View original HTML file with complete header information
Vaikh 01.01.(112.1)/ atha varṇa.āśrama.dharmaṃ / Vaikh 01.01.(112.1-2)/ brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśya.śūdrāmukha.bāhu.ūru.pādeṣu
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18421002 (0.043):
BhP_11.17.013/1 vipra-kṣatriya-viṭ-śūdrā mukha-bāhūru-pāda-jāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2828604 (0.043):
vipra kṣatriya viṭ śūdrā mukha bāhūru pāda jāḥ /
Vaikh 01.01.(112.1)/ atha varṇa.āśrama.dharmaṃ / Vaikh 01.01.(112.1-2)/ brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśya.śūdrāmukha.bāhu.ūru.pādeṣu
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18421002 (0.043):
BhP_11.17.013/1 vipra-kṣatriya-viṭ-śūdrā mukha-bāhūru-pāda-jāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2828604 (0.043):
vipra kṣatriya viṭ śūdrā mukha bāhūru pāda jāḥ /
jātāś catvāro varṇā. / Vaikh 01.01.(112.2-3)/ yasmād brāhmaṇo asya mukham \āsīd iti śrutiḥ.
Vaikh 01.01.(112.3-4)/ pūrveṣāṃ trayāṇāṃ niṣeka.ādyāḥ saṃskārā\vidhīyante.
Vaikh 01.01.(112.4)/ teṣāṃ dvijanmanāṃ veda.adhikāras. / Vaikh 01.01.(112.4-5)/ tasmād / brāhmaṇasya-adhyayana.adhyāpana.yajana.yājana.dāna.pratigrahāṇi ṣaṭ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301983 (0.024):
(adadhādadhyayana.adhyāpana.yajana.yājana.dāna.pratigraha.saṃyuktaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10421496 (0.025):
12,308.191d@029D_0182 nānyaḥ syād iti | iṣṭāny abhiṣvajate ''tmajānāṃ / yajanayājanādhyayanādhyāpanadānapratigrahaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790880 (0.061):
varṣājvaradānadravyatyāgapratigrahayājanādhyayanādhyāpanayājyayājanabuddhidhvānte
karmāṇi \bhavanti. / Vaikh 01.01.(112.6)/ kṣattriya.vaiśyayor yajana.adhyayana.dānāni.
Vaikh 01.01.(112.6-7)/ kṣatriyasya prajā.pālaya.duṣṭa.nigraha.yuddhāḥ.
Vaikh 01.01.(112.7)/ vaiśyasya pāśupālya.kusīda.vāṇijyāni. / Vaikh 01.01.(112.8)/ śūdrasya dvijamanāṃ śuśrūṣā kṛṣiś ca-eva.
Vaikh 01.01.(112.8-9)/ brāhmaṇasya-āśramāś catvāraḥ kṣatriyasya-ādyās
trayo vaiśyasya dvāv eva. / Vaikh 01.01.(112.9-10)/ tad.āśramiṇaś catvāro brahmacārī
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804969 (0.048):
14,045.013a gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ / 14,045.013c catvāra āśramāḥ proktāḥ sarve gārhasthyamūlakāḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7043218 (0.056):
brahmacārī gṛhasthaśca vānaprastho yatistathā / / krameṇaivāśramāḥ proktāḥ kāraṇādanyathā bhavet // KūrmP_1,3.2 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473354 (0.056):
gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho yatistathā / / āśramāścaturo hyetānpūrvavatsthāpayanprabhuḥ // BndP_1,7.169 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23425379 (0.058):
kṛtāś ca te 'surā devair $ nānāvedavinindakāḥ // ViP_3,18.36*35 // / brahmacārī gṛhasthaś ca $ vānaprasthas tathāśramāḥ & / parivrāḍ vā caturtho 'tra % pañcamo nopapadyate // ViP_3,18.37 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5132039 (0.058):
kṛtāś ca te 'surā devair nānāvedavinindakāḥ // ViP_3,18.36*35 // / brahmacārī gṛhasthaś ca vānaprasthas tathāśramāḥ / / parivrāḍ vā caturtho 'tra pañcamo nopapadyate // ViP_3,18.37 //
gṛhasthovānaprastho bhikṣur iti. / Vaikh 01.02.(112.11-13)/ upanīto / brahmacārīmekhalā.upavīta.ajina.daṇḍa.dhārī snātvā tarpaṇaṃ brahmayajñaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804969 (0.037):
14,045.013a gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ / 14,045.013c catvāra āśramāḥ proktāḥ sarve gārhasthyamūlakāḥ
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22892345 (0.045):
ke punasta āśramā ityata āha- / brahmacārī gṛhastho bhikṣurvaikhānasaḥ // Gaut_3.2 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473354 (0.060):
gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho yatistathā / / āśramāścaturo hyetānpūrvavatsthāpayanprabhuḥ // BndP_1,7.169 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23425379 (0.061):
kṛtāś ca te 'surā devair $ nānāvedavinindakāḥ // ViP_3,18.36*35 // / brahmacārī gṛhasthaś ca $ vānaprasthas tathāśramāḥ & / parivrāḍ vā caturtho 'tra % pañcamo nopapadyate // ViP_3,18.37 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5132039 (0.061):
kṛtāś ca te 'surā devair nānāvedavinindakāḥ // ViP_3,18.36*35 // / brahmacārī gṛhasthaś ca vānaprasthas tathāśramāḥ / / parivrāḍ vā caturtho 'tra pañcamo nopapadyate // ViP_3,18.37 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174416 (0.062):
brahmacārī gṛhastho vā vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ // Vis_27.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26755867 (0.062):
śrotum icchāmahe brahman % paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BrP_30.2 // / gṛhastho brahmacārī ca $ vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11027191 (0.062):
śrotum icchāmahe brahman paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BrP_30.2 // / gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10432081 (0.062):
12,321.001a gṛhastho brahmacārī vā vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ / 12,321.001c ya icchet siddhim āsthātuṃ devatāṃ kāṃ yajeta saḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27002717 (0.062):
<12321.1/1> yudhiṣṭhira uvāca: gṛhastho brahmacārī vā !vānaprastho 'tha / bhikṣukaḥ ! / <12321.1/2> ya icchet siddhim āsthātuṃ !devatāṃ kāṃ yajeta saḥ !!12321.1!
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 628331 (0.063):
catvāra āśramāḥ pūrvam $ ṛṣibhir vihitā nṛpau / HV_App.I,31.2336 / / brahmacārī gṛhasthaś ca $ vānaprasthaś ca bhikṣukaḥ // HV_App.I,31.2337 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22113887 (0.063):
catvāra āśramāḥ pūrvam ṛṣibhir vihitā nṛpau / HV_App.I,31.2336 / / brahmacārī gṛhasthaś ca vānaprasthaś ca bhikṣukaḥ // HV_App.I,31.2337 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7043218 (0.063):
brahmacārī gṛhasthaśca vānaprastho yatistathā / / krameṇaivāśramāḥ proktāḥ kāraṇādanyathā bhavet // KūrmP_1,3.2 //
sāyaṃ.prātaḥ sandhyā.upāsana.samidd.homau cakurvan guroḥ pādāv upasaṃgṛhya
nitya.abhivandī vratena-adhyayanaṃ \karoti. / Vaikh 01.02.(112.13-15) sthite gurau stheyād utthite pūrvam
utthāyavrajantam \anugacched. āsīne śayāne ca niyukto nīcair
anvāsana.śayane \kuryād. / Vaikh 01.02.(112.15-16)anukto yat kiñcit karma na-\ācarati.
Vaikh 01.02.(112.16)/ anukto-api svādhyāya.nityakarmāṇy \ācared. / Vaikh 01.02.(112.16-113.3)
uṣṇāmbusnāna.dantadhāvana.añjana.anulepana.gandha.puṣpa.upānaṭ.chatra.divāsvāpa.retaḥskanda.strīdarśana.sparśana.maithunānikāma.krodha.lobha.moha.mada.mātsarya.hiṃsādīni
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4589486 (0.035):
vādyādibhistadanubhūṣaṇagandhapuṣpavastrādyalaṅkṛtibhiragryamudaṃ tatāna /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 876628 (0.037):
abhikira sugatebhyo gandhamālyānulepān / chatradhvajāpatākāhāracandrārdhahārān // 2 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732605 (0.046):
nivedanañca yattena puṣpagandhānulepanam / / tadbhūṣitānatha sa tāndadṛśe purataḥ sthitān // GarP_1,89.62 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10163896 (0.049):
brahmādyaurarcite yastu gandhapuṣpānulepanaiḥ /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9321103 (0.049):
nidarśayitavyam / evamabhiprāyasaṃpādanātpūjā kṛtā bhavati na / gandhamālyādyabhihāreṇeti /
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12474726 (0.053):
divyāpuṣpagandhamālyavilepanābharaṇavibhūṣaṇīkarāṇi yena
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 873890 (0.053):
prāgarjan saṃprāgarjan / divyāśca puṣpagandhamālyameghā abhiprāvarṣan /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850542 (0.054):
varapuṣpamālyaanulepanapaṭṭadāmā pāṇī gṛhītvana udīkṣiṣu gauraveṇa /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9838432 (0.057):
puṣpābhikīrṇaruciraṃ varadhūpagandhaṃ chatrāpatākasamalaṃkṛtatālapaṃktim
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5756538 (0.057):
paśyāmi sma ca vistīrṇa |śilātaladharātalam | / mālyabhūṣaṇadhūpādi |prāyapaṇyaṃ vaṇikpatham ||10.61|
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21282831 (0.062):
cakārānmadhumāṃsadantadhāvanāñjanābhyañjanānulepanasnagdhāraṇānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251771 (0.063):
pṛthivīpradeśe 'caukṣasamudācāratā na pracārayitavyā, / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacivaracchatradhvajapatākābhiś ca sa
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342101 (0.064):
kumārabhūtaṃ ca pūrvoktena vidhinā āhvānayet // / evaṃ puṣpadhūpagandhapradīpaiḥ nivedyāṃśca pūrvanirdiṣṭenaiva karmaṇā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15907615 (0.064):
gandhapuṣaapākṣatacchatracāmarāndolikaṃ nṛpaḥ /
varjayitvā sadāśuśrūṣur guroḥ priya.hita.karmāṇi \kurvīta.
Vaikh 01.02.(113.3)/ adveṣī vāk.citta.anukūlaḥ priyaṃ satyaṃ \vadaty.
Vaikh 01.02.(113.3-4)/ ārto-apy asatya.apriyaṃ nindaṃ na-\ācakṣīta.
Vaikh 01.02.(113.4-5) madhu.māṃsa.matsya.rasa.śuktādy.abhojyabhojana.varjī
bhaikṣa.ācaraṇaṃ \kṛtvā guruṇā-anujñāto bhaikṣa.annam \aśnīyād.
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23418790 (0.036):
tenaivoktaḥ paṭhed vedaṃ $ nānyacittaḥ puraḥ sthitaḥ & / anujñātaś ca bhikṣānnam % aśnīyād guruṇā tataḥ // ViP_3,9.5 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5125448 (0.036):
tenaivoktaḥ paṭhed vedaṃ nānyacittaḥ puraḥ sthitaḥ / / anujñātaś ca bhikṣānnam aśnīyād guruṇā tataḥ // ViP_3,9.5 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10138326 (0.036):
tenai voktaṃ paṭhedvedaṃ nānyacittaḥ puraḥsthitaḥ / / anujñātaś ca bhikṣānnamaśnīyādguruṇā tataḥ // ViP_3,9.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897471 (0.048):
anujñātaṃ ca bhikṣānnam % aśnīyād guruṇā tataḥ // BrP_222.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11168773 (0.048):
anujñātaṃ ca bhikṣānnam aśnīyād guruṇā tataḥ // BrP_222.26 //
Vaikh 01.02.(113.5-6)/ guru.vṛddha.dīkṣitānām ākhyāṃ na \brūyād.
Vaikh 01.02.(113.6-7) guru.abhāve tat.putre ca guruvat karma-\ācarati.
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20748131 (0.038):
13,134.057d@015_0563 guror abhāve tatputre guruvad vṛttim ācaret
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5561824 (0.053):
bhaikṣa.vratitvam ācārye prāṇa.antikī vṛttis tad.abhāve guru.putre / sa brahma.cāriṇi vā //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5260274 (0.063):
viśiṣṭam sthānikāryam ādeśe atidiśati guruvat guruputre iti yathā . tat / yathā : guruvat guruputre vartitavyam anyatra ucchiṣṭabhojanāt
Vaikh 01.03.(113.8-9) brahmacāriṇaś caturvidhā gāyatro brāhmaḥprājāpatyo
naiṣṭhika-iti. / Vaikh 01.03.(113.9-10)/ gāyatra.upanayanād ūrdhvaṃ / tri.rātramakṣāra.lavaṇa.aśī gāyatrīm \adhītya-ā sāvitra.vrata.samāpter
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4127246 (0.033):
tatropanayanādūrdhvaṃ yastrirātramakṣārālavaṇāśī gāyatrīmadhīte sa
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8578448 (0.033):
tatropanayanādūrdhvaṃ yastrirātramakṣārālavaṇāśī gāyatrīmadhīte sa
atra vratacārī. / Vaikh 01.03.(113.10-14) brāhmaḥ sāvitra.vratād
ūrdhvamanabhiśasta.apatitānāṃ gṛhasthānāṃ gṛheṣu bhaikṣa.ācaraṇaṃ
veda.vratacaraṇaṃ ca \kṛtvādvādaśa samā viṃśati samā vā guru.kule \sthitvā
vedān vedau vedaṃ vā sūtra.sahitamadhyayanaṃ \kṛtvā gārhasthya.anusaraṇaṃ
\kuryāt. / Vaikh 01.03.(113.14-15)/ prājāpatyaḥ \snātvā nityakarma.brahmacarya.śīlo
nārāyaṇa.parāyaṇo veda.vedāṅga.arthān \vicārya dāra.saṃgrahaṇaṃ \karoti.
Vaikh 01.03.(113.15-16)/ prājāpatye trisaṃvatsarād ūrdhvaṃ na \tiṣṭhedity
ṛṣayo \vadanti. / Vaikh 01.03.(113.16-114.3)/ naiṣṭhikaḥ kāṣāyaṃ dhātu.vastram
ajinaṃvalkalaṃ vā paridhāya jaṭī śikhī vā mekhalī daṇḍī
sūtra.ajina.dhārībrahmacārī śucir a.kṣāra.lavaṇa.āśī yāvad ātmano
viprayogas tāvad guru.kule \sthitvānivedita.bhaikṣa.bhojī \bhavati.
Vaikh 01.04.(114.4-7)/ dārān saṃgṛhya gṛhastho-apisnānādi.niyama.ācāro
nityam aupāsanaṃ \kṛtvā pākayajña.yājī vaiśvadeva.homānte gṛha.āgataṃ
guruṃsnātakaṃ ca \pratyutthāya-\abhivandya-āsana.pādya.ācamanāni
pradāyaghṛta.dadhi.kṣīra.miśraṃ madhuparkaṃ ca dattvā-annādyair yathāśakti
\bhojayati. / Vaikh 01.04.(114.7-10)/ bhikṣūn brahmacāriṇo-atithīn vedavidaḥ śrotriyān
pitṛvya.ācārya.ṛtvij.mātula.śvaśura.ādīn abhyāgatān bāla.vṛddhān
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4734649 (0.057):
AsvGS_1.24/4: ācārya.śvaśura.pitṛvya.mātulānām.ca./
anātha.ārta.adhvaśrāntāṃś ca yathārthaṃ \pūjayaty.
Vaikh 01.04.(114.10)/ aśakto-apy-agraṃ bhikṣāṃ vā sa.udakaṃ dattvāśeṣaṃ
\bhuñjīta). / Vaikh 01.04.(114.11-13) dayā.satya.śauca.ācāra.yutaḥsvādhyāya.tarpaṇābhyām
ṛṣīn yajñna.bali.homa.jala.puṣpa.ādyair devān śrāddhaiḥ putraiś ca
pitṛṛnbalinā bhūtān annādyair manuṣyāṃś ca nityam \arcayed.
Vaikh 01.04.(114.13)/ ṛṇa.trayeṇa mukto-anṛṇo / \bhavati).VKḥṅṣ.08.05.(114.14)/ gṛhasthāś caturvidhā vārtā.vṛttiḥ
śālīna.vṛttiryāyāvaro ghora.ācārikaś ca-iti.VKḥṅṣ.08.05.(114.14)/
vārtā.vṛttiḥ kṛṣi.gorakṣya.vāṇijya.upajīvī.VKḥṅṣ.08.05.(114.14-15)
śālīna.vṛttir niyamair yutaḥ pākayajñair\ṣṭvā-agnīn \adhāya pakṣe pakṣe
darśapūrṇamāsa.yājī caturṣu caturṣu māseṣu
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22508784 (0.0):
ha tasminyajña ūrgardhamāse'rdhamāse darśapūrṇamāsayājī caturṣu-caturṣu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10587540 (0.041):
cāturmāsyayājikalpe tathā yāvajjīvaprayoge 'pi kāla uktenaiva yaścaturṣu / caturṣu māseṣu yajate sa cāturmāsyayājī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10587614 (0.044):
cāturmāsyayājipakṣe caturṣu caturṣu ca māseṣviti niyama iti /
cāturmāsya.yājīṣaṭsu ṣaṭsu māseṣu paśubandha.yājī prati.saṃvatsaraṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22508785 (0.036):
ha tasminyajña ūrgardhamāse'rdhamāse darśapūrṇamāsayājī caturṣu-caturṣu / māseṣu cāturmāsyayājī ṣaṭsu-ṣaṭsu paśubandhayājī saṃvatsare-saṃvatsare
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10587538 (0.064):
cāturmāsyayājikalpe tathā yāvajjīvaprayoge 'pi kāla uktenaiva yaścaturṣu / caturṣu māseṣu yajate sa cāturmāsyayājī /
soma.yājī ca.VKḥḍṣ.01.05.(115.1-3)/ yāyāvaro haviryajñaiḥ somayajñaiś ca
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13185788 (0.055):
agnihotrī sa eva syād $ darśayājyakṣayānyapi & / somayājī sarvayājī % tattyāgī brahmaghātakaḥ // Ang_1.625 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4721466 (0.055):
agnihotrī sa eva syād darśayājyakṣayānyapi / / somayājī sarvayājī tattyāgī brahmaghātakaḥ // Ang_1.625 //
\yajate\yājayaty adhīte-\adhyāpayati dadāti \pratigṛhṇāti ṣaṭ.karma.nirato
nityamagni.paricaraṇam atithibhyo-abhyāgatebhyo-annādyaṃ ca
\kurute).VKḥḍṣ.01.05.(115.3-7)/ ghora.ācāriko niyamair yukto \yajate)
na\yājayaty) / adhīte na-\adhyāpayati dadāti) na \pratigṛhṇāty) uñccha.vṛttim
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11218767 (0.054):
BP1.1.041a/ yad (adhīte yad (yajate yaj (juhoti yad (arcati /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506770 (0.054):
Manu8.305a/ yad adhīte) yad yajate) yad dadāti) yad arcati) |
\upajīvati)nārāyaṇa.parāyaṇaḥ sāyaṃ.prātar agnihotraṃ \hutvā
mārgaśīrṣa.jyeṣṭha.māsayor asidhārā.vrataṃvana.oṣadhibhir agni.paricaraṇaṃ
\karoti). / Vaikh 01.06.(115.8-11)/ gṛhasthaḥ sa.patnīkaḥ pañcāgnibhis tretāgnibhirvā
gṛhād vana.āśramaṃ \yāsyann āhita.agnir anāhita.agniś ca-aupāsanam
araṇyām\āropya gṛhe \mathitvā śrāmaṇakīya.vidhānena-\ādhāya-āghāraṃ
\hutvāśrāmaṇaka.agnim \ādāya tṛtīyam āśramaṃ \gacchet).
Vaikh 01.06.(115.11-12)/ pūrvavad agni.ālaya.prokṣaṇa.ullekhana.ādikarma
\kuryāt). / Vaikh 01.06.(115.12-14) tṛtīyām api vediṃ \parimṛjya / ṣaḍ.aṅgula.agnerdarbhair grathite-adhas tridhā.kṛtaṃ rajjuvat- mūle
baddhaṃ ṣaṭtriṃśad aṅgula.pramāṇaṃparistaraṇa.kūrcaṃ kṛtvā madhyavedyāṃ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12746320 (0.055):
grathitaṃ pañcadaśabhirdarbhaiḥ kūrcaṃ pragahya ca / / dvādaśāṃguladīrghantu jīvasthāne nidhāya ca // BhS_28.87 //
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19495239 (0.063):
lakṣaṇaṃ kṛtvānyadardhaṃ aṣṭācatvāriṃśadaṅgulaṃ saṃyojayet / / evaṃ catustilonaṣoḍaśakottaraśatāṅgulaṃ śulbam /
\paristṛṇāti) śrāmaṇakaṃ. / Vaikh 01.06.(115.15-17)/ śrāmaṇaka.yajñaṃ yajñadaivaviśvān devānity-antam
\āvāhya-ājyaṃ nirūpya śrāmanakāya svāhā śrāmaṇaka.yajñāya
svāhāyajñadaivataviśvebhyo devebhyaḥ svāhā-ity antaṃ \hutvā caruṃ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21281379 (0.058):
agnaye kāṇḍaṛṣaye svāhā / / viśvebhyo devebhyaḥ kāṇḍaṛṣibhyaḥ svāhā / / sāṃhitībhyo devatābhya upaniṣadbhyaḥ svāhā /
\juhuyād) ity ādhāra.viśeṣaḥ. / Vaikh 01.06.(115.18-116.1) śrāmaṇaka.agneś
ca-ūrdhva.vedirdvātriṃśad.aṅguli.āyatā catur.aṅguli.vistāra-unnatā.
Vaikh 01.06.(116.1-2)/ madhyamā tat.parigatā / pañca.aṅguli.vistārācatur.aṅgula.utsedhā.
Vaikh 01.06.(116.2)/ adhastād ūrdhva.vedi.vistāra.unnatā tṛtīyā vedir.
Vaikh 01.06.(116.2-5)/ dvādaśa.aṅgulaṃ madhye nimnaṃ / tri.vedi.sahitaṃkuṇḍaṃ kṛtvā-\ādhāya vanastho nityam aupāsanavat
sāyaṃ.prātar.āhutīr \hutvā mahāvyāhṛtibhiḥ śrāmaṇaka.agniṃ \juhuyād).
Vaikh 01.06.(116.5)/ patnīko dārair agnibhir vinā vanaṃ \gacchet).
Vaikh 01.07.(116.6)/ vānaprasthāḥ sa.patnīkā-a.patnīkāś ca-iti. / Vaikh 01.07.(116.6-7)/ sa.patnīkāś caturvidhā.
Vaikh 01.07.(116.7)/ audumbaro vairiñco vālakhilyaḥ phenapaś ca-iti. / Vaikh 01.07.(116.7-11) audumbaro-akṛṣṭa.phala.avāpya.oṣadhi.bhojī
mūla.phala.āśī / vāaṇa.hiṅgu.laśuna.madhu.matsya.māṃsa.pūtyanna.dhānya.amla.parasparśana.parapāka.varjī
deva.ṛṣi.pitṛ.manuṣya.pūjī vana.caro
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307032 (0.060):
ādhāya^agrāmya.bhojīdeva.pitṛ.bhūta.manuṣya.ṛṣi.pūjakaḥ sarva.atithiḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318878 (0.060):
GautAA_1,3.28 / GautSt_3.29: devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319204 (0.060):
GautAA_1,5.3 / GautSt_5.3: devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893886 (0.060):
devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ // Gaut_3.29 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9594489 (0.060):
devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ sarvātithiḥ pratiṣiddhavarjaṃ bhaikṣam apy
grāma.bahiṣkṛtaḥsāyaṃ.prātar.agnihotraṃ \hutvā śrāmaṇaka.agni.homaṃ
vaiśvadeva.homaṃ \kurvaṃs tapaḥ \samācarati). / Vaikh 01.07.(116.12)/ śrāmaṇaka.agnim ekam eva-ādhāya \juhoti)-ity eke.
Vaikh 01.07.(116.12-15)/ vairiñcaḥ prātryāṃ diśaṃ \prekṣate tāṃ / diśaṃ\gatvā tatra priyaṅgu.yava.śyāmāka.nīvāra.ādibhir labdhaiḥ svakīyān
atithīṃś capoṣayitvā-agnihotra.śrāmaṇaka.vaiśvadeva.homī
nārāyaṇa.parāyaṇas tapaḥ.śīlo\bhavati). / Vaikh 01.07.(116.15-17) vālakhilyo
jaṭā.dharaścīra.valkala.vasano-arka.agniḥ kārttikyāṃ paurṇamāsyāṃ puṣkalaṃ
bhuktam \utsṛjya-anyathā śeṣān māsān upajīvyatapaḥ \kuryāt).
Vaikh 01.07.(116.18)/ asya sūrya-eva-agnir \bhavati)-ity \āmananti). / Vaikh 01.07.(116.18-117.2)/ phenapa ud.daṇḍaka unmattako nirodhakaḥ
śīrṇa.patita.pattra.āhārī cāndrāyaṇa.vrataṃ caran pṛthivī.śāyīnārāyaṇaṃ
\dhyāyan mokṣam eva \prārthayate). / Vaikh 01.08.(117.3)/ a.patnīkā bahuvidhāḥ.
Vaikh 01.08.(117.3-11)) kāla.aśikā uddaṇḍa.saṃvṛttā aśma.kuṭṭā
udagra.phalino danta.ulūkhalikā uñcha.vṛttikāḥ saṃdarśana.vṛttikāḥ
kapota.vṛttikāmṛga.cārikā hasta.ādāyinaḥ
śaila.phalaka.ādino-arka.dagdha.aśino bailva.aśinaḥkusuma.aśinaḥ
pāṇḍu.pattra.aśinaḥ kāla.antara.bhojina eka.kālikāś
catuṣ.kālikāḥkaṇṭaka.śāyino vīrāsana.śāyinaḥ pañcāgni.madhya.śāyino
dhūma.aśinaḥpāṣāṇa.śāyino-abhyavagāhina udakumbha.vāsino mauninaś
ca-avāk.śirasaḥ sūrya.pratimukhā ūrdhva.bāhukā eka.pāda.sthitāś ca-iti
vividha.ācārā \bhavanti)-iti \vijñāyate). / Vaikh 01.09.(117.12-13)/ atha bhikṣukā mokṣa.arthinaḥ kuṭīcakābahu.udakā
haṃsāḥ paramahaṃsāś ca-iti caturvidhā \bhavanti). / Vaikh 01.09.(117.13-15)tatra kuṭīcakā
gautama.bhāradvāja.yājñavalkya.hārīta.prabhṛtīnām āśrameṣv aṣṭau grāsāṃṣ
caranto yogamārga.tattvajñā mokṣam eva\prārthayante).
Vaikh 01.09.(117.15-118.1) bahu.udakās / tridaṇḍa.kamaṇḍalu.kāṣāya.dhātu.vastra.grahaṇa.veṣa.dhāriṇo
brahmarṣi.gṛheṣu ca-anyeṣu sādhu.vṛtteṣu māṃsa.lavaṇa.paryuṣita.annaṃ
varjayantaḥ sapta.agāreṣubhaikṣaṃ \kṛtvā mokṣam eva \prārthayante).
Vaikh 01.09.(118.1-4)/ haṃsā nāma grāme ca-ekarātraṃ nagarepañcarātraṃ
vasantas tad.upari na vasanto gomūtra.gomaya.āhāriṇo vā māsa.upvāsino
vānitya.cāndrāyaṇa.vratino nityam utthānam eva \prārthayante).
Vaikh 01.09.(118.4-5) paramahaṃsā nāma vṛkṣa.ekamūle śūnya.agāreśmaśāne ā
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28549202 (0.062):
grāmād bahir vivikte maṭhedeva.ālaye vṛkṣamūle vā \nivaset). / Vaikh 03.06.(137.10)/ cāturmāsād anyatra-ekāhād ūrdhvam ekasmin deśe na
vāsinaḥ sa.ambarā dig.ambarā vā. / Vaikh 01.09.(118.5-6)/ na teṣāṃ dharma.adharmau
satya.anṛteśuddhi.aśuddhi.ādi dvaitaṃ. / Vaikh 01.09.(118.6-7)/ sarva.samāḥ sarva.ātmanaḥ
sama.loṣṭa.kāñcanāḥsarva.varṇeṣu bhaikṣa.ācaraṇaṃ \kurvanti).
Vaikh 01.09.(118.7-8)/ brāhmaṇānāṃ cāturāśramyaṃ kṣatriyāṇāṃtraya.āśramyaṃ / vaiśyānāṃ dvi.āśramyaṃ vihitaṃ.
Vaikh 01.09.(118.8-9)/ tat.phalaṃ hi sa.kāmaṃ niṣ.kāmaṃ ca-iti
dvividhaṃ\bhavati). / Vaikh 01.09.(118.9-11) sa.kāmaṃ nāma-iha saṃsāre-abhivṛddhiṃ \jñātvā
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28546220 (0.053):
yathāvihita.anuṣṭhānam iti. / Vaikh 01.09.(118.12-13)/ tatra niṣ.kāmam dvividhaṃ bhavati
putra.lābha.ādi.abhikāṅkṣaṇam anyat svarga.ādi.phala.kāṅkṣaṇaṃ vā.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4094140 (0.034):
pramāṇamasti mokṣavāt / / tasyāpi svargādiphalavaddeśakālanimittāpekṣayopapatteḥ /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25357709 (0.044):
dṛṣṭāpacārasya vedasya svargādyapi phalaṃ nāstīti manyāmaha' iti
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2442192 (0.046):
tadanantaradṛṣṭaphalābādhanācca, nāsyā'bhuṣmikaṃ phalaṃ svargādi, api / tvanantaradṛśyamānameva /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895970 (0.059):
viduṣaḥ | tattvavin nāhaṃ karomīti manyate, na ca tat phalam abhisandhatte / | yathā ca svargādi kāmārthino 'gnihotrādi karma lakṣaṇa dharmānuṣṭhānāya
Vaikh 01.09.(118.11-12)/ niṣ.kāmaṃ nāma kiñcid \an.abhikāṅkṣya
yathāvihita.anuṣṭhānam iti. / Vaikh 01.09.(118.12-13)/ tatra niṣ.kāmam dvividhaṃ bhavati
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28546190 (0.053):
Vaikh 01.09.(118.8-9)/ tat.phalaṃ hi sa.kāmaṃ niṣ.kāmaṃ ca-iti / dvividhaṃ\bhavati). / Vaikh 01.09.(118.9-11) sa.kāmaṃ nāma-iha saṃsāre-abhivṛddhiṃ \jñātvā
pravṛttirnivṛttiś ca-iti. / Vaikh 01.09.(118.13-15)/ pravṛttir nāma saṃsāram \an.ādṛtyasaṅkhya.jñānaṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2913462 (0.061):
asati mahāmate tathāgatagarbhe ālayavijñānasaṃśabdite na pravṛttirna / nivṛttiḥ syāt / bhavati ca mahāmate pravṛttirnivṛttiśca bālāryāṇām /
\samāśritya prāṇāyāma.āsana.pratyāhāra.dhāraṇā.yukto vāyu.jayaṃ
\kṛtvā-aṇima.ādy.aiśvarya.prāpaṇaṃ. / Vaikh 01.09.(118.15-119.1) tat punar api tapaḥ.kṣayāj
janma.prāpakatvādvyādhi.bāhulyāc ca na-\ādriyante) paramarṣayo.
Vaikh 01.09.(119.1-6)/ nivṛttir nāma lokānām anityatvaṃ \jñātvā
paramātmano-anyan na kiñcid asti-iti saṃsāram \anādṛtya \cchitvā
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_3u.htm.txt) 16616227 (0.063):
"ākāśa"śabdavācyo bhavatīty arthaḥ | "tat" tad eva vastu | na tu / tatsadṛśam anyat kiñcit | "paramātmanaḥ rūpaṃ" bhavati || MoT_3
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2235459 (0.063):
tad eva vastu | na tu tatsadṛśam anyat kiñcit | "paramātmanaḥ rūpaṃ""
bhāryā.mayaṃ pāśaṃjita.indriyo \bhūtvā śarīraṃ \vihāya
kṣetrajña.paramātmanor yogaṃ \kṛtvā-atīndriyaṃsarvajagad.bījam
aśeṣa.viśeṣaṃ nitya.ānandam amṛta.rasa.pānavat sarvadā tṛpt.karaṃ paraṃ
jyotiḥpraveśakam iti \vijñāyate). / Vaikh 01.10.(119.7-8) nivṛtti.ācāra.bhedādd-hi yoginas trividhā\bhavanti)
sāraṅgā eka.arthyā visaragāś ca-iti. / Vaikh 01.10.(119.8-9)/ a.nirodhakā nirodhakā mārga.gā vimārga.gāśca-iti
caturvidhā sāraṅgā. / Vaikh 01.10.(119.9-10)/ dūra.gā adūra.gā bhrūmadhya.gā
a.saṃbhaktāḥsaṃbhaktāś ca-ity eka.arthyāḥ pañcadhā \bhavanti).
Vaikh 01.10.(119.10-11)/ na saṅkhyāvanto visaragās. / Vaikh 01.10.(119.11-13)/ tatra sāraṅgāḥ sāraṃ kṣetrajñas
taṃ\gacchanti)-iti sāraṅgās teṣv a.nirodhakā ahaṃ viṣṇur iti \dhyātvā ye
\caranti) teṣāṃprāṇāyāma.ādayo na \santi). / Vaikh 01.10.(119.13-14)/ ye tu nirodhakās teṣāṃ
prāṇāyāma.pratyāhāra.dhāraṇā.ādayaḥ ṣoḍaśa kalāḥ \santi).
Vaikh 01.10.(119.14-15)/ ye mārga.gās teṣāṃ ṣaḍ eva prāṇāyāma.ādayo.
Vaikh 01.10.(119.15-17) ye vimārgās teṣāṃ / yama.niyama.āsana.prāṇāyāma.pratyāhāra.dhāraṇā.dhyāna.samādhayaśca-ity
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19186642 (0.0):
tatra sūtraṃ yamaniyamāsanaprāṇāyāma / pratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo'ṣṭāvaṅgāni
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051344 (0.0):
yogāṅgānuṣṭhānād aśuddhikṣaye jñānadīptir ā vivekakhyāteḥ || YS_2.28 || / yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo 'ṣṭāv aṅgāni ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19206303 (0.0):
yogāṅgānuṣṭhānād aśuddhi-kṣaye jñāna-dīptir, āviveka-khyāteḥ ||2.28|| / yama-niyamāsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-dhāraṇā-dhyāna-samādhayo'-ṣṭāv aṅgāni
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22277918 (0.0):
tatra yogāṅgāny avadhāryante --- / yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo 'ṣṭāv aṅgāni
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322875 (0.0):
itarasya yogasahitaṃ tattvajñānaṃ muktiheturiti | / yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo yogāṅgāni |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777345 (0.032):
sādhana trayaṃ / yama niyamāsana prāṇāyāma pratyāhāra rūpa sādhana pañcakāpekṣayā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087051 (0.032):
sādhana-trayaṃ / yama-niyamāsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-rūpa-sādhana-pañcakāpekṣayā
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5539810 (0.034):
yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāharadhāraṇādhyānasamādhi1P..aṣṭāv..aṅgāni..
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747239 (0.034):
370 narakanirūpanaṃ 310 / 371 yamaniyamāḥ 314 / 372 āsanaprāṇāyāmapratyāhārāḥ 318
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25299265 (0.035):
yama niyama prāṇāyāma pratyāhāra dhyāna dhāraṇā samādhi lakṣaṇena
aṣṭa.aṅgān \kalpayanto dhyeyam apy anyathā \kurvanti). / Vaikh 01.11.(120.1)/ atha-ekārṣyā.
Vaikh 01.11.(120.1)/ eka eva-ṛṣir yeṣāṃ te ekārṣyās. / Vaikh 01.11.(120.1-2)/ teṣu ye dūra.gās teṣām ayaṃ mārgaḥ.
Vaikh 01.11.(120.2-5)/ piṅgalayā nāḍikayā-āditya.maṇḍalam / \anupraviśyatatra.sthena puruṣeṇa \saṃyujya tataś candra.maṇḍalaṃ
tatra.sthena puruṣeṇa tatovidyutaṃ tatra.sthena puruṣeṇa punaḥ krameṇa
vaikuṇṭha.sāyujyaṃ \yanti). / Vaikh 01.11.(120.5)/ ye-adūra.gās teṣām ayaṃ dharmaḥ.
Vaikh 01.11.(120.5-7) kṣetrajña.paramātmanor yogaṃ / kṣetrajña.dvāreṇa\kārayitvā tatra-eva samasta.vināśaṃ dhyātvā-ākāśavat
sattā.mātro-aham iti \dhyāyanti). / Vaikh 01.11.(120.7-10)/ bhrūmadhya.gāḥ kṣetrajña.paramātmanor yoge
sattva.rūpa.agni.dvāreṇa bhrūmadhyaṃ nītvā
pañcabhyo-aṅgṣṭa.ādibhyaḥsthānebhya-ākarṣaṇaṃ punaḥ piṅgalā.dvāreṇa
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7461724 (0.061):
atha+iha kasmān na bhavati, pañcabhyo gargebhya āgataṃ pajcagargarūpayam, / pañcagargam ayam iti vā ity anuvartate /
niṣkramaṇaṃ pralaya.antaṃkṣetrajña.yogāntaṃ vā \kurvanti).
Vaikh 01.11.(120.10-11)/ a.saṃbhaktā nāma manasā dhyānaṃ \kurvanti).
Vaikh 01.11.(120.11)/ tat.pratipādana.āgamaṃ śrotreṇa \śṛṇvanti). / Vaikh 01.11.(120.11-12)/ cakṣuṣā devatā.akāraṃ \paśyanti).
Vaikh 01.11.(120.12)/ ghrāṇena gandham \anubhavanti). / Vaikh 01.11.(120.12-13)/ pāṇinā devatāṃ \namaskurvanti).
Vaikh 01.11.(120.13-14)/ saṃbhaktā nāma brāhmaṇaḥ sarva.vyāpakatvādyuktam
ayuktaṃ yo-asau paramātmā tat sa vyāpya-ākāśavat \tiṣṭhati).
Vaikh 01.11.(120.15) tasmād brahmaṇo-anyan na kutracid / ātmānaṃ\pratipadyate)-asau.
Vaikh 01.11.(120.16)/ bhrūmadhya.gatasya-api saṃśayān niṣpramāṇameva-ity
uktaṃ. / Vaikh 01.11.(120.16-121.1)/ tasmād brahma.vyatiriktam anyan / na-\upapadyate).
Vaikh 01.11.(121.1-2)/ vividha.saraṇād vividha.darśanātkupatha.gāmitvād
visara.gāḥ. / Vaikh 01.11.(121.2-3)/ purā prajāpatir / upadeśa.gūhana.arthaṃvisaraga.pakṣaṃ dṛṣṭavān.
Vaikh 01.11.(121.3)/ taṃ dṛṣṭvā munayo-api mohaṃ \jagmuḥ) kiṃ punar
manuṣyāḥ. / Vaikh 01.11.(121.4) visaraga.paśūnām ahaṃkāra.yuktānāṃ
janma.antareṣumuktir na-asmiñ janmani.
Vaikh 01.11.(121.5)/ tasmād visaraga.pakṣo na-anuṣṭheyo.
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28546645 (0.0):
Vaikh 01.11.(121.11-12)/ tasminn eva janmani mokṣa.kāṅkṣiṇāvisaraga.pakṣo / na-anuṣṭheyaḥ. / Vaikh 01.11.(121.12-15)/ sa.guṇe brahmaṇi buddhiṃ niveśyapaścāt-nir.guṇaṃ
Vaikh 01.11.(121.5-8)/ kecid visargāḥ kāya.kleśāt kecin mantra.japātkecid
yena kenacid dhyānena kecid yena kenacid akṣareṇa kecid vāyu.jayād anye
paramātmanākṣetrajaṃ saṃyojya \dhyāyanty) ete paramātma.saṃyogam eva
na-\icchanti). / Vaikh 01.11.(121.8-9)/ hṛdi.stha-eva puruṣa-iti \vadanti).
Vaikh 01.11.(121.9-10)/ kecin na kiñcid dhyānam itiyathā.ukta.anuṣṭhānaṃ
yogam iti jñātvā muktim \icchanti). / Vaikh 01.11.(121.10-11)/ teṣāṃ visaraga.paśūnāṃantareṣu muktir na-asmiñ
janmani. / Vaikh 01.11.(121.11-12)/ tasminn eva janmani mokṣa.kāṅkṣiṇāvisaraga.pakṣo
na-anuṣṭheyaḥ. / Vaikh 01.11.(121.12-15)/ sa.guṇe brahmaṇi buddhiṃ niveśyapaścāt-nir.guṇaṃ
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28546583 (0.0):
Vaikh 01.11.(121.5)/ tasmād visaraga.pakṣo na-anuṣṭheyo.
brahma-āśritya yatnaṃ kuryād iti \vijñāyate). / Vaikh 02.01.(122.1)/ atha vanasthasya śrāmaṇaka.vidhānaṃ.
Vaikh 02.01.(122.1-3)/ gṛhasthaḥ somayājī putraṃ pautraṃ ca
dṛṣṭvātat.putra.ādīn gṛhe saṃsthāpya mauṇḍyaṃ kṛtvā prājāpatyaṃ kṛcchraṃ
\caret). / Vaikh 02.01.(122.3-4) vasante śukla.pakṣe puṇya.kṣetre patnyā
sārdhaṃvana.āśramaṃ \yāti). / Vaikh 02.01.(122.4-5)/ pūrvasmin divase kṛta.snānaḥ saṃkalpyakuśa.udakaṃ
pītvā-upavāsaṃ \kuryād). / Vaikh 02.01.(122.5-6) aupāsana.homaṃ hutvā-agni.mayaṃ te yonir ityaraṇyām
\āropayed). / Vaikh 02.01.(122.6-8)/ darśapūrṇamāsa.vidhānena darbha.ādīn
saṃgṛhyapūrvavat paristaraṇa.kūrcān paridhīn / samidhoveṇu.daṇḍa.upavīta.kamaṇḍalu.valkala.ādīn \saṃbharati).
Vaikh 02.01.(122.8)/ pūrva.ukta.vidhinā-agni.kuṇḍaṃ \kuryād).
Vaikh 02.01.(122.8-10) aparasmin divase vaiśvānara.sūktena-agniṃmathitvā
prajvālya-agna-\āyāhy)/ upāvaroha-ity agniṃ nidhāya pūrvavat-
śrāmaṇaka.agni.āghāraṃ \juhoti). / Vaikh 02.01.(122.10-13)/ praṇamya-agniṃ pariṣicya-agne prāyaścitte tvam
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28549580 (0.064):
vā-agni.āyatanaṃ kṛtvā-āghāraṃ \juhuyād). / Vaikh 03.09.(139.16-150.2)/ agniṃ paristīrya-agner vāyavyāṃ
iti pañca.prāyaścittaṃ hutvā-apo.hiraṇya.avamānair ātmānaṃ
prokṣyabrahma.daivatyaṃ vaiṣṇavaṃ pañca.vāruṇaṃ ca pradhānān vyāhṛti.antaṃ
\yajet). / Vaikh 02.02(122.14-17)/ agneḥ pratīcyāṃ dvau kuśau
pūrva.agraunyasya-ūrdhve-aśmānaṃ nidhāya tat savitur vareṇyam iti
dakṣiṇapāda.aṅguṣṭhāgreṇa-aśmānam\adhitiṣṭhet) tejo.vatsava iti\on the
reading of the mantra, cf. Cal p.122n.4) valkalam ajinaṃ cīraṃvā paridhāya
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760054 (0.023):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18022938 (0.025):
The story of the King Caitika and the two sons of the Purohita
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11262051 (0.025):
blank and it is apparent that discussion on the karikas 11 and 12 has been
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509225 (0.026):
off, was inscribed with the commencement of the Mayūra Jātaka. The lost
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471278 (0.026):
Note that this definition of the puryaṣṭaka is not
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188061 (0.029):
Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186855 (0.030):
of the verses between the editions and the commentators. The order of the
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190533 (0.030):
of the verses between the editions and the commentators. The order of
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18541018 (0.037):
\Dutt; the MSS's reading should mean that the sādhaka speaks these words / as part of the mantra} /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 976895 (0.043):
%% group and construes with pāda c; pāda d means then `the one [mantra] / %% that is in the centre of the brahmamantras [viz. aghora]'.
pūrvavan mekhalā.ādīṃs trīṇy upavītāny uttarīyaṃ kṛṣṇājinaṃ ca-\ādadāty).
Vaikh 02.02(122.17-123.1) ācamya svasti deva-iti- agniṃ / pradakṣiṇaṃpraṇāmaṃ ca kṛtvā-\āsīta).
Vaikh 02.02(123.1-3)/ śaṃ no vedīr iti sva.mūrdhni prokṣya jayānabhyātānān
rāṣṭrabhṛto vyāhṛtīś ca hutvā-ājya.śeṣaṃ prāṇāyāmena \prāśnīyād) .
Vaikh 02.02(123.3-5)/ yoge yoga iti dvir ācamya śatam in nu
śarada-itipraṇāmam āgantrā samagan mahi-iti pradakṣiṇaṃ ca-ādityasya
\kurvīta). / Vaikh 02.02(123.5-6)/ rāṣṭrabhṛd-asi-iti- ūrdhva-agraṃ kūrcaṃ \gṛhṇīyāt).
Vaikh 02.02(123.6-10)/ oṃ bhūs tat savitur oṃ bhuvo bhargo
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952880 (0.025):
(1) praṇavo bhūr bhuvas suvaḥ - / tat-savitur vareṇiyaṃ bhargo devasya dhīmahi |
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869641 (0.025):
(1) praṇavo bhūr bhuvas suvaḥ / tatsavitur vareṇiyaṃ bhargo devasya dhīmahi |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9602690 (0.030):
pādaḥ oṃ bhūs tatsavitur vareṇyaṃ oṃ bhuvaḥ bhargo devasya dhīmahi oṃ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9602703 (0.032):
suvaḥ dhiyo yo naḥ pracodayāt iti pacchaḥ, oṃ bhūr bhuvas tatsavitur
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629696 (0.036):
p.45.1/.oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ/ tat savitur vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21621059 (0.036):
333.030. bhūrbhuvaḥ svaḥ/ / 333.030. tatsaviturvireṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288537 (0.037):
anteṣu veti pakṣe prayogaḥ 'oṃ tatsaviturvareṇyaṃ bhūḥ / / oṃ bhargo devasya dhīmahi bhuvaḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288493 (0.039):
oṃ bhūḥ tatsaviturvareṇyam / / oṃ bhūḥ bhargo devasya dhīmahi /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420198 (0.044):
oṃ bhūrbhuvasvaḥ tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288404 (0.052):
oṃbhūḥ tatsaviturvareṇyam / / oṃbhuvaḥ bhargo devasya dhīmahi /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406386 (0.058):
satyam akṣaram ity uktaṃ praṇavādinamo ḥntakam // LiP_2,23.20 // / oṃ bhūrbhuvaḥ svaḥ tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288559 (0.058):
oṃdhiyo yo naḥ pracodayāt bhuvaḥ // / oṃtatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt suvaḥ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9602718 (0.059):
ardhacaśaḥ, oṃ bhūrbhuvassuvas tatsavitur vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288417 (0.060):
oṃbhūḥ tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790415 (0.061):
oṃ śrāddhamidamacchidramastu oṃ saṅkalpasiddharastu / / oṃ bhūrbhuvaḥ svastatsaviturvareṇyaṃ bhargodevasya dhīmahi dhiyo yo naḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3589827 (0.061):
bhūr bhuvaḥ svar devasya savituḥ prasave bṛhaspatiprasūtā //
devasyoṃsuvardhiyo yo na iti paccho vyastām oṃ bhūr bhuvas tat savitur oṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629694 (0.021):
velāyāṃ sāvitrīṃ bhāṣate sma/ tad yathā/ / p.45.1/.oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ/ tat savitur vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288432 (0.035):
oṃsivaḥ tatsaviturveṇyaṃ bhargo devasya dhāmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21621062 (0.035):
velāyāṃ sāvitrīṃ bhāṣate sma/ / 333.030. bhūrbhuvaḥ svaḥ/ / 333.030. tatsaviturvireṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4788429 (0.040):
oṃ abhasma oṃ anādi oṃ nānā oṃ dhūdhū oṃ bhūḥ oṃ bhuvaḥ oṃ svaḥ anidhana
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952879 (0.041):
(1) praṇavo bhūr bhuvas suvaḥ - / tat-savitur vareṇiyaṃ bhargo devasya dhīmahi |
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869640 (0.041):
(1) praṇavo bhūr bhuvas suvaḥ / tatsavitur vareṇiyaṃ bhargo devasya dhīmahi |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790414 (0.056):
oṃ śrāddhamidamacchidramastu oṃ saṅkalpasiddharastu / / oṃ bhūrbhuvaḥ svastatsaviturvareṇyaṃ bhargodevasya dhīmahi dhiyo yo naḥ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9602686 (0.058):
pādaḥ oṃ bhūs tatsavitur vareṇyaṃ oṃ bhuvaḥ bhargo devasya dhīmahi oṃ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308793 (0.060):
Baudh2.10.17.41/ sāvitrīṃ sahasrakṛtva (āvartayet^śatakṛtvo^aparimitakṛtvo / Baudh2.10.17.42/ oṃ bhūr bhuvaḥ suvar iti jala.pavitram [K:
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639241 (0.060):
422.008. tatsavituvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi/ / 422.009. dhiyo yo naḥ pracodayāt//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649793 (0.060):
bhargā devasya dhīmahi/ dhiyo yo naḥ pracodayāt/
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2312555 (0.061):
RV_07.038.06.1{05} anu tan no jāspatirmaṃsīṣṭa ratnaṃ devasya
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6838839 (0.061):
RV_7,038.06a anu tan no jāspatir maṃsīṣṭa ratnaṃ devasya savitur iyānaḥ |
suvardhiyo yo na ity ardharcām oṃ bhūr bhuvaḥ suvas tat savitur iti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838514 (0.004):
oṃ iti | naḥ | neṣaṇi | parṣiṣṭhāḥ | oṃ iti | naḥ | parṣaṇi | ati | dviṣaḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308793 (0.023):
Baudh2.10.17.41/ sāvitrīṃ sahasrakṛtva (āvartayet^śatakṛtvo^aparimitakṛtvo / Baudh2.10.17.42/ oṃ bhūr bhuvaḥ suvar iti jala.pavitram [K:
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952879 (0.030):
(1) praṇavo bhūr bhuvas suvaḥ - / tat-savitur vareṇiyaṃ bhargo devasya dhīmahi |
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869640 (0.030):
(1) praṇavo bhūr bhuvas suvaḥ / tatsavitur vareṇiyaṃ bhargo devasya dhīmahi |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629694 (0.031):
velāyāṃ sāvitrīṃ bhāṣate sma/ tad yathā/ / p.45.1/.oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ/ tat savitur vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288427 (0.039):
oṃbhuvaḥ dhiyo yo naḥ pracodayāt / / oṃsivaḥ tatsaviturveṇyaṃ bhargo devasya dhāmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288554 (0.039):
oṃ tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi bhūḥ / / oṃdhiyo yo naḥ pracodayāt bhuvaḥ //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9602714 (0.040):
vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi oṃ suvaḥ dhiyo yo naḥ pracodayāt ity / ardhacaśaḥ, oṃ bhūrbhuvassuvas tatsavitur vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308565 (0.043):
Baudh2.10.17.27/ atha^antarvedi tiṣṭhan / oṃ bhūr bhuvaḥ suvaḥ / saṃnyastaṃmayā saṃnyastaṃ mayā saṃnyastaṃ mayā^iti / trir upāṃśu^(uktvā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790415 (0.047):
oṃ śrāddhamidamacchidramastu oṃ saṅkalpasiddharastu / / oṃ bhūrbhuvaḥ svastatsaviturvareṇyaṃ bhargodevasya dhīmahi dhiyo yo naḥ
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13237500 (0.048):
yadi sāmata oṃ svar janad ity āhavanīye juhuyāt yady anājñātā brahmatā oṃ / bhūr bhuvaḥ svar janad oṃ ity āhavanīya eva juhuyāt tadvākovākyasyarcāṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142460 (0.051):
āyātu bhagavāṃś cakras sarva saṃhāra vartakaḥ / 5.1.13.3 oṃ bhūr bhuvas suvas su bhū svayam bhūḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156708 (0.054):
na dvitīyo bhavodbhavāya svāhā / 6.20.9 īśa īśitre bhūr bhuvas suvar īśāya lokānām
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725831 (0.055):
gāyatraṃ chando 'nuprajāyasva traiṣṭhubhaṃ jāgatam ānuṣṭhubam oṃ bhūr / bhuvaḥ svar janad om [cf. TS 1.3.7.1 etc.]> iti
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406382 (0.056):
satyam akṣaram ity uktaṃ praṇavādinamo ḥntakam // LiP_2,23.20 // / oṃ bhūrbhuvaḥ svaḥ tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165188 (0.057):
8.1.42.2 sarva bhūta nivāraṇāyai huṃ phat svāhā / 8.1.42.3 bhūr bhuvas suvar om
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13405030 (0.059):
satyamakṣarīmatyuktaṃ praṇavādinamontakam // LiP_2,22.8 // / oṃ bhūrbhavaḥ suvaḥ tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557026 (0.060):
BhP_05.20.023/1 āpaḥ puruṣa-vīryāḥ stha punantīr bhūr-bhuvaḥ-suvaḥ / BhP_05.20.023/2 tā naḥ punītāmīva-ghnīḥ spṛśatām ātmanā bhuva iti
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12166151 (0.060):
[*811] Text: tharāya / [*812] Text: daḷa / 8.1.60.1 bhūr bhuvas suvar om
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164556 (0.061):
8.1.23.7 kariṣyāmy atra yat kiñcit[*792] tan me devo inumanyatām / 8.1.23.8 pūtas tasya / 8.1.23.9 oṃ bhūr bhuvas suvaḥ
samastāṃ casāvitrīṃ japtvā vanāśramaṃ praviśya brahmacarya.vrataṃ
\saṃkalpayet). / Vaikh 02.03(123-11)/ tat.patnī ca tathā brahmacāriṇī \syāt). / Vaikh 02.03(123.11-14) svayam eva-agniṃ pradakṣiṇīkṛtya-ājyena prājāpatyaṃ
dhātā.ādīn minda.āhutī vicchinnam aindraṃ vaiśvadevaṃ vaiśṇavaṃ bāhyaṃ
viṣṇornuka.ādīn prājāpatya.sūktaṃ tad.vrata.bandhaṃ ca punaḥ pradhānān
hutvāprājāpatya.vrataṃ \badhnāti). / Vaikh 02.03(123.14-16)/ sthitvā devasya tvā yo me daṇḍa iti dvābhyāṃ
pañca.sapta.nava.anyatamaiḥ parvabhir yuktaṃ keśānta.āyataṃvā-apy-avakraṃ
vaiṣṇavaṃ dvi.daṇḍam \ādadāti). / Vaikh 02.03(123.16-17)/ yena devā iti kamaṇḍalu.mṛd.grahiṇyau
pūrvavadupānaṭ.chatre ca \gṛhṇāty). / Vaikh 02.03(123.17-20)/ agnīn
gārhapatya.ādīn-ca-ujjvālya-agnihotraṃhutvā-āhavanīye prājāpatyaṃ
viṣṇu.sūktaṃ ca sarvatra-agnaye svāhā somāya viṣṇavesvāhā-iti hutvā-agnīn
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783281 (0.063):
tata omagnaye svāhā svāhā somāya caiva hi /AP_78.061ab/ / omagnīṣomābhyāṃ svāhāgnaye sviṣṭakṛte tathā //AP_78.061cd/ / ityāhuticatuṣkantu datvā kuryāttu yojanāṃ /AP_78.062ab/
araṇyām \āropayati). / Vaikh 02.03(123.20-124.1) vane-adrau vivikte nadī.tīre vanāśramaṃpraklpya
yathā.uktam agnikuṇḍāni \kuryāt). / Vaikh 02.03(124.1-2)/ patnyā saha-agnīn ādāyapātrādi.saṃbhāra.yukto
vanāśramaṃ \samāśrayati).aVKḥḍḥṣ 02.04(124.3-4)/ agnyāyatane prokṣya
khanitvā lekhāḥ ṣaḍ ullikhyasuvarṇa.śakalaṃ vrīhīṃś ca nidhāya
śrāmaṇaka.agniṃ \nidadhyāt). / Vaikh 02.04(124.4-7) vanyān eva pārthivān
vānaspatyānkulīra.udghāta.añchaṇān purāṇān kuśa.darbhān ūrṇā.stukāṃ
plakṣa.agraṃ sugandhi.tejanaṃ gugguluṃ hiraṇya.śakalān sūrya.kāntaṃ ca
\saṃbharati). / Vaikh 02.04(124.7-9)/ vānaprasthān ṛtvijo vṛtvā-agniṃ
mathitvāgārhapatya.ādīṃs tretā.agnīn pañca.agnīn
vā-agnyādheya.krameṇa-ādhāya-āhutī dve dvehutvā nityaṃ dvi.kālaṃ vanyair
eva \juhoti). / Vaikh 02.04(124.9-12)/ vanāśramī muniḥ / snāna.śauca.svādhyāya.tapo.dāna.ijyā.upavāsa.upasthanigraha.vrata.maunāni-iti
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029781 (0.054):
Yāj3.313a/ snānam mauna.upavāsa.ijyā.svādhyāya.upastha.nigrahāh /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294326 (0.058):
snānaṃ maunopavāsejyā- svādhyāyopasthanigrahāḥ /
niyamān / daśa-etānsatya.ānṛśaṃsya.ārjava.kṣamā.dama.prīti.prasāda.mārdava.ahiṃsā.mādhuryāṇi-iti
yama.andaśāmūṃś ca \samācarati). / Vaikh 02.04(124.12-15)/ bhaktyā
viṣṇuṃdhyāyann-agnihotra.śrāmaṇaka.agnihomau dvi.kālaṃ na-utsṛjan
grāmya.aśanaṃ tyaktvā vanya.oṣadhīḥ phalaṃ mūlaṃśākaṃ vā nitya.aśanaṃ
saṃkalpya tirodhā bhūr ity-āhṛtya- aparāhṇe svayaṃ patnīvā haviṣyam
āsrāvitaṃ \pacati). / Vaikh 02.04(124.16)/ vaiśvadeva.ante-athitīn abhyāgatān prāśayitvāmitaṃ
\prāśnāti). / Vaikh 02.05.(125.1)/ rātrau na-\aśnīyād). / Vaikh 02.05.(125.1-2)/ adhastād darbhāṃs tṛṇāni parṇāni
vā-āstīryasu.vrataḥ su.vratāṃ patnīṃ vinā-ekaḥ \śayīta).
Vaikh 02.05.(125.2-3)/ sā-asya śuśrūṣāṃ \karoty). enāṃ na-\upagacchet).
Vaikh 02.05.(125.3)/ mātṛvan niṣ.kāmaḥ prekṣeta-ūrdhva.retā jita.indriyo.
Vaikh 02.05.(125.4-5)/ darśapūrṇamāsau cāturmāsyaṃ / nakṣatra.iṣṭimāgrayaṇa.iṣṭiṃ ca vanya.oṣadhībhiḥ pūrvavad \yajed)
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548877 (0.064):
Va.11.46 darśapūrṇamāsa.āgrayaṇa.iṣṭi.cāturmāsya.paśu.somais^ca
anukramān. / Vaikh 02.05.(125.5-7)/ mūlaiḥ phalaiḥ pattraiḥ puṣpair vātat.tat.kālena
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8472966 (0.062):
phalairgṛhṇaṃti puṣpaiśca tathā mūlaiśca tāḥ punaḥ // BndP_1,7.138 //
pakvaiḥ svayam eva saṃśīrṇaiḥ prāṇaṃ pravartayann uttara.uttare-apy
adhikaṃ tapaḥ.saṃyogaṃphalādi.viśiṣtam \ācared).
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28548970 (0.055):
bhūmaunipatya-udgataiḥ pāda.spṛṣtair ācāmayan na-aśuciḥ syāt. / Vaikh 03.05.(136.1-2)/ vānaprastho nitya.svādhyāyī
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550061 (0.059):
kramukata.ambūla.śarkarādi.kraya.vikrayī. / Vaikh 03.13.(143.5-6)/ gūḍhāt kaṭakāraḥ kaṭakārī ca-iti. / Vaikh 03.13.(143.6-7)/ tato-anulomād anulomāyāṃ jātaś ca-anulomaḥpitur
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193689 (0.061):
Viṣṇu 3.89 smita-pūrva-abhibhāṣī syāt\ // / Viṣṇu 3.90 vadhyeṣv api na bhruṃkuṭīm ācaret\ //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225548 (0.063):
BP1.8.036e/ preṣyān vārdhuṣikāṃś ca^eva viprāñn^ śūdravad (ācaret // / BP1.8.037a/ ye^apy (apetāḥ svadharmebhyaḥ parapiṇḍa.upajīvinaḥ /
Vaikh 02.05.(125.7-10)/ atha vā-āhitāgniḥ sarvān agnīn araṇyāmāropya
sarvaiḥ saṃvāpa.mantraiḥ pārthivān vānaspatyāṃś ca sarvān
samūhyanirmanthya-etena vidhinā-agnim agnyādheya.vidhānena ca mantraiḥ
sarvaiḥ sabhyāgny.āyataneśrāmaṇaka.agnim ādhāya-\āharet).
Vaikh 02.05.(125.10)/ sabhyasya bhedaḥ śrāmaṇaka.agnir ity \āhuḥ).
Vaikh 02.05.(125.10-13)/ a.patnīkaś ca bhikṣuvad agnau / homaṃhutvā-araṇyādi.pātrāṇi ca prakṣipya putre bhāryāṃ nidhāya tathā-agnīn
ātmany āropyavalkala.upavīta.ādīn bhikṣā.pātraṃ ca saṃgṛhya- an.agnir
a.dāro gatvā vane \nivaset). / Vaikh 02.05.(125.13-15)/ tapasāṃ śramaṇam etan mūlaṃ tasmād etadvidhānam
enam agniṃ ca śrāmaṇakam ity \āha) vikhanāḥ. / Vaikh 02.06.(125.16-17)/ saṃnyāsa.kramaṃ. saptaty.ūrdhvaṃvṛddho-an.apatyo
vidhuro vā janma.mṛtyu.jarā.ādīn vicintya yoga.arthī yadā \syāt) tad.
Vaikh 02.06.(125.17-18)/ atha vā putre bhāryāṃ nikṣipya paramātmanibuddhiṃ
niveśya vanāt saṃnyāsaṃ \kuryāt). / Vaikh 02.06.(125.19-126.4)/ muṇḍito vidhinā snātvā grāmād bāhyeprājāpatyaṃ
caritvā pūrvāhṇe tri.daṇḍaṃ śikyaṃ kāṣāyaṃ kamaṇḍalum ap.pavitraṃ
mṛd.grahaṇīṃ bhikṣā.pātraṃ ca saṃbhṛtya trivṛtaṃ prāśya- upavāsaṃkṛtvā
dine-apare prātaḥ snātvā-agnihotraṃ vaiśvadevaṃ ca hutvā vaiśvānaraṃ
dvādaśa.kapālaṃ \nirvapet). / Vaikh 02.06.(126.4-6)/ gārhapatya.agnāv ājyaṃ
saṃskṛtya-āhavanīyepūrṇa.āhutī puruṣasūktaṃ ca hutvā-agnaye somāya
dhruvāya dhruva.karaṇāya paramātmane nārāyaṇāya svāhā-iti \juhoti).
Vaikh 02.07.(126.7-8)/ sruci sruveṇa catur gṛhītaṃ gṛhītvā sarva.agniṣvoṃ
svāhā-iti \juhuyād). / Vaikh 02.07.(126.8-9)/ agnihotrahavaṇīm āhavanīye mṛt.śilāmayebhyo-anyāni
pātrāṇI gārhapatye \prakṣipati). / Vaikh 02.07.(126.9-10)/ gṛhastho-anāhitāgnir aupāsane vanasthaś
caśrāmaṇaka.agnau homaṃ hutvā pātrāṇi \prakṣipet).
Vaikh 02.07.(126.10-12)/ paccho-ardharcaśo vyastāṃ samastāṃ casāvitrīṃ
japtvā bhikṣāśramaṃ praviśāmi-iti taṃ \praviśati). / Vaikh 02.07.(126.12-14) antar vedyāṃ sthitvā gārhapatya.ādīn yā teagne
yajñiya-iti pratyekaṃ trir āghrāya bhavataṃ naḥ sa.manasāv ity ātmany
\āropayet). / Vaikh 02.07.(126.14-16)/ bhūr bhuvaḥ suvaḥ saṃnyastaṃ mayā-iti
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308566 (0.064):
Baudh2.10.17.27/ atha^antarvedi tiṣṭhan / oṃ bhūr bhuvaḥ suvaḥ / saṃnyastaṃmayā saṃnyastaṃ mayā saṃnyastaṃ mayā^iti / trir upāṃśu^(uktvā
trirupāṃśu-uccaiś ca praiṣam uktvā dakṣiṇa.hastena sakṛt-jalaṃ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308573 (0.061):
saṃnyastaṃmayā saṃnyastaṃ mayā saṃnyastaṃ mayā^iti / trir upāṃśu^(uktvā / triruccaiḥ //
pītvā-ācamya tathā-eva-uktvā trir jala.añjaliṃ \visṛjen).
Vaikh 02.07.(16-17)/ mekhalāṃ catvāry upavītāny ekaṃ vā-upavītaṃkṛṣṇājinam
uttarīyaṃ ca pūrvavad \dadāti). / Vaikh 02.08.(126.18-20)/ devasya tvā yo me daṇḍaḥ sakhā me
gopāya-ititribhis tri.daṇḍaṃ yad asya pāre rajasa iti śikyaṃ yena devāḥ
pavitreṇa- ity appavitraṃ yenadevā jyotiṣa-iti kamaṇḍalu.mṛd.grahaṇyāv
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308625 (0.056):
Baudh2.10.17.33/ yad asya pāre rajasa iti śikyaṃ (gṛhṇāti // / Baudh2.10.17.34/ yena devāḥ pavitreṇa^iti jala.pavitraṃ (gṛhṇāti //
\ādadīta). / Vaikh 02.08.(127.1)/ snātvā-aghamarṣaṇa.sūktena-aghamarṣaṇaṃ kuryāt
Vaikh 02.08.(127.1-3)/ ācamya ṣoḍaca prāṇāyāmān kṛtvā sahasraṃ śataṃ vā
sāvitrīṃ japtvā tathā bhikṣā.pātram alābu dāravaṃ mṛn.mayaṃ vā\gṛhṇāti).
Vaikh 02.08.(127.3-5) praṇava.ādy.ādibhiḥ\cf.Cal p.127n.2) pṛthak pṛthak
sapta.vyāhṛtibhis tarpayāmi- iti devebhyo jale-adbhis tarpayitvā-ādyābhiś
catasṛbhiḥsvadhā-iti pitṛbhyas tarpayet / Vaikh 02.08.(127.5-6)/ ud vayaṃ tamasa ity ādityam \upatiṣṭheta).
Vaikh 02.08.(127.6-7)/ jala.añjaliṃ visṛjya-abhayaṃ sarvabhūtebhyo
\dadyād). / Vaikh 02.08.(127.7-8)/ adhyātma.rato yatir bhikṣā.aśī niyama.yamāṃś
casamācaran saṃyata.indriyo dhyāna.yogena paramātmānam \īkṣate).
Vaikh 02.09.(127.9)/ dharmyaṃ sad.ācāraṃ. / Vaikh 02.09.(127.9-11) nivītī dakṣiṇe karṇe yajña.upavītaṃkṛtvā-utkaṭikam
āsīno- ahany udaṅ.mukho rātrau dakṣiṇā.mukhas tṛṇair antarite mūtra.purīṣe
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549186 (0.023):
mutra.purīṣe kuryāt(kṛ-)^udaṅ.mukhas^ca^ahani / naktam^dakṣiṇā.mukhas^sandhyām āsīta(ās-)^uttaram //{BṣPṣ mutra.purīṣe}{F
\visṛjen)-. / Vaikh 02.09.(127.11-12)/ nadyāṃ goṣṭhe pathi chāyāyāṃ bhasmany apsukuśe
darbhe vā na- \ācaret). / Vaikh 02.09.(127.12-13) go.vipra.udaka.agni.vāyu.arka.tārā.indūn napaśyan
\kuryāt). / Vaikh 02.09.(127.13-16) vāma.hastena liṅgaṃ / saṃgṛhya-utthāya-udakasyapārśve tathā- āsīno brahmacārī gṛhastho-api śiśne
dvir hastayoś ca dvir.dvir gudeṣaṭkṛtvas- mṛdaṃ dattvā-uddhṛtair eva
jalaiḥ śaucaṃ \kuryāt). / Vaikh 02.09.(127.16-17)/ karaṃ vāmaṃ daśa kṛtvaḥ karāv ubhau ca
tathāmṛdā-adbhiḥ \prakṣālayet). / Vaikh 02.09.(127.17)/ vanasthasya bhikṣoś ca-etad dvi.guṇaṃ \bhavati).
Vaikh 02.09.(127.17-18)/ rātrau yathā.ukta.ardhaṃ vā. / Vaikh 02.09.(127.18-128.1)/ reto.visarge mūtravat-śaucaṃ kartavyaṃ.retasas
trir ity eke. / Vaikh 02.09.(128.1-3)/ sa.upavītī prāṅ.mukha udaṅ.mukhovā-anyatra-āsitvā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299735 (0.042):
Baudh1.5.8.11/ prāṅ.mukha udaṅ.mukho vā^āsīnaḥ śaucam (ārabheta śucau
mṛdā-ambunā pūrvavat pādau pāṇī ca prakṣālya-ācamya mantreṇa- \ācamati).
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3165401 (0.060):
annapīṭhaṃ satoyaṃ ca mahāpīṭhe vinikṣipet // Vis_20.302 // / prakṣālya pādau hastau ca ācamya vidhinā punaḥ /
Vaikh 02.10.(128.4-5) brāhmaṇo hṛdgābhiḥ kṣatriyaḥ kaṇṭhagābhir
vaiśyastālugābhir adbhir ācāmeta.
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21063575 (0.061):
kaṇṭha gābhir nṛpaḥ śudhyet tālugābhis tathorujaḥ |
Vaikh 02.10.(128.5-6)/ ātmānaṃ prokṣya praty.arkam apo visṛjya-arkaṃ
paryety. / Vaikh 02.10.(128.6-8)/ udakasya-agner vāma.pārśvaṃ prāṇān āyamyapratyekam
oṃ.kārādi.sapta.vyāhṛti.pūrvāṃ gāyatrīm ante sa.śiraskāṃ trir\japet). sa
prāṇāyāmas. trīn ekaṃ vā prāṇāyāmaṃ kṛtvā pūtaḥ.
Vaikh 02.10.(128.8-10) śataṃ daśa aṣṭau vā sāvitrīṃa sāyaṃ.prātaḥ sandhyām
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25773335 (0.061):
prātaḥ pañcamahātīrthe snātvā sandhyāmupāsya ca /
upāsya naiśikam āhnikaṃ ca-eno-\apamṛjyate). / Vaikh 02.10.(128.10)/ dvijātiḥ sandhyā.upāsana.hīnaḥ śūdra.samo \bhavati).
Vaikh 02.10.(128.11)/ brahmacārī sva.nāma saṃkīrtya-abhivādayed ahaṃbho
Vaikh 02.10.(128.11-13)/ śrotre ca saṃspṛśya guroḥ pādaṃ dakṣiṇaṃdakṣiṇena
pāṇinā vāmaṃ vāmena vyatyasyar āpādamgṛhṇann ānata.śīrṣo-\abhivādayaty).
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25313307 (0.053):
bhīmā śyāmavamā dakṣiṇena vajradhāriṇī vāmena khaḍgapheṭakadhāriṇī /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2465108 (0.056):
dakṣiṇena pāṇinā bhramayantam, urasi dolāyamānenāpiṅgalāgreṇa
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434775 (0.064):
anvārabdhena savyena pāṇinā dakṣiṇena tu / / devarṣostarpayed dhīmānudakāñjalibhiḥ pitan // KūrmP_2,18.87 //
Vaikh 02.10.(128.14)/ āyuṣmān bhava saumya-ity enaṃ \śaṃsed).
Vaikh 02.10.(128.14)/ an.āśīr vādī na-abhivandyo.
Vaikh 02.10.(128.14-15)/ mātā pitā gurur vidvāṃsaś ca / pratyahamabhivādanīyāḥ.
Vaikh 02.11.(128.16)/ anye bāndhavā viproṣya pratyāgatya-abhivandyāḥ
Vaikh 02.11.(128.16-18)/ jyeṣṭho bhrātā pitṛvyo mātulaḥ śvaśuraś ca
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414647 (0.045):
(2.5.589) patipatnyoḥ prasūḥ śvaśrūḥ śvaśurastu pitā tayoḥ / (2.5.590) piturbhrātā pitṛvyaḥ syānmāturbhrātā tu mātulaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15825992 (0.051):
vratopadeśakaścaiva bhayatrātānnado hi ca // NarP_1,9.87 // / śvaśuro mātulaścaiva jyeṣṭhabhrātā pitā tathā /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25933681 (0.052):
pitrur bhrātā pitṛvyaḥ / / mātur bhrātā mātulaḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5382023 (0.054):
vyaḍḍulacau pratyayau nipātyete . pituḥ bhrātā pitṛvyaḥ . mātuḥ bhrātā / mātulaḥ . mātāmahapitāmaheti kim nipātyate . mātṛpitṛbhyām pitari ḍāmahac
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564938 (0.055):
upādhyāyaḥ pitā jyeṣṭhabhrātā caiva mahīpatiḥ / / mātulaḥ śvaśurastrātā mātāmahapitāmahau // Valc_2,16.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19716701 (0.056):
01,212.001d@114_0225 kanyāyās tu pitā bhrātā mātā mātula eva ca / 01,212.001d@114_0226 pitṛbhrātā guruś cāpi dāne tu prabhutāṃ gataḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428745 (0.057):
upādhyāyaḥ pitā jyeṣṭho bhrātā caiva mahīpatiḥ / / mātulaḥ śvaśurastrātā mātāmahapitāmahau /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20771334 (0.058):
13,134.057d@015_4488 tāṃ tu kanyāṃ pitā mātā bhrātā mātula eva vā / 13,134.057d@015_4489 pitṛvyaś ceti pañcaite dātuṃ prabhavatāṃ gatāḥ
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285769 (0.059):
api bhrātā suto 'rghyo vā śvaśuro mātulo 'pi vā / / nādaṇḍyo nāma rājño 'sti dharmād vicalitaḥ svakāt // Yj_1.358 //
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21256034 (0.062):
ete nipātyante / piturbhrātā pitṛvyaḥ / māturbhrātā mātulaḥ / mātuḥ pitā
pitṛvat pitṛ.ṣvasā mātṛ.ṣvasā jyeṣṭha.bhharyā bhaginī jyeṣṭhā ca
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201565 (0.040):
Viṣṇu 32.03 mātṛ-ṣvasā pitṛ-ṣvasā jyeṣṭhā svasā ca //
mātṛvatpūjitavyāḥ. / Vaikh 02.11.(128.18-19)/ sarveṣāṃ mātā śreyasī guruś ca śreyān.
Vaikh 02.11.(128.19-129.1)/ paras triyaṃ yuvatim aspṛśan / bhūmāv\abhivādayed).
Vaikh 02.11.(129.1)/ vandyānāṃ vandanādāyur.jñāna.bala.ārogya.śubhāni
\bhavanti). / Vaikh 02.11.(129.2)/ yajña.upavīta.mekhalā.ajina.daṇḍān pareṇa dhṛtānna
\dhārayet). / Vaikh 02.11.(129.2-4)upākṛtya-an.ālasyaḥ śuciḥ praṇava.ādyaṃ
vedamadhīyāno-amāvāsyāyāṃ paurṇamāsyāṃ caturdaśyoḥ pratipador aṣṭamyoś ca
na-adhīyīta. / Vaikh 02.11.(129.4-5)/ nitya.jape home ca-an.adhyāyo na-asti.
02.11.(129.5-8)/mārjāra.nakula.maṇḍūka.śva.sarpa.gardabha.varāha.paśu.ādiṣv
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318244 (0.060):
GautAA_1,1.60 / GautSt_1.59: śvanakulasarpamaṇḍūkamārjārāṇāṃ try aham
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887778 (0.061):
śvanakulasarpamaṇḍūkamārjārāṇāṃ tryahamupavāso vipravāsaśca // Gaut_1.64
antarāgateṣv ahorātraṃ sūtaka.pretakayor āśauce tāvat kālaṃ tisro-aṣṭakāsu
gurau prete ca trirātram an.adhyāyaḥ \syāt).
Vaikh 02.12.(129.9-10)/ tad.bhāryā.putrayoḥ sva.śiṣyasya
ca-uparamemanuṣya.yajñe śrāddha.bhojane ca-ekāham an.adhyāyaḥ syāt
āpad.ārtyor aprāyatye. / Vaikh 02.12.(129.10-14)/ vṛkṣa.nau.yāna.śayaneṣv ārūḍhaḥ prasārita.pādo
mūtra.purīṣa.reto.visarge grāme-antaḥśave satya.bhakṣyānna.bhojane
chardane śmaṣāna.deśe sandhyā.stanite bhū.kampe dig.dāhe-aśani.ulkā.nipāte
rudhira.upala.pāṃsu.varṣe sūrya.indu.rāhu.grahaṇe ca tat tat kāle
na-\adhīyīta). / Vaikh 02.12.(129.14-15)/ paratra-iha śreyas.karo vedas. tad adhyetavyo.
Vaikh 02.12.(129.15)/ ante visṛjya praṇavaṃ \bravīti). / Vaikh 02.12.(129.15-16) laukika.agnau samidhau hutvā
bhikṣā.annaṃmedhā.pradaṃ śuddhaṃ maunī \bhuñjīta).
Vaikh 02.12.(129.16-130.3)/ pauṣe māghe vā msāse grāmād bahirjala.ante
pūrvavad vratavisarga.homaṃ hutvā svādhyāyam utsṛjya pakṣe śukle vedaṃ
kṛṣṇeveda.aṅgaṃ ca yāvad antaṃ samadhītya guror dakṣiṇāṃ dattvā
samāvartī\syāt). / Vaikh 02.13.(130.4-5)/ madhyāhne śuddhe jale mṛd.adbhiḥ pādau hastau
cadhāvayitvā-ācamya-aṅgāni saṃśodhya-apaḥ \punantv) iti jale \nimajjed).
Vaikh 02.13.(130.5-7)/ ācānto vaiṣṇavair mantrair viṣṇuṃ hiraṇya.śṛṅgamiti
varuṇaṃ ca praṇamya-agha.maṛṣaṇa.sūktena-agha.maṛṣaṇaṃ kṛtvā-idam āpaḥ
śivāiti\snāyād). VKḥḍḥṣ 02.13.(130.7-9) āśramiṇaś catvāraḥ snānaṃ nityam
evaṃpūrva.uktena vidhinā kāmyaṃ naimittikaṃ ca \kurvanti).
Vaikh 02.13.(130.9-10)/ dhauta.vastreṇa-āchādya pūrvavad / ācamyaprokṣya-āsīnas tiṣṭhan vā kṛta.prāṇāyāmaḥ sāvitrīṃ japtvā-ādityam
\upatiṣṭheta). / Vaikh 02.13.(130.10-14)/ dakṣiṇa.pāṇinā tīrthena brāhmeṇabhūpati.ādīn
daivena nārāyaṇa.adīn kūpya.adīṃś ca-ārṣeṇa viśvāmitra.ādīn
paitṛkeṇapitṛ.ādīn adbhis tarpayitvā brahmayajñaṃ kariṣyann ity amiṣe
tvā-ūrje tvā-iti yathā.kāmaṃyajuḥ.saṃhitām ādyāṃ strīn anuvākān svādhyāyaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944638 (0.046):
pramāṇena nopalabhyate, śrutyā tu gamyate, īṣe tveti chinati, ūrje tvety / anumārṣṭīti{*2/167*}. tathā āyuryajñena kalpatām, prāṇo yajñena kalpatām
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152272 (0.055):
īle gārhapatya yajñam āvāhayāmīṣe tvorje tvāpo vā ida(g)ṃ sarvam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562588 (0.058):
nopatṛndyād ayatāḥ syur yatra tanniṣṭhaṃ tad upatṛndyāt paśūnāṃ yatyaīṣe / tvorje tvetīṣe hy eṣorje hy eṣā devebhyaḥ śundhasva devebhyḥ śumbhasveti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14126256 (0.061):
RV_10,137.07c anāmayitnubhyāṃ tvā tābhyāṃ tvopa spṛśāmasi || / RV_10,138.01a tava tya indra sakhyeṣu vahnaya ṛtam manvānā vy adardirur
\kurvīta). / Vaikh 02.13.(130.14-15)/ naimittikam ṛtaṃ ca satyaṃ ca-ity / ādi.sūktānicatur vedādi.mantrān vā-apy \adhīyīta).
Vaikh 02.13.(130.15-16)/ sarvayajñānām ādir brahmayajñaḥ.
Vaikh 02.13.(130.16)/ tasmād upanayana.prabhṛty-eva dvijaiḥ kartavyo. / Vaikh 02.13.(130.17-18)/ nadyāṃ tīrthe deva.khāte sarasi taṭāke vāsāmānye
snānaṃ \kuryāt). / Vaikh 02.14.(131.1)/ parasya-udake mṛt.piṇḍān pañca-uddhṛtya \snāyāt).
Vaikh 02.14.(131.1-2)/ kūpe tat.tīre triḥ kumbhena-\abhiṣiñced).
Vaikh 02.14.(131.2)/ ucchiṣṭo nagno vā na \snāyāt). tathā na \śayīta).
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4736750 (0.038):
na.naktam.snāyān.na.nagnaḥ.snāyān.na.nagnaḥ.śayīta.na.nagnām.striyam.īkṣeta.anyatra.maithunād.varṣati.na.dhāven.na.vṛkṣam.ārohen.na.kūpam.avarohen.na.bāhubhyām.nadīm.taren.na.saṃśayam.abhyāpadyeta.mahad.vai.bhūtam.snātako.bhavati.iti.vijñāyate./
Vaikh 02.14.(131.3)/ āturo-apsu na-\avagāheta). / Vaikh 02.14.(131.3-5)/ āturasya snāne naimittike daśa kṛtvo dvādaśakṛtvo
vā tam an.āturo jale -avagāhya-ācamya \spṛśet). tataḥ sa pūto \bhavati).
Vaikh 02.14.(131.5-7)/ dvi.kālaṃ homa.ante pādauprakṣālya-ācamya-āsane
prāṅ.mukhaḥ pratyaṅ.mukhaḥ vā sthitvā caturaśra.upalipte maṇḍale śuddhaṃ
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10192005 (0.064):
<5.33/2> sthūla+āsane samāsīnaḥ !prāṅ*mukho* vā*apy*udaṅ+mukhaḥ !
pātraṃ \nyaset). / Vaikh 02.14.(131.7)/ tatra-annaṃ prakṣipya tat \pūjayati).
Vaikh 02.14.(131.7-9)/ dvau pādāv ekaṃ vā bhūmau nidhāya prasannaṛtaṃ tvā
satyena \pariṣiñcāmi)-iti sāyaṃ \pariṣiñcati). satyaṃ tv
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768416 (0.054):
'iheta devīḥ' iti dvābhyāmṛgbhyāṃ santatadhārayodapātramavasiñcati || / [ṛtaṃ tvā satyena pariṣiñcāmi jātavedaḥ iti saha havirbhiḥ
artena\pariṣiñcāmi)-iti prātar. / Vaikh 02.14.(131.9-11)/ amṛta.upastaraṇam asi-ity ādhāvaṃ pītvāvidhinā
prāṇa.āhutīr hutvā-annam anindann \aśnāti).
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307391 (0.052):
Baudh2.7.12.4/ pañca.annena prāṇa.āhutīr (hutvā tūṣṇīṃ bhūyo
Vaikh 02.14.(131.11) bhuktvā-amṛta.apidhānam asi-ity / apaḥpītvā-ācamya-\ācāmed).
Vaikh 02.14.(131.11-12)/ eka.vāsāḥ śayānas tiṣṭhann / a.snāna.japa.homīśuṣka.pāda udaṅ.mukho vā na-\aśnāti).
Vaikh 02.14..(131.13)/ bhinna.pātre-annaṃ / paryuṣitaṃśayana.āsana.utsaṅga.sthaṃ vā na \bhuñjīta).
Vaikh 02.14.(131.13-14)/ añjalinā-apo na \pibed). / Vaikh 02.14.(131.14-15)/ ucchiṣṭa.aśucy.āśauci.patitataiḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975917 (0.056):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a / ucchīrṣake śriyai kuryād Mn_3.89[79M]a
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301411 (0.059):
Baudh1.6.14.1/ mṛnmayānāṃ pātrāṇām ucchiṣṭa.samanvārabdhānām avakūlanam // / Baudh1.6.14.2/ ucchiṣṭa.lepa.upahatānāṃ punar.dahanam //
spṛṣṭhaṃsūtaka.pretake ca-annaṃ na-\aśnīyāt). / Vaikh 02.15.(132.1)/ tila.saktu.dadhi.lājaṃ ca rātrāv abhakṣyam.
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24792287 (0.0):
Ap1.5.17.13/ yathā.āgamaṃ yajñe / / Ap1.5.17.14/ na-[apaṇīyam annam [aśnīyāt /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025359 (0.009):
Yāj3.15a/ ācārya.pitṛ.upādhyāyān (nirhṛtya^api vratī vratī /(p.331) / Yāj3.15c/ samkaṭa.annam ca na^(aśnīyān na ca taih saha (samvaset //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21295709 (0.025):
prasūtāḥ pariveṣṭāraḥ pariveṣanti caturo nānāgotrān brāhmaṇān bhojayateti / brūyettoṣu bhuktavātsvannamasmā upāharantīti (bau.gṛ.1 2) kalpāntaram
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5084897 (0.034):
(GBr_2,5.9y) tad yathā śreṣṭhini saṃvaśreyur api vidviṣāṇā evam evaitac / chreṣṭhino vaśeyānnam annasyānucaryāya kṣamante || 9 ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3319162 (0.035):
annapate3'nnamihā2''harā2''haro3miti || ChUp_1,12.5 ||
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10673388 (0.038):
gauṅgavam apaśyat tenānnādo 'bhavad yad annaṃ vitvā gardadyad agaṅgūyat / tad gauṅgavasya gauṅgavatvam annādyasyāvarudhyai gauṅgavaṃ kiyate
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10299772 (0.040):
12,100.015a carāṇām acarā hy annam adaṃṣṭrā daṃṣṭriṇām api / 12,100.015c apāṇayaḥ pāṇimatām annaṃ śūrasya kātarāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28067765 (0.044):
devānatyaśnātīti sa yadevāśitamanaśitaṃ tadaśnīyāditi yasya vai havirna
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21098713 (0.044):
vaiṣñavānāṃ hi bhoktavyaṃ prārthyānnaṃ vaiṣñavaiḥ sadā | / avaiṣñavānām annaṃ tu parivarjyam amedhyavat // Hbhv_9.279 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311422 (0.045):
(caratyayājyaṃ vā (yājayaty apratigrāhyasya vā (pratigṛhṇāty / anāśya.annasyavā^annam (aśnāty acaraṇīyena vā (carati //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517350 (0.050):
Manu11.157a[156ṃa]/ māsikānnaṃ tu yo 'aśnīyād) asamāvartako dvijaḥ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13052372 (0.051):
RV_10.099.05.2{14} vamrasya manye mithunā vivavrī / annamabhītyārodayanmuṣāyan / RV_10.099.06.1{14} sa id dāsaṃ tuvīravaṃ patirdan ṣaḷakṣantriśīrṣāṇaṃ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601294 (0.057):
māsikānnaṃ tu yo 'śnīyād asamāvartako dvijaḥ /
Vaikh 02.15.(131.1-2)/ annaṃ paryuṣitam ājyena dadhnā vā yuktaṃ bhojyaṃ.
Vaikh 02.15.(131.2-3)/ krimi.keśa.kīṭa.yutaṃ gavā.ghrātaṃ pakṣi.jagdhaṃ ca
bhasma.adbhiḥ prokṣitaṃ śuddhaṃ. / Vaikh 02.15.(131.3-5) śva.kākādy.upahate bahvanne tasmin
puruṣa.āśamana.mātraṃ tatra-eva-uddhṛtya vyapohya pavamānaḥ suvarjana iti
bhasma.jalaiḥ prokṣya darbha.ulkayā sparśayitvā \gṛhṇīyāt).
Vaikh 02.15.(132.6-7)/ prasūte-antar.daśāhe / go.kṣīraṃsadā-ekaśapha.uṣṭra.strīṇāṃ payaś ca
pala.aṇḍuka.vakala.śuna.gṛñcana.viḍjam anuktaṃ\reading uncertain Cal
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214759 (0.025):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313355 (0.026):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.029):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.030):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22325966 (0.031):
s.)(viśeṣam, n. 1st s. [or: `distinct'] from the featureless thing
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.032):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.032):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16503820 (0.034):
VollmondopferN pp.94ffN 134ff; on the iDaaN 122ff.; on nigadasN see / WeberDs ISt. iS.217N etc; on the saamidhenii verses Hillebrandt op.cit.N
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562857 (0.035):
KAZ01.9.11cd/ jayaty ajitam atyantaṃ śāstra.anugama.śastritam //E / (Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629246 (0.035):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214769 (0.035):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.036):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188059 (0.036):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797308 (0.037):
As Chapter 20, on combinatrics concerning Sanskrit prosody, has not been
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447541 (0.037):
G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715777 (0.043):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 850948 (0.045):
an additional fragment for A1 and B4 respectively, ed. Lüders SBAW 1911,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020014 (0.046):
The Buddha, invited by King Ajātaśatru, regrets for the sin commited by
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581706 (0.046):
(vīi) ṃisconduct^ (ix) Prohibition of favours and dealings)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941321 (0.046):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
p.132n.1)/ matsya.māṃsaṃ ca varjanīyaṃ. / Vaikh 02.15.(132.8)/ yajña.śiṣṭaṃ māṃsaṃ bhakṣaṇīyam.
Vaikh 02.15.(132.8-9)/ udakyā.spṛṣṭaṃ śūdra.anulomaiḥ spṛṣṭaṃ teṣāmannaṃ
ca \varjayet). / Vaikh 02.15.(132.9-10)/ svadharma.anuvartināṃ śūdra.anulomānām
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1399926 (0.053):
kṣatriyagrahaṇaṃ pradarśanārtham6 / / anyeṣām api svadharmānuṣṭhānaṃ7 / śreyaskaram8 / tad anena9 prakāreṇa śreyaskare jñānaṃ karma ca
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303219 (0.054):
Baudh2.1.2.6/ śūdra.sevanam // / Baudh2.1.2.7/ śūdrā.abhijananam //
āmaṃkṣudhitasya saṃgrāhyaṃ. / Vaikh 02.15.(132.10-11)/ sarveṣāṃ pratiloma.antarāla.vrātyānām āmaṃpakvaṃ
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550052 (0.032):
Vaikh 03.13.(143.4-5)/ vaiśyataḥ śūdrāyāṃ cūcukaḥ / kramukata.ambūla.śarkarādi.kraya.vikrayī.
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390534 (0.044):
1. ^dhido / 2. nātmoyalambha drati / 3. ^samāvṛnta iti / 4. śūdraderātmādarśanābhāvaṃ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303219 (0.050):
Baudh2.1.2.6/ śūdra.sevanam // / Baudh2.1.2.7/ śūdrā.abhijananam //
ca kṣudhito-api yatnān na \gṛhṇīyāt). / Vaikh 02.15.(132.11-12)/ taiḥ spṛṣṭi.saṃmiśraṃ para.pakvaṃ ca
\saṃtyajati). / Vaikh 02.15.(132.12-13) nityaṃ śruti.smṛti.uditaṃ karma
kurvanmano.vāk.kāya.karmabhiḥ śanair dharmaṃ \samācarati).
Vaikh 03.01.(133.1-2)/ gṛhastha.āśramī dve yajña.upavīte vaiṇavaṃdaṇḍaṃ
kamaṇḍaluṃ ca \dhārayet). / Vaikh 03.01.(132.2-3)/ snātvā sa.bhāryo gṛhya.agnau gārhyāṇi
karmāṇiśrauta.agniṣu śrautāni \kuryāt). / Vaikh 03.01.(133.3-4)/ sāyaṃ ca homa.ante-atithīn abhyāgatānprāśayitvā
mitaṃ prāśya patnyā \śayīta). / Vaikh 03.01.(133.4-5)/ ārdra.pādaḥ pratyaguttara.śirāś na \svapity)-.
Vaikh 03.01.(133.5)/ ṛtu.rātriṣu svabhāryām \upagacched).
Vaikh 03.01.(133.5-6) ādau tri.rātramṛtumatī.gamana.sahāsana.śayanāni
\varjayet). / Vaikh 03.01.(133.6-7)/ paradārān na \saṃgacchet).
Vaikh 03.01.(133.7)/ paradāra.gamanād āyuḥ śrīr
brahma.varcasaṃ\vinaśyati). / Vaikh 03.01.(133.7-8)/ bhāryayā saha na-\aśnāty).
Vaikh 03.01.(133.8)/ aśnantīṃ tāṃ jṛmbhamāṇāṃ nagnāṃ ca na-\avalokayet).
Vaikh 03.01.(133.9)/ asatyavādaṃ \varjayaty). / Vaikh 03.01.(133.9)/ asatyāt paraṃ pāpaṃ satyāt paro dharmaś ca na-\asti).
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19625914 (0.047):
01,069.024a nāsti satyāt paro dharmo na satyād vidyate param
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20749509 (0.047):
13,134.057d@015_0798 nāsti satyāt paro dharmo nānṛtāt pātakaṃ param
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10329370 (0.047):
12,156.024a nāsti satyāt paro dharmo nānṛtāt pātakaṃ param
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439955 (0.047):
12,329.011a nāsti satyāt paro dharmo nāsti mātṛsamo guruḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583721 (0.047):
nāsti satyātparo dharmo nānṛtātpātakaṃ param /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13222080 (0.047):
N1.206a/ nāsti satyāt paro dharmo nānṛtāt pātakaṃ param /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3617588 (0.047):
nāsti satyāt paro dharmo nānṛtāt pātakaṃ param /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27010888 (0.047):
<12329.11/1> nāsti satyāt paro dharmo !nāsti mātṛsamo guruḥ !
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1125063 (0.054):
karmaṇām asureśvara__Vdha_079.*(136) / nāsti satyāt paro dharmo__Vdha_079.126
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13524080 (0.054):
nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ__Vdha_056.033 / nāsti satyāt paro dharmo__Vdha_079.126
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26337591 (0.063):
13,134.057d@015_0798 nāsti satyāt paro dharmo nānṛtāt pātakaṃ param
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18855563 (0.063):
nāsti satyaparo dharmo nānṛtātpātakaṃ param // RKV_97.66 //
Vaikh 03.01.(133.10-11) / sarvaprāṇi.hito-adroheṇa-eva\jīvec)-śuddha.arthavān kusūla.dhānyaḥ
kumbhī.dhānyo-a.śvastaniko vā \syāt). / Vaikh 03.01.(133.11-12)/ dvijātiḥ patita.antyajātān na \spṛśed).
Vaikh 03.01.(133.12)/ udaye-astamaye ca sūryaṃ na-\īkṣeta).
Vaikh 03.01.(133.12-13 / deva.guru.vipra.ghṛta.kṣīra.dadhi.mṛt.toya.samid.darbha.agni.vanaspatīnpradakṣiṇaṃ
\gacchet). / Vaikh / 03.02.(133.14)/snātaka.rāja.guru.śreṣṭha.rogi.bhārabhṛd.antarvatnīnāṃ
deyo.\Cal reads jyeṣṭha inst. of śreṣṭha, ṭr.p.214n.1)
Vaikh 03.02.(133.15)/ vāta.arka.raśmibhiḥ panthānaḥ \śudhyanti).
Vaikh 03.02.(133.15-16)/ parasya-āsana.śayanāny adattāni na-\upayuñjīta).
Vaikh 03.02.(133.16)/ adatteṣu-upayukteṣu svapuṇya.caturthāṃśo \jahāti).
Vaikh 03.02.(133.17)anya.upayuktāni vastra.mālya.upānaṭ.chattrāṇina-eva
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18618724 (0.060):
nārtīyanti / mālyavastrālaṃkārābhāraṇānulepanadharāś ca bhavanti /
\dhārayed). / Vaikh 03.02.(133.17-19)/ agnau pādaṃ na \tāpayen)/ na-enaṃ mukhena\dhamen)
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627408 (0.022):
p.24.4ab/.na keśena na karṇābhyāṃ na śīrṣaṇa na cakṣuṣā/ / p.24.4cd/.na mukhena na nāsayā na grīvaya na bāhunā//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915387 (0.041):
ubhayatreti// pratyakṣādāvanumāne cetyarthaḥ/ niṣkampaṃ pravṛttaśceti/ / yastvamityanukarṣaḥ// / paramukhenaiva viśeṣasvarūpaṃ vācayan samaṃ mamāpītyāha yadi taveti//
napādena \spṛśed)/ adhaḥ pādato na \kuryād).
Vaikh 03.02.(133.19-134.1)/ agnāv agniṃ vā deva.ālaye-agnau jale ca
mūtra.purīṣa.pūya.śoṇita.retaḥ.śleṣma.ucchiṣṭa.aṅganiṣpeṣān na
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28548718 (0.023):
keśa.roma.tuṣa.aṅgāra.kapāla.asthi.viṇ.mūtra.pūya.śoṇita.retaḥ.śleṣma.ucchiṣṭān
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16875252 (0.061):
pūyamūtrapurīṣakam BrP_215.91d / pūyaśoṇitadigdhās te BrP_214.95a
\prakṣipet). / Vaikh 03.02.(134.1-2)/ nagnāṃ paras triyaṃ viṇ.mūtre ca na \paśyed).
Vaikh 03.02.(134.2-3)/ ucchiṣṭo deva.arka.candra.graha.ṛkṣa.tārā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1839461 (0.030):
patanti vīdhrī cendradhanuṣi rātrau vīdhra eva tu / candrārkanakṣatragrahatārādi parikhe
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756982 (0.039):
5.001.161a bahatā havyam atyantaṃ sevite citrabhānunā / 5.001.161c grahanakṣatracandrārkatārāgaṇavibhūṣite
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530245 (0.057):
tasmiṃś cānanda buddhakṣetre sarvaśo 'gnicandrasūrya- / grahanakṣatratārārūpānāṃ tamo'ndhakārasya ca nāmadheya-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411604 (0.057):
tasmiścānanda buddhakṣetre sarvaśo 'gnisūryacandragrahanakṣatratārārūpāṇāṃ
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27923755 (0.059):
cit phala-darśanān nakṣatra-candra- sūrya-tārā-graha-cakrasya lokārthaṃ
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9653656 (0.059):
phala^darśanān nakṣatra^candra^sūrya^tārā^graha^cakrasya loka^arthaṃ
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22816230 (0.059):
tad yady ekasya pratipattur arthakriyāṃ na karoti tenāsattvaṃ, tadā / candrārkagrahanakṣatratārakādau vyabhicāro, mumūrṣvarthe ca /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523055 (0.063):
brāhmaṇa-ṛṣabha-candra-sūrya-graha-nakṣatra-tārā-kṣaṇa-yoga-karaṇādinaimittikā-dibhiḥ
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22813797 (0.063):
candrārkagrahanakṣatratārakādisaṃvedanaṃ ca vyabhicāri prāpnoti / na ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519632 (0.064):
nakṣatra-graha-tārā-candra-sūryā saparivārāḥ saprāsādāḥ,
na\-īkṣeta). / Vaikh 03.02.(134.3-4)/ deva.guru.snātaka.dīkṣita.rāja.go.śreṣṭhānāṃchāyāṃ
na- \ākramati). / Vaikh 03.02.(134.4)/ indradhanuḥ parasmai na \darśayen) na \vadet).
Vaikh 03.02.(134.4-5)/ svapantaṃ na-\avabodhayed). / Vaikh 03.02.(134.5)/ eko-adhvānaṃ na \gacchet).
Vaikh 03.02.(134.5-6)/ parakṣetre carantīṃ gāṃ dhayantaṃ vatsaṃ ca
na\vārayen)/ na- eva-\ācakṣīta). / Vaikh 03.02.(134.6)/ jīrṇa.mala.vāsā na \syāt).
Vaikh 03.03.(134.7)/ akṣaiḥ krīḍāṃ preta.dhūmaṃ bāla.ātāpaṃ ca\varjayet).
Vaikh 03.03.(134.7-9)/ / keśa.roma.tuṣa.aṅgāra.kapāla.asthi.viṇ.mūtra.pūya.śoṇita.retaḥ.śleṣma.ucchiṣṭān
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28548631 (0.023):
mūtra.purīṣa.pūya.śoṇita.retaḥ.śleṣma.ucchiṣṭa.aṅganiṣpeṣān na
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12737456 (0.045):
yuge nāgaṃ pratode tu yāmye vyāhṛtisaṃyutam / / kapālāsthituṣāṅgārakeśavalmīkakharparāḥ // BhS_26.22 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399154 (0.057):
na keśatuṣakapālāsthibhasmāṅgārān // Vi_63.23 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206553 (0.057):
Viṣṇu 63.23 na keśa-tuṣa-kapāla-asthi-bhasma-aṅgārān //
na-\adhitiṣṭhet). / Vaikh 03.03.(134.9-10) amedhya.lipte-aṅge yāvattat.lepa.gandha.manaḥśaṅkā
na \syāt)/ tāvan mṛt.toyaiḥ \śodhayet).
Vaikh 03.03.(134.10-11) patita.antyaja.mūrkhā.dhārmika.vairibhiḥsārdhaṃ na
\vased). / Vaikh 03.03.(134.11)/ ucchiṣṭo-aśucir vā deva.go.vipra.agnīn na \spṛśet).
Vaikh 03.03.(134.11-12)/ devān vedān rāja.guru.mātā.pitṛṛnvidvad.brāhmaṇān
na- \avamanyeta)/ na \ninded). / Vaikh 03.03.(134.12-13)/ avamantā nindakaś ca \vinaśyati).
Vaikh 03.03.(134.13-14)/ sarvabhūta.kutsāṃ tāḍanaṃ ca na \kurvīta).
Vaikh 03.03.(134.14-15) guruṇā mātā.pitṛbhyāṃ tat.pitṛ.ādyair
bhrātṛ.pitṛ.bhrātṛ.mātula.ācārya.ṛtvij.ādyair vivādaṃ na-\ācaret).
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16895197 (0.055):
bhrātṛmātṛpitṛṃs tathā BrP_214*.44b / bhrātṛvat putravac cāpi BrP_121.17a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16870518 (0.056):
pitṛmātṛsuhṛdbhrātṛ BrP_49.40a / pitṛmedhādhyāyam imaṃ BrP_220.211a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038680 (0.063):
bhrātṛmātṛpitṛprāptaṃ Mn_9.194c / bhrātṛmātṛpitṛprāptaṃ K_894c
Vaikh 03.03.(134.15-16)/ sarva.śuddhiṣu / puruṣasya-artha.śuddhiḥstrī.śuddhir anna.śuddhiś ca śreṣṭhatamā \syāt).
Vaikh 03.03.(134.16-135.1) dravyeṣu ratna.sauvarṇa.rajata.mayāny
adbhiḥ\śodhayaty)/ agnau vā \sparśayati). / Vaikh 03.03.(135.1-3)/ tāmra.trapu.sīsa.āyasa.ādyāny
amla.vāribhirdāru.danta.jātāni takṣaṇād dhāvanād vā yajña.pātrāṇi
dakṣiṇa.pāṇinā mārjanātkṣālanād vā saṃśodhyāni. / Vaikh 03.04.(135.4-5) carmamaya.saṃhatāni vastrāṇi śāka.mūla.phalānica
\prokṣayed)/ alpāni \kṣālayet). / Vaikh 03.04.(135.5-6)/ ghṛta.ādīni dravyāṇy utpūya-ulkayā \darśayet).
Vaikh 03.04.(135.6-9)/ kauśeya.āvikāny ūṣair aṃśutaṭṭāni\Cal
readsaṃśupaṭṭa- in his tr. p.216)/ śrīphalaiḥ śaṅkha.śukti.gośṛṅgāṇi
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 852157 (0.063):
Lüders did not read A1 and B1; therefore his A1 is here A2 and his B1 is
sarṣapaiḥ sa.vāribhirmṛtmayāni punar dāhena gṛhaṃ
mārjana.upalepana.apsekair bhūmiṃ khananādanyamṛt.pūraṇa.govāsaka.ādyair
mārjana.ādyaiś ca \śodhayed). / Vaikh 03.04.(135.9)/ gotṛpti.karaṃ bhū.gataṃ toyaṃ doṣa.vihīnaṃ su.pūtaṃ.
Vaikh 03.04.(135.9-10)/ vāk.śastaṃ vāri.nirṇiktam adṛṣṭaṃ.
Vaikh 03.04.(135.10-11) yoṣid.āsyaṃ kāru.hastaḥ prasārita.paṇyaṃ casarvadā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300101 (0.040):
Baudh1.5.9.1ab/ nityaṃ śuddhaḥ kāru.hastaḥ paṇyaṃ yac ca prasāritam / / Baudh1.5.9.1cd/ brahmacāri.gataṃ bhaikṣaṃ nityaṃ medhyam iti śrutiḥ //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21497103 (0.051):
Manu5.129a[127ṃa]/ nityaṃ śuddhaḥ kāru.hastaḥ paṇye yac ca prasāritam | / [M.paṇyaṃ]
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26896457 (0.064):
śuddhaṃ bhaikṣyaṃ kāruhastaḥ % paṇyaṃ yoṣinmukhaṃ tathā // BrP_221.120 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11167762 (0.064):
śuddhaṃ bhaikṣyaṃ kāruhastaḥ paṇyaṃ yoṣinmukhaṃ tathā // BrP_221.120 //
śuddhaṃ. / Vaikh 03.04.(135.11)/ śakuni.ucchiṣṭaṃ phalam anindyaṃ.
Vaikh 03.04.(135.11-12)/ maśaka.makṣikā.nilīnaṃ tad.vipruṣaś ca na
dūṣyāṇi. / Vaikh 03.04.(135.12-13)/ vāyu.agni.sūryaraśmibhiḥ spṛṣṭaṃ ca medhyam.
Vaikh 03.04.(135.13-14)/ āture bāle pacana.ālaye ca śaucaṃ navicāraṇīyaṃ
yathā.śakti \syād). / Vaikh 03.04.(135.14)/ viṇ.mūtrābhyāṃ bahu.āpo na dūṣyāḥ.
Vaikh 03.04.(135.14-15) parasya-ācāmatas toya.bindubhir / bhūmaunipatya-udgataiḥ pāda.spṛṣtair ācāmayan na-aśuciḥ syāt.
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20241660 (0.039):
07,117.041b*0942_02 pādāvakarṣasaṃdānais tomarāṃkuśalāsanaiḥ / 07,117.041b*0942_03 pādodaravibandhaiś ca bhūmāv udbhramaṇais tathā
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582429 (0.041):
Par9.4ab/.yotreṣu.pāda.hīnaṃ.syāt.caret.sarvaṃ.nipātane./
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22755904 (0.053):
viśadāgalitaiḥ śiromaṇīnāṃ kiraṇair yac chalayanti pādapīṭham |
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28547216 (0.055):
adhikaṃ tapaḥ.saṃyogaṃphalādi.viśiṣtam \ācared). / Vaikh 02.05.(125.7-10)/ atha vā-āhitāgniḥ sarvān agnīn araṇyāmāropya
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496464 (0.057):
Manu5.84c[83ṃc]/ na ca tatkarma kurvāṇaḥ sa.nābhyo 'apy aśucir bhavet || / Manu5.85a[84ṃa]/ divākīrtim udakyāṃ ca patitaṃ sūtikāṃ tathā |
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550061 (0.061):
kramukata.ambūla.śarkarādi.kraya.vikrayī. / Vaikh 03.13.(143.5-6)/ gūḍhāt kaṭakāraḥ kaṭakārī ca-iti. / Vaikh 03.13.(143.6-7)/ tato-anulomād anulomāyāṃ jātaś ca-anulomaḥpitur
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20718428 (0.064):
13,107.015b*0476_01 sa vināśaṃ vrajaty āśu sūdako 'śucir eva ca / 13,107.015c nityocchiṣṭaḥ saṃkusuko nehāyur vindate mahat
Vaikh 03.05.(136.1-2)/ vānaprastho nitya.svādhyāyī / kuśa.idhma.ādīnagni.arthaṃ śāka.mūla.phalāny aśana.arthaṃ ca śucau jātāny
\āhared). / Vaikh 03.05.(136.2-3)/ anya.adhīnam anya.utsṛṣṭam aśucau jātaṃ gorasaṃca
\varjayet). / Vaikh 03.05.(136.3)/ dhānya.dhana.saṃcayaṃ na \kurvīta).
Vaikh 03.05.(136.4)/ vastraṃ na-\āchādayet). / Vaikh 03.05.(136.4)/ madhu.ukte toyaṃ māṃsa.ukte paiṣṭikaṃ \gṛhṇāti).
Vaikh 03.05.(136.5-9)/ sarvabhūteṣu dayāluḥ samaḥ kṣāntaḥ
śucirnir.asūyakaḥ sukhe niḥ.spṛho maṅgalya.vāṇi.īrṣyā.kārpaṇya.varjī
matsya.ādīn daṃśakānsīra.kṛṣṭa.jātāni kanda.mūla.phala.śāka.ādīni ca
tyajan-jaṭā.śmaśru.roma.nakhāni dhārayaṃs trikāla.snāyī dharā. āśayo
vanyair eva caru.puroḍaśān \nirvapet). / Vaikh 03.05.(136.9-11)/ palāṇḍu.ādīn niryāsaṃ śvetavṛntākaṃ suniṣaṇṇakaṃ
śleṣmātakaṃ vrajakaliṃ citrakaṃ śigruṃ bhūs tṛṇaṃ kovidāraṃ mūlakaṃ
ca\varjayati). / Vaikh 03.05.(136.11-12)/ muneḥ sarvaṃ māṃsaṃ gomāṃsa.tulyaṃ dhānya.āmlaṃ
surā.samaṃ \bhavati). / Vaikh 03.05.(136.12)/ pūrvasaṃcita.āśanaṃ pūrvāṇi vasanāny āśvayujemāsi
\tyajati). / Vaikh 03.05.(136.13)/ veda.vedāntena dhyāna.yogī tapaḥ \samācarati).
Vaikh 03.05.(136.13-137.2)/ a.patnīko-an.agnir a.dāro-a.niketanovṛkṣamūle
vasan vanastha.āśrameṣu gṛhasthānāṃ gṛheṣu vā bhikṣāṃbhikṣitvā-ambu.pārśve
śuddhe parṇe prāṇayātrā.mātram annaṃ bhikṣuvad \aśnāti).
Vaikh 03.05.(137.2)/ śarīraṃ śoṣayann uttaram uttaraṃ tīvraṃ tapaḥ
\kuryāt). / Vaikh 03.06.(137.4)/ bhikṣuḥ snātvā nityaṃ praṇavena-ātmānaṃ \tarpayet).
Vaikh 03.06.(137.4-5)/ tena-eva \namaskuryāt). / Vaikh 03.06.(137.5-6)/ ṣaḍ avarān prāṇāyāmān kṛtvā śata.avarāṃsāvitrīṃ
japtvā sandhyām \upāsīta). / Vaikh 03.06.(137.6)/ ap.pavitreṇa-utpūtābhir adbhir \ācāmet).
Vaikh 03.06.(137.6-7)/ kāṣāya.dhāraṇaṃ sarva.tyāgaṃ / maithuna.varjanamastainya.ādīn apy-\ācaret).
Vaikh 03.06.(137.7-10)/ a.sahāyo-an.agnir a.niketano / niḥ.saṃśayīsaṃmāna.avamāna.samo vivāda.krodha.lobha.moha.anṛta.varjī
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870033 (0.050):
adharmamevānuvartante na dharmaṃ krodhalobhamohahiṃsānṛtādibhikhacchannāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986844 (0.061):
MSS_9587 1 kāmakrodhānṛtadrohalobhamohamadādayaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10342319 (0.062):
evānuvartante na dharmam / 12,183.011B krodhalobhamohamānānṛtādibhir avacchannā na khalv asmiṃl loke
grāmād bahir vivikte maṭhedeva.ālaye vṛkṣamūle vā \nivaset).
Vaikh 03.06.(137.10)/ cāturmāsād anyatra-ekāhād ūrdhvam ekasmin deśe na
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28546142 (0.062):
Vaikh 01.09.(118.4-5) paramahaṃsā nāma vṛkṣa.ekamūle śūnya.agāreśmaśāne ā
\vased). / Vaikh 03.06.(137.10-11)/ varṣāḥ śarac cāturmāsyam ekatra-eva \vaset).
Vaikh 03.06.(137.11-13)/ tridaṇḍe kāṣāya.ap.pavitra.ādīn yojayitvā kaṇṭhe
vāma.hastena dhārayan dakṣiṇena bhikṣā.pātraṃ gṛhītvā-ekakāle
viprāṇāṃśuddhānāṃ gṛheṣu vaiśvadeva.ante bhikṣāṃ \caret).
Vaikh 03.06.(137.14)/ bhūmau vīkṣya jantūn pariharan pādaṃ \nyased).
Vaikh 03.06.(137.14-15)/ adho.mukhas tiṣṭhan bhikṣām \ālipsate).
Vaikh 03.07.(137.16)/ godohana.kāla.mātraṃ tad.ardhaṃ vā sthitvā \vrajed).
Vaikh 03.07.(137.16-17)/ alābhe-apy-avamāne-apy-aviṣādī labdhesaṃmāne-apy / a.saṃtoṣī \syāt).
Vaikh 03.07.(137.17-18)/ drutaṃ vilambitaṃ vā na \gacchet). / Vaikh 03.07.(137.18)/ bhikṣā.kālād anyatra para.veśma na gantavyaṃ.
Vaikh 03.07.(137.19)/ bhikṣituṃ krośād ūrdhvaṃ na \gacchet).
Vaikh 03.07.(137.19-138.3))/ bhikṣāṃ caritvā / toya.pārśveprakṣālita.pāṇi.pāda- ācamya-ud u tyam ity-ādityāya-ato devā
iti viṣṇave brahma jajñām iti brahmaṇe ca bhikṣā.agraṃ dattvā
sarvabhūtebhya-iti baliṃ \prakṣipet). / Vaikh 03.07.(138.3-4)/ pāṇinā-agnihotra.vidhānena-ātmayajñaṃ saṃkalpya
prāṇayātrā.mātram aṣṭau grāsān vā-\aśnīyāt). kāmaṃ na-\aśnāti).
Vaikh 03.07.(138.5)/ vastra.pūtaṃ jalaṃ pītvā-ācamya-\ācāmati).
Vaikh 03.07.(138.5)/ nindā.krośau na \kurvīta). / Vaikh 03.07.(138.6)/ bandhūñ jñātīṃs \tyajed).
Vaikh 03.07.(138.6)/ vaṃśa.cāritraṃ tapaḥ śrutaṃ na \vadet).
Vaikh 03.07.(138.6-8) saṅgaṃ tyaktvā niyama.yamī priyaṃ satyaṃ
vadansarvabhūtasya-avirodhī samaḥ sadā-adhyātma.rato dhyāna.yogī nārāyaṇaṃ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9606654 (0.021):
ādyapraśne prathamakhāṇḍe nārāyaṇaparāyaṇa" ity uktam. evaṃ / "sadādhyātmarato dhyānayogī nārāyaṇaparaṃ brahma paśyan dhāraṇaṃ dhārayed"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11577171 (0.031):
ādyapraśne prathamakhāṇḍe nārāyaṇaparāyaṇa"*{768}* ity uktam. evaṃ / "sadādhyātmarato dhyānayogī nārāyaṇaparaṃ brahma paśyan dhāraṇaṃ dhārayed"
paraṃ brahmapaśyan dhāraṇāṃ \dhārayed). / Vaikh 03.07.(138.8-9)/ akṣaraṃ brahma-\āpnoti).
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9606655 (0.029):
sadādhyātmarato dhyānayogī nārāyaṇaparaṃ brahma paśyan dhāraṇaṃ dhārayed"
Vaikh 03.07.(138.9)/ nārāyaṇaḥ paraṃ brahma-iti śrutiḥ. / Vaikh 03.08.(138.10-13)/ saṃnyāsino-an.āhitāgner dehaṃ mṛtaṃ putro-anyovā
tṛṇair antarīkṛtya śuddhair brāhmaṇair yantreṇa vā saṃnidhāya
samudra.gāmyāṃnadyāṃ tīre vā saikate deśe sṛgāla.ādibhir aspṛśyaṃ yathā
tathā-avaṭaṃ \khanati). / Vaikh 03.08.(138.13-139.1)/ gāyatryā snāpayitvā tathātatra-āsayitvā
śāyayitvā vā dakṣiṇe haste vaiṣṇavair mantrais tri.daṇḍaṃ saṃnyasya savye
yad asya pārerajasa iti śikyam ap.pavitram udare sāvitryā bhikṣā.pātraṃ
guhyapradeśe bhūmir bhūmimiti kāṣāyaṃ mṛd.grahaṇīṃ kamaṇḍaluṃ ca saṃnyasya
\pidadhyāt. / Vaikh 03.08.(139.1-2) tasmin sṛgāla.ādibhiḥ spṛṣṭe tat.kartā
pāpīyān\bhavati). / Vaikh 03.08.(139.2-6)/ āhitāgner agnīn ātmany āropya saṃnyasino mṛtaṃdehaṃ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498070 (0.045):
Manu6.24c/ tapas caraṃś ca ugrataraṃ śoṣayed deham ātmanaḥ || / Manu6.25a/ agnīn ātmani vaitānān samāropya yathāvidhi |
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498257 (0.053):
[M.sārvavedasadakṣiṇām] / Manu6.38c/ ātmany agnīn samāropya brāhmaṇaḥ pravrajed gṛhāt ||
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025991 (0.058):
Yāj3.56c/ prājāpatyām tad.ante tān agnīn (āropya ca^ātmani // / Yāj3.57a/ adhīta.vedo japa.kṛt putravān annado agnimān /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825590 (0.062):
prajāpatyāṃ nirūpyeṣṭiṃ sarvadevasadakṣiṇāṃ //AP_161.002cd/ / ātmanyagnīn samāropya pravrajedbrāhmaṇo gṛhāt /AP_161.003ab/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965426 (0.064):
agnīn ātmani vaitānān Mn_6.25a / agnīn āropya cātmani Yj_3.56d / agnīndhanaṃ bhaikṣacaryām Mn_2.108a
gāyatryā snāpayitvā pūrvavad vāhayitvā śuddhe deśe nidhāya laukika.agnau
tadagnim \upāvaroha)-ity avaropya pavitraṃ ta-iti ghṛta.kṣīram āsye
prakṣipya pūrvavattri.daṇḍa.ādīn vinyasya brahmamedhena pitṛmedhena
vā-āhitāgni.mantrais tad.agnibhir dahanam\ācarati).
Vaikh 03.08.(139.7) tayor / āśauca.udaka.bali.piṇḍa.dāna.ekoddiṣṭa.ādīnna-eva \kuryāt).
Vaikh 03.08.(139.8)/ nārāyaṇa.baliṃ \karoti). / Vaikh 03.08.(139.8-9)/ tad.vahanaṃ khanitvā pidhānaṃ dahanaṃnārāyaṇa.baliṃ
vā yaḥ \kuryāt)/ so-aśvamedha.phalaṃ \samāpnuyāt).
Vaikh 03.09.(139.10-14) nārāyaṇa.baliṃ nārāyaṇād evasarvārtha.siddhir iti
brahmaṇa.ādyair narair / hatasya-ātma.ghātinorajju.śastra.udaka.aśani.daṃṣṭri.paśu.sarpa.ādibhiḥ
sarvapāpa.mṛtasya-adāhyānām anyeṣāṃ bhikṣoś ca-ekādaśa.dinād ūrdhvaṃ
mahāpātakināṃ pañcānāṃ dvādaśa.saṃvatsarād ūrdhvaṃsapiṇḍīkaraṇa.sthāne
mṛtaka.artham aparapakṣe dvādaśyāṃ śravaṇe vā
\karoti). / Vaikh 03.09.(139.14-15)/ pūrve-ahani dvādaśa brāhmaṇān \nimantrayed).
Vaikh 03.09.(139.15-16)/ apare-ahani viṣṇor ālaya.pārśve nadī.tīregṛhe
vā-agni.āyatanaṃ kṛtvā-āghāraṃ \juhuyād). / Vaikh 03.09.(139.16-150.2)/ agniṃ paristīrya-agner vāyavyāṃ
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28546756 (0.064):
śrāmaṇaka.agni.āghāraṃ \juhoti). / Vaikh 02.01.(122.10-13)/ praṇamya-agniṃ pariṣicya-agne prāyaścitte tvam
viṣṭaredarbheṣu tad.rūpaṃ suvarṇaṃ vā saṃsthāpya puruṣaṃ dhyāyann oṃ bhūḥ
puruṣam ity -ādyaiḥprāṅ.mukhaṃ devaṃ nārāyaṇam
āvāhya-āsana.pādya.ācamanāni \dadyāt).
Vaikh 03.09.(140.2-4)/ puruṣasūktena \snāpayitvā) nārāyaṇāya\vidmaha)-ity / aṣṭākṣara.mantreṇa vā
vastra.uttarīya.ābharaṇa.pādya.ācamana.puṣpa.gandha.dhūpa.dīpa.akṣata.ācamanair
Dipamkarabhadra: Guhyasamajamandalavidhi (dipguhsu.htm.txt) 17285029 (0.021):
saṃbhārapūriniṣyandaḥ pūrṇakumbhaḥ kṛpārdrataḥ || 339 / puṣpadhūpamahādīpagandhākhyaṃ yac ca maṇḍale |
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556132 (0.024):
puruṣāyārghyapādyācamanīyānulepanapuṣpadīpadhūpamadhuparkanaivedyaphalabhakṣyāṇi
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174887 (0.024):
arghyapādyācamanagandhapuṣpadhūpadīpairabhyarcyānantaraṃ
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586521 (0.026):
gandhapuṣpākṣatadhūpadīpair naivedyato 'rcayet // Rrā_3,1.41 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25314977 (0.034):
satilakādibhaktaiś cākārādinā parijapya / pūrvadigbhāgam ārabhya trikṣepāṃ / gandhapuṣpadhūpadīpārghaṃ cādāv ante dadyāt / tatra pūrvaṃ tāvan maṇḍalāni
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865012 (0.034):
saptadhā abhimantrya dattagandhākṣatapuṣpadhūpadīpaḥ tadvipruḍbhiḥ
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13186605 (0.039):
sapādyārghyagandhadhūpa- $ dīpapuṣpāṇi kevalāḥ &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4722278 (0.039):
sapādyārghyagandhadhūpadīpapuṣpāṇi kevalāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717349 (0.045):
viṣṇorāvāhanārghyapādyopasparśanasnānavāsaupavītavibhūṣaṇagandhapuṣpadhūpadīpopahārādyupacārān
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25269604 (0.046):
pīṭha mantrāntaṃ tat tan mantrair jala gandhākṣata puṣpa dhūpa dīpaiḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407403 (0.049):
vijñāpyāvāhanastāpanasannirodhamānnidhyapādyacamanīyārghyagandhapuṣpadhūpanaivedyācamanīyahasto
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790157 (0.050):
gandhapuṣpadhūpadīpavāsoguṇasottarīyayajñopavītāni vaḥ svadhā pitṛtīrthena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251772 (0.051):
pṛthivīpradeśe 'caukṣasamudācāratā na pracārayitavyā, / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacivaracchatradhvajapatākābhiś ca sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245673 (0.052):
na mānayanti na pūjayanti nārcayanti nāpacāyante / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ kiṃ nu
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342102 (0.052):
kumārabhūtaṃ ca pūrvoktena vidhinā āhvānayet // / evaṃ puṣpadhūpagandhapradīpaiḥ nivedyāṃśca pūrvanirdiṣṭenaiva karmaṇā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294450 (0.054):
tad gandhodakapādyadhūpakusumasraggandhadānāt phalam // Dak_8.86 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602152 (0.054):
tad gandhodakapādyadhūpakusumasraggandhadānāt phalam // SRKK_56 //
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033752 (0.054):
trisandhyaṃ jāpaḥ aṣṭaśatiko dātavyaḥ / dīpadhūpapuṣpagandhādi dattvā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11428979 (0.055):
āhvānanavisarjanāpūjanārghadīpagandhadhūpamālyavilepanacūrṇavastranivedanadhvajapatākaghaṇṭāmālapradīpasragvidhisādhanasādhyopāyaniyamakramaḥ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403226 (0.057):
ca snāto ghṛtena bhagavantaṃ vāsudevaṃ snāpayitvā / gandhapuṣpadhūpadīpanaivedyādibhir abhyarcya vaiṣṇavaiḥ śākrair
\arcayati). / Vaikh 03.10.(140.5)/ keśava.ādyair dvādaśa.nāmabhir adbhis \tarpayet).
Vaikh 03.10.(140.5-6)/ pariṣicya sahasraśīrṣa.ādyair viṣṇor
nuka.ādyairdvādaśa.nāmabhiś ca-ājyaṃ caruṃ \juhuyāt).
Vaikh 03.10.(140.7-8)/ guḍa.ājya.phala.yuktaṃ pāyasaṃ havirviṣṇu.gāyatryā
deva.īśāya nivedya pādya.ācamana.mukha.vāsaṃ \dadyāt).
Vaikh 03.10.(140.8-13) agner dakṣiṇe darbheṣu-ūtara.agreṣu
dakṣiṇādy\arcayitvā)/ nārāyaṇāya sahasraśīrṣāya sahasrākṣāya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783053 (0.026):
oṃ namaḥ puṣkarākṣāya $ sahasrākṣāya mīḍhuṣe & / namaḥ sahasrapādāya % sahasrabhujamanyave // BrP_59.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054368 (0.026):
oṃ namaḥ puṣkarākṣāya sahasrākṣāya mīḍhuṣe / / namaḥ sahasrapādāya sahasrabhujamanyave // BrP_59.37 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299328 (0.050):
namaḥ sahasraśirase *HV_111.7*1340:5a / namaḥ sahasraśīrṣāya HV_App.I,37.94a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16853449 (0.052):
namaḥ sahasranetrāya BrP_37.4c / namaḥ sahasrapādāya BrP_59.37c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26766847 (0.057):
annadāyānnapataye $ namas tv annabhujāya ca & / namaḥ sahasraśīrṣāya % sahasracaraṇāya ca // BrP_40.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11038171 (0.057):
annadāyānnapataye namas tv annabhujāya ca / / namaḥ sahasraśīrṣāya sahasracaraṇāya ca // BrP_40.30 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456928 (0.060):
sahasraśirase tubhyaṃ sahasrākṣāya te namaḥ / / namaḥ sahasrahastāya sahasracaraṇāya ca // KūrmP_2,44.56 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785627 (0.061):
annadāyānnapataye namo nānānnabhojine // VamPSm_26.96 // / namaḥ sahasraśīrṣāya sahasracaraṇāya ca /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074641 (0.063):
namaḥ sahasraśirase HV_App.I,42B.2855**199:6a / namaḥ sahasraśīrṣāya HV_App.I,37.94a
sahasrapādāyaparamapuruṣāya paramātmane paraṃjyotiṣe parabrahmaṇe-
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783053 (0.041):
oṃ namaḥ puṣkarākṣāya $ sahasrākṣāya mīḍhuṣe & / namaḥ sahasrapādāya % sahasrabhujamanyave // BrP_59.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054368 (0.041):
oṃ namaḥ puṣkarākṣāya sahasrākṣāya mīḍhuṣe / / namaḥ sahasrapādāya sahasrabhujamanyave // BrP_59.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16853445 (0.061):
namaḥ sahasranetrāya BrP_37.4c / namaḥ sahasrapādāya BrP_59.37c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299328 (0.062):
namaḥ sahasraśīrṣāya HV_App.I,37.94a / namaḥ sahasrahastāya HV_App.I,37.93a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061162 (0.063):
namo devādhidevāya brahmaṇe paramātmane / / hirṇyamūrtaye tubhyaṃ sahastrākṣāya vedhase // KūrmP_1,19.52 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7048131 (0.064):
namaste niṣprapañcāya nirābhāsāya te namaḥ / / brahmaṇe viśvarūpāya namaste paramātmane // KūrmP_1,10.52 //
avyaktāya sarvakāraṇāya yajña.īśvarāyayajñātmane viśvebhyo devebhyaḥ
sarvābhyo devatābhyaḥ sādhyebhya-ity antaiḥ pāyasaṃ baliṃ\dattvā)- ājyam
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21281379 (0.052):
viśvebhyo devebhyaḥ kāṇḍaṛṣibhyaḥ svāhā / / sāṃhitībhyo devatābhya upaniṣadbhyaḥ svāhā /
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820331 (0.055):
sumanasa ityagnyāyatane prāgagrāndarbhānsaṃstīryāgnaye somāya prajāpataye / viśvebhyo devebhya ṛṣibhyo bhūtyebhyaḥ pitṛbhyaḥ sarvābhyo devatābhyo nama
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3325105 (0.063):
nama ādityebhyaś ca viśvebhyaś ca devebhyo divikṣidbhyo lokakṣidbhyaḥ |
ebhir\juhoti). / Vaikh 03.10.(140.13-16) brāhmaṇān pādau prakṣālya / navānivastra.uttarīya.ābharaṇāni dattvā puṣpa.ādyaiḥ pūjayitvā
dvādaśa.mūrtiṃ dhyāyann upadaṃśa.ghṛta.guḍa.dadhi.phala.yuktaṃ śvetam
annaṃ bhojayitvāyathā.śakti suvarṇaṃ dakṣiṇāṃ \dadāti).
Vaikh 03.10.(140.16-141.1)/ sahasraśīrṣa.ādyaiḥ stutvādvādaśa.nāmabhiḥ
\praṇamed). anta.homaṃ \juhoty). / Vaikh 03.10.(141.1-2)/ abhīṣṭāṃ parāṃ gatiṃ sa gatvā viṣṇor
loke\mahīyate). / Vaikh 03.11.(141.3-4)/ cāturvarṇya.saṃkareṇa-utpannānām
anuloma.pratiloma.antarāla.vrātyānām utpattiṃ nāma vṛttiṃ ca.-
Vaikh 03.11.(141.4-5)/ ūrdhvajātād adhojātāyāṃ jāto-anulomo.-
Vaikh 03.11.(141.5)/ adhara.utpannād ūrdhvajātāyāṃ jātaḥ pratilomas.
Vaikh 03.11.(141.5-6)/ tato-anulomād anulomyāṃ jāto-antarālaḥ.
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550052 (0.025):
Vaikh 03.13.(143.3-4)/ jārāt-śūlikaḥ śūlārohaṇādi.yātanā.kṛtyo. / Vaikh 03.13.(143.4-5)/ vaiśyataḥ śūdrāyāṃ cūcukaḥ / kramukata.ambūla.śarkarādi.kraya.vikrayī.
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550065 (0.027):
Vaikh 03.13.(143.5-6)/ gūḍhāt kaṭakāraḥ kaṭakārī ca-iti. / Vaikh 03.13.(143.6-7)/ tato-anulomād anulomāyāṃ jātaś ca-anulomaḥpitur
Vaikh 03.11.(141.6-7)/ pratilomāt pratilomyāṃ jāto vrātyo \bhavati).
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550065 (0.046):
Vaikh 03.13.(143.5-6)/ gūḍhāt kaṭakāraḥ kaṭakārī ca-iti. / Vaikh 03.13.(143.6-7)/ tato-anulomād anulomāyāṃ jātaś ca-anulomaḥpitur
Vaikh 03.11.(141.7-8)/ brahmaṇo mukhād udbhūtā brāhmaṇā brāhmaṇyaś ca
brahma.ṛṣayaḥ patnyo \babhūvus). / Vaikh 03.11.(141.8-9)/ teṣāṃ gātra.utpannād brāhmaṇyāṃ a.sagotrāyāṃvidhinā
sa.mantrakaṃ gṛhītāyāṃ jāto brāhmaṇaḥ śuddho \bhavet).
Vaikh 03.11.(141.10-11) vidhi.hīnam anya.pūrvāyāṃ golakohartṛkāyāṃ kuṇḍaś
ca viprau dvau ninditau \syātāṃ ). / Vaikh 03.11.(141.11-12)/ tasmād adho bāhubhyāmāt kṣatriyāt kṣatriyāyāṃ
vidhivat-jātaḥ kṣatriyaḥ śuddhas. / Vaikh 03.11.(141.12-14)/ tayor a.vidhikaṃ gūḍha.utpanno-aśuddhobhoja.ākhyo
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301906 (0.062):
Baudh1.9.17.5/ kṣatriyād vaiśyāyāṃ kṣatriyaḥ śūdrāyām ugraḥ //
na-eva-\abhiṣecyaḥ). paṭṭa.bandho rājñaḥ saināpatyaṃ \karoti).
Vaikh 03.11.(141.14-15)/ śuddha.abhāve-a.paṭṭa.bandho nṛṛn \pāyāt.
Vaikh 03.11.(141.15)/ tad.vṛttaṃ rājavat \syāt). / Vaikh 03.11.(141.15-142.1)/ adhastād ūrubhyāmād vaiśyād vaiśyāyāṃ tathā
vaiśyaḥ śuddho. / Vaikh 03.11.(142.1-2)/ vidhi.varjaṃ maṇikāro-aśuddho maṇi.muktādi.vedhaḥ
śaṅkha.valaya.kārī \syāt). / Vaikh 03.12.(142.3)/ atha padbhyām utpannāt-śūdrāt-śudrāyāṃ nyāyenaśūdraḥ
śuddhaḥ. / Vaikh 03.12.(142.4-5)/ jārān mālavako / ninditaḥśūdro-aśvapālo-aśva.tṛṇa.hārī ca.-
Vaikh 03.12.(142.5)/ ity ete cāturvarṇikās. / Vaikh 03.12.(142.5-6)/ teṣām eva saṃskareṇa-utpannāḥ sarve-anuloma.ādyāḥ.
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550061 (0.059):
kramukata.ambūla.śarkarādi.kraya.vikrayī. / Vaikh 03.13.(143.5-6)/ gūḍhāt kaṭakāraḥ kaṭakārī ca-iti. / Vaikh 03.13.(143.6-7)/ tato-anulomād anulomāyāṃ jātaś ca-anulomaḥpitur
Vaikh 03.12.(142.6-7)/ brāhmaṇāt kṣatriya.kanyāyāṃ jātaḥ savarṇo-anulomeṣu
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16358187 (0.059):
brāhmaṇyaṃ pratilapsyanti HV_14.7c / brāhmaṇyāṃ brāhmaṇāj jātaḥ HV_App.I,6A.12a
mukhyo. / Vaikh 03.12.(142.7-8) asya vṛttir / ātharvaṇaṃkarma.aśva.hasti.ratha.saṃvāhanam ārohaṇaṃ rajñaḥ saināpatyaṃ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4418868 (0.054):
apaśyat parvatadvāri hastyaśvarathavāhanam | *HV_91.43*1046:5 | / [k: T G1.5 M4 cont., D6 ins. after line 4 of *1046, M1 3 ins. after
ca-āyurveda.kṛtyaṃ. / Vaikh 03.12.(142.8)/ gūḍha.utpanno-abhiniṣakta.ākhyo-.
Vaikh 03.12.(142.9)/ abhiṣiktaś cet-nṛpo bhūyād aṣṭāṅgam
āyurvedaṃbhūta.tantraṃ vā \saṃpaṭet). / Vaikh 03.12.(142.9-11) tad.ukta.ācāro dayā.yuktaḥ satya.vādītad.vidhānena
sarvaprāṇi.hitaṃ \kuryāt). / Vaikh 03.12.(142.11)/ jyotir gaṇana.ādika.adhika.vṛttir vā.
Vaikh 03.12.(142.11-12)/ viprād vaiśyāyām / ambaṣṭhaḥkakṣyājīvya.āgneyanartako dhvajaviśrāvī śalya.cikitsī.
Vaikh 03.12.(142.13)/ jarāt kumbhakāraḥ kulāla.vṛttir na-āpito
nābherūrdhva.vaptā ca. / Vaikh 03.12.(142.14-15)/ kṣatriyād vaiśyāyāṃ madguḥ śreṣṭhitvaṃ prāpto
mahānarma.ākhyaś ca vaiśya.vṛttiḥ kṣātram karma na-\ācarati).
Vaikh 03.12.(142.15)/ gūḍhād āśviko-aśva.kraya.vikrayī \syāt).
Vaikh 03.13.(143.1-2)/ viprāt-śūdrāyāṃ pāraśavo / bhadrakālī.pūjana.citrakarma.aṅgavidyā.tūryaghoṣaṇa.mardana.vṛttir.
Vaikh 03.13.(143.2-3)/ jāra.utpanno niṣādo vyāḍādi.mṛgahiṃsā.kārī.
Vaikh 03.13.(143.3)/ rājanyataḥ śūdrāyām ugraḥ sudaṇḍya.daṇḍana.kṛtyo.
Vaikh 03.13.(143.3-4)/ jārāt-śūlikaḥ śūlārohaṇādi.yātanā.kṛtyo.
Vaikh 03.13.(143.4-5)/ vaiśyataḥ śūdrāyāṃ cūcukaḥ / kramukata.ambūla.śarkarādi.kraya.vikrayī.
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28549784 (0.040):
Vaikh 03.11.(141.5)/ adhara.utpannād ūrdhvajātāyāṃ jātaḥ pratilomas. / Vaikh 03.11.(141.5-6)/ tato-anulomād anulomyāṃ jāto-antarālaḥ.
Vaikh 03.13.(143.5-6)/ gūḍhāt kaṭakāraḥ kaṭakārī ca-iti. / Vaikh 03.13.(143.6-7)/ tato-anulomād anulomāyāṃ jātaś ca-anulomaḥpitur
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28549788 (0.027):
Vaikh 03.11.(141.5)/ adhara.utpannād ūrdhvajātāyāṃ jātaḥ pratilomas. / Vaikh 03.11.(141.5-6)/ tato-anulomād anulomyāṃ jāto-antarālaḥ.
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419443 (0.046):
(2.8.1330) paṇyājīvo hyāpaṇikaḥ krayavikrayikaśca saḥ / (2.8.1331) vikretā syādvikrayikaḥ krāyikakrayikau samau
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16024306 (0.054):
Yāj2.252c/ daśakam pāradeśye tu yah sadyah kraya.vikrayī // / Yāj2.253a/ paṇyasya^upari (samsthāpya vyayam paṇya.samudbhavam /
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9664487 (0.057):
5.5.9/.marmajñatvād rātra^avaṭane cāṭantībhir nāgarasya//(p.290) / 5.5.10/.kraya^vikraye paṇya^adhyakṣasya//(p.290)
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28549905 (0.059):
ninditaḥśūdro-aśvapālo-aśva.tṛṇa.hārī ca.- / Vaikh 03.12.(142.5)/ ity ete cāturvarṇikās. / Vaikh 03.12.(142.5-6)/ teṣām eva saṃskareṇa-utpannāḥ sarve-anuloma.ādyāḥ.
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28547216 (0.059):
adhikaṃ tapaḥ.saṃyogaṃphalādi.viśiṣtam \ācared). / Vaikh 02.05.(125.7-10)/ atha vā-āhitāgniḥ sarvān agnīn araṇyāmāropya
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550238 (0.060):
Vaikh 03.14.(144.6-7)/ madhyāhnāt paraṃ grāme na \viśaty)/ ayaṃ. / Vaikh 03.14.(144.7)/ \viśec) ced rājñā vadhyo.
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28548970 (0.061):
bhūmaunipatya-udgataiḥ pāda.spṛṣtair ācāmayan na-aśuciḥ syāt. / Vaikh 03.05.(136.1-2)/ vānaprastho nitya.svādhyāyī
mātur vā jātaṃ vṛttiṃ \bhajeta). / Vaikh 03.13.(143.7-9)/ kṣatriyād viprakanyāyāṃ mantravat- jātaḥ
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523081 (0.052):
kṣatriyāt sūta eva tu Mn_10.17b / kṣatriyād viprakanyāyāṃ Mn_10.11a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21513366 (0.052):
Manu10.11a/ kṣatriyād viprakanyāyāṃ sūto bhavati) jātitaḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598002 (0.054):
kṣatriyād viprakanyāyāṃ sūto bhavati jātitaḥ /
sūtaḥpratilomeṣu mukhyo-ayaṃ mantrahīna.upanīto dvijadharma.hīno.
Vaikh 03.13.(143.9)/ asya vṛttir dharma.anubodhanaṃ rājño-anna.saṃskāraś
Vaikh 03.13.(143.10-11)/ jāreṇa mantrahīna.jo rathakārodvijatva.vihīnaḥ
śūdra.kṛtyo- aśvānāṃ poṣaṇa.damanādi.paricaryā.jīvī.
Vaikh 03.13.(143.11-13)/ vaiśyād brāhmaṇyāṃ māgadhaḥ. śūdrair apyabhojyān
no- aspṛśyaḥ sarvavandī praśaṃsā.kīrtana.gāna.preṣaṇa.vṛttir.
Vaikh 03.13.(143.13)/ gūḍhāc cakrī lavaṇa.taila.vikretā \syāt).
Vaikh 03.14.(143.14-15)/ vaiśyān nṛpāyām āyogavas tantu.vāyaḥ paṭa.kartā
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550159 (0.059):
Vaikh 03.14.(143.16-17)/ śūdrāt kṣatriyāyāṃ pulkasaḥ kṛtakāṃ vāārkṣāṃ vā
vastra.kāṃsya.uapjīvī. / Vaikh 03.14.(143.15)/ gūḍha.ācārāt
pulindo-araṇya.vṛttirduṣṭamṛga.sattva.ghātī.
Vaikh 03.14.(143.16-17)/ śūdrāt kṣatriyāyāṃ pulkasaḥ kṛtakāṃ vāārkṣāṃ vā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301954 (0.034):
Baudh1.9.17.13/ niṣadāt^śūdrāyāṃ pulkasaḥ // / Baudh1.9.17.14/ śūdrān niṣādyāṃ kukkuṭaḥ //
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550136 (0.059):
Vaikh 03.13.(143.13)/ gūḍhāc cakrī lavaṇa.taila.vikretā \syāt). / Vaikh 03.14.(143.14-15)/ vaiśyān nṛpāyām āyogavas tantu.vāyaḥ paṭa.kartā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301911 (0.060):
Baudh1.9.17.6/ vaiśyāt^śūdrāyāṃ rathakāraḥ // / Baudh1.9.17.7/ śūdrād vaiśyāyāṃ māgadhaḥ kṣatriyāyāṃ kṣattābrāhmaṇyāṃ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419888 (0.062):
(2.8.1401) māhiṣo 'ryākṣatriyayoḥ kṣattāryāśūdrayoḥ sutaḥ / (2.8.1402) brāhmaṇyāṃ kṣatriyāt sūtas tasyāṃ vaidehako viśaḥ
surāṃ \hutvā) pācako \vikrīnīta). / Vaikh 03.14.(143.17)/ cora.vṛttād velavo janbhana.nartana.gāna.kṛtyaḥ.
Vaikh 03.14.(144.1-2)/ śūdrād vaiśyāyāṃ vaidehakaḥ śūdra.aspṛśyastair apy
abhojya.anno vanya.vṛttir aja.mahiṣa.gopālas tad.rasān vikrayī.
Vaikh 03.14.(144.2-3)/ cauryāc cakriko lavaṇa.taila.piṇyāka.jīvī.
Vaikh 03.14.(144.3-6)/ śūdrād brāhmaṇyāṃ caṇḍālaḥsīsaka.ālāyasa.ābharaṇo
vardhrā.bandha.kaṇṭhaḥ kakṣerī.yukto yatas tataś caran
sarvakarma.bahiṣkṛtaḥ pūrvāhṇe grāma.ādau vīthyām anyatra-api malāny
apakṛṣya bahir \apohayati). / Vaikh 03.14.(144.6)/ grāmād bahir dūre svajātīyair \nivaset).
Vaikh 03.14.(144.6-7)/ madhyāhnāt paraṃ grāme na \viśaty)/ ayaṃ.
Vaikh 03.14.(144.7)/ \viśec) ced rājñā vadhyo. / Vaikh 03.14.(144.7-8)/ anyathā bhrūṇahatyām \avāpnoty).
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550062 (0.060):
Vaikh 03.13.(143.5-6)/ gūḍhāt kaṭakāraḥ kaṭakārī ca-iti. / Vaikh 03.13.(143.6-7)/ tato-anulomād anulomāyāṃ jātaś ca-anulomaḥpitur
Vaikh 03.14.(144.8)/ antarāl.vratyāś ca. / Vaikh 03.14.(144.8-10)/ cūcukād viprāyāṃ takṣako-aspṛśyojhallarī.hasto
dārukāraḥ suvarṇakāro-ayaskāraḥ kāṃsyakāro vā. / Vaikh 03.14.(144.10)/ kṣatriyāyāṃ matsya.bandhur matsyabandhī.
Vaikh 03.14.(144.10-11)vaiśyāyāṃ sāmudraḥ samudrapaṇya.jīvīmatsya.ghātī ca
\syāt). / Vaikh 03.15.(144.12-13)/ ambaṣṭhād viprāyāṃ / nāvikaḥsamudrapaṇya.matsya.jīvī samudra.laṅghanāṃ nāvaṃ \plāvayati).
Vaikh 03.15.(144.13-14)/ kṣatriyāyām adhonāpito nābher adho roma.vaptā.
Vaikh 03.15.(144.14)/ madgor viprāyāṃ veṇuko veṇu.vīṇā.vādī.
Vaikh 03.15.(144.14-15)/ kṣatriyāyāṃ karmakaraḥ karmakārī. / Vaikh 03.15.(144.15)/ vaidehakād viprāyāṃ carmakāraś carma.jīvī.
Vaikh 03.15.(144.16)/ nṛpāyāṃ sūcikaḥ sūcī.vedhana.kṛtyavān.
Vaikh 03.15.(144.16-17)/ āyogavād viprāyāṃ tāmras tāmra.jīvī.
Vaikh 03.15.(144.17)/ nṛpāyāṃ khanakaḥ khanana.jīvī. / Vaikh 03.15.(144.17-18) khananān nṛpāyām udbandhakaḥ śūdra.aspṛśyo
vastra.nirṇejakaḥ. / Vaikh 03.15.(144.18-19)/ pulkasād viprāyāṃ rajako vastrāṇāṃrajo.nirṇejakaś
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28550052 (0.041):
Vaikh 03.13.(143.4-5)/ vaiśyataḥ śūdrāyāṃ cūcukaḥ / kramukata.ambūla.śarkarādi.kraya.vikrayī.
Vaikh 03.15.(144.19-145.2)/ caṇḍālād viprāyāṃ śvapacaḥ / caṇḍālavaccihna.yukto nitya.nindyaḥ sarvakarma.bahiṣkāryo nagaryādau
mala.apohakaḥ śmaśāne \vasan) heyapātra.grāhī pretam abandhukaṃ
\visṛjeta). / Vaikh 03.15.(145.3-4)/ vadhyān hatvā tad.vastrādi.grāhīparādhīna.āhāro
bhinnapātra.bhojī śvamāṃsa.bhakṣī carma.vāra.vāṇa.vāṇijya.kārī \syāt).
Vaikh 03.15.(145.4-5)/ tasmān nikṛṣṭe sute samutpanne patito naṣṭoghorān
narakān \vrajati). / Vaikh 03.15.(145.5-6)/ sat.putro narakebhyas trāyakaḥ pitṛṛn\pāvayitvā)/