodyogaḥ SRtp_265c
śaktirūpaṃ nirākāraṃ ToT_6.54c / śaktirūpaṃ sureśvari ToT_8.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296292 (1.192):
śaktirūpaṃ tu grāhayet SvaT_4.526d / śaktirūpaṃ nirākāraṃ ToT_6.54c / śaktirūpaṃ vyapakena SvaT_4.527a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296299 (0.019):
śaktirūpaṃ vyapakena SvaT_4.527a / śaktirūpaṃ sureśvari ToT_8.14b / śaktirūpāṇi saṃhṛtau MrgT_1,9.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296284 (0.041):
śaktirūpaprakāśinī ToT_6.34b / śaktirūpaṃ tu grāhayet SvaT_4.526d
śaktihīnaḥ śavaḥ sākṣāt ToT_1.25e / śaktihīnaḥ sadāśivaḥ ToT_1.25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296445 (0.0):
śaktihīnaṃ guruṃ prāpya KubjT_3.48a / śaktihīnaḥ śavaḥ sākṣāt ToT_1.25e
śaktiṃ ca kulapuṣpaṃ ca ToT_4.31a / śaktiṃ cāvyayarūpiṇīm ToT_6.11b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296456 (0.0):
śaktiṃ kamaṇḍaluṃ padmam SvaT_4.12c / śaktiṃ ca kulapuṣpaṃ ca ToT_4.31a / śaktiṃ cāvyayarūpiṇīm ToT_6.11b
śaktiḥ kṛśānusādanau ToT_9.2b / śaktyā yukto yadā devi ToT_1.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296654 (0.023):
śaktyādhiṣṭhita bhāsvaraḥ KubjT_11.9b / śaktyā yukto yadā devi ToT_1.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296507 (0.059):
śaktiḥ kāra[ṇa]vastunaḥ MrgT_1,9.19b / śaktiḥ kṛśānusādanau ToT_9.2b / śaktiḥ prabhvīti sā smṛtā SvaT_12.159b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512113 (0.064):
śaktyā yukto yadā devi % tadaiva śivarūpakaḥ \
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436945 (0.064):
śaktyā yukto yadā devi tadaiva śivarūpakaḥ /
śatadvayāntaṃ pātālaṃ ToT_7.36c / śatayojanavistṛtam ToT_4.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297087 (0.016):
śatayojanavistīrṇe SvaT_10.1009c / śatayojanavistṛtam ToT_4.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296981 (0.020):
śatadvayaṃ saptakaṃ ca SvaT_10.1065a / śatadvayāntaṃ pātālaṃ ToT_7.36c
śatavaktraṃ yadi bhavet ToT_2.24c / śataṃ vā prajapettataḥ ToT_5.27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297190 (0.027):
śataṃ daśaguṇaṃ tu tat SvaT_11.258d / śataṃ vā prajapettataḥ ToT_5.27d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705545 (0.050):
sa siddho nātra saṃśayaḥ ToT_1.16d / sahasraṃ prajapenmantraṃ ToT_9.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.057):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataś ca pralaye prāpte SUp_4.54a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701322 (0.057):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
śabdapratyakṣatāṃ kṛtvā ToT_3.5c / śabdarāśiprakāśinī ToT_3.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297380 (0.054):
śabdapaṅkāmṛtodbhinnā KubjT_16.48c / śabdapratyakṣatāṃ kṛtvā ToT_3.5c / śabdabrahmātmako raviḥ SRtp_79d
śambhunāthārcanaṃ deva ToT_5.1c / śambhuvad viharet kṣitau ToT_7.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297678 (1.192):
śambhurgaṇādhyakṣavibhu MrgT_1,13.133c / śambhuvad viharet kṣitau ToT_7.20b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704937 (0.038):
śivarūpī svayaṃ bhūtvā ToT_5.42a / śivavadviharet kṣitau ToT_9.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297660 (0.047):
śambhukalpāvatārakāḥ KubjT_15.11d / śambhunāthārcanaṃ deva ToT_5.1c / śambhur atrāpi dakṣiṇam KubjT_11.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300014 (0.061):
śivavaktrodbhavāḥ sarve KubjT_4.16a / śivavadviharet kṣitau ToT_9.4b
śambhuś cānantarūpadhṛk ToT_8.18d / śaraccandrasamābhāsāṃ ToT_9.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297681 (0.0):
śambhuvad viharet kṣitau ToT_7.20b / śambhuś cānantarūpadhṛk ToT_8.18d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297779 (0.021):
śaraccandrasamaprabham SvaT_10.875d / śaraccandrasamābhāsāṃ ToT_9.41c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516282 (0.055):
anantarūpiṇī durgā % śambhuś cānantarūpadhṛk // ToT_8.18 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441112 (0.055):
anantarūpiṇī durgā śambhuś cānantarūpadhṛk // ToT_8.18 //
śarīrasahakāreṇa ToT_7.17a / śarīre nāḍayaḥ priye ToT_8.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298000 (0.0):
śarīre tu vidur budhāḥ VT_243d / śarīre nāḍayaḥ priye ToT_8.4d / śarīre nāḍayaḥ sthitāḥ ToT_2.12b
śarīre nāḍayaḥ sthitāḥ ToT_2.12b / śarvo bhavastathā rudra ToT_5.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298000 (0.0):
śarīre nāḍayaḥ priye ToT_8.4d / śarīre nāḍayaḥ sthitāḥ ToT_2.12b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298079 (0.050):
śarvo bhavaśca bhagavān SvaT_10.1031c / śarvo bhavastathā rudra ToT_5.23c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512278 (0.057):
sarvāḥ samudragāminya % ūrdhvasrotā bhavanti hi // ToT_2.11 // / evaṃ krameṇa deveśi $ śarīre nāḍayaḥ sthitāḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437110 (0.057):
sarvāḥ samudragāminya ūrdhvasrotā bhavanti hi // ToT_2.11 // / evaṃ krameṇa deveśi śarīre nāḍayaḥ sthitāḥ /
śavarūpaḥ sadāśivaḥ ToT_1.23b / śavarūpo mahādeva ToT_1.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298107 (0.0):
śavagandhe kharānile MrgT_3.58b / śavarūpaḥ sadāśivaḥ ToT_1.23b / śavarūpo mahādeva ToT_1.24a
śākadvīpaṃ maheśāni ToT_7.6c / śikhāṃ baddhvā tato devi ToT_4.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298986 (0.019):
śikhāṃ devīṃ vicintayet SvaT_2.110b / śikhāṃ baddhvā tato devi ToT_4.4a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513555 (0.050):
mantreṇācamanaṃ kṛtvā % tataḥ pīṭhaṃ vicintayet // ToT_4.3 // / śikhāṃ baddhvā tato devi $ trividhaṃ vighnanāśanam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438386 (0.050):
mantreṇācamanaṃ kṛtvā tataḥ pīṭhaṃ vicintayet // ToT_4.3 // / śikhāṃ baddhvā tato devi trividhaṃ vighnanāśanam /
śiraṃ bindusamārūḍhaṃ ToT_3.26a / śivatulyo na saṃśayaḥ ToT_5.41d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299536 (5.960):
śivatulyaḥ prajāyate SUp_6.89d / śivatulyo na saṃśayaḥ ToT_5.41d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514674 (5.960):
satyaṃ satyaṃ maheśāni % śivatulyo na saṃśayaḥ // ToT_5.41 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439504 (5.960):
satyaṃ satyaṃ maheśāni śivatulyo na saṃśayaḥ // ToT_5.41 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299150 (0.053):
śiras tv īśānagocare KubjT_8.27b / śiraṃ bindusamārūḍhaṃ ToT_3.26a
śivabījajapād eva ToT_9.4a / śivarūpaṃ ca avyayam ToT_4.13d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516391 (0.022):
candrabījajapādeva % mahāsaundaryamāpnuyāt // ToT_9.3 // / śivabījajapād eva $ śivavadviharet kṣitau &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441221 (0.022):
candrabījajapādeva mahāsaundaryamāpnuyāt // ToT_9.3 // / śivabījajapād eva śivavadviharet kṣitau /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299667 (0.027):
śivapūrṇāhutiṃ vahnau SUp_4.55a / śivabījajapād eva ToT_9.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299789 (0.031):
śivarātre prayatnataḥ SUp_6.195b / śivarūpaṃ ca avyayam ToT_4.13d
śivarūpī svayaṃ bhūtvā ToT_5.42a / śivavadviharet kṣitau ToT_9.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299795 (0.0):
śivarūpaṃ sadāśivam KubjT_19.47d / śivarūpī svayaṃ bhūtvā ToT_5.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300016 (0.0):
śivavaktrodbhavāḥ sarve KubjT_4.16a / śivavadviharet kṣitau ToT_9.4b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704226 (0.027):
rātrau lakṣaṃ japet sudhīḥ ToT_6.22d / rudrarūpī svayaṃ bhūtvā ToT_4.41a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514678 (0.034):
satyaṃ satyaṃ maheśāni % śivatulyo na saṃśayaḥ // ToT_5.41 // / śivarūpī svayaṃ bhūtvā $ devīpūjāṃ samācaret &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439508 (0.034):
satyaṃ satyaṃ maheśāni śivatulyo na saṃśayaḥ // ToT_5.41 // / śivarūpī svayaṃ bhūtvā devīpūjāṃ samācaret /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704869 (0.038):
śambhunāthārcanaṃ deva ToT_5.1c / śambhuvad viharet kṣitau ToT_7.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282784 (0.050):
rudramūrtibhireko 'sau SvaT_11.57a / rudrarūpī svayaṃ bhūtvā ToT_4.41a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514043 (0.059):
viśeṣārghyaṃ pradātavyam % ātmānaṃ ca samarpayet // ToT_4.40 // / rudrarūpī svayaṃ bhūtvā $ saṃhāreṇa visarjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438873 (0.059):
viśeṣārghyaṃ pradātavyam ātmānaṃ ca samarpayet // ToT_4.40 // / rudrarūpī svayaṃ bhūtvā saṃhāreṇa visarjayet /
śivasāyujyadāyinī ToT_3.31b / śivasnānodakaṃ devi ToT_5.41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300182 (0.024):
śivasthaṇḍilam ity etac SUp_3.7a / śivasnānodakaṃ devi ToT_5.41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300165 (0.025):
śivasāyujyatāṃ vrajet VT_362d / śivasāyujyadāyinī ToT_3.31b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514664 (0.037):
ata eva maheśāni % ādau liṅgaṃ prapūjayet // ToT_5.40 // / śivasnānodakaṃ devi $ mūrdhni saṃdhārayed yadi &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439494 (0.037):
ata eva maheśāni ādau liṅgaṃ prapūjayet // ToT_5.40 // / śivasnānodakaṃ devi mūrdhni saṃdhārayed yadi /
śivahatyāṃ prayacchati ToT_5.36d / śivaṃ dṛṣṭvā tu kāminī ToT_9.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300320 (1.192):
śivaṃ dadyāt tṛtīyeṣu VT_81c / śivaṃ dṛṣṭvā tu kāminī ToT_9.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300272 (0.053):
śivasyordhve śivo jñeyo SvaT_4.197c / śivahatyāṃ prayacchati ToT_5.36d / śivahastaṃ prakalpayet SvaT_3.49b
śivaṃ paścād yajed yadi ToT_5.44b / śivaṃ brahmāṇḍasaṃjñakam ToT_2.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300344 (0.015):
śivaṃ paramanirmalam SvaT_11.61d / śivaṃ paścād yajed yadi ToT_5.44b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300351 (0.055):
śivaṃ praṇavavigraham MrgT_3.31d / śivaṃ brahmāṇḍasaṃjñakam ToT_2.10b / śivaṃ mūrdhni gataṃ likhet KubjT_9.53b
śivādyaṃ bindunādāḍhyaṃ ToT_3.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300621 (0.0):
śivādyavīcimadhyagāḥ SvaT_10.248b / śivādyaṃ bindunādāḍhyaṃ ToT_3.10a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512571 (0.0):
yasyāḥ prasaṅgamātreṇa % jīvanmukto bhavennaraḥ // ToT_3.9 // / śivādyaṃ bindunādāḍhyaṃ $ vāmanetrāgnisaṃyutam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437404 (0.0):
yasyāḥ prasaṅgamātreṇa jīvanmukto bhavennaraḥ // ToT_3.9 // / śivādyaṃ bindunādāḍhyaṃ vāmanetrāgnisaṃyutam /
śive puṣpaṃ nidhāya ca ToT_5.18d / śivo'ham iti saṃcintya ToT_3.70a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301050 (0.0):
śivo vidyāṃ tu śikhayā Stk_8.8c / śivo'ham iti saṃcintya ToT_3.70a / śivo'haṃ bhāvayettataḥ ToT_4.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300959 (0.049):
śive paramakāraṇe SvaT_5.42b / śive puṣpaṃ nidhāya ca ToT_5.18d / śiveśaṃ sadyasaṃyutam KubjT_18.15d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514382 (0.052):
punardhyātvā maheśāni % śive puṣpaṃ nidhāya ca // ToT_5.18 // / pinākadhṛgiti coccārya $ ihāgaccha dvayaṃ vadet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439212 (0.052):
punardhyātvā maheśāni śive puṣpaṃ nidhāya ca // ToT_5.18 // / pinākadhṛgiti coccārya ihāgaccha dvayaṃ vadet /
śivo'haṃ bhāvayettataḥ ToT_4.30b / śūnyāgāre dinatrayam ToT_9.45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301053 (0.0):
śivo'ham iti saṃcintya ToT_3.70a / śivo'haṃ bhāvayettataḥ ToT_4.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302162 (0.017):
śūnyaṃ samarasaṃ jñeyaṃ SvaT_4.232c / śūnyāgāre dinatrayam ToT_9.45b
śūlapāṇiḥ pinākadhṛk ToT_5.33b / śūlapāṇe ihoccārya ToT_5.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302244 (0.0):
śūlapāṇiṃ gadādharam VT_97d / śūlapāṇiḥ pinākadhṛk ToT_5.33b / śūlapāṇe ihoccārya ToT_5.15c
śṛṇu cārvaṅgi subhage ToT_1.3a / śṛṇu cārvaṅgi subhage ToT_4.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302343 (0.0):
śṛṇu cānyaṃ varārohe KubjT_5.12a / śṛṇu cārvaṅgi subhage ToT_1.3a
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20899750 (0.036):
āyonyagram adhonālaṃ sadānandamayi śive // MBhT_2.7 / śṛṇu cārvaṅgi subhage tanmadhye liṅgatāḍanāt /
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20901426 (0.043):
śrīśaṃkara uvāca / / śṛṇu cārvaṅgi subhage yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511822 (0.055):
śrīśiva uvāca / śṛṇu cārvaṅgi subhage $ kālikāyāśca bhairavam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436655 (0.055):
śrīśiva uvāca / śṛṇu cārvaṅgi subhage kālikāyāśca bhairavam /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513528 (0.058):
īśvara uvāca / śṛṇu cārvaṅgi subhage $ tārāyāḥ pūjanaṃ mahat &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438359 (0.058):
īśvara uvāca / śṛṇu cārvaṅgi subhage tārāyāḥ pūjanaṃ mahat /
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20899845 (0.061):
ubhayos tulyaśukreṇa klībaṃ bhavati niścitam // MBhT_2.14 / śṛṇu cārvaṅgi subhage puṣpamāhātmyam uttamam /
śṛṇu devi puraskriyām ToT_6.23b / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_2.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302382 (0.0):
śṛṇu devi paraṃ guhyaṃ VT_238a / śṛṇu devi puraskriyām ToT_6.23b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302397 (0.0):
śṛṇu devi puraskriyām ToT_6.23b / śṛṇu devi prayatnena VT_332a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302406 (0.0):
śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_3.2a / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_5.13c / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302415 (0.016):
śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_4.30a / śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_23.85a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867474 (0.016):
śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_25.30a / śṛṇu devi yathātathyaṃ KubjT_7.2a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705034 (0.040):
śṛṇu devi mahāmantra- ToT_6.2a / śṛṇu devi sadānande ToT_3.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302422 (0.051):
śṛṇu devi mahāmantra ToT_6.2a / śṛṇu devi yathātathyaṃ KubjT_7.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302444 (0.052):
śṛṇu devi vadāmy aham KubjT_10.1b / śṛṇu devi sadānande ToT_3.9a / śṛṇu dehe yathā sthitā SvaT_12.3b
śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_3.2a / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_5.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302399 (0.0):
śṛṇu devi prayatnena VT_332a / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_2.1a / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_3.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302407 (0.0):
śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_5.13c / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_9.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302414 (0.016):
śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_23.85a / śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_25.30a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867474 (0.016):
śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_25.30a / śṛṇu devi yathātathyaṃ KubjT_7.2a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27904584 (0.023):
śṛṇu devi pravakṣyāmi Ras_10.31a / śṛṇu devi pravakṣyāmi Ras_11.14a
śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_9.7a / śṛṇu devi mahāmantra- ToT_6.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302395 (0.0):
śṛṇu devi prayatnena VT_332a / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_2.1a / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_3.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302406 (0.0):
śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_3.2a / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_5.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302422 (0.0):
śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_4.30a / śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_23.85a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867474 (0.016):
śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_25.30a / śṛṇu devi yathātathyaṃ KubjT_7.2a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27904584 (0.023):
śṛṇu devi pravakṣyāmi Ras_10.31a / śṛṇu devi pravakṣyāmi Ras_11.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302444 (0.050):
śṛṇu devi vadāmy aham KubjT_10.1b / śṛṇu devi sadānande ToT_3.9a / śṛṇu dehe yathā sthitā SvaT_12.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302382 (0.054):
śṛṇu devi puraskriyām ToT_6.23b / śṛṇu devi prayatnena VT_332a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705010 (0.060):
śṛṇu devi puraskriyām ToT_6.23b / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_2.1a
śṛṇu devi sadānande ToT_3.9a / śṛṇu pārvati vakṣyāmi ToT_5.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302463 (0.0):
śṛṇu netraṃ yathāsthitam KubjT_10.8b / śṛṇu pārvati vakṣyāmi ToT_5.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302445 (0.018):
śṛṇu devi vadāmy aham KubjT_10.1b / śṛṇu devi sadānande ToT_3.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302397 (0.040):
śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_2.1a / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_3.2a / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_5.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302405 (0.040):
śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_5.13c / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_9.7a / śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_4.30a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705013 (0.040):
śṛṇu cārvaṅgi subhage ToT_4.2a / śṛṇu devi puraskriyām ToT_6.23b / śṛṇu devi pravakṣyāmi ToT_2.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302419 (0.051):
śṛṇu devi pravakṣyāmi KubjT_25.30a / śṛṇu devi mahāmantra ToT_6.2a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514139 (0.051):
śambhunāthārcanaṃ deva % śrotum icchāmi sāmpratam // ToT_5.1 // / śiva uvāca / śṛṇu pārvati vakṣyāmi $ yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438969 (0.051):
śambhunāthārcanaṃ deva śrotum icchāmi sāmpratam // ToT_5.1 // / śiva uvāca / śṛṇu pārvati vakṣyāmi yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302385 (0.061):
śṛṇu devi puraskriyām ToT_6.23b / śṛṇu devi prayatnena VT_332a
śṛṇu pārvati sādaram ToT_6.25d / śṛṇuṣva susamāhitā ToT_5.17b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302466 (0.0):
śṛṇu netraṃ yathāsthitam KubjT_10.8b / śṛṇu pārvati vakṣyāmi ToT_5.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302537 (0.033):
śṛṇuṣva sarvabhāvena KubjT_19.89c / śṛṇuṣva susamāhitā ToT_5.17b / śṛṇuṣvāyatalocane KubjT_25.122d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515067 (0.042):
sarvamantrasya caitanyaṃ % śṛṇu pārvati sādaram // ToT_6.25 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439896 (0.042):
sarvamantrasya caitanyaṃ śṛṇu pārvati sādaram // ToT_6.25 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20904077 (0.046):
viśveśvaraṃ pravakṣyāmi śṛṇu pārvati sādaram // MBhT_9.24
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514139 (0.053):
śambhunāthārcanaṃ deva % śrotum icchāmi sāmpratam // ToT_5.1 // / śiva uvāca / śṛṇu pārvati vakṣyāmi $ yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438969 (0.053):
śambhunāthārcanaṃ deva śrotum icchāmi sāmpratam // ToT_5.1 // / śiva uvāca / śṛṇu pārvati vakṣyāmi yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700745 (0.060):
krameṇa yojayet sudhīḥ ToT_3.4b / krameṇa śṛṇu sādaram ToT_2.6b
śṛṇu sundari sādaram ToT_9.39b / śeṣaṃ jalaṃ maheśāni ToT_3.47a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302586 (0.035):
śṛṇuṣvaikākṣaraṃ devi VT_334c / śṛṇu sundari sādaram ToT_9.39b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302464 (0.047):
śṛṇu pārvati vakṣyāmi ToT_5.2a / śṛṇu pārvati sādaram ToT_6.25d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700745 (0.055):
krameṇa yojayet sudhīḥ ToT_3.4b / krameṇa śṛṇu sādaram ToT_2.6b
śaivavaiṣṇavadaurgārka- ToT_5.42c / śodhayet sādhakottamaḥ ToT_4.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302723 (0.030):
śaivaliṅgena kāryaṃ syāt SUp_3.8a / śaivavaiṣṇavadaurgārka ToT_5.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302875 (0.048):
śodhayettu śivāmbhasā SvaT_3.54d / śodhayet sādhakottamaḥ ToT_4.31b / śodhayedanupūrvaśaḥ SvaT_10.347b
śodhitaṃ dravyamādāya ToT_4.32a / śoṣaṇādīn samācaret ToT_4.28d
śmaśānakālikā tataḥ ToT_3.17b / śmaśānakālikā devi ToT_3.19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303041 (0.0):
śmaśānakalpavṛkṣe tu KubjT_22.56c / śmaśānakālikā tataḥ ToT_3.17b
śmaśānaṃ ca samuddharet ToT_3.51d / śrīkālikā bhadrakālī ToT_3.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303329 (0.027):
śrīkāmo yajanaṃ kuryāt VT_16c / śrīkālikā bhadrakālī ToT_3.19a / śrīkālī devatā smṛtā ToT_3.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303040 (0.044):
śmaśānakālikā tataḥ ToT_3.17b / śmaśānakālikā devi ToT_3.19c
śrīkālī devatā smṛtā ToT_3.14b / śrībījādyā mahāvidyā ToT_3.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303333 (0.0):
śrīkāmo yajanaṃ kuryāt VT_16c / śrīkālikā bhadrakālī ToT_3.19a / śrīkālī devatā smṛtā ToT_3.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303399 (0.0):
śrīphalaḥ kaṣmalaś caṇḍaś KubjT_2.109a / śrībījādyā mahāvidyā ToT_3.29a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512834 (0.038):
vāgbhavādyā yadā vidyā % vāgīśatvapradāyinī // ToT_3.28 // / śrībījādyā mahāvidyā $ sadā lakṣmīpradāyinī &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437665 (0.053):
vāgbhavādyā yadā vidyā vāgīśatvapradāyinī // ToT_3.28 // / śrībījādyā mahāvidyā sadā lakṣmīpradāyinī /
śrīmadbhuvanasundaryā ToT_1.9c / śrīśivasya hṛdambhoje ToT_1.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303533 (0.0):
śrīśālajalpakedāra MrgT_1,13.137c / śrīśivasya hṛdambhoje ToT_1.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303465 (0.056):
śrīmadbhiḥ sa mahāyānair SUp_6.4a / śrīmadbhuvanasundaryā ToT_1.9c / śrīmad vāhanamaṇṭapam SUp_4.4d
śrīśivo'sya ṛṣiḥ prokto ToT_9.37c / śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake ToT_7.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303537 (0.0):
śrīśivasya hṛdambhoje ToT_1.21c / śrīśivo'sya ṛṣiḥ prokto ToT_9.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303551 (0.020):
śrī svayaṃ lokabhāvinī SvaT_10.809b / śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake ToT_7.34d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515969 (0.037):
kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe % śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake // ToT_7.34 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440798 (0.037):
kāñcīpīṭhaṃ kaṭīdeśe śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake // ToT_7.34 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21326611 (0.063):
nandikeśa ṛṣiḥ prokto devaḥ śrīrasabhairavaḥ // Āk_1,2.70 //
śrutaṃ mahākālikāyā ToT_3.21c / śrutaṃ mahākālikāyā ToT_6.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303582 (0.0):
śrutaṃ mayā mahādeva VT_323a / śrutaṃ mahākālikāyā ToT_3.21c / śrutaṃ mahākālikāyā ToT_6.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190970 (0.052):
kālikā mokṣadā nityā ToT_6.29e / kālikāyāśca tārāyā ToT_3.32c / kālikāyāśca bhairavam ToT_1.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303597 (0.061):
śrutā deva mahāvyāptiḥ KubjT_22.1a / śrutā pūjā kālikāyās ToT_4.1a / śruti kalpa taroḥ phalam GorS(1)_3b
śrutā pūjā kālikāyās ToT_4.1a / śrutvā gopaya yatnena ToT_9.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303580 (0.050):
śrutaṃ mahākālikāyā ToT_3.21c / śrutaṃ mahākālikāyā ToT_6.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303597 (0.058):
śrutā deva mahāvyāptiḥ KubjT_22.1a / śrutā pūjā kālikāyās ToT_4.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303647 (0.062):
śrutvā kalakalārāvaṃ KubjT_1.9a / śrutvā gopaya yatnena ToT_9.7c / śrutvā devī parāṅmukhī KubjT_2.14b
śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b / śrotum icchāmi sāmpratam ToT_5.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303732 (0.0):
śrotumicchāmi vistarāt MrgT_1,13.38b / śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178272 (0.019):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167635 (0.037):
adhunāśrotum icchāmi KubjT_8.2c / adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509882 (0.041):
tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_067.002 / tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_067.008
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509890 (0.041):
tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_092.004 / tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_096.002
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701462 (0.042):
tatrādau parameśāni ToT_5.14a / tatsarvaṃ śrotumicchāmi ToT_7.24c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27401315 (0.042):
tāny ahaṃ śrotum icchāmi NsP_19.1c / tāny ahaṃ śrotum icchāmi NsP_65.4c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27431408 (0.044):
śrotum icchāmi te 'dhunā NsP_7.7d / śrotum icchāmi śaṃkara NsP_16.9d
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13554793 (0.047):
śrotum icchāmi vistarāt__Vdha_079.041 / śrotum icchāmy ahaṃ tāta__Vdha_005.019
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180679 (0.047):
etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_15.8a / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ *HV_114.1*1551:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753061 (0.047):
etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_11.14c / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_15.8a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13554774 (0.048):
śrotum icchāmi tat tv aham__Vdha_043.017 / śrotum icchāmi tad dhy aham__Vdha_099.001
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13508949 (0.048):
tatrāhaṃ śrotum icchāmi__Vdha_080.004 / tatrecchāmi mune śrotuṃ__Vdha_101.002
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514136 (0.058):
śambhunāthārcanaṃ deva % śrotum icchāmi sāmpratam // ToT_5.1 // / śiva uvāca
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438966 (0.058):
śambhunāthārcanaṃ deva śrotum icchāmi sāmpratam // ToT_5.1 // / śiva uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830564 (0.060):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi KubjT_22.1c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14700059 (0.063):
idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c / idānīṃ śrotumicchāmi ToT_10.8a / iṣṭadevīṃ maheśāni ToT_3.54c
śrotrayugmaṃ tathā vaktraṃ ToT_6.6a / śrotre caiva tathā netre ToT_3.3c
śvāsocchvāsavikāśanam ToT_8.17d / śvāsocchvāsavikāsena ToT_7.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303878 (0.0):
śvāsenaikena yogavit Stk_11.14b / śvāsocchvāsavikāśanam ToT_8.17d / śvāsocchvāsavikāsena ToT_7.23a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516267 (0.049):
tadaiva parameśāni % śvāsocchvāsavikāśanam // ToT_8.17 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441097 (0.049):
tadaiva parameśāni śvāsocchvāsavikāśanam // ToT_8.17 //
śvetadvīpe vaset sadā ToT_9.31d / ṣaṭcakradevatāstatra ToT_2.17a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304133 (5.960):
ṣaṭkramaughaprakāśakāḥ KubjT_14.50d / ṣaṭcakradevatāstatra ToT_2.17a / ṣaṭcakradevatāstatra ToT_2.21c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512333 (0.064):
ānayettena mārgeṇa % mūlādhāre punaḥ sudhīḥ // ToT_2.16 // / ṣaṭcakradevatāstatra $ saṃtarpyāmṛtadhārayā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437166 (0.064):
ānayettena mārgeṇa mūlādhāre punaḥ sudhīḥ // ToT_2.16 // / ṣaṭcakradevatāstatra saṃtarpyāmṛtadhārayā /
ṣaṭcakradevatāstatra ToT_2.21c / ṣaṭcakradevatāstatra ToT_3.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304135 (0.0):
ṣaṭkramaughaprakāśakāḥ KubjT_14.50d / ṣaṭcakradevatāstatra ToT_2.17a / ṣaṭcakradevatāstatra ToT_2.21c
ṣaṭcakraṃ cintayedatha ToT_9.9b / ṣaṭcakraṃ bhedayitvā tu ToT_3.33c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304139 (0.0):
ṣaṭcakradevatāstatra ToT_2.21c / ṣaṭcakradevatāstatra ToT_3.7a / ṣaṭcakraṃ cintayedatha ToT_9.9b
ṣaṭpattre dvādaśaṃ japet ToT_9.10d / ṣaḍakṣaramanuṃ tataḥ ToT_5.22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304461 (0.025):
ṣaṭsvarādhiṣṭhitā tu sā KubjT_23.94d / ṣaḍakṣaramanuṃ tataḥ ToT_5.22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304252 (0.028):
ṣaṭpattraṃ mūrdhnitaḥ kṛtvā KubjT_6.60c / ṣaṭpattre dvādaśaṃ japet ToT_9.10d
ṣaḍaṅgāni ca sampūjya ToT_4.35a / ṣaḍaṅgena ca sampūjya ToT_4.34a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304497 (0.060):
ṣaḍaṅgaḥ samudāhṛtaḥ VT_344d / ṣaḍaṅgāni ca sampūjya ToT_4.35a / ṣaḍaṅgānītihāsāśca SvaT_10.531a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513964 (0.062):
jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā % upacāraiḥ prapūjayet // ToT_4.34 // / ṣaḍaṅgāni ca sampūjya $ akṣobhyaṃ pūjayedadhaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438794 (0.062):
jīvanyāsaṃ tataḥ kṛtvā upacāraiḥ prapūjayet // ToT_4.34 // / ṣaḍaṅgāni ca sampūjya akṣobhyaṃ pūjayedadhaḥ /
ṣaḍguṇo ratikāle ca ToT_7.17c / ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ ToT_7.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304851 (0.036):
ṣaṇḍilas tu bhavet sādhya VT_278a / ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ ToT_7.11c / ṣaṇṇavatiḥ sahasrāṇi SvaT_11.216a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701534 (0.058):
tadadhaḥ śaktiyogataḥ ToT_9.6b / tadā pañcasahasrābdaṃ ToT_9.26a
ṣaṇṇavatyaṅgulaṃ devi ToT_7.9a / ṣoḍaśī vā mahāpūrvā ToT_9.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305344 (0.023):
ṣoḍaśāvayavā devī KubjT_17.77a / ṣoḍaśī vā mahāpūrvā ToT_9.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304854 (0.043):
ṣaṇḍilas tu bhavet sādhya VT_278a / ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ ToT_7.11c / ṣaṇṇavatiḥ sahasrāṇi SvaT_11.216a
ṣoḍaśe daśasaṃkhyaṃ tu ToT_9.11c / ṣoḍaśenopacāreṇa ToT_9.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305359 (0.0):
ṣoḍaśe cottamā smṛtā SvaT_10.997b / ṣoḍaśe daśasaṃkhyaṃ tu ToT_9.11c
ṣoḍaśenopacāreṇa ToT_9.43c / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305359 (0.0):
ṣoḍaśe daśasaṃkhyaṃ tu ToT_9.11c / ṣoḍaśenopacāreṇa ToT_9.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305433 (0.0):
ṣoḍhānyāsasya tattvajño KubjT_24.104c / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305441 (0.037):
ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.24a / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ paścād KubjT_24.98a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513822 (0.048):
tālatrayaṃ choṭikābhir % daśadigbandhanaṃ caret // ToT_4.23 // / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā $ vyāpakaṃ tadanantaram &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438653 (0.048):
tālatrayaṃ choṭikābhir daśadigbandhanaṃ caret // ToT_4.23 // / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā vyāpakaṃ tadanantaram /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868751 (0.055):
ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ paścād KubjT_24.98a / ṣoḍhānyāsaṃ svake tanau KubjT_23.148b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286728 (0.057):
varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.23a / varṇanyāsaṃ samācaret ToT_3.62b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704366 (0.061):
varuṇaṃ bhūmibījakam ToT_3.44d / varṇanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.23a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702560 (0.062):
pinākadhṛgiti coccārya ToT_5.19a / pīṭhanyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_3.61c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513263 (0.064):
ṛṣyādikaṃ karāṅgaṃ ca $ varṇanyāsaṃ samācaret & / ṣoḍhānyāsaṃ tato devi % vyāpakaṃ tadanantaram // ToT_3.62 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438094 (0.064):
ṛṣyādikaṃ karāṅgaṃ ca varṇanyāsaṃ samācaret / / ṣoḍhānyāsaṃ tato devi vyāpakaṃ tadanantaram // ToT_3.62 //
ṣoḍhānyāsaṃ tato devi ToT_3.62c / sa eva tasyā bhartā ca ToT_1.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305432 (0.0):
ṣoḍhānyāsasya tattvajño KubjT_24.104c / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305442 (0.020):
ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā ToT_4.24a / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ paścād KubjT_24.98a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513822 (0.039):
tālatrayaṃ choṭikābhir % daśadigbandhanaṃ caret // ToT_4.23 // / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā $ vyāpakaṃ tadanantaram &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438653 (0.039):
tālatrayaṃ choṭikābhir daśadigbandhanaṃ caret // ToT_4.23 // / ṣoḍhānyāsaṃ tataḥ kṛtvā vyāpakaṃ tadanantaram /
sakāro viṣṇurūpaśca ToT_6.45c / sakṛjjapānmaheśāni ToT_6.39c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305806 (0.041):
sakāre devatā nāma KubjT_21.107c / sakāro viṣṇurūpaśca ToT_6.45c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305857 (0.046):
sa kulaṃ tārayiṣyati KubjT_9.48b / sakṛjjapānmaheśāni ToT_6.39c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210715 (0.058):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato jālandharo bandhaḥ GorS(2)_79 (=HYP 3.71)c
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701394 (0.058):
tato japenmahāmantraṃ ToT_9.44c / tato japenmaheśāni ToT_5.34c / tato devi pracodayāt ToT_3.55d
saguṇaṃ nirguṇaṃ sākṣāt ToT_6.41a / sa guruṃ cāpi śiṣyaṃ ca ToT_5.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306016 (0.0):
sa guṇaṃ nirguṇaṃ tathā GorS(1)_77b / saguṇaṃ nirguṇaṃ sākṣāt ToT_6.41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306042 (0.031):
sa gurur na manuṣyānāṃ KubjT_3.47c / sa guruṃ cāpi śiṣyaṃ ca ToT_5.36c / sa guruḥ śivatulyastu SvaT_4.481a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515285 (0.032):
sṛṣṭisthitilayādīnāṃ % kartāro nātra saṃśayaḥ // ToT_6.40 // / saguṇaṃ nirguṇaṃ sākṣāt $ nirākāraṃ ca mūrtimat &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440114 (0.032):
sṛṣṭisthitilayādīnāṃ kartāro nātra saṃśayaḥ // ToT_6.40 // / saguṇaṃ nirguṇaṃ sākṣāt nirākāraṃ ca mūrtimat /
satāraṃ ca tathā binduṃ ToT_6.50a / satyalokaṃ varānane ToT_2.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306683 (0.024):
satyalokaṃ tu tattvasthaṃ KubjT_14.21c / satyalokaṃ varānane ToT_2.7b / satyalokaḥ samākhyāto SvaT_10.524a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306476 (0.060):
sa tasyārthasya kāraṇam MrgT_1,12.15d / satāraṃ ca tathā binduṃ ToT_6.50a / sa tālairdvādaśādibhiḥ MrgT_4.27d
satyaloke mahāviṣṇuṃ ToT_2.10a / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ ToT_5.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306758 (0.0):
satyaṃ satyaṃ na cānyathā KubjT_8.10d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ ToT_5.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306769 (0.010):
satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ ToT_5.43d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ KubjT_5.47d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306706 (0.031):
satyalokāvadhiṃ vrajet KubjT_16.99d / satyaloke mahāviṣṇuṃ ToT_2.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306801 (0.036):
satyaṃ satyaṃ sureśvari ToT_5.38b / satyaṃ satyaṃ hi supriye ToT_9.47b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306787 (0.038):
satyaṃ satyaṃ mahātape KubjT_8.81b / satyaṃ satyaṃ maheśāni ToT_5.41c / satyaṃ satyaṃ yaśasvini KubjT_9.64b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514702 (0.041):
tatphalaṃ koṭiguṇitaṃ % satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ // ToT_5.43 // / anyadevaṃ pūjayitvā $ śivaṃ paścād yajed yadi &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439532 (0.041):
tatphalaṃ koṭiguṇitaṃ satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ // ToT_5.43 // / anyadevaṃ pūjayitvā śivaṃ paścād yajed yadi /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869222 (0.043):
satyaṃ satyaṃ na cānyathā KubjT_8.10d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ KubjT_5.47d
satyaṃ satyaṃ maheśāni ToT_5.41c / satyaṃ satyaṃ sureśvari ToT_5.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306789 (0.0):
satyaṃ satyaṃ mahātape KubjT_8.81b / satyaṃ satyaṃ maheśāni ToT_5.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306802 (0.0):
satyaṃ satyaṃ yaśasvini KubjT_9.70b / satyaṃ satyaṃ sureśvari ToT_5.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306760 (0.030):
satyaṃ satyaṃ na cānyathā KubjT_8.10d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ ToT_5.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306777 (0.054):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ KubjT_9.83c / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ KubjT_18.82c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869221 (0.054):
satyaṃ satyaṃ na cānyathā KubjT_8.10d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ KubjT_5.47d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514628 (0.055):
varṇasaṃkhyā maheśāni % brahmahatyā bhaviṣyati // ToT_5.37 // / ata eva sa pāpiṣṭhaḥ $ satyaṃ satyaṃ sureśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439458 (0.055):
varṇasaṃkhyā maheśāni brahmahatyā bhaviṣyati // ToT_5.37 // / ata eva sa pāpiṣṭhaḥ satyaṃ satyaṃ sureśvari /
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702304 (0.056):
nāsikāyāṃ mukhe caiva ToT_3.4c / nāsti satyaṃ sureśvara ToT_7.1d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869249 (0.056):
satyaṃ satyaṃ yaśasvini KubjT_9.64b / satyaṃ satyaṃ yaśasvini KubjT_9.70b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869237 (0.060):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ KubjT_9.83c / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ KubjT_18.82c
satyaṃ satyaṃ hi supriye ToT_9.47b / satyaṃ hi suravandite ToT_9.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306803 (0.0):
satyaṃ satyaṃ maheśāni ToT_5.41c / satyaṃ satyaṃ yaśasvini KubjT_9.64b / satyaṃ satyaṃ yaśasvini KubjT_9.70b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306789 (0.037):
satyaṃ satyaṃ mahātape KubjT_8.81b / satyaṃ satyaṃ maheśāni ToT_5.41c / satyaṃ satyaṃ yaśasvini KubjT_9.64b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306757 (0.054):
satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ ToT_5.43d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ KubjT_5.47d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514628 (0.061):
varṇasaṃkhyā maheśāni % brahmahatyā bhaviṣyati // ToT_5.37 // / ata eva sa pāpiṣṭhaḥ $ satyaṃ satyaṃ sureśvari &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439458 (0.061):
varṇasaṃkhyā maheśāni brahmahatyā bhaviṣyati // ToT_5.37 // / ata eva sa pāpiṣṭhaḥ satyaṃ satyaṃ sureśvari /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516990 (0.063):
tataḥ siddhirbhaved devi $ satyaṃ satyaṃ hi supriye &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441818 (0.063):
tataḥ siddhirbhaved devi satyaṃ satyaṃ hi supriye /
sadakṣiṇaṃ vrataṃ sarvaṃ ToT_6.37c / sadā kāmakutūhalā ToT_1.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306885 (0.0):
sadasadvibhramojjhitam CakBhst_11b / sadā kāmakutūhalā ToT_1.8d / sadā kāmena vartate ToT_8.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306850 (0.027):
satsvanyeṣvapi bhāgeṣu tv SvaT_10.823c / sadakṣiṇaṃ vrataṃ sarvaṃ ToT_6.37c
sadā kāmena vartate ToT_8.19b / sadā kuṇḍalinī devī ToT_9.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306891 (0.0):
sadā kāmakutūhalā ToT_1.8d / sadā kāmena vartate ToT_8.19b
sadā ghūrṇitalocanām ToT_9.40b / sadā jāgratsvarūpiṇī ToT_8.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306911 (0.035):
sadā gopitaṃ tan mayā VT_218d / sadā ghūrṇitalocanām ToT_9.40b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306919 (0.036):
sadā ghūrṇitalocanām ToT_9.40b / sadā cānugrahe sthitaḥ SvaT_10.369d
sadā lakṣmīpradāyinī ToT_3.29b / sadā saṃnidhikāriṇī ToT_6.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307084 (0.0):
sadā śuddhiprasaṅgataḥ SRtp_163b / sadā saṃnidhikāriṇī ToT_6.20d / sadā saṃnidhikāriṇī ToT_6.53b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306983 (0.029):
sadā yo nandati svayam Stk_17.3d / sadā lakṣmīpradāyinī ToT_3.29b
sadā saṃnidhikāriṇī ToT_6.53b / sadā siddhipradāyinī ToT_3.29d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307084 (0.0):
sadā śuddhiprasaṅgataḥ SRtp_163b / sadā saṃnidhikāriṇī ToT_6.20d / sadā saṃnidhikāriṇī ToT_6.53b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307091 (0.014):
sadā saṃnidhikāriṇī ToT_6.53b / sadā siddhipradāyikā KubjT_25.178d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514998 (0.060):
sambodhanapadenaiva % sadā saṃnidhikāriṇī // ToT_6.20 // / atha vakṣye mahāvidyā- $ puraścaraṇam uttamam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439827 (0.060):
sambodhanapadenaiva sadā saṃnidhikāriṇī // ToT_6.20 // / atha vakṣye mahāvidyā- puraścaraṇam uttamam /
sadguror upadeśena ToT_7.18c / sa pāpiṣṭho na cānyathā ToT_5.10b
saptadvīpā vasuṃdharā ToT_7.2d / saptadvīpā vasuṃdharā ToT_7.5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307835 (0.0):
sapta dvīpāni pārvati SvaT_10.284d / saptadvīpā vasuṃdharā ToT_7.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307842 (0.0):
saptadvīpā vasuṃdharā ToT_7.5b / saptadvīpā vasuṃdharā ToT_8.11d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16952327 (0.022):
sapta dvīpān vibhāvasoḥ BrP_13.190b / saptadvīpā vasuṃdharā BrP_29.20d / saptadvīpā vasuṃdharā BrP_131.43b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13556483 (0.041):
saptadvīpā vasuṃdharā__Vdha_081.004 / saptadvīpāṃ vasuṃdharām__Vdha_030.051
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515529 (0.053):
kimādhāre sthitā nātha % saptadvīpā vasuṃdharā // ToT_7.2 // / samudrasaptakaṃ nātha $ kimākāraṃ pratiṣṭhati &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440358 (0.053):
kimādhāre sthitā nātha saptadvīpā vasuṃdharā // ToT_7.2 // / samudrasaptakaṃ nātha kimākāraṃ pratiṣṭhati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16952341 (0.061):
saptadvīpā sapattanā BrP_4.15b / saptadvīpā sapattanā BrP_5.53b
saptadvīpā vasuṃdharā ToT_8.11d / saptadvīpāṃ vasuṃdharām ToT_6.36d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307843 (0.0):
sapta dvīpāni pārvati SvaT_10.284d / saptadvīpā vasuṃdharā ToT_7.2d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16952327 (0.023):
sapta dvīpān vibhāvasoḥ BrP_13.190b / saptadvīpā vasuṃdharā BrP_29.20d / saptadvīpā vasuṃdharā BrP_131.43b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13556487 (0.023):
saptadvīpavatīṃ mahīm__Vdha_082.004 / saptadvīpā vasuṃdharā__Vdha_081.004
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515529 (0.055):
kimādhāre sthitā nātha % saptadvīpā vasuṃdharā // ToT_7.2 // / samudrasaptakaṃ nātha $ kimākāraṃ pratiṣṭhati &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440358 (0.055):
kimādhāre sthitā nātha saptadvīpā vasuṃdharā // ToT_7.2 // / samudrasaptakaṃ nātha kimākāraṃ pratiṣṭhati /
saptadhā tattvamudrayā ToT_3.46b / saptasvargamidaṃ bhadre ToT_2.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308153 (1.192):
saptasvarāstrayo grāmā SvaT_12.16c / saptasvargamidaṃ bhadre ToT_2.7c / saptasvargasthito yo yo ToT_7.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307853 (0.053):
saptadvīpeṣu ye śeṣā SvaT_10.277a / saptadhā tattvamudrayā ToT_3.46b / saptadhā saptadhā caiva SvaT_10.880a
saptasvargasthito yo yo ToT_7.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308158 (0.0):
saptasvargamidaṃ bhadre ToT_2.7c / saptasvargasthito yo yo ToT_7.24a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515826 (0.0):
idānīṃ pṛthivīmānaṃ % vada me parameśvara // ToT_7.23 // / saptasvargasthito yo yo $ yā yā śaktiḥ sthitā sadā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440655 (0.0):
idānīṃ pṛthivīmānaṃ vada me parameśvara // ToT_7.23 // / saptasvargasthito yo yo yā yā śaktiḥ sthitā sadā /
saptasvargaṃ pareśāni ToT_2.6a / sa bhavet kāmarūpakaḥ ToT_2.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308161 (0.0):
saptasvargasthito yo yo ToT_7.24a / saptasvargaṃ pareśāni ToT_2.6a
samatā yadi vā bhavet ToT_7.19d / samarpaṇamathācaret ToT_3.77d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308977 (0.029):
samartho bhavate katham KubjT_10.152b / samarpaṇamathācaret ToT_3.77d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308441 (0.056):
sa bhavet kāmarūpakaḥ ToT_2.25d / sa bhavetkālarūpī vai SvaT_7.210c
samānaṃ vīravandite ToT_6.24d / samāno madhyadeśataḥ ToT_6.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309198 (0.029):
samānasaṃjñam anyaṃ vā SUp_7.22c / samānaṃ vīravandite ToT_6.24d / samānaḥ samatāṃ nayet SvaT_7.308d
samīraścādhikaḥ smṛtaḥ ToT_7.16d / samīraṃ pūrayed yadi ToT_2.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309398 (0.0):
samīpe copakārake MrgT_1,13.188b / samīraścādhikaḥ smṛtaḥ ToT_7.16d / samīraṃ pūrayed yadi ToT_2.13b
samīraṃ bahuyatnataḥ ToT_2.19d / samīraṃ bahuyatnataḥ ToT_3.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309399 (0.0):
samīraścādhikaḥ smṛtaḥ ToT_7.16d / samīraṃ pūrayed yadi ToT_2.13b / samīraṃ bahuyatnataḥ ToT_2.19d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512370 (0.018):
prāṇamantreṇa deveśi % samīraṃ bahuyatnataḥ // ToT_2.19 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437203 (0.018):
prāṇamantreṇa deveśi samīraṃ bahuyatnataḥ // ToT_2.19 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512500 (0.023):
nāsikāyāṃ mukhe caiva % samīraṃ bahuyatnataḥ // ToT_3.4 // / pūrayet parameśāni $ kiṃcid api na recayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437333 (0.023):
nāsikāyāṃ mukhe caiva samīraṃ bahuyatnataḥ // ToT_3.4 // / pūrayet parameśāni kiṃcid api na recayet /
samīro vṛddhitāṃ gataḥ ToT_7.18b / samudramathane devi ToT_1.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309402 (1.192):
samīraṃ bahuyatnataḥ ToT_3.4d / samīro vṛddhitāṃ gataḥ ToT_7.18b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309457 (0.034):
samudragasarittīre SvaT_13.4c / samudramathane devi ToT_1.5a
samudrasaptakaṃ nātha ToT_7.3a / samudrāḥ saptakāḥ sthitāḥ ToT_8.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309500 (0.0):
samudrāṃstava suvrate SvaT_10.285b / samudrāḥ saptakāḥ sthitāḥ ToT_8.9d / samudrāḥ sapta kīrtitāḥ SvaT_10.286b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309469 (0.059):
samudravat kulānandaṃ KubjT_10.138a / samudrasaptakaṃ nātha ToT_7.3a / samudrasya ca pūrvataḥ SvaT_10.216b
samudrāḥ sapta saṃsthitāḥ ToT_7.5d / sambodhanapadaṃ tataḥ ToT_3.12d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309834 (0.0):
sambandhārthoktipūrvikām MrgT_3.33d / sambodhanapadaṃ tataḥ ToT_3.12d / sambodhanapadaṃ tataḥ ToT_3.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309503 (0.028):
samudrāṃstava suvrate SvaT_10.285b / samudrāḥ saptakāḥ sthitāḥ ToT_8.9d
sambodhanapadaṃ tataḥ ToT_3.20b / sambodhanapadenaiva ToT_6.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309838 (0.0):
sambandhārthoktipūrvikām MrgT_3.33d / sambodhanapadaṃ tataḥ ToT_3.12d / sambodhanapadaṃ tataḥ ToT_3.20b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512609 (0.046):
dvitīyaṃ parameśāni % sambodhanapadaṃ tataḥ // ToT_3.12 // / punar bījatrayaṃ kūrcaṃ $ māyādvaṃdvaṃ ca ṭhadvayam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437442 (0.046):
dvitīyaṃ parameśāni sambodhanapadaṃ tataḥ // ToT_3.12 // / punar bījatrayaṃ kūrcaṃ māyādvaṃdvaṃ ca ṭhadvayam /
sambodhanapadenaiva ToT_6.53a / sarvakarmāṇi sādhayet ToT_10.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309837 (0.0):
sambodhanapadaṃ tataḥ ToT_3.20b / sambodhanapadenaiva ToT_6.20c
sarvajñastvaṃ sureśvara ToT_8.20b / sarvatattvavidāṃ vara ToT_3.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310727 (0.0):
sarvajñyādiguṇā ye 'rthā SvaT_4.435a / sarvatattvavidāṃ vara ToT_3.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310531 (0.059):
sarvajñastvaṃ sureśvara ToT_8.20b / sarvajñaṃ ca tadātmānaṃ Stk_2.11c
sarvatantraprapūjitaḥ ToT_1.11b / sarvatantreśvaro bhavet ToT_5.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310769 (0.0):
sarvatattvaistathā devaiḥ SvaT_7.6c / sarvatantraprapūjitaḥ ToT_1.11b / sarvatantreśvaro bhavet ToT_5.32b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704107 (0.054):
yā yā śaktiḥ sthitā sadā ToT_7.24b / yāvat kāmādi saṃdīpyo ToT_9.5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222724 (0.060):
tripurā jāmadagnyaḥ syād ToT_10.10c / tripurāyā mahāmantraṃ ToT_9.1a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705756 (0.063):
siddhirbhavatu me deva ToT_5.28c / sindhukāverisaṃyutam ToT_3.36d
sarvatantreṣu gopitam ToT_3.21b / sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā ToT_5.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310772 (5.960):
sarvatantreśvaro bhavet ToT_5.32b / sarvatantreṣu gopitam ToT_3.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310880 (0.059):
sarvato vinivartanam MrgT_4.5d / sarvatra ṅeyutaṃ kṛtvā ToT_5.25c / sarvatra carmaṇā baddhaṃ SUp_6.146a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15927300 (0.060):
tattvanyāsaṃ tataḥ kuryātsarvatantreṣu gopitam / / bīvaṃ prāṇaṃ tathā cittaṃ hṛtpadmaṃ sūryamaṇḍalam // NarP_1,70.78 //
sarvapāpaharaṃ rephaṃ ToT_6.10c / sarvamantrasya caitanyaṃ ToT_6.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311148 (0.0):
sarvapāpaharaṃ divyaṃ SUp_5.1c / sarvapāpaharaṃ rephaṃ ToT_6.10c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311323 (0.046):
sarvamantramukhe puṇye MrgT_3.79c / sarvamantrasya caitanyaṃ ToT_6.25c / sarvamantreṣu hṛdayaṃ KubjT_8.75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214965 (0.057):
tadaiva prajapenmantraṃ ToT_6.29a / tadaiva mantracaitanyaṃ ToT_6.27c
sarvavighnaharaṃ devi ToT_6.10a / sarvavidyāmaya prabho ToT_1.1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311671 (0.0):
sarvavarṇitakarṇikām VT_95b / sarvavighnaharaṃ devi ToT_6.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311694 (0.0):
sarvavidyābhavodbhavā SvaT_10.1142d / sarvavidyāmaya prabho ToT_1.1b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514859 (0.017):
bindunirvāṇadaṃ nādaṃ % mahāmokṣapradaṃ sadā // ToT_6.9 // / sarvavighnaharaṃ devi $ kakāraṃ toyarūpakam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439689 (0.017):
bindunirvāṇadaṃ nādaṃ mahāmokṣapradaṃ sadā // ToT_6.9 // / sarvavighnaharaṃ devi kakāraṃ toyarūpakam /
sarvasiddhīśvaro bhavet ToT_1.13b / sarvaṃ dadyād vicakṣaṇaḥ ToT_5.22d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311919 (0.018):
sarvasiddhiṣu bhāmini VT_81d / sarvasiddhīśvaro bhavet ToT_1.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312057 (0.040):
sarvaṃ tenaiva kartavyam SvaT_9.23a / sarvaṃ dadyād vicakṣaṇaḥ ToT_5.22d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703018 (0.060):
balidānaṃ maheśāni ToT_6.38c / baliṃ dadyādvicakṣaṇaḥ ToT_4.36d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514437 (0.061):
namaskāraṃ samuccārya % sarvaṃ dadyād vicakṣaṇaḥ // ToT_5.22 // / pūjayitvā maheśāni $ cāṣṭamūrtiṃ prapūjayet &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439267 (0.061):
namaskāraṃ samuccārya sarvaṃ dadyād vicakṣaṇaḥ // ToT_5.22 // / pūjayitvā maheśāni cāṣṭamūrtiṃ prapūjayet /
sarvāṅgadyotanaṃ tejo ToT_6.9a / sarvāṅgaṃ tanusaṃśayaḥ ToT_6.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312194 (0.0):
sarvāgrapākasaṃyuktaṃ SUp_4.16c / sarvāṅgadyotanaṃ tejo ToT_6.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312209 (0.0):
sarvāṅgasundaraṃ devyāḥ KubjT_16.82c / sarvāṅgaṃ tanusaṃśayaḥ ToT_6.7d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514845 (0.042):
candrasūryāgnirūpaṃ ca % rephaṃ paramadurlabham // ToT_6.8 // / sarvāṅgadyotanaṃ tejo $ jagadānandarūpakam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439675 (0.042):
candrasūryāgnirūpaṃ ca rephaṃ paramadurlabham // ToT_6.8 // / sarvāṅgadyotanaṃ tejo jagadānandarūpakam /
sarvāṅgulīr nakhaṃ caiva ToT_6.32c / sarvā nāḍyastathā jyotī ToT_6.33c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312336 (0.021):
sarvānandamanoharā SvaT_10.810d / sarvā nāḍyastathā jyotī ToT_6.33c
sarvābharaṇabhūṣitām ToT_9.39d / sarvāḥ pātālagāminya ToT_2.15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312655 (0.018):
sarvāḥ klidyanti nānyathā KubjT_5.82d / sarvāḥ pātālagāminya ToT_2.15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312436 (0.051):
sarvābharaṇabhūṣitā SvaT_10.1025b / sarvābharaṇabhūṣitām ToT_9.39d / sarvābharaṇabhūṣitām VT_105d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312663 (0.058):
sarvāḥ pāpaharāḥ priye SvaT_10.306d / sarvāḥ samudragāminya ToT_2.11c / sarve kuṅkumasaṃkāśāḥ SvaT_10.1041c
sarvāḥ samudragāminya ToT_2.11c / sarve devāḥ sadārāśca ToT_1.5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312663 (0.018):
sarvāḥ pāpaharāḥ priye SvaT_10.306d / sarvāḥ samudragāminya ToT_2.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312731 (0.028):
sarve devā varānane SvaT_8.11d / sarve devāḥ sadārāśca ToT_1.5c
salilaṃ vā kathaṃ nahi ToT_1.24d / saśaktiśca samākhyātaḥ ToT_1.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313184 (0.028):
savyenaiva virecayet SvaT_7.294d / saśaktiśca samākhyātaḥ ToT_1.11a / saśaboccārayogena SvaT_4.211a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511911 (0.053):
etāsu ramate yena % tryambakastena kathyate // ToT_1.10 // / saśaktiśca samākhyātaḥ $ sarvatantraprapūjitaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436743 (0.053):
etāsu ramate yena tryambakastena kathyate // ToT_1.10 // / saśaktiśca samākhyātaḥ sarvatantraprapūjitaḥ /
sa śaiva iti vikhyātaḥ ToT_5.32a / sa siddho nātra saṃśayaḥ ToT_1.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313366 (0.0):
sa siddho nātra saṃśayaḥ ToT_1.16d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2511982 (0.0):
pūjayet parameśāni % sa siddho nātra saṃśayaḥ // ToT_1.16 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436814 (0.0):
pūjayet parameśāni sa siddho nātra saṃśayaḥ // ToT_1.16 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313276 (0.044):
sa śailastasya daityasya MrgT_1,13.100c / sa śaiva iti vikhyātaḥ ToT_5.32a / saṣaḍaṅgapadakramāt KubjT_16.46d
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20902866 (0.056):
trisaṃdhyaṃ yaḥ paṭhed devi sa siddho nātra saṃśayaḥ // MBhT_7.38
sahasraṃ prajapenmantraṃ ToT_9.23c / sahasrābdaṃ prajāyate ToT_7.11b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313644 (0.0):
sahasrāntāḥ śatārdhikāḥ KubjT_4.11b / sahasrābdaṃ prajāyate ToT_7.11b / sahasrābdaṃ sa jīvati ToT_7.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313554 (0.033):
sahasraṃ parivartayet KubjT_8.100b / sahasraṃ prajapenmantraṃ ToT_9.23c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515653 (0.045):
aṅgulyekena deveśi $ sahasrābdaṃ prajāyate & / ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ % bhaved bhūtalavāsinaḥ // ToT_7.11 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440482 (0.045):
aṅgulyekena deveśi sahasrābdaṃ prajāyate / / ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ bhaved bhūtalavāsinaḥ // ToT_7.11 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210072 (0.046):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataś ca pralaye prāpte SUp_4.54a
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701322 (0.046):
tataśca pūjayed devīṃ ToT_9.45a / tataśca prajapenmantraṃ ToT_9.46c / tataścānyaṃ prapūjayet ToT_5.38d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14702174 (0.049):
nakulīśaṃ samuddhṛtya ToT_5.2c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a / na prakāśyaṃ kadācana ToT_9.7d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704852 (0.050):
śatavaktraṃ yadi bhavet ToT_2.24c / śataṃ vā prajapettataḥ ToT_5.27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214961 (0.054):
tadaiva parameśāni ToT_8.17c / tadaiva prajapenmantram ToT_9.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234029 (0.057):
na tatra diḥkhitaḥ kaścin SvaT_10.8c / na tatra prajapenmantraṃ ToT_9.20a / na tatra māyopādānaṃ SRtp_148c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297189 (0.064):
śataṃ daśaguṇaṃ tu tat SvaT_11.258d / śataṃ vā prajapettataḥ ToT_5.27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267074 (0.064):
mantraṃ jñānena saṃjapet ToT_2.16b / mantraṃ tu prajapet sudhīḥ ToT_3.6b
sahasrābdaṃ sa jīvati ToT_7.19b / sahasrāradarśanāya ToT_8.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313652 (0.0):
sahasrāntāḥ śatārdhikāḥ KubjT_4.11b / sahasrābdaṃ prajāyate ToT_7.11b / sahasrābdaṃ sa jīvati ToT_7.19b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515654 (0.058):
aṅgulyekena deveśi $ sahasrābdaṃ prajāyate & / ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ % bhaved bhūtalavāsinaḥ // ToT_7.11 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440483 (0.058):
aṅgulyekena deveśi sahasrābdaṃ prajāyate / / ṣaṇṇavatisahasrābdaṃ bhaved bhūtalavāsinaḥ // ToT_7.11 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14701534 (0.062):
tadadhaḥ śaktiyogataḥ ToT_9.6b / tadā pañcasahasrābdaṃ ToT_9.26a
sahasrāraṃ tu samprāpya ToT_9.16a / sahasrāre guruṃ yajet ToT_3.33b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313660 (0.0):
sahasrābdaṃ sa jīvati ToT_7.19b / sahasrāradarśanāya ToT_8.16c / sahasrāraṃ tu samprāpya ToT_9.16a
sahasrāre mahāpadme ToT_2.14a / sahasrāre mahāpadme ToT_6.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313675 (0.0):
sahasrāre padme saha rahasi patyā viharasi Saul_9d / sahasrāre mahāpadme ToT_2.14a / sahasrāre mahāpadme ToT_6.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313683 (0.0):
sahasrāre mahāpadme ToT_6.26a / sahasrāre mahāpadme ToT_6.28a / sahasrāre mahāpadme ToT_7.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313659 (0.028):
sahasrāraṃ tu samprāpya ToT_9.16a / sahasrāre guruṃ yajet ToT_3.33b
sahasrāre mahāpadme ToT_6.28a / sahasrāre mahāpadme ToT_7.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313683 (0.0):
sahasrāre padme saha rahasi patyā viharasi Saul_9d / sahasrāre mahāpadme ToT_2.14a / sahasrāre mahāpadme ToT_6.26a
sahasrāre mahāpadme ToT_9.15a / sahasrāre samutthitā ToT_8.17b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313675 (0.0):
sahasrāre padme saha rahasi patyā viharasi Saul_9d / sahasrāre mahāpadme ToT_2.14a / sahasrāre mahāpadme ToT_6.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313686 (0.0):
sahasrāre mahāpadme ToT_6.28a / sahasrāre mahāpadme ToT_7.30a
sahasrāre sthirībhūya ToT_9.33c / saṃkṣepapūjanaṃ devi ToT_4.44c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313947 (0.0):
saṃkṣubdhaṃ samavāyataḥ SvaT_11.4d / saṃkṣepapūjanaṃ devi ToT_4.44c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313686 (5.960):
sahasrāre mahāpadme ToT_7.30a / sahasrāre mahāpadme ToT_9.15a / sahasrāre samutthitā ToT_8.17b
saṃkṣepapūjāmathavā ToT_3.72a / saṃkṣepaṃ kathitaṃ nātha ToT_6.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313952 (0.0):
saṃkṣepapūjanaṃ devi ToT_4.44c / saṃkṣepapūjāmathavā ToT_3.72a
saṃtarpyāmṛtadhārayā ToT_2.17b / saṃtarpyāmṛtadhārayā ToT_2.21d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314117 (0.0):
saṃtarpya ca visarjayet SvaT_4.140b / saṃtarpyāmṛtadhārayā ToT_2.17b
saṃtarpyāmṛtadhārayā ToT_3.7b / saṃdhau liṅgaṃ vinikṣipet ToT_10.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314117 (0.0):
saṃtarpya ca visarjayet SvaT_4.140b / saṃtarpyāmṛtadhārayā ToT_2.17b / saṃtarpyāmṛtadhārayā ToT_2.21d
saṃnidhehi dvayam iha ToT_5.19d / saṃveṣṭya kuṇḍalī sadā ToT_9.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314610 (0.043):
saṃveṣṭayāṣṭau diśo devi SvaT_9.79c / saṃveṣṭya kuṇḍalī sadā ToT_9.16d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516582 (0.064):
mālākāreṇa talliṅgaṃ % saṃveṣṭya kuṇḍalī sadā // ToT_9.16 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314235 (0.064):
saṃnidhāvāhutitrayam SvaT_4.104b / saṃnidhehi dvayam iha ToT_5.19d
saṃsārārṇavatāraka ToT_3.1b / saṃsthitaṃ ca mahātalam ToT_7.36b
saṃsthitā kuṇḍalī katham ToT_8.19d / saṃsthitā kuṇḍalī yadā ToT_9.18d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314928 (0.0):
saṃsthitaḥ somanandanaḥ SvaT_10.503d / saṃsthitā kuṇḍalī katham ToT_8.19d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516611 (0.047):
etatkāraṇaṃ saṃvyāpya % saṃsthitā kuṇḍalī yadā // ToT_9.18 // / tadaiva prajapenmantram $ amaratvaṃ sa vindati &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441440 (0.047):
etatkāraṇaṃ saṃvyāpya saṃsthitā kuṇḍalī yadā // ToT_9.18 // / tadaiva prajapenmantram amaratvaṃ sa vindati /
saṃsthitā mānavādayaḥ ToT_7.3d / saṃsthitā mānavādayaḥ ToT_7.25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314959 (0.0):
saṃsthitā bhuvanāvaliḥ KubjT_6.91d / saṃsthitā mānavādayaḥ ToT_7.3d / saṃsthitā mānavādayaḥ ToT_7.25b
saṃsthitāḥ parameśvara ToT_8.7f / saṃhārarūpiṇī kālī ToT_1.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315104 (0.035):
saṃhārayoga ucyate SvaT_6.35d / saṃhārarūpiṇī kālī ToT_1.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314958 (0.046):
saṃsthitā mānavādayaḥ ToT_7.3d / saṃsthitā mānavādayaḥ ToT_7.25b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705866 (0.059):
sthitā nityā sureśvari ToT_7.30d / sthitā saṃhārarūpiṇī ToT_1.21d
saṃhāreṇa mahādeva ToT_5.30a / saṃhāreṇa visarjayet ToT_3.70b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315203 (5.960):
saṃhārī ca kṣayāntikā KubjT_21.62d / saṃhāreṇa mahādeva ToT_5.30a / saṃhāreṇa yabhinnena SvaT_2.36c
saṃhāreṇa visarjayet ToT_3.79b / saṃhāreṇa visarjayet ToT_4.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315203 (5.960):
saṃhāreṇa mahādeva ToT_5.30a / saṃhāreṇa yabhinnena SvaT_2.36c / saṃhāreṇa visarjayet ToT_3.70b
sā kathaṃ śavavāhanā ToT_1.20f / sākinī ca sadāśivaḥ ToT_7.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315258 (0.049):
sā eva paramā devī SvaT_10.1143c / sā kathaṃ śavavāhanā ToT_1.20f
sāgaro dugdhatadbahiḥ ToT_7.7b / sā devī kuṇḍarūpikā ToT_9.13f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315361 (0.023):
sāgarairdaśabhirmadhyam SvaT_11.262c / sāgaro dugdhatadbahiḥ ToT_7.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315654 (0.025):
sādāśive pavitrāṅga MrgT_1,13.160c / sā devī kuṇḍarūpikā ToT_9.13f
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441372 (0.058):
tadgarbhasthā ca yā śaktiḥ sā devī kuṇḍarūpikā // ToT_9.13 // / sadā kuṇḍalinī devī pañcāśadvarṇabhūṣitā /
sā devī śavavāhanā ToT_1.23d / sāmānyārghyaṃ ca vinyaset ToT_4.5d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316581 (0.0):
sāmānyā bahirete tu SvaT_7.296a / sāmānyārghyaṃ ca vinyaset ToT_4.5d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316589 (0.029):
sāmānyārghyaṃ ca vinyaset ToT_4.5d / sāmānyārghyaṃ tato devi ToT_9.42c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513200 (0.034):
mantreṇācamanaṃ kāryaṃ % sāmānyārghyaṃ tato nyaset // ToT_3.57 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438031 (0.034):
mantreṇācamanaṃ kāryaṃ sāmānyārghyaṃ tato nyaset // ToT_3.57 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315258 (0.041):
sā eva paramā devī SvaT_10.1143c / sā kathaṃ śavavāhanā ToT_1.20f
sāmānyārghyaṃ tato devi ToT_9.42c / sāmānyārghyaṃ tato nyaset ToT_3.57d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316588 (0.0):
sāmānyā bahirete tu SvaT_7.296a / sāmānyārghyaṃ ca vinyaset ToT_4.5d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513200 (0.030):
mantreṇācamanaṃ kāryaṃ % sāmānyārghyaṃ tato nyaset // ToT_3.57 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438031 (0.030):
mantreṇācamanaṃ kāryaṃ sāmānyārghyaṃ tato nyaset // ToT_3.57 //
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14704662 (0.064):
viśeṣamiha yadbhavet ToT_4.7b / viśeṣārghyaṃ ca saṃsthāpya ToT_4.24c
sā māyā paramā kalā ToT_6.46d / sārdhakoṭitrayātmakam ToT_2.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316792 (0.0):
sārthasiddhinidhānataḥ BhStc_99b / sārdhakoṭitrayātmakam ToT_2.3b
sārdhakoṭibhuvātmakam ToT_6.36b / sārdhatrikoṭināḍīnām ToT_8.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316796 (0.0):
sārthasiddhinidhānataḥ BhStc_99b / sārdhakoṭitrayātmakam ToT_2.3b
sārdhatrivalayākāra- ToT_8.15a / sārdhatrivalayākārā ToT_2.5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316806 (0.0):
sārdhatrikoṭināḍīnām ToT_8.1a / sārdhatrivalayākāra ToT_8.15a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516236 (0.051):
pṛthvīcakrasya madhye tu % svayambhūliṅgam adbhutam // ToT_8.14 // / sārdhatrivalayākāra- $ kuṇḍalyā veṣṭitaṃ sadā &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441066 (0.051):
pṛthvīcakrasya madhye tu svayambhūliṅgam adbhutam // ToT_8.14 // / sārdhatrivalayākāra- kuṇḍalyā veṣṭitaṃ sadā /
sārdhapañcākṣarī vidyā ToT_6.51a / siddhavidyā tv iyaṃ bhadre ToT_3.10c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316808 (0.0):
sārdhatrivalayākārā ToT_2.5c / sārdhapañcākṣarī vidyā ToT_6.51a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317332 (0.024):
siddhavidyaśca jāyate SvaT_12.124d / siddhavidyā tv iyaṃ bhadre ToT_3.10c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515460 (0.059):
śaktirūpaṃ nirākāraṃ % tathā pañcākṣareṇa tu // ToT_6.54 // / yathā pañcākṣarī vidyā $ tathā vidyā ṣaḍakṣarī &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440289 (0.059):
śaktirūpaṃ nirākāraṃ tathā pañcākṣareṇa tu // ToT_6.54 // / yathā pañcākṣarī vidyā tathā vidyā ṣaḍakṣarī /
siddhidaṃ nātra saṃśayaḥ ToT_6.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317546 (0.0):
siddhikṣetrāṇi saṃcaran MrgT_3.93d / siddhidaṃ nātra saṃśayaḥ ToT_6.29b
siddhidā nāsti sundari ToT_3.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317555 (0.0):
siddhidaṃ paramaṃ padam KubjT_23.85d / siddhidā nāsti sundari ToT_3.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317545 (0.051):
siddhidaṃ nātra saṃśayaḥ ToT_6.29b
siddhirbhavatu me deva ToT_5.28c / sindhukāverisaṃyutam ToT_3.36d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317624 (0.045):
siddhir bhavati mantriṇām VT_238d / siddhirbhavatu me deva ToT_5.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310767 (0.063):
sarvatantraprapūjitaḥ ToT_1.11b / sarvatantreśvaro bhavet ToT_5.32b / sarvatantreṣu gopitam ToT_3.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263070 (0.063):
bhūtakātyāyanī devī ToT_9.38a / bhūtakātyāyanīṃ śṛṇu ToT_9.36b
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14703314 (0.063):
bhuvaneśvarī vāmanaḥ ToT_10.10a / bhūtakātyāyanī devī ToT_9.38a / bhūtakātyāyanīṃ śṛṇu ToT_9.36b
sutalaṃ ca talātalam ToT_2.8b / sutalaṃ ca varṣaśataṃ ToT_7.35c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318321 (0.0):
sutarāṃ pratipadyate MrgT_1,6.4b / sutalaṃ ca talātalam ToT_2.8b / sutalaṃ ca varṣaśataṃ ToT_7.35c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515976 (0.052):
mūlādhārāt śataṃ caiva $ atalaṃ parikīrtitam & / sutalaṃ ca varṣaśataṃ % talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440805 (0.052):
mūlādhārāt śataṃ caiva atalaṃ parikīrtitam / / sutalaṃ ca varṣaśataṃ talātalaśataṃ priye // ToT_7.35 //
sudhādevīṃ samānīya ToT_4.25a / suvarṇavālukāmayam ToT_4.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318854 (0.0):
suvarṇamiva karmāraṃ SRtp_44c / suvarṇavālukāmayam ToT_4.16d / suvarṇasūtraracitaṃ ToT_4.20c
suvarṇasūtraracitaṃ ToT_4.20c / suṣumṇā madhyavartinī ToT_2.12d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318856 (0.0):
suvarṇavālukāmayam ToT_4.16d / suvarṇasūtraracitaṃ ToT_4.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319022 (0.042):
suṣumṇā madhya deśe tu GorS(2)_29 (=1|20)c / suṣumṇā madhyavartinī ToT_2.12d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512285 (0.056):
iḍā ca piṅgalā caiva % suṣumṇā madhyavartinī // ToT_2.12 // / nāḍīdvayena deveśi $ samīraṃ pūrayed yadi &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437117 (0.056):
iḍā ca piṅgalā caiva suṣumṇā madhyavartinī // ToT_2.12 // / nāḍīdvayena deveśi samīraṃ pūrayed yadi /
suṣumnā citriṇī tathā ToT_8.5b / suṣumnā parikīrtitā ToT_9.13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319038 (0.045):
suṣumnā ca tṛtīyakā Stk_10.3d / suṣumnā citriṇī tathā ToT_8.5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319052 (0.057):
suṣumnāntargataṃ priye SvaT_7.174b / suṣumnā parikīrtitā ToT_9.13d / suṣumnābhinnamastakam Stk_2.8b
suṣumnāyāḥ prajāyate ToT_8.7b / susaṃpratiṣṭhito bhava ToT_5.15d
sūtraṃ paramagopanam ToT_5.32d / sūtrākāreṇa deveśi ToT_3.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319532 (0.042):
sūtraṃ dhyātvā parāṃ śaktim SvaT_2.149c / sūtraṃ paramagopanam ToT_5.32d / sūtraṃ śaktiḥ śivātmikā KubjT_5.112d
sūryasaṃkhyāsahasraṃ tu ToT_7.16c / sūryaṃ ca mūrtinā saha ToT_5.25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319750 (0.030):
sūryasya sa bhavetpunaḥ SvaT_7.40b / sūryaṃ ca mūrtinā saha ToT_5.25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319724 (0.037):
sūrya saṅkhya dalaṃ hṛdi GorS(2)_15d / sūryasaṃkhyāsahasraṃ tu ToT_7.16c
sūryāyābhimukhaṃ toyaṃ ToT_3.39a / sūryāyārghyaṃ nivedayet ToT_3.50b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319779 (0.0):
sūryādhvamaṇḍalaṃ patre SvaT_2.72c / sūryāyābhimukhaṃ toyaṃ ToT_3.39a / sūryāyārghyaṃ nivedayet ToT_3.50b
sṛṣṭisthitilayādīnāṃ ToT_6.40c / sogratārā prakīrtitā ToT_3.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319995 (0.014):
sṛṣṭisaṃhāravartmani SvaT_11.183b / sṛṣṭisthitilayādīnāṃ ToT_6.40c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320154 (0.030):
so' gnir devamukhaṃ vindyād KubjT_9.23a / sogratārā prakīrtitā ToT_3.27b
so 'haṃmantreṇa deveśi ToT_3.6c / sauramāsaṃ samuccaret ToT_3.34d
skandanād avyavasthitam ToT_6.6b / stanadvaṃdvaṃ kaṭidvayam ToT_6.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320859 (1.192):
stadbhāvagatamānasān SvaT_10.119d / stanadvaṃdvaṃ kaṭidvayam ToT_6.6d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514814 (0.052):
caturbāhuṃ tathā dehaṃ % stanadvaṃdvaṃ kaṭidvayam // ToT_6.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439644 (0.052):
caturbāhuṃ tathā dehaṃ stanadvaṃdvaṃ kaṭidvayam // ToT_6.6 //
stanadvaṃdvaṃ ca vakṣasam ToT_6.31b / stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā ToT_3.69c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320860 (0.0):
stadbhāvagatamānasān SvaT_10.119d / stanadvaṃdvaṃ kaṭidvayam ToT_6.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320996 (0.0):
stutiṃ kṛtvā uvācedaṃ KubjT_15.38a / stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā ToT_3.69c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514814 (0.053):
caturbāhuṃ tathā dehaṃ % stanadvaṃdvaṃ kaṭidvayam // ToT_6.6 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439644 (0.053):
caturbāhuṃ tathā dehaṃ stanadvaṃdvaṃ kaṭidvayam // ToT_6.6 //
stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā ToT_3.78c / stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā ToT_4.40a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320996 (0.0):
stutiṃ kṛtvā uvācedaṃ KubjT_15.38a / stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā ToT_3.69c
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514031 (0.063):
pratipātre japenmantram % aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ // ToT_4.39 // / stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā $ cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26438861 (0.063):
pratipātre japenmantram aṣṭottaraśataṃ sudhīḥ // ToT_4.39 // / stutiṃ ca kavacaṃ smṛtvā cāṣṭāṅgaṃ praṇamet sudhīḥ /
sthitā nityā sureśvari ToT_7.30d / sthitā saṃhārarūpiṇī ToT_1.21d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515912 (0.041):
mahākuṇḍalinī tatra % sthitā nityā sureśvari // ToT_7.30 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440741 (0.041):
mahākuṇḍalinī tatra sthitā nityā sureśvari // ToT_7.30 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321653 (0.057):
sthitā sarvaṃ carācaram SvaT_10.671b / sthitā saṃhārarūpiṇī ToT_1.21d / sthitā sākṣātsarasvatī SvaT_10.833d
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705650 (0.059):
saṃsthitā mānavādayaḥ ToT_7.25b / saṃsthitāḥ parameśvara ToT_8.7f / saṃhārarūpiṇī kālī ToT_1.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321621 (0.061):
sthitā devī ca madhyataḥ SUp_2.5b / sthitā nityā sureśvari ToT_7.30d
sthiramāyuryadā bhavet ToT_9.12d / snānakarma samārabhet ToT_3.34b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321796 (0.020):
sthitvā mantre tu prāgdiśaḥ SvaT_3.65d / sthiramāyuryadā bhavet ToT_9.12d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516517 (0.022):
evaṃ krameṇa deveśi % sthiramāyuryadā bhavet // ToT_9.12 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441347 (0.022):
evaṃ krameṇa deveśi sthiramāyuryadā bhavet // ToT_9.12 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322016 (0.053):
snātvāmbhasā bhasmanā vā SUp_7.43a / snānakarma samārabhet ToT_3.34b / snānadānena yajñaiśca SvaT_7.141a
snānīyaṃ ca paśupatiṃ ToT_5.21a / snāpayecchuddhavāriṇā ToT_3.35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322101 (0.052):
snāne vilepane madye SvaT_6.84c / snāpayecchuddhavāriṇā ToT_3.35b / snāpayetpūrvadiṅmukham SvaT_4.494d
syānmātaṃgī rāmamūrtikā ToT_10.10b / svakīyāṅgulimānena ToT_7.4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1322608 (0.034):
syādvādalāñchitāścaite MrgT_1,2.17a / syānmātaṃgī rāmamūrtikā ToT_10.10b
svayambhūliṅgam adbhutam ToT_8.14d / svayaṃ kālasvarūpiṇī ToT_1.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323585 (0.061):
svayambhūr jagataḥ patiḥ KubjT_1.75b / svayambhūliṅgam adbhutam ToT_8.14d
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516231 (0.063):
pṛthvīcakrasya madhye tu % svayambhūliṅgam adbhutam // ToT_8.14 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441061 (0.063):
pṛthvīcakrasya madhye tu svayambhūliṅgam adbhutam // ToT_8.14 //
svayaṃ bhagavatī kālī ToT_10.11c / svargaṣaṭkaṃ bhedayitvā ToT_2.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323805 (0.050):
svargaratnāmṛtaṃ tathā KubjT_18.63b / svargaṣaṭkaṃ bhedayitvā ToT_2.11a / svargaṃ mokṣaṃ ca ko gataḥ SvaT_12.59d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323646 (0.054):
svayaṃpatitapuṣpaistu Dka_71a / svayaṃ bhagavatī kālī ToT_10.11c
svarge martye ca pātāle ToT_1.10a / svarlokaṃ mahasaṃ tathā ToT_2.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323842 (0.043):
svarge caivapunaḥ sā vai SvaT_10.177a / svarge martye ca pātāle ToT_1.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323877 (0.057):
svarlokaṃ tu narā yānti SvaT_10.516a / svarlokaṃ mahasaṃ tathā ToT_2.6d / svarlokaṃ śikhim ity uktaṃ KubjT_14.20c
svaliṅgāgraṃ niveśayet ToT_3.3b / svalpayoniṃ śṛṇu priye ToT_10.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323891 (0.0):
svarlokaḥ parikīrtitaḥ SvaT_10.514b / svaliṅgāgraṃ niveśayet ToT_3.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323902 (0.0):
svalpaprāyeṣu kāryeṣu VT_300c / svalpayoniṃ śṛṇu priye ToT_10.4b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2517053 (0.062):
athātaḥ sampravakṣyāmi $ svalpayoniṃ śṛṇu priye &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441881 (0.062):
athātaḥ sampravakṣyāmi svalpayoniṃ śṛṇu priye /
svavāme vinyasettataḥ ToT_9.42d / svaśabdaṃ ca tato vadet ToT_5.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323923 (0.0):
svavaśastriguṇaṃ tryaṃśaṃ MrgT_3.126a / svavāme vinyasettataḥ ToT_9.42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323964 (0.010):
svaśaktyāśritaḥ sa bhavāṃs SvaT_11.23a / svaśabdaṃ ca tato vadet ToT_5.20b
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2516933 (0.026):
sāmānyārghyaṃ tato devi % svavāme vinyasettataḥ // ToT_9.42 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441761 (0.026):
sāmānyārghyaṃ tato devi svavāme vinyasettataḥ // ToT_9.42 //
svastivācanasaṃkalpaṃ ToT_3.57a / svādhiṣṭhāne japādeva ToT_9.29c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324352 (0.046):
svādhiṣṭhānāt padād asmān GorS(2)_22 (=1|14)c / svādhiṣṭhāne japādeva ToT_9.29c / svādhiṣṭhāne nirāmaye KubjT_14.17b
svādhiṣṭhāne vyavasthitaḥ ToT_7.27d / haro maheśvaraścaiva ToT_5.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324352 (0.046):
svādhiṣṭhānāt padād asmān GorS(2)_22 (=1|14)c / svādhiṣṭhāne japādeva ToT_9.29c / svādhiṣṭhāne nirāmaye KubjT_14.17b
haviṣyāśī jitendriyaḥ ToT_6.22b / hastaṃ prakṣālya cācamya ToT_3.49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325007 (0.039):
haviṣyacaruśākabhuk MrgT_3.75d / haviṣyāśī jitendriyaḥ ToT_6.22b
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20903567 (0.053):
dakṣiṇāntaṃ samācarya haviṣyāśī jitendriyaḥ // MBhT_8.19
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325056 (0.058):
hastavṛddhir manaḥsiddhir KubjT_17.39a / hastaṃ prakṣālya cācamya ToT_3.49c / hastābhyām avadhāritaṃ prasaritaṃ pādaṃ tathā dakṣiṇam GorS(1)_33b
hastāsye ca tadā pāde ToT_8.2c / hastyaśvaṃ ca tathaiva ca ToT_6.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325093 (0.038):
hastāropyeṇa vā kṛtvā SUp_6.89a / hastāsye ca tadā pāde ToT_8.2c
haṃsena manunā sudhīḥ ToT_6.26d / haṃsena vāyuyogena ToT_9.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325320 (0.0):
haṃsāvalī sutārā ca KubjT_2.76c / haṃsena manunā sudhīḥ ToT_6.26d
hākinī paraśivo devaś ToT_7.29c / hāso vṛddhiśca jāyate ToT_7.17b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325353 (0.059):
haṃso raśmibhirākṛṣya SvaT_7.102a / hākinī paraśivo devaś ToT_7.29c / hāṭakaḥ parameśvaraḥ SvaT_10.116d
huṃkāraṃ nīlasaṃnibham ToT_4.12d / hṛdayaṃ jaṭharaṃ pādaṃ ToT_6.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325795 (0.051):
huṃkāradvayamadhye tu SvaT_3.158a / huṃkāraṃ nīlasaṃnibham ToT_4.12d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326121 (0.062):
hṛdayaṃ jaṭharaṃ pādaṃ ToT_6.7a / hṛdayaṃ tu saraḥ proktaṃ KubjT_25.88a
hṛdādikaṇṭhaparyantam ToT_7.15a / hṛdādinyāsa eva ca ToT_3.73b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326302 (0.0):
hṛdā trirāhutiṃ dattvā SvaT_2.204a / hṛdādikaṇṭhaparyantam ToT_7.15a
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515709 (0.036):
nābhyādihṛdayāntaṃ ca % grahasaṃkhyasahasrakam // ToT_7.14 // / hṛdādikaṇṭhaparyantam $ ṛṣisaṃkhyasahasrakam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26440538 (0.036):
nābhyādihṛdayāntaṃ ca grahasaṃkhyasahasrakam // ToT_7.14 // / hṛdādikaṇṭhaparyantam ṛṣisaṃkhyasahasrakam /