View original HTML file with complete header information
akarmakatve saty evaṃ BVaky_3,14.67a / akurvāṇo 'tha vā kiṃ cit BVaky_3,8.34c
akarmakatve saty evaṃ BVaky_3,14.67a / akurvāṇo 'tha vā kiṃ cit BVaky_3,8.34c
akṛtaś ceti saṃghātaḥ BVaky_3,14.266c / akṛte vā kṛtāsaṅgād BVaky_3,14.267c
akṛtrimo hi saṃbandho BVaky_2.369c / akṛtsnaviṣayābhāsaṃ BVaky_3,3.54a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730806 (0.004):
PADA-INDEX / akṛtrimo hi saṃbandho Vp_2.369c / akṛtsnaviṣayābhāsaṃ Vp_3,3.54a
akramas tu vitatyeva BVaky_2.19c / akramasyāpi viśvasya BVaky_3,9.46c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730809 (0.005):
akṛtsnaviṣayābhāsaṃ Vp_3,3.54a / akramas tu vitatyeva Vp_2.19c
akramaḥ kramarūpeṇa BVaky_1.49c / akramās teṣu bhāvānāṃ BVaky_3,9.52c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730813 (0.059):
akramas tu vitatyeva Vp_2.19c / akramaḥ kramarūpeṇa Vp_1.49c / akrame kramanirbhāse Vp_2.33c
akrame kramanirbhāse BVaky_2.33c / akriyāṇāṃ nivṛttyarthā, BVaky_3,14.497a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226129 (0.033):
kriyāyās tu śrutir yasmāt % tadvaty arthe 'vatiṣṭhate // BVaky_3,14.496 // / akriyāṇāṃ nivṛttyarthā, $ yataś cātra kriyāśrutiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161030 (0.033):
kriyāyās tu śrutir yasmāt tadvaty arthe 'vatiṣṭhate // BVaky_3,14.496 // / akriyāṇāṃ nivṛttyarthā, yataś cātra kriyāśrutiḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730817 (0.043):
akramaḥ kramarūpeṇa Vp_1.49c / akrame kramanirbhāse Vp_2.33c
akriyārthena yogena BVaky_3,14.556c / akṣādīnām iva prāhur BVaky_2.409c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730827 (0.054):
akṣādiṣu yathā bhinnā Vp_2.465a / akṣādīnām iva prāhur Vp_2.409c
akṣādeṣu yathā bhinnā BVaky_2.465a / akṣiṇāṃ tantriṇāṃ tantram BVaky_2.466a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434442 (0.058):
nābheda upajāyate BVaky_3,14.119b / nābhedaḥ pratipūrvayoḥ BVaky_3,12.13b / nābhedena na bhedena BVaky_3,14.387a
agur aśva iti vyāptir BVaky_3,14.304c / agṛhītaviśeṣeṇa BVaky_3,14.103a
agṛhītāvadhau śabde BVaky_2.95c / agṛhītāḥ prakāśakāḥ BVaky_1.57d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730836 (0.003):
akṣādīnām iva prāhur Vp_2.409c / agṛhītāvadhau śabde Vp_2.95c / agṛhītāḥ prakāśakāḥ Vp_1.57d
agor acitragoś caiva BVaky_3,14.215a / agnidattas tu yo 'gniḥ syāt BVaky_2.282a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208366 (0.0):
saṃjñibhiḥ saṃprayujyante % 'prasiddhes teṣu gauṇatā // BVaky_2.281 // / agnidattas tu yo 'gniḥ syāt $ tatra svārthopasarjanaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143274 (0.0):
saṃjñibhiḥ saṃprayujyante 'prasiddhes teṣu gauṇatā // BVaky_2.281 // / agnidattas tu yo 'gniḥ syāt tatra svārthopasarjanaḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730844 (0.008):
agṛhītāḥ prakāśakāḥ Vp_1.57d / agnidattas tu yo 'gniḥ syāt Vp_2.282a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14377343 (0.058):
saṃjñibhiḥ saṃprayujyante % 'prasiddhes teṣu gauṇatā // 2.281 // / agnidattas tu yo 'gniḥ syāt $ tatra svārthopasarjanaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17658016 (0.058):
saṃjñibhiḥ saṃprayujyante 'prasiddhes teṣu gauṇatā // 2.281 // / agnidattas tu yo 'gniḥ syāt tatra svārthopasarjanaḥ /
agniśabdanibandhanaḥ BVaky_1.61b / agniśabdas tathaivāyam BVaky_1.61a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25203374 (0.0):
ādaicpratyāyitaiḥ śabdaiḥ % saṃbandhaṃ yānti saṃjñibhiḥ // BVaky_1.60 // / agniśabdas tathaivāyam $ agniśabdanibandhanaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26138282 (0.0):
ādaicpratyāyitaiḥ śabdaiḥ saṃbandhaṃ yānti saṃjñibhiḥ // BVaky_1.60 // / agniśabdas tathaivāyam agniśabdanibandhanaḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730852 (0.005):
agnidattas tu yo 'gniḥ syāt Vp_2.282a / agniśabdanibandhanaḥ Vp_1.61b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14372758 (0.037):
ādaicpratyāyitaiḥ śabdaiḥ % saṃbandhaṃ yānti saṃjñibhiḥ // 1.60 // / agniśabdas tathaivāyam $ agniśabdanibandhanaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17653432 (0.037):
ādaicpratyāyitaiḥ śabdaiḥ saṃbandhaṃ yānti saṃjñibhiḥ // 1.60 // / agniśabdas tathaivāyam agniśabdanibandhanaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445784 (0.055):
śabdaḥ śeṣās tv anarthakāḥ BVaky_2.245d / śabdaḥ sattvanibandhanaḥ BVaky_2.336b / śabdaḥ sarvapadārthānā BVaky_3,11.7c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429997 (0.058):
tathā śabdāntaraśrutiḥ BVaky_1.90d / tathā śabdārthasaṃbandhāc BVaky_3,1.8a / tathā śabdo 'pi kasmiṃś cit BVaky_2.301a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14744709 (0.062):
śabdaḥ śeṣās tv anarthakāḥ Vp_2.245d / śabdaḥ sattvanibandhanaḥ Vp_2.336b / śabdaḥ saṃskārahīno yo Vp_1.175a
agniśabdābhidheyayā BVaky_1.61d / agniśrutyaiti saṃbandham BVaky_1.61c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730859 (0.003):
agniśabdanibandhanaḥ Vp_1.61b / agniśabdas tathaivāyam Vp_1.61a / agniśabdābhidheyayā Vp_1.61d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25203382 (0.029):
ādaicpratyāyitaiḥ śabdaiḥ % saṃbandhaṃ yānti saṃjñibhiḥ // BVaky_1.60 // / agniśabdas tathaivāyam $ agniśabdanibandhanaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26138290 (0.029):
ādaicpratyāyitaiḥ śabdaiḥ saṃbandhaṃ yānti saṃjñibhiḥ // BVaky_1.60 // / agniśabdas tathaivāyam agniśabdanibandhanaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14372763 (0.038):
agniśrutyaiti saṃbandham % agniśabdābhidheyayā // 1.61 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17653437 (0.038):
agniśrutyaiti saṃbandham agniśabdābhidheyayā // 1.61 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429997 (0.050):
tathā śabdāntaraśrutiḥ BVaky_1.90d / tathā śabdārthasaṃbandhāc BVaky_3,1.8a / tathā śabdo 'pi kasmiṃś cit BVaky_2.301a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14736010 (0.064):
tathā śabdāntaraśrutiḥ Vp_1.90d / tathā śabdārthasaṃbandhāc Vp_3,1.8a / tathā śabdo 'pi kasmiṃś cit Vp_2.301a
agnisomādayaḥ śabdā BVaky_2.281a / agniḥ prakāśadāhābhyām BVaky_2.477c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730867 (0.004):
agniśrutyaiti saṃbandham Vp_1.61c / agnisomādayaḥ śabdā Vp_2.281a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208352 (0.039):
bhedenāpekṣitā sā tu % gauṇatvasya prasādhikā // BVaky_2.280 // / agnisomādayaḥ śabdā $ ye svarūpapadārthakāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143260 (0.039):
bhedenāpekṣitā sā tu gauṇatvasya prasādhikā // BVaky_2.280 // / agnisomādayaḥ śabdā ye svarūpapadārthakāḥ /
agnyartham upapāditam BVaky_2.300b / aghoṣā ca pravartate BVaky_1.164b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730875 (0.004):
agniḥ prakāśadāhābhyām Vp_2.477c / agnyartham upapāditam Vp_2.300b
aṅgatvena pratītānāṃ BVaky_3,1.59a / aṅgadī kuṇḍalī ceti BVaky_3,14.569a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730879 (0.004):
aghoṣā ca pravartate Vp_1.164b / aṅgatvena pratītānāṃ Vp_3,1.59a
aṅgavan nopalabhyate BVaky_3,14.591d / aṅgānām aprayojakam BVaky_2.81b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730882 (0.015):
aṅgatvena pratītānāṃ Vp_3,1.59a / aṅgānām aprayojakam Vp_2.81b / aṅgīkṛte tu keṣāṃ cit Vp_2.416a
aṅgīkṛte tu keṣāṃ cit BVaky_2.416a / aṅgīkṛtopamānena BVaky_3,14.301c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730883 (0.004):
aṅgatvena pratītānāṃ Vp_3,1.59a / aṅgānām aprayojakam Vp_2.81b / aṅgīkṛte tu keṣāṃ cit Vp_2.416a
aṅgopāṅganibandhanāḥ BVaky_1.10b / acetaneṣu caitanyaṃ BVaky_3,14.326a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730887 (0.056):
aṅgīkṛte tu keṣāṃ cit Vp_2.416a / aṅgopāṅganibandhanāḥ Vp_1.10b
acver iti yathā liṅgam BVaky_3,14.433c / ajanmani tathā nitye BVaky_3,2.18a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730893 (0.015):
aṅgopāṅganibandhanāḥ Vp_1.10b / ajanmani tathā nitye Vp_3,2.18a / ajasravṛttir yaḥ śabdaḥ Vp_1.120a
ajasravṛttir yaḥ śabdaḥ BVaky_1.120a / ajasraṃ sarvabhāvānāṃ BVaky_3,13.16c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730895 (0.005):
aṅgopāṅganibandhanāḥ Vp_1.10b / ajanmani tathā nitye Vp_3,2.18a / ajasravṛttir yaḥ śabdaḥ Vp_1.120a
ajāśvādiṣu saṃbandhād BVaky_3,14.26c / ajihmā rājapaddhatiḥ BVaky_1.16d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730901 (0.004):
ajasravṛttir yaḥ śabdaḥ Vp_1.120a / ajihmā rājapaddhatiḥ Vp_1.16d / aṭkupvāṅādibhis tathā Vp_2.387b
aṭkupvāṅādibhis tathā BVaky_2.387b / aḍādīnāṃ vyavasthārthaṃ BVaky_2.180a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730909 (0.003):
ajihmā rājapaddhatiḥ Vp_1.16d / aṭkupvāṅādibhis tathā Vp_2.387b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25207102 (0.053):
bhedābhedābhyupagame % na virodho 'sti kaś cana // BVaky_2.179 // / aḍādīnāṃ vyavasthārthaṃ $ pṛthaktvena prakalpanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26142011 (0.053):
bhedābhedābhyupagame na virodho 'sti kaś cana // BVaky_2.179 // / aḍādīnāṃ vyavasthārthaṃ pṛthaktvena prakalpanam /
aṇavaḥ sarvaśaktitvād BVaky_1.113a / ata evaṃ samarthyate BVaky_3,14.337d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730912 (0.006):
aḍādīnāṃ vyavasthārthaṃ Vp_2.180a / aṇavaḥ sarvaśaktitvād Vp_1.113a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204017 (0.049):
saṃnipātād vibhajyante % sāravatyo 'pi mūrtayaḥ // BVaky_1.112 *// / *aṇavaḥ sarvaśaktitvād $ bhedasaṃsargavṛttayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26138926 (0.049):
saṃnipātād vibhajyante sāravatyo 'pi mūrtayaḥ // BVaky_1.112 *// / *aṇavaḥ sarvaśaktitvād bhedasaṃsargavṛttayaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422199 (0.056):
arthasya vinivṛttatvāl BVaky_3,14.45a / arthasya sarvaśaktitvāt BVaky_2.434c
atattvam iti manyante BVaky_3,2.7c / atadguṇo 'taś chāgaḥ syān BVaky_3,1.80c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730922 (0.003):
aṇavaḥ sarvaśaktitvād Vp_1.113a / atattvam iti manyante Vp_3,2.7c / atadguṇo 'taś chāgaḥ syān Vp_3,1.80c
ataddharmasu bhāveṣu BVaky_3,6.12c / atadrūpeṇa saṃsargāt BVaky_3,11.13c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730926 (0.004):
atadguṇo 'taś chāgaḥ syān Vp_3,1.80c / ataddharmasu bhāveṣu Vp_3,6.12c
atas taṃ pratijānate BVaky_2.46d / atas tāṃ jātim icchanti BVaky_3,13.5c / atas te jātivācinaḥ BVaky_3,1.12d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730932 (0.016):
atas taṃ pratijānate Vp_2.46d / atas te jātivācinaḥ Vp_3,1.12d / atas taiḥ karmabhir dhātur Vp_3,7.69a
atas taiḥ karmabhir dhātur BVaky_3,7.69a / ataḥ kriyāntarābhāve BVaky_3,9.78c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730933 (0.016):
atas taṃ pratijānate Vp_2.46d / atas te jātivācinaḥ Vp_3,1.12d / atas taiḥ karmabhir dhātur Vp_3,7.69a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429269 (0.062):
tataś ca tadabhāve 'pi BVaky_3,3.76c / tatas tatreti na kriyā BVaky_3,14.221b
ataḥ pūrveṇa bhidyate BVaky_3,14.294d / ataḥ sarvasya nirdeśe BVaky_3,1.51c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730939 (0.016):
atas taiḥ karmabhir dhātur Vp_3,7.69a / ataḥ sarvasya nirdeśe Vp_3,1.51c / ataḥ sarvo 'rtha iṣyate Vp_3,1.13d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447935 (0.054):
sarvasya parihārārthaṃ BVaky_3,14.448a / sarvasya vānyathābhāvas BVaky_3,7.167c / sarvasyānte yatas tasmād BVaky_3,1.95c
ataḥ sarvo 'rtha iṣyate BVaky_3,1.13d / ataḥ saṃyogideśānāṃ BVaky_3,1.18a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730943 (0.004):
atas taiḥ karmabhir dhātur Vp_3,7.69a / ataḥ sarvasya nirdeśe Vp_3,1.51c / ataḥ sarvo 'rtha iṣyate Vp_3,1.13d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22432741 (0.062):
dravyeṣv eva vidhīyate BVaky_3,14.184b / dravye sarvo 'rtha ucyate BVaky_3,1.13b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434622 (0.064):
nityaṃ yuktavad iṣyate BVaky_3,14.595d / nityaṃ sarvaḥ prayujyate BVaky_3,14.48b
ataḥ so 'py abhidhīyate BVaky_3,14.575d / atiṅgrahaṇam evaṃ tu BVaky_3,14.447a / atidūre vyavasthitam BVaky_3,14.75d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425226 (0.026):
evaṃbhūte pratīyate BVaky_3,14.271d / evaṃbhūto 'bhidhīyate BVaky_3,8.30b / evaṃ mātrāturīyasya BVaky_3,9.66a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431771 (0.041):
teṣām ādir na vidyate BVaky_1.28b / teṣām udvata ity atra BVaky_3,14.587c / teṣāṃ ātmaiva vā tathā BVaky_3,11.2b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448263 (0.042):
sa sūtre vyapadiśyate BVaky_3,14.136d / sasnābhāvaḥ pratīyate BVaky_3,14.299d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450349 (0.044):
so 'budhapratipattaye BVaky_3,7.147d / so 'bhinno vyapadiśyate BVaky_3,14.166d / so 'yam ity anupagrahaḥ BVaky_3,8.54b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730942 (0.046):
ataḥ sarvo 'rtha iṣyate Vp_3,1.13d / ataḥ saṃyogideśānāṃ Vp_3,1.18a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429208 (0.049):
ṇyante lenābhidhīyate BVaky_3,7.63d / ṇyarthopādāyitā tasmān BVaky_3,12.14c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433851 (0.051):
na bhedopanipātinaḥ BVaky_3,1.102b / na yaṅantaḥ prayujyate BVaky_3,14.74d / na yaugapadyaṃ pralaye BVaky_3,1.42c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440615 (0.051):
yat tat puṇyatamaṃ jyotis BVaky_1.12c / yat tinante 'bhidhīyate BVaky_3
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430169 (0.051):
tad arūpaṃ nirūpyate BVaky_2.426d / tadartham abhidhīyate BVaky_3,14.118d / tadarthaś ced avayavo BVaky_3,9.95a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435418 (0.053):
nendriyāṇāṃ prakāśye 'rthe BVaky_1.58c / neyam evābhidhīyate BVaky_3,3.27b / neṣṭasvārthasya vācakaḥ BVaky_3,14.424d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423107 (0.054):
ākhyāteṣv ekaśabdāyā BVaky_3,14.340c / ākhyātair abhidhīyate BVaky_3,8.11d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446176 (0.055):
śabdau śabdavido viduḥ BVaky_1.44b / śayitavyādibhis teṣu BVaky_3,14.440c / śayitavyādiṣu kriyā BVaky_3,14.439b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430105 (0.055):
tathaivārtho na vidyate BVaky_2.211d / tathaivāvyapadeśyebhyo BVaky_3,13.9a / tathaivāsaṃnidhāne 'pi BVaky_3,7.98c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433534 (0.056):
nañyogād upacaryate BVaky_3,14.285d / nañviśiṣṭaḥ prasajyate BVaky_3,14.271b / nañsamase yatas tatra BVaky_3,14.249c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420783 (0.058):
atha tv ekavibhaktitvād BVaky_3,14.411a / atha pratividhātā yo BVaky_3,12.24a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434404 (0.059):
nāpāya iti gamyate BVaky_3,7.143b / nāpi kriyāpadākṣepi BVaky_2.204c / nāpi bhedo 'vadhāryate BVaky_3,1.102d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430324 (0.062):
tadāsāv upagamyate BVaky_3,1.99d / tadā so 'mśaḥ pratīyate BVaky_3,14.105b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447242 (0.063):
sa dharmaḥ sphoṭanādayoḥ BVaky_1.50d / sa dharmo nābhidhīyate BVaky_3,7.13b
atītam api keṣāṃ cit BVaky_3,9.53c / atītaḥ sarvalakṣaṇaḥ BVaky_3,3.11b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730947 (0.029):
ataḥ saṃyogideśānāṃ Vp_3,1.18a / atītaḥ sarvalakṣaṇaḥ Vp_3,3.11b / atītānāgatajñānaṃ Vp_1.37c
atītākhyā tu yā śaktis BVaky_3,9.51c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217788 (0.057):
atītākhyā tu yā śaktis % tayā janma virudhyate // BVaky_3,9.51 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152694 (0.057):
atītākhyā tu yā śaktis tayā janma virudhyate // BVaky_3,9.51 //
atītānāgatajñānaṃ BVaky_1.37c / atīndriyān asaṃvedyān BVaky_1.38a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730957 (0.003):
atītaḥ sarvalakṣaṇaḥ Vp_3,3.11b / atītānāgatajñānaṃ Vp_1.37c / atīndriyān asaṃvedyān Vp_1.38a
ato jātyabhidhāne 'pi BVaky_3,1.4c / ato dravyāśritāṃ saṃkhyām BVaky_3,11.12a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730957 (0.013):
atītānāgatajñānaṃ Vp_1.37c / atīndriyān asaṃvedyān Vp_1.38a / ato jātyabhidhāne 'pi Vp_3,1.4c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422071 (0.053):
arthakriyāsu vāk sarvān BVaky_1.135a / arthajātyabhidhāne 'pi BVaky_3,1.11a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218830 (0.059):
saṃkhyāsu saṃkhyā liṅgeṣu % liṅgam evaṃ prakalpate // BVaky_3,11.11 // / ato dravyāśritāṃ saṃkhyām $ āhuḥ saṃsargavādinaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153735 (0.059):
saṃkhyāsu saṃkhyā liṅgeṣu liṅgam evaṃ prakalpate // BVaky_3,11.11 // / ato dravyāśritāṃ saṃkhyām āhuḥ saṃsargavādinaḥ /
ato na vacanāntaram BVaky_3,14.283d / ato 'nirjñātarūpatvāt BVaky_1.58a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441278 (0.049):
yadi syād brāhmaṇaśruteḥ BVaky_3,14.491b / yadi syād vacanāntaram BVaky_3,11.30b / yad udumbaravarṇānāṃ BVaky_1.154a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25203338 (0.060):
na sattayaiva te 'rthānām % agṛhītāḥ prakāśakāḥ // BVaky_1.57 // / ato 'nirjñātarūpatvāt $ kim āhety abhidhīyate & / nendriyāṇāṃ prakāśye 'rthe % svarūpaṃ gṛhyate tathā // BVaky_1.58 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26138246 (0.060):
na sattayaiva te 'rthānām agṛhītāḥ prakāśakāḥ // BVaky_1.57 // / ato 'nirjñātarūpatvāt kim āhety abhidhīyate / / nendriyāṇāṃ prakāśye 'rthe svarūpaṃ gṛhyate tathā // BVaky_1.58 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730960 (0.062):
ato jātyabhidhāne 'pi Vp_3,1.4c / ato 'nirjñātarūpatvāt Vp_1.58a
ato bhāvavikāreṣu BVaky_3,8.28c / ato bhāṣitapuṃskatvāt BVaky_3,6.10a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450286 (0.046):
seyaṃ vyākaraṇasmṛtiḥ BVaky_1.158b / saiva nādhyavasīyate BVaky_3,3.21d / saiva bhāvavikāreṣu BVaky_3,1.36a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730965 (0.049):
ato 'nirjñātarūpatvāt Vp_1.58a / ato bhāṣitapuṃskatvāt Vp_3,6.10a
ato bhāṣya udāhṛtaḥ BVaky_3,14.167d / ato 'yuktataraṃ viduḥ BVaky_3,6.16d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730970 (0.016):
ato bhāṣitapuṃskatvāt Vp_3,6.10a / ato 'yuktataraṃ viduḥ Vp_3,6.16d
ato 'rthāntaravācitvaṃ BVaky_2.169c / ato vākyaṃ prayujyate BVaky_2.427d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730975 (0.004):
ato bhāṣitapuṃskatvāt Vp_3,6.10a / ato 'yuktataraṃ viduḥ Vp_3,6.16d / ato 'rthāntaravācitvaṃ Vp_2.169c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433851 (0.037):
na bhedopanipātinaḥ BVaky_3,1.102b / na yaṅantaḥ prayujyate BVaky_3,14.74d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441116 (0.044):
yad ante vyavatiṣṭhate BVaky_3,2.11b / yad anvākhyāyakaṃ vākyaṃ BVaky_3,14.613a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422279 (0.051):
arthāntarābhidhānāc ca BVaky_3,14.81a / arthāntarābhidhāyitvaṃ BVaky_3,14.33a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220819 (0.060):
abhyāse tulyarūpatvān % na yaṅantaḥ prayujyate // BVaky_3,14.74 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155721 (0.060):
abhyāse tulyarūpatvān na yaṅantaḥ prayujyate // BVaky_3,14.74 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446689 (0.064):
śrūyamāṇe kriyāśabde BVaky_2.197c / śrūyamānaṃ tu vacanaṃ BVaky_3,14.131c
atyajantau prapadyete BVaky_3,9.101c / atyadbhutā tv iyaṃ vṛttir BVaky_3,3.81a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730982 (0.005):
ato vākyaṃ prayujyate Vp_2.427d / atyadbhutā tv iyaṃ vṛttir Vp_3,3.81a / atyantaparatantratvād Vp_3,3.4c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433851 (0.064):
na bhedopanipātinaḥ BVaky_3,1.102b / na yaṅantaḥ prayujyate BVaky_3,14.74d / na yaugapadyaṃ pralaye BVaky_3,1.42c
atyantaparatantratvād BVaky_3,3.4c / atyantabhinnayor eva BVaky_3,14.358a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730989 (0.004):
atyadbhutā tv iyaṃ vṛttir Vp_3,3.81a / atyantaparatantratvād Vp_3,3.4c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420703 (0.057):
atyantādarśane na syād BVaky_3,13.11c / atyantānugamāt tatra BVaky_3,14.467a / atyantaikatvaviṣayo BVaky_3,14.391c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431742 (0.058):
teṣām ajñātaśaktīnāṃ BVaky_3,14.192c / teṣām atyantanānātvaṃ BVaky_2.409a / teṣām atyantabhede 'pi BVaky_1.91c
atyantabhinnayor vā syāt BVaky_2.474a / atyantabhedaḥ sarveṣāṃ BVaky_2.260c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730994 (0.003):
atyantaparatantratvād Vp_3,3.4c / atyantabhinnayor vā syāt Vp_2.474a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431743 (0.050):
teṣām ajñātaśaktīnāṃ BVaky_3,14.192c / teṣām atyantanānātvaṃ BVaky_2.409a / teṣām atyantabhede 'pi BVaky_1.91c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420703 (0.055):
atyantādarśane na syād BVaky_3,13.11c / atyantānugamāt tatra BVaky_3,14.467a / atyantaikatvaviṣayo BVaky_3,14.391c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14736925 (0.056):
teṣām atyantanānātvaṃ Vp_2.409a / teṣām atyantabhede 'pi Vp_1.91c
atyantabhede tattvasya BVaky_2.21c / atyantabhede nānātvaṃ BVaky_3,14.393c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730998 (0.003):
atyantabhedaḥ sarveṣāṃ Vp_2.260c / atyantabhede tattvasya Vp_2.21c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431744 (0.057):
teṣām atyantanānātvaṃ BVaky_2.409a / teṣām atyantabhede 'pi BVaky_1.91c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424757 (0.060):
ekatve tulyarūpatvāc BVaky_3,14.341a / ekatve 'tyantabhede vā, BVaky_3,14.364c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205157 (0.061):
atyantabhede tattvasya % sarūpeva pratīyate // BVaky_2.21 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140066 (0.061):
atyantabhede tattvasya sarūpeva pratīyate // BVaky_2.21 //
atyantam atathābhūte BVaky_1.142a / atyantam atadātmakam BVaky_3,2.9d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731008 (0.003):
atyantabhede tattvasya Vp_2.21c / atyantam atathābhūte Vp_1.142a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14381144 (0.052):
tathā vikārarūpāṇāṃ $ tattve 'tyantam asaṃbhavaḥ & / tadātmeva ca tat tattvam % atyantam atadātmakam // 3.2.10 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17661816 (0.052):
tathā vikārarūpāṇāṃ tattve 'tyantam asaṃbhavaḥ / / tadātmeva ca tat tattvam atyantam atadātmakam // 3.2.10 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212478 (0.064):
yathā viṣayadharmāṇāṃ $ jñāne 'tyantam asaṃbhavaḥ & / tadātmeva ca tat siddham % atyantam atadātmakam // BVaky_3,2.9 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147386 (0.064):
yathā viṣayadharmāṇāṃ jñāne 'tyantam asaṃbhavaḥ / / tadātmeva ca tat siddham atyantam atadātmakam // BVaky_3,2.9 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14381134 (0.064):
yathā viṣayadharmāṇāṃ $ jñāne 'tyantam asaṃbhavaḥ & / tadātmeva ca tat siddham % atyantam atadātmakam // 3.2.9 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17661806 (0.064):
yathā viṣayadharmāṇāṃ jñāne 'tyantam asaṃbhavaḥ / / tadātmeva ca tat siddham atyantam atadātmakam // 3.2.9 //
atyantam atra viṣaye BVaky_3,14.551a / atyantam anavasthitāḥ BVaky_3,6.1d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731014 (0.013):
atyantam atathābhūte Vp_1.142a / atyantam atadātmakam Vp_3,2.9d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420694 (0.055):
atyantaṃ bhinnadharmaṇām BVaky_2.94d / atyantaṃ viṣaye bhinne BVaky_3,14.573a / atyantādarśane na syād BVaky_3,13.11c
atyantayataśaktitvāc BVaky_2.437c / atyantaviparīto 'pi BVaky_2.285a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731018 (0.004):
atyantam atadātmakam Vp_3,2.10d / atyantam anavasthitāḥ Vp_3,6.1d / atyantayataśaktitvāc Vp_2.437c
atyantaṃ na prayujyate BVaky_3,14.583b / atyantaṃ bhinnadharmaṇām BVaky_2.94d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731022 (0.039):
atyantayataśaktitvāc Vp_2.437c / atyantaviparīto 'pi Vp_2.285a / atyantaṃ bhinnadharmaṇām Vp_2.94d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431664 (0.053):
tena sādhuvyavahitaḥ BVaky_1.180c / tenātyantaṃ na mīyate BVaky_3,14.382d / tenātyantaṃ viśeṣeṇa BVaky_2.64c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434248 (0.059):
'nāgameṣv anibandhanaḥ BVaky_1.153d / nātyantam abhidhīyate BVaky_1.168d / nātyantāya mimīte yat BVaky_3,14.388a
atyantaṃ viṣaye bhinne BVaky_3,14.573a / atyantādarśane na syād BVaky_3,13.11c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420672 (0.055):
atyantam atadātmakam BVaky_3,2.9d / atyantam atra viṣaye BVaky_3,14.551a / atyantam anavasthitāḥ BVaky_3,6.1d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25227069 (0.063):
na tatra kaś cit sādṛśyaṃ % sad api pratipadyate // BVaky_3,14.572 // / atyantaṃ viṣaye bhinne $ yāvat prakhyā na bhidyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161970 (0.063):
na tatra kaś cit sādṛśyaṃ sad api pratipadyate // BVaky_3,14.572 // / atyantaṃ viṣaye bhinne yāvat prakhyā na bhidyate /
atyantānugamāt tatra BVaky_3,14.467a / atyantaikatvaviṣayo BVaky_3,14.391c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445886 (0.054):
śabdāntaratvaṃ yāntīva BVaky_2.104c / śabdāntaratvād atyanta BVaky_3,14.50c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420653 (0.055):
atyantabhinnayor eva BVaky_3,14.358a / atyantabhinnayor vā syāt BVaky_2.474a / atyantabhedaḥ sarveṣāṃ BVaky_2.260c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420645 (0.057):
atyadbhutā tv iyaṃ vṛttir BVaky_3,3.81a / atyantaparatantratvād BVaky_3,3.4c / atyantabhinnayor eva BVaky_3,14.358a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431742 (0.059):
teṣām ajñātaśaktīnāṃ BVaky_3,14.192c / teṣām atyantanānātvaṃ BVaky_2.409a / teṣām atyantabhede 'pi BVaky_1.91c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730988 (0.060):
atyantaparatantratvād Vp_3,3.4c / atyantabhinnayor vā syāt Vp_2.474a / atyantabhedaḥ sarveṣāṃ Vp_2.260c
atyamntam atadātmakam BVaky_3,2.10d / atra ca pratyayo bhavet BVaky_3,14.522d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434160 (0.050):
na syāt tatrātmanepadam BVaky_3,12.26d / na syāt tenātra samśayaḥ BVaky_3,14.391d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212491 (0.057):
tadātmeva ca tat tattvam % atyamntam atadātmakam // BVaky_3,2.10 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147399 (0.057):
tadātmeva ca tat tattvam atyamntam atadātmakam // BVaky_3,2.10 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434151 (0.060):
na so 'rthaḥ pratiṣidhyate BVaky_3,14.288d / na so 'sti pratyayo loke BVaky_1.131a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437143 (0.062):
pratyayaṃ tayapaṃ hitvā BVaky_3,14.121c / pratyayaḥ punar ucyate BVaky_3,14.537b / pratyayaḥ pratipādyate BVaky_3,14.504d
atra tūpapadenāyam BVaky_3,12.27a / atra nāsti vater vidhiḥ BVaky_3,14.524d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226473 (0.0):
adhyetrā sadṛśo 'dhyetety % atra nāsti vater vidhiḥ // BVaky_3,14.524 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161374 (0.0):
adhyetrā sadṛśo 'dhyetety atra nāsti vater vidhiḥ // BVaky_3,14.524 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450142 (0.047):
siddhair mantrauṣadhādibhiḥ BVaky_2.323b / siddho 'trāpi vater vidhiḥ BVaky_3,14.536b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219459 (0.063):
taddharmā yajir ity evaṃ % na syāt tatrātmanepadam // BVaky_3,12.26 // / atra tūpapadenāyam $ arthabhedaḥ pratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154362 (0.063):
taddharmā yajir ity evaṃ na syāt tatrātmanepadam // BVaky_3,12.26 // / atra tūpapadenāyam arthabhedaḥ pratīyate /
atra bādhasamuccayau BVaky_2.77d / atra bhede vivakṣite BVaky_3,14.553d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226842 (0.042):
rājavad vartate rājety % atra bhede vivakṣite // BVaky_3,14.553 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161743 (0.042):
rājavad vartate rājety atra bhede vivakṣite // BVaky_3,14.553 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439944 (0.047):
bhedāḥ saṃbodhahetavaḥ BVaky_2.418d / bhede ca parikalpite BVaky_3,7.104b / 'bhede tasya vivakṣite BVaky_3,14.331b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449947 (0.047):
sāmānye bhāva ity atra BVaky_3,8.60a / sāmānye vā vivakṣite BVaky_3,14.225b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437292 (0.049):
pratyāyyena kvacid bhedo BVaky_2.98c / pratyāyye 'rthe vivakṣite BVaky_2.301b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450142 (0.054):
siddhair mantrauṣadhādibhiḥ BVaky_2.323b / siddho 'trāpi vater vidhiḥ BVaky_3,14.536b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14740106 (0.063):
pratyāyyena kva cid bhedo Vp_2.98c / pratyāyye 'rthe vivakṣite Vp_2.301b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449427 (0.063):
sādṛśyaṃ syāt kriyāvatoḥ BVaky_3,14.521b / sādṛśyāt sati bhede tu BVaky_3,9.84c
atrātītaviparyāsaḥ BVaky_1.17a / atrādhikaraṇe vādāḥ BVaky_2.116c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731033 (0.004):
atra bādhasamuccayau Vp_2.77d / atrātītaviparyāsaḥ Vp_1.17a
atrāpy artho na vidyate BVaky_3,14.442b / atredaṃ nāntarīyakam BVaky_2.81d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731034 (0.015):
atrātītaviparyāsaḥ Vp_1.17a / atrādhikaraṇe vādāḥ Vp_2.116c / atredaṃ nāntarīyakam Vp_2.81d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430103 (0.041):
tathaivānupakārakam BVaky_2.217d / tathaivābhyupagamyate BVaky_3,14.349b / tathaivārtho na vidyate BVaky_2.211d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443410 (0.041):
vākyārthopanibandhanam BVaky_2.325b / vākyārtho 'pi na vidyate BVaky_2.76d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424344 (0.049):
upamārtho na kaś cana BVaky_3,14.365b / upamārtho na vidyate BVaky_3,8.57d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212523 (0.049):
na saṃsṛṣṭaṃ vibhaktaṃ vā % vikṛtaṃ na ca nānyathā // BVaky_3,2.12 // / tan nāsti vidyate tac ca $ tad ekaṃ tat pṛthak pṛthak &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147431 (0.049):
na saṃsṛṣṭaṃ vibhaktaṃ vā vikṛtaṃ na ca nānyathā // BVaky_3,2.12 // / tan nāsti vidyate tac ca tad ekaṃ tat pṛthak pṛthak /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434482 (0.050):
nārthe na buddhau saṃbandho BVaky_2.241c / nārtho yogena vidyate BVaky_3,14.539b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447336 (0.051):
sa prasthādau na vidyate BVaky_3,14.151d / sa prātipadikārthaś ca BVaky_3,14.222c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442889 (0.053):
laukiko 'rtho na bhidyate BVaky_3,14.249b / laukiko 'rtho na vidyate BVaky_2.210d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430667 (0.053):
tantropāyād alakṣaṇaḥ BVaky_2.480b / tan nāsti vidyate tac ca BVaky_3,2.13a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437657 (0.054):
prayogo na punar bhavet BVaky_3,14.457b / prayogo na hi vidyate BVaky_3,14.250d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430293 (0.056):
tadā bāhyārthabhedena BVaky_3,14.596c / tadā bhedo na vidyate BVaky_3,14.332d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421399 (0.056):
anyad eveti gamyate BVaky_3,14.390d / anyad eṣu na vidyate BVaky_2.410b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430241 (0.057):
tadā karma kriyāyogāt BVaky_3,7.132c / tadākṣepo na vidyate BVaky_2.417b / tadā jātipadārthatā BVaky_3,14.355d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431769 (0.057):
teṣām ādir na vidyate BVaky_1.28b / teṣām udvata ity atra BVaky_3,14.587c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431637 (0.059):
tena tulyam iti prāpte BVaky_3,14.553a / tena bhāvo na vidyate BVaky_3,3.68d / tena bhūtabhaviṣyantau BVaky_3,9.85c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436653 (0.060):
prakarṣo niyamābhāvāt BVaky_3,5.5c / prakarṣo vidyate nāpi BVaky_3,5.3c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431653 (0.061):
tena liṅgena gamyate BVaky_3,1.68d / tena vākyaṃ na vidyate BVaky_2.50d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424260 (0.062):
upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.377d / upamānaṃ na vidyate BVaky_3,14.567b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434257 (0.063):
nātyantāya mimīte yat BVaky_3,14.388a / nātra kaścit pratīyate BVaky_3,3.27d
atraikavacanaṃ bhavet BVaky_3,14.594b / atvaṃ saṃpadyate yas tvaṃ BVaky_3,7.117a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215682 (0.006):
vṛttau saṅghībhavantīti % brāhmaṇānāṃ svatantratā // BVaky_3,7.116 // / atvaṃ saṃpadyate yas tvaṃ $ na tasmin yuṣmadāśrayā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150589 (0.006):
vṛttau saṅghībhavantīti brāhmaṇānāṃ svatantratā // BVaky_3,7.116 // / atvaṃ saṃpadyate yas tvaṃ na tasmin yuṣmadāśrayā /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731041 (0.008):
atredaṃ nāntarīyakam Vp_2.81d / atvaṃ saṃpadyate yas tvaṃ Vp_3,7.117a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429717 (0.016):
tatreṣiṇaiva nirbhogaḥ BVaky_3,7.84c / tatraikavacanaṃ bhavet BVaky_3,14.318d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425052 (0.049):
ekārthasamavetayoḥ BVaky_3,14.22b / ekārthaṃ vākyam ucyate BVaky_2.4d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430183 (0.055):
tadarthaṃ yad viceṣṭitam BVaky_3,8.16b / tadarthaṃ vacanaṃ punaḥ BVaky_3,14.557d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223884 (0.060):
dravyabhede 'pi caikatvāt % tatraikavacanaṃ bhavet // BVaky_3,14.318 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158783 (0.060):
dravyabhede 'pi caikatvāt tatraikavacanaṃ bhavet // BVaky_3,14.318 //
atha kāraṇa pūrvakāḥ BVaky_3,9.20b / atha ca prāgasadbhāvaḥ BVaky_3,3.78c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731047 (0.022):
atvaṃ saṃpadyate yas tvaṃ Vp_3,7.117a / atha ca prāgasadbhāvaḥ Vp_3,3.78c
atha jātimato 'rthasya BVaky_3,14.269c / atha tair eva janitaḥ BVaky_2.396a
atha tv ekavibhaktitvād BVaky_3,14.411a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25225052 (5.960):
sūtre ca prathamābhāvān % na śyāmādyupasarjanam // BVaky_3,14.410 // / atha tv ekavibhaktitvād $ guṇatvād vopasarjanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159951 (5.960):
sūtre ca prathamābhāvān na śyāmādyupasarjanam // BVaky_3,14.410 // / atha tv ekavibhaktitvād guṇatvād vopasarjanam /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5317370 (0.058):
ekavibhaktitvāt . ekavibhakti ca apūrvnipāte iti upasarjanasañjñā
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219061 (0.061):
nimittavyatirekeṇa % saṃkhyānyā bhedikā tataḥ // BVaky_3,11.28 // / tad ekam api caikatvaṃ $ vibhaktiśravaṇād ṛte &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153964 (0.061):
nimittavyatirekeṇa saṃkhyānyā bhedikā tataḥ // BVaky_3,11.28 // / tad ekam api caikatvaṃ vibhaktiśravaṇād ṛte /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444010 (0.064):
vibhaktyarthapradhāne ca BVaky_3,14.220c / vibhaktyarthābhidhānād vā BVaky_3,14.218a / vibhaktyarthena cāviṣṭaṃ BVaky_3,14.244a
atha pratividhātā yo BVaky_3,12.24a / atha yaj jñānam utpannaṃ BVaky_2.243a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731055 (0.005):
atha tair eva janitaḥ Vp_2.396a / atha yaj jñānam utpannaṃ Vp_2.243a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25207865 (0.016):
aśabdavācyā sā buddhir % nivartyeta sthitā katham // BVaky_2.242 // / atha yaj jñānam utpannaṃ $ tan mithyeti nañā kṛtam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26142773 (0.016):
aśabdavācyā sā buddhir nivartyeta sthitā katham // BVaky_2.242 // / atha yaj jñānam utpannaṃ tan mithyeti nañā kṛtam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433534 (0.031):
nañyogād upacaryate BVaky_3,14.285d / nañviśiṣṭaḥ prasajyate BVaky_3,14.271b / nañsamase yatas tatra BVaky_3,14.249c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446176 (0.032):
śabdau śabdavido viduḥ BVaky_1.44b / śayitavyādibhis teṣu BVaky_3,14.440c / śayitavyādiṣu kriyā BVaky_3,14.439b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431771 (0.034):
teṣām ādir na vidyate BVaky_1.28b / teṣām udvata ity atra BVaky_3,14.587c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441189 (0.036):
yadā pratyavamarśas tu BVaky_3,14.239a / yadā pratyupameyaṃ tu BVaky_3,14.596a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434126 (0.038):
na saṃbhavati siddhatve BVaky_3,8.45c / na saṃvidhānāṃ kṛtvāpi BVaky_2.322a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448263 (0.039):
sa sūtre vyapadiśyate BVaky_3,14.136d / sasnābhāvaḥ pratīyate BVaky_3,14.299d / sa sphoṭaḥ śabdajāḥ śabdā BVaky_1.105c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440504 (0.041):
meṣo vā tadguṇo bhavet BVaky_3,1.80d / ya ātmanepadād bhedaḥ BVaky_3,12.1a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441613 (0.041):
yaḥ śabdo 'nyena yujyate BVaky_2.284b / yaḥ samāsādanād bhedaḥ BVaky_3,9.113c / yaḥ saṃbandhigato bhedaḥ BVaky_3,14.601a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428571 (0.044):
chedyaṃ prati vyāpriyate BVaky_3,7.31c / cheśabhāvaḥ pratīyate BVaky_3,1.69d / chyāme bhedo vyavasthitaḥ BVaky_3,14.371d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430212 (0.045):
tadarthenānugamyate BVaky_3,8.19d / tadarthe 'pi na tiṣṭhatau BVaky_3,14.277d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427595 (0.046):
khadyoto havyavāḍ iva BVaky_2.140b / khande śabdaḥ pratīyate BVaky_3,14.479d / kharjūrāt pratipadyate BVaky_3,14.300d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426652 (0.048):
ktvānte bhāvābhidhāyini BVaky_3,7.83b / kyaṅante sudurādayaḥ BVaky_3,14.535b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436312 (0.048):
putrādau guṇaśabdebhyaḥ BVaky_3,14.511c / putrīyatau na putro 'sti BVaky_3,14.70a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434442 (0.048):
nābheda upajāyate BVaky_3,14.119b / nābhedaḥ pratipūrvayoḥ BVaky_3,12.13b / nābhedena na bhedena BVaky_3,14.387a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447724 (0.049):
samūho bandhvavasthā tu BVaky_3,8.49c / samkīrṇevopalabhyate BVaky_3,9.83d / samjñānārthair na caitanya BVaky_3,10.3c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430101 (0.049):
tathaivābhyupagamyate BVaky_3,14.349b / tathaivārtho na vidyate BVaky_2.211d / tathaivāvyapadeśyebhyo BVaky_3,13.9a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437514 (0.049):
pradhāneṣu pratīyate BVaky_3,14.470b / praparṇaprapalāśādau BVaky_3,14.52c
atharvaṇām aṅgirasāṃ BVaky_1.21a / atha śyāmeva śastrīyaṃ BVaky_3,14.423a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731056 (0.015):
atha yaj jñānam utpannaṃ Vp_2.243a / atharvaṇām aṅgirasāṃ Vp_1.21a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446586 (0.049):
śyāmety evaṃ prayujyate BVaky_3,14.423b / śyāmety evābhidhiyeta BVaky_3,14.369a / śyāmeva śastrī kanyeti BVaky_3,14.298a
atha svabhāvo vacanād BVaky_3,14.276a / athādhāraḥ sa evāsya BVaky_2.244c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731062 (0.021):
atharvaṇām aṅgirasāṃ Vp_1.21a / athādhāraḥ sa evāsya Vp_2.244c / athāpy avācyam ity evaṃ Vp_3,3.21a
athāpy avācyam ity evaṃ, BVaky_3,3.21a / athāyam āntaro jñātā BVaky_1.115a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731068 (0.006):
atharvaṇām aṅgirasāṃ Vp_1.21a / athādhāraḥ sa evāsya Vp_2.244c / athāpy avācyam ity evaṃ Vp_3,3.21a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212845 (0.049):
vācyam ityavasīyeta % vācyam eva tadā bhavet // BVaky_3,3.20 // / athāpy avācyam ity evaṃ, $ na tad vācyaṃ pratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147753 (0.049):
vācyam ityavasīyeta vācyam eva tadā bhavet // BVaky_3,3.20 // / athāpy avācyam ity evaṃ, na tad vācyaṃ pratīyate /
athāsaj jāyate katham BVaky_3,3.43d / athāsaṃsṛṣṭa evārthaḥ BVaky_2.248a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731077 (0.005):
athāyam āntaro jñātā Vp_1.115a / athāsaj jāyate katham Vp_3,3.43d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213123 (0.036):
yadi saj jāyate kasmād % athāsaj jāyate katham // BVaky_3,3.43 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148031 (0.036):
yadi saj jāyate kasmād athāsaj jāyate katham // BVaky_3,3.43 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441129 (0.045):
yad ambhasi prakṣaraṇaṃ BVaky_3,9.70c / yad asaj jāyate sad vā BVaky_3,7.49a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425332 (0.057):
kathaṃ pracayayogaḥ syāt BVaky_3,9.64c / kathaṃ pratīyamānaḥ syāc BVaky_2.360c
athāsau samudīryate BVaky_1.116d / athāsmān niyamād ūrdhvaṃ BVaky_3,9.19a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731078 (0.017):
athāsaṃsṛṣṭa evārthaḥ Vp_2.248a / athāsau samudīryate Vp_1.116d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217398 (0.054):
ekatvam iva tā vyaktīr % āpādayati kāraṇaiḥ // BVaky_3,9.18 // / athāsmān niyamād ūrdhvaṃ $ jātayo yāḥ prayojikāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152304 (0.054):
ekatvam iva tā vyaktīr āpādayati kāraṇaiḥ // BVaky_3,9.18 // / athāsmān niyamād ūrdhvaṃ jātayo yāḥ prayojikāḥ /
athopacārasattaivaṃ BVaky_3,3.46a / adṛṣṭatvāt pratinidheḥ BVaky_3,7.102a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731094 (0.003):
adāni vākye tāny eva Vp_2.28a / adṛṣṭatvāt pratinidheḥ Vp_3,7.102a
adṛṣṭam anupaśyati BVaky_2.91b / adṛṣṭaviprayogārthaḥ BVaky_2.163c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731098 (0.004):
adāni vākye tāny eva Vp_2.28a / adṛṣṭatvāt pratinidheḥ Vp_3,7.102a / adṛṣṭam anupaśyati Vp_2.91b
adṛṣṭavṛttilābhena BVaky_3,3.18a / adṛṣṭoparatiṃ bhedam BVaky_3,6.16c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731106 (0.003):
adṛṣṭaviprayogārthaḥ Vp_2.163c / adṛṣṭavṛttilābhena Vp_3,3.18a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212806 (0.054):
tasmācchabdārthayor naivaṃ % saṃbandhaḥ parikalpyate // BVaky_3,3.17 // / adṛṣṭavṛttilābhena $ yathā saṃyoga ātmanaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147714 (0.054):
tasmācchabdārthayor naivaṃ saṃbandhaḥ parikalpyate // BVaky_3,3.17 // / adṛṣṭavṛttilābhena yathā saṃyoga ātmanaḥ /
adeśānāṃ ghaṭādīnāṃ BVaky_3,1.16a / adeśāś cāpy abhāgāś ca BVaky_3,6.14a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731114 (0.003):
adṛṣṭoparatiṃ bhedam Vp_3,6.16c / adeśānāṃ ghaṭādīnāṃ Vp_3,1.16a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211178 (0.064):
teṣu deśeṣu sāmānyam % ākāśasyāpi vidyate // BVaky_3,1.15 // / adeśānāṃ ghaṭādīnāṃ $ deśāḥ saṃbandhino yathā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146086 (0.064):
teṣu deśeṣu sāmānyam ākāśasyāpi vidyate // BVaky_3,1.15 // / adeśānāṃ ghaṭādīnāṃ deśāḥ saṃbandhino yathā /
advaye caiva sarvasmin BVaky_3,3.65a / adhikaṃ vartate teṣu BVaky_1.126c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731119 (0.012):
adeśānāṃ ghaṭādīnāṃ Vp_3,1.16a / adeśāś cāpy abhāgāś ca Vp_3,6.14a / advaye caiva sarvasmin Vp_3,3.65a
adhikāro nivartate BVaky_1.169b / adhigacchata ity eke BVaky_2.107c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731126 (0.012):
advaye caiva sarvasmin Vp_3,3.65a / adhikaṃ vartate teṣu Vp_1.126c / adhikāro nivartate Vp_1.169b
adhidaivam adhikratu BVaky_2.254b / adhividyaṃ prakāsate BVaky_1.14d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731128 (0.012):
adhikāro nivartate Vp_1.169b / adhigacchata ity eke Vp_2.207c / adhidaivam adhikratu Vp_2.254b
adhīte tulya ity evaṃ BVaky_3,14.506a / adhīyate brāhmaṇavat BVaky_3,14.385a
adhīṣvādhyayanaṃ bahu BVaky_3,14.528b / adhyasyate viruddhe 'rthe BVaky_3,9.100c
adhyasya parikalpyate BVaky_3,9.107d / adhyātmaṃ vinigṛhyate BVaky_3,9.90b
adhyādīn parikalpayet BVaky_2.219b / adhyāropo na durlabhaḥ BVaky_3,11.10b
adhyāhitakalāṃ yasya BVaky_1.3a / adhyetari yadā vṛttir BVaky_3,14.492a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226061 (0.063):
vaktavyaṃ kena dharmeṇa % tulyatvaṃ kriyayor iti // BVaky_3,14.491 // / adhyetari yadā vṛttir $ ucyate brāhmaṇaśruteḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26160962 (0.063):
vaktavyaṃ kena dharmeṇa tulyatvaṃ kriyayor iti // BVaky_3,14.491 // / adhyetari yadā vṛttir ucyate brāhmaṇaśruteḥ /
adhyetavyena viprāṇāṃ BVaky_3,14.444c / adhyetā brāhmaṇa iva BVaky_3,14.505c
adhyetrā sadṛśo 'dhyetety BVaky_3,14.524c / adhyetror apadiśyate BVaky_3,14.532b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446193 (0.037):
śastriṃ svena guṇenāto BVaky_3,14.383a / śastrīkalpeti cocyate BVaky_3,14.422b / śastrīkumāryoḥ sadṛśaḥ BVaky_3,14.379a
adhruveṇa nimittena BVaky_3,2.3a / adhvanām ekatā nāsti BVaky_3,9.61c
adhvano vartamānasya BVaky_3,9.103a / adhvādhikaraṇaṃ yathā BVaky_3,9.47b
anaṅgīkṛtasattvaṃ tu BVaky_3,14.586a / anaṅgīkṛtasaṃstyānāt BVaky_3,14.172c
anantaram idaṃ kāryam BVaky_2.118c / anantaraṃ phalaṃ yasyāḥ BVaky_3,8.15a
ananyat pravibhajyate BVaky_2.97d / anapekṣya prayuñjīta BVaky_3,8.16c
anarthakānāṃ pāṭho vā BVaky_2.259c / anarthakānāṃ saṃghātaḥ BVaky_2.205a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731154 (0.011):
ananyat pravibhajyate Vp_2.97d / anarthakānāṃ pāṭho vā Vp_2.259c / anarthakānāṃ saṃghātaḥ Vp_2.205a
anarthakāny apāyatvāt BVaky_2.55a / anarthakena saṃsṛṣṭāḥ BVaky_2.191c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731158 (0.003):
anarthakānāṃ pāṭho vā Vp_2.259c / anarthakānāṃ saṃghātaḥ Vp_2.205a / anarthakāny apāyatvāt Vp_2.55a
anavasthā prasajyate BVaky_3,14.219d / anavasthitakampe 'pi BVaky_1.109a
anavasthitavṛttitā BVaky_3,13.16b / anākyeyā kathaṃ cana BVaky_2.144b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435535 (0.045):
nopamārtho 'sti kaś cana BVaky_3,14.440d / nopaślesaḥ smṛter api BVaky_3,14.91b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431769 (0.062):
teṣām ādir na vidyate BVaky_1.28b / teṣām udvata ity atra BVaky_3,14.587c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420783 (0.063):
atha tv ekavibhaktitvād BVaky_3,14.411a / atha pratividhātā yo BVaky_3,12.24a
anāgatatvam astitvaṃ BVaky_3,9.111c / anāgatā janmaśakteḥ BVaky_3,9.51a
anāgamavikalpā tu BVaky_2.233c / anāgamaś ca so 'bhyāsaḥ BVaky_2.118a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731174 (0.004):
anākhyeyā kathaṃ ca na Vp_2.144b / anāgamavikalpā tu Vp_2.233c
anādinidhanam brahma BVaky_1.1a / anādim avyavacchinnāṃ BVaky_1.172a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731181 (0.012):
anāgamavikalpā tu Vp_2.233c / anāgamaś ca so 'bhyāsaḥ Vp_2.118a / anādinidhanaṃ brahma Vp_1.1a
anādir arthaiḥ śabdānāṃ BVaky_3,3.29c / anādir yogyatā yathā BVaky_3,3.29b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731184 (0.003):
anādinidhanaṃ brahma Vp_1.1a / anādim avyavacchinnāṃ Vp_1.172a / anādir arthaiḥ śabdānāṃ Vp_3,3.29c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212950 (0.021):
indriyāṇāṃ svaviṣayeṣv $ anādir yogyatā yathā & / anādir arthaiḥ śabdānāṃ % saṃbandho yogyatā tathā // BVaky_3,3.29 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147858 (0.021):
indriyāṇāṃ svaviṣayeṣv anādir yogyatā yathā / / anādir arthaiḥ śabdānāṃ saṃbandho yogyatā tathā // BVaky_3,3.29 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14381571 (0.021):
indriyāṇāṃ svaviṣayeṣv $ anādir yogyatā yathā & / anādir arthaiḥ śabdānāṃ % saṃbandho yogyatā tathā // 3.3.29 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17662243 (0.021):
indriyāṇāṃ svaviṣayeṣv anādir yogyatā yathā / / anādir arthaiḥ śabdānāṃ saṃbandho yogyatā tathā // 3.3.29 //
anāv abhyupagamyate BVaky_3,14.623b / anāvṛttāpi yā kriyā BVaky_2.456b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731190 (0.030):
anādir yogyatā yathā Vp_3,3.29b / anāvṛttāpi yā kriyā Vp_2.456b / anāśrite tu vyāpāre Vp_3,7.24a
anāśritakriyas tasmān BVaky_3,14.517a / anāśrite tu vyāpāre BVaky_3,7.24a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731194 (0.006):
anāvṛttāpi yā kriyā Vp_2.456b / anāśrite tu vyāpāre Vp_3,7.24a
anityatvaṃ svaśaktir vā BVaky_3,3.34c / anityadarśināṃ tv asmin BVaky_1.182c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731202 (0.005):
anāśrite tu vyāpāre Vp_3,7.24a / anityatvaṃ svaśaktir vā Vp_3,3.34c
anityasya yathotpāde BVaky_3,9.22a / anitye 'py āśraye sthitā BVaky_3,1.41d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731208 (0.003):
anityadarśināṃ tv asmin Vp_1.182c / anitye 'py āśraye sthitā Vp_3,1.41d
anityeṣv api nityatvam BVaky_3,3.34a / anibaddhaṃ nimitteṣu BVaky_2.234a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731213 (0.004):
anityadarśināṃ tv asmin Vp_1.182c / anitye 'py āśraye sthitā Vp_3,1.41d / anityeṣv api nityatvam Vp_3,3.34a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434636 (0.054):
nityādhīnasthititvāc ca BVaky_3,9.10c / nityānityeṣu jātayaḥ BVaky_3,1.26b
animittaṃ vates tulyaṃ BVaky_3,14.512c / anirākaraṇāt kartus BVaky_3,7.129a
anirūpitarūpeṣu BVaky_3,14.475c / anirjātasya nirjñānaṃ BVaky_3,14.360a
anirjñātaguṇe caivaṃ BVaky_3,14.9c / anirjñātasvarūpo hi BVaky_3,14.375c
anirjñātaṃ prasiddhena BVaky_3,14.361a / anirdeśyād viśeṣād vā BVaky_3,14.373c
anirdhāritadharmatvād BVaky_3,14.145a / anirvṛtteś ca tasya vā BVaky_3,7.99b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731221 (0.030):
anirākaraṇāt kartus Vp_3,7.129a / anirvṛtteś ca tasya vā Vp_3,7.99b / anuktam api rūpeṇa Vp_2.313c
anuktam api rūpeṇa BVaky_2.313c / anuktāpi prakāśate BVaky_3,7.82d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731227 (0.011):
anirākaraṇāt kartus Vp_3,7.129a / anirvṛtteś ca tasya vā Vp_3,7.99b / anuktam api rūpeṇa Vp_2.313c
anugṛhṇāti saṃbandha BVaky_3,3.11c / anugrahārthā bhoktṝṇāṃ BVaky_2.388a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731233 (0.003):
anuktam api rūpeṇa Vp_2.313c / anuktāpi prakāśate Vp_3,7.82d / anugṛhṇāti saṃbandha Vp_3,3.11c
anucchinnāśrayāj jātir BVaky_3,1.41c / anucchedyāśrayām eke BVaky_3,1.42a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731241 (0.003):
anugrahārthā bhoktṝṇāṃ Vp_2.388a / anucchinnāśrayāj jātir Vp_3,1.41c
anuniṣpadyate paraḥ BVaky_2.476b / anuniṣpādikalpena BVaky_3,9.67a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731244 (0.014):
anucchedyāśrayām eke Vp_3,1.42a / anuniṣpadyate paraḥ Vp_2.476b
anuniṣpādinaḥ kāṃś cic BVaky_2.121c / anuniṣpādinaḥ śabdāḥ BVaky_2.361c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731251 (0.010):
anuniṣpadyate paraḥ Vp_2.476b / anuniṣpādinaḥ kāṃś cic Vp_2.121c / anuniṣpādinaḥ śabdāḥ Vp_2.361c
anupaplutacetasām BVaky_1.37b / anupāttaṃ pratīyate BVaky_2.307d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731257 (0.011):
anuniṣpādinaḥ kāṃś cic Vp_2.121c / anuniṣpādinaḥ śabdāḥ Vp_2.361c / anupaplutacetasām Vp_1.37b
anupāsitavṛddhānāṃ BVaky_2.490c / anuprayogasiddhyarthaṃ BVaky_3,14.232a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731257 (0.012):
anupaplutacetasām Vp_1.37b / anupāttaṃ pratīyate Vp_2.307d / anupāsitavṛddhānāṃ Vp_2.490c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222801 (0.048):
ṣaṣṭhyarthasyābhidhāne tu % syāt prātipadikārthatā // BVaky_3,14.231 // / anuprayogasiddhyarthaṃ $ na vibhaktyarthakalpanā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157700 (0.048):
ṣaṣṭhyarthasyābhidhāne tu syāt prātipadikārthatā // BVaky_3,14.231 // / anuprayogasiddhyarthaṃ na vibhaktyarthakalpanā /
anupravṛttidharmo vā BVaky_3,1.14a / anupravṛttirūpā yā BVaky_3,1.19a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731265 (0.003):
anupāsitavṛddhānāṃ Vp_2.490c / anupravṛttidharmo vā Vp_3,1.14a / anupravṛttirūpā yā Vp_3,1.19a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211208 (0.055):
avivekāt pradeśebhyo % mukhyatvaṃ samavāyinām // BVaky_3,1.18 // / anupravṛttirūpā yā $ prakhyā tām ākṛtiṃ viduḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146116 (0.055):
avivekāt pradeśebhyo mukhyatvaṃ samavāyinām // BVaky_3,1.18 // / anupravṛttirūpā yā prakhyā tām ākṛtiṃ viduḥ /
anupravṛtteti yathā BVaky_3,1.101a / anuprāptaḥ pratīyate BVaky_3,8.10b / anubandhaś ca siddhe 'rthe BVaky_3,12.12a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731265 (0.060):
anupravṛttidharmo vā Vp_3,1.14a / anupravṛttirūpā yā Vp_3,1.19a / anupravṛtteti yathā- Vp_3,1.101a
anubandhasvarādibhyaḥ BVaky_3,14.79c / anubhūya svatantratām BVaky_3,7.54b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731272 (0.014):
anupravṛtteti yathā- Vp_3,1.101a / anubhūya svatantratām Vp_3,7.54b / anumānapradhānena Vp_1.42c
anumānapradhānena BVaky_1.42c / anumānaprayojanam BVaky_3,13.12d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731276 (0.014):
anupravṛtteti yathā- Vp_3,1.101a / anubhūya svatantratām Vp_3,7.54b / anumānapradhānena Vp_1.42c
anumānaṃ tadarthasya BVaky_2.328c / anumānaṃ nimittasya BVaky_2.371c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731282 (0.003):
anubhūya svatantratām Vp_3,7.54b / anumānapradhānena Vp_1.42c / anumānaṃ tadarthasya Vp_2.328c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14378382 (0.056):
anumānaṃ nimittasya % saṃnidhāne pratīyate // 2.371 // / āvṛtter anumānaṃ vā $ sārūpyāt tatra gamyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17659054 (0.056):
anumānaṃ nimittasya saṃnidhāne pratīyate // 2.371 // / āvṛtter anumānaṃ vā sārūpyāt tatra gamyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423876 (0.058):
ity ayaṃ śeṣaviṣayaḥ BVaky_3,12.23c / ity arthagrahaṇaṃ kṛtam BVaky_3,14.226d / ity arthasya nidarśane BVaky_3,14.578b
anumānaṃ vivakṣāyāḥ BVaky_3,14.198c / anumānāt pratīyate BVaky_3,7.85d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731282 (0.030):
anumānaṃ tadarthasya Vp_2.328c / anumānaṃ nimittasya Vp_2.371c
anuyātīva so 'nyeṣāṃ BVaky_3,14.324c / anuvādo yathā bhavet BVaky_2.245b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731287 (0.016):
anumānāt pratīyate Vp_3,7.85d / anuvādo yathā bhavet Vp_2.245b / anuviddham iva jñānaṃ Vp_1.131c
anuviddham iva jñānaṃ BVaky_1.131c / anusyūteva bhedābhyām BVaky_3,14.29a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731287 (0.016):
anumānāt pratīyate Vp_3,7.85d / anuvādo yathā bhavet Vp_2.245b / anuviddham iva jñānaṃ Vp_1.131c
anusyūteva saṃsṛṣṭair BVaky_3,14.93a / aneka iti paścāc ca BVaky_3,14.293c
anekatīrthabhedāyās BVaky_1.159c / anekadharmavacanāḥ BVaky_3,14.265a
anekapadasaṃśrayam BVaky_2.42d / anekarūpā lakṣyante BVaky_3,8.14c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731297 (0.014):
anekatīrthabhedāyās Vp_1.159c / anekapadasaṃśrayam Vp_2.42d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205426 (0.029):
vākyārtam eva taṃ prāhur % anekapadasaṃśrayam // BVaky_2.42 // / sa tv anekapadastho 'pi $ pratibhedaṃ samāpyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140335 (0.029):
vākyārtam eva taṃ prāhur anekapadasaṃśrayam // BVaky_2.42 // / sa tv anekapadastho 'pi pratibhedaṃ samāpyate /
anekavyaktivartinīm BVaky_3,8.21b / anekavyaktyabhivyaṅgyā BVaky_1.96a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731301 (0.055):
anekapadasaṃśrayam Vp_2.42d / anekavyaktyabhivyaṅgyā Vp_1.96a / anekaśakter ekasya Vp_2.444a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25203801 (0.056):
nirbhāgeṣv abhyupāyo vā % bhāgabhedaprakalpanam // BVaky_1.95 // / anekavyaktyabhivyaṅgyā $ jātiḥ sphoṭa iti smṛtā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26138710 (0.056):
nirbhāgeṣv abhyupāyo vā bhāgabhedaprakalpanam // BVaky_1.95 // / anekavyaktyabhivyaṅgyā jātiḥ sphoṭa iti smṛtā /
anekaśakter ekasya BVaky_2.444a / anekaśakter ekasya BVaky_2.473c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731309 (0.002):
anekavyaktyabhivyaṅgyā Vp_1.96a / anekaśakter ekasya Vp_2.444a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424961 (0.036):
ekasyaikārthatām āhur BVaky_2.56c / ekasyaiva tu sā śaktir BVaky_2.22c / ekasyaivātmano bhedau BVaky_2.31c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424933 (0.038):
ekasya śaktayas tisraḥ BVaky_3,9.49a / ekasya sarvabījasya BVaky_1.4a / ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731320 (0.050):
anekākhyātayoge 'pi Vp_2.350a / anekārthatvam ekasya Vp_2.263a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733317 (0.051):
ekasya sarvabījasya Vp_1.4a / ekasyānekarūpatvaṃ Vp_2.111a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733336 (0.052):
ekasyaikārthatām āhur Vp_2.56c / ekasyaiva tu sā śaktir Vp_2.22c / ekasyaiveti nirṇaye Vp_3,1.22b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422208 (0.052):
arthasyānugamaṃ kaṃ cid BVaky_3,14.76a / arthasyānekaśaktitve BVaky_3,14.105c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424902 (0.059):
ekasya kāryanirjñānāt BVaky_3,14.563a / ekasya ca pradhānatvāt BVaky_3,14.283a / ekasya pracayo dṛṣṭaḥ BVaky_3,11.28a
anekasmād asa iti BVaky_3,14.282a / anekākhyātayoge 'pi BVaky_2.350a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731314 (0.004):
anekaśakter ekasya Vp_2.473c / anekākhyātayoge 'pi Vp_2.350a
anekārthatvam ekasya BVaky_2.263a / anekā śaktir ekasya BVaky_2.477a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731322 (0.004):
anekavyaktyabhivyaṅgyā Vp_1.96a / anekaśakter ekasya Vp_2.444a / anekaśakter ekasya Vp_2.473c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424931 (0.012):
ekasya sarvabījasya BVaky_1.4a / ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733318 (0.029):
ekasya sarvabījasya Vp_1.4a / ekasyānekarūpatvaṃ Vp_2.111a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424961 (0.030):
ekasyaikārthatām āhur BVaky_2.56c / ekasyaiva tu sā śaktir BVaky_2.22c / ekasyaivātmano bhedau BVaky_2.31c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733336 (0.047):
ekasyaikārthatām āhur Vp_2.56c / ekasyaiva tu sā śaktir Vp_2.22c / ekasyaiveti nirṇaye Vp_3,1.22b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422208 (0.059):
arthasyānugamaṃ kaṃ cid BVaky_3,14.76a / arthasyānekaśaktitve BVaky_3,14.105c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210815 (0.059):
vinābhisaṃdhinā śabdaḥ % śaktirūpaḥ prakāśate // BVaky_2.476 // / anekā śaktir ekasya $ yugapac chrūyate kva cit &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145723 (0.059):
vinābhisaṃdhinā śabdaḥ śaktirūpaḥ prakāśate // BVaky_2.476 // / anekā śaktir ekasya yugapac chrūyate kva cit /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209212 (0.061):
māṭharas takrasaṃbandhāt % tatrācaṣṭe yathārthatām // BVaky_2.349 // / anekākhyātayoge 'pi $ vākyaṃ nyāyāpavādayoḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144120 (0.061):
māṭharas takrasaṃbandhāt tatrācaṣṭe yathārthatām // BVaky_2.349 // / anekākhyātayoge 'pi vākyaṃ nyāyāpavādayoḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424840 (0.062):
ekam evopalabhyate BVaky_3,9.87b / ekarūpam anekārthaṃ BVaky_2.461a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208119 (0.063):
vākyarūpasya vākyārthe % vṛttir anyānapekṣayā // BVaky_2.262 // / anekārthatvam ekasya $ yaiḥ śabdasyānugamyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143027 (0.063):
vākyarūpasya vākyārthe vṛttir anyānapekṣayā // BVaky_2.262 // / anekārthatvam ekasya yaiḥ śabdasyānugamyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424902 (0.064):
ekasya kāryanirjñānāt BVaky_3,14.563a / ekasya ca pradhānatvāt BVaky_3,14.283a / ekasya pracayo dṛṣṭaḥ BVaky_3,11.28a
antarālapravṛttibhiḥ BVaky_3,9.82d / antarālaṃ tad etayoḥ BVaky_3,14.106d / antareṇa kathaṃ bhavet BVaky_3,3.35d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731333 (0.004):
antareṇa kathaṃ bhavet Vp_3,3.35d / antareṇa kriyāśabdaṃ Vp_2.326c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731326 (0.016):
anekā śaktir ekasya Vp_2.477a / antareṇa kathaṃ bhavet Vp_3,3.35d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213027 (0.046):
kriyate so 'bhisaṃbandham % antareṇa kathaṃ bhavet // BVaky_3,3.35 // / nāvaśyam abhidheyeṣu $ saṃskāraḥ sa tathāvidhaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147935 (0.046):
kriyate so 'bhisaṃbandham antareṇa kathaṃ bhavet // BVaky_3,3.35 // / nāvaśyam abhidheyeṣu saṃskāraḥ sa tathāvidhaḥ /
antareṇa kriyāśabdaṃ BVaky_2.326c / antareṇa na gamyate BVaky_2.429d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731336 (0.004):
anekā śaktir ekasya Vp_2.477a / antareṇa kathaṃ bhavet Vp_3,3.35d / antareṇa kriyāśabdaṃ Vp_2.326c
antareṇa vyavasthitam BVaky_2.329d / antarena caśabdasya BVaky_3,14.191a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731338 (0.016):
antareṇa kriyāśabdaṃ Vp_2.326c / antareṇa na gamyate Vp_2.429d / antareṇa vyavasthitam Vp_2.329d
antaro 'rthaḥ prakāśyate BVaky_2.31b / antarṇīya prayujyate BVaky_2.161b
antarbhavec ca saṃbandhaḥ BVaky_3,14.222a / antarbhāvāc ca tenāsau BVaky_3,3.47c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731344 (0.041):
antarṇīya prayujyate Vp_2.161b / antarbhāvāc ca tenāsau Vp_3,3.47c / antarbhūtakriyāntaraiḥ Vp_3,7.67b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448932 (0.064):
saṃbandho 'nyaḥ prasajyate BVaky_3,14.220b / saṃbandho yaḥ pratīyate BVaky_3,1.74b / saṃbandho yogyatā tathā BVaky_3,3.29d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448924 (0.064):
saṃbandho jāyate kva cit BVaky_2.197d / saṃbandho 'tha pratīyate BVaky_2.114d / saṃbandho 'nyaḥ prasajyate BVaky_3,14.220b
antarbhūtakriyāntaraiḥ BVaky_3,7.67b / antarbhūtaṇijarthānāṃ BVaky_3,7.73a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731349 (0.003):
antarṇīya prayujyate Vp_2.161b / antarbhāvāc ca tenāsau Vp_3,3.47c / antarbhūtakriyāntaraiḥ Vp_3,7.67b
antarbhūtavibhaktyarthe BVaky_3,14.228a / antarbhūtaṃ nimittaṃ ca BVaky_3,14.509a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222750 (0.033):
saliṅgasya sasaṃkhyasya % tadā sādhutvam ucyate // BVaky_3,14.227 // / antarbhūtavibhaktyarthe $ ṣaṣṭhī na śrūyate yathā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157649 (0.033):
saliṅgasya sasaṃkhyasya tadā sādhutvam ucyate // BVaky_3,14.227 // / antarbhūtavibhaktyarthe ṣaṣṭhī na śrūyate yathā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434840 (0.044):
nimittaṃ vyavatiṣṭhate BVaky_3,13.31b / nimittaṃ sa vibhaktyarthaḥ BVaky_3,14.235c
antarbhūte tu karaṇe BVaky_3,14.457a / antarmātrātmanas tasya BVaky_2.32c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731354 (0.004):
antarbhūtaṇijarthānāṃ Vp_3,7.73a / antarmātrātmanas tasya Vp_2.32c
antaḥkaraṇatattvasya BVaky_1.117a / antaḥkaraṇatattvasya BVaky_3,7.41c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731360 (0.010):
antarbhūtaṇijarthānāṃ Vp_3,7.73a / antarmātrātmanas tasya Vp_2.32c / antaḥkaraṇatattvasya Vp_1.117a
antaḥkaraṇadharmo vā BVaky_3,6.23a / antaḥkaraṇavṛttau ca BVaky_3,14.92a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731360 (0.012):
antarmātrātmanas tasya Vp_2.32c / antaḥkaraṇatattvasya Vp_1.117a / antaḥkaraṇatattvasya Vp_3,7.41c
ante yā vā kriyābhāge BVaky_3,8.22a / antyā kaleva somasya BVaky_1.168c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731367 (0.003):
antaḥkaraṇadharmo vā Vp_3,6.23a / antyā kaleva somasya Vp_1.168c / antyena dhvaninā saha Vp_1.86b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216623 (0.052):
asādhyā vyaktirūpeṇa % sā sādhyevopalabhyate // BVaky_3,8.21 // / ante yā vā kriyābhāge $ jātiḥ saiva kriyā smṛtā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151529 (0.052):
asādhyā vyaktirūpeṇa sā sādhyevopalabhyate // BVaky_3,8.21 // / ante yā vā kriyābhāge jātiḥ saiva kriyā smṛtā /
antyena dhvaninā saha BVaky_1.86b / antye vātmani yā sattā BVaky_3,8.24a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731368 (0.004):
antyā kaleva somasya Vp_1.168c / antyena dhvaninā saha Vp_1.86b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216648 (0.033):
kriyā vyāpārabhedeṣu % sattā vā samavāyinī // BVaky_3,8.23 // / antye vātmani yā sattā $ sā kriyā kaiś cid iṣyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151554 (0.033):
kriyā vyāpārabhedeṣu sattā vā samavāyinī // BVaky_3,8.23 // / antye vātmani yā sattā sā kriyā kaiś cid iṣyate /
annādānādi rūpāṃ ca BVaky_2.377a / anyataś cāpi lādeśān BVaky_3,12.1c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731377 (0.017):
antreṇoccāraṇe teṣāṃ Vp_2.108c / annādānādirūpāṃ ca Vp_2.377a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209562 (0.046):
anyathā hi vyavasthāne % na tadarthaḥ prakalpyate // BVaky_2.376 // / annādānādi rūpāṃ ca $ sarve tṛptiphalāṃ bhujim &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144470 (0.046):
anyathā hi vyavasthāne na tadarthaḥ prakalpyate // BVaky_2.376 // / annādānādi rūpāṃ ca sarve tṛptiphalāṃ bhujim /
anyat tasmād vivicyate BVaky_1.66d / anyat tv akathitaṃ smṛtam BVaky_3,7.71d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731387 (0.004):
annādānādirūpāṃ ca Vp_2.377a / anyat tasmād vivicyate Vp_1.66d / anyat tv akathitaṃ smṛtam Vp_3,7.71d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215109 (0.044):
tatsiddhaye kriyāyuktam % anyat tv akathitaṃ smṛtam // BVaky_3,7.71 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150017 (0.044):
tatsiddhaye kriyāyuktam anyat tv akathitaṃ smṛtam // BVaky_3,7.71 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431675 (0.055):
tenādhyāropa eva syād BVaky_3,8.55c / tenānyat parigṛhyate BVaky_3,14.321d / tenānyad upavarṇyate BVaky_2.443d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421400 (0.058):
anyathaivopapādyate BVaky_1.34d / anyad eveti gamyate BVaky_3,14.390d / anyad eṣu na vidyate BVaky_2.410b
anyatra ca tato rūpaṃ BVaky_2.446c / anyatra dṛṣṭakarmendro BVaky_3,14.565c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731389 (0.005):
anyat tv akathitaṃ smṛtam Vp_3,7.71d / anyatra ca tato rūpaṃ Vp_2.446c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226985 (0.042):
anyatra dṛṣṭakarmendro % yathety asmin vivakṣite // BVaky_3,14.565 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161886 (0.042):
anyatra dṛṣṭakarmendro yathety asmin vivakṣite // BVaky_3,14.565 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210439 (0.059):
anyatra ca tato rūpaṃ % na tāsām upalabhyate // BVaky_2.446 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145347 (0.059):
anyatra ca tato rūpaṃ na tāsām upalabhyate // BVaky_2.446 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442533 (0.064):
rūpābhede 'pi gamyate BVaky_2.303d / rūpe rūpam iti smṛtam BVaky_3,11.26d / lakṛtyaktakhalarthānāṃ BVaky_3,8.53a
anyatra vartamānaṃ sad BVaky_3,14.405a / anyatra vihite grahe BVaky_3,1.70b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731396 (0.003):
anyatra ca tato rūpaṃ Vp_2.446c / anyatra vihite grahe Vp_3,1.70b
anyatra śrūyamāṇaiś ca BVaky_2.347a / anyatrāvihitasyaiva BVaky_3,1.57a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731402 (0.013):
anyatra ca tato rūpaṃ Vp_2.446c / anyatra vihite grahe Vp_3,1.70b
anyathākṛtya viṣayam BVaky_1.92c / anyathā ca samākhyānam BVaky_2.173a / anyathā te na sādhavaḥ BVaky_2.109d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731410 (0.012):
anyatra śrūyamāṇaiś ca Vp_2.347a / anyatrāvihitasyaiva Vp_3,1.57a / anyathākṛtya viṣayam Vp_1.92c
anyathā dāhaśabdena BVaky_2.422c / anyathā pratipadyate BVaky_2.239d / anyathā pratipadyate BVaky_2.246d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731417 (0.011):
anyathā ca samākhyānam Vp_2.173a / anyathā te na sādhavaḥ Vp_2.109d / anyathā dāhaśabdena Vp_2.422c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445609 (0.053):
śabdatvaṃ neṣyate tayoḥ BVaky_2.52d / śabdatvaṃ pratipadyate BVaky_1.111d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433888 (0.064):
na liṅgena viśeṣyate BVaky_3,14.134b / na lokaḥ pratipadyate BVaky_1.55d / na loke pratipattṝṇām BVaky_2.346a
anyathā pratipadyārthaṃ BVaky_2.239a / anyathā hi vyavasthāne BVaky_2.376c / anyathaiva vyavasthitām BVaky_3,3.10d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731420 (0.012):
anyathā dāhaśabdena Vp_2.422c / anyathā pratipadyate Vp_2.239d / anyathā pratipadyate Vp_2.246d / anyathā pratipadyārthaṃ Vp_2.239a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433891 (0.062):
na lokaḥ pratipadyate BVaky_1.55d / na loke pratipattṝṇām BVaky_2.346a
anyathaiva samarthyate BVaky_3,14.330d / anyathaivāgnisaṃbandhād BVaky_2.422a / anyathaivādhyavasyati BVaky_1.92d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731427 (0.013):
anyathā hi vyavasthāne Vp_2.376c / anyathaiva vyavasthitām Vp_3,3.10d / anyathaivāgnisaṃbandhād Vp_2.422a
anyathaivopapādyate BVaky_1.34d / anyad eveti gamyate BVaky_3,14.390d / anyad eṣu na vidyate BVaky_2.410b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731434 (0.006):
anyathaivāgnisaṃbandhād Vp_2.422a / anyathaivādhyavasyati Vp_1.92d / anyathaivopapādyate Vp_1.34d / anyad eṣu na vidyate Vp_2.410b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431653 (0.046):
tena liṅgena gamyate BVaky_3,1.68d / tena vākyaṃ na vidyate BVaky_2.50d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445831 (0.047):
śabdāt saṃpratyaye sati BVaky_2.163b / śabdād anyan na vidyate BVaky_3,14.198d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431675 (0.049):
tenādhyāropa eva syād BVaky_3,8.55c / tenānyat parigṛhyate BVaky_3,14.321d / tenānyad upavarṇyate BVaky_2.443d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420744 (0.056):
atrādhikaraṇe vādāḥ BVaky_2.116c / atrāpy artho na vidyate BVaky_3,14.442b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421335 (0.058):
anyataś cāpi lādeśān BVaky_3,12.1c / anyat tasmād vivicyate BVaky_1.66d / anyat tv akathitaṃ smṛtam BVaky_3,7.71d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435696 (0.063):
padam anyac ca vidyate BVaky_1.73b / padam anyat prayujyate BVaky_2.35d
anyad rūpaṃ na gṛhyate BVaky_2.458b / anyad rūpaṃ pratīyate BVaky_2.458d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731443 (0.003):
anyathaivopapādyate Vp_1.34d / anyad eṣu na vidyate Vp_2.410b / anyad rūpaṃ na gṛhyate Vp_2.458b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442436 (0.047):
rūpaṃ tasya na vidyate BVaky_2.46b / rūpaṃ na rūpam apy evaṃ BVaky_3,11.25c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429033 (0.053):
jñānabhedāya kalpate BVaky_3,1.30d / jñānarūpaṃ na gṛhyate BVaky_3,1.110b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14742836 (0.060):
rūpaṃ tasya na vidyate Vp_2.46b / rūpaṃ nāsyāpadiśyate Vp_3,3.4d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210589 (0.061):
pratipattau tu bhinnānām % anyad rūpaṃ pratīyate // BVaky_2.458 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145497 (0.061):
pratipattau tu bhinnānām anyad rūpaṃ pratīyate // BVaky_2.458 //
anyapratyāyane śaktir BVaky_1.62c / anyaśabdavivakṣayā BVaky_1.183b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731449 (0.003):
anyad rūpaṃ pratīyate Vp_2.458d / anyapratyāyane śaktir Vp_1.62c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445860 (0.056):
śabdād bhedaḥ pratīyate BVaky_2.452d / śabdānām eva sā śaktis BVaky_1.153a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25203395 (0.058):
anyapratyāyane śaktir % na tasya pratibadhyate // BVaky_1.62 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26138303 (0.058):
anyapratyāyane śaktir na tasya pratibadhyate // BVaky_1.62 //
anyasminn anuṣajyate BVaky_2.177d / anyasya vinivartakam BVaky_3,14.143b
anyaḥ kaś cin na vidyate BVaky_2.346d / anyaḥ kāyavatāṃ vidhiḥ BVaky_3,6.17d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731467 (0.004):
anyasminn anuṣajyate Vp_2.177d / anyaḥ kaś cin na vidyate Vp_2.346d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433226 (0.032):
na kaś cid ativartate BVaky_3,3.51b / na kaś cid api vidyate BVaky_3,14.325d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433239 (0.032):
na kaś cid upalabhyate BVaky_3,11.8d / na kaś cid vidyate tayoḥ BVaky_3,14.533d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209172 (0.047):
tasmād alaukiko vākyād % anyaḥ kaś cin na vidyate // BVaky_2.346 // / anyatra śrūyamāṇaiś ca $ liṅgair vākyaiś ca sūcitāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144080 (0.047):
tasmād alaukiko vākyād anyaḥ kaś cin na vidyate // BVaky_2.346 // / anyatra śrūyamāṇaiś ca liṅgair vākyaiś ca sūcitāḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425724 (0.053):
kaś cit prativivakṣitaḥ BVaky_3,9.109b / kaś cit saṃpratipadyate BVaky_2.39b / kaś cid anyo 'vasīyate BVaky_3,3.84d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223967 (0.061):
tasya svarūpabhedas tu % na kaś cid api vidyate // BVaky_3,14.325 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158866 (0.061):
tasya svarūpabhedas tu na kaś cid api vidyate // BVaky_3,14.325 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214036 (0.064):
vibhutvam etad evāhur % anyaḥ kāyavatāṃ vidhiḥ // BVaky_3,6.17 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148942 (0.064):
vibhutvam etad evāhur anyaḥ kāyavatāṃ vidhiḥ // BVaky_3,6.17 //
anyā japaprabandheṣu BVaky_2.261c / anyā tv apreryamāṇaiva BVaky_1.162a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731478 (0.004):
anyaḥ kāyavatāṃ vidhiḥ Vp_3,6.17d / anyā japaprabandheṣu Vp_2.261c
anyārthānāṃ kathaṃ cana BVaky_2.411d / anyā śyāmā tu tadrūpā BVaky_3,14.382c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731478 (0.005):
anyā tv apreryamāṇaiva Vp_1.162a / anyārthānāṃ kathaṃ ca na Vp_2.411d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210002 (0.049):
na jātv arthāntare vṛttir % anyārthānāṃ kathaṃ cana // BVaky_2.411 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144910 (0.049):
na jātv arthāntare vṛttir anyārthānāṃ kathaṃ cana // BVaky_2.411 //
anyā sattaupacārikī BVaky_3,3.39b / anyā saṃskārasāvitrī BVaky_2.261a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208092 (0.044):
atyantabhedaḥ sarveṣāṃ % tatsaṃbandhāt tu tadvatām // BVaky_2.260 // / anyā saṃskārasāvitrī $ karmaṇy anyā prayujyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143000 (0.044):
atyantabhedaḥ sarveṣāṃ tatsaṃbandhāt tu tadvatām // BVaky_2.260 // / anyā saṃskārasāvitrī karmaṇy anyā prayujyate /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731482 (0.051):
anyārthānāṃ kathaṃ ca na Vp_2.411d / anyā saṃskārasāvitrī Vp_2.261a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14377090 (0.061):
atyantabhedaḥ sarveṣāṃ % tatsaṃbandhāt tu tadvatām // 2.260 // / anyā saṃskārasāvitrī $ karmaṇyanyā prayujyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17657763 (0.061):
atyantabhedaḥ sarveṣāṃ tatsaṃbandhāt tu tadvatām // 2.260 // / anyā saṃskārasāvitrī karmaṇyanyā prayujyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448702 (0.063):
saṃnipātād vibhajyante BVaky_1.112c / saṃnipāte tayor yānyā BVaky_3,14.611a / saṃpūrnatvāt tad anyasmād BVaky_3,14.399c
anyāsām asti saṃbhavaḥ BVaky_3,11.15d / anyāsāṃ tu tadākhyatā BVaky_3,8.15d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216541 (5.960):
pradhānabhūtāṃ tādarthyād % anyāsāṃ tu tadākhyatā // BVaky_3,8.15 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151447 (5.960):
pradhānabhūtāṃ tādarthyād anyāsāṃ tu tadākhyatā // BVaky_3,8.15 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218882 (0.032):
vinā tena na saṃkhyānām % anyāsām asti saṃbhavaḥ // BVaky_3,11.15 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153786 (0.032):
vinā tena na saṃkhyānām anyāsām asti saṃbhavaḥ // BVaky_3,11.15 //
anyūnas tena gamyate BVaky_2.214d / anyena vyapadiṣṭasya BVaky_3,7.161a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731488 (0.011):
anyā saṃskārasāvitrī Vp_2.261a / anyūnas tena gamyate Vp_2.214d / anyena vyapadiṣṭasya Vp_3,7.161a
anyeṣām ubhayoḥ sthitam BVaky_3,14.399b / anyair avayavaiḥ punaḥ BVaky_2.236d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731492 (0.058):
anyena vyapadiṣṭasya Vp_3,7.161a / anyair avayavaiḥ punaḥ Vp_2.236d / anyo dravyād vibhaktyarthaḥ Vp_3,7.165c
anyais tu bhāvair anyeṣāṃ BVaky_3,9.35a / anyais tu mānaṃ jātyādi BVaky_3,14.375a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224600 (1.192):
upameyatvam ādhikye % sāmye vā na nivartate // BVaky_3,14.374 // / anyais tu mānaṃ jātyādi $ bhedyasyārthasya varṇyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159499 (1.192):
upameyatvam ādhikye sāmye vā na nivartate // BVaky_3,14.374 // / anyais tu mānaṃ jātyādi bhedyasyārthasya varṇyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217594 (0.041):
na hy ātmā kasya cid bhettuṃ % pracetuṃ vāpi śakyate // BVaky_3,9.34 // / anyais tu bhāvair anyeṣāṃ $ pracayaḥ parikalpyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152500 (0.041):
na hy ātmā kasya cid bhettuṃ pracetuṃ vāpi śakyate // BVaky_3,9.34 // / anyais tu bhāvair anyeṣāṃ pracayaḥ parikalpyate /
anyo dravyād vibhaktyarthaḥ BVaky_3,7.165c / anyonyāpekṣayā śaktyā BVaky_2.213c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731503 (0.003):
anyair avayavaiḥ punaḥ Vp_2.236d / anyo dravyād vibhaktyarthaḥ Vp_3,7.165c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444026 (0.047):
vibhaktyarthe 'vyayībhāva BVaky_3,7.165a / vibhaktyartho 'nya iṣyate BVaky_3,7.43d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14743709 (0.062):
vibhaktyarthe 'vyayībhāva- Vp_3,7.165a / vibhaktyartho 'nya iṣyate Vp_3,7.43d
anvayavyatirekābhyām BVaky_3,14.19a / anvayavyatirekābhyāṃ BVaky_2.166c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731513 (0.010):
anyonyāpekṣayā śaktyā Vp_2.213c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.166c
anvayavyatirekābhyāṃ BVaky_2.209c / anvayavyatirekābhyāṃ BVaky_2.340c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731513 (0.010):
anyonyāpekṣayā śaktyā Vp_2.213c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.166c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.209c
anvayavyatirekābhyāṃ BVaky_3,1.67a / anvayavyatirekābhyāṃ BVaky_3,14.34c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731513 (0.010):
anyonyāpekṣayā śaktyā Vp_2.213c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.166c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.209c
anvayavyatirekābhyāṃ BVaky_3,14.202c / anvayavyatirekau ca BVaky_3,11.30a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731516 (0.010):
anyonyāpekṣayā śaktyā Vp_2.213c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.166c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.209c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421506 (0.037):
anyonyāpekṣayā śaktyā BVaky_2.213c / anvayavyatirekābhyām BVaky_3,14.19a / anvayavyatirekābhyāṃ BVaky_2.166c
anvayavyatirekau tu BVaky_2.12c / anvayād gamyate so 'rtho BVaky_3,14.96a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731517 (0.014):
anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.340c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_3,1.67a / anvayavyatirekau tu Vp_2.12c
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24552393 (0.049):
anyonyavyavacchedarūpatvam evānvayavyatirekayoḥ katham ity āśṅkyāha / anvayavyatirekāv iti | abhāvarūpatvañ ca vyatirekasya pratītisiddhasya
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421509 (0.052):
anyonyāpekṣayā śaktyā BVaky_2.213c / anvayavyatirekābhyām BVaky_3,14.19a / anvayavyatirekābhyāṃ BVaky_2.166c
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14597690 (0.053):
cārthāntarasyānvayavyatirekāv anuvidhatte eva anvayavyatirekānuvidhā[panā]
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731505 (0.056):
anyonyāpekṣayā śaktyā Vp_2.213c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.166c / anvayavyatirekābhyāṃ Vp_2.209c
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25558847 (0.057):
tanniścayaścānvayavyatirekayorāyatate / / tau cānvayavyatirekau na tathopādānācaitanye yathopādānācaitanye yathā
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23585018 (0.057):
tanniścayaścānvayavyatirekayorāyatate / / tau cānvayavyatirekau na tathopādānācaitanye yathā
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445960 (0.061):
śabdārtha iti gamyate BVaky_2.124d / śabdārtha iti gamyate BVaky_2.132d
anvayo 'rthasya dṛśyate BVaky_2.169b / anvākhyānasmṛter ye ca BVaky_2.231a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731525 (0.003):
anvayavyatirekau tu Vp_2.12c / anvayo 'rthasya dṛśyate Vp_2.169b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25207727 (0.054):
kva cid āha pacantīti % dhātus tābhyāṃ vinā kva cit // BVaky_2.230 // / anvākhyānasmṛter ye ca $ pratyayārthā nibandhanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26142635 (0.054):
kva cid āha pacantīti dhātus tābhyāṃ vinā kva cit // BVaky_2.230 // / anvākhyānasmṛter ye ca pratyayārthā nibandhanam /
anvākhyānād dhi sādhutvam BVaky_3,14.271c / anvākhyānāni bhidyante BVaky_2.170a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731532 (0.017):
anvākhyānasmṛter ye ca Vp_2.231a / anvākhyānāni bhidyante Vp_2.170a / anvākhyānāya yo bhedaḥ Vp_2.443a
anvākhyānāya bhedās tu BVaky_3,14.72c / anvākhyānāya yo bhedaḥ BVaky_2.443a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731533 (0.034):
anvākhyānasmṛter ye ca Vp_2.231a / anvākhyānāni bhidyante Vp_2.170a / anvākhyānāya yo bhedaḥ Vp_2.443a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440504 (0.038):
meṣo vā tadguṇo bhavet BVaky_3,1.80d / ya ātmanepadād bhedaḥ BVaky_3,12.1a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441613 (0.038):
yaḥ śabdo 'nyena yujyate BVaky_2.284b / yaḥ samāsādanād bhedaḥ BVaky_3,9.113c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442624 (0.046):
lasya karmaṇi bhāve ca BVaky_3,7.69c / lādeśaiḥ sa kriyābhedo BVaky_3,12.3c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422121 (0.046):
arthabhede 'pi sārūpyāt BVaky_3,14.193c / arthabhedo lubanteṣu BVaky_3,14.598c / arthamātraṃ viparyastaṃ BVaky_2.255c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210392 (0.053):
padārtharūpabhedena % tasyātmā pravibhajyate // BVaky_2.442 // / anvākhyānāya yo bhedaḥ $ pratipattinibandhanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145300 (0.053):
padārtharūpabhedena tasyātmā pravibhajyate // BVaky_2.442 // / anvākhyānāya yo bhedaḥ pratipattinibandhanam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434407 (0.055):
nāpi kriyāpadākṣepi BVaky_2.204c / nāpi bhedo 'vadhāryate BVaky_3,1.102d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218554 (0.058):
yaḥ samāsādanād bhedaḥ % sa tatra na vivakṣitaḥ // BVaky_3,9.113 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153460 (0.058):
yaḥ samāsādanād bhedaḥ sa tatra na vivakṣitaḥ // BVaky_3,9.113 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431089 (0.060):
tasya svarūpabhedas tu BVaky_3,14.325c / tasyātiṅgrahaṇenārtho BVaky_2.448c
anvākhyeyatvam arhati BVaky_3,14.276b / anvākhyeyāś ca ye śabdā BVaky_1.24c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731536 (0.040):
anvākhyānāya yo bhedaḥ Vp_2.443a / anvākhyeyāś ca ye śabdā Vp_1.24c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440504 (0.045):
meṣo vā tadguṇo bhavet BVaky_3,1.80d / ya ātmanepadād bhedaḥ BVaky_3,12.1a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441613 (0.050):
yaḥ śabdo 'nyena yujyate BVaky_2.284b / yaḥ samāsādanād bhedaḥ BVaky_3,9.113c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25202928 (0.058):
anvākhyeyāś ca ye śabdā % ye cāpi pratipādakāḥ // BVaky_1.24 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26137836 (0.058):
anvākhyeyāś ca ye śabdā ye cāpi pratipādakāḥ // BVaky_1.24 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442624 (0.060):
lasya karmaṇi bhāve ca BVaky_3,7.69c / lādeśaiḥ sa kriyābhedo BVaky_3,12.3c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434407 (0.062):
nāpi kriyāpadākṣepi BVaky_2.204c / nāpi bhedo 'vadhāryate BVaky_3,1.102d
anvākhyeyās tathā śāstram BVaky_3,14.75c / apadaṃ jāyate sarvaṃ BVaky_3,9.26c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731536 (0.054):
anvākhyānāya yo bhedaḥ Vp_2.443a / anvākhyeyāś ca ye śabdā Vp_1.24c
apadārthasya darśanāt BVaky_2.425d / apade 'rthe padanyāsaḥ BVaky_3,3.78a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731546 (0.003):
anvākhyeyāś ca ye śabdā Vp_1.24c / apadārthasya darśanāt Vp_2.425d / apade 'rthe padanyāsaḥ Vp_3,3.78a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213540 (0.039):
tatra vastugato bhedo % na nirvacanam arhati // BVaky_3,3.77 // / apade 'rthe padanyāsaḥ $ kāraṇasya na vidyate &
apare tu padasyaiva BVaky_2.329a / apare brāhmaṇādīnāṃ BVaky_3,14.303a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731547 (0.005):
apade 'rthe padanyāsaḥ Vp_3,3.78a / apare tu padasyaiva Vp_2.329a
aparair anugamyate BVaky_2.125d / aparair upavarṇyate BVaky_3,8.39d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731553 (0.041):
apare tu padasyaiva Vp_2.329a / aparair anugamyate Vp_2.125d / aparo 'rthe prayujyate Vp_1.44d
aparo 'rthe prayujyate BVaky_1.44d / apākṛto vā tenāyaṃ BVaky_3,14.501c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731555 (0.030):
aparair anugamyate Vp_2.125d / aparo 'rthe prayujyate Vp_1.44d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25203170 (0.060):
eko nimittaṃ śabdānām % aparo 'rthe prayujyate // BVaky_1.44 // / avibhakto vibhaktebhyo $ jāyate 'rthasya vācakaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26138078 (0.060):
eko nimittaṃ śabdānām aparo 'rthe prayujyate // BVaky_1.44 // / avibhakto vibhaktebhyo jāyate 'rthasya vācakaḥ /
apāyaviṣayaṃ dhrauvyaṃ BVaky_3,7.138c / api teṣāṃ na kalpate BVaky_3,14.64d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731560 (0.041):
aparo 'rthe prayujyate Vp_1.44d / apāyaviṣayaṃ dhrauvyaṃ Vp_3,7.138c
api pratyāyayaty asau BVaky_2.299d / api prayoktur ātmānaṃ BVaky_1.143a / api lokavyavasthayā BVaky_3,14.44b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731564 (0.024):
apāyaviṣayaṃ dhrauvyaṃ Vp_3,7.138c / api pratyāyayaty asau Vp_2.299d / api prayoktur ātmānaṃ Vp_1.143a
apūrvadevatāsvargaiḥ BVaky_2.119c / apūrvasya vidheyatvāt BVaky_3,1.69a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731573 (0.003):
api prayoktur ātmānaṃ Vp_1.143a / apūrvadevatāsvargaiḥ Vp_2.119c
apūrvaṃ kālaśaktiṃ vā BVaky_3,7.34a / apṛthaktve ca saṃbandhas BVaky_3,2.16c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731582 (0.003):
apūrvasya vidheyatvāt Vp_3,1.69a / apūrvaṃ kālaśaktiṃ vā Vp_3,7.34a
apṛthaktve 'pi śaktibhyaḥ BVaky_1.2c / apṛthakśabdavācyasya BVaky_3,14.355a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731582 (0.010):
apūrvaṃ kālaśaktiṃ vā Vp_3,7.34a / apṛthaktve ca saṃbandhas Vp_3,2.16c / apṛthaktve 'pi śaktibhyaḥ Vp_1.2c
apṛthakśabdavācyāpi BVaky_3,14.357a / apekṣaṇīyā śuddhe 'rthe BVaky_3,14.498c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224367 (0.053):
vācyaṃ tenaiva śabdena % tadā dravyapadārthatā // BVaky_3,14.356 // / apṛthakśabdavācyāpi $ bhedamātre pravartate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159266 (0.053):
vācyaṃ tenaiva śabdena tadā dravyapadārthatā // BVaky_3,14.356 // / apṛthakśabdavācyāpi bhedamātre pravartate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224340 (0.057):
pratipatter upāyeṣu % na tattvam anugamyate // BVaky_3,14.354 // / apṛthakśabdavācyasya $ jātir āśrīyate yadā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159239 (0.057):
pratipatter upāyeṣu na tattvam anugamyate // BVaky_3,14.354 // / apṛthakśabdavācyasya jātir āśrīyate yadā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430216 (0.059):
tadarthe 'pi na tiṣṭhatau BVaky_3,14.277d / tadarthe pratipādite BVaky_2.72b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223364 (0.061):
prasthānaṃ gamyate śuddhe % tadarthe 'pi na tiṣṭhatau // BVaky_3,14.277 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158263 (0.061):
prasthānaṃ gamyate śuddhe tadarthe 'pi na tiṣṭhatau // BVaky_3,14.277 //
apekṣamānaḥ saṃbandhaṃ BVaky_3,14.240a / apekṣitakriyaṃ ceti BVaky_3,7.136c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731588 (0.012):
apṛthaktve 'pi śaktibhyaḥ Vp_1.2c / apekṣitakriyaṃ ceti Vp_3,7.136c / apoddhārapadārthā ye Vp_1.24a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223364 (0.058):
prasthānaṃ gamyate śuddhe % tadarthe 'pi na tiṣṭhatau // BVaky_3,14.277 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158263 (0.058):
prasthānaṃ gamyate śuddhe tadarthe 'pi na tiṣṭhatau // BVaky_3,14.277 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430212 (0.060):
tadarthenānugamyate BVaky_3,8.19d / tadarthe 'pi na tiṣṭhatau BVaky_3,14.277d
apoddhārapadārthāḥ ye BVaky_1.24a / apoddhāraś ca sāmānyam BVaky_3,14.144a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731591 (0.003):
apṛthaktve 'pi śaktibhyaḥ Vp_1.2c / apekṣitakriyaṃ ceti Vp_3,7.136c / apoddhārapadārthā ye Vp_1.24a
apoddhāras tathā vākye BVaky_2.10c / apoddhāre prakalpite BVaky_2.269b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731595 (0.011):
apoddhārapadārthā ye Vp_1.24a / apoddhāras tathā vākye Vp_2.10c / apoddhāre prakalpite Vp_2.269b
apoddhāre vivakṣite BVaky_3,13.6b / apoddhṛtyaiva vākyebhyaḥ BVaky_3,1.1c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731597 (0.036):
apoddhārapadārthā ye Vp_1.24a / apoddhāras tathā vākye Vp_2.10c / apoddhāre prakalpite Vp_2.269b
apchālibījasaṃyoge BVaky_3,9.106a / apy ato vyapadiśyate BVaky_3,3.3d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218461 (0.040):
prayoktṛdharmaḥ śabdārthe % śabdair evānuśajyate // BVaky_3,9.105 // / apchālibījasaṃyoge $ vartate niṣpadir yadā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153367 (0.040):
prayoktṛdharmaḥ śabdārthe śabdair evānuśajyate // BVaky_3,9.105 // / apchālibījasaṃyoge vartate niṣpadir yadā /
apy apekṣānibandhanam BVaky_3,14.408d / aprakarṣaṃ prakarṣeṇa BVaky_3,5.9c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731606 (0.012):
apy ato vyapadiśyate Vp_3,3.3d / aprakarṣaṃ prakarṣeṇa Vp_3,5.9c / aprayuktapadaś cārtho Vp_2.219c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433567 (0.049):
nañsnañau vihitau yena BVaky_3,14.590a / na tac chabdanibandhanaṃ BVaky_2.139d / na tat teṣu vivakṣyate BVaky_3,8.60d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422887 (0.052):
astitvenānuṣakto vā BVaky_2.427a / astitvopanibandhanam BVaky_2.412b / astīti vyapadiśyate BVaky_3,3.47b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425961 (0.055):
kāryāntaranibandhanāḥ BVaky_2.318b / kāryārthaṃ vyapadiśyate BVaky_3,9.103d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732316 (0.064):
astitvopanibandhanam Vp_2.412b / astīti vyapadiśyate Vp_3,3.47b / astīty āhuḥ purāṇagāḥ Vp_1.46b
aprayuktapadaś cārtho BVaky_2.219c / aprayuktapadāśrayā BVaky_2.328b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731612 (0.003):
apy ato vyapadiśyate Vp_3,3.3d / aprakarṣaṃ prakarṣeṇa Vp_3,5.9c / aprayuktapadaś cārtho Vp_2.219c
aprayuktaṃ trirātrādi BVaky_3,7.155c / aprayogas tathā bhavet BVaky_3,14.211d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731616 (0.004):
aprayuktapadāśrayā Vp_2.328b / aprayuktaṃ trirātrādi Vp_3,7.155c
aprayoge 'dhiparyoś ca BVaky_2.190a / aprayoge na vidyate BVaky_3,14.502d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731620 (0.061):
aprayuktaṃ trirātrādi Vp_3,7.155c / aprayoge 'dhiparyoś ca Vp_2.190a / aprasiddhaṃ tu yaṃ bhāgam Vp_2.91a
apravṛttir adarśanam BVaky_3,14.130b / aprasiddhaṃ tu yaṃ bhāgam BVaky_2.91a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731626 (0.005):
aprayoge 'dhiparyoś ca Vp_2.190a / aprasiddhaṃ tu yaṃ bhāgam Vp_2.91a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206015 (0.060):
bhāgaṃ jātyantarasyaiva % sadṛśaṃ pratipadyate // BVaky_2.90 // / aprasiddhaṃ tu yaṃ bhāgam $ adṛṣṭam anupaśyati &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140924 (0.060):
bhāgaṃ jātyantarasyaiva sadṛśaṃ pratipadyate // BVaky_2.90 // / aprasiddhaṃ tu yaṃ bhāgam adṛṣṭam anupaśyati /
aprāptā cottaraṃ padam BVaky_3,1.39b / aprāpto yas tu śuklādiḥ BVaky_2.74a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205811 (0.0):
śrutir evānuṣaṅgeṇa % bādhikā liṅgavākyayoḥ // BVaky_2.73 // / aprāpto yas tu śuklādiḥ $ saṃnidhānena gamyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140720 (0.0):
śrutir evānuṣaṅgeṇa bādhikā liṅgavākyayoḥ // BVaky_2.73 // / aprāpto yas tu śuklādiḥ saṃnidhānena gamyate /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731633 (0.005):
aprasiddhaṃ tu yaṃ bhāgam Vp_2.91a / aprāptā cottaraṃ padam Vp_3,1.39b
abahiḥsādhanādhīnā BVaky_3,9.110a / abuddhān vākyapūrvikām BVaky_2.226b
abudhapratipattaye BVaky_3,14.98b / abudhaḥ pratipadyate BVaky_3,14.574d
abudhān prati vṛttiṃ ca BVaky_3,14.95a / abudhān praty upāyāś ca BVaky_3,14.50a
abrahmaṇādiṣu nañaḥ BVaky_3,14.250c / abhāva iti bhāvasya BVaky_3,14.264a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731643 (0.047):
abudhān vākyapūrvikām Vp_2.226b / abhāvavādino vāpi Vp_3,3.64c / abhāvasyānupākhyatvāt Vp_3,3.62a
abhāvavādino vāpi BVaky_3,3.64c / abhāvas tasya vṛttiṣu BVaky_3,14.130d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731646 (0.045):
abudhān vākyapūrvikām Vp_2.226b / abhāvavādino vāpi Vp_3,3.64c / abhāvasyānupākhyatvāt Vp_3,3.62a
abhāvasyānupākhyatvāt BVaky_3,3.62a / abhāvāt kevalāyās tu BVaky_3,14.452a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731647 (0.014):
abudhān vākyapūrvikām Vp_2.226b / abhāvavādino vāpi Vp_3,3.64c / abhāvasyānupākhyatvāt Vp_3,3.62a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213344 (0.037):
ekasmād ātmano 'nanyau % bhāvābhāvau vikalpitau // BVaky_3,3.61 // / abhāvasyānupākhyatvāt $ kāraṇaṃ na prasādhakam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148252 (0.037):
ekasmād ātmano 'nanyau bhāvābhāvau vikalpitau // BVaky_3,3.61 // / abhāvasyānupākhyatvāt kāraṇaṃ na prasādhakam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434229 (0.058):
na hy anvākhyāyake śāstre BVaky_2.363c / na hy abhāvasya sadbhāve BVaky_3,3.74a / na hy ātmā kasya cid bhettuṃ BVaky_3,9.34c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25225574 (0.062):
kriyāṇāṃ vidyamānatvād % vṛttir na syād gavādiṣu // BVaky_3,14.451 // / abhāvāt kevalāyās tu $ tadvān arthaḥ pratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26160475 (0.062):
kriyāṇāṃ vidyamānatvād vṛttir na syād gavādiṣu // BVaky_3,14.451 // / abhāvāt kevalāyās tu tadvān arthaḥ pratīyate /
abhāvān na prakalpate BVaky_3,7.152b / abhāvāvagatiḥ katham BVaky_2.243d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731655 (0.004):
abhāvasyānupākhyatvāt Vp_3,3.62a / abhāvān na prakalpate Vp_3,7.152b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440179 (0.038):
matupo 'pi tadarthatvād BVaky_3,14.219c / matublopāt prakalpate BVaky_3,14.219b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449702 (0.045):
sāpi vyāvṛttarūpe 'rthe BVaky_2.223c / sāpekṣatvaṃ prakalpate BVaky_3,14.413b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14737912 (0.046):
na tad anyena yujyate Vp_2.270d / na tadarthaḥ prakalpate Vp_2.376d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429265 (0.049):
tata eva prakalpete BVaky_3,6.4c / tataś ca tadabhāve 'pi BVaky_3,3.76c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433604 (0.050):
na tad anyena yujyate BVaky_2.270d / na tadarthaḥ prakalpyate BVaky_2.376d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439820 (0.055):
bhedābhāvād udāhṛtāḥ BVaky_3,14.535d / bhedābhāvān na kalpate BVaky_3,9.86b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434421 (0.056):
nābhāva upapadyate BVaky_3,3.67d / nābhāve vyavatiṣṭhate BVaky_3,3.86b / nābhāvo jāyate bhāvo BVaky_3,3.61a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434857 (0.056):
nimittāt kaiś cid iṣyate BVaky_2.255b / nimittāt tat prakalpate BVaky_3,14.451b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449773 (0.057):
sāmarthyāt tad dhi kalpate BVaky_2.341d / sāmarthyāt sa pratīyate BVaky_3,14.415d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442382 (0.061):
rūpabhedāt prakalpate BVaky_3,14.13d / rūpabhedān nivartakaḥ BVaky_3,14.215b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22432675 (0.061):
dravyādisamavāyinīm BVaky_3,13.5d / dravyābhāvān na kalpate BVaky_3,14.334d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25207875 (0.064):
naño vyāpārabhede 'sminn % abhāvāvagatiḥ katham // BVaky_2.243 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26142783 (0.064):
naño vyāpārabhede 'sminn abhāvāvagatiḥ katham // BVaky_2.243 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437080 (0.064):
pratiṣedhe vivakṣite BVaky_3,14.264b / pratiṣedho na kalpate BVaky_3,14.264d
abhāve kīdṛśaḥ kramaḥ BVaky_2.24d / abhāve triṣu kāleṣu BVaky_3,3.69a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731662 (0.003):
abhāvāvagatiḥ katham Vp_2.243d / abhāve kīdṛśaḥ kramaḥ Vp_2.24d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213426 (0.042):
kramavān akramo vāpi % tena bhāvo na vidyate // BVaky_3,3.68 // / abhāve triṣu kāleṣu $ na bhedasyāsti saṃbhavaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148334 (0.042):
kramavān akramo vāpi tena bhāvo na vidyate // BVaky_3,3.68 // / abhāve triṣu kāleṣu na bhedasyāsti saṃbhavaḥ /
abhāve 'pi bhṛśādiṣu BVaky_3,14.433d / abhāvo yadi vastu syāt BVaky_3,3.76a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731664 (0.056):
abhāve triṣu kāleṣu Vp_3,3.69a / abhāvo yadi vastu syāt Vp_3,3.76a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213514 (0.060):
na śābaleyo nāstīti % bāhuleyaḥ prakalpate // BVaky_3,3.75 // / abhāvo yadi vastu syāt $ tatreyaṃ syāt vicāraṇā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148422 (0.060):
na śābaleyo nāstīti bāhuleyaḥ prakalpate // BVaky_3,3.75 // / abhāvo yadi vastu syāt tatreyaṃ syāt vicāraṇā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434421 (0.061):
nābhāve vyavatiṣṭhate BVaky_3,3.86b / nābhāvo jāyate bhāvo BVaky_3,3.61a
abhāvo vā luko yatra BVaky_3,14.132a / abhikhyā svapnavac chrutau BVaky_1.173b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731672 (0.004):
abhāvo yadi vastu syāt Vp_3,3.76a / abhikhyā svapnavac chrutau Vp_1.173b
abhijalpaṃ pracakṣate BVaky_2.128d / abhidhānakriyābhedāc BVaky_2.106a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731681 (0.003):
abhikhyā svapnavac chrutau Vp_1.173b / abhijalpaṃ pracakṣate Vp_2.128d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734568 (0.041):
kriyābhidhānasaṃbandham Vp_2.429c / kriyābhedānupātibhiḥ Vp_3,7.21b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422297 (0.054):
arthān svarūpabhedena BVaky_2.165c / arthābhidhānasaṃbandham BVaky_2.403c
abhidhānakriyāyogād BVaky_2.408a / abhidhānapravṛttaye BVaky_3,3.45b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731689 (0.002):
abhijalpaṃ pracakṣate Vp_2.128d / abhidhānakriyābhedāc Vp_2.106a / abhidhānakriyāyogād Vp_2.408a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209953 (0.051):
svarūpamātravṛttīṃś ca % pareṣāṃ pratipādane // BVaky_2.407 // / abhidhānakriyāyogād $ arthasya pratipādakān &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144861 (0.051):
svarūpamātravṛttīṃś ca pareṣāṃ pratipādane // BVaky_2.407 // / abhidhānakriyāyogād arthasya pratipādakān /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427241 (0.056):
kriyāviśeṣāḥ samghāte BVaky_2.181c / kriyā viṣayabhedena BVaky_3,12.3a / kriyāvṛttes tṛtīyāntasy BVaky_3,14.456a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734567 (0.062):
kriyāpradhānam ākhyātaṃ Vp_2.343a / kriyābhidhānasaṃbandham Vp_2.429c / kriyābhedānupātibhiḥ Vp_3,7.21b
abhidhānaṃ na vidyate BVaky_3,14.212b / abhidhānaṃ prayujyate BVaky_2.160b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731689 (0.049):
abhidhānakriyāyogād Vp_2.408a / abhidhānapravṛttaye Vp_3,3.45b / abhidhānaṃ prayujyate Vp_2.160b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435700 (0.060):
padam anyac ca vidyate BVaky_1.73b / padam anyat prayujyate BVaky_2.35d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430373 (0.062):
tad eva siddhyasiddhibhyāṃ BVaky_3,14.398c / tad evaṃ na prayujyate BVaky_3,14.613d / tad evaṃ parikalpyate BVaky_3,14.613b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440047 (0.063):
bhede vṛttir na vidyate BVaky_3,14.39d / bhede vṛttiḥ prayujyate BVaky_3,14.119d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22432424 (0.064):
dyotakatvān na yujyate BVaky_3,14.204b / dyotakaḥ sa prayujyate BVaky_3,14.543d
abhidhānaṃ pravartate BVaky_3,8.3d / abhidhānābhidheyayoḥ BVaky_2.405d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731693 (0.011):
abhidhānakriyāyogād Vp_2.408a / abhidhānapravṛttaye Vp_3,3.45b / abhidhānaṃ prayujyate Vp_2.160b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209923 (0.036):
kriyāvyavetaḥ saṃbandho $ dṛṣṭaḥ karaṇakarmabhiḥ & / abhidhāniyamas tasmād % abhidhānābhidheyayoḥ // BVaky_2.405 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144831 (0.036):
kriyāvyavetaḥ saṃbandho dṛṣṭaḥ karaṇakarmabhiḥ / / abhidhāniyamas tasmād abhidhānābhidheyayoḥ // BVaky_2.405 //
abhidhāniyamas tasmād BVaky_2.405c / abhidhāne 'pi saṃkhyāyāḥ BVaky_3,14.231a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731693 (0.011):
abhidhānapravṛttaye Vp_3,3.45b / abhidhānaṃ prayujyate Vp_2.160b / abhidhānābhidheyayoḥ Vp_2.405d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209923 (0.036):
kriyāvyavetaḥ saṃbandho $ dṛṣṭaḥ karaṇakarmabhiḥ & / abhidhāniyamas tasmād % abhidhānābhidheyayoḥ // BVaky_2.405 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144831 (0.036):
kriyāvyavetaḥ saṃbandho dṛṣṭaḥ karaṇakarmabhiḥ / / abhidhāniyamas tasmād abhidhānābhidheyayoḥ // BVaky_2.405 //
abhidhāviṣayo yataḥ BVaky_3,14.186d / abhidheyaḥ padasyārtho BVaky_2.113a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731699 (0.003):
abhidhānābhidheyayoḥ Vp_2.405d / abhidhāniyamas tasmād Vp_2.405c / abhidheyaḥ padasyārtho Vp_2.113a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206284 (0.042):
tathā vākyāntarābhāve % syād eṣāṃ pṛthagarthatā // BVaky_2.112 // / abhidheyaḥ padasyārtho $ vākyasyārthaḥ prayojanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141193 (0.042):
tathā vākyāntarābhāve syād eṣāṃ pṛthagarthatā // BVaky_2.112 // / abhidheyaḥ padasyārtho vākyasyārthaḥ prayojanam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434098 (0.061):
na sarveṣv ekadharmatā BVaky_3,12.12d / na sa śabdasya viṣayaḥ BVaky_2.120c
abhidheyātmanā sthitam BVaky_3,3.34b / abhidheyāśrayaṃ dvayam BVaky_3,14.156d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731702 (0.004):
abhidheyaḥ padasyārtho Vp_2.113a / abhidheyātmanā sthitam Vp_3,3.34b
abhidheyeṣu keṣu cit BVaky_1.55b / abhinnakālām artheṣu BVaky_3,3.50a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731709 (0.003):
abhidheyātmanā sthitam Vp_3,3.34b / abhidheyeṣu keṣu cit Vp_1.55b / abhinnakālām artheṣu Vp_3,3.50a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213206 (0.064):
virodhikhyāpanāyaiva % śabdais tais tair upāśritām // BVaky_3,3.49 // / abhinnakālām artheṣu $ bhinnakāleṣv avasthitām &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148114 (0.064):
virodhikhyāpanāyaiva śabdais tais tair upāśritām // BVaky_3,3.49 // / abhinnakālām artheṣu bhinnakāleṣv avasthitām /
abhinnam api śabdasya BVaky_3,9.65c / abhinnam eva vākyaṃ tu BVaky_2.75a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434212 (0.038):
na hi brāhmaṇa ity atra BVaky_3,14.501a / na hi bhinnam abhinnaṃ vā BVaky_3,9.6c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731713 (0.045):
abhidheyeṣu keṣu cit Vp_1.55b / abhinnakālām artheṣu Vp_3,3.50a / abhinnam eva vākyaṃ tu Vp_2.75a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205826 (0.049):
sa yatnaprāpito vākye % śrutidharmavilakṣaṇaḥ // BVaky_2.74 // / abhinnam eva vākyaṃ tu $ yady abhinnārtham iṣyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140735 (0.049):
sa yatnaprāpito vākye śrutidharmavilakṣaṇaḥ // BVaky_2.74 // / abhinnam eva vākyaṃ tu yady abhinnārtham iṣyate /
abhinnam śrūyate kva cit BVaky_3,14.603b / abhinnavyapadeśārham BVaky_3,14.106c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441822 (0.054):
yugapac ca dvidharmabhāk BVaky_3,8.45b / yugapac chrūyate kva cit BVaky_2.477b
abhinnaṃ vā na vidyate BVaky_3,14.568d / abhinnā iti vā punaḥ BVaky_3,1.20b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731718 (0.015):
abhinnam eva vākyaṃ tu Vp_2.75a / abhinnā iti vā punaḥ Vp_3,1.20b / abhinno rūpabhedena Vp_2.470a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430293 (0.044):
tadā bāhyārthabhedena BVaky_3,14.596c / tadā bhedo na vidyate BVaky_3,14.332d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434212 (0.055):
na hi brāhmaṇa ity atra BVaky_3,14.501a / na hi bhinnam abhinnaṃ vā BVaky_3,9.6c
abhinno rūpabhedena BVaky_2.470a / abhiprāyānurodho 'pi BVaky_3,7.124c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731725 (0.003):
abhinnam eva vākyaṃ tu Vp_2.75a / abhinnā iti vā punaḥ Vp_3,1.20b / abhinno rūpabhedena Vp_2.470a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442372 (0.058):
rūpanirdhāraṇaṃ viduḥ BVaky_2.421b / rūpabhedavatām api BVaky_2.109b / rūpabhedaḥ kramād yathā BVaky_2.103b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210734 (0.060):
yaugapadye 'py anekena % prayoge bhidyate śrutiḥ // BVaky_2.469 // / abhinno rūpabhedena $ ya eko 'rtho vivakṣitaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145642 (0.060):
yaugapadye 'py anekena prayoge bhidyate śrutiḥ // BVaky_2.469 // / abhinno rūpabhedena ya eko 'rtho vivakṣitaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430291 (0.061):
tadā bāhyārthabhedena BVaky_3,14.596c / tadā bhedo na vidyate BVaky_3,14.332d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439405 (0.064):
bhinnā dik tena bhedena BVaky_3,6.20c / bhinnādhāraḥ pratīyate BVaky_3,14.363d
abhiyuktatarair anyair BVaky_1.34c / abhivyaktataro yo 'rthaḥ BVaky_2.212a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731730 (0.004):
abhinno rūpabhedena Vp_2.470a / abhiprāyānurodho 'pi Vp_3,7.124c / abhiyuktatarair anyair Vp_1.34c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422598 (0.061):
aviśiṣṭārthavṛttitvaṃ BVaky_3,14.191c / aviśiṣṭo bhavaty anyaiḥ BVaky_3,7.123c
abhivyaktāḥ svakāryāṇāṃ BVaky_3,1.44c / abhivyaktinimittasya BVaky_3,9.65a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731734 (0.006):
abhivyaktataro yo 'rthaḥ Vp_2.212a / abhivyaktāḥ svakāryāṇāṃ Vp_3,1.44c
abhivyaktir yadāśrayā BVaky_3,6.3b / abhivyaṅktuṃ na śaknutaḥ BVaky_3,14.10d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731737 (0.047):
abhivyaktāḥ svakāryāṇāṃ Vp_3,1.44c / abhivyaktir yadāśrayā Vp_3,6.3b
abhedagrahaṇād eṣa BVaky_3,7.113c / abhedapūrvakābhedāḥ BVaky_2.57a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731746 (0.013):
abhivyaktir yadāśrayā Vp_3,6.3b / abhedagrahaṇād eṣa Vp_3,7.113c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205606 (0.049):
ekasyaikārthatām āhur % vākyasyāvyabhicāriṇīm // BVaky_2.56 // / abhedapūrvakābhedāḥ $ kalpitā vākyavādibhiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140515 (0.049):
ekasyaikārthatām āhur vākyasyāvyabhicāriṇīm // BVaky_2.56 // / abhedapūrvakābhedāḥ kalpitā vākyavādibhiḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439933 (0.051):
bhedāśrayaṃ tadākhyānam BVaky_3,14.380c / bhedās tatpūrvakā yataḥ BVaky_3,11.15b / bhedāḥ saṃbodhahetavaḥ BVaky_2.418d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421978 (0.063):
abhedaikatvasaṃkhyāyāṃ BVaky_3,14.111c / abhedaikatvasaṃkhyā vā BVaky_3,14.100a / abhedopanibandhanaḥ BVaky_3,7.153d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439884 (0.064):
bhedābhedasamanvitaḥ BVaky_3,14.210b / bhedābhedasamanvitāḥ BVaky_3,7.35b / bhedābhedābhyupagame BVaky_2.179c
abhedaprakrame 'tyantaṃ BVaky_3,14.60c / abhedarūpaṃ sādṛśyam BVaky_3,1.92a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731749 (0.032):
abhedapūrvakā bhedāḥ Vp_2.57a / abhedarūpaṃ sādṛśyam Vp_3,1.92a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220626 (0.060):
abhedaprakrame 'tyantaṃ % bhedānām apasāraṇāt // BVaky_3,14.60 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155528 (0.060):
abhedaprakrame 'tyantaṃ bhedānām apasāraṇāt // BVaky_3,14.60 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433578 (0.062):
na tattvātattvayor bheda BVaky_3,2.7a / na tatra kaś cit sādṛśyaṃ BVaky_3,14.572c
abhedasya vivakṣāyām BVaky_3,14.394a / abhedākhyam upagrāhi BVaky_3,14.113c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439716 (0.060):
bhedas tatrāvivakṣitaḥ BVaky_2.83d / bhedas teṣv anapekṣitaḥ BVaky_3,14.489b / bhedasya ca vivakṣāyāṃ BVaky_3,7.131a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421981 (0.060):
abhedaikatvasaṃkhyā vā BVaky_3,14.100a / abhedopanibandhanaḥ BVaky_3,7.153d / abhedo hi viśeṣāṇām BVaky_3,14.142c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731749 (0.061):
abhedapūrvakā bhedāḥ Vp_2.57a / abhedarūpaṃ sādṛśyam Vp_3,1.92a / abhedāc ca viśiṣyate Vp_3,7.100b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429944 (0.064):
tathābhūto vivakṣitaḥ BVaky_3,3.36d / tathābhedasya darśanāt BVaky_3,14.182b / tathārthāntaravartinām BVaky_3,14.33b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14741400 (0.064):
bhedas tatrāpi dṛśyate Vp_3,6.16b / bhedas tatrāvivakṣitaḥ Vp_2.83d / bhedasya ca vivakṣāyāṃ Vp_3,7.131a
abhedāc ca viśiṣyate BVaky_3,7.100b / abhedād abhidheyasya BVaky_2.227a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731756 (0.010):
abhedarūpaṃ sādṛśyam Vp_3,1.92a / abhedāc ca viśiṣyate Vp_3,7.100b / abhedād abhidheyasya Vp_2.227a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442497 (0.047):
rūpābhedāc ca tad dravyam BVaky_3,14.165a / rūpābhedāt tu vācakaḥ BVaky_3,14.215d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428868 (0.060):
jāter anyad viśeṣaṇam BVaky_3,14.158b / jāter abhede bhede vā BVaky_3,14.401a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430418 (0.062):
taddharmatvaṃ tato dvandve BVaky_3,14.194c / taddharmatvād abhedāt tu BVaky_3,14.128c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221951 (0.064):
so 'yam ity abhisaṃbandhād % abhedena pratīyate // BVaky_3,14.164 // / rūpābhedāc ca tad dravyam $ ākāṅkṣāvat pratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156852 (0.064):
so 'yam ity abhisaṃbandhād abhedena pratīyate // BVaky_3,14.164 // / rūpābhedāc ca tad dravyam ākāṅkṣāvat pratīyate /
abhede tv ekaśabdatvāc BVaky_3,14.333a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224062 (0.0):
ākṛter dravyapakṣena % tadā bhedo na vidyate // BVaky_3,14.332 // / abhede tv ekaśabdatvāc $ chāstrāc ca vacane sati &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158961 (0.0):
ākṛter dravyapakṣena tadā bhedo na vidyate // BVaky_3,14.332 // / abhede tv ekaśabdatvāc chāstrāc ca vacane sati /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442497 (0.046):
rūpābhedāt tu vācakaḥ BVaky_3,14.215d / rūpābhedāt tv anirjñātā BVaky_3,14.534c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442506 (0.058):
rūpābhedāt pratīyate BVaky_3,14.191d / rūpābhedād alakṣitaḥ BVaky_3,14.141b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731757 (0.059):
abhedarūpaṃ sādṛśyam Vp_3,1.92a / abhedāc ca viśiṣyate Vp_3,7.100b / abhedād abhidheyasya Vp_2.227a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424735 (0.059):
ekatvād akramātmakaḥ BVaky_3,8.19b / ekatvād ekaśabdatvaṃ BVaky_3,14.317c
abhedena kriyaikā tu BVaky_3,7.142a / abhedena pratīyate BVaky_3,14.164d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731760 (0.017):
abhedāc ca viśiṣyate Vp_3,7.100b / abhedād abhidheyasya Vp_2.227a / abhedena kriyaikā tu Vp_3,7.142a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449380 (0.031):
sā cāsmin vartamānatā BVaky_3,9.89d / sā tv ekaiva pratīyate BVaky_2.261d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216021 (0.036):
meṣayoḥ svakriyāpekṣaṃ % kartṛtvaṃ ca pṛthak pṛthak // BVaky_3,7.141 // / abhedena kriyaikā tu $ dvisādhyā ced vivakṣitā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150927 (0.036):
meṣayoḥ svakriyāpekṣaṃ kartṛtvaṃ ca pṛthak pṛthak // BVaky_3,7.141 // / abhedena kriyaikā tu dvisādhyā ced vivakṣitā /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14746715 (0.048):
sā ca saṃpratisattāyāḥ Vp_3,3.51c / sā tv ekaiva pratīyate Vp_2.261d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221952 (0.050):
upāttaṃ ca prakṛtyartho $ dravyam evāśrayas tayoḥ & / so 'yam ity abhisaṃbandhād % abhedena pratīyate // BVaky_3,14.164 // / rūpābhedāc ca tad dravyam $ ākāṅkṣāvat pratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156853 (0.050):
upāttaṃ ca prakṛtyartho dravyam evāśrayas tayoḥ / / so 'yam ity abhisaṃbandhād abhedena pratīyate // BVaky_3,14.164 // / rūpābhedāc ca tad dravyam ākāṅkṣāvat pratīyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431688 (0.062):
te nimittādibhedena BVaky_3,7.89c / tenety asmāt pratīyate BVaky_3,14.462b / tenety asya hi saṃbandhaḥ BVaky_3,14.463c
abhedena pratīyate BVaky_3,14.515b / abhedena samanvayāt BVaky_3,14.184d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221952 (0.050):
upāttaṃ ca prakṛtyartho $ dravyam evāśrayas tayoḥ & / so 'yam ity abhisaṃbandhād % abhedena pratīyate // BVaky_3,14.164 // / rūpābhedāc ca tad dravyam $ ākāṅkṣāvat pratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156853 (0.050):
upāttaṃ ca prakṛtyartho dravyam evāśrayas tayoḥ / / so 'yam ity abhisaṃbandhād abhedena pratīyate // BVaky_3,14.164 // / rūpābhedāc ca tad dravyam ākāṅkṣāvat pratīyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431688 (0.062):
te nimittādibhedena BVaky_3,7.89c / tenety asmāt pratīyate BVaky_3,14.462b / tenety asya hi saṃbandhaḥ BVaky_3,14.463c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731755 (0.063):
abhedāc ca viśiṣyate Vp_3,7.100b / abhedād abhidheyasya Vp_2.227a / abhedena kriyaikā tu Vp_3,7.142a
abhedenābhidhīyate BVaky_3,14.530d / abhedenopamānasya BVaky_3,14.591a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25227279 (0.050):
vatiprakaraṇaṃ tad dhi % liṅgam evaṃ samarthyate // BVaky_3,14.590 // / abhedenopamānasya $ bhinnārthopanipātitā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26162180 (0.050):
vatiprakaraṇaṃ tad dhi liṅgam evaṃ samarthyate // BVaky_3,14.590 // / abhedenopamānasya bhinnārthopanipātitā /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731755 (0.063):
abhedāc ca viśiṣyate Vp_3,7.100b / abhedād abhidheyasya Vp_2.227a / abhedena kriyaikā tu Vp_3,7.142a
abhedenopasamgrahaḥ BVaky_3,8.27b / abhede yadi kālasya BVaky_3,9.63a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25227279 (0.050):
vatiprakaraṇaṃ tad dhi % liṅgam evaṃ samarthyate // BVaky_3,14.590 // / abhedenopamānasya $ bhinnārthopanipātitā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26162180 (0.050):
vatiprakaraṇaṃ tad dhi liṅgam evaṃ samarthyate // BVaky_3,14.590 // / abhedenopamānasya bhinnārthopanipātitā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425993 (0.064):
kālabhinnāś ca ye bhedā BVaky_2.463a / kālabhedaś cagṛhyate BVaky_3,2.8d / kālabhedasya saṃbhavaḥ BVaky_3,8.5d
abhede liṅgasaṃkhyābhyāṃ BVaky_3,14.135a / abhedaikatvasaṃkhyāyāṃ BVaky_3,14.111c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439825 (0.046):
bhedābhāvān na kalpate BVaky_3,9.86b / bhedābhāvān na saṃkhyāyāṃ BVaky_3,11.23c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221123 (0.061):
tadrūpe 'vayave vṛttau % saṃkhyābhedo nivartate // BVaky_3,14.99 // / abhedaikatvasaṃkhyā vā $ tatrānyaivopajāyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156024 (0.061):
tadrūpe 'vayave vṛttau saṃkhyābhedo nivartate // BVaky_3,14.99 // / abhedaikatvasaṃkhyā vā tatrānyaivopajāyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221587 (0.063):
pradhānaṃ mṛgadugdhādau % gārgīputre na sa kramaḥ // BVaky_3,14.134 // / abhede liṅgasaṃkhyābhyāṃ $ yogāc chuklaṃ paṭā iti &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156488 (0.063):
pradhānaṃ mṛgadugdhādau gārgīputre na sa kramaḥ // BVaky_3,14.134 // / abhede liṅgasaṃkhyābhyāṃ yogāc chuklaṃ paṭā iti /
abhedaikatvasaṃkhyā vā BVaky_3,14.100a / abhedopanibandhanaḥ BVaky_3,7.153d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439828 (0.046):
bhedābhāvān na kalpate BVaky_3,9.86b / bhedābhāvān na saṃkhyāyāṃ BVaky_3,11.23c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221123 (0.047):
tadrūpe 'vayave vṛttau % saṃkhyābhedo nivartate // BVaky_3,14.99 // / abhedaikatvasaṃkhyā vā $ tatrānyaivopajāyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156024 (0.047):
tadrūpe 'vayave vṛttau saṃkhyābhedo nivartate // BVaky_3,14.99 // / abhedaikatvasaṃkhyā vā tatrānyaivopajāyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439888 (0.059):
bhedābhedasamanvitāḥ BVaky_3,7.35b / bhedābhedābhyupagame BVaky_2.179c / bhedābhedāv upādāya BVaky_3,14.18c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439839 (0.060):
bhedā bhāṣyānusāreṇa BVaky_3,14.159c / bhedābhedanidarśanam BVaky_3,14.43b / bhedābhedavidhāyinīm BVaky_3,11.12d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731765 (0.060):
abhedena kriyaikā tu Vp_3,7.142a / abhedopanibandhanaḥ Vp_3,7.153d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421924 (0.060):
abhedarūpaṃ sādṛśyam BVaky_3,1.92a / abhedasya vivakṣāyām BVaky_3,14.394a / abhedākhyam upagrāhi BVaky_3,14.113c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439851 (0.062):
bhedābhedavidhāyinīm BVaky_3,11.12d / bhedābhedavibhāgas tu BVaky_3,14.143c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439860 (0.062):
bhedābhedavimarśena BVaky_3,14.368c / bhedābhedavivakṣā ca BVaky_3,7.133a / bhedābhedavyatīteṣu BVaky_3,11.12c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421913 (0.063):
abhedagrahaṇād eṣa BVaky_3,7.113c / abhedapūrvakābhedāḥ BVaky_2.57a / abhedaprakrame 'tyantaṃ BVaky_3,14.60c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439872 (0.064):
bhedābhedavyapāśrayāt BVaky_3,8.59b / bhedābhedasamanvaye BVaky_3,8.42b / bhedābhedasamanvitam BVaky_3,14.405b
abhedo hi viśeṣāṇām BVaky_3,14.142c / abhedye bhedyabhāvo 'pi BVaky_3,11.5c
abhyantarīkṛtād bhedaḥ BVaky_2.186c / abhyasya svam ca darśanam BVaky_2.487b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731772 (0.003):
abhedopanibandhanaḥ Vp_3,7.153d / abhyantarīkṛtād bhedaḥ Vp_2.186c / abhyasya svaṃ ca darśanam Vp_2.487b
abhyāsāt prakramo 'nyas tu BVaky_2.402c / abhyāsāt pratibhāhetuḥ BVaky_2.117a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731782 (0.003):
abhyasya svaṃ ca darśanam Vp_2.487b / abhyāsāt prakramo 'nyas tu Vp_2.402c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206334 (0.064):
atrādhikaraṇe vādāḥ % pūrveṣāṃ bahudhā matāḥ // BVaky_2.116 // / abhyāsāt pratibhāhetuḥ $ sarvaḥ śabdo 'paraiḥ smṛtaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141243 (0.064):
atrādhikaraṇe vādāḥ pūrveṣāṃ bahudhā matāḥ // BVaky_2.116 // / abhyāsāt pratibhāhetuḥ sarvaḥ śabdo 'paraiḥ smṛtaḥ /
abhyāsād eva jāyate BVaky_1.35b / abhyāse tulyarūpatvān BVaky_3,14.74c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731782 (0.016):
abhyāsāt prakramo 'nyas tu Vp_2.402c / abhyāsāt pratibhāhetuḥ Vp_2.117a
abhrāṇīva pracīyante BVaky_1.114c / amukhyasaṃbhave tatra BVaky_3,14.268a
ayathārthāṃ samīhate BVaky_2.319d / ayanapravibhāgaś ca BVaky_3,9.43a
ayam asyām iyaṃ tv asmād BVaky_3,7.19c / ayam āgamasaṃgrahaḥ BVaky_2.487d / ayam eva tu sūtreṇa BVaky_3,14.574a
ayaṃ padārtha etasmin BVaky_3,14.279a / ayaṃ pūrvebhya āgamaḥ BVaky_3,14.20d / ayaṃ śabdair apoddhṛtya BVaky_2.86c
ayuktam iti varṇyate BVaky_3,14.458b / ayogo liṅgasaṃkhyābhyāṃ BVaky_3,14.308c
ayaugapadye jñānānām BVaky_3,1.108a / araṇisthaṃ yathā jyotiḥ BVaky_1.47a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731806 (0.004):
ayaṃ śabdair apoddhṛtya Vp_2.86c / ayaugapadye jñānānām Vp_3,1.108a / araṇisthaṃ yathā jyotiḥ Vp_1.47a
arājñi yeṣāṃ dharmāṇāṃ BVaky_3,14.559a / arūpaṃ pararūpeṇa BVaky_3,5.9a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731812 (0.004):
araṇisthaṃ yathā jyotiḥ Vp_1.47a / arūpaṃ pararūpeṇa Vp_3,5.9a
arthakriyāsu vāk sarvān BVaky_1.135a / arthajātyabhidhāne 'pi BVaky_3,1.11a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731822 (0.004):
arūpaṃ pararūpeṇa Vp_3,5.9a / arthakriyāsu vāk sarvān Vp_1.135a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204295 (0.040):
tanmātrām avyatikrāntaṃ % caitanyaṃ sarvajātiṣu // BVaky_1.134 // / arthakriyāsu vāk sarvān $ samīhayati dehinaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139204 (0.040):
tanmātrām avyatikrāntaṃ caitanyaṃ sarvajātiṣu // BVaky_1.134 // / arthakriyāsu vāk sarvān samīhayati dehinaḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14730959 (0.042):
atīndriyān asaṃvedyān Vp_1.38a / ato jātyabhidhāne 'pi Vp_3,1.4c / ato 'nirjñātarūpatvāt Vp_1.58a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420599 (0.053):
atīndriyān asaṃvedyān BVaky_1.38a / ato jātyabhidhāne 'pi BVaky_3,1.4c / ato dravyāśritāṃ saṃkhyām BVaky_3,11.12a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422275 (0.064):
arthāntarasya tadbhāvas BVaky_2.279c / arthāntarābhidhānāc ca BVaky_3,14.81a / arthāntarābhidhāyitvaṃ BVaky_3,14.33a
arthatattvāvadhāraṇam BVaky_2.286b / arthaprakaraṇādibhiḥ BVaky_2.411b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731833 (0.004):
arthajātyabhidhāne 'pi Vp_3,1.11a / arthatattvāvadhāraṇam Vp_2.286b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433419 (0.053):
na cālam anumānāya BVaky_3,13.12a / na cāsty arthāvadhāraṇam BVaky_2.220b
arthaprakaraṇādibhiḥ BVaky_3,14.481d / arthaprakaraṇāpekṣaṃ BVaky_2.268c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731838 (0.003):
arthatattvāvadhāraṇam Vp_2.286b / arthaprakaraṇādibhiḥ Vp_2.411b
arthaprakaraṇāpekṣo BVaky_2.264a / arthaprakaraṇābhyāṃ tu BVaky_2.332c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731844 (0.003):
arthaprakaraṇādibhiḥ Vp_2.411b / arthaprakaraṇāpekṣaṃ Vp_2.268c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208134 (0.041):
siddhyasiddhikṛtā teṣāṃ % gauṇamukhyaprakalpanā // BVaky_2.263 // / arthaprakaraṇāpekṣo $ yo vā śabdāntaraiḥ saha &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143042 (0.041):
siddhyasiddhikṛtā teṣāṃ gauṇamukhyaprakalpanā // BVaky_2.263 // / arthaprakaraṇāpekṣo yo vā śabdāntaraiḥ saha /
arthaprakaraṇābhyāṃ vā BVaky_2.251c / arthapratyāyanābhede BVaky_1.27c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731846 (0.015):
arthaprakaraṇāpekṣo Vp_2.264a / arthaprakaraṇābhyāṃ tu Vp_2.332c / arthaprakaraṇābhyāṃ vā Vp_2.251c
arthapravṛttitattvānāṃ BVaky_1.13a / arthabhāgais tathā teṣām BVaky_2.31a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731853 (0.016):
arthapratyāyanābhede Vp_1.27c / arthapravṛttitattvānāṃ Vp_1.13a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25202784 (0.047):
yat tat puṇyatamaṃ jyotis % tasya mārgo 'yam ānjasasḥ // BVaky_1.12 // / arthapravṛttitattvānāṃ $ śabdā eva nibandhanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26137692 (0.047):
yat tat puṇyatamaṃ jyotis tasya mārgo 'yam ānjasasḥ // BVaky_1.12 // / arthapravṛttitattvānāṃ śabdā eva nibandhanam /
arthabhedaḥ pratīyate BVaky_3,12.27b / arthabhede 'pi sārūpyāt BVaky_3,14.193c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427267 (0.038):
kriyāśabdaśrutau bhedo BVaky_3,14.533c / kriyāśabdaḥ pratīyate BVaky_3,14.497d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442475 (0.043):
rūpād eva tu tādarthyaṃ BVaky_2.276c / rūpād bhedaḥ pratīyate BVaky_2.455d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440685 (0.045):
yatrāpekṣyaṃ pratīyate BVaky_3,14.445b / yatrārthāntaratām iva BVaky_2.274b / yatrārthe pratyayābhedo BVaky_3,14.402a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439572 (0.046):
bhettavyo 'rtho viśiṣyate BVaky_2.183b / bheda ity apadiśyate BVaky_3,14.398d / bheda eva pratīyate BVaky_3,14.332b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731856 (0.046):
arthapravṛttitattvānāṃ Vp_1.13a / arthabhedo 'bhidhīyate Vp_2.89d / arthamātraṃ viparyastaṃ Vp_2.255c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431689 (0.047):
te nimittādibhedena BVaky_3,7.89c / tenety asmāt pratīyate BVaky_3,14.462b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436637 (0.048):
paurvāparyādirūpeṇa BVaky_3,1.37c / 'py arthabhedo 'bhidhīyate BVaky_2.89d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439815 (0.049):
bhedāpohena vartate BVaky_3,14.102d / bhedābhāvāt pratīyate BVaky_3,14.5b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422925 (0.050):
asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14742863 (0.052):
rūpād eva tu tādarthyaṃ Vp_2.276c / rūpād bhedaḥ pratīyate Vp_2.455d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423872 (0.053):
ity abhinnaḥ pratīyate BVaky_3,14.302d / ity ayaṃ śeṣaviṣayaḥ BVaky_3,12.23c / ity arthagrahaṇaṃ kṛtam BVaky_3,14.226d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447371 (0.054):
sa bhedānāṃ vidhāyakaḥ BVaky_3,14.198b / sa bhedo 'dhyavasīyate BVaky_3,14.502b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14736183 (0.055):
tadāpāyaḥ pratīyate Vp_3,7.4d / tadāśrayatvād bhede 'pi Vp_3,7.97c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422663 (0.057):
aśabdavācyo yo bhedaḥ BVaky_3,14.370a / aśābdo yadi vākyārthaḥ BVaky_2.16a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429944 (0.057):
tathābhūto vivakṣitaḥ BVaky_3,3.36d / tathābhedasya darśanāt BVaky_3,14.182b / tathārthāntaravartinām BVaky_3,14.33b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442505 (0.057):
rūpābhedāt tv anirjñātā BVaky_3,14.534c / rūpābhedāt pratīyate BVaky_3,14.191d / rūpābhedād alakṣitaḥ BVaky_3,14.141b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440096 (0.058):
bhedo 'nyatrāvivakṣitaḥ BVaky_3,14.179b / bhedo buddhyā prakalpyate BVaky_3,7.3d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439616 (0.061):
bhedanirvacane tv asya BVaky_2.471a / bhedapakṣe 'pi sārūpyād BVaky_2.317a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222303 (0.061):
arthabhede 'pi sārūpyāt % tac cārthenāpadiśyate // BVaky_3,14.193 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157203 (0.061):
arthabhede 'pi sārūpyāt tac cārthenāpadiśyate // BVaky_3,14.193 //
arthabhedo lubanteṣu BVaky_3,14.598c / arthamātraṃ viparyastaṃ BVaky_2.255c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731865 (0.005):
arthabhedo 'bhidhīyate Vp_2.89d / arthamātraṃ viparyastaṃ Vp_2.255c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442624 (0.034):
lasya karmaṇi bhāve ca BVaky_3,7.69c / lādeśaiḥ sa kriyābhedo BVaky_3,12.3c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427240 (0.042):
kriyāviśeṣāḥ samghāte BVaky_2.181c / kriyā viṣayabhedena BVaky_3,12.3a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421558 (0.046):
anvākhyānāya bhedās tu BVaky_3,14.72c / anvākhyānāya yo bhedaḥ BVaky_2.443a / anvākhyeyatvam arhati BVaky_3,14.276b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434407 (0.049):
nāpi kriyāpadākṣepi BVaky_2.204c / nāpi bhedo 'vadhāryate BVaky_3,1.102d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440504 (0.050):
meṣo vā tadguṇo bhavet BVaky_3,1.80d / ya ātmanepadād bhedaḥ BVaky_3,12.1a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428522 (0.050):
chāgādīnāṃ na jātayaḥ BVaky_3,1.78d / chāpekṣā tadviṣayatā BVaky_3,14.607a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442504 (0.050):
rūpābhedāt tu vācakaḥ BVaky_3,14.215d / rūpābhedāt tv anirjñātā BVaky_3,14.534c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439441 (0.051):
bhinnārtheṣv api sarvathā BVaky_2.193d / bhinnārthopanipātitā BVaky_3,14.591b
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26510544 (0.054):
saṃjñābhedamātraṃ nārthabheda iti/
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22565531 (0.054):
manastaditi saṃjñābhedamātraṃ nārthabheda iti/
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434443 (0.055):
nābhedaḥ pratipūrvayoḥ BVaky_3,12.13b / nābhedena na bhedena BVaky_3,14.387a / nāmaśabdāḥ pravartante BVaky_3,8.30c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441613 (0.057):
yaḥ śabdo 'nyena yujyate BVaky_2.284b / yaḥ samāsādanād bhedaḥ BVaky_3,9.113c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440434 (0.059):
mūrtibhedāya kalpate BVaky_3,9.2b / mūrtibhedo vivakṣitaḥ BVaky_3,14.486b / mūrtibhyo mūrtidharmāṇām BVaky_3,14.182a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448785 (0.060):
saṃbandhas tena śabdārthaḥ BVaky_3,3.12c / saṃbandhasya ca saṃbandī BVaky_3,14.220a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442540 (0.061):
lakṛtyaktakhalarthānāṃ BVaky_3,8.53a / lakṣaṇatvaṃ prakalpate BVaky_2.168b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450663 (0.062):
syād etal liṅgadarśanam BVaky_3,14.433b / syād eṣāṃ pṛthagarthatā BVaky_2.112d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437102 (0.062):
pratītatvāt tadarthasya BVaky_3,12.25a / pratīyamānadharmānyo BVaky_3,14.465c / pratyaktā parabhāvaś cāpy BVaky_3,10.1a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428574 (0.062):
cheśabhāvaḥ pratīyate BVaky_3,1.69d / chyāme bhedo vyavasthitaḥ BVaky_3,14.371d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424815 (0.062):
ekadvayor yañādināṃ BVaky_3,14.123a / ekaprakhyānibandhanaḥ BVaky_3,14.188d
arthamātraṃ viparyastaṃ BVaky_2.256c / artham āhānyarūpeṇa BVaky_3,3.54c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731870 (0.003):
arthabhedo 'bhidhīyate Vp_2.89d / arthamātraṃ viparyastaṃ Vp_2.255c
arthayogaṃ ca laukikam BVaky_2.344b / arthayogāt prasiddhayaḥ BVaky_2.346b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731878 (0.004):
artham āhānyarūpeṇa Vp_3,3.54c / arthayogaṃ ca laukikam Vp_2.344b
artharūpaviviktaṃ ca BVaky_3,1.110c / artharūpaṃ tathā śabde BVaky_1.51c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731887 (0.004):
arthayogāt prasiddhayaḥ Vp_2.346b / artharūpaviviktaṃ ca Vp_3,1.110c
arthavattā na vidyate BVaky_2.424d / arthavattāprakaraṇād BVaky_2.212c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731895 (0.005):
artharūpaviviktaṃ ca Vp_3,1.110c / artharūpaṃ tathā śabde Vp_1.51c / arthavattā na vidyate Vp_2.424d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210163 (0.054):
vākyebhyaḥ pravibhaktānām % arthavattā na vidyate // BVaky_2.424 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145071 (0.054):
vākyebhyaḥ pravibhaktānām arthavattā na vidyate // BVaky_2.424 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443407 (0.062):
vākyārthopanibandhanam BVaky_2.325b / vākyārtho 'pi na vidyate BVaky_2.76d
arthavattve pradarśitaḥ BVaky_2.210b / arthavadbhyo viśiṣṭārthaḥ BVaky_2.208a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731902 (0.003):
arthavattā na vidyate Vp_2.424d / arthavattāprakaraṇād Vp_2.212c / arthavattve pradarśitaḥ Vp_2.210b
arthavantaḥ samuditā BVaky_2.54c / arthavastuṣu gṛhyate BVaky_2.425b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731908 (0.004):
arthavadbhyo viśiṣṭārthaḥ Vp_2.208a / arthavantaḥ samuditā Vp_2.54c
arthavān parikalpitaḥ BVaky_3,14.19b / arthas tu tasya saṃbandhī BVaky_2.337c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731914 (0.004):
arthavastuṣu gṛhyate Vp_2.425b / arthas tu tasya saṃbandhī Vp_2.337c / arthasya cābhisaṃbandha- Vp_2.432c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434143 (0.057):
na sūtre na ca vigrahe BVaky_3,14.467b / na so 'rthasyābhidhāyakaḥ BVaky_1.183d / na so 'rthaḥ pratiṣidhyate BVaky_3,14.288d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448779 (0.057):
saṃbandhasahacāriṇi BVaky_3,14.223b / saṃbandhas tena śabdārthaḥ BVaky_3,3.12c / saṃbandhasya ca saṃbandī BVaky_3,14.220a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431690 (0.058):
te nimittādibhedena BVaky_3,7.89c / tenety asmāt pratīyate BVaky_3,14.462b / tenety asya hi saṃbandhaḥ BVaky_3,14.463c / tenaivārthena tadvati BVaky_2.400b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434117 (0.060):
na saṃkhyā sādhanatvena BVaky_3,1.66c / na saṃbandhasya vācakaḥ BVaky_2.204b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448833 (0.064):
saṃbandhaḥ parikalpyate BVaky_1.63d / saṃbandhaḥ parikalpyate BVaky_3,3.17d / saṃbandhaḥ samavasthitaḥ BVaky_3,3.1d
arthasya cābhisaṃbandha BVaky_2.432c / arthasya pratipatṛṣu BVaky_2.18d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731923 (0.010):
arthavastuṣu gṛhyate Vp_2.425b / arthas tu tasya saṃbandhī Vp_2.337c / arthasya cābhisaṃbandha- Vp_2.432c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448779 (0.052):
saṃbandhasahacāriṇi BVaky_3,14.223b / saṃbandhas tena śabdārthaḥ BVaky_3,3.12c / saṃbandhasya ca saṃbandī BVaky_3,14.220a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450375 (0.052):
so 'yam ity abhisaṃbandhād BVaky_3,14.224a / so 'yam ity abhisaṃbandhād BVaky_3,14.227a / so 'yam ity abhisaṃbandhād BVaky_3,14.342a / so 'yam ity abhisaṃbandhe BVaky_3,14.84a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443412 (0.056):
vākyārtho 'pi na vidyate BVaky_2.76d / vākyārtho yo 'bhisaṃbandho BVaky_2.441a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431690 (0.058):
te nimittādibhedena BVaky_3,7.89c / tenety asmāt pratīyate BVaky_3,14.462b / tenety asya hi saṃbandhaḥ BVaky_3,14.463c / tenaivārthena tadvati BVaky_2.400b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422204 (0.060):
arthasya sarvaśaktitvāt BVaky_2.434c / arthasyānugamaṃ kaṃ cid BVaky_3,14.76a / arthasyānekaśaktitve BVaky_3,14.105c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445940 (0.061):
śabdāntarābhisaṃbandhe BVaky_3,14.426c / śabdāntareṇa saṃbandhaḥ BVaky_2.269c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437097 (0.061):
pratisvatantraṃ vākyaṃ vā BVaky_2.457c / pratītatvāt tadarthasya BVaky_3,12.25a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14736027 (0.062):
tathā sarveṣu jātayaḥ Vp_3,1.104b / tathā saṃbandhisaṃbandha- Vp_3,1.24c / tathā so 'rthaḥ pratīyate Vp_2.63d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434143 (0.063):
na sūtre na ca vigrahe BVaky_3,14.467b / na so 'rthasyābhidhāyakaḥ BVaky_1.183d / na so 'rthaḥ pratiṣidhyate BVaky_3,14.288d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448924 (0.064):
saṃbandho jāyate kva cit BVaky_2.197d / saṃbandho 'tha pratīyate BVaky_2.114d / saṃbandho 'nyaḥ prasajyate BVaky_3,14.220b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14746283 (0.064):
saṃbandhaśabde saṃbandho Vp_3,3.31a / saṃbandhas tena śabdārthaḥ Vp_3,3.12c / saṃbandhasya tu bhedakaḥ Vp_2.204d
arthasya pratipādakān BVaky_2.408b / arthasya pravibhajyate BVaky_2.431b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731925 (0.009):
arthas tu tasya saṃbandhī Vp_2.337c / arthasya cābhisaṃbandha- Vp_2.432c / arthasya pratipattṛṣu Vp_2.18d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434143 (0.061):
na sūtre na ca vigrahe BVaky_3,14.467b / na so 'rthasyābhidhāyakaḥ BVaky_1.183d / na so 'rthaḥ pratiṣidhyate BVaky_3,14.288d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14738281 (0.064):
na saṃsthānam apekṣate Vp_3,1.41b / na so 'rthasyābhidhāyakaḥ Vp_1.183d / na so 'sti pratyayo loke Vp_1.131a
arthasya vinivṛttatvāl BVaky_3,14.45a / arthasya sarvaśaktitvāt BVaky_2.434c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731928 (0.019):
arthasya pratipattṛṣu Vp_2.18d / arthasya pratipādakān Vp_2.408b / arthasya pravibhajyate Vp_2.431b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448002 (0.055):
sarvaḥ samanugacchati BVaky_2.147b / sarvātmakatvād arthasya BVaky_2.437a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420522 (0.056):
aṇavaḥ sarvaśaktitvād BVaky_1.113a / ata evaṃ samarthyate BVaky_3,14.337d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437097 (0.058):
pratisvatantraṃ vākyaṃ vā BVaky_2.457c / pratītatvāt tadarthasya BVaky_3,12.25a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428325 (0.061):
cārthasyānyapadārthatā BVaky_3,14.196b / cārthasyāpagame 'pi vā BVaky_3,14.203b / cārthaḥ śabde kva cid bhedāt BVaky_3,14.195a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447918 (0.062):
sarvavādāvirodhinā BVaky_1.9d / sarvaśaktes tu tasyaiva BVaky_2.253a / sarvaśaktyātmabhūtatvaṃ BVaky_3,1.22a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220419 (0.063):
vṛttyavṛttyoḥ prayogajñair % vibhaktaṃ pratipattṛbhiḥ // BVaky_3,14.44 // / arthasya vinivṛttatvāl $ lugādi na virudhyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155321 (0.063):
vṛttyavṛttyoḥ prayogajñair vibhaktaṃ pratipattṛbhiḥ // BVaky_3,14.44 // / arthasya vinivṛttatvāl lugādi na virudhyate /
arthasyānugamaṃ kaṃ cid BVaky_3,14.76a / arthasyānekaśaktitve BVaky_3,14.105c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421214 (0.052):
anekavyaktyabhivyaṅgyā BVaky_1.96a / anekaśakter ekasya BVaky_2.444a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731928 (0.054):
arthasya pravibhajyate Vp_2.431b / arthasya sarvaśaktitvāt Vp_2.434c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421230 (0.059):
anekākhyātayoge 'pi BVaky_2.350a / anekārthatvam ekasya BVaky_2.263a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422183 (0.060):
arthas tu tasya saṃbandhī BVaky_2.337c / arthasya cābhisaṃbandha BVaky_2.432c / arthasya pratipatṛṣu BVaky_2.18d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221192 (0.063):
saṃkḥyāsāmānyarūpeṇa $ tadā so 'mśaḥ pratīyate & / arthasyānekaśaktitve % śabdair niyataśaktibhiḥ // BVaky_3,14.105 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156093 (0.063):
saṃkḥyāsāmānyarūpeṇa tadā so 'mśaḥ pratīyate / / arthasyānekaśaktitve śabdair niyataśaktibhiḥ // BVaky_3,14.105 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434143 (0.064):
na sūtre na ca vigrahe BVaky_3,14.467b / na so 'rthasyābhidhāyakaḥ BVaky_1.183d / na so 'rthaḥ pratiṣidhyate BVaky_3,14.288d
arthasyāpi parigrahaḥ BVaky_3,14.581b / arthasvarūpe śabdānāṃ BVaky_2.262a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731934 (0.005):
arthasya sarvaśaktitvāt Vp_2.434c / arthasvarūpe śabdānāṃ Vp_2.262a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422896 (0.057):
astīty āhuḥ purāṇagāḥ BVaky_1.46b / asty arthaḥ sarvaśabdānāṃ BVaky_2.119a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208104 (0.063):
anyā japaprabandheṣu % sā tv ekaiva pratīyate // BVaky_2.261 // / arthasvarūpe śabdānāṃ $ svarūpād vṛttim icchataḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143012 (0.063):
anyā japaprabandheṣu sā tv ekaiva pratīyate // BVaky_2.261 // / arthasvarūpe śabdānāṃ svarūpād vṛttim icchataḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448002 (0.064):
sarvaḥ samanugacchati BVaky_2.147b / sarvātmakatvād arthasya BVaky_2.437a
arthaṃ kathaṃ cit puruṣaḥ BVaky_2.39a / arthaḥ kṛtso 'numīyate BVaky_2.156d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731937 (0.005):
arthasvarūpe śabdānāṃ Vp_2.262a / arthaṃ kathaṃ cit puruṣaḥ Vp_2.39a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205375 (0.042):
upāyānāṃ ca niyamo % nāvaśyam avatiṣṭhate // BVaky_2.38 // / arthaṃ kathaṃ cit puruṣaḥ $ kaś cit saṃpratipadyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140284 (0.042):
upāyānāṃ ca niyamo nāvaśyam avatiṣṭhate // BVaky_2.38 // / arthaṃ kathaṃ cit puruṣaḥ kaś cit saṃpratipadyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444315 (0.057):
viśeśāṇāṃ prakāśakaḥ BVaky_2.153d / viśeṣa iti gamyate BVaky_3,14.399d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430323 (0.059):
tadāsāv upagamyate BVaky_3,1.99d / tadā so 'mśaḥ pratīyate BVaky_3,14.105b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448263 (0.061):
sa sūtre vyapadiśyate BVaky_3,14.136d / sasnābhāvaḥ pratīyate BVaky_3,14.299d / sa sphoṭaḥ śabdajāḥ śabdā BVaky_1.105c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428570 (0.061):
chedyaṃ prati vyāpriyate BVaky_3,7.31c / cheśabhāvaḥ pratīyate BVaky_3,1.69d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449435 (0.064):
sādṛśyād upameyārtha BVaky_3,14.388c / sādṛśyena pratīyate BVaky_3,14.389b / sādṛśvena pracakṣate BVaky_3,14.616d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437148 (0.064):
pratyayaḥ pratipādyate BVaky_3,14.504d / pratyayāṇām prayojakāḥ BVaky_3,14.174b
arthaḥ prakaraṇaṃ liṅgaṃ BVaky_2.315c / arthāc chabdaḥ pratīyate BVaky_3,3.32d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731950 (0.003):
arthaḥ kṛtsno 'numīyate Vp_2.156d / arthaḥ prakaraṇaṃ liṅgaṃ Vp_2.315c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208758 (0.047):
anuktam api rūpeṇa % bhujyaṅgatvāt pratīyate // BVaky_2.313 // / vākyāt prakaraṇād arthād $ aucityād deśakālataḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143666 (0.047):
anuktam api rūpeṇa bhujyaṅgatvāt pratīyate // BVaky_2.313 // / vākyāt prakaraṇād arthād aucityād deśakālataḥ /
arthāt prakaraṇād vāpi BVaky_3,14.445a / arthāt pratītam anyonyaṃ BVaky_3,12.23a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208758 (0.042):
anuktam api rūpeṇa % bhujyaṅgatvāt pratīyate // BVaky_2.313 // / vākyāt prakaraṇād arthād $ aucityād deśakālataḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143666 (0.042):
anuktam api rūpeṇa bhujyaṅgatvāt pratīyate // BVaky_2.313 // / vākyāt prakaraṇād arthād aucityād deśakālataḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731950 (0.043):
arthaḥ prakaraṇaṃ liṅgaṃ Vp_2.315c / arthāc chabdaḥ pratīyate Vp_3,3.32d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219407 (0.045):
chattriṇā cābhisaṃbandhāc % chattriśabdābhidheyatā // BVaky_3,12.22 // / arthāt pratītam anyonyaṃ $ pārārthyam avivakṣitam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154310 (0.045):
chattriṇā cābhisaṃbandhāc chattriśabdābhidheyatā // BVaky_3,12.22 // / arthāt pratītam anyonyaṃ pārārthyam avivakṣitam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443322 (0.057):
vākyāt padānām atyantaṃ BVaky_1.74c / vākyāt prakaraṇād arthād BVaky_2.314a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14743242 (0.063):
vākyāt padānām atyantaṃ Vp_1.74c / vākyāt prakaraṇād arthād Vp_2.314a
arthātmany aviśeṣeṇa BVaky_3,14.483c / arthātmā bhidyate bhāve BVaky_3,8.59c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445822 (0.056):
śabdātmani na vidyate BVaky_3,9.66d / śabdātmā tair na bhidyate BVaky_2.463d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217099 (0.062):
vanam vṛkṣā iti yathā $ bhedābhedavyapāśrayāt & / arthātmā bhidyate bhāve % sa bāhyābhyantare kramaḥ // BVaky_3,8.59 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152005 (0.062):
vanam vṛkṣā iti yathā bhedābhedavyapāśrayāt / / arthātmā bhidyate bhāve sa bāhyābhyantare kramaḥ // BVaky_3,8.59 //
arthātmā vyapadiśyate BVaky_3,14.16d / arthāt sarvāṇi karmāṇi BVaky_3,14.292c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426914 (0.058):
kriyātulye prasajyate BVaky_3,14.511b / kriyātmā vyapadiśyate BVaky_3,7.113b
arthānām avivakṣitam BVaky_2.304b / arthānāṃ laukikair yathā BVaky_2.142b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731958 (0.011):
arthāc chabdaḥ pratīyate Vp_3,3.32d / arthānām avivakṣitam Vp_2.304b / arthānāṃ laukikair yathā Vp_2.142b
arthānāṃ saṃnidhāne 'pi BVaky_2.303a / arthāntarasya tadbhāvas BVaky_2.279c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731964 (0.004):
arthāc chabdaḥ pratīyate Vp_3,3.32d / arthānām avivakṣitam Vp_2.304b / arthānāṃ laukikair yathā Vp_2.142b
arthāntarābhidhānāc ca BVaky_3,14.81a / arthāntarābhidhāyitvaṃ BVaky_3,14.33a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220266 (0.0):
te viṣṇumitrā iti ca % bhinneṣu sahacāriṣu // BVaky_3,14.32 // / arthāntarābhidhāyitvaṃ $ tathārthāntaravartinām &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155168 (0.0):
te viṣṇumitrā iti ca bhinneṣu sahacāriṣu // BVaky_3,14.32 // / arthāntarābhidhāyitvaṃ tathārthāntaravartinām /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447636 (0.030):
samudāyāntaratvāc ca BVaky_3,14.34a / samudāyābhidhāyi ca BVaky_3,14.477a
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675538 (0.040):
svārthābhidhāyitvamarthāntarāvagamahetutvaṃ ca śabdasya yattayoḥ spaṣṭa
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9453511 (0.040):
tasmād bhinna-viṣayatvādbhinna-rūpatvāc ca svārthābhidhāyitvam / arthāntarāvagama-hetutvaṃ ca śabdasya yat tayoḥ spaṣṭa eva bhedaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427832 (0.042):
guṇabhedasya saṃbhavāt BVaky_3,14.431b / guṇamātrābhidhāyitvaṃ BVaky_3,14.26a
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16674963 (0.043):
'rthāntaramavagamayati tatra yattasya svārthābhidhāyitvaṃ yacca / tadarthāntarāvagamahetutvaṃ tayoraviśeṣo viśeṣo vā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9453384 (0.043):
yat tasya svārthābhidhāyitvaṃ yac ca tadarthāntarāvagama-hetutvaṃ tayor
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427066 (0.044):
kriyām anye tu manyante BVaky_3,8.37a / kriyāmātrābhidhāyitvād BVaky_3,14.495a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445928 (0.050):
śabdāntarānāṃ bhinne 'rtha BVaky_3,13.26a / śabdāntarābhisaṃbandham BVaky_2.329c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420627 (0.051):
ato 'yuktataraṃ viduḥ BVaky_3,6.16d / ato 'rthāntaravācitvaṃ BVaky_2.169c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440685 (0.052):
yatrāpekṣyaṃ pratīyate BVaky_3,14.445b / yatrārthāntaratām iva BVaky_2.274b / yatrārthe pratyayābhedo BVaky_3,14.402a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429772 (0.054):
tatsaṃbandhe na bhidyate BVaky_3,9.71b / tat sādhanāntarābhāvāt BVaky_3,9.110c / tatsiddhaye kriyāyuktam BVaky_3,7.71c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220892 (0.059):
yujyate pratyavāyena % śāstraṃ cakṣur apaśyatām // BVaky_3,14.80 // / arthāntarābhidhānāc ca $ paurvāparyaṃ na bhidyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155794 (0.059):
yujyate pratyavāyena śāstraṃ cakṣur apaśyatām // BVaky_3,14.80 // / arthāntarābhidhānāc ca paurvāparyaṃ na bhidyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429945 (0.059):
tathābhūto vivakṣitaḥ BVaky_3,3.36d / tathābhedasya darśanāt BVaky_3,14.182b / tathārthāntaravartinām BVaky_3,14.33b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422113 (0.060):
arthabhāgais tathā teṣām BVaky_2.31a / arthabhedaḥ pratīyate BVaky_3,12.27b / arthabhede 'pi sārūpyāt BVaky_3,14.193c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445910 (0.060):
śabdāntaratvād vākye tu BVaky_3,14.65c / śabdāntaratvād vākyeṣu BVaky_3,14.137a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425025 (0.060):
ekābhidhāna eko 'rtho BVaky_3,8.45a / ekārthatvaṃ hi vākyasya BVaky_2.444c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444270 (0.061):
viśiṣṭārthānupātini BVaky_3,14.247d / viśiṣṭārthābhidhāyinām BVaky_2.196b
arthāntarāvabodhena BVaky_2.206c / arthāntare ca yad vṛttaṃ BVaky_2.177a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731974 (0.004):
arthāntarasya tadbhāvas Vp_2.279c / arthāntarāvabodhena Vp_2.206c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220264 (0.037):
te viṣṇumitrā iti ca % bhinneṣu sahacāriṣu // BVaky_3,14.32 // / arthāntarābhidhāyitvaṃ $ tathārthāntaravartinām &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155166 (0.037):
te viṣṇumitrā iti ca bhinneṣu sahacāriṣu // BVaky_3,14.32 // / arthāntarābhidhāyitvaṃ tathārthāntaravartinām /
arthān svarūpabhedena BVaky_2.165c / arthābhidhānasaṃbandham BVaky_2.403c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731982 (0.003):
arthāntare ca yad vṛttaṃ Vp_2.177a / arthān svarūpabhedena Vp_2.165c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427019 (0.052):
kriyāprasaṅgāt sarveṣu BVaky_3,14.290a / kriyābhidhānasaṃbandham BVaky_2.429c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421805 (0.054):
abhijalpaṃ pracakṣate BVaky_2.128d / abhidhānakriyābhedāc BVaky_2.106a / abhidhānakriyāyogād BVaky_2.408a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445928 (0.055):
śabdāntarānāṃ bhinne 'rtha BVaky_3,13.26a / śabdāntarābhisaṃbandham BVaky_2.329c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734568 (0.059):
kriyāpradhānam ākhyātaṃ Vp_2.343a / kriyābhidhānasaṃbandham Vp_2.429c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731677 (0.060):
abhijalpaṃ pracakṣate Vp_2.128d / abhidhānakriyābhedāc Vp_2.106a / abhidhānakriyāyogād Vp_2.408a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422275 (0.062):
arthāntarasya tadbhāvas BVaky_2.279c / arthāntarābhidhānāc ca BVaky_3,14.81a / arthāntarābhidhāyitvaṃ BVaky_3,14.33a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431688 (0.064):
te nimittādibhedena BVaky_3,7.89c / tenety asmāt pratīyate BVaky_3,14.462b / tenety asya hi saṃbandhaḥ BVaky_3,14.463c
arthāvabhāsarūpā ca BVaky_2.421c / arthāḥ sarve vivakṣayā BVaky_3,14.571d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731983 (0.003):
arthābhidhānasaṃbandham Vp_2.403c / arthāvabhāsarūpā ca Vp_2.421c
arthitvam atra sāmarthyam BVaky_2.79a / arthināṃ guṇabhede 'pi BVaky_2.382c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731995 (0.003):
arthāvabhāsarūpā ca Vp_2.421c / arthitvam atra sāmarthyam Vp_2.79a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205875 (0.031):
sāmānyasyātideśo 'yaṃ % viśeṣo 'trātidiśyate // BVaky_2.78 // / arthitvam atra sāmarthyam $ asminn artho na bhidyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140784 (0.031):
sāmānyasyātideśo 'yaṃ viśeṣo 'trātidiśyate // BVaky_2.78 // / arthitvam atra sāmarthyam asminn artho na bhidyate /
arthiṣv ādaikṣu bhedena BVaky_2.381c / arthe buddhiḥ pravartate BVaky_3,14.93b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731997 (0.003):
arthināṃ guṇabhede 'pi Vp_2.382c / arthiṣv ādaikṣu bhedena Vp_2.381c
artheṣu śaktibhedānāṃ BVaky_3,7.6c / artho dvandvasya tatra syād BVaky_3,14.206c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732003 (0.023):
arthiṣv ādaikṣu bhedena Vp_2.381c / artheṣu śaktibhedānāṃ Vp_3,7.6c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22432760 (0.064):
dvandvastryatiśayeṣu ye BVaky_3,14.159b / dvandvas tv arthasya vācakaḥ BVaky_3,14.204d
arthopasarjanībhūtān BVaky_1.55a / artho 'bhidhīyate yasmād BVaky_2.427c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732009 (0.004):
artheṣu śaktibhedānāṃ Vp_3,7.6c / arthopasarjanībhūtān Vp_1.55a / artho 'bhidhīyate yasmād Vp_2.427c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444305 (0.054):
viśiṣṭo 'rthaḥ pratīyate BVaky_3,14.4d / viśiṣṭo 'rtho 'bhidhīyate BVaky_2.413b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430170 (0.056):
tad arūpaṃ nirūpyate BVaky_2.426d / tadartham abhidhīyate BVaky_3,14.118d / tadarthaś ced avayavo BVaky_3,9.95a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450637 (0.063):
syātām asati tasmimś ca BVaky_3,11.30c / syāt prātipadikārthatā BVaky_3,14.231d
artho bhede 'pi sarvābhir BVaky_3,14.525c / artho vyāvṛttarūpo 'pi BVaky_3,1.101c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732014 (0.004):
artho 'bhidhīyate yasmād Vp_2.427c / artho vyāvṛttarūpo 'pi Vp_3,1.101c / ardharcādiṣu śabdeṣu Vp_2.103a
ardharcādiṣu śabdeṣu BVaky_2.103a / ardhaṃ ca pippalī ceti BVaky_3,14.479c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732017 (0.003):
artho vyāvṛttarūpo 'pi Vp_3,1.101c / ardharcādiṣu śabdeṣu Vp_2.103a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206156 (0.038):
vyudasyatā punar bhedaḥ % śabdeṣv atyantam āśritaḥ // BVaky_2.102 // / ardharcādiṣu śabdeṣu $ rūpabhedaḥ kramād yathā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141065 (0.038):
vyudasyatā punar bhedaḥ śabdeṣv atyantam āśritaḥ // BVaky_2.102 // / ardharcādiṣu śabdeṣu rūpabhedaḥ kramād yathā /
ardhaṃ paśor iti yathā BVaky_2.341c / arhateś ca kriyā kartrī BVaky_3,14.560a
arhārthe 'pi vatiḥ siddhaḥ BVaky_3,14.552c / alabdhagādhe gāmbhīryād BVaky_2.483a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732024 (0.004):
ardhaṃ paśor iti yathā Vp_2.341c / alabdhagādhe gāmbhīryād Vp_2.483a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226916 (0.048):
te rājani niyamyante % tyajyante vyabhicāriṇaḥ // BVaky_3,14.559 // / arhateś ca kriyā kartrī $ yā tasyāṃ vatir iṣyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161817 (0.048):
te rājani niyamyante tyajyante vyabhicāriṇaḥ // BVaky_3,14.559 // / arhateś ca kriyā kartrī yā tasyāṃ vatir iṣyate /
alaṃ syād apadasthānam BVaky_3,3.80c / alātacakravad rūpaṃ BVaky_3,8.8c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732027 (0.004):
alabdhagādhe gāmbhīryād Vp_2.483a / alaṃ syād apadasthānam Vp_3,3.80c
alukaś caikavadbhāvas BVaky_3,14.107a / alpadeśāntarāvasthaṃ BVaky_2.294c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732034 (0.004):
alaṃ syād apadasthānam Vp_3,3.80c / alpadeśāntarāvasthaṃ Vp_2.294c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221211 (0.046):
abhinnavyapadeśārham % antarālaṃ tad etayoḥ // BVaky_3,14.106 // / alukaś caikavadbhāvas $ tasmin sati na śiṣyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156112 (0.046):
abhinnavyapadeśārham antarālaṃ tad etayoḥ // BVaky_3,14.106 // / alukaś caikavadbhāvas tasmin sati na śiṣyate /
alpavidyāparigrahān BVaky_2.481b / alpaṃ śāstraprayojanam BVaky_1.40d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732042 (0.004):
alpadeśāntarāvasthaṃ Vp_2.294c / alpavidyāparigrahān Vp_2.481b
alpe mahati vā chidre BVaky_3,9.71a / alpe mahati vā śabde BVaky_1.106a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732046 (0.003):
alpaṃ śāstraprayojanam Vp_1.40d / alpe mahati vā śabde Vp_1.106a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218034 (0.057):
yad ambhasi prakṣaraṇaṃ % tat kālasyaiva ceṣṭitam // BVaky_3,9.70 // / alpe mahati vā chidre $ tatsaṃbandhe na bhidyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152940 (0.057):
yad ambhasi prakṣaraṇaṃ tat kālasyaiva ceṣṭitam // BVaky_3,9.70 // / alpe mahati vā chidre tatsaṃbandhe na bhidyate /
avacchinatti saṃbandhas BVaky_2.45c / avacchedam ivādhāya BVaky_3,14.11c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732048 (0.013):
alpe mahati vā śabde Vp_1.106a / avacchinatti saṃbandhas Vp_2.45c
avacchedo vidhīyate BVaky_3,14.261b / avadhitvaṃ pṛthak pṛthak BVaky_3,7.141b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732055 (0.004):
avacchinatti saṃbandhas Vp_2.45c / avadhitvaṃ pṛthak pṛthak Vp_3,7.141b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430354 (0.056):
tad ekam api caikatvaṃ BVaky_3,11.29a / tad ekaṃ tat pṛthak pṛthak BVaky_3,2.13b
avadhitvena cāpekṣā BVaky_3,6.21a / avadhipratipādyayoḥ BVaky_3,6.2b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732063 (0.003):
avacchinatti saṃbandhas Vp_2.45c / avadhitvaṃ pṛthak pṛthak Vp_3,7.141b
avabodhasya śāśvatī BVaky_1.132b / avarṣādiṣu dosaś ca BVaky_3,14.316c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732063 (0.013):
avadhitvena cāpekṣā- Vp_3,6.21a / avadhipratipādyayoḥ Vp_3,6.2b / avabodhasya śāśvatī Vp_1.132b
avarṣāsu tato 'siddhir BVaky_3,14.305c / avaśyaṃ brāhmaṇe kaś cit BVaky_3,14.270a
avastupatite jñātvā BVaky_3,6.24c / avastuṣv api notprekṣā BVaky_3,3.86c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732072 (0.004):
avabodhasya śāśvatī Vp_1.132b / avastupatite jñātvā Vp_3,6.24c / avastuṣv api notprekṣā Vp_3,3.86c
avastu syād atītaṃ yad BVaky_3,3.77a / avasthā tādṛśī nāsti BVaky_3,14.327a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223982 (0.023):
pratibimbakadharmeṇa % yat tac chabdanibandhanam // BVaky_3,14.326 // / avasthā tādṛśī nāsti $ yā liṅgena na yujyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158881 (0.023):
pratibimbakadharmeṇa yat tac chabdanibandhanam // BVaky_3,14.326 // / avasthā tādṛśī nāsti yā liṅgena na yujyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213527 (0.031):
tataś ca tadabhāve 'pi % syād vicāryam idaṃ punaḥ // BVaky_3,3.76 // / avastu syād atītaṃ yad $ vyavahārasya gocaram &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148435 (0.031):
tataś ca tadabhāve 'pi syād vicāryam idaṃ punaḥ // BVaky_3,3.76 // / avastu syād atītaṃ yad vyavahārasya gocaram /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732076 (0.062):
avastuṣv api notprekṣā Vp_3,3.86c / avastu syād atitaṃ yad Vp_3,3.77a
avasthādeśakālānāṃ BVaky_1.32a / avasthābhedadarśibhiḥ BVaky_2.173b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732084 (0.003):
avastu syād atitaṃ yad Vp_3,3.77a / avasthādeśakālānāṃ Vp_1.32a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25203023 (0.057):
na tāṃl lokaprasiddhatvāt % kaś cit tarkeṇa bādhate // BVaky_1.31 // / avasthādeśakālānāṃ $ bhedād bhinnāsu śaktiṣu &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26137931 (0.057):
na tāṃl lokaprasiddhatvāt kaś cit tarkeṇa bādhate // BVaky_1.31 // / avasthādeśakālānāṃ bhedād bhinnāsu śaktiṣu /
avasthā vyatikīryeran BVaky_3,9.5c / avasthāṃ pañcamīm āhur BVaky_3,7.60a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732089 (0.004):
avasthādeśakālānāṃ Vp_1.32a / avasthābhedadarśibhiḥ Vp_2.173b
avācyam iti yad vācyaṃ BVaky_3,3.20a / avācyasyopakāritva BVaky_3,14.358c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732091 (0.004):
avasthāṃ pañcamīm āhur Vp_3,7.60a / avācyam iti yad vācyaṃ Vp_3,3.20a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212836 (0.044):
prayoktā pratipattā vā % na śabdair anugacchati // BVaky_3,3.19 // / avācyam iti yad vācyaṃ $ tad avācyatayā yadā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147744 (0.044):
prayoktā pratipattā vā na śabdair anugacchati // BVaky_3,3.19 // / avācyam iti yad vācyaṃ tad avācyatayā yadā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212843 (0.055):
vācyam ityavasīyeta % vācyam eva tadā bhavet // BVaky_3,3.20 // / athāpy avācyam ity evaṃ, $ na tad vācyaṃ pratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147751 (0.055):
vācyam ityavasīyeta vācyam eva tadā bhavet // BVaky_3,3.20 // / athāpy avācyam ity evaṃ, na tad vācyaṃ pratīyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443574 (0.061):
vācyam ityavasīyeta BVaky_3,3.20c / vācyam eva tadā bhavet BVaky_3,3.20d / vācyaṃ tenaiva śabdena BVaky_3,14.356c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14381469 (0.064):
avācyam iti yad vācyaṃ $ tad avācyatayā yadā & / vācyam ity avasīyeta % vācyam eva tadā bhavet // 3.3.20 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17662141 (0.064):
avācyam iti yad vācyaṃ tad avācyatayā yadā / / vācyam ity avasīyeta vācyam eva tadā bhavet // 3.3.20 //
avikalpasamuccayaḥ BVaky_2.126b / avikalpitavākyārthe BVaky_2.116a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732101 (0.003):
avācyam iti yad vācyaṃ Vp_3,3.20a / avikalpasamuccayaḥ Vp_2.126b / avikalpitavākyārthe Vp_2.116a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206321 (0.059):
pratyekaṃ tu samāpto 'rthaḥ % sahabhūteṣu vartate // BVaky_2.115 // / avikalpitavākyārthe $ vikalpā bhāvanāśrayāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141230 (0.059):
pratyekaṃ tu samāpto 'rthaḥ sahabhūteṣu vartate // BVaky_2.115 // / avikalpitavākyārthe vikalpā bhāvanāśrayāḥ /
avikārasya śabdasya BVaky_1.97a / avigrahā gatādisthā BVaky_3,14.68a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732102 (0.013):
avikalpasamuccayaḥ Vp_2.126b / avikalpitavākyārthe Vp_2.116a / avikārasya śabdasya Vp_1.97a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220726 (0.054):
tataḥ kriyāvatā kartrā % yogo bhavati karmaṇām // BVaky_3,14.67 // / avigrahā gatādisthā $ yathā grāmādikarmabhiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155628 (0.054):
tataḥ kriyāvatā kartrā yogo bhavati karmaṇām // BVaky_3,14.67 // / avigrahā gatādisthā yathā grāmādikarmabhiḥ /
avicchedena vartate BVaky_1.41b / avicchedena śiṣṭānām BVaky_1.158c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732108 (0.011):
avikārasya śabdasya Vp_1.97a / avicchedena vartate Vp_1.41b / avicchedena śiṣṭānām Vp_1.158c
avidyamānabrāhmaṇyo BVaky_3,14.301a / avidyamānabhedatvāt BVaky_3,14.402c
avidyaivopavarṇyate BVaky_2.233b / avidvān pratipadyate BVaky_2.13d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732116 (0.020):
avicchedena śiṣṭānām Vp_1.158c / avidyaivopavarṇyate Vp_2.233b / avidvān pratipadyate Vp_2.13d
avināśo gurutvasya BVaky_3,7.150a / aviprayogaḥ sādhutve BVaky_3,14.77a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732117 (0.004):
avidvān pratipadyate Vp_2.13d / avināśo gurutvasya Vp_3,7.150a
avibhaktaṃ tad ucyate BVaky_3,14.100d / avibhakte 'pi vākyārthe BVaky_2.88a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732125 (0.002):
avināśo gurutvasya Vp_3,7.150a / avibhakte 'pi vākyārthe Vp_2.88a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444989 (0.056):
vyatiriktasya sādhutve BVaky_3,14.87a / vyatiriktaṃ tad ucyate BVaky_3,7.38b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430316 (0.058):
tadāsattvam pratīyate BVaky_3,14.306d / tadā sādhutvam ucyate BVaky_3,14.227d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430254 (0.062):
tadā tailādivat teṣāṃ BVaky_3,14.488c / tadātmany avibhakte ca BVaky_3,14.94a
avibhakto vibhaktebhyo BVaky_1.45a / avibhāgaṃ tu śabdebhyaḥ BVaky_2.419a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732132 (0.003):
avināśo gurutvasya Vp_3,7.150a / avibhakte 'pi vākyārthe Vp_2.88a / avibhakto vibhaktebhyo Vp_1.45a
avibhāgā tu paśyantī BVaky_1.167a / avibhāgād vivṛttānām BVaky_1.173a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732138 (0.003):
avibhakto vibhaktebhyo Vp_1.45a / avibhāgaṃ tu śabdebhyaḥ Vp_2.419a / avibhāgā tu paśyantī Vp_1.167a
avibhāge tathā saiva BVaky_1.139c / avibhāgena vartante BVaky_3,14.101c / aviruddhaṃ gavādīnāṃ BVaky_2.172c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732142 (0.031):
avibhāgā tu paśyantī Vp_1.167a / avibhāgād vivṛttānām Vp_1.173a / avibhāge tathā saiva Vp_1.139c
aviruddhā, viruddhābhir BVaky_3,13.4c / avirodhivirodhibhiḥ BVaky_3,3.41d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732151 (0.009):
aviruddhaṃ gavādīnāṃ Vp_2.172c / avirodhivirodhibhiḥ Vp_3,3.41d / avirodhī virodhī vā Vp_3,3.67a
avirodhī virodhī vā BVaky_3,3.67a / avirodhī virodhī vā BVaky_3,3.68a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732154 (0.008):
aviruddhaṃ gavādīnāṃ Vp_2.172c / avirodhivirodhibhiḥ Vp_3,3.41d / avirodhī virodhī vā Vp_3,3.67a
avirodhena gacchataḥ BVaky_1.59d / avirbhāvatirobhāva BVaky_3,13.17c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732154 (0.011):
avirodhivirodhibhiḥ Vp_3,3.41d / avirodhī virodhī vā Vp_3,3.67a / avirodhī virodhī vā Vp_3,3.68a
avivakṣitam apy arthaṃ BVaky_2.301c / avivekāt pradeśebhyo BVaky_3,1.18c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732162 (0.014):
avirodhena gacchataḥ Vp_1.59d / avivakṣitam apy arthaṃ Vp_2.301c / avivekāt pradeśebhyo Vp_3,1.18c
aviśiṣṭasya paryāyo BVaky_3,14.271a / aviśiṣṭaṃ kṛtākṛtāt BVaky_3,14.267d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732162 (0.059):
avivakṣitam apy arthaṃ Vp_2.301c / avivekāt pradeśebhyo Vp_3,1.18c / aviśiṣṭaḥ pratīyate Vp_3,1.88d
aviśiṣṭaḥ pratīyate BVaky_3,1.88d / aviśiṣṭaḥ satānyena BVaky_3,7.10@c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732168 (0.002):
avivekāt pradeśebhyo Vp_3,1.18c / aviśiṣṭaḥ pratīyate Vp_3,1.88d / aviśiṣṭaḥ satānyena Vp_3,7.105c
aviśiṣṭārthavṛttitvaṃ BVaky_3,14.191c / aviśiṣṭo bhavaty anyaiḥ BVaky_3,7.123c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441374 (0.044):
yady apy ubhayavṛttitvaṃ BVaky_3,14.277a / yady apy ekārthavṛttitā BVaky_3,14.28b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732170 (0.050):
aviśiṣṭaḥ satānyena Vp_3,7.105c / aviśiṣṭo bhavaty anyaiḥ Vp_3,7.123c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444781 (0.053):
vṛttau viśeṣaṇākāṅkṣā BVaky_3,14.47c / vṛttau viśeṣavṛttitvād BVaky_3,14.38a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444772 (0.060):
vṛttau yo yuktavadbhāvo BVaky_3,14.111a / vṛttau viśiṣṭarūpatvāc BVaky_3,14.193a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421889 (0.061):
abhiyuktatarair anyair BVaky_1.34c / abhivyaktataro yo 'rthaḥ BVaky_2.212a
avṛṣṭayo yathā varsā BVaky_3,14.302a / avyaktavyañjanāvyakter BVaky_3,13.10c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447725 (0.052):
samūho bandhvavasthā tu BVaky_3,8.49c / samkīrṇevopalabhyate BVaky_3,9.83d / samjñānārthair na caitanya BVaky_3,10.3c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436915 (0.052):
pracaye bhidyamāne tu BVaky_3,14.598a / pracetuṃ vāpi śakyate BVaky_3,9.34d / prajāpatyeṣu sāmarthyāt BVaky_2.456c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434442 (0.058):
nābheda upajāyate BVaky_3,14.119b / nābhedaḥ pratipūrvayoḥ BVaky_3,12.13b / nābhedena na bhedena BVaky_3,14.387a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442802 (0.063):
luptopamāni tāny āhus BVaky_3,14.381c / lubantapracayo bhavet BVaky_3,14.597d / lubantasya pradhānatvāt BVaky_3,14.158c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446193 (0.063):
śastriṃ svena guṇenāto BVaky_3,14.383a / śastrīkalpeti cocyate BVaky_3,14.422b / śastrīkumāryoḥ sadṛśaḥ BVaky_3,14.379a
avyaktaṃ tadvidāṃ tena BVaky_1.179c / avyatikramya vartate BVaky_3,1.10d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732178 (0.004):
aviśiṣṭo bhavaty anyaiḥ Vp_3,7.123c / avyaktaṃ tadvidāṃ tena Vp_1.179c / avyatikramya vartate Vp_3,1.10d
avyayānāṃ ca yo dharmo BVaky_3,14.106a / avyayeṣu vater na ca BVaky_3,14.495b
avyayeṣu vateḥ pāṭhaḥ BVaky_3,14.522a / avyudāse svarūpasya BVaky_3,3.23c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732183 (0.014):
avyatikramya vartate Vp_3,1.10d / avyudāse svarūpasya Vp_3,3.23c / aśakteḥ sarvaśakter vā Vp_2.131a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226103 (0.054):
kriyāmātrābhidhāyitvād $ avyayeṣu vater na ca & / pāṭhaḥ kadā cit kartavyas % tulyau pakṣāv ubhau yataḥ // BVaky_3,14.495 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161004 (0.054):
kriyāmātrābhidhāyitvād avyayeṣu vater na ca / / pāṭhaḥ kadā cit kartavyas tulyau pakṣāv ubhau yataḥ // BVaky_3,14.495 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226437 (0.063):
kriyāvato 'bhidheyatvāt % tadā dravyābhidhāyitā // BVaky_3,14.521 // / avyayeṣu vateḥ pāṭhaḥ $ kāryas tatra svarādivat &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161338 (0.063):
kriyāvato 'bhidheyatvāt tadā dravyābhidhāyitā // BVaky_3,14.521 // / avyayeṣu vateḥ pāṭhaḥ kāryas tatra svarādivat /
aśakteḥ sarvaśakter vā BVaky_2.131a / aśaktair abhidhātṛbhiḥ BVaky_1.182b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732191 (0.003):
avyatikramya vartate Vp_3,1.10d / avyudāse svarūpasya Vp_3,3.23c / aśakteḥ sarvaśakter vā Vp_2.131a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206512 (0.059):
śāstre tūbhayarūpatvaṃ % pravibhaktaṃ vivakṣayā // BVaky_2.130 // / aśakteḥ sarvaśakter vā $ śabdair eva prakalpitā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141421 (0.059):
śāstre tūbhayarūpatvaṃ pravibhaktaṃ vivakṣayā // BVaky_2.130 // / aśakteḥ sarvaśakter vā śabdair eva prakalpitā /
aśabdam apare 'rthasya BVaky_2.421a / aśabdam iva śabdavat BVaky_2.348b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732198 (0.003):
aśakteḥ sarvaśakter vā Vp_2.131a / aśaktair abhidhātṛbhiḥ Vp_1.182b / aśabdam apare 'rthasya Vp_2.421a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210119 (0.061):
nāsti yasya svarūpaṃ tu % tasyaivātmā nirūpyate // BVaky_2.420 // / aśabdam apare 'rthasya $ rūpanirdhāraṇaṃ viduḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145027 (0.061):
nāsti yasya svarūpaṃ tu tasyaivātmā nirūpyate // BVaky_2.420 // / aśabdam apare 'rthasya rūpanirdhāraṇaṃ viduḥ /
aśabdalakṣaṇākāṅkṣaṃ BVaky_2.450c / aśabdavācyāt saṃbandhād BVaky_3,14.346c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732201 (0.004):
aśabdam iva śabdavat Vp_2.348b / aśabdalakṣaṇākāṅkṣaṃ Vp_2.450c
aśabdavācyā sā buddhir BVaky_2.242c / aśabdavācyo yo bhedaḥ BVaky_3,14.370a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224536 (0.041):
śastryādinām upādāne % tatra nāsti prayojanam // BVaky_3,14.369 // / aśabdavācyo yo bhedaḥ $ śyāmamātre na vartate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159435 (0.041):
śastryādinām upādāne tatra nāsti prayojanam // BVaky_3,14.369 // / aśabdavācyo yo bhedaḥ śyāmamātre na vartate /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732205 (0.042):
aśabdalakṣaṇākāṅkṣaṃ Vp_2.450c / aśabdavācyā sā buddhir Vp_2.242c
aśābdo yadi vākyārthaḥ BVaky_2.16a / aśukla iti kṛṣṇādir BVaky_3,14.289a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440116 (0.043):
bhedo bhedena darśitaḥ BVaky_3,14.622d / bhedo 'yam avivakṣitaḥ BVaky_3,14.245b / bhedo vākyasamāsayoḥ BVaky_3,14.50d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205090 (0.047):
upāttasya kutas tyāgo % nivṛttaḥ kvāvatiṣṭhatām // BVaky_2.15 // / aśābdo yadi vākyārthaḥ $ padārtho 'pi tathā bhavet &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139999 (0.047):
upāttasya kutas tyāgo nivṛttaḥ kvāvatiṣṭhatām // BVaky_2.15 // / aśābdo yadi vākyārthaḥ padārtho 'pi tathā bhavet /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223510 (0.047):
vacanāntarayoge hi % na so 'rthaḥ pratiṣidhyate // BVaky_3,14.288 // / aśukla iti kṛṣṇādir $ yathārthaḥ saṃpratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158409 (0.047):
vacanāntarayoge hi na so 'rthaḥ pratiṣidhyate // BVaky_3,14.288 // / aśukla iti kṛṣṇādir yathārthaḥ saṃpratīyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422926 (0.052):
asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d / asya vākyāntare dṛṣṭāl BVaky_2.86a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732208 (0.055):
aśabdavācyā sā buddhir Vp_2.242c / aśābdo yadi vākyārthaḥ Vp_2.16a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422113 (0.057):
arthabhāgais tathā teṣām BVaky_2.31a / arthabhedaḥ pratīyate BVaky_3,12.27b / arthabhede 'pi sārūpyāt BVaky_3,14.193c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443412 (0.060):
vākyārtho 'pi na vidyate BVaky_2.76d / vākyārtho yo 'bhisaṃbandho BVaky_2.441a
aśuddhau vyavatiṣṭhate BVaky_3,3.58b / aśobhanam asaṃbaddham BVaky_3,14.458c
aśmādīnāṃ punaḥ punaḥ BVaky_3,14.17b / aśrutā gamyate kriyā BVaky_3,14.515d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226356 (0.017):
na ca sāmānyaśabdatvād % aśrutā gamyate kriyā // BVaky_3,14.515 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161256 (0.017):
na ca sāmānyaśabdatvād aśrutā gamyate kriyā // BVaky_3,14.515 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426861 (0.057):
kriyākhyāte 'bhidhīyate BVaky_2.454b / kriyā cet seti gamyate BVaky_3,14.464d
aśrutāś ca pratīyante BVaky_3,14.516a / aśvamedhena yakṣyante BVaky_2.455a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226357 (0.052):
na ca sāmānyaśabdatvād % aśrutā gamyate kriyā // BVaky_3,14.515 // / aśrutāś ca pratīyante $ nideśasthāyitādayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161257 (0.052):
na ca sāmānyaśabdatvād aśrutā gamyate kriyā // BVaky_3,14.515 // / aśrutāś ca pratīyante nideśasthāyitādayaḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732214 (0.052):
aśuddhau vyavatiṣṭhate Vp_3,3.58b / aśvamedhena yakṣyante Vp_2.455a / asataś cāntarāle yāñ Vp_1.87a
asataś ca kramo nāsti BVaky_3,9.36a / asataś cāntarāle yāñ BVaky_1.87a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732220 (0.012):
aśvamedhena yakṣyante Vp_2.455a / asataś cāntarāle yāñ Vp_1.87a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217604 (0.028):
śanair idam idaṃ kṣipram % iti tena pratīyate // BVaky_3,9.35 // / asataś ca kramo nāsti $ sa hi bhettuṃ na śakyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152510 (0.028):
śanair idam idaṃ kṣipram iti tena pratīyate // BVaky_3,9.35 // / asataś ca kramo nāsti sa hi bhettuṃ na śakyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25203699 (0.036):
āvṛttaparipākāyāṃ % buddhau śabdo 'vadhāryate // BVaky_1.86 // / asataś cāntarāle yāñ $ chabdān astīti manyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26138608 (0.039):
āvṛttaparipākāyāṃ buddhau śabdo 'vadhāryate // BVaky_1.86 // / asataś cāntarāle yāñ chabdān astīti manyate /
asataḥ syāt pradhānatā, BVaky_3,14.259b / asatāpy anabhivyaktaṃ BVaky_3,14.261c
asatā brāhmaṇena ca BVaky_3,14.297b / asatābhyantarīkṛtam BVaky_3,14.313d
asati vā sati vāpi BVaky_3,12.5c / asataiva tu bhedānāṃ BVaky_3,14.314c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431008 (0.060):
tasminn abhede bhedānāṃ BVaky_2.97a / tasminn asati bhāve 'pi BVaky_3,3.69c / tasmin sati na śiṣyate BVaky_3,14.107b
asato 'rthasya manyate BVaky_2.92d / asattvabhūtam atyantam BVaky_2.46c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732228 (0.003):
asataś cāntarāle yāñ Vp_1.87a / asato 'rthasya manyate Vp_2.92d / asattvabhūtam atyantam Vp_2.46c
asattvabhūto bhāvaś ca BVaky_2.195c / asattvabhūto vyāpāraḥ BVaky_3,14.519a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732229 (0.003):
asato 'rthasya manyate Vp_2.92d / asattvabhūtam atyantam Vp_2.46c / asattvabhūto bhāvaś ca Vp_2.195c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428305 (0.049):
caśabdo vinivartate BVaky_3,14.193b / casya cāsattvabhūto 'rthaḥ BVaky_3,14.194a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226396 (0.050):
nityāsattvābhidhāyitvāt % pratyayārthaviśeṣaṇe // BVaky_3,14.518 // / asattvabhūto vyāpāraḥ $ kevalaḥ pratyaye yataḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161296 (0.050):
nityāsattvābhidhāyitvāt pratyayārthaviśeṣaṇe // BVaky_3,14.518 // / asattvabhūto vyāpāraḥ kevalaḥ pratyaye yataḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447053 (0.059):
sattvabhāvas tu yas tasyāḥ BVaky_3,8.48c / sattvabhūto 'rtha ucyate BVaky_3,1.51b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25207287 (0.061):
asattvabhūto bhāvaś ca % tiṅpadair abhidhīyate // BVaky_2.195 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26142196 (0.061):
asattvabhūto bhāvaś ca tiṅpadair abhidhīyate // BVaky_2.195 //
asattvaṃ prati niścayaḥ BVaky_3,13.11d / asatyā vyaktayaḥ smṛtāḥ BVaky_3,1.32d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732236 (0.003):
asattvabhūto bhāvaś ca Vp_2.195c / asatyā vyaktayaḥ smṛtāḥ Vp_3,1.32d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211385 (0.062):
satyaṃ yat tatra sā jātir % asatyā vyaktayaḥ smṛtāḥ // BVaky_3,1.32 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146293 (0.062):
satyaṃ yat tatra sā jātir asatyā vyaktayaḥ smṛtāḥ // BVaky_3,1.32 //
asatyāṃ pratipattau vā BVaky_2.334a / asatye vartmani sthitvā BVaky_2.238c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732243 (0.003):
asattvabhūto bhāvaś ca Vp_2.195c / asatyā vyaktayaḥ smṛtāḥ Vp_3,1.32d / asatyāṃ pratipattau vā Vp_2.334a
asatyair avadhāryate BVaky_3,2.2b / asatyopādhibhiḥ śabdaiḥ BVaky_3,2.2c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732251 (0.002):
asatyāṃ pratipattau vā Vp_2.334a / asatye vartmani sthitvā Vp_2.238c / asatyair avadhāryate Vp_3,2.2b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212401 (0.033):
satyaṃ vastu tadākārair $ asatyair avadhāryate & / asatyopādhibhiḥ śabdaiḥ % satyam evābhidhīyate // BVaky_3,2.2 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147309 (0.033):
satyaṃ vastu tadākārair asatyair avadhāryate / / asatyopādhibhiḥ śabdaiḥ satyam evābhidhīyate // BVaky_3,2.2 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14381062 (0.033):
satyaṃ vastu tadākārair $ asatyair avadhāryate & / asatyopādhibhiḥ śabdaiḥ % satyam evābhidhīyate // 3.2.2 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17661734 (0.033):
satyaṃ vastu tadākārair asatyair avadhāryate / / asatyopādhibhiḥ śabdaiḥ satyam evābhidhīyate // 3.2.2 //
asatyopādhi yat satyaṃ BVaky_2.127a / asatyo 'pi tathā kaś cit BVaky_2.321c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732259 (0.004):
asatyopādhibhiḥ śabdaiḥ Vp_3,2.2c / asatyopādhi yat satyaṃ Vp_2.127a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206465 (0.035):
asatyo vāpi saṃsargaḥ % śabdārthaḥ kaiś cid iṣyate // BVaky_2.126 // / asatyopādhi yat satyaṃ $ tad vā śabdanibandhanām &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141374 (0.035):
asatyo vāpi saṃsargaḥ śabdārthaḥ kaiś cid iṣyate // BVaky_2.126 // / asatyopādhi yat satyaṃ tad vā śabdanibandhanām /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212401 (0.053):
asatyopādhibhiḥ śabdaiḥ % satyam evābhidhīyate // BVaky_3,2.2 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147309 (0.053):
asatyopādhibhiḥ śabdaiḥ satyam evābhidhīyate // BVaky_3,2.2 //
asatyo vāpi saṃsargaḥ BVaky_2.126c / asatsāmānyavṛttir vā BVaky_3,14.311a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732260 (0.012):
asatyopādhi yat satyaṃ Vp_2.127a / asatyo 'pi tathā kaś cit Vp_2.321c / asatyo vāpi saṃsargaḥ Vp_2.126c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447165 (0.063):
sad asad vāpi tenaikaṃ BVaky_3,9.86c / sad asad vāpi vastu syāt BVaky_3,9.85a
asadākāśaniśrayam BVaky_3,7.112d / asad ity api sattvena BVaky_3,14.307c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732264 (0.014):
asatyo vāpi saṃsargaḥ Vp_2.126c / asadākāśaniśrayam Vp_3,7.112d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215628 (0.056):
tathaiva mūrtināstitvam % asadākāśaniśrayam // BVaky_3,7.112 // / yathā tadarthair vyāpāraiḥ $ kriyātmā vyapadiśyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150534 (0.056):
tathaiva mūrtināstitvam asadākāśaniśrayam // BVaky_3,7.112 // / yathā tadarthair vyāpāraiḥ kriyātmā vyapadiśyate /
asann iti samāse 'smin BVaky_3,14.254c / asan nivartate tasmād BVaky_3,8.20a
asan brāhmaṇa ity ābhyāṃ BVaky_3,14.298c / asan mūrtinirūpitam BVaky_3,7.112b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732269 (0.003):
asadākāśaniśrayam Vp_3,7.112d / asan mūrtinirūpitam Vp_3,7.112b
asamākhyeyatattvānām BVaky_2.142a / asamāptaguṇaṃ siddher BVaky_3,14.383c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732270 (0.011):
asadākāśaniśrayam Vp_3,7.112d / asan mūrtinirūpitam Vp_3,7.112b / asamākhyeyatattvānām Vp_2.142a
asamāse samāse ca BVaky_3,14.51a / asamyagupadeśād vā BVaky_3,14.281a
asaṃkareṇa sarvārtho BVaky_2.254c / asaṃkhyātāḥ kramoddeśair BVaky_2.453c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732278 (0.005):
asamākhyeyatattvānām Vp_2.142a / asaṃkareṇa sarvārtho Vp_2.254c / asaṃkhyātāḥ kramoddeśair Vp_2.453c
asaṃkhyāsamudāyatvāt BVaky_3,11.21a / asaṃnidhau pratinidhir BVaky_2.70a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732283 (0.035):
asaṃkhyātāḥ kramoddeśair Vp_2.453c / asaṃnidhau pratinidhir Vp_2.70a / asaṃbhavād viseṣāṇaṃ Vp_2.67c
asaṃbhavāt tu saṃbandhe BVaky_3,14.223a / asaṃbhavād viśeṣāṇāṃ BVaky_2.67c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222683 (0.047):
sa prātipadikārthaś ca % tathābhūtaḥ kathaṃ bhatvet // BVaky_3,14.222 // / asaṃbhavāt tu saṃbandhe $ saṃbandhasahacāriṇi &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157582 (0.047):
sa prātipadikārthaś ca tathābhūtaḥ kathaṃ bhatvet // BVaky_3,14.222 // / asaṃbhavāt tu saṃbandhe saṃbandhasahacāriṇi /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732283 (0.059):
asaṃkhyātāḥ kramoddeśair Vp_2.453c / asaṃnidhau pratinidhir Vp_2.70a / asaṃbhavād viseṣāṇaṃ Vp_2.67c
asaṃbhave 'pi vā vṛtteḥ BVaky_3,14.433a / asaṃś ca nāsteḥ kartā syād BVaky_3,3.48c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732291 (0.004):
asaṃbhavād viseṣāṇaṃ Vp_2.67c / asaṃś ca nāsteḥ kartā syād Vp_3,3.48c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213189 (0.050):
prāk ca sattābhisaṃbandhān $ mukhyā sattā kathaṃ bhavet & / asaṃś ca nāsteḥ kartā syād % upacāras tu pūrvavat // BVaky_3,3.48 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148097 (0.050):
prāk ca sattābhisaṃbandhān mukhyā sattā kathaṃ bhavet / / asaṃś ca nāsteḥ kartā syād upacāras tu pūrvavat // BVaky_3,3.48 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14381794 (0.050):
prāk ca sattābhisaṃbandhān $ mukhyā sattā kathaṃ bhavet & / asaṃś ca nāsteḥ kartā syād % upacāras tu pūrvavat // 3.3.48 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17662466 (0.050):
prāk ca sattābhisaṃbandhān mukhyā sattā kathaṃ bhavet / / asaṃś ca nāsteḥ kartā syād upacāras tu pūrvavat // 3.3.48 //
asaṃsṛṣṭeṣu vidyate BVaky_3,1.21d / asākṣād dhārayat kriyām BVaky_3,7.148b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732299 (0.003):
asaṃś ca nāsteḥ kartā syād Vp_3,3.48c / asaṃsṛṣṭeṣu vidyate Vp_3,1.21d
asādhikā pratijñeti BVaky_3,3.27a / asādhutvanivṛttyarthaṃ BVaky_3,14.88c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732302 (0.013):
asaṃsṛṣṭeṣu vidyate Vp_3,1.21d / asākṣād dhārayat kriyām Vp_3,7.148b / asādhikā pratijñeti Vp_3,3.27a
asādhur anumānena BVaky_3,3.30a / asādhyā vyaktirūpeṇa BVaky_3,8.21c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732302 (0.058):
asākṣād dhārayat kriyām Vp_3,7.148b / asādhikā pratijñeti Vp_3,3.27a / asādhur anumānena Vp_3,3.30a
asāsno gaur iti yathā, BVaky_3,14.299a / asiddhā taṃ prati kriyā BVaky_3,8.50b
asiddhim liṅgasaṃkhyayoḥ BVaky_3,14.201d / astaṃ yāteṣu vādeṣu BVaky_1.149a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732308 (0.029):
asādhur anumānena Vp_3,3.30a / astaṃ yāteṣu vādeṣu Vp_1.149a
astitvaṃ ca pratijñāya BVaky_3,13.11a / astitvaṃ vastumātrasya BVaky_3,9.113a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218546 (0.048):
bhedena vyavahāro hi % vastvantaranibandhanaḥ // BVaky_3,9.112 // / astitvaṃ vastumātrasya $ buddhyā tu parigṛhyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153452 (0.048):
bhedena vyavahāro hi vastvantaranibandhanaḥ // BVaky_3,9.112 // / astitvaṃ vastumātrasya buddhyā tu parigṛhyate /
astitvenānuṣakto vā BVaky_2.427a / astitvopanibandhanam BVaky_2.412b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732316 (0.010):
astaṃ yāteṣu vādeṣu Vp_1.149a / astitvenānuṣakto vā Vp_2.427a / astitvopanibandhanam Vp_2.412b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421680 (0.058):
apchālibījasaṃyoge BVaky_3,9.106a / apy ato vyapadiśyate BVaky_3,3.3d / apy apekṣānibandhanam BVaky_3,14.408d
astīti vyapadiśyate BVaky_3,3.47b / astīty āhuḥ purāṇagāḥ BVaky_1.46b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732322 (0.005):
astitvenānuṣakto vā Vp_2.427a / astitvopanibandhanam Vp_2.412b / astīti vyapadiśyate Vp_3,3.47b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421680 (0.052):
apchālibījasaṃyoge BVaky_3,9.106a / apy ato vyapadiśyate BVaky_3,3.3d / apy apekṣānibandhanam BVaky_3,14.408d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216745 (0.064):
tad anyad eva pūrveṣāṃ % nāga ity apadiśyate // BVaky_3,8.31 // / naivāsti naiva nāstīti $ vastuno grahanād vinā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151651 (0.064):
tad anyad eva pūrveṣāṃ nāga ity apadiśyate // BVaky_3,8.31 // / naivāsti naiva nāstīti vastuno grahanād vinā /
asty arthaḥ sarvaśabdānāṃ BVaky_2.119a / astrīpūrvapadatvāt tu BVaky_3,14.419a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25225159 (1.192):
mṛgīva capalety atra % puṃvadbhāvo na sidhyati // BVaky_3,14.418 // / astrīpūrvapadatvāt tu $ puṃvadbhāvo bhaviṣyati &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26160058 (1.192):
mṛgīva capalety atra puṃvadbhāvo na sidhyati // BVaky_3,14.418 // / astrīpūrvapadatvāt tu puṃvadbhāvo bhaviṣyati /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732325 (0.036):
astīty āhuḥ purāṇagāḥ Vp_1.46b / asty arthaḥ sarvaśabdānāṃ Vp_2.119a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435893 (0.046):
padārtho 'pi tathā bhavet BVaky_2.16b / padārthau sarvaśabdānāṃ BVaky_3,1.2c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445861 (0.052):
śabdād bhinne iva sthite BVaky_2.469b / śabdād bhedaḥ pratīyate BVaky_2.452d / śabdānām eva sā śaktis BVaky_1.153a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430085 (0.055):
tathaiva loke vidyānām BVaky_1.15c / tathaiva śabdād arthasya BVaky_2.134c / tathaiva sarvaśabdānām BVaky_1.56c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422216 (0.057):
arthasyāpi parigrahaḥ BVaky_3,14.581b / arthasvarūpe śabdānāṃ BVaky_2.262a / arthaṃ kathaṃ cit puruṣaḥ BVaky_2.39a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206355 (0.058):
anantaram idaṃ kāryam % asmād ity upadarśakaḥ // BVaky_2.118 // / asty arthaḥ sarvaśabdānāṃ $ iti pratyāyyalakṣaṇam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141264 (0.058):
anantaram idaṃ kāryam asmād ity upadarśakaḥ // BVaky_2.118 // / asty arthaḥ sarvaśabdānāṃ iti pratyāyyalakṣaṇam /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14739338 (0.060):
padārtho 'pi tathā bhavet Vp_2.16b / padārthau sarvaśabdānāṃ Vp_3,1.2c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14736030 (0.062):
tathā saṃbandhisaṃbandha- Vp_3,1.24c / tathā so 'rthaḥ pratīyate Vp_2.63d / tathā svarūpaṃ śabdānāṃ Vp_2.256a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448175 (0.062):
saliṅgaṃ ca sasaṃkhyaṃ ca BVaky_3,14.139a / sa vācako viśeṣāṇāṃ BVaky_2.188a / sa vidhiḥ paktibhāvayoḥ BVaky_3,8.64d
aspṛśann api pāṇinā BVaky_3,8.33b / asmād ity upadarśakaḥ BVaky_2.118d / asminn arthe na śabdena BVaky_3,6.10c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732336 (0.009):
asminn api dṛśye 'rthe Vp_2.136a / asminn arthe na śabdena Vp_3,6.10c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424007 (0.034):
ivaśabdaprayoge tu BVaky_3,14.543a / ivaśabdasya vidyate BVaky_3,14.564b / ivaśabdena saṃbandhe BVaky_3,14.547a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435514 (0.061):
naiṣāṃ sattām anudgṛhya BVaky_3,9.23c / nocyate tena śabdena BVaky_3,11.29c / nopakārasya vācakaḥ BVaky_2.438b
asminn artho na bhidyate BVaky_2.79b / asmin vatir udāhṛtaḥ BVaky_3,14.579d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732342 (0.009):
asminn arthe na śabdena Vp_3,6.10c / asminn artho na bhidyate Vp_2.79b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423847 (0.055):
iti śāstravyavasthayā BVaky_3,14.153d / iti ṣaṣṭhyā pratīyate BVaky_3,3.3b / iti sūtra udāhṛtam BVaky_3,14.469b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445822 (0.055):
śabdātmani na vidyate BVaky_3,9.66d / śabdātmā tair na bhidyate BVaky_2.463d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435514 (0.056):
naiṣāṃ sattām anudgṛhya BVaky_3,9.23c / nocyate tena śabdena BVaky_3,11.29c / nopakārasya vācakaḥ BVaky_2.438b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448556 (0.058):
saṃkhyeyāvayavakriyāḥ BVaky_3,8.42d / saṃkhyeyo 'rtho na bhidyate BVaky_2.382d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445849 (0.063):
śabdādināṃ guṇe guṇe BVaky_3,13.14b / śabdādibhedaḥ śabdena BVaky_1.123a
asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732346 (0.006):
asminn artho na bhidyate Vp_2.79b / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ Vp_2.80d / asya vākyāntare dṛṣṭāl Vp_2.86a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446941 (0.026):
satataṃ na viyujyante BVaky_3,14.323c / sa tatra na vivakṣitaḥ BVaky_3,9.113d / sa tathaiva vyavasthitaḥ BVaky_2.434d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423855 (0.026):
iti śāstravyavasthayā BVaky_3,14.153d / iti ṣaṣṭhyā pratīyate BVaky_3,3.3b / iti sūtra udāhṛtam BVaky_3,14.469b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441202 (0.036):
yadā bhedān parityajya BVaky_3,1.96a / yadā yo 'rthaḥ pratīyate BVaky_2.330b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433628 (0.036):
na tad ekaṃ na tat pṛthak BVaky_3,2.12b / na tad vācyaṃ pratīyate BVaky_3,3.21b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448214 (0.038):
savyāpāraṃ pratīyate BVaky_3,7.120d / savyāpāraḥ pratīyate BVaky_3,14.367d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441270 (0.038):
yadi sarvatra kalpyate BVaky_3,14.254b / yadi syāt tu vivakṣitaḥ BVaky_3,1.5b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448259 (0.039):
sa sādhyaḥ syāt kathaṃ punaḥ BVaky_3,8.45d / sa sūtre vyapadiśyate BVaky_3,14.136d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732849 (0.040):
iti vṛddhebhya āgamaḥ Vp_3,2.7b / iti ṣaṣṭhyā pratīyate Vp_3,3.3b / iti sūtre pratīyate Vp_3,7.138b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433795 (0.040):
nanu cānabhidheyatve BVaky_3,14.334a / na padārthaḥ pratīyate BVaky_2.428b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443412 (0.040):
vākyārthopanibandhanam BVaky_2.325b / vākyārtho 'pi na vidyate BVaky_2.76d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447327 (0.041):
saptādyā bhedayonayaḥ BVaky_3,7.44b / sa prayoge pratīyate BVaky_3,14.601b / sa prasthādau na vidyate BVaky_3,14.151d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14746393 (0.042):
saṃbandho 'tha pratīyate Vp_2.114d / saṃbandho yaḥ pratīyate Vp_3,1.74b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448931 (0.042):
saṃbandho 'nyaḥ prasajyate BVaky_3,14.220b / saṃbandho yaḥ pratīyate BVaky_3,1.74b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440116 (0.045):
bhedo bhedena darśitaḥ BVaky_3,14.622d / bhedo 'yam avivakṣitaḥ BVaky_3,14.245b / bhedo vākyasamāsayoḥ BVaky_3,14.50d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431689 (0.045):
te nimittādibhedena BVaky_3,7.89c / tenety asmāt pratīyate BVaky_3,14.462b / tenety asya hi saṃbandhaḥ BVaky_3,14.463c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434257 (0.046):
nātyantāya mimīte yat BVaky_3,14.388a / nātra kaścit pratīyate BVaky_3,3.27d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427267 (0.047):
kriyāśabdaśrutau bhedo BVaky_3,14.533c / kriyāśabdaḥ pratīyate BVaky_3,14.497d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444301 (0.048):
viśiṣṭo 'rthaḥ pratīyate BVaky_3,14.4d / viśiṣṭo 'rtho 'bhidhīyate BVaky_2.413b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422113 (0.050):
arthabhāgais tathā teṣām BVaky_2.31a / arthabhedaḥ pratīyate BVaky_3,12.27b / arthabhede 'pi sārūpyāt BVaky_3,14.193c
asya vākyāntare dṛṣṭāl BVaky_2.86a / asyādīnāṃ tu kartṛtve BVaky_3,7.96a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732346 (0.004):
asmiṃs tu na vivakṣitaḥ Vp_2.80d / asya vākyāntare dṛṣṭāl Vp_2.86a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732358 (0.005):
asyaṃ pūrvaṃ vyavasthitaḥ Vp_3,3.41b / asyādīnāṃ tu kartṛtve Vp_3,7.96a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205957 (0.050):
idaṃ niyamyate 'syātra % yogyatvam upajāyate // BVaky_2.85 // / asya vākyāntare dṛṣṭāl $ liṅgād bhedo 'numīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140866 (0.050):
idaṃ niyamyate 'syātra yogyatvam upajāyate // BVaky_2.85 // / asya vākyāntare dṛṣṭāl liṅgād bhedo 'numīyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215419 (0.055):
siddhau satyāṃ hi sāmānyaṃ % sādhakatvaṃ prakṛṣyate // BVaky_3,7.95 // / asyādīnāṃ tu kartṛtve $ taikṣṇyādi karaṇaṃ viduḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150325 (0.055):
siddhau satyāṃ hi sāmānyaṃ sādhakatvaṃ prakṛṣyate // BVaky_3,7.95 // / asyādīnāṃ tu kartṛtve taikṣṇyādi karaṇaṃ viduḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425454 (0.062):
kartṛkarmavyavahitām BVaky_3,7.148a / kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,7.104c
asyādīnāṃ vidāraṇe BVaky_3,7.29b / asyāyaṃ vācako vācya BVaky_3,3.3a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732363 (0.013):
asyaṃ pūrvaṃ vyavasthitaḥ Vp_3,3.41b / asyādīnāṃ tu kartṛtve Vp_3,7.96a
asyāṃ tv antarbahirbhāvaḥ BVaky_3,6.23c / asyāṃ pūrvaṃ vyavasthitaḥ BVaky_3,3.41b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732366 (0.004):
asyāyaṃ vācako vācya Vp_3,3.3a / asyāṃ tv antarbahirbhāvaḥ Vp_3,6.23c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428574 (0.050):
chedyaṃ prati vyāpriyate BVaky_3,7.31c / cheśabhāvaḥ pratīyate BVaky_3,1.69d / chyāme bhedo vyavasthitaḥ BVaky_3,14.371d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22438419 (0.052):
bahiraṅgā kriyāśrutiḥ BVaky_3,14.512b / bahir antaś ca vartate BVaky_1.134b / bahir evaṃ prakāśate BVaky_3,6.23b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420783 (0.063):
atha tv ekavibhaktitvād BVaky_3,14.411a / atha pratividhātā yo BVaky_3,12.24a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431992 (0.064):
tryakṣe vā 'pi vyavasthitaḥ BVaky_3,14.213d / tvacisārasya vā vṛddhiṃ BVaky_3,9.73a / tvam anyo bhavasīty eṣā BVaky_3,7.121a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437514 (0.064):
pradhāneṣu pratīyate BVaky_3,14.470b / praparṇaprapalāśādau BVaky_3,14.52c
asyete vyatirekaś ca BVaky_1.68c / asyety agrahaṇaṃ na ca BVaky_3,1.108b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428574 (0.054):
cheśabhāvaḥ pratīyate BVaky_3,1.69d / chyāme bhedo vyavasthitaḥ BVaky_3,14.371d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732370 (0.061):
asyāṃ tv antarbahirbhāvaḥ Vp_3,6.23c / asyeti vyatirekaś ca Vp_1.68c / asyety agrahaṇaṃ na ca Vp_3,1.108b
asyedam iti vā yatra BVaky_3,14.350a / asyaitā iti tatrārthe BVaky_3,14.238c / asvagoṇyādayaḥ śabdāḥ BVaky_1.176a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732381 (0.013):
asyaivātmano bhedau Vp_2.31c / asvagoṇyādayaḥ śabdāḥ Vp_1.176a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204810 (0.033):
tam apabhraṃśam icchanti % viśiṣṭārthaniveśinam // BVaky_1.175 // / asvagoṇyādayaḥ śabdāḥ $ sādhavo viṣayāntare &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139719 (0.033):
tam apabhraṃśam icchanti viśiṣṭārthaniveśinam // BVaky_1.175 // / asvagoṇyādayaḥ śabdāḥ sādhavo viṣayāntare /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14374071 (0.057):
tam apabhraṃśam icchanti % viśiṣṭārthaniveśinam // 1.175 // / asvagoṇyādayaḥ śabdāḥ $ sādhavo viṣayāntare &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17654746 (0.057):
tam apabhraṃśam icchanti viśiṣṭārthaniveśinam // 1.175 // / asvagoṇyādayaḥ śabdāḥ sādhavo viṣayāntare /
asvatantre svatantratvaṃ BVaky_3,11.5a / asvaśabdābhidhānās tu BVaky_3,1.48a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732387 (0.017):
asvagoṇyādayaḥ śabdāḥ Vp_1.176a / asvaśabdābhidhānās tu Vp_3,1.48a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211579 (0.035):
tad bhāvapratyayair loke % 'nityatvān nābhidhīyate // BVaky_3,1.47 // / asvaśabdābhidhānās tu $ narasiṃhādijātayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146487 (0.035):
tad bhāvapratyayair loke 'nityatvān nābhidhīyate // BVaky_3,1.47 // / asvaśabdābhidhānās tu narasiṃhādijātayaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14380301 (0.061):
tad bhāvapratyayair loke % 'nityatvān nābhidhīyate // 3.1.47 // / asvaśabdābhidhānās tu $ narasiṃhādijātayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17660973 (0.061):
tad bhāvapratyayair loke 'nityatvān nābhidhīyate // 3.1.47 // / asvaśabdābhidhānās tu narasiṃhādijātayaḥ /
asvātantryaphalo bandhiḥ BVaky_3,1.4a / asvādhīnasthitiṃ viduḥ BVaky_3,9.22d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732387 (0.062):
asvaśabdābhidhānās tu Vp_3,1.48a / asvātantryaphalo bandhiḥ Vp_3,1.4a
ahiteṣu yathā laulyāt BVaky_3,7.80a / aṃbvaṃbv iti yathā bālaḥ BVaky_1.179a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732394 (0.012):
asvātantryaphalo bandhiḥ Vp_3,1.4a / ahiteṣu yathā laulyāt Vp_3,7.80a / aṃbvaṃbv iti yathā bālaḥ Vp_1.179a
ākāṅkṣāvat pratīyate BVaky_3,14.165b / ākāṅkṣāvān pravartate BVaky_3,14.24b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448263 (0.033):
sa sūtre vyapadiśyate BVaky_3,14.136d / sasnābhāvaḥ pratīyate BVaky_3,14.299d / sa sphoṭaḥ śabdajāḥ śabdā BVaky_1.105c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430324 (0.044):
tadāsāv upagamyate BVaky_3,1.99d / tadā so 'mśaḥ pratīyate BVaky_3,14.105b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427597 (0.045):
khadyoto havyavāḍ iva BVaky_2.140b / khande śabdaḥ pratīyate BVaky_3,14.479d / kharjūrāt pratipadyate BVaky_3,14.300d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449437 (0.046):
sādṛśyād upameyārtha BVaky_3,14.388c / sādṛśyena pratīyate BVaky_3,14.389b / sādṛśvena pracakṣate BVaky_3,14.616d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430105 (0.050):
tathaivārtho na vidyate BVaky_2.211d / tathaivāvyapadeśyebhyo BVaky_3,13.9a / tathaivāsaṃnidhāne 'pi BVaky_3,7.98c / tathaivāsau pravartate BVaky_3,7.80d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439524 (0.054):
bhujyaṅgatvāt pratīyate BVaky_2.313d / bhūtayor aśvapīṭhayoḥ BVaky_3,10.9b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428574 (0.056):
chedyaṃ prati vyāpriyate BVaky_3,7.31c / cheśabhāvaḥ pratīyate BVaky_3,1.69d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437514 (0.057):
pradhāneṣu pratīyate BVaky_3,14.470b / praparṇaprapalāśādau BVaky_3,14.52c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425222 (0.061):
evaṃbhūte pratīyate BVaky_3,14.271d / evaṃbhūto 'bhidhīyate BVaky_3,8.30b / evaṃ mātrāturīyasya BVaky_3,9.66a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430744 (0.062):
tayā kārye pravartate BVaky_1.139b / tayā chavidhir iṣyate BVaky_3,14.611d / tayā janma virudhyate BVaky_3,9.51d
ākāravantaḥ saṃvedyā BVaky_2.133a / ākāravarṇāvayavaiḥ BVaky_2.154a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732404 (0.003):
aṃbvaṃbv iti yathā bālaḥ Vp_1.179a / ākāravantaḥ saṃvedyā Vp_2.133a / ākāravarṇāvayavaiḥ Vp_2.154a
ākārāvagrahas tu yaḥ BVaky_2.120b / ākāraiś ca vyavacchedāt BVaky_3,2.5a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732412 (0.005):
ākāravarṇāvayavaiḥ Vp_2.154a / ākārāvagrahas tu yaḥ Vp_2.120b
ākāśam eva keṣāṃ cid BVaky_3,7.151a / ākāśasya pradeśena BVaky_3,6.5a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732422 (0.011):
ākārāvagrahas tu yaḥ Vp_2.120b / ākāraiś ca vyavacchedāt Vp_3,2.5a / ākāśam eva keṣāṃ cid Vp_3,7.151a
ākāśasya yathā bhedaś BVaky_3,7.111a / ākāśasyāpi vidyate BVaky_3,1.15d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732425 (0.011):
ākāśam eva keṣāṃ cid Vp_3,7.151a / ākāśasya pradeśena Vp_3,6.5a / ākāśasya yathā bhedaś Vp_3,7.111a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215610 (0.058):
teṣām anyena tattvena % vyavahāro na vidyate // BVaky_3,7.110 // / ākāśasya yathā bhedaś $ chāyāyāś calanaṃ yathā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150516 (0.058):
teṣām anyena tattvena vyavahāro na vidyate // BVaky_3,7.110 // / ākāśasya yathā bhedaś chāyāyāś calanaṃ yathā /
ākāśasyāpy adeśasya BVaky_3,1.16c / ākāśāt sarvamūrtayaḥ BVaky_3,7.153b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732428 (0.004):
ākāśasya pradeśena Vp_3,6.5a / ākāśasya yathā bhedaś Vp_3,7.111a / ākāśasyāpi vidyate Vp_3,1.15d
ākṛtiḥ sarvaśabdānāṃ BVaky_3,14.317a / ākṛter upakāro 'yaṃ BVaky_3,14.334c
ākṛter ekaśabdatā BVaky_3,14.339b / ākṛter dravyapakṣena BVaky_3,14.332c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436350 (0.058):
punaś ca pratisaṃhāre BVaky_3,14.89c / punaś cāpy ekaśabdatvaṃ BVaky_3,14.359c
ākṛtau vāpi sāmānye BVaky_3,14.400a / ākṛtau vā pradhānatvam BVaky_3,14.337c
ākrīḍa iva kālasya BVaky_3,9.72a / ākṣiptaṃ karmavācinā BVaky_2.339b
ākṣepāc ca prayoge.na BVaky_3,14.73a / ākhyātapadavācyayā BVaky_3,14.252b
ākhyātapadavācye 'rthe BVaky_2.430a / ākhyātapadavācye 'rthe BVaky_3,9.99a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732440 (0.003):
ākṣiptaṃ karmavācinā Vp_2.339b / ākhyātapadavācye 'rthe Vp_2.430a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210230 (0.036):
kriyābhidhānasaṃbandham % antareṇa na gamyate // BVaky_2.429 // / ākhyātapadavācye 'rthe $ sādhanopanibandhane &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145138 (0.036):
kriyābhidhānasaṃbandham antareṇa na gamyate // BVaky_2.429 // / ākhyātapadavācye 'rthe sādhanopanibandhane /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218389 (0.042):
sādhutvam ayathākālaṃ % tat sūtreṇopadiśyate // BVaky_3,9.98 // / ākhyātapadavācye 'rthe $ nirvartyatvāt pradhānatā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153295 (0.042):
sādhutvam ayathākālaṃ tat sūtreṇopadiśyate // BVaky_3,9.98 // / ākhyātapadavācye 'rthe nirvartyatvāt pradhānatā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14379054 (0.053):
kriyābhidhānasaṃbandham % antareṇa na gamyate // 2.429 // / ākhyātapadavācye 'rthe $ sādhanopanibandhane &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17659726 (0.053):
kriyābhidhānasaṃbandham antareṇa na gamyate // 2.429 // / ākhyātapadavācye 'rthe sādhanopanibandhane /
ākhyātaśabde niyataṃ BVaky_2.327a / ākhyātaśabde bhāgābhyāṃ BVaky_3,8.47a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732443 (0.003):
ākhyātapadavācye 'rthe Vp_2.430a / ākhyātaśabde niyataṃ Vp_2.327a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208920 (0.064):
antareṇa kriyāśabdaṃ % vākyāder dvitvadarśanāt // BVaky_2.326 // / ākhyātaśabde niyataṃ $ sādhanaṃ yatra gamyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143828 (0.064):
antareṇa kriyāśabdaṃ vākyāder dvitvadarśanāt // BVaky_2.326 // / ākhyātaśabde niyataṃ sādhanaṃ yatra gamyate /
ākhyātaśabdair artho 'sāv BVaky_3,8.30a / ākhyātasyāsya varṇyate BVaky_2.340b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732449 (0.012):
ākhyātaśabde niyataṃ Vp_2.327a / ākhyātasyāsya varṇyate Vp_2.340b / ākhyātaṃ taddhitārthasya Vp_2.306a
ākhyātaṃ taddhitārthasya BVaky_2.306a / ākhyātaṃ śabdasaṃghāto BVaky_2.1a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732455 (0.003):
ākhyātaśabde niyataṃ Vp_2.327a / ākhyātasyāsya varṇyate Vp_2.340b / ākhyātaṃ taddhitārthasya Vp_2.306a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204900 (0.030):
yo 'nyaḥ prayujyate śabdo % na so 'rthasyābhidhāyakaḥ // BVaky_1.183 // / ākhyātaṃ śabdasaṃghāto $ jātiḥ saṃghātavartinī &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139809 (0.030):
yo 'nyaḥ prayujyate śabdo na so 'rthasyābhidhāyakaḥ // BVaky_1.183 // / ākhyātaṃ śabdasaṃghāto jātiḥ saṃghātavartinī /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208664 (0.038):
kva cit pradhānam evārtho % bhavaty ayasya lakṣaṇam // BVaky_2.305 *// / *ākhyātaṃ taddhitārthasya $ yat kiṃ cid upadarśakam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143572 (0.038):
kva cit pradhānam evārtho bhavaty ayasya lakṣaṇam // BVaky_2.305 *// / *ākhyātaṃ taddhitārthasya yat kiṃ cid upadarśakam /
ākhyātānupayoge tu BVaky_3,7.72c / ākhyāteṣv ekaśabdāyā BVaky_3,14.340c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732456 (0.005):
ākhyātaṃ śabdasaṃghāto Vp_2.1a / ākhyātānupayoge tu Vp_3,7.72c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216495 (0.062):
ekaḥ so 'py asadadhyāsād % ākhyātair abhidhīyate // BVaky_3,8.11 // / kālānupāti yad rūpaṃ $ tad astīty anugamyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151401 (0.062):
ekaḥ so 'py asadadhyāsād ākhyātair abhidhīyate // BVaky_3,8.11 // / kālānupāti yad rūpaṃ tad astīty anugamyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420783 (0.062):
atha tv ekavibhaktitvād BVaky_3,14.411a / atha pratividhātā yo BVaky_3,12.24a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446176 (0.063):
śabdau śabdavido viduḥ BVaky_1.44b / śayitavyādibhis teṣu BVaky_3,14.440c / śayitavyādiṣu kriyā BVaky_3,14.439b
ākhyātair abhidhīyate BVaky_3,8.11d / ākhyāyate ca śāstreṇa BVaky_3,14.155a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216495 (0.051):
ekaḥ so 'py asadadhyāsād % ākhyātair abhidhīyate // BVaky_3,8.11 // / kālānupāti yad rūpaṃ $ tad astīty anugamyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151401 (0.051):
ekaḥ so 'py asadadhyāsād ākhyātair abhidhīyate // BVaky_3,8.11 // / kālānupāti yad rūpaṃ tad astīty anugamyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420571 (0.054):
ataḥ saṃyogideśānāṃ BVaky_3,1.18a / ataḥ so 'py abhidhīyate BVaky_3,14.575d / atiṅgrahaṇam evaṃ tu BVaky_3,14.447a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425223 (0.061):
evaṃbhūte pratīyate BVaky_3,14.271d / evaṃbhūto 'bhidhīyate BVaky_3,8.30b / evaṃ mātrāturīyasya BVaky_3,9.66a
āgato yāti vācyatām BVaky_2.127d / āgamas tam upāsīno BVaky_1.41c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732465 (0.018):
āgato yāti vācyataṃ Vp_2.127d / āgamas tam upāsīno Vp_1.41c
āgamas tu viśiṣyate BVaky_2.151d / āgamaṃ pratipadyate BVaky_1.148b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732476 (0.004):
āgamas tam upāsīno Vp_1.41c / āgamas tu viśiṣyate Vp_2.151d
āgamā iva ke cit tu BVaky_2.192c / āgamāc chāstrasadṛśo BVaky_3,11.9c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732476 (0.005):
āgamas tu viśiṣyate Vp_2.151d / āgamaṃ pratipadyate Vp_1.148b / āgamā iva ke cit tu Vp_2.192c
āgamāt pratipadyate BVaky_1.157b / āgamād eva jāyate BVaky_2.151b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732483 (0.012):
āgamā iva ke cit tu Vp_2.192c / āgamāt pratipadyate Vp_1.157b / āgamād eva jāyate Vp_2.151b
ācaṇḍālamanuṣyāṇām BVaky_1.40c / ācayāpacayāḥ pṛthak BVaky_3,9.13b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732483 (0.015):
āgamāt pratipadyate Vp_1.157b / āgamād eva jāyate Vp_2.151b / ācaṇḍālamanuṣyāṇām Vp_1.40c
ācāryo mātulaś ceti BVaky_3,8.64a / āṇḍabhāvam ivāpanno BVaky_1.52a
āteś ca bhedahetutvān BVaky_3,14.134a / ātau tasya samāptatvād BVaky_3,8.57c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221572 (0.037):
sarvatraiva viśeṣas tu % nāvaśyaṃ tādṛśo bhavet // BVaky_3,14.133 // / āteś ca bhedahetutvān $ na liṅgena viśeṣyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156473 (0.037):
sarvatraiva viśeṣas tu nāvaśyaṃ tādṛśo bhavet // BVaky_3,14.133 // / āteś ca bhedahetutvān na liṅgena viśeṣyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420783 (0.061):
atha tv ekavibhaktitvād BVaky_3,14.411a / atha pratividhātā yo BVaky_3,12.24a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428522 (0.064):
chāgādīnāṃ na jātayaḥ BVaky_3,1.78d / chāpekṣā tadviṣayatā BVaky_3,14.607a
ātmatattvaparityāgaḥ BVaky_3,3.70a / ātmatattvaṃ tu parataḥ BVaky_3,3.70c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732500 (0.003):
āṇḍabhāvam ivāpanno Vp_1.52a / ātmatattvaparityāgaḥ Vp_3,3.70a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213442 (0.030):
tasminn asati bhāve 'pi % traikālyaṃ nāvatiṣṭhate // BVaky_3,3.69 // / ātmatattvaparityāgaḥ $ parato nopapadyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148350 (0.030):
tasminn asati bhāve 'pi traikālyaṃ nāvatiṣṭhate // BVaky_3,3.69 // / ātmatattvaparityāgaḥ parato nopapadyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429418 (0.041):
tattvātmakatvāt tenāpi BVaky_3,2.6c / tattvānyatvaparityāge BVaky_3,3.71c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14382026 (0.057):
ātmatattvaparityāgaḥ $ parato nopapadyate & / ātmatattvaṃ tu parataḥ % svato vā nopakalpate // 3.3.70 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17662698 (0.057):
ātmatattvaparityāgaḥ parato nopapadyate / / ātmatattvaṃ tu parataḥ svato vā nopakalpate // 3.3.70 //
ātmatattvaṃ prakāśate BVaky_3,3.81d / ātmatattvena gṛhyeta BVaky_3,9.89c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732502 (0.005):
ātmatattvaparityāgaḥ Vp_3,3.70a / ātmatattvaṃ tu parataḥ Vp_3,3.70c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429399 (0.063):
tattvam apracayātmakam BVaky_3,9.65d / tattvam eva prakāśate BVaky_3,7.39d
ātmatattveṣu bhāvānām BVaky_3,1.21c / ātmatyāgād ṛte bhinnaṃ BVaky_2.105c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732511 (0.003):
ātmatattvaṃ prakāśate Vp_3,3.81d / ātmatattveṣu bhāvānām Vp_3,1.21c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423226 (0.060):
ātmarūpasya darśikā BVaky_3,3.39d / ātmarūpaṃ tu bhāvānāṃ BVaky_3,13.27c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211245 (0.061):
ātmatattveṣu bhāvānām % asaṃsṛṣṭeṣu vidyate // BVaky_3,1.21 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146153 (0.061):
ātmatattveṣu bhāvānām asaṃsṛṣṭeṣu vidyate // BVaky_3,1.21 //
ātmanepadam anyesāṃ BVaky_3,12.6c / ātmabhūtaḥ kramo 'py asyā BVaky_3,1.37a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732516 (0.004):
ātmatyāgād ṛte bhinnaṃ Vp_2.105c / ātmabhūtaḥ kramo 'py asyā Vp_3,1.37a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211435 (0.060):
krameṇa śaktibhiḥ svābhir % evaṃ pratyavabhāsate // BVaky_3,1.36 // / ātmabhūtaḥ kramo 'py asyā $ yatredaṃ kāladarśanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146343 (0.060):
krameṇa śaktibhiḥ svābhir evaṃ pratyavabhāsate // BVaky_3,1.36 // / ātmabhūtaḥ kramo 'py asyā yatredaṃ kāladarśanam /
ātmabhūtāś ca śaktayaḥ BVaky_3,1.92b / ātmabhūtā samagratā BVaky_3,1.24b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732525 (0.003):
ātmabhūtaḥ kramo 'py asyā Vp_3,1.37a / ātmabhūtāś ca śaktayaḥ Vp_3,1.92b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211278 (0.055):
saṃsṛṣṭāḥ puruṣārthasya % sādhikā na tu kevalāḥ // BVaky_3,1.23 // / yathaiva cendriyādīnām $ ātmabhūtā samagratā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146186 (0.055):
saṃsṛṣṭāḥ puruṣārthasya sādhikā na tu kevalāḥ // BVaky_3,1.23 // / yathaiva cendriyādīnām ātmabhūtā samagratā /
ātmabhedaṃ tayoḥ ke cid BVaky_1.46a / ātmabhede 'pi saty evam BVaky_3,7.97a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732534 (0.004):
ātmabhūtā samagratā Vp_3,1.24b / ātmabhedaṃ tayoḥ ke cid Vp_1.46a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215435 (0.039):
taikṣṇyādīnāṃ svatantratve % dvedhātmā vyavatiṣṭhate // BVaky_3,7.96 // / ātmabhede 'pi saty evam $ eko 'rthaḥ sa tathā sthitaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150341 (0.039):
taikṣṇyādīnāṃ svatantratve dvedhātmā vyavatiṣṭhate // BVaky_3,7.96 // / ātmabhede 'pi saty evam eko 'rthaḥ sa tathā sthitaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440059 (0.058):
bhedeṣv eva vyavasthitāḥ BVaky_3,3.73d / bhede sati nirādīnāṃ BVaky_3,14.40a / bhede sāmānyavācitā BVaky_3,14.38b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426622 (0.064):
kaiś cid guṇapradhānatvaṃ BVaky_3,14.338a / kaiś cid darśanabhedo hi BVaky_1.110c
ātmabhedo na cet kaś cid BVaky_2.213a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25207500 (1.788):
arthavattāprakaraṇād % āśritaḥ sa tathāvidhaḥ // BVaky_2.212 // / ātmabhedo na cet kaś cid $ varṇebhyaḥ padavākyayoḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26142408 (1.788):
arthavattāprakaraṇād āśritaḥ sa tathāvidhaḥ // BVaky_2.212 // / ātmabhedo na cet kaś cid varṇebhyaḥ padavākyayoḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732539 (0.005):
ātmabhedaṃ tayoḥ ke cid Vp_1.46a / ātmabhede 'pi saty evam Vp_3,7.97a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440060 (0.050):
bhedeṣv eva vyavasthitāḥ BVaky_3,3.73d / bhede sati nirādīnāṃ BVaky_3,14.40a / bhede sāmānyavācitā BVaky_3,14.38b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215435 (0.051):
taikṣṇyādīnāṃ svatantratve % dvedhātmā vyavatiṣṭhate // BVaky_3,7.96 // / ātmabhede 'pi saty evam $ eko 'rthaḥ sa tathā sthitaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150341 (0.051):
taikṣṇyādīnāṃ svatantratve dvedhātmā vyavatiṣṭhate // BVaky_3,7.96 // / ātmabhede 'pi saty evam eko 'rthaḥ sa tathā sthitaḥ /
ātmarūpasya darśikā BVaky_3,3.39d / ātmarūpaṃ tu bhāvānāṃ BVaky_3,13.27c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732543 (0.004):
ātmabhedo na cet kaś cid Vp_2.213a / ātmarūpasya darśikā Vp_3,3.39d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439126 (0.055):
bhāvād anyat pacādisu BVaky_3,8.61d / bhāvānām anumānena BVaky_1.32c / bhāvānām ātmabhedasya BVaky_3,1.22c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423183 (0.060):
ātmatattvena gṛhyeta BVaky_3,9.89c / ātmatattveṣu bhāvānām BVaky_3,1.21c / ātmatyāgād ṛte bhinnaṃ BVaky_2.105c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14741076 (0.063):
bhāvānām anumānena Vp_1.32c / bhāvānām ātmabhedasya Vp_3,1.22c / bhāvānāṃ nāsti saṃbhavaḥ Vp_1.103d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442450 (0.063):
rūpaṃ rūpāntarāt tasmād BVaky_2.97c / rūpaṃ sarvapadārthānāṃ BVaky_2.325a / rūpaṃ sādhūpalabhyate BVaky_2.110d
ātmarūpaṃ yathā jñāne BVaky_1.51a / ātmalābhasya janmākhyā BVaky_3,3.43a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732551 (0.004):
ātmarūpasya darśikā Vp_3,3.39d / ātmarūpaṃ yathā jñāne Vp_1.51a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213113 (0.042):
āśriteṣūpacāreṇa % pratiṣedhaḥ pravartate // BVaky_3,3.42 // / ātmalābhasya janmākhyā $ satā labhyaṃ ca labhyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148021 (0.042):
āśriteṣūpacāreṇa pratiṣedhaḥ pravartate // BVaky_3,3.42 // / ātmalābhasya janmākhyā satā labhyaṃ ca labhyate /
ātmā chandomayīṃ tanum BVaky_1.17d / ātmā tu na vikalpyate BVaky_3,9.80b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732556 (0.003):
ātmalābhasya janmākhyā Vp_3,3.43a / ātmā chandomayīṃ tanum Vp_1.17d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25202841 (0.027):
chandasyas chandasāṃ yonim % ātmā chandomayīṃ tanum // BVaky_1.17 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26137749 (0.027):
chandasyas chandasāṃ yonim ātmā chandomayīṃ tanum // BVaky_1.17 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433604 (0.061):
na tad anyena yujyate BVaky_2.270d / na tadarthaḥ prakalpyate BVaky_2.376d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431157 (0.062):
tasyāṃ yad bījam āhitam BVaky_2.26b / tasyaikatvaṃ prakalpyate BVaky_2.389d / tasyaivātmā nirūpyate BVaky_2.420d
ātmānam ātmanā bibhrad BVaky_3,3.47a / ātmāno na samūhinām BVaky_3,8.6b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732559 (0.043):
ātmā chandomayīṃ tanum Vp_1.17d / ātmānam ātmanā bibhrad Vp_3,3.47a / ātmāntarasya yenātmā Vp_3,3.9a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213171 (0.054):
janmanā tu virodhitvān % mukhyā sattā na vidyate // BVaky_3,3.46 // / ātmānam ātmanā bibhrad $ astīti vyapadiśyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148079 (0.054):
janmanā tu virodhitvān mukhyā sattā na vidyate // BVaky_3,3.46 // / ātmānam ātmanā bibhrad astīti vyapadiśyate /
ātmāntarasya yenātmā BVaky_3,3.9a / ātmāntarānāṃ yenātmā BVaky_3,11.13a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218845 (0.014):
bhedābhedavyatīteṣu % bhedābhedavidhāyinīm // BVaky_3,11.12 // / ātmāntarānāṃ yenātmā $ tadrūpa iva lakṣyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153750 (0.014):
bhedābhedavyatīteṣu bhedābhedavidhāyinīm // BVaky_3,11.12 // / ātmāntarānāṃ yenātmā tadrūpa iva lakṣyate /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732566 (0.017):
ātmānam ātmanā bibhrad Vp_3,3.47a / ātmāntarasya yenātmā Vp_3,3.9a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212691 (0.018):
tenaivāvyapavargaś ca % prāptabhede sa yatkṛtaḥ // BVaky_3,3.8 // / ātmāntarasya yenātmā $ tadātmevāvadhāryate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147600 (0.036):
tenaivāvyapavargaś ca prāptabhede sa yatkṛtaḥ // BVaky_3,3.8 // / ātmāntarasya yenātmā tadātmevāvadhāryate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14381336 (0.053):
ātmāntarasya yenātmā $ tadātmevāvadhāryate &
ātmā paraḥ priyo dveṣyo BVaky_3,2.17a / ātmā buddhyā samarthyārthān BVaky_1.119a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732576 (0.003):
ātmāntarasya yenātmā Vp_3,3.9a / ātmā paraḥ priyo dveṣyo Vp_3,2.17a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204092 (0.022):
prāṇo varṇān abhivyajya % varṇeṣv evopalīyate // BVaky_1.118 *// / *ātmā buddhyā samarthyārthān $ mano yuṅkte vivakṣayā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139001 (0.022):
prāṇo varṇān abhivyajya varṇeṣv evopalīyate // BVaky_1.118 *// / *ātmā buddhyā samarthyārthān mano yuṅkte vivakṣayā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212571 (0.030):
apṛthaktve ca saṃbandhas % tayor nānātmanor iva // BVaky_3,2.16 // / ātmā paraḥ priyo dveṣyo $ vaktā vācyaṃ prayojanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147479 (0.030):
apṛthaktve ca saṃbandhas tayor nānātmanor iva // BVaky_3,2.16 // / ātmā paraḥ priyo dveṣyo vaktā vācyaṃ prayojanam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14381221 (0.058):
apṛthaktve ca saṃbandhas % tayor nānātmanor iva // 3.2.16 // / ātmā paraḥ priyo dveṣyo $ vaktā vācyaṃ prayojanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17661893 (0.058):
apṛthaktve ca saṃbandhas tayor nānātmanor iva // 3.2.16 // / ātmā paraḥ priyo dveṣyo vaktā vācyaṃ prayojanam /
ātmābhivyaktaye jātiḥ BVaky_3,1.25c / ātmā bhedānapekṣo 'sya BVaky_3,14.114c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732580 (0.003):
ātmā buddhyā samarthyārthān Vp_1.119a / ātmābhivyaktaye jātiḥ Vp_3,1.25c
ātmā vastu svabhāvaś ca BVaky_3,2.1a / ātmaika iva gṛhyate BVaky_3,8.20d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732582 (0.054):
ātmābhivyaktaye jātiḥ Vp_3,1.25c / ātmā vastu svabhāvaś ca Vp_3,2.1a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431094 (0.060):
tasyātiṅgrahaṇenārtho BVaky_2.448c / tasyātmā na nirūpyate BVaky_2.420b / tasyātmā pravibhajyate BVaky_2.442d
ādityagrahanakṣatra BVaky_3,9.76a / ādibhedasamanvitāḥ BVaky_3,1.58d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732591 (0.005):
ātvādīnāṃ hi śuddhānāṃ Vp_2.210c / ādibhedasamanvitāḥ Vp_3,1.58d / ādimad brahma śāśvatam Vp_2.237d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218094 (0.059):
kālasyāvyatipāte 'pi % tāddharmyam iva lakṣyate // BVaky_3,9.75 // / ādityagrahanakṣatra $ parispandam athāpare &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153000 (0.059):
kālasyāvyatipāte 'pi tāddharmyam iva lakṣyate // BVaky_3,9.75 // / ādityagrahanakṣatra parispandam athāpare /
ādimad brahma śāśvatam BVaky_2.237d / ādeśaiḥ samjnayā vāpi BVaky_3,14.125c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732593 (0.004):
ādibhedasamanvitāḥ Vp_3,1.58d / ādimad brahma śāśvatam Vp_2.237d
ādaicpratyāyitaiḥ śabdaiḥ BVaky_1.60c / ādyaḥ kāraṇavinyāsaḥ BVaky_1.130a
ādhāratvam iva prāptās BVaky_3,7.68a / ādhāradharmān sāmānyaṃ BVaky_3,14.345c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732601 (0.015):
ādaicpratyāyitaiḥ śabdaiḥ Vp_1.60c / ādhāratvam iva prāptās Vp_3,7.68a / ādhāraniyamārthaiva Vp_2.416c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215057 (0.064):
sarvair akarmakair yoge % karmatvam upajāyate // BVaky_3,7.67 // / ādhāratvam iva prāptās $ te punar dravyakarmasu &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149965 (0.064):
sarvair akarmakair yoge karmatvam upajāyate // BVaky_3,7.67 // / ādhāratvam iva prāptās te punar dravyakarmasu /
ādhārabhedād bhinnāyām BVaky_3,14.444a / ādhārabhedād bhedo yaḥ BVaky_3,14.363a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224443 (0.034):
samāsa upamānānāṃ % śabdais tadabhidhāyibhiḥ // BVaky_3,14.362 // / ādhārabhedād bhedo yaḥ $ śyāmatve so 'vivakṣitaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159342 (0.034):
samāsa upamānānāṃ śabdais tadabhidhāyibhiḥ // BVaky_3,14.362 // / ādhārabhedād bhedo yaḥ śyāmatve so 'vivakṣitaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439405 (0.057):
bhinnā dik tena bhedena BVaky_3,6.20c / bhinnādhāraḥ pratīyate BVaky_3,14.363d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439701 (0.064):
bhedasaṃsargaśaktī dve BVaky_2.469a / bhedas tatra tadāśritaḥ BVaky_3,12.16d / bhedas tatrāpi dṛśyate BVaky_3,6.16b
ādhāraśaktiḥ prathamā BVaky_3,7.151c / ādhāraṃ kalpayan buddhyā BVaky_3,3.86a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732614 (0.003):
ādhāraniyamārthaiva Vp_2.416c / ādhāraśaktiḥ prathamā Vp_3,7.151c
ādhāre niyamābhāvāt BVaky_2.417a / ādhāreṣu padanyāsaṃ BVaky_3,14.406a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732616 (0.004):
ādhāraṃ kalpayan buddhyā Vp_3,3.86a / ādhāre niyamābhāvāt Vp_2.417a
ādhāro 'pi guṇasyaivaṃ BVaky_3,1.73c / ādhikyam api manyante BVaky_2.272c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732624 (0.013):
ādhāre niyamābhāvāt Vp_2.417a / ādhāro 'pi guṇasyaivaṃ Vp_3,1.73c / ādhikyam api manyante Vp_2.272c
ādhikyam upajāyate BVaky_2.42b / ādhikyam upajāyate BVaky_3,14.544d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732624 (0.013):
ādhāro 'pi guṇasyaivaṃ Vp_3,1.73c / ādhikyam api manyante Vp_2.272c / ādhikyam upajāyate Vp_2.42b
ādhikyaṃ tulyaśabdena BVaky_3,14.542a / ānarthakyaṃ prasajyate BVaky_2.34d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226691 (0.029):
ṣaṣṭhī vidhīyate tatra % pūrveṇa pratyayo bhavet // BVaky_3,14.541 // / ādhikyaṃ tulyaśabdena $ saṃbandha upajāyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161592 (0.029):
ṣaṣṭhī vidhīyate tatra pūrveṇa pratyayo bhavet // BVaky_3,14.541 // / ādhikyaṃ tulyaśabdena saṃbandha upajāyate /
āpattyāpādane tatra BVaky_3,7.64c / āpādayati kāraṇaiḥ BVaky_3,9.18d
āpi ke cāparārthatvān BVaky_3,14.119a / āpekṣikyo hi saṃsarge BVaky_2.168c
āptaprayogā dṛśyante BVaky_3,12.7c / ābhāsopagamo vyaktiḥ BVaky_3,7.53a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732641 (0.050):
āpekṣikyo hi saṃsarge Vp_2.168c / ābhāsopagamo vyaktiḥ Vp_3,7.53a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435232 (0.055):
nirbhāgeṣv abhyupāyo vā BVaky_1.95c / nirbhāsopagamo yo 'yaṃ BVaky_3,9.46a / nirbhukte 'pi kṛtādibhiḥ BVaky_3,14.66b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214856 (0.064):
keṣāṃ cit tadabhivyakti % siddhir dṛṣṭiviṣādiṣu // BVaky_3,7.52 // / ābhāsopagamo vyaktiḥ $ soḍhatvam iti karmaṇaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149764 (0.064):
keṣāṃ cit tadabhivyakti siddhir dṛṣṭiviṣādiṣu // BVaky_3,7.52 // / ābhāsopagamo vyaktiḥ soḍhatvam iti karmaṇaḥ /
ābhyāsān maṇirūpyādi BVaky_3,1.46c / āmiśra eva prakrāntaḥ BVaky_3,9.97a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440159 (0.036):
mañceṣv eva vyavasthitaḥ BVaky_3,14.348b / maṇimaḍḍūkakhadyotān BVaky_3,14.616c
āmiśre na prasidhyati BVaky_3,9.98b / āmnātā sarvavidyāsu BVaky_1.136c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732647 (0.004):
ābhāsopagamo vyaktiḥ Vp_3,7.53a / āmnātā sarvavidyāsu Vp_1.136c / āmnāyaśabdān abhyāse Vp_2.407a
āmnāyaśabdān abhyāse BVaky_2.407a / ārabhante punaḥ punaḥ BVaky_3,7.92b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732653 (0.004):
āmnātā sarvavidyāsu Vp_1.136c / āmnāyaśabdān abhyāse Vp_2.407a
ārabhyante pacādayaḥ BVaky_3,12.18b / ārambhaś ca kriyā caiva BVaky_3,9.33a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226651 (0.058):
ity atra dravyaguṇayoḥ % pūrveṇa na vatir bhavet // BVaky_3,14.538 // / ārambhasyākriyārthatve $ nārtho yogena vidyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161552 (0.058):
ity atra dravyaguṇayoḥ pūrveṇa na vatir bhavet // BVaky_3,14.538 // / ārambhasyākriyārthatve nārtho yogena vidyate /
ārambhasyākriyārthatve BVaky_3,14.539a / ārambhād bādhyate prāptā BVaky_2.203c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732659 (0.004):
ārabhante punaḥ punaḥ Vp_3,7.92b / ārambhād bādhyate prāptā Vp_2.203c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226652 (0.013):
ity atra dravyaguṇayoḥ % pūrveṇa na vatir bhavet // BVaky_3,14.538 // / ārambhasyākriyārthatve $ nārtho yogena vidyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161553 (0.013):
ity atra dravyaguṇayoḥ pūrveṇa na vatir bhavet // BVaky_3,14.538 // / ārambhasyākriyārthatve nārtho yogena vidyate /
ārambheṇa na yogasya BVaky_3,7.134c / ārāc chabdavad ekasya BVaky_3,14.275a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732663 (0.005):
ārambhād bādhyate prāptā Vp_2.203c / ārambheṇa na yogasya Vp_3,7.134c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223327 (0.055):
nānimittā hi śabdasya % pravṛttir upapadyate // BVaky_3,14.274 // / ārāc chabdavad ekasya $ viruddhe 'rthe svabhāvataḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158226 (0.055):
nānimittā hi śabdasya pravṛttir upapadyate // BVaky_3,14.274 // / ārāc chabdavad ekasya viruddhe 'rthe svabhāvataḥ /
ārād apy upakāritve BVaky_3,7.102c / ārād evopakurvate BVaky_3,7.94b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732672 (0.003):
ārambheṇa na yogasya Vp_3,7.134c / ārād apy upakāritve Vp_3,7.102c / ārād evopakurvate Vp_3,7.94b
ārādvṛttiṣu saṃbandhaḥ BVaky_2.435a / ārādhaniyamārthaiva BVaky_2.416c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732672 (0.003):
ārād apy upakāritve Vp_3,7.102c / ārād evopakurvate Vp_3,7.94b / ārādvṛttiṣu saṃbandhaḥ Vp_2.435a
ārṣe viplāvite granthe BVaky_2.484c / ālambhanaṃ guṇais tena BVaky_3,1.84c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732680 (0.003):
ārādvṛttiṣu saṃbandhaḥ Vp_2.435a / ārṣe viplāvite granthe Vp_2.484c
āvirbhāvatirobhāvau BVaky_3,8.26a / āvirbhāvas tirobhāvaḥ BVaky_3,13.13a
āvirbhāvas tirobhāvaḥ BVaky_3,14.322c / āvirbhūtaprakāśānām BVaky_1.37a
āviśyevānusaṃdhatte BVaky_3,9.42a / āviṣṭaliṅgatā tasyāṃ BVaky_3,14.318a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450293 (0.025):
saiva sattā viśiṣyate BVaky_3,9.112b / saivātrāviṣṭaliṅgatā BVaky_3,14.329d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224021 (0.055):
tasmāt sapta vikalpā ye % saivātrāviṣṭaliṅgatā // BVaky_3,14.329 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158920 (0.055):
tasmāt sapta vikalpā ye saivātrāviṣṭaliṅgatā // BVaky_3,14.329 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447827 (0.063):
sarvatrābhyupagamyate BVaky_3,3.12b / sarvatrāviṣṭaliṅgatvaṃ BVaky_3,14.320a
āviṣṭasaṃkhyo vākye 'sau BVaky_3,14.287a / āviṣṭaṃ yad apāyena BVaky_3,7.139c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732688 (0.004):
āvirbhūtaprakāśānām Vp_1.37a / āviṣṭaṃ yad apāyena Vp_3,7.139c / āvṛttaparipākāyāṃ Vp_1.86c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223487 (0.038):
dvyādibhyas teṣu tacchabdo % vartate brāhmaṇādivat // BVaky_3,14.286 // / āviṣṭasaṃkhyo vākye 'sau $ yathā dvyādau prayujyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158386 (0.038):
dvyādibhyas teṣu tacchabdo vartate brāhmaṇādivat // BVaky_3,14.286 // / āviṣṭasaṃkhyo vākye 'sau yathā dvyādau prayujyate /
āvṛttaparipākāyāṃ BVaky_1.86c / āvṛttāv anuṣajyate BVaky_2.258b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732698 (0.010):
āviṣṭaṃ yad apāyena Vp_3,7.139c / āvṛttaparipākāyāṃ Vp_1.86c
āvṛttim antareṇāpi BVaky_2.379c / āvṛttir anuvādo vā BVaky_2.115a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732700 (0.010):
āvṛttaparipākāyāṃ Vp_1.86c / āvṛttāv anuṣajyate Vp_2.258b / āvṛttim antareṇāpi Vp_2.379c
āvṛttivargasaṃkhyeyā BVaky_3,11.22c / āvṛttiśaktibhinnārthe BVaky_2.478a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732704 (0.014):
āvṛttir anuvādo vā Vp_2.115a / āvṛttiśaktibhinnārthe Vp_2.478a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210829 (0.039):
agniḥ prakāśadāhābhyām % ekatrāpi niyujyate // BVaky_2.477 // / āvṛttiśaktibhinnārthe $ vākye sakṛd api śrute &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145737 (0.039):
agniḥ prakāśadāhābhyām ekatrāpi niyujyate // BVaky_2.477 // / āvṛttiśaktibhinnārthe vākye sakṛd api śrute /
āvṛttiḥ parigaṇyate BVaky_3,11.24d / āvṛtter anumānaṃ vā BVaky_2.372a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732710 (0.011):
āvṛttiśaktibhinnārthe Vp_2.478a / āvṛtter anumānaṃ vā Vp_2.372a / āvṛttau vyajyate jātiḥ Vp_2.20c
āvṛttau vyajyate jātiḥ BVaky_2.20c / āvṛttau sadṛśātmatām BVaky_3,1.100b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732717 (0.003):
āvṛttiśaktibhinnārthe Vp_2.478a / āvṛtter anumānaṃ vā Vp_2.372a / āvṛttau vyajyate jātiḥ Vp_2.20c
āvṛttyā na tu sa granthaḥ BVaky_1.84c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732720 (0.007):
āvṛttau vyajyate jātiḥ Vp_2.20c / āvṛttau sadṛśātmatām Vp_3,1.100b / āvṛttyā na tu sa granthaḥ Vp_1.84c
āveśo liṅgasaṃkhyābhyāṃ BVaky_3,14.151a / āśaṃsāyāṃ viparyayaḥ BVaky_3,9.105b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218449 (0.019):
bhaviṣyati prakṛtyarthe % tatkālaṃ nānurudhyate // BVaky_3,9.104 // / āśāsyamānatantratvād $ āśaṃsāyāṃ viparyayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153355 (0.019):
bhaviṣyati prakṛtyarthe tatkālaṃ nānurudhyate // BVaky_3,9.104 // / āśāsyamānatantratvād āśaṃsāyāṃ viparyayaḥ /
āśāsyamānatantratvād BVaky_3,9.105a / āśrayatve ca kalpite BVaky_3,14.189d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218450 (0.0):
bhaviṣyati prakṛtyarthe % tatkālaṃ nānurudhyate // BVaky_3,9.104 // / āśāsyamānatantratvād $ āśaṃsāyāṃ viparyayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153356 (0.0):
bhaviṣyati prakṛtyarthe tatkālaṃ nānurudhyate // BVaky_3,9.104 // / āśāsyamānatantratvād āśaṃsāyāṃ viparyayaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430303 (0.064):
tadāviṣṭe tato dravye BVaky_3,14.176c / tadāśrayatvād bhede 'pi BVaky_3,7.97c
āśrayatve niyujyate BVaky_3,14.14d / āśrayasyānupādāne BVaky_3,14.345a
āśrayaṃ pratipadyate BVaky_3,14.187b / āśrayaḥ samavāyi ca BVaky_3,14.167a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423618 (0.064):
āśrayair iva yujyate BVaky_3,14.165d / āśrayo nābhidhīyate BVaky_3,14.23b / āśritakramarūpatvāt BVaky_3,8.1c
āśrayaḥ svātmamātrā vā BVaky_3,1.40a / āśrayāj janma kathyate BVaky_3,1.39d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732732 (0.037):
āvṛttyā na tu sa granthaḥ Vp_1.84c / āśrayaḥ svātmamātrā vā Vp_3,1.40a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211468 (0.041):
tadantarāle bhedānām % āśrayāj janma kathyate // BVaky_3,1.39 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146376 (0.041):
tadantarāle bhedānām āśrayāj janma kathyate // BVaky_3,1.39 //
āśrayāṇāṃ ca nityatvam BVaky_3,9.21a / āśrayāṇāṃ hi liṅgaiḥ sā BVaky_3,14.319a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423647 (0.064):
āśritātiśayatvaṃ tu BVaky_3,7.93c / āśritānāṃ ca nityatā BVaky_3,9.21b
āśrayāt so 'ntaraṅgatvāt BVaky_3,9.96c / āśrayād upakāriṇī BVaky_3,7.28d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732734 (0.054):
āśrayāj janma kathyate Vp_3,1.39d / āśrayād upakāriṇī Vp_3,7.28d / āśrayāśrayiṇor vākyān Vp_3,1.75c
āśrayād bhedavattāyāḥ BVaky_3,14.109a / āśrayād yo guṇe bhedo BVaky_3,14.367a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224498 (0.040):
sa hetur devadattāyāḥ % pratyaye na viśiṣyate // BVaky_3,14.366 // / āśrayād yo guṇe bhedo $ jāter yā cāviśiṣṭatā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159397 (0.040):
sa hetur devadattāyāḥ pratyaye na viśiṣyate // BVaky_3,14.366 // / āśrayād yo guṇe bhedo jāter yā cāviśiṣṭatā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221239 (0.041):
pratyākhyāne tu yogasya % dravye goṣucarādayaḥ // BVaky_3,14.108 // / āśrayād bhedavattāyāḥ $ sarvabhedasamanvayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156140 (0.041):
pratyākhyāne tu yogasya dravye goṣucarādayaḥ // BVaky_3,14.108 // / āśrayād bhedavattāyāḥ sarvabhedasamanvayaḥ /
āśrayāntaramānāya BVaky_3,14.376c / āśrayāśrayiṇor vākyān BVaky_3,1.75c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732737 (0.039):
āśrayād upakāriṇī Vp_3,7.28d / āśrayāśrayiṇor vākyān Vp_3,1.75c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440101 (0.063):
bhedo buddhyā prakalpyate BVaky_3,7.3d / bhedo bhāvāntarāśrayaḥ BVaky_3,6.20b
āśrayāśrayidharmeṇety BVaky_3,14.20c / āśrayāśrayibhedo hi BVaky_3,11.18c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218919 (0.058):
āśrayāśrayibhedo hi % tadāśrayanibandhanaḥ // BVaky_3,11.18 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153823 (0.058):
āśrayāśrayibhedo hi tadāśrayanibandhanaḥ // BVaky_3,11.18 //
āśraye liṅgasaṃkhyābhyām BVaky_3,14.153a / āśrayair api nityānāṃ BVaky_1.98c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221809 (0.061):
so 'yam ity abhisaṃbandhāt % puṃśabde stryabhidhāyini // BVaky_3,14.152 // / āśraye liṅgasaṃkhyābhyām $ āśritaṃ vyapadiśyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156710 (0.061):
so 'yam ity abhisaṃbandhāt puṃśabde stryabhidhāyini // BVaky_3,14.152 // / āśraye liṅgasaṃkhyābhyām āśritaṃ vyapadiśyate /
āśrayair ākṛteḥ saha BVaky_3,14.342b / āśrayair iva yujyate BVaky_3,14.165d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224188 (0.056):
nimittāt tadvato 'rthasya % viśiṣṭagrahaṇe sati // BVaky_3,14.341 // / so 'yam ity abhisaṃbandhād $ āśrayair ākṛteḥ saha &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159087 (0.056):
nimittāt tadvato 'rthasya viśiṣṭagrahaṇe sati // BVaky_3,14.341 // / so 'yam ity abhisaṃbandhād āśrayair ākṛteḥ saha /
āśrayo nābhidhīyate BVaky_3,14.23b / āśritakramarūpatvāt BVaky_3,8.1c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216366 (0.038):
yāvat siddham asiddhaṃ vā $ sādhyatvenābhidhīyate & / āśritakramarūpatvāt % tat kriyeti pratiyate // BVaky_3,8.1 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151272 (0.038):
yāvat siddham asiddhaṃ vā sādhyatvenābhidhīyate / / āśritakramarūpatvāt tat kriyeti pratiyate // BVaky_3,8.1 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732749 (0.059):
āśritātiśayatvaṃ tu Vp_3,7.93c / āśritāvadhibhāvaṃ tu Vp_3,7.24c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423552 (0.064):
āśrayaṃ pratipadyate BVaky_3,14.187b / āśrayaḥ samavāyi ca BVaky_3,14.167a / āśrayaḥ svātmamātrā vā BVaky_3,1.40a
āśritakramarūpatvād BVaky_3,8.3c / āśritakramarūpeṇa BVaky_3,8.29c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216365 (0.055):
yāvat siddham asiddhaṃ vā $ sādhyatvenābhidhīyate & / āśritakramarūpatvāt % tat kriyeti pratiyate // BVaky_3,8.1 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151271 (0.055):
yāvat siddham asiddhaṃ vā sādhyatvenābhidhīyate / / āśritakramarūpatvāt tat kriyeti pratiyate // BVaky_3,8.1 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732749 (0.059):
āśritātiśayatvaṃ tu Vp_3,7.93c / āśritāvadhibhāvaṃ tu Vp_3,7.24c
āśritaṃ vyapadiśyate BVaky_3,14.153b / āśritaḥ sa tathāvidhaḥ BVaky_2.212d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732747 (0.004):
āśrayair api nityānāṃ Vp_1.98c / āśritaḥ sa tathāvidhaḥ Vp_2.212d / āśritātiśayatvaṃ tu Vp_3,7.93c
āśritātiśayatvaṃ tu BVaky_3,7.93c / āśritānāṃ ca nityatā BVaky_3,9.21b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732750 (0.005):
āśritaḥ sa tathāvidhaḥ Vp_2.212d / āśritātiśayatvaṃ tu Vp_3,7.93c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217425 (0.043):
guṇās tatropajāyante % svajātivyaktihetavaḥ // BVaky_3,9.20 // / āśrayāṇāṃ ca nityatvam $ āśritānāṃ ca nityatā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152331 (0.043):
guṇās tatropajāyante svajātivyaktihetavaḥ // BVaky_3,9.20 // / āśrayāṇāṃ ca nityatvam āśritānāṃ ca nityatā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423564 (0.064):
āśrayāj janma kathyate BVaky_3,1.39d / āśrayāṇāṃ ca nityatvam BVaky_3,9.21a
āśritāvadhibhāvaṃ tu BVaky_3,7.24c / āśrite 'tiśayo yataḥ BVaky_3,7.75b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732756 (0.004):
āśritātiśayatvaṃ tu Vp_3,7.93c / āśritāvadhibhāvaṃ tu Vp_3,7.24c
āśrite tūbhayārthatā BVaky_3,14.358d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224393 (0.0):
avācyasyopakāritva % āśrite tūbhayārthatā // BVaky_3,14.358 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159292 (0.0):
avācyasyopakāritva āśrite tūbhayārthatā // BVaky_3,14.358 //
āśrite tv āśrayakṛtaṃ BVaky_3,14.359a / āśriteṣūpacāreṇa BVaky_3,3.42c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224395 (5.960):
avācyasyopakāritva % āśrite tūbhayārthatā // BVaky_3,14.358 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159294 (5.960):
avācyasyopakāritva āśrite tūbhayārthatā // BVaky_3,14.358 //
āśrito vinivartakaḥ BVaky_3,14.142d / āśrityārabhyate śiṣṭaiḥ BVaky_1.43c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732764 (0.052):
āśriteṣūpacāreṇa Vp_3,3.42c / āśrityārabhyate śiṣṭaiḥ Vp_1.43c
āśrityaivaṃ vicāraṇā BVaky_3,14.250b / āśriyamānaprādhānyo BVaky_3,14.378c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447600 (0.053):
samuccitanimittatve BVaky_3,14.203a / samuccitasya prādhānye BVaky_3,14.200a / samuccitaḥ syād dvandvārtho BVaky_3,14.199a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448263 (0.060):
sa sūtre vyapadiśyate BVaky_3,14.136d / sasnābhāvaḥ pratīyate BVaky_3,14.299d / sa sphoṭaḥ śabdajāḥ śabdā BVaky_1.105c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732763 (0.061):
āśriteṣūpacāreṇa Vp_3,3.42c / āśrityārabhyate śiṣṭaiḥ Vp_1.43c / āśrīyate tato 'tyantaṃ Vp_3,7.75c
āśrīyate tato 'tyantaṃ BVaky_3,7.75c / āśliṣṭo yo 'nupaśliṣṭaḥ BVaky_2.435c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732772 (0.004):
āśrityārabhyate śiṣṭaiḥ Vp_1.43c / āśrīyate tato 'tyantaṃ Vp_3,7.75c / āśliṣṭo yo 'nupaśliṣṭaḥ Vp_2.435c
āsattiviprakarṣābhyām BVaky_2.151c / āsanna eva dravyatvāt BVaky_3,14.243c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732774 (0.016):
āśliṣṭo yo 'nupaśliṣṭaḥ Vp_2.435c / āsattiviprakarṣābhyām Vp_2.151c
āsannaṃ brahmaṇas tasya BVaky_1.11a / āsanno 'rtho grahīṣyate BVaky_3,14.581d
āsthitaṃ karma yat tatra BVaky_3,7.135c / āhāraprītyapadveṣa BVaky_2.150a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732784 (0.005):
āsannaṃ brahmaṇas tasya Vp_1.11a / āsthitaṃ karma yat tatra Vp_3,7.135c / āhāraprītyapadveṣa- Vp_2.150a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206732 (0.060):
jantvādayaḥ kulāyādi % karaṇe śikṣitāḥ katham // BVaky_2.149 // / āhāraprītyapadveṣa $ plavanādikriyāsu kaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141641 (0.060):
jantvādayaḥ kulāyādi karaṇe śikṣitāḥ katham // BVaky_2.149 // / āhāraprītyapadveṣa plavanādikriyāsu kaḥ /
āhitottaraśaktitvāt BVaky_3,8.14a / āhur dvandvaikaśeṣayoḥ BVaky_3,14.29d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220226 (0.036):
yadā sahavivakṣāṃ tām % āhur dvandvaikaśeṣayoḥ // BVaky_3,14.29 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155128 (0.036):
yadā sahavivakṣāṃ tām āhur dvandvaikaśeṣayoḥ // BVaky_3,14.29 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216518 (0.049):
upacāro hi mukhyasya % saṃbhavād avatiṣṭhate // BVaky_3,8.13 // / āhitottaraśaktitvāt $ pratyekaṃ vā samūhinaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151424 (0.049):
upacāro hi mukhyasya saṃbhavād avatiṣṭhate // BVaky_3,8.13 // / āhitottaraśaktitvāt pratyekaṃ vā samūhinaḥ /
āhur bhede vyavasthitam BVaky_3,14.499d / āhur vyākaraṇaṃ budhāḥ BVaky_1.11d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732789 (0.044):
āhāraprītyapadveṣa- Vp_2.150a / āhur vyākaraṇaṃ budhāḥ Vp_1.11d / āhaikadeśaṃ tattvena Vp_2.159c
āhuḥ parārthavacane BVaky_3,14.95c / āhuḥ saṃsargavādinaḥ BVaky_3,11.12b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732789 (0.064):
āhāraprītyapadveṣa- Vp_2.150a / āhur vyākaraṇaṃ budhāḥ Vp_1.11d / āhaikadeśaṃ tattvena Vp_2.159c
āhaikadeśaṃ tattvena BVaky_2.159c / icchā cikīrśatīty atra BVaky_3,9.104a
itarābhir vibhaktibhiḥ BVaky_3,14.525d / itaretarayogas tu BVaky_3,14.30a
itikartavyatāyāṃ tāṃ BVaky_2.146c / itikartavyatārthasya BVaky_2.450a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732803 (0.003):
āhaikadeśaṃ tattvena Vp_2.159c / itikartavyatāyāṃ tāṃ Vp_2.146c / itikartavyatārthasya Vp_2.450a
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794662 (0.063):
(lo, e) yogakṣema itikartavyatā ābhāsasya; yathā itikartavyatā / kāryaniṣpādanaṃ tathaivevaṃvidhārthatvāditihetoriti bhāvaḥ /
itikartavyatā loke BVaky_1.129a / iti kālasya lakṣaṇe BVaky_2.310b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732807 (0.004):
itikartavyatāyāṃ tāṃ Vp_2.146c / itikartavyatārthasya Vp_2.450a
iti ke cit pracakṣate BVaky_3,14.232d / iti jñānam pravartate BVaky_3,1.94b
iti tatropacaryate BVaky_3,14.461b / iti tatropapadyate BVaky_3,14.514d / iti tadvacanaḥ śabdaḥ BVaky_3,14.279c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434419 (0.064):
nābhāva upapadyate BVaky_3,3.67d / nābhāve vyavatiṣṭhate BVaky_3,3.86b
iti tasyopakārinaḥ BVaky_3,14.144b / iti tena pratīyate BVaky_3,9.35d / iti na tv evamādiṣu BVaky_3,14.560d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431690 (0.051):
te nimittādibhedena BVaky_3,7.89c / tenety asmāt pratīyate BVaky_3,14.462b / tenety asya hi saṃbandhaḥ BVaky_3,14.463c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422925 (0.051):
asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424156 (0.051):
upakāraprabhāvitāḥ BVaky_3,6.6d / upakāraḥ pratīyate BVaky_3,7.13d / upakārāt sa evārthaḥ BVaky_2.440c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425241 (0.052):
evaṃrūpaḥ prakāśate BVaky_3,9.7d / evaṃ vā tat pratīyate BVaky_3,11.16d / evaṃ śabde 'pi dṛśyate BVaky_1.53d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430096 (0.057):
tathaiva svārthikāḥ ke cit BVaky_2.191a / tathaivānupakārakam BVaky_2.217d / tathaivābhyupagamyate BVaky_3,14.349b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447327 (0.057):
saptādyā bhedayonayaḥ BVaky_3,7.44b / sa prayoge pratīyate BVaky_3,14.601b / sa prasthādau na vidyate BVaky_3,14.151d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427267 (0.057):
kriyāśabdaśrutau bhedo BVaky_3,14.533c / kriyāśabdaḥ pratīyate BVaky_3,14.497d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435518 (0.060):
nocyate tena śabdena BVaky_3,11.29c / nopakārasya vācakaḥ BVaky_2.438b / nopajāyata ity eke BVaky_2.208c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448923 (0.061):
saṃbandho jāyate kva cit BVaky_2.197d / saṃbandho 'tha pratīyate BVaky_2.114d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433795 (0.062):
nanu cānabhidheyatve BVaky_3,14.334a / na padārthaḥ pratīyate BVaky_2.428b / na pūrvo na paraś ca saḥ BVaky_1.49b
iti nyāyo bahuvidhas BVaky_1.152c / iti pūrvebhya āgamaḥ BVaky_3,3.11d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732818 (0.013):
iti jñānaṃ pravartate Vp_3,1.94b / iti nyāyo bahuvidhas Vp_1.152c / iti pūrvebhya āgamaḥ Vp_3,3.11d
iti pūrvebhya āgamaḥ BVaky_3,7.164b / iti pratyāyyalakṣaṇam BVaky_2.119b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732825 (0.013):
iti nyāyo bahuvidhas Vp_1.152c / iti pūrvebhya āgamaḥ Vp_3,3.11d / iti pūrvebhya āgamaḥ Vp_3,7.164b
iti bālo 'pi coditaḥ BVaky_2.312b / iti buddhir nivartyate BVaky_3,14.154d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732825 (0.013):
iti pūrvebhya āgamaḥ Vp_3,7.164b / iti pratyāyyalakṣaṇam Vp_2.119b / iti bālo 'pi coditaḥ Vp_2.312b
iti bhinno 'bhidhīyate BVaky_3,14.392d / iti bhedo vivakṣayā BVaky_3,7.19d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440114 (0.052):
bhedo bhāvāntarāśrayaḥ BVaky_3,6.20b / bhedo bhedena darśitaḥ BVaky_3,14.574b / bhedo bhedena darśitaḥ BVaky_3,14.622d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439572 (0.053):
bhettavyo 'rtho viśiṣyate BVaky_2.183b / bheda ity apadiśyate BVaky_3,14.398d / bheda eva pratīyate BVaky_3,14.332b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439709 (0.054):
bhedasaṃsargaśaktī dve BVaky_2.469a / bhedas tatra tadāśritaḥ BVaky_3,12.16d / bhedas tatrāpi dṛśyate BVaky_3,6.16b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214415 (0.055):
putrasya janmani yathā $ pitroḥ kartṛtvam ucyate & / ayam asyām iyaṃ tv asmād % iti bhedo vivakṣayā // BVaky_3,7.19 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149322 (0.055):
putrasya janmani yathā pitroḥ kartṛtvam ucyate / / ayam asyām iyaṃ tv asmād iti bhedo vivakṣayā // BVaky_3,7.19 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14741397 (0.055):
bhedasaṃsargaśaktī dve Vp_2.469a / bhedas tatrāpi dṛśyate Vp_3,6.16b / bhedas tatrāvivakṣitaḥ Vp_2.83d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436636 (0.056):
paurvāparyādirūpeṇa BVaky_3,1.37c / 'py arthabhedo 'bhidhīyate BVaky_2.89d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440093 (0.059):
bhedodgrāhavivartena BVaky_1.136a / bhedo 'nyatrāvivakṣitaḥ BVaky_3,14.179b / bhedo buddhyā prakalpyate BVaky_3,7.3d
iti rūḍhir vyavasthitā BVaky_3,14.458d / iti rūpād dhi sāśritā BVaky_3,1.54d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732834 (0.004):
iti bhedo vivakṣayā Vp_3,7.19d / iti rūpād dhi sāśritā Vp_3,1.54d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211670 (0.064):
saṃkhyāyāḥ khanati dvābhyām % iti rūpād dhi sāśritā // BVaky_3,1.54 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146578 (0.064):
saṃkhyāyāḥ khanati dvābhyām iti rūpād dhi sāśritā // BVaky_3,1.54 //
iti vastvabhidhāyinaḥ BVaky_3,6.1b / iti vākyeṣu ye dharmāḥ BVaky_2.87a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732839 (0.003):
iti rūpād dhi sāśritā Vp_3,1.54d / iti vastvabhidhāyinaḥ Vp_3,6.1b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205968 (0.059):
ayaṃ śabdair apoddhṛtya % padārthaḥ pravibhajyate // BVaky_2.86 // / iti vākyeṣu ye dharmāḥ $ padārthopanibandhanāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140877 (0.059):
ayaṃ śabdair apoddhṛtya padārthaḥ pravibhajyate // BVaky_2.86 // / iti vākyeṣu ye dharmāḥ padārthopanibandhanāḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441981 (0.063):
ye bhāvān vacanaṃ teṣāṃ BVaky_1.38c / ye bhinnārthābhidhāyinaḥ BVaky_3,14.82b
iti vṛttis tathā bhavet BVaky_3,14.545b / iti vṛttiḥ prasajyate BVaky_3,14.507d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444685 (0.051):
vṛttir anyānapekṣayā BVaky_2.262d / vṛttir abhyupagamyate BVaky_3,14.278d / vṛttir abhyupagamyate BVaky_3,14.614d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444713 (0.062):
vṛttiṣu pratipadyate BVaky_3,14.136b / vṛttis tasya kriyārūpā BVaky_1.52c / vṛttis tasya na vidyate BVaky_3,14.252d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440045 (0.063):
bhede vṛttir na vidyate BVaky_3,14.39d / bhede vṛttiḥ prayujyate BVaky_3,14.119d
iti vṛddhebhya āgamaḥ BVaky_3,2.7b / iti śāstravyavasthayā BVaky_3,14.153d
iti ṣaṣṭhyā pratīyate BVaky_3,3.3b / iti sūtra udāhṛtam BVaky_3,14.469b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732848 (0.039):
iti vṛddhebhya āgamaḥ Vp_3,2.7b / iti ṣaṣṭhyā pratīyate Vp_3,3.3b / iti sūtre pratīyate Vp_3,7.138b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422923 (0.044):
asminn artho na bhidyate BVaky_2.79b / asmin vatir udāhṛtaḥ BVaky_3,14.579d / asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d
iti sūtre 'padiśyate BVaky_3,14.386d / iti sūtre pratīyate BVaky_3,7.138b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422924 (0.026):
asmin vatir udāhṛtaḥ BVaky_3,14.579d / asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448259 (0.038):
sa sādhyaḥ syāt kathaṃ punaḥ BVaky_3,8.45d / sa sūtre vyapadiśyate BVaky_3,14.136d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449383 (0.043):
sā tv ekaiva pratīyate BVaky_2.261d / sādṛśyagrahaṇaṃ sūtre BVaky_3,14.621a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732849 (0.057):
iti vṛddhebhya āgamaḥ Vp_3,2.7b / iti ṣaṣṭhyā pratīyate Vp_3,3.3b / iti sūtre pratīyate Vp_3,7.138b
itthaṃbhāve 'pi sādṛśyaṃ BVaky_3,14.624a / ity atra dravyaguṇayoḥ BVaky_3,14.538c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449383 (0.043):
sā cāsmin vartamānatā BVaky_3,9.89d / sā tv ekaiva pratīyate BVaky_2.261d / sādṛśyagrahaṇaṃ sūtre BVaky_3,14.621a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449434 (0.053):
sādṛśyād upameyārtha BVaky_3,14.388c / sādṛśyena pratīyate BVaky_3,14.389b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422923 (0.055):
asmin vatir udāhṛtaḥ BVaky_3,14.579d / asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427201 (0.059):
kriyāvatoś ca sādṛśye BVaky_3,14.524a / kriyāvattā pratīyate BVaky_3,14.517d
ity atrāpy abhidhīyate BVaky_3,14.289d / ity anyair apadiśyate BVaky_3,14.406d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450345 (0.055):
so 'budhapratipattaye BVaky_3,7.147d / so 'bhinno vyapadiśyate BVaky_3,14.166d / so 'yam ity anupagrahaḥ BVaky_3,8.54b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22432532 (0.057):
dravyam evāśrayas tayoḥ BVaky_3,14.164b / dravyayor vābhidhitsitaḥ BVaky_3,14.428b / dravyavad guṇaśabde 'pi BVaky_3,14.454c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439572 (0.059):
bhettavyo 'rtho viśiṣyate BVaky_2.183b / bheda ity apadiśyate BVaky_3,14.398d / bheda eva pratīyate BVaky_3,14.332b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429941 (0.064):
tathābhūto 'padiśyate BVaky_3,14.401d / tathābhūto vivakṣitaḥ BVaky_3,3.36d / tathābhedasya darśanāt BVaky_3,14.182b
ity abhinnaḥ pratīyate BVaky_3,14.302d / ity ayaṃ śeṣaviṣayaḥ BVaky_3,12.23c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439572 (0.052):
bhettavyo 'rtho viśiṣyate BVaky_2.183b / bheda ity apadiśyate BVaky_3,14.398d / bheda eva pratīyate BVaky_3,14.332b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422113 (0.053):
arthabhāgais tathā teṣām BVaky_2.31a / arthabhedaḥ pratīyate BVaky_3,12.27b / arthabhede 'pi sārūpyāt BVaky_3,14.193c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450345 (0.055):
so 'budhapratipattaye BVaky_3,7.147d / so 'bhinno vyapadiśyate BVaky_3,14.166d / so 'yam ity anupagrahaḥ BVaky_3,8.54b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224510 (0.058):
tābhyām ubhābhyāṃ dravyātmā % savyāpāraḥ pratīyate // BVaky_3,14.367 // / so 'yam ekatvanānātve $ vyavahāraḥ samāśritaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159409 (0.058):
tābhyām ubhābhyāṃ dravyātmā savyāpāraḥ pratīyate // BVaky_3,14.367 // / so 'yam ekatvanānātve vyavahāraḥ samāśritaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429941 (0.060):
tathābhūto 'padiśyate BVaky_3,14.401d / tathābhūto vivakṣitaḥ BVaky_3,3.36d / tathābhedasya darśanāt BVaky_3,14.182b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446517 (0.061):
śeṣalakṣaṇayā ṣaṣṭhyā BVaky_3,7.160c / śeṣas tv anyaḥ pratīyate BVaky_2.259d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422925 (0.061):
asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440685 (0.062):
yatrāpekṣyaṃ pratīyate BVaky_3,14.445b / yatrārthāntaratām iva BVaky_2.274b / yatrārthe pratyayābhedo BVaky_3,14.402a
ity arthagrahaṇaṃ kṛtam BVaky_3,14.226d / ity arthasya nidarśane BVaky_3,14.578b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433265 (0.057):
na kevalau dravyaguṇau BVaky_3,14.440a / na kriyāgrahaṇaṃ kṛtam BVaky_3,7.131d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441290 (0.058):
yad upavyañjanaṃ jāteḥ BVaky_3,14.482a / yad ekagrahaṇaṃ kṛtam BVaky_3,1.86b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421160 (0.058):
anumānaprayojanam BVaky_3,13.12d / anumānaṃ tadarthasya BVaky_2.328c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222733 (0.060):
kṛtsnārthavṛtteḥ sādhutvam % ity arthagrahaṇaṃ kṛtam // BVaky_3,14.226 // / so 'yam ity abhisaṃbandhād $ dravyavṛttir ayaṃ yadā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157632 (0.060):
kṛtsnārthavṛtteḥ sādhutvam ity arthagrahaṇaṃ kṛtam // BVaky_3,14.226 // / so 'yam ity abhisaṃbandhād dravyavṛttir ayaṃ yadā /
ity avicchinna āgamaḥ BVaky_3,8.24d / ity asyāṃ karmaṇaḥ śrutau BVaky_2.335b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732855 (0.014):
iti sūtre pratīyate Vp_3,7.138b / ity asyāṃ karmaṇaḥ śrutau Vp_2.335b / ityādyā bhedahetavaḥ Vp_3,7.150d
ityādyā bhedahetavaḥ BVaky_3,7.150d / ity āmnāyavido viduḥ BVaky_1.124b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732861 (0.003):
iti sūtre pratīyate Vp_3,7.138b / ity asyāṃ karmaṇaḥ śrutau Vp_2.335b / ityādyā bhedahetavaḥ Vp_3,7.150d
ity ekavacanaśrutiḥ BVaky_3,14.592d / ity ekādaśa kalpanāḥ BVaky_3,9.38d
ity etad upapadyate BVaky_3,14.478d / ity etasmin gṛhe yathā BVaky_2.385b / ity etasmin padadvaye BVaky_1.40b
ity evamādibhir bhedas BVaky_3,14.528c / ity evaṃ lakṣaṇe 'rthasya BVaky_3,1.53c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732870 (0.015):
ity etasmin padadvaye Vp_1.40b / ity evaṃ lakṣaṇe 'rthasya Vp_3,1.53c / idam atreti bhāvānām Vp_3,7.152a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437292 (0.057):
pratyāyyena kvacid bhedo BVaky_2.98c / pratyāyye 'rthe vivakṣite BVaky_2.301b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422113 (0.059):
arthabhāgais tathā teṣām BVaky_2.31a / arthabhedaḥ pratīyate BVaky_3,12.27b / arthabhede 'pi sārūpyāt BVaky_3,14.193c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22438913 (0.060):
bhavaty ayasya lakṣaṇam BVaky_2.305d / bhavaty arthasya vācakaḥ BVaky_2.404d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14740106 (0.062):
pratyāyyena kva cid bhedo Vp_2.98c / pratyāyye 'rthe vivakṣite Vp_2.301b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427844 (0.063):
guṇayor niyato bhedo BVaky_3,14.364a / guṇaśabdasya darśanāt BVaky_3,14.580b
idam atreti bhāvānām BVaky_3,7.152a / idam ādyaṃ padasthānaṃ BVaky_1.16a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732876 (0.004):
ity etasmin padadvaye Vp_1.40b / ity evaṃ lakṣaṇe 'rthasya Vp_3,1.53c / idam atreti bhāvānām Vp_3,7.152a
idam ārād viśeṣakam BVaky_2.82d / idam āvṛttibhedābhyām BVaky_2.77c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732884 (0.011):
idam ādyaṃ padasthānaṃ Vp_1.16a / idam ārād viśeṣakam Vp_2.82d
idaṃ gauṇam idaṃ mukhyaṃ BVaky_2.84c / idaṃ tad iti sānyeṣām BVaky_2.144a / idaṃ tantreṇa labhyate BVaky_2.77b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732891 (0.011):
idam ārād viśeṣakam Vp_2.82d / idam āvṛttibhedābhyām Vp_2.77c / idaṃ gauṇam idaṃ mukhyaṃ Vp_2.84c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429533 (0.052):
tatra jātipadārthatvaṃ BVaky_3,14.349a / tatra tatra niyamyate BVaky_2.199d / tatra tatra samāpyate BVaky_3,8.56d / tatra tantreṇa saṃbandhaḥ BVaky_2.383c
idaṃ niyamyate 'syātra BVaky_2.85c / idaṃ parāṅgaiḥ saṃbaddham BVaky_2.81a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732898 (0.004):
idaṃ tad iti sānyeṣām Vp_2.144a / idaṃ tantreṇa labhyate Vp_2.77b / idaṃ niyamyate 'syātra Vp_2.85c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205899 (0.036):
kramo 'yam atra balavān % asmiṃs tu na vivakṣitaḥ // BVaky_2.80 // / idaṃ parāṅgaiḥ saṃbaddham $ aṅgānām aprayojakam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140808 (0.036):
kramo 'yam atra balavān asmiṃs tu na vivakṣitaḥ // BVaky_2.80 // / idaṃ parāṅgaiḥ saṃbaddham aṅgānām aprayojakam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429533 (0.052):
tatra jātipadārthatvaṃ BVaky_3,14.349a / tatra tatra niyamyate BVaky_2.199d / tatra tatra samāpyate BVaky_3,8.56d / tatra tantreṇa saṃbandhaḥ BVaky_2.383c
idaṃ puṇyam idaṃ pāpam BVaky_1.40a / idaṃ pradhānaṃ śeṣo 'yaṃ BVaky_2.82a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732904 (0.014):
idaṃ niyamyate 'syātra Vp_2.85c / idaṃ parāṅgaiḥ saṃbaddham Vp_2.81a / idaṃ puṇyam idaṃ pāpam Vp_1.40a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440650 (0.057):
yat pṛthaktvam asaṃdigdhaṃ BVaky_3,7.40a / yat pradhānaṃ na tasyāsti BVaky_3,14.351a
idaṃ veyam ayaṃ veti BVaky_3,13.30a / idaṃ smṛtinibandhanam BVaky_1.158d / indriyagrahaṇād ṛte BVaky_3,1.30b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732911 (0.003):
idaṃ puṇyam idaṃ pāpam Vp_1.40a / idaṃ pradhānaṃ śeṣo 'yaṃ Vp_2.82a / idaṃ smṛtinibandhanam Vp_1.158d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433567 (0.061):
nañsnañau vihitau yena BVaky_3,14.590a / na tac chabdanibandhanaṃ BVaky_2.139d / na tat teṣu vivakṣyate BVaky_3,8.60d
indriyasyaivasaṃskāraḥ BVaky_1.80a / indriyasyaiva saṃskāraḥ BVaky_1.81a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732918 (0.014):
idaṃ smṛtinibandhanam Vp_1.158d / indriyagrahaṇād ṛte Vp_3,1.30b / indriyasyaiva saṃskāraḥ Vp_1.80a
indriyāṇāṃ yathā kāryam BVaky_2.423c / indriyāṇāṃ svaviṣayeṣv BVaky_3,3.29a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732923 (0.004):
indriyagrahaṇād ṛte Vp_3,1.30b / indriyasyaiva saṃskāraḥ Vp_1.80a / indriyasyaiva saṃskāraḥ Vp_1.81a
indriyādi yathādṛṣṭaṃ BVaky_3,13.31c / indriyādivikāreṇa BVaky_2.105a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732927 (0.015):
indriyāṇāṃ svaviṣayeṣv Vp_3,3.29a / indriyādivikāreṇa Vp_2.105a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206182 (0.056):
śabdāntaratvaṃ yāntīva % śaktyantaraparigrahāt // BVaky_2.104 // / indriyādivikāreṇa $ dṛṣṭaṃ grāhyeṣu vastuṣu &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141091 (0.056):
śabdāntaratvaṃ yāntīva śaktyantaraparigrahāt // BVaky_2.104 // / indriyādivikāreṇa dṛṣṭaṃ grāhyeṣu vastuṣu /
indriyārthamanaḥkartṛ BVaky_3,7.12a / indriyārtheṣv adṛśyo 'pi BVaky_3,1.30c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732934 (0.004):
indriyādivikāreṇa Vp_2.105a / indriyārthamanaḥkartṛ- Vp_3,7.12a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214322 (0.054):
niyatagrahaṇā loke % śaktayas tās tathāśrayaiḥ // BVaky_3,7.11 // / indriyārthamanaḥkartṛ $ saṃbandhaḥ sādhanaṃ kva cit &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149229 (0.054):
niyatagrahaṇā loke śaktayas tās tathāśrayaiḥ // BVaky_3,7.11 // / indriyārthamanaḥkartṛ saṃbandhaḥ sādhanaṃ kva cit /
indriyair anyathāprāptau BVaky_3,8.8a / iyam uccāraṇād iti BVaky_2.80b / iyaṃ śrutyā kramaprāptir BVaky_2.80a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732942 (0.013):
indriyārtheṣvadṛśyo 'pi Vp_3,1.30c / iyam uccāraṇād iti Vp_2.80b / iyaṃ śrutyā kramaprāptir Vp_2.80a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205889 (0.040):
śāstrāt prāptādhikāro 'yaṃ % vyudāso 'sya kriyāntare // BVaky_2.79 // / iyaṃ śrutyā kramaprāptir $ iyam uccāraṇād iti &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140798 (0.040):
śāstrāt prāptādhikāro 'yaṃ vyudāso 'sya kriyāntare // BVaky_2.79 // / iyaṃ śrutyā kramaprāptir iyam uccāraṇād iti /
iyaṃ sā mokṣamāṇānām BVaky_1.16c / ivaśabdaprayoge tu BVaky_3,14.543a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732943 (0.048):
iyam uccāraṇād iti Vp_2.80b / iyaṃ śrutyā kramaprāptir Vp_2.80a / iyaṃ sā mokṣamāṇānām Vp_1.16c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429997 (0.053):
tathā śabdāntaraśrutiḥ BVaky_1.90d / tathā śabdārthasaṃbandhāc BVaky_3,1.8a / tathā śabdo 'pi kasmiṃś cit BVaky_2.301a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445744 (0.058):
śabdasyārthena hīyate BVaky_2.16d / śabdasyārthe yatas tatra BVaky_3,3.37c / śabdasyety upacaryate BVaky_1.77d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445704 (0.058):
śabdas teṣāṃ na sāṃnidhyaṃ BVaky_2.161c / śabdasya grahaṇe hetuḥ BVaky_1.78a / śabdasya na vibhāgo 'sti BVaky_2.13a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226701 (0.058):
ṣaṣṭhītṛtīye tatra stas % tulyaśabdo hi vācakaḥ // BVaky_3,14.542 // / ivaśabdaprayoge tu $ bāhyāt saṃbandhino vinā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161602 (0.058):
ṣaṣṭhītṛtīye tatra stas tulyaśabdo hi vācakaḥ // BVaky_3,14.542 // / ivaśabdaprayoge tu bāhyāt saṃbandhino vinā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437567 (0.061):
prayoktṛdharmaḥ śabdārthe BVaky_3,9.105c / prayoktṝṇāṃ vivakṣitaḥ BVaky_2.434b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446492 (0.061):
śuṣkatarkānusāribhiḥ BVaky_2.484b / śūraśabdaprayoge tu BVaky_3,14.430a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434098 (0.064):
na sarveṣv ekadharmatā BVaky_3,12.12d / na sa śabdasya viṣayaḥ BVaky_2.120c
ivaśabdasya vidyate BVaky_3,14.564b / ivaśabdena saṃbandhe BVaky_3,14.547a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422912 (0.034):
asmād ity upadarśakaḥ BVaky_2.118d / asminn arthe na śabdena BVaky_3,6.10c / asminn artho na bhidyate BVaky_2.79b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435514 (0.047):
naiṣāṃ sattām anudgṛhya BVaky_3,9.23c / nocyate tena śabdena BVaky_3,11.29c / nopakārasya vācakaḥ BVaky_2.438b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447327 (0.051):
saptādyā bhedayonayaḥ BVaky_3,7.44b / sa prayoge pratīyate BVaky_3,14.601b / sa prasthādau na vidyate BVaky_3,14.151d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437603 (0.052):
prayogavākvaṃ yal loke BVaky_3,14.613c / prayogas tatra vidyate BVaky_3,8.18d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437657 (0.059):
prayogo na punar bhavet BVaky_3,14.457b / prayogo na hi vidyate BVaky_3,14.250d
ivārthe yac ca vacanaṃ BVaky_3,14.533a / ive dravyādiviṣayaḥ BVaky_3,14.537a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226626 (0.030):
niyame vābhidhāne vā % bhidyate na kriyāśrutiḥ // BVaky_3,14.536 // / ive dravyādiviṣayaḥ $ pratyayaḥ punar ucyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161527 (0.030):
niyame vābhidhāne vā bhidyate na kriyāśrutiḥ // BVaky_3,14.536 // / ive dravyādiviṣayaḥ pratyayaḥ punar ucyate /
ive yo vyatireko 'tra BVaky_3,14.544a / iṣeś ca gamisaṃsparśād BVaky_3,7.84a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226717 (0.028):
nādhikyam upamāne 'sti % dyotakaḥ sa prayujyate // BVaky_3,14.543 // / ive yo vyatireko 'tra $ sa prāsādādihetukaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161618 (0.028):
nādhikyam upamāne 'sti dyotakaḥ sa prayujyate // BVaky_3,14.543 // / ive yo vyatireko 'tra sa prāsādādihetukaḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732947 (0.035):
iyaṃ śrutyā kramaprāptir Vp_2.80a / iyaṃ sā mokṣamāṇānām Vp_1.16c / iṣeś ca gamisaṃsparśād Vp_3,7.84a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215269 (0.055):
bhujau śaktyantare 'py ukte % tat taddharma prakāśate // BVaky_3,7.83 // / iṣeś ca gamisaṃsparśād $ grāme yo lo vidhīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150175 (0.055):
bhujau śaktyantare 'py ukte tat taddharma prakāśate // BVaky_3,7.83 // / iṣeś ca gamisaṃsparśād grāme yo lo vidhīyate /
iṣṭayor liṅgasaṃkhyayoḥ BVaky_3,14.305d / iṣṭaḥ strīpratyayo bhavet BVaky_3,14.411d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25225064 (0.044):
naivaṃ tittirikalmāṣyām % iṣṭaḥ strīpratyayo bhavet // BVaky_3,14.411 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159963 (0.044):
naivaṃ tittirikalmāṣyām iṣṭaḥ strīpratyayo bhavet // BVaky_3,14.411 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223713 (0.060):
avarṣāsu tato 'siddhir % iṣṭayor liṅgasaṃkhyayoḥ // BVaky_3,14.305 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158612 (0.060):
avarṣāsu tato 'siddhir iṣṭayor liṅgasaṃkhyayoḥ // BVaky_3,14.305 //
iṣṭā sā śeṣaviṣaye BVaky_3,14.548c / iṣṭo 'bhedād ṛte tatra BVaky_3,14.127c
iṣyate cānupādāno BVaky_3,14.344c / iṣyate vṛttivākyayoḥ BVaky_3,14.53d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220535 (0.060):
upāye tattvadarśitvād % iṣyate vṛttivākyayoḥ // BVaky_3,14.53 // / padaṃ yathaiva vṛkṣādi $ viśiṣṭe 'rthe vyavasthitam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155437 (0.060):
upāye tattvadarśitvād iṣyate vṛttivākyayoḥ // BVaky_3,14.53 // / padaṃ yathaiva vṛkṣādi viśiṣṭe 'rthe vyavasthitam /
iha mānopamānayoḥ BVaky_3,14.389d / uktanyāyānuvādi tat BVaky_3,1.66b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732951 (0.045):
iṣeś ca gamisaṃsparśād Vp_3,7.84a / uktanyāyānuvādi tat Vp_3,1.66b
uktaḥ kva cid upagrahaḥ BVaky_3,12.4b / uktidvāraṃ pracakṣate BVaky_2.403d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732957 (0.004):
uktanyāyānuvādi tat Vp_3,1.66b / uktidvāraṃ pracakṣate Vp_2.403d
uccaran paratantratvād BVaky_1.63a / uccāraṇe tu vākyānām BVaky_2.458a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732962 (0.004):
uktidvāraṃ pracakṣate Vp_2.403d / uccaran paratantratvād Vp_1.63a
ucyate brāhmaṇaśruteḥ BVaky_3,14.492b / ucyate śāstravigrahe BVaky_3,14.420d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441274 (0.044):
yadi syāt tu vivakṣitaḥ BVaky_3,1.5b / yadi syād brāhmaṇaśruteḥ BVaky_3,14.491b
ucyate sat tad anyathā BVaky_3,14.307b / ucyante sādhanāśrayāḥ BVaky_3,14.532d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226568 (0.055):
tathā kriyāgatair dharmair % ucyante sādhanāśrayāḥ // BVaky_3,14.532 // / ivārthe yac ca vacanaṃ $ pūrvasūtre ca yo vidhiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161469 (0.055):
tathā kriyāgatair dharmair ucyante sādhanāśrayāḥ // BVaky_3,14.532 // / ivārthe yac ca vacanaṃ pūrvasūtre ca yo vidhiḥ /
utkṛṣṭasamavetāyāṃ BVaky_3,14.163c / uttaraṃ na virudhyate BVaky_3,7.23d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732968 (0.005):
uccāraṇe tu vākyānām Vp_2.458a / uttaraṃ na virudhyate Vp_3,7.23d / uttāna iva sauṣṭhavāt Vp_2.483b
uttāna iva sauṣṭhavāt BVaky_2.483b / utpattiḥ prasavo 'nyeṣāṃ BVaky_3,13.27a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732970 (0.016):
uttaraṃ na virudhyate Vp_3,7.23d / uttāna iva sauṣṭhavāt Vp_2.483b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219791 (0.064):
ekatām iva niścitya % laghvartham upadarśitāḥ // BVaky_3,13.26 // / utpattiḥ prasavo 'nyeṣāṃ $ nāśaḥ saṃstyānam ity api &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154694 (0.064):
ekatām iva niścitya laghvartham upadarśitāḥ // BVaky_3,13.26 // / utpattiḥ prasavo 'nyeṣāṃ nāśaḥ saṃstyānam ity api /
utpatteḥ prāg asadbhāvo BVaky_3,7.10@a / utpattau ca sthitau caiva BVaky_3,9.3a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732975 (0.030):
uttāna iva sauṣṭhavāt Vp_2.483b / utpatteḥ prāg asadbhāvo Vp_3,7.105a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215536 (0.052):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca % karmatvaṃ copajāyate // BVaky_3,7.104 // / utpatteḥ prāg asadbhāvo $ buddhyavasthānibandhanaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150442 (0.052):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca karmatvaṃ copajāyate // BVaky_3,7.104 // / utpatteḥ prāg asadbhāvo buddhyavasthānibandhanaḥ /
utpattyā samavasthitaḥ BVaky_2.277b / utprekṣate sāvayavaṃ BVaky_2.236a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732983 (0.004):
utpatteḥ prāg asadbhāvo Vp_3,7.105a / utpattyā samavasthitaḥ Vp_2.277b / utprekṣate sāvayavaṃ Vp_2.236a
utsargavākye yat tyaktam BVaky_2.348a / udakāsecanādayaḥ BVaky_3,8.9b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732986 (0.005):
utprekṣate sāvayavaṃ Vp_2.236a / utsargavākye yat tyaktam Vp_2.348a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216465 (0.031):
yathā ca bhāgāḥ pacater $ udakāsecanādayaḥ & / udakāsecanādināṃ % jñeyā bhāgās tathāpare // BVaky_3,8.9 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151371 (0.031):
yathā ca bhāgāḥ pacater udakāsecanādayaḥ / / udakāsecanādināṃ jñeyā bhāgās tathāpare // BVaky_3,8.9 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209188 (0.059):
svārthā eva pratīyante % rūpābhedād alakṣitāḥ // BVaky_2.347 // / utsargavākye yat tyaktam $ aśabdam iva śabdavat &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144096 (0.059):
svārthā eva pratīyante rūpābhedād alakṣitāḥ // BVaky_2.347 // / utsargavākye yat tyaktam aśabdam iva śabdavat /
udakāsecanādināṃ BVaky_3,8.9c / udayāstamayāvṛttyā BVaky_3,9.75a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216466 (0.044):
yathā ca bhāgāḥ pacater $ udakāsecanādayaḥ & / udakāsecanādināṃ % jñeyā bhāgās tathāpare // BVaky_3,8.9 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151372 (0.044):
yathā ca bhāgāḥ pacater udakāsecanādayaḥ / / udakāsecanādināṃ jñeyā bhāgās tathāpare // BVaky_3,8.9 //
udāhāryādibhiḥ kṛtam BVaky_2.246b / uddeśena vibhaktyarthā BVaky_3,7.164c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14732994 (0.004):
utsargavākye yat tyaktam Vp_2.348a / udāhāryādibhiḥ kṛtam Vp_2.246b / uddeśena vibhaktyarthā Vp_3,7.164c
unmīlananimīlane BVaky_3,9.56d / upakāraprabhāvitāḥ BVaky_3,6.6d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733002 (0.010):
uddeśena vibhaktyarthā Vp_3,7.164c / upakāraprabhāvitāḥ Vp_3,6.6d / upakāraḥ pratīyate Vp_3,7.13d
upakāraḥ pratīyate BVaky_3,7.13d / upakārāt sa evārthaḥ BVaky_2.440c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733007 (0.010):
uddeśena vibhaktyarthā Vp_3,7.164c / upakāraprabhāvitāḥ Vp_3,6.6d / upakāraḥ pratīyate Vp_3,7.13d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423787 (0.051):
iti tasyopakārinaḥ BVaky_3,14.144b / iti tena pratīyate BVaky_3,9.35d / iti na tv evamādiṣu BVaky_3,14.560d
upakārāt sa yatrāsti BVaky_3,3.5a / upakārāya kalpate BVaky_3,1.49d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733011 (0.004):
upakāraprabhāvitāḥ Vp_3,6.6d / upakāraḥ pratīyate Vp_3,7.13d / upakārāt sa evārthaḥ Vp_2.440c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423787 (0.054):
iti tadvacanaḥ śabdaḥ BVaky_3,14.279c / iti tasyopakārinaḥ BVaky_3,14.144b / iti tena pratīyate BVaky_3,9.35d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212643 (0.057):
atyantaparatantratvād % rūpaṃ nāsyāpadiśyate // BVaky_3,3.4 // / upakārāt sa yatrāsti $ dharmas tatrānugamyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147552 (0.057):
atyantaparatantratvād rūpaṃ nāsyāpadiśyate // BVaky_3,3.4 // / upakārāt sa yatrāsti dharmas tatrānugamyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433230 (0.062):
na kaś cid api vidyate BVaky_3,14.325d / na kaś cid upakāro 'sti BVaky_3,14.396c
upakārāya gṛhyante BVaky_3,14.453c / upakārārtham āśritaḥ BVaky_3,7.14b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733015 (0.004):
upakārāt sa yatrāsti Vp_3,3.5a / upakārāya kalpate Vp_3,1.49d
upakārās tu bhidyante BVaky_3,7.149c / upakāri guṇaḥ śeṣaḥ BVaky_3,14.336c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733018 (0.005):
upakārārtham āśritaḥ Vp_3,7.14b / upakārās tu bhidyante Vp_3,7.149c
upakāri ca saṃstyānaṃ BVaky_3,14.177a / upakāre pravartate BVaky_2.462b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733024 (0.015):
upakārās tu bhidyante Vp_3,7.149c / upakāre pravartate Vp_2.462b / upakāro na kaś ca na Vp_3,3.71b
upakāro na kaś cana BVaky_3,3.71b / upakurvat kriyāsiddhau BVaky_3,7.148c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733030 (0.004):
upakāre pravartate Vp_2.462b / upakāro na kaś ca na Vp_3,3.71b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433230 (0.052):
na kaś cid api vidyate BVaky_3,14.325d / na kaś cid upakāro 'sti BVaky_3,14.396c
upaghātapare vākye BVaky_2.312c / upacarya tu kartāram BVaky_3,3.45a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733038 (0.004):
upakurvat kriyāsiddhau Vp_3,7.148c / upaghātapare vākye Vp_2.312c
upacārasato 'rthasya BVaky_3,14.272c / upacāras tu pūrvavat BVaky_3,3.48d
upacāro hi mukhyasya BVaky_3,8.13c / upanyāsāt prasajyate BVaky_3,14.267b
upaplavo hi jñānasya BVaky_3,3.57a / upamā tu na vidyate BVaky_3,8.55d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424345 (0.009):
upamārtho na kaś cana BVaky_3,14.365b / upamārtho na vidyate BVaky_3,8.57d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733046 (0.045):
upacāras tu pūrvavat Vp_3,3.48d / upaplavo hi jñānasya Vp_3,3.57a / upamānopameyayoḥ Vp_1.64b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217053 (0.046):
tenādhyāropa eva syād % upamā tu na vidyate // BVaky_3,8.55 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151959 (0.046):
tenādhyāropa eva syād upamā tu na vidyate // BVaky_3,8.55 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217076 (0.048):
ātau tasya samāptatvād % upamārtho na vidyate // BVaky_3,8.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151982 (0.048):
ātau tasya samāptatvād upamārtho na vidyate // BVaky_3,8.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424260 (0.062):
upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.377d / upamānaṃ na vidyate BVaky_3,14.567b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420744 (0.064):
atrādhikaraṇe vādāḥ BVaky_2.116c / atrāpy artho na vidyate BVaky_3,14.442b
upamātum na śakyate BVaky_3,8.58d / upamānavidhitvāc ca BVaky_3,8.61c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424316 (0.040):
upamāneṣv anirdiṣṭaḥ BVaky_3,14.415c / upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424294 (0.051):
upamānaṃ samāpyate BVaky_3,14.449d / upamānāntaraṃ tatra BVaky_3,14.577c / upamānābhisaṃbandhād BVaky_3,14.579c
upamānavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.449a / upamānasamāsādau BVaky_3,14.38c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424296 (0.016):
upamānaṃ samāpyate BVaky_3,14.449d / upamānāntaraṃ tatra BVaky_3,14.577c / upamānābhisaṃbandhād BVaky_3,14.579c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424321 (0.031):
upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a / upamānopameyayoḥ BVaky_1.64b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424313 (0.036):
upamāneṣv anirdiṣṭaḥ BVaky_3,14.415c / upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424332 (0.047):
upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.362b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.378b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.380d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430406 (0.052):
taddharmaṇos tu tācchabdyaṃ BVaky_3,3.6a / taddharmatvavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.563c
upamānasya tatrānyaiḥ BVaky_3,14.599c / upamānasya bhedāc ca BVaky_3,14.593a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435526 (0.034):
nopajāyata ity eke BVaky_2.208c / nopamānasya saṃbhavaḥ BVaky_3,14.364d / nopamārtho 'sti kaś cana BVaky_3,14.440d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224468 (0.055):
ekatve 'tyantabhede vā, % nopamānasya saṃbhavaḥ // BVaky_3,14.364 // / jātimātravyapekṣāyām $ upamārtho na kaś cana &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159367 (0.055):
ekatve 'tyantabhede vā, nopamānasya saṃbhavaḥ // BVaky_3,14.364 // / jātimātravyapekṣāyām upamārtho na kaś cana /
upamānasya saṃbhavaḥ BVaky_3,14.444b / upamānasvaro na syāt BVaky_3,14.412c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435526 (0.034):
nopajāyata ity eke BVaky_2.208c / nopamānasya saṃbhavaḥ BVaky_3,14.364d / nopamārtho 'sti kaś cana BVaky_3,14.440d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224468 (0.055):
ekatve 'tyantabhede vā, % nopamānasya saṃbhavaḥ // BVaky_3,14.364 // / jātimātravyapekṣāyām $ upamārtho na kaś cana &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159367 (0.055):
ekatve 'tyantabhede vā, nopamānasya saṃbhavaḥ // BVaky_3,14.364 // / jātimātravyapekṣāyām upamārtho na kaś cana /
upamānaṃ tato na taiḥ BVaky_3,8.54d / upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.361d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424285 (0.041):
upamānaṃ prasiddhatvāt BVaky_3,14.374a / upamānaṃ mahīkṣitām BVaky_3,14.554d / upamānaṃ vidhīyate BVaky_3,8.56b
upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.377d / upamānaṃ na vidyate BVaky_3,14.567b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424285 (0.055):
upamānaṃ vidhīyate BVaky_3,8.56b / upamānaṃ samastānām BVaky_3,14.603a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424345 (0.059):
upamārtho na kaś cana BVaky_3,14.365b / upamārtho na vidyate BVaky_3,8.57d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424218 (0.062):
upaplavo hi jñānasya BVaky_3,3.57a / upamā tu na vidyate BVaky_3,8.55d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420744 (0.062):
atrādhikaraṇe vādāḥ BVaky_2.116c / atrāpy artho na vidyate BVaky_3,14.442b
upamānaṃ pracakṣate BVaky_3,14.383d / upamānaṃ pracakṣate BVaky_3,14.407d
upamānaṃ prasiddhatvāt BVaky_3,14.374a / upamānaṃ mahīkṣitām BVaky_3,14.554d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424254 (0.041):
upamānasvaro na syāt BVaky_3,14.412c / upamānaṃ tato na taiḥ BVaky_3,8.54d / upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.361d
upamānaṃ vidhīyate BVaky_3,8.56b / upamānaṃ samastānām BVaky_3,14.603a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424258 (0.055):
upamānasvaro na syāt BVaky_3,14.412c / upamānaṃ tato na taiḥ BVaky_3,8.54d / upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.361d
upamānaṃ samāpyate BVaky_3,14.449d / upamānāntaraṃ tatra BVaky_3,14.577c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424232 (0.048):
upamātum na śakyate BVaky_3,8.58d / upamānavidhitvāc ca BVaky_3,8.61c / upamānavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.449a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424332 (0.052):
upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.514b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.555b / upamārtho na kaś cana BVaky_3,14.365b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424316 (0.055):
upamāneṣv anirdiṣṭaḥ BVaky_3,14.415c / upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424254 (0.057):
upamānasvaro na syāt BVaky_3,14.412c / upamānaṃ tato na taiḥ BVaky_3,8.54d / upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.361d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424261 (0.057):
upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.361d / upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.377d / upamānaṃ na vidyate BVaky_3,14.567b
upamānābhisaṃbandhād BVaky_3,14.579c / upamānāvivakṣāyāṃ BVaky_3,14.557a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424233 (0.016):
upamātum na śakyate BVaky_3,8.58d / upamānavidhitvāc ca BVaky_3,8.61c / upamānavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.449a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424322 (0.043):
upamāneṣv anirdiṣṭaḥ BVaky_3,14.415c / upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424332 (0.051):
upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.362b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.378b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.380d
upamānāvivakṣāyāṃ BVaky_3,14.578c / upamāne kriyāvṛttim BVaky_3,14.503a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424233 (0.016):
upamātum na śakyate BVaky_3,8.58d / upamānavidhitvāc ca BVaky_3,8.61c / upamānavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.449a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226202 (0.045):
tathānyathā sarvathā cety % aprayoge na vidyate // BVaky_3,14.502 // / upamāne kriyāvṛttim $ upameye kriyāśrutiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161102 (0.045):
tathānyathā sarvathā cety aprayoge na vidyate // BVaky_3,14.502 // / upamāne kriyāvṛttim upameye kriyāśrutiḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424316 (0.057):
upamānopameyatve BVaky_3,14.441a / upamānopameyayoḥ BVaky_1.64b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.362b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424332 (0.061):
upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.514b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.555b / upamārtho na kaś cana BVaky_3,14.365b
upamāneṣu dṛśyate BVaky_3,14.602d / upamāneṣv anirdiṣṭaḥ BVaky_3,14.415c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424332 (0.051):
upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.380d / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.514b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424230 (0.064):
upamānavidhitvāc ca BVaky_3,8.61c / upamānavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.449a / upamānasamāsādau BVaky_3,14.38c
upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626998 (0.021):
nanu sahārthatve ka upamānopameyabhāva ityata āha upamānopameyatvaṃ
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424333 (0.024):
upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.514b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.555b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608327 (0.030):
upamānopameyatve JCand_5.12a / upamānopameyayoḥ JCand_5.58b
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakaviu.htm.txt) 12467442 (0.032):
upamānopameyatā Bh_3.45b / upamānopameyatvaṃ Bh_3.37a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424230 (0.036):
upamātum na śakyate BVaky_3,8.58d / upamānavidhitvāc ca BVaky_3,8.61c / upamānavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.449a
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486514 (0.038):
yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvastatropameyopamā / / upameyenopamānasyopamānāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486762 (0.038):
yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvas tatropameyopamā / upameyenopamānasyopamānāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150188 (0.042):
ataḥ kaverīśvarabhānudavayorupamānopameyabhāve tātparyyāt / upamānopameyabhāvaḥ kalpyate saṃvyajyate ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24084588 (0.043):
ataḥ kaverīśvarabhānudavayorupamānopameyabhāve tātparyyāt / upamānopameyabhāvaḥ kalpyate saṃvyajyate ityarthaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486746 (0.044):
anyonyameva yatra syādupamānopameyatā / / upameyopamāmāhustāṃ pakṣāntarahānigām // UKss_5.14 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424292 (0.049):
upamānāntaraṃ tatra BVaky_3,14.577c / upamānābhisaṃbandhād BVaky_3,14.579c / upamānāvivakṣāyāṃ BVaky_3,14.557a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424354 (0.051):
upameyagato bheda BVaky_3,14.602c / upameyatvam ādhikye BVaky_3,14.374c / upameyasya tatrātmā BVaky_3,14.567c
upamānopameyayoḥ BVaky_1.64b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.362b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424230 (0.031):
upamātum na śakyate BVaky_3,8.58d / upamānavidhitvāc ca BVaky_3,8.61c / upamānavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.449a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424292 (0.043):
upamānāntaraṃ tatra BVaky_3,14.577c / upamānābhisaṃbandhād BVaky_3,14.579c / upamānāvivakṣāyāṃ BVaky_3,14.557a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424354 (0.044):
upameyagato bheda BVaky_3,14.602c / upameyatvam ādhikye BVaky_3,14.374c / upameyasya tatrātmā BVaky_3,14.567c
upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.378b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.380d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424230 (0.060):
upamānavidhitvāc ca BVaky_3,8.61c / upamānavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.449a / upamānasamāsādau BVaky_3,14.38c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424292 (0.063):
upamānāntaraṃ tatra BVaky_3,14.577c / upamānābhisaṃbandhād BVaky_3,14.579c / upamānāvivakṣāyāṃ BVaky_3,14.557a
upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.514b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.555b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424310 (0.024):
upamāneṣu dṛśyate BVaky_3,14.602d / upamāneṣv anirdiṣṭaḥ BVaky_3,14.415c / upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424230 (0.047):
upamānavidhitvāc ca BVaky_3,8.61c / upamānavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.449a / upamānasamāsādau BVaky_3,14.38c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424292 (0.051):
upamānaṃ samāpyate BVaky_3,14.449d / upamānāntaraṃ tatra BVaky_3,14.577c / upamānābhisaṃbandhād BVaky_3,14.579c
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13381016 (0.063):
sādharmyamupamā bhede ... / upamānopameyayoreva na tu kāryakāraṇādikayoḥ sādharmyaṃ bhavatīti tayoreva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084293 (0.063):
sādharmyamupamā bhede / upamānopameyayoreva na tu kāryakāraṇādikayoḥ sādharmyaṃ bhavatīti tayoreva
upamārtho na kaś cana BVaky_3,14.365b / upamārtho na vidyate BVaky_3,8.57d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424219 (0.009):
upaplavo hi jñānasya BVaky_3,3.57a / upamā tu na vidyate BVaky_3,8.55d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217077 (0.009):
ātau tasya samāptatvād % upamārtho na vidyate // BVaky_3,8.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151983 (0.009):
ātau tasya samāptatvād upamārtho na vidyate // BVaky_3,8.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25225436 (0.038):
śayitavyādibhis teṣu % nopamārtho 'sti kaś cana // BVaky_3,14.440 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26160336 (0.038):
śayitavyādibhis teṣu nopamārtho 'sti kaś cana // BVaky_3,14.440 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424310 (0.044):
upamāneṣv anirdiṣṭaḥ BVaky_3,14.415c / upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486514 (0.045):
yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvastatropameyopamā / / upameyenopamānasyopamānāt /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486762 (0.045):
yatrobhayorupamānopameyayoḥ parasparamupamānopameyabhāvas tatropameyopamā / upameyenopamānasyopamānāt /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13381016 (0.045):
sādharmyamupamā bhede ... / upamānopameyayoreva na tu kāryakāraṇādikayoḥ sādharmyaṃ bhavatīti tayoreva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084293 (0.045):
sādharmyamupamā bhede / upamānopameyayoreva na tu kāryakāraṇādikayoḥ sādharmyaṃ bhavatīti tayoreva
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217053 (0.047):
tenādhyāropa eva syād % upamā tu na vidyate // BVaky_3,8.55 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151959 (0.047):
tenādhyāropa eva syād upamā tu na vidyate // BVaky_3,8.55 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420744 (0.049):
atrādhikaraṇe vādāḥ BVaky_2.116c / atrāpy artho na vidyate BVaky_3,14.442b
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235630 (0.051):
dvayorupamānopameyayorityarthaḥ / / tenopameyopamālaṅkāra ityarthaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23085000 (0.052):
itaropamānavyavacchedaparā, upameyenopamā, iti, upameyopamā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084991 (0.053):
viparyāsa upameyopamā tayoḥ //91// / tayoḥ, upamānopameyayoḥ / / parivṛttiḥ, arthāt vākyadvaye /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435532 (0.054):
nopamānasya saṃbhavaḥ BVaky_3,14.364d / nopamārtho 'sti kaś cana BVaky_3,14.440d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424260 (0.059):
upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.377d / upamānaṃ na vidyate BVaky_3,14.567b
upamārtho na vidyate BVaky_3,14.395b / upameyagato bheda BVaky_3,14.602c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217077 (0.008):
ātau tasya samāptatvād % upamārtho na vidyate // BVaky_3,8.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151983 (0.008):
ātau tasya samāptatvād upamārtho na vidyate // BVaky_3,8.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424219 (0.009):
upaplavo hi jñānasya BVaky_3,3.57a / upamā tu na vidyate BVaky_3,8.55d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217053 (0.022):
tenādhyāropa eva syād % upamā tu na vidyate // BVaky_3,8.55 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151959 (0.022):
tenādhyāropa eva syād upamā tu na vidyate // BVaky_3,8.55 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420746 (0.049):
atrādhikaraṇe vādāḥ BVaky_2.116c / atrāpy artho na vidyate BVaky_3,14.442b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424260 (0.059):
upamānaṃ tad ucyate BVaky_3,14.377d / upamānaṃ na vidyate BVaky_3,14.567b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424315 (0.060):
upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
upameyatvam ādhikye BVaky_3,14.374c / upameyasya tatrātmā BVaky_3,14.567c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424316 (0.044):
upamāneṣv anirdiṣṭaḥ BVaky_3,14.415c / upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424332 (0.062):
upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.514b / upamānopameyayoḥ BVaky_3,14.555b / upamārtho na kaś cana BVaky_3,14.365b
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 920269 (0.063):
pratyekaṃ syānmilitvāṣṭacatvāriṃśadvidhaḥ punaḥ / / upameyasyopamānādādhikye heturupameyagatamutkarṣakāraṇamupamānagataṃ
upameyasya bhinnatvād BVaky_3,14.385c / upameyaṃ tu yad vācyaṃ BVaky_3,14.425a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25225232 (0.023):
pṛthag dvayoḥ śruto 'py eṣa % neṣṭasvārthasya vācakaḥ // BVaky_3,14.424 // / upameyaṃ tu yad vācyaṃ $ tasya cet pratipādane &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26160132 (0.023):
pṛthag dvayoḥ śruto 'py eṣa neṣṭasvārthasya vācakaḥ // BVaky_3,14.424 // / upameyaṃ tu yad vācyaṃ tasya cet pratipādane /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424316 (0.054):
upamānopameyatvaṃ BVaky_3,14.439c / upamānopameyatve BVaky_3,14.441a
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620710 (0.064):
sā pūrṇā yadi sāmānya-dharma aupamya-vāci ca / / upamānaṃ copameyaṃ bhaved vācyam iyaṃ punaḥ // VisSd_10.15 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433628 (0.064):
na tad ekaṃ na tat pṛthak BVaky_3,2.12b / na tad vācyaṃ pratīyate BVaky_3,3.21b / na tadvyaktigatān bhedāñ BVaky_2.122c
upameyaṃ samāsena BVaky_3,14.409c / upameyātmani śyāmo BVaky_3,14.415a
upameye kriyāśrutiḥ BVaky_3,14.503b / upameye cha iṣyate BVaky_3,14.615d
upameye na gamyate BVaky_3,14.601d / upameyena saṃbandhāt BVaky_3,14.546a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25227419 (0.056):
saṃbandhinām ato bheda % upameye na gamyate // BVaky_3,14.601 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448861 (0.059):
saṃbandhitvena gamyate BVaky_2.163d / saṃbandhitvena gamyate BVaky_2.439d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448946 (0.059):
saṃbandho 'rthena tadvatām BVaky_2.399d / saṃbandho 'stīti gamyate BVaky_3,3.37d / saṃbandho 'sya na bādhyate BVaky_2.78b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431690 (0.061):
te nimittādibhedena BVaky_3,7.89c / tenety asmāt pratīyate BVaky_3,14.462b / tenety asya hi saṃbandhaḥ BVaky_3,14.463c / tenaivārthena tadvati BVaky_2.400b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26162320 (0.061):
saṃbandhinām ato bheda upameye na gamyate // BVaky_3,14.601 //
upameye 'numiyate BVaky_3,14.384d / upameyeṣu bhinneṣu BVaky_3,14.595a
upameye sthito dharmaḥ BVaky_3,14.384a / upayāti prakāśavat BVaky_1.97d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733052 (0.004):
upamānopameyayoḥ Vp_1.64b / upayāti prakāśavat Vp_1.97d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25203822 (0.037):
upalabdhau nimittatvam % upayāti prakāśavat // BVaky_1.97 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26138731 (0.037):
upalabdhau nimittatvam upayāti prakāśavat // BVaky_1.97 //
upayānti nimittatām BVaky_3,1.31d / upayānti punaḥ punaḥ BVaky_3,1.26d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733057 (0.004):
upayāti prakāśavat Vp_1.97d / upayānti nimittatām Vp_3,1.31d
upayukte nimittānāṃ BVaky_3,9.108a / upariṣṭāt purastād vā BVaky_2.193a
upalakṣaṇamātrārthā BVaky_3,14.424a / upalabdhe ca jāyate BVaky_3,1.108d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733067 (0.013):
upariṣṭāt purastād vā Vp_2.193a / upalabdhe ca jāyate Vp_3,1.108d / upalabdhau nimittatvam Vp_1.97c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25225217 (0.061):
śastrī yatheyam śyāmeti % tāvad eva pratīyate // BVaky_3,14.423 // / upalakṣaṇamātrārthā $ guṇasyāsya yadi śrutiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26160116 (0.061):
śastrī yatheyam śyāmeti tāvad eva pratīyate // BVaky_3,14.423 // / upalakṣaṇamātrārthā guṇasyāsya yadi śrutiḥ /
upalabdhau nimittatvam BVaky_1.97c / upaśleṣam ivārthānāṃ BVaky_2.145a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733074 (0.004):
upariṣṭāt purastād vā Vp_2.193a / upalabdhe ca jāyate Vp_3,1.108d / upalabdhau nimittatvam Vp_1.97c
upaśleṣasya cābhedas BVaky_3,7.149a / upasargād vatau siddhā BVaky_3,14.580c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733074 (0.010):
upalabdhau nimittatvam Vp_1.97c / upaśleṣam ivārthānāṃ Vp_2.145a / upaśleṣasya cābhedas Vp_3,7.149a
upasargeṇa saṃbandhe BVaky_2.187c / upāttaviṣayaṃ tathā BVaky_3,7.136b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733084 (0.012):
upaśleṣasya cābhedas Vp_3,7.149a / upasargeṇa saṃbandhe Vp_2.187c / upāttaviṣayaṃ tathā Vp_3,7.136b
upāttasya kutas tyāgo BVaky_2.15c / upāttaṃ ca prakṛtyartho BVaky_3,14.164a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733085 (0.003):
upasargeṇa saṃbandhe Vp_2.187c / upāttaviṣayaṃ tathā Vp_3,7.136b / upāttasya kutas tyāgo Vp_2.15c
upāttāpekṣitāpāyaḥ BVaky_3,7.147c / upāttā bahavo 'py arthā BVaky_2.240a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733094 (0.003):
upāttasya kutas tyāgo Vp_2.15c / upāttāpekṣitāpāyaḥ Vp_3,7.147c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216095 (0.061):
upāttāpekṣitāpāyaḥ % so 'budhapratipattaye // BVaky_3,7.147 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151001 (0.061):
upāttāpekṣitāpāyaḥ so 'budhapratipattaye // BVaky_3,7.147 //
upādānam anarthakam BVaky_3,1.63d / upādānam anarthakam BVaky_3,14.206d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733095 (0.014):
upāttā bahavo 'py arthā Vp_2.240a / upādānam anarthakam Vp_3,1.63d
upādānam anarthakam BVaky_3,14.310d / upādānavikalpāś ca BVaky_3,13.3a
upādānaṃ prayogeṣu BVaky_3,14.469c / upādāya nirādayaḥ BVaky_3,14.257b
upādāya prakalpate BVaky_3,9.68b / upādāyāpi ye heyās BVaky_2.38a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733101 (0.004):
upādānam anarthakam Vp_3,1.63d / upādāyāpi ye heyās Vp_2.38a / upādhitvāya kalpate Vp_3,6.5d
upādhitvāya kalpate BVaky_3,6.5d / upādhibhūtām āśritya BVaky_3,14.1.26c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733103 (0.003):
upādāyāpi ye heyās Vp_2.38a / upādhitvāya kalpate Vp_3,6.5d
upādhibhūtā yā saṃkhyā BVaky_3,14.125a / upādhibhedād artheṣu BVaky_3,13.24a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221461 (0.040):
yuṣmatpitā tvatpiteti % tathādeśau vyavasthitau // BVaky_3,14.124 // / upādhibhūtā yā saṃkhyā $ prakṛtau samavasthitā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156362 (0.040):
yuṣmatpitā tvatpiteti tathādeśau vyavasthitau // BVaky_3,14.124 // / upādhibhūtā yā saṃkhyā prakṛtau samavasthitā /
upādhī kartṛkarmanoḥ BVaky_3,10.1b / upādheḥ kasya cid vākye BVaky_3,14.465a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425487 (0.060):
kartṛdharmavivakṣāyāṃ BVaky_3,7.103c / kartṛbhedāt tadartheṣu BVaky_3,9.31a
upāyamātraṃ nānātvaṃ BVaky_3,14.97a / upāyas tatra saṃsargaḥ BVaky_2.474c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733109 (0.012):
upādhitvāya kalpate Vp_3,6.5d / upāyas tatra saṃsargaḥ Vp_2.474c / upāyas tulyarūpatā Vp_2.466b
upāyas tulyarūpatā BVaky_2.466b / upāyaḥ pratipattaye BVaky_1.90b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733117 (0.003):
upādhitvāya kalpate Vp_3,6.5d / upāyas tatra saṃsargaḥ Vp_2.474c / upāyas tulyarūpatā Vp_2.466b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436978 (0.059):
pratipatter upāyeṣu BVaky_3,14.354c / pratipatter upāyo 'sau BVaky_2.414c / pratipattau tu bhinnānām BVaky_2.458c
upāyāc chrutisaṃhāre BVaky_2.108a / upāyād avagamyate BVaky_2.335d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733124 (0.002):
upāyas tulyarūpatā Vp_2.466b / upāyaḥ pratipattaye Vp_1.90b / upāyāc chrutisaṃhāre Vp_2.108a
upāyānāṃ ca niyamo BVaky_2.38c / upāyān pratipattīnāṃ BVaky_3,14.77c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733126 (0.011):
upāyāc chrutisaṃhāre Vp_2.108a / upāyād avagamyate Vp_2.335d / upāyānāṃ ca niyamo Vp_2.38c
upāyāḥ pratipattaye BVaky_3,9.67d / upāyāḥ pratipattaye BVaky_3,13.26b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733126 (0.064):
upāyād avagamyate Vp_2.335d / upāyānāṃ ca niyamo Vp_2.38c / upāyāḥ śikṣamāṇānāṃ Vp_2.238a
upāyāḥ śikṣamāṇānāṃ BVaky_2.238a / upāye tattvadarśitvād BVaky_3,14.53c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733126 (0.064):
upāyād avagamyate Vp_2.335d / upāyānāṃ ca niyamo Vp_2.38c / upāyāḥ śikṣamāṇānāṃ Vp_2.238a
upāṃśu yam adhīyate BVaky_2.19b / ubhayapratipādanam BVaky_3,14.421d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733131 (0.048):
upāyāḥ śikṣamāṇānāṃ Vp_2.238a / upāṃśu yam adhīyate Vp_2.19b
ubhayas tatra tulyārtho BVaky_3,14.118a / ubhayastham apekṣate BVaky_3,14.513d
ubhayaṃ tan na vidyate BVaky_3,14.436d / ubhayeṣām avicchedād BVaky_1.183a
ubhayor api vartate BVaky_3,14.365d / ubhaśabde na tat tathā BVaky_3,14.117d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221360 (0.037):
dvitvopasarjane saṅghe $ dviśabdas tatra vartate & / so 'yam ity abhisaṃbandhād % ubhaśabde na tat tathā // BVaky_3,14.117 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156261 (0.037):
dvitvopasarjane saṅghe dviśabdas tatra vartate / / so 'yam ity abhisaṃbandhād ubhaśabde na tat tathā // BVaky_3,14.117 //
ubhāv apy adhruvau meṣau BVaky_3,7.140a / ubhe iti tataḥ svārthe BVaky_3,14.119c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430215 (0.007):
tadarthenānugamyate BVaky_3,8.19d / tadarthe 'pi na tiṣṭhatau BVaky_3,14.277d
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733956 (0.048):
nātmārthe pācayedanna nātmārthe pācayetpaśūn /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733138 (0.050):
ubhayeṣām avicchedād Vp_1.183a / ubhāv apy adhruvau meṣau Vp_3,7.140a
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5403119 (0.055):
(P_5,3.45) KA_II.411.2 3 Ro_IV.194 195 dhamuñantāt svārthe ḍadarśanam / . dhamuñantāt svārthe ḍaḥ dṛśyate saḥ ca vidheyaḥ . pathi dvaidhāni .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5404550 (0.055):
yat prātipadikam vartate tasmāt rūpap bhavati . kasmin arthe . svārthe iti
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215990 (0.061):
āviṣṭaṃ yad apāyena % tasyādhrauvyaṃ pracakṣate // BVaky_3,7.139 // / ubhāv apy adhruvau meṣau $ yady apy ubhayakarmaje &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150896 (0.061):
āviṣṭaṃ yad apāyena tasyādhrauvyaṃ pracakṣate // BVaky_3,7.139 // / ubhāv apy adhruvau meṣau yady apy ubhayakarmaje /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5406585 (0.062):
svārthe kanvacanam . tadantāt ca svārthe kan vaktavyaḥ . bhinnatarakam .
umbhyarthe vartamānasya BVaky_3,12.14a / uṣṭrāvayavatulyeṣu BVaky_3,14.531a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430216 (0.038):
tadarthenānugamyate BVaky_3,8.19d / tadarthe 'pi na tiṣṭhatau BVaky_3,14.277d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226545 (0.056):
madhurāmātṛśabdābhyām % abhedenābhidhīyate // BVaky_3,14.530 // / uṣṭrāvayavatulyeṣu $ mukheṣūṣṭraśrutir yathā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161446 (0.056):
madhurāmātṛśabdābhyām abhedenābhidhīyate // BVaky_3,14.530 // / uṣṭrāvayavatulyeṣu mukheṣūṣṭraśrutir yathā /
ū ity abhedam āśritya BVaky_2.99a / ū ity etad abhinnaṃ ca BVaky_2.101a / ūhas tathopamānānām BVaky_3,14.591c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733143 (0.012):
ubhāv apy adhruvau meṣau Vp_3,7.140a / ū ity abhedam āśritya Vp_2.99a / ū ity etad abhinnaṃ ca Vp_2.101a
ūho 'smin viṣaye nyāyyaḥ BVaky_2.78a / ṛco vā gītimātraṃ vā BVaky_2.107a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733152 (0.003):
ū ity abhedam āśritya Vp_2.99a / ū ity etad abhinnaṃ ca Vp_2.101a / ūho 'smin viṣaye nyāyyaḥ Vp_2.78a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205863 (0.052):
idam āvṛttibhedābhyām % atra bādhasamuccayau // BVaky_2.77 // / ūho 'smin viṣaye nyāyyaḥ $ saṃbandho 'sya na bādhyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140772 (0.052):
idam āvṛttibhedābhyām atra bādhasamuccayau // BVaky_2.77 // / ūho 'smin viṣaye nyāyyaḥ saṃbandho 'sya na bādhyate /
ṛjv ity evam yato 'nyena BVaky_3,6.2c / ṛjv etad asyety etac ca BVaky_3,6.22c / ṛtudhāmā nirūpyate BVaky_3,9.45d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733156 (0.014):
ṛco vā gītimātraṃ vā Vp_2.107a / ṛjv ity evaṃ yato 'nyena Vp_3,6.2c
ṛte kriyāyā grahaṇāt BVaky_3,14.539c / ṛte dehān na kalpate BVaky_2.423d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733160 (0.018):
ṛjv etad asyety etac ca Vp_3,6.22c / ṛte dehān na kalpate Vp_2.423d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210152 (0.058):
indriyāṇāṃ yathā kāryam % ṛte dehān na kalpate // BVaky_2.423 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145060 (0.058):
indriyāṇāṃ yathā kāryam ṛte dehān na kalpate // BVaky_2.423 //
ṛtvādyākhyopajāyate BVaky_3,9.32d / ṛṣīṇām api yaj jñānaṃ BVaky_1.30c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733167 (0.004):
ṛte dehān na kalpate Vp_2.423d / ṛṣīṇām api yaj jñānaṃ Vp_1.30c / ṛṣīṇāṃ darśanaṃ yac ca Vp_2.139a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217565 (0.050):
kriyābhedāt tathaikasminn % ṛtvādyākhyopajāyate // BVaky_3,9.32 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152471 (0.050):
kriyābhedāt tathaikasminn ṛtvādyākhyopajāyate // BVaky_3,9.32 //
ṛṣīṇāṃ darśanaṃ yac ca BVaky_2.139a / ṛṣyādau prāptasaṃskāro BVaky_2.284a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733176 (0.005):
ṛṣīṇām api yaj jñānaṃ Vp_1.30c / ṛṣīṇāṃ darśanaṃ yac ca Vp_2.139a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208396 (0.006):
hariścandrādiṣu suṭo % bhāvābhāvau vyavasthitau // BVaky_2.283 // / ṛṣyādau prāptasaṃskāro $ yaḥ śabdo 'nyena yujyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143304 (0.006):
hariścandrādiṣu suṭo bhāvābhāvau vyavasthitau // BVaky_2.283 // / ṛṣyādau prāptasaṃskāro yaḥ śabdo 'nyena yujyate /
ekajātivyapekṣāyāṃ BVaky_3,14.390a / ekajātisamanvayāt BVaky_2.409d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733179 (0.018):
ṛṣyādau prāptasaṃskāro Vp_2.284a / ekajātisamanvayāt Vp_2.409d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428726 (0.058):
jātim anye kriyām āhur BVaky_3,8.21a / jātimātravyapekṣāyām BVaky_3,14.365a / jātimātre vivakṣite BVaky_3,14.369b
ekajñānāvṛte yathā BVaky_2.90b / ekatām iva niścitya BVaky_3,13.26c
ekatiṅ yasya vākyaṃ tu BVaky_2.448a / ekatrāpi niyujyate BVaky_2.477d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733192 (0.006):
ekajñānādṛte yathā Vp_2.90b / ekatiṅ yasya vākyaṃ tu Vp_2.448a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210456 (0.053):
tiṅā tiṅbhyo nighātasya % paryudāsas tathārthavān // BVaky_2.447 // / ekatiṅ yasya vākyaṃ tu $ śāstre niyatalakṣaṇam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145364 (0.053):
tiṅā tiṅbhyo nighātasya paryudāsas tathārthavān // BVaky_2.447 // / ekatiṅ yasya vākyaṃ tu śāstre niyatalakṣaṇam /
ekatvaparikalpanā BVaky_3,7.57d / ekatvam anatikrāntā BVaky_1.137a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733199 (0.004):
ekatiṅ yasya vākyaṃ tu Vp_2.448a / ekatrāpi niyujyate Vp_2.477d / ekatvaparikalpanā Vp_3,7.57d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214920 (0.015):
bhede 'pi tulyarūpatvād % ekatvaparikalpanā // BVaky_3,7.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149828 (0.015):
bhede 'pi tulyarūpatvād ekatvaparikalpanā // BVaky_3,7.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383397 (0.062):
bhede 'pi tulyarūpatvād % ekatvaparikalpanā // 3.7.57 // / ekadeśe samūhe ca $ vyāpārāṇāṃ pacādayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17664068 (0.062):
bhede 'pi tulyarūpatvād ekatvaparikalpanā // 3.7.57 // / ekadeśe samūhe ca vyāpārāṇāṃ pacādayaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424735 (0.063):
ekatvād akramātmakaḥ BVaky_3,8.19b / ekatvād ekaśabdatvaṃ BVaky_3,14.317c
ekatvam āsāṃ śaktīnāṃ BVaky_3,6.24a / ekatvam iva tā vyaktīr BVaky_3,9.18c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733202 (0.006):
ekatvam anatikrāntā Vp_1.137a / ekatvam āsāṃ śaktīnāṃ Vp_3,6.24a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445539 (0.057):
śaktīnām upakāriṇīm BVaky_3,3.10b / śaktīnāṃ saṃprayogasya BVaky_3,9.9c / śaktīr ekādhikaraṇe BVaky_3,7.33c
ekatvam eka ity atra BVaky_3,11.31a / ekatvayogam āsādya BVaky_3,14.286a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223472 (0.008):
dvitvādiṣu tathaikatvaṃ % nañyogād upacaryate // BVaky_3,14.285 // / ekatvayogam āsādya $ sa dharmaḥ pratiṣidhyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158371 (0.008):
dvitvādiṣu tathaikatvaṃ nañyogād upacaryate // BVaky_3,14.285 // / ekatvayogam āsādya sa dharmaḥ pratiṣidhyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441004 (0.030):
yathendriyaṃ saṃnipatad BVaky_2.134a / yathaika eva sarvārtha BVaky_2.7a / yathaikadeśakaraṇāt BVaky_3,14.266a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425023 (0.032):
ekā prakhyopajāyate BVaky_3,14.29b / ekābhidhāna eko 'rtho BVaky_3,8.45a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425118 (0.056):
eko nimittaṃ śabdānām BVaky_1.44c / eko 'pi guṇabhedena BVaky_3,11.18a / eko 'py anekavartmeva BVaky_1.5c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219088 (0.061):
syātām asati tasmimś ca % prakṛtyartho na kalpyate // BVaky_3,11.30 // / ekatvam eka ity atra $ śuddhadravyaviśeṣaṇam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153991 (0.061):
syātām asati tasmimś ca prakṛtyartho na kalpyate // BVaky_3,11.30 // / ekatvam eka ity atra śuddhadravyaviśeṣaṇam /
ekatvasamudāyo vā BVaky_3,11.17a / ekatvasyāvyatikramam BVaky_3,1.65b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733207 (0.017):
ekatvam āsāṃ śaktīnāṃ Vp_3,6.24a / ekatvasyāvyatikramam Vp_3,1.65b
ekatvaṃ copagacchati BVaky_3,14.15b / ekatvaṃ tu sarūpatvāc BVaky_2.257a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208039 (0.0):
arthamātraṃ viparyastaṃ % svarūpe tu śrutiḥ sthitā // BVaky_2.256 // / ekatvaṃ tu sarūpatvāc $ chabdayor gauṇamukhyayoḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26142947 (0.0):
arthamātraṃ viparyastaṃ svarūpe tu śrutiḥ sthitā // BVaky_2.256 // / ekatvaṃ tu sarūpatvāc chabdayor gauṇamukhyayoḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733213 (0.009):
ekatvasyāvyatikramam Vp_3,1.65b / ekatvaṃ tu sarūpatvāc Vp_2.257a
ekatvaṃ na nivartate BVaky_1.72b / ekatvaṃ vā bahutvaṃ vā BVaky_3,1.52a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208039 (0.001):
arthamātraṃ viparyastaṃ % svarūpe tu śrutiḥ sthitā // BVaky_2.256 // / ekatvaṃ tu sarūpatvāc $ chabdayor gauṇamukhyayoḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26142947 (0.001):
arthamātraṃ viparyastaṃ svarūpe tu śrutiḥ sthitā // BVaky_2.256 // / ekatvaṃ tu sarūpatvāc chabdayor gauṇamukhyayoḥ /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733219 (0.008):
ekatvasyāvyatikramam Vp_3,1.65b / ekatvaṃ tu sarūpatvāc Vp_2.257a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448395 (0.047):
saṃkhyātmā sa tathāvidhaḥ BVaky_3,14.102b / saṃkhyātvaṃ na nivartate BVaky_3,14.231b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211632 (0.050):
ataḥ sarvasya nirdeśe % saṃkhyā syād avivakṣitā // BVaky_3,1.51 // / ekatvaṃ vā bahutvaṃ vā $ keṣāṃ cid avivakṣitam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146540 (0.050):
ataḥ sarvasya nirdeśe saṃkhyā syād avivakṣitā // BVaky_3,1.51 // / ekatvaṃ vā bahutvaṃ vā keṣāṃ cid avivakṣitam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433311 (0.052):
na grāhyaṃ syāt tathā sthitam BVaky_3,14.91d / na ca kiṃ cin nivartate BVaky_3,9.61d / na ca gaurakharādiṣu BVaky_3,14.40d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424762 (0.058):
ekatve 'tyantabhede vā, BVaky_3,14.364c / ekatve dvitvam ity evaṃ BVaky_3,11.17c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426293 (0.059):
kṛtā ca na nivartate BVaky_2.354d / kṛtārthatvān nivartate BVaky_3,8.18b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436350 (0.062):
punaś ca pratisaṃhāre BVaky_3,14.89c / punaś cāpy ekaśabdatvaṃ BVaky_3,14.359c
ekatvaṃ saṅghasaṅghinoḥ BVaky_3,14.394b / ekatvād akramātmakaḥ BVaky_3,8.19b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224838 (0.041):
atyantabhede nānātvaṃ % yatra tattvaṃ na vidyate // BVaky_3,14.393 // / abhedasya vivakṣāyām $ ekatvaṃ saṅghasaṅghinoḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159737 (0.041):
atyantabhede nānātvaṃ yatra tattvaṃ na vidyate // BVaky_3,14.393 // / abhedasya vivakṣāyām ekatvaṃ saṅghasaṅghinoḥ /
ekatvād ekaśabdatvaṃ BVaky_3,14.317c / ekatvābhyāṃ samutpannam BVaky_3,11.16c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218895 (0.027):
ekatvābhyāṃ samutpannam % evaṃ vā tat pratīyate // BVaky_3,11.16 // / ekatvasamudāyo vā $ sāpekṣe vā pṛthak pṛthak &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153799 (0.027):
ekatvābhyāṃ samutpannam evaṃ vā tat pratīyate // BVaky_3,11.16 // / ekatvasamudāyo vā sāpekṣe vā pṛthak pṛthak /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430344 (0.031):
tad upeyāt kathaṃ cana BVaky_2.460d / tad ekatvaṃ vivakṣitam BVaky_3,1.56b / tad ekatvān na bhidyate BVaky_3,7.40b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436350 (0.036):
punaś ca pratisaṃhāre BVaky_3,14.89c / punaś cāpy ekaśabdatvaṃ BVaky_3,14.359c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14736204 (0.038):
tad upeyāt kathaṃ ca na Vp_2.460d / tad ekatvaṃ vivakṣitam Vp_3,1.56b / tad ekatvān na bhidyate Vp_3,7.40b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450378 (0.055):
so 'yam ity abhisaṃbandho BVaky_2.40a / so 'yam ekatvanānātve BVaky_3,14.368a / so 'rtho bhinneṣu vartate BVaky_2.396b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425006 (0.055):
ekādaśābhir ākārair BVaky_3,9.37c / ekādiśabdavācyāyāḥ BVaky_3,1.54a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224062 (0.059):
ākṛter dravyapakṣena % tadā bhedo na vidyate // BVaky_3,14.332 // / abhede tv ekaśabdatvāc $ chāstrāc ca vacane sati &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421939 (0.059):
abhedād abhidheyasya BVaky_2.227a / abhede tv ekaśabdatvāc BVaky_3,14.333a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158961 (0.059):
ākṛter dravyapakṣena tadā bhedo na vidyate // BVaky_3,14.332 // / abhede tv ekaśabdatvāc chāstrāc ca vacane sati /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430640 (0.061):
tadvyāpāraviveke 'pi BVaky_3,7.55a / tantrāt tathaikaśabdatve BVaky_2.103c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437814 (0.063):
pravṛttīr viśvagāśrayāḥ BVaky_3,14.324d / pravṛtter ekarūpatvaṃ BVaky_3,13.17a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424674 (0.063):
ekatrāpi niyujyate BVaky_2.477d / ekatvaparikalpanā BVaky_3,7.57d / ekatvam anatikrāntā BVaky_1.137a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424932 (0.064):
ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a / ekasyāpi ca śabdasya BVaky_2.137a
ekatvāvṛttibhāvābhyāṃ BVaky_3,8.42a / ekatvināṃ dvaitināṃ ca BVaky_1.8c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733225 (0.025):
ekatvaṃ vā bahutvaṃ vā Vp_3,1.52a / ekatvināṃ dvaitināṃ ca Vp_1.8c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218894 (0.052):
ekatvābhyāṃ samutpannam % evaṃ vā tat pratīyate // BVaky_3,11.16 // / ekatvasamudāyo vā $ sāpekṣe vā pṛthak pṛthak &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153798 (0.052):
ekatvābhyāṃ samutpannam evaṃ vā tat pratīyate // BVaky_3,11.16 // / ekatvasamudāyo vā sāpekṣe vā pṛthak pṛthak /
ekatve tulyarūpatvāc BVaky_3,14.341a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224175 (0.0):
ākhyāteṣv ekaśabdāyā % jāter dravyaṃ tathocyate // BVaky_3,14.340 // / ekatve tulyarūpatvāc $ chabdānāṃ pratipādane &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159075 (0.0):
ākhyāteṣv ekaśabdāyā jāter dravyaṃ tathocyate // BVaky_3,14.340 // / ekatve tulyarūpatvāc chabdānāṃ pratipādane /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440033 (0.045):
bhede 'pi tulyarūpatvāc BVaky_3,14.392a / bhede 'pi tulyarūpatvād BVaky_3,7.57c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214916 (0.060):
bhede 'pi tulyarūpatvād % ekatvaparikalpanā // BVaky_3,7.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149824 (0.060):
bhede 'pi tulyarūpatvād ekatvaparikalpanā // BVaky_3,7.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383395 (0.060):
bhede 'pi tulyarūpatvād % ekatvaparikalpanā // 3.7.57 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17664066 (0.060):
bhede 'pi tulyarūpatvād ekatvaparikalpanā // 3.7.57 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733222 (0.063):
ekatvaṃ vā bahutvaṃ vā Vp_3,1.52a / ekatvināṃ dvaitināṃ ca Vp_1.8c
ekatve 'tyantabhede vā, BVaky_3,14.364c / ekatve dvitvam ity evaṃ BVaky_3,11.17c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431747 (0.033):
teṣām atyantanānātvaṃ BVaky_2.409a / teṣām atyantabhede 'pi BVaky_1.91c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224465 (0.052):
guṇayor niyato bhedo $ guṇajātes tathaikatā & / ekatve 'tyantabhede vā, % nopamānasya saṃbhavaḥ // BVaky_3,14.364 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159364 (0.052):
guṇayor niyato bhedo guṇajātes tathaikatā / / ekatve 'tyantabhede vā, nopamānasya saṃbhavaḥ // BVaky_3,14.364 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14736929 (0.056):
teṣām atyantanānātvaṃ Vp_2.409a / teṣām atyantabhede 'pi Vp_1.91c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424721 (0.058):
ekatvaṃ na nivartate BVaky_1.72b / ekatvaṃ vā bahutvaṃ vā BVaky_3,1.52a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420661 (0.060):
atyantabhede tattvasya BVaky_2.21c / atyantabhede nānātvaṃ BVaky_3,14.393c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22432497 (0.060):
dravyabhedasamanvayāt BVaky_3,14.339d / dravyabhede 'pi caikatvāt BVaky_3,14.318c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22432853 (0.063):
dvitvādiyonir ekatvaṃ BVaky_3,11.15a / dvitvādiṣu tathaikatvaṃ BVaky_3,14.285c
ekatvenopavarṇyate BVaky_3,14.354b / ekatve 'pi kriyākhyāte BVaky_3,12.16a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219317 (0.040):
pūrvavadgrahaṇaṃ prāpte % svaritaṃ samupasthitam // BVaky_3,12.15 // / ekatve 'pi kriyākhyāte $ sādhanāśrayasaṃkhyayā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154220 (0.040):
pūrvavadgrahaṇaṃ prāpte svaritaṃ samupasthitam // BVaky_3,12.15 // / ekatve 'pi kriyākhyāte sādhanāśrayasaṃkhyayā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430343 (0.060):
tad upeyāt kathaṃ cana BVaky_2.460d / tad ekatvaṃ vivakṣitam BVaky_3,1.56b / tad ekatvān na bhidyate BVaky_3,7.40b
ekatve buddhisahite BVaky_3,11.16a / ekadeśasarūpās tu BVaky_2.361a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733231 (0.006):
ekatvināṃ dvaitināṃ ca Vp_1.8c / ekadeśasarūpās tu Vp_2.361a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218885 (0.034):
vinā tena na saṃkhyānām % anyāsām asti saṃbhavaḥ // BVaky_3,11.15 // / ekatve buddhisahite $ nimittaṃ dvitvajanmani &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153789 (0.034):
vinā tena na saṃkhyānām anyāsām asti saṃbhavaḥ // BVaky_3,11.15 // / ekatve buddhisahite nimittaṃ dvitvajanmani /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435444 (0.046):
naikatvaṃ vyavatiṣṭheta BVaky_3,6.28a / naikadeśasarūpebhyas BVaky_2.358c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209366 (0.047):
kathaṃ pratīyamānaḥ syāc % chabdo 'rthasyābhidhāyakaḥ // BVaky_2.360 // / ekadeśasarūpās tu $ tais tair bhedaiḥ samanvitāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144274 (0.047):
kathaṃ pratīyamānaḥ syāc chabdo 'rthasyābhidhāyakaḥ // BVaky_2.360 // / ekadeśasarūpās tu tais tair bhedaiḥ samanvitāḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219317 (0.060):
pūrvavadgrahaṇaṃ prāpte % svaritaṃ samupasthitam // BVaky_3,12.15 // / ekatve 'pi kriyākhyāte $ sādhanāśrayasaṃkhyayā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154220 (0.060):
pūrvavadgrahaṇaṃ prāpte svaritaṃ samupasthitam // BVaky_3,12.15 // / ekatve 'pi kriyākhyāte sādhanāśrayasaṃkhyayā /
ekadeśāt tu saṃghāte BVaky_2.359a / ekadeśāt smṛtir bhinne BVaky_2.360a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209352 (0.0):
smṛtes tu viṣayāc chabdāt % saṃghātārthaḥ pratīyate // BVaky_2.359 // / ekadeśāt smṛtir bhinne $ saṃghāte niyatā katham &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144260 (0.0):
smṛtes tu viṣayāc chabdāt saṃghātārthaḥ pratīyate // BVaky_2.359 // / ekadeśāt smṛtir bhinne saṃghāte niyatā katham /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733240 (0.004):
ekadeśasarūpās tu Vp_2.361a / ekadeśāt tu saṃghāte Vp_2.359a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209337 (0.030):
naikadeśasarūpebhyas % tatpratyāyanasaṃbhavaḥ // BVaky_2.358 // / ekadeśāt tu saṃghāte $ keṣāṃ cij jāyate smṛtiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144245 (0.030):
naikadeśasarūpebhyas tatpratyāyanasaṃbhavaḥ // BVaky_2.358 // / ekadeśāt tu saṃghāte keṣāṃ cij jāyate smṛtiḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14378246 (0.032):
smṛtes tu viṣayāc chabdāt % saṃghātārthaḥ pratīyate // 2.359 // / ekadeśāt smṛtir bhinne $ saṃghāte niyatā katham &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17658919 (0.032):
smṛtes tu viṣayāc chabdāt saṃghātārthaḥ pratīyate // 2.359 // / ekadeśāt smṛtir bhinne saṃghāte niyatā katham /
ekadeśāvadhāraṇaṃ BVaky_2.173d / ekadeśeṣu vartante BVaky_3,14.265c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733244 (0.004):
ekadeśāt smṛtir bhinne Vp_2.360a / ekadeśāvadhāraṇam Vp_2.173d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441008 (0.054):
yathaika eva sarvārtha BVaky_2.7a / yathaikadeśakaraṇāt BVaky_3,14.266a / yathaikabuddhiviṣayā BVaky_1.53a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25207020 (0.058):
kriyate kiṃśukādīnām % ekadeśāvadhāraṇaṃ // BVaky_2.173 // / kaiś cin nirvacanaṃ bhinnaṃ $ girater garjater gameḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141929 (0.058):
kriyate kiṃśukādīnām ekadeśāvadhāraṇaṃ // BVaky_2.173 // / kaiś cin nirvacanaṃ bhinnaṃ girater garjater gameḥ /
ekadeśe samūhe ca BVaky_3,7.58a / ekadravyopadeśitvāt BVaky_2.364c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733253 (0.005):
ekadeśāvadhāraṇam Vp_2.173d / ekadeśe samūhe ca Vp_3,7.58a
ekadvayor yañādināṃ BVaky_3,14.123a / ekaprakhyānibandhanaḥ BVaky_3,14.188d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222244 (0.060):
vyaktīnām ātmadharmo 'sāv % ekaprakhyānibandhanaḥ // BVaky_3,14.188 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157144 (0.060):
vyaktīnām ātmadharmo 'sāv ekaprakhyānibandhanaḥ // BVaky_3,14.188 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424901 (0.062):
ekasya kāryanirjñānāt BVaky_3,14.563a / ekasya ca pradhānatvāt BVaky_3,14.283a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422121 (0.062):
arthabhede 'pi sārūpyāt BVaky_3,14.193c / arthabhedo lubanteṣu BVaky_3,14.598c / arthamātraṃ viparyastaṃ BVaky_2.255c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445787 (0.063):
śabdaḥ sattvanibandhanaḥ BVaky_2.336b / śabdaḥ sarvapadārthānā BVaky_3,11.7c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22428522 (0.063):
chāgādīnāṃ na jātayaḥ BVaky_3,1.78d / chāpekṣā tadviṣayatā BVaky_3,14.607a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447350 (0.064):
sa prerayati mārutam BVaky_1.119d / sabākṛtinibandhanāḥ BVaky_1.15b / sa bāhyaṃ vastv iti jñātaḥ BVaky_2.132c
ekabuddhinibandhanaḥ BVaky_3,1.98b / ekam āhur anekārthaṃ BVaky_2.250a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733262 (0.004):
ekadravyopadeśitvāt Vp_2.364c / ekabuddhinibandhanaḥ Vp_3,1.98b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22438735 (0.028):
buddhyavasthānibandhanam BVaky_3,14.624b / buddhyavasthānibandhanaḥ BVaky_3,7.3b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25207951 (0.043):
chinnagrathitakalpatvāt % tad viśiṣṭataraṃ viduḥ // BVaky_2.249 // / ekam āhur anekārthaṃ $ śabdam anye parīkṣakāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26142859 (0.043):
chinnagrathitakalpatvāt tad viśiṣṭataraṃ viduḥ // BVaky_2.249 // / ekam āhur anekārthaṃ śabdam anye parīkṣakāḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442395 (0.060):
rūpam atyantabhedena BVaky_2.106c / rūpamātranibandhanaḥ BVaky_2.265d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450340 (0.060):
sopāyam abhidhīyate BVaky_2.310d / so 'pi buddhinibandhanaḥ BVaky_3,14.568b
ekam eva yad āmnātaṃ BVaky_1.2a / ekam eveṣyate kaiś cid BVaky_2.350c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733270 (0.005):
ekam āhur anekārthaṃ Vp_2.250a / ekam eva yad āmnātaṃ Vp_1.2a
ekam evopalabhyate BVaky_3,9.87b / ekarūpam anekārthaṃ BVaky_2.461a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733274 (0.021):
ekam eveṣyate kaiś cid Vp_2.350c / ekarūpam anekārthaṃ Vp_2.461a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424929 (0.054):
ekasya sarvabījasya BVaky_1.4a / ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210617 (0.054):
naivānyenābhisaṃbandhaṃ % tad upeyāt kathaṃ cana // BVaky_2.460 // / ekarūpam anekārthaṃ $ tasmād upanibandhanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145525 (0.054):
naivānyenābhisaṃbandhaṃ tad upeyāt kathaṃ cana // BVaky_2.460 // / ekarūpam anekārthaṃ tasmād upanibandhanam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206257 (0.059):
tantreṇoccāraṇād ekaṃ % rūpaṃ sādhūpalabhyate // BVaky_2.110 // / ekasyānekarūpatvaṃ $ nālikādiparigrahāt &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141166 (0.059):
tantreṇoccāraṇād ekaṃ rūpaṃ sādhūpalabhyate // BVaky_2.110 // / ekasyānekarūpatvaṃ nālikādiparigrahāt /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433238 (0.062):
na kaś cid upakāro 'sti BVaky_3,14.396c / na kaś cid upalabhyate BVaky_3,11.8d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421230 (0.062):
anekākhyātayoge 'pi BVaky_2.350a / anekārthatvam ekasya BVaky_2.263a
ekaviṃśatisaṃkhvāvāṃ BVaky_3,11.20a / ekaśeṣaś ca nocyate BVaky_3,14.110b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425053 (0.053):
ekārthaṃ vākyam ucyate BVaky_2.4d / ekārthībhāva evātaḥ BVaky_3,14.45c / ekārthe vartamānābhyām BVaky_3,14.297a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446517 (0.062):
śeṣalakṣaṇayā ṣaṣṭhyā BVaky_3,7.160c / śeṣas tv anyaḥ pratīyate BVaky_2.259d
ekaśeṣeṇa nirdeśo BVaky_2.480c / ekaśeṣo na vaktavyo BVaky_3,14.333c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733279 (0.018):
ekarūpam anekārthaṃ Vp_2.461a / ekaśeṣeṇa nirdeśo Vp_2.480c
ekaś ca dvyātmako 'rtho 'sau BVaky_3,14.210a / ekaś ca so 'rthaḥ sattākhyaḥ BVaky_3,8.63a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217148 (0.011):
na ca liṅgam pacādināṃ % bhavatau samavasthitam // BVaky_3,8.62 // / ekaś ca so 'rthaḥ sattākhyaḥ $ katham cit kaiś cid ucyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152054 (0.011):
na ca liṅgam pacādināṃ bhavatau samavasthitam // BVaky_3,8.62 // / ekaś ca so 'rthaḥ sattākhyaḥ katham cit kaiś cid ucyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222516 (0.036):
ekaḥ samūho dharmān sa % bhāgayoḥ pratipadyate // BVaky_3,14.209 // / ekaś ca dvyātmako 'rtho 'sau $ bhedābhedasamanvitaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157416 (0.036):
ekaḥ samūho dharmān sa bhāgayoḥ pratipadyate // BVaky_3,14.209 // / ekaś ca dvyātmako 'rtho 'sau bhedābhedasamanvitaḥ /
ekasaṃkhyeṣu bhedeṣu BVaky_2.464a / ekas tatrārthavān siddhaḥ BVaky_3,1.90c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733288 (0.003):
ekaśeṣeṇa nirdeśo Vp_2.480c / ekasaṃkhyeṣu bhedeṣu Vp_2.464a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210655 (0.063):
prakrame jātibhāgasya % śabdātmā tair na bhidyate // BVaky_2.463 // / ekasaṃkhyeṣu bhedeṣu $ bhinnā jātyādibhiḥ kriyāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145563 (0.063):
prakrame jātibhāgasya śabdātmā tair na bhidyate // BVaky_2.463 // / ekasaṃkhyeṣu bhedeṣu bhinnā jātyādibhiḥ kriyāḥ /
ekasmāt satyataḥ sthitam BVaky_3,3.63d / ekasmād ātmano 'nanyau BVaky_3,3.61c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733297 (0.003):
ekas tatrārthavān siddhaḥ Vp_3,1.90c / ekasmāt satyataḥ sthitam Vp_3,3.63d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213367 (0.046):
na tv avasthāntaraṃ kiṃ cid % ekasmāt satyataḥ sthitam // BVaky_3,3.63 // / tasmān nābhāvam icchanti $ ye loke bhāvavādinaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148275 (0.046):
na tv avasthāntaraṃ kiṃ cid ekasmāt satyataḥ sthitam // BVaky_3,3.63 // / tasmān nābhāvam icchanti ye loke bhāvavādinaḥ /
ekasminn api dṛśye 'rthe BVaky_2.136a / ekasminn eva jāyate BVaky_2.479d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206570 (0.052):
svapratyayānukāreṇa % śabdārthaḥ pravibhajyate // BVaky_2.135 // / ekasminn api dṛśye 'rthe $ darśanaṃ bhidyate pṛthak &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141479 (0.052):
svapratyayānukāreṇa śabdārthaḥ pravibhajyate // BVaky_2.135 // / ekasminn api dṛśye 'rthe darśanaṃ bhidyate pṛthak /
ekasmin pratiṣiddhe 'pi BVaky_3,14.290c / ekasya kāryanirjñānāt BVaky_3,14.563a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223429 (0.032):
sāpekṣatvaṃ pradhānānām % evaṃ yuktaṃ tvatalvidhau // BVaky_3,14.282 // / ekasya ca pradhānatvāt $ tadviśeṣaṇasaṃnidhau &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158328 (0.032):
sāpekṣatvaṃ pradhānānām evaṃ yuktaṃ tvatalvidhau // BVaky_3,14.282 // / ekasya ca pradhānatvāt tadviśeṣaṇasaṃnidhau /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430757 (0.061):
tayā hy artho vidhīyate BVaky_1.141d / tayaikasyāpi nānātvaṃ BVaky_3,14.13c / tayor api ca ghoṣiṇyā BVaky_1.164c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733297 (0.064):
ekasmād ātmano 'nanyau Vp_3,3.61c / ekasminn eva jāyate Vp_2.479d / ekasya pratipādane Vp_2.248d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424952 (0.064):
ekasyālokavat sthitiḥ BVaky_3,9.53b / ekasyāṃ buddhyanāvṛttyā, BVaky_3,11.20c / ekasyaikārthatām āhur BVaky_2.56c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731303 (0.064):
anekavyaktyabhivyaṅgyā Vp_1.96a / anekaśakter ekasya Vp_2.444a
ekasya ca pradhānatvāt BVaky_3,14.283a / ekasya pracayo dṛṣṭaḥ BVaky_3,11.28a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223429 (0.018):
sāpekṣatvaṃ pradhānānām % evaṃ yuktaṃ tvatalvidhau // BVaky_3,14.282 // / ekasya ca pradhānatvāt $ tadviśeṣaṇasaṃnidhau &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158328 (0.018):
sāpekṣatvaṃ pradhānānām evaṃ yuktaṃ tvatalvidhau // BVaky_3,14.282 // / ekasya ca pradhānatvāt tadviśeṣaṇasaṃnidhau /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442808 (0.035):
lubantapracayo bhavet BVaky_3,14.597d / lubantasya pradhānatvāt BVaky_3,14.158c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424943 (0.048):
ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a / ekasyāpi ca śabdasya BVaky_2.137a / ekasyāpi pratīyeta BVaky_3,14.605a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424925 (0.056):
ekasya śaktayas tisraḥ BVaky_3,9.49a / ekasya sarvabījasya BVaky_1.4a / ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424961 (0.056):
ekasyaikārthatām āhur BVaky_2.56c / ekasyaiva tu sā śaktir BVaky_2.22c / ekasyaivātmano bhedau BVaky_2.31c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421218 (0.059):
anekaśakter ekasya BVaky_2.444a / anekaśakter ekasya BVaky_2.473c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219048 (0.060):
tadvatas tu yad ekatvaṃ % vibhaktis tatra vartate // BVaky_3,11.27 // / ekasya pracayo dṛṣṭaḥ $ samūhaś ca dvayos tathā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153951 (0.060):
tadvatas tu yad ekatvaṃ vibhaktis tatra vartate // BVaky_3,11.27 // / ekasya pracayo dṛṣṭaḥ samūhaś ca dvayos tathā /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733324 (0.062):
ekasyāpi ca śabdasya Vp_2.137a / ekasyāpi vivakṣāyām Vp_2.476a / ekasyārthasya niyatā Vp_2.131c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430756 (0.062):
tayā hy artho vidhīyate BVaky_1.141d / tayaikasyāpi nānātvaṃ BVaky_3,14.13c / tayor api ca ghoṣiṇyā BVaky_1.164c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424811 (0.062):
ekadravyopadeśitvāt BVaky_2.364c / ekadvayor yañādināṃ BVaky_3,14.123a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421230 (0.064):
anekākhyātayoge 'pi BVaky_2.350a / anekārthatvam ekasya BVaky_2.263a
ekasya pratipādane BVaky_2.248d / ekasya buddhyavasthābhir BVaky_3,7.104a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733306 (0.003):
ekasminn eva jāyate Vp_2.479d / ekasya pratipādane Vp_2.248d / ekasya buddhyavasthābhir Vp_3,7.104a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215525 (0.045):
kartṛdharmavivakṣāyāṃ % śabdāt kartā pratīyate // BVaky_3,7.103 // / ekasya buddhyavasthābhir $ bhede ca parikalpite &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150431 (0.045):
kartṛdharmavivakṣāyāṃ śabdāt kartā pratīyate // BVaky_3,7.103 // / ekasya buddhyavasthābhir bhede ca parikalpite /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424943 (0.048):
ekasyāpi pratīyeta BVaky_3,14.605a / ekasyāpi vivakṣāyām BVaky_2.476a / ekasyārthasya niyatā BVaky_2.131c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733327 (0.049):
ekasyānekarūpatvaṃ Vp_2.111a / ekasyāpi ca śabdasya Vp_2.137a / ekasyāpi vivakṣāyām Vp_2.476a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424933 (0.054):
ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a / ekasyāpi ca śabdasya BVaky_2.137a / ekasyāpi pratīyeta BVaky_3,14.605a
ekasya bhāge sādṛśyaṃ BVaky_2.93a / ekasya śaktayas tisraḥ BVaky_3,9.49a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733309 (0.004):
ekasya buddhyavasthābhir Vp_3,7.104a / ekasya bhāge sādṛśyaṃ Vp_2.93a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217753 (0.063):
bhedā iva trayaḥ siddhā % yāṃl loko nātivartate // BVaky_3,9.48 // / ekasya śaktayas tisraḥ $ kālasya samavasthitāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152659 (0.063):
bhedā iva trayaḥ siddhā yāṃl loko nātivartate // BVaky_3,9.48 // / ekasya śaktayas tisraḥ kālasya samavasthitāḥ /
ekasya sarvabījasya BVaky_1.4a / ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733318 (0.004):
ekasya bhāge sādṛśyaṃ Vp_2.93a / ekasya sarvabījasya Vp_1.4a / ekasyānekarūpatvaṃ Vp_2.111a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421230 (0.012):
anekākhyātayoge 'pi BVaky_2.350a / anekārthatvam ekasya BVaky_2.263a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731316 (0.034):
anekākhyātayoge 'pi Vp_2.350a / anekārthatvam ekasya Vp_2.263a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421219 (0.038):
anekavyaktyabhivyaṅgyā BVaky_1.96a / anekaśakter ekasya BVaky_2.444a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731308 (0.052):
anekavyaktyabhivyaṅgyā Vp_1.96a / anekaśakter ekasya Vp_2.444a / anekaśakter ekasya Vp_2.473c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424840 (0.054):
ekam evopalabhyate BVaky_3,9.87b / ekarūpam anekārthaṃ BVaky_2.461a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206257 (0.055):
tantreṇoccāraṇād ekaṃ % rūpaṃ sādhūpalabhyate // BVaky_2.110 // / ekasyānekarūpatvaṃ $ nālikādiparigrahāt &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141166 (0.055):
tantreṇoccāraṇād ekaṃ rūpaṃ sādhūpalabhyate // BVaky_2.110 // / ekasyānekarūpatvaṃ nālikādiparigrahāt /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424902 (0.056):
ekasya kāryanirjñānāt BVaky_3,14.563a / ekasya ca pradhānatvāt BVaky_3,14.283a / ekasya pracayo dṛṣṭaḥ BVaky_3,11.28a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424961 (0.059):
ekasyaikārthatām āhur BVaky_2.56c / ekasyaiva tu sā śaktir BVaky_2.22c / ekasyaivātmano bhedau BVaky_2.31c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208119 (0.062):
vākyarūpasya vākyārthe % vṛttir anyānapekṣayā // BVaky_2.262 // / anekārthatvam ekasya $ yaiḥ śabdasyānugamyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143027 (0.062):
vākyarūpasya vākyārthe vṛttir anyānapekṣayā // BVaky_2.262 // / anekārthatvam ekasya yaiḥ śabdasyānugamyate /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12095145 (0.062):
ekābhidhānābhidheyatvādapi naikatvam, ekasyāpyanekaparyāyasambhavāt |
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17308696 (0.062):
'bhyupagamāt | ekābhidhānābhidheyatvād api naikatvam, ekasyāpy / anekaparyāyasambhavāt | yogyatvāc ca viśvasya
ekasyāpi ca śabdasya BVaky_2.137a / ekasyāpi pratīyeta BVaky_3,14.605a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733324 (0.016):
ekasyānekarūpatvaṃ Vp_2.111a / ekasyāpi ca śabdasya Vp_2.137a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424902 (0.053):
ekasya kāryanirjñānāt BVaky_3,14.563a / ekasya ca pradhānatvāt BVaky_3,14.283a / ekasya pracayo dṛṣṭaḥ BVaky_3,11.28a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424910 (0.054):
ekasya pracayo dṛṣṭaḥ BVaky_3,11.28a / ekasya pratipādane BVaky_2.248d / ekasya buddhyavasthābhir BVaky_3,7.104a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424961 (0.055):
ekasyaikārthatām āhur BVaky_2.56c / ekasyaiva tu sā śaktir BVaky_2.22c / ekasyaivātmano bhedau BVaky_2.31c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421218 (0.059):
anekaśakter ekasya BVaky_2.444a / anekaśakter ekasya BVaky_2.473c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424735 (0.064):
ekatvād akramātmakaḥ BVaky_3,8.19b / ekatvād ekaśabdatvaṃ BVaky_3,14.317c
ekasyāpi vivakṣāyām BVaky_2.476a / ekasyārthasya niyatā BVaky_2.131c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733328 (0.011):
ekasyānekarūpatvaṃ Vp_2.111a / ekasyāpi ca śabdasya Vp_2.137a / ekasyāpi vivakṣāyām Vp_2.476a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424902 (0.048):
ekasya kāryanirjñānāt BVaky_3,14.563a / ekasya ca pradhānatvāt BVaky_3,14.283a / ekasya pracayo dṛṣṭaḥ BVaky_3,11.28a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424910 (0.048):
ekasya pracayo dṛṣṭaḥ BVaky_3,11.28a / ekasya pratipādane BVaky_2.248d / ekasya buddhyavasthābhir BVaky_3,7.104a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424961 (0.060):
ekasyaikārthatām āhur BVaky_2.56c / ekasyaiva tu sā śaktir BVaky_2.22c / ekasyaivātmano bhedau BVaky_2.31c
ekasyālokavat sthitiḥ BVaky_3,9.53b / ekasyāṃ buddhyanāvṛttyā, BVaky_3,11.20c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424898 (0.064):
ekasmin pratiṣiddhe 'pi BVaky_3,14.290c / ekasya kāryanirjñānāt BVaky_3,14.563a / ekasya ca pradhānatvāt BVaky_3,14.283a
ekasyaikārthatām āhur BVaky_2.56c / ekasyaiva tu sā śaktir BVaky_2.22c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733337 (0.005):
ekasyānekarūpatvaṃ Vp_2.111a / ekasyāpi ca śabdasya Vp_2.137a / ekasyāpi vivakṣāyām Vp_2.476a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421234 (0.030):
anekārthatvam ekasya BVaky_2.263a / anekā śaktir ekasya BVaky_2.477a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421218 (0.036):
anekaśakter ekasya BVaky_2.444a / anekaśakter ekasya BVaky_2.473c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731320 (0.041):
anekārthatvam ekasya Vp_2.263a / anekā śaktir ekasya Vp_2.477a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14731307 (0.047):
anekaśakter ekasya Vp_2.444a / anekaśakter ekasya Vp_2.473c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424933 (0.055):
ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a / ekasyāpi ca śabdasya BVaky_2.137a / ekasyāpi pratīyeta BVaky_3,14.605a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424902 (0.056):
ekasya kāryanirjñānāt BVaky_3,14.563a / ekasya ca pradhānatvāt BVaky_3,14.283a / ekasya pracayo dṛṣṭaḥ BVaky_3,11.28a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424925 (0.059):
ekasya śaktayas tisraḥ BVaky_3,9.49a / ekasya sarvabījasya BVaky_1.4a / ekasyānekarūpatvaṃ BVaky_2.111a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424940 (0.060):
ekasyāpi pratīyeta BVaky_3,14.605a / ekasyāpi vivakṣāyām BVaky_2.476a / ekasyārthasya niyatā BVaky_2.131c
ekasyaivātmano bhedau BVaky_2.31c / ekasyaiveti nirṇaye BVaky_3,1.22b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733341 (0.016):
ekasyaiva tu sā śaktir Vp_2.22c / ekasyaiveti nirṇaye Vp_3,1.22b / ekaṃ grahaṇavākyaṃ ca Vp_2.459a
ekaṃ grahaṇavākyaṃ ca BVaky_2.459a / ekaḥ samāno dharmaś ced BVaky_3,14.514a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733344 (0.004):
ekasyaiva tu sā śaktir Vp_2.22c / ekasyaiveti nirṇaye Vp_3,1.22b / ekaṃ grahaṇavākyaṃ ca Vp_2.459a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25226335 (0.047):
tulyaśabdo hi taṃ dharmam % ubhayastham apekṣate // BVaky_3,14.513 // / ekaḥ samāno dharmaś ced $ upamānopameyayoḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26161235 (0.047):
tulyaśabdo hi taṃ dharmam ubhayastham apekṣate // BVaky_3,14.513 // / ekaḥ samāno dharmaś ced upamānopameyayoḥ /
ekaḥ samūho dharmān sa BVaky_3,14.209c / ekaḥ sādhāraṇo vācyaḥ BVaky_2.398a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733347 (0.025):
ekaṃ grahaṇavākyaṃ ca Vp_2.459a / ekaḥ sādhāraṇo vācyaḥ Vp_2.398a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440517 (0.060):
ya ekārthaprasiddhaye BVaky_2.76b / ya eko 'rtho vivakṣitaḥ BVaky_2.470b
ekaḥ so 'py asadadhyāsād BVaky_3,8.11c / ekākhyātanidarśitāḥ BVaky_2.453d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733353 (0.015):
ekaḥ sādhāraṇo vācyaḥ Vp_2.398a / ekākhyātanidarśitāḥ Vp_2.453d
ekātmatve vyapekṣite BVaky_3,14.181d / ekādaśābhir ākārair BVaky_3,9.37c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733353 (0.045):
ekaḥ sādhāraṇo vācyaḥ Vp_2.398a / ekākhyātanidarśitāḥ Vp_2.453d / ekādiśabdavācyāyāḥ Vp_3,1.54a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157062 (0.056):
dravye kriyāḥ pravartanta ekātmatve vyapekṣite // BVaky_3,14.181 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22451077 (0.057):
svārthamātraṃ prakāśyāsau BVaky_2.337a / svārthavat sā vyapekṣāsya BVaky_3,14.48c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222161 (0.057):
dravye kriyāḥ pravartanta % ekātmatve vyapekṣite // BVaky_3,14.181 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425030 (0.060):
ekārthatvaṃ hi vākyasya BVaky_2.444c / ekārthaviṣayatve ca BVaky_3,1.56c
ekādiśabdavācyāyāḥ BVaky_3,1.54a / ekādīnāṃ prasiddhyā tu BVaky_3,11.32c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733358 (0.006):
ekākhyātanidarśitāḥ Vp_2.453d / ekādiśabdavācyāyāḥ Vp_3,1.54a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211658 (0.040):
ity evaṃ lakṣaṇe 'rthasya % dvitvaṃ syād avivakṣitam // BVaky_3,1.53 // / ekādiśabdavācyāyāḥ $ karmasv aṅgatvam iṣyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146566 (0.040):
ity evaṃ lakṣaṇe 'rthasya dvitvaṃ syād avivakṣitam // BVaky_3,1.53 // / ekādiśabdavācyāyāḥ karmasv aṅgatvam iṣyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22436350 (0.044):
punaś ca pratisaṃhāre BVaky_3,14.89c / punaś cāpy ekaśabdatvaṃ BVaky_3,14.359c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424735 (0.055):
ekatvād akramātmakaḥ BVaky_3,8.19b / ekatvād ekaśabdatvaṃ BVaky_3,14.317c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431800 (0.064):
teṣāṃ vā syāt pradhānatā BVaky_3,14.259d / teṣāṃ śabdābhidheyatvam BVaky_2.125c
ekā prakhyopajāyate BVaky_3,14.29b / ekābhidhāna eko 'rtho BVaky_3,8.45a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216913 (0.043):
ṣaṣṭhvāḥ sā lena saṃbandhe % vyudastā kartṛkarmanoḥ // BVaky_3,8.44 // / ekābhidhāna eko 'rtho $ yugapac ca dvidharmabhāk &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151819 (0.043):
ṣaṣṭhvāḥ sā lena saṃbandhe vyudastā kartṛkarmanoḥ // BVaky_3,8.44 // / ekābhidhāna eko 'rtho yugapac ca dvidharmabhāk /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424690 (0.056):
ekatvam iva tā vyaktīr BVaky_3,9.18c / ekatvam eka ity atra BVaky_3,11.31a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220217 (0.057):
bhinnam atrādhikaraṇaṃ % prāg vṛttes tac ca gṛhyate // BVaky_3,14.28 *// / anusyūteva bhedābhyām $ ekā prakhyopajāyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155119 (0.057):
bhinnam atrādhikaraṇaṃ prāg vṛttes tac ca gṛhyate // BVaky_3,14.28 *// / anusyūteva bhedābhyām ekā prakhyopajāyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441004 (0.061):
yathendriyaṃ saṃnipatad BVaky_2.134a / yathaika eva sarvārtha BVaky_2.7a / yathaikadeśakaraṇāt BVaky_3,14.266a
ekārthatvaṃ hi vākyasya BVaky_2.444c / ekārthaviṣayatve ca BVaky_3,1.56c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733367 (0.005):
ekādiśabdavācyāyāḥ Vp_3,1.54a / ekārthatvaṃ hi vākyasya Vp_2.444c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424692 (0.032):
ekatvam iva tā vyaktīr BVaky_3,9.18c / ekatvam eka ity atra BVaky_3,11.31a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443367 (0.053):
vākyārtha iti tām āhuḥ BVaky_2.143c / vākyārthasya tadaiko 'pi BVaky_2.40c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443257 (0.053):
vākyam ity abhidhīyate BVaky_2.327d / vākyarūpasya vākyārthe BVaky_2.262c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22437814 (0.055):
pravṛttīr viśvagāśrayāḥ BVaky_3,14.324d / pravṛtter ekarūpatvaṃ BVaky_3,13.17a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441004 (0.059):
yathendriyaṃ saṃnipatad BVaky_2.134a / yathaika eva sarvārtha BVaky_2.7a / yathaikadeśakaraṇāt BVaky_3,14.266a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424998 (0.060):
ekākhyātanidarśitāḥ BVaky_2.453d / ekātmatve vyapekṣite BVaky_3,14.181d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425348 (0.060):
kathaṃ sādhanayogitā BVaky_3,8.43b / kathaṃ syād ekavākyatā BVaky_2.352d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422279 (0.060):
arthāntarābhidhānāc ca BVaky_3,14.81a / arthāntarābhidhāyitvaṃ BVaky_3,14.33a
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7155406 (0.060):
avāntaravākyabhede 'pi mahāvākyasyaikatvāt, vivakṣitaikārthapratilambha
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441374 (0.063):
yady apy ubhayavṛttitvaṃ BVaky_3,14.277a / yady apy ekārthavṛttitā BVaky_3,14.28b
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 941705 (0.063):
satyapyarthaikatve iti // / (arthaikatvasiddhavatkāreṇa vibhajyamānasākāṅkṣatvābhāvādiṣe tvā ūrje tvā
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440514 (0.063):
ya ekārthaprasiddhaye BVaky_2.76b / ya eko 'rtho vivakṣitaḥ BVaky_2.470b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14743189 (0.063):
vākyam ity abhidhīya Vp_2.327d / vākyarūpasya vākyārthe Vp_2.262c
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24314803 (0.063):
āruṇyasyāpūrvasādhanībhūtakrayārthatvarūpaikārthaviṣayatve
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430108 (0.063):
tathaivāsaṃnidhāne 'pi BVaky_3,7.98c / tathaivāsau pravartate BVaky_3,7.80d / tathaivaikasya vākyasya BVaky_2.9a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422926 (0.064):
asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d / asya vākyāntare dṛṣṭāl BVaky_2.86a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443284 (0.064):
vākyasya buddhau nityatvam BVaky_2.344a / vākyasyārthaḥ prayojanam BVaky_2.113b
ekārthaviṣayau śabdau BVaky_3,14.314a / ekārthasamavāyāt tu BVaky_3,3.13c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733372 (0.008):
ekārthaviṣayatve ca Vp_3,1.56c / ekārthasamavāyāt tu Vp_3,3.13c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223820 (0.022):
dravyaṃ tu liṅgasaṃkhyāvad % asatābhyantarīkṛtam // BVaky_3,14.313 // / ekārthaviṣayau śabdau $ tasminn anyārthavartinau &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158719 (0.022):
dravyaṃ tu liṅgasaṃkhyāvad asatābhyantarīkṛtam // BVaky_3,14.313 // / ekārthaviṣayau śabdau tasminn anyārthavartinau /
ekārthasamavetayoḥ BVaky_3,14.22b / ekārthaṃ vākyam ucyate BVaky_2.4d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733376 (0.024):
ekārthaviṣayatve ca Vp_3,1.56c / ekārthasamavāyāt tu Vp_3,3.13c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434344 (0.031):
nānārūpeṣu tadrūpaṃ BVaky_2.96c / nānārthasamavetayoḥ BVaky_3,9.27b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430183 (0.042):
tadarthaṃ yad viceṣṭitam BVaky_3,8.16b / tadarthaṃ vacanaṃ punaḥ BVaky_3,14.557d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420753 (0.049):
atredaṃ nāntarīyakam BVaky_2.81d / atraikavacanaṃ bhavet BVaky_3,14.594b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204954 (0.054):
karmapradhānaṃ guṇavad % ekārthaṃ vākyam ucyate // BVaky_2.4 // / saṃbodhanapadaṃ yac ca $ tat kriyāyā viśeṣakam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139863 (0.054):
karmapradhānaṃ guṇavad ekārthaṃ vākyam ucyate // BVaky_2.4 // / saṃbodhanapadaṃ yac ca tat kriyāyā viśeṣakam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223884 (0.058):
dravyabhede 'pi caikatvāt % tatraikavacanaṃ bhavet // BVaky_3,14.318 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158783 (0.058):
dravyabhede 'pi caikatvāt tatraikavacanaṃ bhavet // BVaky_3,14.318 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441115 (0.058):
yad ante vyavatiṣṭhate BVaky_3,2.11b / yad anvākhyāyakaṃ vākyaṃ BVaky_3,14.613a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441004 (0.060):
yathendriyaṃ saṃnipatad BVaky_2.134a / yathaika eva sarvārtha BVaky_2.7a / yathaikadeśakaraṇāt BVaky_3,14.266a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429717 (0.062):
tatreṣiṇaiva nirbhogaḥ BVaky_3,7.84c / tatraikavacanaṃ bhavet BVaky_3,14.318d / tatraikavacanānto vā BVaky_2.472a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433905 (0.062):
na varṇo na padaṃ bhavet BVaky_2.29b / na vākyam abhidhāyakam BVaky_2.49d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22443254 (0.064):
vākyam apy evam iṣyate BVaky_2.54d / vākyam ity abhidhīyate BVaky_2.327d / vākyarūpasya vākyārthe BVaky_2.262c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433381 (0.064):
na cāgamād ṛte dharmas BVaky_1.30a / na cātmasamavetasya BVaky_3,1.107a / na cātra kālabhedo 'sti BVaky_3,2.8c
ekārthībhāva evātaḥ BVaky_3,14.45c / ekārthe vartamānābhyām BVaky_3,14.297a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424848 (0.053):
ekaviṃśatisaṃkhvāvāṃ BVaky_3,11.20a / ekaśeṣaś ca nocyate BVaky_3,14.110b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420753 (0.063):
atredaṃ nāntarīyakam BVaky_2.81d / atraikavacanaṃ bhavet BVaky_3,14.594b
ekārtho vikṛto nañā BVaky_3,14.284b / ekā sarvasya tiṣṭhati BVaky_1.161d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733382 (0.004):
ekārthaṃ vākyam ucyate Vp_2.4d / ekā sarvasya tiṣṭhati Vp_1.161d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204633 (0.046):
prāṇāpānāntare nityam % ekā sarvasya tiṣṭhati // BVaky_1.161 *// / *anyā tv apreryamāṇaiva $ vinā prāṇena vartate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139542 (0.046):
prāṇāpānāntare nityam ekā sarvasya tiṣṭhati // BVaky_1.161 *// / *anyā tv apreryamāṇaiva vinā prāṇena vartate /
ekā sā bhāgavarjitā BVaky_2.25b / ekena ca prasiddhāyāṃ BVaky_3,1.63a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733391 (0.003):
ekā sarvasya tiṣṭhati Vp_1.161d / ekā sā bhāgavarjitā Vp_2.25b
ekena bahubhiś cārtho BVaky_2.137c / ekena yatra sādṛśyaṃ BVaky_3,14.604c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733392 (0.004):
ekā sā bhāgavarjitā Vp_2.25b / ekena ca prasiddhāyāṃ Vp_3,1.63a / ekena bahubhiś cārtho Vp_2.137c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449401 (0.048):
sādṛśyam eva sarvatra BVaky_3,14.619a / sādṛśyam giriṇaikena BVaky_3,14.606c
ekenāvayavo yuktaḥ BVaky_3,14.609c / ekenaiva pradīpena BVaky_2.401a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733396 (0.014):
ekena bahubhiś cārtho Vp_2.137c / ekenaiva pradīpena Vp_2.401a / eke prāhur arūpikām Vp_3,3.56d
eke prāhur arūpikām BVaky_3,3.56d / ekaikam vopamīyate BVaky_3,14.603d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733399 (0.003):
ekena bahubhiś cārtho Vp_2.137c / ekenaiva pradīpena Vp_2.401a / eke prāhur arūpikām Vp_3,3.56d
ekaikasmin samāpyate BVaky_2.376b / ekaiva vā satī śaktir BVaky_3,7.146a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733406 (0.003):
eke prāhur arūpikām Vp_3,3.56d / ekaikasmin samāpyate Vp_2.376b / ekaiva vā satī śaktir Vp_3,7.146a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216074 (0.057):
karaṇatvaṃ yato nāsti % tasmāt tad ubhayaṃ saha // BVaky_3,7.145 // / ekaiva vā satī śaktir $ dvirūpā vyavatiṣṭhate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150980 (0.057):
karaṇatvaṃ yato nāsti tasmāt tad ubhayaṃ saha // BVaky_3,7.145 // / ekaiva vā satī śaktir dvirūpā vyavatiṣṭhate /
eko dhātvarthavigamād BVaky_3,14.19c / eko 'navayavaḥ śabdaḥ BVaky_2.1c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733411 (0.004):
ekaiva vā satī śaktir Vp_3,7.146a / eko 'navayavaḥ śabdaḥ Vp_2.1c / eko nimittaṃ śabdānām Vp_1.44c
eko nimittaṃ śabdānām BVaky_1.44c / eko 'pi guṇabhedena BVaky_3,11.18a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733418 (0.004):
eko 'navayavaḥ śabdaḥ Vp_2.1c / eko nimittaṃ śabdānām Vp_1.44c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424690 (0.056):
ekatvam iva tā vyaktīr BVaky_3,9.18c / ekatvam eka ity atra BVaky_3,11.31a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218910 (0.063):
ekatve dvitvam ity evaṃ % tayor dvivacanaṃ bhavet // BVaky_3,11.17 // / eko 'pi guṇabhedena $ saṅgho bhedaṃ prakalpayet &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153814 (0.063):
ekatve dvitvam ity evaṃ tayor dvivacanaṃ bhavet // BVaky_3,11.17 // / eko 'pi guṇabhedena saṅgho bhedaṃ prakalpayet /
eko 'py anekavartmeva BVaky_1.5c / eko bhedasamanvitaḥ BVaky_3,1.99b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733422 (0.004):
eko nimittaṃ śabdānām Vp_1.44c / eko 'py anekavartmeva Vp_1.5c
eko mantras tathādhyātmam BVaky_2.254a / eko 'rthaḥ śabdavācyatve BVaky_3,3.87c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733433 (0.004):
eko bhedasamanvitaḥ Vp_3,1.99b / eko mantras tathādhyātmam Vp_2.254a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148569 (0.060):
eko 'rthaḥ śabdavācyatve bahurūpaḥ prakāśate // BVaky_3,3.87 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14382229 (0.060):
eko 'rthaḥ śabdavācyatve % bahurūpaḥ prakāśate // 3.3.87 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17662900 (0.060):
eko 'rthaḥ śabdavācyatve bahurūpaḥ prakāśate // 3.3.87 //
eko 'rthaḥ sa tathā sthitaḥ BVaky_3,7.97b / etad vācaḥ pracakṣate BVaky_3,3.80d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733442 (0.006):
eko mantras tathādhyātmam Vp_2.254a / eko 'rthaḥ śabdavācyatve Vp_3,3.87c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440517 (0.052):
ya ekārthaprasiddhaye BVaky_2.76b / ya eko 'rtho vivakṣitaḥ BVaky_2.470b
etad viśvaṃ pravartate BVaky_1.124d / etam utkrāmato nūnaṃ BVaky_3,14.589a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733442 (0.013):
eko 'rthaḥ sa tathā sthitaḥ Vp_3,7.97b / etad vācaḥ pracakṣate Vp_3,3.80d / etad viśvaṃ pravartate Vp_1.124d
etayor antaraṃ paśya BVaky_1.161a / etābhyām avagamyate BVaky_3,10.2b / etāvat sādhanaṃ sādhyam BVaky_3,8.46a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216933 (1.788):
na saṃbhavati siddhatve % sa sādhyaḥ syāt kathaṃ punaḥ // BVaky_3,8.45 // / etāvat sādhanaṃ sādhyam $ etāvad iti kalpanā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151839 (1.788):
na saṃbhavati siddhatve sa sādhyaḥ syāt kathaṃ punaḥ // BVaky_3,8.45 // / etāvat sādhanaṃ sādhyam etāvad iti kalpanā /
etāvad iti kalpanā BVaky_3,8.46b / etāvāṃś caiva bhedo 'yam BVaky_3,7.153c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733451 (0.012):
etayor antaraṃ paśya Vp_1.161a / etāvāṃś caiva bhedo 'yam Vp_3,7.153c / etāṃ sattāṃ padārtho hi Vp_3,3.51a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216931 (0.050):
na saṃbhavati siddhatve % sa sādhyaḥ syāt kathaṃ punaḥ // BVaky_3,8.45 // / etāvat sādhanaṃ sādhyam $ etāvad iti kalpanā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151837 (0.050):
na saṃbhavati siddhatve sa sādhyaḥ syāt kathaṃ punaḥ // BVaky_3,8.45 // / etāvat sādhanaṃ sādhyam etāvad iti kalpanā /
etāṃ sattāṃ padārtho hi BVaky_3,3.51a / ete pṛthag avasthite BVaky_1.56d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733457 (0.003):
etayor antaraṃ paśya Vp_1.161a / etāvāṃś caiva bhedo 'yam Vp_3,7.153c / etāṃ sattāṃ padārtho hi Vp_3,3.51a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213219 (0.049):
pravṛttihetuṃ sarveṣāṃ % śabdānām aupacārikīm // BVaky_3,3.50 // / etāṃ sattāṃ padārtho hi $ na kaś cid ativartate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148127 (0.049):
pravṛttihetuṃ sarveṣāṃ śabdānām aupacārikīm // BVaky_3,3.50 // / etāṃ sattāṃ padārtho hi na kaś cid ativartate /
ete pratyavabhāsante BVaky_2.133c / etaiḥ śabdair yathābhūtaḥ BVaky_3,14.570a / evam arthasya śabdasya BVaky_3,3.59a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733457 (0.049):
etāṃ sattāṃ padārtho hi Vp_3,3.51a / ete pṛthag avasthite Vp_1.56d / ete pratyavabhāsante Vp_2.133c
evambhūtā ca sāvasthā BVaky_3,14.189a / evaṃ ca parikalpane BVaky_3,7.65b / evaṃ ca pratiṣedhyeṣu BVaky_3,3.42a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733467 (0.014):
evam arthasya śabdasya Vp_3,3.59a / evaṃ ca parikalpane Vp_3,7.65b / evaṃ ca pratiṣedhyeṣu Vp_3,3.42a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429659 (0.057):
tatrānyaivopajāyate BVaky_3,14.100b / tatrāpi ca pravṛttiś ca BVaky_2.324c / tatrāpi naiva sāvasthā BVaky_3,3.22c
evaṃ ca vālavāyādi BVaky_2.179a / evaṃ ca sati pūrveṇa BVaky_3,14.536a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733467 (0.048):
evam arthasya śabdasya Vp_3,3.59a / evaṃ ca parikalpane Vp_3,7.65b / evaṃ ca pratiṣedhyeṣu Vp_3,3.42a / evaṃ ca vālavāyādi Vp_2.179a
evaṃ jātimati dravye BVaky_3,14.25a / evaṃ tasminn anāśrite BVaky_3,14.483b / evaṃ tu yuktavadbhāvād BVaky_3,14.594a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25227315 (0.040):
kāśyapā iti lopaḥ syāt % tathā pratikṛtiṣv api // BVaky_3,14.593 // / evaṃ tu yuktavadbhāvād $ atraikavacanaṃ bhavet &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26162216 (0.040):
kāśyapā iti lopaḥ syāt tathā pratikṛtiṣv api // BVaky_3,14.593 // / evaṃ tu yuktavadbhāvād atraikavacanaṃ bhavet /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429810 (0.050):
tathā ca buddhiviṣayād BVaky_3,3.32c / tathā ca yuktavadbhāve BVaky_3,14.319c
evaṃ teṣv eva jāyate BVaky_1.54d / evaṃ dvaividhyam apy etad BVaky_3,3.66c / evaṃ dhātūpasargayoḥ BVaky_2.182b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733476 (0.014):
evaṃ teṣv eva jāyate Vp_1.54d / evaṃ dvaividhyam apy etad Vp_3,3.66c / evaṃ dhātūpasargayoḥ Vp_2.182b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429855 (0.059):
tathā dvirvacane 'cīti BVaky_2.480a / tathā dhātūpasargayoḥ BVaky_2.186b / tathānyatvam udāhṛtam BVaky_3,14.394d
evaṃ pratyavabhāsate BVaky_3,1.36d / evaṃ bhāṣye nidarśitam BVaky_3,7.143d / evaṃbhūte pratīyate BVaky_3,14.271d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733479 (0.011):
evaṃ dvaividhyam apy etad Vp_3,3.66c / evaṃ dhātūpasargayoḥ Vp_2.182b / evaṃ pratyavabhāsate Vp_3,1.36d
evaṃbhūto 'bhidhīyate BVaky_3,8.30b / evaṃ mātrāturīyasya BVaky_3,9.66a / evaṃ yadi syāt sāmānyaṃ BVaky_3,14.216c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420571 (0.026):
ataḥ saṃyogideśānāṃ BVaky_3,1.18a / ataḥ so 'py abhidhīyate BVaky_3,14.575d / atiṅgrahaṇam evaṃ tu BVaky_3,14.447a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449843 (0.045):
sāmānyabhūto dravyātmā BVaky_3,14.185a / sāmānyam atha vā bhavet BVaky_3,9.88d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22450347 (0.048):
so 'budhapratipattaye BVaky_3,7.147d / so 'bhinno vyapadiśyate BVaky_3,14.166d / so 'yam ity anupagrahaḥ BVaky_3,8.54b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431771 (0.049):
teṣām ādir na vidyate BVaky_1.28b / teṣām udvata ity atra BVaky_3,14.587c / teṣāṃ ātmaiva vā tathā BVaky_3,11.2b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430105 (0.051):
tathaivārtho na vidyate BVaky_2.211d / tathaivāvyapadeśyebhyo BVaky_3,13.9a / tathaivāsaṃnidhāne 'pi BVaky_3,7.98c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448263 (0.051):
sa sūtre vyapadiśyate BVaky_3,14.136d / sasnābhāvaḥ pratīyate BVaky_3,14.299d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430323 (0.052):
tadāsāv upagamyate BVaky_3,1.99d / tadā so 'mśaḥ pratīyate BVaky_3,14.105b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429208 (0.056):
ṇyante lenābhidhīyate BVaky_3,7.63d / ṇyarthopādāyitā tasmān BVaky_3,12.14c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430169 (0.057):
tad arūpaṃ nirūpyate BVaky_2.426d / tadartham abhidhīyate BVaky_3,14.118d / tadarthaś ced avayavo BVaky_3,9.95a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440503 (0.057):
meṣo vā tadguṇo bhavet BVaky_3,1.80d / ya ātmanepadād bhedaḥ BVaky_3,12.1a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433534 (0.058):
nañyogād upacaryate BVaky_3,14.285d / nañviśiṣṭaḥ prasajyate BVaky_3,14.271b / nañsamase yatas tatra BVaky_3,14.249c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22440615 (0.058):
yat tat puṇyatamaṃ jyotis BVaky_1.12c / yat tinante 'bhidhīyate BVaky_3
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420783 (0.058):
atha tv ekavibhaktitvād BVaky_3,14.411a / atha pratividhātā yo BVaky_3,12.24a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427597 (0.059):
khande śabdaḥ pratīyate BVaky_3,14.479d / kharjūrāt pratipadyate BVaky_3,14.300d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441286 (0.059):
yad udumbaravarṇānāṃ BVaky_1.154a / yad upavyañjanaṃ jāteḥ BVaky_3,14.482a / yad ekagrahaṇaṃ kṛtam BVaky_3,1.86b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422991 (0.061):
ākāṅkṣāvat pratīyate BVaky_3,14.165b / ākāṅkṣāvān pravartate BVaky_3,14.24b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423107 (0.061):
ākhyāteṣv ekaśabdāyā BVaky_3,14.340c / ākhyātair abhidhīyate BVaky_3,8.11d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435418 (0.062):
nendriyāṇāṃ prakāśye 'rthe BVaky_1.58c / neyam evābhidhīyate BVaky_3,3.27b / neṣṭasvārthasya vācakaḥ BVaky_3,14.424d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446176 (0.063):
śabdau śabdavido viduḥ BVaky_1.44b / śayitavyādibhis teṣu BVaky_3,14.440c / śayitavyādiṣu kriyā BVaky_3,14.439b
evaṃ yasyābhisaṃbandho BVaky_3,14.212c / evaṃ yuktaṃ tvatalvidhau BVaky_3,14.282d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217265 (0.041):
dravyātmā sa tu saṃsargād % evaṃrūpaḥ prakāśate // BVaky_3,9.7 // / saṃsargināṃ tu ye bhedā $ viśeṣās tasya te matāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152171 (0.041):
dravyātmā sa tu saṃsargād evaṃrūpaḥ prakāśate // BVaky_3,9.7 // / saṃsargināṃ tu ye bhedā viśeṣās tasya te matāḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426816 (0.062):
kriyamāṇām avasthitam BVaky_1.171b / kriyayā yasya saṃbandho BVaky_3,14.252c
evaṃrūpaḥ prakāśate BVaky_3,9.7d / evaṃ vā tat pratīyate BVaky_3,11.16d / evaṃ śabde 'pi dṛśyate BVaky_1.53d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733485 (0.012):
evaṃ bhāṣye nidarśitam Vp_3,7.143d / evaṃ śabde 'pi dṛśyate Vp_1.53d / evaṃ śāstre 'bhidhīyate Vp_2.232b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217265 (0.036):
dravyātmā sa tu saṃsargād % evaṃrūpaḥ prakāśate // BVaky_3,9.7 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152171 (0.036):
dravyātmā sa tu saṃsargād evaṃrūpaḥ prakāśate // BVaky_3,9.7 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22423785 (0.052):
iti tadvacanaḥ śabdaḥ BVaky_3,14.279c / iti tasyopakārinaḥ BVaky_3,14.144b / iti tena pratīyate BVaky_3,9.35d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422925 (0.054):
asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448263 (0.059):
sa sūtre vyapadiśyate BVaky_3,14.136d / sasnābhāvaḥ pratīyate BVaky_3,14.299d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22445498 (0.060):
śaktir apratibandhikā BVaky_3,9.51b / śaktirūpaḥ prakāśate BVaky_2.476d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447327 (0.061):
saptādyā bhedayonayaḥ BVaky_3,7.44b / sa prayoge pratīyate BVaky_3,14.601b / sa prasthādau na vidyate BVaky_3,14.151d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433795 (0.061):
nanu cānabhidheyatve BVaky_3,14.334a / na padārthaḥ pratīyate BVaky_2.428b / na pūrvo na paraś ca saḥ BVaky_1.49b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446054 (0.062):
śabde 'nyatra vyavasthitaḥ BVaky_2.96b / śabde bhedo na gamyate BVaky_3,14.480d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434204 (0.063):
na svārthasya prakāśakaḥ BVaky_2.403b / na hi pratīyamānena BVaky_2.100c / na hi brāhmaṇa ity atra BVaky_3,14.501a
evaṃ śāstre 'bhidhīyate BVaky_2.232b / evaṃ sati ca saṃbandhaḥ BVaky_2.16c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733491 (0.012):
evaṃ bhāṣye nidarśitam Vp_3,7.143d / evaṃ śabde 'pi dṛśyate Vp_1.53d / evaṃ śāstre 'bhidhīyate Vp_2.232b
evaṃ sādhau prayoktavye BVaky_1.180a / evaikaṃ tatra saṃbhavet BVaky_3,9.95d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733491 (0.013):
evaṃ śāstre 'bhidhīyate Vp_2.232b / evaṃ sati ca saṃbandhaḥ Vp_2.16c / evaṃ sādhau prayoktavye Vp_1.180a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430374 (0.056):
tad evaṃ na prayujyate BVaky_3,14.613d / tad evaṃ parikalpyate BVaky_3,14.613b / tad evety avasīyate BVaky_3,14.390b / tad evaikam avasthitam BVaky_3,7.42b
eṣām apy upavarṇyate BVaky_3,1.92d / eṣāṃ kramo vibhaktānāṃ BVaky_2.466c / esā vidyā parāyanam BVaky_1.15d
aindramantre prayujyate BVaky_3,14.565b / aivaṃ cāsaṃbhave sati BVaky_3,14.456b
odanaṃ pacatiḥ so 'sāv BVaky_3,7.85c / aucityād deśakālataḥ BVaky_2.314b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733507 (0.004):
eṣāṃ kramo vibhaktānāṃ Vp_2.466c / odanaṃ pacatiḥ so 'sāv Vp_3,7.85c / aucityād deśakālataḥ Vp_2.314b
audāsīnyena yat prāpyaṃ BVaky_3,7.46a / kaṭādiṣu vivakṣyate BVaky_3,7.62d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733514 (0.005):
aucityād deśakālataḥ Vp_2.314b / audāsīnyena yat prāpyaṃ Vp_3,7.46a
kaṇṭakair bhedahetubhiḥ BVaky_3,14.300b / katham anyo nivartayet BVaky_1.39d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733519 (0.019):
kaṭādiṣu vivakṣyate Vp_3,7.62d / katham anyo nivartayet Vp_1.39d
katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b / kathaṃ cārtho vivicyate BVaky_2.95d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733524 (0.006):
katham anyo nivartayet Vp_1.39d / kathaṃ cārtho vivicyate Vp_2.95d / kathaṃ cāvadhikalpanā Vp_2.95b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425729 (0.035):
kaś cid anyo 'vasīyate BVaky_3,3.84d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.89d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.180d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427397 (0.035):
kva cit kāryeṣv abhivyaktim BVaky_3,1.26c / kva cit kiṃ cid vivakṣyate BVaky_3,7.2d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426603 (0.036):
kaiś cit svārthaparārthatā BVaky_3,12.5b / kaiś cid atrānuvarṇyate BVaky_3,12.23d / kaiś cid atreṣyate kṛṣiḥ BVaky_3,12.26b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425320 (0.039):
kathaṃ cit samavasthitaḥ BVaky_3,14.195b / kathaṃ cid anugamyate BVaky_2.440d / kathaṃ cid abhivardhate BVaky_3,13.15d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426575 (0.039):
kaiś cic cobhayatheṣyate BVaky_2.175d / kaiś cit kathaṃ cid ākhyātā BVaky_2.171c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425808 (0.040):
kā cit pralīyate kā cit BVaky_3,13.15c / kā cit pravartate kā cin BVaky_2.370c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426161 (0.043):
kiṃ cit sarvatra vartate BVaky_3,14.371b / kiṃ cid asti prayojanam BVaky_3,14.467d / kiṃ cid ekaṃ pravartate BVaky_3,14.595b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427481 (0.044):
kva cid arthasya sādhakaḥ BVaky_2.462d / kva cid arthaḥ pratīyate BVaky_3,12.8b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734697 (0.045):
kva cit kāryeṣv abhivyaktim Vp_3,1.26c / kva cit kiṃ cid vivakṣyate Vp_3,7.2d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426614 (0.047):
kaiś cid atreṣyate kṛṣiḥ BVaky_3,12.26b / kaiś cid abhyupagamyate BVaky_3,14.619d / kaiś cid ekas tathāśrayaḥ BVaky_3,14.53b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446805 (0.049):
sa evāśriyate yadi BVaky_3,14.194b / sa evety apadiśyate BVaky_3,14.403b / sa kadā cit pratīyate BVaky_2.435d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425721 (0.050):
kaś cit prativivakṣitaḥ BVaky_3,9.109b / kaś cit saṃpratipadyate BVaky_2.39b / kaś cid anyo 'vasīyate BVaky_3,3.84d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425332 (0.054):
kathaṃ pracayayogaḥ syāt BVaky_3,9.64c / kathaṃ pratīyamānaḥ syāc BVaky_2.360c / kathaṃ bhavitum arhati BVaky_3,14.462d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733836 (0.054):
kaś cid anyo 'vasīyate Vp_3,3.84d / kaś cid artho 'bhidhīyate] Vp_1.89d / kaś cid artho 'bhidhīyate Vp_1.180d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425740 (0.055):
kaścid eva guṇo dravye BVaky_3,1.73a / kaś cid eva viśiṣṭo 'rthaḥ BVaky_2.36c / kaś cid evārthavāṃs tatra BVaky_2.245c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425356 (0.055):
kathaṃ hy avayavo 'nyasya BVaky_3,14.393a / kadā cid abhidhīyate BVaky_2.435b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222358 (0.055):
śabdaḥ kaś cit tam evārthaṃ % kathaṃ cit pratipadyate // BVaky_3,14.197 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157258 (0.055):
śabdaḥ kaś cit tam evārthaṃ kathaṃ cit pratipadyate // BVaky_3,14.197 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734304 (0.055):
kaiś cit kathaṃ cid ākhyātā Vp_2.171c / kaiś cit kathaṃ cid uddiṣṭau Vp_2.178c
kathaṃ cāvadhikalpanā BVaky_2.95b / kathaṃ cit pratipadyate BVaky_3,14.197d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733530 (0.005):
kathaṃ cārtho vivicyate Vp_2.95d / kathaṃ cāvadhikalpanā Vp_2.95b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222358 (0.014):
śabdaḥ kaś cit tam evārthaṃ % kathaṃ cit pratipadyate // BVaky_3,14.197 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157258 (0.014):
śabdaḥ kaś cit tam evārthaṃ kathaṃ cit pratipadyate // BVaky_3,14.197 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425723 (0.045):
kaś cit tarkeṇa bādhate BVaky_1.31d / kaś cit prativivakṣitaḥ BVaky_3,9.109b / kaś cit saṃpratipadyate BVaky_2.39b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733825 (0.058):
kaś cit tarkeṇa bādhate Vp_1.31d / kaś cit saṃpratipadyate Vp_2.39b / kaś cid anyo 'vasīyate Vp_3,3.84d
kathaṃ cit samavasthitaḥ BVaky_3,14.195b / kathaṃ cid anugamyate BVaky_2.440d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733532 (0.017):
kathaṃ cāvadhikalpanā Vp_2.95b / kathaṃ cid anugamyate Vp_2.440d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425299 (0.039):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222358 (0.043):
śabdaḥ kaś cit tam evārthaṃ % kathaṃ cit pratipadyate // BVaky_3,14.197 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157258 (0.043):
śabdaḥ kaś cit tam evārthaṃ kathaṃ cit pratipadyate // BVaky_3,14.197 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430233 (0.055):
tad avācyatayā yadā BVaky_3,3.20b / tad astīty anugamyate BVaky_3,8.12b / tadā karma kriyāyogāt BVaky_3,7.132c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210364 (0.060):
upakārāt sa evārthaḥ % kathaṃ cid anugamyate // BVaky_2.440 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145272 (0.060):
upakārāt sa evārthaḥ kathaṃ cid anugamyate // BVaky_2.440 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427479 (0.061):
kva cid arthasya sādhakaḥ BVaky_2.462d / kva cid arthaḥ pratīyate BVaky_3,12.8b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429339 (0.063):
tat karma na punar bhavet BVaky_3,7.167b / tat kasmiṃś cit pratīyate BVaky_2.305b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425720 (0.063):
kaś cit tarkeṇa bādhate BVaky_1.31d / kaś cit prativivakṣitaḥ BVaky_3,9.109b / kaś cit saṃpratipadyate BVaky_2.39b
kathaṃ cid abhivardhate BVaky_3,13.15d / kathaṃ pracayayogaḥ syāt BVaky_3,9.64c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733530 (0.058):
kathaṃ cāvadhikalpanā Vp_2.95b / kathaṃ cid anugamyate Vp_2.440d / kathaṃ pratīyamānaḥ syāc Vp_2.360c
kathaṃ pratīyamānaḥ syāc BVaky_2.360c / kathaṃ bhavitum arhati BVaky_3,14.462d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733536 (0.020):
kathaṃ cid anugamyate Vp_2.440d / kathaṃ pratīyamānaḥ syāc Vp_2.360c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441270 (0.038):
yadi sarvatra kalpyate BVaky_3,14.254b / yadi syāt tu vivakṣitaḥ BVaky_3,1.5b / yadi syād brāhmaṇaśruteḥ BVaky_3,14.491b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425303 (0.054):
katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b / kathaṃ cārtho vivicyate BVaky_2.95d / kathaṃ cāvadhikalpanā BVaky_2.95b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434160 (0.055):
na syāt tatrātmanepadam BVaky_3,12.26d / na syāt tenātra samśayaḥ BVaky_3,14.391d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22441198 (0.056):
yadā bhedān parityajya BVaky_3,1.96a / yadā yo 'rthaḥ pratīyate BVaky_2.330b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420819 (0.057):
athāsaj jāyate katham BVaky_3,3.43d / athāsaṃsṛṣṭa evārthaḥ BVaky_2.248a
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27535134 (0.060):
vidhau tu satyarthajñānasya coditatvānnārtho 'vivakṣito bhavitumarhati /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434257 (0.061):
nātyantāya mimīte yat BVaky_3,14.388a / nātra kaścit pratīyate BVaky_3,3.27d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422925 (0.061):
asmin sūtre pratīyate BVaky_3,14.582d / asmiṃs tu na vivakṣitaḥ BVaky_2.80d
kathaṃ sādṛśyakalpanā BVaky_3,14.529d / kathaṃ sādhanayogitā BVaky_3,8.43b
kathaṃ syād ekavākyatā BVaky_2.352d / kathaṃ hy avayavo 'nyasya BVaky_3,14.393a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209247 (0.016):
teṣām anupakāritvāt % kathaṃ syād ekavākyatā // BVaky_2.352 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144155 (0.016):
teṣām anupakāritvāt kathaṃ syād ekavākyatā // BVaky_2.352 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733539 (0.018):
kathaṃ pratīyamānaḥ syāc Vp_2.360c / kathaṃ syād ekavākyatā Vp_2.352d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449329 (0.048):
sākāṅkṣāvayavaṃ bhede BVaky_2.443c / sākāṅkṣeṣv ekavākyatā BVaky_2.447b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430173 (0.052):
tadartham abhidhīyate BVaky_3,14.118d / tadarthaś ced avayavo BVaky_3,9.95a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425025 (0.060):
ekābhidhāna eko 'rtho BVaky_3,8.45a / ekārthatvaṃ hi vākyasya BVaky_2.444c
kadā cid abhidhīyate BVaky_2.435b / kampe tūparate jātā BVaky_1.108c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733550 (0.005):
kathaṃ syād ekavākyatā Vp_2.352d / kadā cid abhidhīyate Vp_2.435b / kampe tūparate jātā Vp_1.108c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446805 (0.047):
sa evāśriyate yadi BVaky_3,14.194b / sa evety apadiśyate BVaky_3,14.403b / sa kadā cit pratīyate BVaky_2.435d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425728 (0.049):
kaś cid anyo 'vasīyate BVaky_3,3.84d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.89d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.180d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425298 (0.055):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14745254 (0.057):
ṣoḍhā kartṛtvam evāhus Vp_3,7.37c / sa kadā cit pratīyate Vp_2.435d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433213 (0.060):
dhvaner grahaṇam iṣyate BVaky_1.83b / na kadā cit prayujyate BVaky_3,14.465d
karaṇatvaṃ tadā smṛtam BVaky_3,7.90d / karaṇatvaṃ pratīyate BVaky_3,7.98b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733563 (0.004):
kampe tūparate jātā Vp_1.108c / karaṇatvaṃ tadā smṛtam Vp_3,7.90d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215360 (0.029):
vivakṣyate yadā tatra % karaṇatvaṃ tadā smṛtam // BVaky_3,7.90 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150266 (0.029):
vivakṣyate yadā tatra karaṇatvaṃ tadā smṛtam // BVaky_3,7.90 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425571 (0.041):
karmatvam upajāyate BVaky_3,7.67d / karmatvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,14.391a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425458 (0.050):
kartṛkarmavyavahitām BVaky_3,7.148a / kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,7.104c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733629 (0.055):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca Vp_3,7.104c / kartṛtvaṃ karaṇatvāder Vp_3,7.23c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215450 (0.058):
tadāśrayatvād bhede 'pi % kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ // BVaky_3,7.97 // / yathā ca saṃnidhānena $ karaṇatvaṃ pratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150356 (0.058):
tadāśrayatvād bhede 'pi kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ // BVaky_3,7.97 // / yathā ca saṃnidhānena karaṇatvaṃ pratīyate /
karaṇatvaṃ yato nāsti BVaky_3,7.145c / karaṇatvādibhir jñātāḥ BVaky_3,7.21a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733570 (0.004):
karaṇatvaṃ tadā smṛtam Vp_3,7.90d / karaṇatvaṃ pratīyate Vp_3,7.98b / karaṇatvaṃ yato nāsti Vp_3,7.145c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214432 (0.026):
nyaktāyām api saṃpūrṇaiḥ % svair vyāpāraiḥ samanvitāḥ // BVaky_3,7.20 // / karaṇatvādibhir jñātāḥ $ kriyābhedānupātibhiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149339 (0.026):
nyaktāyām api saṃpūrṇaiḥ svair vyāpāraiḥ samanvitāḥ // BVaky_3,7.20 // / karaṇatvādibhir jñātāḥ kriyābhedānupātibhiḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425571 (0.027):
karmatvam upajāyate BVaky_3,7.67d / karmatvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,14.391a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425458 (0.036):
kartṛkarmavyavahitām BVaky_3,7.148a / kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,7.104c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215450 (0.038):
tadāśrayatvād bhede 'pi % kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ // BVaky_3,7.97 // / yathā ca saṃnidhānena $ karaṇatvaṃ pratīyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150356 (0.038):
tadāśrayatvād bhede 'pi kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ // BVaky_3,7.97 // / yathā ca saṃnidhānena karaṇatvaṃ pratīyate /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733630 (0.038):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca Vp_3,7.104c / kartṛtvaṃ karaṇatvāder Vp_3,7.23c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224510 (0.058):
tābhyām ubhābhyāṃ dravyātmā % savyāpāraḥ pratīyate // BVaky_3,14.367 // / so 'yam ekatvanānātve $ vyavahāraḥ samāśritaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159409 (0.058):
tābhyām ubhābhyāṃ dravyātmā savyāpāraḥ pratīyate // BVaky_3,14.367 // / so 'yam ekatvanānātve vyavahāraḥ samāśritaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14382949 (0.058):
karaṇatvādibhir jñātāḥ $ kriyābhedānupātibhiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17663619 (0.058):
karaṇatvādibhir jñātāḥ kriyābhedānupātibhiḥ /
karaṇatvādisaṃbhavaḥ BVaky_3,7.18d / karaṇasya svakakṣyāyāṃ BVaky_3,7.74a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733577 (0.004):
karaṇatvaṃ yato nāsti Vp_3,7.145c / karaṇatvādibhir jñātāḥ Vp_3,7.21a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214432 (0.024):
nyaktāyām api saṃpūrṇaiḥ % svair vyāpāraiḥ samanvitāḥ // BVaky_3,7.20 // / karaṇatvādibhir jñātāḥ $ kriyābhedānupātibhiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149339 (0.024):
nyaktāyām api saṃpūrṇaiḥ svair vyāpāraiḥ samanvitāḥ // BVaky_3,7.20 // / karaṇatvādibhir jñātāḥ kriyābhedānupātibhiḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214406 (0.050):
vyāpārabhedāpekṣāyāṃ % karaṇatvādisaṃbhavaḥ // BVaky_3,7.18 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149313 (0.050):
vyāpārabhedāpekṣāyāṃ karaṇatvādisaṃbhavaḥ // BVaky_3,7.18 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425569 (0.061):
karmatvam upajāyate BVaky_3,7.67d / karmatvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,14.391a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215140 (0.062):
siddhaṃ pūrveṇa karmatvaṃ % ṇijantaniyamas tathā // BVaky_3,7.73 // / karaṇasya svakakṣyāyāṃ $ na prakarṣāśrayo yathā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150048 (0.062):
siddhaṃ pūrveṇa karmatvaṃ ṇijantaniyamas tathā // BVaky_3,7.73 // / karaṇasya svakakṣyāyāṃ na prakarṣāśrayo yathā /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14382949 (0.062):
karaṇatvādibhir jñātāḥ $ kriyābhedānupātibhiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17663619 (0.062):
karaṇatvādibhir jñātāḥ kriyābhedānupātibhiḥ /
karaṇānāṃ na vidyate BVaky_3,7.93b / karaṇe dhvanayo 'pare BVaky_1.109b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733586 (0.004):
karaṇasya svakakṣyāyāṃ Vp_3,7.74a / karaṇānāṃ na vidyate Vp_3,7.93b
karaṇena hi sarveṣāṃ BVaky_3,7.94c / karaṇebhyo vivṛttena BVaky_1.48c / karaṇe śikṣitāḥ katham BVaky_2.149d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733594 (0.004):
karaṇānāṃ na vidyate Vp_3,7.93b / karaṇe dhvanayo 'pare Vp_1.109b / karaṇena hi sarveṣāṃ Vp_3,7.94c
karaṇeṣu tu saṃskāram BVaky_3,7.92a / karaṇair upajanyate BVaky_1.105b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733600 (0.004):
karaṇe śikṣitāḥ katham Vp_2.149d / karaṇeṣu tu saṃskāram Vp_3,7.92a
karoti yābhyāṃ bhāvānām BVaky_3,9.56c / karotīva padārthatām BVaky_3,14.503d
karoter ātmanepade BVaky_3,12.15b / karoter bhinnadharmaṇaḥ BVaky_3,12.14b
kartarīti yathā tac ca BVaky_2.459c / kartā kartrantarāpekṣaḥ BVaky_3,7.25c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733608 (0.003):
karaṇair upajanyate Vp_1.105b / kartarīti yathā tac ca Vp_2.459c / kartā kartrantarāpekṣaḥ Vp_3,7.25c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214495 (0.050):
dravyādiviṣayo hetuḥ $ kārakaṃ niyatakriyam & / kartā kartrantarāpekṣaḥ % kriyāyāṃ hetur iṣyate // BVaky_3,7.25 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149402 (0.050):
dravyādiviṣayo hetuḥ kārakaṃ niyatakriyam / / kartā kartrantarāpekṣaḥ kriyāyāṃ hetur iṣyate // BVaky_3,7.25 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383007 (0.050):
dravyādiviṣayo hetuḥ $ kārakaṃ niyatakriyam & / kartā kartrantarāpekṣaḥ % kriyāyāṃ hetur iṣyate // 3.7.25 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17663677 (0.050):
dravyādiviṣayo hetuḥ kārakaṃ niyatakriyam / / kartā kartrantarāpekṣaḥ kriyāyāṃ hetur iṣyate // 3.7.25 //
kartā bhavati janmanaḥ BVaky_3,7.10@d / kartur icchopajāyate BVaky_3,7.80b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733617 (0.003):
kartā kartrantarāpekṣaḥ Vp_3,7.25c / kartā bhavati janmanaḥ Vp_3,7.105d
kartur eva prayojikā BVaky_2.320d / kartṛkarmavyavahitām BVaky_3,7.148a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733627 (0.003):
kartā bhavati janmanaḥ Vp_3,7.105d / kartur icchopajāyate Vp_3,7.80b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425483 (0.046):
kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ BVaky_3,7.97d / kartṛtvena samāśritaḥ BVaky_3,7.122b / kartṛdharmavivakṣāyāṃ BVaky_3,7.103c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425508 (0.062):
kartaiva vihitāṃ śāstre BVaky_3,7.125c / kartrantarāṇāṃ vyāpāre BVaky_3,7.54c / kartrabhiprāyatā sūtre BVaky_3,12.9a
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,7.104c / kartṛtvaṃ karaṇatvāder BVaky_3,7.23c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733634 (0.004):
kartur eva prayojikā Vp_2.320d / kartṛkarmavyavahitām Vp_3,7.148a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425571 (0.024):
karmatvam upajāyate BVaky_3,7.67d / karmatvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,14.391a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425377 (0.036):
karaṇatvaṃ tadā smṛtam BVaky_3,7.90d / karaṇatvaṃ pratīyate BVaky_3,7.98b / karaṇatvaṃ yato nāsti BVaky_3,7.145c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22935817 (0.040):
kārya karaṇānāṃ kartṛtvam utpādakatvaṃ yat tat kārya karaṇa kartṛtvaṃ / tasmin kārya karaṇa kartṛtve hetuḥ kāraṇam ārambhakatvena prakṛtir ucyate
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733563 (0.043):
karaṇatvaṃ pratīyate Vp_3,7.98b / karaṇatvaṃ yato nāsti Vp_3,7.145c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425483 (0.044):
kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ BVaky_3,7.97d / kartṛtvena samāśritaḥ BVaky_3,7.122b / kartṛdharmavivakṣāyāṃ BVaky_3,7.103c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215531 (0.053):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca % karmatvaṃ copajāyate // BVaky_3,7.104 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150437 (0.053):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca karmatvaṃ copajāyate // BVaky_3,7.104 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383960 (0.053):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca % karmatvaṃ copajāyate // 3.7.104 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17664628 (0.053):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca karmatvaṃ copajāyate // 3.7.104 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8514744 (0.053):
------- ityuktam, tat dravyadeśakālakartrāderapi / karaṇatvādhikaraṇatvakartṛtvādipravṛttidvārā pravartanājanyatvena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17766520 (0.056):
vaiṣamya nairghṛṇye prasakte, tatra na hi nahīty āha na kartṛtvam iti | / nāpi tat kartṛtvena karmāṇy api, na ca karma phalair bhogaiḥ saṃyogam api,
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9732587 (0.056):
vaiṣamya-nairghṛṇye prasakte, tatra na hi nahīty āha na kartṛtvam iti | / nāpi tat-kartṛtvena karmāṇy api, na ca karma-phalair bhogaiḥ saṃyogam api,
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425508 (0.058):
kartaiva vihitāṃ śāstre BVaky_3,7.125c / kartrantarāṇāṃ vyāpāre BVaky_3,7.54c / kartrabhiprāyatā sūtre BVaky_3,12.9a
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23602256 (0.059):
sarvatra hi buddhiḥ karaṇarūpā karaṇatvenaiva vyapadiśyate na kartṛtvena,
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24755210 (0.062):
diti cettatrāha tadevam iti / karaṇasya kartṛtvaṃ na saṃbhavati / / karaṇatvakartṛtvayorvirodhāt svātantryapāratantryalakṣaṇayoriti bhāvaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19135972 (0.062):
karaṇādervā kartṛtvādhyāropaṇādyatra kārakaviparyāsaścamatkārakārī
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22422934 (0.062):
asya vākyāntare dṛṣṭāl BVaky_2.86a / asyādīnāṃ tu kartṛtve BVaky_3,7.96a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733651 (0.063):
kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ Vp_3,7.97d / kartṛtvena samāśritaḥ Vp_3,7.122b / kartṛdharmavivakṣāyāṃ Vp_3,7.103c
kartṛtvaṃ ca pṛthak pṛthak BVaky_3,7.141d / kartṛtvaṃ pratipadyate BVaky_3,7.64b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733643 (0.004):
kartṛtvaṃ karaṇatvāder Vp_3,7.23c / kartṛtvaṃ ca pṛthak pṛthak Vp_3,7.141d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216018 (0.032):
meṣayoḥ svakriyāpekṣaṃ % kartṛtvaṃ ca pṛthak pṛthak // BVaky_3,7.141 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150924 (0.032):
meṣayoḥ svakriyāpekṣaṃ kartṛtvaṃ ca pṛthak pṛthak // BVaky_3,7.141 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733651 (0.061):
kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ Vp_3,7.97d / kartṛtvena samāśritaḥ Vp_3,7.122b / kartṛdharmavivakṣāyāṃ Vp_3,7.103c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449719 (0.062):
sāpekṣā ye tu vākyārthāḥ BVaky_2.325c / sāpekṣe vā pṛthak pṛthak BVaky_3,11.17b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430354 (0.062):
tad ekam api caikatvaṃ BVaky_3,11.29a / tad ekaṃ tat pṛthak pṛthak BVaky_3,2.13b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733627 (0.063):
kartur eva prayojikā Vp_2.320d / kartṛkarmavyavahitām Vp_3,7.148a / kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca Vp_3,7.104c
kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ BVaky_3,7.97d / kartṛtvena samāśritaḥ BVaky_3,7.122b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733654 (0.004):
kartṛtvaṃ pratipadyate Vp_3,7.64b / kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ Vp_3,7.97d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215447 (0.038):
tadāśrayatvād bhede 'pi % kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ // BVaky_3,7.97 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150353 (0.038):
tadāśrayatvād bhede 'pi kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ // BVaky_3,7.97 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425454 (0.051):
kartur eva prayojikā BVaky_2.320d / kartṛkarmavyavahitām BVaky_3,7.148a / kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,7.104c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383882 (0.058):
tadāśrayatvād bhede 'pi % kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ // 3.7.97 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17664550 (0.058):
tadāśrayatvād bhede 'pi kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ // 3.7.97 //
kartṛdharmavivakṣāyāṃ BVaky_3,7.103c / kartṛbhedāt tadartheṣu BVaky_3,9.31a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733655 (0.004):
kartṛtvaṃ bādhakaṃ tataḥ Vp_3,7.97d / kartṛtvena samāśritaḥ Vp_3,7.122b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217540 (0.034):
tayā vibhajyamāno 'sau % bhajate kramarūpatāṃ // BVaky_3,9.30 // / kartṛbhedāt tadartheṣu $ pracayāpacayau gataḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152446 (0.034):
tayā vibhajyamāno 'sau bhajate kramarūpatāṃ // BVaky_3,9.30 // / kartṛbhedāt tadartheṣu pracayāpacayau gataḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425454 (0.044):
kartur eva prayojikā BVaky_2.320d / kartṛkarmavyavahitām BVaky_3,7.148a / kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,7.104c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430409 (0.056):
taddharmaṇos tu tācchabdyaṃ BVaky_3,3.6a / taddharmatvavivakṣāyāṃ BVaky_3,14.563c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425508 (0.060):
kartaiva vihitāṃ śāstre BVaky_3,7.125c / kartrantarāṇāṃ vyāpāre BVaky_3,7.54c / kartrabhiprāyatā sūtre BVaky_3,12.9a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424503 (0.060):
upādhibhedād artheṣu BVaky_3,13.24a / upādhī kartṛkarmanoḥ BVaky_3,10.1b
kartṛṣv anyeṣv asatsv api BVaky_1.149b / kartṛsthabhāvakaḥ śetir BVaky_3,14.167c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733659 (0.037):
kartṛdharmavivakṣāyāṃ Vp_3,7.103c / kartṛṣv anyeṣv asatsv api Vp_1.149b
kartṝṇāṃ darśanaṃ bhinnaṃ BVaky_2.380c / kartaiva vihitāṃ śāstre BVaky_3,7.125c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733669 (0.003):
kartṛṣv anyeṣv asatsv api Vp_1.149b / kartṝṇāṃ darśanaṃ bhinnaṃ Vp_2.380c / kartaiva vihitāṃ śāstre Vp_3,7.125c
kartrantarāṇāṃ vyāpāre BVaky_3,7.54c / kartrabhiprāyatā sūtre BVaky_3,12.9a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733672 (0.003):
kartaiva vihitāṃ śāstre Vp_3,7.125c / kartrantarāṇāṃ vyāpāre Vp_3,7.54c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219228 (0.036):
tannimittā yathānyāpi % kriyādhiśrayaṇādikā // BVaky_3,12.8 // / kartrabhiprāyatā sūtre $ kriyābhedopalakṣaṇam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154131 (0.036):
tannimittā yathānyāpi kriyādhiśrayaṇādikā // BVaky_3,12.8 // / kartrabhiprāyatā sūtre kriyābhedopalakṣaṇam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425454 (0.058):
kartur eva prayojikā BVaky_2.320d / kartṛkarmavyavahitām BVaky_3,7.148a / kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,7.104c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425483 (0.060):
kartṛtvena samāśritaḥ BVaky_3,7.122b / kartṛdharmavivakṣāyāṃ BVaky_3,7.103c / kartṛbhedāt tadartheṣu BVaky_3,9.31a
kartrā nyakkṛtaśaktayaḥ BVaky_3,7.20b / kartrāpi na nirūpyate BVaky_2.144d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733680 (0.003):
kartrantarāṇāṃ vyāpāre Vp_3,7.54c / kartrā nyakkṛtaśaktayaḥ Vp_3,7.20b
karma copavasau smṛtam BVaky_3,7.155d / karmajā eva siddhayaḥ BVaky_1.36d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733689 (0.005):
kartrāpi na nirūpyate Vp_2.144d / karma copavasau smṛtam Vp_3,7.155d
karmaṇas tv āptum iṣṭatva BVaky_3,7.75a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215154 (0.0):
karmaṇo 'pi svakakṣyāyāṃ % na syād atiśayas tathā // BVaky_3,7.74 // / karmaṇas tv āptum iṣṭatva $ āśrite 'tiśayo yataḥ &
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733694 (0.005):
karmajā eva siddhayaḥ Vp_1.36d / karmaṇas tv āptum iṣṭatva Vp_3,7.75a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150062 (0.012):
karmaṇo 'pi svakakṣyāyāṃ na syād atiśayas tathā // BVaky_3,7.74 // / karmaṇas tv āptum iṣṭatva āśrite 'tiśayo yataḥ /
karmaṇā na sakarmakaḥ BVaky_3,3.47d / karmaṇo 'karmikā kriyā BVaky_3,7.88d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733703 (0.004):
karmaṇas tv āptum iṣṭatva Vp_3,7.75a / karmaṇā na sakarmakaḥ Vp_3,3.47d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213178 (0.042):
antarbhāvāc ca tenāsau % karmaṇā na sakarmakaḥ // BVaky_3,3.47 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148086 (0.042):
antarbhāvāc ca tenāsau karmaṇā na sakarmakaḥ // BVaky_3,3.47 //
karmaṇo 'pi svakakṣyāyāṃ BVaky_3,7.74c / karmaṇy anyā prayujyate BVaky_2.261b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733716 (0.003):
karmaṇo jātibhedānām Vp_3,6.3a / karmaṇo 'pi svakakṣyāyāṃ Vp_3,7.74c
karmaṇy ekatra cāṇgatā BVaky_1.6b / karmatvam akathāśrayam BVaky_3,7.72b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733725 (0.006):
karmaṇyanyā prayujyate Vp_2.261b / karmaṇy ekatra cāṅgatā Vp_1.6b
karmatvam upajāyate BVaky_3,7.67d / karmatvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,14.391a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215533 (0.0):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca % karmatvaṃ copajāyate // BVaky_3,7.104 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150439 (0.0):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca karmatvaṃ copajāyate // BVaky_3,7.104 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733732 (0.005):
karmatvam akathāśrayam Vp_3,7.72b / karmatvam upajāyate Vp_3,7.67d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425458 (0.024):
kartṛkarmavyavahitām BVaky_3,7.148a / kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca BVaky_3,7.104c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425377 (0.027):
karaṇatvaṃ tadā smṛtam BVaky_3,7.90d / karaṇatvaṃ pratīyate BVaky_3,7.98b / karaṇatvaṃ yato nāsti BVaky_3,7.145c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733630 (0.036):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca Vp_3,7.104c / kartṛtvaṃ karaṇatvāder Vp_3,7.23c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224795 (0.042):
bhedasyaiva vyapekṣāyām % anyad eveti gamyate // BVaky_3,14.390 // / karmatvaṃ karaṇatvaṃ ca $ bhedenaivāśritaṃ yataḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159694 (0.042):
bhedasyaiva vyapekṣāyām anyad eveti gamyate // BVaky_3,14.390 // / karmatvaṃ karaṇatvaṃ ca bhedenaivāśritaṃ yataḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383961 (0.048):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca % karmatvaṃ copajāyate // 3.7.104 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17664629 (0.048):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca karmatvaṃ copajāyate // 3.7.104 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733563 (0.054):
karaṇatvaṃ tadā smṛtam Vp_3,7.90d / karaṇatvaṃ pratīyate Vp_3,7.98b / karaṇatvaṃ yato nāsti Vp_3,7.145c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425385 (0.061):
karaṇatvādibhir jñātāḥ BVaky_3,7.21a / karaṇatvādisaṃbhavaḥ BVaky_3,7.18d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429336 (0.064):
tatkartā phalabhāg yataḥ BVaky_3,12.9d / tat karma na punar bhavet BVaky_3,7.167b
karmatvaṃ copajāyate BVaky_3,7.104d / karmatvenābhidhīyate BVaky_2.433b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215534 (0.0):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca % karmatvaṃ copajāyate // BVaky_3,7.104 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150440 (0.0):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca karmatvaṃ copajāyate // BVaky_3,7.104 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733737 (0.005):
karmatvam akathāśrayam Vp_3,7.72b / karmatvam upajāyate Vp_3,7.67d / karmatvaṃ copajāyate Vp_3,7.104d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383961 (0.048):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca % karmatvaṃ copajāyate // 3.7.104 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17664629 (0.048):
kartṛtvaṃ karaṇatvaṃ ca karmatvaṃ copajāyate // 3.7.104 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14741701 (0.049):
mukham evābhidhīyate Vp_3,1.29b / mukhyatvaṃ copajāyate Vp_2.253d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430169 (0.058):
tad arūpaṃ nirūpyate BVaky_2.426d / tadartham abhidhīyate BVaky_3,14.118d / tadarthaś ced avayavo BVaky_3,9.95a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429336 (0.064):
tatkartā phalabhāg yataḥ BVaky_3,12.9d / tat karma na punar bhavet BVaky_3,7.167b
karma dvedhā vyavasthitam BVaky_3,7.49d / karmano jātibhedānām BVaky_3,6.3a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733740 (0.004):
karmatvenābhidhīyate Vp_2.433b / karma dvedhā vyavasthitam Vp_3,7.49d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733706 (0.054):
karmaṇo 'karmikā kriyā Vp_3,7.88d / karmaṇo jātibhedānām Vp_3,6.3a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213853 (0.063):
ṛjv ity evam yato 'nyena % vinā buddhiḥ pravartate // BVaky_3,6.2 // / karmano jātibhedānām $ abhivyaktir yadāśrayā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148759 (0.063):
ṛjv ity evam yato 'nyena vinā buddhiḥ pravartate // BVaky_3,6.2 // / karmano jātibhedānām abhivyaktir yadāśrayā /
karmapradhānaṃ guṇavad BVaky_2.4c / karmapravacanīyatvaṃ BVaky_2.202a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733752 (0.004):
karma dvedhā vyavasthitam Vp_3,7.49d / karmapradhānaṃ guṇavad Vp_2.4c
karmapravacanīyena BVaky_2.199c / karmapravacanīyais tu BVaky_3,7.158c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733756 (0.005):
karmapradhānaṃ guṇavad Vp_2.4c / karmapravacanīyatvaṃ Vp_2.202a / karmapravacanīyena Vp_2.199c
karmabhir bhramaṇādibhiḥ BVaky_2.20d / karmabhedo na gṛhyate BVaky_2.20b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733764 (0.004):
karmapravacanīyais tu Vp_3,7.158c / karmabhir bhramaṇādibhiḥ Vp_2.20d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22448789 (0.050):
saṃbandhasya tu bhedakaḥ BVaky_2.204d / saṃbandhasya na gṛhyate BVaky_3,7.158b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439652 (0.051):
bhedarūpasamāveśe BVaky_3,14.104a / bhedarūpas tu gṛhyate BVaky_3,14.103d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14746290 (0.062):
saṃbandhasya tu bhedakaḥ Vp_2.204d / saṃbandhasya na gṛhyate Vp_3,7.158b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439572 (0.063):
bhettavyo 'rtho viśiṣyate BVaky_2.183b / bheda ity apadiśyate BVaky_3,14.398d / bheda eva pratīyate BVaky_3,14.332b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22431089 (0.064):
tasya svarūpabhedas tu BVaky_3,14.325c / tasyātiṅgrahaṇenārtho BVaky_2.448c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434408 (0.064):
nāpi kriyāpadākṣepi BVaky_2.204c / nāpi bhedo 'vadhāryate BVaky_3,1.102d / nāpekṣate nimittaṃ ca BVaky_3,5.7a
karma śāstre pradarśitam BVaky_3,7.48d / karma saṃpadyate tataḥ BVaky_3,7.54d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733773 (0.004):
karmabhedo na gṛhyate Vp_2.20b / karma śāstre pradarśitam Vp_3,7.48d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214798 (0.062):
nirvartyaṃ ca vikāryaṃ ca % karma śāstre pradarśitam // BVaky_3,7.48 // / yad asaj jāyate sad vā $ janmanā yat prakāśyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149706 (0.062):
nirvartyaṃ ca vikāryaṃ ca karma śāstre pradarśitam // BVaky_3,7.48 // / yad asaj jāyate sad vā janmanā yat prakāśyate /
karmasthabhāvakatvaṃ syād BVaky_3,7.65c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733779 (0.005):
karma saṃpadyate tataḥ Vp_3,7.54d / karmasthabhāvakatvaṃ syād Vp_3,7.65c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215023 (0.063):
kutaś cid āhṛtya padam $ evaṃ ca parikalpane & / karmasthabhāvakatvaṃ syād % darśanādyabhidhāyinām // BVaky_3,7.65 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149931 (0.063):
kutaś cid āhṛtya padam evaṃ ca parikalpane / / karmasthabhāvakatvaṃ syād darśanādyabhidhāyinām // BVaky_3,7.65 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383494 (0.063):
kutaś cid āhṛtya padam $ evaṃ ca parikalpane & / karmasthabhāvakatvaṃ syād % darśanādyabhidhāyinām // 3.7.65 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17664164 (0.063):
kutaś cid āhṛtya padam evaṃ ca parikalpane / / karmasthabhāvakatvaṃ syād darśanādyabhidhāyinām // 3.7.65 //
karmasv aṅgatvam iṣyate BVaky_3,1.54b / karmasv aṅgīkṛteṣu ca BVaky_3,14.290b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733782 (0.006):
karmasthabhāvakatvaṃ syād Vp_3,7.65c / karmasv aṅgatvam iṣyate Vp_3,1.54b
karmāpadiṣṭayoḥ prāptis BVaky_3,14.168c / karmāpadiṣṭāṃllabhate BVaky_3,7.55c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733784 (0.064):
karmasv aṅgatvam iṣyate Vp_3,1.54b / karmāpadiṣṭāāllabhate Vp_3,7.55c
karmārthā ca kriyotpatti BVaky_3,7.128c / kalānāṃ copabandhanī BVaky_1.133b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733794 (0.003):
karmāpadiṣṭāāllabhate Vp_3,7.55c / karmārthā ca kriyotpatti- Vp_3,7.128c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22451260 (0.034):
hetuḥ so 'sti gavāntare BVaky_3,14.395d / hetvarthā tu kriyā tasmān BVaky_3,7.26c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14747721 (0.052):
hetuḥ saṃkhyāvivakṣāyā Vp_3,1.60c / hetvarthā tu kriyā tasmān Vp_3,7.26c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426949 (0.060):
kriyā niyatasādhanā BVaky_2.47b / kriyānutpattilakṣaṇā BVaky_3,9.91b / kriyānuṣaṅgeṇa vinā BVaky_2.428a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22442558 (0.064):
lakṣaṇāyāṃ na bādhyate BVaky_3,1.70d / lakṣaṇārthā kriyāśrutiḥ BVaky_3,14.452d
kalābhiḥ pṛthagarthābhiḥ BVaky_3,9.57a / kalpate tām kriyām viduḥ BVaky_3,8.15b
kalpate pararūpeṇa BVaky_3,8.32c / kalpanāmātrahetukaḥ BVaky_3,9.64d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217964 (0.051):
kathaṃ pracayayogaḥ syāt % kalpanāmātrahetukaḥ // BVaky_3,9.64 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152870 (0.051):
kathaṃ pracayayogaḥ syāt kalpanāmātrahetukaḥ // BVaky_3,9.64 //
kalpanā syād anarthikā BVaky_3,1.22d / kalpanāṃ prasamīhate BVaky_2.432d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733804 (0.003):
kalānāṃ copabandhanī Vp_1.133b / kalpanā syād anarthikā Vp_3,1.22d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217964 (0.051):
kathaṃ pracayayogaḥ syāt % kalpanāmātrahetukaḥ // BVaky_3,9.64 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152870 (0.051):
kathaṃ pracayayogaḥ syāt kalpanāmātrahetukaḥ // BVaky_3,9.64 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211259 (0.062):
bhāvānām ātmabhedasya % kalpanā syād anarthikā // BVaky_3,1.22 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146167 (0.062):
bhāvānām ātmabhedasya kalpanā syād anarthikā // BVaky_3,1.22 //
kalpanopanibandhanam BVaky_3,7.8d / kalpitā vākyavādibhiḥ BVaky_2.57b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733808 (0.003):
kalpanā syād anarthikā Vp_3,1.22d / kalpanāṃ prasamīhate Vp_2.432d
kalpitau vyāvahārikau BVaky_3,8.26d / kalpyate kubjakhañjavat BVaky_3,14.258d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223137 (0.032):
viśeṣaṇaviśeṣyatvaṃ % kalpyate kubjakhañjavat // BVaky_3,14.258 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158036 (0.032):
viśeṣaṇaviśeṣyatvaṃ kalpyate kubjakhañjavat // BVaky_3,14.258 //
kalpyam anyan na cāśrutam BVaky_3,1.74d / kaś ca sādhanamātrārthān BVaky_2.219a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733818 (0.005):
kalpitā vākyavādibhiḥ Vp_2.57b / kalpyam anyan na cāśrutam Vp_3,1.74d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211934 (0.018):
na tasminn upaghāto 'sti % kalpyam anyan na cāśrutam // BVaky_3,1.74 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146842 (0.018):
na tasminn upaghāto 'sti kalpyam anyan na cāśrutam // BVaky_3,1.74 //
kaś cit kadā cit arthātmā BVaky_3,14.401c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433215 (0.053):
na kadā cit prayujyate BVaky_3,14.465d / na kadā cid vikalpate BVaky_3,14.402b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224933 (0.057):
jāter abhede bhede vā $ sādṛśyaṃ tat pracakṣate & / kaś cit kadā cit arthātmā % tathābhūto 'padiśyate // BVaky_3,14.401 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159832 (0.057):
jāter abhede bhede vā sādṛśyaṃ tat pracakṣate / / kaś cit kadā cit arthātmā tathābhūto 'padiśyate // BVaky_3,14.401 //
kaś cit taddharmavacano BVaky_3,14.466c / kaś cit tadvati vartate BVaky_3,14.620d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426149 (0.048):
kiṃ cit kāṣṭhādibhasmavat BVaky_3,7.50b / kiṃ cit sarvatra vartate BVaky_3,14.371b / kiṃ cid asti prayojanam BVaky_3,14.467d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449864 (0.063):
sāmānyam āśritaṃ yad yad BVaky_1.64a / sāmānyavacanaḥ katham BVaky_3,14.426d
kaś cit tarkeṇa bādhate BVaky_1.31d / kaś cit prativivakṣitaḥ BVaky_3,9.109b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733825 (0.016):
kaś ca sādhanamātrārthān Vp_2.219a / kaś cit tarkeṇa bādhate Vp_1.31d / kaś cit saṃpratipadyate Vp_2.39b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426500 (0.038):
kevalo 'pi prayujyate BVaky_2.201d / keṣāṃ cic chaktivartmanī BVaky_3,9.56b / keṣāṃ cij jātiguṇayor BVaky_3,14.22a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425313 (0.058):
kathaṃ cāvadhikalpanā BVaky_2.95b / kathaṃ cit pratipadyate BVaky_3,14.197d / kathaṃ cit samavasthitaḥ BVaky_3,14.195b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425298 (0.064):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
kaś cit saṃpratipadyate BVaky_2.39b / kaś cid anyo 'vasīyate BVaky_3,3.84d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733830 (0.004):
kaś cit tarkeṇa bādhate Vp_1.31d / kaś cit saṃpratipadyate Vp_2.39b / kaś cid anyo 'vasīyate Vp_3,3.84d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426500 (0.038):
kevalo 'pi prayujyate BVaky_2.201d / keṣāṃ cic chaktivartmanī BVaky_3,9.56b / keṣāṃ cij jātiguṇayor BVaky_3,14.22a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425313 (0.045):
kathaṃ cāvadhikalpanā BVaky_2.95b / kathaṃ cit pratipadyate BVaky_3,14.197d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213627 (0.050):
yathaiva bhāvān nābhāvaḥ % kaś cid anyo 'vasīyate // BVaky_3,3.84 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148534 (0.050):
yathaiva bhāvān nābhāvaḥ kaś cid anyo 'vasīyate // BVaky_3,3.84 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425298 (0.050):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421427 (0.053):
anyasya vinivartakam BVaky_3,14.143b / anyaḥ kaś cin na vidyate BVaky_2.346d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426611 (0.056):
kaiś cid atreṣyate kṛṣiḥ BVaky_3,12.26b / kaiś cid abhyupagamyate BVaky_3,14.619d / kaiś cid ekas tathāśrayaḥ BVaky_3,14.53b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222358 (0.058):
śabdaḥ kaś cit tam evārthaṃ % kathaṃ cit pratipadyate // BVaky_3,14.197 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157258 (0.058):
śabdaḥ kaś cit tam evārthaṃ kathaṃ cit pratipadyate // BVaky_3,14.197 //
kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.89d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.180d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733837 (0.004):
kaś cid anyo 'vasīyate Vp_3,3.84d / kaś cid artho 'bhidhīyate] Vp_1.89d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425300 (0.035):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22444305 (0.038):
viśiṣṭo 'rthaḥ pratīyate BVaky_3,14.4d / viśiṣṭo 'rtho 'bhidhīyate BVaky_2.413b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427481 (0.042):
kva cid arthasya sādhakaḥ BVaky_2.462d / kva cid arthaḥ pratīyate BVaky_3,12.8b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426602 (0.047):
kaiś cit svārthaparārthatā BVaky_3,12.5b / kaiś cid atrānuvarṇyate BVaky_3,12.23d / kaiś cid atreṣyate kṛṣiḥ BVaky_3,12.26b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425356 (0.049):
kathaṃ hy avayavo 'nyasya BVaky_3,14.393a / kadā cid abhidhīyate BVaky_2.435b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434257 (0.052):
nātyantāya mimīte yat BVaky_3,14.388a / nātra kaścit pratīyate BVaky_3,3.27d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733844 (0.053):
kaś cid artho 'bhidhīyate Vp_1.180d / kaś cid eva guṇo dravye Vp_3,1.73a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430169 (0.054):
tad arūpaṃ nirūpyate BVaky_2.426d / tadartham abhidhīyate BVaky_3,14.118d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22447242 (0.055):
sa dharmaḥ sphoṭanādayoḥ BVaky_1.50d / sa dharmo nābhidhīyate BVaky_3,7.13b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427397 (0.056):
kva cit kāryeṣv abhivyaktim BVaky_3,1.26c / kva cit kiṃ cid vivakṣyate BVaky_3,7.2d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426611 (0.056):
kaiś cid atreṣyate kṛṣiḥ BVaky_3,12.26b / kaiś cid abhyupagamyate BVaky_3,14.619d / kaiś cid ekas tathāśrayaḥ BVaky_3,14.53b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429339 (0.057):
tat karma na punar bhavet BVaky_3,7.167b / tat kasmiṃś cit pratīyate BVaky_2.305b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733542 (0.057):
kathaṃ syād ekavākyatā Vp_2.352d / kadā cid abhidhīyate Vp_2.435b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427523 (0.058):
kva cid guṇapradhānatvam BVaky_2.304a / kva cid dharmaḥ pratīyate BVaky_3,7.119b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446805 (0.058):
sa evety apadiśyate BVaky_3,14.403b / sa kadā cit pratīyate BVaky_2.435d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25213627 (0.058):
yathaiva bhāvān nābhāvaḥ % kaś cid anyo 'vasīyate // BVaky_3,3.84 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26148534 (0.058):
yathaiva bhāvān nābhāvaḥ kaś cid anyo 'vasīyate // BVaky_3,3.84 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426153 (0.059):
kiṃ cit sarvatra vartate BVaky_3,14.371b / kiṃ cid asti prayojanam BVaky_3,14.467d / kiṃ cid ekaṃ pravartate BVaky_3,14.595b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429731 (0.060):
tatraiva matub iṣyate BVaky_3,14.27b / tatraivam abhidhīyate BVaky_3,14.566d / tatraiva vyatiricyate BVaky_3,14.6d
kaścid eva guṇo dravye BVaky_3,1.73a / kaś cid eva viśiṣṭo 'rthaḥ BVaky_2.36c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733846 (0.004):
kaś cid artho 'bhidhīyate Vp_1.180d / kaś cid eva guṇo dravye Vp_3,1.73a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25211911 (0.046):
gunas tenārthitā tasya % dravyeṇeva pratīyate // BVaky_3,1.72 // / kaścid eva guṇo dravye $ yathā sāmarthyalakṣaṇaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26146819 (0.046):
gunas tenārthitā tasya dravyeṇeva pratīyate // BVaky_3,1.72 // / kaścid eva guṇo dravye yathā sāmarthyalakṣaṇaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425298 (0.055):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427479 (0.058):
kva cid arthasya sādhakaḥ BVaky_2.462d / kva cid arthaḥ pratīyate BVaky_3,12.8b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427523 (0.064):
kva cid guṇapradhānatvam BVaky_2.304a / kva cid dharmaḥ pratīyate BVaky_3,7.119b
kaś cid evārthavāṃs tatra BVaky_2.245c / kaś cid gaurakharādiṣu BVaky_2.216b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733852 (0.004):
kaś cid eva viśiṣṭo 'rthaḥ Vp_2.36c / kaś cid evārthavāṃs tatra Vp_2.245c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426153 (0.049):
kiṃ cit sarvatra vartate BVaky_3,14.371b / kiṃ cid asti prayojanam BVaky_3,14.467d / kiṃ cid ekaṃ pravartate BVaky_3,14.595b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433315 (0.056):
na ca kiṃ cin nivartate BVaky_3,9.61d / na ca gaurakharādiṣu BVaky_3,14.40d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425298 (0.059):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427479 (0.060):
kva cid arthasya sādhakaḥ BVaky_2.462d / kva cid arthaḥ pratīyate BVaky_3,12.8b
kaś cid dharmo nivartitaḥ BVaky_3,14.269d / kaś cid brāhmaṇakambale BVaky_2.14b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733857 (0.025):
kaś cid gaurakharādiṣu Vp_2.216b / kaś cid brāhmaṇakambale Vp_2.14b / kaś cid bhedo 'sti tattvataḥ Vp_3,3.84b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427523 (0.060):
kva cid guṇapradhānatvam BVaky_2.304a / kva cid dharmaḥ pratīyate BVaky_3,7.119b
kaś cid bhedo 'sti tattvataḥ BVaky_3,3.84b / kaś cid vedāprakāśe 'pi BVaky_3,8.33c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733862 (0.005):
kaś cid brāhmaṇakambale Vp_2.14b / kaś cid bhedo 'sti tattvataḥ Vp_3,3.84b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25223967 (0.057):
tasya svarūpabhedas tu % na kaś cid api vidyate // BVaky_3,14.325 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26158866 (0.057):
tasya svarūpabhedas tu na kaś cid api vidyate // BVaky_3,14.325 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430293 (0.059):
tadā bāhyārthabhedena BVaky_3,14.596c / tadā bhedo na vidyate BVaky_3,14.332d
kaṣāye vyapadiśyate BVaky_3,1.7b / kasya cic chabdasaṃskāre BVaky_3,13.19c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733867 (0.041):
kaś cid bhedo 'sti tattvataḥ Vp_3,3.84b / kaś cin nirūpyate Vp_2.63b / kaṣāye vyapadiśyate Vp_3,1.7b
kasya cit kena cid yasyāṃ BVaky_3,3.7c / kasya cit pratibadhyate BVaky_3,3.86d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733873 (0.004):
kaṣāye vyapadiśyate Vp_3,1.7b / kasya cit kena cid yasyāṃ Vp_3,3.7c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425808 (0.056):
kākebhyo rakṣyatāṃ sarpir BVaky_2.312a / kā cit pralīyate kā cit BVaky_3,13.15c / kā cit pravartate kā cin BVaky_2.370c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426161 (0.060):
kiṃ cid ekaṃ pravartate BVaky_3,14.595b / kiṃ cid eva kva cid rūpaṃ BVaky_2.129c
kasya cit pratibadhyate BVaky_3,12.17b / kasya cid vinivartate BVaky_3,14.573d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733875 (0.049):
kasya cit kena cid yasyāṃ Vp_3,3.7c / kasya cit pratibadhyate Vp_3,3.86d / kasyaikasyopapadyate Vp_2.269d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433311 (0.051):
na grāhyaṃ syāt tathā sthitam BVaky_3,14.91d / na ca kiṃ cin nivartate BVaky_3,9.61d / na ca gaurakharādiṣu BVaky_3,14.40d
kasyaikasyopapadyate BVaky_2.269d / kākatālīyam ity atra BVaky_3,14.607c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733875 (0.059):
kasya cit kena cid yasyāṃ Vp_3,3.7c / kasya cit pratibadhyate Vp_3,3.86d / kasyaikasyopapadyate Vp_2.269d
kākasya tālena yathā BVaky_3,14.615a / kākasyāgamanaṃ yathā BVaky_3,14.610b
kākebhyo rakṣyatāṃ sarpir BVaky_2.312a / kā cit pralīyate kā cit BVaky_3,13.15c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733884 (0.016):
kasyaikasyopapadyate Vp_2.269d / kākebhyo rakṣyatāṃ sarpir Vp_2.312a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208733 (0.049):
sāmānyam āśrayaḥ śakter % yaḥ kaś cit pratipādakaḥ // BVaky_2.311 // / kākebhyo rakṣyatāṃ sarpir $ iti bālo 'pi coditaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143641 (0.049):
sāmānyam āśrayaḥ śakter yaḥ kaś cit pratipādakaḥ // BVaky_2.311 // / kākebhyo rakṣyatāṃ sarpir iti bālo 'pi coditaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433248 (0.057):
na kiṃ cid avatiṣṭhate BVaky_3,9.114b / na kiṃ cid avabhāsate BVaky_3,11.8b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425298 (0.060):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219652 (0.060):
kā cit pralīyate kā cit % kathaṃ cid abhivardhate // BVaky_3,13.15 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154555 (0.060):
kā cit pralīyate kā cit kathaṃ cid abhivardhate // BVaky_3,13.15 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425775 (0.062):
kasya cic chabdasaṃskāre BVaky_3,13.19c / kasya cit kena cid yasyāṃ BVaky_3,3.7c / kasya cit pratibadhyate BVaky_3,3.86d
kā cit pravartate kā cin BVaky_2.370c / kā cid eva hi sāvasthā BVaky_3,3.7a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733890 (0.004):
kākebhyo rakṣyatāṃ sarpir Vp_2.312a / kā cit pravartate kā cin Vp_2.370c / kā cid eva hi sāvasthā Vp_3,3.7a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426166 (0.035):
kiṃ cit sarvatra vartate BVaky_3,14.371b / kiṃ cid asti prayojanam BVaky_3,14.467d / kiṃ cid ekaṃ pravartate BVaky_3,14.595b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425298 (0.040):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734729 (0.051):
kva cit saiva pravartate Vp_3,1.81d / kva cit svasvāmiyogākhyo Vp_3,3.18c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427397 (0.054):
kva cit kāryeṣv abhivyaktim BVaky_3,1.26c / kva cit kiṃ cid vivakṣyate BVaky_3,7.2d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426602 (0.054):
kaiś cit svārthaparārthatā BVaky_3,12.5b / kaiś cid atrānuvarṇyate BVaky_3,12.23d / kaiś cid atreṣyate kṛṣiḥ BVaky_3,12.26b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425775 (0.056):
kasya cic chabdasaṃskāre BVaky_3,13.19c / kasya cit kena cid yasyāṃ BVaky_3,3.7c / kasya cit pratibadhyate BVaky_3,3.86d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734697 (0.059):
kva cit kāryeṣv abhivyaktim Vp_3,1.26c / kva cit kiṃ cid vivakṣyate Vp_3,7.2d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219652 (0.060):
kā cit pralīyate kā cit % kathaṃ cid abhivardhate // BVaky_3,13.15 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154555 (0.060):
kā cit pralīyate kā cit kathaṃ cid abhivardhate // BVaky_3,13.15 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433248 (0.061):
na kiṃ cid avatiṣṭhate BVaky_3,9.114b / na kiṃ cid avabhāsate BVaky_3,11.8b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425728 (0.064):
kaś cid anyo 'vasīyate BVaky_3,3.84d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.89d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.180d
kāṇḍe tṛtīye nyakṣena BVaky_2.488c / kā tasya prāgavastheti BVaky_3,3.79a
kāmacāre ca saty evam BVaky_3,14.259a / kāmaṃ vimarśas tatrāyaṃ BVaky_2.412c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733899 (0.014):
kā tasya prāgavastheti Vp_3,3.79a / kāmaṃ vimarśas tatrāyaṃ Vp_2.412c / kāmyasya vā pravṛttasya Vp_2.70c
kāmyasya vā pravṛttasya BVaky_2.70c / kāmś cid āhur gavādayaḥ BVaky_2.165d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25206923 (0.0):
arthān svarūpabhedena % kāmś cid āhur gavādayaḥ // BVaky_2.165 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26141832 (0.0):
arthān svarūpabhedena kāmś cid āhur gavādayaḥ // BVaky_2.165 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733900 (0.014):
kā tasya prāgavastheti Vp_3,3.79a / kāmaṃ vimarśas tatrāyaṃ Vp_2.412c / kāmyasya vā pravṛttasya Vp_2.70c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734068 (0.053):
kāṃ cid eva kriyāṃ prati Vp_2.384b / kāṃś cid āhur gavādayaḥ Vp_2.165d
kāyavāgbuddhiviṣayā BVaky_1.174a / kārakaṃ niyatakriyam BVaky_3,7.25b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733911 (0.003):
kāmyasya vā pravṛttasya Vp_2.70c / kāyavāgbuddhiviṣayā Vp_1.174a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25204785 (0.045):
bhāvatattvaṃ tu vijñāya % liṅgebhyo vihitā smṛtiḥ // BVaky_1.173 // / kāyavāgbuddhiviṣayā $ ye malāḥ samavasthitāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26139694 (0.045):
bhāvatattvaṃ tu vijñāya liṅgebhyo vihitā smṛtiḥ // BVaky_1.173 // / kāyavāgbuddhiviṣayā ye malāḥ samavasthitāḥ /
kārakaṃ pratyudāhṛtam BVaky_2.198d / kāraṇajyotiṣaikatvaṃ BVaky_1.147c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733918 (0.004):
kāyavāgbuddhiviṣayā Vp_1.174a / kārakaṃ niyatakriyam Vp_3,7.25b / kārakaṃ pratyudāhṛtam Vp_2.198d
kāraṇasya na vidyate BVaky_3,3.78b / kāraṇaṃ kāryabhāvena BVaky_3,7.106a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733928 (0.005):
kāraṇajyotiṣaikatvaṃ Vp_1.147c / kāraṇasya na vidyate Vp_3,3.78b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425895 (0.053):
kāraṇe sati dṛṣyate BVaky_3,3.78d / kāryakāraṇabhāvena BVaky_1.25a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215551 (0.055):
aviśiṣṭaḥ satānyena % kartā bhavati janmanaḥ // BVaky_3,7.10@ // / kāraṇaṃ kāryabhāvena $ yadā vāvyavatiṣṭhate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150457 (0.055):
aviśiṣṭaḥ satānyena kartā bhavati janmanaḥ // BVaky_3,7.10@ // / kāraṇaṃ kāryabhāvena yadā vāvyavatiṣṭhate /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733949 (0.059):
kāraṇe sati dṛśyate Vp_3,3.78d / kāryakāraṇabhāvena Vp_1.25a
kāraṇaṃ kiṃ kariśyati BVaky_3,3.62d / kāraṇaṃ na prasādhakam BVaky_3,3.62b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733932 (0.039):
kāraṇaṃ kāryabhāvena Vp_3,7.106a / kāraṇaṃ kiṃ kariṣyati Vp_3,3.62d / kāraṇaṃ na prasādhakam Vp_3,3.62b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425890 (0.063):
kāraṇe sati dṛṣyate BVaky_3,3.78d / kāryakāraṇabhāvena BVaky_1.25a
kāraṇākhyā pravartate BVaky_3,14.407b / kāraṇānāṃ prayojikā BVaky_3,1.25d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733937 (0.031):
kāraṇaṃ na prasādhakam Vp_3,3.62b / kāraṇānāṃ prayojikā Vp_3,1.25d
kāraṇānuvidhāyitvād BVaky_3,9.20a / kāraṇebhyaḥ pravartate BVaky_3,7.108b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733941 (0.013):
kāraṇaṃ na prasādhakam Vp_3,3.62b / kāraṇānāṃ prayojikā Vp_3,1.25d / kāraṇebhyaḥ pravartate Vp_3,7.108b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434885 (0.049):
nimittānuvidhāne ca BVaky_3,14.310a / nimittānuvidhāyitvāt BVaky_3,14.24c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434896 (0.049):
nimittānuvidhāyitvāt BVaky_3,14.240c / nimittānuvidhāyitvād BVaky_3,14.154a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217412 (0.055):
tāḥ sarvā vyaktim āyānti % svacche chāyā ivāmbhasi // BVaky_3,9.19 // / kāraṇānuvidhāyitvād $ atha kāraṇa pūrvakāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152318 (0.055):
tāḥ sarvā vyaktim āyānti svacche chāyā ivāmbhasi // BVaky_3,9.19 // / kāraṇānuvidhāyitvād atha kāraṇa pūrvakāḥ /
kāraṇeṣu padaṃ kṛtvā BVaky_3,1.26a / kāraṇe sati dṛṣyate BVaky_3,3.78d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733947 (0.004):
kāraṇānāṃ prayojikā Vp_3,1.25d / kāraṇebhyaḥ pravartate Vp_3,7.108b / kāraṇeṣu padaṃ kṛtvā Vp_3,1.26a
kāryakāraṇabhāvena BVaky_1.25a / kāryakāraṇabhāvena BVaky_3,8.2a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733958 (0.003):
kāryakāraṇabhāvena Vp_1.25a / kāryakāraṇayoḥ kramaḥ Vp_3,7.113d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733951 (0.013):
kāraṇe sati dṛśyate Vp_3,3.78d / kāryakāraṇabhāvena Vp_1.25a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25202933 (0.023):
anvākhyeyāś ca ye śabdā % ye cāpi pratipādakāḥ // BVaky_1.24 // / kāryakāraṇabhāvena $ yogyabhāvena ca sthitāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26137841 (0.023):
anvākhyeyāś ca ye śabdā ye cāpi pratipādakāḥ // BVaky_1.24 // / kāryakāraṇabhāvena yogyabhāvena ca sthitāḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190291 (0.030):
kāryakāraṇabhāvena KubjT_1.7a / kāryakāraṇayogataḥ KubjT_2.18b
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17295828 (0.040):
kāryahetau anvayaniścayaḥ iti prakṛtam | kaḥ punar asau kāryakāraṇayor / bhāvaḥ? | _{1}kāryatvaṃ_{2}kāraṇatvaṃca | tasya yā siddhiḥ pratītiḥ sā
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12105151 (0.040):
sāmānyadharmā dravyatvādayasteṣāmapi tatkāryatvaniyamābhāvādeva gamakatvaṃ / nāstīti kāryakāraṇabhāvena gamakatve kutaḥ sarvathā gamyagamakabhāvaḥ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17318426 (0.040):
gamakatvaṃ nāstīti kāryakāraṇabhāvena gamakatve kutaḥ sarvathā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24537465 (0.041):
niścate kāryakāraṇatve | kāryakāraṇabhāva[287] niśayo hy avaśyaṃ karyavyaḥ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14596768 (0.042):
kāryakāraṇabhāva [46.22] iti | yad vā kāryakāraṇabhāvaniścayahetutvād ayam
Dharmakirti: Sambandhapariksa, with Prabhacandra's commentary. (bsa063_u.htm.txt) 22238642 (0.048):
kiñca yadyekārthābhisambandhāt kāryakāraṇatā tayoḥ / kāryakāraṇabhāvatvenābhimatayoḥ; tarhi
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2225718 (0.048):
yataḥ "atra" cinmātrapadmajayoḥ padmajajagatoś ca | "kāryakāraṇatādi" / kāryakāraṇabhāvādi | "kiñcit" leśenāpi | "nopapadyate" | ataḥ "paraṃ"
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11267035 (0.050):
yadṛcchāpi na kāraṇaṃ karmavat kāryakāraṇabhāvāt / kāryakāraṇabhūtaṃ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12083942 (0.051):
kāryakāraṇabhāva eva hi" kāryakāraṇabhāve satyeva ‘hiḥ'; yasmāt"
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17296776 (0.051):
kāryakāraṇabhāva eva hi kāryakāraṇabhāve saty eva hi yasmāt arthāntarasya
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24547932 (0.052):
tu virodhaḥ sambandha iti cet | na | etāvato 'nyasmāt kāryakāraṇabhāvād / asya kāryakāraṇabhāvasya viśeṣarūpatvābhyupagamāt | asmābhir apīdṛśa eva
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425860 (0.053):
kāraṇasya na vidyate BVaky_3,3.78b / kāraṇaṃ kāryabhāvena BVaky_3,7.106a
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3211791 (0.054):
ananyatve 'pi kāryakāraṇayoḥ kāryasya kāraṇātmatvaṃ natu kāraṇasya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119416 (0.054):
yatra sārūpyeṇa sāmānyaviśeṣabhāvena kāryakāraṇabhāvena cāprastutakathanāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28150048 (0.054):
kāryakāraṇabhāvasadbhāvāt kāryakāraṇabhāvarūpasaṅgatyā
kāryakāraṇayoḥ kramaḥ BVaky_3,7.113d / kāryakāraṇarūpatā BVaky_2.32b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733962 (0.003):
kāryakāraṇabhāvena Vp_1.25a / kāryakāraṇayoḥ kramaḥ Vp_3,7.113d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425924 (0.051):
kāryaprasavasūcitā BVaky_3,3.7b / kāryavat pratipādane BVaky_2.383b / kāryaśabdaṃ tadā labdhvā BVaky_3,7.106c
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6261916 (0.060):
kāryakāraṇayoścāviruddhatatkāryakāraṇatāvacchedakadharmavattvaṃ sādharmyam
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425962 (0.061):
kāryānumeyaḥ saṃbandho BVaky_2.46a / kāryāntaranibandhanāḥ BVaky_2.318b / kāryārthaṃ vyapadiśyate BVaky_3,9.103d
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18379799 (0.062):
pūrvasyottarasminsaṃskārānādhāyakatvamityata āha kāryakāraṇayośceti // / kāryakāraṇayoścaikakālīnatvaṃ vinā katham /
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17295828 (0.062):
kāryahetau anvayaniścayaḥ iti prakṛtam | kaḥ punar asau kāryakāraṇayor / bhāvaḥ? | _{1}kāryatvaṃ_{2}kāraṇatvaṃca | tasya yā siddhiḥ pratītiḥ sā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16671649 (0.064):
ata eva ca vibhāvādipratītyavinābhāvinī rasādīnāṃ pratītiriti tatpratītyoḥ / kāryakāraṇabhāvena vyavasthānātkramo 'vaśyambhāvī /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9452900 (0.064):
tat-pratītyoḥ kārya-kāraṇa-bhāvena vyavasthānāt kramo 'vaśyambhāvī / sa tu
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217412 (0.064):
tāḥ sarvā vyaktim āyānti % svacche chāyā ivāmbhasi // BVaky_3,9.19 // / kāraṇānuvidhāyitvād $ atha kāraṇa pūrvakāḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152318 (0.064):
tāḥ sarvā vyaktim āyānti svacche chāyā ivāmbhasi // BVaky_3,9.19 // / kāraṇānuvidhāyitvād atha kāraṇa pūrvakāḥ /
kāryatvenāvatiṣṭhate BVaky_1.139d / kāryatve nityatāyāṃ vā BVaky_1.71a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733971 (0.009):
kāryakāraṇarūpatā Vp_2.32b / kāryatvenāvatiṣṭhate Vp_1.139d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22451213 (0.054):
hetutve karmasaṃjñāyāṃ BVaky_3,7.130a / hetutvenāvatiṣṭhate BVaky_3,9.9d
kāryatvenopajāyate BVaky_3,7.106d / kāryaprasavasūcitā BVaky_3,3.7b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733977 (0.003):
kāryakāraṇarūpatā Vp_2.32b / kāryatvenāvatiṣṭhate Vp_1.139d / kāryatve nityatāyāṃ vā Vp_1.71a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212668 (0.060):
tayor apy upakārārthā % niyatās tadupādhayaḥ // BVaky_3,3.6 // / kā cid eva hi sāvasthā $ kāryaprasavasūcitā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147577 (0.060):
tayor apy upakārārthā niyatās tadupādhayaḥ // BVaky_3,3.6 // / kā cid eva hi sāvasthā kāryaprasavasūcitā /
kāryavat pratipādane BVaky_2.383b / kāryaśabdaṃ tadā labdhvā BVaky_3,7.106c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733984 (0.004):
kāryaprasavasūcitā Vp_3,3.7b / kāryavat pratipādane Vp_2.383b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425903 (0.051):
kāryakāraṇayoḥ kramaḥ BVaky_3,7.113d / kāryakāraṇarūpatā BVaky_2.32b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425962 (0.053):
kāryānumeyaḥ saṃbandho BVaky_2.46a / kāryāntaranibandhanāḥ BVaky_2.318b / kāryārthaṃ vyapadiśyate BVaky_3,9.103d
kāryas tatra svarādivat BVaky_3,14.522b / kāryaṃ tadvat pravartate BVaky_2.290d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733988 (0.048):
kāryaśabdaṃ tadā labdhvā Vp_3,7.106c / kāryaṃ tadvat pravartate Vp_2.290d / kāryāṇām antaraṅgatvam Vp_2.182a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25208479 (0.063):
na tatra pratighātādi % kāryaṃ tadvat pravartate // BVaky_2.290 // / sparśaprabandho hastena $ yathā cakrasya saṃtataḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26143387 (0.063):
na tatra pratighātādi kāryaṃ tadvat pravartate // BVaky_2.290 // / sparśaprabandho hastena yathā cakrasya saṃtataḥ /
kāryaṃ sattāśrayaṃ śāstrād BVaky_3,14.130a / kāryāṇām antaraṅgatvam BVaky_2.182a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221523 (0.027):
nivartate yad vacanaṃ % tasya bhāvo na vidyate // BVaky_3,14.129 // / kāryaṃ sattāśrayaṃ śāstrād $ apravṛttir adarśanam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156424 (0.027):
nivartate yad vacanaṃ tasya bhāvo na vidyate // BVaky_3,14.129 // / kāryaṃ sattāśrayaṃ śāstrād apravṛttir adarśanam /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733992 (0.037):
kāryaṃ tadvat pravartate Vp_2.290d / kāryāṇām antaraṅgatvam Vp_2.182a
kāryāṇām iva saṃbhavaḥ BVaky_3,14.223d / kāryānumeyaḥ saṃbandho BVaky_2.46a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733998 (0.003):
kāryaṃ tadvat pravartate Vp_2.290d / kāryāṇām antaraṅgatvam Vp_2.182a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205467 (0.038):
avacchinatti saṃbandhas % tāṃ viśeṣe niveśayan // BVaky_2.45 // / kāryānumeyaḥ saṃbandho $ rūpaṃ tasya na vidyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140376 (0.038):
avacchinatti saṃbandhas tāṃ viśeṣe niveśayan // BVaky_2.45 // / kāryānumeyaḥ saṃbandho rūpaṃ tasya na vidyate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430847 (0.053):
tasmāṭ ṭābādisaṃbhavaḥ BVaky_3,14.174d / tasmāt tadarthaiḥ kāryāṇāṃ BVaky_1.63c
kāryāntaranibandhanāḥ BVaky_2.318b / kāryārthaṃ vyapadiśyate BVaky_3,9.103d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734001 (0.003):
kāryāṇām antaraṅgatvam Vp_2.182a / kāryānumeyaḥ saṃbandho Vp_2.46a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425924 (0.053):
kāryaprasavasūcitā BVaky_3,3.7b / kāryavat pratipādane BVaky_2.383b / kāryaśabdaṃ tadā labdhvā BVaky_3,7.106c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421680 (0.055):
apchālibījasaṃyoge BVaky_3,9.106a / apy ato vyapadiśyate BVaky_3,3.3d / apy apekṣānibandhanam BVaky_3,14.408d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733979 (0.058):
kāryaprasavasūcitā Vp_3,3.7b / kāryavat pratipādane Vp_2.383b / kāryaśabdaṃ tadā labdhvā Vp_3,7.106c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425903 (0.061):
kāryakāraṇayoḥ kramaḥ BVaky_3,7.113d / kāryakāraṇarūpatā BVaky_2.32b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25205467 (0.063):
avacchinatti saṃbandhas % tāṃ viśeṣe niveśayan // BVaky_2.45 // / kāryānumeyaḥ saṃbandho $ rūpaṃ tasya na vidyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26140376 (0.063):
avacchinatti saṃbandhas tāṃ viśeṣe niveśayan // BVaky_2.45 // / kāryānumeyaḥ saṃbandho rūpaṃ tasya na vidyate /
kāryotpattau samarthaṃ vā BVaky_3,9.89a / kāla ity abhidhīyate BVaky_3,9.77d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218258 (0.042):
nirvṛttirūpaṃ nirvṛtteḥ % sāmānyam atha vā bhavet // BVaky_3,9.88 // / kāryotpattau samarthaṃ vā $ svena dharmeṇa tat tathā &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153164 (0.042):
nirvṛttirūpaṃ nirvṛtteḥ sāmānyam atha vā bhavet // BVaky_3,9.88 // / kāryotpattau samarthaṃ vā svena dharmeṇa tat tathā /
kāla eva hi viśvātmā BVaky_3,9.12c / kāla evopapadyate BVaky_3,9.40d
kālatattvaṃ vikalpate BVaky_3,9.73d / kālabhāvādhvadeśānām BVaky_3,7.67a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734007 (0.004):
kāryāntaranibandhanāḥ Vp_2.318b / kālabhāvādhvadeśānām Vp_3,7.67a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215043 (0.051):
kriyāvyavasthā tv anyeṣāṃ % śabdair eva prakāśyate // BVaky_3,7.66 // / kālabhāvādhvadeśānām $ antarbhūtakriyāntaraiḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149951 (0.051):
kriyāvyavasthā tv anyeṣāṃ śabdair eva prakāśyate // BVaky_3,7.66 // / kālabhāvādhvadeśānām antarbhūtakriyāntaraiḥ /
kālabhinnāś ca ye bhedā BVaky_2.463a / kālabhedaś cagṛhyate BVaky_3,2.8d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734013 (0.003):
kālabhāvādhvadeśānām Vp_3,7.67a / kālabhinnāś ca ye bhedā Vp_2.463a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22449114 (0.023):
saṃsargiṇā nimittena BVaky_3,5.6c / saṃsargināṃ tu ye bhedā BVaky_3,9.8a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25210642 (0.033):
sāmānyabhāga evāsyāḥ % kva cid arthasya sādhakaḥ // BVaky_2.462 // / kālabhinnāś ca ye bhedā $ ye cāpy uṣṭrāsikādiṣu &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26145550 (0.033):
sāmānyabhāga evāsyāḥ kva cid arthasya sādhakaḥ // BVaky_2.462 // / kālabhinnāś ca ye bhedā ye cāpy uṣṭrāsikādiṣu /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212469 (0.044):
na cātra kālabhedo 'sti % kālabhedaś cagṛhyate // BVaky_3,2.8 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147377 (0.044):
na cātra kālabhedo 'sti kālabhedaś cagṛhyate // BVaky_3,2.8 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439909 (0.054):
bhedāmśopanipātibhiḥ BVaky_3,8.8b / bhedā ya ete catvāraḥ BVaky_3,7.89a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22421965 (0.064):
abhedenopamānasya BVaky_3,14.591a / abhedenopasamgrahaḥ BVaky_3,8.27b / abhede yadi kālasya BVaky_3,9.63a
kālabhedasya saṃbhavaḥ BVaky_3,8.5d / kālabhedād ṛte yathā BVaky_2.23b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216419 (0.036):
samāpyate tato bhede % kālabhedasya saṃbhavaḥ // BVaky_3,8.5 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151325 (0.036):
samāpyate tato bhede kālabhedasya saṃbhavaḥ // BVaky_3,8.5 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212470 (0.038):
na cātra kālabhedo 'sti % kālabhedaś cagṛhyate // BVaky_3,2.8 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147378 (0.038):
na cātra kālabhedo 'sti kālabhedaś cagṛhyate // BVaky_3,2.8 //
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734017 (0.040):
kālabhedaś ca gṛhyate Vp_3,2.8d / kālabhedād ṛte yathā Vp_2.23b / kālam evāvalambate Vp_3,7.154d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22433837 (0.061):
na bhāvād aparaḥ kramaḥ BVaky_3,3.83d / na bhedasyāsti saṃbhavaḥ BVaky_3,3.69b
kālabhede gatiḥ katham BVaky_3,9.94b / kālam eke pracakṣate BVaky_3,9.1b
kālam evāvalambate BVaky_3,7.154d / kālavicchedarūpeṇa BVaky_3,7.42a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734025 (0.004):
kālabhedād ṛte yathā Vp_2.23b / kālam evāvalambate Vp_3,7.154d / kālavicchedarūpeṇa Vp_3,7.42a
kālavṛttyanupātinaḥ BVaky_3,9.44b / kālaśaktim upāśritāḥ BVaky_1.3b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734029 (0.014):
kālavicchedarūpeṇa Vp_3,7.42a / kālaśaktim upāśritāḥ Vp_1.3b
kālasya vṛttir ātmāpi BVaky_3,9.71c / kālasya samavasthitāḥ BVaky_3,9.49b
kālasyāpy aparaṃ kālaṃ BVaky_3,3.85a / kālasyāvyatipāte 'pi BVaky_3,9.75c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734032 (0.057):
kālaśaktim upāśritāḥ Vp_1.3b / kālasyāpy aparaṃ kālaṃ Vp_3,3.85a
kālaṃ kālavido viduḥ BVaky_3,9.76d / kālaḥ kālavatām ekaḥ BVaky_3,9.68c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25218104 (0.037):
bhinnam āvṛttibhedena % kālaṃ kālavido viduḥ // BVaky_3,9.76 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26153010 (0.037):
bhinnam āvṛttibhedena kālaṃ kālavido viduḥ // BVaky_3,9.76 //
kālākhyāṃ labhate vibhuḥ BVaky_3,9.14d / kālāt kriyā vibhajyanta BVaky_3,7.153a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734037 (0.013):
kālasyāpy aparaṃ kālaṃ Vp_3,3.85a / kālāt kriyā vibhajyanta Vp_3,7.153a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217347 (0.039):
sa kalāḥ kalayan sarvāḥ % kālākhyāṃ labhate vibhuḥ // BVaky_3,9.14 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152253 (0.039):
sa kalāḥ kalayan sarvāḥ kālākhyāṃ labhate vibhuḥ // BVaky_3,9.14 //
kālātmānam anāśritya BVaky_3,9.58c / kālādayo bhinnakakṣyaṃ BVaky_3,7.68c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734042 (0.017):
kālāt kriyā vibhajyanta Vp_3,7.153a / kālādayo bhinnakakṣyaṃ Vp_3,7.68c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22439289 (0.058):
bhidyamānā gavādiṣu BVaky_3,1.33b / bhinnakakṣyaṃ pratīyate BVaky_3,7.70b
kālād evaṃ kriyāgatiḥ BVaky_3,9.28d / kālādhikaraṇaṃ tathā BVaky_3,9.47d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22430279 (0.050):
tadā dravyābhidhāyitā BVaky_3,14.521d / tadā dvivacanāneka BVaky_3,14.178c / tadādhikaraṇābhedāt BVaky_3,14.429c
kālānupāti yad rūpaṃ BVaky_3,8.12a / kālāntareṇa caiko 'pi BVaky_2.136c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734047 (0.017):
kālādayo bhinnakakṣyaṃ Vp_3,7.68c / kālāntareṇa caiko 'pi Vp_2.136c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22420783 (0.062):
atha tv ekavibhaktitvād BVaky_3,14.411a / atha pratividhātā yo BVaky_3,12.24a
kāluṣyam iva tat tasya BVaky_3,3.57c / kāle kālyās tarab bhavet BVaky_3,14.161b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734047 (0.033):
kālādayo bhinnakakṣyaṃ Vp_3,7.68c / kālāntareṇa caiko 'pi Vp_2.136c / kāluṣyam iva tat tasya Vp_3,3.57c
kālena dākṣiṇātyeṣu BVaky_2.485c / kāle nidhāya svaṃ rūpaṃ BVaky_3,9.39a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217639 (0.061):
vartamāno dvidhākhyāta % ity ekādaśa kalpanāḥ // BVaky_3,9.38 // / kāle nidhāya svaṃ rūpaṃ $ prajñayā yan nigṛhyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152545 (0.061):
vartamāno dvidhākhyāta ity ekādaśa kalpanāḥ // BVaky_3,9.38 // / kāle nidhāya svaṃ rūpaṃ prajñayā yan nigṛhyate /
kālo bhedam ihārhati BVaky_2.24b / kālo bhedāya kalpate BVaky_3,9.8d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734056 (0.004):
kālena dākṣiṇātyeṣu Vp_2.485c / kālo bhedam ihārhati Vp_2.24b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25217277 (0.051):
sa bhinnas tair vyavasthānāṃ % kālo bhedāya kalpate // BVaky_3,9.8 // / viśiṣṭakālasaṃbandhād $ vṛttilābhaḥ prakalpate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26152183 (0.051):
sa bhinnas tair vyavasthānāṃ kālo bhedāya kalpate // BVaky_3,9.8 // / viśiṣṭakālasaṃbandhād vṛttilābhaḥ prakalpate /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427044 (0.055):
kriyābhedānupātibhiḥ BVaky_3,7.21b / kriyābhedāya kālas tu BVaky_3,9.2c
kālo vyaktiḥ svarādayaḥ BVaky_2.316b / kālyāṃ kālād dvitīyāntāt BVaky_3,14.161a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734060 (0.016):
kālo bhedam ihārhati Vp_2.24b / kālo vyaktiḥ svarādayaḥ Vp_2.316b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25221904 (0.032):
nyakkāriṇi syur utkṛṣṭe % prakṛteḥ syād viliṅgatā // BVaky_3,14.160 // / kālyāṃ kālād dvitīyāntāt $ kāle kālyās tarab bhavet &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26156805 (0.032):
nyakkāriṇi syur utkṛṣṭe prakṛteḥ syād viliṅgatā // BVaky_3,14.160 // / kālyāṃ kālād dvitīyāntāt kāle kālyās tarab bhavet /
kāśyapasyeti tenāyaṃ BVaky_3,14.605c / kāśyapā iti lopaḥ syāt BVaky_3,14.593c
kāṃ cid eva kriyāṃ prati BVaky_2.384b / kim anyad vyapadiśyatām BVaky_2.29d
kimartham atathābhūte BVaky_3,14.278a / kim āhety abhidhīyate BVaky_1.58b / kim cit sāmānyam āśritya BVaky_3,10.8c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22435418 (0.060):
nendriyāṇāṃ prakāśye 'rthe BVaky_1.58c / neyam evābhidhīyate BVaky_3,3.27b / neṣṭasvārthasya vācakaḥ BVaky_3,14.424d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425727 (0.064):
kaś cid anyo 'vasīyate BVaky_3,3.84d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.89d
kiyad vā śakyam unnetuṃ BVaky_2.489c / kiṃ cit kāṣṭhādibhasmavat BVaky_3,7.50b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734085 (0.005):
kim ity anuyujyate Vp_2.72d / kiyad vā śakyam unnetuṃ Vp_2.489c / kiṃ cit kāṣṭhādibhasmavat Vp_3,7.50b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25214819 (0.049):
prakṛtyucchedasaṃbhūtaṃ $ kiṃ cit kāṣṭhādibhasmavat & / kiṃ cid guṇāntarotpattyā % suvarṇādivikāravat // BVaky_3,7.50 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149727 (0.049):
prakṛtyucchedasaṃbhūtaṃ kiṃ cit kāṣṭhādibhasmavat / / kiṃ cid guṇāntarotpattyā suvarṇādivikāravat // BVaky_3,7.50 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383305 (0.049):
prakṛtyucchedasaṃbhūtaṃ $ kiṃ cit kāṣṭhādibhasmavat & / kiṃ cid guṇāntarotpattyā % suvarṇādivikāravat // 3.7.50 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17663976 (0.049):
prakṛtyucchedasaṃbhūtaṃ kiṃ cit kāṣṭhādibhasmavat / / kiṃ cid guṇāntarotpattyā suvarṇādivikāravat // 3.7.50 //
kiṃ cit sarvatra vartate BVaky_3,14.371b / kiṃ cid asti prayojanam BVaky_3,14.467d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425298 (0.044):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426592 (0.047):
kaiś cit dhvanir asaṃvedyaḥ BVaky_1.83c / kaiś cit vyaktaya evāsya BVaky_1.96c / kaiś cit sarvatra varṇyate BVaky_3,13.30d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425710 (0.048):
kaś cit taddharmavacano BVaky_3,14.466c / kaś cit tadvati vartate BVaky_3,14.620d / kaś cit tarkeṇa bādhate BVaky_1.31d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425743 (0.049):
kaś cid eva viśiṣṭo 'rthaḥ BVaky_2.36c / kaś cid evārthavāṃs tatra BVaky_2.245c / kaś cid gaurakharādiṣu BVaky_2.216b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429553 (0.050):
tatra nāma pravartate BVaky_2.48b / tatra nāsti prayojanam BVaky_3,14.369d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429300 (0.051):
tato dravyābhidhāyinā BVaky_3,14.139b / tato nāsti prayojanam BVaky_3,14.42d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25224554 (0.052):
śyāmeṣu keṣu cit kiṃ cit $ kiṃ cit sarvatra vartate & / sāmānyaṃ kaś cid ekasmiñ % chyāme bhedo vyavasthitaḥ // BVaky_3,14.371 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26159453 (0.052):
śyāmeṣu keṣu cit kiṃ cit kiṃ cit sarvatra vartate / / sāmānyaṃ kaś cid ekasmiñ chyāme bhedo vyavasthitaḥ // BVaky_3,14.371 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427397 (0.054):
kva cit kāryeṣv abhivyaktim BVaky_3,1.26c / kva cit kiṃ cid vivakṣyate BVaky_3,7.2d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425808 (0.058):
kā cit pralīyate kā cit BVaky_3,13.15c / kā cit pravartate kā cin BVaky_2.370c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425728 (0.059):
kaś cid anyo 'vasīyate BVaky_3,3.84d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.89d / kaś cid artho 'bhidhīyate BVaky_1.180d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426602 (0.062):
kaiś cit svārthaparārthatā BVaky_3,12.5b / kaiś cid atrānuvarṇyate BVaky_3,12.23d / kaiś cid atreṣyate kṛṣiḥ BVaky_3,12.26b
kiṃ cid ekaṃ pravartate BVaky_3,14.595b / kiṃ cid eva kva cid rūpaṃ BVaky_2.129c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734091 (0.004):
kiṃ cit kāṣṭhādibhasmavat Vp_3,7.50b / kiṃ cid eva kva cid rūpaṃ Vp_2.129c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734729 (0.026):
kva cit sāṃnidhyam apy eṣāṃ Vp_2.304c / kva cit saiva pravartate Vp_3,1.81d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427399 (0.035):
kva cit kāryeṣv abhivyaktim BVaky_3,1.26c / kva cit kiṃ cid vivakṣyate BVaky_3,7.2d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425810 (0.035):
kā cit pralīyate kā cit BVaky_3,13.15c / kā cit pravartate kā cin BVaky_2.370c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734699 (0.039):
kva cit kāryeṣv abhivyaktim Vp_3,1.26c / kva cit kiṃ cid vivakṣyate Vp_3,7.2d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425298 (0.043):
katham anyo nivartayet BVaky_1.39d / katham cit kaiś cid ucyate BVaky_3,8.63b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14733884 (0.044):
kākebhyo rakṣyatāṃ sarpir Vp_2.312a / kā cit pravartate kā cin Vp_2.370c / kā cid eva hi sāvasthā Vp_3,3.7a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429552 (0.049):
tatra nāma pravartate BVaky_2.48b / tatra nāsti prayojanam BVaky_3,14.369d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427514 (0.052):
kva cid eti nimittatām BVaky_3,14.114d / kva cid eva vyavasthitam BVaky_3,14.386b / kva cid eva vyavasthitāḥ BVaky_3,14.400b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427415 (0.055):
kva cit tattvasamākhyānaṃ BVaky_2.324a / kva cit tasya viśeṣaṇam BVaky_3,12.2b / kva cit tu śabdasaṃskāro BVaky_3,14.327c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219135 (0.057):
anyataś cāpi lādeśān % manyante tam upagraham // BVaky_3,12.1 // / kva cit sādhanam evāsau $ kva cit tasya viśeṣaṇam &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427439 (0.057):
kva cit saṃhanyate punaḥ BVaky_3,8.34b / kva cit sādhanam evāsau BVaky_3,12.2a / kva cit sāṃnidhyam apy eṣāṃ BVaky_2.304c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154038 (0.057):
anyataś cāpi lādeśān manyante tam upagraham // BVaky_3,12.1 // / kva cit sādhanam evāsau kva cit tasya viśeṣaṇam /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427481 (0.058):
kva cid arthaḥ pratīyate BVaky_3,12.8b / kva cid arthe niveśitaḥ BVaky_1.48b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22429300 (0.060):
tato dravyābhidhāyinā BVaky_3,14.139b / tato nāsti prayojanam BVaky_3,14.42d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20173136 (0.060):
07,018.029c chinnadhvajarathavrātāḥ ke cit ke cit kva cit kva cit
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425775 (0.060):
kasya cic chabdasaṃskāre BVaky_3,13.19c / kasya cit kena cid yasyāṃ BVaky_3,3.7c / kasya cit pratibadhyate BVaky_3,3.86d
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426611 (0.062):
kaiś cid atreṣyate kṛṣiḥ BVaky_3,12.26b / kaiś cid abhyupagamyate BVaky_3,14.619d / kaiś cid ekas tathāśrayaḥ BVaky_3,14.53b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426602 (0.062):
kaiś cit svārthaparārthatā BVaky_3,12.5b / kaiś cid atrānuvarṇyate BVaky_3,12.23d / kaiś cid atreṣyate kṛṣiḥ BVaky_3,12.26b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427466 (0.062):
kva cid anyatra sā sthitā BVaky_3,11.3b / kva cid apy anapāśritā BVaky_3,7.33b / kva cid apy anapāśritām BVaky_3,8.37b
kiṃ cid eva pravartakam BVaky_3,13.20b / kiṃ cid guṇāntarotpattyā BVaky_3,7.50c
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734094 (0.017):
kiṃ cid eva kva cid rūpaṃ Vp_2.129c / kiṃ cid guṇāntarotpattyā Vp_3,7.50c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22425808 (0.062):
kā cit pralīyate kā cit BVaky_3,13.15c / kā cit pravartate kā cin BVaky_2.370c
kiṃ cid darśanam anyena BVaky_3,14.17c / kiṃ cid yatrāsti sāmānyaṃ BVaky_3,14.397a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22426623 (0.062):
kaiś cid guṇapradhānatvaṃ BVaky_3,14.338a / kaiś cid darśanabhedo hi BVaky_1.110c / kaiś cin nirvacanaṃ bhinnaṃ BVaky_2.174a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220067 (0.064):
kiṃ cid darśanam anyena % darśanenāpadiśyate // BVaky_3,14.17 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154969 (0.064):
kiṃ cid darśanam anyena darśanenāpadiśyate // BVaky_3,14.17 //
kiṃ tat kratugataṃ nayet BVaky_1.154d / kiṃ padārthasya sattayā BVaky_2.395d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734103 (0.004):
kiṃ cid guṇāntarotpattyā Vp_3,7.50c / kiṃ tat kratugataṃ nayet Vp_1.154d / kiṃ padārthasya sattayā Vp_2.395d
kuṭīrādinidarśanāt BVaky_2.107d / kuṭyāḥ prasavayogitā BVaky_3,13.25d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734105 (0.005):
kiṃ padārthasya sattayā Vp_2.395d / kuṭīrādinidarśanāt Vp_2.207d
kuḍyasyāvaraṇe śaktir BVaky_3,7.29a / kutaś cid āhṛtya padam BVaky_3,7.65a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734116 (0.004):
kuṭīrādinidarśanāt Vp_2.207d / kuḍyasyāvaraṇe śaktir Vp_3,7.29a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215018 (0.051):
āpattyāpādane tatra % viṣayatvaṃ prati kriye // BVaky_3,7.64 // / kutaś cid āhṛtya padam $ evaṃ ca parikalpane &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26149926 (0.051):
āpattyāpādane tatra viṣayatvaṃ prati kriye // BVaky_3,7.64 // / kutaś cid āhṛtya padam evaṃ ca parikalpane /
kuto 'py adbhutayā vṛttyā BVaky_3,9.17c / kuto 'rthasya bhaviṣyati BVaky_2.13b
kutsanopādhayaś ca ye BVaky_3,14.432b / kutsāpraśaṃsātiśayaiḥ BVaky_3,14.1a
kutsitatvena kutsyo vā BVaky_3,14.4a / kutsitasthā tu yā kutsā BVaky_3,14.2c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219883 (0.032):
devadattādikutsāyāṃ $ vartate kutsitaśrutiḥ & / kutsitasthā tu yā kutsā % tadarthaḥ ko vidhīyate // BVaky_3,14.2 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154785 (0.032):
devadattādikutsāyāṃ vartate kutsitaśrutiḥ / / kutsitasthā tu yā kutsā tadarthaḥ ko vidhīyate // BVaky_3,14.2 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25219902 (0.057):
prakṛṣṭasya prakarṣe tu % tarabādir vidhīyate // BVaky_3,14.3 // / kutsitatvena kutsyo vā $ na samyag vāpi kutsitaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26154804 (0.057):
prakṛṣṭasya prakarṣe tu tarabādir vidhīyate // BVaky_3,14.3 // / kutsitatvena kutsyo vā na samyag vāpi kutsitaḥ /
kumārya iti tena syāt BVaky_3,14.180c / kumāryagāre na hy asti BVaky_3,14.122c
kumāryāṃ bhedasaṃbhavāt BVaky_3,14.180d / kumāryāḥ svārthike ṅīp syāt BVaky_3,14.162c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222150 (0.038):
kumārya iti tena syāt % kumāryāṃ bhedasaṃbhavāt // BVaky_3,14.180 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157051 (0.038):
kumārya iti tena syāt kumāryāṃ bhedasaṃbhavāt // BVaky_3,14.180 //
kuśalaḥ pratipattā tām BVaky_2.319c / kuśalair anumātṛbhiḥ BVaky_1.34b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734125 (0.010):
kuto 'rthasya bhaviṣyati Vp_2.13b / kuśalaḥ pratipattā tām Vp_2.319c / kuśalair anumātṛbhiḥ Vp_1.34b
kṛta itv abhidhīyate BVaky_3,14.266b / kṛtakatvād anityatvaṃ BVaky_2.367a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734136 (0.005):
kūpasūpayūpānām Vp_2.169a / kṛtakatvād anityatvaṃ Vp_2.367a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434586 (0.032):
'nityatvān nābhidhīyate BVaky_3,1.47d / nityatve kṛtakatve vā BVaky_1.28a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209448 (0.038):
nitya eva tu saṃbandho % ḍitthādiṣu gavādivat // BVaky_2.366 // / kṛtakatvād anityatvaṃ $ saṃbandhasyopapadyate &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144356 (0.038):
nitya eva tu saṃbandho ḍitthādiṣu gavādivat // BVaky_2.366 // / kṛtakatvād anityatvaṃ saṃbandhasyopapadyate /
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14738555 (0.039):
'nityatvān nābhidhīyate Vp_3,1.47d / nityatve kṛtakatve vā Vp_1.28a
kṛtaṇatvāś ca ye śabdā BVaky_2.364a / kṛtapūrvyādiṣu sthitā BVaky_3,14.68d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734140 (0.004):
kṛtakatvād anityatvaṃ Vp_2.367a / kṛtaṇatvāś ca ye śabdā Vp_2.364a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25209404 (0.030):
na hy anvākhyāyake śāstre % teṣu dattādivat smṛtiḥ // BVaky_2.363 // / kṛtaṇatvāś ca ye śabdā $ nityāḥ kharaṇasādayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26144312 (0.030):
na hy anvākhyāyake śāstre teṣu dattādivat smṛtiḥ // BVaky_2.363 // / kṛtaṇatvāś ca ye śabdā nityāḥ kharaṇasādayaḥ /
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25220738 (0.050):
saṃbadhyate kriyā tadvat % kṛtapūrvyādiṣu sthitā // BVaky_3,14.68 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26155640 (0.050):
saṃbadhyate kriyā tadvat kṛtapūrvyādiṣu sthitā // BVaky_3,14.68 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14378291 (0.062):
na hy anvākhyāyake śāstre % teṣu dattādivat smṛtiḥ // 2.363 // / kṛtaṇatvāś ca ye śabdā $ nityāḥ kharaṇasādayaḥ &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17658963 (0.062):
na hy anvākhyāyake śāstre teṣu dattādivat smṛtiḥ // 2.363 // / kṛtaṇatvāś ca ye śabdā nityāḥ kharaṇasādayaḥ /
kṛtavarṇaparigrahā BVaky_1.165b / kṛtaśabdaḥ pravartate BVaky_3,14.66d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734143 (0.051):
kṛtaṇatvāś ca ye śabdā Vp_2.364a / kṛtavarṇaparigrahā Vp_1.165b / kṛtā ca na nivartate Vp_2.354d
kṛtahastavad ity etat BVaky_3,14.558a / kṛtaṃ dvandvaikavadbhāve BVaky_3,14.43c
kṛtā ca na nivartate BVaky_2.354d / kṛtārthatvān nivartate BVaky_3,8.18b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734149 (0.016):
kṛtavarṇaparigrahā Vp_1.165b / kṛtā ca na nivartate Vp_2.354d / kṛtārthaikena paśunā Vp_3,1.83c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22424716 (0.059):
ekatvaṃ tu sarūpatvāc BVaky_2.257a / ekatvaṃ na nivartate BVaky_1.72b
kṛtārthaikena paśunā BVaky_3,1.83c / kṛtāṃ bhedo na kaś cana BVaky_3,8.43d
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734152 (0.009):
kṛtā ca na nivartate Vp_2.354d / kṛtārthaikena paśunā Vp_3,1.83c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25216898 (0.048):
sādhyatve vā tiṅantena % kṛtāṃ bhedo na kaś cana // BVaky_3,8.43 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26151804 (0.048):
sādhyatve vā tiṅantena kṛtāṃ bhedo na kaś cana // BVaky_3,8.43 //
kṛte 'tha pātañjalinā BVaky_2.482a / kṛte buddhyaiva bhedānām BVaky_3,14.189c
kṛttaddhitānām arthaś ca BVaky_2.211a / kṛttaddhitābhidheyānāṃ BVaky_3,14.328a
kṛtrimā vyavatiṣṭhate BVaky_2.373b / kṛtvasujviṣayā yāpi BVaky_3,14.439a
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734161 (0.054):
kṛttaddhitānām arthaś ca Vp_2.211a / kṛtrimā vyavatiṣṭhate Vp_2.373b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22432887 (0.057):
dvipade tena yagapat BVaky_3,14.63c / dvirūpā vyavatiṣṭhate BVaky_3,7.146b
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22434126 (0.058):
na saṃbhavati siddhatve BVaky_3,8.45c / na saṃvidhānāṃ kṛtvāpi BVaky_2.322a / na saṃsṛṣṭaṃ vibhaktaṃ vā BVaky_3,2.12c
kṛtvā tāṃ chinnabandhanām BVaky_1.146d / kṛtvopaiti tadāśrayam BVaky_3,14.406b
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734166 (0.054):
kṛtrimā vyavatiṣṭhate Vp_2.373b / kṛtvā tāṃ chinnabandhanām Vp_1.146d
kṛtvo 'rthapratyaye yathā BVaky_3,14.437d / kṛtsnārthavṛtteḥ sādhutvam BVaky_3,14.226c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25222729 (0.042):
kṛtsnārthavṛtteḥ sādhutvam % ity arthagrahaṇaṃ kṛtam // BVaky_3,14.226 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26157628 (0.042):
kṛtsnārthavṛtteḥ sādhutvam ity arthagrahaṇaṃ kṛtam // BVaky_3,14.226 //
kṛṣṇaśabdaḥ prayujyate BVaky_3,14.9b / kṛṣṇādivyapadeśaś ca BVaky_3,14.487a
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446161 (0.063):
śabdopahitarūpāṃś ca BVaky_3,7.5a / śabdo yena prayujyate BVaky_2.299b / śabdo vāpy abhijalpatvam BVaky_2.127c
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22446144 (0.063):
śabdo niyatatādarthyaḥ BVaky_2.277c / śabdo 'nyo na prayujyate BVaky_3,14.599b