View original HTML file with complete header information
pūrvabhāgaḥ / saudhe tuṅge saha dayitayā ko 'pi saṅkrīḍamānaḥ prāpa svāpaṃ paramapuruṣaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974899 (0.0):
pūrvabhāgaḥ / saudhe tuṅge saha dayitayā ko 'pi saṅkrīḍamānaḥ $ prāpa svāpaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623245 (0.0):
prāpa svāpaṃ paramapuruṣaḥ śeṣabhoge śriyeva Kok_1.1b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625243 (0.053):
so 'yaṃ bhedo viṣayabhidayā saṅgame tvaṃ kilaikā Kok_2.67c / saudhe tuṅge saha dayitayā ko 'pi saṅkrīḍamānaḥ Kok_1.1a
pūrvabhāgaḥ / saudhe tuṅge saha dayitayā ko 'pi saṅkrīḍamānaḥ prāpa svāpaṃ paramapuruṣaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974899 (0.0):
pūrvabhāgaḥ / saudhe tuṅge saha dayitayā ko 'pi saṅkrīḍamānaḥ $ prāpa svāpaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623245 (0.0):
prāpa svāpaṃ paramapuruṣaḥ śeṣabhoge śriyeva Kok_1.1b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625243 (0.053):
so 'yaṃ bhedo viṣayabhidayā saṅgame tvaṃ kilaikā Kok_2.67c / saudhe tuṅge saha dayitayā ko 'pi saṅkrīḍamānaḥ Kok_1.1a
śeṣabhoge śriyeva / / citrā daivī gatiriyamasau śailajāmaṇḍitāyāṃ kāñcyāṃ kampātaṭabhuvi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974912 (0.0):
saudhe tuṅge saha dayitayā ko 'pi saṅkrīḍamānaḥ $ prāpa svāpaṃ / paramapuruṣaḥ śeṣabhoge śriyeva &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623246 (0.0):
prāpa svāpaṃ paramapuruṣaḥ śeṣabhoge śriyeva Kok_1.1b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621781 (0.046):
cārusvacchā śapharanayanā cakravākastanaśrīḥ Kok_1.90a / citrā daivī gatiriyamasau śailajāmaṇḍitāyāṃ Kok_1.1c
tayānanvito budhyate sma // Kok_1.1 // / tvāmāninyuḥ subhaga śayitaṃ līlayā nīlakeśyo draṣṭuṃ devaṃ varuṇapurataḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974919 (0.0):
citrā daivī gatiriyamasau śailajāmaṇḍitāyāṃ % kāñcyāṃ kampātaṭabhuvi / tayānanvito budhyate sma // Kok_1.1 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974927 (0.0):
tvāmāninyuḥ subhaga śayitaṃ līlayā nīlakeśyo $ draṣṭuṃ devaṃ varuṇapurataḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622430 (0.0):
tvaṃ tu smṛtvā kimapi bahalavrīlamālokathā mām Kok_2.66d / tvāmāninyuḥ subhaga śayitaṃ līlayā nīlakeśyo Kok_1.2a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622692 (0.0):
draṣṭuṃ devaṃ varuṇapurataḥ sampatantyo vimānaiḥ Kok_1.2b
sampatantyo vimānaiḥ / / atrāmuñcannapi bhagavatīkiṅkaroktyā saśaṅkāḥ śuśrāvetthaṃ sa
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974938 (0.0):
tvāmāninyuḥ subhaga śayitaṃ līlayā nīlakeśyo $ draṣṭuṃ devaṃ varuṇapurataḥ / sampatantyo vimānaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620647 (0.0):
aṅgeṣvasyā mama kathayato hanta vācāṃ pravṛttiḥ Kok_2.24b / atrāmuñcannapi bhagavatīkiṅkaroktyā saśaṅkāḥ Kok_1.2c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622693 (0.030):
draṣṭuṃ devaṃ varuṇapurataḥ sampatantyo vimānaiḥ Kok_1.2b
punaravapussaṅgrahāṃ vyomni vāṇīm // Kok_1.2 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974944 (0.0):
atrāmuñcannapi bhagavatīkiṅkaroktyā saśaṅkāḥ % śuśrāvetthaṃ sa / punaravapussaṅgrahāṃ vyomni vāṇīm // Kok_1.2 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624657 (0.0):
śuśrāvetthaṃ sa punaravapussaṅgrahāṃ vyomni vāṇīm Kok_1.2d
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26466691 (0.041):
vā īśvaro 'gniṃ citvā kiṃciddauritamāpattorvi vā hvalitoryadvā yadā ha vā / etacyāparṇaḥ sāyakāyanaḥ śuśrāvātha haitatkarmopadadharṣa
kṣetre cāsmin sakalavipadāṃ bhañjane pañca māsān āsīthāścet
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974953 (0.0):
punaravapussaṅgrahāṃ vyomni vāṇīm // Kok_1.2 // / kṣetre cāsmin sakalavipadāṃ bhañjane pañca māsān $ āsīthāścet
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621640 (0.0):
kṣībakṣībabhramarataruṇīsevitāṃ kṣīrasindhum Kok_1.21d / kṣetre cāsmin sakalavipadāṃ bhañjane pañca māsān Kok_1.3a
priyajanaviyogārtirūrdhvaṃ na te syāt /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974959 (0.0):
kṣetre cāsmin sakalavipadāṃ bhañjane pañca māsān $ āsīthāścet / priyajanaviyogārtirūrdhvaṃ na te syāt &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620873 (0.0):
āsīthāścet priyajanaviyogārtirūrdhvaṃ na te syāt Kok_1.3b
ākarṇyemāṃ punariti tathā saiṣa cakre nivāsaṃ kleśo bhūyānapi bahumataḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974970 (0.0):
priyajanaviyogārtirūrdhvaṃ na te syāt & / ākarṇyemāṃ punariti tathā saiṣa cakre nivāsaṃ % kleśo bhūyānapi bahumataḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621619 (0.0):
krīḍiṣyāvo navajaladharadhvānamandrāṇyahāni Kok_2.61d / kleśo bhūyānapi bahumataḥ ślāghyate cedudarkaḥ Kok_1.3d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620739 (1.192):
ākarṇyemāṃ punariti tathā saiṣa cakre nivāsaṃ Kok_1.3c
ślāghyate cedudarkaḥ // Kok_1.3 // / tatra dvitrān priyasahacarīviprayogātidīrghān kāmārto 'yaṃ śivaśiva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974975 (0.0):
ākarṇyemāṃ punariti tathā saiṣa cakre nivāsaṃ % kleśo bhūyānapi bahumataḥ / ślāghyate cedudarkaḥ // Kok_1.3 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974983 (0.0):
ślāghyate cedudarkaḥ // Kok_1.3 // / tatra dvitrān priyasahacarīviprayogātidīrghān $ kāmārto 'yaṃ śivaśiva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621621 (0.0):
kleśo bhūyānapi bahumataḥ ślāghyate cedudarkaḥ Kok_1.3d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621968 (0.0):
tatra drakṣyasyakhilamahilāmaulimālāyamānāṃ Kok_1.12a / tatra dvitrān priyasahacarīviprayogātidīrghān Kok_1.4a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621314 (1.788):
kāmārto 'yaṃ śivaśiva samullaṅghya māsān kathañcit Kok_1.4b
samullaṅghya māsān kathañcit / / caitrārambhe samuditamadhuśrīkaṭākṣābhirāmaṃ cūtāṅkūrāsvadanarasikaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974997 (0.0):
tatra dvitrān priyasahacarīviprayogātidīrghān $ kāmārto 'yaṃ śivaśiva / samullaṅghya māsān kathañcit &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621802 (0.0):
cumban bimbādharamiva navaṃ pallavaṃ śīthugarbhaṃ Kok_1.33a / cūtāṅkūrāsvadanarasikaṃ kokilaṃ sandadarśa Kok_1.4d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621827 (0.0):
caitrārambhe samuditamadhuśrīkaṭākṣābhirāmaṃ Kok_1.4c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621315 (1.192):
kāmārto 'yaṃ śivaśiva samullaṅghya māsān kathañcit Kok_1.4b
kokilaṃ sandadarśa // Kok_1.4 // / taṃ kūjantaṃ kalamadhurayā pañcamasvānabhaṅgyā kāntālāpasmaraṇavivaśaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975004 (0.0):
caitrārambhe samuditamadhuśrīkaṭākṣābhirāmaṃ % cūtāṅkūrāsvadanarasikaṃ / kokilaṃ sandadarśa // Kok_1.4 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975011 (0.0):
taṃ kūjantaṃ kalamadhurayā pañcamasvānabhaṅgyā $ kāntālāpasmaraṇavivaśaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621804 (0.0):
cūtāṅkūrāsvadanarasikaṃ kokilaṃ sandadarśa Kok_1.4d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622110 (0.0):
tasyaivāgre sadayamabalālūnasūnapravāle Kok_1.46c / taṃ kūjantaṃ kalamadhurayā pañcamasvānabhaṅgyā Kok_1.5a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621275 (0.026):
kāntālāpasmaraṇavivaśaḥ kiñcidārādupetya Kok_1.5b
kiñcidārādupetya / / datvā netrāñjalipuṭabhṛtairarghyamaśrupravāhair jātāśvāsaḥ sphuṭamiti girā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975018 (0.0):
taṃ kūjantaṃ kalamadhurayā pañcamasvānabhaṅgyā $ kāntālāpasmaraṇavivaśaḥ / kiñcidārādupetya &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975025 (0.0):
datvā netrāñjalipuṭabhṛtairarghyamaśrupravāhair % jātāśvāsaḥ sphuṭamiti
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621276 (0.0):
kāntālāpasmaraṇavivaśaḥ kiñcidārādupetya Kok_1.5b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621895 (0.0):
jātaṃ viddhi śrutisukhagirāṃ kokilānāṃ kule māṃ Kok_2.47c / jātāśvāsaḥ sphuṭamiti girā śrāvyayā sandideśa Kok_1.5d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622454 (0.0):
datvā netrāñjalipuṭabhṛtairarghyamaśrupravāhair Kok_1.5c
śrāvyayā sandideśa // Kok_1.5 // / atrāyāhi priyasakha nanu svāgataṃ paśya pārśve
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975037 (0.0):
datvā netrāñjalipuṭabhṛtairarghyamaśrupravāhair % jātāśvāsaḥ sphuṭamiti / girā śrāvyayā sandideśa // Kok_1.5 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620657 (0.0):
atrāmuñcannapi bhagavatīkiṅkaroktyā saśaṅkāḥ Kok_1.2c / atrāyāhi priyasakha nanu svāgataṃ paśya pārśve Kok_1.6a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621897 (0.0):
jātaṃ viddhi śrutisukhagirāṃ kokilānāṃ kule māṃ Kok_2.47c / jātāśvāsaḥ sphuṭamiti girā śrāvyayā sandideśa Kok_1.5d
pratyagrodyanmadhurasakaṇasvedinīṃ cūtavallīm /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975044 (0.0):
atrāyāhi priyasakha nanu svāgataṃ paśya pārśve $ / pratyagrodyanmadhurasakaṇasvedinīṃ cūtavallīm &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623171 (0.0):
pratyagrodyanmadhurasakaṇasvedinīṃ cūtavallīm Kok_1.6b
tvatsamparkaṃ subhaga niyataṃ kāṅkṣate 'sau vilolā lolambākṣī
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975052 (0.0):
pratyagrodyanmadhurasakaṇasvedinīṃ cūtavallīm & / tvatsamparkaṃ subhaga niyataṃ kāṅkṣate 'sau vilolā % lolambākṣī
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622346 (0.0):
tvañcaddhūmān davahutabhujo jvālamālājaṭālān Kok_1.40a / tvatsamparkaṃ subhaga niyataṃ kāṅkṣate 'sau vilolā Kok_1.6c
calakisalayairāhvayantī sarāgā // Kok_1.6 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975057 (0.0):
tvatsamparkaṃ subhaga niyataṃ kāṅkṣate 'sau vilolā % lolambākṣī / calakisalayairāhvayantī sarāgā // Kok_1.6 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624287 (0.0):
lopāmudrāsakhatilakitaṃ diṅmukhaṃ bhūṣayiṣyan Kok_1.61b / lolambākṣī calakisalayairāhvayantī sarāgā Kok_1.6d
antastoṣaṃ mama vitanuṣe hanta jāne bhavantaṃ skandhāvāraprathamasubhaṭaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975067 (0.0):
calakisalayairāhvayantī sarāgā // Kok_1.6 // / antastoṣaṃ mama vitanuṣe hanta jāne bhavantaṃ $
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620708 (0.0):
antarbāṣpacchuraṇanibhṛte sāmprataṃ te mṛgākṣyā Kok_2.27c / antastoṣaṃ mama vitanuṣe hanta jāne bhavantaṃ Kok_1.7a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625271 (0.0):
skandhāvāraprathamasubhaṭaṃ pañcabāṇasya rājñaḥ Kok_1.7b
pañcabāṇasya rājñaḥ / / kūjāvyājāddhitamupadiśan kokilāvyājabandho kāntaiḥ sākaṃ nanu ghaṭayase
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975080 (0.0):
skandhāvāraprathamasubhaṭaṃ pañcabāṇasya rājñaḥ & / kūjāvyājāddhitamupadiśan kokilāvyājabandho % kāntaiḥ sākaṃ nanu ghaṭayase
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621289 (0.0):
kāntāḥ kāntān parabhṛta kuhūkāramekaṃ vimuñca Kok_1.38b / kāntaiḥ sākaṃ nanu ghaṭayase kāminīrmānabhājaḥ Kok_1.7d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621446 (0.0):
kūjāvyājāddhitamupadiśan kokilāvyājabandho Kok_1.7c
kāminīrmānabhājaḥ // Kok_1.7 // / vācālaṃ mā parabhṛta kṛthā māṃ priyāviprayuktaṃ prāyaḥ prāptaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975095 (0.0):
kūjāvyājāddhitamupadiśan kokilāvyājabandho % kāntaiḥ sākaṃ nanu ghaṭayase / kāminīrmānabhājaḥ // Kok_1.7 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621293 (0.0):
kāntaiḥ sākaṃ nanu ghaṭayase kāminīrmānabhājaḥ Kok_1.7d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624367 (0.0):
vallīḍolāviharadaṭavīdevatālālanīyāḥ Kok_1.32c / vācālaṃ mā parabhṛta kṛthā māṃ priyāviprayuktaṃ Kok_1.8a
praṇayavacanaṃ tvādṛśe mādṛśānām / / kiñcillīnāṃ kisalayapuṭe kokilāmākulātmā tvaṃ cāpaśyan bata virahiṇāṃ yena
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975100 (0.0):
vācālaṃ mā parabhṛta kṛthā māṃ priyāviprayuktaṃ $ prāyaḥ prāptaṃ / praṇayavacanaṃ tvādṛśe mādṛśānām &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975110 (0.0):
praṇayavacanaṃ tvādṛśe mādṛśānām & / kiñcillīnāṃ kisalayapuṭe kokilāmākulātmā % tvaṃ cāpaśyan bata virahiṇāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621393 (0.0):
kiñciddaṣṭādharakisalayāṃ prāṅmayā bhogakāle Kok_2.53c / kiñcillīnāṃ kisalayapuṭe kokilāmākulātmā Kok_1.8c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622408 (1.192):
tvaṃ cāpaśyan bata virahiṇāṃ yena jānāsi tāpam Kok_1.8d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623309 (1.192):
prāyaḥ prajñābharaṇa sugamā syādanāveditāpi Kok_1.93d / prāyaḥ prāptaṃ praṇayavacanaṃ tvādṛśe mādṛśānām Kok_1.8b
jānāsi tāpam // Kok_1.8 // / yāvatkālaṃ mahitapatagādhīśa kārye niyoktuṃ saṅkocaṃ me vrajati rasanā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975122 (0.0):
kiñcillīnāṃ kisalayapuṭe kokilāmākulātmā % tvaṃ cāpaśyan bata virahiṇāṃ / yena jānāsi tāpam // Kok_1.8 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622409 (0.0):
tvaṃ ca snānādiṣu savayasāṃ prārthanāṃ mā niṣedhīḥ Kok_2.60d / tvaṃ cāpaśyan bata virahiṇāṃ yena jānāsi tāpam Kok_1.8d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624082 (0.0):
yāmadhyāste sa khalu nigamāmbhojabhṛṅgo rathāṅgī Kok_2.1d / yāvatkālaṃ mahitapatagādhīśa kārye niyoktuṃ Kok_1.9a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624817 (0.0):
saṅkocaṃ me vrajati rasanā sandidikṣormṛgākṣyāḥ Kok_1.9b
sandidikṣormṛgākṣyāḥ / / tāvatkālaṃ tava ca hṛdayaṃ tāntimetīti śaṅke dīnāpannapraṇayaghaṭane
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975135 (0.0):
yāvatkālaṃ mahitapatagādhīśa kārye niyoktuṃ $ saṅkocaṃ me vrajati rasanā / sandidikṣormṛgākṣyāḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622180 (0.0):
tāruṇyoṣmāñcitakucataṭīvitruṭatkañcukānām Kok_1.37b / tāvatkālaṃ tava ca hṛdayaṃ tāntimetīti śaṅke Kok_1.9c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624819 (0.0):
saṅkocaṃ me vrajati rasanā sandidikṣormṛgākṣyāḥ Kok_1.9b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622490 (1.192):
divyaiśvaryaṃ diśasi bhajatāṃ vartase bhikṣamāṇo Kok_1.54a / dīnāpannapraṇayaghaṭane dīrghasūtretarasya Kok_1.9d
dīrghasūtretarasya // Kok_1.9 // / sandeśaṃ me naya khagapate sādhaya bhrātṛkṛtyaṃ santāpārtāṃ suvacana
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975144 (0.0):
tāvatkālaṃ tava ca hṛdayaṃ tāntimetīti śaṅke % dīnāpannapraṇayaghaṭane / dīrghasūtretarasya // Kok_1.9 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975151 (0.0):
sandeśaṃ me naya khagapate sādhaya bhrātṛkṛtyaṃ $ santāpārtāṃ suvacana
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622492 (0.0):
dīnāpannapraṇayaghaṭane dīrghasūtretarasya Kok_1.9d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624863 (0.0):
satyaṃ saudhadhvajapaṭaśikhāghṛṣṭabimbe himāṃśau Kok_2.4b / santāpārtāṃ suvacana samāśvāsaya preyasīṃ me Kok_1.10b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624888 (0.0):
sandigdhāyāṃ vipadi sahasāvṛttirārtiṃ hi sūte Kok_1.40d / sandeśaṃ me naya khagapate sādhaya bhrātṛkṛtyaṃ Kok_1.10a
samāśvāsaya preyasīṃ me / / kāntodantaḥ suhṛdupanato viprayogārditānāṃ prāyaḥ strīṇāṃ bhavati kimapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975162 (0.0):
sandeśaṃ me naya khagapate sādhaya bhrātṛkṛtyaṃ $ santāpārtāṃ suvacana / samāśvāsaya preyasīṃ me &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621299 (0.0):
kāntaiḥ sākaṃ nanu ghaṭayase kāminīrmānabhājaḥ Kok_1.7d / kāntodantaḥ suhṛdupanato viprayogārditānāṃ Kok_1.10c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624863 (0.0):
santāpārtāṃ suvacana samāśvāsaya preyasīṃ me Kok_1.10b
prāṇasandhāraṇāya // Kok_1.10 // / gantavyaste tridivavijayī maṅgalāgreṇa deśaḥ prāptaḥ khyātiṃ vihitatapasaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975176 (0.0):
kāntodantaḥ suhṛdupanato viprayogārditānāṃ % prāyaḥ strīṇāṃ bhavati kimapi / prāṇasandhāraṇāya // Kok_1.10 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621686 (0.0):
gaṇḍālambairlulitamalakairdhūsarairvaktrabimbaṃ Kok_2.40a / gantavyaste tridivavijayī maṅgalāgreṇa deśaḥ Kok_1.11a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623261 (0.0):
prāptaḥ khyātiṃ vihitatapasaḥ prāgjayantasya nāmnā Kok_1.11b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623315 (0.0):
prāyaḥ prāptaṃ praṇayavacanaṃ tvādṛśe mādṛśānām Kok_1.8b / prāyaḥ strīṇāṃ bhavati kimapi prāṇasandhāraṇāya Kok_1.10d
prāgjayantasya nāmnā / / pāre cūrṇyāḥ parisarasamāsīnagovindavakṣo- lakṣmīvīkṣāvivalanasudhāśītalaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975190 (0.0):
gantavyaste tridivavijayī maṅgalāgreṇa deśaḥ $ prāptaḥ khyātiṃ / vihitatapasaḥ prāgjayantasya nāmnā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623075 (0.0):
pārekampaṃ svayamiha parā devatā sannidhatte Kok_1.17b / pāre cūrṇyāḥ parisarasamāsīnagovindavakṣo- Kok_1.11c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624236 (0.0):
lakṣmīnārāyaṇapuramiti khyātamantarmurāreḥ Kok_1.36c / lakṣmīvīkṣāvivalanasudhāśītalaḥ keraleṣu Kok_1.11d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623261 (1.192):
prāptaḥ khyātiṃ vihitatapasaḥ prāgjayantasya nāmnā Kok_1.11b
keraleṣu // Kok_1.11 // / tatra drakṣyasyakhilamahilāmaulimālāyamānāṃ bālāmenāṃ niyatamadhunā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975201 (0.0):
lakṣmīvīkṣāvivalanasudhāśītalaḥ keraleṣu // Kok_1.11 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621962 (0.0):
tatratyāstvāṃ kusumakalikāśīthudhārāṃ vamanto Kok_1.32a / tatra drakṣyasyakhilamahilāmaulimālāyamānāṃ Kok_1.12a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624236 (0.049):
lakṣmīvīkṣāvivalanasudhāśītalaḥ keraleṣu Kok_1.11d
madviyogena dīnām / / kalyāṇī sā kanakakadalīkandalīkomalāṅgī kandarpāgniṃ kathamiva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975212 (0.0):
tatra drakṣyasyakhilamahilāmaulimālāyamānāṃ $ bālāmenāṃ niyatamadhunā / madviyogena dīnām &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621202 (0.0):
kalyāṇāṅgi priyasahacarīṃ tvāmanāsādayadbhir Kok_2.50a / kalyāṇī sā kanakakadalīkandalīkomalāṅgī Kok_1.12c
kukūlāgnikalpaṃ saheta // Kok_1.12 // / adhvānaṃ te hitamupadiśāmyaśrameṇaiva gantuṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975223 (0.0):
kalyāṇī sā kanakakadalīkandalīkomalāṅgī % kandarpāgniṃ kathamiva / kukūlāgnikalpaṃ saheta // Kok_1.12 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621160 (0.0):
kandarpāgniṃ kathamiva kukūlāgnikalpaṃ saheta Kok_1.12d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620687 (1.192):
adhyāsīnā parijanakṛtāṃ sā na cedīkṣitā syāt Kok_2.18b / adhvānaṃ te hitamupadiśāmyaśrameṇaiva gantuṃ Kok_1.13a
snigdhacchāyaistarubhirabhitaḥ śāntagharmapracāram /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975229 (0.0):
adhvānaṃ te hitamupadiśāmyaśrameṇaiva gantuṃ $ / snigdhacchāyaistarubhirabhitaḥ śāntagharmapracāram &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625337 (0.0):
snānānte te mukhamupasakhi prekṣamāṇe mayi drāg- Kok_2.62c / snigdhacchāyaistarubhirabhitaḥ śāntagharmapracāram Kok_1.13b
saṃskartāsi dhruvamupagato yatra patrīndra teṣām uddāmānāmapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975236 (0.0):
snigdhacchāyaistarubhirabhitaḥ śāntagharmapracāram & / saṃskartāsi dhruvamupagato yatra patrīndra teṣām % uddāmānāmapi
navanavodyānalīlāyitānām // Kok_1.13 // / śrīkāmākṣyā vinatamamarairutsavaṃ phālgunākhyaṃ dṛṣṭvā yāntyaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975250 (0.0):
saṃskartāsi dhruvamupagato yatra patrīndra teṣām % uddāmānāmapi / navanavodyānalīlāyitānām // Kok_1.13 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621032 (0.0):
utthāsyanti bhramarataruṇāḥ siktadehā marandair Kok_1.19c / uddāmānāmapi navanavodyānalīlāyitānām Kok_1.13d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624757 (0.0):
śrāvyaṃ śabdaiḥ sarasasumanobhājamabhrāntavṛttim Kok_1.81b / śrīkāmākṣyā vinatamamarairutsavaṃ phālgunākhyaṃ Kok_1.14a
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503749 (0.055):
taṣṭe %sapta @labhyante/ ūrdhva-rāśau 46 %pañcabhis taṣṭe %nava / @labhyante/ tatra %nava na grāhyās/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā
svabhavanamupārūḍhanānāvimānāḥ / / tvatsaṃllāpaśravaṇataralāḥ paścimāmbhodhivelā- paryantaṃ te
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975265 (0.0):
śrīkāmākṣyā vinatamamarairutsavaṃ phālgunākhyaṃ $ dṛṣṭvā yāntyaḥ / svabhavanamupārūḍhanānāvimānāḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622362 (0.0):
tvatsaṃllāpaśravaṇataralāḥ paścimāmbhodhivelā- Kok_1.14c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622588 (0.0):
dṛṣṭvā yāntyaḥ svabhavanamupārūḍhanānāvimānāḥ Kok_1.14b
varuṇanagarīmañjuvācaḥ sahāyāḥ // Kok_1.14 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975270 (0.0):
tvatsaṃllāpaśravaṇataralāḥ paścimāmbhodhivelā- % paryantaṃ te / varuṇanagarīmañjuvācaḥ sahāyāḥ // Kok_1.14 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622986 (1.192):
paryantaṃ te varuṇanagarīmañjuvācaḥ sahāyāḥ Kok_1.14d
ākarṣantaḥ pratinavalatāpuṣpagandhopahārān āsiñcantaḥ saraṇimabhitaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975280 (0.0):
varuṇanagarīmañjuvācaḥ sahāyāḥ // Kok_1.14 // / ākarṣantaḥ pratinavalatāpuṣpagandhopahārān $ āsiñcantaḥ saraṇimabhitaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620747 (0.0):
ākarṇyemāṃ punariti tathā saiṣa cakre nivāsaṃ Kok_1.3c / ākarṣantaḥ pratinavalatāpuṣpagandhopahārān Kok_1.15a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620863 (0.051):
āśliṣyantaṃ viṭapabhujayā tatra vallīranekāḥ Kok_2.63a / āsiñcantaḥ saraṇimabhitaḥ śītalaiḥ śīthuleśaiḥ Kok_1.15b
śītalaiḥ śīthuleśaiḥ / / bhṛṅgīnādairmadhuramadhuraṃ vyāharanto valante kampākūlopavanapavanā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975293 (0.0):
ākarṣantaḥ pratinavalatāpuṣpagandhopahārān $ āsiñcantaḥ saraṇimabhitaḥ / śītalaiḥ śīthuleśaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620864 (0.0):
āśliṣyantaṃ viṭapabhujayā tatra vallīranekāḥ Kok_2.63a / āsiñcantaḥ saraṇimabhitaḥ śītalaiḥ śīthuleśaiḥ Kok_1.15b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623578 (0.0):
bhūṣāsvāsthāṃ yadapi jahatī tāṃ vahatyeva kāñcīṃ Kok_2.30a / bhṛṅgīnādairmadhuramadhuraṃ vyāharanto valante Kok_1.15c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621165 (0.015):
kampākūlopavanapavanā bandhavaste 'nukūlāḥ Kok_1.15d
bandhavaste 'nukūlāḥ // Kok_1.15 // / vandasvārāt priyasakha punardarśanāyātra śaureḥ kāñcībhartuḥ karigiritaṭe
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975299 (0.0):
bhṛṅgīnādairmadhuramadhuraṃ vyāharanto valante % kampākūlopavanapavanā / bandhavaste 'nukūlāḥ // Kok_1.15 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975308 (0.0):
vandasvārāt priyasakha punardarśanāyātra śaureḥ $ kāñcībhartuḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621237 (0.0):
kāñcīdeśaḥ kimapi vasudhāṃ bhūṣayan gauraveṇa Kok_1.20b / kāñcībhartuḥ karigiritaṭe puṇyamenaṃ vimānam Kok_1.16b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624332 (0.0):
vakṣodaghne payasi punarapyāvayormajjanaṃ tat Kok_2.62d / vandasvārāt priyasakha punardarśanāyātra śaureḥ Kok_1.16a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621166 (0.015):
kandarpāgniṃ kathamiva kukūlāgnikalpaṃ saheta Kok_1.12d / kampākūlopavanapavanā bandhavaste 'nukūlāḥ Kok_1.15d
puṇyamenaṃ vimānam / / ādhatte yat kanakavalabhīnīḍalīnaiḥ kapotair
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975318 (0.0):
vandasvārāt priyasakha punardarśanāyātra śaureḥ $ kāñcībhartuḥ / karigiritaṭe puṇyamenaṃ vimānam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620785 (0.0):
ādhatte yat kanakavalabhīnīḍalīnaiḥ kapotair Kok_1.16c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621237 (1.192):
kāñcībhartuḥ karigiritaṭe puṇyamenaṃ vimānam Kok_1.16b
adyāpyambhoruhabhavamakhālagnadhūmābhiśaṅkām // Kok_1.16 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975326 (0.0):
ādhatte yat kanakavalabhīnīḍalīnaiḥ kapotair % / adyāpyambhoruhabhavamakhālagnadhūmābhiśaṅkām // Kok_1.16 //
pīṭheṣvaṣṭādaśasu mahitaṃ kāmapīṭhaṃ bhajethāḥ pārekampaṃ svayamiha parā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975335 (0.0):
adyāpyambhoruhabhavamakhālagnadhūmābhiśaṅkām // Kok_1.16 // / pīṭheṣvaṣṭādaśasu mahitaṃ kāmapīṭhaṃ bhajethāḥ $ pārekampaṃ svayamiha parā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623107 (0.0):
pārśve yasya pravahati nilā nāma kallolinī sā Kok_1.72a / pīṭheṣvaṣṭādaśasu mahitaṃ kāmapīṭhaṃ bhajethāḥ Kok_1.17a
devatā sannidhatte / / sabhrūcāpaṃ nayanajaladaṃ prāpya yasyāḥ kṛpāpaṃ tuṇḍīrakṣmā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975346 (0.0):
pīṭheṣvaṣṭādaśasu mahitaṃ kāmapīṭhaṃ bhajethāḥ $ pārekampaṃ svayamiha parā / devatā sannidhatte &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624904 (0.0):
sandhyānṛttabhramiṣu patitā mastakājjāhnavīva Kok_1.72b / sabhrūcāpaṃ nayanajaladaṃ prāpya yasyāḥ kṛpāpaṃ Kok_1.17c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623068 (0.051):
pāyaṃ pāyaṃ mukhaparimalaṃ mohanaṃ yatra mattāḥ Kok_1.73c / pārekampaṃ svayamiha parā devatā sannidhatte Kok_1.17b
sulabhakavitāsasyavṛddhiḥ samindhe // Kok_1.17 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975352 (0.0):
sabhrūcāpaṃ nayanajaladaṃ prāpya yasyāḥ kṛpāpaṃ % tuṇḍīrakṣmā / sulabhakavitāsasyavṛddhiḥ samindhe // Kok_1.17 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622247 (0.0):
tuṇḍīrakṣmā sulabhakavitāsasyavṛddhiḥ samindhe Kok_1.17d
uḍḍīyāsmād bakulasarasāt sa tvamudyānadeśāt prādakṣiṇyād vraja parisare
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975363 (0.0):
sulabhakavitāsasyavṛddhiḥ samindhe // Kok_1.17 // / uḍḍīyāsmād bakulasarasāt sa tvamudyānadeśāt $ prādakṣiṇyād vraja parisare
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620989 (0.0):
uccaiḥ saudhairuḍugaṇagatīrūrdhvamutsārayantīṃ Kok_1.44c / uḍḍīyāsmād bakulasarasāt sa tvamudyānadeśāt Kok_1.18a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623238 (0.061):
prādakṣiṇyād vraja parisare puṇyamekāmravṛkṣam Kok_1.18b
puṇyamekāmravṛkṣam / / mūle yasya prakṛtisubhage muktakailāsalobho devaḥ sākṣādvasati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975375 (0.0):
uḍḍīyāsmād bakulasarasāt sa tvamudyānadeśāt $ prādakṣiṇyād vraja parisare / puṇyamekāmravṛkṣam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623239 (0.0):
prāṇeṣvāśāmiti kathamapi bhrātarābadhnatī vā Kok_2.42d / prādakṣiṇyād vraja parisare puṇyamekāmravṛkṣam Kok_1.18b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623904 (1.192):
mūle yasya prakṛtisubhage muktakailāsalobho Kok_1.18c
valayāṅkāhvayaścandracūḍaḥ // Kok_1.18 // / dṛṣṭvā śambhuṃ gaganasaraṇāvujjihāne tvayi drāk
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975387 (0.0):
mūle yasya prakṛtisubhage muktakailāsalobho % devaḥ sākṣādvasati / valayāṅkāhvayaścandracūḍaḥ // Kok_1.18 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622604 (0.0):
dṛṣṭvā vātāyanavinihitairlocanābjaistaruṇyo Kok_1.68c / dṛṣṭvā śambhuṃ gaganasaraṇāvujjihāne tvayi drāk Kok_1.19a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622629 (0.0):
devaḥ sākṣādvasati valayāṅkāhvayaścandracūḍaḥ Kok_1.18d
pakṣadvandvavyajanapavanoccālitābhyo latābhyaḥ /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975394 (0.0):
dṛṣṭvā śambhuṃ gaganasaraṇāvujjihāne tvayi drāk $ / pakṣadvandvavyajanapavanoccālitābhyo latābhyaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622929 (0.0):
pakṣacchāyāśabalitanabhobhāgamudgatvaraṃ tvām Kok_1.34b / pakṣadvandvavyajanapavanoccālitābhyo latābhyaḥ Kok_1.19b
utthāsyanti bhramarataruṇāḥ siktadehā marandair
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975399 (0.0):
pakṣadvandvavyajanapavanoccālitābhyo latābhyaḥ & / utthāsyanti bhramarataruṇāḥ siktadehā marandair %
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621025 (0.0):
utkīrṇānāṃ kanakavalabhīṣūdgato viṣkirāṇāṃ Kok_1.52a / utthāsyanti bhramarataruṇāḥ siktadehā marandair Kok_1.19c
udyānaśrīprahitasajalāpāṅgabhaṅgānukārāḥ // Kok_1.19 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975408 (0.0):
utthāsyanti bhramarataruṇāḥ siktadehā marandair % / udyānaśrīprahitasajalāpāṅgabhaṅgānukārāḥ // Kok_1.19 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621047 (0.0):
udyānaśrīprahitasajalāpāṅgabhaṅgānukārāḥ Kok_1.19d
spaṣṭālakṣyastvayi pika samālambamāne 'mbarāntaṃ kāñcīdeśaḥ kimapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975416 (0.0):
udyānaśrīprahitasajalāpāṅgabhaṅgānukārāḥ // Kok_1.19 // / spaṣṭālakṣyastvayi pika samālambamāne 'mbarāntaṃ $ kāñcīdeśaḥ kimapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625361 (0.0):
spaṣṭāṅkasya kṣaṇamudayagasyendubimbasya lakṣmīḥ Kok_1.56d / spaṣṭālakṣyastvayi pika samālambamāne 'mbarāntaṃ Kok_1.20a
vasudhāṃ bhūṣayan gauraveṇa / / tatsaundaryāpahṛtahṛdayo mā vilambasva gantuṃ bandhutrāṇād bahumatipadaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975431 (0.0):
spaṣṭālakṣyastvayi pika samālambamāne 'mbarāntaṃ $ kāñcīdeśaḥ kimapi / vasudhāṃ bhūṣayan gauraveṇa &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622004 (0.0):
tatsaundaryāpahṛtahṛdayo mā vilambasva gantuṃ Kok_1.20c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623379 (0.0):
phullārāmāṃ praviśa puralīkṣmābhṛtāṃ rājadhānīm Kok_1.44d / bandhutrāṇād bahumatipadaṃ nāparaṃ tvadvidhānām Kok_1.20d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621231 (0.038):
kaste tattvaṃ prabhavati paricchettumāścaryasindho Kok_1.54d / kāñcīdeśaḥ kimapi vasudhāṃ bhūṣayan gauraveṇa Kok_1.20b
nāparaṃ tvadvidhānām // Kok_1.20 // / āśāṃ pāśāyudhatilakitāmāśrayannāttavegaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975443 (0.0):
tatsaundaryāpahṛtahṛdayo mā vilambasva gantuṃ % bandhutrāṇād bahumatipadaṃ / nāparaṃ tvadvidhānām // Kok_1.20 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620842 (0.0):
āśāpālairnibiḍitabahiḥprāṅgaṇaṃ sevamānaiḥ Kok_1.85b / āśāṃ pāśāyudhatilakitāmāśrayannāttavegaḥ Kok_1.21a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623381 (0.0):
bandhutrāṇād bahumatipadaṃ nāparaṃ tvadvidhānām Kok_1.20d
kūlonmīlatkramukakuhalīcāmarāndolitormim /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975450 (0.0):
āśāṃ pāśāyudhatilakitāmāśrayannāttavegaḥ $ / kūlonmīlatkramukakuhalīcāmarāndolitormim &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621486 (0.0):
kūle yasyāḥ kuvalayadalaśyāmalaṃ dhāma kiñcit Kok_1.72d / kūlonmīlatkramukakuhalīcāmarāndolitormim Kok_1.21b
drakṣyasyagre vikacakamalodgandhimādhvīkapānāt
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975458 (0.0):
kūlonmīlatkramukakuhalīcāmarāndolitormim & / drakṣyasyagre vikacakamalodgandhimādhvīkapānāt %
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622667 (0.0):
deśān pūtān pata guṇagaṇairnetranārāyaṇīyaiḥ Kok_1.77d / drakṣyasyagre vikacakamalodgandhimādhvīkapānāt Kok_1.21c
kṣībakṣībabhramarataruṇīsevitāṃ kṣīrasindhum // Kok_1.21 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975464 (0.0):
drakṣyasyagre vikacakamalodgandhimādhvīkapānāt % / kṣībakṣībabhramarataruṇīsevitāṃ kṣīrasindhum // Kok_1.21 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621635 (0.0):
kṣatradhvaṃsāt svayamuparato viprasātkṛtya kṛtsnaṃ Kok_1.39c / kṣībakṣībabhramarataruṇīsevitāṃ kṣīrasindhum Kok_1.21d
pakṣodyautaiḥ pataga purajitkandharākāṇḍanīlair vyāptābhogā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975473 (0.0):
kṣībakṣībabhramarataruṇīsevitāṃ kṣīrasindhum // Kok_1.21 // / pakṣodyautaiḥ pataga purajitkandharākāṇḍanīlair $ vyāptābhogā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622945 (0.0):
pakṣisvānaiḥ paṭumadakalaiḥ svāgatāni bruvāṇā Kok_1.29a / pakṣodyautaiḥ pataga purajitkandharākāṇḍanīlair Kok_1.22a
visṛmaratarairvyoma sīmantayantī / / suvyaktaṃ te gamanasaraṇiḥ sūtrayedūrdhvamasyāḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975482 (0.0):
pakṣodyautaiḥ pataga purajitkandharākāṇḍanīlair $ vyāptābhogā / visṛmaratarairvyoma sīmantayantī &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625167 (0.0):
suvyaktaṃ te gamanasaraṇiḥ sūtrayedūrdhvamasyāḥ Kok_1.22c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624610 (0.047):
vyākhyāśālāvalabhinilayastiṣṭhate kīrasaṅghaḥ Kok_1.79d / vyāptābhogā visṛmaratarairvyoma sīmantayantī Kok_1.22b
sindhusnehopagatayamunāveṇivīthīvilāsam // Kok_1.22 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975490 (0.0):
suvyaktaṃ te gamanasaraṇiḥ sūtrayedūrdhvamasyāḥ % / sindhusnehopagatayamunāveṇivīthīvilāsam // Kok_1.22 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625144 (0.0):
sikto mūle himajalabharaiścampakaḥ kaścidāste Kok_2.15b / sindhusnehopagatayamunāveṇivīthīvilāsam Kok_1.22d
cūte cūte kusumakalikāṃ tvāṃ ca dṛṣṭvā sametaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975496 (0.0):
sindhusnehopagatayamunāveṇivīthīvilāsam // Kok_1.22 // / cūte cūte kusumakalikāṃ tvāṃ ca dṛṣṭvā sametaṃ $
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621811 (0.0):
cūtāṅkūrāsvadanarasikaṃ kokilaṃ sandadarśa Kok_1.4d / cūte cūte kusumakalikāṃ tvāṃ ca dṛṣṭvā sametaṃ Kok_1.23a
bālāśokāhananamaruṇairaṅghribhistanvatīnām /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975503 (0.0):
cūte cūte kusumakalikāṃ tvāṃ ca dṛṣṭvā sametaṃ $ / bālāśokāhananamaruṇairaṅghribhistanvatīnām &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623413 (1.192):
bālāśokastabakarucire bhānavīye mayūkhe Kok_1.59b / bālāśokāhananamaruṇairaṅghribhistanvatīnām Kok_1.23b
tanvaṅgīnāṃ śravaṇasubhagairnūpurāṇāṃ virāvair vācālāḥ syurniyatamabhitaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975511 (0.0):
bālāśokāhananamaruṇairaṅghribhistanvatīnām & / tanvaṅgīnāṃ śravaṇasubhagairnūpurāṇāṃ virāvair % vācālāḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624373 (0.0):
vācālāḥ syurniyatamabhitaḥ kūlamārāmasīmāḥ Kok_1.23d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622027 (0.046):
tanmīmāṃsādvayakulaguroḥ sadma puṇyaṃ maharṣeḥ Kok_1.79b / tanvaṅgīnāṃ śravaṇasubhagairnūpurāṇāṃ virāvair Kok_1.23c
kūlamārāmasīmāḥ // Kok_1.23 // / snātottīrṇāḥ sajalakaṇikāsundarorojakumbhāḥ śyāmāpaṅkaiḥ śubhaparimalaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975528 (0.0):
syurniyatamabhitaḥ kūlamārāmasīmāḥ // Kok_1.23 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624375 (0.0):
vācālāḥ syurniyatamabhitaḥ kūlamārāmasīmāḥ Kok_1.23d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625321 (0.0):
sthitvā cūte prathamakathite mugdhakāntādharābhaṃ Kok_2.35a / snātottīrṇāḥ sajalakaṇikāsundarorojakumbhāḥ Kok_1.24a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624730 (1.192):
śyāmāpaṅkaiḥ śubhaparimalaiḥ spṛṣṭamāṅgalyabhūṣāḥ Kok_1.24b
spṛṣṭamāṅgalyabhūṣāḥ / / tīre tasyā dramiḍasudṛśo darśanīyā vilokya prāyo bhāvī kṣaṇamiva sakhe
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975534 (0.0):
snātottīrṇāḥ sajalakaṇikāsundarorojakumbhāḥ $ śyāmāpaṅkaiḥ śubhaparimalaiḥ / spṛṣṭamāṅgalyabhūṣāḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975541 (0.0):
tīre tasyā dramiḍasudṛśo darśanīyā vilokya % prāyo bhāvī kṣaṇamiva sakhe
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622221 (0.0):
tīre tasyā dramiḍasudṛśo darśanīyā vilokya Kok_1.24c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623329 (0.0):
prāyo 'dyāpi bhramarakalabhā naiva jighranti padmān Kok_1.73d / prāyo bhāvī kṣaṇamiva sakhe gacchataste vilambaḥ Kok_1.24d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624731 (1.192):
śyāmāpaṅkaiḥ śubhaparimalaiḥ spṛṣṭamāṅgalyabhūṣāḥ Kok_1.24b
gacchataste vilambaḥ // Kok_1.24 // / dhūmastomaiḥ savanajanitairdhūsaropāntavṛkṣāḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975551 (0.0):
tīre tasyā dramiḍasudṛśo darśanīyā vilokya % prāyo bhāvī kṣaṇamiva sakhe / gacchataste vilambaḥ // Kok_1.24 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622747 (0.0):
dhūpodgāraiḥ surabhiṣu tato bhīru saudhāntareṣu Kok_2.61c / dhūmastomaiḥ savanajanitairdhūsaropāntavṛkṣāḥ Kok_1.25a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623330 (0.0):
prāyo 'dyāpi bhramarakalabhā naiva jighranti padmān Kok_1.73d / prāyo bhāvī kṣaṇamiva sakhe gacchataste vilambaḥ Kok_1.24d
prauḍhaślāghyairmukharitamaṭhāḥ pāvanairbrahmaghoṣaiḥ /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975557 (0.0):
dhūmastomaiḥ savanajanitairdhūsaropāntavṛkṣāḥ $ / prauḍhaślāghyairmukharitamaṭhāḥ pāvanairbrahmaghoṣaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623365 (0.018):
preyasyā me pariṇayamahaṃ prāpitau sādaraṃ yau Kok_2.14d / prauḍhaślāghyairmukharitamaṭhāḥ pāvanairbrahmaghoṣaiḥ Kok_1.25b
ruddhābhogā dvijavaravidhisnānapūtaistaṭākair draṣṭavyāste tadanu saritaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975568 (0.0):
prauḍhaślāghyairmukharitamaṭhāḥ pāvanairbrahmaghoṣaiḥ & / ruddhābhogā dvijavaravidhisnānapūtaistaṭākair % draṣṭavyāste tadanu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624191 (0.0):
ruddhābhogā dvijavaravidhisnānapūtaistaṭākair Kok_1.25c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622680 (0.062):
drakṣyasyanvaksaphalanayanaṃ tāṇḍavānīndumauler Kok_1.55c / draṣṭavyāste tadanu saritaṃ dakṣiṇenāgrahārāḥ Kok_1.25d
dakṣiṇenāgrahārāḥ // Kok_1.25 // / sā vaidagdhī śrutiṣu sa punaḥ sarvaśāstrāvagāhas taccāmlānaprasarasarasaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975574 (0.0):
ruddhābhogā dvijavaravidhisnānapūtaistaṭākair % draṣṭavyāste tadanu / saritaṃ dakṣiṇenāgrahārāḥ // Kok_1.25 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975581 (0.0):
sā vaidagdhī śrutiṣu sa punaḥ sarvaśāstrāvagāhas $
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622681 (0.0):
drakṣyasyanvaksaphalanayanaṃ tāṇḍavānīndumauler Kok_1.55c / draṣṭavyāste tadanu saritaṃ dakṣiṇenāgrahārāḥ Kok_1.25d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625108 (0.0):
sā vā tasyā yadi tanulatā mālatī lohatulyā Kok_2.23c / sā vaidagdhī śrutiṣu sa punaḥ sarvaśāstrāvagāhas Kok_1.26a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621924 (0.037):
taccāmlānaprasarasarasaṃ niṣkalaṅkaṃ kavitvam Kok_1.26b
niṣkalaṅkaṃ kavitvam / / tatratyānāṃ kimiha bahunā sarvametat paṭhantaḥ śṛṅge śṛṅge gṛhaviṭapināṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975593 (0.0):
sā vaidagdhī śrutiṣu sa punaḥ sarvaśāstrāvagāhas $ / taccāmlānaprasarasarasaṃ niṣkalaṅkaṃ kavitvam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624700 (0.0):
śṛṅge lagnā bhramarapaṭalīnirviśeṣāḥ payodāḥ Kok_2.6b / śṛṅge śṛṅge gṛhaviṭapināṃ spaṣṭayiṣyanti kīrāḥ Kok_1.26d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621924 (2.980):
jyotsnājālasnapitabhuvanā tārakāṇāṃ samīpe Kok_2.20c / taccāmlānaprasarasarasaṃ niṣkalaṅkaṃ kavitvam Kok_1.26b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621942 (0.050):
tattaddvīpāntaraśatasamānītaratnaughapūrṇaṃ Kok_1.67c / tatratyānāṃ kimiha bahunā sarvametat paṭhantaḥ Kok_1.26c
spaṣṭayiṣyanti kīrāḥ // Kok_1.26 // / tānullaṅghya smitakuvalayasnigdhamutkandharāṇāṃ colastrīṇāmayi saphalayan
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975598 (0.0):
tatratyānāṃ kimiha bahunā sarvametat paṭhantaḥ % śṛṅge śṛṅge gṛhaviṭapināṃ / spaṣṭayiṣyanti kīrāḥ // Kok_1.26 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975605 (0.0):
spaṣṭayiṣyanti kīrāḥ // Kok_1.26 // / tānullaṅghya smitakuvalayasnigdhamutkandharāṇāṃ $ colastrīṇāmayi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621834 (0.0):
caitrārambhe samuditamadhuśrīkaṭākṣābhirāmaṃ Kok_1.4c / colastrīṇāmayi saphalayan netramutpakṣmamālam Kok_1.27b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622130 (0.0):
tādṛgbhūte manasi vivaśe kinnu kurvīta seyaṃ Kok_2.24c / tānullaṅghya smitakuvalayasnigdhamutkandharāṇāṃ Kok_1.27a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624701 (1.192):
śṛṅge lagnā bhramarapaṭalīnirviśeṣāḥ payodāḥ Kok_2.6b / śṛṅge śṛṅge gṛhaviṭapināṃ spaṣṭayiṣyanti kīrāḥ Kok_1.26d
netramutpakṣmamālam / / vilvakṣetraṃ viśa paśupaterveśma nīvāsamīrair
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975614 (0.0):
tānullaṅghya smitakuvalayasnigdhamutkandharāṇāṃ $ colastrīṇāmayi / saphalayan netramutpakṣmamālam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624457 (0.0):
vidvadvṛnde vivaditumanasyāgate yatra śaśvad- Kok_1.79c / vilvakṣetraṃ viśa paśupaterveśma nīvāsamīrair Kok_1.27c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621835 (1.192):
colastrīṇāmayi saphalayan netramutpakṣmamālam Kok_1.27b
dhūtālindadhvajapaṭaśikhairnūnamāhūyamānaḥ // Kok_1.27 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975622 (0.0):
vilvakṣetraṃ viśa paśupaterveśma nīvāsamīrair % / dhūtālindadhvajapaṭaśikhairnūnamāhūyamānaḥ // Kok_1.27 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622732 (0.0):
dhūtārāmaṃ mukuṭataṭinīmārutaistatra śambhoḥ Kok_1.50c / dhūtālindadhvajapaṭaśikhairnūnamāhūyamānaḥ Kok_1.27d
kāmaḥ svāmī kila śalabhatāmāpa netrasphuliṅge mā mā bhaiṣīriti bhavabhido
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975635 (0.0):
dhūtālindadhvajapaṭaśikhairnūnamāhūyamānaḥ // Kok_1.27 // / kāmaḥ svāmī kila śalabhatāmāpa netrasphuliṅge $ mā mā bhaiṣīriti
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621307 (0.0):
kāntodantaḥ suhṛdupanato viprayogārditānāṃ Kok_1.10c / kāmaḥ svāmī kila śalabhatāmāpa netrasphuliṅge Kok_1.28a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623808 (0.0):
mā pāṭīraṃ pulakini punaścātra limpeti śaṃsaty Kok_2.64c / mā mā bhaiṣīriti bhavabhido darśanāccandramauleḥ Kok_1.28b
darśanāccandramauleḥ / / śyāmā varṇe vacasi madhurā cañcalā dṛgvilāse vāmotsaṅge lasati karuṇā kāpi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975647 (0.0):
kāmaḥ svāmī kila śalabhatāmāpa netrasphuliṅge $ mā mā bhaiṣīriti / bhavabhido darśanāccandramauleḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624413 (1.192):
vāmākṣīṇāṃ nayanaculakaiḥ sādaraṃ pīyamānaḥ Kok_1.63d / vāmotsaṅge lasati karuṇā kāpi kāmaṃ duhānā Kok_1.28d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624739 (1.192):
śyāmāpaṅkaiḥ śubhaparimalaiḥ spṛṣṭamāṅgalyabhūṣāḥ Kok_1.24b / śyāmā varṇe vacasi madhurā cañcalā dṛgvilāse Kok_1.28c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623807 (0.055):
mā mā bhaiṣīriti bhavabhido darśanāccandramauleḥ Kok_1.28b
kāmaṃ duhānā // Kok_1.28 // / pakṣisvānaiḥ paṭumadakalaiḥ svāgatāni bruvāṇā vyākīrṇārghyāḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975660 (0.0):
śyāmā varṇe vacasi madhurā cañcalā dṛgvilāse % vāmotsaṅge lasati karuṇā / kāpi kāmaṃ duhānā // Kok_1.28 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622936 (0.0):
pakṣadvandvavyajanapavanoccālitābhyo latābhyaḥ Kok_1.19b / pakṣisvānaiḥ paṭumadakalaiḥ svāgatāni bruvāṇā Kok_1.29a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624414 (0.0):
vāmotsaṅge lasati karuṇā kāpi kāmaṃ duhānā Kok_1.28d
kusumamadhubhirvījayantaḥ pravālaiḥ / / tatrārāmāḥ surabhisacivaṃ tvāṃ sakhe mānayeyus tulyaprītirbhavati hi jano
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975665 (0.0):
pakṣisvānaiḥ paṭumadakalaiḥ svāgatāni bruvāṇā $ vyākīrṇārghyāḥ / kusumamadhubhirvījayantaḥ pravālaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975673 (0.0):
kusumamadhubhirvījayantaḥ pravālaiḥ & / tatrārāmāḥ surabhisacivaṃ tvāṃ sakhe mānayeyus % tulyaprītirbhavati hi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621977 (0.0):
tatrāpyasyāḥ salilapavanā yatra yatra prathante Kok_1.76c / tatrārāmāḥ surabhisacivaṃ tvāṃ sakhe mānayeyus Kok_1.29c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624596 (0.0):
vyarthaṃ karṇe navakuvalayaṃ vidyamāne kaṭākṣe Kok_1.66a / vyākīrṇārghyāḥ kusumamadhubhirvījayantaḥ pravālaiḥ Kok_1.29b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622262 (0.056):
tulyaprītirbhavati hi jano rājavadrājamitre Kok_1.29d
rājavadrājamitre // Kok_1.29 // / kāle tasmin karadhṛtagalannīvayo vārakāntāḥ sambhogānte
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975688 (0.0):
tatrārāmāḥ surabhisacivaṃ tvāṃ sakhe mānayeyus % tulyaprītirbhavati hi / jano rājavadrājamitre // Kok_1.29 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621353 (0.0):
kāle cāsmin kanadalibhṛtaḥ kampitāgrapravālāḥ Kok_2.53a / kāle tasmin karadhṛtagalannīvayo vārakāntāḥ Kok_1.30a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622265 (0.050):
tulyaprītirbhavati hi jano rājavadrājamitre Kok_1.29d
nibiḍalatikāmandirebhyaścalantyaḥ / / vītasvedāstava viharataḥ pakṣapālīsamīrair
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975698 (0.0):
kāle tasmin karadhṛtagalannīvayo vārakāntāḥ $ sambhogānte / nibiḍalatikāmandirebhyaścalantyaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624524 (0.0):
vīṇārāvānupaśṛṇu bhavatkūjitenāviśiṣṭān Kok_1.53d / vītasvedāstava viharataḥ pakṣapālīsamīrair Kok_1.30c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624928 (0.0):
sambhogānte nibiḍalatikāmandirebhyaścalantyaḥ Kok_1.30b
ākhinnabhrūvalanamalasairarcayiṣyantyapāṅgaiḥ // Kok_1.30 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975705 (0.0):
vītasvedāstava viharataḥ pakṣapālīsamīrair % / ākhinnabhrūvalanamalasairarcayiṣyantyapāṅgaiḥ // Kok_1.30 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620762 (0.0):
ākīrṇāsyāmalakanikaraiḥ śroṇivibhraṃśikāñcīṃ Kok_1.74c / ākhinnabhrūvalanamalasairarcayiṣyantyapāṅgaiḥ Kok_1.30d
bhūyo gacchan janapadamimaṃ sa tvamullaṅghya colān
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975711 (0.0):
ākhinnabhrūvalanamalasairarcayiṣyantyapāṅgaiḥ // Kok_1.30 // / bhūyo gacchan janapadamimaṃ sa tvamullaṅghya colān $
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623541 (0.0):
bhūyānmaivaṃ sakṛdapi tayā viprayogaprasaṅgaḥ Kok_2.69d / bhūyo gacchan janapadamimaṃ sa tvamullaṅghya colān Kok_1.31a
ālokethāstaralahariṇīnetratāpiñchitāni /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975716 (0.0):
bhūyo gacchan janapadamimaṃ sa tvamullaṅghya colān $ / ālokethāstaralahariṇīnetratāpiñchitāni &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620830 (1.192):
ālokethāstaralahariṇīnetratāpiñchitāni Kok_1.31b
kāntārāṇi prasavaśayanaiśchinnaguñjākalāpaiḥ kuñje kuñje
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975725 (0.0):
ālokethāstaralahariṇīnetratāpiñchitāni & / kāntārāṇi prasavaśayanaiśchinnaguñjākalāpaiḥ % kuñje kuñje
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621268 (0.0):
kāntārāge sati vikasite kaḥ pumāṃstyaktumīṣṭe Kok_1.33d / kāntārāṇi prasavaśayanaiśchinnaguñjākalāpaiḥ Kok_1.31c
kathitaśabaradvandvalīlāyitāni // Kok_1.31 // / tatratyāstvāṃ kusumakalikāśīthudhārāṃ vamanto nīrandhreṣu skhalitagatayo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975727 (0.0):
kāntārāṇi prasavaśayanaiśchinnaguñjākalāpaiḥ % kuñje kuñje / kathitaśabaradvandvalīlāyitāni // Kok_1.31 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975741 (0.0):
kathitaśabaradvandvalīlāyitāni // Kok_1.31 // / tatratyāstvāṃ kusumakalikāśīthudhārāṃ vamanto $ nīrandhreṣu skhalitagatayo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621409 (0.0):
kinnveṣa syāt kamapi kuśalodantamākhyātukāmaḥ Kok_2.46b / kuñje kuñje kathitaśabaradvandvalīlāyitāni Kok_1.31d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621955 (0.0):
tatratyānāṃ ruciracikuranyastasaugandhikānāṃ Kok_1.37a / tatratyāstvāṃ kusumakalikāśīthudhārāṃ vamanto Kok_1.32a
nirjharīśīkareṣu / / vallīḍolāviharadaṭavīdevatālālanīyāḥ seviṣyante
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975748 (0.0):
tatratyāstvāṃ kusumakalikāśīthudhārāṃ vamanto $ nīrandhreṣu skhalitagatayo / nirjharīśīkareṣu &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624359 (0.036):
vallīkauṇyostadapi mahimā kāpi madhyaśritānām Kok_1.76b / vallīḍolāviharadaṭavīdevatālālanīyāḥ Kok_1.32c
capalacamarībālabhārāssamīrāḥ // Kok_1.32 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975754 (0.0):
vallīḍolāviharadaṭavīdevatālālanīyāḥ % seviṣyante / capalacamarībālabhārāssamīrāḥ // Kok_1.32 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625194 (0.0):
seviṣyante capalacamarībālabhārāssamīrāḥ Kok_1.32d
cumban bimbādharamiva navaṃ pallavaṃ śīthugarbhaṃ prāptāśleṣaḥ stana iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975764 (0.0):
capalacamarībālabhārāssamīrāḥ // Kok_1.32 // / cumban bimbādharamiva navaṃ pallavaṃ śīthugarbhaṃ $ prāptāśleṣaḥ stana iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621795 (0.0):
cillīvalyā dhanuṣi ghaṭite kṣipta evekṣukāṇḍo Kok_2.8a / cumban bimbādharamiva navaṃ pallavaṃ śīthugarbhaṃ Kok_1.33a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623276 (0.062):
prāptāśleṣaḥ stana iva nave korake kāmacārī Kok_1.33b
nave korake kāmacārī / / bhoktāsi tvaṃ kamapi samayaṃ tatra mākandavallīḥ kāntārāge sati vikasite
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975775 (0.0):
cumban bimbādharamiva navaṃ pallavaṃ śīthugarbhaṃ $ prāptāśleṣaḥ stana iva / nave korake kāmacārī &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621261 (0.0):
kāntārāge sati vikasite kaḥ pumāṃstyaktumīṣṭe Kok_1.33d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623277 (0.0):
prāptālambā parijanakaraiḥ prāpya vā citraśālāṃ Kok_2.38a / prāptāśleṣaḥ stana iva nave korake kāmacārī Kok_1.33b
kaḥ pumāṃstyaktumīṣṭe // Kok_1.33 // / daṣṭvā cañcvā kanakakapiśā mañjarīścūtaṣaṇḍāt
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975787 (0.0):
bhoktāsi tvaṃ kamapi samayaṃ tatra mākandavallīḥ % kāntārāge sati vikasite / kaḥ pumāṃstyaktumīṣṭe // Kok_1.33 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622463 (0.006):
datvā netrāñjalipuṭabhṛtairarghyamaśrupravāhair Kok_1.5c / daṣṭvā cañcvā kanakakapiśā mañjarīścūtaṣaṇḍāt Kok_1.34a
pakṣacchāyāśabalitanabhobhāgamudgatvaraṃ tvām /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975794 (0.0):
daṣṭvā cañcvā kanakakapiśā mañjarīścūtaṣaṇḍāt $ / pakṣacchāyāśabalitanabhobhāgamudgatvaraṃ tvām &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622921 (0.0):
pakṣacchāyāśabalitanabhobhāgamudgatvaraṃ tvām Kok_1.34b
vidyutvantaṃ navajaladharaṃ manyamānāḥ salīlaṃ nartiṣyanti priyasakha
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975803 (0.0):
pakṣacchāyāśabalitanabhobhāgamudgatvaraṃ tvām & / vidyutvantaṃ navajaladharaṃ manyamānāḥ salīlaṃ % nartiṣyanti priyasakha
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624434 (0.0):
vidyutvantaṃ navajaladharaṃ manyamānāḥ salīlaṃ Kok_1.34c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622767 (0.045):
na jñāyeran śravaṇasubhagaṃ garjitaṃ cenna dadyuḥ Kok_2.10b / nartiṣyanti priyasakha calatpiñchabhārā mayūrāḥ Kok_1.34d
calatpiñchabhārā mayūrāḥ // Kok_1.34 // / dṛśyā dūre tadanu laharīsampatadrājahaṃsā sā kāverī madajalajharī
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975819 (0.0):
vidyutvantaṃ navajaladharaṃ manyamānāḥ salīlaṃ % nartiṣyanti priyasakha / calatpiñchabhārā mayūrāḥ // Kok_1.34 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622520 (0.0):
dūraṃ prāpte mayi vidhivaśāddūyamānāṃ sakhīṃ te Kok_1.60c / dṛśyā dūre tadanu laharīsampatadrājahaṃsā Kok_1.35a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622771 (0.0):
na jñāyeran śravaṇasubhagaṃ garjitaṃ cenna dadyuḥ Kok_2.10b / nartiṣyanti priyasakha calatpiñchabhārā mayūrāḥ Kok_1.34d
sahyadantāvalasya / / meghaśyāmo bhujagaśayano medinīhārayaṣṭer madhye yasyā marataka iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975825 (0.0):
dṛśyā dūre tadanu laharīsampatadrājahaṃsā $ sā kāverī madajalajharī / sahyadantāvalasya &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975832 (0.0):
meghaśyāmo bhujagaśayano medinīhārayaṣṭer % madhye yasyā marataka iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623921 (0.0):
meghaśyāmo bhujagaśayano medinīhārayaṣṭer Kok_1.35c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623691 (0.055):
madhye mārajvaraparavaśāṃ vīkṣamāṇo rathāṅgīm Kok_1.60b / madhye yasyā marataka iva prekṣyate raṅganāthaḥ Kok_1.35d
prekṣyate raṅganāthaḥ // Kok_1.35 // / puṇyānasyāstaṭabhuvi purīkharvaṭagrāmaruddhān udyānadruprasavasurabhīn
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975846 (0.0):
meghaśyāmo bhujagaśayano medinīhārayaṣṭer % madhye yasyā marataka iva / prekṣyate raṅganāthaḥ // Kok_1.35 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623115 (0.0):
pīṭheṣvaṣṭādaśasu mahitaṃ kāmapīṭhaṃ bhajethāḥ Kok_1.17a / puṇyānasyāstaṭabhuvi purīkharvaṭagrāmaruddhān Kok_1.36a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623691 (0.0):
madhye mārajvaraparavaśāṃ vīkṣamāṇo rathāṅgīm Kok_1.60b / madhye yasyā marataka iva prekṣyate raṅganāthaḥ Kok_1.35d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621039 (1.192):
uddāmānāmapi navanavodyānalīlāyitānām Kok_1.13d / udyānadruprasavasurabhīn hosalān gāhamānaḥ Kok_1.36b
hosalān gāhamānaḥ / / lakṣmīnārāyaṇapuramiti khyātamantarmurāreḥ prāpyāvāsaṃ bhava pikapate
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975858 (0.0):
puṇyānasyāstaṭabhuvi purīkharvaṭagrāmaruddhān $ udyānadruprasavasurabhīn / hosalān gāhamānaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623293 (0.0):
prāptonmeṣe prathamaśikhariprasthadāvāgnikalpe Kok_1.59a / prāpyāvāsaṃ bhava pikapate pāvanānāṃ purogaḥ Kok_1.36d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624227 (0.0):
lakṣmījāneḥ śayanasadanaṃ puṣpavāṭaṃ purāreḥ Kok_1.62c / lakṣmīnārāyaṇapuramiti khyātamantarmurāreḥ Kok_1.36c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621038 (0.047):
udyānadruprasavasurabhīn hosalān gāhamānaḥ Kok_1.36b
pāvanānāṃ purogaḥ // Kok_1.36 // / tatratyānāṃ ruciracikuranyastasaugandhikānāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975867 (0.0):
lakṣmīnārāyaṇapuramiti khyātamantarmurāreḥ % prāpyāvāsaṃ bhava pikapate / pāvanānāṃ purogaḥ // Kok_1.36 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621948 (0.0):
tatratyānāṃ kimiha bahunā sarvametat paṭhantaḥ Kok_1.26c / tatratyānāṃ ruciracikuranyastasaugandhikānāṃ Kok_1.37a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623295 (0.0):
prāptonmeṣe prathamaśikhariprasthadāvāgnikalpe Kok_1.59a / prāpyāvāsaṃ bhava pikapate pāvanānāṃ purogaḥ Kok_1.36d
tāruṇyoṣmāñcitakucataṭīvitruṭatkañcukānām /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975874 (0.0):
tatratyānāṃ ruciracikuranyastasaugandhikānāṃ $ / tāruṇyoṣmāñcitakucataṭīvitruṭatkañcukānām &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622173 (0.0):
tāmyatyuṣṇaśvasitapavanaiḥ so 'ti bimbādharo 'syāḥ Kok_2.28d / tāruṇyoṣmāñcitakucataṭīvitruṭatkañcukānām Kok_1.37b
nāsāmuktābharaṇakiraṇonmiśramandasmitānāṃ veśastrīṇāṃ bhavati vivaśo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975884 (0.0):
tāruṇyoṣmāñcitakucataṭīvitruṭatkañcukānām & / nāsāmuktābharaṇakiraṇonmiśramandasmitānāṃ % veśastrīṇāṃ bhavati vivaśo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622795 (0.0):
nāvākṣetrapraṇayi ramayākrāntadormadhyamāste Kok_1.72c / nāsāmuktābharaṇakiraṇonmiśramandasmitānāṃ Kok_1.37c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624581 (0.0):
veśastrīṇāṃ bhavati vivaśo vibhramairdarpako 'pi Kok_1.37d
vibhramairdarpako 'pi // Kok_1.37 // / tāścenmānagrathitahṛdayāḥ sannatān nādri yeran kāntāḥ kāntān parabhṛta
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975898 (0.0):
nāsāmuktābharaṇakiraṇonmiśramandasmitānāṃ % veśastrīṇāṃ bhavati vivaśo / vibhramairdarpako 'pi // Kok_1.37 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622188 (0.0):
tāvatkālaṃ tava ca hṛdayaṃ tāntimetīti śaṅke Kok_1.9c / tāścenmānagrathitahṛdayāḥ sannatān nādri yeran Kok_1.38a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624583 (1.192):
veśastrīṇāṃ bhavati vivaśo vibhramairdarpako 'pi Kok_1.37d
kuhūkāramekaṃ vimuñca / / santu trasyannijanijavadhūdorlatāliṅgitānāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975910 (0.0):
tāścenmānagrathitahṛdayāḥ sannatān nādri yeran $ kāntāḥ kāntān parabhṛta / kuhūkāramekaṃ vimuñca &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624873 (0.0):
santāpārtāṃ suvacana samāśvāsaya preyasīṃ me Kok_1.10b / santu trasyannijanijavadhūdorlatāliṅgitānāṃ Kok_1.38c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621282 (0.015):
kāntālāpasmaraṇavivaśaḥ kiñcidārādupetya Kok_1.5b / kāntāḥ kāntān parabhṛta kuhūkāramekaṃ vimuñca Kok_1.38b
yūnāmārdrasmitasahacarāstvayyapāṅgānuṣaṅgāḥ // Kok_1.38 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975918 (0.0):
santu trasyannijanijavadhūdorlatāliṅgitānāṃ % / yūnāmārdrasmitasahacarāstvayyapāṅgānuṣaṅgāḥ // Kok_1.38 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624115 (0.0):
yuddhe yeṣāmahitahataye caṇḍikā sannidhatte Kok_1.45c / yūnāmārdrasmitasahacarāstvayyapāṅgānuṣaṅgāḥ Kok_1.38d
krīḍantīnāṃ mukharitalatāmandiraṃ khecarīṇāṃ bhūṣānādairbhuvanaviditaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975926 (0.0):
yūnāmārdrasmitasahacarāstvayyapāṅgānuṣaṅgāḥ // Kok_1.38 // / krīḍantīnāṃ mukharitalatāmandiraṃ khecarīṇāṃ $ bhūṣānādairbhuvanaviditaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621582 (0.0):
krīḍadgaurīkacataralanodgandhayo gandhavāhāḥ Kok_1.82d / krīḍantīnāṃ mukharitalatāmandiraṃ khecarīṇāṃ Kok_1.39a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623554 (0.0):
bhūyobhūyaḥ kathaya kathayetyālapantyaśrumiśraiḥ Kok_2.48c / bhūṣānādairbhuvanaviditaṃ sahyaśailaṃ śrayethāḥ Kok_1.39b
sahyaśailaṃ śrayethāḥ / / kṣatradhvaṃsāt svayamuparato viprasātkṛtya kṛtsnaṃ pṛthvīcakraṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975938 (0.0):
krīḍantīnāṃ mukharitalatāmandiraṃ khecarīṇāṃ $ bhūṣānādairbhuvanaviditaṃ / sahyaśailaṃ śrayethāḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621626 (1.192):
kleśo bhūyānapi bahumataḥ ślāghyate cedudarkaḥ Kok_1.3d / kṣatradhvaṃsāt svayamuparato viprasātkṛtya kṛtsnaṃ Kok_1.39c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623555 (1.788):
bhūṣānādairbhuvanaviditaṃ sahyaśailaṃ śrayethāḥ Kok_1.39b
bhṛgukulapatiryattaṭe sannidhatte // Kok_1.39 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975945 (0.0):
kṣatradhvaṃsāt svayamuparato viprasātkṛtya kṛtsnaṃ % pṛthvīcakraṃ / bhṛgukulapatiryattaṭe sannidhatte // Kok_1.39 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623155 (0.0):
pṛcchantī vā malayavapanaṃ praśrayānmatpravṛttiṃ Kok_2.35c / pṛthvīcakraṃ bhṛgukulapatiryattaṭe sannidhatte Kok_1.39d
tvañcaddhūmān davahutabhujo jvālamālājaṭālān valgadbhṛṅgān vanaviṭapino
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975957 (0.0):
bhṛgukulapatiryattaṭe sannidhatte // Kok_1.39 // / tvañcaddhūmān davahutabhujo jvālamālājaṭālān $ valgadbhṛṅgān vanaviṭapino
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622339 (0.0):
tvajjatīyaiḥ pika parivṛtaḥ pallavāsvādalubdhaiḥ Kok_2.14b / tvañcaddhūmān davahutabhujo jvālamālājaṭālān Kok_1.40a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624340 (0.0):
vandasvārāt priyasakha punardarśanāyātra śaureḥ Kok_1.16a / valgadbhṛṅgān vanaviṭapino bhāsurān pallavaughaiḥ Kok_1.40b
bhāsurān pallavaughaiḥ / / dṛṣṭvā dūrādanuminutamāmuṣṇaśītaiḥ samīraiḥ sandigdhāyāṃ vipadi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975968 (0.0):
tvañcaddhūmān davahutabhujo jvālamālājaṭālān $ valgadbhṛṅgān vanaviṭapino / bhāsurān pallavaughaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622555 (0.0):
dṛṣṭvā tatrāmalakadharaṇīmandiraṃ śārṅgapāṇiṃ Kok_1.41a / dṛṣṭvā dūrādanuminutamāmuṣṇaśītaiḥ samīraiḥ Kok_1.40c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624341 (0.0):
valgadbhṛṅgān vanaviṭapino bhāsurān pallavaughaiḥ Kok_1.40b
sahasāvṛttirārtiṃ hi sūte // Kok_1.40 // / dṛṣṭvā tatrāmalakadharaṇīmandiraṃ śārṅgapāṇiṃ tasmācchailāttaṭamavataran
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975974 (0.0):
dṛṣṭvā dūrādanuminutamāmuṣṇaśītaiḥ samīraiḥ % sandigdhāyāṃ vipadi / sahasāvṛttirārtiṃ hi sūte // Kok_1.40 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624880 (0.0):
santu trasyannijanijavadhūdorlatāliṅgitānāṃ Kok_1.38c / sandigdhāyāṃ vipadi sahasāvṛttirārtiṃ hi sūte Kok_1.40d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975981 (0.063):
dṛṣṭvā tatrāmalakadharaṇīmandiraṃ śārṅgapāṇiṃ $ tasmācchailāttaṭamavataran / kiñcidākuñcya pakṣau &
kiñcidākuñcya pakṣau / / kūle 'mbhodheḥ kramukakalilāṃ keralakṣoṇimagre paśya sphītāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6975993 (0.0):
dṛṣṭvā tatrāmalakadharaṇīmandiraṃ śārṅgapāṇiṃ $ tasmācchailāttaṭamavataran / kiñcidākuñcya pakṣau &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621470 (0.0):
kūlādhvānaṃ kusumitatarusnigdhamālambamānaḥ Kok_1.63b / kūle 'mbhodheḥ kramukakalilāṃ keralakṣoṇimagre Kok_1.41c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622049 (0.0):
tasmācchailāttaṭamavataran kiñcidākuñcya pakṣau Kok_1.41b
bhṛgusutabhujāvikramopakramaṃ yā // Kok_1.41 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976001 (0.0):
kūle 'mbhodheḥ kramukakalilāṃ keralakṣoṇimagre % paśya sphītāṃ / bhṛgusutabhujāvikramopakramaṃ yā // Kok_1.41 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623025 (0.0):
paśyannenāṃ bahalasuṣamāmaṇḍalāntarnimagnāṃ Kok_2.20a / paśya sphītāṃ bhṛgusutabhujāvikramopakramaṃ yā Kok_1.41d
prāptavyaste yadi kṛtamaho vāṅmayītīravāsī devo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976008 (0.0):
bhṛgusutabhujāvikramopakramaṃ yā // Kok_1.41 // / prāptavyaste yadi kṛtamaho vāṅmayītīravāsī $ devo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623253 (0.0):
prāpa svāpaṃ paramapuruṣaḥ śeṣabhoge śriyeva Kok_1.1b / prāptavyaste yadi kṛtamaho vāṅmayītīravāsī Kok_1.42a
dakṣādhvaravimathanoḍḍāmaraścandracūḍaḥ / / āste śātatriśikhaśikhayā dārukaṃ jaghnuṣī sā yasyādūre
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976013 (0.0):
prāptavyaste yadi kṛtamaho vāṅmayītīravāsī $ devo / dakṣādhvaravimathanoḍḍāmaraścandracūḍaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976020 (0.0):
dakṣādhvaravimathanoḍḍāmaraścandracūḍaḥ & / āste śātatriśikhaśikhayā dārukaṃ jaghnuṣī sā % yasyādūre
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622635 (0.0):
devaḥ sākṣādvasati valayāṅkāhvayaścandracūḍaḥ Kok_1.18d / devo dakṣādhvaravimathanoḍḍāmaraścandracūḍaḥ Kok_1.42b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620889 (0.038):
āstāmetadbahuvilapitairmāstu kālātipātaḥ Kok_2.34d / āste śātatriśikhaśikhayā dārukaṃ jaghnuṣī sā Kok_1.42c
mṛgapatiśirastasthuṣī bhadrakālī // Kok_1.42 // / siktaḥ svacchairjharajalakaṇaistaṃ bhaja vyomni tiṣṭhan
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976034 (0.0):
āste śātatriśikhaśikhayā dārukaṃ jaghnuṣī sā % yasyādūre / mṛgapatiśirastasthuṣī bhadrakālī // Kok_1.42 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624025 (0.0):
yasminnambhoruha iva kanatkarṇike khelati śrīḥ Kok_2.11d / yasyādūre mṛgapatiśirastasthuṣī bhadrakālī Kok_1.42d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625125 (0.0):
sāhaṃbhūtā priyacaṭuśatairudyatā vānunetum Kok_2.39d / siktaḥ svacchairjharajalakaṇaistaṃ bhaja vyomni tiṣṭhan Kok_1.43a
muktācchannāsitanavapaṭīkāyamānāyamānaḥ / / dhvāṅkṣabhrāntyā yadi parijanāstvāṃ samutsārayeran kūjāṃ kiñcit kuru nanu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976048 (0.0):
siktaḥ svacchairjharajalakaṇaistaṃ bhaja vyomni tiṣṭhan $ / muktācchannāsitanavapaṭīkāyamānāyamānaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621454 (0.0):
kūjāṃ kiñcit kuru nanu girā vyajyate sannasaṃśca Kok_1.43d
girā vyajyate sannasaṃśca // Kok_1.43 // / itthaṃ bhaktyā puramathanamārādhya labdhaprasādaḥ kṛṣṭaḥ kṛṣṭaḥ pathi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976053 (0.0):
dhvāṅkṣabhrāntyā yadi parijanāstvāṃ samutsārayeran % kūjāṃ kiñcit kuru / nanu girā vyajyate sannasaṃśca // Kok_1.43 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976062 (0.0):
nanu girā vyajyate sannasaṃśca // Kok_1.43 // / itthaṃ bhaktyā puramathanamārādhya labdhaprasādaḥ $ kṛṣṭaḥ kṛṣṭaḥ pathi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620919 (0.0):
itthaṃ baddhāñjali kṛtaruṣaṃ bhāvitāmagratastāṃ Kok_2.39c / itthaṃ bhaktyā puramathanamārādhya labdhaprasādaḥ Kok_1.44a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621456 (0.0):
kūjāṃ kiñcit kuru nanu girā vyajyate sannasaṃśca Kok_1.43d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621507 (0.055):
kṛtsnaṃ vyāpya sphurasi bhuvanaṃ mṛgyase cāgamāntaiḥ Kok_1.54c / kṛṣṭaḥ kṛṣṭaḥ pathi pathi sakhe keralīnāṃ kaṭākṣaiḥ Kok_1.44b
pathi sakhe keralīnāṃ kaṭākṣaiḥ / / uccaiḥ saudhairuḍugaṇagatīrūrdhvamutsārayantīṃ phullārāmāṃ praviśa
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976075 (0.0):
itthaṃ bhaktyā puramathanamārādhya labdhaprasādaḥ $ kṛṣṭaḥ kṛṣṭaḥ pathi / pathi sakhe keralīnāṃ kaṭākṣaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620982 (0.0):
uccinvatyāḥ kisalayarucā pāṇinodyānapuṣpaṃ Kok_2.65a / uccaiḥ saudhairuḍugaṇagatīrūrdhvamutsārayantīṃ Kok_1.44c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621509 (0.0):
kṛtsnaṃ vyāpya sphurasi bhuvanaṃ mṛgyase cāgamāntaiḥ Kok_1.54c / kṛṣṭaḥ kṛṣṭaḥ pathi pathi sakhe keralīnāṃ kaṭākṣaiḥ Kok_1.44b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623371 (0.056):
phullārāmāṃ praviśa puralīkṣmābhṛtāṃ rājadhānīm Kok_1.44d
puralīkṣmābhṛtāṃ rājadhānīm // Kok_1.44 // / yeṣāṃ vaṃśe samajani hariścandranāmā narendraḥ pratyāpattiḥ pataga
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976086 (0.0):
uccaiḥ saudhairuḍugaṇagatīrūrdhvamutsārayantīṃ % phullārāmāṃ praviśa / puralīkṣmābhṛtāṃ rājadhānīm // Kok_1.44 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624145 (0.0):
ye pañceṣoḥ kimapi pathikākarṣaṇaṃ ṣaṣṭhamastram Kok_2.47d / yeṣāṃ vaṃśe samajani hariścandranāmā narendraḥ Kok_1.45a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623372 (0.048):
prauḍhaślāghyairmukharitamaṭhāḥ pāvanairbrahmaghoṣaiḥ Kok_1.25b / phullārāmāṃ praviśa puralīkṣmābhṛtāṃ rājadhānīm Kok_1.44d
yadupajñaṃ ca kaumārilānām / / yuddhe yeṣāmahitahataye caṇḍikā sannidhatte teṣāmeṣāṃ stutiṣu na bhavet
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976098 (0.0):
yeṣāṃ vaṃśe samajani hariścandranāmā narendraḥ $ pratyāpattiḥ pataga / yadupajñaṃ ca kaumārilānām &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624106 (1.192):
yugme yugme sa khalu viharan viśvavīro manobhūḥ Kok_1.65d / yuddhe yeṣāmahitahataye caṇḍikā sannidhatte Kok_1.45c
kasya vaktraṃ pavitram // Kok_1.45 // / putrasyāsau priyasakha iti prītigarbhaiḥ kaṭākṣair dṛṣṭastasyāṃ puri
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976110 (0.0):
yuddhe yeṣāmahitahataye caṇḍikā sannidhatte % teṣāmeṣāṃ stutiṣu na bhavet / kasya vaktraṃ pavitram // Kok_1.45 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622292 (0.0):
tenāpyasti dviradagamane satyamāśleṣabuddhiḥ Kok_2.57d / teṣāmeṣāṃ stutiṣu na bhavet kasya vaktraṃ pavitram Kok_1.45d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623122 (0.0):
puṇyānasyāstaṭabhuvi purīkharvaṭagrāmaruddhān Kok_1.36a / putrasyāsau priyasakha iti prītigarbhaiḥ kaṭākṣair Kok_1.46a
viharatā rukmiṇīvallabhena / / tasyaivāgre sadayamabalālūnasūnapravāle bālodyāne kvacana viharan
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976123 (0.0):
putrasyāsau priyasakha iti prītigarbhaiḥ kaṭākṣair $ dṛṣṭastasyāṃ puri / viharatā rukmiṇīvallabhena &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622103 (0.0):
tasyāṃ lakṣmīramaṇanilayaṃ dakṣiṇenekṣaṇīyaṃ Kok_2.11a / tasyaivāgre sadayamabalālūnasūnapravāle Kok_1.46c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623419 (0.0):
bālāśokāhananamaruṇairaṅghribhistanvatīnām Kok_1.23b / bālodyāne kvacana viharan mārgakhedaṃ vijahyāḥ Kok_1.46d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622527 (0.051):
dṛśyā dūre tadanu laharīsampatadrājahaṃsā Kok_1.35a / dṛṣṭastasyāṃ puri viharatā rukmiṇīvallabhena Kok_1.46b
mārgakhedaṃ vijahyāḥ // Kok_1.46 // / kelīyānakvaṇitaraśanā komalābhyāṃ padābhyām ālīhastārpitakaratalā tatra
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976138 (0.0):
tasyaivāgre sadayamabalālūnasūnapravāle % bālodyāne kvacana viharan / mārgakhedaṃ vijahyāḥ // Kok_1.46 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620821 (0.0):
ālīvṛnde smitajuṣi kṛtā dṛktvayā vrīlagarbhā Kok_2.64d / ālīhastārpitakaratalā tatra cedāgatā syāt Kok_1.47b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621530 (0.0):
kenānītaḥ pura iti bhiyā vyāharantī sakhīrvā Kok_2.40d / kelīyānakvaṇitaraśanā komalābhyāṃ padābhyām Kok_1.47a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623420 (0.0):
bālodyāne kvacana viharan mārgakhedaṃ vijahyāḥ Kok_1.46d
cedāgatā syāt / / svātī nāma kṣitipatisutā sevituṃ devamasyāḥ svairālāpaistava pika girāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976152 (0.0):
kelīyānakvaṇitaraśanā komalābhyāṃ padābhyām $ ālīhastārpitakaratalā tatra / cedāgatā syāt &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620821 (0.0):
ālīhastārpitakaratalā tatra cedāgatā syāt Kok_1.47b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625413 (0.0):
srastottaṃsaṃ dhavalanayanaṃ dhautabimbādharoṣṭham Kok_2.62b / svātī nāma kṣitipatisutā sevituṃ devamasyāḥ Kok_1.47c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625452 (0.0):
svairālāpaistava pika girāṃ kāpi śikṣā bhavitrī Kok_1.47d
kāpi śikṣā bhavitrī // Kok_1.47 // / tāmāyāntīṃ stanabharaparitrastabhugnāvalagnāṃ svedacchedacchuritavadanāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976165 (0.0):
svātī nāma kṣitipatisutā sevituṃ devamasyāḥ % svairālāpaistava pika girāṃ / kāpi śikṣā bhavitrī // Kok_1.47 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622151 (0.0):
tāpiñchābhaiḥ stabakitatalaṃ gāhamāno vihāyaḥ Kok_1.86b / tāmāyāntīṃ stanabharaparitrastabhugnāvalagnāṃ Kok_1.48a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625453 (0.0):
svairālāpaistava pika girāṃ kāpi śikṣā bhavitrī Kok_1.47d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625436 (1.192):
svinnasyendoramṛtapṛṣatairūrjitaṃ nirgaladbhiḥ Kok_1.84b / svedacchedacchuritavadanāṃ śroṇibhāreṇa khinnām Kok_1.48b
śroṇibhāreṇa khinnām / / kiñciccañcūkalitakalikāśīthubhāreṇa siñceś cañcaccillīcalanasubhagān
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976179 (0.0):
tāmāyāntīṃ stanabharaparitrastabhugnāvalagnāṃ $ svedacchedacchuritavadanāṃ / śroṇibhāreṇa khinnām &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621368 (0.0):
kiñca svānaḥ śravaṇamadhuro jāyate kokilānāṃ Kok_2.42c / kiñciccañcūkalitakalikāśīthubhāreṇa siñceś Kok_1.48c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621753 (0.0):
cakrandādhaḥkṛtabhujavano rakṣasāṃ cakravartī Kok_1.71d / cañcaccillīcalanasubhagān lapsyase 'syāḥ kaṭākṣān Kok_1.48d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625437 (0.0):
svedacchedacchuritavadanāṃ śroṇibhāreṇa khinnām Kok_1.48b
lapsyase 'syāḥ kaṭākṣān // Kok_1.48 // / kañcitkālaṃ dhutakisalayācchādanaṃ saprakampaṃ pratyākhyātabhramarataruṇā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976191 (0.0):
kiñciccañcūkalitakalikāśīthubhāreṇa siñceś % cañcaccillīcalanasubhagān / lapsyase 'syāḥ kaṭākṣān // Kok_1.48 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621128 (0.0):
kañcitkālaṃ karakisalayairapyadhurlocanāni Kok_2.65d / kañcitkālaṃ dhutakisalayācchādanaṃ saprakampaṃ Kok_1.49a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621753 (0.0):
cakrandādhaḥkṛtabhujavano rakṣasāṃ cakravartī Kok_1.71d / cañcaccillīcalanasubhagān lapsyase 'syāḥ kaṭākṣān Kok_1.48d
mañjarī bhujyamānā / / yātrodyukte subhaga bhavati vyañjayedātmasādaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976194 (0.0):
pratyākhyātabhramarataruṇā mañjarī bhujyamānā & / yātrodyukte subhaga bhavati vyañjayedātmasādaṃ %
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976201 (0.0):
pratyākhyātabhramarataruṇā mañjarī bhujyamānā & / yātrodyukte subhaga bhavati vyañjayedātmasādaṃ %
muktāścyotanmadhurasamiṣānmuñcatī bāṣpaleśam // Kok_1.49 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976208 (0.0):
yātrodyukte subhaga bhavati vyañjayedātmasādaṃ % / muktāścyotanmadhurasamiṣānmuñcatī bāṣpaleśam // Kok_1.49 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623845 (0.0):
muktājālairdhavalapulinaṃ vīcimālāvikīrṇaiḥ Kok_1.63a / muktāścyotanmadhurasamiṣānmuñcatī bāṣpaleśam Kok_1.49d
digyātavyā yadapi bhavato dakṣiṇā rakṣaṇārthaṃ matprāṇānāṃ punarapi sakhe
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976218 (0.0):
muktāścyotanmadhurasamiṣānmuñcatī bāṣpaleśam // Kok_1.49 // / digyātavyā yadapi bhavato dakṣiṇā rakṣaṇārthaṃ $ matprāṇānāṃ punarapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622477 (0.0):
daṣṭvā svairaṃ kisalayamatha prekṣaṇīyā tvayā sā Kok_2.35b / digyātavyā yadapi bhavato dakṣiṇā rakṣaṇārthaṃ Kok_1.50a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623627 (0.0):
matkāntāyāḥ sadanamabhito veṣṭitaṃ ratnasālaiḥ Kok_2.11b / matprāṇānāṃ punarapi sakhe paścimāmeva yāyāḥ Kok_1.50b
paścimāmeva yāyāḥ / / dhūtārāmaṃ mukuṭataṭinīmārutaistatra śambhoḥ sampadgrāmaṃ yadi na bhajase
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976230 (0.0):
digyātavyā yadapi bhavato dakṣiṇā rakṣaṇārthaṃ $ matprāṇānāṃ punarapi / sakhe paścimāmeva yāyāḥ & / dhūtārāmaṃ mukuṭataṭinīmārutaistatra śambhoḥ % sampadgrāmaṃ yadi na
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622722 (0.0):
dhīmān paśyet sa yadi nanu te śuddha eva pracāraḥ Kok_1.81d / dhūtārāmaṃ mukuṭataṭinīmārutaistatra śambhoḥ Kok_1.50c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624911 (0.0):
sampadgrāmaṃ yadi na bhajase janmanā kiṃ bhṛtena Kok_1.50d
janmanā kiṃ bhṛtena // Kok_1.50 // / saudhaistuṅgairhasadiva sudhākṣālitai rājatādriṃ tejorāśeḥ praviśa
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976237 (0.0):
dhūtārāmaṃ mukuṭataṭinīmārutaistatra śambhoḥ % sampadgrāmaṃ yadi na / bhajase janmanā kiṃ bhṛtena // Kok_1.50 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976244 (0.0):
saudhaistuṅgairhasadiva sudhākṣālitai rājatādriṃ $ tejorāśeḥ praviśa
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624912 (0.0):
sampadgrāmaṃ yadi na bhajase janmanā kiṃ bhṛtena Kok_1.50d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625258 (0.0):
saudhe saudhe surabhikusumaiḥ kalpitaṃ kelitalpam Kok_1.65b / saudhaistuṅgairhasadiva sudhākṣālitai rājatādriṃ Kok_1.51a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622278 (0.058):
tejaḥpuñjaṃ kisalayadhiyā carvituṃ mārabhethāḥ Kok_1.68b / tejorāśeḥ praviśa bhavanaṃ dhūrjaṭerūrjitaṃ tat Kok_1.51b
bhavanaṃ dhūrjaṭerūrjitaṃ tat / / pārśve pārśve paricitanamaskārajātaśramāṇāṃ kṣmādevānāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976254 (0.0):
saudhaistuṅgairhasadiva sudhākṣālitai rājatādriṃ $ tejorāśeḥ praviśa / bhavanaṃ dhūrjaṭerūrjitaṃ tat &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622279 (0.0):
tejaḥpuñjaṃ kisalayadhiyā carvituṃ mārabhethāḥ Kok_1.68b / tejorāśeḥ praviśa bhavanaṃ dhūrjaṭerūrjitaṃ tat Kok_1.51b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623094 (0.0):
pārśve cāsya stabakanamitā mādhavīmugdhavallī Kok_2.14c / pārśve pārśve paricitanamaskārajātaśramāṇāṃ Kok_1.51c
kṣaṇamanubhavaṃstālavṛntasya līlām // Kok_1.51 // / utkīrṇānāṃ kanakavalabhīṣūdgato viṣkirāṇāṃ tyaktāśaṅkaṃ praṇama giriśaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976268 (0.0):
pārśve pārśve paricitanamaskārajātaśramāṇāṃ % kṣmādevānāṃ / kṣaṇamanubhavaṃstālavṛntasya līlām // Kok_1.51 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621650 (0.0):
kṣetre cāsmin sakalavipadāṃ bhañjane pañca māsān Kok_1.3a / kṣmādevānāṃ kṣaṇamanubhavaṃstālavṛntasya līlām Kok_1.51d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622312 (0.0):
tyaktāśaṅkaṃ praṇama giriśaṃ dhyānaniṣkampagātraḥ Kok_1.52b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621019 (1.192):
utkaṇṭho 'smi tvaduditadhiyā mugdhahaṃsīnināde Kok_2.56a / utkīrṇānāṃ kanakavalabhīṣūdgato viṣkirāṇāṃ Kok_1.52a
dhyānaniṣkampagātraḥ / / kaṇṭhacchāyā pratiphalati kiṃ bharturityadriputryā nidhyātaḥ san
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976280 (0.0):
utkīrṇānāṃ kanakavalabhīṣūdgato viṣkirāṇāṃ $ tyaktāśaṅkaṃ praṇama giriśaṃ / dhyānaniṣkampagātraḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621137 (0.0):
kañcitkālaṃ dhutakisalayācchādanaṃ saprakampaṃ Kok_1.49a / kaṇṭhacchāyā pratiphalati kiṃ bharturityadriputryā Kok_1.52c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622313 (1.788):
tyaktāśaṅkaṃ praṇama giriśaṃ dhyānaniṣkampagātraḥ Kok_1.52b
kutukanibhṛtairnetrapātaiḥ pavitraiḥ // Kok_1.52 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976286 (0.0):
kaṇṭhacchāyā pratiphalati kiṃ bharturityadriputryā % nidhyātaḥ san / kutukanibhṛtairnetrapātaiḥ pavitraiḥ // Kok_1.52 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622834 (0.0):
nidrāṃ prāptā kathamapi cirāttatra cālokinī māṃ Kok_2.41a / nidhyātaḥ san kutukanibhṛtairnetrapātaiḥ pavitraiḥ Kok_1.52d
śrīnandibhrūniyamitamithorodhamābaddhasevān brahmendrādyān kvacana
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976298 (0.0):
kutukanibhṛtairnetrapātaiḥ pavitraiḥ // Kok_1.52 // / śrīnandibhrūniyamitamithorodhamābaddhasevān $ brahmendrādyān kvacana
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623474 (0.0):
brahmābhyāsapraśamitakalīn prāpya dīprān prakāśān Kok_1.70a / brahmendrādyān kvacana vibudhān sādaraṃ vīkṣamāṇaḥ Kok_1.53b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624766 (0.0):
śrīkāmākṣyā vinatamamarairutsavaṃ phālgunākhyaṃ Kok_1.14a / śrīnandibhrūniyamitamithorodhamābaddhasevān Kok_1.53a
vibudhān sādaraṃ vīkṣamāṇaḥ / / gāyantīnāṃ kvacidapi sakhe komalān kinnarīṇāṃ vīṇārāvānupaśṛṇu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976309 (0.0):
śrīnandibhrūniyamitamithorodhamābaddhasevān $ brahmendrādyān kvacana / vibudhān sādaraṃ vīkṣamāṇaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623475 (0.0):
brahmendrādyān kvacana vibudhān sādaraṃ vīkṣamāṇaḥ Kok_1.53b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624516 (0.054):
vīcīvegapracaladasitāmbhojinīgucchabuddhyā Kok_1.91c / vīṇārāvānupaśṛṇu bhavatkūjitenāviśiṣṭān Kok_1.53d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621706 (0.063):
gāḍhāśleṣavyatikararasagranthanādūyamānaḥ Kok_2.44a / gāyantīnāṃ kvacidapi sakhe komalān kinnarīṇāṃ Kok_1.53c
bhavatkūjitenāviśiṣṭān // Kok_1.53 // / divyaiśvaryaṃ diśasi bhajatāṃ vartase bhikṣamāṇo gaurīmaṅke vahasi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976323 (0.0):
gāyantīnāṃ kvacidapi sakhe komalān kinnarīṇāṃ % vīṇārāvānupaśṛṇu / bhavatkūjitenāviśiṣṭān // Kok_1.53 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622484 (0.0):
digyātavyā yadapi bhavato dakṣiṇā rakṣaṇārthaṃ Kok_1.50a / divyaiśvaryaṃ diśasi bhajatāṃ vartase bhikṣamāṇo Kok_1.54a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624519 (0.0):
vīṇārāvānupaśṛṇu bhavatkūjitenāviśiṣṭān Kok_1.53d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621720 (0.043):
gehe gehe navanavasudhākṣālitaṃ yatra saudhaṃ Kok_1.65a / gaurīmaṅke vahasi bhasitaṃ pañcabāṇaṃ cakartha Kok_1.54b
bhasitaṃ pañcabāṇaṃ cakartha / / kṛtsnaṃ vyāpya sphurasi bhuvanaṃ mṛgyase cāgamāntaiḥ kaste tattvaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976334 (0.0):
divyaiśvaryaṃ diśasi bhajatāṃ vartase bhikṣamāṇo $ gaurīmaṅke vahasi / bhasitaṃ pañcabāṇaṃ cakartha &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621500 (0.0):
kṛtsnaṃ vyāpya sphurasi bhuvanaṃ mṛgyase cāgamāntaiḥ Kok_1.54c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621721 (1.192):
gehe gehe navanavasudhākṣālitaṃ yatra saudhaṃ Kok_1.65a / gaurīmaṅke vahasi bhasitaṃ pañcabāṇaṃ cakartha Kok_1.54b
prabhavati paricchettumāścaryasindho // Kok_1.54 // / itthaṃ stutvā bahirupavanopāntamākandaśṛṅge yāvadbhānurvrajati caramaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976341 (0.0):
kṛtsnaṃ vyāpya sphurasi bhuvanaṃ mṛgyase cāgamāntaiḥ % kaste tattvaṃ / prabhavati paricchettumāścaryasindho // Kok_1.54 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976350 (0.0):
prabhavati paricchettumāścaryasindho // Kok_1.54 // / itthaṃ stutvā bahirupavanopāntamākandaśṛṅge $ yāvadbhānurvrajati caramaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620938 (0.0):
itthaṃ yasyāṃ smitalavajuṣo hrepayante navoḍhāṃ Kok_2.7c / itthaṃ stutvā bahirupavanopāntamākandaśṛṅge Kok_1.55a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621225 (0.0):
kallolabhrūḥ kamalavadanā kamraśaivālakeśā Kok_1.90b / kaste tattvaṃ prabhavati paricchettumāścaryasindho Kok_1.54d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624089 (1.788):
yāvatkālaṃ mahitapatagādhīśa kārye niyoktuṃ Kok_1.9a / yāvadbhānurvrajati caramaṃ bhūdharaṃ tāvadāssva Kok_1.55b
bhūdharaṃ tāvadāssva / / drakṣyasyanvaksaphalanayanaṃ tāṇḍavānīndumauler
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976359 (0.0):
itthaṃ stutvā bahirupavanopāntamākandaśṛṅge $ yāvadbhānurvrajati caramaṃ / bhūdharaṃ tāvadāssva &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624090 (0.0):
yāvadbhānurvrajati caramaṃ bhūdharaṃ tāvadāssva Kok_1.55b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622673 (0.037):
drakṣyasyanvaksaphalanayanaṃ tāṇḍavānīndumauler Kok_1.55c
lāsyakrīḍālalitagirijāpāṅgasambhāvitāni // Kok_1.55 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976365 (0.0):
drakṣyasyanvaksaphalanayanaṃ tāṇḍavānīndumauler % / lāsyakrīḍālalitagirijāpāṅgasambhāvitāni // Kok_1.55 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624259 (0.0):
labdhvā sakhyāstava sa sukṛtī smeravaktrābjarāgaṃ Kok_2.15c / lāsyakrīḍālalitagirijāpāṅgasambhāvitāni Kok_1.55d
tasmin kāle balimahajuṣāṃ vāravāmālakānāṃ sthālīcakre stanataṭadhṛte
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976375 (0.0):
lāsyakrīḍālalitagirijāpāṅgasambhāvitāni // Kok_1.55 // / tasmin kāle balimahajuṣāṃ vāravāmālakānāṃ $ sthālīcakre stanataṭadhṛte
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622057 (0.0):
tasmācchailāttaṭamavataran kiñcidākuñcya pakṣau Kok_1.41b / tasmin kāle balimahajuṣāṃ vāravāmālakānāṃ Kok_1.56a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625301 (0.0):
sthāneṣveṣu kvacana kathiteṣūtsukā puṣpaśayyām Kok_2.18a / sthālīcakre stanataṭadhṛte sānurāge hṛdīva Kok_1.56b
sānurāge hṛdīva / / bimbavyājādviśati bhavati syādamuṣyeti śaṅke spaṣṭāṅkasya
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976387 (0.0):
tasmin kāle balimahajuṣāṃ vāravāmālakānāṃ $ sthālīcakre stanataṭadhṛte / sānurāge hṛdīva &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623450 (0.0):
bimbavyājādviśati bhavati syādamuṣyeti śaṅke Kok_1.56c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625302 (1.192):
sthālīcakre stanataṭadhṛte sānurāge hṛdīva Kok_1.56b
kṣaṇamudayagasyendubimbasya lakṣmīḥ // Kok_1.56 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976394 (0.0):
bimbavyājādviśati bhavati syādamuṣyeti śaṅke % spaṣṭāṅkasya / kṣaṇamudayagasyendubimbasya lakṣmīḥ // Kok_1.56 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625355 (0.0):
snigdhaskandhasrutamadhurasaḥ kiñca tasyopakaṇṭhe Kok_2.17a / spaṣṭāṅkasya kṣaṇamudayagasyendubimbasya lakṣmīḥ Kok_1.56d
viṣvakkīrṇairiva paśupateḥ kandharākāntipuñjair vītāloke jagati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976403 (0.0):
kṣaṇamudayagasyendubimbasya lakṣmīḥ // Kok_1.56 // / viṣvakkīrṇairiva paśupateḥ kandharākāntipuñjair $ vītāloke jagati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624488 (0.0):
viśleṣe tu tribhuvanamidaṃ jāyate tvanmayaṃ hi Kok_2.67d / viṣvakkīrṇairiva paśupateḥ kandharākāntipuñjair Kok_1.57a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624531 (0.050):
vītasvedāstava viharataḥ pakṣapālīsamīrair Kok_1.30c / vītāloke jagati timirairvyomanīlābjabhṛṅgaiḥ Kok_1.57b
timirairvyomanīlābjabhṛṅgaiḥ / / viśrāntaḥ san kvacana vipule vṛkṣaśākhākuṭumbe tāṃ tatraiva kṣapaya
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976415 (0.0):
viṣvakkīrṇairiva paśupateḥ kandharākāntipuñjair $ vītāloke jagati / timirairvyomanīlābjabhṛṅgaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624466 (0.0):
vilvakṣetraṃ viśa paśupaterveśma nīvāsamīrair Kok_1.27c / viśrāntaḥ san kvacana vipule vṛkṣaśākhākuṭumbe Kok_1.57c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624534 (0.0):
vītāloke jagati timirairvyomanīlābjabhṛṅgaiḥ Kok_1.57b
rajanīṃ śrāntavisrastapakṣaḥ // Kok_1.57 // / velāvātāścaramajaladhervīcimāndolayantaḥ stokonnidraiḥ kumudamukulaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976419 (0.0):
viśrāntaḥ san kvacana vipule vṛkṣaśākhākuṭumbe % tāṃ tatraiva kṣapaya / rajanīṃ śrāntavisrastapakṣaḥ // Kok_1.57 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976431 (0.0):
rajanīṃ śrāntavisrastapakṣaḥ // Kok_1.57 // / velāvātāścaramajaladhervīcimāndolayantaḥ $ stokonnidraiḥ kumudamukulaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622203 (0.0):
tāṃ jānīyā diśi diśi jayantākhyayā khyāyamānāṃ Kok_1.92c / tāṃ tatraiva kṣapaya rajanīṃ śrāntavisrastapakṣaḥ Kok_1.57d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624566 (0.0):
velātītaprathitavacasaḥ śaṅkarādyāḥ kavīndrāḥ Kok_1.61d / velāvātāścaramajaladhervīcimāndolayantaḥ Kok_1.58a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625278 (0.0):
skandhāvāraprathamasubhaṭaṃ pañcabāṇasya rājñaḥ Kok_1.7b / stokonnidraiḥ kumudamukulaiḥ pītamuktāḥ sarassu Kok_1.58b
pītamuktāḥ sarassu / / svedāṅkūrān suratajanitān subhruvāṃ corayantaḥ seviṣyante niśi parabhṛta
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976443 (0.0):
velāvātāścaramajaladhervīcimāndolayantaḥ $ stokonnidraiḥ kumudamukulaiḥ / pītamuktāḥ sarassu &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625280 (0.0):
stokonnidraiḥ kumudamukulaiḥ pītamuktāḥ sarassu Kok_1.58b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625444 (1.192):
svedacchedacchuritavadanāṃ śroṇibhāreṇa khinnām Kok_1.48b / svedāṅkūrān suratajanitān subhruvāṃ corayantaḥ Kok_1.58c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625198 (0.048):
seviṣyante capalacamarībālabhārāssamīrāḥ Kok_1.32d / seviṣyante niśi parabhṛta tvāṃ sukhena prasuptam Kok_1.58d
tvāṃ sukhena prasuptam // Kok_1.58 // / prāptonmeṣe prathamaśikhariprasthadāvāgnikalpe bālāśokastabakarucire
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976460 (0.0):
svedāṅkūrān suratajanitān subhruvāṃ corayantaḥ % seviṣyante niśi parabhṛta / tvāṃ sukhena prasuptam // Kok_1.58 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623286 (0.0):
prāptāśleṣaḥ stana iva nave korake kāmacārī Kok_1.33b / prāptonmeṣe prathamaśikhariprasthadāvāgnikalpe Kok_1.59a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625202 (0.0):
seviṣyante niśi parabhṛta tvāṃ sukhena prasuptam Kok_1.58d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623407 (1.192):
bālāmenāṃ niyatamadhunā madviyogena dīnām Kok_1.12b / bālāśokastabakarucire bhānavīye mayūkhe Kok_1.59b
bhānavīye mayūkhe / / prasthātuṃ tvaṃ punarapi sakhe prakramethāḥ prabhāte svātmakleśaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976470 (0.0):
prāptonmeṣe prathamaśikhariprasthadāvāgnikalpe $ bālāśokastabakarucire / bhānavīye mayūkhe &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623211 (0.0):
pratyudyāntīṃ tvaritamabalāṃ śliṣyate bhāgyasīmne Kok_2.55c / prasthātuṃ tvaṃ punarapi sakhe prakramethāḥ prabhāte Kok_1.59c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623405 (0.054):
bālāśokastabakarucire bhānavīye mayūkhe Kok_1.59b
suhṛdupakṛtau tvādṛśānāṃ sukhāya // Kok_1.59 // / padmopāntāduṣasi ramaṇe prāpnuvatyeva pārśvaṃ madhye mārajvaraparavaśāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976479 (0.0):
prasthātuṃ tvaṃ punarapi sakhe prakramethāḥ prabhāte % svātmakleśaḥ / suhṛdupakṛtau tvādṛśānāṃ sukhāya // Kok_1.59 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976486 (0.0):
padmopāntāduṣasi ramaṇe prāpnuvatyeva pārśvaṃ $ madhye mārajvaraparavaśāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623683 (0.0):
madhye mārajvaraparavaśāṃ vīkṣamāṇo rathāṅgīm Kok_1.60b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625423 (0.0):
svātmakleśaḥ suhṛdupakṛtau tvādṛśānāṃ sukhāya Kok_1.59d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622979 (1.788):
patrivrātābharaṇa bharaṇenādya sa tvaṃ pareṣām Kok_2.68d / padmopāntāduṣasi ramaṇe prāpnuvatyeva pārśvaṃ Kok_1.60a
vīkṣamāṇo rathāṅgīm / / dūraṃ prāpte mayi vidhivaśāddūyamānāṃ sakhīṃ te smāraṃ smāraṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976498 (0.0):
padmopāntāduṣasi ramaṇe prāpnuvatyeva pārśvaṃ $ madhye mārajvaraparavaśāṃ / vīkṣamāṇo rathāṅgīm & / dūraṃ prāpte mayi vidhivaśāddūyamānāṃ sakhīṃ te % smāraṃ smāraṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622513 (0.0):
dūraṃ prāpte mayi vidhivaśāddūyamānāṃ sakhīṃ te Kok_1.60c
dviguṇagamanotsāha eva dhruvaṃ syāḥ // Kok_1.60 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976503 (0.0):
dūraṃ prāpte mayi vidhivaśāddūyamānāṃ sakhīṃ te % smāraṃ smāraṃ / dviguṇagamanotsāha eva dhruvaṃ syāḥ // Kok_1.60 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625386 (0.0):
smāraṃ smāraṃ kathamapi mayā muhyatā sahyate 'sau Kok_2.54c / smāraṃ smāraṃ dviguṇagamanotsāha eva dhruvaṃ syāḥ Kok_1.60d
dṛṣṭvā devaṃ parisarajuṣaṃ śambare bālakṛṣṇaṃ lopāmudrāsakhatilakitaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976513 (0.0):
dviguṇagamanotsāha eva dhruvaṃ syāḥ // Kok_1.60 // / dṛṣṭvā devaṃ parisarajuṣaṃ śambare bālakṛṣṇaṃ $ lopāmudrāsakhatilakitaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622571 (0.0):
dṛṣṭvā dūre sakṛdapi janā yanna paśyantyavaśyaṃ Kok_1.70c / dṛṣṭvā devaṃ parisarajuṣaṃ śambare bālakṛṣṇaṃ Kok_1.61a
diṅmukhaṃ bhūṣayiṣyan / / kolānelāvanasurabhilān yāhi yatra prathante velātītaprathitavacasaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976524 (0.0):
dṛṣṭvā devaṃ parisarajuṣaṃ śambare bālakṛṣṇaṃ $ lopāmudrāsakhatilakitaṃ / diṅmukhaṃ bhūṣayiṣyan & / kolānelāvanasurabhilān yāhi yatra prathante % velātītaprathitavacasaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624556 (1.192):
velātītaprathitavacasaḥ śaṅkarādyāḥ kavīndrāḥ Kok_1.61d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624280 (0.056):
lumpestasya śramajalakaṇān komalaiḥ pakṣavātair Kok_1.75c / lopāmudrāsakhatilakitaṃ diṅmukhaṃ bhūṣayiṣyan Kok_1.61b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621568 (0.062):
kopaṃ caṇḍi tyaja parijane daivamatrāparāddhaṃ Kok_2.39a / kolānelāvanasurabhilān yāhi yatra prathante Kok_1.61c
śaṅkarādyāḥ kavīndrāḥ // Kok_1.61 // / unmajjadbhiḥ punariva javāt pakṣavadbhirgirīndrair vṛndairnāvāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976538 (0.0):
kolānelāvanasurabhilān yāhi yatra prathante % velātītaprathitavacasaḥ / śaṅkarādyāḥ kavīndrāḥ // Kok_1.61 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621053 (0.0):
udyānaśrīprahitasajalāpāṅgabhaṅgānukārāḥ Kok_1.19d / unmajjadbhiḥ punariva javāt pakṣavadbhirgirīndrair Kok_1.62a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624559 (0.0):
velātītaprathitavacasaḥ śaṅkarādyāḥ kavīndrāḥ Kok_1.61d
bhujapaṭalikoḍḍāmarairgāhyamānam / / lakṣmījāneḥ śayanasadanaṃ puṣpavāṭaṃ purāreḥ pākasthānaṃ nikhilamarutāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976546 (0.0):
unmajjadbhiḥ punariva javāt pakṣavadbhirgirīndrair $ vṛndairnāvāṃ / bhujapaṭalikoḍḍāmarairgāhyamānam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624219 (0.0):
lakṣmījāneḥ śayanasadanaṃ puṣpavāṭaṃ purāreḥ Kok_1.62c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624550 (0.0):
vīthyāṃ vīthyāṃ valaripuśilābhaṅgabaddhasthalāyāṃ Kok_2.3a / vṛndairnāvāṃ bhujapaṭalikoḍḍāmarairgāhyamānam Kok_1.62b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976553 (1.192):
lakṣmījāneḥ śayanasadanaṃ puṣpavāṭaṃ purāreḥ % pākasthānaṃ nikhilamarutāṃ / paśya vārānnidhānam // Kok_1.62 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623031 (1.192):
pākasthānaṃ nikhilamarutāṃ paśya vārānnidhānam Kok_1.62d
paśya vārānnidhānam // Kok_1.62 // / muktājālairdhavalapulinaṃ vīcimālāvikīrṇaiḥ kūlādhvānaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976567 (0.0):
lakṣmījāneḥ śayanasadanaṃ puṣpavāṭaṃ purāreḥ % pākasthānaṃ nikhilamarutāṃ / paśya vārānnidhānam // Kok_1.62 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623033 (0.0):
pākasthānaṃ nikhilamarutāṃ paśya vārānnidhānam Kok_1.62d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623836 (0.0):
muktācchannāsitanavapaṭīkāyamānāyamānaḥ Kok_1.43b / muktājālairdhavalapulinaṃ vīcimālāvikīrṇaiḥ Kok_1.63a
kusumitatarusnigdhamālambamānaḥ / / deśāddeśaṃ vrajasi kutukottānamugdhānanānāṃ vāmākṣīṇāṃ nayanaculakaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976581 (0.0):
muktājālairdhavalapulinaṃ vīcimālāvikīrṇaiḥ $ kūlādhvānaṃ / kusumitatarusnigdhamālambamānaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622651 (0.0):
deśaḥ sarvātiśayivibhavo dṛkpathetaḥ pratheta Kok_1.92b / deśāddeśaṃ vrajasi kutukottānamugdhānanānāṃ Kok_1.63c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624405 (0.0):
vāmākṣīṇāṃ nayanaculakaiḥ sādaraṃ pīyamānaḥ Kok_1.63d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621462 (1.192):
kūjāṃ kiñcit kuru nanu girā vyajyate sannasaṃśca Kok_1.43d / kūlādhvānaṃ kusumitatarusnigdhamālambamānaḥ Kok_1.63b
sādaraṃ pīyamānaḥ // Kok_1.63 // / kuryāt prītiṃ tava nayanayoḥ kukkuṭakroḍanāma prāsādāgrollikhitagaganaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976596 (0.0):
deśāddeśaṃ vrajasi kutukottānamugdhānanānāṃ % vāmākṣīṇāṃ nayanaculakaiḥ / sādaraṃ pīyamānaḥ // Kok_1.63 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621424 (0.0):
kundasvacchān vṛṣapatimukhāsaktaromanthaphenān Kok_1.82b / kuryāt prītiṃ tava nayanayoḥ kukkuṭakroḍanāma Kok_1.64a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624407 (0.0):
vāmākṣīṇāṃ nayanaculakaiḥ sādaraṃ pīyamānaḥ Kok_1.63d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623335 (1.192):
prāyo bhāvī kṣaṇamiva sakhe gacchataste vilambaḥ Kok_1.24d / prāsādāgrollikhitagaganaṃ pattanaṃ tat pratītam Kok_1.64b
pattanaṃ tat pratītam / / yaddorvīryadraḍhimakaradībhūtarājanyavīrāḥ śūrāgraṇyaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976607 (0.0):
kuryāt prītiṃ tava nayanayoḥ kukkuṭakroḍanāma $ prāsādāgrollikhitagaganaṃ / pattanaṃ tat pratītam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623999 (0.0):
yaddorvīryadraḍhimakaradībhūtarājanyavīrāḥ Kok_1.64c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623336 (0.035):
prāsādāgrollikhitagaganaṃ pattanaṃ tat pratītam Kok_1.64b
śikharijaladhisvāminaḥ pālayanti // Kok_1.64 // / gehe gehe navanavasudhākṣālitaṃ yatra saudhaṃ saudhe saudhe
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976621 (0.0):
yaddorvīryadraḍhimakaradībhūtarājanyavīrāḥ % śūrāgraṇyaḥ / śikharijaladhisvāminaḥ pālayanti // Kok_1.64 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621714 (0.0):
gāyantīnāṃ kvacidapi sakhe komalān kinnarīṇāṃ Kok_1.53c / gehe gehe navanavasudhākṣālitaṃ yatra saudhaṃ Kok_1.65a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624671 (0.0):
śūnyāśleṣaṃ viracitavatī hanta ghātāt kucādryoḥ Kok_2.41b / śūrāgraṇyaḥ śikharijaladhisvāminaḥ pālayanti Kok_1.64d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625247 (0.062):
saudhe tuṅge saha dayitayā ko 'pi saṅkrīḍamānaḥ Kok_1.1a / saudhe saudhe surabhikusumaiḥ kalpitaṃ kelitalpam Kok_1.65b
surabhikusumaiḥ kalpitaṃ kelitalpam / / talpe talpe rasaparavaśaṃ kāminīkāntayugmaṃ yugme yugme sa khalu viharan
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976626 (0.0):
gehe gehe navanavasudhākṣālitaṃ yatra saudhaṃ $ saudhe saudhe / surabhikusumaiḥ kalpitaṃ kelitalpam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976638 (0.0):
surabhikusumaiḥ kalpitaṃ kelitalpam & / talpe talpe rasaparavaśaṃ kāminīkāntayugmaṃ % yugme yugme sa khalu viharan
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622042 (0.0):
taptāṃ taptāṃ nayati nitarāṃ tānavaṃ jātavedā Kok_2.33c / talpe talpe rasaparavaśaṃ kāminīkāntayugmaṃ Kok_1.65c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625250 (0.0):
saudhe tuṅge saha dayitayā ko 'pi saṅkrīḍamānaḥ Kok_1.1a / saudhe saudhe surabhikusumaiḥ kalpitaṃ kelitalpam Kok_1.65b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624097 (1.192):
yugme yugme sa khalu viharan viśvavīro manobhūḥ Kok_1.65d
viśvavīro manobhūḥ // Kok_1.65 // / vyarthaṃ karṇe navakuvalayaṃ vidyamāne kaṭākṣe bhāro hāraḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976651 (0.0):
talpe talpe rasaparavaśaṃ kāminīkāntayugmaṃ % yugme yugme sa khalu viharan / viśvavīro manobhūḥ // Kok_1.65 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624100 (0.0):
yugme yugme sa khalu viharan viśvavīro manobhūḥ Kok_1.65d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624589 (0.0):
veśastrīṇāṃ bhavati vivaśo vibhramairdarpako 'pi Kok_1.37d / vyarthaṃ karṇe navakuvalayaṃ vidyamāne kaṭākṣe Kok_1.66a
stanakalaśayorbhāsure mandahāse / / yatra snigdheṣvapi kacabhareṣveṇaśābekṣaṇānāṃ mādyadbhṛṅge sati parimale
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976666 (0.0):
vyarthaṃ karṇe navakuvalayaṃ vidyamāne kaṭākṣe $ bhāro hāraḥ / stanakalaśayorbhāsure mandahāse &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623493 (0.0):
bhātyunmādo bhramati matirityādi so 'haṃ na vedmi Kok_2.52b / bhāro hāraḥ stanakalaśayorbhāsure mandahāse Kok_1.66b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623770 (0.0):
māṇikyāṃśusphuraṇasatatasmeranālīkaṣaṇḍā Kok_2.13b / mādyadbhṛṅge sati parimale maṅgalāya prasūnam Kok_1.66d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623951 (0.0):
yatra jñātvā kṛtanilayanāmindirāmātmakanyāṃ Kok_1.67a / yatra snigdheṣvapi kacabhareṣveṇaśābekṣaṇānāṃ Kok_1.66c
maṅgalāya prasūnam // Kok_1.66 // / yatra jñātvā kṛtanilayanāmindirāmātmakanyāṃ manye snehākulitahṛdayo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976680 (0.0):
yatra snigdheṣvapi kacabhareṣveṇaśābekṣaṇānāṃ % mādyadbhṛṅge sati parimale / maṅgalāya prasūnam // Kok_1.66 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623754 (0.0):
manye snehākulitahṛdayo vāhinīnāṃ vivoḍhā Kok_1.67b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623770 (0.0):
māṇikyāṃśusphuraṇasatatasmeranālīkaṣaṇḍā Kok_2.13b / mādyadbhṛṅge sati parimale maṅgalāya prasūnam Kok_1.66d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623944 (1.192):
maulau yasya druhiṇaśirasāṃ maṇḍalaṃ maṇḍapāntaḥ Kok_1.84c / yatra jñātvā kṛtanilayanāmindirāmātmakanyāṃ Kok_1.67a
vāhinīnāṃ vivoḍhā / / tattaddvīpāntaraśatasamānītaratnaughapūrṇaṃ naukājālaṃ muhurupaharan
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976693 (0.0):
yatra jñātvā kṛtanilayanāmindirāmātmakanyāṃ $ manye snehākulitahṛdayo / vāhinīnāṃ vivoḍhā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621935 (0.0):
tattaddvīpāntaraśatasamānītaratnaughapūrṇaṃ Kok_1.67c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622912 (0.0):
naukājālaṃ muhurupaharan vīcibhiḥ śliṣyatīva Kok_1.67d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623754 (0.035):
manye snehākulitahṛdayo vāhinīnāṃ vivoḍhā Kok_1.67b
vīcibhiḥ śliṣyatīva // Kok_1.67 // / tatsaudhāgreṣvaruṇadṛṣadāṃ sāndrasindūrakalpaṃ tejaḥpuñjaṃ kisalayadhiyā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976702 (0.0):
tattaddvīpāntaraśatasamānītaratnaughapūrṇaṃ % naukājālaṃ muhurupaharan / vīcibhiḥ śliṣyatīva // Kok_1.67 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976709 (0.0):
tatsaudhāgreṣvaruṇadṛṣadāṃ sāndrasindūrakalpaṃ $ tejaḥpuñjaṃ kisalayadhiyā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621996 (0.0):
tatsaṅgāśā punariha paraṃ heturityāsitā vā Kok_2.43b / tatsaudhāgreṣvaruṇadṛṣadāṃ sāndrasindūrakalpaṃ Kok_1.68a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622271 (0.0):
tejaḥpuñjaṃ kisalayadhiyā carvituṃ mārabhethāḥ Kok_1.68b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622914 (0.0):
naukājālaṃ muhurupaharan vīcibhiḥ śliṣyatīva Kok_1.67d
carvituṃ mārabhethāḥ / / dṛṣṭvā vātāyanavinihitairlocanābjaistaruṇyo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976717 (0.0):
tatsaudhāgreṣvaruṇadṛṣadāṃ sāndrasindūrakalpaṃ $ tejaḥpuñjaṃ kisalayadhiyā / carvituṃ mārabhethāḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622597 (1.192):
dṛṣṭvā yāntyaḥ svabhavanamupārūḍhanānāvimānāḥ Kok_1.14b / dṛṣṭvā vātāyanavinihitairlocanābjaistaruṇyo Kok_1.68c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622272 (0.044):
tejaḥpuñjaṃ kisalayadhiyā carvituṃ mārabhethāḥ Kok_1.68b
valgadvakṣoruhamupacitairhastatālairhaseyuḥ // Kok_1.68 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976724 (0.0):
dṛṣṭvā vātāyanavinihitairlocanābjaistaruṇyo % / valgadvakṣoruhamupacitairhastatālairhaseyuḥ // Kok_1.68 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624349 (0.0):
valgadbhṛṅgān vanaviṭapino bhāsurān pallavaughaiḥ Kok_1.40b / valgadvakṣoruhamupacitairhastatālairhaseyuḥ Kok_1.68d
kṛṣṭvā dṛṣṭiṃ kathamapi tataḥ kautukānāṃ nidānād uḍḍīyethāḥ pathi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976732 (0.0):
valgadvakṣoruhamupacitairhastatālairhaseyuḥ // Kok_1.68 // / kṛṣṭvā dṛṣṭiṃ kathamapi tataḥ kautukānāṃ nidānād $ uḍḍīyethāḥ pathi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621515 (0.0):
kṛṣṭaḥ kṛṣṭaḥ pathi pathi sakhe keralīnāṃ kaṭākṣaiḥ Kok_1.44b / kṛṣṭvā dṛṣṭiṃ kathamapi tataḥ kautukānāṃ nidānād Kok_1.69a
viṭapināṃ puṣpamādhvīṃ lihānaḥ / / hāraṃ hāraṃ madanapṛtanākāhalaiḥ kaṇṭhanādair utkaṇṭhānāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976743 (0.0):
kṛṣṭvā dṛṣṭiṃ kathamapi tataḥ kautukānāṃ nidānād $ uḍḍīyethāḥ pathi / viṭapināṃ puṣpamādhvīṃ lihānaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620998 (0.0):
uḍḍīyāsmād bakulasarasāt sa tvamudyānadeśāt Kok_1.18a / uḍḍīyethāḥ pathi viṭapināṃ puṣpamādhvīṃ lihānaḥ Kok_1.69b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625486 (0.0):
haste gaṇḍaṃ sitabisalatāhārajālaṃ stanāgre Kok_2.34b / hāraṃ hāraṃ madanapṛtanākāhalaiḥ kaṇṭhanādair Kok_1.69c
janapadamṛgīlocanānāṃ manāṃsi // Kok_1.69 // / brahmābhyāsapraśamitakalīn prāpya dīprān prakāśān śvetāraṇyaṃ vraja
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976757 (0.0):
hāraṃ hāraṃ madanapṛtanākāhalaiḥ kaṇṭhanādair % utkaṇṭhānāṃ / janapadamṛgīlocanānāṃ manāṃsi // Kok_1.69 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621003 (0.0):
uḍḍīyethāḥ pathi viṭapināṃ puṣpamādhvīṃ lihānaḥ Kok_1.69b / utkaṇṭhānāṃ janapadamṛgīlocanānāṃ manāṃsi Kok_1.69d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623468 (0.0):
bimbaṃ dṛṣṭvā payasi maṇibhaṅgāmale kampamānam Kok_1.91b / brahmābhyāsapraśamitakalīn prāpya dīprān prakāśān Kok_1.70a
bahumataṃ dhāma mṛtyuñjayasya / / dṛṣṭvā dūre sakṛdapi janā yanna paśyantyavaśyaṃ mṛtyorvaktraṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976771 (0.0):
brahmābhyāsapraśamitakalīn prāpya dīprān prakāśān $ śvetāraṇyaṃ vraja / bahumataṃ dhāma mṛtyuñjayasya &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622563 (0.0):
dṛṣṭvā dūre sakṛdapi janā yanna paśyantyavaśyaṃ Kok_1.70c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624804 (0.0):
śvetāraṇyaṃ vraja bahumataṃ dhāma mṛtyuñjayasya Kok_1.70b
niṭilaghaṭitabhrūkuṭīkaṃ kadācit // Kok_1.70 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976777 (0.0):
dṛṣṭvā dūre sakṛdapi janā yanna paśyantyavaśyaṃ % mṛtyorvaktraṃ / niṭilaghaṭitabhrūkuṭīkaṃ kadācit // Kok_1.70 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623914 (0.0):
mūle yasya prakṛtisubhage muktakailāsalobho Kok_1.18c / mṛtyorvaktraṃ niṭilaghaṭitabhrūkuṭīkaṃ kadācit Kok_1.70d
sevyaṃ śambhoraruṇamurasastāḍanāddaṇdapāṇeḥ pādāmbhojaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976786 (0.0):
niṭilaghaṭitabhrūkuṭīkaṃ kadācit // Kok_1.70 // / sevyaṃ śambhoraruṇamurasastāḍanāddaṇdapāṇeḥ $ pādāmbhojaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625208 (0.0):
seviṣyante niśi parabhṛta tvāṃ sukhena prasuptam Kok_1.58d / sevyaṃ śambhoraruṇamurasastāḍanāddaṇdapāṇeḥ Kok_1.71a
śikharitanayāpāṇisaṃvāhayogyam / / yenākrānte sati giripatau loṣṭamānāsyacakraś cakrandādhaḥkṛtabhujavano
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976791 (0.0):
sevyaṃ śambhoraruṇamurasastāḍanāddaṇdapāṇeḥ $ pādāmbhojaṃ / śikharitanayāpāṇisaṃvāhayogyam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976803 (0.0):
śikharitanayāpāṇisaṃvāhayogyam & / yenākrānte sati giripatau loṣṭamānāsyacakraś % cakrandādhaḥkṛtabhujavano
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621744 (0.0):
cakrandādhaḥkṛtabhujavano rakṣasāṃ cakravartī Kok_1.71d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624129 (0.0):
yenākrānte sati giripatau loṣṭamānāsyacakraś Kok_1.71c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623055 (1.192):
pāthorāśestanumiva parāṃ manyamāno viśālāṃ Kok_2.1c / pādāmbhojaṃ śikharitanayāpāṇisaṃvāhayogyam Kok_1.71b
rakṣasāṃ cakravartī // Kok_1.71 // / pārśve yasya pravahati nilā nāma kallolinī sā sandhyānṛttabhramiṣu patitā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976816 (0.0):
yenākrānte sati giripatau loṣṭamānāsyacakraś % cakrandādhaḥkṛtabhujavano / rakṣasāṃ cakravartī // Kok_1.71 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623099 (0.0):
pārśve pārśve paricitanamaskārajātaśramāṇāṃ Kok_1.51c / pārśve yasya pravahati nilā nāma kallolinī sā Kok_1.72a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624895 (0.0):
sandeśaṃ me naya khagapate sādhaya bhrātṛkṛtyaṃ Kok_1.10a / sandhyānṛttabhramiṣu patitā mastakājjāhnavīva Kok_1.72b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621746 (1.192):
cakrandādhaḥkṛtabhujavano rakṣasāṃ cakravartī Kok_1.71d
mastakājjāhnavīva / / nāvākṣetrapraṇayi ramayākrāntadormadhyamāste kūle yasyāḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976829 (0.0):
pārśve yasya pravahati nilā nāma kallolinī sā $ sandhyānṛttabhramiṣu / patitā mastakājjāhnavīva & / nāvākṣetrapraṇayi ramayākrāntadormadhyamāste % kūle yasyāḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622787 (0.0):
narmālāpasmitalavasudhāsecanairmucyamānas Kok_2.28c / nāvākṣetrapraṇayi ramayākrāntadormadhyamāste Kok_1.72c
kuvalayadalaśyāmalaṃ dhāma kiñcit // Kok_1.72 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976834 (0.0):
nāvākṣetrapraṇayi ramayākrāntadormadhyamāste % kūle yasyāḥ / kuvalayadalaśyāmalaṃ dhāma kiñcit // Kok_1.72 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621478 (0.0):
kūle yasyāḥ kuvalayadalaśyāmalaṃ dhāma kiñcit Kok_1.72d
sākaṃ kāntairmilati lalitaṃ keralīnāṃ kadambe matpreyasyāḥ priyasakha
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976845 (0.0):
kuvalayadalaśyāmalaṃ dhāma kiñcit // Kok_1.72 // / sākaṃ kāntairmilati lalitaṃ keralīnāṃ kadambe $ matpreyasyāḥ priyasakha
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623635 (0.0):
matprāṇānāṃ punarapi sakhe paścimāmeva yāyāḥ Kok_1.50b / matpreyasyāḥ priyasakha mahāmāghasevāgatāyāḥ Kok_1.73b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625005 (1.192):
saṃskartāsi dhruvamupagato yatra patrīndra teṣām Kok_1.13c / sākaṃ kāntairmilati lalitaṃ keralīnāṃ kadambe Kok_1.73a
mahāmāghasevāgatāyāḥ / / pāyaṃ pāyaṃ mukhaparimalaṃ mohanaṃ yatra mattāḥ prāyo 'dyāpi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976857 (0.0):
sākaṃ kāntairmilati lalitaṃ keralīnāṃ kadambe $ matpreyasyāḥ priyasakha / mahāmāghasevāgatāyāḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623062 (0.0):
pādāmbhojaṃ śikharitanayāpāṇisaṃvāhayogyam Kok_1.71b / pāyaṃ pāyaṃ mukhaparimalaṃ mohanaṃ yatra mattāḥ Kok_1.73c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623636 (0.0):
matpreyasyāḥ priyasakha mahāmāghasevāgatāyāḥ Kok_1.73b
bhramarakalabhā naiva jighranti padmān // Kok_1.73 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976863 (0.0):
pāyaṃ pāyaṃ mukhaparimalaṃ mohanaṃ yatra mattāḥ % prāyo 'dyāpi / bhramarakalabhā naiva jighranti padmān // Kok_1.73 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623322 (0.0):
prāyo 'dyāpi bhramarakalabhā naiva jighranti padmān Kok_1.73d
śaivālaughacchuritakamalā saikatasraṃsihaṃsā nītā kārśyaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976872 (0.0):
bhramarakalabhā naiva jighranti padmān // Kok_1.73 // / śaivālaughacchuritakamalā saikatasraṃsihaṃsā $ nītā kārśyaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624716 (0.0):
śailau haimau bhramarapaṭalīkīlito vyomabhāgaḥ Kok_2.21b / śaivālaughacchuritakamalā saikatasraṃsihaṃsā Kok_1.74a
tapanakiraṇairvāsareṣveṣu sindhuḥ / / ākīrṇāsyāmalakanikaraiḥ śroṇivibhraṃśikāñcīṃ manye dīnāṃ virahadaśayā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976886 (0.0):
śaivālaughacchuritakamalā saikatasraṃsihaṃsā $ nītā kārśyaṃ / tapanakiraṇairvāsareṣveṣu sindhuḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620754 (1.192):
ākarṣantaḥ pratinavalatāpuṣpagandhopahārān Kok_1.15a / ākīrṇāsyāmalakanikaraiḥ śroṇivibhraṃśikāñcīṃ Kok_1.74c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622876 (1.192):
nīcīkurvantyalasavalitā netrapātāḥ kuraṅgān Kok_2.22a / nītā kārśyaṃ tapanakiraṇairvāsareṣveṣu sindhuḥ Kok_1.74b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623723 (1.192):
mando vāyuḥ sutanu bakulodbhedasaurabhyabandhuḥ Kok_2.54d / manye dīnāṃ virahadaśayā preyasīṃ me 'nuyāyāt Kok_1.74d
preyasīṃ me 'nuyāyāt // Kok_1.74 // / śāstā tasyā yadi taṭapathaiḥ śambarakroḍavāsī tiṣṭhannaśve javini
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976899 (0.0):
ākīrṇāsyāmalakanikaraiḥ śroṇivibhraṃśikāñcīṃ % manye dīnāṃ virahadaśayā / preyasīṃ me 'nuyāyāt // Kok_1.74 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623725 (0.0):
manye dīnāṃ virahadaśayā preyasīṃ me 'nuyāyāt Kok_1.74d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622208 (0.050):
tiṣṭhannaśve javini mṛgayākautukī sañcareta Kok_1.75b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624639 (0.060):
śaṃsanti tvāṃ nanu parabhṛtaṃ śaiśave yadbhṛto 'nyaiḥ Kok_2.68c / śāstā tasyā yadi taṭapathaiḥ śambarakroḍavāsī Kok_1.75a
mṛgayākautukī sañcareta / / lumpestasya śramajalakaṇān komalaiḥ pakṣavātair bhūyāt prītyai laghu ca
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976904 (0.0):
śāstā tasyā yadi taṭapathaiḥ śambarakroḍavāsī $ tiṣṭhannaśve javini / mṛgayākautukī sañcareta &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976912 (0.0):
mṛgayākautukī sañcareta & / lumpestasya śramajalakaṇān komalaiḥ pakṣavātair % bhūyāt prītyai laghu ca
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622209 (0.0):
tiṣṭhannaśve javini mṛgayākautukī sañcareta Kok_1.75b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624272 (1.192):
lumpestasya śramajalakaṇān komalaiḥ pakṣavātair Kok_1.75c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623528 (0.060):
bhūyaḥ śrāntaṃ punarapi ratodyogamudvelayanti Kok_2.9d / bhūyāt prītyai laghu ca samaye sevanaṃ hi prabhūṇām Kok_1.75d
samaye sevanaṃ hi prabhūṇām // Kok_1.75 // / sarvotkṛṣṭā jagati viditāḥ keraleṣu dvijendrā vallīkauṇyostadapi mahimā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976924 (0.0):
lumpestasya śramajalakaṇān komalaiḥ pakṣavātair % bhūyāt prītyai laghu ca / samaye sevanaṃ hi prabhūṇām // Kok_1.75 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623530 (0.0):
bhūyaḥ śrāntaṃ punarapi ratodyogamudvelayanti Kok_2.9d / bhūyāt prītyai laghu ca samaye sevanaṃ hi prabhūṇām Kok_1.75d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624966 (0.0):
sarvaṃ caitanmadanaghaṭitaṃ saumya sambhūya sābhūt Kok_2.21d / sarvotkṛṣṭā jagati viditāḥ keraleṣu dvijendrā Kok_1.76a
kāpi madhyaśritānām / / tatrāpyasyāḥ salilapavanā yatra yatra prathante teṣāṃ teṣāmatiśayajuṣaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976931 (0.0):
sarvotkṛṣṭā jagati viditāḥ keraleṣu dvijendrā $ vallīkauṇyostadapi mahimā / kāpi madhyaśritānām &
śīlavidyānubhāvāḥ // Kok_1.76 // / īṣṭe teṣāṃ stutiṣu na guruḥ kā kathālpīyasāṃ no bhrātarbhūyaḥ śṛṇu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976943 (0.0):
tatrāpyasyāḥ salilapavanā yatra yatra prathante % teṣāṃ teṣāmatiśayajuṣaḥ / śīlavidyānubhāvāḥ // Kok_1.76 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620959 (0.0):
ityetasmānmama kuśalitāṃ viddhyabhijñānadānād Kok_2.66a / īṣṭe teṣāṃ stutiṣu na guruḥ kā kathālpīyasāṃ no Kok_1.77a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622299 (1.192):
teṣāmeṣāṃ stutiṣu na bhavet kasya vaktraṃ pavitram Kok_1.45d / teṣāṃ teṣāmatiśayajuṣaḥ śīlavidyānubhāvāḥ Kok_1.76d
parimitaṃ prastutādyāvaśeṣam / / tāmuttīrṇaḥ saritamamṛtasyandimākandavṛndān deśān pūtān pata
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976950 (0.0):
īṣṭe teṣāṃ stutiṣu na guruḥ kā kathālpīyasāṃ no $ bhrātarbhūyaḥ śṛṇu / parimitaṃ prastutādyāvaśeṣam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976957 (0.0):
tāmuttīrṇaḥ saritamamṛtasyandimākandavṛndān % deśān pūtān pata
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622158 (0.0):
tāmāyāntīṃ stanabharaparitrastabhugnāvalagnāṃ Kok_1.48a / tāmuttīrṇaḥ saritamamṛtasyandimākandavṛndān Kok_1.77c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623596 (0.0):
bhraśyannīvi sthitamiti viṭā vīkṣya saṃśliṣya yatra Kok_2.9b / bhrātarbhūyaḥ śṛṇu parimitaṃ prastutādyāvaśeṣam Kok_1.77b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622657 (0.057):
deśāddeśaṃ vrajasi kutukottānamugdhānanānāṃ Kok_1.63c / deśān pūtān pata guṇagaṇairnetranārāyaṇīyaiḥ Kok_1.77d
guṇagaṇairnetranārāyaṇīyaiḥ // Kok_1.77 // / yaḥ prākpāṇigrahaṇasamaye śambhunā sānukampaṃ haste kṛtvā kathamapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976971 (0.0):
tāmuttīrṇaḥ saritamamṛtasyandimākandavṛndān % deśān pūtān pata / guṇagaṇairnetranārāyaṇīyaiḥ // Kok_1.77 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622660 (0.0):
deśān pūtān pata guṇagaṇairnetranārāyaṇīyaiḥ Kok_1.77d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624049 (0.0):
yasyāṃ rātrau yuvativadanāmbhojasaundaryacauryāt Kok_2.4a / yaḥ prākpāṇigrahaṇasamaye śambhunā sānukampaṃ Kok_1.78a
śanairaśmapṛṣṭhe nyadhāyi / / draṣṭavyo 'sau kisalayamṛdurmuktipuryālayāyāḥ kātyāyanyā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976981 (0.0):
yaḥ prākpāṇigrahaṇasamaye śambhunā sānukampaṃ $ haste kṛtvā kathamapi / śanairaśmapṛṣṭhe nyadhāyi &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625466 (0.0):
haste kṛtvā kathamapi śanairaśmapṛṣṭhe nyadhāyi Kok_1.78b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622686 (0.063):
draṣṭavyāste tadanu saritaṃ dakṣiṇenāgrahārāḥ Kok_1.25d / draṣṭavyo 'sau kisalayamṛdurmuktipuryālayāyāḥ Kok_1.78c
mahiṣamathanoḍḍāmaraḥ pādapadmaḥ // Kok_1.78 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976987 (0.0):
draṣṭavyo 'sau kisalayamṛdurmuktipuryālayāyāḥ % kātyāyanyā / mahiṣamathanoḍḍāmaraḥ pādapadmaḥ // Kok_1.78 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621255 (0.0):
kātyāyanyā mahiṣamathanoḍḍāmaraḥ pādapadmaḥ Kok_1.78d
kiñcitpūrvaṃ raṇakhalabhuvi śrīmadadhyakṣayethās tanmīmāṃsādvayakulaguroḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6976999 (0.0):
mahiṣamathanoḍḍāmaraḥ pādapadmaḥ // Kok_1.78 // / kiñcitpūrvaṃ raṇakhalabhuvi śrīmadadhyakṣayethās $
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621375 (0.0):
kiñciccañcūkalitakalikāśīthubhāreṇa siñceś Kok_1.48c / kiñcitpūrvaṃ raṇakhalabhuvi śrīmadadhyakṣayethās Kok_1.79a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622019 (0.0):
tanmīmāṃsādvayakulaguroḥ sadma puṇyaṃ maharṣeḥ Kok_1.79b
sadma puṇyaṃ maharṣeḥ / / vidvadvṛnde vivaditumanasyāgate yatra śaśvad-
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977008 (0.0):
tanmīmāṃsādvayakulaguroḥ sadma puṇyaṃ maharṣeḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622020 (0.0):
tanmīmāṃsādvayakulaguroḥ sadma puṇyaṃ maharṣeḥ Kok_1.79b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624449 (0.058):
vidyudvallī punarapi navārabdhasaṃbhogalīlā- Kok_2.10c / vidvadvṛnde vivaditumanasyāgate yatra śaśvad- Kok_1.79c
vyākhyāśālāvalabhinilayastiṣṭhate kīrasaṅghaḥ // Kok_1.79 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977016 (0.0):
vidvadvṛnde vivaditumanasyāgate yatra śaśvad- % / vyākhyāśālāvalabhinilayastiṣṭhate kīrasaṅghaḥ // Kok_1.79 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624605 (0.0):
vyākīrṇārghyāḥ kusumamadhubhirvījayantaḥ pravālaiḥ Kok_1.29b / vyākhyāśālāvalabhinilayastiṣṭhate kīrasaṅghaḥ Kok_1.79d
śāstravyākhyā hariharakathā satkriyābhyāgatānām ālāpo vā yadi saha
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977025 (0.0):
vyākhyāśālāvalabhinilayastiṣṭhate kīrasaṅghaḥ // Kok_1.79 // / śāstravyākhyā hariharakathā satkriyābhyāgatānām $ ālāpo vā yadi saha
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624647 (0.0):
śāstā tasyā yadi taṭapathaiḥ śambarakroḍavāsī Kok_1.75a / śāstravyākhyā hariharakathā satkriyābhyāgatānām Kok_1.80a
budhairākṣipedasya cetaḥ / / tadvisrabdhadvijaparivṛte niṣkuṭādrau niṣaṇṇaḥ kokūyethāḥ sa khalu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977038 (0.0):
śāstravyākhyā hariharakathā satkriyābhyāgatānām $ ālāpo vā yadi saha / budhairākṣipedasya cetaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622012 (0.0):
tatsaundaryāpahṛtahṛdayo mā vilambasva gantuṃ Kok_1.20c / tadvisrabdhadvijaparivṛte niṣkuṭādrau niṣaṇṇaḥ Kok_1.80c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620803 (0.046):
ārabdhānāṃ hara hara mayā yatra saṃvāhanānāṃ Kok_2.31c / ālāpo vā yadi saha budhairākṣipedasya cetaḥ Kok_1.80b
madhurāṃ sūktimākarṇya tuṣyet // Kok_1.80 // / ślāghyacchandasthitimayi mayā śobhane 'rthe niyuktaṃ śrāvyaṃ śabdaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977046 (0.0):
tadvisrabdhadvijaparivṛte niṣkuṭādrau niṣaṇṇaḥ % kokūyethāḥ sa khalu / madhurāṃ sūktimākarṇya tuṣyet // Kok_1.80 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977054 (0.0):
ślāghyacchandasthitimayi mayā śobhane 'rthe niyuktaṃ $ śrāvyaṃ śabdaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621555 (0.0):
kokūyethāḥ sa khalu madhurāṃ sūktimākarṇya tuṣyet Kok_1.80d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624797 (0.0):
śroṇyāṃ kṣaumaṃ malinamasṛṇaṃ sā vahatyeva hantety Kok_2.34c / ślāghyacchandasthitimayi mayā śobhane 'rthe niyuktaṃ Kok_1.81a
sarasasumanobhājamabhrāntavṛttim /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977059 (0.0):
ślāghyacchandasthitimayi mayā śobhane 'rthe niyuktaṃ $ śrāvyaṃ śabdaiḥ / sarasasumanobhājamabhrāntavṛttim &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624747 (0.0):
śrāvyaṃ śabdaiḥ sarasasumanobhājamabhrāntavṛttim Kok_1.81b
dūraprāptyā praśithilamiva tvāṃ sakhe kāvyakalpaṃ dhīmān paśyet sa yadi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977069 (0.0):
sarasasumanobhājamabhrāntavṛttim & / dūraprāptyā praśithilamiva tvāṃ sakhe kāvyakalpaṃ % dhīmān paśyet sa yadi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622504 (0.0):
dūraprāptyā praśithilamiva tvāṃ sakhe kāvyakalpaṃ Kok_1.81c
nanu te śuddha eva pracāraḥ // Kok_1.81 // / pārśvādasya pracalitavataḥ pāvanānāharantaḥ kundasvacchān
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977077 (0.0):
dūraprāptyā praśithilamiva tvāṃ sakhe kāvyakalpaṃ % dhīmān paśyet sa yadi / nanu te śuddha eva pracāraḥ // Kok_1.81 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622716 (0.0):
dhīmān paśyet sa yadi nanu te śuddha eva pracāraḥ Kok_1.81d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623080 (0.059):
pāre cūrṇyāḥ parisarasamāsīnagovindavakṣo- Kok_1.11c / pārśvādasya pracalitavataḥ pāvanānāharantaḥ Kok_1.82a
vṛṣapatimukhāsaktaromanthaphenān / / chindyustāpaṃ tava vṛṣapurīsaṅginaḥ śaṅkarāṅka-
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977092 (0.0):
pārśvādasya pracalitavataḥ pāvanānāharantaḥ $ kundasvacchān / vṛṣapatimukhāsaktaromanthaphenān &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621417 (0.0):
kundasvacchān vṛṣapatimukhāsaktaromanthaphenān Kok_1.82b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621863 (0.0):
chindyustāpaṃ tava vṛṣapurīsaṅginaḥ śaṅkarāṅka- Kok_1.82c
krīḍadgaurīkacataralanodgandhayo gandhavāhāḥ // Kok_1.82 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977100 (0.0):
chindyustāpaṃ tava vṛṣapurīsaṅginaḥ śaṅkarāṅka- % / krīḍadgaurīkacataralanodgandhayo gandhavāhāḥ // Kok_1.82 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621576 (0.0):
kolānelāvanasurabhilān yāhi yatra prathante Kok_1.61c / krīḍadgaurīkacataralanodgandhayo gandhavāhāḥ Kok_1.82d
pūrvo bhāgaḥ stanabharanataḥ prekṣyate ceccalākṣaḥ paścādbhāgo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977110 (0.0):
krīḍadgaurīkacataralanodgandhayo gandhavāhāḥ // Kok_1.82 // / pūrvo bhāgaḥ stanabharanataḥ prekṣyate ceccalākṣaḥ $ paścādbhāgo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623131 (0.0):
putrasyāsau priyasakha iti prītigarbhaiḥ kaṭākṣair Kok_1.46a / pūrvo bhāgaḥ stanabharanataḥ prekṣyate ceccalākṣaḥ Kok_1.83a
lalitacikuro dṛśyate no nitambī / / itthaṃ gauryā yugapadubhayaṃ draṣṭukāmo 'ṣṭamūrtir mūrtidvandvaṃ vahati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977125 (0.0):
pūrvo bhāgaḥ stanabharanataḥ prekṣyate ceccalākṣaḥ $ paścādbhāgo / lalitacikuro dṛśyate no nitambī &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620897 (0.0):
āste śātatriśikhaśikhayā dārukaṃ jaghnuṣī sā Kok_1.42c / itthaṃ gauryā yugapadubhayaṃ draṣṭukāmo 'ṣṭamūrtir Kok_1.83c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623001 (1.192):
paścādbhāgaṃ sumukhi ramaṇairitthamāvedyamānāḥ Kok_2.2b / paścādbhāgo lalitacikuro dṛśyate no nitambī Kok_1.83b
bhagavān yaḥ sa muktyai niṣevyaḥ // Kok_1.83 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977132 (0.0):
itthaṃ gauryā yugapadubhayaṃ draṣṭukāmo 'ṣṭamūrtir % mūrtidvandvaṃ vahati / bhagavān yaḥ sa muktyai niṣevyaḥ // Kok_1.83 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623897 (0.0):
mūrtidvandvaṃ vahati bhagavān yaḥ sa muktyai niṣevyaḥ Kok_1.83d
bhūṣābhogiśvasitapavanaiḥ phālanetre pradīpte
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977139 (0.0):
bhagavān yaḥ sa muktyai niṣevyaḥ // Kok_1.83 // / bhūṣābhogiśvasitapavanaiḥ phālanetre pradīpte $
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623564 (0.0):
bhūṣānādairbhuvanaviditaṃ sahyaśailaṃ śrayethāḥ Kok_1.39b / bhūṣābhogiśvasitapavanaiḥ phālanetre pradīpte Kok_1.84a
svinnasyendoramṛtapṛṣatairūrjitaṃ nirgaladbhiḥ /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977145 (0.0):
bhūṣābhogiśvasitapavanaiḥ phālanetre pradīpte $ / svinnasyendoramṛtapṛṣatairūrjitaṃ nirgaladbhiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625429 (0.0):
svinnasyendoramṛtapṛṣatairūrjitaṃ nirgaladbhiḥ Kok_1.84b
maulau yasya druhiṇaśirasāṃ maṇḍalaṃ maṇḍapāntaḥ kṣmādevānāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977153 (0.0):
svinnasyendoramṛtapṛṣatairūrjitaṃ nirgaladbhiḥ & / maulau yasya druhiṇaśirasāṃ maṇḍalaṃ maṇḍapāntaḥ % kṣmādevānāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623936 (0.0):
maulau yasya druhiṇaśirasāṃ maṇḍalaṃ maṇḍapāntaḥ Kok_1.84c
śrutipadajuṣāṃ saṃśayānucchinatti // Kok_1.84 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977159 (0.0):
maulau yasya druhiṇaśirasāṃ maṇḍalaṃ maṇḍapāntaḥ % kṣmādevānāṃ / śrutipadajuṣāṃ saṃśayānucchinatti // Kok_1.84 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621654 (0.056):
kṣmādevānāṃ śrutipadajuṣāṃ saṃśayānucchinatti Kok_1.84d
dvāropāntasthitikṛdaṇimāpāṅgadattehitārthair
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977168 (0.0):
śrutipadajuṣāṃ saṃśayānucchinatti // Kok_1.84 // / dvāropāntasthitikṛdaṇimāpāṅgadattehitārthair $
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622701 (0.0):
draṣṭuṃ devaṃ varuṇapurataḥ sampatantyo vimānaiḥ Kok_1.2b / dvāropāntasthitikṛdaṇimāpāṅgadattehitārthair Kok_1.85a
āśāpālairnibiḍitabahiḥprāṅgaṇaṃ sevamānaiḥ / / tasyādūre kanakabhavanaṃ pakṣapātāt praviṣṭaḥ sampanmūrtiṃ praṇama girijāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977182 (0.0):
dvāropāntasthitikṛdaṇimāpāṅgadattehitārthair $ / āśāpālairnibiḍitabahiḥprāṅgaṇaṃ sevamānaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624919 (1.788):
sampadgrāmaṃ yadi na bhajase janmanā kiṃ bhṛtena Kok_1.50d / sampanmūrtiṃ praṇama girijāṃ sā hi viśvasya mātā Kok_1.85d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620835 (0.046):
ālokethāstaralahariṇīnetratāpiñchitāni Kok_1.31b / āśāpālairnibiḍitabahiḥprāṅgaṇaṃ sevamānaiḥ Kok_1.85b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622077 (0.047):
tasminnasyā bhavati niyataṃ hanta cintākulāyā Kok_2.26c / tasyādūre kanakabhavanaṃ pakṣapātāt praviṣṭaḥ Kok_1.85c
sā hi viśvasya mātā // Kok_1.85 // / saṃsarpadbhistanurucibharaiḥ saṅgamagrāmaśaures tāpiñchābhaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977193 (0.0):
tasyādūre kanakabhavanaṃ pakṣapātāt praviṣṭaḥ % sampanmūrtiṃ praṇama / girijāṃ sā hi viśvasya mātā // Kok_1.85 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624920 (0.0):
sampadgrāmaṃ yadi na bhajase janmanā kiṃ bhṛtena Kok_1.50d / sampanmūrtiṃ praṇama girijāṃ sā hi viśvasya mātā Kok_1.85d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624980 (0.055):
sahyasparśe sati ravikare tāmasahyasmarārtiṃ Kok_2.45c / saṃsarpadbhistanurucibharaiḥ saṅgamagrāmaśaures Kok_1.86a
stabakitatalaṃ gāhamāno vihāyaḥ / / tulyacchāyasmṛtanavatamālāvalīvāsasaukhyo manye lokaiḥ kṣaṇamiva pṛthaṅno
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977209 (0.0):
saṃsarpadbhistanurucibharaiḥ saṅgamagrāmaśaures $ tāpiñchābhaiḥ / stabakitatalaṃ gāhamāno vihāyaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622144 (0.0):
tāpastīvrasmarahutabhujā tasya varṇodgamo 'pi Kok_2.59d / tāpiñchābhaiḥ stabakitatalaṃ gāhamāno vihāyaḥ Kok_1.86b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622256 (0.0):
tuṇḍīrakṣmā sulabhakavitāsasyavṛddhiḥ samindhe Kok_1.17d / tulyacchāyasmṛtanavatamālāvalīvāsasaukhyo Kok_1.86c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623746 (0.0):
manye lokaiḥ kṣaṇamiva pṛthaṅno vibhāviṣyase tvam Kok_1.86d
vibhāviṣyase tvam // Kok_1.86 // / kālīvāsaṃ bhaja pathi mahat kānanaṃ yatra śaśvat sevāyāte tridaśanikare
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977221 (0.0):
tulyacchāyasmṛtanavatamālāvalīvāsasaukhyo % manye lokaiḥ kṣaṇamiva / pṛthaṅno vibhāviṣyase tvam // Kok_1.86 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625187 (0.0):
seyaṃ mattaḥ śravaṇasarasā śrūyatāṃ śrāvyabandhā Kok_2.49d / sevāyāte tridaśanikare śrāddhadevaupavāhyam Kok_1.87b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621330 (1.192):
kālāt kṣīṇe punaravayave vardhate kevalaṃ no Kok_2.59c / kālīvāsaṃ bhaja pathi mahat kānanaṃ yatra śaśvat Kok_1.87a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623747 (1.788):
manye lokaiḥ kṣaṇamiva pṛthaṅno vibhāviṣyase tvam Kok_1.86d
śrāddhadevaupavāhyam / / bhūtairbhedyo balimahiṣa ityudbhaṭaiḥ kṛṣṭaśṛṅge rajjugrāhaṃ rudati vijayā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977234 (0.0):
kālīvāsaṃ bhaja pathi mahat kānanaṃ yatra śaśvat $ sevāyāte tridaśanikare / śrāddhadevaupavāhyam & / bhūtairbhedyo balimahiṣa ityudbhaṭaiḥ kṛṣṭaśṛṅge % rajjugrāhaṃ rudati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623500 (0.0):
bhūtairbhedyo balimahiṣa ityudbhaṭaiḥ kṛṣṭaśṛṅge Kok_1.87c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624158 (0.0):
rajjugrāhaṃ rudati vijayā rūḍhahāsaṃ ruṇaddhi Kok_1.87d
rūḍhahāsaṃ ruṇaddhi // Kok_1.87 // / ramyāṃ harmyadhvajapaṭamarudvījitabradhnayugyām agre
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977247 (0.0):
bhūtairbhedyo balimahiṣa ityudbhaṭaiḥ kṛṣṭaśṛṅge % rajjugrāhaṃ rudati / vijayā rūḍhahāsaṃ ruṇaddhi // Kok_1.87 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624161 (0.0):
rajjugrāhaṃ rudati vijayā rūḍhahāsaṃ ruṇaddhi Kok_1.87d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624175 (0.0):
ratnaśreṇīghaṭitaśikharairgopuraiḥ sā purī te Kok_1.93c / ramyāṃ harmyadhvajapaṭamarudvījitabradhnayugyām Kok_1.88a
paśyāñjanakhalapurīmāśritāṃ śaṅkareṇa /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977253 (0.0):
ramyāṃ harmyadhvajapaṭamarudvījitabradhnayugyām $ agre / paśyāñjanakhalapurīmāśritāṃ śaṅkareṇa &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620625 (0.0):
agre paśyāñjanakhalapurīmāśritāṃ śaṅkareṇa Kok_1.88b
yatrāśliṣṭo varayuvatibhiścumbati svinnagaṇḍaṃ cūrṇīvātaḥ priya iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977263 (0.0):
paśyāñjanakhalapurīmāśritāṃ śaṅkareṇa & / yatrāśliṣṭo varayuvatibhiścumbati svinnagaṇḍaṃ % cūrṇīvātaḥ priya iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623978 (1.192):
yatrārabdhe dinakarakarairapyahārye 'ndhakāre Kok_2.3c / yatrāśliṣṭo varayuvatibhiścumbati svinnagaṇḍaṃ Kok_1.88c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621817 (0.060):
cūrṇīvātaḥ priya iva ratiśrāntamāsyāravindam Kok_1.88d
ratiśrāntamāsyāravindam // Kok_1.88 // / sā ca prekṣyā saridanupadaṃ yatra kalmāṣitāyāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977272 (0.0):
yatrāśliṣṭo varayuvatibhiścumbati svinnagaṇḍaṃ % cūrṇīvātaḥ priya iva / ratiśrāntamāsyāravindam // Kok_1.88 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621820 (0.0):
cūrṇīvātaḥ priya iva ratiśrāntamāsyāravindam Kok_1.88d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625036 (0.045):
sā kāverī madajalajharī sahyadantāvalasya Kok_1.35b / sā ca prekṣyā saridanupadaṃ yatra kalmāṣitāyāṃ Kok_1.89a
majjanmāhodayapuravadhūkaṇṭhakastūrikābhiḥ /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977277 (0.0):
ratiśrāntamāsyāravindam // Kok_1.88 // / sā ca prekṣyā saridanupadaṃ yatra kalmāṣitāyāṃ $ / majjanmāhodayapuravadhūkaṇṭhakastūrikābhiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623612 (0.0):
majjanmāhodayapuravadhūkaṇṭhakastūrikābhiḥ Kok_1.89b
raktāḥ padmāḥ kuvalayavanīsāmyamāpadyamānā vijñāyante
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977282 (0.0):
majjanmāhodayapuravadhūkaṇṭhakastūrikābhiḥ & / raktāḥ padmāḥ kuvalayavanīsāmyamāpadyamānā % vijñāyante
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624151 (0.011):
raktāḥ padmāḥ kuvalayavanīsāmyamāpadyamānā Kok_1.89c
sphuṭamahimadhāmodaye jṛmbhamāṇe // Kok_1.89 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977290 (0.0):
raktāḥ padmāḥ kuvalayavanīsāmyamāpadyamānā % vijñāyante / sphuṭamahimadhāmodaye jṛmbhamāṇe // Kok_1.89 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624429 (0.0):
vāmo bāhustvayi savidhage yāsyati spandamasyāḥ Kok_2.44d / vijñāyante sphuṭamahimadhāmodaye jṛmbhamāṇe Kok_1.89d
cārusvacchā śapharanayanā cakravākastanaśrīḥ kallolabhrūḥ kamalavadanā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977303 (0.0):
sphuṭamahimadhāmodaye jṛmbhamāṇe // Kok_1.89 // / cārusvacchā śapharanayanā cakravākastanaśrīḥ $ kallolabhrūḥ kamalavadanā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621217 (0.0):
kalyāṇaughaḥ sphurati rasikānantatāpyatra hīti Kok_2.12b / kallolabhrūḥ kamalavadanā kamraśaivālakeśā Kok_1.90b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621775 (0.0):
cāndrī mūrtiḥ kathaya jagato jñāpyate kena rātrau Kok_2.20d / cārusvacchā śapharanayanā cakravākastanaśrīḥ Kok_1.90a
kamraśaivālakeśā / / saṃsevyā syāt sarasamadhurā sānukūlāvatīrṇair durgāhānyairiti hi saraṇiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977308 (0.0):
cārusvacchā śapharanayanā cakravākastanaśrīḥ $ kallolabhrūḥ kamalavadanā / kamraśaivālakeśā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977316 (0.0):
kamraśaivālakeśā & / saṃsevyā syāt sarasamadhurā sānukūlāvatīrṇair % durgāhānyairiti hi saraṇiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624991 (0.0):
saṃsevyā syāt sarasamadhurā sānukūlāvatīrṇair Kok_1.90c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621218 (0.013):
kallolabhrūḥ kamalavadanā kamraśaivālakeśā Kok_1.90b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622497 (0.055):
dīnāpannapraṇayaghaṭane dīrghasūtretarasya Kok_1.9d / durgāhānyairiti hi saraṇiḥ kāpi gāmbhīryabhājām Kok_1.90d
kāpi gāmbhīryabhājām // Kok_1.90 // / tvayyākāśe subhaga taṭinīṃ lambamāne salīlaṃ bimbaṃ dṛṣṭvā payasi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977321 (0.0):
saṃsevyā syāt sarasamadhurā sānukūlāvatīrṇair % durgāhānyairiti hi saraṇiḥ / kāpi gāmbhīryabhājām // Kok_1.90 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977328 (0.0):
tvayyākāśe subhaga taṭinīṃ lambamāne salīlaṃ $ bimbaṃ dṛṣṭvā payasi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622384 (0.0):
tvadbhūṣāyāṃ hariti satataṃ locane pātayāmi Kok_2.56b / tvayyākāśe subhaga taṭinīṃ lambamāne salīlaṃ Kok_1.91a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622498 (0.0):
dīnāpannapraṇayaghaṭane dīrghasūtretarasya Kok_1.9d / durgāhānyairiti hi saraṇiḥ kāpi gāmbhīryabhājām Kok_1.90d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623456 (0.060):
bimbavyājādviśati bhavati syādamuṣyeti śaṅke Kok_1.56c / bimbaṃ dṛṣṭvā payasi maṇibhaṅgāmale kampamānam Kok_1.91b
maṇibhaṅgāmale kampamānam / / vīcīvegapracaladasitāmbhojinīgucchabuddhyā kūjaṃ kūjaṃ madhuramalayaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977344 (0.0):
tvayyākāśe subhaga taṭinīṃ lambamāne salīlaṃ $ bimbaṃ dṛṣṭvā payasi / maṇibhaṅgāmale kampamānam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621439 (0.0):
kūjadbhṛṅgaḥ kuravakataruryaḥ kuraṅgekṣaṇāyāḥ Kok_2.17b / kūjaṃ kūjaṃ madhuramalayaḥ kokila vyālaperan Kok_1.91d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624511 (0.0):
vīcīgarvaṃ harati nikhilaṃ vibhramāndolitā bhrūḥ Kok_2.22b / vīcīvegapracaladasitāmbhojinīgucchabuddhyā Kok_1.91c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623459 (1.192):
bimbaṃ dṛṣṭvā payasi maṇibhaṅgāmale kampamānam Kok_1.91b
kokila vyālaperan // Kok_1.91 // / tīraṃ tasyāḥ prati gatavato dakṣiṇaṃ tatkṣaṇaṃ te deśaḥ sarvātiśayivibhavo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977356 (0.0):
vīcīvegapracaladasitāmbhojinīgucchabuddhyā % kūjaṃ kūjaṃ madhuramalayaḥ / kokila vyālaperan // Kok_1.91 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621440 (0.0):
kūjadbhṛṅgaḥ kuravakataruryaḥ kuraṅgekṣaṇāyāḥ Kok_2.17b / kūjaṃ kūjaṃ madhuramalayaḥ kokila vyālaperan Kok_1.91d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622216 (0.0):
tiṣṭhannaśve javini mṛgayākautukī sañcareta Kok_1.75b / tīraṃ tasyāḥ prati gatavato dakṣiṇaṃ tatkṣaṇaṃ te Kok_1.92a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622642 (0.0):
deśaḥ sarvātiśayivibhavo dṛkpathetaḥ pratheta Kok_1.92b
dṛkpathetaḥ pratheta / / tāṃ jānīyā diśi diśi jayantākhyayā khyāyamānāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977365 (0.0):
tīraṃ tasyāḥ prati gatavato dakṣiṇaṃ tatkṣaṇaṃ te $ deśaḥ / sarvātiśayivibhavo dṛkpathetaḥ pratheta &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622643 (0.0):
deśaḥ sarvātiśayivibhavo dṛkpathetaḥ pratheta Kok_1.92b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622196 (1.192):
tāścenmānagrathitahṛdayāḥ sannatān nādri yeran Kok_1.38a / tāṃ jānīyā diśi diśi jayantākhyayā khyāyamānāṃ Kok_1.92c
pratyādiṣṭatridivanagaraprābhavāṃ prāpyabhūmim // Kok_1.92 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977372 (0.0):
tāṃ jānīyā diśi diśi jayantākhyayā khyāyamānāṃ % / pratyādiṣṭatridivanagaraprābhavāṃ prāpyabhūmim // Kok_1.92 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623191 (0.0):
pratyādiṣṭatridivanagaraprābhavāṃ prāpyabhūmim Kok_1.92d
bālodyānaiḥ samadamahilābhuktavallīnikuñjaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977380 (0.0):
pratyādiṣṭatridivanagaraprābhavāṃ prāpyabhūmim // Kok_1.92 // / bālodyānaiḥ samadamahilābhuktavallīnikuñjaiḥ $
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623429 (0.0):
bālodyāne kvacana viharan mārgakhedaṃ vijahyāḥ Kok_1.46d / bālodyānaiḥ samadamahilābhuktavallīnikuñjaiḥ Kok_1.93a
kelīhaṃsakṣubhitanagarabhrāntabhṛṅgaiḥ sarobhiḥ /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977387 (0.0):
bālodyānaiḥ samadamahilābhuktavallīnikuñjaiḥ $ / kelīhaṃsakṣubhitanagarabhrāntabhṛṅgaiḥ sarobhiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621537 (0.0):
kelīyānakvaṇitaraśanā komalābhyāṃ padābhyām Kok_1.47a / kelīhaṃsakṣubhitanagarabhrāntabhṛṅgaiḥ sarobhiḥ Kok_1.93b
ratnaśreṇīghaṭitaśikharairgopuraiḥ sā purī te prāyaḥ prajñābharaṇa sugamā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977396 (0.0):
kelīhaṃsakṣubhitanagarabhrāntabhṛṅgaiḥ sarobhiḥ & / ratnaśreṇīghaṭitaśikharairgopuraiḥ sā purī te % prāyaḥ prajñābharaṇa
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623300 (0.0):
prāyaḥ prajñābharaṇa sugamā syādanāveditāpi Kok_1.93d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624167 (0.0):
rajjugrāhaṃ rudati vijayā rūḍhahāsaṃ ruṇaddhi Kok_1.87d / ratnaśreṇīghaṭitaśikharairgopuraiḥ sā purī te Kok_1.93c
syādanāveditāpi // Kok_1.93 // / uttarabhāgaḥ / lakṣmījanmasthitimanupamaiḥ pūritāṃ ratnajālair bhūbhṛdgarbhāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977411 (0.0):
ratnaśreṇīghaṭitaśikharairgopuraiḥ sā purī te % prāyaḥ prajñābharaṇa / sugamā syādanāveditāpi // Kok_1.93 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623301 (0.0):
prāyaḥ prajñābharaṇa sugamā syādanāveditāpi Kok_1.93d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624212 (0.0):
romāvalyāmapi guṇadaśāṃ yatra bimbādharāṇāṃ Kok_2.8c / lakṣmījanmasthitimanupamaiḥ pūritāṃ ratnajālair Kok_2.1a
prakaṭitakaleśodayaślāghyavṛddhim / / pāthorāśestanumiva parāṃ manyamāno viśālāṃ yāmadhyāste sa khalu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977425 (0.0):
lakṣmījanmasthitimanupamaiḥ pūritāṃ ratnajālair $ bhūbhṛdgarbhāṃ / prakaṭitakaleśodayaślāghyavṛddhim &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623047 (0.0):
pāṇī kalpadrumakisalayaprābhavaṃ na kṣamete Kok_2.22c / pāthorāśestanumiva parāṃ manyamāno viśālāṃ Kok_2.1c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623509 (0.0):
bhūtairbhedyo balimahiṣa ityudbhaṭaiḥ kṛṣṭaśṛṅge Kok_1.87c / bhūbhṛdgarbhāṃ prakaṭitakaleśodayaślāghyavṛddhim Kok_2.1b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624072 (0.0):
yāmadhyāste sa khalu nigamāmbhojabhṛṅgo rathāṅgī Kok_2.1d
nigamāmbhojabhṛṅgo rathāṅgī // Kok_2.1 // / vaktraupamyaṃ vahati vimalaṃ paśya pārśve sudhāṃśoḥ paścādbhāgaṃ sumukhi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977429 (0.0):
pāthorāśestanumiva parāṃ manyamāno viśālāṃ % yāmadhyāste sa khalu / nigamāmbhojabhṛṅgo rathāṅgī // Kok_2.1 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977442 (0.0):
nigamāmbhojabhṛṅgo rathāṅgī // Kok_2.1 // / vaktraupamyaṃ vahati vimalaṃ paśya pārśve sudhāṃśoḥ $ paścādbhāgaṃ sumukhi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622993 (0.0):
paścādbhāgaṃ sumukhi ramaṇairitthamāvedyamānāḥ Kok_2.2b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624076 (0.0):
yāmadhyāste sa khalu nigamāmbhojabhṛṅgo rathāṅgī Kok_2.1d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624316 (0.0):
vakturvaktraṃ tamasi bhavato naiva dṛśyeta rātrāv Kok_2.45a / vaktraupamyaṃ vahati vimalaṃ paśya pārśve sudhāṃśoḥ Kok_2.2a
ramaṇairitthamāvedyamānāḥ / / harmye yasyāṃ hariṇanayanāḥ kurvate 'smin kalaṅkaṃ dṛṣṭvā serṣyā iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977453 (0.0):
vaktraupamyaṃ vahati vimalaṃ paśya pārśve sudhāṃśoḥ $ paścādbhāgaṃ sumukhi / ramaṇairitthamāvedyamānāḥ & / harmye yasyāṃ hariṇanayanāḥ kurvate 'smin kalaṅkaṃ % dṛṣṭvā serṣyā iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625459 (0.0):
svairālāpaistava pika girāṃ kāpi śikṣā bhavitrī Kok_1.47d / harmye yasyāṃ hariṇanayanāḥ kurvate 'smin kalaṅkaṃ Kok_2.2c
kuvalayādhyeyaśobhairapāṅgaiḥ // Kok_2.2 // / vīthyāṃ vīthyāṃ valaripuśilābhaṅgabaddhasthalāyāṃ sammūrchadbhiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977459 (0.0):
harmye yasyāṃ hariṇanayanāḥ kurvate 'smin kalaṅkaṃ % dṛṣṭvā serṣyā iva / kuvalayādhyeyaśobhairapāṅgaiḥ // Kok_2.2 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977468 (0.0):
kuvalayādhyeyaśobhairapāṅgaiḥ // Kok_2.2 // / vīthyāṃ vīthyāṃ valaripuśilābhaṅgabaddhasthalāyāṃ $ sammūrchadbhiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622621 (0.0):
dṛṣṭvā serṣyā iva kuvalayādhyeyaśobhairapāṅgaiḥ Kok_2.2d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624542 (0.0):
vītāloke jagati timirairvyomanīlābjabhṛṅgaiḥ Kok_1.57b / vīthyāṃ vīthyāṃ valaripuśilābhaṅgabaddhasthalāyāṃ Kok_2.3a
kiraṇapaṭalaistvadgarujjālanīlaiḥ /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977474 (0.0):
vīthyāṃ vīthyāṃ valaripuśilābhaṅgabaddhasthalāyāṃ $ sammūrchadbhiḥ / kiraṇapaṭalaistvadgarujjālanīlaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624952 (0.0):
sammūrchadbhiḥ kiraṇapaṭalaistvadgarujjālanīlaiḥ Kok_2.3b
yatrārabdhe dinakarakarairapyahārye 'ndhakāre lolākṣīṇāṃ bhavati divase
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977482 (0.0):
kiraṇapaṭalaistvadgarujjālanīlaiḥ & / yatrārabdhe dinakarakarairapyahārye 'ndhakāre % lolākṣīṇāṃ bhavati divase
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624293 (0.0):
lolambākṣī calakisalayairāhvayantī sarāgā Kok_1.6d / lolākṣīṇāṃ bhavati divase nirviśaṅko 'bhisāraḥ Kok_2.3d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623971 (0.047):
yatrāyāntyāḥ payasi vimale snātumasmatpriyāyā Kok_2.13c / yatrārabdhe dinakarakarairapyahārye 'ndhakāre Kok_2.3c
nirviśaṅko 'bhisāraḥ // Kok_2.3 // / yasyāṃ rātrau yuvativadanāmbhojasaundaryacauryāt satyaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977493 (0.0):
yatrārabdhe dinakarakarairapyahārye 'ndhakāre % lolākṣīṇāṃ bhavati divase / nirviśaṅko 'bhisāraḥ // Kok_2.3 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624042 (0.0):
yasyāṃ meghā harimaṇiśilāharmyaparyantabhājo Kok_2.10a / yasyāṃ rātrau yuvativadanāmbhojasaundaryacauryāt Kok_2.4a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624294 (0.0):
lolākṣīṇāṃ bhavati divase nirviśaṅko 'bhisāraḥ Kok_2.3d
saudhadhvajapaṭaśikhāghṛṣṭabimbe himāṃśau /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977500 (0.0):
yasyāṃ rātrau yuvativadanāmbhojasaundaryacauryāt $ satyaṃ / saudhadhvajapaṭaśikhāghṛṣṭabimbe himāṃśau &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624856 (0.0):
satyaṃ saudhadhvajapaṭaśikhāghṛṣṭabimbe himāṃśau Kok_2.4b
dṛṣṭvā kṛṣṇaṃ kiṇamaṇikaṇaṃ hanta gāḍhaṃ prarūḍhaṃ mūḍho loko vadati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977511 (0.0):
saudhadhvajapaṭaśikhāghṛṣṭabimbe himāṃśau & / dṛṣṭvā kṛṣṇaṃ kiṇamaṇikaṇaṃ hanta gāḍhaṃ prarūḍhaṃ % mūḍho loko vadati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622541 (0.0):
dṛṣṭvā kṛṣṇaṃ kiṇamaṇikaṇaṃ hanta gāḍhaṃ prarūḍhaṃ Kok_2.4c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623880 (0.044):
mugdhe kānto dhṛtanakhapadā bhittilīnā kimeṣā Kok_2.7b / mūḍho loko vadati śaśako rohito 'nyattatheti Kok_2.4d
śaśako rohito 'nyattatheti // Kok_2.4 // / vīcīkṣiptā iva suradhunībālaśaivālamālā yatrodīrṇā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977522 (0.0):
dṛṣṭvā kṛṣṇaṃ kiṇamaṇikaṇaṃ hanta gāḍhaṃ prarūḍhaṃ % mūḍho loko vadati / śaśako rohito 'nyattatheti // Kok_2.4 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623881 (0.0):
mugdhe kānto dhṛtanakhapadā bhittilīnā kimeṣā Kok_2.7b / mūḍho loko vadati śaśako rohito 'nyattatheti Kok_2.4d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624496 (0.0):
viṣvakkīrṇairiva paśupateḥ kandharākāntipuñjair Kok_1.57a / vīcīkṣiptā iva suradhunībālaśaivālamālā Kok_2.5a
maratakarucaścandraśālātalebhyaḥ / / ghāsabhrāntyā gaganapadavīdīrghapānthāyamānāś cañcatprothaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977533 (0.0):
vīcīkṣiptā iva suradhunībālaśaivālamālā $ yatrodīrṇā / maratakarucaścandraśālātalebhyaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621736 (0.0):
ghāsabhrāntyā gaganapadavīdīrghapānthāyamānāś Kok_2.5c
taraṇituragāścarvituṃ prārabhante // Kok_2.5 // / yatrodyāne malinitadiśākuñjapuñje tarūṇāṃ śṛṅge lagnā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977547 (0.0):
ghāsabhrāntyā gaganapadavīdīrghapānthāyamānāś % cañcatprothaṃ / taraṇituragāścarvituṃ prārabhante // Kok_2.5 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621760 (0.0):
cañcatprothaṃ taraṇituragāścarvituṃ prārabhante Kok_2.5d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623991 (0.0):
yatrodīrṇā maratakarucaścandraśālātalebhyaḥ Kok_2.5b / yatrodyāne malinitadiśākuñjapuñje tarūṇāṃ Kok_2.6a
bhramarapaṭalīnirviśeṣāḥ payodāḥ / / vāpīṣvambūnyadhikasurabhīṇyutsṛjanti svakāle
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977557 (0.0):
yatrodyāne malinitadiśākuñjapuñje tarūṇāṃ $ śṛṅge lagnā / bhramarapaṭalīnirviśeṣāḥ payodāḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624389 (0.0):
vāṇī tasyā vahati bhavatāṃ pañcamairbālamaitrīm Kok_2.22d / vāpīṣvambūnyadhikasurabhīṇyutsṛjanti svakāle Kok_2.6c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624694 (0.016):
śṛṅgārābdheḥ śaśadharakalā jīvitaṃ me dvitīyam Kok_2.19d / śṛṅge lagnā bhramarapaṭalīnirviśeṣāḥ payodāḥ Kok_2.6b
sopānāgrasphaṭikakiraṇojjṛmbhaṇāmreḍitāni // Kok_2.6 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977565 (0.0):
vāpīṣvambūnyadhikasurabhīṇyutsṛjanti svakāle % / sopānāgrasphaṭikakiraṇojjṛmbhaṇāmreḍitāni // Kok_2.6 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625229 (0.0):
saivālambo mama bhagavatī bhāvanākalpavallī Kok_2.58b / sopānāgrasphaṭikakiraṇojjṛmbhaṇāmreḍitāni Kok_2.6d
anyāmagre mama maṇigṛhe bhuktavānityavādīr mugdhe kānto dhṛtanakhapadā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977577 (0.0):
sopānāgrasphaṭikakiraṇojjṛmbhaṇāmreḍitāni // Kok_2.6 // / anyāmagre mama maṇigṛhe bhuktavānityavādīr $ mugdhe kānto dhṛtanakhapadā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620716 (0.0):
antastoṣaṃ mama vitanuṣe hanta jāne bhavantaṃ Kok_1.7a / anyāmagre mama maṇigṛhe bhuktavānityavādīr Kok_2.7a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623873 (0.0):
mugdhe kānto dhṛtanakhapadā bhittilīnā kimeṣā Kok_2.7b
bhittilīnā kimeṣā / / itthaṃ yasyāṃ smitalavajuṣo hrepayante navoḍhāṃ sakhyastasyāstanumanupamāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977582 (0.0):
anyāmagre mama maṇigṛhe bhuktavānityavādīr $ mugdhe kānto dhṛtanakhapadā / bhittilīnā kimeṣā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977590 (0.0):
itthaṃ yasyāṃ smitalavajuṣo hrepayante navoḍhāṃ %
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620929 (0.0):
itthaṃ bhaktyā puramathanamārādhya labdhaprasādaḥ Kok_1.44a / itthaṃ yasyāṃ smitalavajuṣo hrepayante navoḍhāṃ Kok_2.7c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624811 (0.049):
śvetāraṇyaṃ vraja bahumataṃ dhāma mṛtyuñjayasya Kok_1.70b / sakhyastasyāstanumanupamāṃ bimbitāṃ darśayantyaḥ Kok_2.7d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623874 (0.050):
mugdhe kānto dhṛtanakhapadā bhittilīnā kimeṣā Kok_2.7b
bimbitāṃ darśayantyaḥ // Kok_2.7 // / cillīvalyā dhanuṣi ghaṭite kṣipta evekṣukāṇḍo netropānte vahati śaratāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977596 (0.0):
itthaṃ yasyāṃ smitalavajuṣo hrepayante navoḍhāṃ % / sakhyastasyāstanumanupamāṃ bimbitāṃ darśayantyaḥ // Kok_2.7 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977603 (0.0):
cillīvalyā dhanuṣi ghaṭite kṣipta evekṣukāṇḍo $ netropānte vahati śaratāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624813 (0.0):
śvetāraṇyaṃ vraja bahumataṃ dhāma mṛtyuñjayasya Kok_1.70b / sakhyastasyāstanumanupamāṃ bimbitāṃ darśayantyaḥ Kok_2.7d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622896 (1.192):
netre dhattastuhinakaṇikādanturāmbhojadainyam Kok_2.27d / netropānte vahati śaratāṃ nyastamevāravindam Kok_2.8b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621788 (0.054):
citrā daivī gatiriyamasau śailajāmaṇḍitāyāṃ Kok_1.1c / cillīvalyā dhanuṣi ghaṭite kṣipta evekṣukāṇḍo Kok_2.8a
nyastamevāravindam / / romāvalyāmapi guṇadaśāṃ yatra bimbādharāṇāṃ bibhrāṇāyāṃ madanavibhunā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977613 (0.0):
cillīvalyā dhanuṣi ghaṭite kṣipta evekṣukāṇḍo $ netropānte vahati śaratāṃ / nyastamevāravindam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623443 (0.051):
bāhyairakṣaiḥ saha paramahaṃ yāmi kāmapyavasthām Kok_2.50b / bibhrāṇāyāṃ madanavibhunā bhraṃśitaivālimālā Kok_2.8d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622896 (0.057):
netropānte vahati śaratāṃ nyastamevāravindam Kok_2.8b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624204 (0.060):
reṇutrastā iva sumanasāṃ dakṣiṇāḥ kelisakhyaḥ Kok_2.65c / romāvalyāmapi guṇadaśāṃ yatra bimbādharāṇāṃ Kok_2.8c
bhraṃśitaivālimālā // Kok_2.8 // / śṛṅgārābdhiplava iva galadveṇi kamprastanaṃ tat bhraśyannīvi sthitamiti
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977619 (0.0):
romāvalyāmapi guṇadaśāṃ yatra bimbādharāṇāṃ % bibhrāṇāyāṃ madanavibhunā / bhraṃśitaivālimālā // Kok_2.8 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977627 (0.0):
bhraṃśitaivālimālā // Kok_2.8 // / śṛṅgārābdhiplava iva galadveṇi kamprastanaṃ tat $ bhraśyannīvi sthitamiti
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623445 (0.0):
bāhyairakṣaiḥ saha paramahaṃ yāmi kāmapyavasthām Kok_2.50b / bibhrāṇāyāṃ madanavibhunā bhraṃśitaivālimālā Kok_2.8d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624678 (0.0):
śūrāgraṇyaḥ śikharijaladhisvāminaḥ pālayanti Kok_1.64d / śṛṅgārābdhiplava iva galadveṇi kamprastanaṃ tat Kok_2.9a
viṭā vīkṣya saṃśliṣya yatra / / mugdhākṣīṇāṃ mukulitadṛśāṃ mohanāḍambarānte bhūyaḥ śrāntaṃ punarapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977638 (0.0):
śṛṅgārābdhiplava iva galadveṇi kamprastanaṃ tat $ bhraśyannīvi sthitamiti / viṭā vīkṣya saṃśliṣya yatra &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623859 (0.0):
muktvā jīvāmyasusamamiti vrīlitā vismitā vā Kok_2.43a / mugdhākṣīṇāṃ mukulitadṛśāṃ mohanāḍambarānte Kok_2.9c
ratodyogamudvelayanti // Kok_2.9 // / yasyāṃ meghā harimaṇiśilāharmyaparyantabhājo na jñāyeran śravaṇasubhagaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977655 (0.0):
mugdhākṣīṇāṃ mukulitadṛśāṃ mohanāḍambarānte % bhūyaḥ śrāntaṃ punarapi / ratodyogamudvelayanti // Kok_2.9 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622760 (0.0):
na jñāyeran śravaṇasubhagaṃ garjitaṃ cenna dadyuḥ Kok_2.10b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624034 (0.0):
yasyādūre mṛgapatiśirastasthuṣī bhadrakālī Kok_1.42d / yasyāṃ meghā harimaṇiśilāharmyaparyantabhājo Kok_2.10a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623522 (1.192):
bhūyaścaikaṃ śṛṇu sahacarīṃ dhūtanaikānunītim Kok_2.66b / bhūyaḥ śrāntaṃ punarapi ratodyogamudvelayanti Kok_2.9d
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26650702 (0.052):
kartuṃ yac ca prabhavati mahīm ucchilindhrām avandhyaṃ $ tac chrutvā te / śravaṇasubhagaṃ garjitaṃ mānasotkāḥ &
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2552558 (0.052):
kartuṃ yac ca prabhavati mahīm ucchilindhrām avandhyaṃ tac chrutvā te / śravaṇasubhagaṃ garjitaṃ mānasotkāḥ /
garjitaṃ cenna dadyuḥ / / vidyudvallī punarapi navārabdhasaṃbhogalīlā-
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977666 (0.0):
yasyāṃ meghā harimaṇiśilāharmyaparyantabhājo $ na jñāyeran śravaṇasubhagaṃ / garjitaṃ cenna dadyuḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622761 (0.0):
na jñāyeran śravaṇasubhagaṃ garjitaṃ cenna dadyuḥ Kok_2.10b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624442 (1.192):
vidyudvallī punarapi navārabdhasaṃbhogalīlā- Kok_2.10c
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26650702 (0.052):
kartuṃ yac ca prabhavati mahīm ucchilindhrām avandhyaṃ $ tac chrutvā te / śravaṇasubhagaṃ garjitaṃ mānasotkāḥ &
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2552558 (0.052):
kartuṃ yac ca prabhavati mahīm ucchilindhrām avandhyaṃ tac chrutvā te / śravaṇasubhagaṃ garjitaṃ mānasotkāḥ /
vellatkāntāvipulajaghanasrastakāñcīsamaiva // Kok_2.10 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977674 (0.0):
vidyudvallī punarapi navārabdhasaṃbhogalīlā- % / vellatkāntāvipulajaghanasrastakāñcīsamaiva // Kok_2.10 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624576 (0.0):
velāvātāścaramajaladhervīcimāndolayantaḥ Kok_1.58a / vellatkāntāvipulajaghanasrastakāñcīsamaiva Kok_2.10d
tasyāṃ lakṣmīramaṇanilayaṃ dakṣiṇenekṣaṇīyaṃ matkāntāyāḥ sadanamabhito
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977683 (0.0):
vellatkāntāvipulajaghanasrastakāñcīsamaiva // Kok_2.10 // / tasyāṃ lakṣmīramaṇanilayaṃ dakṣiṇenekṣaṇīyaṃ $ matkāntāyāḥ sadanamabhito
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622097 (0.0):
tasyāstīre punarupavanaṃ tatra cūto 'sti potas Kok_2.14a / tasyāṃ lakṣmīramaṇanilayaṃ dakṣiṇenekṣaṇīyaṃ Kok_2.11a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623620 (0.0):
matkāntāyāḥ sadanamabhito veṣṭitaṃ ratnasālaiḥ Kok_2.11b
veṣṭitaṃ ratnasālaiḥ / / madhye saudhaṃ kanakaghaṭitaṃ bibhradūḍhacchadaughe yasminnambhoruha iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977688 (0.0):
tasyāṃ lakṣmīramaṇanilayaṃ dakṣiṇenekṣaṇīyaṃ $ matkāntāyāḥ sadanamabhito / veṣṭitaṃ ratnasālaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977695 (0.0):
veṣṭitaṃ ratnasālaiḥ & / madhye saudhaṃ kanakaghaṭitaṃ bibhradūḍhacchadaughe % yasminnambhoruha iva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623699 (0.0):
madhye yasyā marataka iva prekṣyate raṅganāthaḥ Kok_1.35d / madhye saudhaṃ kanakaghaṭitaṃ bibhradūḍhacchadaughe Kok_2.11c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623621 (1.192):
matkāntāyāḥ sadanamabhito veṣṭitaṃ ratnasālaiḥ Kok_2.11b
kanatkarṇike khelati śrīḥ // Kok_2.11 // / māhābhāgyaṃ ratipatibhujāḍambaraḥ paunaruktyāt kalyāṇaughaḥ sphurati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977710 (0.0):
madhye saudhaṃ kanakaghaṭitaṃ bibhradūḍhacchadaughe % yasminnambhoruha iva / kanatkarṇike khelati śrīḥ // Kok_2.11 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623815 (0.0):
mā mā bhaiṣīriti bhavabhido darśanāccandramauleḥ Kok_1.28b / māhābhāgyaṃ ratipatibhujāḍambaraḥ paunaruktyāt Kok_2.12a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624019 (0.0):
yadyapyasyāḥ kraśayati vapurvallarīṃ dīpyamāno Kok_2.33a / yasminnambhoruha iva kanatkarṇike khelati śrīḥ Kok_2.11d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621208 (0.036):
kalyāṇaughaḥ sphurati rasikānantatāpyatra hīti Kok_2.12b
rasikānantatāpyatra hīti / / eṣāmādyakṣaragaṇamupādāya baddhena nāmnā mānyaṃ mārakkaranilayanaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977722 (0.0):
māhābhāgyaṃ ratipatibhujāḍambaraḥ paunaruktyāt $ kalyāṇaughaḥ sphurati / rasikānantatāpyatra hīti &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621090 (0.0):
eṣāmādyakṣaragaṇamupādāya baddhena nāmnā Kok_2.12c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621210 (0.0):
kalyāṇī sā kanakakadalīkandalīkomalāṅgī Kok_1.12c / kalyāṇaughaḥ sphurati rasikānantatāpyatra hīti Kok_2.12b
yatkavīndrā gṛṇanti // Kok_2.12 // / līlāvāpī lasati lalitā tatra sopānamārge
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977734 (0.0):
eṣāmādyakṣaragaṇamupādāya baddhena nāmnā % mānyaṃ mārakkaranilayanaṃ / yatkavīndrā gṛṇanti // Kok_2.12 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623792 (0.0):
mānyaṃ mārakkaranilayanaṃ yatkavīndrā gṛṇanti Kok_2.12d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624265 (0.0):
lāsyakrīḍālalitagirijāpāṅgasambhāvitāni Kok_1.55d / līlāvāpī lasati lalitā tatra sopānamārge Kok_2.13a
māṇikyāṃśusphuraṇasatatasmeranālīkaṣaṇḍā /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977741 (0.0):
līlāvāpī lasati lalitā tatra sopānamārge $ / māṇikyāṃśusphuraṇasatatasmeranālīkaṣaṇḍā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623762 (0.0):
manye snehākulitahṛdayo vāhinīnāṃ vivoḍhā Kok_1.67b / māṇikyāṃśusphuraṇasatatasmeranālīkaṣaṇḍā Kok_2.13b
yatrāyāntyāḥ payasi vimale snātumasmatpriyāyā manye yānābhyasanavidhaye
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977750 (0.0):
māṇikyāṃśusphuraṇasatatasmeranālīkaṣaṇḍā & / yatrāyāntyāḥ payasi vimale snātumasmatpriyāyā % manye yānābhyasanavidhaye
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623737 (0.0):
manye yānābhyasanavidhaye mallikākṣā vasanti Kok_2.13d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623965 (0.0):
yatrāpāṅgadyutikavacite kiñcidutsārya keśān Kok_2.26a / yatrāyāntyāḥ payasi vimale snātumasmatpriyāyā Kok_2.13c
mallikākṣā vasanti // Kok_2.13 // / tasyāstīre punarupavanaṃ tatra cūto 'sti potas tvajjatīyaiḥ pika parivṛtaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977765 (0.0):
yatrāyāntyāḥ payasi vimale snātumasmatpriyāyā % manye yānābhyasanavidhaye / mallikākṣā vasanti // Kok_2.13 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622089 (0.0):
tasyādūre maratakatale hemabaddhālavālaḥ Kok_2.15a / tasyāstīre punarupavanaṃ tatra cūto 'sti potas Kok_2.14a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622329 (0.0):
tvajjatīyaiḥ pika parivṛtaḥ pallavāsvādalubdhaiḥ Kok_2.14b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623739 (0.0):
manye yānābhyasanavidhaye mallikākṣā vasanti Kok_2.13d
pallavāsvādalubdhaiḥ / / pārśve cāsya stabakanamitā mādhavīmugdhavallī preyasyā me pariṇayamahaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977777 (0.0):
tasyāstīre punarupavanaṃ tatra cūto 'sti potas $ tvajjatīyaiḥ pika / parivṛtaḥ pallavāsvādalubdhaiḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622330 (0.0):
tvajjatīyaiḥ pika parivṛtaḥ pallavāsvādalubdhaiḥ Kok_2.14b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623355 (0.0):
prītismerairmadiranayanā mānayiṣyatyapāṅgaiḥ Kok_2.48d / preyasyā me pariṇayamahaṃ prāpitau sādaraṃ yau Kok_2.14d
prāpitau sādaraṃ yau // Kok_2.14 // / tasyādūre maratakatale hemabaddhālavālaḥ sikto mūle
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977790 (0.0):
pārśve cāsya stabakanamitā mādhavīmugdhavallī % preyasyā me pariṇayamahaṃ / prāpitau sādaraṃ yau // Kok_2.14 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622083 (0.0):
tasyādūre kanakabhavanaṃ pakṣapātāt praviṣṭaḥ Kok_1.85c / tasyādūre maratakatale hemabaddhālavālaḥ Kok_2.15a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623359 (0.0):
preyasyā me pariṇayamahaṃ prāpitau sādaraṃ yau Kok_2.14d
himajalabharaiścampakaḥ kaścidāste /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977797 (0.0):
tasyādūre maratakatale hemabaddhālavālaḥ $ sikto mūle / himajalabharaiścampakaḥ kaścidāste &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625134 (0.0):
siktaḥ svacchairjharajalakaṇaistaṃ bhaja vyomni tiṣṭhan Kok_1.43a / sikto mūle himajalabharaiścampakaḥ kaścidāste Kok_2.15b
labdhvā sakhyāstava sa sukṛtī smeravaktrābjarāgaṃ sūte tasyāstanulatikayā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977809 (0.0):
himajalabharaiścampakaḥ kaścidāste & / labdhvā sakhyāstava sa sukṛtī smeravaktrābjarāgaṃ % sūte
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624251 (0.0):
labdhvā sakhyāstava sa sukṛtī smeravaktrābjarāgaṃ Kok_2.15c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625173 (0.062):
sūte tasyāstanulatikayā tulyavarṇaṃ prasūnam Kok_2.15d
tulyavarṇaṃ prasūnam // Kok_2.15 // / krīḍānṛtte bhavanaśikhināṃ dūramuktāhisaṅgā sāndracchāyāhṛtaravikarā tatra
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977826 (0.0):
labdhvā sakhyāstava sa sukṛtī smeravaktrābjarāgaṃ % sūte / tasyāstanulatikayā tulyavarṇaṃ prasūnam // Kok_2.15 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621590 (0.0):
krīḍantīnāṃ mukharitalatāmandiraṃ khecarīṇāṃ Kok_1.39a / krīḍānṛtte bhavanaśikhināṃ dūramuktāhisaṅgā Kok_2.16a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625174 (0.0):
suvyaktaṃ te gamanasaraṇiḥ sūtrayedūrdhvamasyāḥ Kok_1.22c / sūte tasyāstanulatikayā tulyavarṇaṃ prasūnam Kok_2.15d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625063 (0.043):
sā netrāṇāmamṛtagulikā sṛṣṭisāro vidhātuḥ Kok_2.19a / sāndracchāyāhṛtaravikarā tatra pāṭīravāṭī Kok_2.16b
pāṭīravāṭī / / madhye tasyāṃ sa khalu latikāmaṇḍapo ratnabhūmiḥ śaśvadyasmin kimapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977835 (0.0):
krīḍānṛtte bhavanaśikhināṃ dūramuktāhisaṅgā $ sāndracchāyāhṛtaravikarā / tatra pāṭīravāṭī &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623667 (0.0):
madhye tasyāṃ sa khalu latikāmaṇḍapo ratnabhūmiḥ Kok_2.16c
valati smāvayoḥ premavallī // Kok_2.16 // / snigdhaskandhasrutamadhurasaḥ kiñca tasyopakaṇṭhe kūjadbhṛṅgaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977850 (0.0):
madhye tasyāṃ sa khalu latikāmaṇḍapo ratnabhūmiḥ % śaśvadyasmin kimapi / valati smāvayoḥ premavallī // Kok_2.16 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624624 (0.0):
śambhornāmnā śaragaṇamucaṃ bhīṣayeḥ pañcabāṇam Kok_2.37b / śaśvadyasmin kimapi valati smāvayoḥ premavallī Kok_2.16d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625345 (0.0):
snigdhacchāyaistarubhirabhitaḥ śāntagharmapracāram Kok_1.13b / snigdhaskandhasrutamadhurasaḥ kiñca tasyopakaṇṭhe Kok_2.17a
kuravakataruryaḥ kuraṅgekṣaṇāyāḥ / / kāle kāle karikaraśirovibhramābhyāṃ bhujābhyām āśliṣṭāṅgo vahati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977856 (0.0):
snigdhaskandhasrutamadhurasaḥ kiñca tasyopakaṇṭhe $ kūjadbhṛṅgaḥ / kuravakataruryaḥ kuraṅgekṣaṇāyāḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977864 (0.0):
kuravakataruryaḥ kuraṅgekṣaṇāyāḥ & / kāle kāle karikaraśirovibhramābhyāṃ bhujābhyām % āśliṣṭāṅgo vahati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621337 (0.0):
kāle kāle karikaraśirovibhramābhyāṃ bhujābhyām Kok_2.17c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621432 (0.0):
kuryāt prītiṃ tava nayanayoḥ kukkuṭakroḍanāma Kok_1.64a / kūjadbhṛṅgaḥ kuravakataruryaḥ kuraṅgekṣaṇāyāḥ Kok_2.17b
mukulacchadmanā romabhedān // Kok_2.17 // / sthāneṣveṣu kvacana kathiteṣūtsukā puṣpaśayyām adhyāsīnā parijanakṛtāṃ sā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977878 (0.0):
kāle kāle karikaraśirovibhramābhyāṃ bhujābhyām % āśliṣṭāṅgo vahati / mukulacchadmanā romabhedān // Kok_2.17 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620851 (0.0):
āśliṣṭāṅgo vahati mukulacchadmanā romabhedān Kok_2.17d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625294 (1.788):
strīṇāṃ ceṣṭāsviti hi virahotthāsu diṅmātrametat Kok_2.43d / sthāneṣveṣu kvacana kathiteṣūtsukā puṣpaśayyām Kok_2.18a
na cedīkṣitā syāt / / prāsādo 'syāḥ paramabhimataḥ ko 'pi māhendranīlas tasmin dṛśyā taṭidiva
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977890 (0.0):
sthāneṣveṣu kvacana kathiteṣūtsukā puṣpaśayyām $ adhyāsīnā parijanakṛtāṃ / sā na cedīkṣitā syāt &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620679 (0.0):
adhyāsīnā parijanakṛtāṃ sā na cedīkṣitā syāt Kok_2.18b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623342 (0.044):
prāsādāgrollikhitagaganaṃ pattanaṃ tat pratītam Kok_1.64b / prāsādo 'syāḥ paramabhimataḥ ko 'pi māhendranīlas Kok_2.18c
ghane cārurūpā priyā me // Kok_2.18 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977895 (0.0):
prāsādo 'syāḥ paramabhimataḥ ko 'pi māhendranīlas % tasmin dṛśyā taṭidiva / ghane cārurūpā priyā me // Kok_2.18 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622064 (0.0):
tasmin kāle balimahajuṣāṃ vāravāmālakānāṃ Kok_1.56a / tasmin dṛśyā taṭidiva ghane cārurūpā priyā me Kok_2.18d
sā netrāṇāmamṛtagulikā sṛṣṭisāro vidhātuḥ saundaryendoḥ prathamakalikā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977906 (0.0):
ghane cārurūpā priyā me // Kok_2.18 // / sā netrāṇāmamṛtagulikā sṛṣṭisāro vidhātuḥ $ saundaryendoḥ prathamakalikā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625057 (0.0):
sā ced bimbādharamadhuratā tiktatāmeti mādhvī Kok_2.23b / sā netrāṇāmamṛtagulikā sṛṣṭisāro vidhātuḥ Kok_2.19a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625264 (1.192):
saundaryendoḥ prathamakalikā dīpikā bhūtadhātryāḥ Kok_2.19b
dīpikā bhūtadhātryāḥ / / kandarpasya tribhuvanavibhoḥ kāñcanī ketuyaṣṭiḥ śṛṅgārābdheḥ śaśadharakalā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977910 (0.0):
sā netrāṇāmamṛtagulikā sṛṣṭisāro vidhātuḥ $ saundaryendoḥ prathamakalikā / dīpikā bhūtadhātryāḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977917 (0.0):
kandarpasya tribhuvanavibhoḥ kāñcanī ketuyaṣṭiḥ % śṛṅgārābdheḥ / śaśadharakalā jīvitaṃ me dvitīyam // Kok_2.19 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624684 (0.0):
śṛṅgārābdhiplava iva galadveṇi kamprastanaṃ tat Kok_2.9a / śṛṅgārābdheḥ śaśadharakalā jīvitaṃ me dvitīyam Kok_2.19d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625265 (0.040):
saundaryendoḥ prathamakalikā dīpikā bhūtadhātryāḥ Kok_2.19b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621151 (0.060):
kaṇṭhotsaṅgānmama sa vidhinā vairiṇā dūrakṛṣṭo Kok_2.44c / kandarpasya tribhuvanavibhoḥ kāñcanī ketuyaṣṭiḥ Kok_2.19c
jīvitaṃ me dvitīyam // Kok_2.19 // / paśyannenāṃ bahalasuṣamāmaṇḍalāntarnimagnāṃ madhye 'nyāsāmapi caladṛśāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977933 (0.0):
kandarpasya tribhuvanavibhoḥ kāñcanī ketuyaṣṭiḥ % śṛṅgārābdheḥ / śaśadharakalā jīvitaṃ me dvitīyam // Kok_2.19 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623016 (0.0):
paśyantīnāṃ nayanakamale badhnatī vā sakhīnām Kok_2.41d / paśyannenāṃ bahalasuṣamāmaṇḍalāntarnimagnāṃ Kok_2.20a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624686 (0.0):
śṛṅgārābdheḥ śaśadharakalā jīvitaṃ me dvitīyam Kok_2.19d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623674 (1.192):
madhye tasyāṃ sa khalu latikāmaṇḍapo ratnabhūmiḥ Kok_2.16c / madhye 'nyāsāmapi caladṛśāṃ jñāsyase no kathaṃ tvam Kok_2.20b
jñāsyase no kathaṃ tvam / / jyotsnājālasnapitabhuvanā tārakāṇāṃ samīpe cāndrī mūrtiḥ kathaya jagato
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977940 (0.0):
paśyannenāṃ bahalasuṣamāmaṇḍalāntarnimagnāṃ $ madhye 'nyāsāmapi caladṛśāṃ / jñāsyase no kathaṃ tvam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977947 (0.0):
jyotsnājālasnapitabhuvanā tārakāṇāṃ samīpe % cāndrī mūrtiḥ kathaya jagato
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623675 (0.0):
madhye 'nyāsāmapi caladṛśāṃ jñāsyase no kathaṃ tvam Kok_2.20b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621766 (1.192):
cāndrī mūrtiḥ kathaya jagato jñāpyate kena rātrau Kok_2.20d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621918 (1.788):
jīvañjīvaṃ visṛja carituṃ candrike candrikāyām Kok_2.37c / jyotsnājālasnapitabhuvanā tārakāṇāṃ samīpe Kok_2.20c
jñāpyate kena rātrau // Kok_2.20 // / sāndrāmodastimiranikaraścandramā niṣkalaṅkaḥ śailau haimau
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977958 (0.0):
jyotsnājālasnapitabhuvanā tārakāṇāṃ samīpe % cāndrī mūrtiḥ kathaya jagato / jñāpyate kena rātrau // Kok_2.20 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621766 (1.192):
cañcatprothaṃ taraṇituragāścarvituṃ prārabhante Kok_2.5d / cāndrī mūrtiḥ kathaya jagato jñāpyate kena rātrau Kok_2.20d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625073 (1.192):
sāndracchāyāhṛtaravikarā tatra pāṭīravāṭī Kok_2.16b / sāndrāmodastimiranikaraścandramā niṣkalaṅkaḥ Kok_2.21a
bhramarapaṭalīkīlito vyomabhāgaḥ / / kamraṃ cakraṃ mṛdukarikaradvandvamabje salīle sarvaṃ caitanmadanaghaṭitaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977967 (0.0):
sāndrāmodastimiranikaraścandramā niṣkalaṅkaḥ $ śailau haimau / bhramarapaṭalīkīlito vyomabhāgaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977974 (0.0):
kamraṃ cakraṃ mṛdukarikaradvandvamabje salīle % sarvaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621176 (0.0):
kamraṃ cakraṃ mṛdukarikaradvandvamabje salīle Kok_2.21c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624708 (0.0):
śṛṅge śṛṅge gṛhaviṭapināṃ spaṣṭayiṣyanti kīrāḥ Kok_1.26d / śailau haimau bhramarapaṭalīkīlito vyomabhāgaḥ Kok_2.21b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624957 (0.061):
sammūrchadbhiḥ kiraṇapaṭalaistvadgarujjālanīlaiḥ Kok_2.3b / sarvaṃ caitanmadanaghaṭitaṃ saumya sambhūya sābhūt Kok_2.21d
saumya sambhūya sābhūt // Kok_2.21 // / nīcīkurvantyalasavalitā netrapātāḥ kuraṅgān vīcīgarvaṃ harati nikhilaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6977989 (0.0):
kamraṃ cakraṃ mṛdukarikaradvandvamabje salīle % sarvaṃ / caitanmadanaghaṭitaṃ saumya sambhūya sābhūt // Kok_2.21 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624502 (0.0):
vīcīkṣiptā iva suradhunībālaśaivālamālā Kok_2.5a / vīcīgarvaṃ harati nikhilaṃ vibhramāndolitā bhrūḥ Kok_2.22b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624960 (0.0):
sammūrchadbhiḥ kiraṇapaṭalaistvadgarujjālanīlaiḥ Kok_2.3b / sarvaṃ caitanmadanaghaṭitaṃ saumya sambhūya sābhūt Kok_2.21d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622869 (1.192):
niṣpatrākṛnmayi tu vidhinā tādṛśe dūranīte Kok_2.27b / nīcīkurvantyalasavalitā netrapātāḥ kuraṅgān Kok_2.22a
vibhramāndolitā bhrūḥ / / pāṇī kalpadrumakisalayaprābhavaṃ na kṣamete vāṇī tasyā vahati bhavatāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978000 (0.0):
nīcīkurvantyalasavalitā netrapātāḥ kuraṅgān $ vīcīgarvaṃ harati nikhilaṃ / vibhramāndolitā bhrūḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623039 (0.0):
pāṇī kalpadrumakisalayaprābhavaṃ na kṣamete Kok_2.22c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624503 (1.192):
vīcīgarvaṃ harati nikhilaṃ vibhramāndolitā bhrūḥ Kok_2.22b
pañcamairbālamaitrīm // Kok_2.22 // / sā kāntiśceddravati kanakaṃ tanmukhaṃ cet ka induḥ sā ced
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978013 (0.0):
pāṇī kalpadrumakisalayaprābhavaṃ na kṣamete % vāṇī tasyā vahati bhavatāṃ / pañcamairbālamaitrīm // Kok_2.22 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625021 (0.0):
sākaṃ bhṛṅgaistava mayi mukhāmbhojasaurabhyalubdhe Kok_2.65b / sā kāntiśceddravati kanakaṃ tanmukhaṃ cet ka induḥ Kok_2.23a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624382 (1.192):
vāṇī tasyā vahati bhavatāṃ pañcamairbālamaitrīm Kok_2.22d
bimbādharamadhuratā tiktatāmeti mādhvī /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978021 (0.0):
sā kāntiśceddravati kanakaṃ tanmukhaṃ cet ka induḥ $ sā ced / bimbādharamadhuratā tiktatāmeti mādhvī &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625049 (0.0):
sā ced bimbādharamadhuratā tiktatāmeti mādhvī Kok_2.23b
sā vā tasyā yadi tanulatā mālatī lohatulyā tau cedūrū
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978027 (0.0):
bimbādharamadhuratā tiktatāmeti mādhvī & / sā vā tasyā yadi tanulatā mālatī lohatulyā % tau cedūrū
kanakakadalīstambhayoḥ kvāpi ḍambhaḥ // Kok_2.23 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978033 (0.0):
sā vā tasyā yadi tanulatā mālatī lohatulyā % tau cedūrū / kanakakadalīstambhayoḥ kvāpi ḍambhaḥ // Kok_2.23 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622307 (0.0):
teṣāṃ teṣāmatiśayajuṣaḥ śīlavidyānubhāvāḥ Kok_1.76d / tau cedūrū kanakakadalīstambhayoḥ kvāpi ḍambhaḥ Kok_2.23d
ukteṣveva prasajati punarnavyalāvaṇyasāreṣv aṅgeṣvasyā mama kathayato
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978041 (0.0):
kanakakadalīstambhayoḥ kvāpi ḍambhaḥ // Kok_2.23 // / ukteṣveva prasajati punarnavyalāvaṇyasāreṣv $ aṅgeṣvasyā mama kathayato
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620967 (0.0):
īṣṭe teṣāṃ stutiṣu na guruḥ kā kathālpīyasāṃ no Kok_1.77a / ukteṣveva prasajati punarnavyalāvaṇyasāreṣv Kok_2.24a
hanta vācāṃ pravṛttiḥ / / tādṛgbhūte manasi vivaśe kinnu kurvīta seyaṃ yadyacceto vimṛśati girāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978048 (0.0):
ukteṣveva prasajati punarnavyalāvaṇyasāreṣv $ aṅgeṣvasyā mama kathayato / hanta vācāṃ pravṛttiḥ & / tādṛgbhūte manasi vivaśe kinnu kurvīta seyaṃ % yadyacceto vimṛśati girāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978055 (0.0):
tādṛgbhūte manasi vivaśe kinnu kurvīta seyaṃ % yadyacceto vimṛśati girāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622124 (0.0):
tādṛkpremṇaściravirahiṇaḥ prāṇanāthasya vāṇī Kok_2.49c / tādṛgbhūte manasi vivaśe kinnu kurvīta seyaṃ Kok_2.24c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624007 (0.0):
yaddorvīryadraḍhimakaradībhūtarājanyavīrāḥ Kok_1.64c / yadyacceto vimṛśati girāṃ tattadevābhidheyam Kok_2.24d
tattadevābhidheyam // Kok_2.24 // / adya prāyaḥ praṇayini mayi proṣite bhāgyadoṣāt kalpaprāyairahaha
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978066 (0.0):
tādṛgbhūte manasi vivaśe kinnu kurvīta seyaṃ % yadyacceto vimṛśati girāṃ / tattadevābhidheyam // Kok_2.24 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620665 (0.0):
atrāyāhi priyasakha nanu svāgataṃ paśya pārśve Kok_1.6a / adya prāyaḥ praṇayini mayi proṣite bhāgyadoṣāt Kok_2.25a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624007 (0.017):
yaddorvīryadraḍhimakaradībhūtarājanyavīrāḥ Kok_1.64c / yadyacceto vimṛśati girāṃ tattadevābhidheyam Kok_2.24d
divasairebhirutkaṇṭhamānā / / sañjāyeta prabalavirahodvejitā peśalāṅgī mūrchadgharmajvaraparavaśā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978079 (0.0):
adya prāyaḥ praṇayini mayi proṣite bhāgyadoṣāt $ kalpaprāyairahaha / divasairebhirutkaṇṭhamānā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624832 (0.0):
saṅkrandantaścaṭulanayane cakravākāḥ sahāyāḥ Kok_2.51d / sañjāyeta prabalavirahodvejitā peśalāṅgī Kok_2.25c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623888 (1.788):
mūḍho loko vadati śaśako rohito 'nyattatheti Kok_2.4d / mūrchadgharmajvaraparavaśā nīlakaṇṭhīva khinnā Kok_2.25d
nīlakaṇṭhīva khinnā // Kok_2.25 // / yatrāpāṅgadyutikavacite kiñcidutsārya keśān dattaḥ premṇā dinamanu mayā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978091 (0.0):
sañjāyeta prabalavirahodvejitā peśalāṅgī % mūrchadgharmajvaraparavaśā / nīlakaṇṭhīva khinnā // Kok_2.25 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622444 (0.0):
dattaḥ premṇā dinamanu mayā dīrghikāraktapadmaḥ Kok_2.26b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623889 (0.0):
mūḍho loko vadati śaśako rohito 'nyattatheti Kok_2.4d / mūrchadgharmajvaraparavaśā nīlakaṇṭhīva khinnā Kok_2.25d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623958 (0.0):
yatra snigdheṣvapi kacabhareṣveṇaśābekṣaṇānāṃ Kok_1.66c / yatrāpāṅgadyutikavacite kiñcidutsārya keśān Kok_2.26a
dīrghikāraktapadmaḥ / / tasminnasyā bhavati niyataṃ hanta cintākulāyā gaṇḍanyastaḥ karakisalayaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978103 (0.0):
yatrāpāṅgadyutikavacite kiñcidutsārya keśān $ dattaḥ premṇā dinamanu mayā / dīrghikāraktapadmaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621670 (0.0):
gaṇḍanyastaḥ karakisalayaḥ karṇajāhe 'vataṃsaḥ Kok_2.26d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622446 (1.192):
dattaḥ premṇā dinamanu mayā dīrghikāraktapadmaḥ Kok_2.26b
karṇajāhe 'vataṃsaḥ // Kok_2.26 // / pakṣmaspandaḥ samajani sakhe paśyatormāṃ yayoḥ prāṅ- niṣpatrākṛnmayi tu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978117 (0.0):
tasminnasyā bhavati niyataṃ hanta cintākulāyā % gaṇḍanyastaḥ karakisalayaḥ / karṇajāhe 'vataṃsaḥ // Kok_2.26 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622954 (0.0):
pakṣodyautaiḥ pataga purajitkandharākāṇḍanīlair Kok_1.22a / pakṣmaspandaḥ samajani sakhe paśyatormāṃ yayoḥ prāṅ- Kok_2.27a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621672 (1.192):
gaṇḍanyastaḥ karakisalayaḥ karṇajāhe 'vataṃsaḥ Kok_2.26d
vidhinā tādṛśe dūranīte / / antarbāṣpacchuraṇanibhṛte sāmprataṃ te mṛgākṣyā netre
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978129 (0.0):
pakṣmaspandaḥ samajani sakhe paśyatormāṃ yayoḥ prāṅ- $ niṣpatrākṛnmayi tu / vidhinā tādṛśe dūranīte &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622861 (0.0):
niṣpatrākṛnmayi tu vidhinā tādṛśe dūranīte Kok_2.27b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620700 (0.060):
antarbāṣpacchuraṇanibhṛte sāmprataṃ te mṛgākṣyā Kok_2.27c
dhattastuhinakaṇikādanturāmbhojadainyam // Kok_2.27 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978137 (0.0):
antarbāṣpacchuraṇanibhṛte sāmprataṃ te mṛgākṣyā % netre / dhattastuhinakaṇikādanturāmbhojadainyam // Kok_2.27 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622891 (0.0):
nīrandhreṣu skhalitagatayo nirjharīśīkareṣu Kok_1.32b / netre dhattastuhinakaṇikādanturāmbhojadainyam Kok_2.27d
sāndrāmodaṃ sapaṭu sadayaṃ sasmaraṃ sānutarṣaṃ sambhogānte muhurapi mayā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978149 (0.0):
dhattastuhinakaṇikādanturāmbhojadainyam // Kok_2.27 // / sāndrāmodaṃ sapaṭu sadayaṃ sasmaraṃ sānutarṣaṃ $ sambhogānte muhurapi mayā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625080 (0.0):
sāndrāmodastimiranikaraścandramā niṣkalaṅkaḥ Kok_2.21a / sāndrāmodaṃ sapaṭu sadayaṃ sasmaraṃ sānutarṣaṃ Kok_2.28a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624932 (1.192):
sambhogānte muhurapi mayā sādaraṃ cumbito yaḥ Kok_2.28b
sādaraṃ cumbito yaḥ / / narmālāpasmitalavasudhāsecanairmucyamānas tāmyatyuṣṇaśvasitapavanaiḥ so
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978165 (0.0):
sāndrāmodaṃ sapaṭu sadayaṃ sasmaraṃ sānutarṣaṃ $ sambhogānte muhurapi mayā / sādaraṃ cumbito yaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622165 (0.0):
tāmuttīrṇaḥ saritamamṛtasyandimākandavṛndān Kok_1.77c / tāmyatyuṣṇaśvasitapavanaiḥ so 'ti bimbādharo 'syāḥ Kok_2.28d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622778 (0.0):
nartiṣyanti priyasakha calatpiñchabhārā mayūrāḥ Kok_1.34d / narmālāpasmitalavasudhāsecanairmucyamānas Kok_2.28c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624934 (5.960):
sambhogānte muhurapi mayā sādaraṃ cumbito yaḥ Kok_2.28b
'ti bimbādharo 'syāḥ // Kok_2.28 // / krīḍāśailau madananṛpateḥ kāntipūrasya kokau syātāṃ tasyā dhruvamurasijau
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978178 (0.0):
narmālāpasmitalavasudhāsecanairmucyamānas % tāmyatyuṣṇaśvasitapavanaiḥ so / 'ti bimbādharo 'syāḥ // Kok_2.28 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621605 (0.0):
krīḍārāme kamapi taruṇaṃ vīkṣya mākandavṛkṣam Kok_2.63b / krīḍāśailau madananṛpateḥ kāntipūrasya kokau Kok_2.29a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622166 (0.0):
tāmuttīrṇaḥ saritamamṛtasyandimākandavṛndān Kok_1.77c / tāmyatyuṣṇaśvasitapavanaiḥ so 'ti bimbādharo 'syāḥ Kok_2.28d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625397 (0.062):
syātāṃ tasyā dhruvamurasijau kiñcidāpāṇḍumūlau Kok_2.29b
kiñcidāpāṇḍumūlau / / madviśleṣaḥ śaraduḍunibhāṃ tyājayan hāramālāṃ manye bhīto vitarati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978185 (0.0):
krīḍāśailau madananṛpateḥ kāntipūrasya kokau $ syātāṃ tasyā / dhruvamurasijau kiñcidāpāṇḍumūlau &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978192 (0.0):
madviśleṣaḥ śaraduḍunibhāṃ tyājayan hāramālāṃ % manye bhīto vitarati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623653 (0.0):
matsandeśaṃ maṇivalabhikāmāśritaḥ śrāvayethāḥ Kok_2.45d / madviśleṣaḥ śaraduḍunibhāṃ tyājayan hāramālāṃ Kok_2.29c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625398 (0.0):
syātāṃ tasyā dhruvamurasijau kiñcidāpāṇḍumūlau Kok_2.29b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623730 (0.045):
manye bhīto vitarati tayoraśrudhārābhiranyām Kok_2.29d
tayoraśrudhārābhiranyām // Kok_2.29 // / bhūṣāsvāsthāṃ yadapi jahatī tāṃ vahatyeva kāñcīṃ grāhaṃ grāhaṃ pṛthu pṛthu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978206 (0.0):
madviśleṣaḥ śaraduḍunibhāṃ tyājayan hāramālāṃ % manye bhīto vitarati / tayoraśrudhārābhiranyām // Kok_2.29 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621728 (0.0):
gaurīmaṅke vahasi bhasitaṃ pañcabāṇaṃ cakartha Kok_1.54b / grāhaṃ grāhaṃ pṛthu pṛthu mayā mauktikaṃ gumbhitā yā Kok_2.30b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623571 (0.0):
bhūṣābhogiśvasitapavanaiḥ phālanetre pradīpte Kok_1.84a / bhūṣāsvāsthāṃ yadapi jahatī tāṃ vahatyeva kāñcīṃ Kok_2.30a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623731 (0.0):
manye bhīto vitarati tayoraśrudhārābhiranyām Kok_2.29d
mayā mauktikaṃ gumbhitā yā / / śroṇībimbe sumahati tayā bhūṣite komalāṅgyāḥ sālāvītāṃ sa kila madano
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978213 (0.0):
bhūṣāsvāsthāṃ yadapi jahatī tāṃ vahatyeva kāñcīṃ $ grāhaṃ grāhaṃ pṛthu / pṛthu mayā mauktikaṃ gumbhitā yā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978220 (0.0):
śroṇībimbe sumahati tayā bhūṣite komalāṅgyāḥ % sālāvītāṃ sa kila madano
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621729 (0.0):
grāhaṃ grāhaṃ pṛthu pṛthu mayā mauktikaṃ gumbhitā yā Kok_2.30b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624773 (0.0):
śrīnandibhrūniyamitamithorodhamābaddhasevān Kok_1.53a / śroṇībimbe sumahati tayā bhūṣite komalāṅgyāḥ Kok_2.30c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625095 (0.0):
sālāvītāṃ sa kila madano manyate rājadhānīm Kok_2.30d
manyate rājadhānīm // Kok_2.30 // / maccitākhyadvipaniyamanālānayordvandvamūrvoḥ śroṇībhārādalasamadhunā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978230 (0.0):
śroṇībimbe sumahati tayā bhūṣite komalāṅgyāḥ % sālāvītāṃ sa kila madano / manyate rājadhānīm // Kok_2.30 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978237 (0.0):
maccitākhyadvipaniyamanālānayordvandvamūrvoḥ $ śroṇībhārādalasamadhunā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623605 (0.0):
bhrātarbhūyaḥ śṛṇu parimitaṃ prastutādyāvaśeṣam Kok_1.77b / maccitākhyadvipaniyamanālānayordvandvamūrvoḥ Kok_2.31a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624781 (0.0):
śroṇībimbe sumahati tayā bhūṣite komalāṅgyāḥ Kok_2.30c / śroṇībhārādalasamadhunā jāyate khinnakhinnam Kok_2.31b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625097 (1.192):
sālāvītāṃ sa kila madano manyate rājadhānīm Kok_2.30d
jāyate khinnakhinnam / / ārabdhānāṃ hara hara mayā yatra saṃvāhanānāṃ nityaṃ jātā niravadhirasāḥ ke
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978242 (0.0):
maccitākhyadvipaniyamanālānayordvandvamūrvoḥ $ śroṇībhārādalasamadhunā / jāyate khinnakhinnam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978249 (0.0):
jāyate khinnakhinnam & / ārabdhānāṃ hara hara mayā yatra saṃvāhanānāṃ % nityaṃ jātā niravadhirasāḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624782 (0.0):
śroṇībhārādalasamadhunā jāyate khinnakhinnam Kok_2.31b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622810 (1.192):
nāsīraḥ syā jagati karuṇāśālināṃ saṃvibhāge Kok_2.68b / nityaṃ jātā niravadhirasāḥ ke 'pi ke 'pyantarāyāḥ Kok_2.31d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620797 (0.055):
āmadhyāhnaṃ bhavati niyamavyākulā vāsare sā Kok_2.45b / ārabdhānāṃ hara hara mayā yatra saṃvāhanānāṃ Kok_2.31c
'pi ke 'pyantarāyāḥ // Kok_2.31 // / ādvārāntaṃ madabhigamanāśaṅkayā cañcalākṣyā yātāyātaiḥ kisalayanibhau
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978252 (0.0):
ārabdhānāṃ hara hara mayā yatra saṃvāhanānāṃ % nityaṃ jātā niravadhirasāḥ / ke 'pi ke 'pyantarāyāḥ // Kok_2.31 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978261 (0.0):
ke 'pi ke 'pyantarāyāḥ // Kok_2.31 // / ādvārāntaṃ madabhigamanāśaṅkayā cañcalākṣyā $ yātāyātaiḥ kisalayanibhau
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620776 (0.0):
ātaṅkākhye sarasi luṭhato hā niśīthe niśīthe Kok_2.51b / ādvārāntaṃ madabhigamanāśaṅkayā cañcalākṣyā Kok_2.32a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624056 (0.0):
yaḥ prākpāṇigrahaṇasamaye śambhunā sānukampaṃ Kok_1.78a / yātāyātaiḥ kisalayanibhau kliśyataḥ pādapadmau Kok_2.32b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622809 (0.030):
nāsīraḥ syā jagati karuṇāśālināṃ saṃvibhāge Kok_2.68b / nityaṃ jātā niravadhirasāḥ ke 'pi ke 'pyantarāyāḥ Kok_2.31d
kliśyataḥ pādapadmau / / mithyāgotraskhalanamasakṛt prastutaṃ hanta yābhyāṃ labdhuṃ pādapraṇatiṣu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978272 (0.0):
ādvārāntaṃ madabhigamanāśaṅkayā cañcalākṣyā $ yātāyātaiḥ kisalayanibhau / kliśyataḥ pādapadmau &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623821 (0.0):
mithyāgotraskhalanamasakṛt prastutaṃ hanta yābhyāṃ Kok_2.32c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624058 (0.0):
yātāyātaiḥ kisalayanibhau kliśyataḥ pādapadmau Kok_2.32b
mayā hanta santāḍanāni // Kok_2.32 // / yadyapyasyāḥ kraśayati vapurvallarīṃ dīpyamāno viśleṣāgnirdviguṇayati tāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978284 (0.0):
mithyāgotraskhalanamasakṛt prastutaṃ hanta yābhyāṃ % labdhuṃ pādapraṇatiṣu / mayā hanta santāḍanāni // Kok_2.32 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624242 (0.0):
lakṣmīvīkṣāvivalanasudhāśītalaḥ keraleṣu Kok_1.11d / labdhuṃ pādapraṇatiṣu mayā hanta santāḍanāni Kok_2.32d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624472 (1.192):
viśleṣāgnirdviguṇayati tāṃ kintu lāvaṇyalakṣmīm Kok_2.33b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624013 (0.061):
yadyacceto vimṛśati girāṃ tattadevābhidheyam Kok_2.24d / yadyapyasyāḥ kraśayati vapurvallarīṃ dīpyamāno Kok_2.33a
kintu lāvaṇyalakṣmīm / / taptāṃ taptāṃ nayati nitarāṃ tānavaṃ jātavedā haimīṃ lekhāmapi tu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978296 (0.0):
yadyapyasyāḥ kraśayati vapurvallarīṃ dīpyamāno $ viśleṣāgnirdviguṇayati / tāṃ kintu lāvaṇyalakṣmīm &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624473 (0.0):
viśleṣāgnirdviguṇayati tāṃ kintu lāvaṇyalakṣmīm Kok_2.33b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622034 (1.192):
tanvaṅgīnāṃ śravaṇasubhagairnūpurāṇāṃ virāvair Kok_1.23c / taptāṃ taptāṃ nayati nitarāṃ tānavaṃ jātavedā Kok_2.33c
janayatyeva varṇaprakarṣam // Kok_2.33 // / pṛthvīreṇūnalakanikare netrayorbāṣpapūraṃ haste gaṇḍaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978311 (0.0):
taptāṃ taptāṃ nayati nitarāṃ tānavaṃ jātavedā % haimīṃ lekhāmapi tu / janayatyeva varṇaprakarṣam // Kok_2.33 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623163 (0.0):
pṛthvīcakraṃ bhṛgukulapatiryattaṭe sannidhatte Kok_1.39d / pṛthvīreṇūnalakanikare netrayorbāṣpapūraṃ Kok_2.34a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625497 (1.788):
haimīṃ lekhāmapi tu janayatyeva varṇaprakarṣam Kok_2.33d
sitabisalatāhārajālaṃ stanāgre /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978317 (0.0):
pṛthvīreṇūnalakanikare netrayorbāṣpapūraṃ $ haste gaṇḍaṃ / sitabisalatāhārajālaṃ stanāgre &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625476 (0.0):
haste gaṇḍaṃ sitabisalatāhārajālaṃ stanāgre Kok_2.34b
śroṇyāṃ kṣaumaṃ malinamasṛṇaṃ sā vahatyeva hantety
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978323 (0.0):
sitabisalatāhārajālaṃ stanāgre & / śroṇyāṃ kṣaumaṃ malinamasṛṇaṃ sā vahatyeva hantety %
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624788 (1.192):
śroṇībhārādalasamadhunā jāyate khinnakhinnam Kok_2.31b / śroṇyāṃ kṣaumaṃ malinamasṛṇaṃ sā vahatyeva hantety Kok_2.34c
āstāmetadbahuvilapitairmāstu kālātipātaḥ // Kok_2.34 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978331 (0.0):
śroṇyāṃ kṣaumaṃ malinamasṛṇaṃ sā vahatyeva hantety % / āstāmetadbahuvilapitairmāstu kālātipātaḥ // Kok_2.34 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620882 (0.0):
āstāmetadbahuvilapitairmāstu kālātipātaḥ Kok_2.34d
sthitvā cūte prathamakathite mugdhakāntādharābhaṃ daṣṭvā svairaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978341 (0.0):
āstāmetadbahuvilapitairmāstu kālātipātaḥ // Kok_2.34 // / sthitvā cūte prathamakathite mugdhakāntādharābhaṃ $ daṣṭvā svairaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625312 (0.0):
sthālīcakre stanataṭadhṛte sānurāge hṛdīva Kok_1.56b / sthitvā cūte prathamakathite mugdhakāntādharābhaṃ Kok_2.35a
kisalayamatha prekṣaṇīyā tvayā sā / / pṛcchantī vā malayavapanaṃ praśrayānmatpravṛttiṃ madvṛttāntaṃ kathaya
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978354 (0.0):
sthitvā cūte prathamakathite mugdhakāntādharābhaṃ $ daṣṭvā svairaṃ / kisalayamatha prekṣaṇīyā tvayā sā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622469 (0.0):
daṣṭvā cañcvā kanakakapiśā mañjarīścūtaṣaṇḍāt Kok_1.34a / daṣṭvā svairaṃ kisalayamatha prekṣaṇīyā tvayā sā Kok_2.35b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623145 (1.788):
pṛcchantīnāmiti savayasāṃ sātireke 'pi tāpe Kok_2.36c / pṛcchantī vā malayavapanaṃ praśrayānmatpravṛttiṃ Kok_2.35c
kaṭhinasyeti vā prārthayantī // Kok_2.35 // / chinte tāpaṃ himajalamayī cāndanī kinnu carcā mandaspandāḥ kimu sukhakarā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978363 (0.0):
pṛcchantī vā malayavapanaṃ praśrayānmatpravṛttiṃ % madvṛttāntaṃ kathaya / kaṭhinasyeti vā prārthayantī // Kok_2.35 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978370 (0.0):
chinte tāpaṃ himajalamayī cāndanī kinnu carcā $ mandaspandāḥ kimu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621854 (0.0):
coleṣvāste sumukhi kuśalī tvatpriyaḥ pṛcchati tvāṃ Kok_2.48a / chinte tāpaṃ himajalamayī cāndanī kinnu carcā Kok_2.36a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623660 (1.192):
madviśleṣaḥ śaraduḍunibhāṃ tyājayan hāramālāṃ Kok_2.29c / madvṛttāntaṃ kathaya kaṭhinasyeti vā prārthayantī Kok_2.35d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623706 (0.025):
mandaspandāḥ kimu sukhakarā mārutāścāmarāṇām Kok_2.36b
mārutāścāmarāṇām / / pṛcchantīnāmiti savayasāṃ sātireke 'pi tāpe smitvā ramyaṃ sakalamiti vā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978380 (0.0):
chinte tāpaṃ himajalamayī cāndanī kinnu carcā $ mandaspandāḥ kimu / sukhakarā mārutāścāmarāṇām & / pṛcchantīnāmiti savayasāṃ sātireke 'pi tāpe % smitvā ramyaṃ sakalamiti vā
cittamāśvāsayantī // Kok_2.36 // / praspandante malayapavanā rundhi jālaṃ kavāṭaiḥ śambhornāmnā śaragaṇamucaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978391 (0.0):
pṛcchantīnāmiti savayasāṃ sātireke 'pi tāpe % smitvā ramyaṃ sakalamiti vā / cittamāśvāsayantī // Kok_2.36 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625391 (0.0):
smāraṃ smāraṃ dviguṇagamanotsāha eva dhruvaṃ syāḥ Kok_1.60d / smitvā ramyaṃ sakalamiti vā cittamāśvāsayantī Kok_2.36d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623217 (0.016):
prasthātuṃ tvaṃ punarapi sakhe prakramethāḥ prabhāte Kok_1.59c / praspandante malayapavanā rundhi jālaṃ kavāṭaiḥ Kok_2.37a
bhīṣayeḥ pañcabāṇam / / jīvañjīvaṃ visṛja carituṃ candrike candrikāyām itthaṃ ceṭīṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978404 (0.0):
śaragaṇamucaṃ bhīṣayeḥ pañcabāṇam & / jīvañjīvaṃ visṛja carituṃ candrike candrikāyām % itthaṃ ceṭīṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621911 (0.048):
jāte maune capalacapalastatkṣaṇaṃ pūrvamuktyām Kok_2.49b / jīvañjīvaṃ visṛja carituṃ candrike candrikāyām Kok_2.37c
sajalanayanāmādiśantī muhurvā // Kok_2.37 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978410 (0.0):
jīvañjīvaṃ visṛja carituṃ candrike candrikāyām % itthaṃ ceṭīṃ / sajalanayanāmādiśantī muhurvā // Kok_2.37 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620906 (0.0):
itthaṃ ceṭīṃ sajalanayanāmādiśantī muhurvā Kok_2.37d
prāptālambā parijanakaraiḥ prāpya vā citraśālāṃ mugdhā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978413 (0.0):
sajalanayanāmādiśantī muhurvā // Kok_2.37 // / prāptālambā parijanakaraiḥ prāpya vā citraśālāṃ $ mugdhā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623268 (0.0):
prāptaḥ khyātiṃ vihitatapasaḥ prāgjayantasya nāmnā Kok_1.11b / prāptālambā parijanakaraiḥ prāpya vā citraśālāṃ Kok_2.38a
svasyāścaraṇapatitaṃ veti taṃ māṃ nirīkṣya / / ehyuttiṣṭha priya na kupitāsmīti bāṣpākulākṣī gāḍhāśleṣapracalitakarā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978424 (0.0):
prāptālambā parijanakaraiḥ prāpya vā citraśālāṃ $ mugdhā / svasyāścaraṇapatitaṃ veti taṃ māṃ nirīkṣya &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978436 (0.0):
svasyāścaraṇapatitaṃ veti taṃ māṃ nirīkṣya & / ehyuttiṣṭha priya na kupitāsmīti bāṣpākulākṣī % gāḍhāśleṣapracalitakarā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621100 (0.0):
eṣāmādyakṣaragaṇamupādāya baddhena nāmnā Kok_2.12c / ehyuttiṣṭha priya na kupitāsmīti bāṣpākulākṣī Kok_2.38c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621695 (0.0):
gantavyaste tridivavijayī maṅgalāgreṇa deśaḥ Kok_1.11a / gāḍhāśleṣapracalitakarā rudhyamānā sakhībhiḥ Kok_2.38d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623866 (0.0):
mugdhākṣīṇāṃ mukulitadṛśāṃ mohanāḍambarānte Kok_2.9c / mugdhā svasyāścaraṇapatitaṃ veti taṃ māṃ nirīkṣya Kok_2.38b
rudhyamānā sakhībhiḥ // Kok_2.38 // / kopaṃ caṇḍi tyaja parijane daivamatrāparāddhaṃ yenākāṇḍe samaghaṭi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978441 (0.0):
ehyuttiṣṭha priya na kupitāsmīti bāṣpākulākṣī % gāḍhāśleṣapracalitakarā / rudhyamānā sakhībhiḥ // Kok_2.38 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978449 (0.0):
rudhyamānā sakhībhiḥ // Kok_2.38 // / kopaṃ caṇḍi tyaja parijane daivamatrāparāddhaṃ $ yenākāṇḍe samaghaṭi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621562 (0.0):
kokūyethāḥ sa khalu madhurāṃ sūktimākarṇya tuṣyet Kok_1.80d / kopaṃ caṇḍi tyaja parijane daivamatrāparāddhaṃ Kok_2.39a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621695 (0.0):
gantavyaste tridivavijayī maṅgalāgreṇa deśaḥ Kok_1.11a / gāḍhāśleṣapracalitakarā rudhyamānā sakhībhiḥ Kok_2.38d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624120 (0.055):
yenākāṇḍe samaghaṭi mahānāvayorviprayogaḥ Kok_2.39b
mahānāvayorviprayogaḥ / / itthaṃ baddhāñjali kṛtaruṣaṃ bhāvitāmagratastāṃ sāhaṃbhūtā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978459 (0.0):
kopaṃ caṇḍi tyaja parijane daivamatrāparāddhaṃ $ yenākāṇḍe samaghaṭi / mahānāvayorviprayogaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624122 (0.0):
yenākāṇḍe samaghaṭi mahānāvayorviprayogaḥ Kok_2.39b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620912 (1.192):
itthaṃ ceṭīṃ sajalanayanāmādiśantī muhurvā Kok_2.37d / itthaṃ baddhāñjali kṛtaruṣaṃ bhāvitāmagratastāṃ Kok_2.39c
priyacaṭuśatairudyatā vānunetum // Kok_2.39 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978466 (0.0):
itthaṃ baddhāñjali kṛtaruṣaṃ bhāvitāmagratastāṃ % sāhaṃbhūtā / priyacaṭuśatairudyatā vānunetum // Kok_2.39 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625118 (0.0):
sāhaṃbhūtā priyacaṭuśatairudyatā vānunetum Kok_2.39d
gaṇḍālambairlulitamalakairdhūsarairvaktrabimbaṃ dṛṣṭvā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978473 (0.0):
priyacaṭuśatairudyatā vānunetum // Kok_2.39 // / gaṇḍālambairlulitamalakairdhūsarairvaktrabimbaṃ $ dṛṣṭvā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621679 (0.0):
gaṇḍanyastaḥ karakisalayaḥ karṇajāhe 'vataṃsaḥ Kok_2.26d / gaṇḍālambairlulitamalakairdhūsarairvaktrabimbaṃ Kok_2.40a
śuddhasphaṭikaghaṭite bimbitaṃ bhittibhāge /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978480 (0.0):
gaṇḍālambairlulitamalakairdhūsarairvaktrabimbaṃ $ dṛṣṭvā / śuddhasphaṭikaghaṭite bimbitaṃ bhittibhāge &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622612 (0.0):
dṛṣṭvā śambhuṃ gaganasaraṇāvujjihāne tvayi drāk Kok_1.19a / dṛṣṭvā śuddhasphaṭikaghaṭite bimbitaṃ bhittibhāge Kok_2.40b
antargehaṃ jaladaśakalairāvṛto rohitāṅkaḥ kenānītaḥ pura iti bhiyā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978490 (0.0):
śuddhasphaṭikaghaṭite bimbitaṃ bhittibhāge & / antargehaṃ jaladaśakalairāvṛto rohitāṅkaḥ % kenānītaḥ pura iti bhiyā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620693 (0.0):
antargehaṃ jaladaśakalairāvṛto rohitāṅkaḥ Kok_2.40c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621522 (0.063):
kṛṣṭvā dṛṣṭiṃ kathamapi tataḥ kautukānāṃ nidānād Kok_1.69a / kenānītaḥ pura iti bhiyā vyāharantī sakhīrvā Kok_2.40d
vyāharantī sakhīrvā // Kok_2.40 // / nidrāṃ prāptā kathamapi cirāttatra cālokinī māṃ śūnyāśleṣaṃ viracitavatī
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978495 (0.0):
antargehaṃ jaladaśakalairāvṛto rohitāṅkaḥ % kenānītaḥ pura iti bhiyā / vyāharantī sakhīrvā // Kok_2.40 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978502 (0.0):
nidrāṃ prāptā kathamapi cirāttatra cālokinī māṃ $ śūnyāśleṣaṃ viracitavatī
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621523 (0.0):
kṛṣṭvā dṛṣṭiṃ kathamapi tataḥ kautukānāṃ nidānād Kok_1.69a / kenānītaḥ pura iti bhiyā vyāharantī sakhīrvā Kok_2.40d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624662 (0.034):
śuśrāvetthaṃ sa punaravapussaṅgrahāṃ vyomni vāṇīm Kok_1.2d / śūnyāśleṣaṃ viracitavatī hanta ghātāt kucādryoḥ Kok_2.41b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622823 (0.039):
nidrāmūke jagati rudati śvāsacintājuṣo me Kok_2.51c / nidrāṃ prāptā kathamapi cirāttatra cālokinī māṃ Kok_2.41a
hanta ghātāt kucādryoḥ / / nirbhindānā nijakaradhṛtaṃ kaṅkaṇaṃ srastaśeṣaṃ paśyantīnāṃ nayanakamale
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978515 (0.0):
nidrāṃ prāptā kathamapi cirāttatra cālokinī māṃ $ śūnyāśleṣaṃ viracitavatī / hanta ghātāt kucādryoḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622848 (0.0):
nindāvantau smara iti mitho vākyasambhedasaukhyam Kok_2.57b / nirbhindānā nijakaradhṛtaṃ kaṅkaṇaṃ srastaśeṣaṃ Kok_2.41c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624663 (0.0):
śūnyāśleṣaṃ viracitavatī hanta ghātāt kucādryoḥ Kok_2.41b
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 7 (bahcar7u.htm.txt) 21669149 (0.051):
viśeṣān, vismayakṛtaḥ smaronmāditamālavīkucaparimaladurlalitāṃśca / nijajyotsnāpūraplāvitadigantānapi tārānhārān, uḍupatipādasaṃcayaśūcīni
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623008 (0.057):
paścādbhāgo lalitacikuro dṛśyate no nitambī Kok_1.83b / paśyantīnāṃ nayanakamale badhnatī vā sakhīnām Kok_2.41d
badhnatī vā sakhīnām // Kok_2.41 // / vakti dhvāṅkṣaḥ suhṛdupagamaṃ dakṣiṇe kṣīravṛkṣe vāmaṃ netraṃ sphurati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978526 (0.0):
nirbhindānā nijakaradhṛtaṃ kaṅkaṇaṃ srastaśeṣaṃ % paśyantīnāṃ nayanakamale / badhnatī vā sakhīnām // Kok_2.41 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623009 (0.0):
paścādbhāgo lalitacikuro dṛśyate no nitambī Kok_1.83b / paśyantīnāṃ nayanakamale badhnatī vā sakhīnām Kok_2.41d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624300 (0.0):
lolākṣīṇāṃ bhavati divase nirviśaṅko 'bhisāraḥ Kok_2.3d / vakti dhvāṅkṣaḥ suhṛdupagamaṃ dakṣiṇe kṣīravṛkṣe Kok_2.42a
sucirāducchvasityadya cetaḥ / / kiñca svānaḥ śravaṇamadhuro jāyate kokilānāṃ prāṇeṣvāśāmiti kathamapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978540 (0.0):
vakti dhvāṅkṣaḥ suhṛdupagamaṃ dakṣiṇe kṣīravṛkṣe $ vāmaṃ netraṃ sphurati / sucirāducchvasityadya cetaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621359 (0.0):
kāle tasmin karadhṛtagalannīvayo vārakāntāḥ Kok_1.30a / kiñca svānaḥ śravaṇamadhuro jāyate kokilānāṃ Kok_2.42c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624398 (0.0):
vāmaṃ netraṃ sphurati sucirāducchvasityadya cetaḥ Kok_2.42b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623232 (0.063):
prākkrīḍānte tava maṇigavākṣopakaṇṭheṣu cāram Kok_2.54b / prāṇeṣvāśāmiti kathamapi bhrātarābadhnatī vā Kok_2.42d
bhrātarābadhnatī vā // Kok_2.42 // / muktvā jīvāmyasusamamiti vrīlitā vismitā vā tatsaṅgāśā punariha paraṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978554 (0.0):
kiñca svānaḥ śravaṇamadhuro jāyate kokilānāṃ % prāṇeṣvāśāmiti kathamapi / bhrātarābadhnatī vā // Kok_2.42 // / muktvā jīvāmyasusamamiti vrīlitā vismitā vā $ tatsaṅgāśā punariha paraṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621986 (0.0):
tatsaṅgāśā punariha paraṃ heturityāsitā vā Kok_2.43b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623851 (0.0):
muktāścyotanmadhurasamiṣānmuñcatī bāṣpaleśam Kok_1.49d / muktvā jīvāmyasusamamiti vrīlitā vismitā vā Kok_2.43a
heturityāsitā vā / / śocantī māṃ dayitamathavā viprayogāsahiṣṇuṃ strīṇāṃ ceṣṭāsviti hi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978565 (0.0):
muktvā jīvāmyasusamamiti vrīlitā vismitā vā $ tatsaṅgāśā punariha paraṃ / heturityāsitā vā & / śocantī māṃ dayitamathavā viprayogāsahiṣṇuṃ % strīṇāṃ ceṣṭāsviti hi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624723 (1.192):
śaivālaughacchuritakamalā saikatasraṃsihaṃsā Kok_1.74a / śocantī māṃ dayitamathavā viprayogāsahiṣṇuṃ Kok_2.43c
virahotthāsu diṅmātrametat // Kok_2.43 // / gāḍhāśleṣavyatikararasagranthanādūyamānaḥ sambhogānte svapanavidhaye yaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978580 (0.0):
śocantī māṃ dayitamathavā viprayogāsahiṣṇuṃ % strīṇāṃ ceṣṭāsviti hi / virahotthāsu diṅmātrametat // Kok_2.43 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621700 (0.0):
gāḍhāśleṣapracalitakarā rudhyamānā sakhībhiḥ Kok_2.38d / gāḍhāśleṣavyatikararasagranthanādūyamānaḥ Kok_2.44a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624942 (0.0):
sambhogānte svapanavidhaye yaḥ purā dhūyate sma Kok_2.44b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625288 (0.0):
stokonnidraiḥ kumudamukulaiḥ pītamuktāḥ sarassu Kok_1.58b / strīṇāṃ ceṣṭāsviti hi virahotthāsu diṅmātrametat Kok_2.43d
purā dhūyate sma / / kaṇṭhotsaṅgānmama sa vidhinā vairiṇā dūrakṛṣṭo vāmo bāhustvayi savidhage
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978589 (0.0):
gāḍhāśleṣavyatikararasagranthanādūyamānaḥ $ sambhogānte svapanavidhaye yaḥ / purā dhūyate sma &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978596 (0.0):
kaṇṭhotsaṅgānmama sa vidhinā vairiṇā dūrakṛṣṭo % vāmo bāhustvayi savidhage
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621145 (0.0):
kaṇṭhotsaṅgānmama sa vidhinā vairiṇā dūrakṛṣṭo Kok_2.44c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624943 (0.0):
sambhogānte svapanavidhaye yaḥ purā dhūyate sma Kok_2.44b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624421 (0.040):
vāmotsaṅge lasati karuṇā kāpi kāmaṃ duhānā Kok_1.28d / vāmo bāhustvayi savidhage yāsyati spandamasyāḥ Kok_2.44d
yāsyati spandamasyāḥ // Kok_2.44 // / vakturvaktraṃ tamasi bhavato naiva dṛśyeta rātrāv āmadhyāhnaṃ bhavati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978609 (0.0):
kaṇṭhotsaṅgānmama sa vidhinā vairiṇā dūrakṛṣṭo % vāmo bāhustvayi savidhage / yāsyati spandamasyāḥ // Kok_2.44 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624308 (0.0):
vakti dhvāṅkṣaḥ suhṛdupagamaṃ dakṣiṇe kṣīravṛkṣe Kok_2.42a / vakturvaktraṃ tamasi bhavato naiva dṛśyeta rātrāv Kok_2.45a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624422 (0.034):
vāmo bāhustvayi savidhage yāsyati spandamasyāḥ Kok_2.44d
niyamavyākulā vāsare sā / / sahyasparśe sati ravikare tāmasahyasmarārtiṃ matsandeśaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978621 (0.0):
vakturvaktraṃ tamasi bhavato naiva dṛśyeta rātrāv $ āmadhyāhnaṃ bhavati / niyamavyākulā vāsare sā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624975 (0.0):
sarvotkṛṣṭā jagati viditāḥ keraleṣu dvijendrā Kok_1.76a / sahyasparśe sati ravikare tāmasahyasmarārtiṃ Kok_2.45c
maṇivalabhikāmāśritaḥ śrāvayethāḥ // Kok_2.45 // / tyaktvā cūtānapi kusumitānāgato matsamīpaṃ kinnveṣa syāt kamapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978636 (0.0):
sahyasparśe sati ravikare tāmasahyasmarārtiṃ % matsandeśaṃ / maṇivalabhikāmāśritaḥ śrāvayethāḥ // Kok_2.45 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622322 (0.0):
tyaktāśaṅkaṃ praṇama giriśaṃ dhyānaniṣkampagātraḥ Kok_1.52b / tyaktvā cūtānapi kusumitānāgato matsamīpaṃ Kok_2.46a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623645 (0.0):
matpreyasyāḥ priyasakha mahāmāghasevāgatāyāḥ Kok_1.73b / matsandeśaṃ maṇivalabhikāmāśritaḥ śrāvayethāḥ Kok_2.45d
kuśalodantamākhyātukāmaḥ / / ityālībhirbhṛtajalakaṇaṃ pāṇināmṛṣṭanetraṃ dṛṣṭaḥ spaṣṭākṣaramiti śanaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978652 (0.0):
tyaktvā cūtānapi kusumitānāgato matsamīpaṃ $ kinnveṣa syāt kamapi / kuśalodantamākhyātukāmaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620946 (0.0):
itthaṃ stutvā bahirupavanopāntamākandaśṛṅge Kok_1.55a / ityālībhirbhṛtajalakaṇaṃ pāṇināmṛṣṭanetraṃ Kok_2.46c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621400 (0.0):
kinnveṣa syāt kamapi kuśalodantamākhyātukāmaḥ Kok_2.46b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622533 (1.192):
dṛṣṭastasyāṃ puri viharatā rukmiṇīvallabhena Kok_1.46b / dṛṣṭaḥ spaṣṭākṣaramiti śanaiḥ śaṃsituṃ prakramethāḥ Kok_2.46d
śaṃsituṃ prakramethāḥ // Kok_2.46 // / amlānā te jayati kamanīyāṅgi maṅgalyabhūṣā patyuḥ pārśvāt suhṛdahamupeto
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978659 (0.0):
ityālībhirbhṛtajalakaṇaṃ pāṇināmṛṣṭanetraṃ % dṛṣṭaḥ spaṣṭākṣaramiti śanaiḥ / śaṃsituṃ prakramethāḥ // Kok_2.46 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978666 (0.0):
amlānā te jayati kamanīyāṅgi maṅgalyabhūṣā $ patyuḥ pārśvāt suhṛdahamupeto
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620723 (0.0):
anyāmagre mama maṇigṛhe bhuktavānityavādīr Kok_2.7a / amlānā te jayati kamanīyāṅgi maṅgalyabhūṣā Kok_2.47a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622534 (0.0):
dṛṣṭastasyāṃ puri viharatā rukmiṇīvallabhena Kok_1.46b / dṛṣṭaḥ spaṣṭākṣaramiti śanaiḥ śaṃsituṃ prakramethāḥ Kok_2.46d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622962 (0.0):
pakṣmaspandaḥ samajani sakhe paśyatormāṃ yayoḥ prāṅ- Kok_2.27a / patyuḥ pārśvāt suhṛdahamupeto 'smi sandeśahāraḥ Kok_2.47b
'smi sandeśahāraḥ / / jātaṃ viddhi śrutisukhagirāṃ kokilānāṃ kule māṃ ye pañceṣoḥ kimapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978679 (0.0):
amlānā te jayati kamanīyāṅgi maṅgalyabhūṣā $ patyuḥ pārśvāt suhṛdahamupeto / 'smi sandeśahāraḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621889 (0.0):
jātaṃ viddhi śrutisukhagirāṃ kokilānāṃ kule māṃ Kok_2.47c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622962 (0.0):
patyuḥ pārśvāt suhṛdahamupeto 'smi sandeśahāraḥ Kok_2.47b
pathikākarṣaṇaṃ ṣaṣṭhamastram // Kok_2.47 // / coleṣvāste sumukhi kuśalī tvatpriyaḥ pṛcchati tvāṃ kaccit kṣemaṃ bhajati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978695 (0.0):
jātaṃ viddhi śrutisukhagirāṃ kokilānāṃ kule māṃ % ye pañceṣoḥ kimapi / pathikākarṣaṇaṃ ṣaṣṭhamastram // Kok_2.47 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621845 (0.0):
colastrīṇāmayi saphalayan netramutpakṣmamālam Kok_1.27b / coleṣvāste sumukhi kuśalī tvatpriyaḥ pṛcchati tvāṃ Kok_2.48a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624139 (0.0):
ye pañceṣoḥ kimapi pathikākarṣaṇaṃ ṣaṣṭhamastram Kok_2.47d
bhavatītyāttavācaṃ bhavantam / / bhūyobhūyaḥ kathaya kathayetyālapantyaśrumiśraiḥ prītismerairmadiranayanā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978709 (0.0):
coleṣvāste sumukhi kuśalī tvatpriyaḥ pṛcchati tvāṃ $ kaccit kṣemaṃ bhajati / bhavatītyāttavācaṃ bhavantam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621113 (1.192):
kaccit kṣemaṃ bhajati bhavatītyāttavācaṃ bhavantam Kok_2.48b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623349 (1.192):
prāsādo 'syāḥ paramabhimataḥ ko 'pi māhendranīlas Kok_2.18c / prītismerairmadiranayanā mānayiṣyatyapāṅgaiḥ Kok_2.48d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623548 (0.058):
bhūyo gacchan janapadamimaṃ sa tvamullaṅghya colān Kok_1.31a / bhūyobhūyaḥ kathaya kathayetyālapantyaśrumiśraiḥ Kok_2.48c
mānayiṣyatyapāṅgaiḥ // Kok_2.48 // / evaṃ brūyāḥ punarajani yaḥ premakope mitho vāṃ jāte maune
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978722 (0.0):
prītismerairmadiranayanā mānayiṣyatyapāṅgaiḥ // Kok_2.48 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621082 (0.0):
evaṃprāyā na hi na virahe jīvituṃ santyupāyāḥ Kok_2.60a / evaṃ brūyāḥ punarajani yaḥ premakope mitho vāṃ Kok_2.49a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623350 (0.0):
prāsādo 'syāḥ paramabhimataḥ ko 'pi māhendranīlas Kok_2.18c / prītismerairmadiranayanā mānayiṣyatyapāṅgaiḥ Kok_2.48d
capalacapalastatkṣaṇaṃ pūrvamuktyām / / tādṛkpremṇaściravirahiṇaḥ prāṇanāthasya vāṇī seyaṃ mattaḥ śravaṇasarasā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978736 (0.0):
evaṃ brūyāḥ punarajani yaḥ premakope mitho vāṃ $ jāte maune / capalacapalastatkṣaṇaṃ pūrvamuktyām &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622118 (0.0):
taṃ kūjantaṃ kalamadhurayā pañcamasvānabhaṅgyā Kok_1.5a / tādṛkpremṇaściravirahiṇaḥ prāṇanāthasya vāṇī Kok_2.49c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621904 (0.042):
jāte maune capalacapalastatkṣaṇaṃ pūrvamuktyām Kok_2.49b
śrūyatāṃ śrāvyabandhā // Kok_2.49 // / kalyāṇāṅgi priyasahacarīṃ tvāmanāsādayadbhir bāhyairakṣaiḥ saha paramahaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978742 (0.0):
tādṛkpremṇaściravirahiṇaḥ prāṇanāthasya vāṇī % seyaṃ mattaḥ śravaṇasarasā / śrūyatāṃ śrāvyabandhā // Kok_2.49 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978750 (0.0):
kalyāṇāṅgi priyasahacarīṃ tvāmanāsādayadbhir $ bāhyairakṣaiḥ saha
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621195 (0.0):
kalpaprāyairahaha divasairebhirutkaṇṭhamānā Kok_2.25b / kalyāṇāṅgi priyasahacarīṃ tvāmanāsādayadbhir Kok_2.50a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623436 (0.0):
bāhyairakṣaiḥ saha paramahaṃ yāmi kāmapyavasthām Kok_2.50b
yāmi kāmapyavasthām / / dhanyaṃ cetaḥ punaridamahorātramanyānapekṣaṃ tvayyāmagnaṃ bata nanu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978762 (0.0):
kalyāṇāṅgi priyasahacarīṃ tvāmanāsādayadbhir $ bāhyairakṣaiḥ saha / paramahaṃ yāmi kāmapyavasthām & / dhanyaṃ cetaḥ punaridamahorātramanyānapekṣaṃ % tvayyāmagnaṃ bata nanu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622391 (0.050):
tvayyāmagnaṃ bata nanu pṛthagbhāgyamapyekajānām Kok_2.50d
pṛthagbhāgyamapyekajānām // Kok_2.50 // / mādyadbhṛṅgaiḥ kumudapavanaistarjyamānasya ghorair ātaṅkākhye sarasi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978776 (0.0):
dhanyaṃ cetaḥ punaridamahorātramanyānapekṣaṃ % tvayyāmagnaṃ bata nanu / pṛthagbhāgyamapyekajānām // Kok_2.50 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622394 (0.0):
tvayyākāśe subhaga taṭinīṃ lambamāne salīlaṃ Kok_1.91a / tvayyāmagnaṃ bata nanu pṛthagbhāgyamapyekajānām Kok_2.50d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623776 (1.192):
mādyadbhṛṅge sati parimale maṅgalāya prasūnam Kok_1.66d / mādyadbhṛṅgaiḥ kumudapavanaistarjyamānasya ghorair Kok_2.51a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620767 (0.055):
ātaṅkākhye sarasi luṭhato hā niśīthe niśīthe Kok_2.51b
luṭhato hā niśīthe niśīthe / / nidrāmūke jagati rudati śvāsacintājuṣo me saṅkrandantaścaṭulanayane
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978781 (0.0):
mādyadbhṛṅgaiḥ kumudapavanaistarjyamānasya ghorair $ ātaṅkākhye sarasi / luṭhato hā niśīthe niśīthe &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978791 (0.0):
luṭhato hā niśīthe niśīthe & / nidrāmūke jagati rudati śvāsacintājuṣo me % saṅkrandantaścaṭulanayane
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620769 (0.0):
ākhinnabhrūvalanamalasairarcayiṣyantyapāṅgaiḥ Kok_1.30d / ātaṅkākhye sarasi luṭhato hā niśīthe niśīthe Kok_2.51b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622817 (0.0):
nityaṃ jātā niravadhirasāḥ ke 'pi ke 'pyantarāyāḥ Kok_2.31d / nidrāmūke jagati rudati śvāsacintājuṣo me Kok_2.51c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624826 (0.038):
saṅkocaṃ me vrajati rasanā sandidikṣormṛgākṣyāḥ Kok_1.9b / saṅkrandantaścaṭulanayane cakravākāḥ sahāyāḥ Kok_2.51d
cakravākāḥ sahāyāḥ // Kok_2.51 // / mohādvaitaṃ viharati dhṛtirlīyate jāḍyamīne bhātyunmādo bhramati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978804 (0.0):
nidrāmūke jagati rudati śvāsacintājuṣo me % saṅkrandantaścaṭulanayane / cakravākāḥ sahāyāḥ // Kok_2.51 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623928 (0.0):
meghaśyāmo bhujagaśayano medinīhārayaṣṭer Kok_1.35c / mohādvaitaṃ viharati dhṛtirlīyate jāḍyamīne Kok_2.52a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624827 (0.0):
saṅkocaṃ me vrajati rasanā sandidikṣormṛgākṣyāḥ Kok_1.9b / saṅkrandantaścaṭulanayane cakravākāḥ sahāyāḥ Kok_2.51d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623482 (0.049):
bhātyunmādo bhramati matirityādi so 'haṃ na vedmi Kok_2.52b
matirityādi so 'haṃ na vedmi / / bāṇaṃ muñcan parisaracaro na svapan nāpi khādan kṛtsnaṃ jānātyalasagamane
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978811 (0.0):
mohādvaitaṃ viharati dhṛtirlīyate jāḍyamīne $ bhātyunmādo bhramati / matirityādi so 'haṃ na vedmi &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978820 (0.0):
matirityādi so 'haṃ na vedmi & / bāṇaṃ muñcan parisaracaro na svapan nāpi khādan % kṛtsnaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623389 (0.0):
bāṇaṃ muñcan parisaracaro na svapan nāpi khādan Kok_2.52c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623484 (0.0):
brahmendrādyān kvacana vibudhān sādaraṃ vīkṣamāṇaḥ Kok_1.53b / bhātyunmādo bhramati matirityādi so 'haṃ na vedmi Kok_2.52b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621492 (1.788):
kūlonmīlatkramukakuhalīcāmarāndolitormim Kok_1.21b / kṛtsnaṃ jānātyalasagamane kevalaṃ pañcabāṇaḥ Kok_2.52d
kevalaṃ pañcabāṇaḥ // Kok_2.52 // / kāle cāsmin kanadalibhṛtaḥ kampitāgrapravālāḥ kamrā vallyaḥ kimapi marutā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978834 (0.0):
jānātyalasagamane kevalaṃ pañcabāṇaḥ // Kok_2.52 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621345 (0.0):
kāle kāle karikaraśirovibhramābhyāṃ bhujābhyām Kok_2.17c / kāle cāsmin kanadalibhṛtaḥ kampitāgrapravālāḥ Kok_2.53a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621494 (0.0):
kṛtsnaṃ jānātyalasagamane kevalaṃ pañcabāṇaḥ Kok_2.52d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621182 (0.060):
kamraṃ cakraṃ mṛdukarikaradvandvamabje salīle Kok_2.21c / kamrā vallyaḥ kimapi marutā cumbitā dakṣiṇena Kok_2.53b
cumbitā dakṣiṇena / / kiñciddaṣṭādharakisalayāṃ prāṅmayā bhogakāle sītkurvāṇāṃ dhutakaratalāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978840 (0.0):
kāle cāsmin kanadalibhṛtaḥ kampitāgrapravālāḥ $ kamrā vallyaḥ kimapi / marutā cumbitā dakṣiṇena &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978847 (0.0):
kiñciddaṣṭādharakisalayāṃ prāṅmayā bhogakāle % sītkurvāṇāṃ dhutakaratalāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621384 (0.0):
kiñcitpūrvaṃ raṇakhalabhuvi śrīmadadhyakṣayethās Kok_1.79a / kiñciddaṣṭādharakisalayāṃ prāṅmayā bhogakāle Kok_2.53c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625149 (0.0):
sindhusnehopagatayamunāveṇivīthīvilāsam Kok_1.22d / sītkurvāṇāṃ dhutakaratalāṃ tvāṃ priye smārayanti Kok_2.53d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621181 (0.057):
kamraṃ cakraṃ mṛdukarikaradvandvamabje salīle Kok_2.21c / kamrā vallyaḥ kimapi marutā cumbitā dakṣiṇena Kok_2.53b
tvāṃ priye smārayanti // Kok_2.53 // / aṃsālambiślathakacabharaṃ hastaruddhāmbarāntaṃ prākkrīḍānte tava
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978855 (0.0):
kiñciddaṣṭādharakisalayāṃ prāṅmayā bhogakāle % sītkurvāṇāṃ dhutakaratalāṃ / tvāṃ priye smārayanti // Kok_2.53 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978864 (0.0):
aṃsālambiślathakacabharaṃ hastaruddhāmbarāntaṃ $ prākkrīḍānte tava
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620733 (0.0):
amlānā te jayati kamanīyāṅgi maṅgalyabhūṣā Kok_2.47a / aṃsālambiślathakacabharaṃ hastaruddhāmbarāntaṃ Kok_2.54a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625152 (0.0):
sītkurvāṇāṃ dhutakaratalāṃ tvāṃ priye smārayanti Kok_2.53d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623224 (1.192):
prākkrīḍānte tava maṇigavākṣopakaṇṭheṣu cāram Kok_2.54b
maṇigavākṣopakaṇṭheṣu cāram / / smāraṃ smāraṃ kathamapi mayā muhyatā sahyate 'sau mando vāyuḥ sutanu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978871 (0.0):
aṃsālambiślathakacabharaṃ hastaruddhāmbarāntaṃ $ prākkrīḍānte tava / maṇigavākṣopakaṇṭheṣu cāram &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978878 (0.0):
maṇigavākṣopakaṇṭheṣu cāram & / smāraṃ smāraṃ kathamapi mayā muhyatā sahyate 'sau % mando vāyuḥ sutanu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623227 (0.0):
prākkrīḍānte tava maṇigavākṣopakaṇṭheṣu cāram Kok_2.54b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623713 (0.0):
mando vāyuḥ sutanu bakulodbhedasaurabhyabandhuḥ Kok_2.54d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625379 (0.0):
spṛśyete nau niśi śaśikarairaṅgake yaugapadyāt Kok_2.57c / smāraṃ smāraṃ kathamapi mayā muhyatā sahyate 'sau Kok_2.54c
bakulodbhedasaurabhyabandhuḥ // Kok_2.54 // / tīrtvā rātriṃ virahamahatīṃ tīvratāpāṃ kathañcid dṛṣṭvā bhānoḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978892 (0.0):
smāraṃ smāraṃ kathamapi mayā muhyatā sahyate 'sau % mando vāyuḥ sutanu / bakulodbhedasaurabhyabandhuḥ // Kok_2.54 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622238 (0.0):
tīrṇaprāyo virahajaladhiḥ śailakanyāprasādāc Kok_2.61a / tīrtvā rātriṃ virahamahatīṃ tīvratāpāṃ kathañcid Kok_2.55a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623717 (0.0):
mando vāyuḥ sutanu bakulodbhedasaurabhyabandhuḥ Kok_2.54d
kiraṇamaruṇaṃ jambhaśatrordigante /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978898 (0.0):
tīrtvā rātriṃ virahamahatīṃ tīvratāpāṃ kathañcid $ dṛṣṭvā bhānoḥ / kiraṇamaruṇaṃ jambhaśatrordigante &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622580 (0.0):
dṛṣṭvā bhānoḥ kiraṇamaruṇaṃ jambhaśatrordigante Kok_2.55b
pratyudyāntīṃ tvaritamabalāṃ śliṣyate bhāgyasīmne sāraṅgākṣi spṛhayati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978907 (0.0):
kiraṇamaruṇaṃ jambhaśatrordigante & / pratyudyāntīṃ tvaritamabalāṃ śliṣyate bhāgyasīmne % sāraṅgākṣi spṛhayati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623203 (0.039):
pratyudyāntīṃ tvaritamabalāṃ śliṣyate bhāgyasīmne Kok_2.55c
mano hanta cakrākhyayūne // Kok_2.55 // / utkaṇṭho 'smi tvaduditadhiyā mugdhahaṃsīnināde tvadbhūṣāyāṃ hariti satataṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978925 (0.0):
pratyudyāntīṃ tvaritamabalāṃ śliṣyate bhāgyasīmne % sāraṅgākṣi spṛhayati / mano hanta cakrākhyayūne // Kok_2.55 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621012 (0.0):
utkaṇṭhānāṃ janapadamṛgīlocanānāṃ manāṃsi Kok_1.69d / utkaṇṭho 'smi tvaduditadhiyā mugdhahaṃsīnināde Kok_2.56a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622377 (0.0):
tvadbhūṣāyāṃ hariti satataṃ locane pātayāmi Kok_2.56b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625089 (0.0):
sāraṅgākṣi spṛhayati mano hanta cakrākhyayūne Kok_2.55d
locane pātayāmi / / tvatsaṃspṛṣṭe mama ca vapuṣi prema badhnāmi kānte satyaṃ prāṇānapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978935 (0.0):
utkaṇṭho 'smi tvaduditadhiyā mugdhahaṃsīnināde $ tvadbhūṣāyāṃ hariti / satataṃ locane pātayāmi &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622369 (0.0):
tvatsaṃspṛṣṭe mama ca vapuṣi prema badhnāmi kānte Kok_2.56c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622377 (0.0):
tvadbhūṣāyāṃ hariti satataṃ locane pātayāmi Kok_2.56b
paramahaṃ tvatpriyān dhārayāmi // Kok_2.56 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978941 (0.0):
tvatsaṃspṛṣṭe mama ca vapuṣi prema badhnāmi kānte % satyaṃ prāṇānapi / paramahaṃ tvatpriyān dhārayāmi // Kok_2.56 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624848 (0.0):
satyaṃ prāṇānapi paramahaṃ tvatpriyān dhārayāmi Kok_2.56d
tvaṃ cāhaṃ ca kṣitimupagatāvityaviśleṣacintā nindāvantau smara iti mitho
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978952 (0.0):
paramahaṃ tvatpriyān dhārayāmi // Kok_2.56 // / tvaṃ cāhaṃ ca kṣitimupagatāvityaviśleṣacintā $ nindāvantau smara iti mitho
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622839 (0.058):
nidhyātaḥ san kutukanibhṛtairnetrapātaiḥ pavitraiḥ Kok_1.52d / nindāvantau smara iti mitho vākyasambhedasaukhyam Kok_2.57b
vākyasambhedasaukhyam / / spṛśyete nau niśi śaśikarairaṅgake yaugapadyāt tenāpyasti dviradagamane
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978955 (0.0):
tvaṃ cāhaṃ ca kṣitimupagatāvityaviśleṣacintā $ nindāvantau smara iti mitho / vākyasambhedasaukhyam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978963 (0.0):
vākyasambhedasaukhyam & / spṛśyete nau niśi śaśikarairaṅgake yaugapadyāt % tenāpyasti dviradagamane
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622841 (0.0):
nindāvantau smara iti mitho vākyasambhedasaukhyam Kok_2.57b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625370 (1.192):
spaṣṭālakṣyastvayi pika samālambamāne 'mbarāntaṃ Kok_1.20a / spṛśyete nau niśi śaśikarairaṅgake yaugapadyāt Kok_2.57c
satyamāśleṣabuddhiḥ // Kok_2.57 // / hāhantāsminnasulabhamithodarśane viprayoge saivālambo mama bhagavatī
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978976 (0.0):
spṛśyete nau niśi śaśikarairaṅgake yaugapadyāt % tenāpyasti dviradagamane / satyamāśleṣabuddhiḥ // Kok_2.57 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622286 (0.0):
tejorāśeḥ praviśa bhavanaṃ dhūrjaṭerūrjitaṃ tat Kok_1.51b / tenāpyasti dviradagamane satyamāśleṣabuddhiḥ Kok_2.57d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625492 (0.0):
hāraṃ hāraṃ madanapṛtanākāhalaiḥ kaṇṭhanādair Kok_1.69c / hāhantāsminnasulabhamithodarśane viprayoge Kok_2.58a
bhāvanākalpavallī / / tvāmāsīnāmasakṛdanayā gāḍhamāliṅgya rāgād aṅkārūḍhāmalaghujaghane nocitaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978989 (0.0):
hāhantāsminnasulabhamithodarśane viprayoge $ saivālambo mama bhagavatī / bhāvanākalpavallī &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620633 (0.0):
aṅkārūḍhāmalaghujaghane nocitaṃ vaktumanyat Kok_2.58d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622438 (0.0):
tvāmāninyuḥ subhaga śayitaṃ līlayā nīlakeśyo Kok_1.2a / tvāmāsīnāmasakṛdanayā gāḍhamāliṅgya rāgād Kok_2.58c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625221 (0.057):
sairandhryajñā sthagayitumabhūccandanena pravṛttā Kok_2.64b / saivālambo mama bhagavatī bhāvanākalpavallī Kok_2.58b
vaktumanyat // Kok_2.58 // / jātaṃ ceto madanasubhaṭasyādya yogyaṃ śaravyaṃ naikacchidraṃ niyatamamutaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6978996 (0.0):
tvāmāsīnāmasakṛdanayā gāḍhamāliṅgya rāgād % aṅkārūḍhāmalaghujaghane / nocitaṃ vaktumanyat // Kok_2.58 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979003 (0.0):
jātaṃ ceto madanasubhaṭasyādya yogyaṃ śaravyaṃ $ naikacchidraṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621881 (0.0):
cheṣaṃ māsadvitayamabale sahyatāṃ mā viṣīda Kok_2.61b / jātaṃ ceto madanasubhaṭasyādya yogyaṃ śaravyaṃ Kok_2.59a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620634 (1.192):
aṅkārūḍhāmalaghujaghane nocitaṃ vaktumanyat Kok_2.58d
subhru vibhraṃśi dhairyam / / kālāt kṣīṇe punaravayave vardhate kevalaṃ no tāpastīvrasmarahutabhujā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979020 (0.0):
jātaṃ ceto madanasubhaṭasyādya yogyaṃ śaravyaṃ $ naikacchidraṃ / niyatamamutaḥ subhru vibhraṃśi dhairyam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621322 (0.0):
kālāt kṣīṇe punaravayave vardhate kevalaṃ no Kok_2.59c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622905 (0.0):
naikacchidraṃ niyatamamutaḥ subhru vibhraṃśi dhairyam Kok_2.59b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622137 (1.192):
tānullaṅghya smitakuvalayasnigdhamutkandharāṇāṃ Kok_1.27a / tāpastīvrasmarahutabhujā tasya varṇodgamo 'pi Kok_2.59d
tasya varṇodgamo 'pi // Kok_2.59 // / evaṃprāyā na hi na virahe jīvituṃ santyupāyāḥ satyaṃ taistaiḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979031 (0.0):
kālāt kṣīṇe punaravayave vardhate kevalaṃ no % tāpastīvrasmarahutabhujā / tasya varṇodgamo 'pi // Kok_2.59 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622138 (0.0):
tānullaṅghya smitakuvalayasnigdhamutkandharāṇāṃ Kok_1.27a / tāpastīvrasmarahutabhujā tasya varṇodgamo 'pi Kok_2.59d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621074 (5.960):
evaṃ tasyā virahavidhuraṃ jīvitaṃ sthāpayitvā Kok_2.69a / evaṃprāyā na hi na virahe jīvituṃ santyupāyāḥ Kok_2.60a
kṛtadhṛtirahaṃ prāṇimi prāṇanāthe / / niścityaivaṃ nirupamaguṇe sāhasebhyo nivṛttā tvaṃ ca snānādiṣu savayasāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979038 (0.0):
evaṃprāyā na hi na virahe jīvituṃ santyupāyāḥ $ satyaṃ taistaiḥ / kṛtadhṛtirahaṃ prāṇimi prāṇanāthe &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624838 (0.0):
satyaṃ taistaiḥ kṛtadhṛtirahaṃ prāṇimi prāṇanāthe Kok_2.60b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979045 (1.192):
kṛtadhṛtirahaṃ prāṇimi prāṇanāthe & / niścityaivaṃ nirupamaguṇe sāhasebhyo nivṛttā % tvaṃ ca snānādiṣu savayasāṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622400 (1.192):
tvaṃ ca snānādiṣu savayasāṃ prārthanāṃ mā niṣedhīḥ Kok_2.60d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622854 (0.038):
nirbhindānā nijakaradhṛtaṃ kaṅkaṇaṃ srastaśeṣaṃ Kok_2.41c / niścityaivaṃ nirupamaguṇe sāhasebhyo nivṛttā Kok_2.60c
prārthanāṃ mā niṣedhīḥ // Kok_2.60 // / tīrṇaprāyo virahajaladhiḥ śailakanyāprasādāc cheṣaṃ māsadvitayamabale
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979052 (0.0):
niścityaivaṃ nirupamaguṇe sāhasebhyo nivṛttā % tvaṃ ca snānādiṣu savayasāṃ / prārthanāṃ mā niṣedhīḥ // Kok_2.60 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979059 (0.0):
tīrṇaprāyo virahajaladhiḥ śailakanyāprasādāc $ cheṣaṃ māsadvitayamabale
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622230 (0.0):
tīre tasyā dramiḍasudṛśo darśanīyā vilokya Kok_1.24c / tīrṇaprāyo virahajaladhiḥ śailakanyāprasādāc Kok_2.61a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622402 (0.0):
tvaṃ ca snānādiṣu savayasāṃ prārthanāṃ mā niṣedhīḥ Kok_2.60d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621869 (0.037):
cheṣaṃ māsadvitayamabale sahyatāṃ mā viṣīda Kok_2.61b
sahyatāṃ mā viṣīda / / dhūpodgāraiḥ surabhiṣu tato bhīru saudhāntareṣu krīḍiṣyāvo
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979071 (0.0):
tīrṇaprāyo virahajaladhiḥ śailakanyāprasādāc $ cheṣaṃ māsadvitayamabale / sahyatāṃ mā viṣīda &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621870 (0.0):
cheṣaṃ māsadvitayamabale sahyatāṃ mā viṣīda Kok_2.61b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622739 (0.0):
dhūtālindadhvajapaṭaśikhairnūnamāhūyamānaḥ Kok_1.27d / dhūpodgāraiḥ surabhiṣu tato bhīru saudhāntareṣu Kok_2.61c
navajaladharadhvānamandrāṇyahāni // Kok_2.61 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979076 (0.0):
dhūpodgāraiḥ surabhiṣu tato bhīru saudhāntareṣu % krīḍiṣyāvo / navajaladharadhvānamandrāṇyahāni // Kok_2.61 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621612 (0.0):
krīḍāśailau madananṛpateḥ kāntipūrasya kokau Kok_2.29a / krīḍiṣyāvo navajaladharadhvānamandrāṇyahāni Kok_2.61d
kacciccitte sphurati capalāpāṅgi cūrṇyāṃ kadācit srastottaṃsaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979085 (0.0):
navajaladharadhvānamandrāṇyahāni // Kok_2.61 // / kacciccitte sphurati capalāpāṅgi cūrṇyāṃ kadācit $ srastottaṃsaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621107 (1.192):
ehyuttiṣṭha priya na kupitāsmīti bāṣpākulākṣī Kok_2.38c / kacciccitte sphurati capalāpāṅgi cūrṇyāṃ kadācit Kok_2.62a
dhavalanayanaṃ dhautabimbādharoṣṭham /
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979091 (0.0):
kacciccitte sphurati capalāpāṅgi cūrṇyāṃ kadācit $ srastottaṃsaṃ / dhavalanayanaṃ dhautabimbādharoṣṭham &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625407 (0.0):
syātāṃ tasyā dhruvamurasijau kiñcidāpāṇḍumūlau Kok_2.29b / srastottaṃsaṃ dhavalanayanaṃ dhautabimbādharoṣṭham Kok_2.62b
snānānte te mukhamupasakhi prekṣamāṇe mayi drāg- vakṣodaghne payasi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979100 (0.0):
dhavalanayanaṃ dhautabimbādharoṣṭham & / snānānte te mukhamupasakhi prekṣamāṇe mayi drāg- % vakṣodaghne payasi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625329 (0.0):
snātottīrṇāḥ sajalakaṇikāsundarorojakumbhāḥ Kok_1.24a / snānānte te mukhamupasakhi prekṣamāṇe mayi drāg- Kok_2.62c
punarapyāvayormajjanaṃ tat // Kok_2.62 // / āśliṣyantaṃ viṭapabhujayā tatra vallīranekāḥ krīḍārāme kamapi taruṇaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979113 (0.0):
snānānte te mukhamupasakhi prekṣamāṇe mayi drāg- % vakṣodaghne payasi / punarapyāvayormajjanaṃ tat // Kok_2.62 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620858 (0.0):
āśliṣṭāṅgo vahati mukulacchadmanā romabhedān Kok_2.17d / āśliṣyantaṃ viṭapabhujayā tatra vallīranekāḥ Kok_2.63a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624324 (0.0):
vakṣodaghne payasi punarapyāvayormajjanaṃ tat Kok_2.62d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621596 (0.059):
krīḍārāme kamapi taruṇaṃ vīkṣya mākandavṛkṣam Kok_2.63b
vīkṣya mākandavṛkṣam / / sācīkṛtya sphuradadharayā caṇḍi vaktraṃ bhavatyā subhrūbhaṅgaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979122 (0.0):
āśliṣyantaṃ viṭapabhujayā tatra vallīranekāḥ $ krīḍārāme kamapi taruṇaṃ / vīkṣya mākandavṛkṣam &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621598 (0.0):
krīḍānṛtte bhavanaśikhināṃ dūramuktāhisaṅgā Kok_2.16a / krīḍārāme kamapi taruṇaṃ vīkṣya mākandavṛkṣam Kok_2.63b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625041 (0.0):
sā ca prekṣyā saridanupadaṃ yatra kalmāṣitāyāṃ Kok_1.89a / sācīkṛtya sphuradadharayā caṇḍi vaktraṃ bhavatyā Kok_2.63c
sajalakaṇikaḥ preṣito mayyapāṅgaḥ // Kok_2.63 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979131 (0.0):
sācīkṛtya sphuradadharayā caṇḍi vaktraṃ bhavatyā % subhrūbhaṅgaḥ / sajalakaṇikaḥ preṣito mayyapāṅgaḥ // Kok_2.63 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625161 (0.0):
subhrūbhaṅgaḥ sajalakaṇikaḥ preṣito mayyapāṅgaḥ Kok_2.63d
pratyākhyātaḥ praṇayini ruṣā bimbito 'haṃ stane te sairandhryajñā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979139 (0.0):
sajalakaṇikaḥ preṣito mayyapāṅgaḥ // Kok_2.63 // / pratyākhyātaḥ praṇayini ruṣā bimbito 'haṃ stane te $ sairandhryajñā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623184 (0.0):
pratyākhyātabhramarataruṇā mañjarī bhujyamānā Kok_1.49b / pratyākhyātaḥ praṇayini ruṣā bimbito 'haṃ stane te Kok_2.64a
sthagayitumabhūccandanena pravṛttā / / mā pāṭīraṃ pulakini punaścātra limpeti śaṃsaty ālīvṛnde smitajuṣi kṛtā
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979154 (0.0):
pratyākhyātaḥ praṇayini ruṣā bimbito 'haṃ stane te $ sairandhryajñā / sthagayitumabhūccandanena pravṛttā &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620810 (0.0):
ālāpo vā yadi saha budhairākṣipedasya cetaḥ Kok_1.80b / ālīvṛnde smitajuṣi kṛtā dṛktvayā vrīlagarbhā Kok_2.64d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26623799 (0.0):
mā pāṭīraṃ pulakini punaścātra limpeti śaṃsaty Kok_2.64c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625214 (0.017):
sairandhryajñā sthagayitumabhūccandanena pravṛttā Kok_2.64b
dṛktvayā vrīlagarbhā // Kok_2.64 // / uccinvatyāḥ kisalayarucā pāṇinodyānapuṣpaṃ sākaṃ bhṛṅgaistava mayi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979169 (0.0):
mā pāṭīraṃ pulakini punaścātra limpeti śaṃsaty % ālīvṛnde smitajuṣi kṛtā / dṛktvayā vrīlagarbhā // Kok_2.64 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620813 (0.0):
ālīvṛnde smitajuṣi kṛtā dṛktvayā vrīlagarbhā Kok_2.64d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620974 (0.0):
ukteṣveva prasajati punarnavyalāvaṇyasāreṣv Kok_2.24a / uccinvatyāḥ kisalayarucā pāṇinodyānapuṣpaṃ Kok_2.65a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625010 (0.0):
sākaṃ kāntairmilati lalitaṃ keralīnāṃ kadambe Kok_1.73a / sākaṃ bhṛṅgaistava mayi mukhāmbhojasaurabhyalubdhe Kok_2.65b
mukhāmbhojasaurabhyalubdhe / / reṇutrastā iva sumanasāṃ dakṣiṇāḥ kelisakhyaḥ kañcitkālaṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979180 (0.0):
uccinvatyāḥ kisalayarucā pāṇinodyānapuṣpaṃ $ sākaṃ bhṛṅgaistava mayi / mukhāmbhojasaurabhyalubdhe &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624198 (0.0):
ruddhābhogā dvijavaravidhisnānapūtaistaṭākair Kok_1.25c / reṇutrastā iva sumanasāṃ dakṣiṇāḥ kelisakhyaḥ Kok_2.65c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625013 (0.0):
sākaṃ bhṛṅgaistava mayi mukhāmbhojasaurabhyalubdhe Kok_2.65b
karakisalayairapyadhurlocanāni // Kok_2.65 // / ityetasmānmama kuśalitāṃ viddhyabhijñānadānād bhūyaścaikaṃ śṛṇu sahacarīṃ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979195 (0.0):
reṇutrastā iva sumanasāṃ dakṣiṇāḥ kelisakhyaḥ % kañcitkālaṃ / karakisalayairapyadhurlocanāni // Kok_2.65 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621122 (0.0):
kañcitkālaṃ karakisalayairapyadhurlocanāni Kok_2.65d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26620953 (1.192):
ityālībhirbhṛtajalakaṇaṃ pāṇināmṛṣṭanetraṃ Kok_2.46c / ityetasmānmama kuśalitāṃ viddhyabhijñānadānād Kok_2.66a
dhūtanaikānunītim / / kelīhaṃse smarajuṣi haṭhāccumbatīṣatstanantīṃ tvaṃ tu smṛtvā kimapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979204 (0.0):
ityetasmānmama kuśalitāṃ viddhyabhijñānadānād $ bhūyaścaikaṃ śṛṇu / sahacarīṃ dhūtanaikānunītim &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979212 (0.0):
kelīhaṃse smarajuṣi haṭhāccumbatīṣatstanantīṃ % tvaṃ tu smṛtvā kimapi
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621547 (0.0):
kelīhaṃsakṣubhitanagarabhrāntabhṛṅgaiḥ sarobhiḥ Kok_1.93b / kelīhaṃse smarajuṣi haṭhāccumbatīṣatstanantīṃ Kok_2.66c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622423 (0.0):
tvaṃ tu smṛtvā kimapi bahalavrīlamālokathā mām Kok_2.66d
bahalavrīlamālokathā mām // Kok_2.66 // / rāgo nāma truṭati viraheṇeti lokapravādas tvatsambaddho mama śataguṇaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979214 (0.0):
kelīhaṃse smarajuṣi haṭhāccumbatīṣatstanantīṃ % tvaṃ tu smṛtvā kimapi / bahalavrīlamālokathā mām // Kok_2.66 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979225 (0.0):
bahalavrīlamālokathā mām // Kok_2.66 // / rāgo nāma truṭati viraheṇeti lokapravādas $ tvatsambaddho mama śataguṇaḥ
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622353 (0.0):
tvatsamparkaṃ subhaga niyataṃ kāṅkṣate 'sau vilolā Kok_1.6c / tvatsambaddho mama śataguṇaḥ saṅgamādviprayoge Kok_2.67b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622424 (0.0):
tvaṃ cāhaṃ ca kṣitimupagatāvityaviśleṣacintā Kok_2.57a / tvaṃ tu smṛtvā kimapi bahalavrīlamālokathā mām Kok_2.66d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624182 (0.0):
ramyāṃ harmyadhvajapaṭamarudvījitabradhnayugyām Kok_1.88a / rāgo nāma truṭati viraheṇeti lokapravādas Kok_2.67a
saṅgamādviprayoge / / so 'yaṃ bhedo viṣayabhidayā saṅgame tvaṃ kilaikā viśleṣe tu
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979235 (0.0):
rāgo nāma truṭati viraheṇeti lokapravādas $ tvatsambaddho mama śataguṇaḥ / saṅgamādviprayoge &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26625235 (0.0):
so 'yaṃ bhedo viṣayabhidayā saṅgame tvaṃ kilaikā Kok_2.67c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622353 (0.050):
tvatsambaddho mama śataguṇaḥ saṅgamādviprayoge Kok_2.67b
tribhuvanamidaṃ jāyate tvanmayaṃ hi // Kok_2.67 // / etatkṛtyaṃ priyasakha mama bhrāturārtasya kṛtvā nāsīraḥ syā jagati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979245 (0.0):
so 'yaṃ bhedo viṣayabhidayā saṅgame tvaṃ kilaikā % viśleṣe tu / tribhuvanamidaṃ jāyate tvanmayaṃ hi // Kok_2.67 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979252 (0.0):
etatkṛtyaṃ priyasakha mama bhrāturārtasya kṛtvā $ nāsīraḥ syā jagati
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621061 (0.0):
unmajjadbhiḥ punariva javāt pakṣavadbhirgirīndrair Kok_1.62a / etatkṛtyaṃ priyasakha mama bhrāturārtasya kṛtvā Kok_2.68a
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624482 (0.0):
viśleṣe tu tribhuvanamidaṃ jāyate tvanmayaṃ hi Kok_2.67d
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622802 (1.192):
nāsīraḥ syā jagati karuṇāśālināṃ saṃvibhāge Kok_2.68b
karuṇāśālināṃ saṃvibhāge / / śaṃsanti tvāṃ nanu parabhṛtaṃ śaiśave yadbhṛto 'nyaiḥ patrivrātābharaṇa
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979257 (0.0):
etatkṛtyaṃ priyasakha mama bhrāturārtasya kṛtvā $ nāsīraḥ syā jagati / karuṇāśālināṃ saṃvibhāge &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979266 (0.0):
karuṇāśālināṃ saṃvibhāge & / śaṃsanti tvāṃ nanu parabhṛtaṃ śaiśave yadbhṛto 'nyaiḥ % patrivrātābharaṇa
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622802 (0.0):
nāsīraḥ syā jagati karuṇāśālināṃ saṃvibhāge Kok_2.68b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26624632 (0.0):
śaśvadyasmin kimapi valati smāvayoḥ premavallī Kok_2.16d / śaṃsanti tvāṃ nanu parabhṛtaṃ śaiśave yadbhṛto 'nyaiḥ Kok_2.68c
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622969 (0.036):
patrivrātābharaṇa bharaṇenādya sa tvaṃ pareṣām Kok_2.68d
bharaṇenādya sa tvaṃ pareṣām // Kok_2.68 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979272 (0.0):
śaṃsanti tvāṃ nanu parabhṛtaṃ śaiśave yadbhṛto 'nyaiḥ % patrivrātābharaṇa / bharaṇenādya sa tvaṃ pareṣām // Kok_2.68 //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26622971 (0.0):
patyuḥ pārśvāt suhṛdahamupeto 'smi sandeśahāraḥ Kok_2.47b / patrivrātābharaṇa bharaṇenādya sa tvaṃ pareṣām Kok_2.68d
evaṃ tasyā virahavidhuraṃ jīvitaṃ sthāpayitvā gaccha svecchāviharaṇa
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6979279 (0.0):
bharaṇenādya sa tvaṃ pareṣām // Kok_2.68 // / evaṃ tasyā virahavidhuraṃ jīvitaṃ sthāpayitvā $ gaccha svecchāviharaṇa
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621661 (0.0):
gaccha svecchāviharaṇa yathāprārthitaṃ digvibhāgam Kok_2.69b
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokiu.htm.txt) 26621067 (0.041):
etatkṛtyaṃ priyasakha mama bhrāturārtasya kṛtvā Kok_2.68a / evaṃ tasyā virahavidhuraṃ jīvitaṃ sthāpayitvā Kok_2.69a