View original HTML file with complete header information
akramānantacidrūpaḥ Ipk_1,7.1c / akhaṇḍāmarśabṛṃhitaḥ Ipk_4.1d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662115 (0.021):
viśvarūpo 'ham idam ity % akhaṇḍāmarśabṛṃhitaḥ // Ipk_4.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439555 (0.021):
viśvarūpo 'ham idam ity akhaṇḍāmarśabṛṃhitaḥ // Ipk_4.1 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3677250 (0.044):
viśvarūpo'hamidamityakhaṇḍāmarśabṛṃhitaḥ // Ipk_4.1 //
akramānantacidrūpaḥ Ipk_1,7.1c / akhaṇḍāmarśabṛṃhitaḥ Ipk_4.1d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662115 (0.021):
viśvarūpo 'ham idam ity % akhaṇḍāmarśabṛṃhitaḥ // Ipk_4.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439555 (0.021):
viśvarūpo 'ham idam ity akhaṇḍāmarśabṛṃhitaḥ // Ipk_4.1 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3677250 (0.044):
viśvarūpo'hamidamityakhaṇḍāmarśabṛṃhitaḥ // Ipk_4.1 //
acidrūpasya śūnyāder Ipk_3,2.11c / ajaḍātmā niṣedhaṃ vā Ipk_1,1.2c
ata eva yathābhīṣṭa- Ipk_1,6.11a / ata eva yad apy uktaṃ Ipk_2,1.1a / ata eva vibhaktyarthaḥ Ipk_2,4.16a
ata evāṅkure 'pīṣṭo Ipk_2,4.8a / -(a)ta evotpattimūlajaḥ Ipk_2,4.11d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660520 (0.051):
kāryaṃ hetuḥ svabhāvo vā- % -ta evotpattimūlajaḥ // Ipk_2,4.11 // / Ipv: ata eva kāryaṃ svabhāvo vā tadutpattigarbho
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437957 (0.051):
kāryaṃ hetuḥ svabhāvo vāta evotpattimūlajaḥ // Ipk_2,4.11 // / Ipv: ata eva kāryaṃ svabhāvo vā tadutpattigarbho
atītatvāt tathā sthitiḥ Ipk_1,8.3d / atrāparatvam bhāvānām Ipk_3,1.5a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658521 (0.030):
avabhāsasya sadbhāve 'py % atītatvāt tathā sthitiḥ // Ipk_1,8.3 // / Ipv: sukhaduḥkhādyābhāsās tatsādhanābhāsāś ca sadaivāntaḥ santo 'pi na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435959 (0.030):
avabhāsasya sadbhāve 'py atītatvāt tathā sthitiḥ // Ipk_1,8.3 // / Ipv: sukhaduḥkhādyābhāsās tatsādhanābhāsāś ca sadaivāntaḥ santo 'pi na
atrābhāvo ghaṭātmanaḥ Ipk_1,7.8d / athātadviṣayatve 'pi Ipk_1,3.3a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658102 (0.004):
na tūpalabdhiyogyasyāpy % atrābhāvo ghaṭātmanaḥ // Ipk_1,7.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435540 (0.004):
na tūpalabdhiyogyasyāpy atrābhāvo ghaṭātmanaḥ // Ipk_1,7.8 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3659056 (0.008):
na tūpalabdhiyogyasyāpyatrābhāvo ghaṭātmanaḥ // Ipk_1,7.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628070 (0.063):
viśvātmano vikalpānāṃ Ipk_4.12c / viṣayatvena vibhramāt Ipk_3,2.16b
athānubhavavidhvaṃse Ipk_1,2.3a / athāpi jaḍam etasya Ipk_1,2.7c
athārthasya yathā rūpaṃ Ipk_1,2.8a / adṛśyo bhūtalasyānta Ipk_1,7.11c
-(a)dhyavasāyādināmabhiḥ Ipk_1,5.18d / -(a)nantatattvaughanirbharaḥ Ipk_4.14b
anātmatvena bhāsanāt Ipk_3,1.5b / -(a)nubhavas tatpadaiva sā Ipk_1,2.4d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655745 (0.025):
smṛtiḥ kenātha yatraivā- % -nubhavas tatpadaiva sā // Ipk_1,2.4 // / Ipv: arthābhāsanāśāt tanmukhāvalambanīyo viṣayo 'py atra nāsti smṛter ity
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433184 (0.036):
smṛtiḥ kenātha yatraivānubhavas tatpadaiva sā // Ipk_1,2.4 // / Ipv: arthābhāsanāśāt tanmukhāvalambanīyo viṣayo 'py atra nāsti smṛter ity
anumānam anābhāta- Ipk_1,5.8a / anusandhānavarjinām Ipk_2,4.15b
anusaṃdhānasādhite Ipk_2,3.3d / anta eva sthitiḥ sadā Ipk_1,8.7b
-(a)ntarabhinne svalakṣaṇe Ipk_2,3.9b / antaḥsthitavatām eva Ipk_1,5.1c
andhāndhatamasādiṣu Ipk_1,8.1d / anyathā kaḥ samanvayaḥ Ipk_1,7.3d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658460 (0.029):
ābhāsā anyathānyatra tv % andhāndhatamasādiṣu // Ipk_1,8.1 // / Ipv: ābhāsāḥ kadācit sannihitapratyakṣākṣiptā ghaṭo 'yam iti
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435898 (0.029):
ābhāsā anyathānyatra tv andhāndhatamasādiṣu // Ipk_1,8.1 // / Ipv: ābhāsāḥ kadācit sannihitapratyakṣākṣiptā ghaṭo 'yam iti
anye vidyeśvarā yathā Ipk_3,1.6d / anyonyānvayarūpaikya- Ipk_2,2.4c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661106 (0.062):
māyāśakty eva sā vidyety % anye vidyeśvarā yathā // Ipk_3,1.6 // / Ipv: bodhakartṛtāmayasyāpi bhedena viśvekṣaṇaṃ vidyeti ke cit / māyāśaktir
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438545 (0.062):
māyāśakty eva sā vidyety anye vidyeśvarā yathā // Ipk_3,1.6 // / Ipv: bodhakartṛtāmayasyāpi bhedena viśvekṣaṇaṃ vidyeti ke cit / māyāśaktir
-(a)nvayālambā digādidhīḥ Ipk_2,2.6d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659353 (0.0):
avadhyavadhimadbhāvā- % -nvayālambā digādidhīḥ // Ipk_2,2.6 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436791 (0.020):
avadhyavadhimadbhāvānvayālambā digādidhīḥ // Ipk_2,2.6 //
aparasparavedinām Ipk_1,3.6b / -(a)parāmarśabhuvaḥ prabhoḥ Ipk_4.7b
api mukhyāvabhāsataḥ Ipk_2,3.11b / -(a)pekṣā ca kim itīṣyate Ipk_1,3.4d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656209 (0.063):
pūrvānubhavasaṃkārā- % -pekṣā ca kim itīṣyate // Ipk_1,3.4 // / Ipv: pūrvānubhavāprakāśāt tadviṣayasaṃpramoṣe 'dhyavasāyamātrāt smṛtitvaṃ
apohanaparāyaṇe Ipk_1,6.8b / apravartitapūrvo 'tra Ipk_2,3.17a
arthakriyāpi bāhyatve Ipk_1,8.6c / arthakriyāpi sahajā Ipk_2,3.12a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658718 (0.063):
pramātraikātmyam āntaryaṃ % tato bhedo hi bāhyatā // Ipk_1,8.8 // / Ipv: vikalpe ghaṭādyullekhaś cakṣurādyagocare 'pi pṛthagābhāsād bāhya eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436156 (0.063):
pramātraikātmyam āntaryaṃ tato bhedo hi bāhyatā // Ipk_1,8.8 // / Ipv: vikalpe ghaṭādyullekhaś cakṣurādyagocare 'pi pṛthagābhāsād bāhya eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660417 (0.064):
tad anyasyāpi bījāder % hetutā nopapadyate // Ipk_2,4.8 // / Ipv: bāhyābhāsatāpādanam utpādanam iti cidrūpasyaiva kāraṇatā tato
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437854 (0.064):
tad anyasyāpi bījāder hetutā nopapadyate // Ipk_2,4.8 // / Ipv: bāhyābhāsatāpādanam utpādanam iti cidrūpasyaiva kāraṇatā tato
arthajātaṃ prakāśayet Ipk_1,5.7d / arthasya naiva tenāsya Ipk_1,5.9c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656887 (0.034):
yogīva nirupādānam % arthajātaṃ prakāśayet // Ipk_1,5.7 // / Ipv: cittattvam eva īśvaratvāt svātmarūpatayā upapannābhāsanam
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434325 (0.034):
yogīva nirupādānam arthajātaṃ prakāśayet // Ipk_1,5.7 // / Ipv: cittattvam eva īśvaratvāt svātmarūpatayā upapannābhāsanam
arthānāṃ svasamāpinām Ipk_1,7.3b / arthino 'py anumānataḥ Ipk_2,3.9d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659864 (0.062):
tātkālikī pravṛttiḥ syād % arthino 'py anumānataḥ // Ipk_2,3.9 // / Ipv: kāyapravṛttiḥ puno deśakālādipratyakṣabhedasāhityena svalakṣaṇa eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437302 (0.062):
tātkālikī pravṛttiḥ syād arthino 'py anumānataḥ // Ipk_2,3.9 // / Ipv: kāyapravṛttiḥ puno deśakālādipratyakṣabhedasāhityena svalakṣaṇa eva
arthau bhātaḥ pamātari Ipk_1,4.8d / avadhyavadhimadbhāvā- Ipk_2,2.6c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656644 (0.041):
grāhyagrāhakatābhinnāv % arthau bhātaḥ pamātari // Ipk_1,4.8 // / Ipv: tasmād dṛkparāmarśapuraḥsārāyāṃ smṛtau vikalpamātre vā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434082 (0.041):
grāhyagrāhakatābhinnāv arthau bhātaḥ pamātari // Ipk_1,4.8 // / Ipv: tasmād dṛkparāmarśapuraḥsārāyāṃ smṛtau vikalpamātre vā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625753 (0.058):
ahaṃpratītir apy eṣā Ipk_1,2.2c / ahaṃpratyavamarśo yaḥ Ipk_1,6.1a / ahaṃmṛśyatayāivāsya Ipk_1,5.17c
-(a)vabhāsakhacite vibhau Ipk_1,7.14b / avabhāsasya sadbhāve 'py Ipk_1,8.3c
avasātari darśanam Ipk_1,4.7d / -(a)viyukte jñānakarmaṇī Ipk_3,1.1d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660960 (0.047):
mātur eva tadanyonyā- % -viyukte jñānakarmaṇī // Ipk_3,1.1 // / Ipv: pramātur antaḥsthitasyātmano bahiṣkāra eva kramānugatā kriyeti
aviruddhāvabhāsānām Ipk_2,3.7c / asty eva na vinā tasmād Ipk_1,5.10c
asphuṭārūpasaṃskāra- Ipk_3,2.13c / asmin satīdam astīti Ipk_2,4.14a
ahantākartṛtāpade Ipk_3,2.13b / ahaṃkāraparāmarśa- Ipk_4.2c
ahaṃpratītir apy eṣā Ipk_1,2.2c / ahaṃpratyavamarśo yaḥ Ipk_1,6.1a / ahaṃmṛśyatayāivāsya Ipk_1,5.17c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626720 (0.052):
tayānyajñānam ūhyate Ipk_1,1.5d / tasya kasyāpi śaktitaḥ Ipk_2,4.4d / tasyātrānavabhāsataḥ Ipk_1,2.2b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627265 (0.055):
prakāśo 'rthoparakto 'pi Ipk_1,5.11c / pratitiṣṭhatsu bhāveṣu Ipk_1,7.2c / pratibhāsād abhedinām Ipk_2,3.6d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625711 (0.058):
arthau bhātaḥ pamātari Ipk_1,4.8d / avadhyavadhimadbhāvā- Ipk_2,2.6c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626302 (0.064):
grāhyagrāhakatābhinnāv Ipk_1,4.8c / ghaṭate na tu śāśvatyāḥ Ipk_2,1.2c
-(ā)calayā prāṇarūpayā Ipk_4.10b / ātmāta eva caitanyaṃ Ipk_1,5.12a
ātmānam ata evāyaṃ Ipk_1,5.15a / ātmā yady anubhāvakaḥ Ipk_1,2.3d / ātmārohaṇabhāsanāt Ipk_1,4.4d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656512 (0.015):
prāg anvabhūvam aham ity % ātmārohaṇabhāsanāt // Ipk_1,4.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433950 (0.015):
prāg anvabhūvam aham ity ātmārohaṇabhāsanāt // Ipk_1,4.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655703 (0.060):
kathaṃ bhaven na nityaḥ syād % ātmā yady anubhāvakaḥ // Ipk_1,2.3 // / Ipv: smṛtikāle pūrvānubhavanāśāt kathaṃ pūrvārthānubhavāvaṣṭambhadharmā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433143 (0.060):
kathaṃ bhaven na nityaḥ syād ātmā yady anubhāvakaḥ // Ipk_1,2.3 // / Ipv: smṛtikāle pūrvānubhavanāśāt kathaṃ pūrvārthānubhavāvaṣṭambhadharmā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627002 (0.060):
nākriyāto 'nyatā bhavet Ipk_2,3.12d / nātmā sattā tatas teṣām Ipk_1,8.5c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3650336 (0.062):
prāganvabhūvamahamityātmārohaṇabhāsanāt // Ipk_1,4.4 //
ātmārthasya prakāśatā Ipk_1,5.2d / -(ā)dikapañcakaveṣṭitaḥ Ipk_3,1.9d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661197 (0.009):
mātā sa meyaḥ san kālā- % -dikapañcakaveṣṭitaḥ // Ipk_3,1.9 // / Ipv: yaś ca vyatiriktaprameyajāte pramātā śūnyādiḥ sa idam iti vedya eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656710 (0.038):
na ca prakāśo bhinnaḥ syād % ātmārthasya prakāśatā // Ipk_1,5.2 // / Ipv: pramātṛsaṃjñaprakāśasvarūpatāṃ vinā yathādau ghaṭo 'sya nāvabhāsas
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434148 (0.038):
na ca prakāśo bhinnaḥ syād ātmārthasya prakāśatā // Ipk_1,5.2 // / Ipv: pramātṛsaṃjñaprakāśasvarūpatāṃ vinā yathādau ghaṭo 'sya nāvabhāsas
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438637 (0.041):
mātā sa meyaḥ san kālādikapañcakaveṣṭitaḥ // Ipk_3,1.9 // / Ipv: yaś ca vyatiriktaprameyajāte pramātā śūnyādiḥ sa idam iti vedya eva
ādisiddhe maheśvare Ipk_1,1.2b / -(ā)dyābhāsajagadātmanā Ipk_2,4.21b
āntaratvāt pramātraikye Ipk_1,8.6a / āntarāṇāṃ satāṃ sadā Ipk_1,8.5d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658589 (0.031):
nātmā sattā tatas teṣām % āntarāṇāṃ satāṃ sadā // Ipk_1,8.5 // / Ipv: sarveṣām ābhāsānāṃ bhāvābhāvaviṣayānām abahīrūpatve 'pi sattāsty eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436027 (0.031):
nātmā sattā tatas teṣām āntarāṇāṃ satāṃ sadā // Ipk_1,8.5 // / Ipv: sarveṣām ābhāsānāṃ bhāvābhāvaviṣayānām abahīrūpatve 'pi sattāsty eva
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3660844 (0.059):
arthakriyāṃ vidadhīran ityāśaṅkyāha / āntaratvātpramātraikye naiṣāṃ bhedanibandhanā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658617 (0.059):
āntaratvāt pramātraikye $ naiṣāṃ bhedanibandhanā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436055 (0.059):
āntaratvāt pramātraikye naiṣāṃ bhedanibandhanā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627337 (0.059):
pramātṛtvenāham iti Ipk_1,6.5a / pramātṛpariniṣṭhiteḥ Ipk_1,7.6d
ābhātam eva bījāder Ipk_1,5.8c / -(ā)bhāsanād buddhigocare Ipk_1,6.10d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435201 (0.032):
yathābhimatasaṃsthānābhāsanād buddhigocare // Ipk_1,6.10 // / Ipv: avatantras tu vikalpaś cakṣurādyagocaram api buddhaviṣayatāpādanena
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657763 (0.044):
yathābhimatasaṃsthānā- % -bhāsanād buddhigocare // Ipk_1,6.10 // / Ipv: avatantras tu vikalpaś cakṣurādyagocaram api buddhaviṣayatāpādanena
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658154 (0.048):
yathābhimatasaṃsthānābhāsanādbuddhigocare // Ipk_1,6.10 // / yaḥ pratyakṣavyāpāram anupajīvan vyākṣepasāratayā
ābhāsabhedād ekatra Ipk_2,4.19c / ābhāsabhedād vastūnāṃ Ipk_2,3.6a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628388 (0.061):
sāpy apekṣāvihīnānāṃ Ipk_2,4.14c / sā bhinnābhāsabhedataḥ Ipk_1,8.6d / sābhilāpaṃ vikalpākhyaṃ Ipk_1,2.1c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628280 (0.062):
sargaḥ spaṣṭāvabhāsanāt Ipk_4.11b / sarvatrābhāsabhedo 'pi Ipk_2,1.6a
ābhāsabhedā bhinnārtha- Ipk_2,3.5c / ābhāsasadasattvataḥ Ipk_2,1.4b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658982 (0.030):
kramo bhedāśrayo bhedo 'py $ ābhāsasadasattvataḥ & / ābhāsasadasattve tu % citrābhāsakṛtaḥ prabhoḥ // Ipk_2,1.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436420 (0.030):
kramo bhedāśrayo bhedo 'py ābhāsasadasattvataḥ / / ābhāsasadasattve tu citrābhāsakṛtaḥ prabhoḥ // Ipk_2,1.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628388 (0.031):
sāpy apekṣāvihīnānāṃ Ipk_2,4.14c / sā bhinnābhāsabhedataḥ Ipk_1,8.6d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658628 (0.047):
arthakriyāpi bāhyatve % sā bhinnābhāsabhedataḥ // Ipk_1,8.6 // / Ipv: antaś ca sarveṣām eva nīlasukhādyā bhāsānām sadā sattve 'pi
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436066 (0.047):
arthakriyāpi bāhyatve sā bhinnābhāsabhedataḥ // Ipk_1,8.6 // / Ipv: antaś ca sarveṣām eva nīlasukhādyā bhāsānām sadā sattve 'pi
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658025 (0.050):
jñānānām udiyād eka- % pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435463 (0.050):
jñānānām udiyād eka- pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
ābhāsasadasattve tu Ipk_2,1.4c / ābhāsaḥ punarābhāsad Ipk_1,5.9a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658982 (0.045):
kramo bhedāśrayo bhedo 'py $ ābhāsasadasattvataḥ & / ābhāsasadasattve tu % citrābhāsakṛtaḥ prabhoḥ // Ipk_2,1.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436420 (0.045):
kramo bhedāśrayo bhedo 'py ābhāsasadasattvataḥ / / ābhāsasadasattve tu citrābhāsakṛtaḥ prabhoḥ // Ipk_2,1.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626664 (0.047):
tadabhāvo 'pi sā paśoh Ipk_4.6b / tadābhāsas tadābhāsād Ipk_2,4.13c
ābhāsā anyathānyatra tv Ipk_1,8.1c / ābhāsād dhetuvastunaḥ Ipk_1,5.8d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656925 (0.014):
ābhātam eva bījāder % ābhāsād dhetuvastunaḥ // Ipk_1,5.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434363 (0.014):
ābhātam eva bījāder ābhāsād dhetuvastunaḥ // Ipk_1,5.8 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3653483 (0.024):
ābhātameva bījāderābhāsāddhetuvastunaḥ // Ipk_1,5.8 // / ābhāsaḥ punarābhāsadbāhyasyāsītkathaṃcana /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626665 (0.036):
tadabhāvo 'pi sā paśoh Ipk_4.6b / tadābhāsas tadābhāsād Ipk_2,4.13c
ābhāso 'py artha ekasminn Ipk_2,3.3c / ālambante vikalpanāḥ Ipk_2,2.5d
-(ā)lābhenārtho 'tha cocyate Ipk_2,4.3d / ālokābhyantare yathā Ipk_1,7.11b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660271 (0.060):
sato 'pi na punaḥ sattā- % -lābhenārtho 'tha cocyate // Ipk_2,4.3 // / kāryakāraṇatā loke $ sāntarviparivartinaḥ &
icchayā bhāsayed bahiḥ Ipk_1,6.7d / icchāto bhartur adhyakṣa- Ipk_1,8.9c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657659 (0.045):
bhāntam evānta arthaugham % icchayā bhāsayed bahiḥ // Ipk_1,6.7 // / Ipv: ādisarge vā vyavahāre 'pi vā maheśvaro māyāśaktyā dehādim ātmatvena
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435097 (0.045):
bhāntam evānta arthaugham icchayā bhāsayed bahiḥ // Ipk_1,6.7 // / Ipv: ādisarge vā vyavahāre 'pi vā maheśvaro māyāśaktyā dehādim ātmatvena
icchāmarśaḥ pravartate Ipk_1,5.10d / iti prakaṭito mayā sughaṭa eṣa mārgo navo Ipk_4.16a
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3678842 (5.960):
darśayati / iti prakaṭito mayā sughaṭa eṣa mārgo navo
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662708 (5.960):
īśvaraṃ pratyabhijñāya yathecchaṃ sarvaṃ paśyati nirmimīte // / iti prakaṭito mayā sughaṭa eṣa mārgo navo $ mahāgurubhir ucyate sma
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440146 (5.960):
īśvaraṃ pratyabhijñāya yathecchaṃ sarvaṃ paśyati nirmimīte // / iti prakaṭito mayā sughaṭa eṣa mārgo navo mahāgurubhir ucyate sma
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656992 (0.043):
asty eva na vinā tasmād % icchāmarśaḥ pravartate // Ipk_1,5.10 // / Ipv: cidātmanaś ceśvarasya ātmanīvābhedenārtheṣv api prakāśe 'sty anyathā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434430 (0.043):
asty eva na vinā tasmād icchāmarśaḥ pravartate // Ipk_1,5.10 // / Ipv: cidātmanaś ceśvarasya ātmanīvābhedenārtheṣv api prakāśe 'sty anyathā
ittham atyarthabhinnārthā- Ipk_1,7.14a / itthaṃ tathā ghaṭapaṭā- Ipk_2,4.21a
ityevaṃ parijānataḥ Ipk_4.12b / idam etādṛgityevaṃ Ipk_2,3.1a / idaṃbhāvopapannānāṃ Ipk_3,1.4a
īśasṛṣṭyupajīvinī Ipk_4.9b / īśvarapratyabhijñeyam Ipk_4.18c
īśvaro bahir unmeṣo Ipk_3,1.3a / utpalenopapāditā Ipk_4.18d
udayākarasūnunā Ipk_4.18b / -(u)palabdhā parato 'pi san Ipk_1,4.1b
upādhideśāsaṃvādād Ipk_2,3.13c / ubhayendriyavedyatvaṃ Ipk_2,4.4c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626680 (0.042):
tad etad asamañjasam Ipk_1,3.3d / tad evaṃ vyavahāre 'pi Ipk_1,6.7a / tad evendriyavedyatām Ipk_2,2.2b
ullekhasya sukhādeś ca Ipk_1,8.9a / eka eva maheśvaraḥ Ipk_4.1b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658754 (0.052):
ekāntaḥkaraṇavedyataiva // / ullekhasya sukhādeś ca $ prakāśo bahir ātmanā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436192 (0.052):
ekāntaḥkaraṇavedyataiva // / ullekhasya sukhādeś ca prakāśo bahir ātmanā /
ekakāryā tathaikyadhīḥ Ipk_2,3.7d / ekatvam anivāritam Ipk_2,3.11d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659753 (0.004):
aviruddhāvabhāsānām % ekakāryā tathaikyadhīḥ // Ipk_2,3.7 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437191 (0.004):
aviruddhāvabhāsānām ekakāryā tathaikyadhīḥ // Ipk_2,3.7 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3666654 (0.027):
aviruddhāvabhāsānām ekakāryā tathaikyadhīḥ // Ipk_2,3.7 // / pṛthak vatinyo yāḥ pradīpasya prabhāḥ
ekatvam eva bhede hi Ipk_2,4.17c / ekapratyavamarśākhyād Ipk_2,3.11c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627616 (0.055):
bhedinas tv avabhāsanam Ipk_1,6.2d / bhede tv ekarase bhāte Ipk_3,1.8a
ekasyaivobhayākāra- Ipk_2,4.5c / ekātmano vibhedaś ca Ipk_2,4.18a
ekānekāśrayā matāḥ Ipk_2,2.1d / ekābhidhānaviṣaye Ipk_2,3.2c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659201 (0.004):
satyāḥ sthairyopayogābhyām % ekānekāśrayā matāḥ // Ipk_2,2.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436639 (0.004):
satyāḥ sthairyopayogābhyām ekānekāśrayā matāḥ // Ipk_2,2.1 //
eketyādi pratikṣiptaṃ Ipk_2,1.1c / eva tv adhipateḥ paraḥ Ipk_2,4.13d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660570 (0.061):
tadābhāsas tadābhāsād % eva tv adhipateḥ paraḥ // Ipk_2,4.13 // / Ipv: avahnyābhāsasphuraṇapūrvako 'pi jāyamāno dhūmābhāso dūrādau
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438007 (0.061):
tadābhāsas tadābhāsād eva tv adhipateḥ paraḥ // Ipk_2,4.13 // / Ipv: avahnyābhāsasphuraṇapūrvako 'pi jāyamāno dhūmābhāso dūrādau
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658892 (0.063):
eketyādi pratikṣiptaṃ % tad ekasya samarthanāt // Ipk_2,1.1 // / Ipv: ekacittattvasamarthanād ekasaṃbandhī vyāpāra eka eveti kriyāpy
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436330 (0.063):
eketyādi pratikṣiptaṃ tad ekasya samarthanāt // Ipk_2,1.1 // / Ipv: ekacittattvasamarthanād ekasaṃbandhī vyāpāra eka eveti kriyāpy
evam antarbahirvṛttiḥ Ipk_3,1.1a / evam anyonyabhinnānām Ipk_1,3.6a
evam ātmānam etasya Ipk_4.15a / evam ābhāsayaty amūn Ipk_2,4.1b / evam ekā kriyā saiṣā Ipk_2,4.5a
evam evarthasiddhiḥ syān Ipk_2,2.7a / evaṃ rūpyavidābhāva- Ipk_1,7.12a
evaṃ viduṣa īśituḥ Ipk_2,1.8b / evaṃ smṛtau vikalpe vāpy Ipk_1,6.8a
-(e)veśaśāktyā tadātmanaḥ Ipk_4.9d / eṣa cānantaśaktitvād Ipk_2,4.1a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662466 (0.028):
saiṣāpy ajñatayā satyai- % -veśaśāktyā tadātmanaḥ // Ipk_4.9 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437641 (0.057):
Ipv: pramātā cidrūpo 'nantaśaktir īśvaraḥ svecchāvaśāt tathā tān bhāvān
eṣa pramātā māyāndhaḥ Ipk_3,2.2a / eṣāṃ guṇānāṃ karaṇa- Ipk_4.5c
aiśvaryaiva vyavasthayā Ipk_2,4.9b / katham arthaprakāśatā Ipk_1,2.7d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655856 (0.005):
athāpi jaḍam etasya % katham arthaprakāśatā // Ipk_1,2.7 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433295 (0.005):
athāpi jaḍam etasya katham arthaprakāśatā // Ipk_1,2.7 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3647220 (0.025):
athāpi jaḍametasya kathamarthaprakāśatā // Ipk_1,2.7 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656712 (0.034):
na ca prakāśo bhinnaḥ syād % ātmārthasya prakāśatā // Ipk_1,5.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434150 (0.034):
na ca prakāśo bhinnaḥ syād ātmārthasya prakāśatā // Ipk_1,5.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627237 (0.049):
prakāśasyeva nānyasya Ipk_1,6.2c / prakāśātmatayā vinā Ipk_1,5.2b / prakāśātmāpi vāgvapuḥ Ipk_1,6.1b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655888 (0.055):
caitanyam ajaḍā saivaṃ % jāḍye nārthaprakāsatā // Ipk_1,2.8 // / Ipv: jñānaṃ buddhiḥ / sā jaḍāpi yathā viṣayarūpachāyāṃ dhatte tathātmano
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433327 (0.055):
caitanyam ajaḍā saivaṃ jāḍye nārthaprakāsatā // Ipk_1,2.8 // / Ipv: jñānaṃ buddhiḥ / sā jaḍāpi yathā viṣayarūpachāyāṃ dhatte tathātmano
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627251 (0.058):
prakāśātmāpi vāgvapuḥ Ipk_1,6.1b / prakāśātmā prakāśyo 'rtho Ipk_1,5.3c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3651777 (0.059):
na ca prakāśo bhinnaḥ syādātmārthasya prakāśatā // Ipk_1,5.2 //
kathaṃ cid āsādya maheśvarasya Ipk_1,1.1a / kathaṃ bhaven na nityaḥ syād Ipk_1,2.3c
kathitā jñānasaṃkalpā- Ipk_1,5.18c / karī māyābhidhā punaḥ Ipk_3,1.7d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661136 (0.004):
vidyāśaktiḥ tirodhāna- % karī māyābhidhā punaḥ // Ipk_3,1.7 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438575 (0.004):
vidyāśaktiḥ tirodhāna- karī māyābhidhā punaḥ // Ipk_3,1.7 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3673708 (0.046):
.............. tirodhānakarī māyābhidhā punaḥ // Ipk_3,1.7 //
karoti mātṛvyāpāra- Ipk_2,2.3c / kartari jñātari svātmany Ipk_1,1.2a
kartary abodhe kārmaṃ tu Ipk_3,2.5c / kartāraḥ pralayākalāḥ Ipk_3,2.8b
kartur bodhātmano 'pi yā Ipk_3,1.6b / kartṛkarmatvatattvaiva Ipk_2,4.2c
karmādikaluṣaḥ paśuḥ Ipk_3,2.3d / kalodbalitam etac ca Ipk_3,2.11a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661393 (0.006):
māyāto bhediṣu kleśa- % karmādikaluṣaḥ paśuḥ // Ipk_3,2.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438832 (0.006):
māyāto bhediṣu kleśa- karmādikaluṣaḥ paśuḥ // Ipk_3,2.3 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674700 (0.060):
māyāto bhediṣu kleśakarmādikaluṣaḥ paśuḥ // Ipk_3,2.3 //
kalpite nabhasīva vā Ipk_1,6.4d / kāñcanojjvalatādayaḥ Ipk_2,3.5b
kādācitkāvabhāse yā Ipk_1,6.6a / kānto lokasamāna evam aparijñāto na rantuṃ yathā Ipk_4.17b
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3679061 (0.0):
kānto lokasamāna evamaparijñāto na rantuṃ yathā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662776 (0.0):
tais tair apy upayācitair upanatas tanvyāḥ sthito 'py antike $ kānto / lokasamāna evam aparijñāto na rantuṃ yathā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440214 (0.0):
tais tair apy upayācitair upanatas tanvyāḥ sthito 'py antike kānto / lokasamāna evam aparijñāto na rantuṃ yathā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8729735 (0.032):
taistairapyupayācitairupanatastanvyāḥ sthito 'pyantike kānto lokasamāna / evamaparijñāto na rantuṃ yathā /
kārakāṇāṃ samanvayaḥ Ipk_2,2.6b / kāriṇas te padaṃ dhvaneḥ Ipk_2,3.5d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659572 (0.022):
ābhāsabhedā bhinnārtha- % kāriṇas te padaṃ dhvaneḥ // Ipk_2,3.5 // / Ipv: ekasminn eva ghaṭādav arthe 'vadhitsāvaśād dīrghatā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437010 (0.022):
ābhāsabhedā bhinnārtha- kāriṇas te padaṃ dhvaneḥ // Ipk_2,3.5 // / Ipv: ekasminn eva ghaṭādav arthe 'vadhitsāvaśād dīrghatā
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3666148 (0.064):
ābhāsabhedā bhinnārthakāriṇaste padaṃ dhvaneḥ // Ipk_2,3.5 // / iha tāvat ekasminnapi cetanatayā prasiddhe puruṣasvalakṣaṇe
kāryakāraṇatā tataḥ Ipk_2,4.2d / kāryakāraṇatāpi yā Ipk_2,4.14b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660231 (0.019):
kartṛkarmatvatattvaiva % kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437670 (0.019):
kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660275 (0.025):
sato 'pi na punaḥ sattā- % -lābhenārtho 'tha cocyate // Ipk_2,4.3 // / kāryakāraṇatā loke $ sāntarviparivartinaḥ &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626140 (0.032):
kāryakāraṇatoṣṇatā Ipk_2,3.8b / kāryakāraṇabhāvataḥ Ipk_1,2.10d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657937 (0.037):
kāryakāraṇatāsiddhi- % hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435375 (0.037):
kāryakāraṇatāsiddhi- hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3669413 (0.040):
kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660762 (0.042):
ekatvam eva bhede hi % naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 // / Ipv: kāryakāraṇayor anyonyarūpatve 'py ekataiva syān na tadbhāvaḥ //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438200 (0.042):
ekatvam eva bhede hi naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 // / Ipv: kāryakāraṇayor anyonyarūpatve 'py ekataiva syān na tadbhāvaḥ //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2225718 (0.053):
yataḥ "atra" cinmātrapadmajayoḥ padmajajagatoś ca | "kāryakāraṇatādi" / kāryakāraṇabhāvādi | "kiñcit" leśenāpi | "nopapadyate" | ataḥ "paraṃ"
Dharmakirti: Sambandhapariksa, with Prabhacandra's commentary. (bsa063_u.htm.txt) 22238642 (0.056):
kiñca yadyekārthābhisambandhāt kāryakāraṇatā tayoḥ / kāryakāraṇabhāvatvenābhimatayoḥ; tarhi
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3667598 (0.061):
niyatā sā hi tenāsyā nākriyāto'nyatā bhavet // Ipk_2,3.12 // / iha {kāryakaraṇatā}(Ipk 2,3.8) ityatra svarūpamivārthakriyāpi yā
kāryakāraṇatā loke Ipk_2,4.4a / kāryakāraṇatāsiddhi- Ipk_1,7.4c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660275 (0.009):
sato 'pi na punaḥ sattā- % -lābhenārtho 'tha cocyate // Ipk_2,4.3 // / kāryakāraṇatā loke $ sāntarviparivartinaḥ &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660231 (0.040):
kartṛkarmatvatattvaiva % kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437670 (0.040):
kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657937 (0.052):
kāryakāraṇatāsiddhi- % hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435376 (0.052):
kāryakāraṇatāsiddhi- hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437712 (0.057):
sato 'pi na punaḥ sattālābhenārtho 'tha cocyate // Ipk_2,4.3 // / kāryakāraṇatā loke sāntarviparivartinaḥ /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28777665 (0.061):
1254phalasādhanatā nāma yā sā naiva ca kāryatā / / kāryatā kṛtisādhyatvaṃ phalasādhanatā punaḥ // 7 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3669412 (0.063):
kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660762 (0.064):
ekatvam eva bhede hi % naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 // / Ipv: kāryakāraṇayor anyonyarūpatve 'py ekataiva syān na tadbhāvaḥ //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438200 (0.064):
ekatvam eva bhede hi naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 // / Ipv: kāryakāraṇayor anyonyarūpatve 'py ekataiva syān na tadbhāvaḥ //
kāryakāraṇatoṣṇatā Ipk_2,3.8b / kāryakāraṇabhāvataḥ Ipk_1,2.10d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660231 (0.029):
kartṛkarmatvatattvaiva % kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 // / Ipv: jaḍaṃ pradhānaparamāṇubījādi tu na śaktam asato nirmāṇe, kartṛtvam
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437670 (0.029):
kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 // / Ipv: jaḍaṃ pradhānaparamāṇubījādi tu na śaktam asato nirmāṇe, kartṛtvam
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656001 (0.031):
nānyan nānyo 'sti saṃbandhaḥ % kāryakāraṇabhāvataḥ // Ipk_1,2.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433440 (0.031):
nānyan nānyo 'sti saṃbandhaḥ kāryakāraṇabhāvataḥ // Ipk_1,2.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626113 (0.032):
kāriṇas te padaṃ dhvaneḥ Ipk_2,3.5d / kāryakāraṇatā tataḥ Ipk_2,4.2d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657937 (0.037):
kāryakāraṇatāsiddhi- % hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435375 (0.037):
kāryakāraṇatāsiddhi- hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659799 (0.049):
tatrāviśiṣṭe vahnyādau $ kāryakāraṇatoṣṇatā & / tattacchabdārthatādyātmā % pramāṇād ekato mataḥ // Ipk_2,3.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437237 (0.049):
tatrāviśiṣṭe vahnyādau kāryakāraṇatoṣṇatā / / tattacchabdārthatādyātmā pramāṇād ekato mataḥ // Ipk_2,3.8 //
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17295828 (0.054):
kāryahetau anvayaniścayaḥ iti prakṛtam | kaḥ punar asau kāryakāraṇayor / bhāvaḥ? | _{1}kāryatvaṃ_{2}kāraṇatvaṃca | tasya yā siddhiḥ pratītiḥ sā
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14597325 (0.054):
idaṃ punar atra sādhu dṛśyate | ayaṃ khalu kāryakāraṇabhāvaḥ / kāryakāraṇayor vastunor varttamāno nāṃśena vaṃśadaṇḍavad vartate
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3211791 (0.054):
ananyatve 'pi kāryakāraṇayoḥ kāryasya kāraṇātmatvaṃ natu kāraṇasya
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3648017 (0.060):
nānyannānyo'sti saṃbandhaḥ kāryakāraṇabhāvataḥ // Ipk_1,2.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660762 (0.061):
ekatvam eva bhede hi % naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 // / Ipv: kāryakāraṇayor anyonyarūpatve 'py ekataiva syān na tadbhāvaḥ //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438200 (0.061):
ekatvam eva bhede hi naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 // / Ipv: kāryakāraṇayor anyonyarūpatve 'py ekataiva syān na tadbhāvaḥ //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3669413 (0.063):
kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.3 // / sadvā kāryamasadvā saṃbhāvyate / ubhayātmakam
kāryakāraṇayor api Ipk_2,4.17b / kāryatvapariṇāminām Ipk_4.5d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656001 (0.034):
nānyan nānyo 'sti saṃbandhaḥ % kāryakāraṇabhāvataḥ // Ipk_1,2.10 // / Ipv: pūrvasmin sati parasya sattety etāvanmātre 'nubhavaḥ / kriyāvac ca na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433440 (0.034):
nānyan nānyo 'sti saṃbandhaḥ kāryakāraṇabhāvataḥ // Ipk_1,2.10 // / Ipv: pūrvasmin sati parasya sattety etāvanmātre 'nubhavaḥ / kriyāvac ca na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657937 (0.042):
kāryakāraṇatāsiddhi- % hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435375 (0.042):
kāryakāraṇatāsiddhi- hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660231 (0.043):
kartṛkarmatvatattvaiva % kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 // / Ipv: jaḍaṃ pradhānaparamāṇubījādi tu na śaktam asato nirmāṇe, kartṛtvam
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437670 (0.043):
kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 // / Ipv: jaḍaṃ pradhānaparamāṇubījādi tu na śaktam asato nirmāṇe, kartṛtvam
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626112 (0.047):
kāriṇas te padaṃ dhvaneḥ Ipk_2,3.5d / kāryakāraṇatā tataḥ Ipk_2,4.2d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660762 (0.049):
ekatvam eva bhede hi % naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 // / Ipv: kāryakāraṇayor anyonyarūpatve 'py ekataiva syān na tadbhāvaḥ //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438200 (0.049):
ekatvam eva bhede hi naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 // / Ipv: kāryakāraṇayor anyonyarūpatve 'py ekataiva syān na tadbhāvaḥ //
kāryam avyabhicāryasya Ipk_2,4.13a / kāryavargaś ca daśadhā Ipk_3,1.11c
kāryasya sthita evaikas Ipk_2,4.7c / kāryaṃ hetuḥ svabhāvo vā- Ipk_2,4.11c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660523 (0.055):
kāryaṃ hetuḥ svabhāvo vā- % -ta evotpattimūlajaḥ // Ipk_2,4.11 // / Ipv: ata eva kāryaṃ svabhāvo vā tadutpattigarbho
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437960 (0.055):
kāryaṃ hetuḥ svabhāvo vāta evotpattimūlajaḥ // Ipk_2,4.11 // / Ipv: ata eva kāryaṃ svabhāvo vā tadutpattigarbho
kālakramam apīśvaraḥ Ipk_2,1.5d / kālaḥ sūryādisaṃcāras Ipk_2,1.3a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659014 (0.046):
kriyāvaicitryanirbhāsāt % kālakramam apīśvaraḥ // Ipk_2,1.5 // / Ipv: anekasyānyonyabhedābhāsād deśakramaḥ kriyāmukhena kālakramo 'pi /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436452 (0.046):
kriyāvaicitryanirbhāsāt kālakramam apīśvaraḥ // Ipk_2,1.5 // / Ipv: anekasyānyonyabhedābhāsād deśakramaḥ kriyāmukhena kālakramo 'pi /
kim tv ālokacayo 'ndhasya Ipk_1,7.10a / kiṃ tu nirmāṇaśaktiḥ sāpy Ipk_2,1.8a
kiṃ tu naisargiko jñāne Ipk_1,6.9a / kiṃ tu mohavaśād asmin Ipk_1,1.3a
kiṃ tv āntaradaśodrekāt Ipk_3,1.2a / kiṃ pramāṇaṃ navābhāsaḥ Ipk_2,3.16c
kevalaṃ bhinnasamvedya- Ipk_1,5.21a / kevalaṃ mūḍhatāvaśāt Ipk_2,3.17b
ko 'rthaḥ syāt sthāyinātmanā Ipk_1,2.5d / krama eva sa tattvataḥ Ipk_2,1.3d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655783 (0.004):
yady evam antargaḍunā % ko 'rthaḥ syāt sthāyinātmanā // Ipk_1,2.5 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433222 (0.004):
yady evam antargaḍunā ko 'rthaḥ syāt sthāyinātmanā // Ipk_1,2.5 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658958 (0.061):
śītoṣṇe vātha tallakṣyaḥ % krama eva sa tattvataḥ // Ipk_2,1.3 // / Ipv: sā sā prasiddhā kriyā kālaḥ śītādi vā tadupalakṣitaḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436396 (0.061):
śītoṣṇe vātha tallakṣyaḥ krama eva sa tattvataḥ // Ipk_2,1.3 // / Ipv: sā sā prasiddhā kriyā kālaḥ śītādi vā tadupalakṣitaḥ
kramam ābhāsayaty asau Ipk_2,1.5b / kramikaikasya cocitā Ipk_1,2.9d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655940 (0.057):
nānyādṛṣṭer na sāpy ekā % kramikaikasya cocitā // Ipk_1,2.9 // / Ipv: kriyāpi pūrvāparībhūtavayavaikā kārakavyāpārarūpā na yuktā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433379 (0.057):
nānyādṛṣṭer na sāpy ekā kramikaikasya cocitā // Ipk_1,2.9 // / Ipv: kriyāpi pūrvāparībhūtavayavaikā kārakavyāpārarūpā na yuktā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628188 (0.061):
sakramatvaṃ ca laukikyāḥ Ipk_2,1.2a / sakramaṃ pratibhāsate Ipk_1,5.21d / sakramāntarbahiḥsthitiḥ Ipk_2,4.5b
krameṇa janayed ghaṭam Ipk_2,4.9d / krameṇeśvaratāpadam Ipk_4.11d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660456 (0.045):
tattanmṛdādisaṃskāra- % krameṇa janayed ghaṭam // Ipk_2,4.9 // / Ipv: kumbhakārarūpe pramātari kāraṇe sthite 'pi mṛdādisaṃskārāpekṣā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437893 (0.045):
tattanmṛdādisaṃskāra- krameṇa janayed ghaṭam // Ipk_2,4.9 // / Ipv: kumbhakārarūpe pramātari kāraṇe sthite 'pi mṛdādisaṃskārāpekṣā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662541 (0.058):
vikalpahānaikāgryāt % krameṇeśvaratāpadam // Ipk_4.11 // / Ipv: īśvarasya tu sṛṣṭiḥ sarvapramātṝṇāṃ sādhāraṇī teṣāṃ tanmadhya
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439979 (0.058):
vikalpahānaikāgryāt krameṇeśvaratāpadam // Ipk_4.11 // / Ipv: īśvarasya tu sṛṣṭiḥ sarvapramātṝṇāṃ sādhāraṇī teṣāṃ tanmadhya
kramo bhedāśrayo bhedo 'py Ipk_2,1.4a / kriyā kāyāśritā satī Ipk_1,1.5b
kriyākārakabhāvākhyo Ipk_2,4.16c / kriyā kālakramānugā Ipk_2,4.18b
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3671754 (0.063):
ekātmano vibhedaśca kriyā kālakramānugā / / tathā syāt kartṛtaivaivaṃ tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660779 (0.063):
ekātmano vibhedaś ca $ kriyā kālakramānugā & / tathā syāt kartṛtaivaivaṃ % tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438217 (0.063):
ekātmano vibhedaś ca kriyā kālakramānugā / / tathā syāt kartṛtaivaivaṃ tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 //
kriyā kālakramānugā Ipk_3,1.1b / kriyā nirmātṛtāsya sā Ipk_2,4.1d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660199 (0.058):
bhāvān icchāvaśād eṣā % kriyā nirmātṛtāsya sā // Ipk_2,4.1 // / Ipv: pramātā cidrūpo 'nantaśaktir īśvaraḥ svecchāvaśāt tathā tān bhāvān
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437638 (0.058):
bhāvān icchāvaśād eṣā kriyā nirmātṛtāsya sā // Ipk_2,4.1 // / Ipv: pramātā cidrūpo 'nantaśaktir īśvaraḥ svecchāvaśāt tathā tān bhāvān
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3671754 (0.063):
ekātmano vibhedaśca kriyā kālakramānugā / / tathā syāt kartṛtaivaivaṃ tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660779 (0.063):
ekātmano vibhedaś ca $ kriyā kālakramānugā & / tathā syāt kartṛtaivaivaṃ % tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438217 (0.063):
ekātmano vibhedaś ca kriyā kālakramānugā / / tathā syāt kartṛtaivaivaṃ tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 //
kriyā naikasya sakramā Ipk_2,1.1b
kriyāpy arthasya kāyādes Ipk_1,2.9a / kriyāyāḥ kālaśaktitaḥ Ipk_2,1.2b
kriyāvimarśaviṣayaḥ Ipk_2,2.6a / kriyāvaicitryanirbhāsāt Ipk_2,1.5c
kriyāsaṃbandhasāmānya- Ipk_2,2.1a / khaṇḍyetāsya svatantratā Ipk_1,5.15d
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3655052 (0.041):
jñeyaṃ na tu tadaunmukhyātkhaṇḍyetāsya svatantratā // Ipk_1,5.15 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657167 (0.052):
jñeyaṃ na tu tadaunmukhyāt % khaṇḍyetāsya svatantratā // Ipk_1,5.15 // / Ipv: etādṛśaśuddhasvātantryavaśān naiṣa pṛthag eva labdhapratiṣṭhaṃ vastv
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434605 (0.052):
jñeyaṃ na tu tadaunmukhyāt khaṇḍyetāsya svatantratā // Ipk_1,5.15 // / Ipv: etādṛśaśuddhasvātantryavaśān naiṣa pṛthag eva labdhapratiṣṭhaṃ vastv
gāḍham ullikhyamāne tu Ipk_1,8.4a / guṇaiḥ śabdādibhir bhedo Ipk_2,3.14a
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3660553 (0.064):
avabhāsasya sadbhāve'pyatītatvāttathā sthitiḥ // Ipk_1,8.3 // / gāḍhamullikhyamāne tu vikalpena sukhādike /
grāhyagrāhakatābhinnāv Ipk_1,4.8c / ghaṭate na tu śāśvatyāḥ Ipk_2,1.2c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626660 (0.057):
tad anyasyāpi bījāder Ipk_2,4.8c / tadabhāvo 'pi sā paśoh Ipk_4.6b / tadābhāsas tadābhāsād Ipk_2,4.13c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625752 (0.064):
ahaṃkāraparāmarśa- Ipk_4.2c / ahaṃpratītir apy eṣā Ipk_1,2.2c / ahaṃpratyavamarśo yaḥ Ipk_1,6.1a
ghaṭate bahir ātmanā Ipk_1,5.1d / ghaṭādi jāyate tattat- Ipk_2,4.10c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656683 (0.050):
antaḥsthitavatām eva % ghaṭate bahir ātmanā // Ipk_1,5.1 // / Ipv: pratyakṣe 'pi yāvad arthānāṃ bhedenāvabhāsaḥ pramātrantarlīnānām eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434121 (0.050):
antaḥsthitavatām eva ghaṭate bahir ātmanā // Ipk_1,5.1 // / Ipv: pratyakṣe 'pi yāvad arthānāṃ bhedenāvabhāsaḥ pramātrantarlīnānām eva
ghaṭābhāvamatir yathā Ipk_1,7.7b / ghaṭo 'yam iti vāvasā Ipk_1,4.7b
ghaṭo 'yam ity adhyavasā Ipk_1,5.20a / cikīrṣālakṣaṇaikatva- Ipk_2,4.20c
citiḥ pratyavamarśātmā Ipk_1,5.13a / citkriyā citikartṛtā Ipk_1,5.12b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657047 (0.062):
ātmāta eva caitanyaṃ $ citkriyā citikartṛtā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434485 (0.062):
ātmāta eva caitanyaṃ citkriyā citikartṛtā /
cittattvaṃ kartṛtāmayam Ipk_3,2.11b / cittattvaṃ māyayā hitvā Ipk_1,6.4a
citrābhāsakṛtaḥ prabhoḥ Ipk_2,1.4d / cidātmani tu yujyate Ipk_2,4.19d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658990 (0.003):
ābhāsasadasattve tu % citrābhāsakṛtaḥ prabhoḥ // Ipk_2,1.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436428 (0.003):
ābhāsasadasattve tu citrābhāsakṛtaḥ prabhoḥ // Ipk_2,1.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660814 (0.005):
ābhāsabhedād ekatra % cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438252 (0.005):
ābhāsabhedād ekatra cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662061 (0.020):
ābhāsasadasattve tu citrābhāsakṛtaḥ prabhoḥ // Ipk_2,1.4 // / iha svabhāvabhedamātraṃ yadi kramātmā kālaḥ ,
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3671884 (0.052):
ābhāsabhedādekatra cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 //
cidātmaiva hi devo 'ntaḥ- Ipk_1,5.7a / cidghano mukta ucyate Ipk_3,2.2d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661365 (0.063):
vidyābhijñāpitaiśvaryaś % cidghano mukta ucyate // Ipk_3,2.2 // / Ipv: māyīyaśūnyāsipramātā niyatya karmādhīnaḥ saṃsārī, vidyāvaśād
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438804 (0.063):
vidyābhijñāpitaiśvaryaś cidghano mukta ucyate // Ipk_3,2.2 // / Ipv: māyīyaśūnyāsipramātā niyatya karmādhīnaḥ saṃsārī, vidyāvaśād
cinmayatve 'vabhāsānām Ipk_1,8.7a / caitanyam ajaḍā saivaṃ Ipk_1,2.8c
jaḍasya tu na sā śaktiḥ Ipk_2,4.2a / jaḍāt sa hi vilakṣaṇaḥ Ipk_1,5.12d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657055 (0.038):
tātparyeṇoditas tena % jaḍāt sa hi vilakṣaṇaḥ // Ipk_1,5.12 // / Ipv: ātmadravyasya bhāvātmakam apy etaj jaḍād bhedakatayā vimarśākhyaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434493 (0.038):
tātparyeṇoditas tena jaḍāt sa hi vilakṣaṇaḥ // Ipk_1,5.12 // / Ipv: ātmadravyasya bhāvātmakam apy etaj jaḍād bhedakatayā vimarśākhyaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626930 (0.060):
na ca prakāśo bhinnaḥ syād Ipk_1,5.2c / na ca yuktaṃ jaḍasyaivaṃ Ipk_2,4.19a / na ca yuktaṃ smṛter bhede Ipk_1,4.3a
janasyāyatnasiddhyartham Ipk_4.18a / janmā naśyej janasthitiḥ Ipk_1,3.6d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656296 (0.004):
jñānānām anusaṃdhāna- % janmā naśyej janasthitiḥ // Ipk_1,3.6 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433734 (0.004):
jñānānām anusaṃdhāna- janmā naśyej janasthitiḥ // Ipk_1,3.6 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3648948 (0.033):
jñānānāmanusaṃdhānajanmā naśyejjanasthitiḥ // Ipk_1,3.6 //
jāḍānāṃ nopapadyate Ipk_2,4.14d / jāḍye nārthaprakāsatā Ipk_1,2.8d
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3647603 (0.0):
.............. ajaḍā saivaṃ jāḍye nārthaprakāsatā // Ipk_1,2.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655887 (0.0):
caitanyam ajaḍā saivaṃ % jāḍye nārthaprakāsatā // Ipk_1,2.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433326 (0.0):
caitanyam ajaḍā saivaṃ jāḍye nārthaprakāsatā // Ipk_1,2.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660629 (0.041):
sāpy apekṣāvihīnānāṃ % jāḍānāṃ nopapadyate // Ipk_2,4.14 // / Ipv: asmin satīdaṃ bhavatīti niyataṃ paurvāparyaṃ kṛttikārohinyudayayor
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438066 (0.041):
sāpy apekṣāvihīnānāṃ jāḍānāṃ nopapadyate // Ipk_2,4.14 // / Ipv: asmin satīdaṃ bhavatīti niyataṃ paurvāparyaṃ kṛttikārohinyudayayor
jātam apy ātmaniṣṭhaṃ tan Ipk_1,3.1c / jātidravyāvabhāsānām Ipk_2,2.5a
jātyādibhir abhinnatā Ipk_2,3.14b / jānan yathepsitān paśyañ Ipk_4.15c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662685 (0.0):
evam ātmānam etasya $ samyagjñānakriye tathā & / jānan yathepsitān paśyañ % jānāti ca karoti ca // Ipk_4.15 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440123 (0.0):
evam ātmānam etasya samyagjñānakriye tathā / / jānan yathepsitān paśyañ jānāti ca karoti ca // Ipk_4.15 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3678771 (0.054):
jānanyathepsitānpaśyañjānāti ca karoti ca // Ipk_4.15 // / evamiti , īśvararūpamātmānaṃ tasya ca svāvyatirikte
jānāti ca karoti ca Ipk_4.15d / jīvatāṃ jīvanaṃ matam Ipk_1,1.4d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662686 (0.004):
jānan yathepsitān paśyañ % jānāti ca karoti ca // Ipk_4.15 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440124 (0.004):
jānan yathepsitān paśyañ jānāti ca karoti ca // Ipk_4.15 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655549 (0.049):
jñānaṃ kriyā ca bhūtānāṃ % jīvatāṃ jīvanaṃ matam // Ipk_1,1.4 // / Ipv: vastūnāṃ jaḍājaḍabhedena dvaividhyam / tatra jaḍasvarūpasya
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 432989 (0.049):
jñānaṃ kriyā ca bhūtānāṃ jīvatāṃ jīvanaṃ matam // Ipk_1,1.4 // / Ipv: vastūnāṃ jaḍājaḍabhedena dvaividhyam / tatra jaḍasvarūpasya
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3678771 (0.054):
jānanyathepsitānpaśyañjānāti ca karoti ca // Ipk_4.15 // / evamiti , īśvararūpamātmānaṃ tasya ca svāvyatirikte
jīvanākhyāthavā prāṇe Ipk_3,2.14c / juṣāṃ kārmamalakṣatau Ipk_3,2.9b
jñāteyam upapadyate Ipk_1,7.2d / jñānakriye sphuṭe eva Ipk_1,6.11c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628272 (0.059):
samullekhāvabhāsanāt Ipk_1,6.11b / samyagjñānakriye tathā Ipk_4.15b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628143 (0.061):
śuddhabodhātmakatve 'pi Ipk_3,2.6a / śuddhe jñānakriye yataḥ Ipk_1,8.11d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658824 (0.064):
vimarśa eva devasya % śuddhe jñānakriye yataḥ // Ipk_1,8.11 // / Ipv: sa paramātmā cidrūpovimarśākhyenaiva mukhyasvabhāvenāvyabicāriṇā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436262 (0.064):
vimarśa eva devasya śuddhe jñānakriye yataḥ // Ipk_1,8.11 // / Ipv: sa paramātmā cidrūpovimarśākhyenaiva mukhyasvabhāvenāvyabicāriṇā
jñānam ekaṃ paraṃ punaḥ Ipk_1,2.1b / jñānasmṛtyavasāyādi Ipk_1,5.21c
jñānaṃ kriyā ca bhūtānāṃ Ipk_1,1.4c / jñānaṃ ca citsvarūpaṃ cet Ipk_1,2.7a
jñānānām anusaṃdhāna- Ipk_1,3.6c / jñānānām udiyād eka- Ipk_1,7.6c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658736 (0.054):
jñānānāmudiyādekapramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658020 (0.054):
jñānānām udiyād eka- % pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435458 (0.054):
jñānānām udiyād eka- pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 //
jñāne vāpy antarābhāsaḥ Ipk_1,6.8c / jñeyaṃ na tu tadaunmukhyāt Ipk_1,5.15c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657165 (0.059):
jñeyaṃ na tu tadaunmukhyāt % khaṇḍyetāsya svatantratā // Ipk_1,5.15 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434603 (0.059):
jñeyaṃ na tu tadaunmukhyāt khaṇḍyetāsya svatantratā // Ipk_1,5.15 //
jñeyīkuryāt pṛthaksthiti Ipk_1,5.15b / tacchedātmā samānākhyaḥ Ipk_3,2.19c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662009 (0.055):
tacchedātmā samānākhyaḥ % sauṣupte viṣuvatsv iva // Ipk_3,2.19 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439448 (0.055):
tacchedātmā samānākhyaḥ sauṣupte viṣuvatsv iva // Ipk_3,2.19 //
tato 'jāḍye nijollekha- Ipk_1,3.5c / tato bhinneṣu dharmeṣu Ipk_1,2.6a
tato bhedo hi bāhyatā Ipk_1,8.8d / tat kathaṃ jātu tajjñānaṃ Ipk_1,7.9c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658719 (0.005):
pramātraikātmyam āntaryaṃ % tato bhedo hi bāhyatā // Ipk_1,8.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436157 (0.005):
pramātraikātmyam āntaryaṃ tato bhedo hi bāhyatā // Ipk_1,8.8 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3661073 (0.041):
pramātraikātmyamāntaryaṃ tato bhedo hi bāhyatā // Ipk_1,8.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660417 (0.052):
tad anyasyāpi bījāder % hetutā nopapadyate // Ipk_2,4.8 // / Ipv: bāhyābhāsatāpādanam utpādanam iti cidrūpasyaiva kāraṇatā tato
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437854 (0.052):
tad anyasyāpi bījāder hetutā nopapadyate // Ipk_2,4.8 // / Ipv: bāhyābhāsatāpādanam utpādanam iti cidrūpasyaiva kāraṇatā tato
tattacchabdārthatādyātmā Ipk_2,3.8c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659805 (5.960):
tatrāviśiṣṭe vahnyādau $ kāryakāraṇatoṣṇatā & / tattacchabdārthatādyātmā % pramāṇād ekato mataḥ // Ipk_2,3.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437243 (5.960):
tatrāviśiṣṭe vahnyādau kāryakāraṇatoṣṇatā / / tattacchabdārthatādyātmā pramāṇād ekato mataḥ // Ipk_2,3.8 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10750667 (0.046):
atroktāntaratvasyaiva sautradharmaśabdārthatvāt, na tu 'pṛthivyāmantaraḥ';
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863722 (0.046):
utkarṣahetava iti---kāvyātmabhūtasya rasasya utkarṣahetava ityarthaḥ / taddhetutā ca śabdārthadvāreṇa iti vyākhyāsyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9108350 (0.046):
utkarṣahetava iti kāvyātmabhūtasya rasasya utkarṣahetava ityarthaḥ / taddhetutā ca śabdārthadvāreṇa iti vyākhyāsyate /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10740240 (0.061):
anudāhṛtatvāttadarthatayā / tadgataitacchabdaparāmarśanayasamarpaṇārthamananyasādhāraṇasvato
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10488286 (0.062):
nanu bhūtasya kāryaśeṣatvāṅgīkāre svātantryeṇa kathaṃ śabdārthateti, / tatrāha na ceti / / phalārthaṃ śeṣatvāṅgīkāramātreṇa śabdārthatvabhaṅge nāsti śeṣatvasya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13282816 (0.062):
nanu bhūtasya kāryaśeṣatvāṅgīkāre svātantryeṇa kathaṃ śabdārthateti, / tatrāha na ceti / / phalārthaṃ śeṣatvāṅgīkāramātreṇa śabdārthatvabhaṅge nāsti śeṣatvasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389623 (0.064):
evaṃ ca virodhe 'pi vastuto viruddhasyāsaṃbhavādviruddhārthatvasya ca / śabdadharmatvāt śabdālaṅkāratvaṃ prasajyate /
tattatpuṣpādijanma vā Ipk_2,1.3b
tattadākasmikābhāso Ipk_1,5.4a / tattaddeśādijātatā Ipk_1,2.9b
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3647742 (0.0):
kriyāpyarthasya kāyādestattaddeśādijātatā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655931 (0.0):
kriyāpy arthasya kāyādes $ tattaddeśādijātatā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433370 (0.0):
kriyāpy arthasya kāyādes tattaddeśādijātatā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626664 (0.060):
tadabhāvo 'pi sā paśoh Ipk_4.6b / tadābhāsas tadābhāsād Ipk_2,4.13c
tattadbhinnāṃśapātinām Ipk_1,7.4b
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658590 (0.064):
pratyakṣānupalambhānāṃ tattadbhinnāṃśapātinām / / kāryakāraṇatāsiddhihetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.5 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657923 (0.064):
pratyakṣānupalambhānāṃ $ tattadbhinnāṃśapātinām & / kāryakāraṇatāsiddhi- % hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435361 (0.064):
pratyakṣānupalambhānāṃ tattadbhinnāṃśapātinām / / kāryakāraṇatāsiddhi- hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 //
tattadvibhinnasaṃjñābhiḥ Ipk_4.8c / tattadvibhinnasaṃvitti- Ipk_1,7.2a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658800 (0.027):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ % mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 // / Ipv: tattadvibhinnasaṃvidanusandhānena hi vyavahāraḥ / ekaś ca prakāśātmā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436238 (0.027):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 // / Ipv: tattadvibhinnasaṃvidanusandhānena hi vyavahāraḥ / ekaś ca prakāśātmā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627568 (0.059):
bhinnavedyajuṣāṃ māyā- Ipk_3,2.9c / bhinnavedyaprathātraiva Ipk_3,2.5a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658023 (0.061):
jñānānām udiyād eka- % pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435461 (0.061):
jñānānām udiyād eka- pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
tattanmṛdādisaṃskāra- Ipk_2,4.9c
tattulyatvaṃ na tadgatiḥ Ipk_1,3.2d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656127 (0.0):
rase saṃskārajatvaṃ tu % tattulyatvaṃ na tadgatiḥ // Ipk_1,3.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433566 (0.0):
rase saṃskārajatvaṃ tu tattulyatvaṃ na tadgatiḥ // Ipk_1,3.2 //
tatpratyabhijñām upapādayāmi Ipk_1,1.1d / tatra jñānaṃ svataḥsiddhaṃ Ipk_1,1.5a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655434 (0.038):
samastasaṃpatsamavāptihetuṃ % tatpratyabhijñām upapādayāmi // Ipk_1,1.1 // / Ipv: parameśvaraprasādād eva labdhātyantadurlabhataddāsyalakṣmīr aham
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 432874 (0.038):
samastasaṃpatsamavāptihetuṃ tatpratyabhijñām upapādayāmi // Ipk_1,1.1 // / Ipv: parameśvaraprasādād eva labdhātyantadurlabhataddāsyalakṣmīr aham
tatra tatra sthite tat tad Ipk_1,2.10a / tatra sṛṣṭau kriyānandau Ipk_4.3c
tatra svasṛṣṭedaṃbhāge Ipk_4.2a / tatrāpi kārmam evaikam Ipk_3,2.10c
tatrāviśiṣṭe vahnyādau Ipk_2,3.8a / tatrāsti sādhayet tasya Ipk_1,7.10c
tatraikam āntaraṃ tattvaṃ Ipk_2,2.2a / tatraitan mātṛtāmātra- Ipk_3,2.1a
tatsamāveśalakṣaṇam Ipk_3,2.12d / tatsvarūpāviśeṣatah Ipk_1,2.6b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661737 (0.010):
śūnyādau tadguṇe jñānaṃ % tatsamāveśalakṣaṇam // Ipk_3,2.12 // / Ipv: etad eva punaḥ śūnyādi kartṛtātmano bodhasya yadopasarjanatvenāste
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439176 (0.010):
śūnyādau tadguṇe jñānaṃ tatsamāveśalakṣaṇam // Ipk_3,2.12 // / Ipv: etad eva punaḥ śūnyādi kartṛtātmano bodhasya yadopasarjanatvenāste
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3675558 (0.052):
śūnyādau tadguṇe jñānaṃ tatsamāveśalakṣaṇam // Ipk_3,2.12 // / etacceti , yat tridaśādīnāṃ bhavināṃ caitanyaṃ kartṛtāṃśasya
tathā citrāvabhāsinaḥ Ipk_4.7d / tathā cecchuktikājñānaṃ Ipk_1,7.7c
tathāpariṇamat tayā Ipk_2,4.18d / tathā vijñātṛvijñeya- Ipk_2,1.8c / tathā sthitis tathaiva syāt Ipk_1,8.4c
tathā syāt kartṛtaivaivaṃ Ipk_2,4.18c / tathā hi kumbhakāro 'sāv Ipk_2,4.9a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660783 (0.060):
tathā syāt kartṛtaivaivaṃ % tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 // / Ipv: ekasvabhāvasya bhedena sthitiḥ pariṇāmaḥ kālakalitaḥ kriyaiva, tataḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438221 (0.060):
tathā syāt kartṛtaivaivaṃ tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 // / Ipv: ekasvabhāvasya bhedena sthitiḥ pariṇāmaḥ kālakalitaḥ kriyaiva, tataḥ
tathā hi jaḍabhūtānāṃ Ipk_1,1.4a / tatheśvarecchābhedena Ipk_3,2.7c
tathaiva sadghaṭadravya- Ipk_2,3.5a / tadatatpratibhābhājā Ipk_1,6.3a
tad atra nidadhat padaṃ bhuvanakartṛtām ātmano Ipk_4.16c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3678854 (0.0):
tadatra nidadhatpadaṃ bhuvanakartṛtāmātmano
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662720 (0.035):
tad atra nidadhat padaṃ bhuvanakartṛtām ātmano % vibhāvya śivatāmayīm
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440158 (0.035):
tad atra nidadhat padaṃ bhuvanakartṛtām ātmano vibhāvya śivatāmayīm aniśam
tad anityaṃ kim ātmavat Ipk_1,2.7b / tad anyasyāpi bījāder Ipk_2,4.8c
tadabhāvo 'pi sā paśoh Ipk_4.6b / tadābhāsas tadābhāsād Ipk_2,4.13c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625840 (0.036):
ābhāsasadasattve tu Ipk_2,1.4c / ābhāsaḥ punarābhāsad Ipk_1,5.9a
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3653481 (0.052):
ābhātameva bījāderābhāsāddhetuvastunaḥ // Ipk_1,5.8 // / ābhāsaḥ punarābhāsadbāhyasyāsītkathaṃcana /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627524 (0.056):
bhāvānāṃ bodhasāratvād Ipk_3,1.4c / bhāvānāṃ svātmaniṣṭhiteḥ Ipk_1,7.9b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660785 (0.056):
tathā syāt kartṛtaivaivaṃ % tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 // / Ipv: ekasvabhāvasya bhedena sthitiḥ pariṇāmaḥ kālakalitaḥ kriyaiva, tataḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438223 (0.056):
tathā syāt kartṛtaivaivaṃ tathāpariṇamat tayā // Ipk_2,4.18 // / Ipv: ekasvabhāvasya bhedena sthitiḥ pariṇāmaḥ kālakalitaḥ kriyaiva, tataḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626302 (0.057):
grāhyagrāhakatābhinnāv Ipk_1,4.8c / ghaṭate na tu śāśvatyāḥ Ipk_2,1.2c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626523 (0.060):
tattatpuṣpādijanma vā Ipk_2,1.3b / tattadākasmikābhāso Ipk_1,5.4a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628284 (0.062):
sarvatrābhāsabhedo 'pi Ipk_2,1.6a / sarvathā tv antarālīnā- Ipk_4.14a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627265 (0.063):
prakāśo 'rthoparakto 'pi Ipk_1,5.11c / pratitiṣṭhatsu bhāveṣu Ipk_1,7.2c / pratibhāsād abhedinām Ipk_2,3.6d
tad ekasya kriyoditā Ipk_2,4.7d / tad ekasya samarthanāt Ipk_2,1.1d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660390 (0.045):
kāryasya sthita evaikas % tad ekasya kriyoditā // Ipk_2,4.7 // / Ipv: evaṃ pramātaiva kāraṇaṃ sa ca bāhyāntarakāryābhāsakrame 'py eka evety
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437827 (0.045):
kāryasya sthita evaikas tad ekasya kriyoditā // Ipk_2,4.7 // / Ipv: evaṃ pramātaiva kāraṇaṃ sa ca bāhyāntarakāryābhāsakrame 'py eka evety
tad etad asamañjasam Ipk_1,3.3d / tad evaṃ vyavahāre 'pi Ipk_1,6.7a / tad evendriyavedyatām Ipk_2,2.2b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625920 (0.042):
upādhideśāsaṃvādād Ipk_2,3.13c / ubhayendriyavedyatvaṃ Ipk_2,4.4c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660284 (0.064):
ubhayendriyavedyatvaṃ % tasya kasyāpi śaktitaḥ // Ipk_2,4.4 // / Ipv: asataḥ satsvabhāvatā viruddhā sataś ca siddhā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437721 (0.064):
ubhayendriyavedyatvaṃ tasya kasyāpi śaktitaḥ // Ipk_2,4.4 // / Ipv: asataḥ satsvabhāvatā viruddhā sataś ca siddhā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628070 (0.064):
viśvātmano vikalpānāṃ Ipk_4.12c / viṣayatvena vibhramāt Ipk_3,2.16b / vedyabhūmim upeyuṣām Ipk_3,1.4b
tadaikyena vinā na syāt Ipk_1,8.10a
tad aiśvaryaṃ paramātmanaḥ Ipk_1,5.13d / taddvayālambanā etā Ipk_2,2.3a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657092 (0.054):
svātantryam etan mukhyaṃ % tad aiśvaryaṃ paramātmanaḥ // Ipk_1,5.13 // / Ipv: abhinnavācyādyā vāg eṣā nityacitsvarūpatvenānādyantāparatantrā,
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434530 (0.054):
svātantryam etan mukhyaṃ tad aiśvaryaṃ paramātmanaḥ // Ipk_1,5.13 // / Ipv: abhinnavācyādyā vāg eṣā nityacitsvarūpatvenānādyantāparatantrā,
taddvārā dṛṣṭavastuṣu Ipk_1,2.4b / taddhānopacayaprāya- Ipk_3,2.18c
tad vyākaraṇam evāsyā Ipk_1,4.6c / tanniścayanamukto hi Ipk_1,6.3c
tan mayā dṛśyate dṛṣṭo Ipk_1,4.8a / tayānyajñānam ūhyate Ipk_1,1.5d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655578 (0.056):
parair apy upalakṣyeta % tayānyajñānam ūhyate // Ipk_1,1.5 // / Ipv: jīvatāṃ kriyā kāyaparispandaparyantībhūtānyatrāpi pratyakṣā, jñānam
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433018 (0.056):
parair apy upalakṣyeta tayānyajñānam ūhyate // Ipk_1,1.5 // / Ipv: jīvatāṃ kriyā kāyaparispandaparyantībhūtānyatrāpi pratyakṣā, jñānam
tasya kasyāpi śaktitaḥ Ipk_2,4.4d / tasyātrānavabhāsataḥ Ipk_1,2.2b / tasyāpi tatprabodhasya Ipk_1,5.5c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625752 (0.052):
ahaṃkāraparāmarśa- Ipk_4.2c / ahaṃpratītir apy eṣā Ipk_1,2.2c / ahaṃpratyavamarśo yaḥ Ipk_1,6.1a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626992 (0.064):
na hi svātmaikaniṣṭhānām Ipk_2,4.15a / na hy abhinnasya bodhasya Ipk_1,5.4c / nākriyāto 'nyatā bhavet Ipk_2,3.12d
tasyāvibhāgarūpy ekaṃ Ipk_3,1.10c / tasyāsādhāraṇī sṛṣṭir Ipk_4.9a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628434 (0.062):
sukhādiṣu ca saukhyādi- Ipk_1,8.3a / sṛṣṭiḥ sādhāraṇī sarva- Ipk_3,2.17c
tasyaiśvaryasvabhāvasya Ipk_3,1.7a / tātkālikākṣasāmakṣya- Ipk_1,8.1a
tātkālikī pravṛttiḥ syād Ipk_2,3.9c / tātparyeṇoditas tena Ipk_1,5.12c
tāvan mātrasthitau proktaṃ Ipk_3,2.15a / tiṣṭhāsor evam icchaiva Ipk_2,4.21c
turyago hutabhuṅmayaḥ Ipk_3,2.20b / te ca vijñānakevalāḥ Ipk_3,2.7d
te tu bhinnāvabhāsārthāḥ Ipk_4.8a / tena kartāpi kalpitaḥ Ipk_1,2.11d
tena na bhrāntir īdṛśī Ipk_2,2.7d / tenaikyaṃ bhinnakālānāṃ Ipk_1,4.3c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659409 (0.033):
bhedābhedavatārthena % tena na bhrāntir īdṛśī // Ipk_2,2.7 // / Ipv: ekānekarūpair eva kriyādibhir evam ābhāsānuguṇyarūpaḥ pramātus
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436847 (0.033):
bhedābhedavatārthena tena na bhrāntir īdṛśī // Ipk_2,2.7 // / Ipv: ekānekarūpair eva kriyādibhir evam ābhāsānuguṇyarūpaḥ pramātus
te vimiśrā vibhinnāś ca Ipk_4.7c / teṣām anyonyabhinnatā Ipk_3,2.7b
teṣāṃ kārmo malo 'py asti Ipk_3,2.8c / teṣv evāvasite sati Ipk_1,5.6b
tais tair apy upayācitair upanatas tanvyāḥ sthito 'py antike Ipk_4.17a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662771 (0.038):
eva mukto bhavati // / tais tair apy upayācitair upanatas tanvyāḥ sthito 'py antike $ kānto
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440209 (0.038):
eva mukto bhavati // / tais tair apy upayācitair upanatas tanvyāḥ sthito 'py antike kānto
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3679056 (0.048):
dṛṣṭā , iti kvaitadupalabdhamityāśaṅkyāha / taistairapyupayācitairupanatastanvyāḥ sthito'pyantike
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8729730 (0.062):
locanam yathoktamasmatparamagurubhiḥ śrīmadutpalapādaiḥ / taistairapyupayācitairupanatastanvyāḥ sthito 'pyantike kānto lokasamāna
trayodaśavidhā cātra Ipk_3,1.11a / trayoviṃśatidhā meyaṃ Ipk_3,1.10a
dāsyaṃ janasyāpy upakāram icchan Ipk_1,1.1b / dīrghavṛttordhvapuruṣa- Ipk_2,3.4a
dūrāntikatayārthānāṃ Ipk_2,3.10a / dṛksvābhāsaiva nānyena Ipk_1,3.2a
dṛṣṭālambanatā bhrāntyā Ipk_1,3.3c / dṛṣṭe 'py anupalakṣite Ipk_1,1.3b
devādīnāṃ ca sarveṣāṃ Ipk_3,2.10a / deśakālakramajuṣām Ipk_1,7.3a
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658507 (0.056):
deśakālakramajuṣāmarthānāṃ svasamāpinām /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657892 (0.056):
deśakālakramajuṣām $ arthānāṃ svasamāpinām &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435330 (0.056):
deśakālakramajuṣām arthānāṃ svasamāpinām /
deśakālasvabhāvataḥ Ipk_2,2.2d / deśakālādyabhedini Ipk_2,3.2b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659229 (0.044):
saṃprāpyānekatāṃ yāti % deśakālasvabhāvataḥ // Ipk_2,2.2 // / Ipv: abhinnam eva tattvam anto bahir ābhāsabhedād ekānekam,
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436667 (0.044):
saṃprāpyānekatāṃ yāti deśakālasvabhāvataḥ // Ipk_2,2.2 // / Ipv: abhinnam eva tattvam anto bahir ābhāsabhedād ekānekam,
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3663231 (0.064):
saṃprāpyānekatāṃ yāti deśakālasvabhāvataḥ // Ipk_2,2.2 // / iha tāvat caitre calati dṛṣṭe na jātucit na calati ayam iti
deśakālānurodhataḥ Ipk_1,5.21b / deśakālāvibhedinaḥ Ipk_2,3.4d
deśakālāviśeṣinī Ipk_1,5.14b / deśakramo 'pi bhāveṣu Ipk_2,1.7a
dehe buddhāv atha prāṇe Ipk_1,6.4c / dravyadikkālabuddhayaḥ Ipk_2,2.1b
dvayākṣepī viniścayaḥ Ipk_1,6.1d / dvayātmā tad rajo duḥkhaṃ Ipk_4.6c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657460 (0.038):
nāsau vikalpaḥ sa hy ukto % dvayākṣepī viniścayaḥ // Ipk_1,6.1 // / Ipv: prakāśasyātmany ahamiti parāvāgrūpatvāt sābhilāpo 'pi svabhāvabhūtaḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434898 (0.038):
nāsau vikalpaḥ sa hy ukto dvayākṣepī viniścayaḥ // Ipk_1,6.1 // / Ipv: prakāśasyātmany ahamiti parāvāgrūpatvāt sābhilāpo 'pi svabhāvabhūtaḥ
dvayī bāhyāntarasthitiḥ Ipk_2,4.6d / dvicandre 'pi nabho 'nyathā Ipk_2,3.13d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660359 (0.004):
pramātrapekṣayā coktā % dvayī bāhyāntarasthitiḥ // Ipk_2,4.6 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437796 (0.004):
pramātrapekṣayā coktā dvayī bāhyāntarasthitiḥ // Ipk_2,4.6 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3669748 (0.057):
pramātrapekṣayā coktā dvayī bāhyāntarasthitiḥ // Ipk_2,4.6 // / mātaiva kāraṇaṃ tena sa cābhāsadvayasthitau /
dvidhāṇavaṃ malam idaṃ Ipk_3,2.4c / dviṣṭhasyānekarūpatvāt Ipk_1,2.11a
dhatte buddhis tathātmanaḥ Ipk_1,2.8b / dharmyasiddher api bhaved Ipk_1,7.13a
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3647346 (0.061):
athārthasya yathā rūpaṃ dhatte buddhistathātmanaḥ / / caitanyam .............................................................. / // 8 [Ipk_1,2.8] //
dhāvanādy upapadyeta Ipk_1,5.19c / dhūmacāndanatādibhiḥ Ipk_2,3.4b
dhūmābhāsādi nūtanam Ipk_2,4.12d / na ca prakāśo bhinnaḥ syād Ipk_1,5.2c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3670970 (0.014):
parokṣādapyadhipaterdhūmābhāsādi nūtanam // Ipk_2,4.12 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660555 (0.030):
parokṣād apy adhipater % dhūmābhāsādi nūtanam // Ipk_2,4.12 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437992 (0.030):
parokṣād apy adhipater dhūmābhāsādi nūtanam // Ipk_2,4.12 //
na ca yuktaṃ jaḍasyaivaṃ Ipk_2,4.19a / na ca yuktaṃ smṛter bhede Ipk_1,4.3a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626377 (0.060):
caitanyam ajaḍā saivaṃ Ipk_1,2.8c / jaḍasya tu na sā śaktiḥ Ipk_2,4.2a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660815 (0.061):
ābhāsabhedād ekatra % cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 // / Ipv: jaḍasyābhinnātmano bhedenāvasthiter virodhād ayuktaṃ, svacche
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438253 (0.061):
ābhāsabhedād ekatra cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 // / Ipv: jaḍasyābhinnātmano bhedenāvasthiter virodhād ayuktaṃ, svacche
na ced antaḥkṛtānanta- Ipk_1,3.7a
na jaḍād viṣayasthitiḥ Ipk_1,3.5b / na tūpalabdhiyogyasyāpy Ipk_1,7.8c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656255 (0.043):
tato 'jāḍye nijollekha- % niṣṭhān nārthasthitis tataḥ // Ipk_1,3.5 // / Ipv: adhyavasāya eva bhrāntyā viṣayavyavasthāpako na tu svasaṃvit, sa ca
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433693 (0.043):
tato 'jāḍye nijollekha- niṣṭhān nārthasthitis tataḥ // Ipk_1,3.5 // / Ipv: adhyavasāya eva bhrāntyā viṣayavyavasthāpako na tu svasaṃvit, sa ca
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627637 (0.049):
bhrāntitve cāvasāyasya Ipk_1,3.5a / bhrānteś cārthasthitiḥ katham Ipk_1,3.4b
na tv ādyarajatajñapteḥ Ipk_1,7.12c
na dṛśo darśanāntare Ipk_1,4.5b / na niṣedhyaḥ sa sarvathā Ipk_1,7.11d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658280 (0.022):
adṛśyo bhūtalasyānta % na niṣedhyaḥ sa sarvathā // Ipk_1,7.11 // / Ipv: na caivam ālokasya piśācānyatvāt tatra piśācaniṣedhaprasaṅgaḥ, sa hy
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435718 (0.022):
adṛśyo bhūtalasyānta na niṣedhyaḥ sa sarvathā // Ipk_1,7.11 // / Ipv: na caivam ālokasya piśācānyatvāt tatra piśācaniṣedhaprasaṅgaḥ, sa hy
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3659503 (0.059):
adṛśyo bhūtalasyāntarna niṣedhyaḥ sa sarvathā // Ipk_1,7.11 //
nanu svalakṣaṇābhāsaṃ Ipk_1,2.1a / na vāsanāprabodho 'tra Ipk_1,5.5a
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3652290 (0.036):
na hyabhinnasya bodhasya vicitrābhāsahetutā // Ipk_1,5.4 // / na vāsanāprabodho'tra vicitro hetutāmiyāt /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656822 (0.048):
tasyāpi tatprabodhasya % vaicitrye kim nibandhanam // Ipk_1,5.5 // / Ipv: vicitravāsanāprabodho na bodhād bhinnaḥ, tasyāpi vaicitrye ko hetuḥ /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434260 (0.048):
tasyāpi tatprabodhasya vaicitrye kim nibandhanam // Ipk_1,5.5 // / Ipv: vicitravāsanāprabodho na bodhād bhinnaḥ, tasyāpi vaicitrye ko hetuḥ /
na syād ābhāsabhinnayoḥ Ipk_2,4.20b / na hi svātmaikaniṣṭhānām Ipk_2,4.15a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628280 (0.060):
sargaḥ spaṣṭāvabhāsanāt Ipk_4.11b / sarvatrābhāsabhedo 'pi Ipk_2,1.6a
na hy abhinnasya bodhasya Ipk_1,5.4c / nākriyāto 'nyatā bhavet Ipk_2,3.12d
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3667594 (0.009):
niyatā sā hi tenāsyā nākriyāto'nyatā bhavet // Ipk_2,3.12 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659945 (0.009):
niyatā sā hi tenāsyā % nākriyāto 'nyatā bhavet // Ipk_2,3.12 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437384 (0.009):
niyatā sā hi tenāsyā nākriyāto 'nyatā bhavet // Ipk_2,3.12 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657499 (0.064):
prakāśasyeva nānyasya % bhedinas tv avabhāsanam // Ipk_1,6.2 // / Ipv: prakāśād dvitīyasya bhinnasya pratiyogino
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434937 (0.064):
prakāśasyeva nānyasya bhedinas tv avabhāsanam // Ipk_1,6.2 // / Ipv: prakāśād dvitīyasya bhinnasya pratiyogino
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626723 (0.064):
tasya kasyāpi śaktitaḥ Ipk_2,4.4d / tasyātrānavabhāsataḥ Ipk_1,2.2b / tasyāpi tatprabodhasya Ipk_1,5.5c
nātmā sattā tatas teṣām Ipk_1,8.5c / nādyānubhavavedakam Ipk_1,3.1d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656086 (0.004):
jātam apy ātmaniṣṭhaṃ tan % nādyānubhavavedakam // Ipk_1,3.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433525 (0.004):
jātam apy ātmaniṣṭhaṃ tan nādyānubhavavedakam // Ipk_1,3.1 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3648338 (0.019):
jātamapyātmaniṣṭhaṃ tannādyānubhavavedakam // Ipk_1,3.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628203 (0.056):
sa cābhāsadvayasthitau Ipk_2,4.7b / sato 'pi na punaḥ sattā- Ipk_2,4.3c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625768 (0.060):
ātmāta eva caitanyaṃ Ipk_1,5.12a / ātmānam ata evāyaṃ Ipk_1,5.15a / ātmā yady anubhāvakaḥ Ipk_1,2.3d
nānyan nānyo 'sti saṃbandhaḥ Ipk_1,2.10c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3648014 (0.0):
nānyannānyo'sti saṃbandhaḥ kāryakāraṇabhāvataḥ // Ipk_1,2.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655996 (0.0):
nānyan nānyo 'sti saṃbandhaḥ % kāryakāraṇabhāvataḥ // Ipk_1,2.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433435 (0.0):
nānyan nānyo 'sti saṃbandhaḥ kāryakāraṇabhāvataḥ // Ipk_1,2.10 //
nānyādṛṣṭer na sāpy ekā Ipk_1,2.9c
nāprakāśaś ca siddhyati Ipk_1,5.3d / nāmarūpātirekiṇī Ipk_1,5.20b
nārthānām īśvarecchayā Ipk_2,3.12b / nāsataḥ satsvarūpatā Ipk_2,4.3b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660288 (0.057):
ubhayendriyavedyatvaṃ % tasya kasyāpi śaktitaḥ // Ipk_2,4.4 // / Ipv: asataḥ satsvabhāvatā viruddhā sataś ca siddhā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437725 (0.057):
ubhayendriyavedyatvaṃ tasya kasyāpi śaktitaḥ // Ipk_2,4.4 // / Ipv: asataḥ satsvabhāvatā viruddhā sataś ca siddhā /
nāsau vikalpaḥ sa hy ukto Ipk_1,6.1c / nāhantādiparāmarśa- Ipk_1,5.17a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627953 (0.057):
vāstave 'pi cidekatve Ipk_2,4.20a / vikalpa eva sa para- Ipk_1,6.5c
nityasya kasya cid draṣṭus Ipk_1,2.2a / nimittaṃ parameśvaraḥ Ipk_2,4.8b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655631 (0.053):
sābhilāpaṃ vikalpākhyaṃ % bahudhā nāpi tad dvayam // Ipk_1,2.1 // / nityasya kasya cid draṣṭus $ tasyātrānavabhāsataḥ &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433071 (0.053):
sābhilāpaṃ vikalpākhyaṃ bahudhā nāpi tad dvayam // Ipk_1,2.1 // / nityasya kasya cid draṣṭus tasyātrānavabhāsataḥ /
nimeṣo 'ntaḥ sadāśivaḥ Ipk_3,1.3b / niyatārthakriyā punaḥ Ipk_2,3.6b
niyatā sā hi tenāsyā Ipk_2,3.12c / niyatena maheśvaraḥ Ipk_1,8.11b / nirmāya vyavahārayet Ipk_1,5.16d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657205 (0.061):
prabhur īśādisaṃkalpair % nirmāya vyavahārayet // Ipk_1,5.16 // / Ipv: ata eva vedyaikībhāvalakṣaṇapūrṇatāmayāt svātantryāt tadānīntanam eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434643 (0.061):
prabhur īśādisaṃkalpair nirmāya vyavahārayet // Ipk_1,5.16 // / Ipv: ata eva vedyaikībhāvalakṣaṇapūrṇatāmayāt svātantryāt tadānīntanam eva
nirmitāḥ svātmano bhinnā Ipk_3,2.6c / niṣṭhān nārthasthitis tataḥ Ipk_1,3.5d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656254 (0.011):
tato 'jāḍye nijollekha- % niṣṭhān nārthasthitis tataḥ // Ipk_1,3.5 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433692 (0.011):
tato 'jāḍye nijollekha- niṣṭhān nārthasthitis tataḥ // Ipk_1,3.5 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3648829 (0.039):
tato'jāḍye nijollekhaniṣṭhānnārthasthitistataḥ // Ipk_1,3.5 // / iha smṛteḥ anyasya vā bhrāntibodhasya svasaṃvedanāṃśe
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627637 (0.064):
bhrāntitve cāvasāyasya Ipk_1,3.5a / bhrānteś cārthasthitiḥ katham Ipk_1,3.4b
naiva hy anubhavo bhāti Ipk_1,4.4a / naivaṃ śuddhasthalajñānāt Ipk_1,7.8a
naivānyonyasvarūpatā Ipk_2,4.17d / naivālaṃ nijavaibhavāya tad iyaṃ tatpratyabhijñoditā Ipk_4.17d
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3679077 (0.0):
naivālaṃ nijavaibhavāya tadiyaṃ tatpratyabhijñoditā // Ipk_4.17 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8729749 (0.0):
lokasyaiṣa tathānavekṣitaguṇaḥ svātmāpi viśveśvaro naivālaṃ nijavaibhavāya / tadiyaṃ tatpratyabhijñoditā ḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662792 (0.0):
lokasyaiṣa tathānavekṣitaguṇaḥ svātmāpi viśveśvaro % naivālaṃ / nijavaibhavāya tad iyaṃ tatpratyabhijñoditā // Ipk_4.17 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440230 (0.0):
lokasyaiṣa tathānavekṣitaguṇaḥ svātmāpi viśveśvaro naivālaṃ nijavaibhavāya / tad iyaṃ tatpratyabhijñoditā // Ipk_4.17 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660761 (0.005):
ekatvam eva bhede hi % naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438199 (0.005):
ekatvam eva bhede hi naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3671658 (0.037):
ekatvameva bhede hi naivānyonyasvarūpatā // Ipk_2,4.17 //
naiṣāṃ bhedanibandhanā Ipk_1,8.6b / patyur jñānaṃ kriyā ca yā Ipk_4.4b
padam nītam anena tat Ipk_4.2d / padārthakramarūṣitā Ipk_1,7.1b
parataḥ pārameśvaram Ipk_3,1.2d / paratāhantayācchādāt Ipk_3,1.5c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660986 (0.050):
bahirbhāvaparatve tu % parataḥ pārameśvaram // Ipk_3,1.2 // / Ipv: īśitur antarbahiḥsthitav antarbhāvaprādhānye punaḥ sādākhyaṃ tattvam,
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438425 (0.050):
bahirbhāvaparatve tu parataḥ pārameśvaram // Ipk_3,1.2 // / Ipv: īśitur antarbahiḥsthitav antarbhāvaprādhānye punaḥ sādākhyaṃ tattvam,
paramākṣaravigrahaḥ Ipk_4.14d / paramārthasatīśvare Ipk_2,3.15d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662666 (0.042):
śivaḥ cidānandaghanaḥ % paramākṣaravigrahaḥ // Ipk_4.14 // / Ipv: sarvathā tv antarlīne prameye 'haṃmatau pūrṇāyāṃ śivataiva //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440104 (0.042):
śivaḥ cidānandaghanaḥ paramākṣaravigrahaḥ // Ipk_4.14 // / Ipv: sarvathā tv antarlīne prameye 'haṃmatau pūrṇāyāṃ śivataiva //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3678695 (0.054):
śivaḥ cidānandaghanaḥ paramākṣaravigrahaḥ // Ipk_4.14 // / na khalu bhagavati śrīparamaśive prameyakayā kācidasti ,
parasparasvabhāvatve Ipk_2,4.17a / parāparadaśā hi sā Ipk_3,1.5d
parāmarśaṃ vinā kriyā Ipk_2,4.20d / parā vāk svarasoditā Ipk_1,5.13b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660846 (0.055):
cikīrṣālakṣaṇaikatva- % parāmarśaṃ vinā kriyā // Ipk_2,4.20 // / Ipv: ekasmiñ cittattve 'py akasmād ābhāsabhedo na ghaṭate, na ca tatra
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438284 (0.055):
cikīrṣālakṣaṇaikatva- parāmarśaṃ vinā kriyā // Ipk_2,4.20 // / Ipv: ekasmiñ cittattve 'py akasmād ābhāsabhedo na ghaṭate, na ca tatra
pareśaśaktir ātmeva Ipk_1,5.20c / parair apy upalakṣyeta Ipk_1,1.5c
parokṣād apy adhipater Ipk_2,4.12c / parokṣādhyakṣatātmanā Ipk_2,3.10b
paśubhāve prakāśikā Ipk_3,1.7b / paśoḥ sattvaṃ rajas tamaḥ Ipk_4.4d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662247 (0.014):
māyātṛtīye te eva % paśoḥ sattvaṃ rajas tamaḥ // Ipk_4.4 // / Ipv: īśvarasya jñānakriye te māyayā sahite paśoḥ sattvarajastamāṃsi //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439687 (0.014):
māyātṛtīye te eva paśoḥ sattvaṃ rajas tamaḥ // Ipk_4.4 // / Ipv: īśvarasya jñānakriye te māyayā sahite paśoḥ sattvarajastamāṃsi //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3677537 (0.059):
māyātṛtīye te eva paśoḥ sattvaṃ rajastamaḥ // Ipk_4.4 // / viśvarūpasya bhagavataḥ svarūpabhūta eva viśvatra yaḥ prakāśo
pāratantryādyayogāc ca Ipk_1,2.11c / piśācaḥ syād anāloko 'py Ipk_1,7.11a
puna atyantabhedavat Ipk_4.13d / pūrvānubhavarūpas tu Ipk_1,6.9c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662635 (0.017):
maheśvaro yathā baddhaḥ % puna atyantabhedavat // Ipk_4.13 // / Ipv: baddhamuktayor vedyam ekaṃ, kiṃ tu baddho 'tyantavibhedena tad vetti
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440073 (0.017):
maheśvaro yathā baddhaḥ puna atyantabhedavat // Ipk_4.13 // / Ipv: baddhamuktayor vedyam ekaṃ, kiṃ tu baddho 'tyantavibhedena tad vetti
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627797 (0.053):
meyaṃ sādhāraṇaṃ muktaḥ Ipk_4.13a / yato hi pūrvānubhava- Ipk_1,2.5a / yat kāryakaraṇātmakam Ipk_3,1.10b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656211 (0.054):
pūrvānubhavasaṃkārā- % -pekṣā ca kim itīṣyate // Ipk_1,3.4 // / Ipv: pūrvānubhavāprakāśāt tadviṣayasaṃpramoṣe 'dhyavasāyamātrāt smṛtitvaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433649 (0.054):
pūrvānubhavasaṃkārāpekṣā ca kim itīṣyate // Ipk_1,3.4 // / Ipv: pūrvānubhavāprakāśāt tadviṣayasaṃpramoṣe 'dhyavasāyamātrāt smṛtitvaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656477 (0.059):
tenaikyaṃ bhinnakālānāṃ % saṃvidāṃ veditaiṣa saḥ // Ipk_1,4.3 // / Ipv: pūrvānubhūtaś cārtho 'nubhavena saha tātkālikasmṛtiprakāśe
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433915 (0.059):
tenaikyaṃ bhinnakālānāṃ saṃvidāṃ veditaiṣa saḥ // Ipk_1,4.3 // / Ipv: pūrvānubhūtaś cārtho 'nubhavena saha tātkālikasmṛtiprakāśe
pūrvānubhavasadbhāve Ipk_1,7.5c / pūrvānubhavasaṃkārā- Ipk_1,3.4c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627797 (0.040):
meyaṃ sādhāraṇaṃ muktaḥ Ipk_4.13a / yato hi pūrvānubhava- Ipk_1,2.5a / yat kāryakaraṇātmakam Ipk_3,1.10b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656211 (0.052):
pūrvānubhavasaṃkārā- % -pekṣā ca kim itīṣyate // Ipk_1,3.4 // / Ipv: pūrvānubhavāprakāśāt tadviṣayasaṃpramoṣe 'dhyavasāyamātrāt smṛtitvaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433649 (0.052):
pūrvānubhavasaṃkārāpekṣā ca kim itīṣyate // Ipk_1,3.4 // / Ipv: pūrvānubhavāprakāśāt tadviṣayasaṃpramoṣe 'dhyavasāyamātrāt smṛtitvaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657980 (0.055):
pūrvānubhavasadbhāve % sādhanaṃ saiva nāparam // Ipk_1,7.5 // / Ipv: pūrvānubhasvasaṃvedanasya abhāvāt smṛtisvasaṃvedanam eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435418 (0.055):
pūrvānubhavasadbhāve sādhanaṃ saiva nāparam // Ipk_1,7.5 // / Ipv: pūrvānubhasvasaṃvedanasya abhāvāt smṛtisvasaṃvedanam eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655706 (0.062):
kathaṃ bhaven na nityaḥ syād % ātmā yady anubhāvakaḥ // Ipk_1,2.3 // / Ipv: smṛtikāle pūrvānubhavanāśāt kathaṃ pūrvārthānubhavāvaṣṭambhadharmā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433146 (0.062):
kathaṃ bhaven na nityaḥ syād ātmā yady anubhāvakaḥ // Ipk_1,2.3 // / Ipv: smṛtikāle pūrvānubhavanāśāt kathaṃ pūrvārthānubhavāvaṣṭambhadharmā
pūrvānubhavasaṃskṛteḥ Ipk_1,3.1b / pūrvābhāsādiyojanā Ipk_1,6.6b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656086 (0.059):
jātam apy ātmaniṣṭhaṃ tan % nādyānubhavavedakam // Ipk_1,3.1 // / Ipv: pūrvānubhavasaṃskāraprabodhajanmāpi smṛtir ātmamātraniṣṭhatvāt
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433525 (0.059):
jātam apy ātmaniṣṭhaṃ tan nādyānubhavavedakam // Ipk_1,3.1 // / Ipv: pūrvānubhavasaṃskāraprabodhajanmāpi smṛtir ātmamātraniṣṭhatvāt
pūrvābhāsitam āmṛśan Ipk_1,4.2b / pūrve naiveṣṭam indriyam Ipk_1,5.8b
pṛthagdīpaprakāśānāṃ Ipk_2,3.7a / prakalpyāḥ pratyagātmanaḥ Ipk_4.8b
prakāśasyeva nānyasya Ipk_1,6.2c / prakāśātmatayā vinā Ipk_1,5.2b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626023 (0.049):
aiśvaryaiva vyavasthayā Ipk_2,4.9b / katham arthaprakāśatā Ipk_1,2.7d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655855 (0.050):
athāpi jaḍam etasya % katham arthaprakāśatā // Ipk_1,2.7 // / Ipv: citsvābhāvye jñānasya cety adharmadeśakālāveśayogād ātmana iva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433294 (0.050):
athāpi jaḍam etasya katham arthaprakāśatā // Ipk_1,2.7 // / Ipv: citsvābhāvye jñānasya cety adharmadeśakālāveśayogād ātmana iva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656710 (0.051):
na ca prakāśo bhinnaḥ syād % ātmārthasya prakāśatā // Ipk_1,5.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434148 (0.051):
na ca prakāśo bhinnaḥ syād ātmārthasya prakāśatā // Ipk_1,5.2 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3651777 (0.062):
na ca prakāśo bhinnaḥ syādātmārthasya prakāśatā // Ipk_1,5.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656744 (0.064):
prakāśātmā prakāśyo 'rtho % nāprakāśaś ca siddhyati // Ipk_1,5.3 // / Ipv: prakāśamātraṃ cārthād bhinnaṃ sarvārthasādhāraṇaṃ tasya ghaṭasya
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434182 (0.064):
prakāśātmā prakāśyo 'rtho nāprakāśaś ca siddhyati // Ipk_1,5.3 // / Ipv: prakāśamātraṃ cārthād bhinnaṃ sarvārthasādhāraṇaṃ tasya ghaṭasya
prakāśātmāpi vāgvapuḥ Ipk_1,6.1b / prakāśātmā prakāśyo 'rtho Ipk_1,5.3c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3652037 (0.046):
prakāśātmā prakāśyo'rtho nāprakāśaśca siddhyati // Ipk_1,5.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656740 (0.046):
prakāśātmā prakāśyo 'rtho % nāprakāśaś ca siddhyati // Ipk_1,5.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434178 (0.046):
prakāśātmā prakāśyo 'rtho nāprakāśaś ca siddhyati // Ipk_1,5.3 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3656620 (0.053):
ahaṃpratyavamarśo yaḥ prakāśātmāpi vāgvapuḥ / / nāsau vikalpaḥ sa hyukto dvayākṣepī viniścayaḥ // Ipk_1,6.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657452 (0.053):
ahaṃpratyavamarśo yaḥ $ prakāśātmāpi vāgvapuḥ & / nāsau vikalpaḥ sa hy ukto % dvayākṣepī viniścayaḥ // Ipk_1,6.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434890 (0.053):
ahaṃpratyavamarśo yaḥ prakāśātmāpi vāgvapuḥ / / nāsau vikalpaḥ sa hy ukto dvayākṣepī viniścayaḥ // Ipk_1,6.1 //
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4507343 (0.061):
* prakāśātmā prakāśyo 'rthe nāprakāśaś ca sidhyati || VSpkC_1.5:3
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626023 (0.062):
aiśvaryaiva vyavasthayā Ipk_2,4.9b / katham arthaprakāśatā Ipk_1,2.7d
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ Ipk_1,8.10c / prakāśo bahir ātmanā Ipk_1,8.9b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626023 (0.058):
aiśvaryaiva vyavasthayā Ipk_2,4.9b / katham arthaprakāśatā Ipk_1,2.7d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655854 (0.060):
athāpi jaḍam etasya % katham arthaprakāśatā // Ipk_1,2.7 // / Ipv: citsvābhāvye jñānasya cety adharmadeśakālāveśayogād ātmana iva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433293 (0.060):
athāpi jaḍam etasya katham arthaprakāśatā // Ipk_1,2.7 // / Ipv: citsvābhāvye jñānasya cety adharmadeśakālāveśayogād ātmana iva
prakāśo 'rthoparakto 'pi Ipk_1,5.11c / pratitiṣṭhatsu bhāveṣu Ipk_1,7.2c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625753 (0.055):
ahaṃpratītir apy eṣā Ipk_1,2.2c / ahaṃpratyavamarśo yaḥ Ipk_1,6.1a / ahaṃmṛśyatayāivāsya Ipk_1,5.17c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626660 (0.063):
tad anyasyāpi bījāder Ipk_2,4.8c / tadabhāvo 'pi sā paśoh Ipk_4.6b / tadābhāsas tadābhāsād Ipk_2,4.13c
pratibhāsād abhedinām Ipk_2,3.6d / pratiyogy avabhāsajaḥ Ipk_1,6.5d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657572 (0.030):
vikalpa eva sa para- % pratiyogy avabhāsajaḥ // Ipk_1,6.5 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435010 (0.030):
vikalpa eva sa para- pratiyogy avabhāsajaḥ // Ipk_1,6.5 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3657082 (0.044):
vikalpa eva sa parapratiyogyavabhāsajaḥ // Ipk_1,6.5 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625753 (0.055):
ahaṃpratītir apy eṣā Ipk_1,2.2c / ahaṃpratyavamarśo yaḥ Ipk_1,6.1a / ahaṃmṛśyatayāivāsya Ipk_1,5.17c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659715 (0.062):
ābhāsabhedād vastūnāṃ $ niyatārthakriyā punaḥ & / sāmānādhikaraṇyena % pratibhāsād abhedinām // Ipk_2,3.6 // / Ipv: ekasminn eva svalakṣaṇe pratyābhāsaṃ niyatiśaktyā kāryaṃ niyamitaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437153 (0.062):
ābhāsabhedād vastūnāṃ niyatārthakriyā punaḥ / / sāmānādhikaraṇyena pratibhāsād abhedinām // Ipk_2,3.6 // / Ipv: ekasminn eva svalakṣaṇe pratyābhāsaṃ niyatiśaktyā kāryaṃ niyamitaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626660 (0.063):
tad anyasyāpi bījāder Ipk_2,4.8c / tadabhāvo 'pi sā paśoh Ipk_4.6b / tadābhāsas tadābhāsād Ipk_2,4.13c
pratiṣṭhā jīvadāśrayā Ipk_1,1.4b / pratisaṃdhānavarjitam Ipk_1,5.19d
pratyakṣānupalambhānāṃ Ipk_1,7.4a / pratyabhijñopadarśyate Ipk_1,1.3d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655518 (0.059):
śaktyāviṣkaraṇeneyaṃ % pratyabhijñopadarśyate // Ipk_1,1.3 // / Ipv: kevalam asya svasaṃvedanasiddhasyāpīśvarasya māyāvyāmohād
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 432958 (0.059):
śaktyāviṣkaraṇeneyaṃ pratyabhijñopadarśyate // Ipk_1,1.3 // / Ipv: kevalam asya svasaṃvedanasiddhasyāpīśvarasya māyāvyāmohād
pratyekaṃ suptajāgratoḥ Ipk_3,2.19b / pradhānaṃ mūlakāraṇam Ipk_3,1.10d
prabhur īśādisaṃkalpair Ipk_1,5.16c / prabhur dehādim āviśan Ipk_1,6.7b
pramāṇaṃ svātmasaṃbhave Ipk_1,7.5b / pramāṇād ekato mataḥ Ipk_2,3.8d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659810 (0.039):
tattacchabdārthatādyātmā % pramāṇād ekato mataḥ // Ipk_2,3.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437248 (0.039):
tattacchabdārthatādyātmā pramāṇād ekato mataḥ // Ipk_2,3.8 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3666827 (0.059):
tattacchabdārthatādyātmā pramāṇād ekato mataḥ // Ipk_2,3.8 // / tatreti pratyābhāsaṃ pramāṇaṃ viśrāmyati , ityasminnapi
pramāṇāntaraniścite Ipk_2,4.11b / pramātari purāṇe tu Ipk_2,3.16a
pramātary upapadyate Ipk_2,3.14d / pramātā kathyate patiḥ Ipk_3,2.3b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660016 (0.056):
bhāvānām ittham ekatra % pramātary upapadyate // Ipk_2,3.14 // / Ipv: bhāvānāṃ śabdarūpasaṃsthānādinā bhedākṣepo jātyādinā caikatākṣepo
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437455 (0.056):
bhāvānām ittham ekatra pramātary upapadyate // Ipk_2,3.14 // / Ipv: bhāvānāṃ śabdarūpasaṃsthānādinā bhedākṣepo jātyādinā caikatākṣepo
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657832 (0.061):
akramānantacidrūpaḥ % pramātā sa maheśvaraḥ // Ipk_1,7.1 // / Ipv: tattatpadārthakramācchuritaś caiṣo 'ntaḥsthita eva ābhāsaḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435270 (0.061):
akramānantacidrūpaḥ pramātā sa maheśvaraḥ // Ipk_1,7.1 // / Ipv: tattatpadārthakramācchuritaś caiṣo 'ntaḥsthita eva ābhāsaḥ
pramātā sa maheśvaraḥ Ipk_1,7.1d / pramātṛtvenāham iti Ipk_1,6.5a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657834 (0.016):
akramānantacidrūpaḥ % pramātā sa maheśvaraḥ // Ipk_1,7.1 // / Ipv: tattatpadārthakramācchuritaś caiṣo 'ntaḥsthita eva ābhāsaḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435272 (0.016):
akramānantacidrūpaḥ pramātā sa maheśvaraḥ // Ipk_1,7.1 // / Ipv: tattatpadārthakramācchuritaś caiṣo 'ntaḥsthita eva ābhāsaḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627589 (0.038):
bhinne prakāśe cābhinne Ipk_1,5.3a / bhūyas tattatpramātreka- Ipk_2,4.12a
pramātṛpariniṣṭhiteḥ Ipk_1,7.6d / pramātṝṇāṃ sa jāgaraḥ Ipk_3,2.17d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661939 (0.033):
sṛṣṭiḥ sādhāraṇī sarva- % pramātṝṇāṃ sa jāgaraḥ // Ipk_3,2.17 // / Ipv: sarvāntarbahiḥkaraṇaśaktyā sṛṣṭir jāgarā, tatrāpi pūrvavad
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439378 (0.033):
sṛṣṭiḥ sādhāraṇī sarva- pramātṝṇāṃ sa jāgaraḥ // Ipk_3,2.17 // / Ipv: sarvāntarbahiḥkaraṇaśaktyā sṛṣṭir jāgarā, tatrāpi pūrvavad
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658023 (0.043):
jñānānām udiyād eka- % pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435461 (0.043):
jñānānām udiyād eka- pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627589 (0.045):
bhinne prakāśe cābhinne Ipk_1,5.3a / bhūyas tattatpramātreka- Ipk_2,4.12a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625794 (0.059):
-(ā)dyābhāsajagadātmanā Ipk_2,4.21b / āntaratvāt pramātraikye Ipk_1,8.6a
pramātrapekṣayā coktā Ipk_2,4.6c / pramātrekasamāśrayaḥ Ipk_2,4.16b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627589 (0.033):
bhinne prakāśe cābhinne Ipk_1,5.3a / bhūyas tattatpramātreka- Ipk_2,4.12a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658358 (0.060):
svasaṃvedanasiddhā tu % yuktā saikapramātṛjā // Ipk_1,7.13 // / Ipv: śuktikājñānakāle ca na pūrvaṃ rajatajñānam asti / tataḥ sa dharmī na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435796 (0.060):
svasaṃvedanasiddhā tu yuktā saikapramātṛjā // Ipk_1,7.13 // / Ipv: śuktikājñānakāle ca na pūrvaṃ rajatajñānam asti / tataḥ sa dharmī na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658022 (0.061):
jñānānām udiyād eka- % pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435460 (0.061):
jñānānām udiyād eka- pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
pramātraikātmyam āntaryaṃ Ipk_1,8.8c / prameye vyatirekiṇi Ipk_3,1.9b
prasare 'pi maheśatā Ipk_4.12d / prāg anvabhūvam aham ity Ipk_1,4.4c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662597 (0.061):
viśvātmano vikalpānāṃ % prasare 'pi maheśatā // Ipk_4.12 // / Ipv: kṣetrajñasyāpīśvaraśāktyaiva vikalpārambha iti taddaśāyām api
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440035 (0.061):
viśvātmano vikalpānāṃ prasare 'pi maheśatā // Ipk_4.12 // / Ipv: kṣetrajñasyāpīśvaraśāktyaiva vikalpārambha iti taddaśāyām api
prāgivārtho 'prakāśaḥ syāt Ipk_1,5.2a / prāṇādiprerikā matā Ipk_3,2.14b
prāṇāpānamayaḥ prāṇaḥ Ipk_3,2.19a / prādhānyāt kartṛtāguṇe Ipk_3,2.18b
prābhavyāḥ syāt prabhor iva Ipk_2,1.2d / bahir apy ekarūpatām Ipk_2,2.5b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658919 (0.044):
ghaṭate na tu śāśvatyāḥ % prābhavyāḥ syāt prabhor iva // Ipk_2,1.2 // / Ipv: māyāśakter bhinnabhāvāvabhāsānāṃ kriyā ca kālaśaktivaśāt sakramā na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436357 (0.044):
ghaṭate na tu śāśvatyāḥ prābhavyāḥ syāt prabhor iva // Ipk_2,1.2 // / Ipv: māyāśakter bhinnabhāvāvabhāsānāṃ kriyā ca kālaśaktivaśāt sakramā na
bahirābhāsanātmani Ipk_1,6.9b / bahirbhāvaparatve tu Ipk_3,1.2c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657735 (0.060):
pūrvānubhavarūpas tu % sthitaḥ sa smaraṇādiṣu // Ipk_1,6.9 // / Ipv: jñāne bahirābhāsanarūpe sahaja eva cittattvasyāntararthāvabhāsaḥ,
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435173 (0.060):
pūrvānubhavarūpas tu sthitaḥ sa smaraṇādiṣu // Ipk_1,6.9 // / Ipv: jñāne bahirābhāsanarūpe sahaja eva cittattvasyāntararthāvabhāsaḥ,
bahis tasyaiva tatkāryaṃ Ipk_2,4.6a / bahudhā nāpi tad dvayam Ipk_1,2.1d
bādhā naivānumānataḥ Ipk_1,7.13b / bādhyabādhakabhāvo 'pi Ipk_1,7.6a
bāhyatopādhir iṣyate Ipk_1,8.5b / bāhyatvād bahir apy asau Ipk_1,8.7d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658678 (0.041):
māyayā bhāsamānānāṃ % bāhyatvād bahir apy asau // Ipk_1,8.7 // / Ipv: citsvarūpatvenābhāsānāṃ sadāntastattva eva sthitiḥ / māyāśaktyā bahiḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436116 (0.041):
māyayā bhāsamānānāṃ bāhyatvād bahir apy asau // Ipk_1,8.7 // / Ipv: citsvarūpatvenābhāsānāṃ sadāntastattva eva sthitiḥ / māyāśaktyā bahiḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658580 (0.052):
bhāvābhāvāvabhāsānāṃ $ bāhyatopādhir iṣyate &
bāhyasyāsīt kathaṃ cana Ipk_1,5.9b / bāhyaṃ ced anumāpayet Ipk_1,5.4b
bāhyāntaratayā doṣair Ipk_2,3.10c / bāhyāntaḥkaraṇāvalī Ipk_3,1.11b
bāhyenānupapattinā Ipk_1,5.6d / buddhyādigrāhakātmanā Ipk_4.2b
bodhasya ca cidātmanaḥ Ipk_3,2.12b / bodhānām api kartṛtva- Ipk_3,2.9a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661640 (0.047):
bhinnavedyajuṣāṃ māyā- % malo vidyeśvarāś ca te // Ipk_3,2.9 // / Ipv: kartṛtāyoge 'pi bodhānāṃ karmottīrṇānāṃ vidyeśvaratve 'pi
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439079 (0.047):
bhinnavedyajuṣāṃ māyā- malo vidyeśvarāś ca te // Ipk_3,2.9 // / Ipv: kartṛtāyoge 'pi bodhānāṃ karmottīrṇānāṃ vidyeśvaratve 'pi
bodhaikalakṣaṇaikye 'pi Ipk_3,2.7a / brahmaviṣṇū vyavasthitau Ipk_3,2.1d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661326 (0.050):
bhinnaprameyaprasare % brahmaviṣṇū vyavasthitau // Ipk_3,2.1 // / Ipv: śūnye puryaṣṭakātmake 'tyantasūkṣmadeha eva vā pramātṛmātre sthitav
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438765 (0.050):
bhinnaprameyaprasare brahmaviṣṇū vyavasthitau // Ipk_3,2.1 // / Ipv: śūnye puryaṣṭakātmake 'tyantasūkṣmadeha eva vā pramātṛmātre sthitav
bhartrā te kartṛtātyayāt Ipk_3,2.6d / bhavatīty eva dṛśyate Ipk_1,2.10b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661529 (0.004):
nirmitāḥ svātmano bhinnā % bhartrā te kartṛtātyayāt // Ipk_3,2.6 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438968 (0.004):
nirmitāḥ svātmano bhinnā bhartrā te kartṛtātyayāt // Ipk_3,2.6 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674997 (0.040):
nirmitāḥ svātmano bhinnā bhartrā te kartṛtātyayāt // Ipk_3,2.6 // / yeṣāṃ cinmātrameva paramārtho na tu aham iti
bhavadbhūtārthagāmiṣu Ipk_1,8.2d / bhavināṃ trividhaṃ malam Ipk_3,2.10b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658491 (0.004):
vikalpeṣu bhaved bhāvi- % bhavadbhūtārthagāmiṣu // Ipk_1,8.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435929 (0.004):
vikalpeṣu bhaved bhāvi- bhavadbhūtārthagāmiṣu // Ipk_1,8.2 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3660354 (0.052):
vikalpeṣu bhaved bhāvibhavadbhūtārthagāmiṣu // Ipk_1,8.2 //
bhavet kālakramākaraḥ Ipk_2,1.6b / bhāti mātur mitātmanaḥ Ipk_2,1.7b
bhāntam evānta arthaugham Ipk_1,6.7c / bhānti meyapade 'pi vā Ipk_1,4.5d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656550 (0.052):
svasaṃvidekamānās tā % bhānti meyapade 'pi vā // Ipk_1,4.5 // / Ipv: sarvajñānām api pramātrāntaragatopalambhāḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433988 (0.052):
svasaṃvidekamānās tā bhānti meyapade 'pi vā // Ipk_1,4.5 // / Ipv: sarvajñānām api pramātrāntaragatopalambhāḥ
bhāvajātasya bhāsanam Ipk_1,5.10b / bhāvā ekapramātari Ipk_2,2.4b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660016 (0.055):
bhāvānām ittham ekatra % pramātary upapadyate // Ipk_2,3.14 // / Ipv: bhāvānāṃ śabdarūpasaṃsthānādinā bhedākṣepo jātyādinā caikatākṣepo
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437455 (0.055):
bhāvānām ittham ekatra pramātary upapadyate // Ipk_2,3.14 // / Ipv: bhāvānāṃ śabdarūpasaṃsthānādinā bhedākṣepo jātyādinā caikatākṣepo
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657902 (0.064):
sakṛdābhāsasādhyo 'sāv % anyathā kaḥ samanvayaḥ // Ipk_1,7.3 // / Ipv: svarūpam avabhāsanaṃ ca bhāvānāṃ svātmapariniṣṭhitam eva /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435340 (0.064):
sakṛdābhāsasādhyo 'sāv anyathā kaḥ samanvayaḥ // Ipk_1,7.3 // / Ipv: svarūpam avabhāsanaṃ ca bhāvānāṃ svātmapariniṣṭhitam eva /
bhāvānām avabhāsanam Ipk_1,5.1b / bhāvānām ittham ekatra Ipk_2,3.14c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657902 (0.044):
sakṛdābhāsasādhyo 'sāv % anyathā kaḥ samanvayaḥ // Ipk_1,7.3 // / Ipv: svarūpam avabhāsanaṃ ca bhāvānāṃ svātmapariniṣṭhitam eva /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435340 (0.044):
sakṛdābhāsasādhyo 'sāv anyathā kaḥ samanvayaḥ // Ipk_1,7.3 // / Ipv: svarūpam avabhāsanaṃ ca bhāvānāṃ svātmapariniṣṭhitam eva /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660016 (0.049):
bhāvānām ittham ekatra % pramātary upapadyate // Ipk_2,3.14 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437455 (0.049):
bhāvānām ittham ekatra pramātary upapadyate // Ipk_2,3.14 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3668075 (0.057):
bhāvānāmitthamekatra pramātaryupapadyate // Ipk_2,3.14 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627589 (0.060):
bhinne prakāśe cābhinne Ipk_1,5.3a / bhūyas tattatpramātreka- Ipk_2,4.12a
bhāvānāṃ bodhasāratvād Ipk_3,1.4c / bhāvānāṃ svātmaniṣṭhiteḥ Ipk_1,7.9b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660015 (0.054):
bhāvānām ittham ekatra % pramātary upapadyate // Ipk_2,3.14 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437454 (0.054):
bhāvānām ittham ekatra pramātary upapadyate // Ipk_2,3.14 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626660 (0.056):
tad anyasyāpi bījāder Ipk_2,4.8c / tadabhāvo 'pi sā paśoh Ipk_4.6b / tadābhāsas tadābhāsād Ipk_2,4.13c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3668075 (0.059):
bhāvānāmitthamekatra pramātaryupapadyate // Ipk_2,3.14 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3673324 (0.061):
bhāvānāṃ bodhasāratvādyathāvastvavalokanāt // Ipk_3,1.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661046 (0.061):
bhāvānāṃ bodhasāratvād % yathāvastvavalokanāt // Ipk_3,1.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438485 (0.061):
bhāvānāṃ bodhasāratvād yathāvastvavalokanāt // Ipk_3,1.4 //
bhāvān icchāvaśād eṣā Ipk_2,4.1c / bhāvā bhānty amitasya tu Ipk_2,1.7d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659111 (0.004):
svātmeva svātmanā pūrṇā % bhāvā bhānty amitasya tu // Ipk_2,1.7 // / Ipv: parimitaṃ pramātaram apekṣya bhāvas tato 'nyonyaṃ ca bhinnā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436549 (0.004):
svātmeva svātmanā pūrṇā bhāvā bhānty amitasya tu // Ipk_2,1.7 // / Ipv: parimitaṃ pramātaram apekṣya bhāvas tato 'nyonyaṃ ca bhinnā
bhāvābhāvāvabhāsānāṃ Ipk_1,8.5a / bhāsate na tv idantayā Ipk_1,5.20d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657387 (0.004):
pareśaśaktir ātmeva % bhāsate na tv idantayā // Ipk_1,5.20 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434825 (0.004):
pareśaśaktir ātmeva bhāsate na tv idantayā // Ipk_1,5.20 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658591 (0.034):
nātmā sattā tatas teṣām % āntarāṇāṃ satāṃ sadā // Ipk_1,8.5 // / Ipv: sarveṣām ābhāsānāṃ bhāvābhāvaviṣayānām abahīrūpatve 'pi sattāsty eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436029 (0.034):
nātmā sattā tatas teṣām āntarāṇāṃ satāṃ sadā // Ipk_1,8.5 // / Ipv: sarveṣām ābhāsānāṃ bhāvābhāvaviṣayānām abahīrūpatve 'pi sattāsty eva
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3656196 (0.041):
pareśaśaktirātmeva bhāsate na tvidantayā // Ipk_1,5.20 //
bhāsayec ca svakāle 'rthāt Ipk_1,4.2a / bhinna evāvabhāti yaḥ Ipk_1,6.4b
bhinnaprameyaprasare Ipk_3,2.1c / bhinnayor avabhāso hi Ipk_1,6.2a
bhinnavedyajuṣāṃ māyā- Ipk_3,2.9c / bhinnavedyaprathātraiva Ipk_3,2.5a
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674870 (0.0):
dvidhāṇavaṃ malamidaṃ svasvarūpāpahānitaḥ // Ipk_3,2.4 // / bhinnavedyaprathātraiva māyākhyaṃ janmabhogadam /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661462 (0.037):
tāttvikasvarūpaviparyāsān malatvam // / bhinnavedyaprathātraiva $ māyākhyaṃ janmabhogadam &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438901 (0.037):
tāttvikasvarūpaviparyāsān malatvam // / bhinnavedyaprathātraiva māyākhyaṃ janmabhogadam /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626546 (0.059):
tattadvibhinnasaṃjñābhiḥ Ipk_4.8c / tattadvibhinnasaṃvitti- Ipk_1,7.2a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658800 (0.061):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ % mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 // / Ipv: tattadvibhinnasaṃvidanusandhānena hi vyavahāraḥ / ekaś ca prakāśātmā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436238 (0.061):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 // / Ipv: tattadvibhinnasaṃvidanusandhānena hi vyavahāraḥ / ekaś ca prakāśātmā
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2472488 (0.064):
* dvidhāṇavaṃ malam idaṃ svasvarūpāpahārataḥ || SivSV_1.3:9 || / * bhinnavedyaprathātraiva māyīyaṃ janmabhogadam || SivSV_1.3:10 ||
bhinnasaṃvedyagocarā Ipk_1,5.18b / bhinnasyābhāvasādhanam Ipk_1,7.9d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658134 (0.041):
tat kathaṃ jātu tajjñānaṃ % bhinnasyābhāvasādhanam // Ipk_1,7.9 // / Ipv: bhūtalam abhūtalaviviktaṃ sadaiva tat kathaṃ tajjñānaṃ kadācid eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435572 (0.041):
tat kathaṃ jātu tajjñānaṃ bhinnasyābhāvasādhanam // Ipk_1,7.9 // / Ipv: bhūtalam abhūtalaviviktaṃ sadaiva tat kathaṃ tajjñānaṃ kadācid eva
bhinnāvabhāsacchāyānām Ipk_2,3.11a / bhinne prakāśe cābhinne Ipk_1,5.3a
bhūyas tattatpramātreka- Ipk_2,4.12a / bhedadhīr eva bhāveṣu Ipk_3,1.6a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627348 (0.033):
pramātṝṇāṃ sa jāgaraḥ Ipk_3,2.17d / pramātrapekṣayā coktā Ipk_2,4.6c / pramātrekasamāśrayaḥ Ipk_2,4.16b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627337 (0.038):
pramātā sa maheśvaraḥ Ipk_1,7.1d / pramātṛtvenāham iti Ipk_1,6.5a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658023 (0.043):
jñānānām udiyād eka- % pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435461 (0.043):
jñānānām udiyād eka- pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658358 (0.046):
svasaṃvedanasiddhā tu % yuktā saikapramātṛjā // Ipk_1,7.13 // / Ipv: śuktikājñānakāle ca na pūrvaṃ rajatajñānam asti / tataḥ sa dharmī na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435796 (0.046):
svasaṃvedanasiddhā tu yuktā saikapramātṛjā // Ipk_1,7.13 // / Ipv: śuktikājñānakāle ca na pūrvaṃ rajatajñānam asti / tataḥ sa dharmī na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660727 (0.048):
kriyākārakabhāvākhyo % yukto bhāvasamanvayaḥ // Ipk_2,4.16 // / Ipv: ekapramātṛsaṃlagnas tu kriyākārakabhāvākhyo vibhaktyartho
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438165 (0.048):
kriyākārakabhāvākhyo yukto bhāvasamanvayaḥ // Ipk_2,4.16 // / Ipv: ekapramātṛsaṃlagnas tu kriyākārakabhāvākhyo vibhaktyartho
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657934 (0.051):
kāryakāraṇatāsiddhi- % hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435372 (0.051):
kāryakāraṇatāsiddhi- hetutaikapramātṛjā // Ipk_1,7.4 // / Ipv: kāryakāraṇabhāva iva tatsiddhir api pratyakṣānupalambhair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627511 (0.060):
bhāvā ekapramātari Ipk_2,2.4b / bhāvānām avabhāsanam Ipk_1,5.1b
bhedasthitaḥ śāktimataḥ Ipk_4.5a / bhedād asyānayatātmanaḥ Ipk_1,5.17b
bhedābhedavatārthena Ipk_2,2.7c / bhedābhedavirodhataḥ Ipk_2,4.19b
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11726306 (0.055):
naca tadbhedābhedau jñānabhedābhedaprayojakau, mā
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439857 (0.056):
bhedābhedavimarśena BVaky_3,14.368c / bhedābhedavivakṣā ca BVaky_3,7.133a
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17321562 (0.058):
[620] svātmanā T. / [621] bhedābheda / [622] bhedābheda
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660817 (0.058):
ābhāsabhedād ekatra % cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 // / Ipv: jaḍasyābhinnātmano bhedenāvasthiter virodhād ayuktaṃ, svacche
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438255 (0.058):
ābhāsabhedād ekatra cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 // / Ipv: jaḍasyābhinnātmano bhedenāvasthiter virodhād ayuktaṃ, svacche
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17321002 (0.062):
vyatiriktabhedābhedavaśād bhedābhedau svabhāvaḥ pratipadyeta, tāv api yadi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11734976 (0.062):
paramātmavidyāyāścābhedaviṣayatvānna bhedābhedavicārāvatāraḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3671877 (0.064):
na ca yuktaṃ jaḍasyaivaṃ bhedābhedavirodhataḥ / / ābhāsabhedādekatra cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660806 (0.064):
na ca yuktaṃ jaḍasyaivaṃ $ bhedābhedavirodhataḥ & / ābhāsabhedād ekatra % cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438244 (0.064):
na ca yuktaṃ jaḍasyaivaṃ bhedābhedavirodhataḥ / / ābhāsabhedād ekatra cidātmani tu yujyate // Ipk_2,4.19 //
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12107742 (0.064):
vyatiriktabhedābhedavaśād (Hbṭ 164) bhedābhedau svabhāvaḥ pratipadyeta,
Dharmakirti: Vadanyaya (Vn) (bsa064_u.htm.txt) 27909382 (0.064):
śaktyavasthayoccaikātmani / anyathā bhedābhedalakṣaṇābhāvād / bhedābhedayoravyavasthā syātsarvatra /
bhedinas tv avabhāsanam Ipk_1,6.2d / bhede tv ekarase bhāte Ipk_3,1.8a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657497 (0.038):
prakāśasyeva nānyasya % bhedinas tv avabhāsanam // Ipk_1,6.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434935 (0.038):
prakāśasyeva nānyasya bhedinas tv avabhāsanam // Ipk_1,6.2 //
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4511622 (0.047):
|| VSpkC_2.1:12 / * bhede tv ekarase bhāte || VSpkC_2.1:13
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625941 (0.055):
ekatvam anivāritam Ipk_2,3.11d / ekatvam eva bhede hi Ipk_2,4.17c / ekapratyavamarśākhyād Ipk_2,3.11c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438589 (0.059):
bhede tv ekarase bhāte 'haṃtayānātmanīkṣite /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3656732 (0.061):
prakāśasyeva nānyasya bhedinastvavabhāsanam // Ipk_1,6.2 //
bhedo yad avabhāsyate Ipk_2,1.8d / bhogo duḥkhasukhātmakaḥ Ipk_4.3d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662184 (0.004):
tatra sṛṣṭau kriyānandau % bhogo duḥkhasukhātmakaḥ // Ipk_4.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439624 (0.004):
tatra sṛṣṭau kriyānandau bhogo duḥkhasukhātmakaḥ // Ipk_4.3 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3677439 (0.051):
tatra sṛṣṭau kriyānandau bhogo duḥkhasukhātmakaḥ // Ipk_4.3 // / satyam , paramārthato na kaścid bandhaḥ kevalaṃsvasmādanuttarāt
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659160 (0.062):
tathā vijñātṛvijñeya- % bhedo yad avabhāsyate // Ipk_2,1.8 // / Ipv: evaṃ pūrṇatayā prakāśamānasyāpi parameśvarasya saiṣā sṛṣṭiśaktir yaj
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436598 (0.062):
tathā vijñātṛvijñeya- bhedo yad avabhāsyate // Ipk_2,1.8 // / Ipv: evaṃ pūrṇatayā prakāśamānasyāpi parameśvarasya saiṣā sṛṣṭiśaktir yaj
bhrāntitve cāvasāyasya Ipk_1,3.5a / bhrānteś cārthasthitiḥ katham Ipk_1,3.4b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656256 (0.042):
tato 'jāḍye nijollekha- % niṣṭhān nārthasthitis tataḥ // Ipk_1,3.5 // / Ipv: adhyavasāya eva bhrāntyā viṣayavyavasthāpako na tu svasaṃvit, sa ca
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433694 (0.042):
tato 'jāḍye nijollekha- niṣṭhān nārthasthitis tataḥ // Ipk_1,3.5 // / Ipv: adhyavasāya eva bhrāntyā viṣayavyavasthāpako na tu svasaṃvit, sa ca
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626945 (0.049):
na ced antaḥkṛtānanta- Ipk_1,3.7a / na jaḍād viṣayasthitiḥ Ipk_1,3.5b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659409 (0.059):
bhedābhedavatārthena % tena na bhrāntir īdṛśī // Ipk_2,2.7 // / Ipv: ekānekarūpair eva kriyādibhir evam ābhāsānuguṇyarūpaḥ pramātus
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436847 (0.059):
bhedābhedavatārthena tena na bhrāntir īdṛśī // Ipk_2,2.7 // / Ipv: ekānekarūpair eva kriyādibhir evam ābhāsānuguṇyarūpaḥ pramātus
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627085 (0.064):
niṣṭhān nārthasthitis tataḥ Ipk_1,3.5d / naiva hy anubhavo bhāti Ipk_1,4.4a
madhyordhvagāmyudānākhyas Ipk_3,2.20a
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3676702 (0.0):
tacchedātmā samānākhyaḥ sauṣupte viṣuvatsv iva // Ipk_3,2.19 // / madhyordhvagāmyudānākhyasturyago hutabhuṅmayaḥ /
mano 'nuvyavasāyi sat Ipk_2,2.3b / manomātrapathe 'py akṣa- Ipk_3,2.16a
manyate samavetaṃ sāpy Ipk_1,4.7c / mayā dṛṣṭam iti smṛteḥ Ipk_1,4.6d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656596 (0.038):
tad vyākaraṇam evāsyā % mayā dṛṣṭam iti smṛteḥ // Ipk_1,4.6 // / Ipv: mayā dṛṣṭam iti pramātrāntargatadarśanaparāmarśātmikāyā eva smṛter
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434034 (0.038):
tad vyākaraṇam evāsyā mayā dṛṣṭam iti smṛteḥ // Ipk_1,4.6 // / Ipv: mayā dṛṣṭam iti pramātrāntargatadarśanaparāmarśātmikāyā eva smṛter
mayīḥ karmādikalpanāḥ Ipk_2,2.3d / mayo 'nekaḥ pumān mataḥ Ipk_4.3b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659265 (0.017):
karoti mātṛvyāpāra- % mayīḥ karmādikalpanāḥ // Ipk_2,2.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436703 (0.017):
karoti mātṛvyāpāra- mayīḥ karmādikalpanāḥ // Ipk_2,2.3 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3663554 (0.042):
karoti mātṛvyāpāramayīḥ karmādikalpanāḥ // Ipk_2,2.3 //
malo vidyeśvarāś ca te Ipk_3,2.9d / mahāgurubhir ucyate sma śivadṛṣṭiśāstre yathā Ipk_4.16b
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644534 (0.0):
{mahāgurubhirucyate sma śivadṛṣṭiśāstre yathā}(Ipv_4,1.16.)
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662714 (0.0):
iti prakaṭito mayā sughaṭa eṣa mārgo navo $ mahāgurubhir ucyate sma / śivadṛṣṭiśāstre yathā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440152 (0.0):
iti prakaṭito mayā sughaṭa eṣa mārgo navo mahāgurubhir ucyate sma / śivadṛṣṭiśāstre yathā /
maheśvaro yathā baddhaḥ Ipk_4.13c / mātā sa meyaḥ san kālā- Ipk_3,1.9c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661191 (0.063):
yaś ca pramātā śūnyādiḥ $ prameye vyatirekiṇi & / mātā sa meyaḥ san kālā- % -dikapañcakaveṣṭitaḥ // Ipk_3,1.9 //
mātur arthakriyārthinaḥ Ipk_2,2.7b / mātur eva tadanyonyā- Ipk_3,1.1c
mātur bhātasya no sakṛt Ipk_2,1.6d / mātaikaḥ sa iti sthitam Ipk_1,8.10d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659054 (0.003):
vicchinnabhāsaḥ śūnyāder % mātur bhātasya no sakṛt // Ipk_2,1.6 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436492 (0.003):
vicchinnabhāsaḥ śūnyāder mātur bhātasya no sakṛt // Ipk_2,1.6 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658797 (0.035):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ % mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 // / Ipv: tattadvibhinnasaṃvidanusandhānena hi vyavahāraḥ / ekaś ca prakāśātmā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436235 (0.035):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 // / Ipv: tattadvibhinnasaṃvidanusandhānena hi vyavahāraḥ / ekaś ca prakāśātmā
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662393 (0.050):
vicchinnabhāsaḥ śūnyādermāturbhātasya no sakṛt // Ipk_2,1.6 //
mātaiva kāraṇaṃ tena Ipk_2,4.7a / mātriṇi jñeyaśūnyatā Ipk_3,2.13d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658797 (0.024):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ % mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436235 (0.024):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661774 (0.039):
asphuṭārūpasaṃskāra- % mātriṇi jñeyaśūnyatā // Ipk_3,2.13 // / Ipv: buddhiprāṇādiniṣedhamātre yadāhaṃtābhimānena pramātṛtā tadā sauṣupte
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439213 (0.039):
asphuṭārūpasaṃskāra- mātriṇi jñeyaśūnyatā // Ipk_3,2.13 // / Ipv: buddhiprāṇādiniṣedhamātre yadāhaṃtābhimānena pramātṛtā tadā sauṣupte
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3661318 (0.061):
prakāśaikyāttadekatvaṃ mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 //
mātreṇāthākhilātmanā Ipk_1,4.2d / mātraivātadvyapohanāt Ipk_1,6.3b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656408 (0.017):
svalakṣaṇaṃ ghaṭābhāsa- % mātreṇāthākhilātmanā // Ipk_1,4.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433846 (0.017):
svalakṣaṇaṃ ghaṭābhāsa- mātreṇāthākhilātmanā // Ipk_1,4.2 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3649917 (0.049):
svalakṣaṇaṃ ghaṭābhāsamātreṇāthākhilātmanā // Ipk_1,4.2 //
māyayā bhāsamānānāṃ Ipk_1,8.7c / māyākhyaṃ janmabhogadam Ipk_3,2.5b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661466 (0.054):
bhinnavedyaprathātraiva $ māyākhyaṃ janmabhogadam &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438905 (0.054):
bhinnavedyaprathātraiva māyākhyaṃ janmabhogadam /
māyātṛtīye te eva Ipk_4.4c / māyāto bhediṣu kleśa- Ipk_3,2.3c
māyāmalayutāyutam Ipk_3,2.15d / māyāśaktir vijṛmbhate Ipk_3,1.8d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661861 (0.004):
savedyam apavedyaṃ ca % māyāmalayutāyutam // Ipk_3,2.15 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439300 (0.004):
savedyam apavedyaṃ ca māyāmalayutāyutam // Ipk_3,2.15 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661161 (0.033):
śūnye buddhe śarīre vā % māyāśaktir vijṛmbhate // Ipk_3,1.8 // / Ipv: yadā bhāvā bhedenedaṃtayaiva bhāsante 'ham iti pramātṛtvena ca
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438601 (0.033):
śūnye buddhe śarīre vā māyāśaktir vijṛmbhate // Ipk_3,1.8 // / Ipv: yadā bhāvā bhedenedaṃtayaiva bhāsante 'ham iti pramātṛtvena ca
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3675877 (0.034):
savedyamapavedyaṃ ca māyāmalayutāyutam // Ipk_3,2.15 //
māyāśaktyā vibhoḥ saiva Ipk_1,5.18a / māyāśakty eva sā vidyety Ipk_3,1.6c
māyāśaktyaiva tat trayam Ipk_3,2.5d / māyīyas tu vikalpitaḥ Ipk_3,2.8d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661600 (0.033):
teṣāṃ kārmo malo 'py asti % māyīyas tu vikalpitaḥ // Ipk_3,2.8 // / Ipv: śūnyaprāṇādau bodharūpatātikrameṇāhaṃtayā sthitāḥ pralayakevalinaḥ /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439039 (0.033):
teṣāṃ kārmo malo 'py asti māyīyas tu vikalpitaḥ // Ipk_3,2.8 // / Ipv: śūnyaprāṇādau bodharūpatātikrameṇāhaṃtayā sthitāḥ pralayakevalinaḥ /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661476 (0.035):
kartary abodhe kārmaṃ tu % māyāśaktyaiva tat trayam // Ipk_3,2.5 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438915 (0.035):
kartary abodhe kārmaṃ tu māyāśaktyaiva tat trayam // Ipk_3,2.5 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674883 (0.055):
kartaryabodhe kārmaṃ tu māyāśaktyaiva tattrayam // Ipk_3,2.5 //
mitaṃ guṇatayā sthitam Ipk_3,2.11d / mitir vastuny abādhitā Ipk_2,3.2d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659460 (0.023):
ekābhidhānaviṣaye % mitir vastuny abādhitā // Ipk_2,3.2 // / Ipv: yadāyattā hi vastunaḥ svarūpeṇa nityatāviśeṣaṇair vā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436898 (0.023):
ekābhidhānaviṣaye mitir vastuny abādhitā // Ipk_2,3.2 // / Ipv: yadāyattā hi vastunaḥ svarūpeṇa nityatāviśeṣaṇair vā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661699 (0.060):
acidrūpasya śūnyāder % mitaṃ guṇatayā sthitam // Ipk_3,2.11 // / Ipv: saṃsāriṇām etac ca cittattvaṃ kartṛtārūpaṃ śūnyaprāṇādau jaḍe devasya
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439138 (0.060):
acidrūpasya śūnyāder mitaṃ guṇatayā sthitam // Ipk_3,2.11 // / Ipv: saṃsāriṇām etac ca cittattvaṃ kartṛtārūpaṃ śūnyaprāṇādau jaḍe devasya
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3664962 (0.063):
ekābhidhānaviṣaye mitir vastuny abādhitā // Ipk_2,3.2 // / yasya vaśāt sāmarthyāt , vastu nīlasukhādikaṃ vyavatiṣṭhate
mukhair ekapramātari Ipk_1,7.2b / mukhyatvaṃ kartṛtāyāś ca Ipk_3,2.12a
mukhyaṃ saṃsārakāraṇam Ipk_3,2.10d / mūrtivaicitryato deśa- Ipk_2,1.5a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661675 (0.032):
tatrāpi kārmam evaikam % mukhyaṃ saṃsārakāraṇam // Ipk_3,2.10 // / Ipv: devādīnāṃ sthāvarāntānāṃ saṃsāriṇāṃ trayo 'pi malāḥ, kārma eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439114 (0.032):
tatrāpi kārmam evaikam mukhyaṃ saṃsārakāraṇam // Ipk_3,2.10 // / Ipv: devādīnāṃ sthāvarāntānāṃ saṃsāriṇāṃ trayo 'pi malāḥ, kārma eva
meyaṃ sādhāraṇaṃ muktaḥ Ipk_4.13a / yato hi pūrvānubhava- Ipk_1,2.5a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627202 (0.040):
pūrvānubhavarūpas tu Ipk_1,6.9c / pūrvānubhavasadbhāve Ipk_1,7.5c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627194 (0.053):
puna atyantabhedavat Ipk_4.13d / pūrvānubhavarūpas tu Ipk_1,6.9c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656086 (0.054):
jātam apy ātmaniṣṭhaṃ tan % nādyānubhavavedakam // Ipk_1,3.1 // / Ipv: pūrvānubhavasaṃskāraprabodhajanmāpi smṛtir ātmamātraniṣṭhatvāt
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433525 (0.054):
jātam apy ātmaniṣṭhaṃ tan nādyānubhavavedakam // Ipk_1,3.1 // / Ipv: pūrvānubhavasaṃskāraprabodhajanmāpi smṛtir ātmamātraniṣṭhatvāt
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656211 (0.057):
pūrvānubhavasaṃkārā- % -pekṣā ca kim itīṣyate // Ipk_1,3.4 // / Ipv: pūrvānubhavāprakāśāt tadviṣayasaṃpramoṣe 'dhyavasāyamātrāt smṛtitvaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433649 (0.057):
pūrvānubhavasaṃkārāpekṣā ca kim itīṣyate // Ipk_1,3.4 // / Ipv: pūrvānubhavāprakāśāt tadviṣayasaṃpramoṣe 'dhyavasāyamātrāt smṛtitvaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657980 (0.058):
pūrvānubhavasadbhāve % sādhanaṃ saiva nāparam // Ipk_1,7.5 // / Ipv: pūrvānubhasvasaṃvedanasya abhāvāt smṛtisvasaṃvedanam eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435418 (0.058):
pūrvānubhavasadbhāve sādhanaṃ saiva nāparam // Ipk_1,7.5 // / Ipv: pūrvānubhasvasaṃvedanasya abhāvāt smṛtisvasaṃvedanam eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655706 (0.058):
kathaṃ bhaven na nityaḥ syād % ātmā yady anubhāvakaḥ // Ipk_1,2.3 // / Ipv: smṛtikāle pūrvānubhavanāśāt kathaṃ pūrvārthānubhavāvaṣṭambhadharmā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433146 (0.058):
kathaṃ bhaven na nityaḥ syād ātmā yady anubhāvakaḥ // Ipk_1,2.3 // / Ipv: smṛtikāle pūrvānubhavanāśāt kathaṃ pūrvārthānubhavāvaṣṭambhadharmā
yat kāryakaraṇātmakam Ipk_3,1.10b / yathābhāsā vibhidyante Ipk_2,3.4c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3667600 (0.049):
niyatā sā hi tenāsyā nākriyāto'nyatā bhavet // Ipk_2,3.12 // / iha {kāryakaraṇatā}(Ipk 2,3.8) ityatra svarūpamivārthakriyāpi yā
yathābhimatasaṃsthānā- Ipk_1,6.10c / yathāruci yathārthitvaṃ Ipk_2,3.3a
yathāvastvavalokanāt Ipk_3,1.4d / yathāvyutpatti bhidyate Ipk_2,3.3b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661049 (0.037):
bhāvānāṃ bodhasāratvād % yathāvastvavalokanāt // Ipk_3,1.4 // / Ipv: binnavedyabhūmav idantayā dṛśyatām āpāditānām api bhāvānāṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438488 (0.037):
bhāvānāṃ bodhasāratvād yathāvastvavalokanāt // Ipk_3,1.4 // / Ipv: binnavedyabhūmav idantayā dṛśyatām āpāditānām api bhāvānāṃ
yad anta yad apekṣayā Ipk_2,4.6b / yad asat tad asadyuktā Ipk_2,4.3a
yady evam antargaḍunā Ipk_1,2.5c / yad vaśād vyavatiṣṭhate Ipk_2,3.1b
yaś ca pramātā śūnyādiḥ Ipk_3,1.9a / 'yaṃ sa ity āmṛśaty api Ipk_1,4.8b
yā ca paśyāmy aham imaṃ Ipk_1,4.7a / yā caiṣā pratibhā tattat- Ipk_1,7.1a
yā tu bāhyatayā sthirā Ipk_3,2.17b / yuktā saikapramātṛjā Ipk_1,7.13d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658357 (1.192):
svasaṃvedanasiddhā tu % yuktā saikapramātṛjā // Ipk_1,7.13 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435795 (1.192):
svasaṃvedanasiddhā tu yuktā saikapramātṛjā // Ipk_1,7.13 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3659750 (0.039):
svasaṃvedanasiddhā tu yuktā saikapramātṛjā // Ipk_1,7.13 // / na kevalaṃ svasaṃvedanāt na siddhyati bādhā , yāvat anumānato
yukto bhāvasamanvayaḥ Ipk_2,4.16d / yujaḥ saṃbandhadhīpadam Ipk_2,2.4d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659296 (0.003):
anyonyānvayarūpaikya- % yujaḥ saṃbandhadhīpadam // Ipk_2,2.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436734 (0.003):
anyonyānvayarūpaikya- yujaḥ saṃbandhadhīpadam // Ipk_2,2.4 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3664002 (0.032):
anyonyānvayarūpaikyayujaḥ saṃbandhadhīpadam // Ipk_2,2.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660724 (0.036):
kriyākārakabhāvākhyo % yukto bhāvasamanvayaḥ // Ipk_2,4.16 // / Ipv: ekapramātṛsaṃlagnas tu kriyākārakabhāvākhyo vibhaktyartho
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438162 (0.036):
kriyākārakabhāvākhyo yukto bhāvasamanvayaḥ // Ipk_2,4.16 // / Ipv: ekapramātṛsaṃlagnas tu kriyākārakabhāvākhyo vibhaktyartho
ye 'py asāmayikedantā- Ipk_4.7a / yeṣāṃ nottamakartṛtā Ipk_3,2.6b
yoginām api bhāsante Ipk_1,4.5a / yoginām api mṛdbīje Ipk_2,4.10a
yoginirmāṇatābhāve Ipk_2,4.11a / yogīva nirupādānam Ipk_1,5.7c
rajataikavimarśe 'pi Ipk_2,3.13a / rase saṃskārajatvaṃ tu Ipk_1,3.2c
rūpā śuktimatir bhavet Ipk_1,7.12b / rūpo 'kṣādibhuvāṃ yathā Ipk_1,8.9d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658765 (0.017):
icchāto bhartur adhyakṣa- % rūpo 'kṣādibhuvāṃ yathā // Ipk_1,8.9 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436203 (0.017):
icchāto bhartur adhyakṣa- rūpo 'kṣādibhuvāṃ yathā // Ipk_1,8.9 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3659613 (0.050):
evaṃ rūpyavidābhāvarūpā śuktimatir bhavet / / na tvādyarajatajñapteḥ syādaprāmāṇyavedikā // Ipk_1,7.12 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658315 (0.050):
evaṃ rūpyavidābhāva- $ rūpā śuktimatir bhavet & / na tv ādyarajatajñapteḥ % syād aprāmāṇyavedikā // Ipk_1,7.12 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435753 (0.050):
evaṃ rūpyavidābhāva- rūpā śuktimatir bhavet / / na tv ādyarajatajñapteḥ syād aprāmāṇyavedikā // Ipk_1,7.12 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3661154 (0.051):
icchāto bharturadhyakṣarūpo'kṣādibhuvāṃ yathā // Ipk_1,8.9 //
rūpyajñānāpramātvavit Ipk_1,7.7d / liṅgam anyapramātṛgāt Ipk_2,4.13b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658054 (0.004):
tathā cecchuktikājñānaṃ % rūpyajñānāpramātvavit // Ipk_1,7.7 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435492 (0.004):
tathā cecchuktikājñānaṃ rūpyajñānāpramātvavit // Ipk_1,7.7 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658956 (0.037):
tathā cecchuktikājñānaṃ rūpyajñānāpramātvavit // Ipk_1,7.7 // / iha śuktikājñānaṃ svātmānaṃ saṃvidat svātmābhinnaṃ pramāṇatvaṃ
lokasyaiṣa tathānavekṣitaguṇaḥ svātmāpi viśveśvaro Ipk_4.17c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3679069 (0.0):
kānto lokasamāna evamaparijñāto na rantuṃ yathā / / lokasyaiṣa tathānavekṣitaguṇaḥ svātmāpi viśveśvaro
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662784 (0.0):
lokasamāna evam aparijñāto na rantuṃ yathā & / lokasyaiṣa tathānavekṣitaguṇaḥ svātmāpi viśveśvaro % naivālaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440222 (0.0):
lokasamāna evam aparijñāto na rantuṃ yathā / / lokasyaiṣa tathānavekṣitaguṇaḥ svātmāpi viśveśvaro naivālaṃ nijavaibhavāya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8729740 (0.058):
evamaparijñāto na rantuṃ yathā / / lokasyaiṣa tathānavekṣitaguṇaḥ svātmāpi viśveśvaro naivālaṃ nijavaibhavāya
varṇavaicitryarūpayā Ipk_4.10d / vartamānāvabhāsānāṃ Ipk_1,5.1a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662481 (0.029):
vikalpakriyayā tattad- % varṇavaicitryarūpayā // Ipk_4.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439919 (0.029):
vikalpakriyayā tattad- varṇavaicitryarūpayā // Ipk_4.10 // / Ipv: kṣetraś ceśvararūpa eva tattatsāmānyarūpānarthān
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3678199 (0.048):
vikalpakriyayā tattadvarṇavaicitryarūpayā // Ipk_4.10 //
vastu pramāṇaṃ tat so 'pi Ipk_2,3.1c / vahnyābhāsādito bhavet Ipk_2,4.12b
vāstave 'pi cidekatve Ipk_2,4.20a / vikalpa eva sa para- Ipk_1,6.5c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627044 (0.057):
nāsataḥ satsvarūpatā Ipk_2,4.3b / nāsau vikalpaḥ sa hy ukto Ipk_1,6.1c
vikalpakriyayā tattad- Ipk_4.10c / vikalpahānaikāgryāt Ipk_4.11c
vikalpena sukhādike Ipk_1,8.4b / vikalpe yo 'yam ullekhaḥ Ipk_1,8.8a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658722 (0.055):
pramātraikātmyam āntaryaṃ % tato bhedo hi bāhyatā // Ipk_1,8.8 // / Ipv: vikalpe ghaṭādyullekhaś cakṣurādyagocare 'pi pṛthagābhāsād bāhya eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436160 (0.055):
pramātraikātmyam āntaryaṃ tato bhedo hi bāhyatā // Ipk_1,8.8 // / Ipv: vikalpe ghaṭādyullekhaś cakṣurādyagocare 'pi pṛthagābhāsād bāhya eva
vikalpeṣu bhaved bhāvi- Ipk_1,8.2c / vikalpe svairacāriṇi Ipk_1,6.10b
vikalpo ghaṭa ity ayam Ipk_1,6.3d / vicitrābhāsahetutā Ipk_1,5.4d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656778 (0.049):
na hy abhinnasya bodhasya % vicitrābhāsahetutā // Ipk_1,5.4 // / Ipv: jaḍānām ābhāsamānataiva sattāsiddhiḥ sā ca ābhāsātmataiva / tataś ca
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434216 (0.049):
na hy abhinnasya bodhasya vicitrābhāsahetutā // Ipk_1,5.4 // / Ipv: jaḍānām ābhāsamānataiva sattāsiddhiḥ sā ca ābhāsātmataiva / tataś ca
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3652287 (0.054):
na hyabhinnasya bodhasya vicitrābhāsahetutā // Ipk_1,5.4 // / na vāsanāprabodho'tra vicitro hetutāmiyāt /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3628598 (0.060):
svabhāvam avabhāsasya Ipk_1,5.11a / svalakṣaṇaṃ ghaṭābhāsa- Ipk_1,4.2c
vicitro hetutām iyāt Ipk_1,5.5b / vicchinnabhāsaḥ śūnyāder Ipk_2,1.6c
vijñānākalamantreśo Ipk_3,2.20c / vidyābhijñāpitaiśvaryaś Ipk_3,2.2c
vidyāśaktiḥ tirodhāna- Ipk_3,1.7c / vinaivecchāvaśena tat Ipk_2,4.10b
vibhāvya śivatāmayīm aniśam āviśan siddhyati Ipk_4.16d
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3678862 (0.0):
tadatra nidadhatpadaṃ bhuvanakartṛtāmātmano / vibhāvya śivatāmayīmaniśamāviśansiddhyati // Ipk_4.16 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662728 (0.0):
tad atra nidadhat padaṃ bhuvanakartṛtām ātmano % vibhāvya śivatāmayīm / aniśam āviśan siddhyati // Ipk_4.16 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 440166 (0.0):
tad atra nidadhat padaṃ bhuvanakartṛtām ātmano vibhāvya śivatāmayīm aniśam
vimarśa eva devasya Ipk_1,8.11c / vimarśaṃ vidur anyathā Ipk_1,5.11b
vimarśaḥ katham anyathā Ipk_1,5.19b / vimarśo 'nyavyapohanāt Ipk_1,6.5b
vimṛśan sa iti svairī Ipk_1,4.1c / viruddhābhāvasaṃsparśe Ipk_2,3.15c
viviktabhūtalajñānaṃ Ipk_1,7.7a / viviktaṃ bhūtalaṃ śaśvad Ipk_1,7.9a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435577 (0.058):
Ipv: bhūtalam abhūtalaviviktaṃ sadaiva tat kathaṃ tajjñānaṃ kadācid eva
viśeṣo 'rthāvabhāsasya Ipk_1,8.2a / viśvarūpo maheśvaraḥ Ipk_1,3.7b
viśvarūpo 'ham idam ity Ipk_4.1c / viśvavaicitryacitrasya Ipk_2,3.15a
viśvātmano vikalpānāṃ Ipk_4.12c / viṣayatvena vibhramāt Ipk_3,2.16b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625586 (0.063):
atrābhāvo ghaṭātmanaḥ Ipk_1,7.8d / athātadviṣayatve 'pi Ipk_1,3.3a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626680 (0.064):
tad evaṃ vyavahāre 'pi Ipk_1,6.7a / tad evendriyavedyatām Ipk_2,2.2b / tadaikyena vinā na syāt Ipk_1,8.10a
vedyabhūmim upeyuṣām Ipk_3,1.4b / vedyā rūpadṛśeva dṛk Ipk_1,3.2b
vaicitrye kim nibandhanam Ipk_1,5.5d / vyaktyekadeśabhedaṃ cāpy Ipk_2,2.5c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656818 (0.060):
tasyāpi tatprabodhasya % vaicitrye kim nibandhanam // Ipk_1,5.5 // / Ipv: vicitravāsanāprabodho na bodhād bhinnaḥ, tasyāpi vaicitrye ko hetuḥ /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434256 (0.060):
tasyāpi tatprabodhasya vaicitrye kim nibandhanam // Ipk_1,5.5 // / Ipv: vicitravāsanāprabodho na bodhād bhinnaḥ, tasyāpi vaicitrye ko hetuḥ /
vyañjakasyānyathāpi vā Ipk_2,3.10d / vyavahāraḥ pravartyate Ipk_2,3.17d / vyavahāre kim anyena Ipk_1,5.6c
vyavahāro 'nubhūyate Ipk_1,7.14d / vyāno viśvātmakaḥ paraḥ Ipk_3,2.20d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662054 (0.004):
vijñānākalamantreśo % vyāno viśvātmakaḥ paraḥ // Ipk_3,2.20 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439494 (0.004):
vijñānākalamantreśo vyāno viśvātmakaḥ paraḥ // Ipk_3,2.20 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3676715 (0.050):
vijñānākalamantreśo vyāno viśvātmakaḥ paraḥ // Ipk_3,2.20 // / prāṇa iti prāṇāpānarūpā jīvanasvabhāvā yeyaṃ cidrūpasya sthitiḥ
śaktitvaṃ nāpadiśyate Ipk_4.5b / śaktiprakāśeneśādi- Ipk_2,3.17c
śaktyāviṣkaraṇeneyaṃ Ipk_1,1.3c / śarīrādyavasāyinī Ipk_1,2.2d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655638 (0.045):
ahaṃpratītir apy eṣā % śarīrādyavasāyinī // Ipk_1,2.2 // / Ipv: jñānam ekaṃ sphuṭāvabhāsasvalakṣaṇānubhavasvarūpaṃ nirvikalpakaṃ te
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433078 (0.045):
ahaṃpratītir apy eṣā śarīrādyavasāyinī // Ipk_1,2.2 // / Ipv: jñānam ekaṃ sphuṭāvabhāsasvalakṣaṇānubhavasvarūpaṃ nirvikalpakaṃ te
śivaḥ cidānandaghanaḥ Ipk_4.14c / śītoṣṇe vātha tallakṣyaḥ Ipk_2,1.3c
śuktau na rajatasthitiḥ Ipk_2,3.13b / śuddhabodhātmakatve 'pi Ipk_3,2.6a
śuddhe jñānakriye yataḥ Ipk_1,8.11d / śūnyādau tadguṇe jñānaṃ Ipk_3,2.12c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658824 (0.017):
vimarśa eva devasya % śuddhe jñānakriye yataḥ // Ipk_1,8.11 // / Ipv: sa paramātmā cidrūpovimarśākhyenaiva mukhyasvabhāvenāvyabicāriṇā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436262 (0.017):
vimarśa eva devasya śuddhe jñānakriye yataḥ // Ipk_1,8.11 // / Ipv: sa paramātmā cidrūpovimarśākhyenaiva mukhyasvabhāvenāvyabicāriṇā
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3661330 (0.053):
vimarśa eva devasya śuddhe jñānakriye yataḥ // Ipk_1,8.11 // / yat etat pūrvoktena granthena upapāditam , tat iti , tasmāt
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661731 (0.059):
śūnyādau tadguṇe jñānaṃ % tatsamāveśalakṣaṇam // Ipk_3,2.12 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439170 (0.059):
śūnyādau tadguṇe jñānaṃ tatsamāveśalakṣaṇam // Ipk_3,2.12 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626442 (0.061):
jñāteyam upapadyate Ipk_1,7.2d / jñānakriye sphuṭe eva Ipk_1,6.11c / jñānam ekaṃ paraṃ punaḥ Ipk_1,2.1b
śūnyādyabodharūpās tu Ipk_3,2.8a
śūnye buddhe śarīre vā Ipk_3,1.8c / śūnye buddhyādyabhāvātmany Ipk_3,2.13a
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2472924 (0.039):
* īśvarapratyabhijñāyāṃ jāgarādy api lakṣitam || SivSV_1.9:5 || / * śūnye buddhyādyabhāvātmany ahaṃtākartṛtāpade || SivSV_1.9:6 ||
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661762 (0.054):
tacchaktisamāveśalakṣaṇam ucyate // / śūnye buddhyādyabhāvātmany $ ahantākartṛtāpade &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439201 (0.054):
tacchaktisamāveśalakṣaṇam ucyate // / śūnye buddhyādyabhāvātmany ahantākartṛtāpade /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3675837 (0.056):
śūnye buddhyādyabhāvātmanyahantākartṛtāpade /
śleṣi sattvatamomayam Ipk_4.6d / sa eva vimṛśattvena Ipk_1,8.11a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662301 (0.004):
dvayātmā tad rajo duḥkhaṃ % śleṣi sattvatamomayam // Ipk_4.6 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439741 (0.004):
dvayātmā tad rajo duḥkhaṃ śleṣi sattvatamomayam // Ipk_4.6 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3677769 (0.036):
dvayātmā tadrajo duḥkhaṃ śleṣi sattvatamomayam // Ipk_4.6 //
sakṛdābhāsasādhyo 'sāv Ipk_1,7.3c / sakramatvaṃ ca laukikyāḥ Ipk_2,1.2a
sakramaṃ pratibhāsate Ipk_1,5.21d / sakramāntarbahiḥsthitiḥ Ipk_2,4.5b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657418 (0.011):
jñānasmṛtyavasāyādi % sakramaṃ pratibhāsate // Ipk_1,5.21 // / Ipv: cittattvasya māyāśaktyā bhinnaṃ ghaṭādi saṃvedyaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434856 (0.011):
jñānasmṛtyavasāyādi sakramaṃ pratibhāsate // Ipk_1,5.21 // / Ipv: cittattvasya māyāśaktyā bhinnaṃ ghaṭādi saṃvedyaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626211 (0.061):
krama eva sa tattvataḥ Ipk_2,1.3d / kramam ābhāsayaty asau Ipk_2,1.5b
sa cābhāsadvayasthitau Ipk_2,4.7b / sato 'pi na punaḥ sattā- Ipk_2,4.3c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627002 (0.056):
nākriyāto 'nyatā bhavet Ipk_2,3.12d / nātmā sattā tatas teṣām Ipk_1,8.5c
sattānandaḥ kriyā patyus Ipk_4.6a / sattā yad asataḥ sataḥ Ipk_2,4.2b
sattāyāṃ na punaḥ kva cit Ipk_1,8.2b
satyaṃ kiṃ tu smṛtijñānaṃ Ipk_1,3.1a / satyāpy ātmani dṛṅnāśāt Ipk_1,2.4a
satyāḥ sthairyopayogābhyām Ipk_2,2.1c / sadasattāpade 'py eṣa Ipk_2,4.15c
sadvidyāhamidaṃdhiyoḥ Ipk_3,1.3d / sa naisargika evāsti Ipk_1,6.10a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661013 (0.004):
sāmānādhikaraṇyaṃ ca % sadvidyāhamidaṃdhiyoḥ // Ipk_3,1.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438452 (0.004):
sāmānādhikaraṇyaṃ ca sadvidyāhamidaṃdhiyoḥ // Ipk_3,1.3 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3673104 (0.020):
sāmānādhikaraṇyaṃca , sadvidyāhamidaṃdhiyoḥ // Ipk_3,1.3 //
saptamyarthaḥ prakalpyate Ipk_2,4.15d / samabhittitalopame Ipk_2,3.15b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438125 (0.021):
sadasattāpade 'py eṣa saptamyarthaḥ prakalpyate // Ipk_2,4.15 // / Ipv: sad asad vā kāryaṃ kāraṇam apy ātmaparyavasitaṃ jaḍam
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660687 (0.024):
sadasattāpade 'py eṣa % saptamyarthaḥ prakalpyate // Ipk_2,4.15 // / Ipv: sad asad vā kāryaṃ kāraṇam apy ātmaparyavasitaṃ jaḍam
samalo vimalo vāpi Ipk_1,7.14c / samastasaṃpatsamavāptihetuṃ Ipk_1,1.1c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3643349 (0.057):
samastasaṃpatsamavāptihetuṃ tatpratyabhijñāmupapādayāmi // Ipk_1,1.1 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644638 (0.057):
samastasaṃpatsamavāptihetuṃ tatpratyabhijñām upapādayati ; tataśca
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655430 (0.057):
samastasaṃpatsamavāptihetuṃ % tatpratyabhijñām upapādayāmi // Ipk_1,1.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 432870 (0.057):
samastasaṃpatsamavāptihetuṃ tatpratyabhijñām upapādayāmi // Ipk_1,1.1 //
samullekhāvabhāsanāt Ipk_1,6.11b / samyagjñānakriye tathā Ipk_4.15b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626442 (0.059):
jñāteyam upapadyate Ipk_1,7.2d / jñānakriye sphuṭe eva Ipk_1,6.11c / jñānam ekaṃ paraṃ punaḥ Ipk_1,2.1b
sargaḥ spaṣṭāvabhāsanāt Ipk_4.11b / sarvatrābhāsabhedo 'pi Ipk_2,1.6a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626981 (0.060):
na vāsanāprabodho 'tra Ipk_1,5.5a / na syād ābhāsabhinnayoḥ Ipk_2,4.20b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625811 (0.062):
-(ā)bhāsanād buddhigocare Ipk_1,6.10d / ābhāsabhedād ekatra Ipk_2,4.19c / ābhāsabhedād vastūnāṃ Ipk_2,3.6a
sarvathā tv antarālīnā- Ipk_4.14a / sarvadā bhātavigrahe Ipk_2,3.16b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626660 (0.062):
tad anyasyāpi bījāder Ipk_2,4.8c / tadabhāvo 'pi sā paśoh Ipk_4.6b / tadābhāsas tadābhāsād Ipk_2,4.13c
sarvapramitibhāgini Ipk_2,3.16d / sarvākṣagocaratvena Ipk_3,2.17a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660063 (0.055):
kiṃ pramāṇaṃ navābhāsaḥ % sarvapramitibhāgini // Ipk_2,3.16 // / Ipv: apūrvābhāsasyāsiddhavastusādhanān nityāvabhāsinaḥ pramātur na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437502 (0.055):
kiṃ pramāṇaṃ navābhāsaḥ sarvapramitibhāgini // Ipk_2,3.16 // / Ipv: apūrvābhāsasyāsiddhavastusādhanān nityāvabhāsinaḥ pramātur na
sarvo mamāyaṃ vibhava Ipk_4.12a / savedyam apavedyaṃ ca Ipk_3,2.15c
sa hi pūrvānubhūtārtho- Ipk_1,4.1a / sahiṣṇor apapāditā Ipk_2,4.5d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656372 (0.050):
vimṛśan sa iti svairī % smaratīty apadiśyate // Ipk_1,4.1 // / Ipv: paścād api pūrvānubhūtārthānubhavitṛtvāt
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433810 (0.050):
vimṛśan sa iti svairī smaratīty apadiśyate // Ipk_1,4.1 // / Ipv: paścād api pūrvānubhūtārthānubhavitṛtvāt
saṃkaro viṣayasya tat Ipk_1,5.3b / saṃprāpyānekatāṃ yāti Ipk_2,2.2c
saṃvidāṃ lokapaddhatiḥ Ipk_1,8.10b / saṃvidāṃ veditaiṣa saḥ Ipk_1,4.3d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656474 (0.043):
tenaikyaṃ bhinnakālānāṃ % saṃvidāṃ veditaiṣa saḥ // Ipk_1,4.3 // / Ipv: pūrvānubhūtaś cārtho 'nubhavena saha tātkālikasmṛtiprakāśe
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433912 (0.043):
tenaikyaṃ bhinnakālānāṃ saṃvidāṃ veditaiṣa saḥ // Ipk_1,4.3 // / Ipv: pūrvānubhūtaś cārtho 'nubhavena saha tātkālikasmṛtiprakāśe
saṃsārī karmabandhanaḥ Ipk_3,2.2b / saṃskārāt kalpanā proktā Ipk_1,6.6c
saṃskārāt smṛitisiddhau syāt Ipk_1,2.6c / saṃskārāt smṛtisaṃbhavaḥ Ipk_1,2.5b
sākṣāṇām āntarī vṛttiḥ Ipk_3,2.14a / sākṣātkārakṣaṇe 'py asti Ipk_1,5.19a
sā tu deśādikādhyakṣa- Ipk_2,3.9a / sādākhyaṃ tattvam āditaḥ Ipk_3,1.2b
sādhanaṃ saiva nāparam Ipk_1,7.5d / sādhāraṇo 'nyathā caiśaḥ Ipk_4.11a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657977 (0.062):
pūrvānubhavasadbhāve % sādhanaṃ saiva nāparam // Ipk_1,7.5 // / Ipv: pūrvānubhasvasaṃvedanasya abhāvāt smṛtisvasaṃvedanam eva
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435415 (0.062):
pūrvānubhavasadbhāve sādhanaṃ saiva nāparam // Ipk_1,7.5 // / Ipv: pūrvānubhasvasaṃvedanasya abhāvāt smṛtisvasaṃvedanam eva
sāntarviparivartinaḥ Ipk_2,4.4b / sāpi bhinnāvabhāsini Ipk_1,6.6d
sāpekṣāḥ kevalaṃ kva cit Ipk_1,8.1b
sāpy apekṣāvihīnānāṃ Ipk_2,4.14c / sā bhinnābhāsabhedataḥ Ipk_1,8.6d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658628 (0.027):
arthakriyāpi bāhyatve % sā bhinnābhāsabhedataḥ // Ipk_1,8.6 // / Ipv: antaś ca sarveṣām eva nīlasukhādyā bhāsānām sadā sattve 'pi
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436066 (0.027):
arthakriyāpi bāhyatve sā bhinnābhāsabhedataḥ // Ipk_1,8.6 // / Ipv: antaś ca sarveṣām eva nīlasukhādyā bhāsānām sadā sattve 'pi
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3625819 (0.031):
ābhāsabhedād ekatra Ipk_2,4.19c / ābhāsabhedād vastūnāṃ Ipk_2,3.6a / ābhāsabhedā bhinnārtha- Ipk_2,3.5c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658025 (0.051):
jñānānām udiyād eka- % pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435463 (0.051):
jñānānām udiyād eka- pramātṛpariniṣṭhiteḥ // Ipk_1,7.6 // / Ipv: bhinnasvābhāsamātraniṣṭhānāṃ jñānānāṃ ko virodhaḥ, tat kathaṃ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3660855 (0.053):
arthakriyāpi bāhyatve sā bhinnābhāsabhedataḥ // Ipk_1,8.6 // / pramātraikye iti , tannimittakaṃ yat ānantaratvaṃ tasmāddhetoḥ ,
sābhilāpaṃ vikalpākhyaṃ Ipk_1,2.1c / sāmānādhikaraṇyaṃ ca Ipk_3,1.3c
sāmānādhikaraṇyena Ipk_2,3.6c / sā sphurattā mahāsattā Ipk_1,5.14a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657124 (0.063):
saiṣā sāratayā proktā % hṛdayaṃ parameṣṭhinaḥ // Ipk_1,5.14 // / Ipv: sphuradrūpatā sphuraṇakartṛtā abhāvāpratiyoginy abhāvavyāpinī sattā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434562 (0.063):
saiṣā sāratayā proktā hṛdayaṃ parameṣṭhinaḥ // Ipk_1,5.14 // / Ipv: sphuradrūpatā sphuraṇakartṛtā abhāvāpratiyoginy abhāvavyāpinī sattā
siddhasyānyānapekṣaṇāt Ipk_1,2.11b / siddhir nāpy anumānataḥ Ipk_1,5.9d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656966 (0.030):
arthasya naiva tenāsya % siddhir nāpy anumānataḥ // Ipk_1,5.9 // / Ipv: ghaṭādyābhāsād bāhyasyānupapatter nāsīd ābhāsaḥ, tatas tatra
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434404 (0.030):
arthasya naiva tenāsya siddhir nāpy anumānataḥ // Ipk_1,5.9 // / Ipv: ghaṭādyābhāsād bāhyasyānupapatter nāsīd ābhāsaḥ, tatas tatra
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3653492 (0.038):
arthasya naiva tenāsya siddhirnāpyanumānataḥ // Ipk_1,5.9 // / na kevalam anantaraślokanirdiṣṭābhiḥ yuktabhiḥ pratyakṣeṇa
siddhiṃ vā vidadhīta kaḥ Ipk_1,1.2d / siddhe sarvasya jīvataḥ Ipk_1,6.11d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657798 (0.047):
jñānakriye sphuṭe eva % siddhe sarvasya jīvataḥ // Ipk_1,6.11 // / Ipv: apūrvārthanirmāṇajñānasāmārthyāc ca vikalpa eva sarvasya sarvajñatvaṃ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435236 (0.047):
jñānakriye sphuṭe eva siddhe sarvasya jīvataḥ // Ipk_1,6.11 // / Ipv: apūrvārthanirmāṇajñānasāmārthyāc ca vikalpa eva sarvasya sarvajñatvaṃ
siddhyet tasyāghaṭātmanā Ipk_1,7.8b / sukhaduḥkhādiyogataḥ Ipk_3,2.18d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661969 (0.005):
taddhānopacayaprāya- % sukhaduḥkhādiyogataḥ // Ipk_3,2.18 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439408 (0.005):
taddhānopacayaprāya- sukhaduḥkhādiyogataḥ // Ipk_3,2.18 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3676509 (0.043):
taddhānopacayaprāyasukhaduḥkhādiyogataḥ // Ipk_3,2.18 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655820 (0.048):
saṃskārāt smṛitisiddhau syāt % smartā draṣṭeva kalpitaḥ // Ipk_1,2.6 // / Ipv: sukhaduḥkhajñānādibhinnadharmāśrayatvenāpy ātmano 'nupayogo bhinnair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433259 (0.048):
saṃskārāt smṛitisiddhau syāt smartā draṣṭeva kalpitaḥ // Ipk_1,2.6 // / Ipv: sukhaduḥkhajñānādibhinnadharmāśrayatvenāpy ātmano 'nupayogo bhinnair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658523 (0.059):
avabhāsasya sadbhāve 'py % atītatvāt tathā sthitiḥ // Ipk_1,8.3 // / Ipv: sukhaduḥkhādyābhāsās tatsādhanābhāsāś ca sadaivāntaḥ santo 'pi na
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435961 (0.059):
avabhāsasya sadbhāve 'py atītatvāt tathā sthitiḥ // Ipk_1,8.3 // / Ipv: sukhaduḥkhādyābhāsās tatsādhanābhāsāś ca sadaivāntaḥ santo 'pi na
sukhādiṣu ca saukhyādi- Ipk_1,8.3a / sṛṣṭiḥ sādhāraṇī sarva- Ipk_3,2.17c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3626731 (0.062):
tasyāvibhāgarūpy ekaṃ Ipk_3,1.10c / tasyāsādhāraṇī sṛṣṭir Ipk_4.9a / tasyaiśvaryasvabhāvasya Ipk_3,1.7a
sṛṣṭiḥ svapnapadaṃ matam Ipk_3,2.16d / sṛṣtes tiṅvācyakarmavat Ipk_1,5.17d
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3676260 (0.006):
spaṣṭāvabhāsā bhāvānāṃ sṛṣṭiḥ svapnapadaṃ matam // Ipk_3,2.16 // / sarvākṣagocaratvena yā tu bāhyatayā sthirā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661896 (0.016):
spaṣṭāvabhāsā bhāvānāṃ % sṛṣṭiḥ svapnapadaṃ matam // Ipk_3,2.16 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439335 (0.016):
spaṣṭāvabhāsā bhāvānāṃ sṛṣṭiḥ svapnapadaṃ matam // Ipk_3,2.16 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657240 (0.017):
ahaṃmṛśyatayāivāsya % sṛṣtes tiṅvācyakarmavat // Ipk_1,5.17 // / Ipv: vartamānapramātṛbhāve nāhaṃpratyavamarśasya prameyatvenedantā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434678 (0.017):
ahaṃmṛśyatayāivāsya sṛṣtes tiṅvācyakarmavat // Ipk_1,5.17 // / Ipv: vartamānapramātṛbhāve nāhaṃpratyavamarśasya prameyatvenedantā /
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2472984 (0.048):
* spaṣṭāvabhāsā bhāvānāṃ sṛṣṭiḥ svapnapadaṃ matam || SivSV_1.9:13 || / * sarvākṣagocaratvena yā tu bāhyatayā sthirā || SivSV_1.9:14 ||
saivam ity api bhedataḥ Ipk_1,4.6b / saiṣāpy ajñatayā satyai- Ipk_4.9c / saiṣā sāratayā proktā Ipk_1,5.14c
so 'ntas tathāvimarśātmā Ipk_2,3.2a / so 'pi bāhyaḥ pṛthakprathaḥ Ipk_1,8.8b
sauṣupta[ṃ] pralayopamam Ipk_3,2.15b / sauṣupte viṣuvatsv iva Ipk_3,2.19d
sthita eveti niścitam Ipk_1,6.8d / sthitam icchāvaśād bahiḥ Ipk_1,5.7b
sthitaḥ sa smaraṇādiṣu Ipk_1,6.9d / sthitau rudro 'dhidaivatam Ipk_3,2.1b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657732 (0.005):
pūrvānubhavarūpas tu % sthitaḥ sa smaraṇādiṣu // Ipk_1,6.9 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435170 (0.005):
pūrvānubhavarūpas tu sthitaḥ sa smaraṇādiṣu // Ipk_1,6.9 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658020 (0.033):
pūrvānubhavarūpastu sthitaḥ sa smaraṇādiṣu // Ipk_1,6.9 //
sthirasvārthakriyākaram Ipk_2,4.10d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660487 (0.042):
ghaṭādi jāyate tattat- % sthirasvārthakriyākaram // Ipk_2,4.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437924 (0.042):
ghaṭādi jāyate tattat- sthirasvārthakriyākaram // Ipk_2,4.10 //
sthūlasūkṣmatvabhedataḥ Ipk_3,1.11d / sparśo voṣṇādiko mṛduḥ Ipk_1,7.10b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661261 (0.004):
kāryavargaś ca daśadhā % sthūlasūkṣmatvabhedataḥ // Ipk_3,1.11 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438700 (0.004):
kāryavargaś ca daśadhā sthūlasūkṣmatvabhedataḥ // Ipk_3,1.11 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674256 (0.029):
kāryavargaśca daśadhā sthūlasūkṣmatvabhedataḥ // Ipk_3,1.11 //
spaṣṭāvabhāsā bhāvānāṃ Ipk_3,2.16c / sphaṭikādijaḍopamaḥ Ipk_1,5.11d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657025 (0.004):
prakāśo 'rthoparakto 'pi % sphaṭikādijaḍopamaḥ // Ipk_1,5.11 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434463 (0.004):
prakāśo 'rthoparakto 'pi sphaṭikādijaḍopamaḥ // Ipk_1,5.11 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3654061 (0.042):
prakāśo'rthoparakto'pi sphaṭikādijaḍopamaḥ // Ipk_1,5.11 //
sphuṭam asyopalakṣaṇāt Ipk_1,8.4d / smaratīty apadiśyate Ipk_1,4.1d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657025 (0.062):
prakāśo 'rthoparakto 'pi % sphaṭikādijaḍopamaḥ // Ipk_1,5.11 // / Ipv: prakāśasya mukhya ātmā pratyavamarśaḥ, taṃ vinā arthabheditākārasyāpy
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434463 (0.062):
prakāśo 'rthoparakto 'pi sphaṭikādijaḍopamaḥ // Ipk_1,5.11 // / Ipv: prakāśasya mukhya ātmā pratyavamarśaḥ, taṃ vinā arthabheditākārasyāpy
smartā draṣṭeva kalpitaḥ Ipk_1,2.6d / smaryate yad dṛg āsīn me Ipk_1,4.6a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655817 (0.024):
saṃskārāt smṛitisiddhau syāt % smartā draṣṭeva kalpitaḥ // Ipk_1,2.6 // / Ipv: sukhaduḥkhajñānādibhinnadharmāśrayatvenāpy ātmano 'nupayogo bhinnair
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433256 (0.024):
saṃskārāt smṛitisiddhau syāt smartā draṣṭeva kalpitaḥ // Ipk_1,2.6 // / Ipv: sukhaduḥkhajñānādibhinnadharmāśrayatvenāpy ātmano 'nupayogo bhinnair
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3647067 (0.042):
saṃskārātsmṛitisiddhau syātsmartā draṣṭeva kalpitaḥ // Ipk_1,2.6 // / iha saṃskāre jāyamāne , yadi ātmano viśeṣaḥ , sa tarhi
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3650827 (0.059):
kāṃcit manyate sā dṛk me āsīt ityevam / evamapi tu yat smaryate
smaryamāṇasya bhāsanam Ipk_1,4.3b / smṛtitaiva kathaṃ tāvad Ipk_1,3.4a
smṛtis tadanurodhinī Ipk_1,2.3b / smṛtiḥ kenātha yatraivā- Ipk_1,2.4c
smṛtes tadavasāyataḥ Ipk_1,3.3b / smṛtau pūrvo 'rthavat pṛthak Ipk_1,4.4b
smṛtau yaiva svasaṃvittiḥ Ipk_1,7.5a / smṛtyapohanaśaktimān Ipk_1,3.7d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656334 (0.031):
syād ekaś cidvapur jñāna- % smṛtyapohanaśaktimān // Ipk_1,3.7 // / Ipv: cittatvam eva viśvarūpamato 'tiriktasyānupapatteḥ,
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433772 (0.031):
syād ekaś cidvapur jñāna- smṛtyapohanaśaktimān // Ipk_1,3.7 // / Ipv: cittatvam eva viśvarūpamato 'tiriktasyānupapatteḥ,
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3649108 (0.032):
syādekaścidvapurjñānasmṛtyapohanaśaktimān // Ipk_1,3.7 // / saṃvit tāvat prakāśate iti tāvat na kecit apahnuvate / sā tu
smṛtyutprekṣādigocare Ipk_4.8d / syād aprāmāṇyavedikā Ipk_1,7.12d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662400 (0.016):
tattadvibhinnasaṃjñābhiḥ % smṛtyutprekṣādigocare // Ipk_4.8 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439839 (0.016):
tattadvibhinnasaṃjñābhiḥ smṛtyutprekṣādigocare // Ipk_4.8 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3678174 (0.049):
tattadvibhinnasaṃjñābhiḥ smṛtyutprekṣādigocare // Ipk_4.8 // / tasyāsādhāraṇī sṛṣṭir īśasṛṣṭyupajīvinī /
syād ekaś cidvapur jñāna- Ipk_1,3.7c
syād etad avabhāseṣu Ipk_1,5.6a / syād ghaṭāghaṭayor dvayoḥ Ipk_1,6.2b
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657489 (0.059):
bhinnayor avabhāso hi $ syād ghaṭāghaṭayor dvayoḥ &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434927 (0.059):
bhinnayor avabhāso hi syād ghaṭāghaṭayor dvayoḥ /
srotasāṃ sāgare yathā Ipk_2,3.7b / svajñānam aghaṭātmatām Ipk_1,7.10d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658240 (0.004):
tatrāsti sādhayet tasya % svajñānam aghaṭātmatām // Ipk_1,7.10 // / Ipv: pradeśeṣv ālokapuraṃ santamase mṛdum uṣṇādikaṃ sparśaṃ vā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435678 (0.004):
tatrāsti sādhayet tasya svajñānam aghaṭātmatām // Ipk_1,7.10 // / Ipv: pradeśeṣv ālokapuraṃ santamase mṛdum uṣṇādikaṃ sparśaṃ vā
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3659249 (0.040):
tatrāsti sādhayettasya svajñānamaghaṭātmatām // Ipk_1,7.10 // / iha bhāva eva bhāvāntarasya abhāva iti vyavahartavyaḥ iti ayaṃ
svabhāvam avabhāsasya Ipk_1,5.11a / svalakṣaṇaṃ ghaṭābhāsa- Ipk_1,4.2c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658239 (0.047):
tatrāsti sādhayet tasya % svajñānam aghaṭātmatām // Ipk_1,7.10 // / Ipv: pradeśeṣv ālokapuraṃ santamase mṛdum uṣṇādikaṃ sparśaṃ vā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 435677 (0.047):
tatrāsti sādhayet tasya svajñānam aghaṭātmatām // Ipk_1,7.10 // / Ipv: pradeśeṣv ālokapuraṃ santamase mṛdum uṣṇādikaṃ sparśaṃ vā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_iu.htm.txt) 3627985 (0.060):
vikalpo ghaṭa ity ayam Ipk_1,6.3d / vicitrābhāsahetutā Ipk_1,5.4d
svaviśrāntyuparodhāyā- Ipk_4.10a / svasaṃvidekamānās tā Ipk_1,4.5c
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26662468 (0.051):
saiṣāpy ajñatayā satyai- % -veśaśāktyā tadātmanaḥ // Ipk_4.9 // / svaviśrāntyuparodhāyā- $ -calayā prāṇarūpayā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660572 (0.064):
tadābhāsas tadābhāsād % eva tv adhipateḥ paraḥ // Ipk_2,4.13 // / Ipv: avahnyābhāsasphuraṇapūrvako 'pi jāyamāno dhūmābhāso dūrādau
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438009 (0.064):
tadābhāsas tadābhāsād eva tv adhipateḥ paraḥ // Ipk_2,4.13 // / Ipv: avahnyābhāsasphuraṇapūrvako 'pi jāyamāno dhūmābhāso dūrādau
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26658800 (0.064):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ % mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 // / Ipv: tattadvibhinnasaṃvidanusandhānena hi vyavahāraḥ / ekaś ca prakāśātmā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436238 (0.064):
prakāśaikyāt tad ekatvaṃ mātaikaḥ sa iti sthitam // Ipk_1,8.10 // / Ipv: tattadvibhinnasaṃvidanusandhānena hi vyavahāraḥ / ekaś ca prakāśātmā
svasaṃvedanasiddhā tu Ipk_1,7.13c / svasvarūpāparijñāna- Ipk_4.3a
svasvarūpāpahānitaḥ Ipk_3,2.4d / svāṅgarūpeṣu bhāveṣu Ipk_3,2.3a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661425 (0.015):
dvidhāṇavaṃ malam idaṃ % svasvarūpāpahānitaḥ // Ipk_3,2.4 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438864 (0.015):
dvidhāṇavaṃ malam idaṃ svasvarūpāpahānitaḥ // Ipk_3,2.4 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674690 (0.022):
vidyābhijñāpitaiśvaryaścidghano mukta ucyate // Ipk_3,2.2 // / svāṅgarūpeṣu bhāveṣu pramātā kathyate patiḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674866 (0.041):
dvidhāṇavaṃ malamidaṃ svasvarūpāpahānitaḥ // Ipk_3,2.4 //
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4510461 (0.064):
nirṇītadṛśā labdhātmalābhās tata evotpannās tanmayāś cetyarthaḥ || / VSpkC_1.19:4 / * svāṅgarūpeṣu bhāveṣu patyurjñānaṃ kriyā ca yā /
svāṅgarūpeṣu bhāveṣu Ipk_4.4a / svātantryam etan mukhyaṃ Ipk_1,5.13c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674690 (0.032):
vidyābhijñāpitaiśvaryaścidghano mukta ucyate // Ipk_3,2.2 // / svāṅgarūpeṣu bhāveṣu pramātā kathyate patiḥ /
svātantryasyāpy abodhatā Ipk_3,2.4b / svātantryahānir bodhasya Ipk_3,2.4a
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2472477 (0.020):
* īśvarapratyabhijñāyām uktam etan malatrayam || SivSV_1.3:7 || / * svātantryahānir bodhasya svātantryasyāpy abodhatā || SivSV_1.3:8 ||
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674858 (0.041):
yadevaitatpaśurūpaṃ tadevāgameṣu trividhaṃ malam , ityāha / / svātantryahānirbodhasya svātantryasyāpyabodhatā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661416 (0.041):
puṃstvāvasthāyāṃ tu rāgādikleśakarmavipākāśayaiḥ parītaḥ paśuḥ // / svātantryahānir bodhasya $ svātantryasyāpy abodhatā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438855 (0.041):
puṃstvāvasthāyāṃ tu rāgādikleśakarmavipākāśayaiḥ parītaḥ paśuḥ // / svātantryahānir bodhasya svātantryasyāpy abodhatā /
svātantryād advayātmanaḥ Ipk_1,5.16b / svātantryāmuktātmānaṃ Ipk_1,5.16a
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3655058 (0.012):
jñeyaṃ na tu tadaunmukhyātkhaṇḍyetāsya svatantratā // Ipk_1,5.15 // / svātantryāmuktātmānaṃ svātantryādadvayātmanaḥ /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657198 (0.034):
svātantryāmuktātmānaṃ $ svātantryād advayātmanaḥ &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434636 (0.034):
svātantryāmuktātmānaṃ svātantryād advayātmanaḥ /
svātmaniṣṭhāvirodhinām Ipk_1,7.6b / svātmaniṣṭhā viviktābhā Ipk_2,2.4a
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659283 (0.056):
pramātṛvyāpārarūpāḥ // / svātmaniṣṭhā viviktābhā $ bhāvā ekapramātari &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436721 (0.056):
pramātṛvyāpārarūpāḥ // / svātmaniṣṭhā viviktābhā bhāvā ekapramātari /
svātmābhedena manyate Ipk_4.13b / svātmeva svātmanā pūrṇā Ipk_2,1.7c
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662404 (0.062):
deśakramo'pi bhāveṣu bhāti māturmitātmanaḥ / / svātmeva svātmanā pūrṇā bhāvā bhāntyamitasya tu // Ipk_2,1.7 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659105 (0.062):
deśakramo 'pi bhāveṣu $ bhāti mātur mitātmanaḥ & / svātmeva svātmanā pūrṇā % bhāvā bhānty amitasya tu // Ipk_2,1.7 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436543 (0.062):
deśakramo 'pi bhāveṣu bhāti mātur mitātmanaḥ / / svātmeva svātmanā pūrṇā bhāvā bhānty amitasya tu // Ipk_2,1.7 //
svātmaiva sarvajantūnām Ipk_4.1a / svābhāso 'bhinavodayaḥ Ipk_2,3.1d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26659446 (0.047):
vastu pramāṇaṃ tat so 'pi % svābhāso 'bhinavodayaḥ // Ipk_2,3.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436884 (0.047):
vastu pramāṇaṃ tat so 'pi svābhāso 'bhinavodayaḥ // Ipk_2,3.1 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655474 (0.056):
ajaḍātmā niṣedhaṃ vā % siddhiṃ vā vidadhīta kaḥ // Ipk_1,1.2 // / Ipv: sarveṣāṃ svātmanaḥ sarvārthasiddhisamāśrayasya
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 432914 (0.056):
ajaḍātmā niṣedhaṃ vā siddhiṃ vā vidadhīta kaḥ // Ipk_1,1.2 // / Ipv: sarveṣāṃ svātmanaḥ sarvārthasiddhisamāśrayasya
svāminaś cātmasaṃsthasya Ipk_1,5.10a / 'hantā puryaṣṭakātmikā Ipk_3,2.14d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26661817 (0.042):
jīvanākhyāthavā prāṇe % 'hantā puryaṣṭakātmikā // Ipk_3,2.14 // / Ipv: eṣa eva śūnyapramātā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439256 (0.042):
jīvanākhyāthavā prāṇe 'hantā puryaṣṭakātmikā // Ipk_3,2.14 // / Ipv: eṣa eva śūnyapramātā
'haṃtayānātmanīkṣite Ipk_3,1.8b / hṛdayaṃ parameṣṭhinaḥ Ipk_1,5.14d
hetutā kartṛtā kriyā Ipk_2,4.21d
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3672474 (0.036):
tiṣṭhāsorevamicchaiva hetutā kartṛtā kriyā // Ipk_2,4.21 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660903 (0.036):
tiṣṭhāsor evam icchaiva % hetutā kartṛtā kriyā // Ipk_2,4.21 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438342 (0.036):
tiṣṭhāsor evam icchaiva hetutā kartṛtā kriyā // Ipk_2,4.21 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3662674 (0.058):
icchaiva kriyā iti upasaṃhariṣyate adhikārāntare evam icchaiva hetutā / kartṛtā kriyā iti / caitramaitrāderapi pacāmi iti yaiva antaricchā saiva
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3669228 (0.058):
ślokaikaviṃśatyā āhnikāntaramārabhyate , eṣa ca ityādi evamicchaiva / hetutā kartṛtā kriyā ityantam / tatra ślokena svamate kartṛkarmabhāva eva